Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info


SCHMIDT, ERIC & JARED COHEN - De digitale lente. De nieuwe wereld van het netwerktijdperk.

Title: De digitale lente. De nieuwe wereld van het netwerktijdperk.
Description: Amsterdam, Business Contact, 2013. Paperback, 23 cm, 352 pp. r is een enorme revolutie aan de gangop het gebied van informatietechnologie.WikiLeaks en de Arabische Lente warennog maar het begin. Meer en meer zullentechnologische ontwikkelingen de motorzijn achter veranderingen in de maatschappij,de politiek en het bedrijfsleven.We krijgen als burger en klant meerinvloed op overheid en industrie - maaronze privégegevens kunnen ook makkelijkermisbruikt worden. De kansen vanelk individu om zich te ontwikkelen nementoe - maar ook elke terrorist heeft hetmakkelijker dan ooit. Onze westerse rijkdomgroeit - maar we zullen ook veel meerconcurrentie krijgen van Azië en Afrika.De digitale lente beschrijft concreet engedetailleerd het toekomstbeeld vantwee mensen die al met één been in dietoekomst staan. Een visionair boek voorbeleidsmakers, ondernemers en betrokkenburgers, over de voordelen én degevaren van een wereld waarin iedereenaltijd met elkaar verbonden is. Cond.: zeer goed / very good. ISBN: 9789047006732.

Keywords: 9789047006732

Price: EUR 9.50 = appr. US$ 10.33 Seller: Bij tij en ontij . . . .
- Book number: 90996

See more books from our catalog: Politiek - Politics