Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info


[BALTENSZ, FRANS] - Samaritane, ofte spieghel der Godtsvreesentheyt en eerbaerheyt, ofte ghespreeck van den Heere met het rechtgheloovigh wijf van Samaria, oft uyt Jacob van Ephraim van Sichar beschreven in het vierde capittel van den Evangelist Johanne. In prijs voorghestelt, die met vergeldinghe vergolden wordt, volghens de woorden des Heeren.

Title: Samaritane, ofte spieghel der Godtsvreesentheyt en eerbaerheyt, ofte ghespreeck van den Heere met het rechtgheloovigh wijf van Samaria, oft uyt Jacob van Ephraim van Sichar beschreven in het vierde capittel van den Evangelist Johanne. In prijs voorghestelt, die met vergeldinghe vergolden wordt, volghens de woorden des Heeren.
Description: Dordrecht, Frans Baltensz, 1648. 15 x 10 cm, 315 pp. Latere opnieuw ingebonden. Cond.: goed / good.

Keywords:

Price: EUR 275.00 = appr. US$ 298.88 Seller: Bij tij en ontij . . . .
- Book number: 83819

See more books from our catalog: Religie - Religion