Bij tij en ontij . . . .
Hoofdstraat 26, 9977RD Kloosterburen, The Netherlands.            Email: bijtijenontij@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
44212: - De evangelische godsdienst, haar inhoud en hooge waarde, opgelegd in breeden tekstenrol, ten gebruike van de kerkelijke leerrede en den bijbelschen almanak benevens aanhangsel meest bevattende ....
46261: - Kostuum 2011.
46264: - Kant.
46265: - Kant.
40597: - Werke und Werkstatt naiver Kunst. Ruhrfestspiele Recklinghausen 1971.
48792: - La grande parade. Hoogtepunten van de schilderkunst na 1940. Highlights in painting after 1940.
48799: - Opgegraven Schatten Uit De Volksrepubliek China.
48800: - Proeve van kleine gedigten voor kinderen.
48803: - Mededeelingen van de rijks-adviseurs voor de monumenten van geschiedenis en kunst. Uitgegeven door het departement van Binnenlandse Zaken, onder toezigt van de rijks-adviseurs voor de monumenten van geschiedenis en kunst.
68325: - Gedoornde vrienden. Handboekje voor het kweken van cactussen uit zaad.
49968: - Louis Leloup. Créateur verrier à audience internationale. Glaskunstenaar met internationale faam. Crystal Glass Designer of International Renown.
49966: - Johny Rolf en Jan de Rooden.
43833: - Expositie van nieuw werk van Pósô, vrijdag 14 oktober 1988 t/m zondag 6 november.
43834: - Society of Wood Engravers. Leiden De lakenhal, Utrecht Centraal Museum, Amsterdam Rijksacademie.
43835: - Jan Ensing 1819-1894. Tekenaar, schilder en onderwijzer te Groningen. Tentoonstelling 1981.
43836: - Rudolphus Lauwerier 1797-1883. Tekenaar van oud-Nijmegen.
43841: - Aquarellen en tekeningen van Kees Verwey.
57964: - De kunst van het verleiden. Hoe voor de nacht zich een plezant onderdak te verschaffen. Handleiding van een volksverteller ten tijde van de Sung-dynastie.
41100: - Eenige bijdragen betreffende het landbouwonderwijs. Directie van den Landbouw Landbouwvoorlichtingsdienst. Mededeeling no. 119.
23802: - China Information. A Quarterly Journal on Contemporary China Studies Vol IX, No.1 Summer 1994.
33285: - Maninko N.V. Kleinvak.
29711: - Proeve van een leerplan voor het basisonderwijs B. Nutsseminarium voor pedagogiek aan de universiteit van Amsterdam. Moedertaalonderwijs.
35832: - Rome et ses environs.
47826: - Vrienden van de nederlandse ceramiek. Mededelingenblad 55..
21807: - Zhongguo Xiandai Zuopin Xuanpian 1919-1949/readings from chinese writers/textes choisis d'ecrivains chinois 1 & 2.
51226: - Zingend geloven. Bijdragen tot de ontwikkeling van het nieuwe kerklied. Deel 3 In de schaduw van Gods woord.
51227: - Zing het woord. Liedboek voor kinderen.
32604: - Cuisinière Quercynoise.
37556: - Great recipes for good health.
37558: - Pressure Cooker Recipes.
37559: - Quick & Easy diet recipes.
37560: - The Cookery year.
67706: - Ziekten van aardappelknollen.
53424: - Marnix Gijsen - Jan Albert Goris. 1899-1984 een postuum eresaluut.
53534: - Burgerlijk procesrecht. Aanvullende literatuur.
26869: - Maatstaf. Maandblad voor letteren. Tweede jaargang september 1954 no. 6.
26876: - Maatstaf. Maandblad voor letteren. Negende jaargang december 1961.
26877: - Maatstaf. Maandblad voor letteren. Negende jaargang september 1961 no. 6.
26878: - Maatstaf. Maandblad voor letteren. Negende jaargang juli 1961 no. 4.
26879: - Maatstaf. Maandblad voor letteren. Negende jaargang februari 1962 no. 11.
70727: - Kriegsgefangene 1914/18. Auf Grund der Kriegsakten bearbeitet beim Oberkommando der Wehrmacht.
51233: - Tussentijds. Aanvullend liedboek bij het Liedboek voor de Kerken.
51237: - Psalter Hymnal. Doctrinal Standards and Liturgy of the Christian Reformed Church.
59909: - Ach lieve tijd. 1000 jaar Arnhem en de Arnhemmers..
44198: - Zendingsliederenbundel.
45622: - Wie wat waar? Jaarboekje 1943 van de Haagsche Courant.
47828: - 46 Concorso internatzionale della ceramica d'arte.
47827: - Keramik in der Weimarer Republik 1919-1933.
62326: - Los Beatos.
60622: - Beknopte afstandswijzer reizigersverkeer.
60623: - Der Hamburger Bahnhof: Geschichte und Gegenwart.
33589: - Prana. Uniek maandblad voor geestelijke wetenschappen en karakter-analyses. No. 1.
50146: - Truwanten. Een toneeltekst uit het handschrift - Van Hulthem..
66828: - Novene ter ere van Onze Lieve Vrouw van de wonderdadige medalje.
55111: - Graubünden Grigioni Grischun.
47832: - Václav Cigler glasobjecten.
34459: - De vrouw en haar gebed.
38658: - Het nieuwe testament ofte alle boecken des nieuwes verbonds onses heeren Jesu Christi door last van de hoogh mogende heeren der Vereenigde Nederlanden.
34609: - Student World. The rise of China.
68404: - Internationale Vereinigung für Kakao und Schokolade. General Versammlung - Offizieller Bericht. Londen 28, 29, 30 Juni 1966.
67269: - Het Troelstraoord.
62974: - Neujahrsblatt herausgegeben von der Stadtbibliothek Zürich auf das Jahr 1892; 1902, nr. 258; 1903, nr. 259; 1911, nr. 267; 1918, nr. 2; .
18241: - De fabricage van textielproducten. Het spinnen, weven, appreteeren en verven.
71759: - Sharaku.
66829: - St. Cornelius-boekje of beknopte schets van het leven, den marteldood en de vereering van den H. Cornelius. Paus en martelaar. Patroon tegen vallende ziekte, jicht, kinkhoest en alle zenuwlijden door een pater redemptorist.
37206: - Granta The Magazine of New Writing 89. The factory.
55133: - Yachting: The Photography of Beken of Cowes. Introduced by Richard Ballantine.
30450: - Wielerrevue 2004 - 2009.
68192: - Chinese geneeskunde.
71672: - Magische optica. Toverlantaarns, kijkdozen en andere evrmakelijkheden.
38096: - Leven en Wel.
60621: - Sommer: Fahrpläne 1955 für den Oberharz. Bundesbahn, Bundespost, KVG, Fern- und Interzonen Omnibusse.
60645: - Les chemins de fer au rendez-vous de Bruxelles. De l'expo 58.
60646: - De ingenieur. Weekblad gewijd aan de techniek en aanverwante wetenschappen. Jaargang 61, no. 16.
40773: - Friese pot. Van sipelsop en snorrepotsje. Friese streekgerechten en wetenswaardigheden.
25786: - Winkler Prins Jeugd Encyclopedie in kleur.
60632: - Spoorwegaardrijkskunde. Binnenland en buurlanden. Deel 1: Leerboek; Deel 2: werkboek; Spoorboekje Binnenland, inclusief buurlandverbindingen.
11164: - La grande parade. Hoogtepunten van de schilderkunst na 1940. Highlights in painting after 1940.
11165: - Met Verve.
11167: - Harmonie en contrast. (R)evolutie in de Nederlandse schilderkunst 1820-1970.
40276: - Een wandeling door Natura Docet. Gidsje voor de bezoekers van het Museum.
70457: - Kijkbijbel. Verhalen uit het oude en het nieuwe testament.
37552: - Best Food Fast. Fast & Healthy. Over 75 speedy recipes to boost your well being.
55136: - Scheepsportretten van. C.A. de Vries.
55143: - Ships of all ages. Part 1, 2 and 3.
38227: - Architectuur in en om Utrecht. Wat maakt Utrecht Utrecht? Jaarboek #07.
70209: - De twintig mooiste kerstverhalen.
17980: - Chili een zwartboek.
25765: - Sijtje en het Klompeneiland.
67122: - Een spiegel der wetenschap. 200 Jaar Koninklijk Natuurkundig Genootschap te Groningen 1801-2001..
60648: - Revue Trains. No. 11 Aout 1947. (1e numero spécial consacré à la Jonction Nord-Midi).
58451: - De toekomst van het Waddengebied. Verslag van waddencongres 18 April 1968.
48897: - Hoe en wat huishoudencyclopedie. Een raadgever voor de huisvrouw in 1001 huishoudelijke moeilijkheden.
48898: - Prinses tipboek.
6065: - Groninger studentenalmanak 1947.
56659: - The Important Collectoion of Early English Mezzotints. The Property of the Late Martin Erdmann, Esq. Of New York, U.S.A. On Monday, November 15 and Tuesday, November 16, 1937.
59743: - Water in beeld. Anders kijken naar kunst en landschap van Noord-Groningen, met routes voor auto, fiets of als wandeling.
55180: - Grachtenboek. Naar de oorspronkelijke tekeningen van Caspar Philips Jacobszoon te Amsterdam ± 1767. Geschied-bouwkundige beschrijvingen door E. van Houten oud-hoofdinspecteur van bouw- en woningtoezicht te Amsterdam.
34732: - Baantjer en De Cock.
32301: - Women under apartheid. In photographs and text.
39614: - Kaart van Onstwedde uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
23795: - China Information. A Journal on Contemporary China Studies Vol XV, No.1 Summer 2001.
50383: - Inventaris van de archief van de secretarie van de gemeente Weststellingwerf 1813-1912.
50384: - Inventaris van de archief van de gemeente Weststellingwerf 1913-1935.
50385: - Inventaris van de gedeponeerde archieven van de gemeente Weststellingwerf 1908 - 2000.
50387: - Inventaris van de archief van de gemeente Achtkarsepen 1919-1983.
38812: - Nederlandse gedichten en proza van Middeleeuwse- tot en met eigen-tijdse dichters. Gezegd door Paul Huf.
70869: - Art First Photo.
48958: - Eric de Nie schilderijen / aquarellen.
48959: - Tradition und Moderne. Japanische Malerei vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Ausstellung vom 31.10. - 14.12.1980..
38066: - Griebens Reiseführer Band 4. Dresden und die Sächsische Schweiz.
48957: - Natura Artis magistra - 10 jaar Antje Veldstra.
10046: - Algemene voorschriften voor de uitvoering en het onderhoud van werken onder beheer van het Departement van Verkeer en Waterstaat en Reglement Openbare Aanbestedingen.
34677: - Xizang Zhibei. Zhongguo Kexueyuan Qing Zang Gaoyuan Zonghe Kexue Kaocha Dui.
26903: - Gezangen bij een huwelijkssluiting.
56487: - Claude Gellée dit Le Lorrain 1600 - 1682.
46878: - Foto-Atlas Groningen.
29960: - Handboek voor creatief koken. Meer dan 1000 recepten.
50394: - Inventaris van het archief van de secretarie van de gemeente Sloten (1555) 1816 - 1983.
62786: - Iodine and plant life. Annotated Bibliography 1813-1949. With Review of the Literature.
53434: - Appel d'Amsterdam. Aux peuples aux gouvernement de tous les pays.
62583: - Catalogus der eeretentoonstelling van het werk van S.H.De Roos gehouden ter gelegenheid van de viering van diens zeventigsten geboortedag in het Frans Halsmuseum te Haarlem..
62584: - Claude Garamont. Graveur et Fondeur de letters du roi François Ier.
26805: - Het ondergrondse Vrij Nederland. De belangrijkste nummers en bladzijden van het illegale verzetsblad uit de jaren 1940-1945.
66697: - Deau bibliotheques gastronomiques. Bibliothèque de M. Christian Guy. Bibliothèque s'un cuisinier Quercynois.
62576: - Doctorus Johannis Fausti, Das älteste deutsche Faustspiel in 4 Akten nebst einem Vorspiel. bearbeitet miet 4 Szenenbildern von der Auffühurung des Marionetten - Theaters Münchener Künstler..
62580: - Le plus beau Bestiaire du Monde, un album de miniatures, aquarelles et gravures, rassemblées et présentées par le professeur P.-P. Grassé, membre de l'Institut. Réalise ous la direction artistique de Pierre Faucheux.
31003: - Vliegend boven Nederland/Flying over Holland.
29919: - Mengenal sambil mewarna. Pakaian dan rumah adat Indonesia 1, 2, 3.
11591: - Vernuft.. voor de vuilnisbak.
11599: - Het tovervisje. Een oud sprookje opnieuw berijmd.
71634: - Akkrumer Almenak. Utjown fan M. Bakker.
71778: - Mita Arts Catalogue no 21.
71886: - Electric Blues Guitar: A Book/Record Guide to Blues Thoery and lead guitar improvisation based on recorded examples in the styles of outstanding contemporary guitarists.
57912: - Stichting stamboek Ronde en Platbodemjachten - Schepenlijst 1969, 1970, 1971, 1975, 1989, 1990, 1992, 1995, 1997, .
31037: - Aeromodeller & Model Maker. Plans Handbook.
18752: - Jaarboek van de maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden 1992-1993.
18753: - Jaarboek van de maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden 1991 - 1992.
35299: - Hoe wij het deden.
60700: - Trains. 30 full color cards to keep or send.
35044: - Modern Aviation Library Vol. 9.
52321: - Global Journal on Human Rights Law. Volume 14 issue 2.
23791: - China Information. Vol XII, No.1/2 (summer/autumn 1997) Hong Kong State and Society Under Colonial Rule.
23792: - China Information. A Quarterly Journal on Contemporary China Studies. Supplement to Vol IX, No.1 Summer 1994.
48915: - Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger. Handleiding voor de Maleische taal - uitgave 1945.
57919: - Bathmen spant de kroon. Tweehonderd jaar oranjefeesten.
23790: - China Information. Vol XI, No.2/3 (autumn/winter 1996-1997) Perspectives on Mao and the Cultural Revolution.
23781: - The Illustrated War News. Nov 10, 1915 [part 66] - 1.
3729: - Zhonghua Renmin Gongheguo Shouyang Fa.
37282: - Metiers en voie de siaprition. Edition comportant 70 planches avec notes explicatives, tiréés de l'Encyclopédie Diderot.
66695: - Zauberer der Küche.
16799: - Groeten uit de Kosmos. Buitenaards gevaar: feit of fictie?.
16879: - Far East Reporter. The full text of Premier Chou El-lai's interview with British correspondent Felix Greene.
67617: - 20 jaar Galerie de Vis.
39522: - Rijksvoorlichtingsdienst voor de pluimveeteelt. Afdeeling konijnen.
71887: - Easy play speed music for guitar, vol. 19 Best of the Beatles.
26662: - Da's pas koken. Indiaas.
29416: - Dictionnaire encyclopédique illustré Armand Colin.
29433: - Massakommunikatie. Een TIJD opname ten behoeve van de reklame..
60687: - The Longacre Book of Trains.
39579: - Kaart van Uithuizen uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39580: - Kaart van Nieuwe Schans uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39581: - Kaart van Stedum uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39582: - Kaart van Termunten uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
37969: - Kunst in het klein. De schoonheid van oude tegels.
62546: - Bzzlletin nr. 134.
37803: - Spaar uw tractor Esso.
37804: - Kaptein Mobylette.
23775: - 23 bijbelstudies achtergrondinformatie. Het komt je niet aanwaaien.
26664: - Chinees. Creatief en gezond koken, voor alledaagse maaltijden en speciale gelegenheden.
25762: - 1489 Afbeeldingen van Gekerfde Dieren. Vlinders, vliegen, wormen, slangen en draken.
25763: - 473 Afbeeldingen van Vissen. Rivier-, zee- en strandvissen.
47735: - The Fundamental Operations in Bead Arithmetic; How to Use the Chinese Abacus.
46890: - "Ik zal handhaven" Extra foto-editie acties Oost-Java. 21 juli t/m 4 aug. 1947.
43734: - Co Westerik Grafiek 1945 - 1984.
43740: - Max Beckmann. Gemälde. Eingeleitet und erläutert von Hans Wichmann.
23893: - Van school in het Roderveld tot Meester De Vriesschool in Nieuw Roden 1903-1978.
23883: - De vermakelijke lotgevallen van Tijl Uilenspiegel.
23715: - The Museum of London.
29726: - Tijdschrift voor opvoedkunde. 4e jargang, nr. 5, 1958-1959.
72412: - Wilhelm-Lehmbruck-Stipendiaten1996/1998: Anette Lauer, Gil Shachar, Annette Wesseling.
55318: - Maritime Life and Traditions. No. 1-17.
48927: - Gids van het Kerkmuseum Janum.
45431: - Utamaro 1753-1806.
59456: - Kerst 1944. Herinneringen van mensen uit het voormalig verzet en overlevenden uit concentratiekampen.
67810: - Minimumtarief voor het berekenen van steendrukwerk voor leveringen in Nederland en koloniën, vastgesteld en binde3nd verklaard in de Algemeene Vergadering van 12 Februari 1918. Herzien en goedgekeurd door de Algemeene Vergadering van 28 April 1920.
50403: - Horen, zien en schrijven. Mijn zusje, ze is nog heel klein, ze hoort, ze ziet, maar schrijft nog niet.
37712: - Rapport inzake het vraagstuk der zwarte lonen.
26977: - De eerste schreden in het spel van verkennen. Handboekje voor de opleiding tot nieuweling en verkenner 2de klasse.
71457: - Nederland in de 20e eeuw. Nederland in de jaren 1945-1970 .
36032: - Möbel & Wohnraum. Meubles et aménagements intérieurs. Furniture and rooms.
55267: - Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging. Jaarboekje 1963-1967, 41e uitgave.
55266: - Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging. Jubileum uitgave 1847-1972 (jaarboekje 1968-1972), 42e uitgave. Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan.
55265: - Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging. Lustrum uitgave 1847-1977 (jaarboekje 1973-1977), 43e uitgave. Ter gelegenheid van het 130-jarig bestaan.
55264: - Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging. Lustrum uitgave 1847-1982 (jaarboekje 1978-1982), 44e uitgave. Ter gelegenheid van het 135-jarig bestaan in 1982.
55263: - Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging. Jaarboekje 1983-1987, 45e uitgave. Ter gelegenheid van het 140-jarig bestaan in 1987.
67427: - Kompas passe-partout der geheele wereld : geheel bijgewerkt naar laatste gegevens 24 kaarten.
41309: - Eldorado. Homosexuelle Frauen und Männer in Berlin 1850-1950. Geschichte, Alltag und Kultur.
58473: - In de ban van Benner. Overzichtstentoonstelling van schilderijen, gouaches en tekeningen van Gerrit Benner 1897-1981.
61355: - The Complete Garlic Lovers' Cookbook. From Gilroy, Garlic Capital of the World..
24003: - Tekens in de tijd. 65 jaar Joop den Uyl.
66692: - Bibliothèque Pierre Orsi. Cuisinier a Lyon (Deuxieme partie).
49198: - Rotary. Fifty years of service. 1905 - 1955.
24377: - Treedt aan! Drie strijdliederen uit het oorlogsjaar 1945.
24366: - Verzen. eerste deeltje.
57971: - Het wonder van de tweede pruimenbloei. Een Chinese liefdesroman.
57969: - Poems of the late Tang.
39591: - Kaart van Sappemeer uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39592: - Kaart van Aduard uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39593: - Kaart van Adorp uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39594: - Kaart van Baflo uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39595: - Kaart van Bierum uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39596: - Kaart van Eenrum uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39597: - Kaart van Beerta uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39598: - Kaart van Leens uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39599: - Kaart van Hoogkerk uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
60717: - Officieele gids der feestelijkheden ter gelegenheid van het honderd-jarig bestaan der spoorwegen in Nederland, te Utrecht van 25 september tot 23 october 1939..
44698: - Raadgevingen en vragen. Opgedragen aan de samenkomsten en leden van het Genootschap der vrienden en tot hen die met hen tezamen komen in Openbare eredienst.
56698: - Chronological Exhibition of Mezzotints from Von Siegen to Barney: Exhibited. By Grolier Club.
56696: - Mezzotints from the Metropolotan Museum of Art.
55260: - Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging. Jaarboek. Jubileum 1847-1997, 47e uitgave.
55262: - Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging. Lustrumboek 1987-1992, 46e uitgave. Ter gelegenheid van het 145-jarig bestaan in 1992.
59007: - Eindrapport van de Staatscommissie van advies inzake de Grondwet en de Kieswet & Tekstoverzichten bij het eindrapport van de Staatscommissie van advies inzake de Grondwet en de Kieswet.
49923: - Lamar Dodd: Retrospective Exhibition.
43039: - Frank de reuzendooder.
43040: - Eere zij God in de hoogste hemelen! Een bijbelsch prentenboek. Het nieuwe Testament Deel 1.
35608: - Referaten van Publicaties over de Geologie van Nederland en de Koloniën. Deel II.
59746: - Onze goede kameraad. Geïllustreerd weekblad voor R.K. jongens en meisjes. 2de jaargang, no. 1 t/m 52 compleet.
67819: - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, nr. 7 2000.
66700: - The Cookery Book Collection of Tore Wretman.
60721: - Visit of British Railways delegates to Netherlands Railways 14 - 16 November 1955.
48932: - Gedichten voor te dragen op het concours te Appingedam.
48933: - Gedichten voor te dragen op het concours te Bedum.
48934: - Gedichten voor te dragen op het concours te Zuidhorn.
70473: - Trou-ringh. Een bundel novellen en schetsen van Leentje M. Hagen, Jo Kalmijn-Spierenburg, Hendrika Kuyper-Van Oordt, Skoerd Leiker, G. Mulder, Rudolf van Reest, P.J. Risseeuw, Herm. Steggerda, D. van der Stoep, Agni van der Torre, A. Tijmes-Jonkman, Derk de Vries, met een inleidend woord van D. van Dijk en een ballade van Martien Beversluis.
59747: - Margriet weekblad voor moeder en kind. No. 39 1 october 1949 t/m No. 6 11 febr. 1950.
39666: - New Program of the Communist Party U.S.A. (A draft).
54827: - A Dictionary of Economics and Commerce Chinese-English English-Chinese / Han Ying Ying Han Jing Mao Da Cidian.
39196: - Windrozen per bos. Een bloemlezing uit de windroos 1950 - 1955.
48938: - Gedichten voor te dragen op het concours te Hoogezand.
39250: - Paul Martin with contributions by Jo Ann van Seventer and Phil Archer Pictura Nova.
62145: - Boschplangids. Uitgegeven ter gelegenheid van de Boschplan-Tentoonstelling in de Militiezaal, Singel 423 te Amsterdam..
20585: - De Klin.
60733: - De Nederlandsche Spoorwegen in vogelvlucht.
44823: - De christelijke huisvriend. Stichtelijke overdenkingen in onze huiskamers ter geloofsversterking en opbouwing tot het godsdienstig leven.
39585: - Kaart van Zuidbroek uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39586: - Kaart van Zuidhoorn uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39587: - Kaart van Noorbroek uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39588: - Kaart van Bellingwolde uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39589: - Kaart van Oldehove uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
48949: - Ton Frenken - Schilderijen en tekeningen 1976 - 1986, Nijmeegs Museum 'Commanderie van Sint-Jan', 17. Mei tot en met 29. Juni 1986.
23972: - Nooit meer moe. 101 adviezen bij slapeloosheid, depressiviteit, prostaatklachten, vergeetachtigheid, gewrichtspijn, spataders, ongewenst urineverlies.
63628: - Ferguut. Uitgegeven met inleiding en aantekeningen door A.C. Bouman.
39605: - Kaart van Meeden uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
40107: - Catalogue of Fine Japanese Prints, Drawings and paintings. The Prperty of a Gentleman.
52312: - Encyclopedie van de rechtswetenschappen. Leidse editie.
38097: - Glück Auf! 12.011 Geidchten over het voormalige 50 centimes-stuk uit België, beter bekend als het mijnwerkertje.
38122: - Chinese woorden van wijsheid.
59750: - Verrassingspakket muziek. Een stapel van 7 cm bladmuziek voor o.a. piano en allerlei liederen..
44972: - Lonely Planet. Travel Book. A journey through every country in the world.
59753: - Katholieke illustratie. 63ste jaargang, Zeelandnummer, no. 3 17 oct. 1928 t/m no. 5225 september 1929.
59752: - Katholieke illustratie. 75ste jaargang, no. 27 3 april 1941 t/m no. 52 25 sept. 1941.
59751: - Katholieke illustratie. 75ste jaargang, no. 1 3 oct. 1940 t/m n0. 26 27 maart 1941.
70646: - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 13e jaargang, nr. 2.
49766: - Emile Puettmann Meesterdrukker.
34803: - Ode. Kroniek van de onderstroom. De zin van eten.
52318: - Review of European Administrative Law. Volume 4 | 2011-2.
52319: - Global Journal on Crime and Criminal Law. Volume 16 issue 1.
39100: - Meer dan 1000 maaltijden om slank te worden. Snel-sneller-snelst dieet.
39103: - Italiaanse keuken. Met vele praktische en waardevolle tips.
52320: - Global Journal on Crime and Criminal Law. Volume 15 issue 2.
28330: - Nuwe Hollandse Skilder- en Grafiese Kuns / Dutch Painting and Graphic Art To-day.
54163: - Jean Fautrier 1925-1935.
54164: - Zadkine.
54166: - Rapport van de jury inzake de openbare en besloten prijsvraag voor het nieuwe raadhuis van Amsterdam.
54169: - Knipselmap Kloosterburen.
39604: - Kaart van Loppersum uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
35108: - Lavori a Fuselli.
35110: - Die Klöppelspitzen 1te Serie.
35116: - Planten. Natuurgids.
35121: - Tuinelementen.
39606: - Kaart van Wedde uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
53682: - Raadselboekje bevattende 400 aardige raadsels.
53683: - Een avontuur uit het schildersleven of de hardvochtige papa. Voordracht met zang voor drie personen; Een lot van de Nijverheidstentoonstelling. Voordracht met zang voor een heer en een dame; Mijn reisje naar Amsterdam tijdens de kroningsfeesten. Voordracht met zang voor een dame; Een liefdeshistorie op de hoek van de punt, op het midden van de bank. Voordracht met zang voor drie personen; Wie van de drie zal het wezen? of Pietje Puckie zal het zijn! Voordracht met zang voor een dame.
53684: - Boekjes voor iedereen. X. het beste raadselboekje.
37207: - Granta The Magazine of New Writing 88. Mothers.
37208: - Granta The Magazine of New Writing 87. Jubilee.
44911: - Sonntags-Blatt für katholische Christen. Unter Mitwirkung von Geistlichen der Erzdiöcese Cöln und der Diöcesen Hildesheim, Münster, Osnabrück, Paderborn und Trier. Dritter Jahrgang. No. 1 - 27.
44913: - Der Christ vor Gott: Ein Gebet- und Andachtsbuch für evangelische Christen, enthaltend Gebete für Morgen- und Abendandachten, für Fest- und Feiertage, für Taufe, Confirmation und Abendmahl, so wie für besondere Zeiten und Lagen des Lebens.
54927: - Omgangsvormen in de praktijk van het dagelijks leven.
44388: - Voor het hele volk van God. Een jaarcyclus gebeden van en voor de oecumene.
45148: - De voornaamste beslissingen en uitspraken der buitengewone Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland.
40093: - Het landschap bij Hokusai.
40098: - Trésors artitiques des collections impériales. Japanse kunstschatten uit de keizerlijke verzameling.
26650: - Trio Almanak voor de prov. Groningen en Drente 1934.
60794: - Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij, 1839-1889.
60795: - Bahn & Reise. Bern, Lötschberg, Simplon. Ek-themen über die schweizerische BLS - Teil 1.
44826: - Paarlen des bijbels ter bevordering van bijbelkennis en godsvruchtbij de jeugd. Door eene vereeniging van godsdienstvrienden.
65427: - Op de Rails. Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen. 40e jaargang 1972, 12 nrs compleet.
65430: - Op de Rails. Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen. 30e & 31e jaargang 1962/1963 2x12 nrs compleet.
45238: - Indonesian Ornamental Design.
45241: - Shunga, images du printemps. L'erotisme dans l'estampe japonaise. Shunga, lentebeelden. Erotiek in de Japanse prentkunst.
60909: - Asterix en de kernsentrale... of het recht van de sterkste.
57682: - Spelregels.
28944: - Almanak Magna Pete 1939.
31634: - Leeskabinet. Grepen uit de geschiedenis en de boekerij van het Rotterdamsch leeskabinet 1859 - 1984.
72350: - Kunst op de werkplek. Jan Loman.
43854: - Tentoonstelling van Exlibris en gelegenheidsgrafiek uit de verzameling van Ir. Eug. Strens.
65424: - Op de Rails. Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen. 35e jaargang 1967, 12 nrs compleet.
22771: - Early Russian Architecture.
54196: - The Book of Psalms.
28475: - Het kunstboek.
26897: - Psalmen en gezangen tijdens de viering van de heilige eucharistie en andere plechtigheden.
37466: - Het grote Dr. Oetker kookboek.
26896: - Kruiswegoefening tot lafenis van de gelovige zielen.
33811: - Mors. Een verhaal over de dood in boek en prent. De Dood in Druk.
40603: - Borobudur. Kunst en religie in het oude Java.
49805: - Paardenkoopers-, pikeurs- en hoefsmits-zakboek. Aanwyzende hoedanig zijne paarden op reis te behandelen, en van welke genees-en hulpmiddelen zich, in ziekten en toevallen derzelven, met het beste gevolg, te bedienen, en wat in acht genomen moet worden ....
62869: - Vijftig jaar in Thijsse's hof.
27475: - Wandelen tussen Veen en Wad.
29248: - Een kwarteeuw TNO 1932-1957. Gedenkboek bij de voltooiing van de eerste 25 jaar werkzaamheid bij de organisatie TNO op 1 mei 1957.
28997: - Fables de Florian.
29010: - De eerste tien jaar / The first ten years Opera Zuid 1991 - 2001.
29347: - Foto jaarboek Den Haag 1984.
29172: - De Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte 200 jaar Een Heerlijk Onderonsje.
48969: - De Groene Gids voor de Gemeente Groningen.
71236: - De Wilde Roos, een bonte rij kleine geschriften onder leiding van Koos Vorrink. No. 1: A.M. de Jong: De arbeider en het boek.
71237: - De Wilde Roos, een bonte rij kleine geschriften onder leiding van Koos Vorrink. No. 7: C. Pothuis-Smit: De vrouw in het maatschappelijk leven.
71238: - De Wilde Roos, een bonte rij kleine geschriften onder leiding van Koos Vorrink. No. 8: F.S. Noordhoff: De wereldstrijd om de petroleum.
71239: - De Wilde Roos, een bonte rij kleine geschriften onder leiding van Koos Vorrink. No. 8: F.S. Noordhoff: De wereldstrijd om de petroleum.
71290: - Bloei.
29199: - King Atlas Nederland voor school en toerisme.
29182: - Utrillo 16 beautiful full color prints.
29110: - Beato Angelico (I).
68279: - Nunhem's zaden.
68280: - Corn. Pak Zaadhandel Lunteren Voorjaar 1848.
29339: - Das Österreichbuch.
65423: - Op de Rails. Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen. 36ste jaargang 1968, 12 nrs compleet.
27805: - Panorama 45ste jaargang nrs. 27 tot en met 39.
32792: - Tentoonstelling Islamische kunst.
32816: - Gebruiksaanwijzing Optemus III, type 74220.
67411: - Kiezers in Drenthe! Duidt het ons ten goede, dat wij tot u komen met dit biljet. Wij worden er toe gedrongen door 't hooge gewigt der zaak. Wij komen u aanbevelen Mr. J.R. Thorbecke en Mr. P.P. van Bosse.
45015: - Handboekje voor de Gereformeerde militair van zee-, land- en luchtmacht in opdracht van de Cont. Comm. Geref. Garnizoenskerken (C.C.G.G.).
60647: - Revue Trains. No. 13 Decembre 1947. 2e numero spécial consacré à la Jonction Nord-Midi.
53410: - 21 november 1981. Kaaskoppen tegen kernkoppen.
53412: - Laat je niet pakken.
66143: - Nazareth. Tijdschrift tot ontwikkeling van het geestelijk leven naar het voorbeeld van Maria.
43818: - Dirk Nijland (1881-1955). Schilderijen, grafiek, tekeningen.
43819: - Hermanus Berserik.
70980: - Bezbozhnik Magazine.
66453: - Kroniek van Kunst en Kultuur. 10de jaargang.
66449: - De Ploeg 1 op 1; 15 auteurs over 15 schilders. Speciale uitgave van Afslag Noord, bij de tentoonstelling 'De Ploeg: variaties in kleur, verf en vorm' in het Groninger Museum, zomer 1998.
71539: - Ter herinnering aan Dirk Schäfer 25 nov. 1873 - 16 febr. 1931.
71542: - Groningen pretstad. Almanak.
71543: - Sap van groenten en fruit.
67501: - Het grote Sinterklaas liedjes & kleurboek.
71219: - Giroboekje: verstrekt door het Girokantoor der gemeente Amsterdam.
68359: - Kruiden voor de keuken. Zaaien, oogsten, gebruik.
47638: - Deutsche Märchen aus dem Donauland.
68055: - Franssens van Bernard Franssens.
62925: - Un curé de campagne. Botanique médicale au presbytère.
13726: - Ms. Wang Zhiquan's stagecraft.
65415: - Rail magazine. Spoorwegen en modelspoor. 20e jaargang 1998, nrs 1 t/m 10 compleet.
65414: - Rail magazine. Spoorwegen en modelspoor. 19e jaargang 1997, nrs 1 t/m 10 compleet.
71565: - Bedrijfspensioen in de land- en tuinbouw.
48978: - Ivoor uit de negentiende en twintigste eeuw. 24 april - 13 juni 1977.
65412: - Rail magazine. Spoorwegen en modelspoor. 16e jaargang 1994, nrs 1 t/m 10 compleet.
65413: - Rail magazine. Spoorwegen en modelspoor. 22e jaargang 20001994, nrs 1 t/m 10 compleet.
18249: - Textielverkoop in de winkel.
66035: - De verbouw van haver en rogge op zandgrond (Ervaringen van een zandboer).
24881: - Terezín.
24882: - 4de Wereldtentoonstelling van de fotografie. De kinderen van deze wereld.
9683: - The Summer Palace Long Corridor Pictures - a collection of stories portrayed by them.
63169: - Handboek voor het waterleidingvak. Deel I..
55389: - Titles and forms of address. A guide to their correct use.
9681: - Assessing Projects - A Programme for Learning. Imperial Chemical Industries Limited.
32691: - Öffentliche Kunstsammlung. Kunstmuseum Basel. Katalog. I.Teil. Die Kunst bis 1800. Sämliche ausgestellten Werke.
65411: - Rail magazine. Spoorwegen en modelspoor. 14e jaargang 1992, nrs 1 t/m 10 compleet.
18541: - Zhonghua Renmin Gongheguo Chutu Wenwu Zanlan.
65410: - Rail magazine. 17e jaargang 1995, nrs 1 t/m 10 compleet.
65409: - Rail magazine. 15e jaargang 1993, nrs 1 t/m 10 compleet.
65406: - Rail magazine. 21e jaargang 1999, nrs 1 t/m 10 compleet.
65407: - Rail magazine. 18e jaargang 1996, nrs 1 t/m 10 compleet.
65405: - Railkroniek. Spoorwegmagazine van Nederland. 11e jaargang 1989, nr. 1 t/m 10 (ofwel nr. 61 t/m 70).
65404: - Railkroniek. Spoorwegmagazine van Nederland. 12e jaargang 1990, nr. 1 t/m 10 (ofwel nr. 71 t/m 80).
67520: - Schilderijen. Opgeluisterd met een brief van Fritzi Harmsen van Beek. Met een beschouwing van Anneke Oele.
62379: - Fran,cais / Turque Dictionnaire. Fransizca Türkçe sözluk. Fransizca ögrenmek isteyen herkese, ögrenciye, veliye esnafa, ögretmene bulunmaz bir sözlük.
37835: - Gewasbescherming in 2005 in de Akkerbouw en Veehouderij.
37836: - 79e Rassenlijst voor Landbouwgewassen 2004. 79th list of varieties of field crops 2004.
37837: - 78e Rassenlijst voor Landbouwgewassen 2003. 78th list of varieties of field crops 2003.
66694: - Bibliothèque (bel ensemble) d'un cuisinier Quercynois. Livres sur le thème de la cuisine, des vins, de la chasse....
37839: - 80e Rassenlijst voor Landbouwgewassen 2005. 80th list of varieties of field crops 2005.
9628: - Folk arts of new China.
41311: - Perspektief no 34.
52331: - Review of European Administrative Law. Volume 4 | 2011-1.
56674: - Gunther Förg.
50429: - Gelderse pot. Van balkenbrij en Arnhemse meisjes.
49164: - Psaumes et cantiques pour le culte public des Églises Wallonnes. Publiés par la Réunion des Députés des Églises Wallones des Pays-Bas ..
9620: - The Genius of China.
65403: - Railkroniek. Spoorwegmagazine van Nederland. 13e jaargang 1991, nr. 1 t/m 10 (ofwel nr. 81 t/m 90).
9602: - De Verboden Stad/The Forbidden City.
9600: - Larousse Landenserie China.
53815: - Museo del Prado. Recortable - Cutout - Decoupage.
26286: - Berijmd verzet.
71149: - World Press Photo 1998.
71150: - World Press Photo 1997.
60868: - Oververhitter locomotieven/ Locomotives à surchauffée/ Superheater locomotives/ Heissdampflokomotiven/ Locomotoras sobrecalentado/ Locomotive a vapore sursicaldato. System Wilhelm Schmidt.
35979: - Die Antwerpner Expansion Januar 1960.
68214: - Bibliopola. Bilder und Texte aus der Welt des Buchhandels. Pictures and Texts about the Book Trade. Image et Textes sur la Librairie. Festschrift für Sigfried Taubert. [Und:] Bibliopola novus.
66144: - Getuigen. Reeks geschriften uit het christelijk heden en verleden.
43919: - Jan Altink. Groninger land en mensen.
29157: - Koleksi Pilihan Museum Nasional Jilid ke 1/Selected Collection of the National Museum Volume 1.
27193: - Alpine Flowers - Fleurs des Alpes - Alpenpflanzen.
67144: - Entwurf eines Gesetzes über die Berufserziehung der deutschen Jugend; aufgest. vom Jugendrechtsausschuß der Akademie für Deutsches Recht; Arbeitsberichte der Akademie für Deutsches Recht, Nr. 19.
27206: - Barokke siertuinen.
13720: - De mooiste mythen en sagen uit China.
60874: - Spoor verder. Plannen voor de jaren tachtig.
60875: - Spoor naar '75. Plan voor de toekomst van de NS in de Nederlandse samenleving in de jaren 1970 - 1975.
71928: - Chinese muren. Chinese walls.
65443: - Op de rails. 69e jaargang, 2001, nrs 1-12 (compleet).
65444: - Op de rails. 64e jaargang, 1996, nrs 1-12 (compleet).
35099: - Nyplayksen opas.
35106: - West Vlaanderen, zesde jaargang nummer 1.
71762: - Hotei. Japanese prints 14.
46377: - Kinder kook- en bakboek.
54227: - 7e Biennale voor Beeldhouwkunst Middelheimpark / Middelheim / Antwerpen 1963..
69531: - Het vroege werk van Wobbe Alkema.
55441: - Leekunstleek. Lucie Oltmans, Wine Fransen, Gerriet '80, Ronald Medema, Jan Bouwman.
60886: - 10 jaar Stibans.
13020: - Relaties. Jubileumpocket 6.
9468: - Hokusai en zijn school. Tentoonstelling in het Rijksprentenkabinet Amsterdam. 27 februari - 9 mei 1982.
9467: - Gion Matsuri '86.
66578: - Den herder van den kerst-nacht gemaekt door den heer Joan. de Palafox Bisschop van Osma. Van nieuws in het Nederduytsch vertaelt.
9454: - Das Tibetanische Totenbuch.
20046: - Grote godsdiensten.
48999: - Galerie Beeldenpark Bronneger.
27984: - Het Bommelfilmboek.
12078: - Kutter.
13701: - Miao Huixin. Catalogue.
12133: - World Aviation 1958.
63400: - Hoe kun je de lucht bezitten? Een indiaanse visie op het beheer van de aarde.
70297: - Sunrise Kolenmaatschappij.
70295: - Zilverbons.
40860: - Jubileumnummer 1901 - 1926 Mededeelingen. Officieel orgaan van den Nederlandschen Bond van Steendrukkerijen. Vereeniging van Nederlandsche Chemiegrafische Inrichtingen.
26610: - Hout, houtprodukten, werken met hout.
39603: - Kaart van Midwolda uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
72508: - De Vrije Universiteit. Uit deernis met uw smaad.
65398: - Nouvelles annales de construction. 1855 en daarna. Tekeningen & Stations- en perronoverkappingen & NS-Bouwdag 1978.
65399: - Niet gebouwde Friese stations etc..
62360: - Webster's New Twentieth Century Dictionary of the English Language. Unabridged. Based upon the Broad Foundations Laid down by Noah Webster.
62358: - A New English Dictionary on Historical Principles founded mainly on the materials collected by The Philological Society. Vol IX, Part 1 Si to St, Part II, Su to Th; Vol X. Part I: Ti to U; Vol X, Part II V to Z.
62359: - Nouveau Larousse illustré. Dictionnaire universel encyclopédique. Publié sous la direction des Claude Augé. Tome sixiéme (Mele - Po).
67575: - Kalevala: het epos der Finnen.
43194: - Belgische sierkunst.
65397: - Dienstwoningen.
62919: - Traité de Pathologie végétale. Tome I. Volume 1. Introduction. Maladies de la vigne. Généralités sur les malades des arbres fruitiers. Malades du pommier.
42015: - Antike Erzähler. Von herodot bis Longos. Herausgegeben von Franz Stoessl.
68486: - Manx farming and country life.
41984: - De Zilveren Camera 2000. Overzicht van de Nederlandse Fotojournalistiek.
41981: - Horen, zien, schrijven. Aanbevelingen voor berichtgeving over de multiculturele samenleving.
41978: - In 250 woorden.
33248: - Korte handleiding voor het gebruik der meest voorkomende artikelen in Drogisterijen . . . ..
33249: - Huishoudhandigheidjes. Ruim 200 "eieren van Columbus" om met minder geld meer te doen in minder tijd. In en om uw huis. Bij de hand 18.
67685: - Met Henco geweekt is half gewasschen.
938: - De grote Winkler Prins Wereldatlas. Met geheel bijgewerkte nationale en internationale kaartenset, de nieuwste satellietfoto's, thematische kaarten en statistieken, planeet Aarde en complete registers..
55449: - Orchestra solare no 3.
51494: - De heilige Qor'aan. Met Nederlandse vertaling.
67278: - De best verzorgde vijftig boeken van het jaar 1960. Verslag van de jury en catalogus.
48078: - Volksverhalen uit kleurrijk Nederland. Feesten. Verhalen over feesten uit de Chinese, Joodse, Nederlandse, Indiase, Turkse, Surinaamse, Marokkaanse en Indonesische verteltraditie.
67437: - Almanak voor den Drentschen Landbouwer van het jaar 1934.
43152: - Paul Flora. Tekeningen. 1942 - 1979.
43154: - Piet Ouborg van hobbyist tot gewijde.
43155: - Herbert Fiedler 1891 - 1962. Schilderijen - Couaches - Tekeningen. Herdenkingstentoonstelling.
43159: - Pôsó 10 mei tm 2 juni 1985.
43160: - Pôsó exposeert.
42887: - Beschrijving van de Nederlandse Hervormde Kerk te Marssum.
12368: - Air Pictorial 1989 11 issues.
55454: - La Biennale di Venezia. XLI: Esposizione Internazionale d'Arte, Arte e Arti. Attualità e Storia..
41210: - Verwachte en onverwachte gasten.
41216: - Israëlisch koken.
70227: - In geuren en kleuren. Schrijvers over bloemen.
37240: - Granta The Magazine of New Writing 70. Australia: The New New World1. Shrinks.
37849: - Exotische Groenten. Recepten uit de Antillen, China, Indonesië, Marokko, Suriname en Turkije.
69727: - Nederland en Duitschland. Een keur van documenten, bijeenverzameld en toegelicht door een Nederlander.
35809: - Wereldkroniek waarin opgenomen "De Week" geïllustreerd.
47648: - Kalendarium. Wereldgeschiedenis in jaartallen.
65396: - Bedieningsvoorschriften Locomotieven en Locomotoren. Deel I. DE - Locomotieven en - Locomotoren. BdLL.
29354: - Luchtfoto Atlas Groningen.
71158: - World Press Photo 1989.
71155: - World Press Photo 1992.
71156: - World Press Photo 1991.
71166: - World Press Photo 1979.
65393: - Dienstreglement Afdeling II. Trein- en Rangeerdienstreglement. TRR.
65394: - Dienstreglement Afdeling III. Seinreglement. SR.
65395: - Voorschriften voor de krachtvoertuigendienst VVK.
64198: - De mensch in aangenaame spectatoriaale vertoogen beschouwd, door een genoodschap van geleerde mannen te Halle. Uit het Hoogduitsch vertaald door George M. Nebe. Vierde deel.
51506: - Het evangelie der waarheid.
65391: - Voorschriften voor NS-personeel op Duitse lijnen. Deel IV Zevenaar-Emmerich. VDL.
65392: - Seinboek voor de Nederlands-Duitse grens(dienst)baanvakken. SBD.
36400: - Roeiend redden. Het roeireddingswezen van Texel tot Rottum.
55464: - Eindexamencatalogus 1990. Academie Minerva RHG. Afdeling Beeldende Kunst en Bouwkunst.
13607: - Jin Weihong.
56667: - Katalog einer Special-Ausstellung der Schabkunst, 14. October 1894 bis 28. Februar 1895. Mit einer Einleitung und 6 heliogravuren.
56498: - Graphische Sammlung Albertina: Mit Nadel und Säure. 500 Jahre Kunst der Radierung. 279. Ausstellung, 7.Mai bis 12. September 1982.
56499: - La Chalcographie du Musée du Louvre. Extrait du catalogue général, 590 gravures..
37746: - Sculptuur. Beeldhouwwerken van het Rijksmuseum Kröller-Müller.
45927: - Pharmacopoea Gandavensis Nobilissimi Senatus Jussu Renovata.
32657: - Robas Wereldatlas.
28946: - Almanak Magna Pete 1940.
43172: - Catalogus beeldhouwwerken | afdeling moderne kunst.
43087: - Matthijs Maris. 8 oktober 1974 - 6 januari 1975.
33213: - Domestic Machines and Appliances "Primus" Appareils et ustensiles de ménage et de cuisine.
68296: - Fleurs du Zaïre.
53467: - De Staats-Hoofden der wereld. Een populaire-biografische beschrijving van alle tegenwoordige levende Keizers, Koningen en Koninginnen van de Wereld en hunne Families benevens van alle regeerende Prinsen, Presidenten van Republieken, Sultans, Emirs, Beys en Radja's van alle landen. Met talryke portretten, familie-groepen, paleizen, kasteelen, parken, gouvernemenstgebouwen enz., enz..
62856: - Indisch natuuronderzoek. Een beknopte geschiedenis van de beoefening der Natuurwetenschappen in de Nederlandsche Koloniën.
51505: - Het Thomas evangelie.
23569: - Tulpen in Texas en andere exportverhalen.
16552: - Catalogus der schilderijen pastels - miniaturen - aquarellen tentoongesteld in het Rijksmuseum te Amsterdam.
43847: - De verzamelingen van Mr. P.W. van Doorne en R. Wartena. Franse grafiek uit de 19de eeuw.
65390: - Storingsgids Treinstellen. Deel X Intercity Materieel (ICM).
45865: - Gedenkboek van den Nederl. Bond van Christelijk Protestantsch Post-, Telegraaf- en Telefoonpersoneel "Door plicht tot recht" uitgegeven ter gelegenheid van zijn 25-jarig bestaan 1908-1933.
67412: - Jaap en zien taptousmaid met heur fermilie.
65387: - Storingsgids Locomotieven en Locomotoren. Deel IX E-locomotieven serie 1600.
65388: - Storingsgids Treinstellen. Deel IV DE-treinstellen serie DE-3.
65389: - Storingsgids Treinstellen. Deel III DE-2 treinstellen (ombouw).
44119: - VIe Congrès International Technique et Chimique des Industries Agricoles Budapest (Hongrie) 1939. Comptes Rendus Tome II.
60913: - Hoe heerlijk is uw naam. Woorden uit de Psalmen.
63836: - Zendingsliederenbundel. Bewerkt voor vier-stemmig gemengd koor. Ook voor één zangstem met begeleiding van piano of orgel..
49059: - How to use good Japanese.
64157: - N.V. Koninklijke Pharmaceutische Fabrieken voorheen Brocades-Stheeman Pharmacia. Hoofdkantoren te Meppel en Amsterdam. Filialen te 's-Gravenhage, Groningen, Haarlem, Rotterdam en Sneek. Depot van verpakte geneesmiddelen te Arnhem. Fabriek van chemische en pharmacetische producten te Meppel. Verbandstoffen- en pleisterfabrieken te Nijmegen.
71159: - World Press Photo 1988.
64179: - Der Atem des Teufels. Eine Tragödie in fünf Akten nach einer Vision von Heinz Ortmeier.
50136: - Kleines philosophisches Wörterbuch.
9254: - Schweiz Suisse Svizzera Switzerland no 2.
9253: - Art Unlimited Posters. Special Editions.
65386: - Storingsgids Locomotieven en Locomotoren. Deel VI E-locomotieven serie 1100/1300.
65382: - Stoomlocomotieven en tenders van de N.M.B.S. : Beschrijvende fiches.
9235: - Horror Vacui. De eeuw van de luchtpomp 1650-1750.
65375: - Beeld van een onderneming.
67253: - 1907-1957. Vijftig jaren NVvFA ABC.
9207: - De erfenis van een president. Wat John Fitzgerald Kennedy de wereld te zeggen had.
9210: - Photofreund Jahrbuch 1941.
33455: - Vogue, January-June 1970.
37561: - Eating Right. Recipes for health.
37562: - Top 100 desserts.
41957: - Greph groupe de recherches sur l'enseignement philosophique. Qui a peur de la philosophie?.
27151: - Museum Boymans Rotterdam 1936. Jeroen Bosch Noord-Nederlandse primitieven. Afbeeldingen.
57419: - Wat & Hoe Russisch.
49050: - Keur op het ontvangen en herbergen van personen binnen de Stad Leyden.
49051: - Ampliatie van de CLXV Burgerlyke Keure, op het herbergen van nachtgasten.
49052: - Waarom zeggen we eh...? 100 alledaagse mysteries.
64755: - Le poème électronique le Corbusier.
64687: - Map met 13 voorbeeldtekeningen: grouw, kamperen, pats, voorjaar, op het watertrekschuit, gildepenningen, aan de rivier, in de ebrgen, de heraut, ben ik knap of niet, Robinson Crusoë, het zwarte ras. Nog twee mappen met vele tekeningen..
72410: - Theodor Werner.
64747: - Uitnodiging onthulling en overdracht Anton Wachter-beeld.
70850: - International Collection of Interior Design..
66028: - The Book Of Common Prayer and Administration of the Sacraments and Other Rites and Ceremonies of the Church, According to the Use of the Church of England: Together with the Proper Lessons for Sundays and other Holy-Days.
64689: - Cursus voor de practische toepassing der psychische wetenschappen. III, Hypnotisme, mesmerisme, helderziendheid, suggestieve therapie enz..
64345: - Historia. Maandschrift voor geschiedenis en kunstgeschiedenis. 9de, 10de & 11de jaargang..
66303: - Reinaert de Vos.
67006: - Stenen, namen, portretten. 110 Oorlogsverhalen over omgekomen Groningse studenten en docenten .
64649: - Museumjournaal, serie 17, nrs. 1 t/m 6. Tweemaandelijks periodiek voor moderne kunst van 12 Nederlandse musea en culturele centra.
64650: - Museumjournaal, serie 18, nrs. 1 t/m 6. Tweemaandelijks periodiek voor moderne kunst van 12 Nederlandse musea en culturele centra.
64651: - Museumjournaal, serie 18, nrs. 1 & 2. Tweemaandelijks periodiek voor moderne kunst van 12 Nederlandse musea en culturele centra.
67141: - De Indische regeling van de arbeidsovereenkomst. Gechiedenis van het Koninklijk Besluit van 12 Juni 1926 No.33 (Indisch Staatsblad No.335)..
64658: - De schending van Soebadra. Javaans schimmenspel. Volgens de Soerakartase traditie bewerkt door Ki Kodiron. Vertaald en van toelichtingen voorzien door J.J. Ras.
64226: - Focus. Kinderfoto's. Mooie vacantie foto's. Mooie foto's in herfst en winter.
66031: - Chilisalpeter of zwavelzure ammoniak (een verweerschrift).
64628: - Kabouterkrant. Gemeenteblad van kabouterstad Amsterdam. Jaargang 1, nr. 2.
63208: - Een groot genoegen. Uit een kindercourant van 1855, herdrukt ter gelegenheid van de 33e Boekenweek.
26215: - Die Umschau. Ubersicht über die fortschritte und bewegungen auf dem gesamtgebiet der Wissenschaft, Technik, Litteratur und Kunst.
38254: - De vegetarische keuken.
37302: - The Bodley Head. Saki. Edited and introduced by J.W. Lambert. Short Stories. the Unbearable Hassington.
32527: - August Sander.
21328: - Milieubeleid. Strategie, instrumenten en handhaafbaarheid.
38714: - Printbybel met 246 voorstellingen des ouden en nieuwen testaments. A.D. 1698.
38712: - Eten & Ontmoeten. Hartverwarmend.
38710: - Toelichting op de schetsen kerkgeschiedenis. Eerste deel..
27363: - De tuin. Nummer 21 najaar 2005.
20803: - Fietsverzorging.
29277: - Electron.
43646: - Gute Botschaft. Good News. La bonnen nouvelle. Buona Nuova.
43647: - Die Bibel oder die ganze Heilige Schrft des Alten u. Neuen Testaments nach der Deutschen Übersetzung D. Martin Luthers.
37269: - Granta The Magazine of New Writing 41. Biography.
67276: - Vredes- en volkenbondstentoonstelling uitgaande van de Nederlandsche vereeniging voor Volkenbond en Vrede te 's-Gravenhage, van 7 februari tot 6 maart 1930, in de grafelijke zalen (Ridderzaal) aldaar..
71376: - Gedenkboek van Kunstwerken van Nederlandsche Levende Meesters.
65368: - De kinderen van Versteeg. Een bundel verhalen over de spoorwegen en spoormensen van Nederland voor, tijdens en na de spoorwegstaking 1944-'45.
72492: - Iemand moe(s)t het doen. Vijfenzeventig jaar VARA in beeld.
24390: - 2e Nacht van de Poëzie.
54235: - Anton Voorzanger. Jubileumtentoonstelling bij zijn 75e verjaardag in "de zonnebloem" te Elsloo (frl.).
54229: - Expositie Gijs Bakker en Emmy van Leersum 27/11/72 t/m 26/12/72 - laan 1914, nr 35 Amersfoort.
62521: - 1001 puzzels en raadsels. Het complete handboek voor mensen met sportieve heresenen.
16874: - Far East Reporter. Letters from China.
36317: - Visschers aan het Zuiderdiep.
36320: - Russische sprookjes.
49063: - Oetzicht. Nij waark.
49062: - Wat m"rn komt. Nije grunneger gedichten en verhoalen.
61107: - Hubert Lampo.
57397: - The Beatles. Complete Works.
22473: - Gedenkboek uitgegeven ter herinnering aan het 25-jarig bestaan van den Nederlandschen Bond van Jongelingsvereenigingen op gereformeerden grondslag 1888-1913.
11178: - Joan Miró. Pittura 1914-1978.
11181: - Zienderogen.
45715: - L'Encre de Chine dans la Calligraphie en l'Art Japonais Contemporains. Exposition Circulaire pour L'Europe.
45716: - The Illustrated London News. Oct 1973.
67441: - Dr. Staring's Almanak voor den Drentschen Landman voor 1916.
43541: - Siedlung, Sprache und Bevölkerungsstruktur im Frankenreich. Herausgegeben von Franz Petri.
43542: - Historische Wirtschaftskarte der Rheinlande um 1820. Herausgegeben von Helmut Hahn und Wolfgang Zporn in Verbindung mit Heiner Jansen und Wilfried Krings.
43979: - Baby's eerste levensjaar. Enkele practische raadgevingen omtrent lichamelijke en geestelijke verzorging gedurende de eerste maanden.
43981: - Het leeskabinet. Mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen. Voor 1854 - eerste deel. Met platen.
47975: - Het grote vis- en zeevruchtenboek.
72202: - De avonturen van Bruintje Beer. Bruintje Beer en de gulzige prinses; Bruintje Beer en de zwarte ridder.
23551: - Een plaatje van een ziekenhuis. 10 jaar Kennemer Gasthuis.
55485: - Das Ständebuch. 114 Holzschnitte von Jost Amman mit Reimen von Hans Sachs.
37259: - Granta The Magazine of New Writing 51. Big Men and (L.A. Women).
37260: - Granta The Magazine of New Writing 50. Fifty.
72215: - Zo mooi anders. Een gedichtenprentenboek.
63583: - The Bulletin of the Society for Italic Handwriting.
67687: - Plaat met 12 getekende koeien naar bestaande exemplaren. Waaronder: Geldersche koe; Groninger stier; Groninger koe; Allgäuer koe; Podolisch ras e.a..
19613: - Het weer.
40630: - Der Sanddorn. Hippophae rhamnoides. Ein Pionier des Lebens.
18231: - Paper Cut in China. The twelve symbol animals.
23987: - Heerlijke desserts en bijzondere ijsgerechten.
71796: - Marthijn de Groot (Richting licht / Towards the light).
37239: - Granta The Magazine of New Writing 71. Shrinks.
59430: - Ben Ezra Synagogue", Old Cairo Short Note About the Oldest Synagogue in Egypt.
36419: - Sprookjes van Andersen.
36420: - Amsterdam. Zijn maatschappelijk en economisch leven.
49085: - Weck. Receptenboek tevens gebruiksaanwijzing voor de steriliseertoestellen merk Weck.
49086: - Koninklijk Nederlandsch Indisch leger. Zakwoordenboek Nederlandsch Maleisch Engelsch.
55565: - Singel 262, zeventien auteursgeheimen.
55566: - Singel 261. Tweeëntwintig biografieën.
47086: - Unieke restaurants van noord-nederland en hun lekkerste recepten.
67202: - Verweer tegen het geweld. Een onderzoek van de Quakers naar de oplossing van de internationale conflicten en een gedachtenwisseling daarover.
71779: - Hiroshige.
55594: - M.C. Escher, grafiek en tekeningen. Ingeleid en toegelicht door de graficus.
70639: - Museumjournaal, serie 17, nr. 3. Tweemaandelijks periodiek voor moderne kunst van 12 Nederlandse musea en culturele centra.
37729: - Orsay the museum and its collections.
56700: - Die Greizer Schabkunstsammlung.
47653: - Schätze aus Museen und Sammlungen in Zurich.
68402: - Le café.
42617: - Bijbel dat is de ganse Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament. Door last van de Hoog-mogende Heren Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationaal....
56646: - Martin Schongauer zum 500. Todestag : [Ausstellung des Kupferstich-Kabinetts der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden im Albertinum zu Dresden vom 17. Februar bis zum 7. April 1991].
60989: - Keranova II Keramiek van een nieuwe generatie kunstenaars en vormgevers. Ceramics of a new generation..
43086: - Tentoonstelling 1978. Schilderijen, aquarellen en tekeningen uit de 19de en 20ste eeuw.
48962: - Macke und die Tradition. Zeichnungen aus den Skizzenbüchern von 1904 bis 1914. Bildheft Nr.11..
60992: - Snoecks '76 Literatuur -plastische kunsten - film - foto - mode - reizen.
65359: - Amsterdam CS honderd jaar.
26313: - Brodie's Notes on T.S. Eliot's Selected Poems.
26310: - The University of Chicago Press Catalogue of Books and Journals 1891-1941.
43681: - Terschelling... rijmt en dicht.
41509: - Critique. Revue générale des publications françaises et étrangères. Août-Septembre 1986. Michel Foucault: du monde entier.
30124: - RA Recht vor allen.
33273: - Catalogus Alles uit de kast. Kleding op het platteland rond 1900.
33276: - "WACO" Beroepskleding.
31850: - Learning to live overseas.
31856: - Oorlog na de oorlog. Zuid Vietnam 1973/1974. Post war war. Quaker report.
28748: - Japan.
28750: - Coree.
28613: - Bruisend Rotterdam.
27308: - Foto-atlas Gelderland.
71179: - Jaar te kijk 1984. De Zilveren Camera.
71180: - Jaar te kijk 1983. De Zilveren Camera.
22512: - Zhongguo Shaoshu Minzu Wenxue Zuopin Xuan. Di Yi Fen Ce.
22515: - Het Nederlandsche boek 1924.
22516: - Het Nederlandsche boek 1925.
50638: - Wat leest u op het etiket? Etikettering van verpakte levensmiddelen.
63011: - Orientations. The magazine for collectors and connoisseurs of Asian art. Volume 34, number 5, May 2003.
67815: - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, nr. 23 2016.
69350: - Alle de voornaamste gesigten van de wydberoemde stad Delft geleegen in de Provintie van Holland, vertoont in veertig afbeeldingen, naar het leeven geteekent, door Abraham Rademaker, en in het kooper gebragt door Leonardus Schenk..
66197: - Catechismus. Ex decreto concili tridentini. Ad parochos. S. PII V pont. max. Iussu editus.
69995: - Te elfder ure 27. Seksualiteit.
60953: - Het grote boek met vis & zeevruchten.
64151: - Langs den luchtweg van Amsterdam naar Batavia.
64152: - Hoe ontstaat onze courant?.
23537: - Geïllustreerde Wereldatlas.
23538: - Wereldatlas.
71367: - Stamboek der familie.
67618: - De grote verbeelding: 60 beeldhouwers in de Grote Kerk.
56532: - Goltzius en zijn school.
56533: - Les sources d'inspiration de Vincent van Gogh: Gravures, Estampes, Livres, Lettres, Documents du Peintre..
35997: - Gevogelte nieuwe stijl.
41930: - Schrijven met licht. Foto's voor de Volkskrant.
33176: - Proost Prikkels 364, juni 1977. Kritiek op kritiek.
33979: - Het vibreerputje.
32555: - Selected Pieces. Allard Pierson Museum. Archaeological collection of the University of Amsterdam.
55601: - Amsterdam et Venise - Ouvrage enrichi de sept faux-fortes par M.M. Léopold Flameng et Gaucherel et de cent vingt-quatre gravures sur bois.
9114: - Staatsblad 1929. 301-449.
67014: - Gids voor boeren- en volksgeneeskunde.
65208: - Pontificale Romanum Clementis VIII et Urbani VIII. Jussu editum et a Benedicto XIV.
57649: - Eemsmond grenzenloos.
39010: - De duizend en één dag (hezaerjek roez) Perzische verhalen. Naar de eerste uitgave van Petis de la Croix. Vertaald door C.F. van der Horst.
33648: - Vitus Zeitschrift - Périodique Vitus - Vitus periodical 10 Jahrgan no. 11.
53276: - Een kistje met kruit. Dramatische klucht in één bedrijf voor 3 dames en 5 heeren.
62323: - The Printed Book of the Renaissance. Three Lectures on Type, Illustrations, Ornament.
62324: - Handschriften und Drucke des Mittelalters & der Renaissance. Katalog 500 anlässlich des 120jährigen Bestehens des Antiquariates Joseph Baer & Co. herausgegeben. I. Teil. Handschriften des XI. bis XVI. Jahrhunderts. Incunabula Typographica 1450 - 1500. II. Teil : Drucke des XVI. Jahrhunderts mit Illustrationen deutscher Künstler..
51599: - Een compendium van achtergrondinformatie bij de 491 gezangen uit het lieboek voor de kerken.
20124: - Die Haghe. Bijdragen en Mededeelingen.
35220: - Puppe, Fibel, Schiessgewehr. Das Kind im kaiserlichen Deutschland.
56680: - Shanghai Museum Ancient Chinese Ceramics Gallery.
35008: - Kant uit de collectie van het museum Boymans-van Beuningen.
67730: - Zes en twintig fantasieen op de zes en twintig letters van het alfabet. Voorafgegaan door een uitvoerige inleiding op Oosthoek's encyclopaedie.
21220: - Who's who in China. Current leaders. Zhongguo Renming Da Cidian.
54086: - Exhibitions on the Occasion of the First International Congress of African Culture..
11870: - (herman?) van veen.
71186: - Jaar te kijk 1976. De Zilveren Camera.
40430: - Natuurlijke historie voor de jeugd uit de gedichten van den Schoolmeester. Premie Uitgave 1940. Vereeniging tot bevordering van beeldende kunsten.
37268: - Granta The Magazine of New Writing 42. Krauts!.
12369: - Air Pictorial January 1990.
41176: - Verslagen en mededeelingen van de afdeeling Landbouw van het departement van waterstaat, handel en nijverheid 1904. No. 3. De bestrijding van de Tuberculose onder het Rundvee.
30768: - Cartes et figures de la terre.
37256: - Granta The Magazine of New Writing 54. Best of Young American Novelists.
62779: - De nectar van de liefde. Hala's 'sattasai', klassieke liefdespoëzie uit India. Vertaald en ingeleid door Herman Tieken.
22128: - Architectuur in bedrijf. Over de kwaliteit van utilitaire bouwprojecten in Groningen 1985 - 1990.
22132: - Groningen en een keuze uit zijn monumenten.
22136: - Groningen buiten de ringweg.
22138: - Monumenten 1988. Restauratiesubsidies uit het stadsvernieuwingsfonds.
22159: - Het Noorden in woord en beeld II (bandtitel: 7e jaargang, no. 39, 18 december 1931).
22164: - Volkshuisvesting een kwestie van beschaving. Memorandum over de toekomst van de volkshuisvesting, door Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen.
22177: - A walk through the city of Groningen.
63779: - Upper and Lower Case (U&lc): The International Journal of Typographics. Volume 11, no. 1.
63819: - Het dochtertje van Jaïrus.
51612: - Mijn lief. Hooglied uit de nieuwe bijbelvertaling.
27134: - Arnhem lift. Diary of a glider pilot.
63780: - Upper and Lower Case (U&lc): The International Journal of Typographics. Volume 9, no. 3.
22104: - Stadsvernieuwing 1986. Monumenten.
22108: - Een hele verbetering. Tien jaar Stadsvernieuwingsfonds in Groningen 1985 - 1994.
22141: - Een Raad voor de Stad.
68747: - 50 jaar verkenningen in de beeldende kunst uit de eigen verzameling en uit bevriende particuliere collecties in Nederland. Stedelijk Museum, catalogus 212..
17684: - Van Duinkerken tot den dag "D".
29221: - Gids voor de student in de verenigde faculteiten der rechtsgeleerdheid en der letteren en wijsbegeerte.
63584: - Text book to colour.
9037: - Muiterij op de Bounty.
9034: - Zeevaartkundige tafels. Deel 1. Voorzien van een korte verklaring van de inrichting en het gebruik.
9003: - The Mariner's Handbook.
67258: - Gedenkboek ter herinnering aan het vijftig-jarig bestaan der arbeidsinspectie.
70605: - Special Award 2015. Bijzondere kunst van buitengewone kunstenaars.
65335: - Spoorwegkaart van Midden-Europa. Dienstregeling van 2 october 1927.
8948: - Cours de navigation des Glénans.
71275: - P. Voogd: Een en ander uit de ontwikkelingsgeschiedenis onzer maatschappij; R. Stenhuis: Opstellen over vakbeweging; A.M. de Jong: Bloemlezing van revolutionaire poezie; A.H. Gerhard; Worden en zijn; Henk van Laar: Afstamming en ontwikkeling.
53519: - Wet- en regelgeving K4.
42993: - 150 jaar Dordtsche tekenkunst 1700 - 1850.
57558: - Waagebouw 14 dec tot 13 jan 1963 kerstexpositie 1964 gbkn.
23480: - Mendini, het nieuwe Groninger museum.
53520: - Nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten K4.
67008: - Rotterdam. De Maasstad heet U welkom. Uitgave van. van Spido en Blijdorp.
55650: - Algemene regelen betreffende de honorering van de architect en de verdere rechtsverhouding tussen opdrachtgever en architect.
61027: - Mondrian l'Ecole de La Haye. Aquarelles et dessins du Haags Gemeentemuseum, La Haye et d'une collection particulière.
71217: - Onze Paasheuvel. Vrolike lotgevallen en aangename herinneringen. Voorwoord Koos Vorrink.
71308: - Ons maandbericht. Mededelingenbald der afdeling Amsterdam van de Arbeiders Jeugd Centrale. Maart, Augustus, September, Oktober1926.
66146: - Het christelijke Oosten. Verhandelingen over de geschiedenis en het Godsdienstig leven van de Oostersche kerken (10 delen compleet) I De breuk tusschen Oost en West; - II De Groote Bloei; III Groeiend wantrouwen; IV Na de scheiding; V Kerkelijk leven in het Oosten; VI De Heilige Ikonen; VII Theotokos; VII De Eeredienst van het Oosten; IX Hereenigingspogingen in verleden en heden; X Hereenigingswerk in Nederland.
43150: - Sal Meijer. Met een inleiding door Hans van Straten.
56971: - Architectuur in Nederland jaarboek. Architecture in The Netherlands Yearbook / 1994-1995.
37447: - Keurslager Kinderkookboek.
37448: - Vis, wild en gevogelte.
47185: - Tekstboek van de Nederlandsche Vereeniging voor den Volkszang..
71161: - World Press Photo 1986.
13239: - Het Lantrecht van Drenthe van 1712.
71323: - Fré Cohen. Amsterdam 11-8-1903 - Hengelo 14-6-1943 : tekeningen, aquarellen, litho,s, typografische vormgeving. exlibris, affiches.
32426: - Schweitzer Volkskunst. Bauernmalerei.
55648: - Vademecum voor hang- en sluitwerk en andere metaalwaren.
62907: - Syllabus bij de tentoonstelling Natuur en mens in het Zoölogisch Museum van de Universiteit van Amsterdam.
28079: - 5 bewogen jaren. De tweede wereldoorlog in beeld.
29599: - Herderlijk schrijven van de generale synode der Nederlandse Hervormde Kerk betreffende de Rooms Katholiek Kerk.
65324: - Staatsexploitatie van spoorwegen in theorie en praktijk (Overdruk van dagblad- en tijdschriftartikelen).
65322: - Beknopte handleiding en catalogus spoorwegmodelbouw behor3ende bij de serie modelbouwtekeningen van het materieel der Nederlandse spoorwegen.
70379: - Jezus en de storm.
12298: - Air Pictorial 1963 (12 volumes).
33338: - Mode-Katalog Warenhaus A. Wertheim 1903/1904.
18719: - National Geographic; volume 159, no. 6; june 1981 (Incl.: Tow years teaching in China).
18720: - National Geographic; volume 160, no. 6; december 1981 (Incl.: Pandas in the wild).
37254: - Granta The Magazine of New Writing 56. What happened to us.
66636: - 50 jaar Congo-Missie.
57557: - Catalogus. Tentoonstelling Moderne Kunst uit particulier bezit in het Centraal Museum te Utrecht, van 16 november tot en met 8 december.
38044: - Nieuwe sprookjes met vier gekleurde plaatjes voor de jeugd.
12187: - The Intava World.
28677: - Sushi en Sashimi. De geheimen van de sushichef als handleiding voor creatief koken.
71184: - Jaar te kijk 1978. De Zilveren Camera.
71185: - Jaar te kijk 1977. De Zilveren Camera.
65313: - Installations de sécurité. Chemin de fer Hollandais. Publié à l'occasion de l'Exposition Universelle de Paris.
23985: - Hors-d'oeuvre nieuwe stijl.
69489: - Job Hansen. Schilderijen.
69492: - Hommage aan Ruurd Elzer.
67703: - Vereniging ter bevordering van Landbouw en Nijverheid te Leens 1841-1991.
68598: - Ons Krijtland Zuid-Limburg. I: Van Epen naar Vaals. Geologie van een toeristenwegII: Geologische geschiedenis van Zuid-Limburg; III: De onderaardse kalkgroeven van Zuid-Limburg; IV: Orchideeën van Zuid-Limburg.
43648: - Bijbel. Vertaling in opdracht van het Nederlands Bijbelgenootschap bewerkt door de daartoe benoemde commissies.
72390: - Paul Smulders.
8880: - Sailing directions for the West Indies Volume II. The lesser Antilles and the coast of Venezuela.
55655: - Visual dictionary of vegetables.
71631: - Nog n Stieg vertelsterkes.
63548: - Hema Breiboek Zomer '88.
8878: - Programma Sail '85 Amsterdam.
11440: - ANWB Wandelrouteboek Nederland.
8877: - Programma Sail '80 Amsterdam.
66781: - Schrijversprentenboek A. Roland Holst.
63823: - Koning David.
16781: - China the United Nations and United States Policy. An analysis of the issues and principal alternatives with recommendations for U.S. policy.
16790: - The Chinese armed forces today. The U.S. Defense Intelligence Agency Handbook of China's Army, Navy and Air Force.
56529: - Les Arts. Revue mensuelle des Musées, Collections, Expositions. Cinquième année - 1906.
28499: - Mannen en vrouwen van betekenis.
48009: - Umeleckoprumyslové muzeum v Praze. Ceské uzité umeni 1885-1985. Ze sbirek umeleckoprumysloveho muzea v Praze. K stemu vyroci zalozeni muzea.
45505: - Recipes: The Cooking of China. Foods of the world.
56681: - The Subterranean Army of the Emperor Qin Shi Huang. The eighth wonder of the world.
37777: - The Cruising Book. International Cuisine by Russian Masterchefs.
11912: - Turkse sprookjes.
64182: - Het Nieuwe Testament in zes Nederlandse vertalingen. De Staten vertaling, De Lutherse vertaling, De Leidse vertaling, De vertaling prof. dr. A.M. Brouwer, De Petrus-Canisius vertaling, De nieuwe vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap.
71145: - World Press Photo 2002.
1181: - Topografische kaart No. 35 Ahaus. Schaal van 1:50.000.
11213: - Andromeda. De plant.
11236: - Fries Museum. Nederlandse Musea II.
11237: - Jeff Koons. Easyfun-Ethereal.
11238: - Jeff Koons. Easyfun-Ethereal.
32872: - I Maestri frl colore: Duccio.
32863: - Jean Fautrier. Gemälde, Skulptur, Radierungen.
32878: - The Masters 25: Parmigianino.
32877: - The Masters 3: Canaletto.
32873: - I Maestri frl colore: Mantegna.
32879: - The Masters 59: Camille Corot.
32880: - The Masters 27: Claude-Oscar Monet.
32881: - The Masters 61: John Constable.
62224: - Kookboek N.C.B..
48018: - Harry Potter pop-up.
48020: - Tour of Shanghai's Historical Architecture.
53523: - Bestuurskunde & Beleid DK5.
25374: - Kinderen vertellen de bijbel. Verhalen uit het oude- en nieuw testament verteld door Nederlandse kinderen en geïllustreerd door kinderen uit Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.
50354: - Inventaris van de archieven van de gemeente Bedum 1808 - 1940 (2004).
49243: - Bijbel. Leidsche vertaling.
28116: - Fish and Seafood. Over 100 delicious dishes with 50 lavish illustrations.
38825: - Earebondel ta de tachtigste jierdei fan Dr. G.A. Wumkes op 4 septimber 1949. oanbean troch de Fryske Akademy.
71144: - World Press Photo 2003.
8855: - Amsterdam onder zeil.
69560: - Wegens uitnemende verdiensten: toespraken gehouden bij de erepromoties aan de Universiteit te Amsterdam van Henriëtte Roland Holst, Kamiel Huysmans, Pieter Nicolaas van Eyck en Herman Teirlinck, ter gelegenheid van de driehonderdjarige herdenking van de driehonderdjarige herdenking van de sterfdag van Pieter Cornelisz. Hooft op 20 mei 1947.
69576: - Statistiek der verkiezingen 1952 Tweede Kamer der Staten-Generaal.
69577: - Uitslagen verkiezingen voor de Tweede Kamer, Provinciale Staten en Gemeenteraden in het jaar 1946. Verzameld door het Algemeen Nederlandsch Persbureau A.N.P..
69578: - Ban Borssele Boek. Borssele van uur tot uur. 16 en 17 maart 1980.
69579: - Politiefeest werd actiedag.
69600: - Open huis 2008. Koninklijke Wöhrmann 150 jaar 1858-2008.
69601: - EHBO; (Eerste Hulp Bij Onduidelijkheden); het nieuwe woordenboekje voor de grafische industrie.
43479: - Twaalf cartoonisten; Anone, Collignon, Van Dam, Van Maanen Müller, Munnik, Opland, Verwey, Weve, Willemen.
55663: - Erecode voor de uitoefening van het architectenberoep.
8854: - Op de uitkijk, aan het roer. Tien opstellen over het inspelen op veranderingen in de wereld, uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Van Nievelt, Goudriaan & Co. te Rotterdam.
55665: - Bouwverordening dr Gemeente Amsterdam, vastgesteld door den Gemeenteraad bij besluit van den 7en Augustus 1935, No. 264, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noordholland bij besluit van den 3en Juni 1936, No. 31; datum van inwerkingtreding 1 juli 1936.
36888: - Nieuwe provinciale Groninger Almanak voor het jaar 1893. Voorzien van alle Jaar--, Paarde- en Beestenmarkten. 36ste jaargang.
58712: - Poëzie in Carré op 28 februari 1966 in Theater Carré, Amsterdam. Met in levende lijve: K. Schippers, A. Roland Holst, Koos Schuur, Cees Nooteboom, Ed Hoornik, Hans Verhagen, L.Th. Lehmann, Jules A. Deelder, C. Buddingh', Gerrit Kouwenaar, Bert Voeten, Johnny the Selfkicker, Bert Schierbeek, Gerard Kornelis van het Reve, J. Bernlef, Dick Hillenius, Hugues C. Pernath, Jan Hanlo, Jan G. Elburg, Remco Campert, Ewald Vanvugt, Gust Gils, Adriaan Morriën, Jaap Harten en Simon Vinkenoog.
55674: - Eindexamencatalogus 1990.
55688: - Vega gerechten.
63542: - Alles over breien (8 delen).
65306: - Materieelgids Loc serie 1600.
8849: - Maritiem Journaal 74. Jaarlijks verschijnend informatie- en documentatiewerk op maritiem gebied voor Nederland en België.
43848: - Gavarni. 32 tekeningen uit Mascarade Humaine.
39601: - Kaart van Finsterwolde uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
63846: - Reglementen der Nederlandsche Hervormde Kerk met aantekeningen. Uitgegeven op last van de Algemeene Synodale Commissie.
53885: - De grondwet van het Koningrijk der Nederlanden en de regeeringsvoorstellen tot wijziging der grondwet, ter vergelijking naast elkander gedrukt, gevolgd door de memorie van toelichting dier voorstellen.
70471: - De Libel. Maandschrift voor deze tijd. Derde jaargang 1936/1937, oct. 1936 t/m sept. 1937.
67630: - 40 jaar Total.
25472: - Groningen/Drenthe 1994. Een jaar in beeld.
25490: - Het nieuwe testament met de psalmen.
57554: - Ploeg jaarboek 2004.
53363: - Delftsche studentenalmanak voor het jaar negentien-honderd-elf.
63777: - Upper and Lower Case (U&lc): The International Journal of Typographics. Volume 17, no. 1.
32882: - The Masters 12: Joseph Turner.
32884: - Pre-Raphaelite drawings by Burne-Jones.
31126: - Historische Tuinen. Tevens Tuinjournaal 9e jaargang, no 1.
55561: - Fix en Fox. Een jeugdblad vol gezelligheid. Speldjesboek.
37264: - Granta The Magazine of New Writing 46. Crime.
53413: - Handleiding voor krakers.
42558: - Voor de lieve kleinen. Zes en dertigste jaargang.
66689: - Books on food, drink and disease from the library of Professor John Yudkin.
3730: - Zhonghua Renmin Gongheguo Weichengnianren Baohu Fa. Shanghai Shi Qingshaonain Baohu Tiaoli.
71183: - Jaar te kijk 1979. De Zilveren Camera.
69714: - Persgids.
53902: - Steunregeling werklozen bevattende de circulaire van den minister van binnenlandsche zaken en landbouw van 15 januari 1932, no. 800, afd. W. en S. en bovendien de meeste ministerieele aanschrijvingen met betrekking tot de toepassing van de steunregeling.
37202: - Granta The Magazine of New Writing 93. God's own countries. Are you living in one?.
43066: - Haarlem in steendruk. Tentoonstelling van de Vereniging Haerlem in de Hoofdwacht, Grote Markt 17, Haarlem.
14277: - Arbeiders aller landen vereenigt u! Wie is de eenige vijand van de Reaktie? De Kommunistische Partij! Communisten 5.
14268: - De Leidsche psalmen en gezangen.
63536: - Romantische rozen borduren. 65 Variaties in verschillende technieken.
36796: - Rivers of Great Britain. The Thames, from Source to Sea. Descriptive, Historical, Pictorial.
12283: - Air Pictorial 1965 (12 volumes).
12282: - Air Pictorial 1962 (12 volumes).
16251: - Vertelsels van een papegaai. Zes verhalen uit Tûtî Nâmeh.
35264: - De nieuwe katechismus. Geloofsverkondiging voor volwassenen.
58736: - Stadsverhalen Rotterdam. Drie deeltjes: Bloemhof, Noordereiland & Bergpolder.
55730: - Art Directors' Index to Photographers no. 11 (2 volumes).
53525: - Milieurecht K4.
55731: - Art Directors' Index to Photographers no. 8 (2 volumes).
38589: - Eindstation Endstation Haltern 1945.
45722: - Cérémonies du Thé. Usages du Thé à travers le Monde.
48038: - Man en maat. Beknopte wegwijzer in 4D, nieuw maatsysteem voor herenconfectie.
48039: - Textielverkoop in de winkel.
55732: - Art Directors' Index to Photographers no. 12 (2 volumes).
61451: - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, nr. 15 / 2008.
67431: - Nieuwe provinciale Groninger Almanak voor het jaar 1881. Voorzien van alle Jaar--, Paarde- en Beestenmarkten.
67432: - Almanak voor den Drentschen Landbouwer van het jaar 1921.
69497: - Johan Dijkstra 1896-1978. Aquarellen, tekeningen en grafiek.
12308: - Air Pictorial March 1967.
24379: - More than twice 55 Community Songs.
42952: - Jacques de Gheyn II als tekenaar 1565-1629.
53903: - Islamitisch Burgerlijk Wetboek. Conform de Sjaria. Vermogensrecht, Personen- en familierecht en Procesrecht (o.a. rechten van huwelijk, (echt)scheiding, erf, voogdijschap). De wet van Civiele aansprakelijkheid. Vertaler en bewerker: Dr. Ali Soleimani..
45849: - Bijbel.
45846: - Startbijbel. Een keuze uit het oude en het nieuwe testament.
69997: - Lust & gratie. Lesbisch Cultureel Universeel Tijdschrift. Winter 1996/1997. nr. 52.
61814: - Kinderen Gods. Getuigenissen uit Het offer des Heeren 1562. Gekozen en ingeleid door Cath. Ypes.
25451: - Ritus celebrandi matrimonii sacramentum. Amsterdam usum dioecesium Hollandiae.
23177: - Hans Gerlich 1973.
69392: - 1907-1957 Toen en nu.
20753: - Jaarboek van het Central Bureau voor Genealogie 2004; deel 58.
30734: - Pictorial Atlas of the Netherlands.
61080: - Poèmes d'Espagne. Avec un portrait de Carmen Conde par Jean Supplisson.
63825: - Op weg naar het beloofde land.
53680: - Boekjes voor iedereen. VIII. Het aardige droomboekje.
68034: - Coen Schilt 1907-1990 Beeldhouwer / Kunstschilder.
40900: - Het schrift. De gedachten van de mens gevangen.
68489: - 1878-1978 Honderd jaar gedurfd leven. De geschiedenis van de landbouw-sociëteit "Ceres", De vereeniging "Landbouw-Sociëteit Ceres", Het Wageningse studentencorps, de Wageningsche vrouwelijke studenten vereniging en de Wageningsche studentenvereniging Ceres.
72443: - Frank van Hemert. Schilderijen en werk op papier.
8738: - Krisis 7. Tijdschrift voor filosofie.
67439: - Dr. Staring's Almanak voor den Drentschen Landman voor 1917.
65281: - Korte geschiedenis van een Gelders streekvervoerbedrijf. 70 jaar Geldersche Tramweg-Maatschappij. 27 juni 1951.
43802: - Meesterwerken uit Amerika. Universiteitsmusea. Utrecht Centraal Museum. 1956 4 augustus-9 september.
69054: - In memoriam. De gedeporteerde en vermoorde Joodse, Roma en Sinti kinderen 1942-1945 & In memoriam - Addendum. De gedeporteerde en vermoorde Joodse, Roma en Sinti kinderen 1942-1945 & In memoriam, namenregister bij de tentoongestelde foto's..
32293: - Japanese Patterns, Japanische Muster, Motivos Japoneses, Mofifs Japonais.
55369: - T.-Lautrec. essai sur Toulouse-Lautrec, par Francis Jourdain. Lautrec, peintre-graveur, par Jean Adhémar. avec un répertoire Lautrec et des notices analytiques par Jean Adhémar..
45972: - Art Fair Hertogenbosch 2007 15- 22 april 2007 Brabanthallen.
27815: - Katholieke illustratie. 85ste jaargang, no. 1 tot en met 13.
27817: - Katholieke illustratie. 84ste jaargang, no. 27 tot en met 39.
63004: - Japan erzählt.
46050: - Voor het hele volk van God. Een jaarcyclus gebeden voor en door de oecumene.
27811: - Panorama 45ste jaargang nrs. 14 tot en met 26.
70649: - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 7de jaargang, nr. 6.
44843: - Kerkorde der Nederlandse Hervormde Kerk.
44844: - Prekenserie. Van recht en ongenade.
46173: - 1er Salon International de Galeries pilotes. Artistes et découvertes de notre temps.
25449: - Missaal. Deel 1. Ordo Missae.
66736: - Elke dag een vraag. Een dagboek voor vijf jaar.
44871: - Nationaal Bureau voor Theologische Ontwikkeling.
61452: - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, nr. 18 / 2011.
36266: - Das Mmmuseum. Die Schokoladenseite der Kölner Museen.
42203: - Deutsche Städte um 1500. Holzschnitte aus Hartmann Schedels Weltchronik u. zeitgenöss. Beschreibungen.
28973: - Aedem Sed Aliter. Achtergronden en perspectieven van de herbouw van Mutua Fides.
28971: - Gids voor bezoekers van het Academiegebouw te Groningen.
28959: - Groningsche studenten almanak voor het jaar 1897.
28958: - Groninger studenten almanak 1940.
42987: - Meesterlijk getekend. Nederlandse tekeningen uit de 17de eeuw. Master Drawings of the 17th Century.
63828: - In het begin.
48936: - Gedichten voor te dragen op het concours te Usquert.
40079: - Blüten aus dem Senfkorngarten. Chinesische Farbholzschnitte.
63540: - Kleurige bloemen borduren. Sierlijke patronen nmet werkbeschrijving.
63539: - Leuke borduurmotieven in kleur. 50 aantrekkelijke voorbeelden met duidelijke werktekeningen.
71264: - Bureau van statistiek der gemeente Amsterdam; Statistisch zakboekje.
65272: - Vernieuwen en veranderen. Vervoer en vervoerbedrijf van Amsterdam in de periode 1945 - 1980.
65269: - Historie herleeft - van GOLS naar MBS. Gedenkboek 25-jarig bestaan.
71792: - Album [S.M.S. Shit Must Stop].
62902: - Lijstenboek 1954.
59442: - Volkeren van de wereld, verenigt U voor het verbod en de vernietiging, algemeen, volledig, totaal en uitdrukkelijk, van de kernwapens!.
31229: - Hollandse schilderijen uit Franse musea. Tentoonstelling georganiseerd met medewerking van Réunion des Musées Notionaux.
21005: - Tennis.
26864: - Frivolité. Handleiding, techniek, eenvoudige voorbeelden.
26868: - Maatstaf. Maandblad voor letteren. Tweede jaargang oktober 1954 no. 7.
69457: - Algemene voorschriften voor drinkwaterinstallaties. AVWI 1960.
66057: - Keizer Karel V. Vorming en lot van een persoonlijkheid en van een wereldrijk.
52582: - Rechtsgeleerde Opstellen door zijn leerlingen aangeboden aan H.Dooyeweerd ter gelegenheid van zijn 25-jarig hoogleraarschap aan de Vrije Universiteit.
66589: - Poster: Aart Wevers schilderijen 24 mei - 18 juni.
46191: - Luchtfoto Atlas Zuid-Holland.
49245: - Bijbel. Dat is de gansche Heilige Schrift bevatttende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament door last van de Hoog-mogende Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden.....
8625: - Het ondergrondse Vrij Nederland. De belangrijkste nummers en bladzijden van het illegale verzetsblad uit de jaren 1940-1945.
70635: - Museumjournaal, serie 16, nr. 4. Tweemaandelijks periodiek voor moderne kunst van 12 Nederlandse musea en culturele centra.
30798: - Help uzelf bij pech.
8620: - Ons jeugdboek. Lezen, puzzelen, knutselen.
8619: - Ons jeugdboek. Lezen, puzzelen, knutselen.
50090: - Tussen gasgeven en remmen. Wat de automobilist motorrijder en scooterrijder van de verkeersregels moeten weten.
66339: - Das Buch der Preisungen. Verdeutscht von Martin Buber.
46272: - Rein Dool.
46273: - Rein Dool.
26531: - Woonbeeld magazine voor stijlvol wonen en leven. 7e jaargang, no 4.
35289: - Aspekte/Impulse. Zeitschrift für Literatur und Grafik.
45854: - Cómo dibujar Manga12: Shojo.
22519: - Het Nederlandsche boek 1926.
8609: - Men neme.. De geschiedenis van de kookkunst.
29377: - Sverige I Färg. Sweden in colour. Schweden in Farben. La Siède en couleurs.
71309: - Het Signaal, maandblad voor lekenspel muziek, toneel, dans onder leiding van Piet Tiggers. A.J.C. 1e jaargang, nrs.: 3/4, 5/6, 7, 8/9, 10/11 & 12.
45992: - Goldener Drache Weisser Adler. Kunst im Dienste der Macht am Kaiserhof von China und am sächsisch-polnischen Hof (1644-1795).
36408: - Kleur is karakter-.
49246: - Bijbel. Dat is de gansche Heilige Schrift bevatttende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament door last van de Hoog-mogende Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden.....
42545: - Handleiding. Kennis der natuur. Schoolboek. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
49248: - Het boek. Nieuwe Testament. Groot Letter Editie.
61648: - Mooi Marginaal 2002-2003 - De mooiste Nederlandse en Vlaamse bibliofiele en marginale uitgaven..
50043: - Vormen uit vuur. 196 2006/3 Glas uit de Oriënt. Islamitisch glas in de collectie van het Gemeentemuseum Den Haag. Mededelingenblad Nederlandse Vereniging van vrienden van ceramiek en glas.
8586: - Le Livre d'Or de la Comtesse Diane.
8577: - Fotojaarboek seizoen 1995-1996. De Nederlandse Opera.
20367: - Leeuwarden 1881.
37200: - Granta The Magazine of New Writing 95. Loved ones.
49253: - Bijbel. Dat is de ganse Heilige Schrift bevatttende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament. Door last van de Hoog-mogende Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden.....
16817: - Religieuze volksprenten uit de Middeleeuwen.
67169: - Engeland in oorlog. Voor de gewaarborgde rechten van kleine naties. Getrouwe en onverkorte vertaling van het Engelsche witboek.
68219: - Poëzie op biervilt.
68220: - Onderzoek naar bruikbare kenmerken ter identificatie van Boomen naar hun bast (en de bijbehorende) platenatlas.
62370: - Latijnse spraakkunst. Tweede deel - Syntaxis. Twaalfde druk bewerkt door W.J.W. Koster en H.M. ten Berge.
71438: - The sequel. Zeven boekjes van de deelnemende fotografen..
49254: - De bijbel in nieuwe vertaling. Op last van het Nederlandsch Bijbelgenootschap door de daartoe benoemde commissie bewerkt. Het oude testament. Van verklarende aantekeningen voorzien. (2 delen).
67925: - City Lights Pocket Poets Anthology.
64792: - The Best of American Girlie Magazines.

Next 1000 books from Bij tij en ontij . . . .

3/29