Bij tij en ontij . . . .
Hoofdstraat 26, 9977RD Kloosterburen, The Netherlands.            Email: bijtijenontij@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
42852: LEEUW, AART VAN DER - De gezegenden.
54244: LEEUW-MARCAR, ANK - Willem Sandberg - portret van een kunstenaar.
76064: LEEUW, G. VAN DER - Sacramentstheologie.
76065: LEEUW, G. VAN DER - Levensvormen.
16420: LEEUW, AART VAN DER - Opvluchten. Het aardsche paradijs.
76046: LEEUW, G. VAN DER - Virginibus Puerisque. A Study on the Service of Children in Worship..
74949: LEEUW, G. V.D. - Uren met Novalis.
33170: LEEUW, HENDRIK DE - De heerschappij van het zwakke geslacht.
65209: LEEUW, CORNELIS VAN DER - Overdenkingen over den aart, de bewaring, de opheldering en uitbreiding van het evangelie voor de geboorte van Jesus Christus. Deel 1.
26626: LEEUW, RENÉ DE (EINDREDACTIE) - Fokker verkeersvliegtuigen. Van de F.I uit 1918 tot en met de Fokker 100 van nu.
276: LEEUW, AART VAN DER - Ik en mijn speelman.
14097: LEEUW, AART VAN DER - Kinderland.
42977: LEEUW, G. VAN DER - Nationale cultuurtaak.
57738: LEEUW, MARIANNE DE E.A. - Van oppasser naar verpleegkundige.
73700: LEEUW, A.C.J. DE - Bedrijfskundige methodologie. Management van onderzoek.
31966: LEEUW, PAUL DE E.A. - Kerstverhalen.
51832: LEEUW, G. VAN DER - De botsing tusschen heidendom en christendom in de eerste vier eeuwen.
78043: LEEUW, M.C. DE - Ontginning van veengronden. Academisch proefschrift.
76094: LEEUW, G. VAN DER - Het beeld Gods.
67671: LEEUW, J.J. VAN DER - The Fire of Creation.
70347: LEEUW, MARIA VAN DER - Het scheppingsverhaal herschapen. Een kritische analyse.
51281: LEEUW, TON DE (EINDREDACTIE) - Musici over muziek. Honderd jaar muziekvakonderwijs in Amsterdam.
27527: LEEUW, G. VAN DER - Balans van Nederland (De mens in de wereld).
31645: LEEUWEN, WIM VAN - Een boek is iets aangenaams. Uitkomsten van een onderzoek over het imago van het boek in Vlaanderen en Nederland.
36728: LEEUWEN, T.J. VAN (INLEIDER) - Scheveningen in oude prenten.
4360: LEEUWEN, JOKE VAN - Het weer en de tijd.
47456: LEEUWEN, MARIEKE VAN - Vegetarisch Handboek. Theorie & praktijk.
39063: LEEUWEN, P.J. VAN - Sprokkelholt. 1000 Groninger gezegden, spreekwoorden en uitdrukkingen.
70253: LEEUWEN, JOKE VAN - Leestekenen.
31667: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN - Epiek en Lyriek. Een leesboek voor H.B.S., gymnasium, lyceum en kweekscholen, met korte aantekeningen over inhoud en vorm van woordkunst.
73831: LEEUWEN BOOMKAMP, EDU VAN - Het hanenei.
60664: LEEUWEN, WILFRED VAN & H. ROMERS - Een spoor van verbeelding. 150 jaar monumentale kunst en decoratie aan Nederlandse stationsgebouwen.
856: LEEUWEN, JOKE VAN - Het weer en de tijd.
80401: LEEUWEN, JOS VAN [ED.]. - Sjostakovitsj.
72602: LEEUWEN , JOKE VAN - Heb je mijn zusje gezien?.
28461: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN - Lezende onder de lamp. Studies over nieuwe Nederlandse literatuur.
31955: LEEUWEN, P.J. VAN - Drij kerstverhoalen.
43510: LEEUWEN, A.P. VAN - Volgens Bartjens... zijnde een verzameling van rekenkunstige vermakelijkheden als daar zijn velerlei wijzen om aangenamer en sneller te rekenen dan doorgaans geschiedt mitsgaders allerhande andere leerzame gevallen....
2468: LEEUWEN, A.TH. E.A. - Ontwikkelingsproblematiek & Communisme: China.
44067: LEEUWEN, FREEK VAN - Door het donker. Met een inleiding van Henr. Roland Holst.
48611: LEEUWEN, H.A. VAN - Inzicht. Introductie in de ondernemingsraad. Een inleiding in de medezeggenschap voor toekomstige, nieuwe en zittende OR-leden.
47688: LEEUWEN, B. VAN - Het gemengde huwelijk. Pastoraal-sociografisch onderzoek nar de huwelijken van katholieken en niet-katholieken in Nederland.
31683: LEEUWEN, W.L.M.E. - Avonden op Drienewolde. Herinneringen en ontmoetingen.
39033: LEEUWEN, P.J. VAN - Lopster laidjes.
51431: LEEUWEN, MARIUS VAN & MAAIKE DE HAARDT - Teksten van mijn leven. Grote teksten uit de christelijke traditie.
53431: LEEUWEN, FREEK VAN - Atlantische legenden.
75652: LEEUWEN, T.M. - The Surplus of Meaning: Ontology and Eschatology in the Philosophy of Paul Ricoeur.
72647: LEEUWEN, JOKE VAN - Feest van het begin.
73280: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN - Lezen onde lamp. Studies over nieuwe Nederlandse literatuur. Met portretten en facsimiles.
27912: LEEUWEN, AREND TH. VAN - Kritiek van hemele en aarde . Deel 2: Kritiek van de aarde.
77270: LEEUWENBURGH, THEO - Het bruine schuitenboek. Een nieuwe generatie schippers op oude zeilschepen.
34994: LEEUWRIK, NEL - Kantklossen met 50 nieuwe patronen.
8157: LEEWES, GERRY - Muziek voor rust en ontspanning, genezing, meditatie, yoga, massage, dromen, dans en beweging, romantische momenten.
81022: LEEZENBERG, MICHIEL & GERARD DE VRIES - Wetenschapsfilosofie voor geesteswetenschappen.
66815: LEFEBER, W. - Nederige helden van de lastige taak. Een oproep tot missiebroeders.
77510: LEFEBRE, S.D. - Ascon de Fries. Geschiedkundig verhaal.
75993: LEFEBVRE, HENRI - L'irruption - de Nanterre au sommet.
6838: LEFFELAAR, H.L. - Israël. De langste week 5-10 juni 1967. Een oorlogsreportage.
75890: LEFORT, BERNARD (RED.) - De la fin de l'histoire.
58752: LEG&ENE, P.M. - Suriname, land mijner dromen.
43209: LEGÁTOVÁ, KVETA - De mensen van Zelary.
45732: LEGEMAAT, WIL - Het nut van het kunstgenot. 50 jaar De Noordelijke Kunsthof Appingedam 1951 - 2001.
53365: LEGEMAAT, WIL & ELSBETH WIESELMAN-VERSTEEG - Rood in de Groene Parel. De Geschiedenis van de Sociaaldemocratie in Haren..
50217: LEGÊNE, P.M. - Gaat dan henen....
38737: LEGGER, J. - Gedichten (in de grunniger sproak).
64219: LEGIEST, NICOLE - Auguste Renoir.
13215: LEGMAN, G. (EDITOR) - The new Limerick. 2750 unpublished examples American and British.
80158: LEGNER, ANTON (ED.) - Reliquien. Verehrung und Verklärung. Skizzen und Noten zur Thematik und Katalog zur Ausstellung..
17125: LEHANE, BRENDAN - De zeevaart. De noordwestelijke doorvaart.
71716: LEHARI, GABRIELLE - Bessen, frambozen en bramen. Telen in eigen tuin.
59439: LEHMANN-RUSSBÜLDT, OTTO - De bloedige internationale der bewapenings-industrie.
65265: LEHMANN, MICHAEL - Der blaue Brabant. Die Geschichte der Boxteler Bahn.
64974: LEHMANN, L.TH. - Luxe.
64973: LEHMANN, L. TH. - Een steen voor Hermes.
64946: LEHMANN, L. TH. - Who's Who in Whatland.
60332: LEHMANN, L. TH. - Het echolood.
4778: LEHMANN, L. TH. - Gedichten.
54237: LEHNE, ANDREAS - Jugendstil in Wien.
5037: LEHNING, ARTHUR - De vriend van mijn jeugd. Herinneringen aan H. Marsman.
8093: LEHNING, ARTHUR - De draad van Ariadne. Essays en commentaren 1. Ithaka. Essays en commenaren 2.
12636: LEHNING, ARTHUR - De vriend van mijn jeugd. Herinneringen aan H. Marsman.
33756: LEHNING, ARTHUR - Marsman en het expressionisme.
25966: LEHNING, ARTHUR (INLEIDING EN SAMENSTELLING) - Bakoenin. Een biografie in tijdsdocumenten.
69628: LEHNING, ARTHUR & ANTON CONSTANDSE - Anarcho-syndikalisme.
52627: LEHNING, ARTHUR & ANTON CONSTANDSE - Anarcho-syndikalisme.
65832: LEHNING, PERCY B., SCHENDELEN, M.P.C.M. VAN - Actualiteit van politieke filosofie.
67025: LEHR, PAUL E. E.A. - Het weer en de weervoorspelling. Luchtsoorten - wolken - regen - stormen - weerkaarten - klimaat.
28030: LEIBFRIED, STEPHAN - Die angepasste Universität. Zur Situation der Hochschulen in der Bundesrepublik und den USA.
68180: LEICESTER WARREN, JOHN BYRNE (LORD DE TABLEY) - A Guide to The Study of Book-Plates. Origins, development, forms and use of British and European Book-Plates : their makers and owners. With descriptive lists of dated ex-libris and tabulated lists of artists.
77034: LEIDS STUDENTEN CORPS - Leidsche Lier, keur uit lyrische en verhalende bijdragen verschenen in de jaren 1935-1945 in het weekblad Virtus Concordia Fides en den Almanak van het Leidsche Studentencorps.
46474: LEIER, MANFRED (EDITOR) - World Atlas of the Oceans: With the General Bathymetric Chart of the Oceans (Gebco) Published by the Canadian Hydrographic Service.
80450: LEIERZAPF, INGEBORG EA. - Roots Turns. 20th Century photography in the Netherlands..
14302: LEIGH, JULIA - Het tijgerspoor.
48871: LEIGH, JULIA - Uitgesteld afscheid.
73401: LEIJEN, A. RED. - Uitzicht van onze wereld. Wijsgerige essays door B.J. de Clerq, S. IJsseling, J. Mertens, H. Paret, H. Roelants, Cl. van Reeth, N. Versluis.
78100: LEIJENAAR, ERIC - De Batavia. Het gruwelijke, waar gebeurde verhaal over de trotse Oostindiëvaarder.
57065: LEIJERZAPF, INGEBORG TH. (RED.) - Juwelen voor een fotomuseum. Masterpiedes of dutch pictorial photography.
51485: LEIJGRAAF, MONIQUE - Brood en wijn binnen de spanning van Gods verkiezing. Een Bijbels-theologische interpretatie van het brood des levens (Johannes 6), de wijn van de bruiloft te Kana (Johannes 2:1-12) en de betrouwbare wijnstok (Johannes 15:1-8).
75964: LEIJSER, RON - 20 jaar PSP. 20 jaar strijd voor socialisme en vrede.
66821: LEIJSER, ALEXANDER BENEDICTUS - Bijbel, overlevering en gezag : aan katholiek en protestantsch adres.
610: LEIKER, SJOERD - De laatste man.
913: LEIKER, SJOERD - Drie getuigen.
64851: LEINE, KIM - De profeten in de Eeuwigheidsfjord.
41956: LEINFELLNER, WERNER - Einführung in die Erkenntniss- und Wissenschaftstheorie.
50939: LEINSTER, MURRAY - Totaalgeschenk.
50940: LEINSTER, MURRAY - Totaalgeschenk.
68054: LEINZ, GOTTLIEB - Moderne kunst zien en begrijpen.
77137: LEINZ, GOTTLIEB - Moderne kunst zien en begrijpen.
25912: LEIPOLDT, C. LOUIS - Leipoldt's Cape Cookery.
42156: LEIPOLDT, C. LOUIS - Praatjies met die kinders.
73737: LEIPZIGER, DEBORAH - SA8000, The definitive guide to the new social standard.
56132: LEISCHING, JULIUS - Schabkunst. Ihre Technik und ihre Geschichte in ihren Hauptwerken vom XVII. bis XX. Jahrhundert.
56219: LEISCHING, JULIUS - Schabkunst. Ihre Technik und ihre Geschichte in ihren Hauptwerken vom XVII. bis XX. Jahrhundert.
33188: LEISS, WILLIAM , STEPHEN KLEIN & SUT JHALLY - Social communication in advertising. Persons, products & images of well-being.
21465: LEITCH, MICHAEL - De romantiek van het zeilschip.
25178: LEITCH, MICHAEL - De romantiek van het zeilschip.
42781: LEITNER, S. - Mens durf te leven!.
25676: LEITNER, FRIEDRICH - Das Bankgeschäft und seine Technik.
34319: LELIE, FRANS - Groene slangen.
23830: LELIMAN-BOSCH, M.E. EN C.J.W. VAN DER PLOEG-DEGGELLER - Onderhoud van Huis en Huisraad.
48170: LELIMAN-BOSCH, M.E. EN C.J.W. VAN DER PLOEG-DEGGELLER - Onderhoud van huis en huisraad. Met medewerking van A. van der Veen.
33612: LELIMAN-BOSCH, M.E. EN C.J.W. VAN DER PLOEG-DEGGELLER - Onderhoud van huis en huisraad. Geheel herzien en bewerkt door W.L.P. Burger en G. Hagenbeek.
66176: LELOTTE, F. - Rabbóni! Meester! Raadgevingen en gebeden om beter te dienen.
76462: LEM, ANTON VAN DER - Johan Huizinga. Leven en werk in beelden & documenten..
78565: LEM, ANTON VAN DER - Het eeuwige verbeeld in een afgehaald bed. Huizinga en de Nederlandse beschaving..
46489: LEM, ANTON VAN DER - Inventaris van het archief van Johan Huizinga. Bibliografie 1897-1997.
75599: LEMAIRE, TON - Filosofie van het landschap.
37882: LEMAIRE, T. (RED.) - Antropologie & Ideologie.
42133: LEMAITRE, CLAUDE - Cadet oui oui.
63336: LEMAITRE, PIERRE - Tot ziens daarboven.
27971: LEMASTERS, E.E. - Blue-Collar Aristocrats. Life-Styles at a Working-Class Tavern.
17172: LEMBERG, MECHTHILD - Abegg-Stiftung Bern in Riggisberg II Textilien.
17463: LEMBERG, PETER - Doris Day.
74282: LEMBOURN, HANS JÖRGEN - Graaf Frederik of de beste van alle werelden.
66004: LEMCKERT, J.TH. E.A. - Cursus vakbekwaamheid voor kruideniers.
49369: LEMM, ROBERT - De kruisgang van het christendom.
17974: LEMM, ROBERT - Bloedjas. Schandkroniek van de Latijns-Amerikaanse dictator.
44817: LEMME, ARIE VAN DE - De wereld van Art Deco.
33332: LEMMEN, HANS VAN - Medieval Tiles.
70417: LEMMEN, M. M. W. - De godsdienstsociologie van Max Weber. Haar methode en inhoud aan de hand van het rationaliteitsbegrip.
53517: LEMMENS, MARK (SAMENSTELLER) - Bestuur en beleid.
60156: LEMMERS, ALAN - In een notendop. Schepen in miniatuur.
4297: LEMMONS, THOM - Eindbestemming. Getuigen van leven en dood.
75077: LEMPERT, BERNARD - Critique de la pensée sacrificielle.
35177: LEMSTRA, PIEN - Kinderfeest in deeg.
46250: LEMSTRA, PIEN & ANNE KARINE LEMSTRA - Decoupage. Knippen, plakken, lakken met papier en stof.
52596: LEMSTRA, ANNE KARINE - Ornamenten gieten voor binnen en buiten.
70070: LENCIONI, PATRICK - De vijf frustraties van teamwork en hoe die te verhelpen.
78091: LENFERINK, HERMAN J. - De St. Plechelmuskerk te Oldenzaal. Vorm, geschiedenis en betekenis..
80572: LENGEN, H. VAN - Die Friesische Freiheit des Mittelalters - Leben und Legende.
72999: LENIN, W.I. - De linkse stroming, een kinderziekte van het communisme..
8095: LENIN, [V.I.] - Over vreedzame coëxistentie.
14274: LENIN - Lénine sur la coopération.
70026: LENIN & GORKI - Brieven, herinneringen, documenten.
21448: LENIN - Materialisme en empiriokriticisme. Kritische opmerkingen bij een reactionaire filosofie.
64159: LENIN, W.I. - Tegen het revisionisme, in verdediging van het marxisme.
65705: LENIN, W.I. - Tegen het revisionisme, in verdediging van het marxisme.
6605: LENNART, CLARE - Op schrijvers voeten door Nederland.
5040: LENNEP, D.F.W. VAN - Een smekeling op een coctail-party. Griekse studies.
2347: LENNEP, J. VAN - Elizabeth Musch.
73043: LENNEP, JACOB VAN E.A. - De Nederlanden. Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen. Tekst van de meest geachte schrijvers. Met gravures van den heer Henry Brown, naar teekeningen van de voornaamste Nederlandsche kunstenaren..
79198: LENNEP, JACOB VAN - De roos van Dekama, Een verhaal.
72326: LENNEP, J. VAN - Onze voorouders. Romantische werken. Vijf delen.
73252: LENNEP, G. L. VAN - Over geld, gokken, reizen & manieren.
14363: LENNEP, J. VAN - De pleegzoon.
71370: LENNEP, JACOB VAN - Nederland in den goeden ouden tijd. Zijnde het dagboek van hunne reis te voet, per trekschuit en per diligence van Jacob van Lennep en zijn vriend Dirk van Hogendorp door de Noord-Nederlandsche provincien in den jare 1823.
3718: LENNEP, J. VAN - Onze voorouders. De Bedevaartganger. - De Reisgenooten..
71456: LENNEP, JACOB VAN E.A. - De Nederlanden. Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen. Tekst van de meest geachte schrijvers. Met gravures van den heer Henry Brown, naar teekeningen van de voornaamste Nederlandsche kunstenaren..
26652: LENNEP, J. VAN - Poëtische werken. Tweede deel.
60253: LENNEP, J. VAN - Elizabeth Musch (in 2 delen).
60252: LENNEP, J. VAN - De roos van Dekama (in 2 delen).
78022: LENNEP, J. VAN - De voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland, aan zijne kinderen verhaald. Eerste afdeeling. Van den tijd der Batavieren tot aan de Vereeniging der Nederlanden onder Karel van Oostenrijk.
21737: LENNEP, J. VAN EN J. TER GOUW - De uithangteekens in verband met geschiedenis volksleven beschouwd. Twee delen.
2416: LENNEP, JACOB VAN - Ferdinand Huyck.
43053: LENNEP, J. VAN - De geschiedenis des vaderlands in schetsen.
78441: LENNEP, J. VAN - Vermakelijke anekdoten en historishe herinneringen; Iets over citaten; 96 / Alledaagsche bokken.
41007: LENNEP, J. VAN & J. TER GOUW - De uithangteekens, in verband met geschiedenis en volksleven beschouwd (2 delen); Het boek der opschriften een bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandsche volksleven.
62391: LENNEP, J. VAN - Onze voorouders. Eerste deel. Alwart/Brinio; Tweede deel. ChariëttoDe Saxische weezen, De Friezen te Rome.
56250: LENNOX-BOYD, CHRISTOPHER & ROB DIXON & TIM CLAYTON - George Stubbs: the complete engraved works.
74507: LENOIR, FRÉDÉRIC - Wereldziel.
80857: LENOIR, FRÉDÉRIC - Handleiding voor een evenwichtige geest en een kalm gemoed.
24030: LENSINK, JOS - Antipsychiatrie: praktische mogelijkheden en theoretische grenzen. Analyse, kritiek en perspektieven.
72606: LENSINK, HARRY - Stille Willem. de dodelijke spagaat van vastgoedbaron Endstra.
26226: LENSSEN, F.A. - De bijbel over de uittocht.
31454: LENT, JEFFREY - De herfst.
52371: LENTE, GUUS VAN - Over en weer. Sociaal=psychologische inzichten.
59800: LENTJES, MATHILDE - De Arnhemse koeienparade.
32577: LENTZ, MISCHA - De korte liefde en de lange vriendschap.
20437: LENZ, J.N. - Het lied van de hemel. Tochten door het heelal.
72098: LENZ, SIEGFRIED - Het voorbeeld.
45699: LEONIDOFF, L. - The Azuma Kabuki dancers and musicians.
17304: LEOPARD, JOHN - Ships in Bottles. A Modeller's Guide.
61198: LEOPOLD, J.H. - Werken van Dr. Jan Hendrik Leopold, 1865-1925. Verzen, tweede bundel.
69083: LEOPOLD, J.H. - Verzamelde verzen. Deel II: nagelaten poëzie.
72299: LEOPOLD, ROB (GRONDTEKST) - Echo in groot landschap.
74803: LEOPOLD, J.H. - Verzen, tweede bundel.
71007: LEOPOLD, ROB & RIETEKE VEREL - Blauwe Bloemen.
24941: LEOPOLD, J.H. - Verzen Drama Proza.
77632: LEPAGE, JEAN-DENIS - Vestingen en schansen in Groningen. Eeuwenlang de hoeksteen van de Nederlandse defensie.
56339: LEPELTIER, ROBERT - Druckgraphik und Zeichnungen. Ratschläge und Informationen für Sammler und Restauratoren.
70675: LEPÈRE, PIERRE - L'Imprévu de tout désir.
41298: LEPORE, ERNEST & ROBERT VAN GULICK (EDITORS) - John Searle and his critics.
56608: LEPORINI, HEINRICH - Die Künstlerzeichnung. Ein Handbuch für Sammler und Liebhaber.
38788: LEPP, IGNACE - Psychoanalyse van het moderne atheïsme.
72424: LEPPER, KATHARINA - Bildhauergraphik des Wilhelm-Lehmbruck-Museums Duisburg.
69078: LEPPERS, GER EPKO - In de treurwilgen.
45466: LEPPICH, EDITHA - Bambus in Kunst + Kunstgewerbe.
55528: LEPPICH, EDITHA - Ikebana Lehrbuch.
78409: LEPPMANN, WOLFGANG - Rainer Maria Rilke. Zijn leven en werk.
46007: LEQUIN, FRANK - Isaac Titsingh Opperhoofd van Japan. Drie geschriften. Als filosoof, diplomaat en koopman.
25250: LERMONTOV KAJ, M.J. & D.N. MAMIN-SIBIRJAK - Rusaj Noveloj.
78270: LERMONTOW, M.J. - Werken: Een held van onze tijd; Vorstin Ligowskaja.
27973: LERNER, DANIEL & MORTON GORDEN - Euratlantica: Changing Perspectives of the European Elites.
73779: LERNER, RICHARD M. & SPANIER, GRAHAM B. ( EDITED BY ) - Child Influences on Marital and Family Interaction. A Life-Span Perspective.
42429: LEROUX, GASTON - Aventures Extraordinaires de Joseph Boitabille, Reporter. Le Parfum de la Dame noir.
42427: LEROUX, GASTON - Aventures Extraordinaires de Joseph Boitabille, Reporter. Le Mystere de la Chambre Jaune.
42428: LEROUX, GASTON - Ce temps-ci - Les anges gardiens. Roman.
57181: LEROY, GILLES - Zola Jackson.
36617: LESCU, DOINA (RED.) - Uhu, das magazin der 20er Jahre.
73191: LESGER, C.M. - Hoorn als stedelijk knooppunt. Stedensystemen tijdens de late middeleeuwen en vroegmoderne tijd.
79292: LESGER, C. & L. NOORDEGRAAF (ED.) - Entrepreneurs and entrepreneurship in early modern times. Merchants and industrialists within the orbit of the Dutch staple market.
55694: LESLEY, COLE - The life of Noel Coward.
55067: LESLEY BURTON - Crossing the harbour - the Portsmouth harbour story.
49316: LESLIE, DAVID STUART - Unnatural Heir.
65303: LESSEN, H.J. VAN - Electrificatie van de spoorwegen Amsterdam-Alkmaar en Velsen-Uitgeest. Voordrachten gehouden in de vergadering van de Afdeeling voor Verkeer en Verkeerstechniek van het Kon. Instituut van Ingenieurs op 18 juni 1931 te Amsterdam.
14318: LESSING, DORIS - Martha Quest. Een goed huwelijk. Een echo van de storm. Gestrand.
41761: LESSNOFF, MICHAEL - The Structure of Social Science. A Philosophical Introduction.
8933: LESTER EN MILLOT - De rassen der menschheid. Morphologische en psycholgische antropologie bewerkt door dr. Paul Julien en F.L.V. Julien.
48379: LESTRADEN, MARGRIET E.A. - Gestel in Bergen.
40968: LESTRIEUX, ELISABETH DE - Plant gezondheid. De natuur als apotheek.
27364: LESTRIEUX, ELISABETH DE - Serres en wintertuinen.
35376: LESTRIEUX, ELISABETH DE - Groen in geuren en kleuren.
35375: LESTRIEUX, ELISABETH DE - Het kleine paradijs. Parade van kleurrijke plannen met planten.
27371: LESTRIEUX, ELISABETH DE - Huis Tuin Keuken Groen.
34584: LESY, MICHAEL - Time Frames. The meaning of family pictures.
36868: LETCHER LYLE, KATIE - Scalded to death by the Steam.
64873: LETELIER, HERNÁN RIVERA - De filmvertelster.
72563: LETEMA, DICK (RED.) - Aarts werk.
68340: LETOUZEY, YVONNE - Le Jardin des plantes à la croisée des chemins avec André Thouin 1747-1824.
79384: LETTINCK, N. & J.J. VAN MOOLENBROEK (RED.) - In de schaduw van de eeuwigheid. Tien studies over religie en samenleving in laatmiddeleeuws Nederland aangeboden aan A.H. Bredero.
60928: LEUENBERGER, ALFRED - Rauch, Dampf und Pulverschnee. Die Dampfschneeschleudern der Schweizer Bahnen.
75752: LEUFTINK, ARNOLD E. - Harde heelmeesters. Zeelieden en hun dokters in de 18e eeuw.
25189: LEUNEN, P. VAN , JOH. A. VAN DIJK, A.F. VAN HALL & B.D. SWANENBURG - Hoe werkt . . . scheepvaart.
43331: LEUPEN, PIET - Keizer in zijn eigen rijk. De geboorte van de nationale staat.
79508: LEUPEN, P.H.D. - De bisschoppen en de moraal. Gezag en macht in de vroege en volle middeleeuwen.
72738: LEUS & JULIEN WEVERBERGH, HERWIG - Louis Paul Boonboek. Gesprekken met Louis Paul Boon en de spoken van zijn Kapellekensbaan, lsook documenten, brieven, tekeningen, commentaren en ongepubliceerd proza van Boontje.
27096: LEUSINK, JANE - Mos en gladde paadjes. Gedichten.
37872: LEUSINK, JANE - Er is weinig aan de lente veranderd.
68703: LEUSINK, JANE - Tot alles goed strak staat.
71640: LEUSINK, JANE - Prinsenhoftuin.
77918: LEUTHEUSSER, ERNST - Das Gesicht der Niederlande. Im Auftrage des Reichskommisars für die besetzten niederländischen Gebiete Reichsminister Dr. Seyss-Inquart bearbeitet und herausgegeben von SS-Obersturmführer Ernst Leutheußer, Sonderreferent für Truppenbetreuung des Reichskommissars.
60320: LEUTSCHER-BOSKER, J.A.N. E.A. (RED.). - Hervonden stad 2003. Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
39385: LEUVELINK, HANNAH , JOKE LINDERS & JOHAN DE ZOETE - Kleur voor kinderen. Het kinderboek in een Haagse tentoonstelling van 1893.
66571: LEUVEN, JAMES VAN, MEESTERS, GER - Natuuratlas van Nederland.
18191: LEVA-SKROVANOVA, VERA - Boheemse kant.
56457: LEVENSON, JAY A. (ED.) - Circa 1492. Art in the age of exploration.
56412: LEVENSON, JAY A. - Early Italian Engravings from the National Gallery of Art.
43649: LEVER, J. - Creatie en evolutie.
57080: LEVERING, ELINE E.A. - Feest der herkenning. De mooiste affiches van de 3 october Vereeniging 1886-2011.
76717: LEVERLAND, B.N. - Zo schreven onze voorouders Nederlands schrift tussen 1450 en 1700.
73055: LEVERLAND, B.N. - St . Pancras op het Hogeland : kerk en kapittel in Leiden tot aan de reformatie.
63500: LEVERTOV, DENISE - The freeing of the dust; O taste and see; With eyes at the back of our heads.
75959: LEVI, PRIMO - Rapport sur Auschwitz.
11689: LÉVI, JEAN - Tj'in.
79711: LÉVI-STRAUSS, CLAUDE - Het trieste der tropen. Reisverslag van een antropoloog.
58656: LÉVI, JEAN - Tj'in.
75683: LÉVI-STRAUSS, CLAUDE - Le regard éloigné.
78876: LÉVI-STRAUSS, CLAUDE - Het wilde denken.
11000: LEVIE, S.H. - Arm in de Gouden Eeuw.
38640: LEVIN, HARRY (EDITOR) - Perspectives of Criticism.
75155: LEVIN, DAVID MICHAEL - The Opening of Vision. Nihilism and the Postmodern Situation.
53: LEVIN, MEYER - Eva.
81053: LEVINAS, EMMANUEL - God, de dood en de tijd. Sorbonne-colleges. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door Constance Quené.
81051: LEVINAS, EMMANUEL - De totaliteit en het oneindige. Essays over de exterioriteit..
75606: LEVINAS, EMMANUEL - Difficile liberté. Essais sur le judaïsme.
75601: LEVINAS, EMMANUEL - De plaatsvervanging. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door Th. de Boer..
75602: LEVINAS, EMMANUEL - Dieu, la mort et le temps. Etablissement du texte, notes et postface de Jacques Rolland.
75603: LEVINAS, EMMANUEL - De Dieu qui vient à l'idée.
75604: LEVINAS, EMMANUEL - Quelques réflexions sur la philosophie de l'hitlérisme. Suivi d'un essai de Miguel Abensour.
81052: LEVINAS, EMMANUEL - Anders dan zijn.
81170: LEVINAS, EMMANUEL - Aan gene zijde van het vers. Talmoedische studies en essays.
75670: LEVINAS, EMMANUEL - Humanisme de l'autre homme.
81054: LEVINAS, EMMANUEL - De werkelijkheid en haar schaudw. Ingeleid, vertaald, geannoteerd en van een afsluitend essay voorzien door Jacques de Visscher.
59768: LEVINE, STEPHEN & ONDREA - Embracing the beloved: relationship as a path of awakening.
56461: LEVINE, DAVID A. & MAI, EKKEHARD - I Bamboccianti. Niederlandische Malerrebellen im Rom des Barock.
36118: LEVINE, PHILIP AND ERNESTO TREJO (EDITED AND TRANSLATED BY) - Tarumba: The selected poems of Jaime Sabines.
75182: LEVINE, NORMAN - The Tragic Deception: Marx Contra Engels Introduction by Lyman H. Legters.
40298: LEVINGTON COMFORT & ZANIM KI DOST, WILL - Skag zoon-van-macht.
43755: LEVISSON, KAREL (TEKST) - Henk ter Horst.
32406: LÉVY, BERNARD-HENRI - De duivel op kop.
32142: LEVY, PAUL - Out to Lunch.
14376: LEVY, BERNARD-HENRI - De duivel in het hoofd.
75082: LÉVY, BERNARD-HENRI - L'esprit de judaïsme.
79491: LEVY-VAN HALM, KOOS, E.A. - De trots van Haarlem. Promotie van een stad in kunst en historie..
75894: LÉVY-LEBLOND, JEAN-MARC - Aux contraires. L'exercice de la pensée et la pratique de la Science.
46744: LÉVY, BERNARD-HENRI - De laatste dagen van Charles Baudelaire.
47216: LÉVY, BERNARD-HENRI - Left in Dark Times: A Stand Against the New Barbarism.
8776: LÉVY, BERNARD-HENRI - Eloge des intellectuels.
75663: LÉVY, BERNARD-HENRI - La pureté dangereuse.
33683: LEWANDOWSKI, H. - Eros in Parijs.
55706: LEWIN, RONALD - The other ultra.
55865: LEWIN, RONALD - The Chief. Field Marshal Lord Wavell, Commander-in-Chief and Viceroy, 1939-1947.
72721: LEWIN, LISETTE - Een hart van prikkeldraad.
70486: LEWIN, LISETTE - Een hart van prikkeldraad.
40896: LEWIN, LISETTE - Het clandestiene boek 1940-1945.
31605: LEWIN, LISETTE - Het clandestiene boek 1940 - 1945.
47812: LEWINSKY, CHARLES - Het lot van de familie Meijer.
43085: LEWINSKY, CHARLES - Het lot van de familie Meijer.
37308: LEWIS, NORMAN - A Goddes in the Stones. Travels in India.
20057: LEWIS, HOWARD R. EN HAROLD S. STREITFELD - Speel je vrij! Activiteiten voor harmonieuze persoonlijkheidsgroei.
34914: LEWIS, ALBERT L. - Air Trails. September 1951. Vol. 36, no. 6.
34915: LEWIS, ALBERT L. - Air Trails. August 1952. Vol. 38, no. 5.
34916: LEWIS, ALBERT L. - Air Trails Pictorial. February 1949. Vol. XXXI, no. 5.
34917: LEWIS, ALBERT L. - Air Trails Pictorial. April 1949. Vol. XXXII, no. 1.
34918: LEWIS, ALBERT L. - Air Trails Pictorial. July 1949. Vol. XXXII, no. 4.
34919: LEWIS, ALBERT L. - Air Trails Pictorial. September 1949. Vol. XXXII, no. 6.
34974: LEWIS MAY, FLORENCE - Hispanic Lace and Lace Making.
81153: LEWIS, JOHN - Bertrand Russell, Philosopher & Humanist.
75616: LEWIS, FELICITY - Zelf merklappen maken.
73357: LEWIS, SINCLAIR - Babbitt.
76209: LEWIS, BERNARD - Que s'est-il passé ? L'Islam, l'Occident et la modernité.
69374: LEWIS, GILL - Kulanjango. Mijn vogelvriend.
33179: LEWIS, JOHN - Printed matter. The changing use of type and letterforms in English and American printing.
33874: LEWIS, LISA A. - Gender Politics and MTV. Voicing the Diffrence.
52819: LEWIS, BRENDA RALPH - De Geschiedenis van de Hitlerjugend. Een indringend Beeld van de Jongerenafdeling van de Nazi-Partij.
80309: LEWIS, M.G. / ANTONIN ARTAUD - De monnik.
75003: LEWIS, H.D. (EDITOR) - Experiential realism.
43233: LEWYCKA, MARINA - Een korte geschiedenis van de tractor in de Oekraïne.
63789: LEY, GERD DE - Een man zonder carrière. Gesprekken met Louis Paul Boon.
14367: LEY, GERD DE - De geciteerde vrouw.
30881: LEY, GERD DE - Doe 'ns een oogje open. Ambtenarenhumor.
39622: LEY, GERD DE - Bigamie: middel om alimentatie te vermijden en andere verrassende definities.
78443: LEYDEN, JAN VAN - Kronyk van Egmond, of Jaarboeken der Vorstelyke Abten van Egmond, In 't Latyn beschreeven door Broeder Jan van Leyden, Van der Karmeliten Ordre; Vertaald door Kornelis van Herk, Overgezien, vervolgt, en met de Vertaalinge der Grafschriften verrykt, door Gerard Kempher; Vermeerdert met een Lyst van de Donatien, en de naamen der geenen, die in d'Abdye begraaven zyn.
67616: LEYDEN, RUDOLF VON - Ganjifa. The playing cards of India. A general survey, with a catalogue of he Victoria and Albert Museum Collection.
71098: LEYEL, C.F. & OLGA HARTLEY - The Gentle Art of Cookery - With 750 Recipes.
62878: LEYEL, C.F. - Cinquefoil: Herbs to Quicken the Five Senses .
36449: LEYEN, FRIEDRICH VON DER (BIJEENGEBRACHT DOOR) - Israëlische sprookjes.
79516: LEYENAAR, TED J.J. & LEE A. PARSONS - Ulama. Het balspel bij de Maya's en Azteken, 2000 v. Chr. - 2000 n. Chr. Van mensenoffer tot sport. The ballgame of the Mayas and Aztect, 2000 BC - AD 200o. From human sacrifice to sport.
30091: LEYESDORFF, SELMA - Verborgen arbeid - vergeten arbeid. Een verkenning in de geschiedenis van de vrouwenarbeid rond negentienhonderd.
42588: LEYNSE, JAMES P. - Je kunt niet klappen met één hand.
71879: LEYNSE, LEYN - Nadagen.
53936: LEYSEN R. & J. SMETS - Preadvies. Toetsing van de wet aan de grongwet in België.
2587: LI I-TSJE E.A. - China, wie tegen wie? Een muurkrant van de oppositie buiten de partij.
11864: LI YÜ - Jou Pu Tuan ( The Prayer of Mat of Flesh).
61034: LI PO - Parmi les nuages et les pins.
78102: LI ZHISUI - The Private Life of Chairman Mao. The memoirs of Mao's personal physician.
42372: LI ZHENSHENG - Red-color news soldier. A chinese photographer's odyssey through the Cultural Revolution.
40829: LI RUI - Zilverstad.
19555: LI ANG - The butcher's wife.
4939: LI I-TSJE, HELMUT OPLETAL, PETER SCHIER - China: wie tegen wie? Een muurkrant van de oppositie buiten de partij.
13484: LI JIEREN - Ripples Across Stagnant Water.
34671: LI, JEANETTE - Levensbeschrijving van een Chinese Christin.
55483: LI TAI PE - Nachdichtungen von Klabund.
73607: LI YU - You Poe Toean of de omzwervingen van de student van het late avonduur. Een moraliserende zedenroman uit de 17de eeuw.
48496: LI YU - Lustgebed.
78966: LI PO & TU FU - Li Po and Tu Fu. Poems selected and translated with an introduction and notes by Arthur Cooper.
19205: LI ZHIYAN ET CHENG WEN - La Ceramique Chinoise.
9269: LI LIU-JU - Sixty stirring years. A novel in three volumes. Volume 1.
35442: LI TAI PE - Nachdichtungen von Klabund.
65950: LI YÜ (ALFRED HOFFMANN) - Die Lieder des Li Yü, 937-978, Herrschers der südlichen T'ang-Dynastie. Als Einführung in die Kunst der chinesischen Lieddichtung aus dem Urtext vollständig übertragen und erläutert.
76307: LIAGRE BÖHL, F.M.TH. - Opera minora. Studies en bijdragen op Assyriologisch en oudtestamentisch terrein.
62696: LIAMMOIR, MICHAEL MAC EN EAVAN BOLAND - W.B. Yeats and his world.
36310: LIANG HENG AND JUDITH SHAPIRO - After the nightmare. A survivor of the Cultural Revolution reports on China today.
4450: LIANG HENG & JUDITH SHAPIRO - Na de nachtmerrie. Een overlevende van de Culturele Revolutie bericht over het nieuwe China.
39562: LIANG, JAMES C.P. EN ELLY HAGENAAR - Het Pinyin transskriptiesysteem. Met uitspraakoefeningen voor modern Chinees.
59545: LIBERA, ANTONI - Madame.
20231: LIBOUREL, PH. B. - Maria Stuart. Heeft Maria Stuart de 'Lettres de Cassette' geschreven? Was Maria Stuart medeplichtig aan moord op haar gemaal?.
32684: LIBUDA, WALTER - Biennale di Venezia 1990 Walter Libuda.
14394: LICHODEJEV, LEONID - Ik en mijn automobiel.
9013: LICHTENBELT, A.D.W.F. - Platen behoorende bij het scheepsstoomwerktuig. Eerste deel: Stoomketels en toebehoren.
56189: LICHTENBERG, GEORG CHRISTOPH - Erklärung Der Hogarthischen Kupferstiche Mit Verkleinerten Aber Vollständigen Copien Derselben Von E. Riepenhausen. Lieferungen 7, 8 und 9.
50015: LICHTENBERGER, ANDRÉ - Nane et ses Bêtes.
75899: LICOPPE, CHRISTIAN - La formation de la pratique scientifique. Le discours de l'experience en France et en Angleterre 1630 1820.
49774: LID VAN DE AKADEMIE (= JACOB VAN LENNEP) - De vermakelijke spraakkunst, bevattende de meest noodige regels en voorschriften om de Nederduitsche taal, gelijk die uit den mond van beschaafde lieden gehoord wordt, te leeren spreken en schrijven, en zelfs om daarin te dichten....
68610: LID, JOHANNES - Contributions to the flora of the Canary Islands.
76858: LIDA - Piek de Egel.
167: LIDDELL HART EN BARRIE PIT (REDACTIE), SIR BASIL - Geschiedenis van de tweede wereldoorlog. Foto's, feiten en figuren.
55859: LIDDELL HART, B.H. - History of the first world war. History of the second world war.
13409: LIDZ, THEODORE - The Family and Human Adaptation.
57942: LIDZ, THEODORE - Oorsprong en behandeling vam schizofrene stoornissen.
78508: LIE, ORLANDA S.H. (EINDRED.) - Het boek van Sidrac. Een honderdtal vragen uit een middeleeuwse encyclopedie.
71466: LIE, JONAS - De loods en zijn vrouw.
1611: LIEBEEK-HOVING, IETJE - Winst uit verlies.
29973: LIEBHEIT, HANS W. - Glaces et Sorbets.
44539: LIEBI, ROGER - Jeruzalem 'obstakel voor de wereldvrede'.
8796: LIEBKNECHT, KARL - Gedanken über Kunst. Schriften, Reden, Briefe.
67466: LIEBKNECHT, KARL - Ausgewählte Reden und Schriften - I.
69979: LIEBMAN, MARCEL - Als Jood geboren. Een joodse familie tijdens de oorlog.
2831: LIEBREICH, OSCAR - Encyklopaedie der Therapie. Unter Mitwirkung von Martin Mendelsohn und Arthur Wurzburg.
47196: LIEBSCHER, HEINZ - Geist aus der Maschine? Philosophische Überlegungen zur künstlichen Intelligenz.
64835: LIEBURG, FRED VAN - Het punt des tijds. De ware wereld achter Knielen op een bed violen.
42225: LIEDEL, FRANK - Karekiet. Novellen.
42830: LIEDEL, FRANK - Om de linkerhand van st.-Antonius van Padua.
52492: LIEDENBAUM, CAROLINE - Politiewerk: tussen taak en uitvoering. Een vergelijkend onderzoek naar de basispolitiezorg in Nederland en Noordrijn-Westfalen.
27053: LIEDTKE, MAX - Pestalozzi.
76831: LIEFDE, J.B. DE - De geuzen. Een verhaal uit den tachtigjarigen oorlog. Herzien en bewerkt door L. Penning.
67789: LIEFTINC, GERARD ISAAC - De Middelnederlandsche Taulerhandschriften.
63121: LIEFTINCK, G.I. - Boekverluchters uit de omgeving van Maria van Boergondië, c.1475 - c.1485. Twee delen: Tekst & Platen.
61068: LIEKENS, PAUL - De twaalf energiecentra. Ontwikkel je bewustzijnsniveau.
51933: LIEM SOEI LIONG - Vuile handen. Wapenhandel met Indonesië.
74916: LIENEMANN, WOLFGANG - Gewalt und Gewaltverzicht. Studien zur abendländischen Vorgeschichte der gegenwärtigen Wahrnehmung von Gewalt.
78645: LIENERT, URSULA - Im Glanz der Jahreszeiten: Kostbarkeiten aus Japan.
62672: LIEPMANN, HEINZ - Het vaderland. (Een documentatieroman uit het Duitschland van nu). Vertaling P. Voogd.
23343: LIER, FRANS VAN (SAMENSTELLING) - Elke dag een rel en andere uitspraken uit 1996.
23344: LIER, FRANS VAN (SAMENSTELLING) - Het uitzicht is nog altijd mooi en andere uitspraken uit 1998.
23345: LIER, FRANS VAN (SAMENSTELLING) - En toch draait ze en andere uitspraken uit het tweede millennium.
23342: LIER, FRANS VAN (SAMENSTELLING) - Toch samen verder en andere uitspraken uit 1995.
35273: LIER, BAS VAN EN HENK KNEEPKENS - Het natuurboek voor kinderen.
58787: LIER, BAS VAN - Grafisch geluk. Steendrukkerij De Jong en Co. (1922-1994). Vrijplaats voor ontwerpers.
23341: LIER, FRANS VAN (SAMENSTELLING) - Niemand is vies en andere uitspraken uit 1994.
51112: LIERE, F.A. VAN - Mens, taal en wereld. Een anthropologische studie.
76205: LIERE, F.A. VAN - Andrew of St Victor. Commentary on Samuel and Kings. Edited with a Study of the Method and Sources.
51525: LIERE, F.A. VAN - Zijn vaderlijke hand. Geven wij God de eer, of geven wij God de schuld?.
75667: LIERE, F.A. VAN - Mens, taal en wereld. Een anthropologische studie.
75666: LIERE, F.A. VAN - Mens, taal en wereld. Een anthropologische studie.
17235: LIERTZ, RHABAN - Kwellingen en Ziekten van den Geest. Behandeling en Genezing.
34099: LIES, C. VAN - Klein broertje.
72054: LIESBETH CAVÉ, ANNA VAN DER LAAN, ERIK RAVEN, YDE VAN REIDE, MARJA VAN DER VEEN, NINA WERKMAN, ATZE VAN WIEREN - Van liefde en koude min.
74389: LIESBETH CAVÉ, ANNA VAN DER LAAN, ERIK RAVEN, YDE VAN REIDE, MARJA VAN DER VEEN, NINA WERKMAN, ATZE VAN WIEREN - Van liefde en koude min.
67283: LIESHOUT, R.H. - Without making eloborate calculations for the future. Great Britain and the Arab Question 1914-1916.
29435: LIESHOUT, JAN VAN - Het kan wel op al is het lekker! Het dagelijks leven van kleine man tot Jan Modaal zichtbaar gemaakt in 50 jaar reclame.
44899: LIESHOUT, C.M.H. VAN - Synagogen. Vierduizend jaar geschiedenis vanuit bijbels, archelogisch en historisch perspectief.
70129: LIESHOUT, R.H.A. VAN - Band loopt. Backstage verhalen uit de platenstudio.
26990: LIESHOUT, JAN VAN - Het kan wel op al is het lekker! Het dagelijks leven van kleine man tot Jan Modaal zichtbaar gemaakt in 50 jaar reclame.
56801: LIESKE, TOMAS - Gran Café Boulevard.
56802: LIESKE, TOMAS - Alles kantelt.
53513: LIESKE, T. - Dunya.
64859: LIESKE, THOMAS - Een ijzersterke jeugd.
64955: LIESKE, THOMAS - De ijsgeneraals. Gedichten.
24158: LIESKE, THOMAS - Onwetend, maar overspel.
12791: LIETAERT PEERBOLTE, M. - De verschijning mens. Vanwaar waarheen.
44553: LIETH, NORBERT - Hete hangijzers.
81108: LIEVEGOED, BERNARD - Over de redding van de ziel. De samenwerking van drie grote mensheidsleiders.
49794: LIEVEGOED, B.C.J. - Ontwikkelingsphasen van het kind.
67927: LIEVEGOED, BERNARD - De levensloop van de mens. Ontwikkeling en ontwikkelingsmogelijkheden in verschillende levensfasen.
54658: LIEVEGOED, BERNARD - De levensloop van de mens. Ontwikkeling en ontwikkelingsmogelijkheden in verschillende levensfasen.
54347: LIEVEGOED, BERNARD - Naar de 21e eeuw.
80315: LIEVENS, WILLY - Zonzuiver wonen.
80314: LIEVENS, WILLY - De zon. Energiebron voor iedereen. Deel 1 & 2.
73414: LIEVENSE, W. - De familie Mozart op bezoek in Nederland..
44295: LIEWES, DINA - De calorieëngids. Meer zicht op uw gewicht.
74033: LIEWES, DINA - Sin ende soetheit. Hemelse gerechten gebaseerd op 16de-eeuwse recepten en 16de- en 17de-eeuwse zinnelijke poëzie.
54695: LIFTON, ROBERT JAY - Grenzen. De mens op zoek naar onsterfelijkheid.
75867: LIGT, B. DE - Tweeërlei revolutie. Een rede over christendom eb maatschappij van B. de Ligt naar aanleiding waarvan hij door den territorialen bevelhebber uit het in staat van beleg verklaarde gebied in Gelderland en Overijssel werd verbannen.
76141: LIGT, B. DE - De wedergeboorte van Maria.
65831: LIGT, B. DE - De antimilitaristen en hun strijdwijzen.
65292: LIGTENBARD, ARJAN - 125 Jaar van Winterswijk naar Zevenaar - Van GOLS tot en met Syntus.
77794: LIGTENBERG, CORIEN & CAROLINE SMOOK - Groningen 1850 - 1900. Een veranderend stadsbeeld..
77871: LIGTENDAG, W.A. - De Wolden en het water. De landschaps- en waterstaatsontwikkeling in het lage land ten oosten van de stad Groningen vanaf de volle middeleeuwen tot ca. 1870.
77682: LIGTERINK, G.H. - Tussen Hunze en Lauwers.
17007: LIGTHART, JAN - Jeugdherinneringen van Jan Ligthart.
23737: LIGTHART, JAN - Verspreide opstellen I en II.
39355: LIGTHART, JAN & H. SCHEEPSTRA - Buurkinderen.
58329: LIGTHART, JAN - Jeugdherinneringen.
62847: LIGTHART, JAN & H. SCHEEPSTRA - Van planten en dieren, 1A: Op de boerderij in het zomerhalfjaar; Van planten en dieren, 1B: Op de boerderij in het winterhalfjaar; Van planten en dieren, 2A: Bij den boschwachter in het zomerhalfjaar; .
65731: LIGTHART, JAN - Over opvoeding I.
63388: LIGTHART, JAN & H. SCHEEPSTRA - Het boek van Ot en Sien. Vier deeltjes Nog bij Moeder tezamen in één band.
64706: LIGTHART, JAN - Over opvoeding I.
35970: LIGTHART, JAN EN H. SCHEEPSTRA - Het prentenboek van Ot en Sien.
26041: LIGTHART, JAN EN H. SCHEEPSTRA - Het prentenboek van Ot en Sien.
74781: LIGTHART, JAN - Verspreide opstellen I en II.
54226: LIISBERG, OLAF (REDAKTOR) - Moderne Norsk kunst.
40351: LIJDSMAN, P.M.E. - Bouwmaterialen Natuursteen. Leerboek voor het middelbare technische onderwijs en de practijk.
73095: LIJN, P. VAN DER - Het keienboek. Mineralen, gesteenten en fossielen in Nederland.
67587: LIKELY, SEYMOUR - Seymour Likely. It's a book..
50316: LIKING, WEREWERE - Afgesneden herinnering.
76701: LILETH (L. VAN PAREREN-BLES) - Koken is een kunst.
76663: LILETH - Koken is een kunst ....
50659: LILEY, VICKI - Curries.
9285: LIM, CATHERINE - Het gezicht van de godin. Een Chinese familiekroniek.
40159: LIM, K.W. (CATALOGUS) - Aziatische kunst uit het bezit van leden.
67226: LIMBACH, FRIDOLIN - Die schöne Stadt Bern. Die bewegte Geschichte der alten "Märit-" oder "Meritgasse", der heutigen Gerechtigkeits- und Kramgasse und der alten Zähringerstadt Bern. Handdrucke, Zeichnungen, Bau- und Hausgeschichten, Chroniken, alte Drucke, Berner Mandate, Regierungserlasse und Karten. Einleitung v. Prof. Dr. H. Strahm.
34723: LIMBURG STIRUM - VAN DER WILLIGEN, C. VAN - Kruiden en specerijen. Iets over groei en bloei, geschiedenis en gebruik.
64125: LIMBURG STIRUM, S.J. GRAAF - Varen in oorlogstijd. De lotgevallen van de Nederlandsche koopvaardij in den tweeden wereldoorlog.
62649: LIMBURG BROUWER, P.A.S. VAN - Akbar. Een Oostersche roman.
80724: LIMPERG JR., TH. - Het object der bedrijfshuishoudkunde.
80492: LIMPERG JR., TH. - Leer der financiering. Dictaat. Uitgewerkt en ingedeeld door G.D. Ribbius.
80535: LIMPERG JR., TH. - Limperg's dagboek van zijn studiereis naar de Verenigde staten in 1929. Uitgegeven door Johan de Vries en Leo Webers.
3945: LIN QIUXIANG - Kang Lao Hua Shi Pu/Recipe against aging.
52615: LIN YUTANG - The secret Name. The Soviet Record 1917-1958.
9576: LIN YUTANG - Keizerlijk Peking. Zeven eeuwen China. Met een essay over de kunst van Peking door Peter C. Swann.
19: LIN TSIN SEN - De liefdespijl.
4207: LIN YUTANG - Beroemde Chinese verhalen.
16246: LIN TSIN SEN - De liefdespijl.
52587: LIN PIAO - Het negende Nationale Kongres van de Kommunistische Partij van China.
58924: LINCOLN, W. BRUCE - Sunlight at midnight: St. Petersburg and the rise of modern Russia.
56093: LINCOLN, W. BRUCE - The Romanovs autocrats of all the Russias.
17941: LINCOLN, ABRAHAM ET AL, - The Life and Writings of Abraham Lincoln. Edited and with a biographical essay by Philip van Doren Stern. With an introduction, "Lincoln in his writings, " by Allan Nevins.
47539: LINCOLN, WILLIAM ALEXANDER - The Art and Practice of Marquetry.
66909: LIND, JAKOV - De opstanding. Een televisiespel.
38785: LINDA - Linda. Het verhaal van een terbeschikking gestelde.
78625: LINDBERG, DAVID C. - Pioniers van de westerse wetenschap; De Europese wetenschappelijke traditie in filosofische, religieuze en institutionele context, 600 v. C. - 1450 n. C...
74829: LINDBERG, DAVID C. - The Beginnings of Western Science the European Scientific Tradition in Philosophical, Religious, and Institutional Context, 600 B.C. to A.D. 1450.
61446: LINDBERG, KATHRYNE V. - Reading Pound reading. Modernism after Nietzsche.
78090: LINDE, ANTOINET VAN DE - Het oude licht. Straatlantaarns en straatverlichting door de eeuwen heen.
72860: LINDE, MAARTEN VAN - Het visioen van Eijkman. Dr. J. Eijkman, de Amsterdamse Maatschappij voor Jongemannen en de vernieuwing van Nederland 1892-1945.
80445: LINDE, IRENE VAN DER & NICOLE SEGERS - Het einde van Europa: ontmoetingen langs de nieuw oostgrens.
58657: LINDE, IRENE VAN DER & NICOLE SEGERS - Het veer van Istanbul. Ontmoetingen langs de Bosporus.
51792: LINDE, H. VAN DER & F. THIJSSEN (REDACTIE) - Geloofsinhoud en geloofsbeleving. Een peiling binnen reformatie en katholieke kerk.
51483: LINDE, HENK VAN DER - Van protestant katholiek geworden en beide trouw gebleven. Een terugblik.
51275: LINDE, H. VAN DER - Johann Sebastian Bach. Een die de weg wijst.
76304: LINDEBOOM, J. - Geschiedenis van het vrijzinnig protestantisme. I. (tot Lessing) Het ontstaan van het neo-protestantisme. II. De ontwikkeling van het vrijzinnig protestantisme sedert Lessing tot en met het ontstaan van het modernisme. III. Het vrijzinnig protestantisme sedert 1870..
56299: LINDEBOOM, MARTIJN & KORTEKAAS, GERT / MASTENBROEK, BIANCA - Het gebroken zwaard. Nieuwe legenden uit het Noord-Nederland.
78555: LINDEBOOM, H.J. - Ecologische Atlas Noordzee ten behoeve van gebiedsbescherming.
53905: LINDEBOOM, F.T. - De ontwikkeling van het strafstelsel in Sovjet-Rusland 1917-1937.
75886: LINDEBOOM, J. - Historisch christen-socialisme.
56554: LINDEMANN, GOTTFRIED (TEXT) - Graphik. Meisterwerke aus fünf Jahrhunderten. Band 1 und 2.
44373: LINDEN, JS. VAN DER - Het heilige land bezien bij het licht van bijbel en historie.
36064: LINDEN, NICO TER - Het verhaal gaat... Deel 1 de Thora.
66321: LINDEN, FONS VAN DER - Over letters & schrift en de beginselen van het schrijven.
5491: LINDEN, NICO TER - Het verhaal gaat. . . Deel 1 tot en met 4.
50777: LINDEN, VINCENT VAN DER - De weg naar Middelsing.
70691: LINDEN, RIET VAN DER E.A. (RED.) - Ruimte. Jaargang 9, nr. 4.
70136: LINDEN, FRANK VAN DER - Van de levenden niets dan goeds.
60914: LINDEN, NICO TER - Het verhaal gaat... Deel 2 Het verhaal van Marcus en het verhaal van Mattheüs.
56610: LINDEN, FONS VAN DER - Hoe origineel is grafiek?.
70696: LINDEN, RIET VAN DER E.A. (RED.) - Ruimte. Jaargang 10, nr. 10.
70694: LINDEN, RIET VAN DER E.A. (RED.) - Ruimte. Jaargang 10, nr. 3.
70693: LINDEN, RIET VAN DER E.A. (RED.) - Ruimte. Jaargang 9, nr. 2.
70692: LINDEN, RIET VAN DER E.A. (RED.) - Ruimte. Jaargang 9, nr. 1.
70690: LINDEN, RIET VAN DER E.A. (RED.) - Ruimte. Jaargang 9, nr. 3.
70688: LINDEN, RIET VAN DER E.A. (RED.) - Ruimte. Jaargang 8, nr. 1.
60531: LINDEN, P.G. VAN DER - Ons Vessem 1889-1979.
65956: LINDEN, F. VAN DER EN RIPPEN, L. - Dubbel geluk. China's huwelijk tussen communisme en kapitalisme.
70352: LINDEN, NICO TER - In de buik van god.
7405: LINDEN, THEO VAN DER - Digitale depressies. Menselijk leed in het computertijdperk.
54355: LINDEN, CAREL TER - Wandelen over het water. Bijbelse beelden en hun geheim.
51796: LINDEN, CORT VAN DER - Tong en taal. Liederen bij de eredienst.
70689: LINDEN, RIET VAN DER E.A. (RED.) - Ruimte. Jaargang 8/9, nr. 3/4.
62318: LINDEN, FRÉNK VAN DER & FREDDY VAN THIJN (SAMENSTELLING) - Het moet pijnlijk blijven. De mooiste schrijversinterviews.
32298: LINDEN, RIET VAN DER (HOOFDREDACTIE) - Ruimte no 2, 1992. Vrouw en kunst, women and art.
70687: LINDEN, RIET VAN DER E.A. (RED.) - Ruimte. Jaargang 8, nr. 2.
51336: LINDEN, KEES VAN DER - Het ritmisch verloop van de machtsverheffing. Elementaire rekenkundige studie op fenomenologische basis.
46049: LINDEN, NICO TER - De blinde man en de olifant.
61322: LINDEN, FONS VAN DER - In linnen gebonden. Nederlandse uitgeversbanden van 1840-1940.
41732: LINDENBERG, S. & F.N. STOKMAN (REDACTIE) - Modellen in de sociologie. Bundel aangeboden aan prof. dr. I. Gadourek ter gelegenheid van zijn vijfentwintigjarig jubileum als hoogleraar Sociologie aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
80114: LINDENHOUT, JOHANNES VAN 'T - Nagelaten verzen. Met 'Een brief aan een meisje - In memoriam Joh. van 't Lindenhout Jr.' van Martinus Nijhoff. Nawoord: Peter Altena.
75284: LINDEPERG, SYLVIE - Clio de 5 à 7. Les Actualités filmées de la Libération : archives du futur.
75641: LINDERS, JOKE - An Rutgers van der Loeff. Een biografie.
31792: LINDERT, JULEKE VAN & EVERT VAN UITERT - Vincent van Gogh en zijn portretten. Een eigentijdse expressie.
67380: LINDGREN, ASTRID - Lotta uit de Kabaalstraat.
54419: LINDGREN, TORGNY - Bathseba.
67373: LINDGREN, ASTRID - Lotta uit de Kabaalstraat.
43814: LINDGREN, ASTRID - Pippi Langkous gaat aan boord.
42411: LINDGREN, ATRID - Jag vill inte ga och lagga mej. Beratted av Astrid Lindgren. Ritad av Birgitta Nordenskjöld.
62185: LINDHOLM, F. - Bloemen en planten in huis.
58502: LINDIJER, K. - Bittereinders.
78505: LINDIJER, TONY - De Vita van Hildegard.
51605: LINDIJER, C.H. - Handelingen van de apostelen 1 & II. Prediking van het Nieuwe Testament.
70380: LINDIJER, COERT H. - Postmodern bestaan. Menszijn en geloven in een na-moderne cultuur.
33963: LINDNER, KLAUS - Astronomiegids. Een handleiding voor het waarnemen van hemelverschijnselen.
76008: LINDNER, BURKHARDT - Links hatte noch alles sich zu enträtseln . : Walter Benjamin im Kontext. hrsg. von Burkhardt Lindner.
44238: LINDSEY, HAL - Planeet aarde 2000 ad.
44897: LINDSEY, HAL - De belofte.
42152: LINDSTROM, RUNE - Een spel van een weg die ten hemel voert. Zes dalecarlische tafereelen.
11054: LINE, LES EN WALTER HENRICKS HODGE - Wilde Bloemen uit de gehele wereld.
40569: LINFERT, CARL - Hieronymus Bosch.
49699: LINFORD, JENNY - Zo herkent u bomen.
66000: LINGEMANN, JOH. - Revue, welkom thuis. Ter gelegenheid van de terugkeer van onze jongens uit Indië. Opgevoerd door leden van de Band Nederland/Indië, afdeling Hoogeveen.
38655: LINGEN, W. VAN - Voorbeelden van heldenmoed, vaderlandsliefde, deugd en godsvrucht ontleend uit de geschiedenis van Noord-Nederland; een leesboek voor de jeugd, ter opwekking van echt Nederlandsche gevoelens. Tweede stukje.
66969: LINGSMA, MARIJKE & ATY BOERS - Help! ik geef coachend leiding. Coach jezelf als leidinggevende, basisbeginselen, tips en checklists.
75673: LINK, CHRISTIAN - Hegels Wort Gott selbst ist tot.
35072: LINKLATER, ERIC - The Voyage of the Challenger.
46092: LINLEY, DAVID - Design and Detail in the Home.
60029: LINN, DENISE - Sacred Space. Clearing and Enhancing the Energy of Your Home.
62886: LINNAEUS, CAROLUS - Reizen. Ingeleid door D. Hillenius.
50583: LINNAEUS, CAROLUS - Reisen. Ingeleid door D. Hillenius.
49642: LINNEWIEL, H.A. - Op diergeneeskundig gebied. Oost-Groningse foto's van H.A. Linnewiel.
47458: LINNEWIEL, HENK - Het Oldambt. 1964-1997. Fotografie van Henk Linnewiel,.. Met een inleiding van Els Pelgrom.
54753: LINSCHOTEN, J. - Idolen van de psycholoog.
44667: LINSCHOTEN, J.H. VAN - Tafereelen uit de geschiedenis der zending onder de Heidenen, uitgegeven door de Calwer-Vereeniging. Vertaald en met aanteekeningen voorzien. Met een voorbericht van O.G. Heldring. Nieuw-Zeeland - Australië - Polynesië - Melanesië - Noord-Amerika.
44975: LINSENMAIER, WALTER - Zwerftocht door het insektenrijk.
41546: LINSKY, LEONARD (EDITOR) - Reference and Modality [Oxford Readings in Philosophy].
50880: LINT, CHARLES DE - Onderwereld / bovenwereld.
60463: LINTELO, B. TE - Um d'n heerd, vetelsels oet d'n Achterhook. Noaveteld duer B. te Lintelo.
25850: LINTHORST, P. , G. LEERKAMP, J. VAN LUIJPEN - Spraak- en stemstoornissen. Aanvankelijk handboek bij de logopedistenstudie leerboek ten dienste van studerenden voor het getuigschrift voor spreekonderwijs.
65184: LINTHORST HOMAN-STAAL, J.M. - Liedjes van J.M. Linthorst Homan-Staal.
36601: LIPMANN, JEAN - Provocative Parallels. Naïve early Americans / international sophisticates.
36586: LIPMANN, ANTHONY - Devinely Elegant. The World of Ernst Dryden.
47723: LIPP, EMMANUEL - Chinchilla Song.
33208: LIPPA, MARIO & DAVID NEWTON - The world of small ads. A fascinating look at the world of advertising mini art.
66343: LIPPERHEIDE, FREDERICK - Katalog der Freiherrlich von Lipperheide'schen Kostümbibliothek. Two volumes.
5194: LIPPERHEIDE, FRANZ FREIHERRN VON - Spruchwörterbuch.
70224: LIPPI, ROSINA - Hofstede.
16797: LIPPMAN, RICH EN JOSÉ MALDONADO - Tips voor vrijgezellen. Met serieuze tips voor vrolijke etentjes thuis.
4215: LIPS, H. - Bevrijdend humanisme.
71980: LIPSCHITS, ISAAC - Tsedaka. Een halve eeuw Joods Maatschappelijk Werk in Nederland..
28420: LIPSCHITS, I. - Ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse politieke partijen. Deel 1. De protestants-christelijke stroming tot 1940.
71072: LIPSCHITS, ISAAC - Tsedaka. Een halve eeuw Joods Maatschappelijk Werk in Nederland..
39652: LIPSCHITS, I. - Simulaties in de internationale politiek.
76255: LIPSCHITS, ISAAC - Onbestelbaar: herinneringen in briefvorm.
41935: LIPSET, SEYMOUR MARTIN - The First new Nation. The United States in historical and comparative perspective.
41940: LIPSET, SEYMOUR MARTIN , MARTIN TROW & JAMES COLEMAN - Union Democracy. The Internal politics of the Internation Typographic Union. Union Democracy. What makes democracy work in labor unions and other organizations?.
71528: LIPSIUS, JUSTUS - Twee boecken vande Stantvasticheyt. Vertaald door J. Mourentorf. Met inleiding en aanteekeningen H. van Crombruggen..
54723: LIPTON, RALPH - The Cultural Background of Personality.
80353: LIPTROT, AMY - De uitweer.
77307: LISA LOVATT-SMITH - Paris Interiors / Intérieurs parisiens.
67151: LISAKOVSKY, I. - Museums of Odessa.
69179: LISE, GIORGIO - Chiavi e serrature. Locks and keys.
69603: LISNJANSKAJA, INNA & SEMJON LIPKIN - Samen.
66481: LIST, HERBERT - Herbert List Photographies 1930-1960.
70772: LIST, HERBERT - Herbert List.
2604: LIST, G.A. VAN DER - Mensenrechten en buitenlands beleid. Een liberale visie.
74669: LISTON, ROBERT A. - Kijk op mensen van Freud/Erikson/Adler/Horney/Rogers/Skinner/Maslow/Frankl.
78207: LITTELL, JONATHAN - De welwillenden.
75121: LITTLE, J.P. - Simone Weil: Waiting on Truth.
44160: LITTLE, JOHN (EDITOR) - Bruce Lee Artist of Life.
36181: LITTLE, ALASTAIR - Soho Cooking.
61348: LITTLE, ALASTAIR - De flair van eenvoud. Koken met de frisse kijk van Alastair Little..
62361: LITTRÉ, E. - Dictionnaire de la langue française contenant 1° Pour la nomenclature 2° Pour la grammaire 3° Pour la signification des mots 4° Pour la partie historique 5° Pour l'étymologie.
67287: LITVINOFF, EMANUEL - Soviet Anti-Semitism : The Paris Trial.
68074: LITWEILER, JOHN - Ornette Coleman. The harmolodic life.
39995: LIU, JAMES J.Y. - Major Lyristics of the Northern Sung. A.D. 960 / 1126.
61039: LIU, JAMES J.Y. - The Art of Chinese Poetry.
36311: LIU, JAMES J.Y. - Chinese Theories of Literature.
45322: LIU, RICHARD - Treasures of Tianjin Art Museum.
21918: LIU YUCHEN - Lun "Xiyouji" ji qita.
23137: LIU BINYAN - Een kwestie van karakter.
21806: LIU XINWU - Liu Xinwu Duanpian Xiaoshuoxuan.
67289: LIVELY, JACK - Democracy.
20811: LIVELY, JACK - Democracy.
31372: LIVI, T. (LIVIUS) - Ab urbe condita. Libri edidit Antonius Zingerle. Pars VI. Fasc. I. Liber XXXVI-XXXVIII et Pars VI Fasc II. Liber XXXIX, XL.
74458: LIVIA CLAESSEN, HENRI KLEINBLATT - De smaken van België. Koken met ingredienten van bij ons.
31260: LIVII, TITI (LIVIUS) - Ab Urbe condita Libri XXI-XXX. tekst bezorgd door C.R. van Paassen. Deel 1 boek XX1-XXV.
70777: LIVINGSTON, JANE A.O. - Odyssey. The Best Photos from National Geographic.
34534: LIVINGSTONE-LEARMONTH, JOHN AND MELVYN C.H. MASTER - Wines of the Rhône.
79001: LIVIUS - Hannibals tocht over de Alpen. Vertaling W.P. Theunissen.
60169: LIXA FILGUEIRAS, OCTÁVIO - A propósito da protecçao mágica dos barcos.
33205: LKRIEGESKORTE, MICHAEL - Werbung in Deutschland 1945 - 1965. Die nachkriegszeit im Spiegel ihrer Anzeigen.
77241: LLEWELLYN, SAM - Schaduw over de Wadden.
81124: LLEWELLYN, JOHN - Derrida on the Threshold of Sense.
55998: LLIMARGES, MARC & JOAN BERGÓS - Gaudí, de mens en zijn werk.
70495: LLOSA, MARIO VARGAS - Het feest van de bok.
66733: LLOSA, MARIO VARGAS - De droom van de Ier.
79652: LLOSA, MARIO VARGAS - De taal van de hartstocht. Essays.
77992: LLOYD, HAROLD (EDITED BY SUZANNE LLOYD HAYES) - 3-D Hollywood: Photographs by Harold Lloyd. A Spectacular Collection of Never-Before-Seen Photographs of Hollywood Stars Reproduced in Stunning 3-D.
44265: LLOYD-JONES, MARTYN - Wordt niet dronken in wijn. Het werk van de heilige geest in het huwelijk, gezin en werk.
75830: LLOYD, CHRISTOPHER - Het zeilschip besliste. De wereld waarin wij leven.
28735: LLOYD, AMBROSE EN NICOLETTE THOMAS - Groot geïllustreerd vlieger handboek.
62458: LLOYD, JOSIE & EMLYN REES - Familiezaken.
62437: LLOYD, JOSIE & EMLYN REES - Liefde op het tweede gezicht.
31408: LLOYD-DAVIES, VICTORIA - The Mushroom cookbook.
45512: LO, KENNETH - Chinese groenten- en vegetarische recepten.
45515: LO, KENNETH - A Guide to Chinese Eating.
49940: LO, KENNETH - Regional Chinese Cocbook.
75789: LO KUAN-CHUNG - Romance of the Three Kingdoms.
45510: LO, KENNETH - Chinees koken.
41604: LO, KENNETH - Chinese food.
51707: LO, KENNETH - New Chinese Cooking Scool.
45509: LO, KENNETH - The Chinese Cookery Encyclopedia.
45763: LO, KENNETH - Cheap Chow. Chinese cooking on next to nothing.
77856: LOAN, WINUS VAN DER - Aigen-oardegheden nije Grunneger moppen van de stamtoavel.
76679: LÖB, KURT - Bibliofiele boekillustratie vandaag en gisteren.
63042: LÖB, KURT - Bibliofiele boekillustratie vandaag en gisteren.
40876: LÖB, KURT (SAMENSTELLING EN INLEIDING) - Boekkunstenaar Buchkünstler. Ingeleid door Ernst Braches. Mit einer Einführing von Ernst Braches.
70259: LOBO ANTUNES, ANTÓNIO - Preek tot de krokodillen.
5647: LOBO, B. JESSURUN (VERZAMELD EN INGELEID DOOR) - Nacht en ontij. Spook- en griezelverhalen en andere fantastische vertellingen.
47822: LOBO ANTUNES, ANTÓNIO - Fado Alexandrino.
73437: LÖBSACK, THEO - Het grote fiasco. Gaat de mens ten onder aan zijn hersenen?.
56358: LOCHE, RENÉE - Lithography.
46047: LOCHER, J.C.S. (HOOFDREDACTIE) - Kohlbrugge en de afscheiding.
36056: LOCHER, J.L. (REDACTIE) - De werelden van M.C. Escher.
10109: LOCHER, J.L. (HOOFDREDACTIE) - Leven en werk van M.C. Escher. Het levensverhaal van de graficus. Met een volledig geïllustreerde catalogus van zijn werk.
78103: LOCHER-SCHOLTEN, ELSBETH - Sumatraans sultanaat en koloniale staat. De relatie Djambi-Batavia (1830-1907) en het Nederlandse imperialisme.
25808: LOCHER-SCHOLTEN, ELSBETH - Over rendierjagers, burgers en kabouters. Nederland van de prehistorie tot nu.
52317: LOCHES RAMBONNET, DANIELLE DE - De Nieuwmarktbuurt. Veranderingen in een Amsterdamse stadsbuurt.
56478: LOCHNAN, KATHARINE A - The Etchings of James McNeill Whistler.
66166: LOCKE, WILLIAM J. - Stella Maris. Bewerkt door W.J.A. Roldanus.
54498: LOCKE, WILLIAM J. - Marcus Ordeyne.
44311: LODDER, W. - De twaalve.
51728: LODDER, W. - De historische betrouwbaarheid van het Nieuwe Testament in het licht der twintigste eeuw.
69331: LODEIZEN, FRANK - Vreugden en verschrikkingen van de dronkenschap. Zeventien Etsen. Met een inelding en drie gedichten van S. Carmiggelt.
72011: LODEIZEN, HANS - Nagelaten werk.
61931: LODEIZEN, HANS - Het innerlijk behang en andere gedichten.
72803: LODEIZEN, HANS - Het innerlijk behang en andere gedichten.
57762: LODEIZEN, HANS - Nagelaten werk.
32146: LODEIZEN, HANS - Het innerlijk behand en andere gedichten.
78463: LODEIZEN, HANS - Nagelaten werk.
43248: LODEWIJK, TOM - Een kop groter. De na-oorlogse omwenteling in het bloembollenvak.
59309: LODEWIJK, TOM - Het boek van de Tulp.
78549: LODEWIJK NAPOLEON, KONING VAN HOLLAND - Gedenkschriften.
23583: LODEWIJKS, J.M. - Stille Pracht in het Tropische Aquarium.
17806: LOE SJUUN - Te Wapen!.
31107: LOEB, YVONNE EN MARIËLLE WOGNUM (SAMENSTELLERS) - Kat in beeld.
55066: LOEBER, HANS, GERARD SPRENGER E.A. - De Amerikanen en de bevrijding van Nederland 'a real tough job'.
14383: LOEKNITSKI, PAWEL - Nisso.
27702: LOEN, A.E. - Inleiding tot de wijsbegeerte.
76103: LOEN, A.E. - De vaste grond.
75678: LOEN, A.E. - Het vooronderstelde. Kerntheoretische ontgrenzingen..
31257: LOENEN, N.H.C. VAN , G.F. DIERCKS, B.H. STOLTE - Vergilius. Profeet van een Imperium. Inleiding en commentaar.
52061: LOENGARD, JOHN - As I see it. Introduction by Ann Beattie.
43043: LOENHOUT, J. VAN - Hoe doe ik het zelf? Ni. 3. Schilderen.
60461: LOERAKKER, E. E.A. - Vlielands' wegwijs.
73267: LOESER, NORBERT - Nietzsche & Wilde: en andere essays. Met een inleiding van B. Stroman.
73429: LOESER, NORBERT - Mozart.
73426: LOESER, NORBERT - Mahler.
73427: LOESER, NORBERT - Verdi.
73428: LOESER, NORBERT - Beethoven.
51294: LOESER, NORBERT - Vivaldi.
36221: LOESER, NORBERT - Mozart.
21065: LOESER, NORBERT - Chopin.
41694: LOESER, NORBERT - De Wijsheid van Wu Hang-li.
45564: LOESJE - Er gaan stemmen op. Beurt nie. Verkiezingsprogramma (bandtitel).
42213: LOESJE - Ik heb altijd een roos klaar staan op het balkon voor het geval dat Loesje 25 sinds 1983.
7508: LOEWE, WALTER - Petum Optimum.
60660: LOEWY, RAYMOND - The Locomotive (its esthetics).
60661: LOEWY, RAYMOND - The Locomotive (its esthetics).
42253: LOEY, A. VAN (BEZORGER) - De borchgrauinne van Vergi. Diplomatische uitgave naar het Hulthemse handschrift.
3703: LOF, ED (REDACTIE) - Spectrum jaarboek 1984.
3705: LOF, ED (REDACTIE) - Spectrum jaarboek 1980.
36482: LÖFGREN, LARS - Kust- en zeevogels van de hele wereld.
37623: LÖFGREN, LARS - Kust- en zeevogels van de hele wereld.
67364: LOFTING, HUGH - Doctor Dolittle op de maan.
59569: LOFTUS, ELIZABETH & KETCHAM, KATHERINE - Graven in het geheugen. De mythe van de verdrongen herinnering.
53612: LOGEMANN, J.H.A. - Het staatsrecht van Indonesië. Het formele systeem.
68189: LOGGEM, MANUEL VAN - Oorsprong en Noodzaak. Het werk van Gerrit Achterberg..
59724: LOGGEM, MANUEL VAN - Een jood uit Nazareth. Jezus ben Jozef.
4576: LOGGEM, MANUEL VAN - Inleiding tot het toneel.
58002: LOH KWAN TSJOENG - De eed in de perzikgaarde of hoe een sandalenmaker het tot keizer bracht. Roman uit het oude China.
76034: LOHFF, WENZEL - Fundus des Glaubens : Zugänge zur Begründung elementaren Glaubenswissens.
74570: LOHFINK, GERHARD - Lezen achter de woorden. Literaire vormen in de Bijbel.
49355: LOHMAN, H. - Er zijn weinig heilige pastoors. Alphons Ariens, een aristocraat met een democratisch hart.
49346: LOHMAN, H. - Portret van een priester. Het leven van Alphons Ariëns in woord en beeld.
75932: LOHMAN, RUUD - Het huis van het lichaam. Yoga-oefeningen voor het bewustzijn.
75931: LOHMAN, RUUD - Het platteland van de mens.
74274: LOHMANN, MICHAEL - De grote natuurgids (Vogels - Insecten - Bloemen in de natuur).
26542: LÖHR, A.O. V. - De Nederlandsche Medaille der 17e eeuw.
64925: LOHUIZEN, T. VAN - De sterrenhemel door een lekenbril.
72043: LOMAN, JAN - Nabeschouwing.
72980: LOMBAERDE, P.J.M. DE - Un Apôtre de nos jours ou La Vie et l'esprit du R.P. Jean Berthier, Missionnaire de la Salette; Fondateur des Missionnaires de la Sainte Famille 1840-1908.
49361: LOMBAERTS, HERMAN E.A. (RED.) - Beeld & gelijkenis. Inwijding, kunst en religie.
66006: LOMBOK, PAIT & DERK DONTJE - Oet t leven van Freerk Proemker en aanner Grunnegers. ?n Handjevol braiven van Pait Lombok en Derk Dontje.
27748: LOMMEL, ANDREAS - l'Art du Bouddhisme. Choix d'oeuvres de la collection du Musée National d'Ethnographie de Munich.
78683: LOMMEN, MATHIEU - In beperkte oplage. Archief Stichting De Roos 1945-2005. Een keuze.
61336: LOMMEN, MATHIEU - Het boek van het gedrukte boek. Een visuele geschiedenis..
42898: LONDON, JACK - Tusschen de Wielen.
29702: LONDON, JACK - De zeewolf.
57840: LONELY PLANET - One planet.
23219: LONG, WILLIAM J. - The Spirit of the Wild. Studies in North American Wild Life.
30965: LONG, KATE - Handboek voor slechte moeders.
45312: LONG, JEAN - Chinese karakters kalligraferen.
19186: LONG, JEAN - The art of Chinese Calligraphy.
8907: LONG, NORMAN - An Introduction to the sociology of Rural Development.
35760: LONG, WILLIAM J. - Het boschvolkje.
76637: LONGFELLOW, HENRY WADSWORTH - A Psalm of Life.
12551: LONGFORD, ELIZABETH - Byron.
26327: LONGHURST, DEREK - Gender, Genre & Narrative Pleasure.
76382: LONGO, ROBERT - Artrandom: Robert Longo. Text by William Gibson.
23723: LONGOS - De treffelijke historie van Daphnis en Chloé.
2618: LONGOS - De treffelijke historie van Daphnis ende Chloe zijnde de klassieke herdersroman van Longos overgebracht uit het fransch van Amyox door J. Brouwer en verlucht met vier teekeningen van C.A.B. Bantzinger.
58905: LONGWORTH, PHILIP - Russia's empires - their rise and fall : from prehistory to Putin.
33202: LONGYEAR, WILLIAM - Advertising Layout.
32358: LOO, TESSA DE - De meisjes van de suikerwerkfabriek.
78083: LOO, ERWIN VAN - Crossing the border. De Koninklijke Luchtmacht na de val van de Berlijnse Muur.
14380: LOO, TESSA DE - De meisjes van de suikerwerkfabriek.
1048: LOO, TESSA DE - Een varken in het paleis.
52993: LOO, TESSA DE - Een bed in de hemel.
55505: LOO, PIT VAN - Pit van Loo. Expositie.
17450: LOO, K.J.M. VAN DE (REDACTIE) - Psychosomatiek. Theoretische en klinische bijdragen.
52027: LOO, BART VAN & ALAIN GIEBENS - Elsschot, Antwerpen & Coraline..
70985: LOO, TESSA DE - Verraad me niet.
70983: LOO, TESSA DE - De Tweeling.
77149: LOO, TESSA DE - Een bed in de hemel.
13493: LOO, TESSA DE - Een varken in het paleis.
72123: LOO, TESSA DE - De Tweeling.
60990: LOOHUIZEN, RIA - Bes boven bes. 30 soorten wilde en gekweekte bessen, bramen en bottels. Met 100 sappige recepten.
60975: LOOHUIZEN, RIA - Zilt en Bitter. Van artisjok tot zeewier. 100 uitgelezen recepten met uitgesproken smaken.
63395: LOOIJEN, RICK - Holism and Reductionism in Biology and Ecology: The Mutual Dependence of Higher and Lower Level Research Programmes.
22009: LOOIJENGA, T.K. - Een geschiedenis van Amsterdamse theaters. Wie kwamen er niet in de Nes.
26132: LOOKEREN CAMPAGNE, WILLEM VAN - Maan tussen wolken. Gedichten.
43247: LOOMAN, H.J. - Wij en het water. De strijd der Lage Landen tegen de erfvijand het water in het verleden, het heden en de toekomst.
50669: LOOMANS, NATASJA - Iets voor de rondvraag? Over vergaderen en besluitvorming in groepen.
55128: LOOMEIJER, FRITS - Water over dek en luiken. Het leven op de kust- en binnenvaart 1926 - '36.
77782: LOOMEIJER, F.J. - Waartoe zou dan al die moeijte zijn? Het bedrijf van een Groninger kofschipkapitein 1820-1852.
33384: LOOMEIJER, FRITS R. - Met zeil en treil. De tjalk in binnen- en buitenvaart.
41404: LOON, H.F. VAN - Hedendaagse etiquette. De nieuwe omgangsnormen.
42997: LOON, JAN VAN - Al was mijn brein gescheurd. Tekeningen en schilderijen van Jan van Loon.
78074: LOON, J. VAN - Frieslands slikgeldmillioenen aan hunne bestemming onthouden, eene grove onwaarheid. Open brief van J.van Loon Jzn. aan D.van Konijnenburg.
77698: LOON, E. VAN - Het grondreglement voor de waterschappen in de provincie Groningen met toelichting. 1ste stuk: Het zetten van watermolens in de provincie Groningen 1750-1848; 2de, 3de, 4de en 5de stuk.
40687: LOON, H.W. VAN LOON - De geschiedenis van de Stille Zuidzee.
39508: LOON, PAUL VAN - Upior & Een honderd jaar oude vriend.
49115: LOON, H.F. - Zakelijke etiquette. Gids voor ondernemende mensen..
63332: LOON, PAUL VAN - De griezelbus / 1.
42625: LOON, A. VAN - Violenhof.
39145: LOON, PAUL VAN - Wat zit er in het bos.
59510: LOON, PAUL VAN - Karate op de stortplaats.
70146: LOON, CORRIE VAN & HANS KORTEWEG - Echt waar. Wensen worden werkelijkheid.
838: LOON, HENDRIK VAN - The story of America.
42540: LOON, HENDRIK WILLEM VAN - A World Divided Is A World Lost.
70021: LOON, HENDRIK WILLEM VAN - Pioniers der vrijheid. Bevattende een waar en getrouw verslag van een aantal hoogst interessante ontmoetingen met enkele historische personages, van Confucius en Plato tot Voltaire en Thomas Jefferson, die altijd in hoge mate onze nieuwsgierigheid hadden opgewekt en die enkele jaren geleden ons bezochten en onze gasten waren in Veere.
57900: LOONMEIJER, FRITS R. - Een eeuw Nederlandse binnenvaart.
44531: LOONSTRA, BERT - God schrijft geschiedenis. Disputaties over de eeuwige.
65816: LOOPUIT, JOS. - Het anarchisme in de arbeidersbeweging.
65933: LOOPUIT, JOS. - Karl Marx en zijne voorgangers.
65883: LOOPUIT, JOS. - Het anarchisme in de arbeidersbeweging.
79912: LOOS & CAREL VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN (REDACTIE), WIEPKE - Leven en werk van August Allebé (1838-1927). 'Waarde heer Allebé'.
56454: LOOS & CAREL VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN (REDACTIE), WIEPKE - Leven en werk van August Allebé (1838-1927). 'Waarde heer Allebé'.
54661: LOOS, GERTRUD - Spiel-Räume. Musiktherapie min einer Magersüchtigen und anderen frühgestörten Patienten.
80019: LOOSJES-TERPSTRA, A.B. - Gestel, Leo; als modernist, werk uit de periode 1907-1922.
41097: LOOSJES, A. - Leiden. Honderd vijf en veertig afbeeldingen en titelplaat in kleuren.
59806: LOOSJES, A. - Gelderland en Utrecht in Beeld.
74671: LOOSJES, A. - Friesland en Groningen in beeld.
43529: LOOSJES, VINCENT - Louis Bonaparte. De koning van Holland.
2158: LOOSJES, A. - Nederland in beeld. 17 delen.
14391: LOOTSMA-SMIDSTRA, G. - De ienlike wei.
66646: LOOVEREN, F. VAN DE - De apostel. Beschouwingen over treffende bijzonderheden uit zijn leven.
46492: LOOY, S.G. VAN E.A. - A.W. Sijthoff`s Uitgeversmaatschappij N.V. Leiden 1851-1951.
23023: LOOY, JAC. VAN - Jaap.
22982: LOPES CARDOZO E.A., ROBERT - Hofjes in Nederland.
22979: LOPES CARDOZO E.A., ROBERT - Hofjes in Nederland.
63677: LOPEZ, BARRY. - Lessons from the Wolverine.
52508: LOPEZ, JAVIER AND JIANYING ZHOU (EDS.) - Wireless Sensor Network Security.
29753: LORAIN, MICHEL ET JEAN MICHEL - La cuisine une Passion de père et fils. Les recettes originales de Michel et Jean Michel Lorain.
52219: LORBER, JAKOB - Bisschop Martinus. De weg van een ziel aan gene zijde. De Heer gaf dit door het innerlijke woord aan Jakob Lorber.
52221: LORBER, JAKOB - Het grote Johannes evangelie. De Heer gaf dit door het innerlijk woord aan Jakob Lorber.
52218: LORBER, JAKOB - Kruis en kroon. Beschouwingen over de passietijd.
52214: LORBER, JAKOB - Bijbelteksten en hun verborgen betekenis.
52217: LORBER, JAKOB - De wederkomst van Christus. Een ontwikkelingsbeeld der mensheid.
69133: LORCA, FREDERICO GARCÍA - Ode aan Walt Whitman.
72783: LORCA, FREDERICO GARCÍA - Ode aan Walt Whitman.
79668: LORCA, FREDERICO GARCÍA - Zigeunerromances. Romancero gitano. Vertaald en van een nawoord en aantekeningen voorzien door Bart Vonck.
77571: LORCA, FEDERICO GARCÍA - Dichter in New York 1929-1930.
72784: LORCA, FREDERICO GARCÍA - Gedichten. Vertaling en nawoord Dolf Verspoor..
56094: LORD KINROSS - The Ottoman centuries: the rise and fall of the Turkish empire.
75955: LORD RUSSELL OF LIVERPOOL - De gesel van het hakenkruis. Een korte geschiedenis van de oorlogsmisdaden van de Nazi's.
61613: LORD, M.G. - Astro turf. The private life of rocket science.
78446: LORD BYRON - The Complete Works of Lord Byron from the Last London Edition, Collected and Arranged, and Illustrated with All the Notes.
72544: LORENZ, RICHARD - Imogen Cunningham, Ideas without End. A Life in Photographs.
73438: LORENZ, K. - De acht doodzonden van de beschaafde mensheid.
63184: LORENZ, KONRAD - Evolution and Modification of Behavior.
41554: LORENZEN, PAUL - Normative Logic and Ethics.
75668: LORENZEN, PAUL - Methodisches Denken.
41854: LORENZER, ALFRED - Sprachzerstörung und rekonstruktion.
41892: LORENZER, ALFRED - Zur begründung einer materialistischen Sozialisationstheorie.
41893: LORENZER, ALFRED - Über den gegenstand der Psycoanalyse oder: Sprache und Interaktion.
45127: LORENZI, FELIX - Hoe teken ik in perspektief. Eenvoudige handleiding met ca 150 tekeningen.
60948: LORIN, PHILIPPE - TGV : der schnellste Zug der Welt .
58053: LORM, A.J. DE E.A. - Vijf Gelderse fotografen.
43716: LORM, A.J. DE E.A. - De grote kerk van Arnhem. Bouw, verwoesting, herbouw.
79063: LORRIS, GUILLAUME DE & MEUNG, JEAN DE - De roman van de roos. Nederlands van Ernst van Altena.
66543: LORSHEIJD, FRED - Klein fruit. Kweken van aardbeien, bramen, frambozen en bessen in eigen tuin..
79015: LOS, CORNELIS - Van Geert Groote tot Erasmus. De broeders des gemenen levens en de navolging van Christus.
80708: LOS, FRANS J. - Die Ura Linda Handschriften als Geschichtquelle.
62784: LOSCH, FR. - Kräuterbuch - Unsere Heilpflanzen in Wort und Bild.
68332: LÖSECKE, A., BÖSEMANN, F. A. - Deutschlands verbreitetste Pilze oder Anleitung zur Bestimmung der wichtigsten Pilze Deutschlands und der angrenzenden Länder, zugleich als Commentar der fortgesetzten Prof. Büchner'schen Pilznachbildungen.
66488: LOTAR, ELI - Eli Lotar.
62194: LOTGERING-HILLEBRAND, R. - Onze voeding in distributietijd.
28278: LOTI, PIERRE - Pêcheur d'Islande.
73642: LOTI, PIERRE - IJslandsche vissers.
53887: LOUËT FEISSER, J.J. - Wetenschap in toga. Vakspecialisme en wijsgerige eenheid in de toekomstige universiteit.
62800: LOUIS, A. - Historische gegevens over het 16e eeuwse herbarium Stirpium adversaria nova van Pierre Pena en Mathias de l'Obel.
60409: LOUP, JEAN-JACQUES - Geld im Sack und haut dann einfach ab! .
77709: LOURENS, PIET & JAN LUCASSEN - Lipsker op de Groninger tichelwerken. Een geschiedenis van de Groningse steenindustrie met bijzondere nadruk op de Lipper trekarbeiders 1700-1900..
52085: LOUSTAL, COATALEM - Chinese zee.
52088: LOUSTAL, JACQUES DE - Java. In de schaduw van de Merapi.
57061: LOUSTAL - What he expected of her.
67273: LOUTER, J. DE - Het stellig volkenrecht.
59474: LOUW, ANDRÉ VAN DER - Rood als je hart. 'n geschiedenis van de AJC.
30422: LOUW, JOS (RED.) - Helden. Wielersport in Brabant. Nummer 4, zomer 2008.
50724: LOUW, ANDRÉ VAN DER - De rode hoed en andere verhalen.
67502: LOUW, ALISON (RED.) - Zelf bezig zijn met bier en wijn maken.
20619: LOUWEN, JAN - Over de IJssel ligt.. Een boekje open over Zwolle.
52254: LOUWERSE, TOM - Political Parties and the Democratic Mandate. Comparing Collective Mandate Fulfilment in the United Kingdom and the Netherlands.
35676: LOUWERSE, P. - Bloemlezing uit de Duizend en één nacht.
42166: LOUWERSE, P. - Alfer en Wala. Een verhaal uit den tijd van Julius Ceasar en de Batavieren.
43996: LOUWERSE, P. - Zonnig kinderleven. Rijmpjes en vertelseltjes voor het kleine volkje.
35699: LOUWERSE, P. - Alfer en Wala. Een verhaal uit den tijd van Julius Ceasar en de Batavieren.
42632: LOUWERSE, P. - Tusschen licht en donker. Vertellingen voor het jonge volkje.
42624: LOUWERSE, P. - Willem Tell. De Zwitsersche vrijheidsheld. Oorspronkelijk geschiedkundig verhaal uit het begin de 17e eeuw.
34357: LOUWERSE, P. - Geïllustreerde Vaderlandsche geschiedenis. Voor jong en oud Nederland.
1895: LOUWERSE, P. - Geïllustreerd Verjaardag-Album. Met bijschriften van P. Louwerse.
42312: LOUWERSE, P. - Twee vrienden. geschiedkundig verhaal uit het begin der 15e eeuw.
21855: LOUWERSE, P. - Geïllustreerde Vaderlandsche geschiedenis. Voor jong en oud Nederland.
74363: LOUWERSE, P. - De twee Hugo's. Een verhaal uit den tijd van graaf Willem III, den Goeden.
34257: LOUWERSE, P. - Met eere verloren. Een verhaal uit onze Vaderlandsche geschiedneis.
34258: LOUWERSE, P. - Met eere verloren. Een verhaal uit onze Vaderlandsche geschiedneis.
34259: LOUWERSE, P. - Verhalen uit de Vaderlandsche geschiedenis.
34263: LOUWERSE, P. - Bestevaer Tromp.
72705: LOUWES, ANNALEEN - Onrustige studies.
79159: LOUYS, PIERRE - De avonturen van koning Pausolus. Vertaald door Ernst van Altena.
49032: LOVELL, JULIA - Achter de Chinese muur. Geschiedenis van China's isolement 1000 v.c. - 2000 n.c..
58990: LOW, SIDNEY - The Governance of England.
60014: LOWE, ALFONSO - La Serenissima. The Last Flowering of the Venetian Republic.
52126: LOWE, GARY W.L. - European Contract Law between the Single Market and the Law Market: A Behavioural Perspective.
26751: LOWE, EDWARD - Nieuwste spelregels & reglement van het Pandoeren.
64948: LOWELL, ROBERT - Dolfijn en zeemeermin.
67844: LOWELL, ROBERT - Racine's Phèdre Phaedra.
71401: LOWELL EN LISA FINE (REDACTIE), IVANA - Recepten voor de liefde. Erotisch kookboek.
67490: LÖWENFELD, L. - Über die Dummheit. Eine Umschau im Gebiete menschlicher Unzulänglichkeit.
38403: LOWENSTEIN, PRINS HUBERTUS - De tragedie van een volk. Duitschland 1918-1934. Geautoriserde vertaling van J. Feitsma.
79699: LÖWENSTEIN, FRIED - De gouden rand.
72902: LOWRIE, WALTER - Het leven van Kierkegaard.
47591: LOWRY, BATES - The Great Ages of World Architecture: Renaissance Architecture.
75611: LOXTON, HOWARD - 99 kattenlevens. Katten in geschiedenis, legende en literatuur.
22415: LOYOLA, MOTHER MARY - De Kkoning van de Gouden Stad.
61033: LU HSUN - Selected Stories.
11695: LU HSUN - Selected works volume three.
16884: LU TING-YI, LIN FENG - the National Conference of Outstanding Groups and Individuals in Socialist Construction in Education, Culture, Health, Physical Culture and Journalism (importand documents).
13480: LU XUN - Te wapen.
28440: LU HSUN - Een kleine gebeurtenis.
28441: LU HSUN - Wild Grass.
4134: LU BOWEI AND WANG GUOPING - The Revolution of 1911: Turning Point in Modern Chinese History.
16877: LU TING-YI - Education must be combined with productive labour.
74633: LUBACH, D. - Natuurlijke historie van Nederland. De bewoners van Nederland.
72956: LUBACH, D. E.A. - Album der natuur.
73181: LUBACH, D. - Natuurlijke historie van Nederland. De bewoners van Nederland.
66617: LUBBEN, H.J. V.D. - St. Lyduina van Schiedam.
65919: LUBBERINK, W. - De achtergrond van corporatisme, fascisme, nationaal-socialisme.
23274: LUBBERS, RUUD - Samen onderweg. Over democratie, Christendom en samenleving, economie en internationale vraagstukken.
38601: LUBBERS, GERRIT & EILERT - Anne Woudwijk.
34182: LUBBERTS, R.L. - Op de Heeze.
45264: LUBIS, MOCHTAR - Insulinde. Het land onder de zon.
72919: LUBIS, MOCHTAR - Het land onder de regenboog. De geschiedenis van Indonesië.
63651: LUCADO, MAX - Leven in zijn handen. Bijbels dagboek.
7389: LUCAS, BARBARA - Great saints and saintly figures.
80581: LUCAS, HENRY S. - A Short History of Civilization.
74141: LUCAS, ROB & ROELOF POSTHUMA - VerGezicht. Foto-essays.
61762: LUCAS, SARAH - Sarah Lucas.
71963: LUCEBERT - Het hart van de zoeker. Foto's van Lucebert.
67930: LUCEBERT - Antología. Versión de Francisco Carrasquer.
58765: LUCEBERT, JENS CHRISTIAN JENSEN, KARIN SZÉKESSY - Van de maltentige losbol : gedichten en gouaches / Op bezoek bij Lucebert.
64938: LUCEBERT - Oogsten in de dwaaltuin.
58775: LUCEBERT - Ongebundelde gedichten.
71838: LUCEBERT, JENS CHRISTIAN JENSEN, KARIN SZÉKESSY - Van de maltentige losbol : gedichten en gouaches / Op bezoek bij Lucebert.
58771: LUCEBERT - Van de roerloze woelgeest. Gedichten..
58773: LUCEBERT - Wie wil stralen die moet branden.
58766: LUCEBERT & BERT SCHIERBEEK - Lucebert. Dames en heren. Tekst Bert Schierbeek.
72828: LUCEBERT - Poezie is kinderspel.
64042: LUCEBERT - Psalm voor nieuwe gelovigen.
24955: LUCEBERT - Van de afgrond en de luchtmens.
52282: LUCHTENBERG, KUNNY - Rondomrond.
70659: LUCHTENBERG, KUNNY - Tussen moan en morn.
78992: LUCIANUS - Hoe word ik een goed historicus.
79157: LUCIANUS VAN SAMOSATA - De droom & De gesprekken. Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door H.L. van Dolen, met medewerking van H.W.A. van Rooijen-Dijkman..
78993: LUCIANUS - Liefde, vriendschap en laster. Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Hein L. Van Doolen..
56277: LUCIE-SMITH, EDWARD - The waking dream. Fantasy and the surreal in graphic art 1450-1900.
70899: LUCIE-SMITH, EDWARD - Super Realism.
55986: LUCIE-SMITH, E. - De kunst van de twintigste eeuw.
72307: LUCIX - Beeldspoor. Sporen van Industrieel Erfgoed in Groningen.
51245: LUCKETT, RICHARD - Handel's Messiah a Celebration.
78991: LUCRETIUS - Over de natuur. Vertaald door A.W. Timmerman, bezorgd en ingeleid door P.H. Schrijvers..
62002: LUCRETIUS - De Natuur en haar vormen. Boek I en V. Door I.G.M. Gerhardt.
33198: LUDEKENS, FRED - Best Read Ads 1969.
77575: LUDEMAN, EVA - Gaza. We blazen uw auto even op.
47628: LUDENDORFF, ERICH - Kriegshetze und Völkermorden in den letzten 150 Jahren.
71712: LUDENGA MPHANDE AND J.L. MG'OMBE (EDS) - Namaluzi: Ten Stories from Malawi.
22301: LUDOLPH, G.L. & A.P. POTMA - Statica en dynamica voor het technisch onderwijs en voor zelfstudie. Deel IB van het leerboek der mechanica.
22296: LUDOLPH, G.L. & A.P. POTMA - Coördinatenleer voor het middelbaar technisch onderwijs en voor zelfstudie.
56091: LUDWIG, EMIL - Kunst en levenslot. Zes kunstenaarsportretten.
71357: LUDWIG, EMIL - Roosevelt.
67467: LUDWIG, EMIL - Gesprekken met Masaryk. Denker en staatsman. Met een levensschets door Emil Ludwig.
65733: LUDWIG, EMIL - Mussolini's gesprekken met Emil Ludwig.
39104: LUEBBERMANN, MIMI - Terrific tomatoes. Simple secrets for glorious gardens - indoors and out.
59833: LUGARD, GERH. J. - Lof van Deventer - zynde het verhael van vele periculen, wonderbaerlicke uitreddinghen, vrome, vroede ende manhafte daden, voorkomende in d'historie der vermaarde Keyserlicke Vrye Hanze Stadt Deventer.
43500: LUGARD, H.M. (VOORWOORD) - Klanken uit Deventer.
77921: LUGER, JOHAN (INL.) - Nederland zoals de toerist het ziet/ The Netherlands seen by the tourist.
36731: LUGER, JOHAN & JO SPIER - Amsterdam zwart op wit.
33169: LUGER, JOHAN - 10 emoties in het leven van een vrouw.
31673: LUGT MELSERT, COR VAN DER - Raad voor rederijkers. Het A.B.C. van het toneelspelen.
55738: LUGT, FRITS - Les Marques de collections de dessins & d'estampes.? Supplément. Marques estampillées et écrites de collections particulières et publiques. Marques de marchands, de monteurs et d'imprimeurs. Cachets de vente d'artistes décédés. Marques de graveurs apposées après le tirage des planches. Timbres d'édition. Etc. Avec des notices historiques sur les collectionnaurs, les collections, les ventes, les marchands et éditeurs, etc. & le supplement.
76827: LUGTEN, JEANETTE & SIJTJE AAFJES - Wat zal ik doen? Van allerlei: kunstjes, knutselwerkjes, raadsels, rebussen, spelletjes, teekenvoorbeelden enz..
77203: LUGTEN, JEANNETTE - Gezelschapsspelen voor oud en jong een uitgezochte verzameling van spelen en uitspanningen voor den huiselijken kring.
65752: LÜHRS, A. - Burgerlijk en socialistisch denken. Een sociologische studie.
48230: LÜHRS, CORRIE - Mijn zuster Anna Blaman.
62540: LÜHRS, CORRIE - Mijn zuster Anna Blaman.
22453: LUIGIES, BARBARA , PETER PRINS E.A. - De Schellingwouderkerk.
43284: LUIGJES, LENA - Andere verhalen.
77021: LUIJKEN, BARBARA (RED.) - Lekker fris. Supersalades het hele jaar door.
80919: LUIJPEN, W. - Nieuwe inleiding tot de existentiële fenomenologie.
80948: LUIJPEN, W. - Theologie is antropologie.
80949: LUIJPEN, W. - Fenomenologie van het natuurrecht.
64016: LUIJTERS, GUUS - Fragment uit een dit najaar bij de Bezige Bij te verschijnen roman.
81238: LUIJTERS, GUUS - De egelantier, Stad en land in vier seizoenen.
45671: LUIJTERS, GUUS - Frankrijk & zijn grote schrijvers.
79938: LUIK, WILLEM VAN (EINDREDAKTIE) - Freud. De sfinx van Wenen. De archeologische collectie van Sigmund Freud.
77926: LUIKEN, JAN EN KASPER - Spiegel van het menselyk bedryf in kleuren vertoond met honderd verbeeldingen van ambachten, konsten, hanteeringen en bedryven, met verzen.
58195: LUIKEN, TONNIE; BAARTSE, DIRK EN POLAK, BOB; - Willem Frederik Hermans en de CPNB 1950-1993. WFH's verhouding tot de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek bij gelegenheid van de boekenweek.
79307: LUIKEN, JAN EN KASPER - Spiegel van het menselyk bedryf.
44666: LUIKS, A.G. - Baptisterium. De bediening van de doop in de oud-christelijke kerk.
74104: LUINGE, A. & B. STEGEMAN - Nederland en Indië. Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen voor de hoogere klassen der lagere school.
53137: LUÏSCIUS, A.G. - Het algemeen historisch, geographisch en genealogisch woordenboek ... Vyfde deel G-I.
80030: LUITEN, G. A.O. - The Dawn of the Golden Age, Northern Netherlandish art 1580-1620.
77975: LUITINGH, J.C. - Seerp van Galema en zijne tijdgenooten. Een verhaal uit de geschiedenis der hervorming in Friesland.
59239: LUITINGH, TON / RAOUL MARIA DE PUYDT & SIMON VINKENOOG - Doodverf.
53660: LUITINGH, J.C. - Een angstige kerstavond in het woud.
33016: LUITJENS-DIJKVELD STOL, R.A. - De kerk en toren te Eenrum.
57357: LUITJENS-DIJKVELD STOL, R.A. - De borg Verhildersum en zijn bewoners.
47772: LUITJENS-DIJKVELD STOL, R.A. - De kerk en toren te Eenrum.
53378: LUITJENS-DIJKVELD STOL, R.A. - De borg Verhildersum en zijn bewoners.
17152: LUITSE, MIEN - Tartans.
76367: LUKÁCS, GEORG - Geschichte und Klassenbewußtsein.
76366: LUKÁCS, GEORG - Der junge Hegel. Über die Beziehungen von Dialektik und Ökonomie. Bd. 1 und 2..
53156: LUKACS, GEORG - Goethepreis '70 - Georg Lukács zum 13.Aprl 1970.
43933: LUKAS, J. ANTHONY - Common Ground. A turbulent dedace in the lives of three American families.
41535: LUKES, STEVEN - Essays in Social Theory.
62495: LUKKENAER, PIM - Ginkgo Biloba en andere vertalingen voor Pim Lukkenaer.
48947: LUKOWSKY, HELGA - Jawlenskys Abendsonne. Der Maler und die Künstler in Lisa Kümmel.
27485: LUMMEL, H.B. VAN - De oude en de nieuwe wereld, Schetsen en tafereelen uit het leven der menschheid (alle drie de delen).
73548: LUNBECK, ELIZABETH - The Psychiatric Persuasion: Knowledge, Gender, and Power in Modern America.
64860: LUNDBERG, LOTTA - Komt dat zien.

Next 1000 books from Bij tij en ontij . . . .

5/30