Bij tij en ontij . . . .
Hoofdstraat 26, 9977RD Kloosterburen, The Netherlands.            Email: bijtijenontij@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
7711: - Arsenal Rendsburg.
66809: - Verbum. Tijdschrift voor priesters en anderen die godsdienstonderwijs geven aan de jeugd. Eerste jaargang (juni 1930 - mei 1931).
50564: - Breien. De mooiste kleding en accessoires.
67683: - Wol wasschen. Persil zelfwerkend wasmiddel.
35224: - Uit de kunst bij Gasunie.
43179: - Elzasser schoonheid. catalogus.
50573: - Liederbuch Libertas Iduna (Kantussprügel).
57518: - Brücke. Expressionistisch kunstenaarscollectief : (1905-1913).
37714: - Het Tweede Kamerdebat over het mandement. Wat het protestanten te zeggen heeft.
37715: - Het Noorden in Nederland.
31177: - Een paar wenken voor zieken en gezonden. Aangeboden door de Apotheek van Wermeskerken, Groningen, A-kerkhof 17.
34450: - Jantje Stapneus gaat uit vliegen.
66022: - Twee kerstmiskaarten van Verkade (1949 & 1949)Vloeiblad De Nieuwe Margarinefabrieken, Vloeiblad 100% natuurzuiver Starkenborch margarine, reclameblad Fa. C.P. Tetzner.
65973: - Verslag van de reis van de Nederlandse wetenschappelijke delegatie naar China 9 april - 1 mei 1978.
22150: - Bourtagne. De geschiedenis van de vesting Bourtagne.
22151: - Grondbeleid in het kort. Samenvatting van de gemeentelijke nota Grondbeleid.
22152: - BuurtBouwBureaus.
44430: - Gewijde kunst. Honderd platen naar schilderijen van bekende meesters. Met bijschriften van G.J. van der Flier, J.H. Gunning, A.J.Th. Jonker, H.M. van Nes en S. Ulfers.
45537: - Koreaanse kunst. Een tentoonstelling van Koreaanse kunstschatten in bruikleen afgestaan door de Koreaanse regering.
46246: - Heerlijk handwerk. Patchwork en applicatie. De allermooiste patronen beschreven en in beeld gebracht.
53529: - Inleiding in het recht. Aanvullend materiaal.
43923: - Jaap Wagemaker. Scilderijen Gouaches 14 februari tot 15 maart 1970.
46060: - Rembrandt Handzeichnungen im National-Museum zu Stockholm.
29466: - Ästhetik und Kommunikation. Beträge zur politischen Erziehung.
46071: - H.N. Werkman 1882-1945.
64907: - Buitenleven. Geïllustreerd maandblad voor liefhebbers van bloemen en planten en van de vrije natuur. 14e jaargang, no. 9 januari 1940 t/m n0. 12 april 1941.
64908: - Buitenleven. Geïllustreerd maandblad voor liefhebbers van bloemen en planten en van de vrije natuur. 16e jaargang, no. 1 1941 t/m 18e jaargang nr. 2 juni 1943.
56439: - Meisetr der Graphik. Herausgegeben von Dr. Hermann Voss Bd VII. Hendrick Goltzius.
34483: - Janus Pimpel. Humoristische drankbestrijdersvoordracht voor een heer.
53691: - Korte beschrijving van den watersnood in Maas en Waal, in Maart 1855, met een kaartje van Maas en Waal en eene uitslaande plaat voorstellende de dijkbreuk te Dreumel.
53690: - Iets over volksvermaken. Bekroonde prijsverhandeling. Uitgegeven door de Maatschappij: tot nut van 't algemeen.
49363: - t Evengelie bie Mattheüs en t Evengelie bie Marcus. handelingen van Apostels. t Evengelie van Lucas.
64906: - De natuurvriend. Maandblad van het Arbeiders Reis Bureau en de Natuurvrienden-afdeling van het Instituut voor Arbeidersontwikkeling, de Fotogroepen enz.No.9 1937 t/m no. 12 1938.
50582: - Het Huis Oud & Nieuw, Maandelijksch prentenboek gewijd aan huis, inrichting, bouw en sierkunst.
57515: - De reizende nieuws-bode. No. 39, maandag 16 mei 1836.
45539: - Aïda. Ikebana-Sogetsu 21.
29969: - Zijn de oliebollen klaar?.
45780: - ATG Table of moveable feasts. The best recipes from 30.000 ATG picnics.
64905: - Gooisch buitenleven. Geïllustreerd maandblad voor liefhebbers van bloemen en planten en van de vrije natuur. 9e jaargang, no. 11 maart 1935 t/m september 1935.
46656: - Oud-Hollandse kinderliedjes. Altijd is kortjakje ziek en vele andere liedjes. Jan Huygen in de ton en vele andere liedjes. De stoeltjes netjes aan de kant en vele andere liedjes.
41195: - Verslag bij de tweede klasse van het Koninklijk-Nl Instituut van Wetenschappen, Letterkunde, en Schoone Kunsten, in hare zitting van den 13den mei 1819, wegens de brug, of het houten voetpad, ontdekt op de grenzen van Drenthe en Westwoldingerland.
64767: - Marilyn Monroe und die Kamera. 152 Photographien aus den Jahren 1945 - 1962 und das berühmte Interview von Marilyn Monroe mit Georges Belmont. Vorw. von Jane Russell.
64904: - Floralia. 62e jaargang, compleet in 26 nummers.
21583: - Zhongguo Shaoshuminzu Wenxue Zuopinxuan. Di si fence.
33849: - Zauber des Papiers.
48079: - Juul.
57514: - De reizende nieuws-bode. No. 41, maandag 23 mei 1836.
62165: - A Guide to Japanese Studies: Orientation in the Study of Japanese History, Buddhism, Shintoism, Art, Classic Literature and Modern Literature.
62193: - Betje de goodkoope keukenmeid.
50617: - Eenige wenken voor den verbouw van suikerbieten meer speciaal voor het noorden van het land.
17281: - Prana 60. Zomer 1990. Rituelen.
41867: - Materialien zu Hegels 'Phänomenologie des geistes'. herausgegeben von Hans friedrich Fulda und Dieter Henrich.
64902: - Floralia. 61e jaargang, compleet in 26 nummers.
64903: - Floralia. 63e jaargang, compleet in 26 nummers + 64ste jaargang, nrs. 1-13.
18443: - Nacht van de poëzie 2002.
50596: - Tempus ruit amicitia manet. A.K.A.A.H.M.E.I.A. 1925-1990 13e lustrum. Uitgave ter ere van het 65-jarig bestaan van de O.V. c.s. A.K.A.A.H.M.E.I.A..
4737: - Ewiger Eros. Fünftausend Jahre Mensch und Erotik. Die Welt des Eros.
67804: - 50 Jahre Ullstein. 1877-1927.
45551: - Martin Monnickendam. Van de ondergang gered.
12286: - Air Pictorial 1964 (12 volumes).
12287: - Air Pictorial and Air Reserve Gazette 1957 (12 volumes).
68185: - Archivos do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Vol. V.
62210: - Nieuwe banketbakkerij. Nederlandse vertaling van Neue Konditorei. Geillustreed maandblad. 24ste jaargang, 12 nummers compleet.
56582: - Jan Lievens. Ein Maler im Schatten Rembrandts.
61110: - Hugo Raes.
68400: - De Olie-palm; De vetstoffen andere dan de Elais-Oliën; De textielplanten; Het katoen; De koffie; De cacao; Het kopal; Het koper; Het tin; Het goud.
62963: - Aloha nr. 41: Goedemorgen Dylan.
40907: - Les toiles métalliques pour papeteries. Etablissements métallurgiques de Rai Tillières de la companie générale d'électricité.
55952: - Negerliederen. Zwart ben ik.
53847: - De grondwetsherziening van 1971. Deel 1, verlaging kiesgerechtigde leeftijd, leeftijd passief kiesrecht, geldelijke voorzieningen leden Staten-Generaal; Deel 2: Uitkeringen en belastingvrijdom leden Koninklijk Huis. Lidmaatschap Koninklijk Huis; Deel 3: Financiële verhouding Rijk-kerkgenootschappen. Vervroeging Prinsjesdag; Deel 4: Opneming additioneel artikel inzake verandering in de Grondwet, Rechtstreekse invloed van kiezers op kabinetsvorming; Deel 5:, Grondrechten. Toelating, uitzetting, uitlevering, het Nederlanderschap en het ingezetenschap. Vrijheid van onderwijs.
43195: - Gids door het Rijksmuseum te Amsterdam.
22518: - Het Nederlandsche boek 1927.
64897: - Deutsche Burgen Und Feste Schlösse.
45597: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1939. Deel LX.
34444: - Goody Two-Shoes. A Facsimile Reproduction of the Edition of 1766 printed for John Newby..
33689: - 'Olle kwintn' of 'allure' Na twintig jaar binnenstadsbeleid in Groningen. Werkgroep Binnenstad Groningen-Bond Heemschut.
61171: - Chocolade lekkernijen.
43815: - De Kladderkatjes.
43816: - Mens en dier in de primitieve kunst van twee oceanen. Utrecht Centraal Museum van 9 juli t/m 3 sept. 1950.
41205: - Utrecht in prent. 18e eeuwse prenten van steden, dorpen, kastelen en buitenplaatsen. Met een voorwoord door J.A.B.M. de Jong.
4739: - Die Erotik im Fernen Osten. Herausgegeben von Lo Duca. Welt des Eros.
33152: - Fashion Design 1850 - 1895.
68776: - In memoriam Jan de Groot 1930-2008.
45984: - Wehrhafte Schweiz. Soldaten-Weihnacht 1940.
718: - A new english-chinese dictionary.
7170: - Stedelijk jaarverslag Amsterdam 1968.
62843: - Landbouwgeschiedenis. Een reeks artikelen samengesteld naar aanleiding van de cursus Landbouwgeschiedenis, gehouden van 30 augustus - 2 september 1954, uitgaande van het Koninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschap en het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening.
58023: - Herman Kruyder.
46283: - Lenore Tawney.
61549: - Zündet man Kerzen an, so erhält man Licht. Weisheiten der alten Chinesen.
51909: - Heidelberg - 10 Photographische Aufnahmen - Kunstverlagsanstalt Bruno Hansmann,.
37984: - Dutch tiels in the Philadelphia Museum of Art.
58037: - Kokoschka.
51911: - Plan du Nouveau Paris Monumental - Itinéraire pratique de l'étranger dans Paris.
61318: - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, nr. 19 2012.
43906: - Ferdinand Hodler. Catalogus nr. 42.
57260: - Van den vos Reinaerde uitgegeven door C.G. Kaakebeen en Jan Ligthart. Opnieuw bewerkt door D.C. Tinbergen.
37266: - Granta The Magazine of New Writing 44. The last place on earth.
37267: - Granta The Magazine of New Writing 43. Best of Young British Novelists.
58043: - Paris - Berlin 1900-1930. Rapports et contrastes France-Allemagne 1900-1930. Art, architecture, graphisme, litterature, objets industriels, cinema, theatre, musique.
54240: - Marc Chagall de 105 etsen bijhet Oude Testament. Ekspositie in de Synagoge te Groningen 14 oktober - 30 november 1983.
62665: - Prijslijst van de boeken en pamphletten in de hier voorstaande bibliographie beschreven en voorhanden in het boeken-magazijn van H.G. Bom, Warmoesstraat 35 en 40 Amsterdam.
62666: - Over het samenstellen en het gebruik van vaktijdschriften.
36768: - Shirley Temple in "Curly Top".
66639: - Geschiedenis van het H. sacrament van Mirakel en van de Kapel de H. Stede benevens het Verhaal van de merkwaardige wonderen. Geschied tot anno 1578.
42395: - Japanse Volkskunst.
68372: - Leiden Hortus Botanicus.
68275: - Keur van eenjarige snijbloemen.
64804: - Hope Photographs. With Essays By Robert Coles, Reynolds Price, and Lionel Tiger..
48088: - Frans Masereel.
68752: - Vroeger komt niet weer. 18 kunstenaars verbeelden het werk van 18 dichters/schrijvers over het thema herinneringen aan het verleden .
56705: - The Connoisseur: An Illustrated Magazine for Collectors, Vol. II (January-April 1902).
23161: - Floris Verster 1861-1927.
43910: - Emmy Eerdmans. Emmerentiana Maria Joosten Eerdmans. Schilderijen.
57747: - D'66 Programma van de politieke partij Democraten '66.
54287: - Über Theodor W. Adorno.
7002: - Great homes of England.
55988: - De Edese Cahiers. Deel 1: De tijd houdt de pas in. Deel 2: Met andere ogen. Deel 3: Als de dag van gisteren..
43850: - Germ de Jong, een schildersleven.
43849: - 'In Italiën Geteekent'. Nederlandse 17de-eeuwse tekeningen uit het bezit van Teylers Museum.
28576: - Tapas. Zonovergoten verrukkelijkheden voor creatief koken.
67977: - Het Hooglied. Krans van liefdesliederen.
12311: - Air Pictorial April 1975.
12309: - Air Pictorial April 1967.
39108: - Vis & Zeevruchten.
44900: - 50 NCSV kampen 1948. Zomerkampen voor leerlingen van Gymnasium, H.B.S. en Lyceum. Jongenskampen: vijftiste kampjaar - Meisjeskampen: vijf en veertigste kampjaar.
47400: - Priskurant öfver Arabia Fabriks tillverkningar Fajans, Majolika och Äkta Porslin.
44022: - Luxemburg onder Oranje-Nassau.
20831: - Fresco's uit Florence.
67734: - Weltgalerie des schönen Buches. Zur Geschichte der Internationalen Buchkunst-Ausstellungen in Leipzig.
66583: - De Delftse Bijbel van 1477. Facsimile van de oorspronkelijke druk. Met een inleiding van Prof. Dr. C.C. de Bruin.
16965: - Lees je vrij. Leest joe vrij. Verhoalen en Gedichten.
40886: - Vijf eeuwen Nederlandse boekdrukkunst. propatria.
61681: - Nederlandsch schrijfboek voor rondschrift. Met voorbeelden in methodische volgorde voor het gebruik op school en voor eigen onderricht. No. 1.
70060: - Children's drawings from the concentration camp of Terezin.
61684: - No. 1. Thieme's schoolschriften. Volledige cursus in 10 nomers door heeren inspecteurs van het lager onderwijs.
63776: - Upper and Lower Case (U&lc): The International Journal of Typographics. Volume 9, no. 2.
36792: - Het beste uit Panorama.
44877: - Het diakonie Oude vrouwen- en kinderhuis der Nederduitsche Hervormde Gemeente te 's Gravenhage. Uitgegeven bij gelegenheid van het tweede eeuwfeest, ten voordele van het gesticht.
68053: - Ik draag u op. Systeem en werk der Nederlandsche Binnenlandsche Strijdkrachten, getoetst aan de lotgevallen van locale eenheden. (Apeldoorn en omgeving)..
58054: - Keuze uit de collecties van E.J. Duintjer J.zn. en G. Kraus.
56006: - Biennale. Young Dutch Architects. Jonge Nederlandse architecten. 1987. Huisvesting van ouderen in de stad. Housing for the elderly in the city.
27996: - Massamedia en politiek. 24 essays ter nagedachtenis aan prof. mr. L.G.A. Schlichting.
50529: - Pippi Langkous verzamelalbum.
51918: - Het Nieuwe Testament, of Alle Boeken des Nieuwen Verbonds onzes Heeren Jezus Christus ....
48105: - Meinard Woldringh.
66017: - Zhongguo da baike quan shu. Jixie gongcheng I & II. China's great encyclopedia Mechanical engineering part I & II..
66019: - De Blue Band fabrieken.
53685: - Boekjes voor iedereen. III. Toastenboekje. Met versjes voor een album of om voor te dragen.
6951: - Dagelijks leven in Bijbeltijd.
50175: - Samenvatting - Hoe was het ook weer?.
6943: - De evolutie van de mens. De speurtocht naar ontbrekende schakels.
56057: - United States Air Force Museum.
67500: - Sinterklaas de kindervriend.
50176: - Twee jaar later. VPRO-blad nr. 7 - oktober 1984.
50178: - Rapport van de commissie ter bevordering der suikerbietenteelt in de Noordelijke provincies over 1967.
23970: - Pen als lotgenoot 6. Ervaringen over het leven met een ziekte.
68161: - Sammlung Tony Straus-Negbaur. Japanische Farbenholzschnitte des 17. bis 19. Jahrhunderts. Eingeleitet von Curt Glaser. Beschrieben von Fritz Rumpf.
33380: - Gimbel's Illustrated 1915 Fashion Catalog Gimbel Brothers.
33434: - Un siècle de modes féminines 1794 - 1894. Quatre cents toilettes.
69730: - Rapport betreffende de universitaire opleiding der juristen, uitgebracht aan het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
33507: - Nomoto leerboek voor handwerken van wol. Deel 1.
22470: - Mysteries van de Bijbel. De blijvende vragen van de schrift.
22472: - Gedenkboek uitgegeven ter herinnering aan het 40-jarig bestaan van den Nederlandschen Bond van Jongelingsvereenigingen op gereformeerde grondslag 1888-1928.
36886: - Nieuwe provinciale Groninger Almanak voor het jaar 1901. Voorzien van alle Jaar--, Paarde- en Beestenmarkten. 44ste jaargang.
39056: - Avantgarde Design. 30 postcards.
45696: - Tractatus leoninophilosophicus.
31355: - The Rolling Stones Complete.
56702: - Collection d oeuvres des Frères Vaillant. Artistes Lillois offerte a leur ville natale par la Société des Sciences et des Arts de Lille.
32922: - Amours Actes Sud.
56036: - Terra's Cook Companion. Kookkennis, eetlezen & culinaire curiositeiten.
32519: - Wat de wind fluistert bij maneschijn. Klassieke chinese roman.
32515: - Welsh Recipes. A collection of the traditional dishes of Wales.
53533: - Burgerlijk procesrecht DK6N.
23954: - Margriet. Jaargang 1948.
63814: - Jezus is geboren.
17695: - Ontmantel de basis. Naar een feministiese vredesbeweging.
12366: - Air Pictorial December 1987.
12367: - Air Pictorial 1988 12 issues.
12339: - Air Pictorial October 1985.
12340: - Air Pictorial November 1985.
12341: - Air Pictorial December 1985.
12342: - Air Pictorial March 1986.
12343: - Air Pictorial May 1986.
12344: - Air Pictorial June 1986.
12345: - Air Pictorial July 1986.
12346: - Air Pictorial August 1986.
12347: - Air Pictorial September 1986.
12348: - Air Pictorial October 1986.
12349: - Air Pictorial November 1986.
12351: - Air Pictorial February 1983.
12352: - Air Pictorial March 1983.
12353: - Air Pictorial April 1983.
12355: - Air Pictorial May 1983.
12356: - Air Pictorial January 1985.
12357: - Air Pictorial February 1987.
12358: - Air Pictorial March 1987.
12359: - Air Pictorial May 1987.
12360: - Air Pictorial June 1987.
12361: - Air Pictorial July 1987.
12363: - Air Pictorial August 1987.
12364: - Air Pictorial September 1987.
12365: - Air Pictorial November 1987.
49484: - Grafisch Nederland 1974.
55215: - A Doré gallery.
55214: - Jaarverslagen Akzo 1966 - 1973 & jaarverslagen Akzo 1974 - 1981.
6909: - Jong gereformeerd. Kerstnummer 1965.
40045: - De kleine I Tjing. Met een handleiding van Alphons van der Burg.
66033: - Een en ander over stal- en kunstmest.
58784: - De best verzorgde Boeken 1986 / The best book designs 1986.
28329: - De houtsneden van Albrecht Dürer 1471-1528. Chronologisch gerangschikt.
66691: - Bibliothèque Pierre Orsi. Cuisinier a Lyon (Troisieme partie).
62875: - Onze volkstaal voor kruiden en artsenijen. Een verzameling van vergeten namen en volksnamen in de Apotheek en in de volksgeneeskunde, gebruikt in Zuid- en Noord-Nederland en in Frans-Vlaanderen, met verwijzing naar de Latijnse, Franse, Duitse en Engelse namen en omgekeerd, en geïllustreerd met kommentaar.
59715: - Joost mag het zeggen. Honderd verzen van vrijheid en onvrijheid uit tien jaargangen van de Groene Amsterdammer.
69935: - de arbeider Sociaal-Anarchistisch weekblad. 39e Jaargang, zaterdag 22 juni 1929, no. 25.
44027: - Erica. jaarboekje der Maatschappij van Weldadigheid voor 1886.
6895: - Advocaat & Procureur.
6897: - Bijbelselect. Golden Classics. Ontroerende, spannende, vrolijke, schokkende, mooie, raadselachtige, aangrijpende en verrassende teksten uit de bijbel.
49490: - Grafisch Nederland 1975. Terug naar het natuurlijke.
52636: - De As. Anarchities tijdschrift. Opvoeding onderwijs misvorming Nummer 9/10.
49489: - Grafisch Nederland 1976. Vrijheid van drukpers.
49488: - Grafisch Nederland 1977. Hoor mij ... volg mij!.
59749: - Margriet weekblad voor moeder en kind. No. 30 29 juli 1950 t/m No. 4 27 jan. 1951.
21927: - Nei Menggu Duanpian Xiaoshuo Xuan 1982-1983.
49491: - Drukkersweekblad en autolijn 1968.
41164: - China Reconstructs. Vol VI no 4, April 1957.
41165: - China Reconstructs. Vol VI no 6, June 1957.
41166: - China Reconstructs. Vol VI no 7, July 1957.
63424: - Groningse pot. Van knipselbonenstamppot en krudoorntjesbrij.
53032: - De Ploeg '93 Catalogus jubileum expositie.
37213: - Granta The Magazine of New Writing 82. Life's like that.
37214: - Granta The Magazine of New Writing 81. Best of Young British Novelists 2003.
68591: - Semences agricoles et horticoles Production, contrôle et distribution.
50651: - Heerlijke gerechten uit Japan.
29211: - Perpetuum Mobilaw Recht in beweging Almanak 2000-2001.
50618: - Handleiding voor het oogsten van vlas.
6849: - A common trust: the preservations of the ancient monuments of Nubia.
6847: - Abu Simbel. Kalabsha. The temple of Edfu. Philae.
6830: - Renoir.
69230: - Kijk, Willem Elsschot. De schrijver in beeld.
69281: - Melle, schilder, aquarellist, tekenaar, Amsterdammer.
69243: - Nederland zegt nee! Foto-impressie, Amsterdam 21 november 1981.
69981: - Élégances Parisiennes. 100 Dessins de Bac, Sahib, Japhet.
41061: - Groeten uit Urk.
22660: - Dif maakt het verschil. Nr. 3.
37255: - Granta The Magazine of New Writing 55. Children: Blind, Bitter, Happiness.
27146: - Interpress-foto 1960.
21581: - Xiandai Hanyu Cidian.
59839: - Deventer vrij! 10 April 1945. Herinneringsalbum gewijd aan bezetting en bevrijding van Deventer. Ter eerbiedige nagedachtenis opgedragen aan hen, die hun leven offerden in den strijd van verzet en voor de bevrijding van stad.
64822: - World Press Photo '63.
68030: - Zeichnungen und Grafiken aus der Sammlung Etzold (1913-1933).
21264: - Zhongguo Gudai Wenxue Cidian.
67628: - Kunstenfestival Watou 2012. Tussen taal en beeld. Verzamelde verhalen #4.
50189: - Maandblad voor handwerken. Ariadne.
66103: - De parochie van de H. Nicolaas te Appingedam bij het tweede eeuwfeest 1751 - 1951.
22521: - Het Nederlandsche boek 1937.
22522: - Het Nederlandsche boek 1933.
42556: - Voor de lieve kleinen. Zeven en dertigste jaargang.
43714: - Gids voor congres en tentoonstelling. 50-jarig bestaan der Ned. Vereeniging voor teekenonderwijs.
46292: - Kasimir Malewitsch (1878-1935). Werke aus sowjetischen Sammlungen.
47463: - Philicordia Album. Latin American.
35982: - Pretoria.
59265: - Den spiegel der zaligheid van Elkerlijk. Ingeleid, uitgegeven en verklaard door G. Jo Steenbergen.
46178: - Documenta III. Handzeichnungen. Malerei Skulptur.
67503: - De buitenlandsche politiek van Nederland. Eerste deel: De Republiek der Vereenigde Nederlanden. Tweede deel: Het Koninkrijk der Nederlanden.
14203: - 50 + 50 = een eeuw.
67679: - De Coöperatieve zuivelindustrie in Friesland.
37918: - Lekker Tomaat. Wereldrecepten van Heinz.
59850: - Waterschap De Schipbeek 1881 -1981.
67887: - Spreuken en liedjes voor kinderen.
6771: - Banktermen.
6770: - Facetten van Unilever.
1182: - Topografische kaart Zutphen 4..
67436: - Almanak voor den Drentschen Landbouwer van het jaar 1931.
12315: - Air Pictorial June 1983.
20554: - Rotterdam 25 jaar na dato.
36677: - Interactive Pictures II.
59266: - Marieken van Nieumegen. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door L. Debaene.
25223: - Toby en Tuppy en Dompy bij de aardmannetjes.
50195: - Een lied op den sabbatdag - Deel 3.
38137: - Welvaart voor het Noorden.
59876: - Amstelveens historie in vogelvlucht.
24463: - Niemeyer Nieuws.
32831: - Blikken in de diepte. Erotische openbaringen in de 3e dimensie.
18730: - National Geographic; volume 173, no. 3; March 1988 (Incl.: China passage by rail).
18731: - National Geographic; volume 156, no. 2; August 1979 (Incl.: Chinese Shipwreck Trove).
18732: - National Geographic; volume 192, no. 3; September 1997 (Incl.: China's Three Gorges).
18733: - National Geographic; volume 158, no. 1; September 1980 (Incl.: Shnaghai "Muscle and Smoke"Born again Giant).
24865: - Holland Persfoto '70/'71.
43812: - Vrij en gebonden. Confrontatie, een keuze uit vrij werk en boekillustraties van Nederlandse kunstenaars 1815-1965. Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels.
18754: - Jaarboek van de maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden 1989 - 1990.
18755: - Jaarboek van de maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden 1990 - 1991.
18756: - Jaarboek van de maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden 1990 - 1991.
18757: - Jaarboek van de maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden 1993 - 1994.
18758: - Register op de levensberichten van de leden der Maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden 1766 - 1991.
18759: - Register op de levensberichten van de leden der Maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden 1766 - 1960.
18760: - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden 1959 - 1960.
18761: - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden 1961 - 1962.
18762: - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden 1958 - 1959.
45591: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1933. Deel LIV.
45592: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1934. Deel LV.
45593: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1935. Deel LVI.
42631: - Aus des Knaben Wunderhorn. In Holz geschnitten nach Zeichnungen v. Ludwig Richter und anderen Künstlern.
45590: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1932. Deel LIII.
45588: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1930. Deel LI.
45589: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1930. Deel LII.
38086: - Fabergé 1846-1920.
38087: - Van decor naar design. Kunstenaars in de Goudse aardewerkindustrie 1898-1940.
63140: - Koken. Basiskennis & handige tips.
53963: - Praktische zakboekjes voor natuurvrienden. Insecten Atlas.
33655: - De sexuele zeden en gewoonten der volken in de loop der tijden. 1. Verlokking en begeerte; 2. Aanval en verdediging; 3. Huwelijk en overspel.
60287: - Françoise Deberdt.
50643: - What's cooking in Bombay.
26847: - Wet gewetensbezwaren militaire dienst.
67152: - The Pushkin Memorial Museum - Appartement-Musée de Puchkine - Die letzte Wohnung Puschkins - La Ultima Vivienda de Pushkin.
17709: - Keep them rolling september 1988.
26993: - In Parables. Illustrations of The Parables of Christ by Chinese Artists.
49616: - Il gatto con gli stivali.
12316: - Air Pictorial July 1983.
12317: - Air Pictorial August 1983.
63713: - Kijken met Jetses naar toen.
37212: - Granta The Magazine of New Writing 83. The overheating world.
24860: - Nederlandsch Gezinsboek.
12306: - Air Pictorial February 1966.
67710: - Verwennen en verwaarlozen.Kleuters die niet lastig zijn. Jaloerschheid.
45596: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1938. Deel LIX.
45595: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1937. Deel LVIII.
64132: - Uitlegging van de wijdberoemde en vermaarde glazen, binnen de voorteffelijke en vermaarde St. Janskerk te Gouda. Ten dienste en gerief, zoo voor de inwoonders dezer stad, als voor de vreemdelingen, die dit konstig werk komen aanschouwen. Vermeerdert met veele schoone zinrijke vaarzen, opgesteld door voorname auteurs; en een gezang op aller glazen inhoud; nevens een verhaal van den brand derzelver kerk, in den jare 1552.
45594: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1936. Deel LVII.
56082: - Portret van een eindexamen.
70097: - Liedboek voor de kerken. 491 gezangen. Meerstemmige zettingen (koor- en orgeluitgave).
70076: - 1907-1957 Toen en nu.
70085: - Liedboek voor de kerken. 491 gezangen. Orgel- en pianobegeleidingen met voorspelen.
70050: - Vogels van onze streken. Bosvogels; Tuin- en stadsvogels; Moeras- en watervogels; Akker- en weidevogels; Vogels van gebergten; Zee- en kustvogels; Biologie van vogels; Classificatie en evolutie van vogels; Vogels waarnemen en beschermen.
59820: - Jubileumboekje. Samengesteld ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Looschool & Jubileumboekje, 100 jaar Looschool 1912-2012.
67417: - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1931. No. 2. Verslag over den Landbouw in Nederland over 1930.
63014: - Proost Prikkels 459. 70 jaar cabaret op papier.
64134: - De bromfiets in de practijk. Een populair-technische handleiding voor gemotoriseerde wielrijders uitgegeven door de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond.
50654: - 100 Recettes pour manger à l'ancienne.
49622: - Het gulden boek voor de tuberculeuse kinderen. Omslag en bandversiering van J.B. Heukelom. Typografische verzorging van J.G. Veldheer.
62153: - Dierendag 1970 en 1968.
63139: - Den sack der Consten, Wten Latine/Italiaensche/Fransche/duytsche ghecopuleert Om te vermaken die beswaerde sinnen. Ende voor hem dye gheerne wat nyeus hooren.
59012: - De vakbeweging. Orgaan van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen. Nummers 37 - 52 (jan. 1947 - augustus 1947).
49483: - Grafisch Nederland 1978. ...en een tijd om te spelen.
45585: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1929. Deel L.
45587: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1927. Deel XLVIIIL.
63012: - Orientations. Die Zeitschrift füe Sammler und Liebhaber asiatischer Kunst. Band 31, nummer 8.
63013: - Arcade Auction. Including the Collection of a Distinguished German Noble Family.
63010: - Orientations. The magazine for collectors and connoisseurs of Asian art. Volume 33, number 10, December 2002.
65236: - 25ste verjaardag van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen.N.M.B.S 1926 - 1951.
68352: - Bestrijding van ziekten en ongedierten in groente-, bloem- en oofttuin.
66040: - Friesche Volksalmanak voor het schrikkeljaar 1896.
66041: - Friesch jaarboekje of almanak voor het schrikkeljaar 1880.
33041: - Nederlandse buitenplaatsen en historische landschappen.
24063: - Industries et Metiers d'Art en Belgique. Kunst Ambachten en Nijverheid in België 1937.
68057: - Lust & gratie. Lesbisch Cultureel Universeel Tijdschrift. Zomer 1993.
66024: - Cursus reformvoeding.
63009: - Orientations. The magazine for collectors and connoisseurs of Asian art. Volume 34, number 6, June 2002.
41242: - Paris souvenir 32 vues par Chamoüin.
63008: - Orientations. The magazine for collectors and connoisseurs of Asian art. Volume 34, number 1, January 2003.
5768: - Nieuwe grote wereldatlas met satellietfoto's en luchtopnamen.
27473: - Vereend om Dr. Jac. P. Thijsse 1865 - 1965.
66660: - Benedictijnsch leven.
44203: - Aanpakken of inpakken. De katoen- en Rayonindrustrie in de Verenigde Staten.
16556: - Reis naar het Einde van het Atelier. Tachtig Reizen Tachtig Ateliers.
41243: - Ricordo di Napoli.
69459: - NEN 1078: 1963 nl. Gasinstallatie-voorschriften - GAVO 1963.
20983: - Tranen van een tiener. De beste voetbalverhalen uit Panorama 1994-1995.
29116: - Oud-Nederland. Een verzameling der belangrijkste gezichten, steden, dorpen en kasteelen uit vroeger eeuwen. Inleidng van H. Brugmans.
56106: - Van Lint naar Hart. De ontwikkeling van de Hoofdstraat Velp in de twintigste eeuw.
58086: - Was Tom Poes maar hier. Een hommage aan Marten Toonder 1912-2005.
34427: - 1888-1963 Driekwart eeuw plattelandsgroei. Jubileum-nummer van het tijdschrift der Nederlandsche Heidemaatschappij.
43844: - Hendrik Chabot. Tekeningen.
43845: - Luc Tournier 70. Portretten en ontmoetingen met medewerking van Cola Debrot, Charles Eyk, Albert Helman, Wil Sandberg en Luc Tournier.
25183: - Verzameling van alle soorten oorlogsschepen en koopvaardijschepen die op den Oceaan en in de Middellandsche Zee varen.
12332: - Air Pictorial April 1985.
12333: - Air Pictorial Mayl 1985.
45598: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1940. Deel LXI.
49669: - Zeven kleine vrienden. Bewerkt door Han G. Hoekstra.
63005: - China erzählt.
20529: - Treasures from the bronze age of China. An exhibition from the People's Republic of China.
20504: - Vroeg-Chinees Ceramiek. Early Chinese Pottery.
38277: - Chinese acrobatics L'acrobatie chinoise Akribati ya Kichina.
45599: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1941. Deel LXII.
40938: - Wijsheid uit het Oosten.
6439: - The Armoury in the Moscow Kremlin. Gold and Silver Articles of the early 18th - late 20th Centuries Russian Craftsmen.
61303: - Boekverkoping. Een nagenoeg volledige verzameling van zijn werken bijeengebracht door Gert-Jan Hemmink.
32923: - 20 x 1j - Librije Hedendaagse Kunst Zwolle 94.
69538: - Jan Altink 21 october 1885-6 december 1971.
63908: - Die Bybel Nuwe Vertaling.
42920: - Manzù Grafik 1970-1972. Staatsgalerie Moderner Kunst München 4 September 29 October 1972.
63907: - Son of man. Pictures and carvings by Indian, African and Chinese Artists.
66861: - De Roepstem. Orgaan van de Katholieke Jeugdvereeniging. Tweewekelijksch blad gewijd aan de vorming der vrouwelijke rijpere jeugd. 5e jaargang, nr. 1 t/m nr. 26.
69505: - De Ploeg in oplage. Expressionistische grefiek in Groningen in de jaren twintig.
69502: - Honderd nieuwe dichters - 2. Van dichtersgroep Dimensie.
69513: - Reilen en zeilen van de Blauwe Schuit. De brieven die August Henkels tussen 1939 en 1944 schreef aan mede-schipper Ate Zuithoff.
69515: - Hendrik Nicolaas Werkman. Notities van het Groninger land.
37204: - Granta The Magazine of New Writing 91. Wish you where here.
20502: - Yukio Mishima Informatie.
32583: - Fris, fit en gezond. Genieten van een evenwichtige maaltijd.
61315: - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, nr. 16 2009.
61319: - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, nr. 8 2001.
45601: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1943. Deel LXIV.
34553: - Stad Antwerpen. Oudheidkundige musea Vleeshuis. Catalogus VI Ijzersmeedwerk.
45602: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1944. Deel LXV.
66810: - Studien op godsdienstig, Wetenschappelijk en Letterkundig gebied.
32656: - Wat heet klassiek?.
63105: - Of the Decorative Illustration of Books Old and New by Walter Crane .
63141: - Azië. Basiskennis & handige tips. Wok, sushi & co. Met warenkennis en een groot receptendeel.
61299: - Gossamer Years: A Diary By a Noblewoman of Heian Japan..
56713: - Oeuvres complètes de Mesdames de La Fayette, de Tencin et de Fontaines, précédées de notices historiques et littéraires par MM. Etienne et A. Jay. Tome second.
28436: - 21 november 1981. Kaaskoppen tegen kernkoppen.
28439: - Das Tibetanische Totenbuch.
52443: - Bij deze stand van zaken. Bundel opstellen aangeboden aan A.L. Melai..
69322: - Poesie. Een boekje vol poëzie samengesteld uit oude poesie-albums en speciaal voor deze uitgave gemaakte nieuwe verzen van de hand van Hans Andreus, J. Bernlef, Ces Buddingh, Jacob der Meistersanger, Judith Herzber, Tutger Kopland, Harriet Laurey, Nico Scheepmaker, Kees Stip, Mischa de Vreede en Jan Wit, voorafgegaan door een wijsgerige verhandeling van Drs. P. Ter gelegenheid van de Boekenweek 1972.
66661: - Aflatencodex: nieuwe authentieke verzameling van gebeden en goede werken waaraan aflaten verbonden zijn : eenige door de penitentiarie goedgekeurde volledige Nederlandsche uitgave.
63104: - Of the Decorative Illustration of Books Old and New by Walter Crane .
59891: - Wegwijzer Delft.
45606: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1948. Deel LXIX.
45605: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1947. Deel LXVIII.
23932: - Stress te lijf. De hele dag door.
40008: - Le tantrisme dans l'art et la pensee.
56139: - Leonard Campbell Taylor, R.A. His Place in Art. Foreword by The Rt. Hon. The Viscount Lee of Fareham..
45603: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1945. Deel LXVI.
45604: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1946. Deel LXVII.
65856: - Koken op Terschelling..
65853: - Terra's Cook Companion. Kookkennis, eetlezen & culinaire curiositeiten.
63782: - Upper and Lower Case (U&lc): The International Journal of Typographics. Volume 24, no. 2.
50968: - Dat gebeurde hier, kroniek van vijf jaar oorlog; 1945. Het laatste oorlogsjaar. Vervolg op Dat gebeurde hier.
16750: - Tekeningen uit de 19de en 20ste eeuw. Rijksmuseum Kröller-Müller.
41178: - Het leven en streven der naturisten. De mens in de natuur.
65841: - Schets van den ontwikkelingsgang der Vlaamsche Beweging.
65833: - Tussen kapitaal en arbeid; Een eeuw katholiek en protestants sociaal denken, DISK-cahier XV..
40906: - Voith Paper Machines.
65830: - Een kwart-eeuw idealisme. Gedenkboek ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van den algemeenen Nederlandschen geheel-onthouders-bond.
21175: - Provinciale almanak voor Groningen.
59900: - Wandelingen in een gedeelte van Gelderland. , Of Geschiedkundige en Plaatsbeschrijvende Beschouwing van de omstreken der stad Arnhem. Met eene plaat.
12338: - Air Pictorial September 1985.
67996: - Sinterklaas boek met liedjes.
68709: - De geur van ieder seizoen. De mooiste gedichten over de jaargetijden.
16254: - Het nachtfeest van Venus (pervigilium Veneris).
16255: - Het nachtfeest van Venus (pervigilium Veneris).
39709: - Het rijkste leven van Douwe Trant. Voor verzamelaars.
30534: - Electro inmaakboekje.
3727: - Zhonghua Renmin Gongheguo. Hunyin Fa.
37270: - Granta The Magazine of New Writing 40. The Womanizer.
39261: - Biblia Hebraica, Secundum ultimam editionem Jos. Athiae, a Johanne Leusden. Denuo recognitam, recensita Atque ad Masoram, et correctiores Bombergi, Stephani, Plantini, Aliorumque Editiones, ....
37677: - Beelden in het Zuiderpark.
28877: - Toen . . . 1940 1945.
21830: - China een ontmoeting met 850 miljoen mensen.
27448: - Gewasbescherming in bloembollen en bolbloemen.
45607: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1949. Deel LXX.
38587: - Waterschap Noorderzijlvest. Gemaal Winsum te Schaphalsterzijl.
50119: - Neue Sammlung von Schweizertrachten aus den XXII Cantonen, Nach zeichnungen von F. Koenig, Lory, und Anderen.
58859: - Supersalades. Meer dan 150 snelle & smakelijke salades.
56148: - De wereld van het zwart en wit.
66951: - Verrassend Nedersaksisch: gedichten uit Groningen, Drenthe, Stellinhwerf, Salland, het Land van Vollenhove, Twente, de Achterhoek en de Veluwe.
24885: - The abridged nautical almanac for the year 1954.
45608: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1950. Deel LXXI.
38682: - Uw huis tot sieraad. Afscheiding en dolenatie te Amersfoort herdacht.
69998: - Lust & gratie. Lesbisch Cultureel Universeel Tijdschrift. Nummer 1 1997. nr. 53.
67653: - Het Basiskookboek. Eenvoudige technieken, verse ingrediënten & lekkere recepten.
43928: - Kindertijdschrift uit gegeven door het Gebedenverbond in 1920 en 1921..
22083: - 950 banieren. Ain Pronkjewail in golden raand.
22084: - Bourtagne. Door oude luister een nieuwe toekomst.
30545: - Accessory Lady. Ways to wear scarves.
30546: - The Scottish Clans and their Tarpans. History of each clan end full list of septs.
53357: - Almanak van het Leidsche Studentencorps. Honderddrieendertigste jaargang MCMLI.
17737: - Ierland. Een geschiedenis van onderdrukking en verzet.
65821: - Het socialisatievraagstuk. Rapport uitgebracht door de Commissie aangewezen uit de S.D.A.P..
65976: - Neolithic site at Banpo near Xian.
28872: - The Economist pocket style book.
45496: - Het leven van Buddha in de kunst.
69873: - t Venster op de Vrije Wereld. Eerste jaargang nummers 1 t/m 5.
45685: - Chinese landschappen.
67294: - Gedenkboek van de afdeling Amsterdam van de Bond van Nederlandsche Onderwijzers. Tot opwekking voor de strijd en ter herinnering aan de leden.
49803: - De volmaakte princelyke hoef-smidt, paarde-kooper en stal-meester. Leerende hoe men de fraaiheid, deugden, gebreken en ondeugden, in 't algemeen, grondig zal leeren kennen: wat omtrent de fraaiheid, deugden en gebreken van een paard, in 't byzonder....
65819: - Het socialisatievraagstuk. Rapport uitgebracht door de Commissie aangewezen uit de S.D.A.P..
65820: - Het socialisatievraagstuk. Rapport uitgebracht door de Commissie aangewezen uit de S.D.A.P..
12307: - Air Pictorial June 1966.
53987: - Hokusai and his school. Japanese prints c. 1800-1840. Catalogue of the collection of Japanes prints part III.
43334: - Elementary Chinese Readers 1.
66573: - Dictionnaire portatif en deux parties: I. ?François et Hollandois, & II. Hollandois et Francois ou Hollandsch en Fransch Woordenboek. (Deel I: ...)Deel II Bevattende het Hollandsch voor het Fransch, verbeterd door Ernst Zeydelaar. Negende uitgaave. Thans met vele Konstwoorden en Spreekwijzen, e.z.v. merkelijk verrijkt, en in een betere schikking gebragt door J. Holtrop.
21258: - China Information. The Body in Contemporary China.
47520: - Franz Kaindl Ölbilder und Pastelle.
54336: - Kinderen schrijven aan Got.
22353: - English-Chinese dictionary for students. Xueshen Yingyu Caitu Cidian.
13620: - Modellen voor processen-verbaal. Eerste bundel.
13621: - Modellen voor processen-verbaal. Eerste bundel.
18652: - Handboek voor de soldaat. Algemeen voor alle wapens en dienstvakken. Dienstgeheim etc..
26598: - Handig met hout.
56172: - Index of Artists represented in the Department of Prints and Drawings in the British Museum. Vol. I: Dutch and Flemish Schools. German Schools. Vol. II: French Schools.
10108: - Ägyptisches Totenbuch.
43888: - Recepten: in de duitse keuken.
31198: - Hair The American Tribal Love-Rock Musical.
39607: - Kaart van Winsum uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39608: - Kaart van Muntendam uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39609: - Kaart van Nieuwe Pekela uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39610: - Kaart van Uskwerd uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
14045: - Lietuva prie juros. Lithuania on the sea.
46070: - Oskar Schlemmer. Aquarelle, Pastelle, Zeichnungen.
63692: - Voor de practijk. No. 3. Rondschrift. Vervolg van den cursus in 2 nrs. Ten dienste van Zelfstudie, herhalings- en H. B. scholen, enz. Soennecken's Pennen.
46066: - De Bosatlas van Nederland..
47522: - Ars Sacra Austriae. Ausstellung der Österreichischen Gesellschaft für Christliche Kunst zum Katholikentag 1983.
47523: - 18 Künstler 18 Städte 18 Artists 18 Cities.
48984: - Elfenbeinkunst.
37241: - Granta The Magazine of New Writing 69. The Assassin.
27435: - Wedstrijdreglement van de afdeling basiswedstrijdsport NHS.
26701: - Bains de mer de Normandie du Tréport au Mont Saint-Michel. Guide pratique des stations Balnéaires.
63003: - Chinesische Gedichte aus drei Jahrtausenden.
21260: - Music in China. Lecture series 8 February to 31 May 1991.
21262: - Chime. Newsletter of the European Foundation for Chinese Music Research. No. 2, Autumn 1990.
57891: - Nederland, wegwijzer voor de binnenscheepvaart. Deel I: Noordoostelijk Nederland; Deel II: Zuidelijk Nederland met de grote rivieren. Deel III: Noordwestelijk en Westelijk midden Nederland .
68409: - Voor de Kruyd-lievende Leser. De bibliotheek van de Amsterdamse Hortus in de 17e en 18e eeuw.
66686: - Herderlijk schrijven van de generale synode der Nederlandse Hervormde Kerk betreffende de Rooms Katholiek Kerk.
37198: - Granta The Magazine of New Writing 98. The deep end.
57934: - Atlas van historische vestingwerken in Nederland. Deel II. De provinciën Overijssel en Gelderland.
26727: - Bouwend Groningen. Een wandeling door de eeuwen en een blik in de toekomst.
26718: - Tussentijds Kompas.
57935: - De cultuurhistorische betekenis van forten.
42990: - Willem Buytewech 1591-1624.
42989: - Die Sammlung Gerd Gruber. Eine Dokumentation.
41084: - Groenten in tuin en keuken. Volledig overzicht van alle groenten en met vele geraffineerde recepten.
41086: - Wandelingen door Oud Leiden.
69422: - Zijn de oliebollen klaar?.
54329: - Kunstschatten uit China. 5000 v. Chr. tot 900 n. Chr. Nieuwe archeologische vondsten uit de Volksrepubliek China.
56166: - Dictionnaire de monogrammes, chiffres, lettres initiales et marques figurées, sous lesquels les plus célébres peintres, dessinateurs, et graveurs ont designé leurs noms. Tirés de tous les ouvrages parus depuis quelques siècles en Allemagne, en Italie, en France, en Angleterre, en Hollande, et augmentés de quantité de marques ignorées jusqu?à ce jour. Par François Brulliot, employé au Cabinet d?estampes de S.M. le Roi de Bavière.
62889: - Kreuterbuch, künstliche Conterfeytunge der Bäume, Stauden, Hecken, Kräuter, Getreyd, Gewürze, rc. Mit eigentlicher Beschreibung, derselben Nahmen, in sechserley Sprachen, nemlich Teutsch, Griechisch, Lateinisch, Frantzösisch, Italiänisch und Hispanisch, und derselben Gestalt, natürlicher Krafft und Wirckung. Sampt vorher gesetztem und gantz außfürlich ....
50011: - 1931 Almanach agenda de Benjamin.
37979: - Tegels.
59910: - Ach lieve tijd. 1000 jaar Deventer en de Deventenaren.
37199: - Granta The Magazine of New Writing 97. Best of Young American Novelists 2.
67279: - De best verzorgde vijftig boeken van het jaar 1967. Jury-rapport en catalogus.
50179: - Rapport van de commissie ter bevordering der suikerbietenteelt in de Noordelijke provincies over 1969.
50180: - Actueele gegevens omtrent de teelt van suikerbieten I.
39019: - Van het tovervisje. Een oud sprookje opnieuw verteld en berijmd.
10053: - Gaande onze weg.. Verhalen van vrouwen - nu, en in de bijbel.
67702: - 32e beschrijvende rassenlijst voor landbouwgewassen 1957 aardappelrassen.
20360: - Bavo te Boek bij het gereedkomen van de restauratie van de Grote of St.-Bavo kerk te Haarlem.
47531: - Europa !! Skulptur.
52023: - Bundel voor de Strafrechtspleging. LOVS-Bundel 2008.
58733: - Fotoboek vakantiereis: Engeland, Algiers, Genua, Simplon, Parijs.
39578: - Kaart van Kloosterburen uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
50198: - Liedboek voor de kerken. 491 gezangen. Meerstemmige zettingen (koor- en orgeluitgave).
52009: - How to Draw series. 11 volumes. Heads of the people; American landscape; Landscapes and Seascapes; Experimental Painting; Roses and other Flowers; The Magic of Flower painting; Nell walker Warner Paints in Oils ....
66353: - Grondpatronen voor het Vervaardigen van Dames-en Kinderkleding behoorende bij de Opleiding voor Costumière. Samengesteld door het Bestuur der Vereenigng voor Modevakscholen gevestigd te Rotterdam (Opgericht 14 Mei 1924).
54080: - Early Russian painting, Recent Discoveries.
25100: - ASMP Picture. Special Section: Inside U.S.S.R..
25101: - Popular Photography's Woman. 1968. An exciting insight into the world of beautiful women by the great photographers of our time.
66367: - Receptendocumenten van genezende planten door specialisten in genezende planten. Herzien, verbeterd en aangepast door mr. Vanderlen, dokter in geneeskunde, oud dokter der gasthuizen van Brussel.
67271: - De Nederlandse industrie sinds 1945. Een wereld van groei.
56182: - Spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle de vrescheiden taalen van Europa. Met nieuw geinverteerde konstplaaten versierd. Elfde deel.
65814: - De nieuwe staat. Handboekje over staatsproblemen.
23990: - Ontbijt en Brunch.
23999: - Etenswaardigheden.
2775: - An English-Chinese dictionary of science and technology.
30268: - Het volk over Eddy Merckx. Uitspraken over een idool.
59920: - De Ned. hervormde kerk te Bathmen. Restauratieperiode 1976 en gegevens over kerk en dorp vanaf 1240 tot 1979.
32745: - Intertype Schriften-Zählscheibe.
2188: - Carte Principale de la Petite Suisse Luxembourgeoise.
56603: - Biographical Notes of XVIII & XIX Century Mezzotinters, not mentioned in our two previous brochures. Notes on prominent Mezzotinters of the XVIII Century. Mezzotinto Engraving.
56605: - Oude Vlaamsche Graphiek - Verzamelde opstellen & Oude kunst en graphiek - Studies en aanteekeningen.
34460: - In Christo. Gebedenboek voor deze tijd, samengesteld door een nederlandse Kartuizer, Benoît du Moustier.
29986: - Het een twee drie kookboek.
70004: - Schilderen is zo eenvoudig. Aquarel De eenvoudigste manier om een schilderij te maken. Deel 1 t/m 4.
46278: - Paul Klee. Das Frühwerk 1883 - 1922.
22153: - 950 Groningen 1040 - 1990 Een jarige stad.
38704: - Rond de Kerst. Verhalen en Gedichten.
24244: - Ontmoet de dichters.
26900: - Oekumenisch liedboek. Zolang er mensen zijn.
26901: - Gemeenschapsmis. Complete uitgave voor het kerkelijk jaar.
25094: - Kerstnummer drukkersweekblad en autolijn 1963/52. foto grafie.
45468: - Japanischer Ornamentenschatz.
69495: - Poëzie '90.
36892: - Provinciale Groninger Hazelhoff's Almanak voor het jaar 1923. Voorzien van alle Jaar--, Paarde- en Beestenmarkten. 110de jaargang.
36893: - Provinciale Groninger Hazelhoff's Almanak voor het jaar 1927. Voorzien van alle Jaar--, Paarde- en Beestenmarkten. 114de jaargang.
45600: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1942. Deel LXIII.
59937: - Arnhem als woonplaats.
39583: - Kaart van 't Zandt uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39584: - Kaart van Nieuwolda uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
56205: - Porträts von Dichtern, Schriftstellern und Gelehrten aller Länder in Schabkunst, Radierung, Kupferstich, Stahlstich, Lithographie, etc..
56206: - French Engravers of the 18th Century. Ninety-seven illustrations with an introduction by Archibald Younger.
50682: - Utopia Omnibus. Deel 3. Darlton, Clark: Overval uit de Oneindigheid; Grams, Jay: Vijanden in de Ruimte; Coover, Wayne: In de Nevelen van Andromed.
50680: - Utopia Omnibus. Deel 1. Kris Neville: Aarde! Alarm!...; Wolf Detlef Rohr: Neptunus'blauwe Dwergen; K.H. Scheer: Piraten tussen Mars en Aarde.
41260: - Het egt en waar karakter van den Heere raadpensionaris Johan de Witt, getrokken uit de brieven van den graaved'estrades en andere schriften; en overgesteld tegen het valsch en wanschaapen karakter, onlangs in 't licht gegeven.
57870: - Mit der Feder gesehen : Jan de Beijer 1703-1780.
39186: - Succes Etalagedienst. Baanbrekend maandblad voor winkeliers 1950.
39188: - De faambazuin der Hollandsche zeelieden. Liederen en gedichten van onze mannen ter zee.
39189: - Almanak voor het schoone en goede 1856.
43792: - Mariniers 1665 - 1965. Herdenkinstentoonstelling ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan van het Korps Mariniers.
68276: - Vaste tweejarige- en rotsplanten uit zaad te kweken in de vrije grond.
34572: - Parisien Ladies.
50683: - Utopia Omnibus. Deel 5. Bloodstone, John: Terugkeer van de Maan; Swain, Dwight V.: Slavendrijvers op Jupiter; Irwin, J. H.: De Monsters van Delta Sira.
47563: - V.D. Bijl & Wijffels architecten [Projecten].
10707: - Äsopische Fabeln.
56693: - Zwarte kunst. Engelse mezzotint in de 18e eeuw.
56692: - Alte Karikaturen aus der Staatlichen Bücher- und Kupferstichsammlung Greiz.
43793: - Aus der Postkutschenzeit. Sammlung Schumacher.
59896: - Pocket Arnhem. Encyclopedie van de onvolledigheid.
59895: - Gids voor Arnhem en omstreken.
70593: - Stad aan de snelweg. Hoogezand-Sappemeer.
52639: - De As. Anarchities tijdschrift. De grote depressie Nummer 12.
46074: - Klei en vuur. Potterie van Meindert Zaalberg.
55662: - Constructie gebouwen, deel 1 t/m 5.
56689: - Englische Schabkunst aus dem Besitz der Kunsthalle zu Kiel.
56691: - Das Sommerpalais zu Greiz und seine Kunstschätze.
24412: - Achter gewone woorden. De beste poëzie uit tien jaar De Tweede Ronde.
62206: - 1911 - 1936. Jubileumboekje feestprogramma van de Coöp. Handelskamer voor de bakkerij G.A. Ha Ka Bee. Ter gelegenheid van haar 25-jarig jubileum.
19734: - Indonesische sprookjes.
66195: - Dansen. Beschouwingen door een zielzorger.
18696: - Timken Handbuch. Bitish Timken Limited.
18714: - Baedeker's South Africa.
18718: - National Geographic; volume 176, no. 5; november 1989 (Vietnam special).
68183: - Penguins Progress 1935-1960 Published on the occasion of the silver jubilee of Penguin Books..
40528: - Vegetarische Gerechten. Recepten die je moet hebben.
35158: - Stillevens en kerkinterieurs van Henk Helmantel.
53359: - Almanak van het Leidsche Studentencorps. Honderdeenendertigste jaargang MCMXLIX.
53360: - Almanak van het Leidsche Studentencorps. Honderddertigste jaargang MCMXLVIII.
62199: - Jubileumnummer de Banketbakkerij ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der Nederlandsche Banketbakkers-vereeniging 1885-1935..
32957: - Traditional Interior Decoration. Summer 1987.
32981: - Griekse, etruskische en romeinse kunst.
33359: - Primitieve Stoffmusterungen. Sonderausstellung 6 september - 31 december 1953. Führer durch das Museum für Volkerkune.
26817: - Goden en Farao's.
59293: - De Prins der Geillustreerde Bladen.
49779: - Teekenen M.O. Akten Ma tot en met Mk en O - Examen-opgaven 1913.
49783: - Prospectus van het rijksinstituut tot opleiding van teekenleeraren.
52056: - Flags of the world 1669-1670. A seventeenth century manuscript. With commentary and historical annotations by Kl.Sierksma.
27125: - Vis en zeevruchten.
57906: - Tuibrug bij Kampen.
50067: - Korbuly's bouwdoozen Matador. Boekje F. Voorbeelden voor Matador No. 4 en 5.
20693: - Wat je vèr haalt is lekker. Bijzondere groenten & vruchten uit binnen- en buitenland.
50684: - Utopia Omnibus. Deel 6. Silverberg, Robert: Kommando Ruimte-Expeditie; Lamend, A. M.: De Ondergang van Staalstad; Byrne, S. J.: Kameleons bedreigen de Aarde.
50685: - Utopia Omnibus. Deel 7. Byrne, S. J.: Priesteres van Sun Lall; Vogt, Alfred E. van: De Laatste Vesting: Byrne, S. J.: Kinderen van de Tijdmachine.
42371: - Die Chinesische Landschaftsmalerei.
27522: - Gedenkboek 1925 - 1945. Uitgegeven ter gelegenheid van het vierde lustrum der Utrechtse Indologen Vereeniging.
52065: - Gustave Moreau.
22134: - Groningen rond de binnenstad.
22095: - In het licht van de stad.
22017: - De Japanse Kimono ziel van een volk.
68423: - Primo elenco di funghi di val San Martino o valle della Germanasca. Contributo alla flora micologica delle Valli Valdesi del Piemonte.
63806: - Uittocht uit Egypte.
63804: - Prix-courant illustr'e sw la société Genevoise pour la constriuction des instruments de physique et de mécanique.
63797: - Nederlandsche Muzen-Almanak 1831, dertiende jaar.
63820: - Zacharias en Elisabet.
63781: - Emigre 18. Type-site.
41204: - Nederland in vroeger tijd. 18e eeuwse beschrijving van steden en dorpen in Nederland. Deel IX Utrecht. Vervolg van de beschrijving van de regeringscolleges en gerechtshoven en geïllustreerde beschrijving van de stad Utrecht.
68454: - Noorder Afdeling van de Groninger Maatschappij van Landbouw 1852-1952.
48067: - 100 jaar dagblad scheepvaart 1887-1987. Speciale uitgave van Dagblad Scheepvaart februari 1987.
32874: - Meister der Farben: Guardi.
32875: - Meister der Farben: Duccio di Buoninsegna.
32876: - The Masters 33: Andrea Mantegna.
61035: - The Strange Cases of Magistrate Pao. Chinese Tales of Crime and Detection.
61036: - Blumen und Vögel Farbholzschnitte aus China.
16258: - Zojuist verschenen. Historische tocht door de wereld van het boek in woord en beeld.
36890: - Provinciale Groninger Hazelhoff's Almanak voor het jaar 1856. Voorzien van alle Jaar--, Paarde- en Beestenmarkten.
36891: - Provinciale Groninger Hazelhoff's Almanak voor het jaar 1917. Voorzien van alle Jaar--, Paarde- en Beestenmarkten. 104de jaargang.
53356: - Almanak van het Leidsche Studentencorps. Honderdvierendertigste jaargang MCMLII.
33824: - Deventer.
67280: - De best verzorgde vijftig boeken van het jaar 1958.
33512: - Anziehungskräfte. Variété de la mode 1786 - 1986.
50686: - Utopia Omnibus. Deel 8. Scheer, K. H: Aanval op de Maan; Hillgen Berg, Egon: Los van de Materie; Rohr, W. Detlef: Verschrikkelijke Zon.
59481: - Proces verbaal Christelijk Sociale Conferentie 1952 gehouden te Utrecht op 4, 5, 6 en 7 november 1952.
21365: - Biologisch Tafelen. Nieuwe gids over biologische voeding met meer dan 100 fijne recepten.
43889: - Johannes Jelgerhuis rzn. Acteur-schilder 1770-1836.
61411: - Schrijversprentenboek, deel 4: H. Marsman.
23797: - China Information. A Journal on Contemporary China Studies Vol XIV, No.1 2000.
23798: - China Information. A Journal on Contemporary China Studies Vol IX, No.1 Summer 1994.
45678: - Alleen de herinnering is niet voldoende. Chileense poëzie.
61420: - Hoogdagen van de Vlaamsche letteren. 13-14 & 15 november 1937.
56626: - Gids voor het Rijksprentenkabinet. Een overzicht van de verzamelingen met naamlijsten van graveurs en tekenaars.
61410: - Schrijversprentenboek, deel 2: S. Vestdijk.
16999: - Droadboom.
21803: - Songshi Yibai Shou/One hundred poems from the Song dynasty.
32907: - Teunn. 302 tekeningen voor f 12,50. Met een stukje vooraf van Nico Scheepmaker.
30950: - Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Vogels. Jaarverslagen 1948-1951, benevens 'een halve eeuw vogelbescherming'.
30953: - Louvre. Guide to the collections.
30954: - Zo werkt een auto.
61412: - Schrijversprentenboek, deel 9: Louis Couperus.
67884: - Set of 3 paper maps (Oost-, Midden- en West-Java ) Shell Wegengids.
22528: - Het Nederlandsche boek 1936.
22529: - Het Nederlandsche boek 1935.
69748: - Dodewaard gaat dicht, oktober 1980. Verslag van de aktie aan de hand van dertig interviews met basisgroepen: "Met je voeten in de modder, en je hoofd in de wolken.
27433: - Richtlijnen en reglementen voor het voltigeren.
30729: - Bezig zijn metvijvers en rotstuinen.
30730: - Contemporary Lighting. Selected projects from the fifth Philips International Lighting Contest.
43877: - Traditionele feesten & gebruiken.
56159: - n Stieg vertelsterkes.
59013: - De vakbeweging. Orgaan van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen. Nummers 11, 12, 13 17 - 38.
66005: - 12 tips voor kook-creaties met Nutricia kofiemelk!.
66007: - Keizer Karolingus.
66013: - Practische handelskennis voor de Middenstand.
53358: - Almanak van het Leidsche Studentencorps. Honderdtweeendertigste jaargang MCML.
58051: - Ensor 1860 / 1949.
41356: - Geen commentaar. Fotografen als ooggetuigen van agressie en geweld.
32746: - Omrekenschijf voor verkleiningen en vergrotingen.
8568: - De familie Strauss. Het koningshuis van de Weense wals.
32474: - Rini Hurkmans. Lopende gebeurtenissen/Current events.
35490: - Christie's London post-war and Contemporary Evening Sale. Thursday 24 June 2004 at 7.00 P.M..
35491: - Der Struwwelpeter oder lustige Geschichten und drollige Bilder für Kinder von 3 bis 6 Jahren.
66498: - Say it in Chinese.
66497: - Easy Chinese Readings (Bu wei xinyuan).
16815: - Herinnering. Kersttentoonstelling 1947-1948.
65999: - Textilia. Weekblad voor de detailhandel in textiel, dames- en herenmodeartikelen en woninginrichting.
47564: - V.D. Bijl & Wijffels architecten. De kleine singel.
67297: - Leningrad.
52197: - An Exhibition of Masterpieces of Ukiyo-E by the Japan Ukiyo-E Society at Shirokiya, Nihonbashi, Tokyo April 5-10, 1963. Ukiyo-E Art. Nrs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
52198: - Die Jadelibelle. Roman. Aus dem Chinesischen verdeutscht von Franz Kuhn.
52201: - Kiniesu dzives ainas. Scenes of Chinese life during Qing Dynasty.
18568: - Contemporary Art / Evening New York November 14, 2006.
18569: - Contemporary Art / Evening London 7 February 2007.
37235: - Granta The Magazine of New Writing 75. Brief Encounters.
37234: - Granta The Magazine of New Writing 76. Music.
58935: - Gids voor de Nederlandsche kastelen en buitenplaatsen.
11659: - Visual Dictionary English-Chinese.
22264: - Deutsche Musterbetriebe. Bearbeitet vom Arbeitswissenschaftlichen Institut der Deutschen Arbeitsfron - Berlin.
27102: - Elckerlyc. Met inleiding en aantekeningen van Dr. W.H. Beuken.
16814: - Gerijpte kunst. Heropening Gemeentemuseum van 's-Gravenhage.
62151: - Het Vaderland, Staat en Letterkundig Nieuwsblad. Dinsdag 6 maart 1945.
62149: - Wie wat waar? Jaarboek 1942 van het Rotterdamsch Nieuwsblad.
40557: - The Library of Congress Mural Paintings. In the Colors of the Original.
33785: - Waddenzee. Natuurgebied van Nederland, Duitsland en Denemarken.
33797: - Festschrift zur "Golden Hög" des Ammerländer Bauerngehöfts in Bad Zwischenahn.
61656: - 107 maal Sub Signo Libelli, een bibliografie van de pers zomer 1974 - oktober 1983. Met uittreksels uit het logboek van de pers tot eind 1980 door Ger Kleis en een inleiding van Rudi Ekkart.
62414: - Karten alter Meister. 24 ausgewählte Reproduktionen. Erläuterungen zur Sammelmappe.
43169: - Dordrecht in voor- en tegenspoed. De wandschilderingen van Reinier Kennedy in het Raadhuis te Dordrecht.
43171: - Een paar minuten is het stil. Beelden van de oorlog.
23354: - Annuaire 1955 Annual no 25.
43088: - Otto Dix zum 90. Geburtstag. Menschenbilder. Gemälde, Aquarelle, Gouachen und Zeichnungen.
43090: - Co Westerik.
43091: - Marguerite von Kuhlman. Gedenkblätter aus ihrem Freundeskreis.
43093: - Oskar Schlemmer. Catalogus nr. 495.
43096: - Katalogus "Gyermekszemmel", Through Children's Eyes", "Avec des yeux d'enfants".
43098: - Peter Blake. Cat. nr. 546.
43099: - Prenten uit een vergeten eeuw.
43101: - Old master Prints and drawings.
43102: - Wonen in de wijde wereld. Een tentoonstelling van de stichting cultuurgeschiedenis van de Nederlanders overzee. 20 december 1963 tot 16 maart 1964.
43103: - Pieter Giltaij.
43104: - Willem de Kooning.
43105: - Pierre Alechinsky.
43106: - Gerard Schäperkötter. Schilderijen, monotypen, etsen, achterglasschilderingen.
43109: - Gène Eggen. Schilderijen, beelden, grafiek. Overzichtstentoonsteling.
43113: - Naive Kunst aus Polen.
43115: - Larry Rivers.
43116: - Albert weisgerber. Gemälde - Zeichnungen - Illustrationen - Karikaturen.
43146: - Rétrospective Victor Leydet (1861-1904).
43147: - Mari Andriessen. Arte plástico y arquitectura en holanda.
56333: - Samuel Palmer, 1805-1881: The Complete Etchings.
56334: - Exposition le monde paysan d' Adriaen et Isack van Ostade, dessins, aquarelles et eaux-fortes de la fondation custodia collection Frits Lugt.
44255: - Geen vergeefs woord. Verzamelde deputaten-geschriften. Uitgegeven in opdracht van de doctor Abraham Kuyperstichting.
21809: - Info Asia. The complete traveller's guide to Hong Kong.
21810: - Info Asia. The complete traveller's guide to Singapore.
21808: - Info China. The complete traveller's guide to Shanghai.
66502: - Chinese 300.
45435: - Oosterse schatten. 4000 jaar Aziatische kunst 3 juli - 10 october 1954.
56628: - Annuaire des ventes d'objets d'art 1953-1954.
63773: - Upper and Lower Case (U&lc): The International Journal of Typographics. Volume 11, no. 3.
33161: - De man en de vrouw in hunne onderlinge verhoudingen en in hunne betrekking tot de hedendaagsche maatschappij, Deel 1, 2 en 3.
24136: - Meesters van de spotprent. Van Daumier tot Steinberg.
67602: - Joseph Beuys. Ein Gespräch..
49804: - De ervaren koetzier: (een vervolg van de volmaakte princelyke hoef-smidt, paarde-kooper en stal-meester;) Leerende de kunst van mennen; de kenisse van paarden en rytuigen, en wat omtrent het een en ander dient waargenomen te worden;....
21762: - Mü-Terem Galéria - Virág Judit.
21763: - Kunst over de vloer..
21760: - Nederlandsch Gezinsboek.
2176: - Die Alpenvereinshütten. 500 Schutzhütten des DAV und ÖAV u.Kurzinfo von 479 Unterstandshäusern alpiner Vereinigungen im Einzugsbereich derselben. Mit 480 Fotos und 480 Lageskizzen des Maßstabes 1:100000 sowie mit einer mehrfarbigen Ostalpenkarte 1:500000..
42171: - Nederland's Patriciaat. Genealogieën van bekende geslachten. 89e jaargang 2005.
37263: - Granta The Magazine of New Writing 47. Losers.
27810: - Panorama 44ste jaargang nrs. 14 tot en met 26.
53850: - Honderd jaar rechtsleven. De Nederlandse Juristen-Vereniging 1870-1970.
66036: - De teelt van aardappelen (stemmen uit de praktijk); Tuinmanskunst voor iedereen; De teelt van voederbieten (stemmen uit de praktijk); Meer gras en beter hooi; De teelt van suikerbieten; Chilisalpeter in de groenteteelt door een tuinonderwijzer; Het gebruik van kunstmest bij krachtbebouwing. Hoeveel? Wanneer? Hoe?.
16899: - Plezier met Sjors 9.
16916: - The admiralty Lis of Lights. Fof Signals and Visual Time Signals. Volume 9. 1954. Western Side of North Atlantic Ocean.
31915: - Pink Floyd songbook.
31954: - Kerstfeest. Verhalen en gedichten.
31980: - Almanach Hachette. Petite encyclopedie populaire de la vie pratique.
31981: - Almanach Hachette. Petite encyclopedie populaire de la vie pratique.
62369: - Schetsboek, eene verzameling gedichten en prozastukken met portretten van eenige inzenders, leden der Vereeniging van Nederlandsche Letterkundigen 1905-1910.
67680: - Groenten - vruchten - planten - kruiden. dat zijn onze geneesmiddelen.
49813: - Waar blijven de millioenen der vakbeweging?.
49815: - Nutsspaarbank Eenrum 1871-1971.
44169: - J.W. Stalin. Een korte biografie.
54081: - Honderd tekeningen uit het Museum of Modern Art, New York: Een tentoonstelling in het Rijksmuseum Kroller-Muller, Otterlo van 15 april tot 18 juni 1973.
28331: - Vier A.
28333: - Bulgarian Graphic Artists of Today/Zeitgenössische bulgarische Graphiker.
28351: - Ster vrouw is geen licht.
20164: - H.F. van Peer een Gorcumer die historie schreef.
2017: - De vertelsituatie en de hoofdmotieven in de Anton Wachter cyclus van S. Vestdijk.
2018: - De Gids. 132ste jaargang. A.L. Constandse zeventig jaar.
20198: - Elementary Chinese part 1 and 2.
45248: - Mokuban to Togei. Porselein en Houtsnede.
45249: - Japanse kunst.
45250: - A Picture Book of Japanese Sword Guards.
45251: - Japanse penseeltekeningen.
50148: - Nieuwe Joodse sprookjes.
33668: - Kleine Erotische Sammlung 1.
33669: - Royal flushes Playing Cards. King size. 54 Glorious Nudes in Glowing color!.
68050: - Frontsector. Tien liederen uit 't bezette Nederland.
67435: - Almanak voor den Drentschen Landbouwer van het jaar 1930.
30518: - Het zwaard van Palermo. De avonturen van Aram.
17105: - Maria-Koningin. Handboekje der plechtige Maria-hulde.
29872: - Bocuse bij u thuis.
16994: - Universitats Groningana MCMXIV-MCMLXIV Tweede Deel. De viering van het 350-jarig bestaan der Rijks-Universiteit te Groningen.
68347: - The Anglo-Dutch garden in the age of William and Mary. De gouden eeuw van de Hollandse tuinkunst.
56369: - De kracht van het woord 5.
11709: - No one is safe.
20078: - De honderd mooiste plekjes van Groningen en Drenthe.
17464: - Krödde. Grunneger Tiedschrift nr 95 haarfst 2005.
17466: - Krödde. Grunneger Tiedschrift nr 96 winter 2005.
17467: - Krödde. Grunneger Tiedschrift nr 93 veurjoar 2005.
17468: - Krödde. Grunneger Tiedschrift nr 94 zummer 2005.
17469: - Krödde. Grunneger Tiedschrift nr 83 haarfst 2002.
17473: - The Musical. The Beginners'guide to Absolute Beginners.
17480: - Nederlandse topfotografen fotograferen Gerard Joling.
17487: - Demon Records 1991 Catalogue.
56361: - Willem Buytewech 1591-1624.
36044: - Pre-Raphaelieten. Tekeningen, weefsels en behangsels uit de Withworth Art Gallery in Manchester.
30833: - Carnaval 2007/2008 over de hele wereld.
30856: - Utrecht in beeld '73. Een greep uit het stedelijk gebeuren in het jaar 1973, samengesteld tot een beeldend verslag.
33147: - In Skreach mei apels. Brieven fen in jonge boer en in jonge boerinne.
17001: - Droadboom.
41069: - De Camera.
41070: - Gids door Walcheren. Met een bijlage: Wat iedere toerist van Walcheren weten moet.
56387: - Antwerp Drawings and Prints 16th-17th Centuries; an Exhibition Organized by the City of Antwerp.
42653: - Pollicina.
42654: - Tredicino.
50254: - Stadsvernieuwing in Amsterdam. Programma 1983/86.
56380: -
Doubletten der Kupferstichsammlung Albertina in Wien : Englische Schabkunstbla?tter des XVIII. Jahrhunderts von Mac Ardell, Earlom, Val. Green, Rich. Houston, Ang. Kauffmann, John Smith, John Raphael Smith, W. Ward, Westall, Wheatley. Sammlung kostbarer Schabkunst-Portra?ts von und nach Sir Joshua Reynolds. Eine umfangreiche Kollektion von Kupferstichen von Francesco Bartolozzi : Franzo?siche Linienstiche des XVIII. Jahrhunderts von Bonnet, Boucher, Chardin, Demarteau u.a. Ausstellung 15.-19. November 1923. Versteigerung 20.-22. November 1923.

57474: - Kroniek van Kunst en Kultuur. 10de jaargang.
57475: - Kroniek van Kunst en Kultuur. 11de jaargang.
14232: - Atlas van de terreinen der protestantsche zending in Nederlandsch Oost- en West-Indië.
61458: - Transactions of the Bibliographical Society. Volume V. Part I. November 1898, to June 1899.
61459: - Valuable Books and Manuscripts Comprising a Select Portion of the Choice Library of Birket Foster.
12549: - Kijk S. Carmiggelt. De schrijver in beeld. Singel 262.
33860: - De Noordzeekust van Den Helder tot Cadzand. The North Sea Coast. Die Küste der Nordsee. La Côte de la mer du Nord.
37900: - De biologisch-dynamische tuin.
34267: - Ronald Hallifax of Leve de zee! Naar het Engelsch vertaald onder toezicht van A. Werumeus Buning.
35448: - De mooiste sprookjes. Van Gool.
35450: - Assepoester.
35451: - De wolf en de zeven geitjes en andere sprookjes en vertellingen.
35452: - Het verhaal van David de kabouter.
35454: - Vrolijke kabouterverhalen.
35455: - Mijn bonte sprookjesland. De mooiste sprookjes van Hans Christiaan Andersen en de gebroeders Grimm.
35458: - Kabouterstad.
33287: - Sport en mode.
16876: - China and the Asian-African Conference (documents).
70210: - Minne Onnes 80 jaar. Bezield door de zee.
43046: - Centraal Bureau voor de Statistiek. Afdeeling Culturele Statistiek. Medeeling 100. Een wegwijzer door de onderwijsstatistieken.
43047: - Offizieler Katalog der IX. Internationalen Kunstausstellung in KGL. Glaspalast zu München 1905. Veranstaltet von der "Münchener Künstlergenossenschaft" im verein mit der "Münchener Sezession". 1 juni - ende oktober.
43056: - Geschiedkundig overzigt van het lager onderwijs in Nederland uitgegeven door de Maatschappij tot nut van 't algemeen.
43063: - Genees-, heel-, vroed-, schei- en natuurkundige verhandelingen der Eerste klasse van het Koninklijk-nederlandsche instituut van wetenschappen, letterkunde en schoone kunsten te Amsterdam.
63775: - Upper and Lower Case (U&lc): The International Journal of Typographics. Volume 15, no. 3.
53364: - Delftsche studentenalmanak voor het jaar negentien-honderd-twaalf.
27690: - 20.000 mijlen over zee. De wereldreis van de Hr. Ms. onderzeeboot K XVIII 'n Polygoonfilm.
2770: - Elementary Learner's. The new Chinese-English dictionary.
2771: - Elementary Learner's. The new Chinese-English dictionary.
63502: - Literary Holland. Quarterly Bulletin of the Foundation for the Promotion of the Translation of Dutch Literary Works.
63498: - 60 foto's uit het verleden. Aangeboden door de coöp. boerenleenbank Uithuizermeeden ter gelegenheid van haar 60 jarig bestaan.
66311: - Gids voor het Grafisch Museum Drenthe te Meppel.
35863: - Vosges Lorraine Alsace.
35866: - Noord-Holland en zijn gemeenten.
46110: - East Meets North. The International Coffee Cup Museum.
46112: - Philippe Starck.
44339: - De kerk thuis. Zondagboek.
20358: - Heemskerk uitgediept. Een beschrijving van de meest fraaie bodemvondsten in Heemskerk.
41092: - Te voet door Zuid-Limburg.
41098: - Het Vredespalies. Gedenkboek. Uitgegeven door de redactie van |"Vrede door recht" ten dage van de plechtige opening op 28 augustus 1913.
12277: - Air Pictorial 1977 (12 volumes).
12279: - Air Pictorial 1980 (12 volumes).
37639: - Kalligrafie (cursus).
1153: - Atlas Nouveau du Voyageur pour les dix-sept Provinces des Pais-Bas. Avec la Description Geographique & une table. Pour trouver facilement les Villes, etc..
11684: - Larousse Landenserie China.
11682: - Wit and humor from Old Cathay.
12370: - Air Pictorial February 1990.
12371: - Air Pictorial March 1990.
12372: - Air Pictorial April 1990.
12373: - Air Pictorial May 1990.
12374: - Air Pictorial July 1990.
12375: - Air Pictorial August 1990.
12376: - Air Pictorial September 1990.
12377: - Air Pictorial October/November 1990.
12378: - Air Pictorial May 1991.
40474: - Leven met insekten. Het onderzoek naar een geïntegreerde bestrijding van plagen.
22277: - Om het profetische woord. Uitgave ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van het Nederlands Gereformeerd Seminarie.
27104: - Esmoreit en Lippijn. Met aantekeningen van dr. G. Stellinga.
18450: - Poëzie verkoopt niet. Gedichten uit de poëziefondsen van Atlas en Lannoo.
19886: - KEN Amsterdam.
25024: - Zhongguo Shaoshu Minzu Wenxue Zuopin Xuan. Di Er Fen Ce.
25025: - Zhongguo Shaoshu Minzu Wenxue Zuopin Xuan. Di San Fen Ce.
25026: - Zhongguo Shaoshu Minzu Wenxue Zuopin Xuan. Di Wu Fen Ce.
66684: - Over het doopsel in tijd van nood en over eenige plichten van gehuwden..
27680: - Schweden. Eine Folge von Bildern.
27685: - Les Bains, Lacs et Montagnes Suisses. The Swiss Mountains, Lakes and Baths.
37564: - Weight Watchers Menu Kookboek. Snel en smakelijk.
37566: - Pasta & Zeevruchten. Een legendarische combinatie als formule voor creatief koken.
37567: - Desserts van verrukkelijk fruit tot cremige chocolade voor creatief koken.
37568: - Koken met de vier jaargetijden.
37571: - Elementaire cursus Indonesië.
37574: - Bewijs van toegang tot het concertgebouw op maandag 24 februari 1936 des avonds half acht. Uitvoering van de passiemuziek naar het evangelie van Matthäus. Joh. Sebastian Bach met bijvoegingen van C.F. Henrici.
37575: - This is Britain. Published for the British Council.
37579: - Plan de Paris. Le plus exact. Le plus pratique. Métropolitain, Nord-Sud, Autobus, Tramways, Bateaux.
37580: - Paris vu en quatre jours [...] Versailles. Fontaineblue.
37584: - Bouwen in het landschap. Het kan ook anders.
37608: - Tyrrannie in de fabrieken. Productiviteit contra Jaagsysteem. Hoe communistische leiders millioenen arbeiders uitbuiten.
48422: - Gerrit Benner. Overzichtstentoonstelling 1945-'55.
65722: - Witboek over de Duitse Bartholomeusnacht. Met een voorwoord van Mr. Georg Branting, Lid van de Zweedse Rijksdag.
33867: - Heiloo voor en na Willibrord. Opstellen over de geschiedenis van Heiloo.
18736: - National Geographic; volume 197, no. 3; March 2000 (Incl.: Beijing).
40891: - 1850-1950 Honderd jaren papierfabriek KNP (Koninklijke Nederlandsche Papierfabriek).
50698: - Ziekten en beschadigingen van het aardappelloof.
61687: - Oblong boekje dat half uit elkaar ligt, niet meer geheel compleet is, maar wel wonderschone bladen met kalligrafie bezit, die wel weer wat vlekken hebben..
59852: - Canon van Bathmen.
63142: - Topkoks voor thuiskoks No. 5. Jubileumeditie. 40 gerechten van Ron Blaauw, Geert van Hecke, Morshik Roth, Segio Herman en vele anderen.
65431: - Op de Rails. Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen. 17e & 18e jaargang 1949/1950 2x12 nrs compleet.
66822: - In hoc signo vinces. Enige woorden over de missie-congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria. Scheut bij Brussel.
37649: - Waddenkroon. Bid-book ter ondersteuning van Groninger projecten op het gebied van landschap, cultuurhistorie, recreatie en toerisme voor het Waddenfonds.
43989: - Zesde jaarboek 1957-1960 van De Hollandsche molen. Vereeniging tot behoud van molens in Nederland.
43990: - Vijfde jaarboek 1953-1956 van De Hollandsche molen. Vereeniging tot behoud van molens in Nederland.
43991: - derde jaarboek 1935-1942 van De Hollandsche molen. Vereeniging tot behoud van molens in Nederland.
25007: - Quanguo Huojiang Zhongpian Xiaoshuoji 1981-1982, Xia.
2501: - ANWB Atlas voor Nederland. Het nieuwe reis- ideeën- en oriëntatieboek.
33608: - Vruchtbare en onvruchtbare dagen in het huwelijk.
16769: - Xin Shuo Xi You Ji Tu Xiang.
16772: - Zhongguo Chengyu Da Cidian.
42587: - A modern Chinese-English Dictionary. Xiandai Han Ying Cidian.
62329: - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, nr. 13 / 2006.
50703: - Onderzoek over de karweimot (depressaria nervosa Hw) en haar bestrijding.
50704: - Excursie-toelichting Zomer 1933 De Wieringermeer.
65715: - Straffen en helpen : opstellen over berechting en reclassering aangeboden aan Mr.dr. N. Muller.
42986: - Teylers museum. 200 jaar verzamelen. Catalogus. Hoogtepunten der tekenkunst.
21735: - Catalogus van kaarten.
58994: - International Review for Social History. Volume I, II, III, IV & Supplemet on Volume II.
36207: - The complete book of pasta and noodles.
66690: - Bibliothèque Pierre Orsi. Cuisinier a Lyon (Premiere partie).
33423: - Cours de coupe. De la mode pratique.
31835: - In place of war. An inquiry into nonviolent national defense.
31051: - Geschiedenis van de Luchtvaart. Jachtvliegtuigen, De Luchtstrijdkrachten van het Warschaupact en neutraal Europa, De Ruimtevaart, De Luchtstrijdkrachten van de NAVO, De Geschiedenis van de Nederlandse en Belgische Luchtvaart.
44054: - Kijken naar de werkelijkheid. Amerikaanse hyperrealisten. Europese realisten 1 juni-18 augustus 1974.
70294: - Erinnerungsblätter an den Rhein IItes Heft Andernach bis Mainz.
43907: - Gids door het Rijksmuseum Kröller-Muller (Schilderijen - tekeningen - beeldhouwwerk - kunstvoorwerpen) 1938.
67420: - Levenslust. Liederenbundel.
46251: - Batiks. Victoria and Albert Museum.
64176: - Nederlandsche liederen in den volkstoon voor gemengd koor. Uitgegeven door de Nederlandsche koorvereeniging - tweede bundel.
65657: - Panorama, geïllustreerd weekblad in koperdiepdruk. Nrs. 53 t/m/ 104.
55358: - Sierk Schröder.
65655: - GUP Magazine [Guide to Unique Photography]. Int. Renowed Photography Magazine (double issue), nr. 27.
63662: - Oj dortn, dortn.
44050: - Alechinsky + Reinhoud 26 mei - 26 juni 1961. Stedelijk Museum Amsterdam Cat. no. 273.
44049: - Henk Huis. Twee en veertig etsen gevolgd door een nawoord van Jan van Wessem.
11943: - Selections of English-Chinese bilingual humorous stories.
67657: - De collectie moderne kunst van Museum Boymans-van Beuningen Rotterdam. Inventarisatie van aanwinsten 1978-1985.
67658: - Vropuwtje Theelepel. Deel 1 t/m 6: O jee! Ik ben weerklein; De waarzegster; De schoonheidskoningin; Circus op zolder; Het vrolijke schilderwerk; De ster van de bazaar.
67661: - Bergman on Bergman. Interviews with Ingmar Bergman by Stig Björkman, Torsten Manns & Jonas Slima.
31314: - Wetenschap en samenleving 1981/6. Mikro-elektronika en Wapens.
56344: - Dreams of spring. Erotic art in China. From the Bertholet collection.
38092: - Alleen de kamer luistert.
66511: - A new English-Chinese dictionary.
12917: - Vrouwen doen het woord. Sexualiteit en macht.
12920: - Vrouwen doen het woord. Over de bodem van de knip.
67711: - Poppen en dieren I. Patronenblad.
55170: A. J GEURTS, - Schokland: de historie van een weerbarstig eiland.
21940: A.J. SAICH, W.L. VAN WOERKOM-CHONG EN S.R. LANDSBERGER (EDITORS) - China Information. Vol 1, no 4 (April 1987).
21937: A.J. SAICH, W.L. VAN WOERKOM-CHONG EN S.R. LANDSBERGER (EDITORS) - China Information. Vol 1, no 3 (Winter 1986-1987).
25050: A,J. SAICH, WOEI LIEN CHONG E.A. (EDITORS) - China Information. Vol II, no 4 (summer 1988).
25057: A.J. SAICH, WOEI LIEN CHONG E.A. (EDITORS) - China Information. Vol 1, no 1.
25049: A,J. SAICH, WOEI LIEN CHONG E.A. (EDITORS) - China Information. Vol II, no 3 (Winter 1988).
25047: A,J. SAICH, WOEI LIEN CHONG E.A. (EDITORS) - China Information. Vol II, no 1 (summer 1987).
25048: A,J. SAICH, WOEI LIEN CHONG E.A. (EDITORS) - China Information. Vol II, no 2 (autumn 1987).
62507: AA, MANU VAN DER - E. du Perron en de avant-garde. Kroniek van een heilzame ziekte..
50304: AAFJES, BERTUS - De sprookjesverkoper. Sprookjes van heinde en verre.
68123: AAFJES, BERTUS - Gerrit Achterberg, de dichter van de sarcophaag. Aanteekeningen bij zijn poëzie.
4603: AAFJES, BERTUS E.A. - Een kind, een kind is zoveel meer.
55615: AAFJES, BERTUS - Gedichten: eerste sonnetten; Het gevecht met de muze; Het zandzuur van den dood; Verspreide gedichten; Sonnetten en andere gedichten uit Friesland; Boeren; In het rampjaar.
55613: AAFJES, BERTUS - Het koningsgraf.
6299: AAFJES, BERTUS - Arenlezer achter de maaiers. Kronieken over kleine maar vergeten bijzonderheden in het oude en nieuwe testament.
7449: AAFJES, BERTUS - Egyptische brieven.
7447: AAFJES, BERTUS - Een voetreis naar Rome.
714: AAFJES, BERTUS - Een ladder tegen een wolk.
6803: AAFJES, BERTUS - Egyptische brieven.
6800: AAFJES, BERTUS - Het koningsgraf. Honderd en een sonnetten.
24211: AAFJES, BERTUS - De karavaan.
11523: AAFJES, BERTUS - De tooverfluit vrij bewerkt naar Des Knaben Wunderhorn.
11510: AAFJES, BERTUS - In den beginne.
21092: AAFTINK, CHRISTINE - In-line skaten. Techniek, materiaal en routes.
29400: AAKER, DAVID A. & JOHN G. MYERS - Advertising management. Practical Perspectives.
56766: AALBERS, B. JAN - Klaas Dijk. Wolvega 1885 - Driebergen 1968.
59867: AALBERS, P.G. - Justitiae sacrum: zeven eeuwen rechtspraak in Arnhem.
7911: AALBERS, C. - Dwerghoeders als liefhebberij.
69908: AALBRECHT, HEIDI EN PYTER WAGENAAR - Woordenboek van platte taal.
42264: AALDERINK, A.G. - Zielkunde en opvoedkunde voor de nijverheids-akten. Eerste deel Zielkunde. Tweede deel Opvoedkunde.
32796: AALDERINK, SALE EXHIBITION OF: THE BUZAGLO COLLECTION - Sale exhibition of: The Buzaglo Collection of fine Netsuke (comprising 545 items collected in Japan between 1950-1960) 29th November - 21st December 1985.
44738: AALDERS, C. - Onze vader. Over het volmaakt gebed.
59608: AALDERS, HEIN (EINDRED.) - De Parelduiker. Jaargang 14, nr. 3.
36338: AALDERS, WILLEM - Het groen klussenboek.
27736: AALDERS, C. - Spiritualiteit. Over geestelijk leven vroeger en nu.
58364: AALDERS, HEIN (EINDRED.) - De Parelduiker. Willem Elsschot & Georgette Hagedoorn.
68731: AALDERS, HEIN (EINDRED.) - De Parelduiker. Jaargang 16, nr. 3/4.
42780: AALDERS, C. , J.H. PLOKKER & G. QUISPEL - Jung - een mens voor dee tijd. Jung en het mysterie mens. Jung en de klinische psychiatrie. Jung en de Gnosis.
63233: AALDERS, G. CH. - Het Hooglied. Vertaald en verklaard.
44924: AALDERS, G. CH. , A. VAN DEURSEN, C. VAN GELDEREN, W.H. GISPEN, A. NOORDTZIJ, J. RIDDERBOS, C. BOUMA, S. GREIJDANUS, F.W. GROSHEIDE & C.N. IMPETA - Bijbelsch handboek. Eerste deel: Het Oude Testament. Tweede deel: Het Nieuwe Testament.
6401: AALDERS, G. CH. - Het boek Daniël opnieuw uit de grondtekst vertaald en verklaard.
49102: AALDERS, MARIUS EN ANDEREN - Handhaving van milieurecht.

Next 1000 books from Bij tij en ontij . . . .

12/15