Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info


SCHULTE NORDHOLT, H. - Het beeld der Renaissance. Een historiografische studie..

Title: Het beeld der Renaissance. Een historiografische studie..
Description: Amsterdam, Querido, 1948. Paperback, 20 cm, 333 pp. Met daarbij: een stellingenblad; een uitnodiging van de paranymphen tot het bijwonen van het promotiediner (op de achterzijde aantekeningen handschrift; Een brief in typoschrift van J.H. Scholte aan J.M. Romein aangaande het cum laude van dit proefschrift; een brief in copie van 'Bucher' van het Z.W.O. aan J.H. Romein; een brief in handschrift (onleesbaar op briefpapier van het Historisch Seminarium. Cond.: goed / good.

Keywords:

Price: EUR 49.50 = appr. US$ 53.80 Seller: Bij tij en ontij . . . .
- Book number: 79053

See more books from our catalog: Geschiedenis - History