Bij tij en ontij . . . .
Hoofdstraat 26, 9977RD Kloosterburen, The Netherlands.            Email: bijtijenontij@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
73561: KUPKA, RALPH - Rapd Cycling. Discriminating factors in rapid and non-rapid cycling bipolar disorder.
41982: KÜPPER, NORBERT - Newspaper Design 1. European Newspaper Award 1999.
45549: KURELEK, WILLIAM - Kurulek's Canada.
8501: KURINGER, PAUL - Johann Strauss.
73424: KURINGER, PAUL - Johann Strauss.
65134: KURNAZ, M. & KUHN, H. - In de hel van Guantanamo. Vijf jaar in de hel van de beruchtste gevangenis ter wereld.
5153: KURPERSHOEK, MARCEL - Onzalig Jeruzalem.
39234: KURPERSHOEK, MINEKE EN WALTER VERHUE - Ouderwetse en zeldzame rozen. Met uitgebreide informatie over het planten en onderhoud van rozen.
65526: KURTH, HANNS - Handlijnkunde, wat uw handen vertellen..
60952: KÜRTHY, ILDIKÓ VON - Karel het kaboutertje. Een verhaal voor alle kinderen die kunnen toveren.
20355: KURTZ, GERDA H. - Haarlemse hofjes.
56682: KURZINGER, GEORG; NAUNDORF, CATHLEEN; MOSER, ACHILL - De gobiwoestijn.
8136: KUSCH, BERND-UDO - Christian Morgenstern. Leben und Werk. Sein Weg zur Anthroposophie.
23391: KUSHI, MICHIO - A Natural Approach. Infertility and reproductive disorders.
42224: KUSHNER, MALCOLM - De kleine Speechen voor Dummies.
35135: KUSHNER, HAROLD S. - Niets meer te wensen en toch niet gelukkig. Op zoek naar de zin van het leven.
75953: KUSHNER, TONY - Holocaust and the Liberal Imagination a Social and Cultural History.
70351: KUSHNER, HAROLD S. - Als 't kwaad goede mensen treft.
22286: KUSHNER, HAROLD S. - Als 't kwaad goede mensen treft.
78796: KUSTERS, WIEL - Het sneeuwde tot het niet meer sneeuwde.
5383: KUSTERS, WIEL - X kijkt in Y. Vijf causerieën over Pierre Kemp.
27002: KUT, INCI - Turkish Cookery.
72553: KUTSCHER, VOLLRAD - Der weiße Traum - Verschmelzungen 1980.
72253: KUTSCHER, GERDT - Chimu. Eine altindianische Hochkultur..
76018: KUTTER, HERMANN - Sie Mussen: Ein Offenes Wort an Die Christliche Gesellschaft.
50766: KUTTNER, HENRY - Furie.
49048: KUX, LINA - Het bereiden van puddingen, taarten, crêmes, geleien enz. op de beste en goedkoopste wijze. Met een aanhangsel btreffende de bereiding van ijs.
39223: KUX, LINA - Het bereiden van Poddingen, taarten, crêmes, geleien, ijs, enz. op de beste en goedkoopste wijze. Met een Aanhangsel betreffende de bereiding van IJs.
34162: KUYK, N.W.C. - Jimmij speelt vor de film.
34169: KUYK, N.W.C. - Jimmij speelt vor de film.
41028: KUYK, PIETER A. - Diorama.
66819: KUYLAARS, A.M. - De katholieke arbeider in de samenleving. Een sociale katechismus.
68156: KUYLE, ALBERT - De bries.
40752: KUYLE, ALBERT - Het land van de dorst.
7667: KUYLMAN, H.E. - De boerderij.
27177: KUYLMAN, H.E. - De boerderij.
57436: KUYPER, J. - Gemeente-atlas van de provincie Gelderland.
44448: KUYPER, A. - Wateren die zachtkens vloeien.
79022: KUYPER, J. - Gemeente Atlas van Nederland, naar officieele bronnen bewerkt. Derde deel: Zuid-Holland.
57671: KUYPER, BUBB - Het hofje van boeken, manuscripten en grafiek. Kroniek van 56 veilingen tussen 1986 tot 2012 gehouden aan de Jansweg te Haarlem.
33559: KUYPER, ERIC DE - De verbeelding van het mannelijk lichaam. Naakt en gekleed in Hollywood.
77619: KUYPER, J. - Gemeente Atlas van de provincie Groningen, 1867. Naar officieele bronnen bewerkt..
44209: KUYPER JR., A. - Wateren die zachtkens vloeien.
6444: KUYPER, A. - Voor een distel een mirt. Geestelijke overdenkingen bij den heiligen doop, het doen van belijdenis en het toegaan tot het heilig avondmaal.
78054: KUYPER, J. - Gemeente Atlas van de provincie Drenthe, 1867. Naar officieele bronnen bewerkt..
44221: KUYPER JR., A. - Het beeld gods.
77359: KUYPER, SJOERD - De grote Robin.
6427: KUYPER, A. - Predicatiën in de jaren 1867 tot 1873, tijdens zijn predikantschap in het Nederlandsch Hervormde Kerkgenootschap, gehouden te Beesd, Utrecht en te Amsterdam.
38486: KUYPER, A. - E voto Dordraceno. Toelichting op den Heidelbergschen catechismus. Vier delen.
64953: KUYPER, SJOERD - Een reisgenoot. Gedichten van Sjoer Kuyper.
39611: KUYPER, J. - Kaart van Nieuwe Schans uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39612: KUYPER, J. - Kaart van Uithuizermeeden uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
38725: KUYPER, A. - Als gij in uw huis zit. Meditatiën voor het huislijk saamleven.
39613: KUYPER, J. - Kaart van Zuidbroek uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
61071: KUYPER, BUBB - Gerard Reve, De complete afzonderlijk gepubliceerde werken in handelsedities en bibliofiele uitgaven uit de collectie Joop Schafthuizen. Veilingcatalogus van veiling d.d. 2 dec. 1997.
48298: KUYPER, RUUD - Jazz in stijl. Handboek voor musici en liefhebbers.
64837: KUYPER, A. - Het werk van den heiligen geest.
67243: KUYPER, R. - Socialistische schoonheidsbeschouwingen. Herdrukte opstellen van R. Kuyper.
44832: KUYPER, A. - Als gij in uw huis zit. Meditatiën voor het huislijk saamleven.
53872: KUYPER, R. - De ontwikkeling in natuur en maatschappij. Eenvoudige schriftelijke leergang voor arbeiders.
70362: KUYPER, ABRAHAM - Ik voel steeds meer dat ik hier zijn moest. Amerikaanse brieven van Abraham Kuyper aan zijn vrouw en kinderen.
38687: KUYPER, H.S.S. & J.H. - Herinneringen van de oude garde aan den persoon en den levensabeid Dr. A. Kuyper.
75703: KUYPER, J. - Gemeente Atlas van de provincie Groningen, 1867. Naar officieele bronnen bewerkt..
61397: KUYPER, RUUD - Over jazz.
46095: KUYPER, W. - De kunst van het wonen.
62393: KUYPER, A. - Encyclopaedie der heilige godgeleerdheid. Deel 1: Inleidend deel ; Deel 2: Algemeen deel; Deel 3: Bijzonder deel .
57832: KUYPER, SJOERD - Zeepziederij de adelaar. Gedichten.
61332: KUYPER, BUBB - Gerard Reve. Het manuscript van de Avonden.
75833: KUYPER, H.S.S. - Hendrick Hudson in Hollands dienst.
6143: KUYPERS, MIEP - Stunteltje.
46579: KUYS, J. & J.T. SCHOENMAKERS - Landpachten in Holland, 1500-1650.
56465: KUZNETSOV, YURY - The Hermitage. Western European Drawing.
77907: KWAKENBRUG, R.J. - Historie van stad en lande. Aflevering 1 t/m 5.
75710: KWAKENBURG, R.J. - De stad rondom de hoge toren. Gedenkboekje 1040-1940.
45002: KWAKKEL, G. & B. VUIJK - Gods liedboek voor zijn volk. Over het lezen en zingen van de Psalmen.
2810: KWAN LAU - Feng Shui for today. Arranging your life for health & wealth.
9694: KWAN LAU - Moderne Feng Shui. Wonen, gezondheid en welzijn.
52355: KWANT, AAT DE & EVERT MATHIES (RED.) - Twee dingen... Joop den Uyl geportretteerd door tijdgenoten..
25333: KWANT, R.C. E.A. - De zedelijke levenshouding van de christen in de wereld. Huwelijk en gezin. Ruimte tot menswording voor de jeugd.
19538: KWANT, R.C. - Werkloosheid als uitdaging. Naar een arbeidsbestel van baanwerkers en uitkeringswerkers.
54787: KWANT, R.C. - Subject en zin. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de logica, metafysica, zielkunde en ethica aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op maandag 6 november 1961 door Dr. R.C. Kwant O.E.S.A..
75660: KWANT, R.C. - Filosofie van de arbeid.
52683: KWANT, R.C. - Waarheidscrisis. Eternalisering, kapitalisering en afschrijving van weten.
27913: KWANT, R.C. - De sociale situatie van de intellectueel.
39741: KWAST, B.A. & C. LEKKERKERKER - Beknopt leerboek der aardrijkskunde. Vijfde deel. Sociale geografie van Nederland en zijn overzeese gebiedsdelen.
49526: KWEE KEK BENG - China in den storm.
8089: KWEE SAN LIAT EN ANDEREN - Grote filosofieën en de huidige mens.
35503: KWINKELENBERG, TON - Langs 's heeren wegen. Over wilde planten. Van hagen en ruigten, van berm en slootlant, van akkers en weiden.
40167: KWO SJI - Het Chineesche landschap. Een verhandeling uit de elfde eeuw door Kwo Sji geboren =/- 1020. Met een beschouwing over den Soeng-tijd door L. Cranmer-Byng. Ingeleid en uit de overzetting van dr. Shio Sakanishi vertaald door Jan Poortenaar.
39259: KYTE, LYDIANE - Plants from test tubes. An introduction to micropropagation. Revised edition.
72017: L'ECOTAIS, EMMANUELLE DE (ESSAY), ANDRÉ BRETON (PORTRAIT), MANFRED HEIRING (ED.) - Man Ray 1890-1976 Icons.
65514: L.E. (LOUISE ENGELBERTS) - Silhouetten. Met een Inleiding van Jer. de Vries.
66824: L. V. E. - Punten van gewetensonderzoek.
77025: L. E. (= LITE ENGELBERTS = FRAUCK ENGELBERTS - Een koningsdochter.
66444: L.M.H. (HOFFMANN) - Het was eens 1940-1945 / Boek zonder titel.
42112: L.E. - De sterkste.
53478: L.E. - Friesche Jayke.
42619: L.F. NOLL EN LATER BR. F.A.L. POSTERAY (EINDREDACTIE) - Bruidstijding. Blad voor bijbelstudie.
53474: L.E. - Miniatuur. Historische schetsenMesdames.
70804: LA BRUYÈRE - Les Caractères. Tome premier.
68509: LA FONTAINE - Berijmde vertellingen en verhalen.
56481: LAABS, ANNEGRET - De Leidse fijnschilders uit Dresden.
49786: LAAGLAND, G.A. & G.M.A. JANSEN - De teekenles op de kweekschool. Methodiek voor kweekelingen.
49785: LAAGLAND, G.A. & G.M.A. JANSEN - De teekenles op de kweekschool. Perspektievische verschijnselen.
49777: LAAGLAND, G.A. & G.M.A. JANSEN - De Teekenles op de Kweekschool. Begrip van projektie en doorsnede. 2e deeltje.
49780: LAAGLAND, G.A. & G.M.A. JANSEN - Methodiek voor het teekenonderwijs op lagere en m.u.l. scholen, ten dienste van kandidaten voor de onderwijsakte, de hoofdakte en de teekenakte l.o..
76480: LAAK, P.J. TER - Monster in oude ansichten. Deel 2.
78123: LAAK, P.J. TER - Europa's tuin, de geschiedenis van de tuinbouw in het Westland.
37596: LAAKE, PIETER-PAUL & GUIDO BURGGRAEVE - Vogeltochten in de lage landen.
77647: LAAN, K. TER - Groninger Encyclopedie.
73442: LAAN, K. TER - Proeve van een Groninger spraakkunst.
62034: LAAN, WINES VAN DER - Grunneger streekwoorden.
67127: LAAN, K. TER; G.W. SPITZEN & G. STEL - Laandjebloumen. Bloemlezing uit de letterkundige voortbrengselen in de Groninger Volkstaal.
77745: LAAN, K. TER - Fransen en Kozakken.
31948: LAAN, WINES VAN DER - De Stamtoavel. Neie Grunnger moppen.
31302: LAAN, K. TER - Humor in Grunneger Laand.
54943: LAAN, WINES VAN DER - De neie stamtoavel. Grunnger en Vraize moppen.
59897: LAAN, ADRI - Bruisend Arnhem. Arnhem is anders.
28142: LAAN, J.E. VAN DER - Fuchsia's het hele jaar door.
76432: LAAN, K. TER - De Boer in de Groninger Letteren.
37618: LAAN, BLOEMEN OP DE IJSSELDIJKEN & E. ROETMAN - Bloemen op de IJsseldijken. Over de flora en de vegetatie van de IJsseldijken tussen Veessen-Wijhe en Kampen-IJsselmuiden.
69814: LAAN, K. TER - Nederlandse spreekwoorden, spreuken en zegswijzen. met de weerspreuken verzameld door a.m. heidt jr..
47773: LAAN, K. TER - Prophecye van Jaarfke. Opnieuw met historische toelichting en verklarende aantekeningen in’t licht gegeven door K. ter Laan.
65500: LAAN, K. TER - Groninger Encyclopedie.
60138: LAAN, K. TER - Multatuli encyclopedie.
37221: LAAN, G.C.F. VAN DER - Ons toonstelsel. Eenvoudige theorie der muziek.
77483: LAAN, K. TER - De Boer in de Groninger Letteren.
57371: LAAN, K. TER - Geschiedenis van Groningen.
59904: LAAN, ADRI (SAMENSTELLING) - Arnhem onderweg 68.
57299: LAAN, K. TER - Groninger Encyclopedie.
3028: LAANE, R. E.A. - De zee, de zee, de Noordzee.
28585: LAANSTRA, WILLEM - Zaans Palet.
71278: LAAR, HENK VAN - Afstamming en ontwikkeling.
71277: LAAR, HENK VAN - Afstamming en ontwikkeling.
35113: LAAR, HARRY VAN DE - Het heidetuinboek.
64924: LAAR, H. VAN - Het aquarium en zijn bewoners.
48691: LAAR-JOCHEMSEN, TIRZA VAN E.A. (RED.) - Geloofwaardig opvoeden. Op zoek naar richting en ruimte.
53838: LAAR, RELINDE VAN & CLAUDIA TOFAN (EDS.) - Global Human Rights Law Collection. A Thematic Compilation of Executive Committee Conclusions 2011. Volume 7L.
6857: LAAR, HARRY VAN DE - Het heidetuinboek. Aanleg, onderhoud, sortiment,vermeerdering.
53842: LAAR, RELINDE VAN & CLAUDIA TOFAN (EDS.) - Global Human Rights Law Collection. Trafficking in Human Beings. Basic Documents part 4 Volume 12D.
53843: LAAR, RELINDE VAN & CLAUDIA TOFAN (EDS.) - Global Human Rights Law Collection. Trafficking in Human Beings. Basic Documents part 1 Volume 12A.
53840: LAAR, RELINDE VAN & CLAUDIA TOFAN (EDS.) - Global Human Rights Law Collection. Trafficking in Human Beings. Basic Documents part 2 Volume 12B.
53839: LAAR, RELINDE VAN & CLAUDIA TOFAN (EDS.) - Global Human Rights Law Collection. Human Rights Council. Fourth Session Part 2 12 March - 30 March 2007. Volume 9G.
73506: LAAR, DR. H.J.M. VAN DE - Opperbankier en wetenschapsman Willem Cornelis Mees 1813-1884..
53800: LAAR, RELINDE VAN & CLAUDIA TOFAN (EDS.) - Global Human Rights Law Collection. Issues in Refugee Law. Volume 15e.
53788: LAAR, P.A. VAN - International Courts and Tribunals Cases: Volume 1: The Thomas Lubanga Case.
37789: LAARHOVEN, MIEKE VAN (RED.) - Mexico, een culinaire ontdekkingsreis.
31813: LAARHOVEN, J.C.T.M. (REDACTIE) - Herman Heyenbrock. Schilder van de arbeid 1871 - 1941.
46058: LAARHOVEN, JAN VAN (EINDREDACTIE) - De kerk van 1770-1970. Handboek van de kerkgeschiedenis V.
28146: LAARHOVEN, ISABEL (EINDREDACTIE) - Man bijt hond. Nederland op z'n breedst.
70873: LAAT, TOND DE - Realisme in aquarel.
63513: LAAT, BETTY DE - Haakwerk uit Nederland en Vlaanderen. Met 45 nieuwe motieven .
62811: LAATS, M. & J. STRYCKERS - Akkeronkruiden en hun bestrijding.
25284: LABBERTON, MIEN - Kruisweg, een bundel sonnetten.
14028: LABBERTON, MIEN - De Zoeker.
34075: LABBERTON, MIEN - Kinderstemmen.
2684: LABÉ, LOUISE - De sonnetten van Louise Labé. Naast den oorspronkelijken tekst vertaald door P.C. Boutens. Met een aanteekening over het leven der dichteres.
75162: LABICA, GEORGES - Marxism and the Status of Philosophy .
56167: LABORDE, LEON DE - Histoire de la gravure en maniere noire.
72226: LABOVITZ, JOHN - Convento: art emerging from ruins (exhibition catalog) .
55508: LABRUCHERIE, ROGER A. - Images of Puerto Rico.
51424: LABUSCHAGNE, C.J. - Wat zegt de bijbel in Gods naam? Nieuwe bijbeluitleg en modern godsgeloof.
31680: LACEY, ROBERT - Sir Walter Ralegh.
65949: LACH, DONALD F. - China in the Eyes of Europe. The Sixteenth Century.
45935: LACHAPELLE, JEAN-MARIE E.A. - 2 eeuwen dermatologie. Jean-Louis Albert 1786-1837. Eerste lijfarts van de koning. Hoofdarts van het Hôpital Saint-Louis.
74848: LACHMANN, EDUARD - Hölderlins Christus-Hymnen. Text und Auslegung..
59496: LACLOS, CHODERLOS DE - Les liaisons dangereuses.
18077: LACOUR-GAYET, ROBERT - A History of South Africa.
64748: LACY, MADISON S. & DON MORGAN - Leg Art: Celebrating a Century of Love and Devotion to the Photogenic Wonders of the Prettiest Girls With the Prettiest Legs in the Most Glamorous Profession of 'em all Show Bbusiness.
53138: LADER, LAWRENCE - Power on the Left: American Radical Movements since 1946.
40495: LADIGES, WERNER - Waar en hoe leven onze aquarium-vissen? Bijdrage tot de eucologie der zoetwatervissen.
52147: LAEMERS, MIEK DE - Onderwijsrecht in het geding. Een pleidooi voor een profijtelijke wisselwerking tussen rechter en wetgever.
46380: LAERE, STEFAAN VAN - Aardbeien verleidelijk lekker.
54497: LAERHOVEN, BOB VAN - Van deftigen huize.
73242: LAEYENDECKER, L. - Brengt de vooruitgang ons verder? Kanttekeningen bij een wijd verbreid geloof.
77052: LAFARGUE, PAUL - Recht op luiheid. Gevolgd door De Godsdienst van het Kapitaal en Pius IX in de hemel. Vertaald en ingeleid door A.L. Constandse.
42581: LAGARDE ET LAURENT MICHARD, ANDRÉ - Moyen Age. Les grands auteurs Francais du programme I.
47340: LAGASSE, EMERIL - Every Day's a Party: Louisiana Recipes for Celebrating with Family and Friends..
48613: LAGEMAAT, DIRK VAN DE & PIETER DE MOS (RED.) - Processen in beweging. Beheersen, vernieuwen, verantwoorden.
53298: LAGEMAN, ED. C. - Levensdwang. Dramatische schets in één bedrijf.
75753: LAGENDIJK, A. - Van de Willem III tot de Willem Ruys.
58504: LAGERLÖF, SELMA - Niels Holgersson's wonderbare reis.
14266: LAGERLÖF, SELMA - Christuslegenden.
54071: LAGERLÖF, SELMA - Jeruzalem.
46341: LAGERWAARD, HENK - Enclave.
17791: LAGERWEY, JOHN - China. Der Kontinent der Geister.
52154: LAGRAND, TÜRKAN ERTUNA - Immigration law and policy The EU acquis and its impact on the Turkish legal order.
62212: LAGUNAOUI, BRAHIM - De Marokkaanse keuken. 200 smakelijke en authentieke recepten..
8606: LAGUNAOUI, BRAHIM - Recepten uit de Marokkaanse keuken.
44710: LAHAYE, TIM - Het begin van het einde. De eindtijd bezien in het licht van de bijbelse profetieën.
61536: LAHIJI, NADIR & D.S. FRIEDMAN - Plumbing: Sounding Modern Architecture. Preface by Ignasi de Solà-Morales.
64577: LAHIRI, JHUMPA - Interpreter of Maladies.
20488: LAHNSTEIN, PETER - Karel V. Heerser over de oude en nieuwe wereld.
66496: LAI, T.C. - Selected Chinese sayings.
13153: LAI, T.C. AND ROBERT MOK - Jade Flute. The story of Chinese music.
39948: LAI, T.C. - Pa Ta Shan Jen. Chinese monk-painter.
39958: LAI, T.C. - Ch'i Pai Shih.
75662: LAÏDI, ZAKI - Le sacre du présent.
74998: LAING, R.D. & D.G. COOPER - Rede en geweld. Tien jaren filosofie van Sartre-1950/1960. Met een woord vooraf van J.P. Sartre.
67907: LAING, R.D. - Strategie van de ervaring.
41896: LAING, R.D. & A. ESTERSON - Sanity, Madness and the Family. Families of Schizophrenics.
76813: LAIRD, THOMAS. - Het verhaal van Tibet. Gesprekken met de Dalai Lama.
77544: LAIRD HAMADY, MARY - Lebanese Mountain Cookery.
74678: LAIRD, CHRISTA & BOS, TJALLING - De schaduw van de muur.
40522: LAITHWAITE, ERIC , ALLAN WATSON & PAUL E.S. WHALLEY - The Dictionary of Butterflies & Moths in colour.
40698: LAJTHA, EDGAR - Menschen, eilanden en oceanen.
75896: LAKATOS, IMRE & ALAN MUSGRAVE - Criticism and the Growth of Knowledge. Proceedings of the International Colloquium in the Philosophy of Science, London, 1965, Vol. 4.
8909: LAKEMAN, PIETER - Het gaat uitstekend. Zwendel en wanbeleid in het Nederlandse bedrijfsleven.
33531: LAKEN, FRED VAN DE - Pronken met andermans veren. 200 jaar Europese mode en natuur.
25160: LAKENS DOUWES, C. - Zeilend zwerven. Handboek voor zeilers.
38545: LAKHO, HAMEEDA EN MAGDA VAN DER RIJST - Verborgen tralies.
72724: LAKHOUS, AMARA - De lift op piazza Vittorio. Een satire.
72914: LAKIN, MARTIN - Interpersonal Encounter: Theory and Practice in Sensitivity TRaining.
52361: LAKIN, MARTIN - Sensitivity training.
65644: LAKS, ANNA (ED.) - Pioneers of Photography Russian and Soviet Photography from Swiss Collections 1880s 1930s.
73185: LALEMAN, MARIE CHRISTINE - De Sint-Pietersabdij te Gent. Dertien eeuwen geschiedenis en cultuur.
77746: LALKENS, J. - Aduard in oude ansichten, waarin ook afbeeldingen van Den Ham en Den Horn.
44422: LALLAYE, TIM & BEVERLY - Het wonder tussen man & vrouw. De sexualiteit in het huwelijk gezien vanuit de bijbel.
60098: LALOUX, V. - L'architecture Grecque.
43409: LALOY, JEAN - De conferentie van Jalta. Verleden, heden, toekomst.
61597: LALWANI, NIKITA - Het dorp.
57039: LAM, HANNA & WIM TER BURG - Verzamelbundel. Alles wordt nieuw. Bijbelliederen.
51240: LAM, HANNA & WIM TER BURG - Alles wordt nieuw. Grote bundel. Deel 1 en 2. Met begeleiding van piano of orgel en melodie-instrumenten.
51230: LAM, HANNA & WIM TER BURG - Alles wordt nieuw. Deel III. Bijbelliederen voor de jeugd.
51229: LAM, HANNA & WIM TER BURG - Alles wordt nieuw. Deel I. Bijbelliederen voor de jeugd.
51228: LAM, HANNA & WIM TER BURG - Alles wordt nieuw. Deel IV. Bijbelliederen voor de jeugd.
65481: LAMA DALAI TENZIN GYATSO - Koncentratie en mededogen : toespraken en lezingen in Nnederland.
54327: LAMA ANAGARIKA GOVINDA - Grundlagen Tibetischer Mystik.
73820: LAMA KAZI DAWA-SAMDUP - Het Tibetaanse dodenboek volgens Lama Kazi Dawa-Samdup's Engelse vertaling van het Bardo Thödol in samenwerking met W.Y. Evans-Wentz.
63194: LAMA KAZI DAWA-SAMDUP - Het Tibetaanse dodenboek volgens Lama Kazi Dawa-Samdup's Engelse vertaling van het Bardo Thödol in samenwerking met W.Y. Evans-Wentz.
40001: LAMA KAZI DAWA-SAMDUP - Het Tibetaanse dodenboek volgens Lama Kazi Dawa-Samdup's Engelse vertaling van het Bardo Thödol in samenwerking met W.Y. Evans-Wentz.
77212: LAMA ANAGARIKA GOVINDA (ANANGAVAJRA KHAMSUM WANGCHUCK) - De weg der witte wolken. Een pelgrimstocht door Tibet.
34019: LAMAN DE VRIES, HELÈNE - De gouden draad. Een boek voor oudere meisjes.
44793: LAMAN DE VRIES, H.W. - Vertroostingen. Een bundel overdenkingen.
17943: LAMAR, HOWARD R. (EDITOR) - The Reader's Encyclopedia of the American West.
40245: LAMARCK, J.B.P.A. - Zoölogische philosophie of beschouwingen over de natuurlijke historie der dieren etc. Eerste deel.
61360: LAMARCK, JEAN-BAPTISTE - Botanica Lamarck. Ouvrage comprenant 292 espéces extraites de l'édition originale 1783-1823.
23468: LAMARTINE, M.A. DE - Histoire des Girondins.
72913: LAMB, M.E. & B. SUTTON-SMITH. (EDS). - Sibling relationships. Their nature and significance across the lifespan.
64443: LAMB, WALLY - Walvismuziek.
40510: LAMB, EDGAR - Cactussen.
33038: LAMB, EDGAR AND BRIAN - Cctussen en andere succulenten in kleur.
50623: LAMB, WALLY - Vergeef me.
60260: LAMB, V.B. - The Betrayal of Richard III. Wit an Introduction and Notes by P.W. Hammond.
72915: LAMB, MICHAEL E. (ED.) - Social and Personality Development.
32972: LAMB, EDGAR - Cactussen.
32973: LAMB, EDGAR - Vetplanten.
40247: LAMB, EDGAR - Cactussen. Met een voorwoord van A.F.H. Buining. Voorzitter van Succulenta..
66152: LAMBERMOND, C.H. - De Dominicanen te Leeuwarden 1245-1945.
55646: LAMBERS, PROF. DRS. H.W. / HUISINGH, R.O. / BROUWERSHAVEN, F.A. VAN (REDACTIE) - Ondernemer en omgeving. Opstellen geschreven voor H. Stout bij zijn afscheid als voorzitter van de Raad van Bestuur van Internatio-Müller N.V..
56568: LAMBERT, SUSAN - The Image Multiplied: Five Centuries of Printed Reproductions of Paintings and Drawings.
71124: LAMBERT, MARJIE - Cajun kookboek. Smeuïge recepten uit Louisiana.
8691: LAMBERT, LANCE - Israël is uniek.
44653: LAMBERT, LANCE - Voorbereiding op de wederkomst.
47277: LAMBLEY, PETER - The Middle-Aged Rebel. Responding to the Challenges of Midlife. A Dynamic Approach..
63451: LAMBRAKI, MYRSINI - Honey. Wild flowers & healing plants of Greece.
45784: LAMBRECHTS, JOHN - Rasverbetering van postduiven.
33892: LAMBTON, LUCINDA - Chambers of delight.
63493: LAMERS VAN DE KUUNDERWAL, WUBE - Mien wegen bin duustere paeden. Oolde verhaelen uut Stellingwarf. Mit een inleiding van Henk Bloemhoff en 't ien en 't aander over de volksverhaelen deur Jurjen van der Kooi.
42740: LAMERS VAN DE KUUNDERWAL, WUBE - Mien wegen bin duustere paeden. Oolde verhaelen uut Stellingwarf. Mit een inleiding van Henk Bloemhoff en 't ien en 't aander over de volksverhaelen deur Jurjen van der Kooi. Licht bewarkte en uutbreide uutgifte van de eerste edisie.
37647: LAMERS, HERMAN - Groningen tuin.
44589: LAMMENS, G.N. - Brieven uit de hemel.
23945: LAMMÈR, JUTTA - Allerlei van raffia, stro en pitriet. Een eenvoudige handleiding met veel voorbeelden.
63535: LAMMÈR, JUTTA - Sieraden van zilverdraad en kralen. 40 halskettingen, armbanden, broches en klips om zelf te maken.
46232: LAMMÈR, JUTTA & TITIA IJZEREEF - Handwerklexicon.
5859: LAMMERS, C.J. EN ANDEREN (REDACTIE) - Menswetenschappen vandaag. Twee zijden van de medaille.
52424: LAMMERS, G.J. - De kroon en de kabinetsformatie.
12446: LAMMERTS VAN BUEREN, A. EN EDW. KATAN (REDACTIE) - 1888 - 1963 Driekwart eeuw plattelandsgroei.
26251: LAMMERTSE, J. - Wat de hervorming bracht.
66651: LAMMERTYN, L. - De priester en de missieactie.
60688: LAMMING, CL. & J. MARSEILLE - Le temps des chemins de fer en France.
70788: LAMOTH, ANDRÉ-PIERRE - Landschap in Nederland. Landscape in the Netherlands.
78233: LAMPE, AUGUSTA - Bloemen voor Nippon. Belevenissen tijdens de Japanse bezetting.
17594: LAMPE, AUGUSTA - Daden onder de zon. Verhalen uit het vrouwenkamp.
33144: LAMPEN O.F.M., W. - Willibrord en zijn tijd.
42851: LAMPO, HUBERT - Helene Defraye.
174: LAMPO, HUBERT - De goden moeten hun getal hebben.
77375: LAMPO, HUBERT - De elfenkoningin.
77381: LAMPO, HUBERT & KOSTER, PIETER PAUL - Arthur.
14021: LAMPO, HUBERT - Hermione betrapt.
14024: LAMPO, HUBERT - Wijlen Sarah Silbermann..
63992: LAMPO, HUBERT - Magisch-realisme is geen mode.
4899: LAMPO, HUBERT - De zwanen van Stonehenge. Een leesboek over magisch-realisme en fantatische literatuur.
63258: LAMPO, HUBERT - Joachim Stiller en ik. . Een autobiografie.
70990: LAMPO, HUBERT - De komst van Joachim Stiller. Met een nawoord van Peter de Klerk.
70548: LAMPO, HUBERT - Dochters van Lemurië. Novellen.
77460: LAMPO, HUBERT - De belofte aan Rachel.
77454: LAMPO, HUBERT - De ruiter op de wolken.
64032: LAMPO, HUBERT - Zonder stukjesschrijvers.
45296: LAMSTER, J.C. - The Indies. Giving a Description of the Native Population of Netherlands-India and of its Civilization.
28841: LAMSTER, J.C. - Landschap, bevolking, godsdienst, gebruiken en gewoonten, architectuur en kunst van het eiland Bali.
57075: LAMSWEERDE, INEZ VAN - Inez van Lamsweerde & Vinoodh Matadin. Photographs.
8091: LANCÉE, J.A.L. - R.C. Bakhuizen van den Brink en het probleem van de 'tijdgeest'.
8092: LANCÉE, J.A.L. - R.C. Bakhuizen van den Brink en het probleem van de 'tijdgeest'.
17898: LANCÉE, J.A.L. (REDACTIE) - Mythe & werkelijkheid. Drie eeuwen vaderlandsche geschiedbeoefening (1600 - 1900).
65943: LANCELOT, MICHEL - Ik wil God in het gelaat zien. Leven, dood en opstanding van de hippies.
13554: LANCING, GEORGE (LAN TSO CHI) - Chinese Decamerone.
16847: LANCING, GEORGE (LAN TSO CHI) - Chinese Decamerone.
33020: LAND, TON - De schoonheid van Friesland en de Waddeneilanden.
38870: LAND, SIPKE VAN DER - Achter de Chinese Muur. Een documentaire over land en volk, communisme en christendom.
66854: LAND, ROB - De vierde managementcrisis.
53927: LAND, N.K.F. - Inleiding tot de verklaring van het Burgerlijk Wetboek.
24998: LAND, SIPKE VAN DER - Zalig zijn de vervolgden. Een documentaire over christenen in de tweede wereld.
67305: LANDAUER, GUSTAV - Oproep tot socialisme. Vertaling: M. Mok. Voorwoord: Henr. Roland Holst. Levensbeschrijving: B. Reyndorp. Bandontwerp: Luc. Kistjes.
56304: LANDELL, OLAF J. DE - Nachtfluistering. De droom van een oude stad.
5802: LANDELL, OLAF J. DE - De porselein tafel.
79030: LANDELS, J.G. - Engineering in the Ancient World..
38613: LANDGREBE, LUDWIG - Moderne filosofie.
62006: LANDHEER, JO - Golven, gedichten van Jo Landheer.
61900: LANDHEER, JO - Donkere vruchten. Gedichten.
61899: LANDHEER, JO (RED.) - Helikon. Tijdschrift voor poëzie. 7e Jaargang, no. 3, 1937.
58836: LANDHEER, JO - Golven, gedichten van Jo Landheer.
39569: LANDHEER, B. - De Verenigde Staten: toekomst of verleden tijd?.
72723: LANDIS, J.D. & MIJN, AAD VAN DER - Met Clara in bed.
50289: LANDMAN-KASPER, DIRK - n Hap en n snap oet t leven. Beriemd en onberiemd.
25073: LANDMAN-KASPER, JACOMINE - Beter eten voor diabeten. Suikerziekte anders bekeken.
70084: LANDMAN, WIJBREN - Vlinder encyclopedie.
14968: LANDMANN, MICHAEL - Filosofische antropologie.
75661: LANDMANN, MICHAEL - Anklage gegen die Vernunft.
52699: LANDMANN, MICHAEL - Entfremdende Vernunft.
41211: LANDMANN, SALCIA - Gepeperd & Gezouten een gericht over gerechten.
55720: LANDOLT, HANSPETER - 100 Master Drawings of the 15th and 16th Centuries from the Basle Print Room.
68313: LANDOLT, ELIAS - Geschützte Pflanzen in der Schweiz.
14055: LANDON, MARGARET - Anna en de koning van Siam.
49571: LANDON, MARGARET - De droom sterft nooit. Uit het Amerikaans vertaald door Clara Eggink.
67586: LANDSAAT, HANS - Visual history.
48650: LANDSBERG, MAX - De tools van leiderschap. Visie, inspiratie, momentum.
9633: LANDSBERGER, STEFAN - China. Mensen, politiek, economie, cultuur.
40468: LANDSBOROUGH THOMSON, A. - A New Dictionary of Birds.
49525: LANDSKROON, F. - Crisis Bezetting Wederopbouw 1936-1956. Twintig jaren geschiedenis van de Nederlandse Vereniging.
55284: LANDSTRÖM, BJÖRN - Het schip. De geschiedenis van het schip van primitief vlot tot atoom-onderzeeboot met reconstructies in woord en beeld.
42831: LANDVREUGD, HERMIEN - Kont achteruit. Hoerig.
27209: LANDWEHR, J. EN C. SIPKES - Wildeplantentuinen. Verzamelde notities over het gebruik en de toepassing van inheemse planten in tuinen en parken.
3925: LANDWEHR-CLÉJAN, A. EN E.C. LUNS-BARONES VAN HEEMSTRA - Internationale gerechten.
62632: LANDWEHR, JOHN - Het Nederlandse kookboek, 1510-1945 . Een bibliografisch overzicht.
19839: LANDZAAT, L.F.M. - Alkmaar Monumentenstad.
23193: LANE, ROBERT E. - The liberties of wit. Humanism, Criticism and the Civic Mind.
47407: LANE, RICHARD - Ukiyo-e Holzschnitte. Künstler und Werke.
44138: LANE, MARGARET - Samuel Johnson and his world.
78955: LANE, J.A. - Enschede type specimens of 1768 & 1773. Introduction and notes/Proef van letteren.
45764: LANG-VAN VUGT, J.F.J. DE - Keuken-Kookwoordenboekje.
36727: LANG, AREND W. - Kleine kartengeschichte Frieslands zwischem Ems und Jade. Entwicklung der Land- und Seekartographe von ihren Anfängen bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Von 1900 bis 1985 fortgesetzt durch Heinrich Schumacher.
17591: LANG, JOCHEN V. - Krieg der Bomber. Dokumentation einer deutschen Katastrophe.
55848: LANG, DEREK - Return to St. Valery. The story of an escape through wartime France and Syria.
75951: LANG, BEREL - The future of the Holocaust : between history and memory.
77463: LANG, STEPHAN - De mollenjager.
48693: LANGBROEK, P.M. E.A. - Kwalteit van rechtspraak op de weegschaal. Bijdragen aan het congres over kwaliteit van rechtspraak, gehouden op 25 september 1997 te Zutphen.
67063: LANGDALE, CECILY - Monotypes by Maurice Prendergast in the Terra Museum of American Art.
68205: LANGE, MORTEN - Elseviers paddestoelengids.
78557: LANGE, N. DE - Atlas van de joodse wereld.
75120: LANGE, FRITS DE - Totale beschikbaarheid; Het ethos van Simone Weil..
55640: LANGE, W. DE - Een tocht voor Trinie.
8572: LANGE, WOLF - Om te zingen en te spelen 2. Materiaal voor de muzikale vorming op M.A.V.O. en H.A.V.O. scholen, op opleidingsscholen voor kleuterleidsters en onderwijzers(essen) en A.V.M. lessen.
69882: LANGE, MORTEN - Elseviers paddestoelengids.
73998: LANGE, PETER DE E.A. - Strand! Een (beeld)verhaal over zon, zee en zand.
75273: LANGE, H.M. DE - De gestalte van een verantwoordelijke maatschappij; een kritisch onderzoek naar enkele onderdelen van de gevoerde economische politiek in Nederland na de Tweede Wereldoorlog.
67756: LANGE, HENRIËTTE DE (FOREWORD) - Internationally Served (Recipe Book) By International Women's Contact - The Hague.
63204: LANGE, BRIGITTE DE - Breinbewust leven. Dement worden? Vergeet het maar.
62911: LANGE, WILLY - Gartengestaltung der Neuzeit. Unter Mitwirkung von O. Stahn.
60983: LANGE, ELISABETH - Het keuzedieet. Afvallen zonder moeite.
16211: LANGE, HERBERT - Een geheel bijkomstige figuur.
18044: LANGE, HERMAN DE - De bewapeningswedloop tussen de Verenigde Staten en de Sovjetunie, 1945-1980. Een onderzoek naar de relatie tussen politiek en militaire macht.
16241: LANGE, HERBERT - Een geheel bijkomstige figuur.
74353: LANGE, H.J. DE - Eb en vloed in Groningen. De stad als zeehaven.
17237: LANGEDIJK, PIETER - Lesgeven, overhoren, cijfers geven.
72524: LANGEDIJK EN AGNES VAN ENKHUIZEN, PIETER - Gevoelige mensen en hun problemen.
74488: LANGEDIJK, PIETER - Neuromassage, lichtenergie en healing. Stimulering van het centrale en autonome zenuwstelsel.
74510: LANGEDIJK, PIETER - Wat is de ziel en hoe is deze met het lichaam verbonden.
78063: LANGEN, G.J. DE - Middeleeuws Friesland. De economische ontwikkeling van het gewest Oostergoo in de vroege en volle middeleeuwen.
68063: LANGEN, P.A. DE E.A. - Bouwombouw. Hergebruik N.S.-gebouwen. Hergebruik van gebouwen.
65006: LANGEN, FERDINAND & KOOS SCHUUR (O.L.V.) - Het woord. Maandblad voor de nieuwe Nederlandse letterkunde. 1ste jaargang, nrs. 1 t/m 12; 2de jaargang: nrs. 1 & 2.
71726: LANGEN, SIDDHARTA VAN - In de ban van je kinderbeelden. Neo-hypnotherapie, rebirthing, ademtherapie.
63602: LANGENDIJK, PIETER - Xantippe of het booze wyf des filozoofs Sokrates beteugeld.
23673: LANGENDONCK, PROSPER VAN - Verzen. Met een inleiding door dr. Jaak Boonen.
71593: LANGENDONCK, PROSPER VAN - Het Werk van Prosper Van Langendonck, voor het Langendonckcomité uitgegeven door de Maatschappij voor Goede & Goedkope Lectuur 1926.
57495: LANGENDYK, P. - Het wederzyds huwelyksbedrog.
57496: LANGENDYK, P. - De spiegel der vaderlandsche kooplieden.
37968: LANGENDYK, P. - Het wederzyds huwelyksbedrog. Blyspel. Toegelicht door F.A. Stoett.
35370: LANGENHOFF, BARBARA - Weer en natuur van dag tot dag 1. Lente en Zomer.
59879: LANGENHOFF, K.F.E. & C. SEEBACH - De muzen omsingeld: Musis Sacrum 1847-1983.
65940: LANGENHUYSEN, C.L. VAN - Waarom? Een bezadigd woord door een Katholiek.
70239: LANGER, MICHAELA / KRITIN LABUCH - Kookboek voor mannen. Het kookboek voor hongerige mannen.
73787: LANGER, SUSANNE - Mind; an essay on human feeling. Volume II.
73785: LANGER, SUSANNE - Mind; an essay on human feeling. Volume I.
35738: LANGERER, FREDDY E.A. - Kom mee en luister.
13321: LANGEVELD, M.J. - Beknopte theoretische paedagogiek.
40316: LANGEWIS, LAURENS & FRITS A. WAGNER - Decorative Art in Indonesian Textiles.
57873: LANGFELD, GREGOR; KLEIJWEGT, RIEK - Duitse kunst in Nederland.
66371: LANGHE, JOSEPH-EDGARD DE A.O. - Nouvelle Flore de la Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, du Nord de la France et des Régions Voisines (Ptéridophytes et Spermatophytes).
62791: LANGKAVEL, B. - Botanik der späteren Griechen vom Dritten bis Dreizehnten Jahrhunterte.
33463: LANGNER, LAWRENCE - Vom Sinn und Unsinn der Kleidung.
33416: LANGNER, LAWRENCE - L'importance d'être vêtu.
72567: LANGRE, JACQUES DE - Do-in 2, the ancient art of rejuvenation through self-massage.
49210: LANNOY, MARIA DE - Roel op walvisvangst.
14053: LANOYE, TOM - Doén!.
57430: LANOYE, TOM - Stadsgedichten.
76972: LANOYE, TOM - Sprakeloos.
45211: LANOYE, TOM - Heldere Hemel [Ianwa:].
55799: LANOYE, TOM - De monstertrilogie. Bevat: Het goddelijke monster. Zwarte tranen. Boze tongen.
72116: LANOYE, TOM - Zwarte tranen.
74439: LANOYE, TOM - Boze tongen.
77117: LANOYE, TOM - Een slagerszoon met een brilletje.
63163: LANS, JOS VAN DER - Ontregelen - de herovering van de werkvloer.
66614: LANS, J.R. VAN DER - Petrus Canisius. Ter gelegenheid van zijn vierde eeuwfeest.
71375: LANSEN, MIEN - Om en bij het kinderspel.
76176: LANSER, SIEBREN H. - Het schip der kerk op roze golven. Over homobevrijding en ecclesiologie.
60870: LANSINK, VICTOR M. - Stationnementen. Oude en nieuwe spoorwegstations in hedendaagse beelden.
66715: LANTING, MENNO - Hoe word ik een speedboot? - De zeven principes van wendbaar werken, leren en ondernemen.
66027: LANTINGA, S.S. - Veel groenten van weinig grond. Een handleiding voor een eider die groenten verbouwt.
67049: LANZA, JOSEPH - Phallic Frenzy. Ken Russell and His Films.
46784: LANZMANN, CLAUDE - Shoah. Oor- en ooggetuigen van de holocaust. De film van Lanzmann. Voorwoord van Simone de Beauvoi.
48490: LAO-TZE - The Canon of Reason and Virtue (Lao-tze's Tao Teh King).
25031: LAO SHE - Zheng Hongqi Xia.
4932: LAO SHE - Teahouse.
75808: LAO SHE - Rikshaw. The novel Lo-t'o Xiang Tzu (Camel Xiangzi).
13476: LAO SHE - Crescent moon and other stories.
33761: LAOTSE - Spreuken.
76815: LAP, WOUTER - Kijk op het gezicht. Karikaturenboek.
67921: LAPIDE, PINCHAS - Hij leerde in hun synagogen. Een joodse uitleg van de evangeliën.
74569: LAPIDE, PINCHAS - Het bezit van de waarheid: het einde van de dialoog. Gedachten over wet en liefde in de Hebreeuwse bijbel 'de vreemdeling in uw poorten' Messiasverwachtingen bij joden en christenen.
70416: LAPIDE, PINCHAS - Wie waren er schuldig aan de dood van Jezus?.
76263: LAPIDE, PINCHAS & JÜRGEN MOLTMANN - Jüdischer Monotheismus - christliche Trinitäslehre. Ein Gespräch.
75600: LAPLANTINE, FRANÇOIS - Le philosophe et la violence.
57185: LAPPERT, ROLF - Benjamin Schillings droom.
69744: LAQUEUR, WALTER - Terrorisme.
73224: LARBAUD, VALERY - Fermina Marquez.
68366: LARCHER, WALTER - Klima und Pflanzenleben in Arco Gartenstadt des Trentino.
28780: LAREN, A.J. - Cactussen.
27179: LAREN, A.J. - Cactussen.
28785: LAREN, A.J. - Kamerplanten.
7659: LAREN, A.J. - Cactussen.
7666: LAREN, A.J. - Kamerplanten.
68331: LAREN, A.J. VAN - Gids voor bezoekers van den Hortus Botanicus te Amsterdam, samengesteld door den hortulanus.
7668: LAREN, A.J. - Cactussen.
72760: LARKIN, PHILIP - The Whitsun Weddings.
35223: LARKIN, DAVID (EDITOR) - Rousseau.
1415: LAROUCHE, JANICE EN REGINA RYAN - Vrouwen aan het werk.
37888: LAROUI, FOUAD - Judith en Jamal.
47253: LAROUI, FOUAD - Requiem voor de eerste generatie.
32678: LAROUSSE, P. - Dictionnaire Complet de la Langue Francaise.
17942: LARRABEE, HAROLD A. - Decision at the Chesapeake.
76641: LARSEN, J. ANKER - Roes.
46276: LARSEN, JACK LENOR - Jack Lenor Larsen: A Weaver's Memoir.
76642: LARSEN, J. ANKER - Martha en Maria.
76640: LARSEN, J. ANKER - De steen der wijzen.
60056: LARSEN V. NEERLAND, G.A. - Van Goor's Alfabetische plaatsnamenlijst van Nederland .
29118: LARSON, GRY - Wiener Dog Art. A Far Side Collection.
74808: LARSSON, CARL - Huize Zonnegloren.
65625: LARTIGUE, JACQUES-HENRI - Jacques-Henri Lartigue. Introduction par Jacques Damade.
66515: LARTIGUE, JACQUES-HENRI - Les Femmes.
41285: LASCH, CHRISTOPHER - Haven in een harteloze wereld.
24912: LASCHEN, GREGOR (HRSG) - ZErSTrEUunG Des ALPHaBeTS. Hommage à Arp. Hans/Jean Arp zum 100. Geburtstag 1986.
71987: LASEUR, WIM - Aeneas tegemoet. Een zwerftocht op de Middellandse Zee.
55873: LASH, JOSEPH P. - Roosevelt and Churchill 1939-1941. The Partnership that saved the West.
67722: LASKI, HAROLD J. - Inleiding tot de wetenschap der politiek.
43522: LASLETT, PETER - Family Life and Illicit Love in Earlier Generations.
61850: LASOEN, PATRICIA - Reizger.
24269: LASOEN, PATRICIA - De witte binnenkant.
65604: LASSAM, ROBERT - Portrait and the Camera. A Celebration of 150 Years of Photography..
57301: LASSERE, HENDRIK - Onze lieve vrouw van Lourdes.
53157: LASSWELL, HAROLD D. - Politik und Moral. Analyse des politisch-sozialen Verhaltens.
59469: LAST, JEF - Partij remise.
23520: LAST, GEERT - Een dorp in de Franse tijd. Het wel en wee van een Groninger gemeenschap tijdens de Napoleontische overheersing (1795-1813).
59080: LAST, JEF - Japan in kimono en overall.
57425: LAST (BIJEENBRENGER), JEF - Meesters der Japanse vertelkunst.
66164: LAST, JEF - Confucius.
57998: LAST, J.C.F. - China land van de eeuwige omwenteling.
15693: LAST, JEF - De tweede dageraad van Japan. Een poging tot het rechtzetten van misverstanden.
52592: LAST, JEF - Vuurwerk achter de Chinese muur.
43058: LASTDRAGER, A.J. - Tafereelen en karakterschetsen uit Vaderlandsche Geschiedschrijvers, sedert het begin der XVIe eeuw. Voor Nederlandsche jongelingen. Ie deel (1521-1648) IIe deel (1650-1848).
63895: LASTPOST, DR. - Het grote spelenboek. Een verzameling van ruim 500 spelen voor jong en oud en voor alle mogelijke gelegenheden. Bijeengebracht uit alle delen van de wereld.
49953: LASZLO, MAGIE , MARJAN UNGER & HANS-JORG AMMANN - Beppe Kessler. Zinnespelen.
68125: LATEUR, PATRICK (RED.) - Vlaanderen.Tweemaandelijks tijdschrift voor kunst en cultuur. Jaargang 50, nr. 5, november - december 2001.
62876: LATHOUWERS, V. - Manuel de 'l'amélioration des plantes cultivées (plantes agricoles, horticoles et coloniales. Tome I: L'amélioration générale. Tome II: L'Amélioration du froment ((cytologie, Morphologie, Physiologie, Génétique, Phylogénic).
53833: LATIFI, RIFAT - Current Principles and Practices of Telemedicine and e-Health.
587: LATIMER, JONATHAN - Herinnering, dierbare vijandin.
33259: LATOUCHE, ANETTE - Etiquette of de sierlijkheid des levens.
33508: LATOUR, ANNY - Tovenaars van de grote mode. Achter de schermen der Haute Couture.
61006: LATSCH, MARIE-LUISE - Chinese Traditional Festivals.
71496: LATZKO, ANDREAS - De roman van een liefde en andere novellen .
61007: LAU, D.C. (TRANSLATOR) - Lu Xün Xiao Shuo Ji: Vocabulary (Selected short stories of Lu Xun).
39465: LAU-TZE - Tau Teh Tsjing.
44145: LAU, SIDNEY - A Cantonese-English and English-Cantonese Glossary to accompany 'Elementary Cantonese' (lessons 1-20).
47736: LAU CHUNG HIM - The Principles and Practice of the Chinese Abacus.
28801: LAU TZE - Tau Teh Tsjing (Tau Teh King).
34739: LAUBIN, REGINALD AND GLADYS - The Indian Tipi. Its History, Construction, and Use.
40025: LAUF, DETLEF INGO - Das Erbe Tibets. Wesen und Deutung der buddhistischen Kunst von Tibet.
40032: LAUF, DETLEF-L - Das Bild als Symbol im Tantrismus. Indische Tantras als praktische Führer zur seelischen Ganzheit der Menschen.
45501: LAUFER, BERTHOLD - Jade. A study in Chinese archaeology & religion.
43731: LAUMER, KEITH - In strijd met de chaos.
49632: LAUNAY, JACQUES DE - De wereld in oorlog 1939 - 1945.
65959: LAUREN, P. - De leegte achter je laten. Een praktische steun bij verliesverwerking.
65958: LAUREN. P. - Worden wie je werkelijk bent.
28049: LAURENS, JAN - De wonderschelp. Een nieuw avontuur van Piggelmee.
38488: LAURENS, CAMILLE - In zijn armen.
61239: LAURENTI, JOSEPH L. & JOSEPH SIRACUSA - Federico Garcia Lorca Y Su Mundo. Ensayo de una Bibliografía General. The World of Federico Garcia Lorca: A General Bibliographic Survey.
26594: LAURENTIUS, THEO - Het vermakelijke Duivenvoorde.
71903: LAURENTIUS, FRANS & MACHIEL J. ROOS. - Met veele schoone figueren verçiert. Een bijzondere Bijbel. Publicatie ter gelegenheid van 375 jaar Statenvertaling..
55425: LAURENTIUS, VICTOR - De Betuwe in stelling: de ondergrondse, 1940-1945 & de stellingenoorlog en de evacuatie 1944-1945.
19672: LAUREY (VERTALING), HARRIET - Sprookjes van Andersen.
57066: LAURILLARD, E. - Geen dag zonder God. Stichtelijke overdenkingen voor iederen dag des jaars.
1980: LAURILLARD, E. - Een tocht naar Sedan.
44831: LAURILLARD, E. - De scherpste doornen om het edelste hoofd. Beschouwingen van Jezus'laatste lijden.
35772: LAURILLARD, E. - Koren en klaprozen. Proza en Poëzie.
41566: LAUSTER, PETER - Test zelf uw persoonlijkheid.
42832: LAUTENSCHLAGER, GERRY - Opruiming en andere verhalen.
29979: LAUTERBACH, EDWIN EN THOMAS TRADGARDH - Primeur's vier seizoenen kookboek. La nouvelle cuisine.
37739: LAUWEN, TOON (HOOFDREDACTIE) - De Nederlandse des1gnprij2en3. Catalogus 2005.
37738: LAUWEN, TOON (HOOFDREDACTIE) - De Nederlandse des1gnprij2en3. Catalogus 2006.
74152: LAUWEN, TOON - Dutch design van de 20ste eeuw.
57127: LAUWEREYNS, JAN - Hemelsblauw. Gedichten.
43048: LAUWERIJS, E.H.J. - Het begijnhof van Hoogstraten. Kunst adelt. Tiende jaargang - no. 3-4. 15 jan. - 15 april 1932.
67218: LAVALEYE, EMILE DE - Het Eigendom en zijne oorspronkelijke vormen. Vrij bewerkt door F. Domela Nieuwenhuis.
33493: LAVER, JAMES - Taste and Fashion. From the French Revolution to the Present Day.
49265: LAVERMAN, BARTLE (RED.) - Oude helden, jonge meesters.
59786: LAVOOIJ, WIM - Gebouwd in Arnhem. Jongere bouwkunst vanaf 1840 & Twee eeuwen bouwen aan Arnhem. De Stedebouwkundige ontwikkeling van de stad.
36286: LAW, RUTH - De keuken van Zuidoost-Azië.
40544: LAWICK-GOODALL, JANE VAN - Mijn leven met chimpansees. In de schaduw van de mens.
59502: LAWRENCE, D.H. - Lady Chatterly's lover.
53488: LAWRENCE, T.E. - Seven Pilars of Wisdom : A Triumph.
37392: LAWRENCE, D.H. - Lady Chatterley's Lover. Women in Love. Sons and Lovers.
6289: LAWRENCE, D.H. - De oude Adam en zijn nieuwe Eva.
44081: LAWRENCE, D.H. - De maagd en de zigeuner.
37507: LAWRENCE, D.H. - The White Peacock.
73324: LAWRENCE, D.H. - De vrouw die wegreed en andere verhalen.
35315: LAWRENCE, D.H. - The Tales.
13220: LAWRENCE, D.H. - Vijgen.
72320: LAWRENCE, D.H. - Lady Chatterley's minnaar.
68429: LAWRENCE, GEORGE H.M. A.O. (ED.) - Adanson the bicentennial of Michel Adanson's "Famillies des plantes" Part One.
18029: LAWRENCE, D.H. - Women in Love; The Rainbow; Aaron's Rod; The White Peacock; Selected Poems; Fantasia of the Unconscious. Psychoanalysis and the Unconscious and 12 others.
61320: LAWRENCE, GEORGE H.M. A.O. - B-P-H Botanico-Periodicum-Huntianum.
13285: LAWSON-WOOD, D. & J. - Acupuncture vitality & revival points.
37778: LAWSON, HELEN - How to make good curries.
35396: LAWTHER, GAIL EN CHRISTOPHER - Leer Kalligraferen stap-voor-stap.
41267: LAYDER, DEREK - Structure, Interaction and Social Theory.
67039: LAYMAN P'ANG - A Man of Zen: The Recorded Sayings of the Layman P'Ang.
48168: LAZARSFELD, SOFIE - De vrouw en haar levensgezel.
33164: LAZARSFELD, SOFIE - De vrouw en haar levensgezel.
54776: LAZARUS, RICHARD S. - Personality and Adjustment.
60362: LAZOS, CHRESTOS D. - Archimedes euphyes mechanikos.
63387: LE ROY LADURIE, EMMANUEL - Montaillou. Een kettersdorp in de Pyreneeën 1294-1324.
13005: LE ROY LADURIE, EMMANUEL - De eeuw van de familie Platter (1499-1628) I De schooier en de geleerde.
15180: LE ROY LADURIE, EMMANUEL - Het Carnaval van Romans. Van Maria Lichtmis tot Aswoensdag 1579-1580.
75324: LE GOFF, JACQUES. - Saint Louis.
69574: LEACH, EDMUND - Claude Levi Strauss.
29454: LEACH, EDMUND - Claude Levi Strauss.
75795: LEADBEATER, CHARLES W. - De Chakra's.
42049: LEADLEY BROWN, ALISON - Ecology of Fresh water.
49487: LEAKY, RICHARD E. & ROGER LEWIN - Origins. What new discoveries reveal about the emergence of our species and its possible future.
40403: LEAKY, L.S.B. , M.D. LEAKY & P.V. TOBAIS - Olduvai Gorge 1951-1961 Vol.1 A preliminary report on the geology and fauna. Vol. 2 The cranium and maxillary dentition of Australopithecus (Zinjanthropus) boisei. Vol. 3 Excavations in beds 1 and 2 , 1960-1963.
70501: LEANTE, LUIS - Hoeveel ik van je hou.
66366: LEAPMAN, MICHAEL - The Ingenious Mr Fairchild ; The Story of the Father of the Modern Flower Garden .
27124: LEAR, EDWARD - Book of Nonsense.
78187: LÉAUTAUD, PAUL - Particulier dagboek 1933..
78188: LÉAUTAUD, PAUL - Onvoltooid verleden tijd. In memoriam - Jeugdliefde.
69023: LÉAUTAUD, PAUL - Literair dagboek 1893-1921.
69022: LÉAUTAUD, PAUL - Lichtzinnige herinneringen.
43954: LÉAUTAUD, PAUL - Lichtzinnige herinneringen.
46065: LÉAUTAUD, PAUL - Literair dagboek 1893-1921.
72853: LÉAUTAUD, PAUL - Meningen.
47337: LEBAIN, F. & J.P. PAIREAULT - Gastronomisch kookboekvoor de magnetron.
47336: LEBAIN, F. & J.P. PAIREAULT - Gastronomisch kookboek.
11259: LEBBINK, HERMAN - Ken uw sport. Hockey.
33476: LEBECK, ROBERT - Der Kuss. 80 alte Postkarten gesammelt und herausgegeben von Robert Lebeck.
19592: LEBESQUE, MORVAN - Albert Camus.
60136: LEBESQUE, MORVAN - Chroniques du Canard.
57398: LECCA, NICOLA - Het laatste concert.
47512: LECLERC, ANDRE - Flemish Drawings: XV-XVI Centuries, Brueghel, Bosch, Van Eyck, Metsys and Other Masters..
62852: LECLERC, HENRI - Les Fruits de France. Historique, diététique et thérapeuthique.
34096: LECLERCQ, W.L. - Hoe karel zeeman werd.
55116: LECLERCQ, W.L. - De laatste Nederlandse zeilschepen. Een korte beschrijving van de Nederlandse grote zeilvaart na de Franse tijd.
34888: LECLÈRE, ROSANNE - Histoire du Costume. La mode au cours des siècles.
75068: LECOURT, DOMINIQUE - Prométhée, Faust, Frankenstein. Fondements imaginaires de l'éthique.
75372: LECOURT, DOMINIQUE - Humain, posthumain : La technique et la vie.
75510: LECOURT, DOMINIQUE - L'Amérique entre la Bible et Darwin.
72535: LEDDICK, DAVID - The male nude.
7234: LEDENT, ALFRED - Directives d'Aménagement en matière d'urbanisme.
29901: LEDUC, VIOLETTE - De vrouw met het vosje.
34755: LEE, CARLA - Eenvoudige dineetjes.
74250: LEE, HARPER - Spaar de spotvogels.
50856: LEE, TANITH - Anackire.
23869: LEE, JEFFREY - Gooi een bal, bouw een vlieger, vang een vis. 21 tijdloze activiteiten die elke ouder zijn kind kan leren.
50854: LEE, TANITH - Stormgebieder.
50855: LEE, TANITH - Het bloed van rozen.
39479: LEE, VIRGINIA - Vlinder voor Marianne.
57748: LEE, ANNEKE V.D. E.A. - Rooie Sien wil ontwapenen.
74072: LEE, CHINLUN & WESTERA, BETTE - De reuzelieve rijke dame en haar honderd honden.
48296: LEE, TON VAN DER E.A. - Uncut.
6610: LEE, A. VAN DER E.A. - De bijbel in de literatuur.
75713: LEE, CAROL ANN - De wereld van Anne Frank.
6000: LEE, LAWRENCE E.A. - Gebrandschilderd glas.
34602: LEECH, JOHN (PUNCH) - John Leech's pictures of Life and Character. From the Collection of "Mr. Punch".
61659: LEEFLANG, CHR. - Stichting 'De Roos' 40 jaar : 1946-1986. Catalogus bij de tentoonstelling in het Singer Museum, Laren N-H. 15 maart t/m 27 april 1986.
31473: LEEFLANG, K.W.H. - Dominospelen en dominopuzzels.
58491: LEEFLANG, SIETZ, GERWEN, TEO VAN - Vandaag beginnen: een nieuwe manier van leven in huis, tuin en keuken, buurt, winkel en werkplaats.
61796: LEEFLANG, ED - Eenden op één nacht ijs..
52034: LEEFLANG, THOMAS - Cinema nostalgia: de avant-garde van Hollywood.
62015: LEEFLANG, ED & REIN DOOL - De veren.
18438: LEEFLANG, ED - Josquin.
18447: LEEFLANG, ED EN ANDEREN (REDACTIE) - Muisstil. Voorlezen in het voortgezet onderwijs.
18448: LEEFLANG, ED - Op Pennewips plek.
61873: LEEFLANG, ED - Begroeyt met pluimen.
74778: LEEFLANG, ED - De hazen en andere gedichten..
35195: LEEFLANG, THOMAS (REDACTIE) - De speelfilm. De bewogen historie van het bewegende beeld. Het Aanzien.
61779: LEEFLANG, ED - Bezoek aan het vrachtschip. Gedichten.
61787: LEEFLANG, ED - Op pennewips plek.
48427: LEEFLANG, THOMAS - Vrolijke wetenschap. De films van Laurel & Hardy.
23397: LEEFLANG, THOMAS - Verzamelen is ook een kunst. Twintig verzamelaars over hun hobby.
63109: LEEFLANG, CHR. (SAMENSTELLER) - Tien jaar 'De Roos' 1945-1955.
54512: LEEFLANG, P.S.H. - Probleemgebied Marketing I: Analyse van de omgeving.
51103: LEEFLANG, P. E.A. (RED.) - In de Rijn-vaart der volkeren. Lezingen, uitgesproken ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Historische Vereniging Alphen aan de Rijn.
55842: LEEFLANG, CHR. (SAMENSTELLER) - Met engelen en herders. Kerstlyriek.
54511: LEEFLANG, P.S.H. - Probleemgebied Marketing II: De marktinstrumenten.
63031: LEEFLANG, CHR. (SAMENSTELLER) - Tien jaar 'De Roos' 1945-1955.
30038: LEEFLANG, CHR. EN JAAP ROMIJN (SAMENSTELLERS) - Naar Bethlehem wilt allen gaan. Kerstverhalen en Kerstpoëzie.
47471: LEEFLANG, THOMAS - Zen in actie.
11794: LEEFLANG, THOMAS - De wereld van de comedy.
73274: LEEK, ROBERT H. - Shakespeare in Nederland. Kroniek van vier eeuwen Shakespeare in Nederlandse vertalingen en op het Nederlands toneel.
43658: LEEMAN, FRED & LEO VAN DER LAAN - Beelden in de stad Groningen.
31220: LEEMAN, A.D. - Romanitas. Synthematische bloemlezing uit de Latijnse litteratuur.
73193: LEEMANS-PRINS, ELISABETH C.M. RED. - Zegels en wapens van steden in Zuid-Holland.
7800: LEEMBRUGGEN, C.A. - Vacantie-avonturen op Goenoeng Tiga.
37177: LEEMHUIS, HEIN - Meroakels 1945. Viefteg gedichten in 't Oldambster dialect.
17474: LEEMHUIS, HEIN - Meroakels II. Vieftig gedichten in 't Oldambtster dialect.
66064: LEEMHUIS, HEIN - Koopman Frank vertelt.
41227: LEENAARS, J.J.A. - Functiescheidingen in hooggeautomatiseerde omgevingen.
72495: LEENAERS, ROBERT & HUBRECHT DUIJKER - Wijnwereld. Praktijkboek voor het kiezen en genieten van wijnen.
58534: LEENDERS, HERMAN - Vervalsingen. Gedichten.
3901: LEENDERS DE VRIES, CARIN - Van piepers tot pasta. Recepten voor en door 3 generaties.
62287: LEENDERTZ, P. - Bibliographie der werken van P.C. Hooft.
76132: LEENDERTZ, W. - Dogma en existentie.
44346: LEENDERTZ, W. - Rangorde van geestelijke waarden.
75674: LEENDERTZ, W. - Profielen van gedachten.
50194: LEENE, THEO - Kerk in een veranderend getij (50 jaar Landelijk Verband van Commissies van Beheer van de Gereformeerde Kerken in Nederland).
44423: LEENHOUTS, A.A. - ...Mijn wraak is barmhartig. Het komende karmelgericht - voorspel en onderpand der voleinding.
49637: LEENINGA, J.J. & E. JAC. WESTRA - En tóch staat de Martini. Groningen onder Duitsch schrikbewind.
67005: LEENINGA, J.J. & E. JAC. WESTRA - En tóch staat de Martini. Groningen onder Duitsch schrikbewind.
77850: LEENINGA, J. E.A. - Het Groninger kustland.
73337: LEENT, F.H. VAN - Mazeppa, de leeuw der steppen.
35731: LEENT, F.H. VAN - De zoon van den kaper. Een verhaal voor jongelieden.
73782: LEENT, J.A.A. VAN - Sociologie, psychologie en sociale psychologie. Hun opbouw, ontwikkeling en verhouding uit macro-micro oogpunt.
35769: LEENT, F.H. VAN - Een flinke jongen.
55660: LEERING, JEAN - Beeldarchitectuur en kunst. Het samengaan van architectuur en beeldende kunst.
24060: LEERING, J. E.A. (INTRODUCTIE) - Moholy-Nagy.
7187: LEERSUM, BOB VAN - Babysit. Blijspel in twee bedrijven.
75579: LEERTOUWER, L. - Het beeld van de ziel bij drie Sumatraanse volken.
55435: LEERTOUWER, L. - Kunst van verre landen.
76059: LEESE, JURT - Der unbekannte Gott.
76077: LEESE, KURT - Recht und Grenze der natürlichen Religion.
32969: LEESE, SIR OLIVER - Alles over cactussen en vetplanten.
78623: LEESENBERG, MICHIEL - Islamitische filosofie. Een geschiedenis.
34481: LEETE, ALFRED - The Bosch Book. 80 drawings.
42852: LEEUW, AART VAN DER - De gezegenden.
54244: LEEUW-MARCAR, ANK - Willem Sandberg - portret van een kunstenaar.
76064: LEEUW, G. VAN DER - Sacramentstheologie.
76065: LEEUW, G. VAN DER - Levensvormen.
16420: LEEUW, AART VAN DER - Opvluchten. Het aardsche paradijs.
76046: LEEUW, G. VAN DER - Virginibus Puerisque. A Study on the Service of Children in Worship..
25329: LEEUW, VENATIUS DE - Bladerend in de bijbel. Deel 2. De evangeliën.
74949: LEEUW, G. V.D. - Uren met Novalis.
33170: LEEUW, HENDRIK DE - De heerschappij van het zwakke geslacht.
65209: LEEUW, CORNELIS VAN DER - Overdenkingen over den aart, de bewaring, de opheldering en uitbreiding van het evangelie voor de geboorte van Jesus Christus. Deel 1.
29613: LEEUW, G. VAN DER - Levensvormen.
26626: LEEUW, RENÉ DE (EINDREDACTIE) - Fokker verkeersvliegtuigen. Van de F.I uit 1918 tot en met de Fokker 100 van nu.
276: LEEUW, AART VAN DER - Ik en mijn speelman.
14097: LEEUW, AART VAN DER - Kinderland.
42977: LEEUW, G. VAN DER - Nationale cultuurtaak.
57738: LEEUW, MARIANNE DE E.A. - Van oppasser naar verpleegkundige.
73700: LEEUW, A.C.J. DE - Bedrijfskundige methodologie. Management van onderzoek.
31966: LEEUW, PAUL DE E.A. - Kerstverhalen.
51832: LEEUW, G. VAN DER - De botsing tusschen heidendom en christendom in de eerste vier eeuwen.
78043: LEEUW, M.C. DE - Ontginning van veengronden. Academisch proefschrift.
76094: LEEUW, G. VAN DER - Het beeld Gods.
67671: LEEUW, J.J. VAN DER - The Fire of Creation.
70347: LEEUW, MARIA VAN DER - Het scheppingsverhaal herschapen. Een kritische analyse.
51281: LEEUW, TON DE (EINDREDACTIE) - Musici over muziek. Honderd jaar muziekvakonderwijs in Amsterdam.
27527: LEEUW, G. VAN DER - Balans van Nederland (De mens in de wereld).
31645: LEEUWEN, WIM VAN - Een boek is iets aangenaams. Uitkomsten van een onderzoek over het imago van het boek in Vlaanderen en Nederland.
36728: LEEUWEN, T.J. VAN (INLEIDER) - Scheveningen in oude prenten.
4360: LEEUWEN, JOKE VAN - Het weer en de tijd.
47456: LEEUWEN, MARIEKE VAN - Vegetarisch Handboek. Theorie & praktijk.
39063: LEEUWEN, P.J. VAN - Sprokkelholt. 1000 Groninger gezegden, spreekwoorden en uitdrukkingen.
70253: LEEUWEN, JOKE VAN - Leestekenen.
31667: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN - Epiek en Lyriek. Een leesboek voor H.B.S., gymnasium, lyceum en kweekscholen, met korte aantekeningen over inhoud en vorm van woordkunst.
73831: LEEUWEN BOOMKAMP, EDU VAN - Het hanenei.
60664: LEEUWEN, WILFRED VAN & H. ROMERS - Een spoor van verbeelding. 150 jaar monumentale kunst en decoratie aan Nederlandse stationsgebouwen.
856: LEEUWEN, JOKE VAN - Het weer en de tijd.
72602: LEEUWEN , JOKE VAN - Heb je mijn zusje gezien?.
28461: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN - Lezende onder de lamp. Studies over nieuwe Nederlandse literatuur.
31955: LEEUWEN, P.J. VAN - Drij kerstverhoalen.
43510: LEEUWEN, A.P. VAN - Volgens Bartjens... zijnde een verzameling van rekenkunstige vermakelijkheden als daar zijn velerlei wijzen om aangenamer en sneller te rekenen dan doorgaans geschiedt mitsgaders allerhande andere leerzame gevallen....
2468: LEEUWEN, A.TH. E.A. - Ontwikkelingsproblematiek & Communisme: China.
44067: LEEUWEN, FREEK VAN - Door het donker. Met een inleiding van Henr. Roland Holst.
77484: LEEUWEN, P.J. VAN - Geschiedenis van de Groninger literatuur..
48611: LEEUWEN, H.A. VAN - Inzicht. Introductie in de ondernemingsraad. Een inleiding in de medezeggenschap voor toekomstige, nieuwe en zittende OR-leden.
47688: LEEUWEN, B. VAN - Het gemengde huwelijk. Pastoraal-sociografisch onderzoek nar de huwelijken van katholieken en niet-katholieken in Nederland.
30031: LEEUWEN, A.TH. VAN - Hendrik Kraemer dienaar der wereldkerk.
31683: LEEUWEN, W.L.M.E. - Avonden op Drienewolde. Herinneringen en ontmoetingen.
76090: LEEUWEN, A.TH. VAN - Ghazali als apologeet van de Islam : bijdrage tot de interpretatie van zijn persoon en werk.
39033: LEEUWEN, P.J. VAN - Lopster laidjes.
51431: LEEUWEN, MARIUS VAN & MAAIKE DE HAARDT - Teksten van mijn leven. Grote teksten uit de christelijke traditie.
53431: LEEUWEN, FREEK VAN - Atlantische legenden.
75652: LEEUWEN, T.M. - The Surplus of Meaning: Ontology and Eschatology in the Philosophy of Paul Ricoeur.
72647: LEEUWEN, JOKE VAN - Feest van het begin.
73280: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN - Lezen onde lamp. Studies over nieuwe Nederlandse literatuur. Met portretten en facsimiles.
27912: LEEUWEN, AREND TH. VAN - Kritiek van hemele en aarde . Deel 2: Kritiek van de aarde.
77270: LEEUWENBURGH, THEO - Het bruine schuitenboek. Een nieuwe generatie schippers op oude zeilschepen.
34994: LEEUWRIK, NEL - Kantklossen met 50 nieuwe patronen.
8157: LEEWES, GERRY - Muziek voor rust en ontspanning, genezing, meditatie, yoga, massage, dromen, dans en beweging, romantische momenten.
66815: LEFEBER, W. - Nederige helden van de lastige taak. Een oproep tot missiebroeders.
77510: LEFEBRE, S.D. - Ascon de Fries. Geschiedkundig verhaal.
75993: LEFEBVRE, HENRI - L'irruption - de Nanterre au sommet.
6838: LEFFELAAR, H.L. - Israël. De langste week 5-10 juni 1967. Een oorlogsreportage.
75890: LEFORT, BERNARD (RED.) - De la fin de l'histoire.
58752: LEG&ENE, P.M. - Suriname, land mijner dromen.
43209: LEGÁTOVÁ, KVETA - De mensen van Zelary.
45732: LEGEMAAT, WIL - Het nut van het kunstgenot. 50 jaar De Noordelijke Kunsthof Appingedam 1951 - 2001.
53365: LEGEMAAT, WIL & ELSBETH WIESELMAN-VERSTEEG - Rood in de Groene Parel. De Geschiedenis van de Sociaaldemocratie in Haren..
50217: LEGÊNE, P.M. - Gaat dan henen....
38737: LEGGER, J. - Gedichten (in de grunniger sproak).
64219: LEGIEST, NICOLE - Auguste Renoir.
69294: LEGMAN, G. (EDITOR) - The Limerick Volume 1 & 2. (1700 limericks covering every bawdy topic from the 14th century to modern times).
13215: LEGMAN, G. (EDITOR) - The new Limerick. 2750 unpublished examples American and British.
17125: LEHANE, BRENDAN - De zeevaart. De noordwestelijke doorvaart.
71716: LEHARI, GABRIELLE - Bessen, frambozen en bramen. Telen in eigen tuin.
59439: LEHMANN-RUSSBÜLDT, OTTO - De bloedige internationale der bewapenings-industrie.
65265: LEHMANN, MICHAEL - Der blaue Brabant. Die Geschichte der Boxteler Bahn.
64974: LEHMANN, L.TH. - Luxe.
64973: LEHMANN, L. TH. - Een steen voor Hermes.
64946: LEHMANN, L. TH. - Who's Who in Whatland.
60332: LEHMANN, L. TH. - Het echolood.
4778: LEHMANN, L. TH. - Gedichten.
54237: LEHNE, ANDREAS - Jugendstil in Wien.
5037: LEHNING, ARTHUR - De vriend van mijn jeugd. Herinneringen aan H. Marsman.
8093: LEHNING, ARTHUR - De draad van Ariadne. Essays en commentaren 1. Ithaka. Essays en commenaren 2.
12636: LEHNING, ARTHUR - De vriend van mijn jeugd. Herinneringen aan H. Marsman.
33756: LEHNING, ARTHUR - Marsman en het expressionisme.
69628: LEHNING, ARTHUR & ANTON CONSTANDSE - Anarcho-syndikalisme.
52627: LEHNING, ARTHUR & ANTON CONSTANDSE - Anarcho-syndikalisme.
65832: LEHNING, PERCY B., SCHENDELEN, M.P.C.M. VAN - Actualiteit van politieke filosofie.
67025: LEHR, PAUL E. E.A. - Het weer en de weervoorspelling. Luchtsoorten - wolken - regen - stormen - weerkaarten - klimaat.
28030: LEIBFRIED, STEPHAN - Die angepasste Universität. Zur Situation der Hochschulen in der Bundesrepublik und den USA.
68180: LEICESTER WARREN, JOHN BYRNE (LORD DE TABLEY) - A Guide to The Study of Book-Plates. Origins, development, forms and use of British and European Book-Plates : their makers and owners. With descriptive lists of dated ex-libris and tabulated lists of artists.
77034: LEIDS STUDENTEN CORPS - Leidsche Lier, keur uit lyrische en verhalende bijdragen verschenen in de jaren 1935-1945 in het weekblad Virtus Concordia Fides en den Almanak van het Leidsche Studentencorps.
46474: LEIER, MANFRED (EDITOR) - World Atlas of the Oceans: With the General Bathymetric Chart of the Oceans (Gebco) Published by the Canadian Hydrographic Service.
14302: LEIGH, JULIA - Het tijgerspoor.
48871: LEIGH, JULIA - Uitgesteld afscheid.
73401: LEIJEN, A. RED. - Uitzicht van onze wereld. Wijsgerige essays door B.J. de Clerq, S. IJsseling, J. Mertens, H. Paret, H. Roelants, Cl. van Reeth, N. Versluis.
78100: LEIJENAAR, ERIC - De Batavia. Het gruwelijke, waar gebeurde verhaal over de trotse Oostindiëvaarder.
57065: LEIJERZAPF, INGEBORG TH. (RED.) - Juwelen voor een fotomuseum. Masterpiedes of dutch pictorial photography.
51485: LEIJGRAAF, MONIQUE - Brood en wijn binnen de spanning van Gods verkiezing. Een Bijbels-theologische interpretatie van het brood des levens (Johannes 6), de wijn van de bruiloft te Kana (Johannes 2:1-12) en de betrouwbare wijnstok (Johannes 15:1-8).
75964: LEIJSER, RON - 20 jaar PSP. 20 jaar strijd voor socialisme en vrede.
66821: LEIJSER, ALEXANDER BENEDICTUS - Bijbel, overlevering en gezag : aan katholiek en protestantsch adres.
610: LEIKER, SJOERD - De laatste man.
913: LEIKER, SJOERD - Drie getuigen.
64851: LEINE, KIM - De profeten in de Eeuwigheidsfjord.
41956: LEINFELLNER, WERNER - Einführung in die Erkenntniss- und Wissenschaftstheorie.
50939: LEINSTER, MURRAY - Totaalgeschenk.
50940: LEINSTER, MURRAY - Totaalgeschenk.
68054: LEINZ, GOTTLIEB - Moderne kunst zien en begrijpen.
77137: LEINZ, GOTTLIEB - Moderne kunst zien en begrijpen.
25912: LEIPOLDT, C. LOUIS - Leipoldt's Cape Cookery.
42156: LEIPOLDT, C. LOUIS - Praatjies met die kinders.
73737: LEIPZIGER, DEBORAH - SA8000, The definitive guide to the new social standard.
56132: LEISCHING, JULIUS - Schabkunst. Ihre Technik und ihre Geschichte in ihren Hauptwerken vom XVII. bis XX. Jahrhundert.
56219: LEISCHING, JULIUS - Schabkunst. Ihre Technik und ihre Geschichte in ihren Hauptwerken vom XVII. bis XX. Jahrhundert.
33188: LEISS, WILLIAM , STEPHEN KLEIN & SUT JHALLY - Social communication in advertising. Persons, products & images of well-being.
25281: LEIST, FRITZ - De duivel is niet ver.
25335: LEIST, MARIELENE - Nieuwe wegen in godsdienstige opvoeding. Gebed, gewetensvorming, onderricht.
21465: LEITCH, MICHAEL - De romantiek van het zeilschip.
25178: LEITCH, MICHAEL - De romantiek van het zeilschip.
42781: LEITNER, S. - Mens durf te leven!.
25676: LEITNER, FRIEDRICH - Das Bankgeschäft und seine Technik.
34319: LELIE, FRANS - Groene slangen.
23830: LELIMAN-BOSCH, M.E. EN C.J.W. VAN DER PLOEG-DEGGELLER - Onderhoud van Huis en Huisraad.
48170: LELIMAN-BOSCH, M.E. EN C.J.W. VAN DER PLOEG-DEGGELLER - Onderhoud van huis en huisraad. Met medewerking van A. van der Veen.
33612: LELIMAN-BOSCH, M.E. EN C.J.W. VAN DER PLOEG-DEGGELLER - Onderhoud van huis en huisraad. Geheel herzien en bewerkt door W.L.P. Burger en G. Hagenbeek.
66176: LELOTTE, F. - Rabbóni! Meester! Raadgevingen en gebeden om beter te dienen.
76462: LEM, ANTON VAN DER - Johan Huizinga. Leven en werk in beelden & documenten..
78565: LEM, ANTON VAN DER - Het eeuwige verbeeld in een afgehaald bed. Huizinga en de Nederlandse beschaving..
46489: LEM, ANTON VAN DER - Inventaris van het archief van Johan Huizinga. Bibliografie 1897-1997.
75599: LEMAIRE, TON - Filosofie van het landschap.
37882: LEMAIRE, T. (RED.) - Antropologie & Ideologie.
42133: LEMAITRE, CLAUDE - Cadet oui oui.
63336: LEMAITRE, PIERRE - Tot ziens daarboven.
70902: LEMAN, JILL & MARTIN - A world of their own: twentieth century British naive painters..
27971: LEMASTERS, E.E. - Blue-Collar Aristocrats. Life-Styles at a Working-Class Tavern.
17172: LEMBERG, MECHTHILD - Abegg-Stiftung Bern in Riggisberg II Textilien.
17463: LEMBERG, PETER - Doris Day.
74282: LEMBOURN, HANS JÖRGEN - Graaf Frederik of de beste van alle werelden.
66004: LEMCKERT, J.TH. E.A. - Cursus vakbekwaamheid voor kruideniers.
49369: LEMM, ROBERT - De kruisgang van het christendom.
17974: LEMM, ROBERT - Bloedjas. Schandkroniek van de Latijns-Amerikaanse dictator.
44817: LEMME, ARIE VAN DE - De wereld van Art Deco.
33332: LEMMEN, HANS VAN - Medieval Tiles.
70417: LEMMEN, M. M. W. - De godsdienstsociologie van Max Weber. Haar methode en inhoud aan de hand van het rationaliteitsbegrip.
53517: LEMMENS, MARK (SAMENSTELLER) - Bestuur en beleid.
60156: LEMMERS, ALAN - In een notendop. Schepen in miniatuur.
4297: LEMMONS, THOM - Eindbestemming. Getuigen van leven en dood.
75077: LEMPERT, BERNARD - Critique de la pensée sacrificielle.
35177: LEMSTRA, PIEN - Kinderfeest in deeg.
46250: LEMSTRA, PIEN & ANNE KARINE LEMSTRA - Decoupage. Knippen, plakken, lakken met papier en stof.
52596: LEMSTRA, ANNE KARINE - Ornamenten gieten voor binnen en buiten.
70070: LENCIONI, PATRICK - De vijf frustraties van teamwork en hoe die te verhelpen.
78091: LENFERINK, HERMAN J. - De St. Plechelmuskerk te Oldenzaal. Vorm, geschiedenis en betekenis..
72999: LENIN, W.I. - De linkse stroming, een kinderziekte van het communisme..
8095: LENIN, [V.I.] - Over vreedzame coëxistentie.
14274: LENIN - Lénine sur la coopération.
70026: LENIN & GORKI - Brieven, herinneringen, documenten.
21448: LENIN - Materialisme en empiriokriticisme. Kritische opmerkingen bij een reactionaire filosofie.
64159: LENIN, W.I. - Tegen het revisionisme, in verdediging van het marxisme.
65705: LENIN, W.I. - Tegen het revisionisme, in verdediging van het marxisme.
6605: LENNART, CLARE - Op schrijvers voeten door Nederland.
5040: LENNEP, D.F.W. VAN - Een smekeling op een coctail-party. Griekse studies.
2347: LENNEP, J. VAN - Elizabeth Musch.
73043: LENNEP, JACOB VAN E.A. - De Nederlanden. Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen. Tekst van de meest geachte schrijvers. Met gravures van den heer Henry Brown, naar teekeningen van de voornaamste Nederlandsche kunstenaren..
72326: LENNEP, J. VAN - Onze voorouders. Romantische werken. Vijf delen.
73252: LENNEP, G. L. VAN - Over geld, gokken, reizen & manieren.
14363: LENNEP, J. VAN - De pleegzoon.
71370: LENNEP, JACOB VAN - Nederland in den goeden ouden tijd. Zijnde het dagboek van hunne reis te voet, per trekschuit en per diligence van Jacob van Lennep en zijn vriend Dirk van Hogendorp door de Noord-Nederlandsche provincien in den jare 1823.
3718: LENNEP, J. VAN - Onze voorouders. De Bedevaartganger. - De Reisgenooten..
71456: LENNEP, JACOB VAN E.A. - De Nederlanden. Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen. Tekst van de meest geachte schrijvers. Met gravures van den heer Henry Brown, naar teekeningen van de voornaamste Nederlandsche kunstenaren..
26652: LENNEP, J. VAN - Poëtische werken. Tweede deel.
60253: LENNEP, J. VAN - Elizabeth Musch (in 2 delen).
60252: LENNEP, J. VAN - De roos van Dekama (in 2 delen).
78022: LENNEP, J. VAN - De voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland, aan zijne kinderen verhaald. Eerste afdeeling. Van den tijd der Batavieren tot aan de Vereeniging der Nederlanden onder Karel van Oostenrijk.
21737: LENNEP, J. VAN EN J. TER GOUW - De uithangteekens in verband met geschiedenis volksleven beschouwd. Twee delen.
74368: LENNEP, J. VAN - Klaasje Zevenster (3 delen).
2416: LENNEP, JACOB VAN - Ferdinand Huyck.
43053: LENNEP, J. VAN - De geschiedenis des vaderlands in schetsen.
78441: LENNEP, J. VAN - Vermakelijke anekdoten en historishe herinneringen; Iets over citaten; 96 / Alledaagsche bokken.
41007: LENNEP, J. VAN & J. TER GOUW - De uithangteekens, in verband met geschiedenis en volksleven beschouwd (2 delen); Het boek der opschriften een bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandsche volksleven.
62391: LENNEP, J. VAN - Onze voorouders. Eerste deel. Alwart/Brinio; Tweede deel. ChariëttoDe Saxische weezen, De Friezen te Rome.
56250: LENNOX-BOYD, CHRISTOPHER & ROB DIXON & TIM CLAYTON - George Stubbs: the complete engraved works.
74507: LENOIR, FRÉDÉRIC - Wereldziel.
24030: LENSINK, JOS - Antipsychiatrie: praktische mogelijkheden en theoretische grenzen. Analyse, kritiek en perspektieven.
72606: LENSINK, HARRY - Stille Willem. de dodelijke spagaat van vastgoedbaron Endstra.
26226: LENSSEN, F.A. - De bijbel over de uittocht.
31454: LENT, JEFFREY - De herfst.
52371: LENTE, GUUS VAN - Over en weer. Sociaal=psychologische inzichten.
59800: LENTJES, MATHILDE - De Arnhemse koeienparade.
32577: LENTZ, MISCHA - De korte liefde en de lange vriendschap.
20437: LENZ, J.N. - Het lied van de hemel. Tochten door het heelal.
72098: LENZ, SIEGFRIED - Het voorbeeld.
45699: LEONIDOFF, L. - The Azuma Kabuki dancers and musicians.
17304: LEOPARD, JOHN - Ships in Bottles. A Modeller's Guide.
61198: LEOPOLD, J.H. - Werken van Dr. Jan Hendrik Leopold, 1865-1925. Verzen, tweede bundel.
69083: LEOPOLD, J.H. - Verzamelde verzen. Deel II: nagelaten poëzie.
72299: LEOPOLD, ROB (GRONDTEKST) - Echo in groot landschap.
74803: LEOPOLD, J.H. - Verzen, tweede bundel.
71007: LEOPOLD, ROB & RIETEKE VEREL - Blauwe Bloemen.
24941: LEOPOLD, J.H. - Verzen Drama Proza.
77632: LEPAGE, JEAN-DENIS - Vestingen en schansen in Groningen. Eeuwenlang de hoeksteen van de Nederlandse defensie.
40932: LEPELTAK, THOMAS - Meer zeg ik niet.
56339: LEPELTIER, ROBERT - Druckgraphik und Zeichnungen. Ratschläge und Informationen für Sammler und Restauratoren.
70675: LEPÈRE, PIERRE - L'Imprévu de tout désir.
41298: LEPORE, ERNEST & ROBERT VAN GULICK (EDITORS) - John Searle and his critics.
56608: LEPORINI, HEINRICH - Die Künstlerzeichnung. Ein Handbuch für Sammler und Liebhaber.
38788: LEPP, IGNACE - Psychoanalyse van het moderne atheïsme.
72424: LEPPER, KATHARINA - Bildhauergraphik des Wilhelm-Lehmbruck-Museums Duisburg.
69078: LEPPERS, GER EPKO - In de treurwilgen.
45466: LEPPICH, EDITHA - Bambus in Kunst + Kunstgewerbe.
55528: LEPPICH, EDITHA - Ikebana Lehrbuch.
78409: LEPPMANN, WOLFGANG - Rainer Maria Rilke. Zijn leven en werk.
46007: LEQUIN, FRANK - Isaac Titsingh Opperhoofd van Japan. Drie geschriften. Als filosoof, diplomaat en koopman.
25250: LERMONTOV KAJ, M.J. & D.N. MAMIN-SIBIRJAK - Rusaj Noveloj.
78270: LERMONTOW, M.J. - Werken: Een held van onze tijd; Vorstin Ligowskaja.
27973: LERNER, DANIEL & MORTON GORDEN - Euratlantica: Changing Perspectives of the European Elites.
73779: LERNER, RICHARD M. & SPANIER, GRAHAM B. ( EDITED BY ) - Child Influences on Marital and Family Interaction. A Life-Span Perspective.
42429: LEROUX, GASTON - Aventures Extraordinaires de Joseph Boitabille, Reporter. Le Parfum de la Dame noir.
42427: LEROUX, GASTON - Aventures Extraordinaires de Joseph Boitabille, Reporter. Le Mystere de la Chambre Jaune.
42428: LEROUX, GASTON - Ce temps-ci - Les anges gardiens. Roman.
57181: LEROY, GILLES - Zola Jackson.
22214: LEROY, F. - Voortvarend en oprecht.
36617: LESCU, DOINA (RED.) - Uhu, das magazin der 20er Jahre.
73191: LESGER, C.M. - Hoorn als stedelijk knooppunt. Stedensystemen tijdens de late middeleeuwen en vroegmoderne tijd.
55694: LESLEY, COLE - The life of Noel Coward.
55067: LESLEY BURTON - Crossing the harbour - the Portsmouth harbour story.
49316: LESLIE, DAVID STUART - Unnatural Heir.
65303: LESSEN, H.J. VAN - Electrificatie van de spoorwegen Amsterdam-Alkmaar en Velsen-Uitgeest. Voordrachten gehouden in de vergadering van de Afdeeling voor Verkeer en Verkeerstechniek van het Kon. Instituut van Ingenieurs op 18 juni 1931 te Amsterdam.
14318: LESSING, DORIS - Martha Quest. Een goed huwelijk. Een echo van de storm. Gestrand.
41761: LESSNOFF, MICHAEL - The Structure of Social Science. A Philosophical Introduction.
8933: LESTER EN MILLOT - De rassen der menschheid. Morphologische en psycholgische antropologie bewerkt door dr. Paul Julien en F.L.V. Julien.
48379: LESTRADEN, MARGRIET E.A. - Gestel in Bergen.
40968: LESTRIEUX, ELISABETH DE - Plant gezondheid. De natuur als apotheek.
27364: LESTRIEUX, ELISABETH DE - Serres en wintertuinen.
35376: LESTRIEUX, ELISABETH DE - Groen in geuren en kleuren.
35375: LESTRIEUX, ELISABETH DE - Het kleine paradijs. Parade van kleurrijke plannen met planten.
27371: LESTRIEUX, ELISABETH DE - Huis Tuin Keuken Groen.
34584: LESY, MICHAEL - Time Frames. The meaning of family pictures.
36868: LETCHER LYLE, KATIE - Scalded to death by the Steam.
64873: LETELIER, HERNÁN RIVERA - De filmvertelster.
72563: LETEMA, DICK (RED.) - Aarts werk.
68340: LETOUZEY, YVONNE - Le Jardin des plantes à la croisée des chemins avec André Thouin 1747-1824.
60928: LEUENBERGER, ALFRED - Rauch, Dampf und Pulverschnee. Die Dampfschneeschleudern der Schweizer Bahnen.
75752: LEUFTINK, ARNOLD E. - Harde heelmeesters. Zeelieden en hun dokters in de 18e eeuw.
25189: LEUNEN, P. VAN , JOH. A. VAN DIJK, A.F. VAN HALL & B.D. SWANENBURG - Hoe werkt . . . scheepvaart.
43331: LEUPEN, PIET - Keizer in zijn eigen rijk. De geboorte van de nationale staat.
72738: LEUS & JULIEN WEVERBERGH, HERWIG - Louis Paul Boonboek. Gesprekken met Louis Paul Boon en de spoken van zijn Kapellekensbaan, lsook documenten, brieven, tekeningen, commentaren en ongepubliceerd proza van Boontje.
27096: LEUSINK, JANE - Mos en gladde paadjes. Gedichten.
37872: LEUSINK, JANE - Er is weinig aan de lente veranderd.
68703: LEUSINK, JANE - Tot alles goed strak staat.
71640: LEUSINK, JANE - Prinsenhoftuin.
77918: LEUTHEUSSER, ERNST - Das Gesicht der Niederlande. Im Auftrage des Reichskommisars für die besetzten niederländischen Gebiete Reichsminister Dr. Seyss-Inquart bearbeitet und herausgegeben von SS-Obersturmführer Ernst Leutheußer, Sonderreferent für Truppenbetreuung des Reichskommissars.
77917: LEUTHEUSSER, ERNST - Das Gesicht der Niederlande. Im Auftrage des Reichskommisars für die besetzten niederländischen Gebiete Reichsminister Dr. Seyss-Inquart bearbeitet und herausgegeben von SS-Obersturmführer Ernst Leutheußer, Sonderreferent für Truppenbetreuung des Reichskommissars.
60320: LEUTSCHER-BOSKER, J.A.N. E.A. (RED.). - Hervonden stad 2003. Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
39385: LEUVELINK, HANNAH , JOKE LINDERS & JOHAN DE ZOETE - Kleur voor kinderen. Het kinderboek in een Haagse tentoonstelling van 1893.
66571: LEUVEN, JAMES VAN, MEESTERS, GER - Natuuratlas van Nederland.
18191: LEVA-SKROVANOVA, VERA - Boheemse kant.
56457: LEVENSON, JAY A. (ED.) - Circa 1492. Art in the age of exploration.
56412: LEVENSON, JAY A. - Early Italian Engravings from the National Gallery of Art.
43649: LEVER, J. - Creatie en evolutie.
57080: LEVERING, ELINE E.A. - Feest der herkenning. De mooiste affiches van de 3 october Vereeniging 1886-2011.
76717: LEVERLAND, B.N. - Zo schreven onze voorouders Nederlands schrift tussen 1450 en 1700.
73055: LEVERLAND, B.N. - St . Pancras op het Hogeland : kerk en kapittel in Leiden tot aan de reformatie.
63500: LEVERTOV, DENISE - The freeing of the dust; O taste and see; With eyes at the back of our heads.
75959: LEVI, PRIMO - Rapport sur Auschwitz.
11689: LÉVI, JEAN - Tj'in.
58656: LÉVI, JEAN - Tj'in.
78593: LEVI, PRIMO - Het periodiek systeem. Verhalen van een leven.
75683: LÉVI-STRAUSS, CLAUDE - Le regard éloigné.
78876: LÉVI-STRAUSS, CLAUDE - Het wilde denken.
11000: LEVIE, S.H. - Arm in de Gouden Eeuw.
38640: LEVIN, HARRY (EDITOR) - Perspectives of Criticism.
75155: LEVIN, DAVID MICHAEL - The Opening of Vision. Nihilism and the Postmodern Situation.
53: LEVIN, MEYER - Eva.
75606: LEVINAS, EMMANUEL - Difficile liberté. Essais sur le judaïsme.
75601: LEVINAS, EMMANUEL - De plaatsvervanging. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door Th. de Boer..
75602: LEVINAS, EMMANUEL - Dieu, la mort et le temps. Etablissement du texte, notes et postface de Jacques Rolland.
75603: LEVINAS, EMMANUEL - De Dieu qui vient à l'idée.
75604: LEVINAS, EMMANUEL - Quelques réflexions sur la philosophie de l'hitlérisme. Suivi d'un essai de Miguel Abensour.
75670: LEVINAS, EMMANUEL - Humanisme de l'autre homme.
59768: LEVINE, STEPHEN & ONDREA - Embracing the beloved: relationship as a path of awakening.
56461: LEVINE, DAVID A. & MAI, EKKEHARD - I Bamboccianti. Niederlandische Malerrebellen im Rom des Barock.
36118: LEVINE, PHILIP AND ERNESTO TREJO (EDITED AND TRANSLATED BY) - Tarumba: The selected poems of Jaime Sabines.
75182: LEVINE, NORMAN - The Tragic Deception: Marx Contra Engels Introduction by Lyman H. Legters.
40298: LEVINGTON COMFORT & ZANIM KI DOST, WILL - Skag zoon-van-macht.
43755: LEVISSON, KAREL (TEKST) - Henk ter Horst.
32406: LÉVY, BERNARD-HENRI - De duivel op kop.
32142: LEVY, PAUL - Out to Lunch.
14376: LEVY, BERNARD-HENRI - De duivel in het hoofd.
75082: LÉVY, BERNARD-HENRI - L'esprit de judaïsme.
75894: LÉVY-LEBLOND, JEAN-MARC - Aux contraires. L'exercice de la pensée et la pratique de la Science.
46744: LÉVY, BERNARD-HENRI - De laatste dagen van Charles Baudelaire.
47216: LÉVY, BERNARD-HENRI - Left in Dark Times: A Stand Against the New Barbarism.
8776: LÉVY, BERNARD-HENRI - Eloge des intellectuels.
75663: LÉVY, BERNARD-HENRI - La pureté dangereuse.
33683: LEWANDOWSKI, H. - Eros in Parijs.
55706: LEWIN, RONALD - The other ultra.
55865: LEWIN, RONALD - The Chief. Field Marshal Lord Wavell, Commander-in-Chief and Viceroy, 1939-1947.
72721: LEWIN, LISETTE - Een hart van prikkeldraad.
70486: LEWIN, LISETTE - Een hart van prikkeldraad.
40896: LEWIN, LISETTE - Het clandestiene boek 1940-1945.
31605: LEWIN, LISETTE - Het clandestiene boek 1940 - 1945.
47812: LEWINSKY, CHARLES - Het lot van de familie Meijer.
43085: LEWINSKY, CHARLES - Het lot van de familie Meijer.
37308: LEWIS, NORMAN - A Goddes in the Stones. Travels in India.
20057: LEWIS, HOWARD R. EN HAROLD S. STREITFELD - Speel je vrij! Activiteiten voor harmonieuze persoonlijkheidsgroei.
22431: LEWIS, ARTHUR - Terreur in Christus' naam. Bijdrage tot de kennis van een gedeelte van de eigentijdse kerkgeschiedenis met name ten aanzien van Zuidelijk Afrika.
34914: LEWIS, ALBERT L. - Air Trails. September 1951. Vol. 36, no. 6.
34915: LEWIS, ALBERT L. - Air Trails. August 1952. Vol. 38, no. 5.
34916: LEWIS, ALBERT L. - Air Trails Pictorial. February 1949. Vol. XXXI, no. 5.
34917: LEWIS, ALBERT L. - Air Trails Pictorial. April 1949. Vol. XXXII, no. 1.
34918: LEWIS, ALBERT L. - Air Trails Pictorial. July 1949. Vol. XXXII, no. 4.
34919: LEWIS, ALBERT L. - Air Trails Pictorial. September 1949. Vol. XXXII, no. 6.
34974: LEWIS MAY, FLORENCE - Hispanic Lace and Lace Making.
75616: LEWIS, FELICITY - Zelf merklappen maken.
73357: LEWIS, SINCLAIR - Babbitt.
73298: LEWIS, SINCLAIR - De Hoofdstraat.
76209: LEWIS, BERNARD - Que s'est-il passé ? L'Islam, l'Occident et la modernité.
69374: LEWIS, GILL - Kulanjango. Mijn vogelvriend.
33179: LEWIS, JOHN - Printed matter. The changing use of type and letterforms in English and American printing.
33874: LEWIS, LISA A. - Gender Politics and MTV. Voicing the Diffrence.
52819: LEWIS, BRENDA RALPH - De Geschiedenis van de Hitlerjugend. Een indringend Beeld van de Jongerenafdeling van de Nazi-Partij.
75003: LEWIS, H.D. (EDITOR) - Experiential realism.
43233: LEWYCKA, MARINA - Een korte geschiedenis van de tractor in de Oekraïne.
63789: LEY, GERD DE - Een man zonder carrière. Gesprekken met Louis Paul Boon.
14367: LEY, GERD DE - De geciteerde vrouw.
30881: LEY, GERD DE - Doe 'ns een oogje open. Ambtenarenhumor.
39622: LEY, GERD DE - Bigamie: middel om alimentatie te vermijden en andere verrassende definities.
21957: LEY, SILVA - Donna Pica. De moeder van Franciscus een vergeten vrouw.
78443: LEYDEN, JAN VAN - Kronyk van Egmond, of Jaarboeken der Vorstelyke Abten van Egmond, In 't Latyn beschreeven door Broeder Jan van Leyden, Van der Karmeliten Ordre; Vertaald door Kornelis van Herk, Overgezien, vervolgt, en met de Vertaalinge der Grafschriften verrykt, door Gerard Kempher; Vermeerdert met een Lyst van de Donatien, en de naamen der geenen, die in d'Abdye begraaven zyn.
67616: LEYDEN, RUDOLF VON - Ganjifa. The playing cards of India. A general survey, with a catalogue of he Victoria and Albert Museum Collection.
71098: LEYEL, C.F. & OLGA HARTLEY - The Gentle Art of Cookery - With 750 Recipes.
62878: LEYEL, C.F. - Cinquefoil: Herbs to Quicken the Five Senses .
36449: LEYEN, FRIEDRICH VON DER (BIJEENGEBRACHT DOOR) - Israëlische sprookjes.
30091: LEYESDORFF, SELMA - Verborgen arbeid - vergeten arbeid. Een verkenning in de geschiedenis van de vrouwenarbeid rond negentienhonderd.
42588: LEYNSE, JAMES P. - Je kunt niet klappen met één hand.
71879: LEYNSE, LEYN - Nadagen.
53936: LEYSEN R. & J. SMETS - Preadvies. Toetsing van de wet aan de grongwet in België.
2587: LI I-TSJE E.A. - China, wie tegen wie? Een muurkrant van de oppositie buiten de partij.
11864: LI YÜ - Jou Pu Tuan ( The Prayer of Mat of Flesh).
61034: LI PO - Parmi les nuages et les pins.
78102: LI ZHISUI - The Private Life of Chairman Mao. The memoirs of Mao's personal physician.
42372: LI ZHENSHENG - Red-color news soldier. A chinese photographer's odyssey through the Cultural Revolution.
40829: LI RUI - Zilverstad.
19555: LI ANG - The butcher's wife.
4939: LI I-TSJE, HELMUT OPLETAL, PETER SCHIER - China: wie tegen wie? Een muurkrant van de oppositie buiten de partij.
13484: LI JIEREN - Ripples Across Stagnant Water.
34671: LI, JEANETTE - Levensbeschrijving van een Chinese Christin.

Next 1000 books from Bij tij en ontij . . . .

3/9