Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info


SCHERMER, LUKAS - Meleager en Atalante. Treurspel.

Title: Meleager en Atalante. Treurspel.
Description: Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1966. Paperback, 20 cm, 174 pp. "Zwolse drukken en herdrukken voor de Maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden". Cond.: goed / good. Zwolse drukken en herdrukken voor de Maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden.

Keywords: Zwolse drukken en herdrukken voor de Maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden

Price: EUR 5.00 = appr. US$ 5.43 Seller: Bij tij en ontij . . . .
- Book number: 63609

See more books from our catalog: Literatuurgeschiedenis - Literary History