Bij tij en ontij . . . .
Hoofdstraat 26, 9977RD Kloosterburen, The Netherlands.            Email: bijtijenontij@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
72912: UYL, J.M. DEN (VOORWOORD) - Actieve filmpolitiek. Rapport van de De. Wiardi Beckman Stichting.
70915: UYL, BOB DEN - Een zachte fluittoon.
70918: UYL, BOB DEN - Schrijvers worden misbruikt en andere aanklachten.
70919: UYL, BOB DEN - Opkomst & ondergang van de Zwarte Trui.
6558: UYL, J.M. DEN - Inzicht en uitzicht. Opstellen over economie en politiek.
85906: UYL, BOB DEN - De dwaalweg.
85922: UYL, BOB DEN - Met een voet in het graf.
85923: UYL, BOB DEN - De ontwikkeling van een woede.
85924: UYL, BOB DEN - Vogels kijken.
28547: UYLDERT, MAURITS - Over de poëzie van Albert Verwey. Verzamelde opstellen.
38791: UYLDERT, MELLIE - De kaarsvlam. Onafhankelijk maandblad van Mellie Uyldert voor bewustwording der nieuwe normen.
54916: UYLDERT, MAURITS - Het park der poëzie.
88003: UYLDERT, MELLIE - Verborgen krachten der edelstenen. De verborgen betekenis, de occulte krachten, de invloed van edelstenen op de mens, de samenhang van edelstenen, magie, astrologie, geneeskunde en religie.
31684: UYLDERT, MAURITS - Over de poëzie van Albert Verwey. Verzamelde opstellen.
82767: UYLDERT, ERIK - Sabamo.
43293: UYLENBROEK, WILLEM - Let me entertain you. 1000x Robbie Williams.
24401: UYTERLINDE, JUDITH (SAMENSTELLING) - Dichters in Durban.
65962: UYTERLINDE, J. - De vrouw die zegt dat ze mijn moeder is. Een familiegeschiedenis.
87172: UYTVEN, RAYMOND VAN - Geschiedenis van de dorst. Twintig eeuwen drinken in de Lage Landen.
26258: V, HUIB - Met wijde wiekslag door het beeldend scheppen. Episoden uit het leven van schilder- en beeldhouwkunst in Europa.
53782: V. CORTIER, S. KREMER, - Formal models and techniques for analyzing security protocols - volume 5 cryptology and information security series.
52377: VAAGS, D.W. & J. WEMELSFELDER (RED.) - Techniek, innovatie en maatschappij.
68132: VAANDRAGER, C.B. - Wie lacht niet die den Mensch beziet.
66422: VAANDRAGER, C.B. - Wie lacht niet die den Mensch beziet.
81927: VAANDRAGER, C.B. - Leve Joop Massaker.
81922: VAANDRAGER, COR - De reus van Rotterdam. Stadsgeheimen.
66435: VAANDRAGER, C.B. - In staat van oproer Rotturdamse Gedigte.
80758: VAART, J.H.P. V.D. & S. TALSMA - Kadastrale en prekadastrale atlas fan Fryslan 1640-1832 (17 delen, compleet).
38688: VAART SMIT, H.W. VAN DER - Geboorte - filosofie. Geboorte - theologie. God en de schepping.
69272: VAARTJES, C. - Haarlem vanuit de lucht.
76174: VAARTJES, GÉ - Niemand ontkomt zijn noodlot.
56706: VACHON, MARIUS, HENRI DELABORDE & ANTONY VALABRÈGUE & GEORGES DUPLESSIS - Les maitres graveurs francais. Premiere serie : Callot, Edelinck, Abraham Bosse, les Audran.
61054: VADER DICK - Josefientje - Het leven van een aardig, klein meisje, verteld door Vader Dick, den bekenden opvoedkundigen medewerker van Wij, in een serie schetsen, met tekeningen en photos verlucht.
83938: VAESSEN, H.V.V.M. & BOUWHUIS, C.M. - Meneer beer. is maar een eenvoudige beer.
33904: VAESSEN, J.A.M.F. E.A. (RED.) - Jaarboek 1995. Nederlands Openluchtmuseum.
85728: VAESSENS, THOMAS - De verstoorde lezer. Over de onbegrijpelijke poëzie van Lucebert.
37702: VAILLANT, CHRISTIAAN E.A. - Monumenten in het hart van Den Haag.
17817: VAINKER, SHELAGH - Chinese Silk. A Cultural History.
76455: VALENCIA, LÉON & LIDUINE ZUMPOLLE - Tanja, een Nederlandse bij de FARC.
68225: VALENS, ANTON - Het boek ont.
73422: VALENTIN, ERICH - Beethoven. Biografie in woord en beeld.
24365: VALENTINE, MRS. (COMPILER) - Gems of National Poetry.
71452: VALENTINER, W.R. & J.G. VELDHEER - Rembrandt kalenderboek voor 1906. Met een inleidend woord van C. Hofstede de Groot.
71095: VALENTINI, BEATRICE & GIULIANA BONOMO - La cucina della mamma.
71618: VALERIUS, ADRIAEN - Nederlandtsche Gedenck-clanck. Herdrukt naar de oorspronkelijke uitgaaf van 1626. Ingeleid en voorzien van biografische, taalkundige, historische en musicologische aanteekeningen door P.J. Meertens, Prof.Dr. N.B. Tenhaeff en Mevr. A. Komter-Kuipers.
61460: VALÉRY, PAUL - De la diction des vers.
65742: VALK, W.L. - Het theoretisch-ecoonomisch stelsel van Gustav Cassel .
65773: VALK, F.E.J. V.D. - Duitsch arbeidsrecht. Zijn sociale grondslagen.
87429: VALK, M.H. VAN DER - De regel nullum crimen sine lege in het Chinese recht.
51359: VALK, J.P. DE - Roomser dan de paus? Studies over de betrekkingen tussen de Heilige Stoel en het Nederlands katholicisme, 1815-1940.
46687: VALK, W. - Tsjechoslowakije, het hart van Europa.
80488: VALK, H.M.H.A. VAN DER - Het internationale monetaire stelsel in een vernieuwingsfase.
87820: VALK, HENDRIK & A. DE VRIES - Hendrik Valk 1897-1986.
54425: VALK, ARNO VAN DER & DICK VA DER KLIS - De pen in het zand. Een literaire zwerftocht over De Hoge Veluwe.
23584: VALK, H.M.H.A. VAN DER - De economische toekomst van Canada.
46606: VALK, MARY VAN DER - Dolfijnenavonturen. Omnibus. Het geheime eiland. Red de dolfijn!.
30748: VALKEMA BLOUW, J.P. - Schilderen met olieverf. Een handleiding voor amateurs en die het willen worden.
42304: VALKEMA BLOUW, J.P. - Uit 't leven van kapitein Pruim.
42306: VALKEMA BLOUW, J.P. - Op zoek naar de schatten van Bidoux. Een boek voor jongens.
42307: VALKEMA BLOUW, J.P. - Kardon. een moderne Roboinson Crusoë. Een boek voor jongens.
35786: VALKEMA-BLAUW, J.P. - Uit 't leven van kapitein Prum. Een boek voor jongens.
28598: VALKEMA BLOUW, J.P. - Schilderen met olieverf. Een handleiding voor amateurs en die het worden willen.
81038: VALKENBERG, SEBASTIEN - Het laboratorium in je hoofd: Of hoe filosofen te werk gaan.
45815: VALKENBURG, TON - Soms moet ik opeens huilen. Over mensen met depressies.
44491: VALKENBURG, RIK - Het begon onder synagogetijd.
44361: VALKENBURG, RIK - Zelfs bij het naderen van de dood, én daarna.... Ervaringen, wenken en adviezen rond stervensbegeleiding.
44748: VALKENBURG, RIK - Djoenkeng Owari. Het appèl is afgelopen.
80630: VALKHOFF, J. - Een eeuw rechtsontwikkeling. De vermaatschappeling van het Nederlandse privaatrecht sinds de codificatie (1838-1938).
85004: VALKHOFF, R.J. - 1940-1945 - Oorlogssonnetten - met - een - staart.
53877: VALKHOFF, J. - De marxistiese opvattingen over recht en staat.
50619: VALKHOFF, REIN - Italiaansche Volkssprookjes. Bewerkt naar de Pentamerone van G. Basile.
63106: VALLÉE, LÉON - Bibliographie des Bibliographies. Première partie: catalogue des bibliographies générales et particulières, par ordre alphabétique d'auteurs, avec indication complète du titre, des lieu et date de publication, du format, etc. Seconde partie: répertoire des mêmes bibliographies par ordre alphabétique de matières.
72465: VALLI, ERIC & DIANE SUMMERS - Shadow Hunters. The Drama of Bird's Nest Gathering.
70836: VALLIER, DORA - Henri Rousseau.
61967: VAN HEE, MIRIAM - Het verband tussen de dingen. Gedichten 1978 - 1996.
73697: VAN TRAA, M. (VOORZITTER) - Inzake opsporing. Enquetecommissie opsporingsmethoden..
55991: VAN NIEUWKERK, MARIUS - Dutch Golden Glory: the financial power of the Netherlands through the ages.
85519: VAN OS, HENK EN SCHEIJEN, SJENG; - Ilja Repin. Het geheim van Rusland,.
56307: VAN DER LAAN, HARRY - Het Groninger boekbedrijf. Drukkers, uitgevers en boekhandelaren in Groningen tot het eind van de negentiende eeuw.
69813: VAN AMERONGEN, MARTIN (RED.) - Sceptici over de schrift..
58474: VAN EEKELEN, ADRIENNE E.A. - Promised land. Land van belofte.
81769: VAN HALSEMA THZN., G. E.A. (REDACTIE). - Geloven in Groningen. Capita selecta uit de geloofsgeschiedenis van een stad..
53718: VAN OSTAIJEN, PAUL - Music-hall. Een programma vol charlestons, grotesken, polonaises en dressuurnummers van.
75474: VAN DEURSEN A.TH. KNETSCH F.R.J. ZILVERBERG S.B.J. SCHUTTE G.J. - De herroeping van het Edict van Nantes (1685) in de Franse en Nedrelandse geschiedschrijving.
78108: VAN GULIK, W. R.; H. R. VAN DER STRAATEN; G. D. VAN WENGEN (EDITORS) - From field-case to show-case. Research, acquisition and presentation in the Rijksmuseum voor Volkenkunde (national museum of ethnology), Leiden. In tribute to professor P.H.Pott on the 25th anniversary of his directorship of the Rijksmuseum of Volkenkunde, Leiden..
65586: VAN DEREN COKE & DIANA C. DUPONT - Photography, a Facet of Modernism: Photographs from the San Francisco Museum of Modern Art.
33043: VANCE, JACK - De drakenruiters.
50185: VANCE, JACK - Lyonesse. Eerste boek: de tuin van Suldrun.
50810: VANCE, JACK - Lyonesse. Tweede boek: De groene parel.
56703: VANDALLE, MAURICE - Les Frères Vaillant. Artistes Lillois du XVIIème Siècle.
56806: VANDELOO, JOS - Beklimming van de Mont Ventoux.
82333: VANDELOO, JOS - De vijand.
42827: VANDELOO, JOS - de coladrinkers.
66732: VANDELOO, JOS - De grap.
64011: VANDELOO, JOS - Glanzend zal ik u bewonen.
83652: VANDENBERG, PHILIPP - Nero, keizer en goed, kunstenaar en zot.
68455: VANDENBERGH, F. - Spiegel van steden, dorpen en landschappen in Zuid Nederland. Noord-Brabant, Limburg en het Grensland.
48245: VANDENBROUCKE, JOHAN - Jeroen Brouwers. Het verhaal van een oeuvre.
32815: VANDERBILL JR., CORNELIUS - The Living Past of America; A Pictorial Treasury of Our Historic Houses and Villages that Have Been Preserved and Restored; Including a National Directory of Historic Preservations.
71498: VANDERCOOK, JOHN W. - Tam-tam. Een oerwoud-staat in Suriname..
81379: VANDERHAEGHE, GUY - Tegen de morgen in slaap gevallen; Het volmaakte einde van een volmaakte dag; Een soort heimwee.
75125: VANDERJAGT, ARJO - Cadmus zaaide draketanden. Ideeëngeschiedenis en de vermenigvuldiging van teksten.
75110: VANDERKAM, JAMES C. & WILLIAM ADLER (EDS.) - The Jewish Apocalyptic Heritage in Early Christianity.
75844: VANDERMEERSCH, PATRICK M.G.P. - Het voetstuk van het weten. Over psychologie, psychoanalyse en theologie.
70424: VANDERSCHAEGE, PAUL - Vergeef mij Kajafas.
83051: VANDERSMISSEN, HANS - Rond de Friese Zee. Zeilverhalen en scheepshistorie voor kustzeilers.
9095: VANDERSMISSEN, SIEP ZEEMAN, KEES BRINKMAN, HANS - Redders. 175 jaar Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij.
9100: VANDERSMISSEN, HANS - Maritiem. Nederlanders en de Zee.
83649: VANDERSTEEN, WILLY - Suske en Wiske Collectie. Het Spaanse spook.
83648: VANDERSTEEN, WILLY - Suske en Wiske Originele verhalen. Rikki en Wiske & Op het eiland Amoras.
83647: VANDERSTEEN, WILLY - Suske en Wiske Collectie. De kwakstralen; Het gouden paard; De kaartendans; De dromendiefstal.
83450: VANDERSTEEN, WILLY - Suske en Wiske Collectie. De Sprietatoom - Twee toffe Totems - De Wolkeneters - De zingende Zwammen.
74341: VANDERSTEEN, WILLY - De avnturen van Suske en Wiske. De vliegende aap.
83642: VANDERSTEEN, WILLY - Suske en Wiske Collectie. Het enge eiland; Het evrdronken land; Jeanne Panne; Het onbekende eiland; Het monster van Loch Ness.
83643: VANDERSTEEN, WILLY - Suske en Wiske Collectie. De vogels der goden; De rebelse Reinaert; De geverderde slang; De witte gems; De gouden bloem.
83646: VANDERSTEEN, WILLY - Suske en Wiske Collectie. Amber; De bonte bollen; Het berenbeklag; Het evrloren zwaard; De bevende berken.
83645: VANDERSTEEN, WILLY - Suske en Wiske Collectie. De kleppende klipper; Het rijmende paard; De junglebloem; Het hondenparadijs.
83644: VANDERSTEEN, WILLY - Suske en Wiske Collectie. De sprietatoom; Twee toffe totems; De wolkeneters; De zingende zwammen.
67290: VANDERVELDE, EMIEL - Na-oorlogsch Socialisme. Voorontwerp tot herziening van ons programma.
66469: VANDERZEE, JAMES - VanDerZee Photographer 1886-1983.
71548: VANGENECHTEN, K. - Het antieke Rome.
64332: VANHESTE, BERT - Want uw vijand wie is dat? Mijn kleine oorlog: Louis Paul Boon als ongelovige dromer.
77397: VANN, DAVID - Dirt.
70539: VANN, DAVID - Caribou island.
61544: VANRIET, JAN - De reiziger is blind.
1004: VANRIET, JAN - Staat van beleg. Een voorspel.
25506: VANSCHOTELVELD, FRANS (PS VAN F. DECOSTER) - Malvina's aandoenlijke kerstdagen.
67251: VANSTREELS, MIEL - Een beetje leven sprokkelen.
65241: VANTIGHEM, J.P. SAMENSTELLING - 150 ans de chemin de fer en Belgique. Aspects d'une realite quotidienne.
72130: VANTOORTELBOOM, JAN - Meester mitraillette.
39441: VANVUGT, EWALD - Botje bij botje. Menselijke resten in musea.
57962: VARÉ, DANIELE - De tempel der kostelijke ervaring. Een Chinese familieroman.
71636: VAREKAMP, MARJOLEIN - Holy Songs and Sonnets. Volume 1 & 2.
25162: VARENDE, JEAN DE LA - Romantische scheepvaart.
47484: VARESE, FREDERICO - De Russische maffia.
77439: VARGAS LLOSA, MARIO - De jonge honden van miraflores.
70596: VARGAS LLOSA, MARIO - Dagboek Irak.
80201: VARGAS LLOSA, MARIO - De geesten van de Andes.
72855: VARGAS LLOSA, MARIO - The perpetual orgy: Flaubert & Madame Bovary.
85908: VARGAS LLOSA, MARIO - De stad en de honden.
76598: VÄRING, ASTRID - Marja.
58427: VARIOUS - Masterpieces of erotic photography.
7228: VARKEVISSER, ALLAN (REDACTIE) - Tussen pathos & nuchterheid. Sociologen over hun vak.
49221: VARLEY, SUSAN - Derd Das blijft altijd bij ons.
82540: VARNEDOE, K. - Wien 1900 : kunst, architektur & design.
28490: VASALIS, M. , JEANNE VAN SCHAIK-WILLING & E. STRAAT (REDACTIE) - Victor, het boek der vrienden. Een literaire parade ter ere van Victor E. van Vriesland.
59702: VASALIS, M. - Parken en woestijnen. Gedichten.
59703: VASALIS, M. - De vogel phoenix. Gedichten.
59704: VASALIS, M. - Vergezichten en gezichten.
82054: VASALIS, M. - Parken en woestijnen. Gedichten.
78334: VASALIS, M. - De oude kustlijn. Nagelaten gedichten.
78784: VASALIS, M. - Phoenix.
75336: VASALIS, M. - Parken en woestijnen. Gedichten.
72027: VASALIS, M. - De oude kustlijn. Nagelaten gedichten.
86040: VASARI, GIORGIO - The Lives of the Artists. Volume I & II.
74535: VASKE, J.W. - Verworpen tijd. Gedichten.
75356: VÁSQUEZ, JUAN GABRIEL - De informanten.
36779: VASSANJI, M.G. - The In-Between World of Vikram Lall.
54904: VASTERMAN, JULIETTE - Kunnen muggen dronken worden? 100 alledaagse mysteries.
73647: VASZARY, GABOR - Zij.
55850: VAT, DAN VAN DER - The atlantic campaign; the great struggle at sea 1939-1945.
81753: VATSAYANA - Kama Soetra. Liefde en erotiek uit het oude oosten.
1581: VATSEK, JOAN - De nacht dat Caïro brandde.
23385: VATSYAYANA, SJEIK NEFZAWI - Kama Soetra. De tuin der lusten.
18131: VATSYAYANA - Kama Soetra. Liefde en erotiek uit het oude oosten.
78649: VATSYAYANA. VERTALING UIT SANSKRIT DOOR ALAIN DANIÉLOU - Kamasutra. De eerste onverkorte moderne vertaling van de klassieke Indische tekst van Vatsyayana, alsmede van het Sanskrit-commentaar Jayamangala van Yashodhara en uittreksels uit het Hindi-commentaar van Devadatta Shastri door Alain Daniélou .
78651: VATSYAYANA - De kama Sutra van Vatsayana.
82086: VATSYAYANA, WOLINSKI, LANZMANN - Kama soetra 19-nu.
39542: VATSYAYANA - De kama Sutra van Vatsayana.
18120: VATSYAYANA - Kama Soetra. Liefde en erotiek uit het oude oosten.
24026: VATSYAYANA - Kama Soetra.
75035: VATTIMO, GIANNI - La sécularisation de la pensée. Recherces réunies sous la direction Gianni Vattimo. (Traduit de l'italien par Charles Alunni).
55185: VAUBEL, LUDWIG - Glanzstoff Enka Aku Akzo. Unternehmensleitung im nationalen und internationalen Spannungsfeld 1929 bis 1978.
66625: VAUGHAN, BERNARD - Wonden van onze tijd. Woorden gesproken te Londen.
68652: VAUGHAN, KEITH - Dagboek 1939-1977.
32862: VCOLOMBIER, PIERRE DU - Jean Coujon. Les maitres du moyen age et de la renaissance.
41544: VEATCH, HENRY B. - Aristoteles beschouwd als tijdgenoot.
65795: VECCHIO, GIORGIO DEL - Die Gerechtigkeit.
34497: VECERA, LUDVIK - A concise guide in colour. Classic Roses.
40877: VECHT, N.J. VAN DE - Onze letterteekens en hun samenstelling. Met 67 afbeeldingen en een voorrede van Johan B. Smits.
63138: VECHT, N.J. VAN DE - Onze letterteekens en hun samenstelling. Een eenvoudige beschouwing over het teekenen van lettercomposities voor hen die belang stellen in de ontwikkeling van de toegepaste kunst in Nederland, alsmede voor hen die practisch daarin werkzaam zijn en ten dienste van het onderwijs.
72530: VEDELAER, FILIPPUS - Heksentoeren. Klein heksenhandboek. Een verzameling sluwe wenken voor het dagelijks bestaan.
53753: VEDER, WILLIAM R. - The Scete Paterikon.
45426: VEDLICH, JOSEPH - The Prints of the Ten Bamboo Studio, Followed By Plates from the Kaempfer Series and Perfect Harmony.
54530: VEEGENS, J.D. - De wet op het faillissement en de surséance van betaling. Gevolgd door de invoeringswet, met inleiding en aanteekeningen.
59244: VEEKE, ANDRÉ VAN DER, THEO RAATS, JAN J.B. KUIPERS EN CEES MAAS (SAMENSTELLING) - Zeeuws dicht, met werk van o.a.Gerrit Achterberg, Bert Bevers, Emma Crebolder, Max Dendermonde, Jan Eijkelboom, Karel Eykman, Wim Hofman, Kees Jiskoot, Herman Kakebeeke, Johanna Kruit, Ed Leeflang, Maurits Mok, Y. Né..
13337: VEEN, C.J.F. VAN EN J.C. VAN DER MEULEN - Gezinsbehandeling. Een oriëntatie.
82136: VEEN, EVERT PIETER VAN DER - Mensen van voorbij. Leven met een verlies.
46973: VEEN, ADRIAAN VAN DER - Doen alsof.
56772: VEEN, HERMAN VAN - Onder één dak.
38802: VEEN, ELS VAN DER - Dementie: een reis in eenzaamheid. De betekenis van vrijwilligerswerk voor dementerenden.
50123: VEEN, H.N. TER - Japan. Bakermat van het Aziatische imperialisme.
80606: VEEN, BERT VAN DER - Bentveugels van Enkhuizen. Schets van het kunstzinnig bestel in Enkhuizen in de eerste helft van de twintigste eeuw.
80626: VEEN, THEO - BW 'En voor berisping is hier ruime stof'. Over codificatie van het burgelijk recht legistische rechtsbeschouwing en herziening van het Nederlandse praatrecht in de 19de wn de 20ste eeuw..
46968: VEEN, ADRIAAN VAN DER - De man met de zilveren hoed.
17743: VEEN, GRÉ VAN DER - Berestaark.
43659: VEEN, W.K. VAN DER - 'Ten tijde des avonds...' Vijftig jaren bejaardenhuis 'Avondlicht' en wat daaraan vooraf ging. Diakonale bejaardenhuisvesting te Groningen.
19725: VEEN, J.S. VAN - Beknopt overzicht der Griekse mythologie.
87028: VEEN, JAN WIEBE E.A. - Willem Frederik Pastoor. Plattelandsfotograaf te Loppersum 1884-1972..
5618: VEEN, HENK-DAVID VAN 'T - Harde materialen in de tuin. Keuze, toepassing en constructies.
73581: VEEN, B. VAN DER - Groninger Molenboek.
7862: VEEN, BREND VAN DER - Sikkeman.
81795: VEEN, W. VAN DER & P. SCHRIJNDERS (SAMENST.) - God is dood en ik voel me zelf ook niet lekker.
65679: VEEN, TH.W. - De toekomst van het Vrije Volk.
75839: VEEN, JAAP VAN DER - Australië: Het onbekende Zuidland naderbij. Lotgevallen van de Aborigines en van Nederlandse ontdekkingsreizigers en emigranten.
45081: VEEN, W.K. VAN DER - Egbert Haubois. Bijdrage tot de kennis van leven en bedrijf van een zeventiende-eeuwse ingenieur en kaartmaker in Groningerland.
25751: VEEN, GRÉ VAN DER - De dreum wordt wakker.
83041: VEEN, HENKTH. E.A. - Polyptiek. Een veelluik van Groninger bijdragen aan de kunstgeschiedenis. Feestbundel voor Bernhard Ridderbos.
33746: VEEN, LUUK VAN DER - Boerderijen in Nederland. Op reis langs de monumenten van ons platteland.
54700: VEEN, TONY VAN - Het lef om niet te weten.
45616: VEEN, D. VAN DE - Groningen in foto's.
72379: VEEN, ERNST W. (DIR. DE NIEUWE KERK). - Liefde uit de Hermitage..
50444: VEEN, HERMAN VAN - Herman van Veen vanaf veertien maart negentienhonderdvijfenveertig. Harlekijn. Gedachtenbundel.
72751: VEEN, HARM VAN DER - Groningers. 2 miljoen Groningers in 120 eeuwen.
39910: VEEN, ANNEMIEK VAN DER - Zij telt voor twee. Vrouwenarbeid in Noord-Brabant, 1889-1940.
45637: VEEN, W.K. VAN DER - Ten afscheid. 38 jaren diaconaal gebeuren te Groningen.
62069: VEEN, GRÉ VAN DER - Gedonder mit vaarve. 25 Jaar Geert Schreuder..
61049: VEEN, HERMAN VAN - Gebonden.
81501: VEEN, HARM VAN DER - Opgepakt. Verhalen van kinderen in kamp Westerbork..
84734: VEEN, KOERT TER - Protestant fundamentalisme in het Groningse Faan.
72057: VEEN, MARJA VAN DER - Van hier naar daar.
72265: VEEN, T.J. - Pro Memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden. Jaargang 4 (2002). Aflevering 2.
64030: VEEN, ADRIAAN VAN DER - Voor mij ligt er altijd wel een wolk.
34298: VEEN, GRÉ VAN DER - De Siberische Kou.
16997: VEEN, ILJA VAN DER EN JAN KLEINE - Gezichten van het Oldambt. Werken aan een leefbaar platteland.
2306: VEEN, C.J.F. VAN EN J.C. VAN DER MEULEN - Gezinsbehandeling, een oriëntatie.
11881: VEEN, HERMAN VAN - De wonderlijke avonturen van Herman van Veen.
11856: VEEN, HERMAN VAN EN ROB CHRISPIJN - Dinges.
57130: VEENBAAS, JABIK - De zon, het smalle bed, mijn lichaam.
66846: VEENBAAS, WIBE & PIET WEISFELT - Persoonlijk leiderschap.
82742: VEENENDAAL, GUUS - Spoorwegen in Nederland: van 1834 tot nu.
82735: VEENENDAAL, A.J. - De ijzeren weg in een land vol water. Beknopte geschiedenis van de spoorwegen in Nederland 1834-1958.
76785: VEENENDAAL, WILLEM VAN & REIN MEIDEMA - Zo moet je vissen!.
16304: VEENENDAAL, E.J. (UIT HET ENGELSCH DOOR) - Gods Voorzienigheid. Twee verhalen voor de jeugd.
73194: VEENHOF, K.R. - Schrijvend verleden. Documenten uit het oude Nabije Oosten. Vertaald en toegelicht..
78700: VEENHOF, K.R. - Schrijvend verleden. Documenten uit het oude Nabije Oosten. Vertaald en toegelicht..
40930: VEENINGA, DJOEKE - Standplaats Tanzania.
53306: VEENSTRA, BART - Het biologisch wonder. Blijspel in drie bedrijven voor 3 heren en 4 dames.
53318: VEENSTRA, BART - Rel door de gasbel. Blijspel in Drents dialect in drie bedrijven voor 4 heeren en 4 dames.
74618: VEENSTRA, T. & A.L. HEMPENIUS - Hunsingo 1856-1994. Waterschap Hunsingo Onderdendam.
12613: VEENSTRA, FOKKE - Ethiek en moraal bij P. C.Hooft. Twee studies in renaissancistische levensidealen.
80530: VEER, G. TER - Beleggingsbeleid in verleden en heden. Opmerkingen over het beleggingsbeleid op lange termijn (10 jaar en meer) in het heden (4 september 1971) en het verleden (1871 tot 1971) wat betreft de laatste jaren toegespitst op de Nederlandse pensioenfondsen.
5691: VEER, P.H. VAN DER - De islam. Een hulp bij het begrijpen van de islam en de moslims.
48937: VEER, AKKY VAN DER & BAUKJE WYTSMA - Disse en Jinge & frou Hilarides.
87934: VEER, WILLEM VAN DER - De Gideonsbende. Nederlandse verzetsroman.
64829: VEER, BERT VAN DER - Grepen uit een kwart eeuw tv in Nederland.
7019: VEER, BERT VAN DER - Is er nog iets leuks vanavond. 40 jaar tv-favorieten in Nederland.
42158: VEER, H. DE - Toen... en nu.
66168: VEER, W. DE - De priester, conferenties door.
70476: VEER, HENK VAN 'T - Bob de strijder, een verhaal uit de mobilisatietijd.
74170: VEER, PAUL VAN 'T - Het leven van multatuli.
50473: VEER, JOHN VAN DER - Happy birthday rock 'n roll.
40484: VEER, THEO DE - Mexico. Reis-studies van een journalist.
69407: VEER, KICK VAN DER (SAMENSTELLER) - Ik hou van Holland. Liedjes, schetsen en light verse.
24416: VEER, KICK VAN DER (SAMENSTELLER) - Morgen kan ze zwanger zijn. Liedjes en conferences over familie.
69413: VEER, KICK VAN DER (SAMENSTELLER) - Ik ben mij er eentje, conferences.
69414: VEER, KICK VAN DER (SAMENSTELLER) - Ik ben een ruwe pit. Conferences.
69419: VEER, KICK VAN DER (SAMENSTELLER) - Is god thuis?. Een bonte verzameling liedjes, conferences en gedichten over God en Zijn (Haar?) wereld.
6371: VEER, HENDRIK DE E.A. - Terugblik met vergezicht.
37318: VEER, M.H.J.TH. EN P. MOERMAN - Nieuwe sporen naar het verleden. Kenden Columbus, Magalhaes en Piri Reis de kaarten van Glareanus?.
67088: VEER, BERT VAN DER - De smaak van Cornaille.
73005: VEER, PAUL VAN 'T - Daendels. Maarschalk van Holland.
16547: VEER, RON VAN 'T - Sterren en planeten.
37744: VEERKAMP, JOOST - Grimeren voor beginners. Ad unum omnes.
17434: VEERMAN, MICHEL EN JOHAN TOL - One way wind. De geschiedenis van de palingsound.
59716: VEERMAN, NEL - De cyclame.
17373: VEERMAN, MICHEL EN JOHAN TOL - One way wind. De geschiedenis van de palingsound.
53065: VEGETR, ANNE - Harries hoofdingang.
46743: VEGT, JAN VAN DER - Hans Andreus. Biografie.
72529: VEGT, JAN VAN DER - Dichter bij het licht, een inleiding tot het werk van Hans Andreus.
66334: VEGT, JAN VAN DER - Vuur onder de wereld. Het magisch dichterschap van Hendrik de Vries.
68688: VEGT, JAN VAN DER - Hendrik de Vries (1896-1989). Een biografische schets.
20210: VEGT, JAN VAN DER - De brekende spiegel. Ontwikkeling samenhang achtergronden bij A. Roland Holst.
40523: VEGTEN, J.A. VAN - The Tsetse Fly Glossina Fuscipes Fuscipes Newstead 1911, in East Africa. Some aspects of its biology and its role in the epidemiology of human and animal trypanosomiasis.
57119: VEGTER, A. & BOSCH, G. TEN - De dame en de neushoorn.
25866: VEGTER, JAAP - Jeroen.
76091: VEKEN, JAN VAN DER A.O. - God and change : process thought and the Christian doctrine of God.
43568: VELD, RENEE & MAARTEN-JAN DONGELMANS - 30 april 1945. Raadsels rond de dood van Hitler.
72399: VELD, ERIKA - Vier poten en een staart.
1861: VELD, TON IN 'T (REDACTIE) - Met het oog op de natuur..
84770: VELD, CHRIS IN 'T - Wagners ring. Een inleiding.
85029: VELD, N.K.C.A. IN 'T - De Joodse ereraad.
72104: VELD, ERIKA - Klein, stil en wit.
76628: VELDE, TH. H. VAN DEN - De bestrijding van den echtelijken afkeer. een bijdrage tot de studie der psychologie van het huwelijk.
45543: VELDE, RINK VAN DER - Pake Sytse.
26248: VELDE, ANTON VAN DE - Het eeuwig masker.
79217: VELDE, HENK TE - Stijlen van leiderschap. Persoon en politiek van Thorbecke tot Den Uyl.
6623: VELDE, RINK VAN DER - De fuik.
85424: VELDE, A.J.J. VAN DE - Georg Ernst Stahl (1660-1734). Het phlogiston en het vitalisme.
83420: VELDE, TH.H. VAN DE - Voor toekomstige moeders.
71674: VELDE, JACOBA VAN - De grote zaal.
82244: VELDE, HENK DE - Er is nooit een morgen.
78923: VELDEKE, HENDRIK VAN - Servaaslegende.
78632: VELDEN, H.E.J.M. VAN DER - Rodolphus Agricola (Roelof Huusman). Een Nederlandsch humanist der vijftiende eeuw..
51500: VELDEN, MAR VAN - Tien Woorden om de weg te wijzen. Kinderen leren in lied en vertelling over de Tien Geboden.
51942: VELDEN, RENÉ VAN DER - Formule WS. De andere reclassering.
84605: VELDEN, D. VAN - De Japanse Interneringskampen voor burgers gedurende de Tweede Wereldoorlog. The Japanese Civil Internment Camps During the Second World War..
43799: VELDEN, D. VAN - De geschiedenis van het huis Prinsessegracht 30 en omgeving.
44053: VELDEN, FRANK VAN DER - Andreas Schelfhout (1787-1870) en zijn tekeningen in Teylers Museum.
52920: VELDEN, BEN VAN DER - De Europese onmacht. Scènes uit de achterkamers.
43758: VELDEN, BEN VAN DER - Casanova's Plumpudding. Culinaire ervaringen voorbij de grens.
54363: VELDERS, N.W. - Meetkunde 2.
12972: VELDHUIS, TINY - Betunneld tussen 't Noorderhecht.
17758: VELDHUIS, TINY - Nait dat ie der mit van neude hemmen.
75401: VELDHUIS, R. - Vrienden en vreemden. Over de draagwijdte en inhoud van morele verplichting. Rede.
82934: VELDHUIS, TINY - Betunneld tussen t Noorderhecht.
2309: VELDHUISEN-DJAJASOEBRATA, ALIT - Bloemen van het Heelal. De kleurrijke wereld van textiel op Java.
7359: VELDHUIZEN, G. VAN - Zeven dagen Rotterdam.
87491: VELDHUIZEN, CLAUDIANUS VAN - De eeuwige Phoenix. Een vluchtige herinnering aan land en volk van China.
84059: VELDHUIZEN, P. - Nietzsche en de kromme lijn. De geschiedbeschouwing van 'de vroomste van allen die niet in God geloven'.
27045: VELDHUIZEN, G. VAN - Kerstgroet aan een filatelist.
42055: VELDHUYZEN, MARIE - Prisma liederenboek.
72458: VELDKAM TJIBBE & COCK, NICOLE DE - Pik in, zei de rat.
49200: VELDKAMP, G.J.M. E.A. - Prof. Dr. Ir. H.C.J.H. Gelissen zeventig jaar, 15 mei 1965. Liber Amoricum.
44930: VELDKAMP, H. - Zondagskinderen. Kantteekeningen bij den Heidelbergschen Catechismus. 2 delen.
44473: VELDKAMP, H. - Uw huis- en tempelzangen.
71828: VELDKAMP, STEVEN - Titel onbekend. Steven Veldkamp tekeningen 1997-1998.
44349: VELDKAMP, H. - Dubieuze posten. Figuren uit de bijbel.
85940: VELDKAMP, TJIBBE & KEES DE BOER - Bert en Bart en de zoen van de zombie.
44443: VELDKMAP, H. - De boer uit Tekoa. Over het boek Amos.
82533: VELDMAN, H. - Hendrik de Cock. Afgescheiden en toch betrokken.
68493: VELDMAN, FREERK J. - Hermannus Collenius 1650-1723.
78967: VELDMAN, FOKKO - De taal van Westerwolde. Patronen en structuren in een Gronings dialect.
76710: VELDMAN, FRANS - Haptonomie: wetenschap van de affectiviteit.
59741: VELDMAN, FREER J. & LIEKE - De Menkemaborg.
56268: VELDMAN, ILJA M. - Leerrijke reeksen. Van Maarten van Heemskerck.
77857: VELDMAN-REENDERS, ANJA - De Breedenborg 1857-1992.
36785: VELDMAN, AART - Loop maar om, de achterdeur is open.
35599: VELDSTRA, H. - Vorm en werking op moleculair niveau.
82484: VELEMA, GERRY - De Supporter.
1609: VELEMA-DRENT, GERRY - Ik hoorde je roepen.
44593: VELEMA-DRENT, GERRY - De schoot van God.
44582: VELEMA-DRENT, GERRY - Geen punt!.
51779: VELEN - Dichter aan huis.
37855: VELING, K. E.A. (REDACTIE) - Jaarboek natuur 1997. De winst- en verliesrekening van de Nederlandse natuur. Vereniging Onderzoek Flora en fauna.
74364: VELLEKOOP, C. (RED.) - Op sterk water. Maritieme verhalen en vertelsels.
44766: VELLENGA, G.Y. & A.J. KRET - Stromen van kracht. De nieuwe opwekkingsbeweging.
67259: VELLINGA, J.M. - Talma's sociale arbeid.
56089: VELMANS - VAN HESSEN, EDITH - Het verhaal van Edith. De oorlogsjaren van een Haags meisje.
60506: VELMANS, LOET - Long Way Back to The River Kwai. A Harrowing Story of Survival in World War II.
72635: VELTHUIJS, MAX - Het grote boek van Kikker en Varkentje.
43838: VELTHUIJS, MAX - Kikker is verliefd.
29362: VELTHUIJS, MAX - Het goedige Monster en de Rovers.
80279: VELTHUIJS, MAX - Kikker is kikker.
57016: VELTKAMP, HENK & INEKE VAN DER ZEE - Het leven is sterker dan de leer.
47786: VELTMAN, JAN - De Vlaamsche stoelenmatter. De Vlaamsche spitsbroeders.
24380: VELTMAN, BINNE R. - De Heremiet. Een prior op nonnenroof.
54639: VELTMAN, W.F. - Karma en reïncarnatie. Zijn wederbelichaming en lotsbeschikking exponenten van een christelijke benadering van de zin van het mens-zijn? .
67944: VELTMAN, WILLEM F. - Wat is anthroposofie?.
23849: VELTMAN, W.F. E.A. - Vrije Opvoedkunst. Sociaal Paedagogisch Tijdschrift. Zesentwintigste jaargang no 1/2. nov 1962. Zangers en Ketters..
80850: VELTMAN, W.F. - Zangers en ketters. De cultuur van troubadours en kartharen in Zuid-Frankrijk.
75877: VELTMAN, MARIA - Soren Kierkegaard. een biografische schets aan de hand van zijn geschreven nalatenschap.
24332: VELTMAN, MARTIN - Spiegelgevecht.
84340: VELTMAN, W.F. - Antroposofie. De weg van het ik.
86495: VELTMAN, W.F. - De spirituele werkelijkheid van het christendom.
4160: VÉLU, A.G. - Handleiding voor het woningstofferen.
58660: VELUWENKAMP, JAN WILLEM - Archangel. Nederlandse ondernemers in Rusland 1550-1785.
67795: VELZEN, LEON VAN - Over lood, ossegal en drukkersverdriet Een schets van Haagse grafici 1940-1998.
55451: VELZEN, THEO VAN - Visual artists and government policy in the Netherlands. Gli artisti figurativi ad il governo in Olanda.
35712: VEMOR, ELLA - Het huis op 't duin.
41072: VEN, D.J. VAN DER - Ons mooie Nederland: Gelderland. In en om Arnhem. In Neerland's lustwarande: van Arnhem tot Dieren. Langs den zelfkant der Veluwe: van Arnhem tot Wageningen.
33627: VEN, D.J. VAN DER - Het Carnavalsboek van Nederland in elf hoofdstukken.
59391: VEN, CORNELIS VAN DE - Bouwen in Barcelona. Een inleiding tot de moderne architectuur en stedebouw van Barcelona vanaf de Renaixenca.
34761: VEN, D.J. VAN DER - De haard in ons volksleven.
56079: VEN, F.J.M. VAN DE - Oss in oude ansichten.
60528: VEN, F.J.M. VAN DE - Een kabinet van Oostbrabantse gezichten.
36726: VEN, D.J. VAN DER - met brulftenneugers op stap.
58388: VEN, BART VAN DEN - Peer Veneman.
58391: VEN, BART VAN DE - Tim Benjamin. Thoughts on Canvas.
61838: VEN, TON [BORDEWIJK] - Jade, Jaspis en de Jitterbug; Wijsheid en schoonheid uit het leven van baron Van Stralen. Op rijm.
66307: VEN, A.J. VAN DE (RED.) - Tentoonstelling Utrechtse archieven 29 October - 29 November 1953..
58229: VEN, TON (BORDEWIJK) - Wandelingen door Den Haag en omstreken..
13347: VEN, D.J. VAN DER - De herleving van het Nederlandsche Volksspel.
27056: VEN, D.J. VAN DER - De herleving van het Nederlandsche Volksspel.
28724: VEN, D.J. VAN DER - Onze Nederkandsche jeugd in nationale dracht.
25545: VEN, D.J. VAN DER - De Heemliefde van het Nederlandsche volk.
72484: VENDEL, EDWARD VAN DE & ANOUSH ELMAN - De gelukvinder.
72841: VENDLER, HELEN (ED.) - The Faber book of contemporary American poetry..
45706: VENEMA, A. - De Ploeg 1918 - 1930.
48301: VENEMA, ADRIAAN - G.H. Breitner, 1857-1923.
85144: VENEMA, ADRIAAN - Kunsthandel in Nederland, 1940-1945.
75702: VENEMA, BILL - Groningen in klein bestek. Beeld van tien eeuwen Martinistad.
64028: VENEMA, ADRIAAN - Hij lachte toen de dood.
85085: VENEMA, ADRIAAN - Kunsthandel in Nederland, 1940-1945.
39361: VENEMA, R. - Bloemen alphabet met versjes en platen van Reini Venema.
85081: VENEMA, ADRIAAN - Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 1: Het systeem; Deel 2: De harde kern; Deel 3a: De kleine collaboratie; Deel 3b: S. Vestdijk; Deel 4: Uitgevers en boekhandelaren. 5 delen complete set.
48717: VENEMA, ADRIAAN - Jan van Tongeren.
53961: VENETTE, M. NICOLAS - La generation de l'homme, ou tableau de l'amour, conjugal, considéré dans l'état du mariage. Tome premier.
36684: VENEZIA 9EDITOR), PETER - The best of Retail Advertising Design.
66129: VENNE, A. VAN DE - Ouderplicht.
17907: VENNIK, ROELOF - Handleiding voor stamboomonderzoek.
20985: VENTE, ROB - Topclub Feijenoord. Jaarboek Nr. 3.
72700: VERA, ANNEMIEK - Overpijnzingen.
70701: VERA, YVONNE - De stenen maagden.
85035: VERAART, J.A. - Joden van Nederland.
84613: VERANZIO, FAUSTO - Erfindungen von einst.
63228: VERBAAS, FRANS WILLEM - De vierde vrouw. De wonderbaarlijke lotgevallen van een tegendraads theoloog.
37630: VERBAKEL, FRED - Van Agt aan de macht. Of: Hoe dat tweede kabinet Den Uyl er tóch niet kwam.
57636: VERBEECK, HERMAN - Willem Elsschot, komedieschrijver.
82542: VERBEEK, J.R. - Kustversterkingen 1900-1940. De planning, constructie en bewapening van Nederlandse kustforten en batterijen.
33690: VERBEEK, HERMAN E.A. - Bernlef, een spel voor Groningen 1972.
66115: VERBEEK, HERMAN - In boerenhanden. Voor een rechtvaardige en verantwoorde landbouw.
66148: VERBEEK, HERMAN - In boerenhanden. Voor een rechtvaardige en verantwoorde landbouw.
70418: VERBEEK, HERMAN - Moet Marx? Christenen en marxisme.
33866: VERBEEK, HERMAN - Getijden. Zangen voor de dagen en de jaren.
77547: VERBEEK, YURI - Chef over de vloer. Verhalen en recepten van een chef-kok.
63431: VERBEEK, HERMAN - Toen daalde de duif. Herinneringen.
36026: VERBEEK, REINIER - Berlage in Den Haag. Berlage in The Hague.
59255: VERBEEK, HERMAN - De dag dat ik gezongen heb, Zangen van Herman Verbeek.
63680: VERBEKE, GEERT - Amber. Dementia - haiku.
35358: VERBERNE, JOHN M. - Etalage en etaleur.
7375: VERBIEST, AGNES - Zaken zijn zaken. Taal en de kwaliteit van beleid.
72285: VERBIEST, AGNES - Als ik jou toch niet had. De taal van complimenten.
72153: VERBIEST, AGNES - De tweede koffer.
43362: VERBIJ, ANTOINE - Bij de rokken van de ui.
70277: VERBOGT, THOMAS - Onze dagen / het ongeluk.
32092: VERBOKET, HENRY & FRANK BORST - Going back to my roots.
46239: VERBONG, G.P.J. - Technische innovaties in de katoendrukkerij en -ververij in Nederland. 1835-1920.
1929: VERBOOM, AGNES - De Breister. Eenvoudige en duidelijke leerwijze om zich zoowel de dagelijks voorkomende, als de moderne breiwerken spoedig en goed eigen te maken. Verrijkt met een aantal patronen..
85634: VERBRAAK, C.A. - Mengelwerk.
82298: VERBREE, ADRIAN - Papua 50 jaar later.
85800: VERBREE, ADRIAN - De vierde wijze.
85807: VERBREE, ADRIAN - Bij heldere hemel. Nieuwe lichtflitsen.
85814: VERBREE, ADRIAN & CHRISTIAN ZOMER - Psalmen voor ogen. deel 1.
85815: VERBREE, ADRIAN & CHRISTIAN ZOMER - Prediker in beeld.
85843: VERBREE, ADRIAN - Voor de duvel niet bang.
85845: VERBREE, ADRIAN - Stofgoud. Schatgraven in de bijbel.
62848: VERBRUGGEN, H. - Moeten wij gif blijven eten?.
42473: VERBRUGGEN, H. - Het land van Zarathustra.
22772: VERBRUGH, A.J. - Nederlandse Levensstijl en Taal in het verenigende Europa.
15756: VERBURG, GO - Storm over Nederland.
83502: VERBURG, DR. MR. M.E. - Geschiedenis van het Ministerie van Justitie. Deel 1: 1798-1898 & Deel 2: 1898-1940.
20629: VERBURG, M.C. E.A. (REDACTIE) - Zeeuws Tijdschrift zestiende jaargang.
71547: VERBURG, JOOP - Eenvoudige spoorwegmodelbouw.
73192: VERBURGT, JAN WILLEM - Levering van onroerende zaken te Leiden.
72389: VERCAUTEREN, RIK - Cornelia Schleime.
49871: VERDAASDONK, H. - Literatuurbeschouwing en argumentatie.
80176: VERDAM, J. - Middelnederlandsch handwoordenboek bewerkt door J. Verdam. Onveranderde herdruk en van het woord 'sterne' af opnieuw bewerkt.
81619: VERDAM, J. - Uit de geschiedenis der Nederlandsche taal. Herzien door F.A. Stoett.
53882: VERDAM, D.C.H. - Geschiedenis en Inhoud der Sociale Wetgeving - eerste en tweede deel.
40242: VERDCOURT, BERNARD & E.C. TRUMP - Common Poisonous Plants of East Africa.
23832: VERDENIUS, MARTIE - Babysittersboekje.
32624: VERDI, GIUSEPPE - Macbeth. Opera in vier bedrijven. Libretti Francesco Maria Piave.
32627: VERDIER, GIUSEPPE - Falstaff.
70339: VERDUIJN, MARIJKE - De grote woorden voorbij. Een generatie theologen over God, werk en leven.
62896: VERDUYN DEN BOER, J.H. - Botanists at the Cape I. Biographical Notices of Cape Botanists, with 21 portraits.
75535: VERDUYN, MARIJKE (RED.) - Gedachten over stad en land. Paradijs op aarde.
62284: VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS - Tentoonstelling van Hulpmiddelen voor den Boekhandel.
86727: VERENIGING VAN RECLAME-ONTWERPERS EN ILLUSTRATORS - Vri-Boek / Vri-Book / Livre de la Vri / Vri-Buch.
88027: VERES, GEZA - Ieder zijn eigen Jezus. Vertaald door Eduard Verhoef.
58976: VEREY, ROSEMARY - Good planting.
64711: VERGÉ, ROGER - De originele recepten van Roger Vergé. De kookkunst van de zon.
50663: VERGÉ, ROGER - Fruit! De keuken van de zon.
51280: VERGEER, KOEN - Mahler. Wat de muziek mij vertelt.
52960: VERGEER, CHARLES - Arthur van Schendel en zijn vrienden. Bij de tentoonstelling in het Amsterdams Historisch Museum.
82752: VERGERS, P. - De Turfdrager van Haarlem - Eene bladzijde uit den Tachtigjarigen Oorlog.
84912: VERGERS, P. - De groote hervormers. Hun leven, arbeid en strijd voor het licht der waarheid. Aan het Nederlandsche volk verhaald.
31496: VERGILI MARONIS (M.J. PATTIST), P. - Aeneis.
31497: VERGILI MARONIS (M.J. PATTIST), P. - Aeneis.
31262: VERGILI MARONIS (VERGILIUS), P. - Aeneis.
42032: VERGILI MARONIS (M.J. PATTIST), P. - Aeneis.
43582: VERGILIUS - De zwerftocht van Aeneas.
78996: VERGILIUS - Bucolica. Herdersgedichten. Ingeleid, vertaald en toegelicht door Anton van Wilderode.
64833: VERGILIUS - Aeneis.
42364: VERGILIUS MARO, P. - Aeneis en bloemlezing uit zijn overig werk.
52260: VERGNE-IJLST, DOREEN - Wetgevingswijzer 2012. Handleiding voor de praktijk. Actueel recht voor P&O.
57556: VERGNOLLE, ELIANE - L'art roman en France: architecture - sculpture - peinture.
27341: VERGOUW, W. - Bomen en Wet. Geldend recht over bossen, bomen, heesters en heggen.
75477: VERGROTE, ANTOON - Bekentenis en begeerte in de religie. Psychoanalytische verkenning.
56616: VERH, CORNELIS - De politieke prent in Nederland.
86252: VERHAAR, THEO - Valscherm voor Erasmus.
32827: VERHAART, ROB E.A. - The art directors club of Europe. Number one.
44074: VERHAEREN, EMILE - Gedichten.
85809: VERHAGE-VAN KOOTEN, M. - Recht door de gemeente. Juridische gids voor het pastoraat.
82530: VERHAGEN, FRANS - Lincoln, een geniaal politicus.
53495: VERHAGEN, KIRSTEN (RED.) - Russische sprookjes.
72779: VERHAGEN, HANS - Duizenden zonsondergangen.
64068: VERHAGEN, HANS - Schamele lakens.
58470: VERHAGEN, WIM - Anton Pieck 85. Een wonderlijk fenomeen.
63997: VERHAGEN, H. - Hoger.
50673: VERHAGEN, JOS J.L.M. - Waar vrijheid ophoudt en weer kan beginnen. 1995-2005 : tien jaar Dienst Justitiële Inrichtingen.
72050: VERHAGEN, HANS - Triomfantelijke wandelingen. Gedichten '96-'00.
67959: VERHAGEN, WIM - Anton Pieck 85. Een wonderlijk fenomeen.
70582: VERHALLEN, FRANK (SAMENSTELLING) - Ga eens naar bed met een cabaretier. 25 jaar Leids cabaretfestival..
69203: VERHAVE, JAN PETER - Afgescheiden en wedergekeerd. Het leven van J.A. Wormser sr. en zijn gezin in Amsterdam.
33302: VERHAVERT, CYPR. - Brusselsche typen.
30255: VERHEESEN, WIEL - Heerlen wielerstad. Van duivelsrit tot WK.
61125: VERHEGGEN, ALBERT E.A. - Parochiekerk 1952 - 2002. Salvator Mariaparochie.
17755: VERHEIJEN, A.A.R. EN P.J. HUIZINGA - Feest in Gruno's straten!.
64867: VERHELST, PETER - Tongkat. Een verhalenbordeel.
72864: VERHEUGD, R.J. - Politiehondendressuur. Instructie voor de africhting van den politiehond. Handleiding voor dresseurs volgens het keurings-reglement der Kon. Ned. Politiehond-Vereen..
64961: VERHEUL, KEES - Verlaat debuut en andere opstellen.
78094: VERHEUL, J. - De Rotte met de Bleiswijkschemeren en de omliggende gemeenten Hillegersberg Bergschenhoek Bleiswijk Moercapelle en Zevenhuizen. Vermeerderd met een voorwoord en illustraties van Leen Molendijk.
78690: VERHEUL, KEES - Het mooiste van alle dingen. Romeinse essays.
44280: VERHEUL, GÉ - De oude dorpskerken beneden de grote rivieren.
76303: VERHEUS, S.L. - Kroniek en kerugma. Een theologische studie over de Geschichtbibel van Sebastiaan Franck en de Maagdenburger Centuriën.
33771: VERHOEFF, L. - Jan Soldaat in oude prenten.
82714: VERHOEFF, MAURITS - Is u Amsterdammer? Ja, Goddank. Een literaire wandeling door het Amsterdam van Nescio.
88084: VERHOEFF, J.M. - De oude Nederlandse maten en gewichten.
85885: VERHOEFF, MAURITS - Nescio en zijn uitgevers.
78400: VERHOEVEN, CORNELIS - Voorbij het begin. De Griekse filosofie in haar spiegel. I: Figuren.
84339: VERHOEVEN, CORNELIS - Twaalf confidenties. Filosofische bespiegelingen.
69545: VERHOEVEN, BERNARD - De zielegang van Henriëtte Roland Holst.
84201: VERHOEVEN, CORN. - Folteren om bestwil.
80188: VERHOEVEN, G. - Inventaris van de archieven der Classis Amsterdam van de Nederlandse Hervormde Kerk 1582-1951 (1971).
78499: VERHOEVEN, G. - Devotie en negotie. Delft als bedevaartplaats in de late middeleeuwen..
75009: VERHOEVEN, CORN. - Het gewicht van de buitenstaander.
75010: VERHOEVEN, CORN. - Omzien naar het heden.
75014: VERHOEVEN, CORN. - Tegen het geweld.
75013: VERHOEVEN, CORN. - Bijna niets. Beschouwingen tussen taal en werkelijkheid.
67918: VERHOEVEN, CORN. - Het gewicht van de buitenstaander.
84185: VERHOEVEN, CORNELIS - Voorbij het begin. De Griekse filosofie in haar spiegel. II: Termen en thema's.
36329: VERHOEVEN, BERNARD - De hof van rozen en olijven.
84203: VERHOEVEN, CORNELIS - De mythe van het schrijverschap.
80197: VERHOOFSTAD, P.M. - Inventaris der archieven van kerken, kloosters en staties berustend in het archiefdepot van het bisdom van Haarlem.
69053: VERHOOG, HENDRIK M. - Van evacuatie en inkwartiering, 1943-1947.
82798: VERHOOG, J. & J. VAN DER HULST - Luctor et emergo : 125 jaar Koninklijke Schelde 1875-2000.
83993: VERHOOG, JEROEN EN WARMERDAM, HANS - 75 Jaar Maatwerk in Verzekeringen. NASK 1918-1993.
49705: VERHOOG, JEROEN - 100 jaar Arbo Unie (1908-2008). Omdat mensen de motor zijn.
58488: VERHOOG, BRAM - Leiden. Een beeld van de sleutelstad.
31950: VERHOOG, P. - Korte geschiedenis van de scheepvaart.
72235: VERHOOG, AAT & C. DE BOER - Aat Verhoog. De schilder en zijn model..
53311: VERHUELL, ALEXANDER - De Werken van Alexander Ver Huell. Zie daar! Scherts en ernst. Vier boeken in het leven. De Visch en de mensch. Het geweten.
75765: VERHULST, DIMITRI - De Laatkomer.
81264: VERHULST, DIMITRI - De helaasheid der dingen.
85693: VERHULST, DIMITRI - De laatste liefde van mijn moeder.
5441: VERINGA, H. TH. EN J.P. VAN DER BORDEN - Hoe en wat boetseren we van klei?.
5442: VERINGA, H. TH. EN L.W. ZWEERMAN - Handenarbeid voor zieke en herstellende kinderen.
5444: VERINGA, H. TH. EN L.W. ZWEERMAN - Wij, jongens, maken onze cadeaux zelf.
5774: VERINGA, F. - Enige natuurkundige aspecten van het zien van gemoduleerd licht.
5438: VERINGA, HUBERT TH. EN ALI KUIPER - Wat kunnen wij van dun karton maken?.
69973: VERKADE, W. - Overzicht der Staatkundige denkbeelden van Johan Rudolf Thorbecke (1798-1872).
50789: VERKAIK, KOOS - Psychopark.
78506: VERKAIK, JAN WILLEM - De moord op graaf Floris V.
50782: VERKAIK, KOOS - Wolfstranen. De gruwel van de nar.
53528: VERKIJK RICHARD - Juridische gespreksvaardigheden. Theorieboek.
77834: VERKLEIJ, GEMMA - 1816-1981 Van Eendragt tot Eendracht. Ter gelegenheid van het 175 jarig bestaan.
72532: VERKRUIJSSE, P.J. - Literaire tijdschriften in Nederland. Critisch Bulletin. 2 delen..
79451: VERKRUIJSSE, P.J. - Mattheus Smallegange (1624-1710) en zijn cronyk van Zeeland.
43277: VERKRUYSEN, H.C. - China en Japan. Leidraad bij een cursus over de beeldende kunsten in Oost-Azië.
44481: VERKUIJL, J. - Enkele aspecten van het probleem der godsdienstvrijheid in betrekking tot de plaats en arbeid van de christelijke kerken in Azië.
59601: VERKUIL, I.D. - De grote illusie. De Nederlandse vredesbeweging na 1945.
83965: VERKUIL, G.M. EN H. KESER - Bommel en rondom.
84177: VERKUYL, J. - Antroposofie en het Evangelie van Jezus Christus.
49111: VERKUYLEN, CHARLES - De maakbare universiteit. Voorbereiding en opbouw van de Open universiteit.
50264: VERKUYLEN, J. - Onderweg naar één wereldsamenleving.
55300: VERLETT, PIERRE - Great tapestries; the web of history from the 12th to the 20th century..
20200: VERLEUN, J.A. - The Stone Horse. A study of the function of the minor characters in Joseph Conrad's Nostromo.
32645: VERLINDEN, ROB - Met Rob Verlinden in de najaarstuin.
84023: VERLINDEN, ROB - Het groene geraamte. De basis van uw tuin.
8551: VERLINDEN, GÉRARD - Elseviers groot muziekboek.
27369: VERLINDEN, ROB - Doe-het-zelf in de tuin.
44127: VERLINGEN, S. - Reisgids. De Waddeneilanden.
85528: VERLOOP, WILLEMIJN & MARK HILLEN - Verbeter de wereld, begin een bedrijf. Hoe social enterprises winst voor iedereen creëren.
83756: VERLOOP, GERARD (ED) - Small Organs in Holland. A description of some modern instruments. With a foreword by Hans Kriek..
85711: VERLOOY, L.S. - Beter koken, nr. 1: Toasts, Barbroodjes, canapé's, Sandwiches.
85712: VERLOOY, L.S. - Beter koken, nr. 4: Koude schotels.
68495: VERMAAT, J.A. - Grote en kleine euvelen. Tien jaar uit de agrarische politiek, gezien vanuit het standpunt van de Christelijke Boeren en Tuindersbond, met name door de bril van de toenmalige voorzitter, Chris van de Heuvel..
44419: VERMAAT, EMERSON - Kantelend milennium. Actualiteit van de apocalyps.
44592: VERMAAT, J.A.E. - Signalen van de eindtijd. Eigentijdse ontwikkelingen in het licht van de apocalyps.
44610: VERMAAT, J.A.E. - Kerk en tegenkerk. De oecumenische beweging getoetst aan de heilige schrift.
73162: VERMASEREN, B.A. - De katholieke Nederlandse geschiedschrijving in de XVIe en XVIIe eeuw over den opstand.
48912: VERMEER, H.J. - Selamat Djalan. Populaire handleiding voor de Maleische Taal in de praktijk. Met voorwoord van Baginda Dahlan Abdoelah.
42663: VERMEER, C. - Franse Jan.
77069: VERMEER, A.J.A. - Als de dag is gedaald. Afscheidspreek over Lukas 24:29m. Gehouden in de groote kerk te 's Gravenhage op 23 September 1928, 's Avonds 7 uur..
31796: VERMEER & LUDWIG GOLDSCHEIDER - De schilderijen van Vermeer. Complete editie.
25901: VERMEER, V.C.M. - Rauwkostrecepten voor ieder jaar getijde.
60065: VERMEERSCH, VALENTIN ET AL. - Bruges.
61734: VERMET, BERNARD - Van Boucher tot Boudin. Honderd jaar Franse schilderkunst 1750-1850 uit de collectie van het Musee des Beaux-arts te Quimper.
22160: VERMEULEN, TOM - Groningen Stad.
43592: VERMEULEN, FRANK - Rechtszaak. Scènes uit het Nederlandse recht.
78571: VERMEULEN, E.E.G. - Fruin en Huizinga over de wetenschap der geschiedenis.
54620: VERMEULEN, MATTHIJS - De muziek dat wonder.
74619: VERMEULEN, CORNELIS - Cor Ecclesiae. Een onderzoek naar de pneumatologische consequenties van Karl Barths verkiezingsleer in het geheel van zijn 'Kirchliche Dogmatik' (with a summary in English; the heart of the church).
74354: VERMEULEN, TOM - Mooi groningen in foto's. In vier talen.
79747: VERMEULEN, MATTHIJS - Mijn geluk, mijn liefde - Brieven aan Thea Diepenbrock 26 mei 1945 - 12 juli 1946.
17905: VERMEULEN, E.E.G. - Waarden en geschiedwetenschap. Een vergelijking van de standpunten ingenomen door H.W. von der Dunk, A.G. Weiler, M.C. Brands met notities over die van J.M. Romein, G. Harmsen, J.H.J. van der Pot..
87231: VERMEULEN, INGELIES & TON PELKMANS - Marie Bilders-van Bosse 1837-1900. Een leven voor kunst en vriendschap.
66025: VERMEULEN, H.J. E.A. (RED.) - De koplamp.Gericht op onderwijs en practijk in het kruideniersbedrijf. 4e jaargang, nrs. 3, 4, 5 & 6, 5e jaargang, nrs. 1 & 2.
53916: VERMEULEN, J.H. & H. VAN DER VLIST - Cursus voor opleiding in de kennis noodig voor het afleggen van het examen maatschappelijk werker. Ingesteld door de Nederlandsche Vereeniging voor Gemeentebelangen. Deel VIII. Arbeidsbemiddeling en migratie. Deel IX Beroepskeuze.
37286: VERMEULEN, NICO - Cactussen.
84105: VERMEULEN, BAPTIST - De uitdaging van het denken.
23704: VERMEYLEN, AUG. - Geschiedenis der Europeesche plastiek en schilderkunst in Middeleeuwen en nieuweren tijd. Eerste deel De Middeleeuwen (van het begin der christelijke kunst tot de voltooing der "aanbidding van het lam" in 1432. B platen.
23707: VERMEYLEN, AUG. - Geschiedenis der Europeesche plastiek en schilderkunst in Middeleeuwen en nieuweren tijd. Tweede deel. Van de "aanbidding van het lam" (1432) tot het eind van de vijftiende eeuw.
84182: VERMIJ, RIENK - De wetenschappelijke revolutie. Van Aristoteles naar Newton.
68567: VERMOESEN, JUL. - De Tropische Plantenziekten en hun Gewicht voor den Kolonialen Landbouw.
63914: VERNE, JULES - De muiterij op de Bounty en andere verhalen.
41156: VERNE, JULES - 20.000 mijlen onder zee. Deel 1.
82854: VERNE, JULES - De vondeling van het fregat Cynthia.
15758: VERNE, JULES - Twee jaar vakantie. De mislukte pleziertocht.
15759: VERNE, JULES - Twee weken vakantie. Een knapenkolonie.
15760: VERNE, JULES - Het geheimzinnige eiland. De verlatene.
15762: VERNE, JULES - Het geheimzinnige eiland. De luchtschipbreukelingen.
15764: VERNE, JULES - De kinderen van kapitein Grant. Australië.
15765: VERNE, JULES - Hektor Servadac. De terugtocht naar de aarde.
82853: VERNE, JULES - Vijf weken in een luchtballon. Ontdekkingsreis in de binnenlanden van Afrika.
82855: VERNE, JULES - Hektor Servadac. De vulkaanbewoners.
82852: VERNE, JULES - De reis naar de maan in 28 dagen en 12 uren.
82850: VERNE, JULES - Hektor Servadac. De terugtocht naar de aarde.
82851: VERNE, JULES - Naar het middelpunt der aarde.
82849: VERNE, JULES - De kinderen van Kapitein Grant. Zuid-Amerika / Australië / De Stille Zuidzee (3 delen).
49537: VERNE, JULES - De strijd tusschen Noord en Zuid. De zwarte kreek van Texar.
50604: VERNE, JULES - Michael Strogoff. Van Kolyvan naar Irkoetsk.
57405: VERNE, JULES - Vijf weken in een luchtballon. Ontdekkingsreis in de binnenlanden van Afrika.
15769: VERNE, JULES - 20.000 mijlen onder zee. Deel2.
15771: VERNE, JULES - De kinderen van kapitein Grant Australië.
81301: VERNE, JULES - Uit liefde voor de vlag.
49538: VERNE, JULES - Michael Strogoff de koerier van den Czaar.
49540: VERNE, JULES - Het geheimzinnige eiland. De luchtschipbreukelingen.
49541: VERNE, JULES - De reis om de wereld in tachtig dagen.
49542: VERNE, JULES - Het geheimzinnige eiland. De verlatene.
49543: VERNE, JULES - Het zwarte goud.
49544: VERNE, JULES - 20.000 mijlen onder zee. Oostelijk halfrond.
49546: VERNE, JULES - De reis naar de maan.
49547: VERNE, JULES - Naar het middelpunt der aarde.
63318: VERNE, JULES - Vijf weken in een luchtballon.
63915: VERNE, JULES - Op bezoek in de toekomst.
30625: VERNE, JULES - De kinderen van kapitein Grant. Zuid-Amerika.
30626: VERNE, JULES - De kinderen van kapitein Grant. De Stille Zuidzee.
30627: VERNE, JULES - De reis naar de maan in 28 dagen en 12 uren.
30629: VERNE, JULES - Michael Strogoff. De koerier van de tsaar.
30630: VERNE, JULES - Twee jaar vakantie. Een mislukte pleziertocht.
30634: VERNE, JULES - Het zwarte goud.
30636: VERNE, JULES - 20.000 mijlen onder zee. Westelijk halfrond en Oostelijk halfrond (2 delen).
65516: VERNE, JULES - Michael Strogoff. De koerier van de tsaar.
13122: VERNY, THOMAS R. - Binnen de groep. Een entree tot ontmoetingsgroepen en groepstherapie.
83633: VÉRONÊSE, MARCEL (TEKST WIM HAZEU) - Erotocolor.
64530: VERONESI, SANDRO - Kalme chaos.
63727: VERONESI, SANDRO - Nauwelijks geraakt.
83765: VERPALEN, M.P.A.M. - De betoverde stad. Carnaval en feestarchitectuur in Bergen op Zoom..
46514: VERRA, G.J. - Account Management. Filosofie, instrumenten en implementatie.
12550: VERRE, TONY VAN - Tony van Verre ontmoet Simon Carmiggelt.
59291: VERRE, TONY VAN - Bomans was de naam. Tony van Verre ontmoet Bertus Aafjes, Simon Carmiggelt, Michel van der Plas, Harry Prenen.
12596: VERRE, TONY VAN - Tony van Verre ontmoet Johan Fabricius.
64111: VERRIPS, GER - Het gezicht.
59637: VERROEN, DOLF & NANNIE KUIPER - Ons Surinaamse ik.
88099: VERSCHAEVE, CYRIEL - Verzameld werk (8 delen).
79034: VERSCHAFFEL, TOM - De hoed en de hond. Geschiedschrijving in de Zuidelijke Nederlanden 1715-1794.
5746: VERSCHAFFEL, TOM - Beeld en geschiedenis. Het Belgische en Vlaamse verleden in de romantische boekillustraties.
70403: VERSCHILLENDE AUTEURS - Preek van het jaar 2006, de geselecteerde inzendingen, de preken van de finalisten en de mooiste preken ooit.
42699: VERSCHILLENDE AUTEURS - Als je goed kijkt naar prehistorische zoogdieren, het leven in de zee, olifanten, reptielen, vogels, indianen, mieren, het ontstaan van het leven.
67917: VERSCHOOR, DIET - Wachten op een oor. Liefde in de therapie.
83810: VERSCHOOR, DICK N. - Een stukje blauw. Als verdriet het leven donker maakt.
23681: VERSCHOREN, FRANS - Vlaamsche humor. Novellenbundel door.
44061: VERSCHOREN, FRANS - Van een jongen die geluk had.
71518: VERSCHUEREN, J. - Modern woordenboek en populair - wetenschappelijke encyclopaedie. Geillustreerd. A t/m L & M t/m Z..
86399: VERSCHUREN, INEKE & ELS BOEKELAAR - Kaboutersprookjes.
85068: VERSCHUUR, H.A. - Het groote avontuur met Hitler aan het stuur.
23489: VERSCHUYL, H.J. - Het geheim van de puzzel. Geschiedenis van het puzzelen in Nederland.
49523: VERSEPUT, J. - Het ontstaan van den tweeden wereldoorlog.
30211: VERSLUIS, F. - De drukpers op school.
85661: VERSPAANDONK, J.A.J.M. - Het hemels prentenboek. Devotie- en bidprentjes vanaf de 17e eeuw tot het begin van de 20e eeuw.
64964: VERSPOOR, DOLF - Okeren sonnetten van Quevedo.
76476: VERSPRILLE, ANNIE - Leiden in oude ansichten.
77958: VERSTAPPEN, H.TH. - Djakarta Bay. A Geomorphological Study on Shoreline Development.
85425: VERSTAPPEN, HERMAN TH. - Geomorphology and environment.
86541: VERSTEEG, COOS - Mondriaan. Een leven in maat en ritme.
33289: VERSTEEGEN, JOS (INLEIDING EN SAMENSTELLING) - O, reisgenoten op dit narrenschip.
59804: VERSTEGEN, TON E.A. - Vier beeldconcepten voor de Rijnoevers Arnhem : een samenwerkingsproject van landschapsarchitecten, architecten en beeldend kunstenaars van de Landbouw Universiteit Wageningen (studierichting landschapsarchitectuur) en de Hogeschool voor de Kunsten Arnhem (faculteit bouwkunst en de afdeling architectonische vormgeving/monumentaal).
46907: VERSTER, A.J.G. - Brons in den tijd. Oude bronzen en koperen gebruiksvoorwerpen.
29912: VERSVELD, MARTHINUS & W.A. DE KLERK - Die berge van die Boland.
24248: VERTOMMEN, K. (SAMENSTELLER) - Legenden en exempelen.
78665: VERVLIET, HENDRIK E.A. - Liber librorum. 5000 jaar boekkunst.
69168: VERVOORT, C.E. - Een geur van hoger honing. Over de maatschappelijke betekenis van sociologie en sociaal onderzoek.
58247: VERVOORT, HANS - Zwarte rijst.
33923: VERVOORT, H. & G. HEYMBERG - Klein Nederlands soldatenboek. Eerder aangekondigd als Groot Nederlands soldatenboek.
64014: VERVOORT, H. - Mensenkinderen.
53531: VERWEIJ, A.R. SAMENSTELLING - Verbintenissenrecht DK2N.
46019: VERWEIJ, HANS & RIEN VROEGINDEWEIJ - Vier vrouwen.
44693: VERWER, GEORGE - Pseudo discipelschap.
44543: VERWER, GEORGE - Revolutie der liefde.
73068: VERWER, WILLEM JANSZOON - Memoriaelbouck. Dagboek van gebeurtenissen te Haarlem van 1572-1581.
27414: VERWEY, J.A. - Dwalend ginds en her.
65824: VERWEY-JONKER, HILDA - Het socialisme in onze tijd. Een inleiding voor buitenstaanders waarin verwerkt collegeaantekeningen van prof. R. Kuyper.
6283: VERWEY, ALBERT (KIEZER) - De honderd beste gedichten (lyriek) in de Nederlandsche taal.
83104: VERWEY, ALBERT - Ritme en metrum.
80145: VERWEY, STEFAN - Dit paradijsje houden we geheim.
43476: VERWEY, STEFAN - Het papier is op.
24392: VERWEY, ALBERT - Nieuwjaarsmorgen.
63134: VERWEY, STEFAN - Ziet er verdacht uit.
83111: VERWEY, ALBERT - Letterkundige kritiek. Frederik van Eeden. Ellen. Johannes Viator..
36224: VERWEY, M.G. - Leiden in bezettingstijd.
66687: VERWEY, ALBERT - Amsterdam en Vondel.
45563: VERWEY, STEFAN - Ziet er verdacht uit.
79881: VERWEY, KEES - De Verwey's van Verwey. Schilderijen, aquarellen en tekeningen van Kees Verwey. Met bijdragen van Godfried Bomans, Mathilde Visser, H.P.Baard en Kees Verwey..
79512: VERWEY, GERLOF - Geschiedenis van Nederland. Levensverhaal van zijn bevolking.
62979: VERWEY, ALBERT - Het kind van het land. Persoonlijke en staatkundige overdenkingen bij het huwelijk van prinses Juliana, een gedicht.
28700: VERWEY, ALBERT - Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche dichtkunst 1880 - 1900.
32038: VERWEY, ALBERT - Het leven van Potgieter.
2754: VERWEY, D. - Admiraalschip "Neptunus".
5707: VERWOERD, H.J. - Vliedt uit het Noorderland! Uitgebreide verklaring van het boek Openbaring. Bevat een indringende boodschap voor onze tijd.
67422: VERWOERD, W. - De fabriek, de arbeider en zijn loon.
49100: VERWOERD, G.H. - Milieurecht theorie en praktijk.
76787: VERZETSGROEP TD - 1940-45. Een analyse van het verzet.
72394: VESCOVO, MARISA & JAN HAARHUIS - Raffaele Rossi. Tabula Picta.
16248: VESSEUR, THEO - Kleine literatuurgeschiedenis in verzen over Nederlandsche schrijvers.
38914: VESSEUR, THEO (SAMENSTELLER) - Onderweg.
35297: VESSEUR, THEO - Boek en spel.
54854: VESSEUR, THEO & R.R. THOMASSEN E.A. - Improviseren en dramatiseren met kinderen. Kinderen uiten zich 2. Kinderen uiten zich. Een pleidooi voor het vertrouwen in het uitdrukkingsvermogen & Children as artists.
31400: VESTDIJK, S. - Het genadeschot.
56726: VESTDIJK, S. - De toekomst der religie.
56742: VESTDIJK, S. - Het vijfde zegel. Roman uit het Spanje der inquisitie.
82873: VESTDIJK, SIMON - Surrogaten voor Murk Tuinstra. De geschiedenis van een vriendschap. Anton Wachter romans 2.
82872: VESTDIJK, S. - Aktaion onder de sterren. Roman uit het voor-Homerische Griekenland.
64517: VESTDIJK, SIMON - Ivoren Wachters.
64521: VESTDIJK, S. - Puriteinen en piraten.
64523: VESTDIJK, SIMON - De beker van de min. De geschiedenis van een eerste jaar. Anton Wachter romans 5.
64524: VESTDIJK, S. - De schandalen.
64525: VESTDIJK, S. - De kellner en de levenden.
64526: VESTDIJK, S. - Zo de ouden zongen.
13382: VESTDIJK, S. - De dokter en het lichte meisje.
82609: VESTDIJK, S. - De nadagen van Pilatus.
82603: VESTDIJK, S. - Juffrouw Lot.
2072: VESTDIJK, S. - De zieke mens in de romanliteratuur.
73525: VESTDIJK, S. - Een op de zeven. Een keuze uit de gedichten.
73532: VESTDIJK, S. - Mnemosyne in de bergen.
45890: VESTDIJK-VAN DER HOEVEN, MIEKE - Afscheid van Simon. Leven met een nalatenschap.
82874: VESTDIJK, SIMON - Terug tot Ina Damman. De geschiedenis van een jeugdliefde. Anton Wachter romans 3.
55632: VESTDIJK, S. - De koperen tuin.
73673: VESTDIJK, S. - De koperen tuin.
77185: VESTDIJK, S. - Aktaion onder de sterren. Roman uit het voor-Homerische Griekenland.
81376: VESTDIJK, S. - De kellner en de levenden.
81779: VESTDIJK, S. - Muiterij tegen het etmaal. 1: Proza; 2: Poëzie en essay.
68089: VESTDIJK, S. - Berijmd palet.
5722: VESTDIJK, SIMON - Stomme getuigen.
70271: VESTDIJK, S. - De vijf roeiers. Een Ierse roman.
61526: VESTDIJK, S. - De vijf roeiers. Een Ierse roman.
15843: VESTDIJK, S. - Else Böhler. Duits dienstmeisje.
70586: VESTDIJK, S. - Mozart, de demon der galanterie.
20246: VESTDIJK, S. - Kunst en droom. Een keuze uit de essays.
70505: VESTDIJK, S. - De kellner en de levenden.
77159: VESTDIJK, SIMON - Anton Wachter romans 1: Sint Sebastiaan. De geschiedenis van een talent. II Surrogaten voor Murk Tuinstra. De geschiedenis van een vriendschap.
4194: VESTDIJK, S. - Bevrijdingsfeest.
81389: VESTDIJK, S. - Terug tot Ina Damman. De geschiedenis van een jeugdliefde & De andere school. De geschiedenis van een verraad.
57767: VESTDIJK, S. - Het geroofde lam.
13359: VESTDIJK, S. - Open boek.
66421: VESTDIJK, S. - Fabels met kleurkrijt.
37327: VESTDIJK, S. - Kunst en droom. Een keuze uit de essays.
88037: VESTDIJK, SIMON - De andere school. De geschiedenis van een verraad. Anton Wachter romans 4.
81832: VESTDIJK, SIMON - Astrologie en wetenschap..
63321: VESTDIJK, SIMON - Pastorale 1943. Roman uit de tijd van de Duitse overheersing.
58179: VESTDIJK, SIMON - Ierse nachten.
68215: VESTDIJK, SIMON - The garden where the brass band played.
58289: VESTDIJK, S. - Essays in duodecimo.
83364: VESTDIJK, SIMON - De glanzende kiemcel. Acht lezingen over wezen en techniek van de poëzie. Gehouden te Sint Michielsgestel in 1942/1943.
81861: VESTDIJK, SIMON - De andere school. De geschiedenis van een verraad.
30101: VESTDIJK, S. - Juffrouw Lot.
83369: VESTDIJK, S. - Pastorale 1943. Roman uit de tijd van de Duitsche overheersching.
24730: VESTDIJK, SIMON - Surrogaten voor Murk Tuinstra. De geschiedenis van een vriendschap. Anton Wachter romans 2.
81852: VESTDIJK, SIMON - De vrije vogel en zijn kooien - De geschiedenis van een domicilie.
82876: VESTDIJK, SIMON - Anton Wachter romans 1: Sint Sebastiaan. De geschiedenis van een talent. II Surrogaten voor Murk Tuinstra. De geschiedenis van een vriendschap.
46990: VESTDIJK, S. - Rumeiland. Uit de papieren van Richard beckford behelzende het relaas van zijn lotgevallen op Jamaica 1737-1738.
82875: VESTDIJK, SIMON - De andere school. De geschiedenis van een verraad. Anton Wachter romans 4.
81854: VESTDIJK, SIMON - De rimpels van Esther Ornstein. De geschiedenis van een verzuim.
61075: VESTDIJK, S. E.A. - In memoriam J. Slauerhoff. Geboren 15 september 1899, overleden 5 october 1936..
78781: VESTDIJK, S. - Fabels met Kleurkrijt.
77259: VESTDIJK, S. - De onmogelijke moord.
53177: VESTDIJK, S. - Kunst en droom. Een keuze uit de essays.
59085: VESTDIJK, SIMON - Mieke kiest Simon.
84164: VESTDIJK, S. - Over Gustav Mahler.
20245: VESTDIJK, S. - Een moderne Antonius.
2052: VESTDIJK, S. - De zwarte ruiter.
59183: VESTDIJK, S. - Het vijfde zegel. Roman uit het Spanje der inquisitie.
80216: VESTDIJK, S. - De Aeolusharp. Nagelaten romanfragment.
61944: VESTDIJK, S. - Een op de zeven. Een keuze uit de gedichten.
54547: VESTDIJK, S. - De bruine vriend - Het veer- Barioni en Peter - Pijpen.
38438: VESTDIJK, S. - Het veer.
38441: VESTDIJK, S. - Het veer.
47847: VESTDIJK, S. - Het verboden bacchanaal.
50720: VESTER, AD - De agogische werker in klub- en buurthuis. Hoe metodisch te werken vanuit een eigen mensvisie.
6950: VET, A.C.W. VAN DER - Amsterdam stad der wijsheid.
54490: VET, ANTON VAN DER - Zwerftochten in de natuur.
58326: VETERMAN, EDUARD - De man die geen millioen bezat.
3664: VETH, CORNELIS - Oude meesters der illustratie.
32077: VETH, CORNELIS - Gezelligheid en ongezelligheid in de Nederlandsche en Vlaamsche schilderkunst.
84771: VETH, BAS - Het leven in Nederlandsch Indië.
80112: VETH, P.J. - Feestbundel van taal-, letter-, geschied- en aardrijkskundige bijdragen ter gelegenheid van zijn tachtigsten geboortedag aan Dr. P.J. Veth, door eenige vrienden en oud-leerlingen aangeboden.
55619: VETH, CORNELIS - Gisteren en vandaag.
56152: VETH, JAN - Rembrandt's leven en kunst. Met een inleiding en toelichtingen door J.Q. van Rechteren Altena.
56174: VETH, JAN - Een veronachtzaamd hoofdstuk uit onze beschavingsgeschiedenis der zeventiende eeuw. Met een voorrede van J. Huizinga.
56175: VETH, JAN - Een veronachtzaamd hoofdstuk uit onze beschavingsgeschiedenis der zeventiende eeuw. Met een voorrede van J. Huizinga.
66433: VETH, CORNELIS - Prikkel-idyllen. Derde deel. Het geheim van den idioot. Toneelspel á grand spectacle; Hamilit of de Wraak van den doode. Filmdrama; Wissewas. Burleske comedie in vier bedrijven..
42995: VETH, CORNELIS - Gezelligheid en ongezelligheid in de Nederlandse en Vlaamse schilderkunst.
23347: VETH, JAN - Een veronachtzaamd hoofdstuk uit onze beschavingsgeschiedenis der zeventiende eeuw.
39293: VETH, CORNELIS - Die goede, oude tijd.
56607: VETH, CORNELIS - Charles Rochussen. Roterodamum 3.
30882: VETH, CORNELIS - De opvoeder in de caricatuur.
56617: VETH, CORNELIS - Kuno Brinks, etser en graveur.
76495: VETH, P.J. - Java, geografisch, ethnologisch, historisch. Vierde deel: Ethnografie.
76493: VETH, P.J. - Java, geografisch, ethnologisch, historisch. Tweede deel: Nieuwe geschiedenis.
76494: VETH, P.J. - Java, geografisch, ethnologisch, historisch. Derde deel: Geographie.
23190: VETH, CORNELIS - Vijftig jaar Nederlandse letterkunde in dertig karikaturen.
48596: VETJENS, RENÉ - De werkelijkheid achter kwaliteitszorg.
82788: VETVICKA, VACLAV - Water- en weideplanten Een Beschrijving van meer dan 100 soorten Water- en Weideplanten met vele Illustraties in kleur.
45568: VEUNS, BRENDA - Het stille-hinten boek. De ideale minnaar weet wat zijn geliefde wil... En, wat niet.
55159: VEURMAN, B.W.E. - Volendammer schilderboek.
75736: VEYRON, MARTIN - Eigen-liefde.
68272: VEZIN, LUX - Les artistes au Jardin des Plantes.
62353: VIAL, FRANCISQUE & LOUIS DENIS - Idées et doctrines littéraires du XVIIIe siècle. Extraits des préfaces, traités et autres écrits théoriques.
68066: VIAN, BORIS - Round About Close to Midnight: The Jazz Writings of Boris Vian. Translated and edited by Mike Zwerin. Introduction by Miles Kington.
72600: VIAN, BORIS - Wie lelijk is maken we af.
61342: VICAIRE, G. - Bibliographie Gastronomique : A bibliography of books appertaining to food and drink and related subjects, from the beginning of printing to 1890 .
58965: VICTOR H. ELBERN, HERMANN ENGFER, HANS REUTHER; HRSG. IM AUFTRAG DES DOMKAPITELS - Der Hildesheimer Dom. Architektur, Ausstattung, Patrozinien.
49993: VICTOR-PAUL - Cigaline et fourmillonne.
27351: VIEGEN, J. (INLEIDER) - Palet van de mijnstreek.
39661: VIERECK, PETER - Conservatism Revisited. Revised and enlarged with the addition of Book 2: The New Conservatism - What Went Wrong?.
86843: VIETOR, RICHARD H.K. - How Countries Compete: Strategy, Structure, and Government in the Global Economy.
41658: VIETTA, JEAN & HANS-GEORG KEMPER - Les M'rthodes Structuralistes dan les Sciences Sociales.
32790: VIEYRA, MAURICE - Hittite Art. 2300-750 B.C..
51243: VIGNAL, MARC - Dictionnaire de la musique.
5326: VIJLBRIEF, J.A. - Unemployment Insurance and the Dutch Labor Market.
6783: VIJLBRIEF, J.A. - Unemployment Insurance and the Dutch Labor Market.
64668: VIJVER, MINNE - Torso's.
68738: VIJVER, MINNE - Minne Vijver.
84066: VIJVERBERG, J. - Vogel-idyllen - Ranke wieken - Met een voorbericht van Dr. Jac. P. Thijsse en 45 afbeeldingen naar fotografieën.
77595: VIKSTEN, ALBERT - Berenjagers en robbenvangers.
81241: VILLALONGA, LLORENC - Het geheime leven van Toni de Bearn. Vertaald uit het Catalaans door Bob de Nijs.
18079: VILLIER, MARQ DE - White Tribe Dreaming. Apartheid's Bitter Roots as Witnessed by Eight Generations of an Afrikaner Family.
17302: VILLIERS, ALAN - Gevecht om Kaap Hoorn.
65186: VILLIERS, DIRKIE DE E.A. (SAMENSTELLERS) - Nuwe F.A.K.-sangbundel.
13999: VILLIERS, ALAN EN ANDERE ZEE-AVONTURIERS - Het avontuur van de Zee.
9117: VILLIERS, ALAN EN ANDERE ZEE-AVONTURIERS - Het avontuur van de Zee.
86819: VILLOLDO, ALBERTO - Yoga, Power, and Spirit. Patanjali the Shaman.
86822: VILLOLDO, ALBERTO - A Shaman's Miraculous Tools for Healing.
86823: VILLOLDO, ALBERTO - Illumination. The Shaman's Way of Healing.
86837: VILLOLDO, ALBERTO - Shaman, Healer, Sage.
86839: VILLOLDO, ALBERTO - The Four Insights. Wisdom, Power and Grace of the Earthkeepers.
42590: VILLON, FRANCOIS - Verzamelde gedichten.
73479: VILLON, FRANCOIS - Verzamelde gedichten. Vertalingen van Ernst van Altena.
55791: VILLON, FRANCOIS - Het testament van Villon. Vertaald en van verklarende noten in beeld voorzien door K.J.A. Janson.
73483: VILLON, FRANCOIS - Villon vervolgd. Bargoense en apocriefe verzen. Nederlands van Ernst van Altena.
79534: VILSTEREN, V.T. VAN - 100.000 jaar sex. Over liefde, vruchtbaarheid en wellust.
80038: VILSTEREN, V.T.VAN & A.Z. ANNINGA - Goud uit Georgië. De mythe van het Gulden Vlies.
84616: VILSTEREN, V.T. VAN - Het benen tijdperk; Gebruiksvoorwerpen van been, gewei, hoorn en ivoor, 10.000 jaar geleden tot heden.
62953: VINAZA, EL CONDE DE LA - Bibliografia espanola de lenguas indígenas de America.
60345: VINCE, JOHN - Old Farms. An illustrated guide.
83915: VINCE, SARAH - God houdt van jou. Voor kleine kanjers. Aaien en ontdekken.
7511: VINCENT, L.M. - Een danser en zijn gezondheid.
84261: VINCENZO SCAMOZZI / SIMON BOSBOOM / JACOBUS HOUTHUISEN / CASPAR PHILIPS JACOBSZOON - De vyf colom-orden, met derzelver deuren en poorten. Wele?er door wylen Sijmon Bosboom vit den beroemden Venetiaanschen boumeester, Vincent Scamozzi, in minuten overgebracht, en nu met verklaringen en benamingen der hooft- en onder-deelen, leeden enz. als mede met drie nieuwe voorbeelden, opgehelderd, vermeerderd en verbeterd, door Caspar Philips Jacobsz ... en Jacobus Houthuisen.
84403: VINCI, LÉONARD DE - Les carnets de Léonard de Vinci. Tome 1 & 2. Introduction, classement et notes par Edward Mac Curdy. Traduit de l'anglais et de l'italien par Louise Servicen. Préface de Paul Valéry.
79472: VINCKENROYE, W. VAN - Tongeren Romeinse stad.
78532: VINGBOON - Atlas van kaarten en aanzichten van de VOC en WIC, genoemd Vingboons-Atlas in het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage.
50237: VINGER, VERNOR - Dagen des oordeels.
82689: VINGER, TRUUS - Het kabouterboek. Versjes en tekeningen van Truus Vinger.
7826: VINGER, TRUUS - De Gelaarsde Kat.
52286: VINHUIZEN, E.C.A. - n Buusboukje mit riemkes.
33620: VINK, A.K. , A. RUTGERS - Onze Zangvogels, waarin opgenomen het houden van wildzang.
23586: VINK, A.K. - Aquariumvissen.
67509: VINK, JEANETTE CORNELIA HENDRIKA HUBERTINA - Het einde van het lidmaatschap van den Volkenbond..
81630: VINK, JAFFE - Brief aan mijn dochter. Een tocht door het pandemonium van seks en geweld.
73171: VINK, F.W.H. - Inzicht in de ondernemingsraad. Een toelichting op de wet op de ondernemingsraden.
49696: VINK, JAFFE & CHRIS RUTENFRANS (REDACTIE) - Letter & Geest - De terugkeer van de geschiedenis.
75630: VINK, TON - Het elementaire denken,Eeen visie op Albert Schweitzer.
83957: VINKE, ROB - HRM voor de toekomst.
60142: VINKEN, PIERRE & HANS VAN DEN BERGH - Het scherp van de snede. De Nederlandse literatuur in meer dan 100 polemieken.
67879: VINKENOOG, SIMON - Liefde. Zeventig dagen op ooghoogte.
48196: VINKENOOG, SIMON - Terugblik. 50 Portretten van schrijvers 1952-1965.
48198: VINKENOOG, SIMON - Herem'ntijd. Kroniekschrijving van 30 jaar Wereld in Beweging.
72476: VINKENOOG, SIMON - Hoogseizoen.
57208: VINKENOOG, SIMON - Goede raad is vuur.
50278: VINKENOOG, SIMON - Eerste gedichten (1949-1964).
55568: VINKENOOG, SIMON - Spiegelschrift - gebruikslyriek.
70499: VINKENOOG, SIMON - Proeve van kommunikatie.
63259: VINKENOOG, SIMON - Weergaloos. Ontdekkingsreizen naar de waarheid.
260: VINKENOOG, SIMON - Zolang te water, een alibi.
41035: VINKENOOG, SIMON - Zonneklaar. Gedichten in het nieuwe millennium. Samngesteld en uitgeleid door Coen de Jonge.
63996: VINKENOOG, SIMON - Voorzetten.
59238: VINKENOOG, SIMON - Niets niets. De kunst van het sterven.
82770: VINKENOOG, SIMON - Het huiswerk van de dichter.
87804: VINKENOOG, SIMON - Lessen uit de nieuwe school van taboes en andere gedichten.
86074: VINKENOOG, SIMON - Heren zeventien. Proeve van waarneming.
86203: VINKENOOG, SIMON - Enkele reis Nederland.
86250: VINKENOOG, SIMON - Onder (eigen) dak.
86251: VINKENOOG, SIMON - Wondkoorts.
72539: VINSKI, VLADIMIR - Vladimir Vinski : Hotel city fotografien 1980-1984.
12479: VINSON, JAMES (EDITOR) - Great writers of the English Language. Novelists and Prose writers.
68029: VIOLA, BILL E.A. - Bill Viola 12-9 | 29-11.
81967: VIORST, JUDITH - Noodzakelijk verlies. De liefdes, illusies, afhankelijkheid en irreële verwachtingen die wij allen moeten opgeven om te kunnen groeien.
40807: VIOUX, MARCHELLE - Anne de Boleyn, 28 bois originaux de Paul Baudier.
75776: VIRGILII MARONIS - Opera.
84684: VIRGOE, ROGER - Private life in the fifteenth century. Illustrated letters of the Paston family.
78002: VIRULY, A. - Nederland in vogelvlucht.
26772: VIRULY, A. - We vlogen naar Indië.
56055: VIRULY, A. - Logboek. Vliegtuig Douglas P.H.-A.K.E..
26693: VIRULY, A. - We vliegen naar Java. Herinneringen aan twintig vliegjaren.
26601: VIRULY, A. , PILOOT K.L.M> - Kleurenvlucht.
68229: VIRVILLE, DAVY DE - Histoire de la botanique en France.
20892: VIS, JURJEN - De Poort. De Oudemanhuispoort en haar gebruikers 1602-2002.
79377: VIS, G.N.M. - Cornelis Cooltuyn [1526-1567]. De vader van de Hollandse reformatie.
79442: VIS, G. (RED.) - Egmond tussen Kerk en wereld.
12499: VIS, GEORGE J. - Tussen vloek en zegen. De poëzie van de jonge Nijhoff.
56359: VIS BLOKHUYZEN, D. - Description des estampes qui forment l'oeuvre gravé de Dirk de Bray.
79509: VIS, G.N.M. - In het spoor van Egbert. Aartsbisschop Egbert van Trier, de bibliotheek en geschiedschrijving van het klooster Egmond..
55313: VIS, DIRK & JACOB - Vis a Saandyk. Kroniek van een Zaans Geslacht.
39685: VIS, JAN C.P.M. - Politieke kennis en politieke vorming. Een studie naar de parate kennis van docenten geschiedenis & staatsinrichting en docenten maatschappijleer van politieke zaken.
62204: VISCHER, ISABELLE - Now to the banquet. With an introduction by David Bowes-Lyon.
54060: VISCHER, KEES, BERT & JOS - Visscher schrijft Visschers. Correspondentie uit de krant.
85191: VISHNIAC, ROMAN - A Vanished World.
27408: VISSCHER, H.A. - De Nederlandsche landschappen 1. Ontstaan, wetenschappelijke betekenis, belevingswaarde.
21696: VISSCHER, JACQUES DE - De Immorele mens. Een ethicologie van het kwaad.
54061: VISSCHER, KEES - Zo dag en deur 3. Nog n riege vertelstertjes van Radio Noord.
85475: VISSCHER, KEES - Zo dag en deur. Vertelstertjes van Radio Noord.
67660: VISSCHER, JACQUES DE - Zielekanker. Symboliek in de filmkunst van Ingmar Bergman.
52349: VISSCHER, H.A. - Het Nederlandse landschap. Een typologie ten behoeve van het milieubeheer.
18817: VISSER, PH.C. - Naar onbekend Midden-Azië. Tusschen Kara-Korum en Hindu-Kush.
50220: VISSER, H.A. - De psalmen in onze tijd. Het altijd jonge lied. Deel 5 (psalm 101 - 125)..
12493: VISSER, ELIZABETH EN ANDEREN - Het beeld van de vrouw in de literatuur.
69347: VISSER, P.C. - Delft in de Middeleeuwen.
69494: VISSER, AB - t Peerd van Ome Loeks is dood.
54012: VISSER, ILOMNKA K.G.; BYRON E.E. MARTINA & PETER S. ROSS - Morbillivirus Infections in Seals, Dolphins and Purpoises; Seal Herpesviruses. Characterisation, Host Susceptibility and Vaccine Development; Seals, pollution and disease, environmental contaminant-induced immunosupression.
40916: VISSER, FRIGGO - Werkplaats tot herstel van antiek textiel.
78269: VISSER, H.R. & J.S. VAN WIERINGEN - Kazematten in het Interbellum.
2006: VISSER, HANS - Simon Vestdijk. Kinderjaren. [. . . ] in samenwerking met Max Nord.
44669: VISSER, A.C.J. - Bijbelse namen en begrippen.
72304: VISSER, AB - 't Peerd van Ome Loeks.
51387: VISSER, A.J. - De openbaring van Johannes. De prediking van het Nieuwe Testament.
48223: VISSER, AB - De Grunneger Staar. Een sterk verhaal.
53591: VISSER, PH. C. - Naar onbekend Midden-Azië tusschen Kara-Korum en Hindu-Kush.
27329: VISSER, L. - De straatnamen van Zeist. Ook straatnamen zijn monumenten.
57106: VISSER, HANS - God. soms vond ik de weg, soms raakte ik de weg kwijt.
80665: VISSER, W. - Frysk Wurdboek. Frysk-Nederlânsk. Nederlânsk-Frysk. Hânwurdboek fan 'e Fryske taal mei dêryn opnommen list fan Fryske plaknammen; list fan Fryske gemeentenammen.
50246: VISSER, CLEMENS A. - Thick - bedded deep - marine sandstones in outcrop and subsurface. Sequence architecture and reservoir modelling aspects.
38789: VISSER, GERT - Profiel van de psychoanalyse.
82489: VISSER, PETER - t Weer ien spaigel. Kwatrienen ien Hogelandster dialect.
80455: VISSER, MARIKE - Kibri a kultura Marcel Pinas.
68102: VISSER, M.W. DE - Japansche kleurendrukken in het Rijks Ethnographische Museum te Leiden.
28853: VISSER, HANS G. - Groeten van Java. Ontmoeringen met het moderne Indonesië.
77901: VISSER, M.A.J. E.A. - De landbouw in Noord-Groningen.
68147: VISSER, M.W. DE - Oud en nieuw Japan. Vier lezingen gehouden voor de Ned. Ind. Bestuursacademie.
70315: VISSER, AD - Strange Days. Muzikale avonturen in de 60's en 70's..
12968: VISSER, PETER - Nachtverblief.
34370: VISSER, P. - De ritmeester van Waterloo.
28515: VISSER, P. - De Electriciteit en haar practische toepassingen. Leerboek voor het nijverheidsonderwijs. Deel 1 en 2.
57617: VISSER, HANS - Simon Vestdijk. Een schrijversleven. Door Hans Visser in samenwerking met Max Nord en Emanuel Overbeeke.
45495: VISSER, M.W. DE - Buddha's leer in het verre Oosten.
29202: VISSER, DIRK - Een borrel met een zeepsmaak. Ruzies over merken.
40894: VISSER, W. - Van schepvorm tot papiermachine. Overzicht der witte kunst in Nederland.
6320: VISSER, J.TH. DE - Kerk en staat (3 delen) Eerste Deel: Buitenland. Tweede deel: Nederland (voor en tijdens de Republiek). Derde deel: Nederland van 1796 tot op heden.
74306: VISSER, ARJAN - De laatste dagen.
36723: VISSER, HERMAN - Herinnering aan Hoogkerk.
32307: VISSER, MATHILDE (INLEIDING) - Het portret door 35 nederlandse fotografen.
74454: VISSER, THEO & ROBERT-JAN HEIJNING - Beroemde merken.
38514: VISSER / J. & M. VERVOORT / H. V. OSTAL, J. - Wereldstedenreeks No. 4. Naar Bruxelles dat is het wel.
21708: VISSER, HANS - Brieven rond de Vestdijk-biografie.
75944: VISSER, J. - De christenvervolgingen in de eerste eeuwen na Christus .
63319: VISSER, CAROLIJN - Brandend zout.
68683: VISSER, HANS G. - Indie in Holland. Schrijvers over hun rijk van Insulinde..
87955: VISSER, CAROLIJN - Grijs China. Een reisverslag gevolgd door 'bijna tien jaar later'.
71051: VISSER, CAROLIJN - Grijs China. Een reisverslag gevolgd door 'bijna tien jaar later'.
82729: VISSER, PETER - t Verzegde riek.
18051: VISSER, HANS - Simon Vestdijk. Kinderjaren. [. . . ] in samenwerking met Max Nord.
46795: VISSER, CAROLIJN - Vroeger was de toekomst beter. Reisverhalen en reportages. Met een inleiding van Maarten Huygen.
37605: VISSER-SMIT, MARY - Body, Mind & Spirit.
77799: VISSER, H. EN KATTENBELD, G.W. - Het Westerkwartier in woord & beeld..
83403: VISSER, HRIPSIMÉ - 100 x photo : 100 photographs from the collection of the Stedelijk Museum Amsterdam.
27507: VISSER, P. - De Electriciteit en haar practische toepassingen. Leerboek voor het nijverheidsonderwijs. Deel 1 en 2.
47519: VISSER, E.J. & JOH. F. VALKENBURGH - Lichte houtarbeid.
80947: VISSER, GERARD - In gesprek met Nietzsche.
81511: VISSER, EDUARD - Kind van Wormerveer.
77310: VISSER, PETER - Aal beeld mor gain geluud..
78039: VISSER, J.C. - Veen, zolang het er nog is.......
85305: VISSER, FRANK - De zaak Antonius van der Waals.
50783: VISSER, FRANK - Vrouwen van Iachartis.
21886: VISSER, DERKWILLEM - De Nederlandse vlag in heden en verleden.
87251: VISSER, M.J.C. - Pieter Bruegel. Een nieuwe interpretatie.
55460: VISSER, CAREL - Carel Visser. Beelden 1978-1979 Sculptures 1978-1979.
38585: VISSER, PETER - t Zwaart van ogen.
68782: VISSER (GEICHTEN), PETER - Hai nam mie mit. Een hommage aan de Groninger zanger, dichter Ede Staal.
2008: VISSER, HANS (SAMENSTELLER EN INLEIDER) - Brieven rond de Vestdijk-biografie.
2010: VISSER, HANS - Simon Vestdijk. Kinderjaren. [. . . ] in samenwerking met Max Nord.
21899: VISSER, DERKWILLEM - Vlaggen van de wereld.
26502: VISSER, W.A. (EDITOR) - Geological Nomenclature. English, Dutch, French, German, Spanish.
85734: VISSER-FUCHS, LIVIA - History as Pastime: Jean de Wavrin and His Collection of Chronicles of England.
86679: VISSER, FRIGO E.A. - Jonge realisten uit galerie Wiek XX in het Drents Museum. Spoor zoeken tussen traditie en anvantgarde..
79131: VISSERING, G. E.A. - De afsluiting en drooglegging der Zuiderzee (4 delen) I. De invloed van de drooglegging der Zuiderzee op de Werkloosheid; II. Staten Generaal. Behandeling der Staatsbegrootingen voor 1912 en 1913.; III. Verzameling C. Leemans. Bruikleen aan de Ned. Heidemaatschappij; IV. Inzending ter Eerste Nederlandsche Tebntoonstelling op Scheepvaartgebied.
51223: VISSINGA, RICHARD & HANS ZOUTENDIJK (RED.) - Bij Hoog en Laag. Zingen in de tijd. Kerkliederen voor kinderen.
79612: VITOUX, FRÉDÉRIC - Het leven van Céline.
85186: VITOUX, FRÉDÉRIC - Venice: The Art of Living.
83208: VITRAC, ROGER - Victor of De kinderen aan de macht.
84593: VITRUV - Zehn Bücher über Architektur. Übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Curt Febsterbusch.
84591: VITRUVE - De l'architecture. Livre IX. Texte établi et traduit par Jean Soubiran.
80303: VIVANTI, ANNIE - De onderbroken reis.
58722: VIZINCZEY, STEPHEN - Loflied op de rijpe vrouw. De amoureuze herinneringen van András Vajda.
63076: VLAANDEREN, ANDRÉ - Het Letterteekenen. Lettervormen en letters in hun practische, ornamentele en decoratieve toepassing. Tekst. Platen.
9322: VLAANDEREN, KEES - Aldus sprak de vooruitgang.
61809: VLADERACKEN, GEERTRUIDA VAN (SAMENSTELLING) - Dichters over ?t jaargetij.
69602: VLADIMIR ODOJEVSKI - Het jaar 4338.
80205: VLAMINCK, ERIK - Quatertemperdagen .
24383: VLAMINCK, ERIK - Anastasia.
53107: VLAMINCK, ERIK - Angélique.
58194: VLAMINCK, ERIK - Het schismatieke schrijven.
85426: VLECK, JOHN HASBROUCK VAN - Frontiers of Physical Science in the Netherlands and the United States.
74053: VLEESKENS, JOAN (RED.) - De grijpbare vorm - Nederlandse figuratieve kunst na '45 II.
39302: VLEKKE, BERNARD H.M. - The story of the Dutch Indies.
67358: VLETTER, A.C.C. DE - In dagen van spanning. Oorspronkelijk jongensboek.
34074: VLETTER, A.C.C. DE - Maupie.
33246: VLETTER, A. DE - Zonder U? Oproep tot de jonge mannen en jonge vrouwen uit de gegoede kringen van Nederland.
78615: VLETTER, W. DE - Lieveke Harms.
34045: VLETTER, A.C.C. DE - Duizendpoot.
23635: VLETTER, A.A.C. DE - Zegepraal. Zinnebeeldig spel in twee tafereelen met proloog en epiloog.

Next 1000 books from Bij tij en ontij . . . .

5/9