Bij tij en ontij . . . .
Hoofdstraat 26, 9977RD Kloosterburen, The Netherlands.            Email: bijtijenontij@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
21815: LEE, TANITH - Het geboortegraf.
34602: LEECH, JOHN (PUNCH) - John Leech's pictures of Life and Character. From the Collection of "Mr. Punch".
54511: LEEFLANG, P.S.H. - Probleemgebied Marketing II: De marktinstrumenten.
54512: LEEFLANG, P.S.H. - Probleemgebied Marketing I: Analyse van de omgeving.
18438: LEEFLANG, ED - Josquin.
11794: LEEFLANG, THOMAS - De wereld van de comedy.
62015: LEEFLANG, ED & REIN DOOL - De veren.
48427: LEEFLANG, THOMAS - Vrolijke wetenschap. De films van Laurel & Hardy.
30038: LEEFLANG, CHR. EN JAAP ROMIJN (SAMENSTELLERS) - Naar Bethlehem wilt allen gaan. Kerstverhalen en Kerstpoëzie.
69480: LEEFLANG, C. (SAMENSTELLER EN INLEIDER) - De dichter en de dood. Een bundel doodenlyriek.
51103: LEEFLANG, P. E.A. (RED.) - In de Rijn-vaart der volkeren. Lezingen, uitgesproken ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Historische Vereniging Alphen aan de Rijn.
31473: LEEFLANG, K.W.H. - Dominospelen en dominopuzzels.
58491: LEEFLANG, SIETZ, GERWEN, TEO VAN - Vandaag beginnen: een nieuwe manier van leven in huis, tuin en keuken, buurt, winkel en werkplaats.
61796: LEEFLANG, ED - Eenden op één nacht ijs..
61779: LEEFLANG, ED - Bezoek aan het vrachtschip. Gedichten.
63031: LEEFLANG, CHR. (SAMENSTELLER) - Tien jaar 'De Roos' 1945-1955.
61873: LEEFLANG, ED - Begroeyt met pluimen.
63109: LEEFLANG, CHR. (SAMENSTELLER) - Tien jaar 'De Roos' 1945-1955.
61787: LEEFLANG, ED - Op pennewips plek.
55842: LEEFLANG, CHR. (SAMENSTELLER) - Met engelen en herders. Kerstlyriek.
52034: LEEFLANG, THOMAS - Cinema nostalgia: de avant-garde van Hollywood.
18447: LEEFLANG, ED EN ANDEREN (REDACTIE) - Muisstil. Voorlezen in het voortgezet onderwijs.
23397: LEEFLANG, THOMAS - Verzamelen is ook een kunst. Twintig verzamelaars over hun hobby.
47471: LEEFLANG, THOMAS - Zen in actie.
35195: LEEFLANG, THOMAS (REDACTIE) - De speelfilm. De bewogen historie van het bewegende beeld. Het Aanzien.
61659: LEEFLANG, CHR. - Stichting 'De Roos' 40 jaar : 1946-1986. Catalogus bij de tentoonstelling in het Singer Museum, Laren N-H. 15 maart t/m 27 april 1986.
18448: LEEFLANG, ED - Op Pennewips plek.
31220: LEEMAN, A.D. - Romanitas. Synthematische bloemlezing uit de Latijnse litteratuur.
43658: LEEMAN, FRED & LEO VAN DER LAAN - Beelden in de stad Groningen.
7800: LEEMBRUGGEN, C.A. - Vacantie-avonturen op Goenoeng Tiga.
66064: LEEMHUIS, HEIN - Koopman Frank vertelt.
37177: LEEMHUIS, HEIN - Meroakels 1945. Viefteg gedichten in 't Oldambster dialect.
17474: LEEMHUIS, HEIN - Meroakels II. Vieftig gedichten in 't Oldambtster dialect.
41227: LEENAARS, J.J.A. - Functiescheidingen in hooggeautomatiseerde omgevingen.
3901: LEENDERS DE VRIES, CARIN - Van piepers tot pasta. Recepten voor en door 3 generaties.
58534: LEENDERS, HERMAN - Vervalsingen. Gedichten.
62287: LEENDERTZ, P. - Bibliographie der werken van P.C. Hooft.
44346: LEENDERTZ, W. - Rangorde van geestelijke waarden.
50194: LEENE, THEO - Kerk in een veranderend getij (50 jaar Landelijk Verband van Commissies van Beheer van de Gereformeerde Kerken in Nederland).
44423: LEENHOUTS, A.A. - ...Mijn wraak is barmhartig. Het komende karmelgericht - voorspel en onderpand der voleinding.
67005: LEENINGA, J.J. & E. JAC. WESTRA - En tóch staat de Martini. Groningen onder Duitsch schrikbewind.
49637: LEENINGA, J.J. & E. JAC. WESTRA - En tóch staat de Martini. Groningen onder Duitsch schrikbewind.
35769: LEENT, F.H. VAN - Een flinke jongen.
59745: LEENT, F.H. VAN (RED.) - Oliën, vetten en oliezaden. Technisch en economisch weekblad voor Nederland en koloniën betreffende oliën, vetten, oliezaden en aanverwante producten. 11de jaargang no. 1 tot en met 52.
35731: LEENT, F.H. VAN - De zoon van den kaper. Een verhaal voor jongelieden.
55660: LEERING, JEAN - Beeldarchitectuur en kunst. Het samengaan van architectuur en beeldende kunst.
24060: LEERING, J. E.A. (INTRODUCTIE) - Moholy-Nagy.
7187: LEERSUM, BOB VAN - Babysit. Blijspel in twee bedrijven.
55435: LEERTOUWER, L. - Kunst van verre landen.
32969: LEESE, SIR OLIVER - Alles over cactussen en vetplanten.
34481: LEETE, ALFRED - The Bosch Book. 80 drawings.
42852: LEEUW, AART VAN DER - De gezegenden.
42853: LEEUW, AART VAN DER - Kinderland.
20958: LEEUW, AART VAN DER - De Gezegenden.
42977: LEEUW, G. VAN DER - Nationale cultuurtaak.
51281: LEEUW, TON DE (EINDREDACTIE) - Musici over muziek. Honderd jaar muziekvakonderwijs in Amsterdam.
39142: LEEUW, PAUL DE - Voor jullie tien anderen!.
26626: LEEUW, RENÉ DE (EINDREDACTIE) - Fokker verkeersvliegtuigen. Van de F.I uit 1918 tot en met de Fokker 100 van nu.
33170: LEEUW, HENDRIK DE - De heerschappij van het zwakke geslacht.
29613: LEEUW, G. VAN DER - Levensvormen.
54244: LEEUW-MARCAR, ANK - Willem Sandberg - portret van een kunstenaar.
276: LEEUW, AART VAN DER - Ik en mijn speelman.
51832: LEEUW, G. VAN DER - De botsing tusschen heidendom en christendom in de eerste vier eeuwen.
65209: LEEUW, CORNELIS VAN DER - Overdenkingen over den aart, de bewaring, de opheldering en uitbreiding van het evangelie voor de geboorte van Jesus Christus. Deel 1.
25329: LEEUW, VENATIUS DE - Bladerend in de bijbel. Deel 2. De evangeliën.
27527: LEEUW, G. VAN DER - Balans van Nederland (De mens in de wereld).
14097: LEEUW, AART VAN DER - Kinderland.
70347: LEEUW, MARIA VAN DER - Het scheppingsverhaal herschapen. Een kritische analyse.
57738: LEEUW, MARIANNE DE E.A. - Van oppasser naar verpleegkundige.
16420: LEEUW, AART VAN DER - Opvluchten. Het aardsche paradijs.
31966: LEEUW, PAUL DE E.A. - Kerstverhalen.
65708: LEEUW, A.S. DE; VERVIERS, EM.; GENECHTEN, R. VAN; TINBERGEN, J. - Waar Gaan Wij Heen? Kapitalisme, Socialisme, Communisme, Fascisme.
67671: LEEUW, J.J. VAN DER - The Fire of Creation.
47688: LEEUWEN, B. VAN - Het gemengde huwelijk. Pastoraal-sociografisch onderzoek nar de huwelijken van katholieken en niet-katholieken in Nederland.
31645: LEEUWEN, WIM VAN - Een boek is iets aangenaams. Uitkomsten van een onderzoek over het imago van het boek in Vlaanderen en Nederland.
65564: LEEUWEN, THOMAS A.P. VAN - The Springboard in the Pond. An Intimate History of the Swimming Pool.
27912: LEEUWEN, AREND TH. VAN - Kritiek van hemele en aarde . Deel 2: Kritiek van de aarde.
51431: LEEUWEN, MARIUS VAN & MAAIKE DE HAARDT - Teksten van mijn leven. Grote teksten uit de christelijke traditie.
48611: LEEUWEN, H.A. VAN - Inzicht. Introductie in de ondernemingsraad. Een inleiding in de medezeggenschap voor toekomstige, nieuwe en zittende OR-leden.
30031: LEEUWEN, A.TH. VAN - Hendrik Kraemer dienaar der wereldkerk.
53431: LEEUWEN, FREEK VAN - Atlantische legenden.
60664: LEEUWEN, WILFRED VAN & H. ROMERS - Een spoor van verbeelding. 150 jaar monumentale kunst en decoratie aan Nederlandse stationsgebouwen.
28461: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN - Lezende onder de lamp. Studies over nieuwe Nederlandse literatuur.
39063: LEEUWEN, P.J. VAN - Sprokkelholt. 1000 Groninger gezegden, spreekwoorden en uitdrukkingen.
69271: LEEUWEN, E.VAN & W.VROOM, SAMENSTELLING - Bouwkunst in Bergen en Bergen aan Zee, 1900-1940.
4360: LEEUWEN, JOKE VAN - Het weer en de tijd.
39033: LEEUWEN, P.J. VAN - Lopster laidjes.
44067: LEEUWEN, FREEK VAN - Door het donker. Met een inleiding van Henr. Roland Holst.
31683: LEEUWEN, W.L.M.E. - Avonden op Drienewolde. Herinneringen en ontmoetingen.
856: LEEUWEN, JOKE VAN - Het weer en de tijd.
36728: LEEUWEN, T.J. VAN (INLEIDER) - Scheveningen in oude prenten.
2468: LEEUWEN, A.TH. E.A. - Ontwikkelingsproblematiek & Communisme: China.
70253: LEEUWEN, JOKE VAN - Leestekenen.
47456: LEEUWEN, MARIEKE VAN - Vegetarisch Handboek. Theorie & praktijk.
43510: LEEUWEN, A.P. VAN - Volgens Bartjens... zijnde een verzameling van rekenkunstige vermakelijkheden als daar zijn velerlei wijzen om aangenamer en sneller te rekenen dan doorgaans geschiedt mitsgaders allerhande andere leerzame gevallen....
31667: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN - Epiek en Lyriek. Een leesboek voor H.B.S., gymnasium, lyceum en kweekscholen, met korte aantekeningen over inhoud en vorm van woordkunst.
31955: LEEUWEN, P.J. VAN - Drij kerstverhoalen.
34994: LEEUWRIK, NEL - Kantklossen met 50 nieuwe patronen.
8157: LEEWES, GERRY - Muziek voor rust en ontspanning, genezing, meditatie, yoga, massage, dromen, dans en beweging, romantische momenten.
66815: LEFEBER, W. - Nederige helden van de lastige taak. Een oproep tot missiebroeders.
6838: LEFFELAAR, H.L. - Israël. De langste week 5-10 juni 1967. Een oorlogsreportage.
58752: LEG&ENE, P.M. - Suriname, land mijner dromen.
43209: LEGÁTOVÁ, KVETA - De mensen van Zelary.
45732: LEGEMAAT, WIL - Het nut van het kunstgenot. 50 jaar De Noordelijke Kunsthof Appingedam 1951 - 2001.
53365: LEGEMAAT, WIL & ELSBETH WIESELMAN-VERSTEEG - Rood in de Groene Parel. De Geschiedenis van de Sociaaldemocratie in Haren..
31727: LEGÊNE, P.M. - De gebroken tomahawk.
50217: LEGÊNE, P.M. - Gaat dan henen....
38737: LEGGER, J. - Gedichten (in de grunniger sproak).
39030: LEGGER, J. - 'n Bonde riege. Eernst en babbelguuchies.
64219: LEGIEST, NICOLE - Auguste Renoir.
69294: LEGMAN, G. (EDITOR) - The Limerick Volume 1 & 2. (1700 limericks covering every bawdy topic from the 14th century to modern times).
13215: LEGMAN, G. (EDITOR) - The new Limerick. 2750 unpublished examples American and British.
17125: LEHANE, BRENDAN - De zeevaart. De noordwestelijke doorvaart.
62818: LEHANNE, BRENDAN - De macht van de planten.
60332: LEHMANN, L. TH. - Het echolood.
4778: LEHMANN, L. TH. - Gedichten.
59439: LEHMANN-RUSSBÜLDT, OTTO - De bloedige internationale der bewapenings-industrie.
65265: LEHMANN, MICHAEL - Der blaue Brabant. Die Geschichte der Boxteler Bahn.
64973: LEHMANN, L. TH. - Een steen voor Hermes.
64974: LEHMANN, L.TH. - Luxe.
64946: LEHMANN, L. TH. - Who's Who in Whatland.
24963: LEHMANN, ARTHUR-HEINZ - Hengst Maestoso Austria. De liefde van twee menschen en een edel paard.
54237: LEHNE, ANDREAS - Jugendstil in Wien.
62591: LEHNERT, MARTIN - Philo-Biblon das ist der Traktat des Richard de Bury über die Liebe zu den Büchern - Erstmalig aus dem Lateinischen übertragen von Franz Blei .
12636: LEHNING, ARTHUR - De vriend van mijn jeugd. Herinneringen aan H. Marsman.
52627: LEHNING, ARTHUR & ANTON CONSTANDSE - Anarcho-syndikalisme.
69628: LEHNING, ARTHUR & ANTON CONSTANDSE - Anarcho-syndikalisme.
33756: LEHNING, ARTHUR - Marsman en het expressionisme.
8093: LEHNING, ARTHUR - De draad van Ariadne. Essays en commentaren 1. Ithaka. Essays en commenaren 2.
5037: LEHNING, ARTHUR - De vriend van mijn jeugd. Herinneringen aan H. Marsman.
25966: LEHNING, ARTHUR (INLEIDING EN SAMENSTELLING) - Bakoenin. Een biografie in tijdsdocumenten.
65832: LEHNING, PERCY B., SCHENDELEN, M.P.C.M. VAN - Actualiteit van politieke filosofie.
4652: LEHOUCK, FERNAND - Van apathie tot strijdbaarheid. Schets van een geschiedenis van de belgische vakbeweging 1830-1914.
67025: LEHR, PAUL E. E.A. - Het weer en de weervoorspelling. Luchtsoorten - wolken - regen - stormen - weerkaarten - klimaat.
50916: LEIBER, FRITZ - Een spook waart rond in Texas.
50917: LEIBER, FRITZ - De groene kat.
33065: LEIBER, FRITZ - Zwaarden en duivelskunst.
33066: LEIBER, FRITZ - Zwaarden in de mist.
28030: LEIBFRIED, STEPHAN - Die angepasste Universität. Zur Situation der Hochschulen in der Bundesrepublik und den USA.
68180: LEICESTER WARREN, JOHN BYRNE (LORD DE TABLEY) - A Guide to The Study of Book-Plates. Origins, development, forms and use of British and European Book-Plates : their makers and owners. With descriptive lists of dated ex-libris and tabulated lists of artists.
46474: LEIER, MANFRED (EDITOR) - World Atlas of the Oceans: With the General Bathymetric Chart of the Oceans (Gebco) Published by the Canadian Hydrographic Service.
48871: LEIGH, JULIA - Uitgesteld afscheid.
14302: LEIGH, JULIA - Het tijgerspoor.
29550: LEIJ, A. VAN DER & L.M. STEVENS (RED.) - Dyslexie. Verslag van het congres over dyslexie, woordblindheid, lees- en schrijfstoornissen gehouden aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen op 20 en 21 juni 1984.
29560: LEIJ, ARYAN VAN DER - Ernstige leesproblemen. Een onderzoek naar mogelijkheden tot differentiatie en behandeling.
57065: LEIJERZAPF, INGEBORG TH. (RED.) - Juwelen voor een fotomuseum. Masterpiedes of dutch pictorial photography.
51485: LEIJGRAAF, MONIQUE - Brood en wijn binnen de spanning van Gods verkiezing. Een Bijbels-theologische interpretatie van het brood des levens (Johannes 6), de wijn van de bruiloft te Kana (Johannes 2:1-12) en de betrouwbare wijnstok (Johannes 15:1-8).
66821: LEIJSER, ALEXANDER BENEDICTUS - Bijbel, overlevering en gezag : aan katholiek en protestantsch adres.
610: LEIKER, SJOERD - De laatste man.
913: LEIKER, SJOERD - Drie getuigen.
64851: LEINE, KIM - De profeten in de Eeuwigheidsfjord.
41956: LEINFELLNER, WERNER - Einführung in die Erkenntniss- und Wissenschaftstheorie.
50939: LEINSTER, MURRAY - Totaalgeschenk.
50940: LEINSTER, MURRAY - Totaalgeschenk.
68054: LEINZ, GOTTLIEB - Moderne kunst zien en begrijpen.
42156: LEIPOLDT, C. LOUIS - Praatjies met die kinders.
25912: LEIPOLDT, C. LOUIS - Leipoldt's Cape Cookery.
68900: LEIRIS, MICHEL - Arena - Voorafgegaan door Over de literatuur beschouwd als een stieregevecht.
69013: LEIRIS, MICHEL - In de tegenwoordige tijd - Journaal 1922 - 1989.
56132: LEISCHING, JULIUS - Schabkunst. Ihre Technik und ihre Geschichte in ihren Hauptwerken vom XVII. bis XX. Jahrhundert.
56219: LEISCHING, JULIUS - Schabkunst. Ihre Technik und ihre Geschichte in ihren Hauptwerken vom XVII. bis XX. Jahrhundert.
33188: LEISS, WILLIAM , STEPHEN KLEIN & SUT JHALLY - Social communication in advertising. Persons, products & images of well-being.
25281: LEIST, FRITZ - De duivel is niet ver.
25335: LEIST, MARIELENE - Nieuwe wegen in godsdienstige opvoeding. Gebed, gewetensvorming, onderricht.
25313: LEIST, FRITZ - Op weg naar de liefde. Verandering en rijping.
25122: LEIST, FRITZ - Ontmoeting der geslachten.
21465: LEITCH, MICHAEL - De romantiek van het zeilschip.
25178: LEITCH, MICHAEL - De romantiek van het zeilschip.
42781: LEITNER, S. - Mens durf te leven!.
25676: LEITNER, FRIEDRICH - Das Bankgeschäft und seine Technik.
34319: LELIE, FRANS - Groene slangen.
33614: LELIMAN-BOSCH, M.E. EN C.J.W. VAN DER PLOEG-DEGGELLER MET MEDEWERKING VAN A. VAN DER VEEN - Onderhoud van huis en huisraad.
23830: LELIMAN-BOSCH, M.E. EN C.J.W. VAN DER PLOEG-DEGGELLER - Onderhoud van Huis en Huisraad.
48170: LELIMAN-BOSCH, M.E. EN C.J.W. VAN DER PLOEG-DEGGELLER - Onderhoud van huis en huisraad. Met medewerking van A. van der Veen.
33612: LELIMAN-BOSCH, M.E. EN C.J.W. VAN DER PLOEG-DEGGELLER - Onderhoud van huis en huisraad. Geheel herzien en bewerkt door W.L.P. Burger en G. Hagenbeek.
66176: LELOTTE, F. - Rabbóni! Meester! Raadgevingen en gebeden om beter te dienen.
46489: LEM, ANTON VAN DER - Inventaris van het archief van Johan Huizinga. Bibliografie 1897-1997.
37882: LEMAIRE, T. (RED.) - Antropologie & Ideologie.
42133: LEMAITRE, CLAUDE - Cadet oui oui.
64348: LEMAITRE, ALAIN J. - Florence en de Renaissance. Het Quattrocento.
63336: LEMAITRE, PIERRE - Tot ziens daarboven.
34295: LEMAN, MARTIN - Snoezen van poezen.
27971: LEMASTERS, E.E. - Blue-Collar Aristocrats. Life-Styles at a Working-Class Tavern.
17172: LEMBERG, MECHTHILD - Abegg-Stiftung Bern in Riggisberg II Textilien.
17463: LEMBERG, PETER - Doris Day.
66004: LEMCKERT, J.TH. E.A. - Cursus vakbekwaamheid voor kruideniers.
17974: LEMM, ROBERT - Bloedjas. Schandkroniek van de Latijns-Amerikaanse dictator.
49369: LEMM, ROBERT - De kruisgang van het christendom.
44817: LEMME, ARIE VAN DE - De wereld van Art Deco.
37998: LEMMEN, HANS VAN - De Nederlandse Tegel.
33332: LEMMEN, HANS VAN - Medieval Tiles.
70417: LEMMEN, M. M. W. - De godsdienstsociologie van Max Weber. Haar methode en inhoud aan de hand van het rationaliteitsbegrip.
5772: LEMMENS, FRANS - Dromen van Nederland.
53517: LEMMENS, MARK (SAMENSTELLER) - Bestuur en beleid.
53928: LEMMENS, P. & W. VAN NOTEN - Preadvies. Openbaarheid van bestuur in België.
60156: LEMMERS, ALAN - In een notendop. Schepen in miniatuur.
4297: LEMMONS, THOM - Eindbestemming. Getuigen van leven en dood.
35177: LEMSTRA, PIEN - Kinderfeest in deeg.
46250: LEMSTRA, PIEN & ANNE KARINE LEMSTRA - Decoupage. Knippen, plakken, lakken met papier en stof.
52596: LEMSTRA, ANNE KARINE - Ornamenten gieten voor binnen en buiten.
11825: LENBURG, JEFF , JOAN HOWARD MAURER AND GREG LENBURG - The Three Stooges Scrapbook.
70070: LENCIONI, PATRICK - De vijf frustraties van teamwork en hoe die te verhelpen.
26714: LENGYEL, EMIL - Siberië.
21448: LENIN - Materialisme en empiriokriticisme. Kritische opmerkingen bij een reactionaire filosofie.
14274: LENIN - Lénine sur la coopération.
8095: LENIN, [V.I.] - Over vreedzame coëxistentie.
70026: LENIN & GORKI - Brieven, herinneringen, documenten.
64159: LENIN, W.I. - Tegen het revisionisme, in verdediging van het marxisme.
65705: LENIN, W.I. - Tegen het revisionisme, in verdediging van het marxisme.
13314: LENNARD, HENRY L. AND ARNOLD BERNSTEIN - Patterns in Human Interaction. An Introduction to clinical sociology.
27335: LENNART, CLARE - Utrecht. Stad en Provincie.
6605: LENNART, CLARE - Op schrijvers voeten door Nederland.
28819: LENNÉ, RAPHAEL EN G.T. HANEVELD - Niet meer depressief. Zo overwin je zwaarmoedigheid, angst, somberheid en verdriet.
69188: LENNEP, JACOB VAN - De zomer van 1823. Lopen met van Lennep. Dagboek van zijn voetreis door Nederland. Bezorgd door Geert Mak en Marita Mathijsen.
2347: LENNEP, J. VAN - Elizabeth Musch.
60253: LENNEP, J. VAN - Elizabeth Musch (in 2 delen).
60252: LENNEP, J. VAN - De roos van Dekama (in 2 delen).
5040: LENNEP, D.F.W. VAN - Een smekeling op een coctail-party. Griekse studies.
26652: LENNEP, J. VAN - Poëtische werken. Tweede deel.
62391: LENNEP, J. VAN - Onze voorouders. Eerste deel. Alwart/Brinio; Tweede deel. ChariëttoDe Saxische weezen, De Friezen te Rome.
14363: LENNEP, J. VAN - De pleegzoon.
7350: LENNEP, J. VAN EN J. TER GOUW - De uithangteekens in verband met Geschiedenis en Volksleven beschouwd. Twee delen.
41007: LENNEP, J. VAN & J. TER GOUW - De uithangteekens, in verband met geschiedenis en volksleven beschouwd (2 delen); Het boek der opschriften een bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandsche volksleven.
3718: LENNEP, J. VAN - Onze voorouders. De Bedevaartganger. - De Reisgenooten..
2416: LENNEP, JACOB VAN - Ferdinand Huyck.
21737: LENNEP, J. VAN EN J. TER GOUW - De uithangteekens in verband met geschiedenis volksleven beschouwd. Twee delen.
43053: LENNEP, J. VAN - De geschiedenis des vaderlands in schetsen.
56250: LENNOX-BOYD, CHRISTOPHER & ROB DIXON & TIM CLAYTON - George Stubbs: the complete engraved works.
31984: LENS, SIDNEY - Revolution and cold war.
37975: LENSINK, HANS (EINDREDACTIE) - Tegels. Een greep uit vijf eeuwen tegelgeschiedenis.
24030: LENSINK, JOS - Antipsychiatrie: praktische mogelijkheden en theoretische grenzen. Analyse, kritiek en perspektieven.
26226: LENSSEN, F.A. - De bijbel over de uittocht.
31454: LENT, JEFFREY - De herfst.
52371: LENTE, GUUS VAN - Over en weer. Sociaal=psychologische inzichten.
59800: LENTJES, MATHILDE - De Arnhemse koeienparade.
32577: LENTZ, MISCHA - De korte liefde en de lange vriendschap.
20437: LENZ, J.N. - Het lied van de hemel. Tochten door het heelal.
53545: LEON TROTSKY - 1905.
40802: LEONARD, HUGH - Rover en andere katten.
45699: LEONIDOFF, L. - The Azuma Kabuki dancers and musicians.
17304: LEOPARD, JOHN - Ships in Bottles. A Modeller's Guide.
68857: LEOPARDI, GIACOMO - Gedachten.
69082: LEOPOLD, J.H. - Verzamelde verzen.
69083: LEOPOLD, J.H. - Verzamelde verzen. Deel II: nagelaten poëzie.
61198: LEOPOLD, J.H. - Werken van Dr. Jan Hendrik Leopold, 1865-1925. Verzen, tweede bundel.
5848: LEOPOLD, H.M.R. - Uit de leerschool van de spade.
24941: LEOPOLD, J.H. - Verzen Drama Proza.
40932: LEPELTAK, THOMAS - Meer zeg ik niet.
56339: LEPELTIER, ROBERT - Druckgraphik und Zeichnungen. Ratschläge und Informationen für Sammler und Restauratoren.
41298: LEPORE, ERNEST & ROBERT VAN GULICK (EDITORS) - John Searle and his critics.
56608: LEPORINI, HEINRICH - Die Künstlerzeichnung. Ein Handbuch für Sammler und Liebhaber.
38788: LEPP, IGNACE - Psychoanalyse van het moderne atheïsme.
69078: LEPPERS, GER EPKO - In de treurwilgen.
55528: LEPPICH, EDITHA - Ikebana Lehrbuch.
45466: LEPPICH, EDITHA - Bambus in Kunst + Kunstgewerbe.
46007: LEQUIN, FRANK - Isaac Titsingh Opperhoofd van Japan. Drie geschriften. Als filosoof, diplomaat en koopman.
25250: LERMONTOV KAJ, M.J. & D.N. MAMIN-SIBIRJAK - Rusaj Noveloj.
27973: LERNER, DANIEL & MORTON GORDEN - Euratlantica: Changing Perspectives of the European Elites.
41849: LERNER, DANIEL (RED.) - De sociale wetenschappen. Vanwaar en waarheen.
44118: LEROI-GOURHAN, ANDRÉ - Milieu et Techniques..
42427: LEROUX, GASTON - Aventures Extraordinaires de Joseph Boitabille, Reporter. Le Mystere de la Chambre Jaune.
42428: LEROUX, GASTON - Ce temps-ci - Les anges gardiens. Roman.
42429: LEROUX, GASTON - Aventures Extraordinaires de Joseph Boitabille, Reporter. Le Parfum de la Dame noir.
22214: LEROY, F. - Voortvarend en oprecht.
57181: LEROY, GILLES - Zola Jackson.
36617: LESCU, DOINA (RED.) - Uhu, das magazin der 20er Jahre.
55067: LESLEY BURTON - Crossing the harbour - the Portsmouth harbour story.
55694: LESLEY, COLE - The life of Noel Coward.
49316: LESLIE, DAVID STUART - Unnatural Heir.
5317: LESOURD, JEAN-ALAIN EN CLAUDE GÉRARD - Histoire économique XIXe et Xxe siècles. Tome 2.
65303: LESSEN, H.J. VAN - Electrificatie van de spoorwegen Amsterdam-Alkmaar en Velsen-Uitgeest. Voordrachten gehouden in de vergadering van de Afdeeling voor Verkeer en Verkeerstechniek van het Kon. Instituut van Ingenieurs op 18 juni 1931 te Amsterdam.
35079: LESSING, DORIS - In 't bijzonder katten.
14318: LESSING, DORIS - Martha Quest. Een goed huwelijk. Een echo van de storm. Gestrand.
18712: LESSING, ERICH & ANTONIO VARONE - Pompej.
41761: LESSNOFF, MICHAEL - The Structure of Social Science. A Philosophical Introduction.
8933: LESTER EN MILLOT - De rassen der menschheid. Morphologische en psycholgische antropologie bewerkt door dr. Paul Julien en F.L.V. Julien.
7137: LESTER, JULIUS - Op zoek naar het nieuwe land. Geschiedenis als subjectieve ervaring.
48379: LESTRADEN, MARGRIET E.A. - Gestel in Bergen.
27371: LESTRIEUX, ELISABETH DE - Huis Tuin Keuken Groen.
40968: LESTRIEUX, ELISABETH DE - Plant gezondheid. De natuur als apotheek.
27364: LESTRIEUX, ELISABETH DE - Serres en wintertuinen.
35375: LESTRIEUX, ELISABETH DE - Het kleine paradijs. Parade van kleurrijke plannen met planten.
35376: LESTRIEUX, ELISABETH DE - Groen in geuren en kleuren.
64808: LESY, MICHAEL - Dreamland: America at the Dawn of the Twentieth Century.
34584: LESY, MICHAEL - Time Frames. The meaning of family pictures.
36868: LETCHER LYLE, KATIE - Scalded to death by the Steam.
64873: LETELIER, HERNÁN RIVERA - De filmvertelster.
68340: LETOUZEY, YVONNE - Le Jardin des plantes à la croisée des chemins avec André Thouin 1747-1824.
18491: LETTINGA-VEGTER, S.G. - Beurs en effecten. De beurshandel en de vormen van beleggen.
4490: LETTINGA-VEGTER, S.G. - Beurs en effecten in kort bestek.
60928: LEUENBERGER, ALFRED - Rauch, Dampf und Pulverschnee. Die Dampfschneeschleudern der Schweizer Bahnen.
25189: LEUNEN, P. VAN , JOH. A. VAN DIJK, A.F. VAN HALL & B.D. SWANENBURG - Hoe werkt . . . scheepvaart.
43331: LEUPEN, PIET - Keizer in zijn eigen rijk. De geboorte van de nationale staat.
27096: LEUSINK, JANE - Mos en gladde paadjes. Gedichten.
37872: LEUSINK, JANE - Er is weinig aan de lente veranderd.
68703: LEUSINK, JANE - Tot alles goed strak staat.
60320: LEUTSCHER-BOSKER, J.A.N. E.A. (RED.). - Hervonden stad 2003. Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
39385: LEUVELINK, HANNAH , JOKE LINDERS & JOHAN DE ZOETE - Kleur voor kinderen. Het kinderboek in een Haagse tentoonstelling van 1893.
66571: LEUVEN, JAMES VAN, MEESTERS, GER - Natuuratlas van Nederland.
18191: LEVA-SKROVANOVA, VERA - Boheemse kant.
56457: LEVENSON, JAY A. (ED.) - Circa 1492. Art in the age of exploration.
56412: LEVENSON, JAY A. - Early Italian Engravings from the National Gallery of Art.
43649: LEVER, J. - Creatie en evolutie.
57080: LEVERING, ELINE E.A. - Feest der herkenning. De mooiste affiches van de 3 october Vereeniging 1886-2011.
63500: LEVERTOV, DENISE - The freeing of the dust; O taste and see; With eyes at the back of our heads.
58656: LÉVI, JEAN - Tj'in.
11689: LÉVI, JEAN - Tj'in.
11000: LEVIE, S.H. - Arm in de Gouden Eeuw.
38640: LEVIN, HARRY (EDITOR) - Perspectives of Criticism.
53: LEVIN, MEYER - Eva.
36118: LEVINE, PHILIP AND ERNESTO TREJO (EDITED AND TRANSLATED BY) - Tarumba: The selected poems of Jaime Sabines.
59768: LEVINE, STEPHEN & ONDREA - Embracing the beloved: relationship as a path of awakening.
56461: LEVINE, DAVID A. & MAI, EKKEHARD - I Bamboccianti. Niederlandische Malerrebellen im Rom des Barock.
40298: LEVINGTON COMFORT & ZANIM KI DOST, WILL - Skag zoon-van-macht.
7127: LEVINSON, CHARLES - Kapitaal, inflatie en de multinationale ondernemingen.
43755: LEVISSON, KAREL (TEKST) - Henk ter Horst.
46744: LÉVY, BERNARD-HENRI - De laatste dagen van Charles Baudelaire.
47216: LÉVY, BERNARD-HENRI - Left in Dark Times: A Stand Against the New Barbarism.
32142: LEVY, PAUL - Out to Lunch.
32406: LÉVY, BERNARD-HENRI - De duivel op kop.
14376: LEVY, BERNARD-HENRI - De duivel in het hoofd.
8776: LÉVY, BERNARD-HENRI - Eloge des intellectuels.
53153: LÉVY, BERNARD-HENRI - De barbaarsheid met een menselijk gezicht..
33646: LEWANDOWSKI, H. - Frene Länder, Fremde Sitten. Eine Einführung in die vergleichende Sexualethnologie.
33683: LEWANDOWSKI, H. - Eros in Parijs.
40896: LEWIN, LISETTE - Het clandestiene boek 1940-1945.
70486: LEWIN, LISETTE - Een hart van prikkeldraad.
31605: LEWIN, LISETTE - Het clandestiene boek 1940 - 1945.
55706: LEWIN, RONALD - The other ultra.
55865: LEWIN, RONALD - The Chief. Field Marshal Lord Wavell, Commander-in-Chief and Viceroy, 1939-1947.
43085: LEWINSKY, CHARLES - Het lot van de familie Meijer.
47812: LEWINSKY, CHARLES - Het lot van de familie Meijer.
68305: LEWIS, GRIFFIN - The Book of Roses.
22431: LEWIS, ARTHUR - Terreur in Christus' naam. Bijdrage tot de kennis van een gedeelte van de eigentijdse kerkgeschiedenis met name ten aanzien van Zuidelijk Afrika.
37308: LEWIS, NORMAN - A Goddes in the Stones. Travels in India.
34914: LEWIS, ALBERT L. - Air Trails. September 1951. Vol. 36, no. 6.
34974: LEWIS MAY, FLORENCE - Hispanic Lace and Lace Making.
33874: LEWIS, LISA A. - Gender Politics and MTV. Voicing the Diffrence.
52819: LEWIS, BRENDA RALPH - De Geschiedenis van de Hitlerjugend. Een indringend Beeld van de Jongerenafdeling van de Nazi-Partij.
33179: LEWIS, JOHN - Printed matter. The changing use of type and letterforms in English and American printing.
34915: LEWIS, ALBERT L. - Air Trails. August 1952. Vol. 38, no. 5.
7395: LEWIS, W. ARTHUR - Economic Survey 1919-1939.
34917: LEWIS, ALBERT L. - Air Trails Pictorial. April 1949. Vol. XXXII, no. 1.
34916: LEWIS, ALBERT L. - Air Trails Pictorial. February 1949. Vol. XXXI, no. 5.
69374: LEWIS, GILL - Kulanjango. Mijn vogelvriend.
34919: LEWIS, ALBERT L. - Air Trails Pictorial. September 1949. Vol. XXXII, no. 6.
34918: LEWIS, ALBERT L. - Air Trails Pictorial. July 1949. Vol. XXXII, no. 4.
20057: LEWIS, HOWARD R. EN HAROLD S. STREITFELD - Speel je vrij! Activiteiten voor harmonieuze persoonlijkheidsgroei.
43233: LEWYCKA, MARINA - Een korte geschiedenis van de tractor in de Oekraïne.
39622: LEY, GERD DE - Bigamie: middel om alimentatie te vermijden en andere verrassende definities.
14367: LEY, GERD DE - De geciteerde vrouw.
21957: LEY, SILVA - Donna Pica. De moeder van Franciscus een vergeten vrouw.
63789: LEY, GERD DE - Een man zonder carrière. Gesprekken met Louis Paul Boon.
30881: LEY, GERD DE - Doe 'ns een oogje open. Ambtenarenhumor.
67616: LEYDEN, RUDOLF VON - Ganjifa. The playing cards of India. A general survey, with a catalogue of he Victoria and Albert Museum Collection.
62878: LEYEL, C.F. - Cinquefoil: Herbs to Quicken the Five Senses .
36449: LEYEN, FRIEDRICH VON DER (BIJEENGEBRACHT DOOR) - Israëlische sprookjes.
59652: LEYEN, FRIEDRICH VON DER (BIJEENGEBRACHT DOOR) - Boeddhistische Sprookjes.
30091: LEYESDORFF, SELMA - Verborgen arbeid - vergeten arbeid. Een verkenning in de geschiedenis van de vrouwenarbeid rond negentienhonderd.
12136: LEYLAND, ERIC EN T.E. SCOTT-CHARD - Hunter Hawk. Luchtvaart detective.
42588: LEYNSE, JAMES P. - Je kunt niet klappen met één hand.
21852: LEYS, SIMON - Chinese Schimmen.
53936: LEYSEN R. & J. SMETS - Preadvies. Toetsing van de wet aan de grongwet in België.
2587: LI I-TSJE E.A. - China, wie tegen wie? Een muurkrant van de oppositie buiten de partij.
48496: LI YU - Lustgebed.
11864: LI YÜ - Jou Pu Tuan ( The Prayer of Mat of Flesh).
34671: LI, JEANETTE - Levensbeschrijving van een Chinese Christin.
9269: LI LIU-JU - Sixty stirring years. A novel in three volumes. Volume 1.
55483: LI TAI PE - Nachdichtungen von Klabund.
65950: LI YÜ (ALFRED HOFFMANN) - Die Lieder des Li Yü, 937-978, Herrschers der südlichen T'ang-Dynastie. Als Einführung in die Kunst der chinesischen Lieddichtung aus dem Urtext vollständig übertragen und erläutert.
4939: LI I-TSJE, HELMUT OPLETAL, PETER SCHIER - China: wie tegen wie? Een muurkrant van de oppositie buiten de partij.
61034: LI PO - Parmi les nuages et les pins.
13484: LI JIEREN - Ripples Across Stagnant Water.
40829: LI RUI - Zilverstad.
42372: LI ZHENSHENG - Red-color news soldier. A chinese photographer's odyssey through the Cultural Revolution.
35438: LI ZHISUI - Het privé-leven van Mao onthuld door zijn lijfarts.
35442: LI TAI PE - Nachdichtungen von Klabund.
19205: LI ZHIYAN ET CHENG WEN - La Ceramique Chinoise.
19555: LI ANG - The butcher's wife.
62696: LIAMMOIR, MICHAEL MAC EN EAVAN BOLAND - W.B. Yeats and his world.
36310: LIANG HENG AND JUDITH SHAPIRO - After the nightmare. A survivor of the Cultural Revolution reports on China today.
39562: LIANG, JAMES C.P. EN ELLY HAGENAAR - Het Pinyin transskriptiesysteem. Met uitspraakoefeningen voor modern Chinees.
4450: LIANG HENG & JUDITH SHAPIRO - Na de nachtmerrie. Een overlevende van de Culturele Revolutie bericht over het nieuwe China.
59545: LIBERA, ANTONI - Madame.
20231: LIBOUREL, PH. B. - Maria Stuart. Heeft Maria Stuart de 'Lettres de Cassette' geschreven? Was Maria Stuart medeplichtig aan moord op haar gemaal?.
32684: LIBUDA, WALTER - Biennale di Venezia 1990 Walter Libuda.
14394: LICHODEJEV, LEONID - Ik en mijn automobiel.
9013: LICHTENBELT, A.D.W.F. - Platen behoorende bij het scheepsstoomwerktuig. Eerste deel: Stoomketels en toebehoren.
68991: LICHTENBERG, GEORG CHRISTOPH - Gekleurde schaduwen. Brieven 1770-1799.
56189: LICHTENBERG, GEORG CHRISTOPH - Erklärung Der Hogarthischen Kupferstiche Mit Verkleinerten Aber Vollständigen Copien Derselben Von E. Riepenhausen. Lieferungen 7, 8 und 9.
50015: LICHTENBERGER, ANDRÉ - Nane et ses Bêtes.
69572: LICHTHEIM, GEORGE - Georg Lukacs.
63616: LICHTVELD, URSY M. - Suriname: Spiegel der vaderlandse kooplieden. Een historisch leesboek.
26818: LICHTVELD, U.M. EN J. VOORHOEVE - Suriname: Spiegel der vaderlandse kooplieden.
68610: LID, JOHANNES - Contributions to the flora of the Canary Islands.
49774: LID VAN DE AKADEMIE (= JACOB VAN LENNEP) - De vermakelijke spraakkunst, bevattende de meest noodige regels en voorschriften om de Nederduitsche taal, gelijk die uit den mond van beschaafde lieden gehoord wordt, te leeren spreken en schrijven, en zelfs om daarin te dichten....
55859: LIDDELL HART, B.H. - History of the first world war. History of the second world war.
167: LIDDELL HART EN BARRIE PIT (REDACTIE), SIR BASIL - Geschiedenis van de tweede wereldoorlog. Foto's, feiten en figuren.
13409: LIDZ, THEODORE - The Family and Human Adaptation.
57942: LIDZ, THEODORE - Oorsprong en behandeling vam schizofrene stoornissen.
1611: LIEBEEK-HOVING, IETJE - Winst uit verlies.
29973: LIEBHEIT, HANS W. - Glaces et Sorbets.
44539: LIEBI, ROGER - Jeruzalem 'obstakel voor de wereldvrede'.
67466: LIEBKNECHT, KARL - Ausgewählte Reden und Schriften - I.
8796: LIEBKNECHT, KARL - Gedanken über Kunst. Schriften, Reden, Briefe.
65852: LIEBLING, A.J. - Between meals. An appetite for Paris.
69979: LIEBMAN, MARCEL - Als Jood geboren. Een joodse familie tijdens de oorlog.
2831: LIEBREICH, OSCAR - Encyklopaedie der Therapie. Unter Mitwirkung von Martin Mendelsohn und Arthur Wurzburg.
47196: LIEBSCHER, HEINZ - Geist aus der Maschine? Philosophische Überlegungen zur künstlichen Intelligenz.
64835: LIEBURG, FRED VAN - Het punt des tijds. De ware wereld achter Knielen op een bed violen.
42830: LIEDEL, FRANK - Om de linkerhand van st.-Antonius van Padua.
42225: LIEDEL, FRANK - Karekiet. Novellen.
52492: LIEDENBAUM, CAROLINE - Politiewerk: tussen taak en uitvoering. Een vergelijkend onderzoek naar de basispolitiezorg in Nederland en Noordrijn-Westfalen.
27053: LIEDTKE, MAX - Pestalozzi.
42164: LIEFDE, J.B. DE - De geuzen. Een verhaal uit den tachtigjarigen oorlog. Herzien en bewerkt door L. Penning.
67789: LIEFTINC, GERARD ISAAC - De Middelnederlandsche Taulerhandschriften.
63121: LIEFTINCK, G.I. - Boekverluchters uit de omgeving van Maria van Boergondië, c.1475 - c.1485. Twee delen: Tekst & Platen.
61068: LIEKENS, PAUL - De twaalf energiecentra. Ontwikkel je bewustzijnsniveau.
51933: LIEM SOEI LIONG - Vuile handen. Wapenhandel met Indonesië.
65662: LIEN HEYTING & SANDER BRINK - Roosje van Lelyveld en haar album.
62672: LIEPMANN, HEINZ - Het vaderland. (Een documentatieroman uit het Duitschland van nu). Vertaling P. Voogd.
23345: LIER, FRANS VAN (SAMENSTELLING) - En toch draait ze en andere uitspraken uit het tweede millennium.
35273: LIER, BAS VAN EN HENK KNEEPKENS - Het natuurboek voor kinderen.
35583: LIER, R, VAN E.A. REDACTIE - Criterium Algemeen Cultureel Maandblad Mei 1946 no. 8.
58787: LIER, BAS VAN - Grafisch geluk. Steendrukkerij De Jong en Co. (1922-1994). Vrijplaats voor ontwerpers.
29338: LIER, A.H.H. VAN - Spanje, land van tegenstellingen.
23341: LIER, FRANS VAN (SAMENSTELLING) - Niemand is vies en andere uitspraken uit 1994.
23342: LIER, FRANS VAN (SAMENSTELLING) - Toch samen verder en andere uitspraken uit 1995.
23343: LIER, FRANS VAN (SAMENSTELLING) - Elke dag een rel en andere uitspraken uit 1996.
23344: LIER, FRANS VAN (SAMENSTELLING) - Het uitzicht is nog altijd mooi en andere uitspraken uit 1998.
51112: LIERE, F.A. VAN - Mens, taal en wereld. Een anthropologische studie.
51525: LIERE, F.A. VAN - Zijn vaderlijke hand. Geven wij God de eer, of geven wij God de schuld?.
17235: LIERTZ, RHABAN - Kwellingen en Ziekten van den Geest. Behandeling en Genezing.
34099: LIES, C. VAN - Klein broertje.
29435: LIESHOUT, JAN VAN - Het kan wel op al is het lekker! Het dagelijks leven van kleine man tot Jan Modaal zichtbaar gemaakt in 50 jaar reclame.
67283: LIESHOUT, R.H. - Without making eloborate calculations for the future. Great Britain and the Arab Question 1914-1916.
44899: LIESHOUT, C.M.H. VAN - Synagogen. Vierduizend jaar geschiedenis vanuit bijbels, archelogisch en historisch perspectief.
29561: LIESHOUT, E.C.D.M. VAN - Strategietraining voor het oplossen van visuele vergelijkingstaken ter bevordering van aandacht bij moeilijk lerende kinderen. Een oogbewegingsonderzoek.
70129: LIESHOUT, R.H.A. VAN - Band loopt. Backstage verhalen uit de platenstudio.
26990: LIESHOUT, JAN VAN - Het kan wel op al is het lekker! Het dagelijks leven van kleine man tot Jan Modaal zichtbaar gemaakt in 50 jaar reclame.
70298: LIESHOUT, TED VAN - Gebr.
53513: LIESKE, T. - Dunya.
64955: LIESKE, THOMAS - De ijsgeneraals. Gedichten.
56802: LIESKE, TOMAS - Alles kantelt.
64859: LIESKE, THOMAS - Een ijzersterke jeugd.
56801: LIESKE, TOMAS - Gran Café Boulevard.
24158: LIESKE, THOMAS - Onwetend, maar overspel.
12791: LIETAERT PEERBOLTE, M. - De verschijning mens. Vanwaar waarheen.
44553: LIETH, NORBERT - Hete hangijzers.
14250: LIEVAART, INGE EN MIEP WIELENGA-QUELLE - Het schepnet.
54658: LIEVEGOED, BERNARD - De levensloop van de mens. Ontwikkeling en ontwikkelingsmogelijkheden in verschillende levensfasen.
49794: LIEVEGOED, B.C.J. - Ontwikkelingsphasen van het kind.
67868: LIEVEGOED, BERNARD - Mens op de drempel. Mogelijkheden en problemen bij de innerlijke ontwikkeling.
67927: LIEVEGOED, BERNARD - De levensloop van de mens. Ontwikkeling en ontwikkelingsmogelijkheden in verschillende levensfasen.
54347: LIEVEGOED, BERNARD - Naar de 21e eeuw.
44295: LIEWES, DINA - De calorieëngids. Meer zicht op uw gewicht.
54695: LIFTON, ROBERT JAY - Grenzen. De mens op zoek naar onsterfelijkheid.
69364: LIGHT, MICHAEL - Full Moon; Essay by Andrew Chaikin.
68390: LIGNE, CHARLES-JOSEPH DE - Coup D'Oeil at Beloeil and a Great Number of European Gardens.
65831: LIGT, B. DE - De antimilitaristen en hun strijdwijzen.
65292: LIGTENBARD, ARJAN - 125 Jaar van Winterswijk naar Zevenaar - Van GOLS tot en met Syntus.
35970: LIGTHART, JAN EN H. SCHEEPSTRA - Het prentenboek van Ot en Sien.
58329: LIGTHART, JAN - Jeugdherinneringen.
26041: LIGTHART, JAN EN H. SCHEEPSTRA - Het prentenboek van Ot en Sien.
23737: LIGTHART, JAN - Verspreide opstellen I en II.
64706: LIGTHART, JAN - Over opvoeding I.
63388: LIGTHART, JAN & H. SCHEEPSTRA - Het boek van Ot en Sien. Vier deeltjes Nog bij Moeder tezamen in één band.
62847: LIGTHART, JAN & H. SCHEEPSTRA - Van planten en dieren, 1A: Op de boerderij in het zomerhalfjaar; Van planten en dieren, 1B: Op de boerderij in het winterhalfjaar; Van planten en dieren, 2A: Bij den boschwachter in het zomerhalfjaar; .
39355: LIGTHART, JAN & H. SCHEEPSTRA - Buurkinderen.
65731: LIGTHART, JAN - Over opvoeding I.
17007: LIGTHART, JAN - Jeugdherinneringen van Jan Ligthart.
66860: LIGUORI, ALFONSUS MARIA DE - De heerlijkheden van Maria.
54226: LIISBERG, OLAF (REDAKTOR) - Moderne Norsk kunst.
40351: LIJDSMAN, P.M.E. - Bouwmaterialen Natuursteen. Leerboek voor het middelbare technische onderwijs en de practijk.
24965: LIJSEN, H.J. - Thieme's paardenboek.
67587: LIKELY, SEYMOUR - Seymour Likely. It's a book..
50316: LIKING, WEREWERE - Afgesneden herinnering.
50659: LILEY, VICKI - Curries.
40159: LIM, K.W. (CATALOGUS) - Aziatische kunst uit het bezit van leden.
9285: LIM, CATHERINE - Het gezicht van de godin. Een Chinese familiekroniek.
67226: LIMBACH, FRIDOLIN - Die schöne Stadt Bern. Die bewegte Geschichte der alten "Märit-" oder "Meritgasse", der heutigen Gerechtigkeits- und Kramgasse und der alten Zähringerstadt Bern. Handdrucke, Zeichnungen, Bau- und Hausgeschichten, Chroniken, alte Drucke, Berner Mandate, Regierungserlasse und Karten. Einleitung v. Prof. Dr. H. Strahm.
64125: LIMBURG STIRUM, S.J. GRAAF - Varen in oorlogstijd. De lotgevallen van de Nederlandsche koopvaardij in den tweeden wereldoorlog.
62649: LIMBURG BROUWER, P.A.S. VAN - Akbar. Een Oostersche roman.
34723: LIMBURG STIRUM - VAN DER WILLIGEN, C. VAN - Kruiden en specerijen. Iets over groei en bloei, geschiedenis en gebruik.
19: LIN TSIN SEN - De liefdespijl.
52587: LIN PIAO - Het negende Nationale Kongres van de Kommunistische Partij van China.
3945: LIN QIUXIANG - Kang Lao Hua Shi Pu/Recipe against aging.
52615: LIN YUTANG - The secret Name. The Soviet Record 1917-1958.
4207: LIN YUTANG - Beroemde Chinese verhalen.
9576: LIN YUTANG - Keizerlijk Peking. Zeven eeuwen China. Met een essay over de kunst van Peking door Peter C. Swann.
16246: LIN TSIN SEN - De liefdespijl.
44111: LIN, JEAN-CLAUDE - Die Tugenden im Jahreslauf. Wandlungkräfte der Seele. Zwölf Vorträge.
66494: LIN, HELEN T. - Essential Grammar for Modern Chinese.
54349: LIN YUTANG - Levenswijsheid met een glimlach.
47539: LINCOLN, WILLIAM ALEXANDER - The Art and Practice of Marquetry.
17941: LINCOLN, ABRAHAM ET AL, - The Life and Writings of Abraham Lincoln. Edited and with a biographical essay by Philip van Doren Stern. With an introduction, "Lincoln in his writings, " by Allan Nevins.
58924: LINCOLN, W. BRUCE - Sunlight at midnight: St. Petersburg and the rise of modern Russia.
56093: LINCOLN, W. BRUCE - The Romanovs autocrats of all the Russias.
41425: LIND, GEORG - Moral is lehrbar. handbuch zur Theorie und Praxis moralischer und demokratischer Bildung.
66909: LIND, JAKOV - De opstanding. Een televisiespel.
38785: LINDA - Linda. Het verhaal van een terbeschikking gestelde.
61446: LINDBERG, KATHRYNE V. - Reading Pound reading. Modernism after Nietzsche.
51275: LINDE, H. VAN DER - Johann Sebastian Bach. Een die de weg wijst.
51483: LINDE, HENK VAN DER - Van protestant katholiek geworden en beide trouw gebleven. Een terugblik.
51792: LINDE, H. VAN DER & F. THIJSSEN (REDACTIE) - Geloofsinhoud en geloofsbeleving. Een peiling binnen reformatie en katholieke kerk.
58657: LINDE, IRENE VAN DER & NICOLE SEGERS - Het veer van Istanbul. Ontmoetingen langs de Bosporus.
53905: LINDEBOOM, F.T. - De ontwikkeling van het strafstelsel in Sovjet-Rusland 1917-1937.
56299: LINDEBOOM, MARTIJN & KORTEKAAS, GERT / MASTENBROEK, BIANCA - Het gebroken zwaard. Nieuwe legenden uit het Noord-Nederland.
69739: LINDEMAN, L. - Het socialisme van de N.S.B. Een documentatie over het tijdvak: einde 1931 - zomer 1940.
65756: LINDEMAN, L. - Het nationalisme van de N.S.B. Een documentatie over het tijdvak: einde 1931 - zomer 1939.
56554: LINDEMANN, GOTTFRIED (TEXT) - Graphik. Meisterwerke aus fünf Jahrhunderten. Band 1 und 2.
62318: LINDEN, FRÉNK VAN DER & FREDDY VAN THIJN (SAMENSTELLING) - Het moet pijnlijk blijven. De mooiste schrijversinterviews.
29722: LINDEN, L.T. VAN DER - Opnamediagnostiek. Een interpretatie van dossiergegevens bij de opname van jongens met gedragsstoornissen in een tehuis voor pedagogische hulpverlening.
50777: LINDEN, VINCENT VAN DER - De weg naar Middelsing.
57721: LINDEN, IR. J.A. VAN DER - Topographische en militaire kaart van het Koningrijk der Nederlanden.
66321: LINDEN, FONS VAN DER - Over letters & schrift en de beginselen van het schrijven.
60914: LINDEN, NICO TER - Het verhaal gaat... Deel 2 Het verhaal van Marcus en het verhaal van Mattheüs.
70352: LINDEN, NICO TER - In de buik van god.
51546: LINDEN, NICO TER - Kostgangers. Honderdeen verhalen.
22278: LINDEN, NICO TER - Schoffelen in de wijngaard.
32298: LINDEN, RIET VAN DER (HOOFDREDACTIE) - Ruimte no 2, 1992. Vrouw en kunst, women and art.
26665: LINDEN, C. VAN DER EN M.S. WYTEMA - Met Hr.Ms. K XIII naar Nederlandsch-Indië. Een onderzeeboottocht van meer dan 20.000 zeemijlen.
44373: LINDEN, JS. VAN DER - Het heilige land bezien bij het licht van bijbel en historie.
60531: LINDEN, P.G. VAN DER - Ons Vessem 1889-1979.
65956: LINDEN, F. VAN DER EN RIPPEN, L. - Dubbel geluk. China's huwelijk tussen communisme en kapitalisme.
51336: LINDEN, KEES VAN DER - Het ritmisch verloop van de machtsverheffing. Elementaire rekenkundige studie op fenomenologische basis.
46049: LINDEN, NICO TER - De blinde man en de olifant.
7405: LINDEN, THEO VAN DER - Digitale depressies. Menselijk leed in het computertijdperk.
36064: LINDEN, NICO TER - Het verhaal gaat... Deel 1 de Thora.
22279: LINDEN, NICO TER - Een engel aan de hemel.
70136: LINDEN, FRANK VAN DER - Van de levenden niets dan goeds.
61322: LINDEN, FONS VAN DER - In linnen gebonden. Nederlandse uitgeversbanden van 1840-1940.
54355: LINDEN, CAREL TER - Wandelen over het water. Bijbelse beelden en hun geheim.
56610: LINDEN, FONS VAN DER - Hoe origineel is grafiek?.
51796: LINDEN, CORT VAN DER - Tong en taal. Liederen bij de eredienst.
5491: LINDEN, NICO TER - Het verhaal gaat. . . Deel 1 tot en met 6.
51523: LINDEN, NICO TER - Korte verhalen.
49855: LINDENBERG, WLADIMIR - Wegen en riten van inwijding. Sjamanen, Druïden, Yogi's, mystici, startsen middelaren tussen deze en de andere wereld..
41732: LINDENBERG, S. & F.N. STOKMAN (REDACTIE) - Modellen in de sociologie. Bundel aangeboden aan prof. dr. I. Gadourek ter gelegenheid van zijn vijfentwintigjarig jubileum als hoogleraar Sociologie aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
31792: LINDERT, JULEKE VAN & EVERT VAN UITERT - Vincent van Gogh en zijn portretten. Een eigentijdse expressie.
54419: LINDGREN, TORGNY - Bathseba.
42411: LINDGREN, ATRID - Jag vill inte ga och lagga mej. Beratted av Astrid Lindgren. Ritad av Birgitta Nordenskjöld.
67380: LINDGREN, ASTRID - Lotta uit de Kabaalstraat.
67373: LINDGREN, ASTRID - Lotta uit de Kabaalstraat.
43814: LINDGREN, ASTRID - Pippi Langkous gaat aan boord.
62185: LINDHOLM, F. - Bloemen en planten in huis.
70380: LINDIJER, COERT H. - Postmodern bestaan. Menszijn en geloven in een na-moderne cultuur.
51605: LINDIJER, C.H. - Handelingen van de apostelen 1 & II. Prediking van het Nieuwe Testament.
58502: LINDIJER, K. - Bittereinders.
33963: LINDNER, KLAUS - Astronomiegids. Een handleiding voor het waarnemen van hemelverschijnselen.
67769: LINDSAY, W.M. - Early Irish Miniscule Script.
44238: LINDSEY, HAL - Planeet aarde 2000 ad.
44897: LINDSEY, HAL - De belofte.
42152: LINDSTROM, RUNE - Een spel van een weg die ten hemel voert. Zes dalecarlische tafereelen.
11054: LINE, LES EN WALTER HENRICKS HODGE - Wilde Bloemen uit de gehele wereld.
40569: LINFERT, CARL - Hieronymus Bosch.
49699: LINFORD, JENNY - Zo herkent u bomen.
66000: LINGEMANN, JOH. - Revue, welkom thuis. Ter gelegenheid van de terugkeer van onze jongens uit Indië. Opgevoerd door leden van de Band Nederland/Indië, afdeling Hoogeveen.
38655: LINGEN, W. VAN - Voorbeelden van heldenmoed, vaderlandsliefde, deugd en godsvrucht ontleend uit de geschiedenis van Noord-Nederland; een leesboek voor de jeugd, ter opwekking van echt Nederlandsche gevoelens. Tweede stukje.
66969: LINGSMA, MARIJKE & ATY BOERS - Help! ik geef coachend leiding. Coach jezelf als leidinggevende, basisbeginselen, tips en checklists.
46766: LINGSMA, MARIJKE , ALEXANDRA MACKAY, GERARD SCHELVIS - De docent competent. Wijf basiscompetenties van docenten.
35072: LINKLATER, ERIC - The Voyage of the Challenger.
46092: LINLEY, DAVID - Design and Detail in the Home.
60029: LINN, DENISE - Sacred Space. Clearing and Enhancing the Energy of Your Home.
50583: LINNAEUS, CAROLUS - Reisen. Ingeleid door D. Hillenius.
62886: LINNAEUS, CAROLUS - Reizen. Ingeleid door D. Hillenius.
49642: LINNEWIEL, H.A. - Op diergeneeskundig gebied. Oost-Groningse foto's van H.A. Linnewiel.
47458: LINNEWIEL, HENK - Het Oldambt. 1964-1997. Fotografie van Henk Linnewiel,.. Met een inleiding van Els Pelgrom.
54753: LINSCHOTEN, J. - Idolen van de psycholoog.
44667: LINSCHOTEN, J.H. VAN - Tafereelen uit de geschiedenis der zending onder de Heidenen, uitgegeven door de Calwer-Vereeniging. Vertaald en met aanteekeningen voorzien. Met een voorbericht van O.G. Heldring. Nieuw-Zeeland - Australië - Polynesië - Melanesië - Noord-Amerika.
44975: LINSENMAIER, WALTER - Zwerftocht door het insektenrijk.
41546: LINSKY, LEONARD (EDITOR) - Reference and Modality [Oxford Readings in Philosophy].
50880: LINT, CHARLES DE - Onderwereld / bovenwereld.
19213: LINT, CHARLES DE - Onderwereld / bovenwereld.
60463: LINTELO, B. TE - Um d'n heerd, vetelsels oet d'n Achterhook. Noaveteld duer B. te Lintelo.
25850: LINTHORST, P. , G. LEERKAMP, J. VAN LUIJPEN - Spraak- en stemstoornissen. Aanvankelijk handboek bij de logopedistenstudie leerboek ten dienste van studerenden voor het getuigschrift voor spreekonderwijs.
44174: LINTHORST HOMAN, J. - "Wat zijt gij voor een vent" levensherinneringen van Mr. J. Linthorst Homan. Met een inleiding van H. Brugmans.
65184: LINTHORST HOMAN-STAAL, J.M. - Liedjes van J.M. Linthorst Homan-Staal.
21207: LIP, EVELYN - Out of China. Culture and traditions.
36586: LIPMANN, ANTHONY - Devinely Elegant. The World of Ernst Dryden.
36601: LIPMANN, JEAN - Provocative Parallels. Naïve early Americans / international sophisticates.
47723: LIPP, EMMANUEL - Chinchilla Song.
33208: LIPPA, MARIO & DAVID NEWTON - The world of small ads. A fascinating look at the world of advertising mini art.
5509: LIPPE-BIESTERVELD, IRENE VAN - Dialoog met de natuur. Een weg naar een nieuw evenwicht.
66343: LIPPERHEIDE, FREDERICK - Katalog der Freiherrlich von Lipperheide'schen Kostümbibliothek. Two volumes.
5194: LIPPERHEIDE, FRANZ FREIHERRN VON - Spruchwörterbuch.
70224: LIPPI, ROSINA - Hofstede.
16797: LIPPMAN, RICH EN JOSÉ MALDONADO - Tips voor vrijgezellen. Met serieuze tips voor vrolijke etentjes thuis.
4215: LIPS, H. - Bevrijdend humanisme.
28420: LIPSCHITS, I. - Ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse politieke partijen. Deel 1. De protestants-christelijke stroming tot 1940.
39652: LIPSCHITS, I. - Simulaties in de internationale politiek.
41940: LIPSET, SEYMOUR MARTIN , MARTIN TROW & JAMES COLEMAN - Union Democracy. The Internal politics of the Internation Typographic Union. Union Democracy. What makes democracy work in labor unions and other organizations?.
41935: LIPSET, SEYMOUR MARTIN - The First new Nation. The United States in historical and comparative perspective.
54723: LIPTON, RALPH - The Cultural Background of Personality.
67151: LISAKOVSKY, I. - Museums of Odessa.
69179: LISE, GIORGIO - Chiavi e serrature. Locks and keys.
69603: LISNJANSKAJA, INNA & SEMJON LIPKIN - Samen.
21287: LISSACK, MICHAEL R. AND HUGH P. GUNZ (EDITORS) - Managing Complexity in Organisations. A View in Many Directions.
2604: LIST, G.A. VAN DER - Mensenrechten en buitenlands beleid. Een liberale visie.
66481: LIST, HERBERT - Herbert List Photographies 1930-1960.
1988: LIT, ROBERT VAN - Wassenaarse oudheden.
36181: LITTLE, ALASTAIR - Soho Cooking.
61348: LITTLE, ALASTAIR - De flair van eenvoud. Koken met de frisse kijk van Alastair Little..
44160: LITTLE, JOHN (EDITOR) - Bruce Lee Artist of Life.
62361: LITTRÉ, E. - Dictionnaire de la langue française contenant 1° Pour la nomenclature 2° Pour la grammaire 3° Pour la signification des mots 4° Pour la partie historique 5° Pour l'étymologie.
67287: LITVINOFF, EMANUEL - Soviet Anti-Semitism : The Paris Trial.
68074: LITWEILER, JOHN - Ornette Coleman. The harmolodic life.
23137: LIU BINYAN - Een kwestie van karakter.
21918: LIU YUCHEN - Lun "Xiyouji" ji qita.
39995: LIU, JAMES J.Y. - Major Lyristics of the Northern Sung. A.D. 960 / 1126.
45322: LIU, RICHARD - Treasures of Tianjin Art Museum.
21806: LIU XINWU - Liu Xinwu Duanpian Xiaoshuoxuan.
65948: LIU, Y.C. - Fifty Chinese Stories. Selected from Classical Texts, Romanized and Translated Into Modern Chinese.
52039: LIU GUOJUN & ZHENG RUSI - The story of Chinese Books.
61039: LIU, JAMES J.Y. - The Art of Chinese Poetry.
36311: LIU, JAMES J.Y. - Chinese Theories of Literature.
67289: LIVELY, JACK - Democracy.
20811: LIVELY, JACK - Democracy.
31372: LIVI, T. (LIVIUS) - Ab urbe condita. Libri edidit Antonius Zingerle. Pars VI. Fasc. I. Liber XXXVI-XXXVIII et Pars VI Fasc II. Liber XXXIX, XL.
31260: LIVII, TITI (LIVIUS) - Ab Urbe condita Libri XXI-XXX. tekst bezorgd door C.R. van Paassen. Deel 1 boek XX1-XXV.
34534: LIVINGSTONE-LEARMONTH, JOHN AND MELVYN C.H. MASTER - Wines of the Rhône.
60169: LIXA FILGUEIRAS, OCTÁVIO - A propósito da protecçao mágica dos barcos.
33205: LKRIEGESKORTE, MICHAEL - Werbung in Deutschland 1945 - 1965. Die nachkriegszeit im Spiegel ihrer Anzeigen.
55998: LLIMARGES, MARC & JOAN BERGÓS - Gaudí, de mens en zijn werk.
66733: LLOSA, MARIO VARGAS - De droom van de Ier.
70495: LLOSA, MARIO VARGAS - Het feest van de bok.
17400: LLOYD WEBBER, ANDREW AND TIM RICE - Jesus Christ Superstar (partituur).
44265: LLOYD-JONES, MARTYN - Wordt niet dronken in wijn. Het werk van de heilige geest in het huwelijk, gezin en werk.
28735: LLOYD, AMBROSE EN NICOLETTE THOMAS - Groot geïllustreerd vlieger handboek.
62458: LLOYD, JOSIE & EMLYN REES - Familiezaken.
62437: LLOYD, JOSIE & EMLYN REES - Liefde op het tweede gezicht.
31408: LLOYD-DAVIES, VICTORIA - The Mushroom cookbook.
49940: LO, KENNETH - Regional Chinese Cocbook.
45763: LO, KENNETH - Cheap Chow. Chinese cooking on next to nothing.
41604: LO, KENNETH - Chinese food.
45509: LO, KENNETH - The Chinese Cookery Encyclopedia.
45512: LO, KENNETH - Chinese groenten- en vegetarische recepten.
51707: LO, KENNETH - New Chinese Cooking Scool.
45515: LO, KENNETH - A Guide to Chinese Eating.
45510: LO, KENNETH - Chinees koken.
40876: LÖB, KURT (SAMENSTELLING EN INLEIDING) - Boekkunstenaar Buchkünstler. Ingeleid door Ernst Braches. Mit einer Einführing von Ernst Braches.
63042: LÖB, KURT - Bibliofiele boekillustratie vandaag en gisteren.
5647: LOBO, B. JESSURUN (VERZAMELD EN INGELEID DOOR) - Nacht en ontij. Spook- en griezelverhalen en andere fantastische vertellingen.
47822: LOBO ANTUNES, ANTÓNIO - Fado Alexandrino.
70259: LOBO ANTUNES, ANTÓNIO - Preek tot de krokodillen.
56358: LOCHE, RENÉE - Lithography.
36056: LOCHER, J.L. (REDACTIE) - De werelden van M.C. Escher.
25808: LOCHER-SCHOLTEN, ELSBETH - Over rendierjagers, burgers en kabouters. Nederland van de prehistorie tot nu.
46047: LOCHER, J.C.S. (HOOFDREDACTIE) - Kohlbrugge en de afscheiding.
10109: LOCHER, J.L. (HOOFDREDACTIE) - Leven en werk van M.C. Escher. Het levensverhaal van de graficus. Met een volledig geïllustreerde catalogus van zijn werk.
52317: LOCHES RAMBONNET, DANIELLE DE - De Nieuwmarktbuurt. Veranderingen in een Amsterdamse stadsbuurt.
56478: LOCHNAN, KATHARINE A - The Etchings of James McNeill Whistler.
54498: LOCKE, WILLIAM J. - Marcus Ordeyne.
66166: LOCKE, WILLIAM J. - Stella Maris. Bewerkt door W.J.A. Roldanus.
51728: LODDER, W. - De historische betrouwbaarheid van het Nieuwe Testament in het licht der twintigste eeuw.
44311: LODDER, W. - De twaalve.
6422: LODDER, W. - De twaalve.
69331: LODEIZEN, FRANK - Vreugden en verschrikkingen van de dronkenschap. Zeventien Etsen. Met een inelding en drie gedichten van S. Carmiggelt.
61931: LODEIZEN, HANS - Het innerlijk behand en andere gedichten.
57762: LODEIZEN, HANS - Nagelaten werk.
32146: LODEIZEN, HANS - Het innerlijk behand en andere gedichten.
57319: LODEWICK, FERNAND - Pierre Kemp.
68951: LODEWIJK NAPOLEON, KONING VAN HOLLAND - Gedenkschriften.
43248: LODEWIJK, TOM - Een kop groter. De na-oorlogse omwenteling in het bloembollenvak.
59309: LODEWIJK, TOM - Het boek van de Tulp.
23583: LODEWIJKS, J.M. - Stille Pracht in het Tropische Aquarium.
17806: LOE SJUUN - Te Wapen!.
31107: LOEB, YVONNE EN MARIËLLE WOGNUM (SAMENSTELLERS) - Kat in beeld.
55066: LOEBER, HANS, GERARD SPRENGER E.A. - De Amerikanen en de bevrijding van Nederland 'a real tough job'.
14383: LOEKNITSKI, PAWEL - Nisso.
27702: LOEN, A.E. - Inleiding tot de wijsbegeerte.
31257: LOENEN, N.H.C. VAN , G.F. DIERCKS, B.H. STOLTE - Vergilius. Profeet van een Imperium. Inleiding en commentaar.
52061: LOENGARD, JOHN - As I see it. Introduction by Ann Beattie.
43043: LOENHOUT, J. VAN - Hoe doe ik het zelf? Ni. 3. Schilderen.
60461: LOERAKKER, E. E.A. - Vlielands' wegwijs.
21065: LOESER, NORBERT - Chopin.
41694: LOESER, NORBERT - De Wijsheid van Wu Hang-li.
51294: LOESER, NORBERT - Vivaldi.
36221: LOESER, NORBERT - Mozart.
42213: LOESJE - Ik heb altijd een roos klaar staan op het balkon voor het geval dat Loesje 25 sinds 1983.
45564: LOESJE - Er gaan stemmen op. Beurt nie. Verkiezingsprogramma (bandtitel).
7508: LOEWE, WALTER - Petum Optimum.
65977: LOEWE, MICHAEL - Military Operations in the Han Period.
60660: LOEWY, RAYMOND - The Locomotive (its esthetics).
60661: LOEWY, RAYMOND - The Locomotive (its esthetics).
42253: LOEY, A. VAN (BEZORGER) - De borchgrauinne van Vergi. Diplomatische uitgave naar het Hulthemse handschrift.
3703: LOF, ED (REDACTIE) - Spectrum jaarboek 1984.
3705: LOF, ED (REDACTIE) - Spectrum jaarboek 1980.
36482: LÖFGREN, LARS - Kust- en zeevogels van de hele wereld.
37623: LÖFGREN, LARS - Kust- en zeevogels van de hele wereld.
67364: LOFTING, HUGH - Doctor Dolittle op de maan.
59569: LOFTUS, ELIZABETH & KETCHAM, KATHERINE - Graven in het geheugen. De mythe van de verdrongen herinnering.
53612: LOGEMANN, J.H.A. - Het staatsrecht van Indonesië. Het formele systeem.
4576: LOGGEM, MANUEL VAN - Inleiding tot het toneel.
68189: LOGGEM, MANUEL VAN - Oorsprong en Noodzaak. Het werk van Gerrit Achterberg..
59724: LOGGEM, MANUEL VAN - Een jood uit Nazareth. Jezus ben Jozef.
58002: LOH KWAN TSJOENG - De eed in de perzikgaarde of hoe een sandalenmaker het tot keizer bracht. Roman uit het oude China.
49355: LOHMAN, H. - Er zijn weinig heilige pastoors. Alphons Ariens, een aristocraat met een democratisch hart.
49346: LOHMAN, H. - Portret van een priester. Het leven van Alphons Ariëns in woord en beeld.
26542: LÖHR, A.O. V. - De Nederlandsche Medaille der 17e eeuw.
64925: LOHUIZEN, T. VAN - De sterrenhemel door een lekenbril.
62942: LOKHORST, EMMY VAN E.A. RED. - Kristal, Letterkundige productie 1935.
49361: LOMBAERTS, HERMAN E.A. (RED.) - Beeld & gelijkenis. Inwijding, kunst en religie.
66006: LOMBOK, PAIT & DERK DONTJE - Oet t leven van Freerk Proemker en aanner Grunnegers. ?n Handjevol braiven van Pait Lombok en Derk Dontje.
27748: LOMMEL, ANDREAS - l'Art du Bouddhisme. Choix d'oeuvres de la collection du Musée National d'Ethnographie de Munich.
67672: LOMMEL, PIM VAN - Eindeloos bewustzijn. Een wetenschappelijke visie op de bijna-dood ervaring.
61336: LOMMEN, MATHIEU - Het boek van het gedrukte boek. Een visuele geschiedenis..
51354: LONDEN, A. VAN & W.M. VAN LONDEN-BARENTSEN - In bed plassen. Acht mogelijkheden om kinderen te helpen.
42898: LONDON, JACK - Tusschen de Wielen.
29702: LONDON, JACK - De zeewolf.
39392: LONDON, JACK - De roep van de wildernis en andere verhalen.
57840: LONELY PLANET - One planet.
59627: LONG, ROBERT & LEEN JONGEWAARD - Duidelijk zo!?.
45312: LONG, JEAN - Chinese karakters kalligraferen.
19186: LONG, JEAN - The art of Chinese Calligraphy.
35760: LONG, WILLIAM J. - Het boschvolkje.
41174: LONG, WILLIAM J. - Zonder geweer op jacht.
8907: LONG, NORMAN - An Introduction to the sociology of Rural Development.
23219: LONG, WILLIAM J. - The Spirit of the Wild. Studies in North American Wild Life.
30965: LONG, KATE - Handboek voor slechte moeders.
21146: LONG, TONY - Sportvissen. Alles over het beste viswater in Europa.
12551: LONGFORD, ELIZABETH - Byron.
26327: LONGHURST, DEREK - Gender, Genre & Narrative Pleasure.
2618: LONGOS - De treffelijke historie van Daphnis ende Chloe zijnde de klassieke herdersroman van Longos overgebracht uit het fransch van Amyox door J. Brouwer en verlucht met vier teekeningen van C.A.B. Bantzinger.
23723: LONGOS - De treffelijke historie van Daphnis en Chloé.
58905: LONGWORTH, PHILIP - Russia's empires - their rise and fall : from prehistory to Putin.
33202: LONGYEAR, WILLIAM - Advertising Layout.
38204: LONNEE, HANS & ANS VAN TRIERUM - Probleemwijzer. Handleiding voor het signaleren en hanteren van problemen bij jongeren. Editie voor het voortgezet onderwijs.
66009: LÖNS, HERMANN - De laatste Hansboer. Roman van de Lüneburgerheide.
38447: LOO, P. VAN - Gevangene van de SD.
32358: LOO, TESSA DE - De meisjes van de suikerwerkfabriek.
55505: LOO, PIT VAN - Pit van Loo. Expositie.
14380: LOO, TESSA DE - De meisjes van de suikerwerkfabriek.
52993: LOO, TESSA DE - Een bed in de hemel.
13493: LOO, TESSA DE - Een varken in het paleis.
20462: LOO, L.F. VAN - Menschen, voor wie het leven waarde heeft. Noorderkwartier: sociale werkvoorziening in de Kop van Noord-Holland. Heden, verleden, toekomst.
52027: LOO, BART VAN & ALAIN GIEBENS - Elsschot, Antwerpen & Coraline..
1048: LOO, TESSA DE - Een varken in het paleis.
17450: LOO, K.J.M. VAN DE (REDACTIE) - Psychosomatiek. Theoretische en klinische bijdragen.
60975: LOOHUIZEN, RIA - Zilt en Bitter. Van artisjok tot zeewier. 100 uitgelezen recepten met uitgesproken smaken.
60990: LOOHUIZEN, RIA - Bes boven bes. 30 soorten wilde en gekweekte bessen, bramen en bottels. Met 100 sappige recepten.
63395: LOOIJEN, RICK - Holism and Reductionism in Biology and Ecology: The Mutual Dependence of Higher and Lower Level Research Programmes.
22009: LOOIJENGA, T.K. - Een geschiedenis van Amsterdamse theaters. Wie kwamen er niet in de Nes.
26132: LOOKEREN CAMPAGNE, WILLEM VAN - Maan tussen wolken. Gedichten.
43247: LOOMAN, H.J. - Wij en het water. De strijd der Lage Landen tegen de erfvijand het water in het verleden, het heden en de toekomst.
50669: LOOMANS, NATASJA - Iets voor de rondvraag? Over vergaderen en besluitvorming in groepen.
55128: LOOMEIJER, FRITS - Water over dek en luiken. Het leven op de kust- en binnenvaart 1926 - '36.
33384: LOOMEIJER, FRITS R. - Met zeil en treil. De tjalk in binnen- en buitenvaart.
40551: LOOMIS, ANDREW - Creative illustration.
40554: LOOMIS, ANDREW - Figure drawing for all it's worth.
40558: LOOMIS, ANDREW - Fun with a pencil.
59510: LOON, PAUL VAN - Karate op de stortplaats.
63332: LOON, PAUL VAN - De griezelbus / 1.
2459: LOON, M.N. - Oude lering, nieuwe nering. Het uitzwermen der Noord-Syrische ambachtslieden in de late 8e eeuw v. Chr.
42625: LOON, A. VAN - Violenhof.
39145: LOON, PAUL VAN - Wat zit er in het bos.
42997: LOON, JAN VAN - Al was mijn brein gescheurd. Tekeningen en schilderijen van Jan van Loon.
41404: LOON, H.F. VAN - Hedendaagse etiquette. De nieuwe omgangsnormen.
70021: LOON, HENDRIK WILLEM VAN - Pioniers der vrijheid. Bevattende een waar en getrouw verslag van een aantal hoogst interessante ontmoetingen met enkele historische personages, van Confucius en Plato tot Voltaire en Thomas Jefferson, die altijd in hoge mate onze nieuwsgierigheid hadden opgewekt en die enkele jaren geleden ons bezochten en onze gasten waren in Veere.
49115: LOON, H.F. - Zakelijke etiquette. Gids voor ondernemende mensen..
42540: LOON, HENDRIK WILLEM VAN - A World Divided Is A World Lost.
70146: LOON, CORRIE VAN & HANS KORTEWEG - Echt waar. Wensen worden werkelijkheid.
838: LOON, HENDRIK VAN - The story of America.
39508: LOON, PAUL VAN - Upior & Een honderd jaar oude vriend.
40687: LOON, H.W. VAN LOON - De geschiedenis van de Stille Zuidzee.
57900: LOONMEIJER, FRITS R. - Een eeuw Nederlandse binnenvaart.
44531: LOONSTRA, BERT - God schrijft geschiedenis. Disputaties over de eeuwige.
65883: LOOPUIT, JOS. - Het anarchisme in de arbeidersbeweging.
65933: LOOPUIT, JOS. - Karl Marx en zijne voorgangers.
65816: LOOPUIT, JOS. - Het anarchisme in de arbeidersbeweging.
56454: LOOS & CAREL VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN (REDACTIE), WIEPKE - Leven en werk van August Allebé (1838-1927). 'Waarde heer Allebé'.
36705: LOOS, J.C. VAN DER - Geschiedenis van katholiek Scheveningen.
54661: LOOS, GERTRUD - Spiel-Räume. Musiktherapie min einer Magersüchtigen und anderen frühgestörten Patienten.
2158: LOOSJES, A. - Nederland in beeld. 17 delen.
59806: LOOSJES, A. - Gelderland en Utrecht in Beeld.
43529: LOOSJES, VINCENT - Louis Bonaparte. De koning van Holland.
41097: LOOSJES, A. - Leiden. Honderd vijf en veertig afbeeldingen en titelplaat in kleuren.
14391: LOOTSMA-SMIDSTRA, G. - De ienlike wei.
66646: LOOVEREN, F. VAN DE - De apostel. Beschouwingen over treffende bijzonderheden uit zijn leven.
23023: LOOY, JAC. VAN - Jaap.
46492: LOOY, S.G. VAN E.A. - A.W. Sijthoff`s Uitgeversmaatschappij N.V. Leiden 1851-1951.
53233: LOOY, JAC. VAN - Proza. Jaapje. Jaap. Feesten. Gekken.
30296: LOOY, RIK VAN - Ik, Rik! Opgetekend door Rob Jans.
22979: LOPES CARDOZO E.A., ROBERT - Hofjes in Nederland.
22982: LOPES CARDOZO E.A., ROBERT - Hofjes in Nederland.
63677: LOPEZ, BARRY. - Lessons from the Wolverine.
16711: LOPEZ, BARRY - Droombeeld Arctica. Verbeelding en verlangen in het Noordpoolgebied.
52508: LOPEZ, JAVIER AND JIANYING ZHOU (EDS.) - Wireless Sensor Network Security.
29753: LORAIN, MICHEL ET JEAN MICHEL - La cuisine une Passion de père et fils. Les recettes originales de Michel et Jean Michel Lorain.
52214: LORBER, JAKOB - Bijbelteksten en hun verborgen betekenis.
52215: LORBER, JAKOB - Geheimen der natuur - verkorte uitgave.
52217: LORBER, JAKOB - De wederkomst van Christus. Een ontwikkelingsbeeld der mensheid.
52218: LORBER, JAKOB - Kruis en kroon. Beschouwingen over de passietijd.
52221: LORBER, JAKOB - Het grote Johannes evangelie. De Heer gaf dit door het innerlijk woord aan Jakob Lorber.
52219: LORBER, JAKOB - Bisschop Martinus. De weg van een ziel aan gene zijde. De Heer gaf dit door het innerlijke woord aan Jakob Lorber.
69133: LORCA, FREDERICO GARCÍA - Ode aan Walt Whitman.
61613: LORD, M.G. - Astro turf. The private life of rocket science.
56094: LORD KINROSS - The Ottoman centuries: the rise and fall of the Turkish empire.
63184: LORENZ, KONRAD - Evolution and Modification of Behavior.
41554: LORENZEN, PAUL - Normative Logic and Ethics.
41854: LORENZER, ALFRED - Sprachzerstörung und rekonstruktion.
41892: LORENZER, ALFRED - Zur begründung einer materialistischen Sozialisationstheorie.
41893: LORENZER, ALFRED - Über den gegenstand der Psycoanalyse oder: Sprache und Interaktion.
45127: LORENZI, FELIX - Hoe teken ik in perspektief. Eenvoudige handleiding met ca 150 tekeningen.
60948: LORIN, PHILIPPE - TGV : der schnellste Zug der Welt .
58053: LORM, A.J. DE E.A. - Vijf Gelderse fotografen.
43716: LORM, A.J. DE E.A. - De grote kerk van Arnhem. Bouw, verwoesting, herbouw.
66543: LORSHEIJD, FRED - Klein fruit. Kweken van aardbeien, bramen, frambozen en bessen in eigen tuin..
62784: LOSCH, FR. - Kräuterbuch - Unsere Heilpflanzen in Wort und Bild.
68332: LÖSECKE, A., BÖSEMANN, F. A. - Deutschlands verbreitetste Pilze oder Anleitung zur Bestimmung der wichtigsten Pilze Deutschlands und der angrenzenden Länder, zugleich als Commentar der fortgesetzten Prof. Büchner'schen Pilznachbildungen.
66488: LOTAR, ELI - Eli Lotar.
62194: LOTGERING-HILLEBRAND, R. - Onze voeding in distributietijd.
21931: LOTHROP MOTLEY, JOHN - De opkomst van de Nederlandsche Republiek. Tweede gedeelte. Geschiedenis van de vereenigde Nederlanden sedert den dood van Willem de Zwijger tot het twaalfjarig bestand. Tweede tot en met vijfde deel.
28278: LOTI, PIERRE - Pêcheur d'Islande.
53887: LOUËT FEISSER, J.J. - Wetenschap in toga. Vakspecialisme en wijsgerige eenheid in de toekomstige universiteit.
62800: LOUIS, A. - Historische gegevens over het 16e eeuwse herbarium Stirpium adversaria nova van Pierre Pena en Mathias de l'Obel.
55763: LOUIS PETER GRIJP (HOOFDREDACTIE) - Een muziekgeschiedenis der Nederlanden.
60409: LOUP, JEAN-JACQUES - Geld im Sack und haut dann einfach ab! .
57061: LOUSTAL - What he expected of her.
52085: LOUSTAL, COATALEM - Chinese zee.
52088: LOUSTAL, JACQUES DE - Java. In de schaduw van de Merapi.
67273: LOUTER, J. DE - Het stellig volkenrecht.
50724: LOUW, ANDRÉ VAN DER - De rode hoed en andere verhalen.
30422: LOUW, JOS (RED.) - Helden. Wielersport in Brabant. Nummer 4, zomer 2008.
67502: LOUW, ALISON (RED.) - Zelf bezig zijn met bier en wijn maken.
59474: LOUW, ANDRÉ VAN DER - Rood als je hart. 'n geschiedenis van de AJC.
20619: LOUWEN, JAN - Over de IJssel ligt.. Een boekje open over Zwolle.
1895: LOUWERSE, P. - Geïllustreerd Verjaardag-Album. Met bijschriften van P. Louwerse.
34357: LOUWERSE, P. - Geïllustreerde Vaderlandsche geschiedenis. Voor jong en oud Nederland.
35699: LOUWERSE, P. - Alfer en Wala. Een verhaal uit den tijd van Julius Ceasar en de Batavieren.
42312: LOUWERSE, P. - Twee vrienden. geschiedkundig verhaal uit het begin der 15e eeuw.
42632: LOUWERSE, P. - Tusschen licht en donker. Vertellingen voor het jonge volkje.
35676: LOUWERSE, P. - Bloemlezing uit de Duizend en één nacht.
52254: LOUWERSE, TOM - Political Parties and the Democratic Mandate. Comparing Collective Mandate Fulfilment in the United Kingdom and the Netherlands.
42166: LOUWERSE, P. - Alfer en Wala. Een verhaal uit den tijd van Julius Ceasar en de Batavieren.
21855: LOUWERSE, P. - Geïllustreerde Vaderlandsche geschiedenis. Voor jong en oud Nederland.
42624: LOUWERSE, P. - Willem Tell. De Zwitsersche vrijheidsheld. Oorspronkelijk geschiedkundig verhaal uit het begin de 17e eeuw.
34257: LOUWERSE, P. - Met eere verloren. Een verhaal uit onze Vaderlandsche geschiedneis.
34258: LOUWERSE, P. - Met eere verloren. Een verhaal uit onze Vaderlandsche geschiedneis.
34259: LOUWERSE, P. - Verhalen uit de Vaderlandsche geschiedenis.
34262: LOUWERSE, P. - Onder de geuzen. Vlissingen in 1572.
34263: LOUWERSE, P. - Bestevaer Tromp.
43996: LOUWERSE, P. - Zonnig kinderleven. Rijmpjes en vertelseltjes voor het kleine volkje.
49032: LOVELL, JULIA - Achter de Chinese muur. Geschiedenis van China's isolement 1000 v.c. - 2000 n.c..
56104: LOVELL, MARY S. - Straight on till morning, the biography of Beryl Markham.
58990: LOW, SIDNEY - The Governance of England.
26751: LOWE, EDWARD - Nieuwste spelregels & reglement van het Pandoeren.
60014: LOWE, ALFONSO - La Serenissima. The Last Flowering of the Venetian Republic.
52126: LOWE, GARY W.L. - European Contract Law between the Single Market and the Law Market: A Behavioural Perspective.
64948: LOWELL, ROBERT - Dolfijn en zeemeermin.
67844: LOWELL, ROBERT - Racine's Phèdre Phaedra.
67845: LOWELL, ROBERT - For Lizzie and Harriet.
62769: LOWELL, ROBERT - Dolfijn en zeemeermin.
67490: LÖWENFELD, L. - Über die Dummheit. Eine Umschau im Gebiete menschlicher Unzulänglichkeit.
4642: LÖWENHARDT, JOHN EN BART TROMP (REDACTIE) - Voor Sacharov.
38403: LOWENSTEIN, PRINS HUBERTUS - De tragedie van een volk. Duitschland 1918-1934. Geautoriserde vertaling van J. Feitsma.
25139: LOWENSTEIN, B.E. , P.D. PREGER JR., H.F. DANKMEIJER - Diabetes. Een oud probleem in een nieuw daglicht.
47591: LOWRY, BATES - The Great Ages of World Architecture: Renaissance Architecture.
22415: LOYOLA, MOTHER MARY - De Kkoning van de Gouden Stad.
4134: LU BOWEI AND WANG GUOPING - The Revolution of 1911: Turning Point in Modern Chinese History.
28440: LU HSUN - Een kleine gebeurtenis.
28441: LU HSUN - Wild Grass.
16877: LU TING-YI - Education must be combined with productive labour.
16884: LU TING-YI, LIN FENG - the National Conference of Outstanding Groups and Individuals in Socialist Construction in Education, Culture, Health, Physical Culture and Journalism (importand documents).
61033: LU HSUN - Selected Stories.
13480: LU XUN - Te Wapen.
11695: LU HSUN - Selected works volume three.
53649: LUBACH, D.A. & D.J. HUTTEN - Preadvies. Het inactieve bestuur. Administratiefrechtelijke rechtsbescherming tegen stilzitten van de overheid in Nederland.
66617: LUBBEN, H.J. V.D. - St. Lyduina van Schiedam.
65919: LUBBERINK, W. - De achtergrond van corporatisme, fascisme, nationaal-socialisme.
23274: LUBBERS, RUUD - Samen onderweg. Over democratie, Christendom en samenleving, economie en internationale vraagstukken.
38601: LUBBERS, GERRIT & EILERT - Anne Woudwijk.
25419: LUBBERS, J. - Opvoeden en trainen van uw hond.
34182: LUBBERTS, R.L. - Op de Heeze.
45264: LUBIS, MOCHTAR - Insulinde. Het land onder de zon.
63651: LUCADO, MAX - Leven in zijn handen. Bijbels dagboek.
61762: LUCAS, SARAH - Sarah Lucas.
7389: LUCAS, BARBARA - Great saints and saintly figures.
62541: LUCEBERT - 9 oktober - 30 oktober 1965 Gouaches - tekeningen.
67930: LUCEBERT - Antología. Versión de Francisco Carrasquer.
58766: LUCEBERT & BERT SCHIERBEEK - Lucebert. Dames en heren. Tekst Bert Schierbeek.
58771: LUCEBERT - Van de roerloze woelgeest. Gedichten..
58773: LUCEBERT - Wie wil stralen die moet branden.
58775: LUCEBERT - Ongebundelde gedichten.
58759: LUCEBERT - Beelden in het heden.
58761: LUCEBERT - JENSEN, JENS CHRISTIAAN - Lucebert schilder. Wording en analyse van zijn schilderkunst.
58765: LUCEBERT, JENS CHRISTIAN JENSEN, KARIN SZÉKESSY - Van de maltentige losbol : gedichten en gouaches / Op bezoek bij Lucebert.
64938: LUCEBERT - Oogsten in de dwaaltuin.
64042: LUCEBERT - Psalm voor nieuwe gelovigen.
68212: LUCEBERT - Lucebert.
24955: LUCEBERT - Van de afgrond en de luchtmens.
52282: LUCHTENBERG, KUNNY - Rondomrond.
56277: LUCIE-SMITH, EDWARD - The waking dream. Fantasy and the surreal in graphic art 1450-1900.
55986: LUCIE-SMITH, E. - De kunst van de twintigste eeuw.
51245: LUCKETT, RICHARD - Handel's Messiah a Celebration.
62002: LUCRETIUS - De Natuur en haar vormen. Boek I en V. Door I.G.M. Gerhardt.
33198: LUDEKENS, FRED - Best Read Ads 1969.
47628: LUDENDORFF, ERICH - Kriegshetze und Völkermorden in den letzten 150 Jahren.
22296: LUDOLPH, G.L. & A.P. POTMA - Coördinatenleer voor het middelbaar technisch onderwijs en voor zelfstudie.
22301: LUDOLPH, G.L. & A.P. POTMA - Statica en dynamica voor het technisch onderwijs en voor zelfstudie. Deel IB van het leerboek der mechanica.
67467: LUDWIG, EMIL - Gesprekken met Masaryk. Denker en staatsman. Met een levensschets door Emil Ludwig.
56091: LUDWIG, EMIL - Kunst en levenslot. Zes kunstenaarsportretten.
65733: LUDWIG, EMIL - Mussolini's gesprekken met Emil Ludwig.
39104: LUEBBERMANN, MIMI - Terrific tomatoes. Simple secrets for glorious gardens - indoors and out.
59833: LUGARD, GERH. J. - Lof van Deventer - zynde het verhael van vele periculen, wonderbaerlicke uitreddinghen, vrome, vroede ende manhafte daden, voorkomende in d'historie der vermaarde Keyserlicke Vrye Hanze Stadt Deventer.
43500: LUGARD, H.M. (VOORWOORD) - Klanken uit Deventer.
33169: LUGER, JOHAN - 10 emoties in het leven van een vrouw.
36731: LUGER, JOHAN & JO SPIER - Amsterdam zwart op wit.
55738: LUGT, FRITS - Les Marques de collections de dessins & d'estampes.? Supplément. Marques estampillées et écrites de collections particulières et publiques. Marques de marchands, de monteurs et d'imprimeurs. Cachets de vente d'artistes décédés. Marques de graveurs apposées après le tirage des planches. Timbres d'édition. Etc. Avec des notices historiques sur les collectionnaurs, les collections, les ventes, les marchands et éditeurs, etc. & le supplement.
52332: LUGT, ARIE VAN DER - Frank Distel en de verdwenen platvoet.
31673: LUGT MELSERT, COR VAN DER - Raad voor rederijkers. Het A.B.C. van het toneelspelen.
62540: LÜHRS, CORRIE - Mijn zuster Anna Blaman.
65752: LÜHRS, A. - Burgerlijk en socialistisch denken. Een sociologische studie.
48230: LÜHRS, CORRIE - Mijn zuster Anna Blaman.
22453: LUIGIES, BARBARA , PETER PRINS E.A. - De Schellingwouderkerk.
43284: LUIGJES, LENA - Andere verhalen.
64016: LUIJTERS, GUUS - Fragment uit een dit najaar bij de Bezige Bij te verschijnen roman.
45671: LUIJTERS, GUUS - Frankrijk & zijn grote schrijvers.
66350: LUIKEN, JAN - Voncken der liefde Jesu. Bycorf des gemoeds. Goddelijke liefde vlammen. Spiegel van het menselyk bedryf. Het leerzaam huisraad. De onwaardige wereld. Jezus en de ziel.
58195: LUIKEN, TONNIE; BAARTSE, DIRK EN POLAK, BOB; - Willem Frederik Hermans en de CPNB 1950-1993. WFH's verhouding tot de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek bij gelegenheid van de boekenweek.
44666: LUIKS, A.G. - Baptisterium. De bediening van de doop in de oud-christelijke kerk.
53137: LUÏSCIUS, A.G. - Het algemeen historisch, geographisch en genealogisch woordenboek ... Vyfde deel G-I.
53660: LUITINGH, J.C. - Een angstige kerstavond in het woud.
59239: LUITINGH, TON / RAOUL MARIA DE PUYDT & SIMON VINKENOOG - Doodverf.
47772: LUITJENS-DIJKVELD STOL, R.A. - De kerk en toren te Eenrum.
57357: LUITJENS-DIJKVELD STOL, R.A. - De borg Verhildersum en zijn bewoners.
33016: LUITJENS-DIJKVELD STOL, R.A. - De kerk en toren te Eenrum.
53378: LUITJENS-DIJKVELD STOL, R.A. - De borg Verhildersum en zijn bewoners.
17152: LUITSE, MIEN - Tartans.
53156: LUKACS, GEORG - Goethepreis '70 - Georg Lukács zum 13.Aprl 1970.
53142: LUKÁCS, GEORG - Ästhetik in Vier Teilen. Band 1, 2, 3 und 4.
43933: LUKAS, J. ANTHONY - Common Ground. A turbulent dedace in the lives of three American families.
44630: LUKASSE, J. - Licht in een duistere plaats. De moderne geschiedenis van het evangelie te Genk.
49605: LUKASSE, JOHAN - Niemand kan het alleen.
41535: LUKES, STEVEN - Essays in Social Theory.
62495: LUKKENAER, PIM - Ginkgo Biloba en andere vertalingen voor Pim Lukkenaer.
48947: LUKOWSKY, HELGA - Jawlenskys Abendsonne. Der Maler und die Künstler in Lisa Kümmel.
27485: LUMMEL, H.B. VAN - De oude en de nieuwe wereld, Schetsen en tafereelen uit het leven der menschheid (alle drie de delen).
64860: LUNDBERG, LOTTA - Komt dat zien.
40319: LUNDQUIST, ERIC - Papoea's waren mijn makkers. Zijn buitengewoon spannende reisavonturen met menseneters, gevaarlijke dieren, casuarissen, zeldzame bloemen, tropische ziekten en nog duizend andere vreemde zaken op een exploratietocht in de nog wilde....
55244: LUNDY, DEREK - Way of a Ship: A Square-Rigger Voyage in the Last Days of Sail..
59837: LUNENBORG, W. - Bathmen in oude ansichten, deel 2.
26931: LUNENBURG, JAN - Zeiljachten.
26930: LUNENBURG, JAN - Ronde en platbodemschepen.
26932: LUNENBURG, JAN - Geschiedenis der scheepvaart.
56762: LUNING, H. M. - Haren in de 80-jarige oorlog. Van katholiek tot protestant.
56210: LUNS, HUIB - Holland schildert. De Nederlandse schildertaal zooals zij in de laatste 50 jaar klankvol en rijk gesproken werd. 1. Een historische inleiding. 2. Een doorleefd getuigenis. 3. Een zakelijk register..
43788: LUNS, HUIB - Schilderen met olieverf. Ervaringen en raadgevingen.
64262: LUNSEN, RIK VAN - Seks moet je leren. Alles over de lichamelijke en psychologische aspecten van seks.
656: LUNSHOF, H.A. - De stuurman van "de groene leeuw". Leven en bedrijf van Michiel de Ruyter.
22043: LUNSHOF, A. (SAMENSTELLER) - Het Groene Boekje. Antwoord aan Mao Tse-Toeng.
38085: LUNSINGH SCHEURLEER, D.F. - Chine de Commande.
57095: LUNSINGH SCHEURLEER, PAULINE - Asiatic art in the Rijksmuseum, Amsterdam.
47635: LUNSINGH SCHEURLEER E.A., H. - Styles d'Europe Hollande.
37992: LUNSINGH SCHEURLEER, D.F. - Zeewezens op tegels.
54829: LUOLAN LUOMAN (ROLLAND ROMAIN) - Bodou (Revolt).
38847: LUPPÉ, ROBERT DE - Albert Camus.
8098: LUPPÉ, ROBERT DE - Albert Camus.
17794: LUPPI, ANDREA AND CORRADO PIZZINELLI - The Republic of China as exemplified by its people and life in Taiwan.
62560: LURIA-SUKENICK, LYNN - Houdini Houdini.
33279: LURIE, ALISON - The language of clothes. The definitive guide to people watching through the ages.
70443: LUSERKE, MARTIN - Hasko de watergeus.
36590: LUSK, IRENE-CHARLOTTE - Montagen ins Blaue. Laszlo Moholy-Nagy. Fotomontagen und -collagen 1922-1943.
20625: LUSSANET DE LA SABLONIÈRE, H. DE - Lang Zeeuwse monumenten.
55160: LUSSENBURG, JOS & K. BOONENBURG - Stervende zee.
60364: LUSTIG, HANS - Smia Studie om upplandska bondesmedjor.
42737: LUTE, FOKKE VAN - Her en der deur et oolde Wolvege.
10123: LUTELEIJN, ERIC - Van Kaap Hoorn naar Mount McKinley. Unieke Nederlandse expeditie van pool naar pool.
70422: LUTHER, MAARTEN - Dr. Maarten Luther's vijf en negentig stellingen, en Aan den christelijken adel van Duitschen bloede over het herstel van den staat der christenheid. Vertaald en toegelicht door D. Plooij.
51750: LUTHER, MAARTEN - Het Magnificat in de volkstaal overgezet en uitgelegd door Maarten Luther. Met een inleiding van H. Riedlinger.
49251: LUTHER - Het Nieuwe Testament of al de boeken des nieuwen verbonds van onzen Heer Jezus Christus. Uit de Duitsche vertaling van M. Luther, eertijds door Adolf Visscher in het Nederlandsch over gezet.
65151: LUTHER MAARTEN - Het regtveerdigend geloof verklaart en bevestigt, in eene verhandeling over Paulus Brief aan den Galaten, door den vermaarden Martin Luther, om deszelfs nuttigheid in het Nederduits vertaalt, en met weinige aanmerkingen op onze dagen toepasselijk vermeerdert. Met een voorreden, dienende tot bevestiginge van de nuttigheid van dit doorwrogte werk: soo ter vertroostinge van regte hongerigen en dorstigen na de Regtvaardiging die in Christo Jesu is; als ter beantwoording van allen die dezen leere tot zaligheit niet aan en nemen..
40512: LUTHER, W. & K. FIEDLER - A Field Guide to the Mediterranean sea Shore.
20603: LUTJEHARMS, J.L. - De geschiedenis der oude kerk te Warmenhuizen (St. Ursula).
27325: LUTTERVELT, R. VAN - De Stichtse Lustwarande.
51104: LUTTIK, XANDER & FRITS DE WILDE (RED.) - Op pad langs Rijnlandse dorpskerken.
36308: LUTTMANN, GAIL - Raising Milk Goats Successfully.
59567: LUTZ, TOM - Een geschiedenis van de traan.
17812: LUTZ, ALBERT (HERAUSGEBER) - Dian. Ein versunkenes Königreich in China. Kunstschätze aus dem Museum der Provinz Yünnan in Kunming, Volksrepublik China.
63172: LUTZKE, DIETER - Glasvezeltechniek, componenten, systemen en meettechniek.
56879: LUURSEMA, LIDI (BEW.) - Het A.B.C. der etiquette. De gulden regels der wellevendheid in woord en beeld.
66462: LUXARDO, ELI - I grandi fotografi Elio Luxardo.
31641: LUXEMBURG, JAN VAN , MIEKE BAL & WILLEM G. WESTEIJN - Inleiding in de literatuurwetenschap.
59125: LUXEMBURG, ROSA & TON REGTIEN - Over parlementarisme.
39678: LUXEMBURG, ROSA - Massastaking partij en vakbonden.
52402: LUYKX, P. & N. BOOTSMA (RED.) - De laatste tijd. Geschiedschrijving over Nederland in de 20e eeuw.
65129: LUYN, THOMAS VAN - Het echte cadeau krijg je nog.
45893: LUYN, FLORIS-JAN VAN - Een stad van boeren. De grote trek in China.
12934: LUYPEN, W. - Existentiële fenomenologie.
67250: LUZA, RADOMIR - History of the International Socialist Youth Movement.
45445: LUZZATO-BILITZ, OSCAR - Oriental Lacquer.
23334: LUZZATO-BILITZ, OSCAR - Oriental Lacquer.
55077: LYN MACDONALD - The somme.
37868: LYNCH, PATRICIA - The Turf-cutter's Donkey.
39673: LYND, STAUGHTON - Intellectual Origins of American Radicalism.
53880: LYNDEN VAN SANDENBURG, FREDERIK ALEXANDER CAREL VAN - Eenige beschouwingen over interventie het internationaal recht.
52420: LYNDEN VAN SANDENBURG, FREDERIK ALEXANDER CAREL VAN - Eenige beschouwingen over interventie het internationaal recht.
40420: LYNN-ALLEN, B.G. - Shot-gun and Sunlight. The Game Birds of East Africa.
28075: LYNX, J.J. (SAMENSTELLER) - De pen is machtiger. De geschiedenis van den oorlog in caricatuur.
64809: LYONS, ROBERT. SHLOSS, CAROL AND SNYDER, JOEL - Gentlemen Photographers: The Work of Loring Underwood and Wm. Lyman Underwood..

Next 1000 books from Bij tij en ontij . . . .

12/15