Bij tij en ontij . . . .
Hoofdstraat 26, 9977RD Kloosterburen, The Netherlands.            Email: bijtijenontij@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
59736: CORTÁZAR, JULIO - De mierenmoordenaar.
59732: CORTÁZAR, JULIO - Een man die hier rondhangt en andere verhalen.
59731: CORTÁZAR, JULIO - Brief aan een meisje Parijs.
59734: CORTÁZAR, JULIO - 62-bouwdoos.
50275: CORTE, JULES DE - Liedjes. Ingeleid door S. Carmiggelt.
53853: CORTI, MARIA - Alleen de levenden tellen de jaren. Vertaling J.A. Verhaart-Bodderij.
4372: CORVER - Voetballiefde is...
21672: CORVEZ, MAURICE - Structuralisme.
32940: COSENTINO, PETER - Creatief Pottenbakken.
59056: COSENTINO, PETER - Pottenbak technieken. Compleet overzicht van pottenbakkerstechnieken met gedetailleerde stap-voor-stap aanwijzingen.
12391: COSER, LEWIS A. AND BERNARD ROSENBERG - Sociological Theory. A book of readings.
8837: COSIN, B.R. , I.R. DALE, G.M. ESLAND, D.F. SWIFT - School and society. A sociological reader.
39568: COSMOPOLIET - Naar Amerika: verzameling van gegevens betreffende land en volk der Vereenigde Staten van Noord-Amerika, ten dienste van hen die zich aldaar willen vestigen.
61630: COSSE, PIET C. - 50 Jaar typograaf.
51471: COSTA, ISAAC DA - Beschouwing van het tweede boek van Lucas genaamd Handelingen der Apostelen.
54111: COSTA, J.F. DA - Precolumbiaans aardewerk van de centrale Andes uit de collectie van J.F. da Costa Rotterdam.
4115: COSTA LIMA, JOSÉ - Het boekje van de port.
63600: COSTA, ISAÄC DA - Hagar de slag bij Nieuwpoort.
21711: COSTA, ISAÄC DA - Dichtwerken (drie delen).
47422: COSTAIN, LYNDEL - Handboek supernutriënten.
55765: COSTANTINO, MARIA - Het knopen handboek.
10342: COSTELLO, MARK - Geheime mensen.
15782: COSTELLO, PETER - Jules Verne. De man die de toekomst uitvond.
52006: COSTER, CHARLES DE - De legende en de heldhaftige vroolijke en roemrijke daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderenland en elders.
52007: COSTER, CHARLES DE - Tijl Uilenspiegel (de grootste schelm aller tijden).
31280: COSTER, CHARLES DE - Tijl Uilenspiegel.
61756: COSTER, H.P. - Verzameling Dr. C. Hofstede de Groot. Schilderijen en teekeningen van Nederlandsche meesters, hoofdzakelijk uit de 17de eeuw. Geschonken aan de Gemeente Groningen..
10340: COSTER, DIRK - Schetsboek.
10704: COSTER, CHARLES DE - Ulenspiegel und Lamm Goedzak. Die fabelhafte Geschichte ihrer heldenmütigen, luftigen und rühmlichen Abenteuer in Flandern und andern Orts.
5042: COSTER, DIRK - Menschen, tijden, boeken.
21453: COSTER, CHARLES DE - Smetse Smee. Légende Flamande.
26074: COSTER, CHARLES DE - Le Folklore Brabancon. Commémoration Charles De Coster (Numéro spécial). Le Folklore dans l'oeuvre de Charles de Coster.
47357: COSTER, CHARLES DE - Tijl Uilenspiegel. Zijn legende, alsmede de heldhaftige, koddige en roemruchtige avonturen door hem en Lamme Goedzak beleefd in Vlaanderenland en elders. Vertaald en ingeleid door Theun de Vries.
47351: COSTER, DIRK - Brieven 1905-1930, 1931-1949, 1950-1956. Verzamelde Werken. Verzorgd door Henriëtte L.T. de Beaufort.
28492: COSTER, DIRK (BIJEENBRENGER EN INLEIDER) - Nieuwe geluiden. Een keuze uit de hedendaagsche poëzie.
47047: COSTER, CHARLES DE - Uilenspiegel. De legende en de heldhaftige, vrolijke en roemruchte daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderenland en elders.
53246: COSTER, CHARLES DE - De legende en de heldhaftige vroolijke en roemrijke daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderenland en elders. In het Vlaamsch vertaald door Richard Delbecq (proza) en Rene de Clercq (liederen).
52004: COSTER, CHARLES DE - Het vrolijke en roemruchte leven van Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen opnieuw verteld door Jan Mens.
52008: COSTER, CHARLES DE - Het vermakelyk leven van Thyl Uylenspiegel met al zijne grappen, kluchten enz..
52003: COSTER, CHARLES DE - De legende en de heldhatige vrolijke en roemrijke daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderenland en elders.
52002: COSTER, CHARLES DE - De legende van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderenland en elders.
63598: COSTERS, S. - Boere-klucht van Teeuwis de Boer, en men juffer van Grevelinckhuysen.
64203: COSTERUS, FLORENTIUS - De geestelijke mensch, in zijn begin, voortgang en einde. Voorgesteld in Twee en zestig Leerredenen, door Florentius Costerus, in leven Predikant te Hoorn. Met welgelijkend Portret. Eerste deel. Met een aanbevelingswoord van den weleerw. zeergel. heer J.W. Felix, predikant te Nieuwe Tonge.
32813: COSTIN, STANLEY E.A. - Vijftig in veertig. Modebeurs Amsterdam.
40530: COTT, HUGH B. - Looking at Animals. A Zoologist in Africa.
49500: COTTAAR, JAN - Het sportboek voor de jeugd.
30410: COTTAAR, JAN - 10x Tour. Ervaringen met en zonder microfoon in de Tour de France.
30407: COTTAAR, JAN - De troostprijs is een gele trui.
30409: COTTAAR, JAN - Finish in Parijs... De geschiedenis van de Tour de France in feiten en cijfers.
23329: COTTENJÉ, MIREILLE - Eewige zomer.
23323: COTTERELL, ARTHUR , YONG YAP - Das Reich der Mitte. 5000 Jahre Geschichte und Tradition des Alten China.
2577: COTTERELL, ARTHUR - China. A concise cultural history.
35605: COTTERELL, ARTHUR - Der Erste Kaiser von China. Der grösste archäologische Fund unserer Zeit.
17784: COTTERELL, ARTHUR - The First Emperor of China. The story behind the Terracotta army of Mount Li.
29238: COTTERILL, H.B. - Oud Hellas, zijn kunst, letterkunde en wijsbegeerte in verband met zijn staatkundige geschiedenis van de oudste tijden tot aan Alexander de Groote.
27300: COTTRELL, LEONARD - Verdwenen steden.
6964: COTTRELL, LEONARD - Het tweestromenland der Mesopotamiërs.
2564: COTTRELL, LEONARD - De bergen van pharao. 2000 jaren pyramide-onderzoek.
52726: COUDERC, JEAN-MARY - A Village in France: Louis Clergeau's Photographic Portrait of Daily Life in Pontlevoy, 1902-1936.
31111: COUDERT, JO - Katten wijsheid.
30278: COUËDEL, NOËL - Maertens, van uitdager tot kampioen.
8836: COULSON, MARGARET AND DAVID S. RIDDEL - Sociologie een andere inleiding.
12886: COULSON, MARGARET & CAROL RIDDELL - Sociologie. Een andere inleiding.
53258: COULTRE, EVA-ANNE LE - Echte boer zoekt dito vrouw. Liefde in tijden van media.
27349: COUMANS, WILLEM K. (INLEIDER) - Mijn land is een gedicht. Schoonheid van de mijnstreek in poëzie en kleurenfoto's.
61583: COUPERUS, LOUIS - Korte arabesken.
61578: COUPERUS, LOUIS - Antiek toerisme. Roman uit Oud-Egypte.
61575: COUPERUS, LOUIS - De ode.
61572: COUPERUS, LOUIS - Een lent van vaerzen.
48182: COUPERUS, LOUIS - Antiek toerisme. Een roman uit oud-Egypte.
61573: COUPERUS, LOUIS - God en goden.
61123: COUPERUS, LOUIS - Volledige werken, deel 1 t/m 50.Onder redactie van Karel Reinders, Ernst Braches, Jan Fontijn, Marijke Stapert-Eggen & H.T.M. van Vliet, met medewerking van Oege Dijkstra.
53174: COUPERUS, LOUIS - De Komedianten.
3866: COUPERUS, LOUIS - Majesteit. Eerste deel.
56786: COUPERUS, LOUIS - Verzamelde werken II: Noodlot; Extase; Majesteit; Wereldvrede; Hoge troeven; Reis-impresies.
61577: COUPERUS, LOUIS - Williswinde.
42436: COUPERUS, LOUIS - Hooge troeven.
56837: COUPERUS, LOUIS - Van oude mensen, de dingen die voorbij gaan.
4232: COUPERUS, LOUIS - Majesteit. Tweede Deel.
11473: COUPERUS, LOUIS - Aan den weg der vreugde.
21774: COUPERUS, LOUIS - De boeken der kleine zielen.
10360: COUPERUS, LOUIS - Fidessa.
10367: COUPERUS, LOUIS - Legenden van de blauwe kust.
10368: COUPERUS, LOUIS - Legenden van de blauwe kust.
10369: COUPERUS, LOUIS - Legenden van de blauwe kust.
10370: COUPERUS, LOUIS - Legenden van de blauwe kust.
10371: COUPERUS, LOUIS - Het zwevende schaakbord.
10378: COUPERUS, LOUIS - Korte arbesken.
10380: COUPERUS, LOUIS - Antiek toerisme. Een roman uit oud-Egypte.
12067: COUPERUS, LOUIS - Antiek toerisme. Een roman uit oud-Egypte.
47130: COUPERUS, LOUIS - Metamorfose.
61580: COUPERUS, LOUIS - Reis-impressies.
10381: COUPERUS, LOUIS - Antiek toerisme. Een roman uit oud-Egypte.
50306: COUPERUS, LOUIS - Babel.
50305: COUPERUS, LOUIS - De verliefde ezel. De ode.
61576: COUPERUS, LOUIS - Eline Vere. Een Haagsche roman.
61582: COUPERUS, LOUIS - Eene illuzie.
4719: COUPERUS, LOUIS - Williswinde.
60247: COUPERUS, LOUIS - Iskander. De roman van Alexander de Groote. Tweede boek.
61581: COUPERUS, LOUIS - Aan den weg der vreugde.
61574: COUPERUS, LOUIS - Extaze.
60223: COUPERUS, LOUIS - De boeken der kleine zielen: I. De kleine zielen; II. Het late leven; III. Zielenschemering; IV. Het heilige weten.
55468: COUPERUS, LOUIS - Van en over Alles en Iedereen IV. Van en over mijzelf en anderen. Tweede bundel I & II.
55469: COUPERUS, LOUIS - De stille kracht.
61579: COUPERUS, LOUIS - Orchideeën. Een bundel poëzie en proza.
20887: COUPERUS, LOUIS - Japanse legenden.
64069: COUPERUS, LOUIS - Alexander en de vrouwen.
63857: COUPERUS, LOUIS - Psyche.
47107: COUPLAND, DOUGLAS - Generatie X. Vertellingen voor een versnelde cultuur.
56130: COURBOIN, FRANÇOIS - La Gravure en France des origines à 1900.
56653: COURBOIN, FRANÇOIS - L'estampe Française. Graveurs et Marchands. Essais.
55094: COURSE, A.G. - Windjammers of the Horn. The story of the last British fleet of square-rigged sailing ships.
60047: COURTEMANCHE, GIL - A sunday at the pool in Kigali.
32971: COURTENAY, DOREEN - Succulent Flora of Southern Africa.
62654: COUTINHO, M. - De redding van Robert Fentener.
24561: COUVÉE, SIMON - Kinderboeken vroeger en nu.
52483: COUVÉE, F. - Ik heb de eer te requireren. Belevenissen van een Officier van Justitie.
49168: COUVÉE, D.J. - Met jezus op den berg.
54890: COUWENHOVEN, RON - Holland op het ijs.
20215: COUWENHOVEN, RON - IJs & Weder. Over ijspret en ijsdrama's.
41490: COUZENS HOY (EDITOR), DAVID - Foucault. A Critical Reader.
54385: COVEY, STEPHEN R. - De zeven eigenschappen van effectief leiderschap.
55571: COWART, JACK & ELDERFIELD, JOHN - Matisse in Morocco. The paintings and drawings, 1912-1913.
42457: COWIE, DONALS - Belgium the land and the people.
55957: COWLES, VIRGINIA - The Russian Dagger. Cold War in the Days of the Czars..
63481: COWPER POWYS, JOHN - The meaning of culture.
35138: COWPER, WILLIAM - Selected poems.
50744: COWPER, RICHARD - Kuldesak.
61538: COX, JULIAN & HARRY CALLAHAM - Harry Callaham - Eleanor. Introduction by Emmet Gowin.
59954: COX, B. - Vanden tocht in Vlaenderen. De logistiek van Nieuwpoort 1600.
19835: COX, J.C.M. - Der beden des poerters der stede van Alcmair goedertierlijc toe ghenegen. Stadsrecht alkmaar - 11 juni 1254.
63699: COX, JANET - Plantcraft: A Growing Compendium of Sound Indoor Gardening with Sound.
62126: COX, JAN - Jan Cox: De Ilias van Homerus.
60186: COX, G.A. - Platen-album I: Zeegeschiedenis, kartografie en stuurmanskunst. II Scheepsmodellen en - tekeningen.
46323: COX, JEFF - Landscape with Roses. Gardens, Walkways, Arbors, Containers.
25310: COX, HARVEY - De stad van de mens.
54758: COX, MURRAY - Structuring the Therapeutic Process: Compromise with Chaos - The Therapist's Response to the Individual and the Group.
48482: COYAUD, MAURICE - Anthologie bilingue de la poésie chinoise classique.
30302: COYLE, DANIEL - Lance Armstrongs oorlog.
23455: COZMUTA, IOANA - In cautare de sensuri/Quest for meanings.
44418: CRABB, LARRY - Van binnen uit. Werkelijke verandering is mogelijk.
38780: CRABB, LARRY - Van binnenuit. Werkelijke verandering is mogelijk.
60356: CRADDOCK, P.T. & M.J. HUGHES (EDITORS) - Furnaces and Smelting Technology in Antiquity. British Museum Occasional Paper No. 48.
53935: CRAENEN, G.J.E.M. - Preadvies. De staatsrechtelijke regeling van aanvaarding en invoering van verdragen in België.
53944: CRAENEN, G. & A. MULDER - Preadviezen. Zelfstandige besturen in België en Nederland.
54246: CRAEYBECKX, LODE.(VOORWOORD). - 10e Biennale Middelheim Antwerpen.
63611: CRAFT, CATHARINA VAN DE - Een boecxken gemaket ende bescreven van suster Bertken die lvij iaren besloten heeft gheseten tot Utrecht in die buerkercke. Naar de eerste uitgave van Jan Berntsz. Utrecht, 1516.
29327: CRAFTY (VICTOR GÉRUSEZ) - A travers Paris.
61537: CRAIG, STEPHEN - Stephen Craig 1:1.
18947: CRAIG, WILLIAM - Opmars en ondergang. De slachting bij Stalingrad. Het keerpunt in de Tweede Wereldoorlog.
5067: CRAIG, JOHN D. - Ik zoek het gevaar. Avonturen onder en boven de zeven zeeën.
30810: CRAIG, JOANN - Culture Shock! Singapore and Malaysia.
7785: CRAMER-SCHAAP, D.A. (SAMENSTELLER) - Kerstboek van zonneschijn.
7787: CRAMER-SCHAAP, D.A. (SAMENSTELLER) - Kerstboek van zonneschijn.
35327: CRAMER, RIE - Mijn liefste versjes.
51164: CRAMER, J. & G.H. LAMERS - Het eewig evangelie. Christelijk maandschrift. 1871, 1872 & 1873.
28053: CRAMER, RIE - Nieuwe Rijmpjes.
28052: CRAMER, RIE - Mijn eigen tuintje.
62657: CRAMER, N. - 75 Jaar in het Nieuws (1884-1959). Kroniek van de Nederlandse Journalisten-Kring.
26989: CRAMER, RIE - Kattenkermis.
26988: CRAMER, RIE - Kattenkermis.
26987: CRAMER, RIE - De Verjaardag.
26984: CRAMER, RIE - Herfst.
34374: CRAMER-SCHAAP, D.A. - Tommie en Tim op reis.
23862: CRAMER-SCHAAP, D.A. - De jongen met de herdersfluit. Verhlen over kinderen uit de bijbel.
54532: CRAMER, RIE - Otje de Bas.
54527: CRAMER, RIE - Zomer. Herfst. Winter. Lente.
24223: CRAMER, RIE - verzen van verzet.
7783: CRAMER-SCHAAP, D.A. (SAMENSTELLER) - Kerstboek van zonneschijn.
49667: CRAMER, RIE - Het bloemenhuis. Teekeningen en versjes van Rie Cramer.
49666: CRAMER, RIE - Liedjes aan het raam. Teekeningen en versjes van Rie Cramer. Muziek van Nelly van der Linden van Snelrewaard-Boudewijns.
31032: CRAMP, B.G. - British Midland Airways.
6255: CRANE, WALTER - Schone slaapster. Blauwbaard.
46381: CRANE, GEORGE - In het voetspoor van de meester.
4448: CRANKSHAW, EDWARD - Rusland/China. Een wereldconflict.
52652: CRANSTON, MAURICE - Political Dialogues.
60096: CRAPLET, B.; HANS HAUG & FRANCOIS EYGUN - Auvergne Romane. Alsace Romane. Saintogne Romane.
56236: CRAUZAT, E. DE - L'Oeuvre gravé et lithographié de Steinlein. Catalogue descriptif et analytique suivi d'un Essai de Bibliographie et d'Iconographie de son Oeuvre Illustré.
11234: CRAVENS, RICHARD H. - Hang- en klimplanten.
45260: CRAWFORD, JOHN - De Indiche Archipel, in het bizonder het eiland Java beschouwd in de zeden, wetenschappen, talen, godsdienst, beschaving, koloniale belangen en koophandel van derzelver inwoners.
39384: CRAWFORD MALONY (ED.), MARGARET - English illustrated books for children, Facsimile Editions from The Osborne Collection of Early Children's Books.
53294: CRAWFORD, F. MARION - De witte non. Toneelspel in vijf bedrijven naar de beroemde roman... in een bewerking van Peter van Rijswijk.
55102: CRAWFORD, WILLIAM P. - Mariner's weather. A survey of the basics of weather for anyone who goes to sea.
40745: CRAWFORD, D. - Thinking Black. 22 Years without a break in the long grass of Central Africa.
27898: CRAWLEY, TONY - The Wordsworth Dictionary of Film Quotations.
22989: CREEMERS, M.R. E.A. (REDACTIE) - Polysociaal Zakboekje.
20061: CREME, BENJAMIN - Boodschappen van Maitreya de Christus. Honderd boodschappen ontvangen door Benjamin Creme.
28274: CREMER, A.F. - Tien maanden in 't ijs.
48234: CREMER, JAN - Brieven 1956 - 1996: Samengesteld door Hans Sleutelaar en Kristien Warmenhoven.
42652: CREMER, J.J. - Japik en Pleuntje. Een schets uit de duinen en aan zee.
49356: CREMER, DRUTMAR - Für euch trag ich die nase hoch! Liebesbriefe an Adam und Eva von Tieren, die das Paradies nicht vergessen können... Phantasievoll ins Bild gesetzt von Polykarp Uehlein.
1972: CREMER, J.J. - 't Pauweveerke. Overbetuwsche vertellingen.
1975: CREMER, J.J. - 't Pauweveerke. Overbetuwsche vertellingen.
37890: CREMER, JAN - De avonturen van Jan Cremer.
10390: CREMER, JAN - Made in USA. Een keiharde Amerikaanse dokumentaire.
41126: CREMER, J.J. - Overbetuwsche novellen.
41123: CREMER, J.J. - Novellen en vertellingen.
21744: CREMERS, ELINE - Kunstenaar en model.
51882: CREMONA, SICARD VON - Mitralis der Gottesdienst der Kirche. Einleitung, Übersetzung und Anmerkungen von Lorenz Weinrich..
41471: CRESCENZO, LUCIANO DE - Hoi Dialogoi. De dialogen van Bellavista.
42760: CRESCINI, ANGELO - Il problema metodologico alle origini della scienza moderna.
11871: CRESSWELL, OLIVER D. - The coinage of South East Asia.
23158: CRESTON, DORMER - The youthful queen Victoria. A discursive narrative.
9108: CREUTZBERG, L.H.F. & K.F. - Nissen's practische handleiding bij het onderwijs in de bijbelse geschiedenis voor scholen en huisgezinnen. Oude testament.
42598: CREVEL, MAGHIEL VAN EN LLOYD HAFT (SAMENSTELLERS) - Een onafzienbaar ogenblik. Chinese dichters van nu.
52107: CREWE, SARAH (ED.) - Visionary Spires.
55546: CRICK, BERNARD, - George Orwell: A life..
32721: CRICK-KUNTZIGER, MARTHE - De tapijtwerken in het stadhuis te Brussel.
32722: CRICK-KUNTZIGER, MARTHE - De tapijtwerken in het stadhuis te Brussel.
30093: CRIJNEN, A.J. - De Baader-Meinhofgroep.
60871: CRIMSON ARCHITECTURAL HISTORIANS, URBAN FABRIC - De collectie bijzondere stationsgebouwen in Nederland.
64144: CRIPPA, MARIA ANTOIETTA - Antoni Gaudí 1852-1926 Van natuur naar architectuur.
42867: CRISPOLTI, ENRICO - Europaïsche Avantgarde nach 1945.
36015: CRITCHLEY, MICHÈLE AND HELEN WINDRATH (EDITORS) - Feast! Women write about food.
43701: CRIVELLATO, VALENTINO - Tiepolo.
35499: CROCKETT, JAMES UNDERWOOD - Bomen.
31649: CROES, JAN E.A. RED. - De ideale bibliotheek. 100 boeken die iedereen gelezen moet hebben.
39445: CROES, JAN , TONNUS OOSTERHOFF, WILLEM KUIPER, TON AMIR (REDACTIE) - Fraaie historie.
11869: CROFT-COOKE, R. EN P COTES BEWERKT DOOR FRITS VAN DIXHOORN - Braaf! Bravo! Bravour! Het circus door de eeuwen heen.
10404: CROISET, MAX - Het dagboek van een aapnootmiezer.
63257: CROISET, JULES - Met stomheid geslagen.
17170: CROISET, MAX - Toneelwerk. Hamlets vader. Kettingreactie. Sonja.
41076: CROLLA, JOS. - Zuid-Limburgse legenden, sagen en verhalen. herzien en gebundeld door Jos. Crolla.
60019: CROLS, ROGER, HERMANS, TACO - Trafohuisjes.
13625: CROMBAG, H.F.M. , P.J. VAN KOPPEN, W.A. WAGENAAR - Dubieuze zaken. De psychologie van strafrechtelijk bewijs.
17532: CROME, LEN - Unbroken. Resistance and Survival in the Concentration Camps.
25962: CROME, PETER - Hirohito keizer tussen hemel en aarde. Een biografie.
62760: CRONE, C.C.S. - Stephan en Lizette. Leven bezonkenheid.
62934: CRONE, C.C.S. - Het feestelijke leven.
59884: CRONE, KEES; FRANS CRONE & ERIC VAN ARENDONC - Ode aan Sonsbeek.
59826: CRONE, KEES; FRANS CRONE & ERIC VAN ARENDONC - Ode aan Sonsbeek.
59866: CRONE, KEES E.A. (RED.) - Een bijzondere buurt. Jubileumboek ter gelegenheid van derde lustrum Wijkvereniging Burgemeesterskwartier.
12464: CRONE, WERRY - In dienst van het koninkrijk. De monarchie in staatsbestel en samenleving.
36650: CRONÉ, GERARD & BÉ MEIBORG - Op leven en dood.
48868: CRONIN, JUSTIN - De oversteek.
49336: CRONIN, VINCENT - A Pearl to India: The Life of Roberto de Nobili.
21339: CROON, J.H. EN A.R.A. VAN AKEN - De antieke beschaving in hoofdlijnen. Letterkunde, muziek, beeldende kunst, wijsbegeerte, godsdienst, staat en maatschappij. Editie voor het onderwijs.
54492: CROS, LOUIS - Images.
41784: CROSBY, ALFRED W. - The Measure of Reality. Quantification and Western Society 1250-1600.
56951: CROSSLEY-HOLLAND, KEVIN - Arthur, in het tussenland.
39665: CROTTY, WILLIAM J. - Approaches to the Study of Party Organization.
29902: CROUSSY, GUY - De kaalgeschoren vrouw.
29684: CROUTIER, ALEV LYTLE - Zeven huizen.
48057: CROUWEL, WIM E.A. - Picasso.
31021: CROWE, SYLVIA , SHEILA HAYWOOD, SUSAN JELLICOE, GORDON PATTERSON - The Gardens of Mughul India. A history and a guide.
18565: CROWLEY, ELAINE - Cowslips and Chainies. A memoir of Dublin in the 1930's.
29584: CRUICKSHANK, WILLIAM M. - Buitenbeentjes. Kinderen met hersenbeschadigingen, thuis, op school en in de groep.
59994: CRUICKSHANK, C.G. - Army Royal : Henry VIII's Invasion of France, 1513.
8147: CRUL, HELEEN (REDACTIE) - Uit naam van de Godin. Een oproep tot (innerlijke) emancipatie.
63621: CRUL, CORNELIS - Reiligieuze poëzie. Uitgegeven en toegelicht door L. Roose.
39113: CRUM, GERT (RED.) - Gastrovino's - Wereldwijnen.
20982: CRUYFF, JOHAN - Cupstukken 71/72.
32147: CRUZ SMITH, MARTIN - Rose.
24061: CSIDA, JOSEPH AND JUND BUNDY - American Entertainment. A unique history of popular show business.
18799: CUBITT, H. - Luther en de hervorming.
40736: CUBITT, GERALD & JOHANN RICHTER - Südwest.
40669: CUBITT, GERALD & ARNOLD HELFET - Südafrika.
29607: CUEY NA GAEL (J. IRWIN BROWN) - Jack O'Neill's further adventures.
48505: CUI HAO - De hele dag in negligé.
60967: CUIJPERS, PIM - Psychotherapie. Een wetenschappelijk perspectief.
28085: CUIJPERS, PETER - Sex Films in de bioscoop.
8833: CUILENBURG, J.J. VAN , O. SCHOLTEN EN G.W. NOOMEN - Communicatiewetenschap.
37186: CULBERTSON, ELY - Mijn speeltechniek (contract-bridge red book on play). Geautoriseerde vrije newerking voor Nederland door Mrs. E.C. en F.W. Goudsmit.
13636: CULLBERG, JOHAN - Crisis en innerlijke groei. Een psychoanalitische en sociaal-psychiatrische studie.
5434: CULLBERG, JOHAN - Moderne psychiatrie. Een psychodynamische benadering.
54844: CULLBERG, JOHAN - Moderne psychiatrie. Een overzicht van de verschijnselen, diagnostiek en therapie.
62787: CULPEPER - Culpeper's Complete Herbal & English Physician.
51253: CULSHAW, JOHN - Wagner. The Man and His Music.
58030: CUMMING, ELIZABETH - Glasgow 1900. Art & Design.
45776: CUNDEL, KÁROLY - Cundel's Hungarian Cookbook.
36558: CUNLIFFE, RICHARD JOHN - Blackie's Compact Etymological Dictionary.
33429: CUNNINGTON, C. WILLETT - The art of English Costume.
47825: CUNQUEIRO, ÁLVARO - Een man die op Orestes leek.
47296: CUNY, HILAIRE - Albert Einstein en de relativiteitstheorie.
61377: CURNONSKY A.O. - Cuisine et vins de France.
61167: CURNONSKY - La bonne vie, 250 recettes familliales et quelques conseils pratiques.
10399: CURREY, RICHARD - Hemelse stormen. Verhalen.
18109: CURRY CLARK, VALARIE - Solo vlucht. Na scheiden weer op koers komen.
55243: CURRY, MANFRED - Racing tactics. Completely revised by Edward J. Cox & Edward D. Muhlfeld. .
30165: CURRY, JAY - Customer Marketing.
39159: CURTIS, CÉCILE , IMME DROS, HARRY GEELEN, MICHAEL JUPP - Niemandsdal een vlerk van een vlinder.
45960: CURTIS, RICHARD - Beyond the Bestseller; a Literary Agent Takes You Inside the Book Business.
40497: CURTIS, BRIAN , IMME DROS, HARRY GEELEN, MICHAEL JUPP - het leven der visschen met een inleiding van William Beebe.
33364: CURTIUS, MECHTILD & WULF D. HUND - Mode und Gesellschft. Zur Strategie der Konsumindustrie.
40518: CUSHING, D.H. & J.J. WALSH (EDITORS) - The ecology of the seas.
54117: CÜSTERS, J. E.A. - Artifort. Collection 2008.
59978: CUSTINE, MARQUIS DE - Journey for Our Time. The Journals of Marquis de Custine.
31117: CUTLER, TOM - 211 Things A Bright Boy Can Do.
18019: CUTTING, PAULINE - Children of the siege.
22267: CUYPERS, HUBERT - Voor of tegen Teilhard.
8514: CUYPERS, JULES - Grieg.
21067: CUYPERS, JULES - Grieg.
56415: CUZIN, JEAN-PIERRE - Jean-Honoré Fragonard. Life and work. Complete catalogue of the oil paintings.
22018: CWIK, HANS-JÜRGEN - Moderne chinesische Graphik. Eine Einführung.
24159: CZERNIAWSKI, ADAM - Strip-tease.
55929: D'ESTE, CARLO - Decision in Normandy.
40101: D'HUART A.O., NICOLE - Musee d'Ixelles. Aquarelles et dessins japonais des 18e et 19e siècles.
55503: D'ARCY SHILLOCK, ROBIN - Wind, Wad & Waterverf. 25 kunstenaars tekenen en schilderen op Schiermonnikoog.
59029: D'ARBEZ - Macht en Recht Een Verhaal uit den Transvaalschen Vrijheidsoorlog van 1880 -1881 Eerste Deel.
42384: D'ARBEZ - Liefde en plicht. Een histories verhaal uit de jaren 1815 en 1816.
63737: D'HAMECOURT, PETER - Rusland in oorlog. Met zichzelf en de wereld.
63083: D'HEERE, LUCAS - Den hof en boomgaerd der poësien. Met inleiding en aantekeningen door W. Waterschoot.
53559: D. JACKSON & PATTY WAGEMAN (RED.) - Het Russische landschap.
20285: DA COSTA PIMPAO (SELECCAO DE), ALVARO JULIO - Poetas do Cancioneiro Geral.
23275: DAALDER, H. EN N. CRAMER - Willem Drees.
8832: DAALEN, JAN VAN - Sans rancune. een schokkend relaas.
44948: DAAMS, F.H.CHR.M. & J.D. DE KORT (RED.) - Over, door en om de Leytsche Dam. Geschiedenis van een gouden gemeente.
49979: DACQUE, E. - Versteinertes Leben.
44091: DAELE, JAC. VAN - Geschiedenis der empirische psychologie.
17874: DAELEMANS, F. - Culturele geschiedenis van Vlaanderen. Deel 3 Geschiedenis ** De nieuwe tijd van 1585 tot 1914.
10412: DAEM, GEERTRUI - Geboeid door liefde (geen vader voor Elizabeth).
58036: DAENENS, LIEVEN - Art nouveau en art deco uit België.
36743: DAGELIJKSCH BESTUUR DER R.V.U. - Leven en werken der radio-Volsuniversiteit Holland, 5e jaargang No. 1, nieuwe serie, januari 1941. Ons eigen land in zijn rijke verscheidenheid: Drenthe nummer.
36744: DAGELIJKSCH BESTUUR DER R.V.U. - Leven en werken der radio-Volsuniversiteit Holland, 5e jaargang No. 7/8, nieuwe serie, jul/aug 1941. Ons eigen land in zijn rijke verscheidenheid: Zuid-Holland nummer.
36745: DAGELIJKSCH BESTUUR DER R.V.U. - Leven en werken der radio-Volsuniversiteit Holland, 5e jaargang No. 6, nieuwe serie, juni 1941. Ons eigen land in zijn rijke verscheidenheid: gelderland nummer.
36746: DAGELIJKSCH BESTUUR DER R.V.U. - Leven en werken der radio-Volsuniversiteit Holland, 5e jaargang No. 12, nieuwe serie, december 1941. Ons eigen land in zijn rijke verscheidenheid: Noord-Brabant nummer.
36747: DAGELIJKSCH BESTUUR DER R.V.U. - Leven en werken der radio-Volsuniversiteit Holland, 5e jaargang No. 10, nieuwe serie, october 1941. Ons eigen land in zijn rijke verscheidenheid: Noord-Holland nummer.
36748: DAGELIJKSCH BESTUUR DER R.V.U. - Leven en werken der radio-Volsuniversiteit Holland, 5e jaargang No. 5, nieuwe serie, mei 1941. Ons eigen land in zijn rijke verscheidenheid: Overijsel nummer.
58152: DAHL, ROALD - Op weg naar de hemel.
10571: DAHL, ROALD - Over en sluiten.
10401: DAHL, ROALD - Oom Oswald.
52207: DAHL, ROALD - De reuzenperzik.
39354: DAHL, ROALD - Sjakie en de grote glazen lift.
17062: DAHL, ROALD - De boekhandelaar.
63255: DAHL, ROALD - M'n liefje, m'n duifje.
39260: DAHL, ROALD - Omnibus. Ooit en te nimmer. Oom Oswald.
36771: DAHN, FELIX - Een strijd om Rome. Vier delen in twee banden.
41929: DAHRENDORF, R. - Sociologie van industrie en bedrijf.
57940: DAHRENDORF, RALF - Homo Sociologicus, ein Versuch zur Geschichte, Bedeutung und Kritik der Kategorie der Sozialen Rolle.
29825: DAI SIJIE - Het complex van Di.
54325: DAISETZ T. SUZUKI - Zen and japanese culture.
3602: DAISNE, JOHAN - De vierde engel.
60236: DAISNE, JOHAN - De trap van steen en wolken.
10582: DAISNE, JOHAN - De vierde engel.
10585: DAISNE, JOHAN - De vierde engel.
32942: DAKMAN, IRMA EN GUUS SAVENIJE - Stress als stuwende kracht. Leren leven in harmonie met jezelf.
60869: DAL, JOHAN W. VAN - Architectuur langs de rails. Overzicht van de stationsarchitectuur in Nederland.
60574: DAL, BJÖRN - Vlinders in hun eigen omgeving. Europese dagvlinders. Noord-Europa (behalve de fennoscandinavische bergketen).
48841: DALAI LAMA - Open je hart. Mededogen in het dagelijks leven.
7986: DALAÏ-LAMA ET JEN CLAUDE CARRIÈRE - La force du boudhisme. Mieux vivre dans le monde d'aujourdd'hui.
35617: DALBY, LIZA - Geisha.
40236: DALE, IVAN & P.J. GREENWAY - Kenya Trees & Shrubs.
38654: DALE, J.H. VAN - Cadsandia Zeeuwsch Vlaamsch Jaarboekje voor 1855 en 1856.
23223: DALE GREEN, PATRICIA - Cult of the Cat.
22046: DALEN, J.L. VAN (JAN VAN DE MAAS) - Lijfstraffelijke rechtspleging in de zestiende eeuw (de moord van 't ankertje) te Dordrecht naar onuitgegeven bronnen.
61817: DALENOORD, FRITS - Ontdekkingen van de nachtwaker.
59856: DALFSEN, H. VAN - De Stormvloed in 1825: beschrijving van wat er in de eerste week van Februari 1825 plaats had in het Noordwesten van Overijssel.
34615: DALHUIZEN, L.G. , W. PUNT EN G.W.TH.M. THOMASSEN - China en het Westen. Wegen naar de wereld van nu 13.
28124: DALÍ, SALVADOR - Les cocus du vieil art moderne.
10567: DALLALI, SEMIRA - Onbewoonbaar lichaam.
10434: DALLALI, SEMIRA - Onbewoonbaar lichaam.
36686: DALLEY, TERENCE - Gaade's Illustrators & ontwerpers handboek.
41885: DALLMAYR, WINFRIED - Materialien zu Habermas' Erkenntnis und Interesse'.
59829: DALMAN, R.S. - Arnhem in oude ansichten.
59873: DALMAN, R.S. - Groeten uit een veranderend Arnhem: tussen 1893 en 1993 ligt een eeuw.
32949: DALTON, STEPHEN - Caught in motion. High-speed Nature photography.
44469: DALTON, ROBERT C. - Spreken in tongen.
51340: DAM, JOOP VAN - Omgaan met het levenslot.
61164: DAM, JOHANNES VAN & JOOP WITTEVEEN - Koks en Keukenmeiden: Amsterdamse kookboeken uit de Gastronomische bibliotheek en de Bibliotheek van Universiteit van Amsterdam.
31920: DAM, CHANTAL , DIRK VAN DELFT, DIRK BAARTSE EN THEO GAASBEEK (SAMENSTELLERS) - Haalt alle toters uit het vet. Een bloemlezing uit 100 jaar Propria Cures.
49038: DAM, H.P. E.A. - Huwen en houden.
54630: DAM, WIM VAN - Astrologie & homofilie.
53729: DAM, FEMKE VAN - Tuin van de tijd.
30530: DAM, C.F. VAN - De Marokkaansche reis.
53399: DAM, A. VAN - Taifoen.
57973: DAM, A. VAN - Taifoen.
31766: DAM, C.F. VAN DAM , E. ELIAS & ANTON PIECK - Spiegel van staten en steden.
8393: DAM, KOEN VAN - Het geheim van de ruïne.
33581: DAMASUS, P. - De toekomstige moeders.
58483: DAMBMANN, GERHARD E.A. - Met Edmund Hillary door de Himalaya.
57234: DAMEN, C. - Geschiedenis van de Benediktijnenkloosters in de provincie Groningen.
62688: DAMEN, C. - Geschiedenis van de Benediktijnenkloosters in de provincie Groningen.
13125: DAMEN, PAUL - Jong in de jaren '60. Tijdsbeeld van een generatie. Met een voorwoord van Boudewijn de Groot.
36587: DAMME, WILFRIED VAN (EINDREDACTIE) - Azulejos.
62922: DAMMERMAN, K.W. - The botanical gardens at Buitenzorg as a scientific institution, its past and its future.
31130: DAMPNEY, JANET & ELIZABETH POMEROY - All About Herbs. A guide to growing, cooking and using herbs.
36103: DAMSTÉ, ONNO - Romeinse sagen en verhalen.
27537: DAMSTÉ EN CH. A. COCHERET (REDACTIE), R.A. - Herrezen Nederland 1945-1955.
54744: DAN BAR-ON - Die Last des Schweigens: Gespräche mit Kindern von Nazi-Tätern.
62528: DANA, RICHARD HENRY - Twee jaar voor de mast. Een waar verhaal van het matrozenleven op zee.
47360: DANDIN - De avonturen van de tien prinsen. Dasakumaracarita schelmenroman.
25153: DANDIN - De avonturen van de tien prinsen. Dasakumaracarita schelmenroman.
38771: DANDREY, PATRICK - La Fontaine. L'abeille et le papillon.
2450: DANFORTH, KENNETH (EDITOR) - Journey into China.
58646: DANIEL J. BOORSTIN - De zoekende mens. Grote denkers uit de Westerse geschiedenis.
21988: DANIEL, GLYN - Een beknopte geschiedenis van de archeologie.
25366: DANIËL-ROPS - Het Hooglied van de liefde.
41895: DANIEL, W.W. - Racial Discrimination in England. Based on a PEP Report.
18690: DANIELS, N. CAROLINE - Information technology. The management challenge.
46617: DANIELS, LUCY - Op zoek naar de dolfijnen.
50563: DANIELS, ALFRED - Basistechnieken acryl.
49753: DANIELS, LUCY - Op zoek naar dolfijnen. De schat.
26300: DANIELSSON, ROBERT & MATS ANDERSON - Snel leren schaken.
29515: DÄNIKEN, ERICH VON - Prophet der Vergangenheit. Riskante Gedanken um die Allgegenwart der Ausserirdischen.
43336: DÄNIKEN, ERICH VON - Signalen uit het stenen tijdperk.
18965: DÄNIKEN, ERICH VON - De dag dat de goden kwamen. 11 augustus 3114 v. Chr..
44282: DÄNIKEN, ERICH VON - Waren de goden kosmonauten? Herinneringen aan de toekomst.
42720: DÄNIKEN, ERICH VON - Terug naar de sterren. Mogelijkheden van het onwaarschijnlijke.
32976: DANILOWA, IRINA J. - Dionissi.
14012: DANKELMAN, J.L.F. - Christen nu. Levensvisie van de katholiek in deze tijd. Deel 1: Het Goddelijk thema. Deel II: Het menselijk timbre.
38686: DANKELMAN CSS R, J.L.F. - Peerke Donders. Schering en inslag van zijn leven.
55428: DANKERS, J. & JOS VAN DER LINDEN - Samensmeltend glas. Honderd jaar N.V. Vereenigde Glasfabrieken 1899-1999.
60652: DANNEELS, GODFRIED KARDINAAL - De Vader. Blijf bij ons want het wordt avond. Met drie aan tafel. Over de dood heen.
4211: DANNEELS, GODFRIED KARDINAAL - Gesprekken met Gwendoline Jarczyk. De menslievendheid van God.
29890: DANTE - Die Göttliche Komödie.
50948: DANTE ALIGHIERI - De Goddelijke Komedie.
54728: DANTZIG, A. VAN - Homoseksualiteit bij de man.
11604: DANTZIG, RUDI VAN - Toen gij naakt en bloot waart.
47862: DANTZIG, RUDI - Voor een verloren soldaat.
56276: DANTZIG, M.M. VAN - Johannes Vermeer, de Emmausgangers en de critici.
61543: DANZKER, BERNIE & JO-ANNE - Robert Wilson - Steel Velvet.
45184: DARBY, J.N. - De man van smarten. Een overdenking over het evangelie naar Lukas.
45166: DARBY, J.N. - Synopsis van de boeken van de Bijbel.
53515: DARDENNE, SABINE - Ik was twaalf en ik fietste naar school.
35927: DARDENNE, SABINE - Ik was twaalf en ik fietste naar school.
55782: DARLEY, GILLIAN - John Evelyn, living for ingenuity.
30744: DARTELEN, J.W. VAN - Inleiding tot het damspel.
41960: DARTON, ROBERT - De literaire onderwereld tijdens het Ancien Régime. , Vertaald door Eugène Dabekaussen, Barbara de Lange en Tilly Maters.
42007: DARWIN, CHARLES - De Reis Om de Wereld. Twee Delen in één Band. Uit het engelsch vertaald door J.Brandt.
40780: DARWIN, CHARLES - Le Tour du Monde, Nouveau Journal des Voyages.
16330: DAS, H.A. - Over de historische ontwikkeling van het begrip "molecuulverbinding".
16334: DAS, H.A. , A. FAANHOF EN H.A. VAN DER SLOOT - Environmental radioanalysis. Studies in Environmental Science 22.
25163: DAS, ROBBERT & LEX PRANGER - Zeiljachten. Wedstrijdklassen in Nederland.
24478: DAS, R. - Actuele vliegtuigen - Avions d'aujourd'hui - To-dy's aircraft - Heutige Flugzeuge.
24481: DAS, R. & H. VOLKER - Straalvliegtuigen - Avions à réaction - Jet Aircraft - Düsen-Flugzeuge.
57696: DASH, MIKE - Batavia's graveyard.
28192: DASSEN, ANNELIES , CHRISTINE VAN EERD & KARIN OPPELAND (REDACTIE) - Vrouwen in den vreemde. Lotgevallen van emigrantes en immigrantes.
49053: DATHENUS, PETRUS - Een Christelijke samenspreking uit Gods Woord (Over het onderscheid tussen Wet en Evangelie).
55580: DAUDET, ALPHONSE - Tartarin sur les Alpes & Tartarin de Tarascon.
7949: DAUDET, ALPHONSE - Rose et Ninette. Moeurs du jour.
36896: DAUDET, ALPHONSE - Sapho, Parijsche zedenroman. Opgedragen aan mijne zonen als zij 20 jaren oud zijn.
27994: DAUDT, H. E.A. (SAMENSTELLER) - Selectiviteit in de massacommunicatie. Opstellen aangeboden aan prof. mr. dr. M. Rooij ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de universiteit van Amsterdam.
52961: DAUMIER, HONORIE VICTORIËN - Medicijnmannen.
29113: DAUMIER, HONORÉ - Honoré Daumier. Texte de Maurice Sachs.
60449: DAUMIER, HONORÉ - Daumier. Maler und Kunstliebhaber. Sechzehn Wiedergaben Nach Original-Lithographien.
60286: DAUMIER, HONORIE VICTORIËN - Blauwkousen en rooie vrouwen.
58220: DAUTZENBERG, J.A. & WILL TROMP - Ik ben eerst advocaat, dan schrijver. Teksten van en over F. Bordewijk.
47408: DAVANZO POLI, DORETTA - Decoratieve kunsten in Venetië.
56397: DAVENPORT, CYRIL - Mezzotints.
56168: DAVENPORT, CYRIL - Mezzotints.
62367: DAVID, ELIZABETH - English Bread and Yeast Cookery.
60034: DAVID, ELIZABETH - Elizabeth David's Kerstmis.
48695: DAVID, OSCAR - Het enneagram in management. Beter inzicht in menselijk gedrag in organisaties.
52090: DAVID B - Langs duistere wegen. Integrale editie.
62198: DAVID, ELIZABETH - Elizabeth David's Christmas.
33409: DAVID, JULES - Pariser Mode vor hundert Jahren.. 52 Modebilder von Jules David aus dem "Moniteur de la Mode" - Jhrgang 1879. Nachwordt von Ruth Bleckwenn.
33478: DAVID, JULES - Pariser Mode vor hundert Jahren.. 52 Modebilder von Jules David aus dem "Moniteur de la Mode" - Jhrgang 1879. Nachwordt von Ruth Bleckwenn.
34428: DAVIDOFF, L. & R. HAWTHORN - A day in the life of a victorian domestic servant.
45681: DAVIDSE, HENK EN HENK TEN BERGE - Johan Cruijff is ongeneeslijk beter. Anekdotes, belevenissen en uitspraken.
21491: DAVIDSE, HENK (SAMENSTELLER) - Je moet schieten, anders kun je niet scoren en andere citaten van Johan Cruijff.
60293: DAVIDSON, STEVE - Zonder uitstel van executie!.
61307: DAVIDSON, ALAN - North Atlantic Seafood.
44676: DAVIDSON, E. - Wie is God. tempel of moskee.
35897: DAVIDSON, BASIL - Een groots continent Afrika.
16846: DAVIDSON, M. - Astronomie voor iedereen.
62152: DAVIDSON, STEEF - Drugs. Kruiden van hemel en hel.
33954: DAVIDSON, STEEF - Beter rood dan dood.
35888: DAVIDSON, BASIL - Afrikanen. Een inleiding tot hun cultuur.
61314: DAVIDSON, ALAN - Seafood; a Connoisseur's Guide and Cookbook...
61353: DAVIDSON, ALAN - Food History Comes of Age - Praemium Erasmianum Essay, 2003 .
60184: DAVIES, STEPHEN & ELAINE MORGAN - Red Sea Pilot.
35354: DAVIES, JENNIFER - De Victoriaanse bloementuin.
37549: DAVIES, JOY - Noedels en pasta.
31121: DAVIES, ROGER EN ROY HAY - Groot tuinhandboek. Praktische gids voor alle tuinwerkzaamheden.
32078: DAVIES, MARTIN - Les Primitifs Flamands. I: Corpus de la Peinture des anciens Pays-Bas Meridionaux au Quinzieme Siecle. The National Gallery, London. 2 vols..
57774: DAVIES, NORMAN - Europe. A history.
60509: DAVIES, WENDY & PAUL FOURACRE (EDS.) - The Settlement of Disputes in Early Medieval Europe.
10616: DAVIES, BRIAN - Het rode ijs. Mijn strijd om de zeehond te redden..
40609: DAVIES, MARTIN - Les Primitifs Flamands. I: Corpus de la Peinture des anciens Pays-Bas Meridionaux au Quinzieme Siecle. The National Gallery, London. 2 vols..
43885: DAVIS, DOUGLAS - Vom Experiment zur Idee. Die Kunst des 20.Jahrhunderts im Zeichen von Wissenschaft und Technologie : Analysen, Dokumente, Zukunftsperspektiven.
29474: DAVIS, G.B. EN M.H. OLSON - Management informatiesystemen.
17435: DAVIS, JEROME - Talking Heads.
33272: DAVIS, KATHY - De tweede schepping. Over de zin en onzin van kosmische chirurgie.
42702: DAVIS, CHRISTOPHER - Volkeren toen en nu. De Indianen.
17264: DAVIS, JEROME - Talking Heads.
41637: DAVIS, HOWARD H. - Beyond Class Images. Explorations in the Structure of Social Consciousness.
55194: DAVIS, DENNIS J. - The Thames Sailing Barge. Her gear and rigging.
58565: DAVIS, NATALIE ZEMON - De terugkeer van Martin Guerre. Historische reconstructie van een legende, 1548-1560.
13373: DAVIS, J.A. , M.P.M. RICHARDS AND N.R.C. ROBERTON - Parent-Baby. Attachment in Premature Infants.
53072: DAWKINS, RICHARD - The God Delusion.
45245: DAWS, GAVAN - Gevangenen van de Japanners. Krijgsgevangenen in de Pacific geduredende de Tweede Wereldoorlog.
58679: DAWSON, JOHN & ROB LUCAS - The nature of plants. Habitats, challenges and adaptations.
18508: DAY, BARRY - This wooden 'O' Shakespeare's Globe reborn.
19650: DAY, MALCOLM - Het boek der wonderen. Buitengewone gebeurtenissen in gewone levens.
7085: DAY, DORIS - Brood en vissen.
47460: DAY, MARILYN , MAIRE LYONS - View from a Tuscan Kitchen.
44568: DAYAN, MOSJE - Mijn levensverhaal.
34657: DÇAUSIN, MICHEL (PRESENTS) - ls Poètes Fantaisistes.
57042: DE DICHTCLUB - Hersengespin. Compilatie 2009.
31621: DE-LA-NOY, MICHAEL - Denton Welck the making of a writer.
31544: DE STRIJDIJZERS - Feminisme in de media-mangel.
61118: DE REDACTIE VAN 'DE GRACIEUSE' - Handleiding voor Vrouwelijke Handwerken. De verschillende soorten van Handwerken voor School en Huis.
9119: DEACON, G.E.R. (EDITOR) - Oceans. An Atlas-History of Man's Exploration of the Deep.
55910: DEAN, SIR MAURICE - The Royal Air Force and Two World Wars.
45666: DEANE, SEAMUS - Reading in the Dark.
55135: DEAR, IAN - Enterprise to Endeavour. The J-Class Yachts.
8520: DEARLING, CELIA EN ROBERT EN BRIAN RUST - Het guiness muziekboek. De wereld achter het podium: records en curiositeiten in de muziek.
39136: DEARY, TERRY - Geest ontsnapt.
34022: DEAYTON, ANGUS AND GEOFFREY PERKINS - Radio Active Times.
62293: DEBAE, MARGUERITHE - De librije van Margareta van Oostenrijk.
21154: DEBALA MITRA - Ajanta.
46306: DEBASQUE, ROGER - Eastern Mediterranean Cooking: Exotic Delicacies from Greece, Turkey, Israel, Lebanon and Iran.
35441: DEBON, GÜNTHER (ÜBERTRAGEN VON) - Herbstlich Helles Leuchten Überm See. Chinesische Gedichte aus der Tang-Zeit.
19187: DEBON, G. UND W. SPEISER - Chinesische Geisteswelt. Zeugnisse aus drei Jahrtausenden.
63006: DEBRÉ, FRANCOIS - Les Chinois de la Diaspora.
233: DEBROEY, STEVEN - Als een ceder van Libanon: leven van V. Scheppers, stichter van de broeders van O.L. Vrouw van Barmhartigheid en van de zusters van O.L. Vrouw van Barmhartigheid.
22027: DEBROT, I.C. - Galante verhalen uit de diplomatieke dienst.
1006: DEBROT, COLA , HAN HOEKSTRA EN ED HOORNIK (REDACTIE) - Nieuwe poëzie. Poëzie-nummer van Criterium.
32626: DEBUSSY, CLAUDE - Pelléas et Mélisande.
32628: DEBUSSY, CLAUDE - Pelléas et Mélisande. Tekst.
31961: DECHERING, J.B. EN J. VAN DER VEGT (REDACTIE) - Trans tijdschrift voor literatuur. 1e reeks.
63613: DECKER, JEREMIAS DE - Goede Vrydag ofte Het Lijden onses Heeren Jesu Christi. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door W.J.C. Buitendijk..
24229: DECKERS, JEREMIAS DE - Bloemlezing uit zijn Gedichten.
28763: DECLERCK, A.C. EN A. WAUQUIER - Slaapstoornissen. Hoe komt u er van af.
26160: DECORTE, BERT - Japanse motieven.
23339: DECROCK, NICK EN GIOVANNI OOSTERS - Candy cookbook. Culinaire gerechten om van te snoepen.
60597: DEDAPPER, RIK - Biologisch tuinieren voor beginnelingen en gevorderden.
6399: DEDDENS, P. EN ANDEREN - Gedenkt uw voorgangeren. In memoriam prof. dr K. Schilder 19 december 1890 - 23 maart 1952.
26237: DEDEN, D. - De bijbel over de Kerk.
26228: DEDEN, D. - De bijbel over de liefde.
50491: DEDERER, CLAIRE - Poses. het inspirerende verhaal van een vrouw die zoekt naar balans in haar drukke leven.
50047: DEDICHEN, H. - 88 Danish Dishes.
13982: DEE, J.J.C. - K. Schilder zijn leven zijn werk. Deel I (1890-1934).
57015: DEE, S.P. & J. SCHONEVELD - Encyclopedie van het Oude en Nieuwe Testament. (2 vols) .
18427: DEEL, T. VAN - In memoriam.
62686: DEEL, TOM VAN E.A. (RED.) - De Revisor. Tweemaandelijks tijdschrift. Vijfde jaargang, 1978/4.
62685: DEEL, TOM VAN E.A. (RED.) - De Revisor. Tweemaandelijks tijdschrift. Zevende jaargang, 1980/2.
41038: DEEL, T. VAN - Boven de koude steen. Gedichten.
61818: DEEL, T. VAN - Strafwerk.
64103: DEEL, T. VAN - Verborgen.
62684: DEEL, TOM VAN E.A. (RED.) - De Revisor. Tweemaandelijks tijdschrift. Vijfde jaargang, 1978/2.
64012: DEELDER, JULES - Expositie.
47469: DEEN SR., BOB - Tegenpolen: over dichten en denken, Stad en Ommeland, Jean Pierre Rawie en Be´ Bos.
39146: DEES, NETTIE - De heen-en-weer boot.
13335: DEFARES, J.G. AND I.N. SNEDDON - An introduction to the Mathematics of Medicine and Biology.
20385: DEFESCHE, P. (TEKST) - Heerlen een nieuwe stad.
13251: DEFLASSIEUX, FRANÇOISE - L'argus des meubles et objets de Provence.
22824: DEFOE, DANIEL - Het leven en de zeer ongewone belevenissen Robinson Crusoe zeeman uit York.
61622: DEFOE, DANIEL - De latere reizen van Robinson Crusoe naar zijn eiland en de wereld rond.
50063: DEFOË, DANIEL (DE FOË) - Aventures de Robinson Crusoë.
36895: DEFOE, D. (D.H. ENGELBERTS) - De geschiedenis van Robinson Crusoë opnieuw verteld en bewerkt door D.H. Engelberts.
62482: DEFONSECA, MISHA - Misha.
62490: DEFORGES, REGINE - De blauwe fiets. Trilogie: De blauwe fiets. dagelijks verraad. De duivelse lach.
63335: DEFORGES, REGINE - De blauwe fiets. Trilogie: De blauwe fiets. dagelijks verraad. De duivelse lach.
63956: DEFOUR, H.L.M. E.A. - The Golden Age of Dutch Manuscript Painting. Introduction by James H. Marrow.
43065: DEFOUR, H.L.M. E.A. - Geschreven, gedrukt, versierd, verzameld. Boeken uit de bibliotheek van het Rijksmuseum Het Catharijneconvent Utrecht.
26223: DEFRAINE, J. - De bijbel over roeping en uitverkiezing.
42376: DEFRANCIS, JOHN - Intermediate Chinese.
42393: DEFRANCIS, JOHN - Intermediate Chinese.
20395: DEFRANCIS, JOHN - Beginning Chinese.
54977: DEFRESNE, A. - Het onbewoonde eiland. Een toneelspel van.
33977: DEHN, GÜNTHER - Preletarische Jugend. Lebensgestaltung und Gedantenwelt der Grossstadschen Proletarierjugend.
5483: DEICHER, SUSANNE - Piet Mondriaan 1872 - 1944. Composities op het lege vlak.
11782: DEICHSEL, W. - Frankenstein. Uit het leven van bedienden. Toneelvoorstelling door I.N.S. Mannen van den dam.
48676: DEIJK, ADA VAN - Kerken in Groningen.
31851: DEIKIN, ALEXANDER - An alliance of the monopolies an the military. On the US military-industrial complex.
56848: DEINSE, J.J. VAN - Uit het land van katoen en heide : oudheidkundige en folkloristische schetsen uit Twente.
52193: DEINSE, A.M.J. E.A. - Verlovingsboek, met een voorwoord van de staatssecretaris van Cultuur, recreatie en Maatschappelijk Werk, mr. H.J. van de Poel.
25468: DEINSE, A.M.J. VAN - Etiquette.
62607: DEINUM, DICK - De orchideeën van Nederland. Met een inleiding van Dr.Jac.P.Thijsse.
52912: DEKER, CEES E.A. (RED.) - Schitterend ongeluk of sporen van ontwerp? Over toeval en doelgerichtheid in de evolutie.
60061: DEKKER, TON & KOOI, JURJEN VAN DER & MEDER, THEO - Van Aladdin tot Zwaan kleef aan. Lexikon van sprookjes: ontstaan, ontwikkeling, variaties.
62708: DEKKER, J. - Ueber einige Bestandteile des Cacao und ihre Bestimmung. .
57252: DEKKER, C. - Het begon met vechten.
28288: DEKKER, RUDOLF , LOTTE VAN DER POL - Vrouwen in mannenkleren. De geschiedenis van een tegendraadse traditie. Europa 1500 - 1800. Met een voorwoord van Peter Burke.
3965: DEKKER, SANDRA - Zakenvrouw op reis.
50268: DEKKER, G. - Wat is er met de kerk aan de hand? Over positie en functie van de kerk in de huidige samenleving.
32647: DEKKER, CEES , RONALD MEESTER EN RENÉ VAN WOUDENBERG (REDACTIE) - En God beschikte een worm. Over schepping en evolutie.
10975: DEKKER, R.M. - Oproeren in Holland gezien door tijdgenoten. Ooggetuigenverslagen van oproeren in de provincie Holland ten tijde van de Republiek (1690-1750).
44235: DEKKER, GERARD - Van roeping naar baan. Arbeid in godsdienstig perspectief.
45825: DEKKER, W. - Het licht overwint. Een meditatieve uitleg van Genesis 1: 1-3 en Johannes 1: 1-18.
62612: DEKKER, MAURITS - De knopenman, gevolgd door Gammastralen en Colporteur.
60653: DEKKER, J. E.A. - Handboek voor spoorwegtechniek (3 delen).
7016: DEKKER, JURRIEN EN BAS SENSTIUS - Dit is mijn huis. Verhalen over tien jaar opvang van asielzoekers.
63709: DEKKER, RUDOLF/POL, LOTTE VAN DE - Daar was laatst een meisje loos. Nederlandse vrouwen als matrozen en soldaten. Een historisch onderzoek..
35650: DEKKER, MARGARETHA - Het bruintje van Bobejok.
18388: DEKKERS, HANS - Black-out.
35371: DEKKERS, MIDAS EN JAN DEN HENGST - Waterrijk. Flora en fauna van ons zoete water.
56040: DEKKERS, MIDAS - Lichamelijke oefening.
37665: DEKKERS, MIDAS - Over de lijn.
54443: DEKKERS, MIDAS - Piep: een kleine biologie der letteren.
30272: DEKKERS, MIDAS - De meeltor en andere beesten.
31804: DEKKERS, MIDAS - De larf. Over kinderen en metamorfose.
31782: DEKONING, IVO EN ILSE PEYS - Feest Wijzer. De meest gevierde dagen van het jaar.
42949: DELABORDE, LE VTE HENRI - La gravure précis élémentaire de ses origines, de ses procédés et de son histoire.
56639: DELABORDE, LE VTE HENRI - La gravure précis élémentaire de ses origines, de ses procédés et de son histoire.
56188: DELABORDE, LE VTE HENRI - La gravure précis élémentaire de ses origines, de ses procédés et de son histoire.
60691: DELACARTE, LOUIS - Découverte du rail.
7883: DELACHAUX, A. - Een jongen van karakter.
60692: DELACROIX, PAUL - Du char à bancs au TGV - 150 ans de trains de voyageurs en France.
37764: DELAHAYE, ALBERT - De historische mythen van Nederland, ontleend aan Frans Vlaanderen.
37760: DELAHAYE, ALBERT - Ontspoorde historie. Bewerkt en aangevuld door dr. H. ten Doeschate.
37762: DELAHAYE, ALBERT - Van Dorestadum tot Waderlo.
23413: DELAMAIN, JACQUES - Pourquoi les Oiseaux chantent.
21450: DELANEY, GAYLE E.A. - Dreamtime & Dreamwork. Decoding the language of the night.
40631: DELANY, M.J. - The Rodents of Uganda.
21678: DELAUNAY, ALBERT - Jean Rostand.
8282: DELAUNAY, ALBERT - Jean Rostand.
38220: DELDEN, ELS VAN - Dag meneertje in de spiegel.
61137: DELDEN, LEX VAN - De vogel vrijheid.
56585: DELEN, A.J.J. - Histoire de la gravure dans les anciens Pays-Bas et dans les provinces Belges, des origines jusqua la fin du XVIIIe siecle. Deuxieme partie: le XVIe siecle. Les graveurs-illustrateurs & Les graveurs d'estampes [complete in 2 volumes].
32812: DELEN, A.J.J. - De grafische kunsten door de eeuwen heen.
18551: DELEU, JOZEF (CHIEF EDITOR) - The Low Countries. Arts and Society in Flanders and the Netherlands. A Yearbook 1995 - 1996.
18553: DELEU, JOZEF (CHIEF EDITOR) - The Low Countries. Arts and Society in Flanders and the Netherlands. A Yearbook 1998 - 1999.
18555: DELEU, JOZEF (CHIEF EDITOR) - The Low Countries. Arts and Society in Flanders and the Netherlands. A Yearbook 1993 - 1994.
4495: DELFGAAUW, BERNARD - Teillhard de Chardin.
41837: DELFGAAUW, B. E.A. - Evolutie en de filosofie, de biologie, de kosmos.
8681: DELFGAAUW, BERNARD - Filosofie van de grammatica.
8706: DELFGAAUW, BERNARD - De wijsbegeerte van de 20e eeuw.
36822: DELFGAAUW, LEO (TEXT) - Foto Biennale Enschede 1989. Engelse en Nederlandse fotografie/English and Dutch photography.
17461: DELFINER, GARY (COMPILER) - The rock 'n ' roll oldies. Car songbook.
46772: DELFORTERIE, C.W. - Overzicht van de verzamelingen. Berustend bij het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau.
20612: DELFORTERIE, C.W. - Overzicht van de verzamelingen. Berustend bij het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau.
20613: DELFORTERIE, C.W. - Overzicht van de verzamelingen. Berustend bij het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau.
61074: DELFT, MARIEKE VAN & CLEMENS DE WOLF - Bibliopolis. Geschiedenis van het gedrukte boek in Nederland.
51076: DELFT, PIETER VAN & JACK BOTERMANS - Puzzels uit de hele wereld.
23947: DELFT, PIETER VAN EN JACK BOTERMANS - Spelen met Puzzels.
23911: DELHAAS, SIETH - Geen andere handen. Een pamflet.
31550: DELHAYE, CHRISTINE & RUDI LAERMANS - De Gids. Mode of de strijd om het korset en Christel van Bohemeemen Postmodernisme en ethiek. De bevrijding van de vrouw uit het keurslijf van de mannelijke taal.
30906: DELILLE, ANGELA UND ANDREA GROHN (REDAKTION) - Perlon Zeit. Wie die Frauen ihr Wirtschaftswunder erlebten.
58422: DELISSEN, NICOLE - Jos Vermeersch. Beeldbouwer.
49561: DELLEMAN, TH. & A. HIJMANS - Huwelijksboek.
51502: DELLEMAN, TH. - Christen en crematie. Pastorale handreiking ten dienste van de geloofsbezinning op vragen rondom de crematie.
36914: DELLEMAN, TH. - Gebeden.
55993: DELMARCEL, GUY - Gouden Weefsels. Vlaamse Wandtapijten van de Spaanse Kroon.
62731: DELMELLE, JOSEPH - Quinze ans de poésie française et néerlandaise en Belgique : 1945-1960.
28340: DELPEUT, PETER E.A. (REDACTIE) - Versus 0/1982. Het melodrama en Douglas Sirk.
59580: DELPHI, MAX - Wilt u even voor mij kijken? Brieven aan een helderziende.
8857: DELPRAT, D.A. - De reeder schrijft zijn journaal. Herinneringen van Mr. D.A. Delprat.
52742: DELPRETE, STEFANO (SAMENSTELLING) - Hightech: machines/machines/máquinas/Maschinen: 19e eeuw.
53696: DELRIEU, ANDRÉ - Le Rhin. Légendes, m?urs, traditions, coutumes. Histoire du Fleuve, depuis sa source jusq'ua son embouchure. Avec 36 dessins, représentant Costumes, vues de villes. Gravés sur bois par Chevin.
40320: DELSMAN, H.C. & J.D.F. HARDENBERG - De Indische zeevissen en zeevisscherij.
56201: DELTEIL, LÉO - Annuaire des Ventes d'Estampes. Guide de l'amateur. Cinquime année (Novembre 1920 - Juin 1921).
56202: DELTEIL, LÉO - Annuaire des Ventes d'Estampes. Guide de l'amateur. Quatrieme année (Octobre 1918 - Julliet 1920).
56177: DELTEIL, LOYS - Manuel de l'amateur d'estampes du XIXe du XXe siècle (1801-1924). Tome I et II.
56197: DELTEIL, LÉO - Annuaire des Ventes d'Estampes. Guide de l'amateur. Sixieme année (octobre 1921 - Juin 1922 et Octobre 1922 - Julliet 1923).
56198: DELTEIL, LÉO - Annuaire des Ventes d'Estampes. Guide de l'amateur. Cinquime année (Novembre 1920 - Juin 1921).
56196: DELTEIL, LÉO - Annuaire des Ventes d'Estampes. Guide de l'amateur. Septième année (octobre 1923 - juillet 1924 et octobre 1924 - juin 1925).
56476: DELTEIL, LOYS - Le peintre-graveur illustré. Volume II. Ch. Meryon.
56203: DELTEIL, LÉO - Annuaire des Ventes d'Estampes. Guide de l'amateur. Troisieme année (Octobre 1913 - Juin 1914).
43696: DELTEIL, LOYS - Le peintre-graveur illustré. Volume II. Ch. Meryon.
56474: DELTEIL, LOYS - Le peintre-graveur illustré. Volume I. J.F. Millet, Th. Rousseau, Jules Dupré, J.B. Jongkind.
56199: DELTEIL, LÉO - Annuaire des Ventes d'Estampes. Guide de l'amateur. Premiere année (Octobre 1911 - Juin 1912).
56200: DELTEIL, LÉO - Annuaire des Ventes d'Estampes. Guide de l'amateur. Deuxieme année (Novembre 1912 - Juin 1913).
64126: DELTERNE, JAAP - Grand Prix 1967.
45042: DELVIGNE, J.J. E.A. (RED.) - De wierde van Ezinge op de schop.
20842: DEMBER, WILLIAM N. - The psychology of perception.
49809: DEMEDTS, ANDRÉ - Geen tweede maal.
14046: DEMERECKAS, KESTUTIS (EDITOR) - Klaipedos Uostas. Klaipeda port.
62321: DEMOED - VAN HOOGSTRATEN - Humanistisch boekschrift. 'De Ganzeveer' kalligrafieboeken voor links- en rechtshandigen.
40483: DEMOLE, EDOUARD - Chasse et Gibier de montagne. Illustrations de Xavier de Poret.
33222: DEMPSEY, MIKE (EDITOR) - Bubbles. Early advertising art from A. & F. Pears Ltd.
41832: DEMPSEY, AIDAN - The Ballykissangel cookbook.
16389: DEMPSEY, MICHAEL EN JOAN PICK - Het Oneindige Heelal. Grondslagen der astronomie.
40135: DEMURA, FUMIO - Tonfa. Karate Weapon of Self-Defense.
40136: DEMURA, FUMIO - Nunchaku. Karate Weapon of Self-Defense.
40133: DEMURA, FUMIO - Sai. Karate Weapon of Self-Defense.
40131: DEMURA, FUMIO - Kama. Karate Weapon of Self-Defense.
12454: DENDERMONDE, MAX - Nieuwe tijden nieuwe schakels. De eerste vijftig jaar van de A.K.U..
2899: DENDERMONDE, MAX - Kom eens om een keizer.
28604: DENDERMONDE, MAX - Lessen in eenzaamheid. 104 sonnetten om aandachtig te lezen op een goed beschaduwde plek in de wereld.
3884: DENDERMONDE, MAX - Watson, kom hier, ik heb je nodig. Reisverhaal van een thuiskomst.
37285: DENDERMONDE, MAX & W.J. VAN DE WOESTIJNE - Vijfenzeventig jaar drogistenleven. 1900 - 1975 De geur van de tijd.
4254: DENDERMONDE, MAX - Kom eens om een keizer.
57608: DENDERMONDE, MAX - 228 Seconden van stilte. Een Arnhemverhaal.
33731: DENDERMONDE, MAX & HARRY S. SIERMAN - Hoe wij het rooiden. De venkoloniale ardappelboer en zijn industrie.
53244: DENDERMONDE, MAX - Een blauwe maandag op aarde.
10452: DENDERMONDE, MAX - Muziek in de herfst.
47500: DENEZJKINA, IRINA - Geef! (Song for Lovers).
47737: DENING, A. - Um d’olde toren.
40635: DENIS, ARMAND & MICHAELA - Jeeps in the jungle.
40633: DENIS, ARMAND & MICHAELA - Land-Rovers in de rimboe.
30564: DENISSEN, ARMAND - Op safari. het verhaal van mijn leven.
40543: DENISSEN, ARMAND & MICHAELA - In de ban van de bush.
30969: DENNE, LYNETTE DE - Kreatief Handwerken.
46249: DENNER, LINDA - Grand Finale: A Quilter's Guide to Finishing Projects.
47220: DENNETT, DANIEL C. - Freedom Evolves.
64178: DENNIS, TREVOR - Familiebijbel. Verhalen, gedichten, psalmen en brieven uit het Oude en Nieuwe Testament opnieuw verteld.
9102: DENNIS, JOHN V. - A complete guide to bird feeding.
33210: DENSCHER, BERNHARD - Gold gab ich für eisen. Österreichische Kriegsplakate 1914 - 1918.
59384: DENSLAGEN, W.F. & VRIES, A.DE - Kleur op historische gebouwen. De uitwendige afwerking met pleister en verf tussen 1200 en 1940.
8947: DENT, NICHOLAS - Zo moet u zeilen. Praktische cursus voor het omgaan met zeilboten.
29812: DENTON, SUSAN (EDITOR) - Quilt Art Moving On.
60502: DENTZ, PAUL - Napoleon Bonaparte in Egypte.
61331: DENUCÉ, J. - Musaeum Plantin-Moretus. Catalogue des Manuscrits. Catalogus der Handschriften.
8830: DENZIN, NORMAN K. - Sociological methods. A sourcebook.
8828: DENZIN, NORMAN K. - The research act.A theoretical introduction to sociological methods..
56426: DEPAUW, CARL & GER LUIJTEN - Antoon van Dyck en de prentkunst.
58377: DEPONDT, P. & MULDERS, W. VAN / VERHELST, P. - Johan Tahon. Observatorium.
60448: DERAEVE, JACQUES - Marmer in Hellas. Van steengroeve tot kunstwerk..
27142: DERANJA, MICHAEL NITAI - The art of joyful education - The story of Ananda how-to-live schools.
25958: DERICUM, CHRISTA - Maximiliaan I. Keizer tussen Middeleeuwen en Nieuwe Tijd.
34610: DERIX, JAN - Zolang ik leef zal ik huilen.
1139: DERKS, SERGIO (REDACTIE) - Satelietbeeld atlas van Nederland.
20445: DERKS, H.G.M. (SAMENSTELLER) - Met betrekking tot Limburg. Röntgenfoto van een gewest.
49110: DERKS, WILLEM - Zo waarlijk helpe mij Freud Almachtig. De invloed van de psychoanalyse op het strafrecht.
38196: DERKSEN, GUIDO - Hutspot Holland. Gesprekken over de multi-etnische staat van Nederland.
47434: DERKSEN, W. - Tussen loopbaan en carriere. Het burgemeestersambt in Nederland.
8470: DERKSEN, A.A. - Wetenschap of willekeur. Wat is wetenschap?.
51894: DERKX, PETER (SAMENSTELLING) - J.P. van Praag. Om de geestelijke weerbaarheid van humanisten.
61338: DERMAN, M. UGUR - Letters in Gold: Ottoman Calligraphy from the Sakip Sabanci Collection, Istanbul.
10471: DERMOÛT, MARIA - Zo luidt het verhaal. De goede slang. De olifanten. Het kanon.
10469: DERMOÛT, MARIA - De juwelen haarkam.
57166: DEROGY, JACQUES - De zaak Wallenberg. De meest tragische held van de tweede wereldoorlog.
57078: DEROO, WIJNANDA - Indonesia.
46828: DERRIDA, JACQUES - Mémoires d'aveugle. L'autoportrait et autres ruines.
32916: DERRY, RAMSAY - The art of Robert Bateman.
41876: DERSJANT, THEO - Uit onbetrouwbare bron. De mooiste missers in de media.
46121: DERWIG, JAN & ERIK MATTIE - Functionalism in the Netherlands. Functionalisme in Nederland.
48151: DESAI, KIRAN - De erfenis van het evrleis.
38876: DESAUTELS, PAUL E. - Rocks & Minerals.
57329: DESCARTES, RENÉ - Verantwoordingh van Renatus Descartes aen d'achtbare overigheit van Uitrecht. Een onbekende Descartes tekst.
43340: DESCARTES, RENÉ - Principy Filosofie. Vyhor doplneny dvema Descartovymi dopisy princezne Alzbete Falcké. Billingva.
59113: DESCARTES, RENÉ - Brief over de liefde. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Theo Verbeek.
5315: DESCHAMPS, J. - Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken. Tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis.
61378: DESMOULINS, VIRGINIE - Babycadeautjes.
50033: DESQUESNES, RÉMY - Normandy 1944, the Invasion, the Battle, Everyday Life.
7296: DESROCHES-NOBLECOURT, CHRISTIANE - Leven en dood van een farao. Toetanchmon.
45415: DESROUCHES, JEAN-PAUL & ILSE TIMPERMAN - Zoon van de hemel.
36621: DESRSIN, DENISE (EDITOR) - What life was like on the banks of the nile. Egypt 3050 - 30 BC.
28003: DESSAU, BRUCE - Rowan Atkinson.
23222: DESSEL-POOT, MARIE VAN , CLARE LENNART & JAAP ROMIJN (BIJEENBRENGERS EN VERTALERS) - Dierenverhalen... uit de wereldliteratuur.
55098: DESSENS, HENK & FLORIS HIN - Geschiedenis en restauratie van de haringlogger VL92 Balder.
55186: DESSENS, HENK - ELISABETH SPITS - Schepen in het klein - geschiedenis en typologie van het Nederlandse scheepsmodel.
55285: DESSENS, HENK - De Hazenberg modellen, scheepsmodellen van twee Groninger binnenschippers vertellen het verhaal van de Nederlandse zeilende binnenvaart tussen 1880 en 1940.
16779: DESTRÉE, A. - Histoire des techniques.
7754: DET, E.J. VAN - Zestig jaren bondsleven 1874-1934. Gedenkboek van de Bond van Nederlandse Onderwijzers. Eerste Deel.
36405: DETIGER, THEA - Haring. De internationale smaak van Hollands glorie.
49897: DEUGD, C. DE - Het metafysisch grondpatroon van het romantische literaire denken. De fenomenologie van een geestesgesteldheid.
51638: DEURLOO, KAREL - De vader van het landvolk. Exegetische vertelsels over Abraham.
51539: DEURLOO, K.A. E.A. - Verzoening of koninkrijk. Over de prioriteit in de verkondiging.
51427: DEURLOO, KAREL & ROCHUS ZUURMOND (RED.) - De bijbel maakt school. Een Amsterdamse weg in de exegese.
57776: DEURSEN, A.TH.VAN - Een dorp in de polder. Graft in de zeventiende eeuw..
57779: DEURSEN, A.TH. VAN - Het kopergeld van de Gouden Eeuw. Het dagelijks brood.
62389: DEURSEN, A. VAN - Schoolatlas voor Bijbelse Geschiedenis.
57778: DEURSEN, A.TH. VAN - Het kopergeld van de Gouden Eeuw. Hel en hemel.
57780: DEURSEN, A.TH. VAN - Het kopergeld van de Gouden Eeuw. II Volkskultuur.
57781: DEURSEN, A.TH. VAN - Het kopergeld van de Gouden Eeuw. Volk en overheid.
39298: DEURSEN, A. TH. VAN - Mensen van klein vermogen. Het 'kopergeld' van de Gouden Eeuw.
38571: DEUTEKOM, CHRISTINA - Christina deutekom een leven met muziek verteld aan Paul Korenhof.
48904: DEUTEN, JOCHUM & GEORGE DE KAM - Duurzaam ondernemen in de stad.
39645: DEUTSCH, KARL W. (INTRODUCTION) - Strategy and Conscience. Anatol Report.
39677: DEUTSCH, KARL W. & LEWIS J. EDINGER - Germany rejoins the Powers. Mass Opinions, Interest Groups, and Elites in Contemporary German Foreign Policies.
46696: DEUTSCHER, ISAAC - Ironie van de geschiedenis. Essays over het communisme..
46694: DEUTSCHER, I. - Oorlog of Vrede. Rusland na Stalins dood. Met een voorwoord van H.A. Lunshof.
19756: DEUTSCHER, ISAAC - Stalin. Een politieke biografie. Deel 1 en 2.
7999: DEUTSCHER, ISAAC - Ironie van de geschiedenis. Essays over het communisme.
59552: DEUTSCHER, ISAAC - The prophet outcast. Trotsky: 1929-1940.
22269: DEVAUX, ANDRÉ-A. - Teilhard en Saint-Exupéry.
32688: DEVIGNE, MARGUERIE - Musées Royaux des beaux-arts de Belgique. Collection della Faille de Leverghem.
60113: DEVLIEGHER, LUC - Rosmolens in de Westvlaamse kuststreek.
60494: DEVLIEGHER, LUC - Met kar en wagen.
20594: DEVLIEGHER, LUC EN MIEK GOOSSENS - Huisgevels te Sint-Winoksbergen.
61626: DEWANCKEL, GOELE & DETTY VERREYDT - Wachten op Venusta.
45800: DEWEY, JOHN - Reconstruction in Philosophy. With a new introduction by the author.
35151: DEWHURST, C. KURT , BETTY MACDOWELL, MARSHA MACDOWELL - Artists in Aprons. Folk Art by American Women.
45920: DEWIEL, LYDIA LIDA - Meubelstijlen.
49634: DEYSSEL, L. VAN - Verzamelde werken van L. van Deyssel ***** Beschouwingen en kritieken.
46762: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Het IK. Heroïesch-individualistische dagboekbladen gevolgd door Caesar.
59509: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Een liefde.
55592: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Proza, een bloemlezing uit het werk van.
64101: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - In dien zomer van.
36762: DEYSSEL, LODEWIJK VAN & ALBERT VERWEY - De briefwisseling tussen Lodewijk van Deyssel en Albert Verwey. Drie delen.
62249: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Twee geleende pennen. Ingeleid door Harry G.M. Prick..
11595: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Het vreemd en heerlijk heelal.
45368: DHARMA, BUNJAMIN - Recent & Fossil Indonesian Shells.
48340: DHARYPONT, L. - Zelfmassage en gezinsmassage. Chinese en Japanse drukkingen en massages.
38445: DHERT, JOOP - Wijn maken thuis.
35874: DHONT, N. - De Duitse dog.
63875: DIALECTGROEP VAN DE HISTORISCHE VERENIGING HASSELT (SAMENSTELLING) - Woordenboek Hasselter dialect.
24215: DIAMAND, FRANK - Wie wil er nu met Hitler in de tobbe? Gedichten.
43603: DIAMOND, EDWIN - Waarom droomt de mens. Nieuwe vragen bij het droomonderzoek.
41305: DIAMOND, CORA - The Realistic Spirit. Wittgenstein, Philosophy, and the Mind.
31859: DIAMOND, EDWIN - The rise and fall of the space age.
57077: DIANE DUFOUR, CLARA TÁVORA VILAR, MAGNUM PHOTOS, INC, CENTRO CULTURAL DE BELÉM, ANDREA HOLZHERR - Mirror, mirror. Portugal as seen by Magnum photographers.
31890: DIBBETS, HISKE - De Honger.
61614: DIBENEDETTO, DAVID - On the Run: An Angler's Journey Down the Striper Coast.
26180: DICHAND, HANS (SAMENSTELLING EN NAWOORD) - Jugenstilprentbriefkaarten.
23248: DICHTER, ERNEST - De naakte manager.
18355: DICK, PHILIP K. - De partner industrie.
50934: DICK, PHILIP K. - De pottengenezer van de melkweg.
33075: DICK, PHILIP - Wacht nu op vorig jaar.
33077: DICK, PHILIP - Uur der waarheid.
28774: DICKENS, CHARLES - David Copperfield.
29387: DICKENS, CHARLES - Bleak House.
29390: DICKENS, CHARLES - Old curiosity shop.
29391: DICKENS, CHARLES - Pickwick Papers.
29389: DICKENS, CHARLES - Nicholas Nickleby.
29348: DICKENS, CHARLES - A Christmas Carol and The Cricket on the Hearth.
29276: DICKENS, CHARLES - Barnaby Rudge.
29273: DICKENS, CHARLES - Schetsen van Boz.
29274: DICKENS, CHARLES - Een reiziger die geen handel drijft. Vertellingen en schetsen.
29275: DICKENS, CHARLES - Samuel Pickwick en zijne reisgenooten.
42742: DICKENS, CHARLES - Een kerstvertelling.
6198: DICKENS, CHARLES - David Copperfield. Abridged and simplified by Nigel Grimshaw).
38673: DICKENS, MONICA - Rhapsodie in Londen. De harteklop van een wereldstad.
41011: DICKENS, CHARLES - Gedenkschriften van Jozef Grimaldi den clown.
37404: DICKENS, CHARLES - Great Expectations.
3526: DICKENS, CHARLES - Kerstverhalen.
28808: DICKENS, CHARLES - De Klok van Mr. Humphrey, Het geheim van Edwin Drood en andere verhalen.
23730: DICKENS, CHARLES - Nelly (2 delen).
23732: DICKENS, CHARLES - Kleine Dora (2 delen).
23729: DICKENS, CHARLES - Schetsen.
23728: DICKENS, CHARLES - Levensgeschiedenis en ondervindingen van David Copperfield (2 delen).
23727: DICKENS, CHARLES - Kerstvertellingen.
23725: DICKENS, CHARLES - Lotgevallen en ontmoetingen van Samuel Pickwick en zijne reisgenooten. Eerste en tweede deel.
23733: DICKENS, CHARLES - Barbaby Rudge.
41010: DICKENS, CHARLES - Schetsen van Boz.
41015: DICKENS, CHARLES - Schetsen uit Amerika en tafereelen uit Italië.
41013: DICKENS, CHARLES - In Londen en Parijs.
41014: DICKENS, CHARLES - Juffrouw Lirriper en hare Commensalen. Eene reeks kerstverhalen. Juffrouw Lirripers legaat. Een huis te huur. Mopes de kluizenaar. Geen uitweg. De gevaren van sommige Engelsche gevangenen.
41008: DICKENS, CHARLES - Barnaby Rudge.
41009: DICKENS, CHARLES - Leven en lotgevallen van Maarten Chuzzlewit.
7923: DICKENS, CHARLES - Kleine Dora.
50004: DICKENS, CHARLES - Twee steden.
53181: DICKENS, CHARLES - Oliver Twist.
7922: DICKENS, CHARLES - Dombey en zoon.
1061: DICKENS, CHARLES - David Copperfield, deel II.
36848: DICKENS, CHARLES - Een kerstvertelling.
39310: DICKENS, CHARLES - Sketches by 'Boz' illustrative of every-day life and every-day people.
39309: DICKENS, CHARLES - The life and adventures of Martin Chuzzlewitt.
56795: DICKENS, CHARLES - Oliver Twist.
1062: DICKENS, CHARLES - David Copperfield, deel I.
36505: DICKER, PETER - Ithaka. Een dooltocht van Kosovo naar Corfu.
50255: DICKIE, JOHN - Cosa Nostra. De geschiedenis van de Siciliaanse maffia.
56699: DICKINS, A.C. - A Note on the Art of Mezzotint and Mezzotint Printing in Colors.
52585: DICKINSON, G.LOWES - Brieven van een Chinees.
7913: DICKINSON, ALICE - The first book of prehistoric animals.
55551: DICKINSON, EMILY - The Complete Poemsof Emily Dickinson. Edited by Thomas H. Johnson.
50933: DICKSON, GORDON R. - Sterrenleger. Deel 2 uit de Dorsai trilogie.
60339: DIDEROT ET D'ALEMBERT - L'Encyclopédie. Lutherie.
60089: DIDEROT, DENIS - Die Encyclopedie des Denis Diderot, Eine Auswahl.
60182: DIDEROT ET D'ALEMBERT - L'Encyclopédie. Marine.
60359: DIDEROT ET D'ALEMBERT - L'Encyclopédie. Sellier-carossier charron.
558: DIDEROT, DENIS - De non.
54868: DIECKMANN, H. - Omgaan met dromen.
41548: DIEDERICH, WERNER - Beiträge zur diachronischen Wissenschaftstheorie. Eingeleitet und herausgegeben von Werner Diederich.
43538: DIEDERIKS, H.A. (SAMENSTELLER) - Van oproeren en stakinge. Sociale en politieke mobilisering in Europa 1500 - 1850.
62586: DIEDERIKS E.A. (RED.), H.A. - Textielhistorische bijdragen 31 (1991) Sociale aspecten van kleding.
46697: DIEDERIKS, H.A. (SAMENSTELLER) - Van oproeren en stakingen. Sociale en politieke mobilisering in Europa, 1500-1850..
33356: DIEDERIKS, H.A. E.A. (RED.) - Textielhistorische bijdragen 32 (1992).
62134: DIEDERIX, ELSPETH - Things as they are.
60655: DIEHL, LORRAINE B. - The Late, Great Pennsylvania Station.
43744: DIEHL, GASTON - Derain.
25123: DIEKMANN, MIEP - Als je het nog niet wist. Voorlichting en levenskunst voor teenagers.
13146: DIEKSTRA, RENÉ - Bespiegelingen. Over vakantie en zelfverkenning.
29475: DIEKSTRA, RENÉ F.W. - Hoe geestelijk is gezondheid?.
39049: DIEKSTRA, RENÉ - De opgroeiende dood. Zelfdoding door jongeren.
38805: DIEKSTRA, RENÉ - Persoonlijk onderhoud. Zakboek voor zelfanalyse.
42591: DIEKSTRA, RENÉ - Pleisters voor de ziel. Geluk en gelazer in relaties.
12741: DIEKSTRA, RENÉ - Overleven, hoe doe je dat?.
21829: DIEKSTRA, RENÉ - Denk nog wijzer.
20897: DIEKSTRA, RENÉ - Als leven pijn doet.
44572: DIELEMAN, JAAP - De zalving en de glorie.
44514: DIELEMAN, JAAP - Blaas de bazuin. Atoomkracht met God door vasten en gebed.
56538: DIELS, ANN - Wat d'yser can bemaelen. Prenten van de Antwerpse graveursfamilie Collaert 1550-1630.
45037: DIEMEL, BAS - Stainrood.
37589: DIEMEN DE JEL, N.W. VAN - Jan Klomp en zijn makkers.
50466: DIEMEN DE JEL, N.W. VAN - Een regentenzoon in het rampjaar.
49639: DIEMER, HANNY - t Volle leven van Ebbert Venemoa.
44432: DIEMER, H. - Vermenigvuldigde gedachten. Grepen uit de eerste helft det twintigste eeuw.
46130: DIEMER-LINDEBOOM, F.T. E.A. - Bouwen wonen leven.
47771: DIEMER, WILLEM - Kennen ie joen aigen schrievers.
59350: DIEMER, WILLEM (M.M.V. ANNIE DIEMER-HANGELBROEK) - Na veertig jaar: Berlijnse brieven 1943. Een kleine bijdrage tot de geschiedenis van het verzet in Groningen. Een ego-document. .
56298: DIEMER, HANNY (RED.) - Wotter. Grunneger dichters.
50452: DIEMER, WILLEM - Mijn herinneringen aan Gerrit Achterberg.
38088: DIEMER, HANNY E.A. (RED.) - Wotter. Grunneger dichters.
62796: DIENERT, F. - Hydrologie agricole. Et alimentation en eau des exploitations rurales.
44559: DIEPENHORST, P.A. - Groen van Prinsterer.
61138: DIEPENHORST, P.A. - De eigendom.
50093: DIEPENHORST, I.A. - Universiteit en wetenschap in beweging.
36944: DIEPSTRATEN, JOHAN , PHIL MUYSSON EN DOLF VERROEN - Bzzlletin nr. 77. Politiek geïnspireerde kunst.
36945: DIEPSTRATEN, JOHAN , PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 78. Ida Gerhardt nummer.
36974: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 107.
36975: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 108. Hans Andreus nummer.
36978: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 111. George Orwell nummer.
36976: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 109.
36977: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 110. Wilfred Smit nummer.
36979: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 113. Hugo Claus nummer.
36982: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 116. Jan Hanlo nummer.
36981: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 115.
36980: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 114. Auden-generatie nummer.
36985: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 119. Jan Wolkers nummer.
36983: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 117. Bernlef nummer.
36984: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 118.
36987: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 121.
36988: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 122. Bertus Aafjes nummer.
36972: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 105. B. Traven nummer.
36940: DIEPSTRATEN, JOHAN , PHIL MUYSSON EN DOLF VERROEN - Bzzlletin nr. 73.
36939: DIEPSTRATEN, JOHAN , PHIL MUYSSON EN DOLF VERROEN - Bzzlletin nr. 72. Interbellum nummer.
36938: DIEPSTRATEN, JOHAN , PHIL MUYSSON EN DOLF VERROEN - Bzzlletin nr. 71. Maarten 't Hart nummer.
36941: DIEPSTRATEN, JOHAN , PHIL MUYSSON EN DOLF VERROEN - Bzzlletin nr. 74.
36946: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 79. Pablo Neruda nummer.
36947: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 80. Louis Ferron nummer.
12529: DIEPSTRATEN, JOHAN (REDACTIE) - Het verlangen om er niet te zijn. Beschouwingen over het werk van Willem Brakman.
36943: DIEPSTRATEN, JOHAN , PHIL MUYSSON EN DOLF VERROEN - Bzzlletin nr. 76. K. Schippers nummer.
36942: DIEPSTRATEN, JOHAN , PHIL MUYSSON EN DOLF VERROEN - Bzzlletin nr. 75. Gerrit Komrij nummer.
36960: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 93. Simon Vestdijk nummer.
36973: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 106. A. Alberts nummer.
36951: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 84. François Haverschmidt, Piet Paaltjens nummer.
36952: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 85. Willem Brakman nummer.
36953: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 86.
36956: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 89.
36955: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 88.
36957: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 90. Hans Lodeizen nummer.
36954: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 87.
36971: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 104. IJslandse literatuur.
36970: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 103. J. Ritzerfeld nummer.
36958: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 91. Hella Haasse nummer.
36959: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 92. Sprookjesnummer.
36961: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 94. Emigrantenliteratuur.
36962: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 95.
36963: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 96.
36964: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 97. Japanse literatuur nummer.
36966: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 99. A. Aletrino nummer.
36967: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 100. De literaire kritiek nummer.
36968: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 101.
36969: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 102. Nogmaals de literaire kritiek nummer.
36935: DIEPSTRATEN, JOHAN , PHIL MUYSSON EN DOLF VERROEN - Bzzlletin nr. 68. Anton Constandse 80 jaar.
36936: DIEPSTRATEN, JOHAN , PHIL MUYSSON EN DOLF VERROEN - Bzzlletin nr. 69. Lodewijk van Deyssel nummer.
12604: DIEPSTRATEN, JOHAN (REDACTIE) - Over Gerrit Komrij. Beschouwingen en interviews.
50070: DIERCKE - Diercke Schulatlas für höhere Lehranstalten. Kleine Ausgabe.
12881: DIERCKXSENS, WIM - Reproduktie van arbeidskracht.
19979: DIEREN, WOUTER VAN - De natuur telt ook mee. Naar een duurzaam nationaal inkomen.
34375: DIEREN, CONNIE VAN - In jouw handen.
20571: DIEREN, HILLE VAN E.A. (REDACTIE) - Schylge myn Lantse. Tijdschrift over de Terschellinger Cultuurhistorie Jaargang 10 N.R. No. 2 April 1989.
25423: DIERICK, ALFONS - Van Eyck. Het lam Gods.
26607: DIERIKX, MARC - Bevlogen jaren. Nederlandse burgerluchtvaart tussen de wereldoorlogen.
59400: DIERKENS-AUBRY, FRANÇOISE - Hortamuseum, Brussel Sint-Gillis.
39200: DIERS, MARIE - tante Lütte.
45261: DIESEN, J.R. VAN & FERDINAND JAN ORMELING - Grote atlas van Nederlands Oost-Indië. Comprehensive atlas of the Netherlands East Indies.
45280: DIESSEN, J.R. VAN EN R.P.G.A. VOSKUIL - Boven Indië. Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea in luchtfoto's, 1921-1963.
2527: DIESSEN, ROB VAN - Reishandboek voor Maleisië en Singapore.
59376: DIETRICH GARSTKA - De zwijgende klas. Oost-Duitse scholieren trotseren de staat.
54198: DIETRICH, S. DE - Terug tot de Bijbel. handboek voor bijbelstudie.
9546: DIETVORST, A. - De Volksrepubliek China.
46111: DIETZ, MATTHIAS & MICHAEL MÖNNINGER - Japan Design.
34098: DIETZ, HENR. , CATH. VAN RENNES, MARIE LEOPLOD, ALETTA HOOG, S. MAATHUIS-ILCKEN E.A. - Vertelselboek 1.
24519: DIGGELEN, J. V. - Zie de maan.
55360: DIGGELMANN, HANSJAKOB E.A. - Alois Carigiet.
41656: DIGGINGS, JOHN PATRICK - Max Weber. Politics and the Spirit of Tragedy.
56527: DIGHTON, H.W. LAWRENCE & BASIL - French Line Engravings of the Late XVIII Century. With an Introduction and Catalogue Raisonné.
42180: DIJCK, G.C.M. VAN E.A. (RED.) - Varia Historica Brabantia IV.
64217: DIJCK, DR. G.C.M. VAN - Op zoek naar Jheronimus van Aken alias Bosch. De feiten. familie, vrienden en opdrachtgevers ca. 1400 - ca. 1635..
28169: DIJCK, J.J.J. VAN - Organisatie en verandering. Sociologische modellen van veranderingsprocessen in organisaties.
48404: DIJK, F. VAN EN CEES HOFSTEENGE E.A. - Johan Hendrik van Zweden. Leven en werken.
29707: DIJK, J.K. VAN - Besluitvorming in hulpverleningsinstellingen: democratisch en doelmatig?.
43401: DIJK, JOS VAN - Dit kan niet en dit mag niet. Belemmering van de uitingsvrijheid in Nederland.
43337: DIJK, PETER VAN - Normen en waarden voor beginners.
35348: DIJK, HANNEKE VAN EN MINEKE KURPERSHOEK - Rozen. Soorten en rassen, beschrijvingen en foto's.
44429: DIJK, K. - Om 't eeuwig welbehagen (de leer der praedestinatie).
21225: DIJK, UBEL VAN EN JOS VAN HEST - Draken en Leeuwen.
37737: DIJK, HANNEKE VAN - Nederland. De mooiste tuinen en kwekerijen.
57104: DIJK, FRANCIS VAN - In alle bescheidenheid. De schilder Johan Bolling.
6600: DIJK, K. VAN - Inleiding tot de sociologie. Wij en de anderen. De mens in zijn kleine wereld.
6596: DIJK, R. VAN EN G. KUIPER (REDACTIE) - Gestalten en getijden in de sociale werkelijkheid. Een oriëntering.
57885: DIJK, W. J. - De schoonheid onzer binnenschepen. Met tekeningen van de schrijver.
10069: DIJK, ALFRED VAN - De Boer. De koe en onze zuivelindustrie.
57489: DIJK & ELINE TASELAAR, JAN VAN DER - Jan van der Zee. Een overzicht.
26634: DIJK, EVERT VAN - Over den oceaan. Onze Oost-West vlucht. Europa - Amerika.
53851: DIJK, J.J.C. VAN - Wetboek van militair strafrecht en wet op de krijgstucht. Voorzien van aantekeningen en alfabetisch register.
61135: DIJK, F.H. VAN - De werkende mens gezien door de lens van F.H. van Dijk 1920 - 1960. Deel 2, foto's van F.H. van Dijk.
44933: DIJK, K. - Voor hart en leven. Schriftoverdenkingen. Eerste bundel.
44940: DIJK, K. - Uit de oude wereld (voor hart en leven - 2e bundel). Schriftoverdenkingen over genesis 4-11.
63955: DIJK, A.H. VAN E.A. - Walcheren onder vuur en water 1939 - 1945.
50626: DIJK, J. VAN E.A. - Malmbergs vademecum voor de bouwkunde.
27936: DIJK, J.J.M. , H.I. SAGEL-GRANDE & L.G. TOORNVLIET - Actuele criminologie.
44854: DIJK, K. - Het profetische woord (de leer der inspiratie).
39151: DIJK, ANTOINETTE VAN - Naar het kindertheater. Verhaaltjes van .....
26839: DIJK, BERTUS (SAMENSTELLER) - Moderne poëzie uit Azië.
37077: DIJK, JAN JACOB VAN EN JOHAN SLOK - Saamgesnoerd door eenen band. Een eeuw hout- en bouwbond CNV 1900-2000.
54627: DIJK, H.J.H. VAN E.A. (RED.) - Le Plateau.
2142: DIJK, K. VAN - Drenthe in sulck een geseghenden staet herstelt.
26189: DIJK, R. VAN EN G. KUIPER (REDACTIE) - Gestalten en getijden in de sociale werkelijkheid. Een oriëntering.
26149: DIJK, IS. VAN - Socrates.
55443: DIJK, GEURT VAN, STEVEN VELDKAMP, WOLFGANG SCHMIZ & GERTEN GOLDBECK - Das Emschertal-Museum. Grenslijnen.
50191: DIJK-HILBERS, RIA VAN E.A. (RED.) - Niets en iets. Over de godsvraag in deze tijd. Ter gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum gaat Jaap Goorhuis in gesprek met vrienden en collegae.
62733: DIJK, C. VAN - Alexandre A.M. Stols 1900-1973 uitgever-typograaf - Een documentaire. Met een lijst van door Stols uitgegeven en / of typografisch verzorgde boeken.
7401: DIJK, TOM VAN - Verloren jaren. Een reportage uit het bezette Nederlandsche gebied.
64235: DIJK, H. VAN & E.R. SMITS - Dwergen op de schouders van Reuzen. Studies over de receptie van de Oudheid in de Middeleeuwen.
64112: DIJK, FRANCIS VAN E.A. - Lokaal Palet. Groningen, stad en land, gezien door zijn schilders 1900-2000.
63655: DIJK, HANNEKE VAN - Dahlia's. 25 cultivars in woord en beeld.
48405: DIJK, F. VAN - Leraren van de Academie Minerva. Een keuze uit twee eeuwen kunst en kunstonderwijs in Groningen.
44790: DIJK, JAC. VAN - Uw vreugde tegemoet. Bijbels dagboek.
54869: DIJK, W.K. VAN - Demonen, mens en wetenschap in de psychiatrie.
59836: DIJK, BEN VAN & STEF GROT - Hendrik Willem Heuvel. Een bijzonder mens.
10609: DIJK, A.J. VAN - Zonder tegenbericht.
20877: DIJK, PETER VAN EN SIMON ROZENDAAL - De Japanse uitdaging. De digitalisering van de samurai.
16407: DIJK, ROBERT A. VAN - Een reis naar licht. Teksten om over na te denken.
39210: DIJK, HANNEKE VAN EN MINEKE KURPERSHOEK - Rozen. Soorten en rassen, beschrijvingen en foto's.
62815: DIJK - VAN DER PEIJL, ANNEKE - Meekrap vroeger en nu.
60525: DIJK, PAUL VAN - Volksgeneeskunst in Nederland en Vlaanderen. De volksgeneeskundige recepten zijn mede bewerkt door Hanneke Winterterp..
40408: DIJK, JELLE VAN (EINDREDACTIE) - Randstad en broedvogels.
47078: DIJKE-REIJNOUDT, P.A.J. VAN , R. SELDENRIJK, J. STOK - Ons kind heeft een verstandelijke handicap. Een christelijke handreiking bij de opvoeding.
50280: DIJKEN, ALBERT VAN - Geen nestplek meer. Gedichten.
12977: DIJKEN, ANNIE VAN & ELDERT AMELING - Vergees.
56894: DIJKEN-HOOGHUIS, ANNIE VAN - Gain Aalmenak.
10041: DIJKEN, ANNIE VAN & ELDERT AMELING - Vergees.
17749: DIJKEN, ANNIE VAN & ELDERT AMELING - Vergees.
17750: DIJKEN, ANNIE VAN & ELDERT AMELING - Vergees.

Next 1000 books from Bij tij en ontij . . . .


Hundreds of the world's finest antiquarian and used booksellers offer their books on Antiqbook. They offer full satisfaction and normal prices - no markups, no hidden costs, no overcharged shipping costs. 8 million books at your fingertips!
Search all books at Antiqbook

1/19