Bij tij en ontij . . . .
Hoofdstraat 26, 9977RD Kloosterburen, The Netherlands.            Email: bijtijenontij@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
97369: VERRUIJT, A. - Grondmechanica.
5746: VERSCHAFFEL, TOM - Beeld en geschiedenis. Het Belgische en Vlaamse verleden in de romantische boekillustraties.
42699: VERSCHILLENDE AUTEURS - Als je goed kijkt naar prehistorische zoogdieren, het leven in de zee, olifanten, reptielen, vogels, indianen, mieren, het ontstaan van het leven.
70403: VERSCHILLENDE AUTEURS - Preek van het jaar 2006, de geselecteerde inzendingen, de preken van de finalisten en de mooiste preken ooit.
95361: VERSCHOOR, BOB - Dicht bij huis. Het Groningen van Cornelis Jetses.
83810: VERSCHOOR, DICK N. - Een stukje blauw. Als verdriet het leven donker maakt.
67917: VERSCHOOR, DIET - Wachten op een oor. Liefde in de therapie.
23681: VERSCHOREN, FRANS - Vlaamsche humor. Novellenbundel door.
44061: VERSCHOREN, FRANS - Van een jongen die geluk had.
71518: VERSCHUEREN, J. - Modern woordenboek en populair - wetenschappelijke encyclopaedie. Geillustreerd. A t/m L & M t/m Z..
86399: VERSCHUREN, INEKE & ELS BOEKELAAR - Kaboutersprookjes.
85068: VERSCHUUR, H.A. - Het groote avontuur met Hitler aan het stuur.
23489: VERSCHUYL, H.J. - Het geheim van de puzzel. Geschiedenis van het puzzelen in Nederland.
49523: VERSEPUT, J. - Het ontstaan van den tweeden wereldoorlog.
98136: VERSFELT, H.J. & M. SCHROOR - De Franse kaarten van Drenthe en de Noordelijke kust / 1811-1813.
91742: VERSLOOT, ERIC - Dichter bij het Lied. 25 bekende liederen met achtergrond het kerkelijk jaar rond (met CD).
30211: VERSLUIS, F. - De drukpers op school.
97781: VERSLUYS, J. - De capillaire werkingen in den bodem.
85661: VERSPAANDONK, J.A.J.M. - Het hemels prentenboek. Devotie- en bidprentjes vanaf de 17e eeuw tot het begin van de 20e eeuw.
64964: VERSPOOR, DOLF - Okeren sonnetten van Quevedo.
76476: VERSPRILLE, ANNIE - Leiden in oude ansichten.
85425: VERSTAPPEN, HERMAN TH. - Geomorphology and environment.
77958: VERSTAPPEN, H.TH. - Djakarta Bay. A Geomorphological Study on Shoreline Development.
95077: VERSTEEG, J.P. - Geest ambt en uitzicht. Theologische opstellen.
97542: VERSTEEG, TH.A. & S. STORM - De stichting in het positieve recht.
97802: VERSTEEG, W.F. - Nieuwe atlas van Nederlandsch Oost-Indië / ontworpen en geteekend door W.F. Versteeg.
33289: VERSTEEGEN, JOS (INLEIDING EN SAMENSTELLING) - O, reisgenoten op dit narrenschip.
59804: VERSTEGEN, TON E.A. - Vier beeldconcepten voor de Rijnoevers Arnhem : een samenwerkingsproject van landschapsarchitecten, architecten en beeldend kunstenaars van de Landbouw Universiteit Wageningen (studierichting landschapsarchitectuur) en de Hogeschool voor de Kunsten Arnhem (faculteit bouwkunst en de afdeling architectonische vormgeving/monumentaal).
93062: VERSTEGEN, MATH - De onnodige Boerenoorlog deel 1. De Boeren in de aanval. Deel 2: De Britse stoomwals.
46907: VERSTER, A.J.G. - Brons in den tijd. Oude bronzen en koperen gebruiksvoorwerpen.
96226: VERSTRAATEN, TON - Ooggetuige. Krijgsgevangenen in Indië en Japan (1942-1945).
29912: VERSVELD, MARTHINUS & W.A. DE KLERK - Die berge van die Boland.
98461: VERTENTEN, P. - Vijftien jaar bij de Koppensnellers van Nederlandsch Zuid Nieuw Guinea.
24248: VERTOMMEN, K. (SAMENSTELLER) - Legenden en exempelen.
90723: VERTOSICK, FRANK T. - Het naakte brein: verhalen van een neurochirurg.
93999: VERVENNE, M. - Studies in the Book of Exodus: Redaction - Reception - Interpretation.
78665: VERVLIET, HENDRIK E.A. - Liber librorum. 5000 jaar boekkunst.
97363: VERVLOET, J.A.J. - Inleiding tot de historische geografie van de Nederlandse cultuurlandschappen.
33923: VERVOORT, H. & G. HEYMBERG - Klein Nederlands soldatenboek. Eerder aangekondigd als Groot Nederlands soldatenboek.
64014: VERVOORT, H. - Mensenkinderen.
69168: VERVOORT, C.E. - Een geur van hoger honing. Over de maatschappelijke betekenis van sociologie en sociaal onderzoek.
96370: VERWEERD, JOKE - Wapenbroeders.
53531: VERWEIJ, A.R. SAMENSTELLING - Verbintenissenrecht DK2N.
96707: VERWEIJ, AGNES & MARTIN KINDT - Perspectief, hoe moet je dat zien? het analyseren van perspectiefafbeeldingen met behulp van meetkunde .
46019: VERWEIJ, HANS & RIEN VROEGINDEWEIJ - Vier vrouwen.
44693: VERWER, GEORGE - Pseudo discipelschap.
44543: VERWER, GEORGE - Revolutie der liefde.
73068: VERWER, WILLEM JANSZOON - Memoriaelbouck. Dagboek van gebeurtenissen te Haarlem van 1572-1581.
79881: VERWEY, KEES - De Verwey's van Verwey. Schilderijen, aquarellen en tekeningen van Kees Verwey. Met bijdragen van Godfried Bomans, Mathilde Visser, H.P.Baard en Kees Verwey..
45563: VERWEY, STEFAN - Ziet er verdacht uit.
79512: VERWEY, GERLOF - Geschiedenis van Nederland. Levensverhaal van zijn bevolking.
66687: VERWEY, ALBERT - Amsterdam en Vondel.
43476: VERWEY, STEFAN - Het papier is op.
28700: VERWEY, ALBERT - Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche dichtkunst 1880 - 1900.
6283: VERWEY, ALBERT (KIEZER) - De honderd beste gedichten (lyriek) in de Nederlandsche taal.
2754: VERWEY, D. - Admiraalschip "Neptunus".
63134: VERWEY, STEFAN - Ziet er verdacht uit.
36224: VERWEY, M.G. - Leiden in bezettingstijd.
83111: VERWEY, ALBERT - Letterkundige kritiek. Frederik van Eeden. Ellen. Johannes Viator..
32038: VERWEY, ALBERT - Het leven van Potgieter.
94608: VERWEY, ALBERT E.A. - H.P.Berlage ter gedachtenis 21 febr. 1856- 12 aug 1934. Uitgave van het bouwkundig weekblad Architectura No: 51, 1934.
27414: VERWEY, J.A. - Dwalend ginds en her.
24392: VERWEY, ALBERT - Nieuwjaarsmorgen.
65824: VERWEY-JONKER, HILDA - Het socialisme in onze tijd. Een inleiding voor buitenstaanders waarin verwerkt collegeaantekeningen van prof. R. Kuyper.
62979: VERWEY, ALBERT - Het kind van het land. Persoonlijke en staatkundige overdenkingen bij het huwelijk van prinses Juliana, een gedicht.
88786: VERWIJMEREN, PIET - Mozart op reis. De tournee van een wonderkind 1763 - 1766.
67422: VERWOERD, W. - De fabriek, de arbeider en zijn loon.
49100: VERWOERD, G.H. - Milieurecht theorie en praktijk.
5707: VERWOERD, H.J. - Vliedt uit het Noorderland! Uitgebreide verklaring van het boek Openbaring. Bevat een indringende boodschap voor onze tijd.
72394: VESCOVO, MARISA & JAN HAARHUIS - Raffaele Rossi. Tabula Picta.
38914: VESSEUR, THEO (SAMENSTELLER) - Onderweg.
16248: VESSEUR, THEO - Kleine literatuurgeschiedenis in verzen over Nederlandsche schrijvers.
92225: VESTDIJK, S. - Bericht uit het hiernamaals.
92226: VESTDIJK, SIMON - De zwarte ruiter.
92224: VESTDIJK, SIMON - Sint Sebastiaan. Anton Wachter romans 1.
88899: VESTDIJK, SIMON - Anton Wachter romans 1: Sint Sebastiaan. De geschiedenis van een talent. II Surrogaten voor Murk Tuinstra. De geschiedenis van een vriendschap.
92222: VESTDIJK, SIMON - Surrogaten voor Murk Tuinstra. Anton Wachter romans 2.
92221: VESTDIJK, S. - De schandalen.
92220: VESTDIJK, S. - De ziener.
92219: VESTDIJK, S. - Meneer Visser's hellevaart.
92190: VESTDIJK, SIMON - Stomme getuigen. Verhalen.
78781: VESTDIJK, S. - Fabels met Kleurkrijt.
61526: VESTDIJK, S. - De vijf roeiers. Een Ierse roman.
81852: VESTDIJK, SIMON - De vrije vogel en zijn kooien - De geschiedenis van een domicilie.
88037: VESTDIJK, SIMON - De andere school. De geschiedenis van een verraad. Anton Wachter romans 4.
64526: VESTDIJK, S. - Zo de ouden zongen.
88876: VESTDIJK, S. & A. ROLAND HOLST - Swordplay - wordplay. Kwatrijnen overweer..
68089: VESTDIJK, S. - Berijmd palet.
88810: VESTDIJK, S. - Gestalten tegenover mij. Persoonlijke herinneringen.
56726: VESTDIJK, S. - De toekomst der religie.
5722: VESTDIJK, SIMON - Stomme getuigen.
38438: VESTDIJK, S. - Het veer.
38441: VESTDIJK, S. - Het veer.
46990: VESTDIJK, S. - Rumeiland. Uit de papieren van Richard beckford behelzende het relaas van zijn lotgevallen op Jamaica 1737-1738.
77185: VESTDIJK, S. - Aktaion onder de sterren. Roman uit het voor-Homerische Griekenland.
58289: VESTDIJK, S. - Essays in duodecimo.
97585: VESTDIJK, SIMON - De oubliette.
70586: VESTDIJK, S. - Mozart, de demon der galanterie.
70505: VESTDIJK, S. - De kellner en de levenden.
54547: VESTDIJK, S. - De bruine vriend - Het veer- Barioni en Peter - Pijpen.
70271: VESTDIJK, S. - De vijf roeiers. Een Ierse roman.
73532: VESTDIJK, S. - Mnemosyne in de bergen.
61944: VESTDIJK, S. - Een op de zeven. Een keuze uit de gedichten.
81389: VESTDIJK, S. - Terug tot Ina Damman. De geschiedenis van een jeugdliefde & De andere school. De geschiedenis van een verraad.
37327: VESTDIJK, S. - Kunst en droom. Een keuze uit de essays.
15843: VESTDIJK, S. - Else Böhler. Duits dienstmeisje.
92218: VESTDIJK, S. - Het spook en de schaduw.
31400: VESTDIJK, S. - Het genadeschot.
58179: VESTDIJK, SIMON - Ierse nachten.
73525: VESTDIJK, S. - Een op de zeven. Een keuze uit de gedichten.
63321: VESTDIJK, SIMON - Pastorale 1943. Roman uit de tijd van de Duitse overheersing.
4194: VESTDIJK, S. - Bevrijdingsfeest.
2052: VESTDIJK, S. - De zwarte ruiter.
91998: VESTDIJK, S. - Bevrijdingsfeest.
82876: VESTDIJK, SIMON - Anton Wachter romans 1: Sint Sebastiaan. De geschiedenis van een talent. II Surrogaten voor Murk Tuinstra. De geschiedenis van een vriendschap.
59085: VESTDIJK, SIMON - Mieke kiest Simon.
92504: VESTDIJK, SIMON - Juffrouw Lot.
64524: VESTDIJK, S. - De schandalen.
30101: VESTDIJK, S. - Juffrouw Lot.
64523: VESTDIJK, SIMON - De beker van de min. De geschiedenis van een eerste jaar. Anton Wachter romans 5.
57767: VESTDIJK, S. - Het geroofde lam.
47847: VESTDIJK, S. - Het verboden bacchanaal.
94072: VESTDIJK, S. - De dokter en het lichte meisje.
92162: VESTDIJK, SIMON - Ivoren Wachters.
80216: VESTDIJK, S. - De Aeolusharp. Nagelaten romanfragment.
56742: VESTDIJK, S. - Het vijfde zegel. Roman uit het Spanje der inquisitie.
20245: VESTDIJK, S. - Een moderne Antonius.
20246: VESTDIJK, S. - Kunst en droom. Een keuze uit de essays.
59183: VESTDIJK, S. - Het vijfde zegel. Roman uit het Spanje der inquisitie.
82874: VESTDIJK, SIMON - Terug tot Ina Damman. De geschiedenis van een jeugdliefde. Anton Wachter romans 3.
82875: VESTDIJK, SIMON - De andere school. De geschiedenis van een verraad. Anton Wachter romans 4.
82872: VESTDIJK, S. - Aktaion onder de sterren. Roman uit het voor-Homerische Griekenland.
53177: VESTDIJK, S. - Kunst en droom. Een keuze uit de essays.
77259: VESTDIJK, S. - De onmogelijke moord.
24730: VESTDIJK, SIMON - Surrogaten voor Murk Tuinstra. De geschiedenis van een vriendschap. Anton Wachter romans 2.
64521: VESTDIJK, S. - Puriteinen en piraten.
82603: VESTDIJK, S. - Juffrouw Lot.
13382: VESTDIJK, S. - De dokter en het lichte meisje.
55632: VESTDIJK, S. - De koperen tuin.
82873: VESTDIJK, SIMON - Surrogaten voor Murk Tuinstra. De geschiedenis van een vriendschap. Anton Wachter romans 2.
13359: VESTDIJK, S. - Open boek.
45890: VESTDIJK-VAN DER HOEVEN, MIEKE - Afscheid van Simon. Leven met een nalatenschap.
83369: VESTDIJK, S. - Pastorale 1943. Roman uit de tijd van de Duitsche overheersching.
68215: VESTDIJK, SIMON - The garden where the brass band played.
54490: VET, ANTON VAN DER - Zwerftochten in de natuur.
6950: VET, A.C.W. VAN DER - Amsterdam stad der wijsheid.
58326: VETERMAN, EDUARD - De man die geen millioen bezat.
66433: VETH, CORNELIS - Prikkel-idyllen. Derde deel. Het geheim van den idioot. Toneelspel á grand spectacle; Hamilit of de Wraak van den doode. Filmdrama; Wissewas. Burleske comedie in vier bedrijven..
3664: VETH, CORNELIS - Oude meesters der illustratie.
39293: VETH, CORNELIS - Die goede, oude tijd.
23347: VETH, JAN - Een veronachtzaamd hoofdstuk uit onze beschavingsgeschiedenis der zeventiende eeuw.
80112: VETH, P.J. - Feestbundel van taal-, letter-, geschied- en aardrijkskundige bijdragen ter gelegenheid van zijn tachtigsten geboortedag aan Dr. P.J. Veth, door eenige vrienden en oud-leerlingen aangeboden.
88496: VETH, C. E.A. - In memoriam Albert Funke Küpper.
56152: VETH, JAN - Rembrandt's leven en kunst. Met een inleiding en toelichtingen door J.Q. van Rechteren Altena.
32077: VETH, CORNELIS - Gezelligheid en ongezelligheid in de Nederlandsche en Vlaamsche schilderkunst.
30882: VETH, CORNELIS - De opvoeder in de caricatuur.
76493: VETH, P.J. - Java, geografisch, ethnologisch, historisch. Tweede deel: Nieuwe geschiedenis.
76494: VETH, P.J. - Java, geografisch, ethnologisch, historisch. Derde deel: Geographie.
56617: VETH, CORNELIS - Kuno Brinks, etser en graveur.
56175: VETH, JAN - Een veronachtzaamd hoofdstuk uit onze beschavingsgeschiedenis der zeventiende eeuw. Met een voorrede van J. Huizinga.
56174: VETH, JAN - Een veronachtzaamd hoofdstuk uit onze beschavingsgeschiedenis der zeventiende eeuw. Met een voorrede van J. Huizinga.
23190: VETH, CORNELIS - Vijftig jaar Nederlandse letterkunde in dertig karikaturen.
55619: VETH, CORNELIS - Gisteren en vandaag.
56607: VETH, CORNELIS - Charles Rochussen. Roterodamum 3.
42995: VETH, CORNELIS - Gezelligheid en ongezelligheid in de Nederlandse en Vlaamse schilderkunst.
95983: VETVICKA, VACLAV - Bomen en struiken.
45568: VEUNS, BRENDA - Het stille-hinten boek. De ideale minnaar weet wat zijn geliefde wil... En, wat niet.
55159: VEURMAN, B.W.E. - Volendammer schilderboek.
75736: VEYRON, MARTIN - Eigen-liefde.
68272: VEZIN, LUX - Les artistes au Jardin des Plantes.
62353: VIAL, FRANCISQUE & LOUIS DENIS - Idées et doctrines littéraires du XVIIIe siècle. Extraits des préfaces, traités et autres écrits théoriques.
68066: VIAN, BORIS - Round About Close to Midnight: The Jazz Writings of Boris Vian. Translated and edited by Mike Zwerin. Introduction by Miles Kington.
95672: VIAN, BORIS - De dood steekt in hetzelfde vel.
61342: VICAIRE, G. - Bibliographie Gastronomique : A bibliography of books appertaining to food and drink and related subjects, from the beginning of printing to 1890 .
58965: VICTOR H. ELBERN, HERMANN ENGFER, HANS REUTHER; HRSG. IM AUFTRAG DES DOMKAPITELS - Der Hildesheimer Dom. Architektur, Ausstattung, Patrozinien.
49993: VICTOR-PAUL - Cigaline et fourmillonne.
27351: VIEGEN, J. (INLEIDER) - Palet van de mijnstreek.
90372: VIEGENER, MATIAS & BRANDON LABELLE (ED.) - Flowers: Errant Bodies.
39661: VIERECK, PETER - Conservatism Revisited. Revised and enlarged with the addition of Book 2: The New Conservatism - What Went Wrong?.
97801: VIERLINGH, ANDRIES - Tractaet van dyckagie.
86843: VIETOR, RICHARD H.K. - How Countries Compete: Strategy, Structure, and Government in the Global Economy.
32790: VIEYRA, MAURICE - Hittite Art. 2300-750 B.C..
95342: VIGIL, DONA BERNADETTE - Werken met Tolteekse inzichten. Sjamanistische wijsheid van de Tolteken.
51243: VIGNAL, MARC - Dictionnaire de la musique.
96696: VIGUÉ, JORD E.A. - Naakten. Een praktische gids voor tekenen en schilderen.
98607: VIJFEIJKE, HARRY M.P. VAN DE - Niet het flauwste idee gezocht te worden.
5326: VIJLBRIEF, J.A. - Unemployment Insurance and the Dutch Labor Market.
6783: VIJLBRIEF, J.A. - Unemployment Insurance and the Dutch Labor Market.
96671: VIJSELAAR, JOOST (RED.) - Gesticht in de duinen. De geschiedenis van de provinciale psychiatrische ziekenhuizen van Noord-Holland van 1849 tot 1994..
64668: VIJVER, MINNE - Torso's.
68738: VIJVER, MINNE - Minne Vijver.
84066: VIJVERBERG, J. - Vogel-idyllen - Ranke wieken - Met een voorbericht van Dr. Jac. P. Thijsse en 45 afbeeldingen naar fotografieën.
77595: VIKSTEN, ALBERT - Berenjagers en robbenvangers.
95931: VILAR, ESTHER - Het polygame geslacht.
95641: VILLASENOR, DANIEL - Het meer.
18079: VILLIER, MARQ DE - White Tribe Dreaming. Apartheid's Bitter Roots as Witnessed by Eight Generations of an Afrikaner Family.
65186: VILLIERS, DIRKIE DE E.A. (SAMENSTELLERS) - Nuwe F.A.K.-sangbundel.
13999: VILLIERS, ALAN EN ANDERE ZEE-AVONTURIERS - Het avontuur van de Zee.
9117: VILLIERS, ALAN EN ANDERE ZEE-AVONTURIERS - Het avontuur van de Zee.
17302: VILLIERS, ALAN - Gevecht om Kaap Hoorn.
86819: VILLOLDO, ALBERTO - Yoga, Power, and Spirit. Patanjali the Shaman.
73479: VILLON, FRANCOIS - Verzamelde gedichten. Vertalingen van Ernst van Altena.
73483: VILLON, FRANCOIS - Villon vervolgd. Bargoense en apocriefe verzen. Nederlands van Ernst van Altena.
55791: VILLON, FRANCOIS - Het testament van Villon. Vertaald en van verklarende noten in beeld voorzien door K.J.A. Janson.
80038: VILSTEREN, V.T.VAN & A.Z. ANNINGA - Goud uit Georgië. De mythe van het Gulden Vlies.
79534: VILSTEREN, V.T. VAN - 100.000 jaar sex. Over liefde, vruchtbaarheid en wellust.
84616: VILSTEREN, V.T. VAN - Het benen tijdperk; Gebruiksvoorwerpen van been, gewei, hoorn en ivoor, 10.000 jaar geleden tot heden.
62953: VINAZA, EL CONDE DE LA - Bibliografia espanola de lenguas indígenas de America.
60345: VINCE, JOHN - Old Farms. An illustrated guide.
7511: VINCENT, L.M. - Een danser en zijn gezondheid.
84261: VINCENZO SCAMOZZI / SIMON BOSBOOM / JACOBUS HOUTHUISEN / CASPAR PHILIPS JACOBSZOON - De vyf colom-orden, met derzelver deuren en poorten. Wele?er door wylen Sijmon Bosboom vit den beroemden Venetiaanschen boumeester, Vincent Scamozzi, in minuten overgebracht, en nu met verklaringen en benamingen der hooft- en onder-deelen, leeden enz. als mede met drie nieuwe voorbeelden, opgehelderd, vermeerderd en verbeterd, door Caspar Philips Jacobsz ... en Jacobus Houthuisen.
84403: VINCI, LÉONARD DE - Les carnets de Léonard de Vinci. Tome 1 & 2. Introduction, classement et notes par Edward Mac Curdy. Traduit de l'anglais et de l'italien par Louise Servicen. Préface de Paul Valéry.
79472: VINCKENROYE, W. VAN - Tongeren Romeinse stad.
82689: VINGER, TRUUS - Het kabouterboek. Versjes en tekeningen van Truus Vinger.
7826: VINGER, TRUUS - De Gelaarsde Kat.
52286: VINHUIZEN, E.C.A. - n Buusboukje mit riemkes.
33620: VINK, A.K. , A. RUTGERS - Onze Zangvogels, waarin opgenomen het houden van wildzang.
81630: VINK, JAFFE - Brief aan mijn dochter. Een tocht door het pandemonium van seks en geweld.
49696: VINK, JAFFE & CHRIS RUTENFRANS (REDACTIE) - Letter & Geest - De terugkeer van de geschiedenis.
73171: VINK, F.W.H. - Inzicht in de ondernemingsraad. Een toelichting op de wet op de ondernemingsraden.
67509: VINK, JEANETTE CORNELIA HENDRIKA HUBERTINA - Het einde van het lidmaatschap van den Volkenbond..
83957: VINKE, ROB - HRM voor de toekomst.
90950: VINKE, EDWIN - Zilte klei.
60142: VINKEN, PIERRE & HANS VAN DEN BERGH - Het scherp van de snede. De Nederlandse literatuur in meer dan 100 polemieken.
87804: VINKENOOG, SIMON - Lessen uit de nieuwe school van taboes en andere gedichten.
41035: VINKENOOG, SIMON - Zonneklaar. Gedichten in het nieuwe millennium. Samngesteld en uitgeleid door Coen de Jonge.
70499: VINKENOOG, SIMON - Proeve van kommunikatie.
59238: VINKENOOG, SIMON - Niets niets. De kunst van het sterven.
67879: VINKENOOG, SIMON - Liefde. Zeventig dagen op ooghoogte.
50278: VINKENOOG, SIMON - Eerste gedichten (1949-1964).
86250: VINKENOOG, SIMON - Onder (eigen) dak.
86251: VINKENOOG, SIMON - Wondkoorts.
48198: VINKENOOG, SIMON - Herem'ntijd. Kroniekschrijving van 30 jaar Wereld in Beweging.
86203: VINKENOOG, SIMON - Enkele reis Nederland.
86074: VINKENOOG, SIMON - Heren zeventien. Proeve van waarneming.
260: VINKENOOG, SIMON - Zolang te water, een alibi.
48196: VINKENOOG, SIMON - Terugblik. 50 Portretten van schrijvers 1952-1965.
57208: VINKENOOG, SIMON - Goede raad is vuur.
72476: VINKENOOG, SIMON - Hoogseizoen.
82770: VINKENOOG, SIMON - Het huiswerk van de dichter.
55568: VINKENOOG, SIMON - Spiegelschrift - gebruikslyriek.
63996: VINKENOOG, SIMON - Voorzetten.
72539: VINSKI, VLADIMIR - Vladimir Vinski : Hotel city fotografien 1980-1984.
68029: VIOLA, BILL E.A. - Bill Viola 12-9 | 29-11.
81967: VIORST, JUDITH - Noodzakelijk verlies. De liefdes, illusies, afhankelijkheid en irreële verwachtingen die wij allen moeten opgeven om te kunnen groeien.
40807: VIOUX, MARCHELLE - Anne de Boleyn, 28 bois originaux de Paul Baudier.
75776: VIRGILII MARONIS - Opera.
84684: VIRGOE, ROGER - Private life in the fifteenth century. Illustrated letters of the Paston family.
78002: VIRULY, A. - Nederland in vogelvlucht.
96197: VIRULY, A. - We vlogen naar Indië.
26693: VIRULY, A. - We vliegen naar Java. Herinneringen aan twintig vliegjaren.
56055: VIRULY, A. - Logboek. Vliegtuig Douglas P.H.-A.K.E..
39685: VIS, JAN C.P.M. - Politieke kennis en politieke vorming. Een studie naar de parate kennis van docenten geschiedenis & staatsinrichting en docenten maatschappijleer van politieke zaken.
79509: VIS, G.N.M. - In het spoor van Egbert. Aartsbisschop Egbert van Trier, de bibliotheek en geschiedschrijving van het klooster Egmond..
79442: VIS, G. (RED.) - Egmond tussen Kerk en wereld.
20892: VIS, JURJEN - De Poort. De Oudemanhuispoort en haar gebruikers 1602-2002.
56359: VIS BLOKHUYZEN, D. - Description des estampes qui forment l'oeuvre gravé de Dirk de Bray.
54060: VISCHER, KEES, BERT & JOS - Visscher schrijft Visschers. Correspondentie uit de krant.
62204: VISCHER, ISABELLE - Now to the banquet. With an introduction by David Bowes-Lyon.
89361: VISHNIAC, ROMAN - To Give Them Light: The Legacy of Roman Vishniac.
89781: VISHNIAC, ROMAN - Polish Jews: a pictorial record.
52349: VISSCHER, H.A. - Het Nederlandse landschap. Een typologie ten behoeve van het milieubeheer.
27408: VISSCHER, H.A. - De Nederlandsche landschappen 1. Ontstaan, wetenschappelijke betekenis, belevingswaarde.
21696: VISSCHER, JACQUES DE - De Immorele mens. Een ethicologie van het kwaad.
54061: VISSCHER, KEES - Zo dag en deur 3. Nog n riege vertelstertjes van Radio Noord.
98002: VISSCHER, JOHAN - Geschiedenis van de Nederlandsche Arbeidersbeweging.
85475: VISSCHER, KEES - Zo dag en deur. Vertelstertjes van Radio Noord.
67660: VISSCHER, JACQUES DE - Zielekanker. Symboliek in de filmkunst van Ingmar Bergman.
98043: VISSCHER, JOH. - De ondergang van een wereld. Historisch-oeconomische studie over de oorzaken van den Anglo-Boer Oorlog (1899-1902). Met een naschrift over de Waarschijnlijke Toekomst van Zuid Afrika.
75944: VISSER, J. - De christenvervolgingen in de eerste eeuwen na Christus .
80947: VISSER, GERARD - In gesprek met Nietzsche.
82729: VISSER, PETER - t Verzegde riek.
78039: VISSER, J.C. - Veen, zolang het er nog is.......
80455: VISSER, MARIKE - Kibri a kultura Marcel Pinas.
86679: VISSER, FRIGO E.A. - Jonge realisten uit galerie Wiek XX in het Drents Museum. Spoor zoeken tussen traditie en anvantgarde..
29202: VISSER, DIRK - Een borrel met een zeepsmaak. Ruzies over merken.
21708: VISSER, HANS - Brieven rond de Vestdijk-biografie.
98560: VISSER, J.J. E.A. - Littens, een kuierke troch de tiid. Onze foto's en verhalen.
85305: VISSER, FRANK - De zaak Antonius van der Waals.
77310: VISSER, PETER - Aal beeld mor gain geluud..
27329: VISSER, L. - De straatnamen van Zeist. Ook straatnamen zijn monumenten.
71051: VISSER, CAROLIJN - Grijs China. Een reisverslag gevolgd door 'bijna tien jaar later'.
51387: VISSER, A.J. - De openbaring van Johannes. De prediking van het Nieuwe Testament.
50220: VISSER, H.A. - De psalmen in onze tijd. Het altijd jonge lied. Deel 5 (psalm 101 - 125)..
18817: VISSER, PH.C. - Naar onbekend Midden-Azië. Tusschen Kara-Korum en Hindu-Kush.
38514: VISSER / J. & M. VERVOORT / H. V. OSTAL, J. - Wereldstedenreeks No. 4. Naar Bruxelles dat is het wel.
6320: VISSER, J.TH. DE - Kerk en staat (3 delen) Eerste Deel: Buitenland. Tweede deel: Nederland (voor en tijdens de Republiek). Derde deel: Nederland van 1796 tot op heden.
91990: VISSER, A. - Buitenmensen.Een verdwijnend Veluws beeld.
90074: VISSER, M.J. - De Haagse boekhandel 1900-1961..
57617: VISSER, HANS - Simon Vestdijk. Een schrijversleven. Door Hans Visser in samenwerking met Max Nord en Emanuel Overbeeke.
28853: VISSER, HANS G. - Groeten van Java. Ontmoeringen met het moderne Indonesië.
40916: VISSER, FRIGGO - Werkplaats tot herstel van antiek textiel.
81511: VISSER, EDUARD - Kind van Wormerveer.
70315: VISSER, AD - Strange Days. Muzikale avonturen in de 60's en 70's..
54012: VISSER, ILOMNKA K.G.; BYRON E.E. MARTINA & PETER S. ROSS - Morbillivirus Infections in Seals, Dolphins and Purpoises; Seal Herpesviruses. Characterisation, Host Susceptibility and Vaccine Development; Seals, pollution and disease, environmental contaminant-induced immunosupression.
94961: VISSER, H.A. - Het Onze Vader.
28515: VISSER, P. - De Electriciteit en haar practische toepassingen. Leerboek voor het nijverheidsonderwijs. Deel 1 en 2.
50246: VISSER, CLEMENS A. - Thick - bedded deep - marine sandstones in outcrop and subsurface. Sequence architecture and reservoir modelling aspects.
98208: VISSER, F. - In alle redelijkheid.
87955: VISSER, CAROLIJN - Grijs China. Een reisverslag gevolgd door 'bijna tien jaar later'.
26502: VISSER, W.A. (EDITOR) - Geological Nomenclature. English, Dutch, French, German, Spanish.
95027: VISSER, H.A. - De Psalmen in onze tijd. Het altijd jonge lied. (7 delen) Deel 1: Psalm 1-25; Deel 2: Psalm 26-50; Deel 3: Psalm 51-75; Deel 4: Psalm 76-100; Deel 5: 101-125; Deel 6: Psalm 126-150; Psalm 119.
27507: VISSER, P. - De Electriciteit en haar practische toepassingen. Leerboek voor het nijverheidsonderwijs. Deel 1 en 2.
21886: VISSER, DERKWILLEM - De Nederlandse vlag in heden en verleden.
63319: VISSER, CAROLIJN - Brandend zout.
68102: VISSER, M.W. DE - Japansche kleurendrukken in het Rijks Ethnographische Museum te Leiden.
44669: VISSER, A.C.J. - Bijbelse namen en begrippen.
32307: VISSER, MATHILDE (INLEIDING) - Het portret door 35 nederlandse fotografen.
83403: VISSER, HRIPSIMÉ - 100 x photo : 100 photographs from the collection of the Stedelijk Museum Amsterdam.
36723: VISSER, HERMAN - Herinnering aan Hoogkerk.
38585: VISSER, PETER - t Zwaart van ogen.
96862: VISSER, A. - Het verscholen dorp. Verzet en onderduikers op de Veluwe.
69347: VISSER, P.C. - Delft in de Middeleeuwen.
53591: VISSER, PH. C. - Naar onbekend Midden-Azië tusschen Kara-Korum en Hindu-Kush.
90371: VISSER, RINKE - Astrosofie. Een weg van de kosmos naar de mens en van de mens naar de kosmos. Vernieuwingen door Antroposofie.
96042: VISSER, J.C. - Rijshout- riet- en stro-constructies.
48223: VISSER, AB - De Grunneger Staar. Een sterk verhaal.
97125: VISSER, HERMAN & KOR BUIST - Groninger gemeenten van 1808 tot 1991.
88340: VISSER, ANNEKE - Alleen bij uiterste noodzaak? De rooms-rode samenwerking en het einde van de brede basis 1948-1958.
74454: VISSER, THEO & ROBERT-JAN HEIJNING - Beroemde merken.
57106: VISSER, HANS - God. soms vond ik de weg, soms raakte ik de weg kwijt.
45495: VISSER, M.W. DE - Buddha's leer in het verre Oosten.
92807: VISSER, PETER GABRIËL - De negende weg. A staircase to heaven.
47519: VISSER, E.J. & JOH. F. VALKENBURGH - Lichte houtarbeid.
95998: VISSER, CAROLIJN - Buigend Bamboe.
87251: VISSER, M.J.C. - Pieter Bruegel. Een nieuwe interpretatie.
93319: VISSER, AD DE - Kunst met voetnoten. Inhoud en betekenis in de beeldende kunst.
46795: VISSER, CAROLIJN - Vroeger was de toekomst beter. Reisverhalen en reportages. Met een inleiding van Maarten Huygen.
77901: VISSER, M.A.J. E.A. - De landbouw in Noord-Groningen.
77799: VISSER, H. EN KATTENBELD, G.W. - Het Westerkwartier in woord & beeld..
68683: VISSER, HANS G. - Indie in Holland. Schrijvers over hun rijk van Insulinde..
82489: VISSER, PETER - t Weer ien spaigel. Kwatrienen ien Hogelandster dialect.
55460: VISSER, CAREL - Carel Visser. Beelden 1978-1979 Sculptures 1978-1979.
96977: VISSER, AB - Rudolf de Mepse. het monsterproces van Faan.
2008: VISSER, HANS (SAMENSTELLER EN INLEIDER) - Brieven rond de Vestdijk-biografie.
93191: VISSER, P. - Leiden's ontzet.
97755: VISSER, C. & J. PIETERSE - Hollandsch molenboek.
34370: VISSER, P. - De ritmeester van Waterloo.
21899: VISSER, DERKWILLEM - Vlaggen van de wereld.
68147: VISSER, M.W. DE - Oud en nieuw Japan. Vier lezingen gehouden voor de Ned. Ind. Bestuursacademie.
79131: VISSERING, G. E.A. - De afsluiting en drooglegging der Zuiderzee (4 delen) I. De invloed van de drooglegging der Zuiderzee op de Werkloosheid; II. Staten Generaal. Behandeling der Staatsbegrootingen voor 1912 en 1913.; III. Verzameling C. Leemans. Bruikleen aan de Ned. Heidemaatschappij; IV. Inzending ter Eerste Nederlandsche Tentoonstelling op Scheepvaartgebied.
51223: VISSINGA, RICHARD & HANS ZOUTENDIJK (RED.) - Bij Hoog en Laag. Zingen in de tijd. Kerkliederen voor kinderen.
79612: VITOUX, FRÉDÉRIC - Het leven van Céline.
85186: VITOUX, FRÉDÉRIC - Venice: The Art of Living.
83208: VITRAC, ROGER - Victor of De kinderen aan de macht.
84593: VITRUV - Zehn Bücher über Architektur. Übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Curt Febsterbusch.
84591: VITRUVE - De l'architecture. Livre IX. Texte établi et traduit par Jean Soubiran.
96675: VITTORIO, MOSCHINI - Disegni di Jacopo Bellini.
94814: VITZTHUM, WALTER - Meisterzeichnungen des romischen Barock.
80303: VIVANTI, ANNIE - De onderbroken reis.
97903: VIVEKANANDA, SWAMI - Jnana-yoga.
97922: VIVEKANANDA, SWAMI - Raja-yoga.
97921: VIVEKANANDA, SWAMI - Karma yoga en Bhakti yoga.
97879: VIVEKANANDA, SWAMI - Jnana-yoga.
97862: VIVEKANANDA, SWAMI - Karma yoga en Bhakti yoga.
97890: VIVEKANANDA, SWAMI - Raja-yoga.
58722: VIZINCZEY, STEPHEN - Loflied op de rijpe vrouw. De amoureuze herinneringen van András Vajda.
63076: VLAANDEREN, ANDRÉ - Het Letterteekenen. Lettervormen en letters in hun practische, ornamentele en decoratieve toepassing. Tekst. Platen.
9322: VLAANDEREN, KEES - Aldus sprak de vooruitgang.
93181: VLAANDEREN, ANDRÉ - Van alles en nog wat. Geïllustreerd ontspanningsboek.
89370: VLAARDINGERBROEK, PIETER (RED.) - De Portugese synagoge in Amsterdam.
61809: VLADERACKEN, GEERTRUIDA VAN (SAMENSTELLING) - Dichters over ?t jaargetij.
69602: VLADIMIR ODOJEVSKI - Het jaar 4338.
58194: VLAMINCK, ERIK - Het schismatieke schrijven.
91165: VLAMINCK, ERIK - Wolven huilen.
80205: VLAMINCK, ERIK - Quatertemperdagen .
96255: VLASBLOM, DIRK - In een warung aan de Zuidzee. Verhalen uit Indonesië.
85426: VLECK, JOHN HASBROUCK VAN - Frontiers of Physical Science in the Netherlands and the United States.
96928: VLEER, W.T. - Sterf Sodomieten! Rudolf de Mepsche, de homofielenvervolging, het Faanse zedenproces en de massamoord te Zuidhorn.
74053: VLEESKENS, JOAN (RED.) - De grijpbare vorm - Nederlandse figuratieve kunst na '45 II.
98606: VLEK, HANS - Zwart op wit. Anatomie voor moordenaars; Iets eetbaars; Een warm hemd voor de winter; Verspreide gedichten.
39302: VLEKKE, BERNARD H.M. - The story of the Dutch Indies.
96815: VLEKKE, BERNARD H.M. - Geschiedenis van den Indischen Archipel van het begin der beschaving tot het doorbreken der nationale revolutie.
34074: VLETTER, A.C.C. DE - Maupie.
67358: VLETTER, A.C.C. DE - In dagen van spanning. Oorspronkelijk jongensboek.
34045: VLETTER, A.C.C. DE - Duizendpoot.
33246: VLETTER, A. DE - Zonder U? Oproep tot de jonge mannen en jonge vrouwen uit de gegoede kringen van Nederland.
23635: VLETTER, A.A.C. DE - Zegepraal. Zinnebeeldig spel in twee tafereelen met proloog en epiloog.
42116: VLETTER, A. DE - De opvoedkundige denkbeelden van Betje Wolff en Aagje Deken. Bijdrage tot de kennis van de opvoeding hier te lande in de achttiende eeuw.
78615: VLETTER, W. DE - Lieveke Harms.
69418: VLEUGEL, GUUS & MEIJER, REMCO - Zij kon het lonken niet laten. Liedteksten uit het Nederlandse cabaret van 1945 tot nu.
64834: VLEUGEL, GUUS - Een valse nicht.
65920: VLIEGEN, W.H. - Het kapitalisme in Nederland. Een sociaal-ekonomische studie..
65915: VLIEGEN, W.H. - Over oorsprong, geschiedenis en hedendaagsche stand der socialistische beweging. Populaire voordrachten.
67238: VLIEGEN, W.H. - De politieke partijen in Nederland. Overzicht der stof ten behoeve van voordrachten, cursusreeksen en ontwikkelingsclubs; alsmede ten dienste van zelfstudie.
65815: VLIEGEN, W.H. - Het kapitalisme in Nederland. Een sociaal-ekonomische studie..
57160: VLIEGENTHART, ARJAN - Minotaurus aan banden. Hoe Europa in crisis raakte en hoe we daar weer uitkomen.
82175: VLIEK, RIKA - Soep met slierten.
12565: VLIERDEN, BERNARD-FRANS VAN - Willem Elsschot.
58149: VLIERDEN, BERNARD-FRANS VAN - Willem Elsschot. Met een appendix door Marc Somers.
72815: VLIES, I.C. VAN DER (E.A. REDACTIE) - Van toetsing naar bemiddeling.
63926: VLIET, T. VAN - Op den uitkijk. Maandblad. 1947 compleet.
78783: VLIET, EDDY VAN - Vader.
61883: VLIET, EDDY VAN - De binnenplaats.
38094: VLIET, PAUL VAN (SAMENSTELLER) - In lief en leed verbonden. Nederlandse gedichten over het huwelijk.
73266: VLIET, H.T.M. VAN - Louis Couperus en L.J. Veen. Bloemlezing uit hun correspondentie.
95616: VLIET, EDDY VAN (SAMENSTELLING) - Geen dag zonder liefde - Honderd jaar Nederlandse liefdespoëzie uit Noord en Zuid.
79296: VLIET, A.P. VAN - Vissers en kapers. De zeevisserij vanuit het Maasmondgebied en de Duinkerker kapers (ca. 1580-1648).
70155: VLIET, ROLAND VAN - Het Manicheïsme als het christendom van vrijheid en liefde.
61943: VLIET, EDDY VAN - Jaren na maart.
58799: VLIET, H.T.M. VAN - Louis Couperus en L.J. Veen. Bloemlezing uit hun correspondentie.
58791: VLIET, H.T.M. VAN - Tussen twee generaties, briefwisseling A.Roland Holst en H.Marsman (1920-1940)Achter het Boek 34.
79958: VLIET, PAUL VAN, ROBERT DE HAAS & PAUL HEFTING. - Tijd van oogsten. Befaamde beeldhouwers in Nederland..
90174: VLIET, HEIKE VAN DER - Raakvlakte.
57726: VLIET, H.J. VAN - Hoe worden postzegels gemaakt?.
52526: VLIET, J. VAN DER - Hegel en het Madhyamika. Dialectische filosofie als anti-systeem.
23463: VLIET, ANNERIJE VAN DER (EINDREDACTIE) - Achttiende Jaarboek der sociale en economische geschiedenis van Leiden en omstreken 2006.
61559: VLIET, EDDY VAN - Vader.
74446: VLIET, PAM VAN - Eilandergevoel.
46658: VLIET, PAUL VAN E.A. - Het Koninklijk Hoogheidje. Vorstelijke geboorteversjes.
61976: VLIET, EDDY VAN - De vierschaar. Gedichten 1962-1972.
61977: VLIET, EDDY VAN - Het grote verdriet.
79476: VLIS, J.A. VAN DER - Texel. Land en volk in de loop der eeuwen.
79800: VLIS, J.A. VAN DER - t Lant van Texsel. Een geschiedschrijving.
81450: VLIS, J.A. VAN DER - Texel. Foto's en prentbriefkaarten uit heden en verleden.
34390: VLIS, NEL VAN DER - Herrie-let.
85738: VLIST, E.T. VAN DER - Inventaris van de schriftelijke nalatenschap van Fokke Sierksma (1917-1977).
37485: VLODORP, DILIAN - Kabouterwereld.
93260: VLOEDGRAVEN,KOOB & H.STERKEN RZN - Oud Staphorst in woord en beeld .
61267: VLOEDGRAVEN, KOOK E.A. - Oud Staphorst in woord en beeld.
71484: VLOEMANS, A. - De wijsbegeerte van Spinoza.
71381: VLOEMANS, ANT. - De wijsbegeerte van Spinoza. Haar plaats in het Nederlandsche denken en haar beteekenis voor de wereldphilosophie.
45795: VLOEMANS, A. - De wijsbegeerte van Spinoza. Haar plaats in het Nederlandsche denken en haar beteekenis voor de wereldphilosophie.
93492: VLOEMANS, A. - Het leven is heilig.
83443: VLOEMANS, ANTOON - Leven en leer der groote denkers. Geschiedenis van de wijsbegeerte.
93501: VLOEMANS, ANTOON - Leven en leer der groote denkers. Geschiedenis van de wijsbegeerte.
46957: VLOEMANS, A. - Politeia. Geschiedenis van de sociaal-politieke filosofie.
93496: VLOEMANS, ANTOON - De mensch in deze wereld.
43020: VLOEMANS, ANTOON - De wijsbegeerte van het Oosten.
79955: VLOTEN ELDERINCK, D.PH. VAN - De sexueele zeden in woord en beeld. De humor in het geslachtsleven.
93681: VLOTEN ELDERINCK, D.PH. - De sexueele zeden in woord en beeld. De jacht op de andere sexe. Liefde en zinnelijkheid. Humor in het geslachtsleven & De dwalende venus.
93682: VLOTEN ELDERINCK, D.PH. - De sexueele zeden in woord en beeld. Liefde en zinnelijkheid.
82329: VLUGT, SIMONE VAN DER - Morgen ben ik weer thuis.
40991: VLUGT, SIMONE VAN DER - Het laatste offer.
98142: VLUGT, SIMONE VAN DER - Schilderslief.
81463: VLUGT, S. VAN DER - Bloedgeld.
52423: VLUGT, W. VAN DER - Mr. W. van der Vlugt's belangrijkste geschriften. Ter eere van zijn zeventigsten verjaardag verzameld door de Leidsche faculteit der Rechtsgeleerdheid. Deel 1.
98122: VLUGT, SIMONE VAN DER - Nachtblauw.
44583: VLUGT, ELSE - Wachtend op de wederkomst.
85925: VLUGT, SIMONE VAN DER - Jacoba, dochter van Holland.
70293: VN - Vrij Nederland. 50 Jaar bovengronds. ABC van de herinnering. Een halve eeuw in trefwoorden..
91543: VO VAN THANG & JIM LAWSON (RETELLERS) - Vietnamese Folktales: Truyen Dan Gian Vietnam: Song Ngu.
65235: VOCKE, M.L.; P. HERBIER & J.L. VANDERHAEGEN - De Belgische spoorwegen in kleur Les chemins de fer belges en couleurs. 1980-1988 + CFL.
93037: VODEL, JOOST VAN DEN - Dichterlijke werken van Joost van den Vondel: Vierde, vijfde, zevende & achtste deel Treurspelen; 9de deel: zeghezangen; 10de deel: lierdichten; 11de deel: Gedichten of stichtelijke en kerckelijcke stoffen; 12de deel: geboortegedichten; 13de deel: heilighe gezangen; 14de deel: harpzangen; 15de deel: Altaergeheimenissen. Ontvouwen in drie boecken.
11230: VODICKOVA, VLASTA - Rotstuinplanten.
70353: VOET, NICO VAN DER - Waarom moet ik altijd helpen? Over zelfhandhaving en zelfverloochening..
4854: VOET, L. - Het museum Plantin-Moretus.
55315: VOET, LEON - De gouden eeuw van Antwerpen. Bloei en uitstraling van de Metropool in de zestiende eeuw.
46417: VOETEN, BERT - De Ammonshoorn. gedichten.
11826: VOETEN, JESSICA - Scapino.
24394: VOETEN, BERT - Menselijkerwijs. Verspreide gedichten. Met het oog op morgen; In memoriam; De zon op mijn hand; Vertaalde gedichten.
66672: VOETS, B. - Blijf, meester, blijf ons bij. Predikaties gehouden in de mirakelweek 1960.
71700: VOGEL, A. - De Kleine Dokter.
68392: VOGEL, P. DE - Boomteelt.
69760: VOGEL, ALBERT - Rhetorica. Basis der welsprekendheid.
72266: VOGEL, MARIANNE - Baard boven baard. Over het nederlandse literaire en maatschappelijke leven, 1945-1960.
10364: VOGEL, A. - De onbekende Couperus. Vergeten, weinig gepubliceerde en bekende verhalen, gedichten, brieven en fragmenten.
47085: VOGEL, HANS - Wacht maar tot ik dood ben. Annie M.G. Schmidt: haar leven en werk voor theater, radio en tv.
87664: VOGEL, C.J. DE - Plato. De filosoof van het transcendente..
97338: VOGEL, SHAWNA - Naked Earth : The New Geophysics.
74995: VOGEL, C.J. DE - Een keerpunt in Plato's denken. Historisch-Philosophische studie.
93000: VOGEL, DAVID - Huwelijksleven.
42964: VOGEL, ALBERT - Het Japansch Tooneel.
94472: VOGEL, JOHANN - Die moderne Bau-Kunst, mit Vorstellung Accurater Modellen Vortrefflicher Dach-Werken, Hohen Helmer, Französisch- und Holländischer Creutz-Dächer, auch Wiederkehrung; ingleichen Herrlicher Palläste, schöner Kirchen, Bibliotheken und Thürme, auch bequemer Rath- und Wohn-Häuser; wie auch Verschiedener Arten Brücken, Schleusen, Dämme, Wasser- und Hand-Mühlen, Pressen, Windel-Stiegen oder Treppen und anderer vortheilhaften Maschinen. Welchen angehängt sind, Einige Geometrische und Stereometrische Exempel, Alles nach den besten Regeln der geschicktesten Baumeister herausgegeben.
66723: VOGEL, HANS & MARJAN SMITS - Toekomstland. Europeanen op reis in Argentinië tijdens de gouden jaren (1880-1930).
97580: VOGEL, MARIANNE - Communistengoud en kerstengelen. Berlijnse thriller.
55467: VOGEL, ALBERT - De man met de orchidee, het levensverhaal van Louis Couperus.
76058: VOGEL, C.J. DE - Ecclesia catholica. Redelijke verantwoording van een persoonlijke keuze..
75160: VOGELAAR, J.F. (RED.) - Kunst als Kritiek. Tien teksten als voorbeeld van een materialistiese kunstopvatting..
87327: VOGELAAR, CHRISTIAAN E.A. - Rembrandt & Lievens in Leiden. Een jong en edel schildersduo.
55987: VOGELAAR, CHRISTIAAN E.A. - Jan van Goyen.
49760: VOGELER, HEINRICH - An der Frühling. Radierungen von Heinrich Vogeler.
97228: VOGELESANG, HANS - De wereld van Anton Pieck.
44028: VOGELESANG, HANS - Sporen in de tijd. 25 jaar Transvemij 1962-1987.
97230: VOGELESANG, HANS - De wereld van Anton Pieck.
16521: VOGELESANG, HANS - De wereld van Anton Pieck.
63802: VOGELESANG, HANS - Iedere stad een toren. De wereld van Anton Pieck.
59757: VOGELS, FRIDA - De harde kern. 1: Kanker. De naakte waarheid. 2: Met z'n drieën.
5390: VOGELS, HANS - Marjolijn van Assem. Tekeningen en schilderijen.
94371: VOGELS, REIN J. - Topprestaties der techniek voor vader en zoon. De wondere lamp. Hoe electrische gloeilampen worden gemaakt.
97459: VOGELS, FRIDA - Dagboek 1954 - 1957.
94108: VOGELS, FRIDA - De harde kern. 1: Kanker. De naakte waarheid.
65353: VOGELSANG, HARALD - Die Fahrzeuge und Anlagen des Eisenbahnmuseums Bochum-Dalhausen. Museumsführer.
93595: VOGELZANG, H.P. E.A. - Hr.Ms. Urania. Caveo Non Timeo.
76680: VOGT, PER - Fridtjof Nansen. Explorer - Scientist - Humanitarian.
72537: VOGT, CHRISTIAN - L'ombrechatlievre.
54247: VOGÜE, DOM MELCHOR A.O. - Glossaire de termes techniques à l'usage des lecteurs de la Nuit des Temps. 2ème édition..
23230: VOIGT, ALWIN - Exkursionsbuch zum Studium der Vogelstimmen.
92382: VOIGT, CYNTHIA - David en Jonathan.
95122: VOIGT, GOTTFRIED - Homiletische Auslegung der Predigttexte. Teil 1: Der schmalle Weg; Teil 2: Das heilige Volk; Teil 3: Die geliebte Welt; Teil 4: Die himmlische Berufung; Teil 5: Die bessere Gerechtigkeit; Teil 6: Die lebendigen Steine met register.
84675: VOISIN, GABRIEL - La naissance de l'aeroplane.
93690: VOLAVKOVA, HANA (ED.) - I Never Saw Another Butterfly: Children's Drawings and Poems from Terezin Concentration Camp, 1942-1944.
44868: VOLGER, W. - De leer der Nederlandsche Hervormde kerk. Eerste deel (1816-1852).
47218: VOLKELT, JOHANNES - Gewissheit und Wahrheit. Untersuchung der Geltungsfragen als Grundlegung der Erkenntnistheorie.
45243: VOLKER, T. - Japansche kunst 1. Japansche kunst II.
93959: VOLKER, T. - Ukiyoe Quartet. Publisher, designer, engraver and Printer.
60847: VOLKERS, KEES - Excuses voor het ongemak. Dagboek van een treinreiziger.
70024: VOLKOGONOV, DMITRI - Triomf en tragedie. Een politiek portret van Josef Stalin.
66905: VOLLENHOVEN, MIEKE - Schoolleiders in de spiegel. Inspirerend leiderschap als leidraad.
5762: VOLLENHOVEN, PIERRE VAN - 20 teksten in beton.
34044: VOLLEWENS-ZEIJLEMAKER, GRETA - Zonnehuis.
90772: VÖLLGER, WINFRIED - Das Windhahnsyndrom. Roman.
81405: VOLLMANN, WILLIAM T. - The Rifles.
49503: VOLLMAR, H. & C. VOLLMAR VAN WIJK - Wij verbouwen onze keuken.
5984: VOLLMER, CHRISTOPH - Gelukkig verliefd, gelukkig bemind...
73205: VOLMULLER (SAMENSTELLER), H.W.J. - Nijhoffs Geschiedenislexicon Nederland en België.
43559: VOLNÝ, JAN - Deutsch Tschechisches Wörterbuch / Nemecko cesky slovnik.
38650: VOLPE, GALVANO DELLA - Critique of Taste.
88966: VOLTAIRE - Filosofisch woordenboek of De rede op alfabet. Vertaald en ingeleid door J.M.Vermeer-Pardoen..
84516: VOLTAIRE - Dictionnaire philosophique.
60133: VOLTAIRE - Lettres Anglaises. Présentation notes et index de Fernand Massé.
79175: VOLTAIRE - Gedachten.
81705: VOLTAIRE - 20 artikelen uit het filosofisch woordenboek.
78387: VOLTAIRE - Candide of het optimisme. Met tekeningen van Paul Klee.
79055: VOLTAIRE - Karel XII van Zweden.
78857: VOLTAIRE - Voltaire en de Republiek. Teksten van Voltaire over Holland en Hollanders. Keuze en vertaling door Jan Pieter van der Sterre.
8359: VOLTAIRE - Karel XII van Zweden.
63180: VOLTAIRE - Filosofisch woordenboekje.
78366: VOLTAIRE - Candide of het optimisme.
78364: VOLTAIRE - Flosofische vertellingen.
78350: VOLTAIRE - Briefwisseling met Frederik de Grote 1736-1778.
85600: VOLTAIRE - Candide Zadig.
88983: VOLTAIRE - Fransman in Londen - Brieven uit Engeland, Vertaald en van een nawoord voorzien door Jeanne Holierhoek.
92945: VOLTAIRE - Oeuvres complètes de Voltaire.
42412: VOLTZ, JOHANN MICHAEL - Bilder aus dem biedermeier. Mit einer einleitung von Eugen Roth. Der Silberne Quell bei Woldemar Klein.
59709: VONDEL, JOOST VAN DEN - Gysbreght van Aemstel. D'ondergangh van zijn stad en zijn ballingschap (treurspel).
98556: VONDEL, JOOST VAN DEN - Vondel vocaal. De liederen van Vondel bijeengebracht en ingeleid door Kees de Bruijn en Marijke Spies.
67885: VONDEL, J. VAN - Lucifer. Praecipitemque immani turbine adegit.
7488: VONDEL, JOOST VAN DEN - O Kersnacht schooner dan de daegen.
41027: VONDEL, JOOST VAN DEN - Joseph in Dothan bewerkt door B.H. Molkenboer.
74814: VONDEL, JOOST VAN DEN - Volledige dichtwerken en oorspronkelijk proza. Verzorgd door Albert Verwey. Opnieuw uitgegeven met een inleiding door Mieke B. smots-veldt en Marijke Spies.
94177: VONDEL, JOOST VAN DEN - Gysbreght van Aemstel. D'ondergangh van zijn stad en zijn ballingschap.
61901: VONDEL, JOOST VAN DEN - Tien troostgedichten.
66944: VONDEL, J. VAN - Adam in ballingschap of Aller treurspelen treurspel. Prima malorum causa.
98399: VONDEL, JOOST VAN DEN - Joost van den Vondel in zijn lof, klacht, toorn, scherts en schimp uit zijn werken gekozen door Joh. Vorrink..
27799: VONDEL, JOOST VAN DEN - O kerstnacht schooner dan de daegen.
88103: VONDEL, JOOST VAN DEN - Vondel's werken. Uitgegeven door J. van Lennep. Herzien en bijgewerkt door J.H.W. Unger. 8 delen.
24393: VONDEL, JOOST VAN DEN - O Kersnacht schooner dan de daegen.
93052: VONDEL, J. VAN DE - Toneelspelen. eerste en tweede bundel.
71282: VONDELEN, J. VAN - Inwyding der doorluchtige schoole t' Amsterdam.
92892: VONHOFF, H.J.L. - Vind ik wat ik vond? Kanttekeningen en opvattingen..
92890: VONHOFF, H.J.L. - Bewegend verleden. Een biografische visie op prof. mr. P.J.Oud..
92891: VONHOFF, H.J.L. - De zindelijke burgerheren. Een halve eeuw liberalisme.
92889: VONHOFF, H.J.L. - Liberalen onder een dak. VVD: 50 jaar liberale vereniging.
60191: VONHOFF, H.J.L. - Handboek voor de patriot voor elke Nederlander en nieuwkomer.
66634: VONIER, DOM ANSCAR - Het sacrament van het kruisoffer.
66662: VONIER, ANSCAR - Het nieuw en eeuwig verbond.
75756: VONK, DR. P.G. - De "victorieuze" zeeslag op Schoneveld: het hol van De Ruyter.
96252: VONK, CORRY & WIM KAN - Honderd (100) dagen uit en thuis.
65927: VONK, P.G. - Autocratie, aristocratie democratie.
91775: VONK, ROOS - De eerste indruk: bekijken en bekeken worden.
22461: VONK, C. - Paraphrase van de brieven aan de Galatiërs en de Thessalonicensen 1 en 2.
43327: VONK, H.J. - Dit land van hei en hunebedden.
6501: VONK, C. - Paraphrase van de brief aan de Galaten en van de twee brieven aan de Thessalonicenzen.
36730: VONK, HENK - Drenthe in grootvaders tijd.
7740: VONNEGUT, KURT - Blauwbaard. De autobiografie van Rabo Karabekian ((1916-1988).
7734: VONNEGUT, KURT - Gods rijkste zegen, Mr. Rosewater! Of Paarlen voor de zwijnen.
96122: VONNEGUT, KURT - De korte roem van Deadeye Dick.
44405: VOOGT, S.O. - Godsdienstvrijheid bedreigd? Een analyse van de Algemene wet Gelijke Behandeling.
54088: VOOLEN, EDWARD & ESTER WOUTHUYSEN [EDS. - ET AL.]. - Marc Chagall en het Joods theater.
45820: VOOLSTRA, SJOUKE - Menno Simons (1496-1561). Leven, beld en boodschap.
23873: VOORBERG, ROB - Veiligheid aan boord. EHBO, medische hulp bij ziekte, zeilen met kinderen, overleven op zee, uitrusting, radio en radar.
5304: VOORBERGH, CRUYS - Erfenis van eeuwen.
660: VOORBERGH, CRUYS - Erfenis van eeuwen.
95969: VOORBEYTEL, M.C.M. (VOORBEIJTEL) - Hoe Parijs Parijs werd. Iets over het nu en vroeger van onze twintig arrondissementen.
95155: VOORDEN, A. VAN E.A. - Herdenk de trouw. 1888-Opheusden-1988. Uitgave naar aanleiding van 100 jaar (Nederduitsche) Gereformeerde Gemeente (in Nederland) te Opheusden.
63983: VOORDEWIND, H. - De lustmoordenaar en andere verhalen.
63980: VOORDEWIND, H. - De commissaris vertelt over donker Amsterdam.
63981: VOORDEWIND, H. - De commissaris vertelt verderover donker Amsterdam.
85606: VOOREN, MONIQUE VAN - Naakt geboren, bloot gebleven.
97923: VOORHOEVE, J. - Homoeopathie in de praktijk. Medisch handboek.
33241: VOORHOEVE, J. - Hygiéne. Geïllustreerd handboek voor het huisgezin.
83343: VOORHOEVE, J.N. (RED.) - Timotheüs geiilustreerd weekblad. Jaargang XXVI (2 Oct. 1920 - 24 Sept. 1921).
45180: VOORHOEVE, H.C. - De heer der heerlijkheid. Een overdenking over het Evangelie naar Johannes.
97924: VOORHOEVE, J. - Homoeopathie in de praktijk. Medisch handboek.
62383: VOORHOEVE, J.N. (RED.) - Timotheüs geiilustreerd weekblad. Jaargang XXXII (1Oct. 1926 - 30 Sept. 1927).
97658: VOORHOEVE, J. - Homoeopathie in de praktijk. Medisch handboek.
96722: VOORHOEVE, J.N. (RED.) - Timotheus. Geïllustreerd Weekblad voor Jongelui. 12e jaargang, 1906-1907 no. 1 t/m no. 52.
52479: VOORHOEVE, JORIS & H. ROSSIER - Labiele vrede.
19792: VOORHOEVEN, CAREL - Legenden van Holland's kust.
77109: VOORS, BARBARA - Zusje van me.
63323: VOORS, BARBARA - Vertrouwen in jou.
64882: VOORS, BARBARA - De zussen van mijn dochters.
75370: VOORSLUIS, BART (RED.) - Moderne spiritualiteit tussen traditie en vernieuwing. Over Simone Weil, Abraham Joshua Heschel en Dag Hammarskjöld .
76126: VOORSLUIS, BART - Geïnspireerd leven, Op zoek naar bijbels georiënteerde spiritualiteit.
48392: VOORSTEEGH, INEKE - P. Ouborg (1893-1956). Heimwee naar het hart der dingen.
28989: VOORT, R.H. VAN DER EN L.A. VAN HEIJNINGEN - Sparen in de negentiende eeuw.
79301: VOORT, MARCEL VAN DER - Dat seste boec van serpenten. Een onderzoek naar en een uitgave van boek VI van Jacob van Maerlants Der naturen bloeme.
11087: VOORT, R.H. VAN DER EN L.A. VAN HEIJNINGEN - Sparen in de negentiende eeuw.
44776: VOORTHUIS, F.J. - In de schaduw van het kruis.
97737: VOORTHUYSEN, J.H. VAN & PH.H. KUENEN - Das Ems-Estuarium. Ein sedimentologisches Symposium.
38755: VOORTHUYZEN, A. - Het bridgespel. Handleiding voor beginnende spelers.
33000: VOOUS, KAREL H. , RUDOLF L. SCHREIBER, PRINS CLAUS, ANTHONY W. DIAMOND - Ruimte voor de vogels.
33001: VOOUS, KAREL H. , RUDOLF L. SCHREIBER, PRINS CLAUS, ANTHONY W. DIAMOND - Ruimte voor de vogels.
80120: VOOYS, C.G.N. DE (ED.) - Middelnederlandse prozaverhalen over de geboorte van Jezus.
23672: VOOYS, I.P. DE - Socialisatieproblemen van arbeid en gemeenschap.
71494: VORRINK, KOOS (RED.) - Het Jonge Volk. Orgaan van de Arbeiders Jeugd Centrale. 17de jaargang, nrs. 1-3, 5, 8-18, 20, 23 & 24.
71295: VORRINK, KOOS (RED.) - Opgang. Driemaandelijks jeugdtijdschrift voor kunst, wetenschap en arbeidersbeweging. 6e jaargang no. 4.
71299: VORRINK, KOOS (RED.) - Opgang. Driemaandelijks jeugdtijdschrift voor kunst, wetenschap en arbeidersbeweging. 7e jaargang no. 2 & 3.
71298: VORRINK, KOOS (RED.) - Opgang. Driemaandelijks jeugdtijdschrift voor kunst, wetenschap en arbeidersbeweging. 9e jaargang no. 3-4.
71297: VORRINK, KOOS (RED.) - Opgang. Driemaandelijks jeugdtijdschrift voor kunst, wetenschap en arbeidersbeweging. 8e jaargang no. 2 & 3.
71251: VORRINK, KOOS - De komende nieuwe kultuur.
71248: VORRINK, KOOS - Achter de vaandels. Een nieuwe jeugd, een nieuwe taak.
71247: VORRINK, KOOS - Feestcultuur; eenvoudige practische wenken voor het organiseren van vergaderingen en feestelijke samenkomsten .
71202: VORRINK, KOOS - Stormtij.
71210: VORRINK, KOOS - Naar beter tijden.
59592: VORRINK, KOOS - Om de vrije mens der nieuwe gemeenschap. Opvoeding tot het demokratiese socialisme. Handboek ten dienste van de vrije jeugdvorming. Eerste deel..
71300: VORRINK, KOOS (RED.) - Opgang. Driemaandelijks jeugdtijdschrift voor kunst, wetenschap en arbeidersbeweging. 6e jaargang no. 1 t/m 4, compleet.
71303: VORRINK, KOOS (RED.) - Opgang. Driemaandelijks jeugdtijdschrift voor kunst, wetenschap en arbeidersbeweging. 3e jaargang no. 1 t/m 4, compleet.
71302: VORRINK, KOOS (RED.) - Opgang. Driemaandelijks jeugdtijdschrift voor kunst, wetenschap en arbeidersbeweging. 4e jaargang no. 1 t/m 4, compleet.
88535: VORST, I. - Twintig jaar Cheider.
44830: VORSTELMAN, C. (VERTALER) - Kruisweg volgens de evangeliën van Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes.
70448: VORSTER, RIEK - Bekende sprookjes opnieuw verteld.
93483: VORSTER, DUCO - Op uwen drempel. Religieuze verzen.
79770: VOS, H.H. - Graven in de Pietrskerk. Een verslag.
31033: VOS, RUUD E.A. - Historische luchtvaartgids Nederland 1998.
75869: VOS, A. DE - Voorwaarts en niet vergeten. Leven en denken van Gerardus Horreüs de Haas (1879-1943).
79952: VOS, LUC DE - Veldslagen in de Lage Landen.
54599: VOS, IDA - Miniaturen (gebaseerd op haiku).
71257: VOS, MARIE W. - Goudvreugde's ontwaken. Verbeeldingsspel in zes bedrijven.
81949: VOS, LEONARD DE & HENK EILANDER (RED.) - Hersenletsel, gevolgen voor de getroffene en de omgeving.
42456: VOS, A. DE - Africa. The Devastated Continent? man's impact on the ecology of Africa.
8876: VOS, RON DE EN WIM DE BRUIJN - Sail '95 Amsterdam. Mens en zee.
70612: VOS, KLAASKE DE E.A. - Kroonjuwelen.
42317: VOS, J.M. - Mixta.
86124: VOS, DIRK DE E.A. - Hans Memling. Catalogus en Essays.
54090: VOS, DIRK DE. - Hans Memling. Essays.
50389: VOS, A.J. - Inventaris van de archief van de gemeente Doniawerstal (1830) 1925-1983 (1991).
62233: VOS, S. - Oorspronkelijk Israëlitisch Kookboek.
53953: VOS, J.W.M. DE - De notariële verklaring van erfrecht.
49984: VOS, RIK & HENK VAN OS (RED.) - Aan de oorsprong van de schilderkunst. Vroege Italiaanse schilderijen in Nederlands bezit / The Birth of Panel Painting. Early Italian Paintings in Dutch Collections.
3604: VOS, PIETER DE - De lof van de Bottermarkt.
4992: VOS, JAC. M. - Verhalen uit de algemeene geschiedenis.
96553: VOS, M. DE - Henk Helmantel 40 jaar kunstschilder.
82179: VOS-DAHMEN VON BUCHHOLZ, TONNY - De nieuwe vrijheid.
97091: VOS, GEERT - Van Gerleviswert tot Garrelsweer. Geschiedenis van Garrelsweer.
96528: VOS, JAN C. DE - Lentebloemen.
48797: VOS, KEN - Les Bays-Bas au Japon (1600-1868). Exposition organisée par la Générale de Banque avec la collaboration du Rijksmuseum voor Volkenkunde, Leyde. 5. 10. - 16. 12. 89..
32221: VOS, F.J. DE - Energiewinning uit de getijbeweging.
73469: VOS, H.B. - Brieven van een Groninger antiquair.
59908: VOS, TOM - Punterend door Giethoorn. Oude Gieterse verhalen. In dialect verteld door Gietersen, voorzien van een inleiding en woordenlijst..
74449: VOS, MAARTEN DE - Tussen de benen: zeer persoonlijke notities.
35787: VOS, MARGOT - Guldenblauw. Sproken en verhalen.
82180: VOS-DAHMEN VON BUCHHOLZ, TONNY - Het land achter de horizon.
80101: VOS, CARLY - R-23 en zijn helpers. Een geheimzinnige geschiedenis uit de Speurderswereld.
76441: VOS, ART DE - Nederland: een natte geschiedenis.
76345: VOS, H. DE - Nieuwe Testament en mythe.
61738: VOS, DIRK DE - Musée Groeninge, Bruges. La collection complète.
82805: VOS-DAHMEN VON BUCHHOLZ, TONNY - Van rendierjager tot roofridder.
32174: VOS, MARJOLEINE DE (SAMENSTELLER) - Jou willen is je missen.
88883: VOSKUIL, J.J. - Bij nader inzien.
94706: VOSKUIL, K. (HOOFDRED.) - Het Vrije Volk. Democratisch Socialistisch Dagblad. 28, 29, 30 & 31 mei; 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28 juni; 3, 4, 5, 6. 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 juli; 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18 augustus 1945; & 3 juli 1946.
87917: VOSKUIL, J.J. - Ik ben ik niet.
87916: VOSKUIL, J.J. - Onder andere. Portretten en herinneringen.
87915: VOSKUIL, J.J. - Requiem voor een vriend.
43552: VOSKUIL, J.J. - Bij nader inzien.
90362: VOSKUIL, J.J. - Een zondagmiddag met J.J. Voskuil.
59407: VOSKUIL, K. - Socialistisch commentaar. Een keuze uit de zaterdagavondtoespraken voor de V.A.R.A. microfoon. Met een voorwoord van W. Drees, Minister van Sociale Zaken.
63277: VOSKUIL, J.J. - De moeder van Nicolien.
24359: VOSMAER, C. - Gedichten.
93331: VOSMAER, A. - Encyclopaedie van materialen en hun eigenschappen.
83464: VOSS, CAPTAIN JOHN - In een zeilkano de wereld rond.
52591: VOSS, G. & E. REESE - Ik doe het zelf. Onderhoud, reparatie en verfraaiing van uw woning.
52793: VOSSEN, MRJAM (RED.) - 'De dood moet een Wener zijn'. Weense dodenakkers en hun legendarische bewoners.
74784: VOÛTE, ADRIENNE - Zwanen in de gracht.
12091: VOVELLE, MICHEL - Mentaliteitsgeschiedenis. Essays over leef- en beeldwereld.
74767: VRAKKING, WILLEM EN ANTON COZIJNSEN - De Organisatie adviseur van junior naar Top Consultant.
72035: VRANDE, WILLEM VAN DE - Zonder paraplu.
69477: VRANKRIJKER, A.C.J. DE - Het wervende woord. Geschiedenis der socialistische week- en dagbladpers in Nederland.
88050: VRBA, RUDOLF - Ik ontsnapte uit Auschwitz.
923: VREDE, N.T.M. E.A. (BLOEMLEZERS) - Dichters en gedichten. Elke les een. Bloemlezing voor de tweede klas van de middelbare school.
96761: VREDEMAN DE VRIES, JAN - Perspective. With a new introduction by Adolf K. Placzek.
38417: VREDENBERG-ALINK, J.J. - Spiegel der Wereld. Nederlandse kaartmakers en hun werk.
77637: VREDENBERG-ALINK, J.J. - De kaarten van Groningerland. De ontwikkeling van het kaartbeeld van de tegenwoordige provincie Groningen met een lijst van gedrukte kaarten vervaardigd tussen 1545 en 1864.
89052: VREDENBURG, J. (VERT.) - De Thora met Nederlandse vertaling en verklaringen.
61111: VREE, FREDDY DE (SAMENSTELLER) - Hugo Claus.
53027: VREE, FREDDY DE - Jan Cremer.
36073: VREEDE, MATTHIJS DE - Deserts and men. A Scrapbook by Matthijs de Vreede.
35828: VREEDE, MATTHIJS DE - Mensen en woestijnen.
94741: VREEDE, MISCHA DE - Eindeloos en verder.
86850: VREEDE, MISCHA DE - Met huid en hand.
21089: VREEDENBURGH, C. - Tennis voor beginners en leken.
94874: VREEKAMP, HENDRIK - Zwijgen bij volle maan. Veluwse verkenning van Edda, Evangelie en Tora.
94873: VREEKAMP, H. - Eerbied. de vreeze des Heeren als bron van leven.
31405: VREELAND, SUSAN - Meisje in hyancintblauw.
79426: VREENEGOOR, ELLEN & JAN KUIPERS - Vondsten in Veere. Middeleeuwse voorwerpen uit een beerput van huis 'In den Struys'.
93902: VREESE, WILLEM DE - Gallicismen in het Zuidnederlandsch. Proeve van taalzuivering.
87790: VREESE, K. DE - De beoefening van de Nieuw-Indische talen: rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam op Maandag 21 November 1960.
58739: VREESE, K. DE (BIJEENGEBRACHT DOOR) - Meesters der Indische vertelkunst.
96282: VREUGDENHIL, C.G. - Maar nu nabij gekomen. Enkele aspekten van een worsteling tegen de oude heidense adat en voor de doorwerking van het Woord in het leven van een bergstam op Irian Jaya.
96285: VREUGDENHIL, C.G. - Medeburgers der heiligen. Een jonge zendingskerk op weg naar de volwassenheid.
93323: VREUGDENHIL, A.C. - De Maastunnel. Voorgeschiedenis en bouw. Bezetting en verzet. Exploitatie en verkeer.
33140: VREUGDENHIL, D. - Een spinglevend boekje van 400 jaar.
9078: VREUGDENHIL, A. - Scheepsbranden. Oorzaken en bestrijding.
62000: VRIAMONT, JORIS - De exploten van tabarijn.
59307: VRIELING, H. - Warffum.
82229: VRIELINK, HENK - Clown en kind. Symboliek tussen pastor en kind.
93164: VRIEND, J.J. - Oud-Amsterdamse bouwkunst gezien in drie wandelingen.
58955: VRIEND, J.J. - Architectuur als samenspel van ruimte en vorm.
58951: VRIEND, J.J. - De bouwkunst van ons land. Deel I: de steden; Deel II: Het platteland; Deel III: Het interieur.
25196: VRIEND, J.J. - Reflex. Nederlands bouwen na 1945. Building in The Netherlands, Bauen in Holland, l'Architecture Néerlandaise.
46122: VRIEND, J.J. - Nieuwere architectuur. Beknopt overzicht van de ontwikkeling der architectuur van 1800 tot heden.
7575: VRIENDS, THIJS - Wat houd ik in de tropische volière?.
35648: VRIENDS, JAN - Met kijker, camera en loupe. Vreedzame strooptochten in de dieren- en plantenwereld.
23647: VRIENDS, THIJS - Tropische volièrevogels in kleur.
27474: VRIENDS, JAN - Het leven van de bruine heide. Grepen uit een levensgemeenschap.
7613: VRIENDS, JAN - Lief en leed in het loofbos. Grepen uit een levensgemeenschap.
27415: VRIENDS, JAN - De polder in de seizoenen. Grepen uit een levensgemeenschap.
91099: VRIENS, JACQUES - Het geheim van de verliefde hulpkok.
85941: VRIENS, JACQUES - Een bende in de bovenbouw.
91122: VRIENS, JACQUES - Lekker zelf lezen.
33758: VRIES, ILONKA EN LEONARD DE - Voor 't Jonge Volkje.
2258: VRIES, MARIJKE DE E.A. (SAMENSTELLERS) - Cairn Terriers in Nederland 1986-1990.
88970: VRIES, PH. DE - Tussenspel der redelijkheid. Schets van de cultuurgeschiedenis der 18de eeuw.
77488: VRIES, W.J. DE - Gereglementeerde golven. De hervorming van het Groningse waterschapsbestel na de grondwet van 1848 en de reglementering van dit nieuwe bestel tot de waterschapswet van 1992..
66436: VRIES, HENDRIK DE - Atlantische balladen.
66437: VRIES, HENDRIK DE - Capricho's en rijmcritieken.
30858: VRIES E.A. (REDACTIE), ANNE DE - Groot Nederlands Boerenboek.
24879: VRIES, TJ.E. DE - Geland op de maan.
97289: VRIES, BERT DE E.A. - Oerlangd . Wieringen landschap en kunst.
84452: VRIES, G.J. DE - Inleiding tot het denken van Plato.
84792: VRIES, L. DE - Jan van der Heyden (1637-1712). Kunstenaar en uitvinder.
80614: VRIES, P.J. DE - Wandelen met oud enkhuizen.
80615: VRIES, P.J. DE - De plattegronden van Enkhuizen. Van ganzenveer tot CD-rom.
83657: VRIES, THEUN DE - Ziet, een mens!.
97243: VRIES, ANNE DE - Bartje.
95903: VRIES, PAUL - Narrative art. Groninger Museum, Groningen 7.10 - 5.11.79..
52069: VRIES, FENNA DE (RED,.) - Otto Egberts.
85960: VRIES, O. DE; A.E. VAN GIFFEN E.A. - Besprekingen over het heidepodsolprofiel. Gehouden op de bijeenkomst der sectie Nederland van de intern. Bodemkundige Vereeniging op 18 en 19 april 1941.
94575: VRIES, ANNE DE - Een jaar in Suriname. Jaap en Gerdientje 9.
71504: VRIES, R.W.P. DE - Jan Poortenaar en zijn werk.
63485: VRIES, ANNE DE - Kinderen in de bijbel.
54602: VRIES, HENDRIK DE - Goyescos.
85736: VRIES, D. & B.N. TEENSMA - Nederlands Brazilië in zicht. De Bahia documenten en de teksten van Soler en Baho, geïllustreerd met kaarten en prenten.
86672: VRIES, HER DE E.A. - Moesman. Peilingen naar het wezen van de Nederlandse surrealist Moesman in een poging hem voor het nageslacht te bewaren [...].
1134: VRIES, G.J. DE (BEWERKER) - Kingatlas van de gehele aarde. Voor school en leven. Aardrijkskundig bewerkt door Drs. G.J. De Vries. Omvattende 51 kaartbladen in kleurendruk alsmede namenregister en statistische gegevens.
93146: VRIES, D.H. DE - Een Amsterdamse koopman in de Molukken 1883-1901. Ingeleid en samengesteld door Ruard Wallis de Vries..
83446: VRIES, THEUN DE - De laars. Verhalen uit een bezet gebied.
48353: VRIES, BART DE - Groninger kunstenaars 1963-1973..
94310: VRIES, THEUN DE - Februari. Roman uit het bezettingsjaar 1941. Deel 1: De vreemde wet. 2: De vogelvrijen. 3: De opstand.
84067: VRIES, HUGO DE - Het Yellowstone-Park. Experimenteele evolutie..
12462: VRIES, THEUN DE - Rutger Jan Schimmelpenninck. Republikein zonder republiek.
12463: VRIES, LEONARD DE - Het gebeurde in 1920 - 1929.
53958: VRIES, J. DE - Indische volksverhalen.
25734: VRIES, LEONHARD DE - Zweefvliegavontuur in Zwitserland.
64309: VRIES, THEUN DE - De Chinese kalender. Gedichten en spreuken uit dertig eeuwen. In het Nederlands herdicht door Theun de Vries.
64310: VRIES, THEUN DE - Het wolfsgetij. De fuga van de tijd of een leven van liefde..
38606: VRIES, BERT DE - Overmoed en onbehagen. het hervormingskabinet Balkenende II.
79618: VRIES, THEUN DE - De bergreis.
85435: VRIES MZN, RABBIJN S.PH.DE - Joodse riten en symbolen.
93774: VRIES, JAN DE - Sa buorke de C.A.F. Driekwart eeuw aan- en verkoopcoöperatie in Friesland.
1130: VRIES, G.J. DE (BEWERKER) - Kingatlas van de gehele aarde. Voor school en leven. Aardrijkskundig bewerkt door Drs. G.J. De Vries. Omvattende 51 kaartbladen in kleurendruk alsmede namenregister en statistische gegevens.
1131: VRIES, G.J. DE (BEWERKER) - Kingatlas van de gehele aarde. Voor school en leven. Aardrijkskundig bewerkt door Drs. G.J. De Vries. Omvattende 51 kaartbladen in kleurendruk alsmede namenregister en statistische gegevens.
7077: VRIES, THEUN DE - Marx. De heersende machten. Een voorpost in Londen/II.
95511: VRIES, ANNE DE - De stroper.
96805: VRIES, DIRK DE - Gordel van Smaragd. 180 foto's over land en volk van Indonesië.
77156: VRIES, THEUN DE - Het meisje met het rode haar. Roman uit de jaren 1942-1945.
38046: VRIES, LEONARD (SAMENSTELLER) - Volk en Vaderland. Fotonieuws. Storm SS. De zwarte soldaat. Het werkende volk. Een fascinerende selectie uit de jaargangen 1933 - 1945.
97142: VRIES-MAARHUIS, ANNA DE - Vleden lezen ien tied van nou. Verhoalen oet vrouger tied deur bewoners van t Hippolytushoes en aander lu oet Middelsom.
44134: VRIES, J. DE - Heldensagen.
49235: VRIES, ANNE DE - Kinderen in de bijbel.
49238: VRIES, ANNE DE - Kleurbibel. It nije testament.
24102: VRIES, HENDRIK DE - Atlantische balladen.
64026: VRIES, WIM DE - Voor m'n ongeboren dochter.
74163: VRIES, HENDRIK DE - Kritiek als credo. Kritieken, essaysen polemieken over poëzie. Keuze, samenstelling en toelichting door Jan van der Vegt.
95416: VRIES, KLAAS DE - Het heilzame doel der kolonisatie. Bolswarders in de vrije kolonien van de maatschappij van weldadigheid. 1818 - 1859.
74114: VRIES (SAMENSTELLER), LEONARD DE - Het Leven. Een fascinerende selectie uit de jaargangen 1906-1940.
74115: VRIES (SAMENSTELLER), LEONARD DE - Panorama. Een fascinerende selectie uit de jaargangen 1913-1973.
82281: VRIES, ANNE DE - Reis door de nacht. De duisternis in; De storm steekt op; Ochtendgloren; De nieuwe dag.
50395: VRIES, J. DE - Inventaris van het archief van de gemeente Barradeek 1609-1920 (1968).
94733: VRIES, JOKE DE - Ontwikkeling van autonomie als basis van heling. Onderzoek naar de betekenis van de ontmoeting tussen hulpverlener en hulpvrager in helingsprocessen van mensen met incest en andere geweldervaringen in de jeugd.
76753: VRIES, LEONARD DE - 1919-1969 Logboek van vijftig jaar vliegen. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij. Vlucht KL-50.
71910: VRIES, THEUN DE - Ketters. Veertien eeuwen ketterij, volksbeweging en kettergericht.
27802: VRIES, HENDRIK DE - Capricho's en rijmcritieken.
63262: VRIES, THEUN DE - De blinde venus.
72790: VRIES, HENDRIK DE - Liefste kom. Een lentemelodie.
28431: VRIES, JEROEN DE E.A. SAMENSTELLERS - Tot de strijd ons geschaard. Beeldverhaal; over het communisme in Nederland.
83655: VRIES, THEUN DE - De Meesters van de Draak. Verkenningen in het nieuwe China alsmede enkele proeven van Chinese literatuur, boerenpoëzie, anecdotes en volkshumor.
83654: VRIES, THEUN DE - De vuurdoop. Deel I; een spook waart door Europa. Deel II; Nieuwe rivieren. Deel III; Hagel in het graan.
44794: VRIES, SIMKE JITZE DE - Wat wij zaaien zullen wij maaien. De geloofsstrijd in de eindtijd.
15866: VRIES, THEUN DE - Het meisje met het rode haar. Roman uit de jaren 1942-1945.
74953: VRIES, TEUN DE - Vox Humana. Essays.
26505: VRIES, J.J. DE - Groundwater Flow Systems and Stream Nets in the Netherlands.
27502: VRIES, G.J. DE (BEWERKER) - Kingatlas van de gehele aarde. Voor school en leven. Aardrijkskundig bewerkt door Drs. G.J. De Vries. Omvattende 51 kaartbladen in kleurendruk alsmede namenregister en statistische gegevens.
8707: VRIES, THEUN DE - Marx. De politieke emigratie. Een voorpost in Londen/1.
92887: VRIES, W. DE - Groninger plaatsnamen. Voor den druk bezorgd door G.S. Overdiep.
36008: VRIES, LOUIS DE - French-English Science Dictionary for Agricultural, Biological, and Physical Sciences.
83658: VRIES, THEUN DE - De baerejacht.
42008: VRIES, HUGO DE - Het Yellowstonepark. Experimenteele evolutie.
76792: VRIES, ANKE DE - Belledonne kamer 16. Een dagboek uit het verzet.
63225: VRIES, THEO DE (SAMENSTELLER) - Lanny Budd's wereld in beeld.
49512: VRIES, TEUN DE - Doctor José droomt vergeefs.
66455: VRIES, HENDRIK DE - Groninger Symphonie. Het Munsters-Keulse beleg in 1672.
97968: VRIES, ANNE DE - Jaap en Gerdientje.
83448: VRIES, THEUN DE - Friese sagen & Terugkeer .
83447: VRIES, THEUN DE - Oldenbarneveldt.
83444: VRIES, THEUN DE - De man met de twee levens..
83445: VRIES, THEUN DE - Koningssage.
57986: VRIES, HENDRIK DE - Sprookjes.
93362: VRIES, D. DE - Bouwkunde. De voornaamste materialen der bouwambachten. Tweede deel: hout. Bewerkt door P.A. Schroot.
38134: VRIES, ELIZABERTUS DE - De dienst van de kerk aan de industrie-arbeider.
64308: VRIES, THEUN DE - De meesters van de draak. Verkenningen in het nieuwe China alsmede enkele proeven van Chinese literatuur, boerenpoëzie, anecdotes en volkshumor.
64307: VRIES, THEUN DE - Het hert.
49090: VRIES, WOUTER DE EN URSELA ALTENBURG - Milieumarketing.
64311: VRIES, THEUN DE - De gesprenkelde vogel. Verhalenomnibus.
64312: VRIES, THEUN DE - Het zondagsbed.
64313: VRIES, THEUN DE - Het eiland van de zwarte godin.
64314: VRIES, THEUN DE - De Friese postkoets 1.
48916: VRIES, THEUN DE - Werken tegen de tralies. Verzamelde verhalen over onderdrukking en verzet (1940/'45).
96947: VRIES, PIETER DE - Het huisje op de begraafplaats. Lijkenhuisjes in Groningen.
53665: VRIES, J. EDUARD DE - Pantalon potochinomanie-houder, of Arlequin Aschkarman: nieuw groot ballet-pantomime in 8 tafreelen door den balletmeester A.P. Voitius van Hamme.
89182: VRIES, LEONARD (SAMENSTELLER) - Volk en Vaderland. Fotonieuws. Storm SS. De zwarte soldaat. Het werkende volk. Een fascinerende selectie uit de jaargangen 1933 - 1945.
48512: VRIES, PH. DE - Voltaire. Burger en edelman.
30246: VRIES, GERT JAN DE - Gedroomd wielrennen. De carrière van Leontien van Moorsel.
48260: VRIES, HENDRIK DE - Spaanse brieven 1924-1936.
57259: VRIES, HENDRIK DE - Hoor! Zo is nooit gezongen hoor! Een bloemlezing uit zijn gedichten, samengesteld en ingeleid door Willem Wilmink.
72625: VRIES, J. DE - Etymologisch woordenboek. Waar komen onze woorden vandaan?.
97244: VRIES, ANNE DE - Bartje.
97132: VRIES, KLAAS DE - Vervlogen tijden.
2488: VRIES, LEONARD DE - Bloempjes der vreugd voor de lieve jeugd. Bouquet van de mooijste verhaaltjes & de vrolijkste vaersjens voor Jonge Heeren & Juffers en hunne brave Ouders. Met konstige Houtsneden, vele fraaije Kopergravuren en talrijke gekleurde Printjes.
34578: VRIES, LEONARD DE EN WIM ZAAL - Nederlands familiealbum. Samengesteld uit de vele duizenden oude familiefoto's die door de lezerskring van het weekblad Libelle werden ingestuurd..
46497: VRIES, SJOERD DE - Boeddhisme voor beginners.
73148: VRIES, P.J. DE E.A. - Enkhuizen en het Grootslag. Twee schilderijen bekeken.
85849: VRIES, MARC J. DE - God vinden. In gesprek met zoekers.
73137: VRIES, E.C. & H.G. DE VRIES - Enkhuizer wetenswaardigheden.
97108: VRIES, PIETER DE - Gedenkboek honderdvijftig jaar begraafplaats Spijk.
97096: VRIES, JAN DE - Het verhaal van Groningen.
88287: VRIES, PETER R. DE - Uit de dossiers van commissaris Toorenaar..
89765: VRIES JR., S. DE - Verduisterde jaren.
80847: VRIES, LEONARD DE - Nederland 1857-1920 gezien door de stereoscoop.
95505: VRIES, THEUN DE - Anna Casparii of Het heimwee.
95506: VRIES, THEUN DE - Wilt Tjaarda. Vertellingen.
41478: VRIES, GERARD DE - De ontwikkeling van wetenschap. Een inleiding in de wetenschapsfilosofie.
29887: VRIES, GERT JAN DE - Ik heb geen verstand van poëzie. G.A. van Oorschot als uitgever van poëzie.
97780: VRIES, O. DE & F.J.A. DECHERING - Grondonderzoek. Beschrijving en toelichting bij het grondonderzoek zoals dat in het bedrijfslaboratorium verricht wordt.
52974: VRIES, THEUN DE - Sint-Petersburg.
77993: VRIES, LEONARD DE - Nederland 1857-1920 gezien door de stereoscoop.
40304: VRIES, DOLF DE - Indonesië in een rugzak.
53077: VRIES, THEUN DE - Rembrandt.
95497: VRIES, ANNE DE - Groot vertelboek voor de bijbelse geschiedenis. I: Oude testament; II: Het nieuwe testament.
64054: VRIES, DOLF DE - Je ogen zijn.
12109: VRIES, THEUN DE - Marx. De politieke emigratie. Een voorpost in Londen/1.
74128: VRIES, G.J. DE - King wereldatlas; Kingatlas van de gehele aarde voor school en leven; omvattende 51 kaartbladen in kleurendruk alsmede namenregister en statistische gegevens.
56144: VRIES, R.W.P. DE - Hoe onze prenten gemaakt worden.
77699: VRIES, ALIDA DE - Breemhaar. Een centrum in de wereld.
89355: VRIES MZN, RABBIJN S.PH.DE - Joodse riten en symbolen.
82064: VRIES, THEUN DE - Hernomen konfrontatie met S. Vestdijk. Brieffragmenten en gesprekken.
83659: VRIES, THEUN DE - Schetsen voor wandtapijt.
89706: VRIES, HENDRIK DE - Toovertuin. Romancen, sproken en arabesken.
87237: VRIES, ANNE DE - Kleutervertelboek voor de bijbelse geschiedenis.
65164: VRIES, ANNE DE - Groot vertelboek voor de bijbelse geschiedenis. II Het nieuwe testament.
42749: VRIES, THEUN DE - De freule.
34742: VRIES, TJITTE DE - Ho Tsji Minh en K'oeng Foe-Tse.
34743: VRIES, TJITTE DE - Transsiberische twist.
82508: VRIES, LEONARD DE - Bloempjes der vreugd voor de lieve jeugd. Bouquet van de mooijste verhaaltjes & de vrolijkste vaersjens voor Jonge Heeren & Juffers en hunne brave Ouders. Met konstige Houtsneden, vele fraaije Kopergravuren en talrijke gekleurde Printjes.
59250: VRIES, WIM DE - Zwaar bewolkt, enkele opklaringen.
90755: VRIES, ABE - Warme Boxkachels & Weke Irenes. Gleone Bokskachels & Weake Irenes. Bloemlezing.
4591: VRIES, ANNE DE - Dagoe de kleine bosneger.
82047: VRIES, JELLE DE - Onze Nederlandse spreektaal.
77641: VRIES, W. DE - Groninger plaatsnamen. Voor den druk bezorgd door G.S. Overdiep.
95512: VRIES, ANNE DE (RED.) - Blijde lichten. Kertsvertelboek.
43062: VRIES, LEONARD DE - Vermakelijke natuurkunde in de huiskamer. 150 verbazingwekkende experimenten met huishoudelijke voorwerpen voor jong en oud.
24395: VRIES, WIM DE - Van 8 tot 5. Gedichten.
23429: VRIES, THOM J. DE - Speculum superstitionis.
45726: VRIES, HIELKE DE (RED.) - 950 Banieren. Groningen 1040-1990. Ain Pronkjewail in golden raand.
93167: VRIES, H.A. DE & J. JANS - De plattelandswoning.
62604: VRIES, HUGO DE - Oorsprong en bevruchting der bloemen.
95445: VRIESEKOOP, BETTINE - Dochters van Mulan. Hoe vrouwen China veranderen .
86334: VRIESLAND, VICTOR E. VAN - Spiegel van de Nederlandse poëzie 1900-1940..
25719: VRIESLAND, VICTOR E. VAN - Agesilaos.
86363: VRIESLAND, VICTOR E. VN - Spiegel van de Nederlandse poëzie door alle eeuwen. Deel III: 1940 - 1955.
86315: VRIESLAND, VICTOR E. VAN - Tegengif.
86316: VRIESLAND, VICTOR E. VAN - Voorwaardelijk uitzicht.
16214: VRIESLAND, VICTOR E. VAN - Agesilaos.
86266: VRIESLAND, VICTOR E. VAN - Drievoudig verweer.
28448: VRIESLAND, VICTOR E. VAN - Kortschrift.
98406: VRIESLAND, VICTOR E. VAN (SAMENSTELLER) - Winterboek 1939.
63994: VRIESLAND, VICTOR E. VAN - Klopsignalen.
16253: VRIESLAND, VICTOR VAN - Het zilveren boek van de WB-Vereniging.
16237: VRIESLAND, VICTOR E. VAN - Agesilaos.
24456: VRIESLAND, VICTOR E. VAN - De spiegel van de Nederlandse poëzie. Van de Middeleeuwen tot en met de Tachtigers.
63143: VRIEZE, MATHIJS - Lekker eten en gezonder afvallen.
96660: VRIEZE, JOHN (RED.) - Het rijk der Scythen.
32801: VRIEZE, JOHN (RED.) - De schatkamer van San Marco Venetië. De Nieuwe kerk te Amsterdam.
63147: VRIEZE, JAN DE - De Maasheggen.
22102: VRIEZE, P.L. DE - De Rensumaborg. Geschiedenis en restauratie.
51566: VRIEZEN, TH. C. - Hoofdlijnen der theologie van het Oude Testament.
96214: VRIEZEN, TH.C. - Van Jeruzalem tot het uiterste der aarde. Beelden uit Palestina en Indonesie.
194: VRIJ NEDERLAND - Bevrijdingsnummer 17 mei 1945 (herdruk).
66318: VRIJ, C. - De Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels.
17717: VRIJBURG, G.S. - Op 15 augustus 1970 werd een ereschuld ingelost. 25 jaar na de capitulatie van Japan: het einde van de Tweede Wereldoorlog.
94953: VRIJLANDT, M.A. - Liturgiek.
91814: VRIJMAN, JAN - De werkelijkheid van Karel Appel.
83187: VRIJMAN, JAN - Vier dagen Nederland - koperen Ko, de paardenmarkt, de veilingmeester, de gebedsgenezing..
68536: VRIJMOED, G. - Medezeggenschap van den Arbeid.
77884: VRIJWILLIGERS VAN HET GEMAAL - De geschiedenis van Gemaal Oterdum.
92330: VROEGE, DENS - Heimelijke beroering.
68590: VROEGE, D. - De schadelijke werking van het zaad van de Ricinus Communis op de gezondheid.
92319: VROEGE, DENS - De dictatuur van de begeerte.
53075: VROLIJK, MARGA - Antwoord.
81263: VROMAN, LEO - Tineke. De adem van Mars. Snippers.
90012: VROMAN, LEO - Sdsi "Boek" pfhpfa - V3 Boek.
90101: VROMAN, L. - Gedichten.
72817: VROMAN, LEO - Snippers van Leo Vroman.
61890: VROMAN, LEO - Tineke.
61891: VROMAN, LEO - De cultuurgeschiedenis, door en voor televisie vereenvoudigd en van uitleg voorzien.
54587: VROMAN, LEO - God en godin.
72765: VROMAN, LEO - Nieuwsgierig.
54193: VROMAN, LEO - De gebeurtenis en andere gedichten.
61083: VROMAN, LEO - Spiegelbezoek.
85134: VROMAN, LEO - De godganselijke nacht. Gedichten.
72772: VROMAN, LEO - Het verdoemd carillon. Gedichten.
72771: VROMAN, LEO - De ontvachting en andere gedichten.
72766: VROMAN, LEO - Twee gedichten.
64657: VROMAN, LEO - Tineke.
72767: VROMAN, LEO - Het Het Grauwse Diep. Toneelstuk in drie bedrijven.
72768: VROMAN, LEO - De cultuurgeschiedenis, door en voor televisie vereenvoudigd en van uitleg voorzien.
72818: VROMAN, LEO - Tineke.
94057: VROMAN, LEO - Snippers van Leo Vroman.
58889: VROMAN, LEO - Dagboek Gedichten.
94015: VROMAN, LEO - Brieven uit Brooklyn.
64052: VROMAN, LEO - O! Hou me vast.
55567: VROMAN, LEO - Het Het Grauwse Diep. Toneelstuk in drie bedrijven.
66306: VROMAN, LEO & ARIE VAN GEEST - De handelsgeest zweeft boven de wateren.
80510: VROMEN, J.J. - Economic Evolution: An Inquiry into the Foundations of New Institutional Economics.
93748: VROOLAND-LÖB, TRUUSJE (TEKST) - Dutch Oranges: Fifty Illustrators from Holland.
83629: VROOLAND, LOUIS - Ind(ones)ië een tropenjournaal.
51806: VROOM, HENK - Plaatsbepaling. Christelijk geloof in een seculiere en plurale cultuur.
93669: VROOM, HENK - Ik en de ander. Solidair zijn in een ik-tijdperk .
76095: VROOM, H.M. - Geen andere goden. Christelijk geloof in gesprek met boeddhisme, hindoeïsme en islam.
46436: VROOMEN, NORIKO DE EN LEO DE RIDDER - De zomermaan en andere Japanse kettingverzen.
67782: VROOMEN, W.A.M. - Voorlopig register op de in druk verschenen gedichten van Pierre Kemp.
31921: VROON, PIET - Wolfsklem. De evolutie van het menselijk gedrag.
84230: VROON, PIETER & DOUWE DRAAISMA - De mens als metafoor. Over vergelijkingen van mens en machine in filosofie en psychologie.
92467: VROON, PIET - De ziel te lijf.
24826: VROON, PIETER - Psychologie in het dagelijks leven. Signalement van vragen, verschijnselen en praktische informatie.
14337: VROON, PIET - Tranen van de krokodil. Over de te snelle evolutie van onze hersenen.
78121: VUGHT, HENNY VAN - 100 jaar St. Martinuskerk Duistervoorde .
92227: VUIJSJE, HERMAN - Een grens van steen. Op avontuur langs de muur van Hadrianus.
93782: VUIJSJE, HERMAN - De prijs van het paradijs. Een voettocht over het nieuwe Europese plattelland.
53861: VUIJSJE, HERMAN - Tot hier heeft de heer ons geholpen. Over godsbeelden en goed gedrag.
70257: VUIJSJE, ROBERT - De scheiding en andere liefdesverhalen.
61396: VUIJSJE, BERT - Jazzportretten. Van Ben Webster tot Wynton Marsalis.
88738: VUILLAUD, PAUL - La Couronne Royale.Introduction traduction et notes de Paul Vuillaud.
88701: VULLIAUD, PAUL - Le cantique des cantiques d'après la tradition juive.
84674: VULPE, RADU - Le vallum de la Moldavie inferieure et le 'mur' d'Athanaric.
80183: VULSMA, R.F. E.A. - Geboekt van wieg tot graf. Burgerlijke stand, bevolkingsregister en DTB & Op zoek naar onze voorouders. Handleiding voor genealogisch onderzoek & Overzicht van de verzamelingen berustende bij het Centraal Bureau voor Genealogie en het iconografisch bureau.
85445: VUYK, BEB - De wilde groene geur.
91984: VUYK, SIMON - De waarheid achter de vuurwerkramp. Alle feiten en nieuwe onthullingen rondom een van de grootste doofpotaffaires aller tijden.
73349: VUYK, BEB - Verzameld Werk: Duizend eilanden; Het laatste huis van de wereld; Het hout van Bara en vijftien verhalen.
96371: VUYK, BEB - Het laatste huis van de wereld.
80555: VVD PAPERASSEN - Liberaal bestek 1962; Beginselprogramma (vastgesteld 1948); Dit wil de VVD (vouwbrochure c. 1960); Verkiezingsmanifest 1963; Huishoudelijk reglement; 5x Vrijheid en democratie, no. 783, 842, 792, 775 & 878..
74116: VVV - Terschelling beschreven. 32 lezenswaardige verhalen uit 25 jaargangen van De Sjouw.
90090: W.H. DE GROOT, G.A.H. SCHRIEVER-BROEKEMA EN J.A. VAN DEN BOOGERT - In en om de keuken.
83780: W.R. VAN DER ZEE - Opnieuw geloven. Kanttekeningen bij de geloofsbelijdenis.
95937: W.C.L. ZEGVELD EN J.W.A. VAN DIJK (RED.) - Technologie en economie : licht op een black box?.
62726: W.H.E. SCHREUDER, W. SPOON, L.G.E. KALSHOVEN - Berichten van de afdeling tropische producten van het Koninklijk Instituut voor de tropen. No. 236: Over fermentatie en na-fermentatie bij cacao; no. 241: Cacaoboter en vervangingsmiddelen; no. 243: schimmelaantasting van cacaobonen; no. 246: twee soorten cacaomot in Nederland; no.253: Kan boegroemakka-vet de cacao=boter vervangen?; no 260: Iets over het joodgetal van cacaovet.
64992: W H AUDEN (EDITED BY) - Selected poems of Louis Macniece.
62132: WA SHA QUON ASIN (GREY OWL) - Tales of an Empty Cabin.
94877: WAAGENAAR, SAM - De joden van Rome.
17654: `WAAGENAAR, SAM - De moord op Mata Hari.
64670: WAAGMEESTER, JILLES - De gedichtenmachine.
38176: WAAGMEESTER, KEES (REDACTIE) - Hoezo vooruitgang. Kroniek van duurzaam Nederland.
541: WAAIER, PETRA EN BIBIAN HARMSEN (SAMENSTELLERS) - Klinkende munt.
39898: WAAL, MIEKE DE - Meisjes: een wereld apart. Een etnografie van meisjes op de middelbare school.
85551: WAAL, MARGOT DE - De Engelbewaarder 12. Kwartaalschrift van de Stichting Vrienden van het Amsterdamsch Litterair café De Engelbewaarder. Mina Kruseman, portret van een militante feministe en pacifiste.
77216: WAAL, FRANS DE - Chimpansee politiek. Macht en seks bij mensapen. Voorwoord Desmond Morris.
22795: WAAL-IRVING, V. DE - De avonturen van Kek, den jongen Koper-Eskimo.
89890: WAAL, FRANS DE - Zijn we slim genoeg om te weten hoe slim dieren zijn.
95170: WAAL, C. VAN DER - Antithese of synthese? De oecumenische beweging beschreven en getoetst.
72668: WAAL, A.A. DE - Preatatiegericht gedrag.
75213: WAAL, ANDRE DE - Minder is meer. Competitief voordeel door beyond budgeting.
35784: WAAL, C. DE - Uit grootmoeders portefeuille.
66078: WAAL, ANTON DE - De 20ste september. Een verhaal uit het beleg en de verovering van Rome. Bewerkt door J. Meijer.
77807: WAALKENS, H. - Landbouwvraagstukken in Westerwolde. Rapport uitgebracht door de studiecommissie-Westerwolde, ingesteld door de Stichting voor de Landbouw in Groningen.
88380: WAALS, JACQUELINE VAN DER - De mooiste gedichten van Jacqueline van der Waals.
59712: WAALS, JACQUELINE E. VAN DER - Iris.
86256: WAALS, JACQUELINE E. VAN DER - Laatste verzen.
86255: WAALS, JACQUELINE E. VAN DER - Laatste verzen.
48523: WAALS, JACQUELINE E. VAN DER - Iris.
57036: WAALS, JACQUELINE VAN DER - Gebroken kleuren. Bloemlezing uit de gedichten van Jacqueline E. van der Waals.
82915: WAALS, JACQUELINE VAN DER - De mooiste gedichten van Jacqueline van der Waals.
22182: WAALS, JACQUELINE VAN DER - Gebroken kleuren. Bloemlezing uit de gedichten van Jacqueline E. van der Waals.
97060: WAARD-TE VELDE, J.C. DE - Woordenlijst Marokkaans Arabisch - Nederlands & Nederlands - Marokkaans-Arabisch.
77379: WAARD, ELLY DE - Eenzang twee. Het ikst.
97059: WAARD, CHRISTIEN DE - Woorden en woordgebruik: Sjilhè of Temazigt, Noord-Marokko (Rif). Dl. 1: Nederlands-Sjilhè.
51153: WAARD, MICHÈLE DE - Duitsland achter de schermen. Het wonder van de Berlijnse Republiek.
86254: WAARD, ELLY DE - Anderling.
68631: WAARD (REDACTIE), ELLY DE - Chr. J. van Geel. Een bundel over zijn poëzie, oorspronkelijk verschenen als raam-nummer vermeerderd met 9 nieuwe artikelen.
77380: WAARD, ELLY DE - Eenzang..
40370: WAARDENBURG, P.J. - Het rassenvraagstuk in onzen tijd. Een biologische toelichting.
64022: WAARSENBURG, HANS VANDE - De mens van het landschap.
64056: WAARSENBURG, HANS VAN DE - De woorden volgens hem nog wel.
69593: WAARSSENBURG, HANS VAN DE - Theun de Vries. Voetsporen door de tijd. Portret van een kunstenaar.
86908: WAASDORP, JOOP - Het kerstfeest der vissers & De opstapper.
64053: WAASDORP, JOOP - De mast had.
84949: WACHSMANN, NIKOLAUS - Hitlers gevangenissen. De rechtsorde in nazi-Duitsland.
94518: WACHTER, F. DE - Over nut en nadeel van het postmodernisme voor het leven.
55756: WÄCHTER, OTTO - Restaurierung und Erhaltung von Büchern , Archivalien und Graphiken.
28189: WACHTERS, JAN - Heet voor de vuren. Een halve eeuw ontvoogdingsstrijd der Rotterdamse metaalbewerkers.

Next 1000 books from Bij tij en ontij . . . .

10/27