Antiquariaat “Bij Nader Inzien”
Heemraadstraat 219, 2586 SW Den Haag, The Netherlands. Tel.: +31 (0)70 350 04 30 / 345 22 07            Email: robkollaard@zonnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
7635: KOONINGS, W. - Negentiende-eeuws zilver.
262: KOOPMANS, LOEK - Kiep kantel, kiep kantel.
15023: KOOPMANS, BOTINE - Over bossen, parken en plantsoenen. Historisch groen in Den haag.
9580: KOOPMANS, T. - Contractueel stippelwerk.
11175: KOOPMANS, T. - De toekomst van het Nederlands als wetenschapstaal.
9488: KOOPMANS, J.W. - De Staten van Holland en de Opstand. De ontwikkeling van hun functies en organisatie in de periode 1544-1588.
15491: KOOPMANS SR., DICK - Het jacht naar uw keuze. Overwegingen bij het aanschaffen en eventueel laten ontwerpen en bouwen van een zeiljacht.
9540: KOOPMANS, G. - Koudum fan doe en nou.
2059: KOOPS, M.SYBR. - Haarlem een stad vol torens.
5056: KOOT, J.M. - In kannen en kruiken. Veertig jaar archeologisch onderzoek in Rijswijk.
2407: KOOTEN, KEES VAN - Annie.
8028: KOP, H.J.E. VAN DER - Nog maar 18 maanden, arme sodemieter. Herinneringen aan Nieuw-Guinea 1955-1956.
15261: KÖPER, NOUD - Woekeren met ruimte. Over de inrichting van Nederland.
16188: KÖPER, NOUD - Tegenpolen. De liberalisering van de Nederlandse energiemarkt.
12562: KOPLAND, R. - Twee ambachten. Over psychiatrie en poëzie.
11700: KOPMELS, R. / NIEUWPOORT, AD VAN, (RED.) - Terug tot Barth !
9850: KOPPEN, CHR.A.J.VAN - De Geuzen van de Negentiende Eeuw. Abraham Kuyper en Zuid-Afrika.
5912: KOPPERS, G.P. - Vijftig jaar inspectie voor het brandweerwezen.
16605: KOPPLIN, MONIKA - Kompositionen im halbrund. Fächerblätter aus vier Jahrhunderten.
3142: KOREMAN, J.G.J. - Maastricht in oude ansichten. Vierde herziene druk.
15579: KOREMAN, J.G.J. - ...geteeckent tot Maestricht... Getekend te Maastricht.
3967: KORENHOF, PAUL (O.R.V.) - De Koninklijke Schouwburg [1804-2004]. Een kleine Haagse cultuurgeschiedenis.
15359: KOREVAAR, L.C. - Wat betekent die naam. Botanisch Latijn toegankelijk gemaakt. Een alfabetische lijst van botanische namen van succulente en aanverwante planten met hun verklaring.
16174: KOREVAART, KORRIE - Ziften en zemelknoopen. Literaire kritiek in de Nederlandse dag-, nieuws-, en weekbladen 1814-1848.
1151: KORF, DINGEMAN - Tegels
4215: KORNAAT, K. - Historisch bezit Koninklijke Landmacht. Verzamelingen militaire musea in Nederland.
10080: KÖRNER, HEINZ - Johannes.
5683: KORNFEIN, RAV A.E. (E.A.) - Moderne vragen over tijdloze zaken.
6738: KOROTKEVICH, E.YU. / USPENSKAIA, E.A., - Russian and Soviet painting. An exhibition from the museums of the USSR presented at the Metropolitan Museum of Art, New York, and The Fine Arts Museum of San Francisco.
7174: KORPORAAL, T.L. - Als een lelie onder de doornen. Beschrijving van de kerkzegels van de Nederlands Hervormde Kerk.
15117: KORSE, P.J. - De Twaalf. Een synthese van ons Geloof in het licht van Johannes Duns Scotus' leer over de menswording Gods.
10992: KORSTEN, FRANS RED. - Studies in de achttiende eeuw voor Uta Janssens.
15764: KORTEKAAS, GEORGE (VERTALING) - De wonderbaarlijke geschiedenis van Apollonius. Koning van Tyrus.
10680: KORTENHORST, J. - Multatuli en David Koning.
14573: KORTEWEG, JOKE E. - Kaperbloed en koopmansgeest. Legale zeeroof door de eeuwen heen.
1368: KORTEWEG, ANTON & IDEMA, WILT. - Vinger Gods, wat zijt gij groot.
2831: KORTEWEG, A. E.A. - Schrijvers prentenboek van de Nederlandse Antillen.
16707: KORTEWEG, NEEL - Erasmus van Amsterdam & Neel Korteweg & Schrijvers & Dichters.
4832: KORTHALS ALTES, A. - Luchtgevaar. Luchtaanvallen op Nederland 1940-1945.
8991: KORTHALS ALTES, THEO E. - Koninkrijk aan zee. De lange vlucht van liefde in het Caribisch-Nederlands bestuur.
11871: KORZUS, BERNARD - Münster.
16354: KOSKODAN, KENNETH K. - No Greater Ally. The Untold Story of Poland's Forces in World War II.
13657: KOSSMANN, H. LUGT, R. VAN DER, - De collectie. Een keuze uit het bezit van het Deutsche Architekturmuseum.
4866: KOSSMANN, ERNESTINE - Het Den Haag van Louis Couperus.
7737: KOSSMANN, A. - Aria's voor een meisje in de nieuwe Bijenkorf.
12360: KOSSMANN, E.H. - Vergankelijkheid en continuïteit. Opstellen over geschiedenis.
15949: KOSSMANN, HERMAN / JONG, MARK DE, - Engaging Spaces. Exhibition Design Explored by Kossmann.dejong.
2419: KOSTEN, JAN - Kroniek van vijfenzeventig jaar Rotterdams Philharmonisch Orkest. Deel 1. Jules Zagwijn-Eduard Flipse.
1233: KOSTER, F. - Zo was het volk van Nederland.Een onderduikster vertellt.
1793: KOSTER, SIMON - De Bouwmeesters.Kroniek van een theaterfamilie.
3722: KOSTER, KOOS - Bisschoppen, militairen en bureaucraten. Macht en onmacht in Latijns-Amerika.
14855: KOSTER, HENRY - Travels in Brazil. Edited and with an Intrduction by Harvey Gardiner.
3898: KOSTER, MAREN - Vademecuum van wilde planten. Met determineertabellen en aanwizingen voor groenbeheer.
7456: KOSTER, DANIËL (AND OTHERS) - To Hellen's Noble Land... Dutch accounts of travellers, geographers and historians on Greece (1488-1854).
9931: KOSTER, BEN - Een verloren land. De regering Kennedy en de Nieuw-Guinea kwestie 1961-1962.
12300: KOSTOF, SPIRO - A History of Architecture. Settings and Rituals.
16268: KOSZYK, KURT - Anfänge und frühe Entwicklung der sozialdemokratischen Presse im Ruhrgebiet (1875-1908).
9181: KOSZYK, KURT - Gustav Stresemann.
14137: KOTLER, PHILIP (E.A.) - Goed werkt beter! Cause marketing als groeistrategie.
8852: KOTLER, PHILIP / REIN, IRVING J. / STOLLER, MARTIN, - Kotler over marketing & imago.
9016: KOTLER, PHILIP ( ET AL.) - Marketing in beweging. Een nieuwe kijk op winst, groei en vernieuwing.
7037: KOTNIK, JANKO - Slovene - English Dictionary.
14343: KOTSCHENREUTHER, HELLMUT (EINLEITUNG) - Friedrich Valentin.
2483: KOUWENBERG, L.J.N. - Alkmaar Verlicht. Van pijpgaz tot aardgas, de geschiedenis van de gasvoorziening in Alkmaar en omstreken sinds 1853.
8503: KOUWENHOVEN, M. ( REDAKTIE ) - Transaktionele Analyse in Nederland. Deel 2: Therapeutische toepassingen.
13848: KOUZES, J / POSNER, B., - Het Geheim Van Leiderschap. De tien geboden van The Leadership Challenge.
16649: KOYAMA-RICHARD, BRIGITTE - Japon Rêvé. Edmond de Goncourt et Hayashi Tadamasa.
10541: KOZLOFF, MAX - The Privileged Eye. Essays on Photography.
455: KRAAIJ, GER E.A. - Sail Amsterdam '85.Met unieke beeldverslagen van de races City to Dam en Sail Brugge Binnendoor.
5698: KRAAIJEVELD, JACQUES - Maritieme kopstukken. Dertig portretten uit een b(l)oeiende bedrijfstak.
15747: KRAAIJPOEL, DIEDERIK (ET AL.) - Gezien van de Riet. in 't leven vindtment al. Gesigneerd.
4826: KRAAN, AD (E.A.) - Schilderkunst in Noord-Brabant na 1945. Periode 1970-1985.
8352: KRABBENDAM, E. - Inventaris van het archief van de Wijkvereniging Van Stolkpark (1956) 1971-1998 (1999).
9828: KRAFFT, ANTHONY - Architecture Contemporaine. Contemporary Architecture. Heutige Architektur. Volume 1 1979-1980.
9829: KRAFFT, ANTHONY - Architecture Contemporaine. Contemporary Architecture. Heutige Architektur. Volume 2 1980-1981.
9830: KRAFFT, ANTHONY - Architecture Contemporaine. Contemporary Architecture. Heutige Architektur. Volume 3 1981-1982.
8047: KRAHE, HANS - Indogermanische Sprachwissenschaft. Band 1: Einleitung und Lautlehre.
14526: KRAKER, ADRIE DE / BLAEIJ, PIET DE, - Axel 1944-2002. Een samenleving in verandering.
9366: KRALINGEN, ROLAND VAN (E.A.) - De transparante wereld. Elf communicatieadviezen voor eigentijds ondernemen.
16151: KRAMER, GIJSBERT - Popmuziek in een notendop.
11647: KRAMER, A. - Schade aan natuursteen in Nederlandse monumenten.
10201: KRAMER, SANDER DE - Van miljonair tot krantenjongen. Bizarre levensverhalen van de straat.
6597: KRAMERS / SARTER, - Pottenbakkerskunst uit het oude China. Uit het land der lange lijzen
6260: KRANENBORG, R. - Reïncarnatie en christelijk geloof.
9361: KRANENBORG, R. (RED.) - New age. Visies vanuit het christelijk geloof.
15331: KRANS, ANJA - Vertraagd effect. Hedendaags theater in 1 inleiding en 18 interviews.
14349: KRÄUBIG, JENS - Ernst Barlach. Lithographien, Holzschnitte.
16077: KRAUS, KARL - Die letzten Tage der Menschheit. Tragödie in fünf Akten mit Vorspiel und Epilog.
6012: KRAUSE, AUREL - The Tlingit indians. Results of a trip to the northwest coast of America and the Bering Straits.
13842: KREBBER, G.B. / KOTTING, G., (E.A.) - Bijdragen uit het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie.
14370: KREBS, HANS - Reminiscenes and Reflections. In collaboration with Anne Martin.
8077: KREITZMAN, LEON - The 24 hour society.
11765: KRENZLIN, ULRIKE - Johann Gottfried Schadow : Die Quadriga.
8020: KRETSCHMER DE WILDE, C.J.M. - Met vlaggen van top.
9920: KREUER, WILLY - Willy Kreuer. Architekturplanungen 1929 bis 1968.
16674: KREYSZIG, ERWIN - Introductory Functional Analysis with Applications.
16506: KRICHBAUM, JÖRG - Edgar Ende. Der Maler geistiger Welten. Eine Monographie. Mit 138 Abb. davon 79 in Farbe.
4365: KRIMPEN, HUIB VAN - Het model voor de uitgever van Johan H. van Eikeren.
13805: KRISEOVÁ, EDA - Václav Havel. Biografie.
8948: KRISHNAMURTI, J. - Leven en sterven. Voordrachten uit Ojai, Saanen en Brockwood Park.
9096: KRISHNAMURTI, J. - Traditie en revolutie.
9097: KRISHNAMURTI, J. - Over...ons milieu.
1377: KRISHNAMURTI, J. - Truth & Actuality.
7652: KRISHNAMURTI, J. - Laat het verleden los.
14736: KRISTAN, MARKUS - Oskar Marmorek. Architekt und Zionist 1863-1909.
13221: KRISTEVA, JULIA - De vreugde van Giotto.
3172: KRISTJONSSON., HILMAR - Modern Fishing Gear of the World.
13733: KRITSCHEL, HANS - Die gotische Stadt. Planungsbeispiel Landshut.
13685: KROCKOW, CHRISTIAN, GRAF VON - Moeilijk nabuurschap. Over de geschiedenis en toekomst van de Duits-Nederlandse betrekkingen. Huizinga-lezing 1993.
11092: KROCKOW, CHRISTIAN, GRAF VON - Die preusissischen Brüder.
16427: KROCKOW, CHRISTIAN, GRAF VON - Begegnung mit Ostpreussen.
13437: KROCKOW, CHRISTIAN, GRAF VON - Fahrten durch die Mark Brandenburg. Wege in unsere Geschichte.
11037: KROEBER, KARL - British Romantic Art.
9933: KROEGER, P. G. / STAM, J., - De rogge staat er dun bij. Macht en verval van het CDA 1974-1998.
6615: KROEZE, J.H. - Het boek Job. Opnieuw uit de grondtekst vertaald en verklaard.
8743: KROGT, M.R. VAN DER - Delflandse en Rijnlandse streekdracht.
8505: KROGT, P.C.J. VAN DER (E.A.) - Geschiedenis en verklaring van de straatnamen in Delft.
90: KROGT, M. R. VAN DER - Een Baron in Koffie.1772-1992.Twee eeuwen het fenomeen''Haagse Hopjes''
2173: KROGT, M.R. VAN DER E.A. - Met Koninklijke Allure.Royal Enterprises in The Netherlands.
8278: KROGT, M.R. VAN DER (E.A.) - Het Karos van Staat. De achterkant van Oud-Den Haag II.
2411: KRÖJER, M. - Het Chineesch Tooneel.Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding. Verhandeling 388
15414: KROL, A. / RIJK, T. DE, - Yaerbook Dutch Design 05.
15412: KROL, A. / RIJK, T. DE, - Jaarboek Nederlandse Vormgeving 03/04.
12543: KROL, A. / RIJK, T. DE, - Jaarboek Nederlandse Vormgeving 05.
7693: KROOK, WIARD / MADEN, DICK VAN DER, - 15 jaar MGTTO. Lustrum-uitgave ter gelegenheid van het 15-jarig jubileum.
13111: KROON, W. - Thuyss opt Loe.
16269: KROON, DIRK (BEZORGD DOOR) - Ik had het leven me anders voorgesteld. J.Slauerhoff in vraaggesprekken en herinneringen.
14663: KROON, KRISTA - Krimpen aan den IJssel 1940-1945.
2858: KROONENBURG, J. E.A. - De Grote Kerk van Naarden in historisch perspectief.
14275: KRUFT, HANNO-WALTER - Geschichte der Architekturtheorie.
3777: KRUIGER, J.B.T. - Architectuur en stedebouw in Drenthe 1850-1940.
14941: KRUIJF, A.C. DE / VERHEGGEN, E.M.F., - Het hemels lichaam. Miraculeuze relieken uit de verzameling Hamers-IJsebrand.
5209: KRUIMEL, H.L. (E.A.) - Op zoek naar onze voorouders. Handleiding voor genealogisch onderzoek.
5948: KRUIMEL, H.L. (E.A.) - Voorouders gezocht. Inleiding tot de genealogie.
8604: KRUIMEL, J. P. / INGEN, J. C. VAN - Van bijzondere verdiensten tot koninklijke onderscheiding.
16504: KRUITWAGEN, B. - Huldeboek Pater Dr. Bonaventura Kruitwagen O.F.M. Aangeboden op Sint Bonaventura 14 juli 1949 t.g.v. zijn gouden priesterfeest en zijn vijf en zeventigste verjaardag.
6937: KRUIZINGA, J.H. E.A. - Watergraafsmeer. Eens een parel aan de kroon van Amsterdam.
11679: KRUL, W.E. - Historicus tegen de tijd.
3574: KRUMME, A.G.A. - Mechanische Technologie voor de Confectie-Industrie. Naai en speciaalmachines, apparaten en automaten.
16121: KRUSE, J. A. / WERNER, M., - Heine in Parijs. Deutsche Text.
6137: KRUSENSTERN, A. J. VON - Atlas van een reis om de wereld. 1803-1806. De eerste Russische reis om de wereld. Onder bevel van kapitein von Krusenstern voeren de schepen Nadeshda en Neva naar de Pacific.
13893: KRUUK, HANS - Niko's Nature. A life of Niko Tinbergen and his Science of Animal Behaviour.
4858: KRUYK, P.A. - Vijftig jaar Westlandse bloemen.
14141: KRYLOV, I.A. - Hondenvriendschap en andere fabels. Vertaald uit het Russisch door Marja Wiebes en Margriet Berg. Cahiers van de Lantaarn nummer 59.
12729: KRYSTAL, PHYLLIS - Nog meer beperkende banden verbreken. Het loslaten van emoties zoals angst, woede, schuldgevoel en jaloezie geven u de kans de ouder te worden die uzelf graag had willen hebben.
13752: KRYSTAL, PHYLLIS - Cutting the ties that bind. How to achieve Liberation from False Security and Negative Conditioning.
1619: KRZISNIK, ZORAN - International biennal of graphic art.17 june-30 september 1989.Bienale 18
1620: KRZISNIK, ZORAN - International biennal of graphic art.22 june-30 september 1991.Bienale 19.
5486: KUENEN, PH.H. - Kruistochten over de Indische Diepzeebekkens.
14917: KUGEL, J. - Emaux de Limoges de la Renaissance. Provenant de la collection de M.Hubert de Givenchy.
13502: KUGLER, FRANZ - Geschichte Friedrichs des Grossen.
12000: KÜHLER, W.J. - Het socinianisme in Nederland.
9367: KUHLMEIJER, H.J. - Verschuivende marketingparadigma's. Van placemarketing naar spacemarketing.
9805: KÜHNEL, HARRY (VORWORT) - Das Leben in der Stadt des Spätmittelalters.
255: KUIJER, GUUS - Ik ben Polleke hoor!
11390: KUIJPER, J. - Denkbeelden.
11387: KUIJPER, J. - Tomben.
2373: KUIJPER., EGBERT DE - Woerdens verleden geïllustreerd.
13030: KUIJPER, JAN (ET AL.) REDACTIE - Het Vroman-effect. Over leven en werk van Leo Vroman.
11388: KUIJPER, J. - Bijbelplaatsen.
15395: KUIKEN, BEN - Eerste hulp bij nieuw organiseren.
93: KUILE, E. H. TER - De monumenten van geschiedenis en kunst in Leiden en Westelijk Rijnland.Deel VII De Provincie Zuid Holland. Eerste stuk :Leiden en westelijk Rijnland.
2370: KUILE, E. H. TER - De Romaanse Kerkbouwkunst in de Nederlanden.
6419: KUILE, E. H. TER - Noord- en Oost-Salland. De Nederlande monumenten van geschiedenis en kunst.
16202: KUILE, ONNO TER - Catalogus van schilderijen Rijksmuseum Twenthe Enschede.
15695: KUIN-ROOVERS, PAULA (E.A) - Multimedia Gids Muziek. Encyclopedieën, woordenboeken, bibliografieën, thematische catalogi, websites en cd-roms.
8928: KUIPER, FRITS - Een klein drieluik van onze bevrijding. De gestalten van Barth, Rosenzweig en Lenin.
6608: KUIPER, D. / VREE, J., (O.R.V.) - Het liep op rolletjes. De eenwording van protestants-christelijk Nederland per rail 1839-1939.
16661: KUIPER, Y.B. E.A. (REDACTIE) - Virtus. Jaarboek voor adelsgeschiedenis nr. 15.
16662: KUIPER, Y.B. E.A. (REDACTIE) - Virtus. Jaarboek voor adelsgeschiedenis nr. 16
16551: KUIPER, ELMAR - Ruimtedier.
9924: KUIPER, D.TH. / SCHUTTE, G.J., (O.R.V.) - Het kabinet Kuyper (1901-1905).
709: KUIPERS, JAN J.B. - Zeeland 1900-2000.
2412: KUIPERS, W.H. - Leeuwarden 1965-1980.
2913: KUIPERS, W. - ISBN van de wereldliteratuur.
12947: KUIPERS, MARIEKE - Monumenten van Herrezen Nederland.
9150: KUIPERS, H.E. - Het water bolde tot de horizon. 80 jaar Zeevaartonderwijs.
7288: KUIPERS, JAN J.B. - Maritieme geschiedenis van Zeeland. Water, werk, glorie en avontuur.
8089: KUIPERS, JAN J.B. / SWIERS, ROBBERT JAN, - Het verhaal van Zeeland.
14497: KUIPERS, MARIEKE - Conserveren in de wegwerpmaatschappij. Pleidooi voor een polychrone cultuur.
13400: KUIPERS, MARIEKE - Het architectonisch geheugen / The Architectural Memory.
8467: KUIPERS, JAN J.B. / SIJNKE, PETER, - Van obelisk tot oorlogsgraf. Kleine monumenten en ornamenten in Zeeland, deel 2.
9498: KUIPERS, JAN J.B. / SIJNKE, PETER, - Van schandsteen tot straatkapel.
9501: KUIPERS, JAN J.B. - Zilt en zoet.
9560: KUIPERS, JAN J.B. / SIJNKE, PETER, - Van schandsteen tot straatkapel. Kleine monumenten en ornamenten in Zeeland.
13847: KUITENBROUWEER, MAARTEN - Tussen oriëntalisme en wetenschap. Het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde in historisch verband, 1851-2001.
14132: KUITENBROUWEER, MAARTEN - Tussen oriëntalisme en wetenschap. Het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land - en Volkenkunde in historisch verband, 1851-2001.
16355: KUITENBROUWER, M. - Nederland en de opkomst van het moderne imperialisme. Koloniën en buitenlandse politiek 1870-1902.
2071: KUITERT, LISA /ROTENSTREICH, MIRJAM - De gevoelige plaat.Literair album.
5998: KUITERT, LISA - Het uiterlijk behang. Reeksen in de Nederlandse literatuur, 1945-1996.
11088: KULTERMANN, UDO - Geschichte der Kunstgeschichte.
9764: KULTERMANN, UDO - Architecture in the seventies.
6428: KUMMER, JEROEN (REDACTIE EN SAMENSTELLING) - De vruchten van de wijngaard. Een bloemlezing uit de schriftelijke nalatenschap van Freek Pereboom [1942-1999].
12963: KUNES, KAREN VON - Beyond the Imaginable : 240 Ways of Looking at Czech.
11893: KUNST, J. - Music in Java (Vol. I + II)
10024: KUNZ ET AL., G.G. (SAMENSTELLING) - Gemeentelijke H.B.S. Delft 100 jaar. 1864-1964.
3426: KUPERUS, M. & MEINSMA, H., - Altijd op reis. Architecten uit de voormalige Nederlandse koloniën aan het werk.
6430: KURODA, T. / LAWLESS, R.I., - Nature of the Islamic Community.
10186: KURODA, T. (ET AL.) - Worlds Seen and Imagined. Japanese screens from the Idemitsu Museum of Arts.
6905: KURZ, HANS RUDOLF DR. - Cent ans d'Armée Suisse.
6605: KUSHNER, HAROLD S. - Als 't kwaad goede mensen treft.
7469: KUSTER-WENDENBURG, E. ( ZUM GELEIT ) - Schätze aus dem Kreml. Peter der Grosse in Westeuropa.
14644: KUSTERS, W. / PRICK, H.G.M., - ' Bladeren en lezen in groot verstaan '. Pierre Kemp in de wereld van het boek.
6509: KUYKEN-SCHNEIDER, DORIS U. - A.D. Copier Dialoog met glas. Publicatie bij de tentoonstelling i.h. Haags Gemeentemuseum en het Gem. van Reekummuseum Apeldoorn.
9717: KUYPER, J. - Gemeente - atlas van Limburg. Naar officieele bronnen bewerkt.
9627: KUYPER, SJOERD - Hoofden uit de mist. Over de moderne jeugdliteratuur.
6980: KUZNETSOV, B.V. - Russian-English dictionary of scientific and technical use.
10369: KWAADSTENIET, J. DE / WILDE, N. DE (RED.), - Veel liefde hebt U ons bewezen.
3646: KWAKKEL, G. / VUIJK, B., - Gods liedboek voor zijn volk. Over het lezen en zingen van de Psalmen.
2417: KYROVA, M. - Muziekkarikaturen. Music Caricatures.
2418: KYROVA, M. - Kabuki. Onbekende aspecten.
2937: KYROVA, M. - The Ear catches the Eye. Music in Japanese prints. Text in English.
7837: KYROVA, M. - Verbeelde muziek. De betekenis van decoraties, vorm en materiaal van muziekinstrumenten.
8559: L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU CENTRE BEAUBOURG, DÉPARTEMENT DES ARTS PLASTIQUE - Roy Lichtenstein. Dessins sans bande.
14661: L'ORDRE DE LA NOBLESSE, - L'Ordre de la Noblesse. Volume Premier 1er janvier 1977 - 30 juin 1978.
9130: LAAN, LEO VAN DER - Verhalen in steen. Gevelstenen in Leeuwarden.
14536: LAANSTRA, WILLEM - Cornelis Springer. Geschilderde steden.
11424: LAARHOVEN, JAN VAN ( O.R.V. ) - Dorpen in Brabant.
5591: LAARHOVEN, JAN VAN ( O.R.V. ) - Naar gothieken kunstzin. Kerkelijke Kunst en Cultuur in Noord-Brabant in de negentiende eeuw.
14698: LACEY, R. - Aristocrats.
11341: LACHGAR, LINA - Vous, Marcel Proust.
13168: LACHMAN, BARBARA - Hildegard, the Last Year.
10966: LACOUTURE, JEAN - Jésuites. Une multibiographie.
13642: LACOUTURE, JEAN - Montaigne à cheval.
13497: LADEMACHER, H. - Staat, natie en nationaliteitsbesef. Over Nederlandse en Duitse uitgangspunten van politieke cultuur.
2416: LADIS, FONDAS - Routes through Athens. A unique tour through the sites of the historical centre of the city.Richly ill.
11504: LAFONTAINE-DOSOGNE, J. - Splendeur de Byzance.
16290: LAFORGUE, JULES - Textes de critique d'art. Réunis et présentés par Mireille Dottin.
3795: LAGENDIJK, A. - Van de Willem III tot de Willem Ruys.
4181: LAGENDIJK, A. - Passagiersschepen van het Noordatlantisch vaargebied. Scheepvaart van de lage landen nr. 1.
12536: LAGO, MARY (EDITOR) - Burne-Jones Talking. His coversations 1895-1898 preserved by his studio assistant Thomas Rooke.
12888: LAHR, JOHN - Automatic Vaudeville. Essays on star turns.
6669: LAINE, FRANKIE / LAREDO, JOSEPH F., - 'That lucky old son'. The autobiography of Frankie Lane.
16593: LAING, MARGARET - The Shah.
6461: LAKEN, F. VAN DER (E.A.) - ''Een lastig pak'. Catalogus Historisch Kostuum Centrum.
6463: LAKEN, F. VAN DER (E.A.) - Pronken met andermans veren. 200 jaar europese mode en natuur.
9883: LAMARTINE, ALPHONSE DE - Kopstukken uit de Franse Revolutie. Portraits Révolutionaires. Tweetalige uitgave.
16349: LAMBERT, JEAN-CLARENCE - Constant. New Babylon. Art et Utopie. Textes Situationistes.
4379: LAMERS, HERMAN / GROOT, ELBRIG DE / LINDERS, HERMAN, - Herman Lamers.
9423: LAMM, HANS (HERAUSGEGEBEN VON) - Vergangene Tage. Jüdische Kultur in München.
13332: LAMMENS, ANDRÉ - Schoonheid in hout. Het meubel in de geschiedenis.
1741: LAMMERTS VAN BUEREN, A. - De verwoesting van een oude keizesstad.Oorlogsrampen over Nijmegen 1940-1945.
16336: LAMMING, CLIVE (REDACTIE) - Treintjes van Toen. Tentoonstellingscatalogus.
16779: LAMOEN, FLOOR VAN - Passen en meten met cirkels. Zebra-reeks 30.
2376: LAMONT-BROWN, RAYMOND - Kamikaze.Japan's Suicide Samurai.
14671: LAMPERT, CATHERINE - Lucian Freud.
727: LAMPUGNANI, V.M. - Encyclopedia of 20th-century Architecture.
9341: LANCASTER, BRIAN - Elementen van Jodendom.
3723: LAND, SIPKE VAN DER - Ratjetoe. Het bonte leven van Suriname.
189: LANDELL, O. J. DE - De Porselein Tafel
5123: LANDESHAUPTSTADT DÜSSELDORF STADTMUSEUM, (HERAUSGEBER) - Verjagt, ermordet. Zeichnungen jüdischer Schüler. 1936-1941.
14932: LANDGRAF, OTTO - Oldtimer-sewing machine.
15034: LANDHEER-ROELANTS, ANNEKE - Uit Padmoes verrezen. De Nieuwe Kerk in Den Haag.
15697: LANDHEER, JO - Verzamelde gedichten.
15024: LANDHEER, HUGO (SAMENSTELLING EN REDACTIE) - In de stad en toch buiten. Tachtig jaar wonen in de Ranonkelstraat.
8632: LANDSDAAL, H. (E.A.) (REDACTIE) - Purmerend groeikern. Een botsing van belangen.
1579: LANDSTRA, MENNO EN SPRUIJT, DESMOND - Het Nationaal Monument op de Dam.
14430: LANDWEHR, J. - Vergeten cultuurdragers. De familie Campagne en hun boekenfonds, honderd jaar uitgeven in Tiel, 1819-1919.
1541: LANDZAAT, L.F.M. - Alkmaar monumentenstad.
13197: LANE, CHRISTEL - The Rites of Rulers. Ritual in Industrial Society - The Soviet Case.
6270: LANE, JACQUELYN E. - Divine Energy. Books I, II, III Text & Poems.
13483: LANG, M.H. DE - De opkomst van de historische en literaire kritiek in de synoptische beschouwing van de evangeliën van Calvijn (1555) tot Griesbach (1774).
11748: LANG, CECIL Y. - The Pre-Raphaelites and Their Circle.
16733: LANGE, JAN DE - William Bouguereau 1825-1905. Musée du Petit-Palais, Paris. Musée des Beaux-Arts de Montréal. The Wadsworth Atheneum. Hartford.
3651: LANGE, ERIC DE - Het internationale Nieuwe Bouwen tot 1940. 'Geen officiële maar levende schoonheid'.
12946: LANGE, JAN DE - De Kever. De VW in Nederland.
14876: LANGEDIJK, AGGIE (EINDREDACTIE) - De verzameling Paul en Dora Janssen-Arts. Precolumbiaanse meesterwerken.
14625: LANGENBERG, BEREND JAN - Collectief arbeidsvoorwaardenoverleg in de culturele sector. Het ontstaan van een institutie.
15049: LANGERAK, G.TH. - Achter Hoogstraat en Noordeinde. Historie van het Haagse Hofkwartier.
2015: LANGERHORST, R.P. - Gegevensanalyse.
4383: LANGEWEG, SERGE E.A. - Industrion, Museum voor Industrie en Samenleving. Catalogus vaste presentatie.
15410: LANGFELD, GREGOR - Duitse kunst in Nederland 1919-1964.
16224: LANGKAU-ALEX, URSULA - Volksfront für Deutschland? Band1: Vorgeschichte und Gründung des '' Auschusses zur Vorbereitung einer deutschen Volksfront'', 1933-1936.
16236: LANGMUIR, GAVIN I. - History, Religion, and Antisemitism.
6689: LANGNER, P. / KLEFFE, H., - Historische Kameras. Aus Sammlungen der DDR.
7252: LANKHORST, O.S. / HOFTIJZER, P.G., - Drukkers, boekverkopers en lezers in Nederland tijdens de Republiek. Een historiografische en bibliografische handleiding.
1357: LANNING, MICHAEL J. - Delivering Profitable Value. A Revolutionary Framework to Accelerate Growth, Generate Wealth, and Rediscover the Heart of Business.
15910: LANNON, FRANCES - Privilege, Persecution and Prophecy. The Catholic Church in Spain 1875-1975.
12255: LANS, NATHALIE - 100 jaar Niehuis & Van den Berg. Het reilen en zeilen van een scheepsreparatiebedrijf.
7661: LANS, NATHALIE - Schiedam bouwt op jeneververleden. Een wandeling door de tijd.
15213: LANSER, PETER - De laatste stelling van Fermat. Deel 7 in de Zebra-reeks.
16758: LANSER, PETER - De Laatste Stelling van Fermat. Zebra-reeks 7.
13944: LAO-TZU, - Taoteching. Translated by Red Pine with selected commentaries of the past 2000 years.
7171: LAP, MARTEN - Stried om de Z.K. 2. Geschreven in het gronings.
12030: LAP, A. / STRUYKER BOUDIER, H., - Tijdingen. Brieven van F.J.J. Buytendijk aan Anton van Duinkerken.
13104: LAQUEUR, WALTER - The Terrible Secret. Suppression of the truth about Hitler's 'Final Solution'.
15735: LARKIN, PHILIP - Early poems and Juvenilia. Edited by A.T.Tolley.
6082: LARMOUR, W.T. - Inunnit. The art of the Canadian Eskimo = L`art des Esquimaux du Canada.
16479: LARSON, ERIK - In the Garden of the Beasts. Love, Terror, and American Family in Hitler's Berlin.
6165: LASAULX, ERNST VON - Philosophie der Geschichte. Neuer Versuch einer alten, auf die Wahrheit der Tatsachen gegründeten Ph. der Gesch.
6663: LASSITER, WILLIAM LAWRENCE - Shaker architecture. Descriptions with photographs and drawings of Shaker Buildings at Mount Lebanon, New York, Watervliet, New York, West Pittsfield, Massachusetts.
553: LATHAM, ROBERT - The illustrated Pepys.Many ill.
12670: LAUDAGE, JOHANNES - Gregorianische Reform und Investiturstreit.
10198: LAUDE, JEAN - African Art of the Dogon. The Myths of the Cliff Dwellers.
6155: LAUER, HANS ERHARD - Grundgeheimnisse des Cristentums
6676: LAUFER, BERTHOLD - Jade. A study in Chinese archaeology & religion.
14255: LAUGHLIN, LEDLIE IRWIN - Pewter in America. its Makers & Their Marks. Three volumes in one.
13888: LAUGHLIN, JAMES - Pound as Wuz. Recollections and Interpretations.
16632: LAUGIER, MARC-ANTOINE - Essai + Observations sur l'architecture. Édition intégrale des deux volumes.
4150: LAURENS, B. - Rotterdam geblaakte stad.
16215: LAURENTIUS, TH. - Old Master Prints and Drawings. Catalogue 20.
16216: LAURENTIUS, TH. - Old Master Prints. Catalogue 21.
14603: LAURIE, DONALD L. - The Real Work of Leaders. A report from the front lines of management.
10573: LAUTERBACH, EDWARD C. - Psychiatric Management.
9259: LAUWERIER, HANS - Fractals. Meetkundige figuren in eindeloze herhaling.
10371: LAUWERIER, HANS - Fractals.
12757: LAVEN, MARY - Virgins of Venice.
11235: LAVIGNE, E. - Kroniek van de abdij van Sint-Truiden.
12493: LAVIOLETTE, PAUL A. - Beyond the Big Bang. Ancient Myth and the Science of Continuous Creation.
10326: LAVONEN, KUUTTI - Kain Tapper.
722: LAVRENTIEV, - The Barbizon School.
16311: LAWRENCE, D.H. - Study of Thomas Hardy and other essays. Cambridge edition edited by Bruce Steele.
16159: LAWRENCE, D.H. - The Rainbow. The Cambridge edition of the works of D.H.Lawrence. Edited by Mark Kinkead-Weekes.
4292: LAWRENCE, THOMAS EDWARD - The Mint. A day-book of the R.A.F. depot between August and December 1922 with later notes.
11581: LEA, HERMANN - The Hardy Guides. Volume Two.
11580: LEA, HERMANN - The Hardy Guides. Volume One.
7667: LEAKY, RICHARD E. / SLIKKERVEER, L. JAN, - Pithecantropus. Uitgegeven in het Maleisch bij het 50-jarig bestaan van de staat Indonesië.
7429: LEAKY, RICHARD E. / SLIKKERVEER, L. JAN, - Man-Ape Ape-Man. The Quest for Human's Place in Nature and Dubois' 'Missing Link' .
6469: LEARMER, RICHARD - Native's Guide to New York. Advice with attitude for people who live here - and visitors we like.
12469: LEATHERDALE, CLIVE - Dracula. The Novel & the Legend. A Study of Bram Stoker's Gothic Masterpiece.
13396: LEAVIS, F.R. - D.H. Lawrence: Novelist.
777: LEE, M. OWEN - First Intermissions. Twenty-one Great Operas Explored, Explained and Brought to Life from the Met.
11704: LEE, A.D. - Pagans and Christians in Late Antiquity.
10927: LEEDY JR., WALTER C. - Fan Vaulting: A Study of Form, Technology and Meaning.
6800: LEEFLANG, THOMAS - De bioscoop in de oorlog.
5914: LEEK, ROBERT H. - Shakespeare in Nederland. Kroniek van vier eeuwen Shakespeare in Nederlandse vertalingen en op het Nederlands toneel.
2205: LEEMANS, A. - Van Molen tot Moleculen.Van Noury tot Akzo.
7591: LEEN, FREDERIK (ET AL.) - Fernand Khnopff.
11094: LEENE, J.E. - Textile Conservation.
5522: LEER, C.L. VAN DER (EINDREDACTIE) - Van villa Zandvliet tot studiehuis Zandvliet. 75 jaar Christelijke Scholengemeenschap Zandvliet in Den Haag. 1925-2000.
16625: LEER, K. VAN DER / WOUTERS, B., - De kerkstraat met herbergen, De Hopkamer en ander vertier.
8703: LEERDAM, BEN F. VAN - Architect Henri Maclaine Pont. Een speurtocht naar het wezenlijke van de Javaanse architectuur.
6695: LEERTOUWER, W. - Over dromen en hun uitlegging.
4195: LEES, BRIAN - A handbook of the Al Sa'ud ruling family of Saudi Arabia.
6933: LEEUW, RENÉ DE - KLM. De geschiedenis van de KLM vanaf 1919.
3882: LEEUW-MARCAR, ANK - Willem Sandberg. Portret van een kunstenaar.
5645: LEEUW, JAN A. J. DE - Kroniek van de familie De Leeuw-Snackers 1944-1945.
6802: LEEUW, A.J. VAN DER (WOORD VOORAF) - Le-ezrath Ha-am. Het volk ter hulpe. Het eerste joodse blad in 1945. Facsimile uitgave van de nummers verschenen tussen januari 1945 (Eindhoven) en oktober (Amsterdam).
244: LEEUWEN, JOKE VAN - Duizend dingen achter deuren.
248: LEEUWEN, JOKE VAN - Het weer en de tijd.
14336: LEEUWEN, HENDRIK VAN E.A. - Contour. Continuïteit. Heden en verleden met 111 hedendaagse Nederlandse kunstenaars in drie Delftse musea.
9385: LEEUWEN, A. VAN - Kent u ze nog...de Vlissingers deel 1.
11329: LEEUWEN, CHARLES VAN - Hemelse voorbeelden.
15990: LEEUWEN, THEO VAN - Uit zwart rijst rood. Gedichte door het jaar.
16139: LEEUWEN, THOMAS A.P. VAN - The Skyward Trend of Thought. Five Essays on the Metaphysics of the American Skyscraper. Proefschrift met nederlandse samenvatting.
9386: LEEUWEN, J.L.VAN - Kent u ze nog...de Vlissingers deel 2.
4330: LEEUWENBURGH, THEO - Het bruine schuiten boek. Een nieuwe generatie schippers op oude zeilschepen.
5147: LEEUWRIK, NEL - Kantklossen. Met 50 nieuwe patronen.
14794: LEFAIVRE, L. / TZONIS, A., - Critical Rgionalism. Architecture and Identity in a Globalized World.
2681: LEFEBURE, MOLLY - Samuel Taylor Coleridge: A bondage of opium.
14820: LÉGER, FERNAND - Mensch Maschine Malerei. Titel des Originales Fonctions de la Peinture.
724: LEGGE, J.D. - Sukarno.A Political Biography.
1921: LEGGE, JAMES TRANSLATION AND ANNOTATION - The works of Mencius.Translated, with critical and exegetical notes, prologema and copious indexes by J.Legge.
12705: LEGNER, ANTON - Reliquien in Kunst und Kult. Zwischen Antike und Aufklärung.
8093: LEHMAN, JOHN - Making war. The 200-year-old battle between the president and congress over how America goes to war.
5906: LEHMANN, TH. - Het tuigen van schoenerschepen met de daarbij behoorende werkzaamheden. Een eenvoudige handleiding voor den varensman.
11832: LEHMANN, TH. - Vluchtige steden (en zo). Gedichten.
10462: LEHNING, P.B. / SIMONIS, J.B.D., - Handboek beleidswetenschap.
14761: LEHR, ANDRÉ - De klokkengieters Francois en Pieter Hemony.
3682: LEIDERITZ, W.J.M. - Van Paardetram naar dubbelgelede. De geschiedenis van de Amsterdamse tram (en bus) in vogelvlucht.
9653: LEIJERZAPF, INGEBORG TH. - Het fotografisch museum van Auguste Grégoire.
4520: LEIJNSE, J. (E.A.) - H.S.M. 1885-1974. N.V. Hollandsche Stoomboot Maatschappij Amsterdam.
14125: LEIJTEN, JAN - Waarom ik het nog steeds niet goed door heb.
15107: LEIJTEN, JAN - De binnenkant van het recht. Van buitenaf bezien.
14119: LEIJTEN, JAN - God houdt niet van rechters.
14095: LEILICH, JOACHIM - Immanuel Kant. Een inleiding.
11777: LEISTRA, JOSEFINE - God Speed !
2433: LELIEVELD, K. E.A. (SAMENSTELLING) - Mahler Tentoonstelling.Mahler 1860-1911. Mahler en Nederland 1903-1920. 10e Symfonie 1910-1986.Muziekcentrum Vredenburg Utrecht.
12042: LELONG, CHARLES - La Basilique Saint-Martin de Tours.
6753: LELYVELD, JOSEPH - Apartheid. Verslag van een ooggetuige.
1810: LEMAIRE, G.W.A. - Utrecht in grootmoeders tijd.
4083: LEMAIRE, G.W.A. - Ik zing mijn lied voor al wie met mij gaat. Vrouwen in de volksliteratuur.
14937: LEMKHIN, MIKHAIL - Joseph Brodsky, Leningrad : Fragments. Foreword by Czeslaw Milosz. Afterword by Susan Sontag.
11819: LEMM, ROBERT - Ochtend van Amerika.
9688: LEMMA, ATO MENASSIE (ET AL.) - Bringing Africa Together. Th story of an airline.
16378: LEMOINE, MARIANNE - Dessins de Jaen Gorin. Avec un introduction de Lierre Georgel.
16559: LEMOINE, BERTRAND - Gustave Eiffel. Deutschter Text.
1004: LEMSTRA, PIEN - Poppenpracht in deeg.
8878: LEMSTRA, W. (E.A.) (REDACTIE) - Handboek overheidsmanagement.
5768: LENDERS, J. E.A. - De burger en de volksschool. Culturele en mentale achtergronden van een onderwijshervorming, Nederland 1780-1850.
13739: LENDVAI, PAUL - Blacklisted. A Journalist´s Life in Central Europe.
4845: LENFERINK, HENRI - Gelders Orkest 1889-1989.
13411: LENIAUD, JEAN-MICHEL - L´Utopie Française. Essai sur le patrimoine.
16364: LENMAN, BRUCE - The Jacobite Risings in Britain 1689-1746.
187: LENNART, C. - Twee negerpopjes.
193: LENNART, C. - Op schrijversvoeten door Nederland.
12549: LENNEP, J. VAN - De voordeelen der duin-waterleiding
1839: LENS, J. - 75 Jaren.Grepen uit de geschiedenis van het Nederlandsch Jongelingsverbond.1853-1928
10503: LENS, P. (O.R.V.) - Zieke dokters.
8609: LENSSINCK, WILLEM - Willem Lenssinck. Sculpture - Design.
11934: LENSTRA, CHR. - Over de zeevang gesproken... Episoden uit de geschiedenis van het Oude Land.
15775: LENSTRA, H.W. / TIJDEMAN, R., - Computational Methods in Number Theory. Part 1 + Part 2.
11036: LEÓN, LUIS DE - Over de namen van Christus.
11124: LEÓN, LUIS DE - Lof der afzijdigheid. Gedichten.
11035: LEÓN, LUIS DE - Over de namen van Christus.
11027: LEÓN, LUIS DE - The Names of Christ.
10294: LEONARD, DOROTHY - Wat denkt China?
10654: LEONHARDT, GUSTAV - Amsterdams onvoltooid verleden.
13972: LEPENIES, WOLF - Sainte-Beuve. Auf der Schwelle zur Moderne.
13569: LEPENIES, WOLF - Autoren und Wissenschaftler im 18. Jahrhundert. Buffon, Linné, Winckelmann, Georg Forster, Erasmus, Darwin.
11229: LEPIK, ANDRES - Das Architekturmodell in Italien 1335-1550.
10622: LEPING, E. - Russisch-Deutsches Wörterbuch.
7084: LEPPINK, GERDA B. - Het Sint Catharinae gasthuis in Arnhem in de eerste vier eeuwen van zijn bestaan (1246-1636).
16502: LEPROHON, PIERRE - Paul Gauguin. Texte en fraçais.
16469: LERECOUVREUX, - L'armée Giraud en Hollande (1939-1940).
6536: LERNER, ERIC J. - The Big Bang Never Happened. With a New Preface by the Author.
9976: LERNER, M. / KOSSAK, S., - The Lotus Transcendent. Indian and Southeast Asian Art from the Samuel Eilenberg Collection.
12074: LESGEVER, LEX - Nooit verleden tijd. De Tweede Wereldoorlog door de ogen van een 13-jarige Joodse jongen in Amsterdam.
14090: LESHAN, L. / MARGENAU, H., - De ruimte van Einstein en de hemel van Van Gogh.
9932: LESKIEN, A. - Handbuch der Altbulgarische Sprache. Grammatik - Texte - Glossar.
13123: LESLIE, C.R. - Memoirs of the Life of John Constable.
13865: LESSING, DORIS - Time Bites.
3199: LETTINGA, GERRIT - Solliciteren is werken. Gids voor actieve sollicitanten.
14507: LEUCK, KLEMENS - Die Restaurierungsarbeiten am Mainzer Dom in den Jahren 1971-1975. Sonderdruck aus Neues Jahrbuch für das Bistum Mainz 1981.
7646: LEUR, J.L.W. VAN / AMMERLAAN, R.P.J., - De Indische Instelling in Delft. Méér dan een opleiding tot bestuursambtenaar.
10889: LEURS, STAN - De Groote Markt van Brussel.
8523: LEVENE, G.M. / GOOLAMALI, S.K., - Diagnostic Picture Tests in Dermatology.
14559: LEVERLAND, B. N. - St. Pancras op het Hogeland. Kerk en kapittel in Leiden tot aan de Reformatie.
16493: LEVEY, MICHAEL - La Peinture à Venise au XVIIIeme Siécle.
13354: LEVI, PETER - English Christian Verse.
11550: LEVI, ANTHONY - Cardinal Richelieu and the Making of France.
11848: LEVIE, SOPHIE - Het alfabet van Valéry.
15561: LEVIN, BERNARD - Enough Said.
3831: LEVINE, D. - Wax & Gold.
15355: LEVITT, ARTHUR - Take on the Street. What Wall Street and Corporate America Don't Want You to Know. What You Can Do to Fight Back.
14364: LEVY, ALAN - The Wiesenthal File.
9874: LEVY, DARLINE GAY - The Ideas and Careers of Simon-Nicolas-Henri-Linguet. A Study in Eighteenth-Century French Politics.
13656: LEWINO, WALTER - Ipousteguy. Rfanse tekst.
4300: LEWIS, STEPHEN - Race against time.
14607: LEWIS, C.S. - Varensporen en olifanten. En andere essays.
10752: LEWIS, STEPHEN - The Mystery of the Oriental Rug.
10538: LEWIS, BERNARD - The Political Language of Islam.
10223: LEY, GERD DE - Eeuwig duurt het langst. Varianten op spreekwoorden en zegswijzen van o.a. Simon Carmiggelt, W.F.Hermans en Jan Cremer.
3776: LEYENAAR-PLAISIER, PAULA G. - Griekse terracotta's uit de collectie van het Haags Gemeentemuseum.
4562: LEYENAAR-PLAISIER, PAULA G. - Griekse terracotta's. Uit de collectie van het Haags Gemeentemuseum.
16641: LEYMARIE, JEAN - Serizawa. Texte en français. Exposition en Grand Palais.
10405: LEYMARIE, JEAN - L'espirit de la lettre dans la peinture.
3065: LEYTEN, H./SIMHOFFER, K., (REDACTIE) - Afrika Nabij. Catalogus Afrika-centum Cadier en Keer.
12295: LIEB, STEFANIE - Form und Stil. Festschrift für Günther Binding zum 65. geburtstag.
9832: LIEB, N. / HUFNAGEL, F., - Leo von Klenze. Gemälde und Zeichnungen.
7117: LIEBAERS, HERMAN - Noordnederlandse miniaturen. De gouden eeuw der boekverluchting in de noordelijke Nederlanden.
3393: LIEBAERS, HERMAN - Meestal in opdracht. Brusselse kant-tekeningen van een bibliothecaris
15919: LIEBESCHUETZ, J.H.W.G. - Barbarians and Bishops. Army,Church, and State in the Age of Arcadius and Chrysostom.
11007: LIEBURG, F. / CLEMENS, TH., (O.R.V.) - Kerstening en religiegeschiedenis. Themanummer.
855: LIEBURG, M. J. VAN - Het Sint Franciscus Gasthuis te Rotterdam 1892-1992.
1648: LIEBURG, M. J. VAN - Bronovo 1865-1990.Van 's-Gravenhaagsche Diakonessen-Inrichting tot Ziekenhuis Bronovo.
2379: LIEFHEBBER, P.A. - Waddenjutters.
15616: LIEFKES, J.R. - Museum Mr. Simon van Gijn. Catalogus van de glasverzameling.
3167: LIER, BAS VAN - Voor een ander zingt-ie. Met een inleiding van Gregor Frenkel Frank.
16450: LIER, RUDIE VAN - Praehistorie. Proza.
10017: LIESHOUT, MAURICE VAN - Een groeiend zedelijk kwaad. Documenten over de criminalisering en emancipatie van homoseksuelen 1910-1916.
9729: LIESHOUT, JAN W.V. VAN - Overloon. Van slagveld naar Liberty Park.
15128: LIESKER, BAS (SAMENSTELLING) - De tuinstad is dood, leve de tuinstad ! Herstructurering als culturele ontwerpopgave.
9642: LIESKER, BAS (SAMENSTELLING) - De tuinstad is dood, leve de tuinstad ! Herstructurering als culturele ontwerpopgave. Resultaat van de STAWON studie 2003.
11442: LIESSEM, UDO - Ludwig Arntz.
12077: LIESSMANN, KONRAD PAUL - De grote filosofen en hun problemen. Colleges ter inleiding in de filosofie 2.
11990: LIETZMANN, HILDA - Bibliographie zur Kunstgeschichte des 19, Jahshunderts.
2426: LIEVENSE, W. - Het muziekinstrument.
5612: LIEVENSE, DICK - Kees Hauwert graficus.
5817: LIEVENSE-PELSER, E., E.A. - Vrijburg. Geschiedenis en toekomst van een Amsterdamse schuilkerk.
15576: LIGHTSTONE, A.H. / ROBINSON, A., - Nonarchimedean Fields and Asymptotic Expansions.
15064: LIGNAC, W.P.J. - Diligentia 1793-1983. Terugblik op 190 jaar Diligentia.
7000: LIGTENBERG, LUCAS - De nieuwe wereld van Peter Stuyvesant. Nederlandse voetsporen in de Verenigde Staten.
15868: LILIENTHAL, ALFRDED M. - The Other Side of the Coin. An American Perspective of the Arab-Israeli Conflict.
16295: LIMBOUR, GEORGES - Hayter. With 11 tipped in ills. in colour.
11372: LINCOLN, H. A.O. - One Man's Mexico.
6768: LIND, ERNIE - The complete book of trick & fancy shooting.
11931: LINDBERG, DAVID C. - Pioniers van de westerse wetenschap.
15127: LINDE, A. VAN DE - Geschichte und Literatur des Schachspiels. Mit einem Vorwort von Christiaan M. Bijl.
2035: LINDE, M. VAN DER - Het visioen van Eijkman.Dr. J. Eijkman, de Amsterdamse Maatschappij voor Jongemannen en de vernieuwing van Nederland 1892-1945.
3667: LINDEN, NICO TER - Jakob
5514: LINDEN, F. VAN DER / STRUIK, A.S.A., - De jas van het woord. De boekband en de uitgever 1800-1950.
7253: LINDEN, FONS VAN DER - Over Letters en Schrift en de beginselen van het schrijven.
13670: LINDEN, FONS VAN DER - In linnen gebonden. Nederlandse uitgeversbanden van 1840 tot 1940.
10437: LINDEN, VAN DER, FRANK M.J. - Phyllotactic patterns for domes.
3487: LINDENBERG, WLADIMIR - Zo bidt de mensheid. Een universele benadering.
4479: LINDERS, J. / STERCK, M. DE, - Behind the Story. Children's Books Authors in Flanders and the Netherlands. With an introduction by Aidan Chambers.
8695: LINDERS, JOKE - An Rutgers van der Loeff. Een biografie.
12198: LINDERT, J. VAN / UITERT, E. VAN, - Een eigentijdse expressie. Vincent van Gogh en zijn portretten.
6204: LINDHOLM, DAN - Toeval of lot. Engelervaringen.
2736: LINDVALL, JÖRAN - The Swedish Art of Building.
1237: LINDWER, WILLY - De laatste zeven maanden. Vrouwen in het spoor van Anne Frank.
13834: LINEHAN, PETER (EDITED BY) - St John's College Cambridge. A History.
7656: LINFORD, L.D. - Cermonial Indian Art. A Gallery of Fine Indian Art and Artists from the 1992 and 1993 Gallup Inter-Tribal Indian ceremonials. A Measure of Excellence, Volumes II & III.
12892: LINNENKAMP, ROLF - Die Schlösser und Projekte Ludwigs II.
16769: LINT, H. VAN / BREEMAN, J., - Zeepvliezen wetenschap en vermaak. Zebra-reeks 18.
11105: LINTSEN, HARRY - Ingenieurs in Nederland in de Negentiende Eeuw. Een Streven naar Erkenning en Macht.
2800: LINVER, SANDY - Speak and get results. The complete guide to speeches and presentations that work in any business situation.
8553: LIPMAN, JEAN / MARSHALL, RICHARD, - Art about art.
2819: LIPPE-BIESTERFELD, IRENE VAN - Dialoog met de natuur. Een weg naar een nieuw evenwicht.
2424: LIPSCHITS, ISAAC - Tsedaka. Een halve eeuw Joods maatschappelijk werk in Nederland.
10202: LIPSCOMB, F.W. - The British Submarine. Introduction by Vice-Admiral Raikes, CBE, DSC, Flag Officer Submarines.
4489: LIT, R. VAN - Een tweesnijdend zwaard. Vijfentwintig jaar Stichting Werken der Johannnieter Orde in Nederland en der Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht.
10790: LIT, R. VAN - Kastelen en buitenplaatsen in Rijnland.
8993: LIT, ROBERT VAN - 'Een aangenaam en rustig verblijf'. Johannahuis, 1931-2004.
15742: LITTLE, LESTER K. - Benedictine Maledicions. Liturgical Cursing in Romanesque France.
13045: LITTLEWOOD, IAN - Sultry Climates. Travel and Sex since the Grand Tour.
4061: LITVINOFF, BARNET - A peculiar people. Inside the jewish world today.
1395: LITWACK, LEON F. - Been in the storm so long.The aftermath of slavery.
3945: LIVINGSTONE, NEIL C. / HALEVY, D., - Inside the PLO.
16521: LLOYD, CHRISTOPHER (EDITED BY) - Studies on Camille Pissarro.
11344: LLOYD, FRAN - Consuming Bodies.
16137: LLOYD WILLIAMS, JULIA - Dutch Art and Scotland. A Reflction of Taste.
16107: LÖB, KURT - Miep de Leeuwe Hans Gritter Willy Rieser. Drie beeldende kunstenaars.
13815: LÖB, K. / HILTEN, T. VAN, - Toon de Haas. Schilder.
7990: LOCHER, J.L. - Jan Maaskant. Uitgave bij een tentoonstelling 13 mei t/m 9 juli.
183: LOCHER-SCHOLTEN, ELSBETH NIEHOF, ANKE - Indonesian Women in focus. Past and Present Notions.
10804: LOCHER, HANS - Gerrit Veenhuizen.
9677: LOCHER, J.L. (ET AL. SAMENSTELLING) - Constant schilderijen 1940-1980.
16579: LOCHNAN, KATHARINE A. - The Etchings of James McNeill Whistler. The Art Galley of Ontario.
12578: LOCKHORN, ELISABETH - Geletterde mannen. Interviews met o.a. Michaël Zeeman, Jan Wolkers en Tijs Goldschmidt.
14806: LODERMEYER, PETER - Personal Structures. Werken en dialogen.
16695: LODOLI, MARCO - Wolk.
7744: LOESER, NORBERT - Rossini en zijn Barbier van Sevilla.
9384: LOGEMANN, J.H.A. - Het staatsrecht van Indonesië. Het formele systeem. Derde herziene druk.
190: LOGGEM, MANUEL VAN - Insecten in Plastic.
6413: LOGHER, KAREL - Ibbur. Een antwoord op de Holocaust.
1656: LOKIN, J.H.A. & ZWALVE, W.J. - Hoofdstukken uit de Europese Codificatie-geschiedenis.
2503: LOLKAMA, J. - Triomf en Tragiek in de historie van de Elfstedentocht.
9009: LOLKAMA, J. - Perken, Parturen en Koningen.
10304: LOMASK, MILTON - The Biographers Craft.
9250: LONDEN, H. VAN - Synergie en decentralisatie. Opstellen over concernorganisatie.
11268: LONGPRÉ, EPHREM O.F.M. - Franciscus van Assisi en zijn religieuze ervaring.
5931: LOO, ERWIN VAN - Crossing the border. De Koninklijke Luchtmacht na de val van de Berlijnse muur.
12169: LOO, B. VAN / GIEBENS, A., - Elsschot, Antwerpen & Coraline.
9571: LOOIJEN, M. - Grepen uit de geschiedenis van de automatisering.
8336: LOOMEIJER, F.R. (E.A.) (REDACTIE) - Stoomschepen op de Zuiderzee in zijaanzichten.
253: LOON, PAUL VAN - Lyc-drop.
8193: LOOPIK, M. VAN - Terugblik op de toekomst. Messianisme, een joodse visie op tijd en geschiedenis. Een studie over messianisme en tijdservaring in de joodse liturgie.
9251: LOOPIK, M. VAN (REDACTIE) - Tweespalten verbondenheid. Joden en christenen in historisch perspectief : joodse reacties op christelijke theologie.
165: LOOS-HAAXMAN, J. DE - Dagwerk in Indië.Hommage aan een verstild verleden.
15757: LOOSE, D. / WAANDERS, S., (EDITORS) - Work and Human Dignity in the context of Globalisation. International expert-seminar on the occasion of 100 year Radboudstichting.
14741: LOOTSMA, BART - Superdutch. De Tweede Moderniteit van de Nederlandse Architectuur.
3618: LOOY, G. VAN (REDACTIE) - Han Bierman. 26 februari tot 20 maart 1983. Internationaal Cultureel Centrum Antwerpen.
7972: LORBER, JAKOB - Het grote Johannes evangelie. 2e deel. Door het innerlijk woordontvangen.
7971: LORBER, JAKOB - Het grote Johannes evangelie. 1e deel. Door het innerlijk woordontvangen.
2925: LORBER, JAKOB - De jeugd van Jezus. Het Jakobusevangelie. Door het innerlijk woord ontvangen.
5540: LORBER, JAKOB - Het grote Johannes evangelie. 6e deel. Door het innerlijk woordontvangen.
5865: LORBER, JAKOB - Weg tot geestelijke wedergeboorte. Een brevier.
7973: LORBER, JAKOB - Het grote Johannes evangelie. 3e deel. Door het innerlijk woordontvangen.
8230: LORBER, JAKOB - Johannes. Das grosse Evangelium. Band 1.
8231: LORBER, JAKOB - Johannes. Das grosse Evangelium. Band 2.
7495: LORD BERNERS, - First Childhood.
8142: LORISTON-CLARKE, JENNIE - Dressuur. Ruiter en paard in perfecte balans. Met de belangrijkste oefeningen stap voor stap.
15608: LORM, JAN RUDOLPH DE - Cornelis de Lorm - ontwerper 1875-1942.
14609: LOS, F.C.J. - Goethe's Beteekenis voor het Christendom.
10420: LOTH, M.A. / GAAKEER, A.M.P., - Meesterlijk recht. Over recht, rechtswetenschap en juristerij.
15913: LOTH, D. - The Erotic in Literature.
3189: LOTHE, JEAN - Gleb Ivanovic Uspenskij et le populisme Russe. Contribution à l'histoire de la pensée et de la litterature populistes en Russie (1870-1890).
16110: LOTTMAN, HERBERT R. - The fall of Paris june 1940. A Dramatic Narrative of the Final Weeks in Paris Before its Capture by the German Army.
16434: LOUVRE, A. / WALSH, J., - Tell me lies about Vietnam. Cultural Battles for the Meaning of the War.
8264: LOUW, MARJO DE (TEXT) / DIJK, MARK VAN (PHOTOGRAPHS), - Heesen Yachts since 1978.
887: LOUWE KOOIJMANS, L.P. - Opgraven in Nederland.Het werk van de archeoloog.Oorspronkelijk uitgegeven door de AVRO.
3894: LOUWE KOOIJMANS, L.P. E.A. - Deae Nehalenniae.
16440: LOW-BEER, ANN - Herbert Spencer. Educational Thinkers Series.
6733: LOW, DAVID - Low's autobiography.
13470: LOWE, JANET - Bill Gates speaks. Insight from the World's Greatest Entrepreneur.
10441: LOWENFELD, V. / BRITTAIN, W.L., - Creative and Mental Growth.
10440: LOWENFELD, V. / BRITTAIN, W.L., - Your Child and his Art. A guide for parents.
16208: LOWRY, L.S. - L.S.Lowry R.A. 45 Paintings and Drawings.
9119: LOWRY, THOMAS P. / WELLHAM, JOHN, W.G., - The Attack on Taranto. Blueprint for Pearl Harbor.
9205: LÜBECK, WALTER - Het Reiki Handboek.
3727: LUCADO, MAX - Next Door Savior. Near enough to touch. Strong enough to trust.
16351: LUCAS, GEORGE A. - The diary of George A. Lucas. An American Art Agent in Paris, 1857-1909. Two Volumes.
16731: LUCASSEN / MEULENBERG, - Construction. Julia Winter.
13150: LUCEY, MICHAEL - Gide's Bent. Sexuality, Politics, Writing.
15177: LÜCHINGER, ARNULF - Herman Hertzberger, 1959-1986. Bauten und Projekte. / Buildings and projects. / Bâtiments et projets.
16608: LUCIE-SMITH, E. - Ray Richardson.
14730: LUCK, GEORGE - De wijsheid van de honden. Teksten van Griekse cynici. Vertaling : Gerard Janssen en Goverdien Hauth-Grubben.
12602: LÜCKE, COR - Oude prentbriefkaarten vertellen over Badhoevedorp / Sloten en het verdwenen dorp Rijk.
15310: LUCKIESH, M. - Visual Illusions. Their Causes, Characteristics & Applications.
9546: LUDWIG, NADESHDA - Handbuch der Sowjet-literatur (1917-1972).
16042: LUGER, BERNT - Wie las wat in de negentiende eeuw?
13255: LUGO, L.L. / KOVÁTS, A., - Hongrie. Le fantôme de la liberté / Hongarije. De schijn van vrijheid.
15205: LUI, ELIZABETH GILL - Building Diplomacy. The Architecture of American Embassies.
15528: LUIDINGA, F. / GUNS, N., - Indrapoera. 'Een schip van naam'.
15050: LUIJENDIJK, T. / ZWEERS, L., - Den Haag in de jaren vijftig. Beelden van Haagse fotojournalisten.
10230: LUIJTEN (ET AL.), GER (REDACTIE) - De courtisane & de acteur. Ukiyo-e Japanse prenten van het Rijksmuseum Amsterdam en het Rijksmuseum voor Volkenkunde Leiden.
9434: LUIJTEN, GER (ET AL.) - The beauty & the actor. Ukiyo - e. Japanese prints from the RijksmuseumAmsterdam and the Rijksmuseum voor Volkenkunde Leiden.
9337: LUK, CHARLES - The Secrets of Chinese Meditation.
8252: LUK, A.M. (SAMENSTELLING) - Het geslacht Luk en Van Luijk. Een onderzoek in het Westland.
14999: LUKACS, J. - Budapest 1900. A Historical Portrait of a City and Its Culture.
14065: LUKÁCS, GEORG - Essays on Thomas Mann.
13117: LUKACS, J. - June 1941. Hitler and Stalin.
15566: LUKACS, J. - Budapest 1900. A Historical Portrait of a City and Its Culture.
10593: LULOFS, F. - Verkenning door varianten.
4511: LUNING PRAK, N. - Industriële vormgeving. Uit de reeks '' Wonen in de lage landen ''.
12519: LUNN, J.E. / VAUGHAN WILLIAMS, U., - Ralph Vaughan Williams a pictorial biography.
4512: LÜPERTZ, M. - Markus Lüpertz een week.
10689: LUST, RENÉ - Als stenen konden spreken...
15051: LUTGERS, P.J. - Gezigten in de omstreken van 's-Gravenhage en Leyden. Herdruk van de uitgave van 1855.
10313: LUTZ, HANS - Willem G. van de Hulst.
12726: LÜTZELER, HEINRICH - Kunsterfahrung und Kunstwissenschaft. Systematische und entwicklungsgeschichtliche Darstellung und Dokumentation des Umgangs mit der Bildende Kunst. Drei Bände.
14828: LUYKX, TH. - Johanna van Constantinopel, Gravin van Vlaanderen en Henegouwen. Haar leven (1199/1200-1244). Haar regeering (1205-1244), vooral in Vlaanderen.
9356: LUYN, A.H. VAN - Autonoom en heteronoom. Evenwichtig in de Randstad.
10894: LUYTENS, MARY - Edwin Luytens.
1777: LYCETT GREEN, CANDIDA - The perfect English Country House.Richly ill. In colour.
16542: LYNTON, NORBERT (ET AL.) - Ben Nicholson. New Reliefs. Catalogue 291.
10415: LYNTON, NORBERT (ET AL.) - Looking into Paintings.
5882: LYONS, JOHN - Language and linguistics. An introductuion.
12453: LYOTARD, JEAN-FRANÇOIS - Heidegger en 'de joden'.
5770: MAACK, MARY NILES / PASSET, JOANNE, - Aspirations and mentoring in an academic environment. Women Faculty in Library and Information Science.
9472: MAALDERINK, P.G.H. (SAMENSTELLING) - De Militaire Willems-Orde sedert 1940.
12419: MAAN, D. / REE J. VAN DER, - Typo-foto / elementaire typografie in Nederland 1920-40.
14640: MAARSEVEEN, MICHEL P. VAN - Vermeer in Delft. Een schilder en zijn stad.
7615: MAARTENSE, ELLEN A.L. - De Katholieke bevolking van Scheveningen. Gezinnen van 1725 tot 1811.
11930: MAAS, RINIE - De Klopperman.
16584: MAAS, NOP - Marcellus Emants' opvattingen over kunst en leven in de periode 1869-1877.
11857: MAAS, RUDOLF - Holman Hunt and The Light of the World.
13666: MAAS, NOP - Waardevol oud papier. Feestbundel bij het tienjarig bestaan van Bubb Kuyper Veilingen Boeken en Grafiek 1986-1996.
13555: MAAS, NOP - Nagloeiend vuurwerk. Over Oscar Wilde. Nederlandse reacties op Oscar Wilde II: 1890-1897.
9499: MAAS, PETER - Van watersnuffel tot meidoornhaag.
10764: MAATSTAF, - Autobiografieën.
10034: MACAULAY, THOMAS BABINGTON - Napoleon and the restauration of the Bourbons.
11562: MACCORMACK, SABINE G. - Art and Ceremony in Late Antiquity.
15404: MACCORMACK, SABINE G. - Art and ceremony in the late antiquity.
11039: MACCULLOCH, DIARMAID - Thomas Cranmer. A Life.
15897: MACCULLOCH, DIARMAID - Reformation. Europe's House Divided 1490-1700.
13113: MACDONALD, CALLUM - The Killing of SS Obergrüppenführer Reinhard Heydrich.
8123: MACGREGOR, DAVID R. - Clipper ships.
16306: MACGREGOR, NEIL - Shakespeare's rusteloze wereld. Een verrassende geschiedenis in twintig voorwerpen.
16414: MACHIAVELLI, N. - Florentine Histories. A new translation by Laura F. Banfield and Harvey C. Mansfield, Jr.
15016: MACK, MICHAEL - How literature changes the way we think.
15623: MACK, DIETRICH - Theaterarbeit an Wagners Ring.
9450: MACK, JOHN E. - A prince of our disorder. The life of T.E.Lawrence.
13956: MACKENDRICK, PAUL - The Greek Stones Speak. The Story of Archaeology in Greek Lands.
14857: MACKINTOSH-SMITH, TIM (EDITOR) - The travels of Ibn Battutah.
13957: MACKINTOSH, IAIN - Architecture, Actor & Audience. Theatre Concepts.
15167: MÄCKLER, ANDREAS - Lichtoffene Farbigkeit. Grundlinien der anthroposophisch-orientierten Lasurmalerei. Voraussetzungen und Erscheinungsform.
13017: MACY, MARK - Solutions for a Troubled World.
11685: MADSEN, STEPHAN TSCHUDI - Restoration and Anti-Restoration.
15239: MAEDA, JOHN - The Laws of Simplicity. Design, Technology, Business, Life.
13384: MAEDEBACH, HEINO - Coburger Glaspreis 1977.
10899: MAESSCHALCK A. / VIANE, J., - Het stadhuis van Leuven.
12339: MAGEE, BRYAN - Wagner and Philosophy.
5467: MAGENDANS, J.R. / WAASDORP, J.A., - Putten uit het verleden. Opgravingen in Loosduinen, Kazernestraat en Mauritshuis.
16618: MAGRIS, CLAUDIO - Aan de andere kant. Beschouwingen over grenzen.
16170: MAHARIDGE, D. / WILLIAMSON, M., - And their children after them. The legacy of 'Let us now praise famous men': James Agee, Walker Evans, and the rise and fall of cotton in the South
11919: MAIER, HANS - Denkmalschutz.
16088: MAINARDI, PATRICIA - The End of the Salon. Art and the State in the Early Third Republic.
13261: MAINWARING, MARION - Mysteries of Paris. The Quest for Morton Fullerton. The first complete account of Edith Wharton's unknown lover.
8560: MAIOLI, WALTER (E.A.) - Fort Asperen. Labyrint van klank.
11527: MAIR, CRAIG - The Lighthouse Boy.
8140: MAISTER, DAVID H. - True professionalism. The courage to care about your people, your clients, and your career.
16477: MAISTRE, XAVIER DE - Reis door mijn kamer.
15505: MAITLAND, ARNAUD - Oneindig afscheid. Ouder worden in het licht van het Tibetaans boeddhisme.
15859: MAKKER, ANNA MARIA - Kronkelwegen. Verslag van een dementeringsproces.
9997: MÂLE, ÉMILE - L'Art religieux du XIIIe siècle en France.
13253: MÂLE, ÉMILE - Art et artistes du moyen age.
8517: MALI, J.W.H. (E.A.) - 25 jaar dermatologie onder prof. dr. J.W.H. Mali. Liber Amicorum, aangeboden bij zijn afscheid op 31 oktober 1985.
9036: MALLMANN SHOWELL, JAK P. - U-boat warfare. The evolution of the wolf pack.
15942: MALLORY, J.P. - In Search of the Indo-Europeans. Language, Archeology and Myth.
15407: MALRAUX, ANDRÉ - The Voices of Silence.
8198: MALTBY, WILLIAM - The Reign of Charles V.
5360: MAN, JACQUELINE DE (BEZORGD DOOR) - Kunst op schrift.
15295: MANDEL, GABRIELE - Der Schlüssel. Geschichte und Symbolik der Schlüssel und Schlösser.
16586: MANDELKOW, KARL ROBERT - Orpheus und Maschine. Acht literaturgeschichtliche Arbeiten.
13309: MANEN, TINEKE VAN - Affiches. Ontwerpen voor het Holland Festival.
14468: MANESH, SHAROG HESHMAT - Zoon van de zon. Een geschiedenis van de Iraanse cinema 1904-1906.
7407: MANESSIS, NICO - The Greek illustrated Wine Book.
11172: MANGO, CYRIL - Byzantium.
11682: MANGO, CYRIL - The Art of the Byzantine Empire 312-1453.
16270: MANHEIM, RON - 'Im Kampf um die Kunst'. De discussie van 1911 over contemporaine kunst in Duitsland. Nederlandse tekst. Holländische Text. Mit deutsche Zusammenfassung.
1633: MANN, RICHARD AND JENNY - Women's role in development.Peranan Wanita dalam Pembangunan.Helping the Indonesian Dream Come True.Mewujudkan impian Indonesia.
9723: MANN, THOMAS - Pro and contra Wagner.
8507: MANNEKE, NELLEKE - Het Heilige Geest-Huis te Rotterdam sinds 1434.
8679: MANNEKE, NELLEKE - Dienders te water. Honderd jaar rivierpolitie, 1895-1995.
13915: MANNING, AL G. - The Miracle of Universal Physic Power. How to Pyramid Your Way to Prosperity.
15102: MANSEL, PHILIP - Prince of Europe. The Life of Charles-Joseph de Ligne.
12133: MANSEL, PHILIP - Prince of Europe. The Life of Charles-Joseph de Ligne.
11430: MANTHEY, JÜRGEN - In Deutschland und um Deutschland herum.
15001: MÁRAI, SÁNDOR - Memoir of Hungary 1944-1948. Translated with an introduction and notes by Albert Tezla.
14200: MÁRAI, SÁNDOR - Himmel und Erde. Betrachtungen.
615: MARCH, MARION D. & JOAN MCEVERS - Astrology: Old Theme, New Thoughts.
16751: MARCHESSEAU, DANIEL - Kees van Dongen.Texte : français. 25 janvier au 9 juin 2002, Martigny, Suisse.
8617: MARDER, ARTHUR J. - Old friends, new enemies. The Royal Navy and the Imperial Japanese Navy. Strategic illusions, 1936-1941.
12381: MARÉ, ERIC DE - Bridges of Britain.
16114: MAREVNA, - Life With the Painters of La Ruche.
14511: MARGENAU, HENRY - The Miracle of Existence.
12931: MARI, MICHELE - Al het ijzer van de Eiffeltoren.
10990: MARIUS, RICHARD - Thomas More.
13556: MARJORIE / QUENNELL, C.H.B., - A History of Everyday Things in England. Volume III. 1733-1851.
16458: MARK, CHRIS - Kolder en poëzie bij de Koninklijke Marine.
8241: MARK, CHRIS - Schepen van de Koninklijke Marine in W.O. II.
14650: MARK, ROBERT - Experiments in Gothic Structure.
14019: MARKEN, J.C.VAN - Johnny Rolf. Haar keramiek haar gouaches / her ceramics her gouaches.
2251: MARKEN, J.C.VAN - Uit het fabrieksleven.Hoofdartikelen uit de fabrieksbode.Delft 1869-1905.Derde deel.
15444: MARKIDES, KYRIACOS C. - Fire in the heart. Healers, Sages, and Mystics.
10352: MARKS, JANE - The Hidden Children.
13143: MARKUS, JULIA - Dared & Done. The Marriage of Elizabeth Barret & Robert Browning.
15245: MARLE, RAYMOND VAN - The Development of the Italian Schools of Painting. Volume XI. With 8 collotype plates and 383 illustrations.
10296: MARSH, DAVID - The Euro.
5205: MARSMAN, H. / VESTDIJK, S., - Brieven over literatuur.
13829: MARTENS, R. / WESTRA, L., - Binnenvaart onder stoom. ....met de beste groeten van....
13911: MARTIN, GEORGE - Aspects of Verdi.
15724: MARTINDALE, C.C. - The life of Monsignor Robert Hugh Benson. In two volumes with illustrations.
10422: MARTLAND, PETER - The Future of the Past.
13119: MARTON, KATI - Wallenberg. English Text.
11032: MARTZ, L.L. - Thomas More.
16490: MARX, K. / ENGELS, F., - Über Kunst und Literatur. In zwei Bänden.
16028: MASBECK, JOSEPH - Marcel Duchamp in Perspective.
5124: MASER, WERNER - Der Wortbruch. Hitler, Stalin und der Zweite Weltkrieg.
7008: MASLEN-JONES, BOB - Countdown to rescue.
15854: MASLOW, JONATHAN EVAN - Bird of Life, Bird of Death. A naturalist's journey through a land of political turmoil.
5116: MASRIYA, YAHUDIYA - Les Juifs en Egypte. Aperçu sur 3000 ans d'histoire.
1437: MASSINGHAM, HUGH AND PAULINE - The Englishman Abroad.
12342: MASSON, ANDRÉ - The Pictorial Catalogue. Mural Decorationin in Libraries.
15080: MAST, M. VAN DER (EINDREDACTIE) - Den Haag werkt. Een arbeidersgezin aan het begin van de 20ste eeuw.
12627: MAST, HILBERT - Watermanagement door de eeuwen heen. Met voorbeelden uit West-Nededrland en Voorburg.
12233: MAST, R.K. / BOS, W., (ET AL.) - Pieter Albert Koerts. De Familie, de Bark en de Stichting. The Family, the Windjammmer and the Foundation.
12276: MAST, GEERT - Rotterdan Europoort. Wereldhaven in beeld. Deel 1. Supertankers, loodsboten, sleepboten, escortvaartuigen.
100: MAST, MICHIEL VAN DER - Den Haag Over bouwen,breken en behouden.
4433: MAST, MICHIEL VAN DER E.A. - Vijf eeuwen St. Sebastiaansdoelen.
13887: MASTERS, JOHN - Casanova.
623: MASTERS, ROBERT PH.D. - The Way to Awaken.Exercises to Enliven Body, Self, and Soul.
10669: MASTROPIETRO, MARIO - An Industry for Design.
10813: MATCHKOVSKI, G.I. - Dictionnaire de Droit Russe-Français et Français-Russe.
14403: MATHEY, FRANÇOIS - Dodeigne.
16046: MATHIJSEN, M. - Nederlandse literatuur in de romantiek 1820-1880.
16283: MATTHEWS, W.H. - Mazes and Labyrinths. Theiir History and Development.
15948: MATTHIESSEN, P. - The Norman Kingdom of Sicily.
13320: MATTIE, HERBERT - Rijden en gereden worden. Affiches 1875 - nu.
16254: MATZNEFF, GABRIEL - La Passion Francesca. Préface de Thierry Lévy.
11241: MAUÉ, HERMAN - Rheinisch-Staufische Bauformen und Bauornamentik in der Architektur Westfalens.
3480: MAURER, HARRY - Strange Ground. An oral history of Americans in Vietnam 1945-1975.
13099: MAUSBACH, FLORIAN - Ideen für Berlin. Bausteine für eine Metropole.
7835: MAUVE, THIJS - Herstel kademuren Rotterdamsche zeehavens.
14047: MAY-ROPERS, CHRISTIANE - Nie wieder Sauer. Leben im Gleichgewicht.
12467: MAYER, ANTON L. - Die Liturgie in der Europäischen Geistesgeschichte.
16413: MAYER, ARNO J. - Why did the heavens not darken? The 'Final Solution' in History.
14267: MAYER, J. / TRADOWSKY, P., - Kaspar Hauser. Das Kind von Europa.
4862: MAYO, MARTI - Arbitrary Order : Paintings by Pat Steir.
15855: MAYR, ERNST - One Long Argument. Charles Darwin and the Genesis of Modern Evolutionary Thought.
8055: MAZ, - Priscilla Darling. Being the adventures of a young girl in search of happiness.
9316: MCCALL JR., MORGAN W. - Talent voor ontwikkeling. High potentials als strategisch voordeel.
10562: MCCARTA, ROBERTSON - The Pilgrim Route to Compostela.
5412: MCCARTER, ROBERT (EDITOR) - Abstract. Columbia Architecture Planning Preservation.
1268: MCCARTHY, MARY - Hanoi.Five essays about the war in Vietnam.
13125: MCCARTHY, MARY - The Stones of Florence and Venice Observed.
565: MCCULLOCH, ALAN - The Encyclopedia of Australian Art. Revised and updated by Susan McCulloch.
16368: MCCULLOUGH, DAVID - John Adams.
11098: MCCULLOUGH, DAVID - The Great Bridge. The epic story of the building of the Brooklyn Bridge.
13594: MCDOUGAL, DENNIS - The last Mogul. Lew Wasserman, MCA, and the Hidden History of Hollywood.
13007: MCELROY, PAUL S. - Words of Comfort
15794: MCGRATH, ALISTER - Dawkins' GOD. Over genen, memen en de zin van het leven.
11722: MCKAY, ALEXANDER - Vitruvius Architect and Engineer.
10310: MCKERROW, RONALD B. - An Introduction to Bibliography for Literary Students.
11673: MCKITTERICK, R. / QUINAULT, R., - Edward Gibbon and Empire.
12392: MCMANNERS, JOHN - Church and Society in Eighteenth-Century France (2 volumes)
16041: MCMANUS, CHRIS - Right Hand, Left Hand. The Origins of Asymmetry in Brains, Bodies, Atoms and Cultures.
15385: MCNALLY, DENNIS - Desolate Angel. Jack Kerouac, the Beat Generation, and America.
7932: MCNAUGHT, KENNETH - The Pelican history of Canada.
3058: MEANS, HOWARD - Money & Power. The History of Business. Based on the CNCB Documentary by David Grubin.
13881: MECHELEN, MARGA VAN - Vorm en betekening. Kunstgeschiedenis, semiotiek, semanalyse.
16400: MEDVEDEV, KIRILL - Alles is slecht. Gedichten / Essays / Acties.
15510: MEER, BAREND VAN DER - Commentaar op het Thomas Evangelie.
16651: MEER, ANNINE VAN DER - Van Sophia tot Maria. De wedergeboorte van de verborgen Moeder in de 21e eeuw.
9780: MEER, JURJEN VAN DER, (ET AL.) - De stand van De Zwarte Hond. Karelse Van der Meer Architecten.
15009: MEESTER, FRANK EN MAARTEN - Meesters in het hier en nu. Over 20 jaar Nederlandse filosofie.
11325: MEFFERT, A. / SCHOOK, R., - G.N. Itz. Stadsbouwmeester van Dordrecht 1832-1867.
7460: MEGAS, YANNIS - Souvenir. Images of the Jewish Community Salonika 1897-1917.
8267: MEGGELEN, BERT VAN (CONCEPT EN SAMENSTELLING) - Herinnering & transformatie. 100 dagen cultuur, tuin en landschap.
12196: MEHRTENS, GERRY - Oog om oor. Wat is er toch met de hartstocht gebeurd?
12700: MEIDEN, G. W. VAN DER - Van Poesjkin tot Pasternak. Geschiedenis van de Russische literatuur.
13806: MEIER, ANDREAS - Politische Strömungen im modernen Islam.
14903: MEIER, CHRISTIAN - Ceasar.
14294: MEIJ, IETSE - Vorngevers van mannenmode. Zes presentaties van eigentijdse kleding.
6850: MEIJ, IETSE - Molyneux. Ontwerpen 1937-1950 uit de collectie van het Nederlands Kostuummusem, Den Haag, gedragen door mevrouw Else Rijkens, concertzangeres.
6851: MEIJ, IETSE / LEHL, JÜRGEN, - Fashions by Jürgen Lehl.
13193: MEIJ, IETSE - Vormgevers van mode. Zes presentaties van eigentijdse kleding.
13192: MEIJ, IETSE - Modebeeld 84/85. Zes Nederlandse modefotografen.
14167: MEIJER, F. - De Trireme.Klassiek-Grieks oorlogsschip te water.
13773: MEIJERING, EGINHARD - Het Nederlands christendom in de twintigste eeuw.
9698: MEIJERS, DEBORA J. - Kunst als natuur. De Habsburgse schilderijengalerij in Wenen omstreeks 1780.
10688: MEIJSING (RED.), GEERTEN - Dietsche Warande & Belfort. Fotografie en tekst.
8284: MEIMA, HEDDE - Korzo. De praktijk van artistiek ondernemen.
15266: MEISKE, RUDOLPH (ET AL.) - Hausbau in den Niederlanden. Bouwstenen voor oude woonhuizen in Nederland. Jahrbuch für Hausforschung Band 39. Deutsche Text.
11108: MEISSNER, W.W. - Ignatius of Loyola. The psychology of a Saint.
14278: MELEGATI, LUCA - Aardewerk en porselein. De Antiek Bibliotheek o.r.v. Jan Pieter Glerum.
14277: MELEGATI, LUCA - Glas. De Antiek Bibliotheek o.r.v. Jan Pieter Glerum.
1007: MELGER, AGNES - Poppen van vroeger met versjes van nu.
10613: MELIA, PAUL - David Hockney. You Make the Picture.
13291: MELIS, E. (RED.) - Verzet contra de Japanse bezetting van Nederlands-Indië in de Tweede Wereldoorlog.
16762: MELISSEN, H. / OORD, R. VAN, - Schuiven met auto's, munten en bollen. Zebra-reeks 11.
13875: MELLERS, WILFRIED - The Sonata Principle. Man and his Music III.
11028: MELODE, ROMANÓS DE - Vier Byzantijnse hymnen en de Akáthistoshymne.
16698: MELOT, MICHEL (PRÉFACE) - Catalogue général de l'oeuvre de Pierre Prins 1838-1913. Introduction par Lili Jampoller. Biographie par J. Forgas.
16638: MELVILLE, ROBERT (INTRODUCTION) - Masters of Graphic Art, Goya to Henry Moore.
282: MEMBRECHT, STEVEN - Een waarachtige driehoek.
15280: MENDE, TIBOR - South-East Asia between two worlds.
6134: MENDINI, ALESSANDRO ( INTRDUCTION ) - Tea & Coffee Piazza. 11 tea and coffee sets designed by Hollein, Mendini, Rossi and others. Officina Alessi.
13728: MENG CHAO-LAI / ZEITLER, H., - Chinese adem- en concentratie-oefeningen.
12155: MENG JIAO, - Jonggestorven abrikozen. Gedichten. Vertaald door Lloyd Haft.
10042: MENJOT D'ELBENNE VTE, - Madame de la Sablière. Ses pensées chrétiennes et ses lettres à l'abbé de Rancé.
15559: MERCER, JEREMY - Books, Baguettes & Bedbugs. The Left Bank World of Shakespeare & Co.
9701: MERCKX, R. - Het begin van een stad als Eindhoven. Ter gelegenheid van het 750 - jarig bestaan van deze stad.
13028: MERKER, RICHARD - Die bildenden Künste im Nationalsozialismus. Kulturideologie, Kulturpolitik, Kulturproduktion.
10682: MERKX, MONIEK - Studio's Onafhankelijk Toneel.
10199: MERRILL, C. / BRADBURY, E., - From the Faraway Nearby. Georgia O'Keefe as Icon.
595: MERSE, ANNA SZINYEI E.A. - Hongaarse schilderkunst. 1860 - 1910.
8558: MERZ, MARIO / CELANT, GERMANO, - Mario Merz.
4640: MESCHEDE, FRIEDRICH (EDITED BY) - Rachel Whiteread. Gouachen Gouaches.
9945: MESSADIÉ, GERALD - A History of the Devil.
7604: MESSER, THOMAS M. - Lucio Fontana - Retrospective.
7902: MESSIHA, HISHMAT / ELHITTA, MOHAMED A., - Mallawi Antiquities Museum. A brief description.
12494: METCALF, THOMAS R. - An Imperial Vision. Indian Architecture and Britain's Raj.
11795: METTERNICH, WOLFGANG - Der Dom zu Limburg an der Lahn.
14314: METTHEY, ANDRÉ - Keramiek en Fauvisme. Musée Matisse Nice, Stichting Sint-Jan, Brugge.
1416: METZ, JOHANNES B. - Poverty of Spirit.
445: METZELAAR, A.C. - Europa Ahoy!
5665: METZGER, MICHAEL M. / METZGER, ERIKA A., - Stefan George.
12098: METZMACHER, INGO - Wie is bang voor nieuwe klanken? Persoonlijke ontmoetingen met de muziek van de twintigste eeuw.
6166: MEULEN, JELLE VAN DER - Und so weiter. Antroposophie als Weg zum Gral.
402: MEULEN, CEES VAN DER - Redden.
3186: MEULEN, C. VAN DER (E.A.) - Wegwijzers op het water. Loodsen,bakens en tonnen.
3655: MEULEN, CEES VAN DER - Met het oog op zee. De Nederlandse reddingmaatschappijen in beeld. Met tekst van Siep Zeeman.
12548: MEULEN, J. VAN DER / SPEER, A., - Die Fränkische Königsabtei Saint-Denis. Ostanlage und Kulturgeschichte.
11415: MEULEN, J. V.D. / HOHMEYER, J., - Chartres.
14991: MEUSS, J.F. - Die Geschichte der Preussischen Flagge. Mit 4 Abbildungen und 10 Tafeln. Nachdruk der Originalausgabe von 1916.
16069: MEUWISSEN, DAMIAAN - Europa Reflexief. De Europese Unie doordenken met Von Hildebrand, Hollak en Merleau-Ponty.
6584: MEY, J. DE - European crown size coins and their multiples.
15515: MEY, M. MICHIEL VAN DER - Dornier Wal. ''A Light coming over the Sea''.
10267: MEY, J. DE / POINDESSAULT, B., - Répertoire des monnaies Napoléonides.
14178: MEYER, PETER S. - Peter Bonde: Wax in my Inner Ear.
14361: MEYER, JOAN - De psychologie van organisatie-verandering.
16301: MEYER, D.H. - Das Zitat in der Erzählkunst. Zur Geschichte und Poetik des Europäischen Romans.
16323: MEYER, HERMAN - Erotiek van het rijm. Afscheidscollege.
16324: MEYER, HERMAN - Hütte und Palst. Vom Leben eines literarischen Topos. Sonderdruck.
16325: MEYER, HERMAN - Diese sehr ernsten Scherze. Eine Studie zu Faust II.
16432: MEYER, HERMAN - Zarte Empirie. Studien zur Literaturgeschichte.
8546: MEYER-BÜSER, SUSANNE - Bubikopf und Gretchenzopf. Die Frau der zwanziger Jahre
16322: MEYER, HERMAN - Wesenszüge des humoristischen Romans.
16222: MEYERS, JEFFREY - Edmund Wilson. A Biography.
1213: MEYERS, DALE - The Sketchbook
12567: MEYERS, JEFFREY - D.H.Lawrence and Tradition.
3234: MEYLOF, LOUIS - Scheepsrevue. Tankschepen.
3235: MEYLOF, LOUIS - Scheepsrevue. Internationale veerboten.
3236: MEYLOF, LOUIS - Scheepsrevue. Voormalig Nederlandse koopvaardijschepen.
3237: MEYLOF, LOUIS - Scheepsrevue. Zeesleepboten.
3238: MEYLOF, LOUIS - Scheepsrevue. Buitenlandse sleepboten.
3239: MEYLOF, LOUIS - Scheepsrevue. Offshore-vaartuigen.
5892: MEYNEN, JAN - Geven of nemen. Teksten het hele jaar door.
15363: MEYNEN, MICHIEL - Van instinct tot intuïtie. De evolutie van het menselijk bewustzijn.
13650: MICHALS, DUANE - Duane Michals. Photographs with Written Text.
14872: MICHEL, WOLFGANG - Von Leipzig nach Japan. Der Chirurg und Handelsmann Caspar Schamberger (1623-1706).
3283: MICHEL, MARIANNE ROLAND - Französische Zeichnungen des 18. Jahrhunderts.
11386: MICHELL, GEORGE - Der Hindu-Tempel.
6860: MICHELL, JOHN - Megalithomania. Artists, antiquarians and archeologists at the old stone monuments. With 220 illustrations, 8 in color.
11955: MICHELL, JOHN - At the Centre of the World.
12976: MICHELS, VOLKER - Herman Hesse. A Pictorial Biography.
16220: MICHON, PIERRE - Vie de Joseph Roulin.
10603: MICHON, YOLANDE (RED.) - Dudok.
14728: MIDDAG, GUUS - Vrolijk als een vergelijking.
14658: MIDDAG, GUUS - De eerste keer. Essays over het lezen van gedichten.
14111: MIDDELAAR, LUUK VAN - Politicide. De moord op de politiek in de Franse filosofie.
16243: MIDDENDORP, JAN - 'Ha, daar gaat er een van mij ! '. Kroniek van het grafisch ontwerpen in Den Haag 1945-2000.
16096: MIDDLETON, ROBIN - The Beaux-Arts and nineteenth-century french architecture.
16370: MIDELFORT, H.C.ERIK - Mad Princes of Renaissance Germany.
14462: MIEDEMA, H. - Kraakporselein + overgangsgoed.
15138: MIELKE, FRIEDRICH - Die Zukunft der Vergangenheit. Grundsätze, Probleme und Möglichkeiten der Denkmalplege.
8739: MIJLAND, H.J.M. / HOUT, L.M. VAN / LIJTEN, J.P.J., - Oog op Oirschot.
12754: MIKLIN, RICHARD - Wien. Literarische Spaziergänge durch Vergangenheit und Gegenwart.
15417: MILBRATH, LESTER W. - Envisioning a sustainable society. Learning Our Way Out.
10619: MILDE, - Gottfried Semper 1803-1879.
7732: MILITAIR GEZAG, - Bijlagen bij Handboek militair gezag.
7731: MILITAIR GEZAG, - Aanvullingen op het Handboek militair gezag, ten behoeve van functionarissen bij het militair gezag.
7728: MILITAIR GEZAG, - Herstelwetgeving. Tekstuitgave van de wettelijke regelingen, uitgevaardigd met het oog op de bevrijding van Nederland. Deel 1: D.60 - E. 158.
7730: MILITAIR GEZAG, - Handboek militair gezag, in het bijzonder ter inlichting van de burgerlijke autoriteiten.
15984: MILL, JOHN STUART - On Liberty, Utilitarianism and other Essays.
11225: MILLER LANE, BARBARA - Architecture and Politics in Germany 1918-1945.
16115: MILLER, MARTIN - Kropotkin. Text in English.
11485: MILLER, WILLIAM H. - The Great Luxury Liners 1927-1954.
14184: MILLER, ANDREW - Casanova.
10928: MILLER, MAUREEN C. - The Bishop's Palace.
15875: MILLER, JUDITH - God has ninety-nine names. Reporting from a Militant Middle East.
9938: MILLER, NATHAN - War at Sea. A naval history of World War II.
13478: MILLGATE, MICHAEL - Thomas Hardy's Public Voice. The Essays, Speeches and Miscellaneous Prose.
11469: MILLON, HENRY A. (EDITED BY) - The Triumph of the Baroque. Archtecture in Europe 1600-1750.
12441: MILLS, LUDO J.R. - Hemelse monniken, aardse mensen. Het monnikenideaal en zijn betekenis voor de middeleeuwse samenleving.
14597: MILLS, ROBERT - Suspended animation. Pain, Pleasure & Punishment in Medieval culture.
16379: MILNE-HENDERSON, PATRICIA - The drawings of George Romney. An exhibition held from May to September 1962 at the Smith College Museum of Art Northampton Mass.
15680: MILOSZ, CZESLAW - Milosz's ABC's.
13479: MINIS, S.E. E.A. (REDACTIE) - Een seer magnifick Stadthuys. Tien studies over de bouw en de inrichting van het stadhuis van Maastricht.
9278: MINNEMA, L. - Bespiegelingen aan het venster. Anthropologische bouwstenen voor een vergelijkend godsdienstwetenschappelijke verheldering van interreligieuze dialoog.
13079: MINUCIUS FELIX, - Octavius.
16496: MISTRAL, FRÉDÉRIC - Mirèio. Texte Provençal-Français. Avec Notes de Mireille. Directeur d'édition: Pierre Rollet.
13204: MITCHELL, JOHN - The New Economy of Oil. Impacts on Business, Geopolitics and Society.
12877: MITCHELL, C. BRADFORD - Without Prejudice. A History of the United States Salvage Association inc. 1921-1971.
6864: MITFORD, BRUCE - The Sutton Hoo. Ship Burial.
12283: MITZMAN, ARTHUR - Michelet, Historian. Rebirth & Romanticism in 19th-Century France.
2804: MIYAMOTO, MASAO - Straitjacket society. An Insider's Irreverent View of Bureaucratic Japan.
10788: MIYAZAWA, KENJI - Winds From Afar.
16667: MODIANO, PATRICK - Dora Bruder.
13067: MOELKER, R. (RED.) - Krijgsmacht en samenleving. Klassieke en eigentijdse inzichten.
10792: MOELLER, MAGDALENA M. - Erich Heckel.
13830: MOER, A. VAN DER - Vuurdoop van een jonge schipper.
13267: MOERBEEK, TOINE - Paard en beest. Essays over schilderkunst.
6832: MOERDIJK, A. - Handleiding bij het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT).
102: MOERMAN, J.J. / KLIJNHOUT-MOERMAN,T. - Door het oude dorp van Die Haghe.
5235: MOERMAN, J.J. - In en om het historisch Binnenhof.
11642: MOHLMANN, ROB - De collectie compleet.
7808: MOHR, BÄRBEL - The cosmic ordering service. A guide to realizing your dreams.
335: MOLEN, S.J.VAN DER - Profiel van een waterland. De oude Friese watersteden.
15604: MOLENAAR, D.M.J. (EINDREDACTIE) - Eenrum.
12731: MOLIER, J.H. - Uit het slib van mijn ziel. Gedichten.
15877: MOLINA, I. / PALMER, S., - The History of Costa Rica. Second edition revised.
13124: MOLNÁR, MIKLÓS - A Concise History of Hungary.
10289: MOLTZER, F. - Speeldozen.
103: MONCHY, S.J.R.DE - Twee ambtsketens.Herinneringen uit mijn Burgemeesterstijd.
15273: MONEY, D.K. - The English Horace. Anthony Alsop and the Tradition of British Latin Verse.
6593: MONMONIER, MARK - Drawing the Line. Tales of maps and cartocontroversy.
14700: MONNA, A.F. - Dirichlet's principle. A mathematical comedy of errors and its influence on the development of analysis.
9906: MONNA, M.C. - The Gathas of Zarathustra. A reconstructionof the text.
12011: MÖNNICH, C.W. - Vreemdelingen uit Ierland. Het leven van Columba van Iona, beschreven door Adamnan; en van Columbanus van Luxeuil, beschreven door Jonas van Bobbio.
12222: MONNIER, ADRIENNE - The Very Rich Hours of Adrienne Monnier.
13722: MONNIKENDAM, MARIUS - Nederlandse componisten van heden en verleden.
15563: MONTAIGNE, MICHEL DE - The Complete Essays. Translated by M.A.Screech.
15562: MONTAIGNE, MICHEL DE - The Essays: A Selection. Translated by M.A.Screech.
11883: MONTGOLFIER, BERNARD DE (AVANT-PROPOS) - Alexandre-Théodore Brongniart. 1739-1813 Architecture et décor.
12527: MONTIJN, I. - Naar buiten! Het verlangen naar landelijkheid in de negentiende en twintigste eeuw.
10299: MOOIJ, DE, ERNST - Ground-Based Observations of Exoplanet Atmospheres.
15476: MOOIJ, CH. DE / VOS, A., (REDACTIE) - 's-Hertogenbosch Binnenskamers. Aspecten van stedelijke woon- en leefculturen 1650-1850.
15438: MOOJEN, WILLEM H. - Zwervend van kust naar kust. Nederlandse kustvaart door de jaren heen. De verandering van het type coaster in de periode 1930-2005.
14897: MOOR, MARGRIET DE - Maria Neefjes.
8605: MOOR, ED DE - Arabisch voor beginners. Een werkboek voor de studie van het Modern Standaard Arabisch.
15863: MOORE, R.LAURENCE - Selling Gold. American Religion in the Marketplace of Culture.
11554: MOORE, LUCY - Amphibious Thing. The life of Lord Hervey.
15904: MOORE, R.I. - The Formation of a Persecuting Society. Power and Deviance in Western Europe, 950-1250.
13233: MOORE, GEORGE - Esther Waters. Introduction by Hilary Laurie.
13227: MOORE, GEORGE - Letters to Lady Cunard 1895-1933. Edited with an introduction and notes by Rupert Hart-Davies.
11750: MOORE, BRIAN - Catholics.
13353: MOORE, MARIANNE - Complete Poems.
9762: MOOS, STANISLAUS VON - Venturi, Scott Brown & Associates 1986-1998.
13809: MOREE, PERRY - 'Met vriend die God geleide'. Het Nederlands-Aziatisch postvervoer ten tijde van de Verenigde Oost-indische Compagnie.
13012: MOREELS, R./PINXTEN, R., - De grote transitie. Gesprekken tussen een gelovig arts en een antropoloog zonder God.
6014: MORGAN, LEWIS H. - Houses and house-life of the American aborigines.
16553: MORGAN, CONWAY LIOYD - Totems.
13162: MORGAN, ANDREW - Routemaster Handbook.
13531: MORGENSTERN, SOMA - Fuite et fin de Joseph Roth.
6220: MORGENSTERN, CHRISTIAN - Futurum exactum. Erfindungen und Projekte.
6946: MORISON, STANLEY - Grondbeginselen van de typografie.
9553: MORITZ, EDUARD - Die Entwicklung des Kartenbildes der Nord- und Ostseeländer bis auf Mercator. Mit besonderer Berücksichtigung Deutschlands.
13426: MORLANG, WERNER - Canetti in Zürich. Erinnerungen und Gespräche.
15183: MÖRNER, MAGNUS - Adventurers an Proletarians. The Story of Migrants in Latin America.
14204: MORRIËN, ADRIAAN (INLEIDING) - Variaties op variaties. Door veertien heren en twee dames. Met tekeningen van o.a. Peter Vos, Peter van Straaten, Willem, Alain Teister en Loes van Galen.
12101: MORRIEN, A. - Brood op de plank. Verzameld Kritisch proza 1 + 2.
10037: MORRIS, - A Diary of the French Revolution. By Gouverneur Morris 1752-1816 minister to France during the terror. Edited by Beatrix Cary Davenport.
7939: MORRIS, CHRISTOPHER - The Tudors.
14591: MORRIS, IAN / POWELL, B., - A New Companion to Homer.
16223: MORRISON, HUGH - Louis Sullivan. Prophet of Modern Architecture.
10158: MORTIMER, PENELOPE - About Time.
7935: MORTIMER, PENELOPE - Queen Elizabeth. A life of the Queen Mother.
12983: MORTIMORE, G.W. (ED.) - Weakness of Will. Contributions from Aristotle, Plato, Irving Thalberg and others.
16420: MORVAN, J.-J. - Nuit et Brouillard. Jean - Jacques Morvan.
15020: MORWOOD, JAMES - Hadrian.
8315: MORY, LUDWIG - Oud Tin. Geschiedenis, vormen, stijlen van de oudste tijden tot heden.
10385: MORZER BRUYNS, W.F.J. - Konst der stuurlieden.
2491: MOSCOVITER, HERMAN - Sporen onder de stad.De bouw van de Willemsspoortunnel in Rotterdam.
8021: MOSENTHAL,B. / HEWITT, D., - Ready for sea. Check your boat.
1397: MOSLEY, L. - Battle of Britain.The combined story of Harry Saltzman's production 'Battle of Britain' and the supremely dramatic events of 1940.With sixteen pages of full-colour photographs.
8873: MOSMANS, ANDY P. (REDACTIE) - Corporate reputatie.
10452: MOSMANS, ANDY P. (REDACTIE) - Merkenbeleid.
9772: MOSS, ERIC OWEN - Gnostic Architecture.
9249: MOSSEVELDE, H.J.M. VAN / TEEFFELEN, J.J.M. VAN, - Kerntaken-budgettering. Een praktische uitwerking van activiteitenmanagement.
1092: MOST-DOL, OLGA VAN DER - Poppen in beeld.Werk en werkwijze van 75 poppenkunstenaars.
5119: MOTES, MARY - Kosova Kosovo. Prelude to war 1966-1999.
8068: MOTHERWELL, ROBERT - Reconciliation Elegy.
9147: MOTHERWELL, ROBERT - Reconciliation Elegy.
6119: MOTTE, DIETER DE LA - Harmonielehre.
15862: MOUNTFORD, CHARLES P. - Ayers Rock. Its People, Their Beliefs, and Their Art.
14153: MOURE, GLORIA - Jannis Kounellis Works, writings 1958-2000. English text.
14516: MOUSSAULT, P. - Brinkers' Margarinefabrieken 1878-1953.
10870: MOWL, T. / EARNSHAW, B., - Architecture without Kings.
13760: MOZART, WOLFGANG AMADEUS - Briefe. Eine Auswahl.
8169: MRSIC, WILHELM - Die Himmelsleiter. Der geheime Aufstieg zur chymischen Hochzeit.
12024: MUCKENHOUPT, MARGARET - Sigmund Freud. Verkenner van het bewuste.
4428: MUIDERMAN, J. E.A. - Het Korenhuis. Een monumentaal complex van kunst en cultuur.
11482: MUIR, EDWARD - Civic Ritual in Renaissance Venice.
15952: MUIR, EDWARD - Mad Blood Stirring. Vendetta & Factions in Friuli during the Renaissance.
8282: MULDER, EVERT-JAN - Zakken schuiven door. Boksen in Den Haag.
11521: MULDER, W.Z. - Hollanders in Hirado. 1597-1641.
5926: MULDER, ROELAND - Eindhoven van 1900 tot nu.
6293: MULDER-ERKELENS, A.M.L.E. - Wandtapijten 2. Renaissance, Manierisme en Barok. Rijksmuseum Amsterdam. Fecetten der verzameling, 2e serie, nr. 5.
12265: MULDER, A.J.J. E.A. - Koninklijke Paketvaart-Maatschappij.
15149: MULDER, D. / PRINSEN, B., (O.R.V.) - Portretten van overleven. Westerbork Cahiers 6.
13205: MULDER, JAN - Zij gingen de lucht in als engelen met heimwee. Over de kunst van het vliegen.
13778: MULDERS, WIM VAN - Leo Coppers. De tentakels van de schone schijn. Twee delen. Nederlandse uitgave alsmede de Frans- / Duits- en Engelstalige uitgave.
5487: MULISCH, HARRY (E.A.) - De toekomst van het boek. Met bijdragen van o.a. Maarten 't Hart en Th.A.Sontrop.
14657: MULISCH, H. - Die Prozedur. Roman. Aus dem Niedeländischen von Gregor Seferens.
16191: MULLER, M. - Ervaringen van een serial entrepreneur.
13244: MULLER, W. - Vormgeven. Ordening en betekenisgeving.
12676: MÜLLER, CLAUDIA - Unendlichkeit und Transzedenz in der Sakralarchitektur.
15465: MÜLLER, HEDWIG - Mary Wigman. Leben und Werk der grossen Tänzerin.
746: MÜLLER, SEBASTIAN - Kunst und industrie.Ideologie und Organisation des Funktionalismus in der Architektur.
15768: MULLER, G.M. - De Grebbelinie. Wat er nog aan herinnert.
15131: MÜLLER, REGINA - Das Berliner Zeughaus. Die Baugeschichte.
9886: MÜLLER, HENK - Homo in de Heer.
10004: MUNAKATA, KIYOHIKO - Sacred Mountains in Chinese Art.
13826: MÜNCHING, L.L. VON - Koninklijke Hollandsche Lloyd. Wel en wee van een Amsterdamse rederij.
11868: MUÑOZ CÁLIZ, BERTA - Fuentes y recursos para el estudio del teatro espanol (vol. I).

Next 1000 books from Antiquariaat “Bij Nader Inzien”

6/1