Bij tij en ontij . . . .
Hoofdstraat 26, 9977RD Kloosterburen, The Netherlands.            Email: bijtijenontij@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
70843: - Westberliner Realisten. Westberliner Künstler stellen aus, vermittelt durch die Vereinigung demokratischer und solzialistischer Künstler. Malerei und Grafik seit 68. Rostock Kunsthalle.
7770: - Architecture and Design. Catalogue 2005/2006.
45468: - Japanischer Ornamentenschatz.
32150: - De maatschappij verandert PTT verandert mee.
53963: - Praktische zakboekjes voor natuurvrienden. Insecten Atlas.
33507: - Nomoto leerboek voor handwerken van wol. Deel 1.
50429: - Gelderse pot. Van balkenbrij en Arnhemse meisjes.
58930: - Pionniers du XXe siècle. Guimard, Horta, Van de Velde.
76557: - Album vom Harz: Mit 100 Bildern.
76556: - Verzamelalbum van plaatjes der schoonste plekjes van ons land.
72928: - De kraanvogel en de schildpad. Japanse No en Kyogen.
23177: - Hans Gerlich 1973.
35839: - 4 Schweizer Alpenpässe; Routes des Alpes Suisses; Swiss Alpin Passes; Passi Alpini Svizzeri. Gotthard - Furka - Grimsel - Susten.
35863: - Vosges Lorraine Alsace.
47562: - Papieren schatten. Verhalen en gedichten van vrouwelijke auteurs.
25183: - Verzameling van alle soorten oorlogsschepen en koopvaardijschepen die op den Oceaan en in de Middellandsche Zee varen.
69513: - Reilen en zeilen van de Blauwe Schuit. De brieven die August Henkels tussen 1939 en 1944 schreef aan mede-schipper Ate Zuithoff.
36596: - Der Querschnitt. XIII Jahrgang August 1933.
37270: - Granta The Magazine of New Writing 40. The Womanizer.
37269: - Granta The Magazine of New Writing 41. Biography.
3727: - Zhonghua Renmin Gongheguo. Hunyin Fa.
37268: - Granta The Magazine of New Writing 42. Krauts!.
37267: - Granta The Magazine of New Writing 43. Best of Young British Novelists.
37266: - Granta The Magazine of New Writing 44. The last place on earth.
37265: - Granta The Magazine of New Writing 45. Gazza Agonistes.
45609: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1951. Deel LXXII.
72748: - Bibliographie générale du Costume et de la Mode. Description des Suites, Recueils, Series, Revues et Livres Francais et Étrangers relatifs au Costume cvil, militaire et religieux, aux Modes, aux Coiffures et aux divers Accessoires de l'Habillement, avec une Table méthodique et un Index alphabétique [Two volumes in one].
62324: - Handschriften und Drucke des Mittelalters & der Renaissance. Katalog 500 anlässlich des 120jährigen Bestehens des Antiquariates Joseph Baer & Co. herausgegeben. I. Teil. Handschriften des XI. bis XVI. Jahrhunderts. Incunabula Typographica 1450 - 1500. II. Teil : Drucke des XVI. Jahrhunderts mit Illustrationen deutscher Künstler..
77139: - Grote fotografen.
77044: - Leidsch jaarboekje. Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en Rijnland 1936-1937, 29ste deel.
44212: - De evangelische godsdienst, haar inhoud en hooge waarde, opgelegd in breeden tekstenrol, ten gebruike van de kerkelijke leerrede en den bijbelschen almanak benevens aanhangsel meest bevattende ....
54157: - La Bible. Texte intégral. Traduction oecuménique. Volume IV: Les psaumes, Job, Les Proverbes.
43096: - Katalogus "Gyermekszemmel", Through Children's Eyes", "Avec des yeux d'enfants".
43098: - Peter Blake. Cat. nr. 546.
43099: - Prenten uit een vergeten eeuw.
37261: - Granta The Magazine of New Writing 49. Money.
37263: - Granta The Magazine of New Writing 47. Losers.
71218: - Voor zon en vrijheid! .
61458: - Transactions of the Bibliographical Society. Volume V. Part I. November 1898, to June 1899.
61459: - Valuable Books and Manuscripts Comprising a Select Portion of the Choice Library of Birket Foster.
50394: - Inventaris van het archief van de secretarie van de gemeente Sloten (1555) 1816 - 1983.
50403: - Horen, zien en schrijven. Mijn zusje, ze is nog heel klein, ze hoort, ze ziet, maar schrijft nog niet.
59891: - Wegwijzer Delft.
71666: - De revolutie in Rusland van week tot week in de Volkskrant.
45418: - Trésors d'art Chinois. Récentes découvertes archéologiques de la Republique Populaire de Chine.
50387: - Inventaris van de archief van de gemeente Achtkarsepen 1919-1983.
79892: - Chagall Marc, rétrospective de l oeuvre peint.
50385: - Inventaris van de gedeponeerde archieven van de gemeente Weststellingwerf 1908 - 2000.
73906: - Skrien. Maandblad voor Film & Televisie. De nummers: 194, 196, 206 t/m 220.
6951: - Dagelijks leven in Bijbeltijd.
54112: - Keramische kontrasten. Hedendaagse keramiek uit Duitsland.Walter Popp, Beate Kuhn, Karl Scheid, Ursula Scheid, Lotte Reimers.
71170: - De Zilveren Camera 1993.
70652: - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 5de jaargang, nr. 3.
69502: - Honderd nieuwe dichters - 2. Van dichtersgroep Dimensie.
7170: - Stedelijk jaarverslag Amsterdam 1968.
43681: - Terschelling... rijmt en dicht.
37969: - Kunst in het klein. De schoonheid van oude tegels.
59481: - Proces verbaal Christelijk Sociale Conferentie 1952 gehouden te Utrecht op 4, 5, 6 en 7 november 1952.
60632: - Spoorwegaardrijkskunde. Binnenland en buurlanden. Deel 1: Leerboek; Deel 2: werkboek; Spoorboekje Binnenland, inclusief buurlandverbindingen.
77915: - Wegwijzer voor hen, die in Duitschland gaan werken. No. 2. Samenstelling en auteursrecht I.V.I.O. Leermiddelendienst.
43334: - Elementary Chinese Readers 1.
22521: - Het Nederlandsche boek 1937.
22522: - Het Nederlandsche boek 1933.
22524: - Het Nederlandsche boek 1931.
45326: - Sogetsu Exhibition 1958.
44823: - De christelijke huisvriend. Stichtelijke overdenkingen in onze huiskamers ter geloofsversterking en opbouwing tot het godsdienstig leven.
65819: - Het socialisatievraagstuk. Rapport uitgebracht door de Commissie aangewezen uit de S.D.A.P..
65820: - Het socialisatievraagstuk. Rapport uitgebracht door de Commissie aangewezen uit de S.D.A.P..
65821: - Het socialisatievraagstuk. Rapport uitgebracht door de Commissie aangewezen uit de S.D.A.P..
50373: - Inventaris van de archieven van de gemeente Bedum 1808 - 1940 (2004).
11870: - (herman?) van veen.
23467: - Package design in Japan.
71214: - Het Troelstraoord.
50354: - Inventaris van de archieven van de gemeente Bedum 1808 - 1940 (2004).
39075: - Slisterstaintjes.
78264: - Niet te koop : een keuze uit de eigen collectie / Henk Helmantel .
23207: - Het eiland Lassiemalullie. Kroniek van een uitgeversreis.
79037: - Benedictus en zijn monniken in de Nederlanden. Deel 2. Monniken en Monialen in de Nederlanden.
45748: - Amuses, tapas, mezze, antipasti en fingerfood.
69497: - Johan Dijkstra 1896-1978. Aquarellen, tekeningen en grafiek.
11213: - Andromeda. De plant.
27125: - Vis en zeevruchten.
65469: - Op de rails. 47e jaargang, 1979, nrs 1-12 (compleet).
65468: - Op de rails. 63e jaargang, 1995, nrs 1-12 (compleet).
43666: - Catalogus van de najaars-tentoonstelling in de kunstzalen aan de Weteringschans 79 omvattende een keurcollectie werken uit de romantische school.
56487: - Claude Gellée dit Le Lorrain 1600 - 1682.
32872: - I Maestri frl colore: Duccio.
71211: - Werk voor de werkloze jeugd! Vijfde rapport der Arbeidersjeugdcentrale inzake bemoeiingen en ervaringen, benevens nieuwe plannen. Geillustreerd met tekeningen van Fre Cohen.
25921: - Vegetarisch koken.
25926: - Vis en zeevruchten.
25928: - Champagne. Veuve Clicquot Ponsardin. Maison Fondée en 1772 a Reims France.
25939: - Het 12 Eurolanden kookboek.
57682: - Spelregels.
45597: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1939. Deel LX.
63013: - Arcade Auction. Including the Collection of a Distinguished German Noble Family.
63014: - Proost Prikkels 459. 70 jaar cabaret op papier.
69495: - Poëzie '90.
40773: - Friese pot. Van sipelsop en snorrepotsje. Friese streekgerechten en wetenswaardigheden.
23484: - Zelfportret van het Groninger Museum / Sel-portrait of the Groninger Museum.
65459: - Op de rails. 51e jaargang, 1983, nrs 1-12 (compleet).
70621: - Outsiderkunst. Vijf catalogi van outsiderskunst, art brute of welke benaming u er dan ook aan wilt geven.
67520: - Schilderijen. Opgeluisterd met een brief van Fritzi Harmsen van Beek. Met een beschouwing van Anneke Oele.
60366: - Fries scheepvaartmuseum en oudheidkamer Jaarboek 1961 / 2013.
60367: - Noordelijk scheepvaartmuseum Niemeyer Tabaksmuseum. Jaarboek 1997-2003, 2005 & 2006.
65466: - Op de rails. 67e jaargang, 1999, nrs 1-12 (compleet).
71492: - Universiteit van Amsterdam. Viering van het derde eeuwfeest.
65467: - Op de rails. 68e jaargang, 2000, nrs 1-12 (compleet).
43646: - Gute Botschaft. Good News. La bonnen nouvelle. Buona Nuova.
71213: - Het Troelstraoord.
8878: - Programma Sail '85 Amsterdam.
27435: - Wedstrijdreglement van de afdeling basiswedstrijdsport NHS.
73064: - Haerlem. Jaarboek 1942.
39362: - Colani en andere Verhalen. Geschiedenis, Rekenkundige Voorstellen, Versjes, Raadsels enz. Met vier platen.
76523: - Algérie - Tunisie.
65465: - Op de rails. 79e jaargang, 2011, nrs 1-12 (compleet).
65464: - Op de rails. 73e jaargang, 2005, nrs 1-12 (compleet).
65461: - Op de rails. 76e jaargang, 2008, nrs 1-12 (compleet).
76439: - Suiker Plakt. Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van CSM Suiker.
43648: - Bijbel. Vertaling in opdracht van het Nederlands Bijbelgenootschap bewerkt door de daartoe benoemde commissies.
71490: - Gedenkboek van het Athenaeum en de Universiteit van Amsterdam 1632-1932.
65463: - Op de rails. 66e jaargang, 1998, nrs 1-12 (compleet).
57891: - Nederland, wegwijzer voor de binnenscheepvaart. Deel I: Noordoostelijk Nederland; Deel II: Zuidelijk Nederland met de grote rivieren. Deel III: Noordwestelijk en Westelijk midden Nederland .
31339: - De Ketting. USVA fotografie.
78343: - England Before the Norman Conquest.
59456: - Kerst 1944. Herinneringen van mensen uit het voormalig verzet en overlevenden uit concentratiekampen.
30545: - Accessory Lady. Ways to wear scarves.
60112: - De molen.
67510: - De nachtegaal (Pico boekje 18); De drie spinsters (Pico boekje 17); Koning kikvors (Pico boekje 2); De Bremer stadsmuzikanten (Pico boekje 22); Zwaan kleef aan (Pico boekje 23); De prinses op de erwt (Pico boekje 19); Het lelijke jonge eendje (Pico boekje 20); Koning lijsterbaard (Pico boekje 24).
60021: - Op stap met Elsschot en Johan Petit.
56532: - Goltzius en zijn school.
73057: - Steevast 1998. Jaaruitgave van de Vereniging Oud-Enkhuizen.
73058: - Steevast 1991. Jaaruitgave van de Vereniging Oud-Enkhuizen.
65458: - Op de rails. 50e jaargang, 1982, nrs 1-12 (compleet).
76626: - Historia. Maandschrift voor geschiedenis en kunstgeschiedenis. 3de jaargang..
65460: - Op de rails. 49e jaargang, 1981, nrs 1-12 (compleet).
65455: - Op de rails. 77e jaargang, 2009, nrs 1-12 (compleet).
65456: - Op de rails. 60e jaargang, 1992, nrs 1-12 (compleet).
37912: - Tibetan Astronomy & Astrology. A brief introduction.
23812: - China Information. A Quarterly Journal on Contemporary China Studies Vol XI, No.4 Spring 1997.
69457: - Algemene voorschriften voor drinkwaterinstallaties. AVWI 1960.
26862: - Days to remember. An account of the Bombings of Hiroshima end Nagasaki.
26863: - Nationale landstormdag te 's-Gravenhage 27 september 1928. Ter herdenking van het tienjarig bestaan van den bijzonderen vrijwilligen landstorm.
26868: - Maatstaf. Maandblad voor letteren. Tweede jaargang oktober 1954 no. 7.
38458: - Recepten voor de wok.
34483: - Janus Pimpel. Humoristische drankbestrijdersvoordracht voor een heer.
36232: - Galley Watch. Celebrating twenty years of cooking with Williams-Mystic, the maritimestudies program of Williams College and Mystic Seaport.
26310: - The University of Chicago Press Catalogue of Books and Journals 1891-1941.
26313: - Brodie's Notes on T.S. Eliot's Selected Poems.
38520: - Het vraagstuk van de gehuwde ambtenares. Rapport uitgebracht door de commissie ingesteld bij beschikking van de minister van binnenl. zaken van 11 juni 1949 No. 15792/r afdeling ambtenarenzaken.
77038: - Leidsch jaarboekje. Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en Rijnland 1939, 31ste deel.
43155: - Herbert Fiedler 1891 - 1962. Schilderijen - Couaches - Tekeningen. Herdenkingstentoonstelling.
43154: - Piet Ouborg van hobbyist tot gewijde.
43152: - Paul Flora. Tekeningen. 1942 - 1979.
65454: - Op de rails. 61e jaargang, 1993, nrs 1-12 (compleet).
65453: - Op de rails. 74e jaargang, 2006, nrs 1-12 (compleet).
65451: - Op de rails. 54e jaargang, 1986, nrs 1-12 (compleet).
65452: - Op de rails. 58e jaargang, 1990, nrs 1-12 (compleet).
65450: - Op de rails. 53e jaargang, 1985, nrs 1-12 (compleet).
29960: - Handboek voor creatief koken. Meer dan 1000 recepten.
49488: - Grafisch Nederland 1977. Hoor mij ... volg mij!.
49489: - Grafisch Nederland 1976. Vrijheid van drukpers.
68279: - Nunhem's zaden.
62286: - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, nr. 9 2002.
69486: - De Ploeg in Bergen. De keuze van Henk van Os, uit drie particuliere collecties.
25763: - 473 Afbeeldingen van Vissen. Rivier-, zee- en strandvissen.
25765: - Sijtje en het Klompeneiland.
36886: - Nieuwe provinciale Groninger Almanak voor het jaar 1901. Voorzien van alle Jaar--, Paarde- en Beestenmarkten. 44ste jaargang.
36888: - Nieuwe provinciale Groninger Almanak voor het jaar 1893. Voorzien van alle Jaar--, Paarde- en Beestenmarkten. 36ste jaargang.
63898: - Nieuwe Testament : voor denkers vanuit mogelijkheden.
36281: - Ontdek Vis.
59430: - Ben Ezra Synagogue", Old Cairo Short Note About the Oldest Synagogue in Egypt.
46467: - Noordeloos nu.
65437: - Op de rails. 56e jaargang, 1988, nrs 1-12 (compleet).
65438: - Op de rails. 57e jaargang, 1989, nrs 1-12 (compleet).
65439: - Op de rails. 78e jaargang, 2010, nrs 1-12 (compleet).
65440: - Op de rails. 70e jaargang, 2002, nrs 1-12 (compleet).
65441: - Op de rails. 75e jaargang, 2007, nrs 1-12 (compleet).
65442: - Op de rails. 71e jaargang, 2003, nrs 1-12 (compleet).
65443: - Op de rails. 69e jaargang, 2001, nrs 1-12 (compleet).
69474: - De Groene Amsterdammer, 75 jaar Rijp en Groen. [1877-1952].
69475: - De Ploeg wil opwekken tot bezinning op onze na-oorlosgsche taak. De illegale pers over na-oorlogsche problemen.
65448: - Op de rails. 48e jaargang, 1980, nrs 1-12 (compleet).
65444: - Op de rails. 64e jaargang, 1996, nrs 1-12 (compleet).
65445: - Op de rails. 65e jaargang, 1997, nrs 1-12 (compleet).
65446: - Op de rails. 59e jaargang, 1991, nrs 1-12 (compleet).
39596: - Kaart van Eenrum uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39595: - Kaart van Bierum uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39593: - Kaart van Adorp uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39594: - Kaart van Baflo uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39592: - Kaart van Aduard uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
26610: - Hout, houtprodukten, werken met hout.
16671: - Honderd Jaar Fransche Kunst. Tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam van 2 juli-25 september 1938.
16673: - Catalogus der tentoonstelling van Aziatische kunst in particuliere en openbare collecties in Nederland.
26286: - Berijmd verzet.
68220: - Onderzoek naar bruikbare kenmerken ter identificatie van Boomen naar hun bast (en de bijbehorende) platenatlas.
16994: - Universitats Groningana MCMXIV-MCMLXIV Tweede Deel. De viering van het 350-jarig bestaan der Rijks-Universiteit te Groningen.
61027: - Mondrian l'Ecole de La Haye. Aquarelles et dessins du Haags Gemeentemuseum, La Haye et d'une collection particulière.
25094: - Kerstnummer drukkersweekblad en autolijn 1963/52. foto grafie.
69460: - Handleiding voor oliestook-monteurs. Aanleg en onderhoud van automatische branders voor lichte olie.
16750: - Tekeningen uit de 19de en 20ste eeuw. Rijksmuseum Kröller-Müller.
10707: - Äsopische Fabeln.
66498: - Say it in Chinese.
16999: - Droadboom.
17001: - Droadboom.
65435: - Op de Rails. Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen. 19e/20e/21ee jaargang 1951/1952/1953 3x12 nrs compleet.
45613: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1955. Deel LXXVI.
57041: - Wie zingt mee?.
36889: - Nieuwe provinciale Groninger Almanak voor het jaar 1891. Voorzien van alle Jaar--, Paarde- en Beestenmarkten. 34ste jaargang.
36890: - Provinciale Groninger Hazelhoff's Almanak voor het jaar 1856. Voorzien van alle Jaar--, Paarde- en Beestenmarkten.
36891: - Provinciale Groninger Hazelhoff's Almanak voor het jaar 1917. Voorzien van alle Jaar--, Paarde- en Beestenmarkten. 104de jaargang.
68219: - Poëzie op biervilt.
36892: - Provinciale Groninger Hazelhoff's Almanak voor het jaar 1923. Voorzien van alle Jaar--, Paarde- en Beestenmarkten. 110de jaargang.
36893: - Provinciale Groninger Hazelhoff's Almanak voor het jaar 1927. Voorzien van alle Jaar--, Paarde- en Beestenmarkten. 114de jaargang.
32342: - The baby; A photographic enquiry into certain private options.
12078: - Kutter.
76629: - Van Dale's groot woordenboek der Nederlandsche taal.
21370: - Het gezin anno 2000. Kultuur van vandaag en morgen.
59872: - Amsterdam: stedebouwkundige ontwikkeling. Ontstaan, ruimtelijke ontwikkeling, struktuur, vormgeving.
72583: - Branca e azul: a pele da taipa. Mértola e Chefchaouen.
68214: - Bibliopola. Bilder und Texte aus der Welt des Buchhandels. Pictures and Texts about the Book Trade. Image et Textes sur la Librairie. Festschrift für Sigfried Taubert. [Und:] Bibliopola novus.
61112: - Vandeloo, Jos.
61107: - Hubert Lampo.
61108: - Marnix Gijsen.
72580: - A Collection of French XVIIIth Century Illustrated Books.
57397: - The Beatles. Complete Works.
37715: - Het Noorden in Nederland.
37714: - Het Tweede Kamerdebat over het mandement. Wat het protestanten te zeggen heeft.
37712: - Rapport inzake het vraagstuk der zwarte lonen.
76841: - Zwitsersche alpenposten.
77207: - Klosters and Grand hotel Vereina. Climatic Health Resort for Summer and Winter.
23551: - Een plaatje van een ziekenhuis. 10 jaar Kennemer Gasthuis.
16769: - Xin Shuo Xi You Ji Tu Xiang.
59266: - Marieken van Nieumegen. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door L. Debaene.
14117: - The Holy Qur-an. English translation of the meanings and Commentary.
69461: - Klima, fabriek van warmte-, koel- en luchttechnische apparaten - handboek nr. 4.
69459: - NEN 1078: 1963 nl. Gasinstallatie-voorschriften - GAVO 1963.
67703: - Vereniging ter bevordering van Landbouw en Nijverheid te Leens 1841-1991.
67705: - Ziekten en beschadigingen van het aardappelloof.
67706: - Ziekten van aardappelknollen.
36796: - Rivers of Great Britain. The Thames, from Source to Sea. Descriptive, Historical, Pictorial.
37251: - Granta The Magazine of New Writing 59. France: The Outsider.
36266: - Das Mmmuseum. Die Schokoladenseite der Kölner Museen.
34732: - Baantjer en De Cock.
68372: - Leiden Hortus Botanicus.
23246: - Massa-kommunikatie. Een TIJD opname ten behoeve van de reklame.
32907: - Teunn. 302 tekeningen voor f 12,50. Met een stukje vooraf van Nico Scheepmaker.
32913: - Ray Smith.
39414: - Ontdek de Friese natuur. Untdek de Fryske natoer. Handboek met uitgebreide informatie over alle natuurgebieden van It Fryske Gea.
44198: - Zendingsliederenbundel.
44203: - Aanpakken of inpakken. De katoen- en Rayonindrustrie in de Verenigde Staten.
43088: - Otto Dix zum 90. Geburtstag. Menschenbilder. Gemälde, Aquarelle, Gouachen und Zeichnungen.
67442: - Dr. Staring's Almanak voor den Drentschen Landman voor 1906.
67443: - Almanak voor den Drentschen Landbouwer van het jaar 1926.
37746: - Sculptuur. Beeldhouwwerken van het Rijksmuseum Kröller-Müller.
41205: - Utrecht in prent. 18e eeuwse prenten van steden, dorpen, kastelen en buitenplaatsen. Met een voorwoord door J.A.B.M. de Jong.
41204: - Nederland in vroeger tijd. 18e eeuwse beschrijving van steden en dorpen in Nederland. Deel IX Utrecht. Vervolg van de beschrijving van de regeringscolleges en gerechtshoven en geïllustreerde beschrijving van de stad Utrecht.
13607: - Jin Weihong.
65433: - Op de Rails. Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen. 22e & 23e jaargang 1954/1955 2x12 nrs compleet.
45607: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1949. Deel LXX.
45608: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1950. Deel LXXI.
70076: - 1907-1957 Toen en nu.
44430: - Gewijde kunst. Honderd platen naar schilderijen van bekende meesters. Met bijschriften van G.J. van der Flier, J.H. Gunning, A.J.Th. Jonker, H.M. van Nes en S. Ulfers.
67441: - Dr. Staring's Almanak voor den Drentschen Landman voor 1916.
67439: - Dr. Staring's Almanak voor den Drentschen Landman voor 1917.
67440: - Dr. Staring's Almanak voor den Drentschen Landman voor 1894.
61080: - Poèmes d'Espagne. Avec un portrait de Carmen Conde par Jean Supplisson.
37256: - Granta The Magazine of New Writing 54. Best of Young American Novelists.
52331: - Review of European Administrative Law. Volume 4 | 2011-1.
41249: - Ons jongensblad. Juli 1899. 4 februari 1899, 11 februari 1899, 18 februari 1899. Proefnummer no 1. 2e jaargang.
41255: - Souvenirs de Notre-Dame du Calvaire de Bétharram.
41260: - Het egt en waar karakter van den Heere raadpensionaris Johan de Witt, getrokken uit de brieven van den graaved'estrades en andere schriften; en overgesteld tegen het valsch en wanschaapen karakter, onlangs in 't licht gegeven.
35807: - La Renaissance, chronique des arts et de la littérature. 7e et 8e volume.
53815: - Museo del Prado. Recortable - Cutout - Decoupage.
17754: - Groningen op zicht.
16772: - Zhongguo Chengyu Da Cidian.
67437: - Almanak voor den Drentschen Landbouwer van het jaar 1934.
50254: - Stadsvernieuwing in Amsterdam. Programma 1983/86.
57488: - Jan van der Zee. Groninger Museum voor Stad en Lande 27 april - 3 juni 1968.
67434: - Almanak voor den Drentschen Landbouwer van het jaar 1928.
76561: - Vierwaldstättersee.
67430: - Provinciale Groninger Hazelhoff's Almanak voor het jaar 1854. Voorzien van alle Jaar--, Paarde- en Beestenmarkten.
35809: - Wereldkroniek waarin opgenomen "De Week" geïllustreerd.
67432: - Almanak voor den Drentschen Landbouwer van het jaar 1921.
19886: - KEN Amsterdam.
39188: - De faambazuin der Hollandsche zeelieden. Liederen en gedichten van onze mannen ter zee.
62745: - Parade der profeten. Literair tijdschrift. No 12-13 Maart-April 1945. Poëzie nummer deel II.
65430: - Op de Rails. Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen. 30e & 31e jaargang 1962/1963 2x12 nrs compleet.
65427: - Op de Rails. Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen. 40e jaargang 1972, 12 nrs compleet.
65423: - Op de Rails. Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen. 36ste jaargang 1968, 12 nrs compleet.
65415: - Rail magazine. Spoorwegen en modelspoor. 20e jaargang 1998, nrs 1 t/m 10 compleet.
65414: - Rail magazine. Spoorwegen en modelspoor. 19e jaargang 1997, nrs 1 t/m 10 compleet.
54109: - Henri ten Holt (1884-1968).
45605: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1947. Deel LXVIII.
45600: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1942. Deel LXIII.
45601: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1943. Deel LXIV.
45602: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1944. Deel LXV.
45603: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1945. Deel LXVI.
45604: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1946. Deel LXVII.
56971: - Architectuur in Nederland jaarboek. Architecture in The Netherlands Yearbook / 1994-1995.
51054: - Dit ervaren wij als kwetsend. Gecensureerde en bekritiseerde politieke tekeningen uit de periode 1945 - 1966.
51050: - Briefwisseling tusschen Zijner Majesteits Regeering in het Vereenigd Koninkrijk en de Duitsche Regeering. vertaald in opdracht van de Britse legatie.
37249: - Granta The Magazine of New Writing 61. The Sea.
2774: - Oxford advanced learner's dictionary of current English, with Chinese translation.
45598: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1940. Deel LXI.
45599: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1941. Deel LXII.
3730: - Zhonghua Renmin Gongheguo Weichengnianren Baohu Fa. Shanghai Shi Qingshaonain Baohu Tiaoli.
37302: - The Bodley Head. Saki. Edited and introduced by J.W. Lambert. Short Stories. the Unbearable Hassington.
67269: - Het Troelstraoord.
41070: - Gids door Walcheren. Met een bijlage: Wat iedere toerist van Walcheren weten moet.
69745: - De mei revolutie van 1968. Dagboek van Parijs.
37568: - Koken met de vier jaargetijden.
37571: - Elementaire cursus Indonesië.
37566: - Pasta & Zeevruchten. Een legendarische combinatie als formule voor creatief koken.
37567: - Desserts van verrukkelijk fruit tot cremige chocolade voor creatief koken.
67427: - Kompas passe-partout der geheele wereld : geheel bijgewerkt naar laatste gegevens 24 kaarten.
29339: - Das Österreichbuch.
62326: - Los Beatos.
80178: - Der Bataveraufstand 69/70 n.Chr. Zerstörung und Schlacht von Vetera. Zehn Radierungen von Antonio Tempesta aus dem Graphikzyklus 'Batavorum cum Romanis bellum' (1612) des Otto van Veen.
80092: - Elegant Extracts from the Eminent Prose Writers. Prose, 1, 2, 3, 4, 5.
80104: - Automobielkaart van Nederland, Blad 1. Schaal 1: 200000.
80105: - Winge's Turistkart Norge.
80146: - E-legende. Koppermaandag.
80181: - Cursus plaatselijke- en streekhistorie voor Noord- en Zuid-Holland, gehouden te Haarlem 1966-1967.
80236: - De dagen onzer jaren. Een roman van P. Terpstra: Ik weet waar gij woont. Alsmede een kroniek in foto's en tekst van hetgeen in ons land en in de wereld gebeurde in het jaar 1 oct. 1951 - 30 sept. 1952.
80276: - Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312. I.De Meierij van 's-Hertogenbosch (met de heerlijkheid Gemert); II: De heerlijkheden Breda en Bergen op Zoom (2 delen in 4 banden, compleet).
80151: - Mysterium admirabile. El tiempo de Navidad en los libros de horas.
76750: - Alle de Boeken des Ouden Verbonds. Uitgegeven door J. H. van der Palm..
69524: - Ontmoeting met Felix Wobbe Alkema.
63927: - De volmaakte Hollandsche Keuken-Meid onderwyzende Hoe men alerhande Spyzen, Confituren en Nagerechten, zonder ongemeene stoffen koken, zelfs voor de Roomsgezinden op Visdagen en in de Vasten....
73579: - Emoschool Westeremden honderd jaar. .
37835: - Gewasbescherming in 2005 in de Akkerbouw en Veehouderij.
50189: - Maandblad voor handwerken. Ariadne.
52318: - Review of European Administrative Law. Volume 4 | 2011-2.
52321: - Global Journal on Human Rights Law. Volume 14 issue 2.
52320: - Global Journal on Crime and Criminal Law. Volume 15 issue 2.
52319: - Global Journal on Crime and Criminal Law. Volume 16 issue 1.
41242: - Paris souvenir 32 vues par Chamoüin.
41243: - Ricordo di Napoli.
16554: - Catalogus van tentoongestelde schilderijen pastels en aquarellen.
16552: - Catalogus der schilderijen pastels - miniaturen - aquarellen tentoongesteld in het Rijksmuseum te Amsterdam.
69243: - Nederland zegt nee! Foto-impressie, Amsterdam 21 november 1981.
26117: - Vuursteen. Tijdschrift voor haiku, senryû en tanka. Winter 1991, jaargang 11, nr. 3.
43147: - Mari Andriessen. Arte plástico y arquitectura en holanda.
43149: - Grafiek van Oskar Kokoschka.
50180: - Actueele gegevens omtrent de teelt van suikerbieten I.
80777: - Paleo-aktueel nrs. 1 t/m 18 & 20, 21, 22.
47827: - Keramik in der Weimarer Republik 1919-1933.
80147: - Floppen en fiasco's, Mislukkingen uit de tijdschriftgeschiedenis.
65413: - Rail magazine. Spoorwegen en modelspoor. 22e jaargang 20001994, nrs 1 t/m 10 compleet.
65410: - Rail magazine. 17e jaargang 1995, nrs 1 t/m 10 compleet.
45594: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1936. Deel LVII.
49813: - Waar blijven de millioenen der vakbeweging?.
45592: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1934. Deel LV.
49968: - Louis Leloup. Créateur verrier à audience internationale. Glaskunstenaar met internationale faam. Crystal Glass Designer of International Renown.
34794: - Modelbouw in plastic. Officieel orgaan van I.P.M.S. Nederland. 8 nummers: 1978 nrs 1,2,3 en 4; 1979 nrs. 1, 2 en 4; 1980 no. 1.
72569: - Eindexamenkandidaten ABK Minerva 1978. AM expositie.
58503: - Nieuwe geographische Nederlandsche reise- en zak- atlas; vervattende vier en zeventig gekleurde, naauwkeurig geteekende en gegraveerde, ook accuraat aan elkander sluitende kaarten van de vereenigde nederlanden; mitsgaders eene beknopte algemeene geographie dezer provinciën en eene aanwyzing, hoe dezelven gevoeglykst kunnen bereisd worden; nevens een bericht der voornaamste logermenten, als mede der jaarmarkten of kermissen, en eene korte doch zaakelyke beschryving van alle steden en veele andere plaatsen dezer landen.
66497: - Easy Chinese Readings (Bu wei xinyuan).
52312: - Encyclopedie van de rechtswetenschappen. Leidse editie.
1082: - Die Erzählungen von Visnu. Indische Mythen und Legenden.
59524: - Achtergronden en emissiegegevens van de postzegeluitgiften 1989.
50178: - Rapport van de commissie ter bevordering der suikerbietenteelt in de Noordelijke provincies over 1967.
50176: - Twee jaar later. VPRO-blad nr. 7 - oktober 1984.
50175: - Samenvatting - Hoe was het ook weer?.
37466: - Het grote Dr. Oetker kookboek.
63907: - Son of man. Pictures and carvings by Indian, African and Chinese Artists.
46456: - Sprookjes van Andersen.
45588: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1930. Deel LI.
45589: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1930. Deel LII.
45590: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1932. Deel LIII.
45591: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1933. Deel LIV.
34795: - IPMS Magazine. International Plastic Modellers Society. 15 numbers:.
55441: - Leekunstleek. Lucie Oltmans, Wine Fransen, Gerriet '80, Ronald Medema, Jan Bouwman.
68402: - Le café.
68404: - Internationale Vereinigung für Kakao und Schokolade. General Versammlung - Offizieller Bericht. Londen 28, 29, 30 Juni 1966.
39609: - Kaart van Nieuwe Pekela uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
23537: - Geïllustreerde Wereldatlas.
23538: - Wereldatlas.
59852: - Canon van Bathmen.
26215: - Die Umschau. Ubersicht über die fortschritte und bewegungen auf dem gesamtgebiet der Wissenschaft, Technik, Litteratur und Kunst.
60300: - De kulturele revolutie in het Chinese dorp Dazhai.
50136: - Kleines philosophisches Wörterbuch.
50146: - Truwanten. Een toneeltekst uit het handschrift - Van Hulthem..
50148: - Nieuwe Joodse sprookjes.
62062: - Ploegwerk.
67407: - Huishoudelijk reglement van de Coöperatieve Zuivelfabriek en Korenmalerij "De Eensgezindheid" te Anloo.
50124: - Göttinger Musenalmanach auf das Jahr 1774. Faksimile-Nachdruck..
11591: - Vernuft.. voor de vuilnisbak.
11599: - Het tovervisje. Een oud sprookje opnieuw berijmd.
45585: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1929. Deel L.
45587: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1927. Deel XLVIIIL.
50115: - Roti Rösli im Garte.
71692: - De gouden appel. Bulgaars sprookje naverteld door Lia Timmermans.
71404: - Grootmoeders grote keukenboek. Nostalgische recepten en praktische tips.
50090: - Tussen gasgeven en remmen. Wat de automobilist motorrijder en scooterrijder van de verkeersregels moeten weten.
37976: - Van Sabben Tile Auctions. Auction sale of tiles and related objects.
68591: - Semences agricoles et horticoles Production, contrôle et distribution.
65398: - Nouvelles annales de construction. 1855 en daarna. Tekeningen & Stations- en perronoverkappingen & NS-Bouwdag 1978.
65399: - Niet gebouwde Friese stations etc..
61035: - The Strange Cases of Magistrate Pao. Chinese Tales of Crime and Detection.
61036: - Blumen und Vögel Farbholzschnitte aus China.
62239: - Good Housekeeping's Basic Cookery in Pictures.
5914: - Far East Chinese English dictionary/Yuan Dong Han Ying Da Cidian.
79906: - Cornelis Springer als tekenaar.
56901: - Op solide basis. 150 jaar Burggraaff Bouw.
76767: - Historia. Maandschrift voor geschiedenis en kunstgeschiedenis. 6de jaargang..
41176: - Verslagen en mededeelingen van de afdeeling Landbouw van het departement van waterstaat, handel en nijverheid 1904. No. 3. De bestrijding van de Tuberculose onder het Rundvee.
76582: - Iraq tourist guide 1957.
50067: - Korbuly's bouwdoozen Matador. Boekje F. Voorbeelden voor Matador No. 4 en 5.
8880: - Sailing directions for the West Indies Volume II. The lesser Antilles and the coast of Venezuela.
70295: - Zilverbons.
70647: - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 7de jaargang, nr. 1.
19817: - Alkmaar.
19824: - Alkmaar. Gevels van de binnenstad.
20360: - Bavo te Boek bij het gereedkomen van de restauratie van de Grote of St.-Bavo kerk te Haarlem.
20367: - Leeuwarden 1881.
50044: - Vormen uit vuur. 195 2006/2 Iraanse keramiek. De collectie Oosterbaan-Lugt. Mededelingenblad Nederlandse Vereniging van vrienden van ceramiek en glas.
50596: - Tempus ruit amicitia manet. A.K.A.A.H.M.E.I.A. 1925-1990 13e lustrum. Uitgave ter ere van het 65-jarig bestaan van de O.V. c.s. A.K.A.A.H.M.E.I.A..
76483: - Album der Thee-Kultuur op Java. Aangeboden door Kahrel's Thee, Groningen.
24865: - Holland Persfoto '70/'71.
24860: - Nederlandsch Gezinsboek.
56333: - Samuel Palmer, 1805-1881: The Complete Etchings.
40854: - Een bundel gedachten. Jubileum-uitgave 1 mei 1838-1963.
50043: - Vormen uit vuur. 196 2006/3 Glas uit de Oriënt. Islamitisch glas in de collectie van het Gemeentemuseum Den Haag. Mededelingenblad Nederlandse Vereniging van vrienden van ceramiek en glas.
71186: - Jaar te kijk 1976. De Zilveren Camera.
77087: - Fie Carelsen neemt afscheid na 50 jaren.
75228: - Terschelling's Oerol. Programma juni 1992.
75226: - 10 dagen het geluid van een eiland.
75227: - 10 dagen De wind voert het woord.
75225: - Oerol. Paspoort hele periode.10 dagen het geluid van een eiland.
68192: - Chinese geneeskunde.
71234: - 20 Jaar AJC in vogelvlucht 1918-1938..
34803: - Ode. Kroniek van de onderstroom. De zin van eten.
73078: - Advocatendossier. De advocatenstage nader bekeken.
60913: - Hoe heerlijk is uw naam. Woorden uit de Psalmen.
69392: - 1907-1957 Toen en nu.
43039: - Frank de reuzendooder.
8738: - Krisis 7. Tijdschrift voor filosofie.
54081: - Honderd tekeningen uit het Museum of Modern Art, New York: Een tentoonstelling in het Rijksmuseum Kroller-Muller, Otterlo van 15 april tot 18 juni 1973.
13620: - Modellen voor processen-verbaal. Eerste bundel.
44388: - Voor het hele volk van God. Een jaarcyclus gebeden van en voor de oecumene.
74373: - 300 combinaties van poëzie en beeldende kunst.
60358: - Tunnelbau: unterirdische Perspektiven : Beiträge zur 30. Technikgeschichtlichen Tagung der Eisenbibliothek vom 9. bis 11. November 2007 im Klostergut Paradies.
57514: - De reizende nieuws-bode. No. 41, maandag 23 mei 1836.
64154: - Japan & China.
64157: - N.V. Koninklijke Pharmaceutische Fabrieken voorheen Brocades-Stheeman Pharmacia. Hoofdkantoren te Meppel en Amsterdam. Filialen te 's-Gravenhage, Groningen, Haarlem, Rotterdam en Sneek. Depot van verpakte geneesmiddelen te Arnhem. Fabriek van chemische en pharmacetische producten te Meppel. Verbandstoffen- en pleisterfabrieken te Nijmegen.
77190: - Maastricht plattegrond voor toeristen. Met afzonderlijk kaartje van den St. Pietersberg, volledige chronologische lijst der monumenten en verdere bezienswaardigheden der stad.
71240: - De Wilde Roos, een bonte rij kleine geschriften onder leiding van Koos Vorrink. No. 9: C. Werkhoven: Hoe het groeide. Een beknopte geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling van de sociaal-democr. arbeiders-partij in Nederland.
76440: - Gedenkboek 1918-1948 CBTB.
2772: - Elementary Learner's. The new Chinese-English dictionary.
14180: - Werk in uitvoering [Nieuwe bijbelvertaling].
14181: - Werk in uitvoering 3 Op weg naar de voltooide nieuwe bijbelvertaling.
65393: - Dienstreglement Afdeling II. Trein- en Rangeerdienstreglement. TRR.
42859: - Gedachten onder het werk: enige korte beschouwingen van G.W. Ovink, F.W.S. van Thienen, Hélène Wagenaar-Nolthenius.
42887: - Beschrijving van de Nederlandse Hervormde Kerk te Marssum.
45551: - Martin Monnickendam. Van de ondergang gered.
47638: - Deutsche Märchen aus dem Donauland.
56840: - Inzicht. Maandblad voor de vrije boer. Derde jaargang 12 numers. Compleet.
76832: - Spelregels van de Homas'sjoelbak.
62210: - Nieuwe banketbakkerij. Nederlandse vertaling van Neue Konditorei. Geillustreed maandblad. 24ste jaargang, 12 nummers compleet.
63846: - Reglementen der Nederlandsche Hervormde Kerk met aantekeningen. Uitgegeven op last van de Algemeene Synodale Commissie.
72561: - Noordzee; taal en letteren. Supplement Boekenweek 1998: het platteland.
28677: - Sushi en Sashimi. De geheimen van de sushichef als handleiding voor creatief koken.
60994: - Snoecks '74 Literatuur -kunst - film - toneel - mode - reizen.
7711: - Arsenal Rendsburg.
49983: - l'Agriculture aux Pays-Bas.
64767: - Marilyn Monroe und die Kamera. 152 Photographien aus den Jahren 1945 - 1962 und das berühmte Interview von Marilyn Monroe mit Georges Belmont. Vorw. von Jane Russell.
40107: - Catalogue of Fine Japanese Prints, Drawings and paintings. The Property of a Gentleman.
66799: - Onze Missiën in Oost- en West-Indië. Koloniaal Missie-Tijdschrift van de Indische Missie-Vereeniging. Feestnummer 1912-1922.
49972: - Kati Tuominen.
33027: - Indonesië het 13 000 eilandenrijk.
68185: - Archivos do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Vol. V.
68183: - Penguins Progress 1935-1960 Published on the occasion of the silver jubilee of Penguin Books..
49977: - Führer durch das Aquarium der zoologischen Station zu Neapel. Deutsche Ausgabe.
71185: - Jaar te kijk 1977. De Zilveren Camera.
37977: - Van Sabben Tile Auctions. Auction sale of tiles and related objects.
65390: - Storingsgids Treinstellen. Deel X Intercity Materieel (ICM).
63858: - Heinrich Heine als dichter. Bloemlezing. Met inleiding van Willem Kloos.
69998: - Lust & gratie. Lesbisch Cultureel Universeel Tijdschrift. Nummer 1 1997. nr. 53.
45539: - Aïda. Ikebana-Sogetsu 21.
49963: - Cornelius Rogge. Katalogusnummer 477.
71457: - Nederland in de 20e eeuw. Nederland in de jaren 1945-1970 .
23985: - Hors-d'oeuvre nieuwe stijl.
32426: - Schweitzer Volkskunst. Bauernmalerei.
39603: - Kaart van Midwolda uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39604: - Kaart van Loppersum uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
60751: - L'électrification du réseau du chemin de fer D'Orleans.
67311: - Commissie van Onderzoek inzake het Landelijk Comité van Verweer .
55369: - T.-Lautrec. essai sur Toulouse-Lautrec, par Francis Jourdain. Lautrec, peintre-graveur, par Jean Adhémar. avec un répertoire Lautrec et des notices analytiques par Jean Adhémar..
76733: - Almanak van het Leidsche Studentencorps. Honderdvijfentwintigste jaargang MCMXXXIX.
55454: - La Biennale di Venezia. XLI: Esposizione Internazionale d'Arte, Arte e Arti. Attualità e Storia..
62143: - Editie Collection d'Art.
63836: - Zendingsliederenbundel. Bewerkt voor vier-stemmig gemengd koor. Ook voor één zangstem met begeleiding van piano of orgel..
14203: - 50 + 50 = een eeuw.
23999: - Etenswaardigheden.
76839: - Arosa Sommersport-programm 1933.
55401: - Het verborgen rijk van Ming. De Chinese tuin van de Hortus Haren.
80835: - Twee eeuwen Brandt en Proost. Een bijdrage tot de geschiedenis van de Boekbinderij, de uitgeverij van bijbels en kerkboeken en den papierhandel in Nederland naar gegevens geput uit de archieven van J. Brandt & Zoon sinds 1742 en P. Proost & Zoon sinds 1842.
67294: - Gedenkboek van de afdeling Amsterdam van de Bond van Nederlandsche Onderwijzers. Tot opwekking voor de strijd en ter herinnering aan de leden.
22472: - Gedenkboek uitgegeven ter herinnering aan het 40-jarig bestaan van den Nederlandschen Bond van Jongelingsvereenigingen op gereformeerde grondslag 1888-1928.
43792: - Mariniers 1665 - 1965. Herdenkinstentoonstelling ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan van het Korps Mariniers.
76748: - Enquetecommissie Regeringsbeleid 1940-1945. Deel 2: Neutraliteitspolitiek / Vertrek van de regering / De eerste maanden in Londen (3 delen in 2 banden) Verslag, bijlagen, verhoren..
37900: - De biologisch-dynamische tuin.
30954: - Zo werkt een auto.
72554: - De Nederlandsche opera gevestigd te Amsterdam. Georges Bizet Carmen. Holland Festival 1954.
65976: - Neolithic site at Banpo near Xian.
76601: - Mixtamorfose; Gedenkboek ter gelegenheid van het 32e lustrum van Sociëteit Minerva.
47400: - Priskurant öfver Arabia Fabriks tillverkningar Fajans, Majolika och Äkta Porslin.
71183: - Jaar te kijk 1979. De Zilveren Camera.
68458: - Vereniging ter bevordering van Landbouw en Nijverheid te Leens 1841-1966.
12133: - World Aviation 1958.
65655: - GUP Magazine [Guide to Unique Photography]. Int. Renowed Photography Magazine (double issue), nr. 27.
49921: - Antonio Dias: Trabalhos, Arbeiten, Works 1967-1994.
49923: - Lamar Dodd: Retrospective Exhibition.
67887: - Spreuken en liedjes voor kinderen.
31200: - Neerlands Volksleven. Anansi - tori's. Jaargang 29 - 1979 - nummer 4.
65814: - De nieuwe staat. Handboekje over staatsproblemen.
65386: - Storingsgids Locomotieven en Locomotoren. Deel VI E-locomotieven serie 1100/1300.
65387: - Storingsgids Locomotieven en Locomotoren. Deel IX E-locomotieven serie 1600.
65382: - Stoomlocomotieven en tenders van de N.M.B.S. : Beschrijvende fiches.
67279: - De best verzorgde vijftig boeken van het jaar 1967. Jury-rapport en catalogus.
14268: - De Leidsche psalmen en gezangen.
67278: - De best verzorgde vijftig boeken van het jaar 1960. Verslag van de jury en catalogus.
80717: - Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek 76-82, 1992-1998.
43161: - Willem Bartel van der kooi.
14277: - Arbeiders aller landen vereenigt u! Wie is de eenige vijand van de Reaktie? De Kommunistische Partij! Communisten 5.
6943: - De evolutie van de mens. De speurtocht naar ontbrekende schakels.
79925: - Friso ten Holt. Overzichtstentoonstelling.
26115: - Vuursteen. Tijdschrift voor haiku, senryû en tanka. Zomer 1997 jaargang 17, nr. 2.
49669: - Zeven kleine vrienden. Bewerkt door Han G. Hoekstra.
71180: - Jaar te kijk 1983. De Zilveren Camera.
47653: - Schätze aus Museen und Sammlungen in Zurich.
74013: - Het Noorden in woord en beeld IV (bandtitel: 11e jaargang, no. 9, 17 mei 1935).
67194: - Het Weeshuis Prévost te Cempuis. Rapport van het onderzoek, ingesteld op last der vereenigingen De Dageraad, Afd. Amsterdam I v/h. Ned. Onderw. Genootschap en den Bond van Onderwijzers. Uitgegeven door bovengenoemde Vereenigingen.
51906: - La liturgie, ou formulaire des prieres publiques, Selon l'usage de l'eglise unie d'Angleterre et d'Irlande. Avec le pseautier et les XXXIX articles de foiicane.
48009: - Umeleckoprumyslové muzeum v Praze. Ceské uzité umeni 1885-1985. Ze sbirek umeleckoprumysloveho muzea v Praze. K stemu vyroci zalozeni muzea.
71175: - Jaar te kijk 1988. De Zilveren Camera.
71176: - Jaar te kijk 1987. De Zilveren Camera.
30734: - Pictorial Atlas of the Netherlands.
36032: - Möbel & Wohnraum. Meubles et aménagements intérieurs. Furniture and rooms.
60989: - Keranova II Keramiek van een nieuwe generatie kunstenaars en vormgevers. Ceramics of a new generation..
42587: - A modern Chinese-English Dictionary. Xiandai Han Ying Cidian.
78065: - Paadwizer (5 delen): Kleasterpad; Het Bildt; De strijd tegen het water in Noordelijk Oostergo; Eastergo, boerepleatsen; Franeker.
78069: - Reglement op het beheer en de bekostiging van Ferwerderadeels zeedijken; Reglement op het regelmatig en uit ééne hand slatten in het slijk buiten den zeedijk van ferwerderadeel ter bevordering van den aanslib en kwelder aanwas; Missive van Gedeputeerde Staten geleidende een door het dijkbestuur van Ferwerderadeel ingezonden ontwerp-reglement voor dat waterschap.
78095: - Nederland in vroeger Tijd. 18e eeuwse Beschrijving van Steden en Dorpen in Nederland. Historisch overzicht van Groningen. Deel XX-XXIV.
67274: - Die Zimmerwalder Bewegung. Protokolle und Korrespondenz. Herausgegeben von Horst Lademacher. II. Korrespondenz.
68359: - Kruiden voor de keuken. Zaaien, oogsten, gebruik.
63804: - Prix-courant illustr'e sw la société Genevoise pour la constriuction des instruments de physique et de mécanique.
50198: - Liedboek voor de kerken. 491 gezangen. Meerstemmige zettingen (koor- en orgeluitgave).
71177: - Jaar te kijk 1986. De Zilveren Camera.
42558: - Voor de lieve kleinen. Zes en dertigste jaargang.
59839: - Deventer vrij! 10 April 1945. Herinneringsalbum gewijd aan bezetting en bevrijding van Deventer. Ter eerbiedige nagedachtenis opgedragen aan hen, die hun leven offerden in den strijd van verzet en voor de bevrijding van stad.
64904: - Floralia. 62e jaargang, compleet in 26 nummers.
60993: - Snoecks '77 Literatuur -kunst - toneel - film - foto - reizen.
69286: - Moderne Kunst van toen in het Stedelijk van nu. 19e eeuwse Nederlandse schilderkunst uit de eigen collectie o.a. Schelfhout, Koekkoek, J. Israëls, Bosboom, Jongkind, de gebroeders Maris, Mauve, Weissenbruch, Breitner, Verster, Witsen en Toorop.
22158: - Het Noorden in woord en beeld III (bandtitel: 2e jaargang, no. 15, 9 juli 1926).
71174: - Jaar te kijk 1989. De Zilveren Camera.
69997: - Lust & gratie. Lesbisch Cultureel Universeel Tijdschrift. Winter 1996/1997. nr. 52.
80332: - Franklin D. Murphy Sculpture Garden: An Annotated Catalog of the Collection, 1978.
60992: - Snoecks '76 Literatuur -plastische kunsten - film - foto - mode - reizen.
71154: - World Press Photo 1993.
53534: - Burgerlijk procesrecht. Aanvullende literatuur.
38825: - Earebondel ta de tachtigste jierdei fan Dr. G.A. Wumkes op 4 septimber 1949. oanbean troch de Fryske Akademy.
63775: - Upper and Lower Case (U&lc): The International Journal of Typographics. Volume 15, no. 3.
39582: - Kaart van Termunten uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39583: - Kaart van 't Zandt uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
69727: - Nederland en Duitschland. Een keur van documenten, bijeenverzameld en toegelicht door een Nederlander.
56713: - Oeuvres complètes de Mesdames de La Fayette, de Tencin et de Fontaines, précédées de notices historiques et littéraires par MM. Etienne et A. Jay. Tome second.
79532: - Trier, Augustusstadt der Treverer; Stadt und Land in vor- und frührömischer Zeit.
42917: - Le prince Jean de Caraman Chimay 1890-1968.
42919: - Christa Biederbick-Tewes. Figuren.
42922: - Catalogus van etsen en houtsneden van Nieuwenkamp. Getekend en in hout gesneden aan boord van De Zwerver.
42921: - Reg Butler. The Tate Gallery.
42920: - Manzù Grafik 1970-1972. Staatsgalerie Moderner Kunst München 4 September 29 October 1972.
50011: - 1931 Almanach agenda de Benjamin.
49804: - De ervaren koetzier: (een vervolg van de volmaakte princelyke hoef-smidt, paarde-kooper en stal-meester;) Leerende de kunst van mennen; de kenisse van paarden en rytuigen, en wat omtrent het een en ander dient waargenomen te worden;....
49805: - Paardenkoopers-, pikeurs- en hoefsmits-zakboek. Aanwyzende hoedanig zijne paarden op reis te behandelen, en van welke genees-en hulpmiddelen zich, in ziekten en toevallen derzelven, met het beste gevolg, te bedienen, en wat in acht genomen moet worden ....
40079: - Blüten aus dem Senfkorngarten. Chinesische Farbholzschnitte.
40093: - Het landschap bij Hokusai.
56344: - Dreams of spring. Erotic art in China. From the Bertholet collection.
56700: - Die Greizer Schabkunstsammlung.
11912: - Turkse sprookjes.
50962: - Tehiliem. Twintig psalmen in de nieuwe bijbelvertaling met illustraties van Lika Tov.
39584: - Kaart van Nieuwolda uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39585: - Kaart van Zuidbroek uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39586: - Kaart van Zuidhoorn uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39587: - Kaart van Noorbroek uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39588: - Kaart van Bellingwolde uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
71491: - I.T. Een algemeen Nederlandsch technisch vademecum voor de Ingenieur-technicus.
27363: - De tuin. Nummer 21 najaar 2005.
77873: - Beschermde stads- en dorpsgezichten: Garnwerd, gemeente Ezinge.
77872: - Beschermde stads- en dorpsgezichten: Oostum, gemeente Ezinge.
39591: - Kaart van Sappemeer uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
56680: - Shanghai Museum Ancient Chinese Ceramics Gallery.
71153: - World Press Photo 1994.
56698: - Chronological Exhibition of Mezzotints from Von Siegen to Barney: Exhibited. By Grolier Club.
67258: - Gedenkboek ter herinnering aan het vijftig-jarig bestaan der arbeidsinspectie.
69350: - Alle de voornaamste gesigten van de wydberoemde stad Delft geleegen in de Provintie van Holland, vertoont in veertig afbeeldingen, naar het leeven geteekent, door Abraham Rademaker, en in het kooper gebragt door Leonardus Schenk..
56696: - Mezzotints from the Metropolotan Museum of Art.
56695: - Exhibition of English Mezzotints.
33979: - Het vibreerputje.
65657: - Panorama, geïllustreerd weekblad in koperdiepdruk. Nrs. 53 t/m/ 104.
58473: - In de ban van Benner. Overzichtstentoonstelling van schilderijen, gouaches en tekeningen van Gerrit Benner 1897-1981.
2813: - Selections from the Book of Songs.
63781: - Emigre 18. Type-site.
34518: - Alice's avonturen in het wonderland. Opnieuw verteld door Antoinette van Dijk.
56691: - Das Sommerpalais zu Greiz und seine Kunstschätze.
56689: - Englische Schabkunst aus dem Besitz der Kunsthalle zu Kiel.
11943: - Selections of English-Chinese bilingual humorous stories.
63779: - Upper and Lower Case (U&lc): The International Journal of Typographics. Volume 11, no. 1.
71161: - World Press Photo 1986.
71163: - World Press Photo 1984.
66693: - Marcus and Elizabeth Crahan. Collection of Books on Food, Drink and Related Subjects.
63778: - Upper and Lower Case (U&lc): The International Journal of Typographics. Volume 19, no. 1.
16556: - Reis naar het Einde van het Atelier. Tachtig Reizen Tachtig Ateliers.
56674: - Gunther Förg.
64200: - Ieder woord dat uit de mond van God voortkomt: meditatie- en gebedenboek. Dl. I: Van af Advent tot aan Drievuldigheidszondag; Dl. II: Van af Drievuldigheidszondag tot Advent .
63774: - Upper and Lower Case (U&lc): The International Journal of Typographics. Volume 22, no. 3.
63773: - Upper and Lower Case (U&lc): The International Journal of Typographics. Volume 11, no. 3.
65396: - Bedieningsvoorschriften Locomotieven en Locomotoren. Deel I. DE - Locomotieven en - Locomotoren. BdLL.
76558: - Au Pays du Mont-Blanc. 36 Vues.
56668: - Jetje bij de psycholoog. Een verhaaltje voor warhoofden.
43981: - Het leeskabinet. Mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen. Voor 1854 - eerste deel. Met platen.
71458: - Uit het duister naar het licht! Gedenkboek van de Algemeene Nederlandsche bond van arbeid(st)ers in het bakkers-, chocolade- en suikerwerkingsbedrijf 1894-1934. Uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan bestaan van de bond - 2 augustus 1934.
49779: - Teekenen M.O. Akten Ma tot en met Mk en O - Examen-opgaven 1913.
49783: - Prospectus van het rijksinstituut tot opleiding van teekenleeraren.
69344: - Gids voor Delft 1939.
33041: - Nederlandse buitenplaatsen en historische landschappen.
73846: - Marieken van Nieumegen. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door L. Debaene.
56659: - The Important Collectoion of Early English Mezzotints. The Property of the Late Martin Erdmann, Esq. Of New York, U.S.A. On Monday, November 15 and Tuesday, November 16, 1937.
57730: - Gek en wijs tijdens Seijss.
70850: - International Collection of Interior Design..
74743: - Titaantjes waren wij. Schrijvers schrijven zichzelf.
77251: - ANWB grote topografische atlas Utrecht / Groningen 1: 25.000.
69340: - Gids voor Delft 1939.
26582: - Erica Terpstra's logboek Europese kampioenschappen zwemmen, schoonspringen, waterpolo 20-27 augustus 1966.
69308: - Bar en Boos: De slechtste gedichten in de Nederlandse taal, gekozen en toegelicht door Wim Zaal.
50564: - Breien. De mooiste kleding en accessoires.
45722: - Cérémonies du Thé. Usages du Thé à travers le Monde.
69298: - Nieuwste Nederlandsche lyriek. Bloemlezing.
20078: - De honderd mooiste plekjes van Groningen en Drenthe.
45685: - Chinese landschappen.
69322: - Poesie. Een boekje vol poëzie samengesteld uit oude poesie-albums en speciaal voor deze uitgave gemaakte nieuwe verzen van de hand van Hans Andreus, J. Bernlef, Ces Buddingh, Jacob der Meistersanger, Judith Herzber, Tutger Kopland, Harriet Laurey, Nico Scheepmaker, Kees Stip, Mischa de Vreede en Jan Wit, voorafgegaan door een wijsgerige verhandeling van Drs. P. Ter gelegenheid van de Boekenweek 1972.
23775: - 23 bijbelstudies achtergrondinformatie. Het komt je niet aanwaaien.
56646: - Martin Schongauer zum 500. Todestag : [Ausstellung des Kupferstich-Kabinetts der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden im Albertinum zu Dresden vom 17. Februar bis zum 7. April 1991].
27811: - Panorama 45ste jaargang nrs. 14 tot en met 26.
27812: - Katholieke illustratie. 85ste jaargang, no. 40 tot en met 52.
77659: - De ramp in het Oosten van Nederland ten gevolge van den windhoos op 10 augustus 1925.
20092: - Universiteits-Lustrum 1937. Zomertentoonstelling Stedelijk Museum 26 juni tot 12 september.
68161: - Sammlung Tony Straus-Negbaur. Japanische Farbenholzschnitte des 17. bis 19. Jahrhunderts. Eingeleitet von Curt Glaser. Beschrieben von Fritz Rumpf.
67810: - Minimumtarief voor het berekenen van steendrukwerk voor leveringen in Nederland en koloniën, vastgesteld en binde3nd verklaard in de Algemeene Vergadering van 12 Februari 1918. Herzien en goedgekeurd door de Algemeene Vergadering van 28 April 1920.
71566: - Doolhof.
80393: - Verlagskatalog. Musik der neuen Generation. Katalog 65/66 .
56380: - Doubletten der Kupferstichsammlung Albertina in Wien : Englische Schabkunstbla?tter des XVIII. Jahrhunderts von Mac Ardell, Earlom, Val. Green, Rich. Houston, Ang. Kauffmann, John Smith, John Raphael Smith, W. Ward, Westall, Wheatley. Sammlung kostbarer Schabkunst-Portra?ts von und nach Sir Joshua Reynolds. Eine umfangreiche Kollektion von Kupferstichen von Francesco Bartolozzi : Franzo?siche Linienstiche des XVIII. Jahrhunderts von Bonnet, Boucher, Chardin, Demarteau u.a. Ausstellung 15.-19. November 1923. Versteigerung 20.-22. November 1923.
62153: - Dierendag 1970 en 1968.
27840: - The living theatre in Europe.
73619: - Het chanson de Roland.
56626: - Gids voor het Rijksprentenkabinet. Een overzicht van de verzamelingen met naamlijsten van graveurs en tekenaars.
69538: - Jan Altink 21 october 1885-6 december 1971.
16781: - China the United Nations and United States Policy. An analysis of the issues and principal alternatives with recommendations for U.S. policy.
47826: - Vrienden van de nederlandse ceramiek. Mededelingenblad 55..
65368: - De kinderen van Versteeg. Een bundel verhalen over de spoorwegen en spoormensen van Nederland voor, tijdens en na de spoorwegstaking 1944-'45.
76578: - General Map of Iran with Complete Details.
65588: - La foto sociale 1960-1983. (parte terza).
65592: - Fotobiennale Enschede. 1 t/m 15 september 1984. Amerikaanse en Nederlandse fotografie.
69730: - Rapport betreffende de universitaire opleiding der juristen, uitgebracht aan het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
80099: - Den ghecruysten Seraphim. Dat is het derde deel van het goddelick herte ofte de woonste Godts in het herte, en syne volmalcktheyt. .
39602: - Kaart van Middelstum uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39597: - Kaart van Beerta uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39598: - Kaart van Leens uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39599: - Kaart van Hoogkerk uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39601: - Kaart van Finsterwolde uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
55674: - Eindexamencatalogus 1990.
67152: - The Pushkin Memorial Museum - Appartement-Musée de Puchkine - Die letzte Wohnung Puschkins - La Ultima Vivienda de Pushkin.
52242: - Berne handmissaal voor zondagen en feesten afgestemd op het aandeel van het kristenvolk in de eredienst en gericht op persoonlijke beleving en aktieve deelname.
56603: - Biographical Notes of XVIII & XIX Century Mezzotinters, not mentioned in our two previous brochures. Notes on prominent Mezzotinters of the XVIII Century. Mezzotinto Engraving.
41098: - Het Vredespalies. Gedenkboek. Uitgegeven door de redactie van |"Vrede door recht" ten dage van de plechtige opening op 28 augustus 1913.
56605: - Oude Vlaamsche Graphiek - Verzamelde opstellen & Oude kunst en graphiek - Studies en aanteekeningen.
51911: - Plan du Nouveau Paris Monumental - Itinéraire pratique de l'étranger dans Paris.
45537: - Koreaanse kunst. Een tentoonstelling van Koreaanse kunstschatten in bruikleen afgestaan door de Koreaanse regering.
45505: - Recipes: The Cooking of China. Foods of the world.
71158: - World Press Photo 1989.
71160: - World Press Photo 1987.
69304: - Bloemlezing van de Russische poëzie. Samengesteld en vertaald door Marja Wiebes en Margriet Berg.
59230: - Moete ze d'r uut burgemeester? Drieënveertig Texelse volksverhaaltjes. Verzameld en opgeschreven door Femmy Witte en Theo Timmer.
18249: - Textielverkoop in de winkel.
48950: - Carlo Weidemeyer. Museo Communale Ascona 20 Mai - 8 Juli 1972.
32527: - August Sander.
67750: - Commercial Buildings. An architectural record book. Office buildings - Banks - Transportation buildings - Radio and TV buildings - Theatres.
76619: - A is een Aapje. Met oorspronkelijke platen van P.J. van Geldorp.
71155: - World Press Photo 1992.
37677: - Beelden in het Zuiderpark.
71156: - World Press Photo 1991.
62149: - Wie wat waar? Jaarboek 1942 van het Rotterdamsch Nieuwsblad.
62145: - Boschplangids. Uitgegeven ter gelegenheid van de Boschplan-Tentoonstelling in de Militiezaal, Singel 423 te Amsterdam..
69301: - Van Derzjavin tot Nabokov. Russische poëzie uit drie eeuwen.
45696: - Tractatus leoninophilosophicus.
73290: - Amstelodamum. Jaarboeken: 47, 49, 64, 68, 69-73, 82, 83, 86-100.
65359: - Amsterdam CS honderd jaar.
34460: - In Christo. Gebedenboek voor deze tijd, samengesteld door een nederlandse Kartuizer, Benoît du Moustier.
44119: - VIe Congrès International Technique et Chimique des Industries Agricoles Budapest (Hongrie) 1939. Comptes Rendus Tome II.
27810: - Panorama 44ste jaargang nrs. 14 tot en met 26.
71151: - World Press Photo 1996.
41506: - De Frankfurter Schule. Over haar sociologische en filosofische opvattingen.
62137: - Nouveau guide des mesureurs de corps d'arbres. Ouvragepar lequel on peut connaitre, sans savoir l'arithmétque, combien un arbre quelconquecontient de chevirons, etc. Edition Augumentée de nouveaux calcults.
71631: - Nog n Stieg vertelsterkes.
56582: - Jan Lievens. Ein Maler im Schatten Rembrandts.
11707: - Aziatische kunst 26ste jaargang no 1, maart 1996.
11709: - No one is safe.
45595: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1937. Deel LVIII.
45596: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1938. Deel LIX.
28333: - Bulgarian Graphic Artists of Today/Zeitgenössische bulgarische Graphiker.
76562: - Thüringen. Eine Sammlung von 80 Ansichten vom Thüringer-Wald und Umgebung.
45715: - L'Encre de Chine dans la Calligraphie en l'Art Japonais Contemporains. Exposition Circulaire pour L'Europe.
76066: - Werk und Wirken Paul Tillichs. Ein Gedenkbuch. Mit der letzten Rede von Paul Tillich und Beiträgen von: Theodor W. Adorno, Ernst Bloch, Walther Braune, Otto Haendler, Eduard Heimann, Ingeborg C. Henel, Max Horkheimer, Peter Lreysig, Wolf-Dieter Marsch u. a. .
63782: - Upper and Lower Case (U&lc): The International Journal of Typographics. Volume 24, no. 2.
67925: - City Lights Pocket Poets Anthology.
60953: - Het grote boek met vis & zeevruchten.
12187: - The Intava World.
71171: - De Zilveren Camera 1992.
45713: - Orientations. A discovery of Asia and the Pacific. Nov 1973.
38277: - Chinese acrobatics L'acrobatie chinoise Akribati ya Kichina.
48105: - Meinard Woldringh.
65335: - Spoorwegkaart van Midden-Europa. Dienstregeling van 2 october 1927.
30534: - Electro inmaakboekje.
43150: - Sal Meijer. Met een inleiding door Hans van Straten.
43151: - Portretten geschilderd door P.M. Slager 1841 - 1912.
68537: - RWN. Waarom Radio Werkend Nederland.
79995: - Nederlandse tekeningen omstreeks 1600. Netherlands drawings circa 1600. in het / in the Rijksmuseum.
71634: - Akkrumer Almenak. Utjown fan M. Bakker.
73352: - Neêrlands bibliotheek. Oorspronkelijke schetsen en novellen van hedendaagse auteurs. Deel 1 t/m 6.
64689: - Cursus voor de practische toepassing der psychische wetenschappen. III, Hypnotisme, mesmerisme, helderziendheid, suggestieve therapie enz..
20164: - H.F. van Peer een Gorcumer die historie schreef.
2017: - De vertelsituatie en de hoofdmotieven in de Anton Wachter cyclus van S. Vestdijk.
2018: - De Gids. 132ste jaargang. A.L. Constandse zeventig jaar.
23790: - China Information. Vol XI, No.2/3 (autumn/winter 1996-1997) Perspectives on Mao and the Cultural Revolution.
80184: - Inventaris van het archief der Haagsche broederschap van Sint Joris; Het archief van het klooster in het land van Stein; Verslag omtrent de archieven der Ambachts- en Polderbesturen in Rijnland; Het archief der heerlijkheid Heerjansdam; Inventaris van de bescheiden afkomstig van den luitenant-admiraal-generaal Michiel Adriaanszoon de Ruyter en van eenige andere leden zijner familie; Inventaris eener verzameling stukken afkomstig van de familie Hogendorp; .
77721: - Fotoboek van de plaatsen Zuidhorn, Briltil, Noordhorn, Enumatil, Aduard, Den Ham, Den Horn en Dorkwerd..
80233: - De dagen onzer jaren. Een roman van Piet Korthuys: Ga uit uw land. Alsmede een kroniek in foto's en tekst van hetgeen in ons land en in de wereld gebeurde in het jaar 1 oct. 1953 - 30 sept. 1954.
80234: - De dagen onzer jaren. Een roman van G. van Veldhuizen: De zebra in de serre. Alsmede een kroniek in foto's en tekst van hetgeen in ons land en in de wereld gebeurde in het jaar 1 oct. 1954 - 30 sept. 1955.
80235: - De dagen onzer jaren. Een roman van Rudolf van Reest: In dit uur. Alsmede een kroniek in foto's en tekst van hetgeen in ons land en in de wereld gebeurde in het jaar 1 oct. 1952 - 30 sept. 1953.
29182: - Utrillo 16 beautiful full color prints.
48079: - Juul.
71152: - World Press Photo 1995.
72938: - Deli-Batavia Maatschappij 1875-1925.
54824: - Tongyong Han Ying Cidian / General Chinese-English Dictionary.
56148: - De wereld van het zwart en wit.
80783: - Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek 94.
66691: - Bibliothèque Pierre Orsi. Cuisinier a Lyon (Troisieme partie).
42556: - Voor de lieve kleinen. Zeven en dertigste jaargang.
42654: - Tredicino.
42653: - Pollicina.
58430: - Playboy Deutschland. The playmates of the decade.
52197: - An Exhibition of Masterpieces of Ukiyo-E by the Japan Ukiyo-E Society at Shirokiya, Nihonbashi, Tokyo April 5-10, 1963. Ukiyo-E Art. Nrs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
52198: - Die Jadelibelle. Roman. Aus dem Chinesischen verdeutscht von Franz Kuhn.
32555: - Selected Pieces. Allard Pierson Museum. Archaeological collection of the University of Amsterdam.
20198: - Elementary Chinese part 1 and 2.
63692: - Voor de practijk. No. 3. Rondschrift. Vervolg van den cursus in 2 nrs. Ten dienste van Zelfstudie, herhalings- en H. B. scholen, enz. Soennecken's Pennen.
58451: - De toekomst van het Waddengebied. Verslag van waddencongres 18 April 1968.
29481: - Planten.
36501: - Vegetarisch. Quick & Tasty.
66146: - Het christelijke Oosten. Verhandelingen over de geschiedenis en het Godsdienstig leven van de Oostersche kerken (10 delen compleet) I De breuk tusschen Oost en West; - II De Groote Bloei; III Groeiend wantrouwen; IV Na de scheiding; V Kerkelijk leven in het Oosten; VI De Heilige Ikonen; VII Theotokos; VII De Eeredienst van het Oosten; IX Hereenigingspogingen in verleden en heden; X Hereenigingswerk in Nederland.
36419: - Sprookjes van Andersen.
36420: - Amsterdam. Zijn maatschappelijk en economisch leven.
27441: - Soldatenverzet politionele akties Indië '48-'49.
27440: - Soldatenverzet politionele akties Indië '48-'49.
71150: - World Press Photo 1997.
71148: - World Press Photo 1999.
71149: - World Press Photo 1998.
71142: - Corporate Photography Showcase One.
71144: - World Press Photo 2003.
71146: - World Press Photo 2001.
17350: - Kunstschatten uit Wenen. Meesterwerken uit Oostenrijk. Catalogus met 84 afbeeldingen.
77677: - De grote Times wereldatlas.
65449: - Op de rails. 55e jaargang, 1987, nrs 1-12 (compleet).
73018: - Holland in de dertiende eeuw. Leven, wonen en werken in Holland aan het einde van de dertiende eeuw.
71542: - Groningen pretstad. Almanak.
80429: - De best verzorgde boeken 1992. The best book designs.
24136: - Meesters van de spotprent. Van Daumier tot Steinberg.
41309: - Eldorado. Homosexuelle Frauen und Männer in Berlin 1850-1950. Geschichte, Alltag und Kultur.
41311: - Perspektief no 34.
46152: - Finse vorm.
32583: - Fris, fit en gezond. Genieten van een evenwichtige maaltijd.
71672: - Magische optica. Toverlantaarns, kijkdozen en andere evrmakelijkheden.
56499: - La Chalcographie du Musée du Louvre. Extrait du catalogue général, 590 gravures..
31142: - Foods that harm, foods that heal.
49622: - Het gulden boek voor de tuberculeuse kinderen. Omslag en bandversiering van J.B. Heukelom. Typografische verzorging van J.G. Veldheer.
49616: - Il gatto con gli stivali.
63119: - Books from British Private Presses / Boeken Van Britse Private Presses, van William Morris tot heden.
54533: - Van oorlog en vree. Gedenkboek voor den Vrede van Munster 1648-1948.
16799: - Groeten uit de Kosmos. Buitenaards gevaar: feit of fictie?.
16801: - Hoogspanning. Elektrisch spektakel in Museum Boerhaave.
16802: - Museum Boerhaave. Deel 2 Volume 2.
16814: - Gerijpte kunst. Heropening Gemeentemuseum van 's-Gravenhage.
29969: - Zijn de oliebollen klaar?.
60875: - Spoor naar '75. Plan voor de toekomst van de NS in de Nederlandse samenleving in de jaren 1970 - 1975.
58423: - Souvenirs de vingtieme siecle.
48282: - De beweging van Vijftig. Schrijversprentenboek..
51780: - Waar vond je ooit een fijner instrument... Dichterbij bundel met werk van lezers van de Drents-Groningse pers.
18231: - Paper Cut in China. The twelve symbol animals.
72509: - Gulden woorden van 't edel voorgeslacht over de Vrije Universiteit.
72508: - De Vrije Universiteit. Uit deernis met uw smaad.
44809: - Ontwerpen in Rijnmond. Design in Rijnmond.
40696: - Ons koninkrijk in Amerika West-Indië.
78554: - Klei. 5e Jaargang. Orgaan der Vereeniging van Nederlandsche Baksteenfabrikanten.
71178: - Jaar te kijk 1985. De Zilveren Camera.
11236: - Fries Museum. Nederlandse Musea II.
11237: - Jeff Koons. Easyfun-Ethereal.
80427: - De best verzorgde boeken. The best book designs 1991.
71778: - Mita Arts Catalogue no 21.
71779: - Hiroshige.
55464: - Eindexamencatalogus 1990. Academie Minerva RHG. Afdeling Beeldende Kunst en Bouwkunst.
76482: - Louis Armstrong Original, Vintage, Concert Program, London Palladium, London, England, July 25th, 1932.
73342: - Onderzoek en phantasie, Gesprek op den Drachenfels, Het proza. Met eene voorrede van W.P. Wolters. Herzien door P.A.A. Boeser.
65641: - Fotografie van de 20e eeuw. Museum Ludwig Keulen.
71167: - World Press Photo 1978.
62576: - Doctorus Johannis Fausti, Das älteste deutsche Faustspiel in 4 Akten nebst einem Vorspiel. bearbeitet miet 4 Szenenbildern von der Auffühurung des Marionetten - Theaters Münchener Künstler..
37257: - Granta The Magazine of New Writing 53. News: Scoops, Lies and Videotape.
74929: - Épis et faîtages.
18241: - De fabricage van textielproducten. Het spinnen, weven, appreteeren en verven.
45612: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1954. Deel LXXV.
16816: - 150 Tekeningen uit vier eeuwen. Uit de verzameling van Sir Bruce en Lady Ingram.
64628: - Kabouterkrant. Gemeenteblad van kabouterstad Amsterdam. Jaargang 1, nr. 2.
63660: - Crazy Kings & Jovial Friars.
71558: - Leith-Built Ships on War Service Being the War-time History of the Firm Henry Robb Ltd..
60909: - Asterix en de kernsentrale... of het recht van de sterkste.
16817: - Religieuze volksprenten uit de Middeleeuwen.
74450: - Waarom worden mannen kaal? 101 slimme vragen.
70727: - Kriegsgefangene 1914/18. Auf Grund der Kriegsakten bearbeitet beim Oberkommando der Wehrmacht.
30768: - Cartes et figures de la terre.
65281: - Korte geschiedenis van een Gelders streekvervoerbedrijf. 70 jaar Geldersche Tramweg-Maatschappij. 27 juni 1951.
77271: - Kleur.
67268: - Protokolle der sozialdemokratischen Arbeiterpartei. Band 1 (Eisenach 1869-Coburg 1874; Band 2 (Gotha 1875 - St.Gallen 1887).
67176: - Biblia dat is de gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonijken boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche tale getrouwelijk overgezet. Door last van de hoog mog heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Sinode Nationaal gehouden in de jaren 1618 en 1619.
67683: - Wol wasschen. Persil zelfwerkend wasmiddel.
56439: - Meisetr der Graphik. Herausgegeben von Dr. Hermann Voss Bd VII. Hendrick Goltzius.
62754: - Edinburgh and Its College Printers. Specially Printed for the Visit of The Wynkyn De Worde Society.
42171: - Nederland's Patriciaat. Genealogieën van bekende geslachten. 89e jaargang 2005.
33147: - In Skreach mei apels. Brieven fen in jonge boer en in jonge boerinne.
33152: - Fashion Design 1850 - 1895.
37255: - Granta The Magazine of New Writing 55. Children: Blind, Bitter, Happiness.
37254: - Granta The Magazine of New Writing 56. What happened to us.
42593: - The Japan of today.
67169: - Engeland in oorlog. Voor de gewaarborgde rechten van kleine naties. Getrouwe en onverkorte vertaling van het Engelsche witboek.
52145: - Bringing a case to the European Court of Human Rights - a practical guide on admissibility criteria. With a foreword by judge Egbert Myjer.
75859: - Essai d'un histoire raisonnée de la philosophie païenne. I: les présocratiques; II: Platon-Aristotle; III: La philosophie hellénistique les néo-platoniciens.
45451: - Chinaporzellan. Sammlung L. Nock und anderer Besitz (Lempertz-Auktion 523).
45456: - International Arts Festrival Europalia . China. ExpoBook 8 oktober 2009-14 februari 2010.
45458: - Oude Chinese kunst uit het Museum für Ostasiatische Kunst te Berlijn.
33713: - Ingeprente beelden. Schoolplaten uit eigen collectie. 31 maart - 23 augustus 1996.
56420: - Dieux et Heros. Cabinet des estampes Musee d art et d histoire Geneve, 7 avril - 1er octobre 1978.
74336: - Van London tot Libau. Pakhuizen in Groningen.
65997: - Amstel bier. Extra gehopt, beter gebrouwen! Hoe uw glas bier tot stand komt.
80023: - Exposition Picasso 1970-1972 : 201 peintures..
22954: - Foto '84 Amsterdam.
28573: - Tapas.
53356: - Almanak van het Leidsche Studentencorps. Honderdvierendertigste jaargang MCMLII.
60886: - 10 jaar Stibans.
42545: - Handleiding. Kennis der natuur. Schoolboek. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
37839: - 80e Rassenlijst voor Landbouwgewassen 2005. 80th list of varieties of field crops 2005.
37837: - 78e Rassenlijst voor Landbouwgewassen 2003. 78th list of varieties of field crops 2003.
31229: - Hollandse schilderijen uit Franse musea. Tentoonstelling georganiseerd met medewerking van Réunion des Musées Notionaux.
77903: - Bulletin van de Kon. Ned. Oudheidkundige Bond. Excursienummer. Juni 1966. Groningen.
65289: - Sporen door het Noorden.
39056: - Avantgarde Design. 30 postcards.
36903: - Zelfkeur. Bloemlezing uit het werk van een aantal Letterkundigen. Tweede reeks, eerste bundel..
23791: - China Information. Vol XII, No.1/2 (summer/autumn 1997) Hong Kong State and Society Under Colonial Rule.
23792: - China Information. A Quarterly Journal on Contemporary China Studies. Supplement to Vol IX, No.1 Summer 1994.
73980: - The Magnificent Botanical Library Of The Stiftung Fur Botanik Vaduz Liechtenstein Collected By The Late Arpad Plesch Part 3 Q-Z and addenda. Auction Catalogue.
39448: - Nationale liederen. Huwelijk Z.K.H. Prinses Beatrix de heer Claus von Amsberg.
71263: - Amsterdam Nederland.
71264: - Bureau van statistiek der gemeente Amsterdam; Statistisch zakboekje.
56387: - Antwerp Drawings and Prints 16th-17th Centuries; an Exhibition Organized by the City of Antwerp.
10053: - Gaande onze weg.. Verhalen van vrouwen - nu, en in de bijbel.
36523: - Stadsbeeld in beweging I.
77132: - Nieuwenhuis' woordenboek van kunsten en wetenschappen, herzien, omgewerkt en vermeerderd tot verspreiding van kennis en bevordering der beschaving onder alle standen, door Nederlandsche geleerden.
51918: - Het Nieuwe Testament, of Alle Boeken des Nieuwen Verbonds onzes Heeren Jezus Christus ....
74196: - Burenstreiche: Der Transvaalkrieg in der Karikatur. Mit 101 Karikaturen nach den berühmtesten Karikaturisten aller Länder.
74197: - Neue Burenstreiche - Der Transvaalkrieg in der Karikatur aller Volker mit 169 Karikaturen nach den berühmtesten Karikaturisten aller Länder.
67884: - Set of 3 paper maps (Oost-, Midden- en West-Java ) Shell Wegengids.
54080: - Early Russian painting, Recent Discoveries.
76563: - Wiesbaden. 30 Ansichten nach photographischen Aufnahmen.
71169: - De Zilveren Camera 1994.
60231: - Met een kwartje de wereld rond... Geld en goud in het jeugdboek. Een keuze uit de verzameling van de Stichting Kinderboek-Cultuurbezit.
58399: - Andrei Xadorine.
67711: - Poppen en dieren I. Patronenblad.
80426: - De best verzorgde boeken 1988. The best book designs.
28973: - Aedem Sed Aliter. Achtergronden en perspectieven van de herbouw van Mutua Fides.
65236: - 25ste verjaardag van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen.N.M.B.S 1926 - 1951.
24379: - More than twice 55 Community Songs.
56369: - De kracht van het woord 5.
71959: - Lifelines How a Tibetan Monk Survived Twentyfour Years of Imprisonment.
43102: - Wonen in de wijde wereld. Een tentoonstelling van de stichting cultuurgeschiedenis van de Nederlanders overzee. 20 december 1963 tot 16 maart 1964.
43103: - Pieter Giltaij.
43104: - Willem de Kooning.
60874: - Spoor verder. Plannen voor de jaren tachtig.
57260: - Van den vos Reinaerde uitgegeven door C.G. Kaakebeen en Jan Ligthart. Opnieuw bewerkt door D.C. Tinbergen.
56361: - Willem Buytewech 1591-1624.
63628: - Ferguut. Uitgegeven met inleiding en aantekeningen door A.C. Bouman.
77652: - Beeld van het landschap in het Zuidelijk Westerkwartier. Deel 1: Hiërarchie van beelddragers.
60868: - Oververhitter locomotieven/ Locomotives à surchauffée/ Superheater locomotives/ Heissdampflokomotiven/ Locomotoras sobrecalentado/ Locomotive a vapore sursicaldato. System Wilhelm Schmidt.
79566: - De Decembermoorden in Suriname: Verslag van een ooggetuige. Met een nawoord van Chin A Sen.
74187: - Peter's zeurkalender 1999.
67684: - Zoekt u een hulp in de huishouding? Vuil verdwijnt .... waar Imi verschijnt.
39196: - Windrozen per bos. Een bloemlezing uit de windroos 1950 - 1955.
54086: - Exhibitions on the Occasion of the First International Congress of African Culture..
65637: - Take five!. Vijf jaar Huis Marseille.
56334: - Exposition le monde paysan d' Adriaen et Isack van Ostade, dessins, aquarelles et eaux-fortes de la fondation custodia collection Frits Lugt.
76747: - Enquetecommissie Regeringsbeleid 1940-1945. Deel 1: Algemene Inleiding; Militair Beleid 1939-1940 (3 delen in 2 banden) Verslag, bijlagen, verhoren..
69500: - Singel 262 - Zeventien dichters.
14232: - Atlas van de terreinen der protestantsche zending in Nederlandsch Oost- en West-Indië.
32515: - Welsh Recipes. A collection of the traditional dishes of Wales.
65635: - Je kostbaarste bezit.
56628: - Annuaire des ventes d'objets d'art 1953-1954.
65313: - Installations de sécurité. Chemin de fer Hollandais. Publié à l'occasion de l'Exposition Universelle de Paris.
67144: - Entwurf eines Gesetzes über die Berufserziehung der deutschen Jugend; aufgest. vom Jugendrechtsausschuß der Akademie für Deutsches Recht; Arbeitsberichte der Akademie für Deutsches Recht, Nr. 19.
73453: - Historisch album Groningen. Met prenten van stad en provincie uit het begin van deze eeuw.
67141: - De Indische regeling van de arbeidsovereenkomst. Gechiedenis van het Koninklijk Besluit van 12 Juni 1926 No.33 (Indisch Staatsblad No.335)..
29986: - Het een twee drie kookboek.
37260: - Granta The Magazine of New Writing 50. Fifty.
37259: - Granta The Magazine of New Writing 51. Big Men and (L.A. Women).
8854: - Op de uitkijk, aan het roer. Tien opstellen over het inspelen op veranderingen in de wereld, uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Van Nievelt, Goudriaan & Co. te Rotterdam.
60794: - Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij, 1839-1889.
60795: - Bahn & Reise. Bern, Lötschberg, Simplon. Ek-themen über die schweizerische BLS - Teil 1.
59820: - Jubileumboekje. Samengesteld ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Looschool & Jubileumboekje, 100 jaar Looschool 1912-2012.
54823: - Zhonghua Xiandai Wen Xuan (Selection of contemporary Chinese literature).
21890: - Castella. Algemene gids van de kastelen in de Benelux.
8577: - Fotojaarboek seizoen 1995-1996. De Nederlandse Opera.
28971: - Gids voor bezoekers van het Academiegebouw te Groningen.
63075: - Modern scribes and lettering artists. Vol. I & II.
72492: - Iemand moe(s)t het doen. Vijfenzeventig jaar VARA in beeld.
30953: - Louvre. Guide to the collections.
45248: - Mokuban to Togei. Porselein en Houtsnede.
45249: - Japanse kunst.
74614: - Drents genealogisch Jaarboek. 1994, 1995, 1996, 1998, 2001 & 2002.
76524: - Israël.
33249: - Huishoudhandigheidjes. Ruim 200 "eieren van Columbus" om met minder geld meer te doen in minder tijd. In en om uw huis. Bij de hand 18.
33248: - Korte handleiding voor het gebruik der meest voorkomende artikelen in Drogisterijen . . . ..
20595: - Jaarboek 1982/83 waarin opgenomen jaarverslag 1982.
20596: - Wieuwerd en zijn historie. De merkwaardige grafkelder. De geschiedenis der Labadisten. Het leven van Anna Maria van Schuurman.
65269: - Historie herleeft - van GOLS naar MBS. Gedenkboek 25-jarig bestaan.
65272: - Vernieuwen en veranderen. Vervoer en vervoerbedrijf van Amsterdam in de periode 1945 - 1980.
36637: - Hachette World Guides Athens, Corinth, Mycenae, Delphi.
36638: - Hachette World Guides Portugal, Madeira, Azores.
49490: - Grafisch Nederland 1975. Terug naar het natuurlijke.
49491: - Drukkersweekblad en autolijn 1968.
31356: - Chocolade volgens Cote d'Or.
49484: - Grafisch Nederland 1974.
23715: - The Museum of London.
37223: - Familiewoordenboek. Van Aardje naar zijn vaartje tot Zwart schaap.
34892: - Kant, kunstambacht/Spitzen, Kunsthandarbeit.
34887: - Van oude naar moderne kant. Catalogus.
34893: - Kanttentoonstelling.
34894: - Kant in de kerk.
30024: - Een Halve Eeuw. Gedenkboek van de Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond 1886-1936. Uitgegeven ter gelegenheid van de herdenking van het vijftig-jarig bestaan 17 Januari 1936.
64132: - Uitlegging van de wijdberoemde en vermaarde glazen, binnen de voorteffelijke en vermaarde St. Janskerk te Gouda. Ten dienste en gerief, zoo voor de inwoonders dezer stad, als voor de vreemdelingen, die dit konstig werk komen aanschouwen. Vermeerdert met veele schoone zinrijke vaarzen, opgesteld door voorname auteurs; en een gezang op aller glazen inhoud; nevens een verhaal van den brand derzelver kerk, in den jare 1552.
72383: - Beeldend kunstenaar Age Hartsuiker.
65247: - Nohab. Rollendes Material. Rolling Stock. Matériel roulant.
26701: - Bains de mer de Normandie du Tréport au Mont Saint-Michel. Guide pratique des stations Balnéaires.
45701: - De Facto Magazine d'Histoire de l'Art et d'Archeologie. Art et Erotisme. 1, 4 Janvier-Fevrier-Mars 1993.
45703: - Aussereuropäische Kunst Lempertz-Auktion 506.
45710: - Orientations. A discovery of Asia and the Pacific. Oct 1973.
45711: - Orientations. A discovery of Asia and the Pacific. Jan 1974.
28116: - Fish and Seafood. Over 100 delicious dishes with 50 lavish illustrations.
49483: - Grafisch Nederland 1978. ...en een tijd om te spelen.
28552: - A. Roland Holst.
74387: - Volkszangdag 1935. Kleine zangbundel voor het Nederlandsche volk.
62016: - Dichters omnibus deel 1 t/m 8.
56247: - Kunstauktion - Kupferstichsammlung Schloss E.., Ausländische Museums-Dubletten und andere Beiträge - seltene Graphik von Dürer / Rembrandt / Schongauer / Aldegrever / Baldung-Grien / Beham / Callot / Cranach / Falck / Hirschvogel / Hollar / Leyden / Meckenem / Nanteeuil / Ostade u.a. - Versteigerung am 6 bis 8. Mai 1929.
33589: - Prana. Uniek maandblad voor geestelijke wetenschappen en karakter-analyses. No. 1.
29199: - King Atlas Nederland voor school en toerisme.
28789: - Edo/Tokyo 400th anniversary project.
25102: - Popular Photography's Woman. 1969. An exciting insight into the world of beautiful women by the great photographers of our time.
38921: - Berlin.
37243: - Granta The Magazine of New Writing 67. Women and children first.
37240: - Granta The Magazine of New Writing 70. Australia: The New New World1. Shrinks.
37241: - Granta The Magazine of New Writing 69. The Assassin.
37242: - Granta The Magazine of New Writing 68. Love stories..
36140: - Speelfilm Encyclopedie.
64804: - Hope Photographs. With Essays By Robert Coles, Reynolds Price, and Lionel Tiger..
37247: - Granta The Magazine of New Writing 63. Beasts.
37245: - Granta The Magazine of New Writing 65. London: the lives of the city.
37248: - Granta The Magazine of New Writing 62. What young men do.
37239: - Granta The Magazine of New Writing 71. Shrinks.
37238: - Granta The Magazine of New Writing 72. Overreachers.
37237: - Granta The Magazine of New Writing 73. Necessary Journeys.
63603: - Naaman Prinche van Syrien. Een rederijkersspel uit de zestiende eeuw.
59810: - Te voet over de Veluwe.
77205: - Het Amsterdamse bos.
76567: - Carl Flemmings Generalkarte No.13: Hannover, Oldenburg, Braunschweig, Lippe, Hamburg, Bremen und Lübeck. Entworfen von F. Handtke.
76566: - Album Von Berlin Charlottenburg Und Potsdam. 5 Grosse Panoramen Darunter Ein Fabriges Und 131 Ansichten Nach Naturaufnahmen in Photographiedruck .
69230: - Kijk, Willem Elsschot. De schrijver in beeld.
65226: - Acher de schermen. Jaargang 4, nrs. 1, 2, extra editie febr. Jaargang 5, nrs. 1, 2-3. Jaargang 6, extra editie. Jaargang 7, nrs. 1-2, 3-4. Jaargang 8, nrs. 1-2, 3-4. Jaargang 9, nrs. 1-2, 3. Jaargang 10, extra editie. Jaargang 11, extra editie. .
4739: - Die Erotik im Fernen Osten. Herausgegeben von Lo Duca. Welt des Eros.
63583: - The Bulletin of the Society for Italic Handwriting.
57588: - Lyonel Feininger: Vom Sujet Zum Bild.
17464: - Krödde. Grunneger Tiedschrift nr 95 haarfst 2005.
17466: - Krödde. Grunneger Tiedschrift nr 96 winter 2005.
17467: - Krödde. Grunneger Tiedschrift nr 93 veurjoar 2005.
17468: - Krödde. Grunneger Tiedschrift nr 94 zummer 2005.

Next 1000 books from Bij tij en ontij . . . .

5/30