Antiquariaat “Bij Nader Inzien”
Heemraadstraat 219, 2586 SW Den Haag, The Netherlands. Tel.: +31 (0)70 350 04 30 / 345 22 07            Email: robkollaard@zonnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
10915: DOWNES, KERRY - Sir Christopher Wren. The Design of St. Paul's Cathedral.
9232: DRAAISMA, DOUWE - Ontregelde geesten. Ziektegeschiedenissen.
4527: DRAAK, MAARTJE - Palet van de Middelnederlandse Epiek.
16404: DRACK, WALTER (ET AL.) - Zürcher Denkmalpflege. 2 Bände. 1. Bericht 1958 / 1959. Mit 8 Beilagen. 2. Bericht 1960 / 1961. Mit 14 Beilagen.
7488: DRACODAIDIS, PHILIPPOS (PROJECT MANAGER) - Painting and graphic arts in the cinema. Deutsches Filmuseum Frankfurt am Main 30.9. - 4.11.2001.
11421: DRAGUT, VASILE (ET AL.) - Romanian Painting in Pictures.
1255: DRAPER, A. - Operation Fish.
8480: DRAYER, ELMA / VEN, PIETER VAN DER, (REDACTIE) - De God van Nederland. Op zoek naar het hogere in de lage landen.
7799: DREES, WILLEM B. - Heelal, mens en God. Vragen en gedachten.
4728: DREES, W.B. ( REDACTIE ) - Een beetje geloven. Actualiteit en achtergronden van het vrijzinnig christendom.
10706: DRESDEN, S. - Vervolging, vernietiging, literatuur.
16373: DREW, J. / HARRISON, M., (PREFACE) - Braque Stil Lifes and Interiors.
11518: DREW, PHILIP - Third Generation. The Changing Meaning of Architecture.
10022: DREWERMANN, EUGEN - Functionarissen van God. Psychogram van een ideaal.
16583: DREWERMANN, EUGEN - De Tien Geboden. Tussen opdracht en wijsheid. Gesprekken met Richard Schneider.
5824: DREWERMANN, EUGEN - Beelden van verlossing. Toelichting op het evangelie van Marcus.
7809: DREWERMANN, EUGEN - Das Eigentliche ist unsichtbar. Der Kleine Prinz tiefenpsychologisch gedeutet.
15293: DREWERMANN, EUGEN - Strukturen des Bösen. Band III. Die jahwistische Urgeschichte in philosophischer Sicht. Deutsche Text.
549: DREWES, G.W.J. AND L.F.BRAKEL - The Poems of Hamzai Fansuri.Edited with an introduction, a translation and commentaries, accompanied by the Javanese translations of two of his prose works.
15951: DREWS, ROBERT - The Coming of the Greeks. Indo-European conquests in the Aegean and the Near East.
9908: DREYFUS, JOHN - A History of the Nonesuch Press. With an introduction by Geoffrey Keynes & A descriptive catalogue by David McKitterick, Simon Rendall & John Dreyfus.
5185: DRIE, ROB VAN (RED.) E.A. - Voorouders in beeld. Stamboom en familegeschiedenis.
3433: DRIEL, H. VAN - Vier eeuwen veembedrijf. De voorgeschiedenis van Pakhoed 1616-1967.
8367: DRIESSEN, J. - Kerkrade in oude ansichten waarin afbeeldingen van Ansteldal, Bleijerheide, Chevremont, Haanrade, Holz, Hopel, Kaalheide, Nulland, Spekholzerheide en Terwinselen.
15550: DRIESSEN, HENK (REDACTIE) - In het huis van de Islam. Geografie geschiedenis geloofsleer cultuur economie politiek.
5113: DRIMMELEN, D.E. VAN - Schets van de Nederlandse rivier- en binnenvisserij tot het midden van de 20ste eeuw.
16473: DRINKHARD, MICHAEL - Green Bananas.
15374: DROIT, ROGER-POL - 101 alledaagse filosofische avonturen.
4217: DROOGENDIJK, J.M. - Het korps mariniers en zijn vaandel.
9800: DROOGERS, A.F. (RED.) - Boodschap uit het Mysterie. Reacties op de visie van J. van Baal.
13811: DROOGLEVER, P.J. (O.R.V.) - Indisch Intermezzo. Geschiedenis van de Nederlanders in Indonesië.
5365: DROP, W. E.A. - Boos-aardig. Satiren in de Nederlandse literatuur.
251: DROS, IMME - De huiveringwekkende mythe van Perseus.
15298: DROSTE, FLIP G. - Het taaldier mens. Een pamflet.
8944: DRUCKER, PETER F. - People and performance. The best of Peter Drucker on management.
6025: DRUCKER, PHILIP - Idians of the Northwest coast.
5722: DRUCKER, PETER F. - Managing for the future.
12706: DRÜEKE, EBERHARD - Der Maximilianstil. Zum Stilbegriff der Architektur im 19. Jahrhundert.
15520: DRUMMOND, MALDWIN - The Riddle. Foreword by Robert Childers.
13202: DRUTMAN, IRVING (ED.) - Janet Flanner's World. Uncollected Writings 1932-1975.
2852: DUBOIS, P.H. - Hermetisch en besterd. Literair leven in jaren van onrust.
3346: DUBOIS, P.H. - Schrijvers in hun landschap. Op reis door Frankrijk.
5298: DUBOIS, PIERRE H. - Memoranda. Retour Amsterdam - Brussel (1942-1952).
5310: DUBOIS, PIERRE H. - Het binnenste buiten. Aspekten van het moderne teater. Boekaflevering van de 3e jaargang van het tijdschrift Komma.
5362: DUBOIS, PIERRE H. - Verkenningen van de mens. Overwegingen voor een lezer van romans.
5539: DUBOIS, PIERRE H. - Memoranda. Hermetisch en besterd. Literair leven in jaren van onrust.
10962: DUBOIS, JACQUES - Les ordres monastiques.
7764: DUBROVIN, M.L. - A Book of Russian Idioms Illustrated.
14282: DUBUFFET, - Dubuffet. Catalogus SM 399.
11986: DUCHEN, JESSICA - Gabriel Fauré.
14504: DUCLAUX, LISE - Ingres. Petit Palais Paris 1967-1968.
6036: DUFF, WILSON - The Indian history of British Columbia. Volume 1: The impact of the white man.
1078: DUFFEK, KAREN - Bill Reid.Beyond the Essential Form.
11569: DUFFY, EAMON - The Voices of Morebath. Reformation and Rebellion in an English Village.
11400: DUFFY, EAMON - Fires of Faith.
11923: DUIJGHUISEN, M.J.M. - Geschiedenis van Breda III. Hoofdlijnen en accenten 1798-1960.
15086: DUIJN SCHOUTEN, INEKE VAN DER - Een schip in de duinen. Het Rudolf Steiner Verpleeg- en Therapiehuis in beeld.
6997: DUIJN, ANITA VAN (REDACTIE) - Zakboek gerechtstolken in strafzaken en vreemdelingenzaken.
16129: DUIJN, ROEL VAN - Diepvriesfiguur. Autobiografie van PD 106043 in samenwerking met de AIVD.
16478: DUIJN, ROEL VAN - De bruidenoorlog. Gemengde liefde en oorlog in Macedonië.
2263: DUIJNDAM, C. E.A. - Kerken in Delflanden. Een portret in woord en beeld van de rooms-katholieke kerkgelegenheden in het dekenaat Delflanden.
11999: DUIKER, J. - Hoogbouw (1930).
2613: DUIN, R.H.A. VAN E.A. - Het zuiderzeeprojekt in zakformaat.
2622: DUIN, R.H.A. VAN E.A. - Het zuiderzeeprojekt in zakformaat.
10391: DUINEN, G. VAN. - Heemstede in de Franse tijd.
7224: DUINHOVEN, A.M. VAN (BEZORGING) - Karel en de Elegast. Diplomatische uitgave van de Middelnederlandse teksten en de tekst uit de Karlmeinet-compilatie.
278: DUINKERKEN, J. - De muze en de zeventien provinciën.
13005: DUINKERKEN, J. - Schepenen aan de Zuiderzee. De Magistraat van Harderwijk 1700-1750.
15389: DUITS, TIMO TE - De ontwikkelingsgang van Kampen tot omstreeks 1600. Vooral in de laatste jaren der zestiende eeuw.
14796: DUITS, TIMO TE - De Jaarbekers van de glasfabriek Leerdam (1912-1928). Overdruk uit Antiek.
9426: DUITS, TIMO TE (E.A.) - Het ontstaan der dingen. Schetsen, modellen en prototypes.
14630: DUITS, TIMO TE - Het checklistboek voor managers en leidinggevenden.
13822: DUKE, MAJOR GENERAL SIR GERALD - The History of The Royal Engineer Yacht Club.
16315: DULKEN, HANS VAN (E.A.) REDACTIE - Kunst en beleid in Nederland. Met bijdragen van Annemieke Hoogenboom en Truus Gubbels.
16316: DULKEN, HANS VAN (E.A.) REDACTIE - Kunst en beleid in Nederland 2. Met bijdragen van o.a. Marlou Thijssen en Paul Hefting.
3591: DULST, A.J. VAN (REDACTIE) - Herinneringen aan de unie waar we ons thuis voelden. Christelijk-Historische Karakteristieken.
15531: DUMAS, MARLENE - Couples. Ter gelegenheid van de tentoonstelling van 3 februari tot 1 april 1990.
4534: DUMAS, C. - In het zadel. Het Nederlands ruiterportret van 1550 tot 1900.
8302: DUMONT, J.J. - Dyslexie. Theorie, diagnostiek, behandeling.
15247: DUMOULIN, MICHEL (ET AL.) - La Commission Européenne 1958-1972. Histoire et Mémoires d'une Institution.
8800: DUNCAN, DAVID EWING - De kalender. Op zoek naar de tijd.
15886: DUNDES, ALAN - The Flood Myth.
5142: DUNK, H.W. VON DER - Mensen, machten, mogelijkheden. Historische beschouwingen.
13799: DUNLEAVY, PATRICK - Studying for a degree. In the Humanities and Social Sciences.
6402: DUNLEAVY, P. / O'LEARY, B., - Theories of the state. The Politics of Liberal Democracy.
10031: DUNN, SUSAN - The Deaths of Louis XVI. Regicide and the French Political Imagination.
3344: DUNN, THOMAS M. (AND OTHERS) - Some aspects of chrystal field theory.
3464: DUNNIGAN, J.F. / BAY, A., - From Shield to Storm. High-Tech Weapons, Military Strategy, & Coalition Warfare in the Persian Gulf.
8802: DUNNING, A.J. - Betoverde wereld. Over ziek en gezond in onze tijd.
8803: DUNNING, A.J. - Uitersten. Beschouwingen over menselijk gedrag.
8804: DUNNING, A.J. - Broeder Ezel. Over het onvermogen in de geneeskunde.
8167: DUNO, BEINSA - Der Meister spricht. Das Wort der hohen universalen Brüderschaft.
15767: DUNSTAN, SIMON - Fort Eben Emael. The key to Hitler's victory in the West.
2250: DUPARC, H.J.A. - Van Pier tot Vliet. 117 jaar Haags openbaar vervoer in foto's 1864-1981.
3339: DUPARC, H.J.A. - De Amsterdamse paardentrams.
15276: DUPONT, J. / GNUDI, C., - Gothic Painting. From the series 'The Great Centuries of Painting'. With tipped-in colorplates.
9872: DUPRE, HUNTLEY - Two brothers in the French Revolution. Robert and Thomas Lindet.
8826: DUPUIS, HELEEN M. - Op het scherp van de snede. Goed en kwaad in de geneeskunde.
15687: DUPUIS, MICHEL - Eenheid en versplintering van het ik. Thema's, motieven en vormen in verband met de problematiek van de enkeling in de romanwereld van Willem Frederik Hermans.
10333: DUPUY, TREVOR NEVITT - The Air War in the West: Sept. 1939 - May 1941.
13328: DURAN, LEOPOLDO - Graham Greene. An intimate Portrait by His Closest Friend and Confident.
13683: DÜRRENMATT, FRIEDRICH - De opdracht of Novelle in vierentwintig zinnen over het observeren van het observeren.
4312: DUSSEL, W. - Dat was jij, marinier! De geschiedenis van de mariniersbrigade, 1945-1949.
10129: DÜTTING, HANS - Kritische motieven.
6026: DUTTON, BERTHA P. - Pocket handbook indians of the southwest.
12401: DUVE, PASCAL DE - Levensroes. Dagboekaantekeningen.
6879: DUYN, ROEL VAN - Schuldbekentenis van een ambassadeur. Nota's, beschouwingen en vragen van een ambassadeur van Oranjevrijstaat in de Amsterdamse gemeenteraad.
8696: DVORAKOVÁ, JANA - De Praagse Golem. Joodse verhalen uit het getto.
6040: DWYER, JIM / FLYNN, KEVIN, - 102 minuten. De strijd om te overleven in het World Trade Center door de ogen van degenen die zich in de torens bevonden.
4248: DYER, GWYNNE - Future: tense. The coming world order.
8827: DYSON, ESTHER - Release 2.0. Een ontwerp voor het leven in het digitale tijdperk.
15645: EAGLETON, TERRY - The Meaning of Life.
16219: EASTON, LAIRD M. - Journey to the Abyss. The Diaries of the Count Harry Kessler, 1880-1918.
14283: EBBINGE WUBBEN, J.C. - Franse meesters uit het Petit Palais.
12496: EBBINK, H. / OTTEVANGER, A. / RUITER, P. DE, [ET AL.] - Zelfportret als zeepaardje. Memoires van W. Jos de Gruyter.
5924: EBELING, H.C. - Spijker.
13877: ECO, UMBERTO - Conversations about the End of Time. Umberto Eco / Stephen Jay Gould / Jean-Claude Carrière / Jean Delumeau.
12209: ECO, UMBERTO - Zo makkelijk kom je niet van boeken af. Gesprekken tussen Umberto Eco & Jean-Claude Carriere onder leiding van Jean-Philippe de Tonnac.
8829: ECO, UMBERTO - De alledaagse onwerkelijkheid. Essays.
5690: EDE, BIES VAN - Slauerhoff compleet.
13231: EDEL, LEON - Bloomsbury: A House of Lions.
13883: EDELMAN, G.M. / TONONI, G., - Consciousness. How Matter Becomes Imagination.
3473: EDELMAN, BERNARD (EDITOR) - Dear America. Letters home from Vietnam.
13385: EDELMANN, UDO - Glaskunst 81. Internationale Ausstellung zur Studioglasbewegung der Gegenwart.
9312: EDENS, CATJA (EINDREDACTIE) - BVR NL. Ruimte en Regie.
13211: EDMONDS, D. / EIDINOW, J., - Wittgenstein's Poker. The Story of a Ten-Minute Argument Between Two Great Philosophers.
15640: EDUARDO, LEIGH - Mistresses. True Stories of Seduction, Power and Ambition.
12260: EDVARDSEN, ESPEN (MANAGING EDITOR) - Norwegian Shipping. The Past, the Present and the Future.
8815: EEDEN, F. VAN. - De nachtbruid.
10156: EEGHEN, I.H. VAN - 'In mijn journaal gezet'. Amsterdam 1805-1808.
7176: EEKHOUT, MICK - Architecture in space structures = Architectuur in ruimtelijke constructies.
358: EEKHOUT, L.L.M. E.A. - 500 jaar Marine.
13787: EERDEN, P.C. VAN DER / EERDEN-VONK, M.A. VAN DER, (O.R.V.) - De Wijkse Toren. Geschiedenis van de toren van de Grote Kerk in Wijk bij Duurstede (1486-2008).
1128: EFDÉE, DRS. RIA - Putten uit het verleden.Geschiedenis van de drinkwatervoorziening in Friesland.
599: EGBERS, HENK - Tabak in de kunst.
8394: EGBERS, HENK (TEKST EN REDACTIE) - Binnenhof Buitenhof bij Corona.
5399: EGELIE, GODFRIED C.M. - Beeld van het Heilig Hart in Limburg. Religieuze en sociale betekenis van de verering in de twintigste eeuw.
3281: EGER, ARTHUR O. - Decoratieve kunst. Over stijl en grondvorm van decoraties en ornamenten.
12690: EGGEHORN, YLVA - Verantwoordelijk voor God. denken en doen van Etty Hillesum en Dietrich Bonnhoeffer.
14396: EGGERT, CARL - Zwischen Deutschland und Südamerika. Carl Eggert im Briefsweichsel mit seinen Geschwistern 1845-1868.
269: EGGINK, C. - De muze en de seizoenen.
7999: EGLINTON, EDMUND - The last of the sailing coasters.
8138: EGLINTON, EDMUND - The last of the sailing coasters. Reminiscences and observations of the days in the Severn trows, coasting ketches and schooners.
9111: EGMOND, FLORIKE - Nederland in de maak.
14852: EGMOND ET AL. (REDACTIE), FLORIKE - Kometen, monsters en muilezels. Het veranderende natuurbeeld en de natuurwetenschap in de zeventiende eeuw.
15797: EHRMAN, BART D. - De evolutie van de Bijbel. Wie veranderde de tekst van de Bijbel en waarom?
16189: EICHENWALD, KURT - Conspiracy of Fools. A True Story.
11799: EIJCK, CLARA CORNELIA VAN - Mijn waarde vrindin.
13855: EIJGENRAAM, FELIX - Vandaag ga ik dronken worden. Kees Fens in gesprek over lezen.
10521: EIJGENSTEIN, YOLANDA - Happy worker. De aanstekelijke managementvisie van Yolanda Eijgenstein.
13258: EIJKELBOOM, JAN - Het arsenaal. Gedichten.
13259: EIJKELBOOM, J. - Heden voelen mijn voeten zich goed. Gedichten.
2493: EIJKELBOOM, JAN - Dordrecht 'de stad verandert, terwijl je er wandelt'.Boekje met gedichten van Jan Eijkelboom en tekeningen in kleur van Paul de Roos.
14208: EIJKELBOOM, J. (SAMENSTELLING) - Ommuurd veld. 30 gedichten voor Van Gogh.
1362: EIJKELENBURG, S. VAN & LOUX-SCHURINGA, J.A. LE - Onderzoeken.Conceptuele en bedrijfskundige aspecten.
8541: EIJKEN, E.D. - Compendium van het Overijssels recht vóór 1811.
9495: EIJKEN, E.D. (ET AL.) - In alle Staten. Vierhonderd jaar provinciaal bestuur van Overijssel.
5748: EIJL, CORRIE VAN - Het werkzame verschil. Vrouwen in de slag om arbeid, 1898-1940.
4767: EIJSDEN, E. VAN / SILLEVIS, J., - Thaddeus van Eijsden 1900-1980.
16193: EIKELENBOOM, S. / SCHRIJVER, J., - Windhandel. De ontmaskering van groene hoogvlieger Econcern.
7492: EILAT, G. / ESCHE, C., - Yael Bartana. Videos & Photographs / Video's en Foto's.
16335: EILERS, R. / KIEDEL, K.-P., - Meyer Werft. Sechs Generationen Schiffbau in Papenburg. Six generations of shipbuilding in Papenburg.1795-1988.
13750: EINSTEIN, ALFRED - Briefe deutscher Musiker.
14093: EINSTEIN, ALBERT - The Meaning of Relativity. Including the Relativistic Theory of the Non-Symmetric Field.
9770: EINZIG, RICHARD - Classic modern houses in Europe.
11186: EIRE, CARLOS M.N. - From Madrid to Purgatory.
14146: EISEMAN, FRED B. JR. - Bali : Sekula & Niskala. Volume II : Essays on Society, Tradition, and Craft.
15067: EISMA, C.D. - De Eerste Nederlandse Buitenschool. School achter de duinen. Een unieke school.
332: EISMA, DOEKE E.A. - De Kust van Rottum tot Calais.
13854: EKKART, R.E.O. (E.A.) - Karel F. Treebus Typograaf.
11189: EKKART, R.E.O. (E.A.) - Verborgen / Hidden.
8443: EKSTEINS, MODRIS - Walking Since Daybreak. A story of Eastern Europe. World War II and the heart of the twentieth century.
13160: ELBOROUGH, TRAVIS - The Bus We Loved.
2198: ELDERINGAPOTHEEK, PETER E.A. (REDACTIE). - 'Gelukkig in Gods naam'. Het leven in verleden en heden van de St.-Willibrordusparochie te Wassenaar.
7435: ELEN, ALBERT J. - Counterparts. Old Master Drawings from the Koenigs Collection in the museum Boymans-van Beuningen in Rotterdam.
15471: ELEN, ALBERT J. - Missing Old Master Drawings from the FranzKoenigs Collection clamed by the State of the Netherlands.
10753: ELIAS, DOUWE - Douwe Elias.
59: ELIAS, JKVR. DR. B. - Natuurschoon in Den Haag en omstreken.
60: ELIAS, JKVR. DR. B. - Natuurschoon in 's-Gravenhage en omstreken.Herzien en uitgebreid door A.J.de Lorm.
4846: ELIAS, A. M. - Aspects of Belgian art after 1945.
8108: ELIËNS, TITUS M. - Kunst, nijverheid, kunstnijverheid. De nationale nijverheidstentoonstellingen als spiegel van de Nederlandse kunstnijverheid in de negentiende eeuw.
14824: ELIËNS, TITUS M. - Kunstnijverheid of industriële vormgeving. Dat is de kwestie.
14880: ELIËNS, TITUS M. - Keizerlijk Porselein uit het Shanghai Museum.
8320: ELIËNS, TITUS M. (E.A.) - Den Haag rond 1900. Een bloeiend kunstleven.
13590: ELIËNS, TITUS M. (E.A.) - Kunstnijverheid in Nederland 1880-1940.
10994: ELIGH, PETER - Leven in de eindtijd. Ondergangsstemmingen in de middeleeuwen.
7711: ELIOT, CHARLES - Turkey in Europe.
12730: ELISABETH, - Waarheen de Wind waait. Met je voeten op de grond en je hoofd in de hemel.
10458: ELLEMERS, J.E. / VAILLANT, R.E.F., - Indische Nederlanders en gerepatrieerden.
14535: ELLENBROEK, HANS - Van smederij tot handelshuis. Reesink, nu ook onder de rook van Zutphen ! Ijzerhandel sedert 1786. Vennootschap sedert 1878.
10553: ELLINGTON, DUKE - Music Is My Mistress.
13823: ELLIOTT, COLIN - Steam fishermen in old photographs.
10815: ELLIS, CHARLES GRANT - Oriental Carpets in the Philadelphia Museum of Art.
6191: ELSENDOORN, JO - Van moeras tot lusthof. Honderd jaar Vondelpark.
8373: ELZAS, MAURITS - Het horloge in den loop der eeuwen.
6948: ELZINGA, D.J. / VOERMAN, G., - Om de stembus. Verkiezingsaffiches 1918-1989.
9835: EMANTS, M. - Marcellus Emants Aantekeningen. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door Nop Maas met medewerking van Pierre H. Dubois.
9820: EMANTS, M. - Voor mij blijft het leven een krankzinnigheid. Een portret in brieven.
9442: EMANTS, M. - Brieven van Marcellus Emants aan Gonne Loman-van Uildriks. 1904-1909.
12708: EMBURY, AYMAR - Building the Dutch Colonial House. Its origin, design, modern plan and construction. illustrated withold examples and american adaptations of the style.
11300: EMERSON, RICHARD K. (RED.) - The Apocalyps in the Middle Ages.
12298: EMMENS, KAREL - De Sint-Joriskerk te Amersfoort. Van hofkapel tot kapittelkerk.
12311: EMMENS, K. (ET AL.) REDACTIE - Monumenten en bouwhistorie. Jaarboek Monumentenzorg 1996.
12445: EMMET, JOHN T. - Emmet: Six Essays
9432: EMMS, JOHN - Play the Open Games as Black. What to do when White avoids the Ruy Lopez.
13623: EMPEL, G. VAN - Betaling, waardepapier en documentair krediet.
11768: ENDT, ENNO - Het festijn van tachtig. De vervullibg van heel groote dingen scheen nabij.
15017: ENGEL, B.A. / ROSENTHAL, C.N., (EDITED AND TRANSLATED) - Five Sisters. Woman against the Tsar.
13061: ENGEL, J. - Geschiedenis en algemeen overzicht van de Indonesische wapensmeedkunst.
9975: ENGEL, W. I. - De Gooische Moordenaar. Tramgeschiedenis 1880-1958.
14524: ENGEL, S. MORRIS - Language and Illumination. Studies in the History of Philosophy.
16173: ENGEL, W. I. - Lord High Executioner. An Unashamed Look at Hangmen, Headsmen, and Their Kind.
15810: ENGELBRECHT, W.A. / HERWERDEN,P.J.VAN - De ontdekkingsreis van Jacob le Maire en Willem Cornelisz. Schouten in de jaren 1615-1617. Jounalen, documenten en andere bescheiden. 2 Vols. Linschoten Vereeniging 49.
12201: ENGELEN, JAN - Heerlen. Een geheugen voor de toekomst.
5816: ENGELEN, LOUISE - Het goddelijk lied van Jezus van Nazareth.
15981: ENGELFRIET, RICHARD - Zo simpel kan het zijn. Simpele oplossingen voor lastige problemen.
271: ENGELMAN, JAN - Twee muzen.
14102: ENGELS, FRIEDRICH - Ludwig Feuerbach en het einde van de klassieke Duitse filosofie. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door L.Vanneste.
15066: ENGELS, MARIE-CHRISTINE - Haagse gasthuizen door de eeuwen heen. Het Sint Nicolaasgasthuis, het Sacramentsgasthuis en het Oude Mannenhuis nader bekeken.
4015: ENGELS, CHRIS J. / WALLE, J. VAN DE, - Klein Venetië. Curaçao in vroeger dagen. Een briefwisseling tussen Chris J. Engels en J. van de Walle en een beeldverhaal.
11240: ENGELSING, ROLF - ' Wie Sodom und Gomorrha...'
6953: ENGEN, RODNEY K. - Randolph Caldecott 'Lord of the Nurserey'.
6153: ENNEMOSER, JOSEPH - Ursprung und Wesen der Seele.
12964: ENTWISLE, E.A. - The Book of Wallpaper.
13236: ENZENSBERGER, HANS MAGNUS - Europe, Europe. Forays into a Continent.
2648: EPHIMENCO, SYLVAIN - De leugen regeert.Kroniek van een fin de siècle.
12587: EPHIMENCO, SYLVAIN - Open brief aan de moslims van Nederland. Na de aanslagen van 11 september 2001.
6508: EPPINK, DERK JAN - Vreemde buren. Over politiek in Nederland en België.
14185: EPSTEIN, JOSEPH - Life Sentences.
10779: ERDMANN, KURT - Der Orientalische Knüpfteppich.
13954: ERENS, FREDERIK - Het groene westen van Apeldoorn. Berg en Bos - Walterbos.
11966: EREWHON, - Erewhon Vol. II, no. 3, 1995.
7952: ERICKSON, CAROLLY - Our tempestuous day. A history of Regency England.
16313: ERICKSON, CAROLLY - Great Catherine. The Life of Catherine the Great, Empress of Russia.
6914: ERKELENS, A.M.L.E. - 40 jaar Kantsalet.
10926: ERLANDE-BRANDENBURG, ALAIN - La Cathédrale.
15158: ERP, STEPHAN VAN - De onvoltooide eeuw. Voorlopers van een katholieke cultuur.
8835: ERP, HERMAN VAN / GILS, WOUTER VAN, - Mensen en macht. Een geschiedenis van het sociaal-filosofisch denken.
8836: ERP, MICHIEL VAN - Voor de geraniums. Avonturen van een televisiemaker.
14595: ERVE, MARC VAN DER - Resonerende ondernemingen. De oorsprong van groei in het bedrijfsleven.
14457: ES, JAN VAN - Rondom de kerk. Religie en religieuze monumenten tussen de Oude Rijn en de Hollandsche IJssel.
3681: ES, JONIEKE VAN - Van Monet tot Matisse. Franse Meesters uit het Poesjkin Museum in Moskou.
9517: ESHER, - York a study in conservation.
2912: ESHUIS, MARINA / KROESE, W.T. - Vier generaties glazenierskunst in de St. Pancratiuskerk te Tubbergen. Het werk van de familie Nicolas voltooid.
507: ESSER, E.I.K. E.A. - Astrologie.Populair-wetenschappelijk handboek.Drie delen in één band.Geb. geen stofomslag aanwezig.Gebruikssporen aan band, verder goed ex.ISBN 90 6010 308-4
9112: ESSERS, H.A. (EINDREDACTIE) - Stokstraatgebied Maastricht.
10381: ESZTERHAS, JOE - American Rhapsody.
10845: ETLIN, RICHARD A. - Smbolic Space.
7235: ETTY, ELSBETH - Het ongeloof.
7441: EUROPEAN OMBUDSMAN, - The European Ombudsman. Origins, Establishment, Evolution.
13075: EVANS, JOAN (SELECTED AND EDITED BY) - Life in Medieval France.
234: EVENHUIS, GERTIE - De tram is geel, het gras is groen.
3549: EVERDINGEN, J.J.E. VAN E.A. (REDACTIE) - Op het lijf geschreven. Bekendheden en hun lijfarts.
8515: EVERDINGEN, J.J.E. VAN / KLAZINGA, N.S., - De openbaringen van Hippocrates. Grensincidenten en randverschijnselen aan de horizon van de geneeskunde.
10559: EVERDINGEN, J.J.E. VAN E.A. (REDACTIE) - Huis van de geest.
6222: EVERS, C. H. E.A. - Boekwerk Onderscheidingen.
4102: EVERS, C. H. E.A. - Onderscheidingen.
16063: EVERS, KARIN - Bert en het beeld.
15399: EX, SJAREL - Lajos d'Ébneth en de avant-garde, 1923-1933. De herontdekking van een verloren gewaande bijdrage aan de moderne kunst. Lajos d'Ëbneth and the avant-garde, 1923-1933. The rediscovery of a presumed lost contribution to modern art.
11911: EYBEN, EMIEL E.A. - Amor-Roma.
16212: EYCK, ERICH - Geschichte der Weimarer Republik. 2 Bände. 1. Vom Zusammenbruch des Kaisertums bis zur Wahl Hindenburgs 1918-1925. 2. Von der Konferenz van Lucarno bis zu Hitlers Machtübernahme 1925-1933.
6486: EYFFINGER, ARTHUR - The Peace Palace. Residence For Justice. Domicile Of Learning.
242: EYKMAN, KAREL - De zaak Jan Steen.
12511: EYKMAN, K. / LODDER, F., (VERTALING EN COMMENTAAR) - Van de man die graag dronk en andere Middelnederlandse komische verhalen.
15542: FAASE, K. - Tussen dijk en toren. Herinneringen aan Westkapelle.
10226: FAASSEN, SJOERD VAN (E.A.) REDACTIE - Jaarboek Letterkundig Museum nr. 2.
3194: FAASSEN, SJOERD VAN (BEZORGD DOOR) - Briefwisseling over de reorganisatie van Groot Nederland in 1935. Achter het Boek 28.
3203: FAASSEN, SJOERD VAN (BEZORGD DOOR) - Tussen twee generaties. Briefwisseling A.Roland Holst en H.Marsman (1922-1940). Achter het boek 34.
4550: FAASSEN, SJOERD VAN (E.A.) REDACTIE - Jaarboek Letterkundig Museum nr. 9.
4552: FAASSEN, SJOERD VAN (E.A.) REDACTIE - Jaarboek Letterkundig Museum nr. 3.
4553: FAASSEN, SJOERD VAN (E.A.) REDACTIE - Jaarboek Letterkundig Museum nr. 7.
5330: FAASSEN, SJOERD VAN (E.A.) REDACTIE - Jaarboek Letterkundig Museum nr. 8.
15527: FAASSEN, S. VAN / CHEN, S., (BEZORGD DOOR) - Roomse ruzie. De splitsing tussen De Gemeenschap en De Nieuwe Gemeenschap.
8513: FABER, W.R. / NAAFS, B., - Import dermatologie.
8495: FABER, PAUL (ET AL.) EINDREDACTIE - Kunst uit een ander wereld. Art from another world.
15784: FABRE - D'OLIVET, - La Langue Hébraïque Restituée. Et le véritable sens des mots h'breux rétabli et prouvé par leur analyse radicale. Premiére partie. Dissertation introductive. Racines Hébraïque. Seconde Partie. Discours Préliminaire. La cosmogonie de Moyse. Théodoxie.
15546: FABRE, JAN - Tekeningen, Modellen & Objecten. Theater, Performances & Akties.
14196: FACCHINETTI, PAOLO - Het roerige leven van Alfonsina Strada. De enige vrouw die ooit de Giro reed.
10290: FAGE, J.D. - A History of West Africa. An introductory survey.
11661: FAGNOUL, KURT - Die annulierte Annexion.
1059: FAIRBANK, JOHN KING - The Great Chinese Revolution 1800-1985.
15683: FAIRWEATHER, MARIA - Madame de Staël.
10934: FALLOIS, BERNARD DE (ET AL.) - Univers de Proust.
3849: FAMARS TESTAS, WILLEM DE - Reisschetsen uit Egypte. 1858 - 1860.
4228: FANELLI, GIOVANNI - Moderne architectuur in Nederland, 1900-1940
13905: FARBER, PHILIP H. - Brain Magick. Exercises in Meta-Magick and Invocation.
13962: FARER, TOM J. - Financing African Development.
13792: FARMANFARMAIAN, M., (ET AL.) - Blood & Oil. Memoirs of a Persian prince.
652: FARMER, JOHN DAVID - Ensor.
3466: FAROUK-SLUGLETT, M. / SLUGLETT, P., - Iraq since 1958. From revolution to dictatorship.
9875: FARR, EVELYN - Marie Antoinette and Count Axel Fersen. The Untold Love Story.
9943: FARRAR, JANET & STEWART / BONE, GAVIN, - The Pagan Path.
9944: FARRAR, JANET & STEWART - The Life and Times of a Modern Witch.
12733: FARSON, DANIEL - The gilded gutter life of Francis Bacon.
8227: FARSON, DANIEL - With Gilbert & George in Moscow.
10433: FASEL, W.A. - Alkmaar en zijne geschiedenissen.
8071: FAST, JULIUS - Body language in the working place.
7622: FASTL, TON (E.A.) (REDACTIE) - Misdaad boeit..., fictie of werkelijkheid?
10043: FAUCHIER-MAGNAN, A. - Les Dubarry. Histoire d'une famille au XVIIIe siècle.
11475: FAUCONNET, FRANCOIS - Vitrines d'architectures.
13078: FAULKNER, PETER - Modernism.
6739: FAUSER, ALOIS - Kulturgeschichte des Globus.
13344: FAUSTER, CARL U. - Libbey Glass. Since 1818. Pictorial History & Collector's Guide.
11368: FAWCETT, JANE (EDITED BY) - Seven Victorian Architects.
11878: FAYLE, ERNEST - A short History of the World´s Shipping Industry.
13835: FEARN, NICHOLAS - Filosofen van nu. Nieuwe antwoorden op oude vragen.
16563: FEARN, NICHOLAS - Zeno en de schildpad. Denken als de grote filosofen.
15148: FEBRUARI, M. / DRENTH, M., - Een pruik van paardehaar & Over het lezen van een boek. Amartya Sen en de onmogelijkheid van de Paretiaanse Liberaal.
14422: FEDDERSEN, HANS - Leonardo Da Vincis Abendmahl.
1145: FEDDES, FRED - Zo goed als nieuw. Esthetiek en particuliere woningverbetering.
5045: FEENSTRA, J.G. (E.A.) - Om 's Heren Huis. Gedenkboek bij het Vijfenzeventig-jarig Bestaan van de Gereformeerde Kerk te Scheveningen 1877-1952. In Opdracht van de Kerkeraad.
3072: FEES,P. / BOEHME,S.E., - Frontier America. Art and Treasure of the Old West from the Buffalo Bill Historical Center.
11242: FEHRING, GÜNTHER P. - Einführung in die Archäologie des Mittelalters.
15678: FEINSTEIN, ELAINE - Marina Tsvetayeva.
6005: FEIRABEND, JEROEN (E.A.) - 'Het lijkt wel alsof ze geen wensen hebben...'. Oudere Indische Nederlanders en zorg, een verkennend onderzoek.
16127: FEIST, URSULA / FEIST, GÜNTER, - Kunst und Künstler. Aus 32 Jahrgängen einer deutschen Kunstzeitschrift.
815: FEITH & HEERES,MR. J.E., MR.J.A. REDACTIE. - Gronigsche Volksalmanak voor het schrikkeljaar 1892.Jaarboekje voor Geschiedenis, Taal- en Letterkunde der Provincie Groningen.
7779: FEITSMA, W.A. - Delft en haar krijgsgeschiedenis.
6078: FELTZ, A.C.A.W. VAN DER - Stichting Hannema - De Stuers Fundatie. Kunstnijverheid. Beschrijvende catalogus.
14247: FENS, KEES - Het volmaakte stukje. Keuze Joost Zwagerman.
11079: FENS, KEES - Moderne Nederlandse Letterkunde.
11144: FENS, KEES - Tussentijds.
11055: FENS, KEES - De eigenzinnigheid van de literatuur.
239: FENS, KEES - Mijnheer van Dale en juffrouw Scholten.
11050: FENS, KEES - In het voorbijgaan.
11065: FENS, KEES - De hemel is naar beneden gkomen.
13780: FENS, KEES - Heilige slakken en andere terzijdes over boeken, bibliotheken, lezers en lezeressen.
13781: FENS, KEES - Nabij.
11053: FENS, KEES - Dat oude Europa.
12039: FENSTERBUSCH, CURT - Vitruv. Zehn Bücher über Architektur.
14910: FERGUSON, NIALL - High Financier. The lives and time of Sigmund Warburg.
13540: FERINGA, M.M.S. / VOET, H.A., - De stadsdriehoek van Rotterdam.
13539: FERINGA, M.M.S. / VOET, H.A., - De stadsdriehoek van Rotterdam. Deel 2. De westelijke waterstad tussen Boompjes, Blaak en Schiedamsesingel.
14297: FERNÁNDEZ, M-J. / UBACH, M., - Home Remodeling.
12608: FERNANDEZ, DOMINIQUE - Signor Giovanni. Reconstructie van een mysterieuze moord in de achttiende-eeuwse Triëst.
12368: FERNIE, ERIC - The Architecture of the Anglo-Saxons.
5692: FERRON, LOUIS - Hier ligt Boot.
9871: FERSEN, AXEL VON - Rescue the Queen. A Diary of the french Revolution 1798-1793.
10864: FEST, JOACHIM - Ich Nicht.
13546: FEUERSTEIN, GEORG - Het mysterie van het licht. Leven en onderricht van Omraam Mikhaël Aïvanhov.
14635: FEUERSTEIN, GEORG - Het mysterie van het licht. Leven en onderricht van Omraam Mikhaël Aïvanhov.
4084: FEY, I. / MAASKANT, J., (REDAKTIE) - Jan Maaskant.
10297: FEYS, DR. R. - De ontwikkeling van het logisch denken.
12510: FIEDLER, KONRAD - Schriften zur Kunst I & II. Eingeleitet von Gottfried Boehm. 2 Teile.
558: FIELD, ANDREW - DJUNA.The life and times of Djuna Barnes.
16237: FIELDS, ARMOND - Henri Rivière. With an introduction by Victoria Dailey.
7755: FIGGIS, MIKE - Projections 10. Hollywood Film-makers on Film-making.
15647: FIJEN, LEO - Kon ik de stilte maar wat harder zetten. Op zoek naar de monnik in jezelf.
3577: FIJNHOUT, C. - De geschiedenis van de Nederlandse Politie.
4014: FILEDT KOK, J.P. SAMENSTELLING - 's Levens Felheid. de meester van het Amsterdamse Kabinet of de Hausbuch-meester, ca. 1470-1500.
4096: FILEDT KOK, J.P. (SAMENSTELLING). - Lucas van Leyden - Grafiek. (1489 of 1494 - 1533). Met een complete oeuvre-catalogus van zijn gravures, etsen en houtsneden.
10325: FINCKH, GERHARD - Alexej Jawlensky.
15964: FINKELSTEIN, I. / SILBERMAN, N.A., - The Bible Unearthed. Archeology's New Vision of Ancient Israel and the Origin of its Sacred Texts.
13874: FINLEY, JAMES - Ancient History. Evidence and Models.
15894: FINLEY, M.I. - Ancient Slavery and Modern Ideologie.
15721: FINNEY, D.J. - Experimental design and its statistical basis.
13632: FINÓ, J.-F. - Forteresses de la France Médiévale.
14624: FIRMAGE, RICHARD A. - The Alphabet Abecedarium. Some Notes on Letters.
15496: FIRTH, PETER E. - A Class Act. The History of ClassNK 1899-1999.
14427: FISCHER, DORIS - Die St. Pauinuskirche in Trier. Studien zu Architektur, Bau- und Planungsgeschichte. Mit 133 Abbildungen.
15504: FISCHER, J.F. - De Delft. De dagjournalen met de complete en authentieke geschiedenis van 's-Lands Schip van Oorlog Delft en de waarheid over de zeeslag bij Camperduin.
10891: FISCHER, WEND (INTR.) - Die verborgene Vernunft.
12711: FISCHER, K. JANSEN, M. / PIEPER, J., - Architektur des indischen Subkontinents.
7813: FISCHER, ERNST PETER / LIPSON, CAROL, - Thinking about science. Max Delbrück and the origins of molecular biology.
8840: FISCHER, E.J. (SAMENSTELLING EN INLEIDING) - Geschiedenis van de techniek. Inleiding, overzicht en thema's.
11511: FISHER, HUMPHREY J. - Slavery in the History of Muslim Black Africa.
16169: FISHMAN, ROBERT - Urban Utopias in the Twentieth Century. Ebenezer Howard, Frank Lloyd Wright, Le Corbusier.
10293: FISHMAN, SARAH - China Inc. The Relentless Rise of the Next Great Superpower.
3893: FISHMAN, SARAH - The Battle for Children. World War II, Youth Crime, and Juvenile Justice in Twentieth-Century France.
12379: FISHWICK, DUNCAN - The Imperial Cult in the Latin West. Studies in the Ruler Cult of the Western Provinces of the Roman Empire (Vol.II, 1).
15567: FITCH, NOEL RILEY - Sylvia Beach and the Lost Generation. A History of Literary Paris in the Twenties and Thirties.
3481: FITZGERALD, FRANCES - Fire in the lake. The Vietnamese and the Americans in Vietnam.
15782: FLACH, PETER A. - Conjectures. An inquiry concerning the logic of induction. Thesis.
12671: FLEISCHER, MICHAEL - Kommen Sie, Cohn. Fontane und die 'Judenfrage'.
16156: FLEM, LYDIA - Casanova The Man Who Really Loved Women.
14199: FLEM, LYDIA - Casanova oder Die Einübung ins Glück.
13935: FLEMING, DANIEL JOHNSON - Each with his own Brush. Contemporary Christian Art in Asia and Africa.
8566: FLENTGE, GERTRUDE (ET AL.) - Shifting map. Artists' platforms and strategies for cultural diversity.
7114: FLETCHER, GEOFFREY - The London nobody knows.
4395: FLEUREN-VAN HAL, DORINE - Forum 1931-1935. Deel uit de serie monografieën van literaire tijdschriften. Met het complete register van de inhoud van het tijdschrift.
4518: FLIERMAN, A.H. - 'Het centrale punt in de reederswereld' De Koninklijke Nederlandse Redersvereniging 1905-1980.
16282: FLINT, KATE - Impressionists in England. The Critical Reception.
9803: FLINT, R.W. (ED. AND INTR.) - Marinetti selected writings,
11903: FLINTROP, H. - Die St. Martinikirche zu Emmerich. De St. Martinuskerk te Emmerik.
15549: FLOOD, R. / LOCKWOOD, M., - Onomkeerbaarheid van de tijd.
8011: FLOOR, HARRY (BEWERKT DOOR) - Vóór de mast ! herinneringen en lotgevallen van een schepeling-monteur bij de Koninklijke Marine. 1913-1960.
6142: FLYNN, DORRIS - Costumes of India.
16297: FOCILLON, HENRI - The Art of the West. Two Volumes. I.Romanesque. 2.Gothic.
14759: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - De oude archieven van het Hoogheemraadschap van Rijnland 1255-1857. Beknopte Inventaris.
15446: FOGELIN, ROBERT J. - Wittgenstein. Second edition. The arguments of the philosophers edited by Ted Honderich.
9582: FOKKEMA, D.C. - Begrensde gerechtigheid.
1029: FOKKINGA, ANNO - Een land vol vee. Landbouwhuisdieren van Nederland.
14023: FOLTYN, LADISLAV - Slowakische Architektur und die tschechische Avantgarde 1918-1939.
10194: FONG, W. / FU, M., - Sung and Yuan paintings.
12663: FONTANE, THEODOR - Wie man in Berlin so lebt. Beobachtungen und Betrachtungen aus der Hauptstadt.
10757: FONTIJN, J. - Op bezoek bij J.J. Voskuil.
8895: FONTIJN, J. - Biefstuk en benzine.
13904: FONTIJN, J. - De Nederlandse schrijversbiografie.
12603: FONTIJN, J. - Kijk naar de vis.
12585: FONTIJN, J. - Biefstuk en benzine.
7626: FORD, - Ford Escort. Handleiding.
10777: FORMENTON, FABIO - Das Buch der Orientteppiche.
13381: FORSSMAN, ERIK - Dorisch, Jonisch, Korinthisch. Studien über den Gebrauch der Säulenordnungen in der Architektur des 16.-18. Jahrhunderts.
15251: FORSSMAN, ERIK - Palladios Lehrgebäude. Studien über den Zusammenhang von Architektur und Architekturtheorie bei Andrea Palladio.
1101: FORSTER, M.A. - Speeldieren zelf maken.
15314: FORSTER, OTTO - Riemannsche Flächen.
15879: FORSTER, E.M. - The Life to Come and other stories.
15530: FORSYTH, FREDERICK - Nachtdienst.
15418: FORTEY, RICHARD - Survivors. The animals and plants that time has left behind.
8557: FORTUYN, IRENE / O'BRIEN, ROBERT, - Bon voyage voyeur. Thoughts about sculpture.
13937: FOSCHINI, LORENZA - Proust's Overcoat. The true story of one man's passion for all things Proust.
11747: FOSTER, DAVID - The Catholic Prayerbook.
9602: FOSTER, DAVID - The Philosophical Scientists.
12054: FOTHERGILL, BRIAN - Beckford of Fonthill.
14506: FOUCART, JACQUES - Puvis de Chavannes. Paris, Grand Palais 26 novembre 1976-14 février 1977. Ottawa, Galerie nationale de Canada 18 mars 1977-1er mai 1977.
14505: FOUCART, JACQUES - Les frères Flandrin. Hippolyte, Auguste et Paul Flandrin. Une fraternité picturale au XIXe siècle.
16260: FOURNIER, ERIC - Paris en ruines. Du Paris haussmannien au Paris communard.
8202: FOWLES, JOHN - Shipwreck.
997: FOX, CARL - The Doll.
1994: FOX, ROBIN - Verwantschap en huwelijk.
10878: FOX, ROBIN - Pagans and Christians.
10739: FOX, JEFFREY J. - How to become CEO.
9374: FRACKERS, MICHIEL - Op zoek naar de heilige graal.
9973: FRAENKEL, JOOP - Odysseus in het rijk van Poseidon. Prehistorische zeevaart als bron voor de Odyssee.
4590: FRAIBERG, SELMA H. - De magische wereld van het kind.
14742: FRAMPTON, SAUL - Speel ik met mijn kat of speelt ze met mij ? Montaigne en de kunst van het leven.
8136: FRANCHEZZO, - Ein Wanderer im Lande der Geister.
15564: FRANCK, DAN - The Bohemians. The birth of modern art: Paris 1900-1930.
1517: FRANCKEN, EEP E.A. (SAMENSTELLING). - Voor H.A.Gomperts.Feestbundel, ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag.
10032: FRANCQ, H.G. - Louis XVII. The unsolved mystery.
7884: FRANCQ, H.G. - Louis XVII. The unsolved mystery.
10605: FRANK, GREGOR FRENKEL - Those were the Days.
14602: FRANK, ROBERT H. / COOK, PHILIP J., - The Winner-Take-All Society. Why the Few at the Top get So Much more Than the Rest of Us.
7016: FRANKEN, M.A.M. (E.A.) (REDACTIE) - Overijsselse Historische Bijdragen. Verslagen en mededelingen van de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. 116e stuk.
16514: FRANKEN, HANNEKE (E.A.) - Kunst in de Obrecht.
9504: FRANKEN, TOON - Op stoom! Industrieel erfgoed in Zeeland (1850-1970).
16275: FRANKENHUIS, MAARTEN TH. - Overleven in de dierentuin. De oorlogsjaren van Artis en andere parken.
15123: FRANSO, JAAP (ET AL.) - De stijl van Jan Wils. Restauratie van de Papaverhof.
8291: FRASCINA, FRANCIS / HARRISON, CHARLES, (ED.) - Modern art and modernism. A critical anthology.
15565: FRASER, ANTONIA - Love and Louis XIV. The Woman in the Life of The Sun King.
15922: FRASER, RUSSELL - Shakespeare The Later Years.
12136: FRAYLING, CHRISTOPHER - Strange Landscape. A Journey through the Middle Ages.
373: FREDERIKS, GEP - Fluiten geeft veel wind.Over zeilende broodvaarders.
13588: FREEDBERG, D. / VRIES, J. DE, - Art in history. History in art. Studies in Seventeenth-Century Dutch Culture.
11905: FREEMAN, G.P. - Het was een min mannetje om te zien.
15584: FREESE, STANLEY - Windmills & Millwrighting. With 35 plates.
6849: FREESTONE, BASIL - Harrap's book of nicknames and their origins. A comprehensive guide to personal nicknames in the English-speaking world.
10353: FREETH, NICK - Leer gitaar spelen
13279: FREIJSER, VICTOR (E.A.) (SAMENSTELLING) - Het veranderend stadsbeeld van Den Haag. Plannen en processen in de Haagse stedebouw, 1890-1990.
64: FREIJSER, V. (EINDREDACTIE) - Den Haag wat doe je met je ruimte?
5451: FREIJSER, VICTOR / TEUNISSEN, MARCEL, - Wonen in de nieuwe gebieden van Den Haag. Stadsdeel 8. Ypenburg en Leidschenveen. Een verkenning.
15058: FREIJSER, VICTOR (E.A.) - Wonen in Den Haag. Dit is het eerste exemplaar overhandigd aan wethouder Arend Hilhorst, volgens opdracht voorin het boek.
9773: FRENCH, R.A. / HAMILTON, F.E.IAN, (EDITED BY) - The Socialist City. Spatial Structure and Urban Policy.
11675: FREND, WILLIAM H.C. - The Archaeology of Early Christianity.
7258: FRERIKS, KESTER - De bruid van Elswout.
9519: FRESCO, M. - Filosofie en Kunst.
15173: FREUD, SIGMUND - Die Traumdeutung. Studienausgabe Band II.
15294: FREY, DAGOBERT - Kunstwissenschaftliche Grundfragen.
12724: FREYDANK, DIETRICH (ET AL.) - Das Vaterbuch des Kiewer Höhlenklosters.
14342: FRICKER, MICHELINE ET JACQUES - Werner Scholz.
12740: FRIEDMAN, CARL - Wie heeft de meeste joden.
13936: FRIEDMAN-VAN DER HEIDE, REINE - Drie processen.
3469: FRIEDMAN, NORMAN - Desert Victory. The war for Kuwait.
5515: FRIEDMAN, MILDRED (EDITOR) - De Stijl 1917-1931. Visions of Utopia.
15826: FRIEDMAN, JOHN BLOCK - The Monstrous Races in Medieval Art and Thought.
8386: FRIEDMAN, THOMAS L. - The lexus and the olive tree. Understanding globalization.
12131: FRIEDRICH, OTTO - The Kingdom of Auschwitz.
8863: FRIELINK, A.B. / HEER, H.J. DE, (EINDREDACTIE) - Leerboek accountantscontrole. Deel 3a: Bijzondere onderzoeken.
6075: FRIESWIJK, JOHAN (EINDREDACTIE) - Genootschapscultuur in Friesland. Het Fries Genootschap, 1827-2002.
5999: FRIGGE, K. / KNAAP, A. VAN DER, - Zelf boekbinden.
15609: FRIJHOFF, W.TH.M. ET AL. (REDACTIE) - Geschiedenis van Zutphen.
11221: FRISCH, TERESA G. - Gothic art 1140-c.1450.
13863: FRISCH, TERESA G. - Dagboek 1946-1949.
13435: FRISCH, MAX - Stich-Worte. Ausgesucht von Uwe Johnson.
4212: FRISCHE, P. - Indische jaren achter blik.
12912: FRISHMAN, J. (RED.) - Godsdienstvrijheid en de religieuze identiteit van de joden, christenen en moslims. Verwachting en realiteit.
11804: FRÖHLICH, MARTIN - Gottfried Semper.
4519: FROMA, TONNY - Ja, het moest. De personele verliezen van de Onderzeedienst tijdens de Tweede Wereldoorlog.
12060: FROMMEL, C.L. - Michelangelo und Tommaso dei Cavalieri.
8086: FROST, TED - From Tree to Sea. The building of a wooden steam drifter.
3860: FRUIN, R. - Correspondentie van Robert Fruin, 1845-1899. Uigegeven door Dr. H.J.Smit en Dr. W.J.Wieringa.
8864: FRUYTIER, BEN - Organisatieverandering en het probleem van de Baron van Münchhausen. Een systeemtheoretische analyse van de overgang van het Tayloristisch Produktie Concept naar het Nieuwe Produktie Concept.
16100: FRY, VARIAN - Surrender on Demand. The Dramatic Story of the Underground Organization Set Up by Americans in France to Rescue Cultural and Political Refugees from the Gestapo.
16592: FRYE, RICHARD N. - Iran. Revised edition.
14548: FUCHS, RUDI - Schilderen in Nederland.
14311: FUCHS, R.H. - Ad Dekkers. Haags Gemeentemuseum 28 januari-26 maart 1972.
697: FUCHS, DR.J.M. - Opvangen en Opvoeden.Lutherse wezenzorg in Amsterdam.1678-1978.
3697: FUCHS, R. (ET AL.) - Eugène Leroy. Added a small publication : Fabrice Hergot-Eugène Leroy : Ulysses returns.(text in French, Dutch and English).
4349: FUCHS, R. (ET AL.) - Gemengd Bedrijf.
4372: FUCHS, R.H. / JOSEPHUS JITTA, M. / KAISER, F.W., - Gemengd bedrijf.
4859: FUCHS, R. (ET AL.) - Jack B. Yeats. The Late paintings.
4871: FUCHS, J. M. - Onderweg. Een eeuw personen- en goederenvervoer in Nederland.
9981: FUCHS, R. (ET AL.) - Immendorff.
7590: FUCHS, R. (ET AL.) - Emil Schumacher.
8197: FUCITO, SALVATORE / BEYER, BARNET J., - Caruso and the art of singing. Including Caruso's vocal exercises and his practical advice to students and teachers of singing.
11760: FUHRMANN, MANFRED - Der europäische Bildungskanon des bürgerlichen Zeitalters.
12703: FUHRMANN, HORST - Überall ist Mittelalter. Von der Gegenwart einer vergangenen Zeit.
11101: FUHRMANN, MANFRED - Latein und europa. Geschichte des gelehrten Unterrichts in Deutschland von Karl dem Grossen bis Wilhelm II.
4742: FUKS, L. (E.A.) - Joodse feestdagen. Pasen.
16152: FUKS-MANSFELD, R.G. - De Sefardim in Amsterdam tot 1795. Aspecten van een joodse minderheid in een Hollandse stad.
14057: FUKUYAMA, FRANCIS - Het bouwen van een staat. De wereldorde in de 21 ste eeuw.
3560: FULBROOK, MARY - The divided nation. A History of Germany 1918-1990.
14694: FULD, JAMES J. - The Book of World-famous Music. Classical, Popular and Folk. Fourth edition, revised and enlarged.
12685: FULD, WERNER - Walter Benjamin Zwischen den Stühlen. Eine Biographie.
13203: FULLER, GRAHAM E. - A World Without Islam.
13639: FUMAROLI, MARC - Chateaubriand et les Arts.
4610: FUNKE, VERA - Immer met moed. Een portret van de uitgever J.M. Meulenhoff [1869-1939].
11275: FUSSEL, EDWIN SILL - The Catholic Side of Henry James.
15881: FUSSELL, PAUL - Wartime. Understanding the Behaviour in the Second World War.
1879: GAAL, R. VAN - Een bolwerk voor de muzen.50 jaar stadsschouwburg Utrecht 1941-1991.
9398: GAAL, R. VAN - Elisabeth Andersen. Actrice.
104: GAALEN, A. VAN - Kèk mè nâh.Plat en bekakt Haags
14385: GAAY FORTMAN, W.F.DE E.A. - Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman. 29 mei 1837 - 11 juni 1924.
12675: GABELMANN, HANNS - Antike Audienz- und Tribunalszenen.
16135: GABO, NAUM - Naum Gabo. The Constructive Idea. Exhibition organised by Caroline Collier.
15615: GADELLA, RIK E.A.(REDACTIE) - Meridianen. Bij Paul Celan en De niemandsroos.
12391: GADOL, JOAN - Leon Battista Alberti. Universal Man of the Early Renaissance.
15998: GAFNI, MARC - Vingerafdrukken van de ziel. De weg naar levensvervulling.
7650: GAGNIERE, SYLVAIN - Le Palais des Papes d'Avignon.
13873: GAGNON, SERGE - Man and his Past. The Nature and Role of Historiography.
7420: GAHLIN, SVEN - Couleurs de l'Inde. Nouvelles acquisitions de la Collection Frits Lugt.
14156: GAILLARD, K. / DOKTER, B., - Berlage en Amsterdam Zuid.
6895: GALBRAITH, V.H. - Domesday Book. Its place in administrative history.
8738: GALBRAITH, RUSSELL - Destiny's daughter. The tragedy of RMS Queen Elizabeth.
9114: GALBRAITH, PETER W. - Het einde van Irak. Hoe Amerikaanse incompetentie een oorlog zonder teweegbracht.
12193: GALDÓS, BENITO PÉREZ - Torquemada. The first English translation of his celebrated quartet.
15059: GALEMA, WIJNAND - Goede sier gemaakt. Monumentale kunst in Den Haag Zuidwest 1945-1970. VOM Reeks 2008-1.
14026: GALEN-HERMANN, RUTH VAN - Calmeyer, dader of mensenredder? Visies op Calmeyers rol in de jodenvervolging.
9554: GALEN, H. VAN / NIE, E. DE, (SAMENSTELLING) - Liefde op het eerste gezicht. De begane grond.
16507: GALERIE FISCHER, - Fischer Fine Art Limited: London. Universe of Art II. A selection of important works.
16508: GALERIE FISCHER, - Fischer Fine Art Limited: London. Universe of Art III. Important 19th. and 20th. Century Paintings, Drawings and Sculpture.
16509: GALERIE FISCHER, - Fischer Fine Art Limited: London. Universe of Art IV. Important 19th and 20th Century Paintings, Drawings, Sculpture and Graphics.
30: GALJAARD, J. M . - Pleisteren en pierewaaien. 'n luchtige gids voor Den Haag en omgeving.
8508: GALL, STEFAN (E.A.) (REDACTIE) - Stedebouw in beweging.
13241: GALLAGHER, DONAT (EDITOR) - The Essays, Articles and Reviews of Evelyn Waugh.
10312: GALLAGHER, JOCK - Laurie Lee. A many-coated man.
6711: GALLET, MICHEL - Claude-Nicholas Ledoux unpublished projects.
11898: GALLET, MICHEL - Charles de Wailly.
7248: GALLET, MICHEL - Claude-Nicolas Ledoux unpublished projects. With an essay by Michel Gallet.
13677: GALLET, M. MICHEL - Ledoux et Paris. Cahiers de la rotonde 3.
14202: GALLOIS, CLAIRE - L'Homme de peine.
16120: GAMMEL, IRENE - Baroness Elsa. Gender, Dada, and Everyday Modernity. A Cultural Biography.
6827: GARDINER, ROBIN / VAT, DAN VAN DER, - The Riddle of the Titanic.
1118: GARDNER, RICHARD - The Tarot Speaks.
15304: GARDNER, MARTIN - Science. Good, Bad and Bogus. A sceptical look at extrordinary claims...
11382: GARDNER, HELEN - The Faber Book of Religious Verse.
8334: GARNER, HARRY - Oriental blue and white.
288: GARREL, BETTY VAN E.A. - Als je leest ben je nooit alleen.
12954: GARREL, BETTY VAN - Willem van Althuis.
8533: GARRER, A.H. - Geschiedenis van het remonstrantsche hofje, 1774-1924.
11373: GARRETT, ALASTAIR - Roving Commisions no. 9.
11374: GARRETT, ALASTAIR - Roving Commisions no. 10.
16300: GAUGUIN, PAUL - Correspondence de Paul Gauguin 1873-1888.
8114: GAUJAC, PAUL - Special forces in the invasion of France.
16111: GAUNT, WILLIAM - The Pre-Raphaelite Dream. With 30 illustrations.
3713: GAVIN, TRAUDE - The Women's Warpath. Iban ritual fabrics from Borneo.
15232: GAWRONSKI, J. E.A. (REDACTIE) - Amsterdam. Monumenten en Archeologie. Deel 2.
15233: GAWRONSKI, J. E.A. (REDACTIE) - Amsterdam. Monumenten en Archeologie. Deel 3.
15234: GAWRONSKI, J. E.A. (REDACTIE) - Amsterdam. Monumenten en Archeologie. Deel 4.
15231: GAWRONSKI, J. E.A. (REDACTIE) - Amsterdam. Monumenten en Archeologie. Deel 1.
256: GAY, IVO SAMENSTELING - Indruk 83.
15950: GAY, PETER - My German Question. Growing Up in Nazi Berlin.
16411: GAY, PETER - The Cultivation of Hatred. The Bougeois Experience. Victoria to Freud. Volume III.
15940: GAY, PETER - The Bourgeois Experience. Victoria to Freud. Volume II. The Tender Passion.
8954: GAZZANIGA, MICHAEL S. - Reis door het brein. De magische wegen van de geest.
15743: GEARY, PATRICK J. - Phantoms of Remembrance. Memory and Oblivion at the End of the First Millennium.
939: GEBHARD, R. - Stoomwalsen
14409: GEEL, CHR.J. VAN - Chr. J. van Geel. SM. 284. Met los inlegvel.
7865: GEELEN, GUIDO (SAMENSTELLING) - Sculptuur / Sculpture. 1986-2000.
16180: GEEMERT, KO VAN - De Pantheon route. Een literaire wandeling door de Nieuwmarkt- en Plantagebuurt. Met tekeningen van Herwolt van Doornen.
3913: GEEST, JAN VAN (INLEIDING) - Vijftig jaar Nederlandse realistische kunst. Fifty years of Dutch realistic art.
14237: GEEST, JOOSJE VAN - S.J. van Embden. Monografieën van Nederlandse stedebouwkundigen.
11779: GEEST, JOOSJE VAN - Architectuurgids Breda.
13458: GEISST, CHARLES R. - Deals of the Century. Wall Street, Mergers, and the Making of Modern America.
12986: GEIST, SIDNEY - Brancusi. Constantin Brancusi 1876-1957. A Retrospective Exhibition.
13816: GELDER, DIRK VAN EN JOHN SILLEVIS - Rodolphe Bresdin 1822-1885..
13335: GELDER KUNZ, DORA VAN - The Personal Aura. With 19 full color illustrations.
12246: GELDEREN-KASBERGEN, ELLY VAN - Leven en werken rond Lek en Ijssel. Bedrijvig verleden.
15779: GELFOND, A.O. - Transcendental & Algebraic Numbers.
4424: GEMEENTE DEN HAAG, BURO MONUMENENZORG, - Monumentale kerken in Den Haag. De problematiek van de architectuur-historisch waardevolle kerkgebouwen.
5475: GEMEENTE DEN HAAG, - Stadsvernieuwing Den Haag.
4434: GEMEENTESECRETARIE DEN HAAG, - 's-Gravenhage 20 jaar vrij.
8061: GENESTE, WILLEM (EINDREDACTIE) - Squadron 860. 1943-1993. In 50 jaar van 'Strinbag' tot 'Fly by wire'.
5775: GENT, B. VAN - Voorlichtingskunde. Een overzicht.
14334: GENUGTEN, C. VAN DER / JAS, J., (E.A.) - Mooi Gelderland.
13329: GEORGE, V. / WILDING, P., - Motherless Families.
15996: GERBER, RICHARD - Handboek energetische geneeskunde.
15548: GERBER, A. / LUTZ, A., - Influences. A Lexicon of Contemporary Graphic Design.
15819: GERBRANDS, ADRIAN A. - Wow-Ipits. Eight Asmat Woodcarvers of New Guinea.
3307: GEREMEK, B. - Het Kaïnsteken. Het beeld van de armen en vagebonden in de Europese literatuur van de 15e tot de 17e eeuw.
10957: GERL, HANNA-BARBARA - Romano Guardini 1885-1968 Leben und Werk.
1799: GERLACH, HEIDI - Breuberg in alten Ansichten.Mit Abbildungen aus: Rai-Breitenbach,Hainstadt, Neustadt, Wald-Amorbach und Sandbach.
10132: GERLACH, H. - Het proces tegen Oldenbarnevelt en de 'maximen in den staet'.
7749: GERLAGH, A.W. ( E.A.) - Pronk met Pen en Penseel. Cornelis Pronk (1691-1759) tekent Noord-Holland.
12174: GERMANN, GEORG - Einführung in die Geschichte der Architekturtheorie.
6682: GERNER, MANFRED - Fachwerk. Entwicklung, Gefüge, Instandsetzung.
14580: GERRITSE, THEO - De ploert Hanns Albin Rauter en de correcte ambtenaar Wilhelm Harster. De opmerkelijke rechtspleging tegen twee SS-kopstukken.
5118: GERRITSEN, JAN - De Noordzee.
12944: GERRITSEN, WILLEM - Het spoor van de eenhoorn. De geschiedenis van een dier dat niet bestaat.
10222: GERRITSMA, C. - Schrijvers van vroeger.
10941: GERSTENBERG, KURT - Deutsche Sondergotik.
3284: GERSZI, TERESA - Meisterzeichnungen der deutschen Renaissance. Schulers Kunstkabinett.
10620: GERZ, JOCHEN - Eine Ausstellung. An exhibition.
1215: GESELSCHAP, MR.J.E.J. EN G. 'T HART. - De archieven berustende in de archiefbewaarplaats der gemeente 's-Gravenhage. Historisch en systematisch overzicht met alfabetische index op zaak- en persoonsnamen.
3625: GESTEL, TOM VAN - Kazuo Katase. Tentoonstelling 2-4-1989 - 7-5-1989. Versenkter Horizont.
1258: GETZ, OVERSTE - De strijd om de Fjorden.Oorlogsdagboek en Gevechtsrapport van Kolonel O.B.Getz.Commandant van de Vde Brigade van het voormalige Noorsche Leger.
8029: GEUDEKER, C.H. - Beet!
10403: GEUNS,, W. VAN - Een reis om de wereld met de viermastbark 'Passat'. 1933/34
15716: GEVAG, KUNSTHISTORISCHE ARBEITSGRUPPE - Wiener Fassaden des 19.Jhs. Wohnhäuser in Mariahif.
2842: GEVERS, A.J. (E.A.) REDACTIE - De Broerenkerk te Zwolle.
4766: GEVERS, INE ( INLEIDING ) - Hans Könings Portretten.
4650: GEVERS, INE (SAMENSTELLING) - De Grens. Reflecties van kunstenaars, architecten en theoretici.
12598: GEVERS, A.J. / MENSEMA, A.J., - Huis Archem.
15279: GHESQUIERE, RITA - Van Nicolaas van Myra tot Sinterklaas. De kracht van een verhaal.
2810: GIANOTTEN, MARCO H.E. - Digitaal Leiderschap.
14373: GIANOTTEN, MARCO H.E. - IT de boardroom. Visies van topmanagers op de digitalisering van de business.
13994: GIBBS, N. / DUFFY, M., - The Presidents Club. Inside the World's Most Exclusive Fraternity.
12406: GIBSON, JAMES - Thomas Hardy. A Literary Life.
5112: GIBSON, WALTER - De Reddingsboot.Het drama van het s.s. ''Rooseboom'' met commentaar van C. van Heekeren.
15349: GIBSON, IAN - The erotomaniac. The Secret Life of Henry Spencer Ashbee.
11797: GIBSON, JAMES - Thomas Hardy. Interviews and Recollections.
4337: GIDAL, NACHUM T. - De Joden in Duitsland. Van de Romeinse tijd tot de Weimar Republiek.
12393: GIDE, ANDRÉ - Niet als de anderen. Vertaald en van een voorwoord voorzien door Mirjam de Veth.
9834: GIEDION, S. - Architektur und das Phänomen des Wandels. Die drei Raumkonzeptionen in der Architektur.
15911: GIEFER, R. / GIEFER, TH., - Die Rattenlinie. Fluchtwege der Nazis. Eine Dokumentation.
1654: GIELKENS, WIEL E.A. - Gemeente Geleen 1815-2000.
5461: GIERVELD, A.J. / KLER, H. DE/ NIEUWKOOP, H. VAN, E.A. - Het Garrels-orgel in de Oud-Katholieke Kerk in Den Haag.
11111: GIES, JOSEPH - Bridges and men. The history and lore of bridges and the men who dreamed and built them.
11944: GIESECKE, MICHAEL - Der Buchdruck in der frühen Neuzeit. Eine hisorische Fallstudie über die Durchsetzung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien.
9428: GIESSEN, JURR VAN DER - Levenslang.
10800: GIEZEN, A.M. VAN DER - De eerste fase van de schoolstrijd in Nederland (1795-1806).
8096: GIGGAL, KENNETH - De klassieke zeilschepen.
216: GIJSEN, M. - Overkomst dringen gewenst.
12258: GIJT, JACOB GERRIT DE - A history of Quay Walls. Techniques, types, costs and future.
16037: GILBERT, SANDRA M. / GUBAR, SUSAN, - No Man's Land. The Place of the Woman Writer in the Twentieth Century. Volume 1. The war of the words.
16228: GILBERT, M. - Letters to Auntie Fori. The 5,000-Year History of the Jewish People and Their Faith.
10035: GILCHRIST, J. / MURRAY, W.J., - The Press in the French Revolution. A Seection of Documents taken from the Press of the Revolution for the Years 1789-1794.
15986: GILLBERG, C. / PEETERS, TH., - Autisme. Medisch & Educatief.
1388: GILLIARD, CHARLES - A history of Switzerland.With concluding pages brought up-to-date by Professor J.C.Biaudet.
7940: GILMORE, MIKAL - Shot in the heart. One family's history in murder.
7425: GILMOUR, PAT - The Mechanised Image. An historical perspective on 20th century prints.
3677: GILTAIJ, J. (REDACTIE) - Meesterwerken uit de Hermitage Leningrad. Hollandse en Vlaamse schilderkunst van de 17e eeuw.
5993: GILTAY, J. - Schilderkunst uit de eerste hand. Olieverfschetsen van Tintoretto tot Goya = Malerei aus erster Hand. Ölskizzen von Tintoretto bis Goya.
13678: GIMPEL, JEAN - Les Bâtisseurs de Cathédrales.
12934: GINDES, BERNARD C. - New Concepts of Hypnosis. As an Adjunct to Psychotherapy and Medicine.
13382: GINESTET, BERNARD - Saint-Estephe. Bibliotheek van de Franse wijnen.
6180: GINNEKEN, LILLY VAN (E.A.) - Striphelden op de divan. De ontraadseling van de complexen van Asterix, Babar, Donald, Kuifje en Superman.
4757: GINNEKEN, LILLY VAN (E.A.) - Hans van der Pennen. Uitgave ter gelegenheid van de toekennning van de Ouborg prijs.
5357: GINNEKEN, LILLY VAN (E.A.) - Hans van der Pennen. Uitgegeven ter gelegenheid van de uitreiking van de Ouborg-prijs 2003.
7201: GINZBURG, C. - The night battles. Witchcraft & agrarian cults in the sixteenth & seventeenth centuries.
13127: GINZBURG, C. - Le fromage et le vers. L'univers d'un meunier du XVIe siècle.
11947: GINZBURG, C. - Extasen.
14135: GIPHART, RONALD - De wake. Geïllustreerd door Nanne Meulendijks.
2069: GIPMAN, S.P.A. - 100 jaar Nobelprijs voor literatuur in namen, feiten & cijfers.
9827: GIRLING, C.L. / HELPHAND, K.I., - Yard Street Park. The design of suburban open space.
12375: GIROUARD, MARK - The English Town.
3190: GIROUARD, MARK - Steden in groei en bloei.
13352: GITTINGS, ROBERT - John Keats.
11404: GITTINGS, ROBERT (ED.) - Letters of John Keats.
11491: GITTINGS, R. / MANTON, J., - Claire Clairmont and the Shelleys 1798-1879.
13149: GITTINGS, ROBERT (ED.) - The Second Mrs. Hardy.
11806: GITTINGS, ROBERT - The Nature of Biography.
12373: GIURESCU, DINU C. - The Razing of Romania´s Past. International Preservation Report.
5718: GLAS, G.A. - Volle boel.Het straatmeubilair van PTT temidden van al het andere.
6315: GLASBERGEN, W. (E.A.) - De Abdij van Rijnsburg. Opgravingen in 1960/61 en 1963/64 (Voorlopige mededeling).
8357: GLASBERGEN, J.B. / LEENHEER, S.C.H., - Duizend jaar Rijnsburg.
6435: GLASL, FRIEDRICH (UND VIELE ANDEREN) - Konfliktbewältigung. 2. Auflage. Flensburger Hefte 38.
15071: GLAUDEMANS, CORIEN (EINDREDACTIE) - Terugblik. 50 foto's met verhalen uit het Haags Gemeentearchief.
8353: GLAUDEMANS, C.N.W.M. - Inventaris van de archieven en gedeponeerde archieven en archivalia van de Stichting Nutsspaarbank te 's-Gravenhage (1553) 1818-1982.
5101: GLEICH, C.C.J. VON - Willem Mengelberg. (1871-1951) Herdenkingstentoonstelling.
7553: GLENNY, MISHA - The Balkans, 1804-1999. Nationalism, war and the great powers.
15856: GLUBB, SIR JOHN - A Short History of the Arab Peoples.
10599: GODDARD, HUGH - Muslim Perceptions of Christianity.
6949: GODFREY, RICHARD T. - Printmaking in Britain. A general history from its beginnings to the present day.
1896: GOEDEGEBUURE, J. - Te lui om te lezen?
7836: GOEDEGEBUURE, J. - Marc Mulders. Schilderijen.
1228: GOEDHART, A. - De Pers in Nederland. Onder auspiciën van het departement van volksvoorlichting en kunsten.Met een voorwoord van Max Blokzijl.
11825: GOEKOOP, C.H. - Op zoek naar Ithaka. Een speurtocht naar het vaderland van Odysseus.
9998: GOEPPER, ROGER - Vom Wesen chinesischer Malerei.
8478: GOETHALS, ELS - Mythologie zonder voetnoten.
15920: GOFF, JACQUES LE - The Medieval Imagination. Translated by Arthur Goldhammer.
15291: GOFF, J. LE / TRUONG, N., - De geschiedenis van het lichaam in de Middeleeuwen.
11393: GOGOL, NIKOLAJ - Betrachtungen über die Göttliche Liturgie.
13455: GOLDBERG, BERNARD - Bias. A CBS Insider Exposes How the Media Distort the News.
13152: GOLDENSOHN, LORRIE - Elizabeth Bishop. The Biography of a Poetry.
10382: GOLDMAN, ROBERT P. - The Ramayana of Valmiki.
6120: GOLDSCHMIDT, JENNY E. ( E.A.) - Feminisme en wetenschap.
7436: GOLDSCHMIDT, L. / SCHIMMEL, H., (EDITED BY) - Unpublished Correspondence of Henri de Toulouse-Lautrec.
1487: GOLDSMITH, WALTER EN CLUTTERBUCK, DAVID - The Winning Streak. Britain's top companies reveal their formulae for success.
14543: GOLDSTEIN, REBECCA - De onbekende Spinoza.
10973: GOLDTHWAITE, RICHARD A. - Wealth and the Demand for Art in Italy 1300-1600.
14321: GOLEMAN, DANIEL - Destructive Emotions. How can we overcome them?
15540: GOMBRICH, E.H. - The Image and the Eye. Further studies in the psychology of pictorial representation.
15708: GOMBRICH, E.H. - The Sense of Order. A study in the psychology of decorative art.
16277: GOMPES, LOES - Fatsoenlijk Land. Porgel en Perulan in het verzet.
16294: GONCOURT, EDMOND AND JULES DE - French Eighteenth-Century Painters.
7797: GONNISSEN, L. - 10.000 jaar huisdieren.
8902: GONZALEZ-CRUSSI, F. - De vijf zintuigen. Van zinsgenot tot zinsbedrog.
8637: GOODALL, JOHN A. (SELECTION AND ANNOTATION) - Heaven and Earth. Album leaves from a Ming encyclopedia: San-ts'ai t'u-hui, 1610.
6029: GOODERHAM, KENT (ED.) - I am an indian.
13121: GOODHART-RENDEL, H.S. - English Architecture since the Regency. An Interpretation.
7566: GOODMAN, GRANT KOHN - The Dutch impact on Japan (1640-1853).
15165: GOODRICK-CLARKE, NICHOLAS - Hitler's Priestess. Savitri Devi, the Hindu-Aryan Myth, and Neo-Nazism.
11584: GOODWIN, JASON - Lords of the Horizons.
8370: GOOIJAERS, PIET (TEKST) / WAL, FRANS VAN DER (FOTO'S), - Sint-Michielsgestel in den verleden tijd.
2988: GOOL, F.J. VAN - Architectuur Algemene beschouwingen. Uit de praktijk van goed wonen. Uit de serie: Wonen in de lage landen.
14584: GOOL, P. VAN - Momentaire Transmissie. Een geschiedenis. Proefschrift met losse stellingen.
3062: GOOSSENS, MARTINE - Ontstaan en groei van het Vlaams Parlement. 1970-1995.
5115: GOOSSENS, L.A.M. ( INGELEID DOOR) - Soldaat in Indië. Dagelijkse belevenissen.
11263: GOOSSENS, HILARION - De heilige Clara.
52: GOOSSENSEN, J. - Kloosterkerk .'s-Gravenhage.
15489: GOOSWILLIGEN, REIN VAN (E.A.) - Koersvast. Jaarboek 2004 Scheepsbouwkundig gezelschap ''William Froude''.
4472: GOOYER, A.C.DE - Op wacht in de dessa.
10773: GOPAL, RAM - Classical Dances and Costumes of India.
4192: GORDIJN JR., C. - Gedenkboek van de Amsterdamsche Beroepsbranweer. 15 augustus 1874-15 augustus 1924.
8489: GORDON, STEWART - Etudes for Piano Teachers. Reflections on the Teacher's Art.
9543: GORE - BOOTH, ( EDITED BY ) - Satow's Guide to Diplomatic Practice.
15352: GORER, GEOFFREY - The Life and Ideas of the Marquis de Sade.
6300: GORGOGLIONE, ROBERT D. - The Foundations of American Constitutional Government.
4088: GORISSEN, TH. M. - Maarten Maartens en het Maarten Maartenshuis.
5531: GORP, H. VAN - Inleiding tot de picareske verhaalkunst. Nieuwe literaire verkennningen onder redactie van Martien J.G. de Jong.
885: GORRIS, G. E.A. - Dorp aan de Vliet. Geschiedenis van Voorburg.
16433: GORTER, SADI DE - Klein. Collection '' Peintres, nos Amis''
6554: GORTER, F.B. ( E.A. ) - Sociëteit Minerva 1875-1965.
504: GORTER, CORN. - Planetenloop en Mensenlot. Practische Handleiding voor de Beoordeling van de Geboortefiguur.
3071: GORTER, H.P. (E.A.) - Vijtig jaar Natuurbescherming in Nederland. Met losse foto van het Naardemeer van fotostudio E.Boeve.
15551: GORTER, JACOBUS - Op veilige ree. Mijn leven op Terschelling, op zee en in Amerika.
12714: GORYS, ERHARD - Das Heilige Land. Historische und religiöse Stätten von Judentum, Christentum und Islam in dem 10.000 Jahre alten Kulturland zwischen Mittelmeer, Rotem Meer und Jordan.
4549: GOSLINGA, C. (E.A.) - Gedenkboek der vereeniging van Nederlandsche gezagvoerders en stuurlieden ter koopvaarderij 1901-1926. Met losse lijst van errata.
11537: GOSSMAN, LIONEL - Basel in the age of Burckhardt. A Study in Unseasonable Ideas.
11713: GOSSMAN, LIONEL - The Empire Unpossess'd.
6863: GÖTTGENS, RENÉ - Romaanse kerken in het Catalaans pyreneeëngebied.
9876: GOTTSCHALK, L. / MADDOX, M., - Lafayette in the French Revolution. Through the October Days.
155: GOUDAPPEL, C.D. - Delftsche Historische sprokkelingen.
7195: GOUDAPPEL, H.M. (REDACTIE) - Tien jaren stadsherstel. Bergkwartier Deventer 1967-1977.
14034: GOUDOEVER, W.A. VAN - Onder de hoede van een naam. Leven en werken van Elisabeth M.L. van Deventer-Maas 1857-1942.
16257: GOUDRIAAN, BUCK - Verzetsman Gerrit Kastein 1910-1943.
3197: GOUDVIS, A. - Hoe solliciteer ik met succes. De beproefde handleiding. Nieuwe editie.
11295: GOUGH, AUSTIN - Paris and Rome.
10944: GOUGH, RICHARD - The History of Myddle.
14076: GOULD, STEPHEN JAY - Questioning the Millennium.
8901: GOULD, STEPHEN JAY - Questioning the Millenium.
8998: GOULD, S.J. / PURCELL, R.W., - Crossing over. Where art and science meet.
16460: GOURMONT, RÉMY DE - Le Latin Mystique. Les poétes de l'antiphonaire et la symbolique au moyen âge.
158: GOUT, PROF.IR.M. EN DR. M.A.VERSCHUYL - Nieuwe Kerk Delft en Grafmonument van Willem van Oranje.
6282: GOUW, J.L. VAN DER E.A. - Zuid-Hollandse Studiën deel IX.
6280: GOUW, J.L. VAN DER - Zuid-Hollandse Studiën deel V. Het Ambacht Voorschoten.
2554: GOUW, J.L. VAN DER E.A. - Honderd jaar Provinciale Waterstaat in Zuid-Holland.Enige opstellen over de geschiedenis.1875-1975.
3460: GOW, JAMES (EDITOR) - Iraq, the Gulf conflict and the world community. A centre for defence studies book.
14749: GOYTISOLO, JUAN - Saracen Chronicles. A Selection of Literary Essays.
2268: GRAAF, D.P. DE (E.A.) - De Stijl der Vrije Metselaren. Een maçonniek platenboek.
2214: GRAAFF, A.P. DE - Met de T.N.I. op stap.De laatste patrouille van het vergeten leger.
6147: GRAAFF, J. DE - Uit Gorssel's verleden. Bijdrage tot de geschiedenis van het platte land.
9716: GRAAFF, AB DE - Noord-Brabant in oude prentbriefkaarten.
15497: GRAAFF, G. DE / OOSTERWIJK, B., - Havenaquarellen van Herman Bosboom (1920-1993). Vanaf de kade gezien. A view from the quay.
8342: GRAAFF, H. H. A. DE - De militair-rechterlijke organisatie en haar verband met de bevelsverhoudingen bij de landmacht, 1795-1955.
4216: GRAAFHUIS, A. / KRONENBURG, J., - In en om de Domkerk. Bij de opening van de gerestaureerde Domkerk te Utrecht, 17 juni 1988.
5588: GRAAFHUIS, A. - Utrecht in de achttiende eeuw.
9299: GRAAFHUIS, A. / WITTEVEEN, K.M., - In en om de Janskerk.
15820: GRAAFLAND, ARIE (ED.) - The Socius of Architecture. Amsterdam.Tokyo.New York.
15272: GRAAFLAND, ARIE (ED.) - Cities in Transition.
13251: GRABAR, ANDRÉ - L'Iconoclasme Byzantin. Le dossier archéologique. Deuxième edition et augmentée.
13680: GRABAR, ANDRÉ - Le Haut Moyen Age du quatrième au onzième siècle.
11385: GRABAR, OLEG - Die Entstehung der Islamischen Kunst.
1488: GRADDOL, DAVID AND OTHERS - Describing Language.
9234: GRAEFE, F. - De kapiteinsjaren van Maerten Harpertszoon Tromp.
6528: GRAF, HERMANN - 200 Luftsiege in 13 Monaten. Ein Jagdfliegerleben nacherzählt von Berthold K. Jochim.
12247: GRAF, PIETER - Een ongelijke strijd. Wilton-Feijenoord 1983-1988.
12408: GRAHAM, KENNETH - Henry James. A Literary Life.
9378: GRAHAM, ERIC J. - A Maritime History of Scotland 1650 -1790.
15713: GRANDIA, J.H.N. - Uitdaging en Antwoord. (Challenge and response).
16546: GRANT, KENNETH - The Magical Revival. First Edition.
16547: GRANT, KENNETH - Outside the Circles of Time. First Edition.
11915: GRANTA, - What we Think of America.
4130: GRAS, A. LE - Le Sionisme et ses aspirations actuelles. Thèse présentée à la faculté de théologie protestante de Montauban.
14347: GRATAMA, AB - Sal Meijer. Herdenkingstentoonstelling de Nederlandse kunststichting het slot Zeist 15 mei tot 21 juni 1965.
10114: GRAUWELS, R. / NOOIJ, G. DE, - Omgaan met een dysfatisch kind.
5499: GRAVENSTEIN, ALEXANDER VAN - Pieter Defesche schilder painter. Schilder van werkelijkheden, dromen, landschappen en gestalten.
7080: GRAVES, RICHARD PERCEVAL - Robert Graves. The years with Laura,1926-1940.
7081: GRAVES, RICHARD PERCEVAL - Robert Graves. The assault heroic, 1895-1926.
10010: GRAYLING, A.C. - Wittgenstein.
16027: GREEN, NICHOLAS - The spectacle of Nature. Landscape and bourgeois culture in nineteenth-century France.
4621: GREEN, RENÉE - Na De Tien Duizend Dingen. After The Ten Thousand Things.
5188: GREEN, RENÉE - Na De Tien Duizend Dingen. After The Ten Thousand Things.
11659: GREEN, JULIEN - Dans la gueule du temps.
9804: GREEN, J.C.R. / ELKIN, ROGER, (EDITED BY) - Prospice 20. International Literary Quarterly.
16327: GREEN, JONATHON - Chasing the sun. Dictionary makers and the dictionaries they made.
14391: GREEN, JULIEN - Le mauvais lieu.
7494: GREENBERG, K. (E.A.) - Bezoekersgids Istanbul Eindhoven. 40 internationale kunstenaars geselecteerd uit 18 jaar Biënnale van Istanbul.
11612: GREENE, GRAHAM - Articles of Faith.
15306: GREENE, BRIAN - The Elegant Universe.
10608: GREENFIELD, KENT ROBERTS - American Strategy in World War II.
4227: GREENHILL, BASIL (EDITOR) - The National Maritime Museum.
8007: GREENHILL, B. / HACKMAN, J., - The Grain Races. The Baltic background.
11347: GREENSTEIN, JACK M. - Mantegna and Painting as Historical Narrative.
7147: GREER, GERMAINE (ED.) - Kissing the rod. An anthology of seventeenth-century women's verse.
5198: GREGOOR, N. - Nol Gregoor in gesprek met S.Vestdijk.
5208: GREGOOR, N. - Simon Vestdijk en Lahringen. De biografische achtergronden van de Anton Wachter-romans.
12650: GREGOROVIUS, FERDINAND - Lucrezia Borgia.
8603: GREVER, MARIA / WAALDIJK, BERTEKE - Feministische Openbaarheid. De Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid in 1898.
16050: GREVER, M. / VEEN, A. VAN DER, (REDACTIE) - Bij ons moeder en ons Jet. Brabantse vrouwen in de 19de en 20ste eeuw.
904: GREY, MARGARET EN GERRY - Teddyberen.Gids voor verzamelaars voor het kiezen, restaureren en leren waarderen van nieuwe en klassieke beren.
12366: GRIBBIN, J. / WHITE, M., - Darwin. A Life in Science.
11847: GRIBBIN, JOHN - The Omega Point.
15318: GRIBBIN, JOHN - Timewarps. Is time travel possible? An exploration into today's best scientific knowledge about the nature of time.
16264: GRIEG, EDVARD - Letters to Colleagues and Friends. Edited by Finn Benestad. Translated by William H.Halverson.
16263: GRIEG, EDVARD - Diaries, Articles, Speeches. Edited and translated by Finn Benestad & William H.Halverson.
8845: GRIERSON, PHILIP - Münzen des Mittelalters.
15630: GRIFFIN, SUSAN - The Book of the Courtesans. A Catalogue of their Virtues.
16520: GRIFFITHS, ANTONY - Prints and Printmaking. An introduction to the history and techniques.
8530: GRIGORIU, D. / DELACRÉTAZ, J. / BORELLI, D., - Lehrbuch der medizinischen Mykologie.
16010: GRIJN SANTEN, W.B. VAN DER - Kurt Lehmann oder auch Konrad Merz. Die Korrespondenz.
16009: GRIJN SANTEN, W.B. VAN DER - Makum Aleph. Amsterdam als jüdischer Zuflugtsort in der deutschen und niederländischen Literatur.
16036: GRIJZENHOUT, F. & SAS, N.C.F. VAN - De burger van Delft. Een schilderij van Jan Steen.
14379: GRIMM, BRÜDER - Irische Elfenmärchen.
13095: GRISEBACH, AUGUST - Carl Friedrich Schinkel.
16108: GRITTER, HANS - Willy Rieser. Zuid-Hollandse Landschappen.
2068: GRITTER, GERT - Van oerklank tot moedertaal.Over de ontwikkeling van het nederlands.
1009: GROBBEN-KNOOP, JOKE - De Kinderpoppen van Joke Grobben.
1010: GROBBEN-KNOOP, JOKE - De Kinderpoppen van Joke Grobben.Deel 2.
1093: GROBBEN, JOKE - Patronen voor kinderpoppen.
16267: GROBEL, LAWRENCE - Conversations with Capote. With a foreword by James A. Michener.
10510: GRÖBER, KARL - Palästina, Arabien und Syrien. Baukunst - Landschaft - Volksleben.
11408: GROEN, HEIN (SAMENSTELLING) - Oxbridge Blues.
333: GROEN/SCHMEINK, - Waterschappen in Nederland. Werken met water, een onberekenbare vriend.
334: GROEN, P. - De wateren van de wereldzee.
1779: GROEN, P.C. E.A. - Landschappen en dorpen in Dente.
2020: GROEN, J.A. JR. - Een cent per emmer.Het Amsterdamse drinkwater door de eeuwen heen.
13066: GROEN, P.M.H. - Marsroutes en dwaalsporen. Het Nederlands militair-strategisch beleid in Indonesië 1945-1950.
13063: GROEN, P. E.A. (REDACTIE) - Nederlands Indië 1942. Illusie en ontgoocheling.
4825: GROENENDAEL, V.M.C.VAN - Java en Madura in de uitvoerende kunsten.
15035: GROENENDIJK, PAUL - De Zwarte Madonna. De onfortuinlijke geschiedenis van een Haags woningbouwcomplex.
14847: GROENENDIJK, PIETER (SAMENSTELLING) - Beknopt Biografisch Lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720.
13740: GROENENDIJK, JAN - Het Wijnhuis aan de Waterpoort. Wijnhandel van Boort 1905-2005.
11972: GROENEVELD, GERARD - Nieuwe boeken voor den nieuwen tijd. Uitgeverij de Amsterdamsche Keurkamer 1932-1944.
9255: GROENEVELD, K. / HOOGERBRUG, J., - De service-economie. Electronische dienstverlening als strategisch wapen voor organisaties uit de oude economie.
9954: GROENEWOUD, K. / MAIN, S., - Authentieke leiders Echte leiders. 183 Tips, inzichten en ervaringen over het nieuwe leiderschap.
15514: GROENHOF, G. (REDACTIE) - Van Fries Wijdtschip tot Workumer Aak.
3063: GROENVELD, S. - De Vrede van Munster: de afsluiting van de Tachtigjarige Oorlog. Tís ghenoegh, oorlogsmannen.
9771: GROEP PLANNING, - Verweven als leidraad. 1966-1996.
1381: GROESCHEL, BENEDICT J. - Spiritual Passages.The Psychology of Spiritual Development.For those who seek.
14456: GROFFEN, M. / HOITSMA, S., - Het geluk van de huisvrouw.
10575: GRÖGER, HELMUT (RED.) - On the history of Psychiatry in Vienna.
6602: GROIA, PHILIP - They All Sang On The Corner. A second look at New York City's Rythm and Blues vocal groups.
8111: GROL, H.G.VAN - Het beheer van het Zeeuwsche zeewezen, 1577-1587.
16562: GRONDEN, JOHAN VAN DE - Wijsgeer in het wild. Essays over mens en natuur.
13824: GRÖNER, ERICH - Die deutschen Kriegsschiffe 1815-1945. Band 2.
8675: GRONINGSCH STUDENTENKORPS, (REDACTIE) - Groningsche studenten almanak 1931.
10692: GROOT, B DE - Mosselvisserij in heden en verleden.
14487: GROOT, HARRY DE /BIEZENAAR, JAN - Geen zee te hoog. Beelden uit een rijk kustvaartverleden.
10327: GROOT, DE, ROKUS - Achtergrondmuziek.
16017: GROOT, J.R. DE (SAMENSTELLING) - Oog on oog met hans en alice de jong.
1155: GROOT, DR. A DE EN SCHRAM, DR. P.L. REDACTIE. - Aspecten van de Afscheiding.
1594: GROOT, GERTJAN DE - Fabricage van verschillen.Mannenwerk, vrouwenwerk in de Nederlandse industrie(1850-1940).
2328: GROOT, E.P.DE. - 'San Antonio' Kroniek van een Nederlandse driemasterschoener.
14048: GROOT, JACOB - De Revisor. Frans Kellendonk 1951-1990.
3282: GROOT, IRENE DE - Landscape Etchings by the Dutch Masters of the Seventeenth Century. With 250 illustrations, including 245 in true size.
4770: GROOT, P. / VRIENDS, A., - René Daniëls.
5519: GROOT, ARIE DE / LINSKENS, BRIGITTE, - De Julianakerk in Den Haag. Een nieuwe toekomst voor een bijzonder monument.
12082: GROOT-V.D. MEULEN, DE, C.A. - Onder klokslag van Oetwier.
8865: GROOT, ERIC P. DE - Flexibiliteitsmanagement.
8526: GROOT, ANTON C. DE - Adverse reactions to cosmetics.
10414: GROOT, DE, PIETER (RED.) - Mozayk fan in libben. Rink van der Velde (1932 - 2001).
15041: GROOTVELD, R. / KOOPMANS, B., - De stationsstraat Centraal. Een wandeling langs de historische gebouwen. T.g.v. de vijfde monumentendag in Zoetermeer.
6362: GROOTVELD, R. / KOOPMANS, B., - De Oude kerk te Zoetermeer.
10041: GROSENICK, U. ET AL. (REDACTIE), - Double Sexus. Hans Bellmer - Louise Bourgeois.
9705: GROSFELD (ET AL.), JOSÉ (EINDREDACTIE) - Verhalen uit de Meijerij. Een bonte verzameling over het 'lieve leven' in Den Bosch en omstreken.
14733: GROSS, DANIEL - Greatest business stories of all time.
9531: GROSSMAN, DAVID - Death as a Way of Life. Dispatches From Jerusalem.
6908: GROTHUES, B. - Anna sust susannA. Een verzameling palindromen, chronogrammen, anagrammen, calembours en kabbala's.
3573: GROULT, B. - Op de bres voor vrouwen. Schrijvers, politici en filosofen over de rechten van de vrouw.
11693: GROUT, DONALD JAY - A History of Western Music. Revised edition.
2369: GROVE, ERIC - Great Battles of the Royal Navy. As commemorated in the gunroom, Britannia Royal Naval College, Dartmouth.
9247: GROVE, ANDREW S. - Hoog-rendement management.
13759: GROVE, GEORGE - Beethoven and his Nine Symphonies.
9775: GROW, LAWRENCE - Architectural Painting.
9599: GRUEN, VICTOR - The Heart of Our Cities. The Urban Crisis : Diagnosis and Cure.
14231: GRUITERS, JAN - Nooit meer oorlog. Winnende missie of verloren visioen?
8170: GRUJIC, BRANISLAV - Recnik Englesko - Srpskohrvatski / Srpskohrvatsko - Engleski. Sa kratkom gramatikom Englesko jezika = Dictionary English - Serbocroatian / Serbocroatian - English. With a short grammar of English language.
9745: GRÜN, ANSELM - Boek van verlangen.
9746: GRÜN, ANSELM - Boek als levenskunst.
5313: GRÜN, MAX VON DER - Plaatselijk ijzelvorming.
14844: GRÜN, ANSELM - Ieder zijn engel. Vertaald door Ton van der Stap.
8218: GRÜN, ANSELM - Kom naar de bron. Geestelijke wegen om machteloosheid de baas te worden en eigenwaarde te ontwikkelen.
11844: GRÜN, ANSELM - 50 persoonlijke rituelen. Ankers voor de ziel.
8392: GRUNT, P.J.H. DE - Putten uit het verleden. De bouwgeschiedenis van onze Salvator.
14638: GRUPPELAAR, J. / WILS, J-P., (REDACTIE) - Multiculturalisme.
3649: GRUTTER, D. - Samen stil voor God. Bijbels dagboek voor gehuwden.
10958: GUARDINI, ROMANO - Der Herr.
16454: GUBBELS, TRUUS - Boekman 73.
2521: GÜELL, XAVIER (EDITOR) - Spanische Architektur der achtziger Jahre.
9783: GUËLL, XAVIER (ED.) - Spanish Contemporary Architecture. The eighties.
3212: GUÉPIN, J.P. - De mens is een dier maar hij zou het kunnen weten.
3889: GUÉRIN, DANIEL - De klassenstrijd in de Franse Revolutie. Bourgeois en bras nus 1793-1795.
10744: GUGLIOTTA, BOBETTE - Pigboat 39.
15486: GUIJS, G. / LADAGE, D., - Boele's Scheepswerven.
13649: GUILLAUME, JEAN - L'Eglise dans l'architecture de la renaissance.
14016: GUILMARD, D. - Les Maîtres Ornemanistes. Dessinateurs, Peintres, Architectes, Sculpteurs et Graveurs. Publication enrichie de 180 planches tirées à part et de nombreuses gravures dans la texte. Unchanged reprint of the original edition Paris 1880.
202: GULIK, ROBERT VAN - Vier vingers.
10343: GÜNGÖR, PROF. I. HULUSI - Türkische Teppiche (band 1).
16393: GUNTENAAR, BEN - Ben Guntenaar.
11271: GUNTER, S.E. / JOBE, S.H., - Dearly Beloved Friends.
12034: GÜNTER/REININK/GÜNTER, - Rom - Spanische Treppe. Architektur-Erfahrungen-Lebensformen.
13092: GÜNTHER, HUBERTUS - Deutsche Architekturtheorie zwischen Gotik und Renaissance.
12659: GURJEWITSCH, AARON J. - Das Weltbild des mittelalterlichen Menschen.
12669: GURJEWITSCH, AARON J. - Mittelalterliche Volkskultur.
6154: GUT, BERNARD - Informationstheorie und Erkenntnislehre.
15729: GUTTING, GARY - Thinking the Impossible. French Philosophy Since 1960
9848: GUTWIRTH, MADELYN - The Twilight of the Goddesses. Women and representation in the french revolutionary era.
4532: HAAGS GEMEENTEMUSEUM, - Vladimir Zakrzewski. Paintings and drawings 1978-1987.
3863: HAAGSMA, IDS E.A. - Amsterdamse gebouwen, 1880-1980.
11862: HAAGSMA, IDS E.A. - Stadsvernieuwingsgids van Amsterdam.
946: HAAKMAN, JAN - Ferrari in racing.
14112: HAAKSMA, HANS - Van Riessen, filosoof van de techniek.
11813: HAAN, J. DEN - Bevindelijk reisboek.
8698: HAAN, HILDE DE / HAAGSMA, IDS, - De architectuur van Erasmus. Een karakterschets van de Nederlandse bouwkunst.
7025: HAAN, HILDE DE EN HAAGSMA, IDS - Het leven met regels. De aanpak van de prostitutie in 's-Gravenhage.
9921: HAAN, HILDE DE / HAAGSMA, IDS, - The house Erasmus built. A profile of architecture in the Netherlands.
192: HAAN, J. DEN - Goed Geboekt
2607: HAAN, HILDE DE / HAAGSMA, IDS - Stadsbeeld Rotterdam.
11985: HAAN, J. I. DE - Pathologieën. De ondergangen van Johan van Vere de With.
9248: HAAN, PETER DE - Development in hindsight. The economics of common sense.
14509: HAANAPPEL, J.B.P. - De geschiedenis van de Marine-Stoomvaartdienst 1824-1849. Gedenkboek van de Vereniging van Officieren van de Marine-Stoomvaartdienst.
14861: HAARSMA, M./HEEMSKERK, G./SALVERDA, M., - Ik maak kenbaar wat bestond. Leven en werk van Hella S.Haasse. Schrijversprentenboek 35.
10180: HAAS, K.H. DE - Albrecht Dürer's Meetkundige Bouw van Reuter en Melencolia 1. Nieuwe verhandelingen van het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam
13468: HAASS, RICHARD N. - The Opportunity. America's moment to alter History's course.
197: HAASSE, H. - Dat weet ik zelf niet.
15063: HAAXMAN, P.A. - Haagsche schetsen. Personen en voorvallen. Herinneringen van een Journalist. Tweede druk.
16167: HABEGGER, ALFRED - My Wars are Laid Away in Books. The Life of Emily Dickinson.
9066: HABERMAS, J. - Marxisme en filosofie.
15970: HADAMARD, JAQUES - The Psychology of Invention in the Mathematical Field. How creativity is tapped in science. The unconscious mind and discovery. Intuition vs. Verbal reasoning. Poincaré's forgetting hypothesis. Creative techniques of Einstein and others.
513: HADDENBACH, GEORG - Waarzeggen, Helderziendheid, Kaartleggen...Hoe iedereen de geheime krachten doorgronden en gebruiken kan.Pb.23x15cm.
15698: HAENCHEN, HARTMUT - Von der Unvereinbarkeit von Macht und Liebe. Over de onverenigbaarheid van macht en liefde. Richards Wagners Der Ring des Nibelungen. Schriften Dokumente Interviews einführungen au 4 CD's.
10965: HAENENS, ALBERT D' - Abbayes de Belgique.
6544: HAERSOLTE, ARENT VAN - Kleine wijsgerige ethiek.
15081: HAESEKER, BAREND - 'Pylers van 't bouvallig leven'. Vier eeuwen geneeskunde in Den Haag. Medische praktijk, scholing en boekproductie 1550-1950.
4801: HAESEKER, BAREND - De Haagse Kring. 150 jaar afdeling 's-Gravenhage en omstreken van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst 1849-1999.
10122: HAESEKER, BAREND / LIEBURG, MART J. VAN, - De geschiedenis van het Hagaziekenhuis 1823 - 2007.
15547: HAESEKER, BAREND - 'Vileine hippocraten' Geneeskunde in dichtvorm door Constantijn Huygens (1596-1687).
11926: HAFFNER, SEBASTIAN - Preussen ohne Legende.
16065: HAFFNER, SEBASTIAN - Anmerkungen zu Hitler.
15052: HAGENEES, JAN - De Boekhorststraat en omgeving. Een brok Haagse geschiedenis.
13275: HAGENMAIER, OTTO - Der Goldene Schnitt. Ein Harmoniegesetz und seine Anwendung. Mit einem Anhang über Metrosophie von G.F.Hartlaub.
15791: HAGERS, STEVEN - Schrift in Japan.
11193: HAHN, DANIEL - The Tower Menagerie.
10609: HAIG, JR., ALEXANDER M. - Caveat.
3479: HAIG, JR., ALEXANDER M. (WITH CHARLES MCCARRY) - Inner circles. How America changed the world : a memoir.
13333: HAITSMA, E.O.G. - Athenaeum Illustre. Elf studies over de Amsterdamse Doorluchtige School 1632-1877.
14600: HAITSMA MULIER, E.O.G. / VELEMA, W.R.E., (O.R.V.) - Vrijheid. Een geschiedenis van de vijftiende tot de twintigste eeuw.
6244: HAKS, DONALD / SMAN, M.C. VAN DER, - De Hollandse samenleving in de tijd van Vermeer.
10246: HALATU, D. / PESSIRERON, E., - De pijn van een Molukker.
15185: HALBERTSMA, RUURD - Schitterend glas. Uit Egypte, Griekenland en Rome.
1553: HALBERTSMA, H. - Zeven eeuwen Amersfoort.
1805: HALBERTSMA, H. - Sneeker Hardzeildag.Een belangrijk hoofdstuk uit het Friese volksleven.
5610: HALBERTSMA, MARLITE (E.A.) - Feministische kunst internationaal.
12194: HALBERTSMA, RUUD - Schitterend glas. Uit Egypte, Griekenland en Rome.
12556: HALBERTSMA, MARLITE - Wilhelhelm Pinder en de Duitse kunstgeschiedenis.
6441: HALBERTSMA, TJALLING - De verloren lotuskruisen. Een zoektocht naar de steden, graven en kerken van vroege christenen in China.
7791: HALBERTSMA, H. - Van Sneek naar Amersfoort. Herinneringen van een oudheidkundige.
11005: HALE, JOHN - The Civilization of Europe in the Renaissance.
14915: HALEY, K.H.D. - The British and the Dutch. Political and Cultural Relations through the Ages.
6884: HALEY, JOHN W. / HOELLE, JOHN VON, - Sound and Glory. The incredible story of Bill Haley, the father of Rock 'n' Roll and the music that shook the world.
13318: HALL, JAMES - Michelangelo and the Reinvention of the Human Body.
15931: HALL, E. VAN - Over den oorsprong van de Grieksche Grafstele. Proefschrift met stellingen.
14608: HALLE, JUDITH VON - '' Das Christliche aus dem Holze herausschlagen...''. Rudolf Steiner, Edith Maryon und die Chritus-Plastik.
14877: HALLIWELL, JAMES ORCHARD - Dictionary of Archaic Words.
15146: HALPERN, TH. / LEVIN, B., - The Limits of Dissent. The constitutional status of armed civilian militias.
15969: HALSEMA, J.D.F. VAN - Bijeen het vroeger en het later.De dichter Leopold en zijn bronnen.+de handschriften.
11019: HALSEMA, J.D.F. VAN - Te zoeken in deze angstige eeuw.
16422: HAM, GIJS VAN DER - Dof Goud. Nederland en Ghana, 1593-1872.
14791: HAMACHER, BÄRBEL (REDAKTION) - Expressive Keramik. Der Wiener Werkstätte 1917-1930. Mit Beilage mit Modellnummern aus den Modelbüchern der Wiener Werkstätte.
5314: HAMELINK, JACQUES - Uit een nieuwe Akasha-kroniek.
5752: HAMERSVELD, INEKE VAN - Nieuwe Nederlanders en musea.
16084: HAMILTON, GEORGE HEARD - Painting and Sculpture in europe 1880-1940. The Pelican History of Art.
13668: HAMILTON, JOHN MAXWELL - Casanova was a book lover. And Other Naked Truths and Provocative Curiosities about the Writing, Selling, and Reading of Books.
5797: HAMLYN, D.W. - A history of Western philsophy.
6164: HAMMACHER, A.M. - H.Chabot
7903: HAMMACHER-VAN DEN BRANDE, RENILDE - Man Ray.
14352: HAMMACHER, A.M. - Arnaldo Pomodoro.
7810: HAMMES, J. - Hexenwahn und Hexenprozesse.
15373: HAMMOND, CLAUDIA - Supersnel Slow Motion. Hoe wij tijd beleven.
10146: HAMSHER, JANE - Killer Instinct.
7009: HAMVELD, S. - Kruisdragers. Een Groningsch verhaal uit het Ulrum van 1834.
13153: HANDLEY, GRAHAM - George Eliot's Midlands: Passion in Exile.
15427: HANEGRAAFF, WOUTER J. - New Age Religion and Western Culture. Esotericism in the Mirror of Secular Thought.
14552: HANEVELD, GERHARD T. - Van stiefkind tot professionele wasdom. De medische zorg bij de Nederlandse zeemacht in de twintigste eeuw.
9298: HANH, THICH NHAT - Vredelevend. Oorspronkelijke titel: Being Peace.
6010: HANKE, LEWIS - Aristotle and the American indians. A study in race prejudice in the modern world.
16436: HANKINS, THOMAS L. - Science and the Enlightment.
2998: HANKS, DAVID A. - The decorative designs of Frank Lloyd Wright.
14182: HANLO, JAN - Brieven 1931-1962.
12593: HANNA, SAMI A. / GREIS, N., - Beginning Arabic. A linguistic approach : from cultivated cairene to formal Arabic.
12377: HANNA, MARTHA - The Mobilization of Intellect. French Scholars and Writers during the Great War.
12592: HANNA, SAMI A. / GREIS, N., - Writing Arabic. A linguistic approach : from sounds to script.
15345: HANNIGAN, JOHN A. - Environmental Sociology. A Social Constructionist Perspective.
2548: HANRATH, (INLEIDING) - De leerling vrijmetselaar. Handleiding voor de Nederlandse Vrijmetselaar.Samengesteld in opdracht en onder toezicht van de Maçonnieke Stichting Ritus en Tempelbouw.
6122: HANSEN - SCHABERG, INGE ( ET AL ) - Frauen Erinnern. Widerstand - Verfolgung - Exil 1933 - 1945.
16166: HANSEN, M.H. / NAEREBOUT, F., - Stad en Staat. De antiek-Griekse poleis en andere stadsstaatculturen.
8657: HANSEN, W. / MERCKS, KEES, - Praag en het fin de siècle.
13691: HANSEN, MARTIN A. - De leugenaar.

Next 1000 books from Antiquariaat “Bij Nader Inzien”

3/29