Bij tij en ontij . . . .
Hoofdstraat 26, 9977RD Kloosterburen, The Netherlands.            Email: bijtijenontij@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
67280: - De best verzorgde vijftig boeken van het jaar 1958.
68454: - Noorder Afdeling van de Groninger Maatschappij van Landbouw 1852-1952.
65324: - Staatsexploitatie van spoorwegen in theorie en praktijk (Overdruk van dagblad- en tijdschriftartikelen).
41167: - China Reconstructs. Vol V no 11, November 1956.
41168: - China Reconstructs. Vol V no 10, October 1956.
41166: - China Reconstructs. Vol VI no 7, July 1957.
41165: - China Reconstructs. Vol VI no 6, June 1957.
50837: - Mega SF. Verhalen van Orson, Scott Card, Greg Bear, Wim Gijsen, William Gibson, Bruce Sterling, Jack Vance e.a..
67818: - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, nr. 12 2005.
67819: - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, nr. 7 2000.
66692: - Bibliothèque Pierre Orsi. Cuisinier a Lyon (Deuxieme partie).
44339: - De kerk thuis. Zondagboek.
44911: - Sonntags-Blatt für katholische Christen. Unter Mitwirkung von Geistlichen der Erzdiöcese Cöln und der Diöcesen Hildesheim, Münster, Osnabrück, Paderborn und Trier. Dritter Jahrgang. No. 1 - 27.
44913: - Der Christ vor Gott: Ein Gebet- und Andachtsbuch für evangelische Christen, enthaltend Gebete für Morgen- und Abendandachten, für Fest- und Feiertage, für Taufe, Confirmation und Abendmahl, so wie für besondere Zeiten und Lagen des Lebens.
32683: - Assessorato Antichita E belle arti e problemi della cultura. Prima Biennale Nazionale D'arte Naïve e populare. Cataloo generale.
45110: - De grafiek van Goya.
77878: - 1886-1986 100 Jaar Landbouwvereniging Baflo - Den Andel.
77874: - Beschermde stads- en dorpsgezichten: Ezinge, gemeente Ezinge.
77875: - Beschermde stads- en dorpsgezichten: Eenrum, gemeente Eenrum.
77876: - Beschermde stads- en dorpsgezichten: Saaksum, gemeente Oldehove.
77877: - Beschermde stads- en dorpsgezichten: Niehove, gemeente Oldehove.
67816: - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, nr. 11 2004.
65322: - Beknopte handleiding en catalogus spoorwegmodelbouw behor3ende bij de serie modelbouwtekeningen van het materieel der Nederlandse spoorwegen.
70639: - Museumjournaal, serie 17, nr. 3. Tweemaandelijks periodiek voor moderne kunst van 12 Nederlandse musea en culturele centra.
32691: - Öffentliche Kunstsammlung. Kunstmuseum Basel. Katalog. I.Teil. Die Kunst bis 1800. Sämliche ausgestellten Werke.
63118: - The Spiral Press. An exhibition of selected books and ephemera designed and printed at The Spiral Press in New York from 1926 to 1968. With an introductory commentary by Joseph Blumenthal. Shown at the Royal Library of Belgium in Brussels, 1968 and at the Meermanno-Westreenianum Museum in The Hague. ..
66689: - Books on food, drink and disease from the library of Professor John Yudkin.
66690: - Bibliothèque Pierre Orsi. Cuisinier a Lyon (Premiere partie).
22660: - Dif maakt het verschil. Nr. 3.
31980: - Almanach Hachette. Petite encyclopedie populaire de la vie pratique.
18733: - National Geographic; volume 158, no. 1; September 1980 (Incl.: Shnaghai "Muscle and Smoke"Born again Giant).
18735: - National Geographic; September 2006 (Incl.: China Rising).
18736: - National Geographic; volume 197, no. 3; March 2000 (Incl.: Beijing).
80490: - Witboek betreffende de maatregelen tot zuivering van het geldwezen in Nederland.
35948: - Merveilleusses Cathédrales de France.
66686: - Herderlijk schrijven van de generale synode der Nederlandse Hervormde Kerk betreffende de Rooms Katholiek Kerk.
78716: - Saudi Arabia Bahrain Causeway.
44049: - Henk Huis. Twee en veertig etsen gevolgd door een nawoord van Jan van Wessem.
77048: - Eerste Internationaal congres voor moreele opvoeding: gehouden in de Universiteit van Londen, 25-29 september 1908. Inleidingen in het Nederlandsch bewerkt door eenige Nederlandsche congresleden.
35333: - De techniek van het etaleren 2.
58784: - De best verzorgde Boeken 1986 / The best book designs 1986.
22672: - Heerlijke vegetarische gerechten bereid in de magnetron.
37574: - Bewijs van toegang tot het concertgebouw op maandag 24 februari 1936 des avonds half acht. Uitvoering van de passiemuziek naar het evangelie van Matthäus. Joh. Sebastian Bach met bijvoegingen van C.F. Henrici.
37575: - This is Britain. Published for the British Council.
69995: - Te elfder ure 27. Seksualiteit.
72496: - Made in Holland, Epson Fotofestival Naarden 14 mei - 12 juni '05.
74014: - The Shell Poster Book. Introduction by David Bernstein.
58086: - Was Tom Poes maar hier. Een hommage aan Marten Toonder 1912-2005.
76577: - Tension and peace in the Middle East. Facts that every American should know about the tragedy of the holy land.
26664: - Chinees. Creatief en gezond koken, voor alledaagse maaltijden en speciale gelegenheden.
70593: - Stad aan de snelweg. Hoogezand-Sappemeer.
64649: - Museumjournaal, serie 17, nrs. 1 t/m 6. Tweemaandelijks periodiek voor moderne kunst van 12 Nederlandse musea en culturele centra.
80865: - Nicolaes van Geelkercken, een gelders kartograaf uit de zeventiende eeuw .
53684: - Boekjes voor iedereen. X. het beste raadselboekje.
63105: - Of the Decorative Illustration of Books Old and New by Walter Crane .
63104: - Of the Decorative Illustration of Books Old and New by Walter Crane .
78268: - Die Wasserversorgung antiker Städte : Band 3 Mensch und Wasser, Mitteleuropa, Thermen, Bau-Materialien, Hygiene.
31812: - Ter herinnering aan Dirk Schäfer 25 nov. 1873 - 16 febr. 1931.
54496: - Groninger studenten almanak. Hondersachtentwintigste jaargang. 1960.
12324: - Air Pictorial January 1984.
12325: - Air Pictorial June 1984.
12326: - Air Pictorial July 1984.
12327: - Air Pictorial August 1984.
12328: - Air Pictorial October 1984.
12329: - Air Pictorial November 1984.
12330: - Air Pictorial December 1984.
60645: - Les chemins de fer au rendez-vous de Bruxelles. De l'expo 58.
24463: - Niemeyer Nieuws.
72370: - Max Spoerri.
72371: - Kunst op de werkplek. Ben Rikken.
72372: - Marie-Jose?e Kerschen : les anace?phale?s desmopte?rygiques, 1979-1991.
58781: - Grafisch Vormgevers Nederland / Dutch Graphic Designers 1987..
58782: - Drukkersweekblad en autolijn 1957.
66636: - 50 jaar Congo-Missie.
40603: - Borobudur. Kunst en religie in het oude Java.
40597: - Werke und Werkstatt naiver Kunst. Ruhrfestspiele Recklinghausen 1971.
48078: - Volksverhalen uit kleurrijk Nederland. Feesten. Verhalen over feesten uit de Chinese, Joodse, Nederlandse, Indiase, Turkse, Surinaamse, Marokkaanse en Indonesische verteltraditie.
23987: - Heerlijke desserts en bijzondere ijsgerechten.
26718: - Tussentijds Kompas.
48070: - Zehn Jahre expansion 1950-1960. Pier Azië - Coenhaven.
62165: - A Guide to Japanese Studies: Orientation in the Study of Japanese History, Buddhism, Shintoism, Art, Classic Literature and Modern Literature.
67804: - 50 Jahre Ullstein. 1877-1927.
71275: - P. Voogd: Een en ander uit de ontwikkelingsgeschiedenis onzer maatschappij; R. Stenhuis: Opstellen over vakbeweging; A.M. de Jong: Bloemlezing van revolutionaire poezie; A.H. Gerhard; Worden en zijn; Henk van Laar: Afstamming en ontwikkeling.
79398: - Het 176ste jaar van Hattum en Blankevoort 1831-2006.
76856: - General Views of South Africa.
64182: - Het Nieuwe Testament in zes Nederlandse vertalingen. De Staten vertaling, De Lutherse vertaling, De Leidse vertaling, De vertaling prof. dr. A.M. Brouwer, De Petrus-Canisius vertaling, De nieuwe vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap.
76522: - Moyen-Orient. Liban - Syrie - Jordanie - Irak - Iran.
67802: - Histoire du livre et de l'imprimerie en Belgique, des origines à nos jours (6 tomes, complet).
36636: - Les guides bleus espagne.
64179: - Der Atem des Teufels. Eine Tragödie in fünf Akten nach einer Vision von Heinz Ortmeier.
48536: - Joar en dag.
39496: - Inzicht. Maandblad voor de vrije boer. Vierde jaargang. 12 numers. Compleet.
39497: - Inzicht. Maandblad voor de vrije boer. Eerste jaargang no. 11 en 12. Tweede jaargang. 12 numers. Compleet.
71293: - Arbeiders jaarboekje voor 1924. Zes en twintigste jaargang.
54329: - Kunstschatten uit China. 5000 v. Chr. tot 900 n. Chr. Nieuwe archeologische vondsten uit de Volksrepubliek China.
32702: - Japanse prenten met muziek/Japanese woodcuts with music.
49363: - t Evengelie bie Mattheüs en t Evengelie bie Marcus. handelingen van Apostels. t Evengelie van Lucas.
63424: - Groningse pot. Van knipselbonenstamppot en krudoorntjesbrij.
18850: - Toen, nu en morgen. Verslag van de lezingen gehouden tijdens de viering van het 75-jarig jubileum op 17 november 1992 in de Pieterskerk te Leiden.
34553: - Stad Antwerpen. Oudheidkundige musea Vleeshuis. Catalogus VI Ijzersmeedwerk.
45017: - Dat is De gansche Heilige. Schrift, bevattende al de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, door last van de Hoog.-Mog. Heeren Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden, ....
26650: - Trio Almanak voor de prov. Groningen en Drente 1934.
26662: - Da's pas koken. Indiaas.
57467: - Die Constghesellen. Maandblad voor schoone kunsten. Tweede jaargang nrs. 1-12, 3de jaargang nrs. 1-5.
43101: - Old master Prints and drawings.
66609: - De maagd der armen. Een Nederlandse beschrijving met verzameling van officiële stukken en gegevens.
48039: - Textielverkoop in de winkel.
48038: - Man en maat. Beknopte wegwijzer in 4D, nieuw maatsysteem voor herenconfectie.
48020: - Tour of Shanghai's Historical Architecture.
25451: - Ritus celebrandi matrimonii sacramentum. Amsterdam usum dioecesium Hollandiae.
42966: - Gemeentemuseum Den Haag. catalogus schilderijen | Afdeling Moderne Kunst 1962.
48018: - Harry Potter pop-up.
64176: - Nederlandsche liederen in den volkstoon voor gemengd koor. Uitgegeven door de Nederlandsche koorvereeniging - tweede bundel.
66589: - Poster: Aart Wevers schilderijen 24 mei - 18 juni.
12339: - Air Pictorial October 1985.
12340: - Air Pictorial November 1985.
12341: - Air Pictorial December 1985.
75177: - 105 x de boekenbijlage van Vrij Nederland in een verzamelbox..
12344: - Air Pictorial June 1986.
49086: - Koninklijk Nederlandsch Indisch leger. Zakwoordenboek Nederlandsch Maleisch Engelsch.
78133: - Fine China Trade Paintings and Printed Material, Hong Kong, Tuesday, 9 October 1990 at 4.00 p.m..
22716: - EuroEffect. Beleggen met de nieuwe munt.
63021: - Zen und die Künste. Tuschmalerei und Pinselschrift aus Japan.
12345: - Air Pictorial July 1986.
22771: - Early Russian Architecture.
22840: - Geïllustreerde gids voor de stad Groningen.
22851: - En-essertjes.
22854: - Sabena Revue.
38160: - Vegetarisch. Inspirerende ideeën voor heerlijke recepten van hoofdgerechten tot tussendoortjes en traktaties.
12347: - Air Pictorial September 1986.
12348: - Air Pictorial October 1986.
12349: - Air Pictorial November 1986.
12351: - Air Pictorial February 1983.
12352: - Air Pictorial March 1983.
12353: - Air Pictorial April 1983.
12355: - Air Pictorial May 1983.
6439: - The Armoury in the Moscow Kremlin. Gold and Silver Articles of the early 18th - late 20th Centuries Russian Craftsmen.
66580: - Het boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Uit drie berijmingen in den jaare 1773, gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen.
38137: - Welvaart voor het Noorden.
38139: - De neutrale vakorganisatie. Gewogen en te licht bevonden.
47975: - Het grote vis- en zeevruchtenboek.
71182: - Jaar te kijk 1981. De Zilveren Camera.
1153: - Atlas Nouveau du Voyageur pour les dix-sept Provinces des Pais-Bas. Avec la Description Geographique & une table. Pour trouver facilement les Villes, etc..
38122: - Chinese woorden van wijsheid.
43414: - Ontwerp verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa. Bij consensus aangenomen door de Europese Conventie op 13 juni en 10 juli 2003. Voorgelegd aan de voorzitter van de Europese Raad te Rome - 18 juli 2003.
66577: - Christelyke onderwyzinge ende gebeden. Getrokken uyt de H. Schriftuere, den missael, en de HH. Oud-vaders, raekende en de voôrnaemste verbintenisse der Geloovige. Daerom is myn volk gevangen wech-geleyd (ook na de ziele van de onzienelyke vyanden) om dat het onwetend was. Isaias 8. Veel vermag het gestadig gebed van den rechtveerdigen, zegt den H.-geest door Jacobus cap. 5.
63008: - Orientations. The magazine for collectors and connoisseurs of Asian art. Volume 34, number 1, January 2003.
44027: - Erica. jaarboekje der Maatschappij van Weldadigheid voor 1886.
26877: - Maatstaf. Maandblad voor letteren. Negende jaargang september 1961 no. 6.
26878: - Maatstaf. Maandblad voor letteren. Negende jaargang juli 1961 no. 4.
72375: - Diether Kunerth Landschaften des Mittelneeraumes. Oelbilder, Acrylbilder, Oelpastelle, Zeichnungen, Grafik.
71309: - Het Signaal, maandblad voor lekenspel muziek, toneel, dans onder leiding van Piet Tiggers. A.J.C. 1e jaargang, nrs.: 3/4, 5/6, 7, 8/9, 10/11 & 12.
26836: - Oud-Chinese Wijsheid.
70569: - Nacht van de poëzie 2005.
63022: - Nagel Auktionen Korea Japan. Asiatische Kunst.
37193: - Granta The Magazine of New Writing 101.
59876: - Amstelveens historie in vogelvlucht.
69578: - Ban Borssele Boek. Borssele van uur tot uur. 16 en 17 maart 1980.
51813: - Woord in beweging. Exegetisch-homiletische commentaren 6. Veertigdagentijd II.
50651: - Heerlijke gerechten uit Japan.
50654: - 100 Recettes pour manger à l'ancienne.
78950: - Exlibris 64. Jaarboek van de Nederlandsche exlibris-kring. .
78890: - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, nr. 4 1997.
78972: - De burggravin van Vergi. Een middeleeuwse novelle. Vertaald door Willem Wilmink in samenwerking met een werkgroep van Utrechtse neerlandici. Ingeleid door W.P. Gerritsen. Met een uitgave van de Middelnederlandse tekst door Ria Jansen-Sieben.
76771: - De Architect - Creative Works of Dutch Architects 20o9.
78788: - De Griekse liefde. Honderd epigrammen uit de Griekse Anthologie. Vertaald door P. Claes.
78676: - Biblioteca apostolica vaticana : Spiegelbild des Geistes abendländischer Kultur.
77086: - Lars Schmidt, Willy Hofman en Piet Meerburg presenteren Wim Sonneveld, Margriet de Groot, Johan Kaart in My Fair Lady.
8877: - Programma Sail '80 Amsterdam.
71165: - World Press Photo 1980.
54336: - Kinderen schrijven aan Got.
27685: - Les Bains, Lacs et Montagnes Suisses. The Swiss Mountains, Lakes and Baths.
65462: - Op de rails. 76e jaargang, 2008, nrs 1-12 (compleet).
63012: - Orientations. Die Zeitschrift füe Sammler und Liebhaber asiatischer Kunst. Band 31, nummer 8.
63009: - Orientations. The magazine for collectors and connoisseurs of Asian art. Volume 34, number 6, June 2002.
63010: - Orientations. The magazine for collectors and connoisseurs of Asian art. Volume 33, number 10, December 2002.
51612: - Mijn lief. Hooglied uit de nieuwe bijbelvertaling.
72366: - Arthur Stam, schilderijen, gemengde techniek en grafiek.
20089: - Juryrapport Stadhuis-prijsvraag Amsterdam 1967/68.
42907: - An Exhibition of Archaeological Find of the People's Republic of China.
11682: - Wit and humor from Old Cathay.
54287: - Über Theodor W. Adorno.
17980: - Chili een zwartboek.
39366: - Opa Dribbel in het Wilde Westen.
63004: - Japan erzählt.
63005: - China erzählt.
72369: - Ronald Tolman.
63003: - Chinesische Gedichte aus drei Jahrtausenden.
22143: - Noordelijk scheepvaartmuseum Niemeyer Tabaksmuseum. Jaarboek 1998.
43046: - Centraal Bureau voor de Statistiek. Afdeeling Culturele Statistiek. Medeeling 100. Een wegwijzer door de onderwijsstatistieken.
21175: - Provinciale almanak voor Groningen.
21927: - Nei Menggu Duanpian Xiaoshuo Xuan 1982-1983.
54229: - Expositie Gijs Bakker en Emmy van Leersum 27/11/72 t/m 26/12/72 - laan 1914, nr 35 Amersfoort.
47828: - 46 Concorso internatzionale della ceramica d'arte.
65969: - The Selected Copy of Chinese Folk Tales (4 Volume Set).
78042: - Belevingswaarden in een dorpsbeeld. Een rapport over de belevingskwaliteiten in de verschijningsvormen van esdorpen.
78041: - Plannen tot verbetering van de kleine rivieren in Drenthe; Drentsche Aa.
78037: - Noord Slien. Soo is 't west.
72365: - Joost Barbiers.
70869: - Art First Photo.
54235: - Anton Voorzanger. Jubileumtentoonstelling bij zijn 75e verjaardag in "de zonnebloem" te Elsloo (frl.).
69579: - Politiefeest werd actiedag.
65973: - Verslag van de reis van de Nederlandse wetenschappelijke delegatie naar China 9 april - 1 mei 1978.
81235: - Familieportret van privé-domein. Geselecteerd en van een inleiding voorzien door Peter J. Claessens.
56705: - The Connoisseur: An Illustrated Magazine for Collectors, Vol. II (January-April 1902).
76697: - Vegetarische Bode. Orgaan van den Nederlandschen Vegetariersbond. Maandblad, gewijd aan de belangen van het vegetarisme in den ruimsten zin. Zestiende jaargang no. 2. 10 Februari 1913.
54218: - Oskar Kokoschka 31 juli t.m. 1 oktober 1958.
53670: - Een kinderziek- en sterfbed voor de zondagsschool.
12356: - Air Pictorial January 1985.
12357: - Air Pictorial February 1987.
80323: - Beyond the Frame : American Art 1960-1990.
63797: - Nederlandsche Muzen-Almanak 1831, dertiende jaar.
70560: - Dansen op de maat van het ogenblik. De 100 beste inzendingen uit de Turing Nationale Gedichtenwedstrijd 2010.
54196: - The Book of Psalms.
12358: - Air Pictorial March 1987.
53683: - Een avontuur uit het schildersleven of de hardvochtige papa. Voordracht met zang voor drie personen; Een lot van de Nijverheidstentoonstelling. Voordracht met zang voor een heer en een dame; Mijn reisje naar Amsterdam tijdens de kroningsfeesten. Voordracht met zang voor een dame; Een liefdeshistorie op de hoek van de punt, op het midden van de bank. Voordracht met zang voor drie personen; Wie van de drie zal het wezen? of Pietje Puckie zal het zijn! Voordracht met zang voor een dame.
72360: - Diether Kunerth Materialbild - Relief - Skulptur von 1967-1980.
72359: - Diether Kunerth Plastik.
45686: - Japansche Teekeningen en Schetsen. Catalogus.
53363: - Delftsche studentenalmanak voor het jaar negentien-honderd-elf.
33276: - "WACO" Beroepskleding.
33273: - Catalogus Alles uit de kast. Kleding op het platteland rond 1900.
65583: - I grandi fotografi. Publifoto 1946-1966. Immagini di vita italiana dallárchivio di una grande agenzia.
42118: - Vaderlandsche vertellingen. Een boek voor Hollandsche jongens; door den schrijver van De jaargetijden, Lenteknopjes, Altijddurende almanak, Zoo spelen en leeren de kinderen, enz..
42120: - Rondje Groningen met picknick recepten. 12 prachtige fietsroutes!.
62974: - Neujahrsblatt herausgegeben von der Stadtbibliothek Zürich auf das Jahr 1892; 1902, nr. 258; 1903, nr. 259; 1911, nr. 267; 1918, nr. 2; .
35979: - Die Antwerpner Expansion Januar 1960.
25472: - Groningen/Drenthe 1994. Een jaar in beeld.
62984: - 1880 - 20 october - 1930 Opgaven betreffende de vrije universiteit. Uitgegeven ter gelegenheid van haar 50 jarig bestaan .
40557: - The Library of Congress Mural Paintings. In the Colors of the Original.
33811: - Mors. Een verhaal over de dood in boek en prent. De Dood in Druk.
80760: - De Beeldenaar. Tweemaandelijks tijdschrift voor numismatiek en penningkunst. 16e jaargang: nrs. 2; 25ste jaargang: 3, 4, 5 &6; 26ste jaargang: no. 1, 2, 3, 5/6 (2x); 27ste jaarganf: nrs. 3, 4, 5 & 6; 28ste jaargang: no. 1, 2, 3 & 5; 29ste jaargang: nrs. 1, 2 & 4; 34ste jaargang: nrs. 2, 3, 4 & 6; 35ste jaargang: nrs. 2, 3, 4 & 5; 36ste jaargang: nrs. 1, 2, 4 & 6; 37ste jaargang: 1, 2 & 4;.
32724: - Persische Teppiche.
34609: - Student World. The rise of China.
32934: - Kunst van nu. Encyclopedisch overzicht vanaf 1960.
47735: - The Fundamental Operations in Bead Arithmetic; How to Use the Chinese Abacus.
35451: - De wolf en de zeven geitjes en andere sprookjes en vertellingen.
69714: - Persgids.
66511: - A new English-Chinese dictionary.
54169: - Knipselmap Kloosterburen.
54159: - La Bible. Texte intégral. Traduction oecuménique. Volume VIII: Nouveau Testament: (from Romains till Apocalypse de Jean).
54158: - La Bible. Texte intégral. Traduction oecuménique. Volume VII: Nouveau Testament: Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apotres.
45606: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1948. Deel LXIX.
76412: - Centraal-Groningen. Voorlopig ontwerp voor een streekplan.
35454: - Vrolijke kabouterverhalen.
12359: - Air Pictorial May 1987.
12360: - Air Pictorial June 1987.
12361: - Air Pictorial July 1987.
40938: - Wijsheid uit het Oosten.
47687: - Blijde stemmen. Liederenbundel voor vereenigingen en huisgezin.
56529: - Les Arts. Revue mensuelle des Musées, Collections, Expositions. Cinquième année - 1906.
69970: - Heerlijkheid in de natuur. Schilderijen van Jan Kooistra.
54146: - Amstelveen, schakel in de Randstad.
12363: - Air Pictorial August 1987.
12364: - Air Pictorial September 1987.
41825: - De bijbel.
56681: - The Subterranean Army of the Emperor Qin Shi Huang. The eighth wonder of the world.
72350: - Kunst op de werkplek. Jan Loman.
64152: - Hoe ontstaat onze courant?.
52009: - How to Draw series. 11 volumes. Heads of the people; American landscape; Landscapes and Seascapes; Experimental Painting; Roses and other Flowers; The Magic of Flower painting; Nell walker Warner Paints in Oils ....
21222: - China Information. A Quarterly Journal on Contemporary China Studies Vol Xii, No.3 Winter 1997-1998.
28007: - The Path to Dicatatorship 1918 - 1933. Ten Essays by German Scholars.
37785: - Vis een zee van gezondheid.
62963: - Aloha nr. 41: Goedemorgen Dylan.
41145: - Lekker vegetarisch en gezond.
37979: - Tegels.
54122: - 3 Ages Leeftijden alter: Stedelijk Museum Amsterdam - 30 Juni - 19 Sept. 1960.
47648: - Kalendarium. Wereldgeschiedenis in jaartallen.
59078: - Liederen van het Leger des Heils.
50968: - Dat gebeurde hier, kroniek van vijf jaar oorlog; 1945. Het laatste oorlogsjaar. Vervolg op Dat gebeurde hier.
78920: - Het Geheimzinnige Handschrift van de Familie Over de Linden. Feiten en gegevens omtrent herkomst en voorgeschiedenis van Het Oera Linda Boek.
2771: - Elementary Learner's. The new Chinese-English dictionary.
52188: - De Avonturen van Reinaard de Vos. Nieuwe zorgvuldige bewerking. Met 200 illustraties..
43906: - Ferdinand Hodler. Catalogus nr. 42.
46292: - Kasimir Malewitsch (1878-1935). Werke aus sowjetischen Sammlungen.
26727: - Bouwend Groningen. Een wandeling door de eeuwen en een blik in de toekomst.
773: - Morgen komt de kerstman.
35474: - Vergleden tied.
54114: - Europese ceramiek uit de pottenkijker..
21807: - Zhongguo Xiandai Zuopin Xuanpian 1919-1949/readings from chinese writers/textes choisis d'ecrivains chinois 1 & 2.
49815: - Nutsspaarbank Eenrum 1871-1971.
49298: - Reglement voor het Waterschap De Regge.
67405: - Straatklinkers en straatwegen.
22519: - Het Nederlandsche boek 1926.
8625: - Het ondergrondse Vrij Nederland. De belangrijkste nummers en bladzijden van het illegale verzetsblad uit de jaren 1940-1945.
25941: - Koken met kids. Koken met plezier.
79966: - Melle, schilder, aquarellist, tekenaar, Amsterdammer.
77127: - Groningen in oude prenten.
2775: - An English-Chinese dictionary of science and technology.
59013: - De vakbeweging. Orgaan van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen. Nummers 11, 12, 13 17 - 38.
12369: - Air Pictorial January 1990.
50704: - Excursie-toelichting Zomer 1933 De Wieringermeer.
53902: - Steunregeling werklozen bevattende de circulaire van den minister van binnenlandsche zaken en landbouw van 15 januari 1932, no. 800, afd. W. en S. en bovendien de meeste ministerieele aanschrijvingen met betrekking tot de toepassing van de steunregeling.
54077: - Otto Dix. Peintures, Aquarelles, Gouaches, Dessins Et Gravures Du Cycle De «Laguerre».
32832: - Italiaanse tekeningen in Nederlands bezit. Afbeeldingen. Tentoonstelling Parijs, Rotterdam, Haarlem 1962.
32957: - Traditional Interior Decoration. Summer 1987.
33176: - Proost Prikkels 364, juni 1977. Kritiek op kritiek.
63776: - Upper and Lower Case (U&lc): The International Journal of Typographics. Volume 9, no. 2.
33455: - Vogue, January-June 1970.
33824: - Deventer.
45712: - Orientations. A discovery of Asia and the Pacific. Dec 1973.
37322: - Het Trattoria kookboek. Het lekkerste uit alle streken van Italië.
47547: - 10 jaar beeldenpark / galerie 't Ulenêst.
44889: - Ontroerende toespraken van stervende Schotse geloofshelden en bijzonderheden uit hun leven. Uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden Jr. te Akkrum.
45747: - The American Heart Association Cookbook.
61257: - Christoffel Plantin in het beeld van de 16de eeuw.
50572: - Koralionbundel. Deel 7, 5, 4, 3, 2, 1 en 6.
13162: - Rene Lalique. Jewelry Glass.
62323: - The Printed Book of the Renaissance. Three Lectures on Type, Illustrations, Ornament.
39108: - Vis & Zeevruchten.
69984: - Études sur la toilette - IIIe série: Pantalons, bas et chaussures.
8609: - Men neme.. De geschiedenis van de kookkunst.
61740: - Aanwinsten. Acquisitions. 1986 - 1991. Van Gogh Museum Amsterdam.
22141: - Een Raad voor de Stad.
39610: - Kaart van Uskwerd uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
54124: - Europa 1907. België, Duisland, Engeland, Frankrijk, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Rusland, Spanje, Tsjechoslowakije, Zwitserland. Stedelijk Museum Amsterdam 1957. Catalogus SM 176.
59293: - De Prins der Geillustreerde Bladen.
21258: - China Information. The Body in Contemporary China.
2176: - Die Alpenvereinshütten. 500 Schutzhütten des DAV und ÖAV u.Kurzinfo von 479 Unterstandshäusern alpiner Vereinigungen im Einzugsbereich derselben. Mit 480 Fotos und 480 Lageskizzen des Maßstabes 1:100000 sowie mit einer mehrfarbigen Ostalpenkarte 1:500000..
21260: - Music in China. Lecture series 8 February to 31 May 1991.
21262: - Chime. Newsletter of the European Foundation for Chinese Music Research. No. 2, Autumn 1990.
21263: - Zhongguo Wenxuejia Da Cidian.
21264: - Zhongguo Gudai Wenxue Cidian.
63550: - Het haken I.
48959: - Tradition und Moderne. Japanische Malerei vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Ausstellung vom 31.10. - 14.12.1980..
37608: - Tyrrannie in de fabrieken. Productiviteit contra Jaagsysteem. Hoe communistische leiders millioenen arbeiders uitbuiten.
37729: - Orsay the museum and its collections.
38015: - Hedendaagsch werk uit de manufacture nationale de Sèvres.
38044: - Nieuwe sprookjes met vier gekleurde plaatjes voor de jeugd.
38083: - Faïences Hollandaises 1640 à 1800.
55358: - Sierk Schröder.
66578: - Den herder van den kerst-nacht gemaekt door den heer Joan. de Palafox Bisschop van Osma. Van nieuws in het Nederduytsch vertaelt.
67431: - Nieuwe provinciale Groninger Almanak voor het jaar 1881. Voorzien van alle Jaar--, Paarde- en Beestenmarkten.
29110: - Beato Angelico (I).
71233: - De kampkrant. 1924-1934 Jubileum Pinksterfeest op de heide bij de 10-jarige paasheuvel.
43162: - Appel's oogappels.
56899: - De herdenking van het 600-jarig bestaan van Enschede als stad.
44877: - Het diakonie Oude vrouwen- en kinderhuis der Nederduitsche Hervormde Gemeente te 's Gravenhage. Uitgegeven bij gelegenheid van het tweede eeuwfeest, ten voordele van het gesticht.
28134: - Taboes in Film Festival 6 t/m 16 december 1979.
28331: - Vier A.
17430: - Paul McCartney. The new world tour.
64345: - Historia. Maandschrift voor geschiedenis en kunstgeschiedenis. 9de, 10de & 11de jaargang..
69515: - Hendrik Nicolaas Werkman. Notities van het Groninger land.
57554: - Ploeg jaarboek 2004.
70641: - Museumjournaal, serie 18, nr. 2. Tweemaandelijks periodiek voor moderne kunst van 12 Nederlandse musea en culturele centra.
22134: - Groningen rond de binnenstad.
20585: - De Klin.
13274: - Korte en eenvoudige beschrijving van de voornaamste standen, beroepen, bedrijven en bezigheden in de menschelijke maatschappij. Ten dienste der Scholen.
32519: - Wat de wind fluistert bij maneschijn. Klassieke chinese roman.
69394: - Fotoboek van de eeuw.
35299: - Hoe wij het deden.
23990: - Ontbijt en Brunch.
35691: - Maurits en Augusta of de kinderen zoo als zij behooren te zijn. Een leesboek voor ouders en kinderen. Uit het hoogduitsch door P.G. Witsen Geysbeek.
35832: - Rome et ses environs.
35866: - Noord-Holland en zijn gemeenten.
65574: - Almanach Hachette. Petite encyclopedie populaire de la vie pratique.
57419: - Wat & Hoe Russisch.
55267: - Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging. Jaarboekje 1963-1967, 41e uitgave.
12346: - Air Pictorial August 1986.
12342: - Air Pictorial March 1986.
12343: - Air Pictorial May 1986.
65406: - Rail magazine. 21e jaargang 1999, nrs 1 t/m 10 compleet.
67747: - Ant-Revolutionair Bestek. Toelichting op het beginsel- en algemeen staatkundig program van de Anti-Revolutionaire Partij. Woord vooraf van W.P.Berghuis.
29157: - Koleksi Pilihan Museum Nasional Jilid ke 1/Selected Collection of the National Museum Volume 1.
28436: - 21 november 1981. Kaaskoppen tegen kernkoppen.
17765: - Bolles + Wilson. Neue Bauten und Projekte. Recent Buildings and Projects.
35490: - Christie's London post-war and Contemporary Evening Sale. Thursday 24 June 2004 at 7.00 P.M..
77564: - Wijsgerige teksten over het absolute. Samengesteld en ingeleid door C.A. Schoonbrood.
71802: - Auf zu neuen Ufern. Op nieuwe koers. Ku nowym brzegom.
70634: - Museumjournaal, serie 15, nr. 4. Tweemaandelijks periodiek voor moderne kunst van 12 Nederlandse musea en culturele centra.
44844: - Prekenserie. Van recht en ongenade.
41875: - Het gouden pennetje. Zeventien journalisten over hun fascinerend vak.
41957: - Greph groupe de recherches sur l'enseignement philosophique. Qui a peur de la philosophie?.
41978: - In 250 woorden.
44843: - Kerkorde der Nederlandse Hervormde Kerk.
42015: - Antike Erzähler. Von herodot bis Longos. Herausgegeben von Franz Stoessl.
46246: - Heerlijk handwerk. Patchwork en applicatie. De allermooiste patronen beschreven en in beeld gebracht.
62869: - Vijftig jaar in Thijsse's hof.
59628: - Provo nr. 11.
59626: - good boy productions presenteert neerlands hoop in bange dagen in neerlands hoop in panama met freek de jonge en bram vermeulen als neerlands hoop in bange dagen.
59920: - De Ned. hervormde kerk te Bathmen. Restauratieperiode 1976 en gegevens over kerk en dorp vanaf 1240 tot 1979.
76735: - Almanak van het Leidsche Studentencorps. Honderddrieentwintigste jaargang MCMXXXVII.
73626: - Verhalen uit de Duitse Romantiek.
53885: - De grondwet van het Koningrijk der Nederlanden en de regeeringsvoorstellen tot wijziging der grondwet, ter vergelijking naast elkander gedrukt, gevolgd door de memorie van toelichting dier voorstellen.
72314: - Regeringsalmanak van en voor de provincie Groningen. Voor het jaar 1839 (bandtitel).
71287: - Arbeiders Jaarboekje voor 1926 SDAP zeven en twintigste jaargang.
71286: - Arbeiders Jaarboekje voor 1925 SDAP zeven en twintigste jaargang.
71285: - Schiphol gemeente luchthaven Amsterdam. Geïllustreerde gids. Illustrated guide of Schiphol, municipal Airport of Amsterdam.
71284: - l'Agriculture aux Pays-Bas.
71280: - Van Houten's eigen tijdschrift. Februari 1936.
62829: - A Company of Scientists. Botany, Patronage, and Community at the Seventeenth-Century Parisian Royal Academy of Sciences.
27690: - 20.000 mijlen over zee. De wereldreis van de Hr. Ms. onderzeeboot K XVIII 'n Polygoonfilm.
74571: - De Apostolische vaders. Vertaling uit den grondtekst met aanteekeningen door D. Franses.
37199: - Granta The Magazine of New Writing 97. Best of Young American Novelists 2.
27817: - Katholieke illustratie. 84ste jaargang, no. 27 tot en met 39.
80448: - Elly Strik. MUHKA MUseum van Hedendaagse Kunst Antwerpen 29.01.1999 - 11.04.1999.
77716: - Revitalisatie van het kloosterdorp. Het nieuwe wonder van Aduard.
5915: - Cihai.
67297: - Leningrad.
43172: - Catalogus beeldhouwwerken | afdeling moderne kunst.
43171: - Een paar minuten is het stil. Beelden van de oorlog.
37197: - Granta The Magazine of New Writing 99. What happened next.
71793: - Rik van Iersel.
71794: - Extrapool. Art Divers (An Artist Book).
71595: - Liber Amicorum Dr. Frederik van Eeden, aangeboden ter gelegenheid van zijn zeventigsten verjaardag 3 april 1930.
46151: - Thonet. Das Programm.
65470: - Op de rails. 46e jaargang, 1978, nrs 1-12 (compleet).
4737: - Ewiger Eros. Fünftausend Jahre Mensch und Erotik. Die Welt des Eros.
70865: - Hollands dossier 1980-1990. Een decennium fotojournalistiek.
62894: - Waldgeschichte des Alterthums. Ein Handbuch für akademische Vorlesungen etc. Erster Band: Vor Cäsar. Zweiter Band: Nach Cäsar..
71271: - La suppression des taudis et des quartiers insalubres a Amsterdam.
77047: - Gemeente- Museum 's- Gravenhage. I. Een rondgang door de verzamelingen. Het bouwwerk.
70473: - Trou-ringh. Een bundel novellen en schetsen van Leentje M. Hagen, Jo Kalmijn-Spierenburg, Hendrika Kuyper-Van Oordt, Skoerd Leiker, G. Mulder, Rudolf van Reest, P.J. Risseeuw, Herm. Steggerda, D. van der Stoep, Agni van der Torre, A. Tijmes-Jonkman, Derk de Vries, met een inleidend woord van D. van Dijk en een ballade van Martien Beversluis.
66367: - Receptendocumenten van genezende planten door specialisten in genezende planten. Herzien, verbeterd en aangepast door mr. Vanderlen, dokter in geneeskunde, oud dokter der gasthuizen van Brussel.
77076: - Koninklijke Schouwburg. Aparte tafels.
64153: - Nederlandsch Indië. Reisindrukken.
39579: - Kaart van Uithuizen uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
34427: - 1888-1963 Driekwart eeuw plattelandsgroei. Jubileum-nummer van het tijdschrift der Nederlandsche Heidemaatschappij.
70482: - Opgang, maandschrift voor deze tijd. 1938-1939, tweede jaargang.
16815: - Herinnering. Kersttentoonstelling 1947-1948.
53850: - Honderd jaar rechtsleven. De Nederlandse Juristen-Vereniging 1870-1970.
22412: - Tot de prediking van het Woord des geloofs. Opstellen ter gelegenheid van de herdenking van de oprichting der Theologische School A.D. 1854 te Kampen.
53847: - De grondwetsherziening van 1971. Deel 1, verlaging kiesgerechtigde leeftijd, leeftijd passief kiesrecht, geldelijke voorzieningen leden Staten-Generaal; Deel 2: Uitkeringen en belastingvrijdom leden Koninklijk Huis. Lidmaatschap Koninklijk Huis; Deel 3: Financiële verhouding Rijk-kerkgenootschappen. Vervroeging Prinsjesdag; Deel 4: Opneming additioneel artikel inzake verandering in de Grondwet, Rechtstreekse invloed van kiezers op kabinetsvorming; Deel 5:, Grondrechten. Toelating, uitzetting, uitlevering, het Nederlanderschap en het ingezetenschap. Vrijheid van onderwijs.
59442: - Volkeren van de wereld, verenigt U voor het verbod en de vernietiging, algemeen, volledig, totaal en uitdrukkelijk, van de kernwapens!.
45148: - De voornaamste beslissingen en uitspraken der buitengewone Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland.
37195: - Granta The Magazine of New Writing 103.
37196: - Granta The Magazine of New Writing 104.
73616: - Verhalen uit de Franse romantiek.
67734: - Weltgalerie des schönen Buches. Zur Geschichte der Internationalen Buchkunst-Ausstellungen in Leipzig.
66353: - Grondpatronen voor het Vervaardigen van Dames-en Kinderkleding behoorende bij de Opleiding voor Costumière. Samengesteld door het Bestuur der Vereenigng voor Modevakscholen gevestigd te Rotterdam (Opgericht 14 Mei 1924).
71801: - De bruid gestript door haar vrijgezellen, zelfs (De groene doos) & In de onbepaalde wijs (De witte doos). Vertaling en nawoord Minne Buwalda.
62843: - Landbouwgeschiedenis. Een reeks artikelen samengesteld naar aanleiding van de cursus Landbouwgeschiedenis, gehouden van 30 augustus - 2 september 1954, uitgaande van het Koninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschap en het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening.
66336: - Armorial ; Crest's of All Nations.
62837: - Fuchsia's hebben en houden.
27815: - Katholieke illustratie. 85ste jaargang, no. 1 tot en met 13.
57649: - Eemsmond grenzenloos.
50179: - Rapport van de commissie ter bevordering der suikerbietenteelt in de Noordelijke provincies over 1969.
68543: - Ommelander route. De ANWB reikt u de helpende hand. Toeristische routes.
59132: - Van den lande van ouer zee, facsimile-uitgave naar het enig bewaard gebleven handschrift. Ingeleid en toegelicht door Garmt Stuiveling.
67435: - Almanak voor den Drentschen Landbouwer van het jaar 1930.
1116: - Schwarzwald-Sagen..
11164: - La grande parade. Hoogtepunten van de schilderkunst na 1940. Highlights in painting after 1940.
11167: - Harmonie en contrast. (R)evolutie in de Nederlandse schilderkunst 1820-1970.
11178: - Joan Miró. Pittura 1914-1978.
67730: - Zes en twintig fantasieen op de zes en twintig letters van het alfabet. Voorafgegaan door een uitvoerige inleiding op Oosthoek's encyclopaedie.
77074: - Leidsch jaarboekje. Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en Rijnland 1938, 30ste deel.
64747: - Uitnodiging onthulling en overdracht Anton Wachter-beeld.
62360: - Webster's New Twentieth Century Dictionary of the English Language. Unabridged. Based upon the Broad Foundations Laid down by Noah Webster.
45197: - De beurs van Arkel.
11181: - Zienderogen.
70980: - Bezbozhnik Magazine.
75943: - Voordrachten 1. Gedichten, om voor te dragen, uitgekomen als no. 1 van de serie Hoofd, hart, hand.
24412: - Achter gewone woorden. De beste poëzie uit tien jaar De Tweede Ronde.
47185: - Tekstboek van de Nederlandsche Vereeniging voor den Volkszang..
67008: - Rotterdam. De Maasstad heet U welkom. Uitgave van. van Spido en Blijdorp.
54963: - Laten we 's kijken.
25024: - Zhongguo Shaoshu Minzu Wenxue Zuopin Xuan. Di Er Fen Ce.
25025: - Zhongguo Shaoshu Minzu Wenxue Zuopin Xuan. Di San Fen Ce.
25026: - Zhongguo Shaoshu Minzu Wenxue Zuopin Xuan. Di Wu Fen Ce.
29919: - Mengenal sambil mewarna. Pakaian dan rumah adat Indonesia 1, 2, 3.
62814: - Almanach der Africaansche landbouwers en hoveniers / African Gardeners' and Farmers' Almanac.
62816: - Indigo vroeger en nu.
20124: - Die Haghe. Bijdragen en Mededeelingen.
66316: - Exposition du livre d'art Italien. Tentoonstelling van het Italiaanse kunstboek. Belgique-Belgie 1965..
32731: - Het lithografische vak. Geschiedenis en overzicht. Leergang voor het grafische bedrijf.
17795: - Opgegraven schatten uit de Volksrepubliek China.
70471: - De Libel. Maandschrift voor deze tijd. Derde jaargang 1936/1937, oct. 1936 t/m sept. 1937.
65431: - Op de Rails. Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen. 17e & 18e jaargang 1949/1950 2x12 nrs compleet.
63142: - Topkoks voor thuiskoks No. 5. Jubileumeditie. 40 gerechten van Ron Blaauw, Geert van Hecke, Morshik Roth, Segio Herman en vele anderen.
67122: - Een spiegel der wetenschap. 200 Jaar Koninklijk Natuurkundig Genootschap te Groningen 1801-2001..
43991: - derde jaarboek 1935-1942 van De Hollandsche molen. Vereeniging tot behoud van molens in Nederland.
53765: - Indirect tax bundel 2009. Bestemd voor de BTW en Douane groep.
71790: - Asian Art. Volume VI, number I Winter 1993 Meiji Japan.
53764: - Selectie fiscale wetgeving 2009. Een beknopte versie van Fiscale wetgeving 2009.
44797: - Graphic Design Index I.
66311: - Gids voor het Grafisch Museum Drenthe te Meppel.
71250: - Werk voor de werkloze jeugd! Vijfde rapport der Arbeidersjeugdcentrale inzake bemoeiingen en ervaringen, benevens nieuwe plannen. Geillustreerd met tekeningen van Fre Cohen.
76540: - Verzameling der wetten van het stelsel van belastingen, volgens de wet van 12 Julij 1821, (Staatsblad no. 9), strekkende tot uitgifte aan de ambtenaren.
78176: - Grachtenboek. Naar de oorspronkelijke tekeningen van Caspar Philips Jacobszoon te Amsterdam ± 1767. Geschied-bouwkundige beschrijvingen door E. van Houten oud-hoofdinspecteur van bouw- en woningtoezicht te Amsterdam.
8948: - Cours de navigation des Glénans.
9003: - The Mariner's Handbook.
9037: - Muiterij op de Bounty.
9114: - Staatsblad 1929. 301-449.
9210: - Photofreund Jahrbuch 1941.
9207: - De erfenis van een president. Wat John Fitzgerald Kennedy de wereld te zeggen had.
9235: - Horror Vacui. De eeuw van de luchtpomp 1650-1750.
9253: - Art Unlimited Posters. Special Editions.
938: - De grote Winkler Prins Wereldatlas. Met geheel bijgewerkte nationale en internationale kaartenset, de nieuwste satellietfoto's, thematische kaarten en statistieken, planeet Aarde en complete registers..
9468: - Hokusai en zijn school. Tentoonstelling in het Rijksprentenkabinet Amsterdam. 27 februari - 9 mei 1982.
9467: - Gion Matsuri '86.
9454: - Das Tibetanische Totenbuch.
9600: - Larousse Landenserie China.
9602: - De Verboden Stad/The Forbidden City.
47832: - Václav Cigler glasobjecten.
9620: - The Genius of China.
9628: - Folk arts of new China.
9681: - Assessing Projects - A Programme for Learning. Imperial Chemical Industries Limited.
9683: - The Summer Palace Long Corridor Pictures - a collection of stories portrayed by them.
19734: - Indonesische sprookjes.
43989: - Zesde jaarboek 1957-1960 van De Hollandsche molen. Vereeniging tot behoud van molens in Nederland.
40630: - Der Sanddorn. Hippophae rhamnoides. Ein Pionier des Lebens.
70097: - Liedboek voor de kerken. 491 gezangen. Meerstemmige zettingen (koor- en orgeluitgave).
60158: - Merchant Ships Identification B.R. 115.
70209: - De twintig mooiste kerstverhalen.
70390: - Uit het leven van eene christin, medegedeeld door een harer kinderen. Premie op den scheurkalender Honigdroppels.
68521: - 39ste Jaarverslag "Stamil" 1942. Nationale Vereeniging tot steun aan miliciens.
47086: - Unieke restaurants van noord-nederland en hun lekkerste recepten.
53527: - Rechtssociologie. Minor rechtspraak.
72895: - De gezondheid in huis. Een geneeskundig handboek voor allen die hunne gezondheid op prijs stellen. Met bijdragen van Dr. K.M. Anthofer, Dr. Braschamann e.a..
36641: - Aphodisiacs.
8586: - Le Livre d'Or de la Comtesse Diane.
43979: - Baby's eerste levensjaar. Enkele practische raadgevingen omtrent lichamelijke en geestelijke verzorging gedurende de eerste maanden.
62786: - Iodine and plant life. Annotated Bibliography 1813-1949. With Review of the Literature.
75651: - Haagsche Post. Winter nummer Kerstmis 1931.
23127: - Magnum Images Ritueel.
71567: - Proces-verbaal van het Sociaal Congres gehouden te Amsterdam den 9, 10, 11, 12 November 1891 & Tweede Christelijk Sociaal Congres gehouden te Amsterdam op 10, 11, 12 en 13 Maart 1919. Proces verbaal..
80742: - Dochters! Handleiding voor vaders.
71222: - Collectieve arbeidsovereenkomst in de typografie en het rasterdiepdrukbedrijf in Nederland. 5 november 1933 tot 4 april 1936.
62779: - De nectar van de liefde. Hala's 'sattasai', klassieke liefdespoëzie uit India. Vertaald en ingeleid door Herman Tieken.
38813: - Beschrijving van het materieel der bereden artillerie (B.M.B.A.) 9goedgekeurd bij aanschrijving van het D.v.O. van 11 janaurie 1909, IVde Afd. no. 89).
38812: - Nederlandse gedichten en proza van Middeleeuwse- tot en met eigen-tijdse dichters. Gezegd door Paul Huf.
16255: - Het nachtfeest van Venus (pervigilium Veneris).
56667: - Katalog einer Special-Ausstellung der Schabkunst, 14. October 1894 bis 28. Februar 1895. Mit einer Einleitung und 6 heliogravuren.
70457: - Kijkbijbel. Verhalen uit het oude en het nieuwe testament.
69492: - Hommage aan Ruurd Elzer.
60621: - Sommer: Fahrpläne 1955 für den Oberharz. Bundesbahn, Bundespost, KVG, Fern- und Interzonen Omnibusse.
51599: - Een compendium van achtergrondinformatie bij de 491 gezangen uit het lieboek voor de kerken.
39578: - Kaart van Kloosterburen uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
53658: - Wenken voor de bescherming van uw gezin en uzelf.
2156: - Petit Larousse. Dictionnaire encyclopédique pour tous.
59596: - De best verzorgde vijftig boeken van het jaar 1959. Verslag van de jury en catalogus.
68747: - 50 jaar verkenningen in de beeldende kunst uit de eigen verzameling en uit bevriende particuliere collecties in Nederland. Stedelijk Museum, catalogus 212..
30124: - RA Recht vor allen.
50383: - Inventaris van de archief van de secretarie van de gemeente Weststellingwerf 1813-1912.
21576: - Het leven is heus niet zo kwaad. Levensliedjes.
46550: - Jack B. Yeats master of ceremonies.
66694: - Bibliothèque (bel ensemble) d'un cuisinier Quercynois. Livres sur le thème de la cuisine, des vins, de la chasse....
71565: - Bedrijfspensioen in de land- en tuinbouw.
21581: - Xiandai Hanyu Cidian.
32746: - Omrekenschijf voor verkleiningen en vergrotingen.
71268: - Jaarboekje der Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland. Met verslagen der algemeene vergaderingen van 10 juli 1918, 10 mei 1919, 8 mei 1920, 14 mei 1921 en 29 april 1922. Benevens bijdragen over terreinen der vereeniging en over natuurbescherming.
71231: - De salamander.
53685: - Boekjes voor iedereen. III. Toastenboekje. Met versjes voor een album of om voor te dragen.
21583: - Zhongguo Shaoshuminzu Wenxue Zuopinxuan. Di si fence.
53682: - Raadselboekje bevattende 400 aardige raadsels.
36768: - Shirley Temple in "Curly Top".
72893: - Het Groot Elektronisch Woordenboek. Italiaans-Nederlands // Nederlands-Italiaans.
31126: - Historische Tuinen. Tevens Tuinjournaal 9e jaargang, no 1.
40906: - Voith Paper Machines.
53680: - Boekjes voor iedereen. VIII. Het aardige droomboekje.
76848: - Ce qu'était Reims, ce qu'elle est devenue.
65434: - Op de Rails. Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen. 28e & 29e jaargang 1960/1961 2x12 nrs compleet.
46890: - "Ik zal handhaven" Extra foto-editie acties Oost-Java. 21 juli t/m 4 aug. 1947.
68352: - Bestrijding van ziekten en ongedierten in groente-, bloem- en oofttuin.
32480: - Fotolithografie. Cursus 15.
32757: - Papoea-kunst in het Rijksmuseum. Papuan Art in the Rijksmuseum.
32758: - Korean Central Historical Museum.
16257: - Zojuist verschenen. Historische tocht door de wereld van het boek in woord en beeld.
78028: - Topografische satelietbeeld atlas van Nederland..
67500: - Sinterklaas de kindervriend.
67501: - Het grote Sinterklaas liedjes & kleurboek.
66248: - Amsterdamse stadswandelingen. 3 wandelingen door het centrum en 19e eeuwse gordel (stadsvernieuwingsbuurten). Leer al wandelend je stad kennen.
77077: - Koninklijke Schouwburg. Jean Anouilh: Ornifleparte tafels.
46878: - Foto-Atlas Groningen.
47716: - Erotische sprookjes uit Noorwegen.
35110: - Die Klöppelspitzen 1te Serie.
77886: - Register I Groningen. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
77887: - Rapport omtrent een onderzoek naar de wenschelijkheid en de uitvoerbaarheid eener kanaalverbinding van Zuidbroek naar Delfzijl.
77838: - De E van Ezinge, de F van Feerwerd, de G van Garnwerd. Onderwijzers beschrijven hun dorp in 1828.
77832: - Kleine aardrijkskunde van de gemeente Ezinge opgetekend rond 1850 .
77826: - Dit is Groningen "Stad en Ommelanden.
77827: - This is Groningen.
77814: - Gids voor Groningen. Uitgave van de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer te Groningen.
77813: - Groningen. Eigen land met open ogen.
71089: - Veldgids voor de natuurliefhebber. Bomen en struiken van West- en Midden-Europa.
71266: - De groei van Schiphol. Luchthaven der gemeente Amsterdam. 1920-1938.
65436: - Op de Rails. Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen. 24e/25e jaargang 1956/1957 2x12 nrs compleet.
43793: - Aus der Postkutschenzeit. Sammlung Schumacher.
33849: - Zauber des Papiers.
71265: - The port of Amsterdam. The importance of Amsterdam as a seaport and trade and industrial centre..
21735: - Catalogus van kaarten.
32761: - Nepal. Kunst aus dem Königreich im Himalaja.
53525: - Milieurecht K4.
76281: - De Koran. Uit het Arabisch vertaald door J. H. Kramers..
41061: - Groeten uit Urk.
29433: - Massakommunikatie. Een TIJD opname ten behoeve van de reklame..
11802: - Poetry and prose of the Ming and Qing.
32792: - Tentoonstelling Islamische kunst.
68489: - 1878-1978 Honderd jaar gedurfd leven. De geschiedenis van de landbouw-sociëteit "Ceres", De vereeniging "Landbouw-Sociëteit Ceres", Het Wageningse studentencorps, de Wageningsche vrouwelijke studenten vereniging en de Wageningsche studentenvereniging Ceres.
19515: - Elementary Chinese part 1 and 2.
19512: - Ying Han Xiao Cidian A junior English-Chinese dictionary.
26805: - Het ondergrondse Vrij Nederland. De belangrijkste nummers en bladzijden van het illegale verzetsblad uit de jaren 1940-1945.
29823: - Young Asian Designers.
6015: - Missale Romanum. Ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini. Restitutum S. PII V Pontificis Maximi. Jussu Editum. Aliorum Pontificum Cura Recognitum. A Pio X Reformatum Et Benedicti XV Auctoritate Vulgatum Editio XII Juxta Typicam Vaticanum.
21760: - Nederlandsch Gezinsboek.
36642: - An illustrated Anthology of Erotica. Sexual Art and Literature from Around the World..
33359: - Primitieve Stoffmusterungen. Sonderausstellung 6 september - 31 december 1953. Führer durch das Museum für Volkerkune.
21763: - Kunst over de vloer..
21762: - Mü-Terem Galéria - Virág Judit.
32293: - Japanese Patterns, Japanische Muster, Motivos Japoneses, Mofifs Japonais.
43928: - Kindertijdschrift uit gegeven door het Gebedenverbond in 1920 en 1921..
43923: - Jaap Wagemaker. Scilderijen Gouaches 14 februari tot 15 maart 1970.
58051: - Ensor 1860 / 1949.
73129: - Historie van den oorspronck, fondatie ende voortganck der seer vermaerder zee ende koopstadt Enchuysen met sijn gelegentheijth, ende wat haer mede is gepasseert, van den jare na Christi geboorte 1100, tot den jare 1653 / 't samengestelt en kort inghetrocken door een liefhebber der selver stadt ; met een inleiding van S.B.J. Zilverberg.
58043: - Paris - Berlin 1900-1930. Rapports et contrastes France-Allemagne 1900-1930. Art, architecture, graphisme, litterature, objets industriels, cinema, theatre, musique.
65546: - Spelregels korfbal. De officiële spelregels van korfbal, zoals deze in 1955 op voorstel van de Internationale Technische Commissie zijn vastgesteld door de Federation Internationale de Korfbal.
32789: - Schatten uit Turkije. Türkiye'nin tarihi zenginlikeleri. Treasures from Turkey.
32788: - De Mexicaanse Muralisten.
43919: - Jan Altink. Groninger land en mensen.
22512: - Zhongguo Shaoshu Minzu Wenxue Zuopin Xuan. Di Yi Fen Ce.
22515: - Het Nederlandsche boek 1924.
22516: - Het Nederlandsche boek 1925.
65543: - Revolutionary Iraq 1968 - 1973: The Political Report Adopted By the Eighth Regional Congress of the Arab Ba'th Socialist Party-Iraq.
21803: - Songshi Yibai Shou/One hundred poems from the Song dynasty.
37918: - Lekker Tomaat. Wereldrecepten van Heinz.
72988: - Ontwikkelingen in sanctietoepassing.
62718: - Jaarboek 1955. Cacao-, chocolade-, suiker- en dropwerkindustrie in Nederland.
40098: - Trésors artitiques des collections impériales. Japanse kunstschatten uit de keizerlijke verzameling.
71759: - Sharaku.
53533: - Burgerlijk procesrecht DK6N.
32776: - 5000 Years of Art in Pakistan.
1181: - Topografische kaart No. 35 Ahaus. Schaal van 1:50.000.
76737: - Almanak van het Leidsche Studentencorps. Honderdtweeentwintigste jaargang MCMXXXVI.
62717: - Cocoa: The Main Products of the Overseas Territories.
71781: - Chinese Erotiek.
45015: - Handboekje voor de Gereformeerde militair van zee-, land- en luchtmacht in opdracht van de Cont. Comm. Geref. Garnizoenskerken (C.C.G.G.).
40900: - Het schrift. De gedachten van de mens gevangen.
40898: - Boek beeld ornament. De geschiedenis van de boekverluchtiging in het avondland.
40891: - 1850-1950 Honderd jaren papierfabriek KNP (Koninklijke Nederlandsche Papierfabriek).
40886: - Vijf eeuwen Nederlandse boekdrukkunst. propatria.
43910: - Emmy Eerdmans. Emmerentiana Maria Joosten Eerdmans. Schilderijen.
40860: - Jubileumnummer 1901 - 1926 Mededeelingen. Officieel orgaan van den Nederlandschen Bond van Steendrukkerijen. Vereeniging van Nederlandsche Chemiegrafische Inrichtingen.
34444: - Goody Two-Shoes. A Facsimile Reproduction of the Edition of 1766 printed for John Newby..
32745: - Intertype Schriften-Zählscheibe.
66197: - Catechismus. Ex decreto concili tridentini. Ad parochos. S. PII V pont. max. Iussu editus.
58733: - Fotoboek vakantiereis: Engeland, Algiers, Genua, Simplon, Parijs.
77022: - Armada. Tijdschrift voor de wereldliteratuur. Zestiende jaargang nr. 59 - juni 2010. Congo in de literatuur.
51237: - Psalter Hymnal. Doctrinal Standards and Liturgy of the Christian Reformed Church.
32806: - l'Art Byzantin.
46656: - Oud-Hollandse kinderliedjes. Altijd is kortjakje ziek en vele andere liedjes. Jan Huygen in de ton en vele andere liedjes. De stoeltjes netjes aan de kant en vele andere liedjes.
71777: - Mita Arts Gallery Catalogue.
53529: - Inleiding in het recht. Aanvullend materiaal.
43909: - El Simbolismo por Bettina Spaanstra-Polak.
43908: - Rijksmuseum Kröller-Muller (Schilderijen - tekeningen - beeldhouwwerk).
21808: - Info China. The complete traveller's guide to Shanghai.
21810: - Info Asia. The complete traveller's guide to Singapore.
21809: - Info Asia. The complete traveller's guide to Hong Kong.
77302: - Poëzie & Beeldende Kunst. Eva Gerlach, Rutger Kopland, Willem van Toorn..
68280: - Corn. Pak Zaadhandel Lunteren Voorjaar 1848.
59850: - Waterschap De Schipbeek 1881 -1981.
53520: - Nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten K4.
53523: - Bestuurskunde & Beleid DK5.
66303: - Reinaert de Vos.
21830: - China een ontmoeting met 850 miljoen mensen.
22518: - Het Nederlandsche boek 1927.
44826: - Paarlen des bijbels ter bevordering van bijbelkennis en godsvruchtbij de jeugd. Door eene vereeniging van godsdienstvrienden.
66143: - Nazareth. Tijdschrift tot ontwikkeling van het geestelijk leven naar het voorbeeld van Maria.
53519: - Wet- en regelgeving K4.
38092: - Alleen de kamer luistert.
73572: - Restauratie van toren en kerk van de Nederlands Hervormde Gemeente te Noordwolde.
76202: - Oecumenische ontdekkingen in het werk van O.Noordmans. Met bijdragen van H.W.de Knijff, M.H.Schenkveld, R. Hensen, A. van der Kooi, G.W. Neven & H.W.M. Rikhof.
73981: - The Magnificent Botanical Library Of The Stiftung Fur Botanik Vaduz Liechtenstein Collected By The Late Arpad Plesch Part 2 H-P and addenda. Auction Catalogue.
65389: - Storingsgids Treinstellen. Deel III DE-2 treinstellen (ombouw).
16916: - The admiralty Lis of Lights. Fof Signals and Visual Time Signals. Volume 9. 1954. Western Side of North Atlantic Ocean.
2188: - Carte Principale de la Petite Suisse Luxembourgeoise.
36792: - Het beste uit Panorama.
80011: - Arthur Spronken.
66679: - Sacerdos reparator. Beschouwing over het priesterschap door een R.K. priester.
62671: - Bibliographie der geschriften van Dr. B.H. Molkenboer 1898-1939.
59743: - Water in beeld. Anders kijken naar kunst en landschap van Noord-Groningen, met routes voor auto, fiets of als wandeling.
62670: - Catalogus. Literatuur over AMterdam aanwezig in de bibliotheek van het koninklijk paleis te Amsterdam. 1e supplement 1 jan. 1948 - i jan. 1949.
59563: - Europees parlement. De eerste tien jaar.
71261: - Amsterdam Holland.
71262: - Amsterdam Holland.
53467: - De Staats-Hoofden der wereld. Een populaire-biografische beschrijving van alle tegenwoordige levende Keizers, Koningen en Koninginnen van de Wereld en hunne Families benevens van alle regeerende Prinsen, Presidenten van Republieken, Sultans, Emirs, Beys en Radja's van alle landen. Met talryke portretten, familie-groepen, paleizen, kasteelen, parken, gouvernemenstgebouwen enz., enz..
51494: - De heilige Qor'aan. Met Nederlandse vertaling.
50573: - Liederbuch Libertas Iduna (Kantussprügel).
71292: - Arbeiders jaarboekje voor 1930. Twee-en-dertigste jaargang.
49766: - Emile Puettmann Meesterdrukker.
71550: - Gedenkboek van het Algemeen Nederlandsch Verbond bij gelegenheid van zijn 25-jarig bestaan. 1898 - Mei - 1923. Geschiedenis en invloed van den Nederladschen stam.
66144: - Getuigen. Reeks geschriften uit het christelijk heden en verleden.
66031: - Chilisalpeter of zwavelzure ammoniak (een verweerschrift).
76763: - Caleidoscoop 2; 10 jaar Centrum Beeldende Kunst Groningen.
58037: - Kokoschka.
70856: - Voor de feestmaand - 32 algemene bekende St. Nicolaas- en Kerstliederen - in zeer eenvoudige zetting voor piano.
43090: - Co Westerik.
71181: - Jaar te kijk 1982. De Zilveren Camera.
50571: - Geestelijke liederen uit den schat van de Kerk der eeuwen.
63713: - Kijken met Jetses naar toen.
62666: - Over het samenstellen en het gebruik van vaktijdschriften.
71260: - Amsterdam La ville de Rembrandt. Fêtes d'ete 1933.
38587: - Waterschap Noorderzijlvest. Gemaal Winsum te Schaphalsterzijl.
74453: - The War in Pictures, 6 volumes.
53434: - Appel d'Amsterdam. Aux peuples aux gouvernement de tous les pays.
24411: - Celdroom.
27765: - Verzorging en opvoeding in kindertehuizen. Rapport van de werkgroep gestichtsdifferentiate.
65391: - Voorschriften voor NS-personeel op Duitse lijnen. Deel IV Zevenaar-Emmerich. VDL.
62651: - Das Postulat der Buchdrucker. Abdruck einer älteren Original-Handschrift nebst einer Vorerinnerung..
79876: - Pyke Koch.
67710: - Verwennen en verwaarlozen.Kleuters die niet lastig zijn. Jaloerschheid.
6771: - Banktermen.
72571: - Biënnale 17. Middelheim Antwerpen. 12 juni - 2 oktober 1983..
53413: - Handleiding voor krakers.
53412: - Laat je niet pakken.
66005: - 12 tips voor kook-creaties met Nutricia kofiemelk!.
27819: - De lach. Tweede jaargang.
53410: - 21 november 1981. Kaaskoppen tegen kernkoppen.
67702: - 32e beschrijvende rassenlijst voor landbouwgewassen 1957 aardappelrassen.
53407: - Gedenkboek ter gelegenheid van het vijf en twintig-jarig bestaan van de sociaal-democratische arbeiderspartij in Nederland. Opgericht 26 Augustus 1894.
53402: - Na tien jaar. Gedenkschrift bij het tienjarig bestaan der Sociaal-Democratische ArbeidersPartij.
53401: - Troelstraoord. Gedenkboek uitgegeven t.g.v. de opening van 't Troelstraoord op den Vrijenberg te Beekbergen - 13 aug. 1927.
24244: - Ontmoet de dichters.
72228: - vijf kikkers maken een terras af. (Fotoboek van de onthulling van de beelden van Jan Steen bij café De Sigaar aan de Hoge der A in Groningen..
53358: - Almanak van het Leidsche Studentencorps. Honderdtweeendertigste jaargang MCML.
80055: - Photography annual 1966.
35437: - De minuut van Vonhoff.
63011: - Orientations. The magazine for collectors and connoisseurs of Asian art. Volume 34, number 5, May 2003.
39122: - Da's pas koken. Soep.
77715: - Johan Dijkstra in Aduard.
71543: - Sap van groenten en fruit.
53364: - Delftsche studentenalmanak voor het jaar negentien-honderd-twaalf.
53903: - Islamitisch Burgerlijk Wetboek. Conform de Sjaria. Vermogensrecht, Personen- en familierecht en Procesrecht (o.a. rechten van huwelijk, (echt)scheiding, erf, voogdijschap). De wet van Civiele aansprakelijkheid. Vertaler en bewerker: Dr. Ali Soleimani..
53359: - Almanak van het Leidsche Studentencorps. Honderdeenendertigste jaargang MCMXLIX.
66103: - De parochie van de H. Nicolaas te Appingedam bij het tweede eeuwfeest 1751 - 1951.
53357: - Almanak van het Leidsche Studentencorps. Honderddrieendertigste jaargang MCMLI.
8557: - Musikalische Edelsteine. Neue Folge. 42 moderne und beliebte Operetten un Opern, Schlager, Salonstücke, Tänze, Märsche und Lieder.
73968: - Vredeskalender 1983.
66022: - Twee kerstmiskaarten van Verkade (1949 & 1949)Vloeiblad De Nieuwe Margarinefabrieken, Vloeiblad 100% natuurzuiver Starkenborch margarine, reclameblad Fa. C.P. Tetzner.
62646: - Umbrae Codicum Occidentalium. Volume 1. Servii Grammatici. in Vergilii Carmina Commentarii. Codex Leidensis B.P.L. 52.
27102: - Elckerlyc. Met inleiding en aantekeningen van Dr. W.H. Beuken.
16874: - Far East Reporter. Letters from China.
71539: - Ter herinnering aan Dirk Schäfer 25 nov. 1873 - 16 febr. 1931.
76639: - Plan de Paris au 1/20.000eme. Tracé complet des rues de Paris. MétropolitainGuide commode pour voir et vister les monuments de Paris. Texte en Français, en Anglais, en Allemand.
47520: - Franz Kaindl Ölbilder und Pastelle.
62638: - Lekker Nederland: een gastronomische handleiding voor het bereizen van ons eigen land, door en landgenoot in den vreemde.
62546: - Bzzlletin nr. 134.
62633: - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, nr. 14 / 2007.
51477: - Fundamenten en perspectieven van belijden. Proeve van beschrijving.
58023: - Herman Kruyder.
58024: - Herman Heyenbrock. Schilder van de arbeid. 1871-1948..
65539: - De polemiek. Over de algemene lijn van de internationale kommunistiese beweging.
22353: - English-Chinese dictionary for students. Xueshen Yingyu Caitu Cidian.
72202: - De avonturen van Bruintje Beer. Bruintje Beer en de gulzige prinses; Bruintje Beer en de zwarte ridder.
21985: - Go.
73963: - Lauwersland. Verguld hart van het Wad.
45678: - Alleen de herinnering is niet voldoende. Chileense poëzie.
76903: - Scheepsmaat Woeltje omnibus: Scheepsmaat Woeltje; Stuurman Aart; Schipper Wessels.
42423: - Het boek der uitvindingen. Omgewerkt en verkort. Met vele houtgravuren.
54640: - Het Gilgamesj epos. Vertaald en toegelicht door F.M.Th. Deliagre Böhl.
27825: - Harper's Bazaar. January, February, March, April, May, June, July 1954.
75229: - Terschelling's Oerol. Programma juni 1990.
66807: - De Volks-missionaris - Godsdienstig Maandschrift onder redactie van eenige paters Redemptoristen. 11de Jaargang.
66808: - Institutionis biblicae. Scholis accommodatae. Vol. 1: De S. scriptura in universum. Edition Altera Emendata.
66809: - Verbum. Tijdschrift voor priesters en anderen die godsdienstonderwijs geven aan de jeugd. Eerste jaargang (juni 1930 - mei 1931).
62665: - Prijslijst van de boeken en pamphletten in de hier voorstaande bibliographie beschreven en voorhanden in het boeken-magazijn van H.G. Bom, Warmoesstraat 35 en 40 Amsterdam.
76559: - Winter im Engadin.
30450: - Wielerrevue 2004 - 2009.
65722: - Witboek over de Duitse Bartholomeusnacht. Met een voorwoord van Mr. Georg Branting, Lid van de Zweedse Rijksdag.
78368: - Gesprekken over het einde der tijden. Umberto Eco, Stephen Jay Gould, Jean-Claude Carrière, Jean Delumeau in gesprek met Catherine David, Frédéric Lenoir en Jean-Philippe de Tonnac.
46516: - Handleiding voor het inventariseren van kustvogels in het Waddengebied. Waddensea ecosystem no 3.
65532: - Sermons sur divers textes de l'Ecriture Sainte par Jaques Saurin, pasteur a la Haye..
50291: - Groninger Volksalmanak 1851 XV jaargang.
22983: - Elektrotechnische symbolen. Technische tekeningen. Technical drawings. Graphical symbols for electrotechnology.
68432: - Der königliche botanische Garten und das königlich botanische Museum zu Dahlem.
77889: - Frequenties van k-daagse neerslagsommen op Nederlandse stations. 22 Groningen 1906-1953.
20803: - Fietsverzorging.
77676: - Ons eigen land. (4 delen compleet) Tusschen Amsterdam en Arnhem; Tusschen de zeeën en achter het duin, Van de Geldersche heuvelen naar het land van wijde vlakten; Ons deltaland. Van de Zuidelijke zandvlakten en heuvelrijen. Met een woord vooraf door P.J.H. Cuypers.
77550: - Zeeboek. Determinatietabellen voor flora en fauna van de Nederlandse kust.
77527: - Neêrlands zangboek. Keurbundel van volks-, school- en gezelschapsliederen. Voor gemengdkoor. Ook geschikt voor zang en harmonium (of piano).
77496: - Granen en hun verwerking.
77493: - 1888-1963 Driekwart eeuw plattelandsgroei. Jubileum-nummer van het tijdschrift der Nederlandsche Heidemaatschappij.
77465: - Noorse sprookjes.
79981: - Karel Appel fifteen reproductions in colour. With an introduction of W.H.B.J. Sandberg.
27805: - Panorama 45ste jaargang nrs. 27 tot en met 39.
76584: - French North Africa - Algeria, Morocco, Tunisia, Sahara - Magic of Islam.
69935: - de arbeider Sociaal-Anarchistisch weekblad. 39e Jaargang, zaterdag 22 juni 1929, no. 25.
45431: - Utamaro 1753-1806.
77959: - Stoomwasserij en Kalkbranderij.
38097: - Glück Auf! 12.011 Geidchten over het voormalige 50 centimes-stuk uit België, beter bekend als het mijnwerkertje.
43056: - Geschiedkundig overzigt van het lager onderwijs in Nederland uitgegeven door de Maatschappij tot nut van 't algemeen.
53424: - Marnix Gijsen - Jan Albert Goris. 1899-1984 een postuum eresaluut.
22017: - De Japanse Kimono ziel van een volk.
18541: - Zhonghua Renmin Gongheguo Chutu Wenwu Zanlan.
67687: - Plaat met 12 getekende koeien naar bestaande exemplaren. Waaronder: Geldersche koe; Groninger stier; Groninger koe; Allgäuer koe; Podolisch ras e.a..
66057: - Keizer Karel V. Vorming en lot van een persoonlijkheid en van een wereldrijk.
23354: - Annuaire 1955 Annual no 25.
20898: - Lock, Stock & Barrel!.
71796: - Marthijn de Groot (Richting licht / Towards the light).
71761: - Hotei. Japanese prints The Scholtens Collection.
54100: - Het Nederlands ballet onder leiding van Sonia Gaskell.
25762: - 1489 Afbeeldingen van Gekerfde Dieren. Vlinders, vliegen, wormen, slangen en draken.
67685: - Met Henco geweekt is half gewasschen.
68425: - Hortus Academicus Lugduno Batavus 1587-1937.
46443: - Das Insel-Buch vom Lob der Frau.
62583: - Catalogus der eeretentoonstelling van het werk van S.H.De Roos gehouden ter gelegenheid van de viering van diens zeventigsten geboortedag in het Frans Halsmuseum te Haarlem..
62584: - Claude Garamont. Graveur et Fondeur de letters du roi François Ier.
27680: - Schweden. Eine Folge von Bildern.
37706: - Bouwen met water. Wonen, werken en recreëren.
22084: - Bourtagne. Door oude luister een nieuwe toekomst.
46435: - Vollmond und Zikadenklänge. Japanische Verse und Farben.
46433: - Hokusai and his school. Japanese prints c. 1800-1840.
59050: - Islam. Van Bagdad tot Cordoba. Vroege architectuur van de 7e tot de 13e eeuw.
62580: - Le plus beau Bestiaire du Monde, un album de miniatures, aquarelles et gravures, rassemblées et présentées par le professeur P.-P. Grassé, membre de l'Institut. Réalise ous la direction artistique de Pierre Faucheux.
46074: - Klei en vuur. Potterie van Meindert Zaalberg.
79915: - De brug.
66041: - Friesch jaarboekje of almanak voor het schrikkeljaar 1880.
68423: - Primo elenco di funghi di val San Martino o valle della Germanasca. Contributo alla flora micologica delle Valli Valdesi del Piemonte.
66042: - Friesch jaarboekje of almanak voor het jaar 1875.
33860: - De Noordzeekust van Den Helder tot Cadzand. The North Sea Coast. Die Küste der Nordsee. La Côte de la mer du Nord.
30729: - Bezig zijn metvijvers en rotstuinen.
30730: - Contemporary Lighting. Selected projects from the fifth Philips International Lighting Contest.
16254: - Het nachtfeest van Venus (pervigilium Veneris).
33392: - Hollar to Heidelhoff.
43178: - Rijksmuseum Twenthe Enschede 7 april t/m 31 mei 1971.
66040: - Friesche Volksalmanak voor het schrikkeljaar 1896.
22526: - Het Nederlandsche boek 1938.
22527: - Het Nederlandsche boek 1939.
77996: - De Nederlandse baksteenindustrie in ontwikkeling.
62902: - Lijstenboek 1954.
22095: - In het licht van de stad.
22104: - Stadsvernieuwing 1986. Monumenten.
22108: - Een hele verbetering. Tien jaar Stadsvernieuwingsfonds in Groningen 1985 - 1994.
35608: - Referaten van Publicaties over de Geologie van Nederland en de Koloniën. Deel II.
73904: - Kunst uit Groningen Documentatie Beeldende Kunstenaars.
76490: - Zóó leven wij in Indië.
46377: - Kinder kook- en bakboek.
43888: - Recepten: in de duitse keuken.
43889: - Johannes Jelgerhuis rzn. Acteur-schilder 1770-1836.
80888: - Gekkenhuizen. Gids voor zenuwleiders en zinlozen.
23014: - Jaar te kijk 1976. De Zilveren Camera.
20358: - Heemskerk uitgediept. Een beschrijving van de meest fraaie bodemvondsten in Heemskerk.
75970: - Plattegrond van Groningen .
70060: - Children's drawings from the concentration camp of Terezin.
66039: - Twee vloeibladen van de De Nieuwe Margarinefabrieken.
69601: - EHBO; (Eerste Hulp Bij Onduidelijkheden); het nieuwe woordenboekje voor de grafische industrie.
66035: - De verbouw van haver en rogge op zandgrond (Ervaringen van een zandboer).
80784: - Steevast 1994 t/m 2014 & 2016. Jaaruitgave van de Vereniging Oud-Enkhuizen.
17764: - Bolles + Wilson. Neue Bauten und Projekte. Recent Buildings and Projects.
43877: - Traditionele feesten & gebruiken.
68400: - De Olie-palm; De vetstoffen andere dan de Elais-Oliën; De textielplanten; Het katoen; De koffie; De cacao; Het kopal; Het koper; Het tin; Het goud.
68401: - Le caoutchouc.
67680: - Groenten - vruchten - planten - kruiden. dat zijn onze geneesmiddelen.
22132: - Groningen en een keuze uit zijn monumenten.
66032: - Bemestingsproeven over 1923 en 1924.
22528: - Het Nederlandsche boek 1936.
73960: - Gezond leven, natuurlijk genezen. Natuurlijke remedies.
22138: - Monumenten 1988. Restauratiesubsidies uit het stadsvernieuwingsfonds.
22136: - Groningen buiten de ringweg.
66033: - Een en ander over stal- en kunstmest.
68486: - Manx farming and country life.
68411: - Gehes Arzneipflanzen-Karten.
68409: - Voor de Kruyd-lievende Leser. De bibliotheek van de Amsterdamse Hortus in de 17e en 18e eeuw.
73164: - Het Peperhuis. Jaargang 1977. Vis en visrokerij van Zuiderzee en IJsselmeer.
67679: - De Coöperatieve zuivelindustrie in Friesland.
22529: - Het Nederlandsche boek 1935.
33380: - Gimbel's Illustrated 1915 Fashion Catalog Gimbel Brothers.
53032: - De Ploeg '93 Catalogus jubileum expositie.
76586: - Promenades au Caire.
34677: - Xizang Zhibei. Zhongguo Kexueyuan Qing Zang Gaoyuan Zonghe Kexue Kaocha Dui.
22151: - Grondbeleid in het kort. Samenvatting van de gemeentelijke nota Grondbeleid.
22152: - BuurtBouwBureaus.
22153: - 950 Groningen 1040 - 1990 Een jarige stad.
66028: - The Book Of Common Prayer and Administration of the Sacraments and Other Rites and Ceremonies of the Church, According to the Use of the Church of England: Together with the Proper Lessons for Sundays and other Holy-Days.
66024: - Cursus reformvoeding.
68394: - American Medicinal Plants of Commercial Importance.
36826: - Englische Arbeiterskunst.
43164: - Et udvalg af Asger Jorn's samlinger.
77947: - Almanak voor watertoerisme 1929.
32301: - Women under apartheid. In photographs and text.
66019: - De Blue Band fabrieken.
66017: - Zhongguo da baike quan shu. Jixie gongcheng I & II. China's great encyclopedia Mechanical engineering part I & II..
22159: - Het Noorden in woord en beeld II (bandtitel: 7e jaargang, no. 39, 18 december 1931).
22866: - Friesland in vogelvlucht.
67253: - 1907-1957. Vijftig jaren NVvFA ABC.
65575: - Almanach Hachette. Petite encyclopedie populaire de la vie pratique.
65966: - Pline l'ancien. Histoire Naturelle Livre XVIII..
51430: - Het evangelie van Lukas. Vertaald en van aantekeningen voorzien door Huub Oosterhuis en Alex van Heusden.
50555: - Baantjer - Dorcas en de kokende oma's.
22164: - Volkshuisvesting een kwestie van beschaving. Memorandum over de toekomst van de volkshuisvesting, door Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen.
8849: - Maritiem Journaal 74. Jaarlijks verschijnend informatie- en documentatiewerk op maritiem gebied voor Nederland en België.
66007: - Keizer Karolingus.
43173: - Stad Antwerpen. 4e biennale voor beeldhouwkunst. Middelheimpark.
50643: - What's cooking in Bombay.
65999: - Textilia. Weekblad voor de detailhandel in textiel, dames- en herenmodeartikelen en woninginrichting.
43855: - Grafiek I Kunstenaars geboren tussen 1850 en 1870.
43854: - Tentoonstelling van Exlibris en gelegenheidsgrafiek uit de verzameling van Ir. Eug. Strens.
63126: - Het werk van Jan en Casper Luyken. Deel I & Deel II.
19613: - Het weer.
62521: - 1001 puzzels en raadsels. Het complete handboek voor mensen met sportieve heresenen.
43849: - 'In Italiën Geteekent'. Nederlandse 17de-eeuwse tekeningen uit het bezit van Teylers Museum.
43850: - Germ de Jong, een schildersleven.
18752: - Jaarboek van de maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden 1992-1993.
25100: - ASMP Picture. Special Section: Inside U.S.S.R..
39580: - Kaart van Nieuwe Schans uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
56498: - Graphische Sammlung Albertina: Mit Nadel und Säure. 500 Jahre Kunst der Radierung. 279. Ausstellung, 7.Mai bis 12. September 1982.
73165: - Het Peperhuis. Jaargang 1979. Stille getuigen - voorwerpen uit de depots.
73166: - Het Peperhuis. Jaargang 1983. Herbouwd verleden. Ontstaan van het buitenmuseum 1942-1983.
73167: - Het Peperhuis. Jaargang 1985. Musea rondom de Zuiderzee.
73168: - Het Peperhuis. Jaargang 1986. Waartoe zal dan al die moeijte zijn? Het bedrijf van een Groninger kofschipkapitein 1820-1852.
16258: - Zojuist verschenen. Historische tocht door de wereld van het boek in woord en beeld.
40474: - Leven met insekten. Het onderzoek naar een geïntegreerde bestrijding van plagen.
40459: - Birds In Florida.
62919: - Traité de Pathologie végétale. Tome I. Volume 1. Introduction. Maladies de la vigne. Généralités sur les malades des arbres fruitiers. Malades du pommier.
39074: - Groningen doen? Doen!.
22177: - A walk through the city of Groningen.
46283: - Lenore Tawney.
76045: - De godsdienstige beteekenis van oog en oor. Een phenomenlogische studie. Rede.
43848: - Gavarni. 32 tekeningen uit Mascarade Humaine.
43841: - Aquarellen en tekeningen van Kees Verwey.
59900: - Wandelingen in een gedeelte van Gelderland. , Of Geschiedkundige en Plaatsbeschrijvende Beschouwing van de omstreken der stad Arnhem. Met eene plaat.
39103: - Italiaanse keuken. Met vele praktische en waardevolle tips.
67661: - Bergman on Bergman. Interviews with Ingmar Bergman by Stig Björkman, Torsten Manns & Jonas Slima.
46272: - Rein Dool.
8278: - Srimad Bagavatam. First Canto "Creation" (Part Three - Chapters 6-12).
67658: - Vropuwtje Theelepel. Deel 1 t/m 6: O jee! Ik ben weerklein; De waarzegster; De schoonheidskoningin; Circus op zolder; Het vrolijke schilderwerk; De ster van de bazaar.
28791: - The imperial palace. Chinese landscape storehouse.
28803: - Chinesisches Novellenbuch.
43845: - Luc Tournier 70. Portretten en ontmoetingen met medewerking van Cola Debrot, Charles Eyk, Albert Helman, Wil Sandberg en Luc Tournier.
25490: - Het nieuwe testament met de psalmen.
30130: - Programma OSGN-kongres 1967.
32501: - 15e Biennale Internationale de Lausanne. Art Textile Contemporain.
43844: - Hendrik Chabot. Tekeningen.
46264: - Kant.
46265: - Kant.
39605: - Kaart van Meeden uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39606: - Kaart van Wedde uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39607: - Kaart van Winsum uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39608: - Kaart van Muntendam uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
69610: - Cijfers en feiten. Gids voor het politieke en sociale leven. Tweede jaargang (1922); Tiende jaargang (1930); Elfde jaargang (1931); Twaalfde jaargang (1932); Dertiende jaargang (1933); Veertiende jaargang (1934).
46261: - Kostuum 2011.
41216: - Israëlisch koken.
43835: - Jan Ensing 1819-1894. Tekenaar, schilder en onderwijzer te Groningen. Tentoonstelling 1981.
43836: - Rudolphus Lauwerier 1797-1883. Tekenaar van oud-Nijmegen.
34267: - Ronald Hallifax of Leve de zee! Naar het Engelsch vertaald onder toezicht van A. Werumeus Buning.
80558: - Ruud Anthonio.
46251: - Batiks. Victoria and Albert Museum.
41823: - Groninger Koek. 43 Volksverhaaltjes van de kleine k.
43818: - Dirk Nijland (1881-1955). Schilderijen, grafiek, tekeningen.
43821: - Dick Ket 1902-1940 Herdenkingstentoonstelling.
43822: - The Abbey Aldrich Rockefeller Folk Art Collection. Gallery Book.
43826: - Jan P.C. van Doorn. Prenten, tekeningen en goauches 1943-1986.
43828: - Bernardo Bellotto 1720-1780. Schilderijen en tekeningen uit het Nationaal Museum te Warschau.
43831: - Verzameling Mr. Chr. P. van Eeghen.
43834: - Society of Wood Engravers. Leiden De lakenhal, Utrecht Centraal Museum, Amsterdam Rijksacademie.
45865: - Gedenkboek van den Nederl. Bond van Christelijk Protestantsch Post-, Telegraaf- en Telefoonpersoneel "Door plicht tot recht" uitgegeven ter gelegenheid van zijn 25-jarig bestaan 1908-1933.
35901: - Shack chic. De vitaliteit van Zuid-Afrika's Shack-landschap.
65988: - King Atlas Nederland voor school en toerisme.
33434: - Un siècle de modes féminines 1794 - 1894. Quatre cents toilettes.
33423: - Cours de coupe. De la mode pratique.
33396: - Versus, kwartaalschrift voor film en opvoeringskunsten. Hollywood kostuums.
33407: - Snoecks '73 Literatuur - kunst - film - toneel - mode - reizen.
41344: - Treasures/Trésors.
41343: - Grafisch Nederland 1981.
38682: - Uw huis tot sieraad. Afscheiding en dolenatie te Amersfoort herdacht.
38658: - Het nieuwe testament ofte alle boecken des nieuwes verbonds onses heeren Jesu Christi door last van de hoogh mogende heeren der Vereenigde Nederlanden.
28079: - 5 bewogen jaren. De tweede wereldoorlog in beeld.
43812: - Vrij en gebonden. Confrontatie, een keuze uit vrij werk en boekillustraties van Nederlandse kunstenaars 1815-1965. Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels.
16251: - Vertelsels van een papegaai. Zes verhalen uit Tûtî Nâmeh.
60622: - Beknopte afstandswijzer reizigersverkeer.
60623: - Der Hamburger Bahnhof: Geschichte und Gegenwart.
44639: - Bouwstenen I.
71166: - World Press Photo 1979.
46209: - Salut au Monde. Het Friese landschap in de schilderkunst van 1900 tot nu/Die Friesische Landschaft in der Malerei von 1900 bis heute.
39567: - Fables de Florian illustrées par Victor Adam prédédées d'une notice par Charles Nodier de l'Académie Francaise et dún essai sur la fable.
39522: - Rijksvoorlichtingsdienst voor de pluimveeteelt. Afdeeling konijnen.
22264: - Deutsche Musterbetriebe. Bearbeitet vom Arbeitswissenschaftlichen Institut der Deutschen Arbeitsfron - Berlin.
46215: - Paul Wunderlich. Werkverzeichnis der Druckgraphik 1948 bis 1982. Catalogue raisonné.
67312: - Arbeidersleven in Nederland; resultaten der enquete, ingesteld door het Nederl. Verbond van Vakvereenigingen in het najaar van 1907 naar de wenschelijkheid en mogelijkheid van beperking van den arbeidsduur voor volwassenen tot 10 uren per etmaal en afschaffing, respectievelijk beperking van nacht- en kinderarbeid.
65974: - China Excursion 1981. Report of the Studiegroep Wetenschapssamenwerking met China. Fysisch Mathematische Faculteitsvereniging.
20046: - Grote godsdiensten.
24885: - The abridged nautical almanac for the year 1954.
67653: - Het Basiskookboek. Eenvoudige technieken, verse ingrediënten & lekkere recepten.
75720: - Herinneringsalbum van de 1e Infanterie Brigade Groep der C. Divisie '7 December (4 delen compleet).
77201: - Nederlandsch Lyceum Leerplan en Boekenlijst. 1933-34 25e schooljaar.
71637: - Geschenk 1933. Herinneringen aan Nederlandsche schrijfsters en schrijvers bijeengebracht ter gelegenheid van de Nederlandsche Boekenweek 29 april - 6 mei 1933.
46191: - Luchtfoto Atlas Zuid-Holland.
43802: - Meesterwerken uit Amerika. Universiteitsmusea. Utrecht Centraal Museum. 1956 4 augustus-9 september.
61452: - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, nr. 18 / 2011.
75648: - Haagsche Post. Winter nummer Kerstmis 1928.
43047: - Offizieler Katalog der IX. Internationalen Kunstausstellung in KGL. Glaspalast zu München 1905. Veranstaltet von der "Münchener Künstlergenossenschaft" im verein mit der "Münchener Sezession". 1 juni - ende oktober.
37803: - Spaar uw tractor Esso.
37804: - Kaptein Mobylette.
39189: - Almanak voor het schoone en goede 1856.
31037: - Aeromodeller & Model Maker. Plans Handbook.
60024: - Ik ben een overgevoelig mens. Frans Buyens ontmoet Willem Elsschot.
57971: - Het wonder van de tweede pruimenbloei. Een Chinese liefdesroman.
75629: - Songs of faith nature and fellowship.
37264: - Granta The Magazine of New Writing 46. Crime.
46176: - Das XX. Jahrhundert. Ein Jahrhundert der Kunst in Deutschland. Altes Museum; Neue Nationalgalerc 4¬Ûurger Bahnhof.
46178: - Documenta III. Handzeichnungen. Malerei Skulptur.
11440: - ANWB Wandelrouteboek Nederland.
41069: - De Camera.
68255: - Planten-atlas. Naar het Duitsch bewerkt door H.J. Calkoen.
46174: - Kunstwerke aus drei Jahrtausenden, gesammelt im Ruhrgebiet. Ruhrfestspiele 1963. Städtische Kunsthalle Recklinghausen.
72390: - Paul Smulders.
37860: - Natuurcompendium 2003. Natuur in cijfers.
66195: - Dansen. Beschouwingen door een zielzorger.
46172: - Kunst aus der Revolution. Sowjetische Kunst während der Phase der Kollektivierung und Industrialisierung 1927-1933.
27448: - Gewasbescherming in bloembollen en bolbloemen.
76864: - Internationale Bauausstellung Emscher-Park. Werkstatt für die Zukunft altger Industriegebiete. Memorandum zu Inahlt und Organisation.

Next 1000 books from Bij tij en ontij . . . .

5/30