Bij tij en ontij . . . .
Hoofdstraat 26, 9977RD Kloosterburen, The Netherlands.            Email: bijtijenontij@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
28803: - Chinesisches Novellenbuch.
71781: - Chinese Erotiek.
70637: - Museumjournaal, serie 17, nr. 5. Tweemaandelijks periodiek voor moderne kunst van 12 Nederlandse musea en culturele centra.
11707: - Aziatische kunst 26ste jaargang no 1, maart 1996.
46174: - Kunstwerke aus drei Jahrtausenden, gesammelt im Ruhrgebiet. Ruhrfestspiele 1963. Städtische Kunsthalle Recklinghausen.
70603: - 50 geselecteerde werken. Tentoonstelling K4-Award 1999.
38139: - De neutrale vakorganisatie. Gewogen en te licht bevonden.
49295: - Almanak voor het schoone en goede 1853.
42593: - The Japan of today.
51813: - Woord in beweging. Exegetisch-homiletische commentaren 6. Veertigdagentijd II.
72861: - Atlas of China.
22716: - EuroEffect. Beleggen met de nieuwe munt.
29206: - Wie beeft is schuldig. Lustrumstuk 1976 Utrechtsch Studentencorps.
12322: - Air Pictorial December 1983.
12325: - Air Pictorial June 1984.
12326: - Air Pictorial July 1984.
12327: - Air Pictorial August 1984.
12329: - Air Pictorial November 1984.
12330: - Air Pictorial December 1984.
29378: - Uppsala University 500.
18658: - Leidraad Maritiem optreden. De bijdrage van het Commando Zeestrijdkrachten aan de Nederlandse Krijgsmacht.
9454: - Das Tibetanische Totenbuch.
9620: - The Genius of China.
9628: - Folk arts of new China.
23354: - Annuaire 1955 Annual no 25.
23537: - Geïllustreerde Wereldatlas.
23551: - Een plaatje van een ziekenhuis. 10 jaar Kennemer Gasthuis.
23781: - The Illustrated War News. Nov 10, 1915 [part 66] - 1.
23790: - China Information. Vol XI, No.2/3 (autumn/winter 1996-1997) Perspectives on Mao and the Cultural Revolution.
23791: - China Information. Vol XII, No.1/2 (summer/autumn 1997) Hong Kong State and Society Under Colonial Rule.
23802: - China Information. A Quarterly Journal on Contemporary China Studies Vol IX, No.1 Summer 1994.
23803: - China Information. A Journal on Contemporary China Studies Vol XIV, No.2 2000.
23808: - China Information. A Quarterly Journal on Contemporary China Studies Vol X, No.3/4 Winter 1995/ Spring 1996.
23812: - China Information. A Quarterly Journal on Contemporary China Studies Vol XI, No.4 Spring 1997.
23814: - China Information. A Quarterly Journal on Contemporary China Studies Vol XI, No.1 summer 1996.
23954: - Margriet. Jaargang 1948.
23970: - Pen als lotgenoot 6. Ervaringen over het leven met een ziekte.
24377: - Treedt aan! Drie strijdliederen uit het oorlogsjaar 1945.
24390: - 2e Nacht van de Poëzie.
32832: - Italiaanse tekeningen in Nederlands bezit. Afbeeldingen. Tentoonstelling Parijs, Rotterdam, Haarlem 1962.
43005: - Zonnewijzer. Almanak voor het katholieke gezin.
8444: - Ik weet het. Jeugdencyclopedie met 250 ingeplakte plaatjes van Aagje tot en met Zijde.
50044: - Vormen uit vuur. 195 2006/2 Iraanse keramiek. De collectie Oosterbaan-Lugt. Mededelingenblad Nederlandse Vereniging van vrienden van ceramiek en glas.
22530: - Het Nederlandsche boek 1929.
58782: - Drukkersweekblad en autolijn 1957.
58781: - Grafisch Vormgevers Nederland / Dutch Graphic Designers 1987..
43173: - Stad Antwerpen. 4e biennale voor beeldhouwkunst. Middelheimpark.
61731: - Museum Bredius. Catalogus van de schilderijen en tekeningen.
48070: - Zehn Jahre expansion 1950-1960. Pier Azië - Coenhaven.
33392: - Hollar to Heidelhoff.
58783: - Geordend en gedrukt. Vier eeuwen Nederlandse handelscatalogi.
27814: - Katholieke illustratie. 85ste jaargang, no. 27 tot en met 39.
65226: - Acher de schermen. Jaargang 4, nrs. 1, 2, extra editie febr. Jaargang 5, nrs. 1, 2-3. Jaargang 6, extra editie. Jaargang 7, nrs. 1-2, 3-4. Jaargang 8, nrs. 1-2, 3-4. Jaargang 9, nrs. 1-2, 3. Jaargang 10, extra editie. Jaargang 11, extra editie. .
65192: - Blijde stemmen. Liedenbundel voor vereenigingen en gezin. Nieuw supplement: kamp-, natuur-, en wandelliederen.
65174: - Luchtfoto Atlas Overijssel.
65171: - Leabhraichean and T-Seann Tiomnaidh Agus an Tiomnaidh Nuaidh; Air an Tarrung O Na Ceud Chanainibh Chumgaelic Albannaich.
8278: - Srimad Bagavatam. First Canto "Creation" (Part Three - Chapters 6-12).
65169: - Oefeningen in het kunstmatig lezen tegelijk dienstig ter bevordering van deugd en godsvrucht.
65148: - Katechismus der christlichen Lehre für die evangelisch-protestantische Kirche.
60366: - Fries scheepvaartmuseum en oudheidkamer Jaarboek 1961 / 2013.
65137: - Katholieke illustratie. 72ste jaargang, no. 1 oct. 1937 t/m no. 26 31 maart 1938.
65138: - Katholieke illustratie. 74ste jaargang, no. 5 oct. 1939 t/m no. 26 28 maart 1940.
65187: - 60 Lieder für die erwachsene Jugend für mittlere Singstimme mit leichter Klavierbegleitung.
32758: - Korean Central Historical Museum.
49049: - Nieuwe nadere geamplieerde en gerenoveerde ordonnantie van de gereformeerde Saay-Werckersbeurs binnen de stadt Leyden. Ten beveele van die van de Geregte der voorsz. Stadt.
67214: - Nota inzake het grondwetsherzieningsbeleid. Deel 1 & 2.
50572: - Koralionbundel. Deel 7, 5, 4, 3, 2, 1 en 6.
50571: - Geestelijke liederen uit den schat van de Kerk der eeuwen.
66807: - De Volks-missionaris - Godsdienstig Maandschrift onder redactie van eenige paters Redemptoristen. 11de Jaargang.
66808: - Institutionis biblicae. Scholis accommodatae. Vol. 1: De S. scriptura in universum. Edition Altera Emendata.
65004: - Wolfsmond 8.
65002: - Wolfsmond 7.
65000: - Wolfsmond 11.
65001: - Wolfsmond 12.
64998: - Photo (French edition) 16 numbers: 169, 176, 179, 181, 182, 185, 187, 195, 196, 197, 224, 229, 232, 235, 236, 237.
64996: - Ons Amsterdam. 1975: compleet; 1976: compleet; 1977: compleet; 1978: nrs. 1 & 2 & 4 t/m 12; 1979: nrs. 1 t/m 6 & 9 t/m 12; 1980: nrs. 1 t/m 9 & 11 & 12; 1981: nrs. compleet; 1982: nrs 1 t/m 3 & 6 t/m 12; 1983: compleet; 1984: nrs. 1 t/m 9 & 11 & 12; 1985: nrs 1 t/m 11; 1986: compleet; 1987: compleet; 1988: compleet; 1989: compleet; 1990: compleet; 1991: compleet; 1992: nrs. 1 t/m 8 & 10 t/m 12; 1993: nrs 1 & 3 t/m 12; 1994: nrs. 1 t/m 6 & 8 t/m 11; 1996: nrs. 10 t/m 12; 1997: compleet; 1998: compleet; 1999: nr. 1; 2000: nrs. 5 t/m 12; 2001: compleet; 2002: compleet; 2003: compleet; 2004: compleet..
67843: - On Robert Lowell (9 books).
8052: - Waaierweelde in Beeckestijn. Keuze uit het waaierkabinet Felix Tal.
7770: - Architecture and Design. Catalogue 2005/2006.
773: - Morgen komt de kerstman.
7711: - Arsenal Rendsburg.
37245: - Granta The Magazine of New Writing 65. London: the lives of the city.
72661: - Moderne geographie. Het Noorden, rep. 2 (kaart).
66809: - Verbum. Tijdschrift voor priesters en anderen die godsdienstonderwijs geven aan de jeugd. Eerste jaargang (juni 1930 - mei 1931).
71609: - Gebed voor onkerkelijk religieusen.
50564: - Breien. De mooiste kleding en accessoires.
67683: - Wol wasschen. Persil zelfwerkend wasmiddel.
35224: - Uit de kunst bij Gasunie.
43179: - Elzasser schoonheid. catalogus.
50573: - Liederbuch Libertas Iduna (Kantussprügel).
57518: - Brücke. Expressionistisch kunstenaarscollectief : (1905-1913).
37714: - Het Tweede Kamerdebat over het mandement. Wat het protestanten te zeggen heeft.
37715: - Het Noorden in Nederland.
31177: - Een paar wenken voor zieken en gezonden. Aangeboden door de Apotheek van Wermeskerken, Groningen, A-kerkhof 17.
34450: - Jantje Stapneus gaat uit vliegen.
65973: - Verslag van de reis van de Nederlandse wetenschappelijke delegatie naar China 9 april - 1 mei 1978.
22151: - Grondbeleid in het kort. Samenvatting van de gemeentelijke nota Grondbeleid.
22152: - BuurtBouwBureaus.
45537: - Koreaanse kunst. Een tentoonstelling van Koreaanse kunstschatten in bruikleen afgestaan door de Koreaanse regering.
72228: - vijf kikkers maken een terras af. (Fotoboek van de onthulling van de beelden van Jan Steen bij café De Sigaar aan de Hoge der A in Groningen..
46246: - Heerlijk handwerk. Patchwork en applicatie. De allermooiste patronen beschreven en in beeld gebracht.
73164: - Het Peperhuis. Jaargang 1977. Vis en visrokerij van Zuiderzee en IJsselmeer.
46060: - Rembrandt Handzeichnungen im National-Museum zu Stockholm.
29466: - Ästhetik und Kommunikation. Beträge zur politischen Erziehung.
46071: - H.N. Werkman 1882-1945.
64907: - Buitenleven. Geïllustreerd maandblad voor liefhebbers van bloemen en planten en van de vrije natuur. 14e jaargang, no. 9 januari 1940 t/m n0. 12 april 1941.
56439: - Meisetr der Graphik. Herausgegeben von Dr. Hermann Voss Bd VII. Hendrick Goltzius.
12373: - Air Pictorial May 1990.
12924: - Vrouwen doen het woord. Over buitenlandse vrouwen.
34483: - Janus Pimpel. Humoristische drankbestrijdersvoordracht voor een heer.
53691: - Korte beschrijving van den watersnood in Maas en Waal, in Maart 1855, met een kaartje van Maas en Waal en eene uitslaande plaat voorstellende de dijkbreuk te Dreumel.
64906: - De natuurvriend. Maandblad van het Arbeiders Reis Bureau en de Natuurvrienden-afdeling van het Instituut voor Arbeidersontwikkeling, de Fotogroepen enz.No.9 1937 t/m no. 12 1938.
50582: - Het Huis Oud & Nieuw, Maandelijksch prentenboek gewijd aan huis, inrichting, bouw en sierkunst.
57515: - De reizende nieuws-bode. No. 39, maandag 16 mei 1836.
45539: - Aïda. Ikebana-Sogetsu 21.
71761: - Hotei. Japanese prints The Scholtens Collection.
29969: - Zijn de oliebollen klaar?.
64905: - Gooisch buitenleven. Geïllustreerd maandblad voor liefhebbers van bloemen en planten en van de vrije natuur. 9e jaargang, no. 11 maart 1935 t/m september 1935.
46656: - Oud-Hollandse kinderliedjes. Altijd is kortjakje ziek en vele andere liedjes. Jan Huygen in de ton en vele andere liedjes. De stoeltjes netjes aan de kant en vele andere liedjes.
41195: - Verslag bij de tweede klasse van het Koninklijk-Nl Instituut van Wetenschappen, Letterkunde, en Schoone Kunsten, in hare zitting van den 13den mei 1819, wegens de brug, of het houten voetpad, ontdekt op de grenzen van Drenthe en Westwoldingerland.
73129: - Historie van den oorspronck, fondatie ende voortganck der seer vermaerder zee ende koopstadt Enchuysen met sijn gelegentheijth, ende wat haer mede is gepasseert, van den jare na Christi geboorte 1100, tot den jare 1653 / 't samengestelt en kort inghetrocken door een liefhebber der selver stadt ; met een inleiding van S.B.J. Zilverberg.
64767: - Marilyn Monroe und die Kamera. 152 Photographien aus den Jahren 1945 - 1962 und das berühmte Interview von Marilyn Monroe mit Georges Belmont. Vorw. von Jane Russell.
21583: - Zhongguo Shaoshuminzu Wenxue Zuopinxuan. Di si fence.
48079: - Juul.
57514: - De reizende nieuws-bode. No. 41, maandag 23 mei 1836.
62165: - A Guide to Japanese Studies: Orientation in the Study of Japanese History, Buddhism, Shintoism, Art, Classic Literature and Modern Literature.
53963: - Praktische zakboekjes voor natuurvrienden. Insecten Atlas.
54081: - Honderd tekeningen uit het Museum of Modern Art, New York: Een tentoonstelling in het Rijksmuseum Kroller-Muller, Otterlo van 15 april tot 18 juni 1973.
54105: - Van Gogh's grote tijdgenoten.
54112: - Keramische kontrasten. Hedendaagse keramiek uit Duitsland.Walter Popp, Beate Kuhn, Karl Scheid, Ursula Scheid, Lotte Reimers.
54146: - Amstelveen, schakel in de Randstad.
54169: - Knipselmap Kloosterburen.
50617: - Eenige wenken voor den verbouw van suikerbieten meer speciaal voor het noorden van het land.
64902: - Floralia. 61e jaargang, compleet in 26 nummers.
18443: - Nacht van de poëzie 2002.
50596: - Tempus ruit amicitia manet. A.K.A.A.H.M.E.I.A. 1925-1990 13e lustrum. Uitgave ter ere van het 65-jarig bestaan van de O.V. c.s. A.K.A.A.H.M.E.I.A..
70601: - Tentoonstelling Cobra Museum voor moderne kunst. Genomineerde werken K4-Award 2003.
70602: - Tentoonstelling Cobra Museum voor moderne kunst. Genomineerde werken K4-Award 2001.
4737: - Ewiger Eros. Fünftausend Jahre Mensch und Erotik. Die Welt des Eros.
67804: - 50 Jahre Ullstein. 1877-1927.
45551: - Martin Monnickendam. Van de ondergang gered.
12287: - Air Pictorial and Air Reserve Gazette 1957 (12 volumes).
68185: - Archivos do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Vol. V.
62210: - Nieuwe banketbakkerij. Nederlandse vertaling van Neue Konditorei. Geillustreed maandblad. 24ste jaargang, 12 nummers compleet.
56582: - Jan Lievens. Ein Maler im Schatten Rembrandts.
43542: - Historische Wirtschaftskarte der Rheinlande um 1820. Herausgegeben von Helmut Hahn und Wolfgang Zporn in Verbindung mit Heiner Jansen und Wilfried Krings.
61110: - Hugo Raes.
68400: - De Olie-palm; De vetstoffen andere dan de Elais-Oliën; De textielplanten; Het katoen; De koffie; De cacao; Het kopal; Het koper; Het tin; Het goud.
62963: - Aloha nr. 41: Goedemorgen Dylan.
71777: - Mita Arts Gallery Catalogue.
55952: - Negerliederen. Zwart ben ik.
43195: - Gids door het Rijksmuseum te Amsterdam.
22518: - Het Nederlandsche boek 1927.
64897: - Deutsche Burgen Und Feste Schlösse.
45597: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1939. Deel LX.
34444: - Goody Two-Shoes. A Facsimile Reproduction of the Edition of 1766 printed for John Newby..
45594: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1936. Deel LVII.
45596: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1938. Deel LIX.
45598: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1940. Deel LXI.
45606: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1948. Deel LXIX.
71590: - Gedenkboek ter gelegenheid van den 70sten verjaardag van F. Domela Nieuwenhuis 31 december 1916.
53359: - Almanak van het Leidsche Studentencorps. Honderdeenendertigste jaargang MCMXLIX.
53364: - Delftsche studentenalmanak voor het jaar negentien-honderd-twaalf.
53401: - Troelstraoord. Gedenkboek uitgegeven t.g.v. de opening van 't Troelstraoord op den Vrijenberg te Beekbergen - 13 aug. 1927.
53410: - 21 november 1981. Kaaskoppen tegen kernkoppen.
33689: - 'Olle kwintn' of 'allure' Na twintig jaar binnenstadsbeleid in Groningen. Werkgroep Binnenstad Groningen-Bond Heemschut.
61171: - Chocolade lekkernijen.
43816: - Mens en dier in de primitieve kunst van twee oceanen. Utrecht Centraal Museum van 9 juli t/m 3 sept. 1950.
41205: - Utrecht in prent. 18e eeuwse prenten van steden, dorpen, kastelen en buitenplaatsen. Met een voorwoord door J.A.B.M. de Jong.
41243: - Ricordo di Napoli.
4739: - Die Erotik im Fernen Osten. Herausgegeben von Lo Duca. Welt des Eros.
33152: - Fashion Design 1850 - 1895.
68776: - In memoriam Jan de Groot 1930-2008.
718: - A new english-chinese dictionary.
64226: - Focus. Kinderfoto's. Mooie vacantie foto's. Mooie foto's in herfst en winter.
62843: - Landbouwgeschiedenis. Een reeks artikelen samengesteld naar aanleiding van de cursus Landbouwgeschiedenis, gehouden van 30 augustus - 2 september 1954, uitgaande van het Koninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschap en het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening.
62869: - Vijftig jaar in Thijsse's hof.
58023: - Herman Kruyder.
58024: - Herman Heyenbrock. Schilder van de arbeid. 1871-1948..
74060: - De avonturen van Bruintje Beer. Tweede serie. 1. Bruintje Beer in dromenland. 2. Bruintje Beer en de zeerovers.
46630: - Thuiskomen in de kerk. Mensen met een verstandelijke handicap in de kerkelijke gemeente.
19613: - Het weer.
19734: - Indonesische sprookjes.
25941: - Koken met kids. Koken met plezier.
26215: - Die Umschau. Ubersicht über die fortschritte und bewegungen auf dem gesamtgebiet der Wissenschaft, Technik, Litteratur und Kunst.
20089: - Juryrapport Stadhuis-prijsvraag Amsterdam 1967/68.
20589: - Jubileum-uitgave Zaandijks Fanfare Corps 1889-1989.
21013: - Elfstedentocht 1985. De tocht van 21 februari in woord en beeld.
21016: - Elfstedentocht 1985. De tocht van 21 februari in woord en beeld.
21045: - Op Roakeldais. De wereld danst in Warffum.
21258: - China Information. The Body in Contemporary China.
2156: - Petit Larousse. Dictionnaire encyclopédique pour tous.
21762: - Mü-Terem Galéria - Virág Judit.
21807: - Zhongguo Xiandai Zuopin Xuanpian 1919-1949/readings from chinese writers/textes choisis d'ecrivains chinois 1 & 2.
21809: - Info Asia. The complete traveller's guide to Hong Kong.
22128: - Architectuur in bedrijf. Over de kwaliteit van utilitaire bouwprojecten in Groningen 1985 - 1990.
22132: - Groningen en een keuze uit zijn monumenten.
22136: - Groningen buiten de ringweg.
22522: - Het Nederlandsche boek 1933.
22529: - Het Nederlandsche boek 1935.
23177: - Hans Gerlich 1973.
25223: - Toby en Tuppy en Dompy bij de aardmannetjes.
25362: - Orvelte.
25490: - Het nieuwe testament met de psalmen.
46283: - Lenore Tawney.
30833: - Carnaval 2007/2008 over de hele wereld.
35451: - De wolf en de zeven geitjes en andere sprookjes en vertellingen.
44797: - Graphic Design Index I.
71739: - The Schloss Moyland Museum Van der Grinten Collection.
49298: - Reglement voor het Waterschap De Regge.
61549: - Zündet man Kerzen an, so erhält man Licht. Weisheiten der alten Chinesen.
59839: - Deventer vrij! 10 April 1945. Herinneringsalbum gewijd aan bezetting en bevrijding van Deventer. Ter eerbiedige nagedachtenis opgedragen aan hen, die hun leven offerden in den strijd van verzet en voor de bevrijding van stad.
59850: - Waterschap De Schipbeek 1881 -1981.
59852: - Canon van Bathmen.
60384: - Toelichting bij het maken van tekeningen. Hefwerktuigen.
60480: - Bijbel vertaling in opdracht van het Nederlandsch Bijbelgenootschap bewerkt door de daartoe benoemde commissies. / Major Bijbel nieuwe vertaling.
60721: - Visit of British Railways delegates to Netherlands Railways 14 - 16 November 1955.
60795: - Bahn & Reise. Bern, Lötschberg, Simplon. Ek-themen über die schweizerische BLS - Teil 1.
52529: - De pacifikatie van 1920. Rapport van de Bond van Nederlandsche Onderwijzers met pleidooien voor en tegen de verplichte neutrale staatschool..
44877: - Het diakonie Oude vrouwen- en kinderhuis der Nederduitsche Hervormde Gemeente te 's Gravenhage. Uitgegeven bij gelegenheid van het tweede eeuwfeest, ten voordele van het gesticht.
44889: - Ontroerende toespraken van stervende Schotse geloofshelden en bijzonderheden uit hun leven. Uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden Jr. te Akkrum.
45241: - Shunga, images du printemps. L'erotisme dans l'estampe japonaise. Shunga, lentebeelden. Erotiek in de Japanse prentkunst.
45250: - A Picture Book of Japanese Sword Guards.
45251: - Japanse penseeltekeningen.
45608: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1950. Deel LXXI.
45612: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1954. Deel LXXV.
45685: - Chinese landschappen.
45748: - Amuses, tapas, mezze, antipasti en fingerfood.
45780: - ATG Table of moveable feasts. The best recipes from 30.000 ATG picnics.
61303: - Boekverkoping. Een nagenoeg volledige verzameling van zijn werken bijeengebracht door Gert-Jan Hemmink.
73726: - Jo Coenen & Co 87-97 Building the Territory..
73963: - Lauwersland. Verguld hart van het Wad.
61684: - No. 1. Thieme's schoolschriften. Volledige cursus in 10 nomers door heeren inspecteurs van het lager onderwijs.
61730: - Impressionistes Et Post-Impressionistes. Musée de l'Ermitage, Léningrad. Musée des Beaux Arts Pouchkine, Moscou. National Gallery of Art, Washington.
61740: - Aanwinsten. Acquisitions. 1986 - 1991. Van Gogh Museum Amsterdam.
61761: - Robert Gober: Museum Boymans-van Beuningen Rotterdam, 13/5 - 1/7/90. Kunsthalle Bern, 1/9-14/10/90.
61814: - Kinderen Gods. Getuigenissen uit Het offer des Heeren 1562. Gekozen en ingeleid door Cath. Ypes.
62062: - Ploegwerk.
62144: - Tentoonstelling. Dik hout en planken. September-October 1953. Georganiseerd door het Houtvoorlichtings Instituut op het Museum-Plein - Amsterdam.
62193: - Betje de goedkoope keukenmeid.
62224: - Kookboek N.C.B..
62323: - The Printed Book of the Renaissance. Three Lectures on Type, Illustrations, Ornament.
62359: - Nouveau Larousse illustré. Dictionnaire universel encyclopédique. Publié sous la direction des Claude Augé. Tome sixiéme (Mele - Po).
62360: - Webster's New Twentieth Century Dictionary of the English Language. Unabridged. Based upon the Broad Foundations Laid down by Noah Webster.
62369: - Schetsboek, eene verzameling gedichten en prozastukken met portretten van eenige inzenders, leden der Vereeniging van Nederlandsche Letterkundigen 1905-1910.
62638: - Lekker Nederland: een gastronomische handleiding voor het bereizen van ons eigen land, door en landgenoot in den vreemde.
62665: - Prijslijst van de boeken en pamphletten in de hier voorstaande bibliographie beschreven en voorhanden in het boeken-magazijn van H.G. Bom, Warmoesstraat 35 en 40 Amsterdam.
62671: - Bibliographie der geschriften van Dr. B.H. Molkenboer 1898-1939.
62717: - Cocoa: The Main Products of the Overseas Territories.
66578: - Den herder van den kerst-nacht gemaekt door den heer Joan. de Palafox Bisschop van Osma. Van nieuws in het Nederduytsch vertaelt.
66609: - De maagd der armen. Een Nederlandse beschrijving met verzameling van officiële stukken en gegevens.
66686: - Herderlijk schrijven van de generale synode der Nederlandse Hervormde Kerk betreffende de Rooms Katholiek Kerk.
66695: - Zauberer der Küche.
66696: - Wine and cookbooks catalogue. More of 700 titles antique & modern books.
66697: - Deau bibliotheques gastronomiques. Bibliothèque de M. Christian Guy. Bibliothèque s'un cuisinier Quercynois.
66699: - Livres anciens et modernes de gastronomie et d'oenologie. Provenant de l'ancienne collection Raymond Olivier.
66700: - The Cookery Book Collection of Tore Wretman.
35608: - Referaten van Publicaties over de Geologie van Nederland en de Koloniën. Deel II.
35809: - Wereldkroniek waarin opgenomen "De Week" geïllustreerd.
35894: - Op zoek naar de schat van Toetanchamon.
35997: - Gevogelte nieuwe stijl.
36768: - Shirley Temple in "Curly Top".
36796: - Rivers of Great Britain. The Thames, from Source to Sea. Descriptive, Historical, Pictorial.
39196: - Windrozen per bos. Een bloemlezing uit de windroos 1950 - 1955.
39497: - Inzicht. Maandblad voor de vrije boer. Eerste jaargang no. 11 en 12. Tweede jaargang. 12 numers. Compleet.
39522: - Rijksvoorlichtingsdienst voor de pluimveeteelt. Afdeeling konijnen.
39589: - Kaart van Oldehove uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39593: - Kaart van Adorp uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39595: - Kaart van Bierum uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39599: - Kaart van Hoogkerk uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39602: - Kaart van Middelstum uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39603: - Kaart van Midwolda uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39606: - Kaart van Wedde uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39616: - Kaart van Wildervank uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39666: - New Program of the Communist Party U.S.A. (A draft).
41061: - Groeten uit Urk.
41069: - De Camera.
41145: - Lekker vegetarisch en gezond.
58043: - Paris - Berlin 1900-1930. Rapports et contrastes France-Allemagne 1900-1930. Art, architecture, graphisme, litterature, objets industriels, cinema, theatre, musique.
58430: - Playboy Deutschland. The playmates of the decade.
58733: - Fotoboek vakantiereis: Engeland, Algiers, Genua, Simplon, Parijs.
58859: - Supersalades. Meer dan 150 snelle & smakelijke salades.
59050: - Islam. Van Bagdad tot Cordoba. Vroege architectuur van de 7e tot de 13e eeuw.
59265: - Den spiegel der zaligheid van Elkerlijk. Ingeleid, uitgegeven en verklaard door G. Jo Steenbergen.
59266: - Marieken van Nieumegen. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door L. Debaene.
59293: - De Prins der Geillustreerde Bladen.
51909: - Heidelberg - 10 Photographische Aufnahmen - Kunstverlagsanstalt Bruno Hansmann,.
51911: - Plan du Nouveau Paris Monumental - Itinéraire pratique de l'étranger dans Paris.
52318: - Review of European Administrative Law. Volume 4 | 2011-2.
52331: - Review of European Administrative Law. Volume 4 | 2011-1.
42919: - Christa Biederbick-Tewes. Figuren.
42948: - Zum steten Angedenken. Grose Liebe zu kleinen Bildern bezeugt von Eugen Roth.
42979: - Ontmoetingen met Italië. Tekenaars uit Scandinavië / Duitsland / Nederland in Italië 1770 - 1840.
42985: - Andries van der Sloot.
42989: - Die Sammlung Gerd Gruber. Eine Dokumentation.
43040: - Eere zij God in de hoogste hemelen! Een bijbelsch prentenboek. Het nieuwe Testament Deel 1.
43099: - Prenten uit een vergeten eeuw.
43104: - Willem de Kooning.
43105: - Pierre Alechinsky.
43166: - Maler der Schwalm. Der Willingshäuser Kreis.
43171: - Een paar minuten is het stil. Beelden van de oorlog.
43178: - Rijksmuseum Twenthe Enschede 7 april t/m 31 mei 1971.
43189: - Soms begin ik bij de lucht. Hermanus Berserik. Schilderijen, tekeningen, grafiek 1968-1979.
43740: - Max Beckmann. Gemälde. Eingeleitet und erläutert von Hans Wichmann.
43807: - A tribute to paul Maze. The painter and his time.
43834: - Society of Wood Engravers. Leiden De lakenhal, Utrecht Centraal Museum, Amsterdam Rijksacademie.
43835: - Jan Ensing 1819-1894. Tekenaar, schilder en onderwijzer te Groningen. Tentoonstelling 1981.
43845: - Luc Tournier 70. Portretten en ontmoetingen met medewerking van Cola Debrot, Charles Eyk, Albert Helman, Wil Sandberg en Luc Tournier.
43847: - De verzamelingen van Mr. P.W. van Doorne en R. Wartena. Franse grafiek uit de 19de eeuw.
43873: - Chrissie Earl Tekeningen 1995-1996.
53412: - Laat je niet pakken.
67503: - De buitenlandsche politiek van Nederland. Eerste deel: De Republiek der Vereenigde Nederlanden. Tweede deel: Het Koninkrijk der Nederlanden.
56674: - Gunther Förg.
56840: - Inzicht. Maandblad voor de vrije boer. Derde jaargang 12 numers. Compleet.
56971: - Architectuur in Nederland jaarboek. Architecture in The Netherlands Yearbook / 1994-1995.
57260: - Van den vos Reinaerde uitgegeven door C.G. Kaakebeen en Jan Ligthart. Opnieuw bewerkt door D.C. Tinbergen.
57419: - Wat & Hoe Russisch.
57682: - Spelregels.
57906: - Tuibrug bij Kampen.
57969: - Poems of the late Tang.
37984: - Dutch tiels in the Philadelphia Museum of Art.
32657: - Robas Wereldatlas.
32734: - Teekenpapier M. Ubbens Zutphen.
32745: - Intertype Schriften-Zählscheibe.
32761: - Nepal. Kunst aus dem Königreich im Himalaja.
32806: - l'Art Byzantin.
32816: - Gebruiksaanwijzing Optemus III, type 74220.
32872: - I Maestri frl colore: Duccio.
32875: - Meister der Farben: Duccio di Buoninsegna.
32879: - The Masters 59: Camille Corot.
32882: - The Masters 12: Joseph Turner.
32894: - Memling des meisters Gemälde in 197 abbildungen.
32981: - Griekse, etruskische en romeinse kunst.
33849: - Zauber des Papiers.
35044: - Modern Aviation Library Vol. 9.
35108: - Lavori a Fuselli.
35110: - Die Klöppelspitzen 1te Serie.
35299: - Hoe wij het deden.
56057: - United States Air Force Museum.
56166: - Dictionnaire de monogrammes, chiffres, lettres initiales et marques figurées, sous lesquels les plus célébres peintres, dessinateurs, et graveurs ont designé leurs noms. Tirés de tous les ouvrages parus depuis quelques siècles en Allemagne, en Italie, en France, en Angleterre, en Hollande, et augmentés de quantité de marques ignorées jusqu?à ce jour. Par François Brulliot, employé au Cabinet d?estampes de S.M. le Roi de Bavière.
56205: - Porträts von Dichtern, Schriftstellern und Gelehrten aller Länder in Schabkunst, Radierung, Kupferstich, Stahlstich, Lithographie, etc..
56333: - Samuel Palmer, 1805-1881: The Complete Etchings.
56344: - Dreams of spring. Erotic art in China. From the Bertholet collection.
56413: - Begegnungen Ontmoetingen. Teken- en prentkunst uit de Albertina in Wenen en Rijksprentenkabinet Amsterdam.
56667: - Katalog einer Special-Ausstellung der Schabkunst, 14. October 1894 bis 28. Februar 1895. Mit einer Einleitung und 6 heliogravuren.
58037: - Kokoschka.
61318: - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, nr. 19 2012.
73352: - Neêrlands bibliotheek. Oorspronkelijke schetsen en novellen van hedendaagse auteurs. Deel 1 t/m 6.
71959: - Lifelines How a Tibetan Monk Survived Twentyfour Years of Imprisonment.
71974: - Shelter II.
72099: - Curial. Een klassieke Catalaanse ridderroman uit de vijftiende eeuw..
72149: - Hotel Parnassus. 117 gedichten uit twintig talen. Poetry International 2002.
37267: - Granta The Magazine of New Writing 43. Best of Young British Novelists.
54240: - Marc Chagall de 105 etsen bijhet Oude Testament. Ekspositie in de Synagoge te Groningen 14 oktober - 30 november 1983.
62666: - Over het samenstellen en het gebruik van vaktijdschriften.
66639: - Geschiedenis van het H. sacrament van Mirakel en van de Kapel de H. Stede benevens het Verhaal van de merkwaardige wonderen. Geschied tot anno 1578.
34609: - Student World. The rise of China.
68372: - Leiden Hortus Botanicus.
72346: - De Verboden Stad/The Forbidden City.
68275: - Keur van eenjarige snijbloemen.
64804: - Hope Photographs. With Essays By Robert Coles, Reynolds Price, and Lionel Tiger..
64822: - World Press Photo '63.
48088: - Frans Masereel.
68752: - Vroeger komt niet weer. 18 kunstenaars verbeelden het werk van 18 dichters/schrijvers over het thema herinneringen aan het verleden .
56705: - The Connoisseur: An Illustrated Magazine for Collectors, Vol. II (January-April 1902).
23161: - Floris Verster 1861-1927.
43910: - Emmy Eerdmans. Emmerentiana Maria Joosten Eerdmans. Schilderijen.
72372: - Marie-Jose?e Kerschen : les anace?phale?s desmopte?rygiques, 1979-1991.
57747: - D'66 Programma van de politieke partij Democraten '66.
54287: - Über Theodor W. Adorno.
7002: - Great homes of England.
55988: - De Edese Cahiers. Deel 1: De tijd houdt de pas in. Deel 2: Met andere ogen. Deel 3: Als de dag van gisteren..
43850: - Germ de Jong, een schildersleven.
43849: - 'In Italiën Geteekent'. Nederlandse 17de-eeuwse tekeningen uit het bezit van Teylers Museum.
28576: - Tapas. Zonovergoten verrukkelijkheden voor creatief koken.
40107: - Catalogue of Fine Japanese Prints, Drawings and paintings. The Prperty of a Gentleman.
43609: - Bible, Písmo Svaté Starého a Nového Zákona. Cesky Ekumenický Preklad.
22851: - En-essertjes.
22954: - Foto '84 Amsterdam.
22976: - Maori overleven en protest.
71178: - Jaar te kijk 1985. De Zilveren Camera.
67977: - Het Hooglied. Krans van liefdesliederen.
12311: - Air Pictorial April 1975.
39108: - Vis & Zeevruchten.
44900: - 50 NCSV kampen 1948. Zomerkampen voor leerlingen van Gymnasium, H.B.S. en Lyceum. Jongenskampen: vijftiste kampjaar - Meisjeskampen: vijf en veertigste kampjaar.
47400: - Priskurant öfver Arabia Fabriks tillverkningar Fajans, Majolika och Äkta Porslin.
44022: - Luxemburg onder Oranje-Nassau.
67734: - Weltgalerie des schönen Buches. Zur Geschichte der Internationalen Buchkunst-Ausstellungen in Leipzig.
16965: - Lees je vrij. Leest joe vrij. Verhoalen en Gedichten.
72365: - Joost Barbiers.
72366: - Arthur Stam, schilderijen, gemengde techniek en grafiek.
72367: - Aat Verhoog.
61681: - Nederlandsch schrijfboek voor rondschrift. Met voorbeelden in methodische volgorde voor het gebruik op school en voor eigen onderricht. No. 1.
70060: - Children's drawings from the concentration camp of Terezin.
71250: - Werk voor de werkloze jeugd! Vijfde rapport der Arbeidersjeugdcentrale inzake bemoeiingen en ervaringen, benevens nieuwe plannen. Geillustreerd met tekeningen van Fre Cohen.
63776: - Upper and Lower Case (U&lc): The International Journal of Typographics. Volume 9, no. 2.
36792: - Het beste uit Panorama.
49483: - Grafisch Nederland 1978. ...en een tijd om te spelen.
49489: - Grafisch Nederland 1976. Vrijheid van drukpers.
49669: - Zeven kleine vrienden. Bewerkt door Han G. Hoekstra.
56006: - Biennale. Young Dutch Architects. Jonge Nederlandse architecten. 1987. Huisvesting van ouderen in de stad. Housing for the elderly in the city.
41178: - Het leven en streven der naturisten. De mens in de natuur.
41311: - Perspektief no 34.
41355: - De huid van ons huis.
71492: - Universiteit van Amsterdam. Viering van het derde eeuwfeest.
72938: - Deli-Batavia Maatschappij 1875-1925.
51918: - Het Nieuwe Testament, of Alle Boeken des Nieuwen Verbonds onzes Heeren Jezus Christus ....
48105: - Meinard Woldringh.
66017: - Zhongguo da baike quan shu. Jixie gongcheng I & II. China's great encyclopedia Mechanical engineering part I & II..
66019: - De Blue Band fabrieken.
53685: - Boekjes voor iedereen. III. Toastenboekje. Met versjes voor een album of om voor te dragen.
6951: - Dagelijks leven in Bijbeltijd.
71204: - Tag der Freude. Festschrift zum Internationalen Sozialistischen Jugendtag Pfingsten 1926 in Amsterdam.
6943: - De evolutie van de mens. De speurtocht naar ontbrekende schakels.
67500: - Sinterklaas de kindervriend.
50176: - Twee jaar later. VPRO-blad nr. 7 - oktober 1984.
68161: - Sammlung Tony Straus-Negbaur. Japanische Farbenholzschnitte des 17. bis 19. Jahrhunderts. Eingeleitet von Curt Glaser. Beschrieben von Fritz Rumpf.
33380: - Gimbel's Illustrated 1915 Fashion Catalog Gimbel Brothers.
33434: - Un siècle de modes féminines 1794 - 1894. Quatre cents toilettes.
69730: - Rapport betreffende de universitaire opleiding der juristen, uitgebracht aan het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
22470: - Mysteries van de Bijbel. De blijvende vragen van de schrift.
22472: - Gedenkboek uitgegeven ter herinnering aan het 40-jarig bestaan van den Nederlandschen Bond van Jongelingsvereenigingen op gereformeerde grondslag 1888-1928.
36886: - Nieuwe provinciale Groninger Almanak voor het jaar 1901. Voorzien van alle Jaar--, Paarde- en Beestenmarkten. 44ste jaargang.
72375: - Diether Kunerth Landschaften des Mittelneeraumes. Oelbilder, Acrylbilder, Oelpastelle, Zeichnungen, Grafik.
39056: - Avantgarde Design. 30 postcards.
45696: - Tractatus leoninophilosophicus.
72370: - Max Spoerri.
72371: - Kunst op de werkplek. Ben Rikken.
56702: - Collection d oeuvres des Frères Vaillant. Artistes Lillois offerte a leur ville natale par la Société des Sciences et des Arts de Lille.
32922: - Amours Actes Sud.
56036: - Terra's Cook Companion. Kookkennis, eetlezen & culinaire curiositeiten.
71153: - World Press Photo 1994.
32519: - Wat de wind fluistert bij maneschijn. Klassieke chinese roman.
32515: - Welsh Recipes. A collection of the traditional dishes of Wales.
17695: - Ontmantel de basis. Naar een feministiese vredesbeweging.
12366: - Air Pictorial December 1987.
12367: - Air Pictorial 1988 12 issues.
12340: - Air Pictorial November 1985.
12341: - Air Pictorial December 1985.
12342: - Air Pictorial March 1986.
12344: - Air Pictorial June 1986.
12345: - Air Pictorial July 1986.
12346: - Air Pictorial August 1986.
12347: - Air Pictorial September 1986.
12349: - Air Pictorial November 1986.
12351: - Air Pictorial February 1983.
12352: - Air Pictorial March 1983.
12353: - Air Pictorial April 1983.
12357: - Air Pictorial February 1987.
12358: - Air Pictorial March 1987.
12360: - Air Pictorial June 1987.
12361: - Air Pictorial July 1987.
12363: - Air Pictorial August 1987.
12364: - Air Pictorial September 1987.
12365: - Air Pictorial November 1987.
49484: - Grafisch Nederland 1974.
55214: - Jaarverslagen Akzo 1966 - 1973 & jaarverslagen Akzo 1974 - 1981.
6909: - Jong gereformeerd. Kerstnummer 1965.
40045: - De kleine I Tjing. Met een handleiding van Alphons van der Burg.
66033: - Een en ander over stal- en kunstmest.
58784: - De best verzorgde Boeken 1986 / The best book designs 1986.
28329: - De houtsneden van Albrecht Dürer 1471-1528. Chronologisch gerangschikt.
66691: - Bibliothèque Pierre Orsi. Cuisinier a Lyon (Troisieme partie).
62875: - Onze volkstaal voor kruiden en artsenijen. Een verzameling van vergeten namen en volksnamen in de Apotheek en in de volksgeneeskunde, gebruikt in Zuid- en Noord-Nederland en in Frans-Vlaanderen, met verwijzing naar de Latijnse, Franse, Duitse en Engelse namen en omgekeerd, en geïllustreerd met kommentaar.
59715: - Joost mag het zeggen. Honderd verzen van vrijheid en onvrijheid uit tien jaargangen van de Groene Amsterdammer.
69935: - de arbeider Sociaal-Anarchistisch weekblad. 39e Jaargang, zaterdag 22 juni 1929, no. 25.
72554: - De Nederlandsche opera gevestigd te Amsterdam. Georges Bizet Carmen. Holland Festival 1954.
44027: - Erica. jaarboekje der Maatschappij van Weldadigheid voor 1886.
6895: - Advocaat & Procureur.
6897: - Bijbelselect. Golden Classics. Ontroerende, spannende, vrolijke, schokkende, mooie, raadselachtige, aangrijpende en verrassende teksten uit de bijbel.
49490: - Grafisch Nederland 1975. Terug naar het natuurlijke.
52636: - De As. Anarchities tijdschrift. Opvoeding onderwijs misvorming Nummer 9/10.
49488: - Grafisch Nederland 1977. Hoor mij ... volg mij!.
59749: - Margriet weekblad voor moeder en kind. No. 30 29 juli 1950 t/m No. 4 27 jan. 1951.
21927: - Nei Menggu Duanpian Xiaoshuo Xuan 1982-1983.
49491: - Drukkersweekblad en autolijn 1968.
41164: - China Reconstructs. Vol VI no 4, April 1957.
41165: - China Reconstructs. Vol VI no 6, June 1957.
41166: - China Reconstructs. Vol VI no 7, July 1957.
53032: - De Ploeg '93 Catalogus jubileum expositie.
37213: - Granta The Magazine of New Writing 82. Life's like that.
37214: - Granta The Magazine of New Writing 81. Best of Young British Novelists 2003.
29211: - Perpetuum Mobilaw Recht in beweging Almanak 2000-2001.
71690: - Verhalen uit 1001 nacht. Naar de oorspronkelijke uitgave door Henri Borel. Bewerking Ab Visser (2 delen).
43161: - Willem Bartel van der kooi.
6849: - A common trust: the preservations of the ancient monuments of Nubia.
6847: - Abu Simbel. Kalabsha. The temple of Edfu. Philae.
6830: - Renoir.
71208: - Nederlandsch Jeugdleidersinstituut Inlichtingenboekje (Doel en werk).
71211: - Werk voor de werkloze jeugd! Vijfde rapport der Arbeidersjeugdcentrale inzake bemoeiingen en ervaringen, benevens nieuwe plannen. Geillustreerd met tekeningen van Fre Cohen.
71213: - Het Troelstraoord.
35454: - Vrolijke kabouterverhalen.
70650: - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 5de jaargang, nr. 2.
70651: - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 5de jaargang, nr. 11.
69230: - Kijk, Willem Elsschot. De schrijver in beeld.
73731: - 500+ Pictures of Flower Bulbs.
69281: - Melle, schilder, aquarellist, tekenaar, Amsterdammer.
69243: - Nederland zegt nee! Foto-impressie, Amsterdam 21 november 1981.
71261: - Amsterdam Holland.
69981: - Élégances Parisiennes. 100 Dessins de Bac, Sahib, Japhet.
22660: - Dif maakt het verschil. Nr. 3.
70609: - De helsche en de fluweelen Breughel en hun invloed op de kunst in den Nederlanden naar aanleiding van de tentoonstelling in de N.V. Kunsthandel P. de Boer.
37255: - Granta The Magazine of New Writing 55. Children: Blind, Bitter, Happiness.
27146: - Interpress-foto 1960.
21581: - Xiandai Hanyu Cidian.
68030: - Zeichnungen und Grafiken aus der Sammlung Etzold (1913-1933).
21264: - Zhongguo Gudai Wenxue Cidian.
50189: - Maandblad voor handwerken. Ariadne.
66103: - De parochie van de H. Nicolaas te Appingedam bij het tweede eeuwfeest 1751 - 1951.
22521: - Het Nederlandsche boek 1937.
42556: - Voor de lieve kleinen. Zeven en dertigste jaargang.
43714: - Gids voor congres en tentoonstelling. 50-jarig bestaan der Ned. Vereeniging voor teekenonderwijs.
47463: - Philicordia Album. Latin American.
35982: - Pretoria.
73740: - Dit is wat wij deden. 13 bijdragen aan het park van de toekomst.
46178: - Documenta III. Handzeichnungen. Malerei Skulptur.
14203: - 50 + 50 = een eeuw.
67679: - De Coöperatieve zuivelindustrie in Friesland.
37918: - Lekker Tomaat. Wereldrecepten van Heinz.
67887: - Spreuken en liedjes voor kinderen.
6771: - Banktermen.
6770: - Facetten van Unilever.
72358: - Ad Arma.
70728: - Volkszang. 20 Liederen gekozen door "Het Comité voor Eenheid in Den Volkszang". Uitgave in notenschrift.
1182: - Topografische kaart Zutphen 4..
67436: - Almanak voor den Drentschen Landbouwer van het jaar 1931.
12315: - Air Pictorial June 1983.
20554: - Rotterdam 25 jaar na dato.
36677: - Interactive Pictures II.
50195: - Een lied op den sabbatdag - Deel 3.
38137: - Welvaart voor het Noorden.
59876: - Amstelveens historie in vogelvlucht.
49616: - Il gatto con gli stivali.
24463: - Niemeyer Nieuws.
32831: - Blikken in de diepte. Erotische openbaringen in de 3e dimensie.
18730: - National Geographic; volume 173, no. 3; March 1988 (Incl.: China passage by rail).
18731: - National Geographic; volume 156, no. 2; August 1979 (Incl.: Chinese Shipwreck Trove).
18732: - National Geographic; volume 192, no. 3; September 1997 (Incl.: China's Three Gorges).
24865: - Holland Persfoto '70/'71.
43812: - Vrij en gebonden. Confrontatie, een keuze uit vrij werk en boekillustraties van Nederlandse kunstenaars 1815-1965. Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels.
18754: - Jaarboek van de maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden 1989 - 1990.
18755: - Jaarboek van de maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden 1990 - 1991.
18756: - Jaarboek van de maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden 1990 - 1991.
18757: - Jaarboek van de maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden 1993 - 1994.
18758: - Register op de levensberichten van de leden der Maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden 1766 - 1991.
18759: - Register op de levensberichten van de leden der Maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden 1766 - 1960.
18760: - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden 1959 - 1960.
18761: - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden 1961 - 1962.
18762: - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden 1958 - 1959.
45591: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1933. Deel LIV.
45592: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1934. Deel LV.
45593: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1935. Deel LVI.
42631: - Aus des Knaben Wunderhorn. In Holz geschnitten nach Zeichnungen v. Ludwig Richter und anderen Künstlern.
45590: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1932. Deel LIII.
45588: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1930. Deel LI.
45589: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1930. Deel LII.
38086: - Fabergé 1846-1920.
38087: - Van decor naar design. Kunstenaars in de Goudse aardewerkindustrie 1898-1940.
63140: - Koken. Basiskennis & handige tips.
33655: - De sexuele zeden en gewoonten der volken in de loop der tijden. 1. Verlokking en begeerte; 2. Aanval en verdediging; 3. Huwelijk en overspel.
60287: - Françoise Deberdt.
50643: - What's cooking in Bombay.
26847: - Wet gewetensbezwaren militaire dienst.
67152: - The Pushkin Memorial Museum - Appartement-Musée de Puchkine - Die letzte Wohnung Puschkins - La Ultima Vivienda de Pushkin.
17709: - Keep them rolling september 1988.
26993: - In Parables. Illustrations of The Parables of Christ by Chinese Artists.
12316: - Air Pictorial July 1983.
12317: - Air Pictorial August 1983.
63713: - Kijken met Jetses naar toen.
37212: - Granta The Magazine of New Writing 83. The overheating world.
24860: - Nederlandsch Gezinsboek.
12306: - Air Pictorial February 1966.
67710: - Verwennen en verwaarlozen.Kleuters die niet lastig zijn. Jaloerschheid.
32934: - Kunst van nu. Encyclopedisch overzicht vanaf 1960.
22084: - Bourtagne. Door oude luister een nieuwe toekomst.
45595: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1937. Deel LVIII.
64132: - Uitlegging van de wijdberoemde en vermaarde glazen, binnen de voorteffelijke en vermaarde St. Janskerk te Gouda. Ten dienste en gerief, zoo voor de inwoonders dezer stad, als voor de vreemdelingen, die dit konstig werk komen aanschouwen. Vermeerdert met veele schoone zinrijke vaarzen, opgesteld door voorname auteurs; en een gezang op aller glazen inhoud; nevens een verhaal van den brand derzelver kerk, in den jare 1552.
56082: - Portret van een eindexamen.
70097: - Liedboek voor de kerken. 491 gezangen. Meerstemmige zettingen (koor- en orgeluitgave).
70076: - 1907-1957 Toen en nu.
70085: - Liedboek voor de kerken. 491 gezangen. Orgel- en pianobegeleidingen met voorspelen.
59820: - Jubileumboekje. Samengesteld ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Looschool & Jubileumboekje, 100 jaar Looschool 1912-2012.
67417: - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1931. No. 2. Verslag over den Landbouw in Nederland over 1930.
63014: - Proost Prikkels 459. 70 jaar cabaret op papier.
64134: - De bromfiets in de practijk. Een populair-technische handleiding voor gemotoriseerde wielrijders uitgegeven door de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond.
50654: - 100 Recettes pour manger à l'ancienne.
49622: - Het gulden boek voor de tuberculeuse kinderen. Omslag en bandversiering van J.B. Heukelom. Typografische verzorging van J.G. Veldheer.
62153: - Dierendag 1970 en 1968.
72321: - Van den vos Reynaerde. Uitgegeven, ingeleid en verklaard door P. de Keyser.
45585: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1929. Deel L.
45587: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1927. Deel XLVIIIL.
63012: - Orientations. Die Zeitschrift füe Sammler und Liebhaber asiatischer Kunst. Band 31, nummer 8.
63013: - Arcade Auction. Including the Collection of a Distinguished German Noble Family.
63010: - Orientations. The magazine for collectors and connoisseurs of Asian art. Volume 33, number 10, December 2002.
68352: - Bestrijding van ziekten en ongedierten in groente-, bloem- en oofttuin.
33041: - Nederlandse buitenplaatsen en historische landschappen.
24063: - Industries et Metiers d'Art en Belgique. Kunst Ambachten en Nijverheid in België 1937.
68057: - Lust & gratie. Lesbisch Cultureel Universeel Tijdschrift. Zomer 1993.
66024: - Cursus reformvoeding.
18450: - Poëzie verkoopt niet. Gedichten uit de poëziefondsen van Atlas en Lannoo.
1855: - Hamsters. Huisvesting, voeding, verzorging.
41242: - Paris souvenir 32 vues par Chamoüin.
63008: - Orientations. The magazine for collectors and connoisseurs of Asian art. Volume 34, number 1, January 2003.
27473: - Vereend om Dr. Jac. P. Thijsse 1865 - 1965.
66660: - Benedictijnsch leven.
44203: - Aanpakken of inpakken. De katoen- en Rayonindrustrie in de Verenigde Staten.
33785: - Waddenzee. Natuurgebied van Nederland, Duitsland en Denemarken.
69459: - NEN 1078: 1963 nl. Gasinstallatie-voorschriften - GAVO 1963.
20983: - Tranen van een tiener. De beste voetbalverhalen uit Panorama 1994-1995.
73078: - Advocatendossier. De advocatenstage nader bekeken.
29116: - Oud-Nederland. Een verzameling der belangrijkste gezichten, steden, dorpen en kasteelen uit vroeger eeuwen. Inleidng van H. Brugmans.
56106: - Van Lint naar Hart. De ontwikkeling van de Hoofdstraat Velp in de twintigste eeuw.
58086: - Was Tom Poes maar hier. Een hommage aan Marten Toonder 1912-2005.
34427: - 1888-1963 Driekwart eeuw plattelandsgroei. Jubileum-nummer van het tijdschrift der Nederlandsche Heidemaatschappij.
43844: - Hendrik Chabot. Tekeningen.
25183: - Verzameling van alle soorten oorlogsschepen en koopvaardijschepen die op den Oceaan en in de Middellandsche Zee varen.
12332: - Air Pictorial April 1985.
12333: - Air Pictorial Mayl 1985.
63005: - China erzählt.
20529: - Treasures from the bronze age of China. An exhibition from the People's Republic of China.
20504: - Vroeg-Chinees Ceramiek. Early Chinese Pottery.
71160: - World Press Photo 1987.
38277: - Chinese acrobatics L'acrobatie chinoise Akribati ya Kichina.
45599: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1941. Deel LXII.
73290: - Amstelodamum. Jaarboeken: 47, 49, 64, 68, 69-73, 82, 83, 86-100.
72368: - Pieter Defesche. Feest met kleur.
72369: - Ronald Tolman.
40938: - Wijsheid uit het Oosten.
73064: - Haerlem. Jaarboek 1942.
32923: - 20 x 1j - Librije Hedendaagse Kunst Zwolle 94.
73058: - Steevast 1991. Jaaruitgave van de Vereniging Oud-Enkhuizen.
73057: - Steevast 1998. Jaaruitgave van de Vereniging Oud-Enkhuizen.
69538: - Jan Altink 21 october 1885-6 december 1971.
42920: - Manzù Grafik 1970-1972. Staatsgalerie Moderner Kunst München 4 September 29 October 1972.
63907: - Son of man. Pictures and carvings by Indian, African and Chinese Artists.
66861: - De Roepstem. Orgaan van de Katholieke Jeugdvereeniging. Tweewekelijksch blad gewijd aan de vorming der vrouwelijke rijpere jeugd. 5e jaargang, nr. 1 t/m nr. 26.
69502: - Honderd nieuwe dichters - 2. Van dichtersgroep Dimensie.
69513: - Reilen en zeilen van de Blauwe Schuit. De brieven die August Henkels tussen 1939 en 1944 schreef aan mede-schipper Ate Zuithoff.
69515: - Hendrik Nicolaas Werkman. Notities van het Groninger land.
37204: - Granta The Magazine of New Writing 91. Wish you where here.
20502: - Yukio Mishima Informatie.
73036: - Nieuw woordboek der Nederlantsche en Latynsche tale. Waer in de woorden en spreekwyzen der eerste tale, naar hunne verscheide beteekenissen en kracht, door de laatste naeukeurig verklaert en opgeheldert worden. Alles getrokken uit het gebruik, en de beste schryveren door S. Hannot. Vervolgens overzien, van veele misstellingen en andere vlekken gezuivert, ook met veele woorden en spreekwyzen merkelyk vermeerdert en verrykt door D. van Hoogstraten.
20446: - Stratenboekje en gids van Maastricht met stadsplan.
32583: - Fris, fit en gezond. Genieten van een evenwichtige maaltijd.
61315: - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, nr. 16 2009.
61319: - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, nr. 8 2001.
45601: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1943. Deel LXIV.
34553: - Stad Antwerpen. Oudheidkundige musea Vleeshuis. Catalogus VI Ijzersmeedwerk.
45602: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1944. Deel LXV.
70560: - Dansen op de maat van het ogenblik. De 100 beste inzendingen uit de Turing Nationale Gedichtenwedstrijd 2010.
32656: - Wat heet klassiek?.
63105: - Of the Decorative Illustration of Books Old and New by Walter Crane .
63141: - Azië. Basiskennis & handige tips. Wok, sushi & co. Met warenkennis en een groot receptendeel.
61299: - Gossamer Years: A Diary By a Noblewoman of Heian Japan..
69428: - The Times universele wereldatlas.
56713: - Oeuvres complètes de Mesdames de La Fayette, de Tencin et de Fontaines, précédées de notices historiques et littéraires par MM. Etienne et A. Jay. Tome second.
28439: - Das Tibetanische Totenbuch.
52443: - Bij deze stand van zaken. Bundel opstellen aangeboden aan A.L. Melai..
64200: - Ieder woord dat uit de mond van God voortkomt: meditatie- en gebedenboek. Dl. I: Van af Advent tot aan Drievuldigheidszondag; Dl. II: Van af Drievuldigheidszondag tot Advent .
63104: - Of the Decorative Illustration of Books Old and New by Walter Crane .
45605: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1947. Deel LXVIII.
73018: - Holland in de dertiende eeuw. Leven, wonen en werken in Holland aan het einde van de dertiende eeuw.
23932: - Stress te lijf. De hele dag door.
40008: - Le tantrisme dans l'art et la pensee.
56139: - Leonard Campbell Taylor, R.A. His Place in Art. Foreword by The Rt. Hon. The Viscount Lee of Fareham..
45603: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1945. Deel LXVI.
45604: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1946. Deel LXVII.
63782: - Upper and Lower Case (U&lc): The International Journal of Typographics. Volume 24, no. 2.
50968: - Dat gebeurde hier, kroniek van vijf jaar oorlog; 1945. Het laatste oorlogsjaar. Vervolg op Dat gebeurde hier.
40906: - Voith Paper Machines.
21175: - Provinciale almanak voor Groningen.
72990: - Burgerlijk wetboek. Uitgegeven door Mr. K. Meijer Wiersma.
72988: - Ontwikkelingen in sanctietoepassing.
12338: - Air Pictorial September 1985.
7170: - Stedelijk jaarverslag Amsterdam 1968.
67996: - Sinterklaas boek met liedjes.
68709: - De geur van ieder seizoen. De mooiste gedichten over de jaargetijden.
30534: - Electro inmaakboekje.
37270: - Granta The Magazine of New Writing 40. The Womanizer.
39261: - Biblia Hebraica, Secundum ultimam editionem Jos. Athiae, a Johanne Leusden. Denuo recognitam, recensita Atque ad Masoram, et correctiores Bombergi, Stephani, Plantini, Aliorumque Editiones, ....
37677: - Beelden in het Zuiderpark.
28877: - Toen . . . 1940 1945.
21830: - China een ontmoeting met 850 miljoen mensen.
27448: - Gewasbescherming in bloembollen en bolbloemen.
45607: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1949. Deel LXX.
38587: - Waterschap Noorderzijlvest. Gemaal Winsum te Schaphalsterzijl.
50119: - Neue Sammlung von Schweizertrachten aus den XXII Cantonen, Nach zeichnungen von F. Koenig, Lory, und Anderen.
56148: - De wereld van het zwart en wit.
66951: - Verrassend Nedersaksisch: gedichten uit Groningen, Drenthe, Stellinhwerf, Salland, het Land van Vollenhove, Twente, de Achterhoek en de Veluwe.
71186: - Jaar te kijk 1976. De Zilveren Camera.
24885: - The abridged nautical almanac for the year 1954.
38682: - Uw huis tot sieraad. Afscheiding en dolenatie te Amersfoort herdacht.
69998: - Lust & gratie. Lesbisch Cultureel Universeel Tijdschrift. Nummer 1 1997. nr. 53.
18850: - Toen, nu en morgen. Verslag van de lezingen gehouden tijdens de viering van het 75-jarig jubileum op 17 november 1992 in de Pieterskerk te Leiden.
43928: - Kindertijdschrift uit gegeven door het Gebedenverbond in 1920 en 1921..
52009: - How to Draw series. 11 volumes. Heads of the people; American landscape; Landscapes and Seascapes; Experimental Painting; Roses and other Flowers; The Magic of Flower painting; Nell walker Warner Paints in Oils ....
22083: - 950 banieren. Ain Pronkjewail in golden raand.
30545: - Accessory Lady. Ways to wear scarves.
30546: - The Scottish Clans and their Tarpans. History of each clan end full list of septs.
53357: - Almanak van het Leidsche Studentencorps. Honderddrieendertigste jaargang MCMLI.
17737: - Ierland. Een geschiedenis van onderdrukking en verzet.
65821: - Het socialisatievraagstuk. Rapport uitgebracht door de Commissie aangewezen uit de S.D.A.P..
65976: - Neolithic site at Banpo near Xian.
69873: - t Venster op de Vrije Wereld. Eerste jaargang nummers 1 t/m 5.
67294: - Gedenkboek van de afdeling Amsterdam van de Bond van Nederlandsche Onderwijzers. Tot opwekking voor de strijd en ter herinnering aan de leden.
49803: - De volmaakte princelyke hoef-smidt, paarde-kooper en stal-meester. Leerende hoe men de fraaiheid, deugden, gebreken en ondeugden, in 't algemeen, grondig zal leeren kennen: wat omtrent de fraaiheid, deugden en gebreken van een paard, in 't byzonder....
65819: - Het socialisatievraagstuk. Rapport uitgebracht door de Commissie aangewezen uit de S.D.A.P..
65820: - Het socialisatievraagstuk. Rapport uitgebracht door de Commissie aangewezen uit de S.D.A.P..
12307: - Air Pictorial June 1966.
43334: - Elementary Chinese Readers 1.
71595: - Liber Amicorum Dr. Frederik van Eeden, aangeboden ter gelegenheid van zijn zeventigsten verjaardag 3 april 1930.
47520: - Franz Kaindl Ölbilder und Pastelle.
54336: - Kinderen schrijven aan Got.
13620: - Modellen voor processen-verbaal. Eerste bundel.
13621: - Modellen voor processen-verbaal. Eerste bundel.
18652: - Handboek voor de soldaat. Algemeen voor alle wapens en dienstvakken. Dienstgeheim etc..
56172: - Index of Artists represented in the Department of Prints and Drawings in the British Museum. Vol. I: Dutch and Flemish Schools. German Schools. Vol. II: French Schools.
10108: - Ägyptisches Totenbuch.
31198: - Hair The American Tribal Love-Rock Musical.
39607: - Kaart van Winsum uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39608: - Kaart van Muntendam uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39609: - Kaart van Nieuwe Pekela uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39610: - Kaart van Uskwerd uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
14045: - Lietuva prie juros. Lithuania on the sea.
46070: - Oskar Schlemmer. Aquarelle, Pastelle, Zeichnungen.
63692: - Voor de practijk. No. 3. Rondschrift. Vervolg van den cursus in 2 nrs. Ten dienste van Zelfstudie, herhalings- en H. B. scholen, enz. Soennecken's Pennen.
56603: - Biographical Notes of XVIII & XIX Century Mezzotinters, not mentioned in our two previous brochures. Notes on prominent Mezzotinters of the XVIII Century. Mezzotinto Engraving.
47522: - Ars Sacra Austriae. Ausstellung der Österreichischen Gesellschaft für Christliche Kunst zum Katholikentag 1983.
47523: - 18 Künstler 18 Städte 18 Artists 18 Cities.
48984: - Elfenbeinkunst.
37241: - Granta The Magazine of New Writing 69. The Assassin.
27435: - Wedstrijdreglement van de afdeling basiswedstrijdsport NHS.
63003: - Chinesische Gedichte aus drei Jahrtausenden.
21260: - Music in China. Lecture series 8 February to 31 May 1991.
21262: - Chime. Newsletter of the European Foundation for Chinese Music Research. No. 2, Autumn 1990.
49766: - Emile Puettmann Meesterdrukker.
57891: - Nederland, wegwijzer voor de binnenscheepvaart. Deel I: Noordoostelijk Nederland; Deel II: Zuidelijk Nederland met de grote rivieren. Deel III: Noordwestelijk en Westelijk midden Nederland .
68409: - Voor de Kruyd-lievende Leser. De bibliotheek van de Amsterdamse Hortus in de 17e en 18e eeuw.
37198: - Granta The Magazine of New Writing 98. The deep end.
57934: - Atlas van historische vestingwerken in Nederland. Deel II. De provinciën Overijssel en Gelderland.
26727: - Bouwend Groningen. Een wandeling door de eeuwen en een blik in de toekomst.
26718: - Tussentijds Kompas.
57935: - De cultuurhistorische betekenis van forten.
42990: - Willem Buytewech 1591-1624.
41084: - Groenten in tuin en keuken. Volledig overzicht van alle groenten en met vele geraffineerde recepten.
41086: - Wandelingen door Oud Leiden.
69422: - Zijn de oliebollen klaar?.
54329: - Kunstschatten uit China. 5000 v. Chr. tot 900 n. Chr. Nieuwe archeologische vondsten uit de Volksrepubliek China.
62889: - Kreuterbuch, künstliche Conterfeytunge der Bäume, Stauden, Hecken, Kräuter, Getreyd, Gewürze, rc. Mit eigentlicher Beschreibung, derselben Nahmen, in sechserley Sprachen, nemlich Teutsch, Griechisch, Lateinisch, Frantzösisch, Italiänisch und Hispanisch, und derselben Gestalt, natürlicher Krafft und Wirckung. Sampt vorher gesetztem und gantz außfürlich ....
50011: - 1931 Almanach agenda de Benjamin.
37979: - Tegels.
59910: - Ach lieve tijd. 1000 jaar Deventer en de Deventenaren.
37199: - Granta The Magazine of New Writing 97. Best of Young American Novelists 2.
67279: - De best verzorgde vijftig boeken van het jaar 1967. Jury-rapport en catalogus.
50180: - Actueele gegevens omtrent de teelt van suikerbieten I.
39019: - Van het tovervisje. Een oud sprookje opnieuw verteld en berijmd.
10053: - Gaande onze weg.. Verhalen van vrouwen - nu, en in de bijbel.
67702: - 32e beschrijvende rassenlijst voor landbouwgewassen 1957 aardappelrassen.
20360: - Bavo te Boek bij het gereedkomen van de restauratie van de Grote of St.-Bavo kerk te Haarlem.
47531: - Europa !! Skulptur.
39578: - Kaart van Kloosterburen uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
54080: - Early Russian painting, Recent Discoveries.
25100: - ASMP Picture. Special Section: Inside U.S.S.R..
25101: - Popular Photography's Woman. 1968. An exciting insight into the world of beautiful women by the great photographers of our time.
71147: - World Press Photo 2000.
71148: - World Press Photo 1999.
73906: - Skrien. Maandblad voor Film & Televisie. De nummers: 194, 196, 206 t/m 220.
73904: - Kunst uit Groningen Documentatie Beeldende Kunstenaars.
66367: - Receptendocumenten van genezende planten door specialisten in genezende planten. Herzien, verbeterd en aangepast door mr. Vanderlen, dokter in geneeskunde, oud dokter der gasthuizen van Brussel.
67271: - De Nederlandse industrie sinds 1945. Een wereld van groei.
56182: - Spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle de vrescheiden taalen van Europa. Met nieuw geinverteerde konstplaaten versierd. Elfde deel.
65814: - De nieuwe staat. Handboekje over staatsproblemen.
23990: - Ontbijt en Brunch.
23999: - Etenswaardigheden.
2775: - An English-Chinese dictionary of science and technology.
30268: - Het volk over Eddy Merckx. Uitspraken over een idool.
59920: - De Ned. hervormde kerk te Bathmen. Restauratieperiode 1976 en gegevens over kerk en dorp vanaf 1240 tot 1979.
2188: - Carte Principale de la Petite Suisse Luxembourgeoise.
56605: - Oude Vlaamsche Graphiek - Verzamelde opstellen & Oude kunst en graphiek - Studies en aanteekeningen.
34460: - In Christo. Gebedenboek voor deze tijd, samengesteld door een nederlandse Kartuizer, Benoît du Moustier.
29986: - Het een twee drie kookboek.
70004: - Schilderen is zo eenvoudig. Aquarel De eenvoudigste manier om een schilderij te maken. Deel 1 t/m 4.
65830: - Een kwart-eeuw idealisme. Gedenkboek ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van den algemeenen Nederlandschen geheel-onthouders-bond.
65833: - Tussen kapitaal en arbeid; Een eeuw katholiek en protestants sociaal denken, DISK-cahier XV..
65841: - Schets van den ontwikkelingsgang der Vlaamsche Beweging.
65853: - Terra's Cook Companion. Kookkennis, eetlezen & culinaire curiositeiten.
65856: - Koken op Terschelling..
70604: - Bewaren voor later. Special Award 2011.
22153: - 950 Groningen 1040 - 1990 Een jarige stad.
16254: - Het nachtfeest van Venus (pervigilium Veneris).
16255: - Het nachtfeest van Venus (pervigilium Veneris).
16556: - Reis naar het Einde van het Atelier. Tachtig Reizen Tachtig Ateliers.
16673: - Catalogus der tentoonstelling van Aziatische kunst in particuliere en openbare collecties in Nederland.
38704: - Rond de Kerst. Verhalen en Gedichten.
24244: - Ontmoet de dichters.
26900: - Oekumenisch liedboek. Zolang er mensen zijn.
26901: - Gemeenschapsmis. Complete uitgave voor het kerkelijk jaar.
25094: - Kerstnummer drukkersweekblad en autolijn 1963/52. foto grafie.
45468: - Japanischer Ornamentenschatz.
69495: - Poëzie '90.
36893: - Provinciale Groninger Hazelhoff's Almanak voor het jaar 1927. Voorzien van alle Jaar--, Paarde- en Beestenmarkten. 114de jaargang.
45600: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1942. Deel LXIII.
59937: - Arnhem als woonplaats.
39583: - Kaart van 't Zandt uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39584: - Kaart van Nieuwolda uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
56206: - French Engravers of the 18th Century. Ninety-seven illustrations with an introduction by Archibald Younger.
50682: - Utopia Omnibus. Deel 3. Darlton, Clark: Overval uit de Oneindigheid; Grams, Jay: Vijanden in de Ruimte; Coover, Wayne: In de Nevelen van Andromed.
50680: - Utopia Omnibus. Deel 1. Kris Neville: Aarde! Alarm!...; Wolf Detlef Rohr: Neptunus'blauwe Dwergen; K.H. Scheer: Piraten tussen Mars en Aarde.
41260: - Het egt en waar karakter van den Heere raadpensionaris Johan de Witt, getrokken uit de brieven van den graaved'estrades en andere schriften; en overgesteld tegen het valsch en wanschaapen karakter, onlangs in 't licht gegeven.
57870: - Mit der Feder gesehen : Jan de Beijer 1703-1780.
39186: - Succes Etalagedienst. Baanbrekend maandblad voor winkeliers 1950.
39188: - De faambazuin der Hollandsche zeelieden. Liederen en gedichten van onze mannen ter zee.
39189: - Almanak voor het schoone en goede 1856.
43792: - Mariniers 1665 - 1965. Herdenkinstentoonstelling ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan van het Korps Mariniers.
68276: - Vaste tweejarige- en rotsplanten uit zaad te kweken in de vrije grond.
34572: - Parisien Ladies.
69322: - Poesie. Een boekje vol poëzie samengesteld uit oude poesie-albums en speciaal voor deze uitgave gemaakte nieuwe verzen van de hand van Hans Andreus, J. Bernlef, Ces Buddingh, Jacob der Meistersanger, Judith Herzber, Tutger Kopland, Harriet Laurey, Nico Scheepmaker, Kees Stip, Mischa de Vreede en Jan Wit, voorafgegaan door een wijsgerige verhandeling van Drs. P. Ter gelegenheid van de Boekenweek 1972.
50683: - Utopia Omnibus. Deel 5. Bloodstone, John: Terugkeer van de Maan; Swain, Dwight V.: Slavendrijvers op Jupiter; Irwin, J. H.: De Monsters van Delta Sira.
47563: - V.D. Bijl & Wijffels architecten [Projecten].
10707: - Äsopische Fabeln.
56693: - Zwarte kunst. Engelse mezzotint in de 18e eeuw.
56692: - Alte Karikaturen aus der Staatlichen Bücher- und Kupferstichsammlung Greiz.
43793: - Aus der Postkutschenzeit. Sammlung Schumacher.
59896: - Pocket Arnhem. Encyclopedie van de onvolledigheid.
59895: - Gids voor Arnhem en omstreken.
70593: - Stad aan de snelweg. Hoogezand-Sappemeer.
55662: - Constructie gebouwen, deel 1 t/m 5.
56689: - Englische Schabkunst aus dem Besitz der Kunsthalle zu Kiel.
24412: - Achter gewone woorden. De beste poëzie uit tien jaar De Tweede Ronde.
66195: - Dansen. Beschouwingen door een zielzorger.
18714: - Baedeker's South Africa.
18718: - National Geographic; volume 176, no. 5; november 1989 (Vietnam special).
68183: - Penguins Progress 1935-1960 Published on the occasion of the silver jubilee of Penguin Books..
71511: - Schetsboek, eene verzameling gedichten en prozastukken met portretten van eenige inzenders, leden der Vereeniging van Nederlandsche Letterkundigen 1905-1910.
71760: - Hotei. Japanese prints 15.
35158: - Stillevens en kerkinterieurs van Henk Helmantel.
53360: - Almanak van het Leidsche Studentencorps. Honderddertigste jaargang MCMXLVIII.
32957: - Traditional Interior Decoration. Summer 1987.
33359: - Primitieve Stoffmusterungen. Sonderausstellung 6 september - 31 december 1953. Führer durch das Museum für Volkerkune.
26817: - Goden en Farao's.
49779: - Teekenen M.O. Akten Ma tot en met Mk en O - Examen-opgaven 1913.
49783: - Prospectus van het rijksinstituut tot opleiding van teekenleeraren.
27125: - Vis en zeevruchten.
50067: - Korbuly's bouwdoozen Matador. Boekje F. Voorbeelden voor Matador No. 4 en 5.
70643: - Museumjournaal, serie 8, nr. 8/9. Tweemaandelijks periodiek voor moderne kunst van 12 Nederlandse musea en culturele centra. Sandberg over zijn werk in het Stedelijk.
20693: - Wat je vèr haalt is lekker. Bijzondere groenten & vruchten uit binnen- en buitenland.
50684: - Utopia Omnibus. Deel 6. Silverberg, Robert: Kommando Ruimte-Expeditie; Lamend, A. M.: De Ondergang van Staalstad; Byrne, S. J.: Kameleons bedreigen de Aarde.
50685: - Utopia Omnibus. Deel 7. Byrne, S. J.: Priesteres van Sun Lall; Vogt, Alfred E. van: De Laatste Vesting: Byrne, S. J.: Kinderen van de Tijdmachine.
27522: - Gedenkboek 1925 - 1945. Uitgegeven ter gelegenheid van het vierde lustrum der Utrechtse Indologen Vereeniging.
22134: - Groningen rond de binnenstad.
22095: - In het licht van de stad.
22017: - De Japanse Kimono ziel van een volk.
68423: - Primo elenco di funghi di val San Martino o valle della Germanasca. Contributo alla flora micologica delle Valli Valdesi del Piemonte.
41204: - Nederland in vroeger tijd. 18e eeuwse beschrijving van steden en dorpen in Nederland. Deel IX Utrecht. Vervolg van de beschrijving van de regeringscolleges en gerechtshoven en geïllustreerde beschrijving van de stad Utrecht.
68454: - Noorder Afdeling van de Groninger Maatschappij van Landbouw 1852-1952.
71228: - Jaarverslag A.J.C. Afd. Den Haag 1925.
48067: - 100 jaar dagblad scheepvaart 1887-1987. Speciale uitgave van Dagblad Scheepvaart februari 1987.
36140: - Speelfilm Encyclopedie.
36232: - Galley Watch. Celebrating twenty years of cooking with Williams-Mystic, the maritimestudies program of Williams College and Mystic Seaport.
68591: - Semences agricoles et horticoles Production, contrôle et distribution.
65168: - Bibel. Ùt de oarspronklike talen op 'e nij yn it Frysk oerset.
32874: - Meister der Farben: Guardi.
32876: - The Masters 33: Andrea Mantegna.
61035: - The Strange Cases of Magistrate Pao. Chinese Tales of Crime and Detection.
61036: - Blumen und Vögel Farbholzschnitte aus China.
16258: - Zojuist verschenen. Historische tocht door de wereld van het boek in woord en beeld.
36890: - Provinciale Groninger Hazelhoff's Almanak voor het jaar 1856. Voorzien van alle Jaar--, Paarde- en Beestenmarkten.
36891: - Provinciale Groninger Hazelhoff's Almanak voor het jaar 1917. Voorzien van alle Jaar--, Paarde- en Beestenmarkten. 104de jaargang.
53356: - Almanak van het Leidsche Studentencorps. Honderdvierendertigste jaargang MCMLII.
33824: - Deventer.
67280: - De best verzorgde vijftig boeken van het jaar 1958.
33512: - Anziehungskräfte. Variété de la mode 1786 - 1986.
59481: - Proces verbaal Christelijk Sociale Conferentie 1952 gehouden te Utrecht op 4, 5, 6 en 7 november 1952.
21365: - Biologisch Tafelen. Nieuwe gids over biologische voeding met meer dan 100 fijne recepten.
41984: - De Zilveren Camera 2000. Overzicht van de Nederlandse Fotojournalistiek.
42252: - Een abel spel van Lanseloet van Denemerken. Met inleiding en aantekeningen door M. Menkes.
16750: - Tekeningen uit de 19de en 20ste eeuw. Rijksmuseum Kröller-Müller.
16769: - Xin Shuo Xi You Ji Tu Xiang.
16772: - Zhongguo Chengyu Da Cidian.
16781: - China the United Nations and United States Policy. An analysis of the issues and principal alternatives with recommendations for U.S. policy.
43889: - Johannes Jelgerhuis rzn. Acteur-schilder 1770-1836.
23797: - China Information. A Journal on Contemporary China Studies Vol XIV, No.1 2000.
23798: - China Information. A Journal on Contemporary China Studies Vol IX, No.1 Summer 1994.
45678: - Alleen de herinnering is niet voldoende. Chileense poëzie.
56626: - Gids voor het Rijksprentenkabinet. Een overzicht van de verzamelingen met naamlijsten van graveurs en tekenaars.
61410: - Schrijversprentenboek, deel 2: S. Vestdijk.
16999: - Droadboom.
70638: - Museumjournaal, serie 17, nr. 1. Tweemaandelijks periodiek voor moderne kunst van 12 Nederlandse musea en culturele centra.
31339: - De Ketting. USVA fotografie.
31355: - The Rolling Stones Complete.
21803: - Songshi Yibai Shou/One hundred poems from the Song dynasty.
71307: - Ons maandbericht. Mededelingenbald der afdeling Amsterdam van de Arbeiders Jeugd Centrale. Oktober, November, desember 1925.
71786: - Highly important Japanese prints, illustrated books, drawings and paintings from the Henri Vever collection: Part III.
32907: - Teunn. 302 tekeningen voor f 12,50. Met een stukje vooraf van Nico Scheepmaker.
32913: - Ray Smith.
30950: - Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Vogels. Jaarverslagen 1948-1951, benevens 'een halve eeuw vogelbescherming'.
30953: - Louvre. Guide to the collections.
30954: - Zo werkt een auto.
67884: - Set of 3 paper maps (Oost-, Midden- en West-Java ) Shell Wegengids.
22528: - Het Nederlandsche boek 1936.
72699: - Trökes. Bilder, Zeichnungen, Collagen und Skizzenbücher 1938-1979.
30729: - Bezig zijn metvijvers en rotstuinen.
30730: - Contemporary Lighting. Selected projects from the fifth Philips International Lighting Contest.
43877: - Traditionele feesten & gebruiken.
56159: - n Stieg vertelsterkes.
59013: - De vakbeweging. Orgaan van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen. Nummers 11, 12, 13 17 - 38.
66005: - 12 tips voor kook-creaties met Nutricia kofiemelk!.
53358: - Almanak van het Leidsche Studentencorps. Honderdtweeendertigste jaargang MCML.
58051: - Ensor 1860 / 1949.
41356: - Geen commentaar. Fotografen als ooggetuigen van agressie en geweld.
32746: - Omrekenschijf voor verkleiningen en vergrotingen.
65574: - Almanach Hachette. Petite encyclopedie populaire de la vie pratique.
65575: - Almanach Hachette. Petite encyclopedie populaire de la vie pratique.
8568: - De familie Strauss. Het koningshuis van de Weense wals.
32474: - Rini Hurkmans. Lopende gebeurtenissen/Current events.
35490: - Christie's London post-war and Contemporary Evening Sale. Thursday 24 June 2004 at 7.00 P.M..
35491: - Der Struwwelpeter oder lustige Geschichten und drollige Bilder für Kinder von 3 bis 6 Jahren.
66497: - Easy Chinese Readings (Bu wei xinyuan).
16815: - Herinnering. Kersttentoonstelling 1947-1948.
65999: - Textilia. Weekblad voor de detailhandel in textiel, dames- en herenmodeartikelen en woninginrichting.
70598: - Lost space.
67297: - Leningrad.
52198: - Die Jadelibelle. Roman. Aus dem Chinesischen verdeutscht von Franz Kuhn.
52201: - Kiniesu dzives ainas. Scenes of Chinese life during Qing Dynasty.
18568: - Contemporary Art / Evening New York November 14, 2006.
18569: - Contemporary Art / Evening London 7 February 2007.
37235: - Granta The Magazine of New Writing 75. Brief Encounters.
37234: - Granta The Magazine of New Writing 76. Music.
11659: - Visual Dictionary English-Chinese.
22264: - Deutsche Musterbetriebe. Bearbeitet vom Arbeitswissenschaftlichen Institut der Deutschen Arbeitsfron - Berlin.
16814: - Gerijpte kunst. Heropening Gemeentemuseum van 's-Gravenhage.
62151: - Het Vaderland, Staat en Letterkundig Nieuwsblad. Dinsdag 6 maart 1945.
62149: - Wie wat waar? Jaarboek 1942 van het Rotterdamsch Nieuwsblad.
40557: - The Library of Congress Mural Paintings. In the Colors of the Original.
70645: - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende en decoratieve kunsten. Deel XLVI, nr. 2 Februari 1929.
61656: - 107 maal Sub Signo Libelli, een bibliografie van de pers zomer 1974 - oktober 1983. Met uittreksels uit het logboek van de pers tot eind 1980 door Ger Kleis en een inleiding van Rudi Ekkart.
62414: - Karten alter Meister. 24 ausgewählte Reproduktionen. Erläuterungen zur Sammelmappe.
43169: - Dordrecht in voor- en tegenspoed. De wandschilderingen van Reinier Kennedy in het Raadhuis te Dordrecht.
43088: - Otto Dix zum 90. Geburtstag. Menschenbilder. Gemälde, Aquarelle, Gouachen und Zeichnungen.
43090: - Co Westerik.
43091: - Marguerite von Kuhlman. Gedenkblätter aus ihrem Freundeskreis.
43093: - Oskar Schlemmer. Catalogus nr. 495.
43098: - Peter Blake. Cat. nr. 546.
43101: - Old master Prints and drawings.
43102: - Wonen in de wijde wereld. Een tentoonstelling van de stichting cultuurgeschiedenis van de Nederlanders overzee. 20 december 1963 tot 16 maart 1964.
43103: - Pieter Giltaij.
43106: - Gerard Schäperkötter. Schilderijen, monotypen, etsen, achterglasschilderingen.
43109: - Gène Eggen. Schilderijen, beelden, grafiek. Overzichtstentoonsteling.
43113: - Naive Kunst aus Polen.
43115: - Larry Rivers.
43116: - Albert weisgerber. Gemälde - Zeichnungen - Illustrationen - Karikaturen.
43146: - Rétrospective Victor Leydet (1861-1904).
43147: - Mari Andriessen. Arte plástico y arquitectura en holanda.
56334: - Exposition le monde paysan d' Adriaen et Isack van Ostade, dessins, aquarelles et eaux-fortes de la fondation custodia collection Frits Lugt.
44255: - Geen vergeefs woord. Verzamelde deputaten-geschriften. Uitgegeven in opdracht van de doctor Abraham Kuyperstichting.
21810: - Info Asia. The complete traveller's guide to Singapore.
21808: - Info China. The complete traveller's guide to Shanghai.
66502: - Chinese 300.
71280: - Van Houten's eigen tijdschrift. Februari 1936.
71284: - l'Agriculture aux Pays-Bas.
71285: - Schiphol gemeente luchthaven Amsterdam. Geïllustreerde gids. Illustrated guide of Schiphol, municipal Airport of Amsterdam.
71286: - Arbeiders Jaarboekje voor 1925 SDAP zeven en twintigste jaargang.
71287: - Arbeiders Jaarboekje voor 1926 SDAP zeven en twintigste jaargang.
71266: - De groei van Schiphol. Luchthaven der gemeente Amsterdam. 1920-1938.
71265: - The port of Amsterdam. The importance of Amsterdam as a seaport and trade and industrial centre..
45435: - Oosterse schatten. 4000 jaar Aziatische kunst 3 juli - 10 october 1954.
72314: - Regeringsalmanak van en voor de provincie Groningen. Voor het jaar 1839 (bandtitel).
62379: - Fran,cais / Turque Dictionnaire. Fransizca Türkçe sözluk. Fransizca ögrenmek isteyen herkese, ögrenciye, veliye esnafa, ögretmene bulunmaz bir sözlük.
56628: - Annuaire des ventes d'objets d'art 1953-1954.
63773: - Upper and Lower Case (U&lc): The International Journal of Typographics. Volume 11, no. 3.
67176: - Biblia dat is de gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonijken boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche tale getrouwelijk overgezet. Door last van de hoog mog heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Sinode Nationaal gehouden in de jaren 1618 en 1619.
71151: - World Press Photo 1996.
71152: - World Press Photo 1995.
24136: - Meesters van de spotprent. Van Daumier tot Steinberg.
67602: - Joseph Beuys. Ein Gespräch..
49804: - De ervaren koetzier: (een vervolg van de volmaakte princelyke hoef-smidt, paarde-kooper en stal-meester;) Leerende de kunst van mennen; de kenisse van paarden en rytuigen, en wat omtrent het een en ander dient waargenomen te worden;....
21763: - Kunst over de vloer..
21760: - Nederlandsch Gezinsboek.
2176: - Die Alpenvereinshütten. 500 Schutzhütten des DAV und ÖAV u.Kurzinfo von 479 Unterstandshäusern alpiner Vereinigungen im Einzugsbereich derselben. Mit 480 Fotos und 480 Lageskizzen des Maßstabes 1:100000 sowie mit einer mehrfarbigen Ostalpenkarte 1:500000..
42171: - Nederland's Patriciaat. Genealogieën van bekende geslachten. 89e jaargang 2005.
37263: - Granta The Magazine of New Writing 47. Losers.
53850: - Honderd jaar rechtsleven. De Nederlandse Juristen-Vereniging 1870-1970.
66036: - De teelt van aardappelen (stemmen uit de praktijk); Tuinmanskunst voor iedereen; De teelt van voederbieten (stemmen uit de praktijk); Meer gras en beter hooi; De teelt van suikerbieten; Chilisalpeter in de groenteteelt door een tuinonderwijzer; Het gebruik van kunstmest bij krachtbebouwing. Hoeveel? Wanneer? Hoe?.
16916: - The admiralty Lis of Lights. Fof Signals and Visual Time Signals. Volume 9. 1954. Western Side of North Atlantic Ocean.
31915: - Pink Floyd songbook.
31954: - Kerstfeest. Verhalen en gedichten.
31980: - Almanach Hachette. Petite encyclopedie populaire de la vie pratique.
31981: - Almanach Hachette. Petite encyclopedie populaire de la vie pratique.
67680: - Groenten - vruchten - planten - kruiden. dat zijn onze geneesmiddelen.
49813: - Waar blijven de millioenen der vakbeweging?.
44169: - J.W. Stalin. Een korte biografie.
28331: - Vier A.
28333: - Bulgarian Graphic Artists of Today/Zeitgenössische bulgarische Graphiker.
2017: - De vertelsituatie en de hoofdmotieven in de Anton Wachter cyclus van S. Vestdijk.
20198: - Elementary Chinese part 1 and 2.
74075: - Ladoesjki. Russische versjes sprookjes en verhaaltjes.
45248: - Mokuban to Togei. Porselein en Houtsnede.
45249: - Japanse kunst.
50148: - Nieuwe Joodse sprookjes.
71878: - Rampspoed & Tegenslag. Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie deel 64.

Next 1000 books from Bij tij en ontij . . . .

6/1