Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Handleiding tot de beoefening van het Nedelands burgerlijk recht. Tweede Deel Zakenrecht Algemeen Deel .
Description: Zwolle, Tjeenk Willink, 1957. 9de druk Linnen band, 25 x 16 cm, 484 pp. Bewerkt door J. Beekhuis. Cond.: goed /good. ISBN: 9027123756.

Keywords: zakenrecht 9027123756

Price: EUR 8.00 = appr. US$ 8.69 Seller: Bij tij en ontij . . . .
- Book number: 68579

See more books from our catalog: Recht - Law