Bij tij en ontij . . . .
Hoofdstraat 26, 9977RD Kloosterburen, The Netherlands.            Email: bijtijenontij@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
67194: - Het Weeshuis Prévost te Cempuis. Rapport van het onderzoek, ingesteld op last der vereenigingen De Dageraad, Afd. Amsterdam I v/h. Ned. Onderw. Genootschap en den Bond van Onderwijzers. Uitgegeven door bovengenoemde Vereenigingen.
88078: - The Battle Of The Floods. Holland in February 1953..
67176: - Biblia dat is de gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonijken boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche tale getrouwelijk overgezet. Door last van de hoog mog heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Sinode Nationaal gehouden in de jaren 1618 en 1619.
65819: - Het socialisatievraagstuk. Rapport uitgebracht door de Commissie aangewezen uit de S.D.A.P..
65820: - Het socialisatievraagstuk. Rapport uitgebracht door de Commissie aangewezen uit de S.D.A.P..
65821: - Het socialisatievraagstuk. Rapport uitgebracht door de Commissie aangewezen uit de S.D.A.P..
65830: - Een kwart-eeuw idealisme. Gedenkboek ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van den algemeenen Nederlandschen geheel-onthouders-bond.
65833: - Tussen kapitaal en arbeid; Een eeuw katholiek en protestants sociaal denken, DISK-cahier XV..
65814: - De nieuwe staat. Handboekje over staatsproblemen.
60886: - 10 jaar Stibans.
60913: - Hoe heerlijk is uw naam. Woorden uit de Psalmen.
63836: - Zendingsliederenbundel. Bewerkt voor vier-stemmig gemengd koor. Ook voor één zangstem met begeleiding van piano of orgel..
63846: - Reglementen der Nederlandsche Hervormde Kerk met aantekeningen. Uitgegeven op last van de Algemeene Synodale Commissie.
63804: - Prix-courant illustr'e sw la société Genevoise pour la constriuction des instruments de physique et de mécanique.
63781: - Emigre 18. Type-site.
63797: - Nederlandsche Muzen-Almanak 1831, dertiende jaar.
73906: - Skrien. Maandblad voor Film & Televisie. De nummers: 194, 196, 206 t/m 220.
98237: - Rapport bemaling Frieslands boezem. Deel 2.
67630: - 40 jaar Total.
67627: - La Biennale di Venezia. Dreams and conflicts. The dictatorship of the viewer. 50th international exhibitionGuide.
67622: - La Biennale di Venezia. Guide.
67618: - De grote verbeelding: 60 beeldhouwers in de Grote Kerk.
67602: - Joseph Beuys. Ein Gespräch..
67520: - Schilderijen. Opgeluisterd met een brief van Fritzi Harmsen van Beek. Met een beschouwing van Anneke Oele.
67501: - Het grote Sinterklaas liedjes & kleurboek.
67500: - Sinterklaas de kindervriend.
72365: - Joost Barbiers.
72360: - Diether Kunerth Materialbild - Relief - Skulptur von 1967-1980.
72359: - Diether Kunerth Plastik.
72358: - Ad Arma.
72346: - De Verboden Stad/The Forbidden City.
72339: - Het Kunstlievend genootschap Pictura te Groningen 175..
62671: - Bibliographie der geschriften van Dr. B.H. Molkenboer 1898-1939.
62670: - Catalogus. Literatuur over AMterdam aanwezig in de bibliotheek van het koninklijk paleis te Amsterdam. 1e supplement 1 jan. 1948 - i jan. 1949.
62666: - Over het samenstellen en het gebruik van vaktijdschriften.
62665: - Prijslijst van de boeken en pamphletten in de hier voorstaande bibliographie beschreven en voorhanden in het boeken-magazijn van H.G. Bom, Warmoesstraat 35 en 40 Amsterdam.
62638: - Lekker Nederland: een gastronomische handleiding voor het bereizen van ons eigen land, door en landgenoot in den vreemde.
62646: - Umbrae Codicum Occidentalium. Volume 1. Servii Grammatici. in Vergilii Carmina Commentarii. Codex Leidensis B.P.L. 52.
62651: - Das Postulat der Buchdrucker. Abdruck einer älteren Original-Handschrift nebst einer Vorerinnerung..
62584: - Claude Garamont. Graveur et Fondeur de letters du roi François Ier.
62580: - Le plus beau Bestiaire du Monde, un album de miniatures, aquarelles et gravures, rassemblées et présentées par le professeur P.-P. Grassé, membre de l'Institut. Réalise ous la direction artistique de Pierre Faucheux.
62546: - Bzzlletin nr. 134.
61730: - Impressionistes Et Post-Impressionistes. Musée de l'Ermitage, Léningrad. Musée des Beaux Arts Pouchkine, Moscou. National Gallery of Art, Washington.
62963: - Aloha nr. 41: Goedemorgen Dylan.
66248: - Amsterdamse stadswandelingen. 3 wandelingen door het centrum en 19e eeuwse gordel (stadsvernieuwingsbuurten). Leer al wandelend je stad kennen.
17720: - De tweede wereldoorlog van dag tot dag.
66143: - Nazareth. Tijdschrift tot ontwikkeling van het geestelijk leven naar het voorbeeld van Maria.
66144: - Getuigen. Reeks geschriften uit het christelijk heden en verleden.
55111: - Graubünden Grigioni Grischun.
55133: - Yachting: The Photography of Beken of Cowes. Introduced by Richard Ballantine.
60953: - Het grote boek met vis & zeevruchten.
62210: - Nieuwe banketbakkerij. Nederlandse vertaling van Neue Konditorei. Geillustreed maandblad. 24ste jaargang, 12 nummers compleet.
67928: - Philobiblon. Zeitschrift für Bücherliebhaber. A magazine for book-collectors. 5. Jahrgang, heft 7, 1932
Herbert Reichner, 1931, softcover, page 177 t/m 219, good copy, cover bit discoloured. goed..

67925: - City Lights Pocket Poets Anthology.
60989: - Keranova II Keramiek van een nieuwe generatie kunstenaars en vormgevers. Ceramics of a new generation..
27102: - Elckerlyc. Met inleiding en aantekeningen van Dr. W.H. Beuken.
62984: - 1880 - 20 october - 1930 Opgaven betreffende de vrije universiteit. Uitgegeven ter gelegenheid van haar 50 jarig bestaan .
68057: - Lust & gratie. Lesbisch Cultureel Universeel Tijdschrift. Zomer 1993.
68055: - Franssens van Bernard Franssens.
68032: - National Museum. Message Biblique Marc Chagall. Nice. Donation Marc and Valentina Chagall.
88071: - Bridges. Dutch Bridges in Words and Pictures.
63907: - Son of man. Pictures and carvings by Indian, African and Chinese Artists.
66589: - Poster: Aart Wevers schilderijen 24 mei - 18 juni.
66580: - Het boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Uit drie berijmingen in den jaare 1773, gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen.
66578: - Den herder van den kerst-nacht gemaekt door den heer Joan. de Palafox Bisschop van Osma. Van nieuws in het Nederduytsch vertaelt.
66577: - Christelyke onderwyzinge ende gebeden. Getrokken uyt de H. Schriftuere, den missael, en de HH. Oud-vaders, raekende en de voôrnaemste verbintenisse der Geloovige. Daerom is myn volk gevangen wech-geleyd (ook na de ziele van de onzienelyke vyanden) om dat het onwetend was. Isaias 8. Veel vermag het gestadig gebed van den rechtveerdigen, zegt den H.-geest door Jacobus cap. 5.
69873: - t Venster op de Vrije Wereld. Eerste jaargang nummers 1 t/m 5.
69935: - de arbeider Sociaal-Anarchistisch weekblad. 39e Jaargang, zaterdag 22 juni 1929, no. 25.
69998: - Lust & gratie. Lesbisch Cultureel Universeel Tijdschrift. Nummer 1 1997. nr. 53.
55065: - D-Day.
11237: - Jeff Koons. Easyfun-Ethereal.
11238: - Jeff Koons. Easyfun-Ethereal.
69982: - Études sur la toilette - IVe série: les corsages décolletés.
69983: - Les femmes d'aujourd'hui - Xe série: Postiches!!!.
69984: - Études sur la toilette - IIIe série: Pantalons, bas et chaussures.
69981: - Élégances Parisiennes. 100 Dessins de Bac, Sahib, Japhet.
69194: - De Gids 249. Rudy Kousbroek / Het essay.
21890: - Castella. Algemene gids van de kastelen in de Benelux.
2188: - Carte Principale de la Petite Suisse Luxembourgeoise.
69970: - Heerlijkheid in de natuur. Schilderijen van Jan Kooistra.
55006: - Geef fascisme geen kans. Diskussies over de vele gezichten van het hedendaags fascisme.
54985: - Telefoondistrict Groningen. Mobilofoon bedienvoorschrift. Mobiel nr 662.
45678: - Alleen de herinnering is niet voldoende. Chileense poëzie.
54963: - Laten we 's kijken.
68423: - Primo elenco di funghi di val San Martino o valle della Germanasca. Contributo alla flora micologica delle Valli Valdesi del Piemonte.
68425: - Hortus Academicus Lugduno Batavus 1587-1937.
72412: - Wilhelm-Lehmbruck-Stipendiaten1996/1998: Anette Lauer, Gil Shachar, Annette Wesseling.
72413: - Wilhelm-Lehmbruck-Stipendiaten1994/1995: Eva Borski, Andreas M. Kaufmann, Peter Wüthrich.
92941: - Handbuch der Speciellen Pathologie und Therapie. Vol. 2, 1 & 2; vol. 3; vol. 4, 1 & 2; voll. 5, 6, 7; vol. 8, 1 & 2;vol. 9, 1 & 2; vol. 11, 1 & 2; vol. 12, 1 & 2 + Anhang; vol. 13, 1 & 2; vol. 14, 1 & 2; vol. 15, 16 & 17.
73619: - Het chanson de Roland.
87523: A LAI - Rode papavers.
75549: A.V.HARSKAMP, B.SIERTSEMA EN B.VOORSLUIS (RED.) - Geloof en vertrouwen na Auschwitz.
80522: A L J WIJNHOVEN; M J S M REIJNEN; J H SMITTENBERG - Integraal structuurplan Noorden des Lands. Samenvattend rapport: Het Noorden natuurlijk..
76836: A.M. - Die Arth-Rigibahn in der Schweiz. Zahnrad-Bahn via Zürich-Zug-Arth und Goldau nach Rigi-Kulm der höchstgelegenen Eisenbahnstation in Europa.
95574: A PAKEHA MAORI (FREDERICK EDWARD MANING) - Old New Zealand: a tale of the good old times, and a history of the war in the north against the chief Heke, in the year 1845, told by an old chief of the Ngapuhi tribe, also Maori traditions.
78461: A.J. GUIRAN|CARMIGGELT, A.|M.C. VAN TRIERUM [EDS.]. - Sporen onder de stad. Archeologisch onderzoek in het tracé van de Willemsspoortunnel te Rotterdam. Sluizen en schepen in de dam van de Rotte (2 delen).
90944: A.M. DE JONG - Dostojewski.
97844: A.J.O.(PS. WILH. BLOKKER) - Mop, Pop, en nog veel meer.
88972: AA, J.H.J.M. VAN DER - Nigtevecht in oude ansichten.
62507: AA, MANU VAN DER - E. du Perron en de avant-garde. Kroniek van een heilzame ziekte..
85556: AA, MANU VAN DER - E. du Perron en de avant-garde. Kroniek van een heilzame ziekte.
75294: AAFJES, BERTUS - Een laars vol rozen.
11523: AAFJES, BERTUS - De tooverfluit vrij bewerkt naar Des Knaben Wunderhorn.
50304: AAFJES, BERTUS - De sprookjesverkoper. Sprookjes van heinde en verre.
77166: AAFJES, BERTUS - De karavaan.
714: AAFJES, BERTUS - Een ladder tegen een wolk.
24211: AAFJES, BERTUS - De karavaan.
7447: AAFJES, BERTUS - Een voetreis naar Rome.
68123: AAFJES, BERTUS - Gerrit Achterberg, de dichter van de sarcophaag. Aanteekeningen bij zijn poëzie.
4603: AAFJES, BERTUS E.A. - Een kind, een kind is zoveel meer.
55615: AAFJES, BERTUS - Gedichten: eerste sonnetten; Het gevecht met de muze; Het zandzuur van den dood; Verspreide gedichten; Sonnetten en andere gedichten uit Friesland; Boeren; In het rampjaar.
7911: AALBERS, C. - Dwerghoeders als liefhebberij.
56766: AALBERS, B. JAN - Klaas Dijk. Wolvega 1885 - Driebergen 1968.
91591: AALBERS, BERT - Judas, éen van de twaalf, een exegetisch-hermeneutische studie over Judas Iskariot in het Nieuwe Testament met speciale aandacht voor het fenomeen beeldvorming + Supplement..
96177: AALBERS, WIM - Amateurs door Indonesië. Een verslag van een luxe reis met rugzak door Java en Bali.
59867: AALBERS, P.G. - Justitiae sacrum: zeven eeuwen rechtspraak in Arnhem.
83400: AALBERSE, HAN B. - Raimundo.
69908: AALBRECHT, HEIDI EN PYTER WAGENAAR - Woordenboek van platte taal.
42264: AALDERINK, A.G. - Zielkunde en opvoedkunde voor de nijverheids-akten. Eerste deel Zielkunde. Tweede deel Opvoedkunde.
63159: AALDERS, WILLEM - Metselen als ambacht en hobby..
96905: AALDERS, ANNE - Dorpshistorie , mijn liefste studie. Biografie van Jacob Tilbusscher K.J. zn. 1876-1958.
36338: AALDERS, WILLEM - Het groen klussenboek.
98018: AALDERS, GEER E.A. - De De vroege jaren van de Nijmeegse vakbeweging. Met foto?s van de arbeidende bevolking in Nijmegen in de afgelopen negentig jaar.
63233: AALDERS, G. CH. - Het Hooglied. Vertaald en verklaard.
44738: AALDERS, C. - Onze vader. Over het volmaakt gebed.
49102: AALDERS, MARIUS EN ANDEREN - Handhaving van milieurecht.
88475: AALDERS, G.J.D. - Synagoge, kerk en staat in de eerste vijf eeuwen.
6766: AALDERS, G.CH. EN ANDEREN - Interfacultaire colleges aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Cursus 1948 - 1949.
68731: AALDERS, HEIN (EINDRED.) - De Parelduiker. Jaargang 16, nr. 3/4.
28093: AALDERS, GERTJAN EN ANDEREN - Sociale fotografie.
59608: AALDERS, HEIN (EINDRED.) - De Parelduiker. Jaargang 14, nr. 3.
35654: AALST, GEORGE VAN - De bengels op reis. Een verhaal uit het H.B.S.-leven.
98061: AANGIUM, SIBE - Hotse Hiddes. Deel 1: Hotse Hiddes; deel 2: De vrijbuiter; deel 3: De watergeus.
98059: AANGIUM, SIBE - De smokkelaars van de Schans: 1: De smokkelaars. 2:De ballingen; 3: De terugkeer.
98060: AANGIUM, SIBE - De zwarte mus. Trilogie. Deel 1: De zwarte mus; deel 2: Jelle Piebes de verrader; deel 3: Drie mannen en een hond.
79763: AAR, JOKE VAN DER & MICHAËL LUCASSEN - Driehuis, Velserbroek en de Zuid- en Noord-Spaarndammerpolder. Bebouwingsgeschiedenis en monumentale waarden.
91103: AAR, HETTY VAN - For girls only. Spiegeltje, spiegeltje....
73704: AARDEMA, H. - Verbindend leiderschap. Inspiratie voor leren en veranderen bij de overheid.
92296: AARDWEG, G.J.M. VAN DEN - Homofilie, neurose en dwangzelf beklag. Een psychologische studie over homofilie, toegelicht met een analyse van leven en werk van André Gide..
33805: AARDWEG, H.P. VAN DEN - Liesje en de bloemenschilder.
57050: AARDWEG, H.P. VAN DEN - Het winnende doelpunt. Oorspronkelijk jongensboek.
83761: AARNOUDSE, HENRI & DIRK BAKKER - Een zeer goed toongevend werk. Het Van Oeckelen-orgel voor de Gereformeerde Gemeente van Tholen.
82074: AARNOUTSE, BRAM-WILLEM - Uit het archief. Opstellen voor Frans Rozemond.
86229: AARONOVITCH, DAVID - Voodoo Histories. The Role of the Conspiracy Theory in Shaping Modern History.
17505: AARSE, J.A.A. , B. MARINUS - 'Hou zee kameraad!' Een documentaire over de NSB.
71421: AARSMAN, HANS E.A. - Ergens thuis. Fotomanifestatie Noorderlicht 1993.
70859: AARSMAN, HANS - Hollandse taferelen.
74400: AARTS EN M.C. VAN ETTEN (SAMENSTELLERS), C.J. - Domweg gelukkig in de Dapperstraat. De bekendste gedichten uit de Nederlandse literatuur.
85767: AARTS, C.J. & ETTEN, M.C.VAN - Nooit heb ik wat ons werd ontnomen zo bitter, bitter liefgehad. verzetspoëzie en geuzenliederen uit de jaren 1933-1945.
88524: AARTS, PETRA, G.H. & ELAND, JEANETTE & KLEBER, ROLF, J. & WEERTS, JOS, M.P. - De joodse naoorlogse generatie: onuitwisbare sporen? Meningen en inzichten uit de hulpverlening.
86020: AARTS, C.J. & M.C. VAN ETTEN (ED.) - Liefste / tien gedichten over de liefde.
73478: AARTS EN M.C. VAN ETTEN (SAMENSTELLERS), C.J. - Domweg gelukkig in de Dapperstraat. De bekendste gedichten uit de Nederlandse literatuur.
91223: AARTS, C.J. & M.C. VAN ETTEN (VERZAMELAARS) - O, kom er eens kijken oude en nieuwe sinterklaasliedjes in hun oorspronkelijke versie .
19711: AARTS, PAUL (REDACTIE) - Het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Een politiek landenboek.
19712: AARTS, PAUL (REDACTIE) - Het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Een politiek landenboek.
69317: AARTS, C.J. & M.C. VAN ETTEN (ED.) - Lachen mag van God. De verrassendste verzen uit de (a)religieuze poezie.
69406: AARTS, C.J. & ETTEN, M.C.VAN - Alles in de wind. De bekendste kinderversjes van vroeger.
31661: AARTS, C.J. & N. VAN DER MEULEN - Het literair eeuwboek. Honderd jaar het boek van het jaar. 1885 - 1985.
64257: AARTS, MILCO - Verkoop jezelf - Je bent meer waard dan je denkt! Handboek voor zelfpresentatie.
93766: AARTSEN, MARIANNE - Het meisje en de haas. Het verwijlen van de haas. The girl and the hare. The hare's sojourning.
31532: AARTSEN, JOZIAS VAN E.A. - Brieven aan Ayaan Hirsi Ali.
96157: AARTSMA, KOEN - Nederland en de zee. Een eeuwigdurende strijd. Februari 1953 - 1978: 25 jaar na de ramp..
72598: AASMAN, SUSAN & YOURI SEPP - Het geziene werk; Beeldlijn, 25 jaar documentaire film in Noord-Nederland.
71080: AB CARANSA - Handwerkers Vriendenkring 1869-1942, Belangenbehartiging ziekenzorg volkswoningbouw.
50459: ABAD, HÉCTOR - Het vergeten dat ons wacht.
88892: ABAILARD - Gespräch eines Philosophen, eines Juden und eines Christen, Lateinisch und Deutsch.
72512: ABALOS, RAFAEL - Grimpow. het geheim der wijzen.
69362: ABBELS, CHANA BYERS - The Children We Remember : Photographs from the Archives of Yad Vashem, the Holocaust Martyrs' and Heroes' Remembrance Authority, Jerusalem, Israel.
90809: ABBESTEE EN ANDEREN, ADRI - En ze leefden nog lang en gelukkig & Moederboek.
18170: ABBING, A.G.M. - Het drama van Trianon. Iets uit de geschiedenis van Hongarije voor, onder en na den wereldoorlog.
76741: ABBINK, A.L. W.E.L. TE MEIJ. - Menus historiques.
97638: ABBOS, SAMIRA - De moslim bestaat niet. Een zoektocht naar de islam.
44926: ABD-RU-SHIN - In het licht der waarheid. Graalsboodschap I.
82430: ABD-AL-RAHMAN JAMI - Salaman and Absal.
92003: ABDOLAH, KADER - Spijkerschrift. Notities van Aga Akbar.
66735: ABDOLAH, KADER - Het huis van de moskee.
74319: ABDOLAH, KADER - De reis van de lege flessen. Aangevuld met vier verhalen uit De adelaars en De meisjes en de partizanen.
52967: ABDOLAH, KADER - Portretten en een oude droom.
46650: ABDOLAH, KADER - Mirza.
52966: ABDOLAH, KADER - De reis van de lege flessen.
84555: ABEL, H. U.A. - Die Bremer Hanse Kogge. Ein Schlüssel zur Schiffahrtsgeschichte. Fund- Konservierung- Forschung.
23191: ABEL (SAMENSTELLER), PETER - Bewogen aanhalingen. Een onthullende lijst citaten uit de verhalen van Marten Toonder.
66855: ABELEN, BERRIE - Bedrijf kopen? Bedrijf verkopen? Een praktische handleiding voor de mkb-ondernemer.
87756: ABELING, JORIS - Teloorgang en wederopstanding van de Nederlandse monarchie 1848-1898.
77376: ABELS, PAUL - Van verhaal naar verhaal rondom Enschede / twee fietsroutes met literaire routebeschrijving.
96161: ABENDANON E.C. - Nederland's Boschprovincie. Een studie over de drooglegging van de Waddenzee .
97795: ABENDANON, E.C. E.A. - De natuurlijke gesteldheid van den Indischen Archipel..
26854: ABENDROTH, WOLFGANG E.A. - Duitsland 35 jaar later. Feiten en achtergronden.
19710: ABENDROTH, WOLFGANG - Sociale geschiedenis van de Europese arbeidersbeweging.
97799: ABER, JOHN; MELILLO, JERRY M. - Terrestrial Ecosystems.
97269: ABERSON-UGES, J. - Van de Canadeesche velden.
65318: ABERSON, J. & RIEN KOK - Cauchemar Electronique.
77525: ABKOUDE, CHR. VAN - Hein Stavast.
77526: ABKOUDE, CHR. VAN - Fietsclub 'De Groote Beer'.
77523: ABKOUDE, CHR. VAN - Pietje Bell's goocheltoeren.
77522: ABKOUDE, CHR. VAN - De zonen van Pietje Bell.
30839: ABKOUDE, CHR. VAN - Pietje Bell.
34068: ABKOUDE, CHR. VAN - Pietje Bell's goocheltoeren.
6684: ABKOUDE, CHR. VAN - De zonen van Pietje Bell.
7875: ABKOUDE, CHR. VAN - De Otters. Een Padvindersgeschiedenis.
50517: ABKOUDE, CHR. VAN - Kruimeltje.
95517: ABKOUDE, CHR. VAN - De vlegeljaren van Pietje Bell.
76830: ABKOUDE, CHR. VAN - Hoe Jaap Bekkers een fiets kreeg.
7873: ABKOUDE, CHR. VAN - Het jongenskamp.
76533: ABKOUDE, CHR. VAN - Pietje Bell's goocheltoeren.
97518: ABKOUDE, CHR. VAN - Bob zonder zorg.
34134: ABKOUDE, CHR. VAN - Pietje Bell.
34135: ABKOUDE, CHR. VAN - Pietje Bell.
34136: ABKOUDE, CHR. VAN - Pietje Bell.
52114: ABMA, KLAAS - Beoordelen van gemeenten.
82651: ABMA, HENK EN ANDEREN (SAMENST.) - Overkant.
70192: ABMA, G. - Tussen goed en fout. Nieuwe gezichtspunten in de geschiedschrijving 1940-1945.
92619: ABMA, HENK - Ruth. Verklaring van een bijbelgedeelte.
95063: ABMA & HENK RUITER, HENK - Een dwarse brief. Verklaring van een bijbelgedeelte, de brief aan de Romeinen.
91674: ABMA, HENK - Land in zicht. Het boek Jozua gelezen in de paastijd. Werkschrift voor de vierende gemeente.
48920: ABMA, GERBEN - Geloof en politiek. Confessionele partijvorming in Friesland. Ontstaan en eerste jaren (1852-1871).
92616: ABMA, HENK & HENK RUITER - Een dwarse brief. De brief aan de Romeinen. Verklaring van een bijbelgedeelte.
94865: ABMA, G., BRUIJN, J. DE, - Hoedemaker herdacht.
7445: ABODEHMAN, AHMED - Riem.
7444: ABOULELA, LEILA - De vertaalster.
57905: ABRAHAM, WERNER. - Over bruggen.
93530: ABRAHAMS, ANNA - Warhol films.
21835: ABRAHAMS, FRITS - Oog in oog. Notities van een dwarskijker.
77748: ABRAHAMSE, JAN & EDDY JONKHEID (SAMENSTELLING) - Het Reitdiepgebied: Boedelbeschrijving van een rijke erfenis.
83983: ABRAHAMSE, JAN E.A. - Wadden verhalend landschap. Cultuurhistorische reis langs de waddenkunst van Denemarken, Duitsland en Nederland.
52798: ABRAHAMSE, JAN E.A. - Over bruggen (overbruggen) dagboek.
73471: ABRAHAMSE, J. E.A. - Het Waddenboek.
57418: ABRAHAMSE, J. EN D. WESTRA - Wadden - zee en land.
45694: ABRAHAMSE, J. & H. KONING - Schiermonnikoog. Van Westerstrand tot Willemsduin.
77779: ABRAHAMSE, J. E.A. - Het Waddenboek.
77654: ABRAHAMSE, JAN - Tussen de coulissen. Zuidelijk Westerkwartier werken aan een leefbaar platteland.
75811: ABRAHAMSZ, ANNA - Journaal eener Oostindiesche reis, De belevenissen van een tienjarig meisje in 1847 en 1848. Met een inleiding en slotbeschouwing van M.A. van Alphen.
88578: ABRAM, I.B.H. - Joodse identiteit. Over identiteit en imago als beelden en over joodse identiteit als culturele identiteit.
62396: ABRAMS, IRWIN (RED.) - De helden van de vrede.
65954: ABRAMSZ., S EN BERT BOUMAN, HAN G. HOEKSTRA EN FIEP WESTENDORP - De mooiste rijmpjes en versjes uit de oude en de nieuwe doos.
75826: ABRANSON, ERUK - Beroemde schepen.
88744: ABRAVANEL, ISAAC - Principles of faith (Rosh Amanah). Translated with an introduction and notes by Menachem Marc Kellner.
88742: ABRAVANEL, ISAAC - Principles of faith (Rosh Amanah). Translated with an introduction and notes by Menachem Marc Kellner.
88737: ABRAVANEL, ISAAC - Conseiller Des Princes Et Philosophe, 1437-1508.
88771: ABRICHT, LUDO - Humor, vrijheid en wijsheid van de joden.
94513: ABULHAWA, SUSAN - Het litteken van David.
90672: ABURI, HANS - Acht Gedichte, übertragen aus dem Holländischen von.
92583: ACCI, M. - Plauti Comoediae Superst: XX.
42295: ACCORD, CLARK - De koningin van Paramaribo.
2752: ACDA, G.M.W. (REDACTIE) - Maritiem Journaal 80. Jaarlijks verschijnend informatie- en dokumentatiewerk op maritiem gebied voor Nederland en België.
38807: ACHARD, OLIVIER - Rifles of the world.
60010: ACHESON, DEAN - Morning & Noon. A memoir.
88621: ACHKENASY, Y. (RED.) - Geliefd is de mens. Artikelen rondom de joodse traditie.
98405: ACHNATON - Het zonnelied. Vertaald in ingeleid door A. de Buck.
87199: ACHOLTZ, WIM & WILLEM WILTERDINK - Boerderijen kijken in Winterswijk.
78780: ACHTERBERG, GERRIT - Sphinx.
90668: ACHTERBERG, GERRIT - Matière. Poèmes traduits du Hollandais par Henk Breuker, F.J. Temple, F. Cariés.
54584: ACHTERBERG, GERRIT - Voorbij de laatste stad. Een bloemlezing uit zijn gehele oeuvre samengesteld en ingeleid door Paul Rodenko.
74390: ACHTERBERG, GERRIT - Verzamelde gedichten.
72793: ACHTERBERG, GERRIT - Spel van de wilde jacht.
89416: ACHTERBERG, GERRIT - Verzamelde gedichten.
69113: ACHTERBERG, GERRIT - Verzamelde gedichten.
72830: ACHTERBERG, GERRIT - Voorbij de laatste stad. Een bloemlezing uit zijn gehele oeuvre samengesteld en ingeleid door Paul Rodenko.
90666: ACHTERBERG, GERRIT & JAMES BROCKWAY - Smart Grief.
68200: ACHTERBERG, GERRIT - Autodroom.
72792: ACHTERBERG, GERRIT - Cryptogamen. Eiland der ziel. Dead end. Osmose. Thebe. Met een inleiding van Bertus Aafjes..
72791: ACHTERBERG, GERRIT - Cenotaaf.
86268: ACHTERBERG, GERRIT - Verzamelde gedichten.
68107: ACHTERBERG, GERRIT - Cryptogamen. Eiland der ziel. Dead end. Osmose. Thebe. Met een inleiding van Bertus Aafjes..
78803: ACHTERBERG, GERRIT - Het weerlicht op de kimmen. Een keuze uit de gedichten.
68103: ACHTERBERG, GERRIT - Vergeetboek.
90455: ACHTERBERG, GERRIT - Gedichten. Historisch-kritische uitgave (4 delen), verzorgd door P.G. de Bruijn.
90452: ACHTERBERG, GERRIT - Verzamelde gedichten.
68106: ACHTERBERG, GERRIT - Cryptogamen III - Euridyce, Limiet, Energie, Existentie, Zestien, Hoonte, Doornroosje en Jezus schreef in 't zand.
91420: ACHTERBERG, GERRIT - Hidden weddings : selected poems. Translated by Michael O'Loughlin.
91417: ACHTERBERG, GERRIT - Matière. Poèmes. Traduits du Hollandais par Henk Breuker, F.J. Temple en F. Cariès.
91416: ACHTERBERG, GERRIT - A tourist does Golgotha. And other poems. Selected, translated and explicated by Stan Wiersma.
91415: ACHTERBERG, GERRIT - Dornröschen, 25 Sonette Niederländisch und Deutsch.
91406: ACHTERBERG, GERRIT - But This Land has No End. Selected poems translated by Pleuke Boys.
53723: ACHTERBERG, GERRIT - Voorbij de laatste stad. Een bloemlezing uit zijn gehele oeuvre, samengesteld en ingeleid door Paul Rodenko.
82720: ACHTERBERG, GERRIT - Zestien kwatrijnen.
72794: ACHTERBERG, GERRIT - Stof. Gedichten.
90144: ACHTERBERG, GERRIT & JAMES BROCKWAY - Smart Grief.
91421: ACHTERBERG, GERRIT - Breve antología. Selección y traducción de Francisco Carrasquer.
68194: ACHTERBERG, GERRIT - Energie.
61912: ACHTERBERG, GERRIT - Radar. Gedichten.
68138: ACHTERBERG, GERRIT - Het weerlicht op de kimmen. Een keuze uit de gedichten samengesteld door J.C. Achterberg-van Raak.
68139: ACHTERBERG, GERRIT - Fiatproef van 'Spel van de wilde jacht'.
68187: ACHTERBERG, GERRIT - Oude cryptogamen - Afvaart, Morendo, Inertie, Sintels, Radar, Stof, Sphinx.
68199: ACHTERBERG, GERRIT - Blauwzuur.
91755: ACHTERBERG, GERRIT - Achtergebleven gedichten.
72031: ACHTERBERG, GERRIT - Cenotaaf.
61985: ACHTERBERG, GERRIT - Eiland der ziel.
62941: ACHTERBERG, GERRIT - Achtergebleven gedichten.
67970: ACHTERBERG, GERRIT - Spel van de wilde jacht.
97519: ACHTERHUIS (REDACTIE), HANS - De maat van de techniek. Zes filosofen over techniek: Gunther Anders, Jacques Ellul, Arnold Gehlen, Martin Heidegger, Hans Jonas en Lewis Mumford.
89269: ACHTERHUIS, HANS & NICO KEUNING - De kunst van het vreedzaam vechten. Een zoektocht naar de bronnen van geweldbeteugeling.
89134: ACHTERHUIS, HANS - De gezondheidsutopie.
82372: ACHTERHUIS, HANS - Utopie. Eindexamencahier havo vanaf 2007. Domein filosofie.
88098: ACHTERHUIS, HANS E.A. (RED.) - Denkers van nu.
67916: ACHTERHUIS, HANS - De uitgestelde revolutie. Over ontwikkeling en apartheid.
71663: ACHTIEN, PETRA - Cupcakes van Petra.
28225: ACKER, HANNEKE E.A. - Racisme in Nederland.
52667: ACKERMAN, DIANE - Een zijden draad. Hoopgevende berichten uit een crisiscentrum.
83085: ACKET, J.M. - Lodewijk van Deyssel.
79863: ACKLEY, CLIFFORD S. A.O. - From Michelangelo to Rembrandt. Master drawings from the Teyler Museum.
61750: ACKLEY, CLIFFORD S. - PhotoImage: Printmaking 60s to 90s....
92334: ACKROYD, PETER & NEVE, MARK DE - Het laatste testament van Oscar Wilde.
85485: ACTICUS, P.R. - De vraagbaak. Magazijn van voorschriften voor de vervaardiging van zeepen, reukwaters, pasta's en poeders, vruchtensappen, likeuren, bitters, chocolade en suikergoed, kleurstoffen, vlekkenwaters en poetsmiddelen, het inleggen, rooken en zouten van voedingsmiddelen, huisapotheek, voorschriften voor de huishouding en tallooze andere recepten tot de bereiding van stoffen en mengsels van allerlei aard.
34084: ADACEE & C.A. DE ROO (VERZAMELAARS) - Frissche pluk.
86036: ADAIR, JOHN - The Leadership of Muhammad.
71824: ADAM, HANS-CHRISTIAN - Karl Blossfeldt 1865-1932 Icons.
80050: ADAM, HANS CHRISTIAN - Karl Blossfeldt 1865-1932..
97644: ADAM, HANS CHRISTIAN - Menschen im Wasser. Eine fotografische Bildgeschichte. 1853-1986. - Die Schwimmer. Bilder vom Badespass.
90539: ADAM, HANS CHRISTIAN - Karl Blossfeldt 1865-1932..
84775: ADAM, HANS CHRISTIAN - Berlin Portrait of a City / Portrat einer Stadt / Portrait d'une ville.
89840: ADAM, UWE DIETRICH - Hochschule und Nationalsozialismus. Die Universität Tübingen im Dritten Reich; mit einem Anhang von Wilfried Setzler: Die Tübinger Studentenfrequenz im Dritten Reich.
87229: ADAM, SUSAN E.A. - Dirk van Gelder 1907-1990. Tekenaar en veelzijdig graficus. Oevrecatalogus van de grafiek.
24207: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Uit stilte en stryd.
38840: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Verzamelde gedichten.
64959: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Verzamelde gedichten.
24208: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Zwerversverzen.
24203: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Mei-droom. Een geestelijk verbeeldingsspel in acht tooneelen.
40129: ADAMS, ANDREW - Ninja, the Invisible Assassins.
39669: ADAMS, NINA S. & ALFRED W. MCCOY (EDITORS) - Laos: War and Revolution. A Publication of the Committee of Concerned Asian Scholars.
57089: ADAMS, MONNI & FORSHEE, JILL - Decorative arts of Sumba.
50647: ADAMS, H.K. - Spargel du meine Wonne. Köstliche Spargelrezepte.
50648: ADAMS, H.K. - Paradiesische Apfelgerichte.
74999: ADAMS, JAMES LUTHER - Paul Tillich's Philosophy of Culture, Science and Religion.
97899: ADAMS, LINDA - Bewust omgaan met jezelf en anderen.
2633: ADAMS, C. - Ophthalmoskopische Diagnostik an der Hand typischer Augenhintergrundsbilder.
22250: ADAMS, JAMES ADAMS - The epic of America.
40426: ADAMSON, JOY - Joy Adamson´s Africa.
39721: ADBURGHAM, ALISON - Shopping in Style. London from the Restoration to Edwardian elegance.
33522: ADBURGHAM, ALISON - View of Fashion.
20349: ADBURGHAM, ALISON - Liberty's a Biography of a shop.
77485: ADDENS, M.G. (SAMENSTELLING) - Fonds ten behoeve van den landbouw in de provincie Groningen 1878 - 1953.
77487: ADDENS, N.G. - De vraagpunten der Groninger Maatschappij van Landbouw 1852-1941.
49227: ADDENS, N.G. - De Vereeniging voor Hooger Landbouwonderwijs te Groningen. Historisch overzicht naar aanleiding van haar vijftigjarig bestaan.
77804: ADDENS, N.G. - Het Tien Karspelen Zijlvest tot zijn reglementering..
86670: ADELAAR, DICK & HER DE VRIES - Beste vriend! Vuile ploert. Het surrealisme van J.H. Moesman.
90416: ADELMUND, MARTIJN J. - Mysteries in Groningen.
80837: ADEMA, KEES - The first postage dues. Holland's 3S Markings 1667-1811.
93291: ADEMA, W. - Oosterwolde in oude ansichten. Deel 2.
34190: ADEMA, TJEERD - De zilveren scheepjes.
72402: ADENEILANDER (PS. VANANDRÉ TEMPELAAR) - Conglomeraat.
72024: ADENEILANDER (PS. VANANDRÉ TEMPELAAR) - Woestijnkikkers.
97143: ADER-APPELS, J.A. - Een Groninger pastorie in de storm.
86722: ADES, DAWN A.O. - Posters. The 20th Century Poster. Design of the Avant-Garde.
55989: ADES, DAWN A.O. - De Matisse a Picasso Collection Jacques Et Natasha Gelman, Exposition Organisee Avec the Metropolitan Museum of Art.
42914: ADHÉMAR, JEAN - Graphic Art of the 18th Century.
47163: ADIGA, ARAVIND - The White Tiger.
44963: ADKINS, LESLEY & ROY - Egypte ontraadseld, De bezeten archeoloog Champollion en zijn speurtocht naar de betekenis van hiërogliefen.
55178: ADLARD COLES, K. - Mijn zeilersleven.
54817: ADLER, ALFRED - Praxis und Theorie der Individualpsychologie. Vorträge zur Einführung in die Psychotherapie für Ärzte, Psychologen und Lehrer.
74968: ADLER, ALEXANDRE - J'ai vu finir le monde ancien.
88567: ADLER, H.G.; H. LANGBEIN & ELLA LINGENS-REINER (ED.) - Auschwitz. Zeugnisse und Berichte.
98004: ADLER, MAX - Politieke of sociale demokratie.
31284: ADLINGTON, WILLIAM (TRANSLATION) - The Golden Asse of Lucius Apuleius.
44273: ADMIRANT, J. DEN - Door water en vuur heen herenigd. De doop door onderdompeling als verbondsvernieuwing en teken van het binnengaan in het Koninkrijk Gods.
44490: ADMIRANT, J. DEN - Tempelreiniging vandaag. De boodschap van Maleachi voor de gemeente Gods, en haar ambtsdragers met het oog op Israël.
75810: ADMUNSENS, ROALD - Roald Amundsens Belgica-Dagboek. De eerste Belgische zuidpoolexpeditie. 2de druk..
6342: ADNAN, ETEL AND OTHERS - Milenni. . . ummm.
33167: ADOLF HOFFMANN, MEVR. - Moeder. Naar het Duitsch door B.
57024: ADOLFS, ROBERT - Het christendom voorbij. Tussen nostalgie en perspectief.
20540: ADOLFSEN, KEES EN LESLIE LEIJENHORST - Weidevenne. Purmerend bouwt zijn wereld.
61637: ADOLPH, RUDOLF - Alles Lebendige bildet eine Atmosphäre um sich her. Herbert Post zum 13. Januar 1963..
96785: ADORJAN, A. & T. HORVATH - Sicilian: Sveshnikov Variation.
7518: ADORNO, THEODOR W. - Dissonanzen. Musik in der verwalteten Welt.
41855: ADORNO, THEODOR W. - Eingriffe. Neun kritische Modelle.
8790: ADORNO, THEODOR W. - Philosophische Terminologie. Band 1.
7629: ADORNO, THEODOR W. - Kritische modellen. Essays over de veranderende samenleving.
90807: ADORNO, THEODOR W. - Kritische modellen. Essays over de veranderende samenleving.
89655: ADORNO, THEODOR W. - Ohne Leitbild, Parva Aesthetica..
89638: ADORNO, THEODOR W. - Negative Dialektik.
87391: ADRIAANSE, LEO E.V.A. - Het uur van de draak. China, Hong Kong en Chinezen in Nederland.
96399: ADRIAANSE, L. DIENAAR DES WOORDS TE UTRECHT, AFGEZONDEN TOT DEN ZENDINGSDIENST TE POERWOREDJE - Sadrach's kring.
76312: ADRIAANSE, H.J. E.A. - Het verschijnsel theologie. Over de wetenschappelijke status van de theologie.
76233: ADRIAANSE, H.J., KROP, H.A., (RED.) - Theologie en rationaliteit. Godsdienstwijsgerige bijdragen.
43880: ADRIAENSEN-BUSCH, M. & P. ADRIAENSEN, B. BEULENS - Literatuurgeschiedenis in 40 lessen.
60809: ADRIAN, WALTER VON (RED.) - Bahnen und Bahnhöfe in Luzern. Offizielles Buch zur Eröffnung des neuen Luzerner Bahnhofes.
49618: ADRIANA - Grootvaders lieveling. Eene kerstvertelling.
49617: ADRIANA - Dora's kerstfeest. Eene vertelling.
79889: ADRIANI, GÖTZ - Toulouse-Lautrec. Das Gesamte graphische werk. Sammlung Gerstenberg.
55504: ADRIANI EN ANDEREN, M.J. - Ontdek de duinen. Nederlandse landschappen.
96477: ADRIANI, N. - De zending in Midden-Celebes.
96463: ADRIANI, N. - Het animistisch heidendom als godsdienst.
87723: ADRIANI, GÖTZ (HRSG.): - Rudolf Schlichter. Gemälde. Aquarelle. Zeichnungen..
96419: ADRIANI, N. - Verzamelde geschriften. Deel I, II & III.
56160: ADRIANI, GÖTZ - Toulouse-Lautrec. The Complete Graphic Works. A Catalogue Raisonné. The Gerstenberg Collection.
91823: ADRICHEM, JAN VAN - De ontvangst van de moderne kunst In Nederland 1910-2000. Picasso als pars pro toto..
38730: AEBI, TANIA - Solo. Een achttienjarig meisje zeilt alleen de wereld rond.
50013: AEBLI, FRITZ & RUDOLF MÜLLER - Wir spielen Jahrmarkt..
92089: AEL, JORIS VAN - Mijn lied draagt uw naam door de tijden. Over liturgie ,symbolen en ikonen.
77530: AEMSTEL, FLORIS VAN DEN - Twee H.B.S.-'ers als detective. Verhaal voor jongens van 13-16 jaar.
17502: AERDE, ROGIER VAN - Bezet gebied.
94204: AERDE, ROGIER VAN - Kain.
28001: AERDEN, STIJN EN KLAAS VOS - Rijk. De negen levens van De Gooyer.
17509: AERNOUTS, A.J. - D-dag. De geallieerden landen in Normandië.
61020: AERO, RITA - Things Chinese.
97744: AERO-DILETTANT - Het maanprobleem opgelost. Het vraagstuk der oceanen en continenten onzer tegenwoordige aarde: verklaard. Het probleem der kometen en hunner loopbanen in ons zonnestelsel en dat der zoogenaamde vallende sterren: vermoedelijk opgehelderd.
53994: AERSCHOT, BERT VAN - Einde van een reis.
76309: AERTS, W.J. - Eros in Byzantium.
64234: AERTS, W.J. & GOSMAN, MARTIN. (EDS.) - Exemplum et Similitudo. Alexander the Great and other Heroes as points of reference in medieval literature.
84604: AESCHLIMANN, HANS - Zur Gletschergeschichte des italienischen Mont-Blanc-Gebietes: Val Veni - Val Ferret - Ruitor.
71406: AESCHYLUS - The Oresteian Trilogy. Agamemnon - The Choephori - The Eumenides.
13202: AESOP - The fables of Aesop.
83521: AESOP - Fables of Aesop.
64191: AFKARI, AFSHIN - Woordenboek Perzisch Nederlands.
75414: AGAMBEN, GIORGIO - État d'exception. Homo sacer, II, 1.
76873: AGAR, MEHMET E.A. - Tulipvases from the Netherlands and Turkey.
42649: AGATHA - Novellen en vertellingen. Schetsen en verhalen.
39326: AGATHA - De Godenwereld. Mythologie der Grieken en Romeinen voor de jeugd naar Louis Baude door Agatha.
42381: AGATHA - Eind goed, al goed. Drie oorspronkelijke vertellingen.
35756: AGATHA - De pleegdochter van den goochelaar.
42683: AGATHA - Jan en Bertha.
34226: AGATHA - Jan en Bertha.
27013: AGATSTON, ARTHUR - Het South Beach dieet. Goede vetten, goede koolhydraten.
85877: AGAY, DENES - The Joy of Folk Songs.
73207: AGEE, PHILIP - CIA. Werkwijze, organisatie en machtsbereik van de Amerikaanse geheime dienst.
83139: AGHION, I., C. BARBILLON & F. LISSARRAGUE - Gods and Heroes of Classical Antiquity. Flammarion Iconographic Guides..
40730: AGNEW, A.D.Q. - Upland Kenya Wild Flowers. A Flora of the Ferns & Herbaceous Flowering Plants of Upland Kenya.
30797: AGNOLI, JOHANNES , BERNHARD BLANKE, REIMUT REICHE - Fascisme en burgerlijke demokratie.
31891: AGOSTA, WILLIAM C. - Geurentaal. Chemische communicatie met feromonen.
28612: AGT, A. VAN - Dagboekaantekeningen van A. van Agt.
56347: AGTE, ROLF (MITVERF.) - Das grosse Lexikon der Graphik - Künstler, Techniken, Hinweise fur Sammler.
67075: AGTERBERG, M. - De Hollandsche bodebus. Inventarisatie van bodebussen van gemeenten en waterschappen in Noord- en Zuid-Holland. De Bodebus in Gelderland, Utrecht en Overijssel. Inventarisatie van Bodebussen van Gemeenten, Waterschappen en Ambachtsgilden in Gelderland, Utrecht en Overijssel. De Bodebus in het Noorden. Inventarisatie van bodebussen van gemeenten, waterschappen en ambachtsgilden in Groningen, Friesland en Drenthe. De Bodebus in het Zuiden. Inventarisatie van Bodebussen van Gemeenten, Waterschappen en Ambachtsgilden in Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en België..
26186: AGUIRRE, JAVIER E.A. - From the Europe of Old/Uit het oude Europa.
85650: AHLSTRÖHM, STELLAN & GÖRAN ALGARD - Strindbergs Stockholm och Stockholms skärgard.
85953: AHMAD, ENAYAT - Soil erosion in India.
40800: AHMED, SALAHUDDIN - A dictionary of Muslim names.
59865: AHOUD, WILFRIED & BART LICHTENBERG - Wandelingen door de tijd. 125 jaar K.M.T.P. Arnhem en omstreken.
29755: AHTI, HELENA (REDACTIE) - Feestrecepten uit Finland.
42894: AICARD, JEAN - Hollande Algérie. Hommage a la Reine. Visite en Hollande. Au Bord du Désert Alger. La Pétition de l'Arabe.
68336: AICHELE, D. - Was blüht denn da? De grosse bunte Kosch.
97239: AICHINGER, ILSE - De gebondene.
94768: AIKEMA, BERNARD E.A. - Meesters op papier, Nederlandse tekeningen uit een particuliere collectie (17e-19e eeuw).
94793: AIKEMA, BERNARD & BOUDEWIJN BAKKER - Schilders van Venetië. Oorsprong en bloei van de Venetiaanse vedute.
79446: AILLY, A.E. D' - Historische gids van Amsterdam (in 2 banden).
4415: AILLY, A.E. D' - Historische gids van Amsterdam.
42657: AIMARD, GUSTAVE - De graaf de Lhorailles.
68330: AINSWORTH, G.C. - Dictionary of the Fungi.
87058: AIPING MU - Vermilion Gate: A Family Story of Communist China.
58867: AIRA, CÉSAR - De nachtelijke invallen van ambtenaar Varamo.
61188: AISCHYLOS - Het treurspel van Agamemnoon naar het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens.
81874: AISCHYLOS - Oresteia. Vertaling P.C. Boutens.
91279: AITKEN, ROBERT - The River of Heaven: The Haiku of Basho, Buson, Issa, and Shiki.
32654: AJILVSGI, GEYATA - Wildflowers of Texas.
85529: AJTMATOV, TSJINGIZ - De liefde van een vrachtrijder.
85920: AKEN, JAN VAN - De afvallige.
70607: AKEN, HEINRIC VAN - Die Rose. Met de fragmenten der tweede vertaling van wege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden uitgegeven door Eelco Verwijs.
63133: AKEN, HEIN VAN - Van den Coninc Saladijn ende van Hughen van Tabaryen. Bezorgd door P. de Keyser.
72691: AKEN, TEUN VAN & TON BRUINING, BERT JURGENS - Kennis maken met denkwerk - Return on Thinking Revisited.
11512: AKEN, PIET VAN - Het begeren.
64868: AKHAWES, IBRAHIM - Vrede, vrijheid en liefde.
6500: AKIYAMA, CAROL EN NOBUO - Japan in honderd vragen.
92143: AKKER, J. VAN DEN - Van den mond der oude middelzee. Schetsen uit het oude boerenleven en -bedrijf.
82212: AKKER, P.T. VAN DEN - Prins Bernhard had ik twee keer. Jongensherinneringen aan de oorlog.
82291: AKKERMAN, J.M. - De huisdokter. Uitgegeven door J.M. Akkerman met toestemming van Dr. Schreiner.
92905: AKKERMAN, LUCIA - Het poppenpatronenboek. Kleding en accessoires voor poppen van elke maat.
37505: AKKERMAN, LUCIA - Babies, peuters, kleuters, tieners in poppenformaat.
50723: AKKERMANS, M.J.W.M. - Gelijk hebben en gelijk krijgen. Tien jaar Advies- en Arbritagecommissie Rijksdienst..
81307: AKSYONOV, VASSILY - The Burn. A Novel in Three Books (Late Sixties-Early Seventies).
73822: AKVELD, L. & OOSTERWIJK, B. - Maritiem erfgoed. Kunst, scheepsmodellen en memorabilia in Rotterdamse kantoren.
55195: AKVELD, L.M., BOSSCHER, PH.M., BRUIJN, J.R., OOSTEN, F.C. VAN - Vier eeuwen varen. Kapiteins, kapers, kooplieden en geleerden.
92797: AL CHUNG-LIANG HUANG - Omhels de tijger, keer terug naar de berg. De essentie van t'ai tsji.
78708: AL-AZM, SADIK - Kritiek op godsdienst en wetenschap. Vijf essays over islamitische cultuur..
82102: AL, B.P.F. E.A. - Van Dale groot woordenboek Nederlands-Frans & Frans-Nederlands.
91337: ALAIN & EVENTHIA SENDERENS - La cuisine réussie.
48834: ALAIN - Over het geluk.
77469: ALARCÓN, DANIEL - Radio verloren stad.
70131: ALBACH-HEECK, C.M. - Smakelijk koken. Herzien en uitgebreid door J. Preuniger-Kamsteeg.
96809: ALBACH, HESTER - Het debuut.
97629: ALBADA, PLIEN VAN E.A. (RED.) - Optima, 17de Jaargang nummer 3. Bouazza, Haasse, Boskma.
97628: ALBADA, PLIEN VAN E.A. (RED.) - Optima, 16de Jaargang nummer 1. Ruebsamen, Brodsky, Voskuil en meer.
77314: ALBARDA, J. - Land aan water. Gedenktekens betreffende onze eeuwigdurende strijd.
45864: ALBEDA, W. - De rol van de vakbeweging in de moderne maatschappij.
85266: ALBEDA, WILLEM EN HENDRIK VAN - Ons leven met Reve. Teigetje en Woelrat.
68532: ALBEE, EDWARD - In wankel evenwicht.
95881: ALBEE, EDWARD - The American Dream.
46096: ALBERA, GIOVANNI & NICOLAS MONTI - Italian Modern: A Design Heritage.
39771: ALBERDA, HEIMAN E.A. - Een dag uit het leven van Groningen.
41259: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Een lees- en zangboekjen voor de jeugd.
19994: ALBÉRÈS, R.M. - Sartre.
72200: ALBERIGS, LEI & HARRIE TILLIE - Wim Rijvers.
78739: ALBEROLA, JEAN-MICHEL - De apocalyps. De beglazing van het romaans transept van kathedraal van Nevers.
98209: ALBERS-DINGEMANS, R.L., H. STEIN, J.J. VAN HEES, L.P. BROEKVELDT, F.H.J. MIJNSSEN - Incidenten bij de afwikkeling van verkoop en overdracht .
98153: ALBERS, P. E.A. - Drents Genealogisch Jubileumboek. Jaargang 10, 2003.
75427: ALBERT, HANS - Plädoyer für kritischen Rationalismus.
93524: ALBERTI, LEON BATTISTA - On Painting.
61628: ALBERTI, RAFAEL - The lost grove. Autobiography of a spanish poet in exil..
75832: ALBERTS, A. - Laten we vrede sluiten. De merkwaardige voorgeschiedenis van de Vrede van Breda.
17834: ALBERTS EN A.G. VAN DER STEUR, W. - Handleiding voor de beoefening van lokale en regionale geschiedenis.
27330: ALBERTS, W. JAPPE E.A. - Grepen uit de Gelderse historie (1) en (2).
72260: ALBERTS, W. JAPPE , H.P.H. JANSEN & J.F. NIERMEYER - Welvaart in wording. Sociaal-economische geschiedenis van Nederland van de vroegste tijden tot het einde van de Middeleeuwen.
55600: ALBERTS, A., A.J.VOS & D.H.WOLFF. - De Plantage als sieraad aan de Amstel.
70526: ALBERTS, A. - Aan Frankrijk uitgeleend.
27256: ALBERTS, A. - De zilveren kogel.
33212: `ALBERTS, ROBERT C. - The good provider. J.J. heinz and his 57 varieties.
27174: ALBERTS, A. - De honden jagen niet meer.
37717: ALBERTS, J. - Het historisch materialisme.
58294: ALBERTS, A. - Een kolonie is ook maar een mens.
77002: ALBERTS, A. - Een venster op het Buitenhof.
77001: ALBERTS, A. - De eilanden.
79193: ALBERTS, A. - Haast hebben in September.
79196: ALBERTS, A. - Libretto voor een gewezen koningin. Een keuze uit eigen werk.
79195: ALBERTS, A. - Op weg naar het zoveelste Reich.
79194: ALBERTS, A. - De honden jagen niet meer.
65214: ALBERTS E. & P. - 60 jaar ACV in zwaluwvlucht (1939-1999).
79192: ALBERTS, A. - De vergaderzaal.
81243: ALBERTS, A. - De vergaderzaal.
58124: ALBERTS, A. - De honden jagen niet meer.
20408: ALBERTS, JOH.C.P. - De Komische Kosmos. Danse Macabre - Geertje - Labyrinth - Het Kind - Darren - Cabaret - Katinka - Gevangenis - De Komische Kosmos.
73505: ALBERTS, W. JAPPE , H.P.H. JANSEN & J.F. NIERMEYER - Welvaart in wording. Sociaal-economische geschiedenis van Nederland van de vroegste tijden tot het einde van de Middeleeuwen.
13687: ALBERTS, A. (TEKST) - In de tijd gezet.
53059: ALBERTS, A. - De Utrechtse herinneringen van A. Alberts.
47025: ALBERTS, A. - Maar geel en glanzend blijft het goud.
46585: ALBERTS, A. & J.E. VERLAAN - Apologie of verantwoording van de Prins van Oranje 1581, gevolgd door het Plakkaat van Verlating 1581. Met enige begeleidende correspondentie.
2632: ALBERTS, E. EN HANS VISSER - Diagnostik der chirurgischen Krankheiten.
53058: ALBERTS, A. - Inleiding tot de kennis van de ambtenaar.
17897: ALBERTS, W. EN A.G. VAN DER STEUR - Handleiding voor de beoefening van lokale en regionale geschiedenis.
9074: ALBERTS, A. - Twee jaargetijden minder.
62569: ALBERTS, JOH. C.P. - Thuisvaart.
56768: ALBOM, MITCH - Heb vertrouwen. Een ontroerend verhaal over de troost van het geloof.
32231: ALBRAN, KEHLOG - De Profeit..
75466: ALBRECHT, WOLFGANG - Hegels Gottesbeweis. Eine Studie zur Wissenschaft der Logik.
88914: ALBRIGHT, MADELEINE - De macht en de almacht. Over Amerika, God en de toestand van de wereld.
60214: ALBRIGHT, MADELEINE - Praagse winter. Het verhaal van mijn jeugd in oorlogstijd, 1937 1948..
89198: ALBRIGHT, MADELEINE - Fascisme. Een waarschuwing.
80747: ALBRIGHT, MADELEINE - Praagse winter. Het verhaal van mijn jeugd in oorlogstijd, 1937 1948..
9703: ALBUIN MAIR UNDER DER EGGEN - De wonderwereld der natuur.
34119: ALCOTT, L.M. - Onder moedervleugels.
70470: ALDERS, J.C. - Nederlandsche baanbrekers der wetenschap.
94374: ALDERS, J.C. - Jongens en techniek. Schepen - havens - kranen - kanalen - sluizen - bruggen - centrifugaalpompen.
63170: ALDERS, J.C. - Ons acoustisch en optisch laboratorium. Een jongensboek over geluid en licht met 100 zelf te nemen proeven. Natuurkunde deel III.
97160: ALDERS, L.H. E.A. - Boerenerven in het Oldambt. Deel 1 Historisch onderzoek en suggesties voor verbeteringen.
95790: ALDERS, HANNY - In het spoor van de troubadour. Een zoektocht naar de liefde.
94367: ALDERS, J.C. - Jongens in de vrije natuur, Waarnemingen aan planten, dieren, dampkring, sterrenhemel en volksgebruiken in de loop van het jaar.
69059: ALDERSE BAAS-BUDWILOWITZ, PEGGY J. E.A. - Blijvend in verbeelding. De verwerking van de tweede wereldoorlog in de beeldende kunst.
97055: ALDERSON, A.D. & FAHIR IZ - The Concise Oxford Turkish Dictionary.
50824: ALDISS, BRIAN - Helliconia lente.
52633: ALDRED, GUY A. - Pioneers of Anti-Parliamentarism.
71967: ALDRICH, R. - Van alle tijden, in alle culturen. Wereldgeschiedenis van de homoseksualiteit.
64819: ALDRICH, MICHAEL - The dope chronicles 1850-1950.
70163: ALDRIDGE, BILL - The London Brick Company. Famous fleets volume three.
90110: ALDUS - Typogrommel.
94011: ALECHINSKY, PIERRE - De andere hand. Verhalen van een schilder.
43995: ALEIDA (PSEUD. VAN JOHANNA G.M. BERK.), STEPHANIE HÉLÈNE SWARTH, ABRAHAM JACOBUS SERVAAS ROOIJEN, TITIA KLASINA ELISABETH TUUK, S.M. HOFSTEDE DE GROOT, ... KLEEUWENS (MEVR.) - Veldviooltjes: vertellingen voor jongens en meisjes.
52334: ALEINIKOFF, T. ALEXANDER AND VINCENT CHETAIL (EDITORS) - Migration and International Legal Norms.
70552: ALEJANDRO LEDESMA; NATHALIE BEEKMAN - Cities within your city.
52375: ALEKSANDER, IGOR & PIERS BURNETT - De herschapen mens, De robot wordt werkelijkheid..
85206: ALEM, SASKIA VAN - Jordaan van binnen..
4487: ALESSIE, R.J.M. EN ANDEREN (REDACTIE) - Preadviezen van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde. De rol van het vermogen in de economie.
97639: ALETRINO, ANTIEN - Dochter en moeder .
87755: ALETRINO, A. - Drie koningen van Nederland. Karakterschetsen van Willem I, Willem II en Willem III..
79150: ALETRINO, L. - Zes wereldgodsdiensten. Islam; Brahmanisme en Hindoeïsme; Boeddhisme; Sjintoisme; De verbondenheid der Oosterse godsdiensten; Jodendom.
47361: ALETRINO, A. - Zuster Bertha. Met een nawoord van Kees Joosse.
62350: ALEVEN, I.M. - Wat houd ik in mijn tropisch aquarium?.
32638: ALEXANDER, SCOTT - Advanced Rhinocerology.
97221: ALEXANDER, MARIANNE - Tuinmaak in Suid-Afrika deur die jaar.
87748: ALEXANDER, SABINE - De negentiende eeuw. Een betwiste erfenis.
65254: ALEXANDER, EDWIN P. - The Pennsylvania Railroad: A Pictorial History.
52697: ALEXANDER, FRANZ - Onze redeloze wereld. Een onderzoek van de irrationele krachten in het mastschappelijk leven.
62772: ALEXANDER, FLOYCE - Red Deer.
88637: ALEXANDER, EDGAR - Der mythus Hitler.
32639: ALEXANDER, SCOTT - Rhinoceros success.
87087: ALEXANDER EN GEORGE HENRY MASON, WILLIAM - China. Beeld van het dagelijks leven in de 18de eeuw.
32637: ALEXANDER, SCOTT - Rhinocerotic Relativity.
89292: ALEXANDER - Alexanders poetische Texte.
16054: ALEXANDER EN MAGGIE BEER, STEPHANIE - Toscaans kookboek.
56690: ALEXANDER, DAVID - The Dublin Group; Irish Mezzotints Engravers in London, 1750-1775, Quarterly Bulletin of the Irish Georgian Society. Vol. XVI. No. 3..
61448: ALEXANDER, MICHAEL - The Poetic Achievement of Ezra Pound.
97236: ALEXANDER, J.J.G. - Italian renaissance Illuminations.
93963: ALEXANDER EN GEORGE HENRY MASON, WILLIAM - China. Beeld van het dagelijks leven in de 18de eeuw.
89105: ALEXANDRIAN, SARANE - Le Surréalisme et le rêve. Préface de J.-B. Pontalis. Collection Connaissance de l'Inconscient.
55439: ALEXANDRIAN, SARANE - Man ray.
66242: ALEXANDROW, G.F., I.I. MINZ, P.N. POSPELOW, J. JAROSLAWSKI, E.B. GENKINA, J.N. GORODEZKI, I.M. RASGON, J.P. TOWSTUCHIA - Geschichte des Bürgerkrieges in der UdSSR 2. Band: Die Große Proletarische Revolution (Oktober - November 1917).
73251: ALFRED EISENSTAEDT - People.
81072: ALFRED DENKER, DALE SNOW, JAMES SNOW [EDS. - ET AL.]. VELDHUIJSEN, PETER VAN - Mensbeelden uit de geschiedenis van de filosofie. Aristoteles, Boetius van Dacië, Pico della Mirandola, Fichte, Schopenhauer, Scheler, Heidegger, De Beauvoir/Irigaray/Butler..
30413: ALFRINK, BERT - Wielrennen, een beknopte verhandeling, in woord en beeld, van de theorie en de praktijk der wielersport op de weg.
75196: ALGAR, AYLA - Classical Turkish Cooking: Traditional Turkish Food for the American Kitchen.
65848: ALGEMEENE FEDERATIE DER VAKBONDEN VAN ANTWERPEN - Verslag over de werkzaamheden van af den 30 november 1920 tot den 31 december 1921.
44450: ALGENSTAEDT, LOUISE - Samuël, een zoon der wet. Een verhaal uit het hedendaagsche Palestina.
88053: ALGER, CHRISTINA - Dit was niet het plan. De ultieme feelgood roman.
67656: ALGERA, KIRSTEN (RED.) - Uitgelicht. Startstipendia beeldende kunst 93/94.
67655: ALGERA, KIRSTEN (RED.) - Uitgelicht 2. Startstipendia beeldende kunst 95/96.
67626: ALGERA, KIRSTEN (RED.) - Uitgelicht 3. Startstipendia beeldende kunst 97/98.
96789: ALGRA, A. - De Gereformeerde kerken in Nederlands-Indië / Indonesië (1877-1961)..
97545: ALGRA, N.E. - Beknopt privaatrecht 1 & 2.
38752: ALGRA, H. - De eigen weg van het Nederlandse volk.
44444: ALGRA, H. - Het wonder van de negentiende eeuw. Van vrije kerken en kleine luijden.
96361: ALGRA, A.H. - Het heidendom rond Tubang-Raeng.
38777: ALI, AHMED - The Golden Tradition. An Anthology of Urdu Poetry. Selected, Translated, and with an Introduction by Ahmed Ali.
18143: ALI, TARIQ - De Nehru's en de Gandhi's. India in de greep van een dynastie. Met een voorwoord van Salman Rushdie.
49138: ALI, NOJOUD & DELPHINE MINOUI - Ik was negen toen ik moest trouwen.
64115: ALI, AYAAN HIRSI & UDINK, BETSY - Submission. De tekst, de reacties en de achtergronden.
5458: ALINGS, WIM (REDACTIE) - Ons nationale park de Hoge Veluwe. Geïllustreerd met 160 foto's en tekeningen.
28592: ALIZARINE, G. - Aquarelleren. Aquareltechniek voor architecten, meubelontwerpers, en amateurschilders.
53920: ALKEMA, E.A. E.A. (RED.) - Lof der verscheidenheid. Rechtsgeleerden over vrouw en recht.
96817: ALKEMA, B. & T.J. BEZEMER - Beknopt handboek der volkenkunde van Nederlandsch-Indië.
33598: ALKEMADE-KWAKKELSTEIN, C.H. - Gij, vrouwen van straks.
91242: ALKEMADE, K. VAN & P. VAN DER SCHELLING - Nederlands displegtigheden, vertoonende de plegtige gebruiken aan den dis, in het houden van maaltyden, en het drinken der gezondheden, onder de oude Batavieren, en vorsten, graaven, edelen, en andere ingezetenen der Nederlanden, weleer gebruikelyk nevens den oorsprongk dezer gewoonten, en der zelver overeenkomst met die van andere volken.
84258: ALKEMAE, BERT E.A. - Post modernism, een waardebepaling voor het ontwerpproces.
75383: ALL, NOTHING - Drie maal drie treden van het zijn. Een nieuwe, simpele doch vermetele filosofie.
75490: ALLAND, ALEXANDER - Agression und Kultur, Plädoyer für menschliche Maßstäbe bei der Erklärung menschlichen Verhaltens.
45969: ALLEMAGNE, HENRI RENÉ D' - Les Accessoires du Costume et du Mobilier, depuis le treizième jusqu'au milieu du dix-neuvième siècle. Tome III.
45970: ALLEMAGNE, HENRI RENÉ D' - Les Accessoires du Costume et du Mobilier, depuis le treizième jusqu'au milieu du dix-neuvième siècle. Tome II.
19965: ALLEN, ROGER E. EN STEPHEN D. - Winnie-de-Poeh en het oplossen van problemen.
81643: ALLEN, E.L. - Inleiding tot het denken van Reinhold Niebuhr.
29879: ALLEN, WILLIAM SHERIDAN - The Nazi Seizure of Power. The experience of a Single German Town 1930 - 1935.
54386: ALLEN, PHILLIP - Atlas der atlassen. De kaartenmakers en hun wereldbeeld..
65248: ALLEN, GEOFFREY FREEMAN - The fastest trains in the world.
50969: ALLEN, MARTIN - Het Hitler-Hess bedrog. Het best bewaarde geheim van WO II.
3603: ALLEN, AGNES - Life in Britain since 1700.
9157: ALLEN, OLIVER E. - De windjammers.
77319: ALLEN, ROGER E. EN STEPHEN D. ALLEN - Winnie-de-Poeh en het Oplossen van Problemen.
7635: ALLEN, E.L. - Inleiding tot het denken van Karl Barth.
53159: ALLEN, E.L. - Inleiding tot het denken van Emil Brunner.
87967: ALLEN, DAVID - Ready for Anything. 52 principes voor een productiever leven.
35196: ALLEN, WOODY - Ja, maar kan een stoommachine dat ook?.
55306: ALLEN, DOUGLAS - Frederic Remington and the Spanish-American War.
67957: ALLEN, JANET / JOHN HOLDEN - Zelf schilderen en tekenen : observeren, kompositie, schetsen, kleurgebruik, olieverf- en waterverftechnieken en de afwerking.
74432: ALLENDE, ISABEL - Het huis met de geesten.
50601: ALLENDE, ISABEL - Herinnering aan mijn Chili.
43947: ALLENDE, ISABEL - The Infinite Man.
81855: ALLENDE, ISABEL - Eva Luna.
97103: ALLERSMA, D. E.A. - Fotoboek Usquert.
88074: ALLEWIJN, M. - Bevochten water. Gewonnen land.
87104: ALLEY, REWI - Travels in China 1966-71.
32859: ALLEY, RONALD - Henri Rousseau. Portrait of a primitive.
48481: ALLEY, REWI - The Freshening Breeze.
70888: ALLIN, JOHN & ARNOLD WESKER - Say goodbye: you may never see them again.
36578: ALLIN, JOHN & ARNOLD WESKER - Say goodbye: you may never see them again.
96120: ALLING, ABIGAIL & MARK NELSON - Leven onder glas, De 'inside story' van Biosfeer 2.
19585: ALLINSON, JOHN M.S. - Thiers and the French Monarchy.
96989: ALMA, R.H. E.A. (RED.) - Hervonden stad 2018. Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
96981: ALMA, HILDE BOLHUIS, ANNEMIEKE GALEMA & ANTON RINZEMA (RED.) & JACQUES TERSTEEG (EINDRED.), REDMER - Winsum 1057-2007.
93779: ALMA, REDMER - Rond en om Deventer. Stad en platteland in Zuidwest-Salland.
54054: ALMA, R.H. & F.J. EBBENS - Groninger kwartierstatenboek. Deel 1, 2 & 3.
97137: ALMA, R.H. E.A. (RED.) - Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde. 40e jaargang 1995.
76885: ALMA, HANS - Carmen zonder make-up. Vrijmoedig verhaal over een vreemde reis door het Spanje van heden.
97438: ALMA, HANS - De kunst van samenleven. Een pleidooi voor een pluralistische humanisme .
96993: ALMA, R.H. E.A. (RED.) - Hervonden stad 2014. Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
96991: ALMA, R.H. E.A. (RED.) - Hervonden stad 2016. Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
96992: ALMA, R.H. E.A. (RED.) - Hervonden stad 2015. Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
96990: ALMA, R.H. E.A. (RED.) - Hervonden stad 2017. Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
97017: ALMA, REDMER E.A. - Canon van Groningen. 40 ijkpunten uit de Groninger geschiedenis.
96994: ALMA, R.H. E.A. (RED.) - Hervonden stad 2013. Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
96996: ALMA, R.H. E.A. (RED.) - Hervonden stad 2011. Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
96997: ALMA, R.H. E.A. (RED.) - Hervonden stad 2010. Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
96995: ALMA, R.H. E.A. (RED.) - Hervonden stad 2012. Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
96998: ALMA, R.H. E.A. (RED.) - Hervonden stad 2009. Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
94521: ALMASI, MIKLOS - The Philosophy of Appearances.
78005: ALMGREN, B. E.A. - De Vikingen. De laatste en meest onthullende ontdekkingen welke gedaan werden over de Vikingen.
64820: ALMOND, PETER - Aviation. The Early Years - Die Anfänge Der Luftfahrt - Les Premières Années de L'aéronautique. The Hulton Getty Picture Collection.
83535: ALÓS, CONCHA - De dwergen.
86127: ALPERS, SVETLANA - De kunst van het kijken. Nederlandse schilderkunst in de zeventiende eeuw.
14823: ALPHEN, JAN VAN - Enku 1632-1695. Timeless images from 17th century Japan.
61266: ALPHEN, HIERONYMUS VAN - Kleine gedichten voor kinderen.
64842: ALSANEA, RAJAA - De meiden van Riaad.
31897: ALSANEA, RAJAA - De meiden van Riaad.
11518: ALSTEIN, ROBERT - Het vertrek naar Amerika.
88425: ALT, JACOB/ ERMINI, LUDWIG/ SARTORI, FRANZ - Donau-Ansichten vom Ursprunge bis zum Ausflusse ins Meer nach der Natur auf Stein gezeichnet von Jacob Alt . Von Belgrad bis zur Mündung ins schwarze Meer nach der Natur aufgenommen von Ludwig Ermini. Von mehreren Künstlern lythographiert und herausgegeben von Adolph Kunike. [...]erläuternden Text von Franz Sartori (zwei Teilen und paperback.
91716: ALT, M.A. (BIJEENBRENGSTER) - Glorieklokken. Liederen voor solo en samenzang.
93435: ALTA, HAN - De plant in het volksgeloof.
40372: ALTA, HAN - Het Gooi.
84575: ALTAN, AHMET - De secretaris.
77354: ALTEA, ROSEMARY - De huizen van de ziel.
64268: ALTEA, ROSEMARY - De huizen van de ziel. Hoe de eigenschappen van de ziel hun stempel achterlaten op het dagelijks leven.
33138: ALTENA, ERNST VAN - Accountant, een vak als een ander.
69416: ALTENA, ERNST VAN - Dat is uit het leven gegrepen...: de geschiedenis van de Nederlandse kleinkunst in liedteksten: cabaret 1900-1990.
82948: ALTENA, PETER E.A. (RED.) - Van Abelard tot de Zwaanridder. Literaire en historische personages uit Middeleeuwen en later tijd, met hun voortleven in de kunsten.
47996: ALTENA, ARIE E.A. - = More MFA Interactive Media and Environments. MFA Painting. MFA Scenography. Frank Mohr Institute.
96259: ALTENA, MARRIE - Rondom de veelkantige berg.
74388: ALTENA, ERNST VAN - Van Apollinaire tot Wedekind.
82922: ALTENA, ERNST VAN - Hand in hand in hand. Gedichten over relaties tussen generaties.
94585: ALTENA, ERNST (BEWERKER EN BERIJMER) - Het grote boek vol fabels.
55790: ALTENA, ERNST VAN - De jongeman met twaalf vrouwen. Boerten uit de twaalfde en dertiende eeuw. vertaald en ingeleid door Ernst van Altena.
79059: ALTENA, ERNST VAN - Daar ik tot zang word aangespoord. Occitaanse troubadours 1100-1300..
63945: ALTENA, J.G. (EINDREDACTIE) - 50 jaar bevrijding Enter.
24399: ALTENA, ERNST VAN EN JAN VELDHUIZEN (REDACTIE) - Ons Poëtisch Nederland. Bekende Nederlanders kiezen hun dichters.
43983: ALTERA, J. - Tekenen als expressievak. Enkele grondslagen der expressie in spontane kindertekeningen in verband met het tekenonderwijs.
49784: ALTERA, J. - Tekenen als expressievak. Enkele grondslagen der expressie in spontane kindertekeningen in verband met het tekenonderwijs.
51900: ALTERMATT, URS - Contrapunten tussen radicaal christendom, restauratie en pluralisering. Hedendaagse ebschouwingen over het katholicisme.
35292: ALTES, GERRIT E.A. (REDACTIE) - Het toneel - Teatraal. De Dramaturg.
35293: ALTES, GERRIT E.A. (REDACTIE) - Het toneel - Teatraal. Regionaal toneel.
35294: ALTES, GERRIT E.A. (REDACTIE) - Het toneel - Teatraal. Jeugdtheater.
61178: ALTHAUS BIRGIT - Das Buchwörterbuch - Nachschlagewerk für Büchermacher und Buchliebhaber.
76078: ALTHAUS, D. PAUL - Die letzten Dinge. Entwurf einer christlichen Eschatologie von Paul Althaus.
95413: ALTHUIS, ALBERT - Van scheiding naar hereniging; Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk in Workum, 1836 - 2005.
8441: ALTHUSSER, LOUIS - Drie opstellen over kunst en ideologie.
80987: ALTHUSSER, LOUIS - De toekomst duurt lang; gevolgd door De feiten, Bezorgd en ingeleid door Olivier Corpet en Yann Moulier Boutang..
41533: ALTHUSSER, L. - Freud und Lacan.
55148: ALTIMIRAS, J. - Knopen.
27332: ALTING VAN GEUSAU (E.A.), J.J.G. - Tentoonstelling Utrechtse Kastelen. Het kasteel uit het verleden in 't Sticht vn het heden.
46699: ALTING VAN GEUSAU (E.A.), FRANS - De som der delen. Europa voor en na de omwenteling..
83795: ALTINK, ALICE - Gedeeld verlies. Verder na afscheid en verandering.
51531: ALTIZER, THOMAS J.J. & WILLIAM HAMILTON - Radicale theologie en de dood van God.
40547: ALTMANN, JEANNE - Baboon Mothers and Infants.
76150: ALTNER, GÜNTHER U.A. - Ökologische Theologie. Perspektiven zur Orientierung.
56663: ALTSCHÄFER, MARTINA U.A. (RED.) - Die also genannte Schwarze Kunst in Kupfer zu arbeiten. Technik und Entwicklung des Mezzotintos.
89715: ALVAREZ, A. - De wrede god. Een studie over zelfmoord.
66484: ALWYN SCOTT TURNER - Avant Garde 13. Portraits of the American People. A Monumental Portfolio of Photographs.
89400: ALY, GÖTZ - Warum die Deutschen ? - Warum die Juden ? - Gleichheit, Neid und Rassenhass 1800 - 1933.
89065: ALY, GÖTZ - Macht, Geist, Wahn. Kontinitäten deutschen Denkens.
87105: AMA ADHE & JOY BLAKESLEE - De stem die nog weet. Het indrukwekkende verhaal van een moedige Tibetaanse vrouw.
72473: AMADO, JORGE - Tocaia Grande. Kroniek van een zondige stad.
18436: AMAGHLOBELI, RATI EN ANDEREN - Hotel Parnassus. Poëzie van dichters uit de hele wereld.
70703: AMAL, NUKILA - Maia's nachtlied.
12611: AMALRIK, ANDREJ A. - Haalt de Sovjetunie 1984?.
9134: AMALRIK, GUZEL - Herinneringen aan mijn kinderjaren.
47055: AMALRIL, ANDREJ - Niet begeerde reis naar Siberië.
86377: AMANO, YOSHITARO & YUKIHIRO TSUNOYAMA - Textiles of the Andes. Catalog of Amano collection.
60189: AMBERT, PAUL A.O. - Le Tarn. Mémoire de l'eau, mémoires des hommes.
47741: AMBRAMSZ., S. (REDACTIE) - Voor 't jonge volkje. Geïllustreerd tijdschrift voor de Jeugd. Onder redactie van S. Abramsz. Met medewerking van verschillende letterkundigen en kinderschrijvers. Zes-en-tachtigste deel met een groot aantal illustraties.
47744: AMBRAMSZ., S. (REDACTIE) - Voor 't jonge volkje. Geïllustreerd tijdschrift voor de Jeugd. Onder redactie van S. Abramsz. Met medewerking van verschillende letterkundigen en kinderschrijvers. Vier-en-tachtigste deel met een groot aantal illustraties.
47742: AMBRAMSZ., S. (REDACTIE) - Voor 't jonge volkje. Geïllustreerd tijdschrift voor de Jeugd. Onder redactie van S. Abramsz. Met medewerking van verschillende letterkundigen en kinderschrijvers. Negen-en-tachtigste deel met een groot aantal illustraties.
47745: AMBRAMSZ., S. (REDACTIE) - Voor 't jonge volkje. Geïllustreerd tijdschrift voor de Jeugd. Onder redactie van S. Abramsz. Met medewerking van verschillende letterkundigen en kinderschrijvers. Negentigste deel met een groot aantal illustraties.
47740: AMBRAMSZ., S. (REDACTIE) - Voor 't jonge volkje. Geïllustreerd tijdschrift voor de Jeugd. Onder redactie van S. Abramsz. Met medewerking van verschillende letterkundigen en kinderschrijvers. Vijf-en-tachtigste deel met een groot aantal illustraties.
37577: AMBRIERE, FRANCIS - Les guides bleus. Paris et sa proche banlieue.
3623: AMBRIÈRE, FRANCIS (DIRECTION) - Paris et sa proche banlieue.
6966: AMBRIÈRE, FRANCIS (DIRECTION) - Cairo Alexandria and Environs.
95887: AMBROSE, JAMIE - Willa Cather: Writing at the Frontier.
55966: AMBROSE, STEPHEN E. - Risenhouwer. Soldier, General of the Army, President-Elect 1890-1952. II: The president.
60070: AMBROSIANI, SUNE - Storegarden i Rackeby. Uppmätningsarbetet och renritningarna pa Nordiska museets bekostnad utförda af Anders Rolands.
72712: AMBROZIC, KATARINA - Nadezda Petrovic (1873-1915).
78046: AMBTELIJKE WERKGROEP ZANDWINNING IN DE PROVINCIE DRENTHE - Zandwinning in Drenthe .
87506: AMEER, K.M. - Rain & River.
45861: AMELINK, H. - Onder eigen banier. Met ontplooide banieren. Daarbij: De banier opnieuw geheven.
92083: AMELINK, AGNES - De gereformeerden.
30397: AMELS, WIM - Het wielerleven van Joop Zoetemelk.
80159: AMELUNG, PETER - Der Frühdruck im deutschen Südwesten 1473-1500. Bd. 1: Ulm. Eine Ausstellung der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart.
76024: AMELUNG, EBERHARD - Die Gestalt der Liebe; Paul Tillichs Theologie der Kultur.
68756: AMEN, WOODY VAN - 240 days / dagen / jours / tage.
70834: AMERICAN SOCIETY OF ARCHITECTURAL PERSPECTIVISTS - Architecture in Perspective 8: A Competitive Exhibition of Architectural Delineation.
60891: AMERIO, A. E.A. - De toekomst van het railvervoer; lezingencyclus, 1978-1979, lezingen.
98541: AMERONGEN, MARTIN VAN - De moord op Mozart van Nazareth.
54619: AMERONGEN, MARTIN VAN - De moord op Mozart van Nazareth.
85323: AMERONGEN, M. VAN - De samenzwering tegen Simon Wiesenthal.
85147: AMERONGEN, M. VAN - Het matrassengraf. Heine's sterfbed 1848-1856.
80371: AMERONGEN, MARTIN VAN - Zwierige passie. Met een nawoord van Martin Ros.
93295: AMERONGEN, TH. VAN - Hilversum zo was het.
89831: AMERONGEN, MARTIN VAN - Eins, zwei, drrrei... rechts! Op mars naar het Vierde Rijk?.
17508: AMERONGEN, M. - De samenzweringen tegen Simon Wiesenthal.
57069: AMERONGEN, R. VAN; AARON BETSKY; G. BEUMER & TIMO DE RIJK - The world according to concrete.
46453: AMERONGEN, MARTIN VAN - Een helleveeg en andere kritische notities.
71078: AMERONGEN, EDDY VAN - Nog slechts herinnering ... mijn vooroorlogs Joods Amsterdam.
69423: AMERONGEN, MARTIN VAN - Van Kooten en De Bie 25 jaar narren op de kansel.
3709: AMERSFOORT, HELEEN VAN (SAMENSTELLING) - Aanzien 1970 - 1975. Vijf jaar wereldnieuws in beeld.
30740: AMES, LEE J. - Draw 50 Famous Faces.
98009: AMI, BEN - Tussen hamer en sikkel. De positie van joden in Rusland.
63740: AMIDON, STEPHEN - Dorst.
40738: AMIN, MOHAMED - Cradle of Mankind. With a foreword by Richard Leaky.
66252: AMIN, S, T. SENTIS, R. MARINI E.A. - Imperialisme en onderontwikkeling.
75882: AMIS, MARTIN - The Second Plane: September 11: 2001-2007.
64573: AMIS, KINGSLEY - Memoirs.
80471: AMIS, MARTIN - House of Meetings.
10063: AMIS, KINGSLEY - Ending up.
67623: AMMAN, JEAN CHRISTOPHE - Een keuze - A Choice. Hedendaagse kunst uit Europa. Contemporary art from Europe.
57401: AMMANITI, NICCOLÒ - Ik haal je op, ik neem je mee.
65130: AMMANITI, NICCOLÒ - Ik haal je op, ik neem je mee.
55434: AMMANN, J.-C. & M. SUTER (ED.) - Sandro Chia, Francesco Clemente, Enzo Cucchi, Nicola De Maria, Luigi Ontani, Mimmo Paladino, Ernesto Tatafiore.
19708: AMMERLAAN, ROBERT (REDACTIE) - Afscheid van Ruud Lubbers.
96194: AMMERS-KÜLLER, JO VAN - Wat ik zag in Indië.
11941: AMNESTY INTERNATIONAL - Politieke gevangenen in de Volksrepubliek China.
11942: AMNESTY INTERNATIONAL - China. Violations of Human Rights. Prisoners of Conscience & the Death Penalty in the People's Republic of China.
65589: AMODEO, FABIO A.O. - Ombre sulle nuvole. Aviatori italiani nella Prima Guerra Mondiale.
65256: AMSTEL, HENRY VAN - Hogesnelheidslijnen.
35659: AMSTEL, MAXIM VAN - Een vrolijk drietal.
85838: AMSTEL, J. VAN - De rijkdom van de kinderdoop.
85247: AMSTERDAMS TIJDSCHRIFT VOOR LETTERKUNDE - Amsterdams tijdschrift voor letterkunde. Onder redactie van W.J. Simons, J.B.W. Polak e.a. 1e jaargang nrs. 1-3. 2e jaargang nrs. 1-6. 1953-1954..
70810: AMTENBRINK, F. EN H.H.B. VEDDER - Recht van de Europese Unie.
64162: AN OXFORD TUTOR - A Year with the Birds.
41863: ANACKER, ULRICH - Natur und Intersubjektiviteit. Elemente zu einer Theorie der Aufklärung.
39833: ANBEEK VAN DER MEIJDEN E.A. (REDACTIE), A.G.H. - Literatuur tijdschrift over Nederlandse letterkunde 86/4.
39834: ANBEEK VAN DER MEIJDEN E.A. (REDACTIE), A.G.H. - Literatuur tijdschrift over Nederlandse letterkunde 94/2.
39831: ANBEEK, TON E.A. (REDACTIE) - Literatuur tijdschrift over Nederlandse letterkunde 84/4.
38898: ANBEEK, TON - Het donkere hart. Romantische obsessies in de moderne Nederlandstalige literatuur.
39832: ANBEEK, TON E.A. (REDACTIE) - Literatuur tijdschrift over Nederlandse letterkunde 84/5.
39830: ANBEEK, TON E.A. (REDACTIE) - Literatuur tijdschrift over Nederlandse letterkunde 84/3.
72429: ANBEEK, TON - Het donkere hart.
93875: ANDEL, E.E. VAN E.A. (RED.) - Baas boven baas. Maandblad voor leidinggevend personeel.
85315: ANDEL, C.P. VAN - Jodenhaat & Jodenangst. Over meer dan twintig eeuwen antisemitisme.
92030: ANDEL, RUTH E.A. - Het kookboek van het Kinderkookkafé.
91627: ANDEL, NIENKE VAN (RED.) - Van horen zinge. Wegwijs in het nieuwe liedboek.
94944: ANDEL, CORNELIS P. VAN - Tussen de regels. De samenhang van kerkgeschiedenis en kerklied.
49172: ANDEL, H.A. VAN - Godsdienst en wetenschap. Een boek voor denkende mensen. Bewerkt naar de geschriften van H. Bavinck.
56855: ANDEL, G.J. VAN - Diagnostisch gebruik van radio-isotopen.
76117: ANDEL, DR. CORNELIS PIETER VAN. (INLEIDING EN BEWERKING) - Ontmoeting met Jodocus van Lodenstein.
93266: ANDELA, A. - De grondbeginselen der luchtvaart..
64795: ANDERES, FRED & ANN AGRANOFF - Ice Palaces.
83776: ANDERS, SARA - Paarlen voor de zijnen.
29364: ANDERSEN, HANS - De standvastige tinnen soldaag.
87197: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN - Sprookjes en vertellingen. Volledige uitgave.
70165: ANDERSEN, H. C. E.A - Beroemde kerstvertellingen.
50448: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN - De slak en de hageroos.
56138: ANDERSEN, HANS - Sprookjes van Hans Andersen.
74874: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN & NEESON, LIAM & BLAKE, QUENTIN & VROEGE, MIREILLE - De nieuwe kleren van de keizer. het klassieke sprookje, door beroemde mensen herverteld.
73499: ANDERSEN, H.C. - Gesammelte Märchen.
42893: ANDERSEN, HANS CHRISTIAAN - The First Three Tales.
9250: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN - Fairy Tales.
14178: ANDERSEN, BERNHARD - De wereld van het oude testament.
90778: ANDERSEN, H.C. - Vier sprookjes van H.C. Andersen. Het vuurslag. Groote Klaas en kleine Klaas. De prinses op de erwt. Duimeliesje. Vertaald door Paul Verbruggen. Geillustreerd door Elisabeth Ivanovsky.
29638: ANDERSEN, HANS C. E.A. - Landschap vol verhalen.
1145: ANDERSEN, H.C. - Sprookjes.
23679: ANDERSON, R.C. - Oared Fighting Ships. From Classical times to the coming of steam.
63353: ANDERSON, JOAN - Een jaar aan zee. Gedachten van een zoekende vrouw.
59327: ANDERSON, JOHN KINLICH - Xenophon. Classical life and letters.
8886: ANDERSON, ROBERT (EDITOR) - Heard at the helm. A humorous look at the sailing lark.
28037: ANDERSON, NELS - Work and Leisure.
37894: ANDERSON, ROBERT - Oorlog tegen wil en dank.
42223: ANDERSON, CHRIS - The Long Tail. Why the future of business is selling less of more.
9018: ANDERSON, R.C. - Oared Fighting Ships. From Classical times to the coming of steam.
36216: ANDERSON, BURTON - Pleasures of the Italian Table. Italy's Celebrated Foods and the Artisans Who Make Them.
96759: ANDERSON, STANFORD - On Streets.
62999: ANDERSON, FRANK J. - An Illustrated Treasury of Orchids.
29871: ANDERSON, ELECTRA LYNN - The Beverly Hills Hotel Cookbook (1912-1928).
17220: ANDERTON, DAVID A. AND JOHN BATCHELOR - Jet Bombers. Purnell's History of the World Wars.
91245: ANDRADE, MARIO DE - Poesias.
94222: ANDRÉ MAUROIS - Vrouwen van Parijs.
9143: ANDREA, PAT & HERMAN PIETER DE BOER - Nederlands gebarenboekje.
53286: ANDREA, MAX & HERMAN PIETER DE BOER - Een zoen van "Miss Urk". Blijspel in drie bedrijven.
82038: ANDREA & HERMAN PIETER DE BOER, PAT - Nieuw Nederlands gebarenboekje.
90319: ANDREAE, PETRI - Matthiolo senensis. Serenissimi Principis Ferdinandi Archudusis Austria & c. Medici, commentarii secundo aucti, in libros sex pedacii dioscoridis anazarbei de medica materia. Aiectis quam plurimis plantarum, & animalium imaginibus quae in priore editione non habentur, codem authore. His accessit eiusdem apologia adversus Amathum Lusitanum, quin & Censura in eiusdem enurrationes. .
33015: ANDREAS, HENRIËTTE - In en om een botanische tuin Hortus Groninganus 1626-1966.
88517: ANDREAS-FRIEDRICH, RUTH - Der Schattenmann Tagebuchaufzeichnungen 1938-1945.
94762: ANDREAS, PETER & WERNER PIEPENBROCK - Fenster. Sehnsucht nach Heimat und Fremde.
76676: ANDRÉE, S.A.; NILS STRINDBERG EN KNUT FRAENKEL - Met "De Adelaar" naar de Pool met S.A. Andre?e, Nils Strindberg en Knut Fraenkel : uitgegeven naar aanleiding van Andre?e's pooltocht in het jaar 1897, naar aanteekeningen, gevonden op het Witte Eiland, in den zomer van 1930, afkomstig van S.A. Andre?e, Nils Strindberg en Knut Fraenkel.
97768: ANDREE, RICHARD; PESCHEL, OSCAR (HRSG.): - Physikalisch-statistischer Atlas des Deutschen Reichs.
16191: ANDREJEF, L. - De gouverneur.
16192: ANDREJEF, L. - De gouverneur.
5312: ANDREOLLI, BRUNO AND OTHERS - Studi Medievali. Serie Terza Anno XXXII - Fasc. I.
56598: ANDRESEN, A. - Der Deutsche Peintre-Graveur. German Graphic Artists Cataloged from 1560 to 1800.
41723: ANDRESKI, STANISLAV - The Uses of Comparative Sociology.
88056: ANDREUS, HANS - De sonnetten van de kleine waanzin.
72810: ANDREUS, HANS - Misschien. Gedichten.
72812: ANDREUS, HANS - Het explosieve uur.
62530: ANDREUS, HANS - Valentijn.
74796: ANDREUS, HANS - De ruimtevaarder en andere gedichten.
72825: ANDREUS, HANS - Schilderkunst.
72826: ANDREUS, HANS - Italië. Gedichten.
61939: ANDREUS, HANS - Aarde.
85155: ANDREUS & SIMON VINKENOOG, HANS - Brieven 1950-1956. Inleiding, tekstverzorging en aantekeningen door Jan van der Vegt.
86237: ANDREUS, HANS - Gedichten van Hans Andreus. (Een nieuwe verzamelbundel).
86238: ANDREUS, HANS - Gedichten van Hans Andreus.
58237: ANDREUS, HANS - Uit het jeugdige leven van Melchior Blovoet. Een novelle en tijdsbeeld.
58111: ANDREUS, HANS - Bezoek.
61963: ANDREUS, HANS - Om de mond van het licht.
72809: ANDREUS, HANS - Het land van horen en zien.
8881: ANDREWS, JIM - Catamarans for Cruising.
95345: ANDREWS, LYNN V. - Kristlavrouw. De zusters van de droomtijd.
44367: ANDREWS, C.F. - Christus en het gebed.
62667: ANDREWS, CLEMENT W. - The John Crerar Library. A free public reference library of scientific literature 1894-1901.
62608: ANDREWS, HENRY M. - Ancient Plants and the World They Lived In.
22497: ANDRIES, MARC E.A. (REDACTIE) - De nieuwe stem. Maandblad voor cultuur en politiek. Jaargang 21, 1966. De nummers 1, 2, 3, 4/5, 8, 9, 10, 11, 12.
30140: ANDRIESE, PETER E.A. - Het ruime sop. De mooiste verhalen over de watersport.
42675: ANDRIESSEN, P.J. - De val van een koningshuis of het eerste tijdperk van de Fransche revolutie.
42659: ANDRIESSEN, S.J. - Regina. Eene koningin en een nederigen werkkring.
97069: ANDRIESSEN, MICHA E.A. (RED.) - Terras 11. Onze.
42623: ANDRIESSEN, SUZE - Een koksjongen tegen wil en dank.
34261: ANDRIESSEN, P.J. - Elba en St. Helena of de dubbele val van het eerste keizerrijk 1814-1821.
42565: ANDRIESSEN, P.J. - de dochter van den fabrikant. Een verhaal uit onzen tijd.
88822: ANDRIESSEN, P.J. - Erlo, de heidenknaap of Nederland gedurende het tweede stadhouderlooze bestuur 1713-1747.
88821: ANDRIESSEN, P.J. - De deserteur, of De Fransche overheersing en Nederlands herstelling 1810-1813.
76825: ANDRIESSEN, P.J. - Adolf en Clara of Hoe ons land eene republiek werd, Een verhaal uit de eerste jaren van den Tachtigjarigen Oorlog.
90370: ANDRIESSEN, LOUIS; HUGO CLAUS, REINBERT DE LEEUW; MISHA MENGELBERG; HARRY MULISCH, PETER SCHAT & JAN VAN VLIJMEN - Blauwdruk van de opera Reconstructie.
34033: ANDRIESSEN, P.J. - Uit stad en dorp.
34032: ANDRIESSEN, SUZE - Klimop. Drie verhalen voor jongens en meisjes.
34030: ANDRIESSEN, P.J. - Esther en Agatha.
33998: ANDRIESSEN, P.J. - Het heidebloempje.
42107: ANDRIESSEN, P.J. - Koning en stadhouder of Nederland gedurende de laatste regeeringsjaren van Willem III.
33987: ANDRIESSEN, SUZE - De Beukenhorst.
42102: ANDRIESSEN, P.J. - Tony en Armand.
42105: ANDRIESSEN, P.J. - De kolossus der negentiende eeuw, of Frankrijk in den bloeitijd van het keizerrijk.
42106: ANDRIESSEN, P.J. - Erlo, de heidenknaap of Nederland gedurende het tweede stadhouderlooze bestuur 1713-1747.
70143: ANDRIESSEN, P.J. - Evangelie en Friezen. Hoe het christendom onder onze heidensche voorvaderen kwam.
42103: ANDRIESSEN, P.J. - De kolossus der negentiende eeuw, of Frankrijk in den bloeitijd van het keizerrijk.
83696: ANDRIESSEN, PAULIEN - Het theehuis op Selwerderhof.
42100: ANDRIESSEN, P.J. - De koopman van Antwerpen. Eenige bladzijden uit den tijd van de vervolging der protestanten in Nederland en Engeland. Getrokken uit het dagboek van Ernst Verner.
38214: ANDRIESSEN, JO - Het spook van 'De Ravenhorst".
42676: ANDRIESSEN, P.J. - De kinderen van den Zoetelaar of Nederland gedurende de eerste regeeringsperiode van prins Willem III.
58390: ANDRIESSEN, CAMIEL - Wat, als je eerst het zeil plaatst = Was, wenn man erst das Segel setzt.
34029: ANDRIESSEN, P.J. - Marie en Pauline.
97070: ANDRIESSEN, MICHA E.A. (RED.) - Terras 10. Metalen.
42570: ANDRIESSEN, SUZE - Drie jongens.
94952: ANDRIESSEN, HERMAN - De weg van het verlangen.
34351: ANDRIESSEN, P.J. - Op Markestein. Een verhaal.
34331: ANDRIESSEN, P.J. - De kinderen van den Hugenoot. Een tafereel van de vervolging der protestanten onder Lodewijk XIV.
95364: ANDRINGA, SJOERD & RIENK TERPSTRA - Sjoerd Andringa - Een poëtisch beeld van Fryslân.
97045: ANDRINGA, TON & NICO DE BOTH - Stille getuigen van vervolging, verzet, verraad. Gedenkwaardige plaatsen in Groningen en Haren.
68109: ANDRINGA, HANS - Negentien tekeningen.
20392: ANDRINGA, SJOERD (FOTOGRAFIE) - Friesland in foto's.
57851: ANDRINGA, W. - Het leven, lijden en sterven der martelaren aan Neerlands volk verhaald. Deel II.
13276: ANDRITZKY, MICHAEL UND ANDEREN - z.b. Schuhe. Vom blossen Fuss zum Stöckelschuh. Eine Kulturgeschichte der Fussbekleidung.
44937: ANEMA, A. E.A. (REDACTIE) - Antirevolutionaire staatkunde. Driemaandelijksch Orgaan van de Abraham Kuyperstichting ter bevordering van de studie der antirevolutionaire beginselen. Eerste jaargang.
4552: ANEMA, A. E.A. (REDACTIE) - Antirevolutionaire staatkunde. Orgaan van de Abraham Kuyperstichting ter bevordering van de studie der antirevolutionaire beginselen.
74945: ANET BLEICH - De boze babyboomer.
10234: ANET, CLAUDE - Mayerling. The love and tragedy of a crown prince.
62184: ANGEL, FERNAND - Petit atlas des poissons. III Poissons des eaux douces espèces Françaises.
42962: ANGELETTI, CHARLOTTE - Geformtes Wachs. Kerzen, Votive, Wachsfiguren.
70832: ANGELI, DANIEL AND JEAN-PAUL DOUSSET - Private Pictures.
67055: ANGELINI, ALESSANDRO - Piero Della Francesca.
7109: ANGELINUS O.F.M. CAP., P. - Wijsgerige gemeenschapsleer.
19802: ANGLUND, JOAN WALSH - A Slice of Snow. A Book of Poems.
52385: ANGUS, ANGUS - Ontwikkelingsfasen van het kapitalisme.
85252: ANIKST, MIKHAIL; TSJERNEVITSJ, JELENA & BARBURINA,N. - Sovjet reclame en propaganda in de jaren twintig.
58939: ANISIMOV, ALEKSANDER V. - Architectural guide to Moscow.
96315: ANKEN, K. VAN E.A. - 25 jaren Solo-zending 1912-1937.
79632: ANKER, ROBERT E.V.A. - Oud worden, dat doe je ook maar voor het eerst. Gerrit Kouwenaar 80 : een hommage.
39779: ANKER, ROBERT E.A. (REDACTIE) - Tirade 337. November/December 1991, jaargang 35..
52035: ANKER, ROBERT - Negen levens. Een dorp als zelfportret.
39490: ANKER, ROBERT & WILLEM JAN OTTEN - Een kennismaking met A. Alberts.
73973: ANKER, ROBERT E. A. (RED.) - Tirade 319.
89429: ANKERSMIT, F.R. - De navel van de geschiedenis. Over interpretatie, representatie en historische realiteit.
89393: ANKERSMIT, FRANK - De sublieme historische ervaring.
79040: ANKERSMIT, FRANK - De sublieme historische ervaring.
98041: ANKERSMIT, J.F. (SAMENSTELLER) - Socialistische gemeentepolitiek. Een verzameling van bijdragen betreffende de sociaal-democratische opvatting omtrent de taak der gemeentebesturen.
69709: ANKERSMIT, J.F. - Een halve eeuw journalistiek.
85722: ANKERSMIT, FRANK - De sublieme historische ervaring.
25030: ANKETIEFU - Qimudedaoerji Shiwenji.
88906: ANKORI, ZVI - Karaites in Byzantium: The Formative Years, 970-1100.
54819: ANN FRANCE - Consuming psychotherapy.
62479: ANNA, THREES - Motormoeder.
98119: ANNA ENQUIST, - De verdovers.
86449: ANNAN, NOEL - Leslie Stephen. The Godless Victorian..
17506: ANNEGARN, IRENE , WIM KEIZER, HANNEKE OVERDIJK (SAMENSTELLERS) - Twee glazen champagne en drie gebakken boterhammen. Noord- Holland in 1945, de laatste oorlogsmaanden en daarna.
89703: ANNENSKI, INNOKENTI - Stalen krekel. Zeventien gedichten uit Het Cipressehouten Kistje. Keuze en vertaling Kees Verheul.
75218: ANNETTE VAN RUITENBURG, RENE ZANDERINK & ELSJE BRUIJNESTEIJN - Liever lokaal. 365 dagen per jaar.
70109: ANONIEM [L. VAN DIJK] - Naar zee! Hoe twee Hollandse jongens een roemrijke tocht beleefden.
95611: ANONIEM - Een vrouw in Berlijn.
3619: ANONIEM - Van een clerc die begheerde Maria te sien.
43579: ANONYMOUS - Primary Colors. A novel of politics.
53450: ANONYMOUS - Imperial Hubris why the West is losing the War on Terrorism.
86884: ANONYMUS - Grushenka. De Russische Fanny Hill.
33543: ANQUETIL, GEORGES - Ehen zu drit. Das recht auf die Geliebte.
78908: ANROOIJ, WIM VAN E.A. (RED.) - Der vaderen boek. Beoefenaren van de studie der Middelnederlandse letterkunde.
78511: ANROOIJ, WIM (RED.) - Haarlemse gravenportretten. Hollandse geschiedenis in woord en beeld.
51316: ANSCHÜTZ, MARIEKE - Over religieuze opvoeding.
63615: ANSLO, REYER - Parysche bruiloft, treurspel. Van inleiding en aantekeningen voorzien door Dr. H.H. Knippenberg.
33458: ANSPACH, KARLYNE - The why of fashion.
12694: ANSTADT, SERA - Al mijn vrienden zijn gek. De dagen van een schizofrene jongen.
46807: ANTEN, HANS - Het bekoorlijk vernis van de rede. Over poetica en proza van F. Bordewijk.
85411: ANTHEUNISSE, L.J. - Neurosecretory phenomena in the zebra mussel dreissena polymorpha pallas.
78977: ANTHIERENS, JOHAN - Jaques Brel. De passie en de pijn.
94372: ANTHIERENS, JOZEF & PAUL VAN DE VELDE - Jongens en Wetenschap. Een bonte mengeling van spel en sport, uitvindingen en ontdekkingen, knutselwerk en avontuur. Deel VIII.
33393: ANTHONY, PEGARET AND JANET ARNOLD - Costume a general bibliography.
69339: ANTOINE V.D. BERG - Delft.
90626: ANTOINE DE GALBERT, FRANZ-W KAISER, BERNARD VOUILLOUX - Arnulf Rainer et sa collection d'Art Brut : m3.
76234: ANTON, KARL-HEINZ - Kritik der Identität. Barths Hegelkritik und das theologische Denken des Unterschieds.
20036: ANTONETTI, PIERRE - Het bruisende leven in Florence ten tijde van Dante.
96498: ANTONISSE, RINUS - Langs de boorden van de Schelde. Flora en fauna langs de Schelde.
7386: ANTONISSEN, ROB. - Schets van den ontwikkelingsgang der Zuid-Afrikaansche letterkunde. 2e deel: Bloemlezing.
85138: ANTONOWA, IRINA & JÖRN MERHERT - Berlin Moskau 1900 - 1950. Bildende Kunst, Photographie, Architektur, Theater, Literatur, Musik, Film.
21471: ANTWERPEN, ERIK VAN - Navigeren op groot water.
94662: ANZELEWSKY, F.E.A. E.A. - Durer en zijn tijd. Meesterwerken van de Duitse tekenkunst XVe en XVIe eeuw uit de verzamelingen van het Kupferstichkabinett, Staatsmusea, Stiftung Preussischer Kulturbesitz, Berlijn.
33738: AO-REDACTIE - En de boer, hij ....
33500: APEL, FRIEDMAR - Angezogen - Ausgezogen. Bilder und Texte zum inszenierten Leben.
73317: APOLLINAIRE, GUILLAUME - De vermoorde dichter.
93508: APOLLONIO, UMBRO - The Documents of 20th-Century Art: Futurist Manifestos.
48727: APOLLONIO, UMBRO - Mondrian und die Abstrakten.
41502: APOSTEL, L. , J. BROECKX, M. DE MEY, H. SABBE, F,J, VANDAMME & F. WUYTACK - De eenheid van de cultuur naar een algemene systeemtheorie als instrument van de eenheid van ons kennen en ons handelen.
73729: APPEL, ANNESAS - Labels.
86184: APPEL, KAREL - Ode aan het rood. Gedichten.
53016: APPEL, KAREL - Pepie en Jaco.
41687: APPELBAUM, RICHARD P. - Theories of Social Change.
36907: APPELMAN, H. E.A. - Almanak van het Wageningsch studentencorps voor het jaar 1949.
66530: APPELT, DIETER - Photographie.
31604: APPIGNANESI, LISA & SARA MAITLAND - Het internationale Rushdie dossier. Met een speciaal hoofdstuk over Nederland & het Rushdie-interview van Adriaan van Dis.
17928: APPLEMAN WILLIAMS, WILLIAM - America Confronts a Revolutionary World: 1776-1976.
84793: APPUHN, HORST - Meister E.S. Alle 320 Kupferstiche.
43583: APRILLE, GUISEPPE - Dante inferni dentro e fuori. Omoscssualità, antifemminismo e sadomasochismo del poeta.
70081: APSE, ANDRIS - Farm Country: Panoramic Photography of Rural New Zealand.
84835: APULEJUS - Der goldene Esel.
75770: APULEUS (M. MOLT) - Ex metamorphosibus fabulas selegit.
28682: AQUIN, THOMAS VON - Ordnung und Geheimnis. Brevier der Weltweisheit.
95055: ARAB, MAX - Mensen . . . kinderen, de tien geboden. Bevrijd en doen horen & Werkboek: vijf op hoop van zegen & werkboek 2: Vijf om een zegen te zijn.
74837: ARAC, JONATHAN - Critical Genealogies: Historical Situations for Postmodern Literary Studies.
71373: ARADY, ANDOR - Menschen in nood.
66459: ARAKI, NOBUYOSHI - The Works of Nobuyoshi Araki 19 : A's Lovers.
66477: ARAKI, NOBUYOSHI - Shikikei.
66489: ARAKI, NOBUYOSHI - Tokyo Novelle.
66490: ARAKI, NOBUYOSHI - Obscenities.
91252: ARANO, LUISA COGLIATI - The Medieval Health Handbook. Tacuinum Sanitatis..
45824: ARAV, MAX - Jezus gestalte van de Tora. Joodse mystiek in het Lukas evangelie.
61275: ARBER, AGNES - Herbals Their Origin and Evolution : A Chapter in the History of Botany 1470-1670..
96706: ARCAS, SANTIAGO E.A. - Perspectief voor beginners.
4200: ARCHAIVARIUS - De duizend misselijkste grappen van de wereld.
41524: ARCHAMBAULT, REGINALD D. - Philosophical Analysis and Education. Edited and with an Introduction by Reginald D.Archambault.
28359: ARCHER, JULES - Who's Running Your Life? A Look at Young People's Right.
82538: ARCHER, W.G. - Indian Painting in Bundi and Kotah.
35951: ARDAGH, JOHN - Landelijk Frankrijk.
71728: ARDEN, PAUL - It's not how good you are, it's how good you want to be.
77235: ARDLEY, NEIL - Vogels en vogelwaarneming.
51258: ARDLEY, NEIL - Een reis door de muziek. Een gids in woord, beeld, geluid. Neil Ardley met muziek van Poul Ruders. In samenwerking met het BBC Symphony Orchestra onder leiding van Andrew Davis.
71956: ARDOIN, JOHN & FITZGERALD, GERALD - Callas the art and the life; the great years.
40711: ARDREY, ROBERT - African genesis. A personal investigation into the Animal origins and nature of man.
81679: AREND, ALPHONSE A.O. - La ville de Luxembourg de 963 à 1963 - Le livre du Millénaire.
58385: ARENDONK, ARJAN VAN - Left right up & down.
91331: ARENDS, JAN - Ik had een strohoed en een wandelstok.
37658: ARENDS, JEAN-PAUL - Scribbly 1. Ik hoop dat die ene goeie erin staat.
84994: ARENDS, JAN - Verzameld werk.
91334: ARENDS, JAN - Keefman.
59167: ARENDS, JAN - Smeer of de weldoener des vaderlands. Een toneelstuk.
85763: ARENDS, JAN - Nagelaten gedichten.
65699: ARENDSEN DE WOLF, G.J.W. - De informatieplicht van de onderneming; informatieverstrekking en geheimhouding in de betrekkingen tussen de onderneming en de werknemersvertegenwoordigers.

Next 1000 books from Bij tij en ontij . . . .

10/27