Bij tij en ontij . . . .
Hoofdstraat 26, 9977RD Kloosterburen, The Netherlands.            Email: bijtijenontij@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
34320: ZOOMERS-VERMEER, J.P. - Japie Groen gaat op avontuur.
34313: ZOOMERS-VERMEER, J.P. - Het bonte tuintje.
34018: ZOOMERS-VERMEER, J.P. - Hoe Els overwon.
34006: ZOOMERS-VERMEER, J.P. - Op rozehofje.
34007: ZOOMERS-VERMEER, J.P. - De vier uiltjes.
34015: ZOOMERS-VERMEER, J.P. - De vroolijke jaren van Dolf Hazewind.
29645: ZOONEN, LIESBET (REDACTIE) - Tussen plezier en politiek: Feminisme en media.
35940: ZOPPI, GUISEPPE - Mon Beau Tessin.
50721: ZORGDRAGER, JAN - Dan de beuk erin .... Strijd om het behoud van Wilton.
51955: ZOUTBERG, H. & F. HOGESLAG - Ontspoord en verhalen van gastschrijvers.
51689: ZOUWEN, ANNELIES VAN DER E.A. (RED.) - FNV ABVAKABO geschiedenis.
66091: ZR. MARIA JOZEFA C.R.S.S. - Licht-sonnetten.
44251: ZSCHOKKE, HEINRICH - Mijn omzien in de wereld en mijn opzien tot God.
50079: ZSCHOKKE, F. - Die Tierwelt des Kantons Tessin. Ein Beitrag zur Kenntnis der Südschweiz.
41181: ZSCHOKKE, H. - Gods grootheid en goedheid in de schepping. Christelijke natuurbeschouwing voor het volk.
44218: ZSCHOKKE, H. - De weg ten leven. Huis- en handboek voor christelijke ouders en jonge lieden.
54356: ZUIDEMA, WIILEM; M. VAN LOOPIK & EMILE J.P. BROMMER - Schrijf ze op de tafel van uw hart. Lessen uit het leerhuis. Uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de B. Folkertsma Stichting voor Talmudica.
44758: ZUIDEMA, S.U. , H. VAN RIESSEN, A.D.R. POLMAN, H. RIDDERBOS, G. BRILLENBURG WURTH, J. SEVERIJN & H. SMITSKAMP - Denkers van deze tijd. Deel I: Kierkeraad - Nietzsche - Barth - Niebuhr - Sarte - Bultman. Deel II: Heidegger - Dostojewski - Jaspers - Toynbee. Deel III: Marx - Schumpeter - Sorel - Keynes - Röpke.
4446: ZUIDEMA, S.U. E.A. - Denkers van deze tijd. Deel I.
44207: ZUIDEMA, S.U. - Waakt in het geloof, in het gebed, in het geweten, in het denken, in de practijk, in het volksleven.
57233: ZUIDEMA & J. DOUMA (VERTALERS), WILLEM - Kronieken van de abdij Bloemhof te Wittewierum, loopende over de 13de eeuw, door de abten Emo, Menko en een ongenoemde.
53405: ZUIDEMA, S.U. - Baanbrekers van het humanisme - Erasmus, Locke, Rousseau, Feuerbach. Humanistisch Verbond.
24403: ZUIDEN, HENK VAN & EMANUEL OVERBEEKE (REDACTIE) - Vrienden zonder grenzen. Liedteksten & gedichten over vriendschap.
68538: ZUIDEN, HENK VAN (SAMENSTELLER) - Groningen. De stad in gedichten.
70574: ZUIDEN, HENK VAN (SAMENSTELLER) - Dicht! De beste poëzie, slamdichters en rapteksten.
43262: ZUIDEN, HENK VAN (SAMENSTELLING) - Als een verre zee boven ons. Gedichten over water in het landschap.
66952: ZUIDEN, HENK VAN (SAMENSTELLING) - De Wadden in gedichten.
36906: ZUIDEN, HENK VAN (SAMENSTELLER) - Dichter bij Anne.
58832: ZUIDEN, HENK VAN - Een handvol veren. De mooiste haiku's en senryu's.
72824: ZUIDERENT, AD - Op het droge.
68708: ZUIDERSMA, ARIE - Dromen en geheimen. De andere wereld van Arie Zuidersma.
60198: ZUIDERVAART, H.J. - Mr. Johan Adriaen van de Perre (1738-1790). Portret van een Zeeuws regent, mecenas en liefhebber van nuttige wetenschappen.
56764: ZUIDERVELD, UBEL - Stippen op de kaart. Verschenen ter gelegenheid van het koperen jubileum van de Vereniging Kleine Dorpen Groningen.
63217: ZUIDHOEK, ARNE - The Maritime World of Arne Zuidhoek.
19775: ZUIDHOEK, ARNE - Sprookjes en legenden van de zee. Verzinsels van vader Wapper 2.
69302: ZUIDINGA, ROBERT HENK. - Droggen zijn bedroom. Nederlandse nonsenspoëzie uit de 10de en 20ste eeuw.
37964: ZUIDINGA, ROBERT-HENK (SAMENSTELLER EN INLEIDER) - Dichters over dichters.
24400: ZUIDINGA, ROBERT-HENK (SAMENSTELLER EN INLEIDER) - Drogen zijn bedroom. Nederlandse nonsenspoëzie uit de 19de en 20ste eeuw.
12621: ZUIDINGA, ROBERT-HENK (SAMENSTELLER) - Anekdotes over W.F. Hermans.
44996: ZUIJLEKOM, A.J. VAN - God laat zich kennen. Bijbelstudie compact.
28388: ZUIJLEN, MARJET VAN - Dagboek van een politica. Retour Nijmegen-Den Haag.
57654: ZUILEKOM, KASPER VAN - Buitenboordmotoren en sail-drive.
9056: ZUILEKOM, BERT VAN - Rooie Gerrit. Nattigheid.
21232: ZUILEKOM, BERT VAN (EINDREDACTIE) - Bier almanak 1995. Een vol jaar bierplezier.
69519: ZUITHOFF, ATE - Hendrik Werkman en De Blauwe Schuit. Herinneringen van een schipper.
21866: ZUMMEREN, PAUL VAN - Volkswijsheid van dag tot dag. De eeuwigdurende volkskalender.
30301: ZUNDERD, FONS VAN & MACHIEL BUIJK - Rood - Wit - Blauw in de klassiekers.
59472: ZUNDEREN, H. VAN - Vrijheid in twijfel?.
24555: ZURCHER, J. - Meindert Hobbema.
52586: ZÜRCHER, E. & D.W. FOKKEMA (RED.) - China nu. Balans van de Culturele Revolutie.
24511: ZURCHER, J. - Chartres 700 jaar.
40549: ZÜRCHER, RICHARD - Italienische Wandmalerei. Meisterwerke des Freskos vom Mittelalter bis Tiepolo.
40765: ZURING, J. - Leven, ziekte en dood in Afrika. Gedachten over de niet-Westerse geneeskunst.
66793: ZUSTER VAN NOTRE DAME VAN NAMEN - De nachtwake der bruid. Door een zuster van Notre Dame van Namen. Vertaald door M.C. van Zaanveer.
35665: ZUTFEN, CHR. VAN - Kismet. Een vertelling uit Arabië.
28216: ZUTHEM, H.J. VAN (REDACTIE) - Personeelbeleid. Actie of reactie.
51059: ZUTPHEN, L.V. VAN E.A. - Alphen, een beeld van een stad.
70398: ZUURMOND, ROCHUS - Verleden tijd? Een speurtocht naar de historische Jezus.
13962: ZUYLEN, BELLE VAN - Rebels en beminnelijk. Brieven van Belle van Zuylen.
68976: ZUYLEN, BELLE VAN - Rebels en beminnelijk. Brieven van Belle van Zuylen.
5524: ZUYLEN, J.J.L. VAN (SAMENSTELLER) - Radio encyclopaedie.
73341: ZUYLEN, BELLE VAN - De geschiedenis van Caliste.
73382: ZUYLEN, BELLE VAN - Een keuze uit haar werk. Brieven aan Constant d'Hermenches. Welgeboren. Aanklacht en verdediging van Theresse Levasseur. IJdelheid en liefde. Drie vrouwen.
31134: ZUYLEN, GABRIELLE VAN - Paradise on Earth. The Gardens of Western Europe.
62401: ZUYLEN, J.J.L. VAN (DR. LASTPOST) - Radio- en televisie-encyclopedie voor Nederland en België.
20455: ZWAAG, JAAP VAN DER - Markerwaard/Markermeer. Witboek IJsselmeer.
61812: ZWAAL, B. - Bos in 't rot.
64970: ZWAAL, B. - Fiere miniaturen. Gedichten.
23809: ZWAAN, PETER DE - Scheepsoproer.
23810: ZWAAN, PETER DE - Gokhallenrel.
23806: ZWAAN, PETER DE - Platenvervalsing.
23804: ZWAAN, PETER DE - Vliegtuigsmokkel.
52335: ZWAAN, KARIN (ED.) - The Qualification Directive: Central Themes, Problem Issues, and Implementation in Selected Member States.
51565: ZWAAN, J. DE - Jezus, Paulus en Rome.
52345: ZWAAN, KARIN (ED.) - The Returns Directive: Central Themes, Problem Issues, and Implementation in Selected Member States.
26653: ZWAAN, JACOB - Nederlands-Indië 1940-1946 II. Japans Intermezzo 9 maart 1942 - 15 augustus 1945.
31017: ZWAAN, F.L. - Constantijn Huygens' Hofwyck.
20463: ZWAAN, J. - Oude tekeningen vertellen over: De zeven steden van Hollands Noorderkwartier.
44445: ZWAAN, J. DE - Paulus als geestelijk hervormer.
66029: ZWAARD, J.A. V.D. - Onze vruchtbomen.
67100: ZWAGER, H.H. - Nederland en de Verlichting.
52500: ZWAGER, H.H. - De motivering van het algemeen kiesrecht in Europa. Een historische studie.
70708: ZWAGERMAN, JOOST - Hitler in de polder & Vrij van God.
47872: ZWAGERMAN, JOOST - Het jongensmeisje. Verhalen.
47874: ZWAGERMAN, JOOST - Collega's van God. Portretten en polemieken.
16104: ZWAGERMAN, JOOST - De buitenvrouw.
16106: ZWAGERMAN, JOOST - De onderwaterkamer.
65121: ZWAGERMAN, JOOST; ROGI WIEG E.A. - Openbaringen. Zeventien jonge dichters over het cruciale gedicht.
58610: ZWAGERMAN, JOOST & PIETER BIJWAARD - Inwaarts.
17492: ZWAMA, SAPE - Op slag van twaalf. Verhoalen ien t Westerketiers.
57923: ZWAN, A. VAN DER - De uitdaging van het populisme.
60713: ZWAN, ARIE VAN DER - Koopman in dienst van de gemeenschap. Goudriaan in botsing met NS: verslag van een vaderlandse Watergate-affaire.
72276: ZWAN, PIETER VAN DER - Had je me maar, Amsterdams straatleven en straatfiguren tussen 1900 en 1940.
37701: ZWAN, JAAP VAN DER - Klassiekers! Van buikschuiver tot uitsmijter: hoogtepunten uit een jongensleven.
48459: ZWAN, WIM VAN DER (VERZAMELD DOOR) - De kleren van de yogi en andere verhalen over stilte.
72225: ZWANIKKEN, GERALDINE - Dances with falcons.
72240: ZWANIKKEN, GERALDINE - What do the Plants know, That we don´t know -The Gardens of The Convento.
22091: ZWART, ELSKE , J. DAMMINGA & JAN HEUFF - Groningen Ahoy.
54944: ZWART, KERST - Graafschapse geschiedenissen.
68159: ZWART-KETJEN, RIE - Eier gerechten. Omeletten enz. Meer dan 100 beproefde recepten.
37682: ZWART, MILJA DE - Binnenhof voor Buitenlui.
47203: ZWART, P.J. - Het wezen van het zijn.
8663: ZWART, PAUL - Evolutie, vrijheid en energie.
53411: ZWARTBOEKGROEP METRODEMONSTRATIE - De metro demonstratie en hoe 't gezag er 'n rel van maakte. Met bijlage over de Gr Wetering.
37948: ZWARTS, JOS E.A. (RED.) - Amoeba Orgaan van de Nederlandse jeugdbond voor natuurstudie.
45378: ZWEERS, LOUIS - Agressi II: Operatie Kraai. De vergeten beelden van de tweede politionele actie.
52746: ZWEERS, LOUIS - Agressi II: Operatie Kraai. De vergeten beelden van de tweede politionele actie.
73360: ZWEIG, STEFAN - Edith.
16216: ZWEIG, STEFAN - De legende van de derde duif.
55570: ZWEITE, ARMIN & ANNEGRET HOBERG - Der Blaue Reiter im Lenbachhaus München.
59405: ZWERTBROEK, G.J. - Slaven van het kapitalisme of vrije menschen. Een bundel radiotoespraken gehouden voor de V.A.R.A.. Ingeleid door R. Kuyper. / Egïsme of gemeenschapszin. Een tweede bundel radio-toespraken gehouden voor de V.A.R.A. door G.J. Zwertbroek / Kapitalistische wanorde of socialistische orde, een derde bundel radio-toespraken gehouden voor de V.A.R.A. door G.J. Zwertbroek.
70056: ZWETH, I. VAN DER - Het lege bord en andere verhalen.
49094: ZWETSLOOT, GERARD - Joint Management of working conditions, environment and quality. In search of synergy and organizational learning.
50485: ZWIER, GERRIT JAN - Naamloze angst.
39464: ZWIER, HEMS - Onder duizend kleuren grijs.
67975: ZWIER, GERRIT JAN - Land van grote eenzaamheid. Reisnotities over IJsland.
58520: ZWIER, GERRIT JAN - Witte heksen. Verhalen..
68644: ZWIER, GERRIT JAN - Mijn Wadden.
43715: ZWIER, W. & T. JANSMA - Het teekenen naar vlaskke figuren. Handleiding bij het voorbereidend teekenen, bij het teekenen naar vlakke voorwerpen en bij het teekenen naar de Wandplaten in kleur.
63398: ZWIER, GERRIT JAN - Antropologen te velde. De confrontatie van de etnograaf met vreemde volkeren en met zichzelf.
62392: ZWIERS, L. (HOOFDREDACTIE) - Bouwkundig woordenboek; bevattende de beknopte verklaring van technische woorden en termen, betrekking hebbende op de bouwkunde, in ruimen zin genomen. Eerste en tweede deel.
51124: ZWIETEN, J.W. VAN - Groeten uit Alphen. Oudshoorn. Aarlanderveen. Zwammerdam.
66795: ZWIJSEN, C.J. - De H. Franciscus de Sales, prins-bisschop van Geneve, kerkleraar. Zijn leven en werken.
48056: ZWINDEREN, NEI E.A. - Taal der verbeelding.
60058: ZWINKELS, ESTHER - Het Overakker-complot. Indisch verzet tegen de Japanse bezetter op Sumatra 1942-1945.
23941: ZWINKELS, NICO - Doe-het-zelfboek.
52525: ZWITSER, R. - NBW in 100 uur.
43399: ZWOLLE, ISY & EVY - Een wandeling door Amsterdam.

6/1