Antiquariaat “Bij Nader Inzien”
Heemraadstraat 219, 2586 SW Den Haag, The Netherlands. Tel.: +31 (0)70 350 04 30 / 345 22 07            Email: robkollaard@zonnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
4821: BRATT, JAMES D. (EDITOR) - Abraham Kuyper. A Centennial Reader.
14613: BRAUDEL, FERNAND - La Méditerranée et le monde méditerranéen.
12839: BRAUNFELS, WOLFGANG - Abendländische Stadtbaukunst. Herrschaftsform und Baugestalt.
12568: BRAUNFELS, WOLFGANG - Mittelalterliche Stadtbaukunst in der Toscana.
12217: BRAZELL, KAREN - The Confessions of Lady Nijo.
12701: BREDEKAMP, HORST - Sankt Peter in Rom und das Prinzip der produktiven Zerstörung. Bau und Abbau von Bramante bis Bernini.
1165: BREDERO, G. A. - Verspreid werk. Verzameld en toegelicht doorG.Stuiveling. Voltooid door B.C.Damsteegt.
1166: BREDERO, G. A. - Vertaalde Gedichten. Berijmd en toegelicht door Prof.Dr.A.Keersemakers.
1167: BREDERO, G. A. - Schyn-heylich.Ingeleid en toegelicht door Dr.E.K.Grootes.
1171: BREDERO, G. A. - Griane. Ingeleid en toegelicht door Fokke Veenstra.
1172: BREDERO, G. A. - Over-gesette Lucelle.Ingeleid en toegelicht door Prof.Dr.C.A.Zaalberg met medewerking van Drs.MJ.M. de Haan.Met de tekst van het oorspronklijke toneelstuk van Louis Le Jars.
1173: BREDERO, G. A. - Stommen Ridder.Ingeleid ne toegelicht door Dr.C.Kruyskamp.Met een fragment uit het volksboek van Palmerijn van Olijve.
4207: BREDERO, BART - De grote oversteek. Een vertelling uit de Tweede Wereldoorlog.
4368: BREDT, ALEXANDER - Weyers Taschenbuch der Kriegsflotten. XXXIV. Jahrgang 1940.
2979: BREE, L.W. DE - Het platteland leert lezen en schrijven. Het lager onderwijs op het platteland in de eerste helft der 19e eeuw.
3292: BREEKVELDT, W.F.G. E.A. (O.R.V.) - De Achtervolging Voortgezet. Opstellen over moderne letterkunde aangeboden aan prof.dr.Margaretha H. Schenkveld.
14561: BREGMAN, C. - Bennebroek in oude ansichten.
6388: BREGSTEIN, P. - Antisemitisme in zijn hedendaagse variaties.
12747: BREIDECKER, VOLKER - Florenz. Oder : die Rede, die zum Auge spricht. Kunst Fest und Macht im Ambiente der Stadt.
5863: BREKELMANS, M. - Kastelen en buitenplaatsen. Monumenten in Rijswijk.
15903: BREMAN, J. - Koelies, Planters en Koloniale Politiek.
9866: BREMER, HENK - Management Sourcing. Een strategisch vraagstuk in een dynamische markt.
9854: BREMER, PAUL - Na Sadam. Mijn leven als bewindvoerder van Irak.
12361: BRENAN, GERALD - The Face of Spain.
13857: BRENNAN, JOHN - The Yard. A History of Shipbuilding at Rushbrooke, Cobh, Co.Cork, Ireland.
10273: BRENNAN, G. / LOMASKY, L., - Democracy & Decision.
6159: BRENNINKMEYER - DE ROOY, B.M.J. - Schilderijengalerij Prins Willem V. The Prince William V Gallery of Paintings.
4293: BRENT, P. - T.E. Lawrence.
8762: BRESSER, JAN PAUL - Jaren van verbeelding.
9550: BREUKELEN, RINUS H. VAN (ET AL.) - The Improvement Machine. Results of a worldwide study of the operational performance of industrial organizations.
14265: BREUKINK-PEEZE, H.M.A. E.A. (REDACTIE) - Kostuum verzamelingen in beweging. Twaalf studies over kostuumverzamelingen in Nederland & Inventarisatie van het kostuumbezit in Nederlandse openbare collecties.
919: BREWER, DEREK - Chaucer in his time.
2644: BREYTENBACH, BREYTEN - De andere kant van de vrijheid.Essays en werkboek.
7710: BRIGGS, A.D.P. - Alexander Pushkin. A critical study.
7889: BRIGGS, ASA - Victorian cities.
1705: BRINCKMANN, A. - Matt in 20 zügen,
11228: BRINCKMANN, A.E. - Deutsche Stadtbaukunst.
15521: BRINK, MARGARETE VAN DEN - Opengaande vergezichten. Als oudere mensen sterven gaan.
9065: BRINKEL, TH.B.F.M. E.A. - Het kabinet Mackay. Opstellen over de eerste christelijke coalitie (1888-1891).
6588: BRINKER, R.C. / WOLF, P.R., - Elementary Surveying. Sixth edition.
15583: BRINKGREVE, G. (E.A.) - Amsterdam verdient beter.
10054: BRINKKEMPER, DICK (ET AL.) - Volendam schildersdorp 1880-1940.
11138: BRINKMAN, P.W.F. (ET AL.) - Instandhouding.
11429: BRINO, G. / ROSSO, F., - Colore e Citta'
8680: BRISAC, GENEVIÈVE - Voir les jardins de Babylone.
11593: BRISTOWE, W.S. - A Book of Islands.
14651: BRITT, BRIAN - Walter Benjamin and the Bible.
14508: BRIX, MICHAEL - Geschichte allein ist zeitgemäss. Historismus in Deutschland.
5874: BROCHES, A. (SECRETARIS) - Verslag van de monetaire en financieele conferentie der vereenigde volken, gehouden te Bretton Woods, New Hampshire, van 1 tot en met 22 juli 1944, en in het bijzonder nopens de Nederlandsche deelneming daaraan.
13641: BROCHIER, JEAN JACQUES - Camus. Philosophe pour classes terminales.
15334: BROCKHOFF, LUCAS G. - Sint-Urbanus in Amstelland. Over de geschiedenis van de r.k. kerken in Nieuwer-Amstel, in het bijzonder die van de Bovenkerkse Sint-Urbanus.
15155: BROCKHOFF, EVELYN (ET AL.) - Die Kaisermacher. Frankfurt Am Main und die goldene Bulle. 1356-1806. Katalog.
8765: BROCKMAN, JOHN - Einstein, Gertrude Stein, Wittengenstein en Frankenstein. Het wetenschapelijk universum.
14324: BRODER, HENRYK M. - Volk und Wahn.
5277: BROECK, WALTER VAN DEN - De troonopvolger.
5278: BROECK, WALTER VAN DEN - Aantekeningen van een stambewaarder.
5279: BROECK, WALTER VAN DEN - Gek leven na het bal ! Het beleg van Laken 2.
6017: BROECKX, P.M. - Jezus; zijn verhaal herschreven.
12400: BROECKX, PETRUS M. - Adempauze. Bij God en mensen.
15639: BROEK, VAN DEN / BAKEMA, - Architectengemeenschap van den Broek en Bakema. Architektur-Urbanismus Architecture-Urbanism Architecture-Urbanisme. Tekst in german, french and english.
13941: BROEKHUIZEN, DICK VAN (EINDREDACTIE) - Van Barye tot Bugatti. Les Animaliers. From Barye to Bugatti. Uitgave bij de tentoonstellingscat. van Museum Beelden aan Zee.
6834: BROESHART, A.C. / HAAS, H. DE, - Die brand moet uit. 100 jaar beroepsbrandweer in 's-Gravenhage.
8411: BROEYER, F.G.M. / KUIPER, D.TH., (REDACTIE) - Is 't waar of niet? Ophefmakende publicaties uit de 'lange' negentiende eeuw.
8867: BROEZE, F. J. A. - De stad Schiedam. De Schiedamsche scheepsreederij en de Nederlandse vaart op Oost-Indië omstreeks 1840.
14307: BROGAN, HUGH - Alexis de Tocqueville. Prophet of Democracy in the Age of Revolution. A Biography.
15750: BRÖHAN, MARGRIT - Walter Leistikow Landschaftsbilder.
11583: BROKAW, TOM - The Greatest Generation.
3546: BROKKEN, H.M. / FRIJHOFF, W.TH.M., (REDACTIE) - Idealen op leven en dood. Gedenkboek van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen 1767-1992.
1697: BROLSMA, ULKE - Peter de Grote in Zaandam.
15189: BROLSMA, ULKE - Oorlog op zee. Dagboek van Uilke Brolsma 1939-1944.
14344: BROMBERG, PAUL - Prisma der kunsten. Beeldhouwnummer. Met losse bijlage (critiek-enquête).
14916: BROMLEY, J.S. / KOSSMANN, E.H., (EDITED BY) - Britain and the Netherlands in Europe and Asia. Papers delivered to the Third Anglo-Dutch Historical Conference.
7515: BRÖNDSTED, PETER OLUF - Interviews withh Ali Pacha of Joanina in the autumn of 1812 ; with some particulars of Epirus, and the Albanians of the present day. Edited with an introduction by Jacob Isager.
1253: BRONGERS, E. H. - Opmars naar Rotterdam.Deel :1.De luchtlanding.
1367: BRONGERS, G.A. - Van Gouwenaar tot Bruyèrepijp.
13432: BRONGERS, H.A. - De Jozefgeschiedenis bij Joden, Christenen en Mohammedanen. Een theologische, historische en literaire studie.
10580: BRONOWSKI, J. / MAZLISH, B., - The Western Intellectual Tradition.
9690: BRONS, INGRID (ET AL.) - Standplaats : RKD / Standplaats : Academie.
5294: BRONSWIJK, A.C. (RED.) - Op zoek naar verloren diepte.
11615: BRONZWAER, W. E.A. - T.S. Eliot. een Amerikaan in Europa.
8556: BROODTHAERS, MARIA GILISSEN (REDACTIE) - Marcel Broodthaers, 28.1.1924 - 28.1.1976.
13838: BROODTHAERS, MARCEL - Marcel Broodthaers projecties. Nederlandstalige uitgave.
11805: BROOKE, CHRISTOPHER - David Knowles Remembered.
11796: BROOKE, CHRISTOPHER - Popular Religion in the Middle Ages.
7890: BROOKE, CHRISTOPHER - The Saxon and Norman kings.
7893: BROOKE, CHRISTOPHER - From Alfred to Henry III, 871-1272.
12531: BROOKE, RUPERT - Letters from America. Preface by Henry James.
2766: BROOKS PFEIFFER, BRUCE / LARKIN, DAVID - Frank Lloyd Wright Master Builder.
10203: BROOKS PFEIFFER, BRUCE / LARKIN, DAVID - Bemin je zinnen. Opnieuw ontdekken van zituiglijk ervaren.
715: BROOS, B. E.A. - Johannes Vermeer.
3060: BROOS, BEN - Hollandse Meesters uit Amerika.
4326: BROOS, B. E.A. - Uit de schatkamer van de verzamelaar. Hollandse zeventiende-eeuwse schilderijen uit Nederlands particulier bezit.
7540: BROOS, BEN / SCHAPELHOUMAN, MARIJN, - Nederlandse tekenaars geboren tussen 1600 en 1660.
7944: BROSTER, JOAN A. - Red Blanket Valley.
15130: BROUWER, TON DE - Van Gogh en Nuenen.
15391: BROUWER, ERIK - Spartacus. De familiegeschiedenis van twee joodse olympiërs.
8453: BROUWER, JAAP W. (ET AL.) - Anthon van Rappard. Companion and correspondent of Vincent van Gogh. His life and all his works.
5352: BROUWER, H. E.A. (REDACTIE) - Van montage tot drukvorm. Paginamontage, drukvormmontage, kopiëren.
6359: BROUWER, T. - Sleutelstad - Orgelstad. Vijf eeuwen orgelgeschiedenis van Leiden.
7563: BROUWER, C.A. (E.A.) - Tekenen voor een vloot.
8181: BROUWER, INA - Het glazen plafond. Vrouwen aan de top, verlangens & obstakels.
8327: BROUWER, T. - De Oude Kerk van Voorburg en haar orgels.
15662: BROUWER, J.W. / RAMAKERS, J., - Regeren zonder rood. Het kabinet - De Quay 1959-1963. Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945, Deel 7.
9847: BROUWER, ERIK - Literatuur met een doel. Schrijvers over voetbal. Schrijversprentenboek 45.
2236: BROUWERS, J. - Werken in vrijheid. '44-' 69.
3183: BROUWERS, J. - Het verzonkene.
11635: BROWN, PETER - Authority and the Sacred. Aspects of the Christianisation of the Roman World.
15829: BROWN, PETER - The Body and Society. Men, Women, and Sexual Renunciation in Early Christianity.
10298: BROWN, GABRIELLE - The New Celibacy.
11009: BROWN, PETER - The Making of Late Antiquity.
10868: BROWN, JUDITH - Immodest Acts.
7504: BROWN, PERCY - Indian Architecture. ( Buddhist and Hindu ).
7583: BROWN, PERCY - Indian Architecture. ( Islamic period ).
11727: BROWN, PETER - Power and Persuasion in Late Antiquity.
7899: BROWNER, JESSE - The duchess who wouldn't sit down. An informal history of hospitality.
15844: BROWNING, CHRISTOPHER R. - Ordinary Men. Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in Poland.
12717: BRUCHER, GÜNTER - Die sakrale Baukunst Italiens im 11. und 12. Jahrhundert.
12848: BRUCHER, GÜNTER - Barokarchitektur in Österreich.
12399: BRUGGEMAN, PAUL - Littekens spreken. Gedachten over leven en dood.
10776: BRUGGEN, CARRY VAN - ´n Badreisje in de tropen.
10028: BRUGMAN, J. - An introduction to the history of modern Arabic literature in Egypt.
6475: BRUGMAN, EMILE E.A. (ONDER REDACTIE VAN) - Atlas 1. Literair tijdschrift met bijdragen van o.a.Geert Mak, Ian Buruma, Colin Thubron en Boudewijn Büch.
6476: BRUGMAN, EMILE E.A. (ONDER REDACTIE VAN) - Atlas 2. Literair tijdschrift met bijdragen van o.a. Gary Schwartz en Lieve Joris.
6479: BRUGMAN, EMILE E.A. (ONDER REDACTIE VAN) - Atlas 8. Literair tijdschrift met bijdragen van Fleur Bourgonje over de rol van de vrouw in de Mexicaanse revolutie en Paul Theroux over Leven en liefdes in Londen.
6478: BRUGMAN, EMILE E.A. (ONDER REDACTIE VAN) - Atlas 4. Literair tijdschrift met bijdragen van o.a. Aafke Steenhuis en Laura Starink.
6477: BRUGMAN, EMILE E.A. (ONDER REDACTIE VAN) - Atlas 3. Literair tijdschrift met bijdragen van o.a. Tracy Metz en Koos van Zomeren.
14238: BRUGMANS, EDITH (E.A.) REDACTIE - Mythen en misverstanden over migratie.
4390: BRÜHLMANN, JÜRG / EBERHARD, PETER, - Hans Hilfiker. Ingenieur und Gestalter.
12606: BRUIGOM, A.P. - Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten.
13667: BRUIGOM, A.P. - Wandeling door Broek.
12607: BRUIGOM, A.P. - Wandeling door Broek.
6545: BRUIJN, J.R. / HEIJER, H.J. DEN / STAPELKAMP, H., - Julius Constantijn Rijk. Zeeman en minister 1787-1854.
7636: BRUIJN, TEKLA DE / ROLLINS, SCOTT, - De boekhandels van Amsterdam.
1934: BRUIJN, JAN DE - Helpende Handen.VU-plan 1937 en Vrouwen VU-Hulp in de jaren 1932-1997.
4805: BRUIJN, MICHIEL A. DE - Spiegelend Perspectief. De Vrije School 70 jaar.
5417: BRUIJN, R. DE (E.A.) - Japanse kunst uit Nederlands particulier bezit. Tentoonstelling georganiseerd door de Vereniging voor Japanse Kunst in het Singer Museum te Laren.
9852: BRUIJN, J. DE E.A. (REDACTIE) - Een lastige erfenis ? Kerkelijke archieven van de twintigste eeuw.
9704: BRUIJN, J.H. DE - Vennen in Noord-Brabant.
12887: BRUIJN, J.R. (RED.) E.A. - De Nederlandsche Anchorites. Een maritiem broederschap.
12195: BRUIJN, G. DE / HOVEN, F. VAN DEN, - Op ontdekkingstocht door West-Brabant: Baronie en Markiezaat. Topografisch, cultuurhistorisch en toeristisch handboek.
15651: BRUIJNS, J. / KUIPERS, J.J.B., - De Zak in vogelvlucht. Borsele: Land van dijken en welen.
8098: BRUIN, M.P.DE - 100 jaar varen. Provinciale stoombootdiensten, 1866-1966.
4103: BRUIN, KEES - Kroon op het werk. Onderscheiden in het Koninkrijk der Nederlanden.
8601: BRUIN, JAN / WERFF, JAN VAN DER, - Vrijheid achter de horizon. Engelandvaart over de Noordzee, 1940-1945.
7879: BRUIN, H.P. DE (REDACTIE) - Het Gelders rivierengebied uit zijn isolement. Een halve eeuw plattelandsvernieuwing.
15944: BRUIN, A.A. DE - Het ontstaan van de schoolstrijd.
15260: BRUINESSEN, M. VAN / HOWELL, J.D., - Sufism and the 'Modern' Islam.
9110: BRUINSMA, MAX (RED.) - The other side of design. Water en Land. Mythe of Rede.
8261: BRUINTJES, JAAP (SAMENSTELLING EN REDACTIE) - Smallingerland verzameld, Drachten verzamelt.
6513: BRULEZ, RAYMOND - De verschijning te Kallista.
15103: BRUMLIK, MICHA - Vom Missbrauch der Disziplin. Antworten der Wissenschaft auf Bernhard Bueb.
5053: BRUMMEL, L. - Driekwart eeuw historisch leven in Den Haag. Historische opstellen uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het Historisch Gezelschap te 's-Gravenhage.
6318: BRUN, SANTE - Awas Stroom ! Schetsen van een trektocht op Java en Bali door Sante Brun en Marijke Plomp.
3054: BRUNERS, WILHELM - Hoe Jezus zelf leerde geloven.
6806: BRUNNER, C. - Der Judenhass und die Juden.
12383: BRUNT, P.A. / MOORE, J.M., - Res Gestae Divi Augusti. The Achievements of the Divine Augustus.
3951: BRUSSE, M.J. - Wilton Rotterdam 1854-1929. Seventy-five years' history of Wilton's engineering and slipway co.
8201: BRUSTAT-NAVAL, FRITZ - Fischer vor Island. Harte Männer im Nordatlantik.
7065: BRUYN, MARIANNE A. DE - Wind en weder dienende. 125 jaar Jac. P. Vrolijk Scheveningen.
6233: BRUYN, LUCY DE - Woman and the devil in sixteenth-century literature.
13624: BRUYN, E.B. DE / MARTIALIS, - Sex en Eros bij Martialis. 300 epigrammen vertaald door E.B. de Bruyn
13441: BRUYN, GÜNTER DE - Preussens Luise. Vom Entstehen und Vergehen einder Legende.
15641: BRYSON, BILL - Notes from a Small Island.
13185: BRYSON, BILL - Shakespeare. Text in English.
7989: BRZEZINSKI, ZBIGNIEW - The Grand Failure. The birth and death of communism in the twentieth century.
14395: BUCHHOLZ, INGELORE - Magdeburg in alten Ansichten.
12064: BUCHTAL, HUGO - Historia Troiana. Studies in the History of Medieval Secular Illustration.
12058: BUCK, A. DE - Egyptisch leesboek (3 delen). I - Teksten; II- Teeken en Woordenlijst en Egyptische grammatica.
213: BUDDINGH, C. - Bericht aan de reizigers.
11697: BUDDINGH, C. - Tussen de bedrijven.
7815: BUDGE, WALLIS - Egyptian magic.
10460: BUELENS, MARC - Management profeten.
9000: BUELER, ANTONIO M (ET AL.) - Miguel Ybañez. Salmos dulces a lavdes salmos frios a maytines y canticos graduales.
7422: BUEVINK, JAN / HOED, PAUL DEN, - Op de brug tussen politiek en wetenschap. + Op steenworp afstand. WRR 35 jaar. Twee delen in linnen kassette.
5316: BUFALINO, GESUALDO - De leugens van de macht.
11435: BÜHLER, PAUL - Klosterleben im Mittelalter.
6161: BÜHLER, PAUL - Kind der Hirten - Strern der Weisen.
10268: BUHLER, MICHAEL - Tin Toys 1945-1975.
14939: BUIJNSTERS-SMETS, LEONTINE - Straatverkopers in beeld. Tekeningen en prenten van Nederlandse kunstenaars circa 1540-1850.
11699: BUIJS, H. (ET AL.) - Vormen van figuratie,.
4218: BUIJSE, J. A. E.A. - Contact oud-mariniers, 1950-1990.
2859: BUIJSEN / NIEMEIJER, - Cornelis Troost en het theater. Tonelen van de 18de eeuw.Cornelis Troost and the theatre of his time. Plays of the 18th century.
4338: BUIJSEN, EDWIN - Onder de huid van Oude Meesters. Zeventiende-eeuwse schilderijen onderzocht met infraroodreflectografie.
14481: BUIJZE, W. - Rumphius' Bibliotheek op Ambon 1654-1702. Een biografisch lexicon van wetenschappelijke contacten destijds in Azië en vanuit Azië met Europa.
12084: BUISKOOL, H. (E.A) - Oudeschans.
9851: BUIT, GERDI - Je beroepshouding bij verzoging en begeleiding. PM-reeks.
1794: BUITELAAR, W.L. & TOREN, J.P. VAN DEN - Tijd in beweging.De AWVN 1919-1999.Een werkgeversvereniging in de Nederlandse overlegeconomie.
14475: BUITENDAM, AREND - Een open architectuur voor arbeid en organisatie.
5762: BUITENHUIS, KLAAS - Flitsen uit de geschiedenis van Hellevoetsluis.
8451: BUITENHUIS, KLAAS - Hellevoetsluis in oude ansichten.
168: BUITENWEG, H. / KROLS,W. - Wat wij in ons hart sloten.
15036: BULLHORST, RAINER (ET AL.) - Duiker in Den Haag.
10816: BULLOUGH, D.A. - Carolingian Renewal.
15912: BUMKE, J. - Courtly Culture. Literature and Society in the High Middle Ages.
12299: BUMM, PETER - August Graf von Platen. Eine Biographie.
15416: BUNDY, ROBERT - Images of the future: the twenty-first century and beyond.
9034: BUNGE, MUEL VAN - Oude Noorden. Veranderd en toch niet.
12474: BUNGE, LUCAS - Twee vrouwen, twee uitgevers. Sylvia Beach en Nancy Cunard in het Parijse literaire leven van de jaren twintig.
13414: BUR, MICHEL - Suger. Abbé de Saint-Denis. Régent de France.
8229: BURCHARTZ, MAX - Gleichnis der Harmonie. Gesetz und Gestaltung der bildenden Künste. Ein Schlüssel zum Verständnis von Werken der Vergangenheit und Gegenwart.
895: BURCHFIELD, ROBERT - The English Language.
12832: BURCKHARDT, JACOB - Aesthetik der bildenden Kunst. Der Text der Vorlesung 'Zur Einleitung in die Aesthetik der bildenden Kunst' aufgrund der Handschriften kommentiert und herausgegeben von Irmgard Siebert.
15340: BURCKHARDT, JACOB (ET AL.) - Reden und Vortrag zur Eröffnung 23-06-1967.
11311: BURCKHARDT, CARL J. - Memorabilien.
15043: BURG, WIM VAN DEN (E.A.) (REDACTIE) - Spoorwijk in beeld tussen 1920 en 1960.
6661: BURG, MARGREET VAN DER / BOS-BOERS, MARIAN, - Vrouwen, Wageningen en de wereld. Wetenschap, studie en loopbaan, 1918-2003.
5175: BURG, J.W. VAN DER - 'Waar mensen samenkomen' een wandeling van 200 jaar door de Sint Adrianusparochie Naaldwijk.
11922: BURGER, JAN ERIK - Langs het industrieel erfgoed van Nederland.
12998: BURGER, HILDE - De zandloper van Genesis. De visie van Benno Jacob op Genesis 22 in het licht van zijn tijd en van de Traditie.
6319: BURGER, WILL C. - Bosbouw in Nederland
8043: BURGERS, JACQUELINE - In de vier winden. De prentuitgeverij van Hieronymus Cook, 1507/10-1570.
12981: BURGESS, STUART - Ontwikkeling en Ontwerp. Bewijs van doelbewust ontwerp en toegevoegde schoonheid in de natuur.
7551: BURGHARDT DU BOIS, W.E. - The Negro. With a new Introduction by George Shepperson.
1936: BURKIJ-BARTELINK, A. - Antiek Speelgoed.
15849: BURLEIGH, M. / WIPPERMANN, W., - The Racial State. Germany 1933-1945.
11564: BURMAN, EDWARD - Emperor to Emperor. Italy before the Renaissance.
8440: BURNHAM, JACK - The Structure of Art.
9538: BURNS, ERIC - The Joy of Books. Confessions of a Lifelong Reader.
11166: BURRIN, PHILIP - Het ontstaan van een volkerenmoord.
15379: BURROUGHS, WILLIAM S. - The Letters of William S. Burroughs 1945-59. With an introduction by Oliver Harris.
1406: BURROW, JOHN - English Verse 1300-1500.
13661: BURROW, COLIN (EDITED BY) - The Complete Sonnets & Poems. The Oxford Shakespeare.
11709: BURROW, J.W. - Gibbon.
9516: BURROWS, G.S. - Chichester a study in conservation.
12751: BURTON, R.M. / OBEL, B., - Strategic Organizational Diagnosis and Design. Developing Theory for Application.
15974: BURUMA, IAN - De spiegel van de zonnegodin. Japanse zelfportretten.
10666: BURUMA, IAN - Murder in Amsterdam.
13230: BURUMA, IAN - Anglomania. A European Love Affair.
15010: BUSATO, V. / ESSEN, M. VAN / KOOPS, W., (O.R.V.) - Vier grondleggers van de psychologie. G.Heymans, F.Roels, G.Révész, J.Waterink.
7696: BUSCA, JOËLLE (COÖRDINATIE PUBLICATIE) - Een Afrikaanse culturele dynamiek.
8747: BUSCH, JOS F. - Bergson of betoomd élan als rhythme der schepping.
8050: BUSH, G.W.A. - Decently and in order. The centennial history of the Auckland City Council, 1840-1971.
13592: BUSINK, TH. A. - Der Tempel von Jerusalem. I. Band. Von Salomo bis Herodes. Eine archäologisch-historische Studie unter Berücksichtigung des westsemitischen Tempelbaus.
15270: BUSKENS, LÉON - Islamitisch recht en familiebetrekkingen in Marokko.
13222: BUSON, YOSA - Op de punt van een tak. Haiku.
7056: BUSSMANN, K. / KÖNIG, K. / MATZNER, F., - Skulptur. Projekte in Münster 1997.
10720: BUSTAMANTE, SERGIO - The Mexico of Sergio Bustamante.
8122: BUTCHER, ALEX - Judo.
15459: BÜTLER, HEINZ - Ferdinand Hodler - Das Herz ist mein Auge. Blick auf Bilder von Mensch, Natur, Liebe und Tod.
3478: BUTLER, DAVID - The fall of Saigon. Scenes from the sudden end of a long war.
10917: BUTLER, L. / GIVEN-WILSON, C., - Medieval Monasteries of Great Britain.
15441: BUTLER, A.S.G. - John Francis Bentley. The Architect of Westminster Cathedral. An Essay.
8524: BUTTERWORTH, THOMAS - Manual of dermatologic syndromes.
7200: BUTTLE, MYRA - The bitches brew. Or the plot against Bertrand Russell.
15596: BÜTTNER, PHILIPPE (ET AL.) - Pual Klee 1879/1940. La collection d'Ernst Beyeler
6577: BUTZ, RUDOLF W. - Signale der Schweizer Bahnen.
4106: BUUNK, FRANK - Romantiek rond de familie Koekkoek.
6483: BUUREN, HANNEKE VAN E.A. (REDACTIE) - Chrysallis 6. Halfjaarlijks tijdschrift voor literatuur en kunst.
6480: BUUREN, HANNEKE VAN E.A. (REDACTIE) - Chrysallis 1. Halfjaarlijks tijdschrift voor literatuur en kunst.
6481: BUUREN, HANNEKE VAN E.A. (REDACTIE) - Chrysallis 3. Halfjaarlijks tijdschrift voor literatuur en kunst.
6484: BUUREN, HANNEKE VAN E.A. (REDACTIE) - Chrysallis 8. Halfjaarlijks tijdschrift voor literatuur en kunst.
8860: BUURMA, HANS - Overheidsmarketing.
14223: BUURMAN, JANNEKE - The Eastern Part of West-Friesland in later Prehistory. Agricultural and environmental aspects.
9846: BUURMAN, M. / KLOOS, M., (RED. / EDS.) - Impact. Amsterdamse stedebouw na 1986. Urban planning in Amsterdam after 1986.
13753: BUURMAN, JOHAN - Trolleys in Arnhem. serie 101-136. serie 137-143.
15415: BUURSMA, G. / MELLINK, B. EN L., - The Hague An Architectural Guide.
10240: BUURT, GERARD VAN - De schildpadden van Curaçao en Bonaire.
14382: BUWALDA, PETRUS - They Did Not Dwell Alone. Jewish Emigration from the Soviet Union 1967-1990.
10943: BYRNE, MURIEL ST. CLARE - The Lisle Letters.
1504: BYRON, BRIAN - Loyalty in the spirituality of St. Thomas More.
9947: BYRON, F.W. / FULLER, R.W., - Mathematics of classical and quantum physics.
13679: CABANOT, JEAN (ET AL.) - L'Acanthe dans la sculpture monumentale de l'Antiquité à la Renaissance.
4679: CACAN DE BISSY, ADELINE PRÉFACE - L'Art du Japon Eternel dans la collection Idemitsu.
9849: CADBURY, DEBORAH - The lost king of France. A true story of revolution, revenge, and DNA.
1641: CAHEN, DRS. JOËL (SAMENSTELLING EN INL.) - Beeld naar Buiten, Prentbriefkaarten rond de Amsterdamse jodenbuurt.Een selectie uit de verzameling Jaap van Velzen.
13290: CALIMANI, RICCARDO - The Ghetto of Venice. A History.
6960: CALIS, P. - Onze literatuur vanaf 1916.
5347: CALIS, P. - Speeltuin van de titaantjes. Schrijvers en tijdschriften tussen 1945 en 1948.
9429: CALIS, P. - Onze literatuur tot 1916.
3378: CALJÉ, KEES - Ondernemen op eigen kracht. Het einde van het conglomeraat. Met een inleiding van Dr. A.van der Zwan.
15858: CALLAHAN, WILLIAM J. - Church, Politics, and Society in Spain, 1750-1874.
15513: CALUWÉ, L. DE / VERMAAK, H., - Leren veranderen. Een handboek voor de veranderkundige. Bijgewerkte oplage.
6915: CALVIN, WILLIAM H. - Hoe de sjamaan de maan stal. 'Een reis naar de oorsprong van de wetenschap'.
14482: CALVIN, WILLIAM H. - The River that Flows Uphill. A Journey from the Big Bang to the Big Brain.
9135: CAMERON, S. - De feiten over nierziekten.
14768: CAMMEL, HILDE - Kunstaardewerkfabriek Regina.
12942: CAMP, PETER - Royers Chinese kabinet. Voorwerpen uit china verzameld door Jean Theodore Royer (1737-1807).
13570: CAMPANELLA, TOMMASO - La Città del Sole: Dialogo Poetico. The City of the Sun: A Poetical Dialogue. Bilingual edition in both Italian and English.
223: CAMPERT, REMCO E.A. (SAMENGESTELD DOOR). - Somberman's actie.
1733: CAMPERT, REMCO & ROELOFSZ, JOOST. - Tjeempie.Of Liesje in luiletterland.
10770: CAMPERT, J. - Den luiden lach en andere verzen.
4187: CAMPS, R. / HUIJS, TH., - Historisch Vademecum. Venlo 650 jaar stad.
14890: CAMPS, G. / EICHHORN, I., - De jacht op de vergadertijger. Maak vergaderingen weer nuttig en leuk.
14380: CAMUS, A. / GRENIER, J., - Correspondence Albert Camus - Jean Grenier. 1932-1960.
15125: CAMUS, ALBERT - Camus at combat. Writing 1944-1947. Edited by Jacqueline Lévi-Valensi.
13389: CANAV, ÜZLIFAT - Ancient Glass Collection. Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari A.S.
5923: CANBY, THOMAS Y. - From Botswana to the Bering Sea. My thirty years with National Geographic.
4797: CANCRINUS, S. VERTELT : - Drenthe van vroeger en nu.
14175: CANDLIN, E. FRANK - New Present Day English 1 + 2.
14194: CANETTI, ELIAS - Über die Dichter. Mit einem Nachwort von Peter von Matt.
14195: CANETTI, ELIAS - Die Blendung.
9718: CANETTI, ELIAS - Toneel.
13449: CANETTI, ELIAS - Über den Tod. Mit einen Nachwort von Thomas Macho.
8549: CANFIELD, JACK / HANSEN, MARK VICTOR, - Chicken soup for the soul. 101 stories to open the heart and rekindle the spirit.
11540: CANNADINE, DAVID - G.M.Trevelyan. A Life in History.
15873: CANTARELLA, EVA - Bisexuality in the Ancient World.
6094: CANTER CREMERS-VAN DER DOES, ELINE - Onze lijn door de tijd. Wie mooi wil zijn, moet pijn lijden.
11952: CAPEK, MILIC - The Concept s of Space and Time.
10016: CAPELLE, H. VAN - De Nazi-Economie. Economie en buitenlandse handel in Nationaal-Socialistisch Duitsland.
9042: CAPLAN, MARIANA - Winnen door verliezen. Weg van mislukking.
1612: CAPON, EDMUND AND MACQUITTY,WILLIAM - Princes of Jade.
43: CAPPERS, W.P.R.A. - Stilleven in steen.
8773: CAPRA, FRITJOF - Het nieuwe denken.
14665: CAPRA, FRITJOF - The Web of Life. A New Scientific Understanding of Living Systems.
9766: CARAMEL, L. / LONGATTI, A., - Antonio Sant'Elia. The Complete Works.
7017: CARASSO, D. (E.A.) (REDACTIE) - Wonen in Holland.
7014: CARASSO, D. (E.A.) (REDACTIE) - Liefde in Holland.
7478: CARBONI, S. / WHITEHOUSE, D., - Glass of the Sultans.
13551: CARDYN-OOMEN, D. - Remy Cornelissen. Beelden en tekeningen.
1703: CAREW HUNT, R.N. - The Theory and Practice of Communism
14970: CARIOU, ANDRÉ - Les peintres de Pont-Aven.
10982: CARLYLE, THOMAS - Past and Present.
11621: CARMIGGELT, S. - Notities over Willem Elsschot.
217: CARMIGGELT, S. - Mooi Kado.
4432: CARMIGGELT, A. - Tussen Hof en Herberg. Archeologisch onderzoek aan de zuidzijde van het Binnenhof in Den Haag.
8774: CARNAP, RUDOLF - Introduction to symbolic logic and its applications.
11703: CARNOCHAN, W.B. - Gibbon's Solitude.
1079: CARON, W. J. H. - Helse en hemelse vrouwen.Schribeelden en voorbeelden van de vrouw in de christelijke cultuur.
10942: CARPENTER, EDWARD - A House of Kings.
12322: CARPENTER, HUMPHREY - Secret Gardens. The Golden Age of Children's Literature.
10372: CARRADINE, D. / NAKAHARA, D., - David Carradine´s Tai Chi Workout.
955: CARRETTO, CARLO - I, Franciscus.
14405: CARRIERI, RAFFAELE - Marino Marini als schilder.
13880: CARRILLO DE ALBORNOZ, CHRISTINA - Balthus in his own Words.
13145: CARRINGTON, CHARLES - Rudyard Kipling. His Life and Work.
10145: CARRISON, DAN / WALSH, ROD, - Semper Fi.
8058: CARROLL, JAMES - An American Requiem. God, My Father, and the War that Came Between Us.
5979: CARSON, PATRICIA - Het fraaie gelaat van Vlaanderen.
5243: CARTENS, DAAN - God weet hier niets van.
5338: CARTER, SEBASTIAN - Twentieth century type designers.
13308: CARTER, DAVID E. - Brochures that Work.
8775: CARVALHO, J. RENTES DE - Waar die andere God woont.
3900: CARVER, MICHAEL (EDITOR) - The War Lords. Military Commanders of the Twentieth Century.
14523: CASCIO, WAYNE F. - Responsible Restructuring. Creative and Profitable Alternatives to Layoffs.
1523: CASEY, KAREN & VANCEBURG, MARTHA - The Promise of a New Day.
8776: CASIMIR, H.B.G. - Het toeval van de werkelijkheid. Een halve eeuw natuurkunde.
8777: CASIMIR, H.B.G. - Het toeval van de werkelijkheid. Een halve eeuw natuurkunde.
914: CASPAREK-TÜRKKAN, ERIKA - Teddybären.Vom Kuscheltier zum begehrten Sammlerobjekt.Die Entstehungsgeschichte des Teddybären von den Anfängen bis heute.
6674: CASSIDY, DANIEL - How the Irish invented slang. The secret language of the crossroads.
15852: CASSIRER, ERNST - The Philosophy of the Enlightenment.
11902: CASTEELS, MAURICE - Die Sachlichkeit in der Modernen Kunst.
14138: CASTEREN, JORIS VAN - Het zusje van de bruid. Relaas van een onmogelijke liefde.
14801: CASTEX, JEAN - De architectuur van Renaissance, Barok en Classicisme. Een overzicht 1420-1720.
15953: CASTLEDEN, RODNEY - The Knossos Labyrinth. A new view of the 'Palace of Minos' at Knossos.
6048: CASTRO, FIDEL / GUEVARA, ERNESTO CHE, - To speak the truth. Why Washington's 'cold war' against Cuba doesn't end.
12561: CATHCART, BRIAN - The fly in the cathedral. How a small group of Cambridge scientists won the race to split the atom.
8054: CATHCART, REX - The most contrary region. The BBC in Northern Ireland, 1924-1984.
5511: CATS, JIKKIE (E.A) - Beeldende kunstenaars in Friesland.
8134: CATULLUS, - The Poems of Catullus.
1784: CAUWENBERGH, G. VAN & AUWERA, FERNAND - Cultuurstad Antwerpen.Een gids voor iedereen.
15353: CAVALLI-SFORZA, LUIGI LUCA AND FRANCESCO - The Great Human Diasporas. The History of Diversity and Evolution.
10105: CAVICCHIO, DAN - Wijze meesters.
11506: CEELIE, N. / DAM, F., - Ajnayoga. De weg naar éénzijn.
10215: CENTER OF MILITARY HISTORY / U.S. ARMY, - The war against Germany. Europe and Adjacent Areas.
10282: CERUTTI, F.F.X. E.A. - Brieven van de Rijksarchivaris Dr. R.C. Bakhuizen van den Brink uit zijn Brusselse en Haagse periode 1849 - 1861.
10984: CHADWICK, OWEN - Victorian Miniature.
10948: CHADWICK, HENRY - Augustine.
6693: CHAFFERS, WILLIAM - Chaffers' Conscise Marks & Monograms on Pottery & Porcelain.
13418: CHAGALL, MARC - Musée National Message Biblique. Marc Chagall.
8891: CHALIKIA, M. / KALDELI, E., - Adami. A retrospective. Text in Greek and English.
6649: CHALLINOR, RAYMOND - The origines of British Bolshevism.
12470: CHALLONER, H.K. - Regents of the Seven Spheres.
15378: CHAMBERLIN, E.R. - The Sack of Rome.
10991: CHAMBERS, R.W. - Thomas More.
13860: CHAMBON, R. - L'Histoire de la Verrerie en Belgique du 11me siècle à nos jours.
12190: CHAMULEAU, RODY - Jantje zag een pruikje hangen. Nederlandse priapeeën door de eeuwen heen.
10000: CHANG, KUN - A comparative study of the Kathinavastu.
8885: CHAPEL,J. / GERE, CH., - The Fine and Decorative Art Collections of Britain and Ireland. The National Art-Collections Fund Book of Art Galleries and Museums.
10679: CHAPELLE, HOWARD - The Search for Speed under Sail (1700-1855).
14045: CHAPON, FRANCOIS - Peintres Illustrateurs du XXe siècle.
14123: CHARITON, - Chaireas en Kallirhoë. Een liefde.
13577: CHASTEL, ANDRÉ - Le sac du Rome, 1527. Bibliothèque illustrée des histoires.
9321: CHATEL, FRANCESCA DE - Het water van de profeten. Water in de geschiedenis van het Midden-Oosten.
7499: CHATELION COUNET, PATRICK - De nieuwe priesters. Religiositeit op onverwachte plaatsen en momenten.
11452: CHÂTELLIER, LOUIS - The Europe of the Devout. The Catholic Reformation and the Formation of a New Society.
8141: CHATTERTON, E. KEBLE - Seaman all.
10703: CHATZIDAKIS, NANO (ET AL) - Splendour of Heaven.
14302: CHEEVER, BENJAMIN - The Letters of John Cheever.
5217: CHEN, SALMA / FAASSEN, SJOERD VAN, - Geliefde ! Ik tracht het onmogelijke te bereiken. Wacht nog even. Opmerkelijke handschriften van Nederlandse schrijvers.
7506: CHEN, S. / FAASSEN, S. VAN, ( GEKOZEN EN TOEGELICHT DOOR ) - Geliefde ! Ik tracht het onnoemlijke te bereiken. Wacht nog even. Opmerkelijke handschriften ven Nederlandse schrijvers.
15469: CHERIX, CHRISTOPHE - In & out of Amsterdam. Travels in Conceptual Art, 1960-1976.
13377: CHERNOW, RON - Titan. The Life of John D. Rockefeller, sr.
810: CHERRETT, PAULINE - The Practical Art of Chinese Brush Painting.
9136: CHESHER,M. / KAURA, R., - E-commerce en zakelijke communicatie. Bedrijfsstrategieën voor elektronisch zakendoen.
1536: CHESLER, PHYLLIS - Over mannen.
13122: CHESNOFF, RICHARD Z. - Pack of Thieves. How Hitler and Europe plundered the Jews and committed the greatest theft in history.
13265: CHESTERTON, G.K. - Autobiography. Introduction by Richard Ingrams.
3638: CHETWYND, TOM - Dictionary for dreamers. Language of the unconscious vol. 1.
14458: CHIBBETT, DAVID - The History of Japanese Printing and Book Illustration.
783: CHOISY, ABBÉ DE - TheTtransvestite Memoirs of the Abbé de Choisy.Translated and edited by R.H.F.Scott.
13154: CHOISY, FRANCOIS-TIMOLEON DE - Journal du Voyage de Siam. Presenté et annoté par Dirk Van der Cruysse.
10270: CHONG, W.-L. / NGO, T-W.., (RED.) - China in verandering.
12492: CHOUCHA, NADIA - Surrealism and the Occult.
11976: CHOUDHURY, PARAMESH - Indian Origin of the Chinese Nation (Part I + II). An unconventional challenging theory about the origin of the chinese.
9161: CHOUKRI, MOHAMED - Jean Genet in Tangier.
14060: CHOURAQUI, ANDRÉ - De tien geboden anno nu.
13276: CHRISTE, YVES - La grammaire des formes et des styles. Le monde chrétien.
13821: CHRISTENSEN, A. E. - Scheepvaart van de Vikingen.
11350: CHRISTIAN JR., WILLIAM A. - Moving Crucifixes in Modern Spain.
12755: CHRISTIANSEN, RUPERT - Paris Babylon. The story of the Paris Commune.
10732: CHRISTOU, C. / LYDAKIS, S., (ET AL.) - The Greece of Paris Prekas.
10726: CHRISTOU, C. - Greek Painting 1832-1922.
3999: CHROESJTSJOV, NIKITA - De Glasnost Tapes
8685: CHRONAS, YORGOS - 99 poems.
8665: CHURCHILL, WINSTON S. - Secret session speeches.
13597: CIALONA, IKE - Dante-nummer. De tweede ronde herfst 2000.
13869: CICERO, - De horizon van wel en wee.
12612: CICERO, - De Re Publica de Legibus. Translated by C.W.Keyes.
7912: CICERO, - On the good life.
7913: CICERO, - The nature of the gods.
14830: CIESLIK, JÜRGEN & MARIANNE - Ein Jahthundert Blechspielseug. Ein Jahrhundert E.P.Lehmann.
3619: CIESZKOWSKI, KRYSZTOF Z. - David Ross. Not to be you.
14688: CIRINCIONE, JOSEPH - Nuclear Nightmares. Securing the world before it is too late.
15637: CITROEN, HANS - Auschwitz - de Judenrampe vergeten spoor.
8154: CITROEN, PAUL (SAMENSTELLING) - De tekenaar Henk Hartog, 1915-1942.
2094: CITTERT-EYMERS, J.G. VAN - Zonnewijzers aan en bij gebouwen in Nederland.
44: CLAASSEN, ROB - Met eigen ogen
4867: CLAASSEN,R. / WISSE, P., - Tweehonderd jaar Diligentia 1793-1993.
6247: CLABBURN, PAMELA - The National Trust book of Furnishing Textiles.
1072: CLAERHOUT, ADR. G. - Afrikaanse kunst.
5784: CLAERHOUT, ADR. G. - Tentoonstelling Exotisch Textiel. Gids.
8714: CLAES, JO / CLAES, ALFONS / VINCKE, KATHY, - Geneesheiligen in de Lage Landen.
10602: CLAESSEN, H.J.M. - Verdwenen koninkrijken en verloren beschavingen.
15454: CLAESSEN, A.H.J. - Tanks & Pantserwagens. De technische ontwikkeling.
2513: CLAESSENS-PERÉ, A.M. - Zilver voor Sir Anthony = Silver for Sir Anthony.
10073: CLAEYS-VAN HAEGENDOREN, MIEKE - Hendrik de Man. Een biografie.
6681: CLAIN-STEFANELLI, ELVIRA (E.A.) - Das grosse Buch der Münzen und Medaillen. Mit Münzkatalog Europa von 1900 bis heute.
8844: CLAIN-STEFANELLI, ELVIRA (E.A.) - Münzen der Neuzeit.
10537: CLANCY-SMITH, JULIA A. - Rebel and Saint. Muslim Notables, Populist Protest, Colonial Encounters. ( Algeria and Tunisia, 1800-1904).
15196: CLARENBACH, DIETRICH - Fritz Koenig. Eine Bildbiografie.
15836: CLARENDON, - Selections from The History of the Rebellion & The Life by Himself. With a new introductio by Hugh Trevor-Roper.
2049: CLARIJS, P. - Een huis vol tegels.
15070: CLARINGBOULD, J.E. - De ontwikkeling van het bedrijfsleven in het gebied van de kamer van koophandel en fabrieken voor 's-Gravenhage. Met twee ingeplakte kaartjes en een losse kaart.
581: CLARK, SIR GEORGE - English History.A Survey.
600: CLARK, KENNETH - Feminine beauty.
9191: CLARK, ALAN - Aces High. The war in the air over the western front 1914-1918.
14691: CLARK, CARYL (EDITED BY) - The Cambridge Companion to Haydn.
11010: CLARK, KENNETH - Another Part of the Wood.
10867: CLARKE, BASIL F.L. - Church Builders of the Nineteenth Century.
12614: CLAUDIAN, - Claudian I + II. Two volumes. Translated by M.Platnauer.
12723: CLAUSBERG, KARL (ET AL.) - Bauwerk und Bildwerk im Hochmittelalter. Anschaulige Beiträge zur Kultur- und Sozialgeschichte.
14421: CLAYSSEN, DOMINQUE - Jardins secrets de Paris. Photographie Patrice Richard.
15217: CLEARY, THOMAS - Immortal Sisters. Secret Teachings of Taoist Women.
12333: CLEGG, JEANNE - Ruskin and Venice.
11792: CLEGG, J. / TUCKER, P., - Ruskin and Tuscany.
11896: CLEMENS, THEO (RED.) - Moeizame moderniteit.
9814: CLERCK, K. DE / GRAEVE, B. DE, (ET AL.) - Dag meester, goedemorgen zuster, goedemorgen juffrouw. Facetten van het volksonderwijs in Vlaanderen (1830-1940).
10360: CLEVERINGA, PROF. MR. R.P. - Gedenkschriften van prof. mr. R.P.Cleveringa betreffende zijn gevangenschap in 1940-1941 en 1944.
15866: CLIFTON, V. - The Invented Indian. Cultural fictions & government Policies.
12091: CLITEUR, PAUL - Tegen de decadentie. De democratische rechtstaat in verval.
5826: CLIVE, PETER - Mozart and his circle. A biographical dictionary.
10793: CLOO, AUKE - Mosterd.
13289: CLOT, ANDRÉ - Harun al-Rashid and the World of the Thousand and One Nights.
2610: CNODDER, REMI DE / REDEKER, HANS - Jits Bakker.
898: COATES, JENNIFER - Women, men and language.
3494: COATES, J. / KILIAN, M., - Heavy Losses. The dangerous decline of American defense.
13990: COBB, RICHARD - French and Germans. Germans and French. A Personal Interpretation of France under Two Occupations 1914-1918 / 1940-1944.
14492: COBB, GERALD - English Cathedrals. The Forgotten Centuries. Restoration and change from 1530 to the present day.
1653: COBET, JUSTUS E.A. (REDAKTIE) - Schliemanns Troje.
3216: COCHERET, CH. A. - Nederland lacht.... Een geschreven causerie over J.F.Buziau. Met foto's.
3544: COCK BUNING, ANTOINETTE DE REDACTIE - Nederland en Australië. 200 jaar vriendschappelijke betrekkingen.
5650: COELMAN, B.H. - Beweegbare verkeersbruggen.
15967: COENEN, F. - Baanderheren, Boeren & Burgers. Een overzicht van de geschiedenis van Boxtel, Liempde en Gemonde.
15968: COENEN, F. - Baanderheren, Boeren & Burgers. Een overzicht van de geschiedenis van Boxtel, Liempde en Gemonde.
13340: COENEN, ADRIAEN - Het walvisboek. Walvissen en andere zeewezens beschreven door Adriaen Coenen in 1585.
9578: COENEN, ANDRÉ - Reinald van Lamsweerde.
4137: COHN-BENDIT, DANY - In de ban van de revolutie. Omzien naar de jaren '60. Met een nawoord van Steven de Winter.
15303: COHN, HARVEY - A Classical Invitation to Algebraic Numbers and Class Fields. With two appendices by Olga Taussky.
13837: COLBERT, FIONA - St John's College, Cambridge. Register of Twentieth-Century johnians. Volume I, 1900-1949.
5329: COLE, EMILY (ONDER RED. VAN) - De taal van de Architectuur.
6755: COLES, JOHN - Experimentele archeologie.
10914: COLINON, MAURICE - Abdijengids. België, Nederland, Frankrijk en Luxemburg.
7649: COLLECTIF, - Les poinçons de garantie internationaux pour le platine et le palladium.
14465: COLLEDGE, MALCOLM A.R. - Parthian Art.
14469: COLLES, H.C. - The Growth of Music.
12882: COLLINGWOOD, R.G. - Over Metafysica. Ingeleid, vertaald, geannoteerd en van een afsluitend essay voorzien door Guido Vanheeswijck.
11980: COLLINS, PETER - Changing Ideals in Modern Architectute 1750-1950.
7780: COLLINS, MICHAEL - Het afbouwen van een polyester casco.
7860: COLLINS, MARY - Oh, didn't he ramble. The life story of Lee Collins.
5587: COLMJON, G. - Hoe het oude Terschelling zich vernieuwde.
11982: COLQUHOUN, KATE - A Thing in Disguise. The Visionary Life of Joseph Paxton.
10210: COLSON, CHARLES (MET ELLEN SANTILLI VAUGHN) - Het Lichaam. Licht zijn in de duisternis.
11597: COLVIN, JOHN - Lions of Judah.
8692: COMPTON, MICHAEL / SYLVESTER, DAVID, - Robert Morris. The Tate Gallery, 28 April - 6 June 1971.
10600: COMPTON, MICHAEL / SYLVESTER, DAVID, - A Particular Account of the European Military Adventurers of Hindustan (1784-1803).
10409: CONGER, MARGARET - Gecombineerde chronologie.
11745: CONNER, PATRICK - Savage Ruskin.
13118: CONQUEST, ROBERT - Stalin. Breaker of Nations.
14252: CONRAD, PETER - The Everyman History of English Literature.
12006: CONRAD, DIETRICH - Kirchenbau im Mittelalter.Bauplanung und Bauausführung.
13286: CONRAD, PETER - De Metamorfose van de Wereld. De cultuurgeschiedenis van de twintigste eeuw.
10419: CONRADS, MARIAN - Handboek kostuum accesoires.
14241: CONSOLI, L. / WELTERS, R., (REDACTIE) - De goede wetenschapper.
13949: CONSTANTINO, JEAN-MARC - J´attends.
15264: COOGAN, TIM PAT - The Famine Plot. England's role in Ireland's greatest tragedy.
1031: COOKE, ALISTAIR - Alistair Cooke.Letter from America.1946-2004.
9714: COOPMANS, J.P.A. (ET AL.) - De Heerlijke stad. Markiezenhof Bergen op Zoom 12 september tot 2 november 1987.
10064: COPIER, A.D. - Filigrane Interferenti. Nieuwe Unica van A.D.Copier
4089: COPIJN, J. - Bomen laten leven. Bomen in stad en land, hun funktie, geschiedenis en verzorging.
13745: COPLAND, AARON - Music and Imagination. The Charles Eliot Norton Lectures.
12736: COPLEY, S. / GARSIDE, P., (EDITED BY) - The Politics of the Picturesque. Literature, landscape and aesthetics since 1770.
11939: CORBETT, MARGERY / LIGHTBOWN, R.W., - The Comely Frontispiece. The Emblematic Title-page in England 1550-1660.
11632: CORBEY, R. / GRIJP, P. VAN DER, (RED.) - Natuur en cultuur.
6881: CORDFUNKE, E. H. P. - Opgravingen in Egmond. De abdij van Egmond in historisch-archeologisch perspectief.
10380: CORDINGLY, DAVID - The Art of the Van de Veldes.
3160: CORET, PETER / ALQUIN, ROBERT, - Het Lustprieel.
14261: CORK, RICHARD (INTRDUCTION) - Vorticism and its Allies. Hayward Gallery London 27 March - 2 June 1974.
11717: CORMACK, PATRICK - Heritage in Danger.
421: CORNELL, JIMMY - Ocean Cruising Survey. An appraisal of boats gear and crews.
786: CORNELL, JAMES EDITOR - Bubbles, voids and bumps in time: the new cosmology.
10677: CORNET, PASCAL - Na & Naar Van Dyck.
10436: CORNET, J.W.G. / LANGENDIJK,D. - Gouverneurs der residentie.
7505: CORNING MUSEUM OF GLASS, - Jounal of Glass Studies. Uninterrupted run of this profusely illustrated magazine. 36 Volumes from 1972 - 2007. ( Vol. 14 - 49 ). Added vol. 1, 1959, vol. 3, 1961 and vol. 10, 1968. Total of 39 volumes.
916: CORNWALL, MARTIN - Das grosse Buch der Zwerge.Alles über Gnome, Heinzelmännchen & Co.
13022: CORRELJÉ, AAD - Natural Gas in the Netherlands. From Cooperation to Competition?
12409: CORRIGAN, D. FELICITAS - The Nun, the Infidel and the Superman. The remarkable friendships of Dame Laurentia McLachlan with Sydney Cockerell, Bernard Shaw and others.
11266: CORSTANJE, A. VAN O.F.M. - Franciscus, bijbel der armen.
15876: CORSTENS, GEERT - De rechtsstaat moet je leren. De president van de Hoge Raad over de rol van de rechter.
7067: COSTER, MARC DE - Woordenboek van eufemismen en politiek correct taalgebruik.
14990: COSTLEY, BILL - 5th Parachute Division (Fallschirmjäger). Pictorial Guide. Clothing - Arms - Gear - Personal Items.
9754: COULING, DAVID - Wrecked on the Channel Islands.
10533: COULSON, NOEL J. - Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence.
868: COUPER, ALASTAIR E.A. - The conway history of SEAFARING in the twentieth century.Foreword by Sir Robin Knox-Johnston.
212: COUPERUS, L. - Als ik, bij voorbeeld....
10951: COURCELLES, DOMINIQUE, DE - Augustin ou le génie de l'Europe.
9789: COURSE, A.G. - Painted Ports. The story of the ships of Messrs Devitt and Moore.
8008: COURSE, A.G. - Windjammers of the Horn.
3702: COURTNEY.D.W. / HIMMELREICH, A., (CURATORS) - Dré Devens Dutch Constructivist. Elements of Captured Light.
10811: COUTANGE, DENIS ET AL - Sainte-Victiore, Cézanne, 1990.
15762: COUVREUR, H.J. - Le drame belge de Waterloo.
10459: COUWENBERGH, P. / HAENEN, H., - De regels en het spel.
2650: COUZY, H.A. - Mijn jaren als bevelhebber.
14740: COVENEY, P. / HIGHFIELD, R., - The Arrow of Time. A Voyage Through Science to Solve Time's Greatest Mystery.
10479: COWAN, DAVID - Modern literary Arabic.
8749: COYSH, A.W. / HENRYWOOD, R.K., - The dictionary of blue and white printed pottery, 1780-1880. Volume 1.
15803: CRAATS, J. VAN DE / BOSCH, R., - Basisboek wiskunde. Tweede editie.
11674: CRADDOCK, PATRICIA B. - Edward Gibbon, Luminous Historian 1772-1794.
11345: CRAIG, THERESA - Edith Wharton
14218: CRAMER, CATO - Willem Hussem de kracht van de penseelstreek.
5062: CRAMER, N. (E.A.) - Het Kabinet der Koningin. Geschiedenis van het instituut en het huis aan de Korte Vijverberg.
14358: CRANENBURGH, BEN VAN - Leven na hersenbeschadiging. Neurorevalidatie in de eerste lijn: analyse en aanpak van problemen. Een leidraad voor hulpverleners.
13176: CRAWFORD, INA - A Guide to the Mysteries.
9062: CRAWFORD, RICHARD (SELECTED, AND WITH AN INTR.) - The Civil War Songbook. Complete Original Sheet Music for 37 Songs.
15534: CREFCOEUR, P. / PESCH, J. VAN, - 125 jaar Belgisch Park. De ontwikkeling van 'Nieuw-Scheveningen' wonen tussen bad en stad.
11881: CREMERS, ELISABETH (ET AL.) - Bolwerken als stadsparken.
9194: CREMERS, MARJOLIJN - Inwijding in het mystieke huwelijk. Het vrouwelijke als spiegelbeeld van het mannelijke.
13071: CRESCENZO, LUCIANO DE - Pantha Rhei. Over de oorsprong van de filosofie.
9340: CREVELD, I.B. VAN - Wees ten zegen. 75 jaar B'nai B'rith. ''Zonen van het Verbond'' in Nederland.
7077: CRIENS, S.R. (SAMENSTELLING) - Literatuuroverzicht van de Nederlandse Antillen.
15703: CRIJNS, HUB E.A. (REDACTIE) - Barmhartigheid en Gerechtigheid. Handboek Diaconiewetenschap.
10443: CRIJNS, ELINE (RED.) - Schitterend organiseren.
14633: CRIJNS, H. / OOGHE, H., (HOOFDREDACTIE) - Groeimanagement. Lessen van dynamische ondernemers.
14875: CRIMSON, - Profession Architect. de Architekten Cie.
14864: CRISSWELL, COLIN N. - Rajah Charles Brooke. Monarch of All he Surveyed.
9671: CROMPTON, PAUL - The elements of Tai Chi.
11563: CROMPTON, LOUIS - Byron and Greek Love.
15825: CRONIN, HELENA - The Ant and the Peacock.
10877: CROOK, J. MORDAUNT - The British Museum.
11394: CROOK, J.M. / LENNOX-BOYD, C.A., - Axel Haig and the Victorian Vision of the Middle Ages.
11230: CROPPER, E. / DEMPSEY, C., - Nicolas Poussin.
789: CROSBY, EVERETT UBERTO AND WEBB, CHARLES R. - The Past as Prologue.Sources and Studies in European Civilization.
11104: CROSBY, THEO - The necessary monument.
13087: CROSSAN, JOHN DOMINIC - Jezus. Een revolutionaire biografie.
5599: CROUGHS, R.W.M. - Leven in de tussentijd. Gods heilsplan en onze imitaties
15788: CROWLEY, ALEISTER - Magick in theory and practice. By the Master Therion.
13209: CROWLEY, ROGER - Constantinople. the Last Great Siege 1453.
3830: CROZIER, W. - Sculpture 1968-1985. May 9 - June 8,1985.
862: CRUCQ, H. - De triomftocht van de Brienenoord. Ontwikkeling, bouw, transport, en montage in woord en beeld.
5569: CRUM-NIEUWLAND, Z. / HOFMAN, H.A. / MAURITZ, J.H., REDACTIE - 'k Zal gedenken. Portret van 75 jaar Gereformeerde Gemeenten.
9502: CRUYNINGEN, PIET VAN - Van aardappelkelder tot zaadzolder.
13155: CRUYSSE, DIRK VAN DER - L'Abbé de Choisy. Androgyne et Mandarin.
11253: CRUZ, SOR JUANA INÉS DE LA - A Sor Juana Anthology.
15278: CRYSTAL, DAVID - How Language Works. How babies babble, words change meaning, and languages live or die.
11100: CULLER, A. DWIGHT - The Victorian Mirror of History.
2762: CUMMING, ROBERT - Art A Field Guide.
7419: CUMMINGS, PAUL - David Smith. The Drawings.
14472: CUMMINS, JOSEPH - Anything for a Vote.
6152: CUNNEEN, SALLY - Maria. Relikwie uit het verleden of baken voor de toekomst ?
1119: CUNNEEN, SALLY - In Search of Mary.The Woman and the Symbol.
1774: CURL, JAMES STEVENS - Victorian Architecture.
13225: CUSTINE, ADOLPHE DE - Journey for Our Time. The Journals of the Marquis De Custine. Russia 1839. Intrduced by Simon Sebag Montefiore.
6507: CWIK, HANS-JÜRGEN - Moderne chinesische Grafik. Eine Einführung.
13442: D'ALESSANDRO, DAVID F. - Brand Warfare. 10 Rules for Building the Killer Brand
10038: D'HAUSSONVILLE, VICOMTE, - Le salon de Madame Necker. D'apres des documents tirés des archives de Coppet. Deuxième édition.
12145: D'HOORE, WALTER - The Egmont-Arenberg Palace in Brussels.
4455: D'ANCONA, HEDY ( E.A.) - Nederlandse Architectuur en Stedebouw '45-'80.
8893: D' HULST, R.-A. - Jacob Jordaens (1593-1678).
8589: DAALDER, REMMELT (E.A.) (REDACTIE) - Havens van Amsterdam en Rotterdam sinds 1870.
4478: DAALDER, F./DAALDER-SCHRIPSEMA - Van wormcruyt met suycker tot jeugdliteratuur.
8259: DAAMS, F.H.CHR.M. - Quatrième Centenaire de l'Église Wallonne de La Haye, 1591-1991. Kroniek van de laatste 100 jaar.
12416: DABBS, A. / CAMPBELL, A., (O.R.V) - Digitaal Design. Handboek voor het grafisch ontwerpen van drukwerk en digitale media.
12864: DAELE, BERNARD VAN - Wakend over Rome. Soldaten in de hoofdstad van het Romeinse keizerrijk.
708: DAELMAN, VEERLE & WALSCHAP,CARLA - Album Gerard Walschap.
14341: DAENENS, L. - Glasramen van Armand Blondeel.
1721: DAETER, BEN - Het Bergs Protestants Weeshuis 1597-1997.Vier eeuwen wezenzorg en hulpverlening met name in Bergen op Zoom.
14485: DAETER, BEN - Albert Schweitzer. Een pionier in het oerwoud.
7822: DAHL, LINDA - Stormy weather. The music and lives of a century of jazzwomen.
3754: DAHLBY, FRITHIOF - Bijbels woordenboek.
7967: DAICHES, DAVID / FLOWER, JOHN, - Literary landscapes of the British isles. A narrative atlas.
14520: DALADIER, EDOUARD - Journal de captivité 1940-1945. Texte établi et préfacé par Jean Daladier, annoté par Jean Daridan.
5429: DALAI LAMA, DE - Wijsheid voor een moderne wereld. Ethiek voor een nieuwe tijd.
47: DALEN GILHUYS, LEX - Haagsche mensen en dingen van toen
33: DALEN GILHUYS, LEX - De grote branden van Den Haag.
50: DALEN GILHUYS, LEX - Haags groen,zicht op nu en toen
6491: DALEN GILHUYS, L. / VERBAAN, D., - Verhalen van een Haags verleden.
11785: DALEN, A.G. VAN - Bergh. Heren, land en volk.
8858: DALEN, HARRY VAN / KLAMER, ARJO, - Telgen van Tinbergen. Het verhaal van de Nederlandse economen
14124: DALESKI, H.M. - Joseph Conrad. The Way of Dispossession.
4563: DALISI, RICCARDO - Gaudi Furniture.
6081: DALLAS, OTHELLA - My travelin` shoes.
4208: DAM VAN ISSELT, W. E. VAN - Luitenant-generaal Wouter Cool, lid van den Raad van State. Een levensschets.
14785: DAM, SIEN VAN (E.A.) - De transformatie van het schoolgebouw.
8102: DAMSTE, P. H. - Veere. Vier eeuwen markiezaat.
9241: DAMSTEEGT, B.C. - Nieuwe spiegel der zeevaart. Nederlandse namen op zeekaarten uit de 16e 17e eeuw.
10708: DANESI, MARCEL - Interpreting Advertisements.
12052: DANIËLS, WIM - Brabants Mooiste Woord. Houdoe en andere uitverkoren woorden.
1509: DÄNIKEN, ERICH VON - In search of ancient gods.My pictorial evidence for the impossible.
13386: DANKERS, J. / LINDEN, J. VAN DER, - Samensmeltend glas. Honderd jaar N.V. Vereenigde Glasfabrieken 1899-1999.
4848: DANKERS, J.J. / VERHEUL, J., - Hoogovens 19450-1993. Van staalbedrijf tot twee-metalenconcern. Een studie in industriële strategie.
15712: DANZKER, JO-ANNE BIRNIE - Franz von Stuck. Die Sammlung des Museums Villa Stuck.
6339: DAPPEREN, J. VAN - Stuifzeetjes over P322.
9864: DARNTON, ROBERT - The Forbidden Best-Sellers of Pre-Revolutionary France.
10033: DARNTON, R. / ROCHE, D., (EDITORS) - Revolution in print. The press in France.
6677: DARWIN, FRANCIS (ED.) - The autobiography of Charles Darwin and selected letters.
6722: DASBERG, L. / JANSING, J.W.G., - Meer kennis meer kans. Het Nederlandse onderwijs, 1843-1914.
7938: DASH, MIKE - Thug. The true story of India's murderous cult.
9901: DAUDET, ALPHONSE - Tarascon-Haven.
14474: DAVENPORT, THOMAS O. - Human Capital. What it is and why People invest it.
13686: DAVID, KATI - Een klein leven.
12150: DAVIDSON, IAN - Voltaire in Exile.
1299: DAVIDSON, BASIL - Afrika en de vloek van de natie-staat.The black man's burden.
12371: DAVIES, PHILIP - Splendour of the Raj. British Architecture in India 1660-1947.
6550: DAVIES, PAUL - God in de nieuwe natuurkunde.
8786: DAVIES, KEVIN - De code van het leven. De ontdekking van de menselijke DNA-structuur.
10529: DAVIES, KEVIN - De code van het leven. De ontdekking van de menselijke DNA-structuur. Met een voorwoord van Ronald Plasterk.
6794: DAVIES, F.R. - Contract
15453: DAVIES, COLIN - Hopkins. Michael Hopkins and Partners Bauten und Projekte. Deutsche Text.
14378: DAVIS, CHARLES G. - The Built-up Shipmodel. With 133 illustrations.
11683: DAVIS-WEYER, CAECILIA - Early Medieval Art 300-1150.
14514: DAVIS, MIKE - Ecology of Fear. Los Angeles and the Imagination of Disaster.
14325: DAVIS, BARBARA - Gisteren was ik jong. Familiekroniek van Wilhelmina Baas.
7131: DAVIS, PHILIP J. / HERSH, REUBEN, - Descartes' droom. Een wiskundige visie op de wereld.
15935: DAWKINS, RICHARD - A Devil's Chaplain. Selected essays. Edited by Latha Menon.
10755: DAWSON, WILLIAM - The German Empire: 1867-1914 and the unity movement.
13891: DE GIDS, - Typografie. April-Mei 1993.
3775: DE MONTÉ VER LOREN, J.PH. / SPRUIT, J.E. - Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechterlijke organisatie in de Noordelijke Nederlanden tot de Bataafse omwenteling.
15874: DE SOTO, HERNANDO - The Other Path. The economic Answer to Terrorism.
9826: DE LONG, D. / SEARING, H., (ET AL.) - American Architecture. Innovation and tradition.
11744: DEARDEN, JAMES S. - A Tour to the Lakes in Cumberland.
7426: DEBBAUT, J. / VERHULST, M., - Van Abbemuseum. A companion to modern and contemporary art.
13645: DEBRAY, RÉGIS - Contre Venise.
8174: DEBROISE, OLIVIER - Jan Hendrix. Bitácora I. Bitácora II. Diario de una deriva = The diary of a drifter.
8388: DECKER, PETER / HELD, KARL, - DDR kaputt, Deutschland ganz. Eine Abrechnung mit dem 'Realen Sozialismus' und dem Imperialismus deutscher Nation.
1727: DECLERQ, VEERLE (EINDREDACTIE) - De Mexicaanse Muralisten.
15843: DECREUS, F. / VANDAMME, F., (EDITORS) - Taal, Mythe en Religie. Huldeboek Roger Thibau.
2052: DEE, GEERT VAN E.A. - Tussen wens en werkelijkheid.Hoe bestuurders een vaarbare koers uitzetten.
3785: DEE, J.J.C. ( SAMENSTELLING ) - Picturalia. Fotobiografie K.Schilder. Inleiding van Dr. W.G. de Vries.
3244: DEEL, TOM VAN (E.A.) - Het literair klimaat 1970-1985.
7607: DEELSTRA, TJEERD (SAMENSTELLING EN TEKST) - Zorg voor de omgeving. Over de betekenis van vormgeving.
15154: DEES, JAN (ET AL.) - Graphic designer collector curator and scholar of Japanese art. Essays in honour of Robert Schaap.
13997: DEFARES, J.G. - 120 Jaar Jong. De praktische wetenschap van gezond langer leven.
196: DEFRESNE, A. - Het gehucht.
3302: DEGROOTE, GILBERT - Oude klanken Nieuwe accenten. De kunst van de rederijkers. Literaire verkenningen eerste tijdvak.
15262: DEITERS, PIETER - Rusland aan gekleed Rusland uitgekleed. Dertig jaar werken in Rusland voor de Berghaus-groep.
13804: DEKKER, R. / POL, L. VAN DE, - Daar was laatst een meisje loos. Nederlandse vrouwen als matrozen en soldaten - een historisch onderzoek.
352: DEKKER, P. - De Alkmaarse Geschiedenis achter een Texelse Walvisbokaal.
2504: DEKKER, JAN MARTIN - Technisch illustreren door de eeuwen heen.Technical illustrating through the ages.
5354: DEKKER, GER (EINDREDACTIE) - Kunst bij rijksgebouwen. Deel 7: (1992-1993)
15654: DEKKER, JEANINE (EINDREDACTEUR) - De Abdij van Middelburg.
7294: DEKKER, J. / DON, P. / MEIJER, A., (REDACTIE) - Een bijzonder huis op een bijzondere plek. Het Van de Perrehuis in Middelburg en zijn omgeving.
15484: DEKKER, TITUS E.A. (O.R.V.) - Het Oosterdok. Verhalen van een Amsterdamse haven.
15367: DEKKER, RUDOLF - Lachen in de Gouden Eeuw. Een geschiedenis van de Nederlandse humor.
9630: DEKKER, PIET - Godert van Bocholt. Enige heer, grootgrondbezitter en zoutzieder van de Zijpe.
9467: DEKKER ET AL., W. (O.R.V.) - Context. Achtergrondinformatie over de Bijbelboeken van het Nieuwe Testament. Situatie - Boodschap - Vertolking.
241: DEKKERS, MIDAS - Houden beren echt van Honing.
4362: DEKKERS, MIDAS - Ademen voor gevorderden.
4617: DEKKERS, C.A. / KASBERGEN, J.M. VAN, - Oranje marechaussee 'Zonder vrees en zonder blaam'. Marechaussee tijdens de tweede wereldoorlog in ondergronds verzet tegen de nazi-onderdrukking.
7688: DEKKERS, MIDAS - Rare snuiters.
5935: DEKKING, N. (EINDRED.) - Imitatie en inspiratie. Japanse invloed op Nederlandse kunst van 1650 tot heden.
15364: DELAERE, P.J.J. - Practical Identity. An essay on personhood, autonomy, and pathology. Thesis.
15928: DELAHAYE, A. - Het Mysterie van de Keizer Karel-stad.
3540: DELAHAYE, A. - Holle Boomstammen. De historische mythen van Nederland ontleend aan Frans Vlaanderen.
8819: DELANEY, GAYLE - Uit de droom.
7718: DELDEN, R. VAN - Overzicht van de handelskoop.
13976: DELEUZE, GILLES - Proust et les signes.
8356: DELFT, DIRK VAN - De wijde wereld van de Kleine Talen : 25 portretten.
7457: DELIVORRIAS, ANGELOS - A guide to the Benaki Museum.
1491: DELLEMAN, TH. A. - Grote of St.-Bavo Kerk
9477: DELNOOZ, F. / MARTINOT, P., - Op weg naar zuiverheid. Inzicht en dualiteit.
10993: DELOCHE, BERNARD - Le cultures des sans-culotes.
2016: DEMARCO, TOM - Structured Analysis and System Specification.
15900: DEMARÉE, R.J. / VEENHOF, K.R., - Zij schreven geschiedenis. Historische documenten uit het Oude Nabije Oosten. ( 2500-100 V. Chr.)
2963: DEMETRIADES, IRMGARD - Gesprekken over Reïncarnatie.
6999: DEMIDOVA, A.K. / SMIRNOV, E.A., - Russian commercial correspondence (for English-speaking students).
12984: DEMOTTE, CHARLES - The Inner Side of History.
9353: DEMURA, FUMIO - Nunchaku. Karate weapon of self-defense.
1640: DEN BOER, ADRI EN MIEKE - Om niet te vergeten.Honderd jaar Vereniging tot stichting en instandhouding van scholen met de Bijbel te Nieuwekerk aan de Ijssel 1888-1988.
10717: DEN DELFTSCHEN STUDENTEN RAAD., - Delft 1940-1945.
9639: DENDERMONDE, M. - Op reportage. Journalistieke hoogtepunten uit de jaren vijftig.
39: DENIG, IR. E. - Het ministerie van buitenlandse zaken
3251: DENIS, VALENTIN - Katholieke Universiteit te Leuven 1425-1958. Met supplement 1958-1965) 42p.
12063: DENKLER, H. / PRÜMM, K., - Die deutsche Literatur im Dritten Reich. Themen-Traditionen-Wirkungen.
15181: DENSLAGEN, WIM - Architectural restoration in Western Europe: controversy and continuity.
12214: DENT, BOB - Budapest. A Cultural and Literary History.
14541: DERANIAN, H.M. - Miracle Man of the Western Front. Dr. Varaztad H. Kazanjian Pioneer Plastic Surgeon.
15538: DEREGOWSKI, J.B. - Distortion in Art. the Eye and the Mind.
14669: DERKS, JOHAN - Cursus door zes eeuwen wiskunde.
13648: DERKSEN, G. / MOUSCH, M. VAN / MIJWAARD, J., - Geïllustreerde Atlas van het Hiernamaals.
14604: DESCHAMPS, JEAN-PHILIPPE - Produkt-giganten. Hoe bedrijven erin slagen marktleider te worden en te blijven door keer op keer succesvolle produkten te ontwikkelen.
10808: DESHAIRS, LEON - Despiau.
9401: DESJARDINS, THIERRY - Emmanuelle. Heel gelukkig op en vuilnisbelt.
11132: DESSAIX, ROBERT - Schande.
8790: DESSAUR, C.I. - De droom der rede. Het mensbeeld in de sociale wetenschappen. Een poging tot criminosofie.
12309: DESSENS, H. / SPRINGER, J. / VERMEER, B., - Scheepsrestauratie. Met alle restauratietekeningen van de Hasselteraak 'Annigje'.
4581: DETHIER, HUBERT (E.A.) - De bevrijding van de moderne beweging. Een dialoog met de modernen.
14957: DEURSEN, A.TH.VAN - De geest is meer dan het lichaam. Opstellen over geschiedenis en cultuur.
6084: DEUTSCHE BUNDESBAHN, - Signalbuch (SB), gültig vom 15. Dezember 1959 an. Mit einer Einführung in das Signalwesen der Deutschen Bundesbahn.
1685: DEUTSCHER, ISAAC - Stalin.A Political Biography.
1691: DEUTSCHER, ISAAC - Russia, China, and the West 1953-1966.
10337: DEVELING, E. / ROOK, G.J. DE, - Pleins feux sur La Haye.
12348: DEVER, WILLIAM G. - What did Biblical Writers Know and When did They Know it? What Archeology Can Tell Us about the Reality of Ancient Israel.
10664: DEVINE, T.M. - The Scottisch Nation.
6761: DEVLIEGHER LUC / GOOSSENS MIEK, - Huisgevels te Sint-Winoksbergen.
13761: DEVLIEGHER, LUC - De Duinenabdij te Koksijde (Archeologica Belgica no. 50). Met twee losse kaarten en supplement.
12440: DEVOLDER, ANNE-MIE E.A. (REDACTIE) - Tracé spoortunnel. Negen concepten. The railway tunnel site. Nine concepts.
15748: DEYS, H.P. - De Gelderse Vallei. Geschiedenis in oude kaarten.
11677: DEYSSEL, L. VAN - Badplaats-schetsen.
10820: DEZUTTER, W.P. - Op en om de bouwwerf.
11662: DHANENS, E. - De artistieke uitrusting van de Sint-Janskerk te Gent in de 15e eeuw.
14935: DIAMETHEUS (G. VAN DE WIJDEVEN), - En toen was er het woord. Waar wij vandaan komen. Hoe het komt dat wij denken.
11582: DIAMOND, JARED - Collapse.
13103: DIAMOND, JARED - Fleeing Hitler. France 1940.
15018: DÍAZ, HERNÁN - Borges, between history and eternity.
11992: DIBBETS, KAREL - Sprekende films.
8158: DIBBS, JOHN / HOLMES, TONY, - Spitfire. Flying legend.
12282: DIBNER, BERN - Moving the Obelisks. A chapter in engineering history in which the Vatican obelisk in Rome in 1586 was moved by muscle power, and a study of more recent similar moves.
9669: DICKER, PETER - Soldaat in de woestijn. 'Sergeant Baraka' in het Franse Vreemdelingenlegioen.
10358: DICKINSON, EMILY - Ik vind vervoering in het leven.
14269: DIEPENBROCK, ALPHONS - Brieven en Documenten VIII.
6245: DIEPENBROCK, FLORIAN (E.A.) VOORWOORD - Liber Amicorum Joost Sternheim.
1121: DIERIKX, MARC - An Image of Freedom.The Netherlands and the United States, 1945 to present.
8697: DIERSEN, ADOLF (VORWORT) - Der Hamburger Hafen.
15648: DIESSEN, J. R. VAN / VOSKUIL, R. P. G. A. - Stedenatlas Nederlands-Indië.
7950: DIETMAR, ENDLER / WALTER, HILMAR, - Wörterbuch Bulgarisch-Deutsch.
2944: DIETZ, PAULA - Gobelinweven. Geschiedenis, techniek en metode.
11512: DIJK, G.J. VAN - N.V. Stoomvaart Maatschappij 'Wijklijn' 1901-1981.
345: DIJK, OENE VAN - Van Benenwagen tot Koegelwiek. Kroniek over Terschellinger postbodes.
4450: DIJK, F.N.J. VAN (ET AL.) REDACTIE. - Noord Sumatra in oorlogstijd. Oorspronkelijke dagboeken uit interneringskampen chronologisch samengevoegd. 10 maart - 31 december 1942. Aek Paminke III.
7233: DIJK, P. VAN / HOOF, G.J.H. VAN, - De Europese conventie in theorie en praktijk.
7976: DIJK, F.N.J. VAN (ET AL.) REDACTIE. - Noord Sumatra in oorlogstijd. Oorspronkelijke dagboeken uit interneringskampen chronologisch samengevoegd. 12 maart - 31 december 1942. Aek Paminke II.
8577: DIJK, JAN VAN (E.A.) - Onderzoeken & veranderen. Methoden van praktijkonderzoek.
224: DIJKHUIS, HANS - Keesje Kruimel.
4378: DIJKHUIS, TOOS E.A. - Het onzichtbare zichtbaar gemaakt. Het mysterie van de abstracten.
8791: DIJKSTERHUIS, E.J. - Clio's stiefkind.
4673: DIJKSTRA, B. K. S. - Graven en gravinnen van het Hollandse Huis. Onderzoek van de stoffelijke resten, opgegraven op het terrein van de voormalige abdijkerk te Rijnsburg.
10786: DIKKERS, SCOTT - Our Dumb Century.
7789: DILKE, O.A.W. - The Roman land surveyors. An introduction to the agrimensores.
7785: DILLEN CLINTON, BABES VAN - 'Give Terry a bone'. Our secret code. A true story of Nazi occupied Holland.
15111: DILLON, MILLICENT - You Are Not I. A Portrait of Paul Bowles.
13571: DILLY, HEINRICH - Kunstgeschichte als Institution. Studien zur Geschichte einer Disziplin.
13952: DILLY, HEINRICH - Altmeister Moderner Kunstgeschichte.
9483: DINGEMANS, GIJS - Een vitale wegwijzer. Op zoek naar de verborgen kracht van de Tora.
1954: DINKELAAR, HENK - Volk op viersprong.Acht verhalen over het verleden, om het heden van Alphen te verstaan.
4133: DINKELAAR, HENK - Het eigen gezicht van de Hollandse Romantiek. Een uitgestelde voortzetting van de zeventiende-eeuwse schilderkunst.
7497: DINNAGE, ROSEMARY - Alone ! Alone ! Lives of some outsider woman.
14565: DINTEN, WIM VAN - Met gevoel voor realiteit. Over herkennen van betekenis bij organiseren. Tweede herziene druk.
8532: DIRKS, J.C. - Het Bruinings Hofje op de Botermarkt te Haarlem.
5837: DIRKSE, PAUL (SAMENSTELLING) - Jezuïeten in Nederland.
12756: DIS, A. VAN - Vrijtaal. Optima. 21e jaargang 2003. Nummer 4. Samengesteld door Adriaan van Dis. Met bijdragen van René Appel t/m Joost Zwagerman.
5474: DISSEL, A.J. VAN - De Gemeentelijke Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 's-Gravenhage. Geschiedenis en inventarisatie.
11575: DITCHFIELD, SIMON - Liturgy, Sanctity and History in Tridentine Italy. Pietro Maria Campi and the preservation of the particular.
3623: DITTRICH, KATTINKA (EINDREDACTIE) - Berlijn-Amsterdam 1920-1940. Duits-nederlandse wisselwerkingen. Film.
4561: DITTRICH, Z.R. / GOUDOEVER, A.P. VAN, - De Geschiedenis van de Sovjetunie.
7576: DITTRICH, CHRISTIAN (ET AL.) - Rembrandt. Les dessins de Dresde.
1203: DITZHUYZEN, R. E. VAN - Het Huis van Oranje. Prinsen,Stadhouders,Koningen en Koninginnen.
1782: DITZHUYZEN, R. VAN - Onderwijs als opdracht.Leven en werk van de eerste vijftien ministers belast met het onderwijs in de periode 1798-1830.
15119: DITZHUYZEN, R. VAN - Kroontjespen catechismus & mondige ouders. Portret van de Haagse [Sint] Paschaliaschool.
15055: DITZHUYZEN, R. E. VAN - Sporen van Oranje in de Koninklijke Residentie Den Haag.
11678: DIVENDAL, JOOST - Nicolosia.
6149: DIVENDAL, J. (SAMENSTELLING) - De lastige lezer. Prikkelende beschouwingen over de relatie tussen journalistiek en publiek.
3924: DIVENDAL, J. / LAKMAKER, H., - Emmy J. Belifante 1875-1944. Tussen rook, alcohol en mannen.
11778: DIVERSE AUTEURS, - Andere structuren, andere heiligen.
12609: DIVERSE AUTEURS, - Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda 'De Oranjeboom'. Deel LIV.
9288: DIVERSE AUTEURS, - Russische dichters op Poetry International 1978 - 1998.
14052: DIVERSE AUTEURS, - o Vrijheid ! onwaardeerbaar pand !
14985: DIVERSE AUTEURS, - Who's afraid of American pottery? Deze catalogus vescheen ook als nr. 109/110 van het mededelingenblad Nederlanse vereniging van vrienden van de ceramiek.
6883: DIVERSE AUTEURS, - Brinkmann aan de Grote Markt. 4000 jaar geschiedenis Hartje Haarlem.
11510: DIVERSE AUTEURS, - In het spoor van Arminius.
6278: DIVERSE AUTEURS, - Zuid-Hollandse Studiën deel I.
6252: DIVERSE AUTEURS, - Antwerps plateel. Tentoonstelling Fries Museum Leeuwarden 1971/1972.
6243: DIVERSE AUTEURS, - Mededelingenblad vrienden van de Nederlandse ceramiek. Nr. 71
280: DIVERSE AUTEURS, - De dichter en de muze.
1876: DIVERSE AUTEURS, - De vogel in mijn hoofd wil vliegen.Kinder- en jongerenpoëzieprijs Nederland en België.
2074: DIVERSE AUTEURS, - De Russen in mijn kast.
2176: DIVERSE AUTEURS, - Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen 1930-1955.
3094: DIVERSE AUTEURS, - Grenzen tussen goed en kwaad. 13 essays over preventie, misdaad en straf in de 21ste eeuw.
3161: DIVERSE AUTEURS, - Arbeitersongbuch. Herausgegeben von Wolfgang Bergmann, Horst Hensel, Peter Kühne, Elke Nyssen.
3164: DIVERSE AUTEURS, - Het Engelse landschap der Romantiek en zijn Hollandse Inspiratie. Jubileum Tentoonstelling 50 jaar Genootschap Nederland-Engeland.
3217: DIVERSE AUTEURS, - Publications de la société Historique et Archeologique dans le Limbourg. Jaarboek ' 98-' 99. Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 134-135.
3218: DIVERSE AUTEURS, - Publications de la société Historique et Archeologique dans le Limbourg. Jaarboek ' 00-' 01. Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 136-137.
3219: DIVERSE AUTEURS, - Publications de la société Historique et Archeologique dans le Limbourg. Jaarboek ' 03. Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap.Deel 139.
3220: DIVERSE AUTEURS, - Publications de la société Historique et Archeologique dans le Limbourg. Jaarboek 1996. Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap.Deel 132.
3221: DIVERSE AUTEURS, - Publications de la société Historique et Archeologique dans le Limbourg. Jaarboek 1997. Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap.Deel 133.
3222: DIVERSE AUTEURS, - Publications de la société Historique et Archeologique dans le Limbourg. Jaarboek 1995. Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap.Deel 131.
3290: DIVERSE AUTEURS, - De dood. Bundeling van de essayistische Gidsartikelen van o.a. Mulisch, Brugsma, Constandse en Andreus uit nummer 4/5 uit 1966.
3519: DIVERSE AUTEURS, - 10 Decemder driehonderd jaar mariniers 1665-1965. Een verslag in woord en beeld van de viering van het driehonderdjarig bestaan.
3640: DIVERSE AUTEURS, - Van Atheneum tot Lyceum. Honderd jaar gemeentelijk V.H.M.O. in Maastricht. Met aanbiedingsbrief.
3669: DIVERSE AUTEURS, - Heimwee van later. Drente in aquarel en gedicht. Aquarellen : Henk Dik, Vries.
3670: DIVERSE AUTEURS, - Leidraad Maritiem Optreden. De Bijdrage van het Commando Zeestrijdkrachten aan de Nederlandse Krijgsmacht.
3703: DIVERSE AUTEURS, - Ronald van Tienhoven. Werk 1988-1990.
3712: DIVERSE AUTEURS, - Het Nederlands Staatsieportret. Catalogus van tentoonstelling in Maastricht, Delft, Eindhoven en Apeldoorn.
4176: DIVERSE AUTEURS, - Vredesoperaties LPD III.
4333: DIVERSE AUTEURS, - Het geheim der Etrusken. Catalogus van de tentoonstelling, gemeentemuseum Den Haag, 1 augustus tot 30 september 1955.
4741: DIVERSE AUTEURS, - Pieter Konijn 100 jaar later. De wereld van Beatrix Potter gezien door de ogen van Nelleke Noordervliet, Rinus Ferdinandusse, Sarah Hart, Dick Bruna, Jet Boeke, Max Velthuis en vele anderen.
4743: DIVERSE AUTEURS, - The Tate Gallery. An illustrated companion to the National Collections of British & Modern Foreign Art.
4870: DIVERSE AUTEURS, - 10 jaar jeugdherbergen. Gedenkboek samengesteld en aangeboden door de Nederlandse jeugdherbergen ter gelegenheid van het 10-
5204: DIVERSE AUTEURS, - De geschiedenis van een talent. Vestdijk-jaarboek 1996.
5207: DIVERSE AUTEURS, - Maatstaf 4/5. In memoriam S.Vestdijk 1898-1971.
5234: DIVERSE AUTEURS, - Het nieuwe Oranjeplein. Stadsvernieuwing in de Schilderswijk.
5356: DIVERSE AUTEURS, - Frans Zwartjes OEUVRE. Map met 13 losse bladen uitgegeven ter gelegenheid ven de toekenning van de Ouborg prijs.
5364: DIVERSE AUTEURS, - Boeken van en rond Willem van Oranje. Catalogus van de Expositie in de Koninklijke Bibliotheek.
5377: DIVERSE AUTEURS, - Nederlandse verhalen 1880-1960.
5422: DIVERSE AUTEURS, - 's-Gravenhage. Maandblad der Gemeente. 10e jaargang no. 2 - febr. 1955. Met artikel : Den Haag nationale en internationale oliestad. Ook artikel over Haagse kunstenaars met foto's van o.a. Willem Hussem en Paul Citroen.
9813: DIVERSE AUTEURS, - Een wonderbare spijziging. Santapan jang adjaib.
7984: DIVERSE AUTEURS, - De Infanterist. 1952-1954. De eerste jaargangen van dit tweemaandelijkse periodiek voor beroepsonderofficieren van de Infanterie.
15526: DIVERSE AUTEURS, - De Parelduiker. André Gide.
14461: DIVERSE AUTEURS, - Maassluizers in de tweede Wereldoorlog. Belevenissen van stadgenoten.
10153: DIVERSE AUTEURS, - Het Erasmiaans Gymnasium in de Tweede Wereldoorlog.
7227: DIVERSE AUTEURS, - Marketingsstrategie & verkoopkunde.
6375: DIVERSE AUTEURS, - Apocriefe Boeken. Lutherse vertaling.
6295: DIVERSE AUTEURS, - Arctic Whaling. Proceedings of the International symposium Arctic Whaling Februari 1983.
6281: DIVERSE AUTEURS, - Zuid-Hollandse Studiën deel VIII.
10231: DIVERSE AUTEURS, - Takakura. Habits de la cour impériale du Japon. Keizerlijke gewaden uit Japan.
7421: DIVERSE AUTEURS, - Dutch Art + Architecture Today. 3 May '78. Met artikelen over Douwe Jan Baker en J.C.J. van der Heyden.
10803: DIVERSE AUTEURS, - Mededelingen van de sectie militaire geschiedenis landmachtstaf.
7410: DIVERSE AUTEURS, - Willem Buytewegch 1591-1624.
7647: DIVERSE AUTEURS, - Vlaanderen en Nederland.
15495: DIVERSE AUTEURS, - Jubilee Memorial. W.P.A. van Lammeren 1930-1970.
9751: DIVERSE AUTEURS, - Stoomschepen op de Zuiderzee. Het Peperhuis.
8243: DIVERSE AUTEURS, - Middelburg in bewogen dagen, 1940-1945. 1e deel.
8266: DIVERSE AUTEURS, - Dutch Art + Architecture Today, 16 December 1984.
9823: DIVERSE AUTEURS, - Het woord als wapen. Keur uit de nederlandse ondergrondse pers 1940-1945.
14643: DIVERSE AUTEURS, - Maassluizers in de tweede Wereldoorlog. Belevenissen van stadgenoten.
6652: DIVIS, JAN - Silver marks of the world.
360: DIWALD, HELLMUT - Strijd om de Wereldzeeën.De zee als politieke machtsfactor.Een verrassende kijk op tweeduizend jaar geschiedenis.
11628: DIXON, R. / MUTHESIUS, S., - Victorian Architecture.
3896: DIXON, NORMAN F. - On the psychology of military incompetence. Notes with index and bibliography.
12742: DJAWAL KUL, - Intermediate studies of the Human Aura.
1686: DJILAS, MILOVAN - Conversations with Stalin.
11402: DOAK, A.M. - Glasgow at a glance.
8372: DOBBELAAR, M.J. - Parochiekerk De Goede Herder. Rijksmonument te Wassenaar.
857: DODDE, N. L. - ...tot der kinderen selffs proffijt...een geschiedenis van het onderwijs te Rotterdam.
15955: DODDS, E.R. - The Greeks And The Irrational.
4542: DODWELL, C.R. (E.A.) - Pre-Raphaelieten. Tekeningen, weefsels en behangsels uit de Whitworth Art Gallery in Manchester.
11964: DOEDENS, A. / MULDER,L. - De Bark ''Sebastiaan Pot'' en de laatste gloriedagen van de grote zeilvaart.Brieven van kapitein Pieter van der Hoog 1862-1867.
3298: DOEL, H. G. VAN DEN - Ik hoor trompetten klinken. De dichters Jacobus Revius en Dirk Camphuysen. Literaire verkenningen tweede tijdvak. Met werkboekje.
3006: DOESBURG, THEO VAN - Naar een beeldende architectuur.
4540: DOESBURG, THEO VAN - Grondbegrippen van de nieuwe beeldende kunst.
14770: DOESBURG, COR VAN (ET AL.) - Kleikunst in de Benelux nieuwe aspecten in de keramiek. Clay Art in the Benelux.
13988: DOHMEN, JOEP - Over levenskunst. De grote filosofen over het goede leven.
14446: DOK-MAK, INEKE VAN - Heb mij lief! Over bevestiging en geborgenheid.
15502: DOKKUM, K. VAN - Ship Knowledge. A Modern Encyclopedia.
1205: DOKTER, E. - Het gekroonde Europa.De regerende vorstenhuizen.
5989: DÖLLE, MARIËTTE - Lataster. Schilderijen en tekeningen, 1952-1993.
15087: DOLLEMAN, ALIDA - De Schilderswijk in beweging.
13565: DOLLINGER, PHILIPPE - Die Hanse.
7953: DOM, GEORGIE - Fit en gezond. Voeding, bewegen, ziekte voorkomen.
626: DOMINIAN, JACK - Cycles of Affirmation. Psychological Essays in Christian Living.
7717: DON, J. - Kampen in oude ansichten.
7655: DONDERS, Y. M. - Towards a Right to Cultural Identity?
13392: DONDI, GINO - Maioliche e Vetri dalla Real Fabbrica in Parma alla Bormioli Rocco. Text in Italian
14187: DONEGAN, PATRICIA - Haiku Mind. 108 Poems to Cultivate Awareness and Open Your Heart.
2216: DONGELMANS, MAARTEN-JAN - Hart van de stad.De Nijmeegse Grote Markt door de eeuwen heen.
13884: DONINGTON, ROBERT - Music and Instruments.
15054: DONKER, BAREND JAN - Haagse Theaters Toen en Nu.
191: DONKER, A. - Tien Verhalen
11292: DONNE, JOHN - Devotions.
13908: DONOGHUE, DENIS - England, their England. Commentaries on English Language and Literature.
3100: DONTAS, GEORGE - The Acropolis and its museum.
5819: DOOIJES, D. - Over typografie en grafische kunst.
8794: DOOMEN, JEANNE - De hollende kleurling. Het Nederlandse strafrecht in negen verhalen.
10690: DOOMEN, JEANNE - De hollende kleurling.
14099: DOOREN, WIM VAN (INLEIDING EN AANT.) - Cornelis Opzoomer. Het wezen der kennis.
14116: DOOREN, WIM VAN (INLEIDING EN AANT.) - Dialektiek. Een historische en systematische inleiding.
9734: DOOREN, WIM VAN (INLEIDING EN AANT.) - Cornelis Opzomer. Het wezen der kennis.
56: DOORN, M. VAN - De maag van Den Haag.Vijftig jaar Groothandelsmarkt en wat daaraan voorafging.
3551: DOORN,P. / GARSKOVA,I . / TJALSMA,H., - Archives in Cyberspace. Electronic Records in East and West.
12184: DOORNBOSCH, ATE (VERZAMELD DOOR) - Onder de groene linde. Verhalende liederen uit de mondelinge overlevering.
6193: DOORNINK-HOOGENRAAD, M.M. - Adamshuis. Een zusterhuis van de moderne devotie in Zutphen.
6454: DOORNINK-HOOGENRAAD, M.M. - Kleine historie van Zutphen. Tweede druk.
15254: DOORNKAAT KOOLMAN, J. TEN - Dirk Philips 1504-1568.
9887: DOORNKAAT KOOLMAN, J. TEN - Dirk Philips vriend en medewerker van Menno Simons 1504-1568.
10907: DORAN, ROBERT - Birth of a world view. Early Christianity in its Jewish and Pagan Context.
7751: DORLEIJN, PETER - Geen moed vist ook. Fragmenten uit de Zuiderzeevisserij.
7807: DORP, JAAP VAN / DRIEËNHUIZEN, TINEKE, - Heilige tekst in onze taal. Bijbelvertalen voor gereformeerd Nederland.
8492: DOSSEY, LARRY - Het bestaan van de ziel. De verbinding tussen mystiek, religie, natuurkunde en geneeskunst
15871: DOTHAN, T. / DOTHAN, M., - People of the Sea. The search for the Philistines.
13250: DOUCHENE, ROGER - Naissances d'un écrivain Madame de Sévigné.
15889: DOUGLASS, FREDERICK - Autobiographies. Narrative of the Life. My Bondage and My Freedom. Life and Times.
1661: DOUMAS, CHRISTOS - Cycladic Art.Ancient sculpture and pottery from the the N.P.Goulandris collection.
621: DOW, ROBERT ARTHUR - Learning Through Encounter.Experientel Education in the Church.
9857: DOWDEY, CLIFFORD - Lee takes command.
10937: DOWNES, KERRY - Sir Christopher Wren.
10915: DOWNES, KERRY - Sir Christopher Wren. The Design of St. Paul's Cathedral.
9232: DRAAISMA, DOUWE - Ontregelde geesten. Ziektegeschiedenissen.
4527: DRAAK, MAARTJE - Palet van de Middelnederlandse Epiek.
7488: DRACODAIDIS, PHILIPPOS (PROJECT MANAGER) - Painting and graphic arts in the cinema. Deutsches Filmuseum Frankfurt am Main 30.9. - 4.11.2001.
11421: DRAGUT, VASILE (ET AL.) - Romanian Painting in Pictures.
1255: DRAPER, A. - Operation Fish.
8480: DRAYER, ELMA / VEN, PIETER VAN DER, (REDACTIE) - De God van Nederland. Op zoek naar het hogere in de lage landen.
7799: DREES, WILLEM B. - Heelal, mens en God. Vragen en gedachten.
4728: DREES, W.B. ( REDACTIE ) - Een beetje geloven. Actualiteit en achtergronden van het vrijzinnig christendom.
10706: DRESDEN, S. - Vervolging, vernietiging, literatuur.
11518: DREW, PHILIP - Third Generation. The Changing Meaning of Architecture.
10022: DREWERMANN, EUGEN - Functionarissen van God. Psychogram van een ideaal.
5824: DREWERMANN, EUGEN - Beelden van verlossing. Toelichting op het evangelie van Marcus.
7809: DREWERMANN, EUGEN - Das Eigentliche ist unsichtbar. Der Kleine Prinz tiefenpsychologisch gedeutet.
15293: DREWERMANN, EUGEN - Strukturen des Bösen. Band III. Die jahwistische Urgeschichte in philosophischer Sicht. Deutsche Text.
549: DREWES, G.W.J. AND L.F.BRAKEL - The Poems of Hamzai Fansuri.Edited with an introduction, a translation and commentaries, accompanied by the Javanese translations of two of his prose works.
15951: DREWS, ROBERT - The Coming of the Greeks. Indo-European conquests in the Aegean and the Near East.
9908: DREYFUS, JOHN - A History of the Nonesuch Press. With an introduction by Geoffrey Keynes & A descriptive catalogue by David McKitterick, Simon Rendall & John Dreyfus.
5185: DRIE, ROB VAN (RED.) E.A. - Voorouders in beeld. Stamboom en familegeschiedenis.
3433: DRIEL, H. VAN - Vier eeuwen veembedrijf. De voorgeschiedenis van Pakhoed 1616-1967.
8367: DRIESSEN, J. - Kerkrade in oude ansichten waarin afbeeldingen van Ansteldal, Bleijerheide, Chevremont, Haanrade, Holz, Hopel, Kaalheide, Nulland, Spekholzerheide en Terwinselen.
15550: DRIESSEN, HENK (REDACTIE) - In het huis van de Islam. Geografie geschiedenis geloofsleer cultuur economie politiek.
5113: DRIMMELEN, D.E. VAN - Schets van de Nederlandse rivier- en binnenvisserij tot het midden van de 20ste eeuw.
15374: DROIT, ROGER-POL - 101 alledaagse filosofische avonturen.
4217: DROOGENDIJK, J.M. - Het korps mariniers en zijn vaandel.
9800: DROOGERS, A.F. (RED.) - Boodschap uit het Mysterie. Reacties op de visie van J. van Baal.
13811: DROOGLEVER, P.J. (O.R.V.) - Indisch Intermezzo. Geschiedenis van de Nederlanders in Indonesië.
5365: DROP, W. E.A. - Boos-aardig. Satiren in de Nederlandse literatuur.
251: DROS, IMME - De huiveringwekkende mythe van Perseus.
15298: DROSTE, FLIP G. - Het taaldier mens. Een pamflet.
8944: DRUCKER, PETER F. - People and performance. The best of Peter Drucker on management.
6025: DRUCKER, PHILIP - Idians of the Northwest coast.
5722: DRUCKER, PETER F. - Managing for the future.
12706: DRÜEKE, EBERHARD - Der Maximilianstil. Zum Stilbegriff der Architektur im 19. Jahrhundert.
15520: DRUMMOND, MALDWIN - The Riddle. Foreword by Robert Childers.
13202: DRUTMAN, IRVING (ED.) - Janet Flanner's World. Uncollected Writings 1932-1975.
2852: DUBOIS, P.H. - Hermetisch en besterd. Literair leven in jaren van onrust.
3346: DUBOIS, P.H. - Schrijvers in hun landschap. Op reis door Frankrijk.
5298: DUBOIS, PIERRE H. - Memoranda. Retour Amsterdam - Brussel (1942-1952).
5310: DUBOIS, PIERRE H. - Het binnenste buiten. Aspekten van het moderne teater. Boekaflevering van de 3e jaargang van het tijdschrift Komma.
5362: DUBOIS, PIERRE H. - Verkenningen van de mens. Overwegingen voor een lezer van romans.
5539: DUBOIS, PIERRE H. - Memoranda. Hermetisch en besterd. Literair leven in jaren van onrust.
10962: DUBOIS, JACQUES - Les ordres monastiques.
7764: DUBROVIN, M.L. - A Book of Russian Idioms Illustrated.
14282: DUBUFFET, - Dubuffet. Catalogus SM 399.
11986: DUCHEN, JESSICA - Gabriel Fauré.
14504: DUCLAUX, LISE - Ingres. Petit Palais Paris 1967-1968.
6036: DUFF, WILSON - The Indian history of British Columbia. Volume 1: The impact of the white man.
1078: DUFFEK, KAREN - Bill Reid.Beyond the Essential Form.
11569: DUFFY, EAMON - The Voices of Morebath. Reformation and Rebellion in an English Village.
11400: DUFFY, EAMON - Fires of Faith.
11923: DUIJGHUISEN, M.J.M. - Geschiedenis van Breda III. Hoofdlijnen en accenten 1798-1960.
15086: DUIJN SCHOUTEN, INEKE VAN DER - Een schip in de duinen. Het Rudolf Steiner Verpleeg- en Therapiehuis in beeld.
6997: DUIJN, ANITA VAN (REDACTIE) - Zakboek gerechtstolken in strafzaken en vreemdelingenzaken.
2263: DUIJNDAM, C. E.A. - Kerken in Delflanden. Een portret in woord en beeld van de rooms-katholieke kerkgelegenheden in het dekenaat Delflanden.
11999: DUIKER, J. - Hoogbouw (1930).
2613: DUIN, R.H.A. VAN E.A. - Het zuiderzeeprojekt in zakformaat.
2622: DUIN, R.H.A. VAN E.A. - Het zuiderzeeprojekt in zakformaat.
10391: DUINEN, G. VAN. - Heemstede in de Franse tijd.
7224: DUINHOVEN, A.M. VAN (BEZORGING) - Karel en de Elegast. Diplomatische uitgave van de Middelnederlandse teksten en de tekst uit de Karlmeinet-compilatie.
278: DUINKERKEN, J. - De muze en de zeventien provinciën.
13005: DUINKERKEN, J. - Schepenen aan de Zuiderzee. De Magistraat van Harderwijk 1700-1750.
15389: DUITS, TIMO TE - De ontwikkelingsgang van Kampen tot omstreeks 1600. Vooral in de laatste jaren der zestiende eeuw.
14796: DUITS, TIMO TE - De Jaarbekers van de glasfabriek Leerdam (1912-1928). Overdruk uit Antiek.
9426: DUITS, TIMO TE (E.A.) - Het ontstaan der dingen. Schetsen, modellen en prototypes.
14630: DUITS, TIMO TE - Het checklistboek voor managers en leidinggevenden.
13822: DUKE, MAJOR GENERAL SIR GERALD - The History of The Royal Engineer Yacht Club.
3591: DULST, A.J. VAN (REDACTIE) - Herinneringen aan de unie waar we ons thuis voelden. Christelijk-Historische Karakteristieken.
15531: DUMAS, MARLENE - Couples. Ter gelegenheid van de tentoonstelling van 3 februari tot 1 april 1990.
4534: DUMAS, C. - In het zadel. Het Nederlands ruiterportret van 1550 tot 1900.
8302: DUMONT, J.J. - Dyslexie. Theorie, diagnostiek, behandeling.
15247: DUMOULIN, MICHEL (ET AL.) - La Commission Européenne 1958-1972. Histoire et Mémoires d'une Institution.
8800: DUNCAN, DAVID EWING - De kalender. Op zoek naar de tijd.
15886: DUNDES, ALAN - The Flood Myth.
5142: DUNK, H.W. VON DER - Mensen, machten, mogelijkheden. Historische beschouwingen.
13799: DUNLEAVY, PATRICK - Studying for a degree. In the Humanities and Social Sciences.
6402: DUNLEAVY, P. / O'LEARY, B., - Theories of the state. The Politics of Liberal Democracy.
10031: DUNN, SUSAN - The Deaths of Louis XVI. Regicide and the French Political Imagination.
3344: DUNN, THOMAS M. (AND OTHERS) - Some aspects of chrystal field theory.
3464: DUNNIGAN, J.F. / BAY, A., - From Shield to Storm. High-Tech Weapons, Military Strategy, & Coalition Warfare in the Persian Gulf.
8802: DUNNING, A.J. - Betoverde wereld. Over ziek en gezond in onze tijd.
8803: DUNNING, A.J. - Uitersten. Beschouwingen over menselijk gedrag.
8804: DUNNING, A.J. - Broeder Ezel. Over het onvermogen in de geneeskunde.
8167: DUNO, BEINSA - Der Meister spricht. Das Wort der hohen universalen Brüderschaft.
15767: DUNSTAN, SIMON - Fort Eben Emael. The key to Hitler's victory in the West.
2250: DUPARC, H.J.A. - Van Pier tot Vliet. 117 jaar Haags openbaar vervoer in foto's 1864-1981.
3339: DUPARC, H.J.A. - De Amsterdamse paardentrams.
15276: DUPONT, J. / GNUDI, C., - Gothic Painting. From the series 'The Great Centuries of Painting'. With tipped-in colorplates.
9872: DUPRE, HUNTLEY - Two brothers in the French Revolution. Robert and Thomas Lindet.
8826: DUPUIS, HELEEN M. - Op het scherp van de snede. Goed en kwaad in de geneeskunde.
15687: DUPUIS, MICHEL - Eenheid en versplintering van het ik. Thema's, motieven en vormen in verband met de problematiek van de enkeling in de romanwereld van Willem Frederik Hermans.
10333: DUPUY, TREVOR NEVITT - The Air War in the West: Sept. 1939 - May 1941.
13328: DURAN, LEOPOLDO - Graham Greene. An intimate Portrait by His Closest Friend and Confident.
13683: DÜRRENMATT, FRIEDRICH - De opdracht of Novelle in vierentwintig zinnen over het observeren van het observeren.
4312: DUSSEL, W. - Dat was jij, marinier! De geschiedenis van de mariniersbrigade, 1945-1949.
10129: DÜTTING, HANS - Kritische motieven.
6026: DUTTON, BERTHA P. - Pocket handbook indians of the southwest.

Next 1000 books from Antiquariaat “Bij Nader Inzien”

12/15