Gert Jan Bestebreurtje Rare Books (NVvA; ILAB)
Langendijk 8, 4132 AK Vianen, Nederland Postbus 113, 4130 EC Vianen, Nederland Tel. +31(0)347-322548            Email: info@gertjanbestebreurtje.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
6201: TERWEN-DE LOOS, J(EANNE). - Het Nederlands koloniale meubel. Studie over meubels in de voormalige Nederlandsche koloniën Indonesië en Ceylon.
4894: TERWOGT, WILHELMUS ALBERTUS. - Het land van Jan Pieterszoon Coen. Geschiedenis der Nederlanders in Oost-Indië, aan het Nederlandsche volk verhaald.
2614: TEX, NICOLAAS JACOB DEN. - Jacob Hop, gezant der Vereenigde Nederlanden.
28398: THACKERAY, WILLIAM MAKEPEACE. - The Virginians. A tale of the last century.
35032: THEAL, GEORGE MACCALL. - Belangrijke historische dokumenten verzameld in de Kaap kolonie en elders.
11112: THEAL, GEORGE MACCALL. - Willem Adriaan van der Stel and other historical sketches.
35027: THEAL, GEORGE MACCALL. - History of South Africa. Volume V: The Republics and native territories from 1854 to 1872.
35026: THEAL, GEORGE MACCALL. - History of South Africa. Volume IV: From the foundation of the European settlement to our own times (1834-1854).
35028: THEAL, GEORGE MACCALL. - History of South Africa. Volume I: 1486-1691.
23306: THEAL, GEORGE MACCALL. - Korte geschiedenis van Zuid-Afrika van 1486 tot 1835. 2e verbeterde en vermeerderde uitgaaf.
79: THEUNISSEN, H., A. ABELMANN & W. MEULENKAMP. ( RED.). - Topkapi & Turkomanie. Turks-Nederlandse ontmoetingen sinds 1600.
29064: THEUNS-DE BOER, GERDA & SASKIA ASSER. - Isidore van Kinsbergen (1821-1905). Fotopionier en theatermaker in Nederlands-Indië. Photo pioneer and theatre maker in the Dutch East Indies.
33977: THEYE, THOMAS. (ED.). - Der geraubte Schatten. Die Photographie als ethnographisches Dokument.
31081: THIELMANN, MAX VON. - Journey in the Caucasus, Persia, and Turkey in Asia. Translated by Charles Heneage.
31364: THIEMANN, W. - China. Photographische Aufzeichnungen aus dem Jahren 1929-1936.
23319: THOM, H.B. - Die lewe van Gert Maritz (1797-1838).
20945: THOM, ALEXANDER. - Onderzoek naar den aard en koers der stormen in den Indischen Oceaan bezuiden de linie, ten einde derzelver oorsprong, uitgestrektheid ..en mede gepaard gaande verschijnselen te leeren kennen; met het praktisch doel om schepen in staat te stellen de nabijheid en betrekkelijke rigting der orkanen te kunnen bepalen. Uit het Engelsch vertaald door S. van Delden.
28752: THOMAS, THEODOOR. - Eenige opmerkingen naar aanleiding van het pachtstelsel op Java.
19966: THOMAS, WILLIAM HANNIBAL. - The American negro. What he was, what he is, and what he may become. A critical and practical discussion.
2151: (WILSON), THOMAS. - The knowledge and practice of christianity made easy to the meanest capacities: or, an essay towards an instruction for the Indians .. In twenty dialogues. 8th edition.
1561: THOMAS, MARIE SIMON. - Onze IJslandsvaarders in de 17de en 18de eeuw. Bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandsche handel en visscherij.
25294: (WILSON), THOMAS. - The knowledge and practice of christianity made easy to the meanest capacities: or, an essay towards an instruction for the Indians .. In twenty dialogues. 19th edition.
32121: THOMAS, HUGH. - The slave trade. The history of the Atlantic slave trade: 1440-1870.
13047: THOMAS, ROBERT (BAILEY). - The farmer's almanack calculated on a new and improved plan for the year 1845 .. fitted to the city of Boston, but will answer for the adjoining states..
13049: THOMAS, ROBERT (BAILEY). - The farmer's almanack calculated on a new and improved plan for the year 1843 .. fitted to the city of Boston, but will answer for the adjoining states.
33087: THOMAS, HUGH. - The slave trade. The history of the Atlantic slave trade: 1440-1870.
32769: THOMPSON, GEORGE. - Travels and adventures in Southern Africa. Edited, with notes by Vernon S. Forbes.
11342: THOMPSON, V. AND R. ADLOFF. - French West Africa. (1st edition).
28902: THOMPSON, GEORGE. - Travels and adventures in Southern Africa. Comprising a view of the present state of the Cape Colony, with observations on the progress and prospects of the British emigrants. Second edition.
34991: THOMPSON, GEORGE. - Reizen en ontmoetingen in het zuiden van Afrika, behelzende een overzigt over den tegenwoordigen toestand dier kolonie; benevens eenige aanmerkingen over den aanwas en de vooruitzigten der Britsche landverhuizingen derwaarts. Uit het Engelsch veraald.
33297: THOMSEN, THOMAS. - Albert Eckhout, ein niederländischen Maler und sein Gönner Moritz der Brasilianer. Ein Kulturbild aus dem 17. Jahrhundert. (Übersetzung von Lina Johnsson).
3518: THOMSON, GEORGE MALCOLM. - Sir Francis Drake.
14621: THOMSON, MARK A. - The Secretaries of State 1681-1782.
34993: THUNBERG, CARL PETER. - Travels in Europe, Africa, and Asia, made between the years 1770 and 1779. 2nd edition.
34534: THUNBERG, CARL PETER. - Travels at the Cape of Good Hope 1772-1775. Based on the English edition London 1793-1795. Edited by V.S. Forbes. Translation from the Swedish revised by J. & I. Rudner. Contributions to the foreword by I. Rudner & J. Rourke.
5117: TICHELMAN, G.L. (RED.). - Blanken op Borneo. Herinneringen van J.J. Meyer oud-resident der Zuider- en Ooster-afdeeling van Borneo. Naverteld en van een inleiding voorzien.
5650: TIDEMAN, J. - Djambi. Met medewerking van Ph. F.L. Sigar.
31341: TIEFENSEE, FRANZ. - Wegweiser durch die chinesischen Höflichkeits-Formen. 3. Auflage.
31680: TIELE, PIETER ANTON. - Nederlandsche bibliographie van land- en volkenkunde.
6131: TIELE, PIETER ANTON. - Mémoire bibliographique sur les journaux des navigateurs néerlandais. (Amsterdam, 1867). Reprint.
30508: TILL, MARGREET VAN. - Batavia bij nacht. Bloei en ondergang van het Indonesisch roverswezen in Batavia en de Ommelanden, 1869-1942.
34795: TILLEMA, HENDRIK FREERK. - 'Kromoblanda'. Over't vraagstuk van 'het wonen' in Kromo's groote land. Deel II.
14963: TILLEMA, H.F. - Doodenpalen, tiwah en lijkverbranding op Borneo.
33324: TIMM, WERNER. - Kapitänsbilder. Schiffporträts seit 1782.
34618: TIMMERS, JOHANNES. - Het journaal boek van Johannes Timmers, anno 1784. Lodewijk Wagenaar & Nel Klaversma bezorgers.
32774: TINDALL, JOSEPH. - The journal of Joseph Tindall, missionary in South West Africa 1839-55. Edited with introduction & footnotes by B.A. Tindall.
34185: TIRION, ISAAK. - Nieuwe kaart van de Noord Pool na de alderlaatste ontdekking int licht gebracht.
6297: TIRION, ISAAK. - Nieuwe kaart van't eiland Ceilon.
8347: TITSINGH, ISAAC. - The private correspondence of Isaac Titsingh. (1785-1811) - (1779-1812). Introduced and edited by Frank Lequin.
27942: TJIN, R. - Suriname onafhankelijk. Suriname free. Srefidensi Sranan.
11379: TJON SIE FAT, L.A. & G.J.C.M. VAN VLIET. - Philipp von Siebold. Zijn Japanse flora en fauna.
30723: GRENADA & TOBAGO. - Achste coupon. Op den 1. Mey 1782 zal door Mr. Hendrik vander Mey Justuszoon, als directeur eener negociatie van 275000,- op vier plantagien, in de eilanden Grenada en Tobago, tegen intrekking van dit coupon, betaald worden 50,- Hollandsch.
15800: TOBING, PHILIP LUMBAN. - The structure of the Toba-Batak belief in the High God.
8906: TOBLER, TITUS. - Bibliographia Geographica Palaestinae. Kritische Uebersicht gedruckter und ungedruckter Beschreibungen der Reisen ins Heilige Land. (Leipzig 1867). Reprint.
28864: TODD, JOHN. - California and its wonders. New edition, carefully revised and brought down to the present time.
7791: TOL, ROGER. - Een haan in oorlog. Toloqna arung labuaja. Een twintigste-eeuws Buginees heldendicht van de hand van I Mallaq Daéng Mabéla Arung Manajéng.
7842: TOLLENS, (HENDRIK). - L' hivernage des Hollandais a la Nouvelle-Zemble, 1596 - 1597. Traduit .. par Auguste Clavareau. 3. édition.
32916: TOLLENS, HENDRIK. - De overwintering der Hollanders op Nova Zembla. Gedicht.
31071: TOLLENS, HENDRIK. - The Hollanders in Nova Zembla (1596-1597). An Arctic poem. Translated from the Dutch by Daniel van Pelt. With a preface and an historical introduction by S.R. van Campen. Including notes.
16355: TON. - Herinneringen aan het Diëng-plateau. Penkrabbels.
27274: TONG, R. - Figures in ebony. Past and present in a West African city. (Benin).
34838: TONG TONG. - Tong Tong. Het enige Indische blad in Nederland (ter wereld). Jaargang II,13 - XX,12.
33864: TONGA. - A VIEW IN THE ISLAND OF ROTTERDAM.
33863: TONGA. - Isle Amsterdam. - Isle St. Paul.
33861: TONGA. - ANAMOCKA, OF'T EILAND ROTTERDAM. - ANAMOCKA, OU ISLE ROTTERDAM.
33859: TONGA. - INWOONDERS VAN'T EILAND ROTTERDAM. - HABITANS DE L'ISLE ROTTERDAM.
27269: TOOLEY, R.V. - Collectors' guide to maps of the African continent and Southern Africa.
28168: TOORN, J.L. VAN DER, L.K. HARMSEN. - Peladjaran berhitoeng terkarang oleh kadoea kami. Kitab jang katiga. Tjitakan jang kadoea kali.
5679: TOORN, J(OHANNES) L(UDOVICUS) VAN DER. - Minangkabausche spraakkunst.
20456: TOR, JOOST FREDERIK. - Per koets naar Constantinopel. De gezantschapsreis van Baron van Dedem van de Gelder naar Istanbul in 1785. Bezorgd door J. Schmidt.
32428: TORNÖE, J.KR. - Norsemen before Columbus. Early American history.
35224: TOTT, (FRANÇOIS DE). - Mémoires sur les Turcs et les Tartares.
11690: TOUWEN-BOUWSMA, C. - Staat, Islam en lokale leiders in West Madura, Indonesië. Een historisch-antropologische studie.
30850: CAPE TOWN. - - CAPE TOWN AND SUBURBS.
30961: CAPE TOWN. - - THE CITY OF CAPE TOWN. OFFICIAL GUIDE. Third edition. Authorized by the Council of the City of Cape Town.
7255: TRAA, A. VAN. - Suriname 1900-1940.
35338: TRICAUD, ANTHELME. - Campagnes de Monsieur le Prince Eugène en Hongrie, et des Vénitiens dans la Morée.
11139: TRICHT, B. VAN. - Levende antiquiteiten in West Java.
34161: TROELSTRA, ANNE S. - A Bibliography of natural history travel narratives. Editor and bibliographical assistance Cis van Heertum.
28285: TROMP, CORNELIS. - Leven en bedryf van den vermaarden zeeheld Cornelis Tromp Lieutenent Admiraal Generaal van Holland en Westvriesland. Ondermengd met de voornaamste daaden van verscheidene andere zeehoofden, en voornaamentlijk met die van Marten Harpertsz. Tromp. Benevens een naauwkeurig verhaal van der Nederlanderen en hunner bondgenooten oorlogen, sedert den jaare 1650. tegens verscheidene volkeren gevoerd.
33816: TROMP, MAARTEN HARPERTSZ. - Zee schlach voor Duynkercken door Marten H. Tromp anno 1638.
25858: TROMP, CORNELIS. - Cornelis Tromp. De E. manhaften see-helt Cornelis Tromp.
25864: TROMP, MAARTEN HARPERTSZ. - Marten Harpertsz Tromp. Ridder Lt. Admiraal van Holland en Westvriesland.
25865: TROMP, CORNELIS. - Cornelis Tromp, Luytenant Admirael over Hollant en West-vrieslandt.
33815: TROMP, MAARTEN HARPERTSZ. - Abbildung des bludigen See treffens zwischen den Holländern, und Engeländern, so drey Tage gewehret, geschegen im Augusto, anno 1653.
29577: TROMP, CORNELIS. - Dit 's Tromp, gewoon in storm of slag geen' dood te vreezen, waar de eer, ten dienst van't land, hem riep op't waterveld. O lot ! dat men ons speelt, moest deeze kreegle held een vrind van't woedendst hof, en Ruyter's vyand weezen !
33817: TROMP, MAARTEN HARPERTSZ. - Zeeslag tusschen Tromp en Blake by Dover 10 Dec. 1652.
34620: TROMP, CORNELIS. - Leven en bedryf van den vermaarden zeeheld Cornelis Tromp Lieutenent Admiraal Generaal van Holland en Westvriesland. Ondermengd met de voornaamste daaden van verscheidene andere zeehoofden, en voornaamentlijk met die van Marten Harpertsz. Tromp. Benevens een naauwkeurig verhaal van der Nederlanderen en hunner bondgenooten oorlogen, sedert den jaare 1650. tegens verscheidene volkeren gevoerd.
12091: TROOSTENBURG DE BRUIJN, C.A.L. VAN. - Biographisch woordenboek van Oost-Indische predikanten.
11674: TROOSTENBURG DE BRUYN, C.A.L. VAN. - De Hervormde Kerk in Nederlandsch Oost-Indië onder de Oost-Indische Compagnie (1602-1795).
35094: TROTTER, ALYS FANE. - Old Cape colony. A chronicle of her men and houses from 1652 to 1806.
24608: TROUP, FREDA. - In face of fear. Michael Scott's challenge to South Africa.
3901: TUBBERGEN, C.R. VAN. - Vleugels boven het eeuwige ijs. Het leven van R.E. Byrd.
31404: TUCHMAN, B.W. - Stilwell and the American experience in China, 1911-45. (Third printing).
33451: TUCHMAN, BARBARA W. - Het eerste saluutschot (van de Amerikaanse Andrew Doria vanaf St. Eustatius beantwoord). De Amerikaanse vrijheidsstrijd en de Republiek.
34346: TULKENS, JOYCE. - Jan Pieterszoon Coen - de bedwinger van Indië.
31067: TUNIS. - COMPAGNIE TUNISIENNE FONCIÈRE, AGRICOLE & INDUSTRIELLE.
33554: TURKEY. - Turkey; Central Mediterranean regions.
33680: TURPIN, FRANÇOIS HENRI. - Histoire civile et naturelle du royaume de Siam, et des révolutions qui ont bouleversé cet empire jusqu'en 1770. Publiée par Turpin, sur des manuscrits qui lui ont été communiqués par l' évêque de Tabraca, vicaire apostolique de Siam, et autres missionnaires de ce royaume.
34615: TUSON, PENELOPE. - Western women travelling East 1716-1916.
30194: TUUK, HERMANUS NEUBRONNER VAN DER. - Eene aanvulling der Maleische woordenboeken.
30675: TUUK, HERMANUS NEUBRONNER VAN DER. - Een advokaat van den hoogleeraar Taco Roorda.
32135: TUUK, HERMANUS NEUBRONNER VAN DER. - De pen in gal gedoopt. Een keuze uit brieven en documenten. Samengesteld door Rob Nieuwenhuys.
30084: TUUK, HERMANUS NEUBRONNER VAN DER. - Vragen ter opheldering van Oud-Javaansche woorden.
31989: TWIST, JOHAN VAN. - Generale beschrijvinghe van Indien, ende in't besonder van't coninckrijck van Guseratten, staende onder de beheersinge van den groot machtighen coninck Chaiahan: anders genaemt den grooten Mogor.
33028: TYLER-LEWIS, KELLY. - The lost men. The harrowing saga of Shackleton's Ross Sea party.
26260: UBICINI, (JEAN HENRI ABDOLONYME). - Letters on Turkey: an account of the religious, political, social, and commercial condition of the Ottoman empire; the reformed institutions, army, navy, etc. Translated from the French by Lady Easthope.
7257: UDEN MASMAN, H(ENDRIK). - Kort verslag van den zwaren brand te Paramaribo, hoofdplaats der kolonie Suriname, op den 21 januarij 1821 voorgevallen. Benevens eene kerkelijke redevoering, uitgesproken den eersten zondag na deze ramp.
14811: UHLENBECK, E.M. - A critical survey of studies on the languages of Java and Madura.
33094: UILDRIKS, (F)REDERICA J(OHANNA) VAN. - Beelden uit Nederlandsch Indië.
18595: UILKENS, J(AKOB) A(LBERT). - Een bezoek aan't paleis te Buitenzorg, in den jare 1900 en zooveel.
7818: ULLOA, ALFONSO DE - Historie/ ende het leven van den aldermachtichsten ende victorieusten keyser Caerle de Vijfde van dien name. Inden welcken niet alleen beschreven en zijn de .. daden vanden selven Prince/ maer oock de merckelijckste saken die over alle de werelt/ insonderheyt inde Oost ende West-Indyen geschiet zijn. Eerstmael in Italiaensche tale beschreven.
3723: UNGER, W.S. (RED.). - De oudste reizen van de Zeeuwen naar Oost-Indië 1598-1604.
28327: UNGER, W.S. - De resolutiën der Compagnie op Oost-Indië te Middelburg, 1601-1602.
20178: URLIN, R. DENNY. - The churchman's life of Wesley.
32604: UTOMO, KAMPTO. - De samenleving van spontane transmigranten in het gebied Way Sekampung (Lampung, Sumatra).
35305: VAELCKEREN, JOHANN PIETER VON. - Wienn von Türcken belägert, von Christen entsezt. Das ist: kürtzliche Erzehl- und Beschreibung alles dessen was sich vor- in- und nach der grausamben Türckischen Belägerung der Kayserlichen Residentz Statt Wienn in Oesterreich Anno 1683 vom 6 Maii an biss 19 Septembris von Tag zu Tag denckwürdigs zugetragen. Erstlich in Lateinischer Sprach beschrieben.
34988: LE VAILLANT, FRANÇOIS. - Reize in de binnenlanden van Afrika, langs de Kaap de Goede Hoop, in de jaaren 1780 tot 1785, gedaan. Uit het Fransch door J.D. Pasteur.
2116: LE VAILLANT, FRANÇOIS. - Reize in de binnenlanden van Afrika, langs de Kaap de Goede Hoop, in de jaaren 1780 tot 1785, gedaan. Uit het Fransch door J.D. Pasteur.
28946: LE VAILLANT, FRANÇOIS. - Second voyage dans l'intérieur de l'Afrique, par le Cap de Bonne-Espérance, dans les années 1783, 84 et 85.
33496: VALENTIJN, FRANÇOIS. - Oud en Nieuw Oost-Indiën, vervattende een naaukeurige en uitvoerige verhandelinge van Nederlands Mogentheyd in die gewesten, benevens eene wydlustige beschryving der Moluccos, Amboina, Banda, Timor, en Solor, Java .. Suratte .. Choromandel, Pegu, Arracan, Bengale, Mocha, Persien, Malacca, Sumatra, Ceylon, Malabar, Celebes of Macassar, China, Japan, Tayouan of Formosa, Tonkin, Cambodia, Siam, Borneo, Bali, Kaap de Hoede Hoop en van Mauritius.
34527: VALENTIJN, FRANÇOIS. - Description of the Cape of Good Hope with the matters concerning it, Amsterdam 1726. Edited and annotated by P. Serton, Maj. R. Raven-Hart, W.J. de Kock. Final editor E.H. Raidt. Introduction by P. Serton. English translation by Maj. R. Raven-Hart.
34297: VALENTIJN, FRANÇOIS. - Oud en nieuw Oost-Indien. Met aanteekeningen, volledige inhoudsregisters, chronologische lijsten, enz. uitgegeven door S. Keijzer.
6322: VALENTIJN, FRANÇOIS. - Description of Ceylon. Translated and edited by Sinnappah Arasaratnam.
33198: VALENTIJN, FRANÇOIS. - Gouverneurs Generaal van Nederlands Indië.
24014: VALENTIJN, FRANÇOIS. - Oud en Nieuw Oost-Indiën, vervattende een naaukeurige en uitvoerige verhandelinge van Nederlands Mogentheyd in die gewesten, benevens eene wydlustige beschryving der Moluccos, Amboina, Banda, Timor, en Solor, Java .. Suratte .. Choromandel, Pegu, Arracan, Bengale, Mocha, Persien, Malacca, Sumatra, Ceylon, Malabar, Celebes of Macassar, China, Japan, Tayouan of Formosa, Tonkin, Cambodia, Siam, Borneo, Bali, Kaap de Goede Hoop en van Mauritius.
5380: VALK, J.W. VAN DER. - Beknopte handleiding om de Javaansche taal te leeren spreken. 4e druk.
33917: VALLAMBERT, SIMON DE. - M. Tullii ciceronis filii vita. Accessit Andreae Schotti, Cicero, pater, a calmmiss vindicatus. Cum praefatione Jo. Alberti Fabricii.
15621: VANCOUVER, GEORGE. - A voyage of discovery to the North Pacific Ocean and round the world 1791-1795. With an Introduction and Appendices. Edited by W. Kaye Lamb.
32666: VANDENBOSCH, A. - The Dutch East Indies. Its government, problems, and politics.
18376: VANDERCOOK, JOHN W. - Dark islands. (Melanesia).
35288: VANEL, CLAUDE. - Histoire des troubles de Hongrie, depuis 1655 jusques à present. Avec le Siege de Neucheusel, & une relation exacte du combat de Gran, &c.
35334: VANOSSI, ANTONIO & FRANCISCUS EYL. - Decas Augusta seu lustrum geminum imperii Augustissimi Caroli VI. Cum accurata belli Turcici relatione dum authoritate, & consensu perillustris, consultissimi, & maginifci domini universitatis rectoris ..
28551: VANVUGT, EWALD. - Zwartboek van Nederland overzee. Wat iedere Nederlander moet weten.
31902: VANVUGT, EWALD. - Een propagandist van het zuiverste water. H.F. Tillema (1870-1952) en de fotografie van tempo doeloe.
35101: VARIAN, H.F. - Some African milestones. With a preface by Ewart S. Grogan.
27356: VASUT, V. - African dance.
19812: VÄTH, ALFONS. - Die deutschen Jesuiten in Indien. Geschichte der Mission von Bombay-Duna (1854-1920).
33164: VAUGHAN, MEGAN. - Creating the creole island. Slavery in eighteenth-century Mauritius.
31290: VAUGHAN, J.D. - The manners and customs of the Chinese of the Straits Settlements. With an introduction by W. Blythe.
32290: VEEN, F. VANDER, D. TER STEEGE, CH. VAN BINNENDIJK. - Dromers, doemdenkers en doorzetters. Verhalen van mensen en gebouwen in Coronie.
7535: VEENENDAAL, A.J. - Matthijs Sloot. Een zeeman uit de achttiende eeuw ± 1719-1779.
33466: VEENENDAAL, JAN. - Aziatische kunst en de Nederlandse smaak.
7348: VEENHOVEN, WILLEM ADRIAAN. - Strijd om Deshima, een onderzoek naar de aanslagen van Amerikaanse, Engelse en Russische zijde op het Nederlandsche handelsmonopolie in Japan gedurende de periode 1800-1817.
35249: VEER, GERRIT DE. - Kort verhael van d'eerste schipvaerd der Hollandsche ende Zeeusche schepen by noorden Noorwegen, Moscovien ende Tartarien om, nae de coningrijcken van Cathay ende China. Getogen uyt het journael van Gerrit de Veer.
33046: VEER, GERRIT DE. - Hoedaanig de Hollanders in de jaaren 1596 en 1597 in Nova Zembla hebben overwintert.
4129: VEER, GERRIT DE. - Nova Zembla.
12820: VEER, W. DE. - Particuliere landerijen en de openbare veiligheid in de residentie Batavia.
31584: VEER, W. DE. - Chineezen onder Hollandsche vlag. Eene niet-uitsluitend koloniale quaestie populair behandeld, in verband met China's heden en verleden en de eigenaardigheden van den Chinees in het algemeen.
5960: VEER, PAUL VAN 'T. - Geen blad voor de mond. Vijf radicalen uit de 19e eeuw (D. van Hogendorp, Junghuhn, Van Hoëvell, Roorda van Eysinga, Kol).
23051: VEER, PAUL VAN 'T. - Het leven van Multatuli.
846: VEER, GERRIT DE. - Om de Noord. De tochten van Willem Barentsz en Jacob van Heemskerck en de overwintering op Nova Zembla. Vertaling, inleiding en annotatie: Vibeke Roeper en Diederick Wildeman.
34717: VEER, PAUL VAN 'T. - Daendels, maarschalk van Holland.
5655: VEER, PAUL VAN 'T. - De Atjeh-oorlog (1873-1942).
30632: VEERMAN, DIEDERIK. (RED.). - Tegenpolen. Op expeditie naar contrastrijke poolgebieden.
34880: VELDE, CHARLES WILLIAM MEREDITH VAN DE. - Aankomst aan het posthuis te Pandat. - Arrivée au rélais de Pandat.
35417: VELDE, WILLEM VAN DE. - Willem van de Velde de Oude 1611-1693. Scheepstekenaar.
12789: VELDE, CHARLES WILLIAM MEREDITH VAN DE. - Gezigten uit Neêrlands Indië, naar de natuur geteekend en beschreven.
30743: VELDE, PAUL VAN DER. - Wie onder palmen leeft. De sublieme wereld van Jacob Haafner (1754-1809).
32495: VELDE, P. VAN DER & J.J. WITKAM. - Nederlands-Indië op papier. De wetenschappelijke beschrijving van de archipel door P.J. Veth (1814-1895) en enkele van zijn tijdgenoten in boeken, prenten, foto's, kaarten en brieven. Catalogus bij een tentoonstelling in de Leidse Universiteitsbibliotheek.
30223: VELDE, PIETER VAN DE. (ED.). - Prehistoric Indonesia. A reader.
22232: VELDE, PAUL VAN DER. - Een Indische liefde. P.J. Veth (1814-1895) en de inburgering van Nederlands-Indië.
14182: VELDE, CHARLES WILLIAM MEREDITH VAN DE. - Serang, hoofdplaats van de residentie Bantam. - Serang, chef-lieu de la résidence Bantam.
2306: VELDHUISEN-DJAJASOEBRATA, ALIT. - Bloemen van het heelal. De kleurrijke wereld van de textiel op Java.
33637: VELTKAMP, JOANNES. - Het journaal van Joannes Veltkamp (1759-1764). Een scheepschirurgijn in dienst van de admiraliteit van Amsterdam. Tekst en hertaling Rosanne Baars.
26181: VELUWENKAMP, JAN WILLEM. - Archangel. Nederlandse ondernemers in Rusland 1550-1785.
26962: VENEMA, JANNY. - Beverwijck. A Dutch village on the American frontier, 1652-1664.
25577: VENEMA, JANNY. (ED.). - Deacon's accounts 1652-1674 First Dutch Reformed Church of Beverwyck/Albany, New York. Translated and edited.
31929: VENEMA, JANNY. - Kiliaen van Rensselaer (1586-1643). Designing a New World.
7395: VENEMA, JANNY. - Kinderen van weelde en armoede. Armoede en liefdadigheid in Beverwijck/Albany (c. 1650-c. 1700).
30826: VER HUELL, QUIRIJN MAURITS RUDOLPH. - Herinneringen aan een reis naar Oost-Indië. Reisverslag en aquarellen van Maurits Ver Huell, 1815-1819. Bezorgd door Chris F. van Fraassen en Pieter Jan Klapwijk.
33074: VERBEEK, R(OGIER) D(IEDERIK) M(ARIUS). - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van den tachtigsten verjaardag van R.D.M. Verbeek.
5676: VERBEEK, R(OGIER) D(IEDERIK) M(ARIUS). - Topographische en geologische beschrijving van een gedeelte van Sumatra's westkust.
34656: VERBEEK, R(OGIER) D(IEDERIK) M(ARIUS). - Topographische en geologische beschrijving van Zuid-Sumatra, bevattende de residentiën Benkoelen, Palembang en de Lampongsche districten.
9335: VERGOUWEN, J.C. - The social organisation and customary law of the Toba-Batak of northern Sumatra. With a preface by J. Keuning.
6133: VERHEES-VAN MEER, J.TH.H. - De Zeeuwse kaapvaart tijdens de Spaanse successieoorlog 1702-1713.
3738: VERHOEFF, PIETER WILLEMSZ. - De reis van de vloot van Pieter Willemsz Verhoeff naar Azië 1607-1612. Uitgegeven door M.E. van Opstall. Met inleiding, journaal en bijlagen.
31991: VERHOEFF, PIETER WILLEMSZ. - Journael ende verhael van alle het gene dat ghesien ende voor-ghevallen is op de reyse, gedaen door .. Pieter Willemsz. Verhoeven, admirael generael over 13 schepen, gaende naer de Oost-Indien, China, Philipines, ende byleggende rijcken, in den jare 1607 ende volgende.
35237: VERHOEFF, PIETER WILLEMSZ. - Journael ende verhael van alle het gene dat ghesien ende voor-ghevallen is op de reyse, gedaen door .. Pieter Willemsz. Verhoeven, admirael generael over 13 schepen, gaende naer de Oost-Indien, China, Philipines, ende byleggende rijcken, in den jare 1607 ende volgende.
15329: VERHOEVEN, GARRELT & PIET VERKRUIJSSE. - Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe vande Oost-Indische reyse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe van Hoorn. Descriptieve bibliografie 1646-1996. Met bijdragen van B.P.M. Dongelmans, M. Keblusek, H.W. de Kooker, M. van Lemel, T.L. van der Putten & V.D. Roeper. Met een voorwoord van E.K. Grootes.
33560: VERHOEVEN, GERRIT. - Anders reizen ? Evoluties in vroegmoderne reiservaringen van Hollandse en Brabantse elites (1600-1750).
34138: VERHOOG, J.M. - Herinneringsliteratuur betreffende het Nederlandse militaire optreden te land in Indonesië 1945-1950.
1049: VERKERK PISTORIUS, A.W.P. - Ceylon. Indische volksbelangen.
14731: VERKUYLEN, C.M.F. - 'Schilderachtige ophelderingen'. Het gezagsherstel in Nederlands-Indië in de tekeningen en reisherinneringen van Maurits Ver Huell (1787-1860).
33518: VERMAES, S.J. - Verslag van de gasontploffing in de mijn Loento I (Ombilin-kolenveld ter Sumatra's Westkust) op den 18en november 1896.
32883: VERNET, CARLE & HORACE. - Deuxième suite de chevaux. Nr. 1-2.
30991: VERRE, T. VAN. - Tony van Verre ontmoet Albert Helman. Uit het leven van een dwarsliggende Indiaan.
21302: VERSCHUUR, G(ERRIT). - Voyage aux trois Guyanes et aux Antilles.
25492: VERSTEEG, DINGMAN. - New Netherland's founding.
15112: VERSTEGEN, MATH. - Kaapstad. Een onwettig kind van de VOC. Een juridisch-politieke visie op het ontstaan van Kaapstad.
6993: VERWER, ADRIAEN. - Nederlants see-rechten; avaryen; en bodemeryen: Begrepen in De gemeene costumen van der see: de Placcaten van Keiser Karel den Vijfden, 1551; en Koning Filips den II. 1563: 't Tractaet van Mr. Quintijn Weijtsen van de Nederlantsche Avarijen: Ende daerenboven in Eene verhandeling nopende het recht der Hollantshe bodemeryen. Verklaerd met aenteikeningen, ook met keurige bylagen; en't laetste nieuw-gemaekt. De derde druk; vermeerderd en verbeterd. Bound with: Advysen, certificatien ende gewysdens: Rakende het vergoeden van de schade, die de Binnelandtsche schepen malkanderen aan doen. Den vyfden druk, vermeerdert ende verbetert.
34889: VETH, PIETER JOHANNES. - Uit Oost en West. Verklaring van 1000 woorden uit Nederlands-Indië. Met aanvullingen van H. Kern en F.P.H. Prick van Wely. Bezorgd door Nicoline van der Sijs. Met een levensschets van P.J. Veth door Paul van der Velde..
34312: VETH, PIETER JOHANNES. - Hendrik Adriaan van Reede tot Drakestein.
32473: VETH, PIETER JOHANNES. - Insulinde. Twaalf tafereelen uit Nederlandsch-Indië, volgens teekeningen en studiën naar de natuur.
32101: VETH, PIETER JOHANNES. - Java, geographisch, etnologisch, historisch.
32147: VETH, BAS. - Het leven in Nederlandsch-Indië. Amsterdam, 1900. Reprint.
26450: VETH, PIETER JOHANNES. - Java, geographisch, ethnologisch, historisch. 2e druk bewerkt door J.F. Snelleman en J.F. Niermeyer.
30797: VIANI, SOSTEGNO. - Istoria delle cose operate nella China da monsignor Gio. Ambrogio Mezzabarba partriarca d'Alessandria, legato appostolico in quell' imperio. Edizione seconda.
33245: VIAUD, PIERRE. - Schipbreuk en lotgevallen van Pieter Viaud, scheeps-kapitein, enz. Behelzende deszelfs vertrek van Bourdeaux, en schipbreuk op een onbewoond eiland; wonderlyke kloekmoedigheid van een Hollandsch matroos ten tyde der schipbreuk; rampen en ongelukken aldaar aan land, welke hy beneffens nog elf anderen van de equipagie heeft moeten ondergaan; hy blyft eindelyk alleen over met eene mevrouw en haar zoon en zynen neger .. Eene waare geschiedenis. Door hem zelven beschreeven. Gesterkt met een certificaat van dan heer Sevettenham, commandant van het Engelsch fort St. Marc des Apalaches.
10793: VIBE, A. - Küsten und Meer Norwegens.
31564: VICKERS, ADRIAN. - Bali - een gecreëerd paradijs.
24015: VICTOR, PAUL-ÉMILE. - Man and the conquest of the Poles. Translated from the French by Scott Sullivan.
34301: VIDAL, LAURENT & ÉMILIE D'ORGEIX. - Les villes françaises du Nouveau Monde. Des premiers fondateurs aux ingénieurs du roi (XVIe - XVIIIe siècles).
34149: VIETNAM. - Prospectus Lacus et Pagi Sinensis. Un Lac et Village de la Cochinchine
32659: MANGKOE NAGORO VII. - Supplement op Het Triwindoe-Gedenkboek Mangkoe Nagoro VII.
3903: VIKSTEN, ALBERT. - Berenjagers en robbenvangers. Vertaald (uit het Zweeds) door H. van Laar.
8287: VILHENA, LUIZ DOS SANTOS. - Recopilaçao de noticias soteropolitanas e Brasilicas contidas em XX cartas. Livro I anno de 1802.
29076: VILJOEN, RUSSEL. - Jan Paerl, a Khoikhoi in Cape colonial society 1761-1851.
33003: VINCENT, GILBERT T. - Masterpieces of American Indian art from the Eugene and Clare Thaw collection.
33341: VISINO, J(OHANN) N(EPOMUK). - Pelgrims-reize uit Griekenland, over Egypte, naar Palestina. Behelzende: eene opgave van de geschiedenis en den tegenwoordigen toestand van alle voor den Christen merkwaardige plaatsen in het Heilige Land. In brieven aan eenen geestelijken te Passau. Uit het Hoogduitsch.
30824: VISSCHER, JACOBUS CANTER. - Mallabaarse brieven. De brieven van de Friese predikant Jacobus Canter Visscher (1717-1723). Hertaling en inleiding van Bauke van der Pol.
24980: VISSCHER, H. - Religion und soziales Leben bei den Naturvölkern.
35280: VISSCHER, CLAES JANSZOON. - Nova et recens emendata totius regni Ungariae una cum adiacentibus et finitimis regionibus delineatio
31934: VISSER, FEDDE JANSZ. - Op walvisjacht naar Spitsbergen. Een hachelijke onderneming in de Noordelijke IJszee, 1774-1778. Bezorgd en ingeleid door L. Hacquebord.
3580: VISSER, W. DE. - Piet Hein en de zilvervloot. Oorlog en handel in de West.
4930: VISSER, B.J.J. - Onder Portugeesch-Spaansche vlag. De Katholieke missie van Indonesië 1511-1605.
15092: VISSER, L.E. (ED.). - Halmahera and beyond. Social science research in the Moluccas.
4928: VISSER, A. - Een merkwaardige loopbaan. Herinneringen van een bestuursambtenaar in Nederlandsch-Indië / Indonesië (1932-1950).
7408: VISSERING, GERARD. - Een Hollander in Zuid-Afrika (Herman Coster).
7375: VISSERING, C.M. - Batavia.
4931: VISSERING, C.M. - Het land van Jan Pieterszoon Coen.
25733: VISSERING, C.M. - Een reis door Oost-Java.
30582: VISVANATHAN, SUSAN. - The Christians of Kerala. History, belief and ritual among the Yakoba.
29487: VITALIS, L. - Het koloniaal batig slot der heeren hervormers.
29488: VITALIS, L. - De kwestien van den Nederlandsch-Indischen archipel nog eens besproken.
29489: VITALIS, L. - Opmerkingen gedurende mijn verblijf in Holland, van 1852 tot 1854.
29461: VITALIS, L. - Opmerkingen omtrent den loop der suiker-industrie in den Nederlandsch O.I. Archipel.
11672: VIXSEBOXSE, J. - Een Hollandsch gezantschap naar China in de zeventiende eeuw (1685-1687).
4935: VLEMING, J.L. - Het Chineese zakenleven in Nederlandsch-Indië.
31043: VLESSING, O. & A. VUIJSJE. - 1609; het jaar van Emanuel van Meteren & Henry Hudson.
17018: VLETTER, M.E. DE, R.P.G.A. VOSKUIL, J.R. VAN DIESSEN. - Batavia/Djakarta/Jakarta. Beeld van een metamorfose.
30815: VLIET, ADRI P. VAN. - 'Een vriendelijcke groetenisse'. Brieven van het thuisfront aan de vloot van De Ruyter (1664-1665).
29209: VLIET, (LEONARD VAN WOUDRICHEM VAN). - Internationaal regt. Zijn Neêrland's regten in den Indischen Archipel gehandhaafd ?
33255: VLISSINGEN. - PORT DE FLESSINGUE.
25464: VOE, THOS. F. DE. - Genealogy of the De Veaux family. Introducing the numerous forms of spelling the name by various branches and generations in the past eleven hundred years.
35087: VOIGT, J.C. - Fifty years of the history of the Republic in South Africa (1795-1845). London, 1899. Facsimile reprint.
20367: VOIGT, JOHANN HENRICH. - Die wachsende, blühende und verweckende Türkey, sam(m)t ihren Regenten und Kaisern biss auf diese Zeit. Historicè und Astrologicè vorgestellet.
28316: VOLKER, T. - The Japanese porcelain trade of the Dutch East India Company after 1683.
4939: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Staatsrecht overzee.
4995: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Een adatwetboekje voor heel Indië.
32637: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Verspreide geschriften.
35195: VOLNEY, CONSTANTIN FRANÇOIS DE. - Considerations sur la guerre actuelle des Turcs.
33910: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Altaer-geheimenissen. Ontvouwen in drie boecken.
6795: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Alle de treur-spelen. Dl. I.
35443: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W. - Beschrijvende catalogus der scheepsmodellen en scheepsbouwkundige teekeningen 1600-1900. 2e druk.
32288: VOORDUIN, G.W.C & J.E. VAN HEEMSKERCK VAN BEEST. - West-Indië. Suriname. Plantages Jagtlust en Suzanna's Daal.
25510: VOORHEES. - - PROCEEDINGS OF THE TWO HUNDRED SEVENTY-FIFTH ANNIVERSARY OF THE VAN VOORHEES FAMILY IN AMERICA.
25545: VOORHEES, D.W. - The Holland Society: a centennial history 1885-1985.
31589: VOORHOEVE, PETRUS. - Overzicht van de volksverhalen der Bataks.
20756: VOORHOEVE, PETRUS. - Catalogue of Acehnese manuscripts in the library of Leiden university and other collections outside Aceh. Compiled in co-operation with T. Iskandar. Translated and edited by M. Duprie.
35456: VOS, RON DE. - Nederlandse clippers.
9825: VOS, REINOUT. - Koopman en koning. De VOC en de Maleise tinhandel 1740-1800. Merchant and monarch The VOC and the Malay tin trade, 1700-1800.
33793: VOS, WILLEM. - De bouw van een Oost-Indiëvaarder. (Batavia). Visie op de bouw van een Hollands spiegelretourschip in de Gouden Eeuw & Bouwtekeningen van een Hollands spiegelretourschip.
33794: VOS, WILLEM. - De bouw van een Oost-Indiëvaarder. Visie op de bouw van een Hollands spiegelretourschip in de Gouden eeuw.
7044: VOS, REINOUT. - Gentle Janus, merchant prince. The VOC and the tightrope of diplomacy in the Malay world, 1740-1800. Translated by B. Jackson.
6350: VOS, K. - Assignment Japan. Von Siebold pioneer and collector.
35487: VOS, RON DE. - Kapitein Blom. Het fregatschip 'Futures'. Zeil mee in het verleden van Amsterdam naar Brest.
14494: VOS, H.B. - Kratonkoetsen op Java.
23918: VOSKUIL, R.P.G.A. - Batavia. Beeld van een stad.
34807: VOSKUIL-GROENEWEGEN, S.M. - Zilver uit de tijd van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie.
11437: VOSKUIL-GROENEWEGEN, S.M. - Zilver uit de periode van de Verenigde Oostindische Compagnie. 17de en 18e eeuw. Collectie Haags Gemeentemuseum.
15875: VOSKUIL, R.P.G.A. - Bandoeng. Beeld van een stad. Bijdragen van C.A. Heshusius, K.A. van der Hucht, V.F.L. Pollé, H.G. Spanjaard. 2nd edition.
7549: VREDENBERG-ALINK, J.J. - Spiegel der wereld. Nederlandse kaartmakers en hun werk.
14920: VREDENBREGT, JACOB. - De Baweanners in hun moederland en in Singapore. Een bijdrage tot de kulturele antropologie van zuidoost-Azië.
34085: VREDENBURCH, ADRIAAN VAN. - Berigt van de veertig Raaden en Vroedschappen der stad Delft op de queste van Mr. Adriaan van Vredenburch.
13573: VREEDE, G.G. - Lettres et négociations de Paul Choart, seigneur de Buzanval, ambassadeur ordinaire de Henri IV en Hollande, et de François d'Aersssen, agent des Provinces-Unies en France. (1598, 1599.) Suivies de quelques pièce diplomatique concernant les années 1593-1596, et 1602-1606. Publiées pour la premiere fois.
5379: VREEDE, A.C. - Catalogus van de Javaansche en Madoereesche handschriften der Leidsche Universiteits-Bibliotheek.
28119: VREEDE, A.C. & J.G.H. GUNNING. - Fac-simile's van Javaansche brieven ten gebruike bij het onderwijs in het Javaansch.
29535: VREEDE BIK, P(IETER). - De vrije arbeid te Soerabaija, getoetst aan de waarheid.
14302: VRIES, ABRAHAM DE. - Brief van A. de Vries aan A.D. Schinkel, over Guichard's notice sur le speculum humanae salvationis, met drie bijlagen tot staving der naauwkeurigheid van het verhaal van Junius wegens de uitvinding der boekdrukkunst en ter wederlegging der meening: dat Coster koster zou geweest zijn.
30735: VRIES, ANNE DE. - Dagoe. De kleine bosneger. 3e druk.
14202: VRIES, D. DE (ED.). - Kaarten met geschiedenis 1550-1800. Een selectie van oude getekende kaarten van Nederland uit de Collectie Bodel Nijenhuis.
2660: VRIES, DIRK HENDRIK DE. - Een Amsterdams koopman in de Molukken 1883-1901. Ingeleid en samengesteld door Ruard Wallis de Vries.
20364: VRIES, JAN DE. - Volksverhalen uit Oost-Indië (sprookjes en fabels). Deel II.
869: VRIES, DAVID PIETERSZ. DE. - Straat-en bochtvaarders zijnde het korte historiael ende journaels aenteyckeninge van drie voyagiens .. waer in verhaelt werd wat batailjes hy te water gedaen heeft: yder landtschap zijn gedierte, gevogelt, was soorte van vissen, ende wat wilde menschen naer't leven geconterfaeyt, ende van de bosschen ende ravieren met haer vruchten 1619-1625. Voorafgegaan door een toelichting van M. Visser, met een woord vooraf van J.C.M. Warnsinck.
28416: VRIES, SIMON DE. - Wonderen soo aen als in, en wonder-gevallen soo op als ontrent de zeeën, rivieren, meiren, poelen en fonteynen: historischer; ondersoeckender, en redenvoorstellender wijs verhandeld.
26650: VRIES, DIRK DE. - Uit de kaartenwinkel van de VOC. Catalogus van zeekaarten van de Verenigde Oostindische Compagnie in de collectie Bodel Nijenhuis.
35392: VRIES, R.W.P. DE. - Americana in commemoration of the Hudson-Fulton celebration. Catalogue of books, maps, prints, portraits offered for sale at prices affixed.
35372: VRIES, JAN DE. - Verzwegen zeeheld. Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld.
16111: VRIES, SANDRA DE. - De lucht in gevlogen, de hemel in geprezen. Eerbewijzen voor Van Speyk.
33361: VRIEZE, C.L. DE. - Korte beschryving van de stad Jerusalem, benevens hare voorsteden, zoo als deze bestond ten tyde van O.H. Jesus-Christus; volgens de gewyde en ongewyde geschiedenisschryvers.
720: VRIJMAN, L.C. - Slavenhalers en slavenhandel.
33107: VROLIJK, ARNOUD, JAN SCHMIDT, KARIN SCHEPER. - Turcksche boucken. De oosterse verzameling van Levinus Warner, Nederlands diplomaat in zeventiende-eeuws Istanbul. The Oriental collection of Levinus Warner, Dutch diplomat in seventeenth-century Istanbul.
32185: VROON, LEONARDO JOSÉ. - De bevolkingstheecultuur in de residentie West-Priangan.
23276: VRUGGINK, H. & J. SARMO. - Surinaams-Javaans-Nederlands woordenboek.
24090: VULLIAMY, C.E. - Outlanders. A study of imperial expansion in South Africa 1877-1902.
6535: WAALDIJK, E.TH. - Die Rolle der Niederländischen Publizistik bei der Meinungsbildung hinsichtlich der Aufhebung der Sklaverei in den Westindischen Kolonien.
11387: WAARDENBURG, J.J.C.H. VAN. - De invloed van den landbouw op de zeden, de taal en letterkunde der Atjèhers.
13933: WACHLIN, STEVEN. - Woodbury & Page. Photographers Java. With a contribution by Marianne Fluitsma and Gerrit Knaap.
34720: WADDELL, LAURENCE AUSTINE. - The Buddhism of Tibet or Lamaism with its mystic cults, symbolism and mythology, and in its relation to Indian Buddishm. Repint.
33724: WAGENAAR, LODEWIJK. (RED.). - Aan de overkant. Ontmoetingen in dienst van de VOC en WIC (1600-1800).
33969: WAGENAAR, LODEWIJK. - Kaneel en olifanten. Sri Lanka en Nederland sinds 1602.
33970: WAGENAAR, LODEWIJK. - Cinnamon and elephants. Sri Lanka and the Netherlands from 1602.
32300: WAGENAAR, L.J. - De VOC in Zeeland. Een wandeling door Middelburg en een tocht door Walcheren.
29088: WAGENAAR, L.J. - In het kielzog van de VOC. Levende historie.
4628: WAGENAAR, LODEWIJK J. - Het eiland Onrust bij Batavia als onderdeel van het VOC-scheepsbedrijf in de 17de en 18de eeuw.
29300: WAÏLAN, LAAN. - Krontjong-liederen. Verzameling der meest bekende krontjong-liederen voor piano-solo met zang ad libitum.
24779: WAÏLAN, LAAN. - Krontjong-liederen. Verzameling der meest bekende krontjong-liederen voor piano-solo met zang ad libitum. Band. I.
18157: WAKEFIELD, EDWARD JERNINGHAM. - Adventure in New Zealand. An abridgement, edited by Joan Stevens.
4949: WAL, S.L. VAN DER (RED.). - Besturen overzee. Herinneringen van oud-ambtenaren bij het binnenlandse bestuur in Nederlandsch-Indië. Met een inleiding.
29975: WALBEEHM, A.H.J.G. - Het dialekt van Tegal.
30155: WALBEEHM, A.H.J.G. - Javaansch leesboek behoorende bij de woordafleiding in het Javaansch.
30091: WALBEEHM, A.H.J.G. - De taalsoorten in het Javaansch. 1e stuk.
30241: WALBEEHM, A.H.J.G. - De taalsoorten in het Javaansch.
29908: WALBEEHM, A.H.J.G. - De woorden als zinsdeelen in het Javaansch.
21337: WALDA, DICK. - Gevangen in het ijs. De overwintering van Willem Barents op Nova Zembla.
26195: WALDEGRAVE, WILLIAM. - William, Lord Radstock, admiral of the White. From a painting .. by F.W. Wilkin.
32842: WALDENSTRÖM, P(ETER). - Till Kina. Reseskildringar.
20275: WALES, S.H. - State sovereignty and slavery. Speech delivered at Bridgeport, Conn., March, 1865. Pending the State election.
35153: WALKER, ERIC ANDERSON. - The Great Trek. 2nd edition.
31266: WALKER, ANNABEL. - Aurel Stein. Pioneer of the Silk Road.
16281: WALL, V.I. VAN DE. - De bovenlichten van de toko Merah in het Museum te Batavia.
2314: WALL, V.I. VAN DE. - Figuren en feiten uit den compagniestijd.
12576: WALL, V.I. VAN DE. - Het Hollandsche koloniale barokmeubel. Bijdrage tot de kennis van het ebbehouten meubel omstreeks het midden der XVIIde en het begin der XVIIIde eeuw.
7418: WALL, V.I. VAN DE. - Oude Hollandsche bouwkunst in Indonesië. Bijdrage tot de kennis van de Hollandsche koloniale bouwkunst in de XVIIde en XVIIIde eeuw.
30342: WALL, ADOLF FRIEDRICH VON DE. - Hikajat Masjhoedoe'lhakkoe diichtisarken. Verkorte geschiedenis van Masjhoedoe'lhakkoe. Naar een paar maleische handschriften bewerkt en uitgegeven.
7298: WALL, V.I. VAN DE. - Indische landhuizen en hun geschiedenis. Deel I.
8863: WALLACE, D(ONALD) MACKENZIE. - Russia. 6th edition.
7947: WALLACE, D(ONALD) MACKENZIE. - La Russie. Le pays - les institutions - les moeurs. Traduit de l'Anglais par H. Bellenger.
34782: WALLE, JOHAN VAN DE. - Beneden de wind. Herinneringen aan Curaçao.
30641: WALLE, JOHAN VAN DE. - Romans en verhalen.
33170: WALLE, JOHAN VAN DE. - Een vlek op de rug.
11412: WALRAVEN, WILLEM. - Brieven. Aan familie en vrienden 1919-1941.
34963: WALRAVEN, WILLEM. - Op de grens. Korte verhalen, brieven, kronieken. (Met een inleiding van Rob Nieuwenhuys).
9774: WALSH. - Explorations en Normandie: Rouen.
35108: WALSHE, PETER. - The rise of African nationalism in South Africa. The African National Congress 1912-1952.
30714: SCHEEPSTRA & WALSTRA. - Schoolplaat met afbeelding van de hektjalk Op Hoop van Zegen. 1e serie, 3e druk.
32122: WALTMANS, H. - Suriname 1650-2000. Een politieke studie.
33150: WALVIN, JAMES. - Black Ivory. A history of British slavery.
33646: WAMELEN, CARLA VAN. - Family life onder de VOC. Een handelscompagnie in huwelijks- en gezinsleven.
32775: WANGEMANN, THEODOR. - Maléo en Sekoekoeni. Vertaal uit die Duits deur J.F.W. Grosskopf. Uitgegee en toegelig deur G.P.J. Trümpelmann met 'n opsomming in Engels vertaal deur A. Ravenscroft.
26443: TURCO-RUSSIAN WAR. - Historical narrative of the Turko-Russian war. A history of the war commenced in april 1877, between Russia and Turkey; preceded by a summary of the events which led up to the outbreak of hostilities, including the Servian and Montenegrin campaigns of 1876. With chapters upon the constitution and resources of the two empires, their national habits and customs, and their relations with the remaining states of Europe.
31204: WARD, J.S.M. & W.G. STIRLING. - The Hung Society or the Society of Heaven and Earth. London, 1925-26. Reprint.
18079: WARD, ALAN. - A show of justice. Racial 'amalgamation' in nineteenth century New Zealand.
35389: EAST INDIA WAREHOUSE. - Ruine van het voormalig O.I. Compagnies magazijn te Amsterdam zoo als dezelve zich van de W.Z. & O.Z. vertoonde op zondag morgen den 14e April 1822.
33464: WARNARSARIE. - WARNARSARIE. 1848. Letterkundig jaarboekje. Uitgegeven door I. Munnich.
32010: WARNER, OLIVER. - Fighting sail. Three hundred years of warfare at sea. Foreword by Mountbatten of Burma.
3548: WARNSINCK, J.C.M. - De vloot van den koning-stadhouder 1689-1690.
3545: WARNSINCK, J.C.M. - Twaalf doorluchtige zeehelden (Piet Heyn, Tromp, Witte de With, de Ruyter, etc.).
33758: WARREN, W.H. & N. BARLOW. - St. Marty's Church fort St. George Madras. A brief history with a description of its monuments and other objects of interest.
35383: DUTCH WARSHIP. - A heavily armed Dutch warship, admiralty ship of Holland.
3905: WARTENWEILER, FRITZ. - Fridtjof Nansen.
35240: WARWIJCK, WYBARND & SEBALD DE WEERT. - Historische verhael/ vande reyse gedaen inde Oost-Indien, met 15 schepen voor reeckeninghe vande Vereenichde Gheoctroyeerde Oost-Indische Compagnie, onder het beleydt van ... Wybrandt van Waerwijck, als admirael/ ende Sebaldt de Weert, als vice-admirael. Wt de Nederlanden ghevaeren in den jare 1602.
25845: WASSENAAR VAN OBDAM, JACOB VAN. - Jacob van Wassenaer, Heere van Obdam &c. Lt. Admiraal van Holland en Westvriesland.
6136: WASSING-VISSER, RITA & MARTINE P. WOLFF. - Met andere ogen. 400 jaar afbeeldingen van Europeanen door verre volken.
26839: WASSING, R.S. - African art. Its background and traditions.
5027: WASSING-VISSER, RITA. - Weefsels en adatkostuums uit Indonesië.
20505: WASSINK, J.TJ. - Kijk op Suriname.
31739: WATERFIELD, GORDON. - Lucie Duff Gordon (1821-1869) in England, South Africa and Egypt.
31073: WATERMAN, K.J., J. JACOBS, CH.T. GEHRING. (RED.). - Indianenverhalen. De vroegste beschrijvingen van Indianen langs de Hudsonrivier (1609-1680).
34792: WATERSON, ROXANA. - The living house. An anthropology of architecture in South-East Asia.
34537: WATERSTON, JANE ELIZABETH. - The letters of Jane Elizabeth Waterston 1866-1905. Edited by Lucy Bean and Elizabeth van Heyningen with an introduction by Elizabeth van Heyningen.
7461: WATERTON, CHARLES. - Wanderings in South America. The north-west of the United States, and the Antilles, in the years 1812, 1816, 1820, & 1824. With original instructions for the perfect preservation of birds, etc. for cabinets of natural history. New edition. Edited, with biographical introduction and explanatory index, by J.G. Wood.
23888: WATERTON, CHARLES. - Wanderings in South America, the North-West of the United States, and the Antilles, in the years 1812, 1816, 1820, & 1824. With original instructions for the perfect preservation of birds, etc. for cabinets of natural history. New edition. Edited, with biographical introduction and explanatory index, by J.G. Wood.
6569: WÄTJEN, H. - Das holländische Kolonialreich in Brasilien. Ein Kapitel aus der Kolonialgeschichte des 17 Jahrhunderts,
7007: WATSON, (ROBERT). - Histoire du regne de Philippe II, roi d'Espagne. Ouvrage traduit de l'Anglois.
32647: WATSON ANDAYA, BARBARA. - To live as brothers. Southeast Sumatra in the seventeenth and eighteenth centuries.
34410: WATSON ANDAYA, BARBARA. - Perak, the abode of grace. A study of an eighteenth-century Malay State.
8144: WATSON, JOHN FANNING. - Annals of Philadelphia, and Pennsylvania, in the olden time; being a collection of memoirs, anecdotes, and incidents of the city and its inhabitants, and of the earliest settlements of the inland part of Pennsylvania. Enlarged with many revisions and additions by Willis P. Hazard.
35159: WATSON, FREDERICK. - De dierlyke wereld ter beschouwinge opengezet. Uit het Engelsch .. met merklyke verbeteringen en aantekeningen uitgegeeven door Cornelis Nozeman.
34430: WATSON ANDAYA, BARBARA. - Perak, the abode of grace. A study of an eighteenth-century Malay State.
8686: WATTEVILLE, VIVIENNE DE. - L'appel de l'Afrique. Séjour et méditations parmi les éléphants et les montagnes du Kenya. Préface et traduction de G. Jean-Aubry.
32233: WATTEVILLE, VIVIENNE DE. - L'appel de l'Afrique. Séjour et méditations parmi les éléphants et les montagnes du Kenya. Préface et traduction de G. Jean-Aubry.
31761: WAUGH, ALEC. - Hot countries.
25154: WEALE, B.L. PUTNAM (BERTRAM LENOX SIMPSON). - Manchu and Moscovite. Being letters from Manchuria written during the autumn of 1903.
3555: WEBER, R.E.J. - De seinboeken voor Nederlandse oorlogsvloten en konvooien tot 1690.
6209: WEBER, WILBERT. - Een gezonken V.O.C. schip 't Vliegent Hart.
2566: WEBER, R.E.J. - De beveiliging van de zee tegen Europeesche en Barbarijnsche zeeroovers 1609-1621.
20261: WEBSTER, DANIEL. - Speech upon the subject of slavery; delivered in the United States Senate on Thursday, March 7, 1850.
31751: WEBSTER, E.M. - The moon man. A biography of Nikolai Miklouho-Maclay.
31619: WECK, WOLFGANG. - Heilkunde und Volkstum auf Bali.
12647: WEEDE, H.M. VAN. - Indische reisherinneringen.
19698: WEEKS, STEPHEN B(EAUREGARD). - The history of negro suffrage in the South.
25775: WEEL, H.B. VAN DER. - 'In die kunst en wetenschap gebruyckt'. Gerrit Claeszoon Clinck (1646-1693), meester kunstschilder van Delft en koopman in dienst van de Verenigde Oostindische Compagnie.
3936: WEEMS, JOHN EDWARD. - Race for the North Pole. Preface by V. Stefansson.
35246: WEERT, SEBALD DE. - Kort ende waerachtigh verhael van't gheene seeckere vijf schepen, van Rotterdam in't jaer 1598 den 27 junij nae de Straet Magaljanes varende, over-ghekomen is, tot den 21 januarij 1600, toe, op welcken dagh capiteyn Sebald de Weert, met 't schip, 't Gheloove ghenoemt, de selve Strate verlatende, bedwongen werd weder naer huys te keeren. Mitsgaders hoe de voorsz capiteyn, niet sonder groot perijckel uyt-ghestaen te hebben, den 13 julij des selven jaers tot Rotterdam weder aen-ghekomen is.
32478: WEGEN, D.H. VAN. - Kunst uit de Kaap. Hollandse en Vlaamse meesterwerken uit de Michaelis Collectie te Kaapstad.
28461: WEGENER, H. - Levensschets van den zaligen Augustinus Schöffler als martelaar gestorven den 1sten mei 1852 in Tongkin.
28464: WEGENER, H. - Levensschets van den zaligen Franciscus Gagelin als martelaar gestorven 17 october 1833 in Cochin-China.
28462: WEGENER, H. - Levensschets van den zaligen Franciscus Jaccard als martelaar gestorven 2 september 1838 in Cochin-China.
28460: WEGENER, H. - Levensschets van den zaligen Johannes Karel Cornay als martelaar gestorven 20 september 1837 in West-Tongkin.
28463: WEGENER, H. - Levensschets van den zaligen Joseph Marchand als martelaar gestorven 30 november 1835 in Cochin-China.
28465: WEGENER, H. - Levensschets van den zaligen Petrus Dumoulin Borie als martelaar gestorven den 24en nov. 1838 in Annam.
35451: WEGENER SLEESWYK, ANDRÉ. - De Gouden Eeuw van het fluitschip.
31536: WEGENMAN, WILLEM. - Corruptie. Een Indische roman. Met een voorrede door J.H. Valckenier Kips.
28414: WEIGEL, ERHARD. - Grundmässige Aufflösung des militar-Problematis, warum doch der Türck den Christen nunmehr weichen müsse ? Dessen Ursach uns versichert, dass ingleichen auch die andern Aggressores der Friedliebenden unter denen Christen künfftig eben also diesen weichen werden müssen.
10229: WEISS, M.CH. - L'Espagne depuis le règne de Philippe II jusqu'a l'avénement des Bourbons.
17679: WEISS, H. - 'Ons Suriname'. Handboek voor zendingsstudie.
7469: WEISSENBORN, THILLY. - Vastgelegd voor later. Indische foto's (1917-1942). Verzameld door Ernst Drissen. Met een voorwoord van Olaf J. de Landell.
35023: WELCH, SIDNEY R. - South Africa under John III, 1521-1557.
26893: WELCH, PEDRO L.V. - Slave society in the city. Bridgetown. Barbados 1680-1834.
35012: WELCH, SIDNEY R. - Europe's discovery of South Africa.
35024: WELCH, SIDNEY R. - South Africa under King Manuel 1495-1521.
33707: WELDEREN RENGERS, D.W. VAN. - The failure of a liberal colonial policy. Netherlands East Indies, 1816-1830.
27210: WELLARD, J. - Samarkand and beyond. A history of desert caravans.
19078: WELLS, ANN E. - Milingimbi. Ten years in the Crocodile Islands of Arnhem Land.
34860: WELTEVREDEN. - Het gebouw der Levensverzekering Mij. Dordrecht, aan Noordwijk te Weltevreden.
14882: WENNEKES,WIM. - Gouden handel. De eerste Nederlanders overzee, en wat zij daar haalden.
13605: WENSINCK, A.J. & J.H. KRAMERS. - Handwörterbuch des Islam.
12824: WENTHOLT, A.D. & C. BORSTLAP. - Brug over den oceaan. Een eeuw geschiedenis van de Holland Amerika Lijn.
26452: WENTHOLT, ARNOLD. (RED.). - In kaart gebracht met kapmes en kompas. Met het koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap op expeditie tussen 1873 en 1960.
6571: WERD, G. DE. (HRSG.). - Soweit der Erdkreis reicht. Johann Moritz von Nassau-Siegen 1604-1679.
32159: WERING, KOOS VAN. - Indische 'waarheden'. Spotprenten uit de (de)koloniale tijd. Uit de collectie van Koos van Weringh.
28883: WERMESKERKEN, HENRI VAN. - Een Indisch binnenhuisje. 2e druk.
34302: WERTHEIM, W.F., A.H. WERTHEIM-GIJSE WEENINK. - Ketters en kwezels. Regenten en rebellen.
4615: WERUMÉUS BUNING, ARNOLD. - Een kijkje in Java.
8296: WERUMÉUS BUNING, ARNOLD. - In en om de kampong. Oost-Indische schetsen.
26802: WERZ, BRUNO E.J.S. - 'Een bedroefd, en beclaaglijck ongeval'. De wrakken van de VOC-schepen Oosterland en Waddinxveen (1697) in de Tafelbaai.
16023: WESSELS, C. - Portugeezen en Spanjaarden in den Indischen archipel tot aan de komst van de O.I.Compagnie 1515-1605.
10504: WESSELS, C. - De geschiedenis der r.k. missie in Amboina; vanaf haar stichting door den H. Franciscus Xaverius tot haar vernietiging door de O.I.Compagnie 1546-1605. Volgens de oudste gedrukte gegevens en een groot aantal onuitgegeven documenten.
30706: WESSELS, L. - De opheffing van het monopolie en de vervanging van de gedwongen koffiecultuur op Java door een staatscultuur in vrijen arbeid.
30707: WESSELS, L. - De voorstellen van de Indische regeering omtrent de gouvernements-koffiecultuur op Java en Sumatra's westkust.
32289: WEST, BENJAMIN. - The death of General Wolfe.
4149: WESTENDORP BOERMA, J.J. - Briefwisseling tussen J. van den Bosch en J.C. Baud 1829-1832 en 1834-1836.
28097: WESTENENK, L.C. - Atjèhsche tolk. Lijst der meest voorkomende woorden en enkele samenspraken.
35274: WESTERMANN, USCAN. - Die Türkenhilfe und die politisch-kirchlichen Parteien auf dem Reichstag zu Regensburg 1532.
25450: WESTERVELT, FRANCES A. - Bergen County New Jersey. Marriage records copied from the entries as originally made at the court house by the ministers and justices of the Peace of the country (1797-1865).
34350: WESTSTEIJN, THUIS & MENNO JONKER. (RED.). - Barbaren & wijsgeren. Het beeld van China in de Gouden Eeuw.
35018: WET, CHRISTIAAN RUDOLF DE. - Three years war (October 1899-June 1902).
31773: WETTENGL, K. (RED.). - Maria Sibylla Merian 1647-1717. Kunstenares en natuuronderzoekster.
11340: WEULE, KARL. - Negerleben in Ostafrika. Ergebnisse einer ethnologischen Forschungsreise. 2. Auflage.
818: WEVER, JAN. - Journaal der merkwaardige reizen van Jan Wever (van West-Terschelling) naar Turkije, Oost-Indië, China, Noord- en Zuid-Amerika, ter walvischvaart bij Groenland, enz. loopende van 1847 tot 1904. Ingeleid door A.B. van Deinse.
23117: WEVER, D. DE, A. KIESKAMP. (RED.). - Het is geen kolonie, het is een wereld. Vrouwen bereizen en beschrijven Indië 1852-1912. Ida Pfeifer, Augusta de Wit, Anna Weber-van Bosse, Marie van Zeggelen, Carry van Bruggen, Aletta Jacobs, Dé-lilah.
32041: WEVER, HENK. - Hedendaagse Nederlandse zeeschilders. Contemporary Dutch sea painters.
35169: WHALING. - - PLACAET. De Staten Generael der Vereenighde Nederlanden .. doen te weten, alsoo wy in ghewisse ervaringe komen, dat, niet tegenstaende onsen placate vanden veerthienden December sesthien-hondert drie ende t'sestigh, verscheyde ingezetenen dezer landen haer vervorderen, ten behoede van andere uytheemsche natien, alhier te lande in te koopen alderhande visch-tuygh ende andere behoeften, tot het vangen van walvisschen ..
35170: WHALING. - - PLACAET. De Staten Generael der Vereenighde Nederlanden .. doen te weten .. dat gheene ingesetenen vande Vereenighde Nederlanden, hen ten oorloge in dienste van vreemde koningen ...in andere landen ter koopvaerdye ofte visschery ter zee, 't zy op haringh-neeringe, walvisch-vanghst ofte andersints zullen mogen begeven ..
22302: WHIPPLE, A.B.C. - De walvisvaarders.
31255: WHITE, STEPHEN. - John Thomson (1837-1921). Life and photographs. The Orient - Street life in London - Through Cyprus with the camera.
29304: WHITEHILL, W.M. - Captain Joseph Peabody. East India merchant of Salem (1757-1844). A sketch of his life.
25554: WHYMPER, FRÉDERICK. - Voyages et aventures dans l'Alaska (ancienne Amérique Russe). Ouvrage traduit de l'Anglais avec l'autorisation de l'auteur par Émile Jonveaux.
5002: WICHMANN, ARTHUR. - Bericht über eine im Jahre 1888-89 im Auftrage der Niederländischen Geographischen Gesellschaft ausgeführte Reise nach dem Indischen Archipel.
31747: WICHMANN, YRJÖ. - Wotjakische Sprachproben. Im Auftrage der Finnisch-Urgrischen Gesellschaft.
12767: WICKEVOORT CROMMELIN, HENDRIK SAMUEL MAXIMILAAN. - Een herlevend volk. Schets van de Japanners en hun land.
6537: WIECHEN, PETER VAN. - Hollandse bakstenen langs de Atlantische Oceaan. Een tocht langs de bouwwerken van de West-Indische Compagnie.
26026: WIECHEN, PETER VAN. - Vademecum van de Oost- en West-Indische compagnie. Historisch-geografisch overzicht van de Nederlandse aanwezigheid in Afrika, Amerika en Azië vanaf 1602 tot heden.
1971: WIEDER, F.C. - Tasman's kaart van zijn Australische ontdekkingen 1644. 'De Bonaparte-kaart'. Gereproduceerd op de ware grootte in goud en kleuren naar het origineel in de Mitchell Library, Sydney.
31072: WIEDER, F.C. - De stichting van New York in juli 1625. Reconstructies en nieuwe gegevens ontleend aan de Van Rappard documenten. 's Gravenhage, 1925. Reprint.
31173: WIEGER, LÉON. - Folk-lore Chinois moderne.
32111: WIENCEK, HENRY. - The Hairstons. An American faimily in black and white.
247: WIERINGA, F.M. (ED.). - De Vereenigde Oostindische Compagnie in Amsterdam. Verslag van een werkgroep.
24588: WIERINGA, P.A.C. - De oudste boeren-republieken Graaff-Reinet en Zwellendam van 1775 tot 1806.
29127: WIESEBRON, MARIANNE L. (ED.). - Brazilië in de Nederlandse archieven (1624-1654). De West-Indische Compagnie overgekomen brieven en papieren uit Brazilië en Curaçao.
29221: WIJCK, H(ERMAN) C(ONSTANTIJN) VAN DER. - De koloniale kwestie.
29265: WIJCK, H(ERMAN) C(ONSTANTIJN) VAN DER. - Onze koloniale staatkunde. Een beroep op het Nederlandsche volk.
29212: WIJCK, H(ERMAN) C(ONSTANTIJN) VAN DER. - De koloniale kwestie. 2e, herziene uitgaaf.
29219: WIJCK, H(ERMAN) C(ONSTANTIJN) VAN DER. - De agrarische wet.
32541: WIJK, J.E. VAN. - Java, beschrijving van de aardrijkskundige gesteldheid, het bestuur, de gebruiken en instellingen op dat eiland. 2e druk.
34768: WIJK, J.E. VAN. - Gedenkwaardige voorvallen uit de geschiedenis der Nederlanders in den Oost-Indischen archipel. 3e druk.
33712: WIJNHOVEN, J.J.TH. - List of Roman Catholic priests in Batavia at the time of the V.O.C.
16961: WIJNMALEN, TH(EODOR) CH(ARLES) L(ION). - Deportatie naar Oost- of West-Indië. Rede uitgesproken in het Indisch Genootschap te 's Gravenhage. Gevolgd door eene nadere toelichting, uit onuitgegeven officiëele bescheiden geput, een nota van Ph(ilip) J(ohannes) Bachiene en de debatten in de vergadering van den 9den maart 1875.
29724: WILDE, A(NDRIES) DE. - De Preanger regentschappen op Java gelegen.
35454: WILDEMAN, DIEDERICK. - De wereld in het klein. Globes in Nederland.
3751: WILKENS, JACOB EN JACOB VAN NECK. - De vierde schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Wilkens en Jacob van Neck (1599-1604). Uitgegeven door H.A. van Foreest en A. de Booy.
32792: WILKENS, JACOB & JACOB VAN NECK. - De vierde schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Wilkens en Jacob van Neck (1599-1604). Uitgegeven door H.A. van Foreest en A. de Booy. Deel I: Inleiding & de journalen (met toelichtingen).
23705: WILLEMS, WIM & JAAP DE MOOR. (RED..). - Het einde van Indië. Indische Nederlanders tijdens de Japanse bezetting en de dekolonisatie.
23285: WILLEMS, W., R. RABEN, E. SERIESE, L VAN DER LINDEN EN U. BOSMA. (RED.). - Uit Indië geboren. Vier eeuwen familiegeschiedenis.
34933: WILLEMS, WIM. - Tjalie Robinson. Biografie van een indo-schrijver.
17187: WILLER, T(HOMAS) J(OSEPHUS). - Het eiland Boeroe, zijne exploitatie en Halfoersche instellingen. Uitgegeven met bijdragen en toelichtingen in verband tot Europesche kolonisatie in Nederlandsch-Indie door J.P. Cornets de Groot van Kraaijenburg.
8572: WILLEY, AUSTIN. - The history of the antislavery cause in state and nation.
19437: WILLEY, KEITH - Eaters of the lotus. (Northern Territory Australia).
10817: WILLIAMS, JOHN. - A narrative of missionary enterprises in the South Sea Islands; with remarks upon the natural history of the islands, origin, languages, traditions, and usages of the inhabitants. (Later ed.).
28548: WILLIAMS, THOMAS & JAMES CALVERT. - Fiji and the Fijians. Edited by George Stringer Rowe.
12075: WILLIAMS, HAROLD S. - Tales of the foreign settlements in Japan.
29303: WILLIAMS, JOHN BROWN. - The New Zealand journal 1842-1844. Edited with an account of his life by Robert W. Kenny.
35068: WILLIAMS, GARDNER F. - The diamond mines of South Africa.
7603: WILLIAMS, BASIL. - Cecil Rhodes.
25543: WILLIAMS, SHERMAN. - New York's part in history.
18381: WILLIAMSON, J.A. - Cook and the opening of the Pacific.
32418: WILLIAMSON, JAMES A. - Hawkins of Plymouth. A new history of Sir John Hawkins and of the other members of his family prominent in Tudor England. 2nd edition.
34524: WILLIAMSON, JAMES A. - The voyages of the Cabots and the English discovery of North America under Henry VII and Henry VIII.London, 1929. Reprint.
33055: WILLINK, ROBERT JOOST. - Reis naar het noodlot. Het Afrikaanse avontuur van Alexine Tinne (1835-1869).
33056: WILLINK, ROBERT JOOST. - The fateful journey. The expedition of Alexine Tinne and Theodor von Heuglin in Sudan (1863-1864).
28993: WILLINK, DANIEL. - Amstellandsche Arkadia, of beschryving van de gelegenheit, toestant en gebeurtenissen van Amstellandt, met deszelfs onderhoorige dorpen, heerlykheden, ambachten, lusthoven, wateren, enz. In orde geschikt, en nader overzien, door .. Gerrit Schoemaker.
34982: WILLMET, JOHANNES. - Lexicon linguae Arabicae in Coranum Haririum et vitam Timuri.
35472: WILMERDING, JOHN. - Paintings by Fitz Hugh Lane. With contributions by Elizabeth Garrity Ellis, Franklin Kelly, Earl A. Powell, III, Erik A.R. Ronnberg.
35010: WILMOT, ALEXANDER. - The story of the expansion of Southern Africa.
21793: WILS, ESTHER. (RED.). - Wonen in Indië. House and home in the Dutch East Indies.
2755: WILS, ESTHER. (RED.). - Tropenecht. Indische en Europesche kleding in Nederlands-Indië. (1870-1950). Samenstelling Dorine Bronkhorst.
31558: WILSEN, (FRANS CAREL). - Lain dooeloe, lain sakarang, of voorheen en thans. Schetsen uit Oost-Indië.
34293: WILSON, MONICA & LEONARD THOMPSON. (ED.). - The Oxford history of South Africa. Volume I: South Africa to 1870.
34570: WILTSHIRE, TREA. - Old Hong Kong. Great citie of the world. 2nd edition.
34566: WILTSHIRE, TREA. - Old Hong Kong. 1860-1945.
29295: WINCHESTER, SIMON. - Krakatoa. The day the world explored 27 August 1883.
35205: WINDHAM, CHARLES. - The Crimean Diary and letters of Lieut.-General Sir Charles Ash Windham, with observations upon his services during the Indian mutiny and an introduction by Sir William Howard Russell. The whole edited by Major Hugh Pearse.
25005: WING, J. VAN. - De geheime sekte van 't Kimpasi. (Congo).
5662: WINK, P. - De onderafdeeling Lais in de residentie Bengkoeloe.
2913: WINKEL-RAUWS, H. - Nederlandsch-Engelsche samenwerking in de Spaansche wateren 1625-1627.
10771: WINKELMAN, P.H. (RED.). - Bronnen voor de geschiedenis van de Nederlandse Oostzeehandel in de zeventiende eeuw.
31973: WINKLER, TIBERIUS CORNELIS. - Op en in de aarde.
32173: WINNING, ELISABETH MARIE 'NENG' VON. - Lebenslauf des Moritz von Winning (1835-1920).
32474: WINSCHOOTEN, WIGARDUS VAN. - De seeman. Maritiem woordenboek van Wigardus à Winschooten. Hertaald en ingeleid door Hans Beelen, Ingrid Biesheuvel en Nicoline van der Sijs.
5370: WINTER, CAREL FREDERIK. - Kawi-Javaansch woordenboek, ten behoeve van degenen, die Javaansche gedichten wenschen te lezen.
30168: WINTER, CAREL FREDERIK. - Het boek Adji-Saka, oude fabelachtige geschiedenis van Java, van de regering van vorst Sindoela te Galoeh tot aan de stichting van Madja-Paït, door vorst Soesoeroeh; uit de poëzie in Javaansch proza overgebragt. (Uitgegeven) door J.J.B. Gaal en T. Roorda met een uitvoerig bijvoegsel tot het woordenboek der Javaansche taal van Gericke en Roorda.
30482: WINTER, CAREL FREDERIK. - Javaansche zamenspraken. Uitgegeven met een bijvoegsel bij het Javaansch woordenboek door S. Keyzer. Dl. II: zamenspraken over slokas, paribasans, wangsalans en andere onderwerpen.
16218: WINTER, NICOLAAS SIMON VAN. - Monzongo, of de koninglyke slaaf. Treurspel.
31764: WIRKUS, FAUSTIN & TANEY DUDLEY. - De blanke negerkoning. Hoe een Amerikaansche sergeant der mariniers op het eiland La Gonave tot koning werd gekroond. Met een voorrede van William B. Seabrook. Vertaald door J.L.J.F. Ezerman.
24749: WIRTH, ALBRECHT. - Vorderasien und Ägypten in historischer und politischer, kultureller und wirtschaftlicher Hinsicht geschildert.
31583: WISELIUS, JAKOB ADOLF BRUNO. - Het gevangenis- en dwangarbeidstelsel in Nederland- en in Britsch-Indië, gevolgd door een opstel over de jute-aanplant en jute-spinnerijen in Bengalen.
10044: WIT, AUGUSTA DE. - De wake bij de brug. 2e druk.
9824: WITH, KARL. - Java. Buddhistische und Brahmanische Architektur und Plastik auf Java. Neue gekürzte Ausgabe.
13486: WITT, JOHAN DE. - - Resolutien der .. Staten van Hollandt ende West-Vriesland .. genomen zedert den aenvangh der bedieninge van .. Johan de Witt als raedt-pensionnaris .. 1653 .. 1668. (And:) Secrete resolutien .. 1653 .. 1668. 2 volumes. (and:) Brieven geschreven ende gewisselt tusschen .. Johan de Witt .. ende de gevolmaghtigden van den staedt der Vereenighde Nederlanden. 6 volumes. With engraved portrait after J. Houbraken. (And:) Verbael gehouden door .. H. van Beverningk, W. Nieupoort, J. van de Perre, en A.P. Jongestal, als gedeputeerden en extraordinaris ambassadeurs van de heeren Staeten Generael .. aen de Republyck van Engelandt. .. Vervullende ook de tydt en saecken die aen de brieven van .. J. de Witt en verdere ministers, omtrent de Engelsche negociatie, ontbreecken.
32507: WITTEVEEN, MENNO. - Antonio van Diemen. De opkomst van de VOC in Azië.
5664: WOELDERS, M.O. - Het sultanaat Palembang 1811-1825.
33013: PANDJI WOELOENG. - PANDJI WOELOENG uit het Soendaasch in het Javaansch bewerkt door Pangeran Adipati Ario Mangkoe Negoro. Met verklaring der daarin voorkomende Kawiwoorden.
32668: WOERDT, A.A. VAN DER. - Werken zolang het dag is. Jacqueline Cornélie van Andel-Rutgers (1874-1951) gereformeerd zendelinge in Midden-Java.
20660: EAST INDIAMAN WOESTDUYN. - Het vast-zeilen van het O.I.Comp. schip Woestduyn, op de Noorder-Rassen den 24 July 1779 - Het kappen van tuig en masten van het O.I.Comp. schip Woestduyn, op den 24 July des avonds om 8 uren 1779 - Het aan stukken slaan van het O.I.Comp. schip Woestduyn des nachts tusschen 10 en 12 uuren op den 24 July 1779 - Het redden van't volk van de wrakken van het O.I.Comp. schip Woestduyn des morgens vroeg op den 25 July 1779.
18601: WOLDER, SIMON. - Türkischer Untergang, oder Rähtliches Bedencken Kayserl. May. Ferdinando dem Ersten, glorwürdigster Gedächten, Anno 1558 übergeben: welcher Gestalt .. der Gross-Türke .. zu Wasser und zu Land zu überziehen, und mit Hülfe des unüberwindlichen Gottes, zu überwinden wäre .. Aufs neue übersehen und an vielen Orten gebessert.
16377: WOLF, EDMUND JACOB. - The Lutherans in America. A story of struggle, progress, influence and marvelous growth. With an introduction by H.E. Jacobs.
30741: WOLF, S.W. - Suriname, gisteren, vandaag, morgen. Portret van een oplevend land.
34820: WOLFF, M.P. (RED.). - Vijfentwintig jaar Stichting Cultuurgeschiedenis van de Nederlanders Overzee.
22753: WOLFF, H.J. - Historisch overzicht over Suriname 1613-1934.
25591: WOLLEY, CHARLES. - A two years' journal in New York and part of its territories in America. London, 1701. Reprint. With an introduction and notes by E. Gaylord Bourne.
19264: WOOD, THOMAS. - Cobbers. A personal record of a journey from Essex, in England, to Australia, Tasmania and some of the reefs and islands in the Coral Sea, made in the years 1930, 1931, and 1932.
34654: WOOD, W.A.R. - A history of Siam from the earliest times to the year 1781, with a supplement dealing with more recent events.
34311: WOODCOCK, GEORGE. - The British in the Far East.
20339: WOODMAN, H.D. (ED.). - Slavery and the Southern economy. Sources and readings.
15712: WOODWARD, C.S. - Oriental ceramics at the Cape of Good Hope 1652-1795. An account of the porcelain trade of the Dutch East India Company with particular reference to ceramics with the V.O.C. monogram, the Cape market, and South African collections.
19404: WOOLCOCK, HELEN R. - Rights of passage. Emigration to Australia in the 19th century.
32766: WORDEN, N. (ED.). - Cape Town between East and West. Social identities in a Dutch colonial town.
26329: WORGAN, GEORGE B. - Journal of a First Fleet surgeon. (1788).
11795: WORSWICK, CLARK. - Japan. Photographs 1854-1905. Edited and with a historical tex by Clark Worswickt. With an introduction by Jan Morris.
34345: WOUDE, JOHAN VAN DER. - Coen consequent koopman.
30616: WOUDE, JOHAN VAN DER. - Coen koopman van Heeren Zeventien. Geschiedenis van den Hollandschen handel in Indië (1598-1614).
582: WOUDRICHEM VAN VLIET, L(EONARD) VAN. - Organieke hervorming in Ned.-Indië. Ontwerp van wet en memorie van toelichting.
29516: WOUDRICHEM VAN VLIET, L(EONARD) VAN. - De Nederlandsch Indische Spooorweg-Maatschappij in de Tweede Kamer. Vervolg op de Waal's aanteekeningen over koloniale onderwerpen; door geen adspirant minister.
578: WOUDRICHEM VAN VLIET, L(EONARD) VAN. - De denkbeelden van J.J. Hasselman, omtrent koloniaal regeringsbeleid.
29455: WOUDRICHEM VAN VLIET, L(EONARD) VAN. - De koffij-enquête in verband met de ontworpen West-Java-Koffij-Cultuur-Maatschappij.
29240: WOUDRICHEM VAN VLIET, L(EONARD) VAN. - De voorgedragen aanvulling van art. 62 van het regerings-reglement.
18799: WRIGHT, RONALD. - On Fiji Islands.
15883: WRIGHT, DENIS. - The English amongst the Persians during the Qujar period 1787-1921.
1982: WRIGHT, MARIE ROBINSON. - The new Brazil. Its resources and attractions, historical, descriptive, and industrial.
14195: WULLSCHLÄGEL, H.R. - Kurzgefasste Neger-Englische Grammatik. Bautzen, 1854. Reprint.
34136: WURZBACH, ALFRED VON. - Niederländisches Künstler-Lexikon auf Grund archivalischer Forschungen bearbeitete. Mit mehr als 3000 Monogrammen. 3. Ausgabe.
31251: SHENG XISHAN. - Life and people in Old Beijing - Through the eyes of a painter.
25156: YANG, M.C. - A Chinese village. Taitou, Shantung province.
20590: REFORMED DUTCH CHURCH OF NEW YORK. - YEAR BOOK (58th) OF THE (COLLEGIATE) REFORMED DUTCH CHURCH OF THE CITY OF NEW YORK.
20591: REFORMED DUTCH CHURCH OF NEW YORK. - YEAR BOOK (68th) OF THE (COLLEGIATE) REFORMED PROTESTANT DUTCH CHURCH OF THE CITY OF NEW YORK.
25399: REFORMED DUTCH CHURCH OF NEW YORK. - The constitution of the Reformed Dutch Church of North America with an appendix, containing formularies for the use of the churches together with the rules and orders for the government of the General Synod. The catechism, arcticles of faith, canons of the synod of Dordrecht, and lithurgy.
7076: HOLLAND SOCIETY OF NEW YORK. - YEAR BOOK OF THE HOLLAND SOCIETY OF NEW YORK, 1887-8.
20208: NEW YORK. - Official report of the Great Union Meeting held at the Academy of Music, in the city of New York, December 19th, 1859.
26263: YOUNG, (MARIANNE). - Our camp in Turkey, and the way to it.
5840: ZACH, PAUL & MARY JANE EDLESON. - Jakarta.
35265: ZADEH, KEMAL PASCHA. - Histoire de la Campagne de Mohacz de Suleiman. Avec la traduction francaise et des notes par M. Pavet de Courteille.
34362: ZAHN, R. - De stichting van een concern: N.V. 'Jan Pieterszoon Coen' en een 'Zeehaven-Klabat' (op de noordkust van Banka).
29118: ZALM, LEO VAN DER. - Backers Branie of een VOC-oorlog in Zuid-India. (1717). Roman.
25767: ZANDVLIET, KEES. - De Nederlandse ontmoeting met Azië 1600-1950. In samenwerking met Leonard Blussé, Wim van den Doel, Remco Raben en Harm Stevens.
34191: ZATTA, ANTONIO. - Le coste di Barbaria ovvero i regni di Marocco di Fez di Algeri di Tunisi di Tripoli coi Paesi circonvicini.
32881: NEW ZEALAND. - HET DRIE KONINGEN EYLAND. - L'ISLE DES TROIS ROIS.
7381: ZEE, DANIËL VAN DER. - Batavia de koningin van het Oosten. The queen of the East. Uitgave der gemeente Batavia.
2815: ZEE, HENRI VAN DER. - 's Heeren slaaf. Het dramatische leven van Jacobus Capitein (1717-1747).
33029: ZEEBERG, JAAP JAN. - Into the Ice Sea. Barents' wintering on Novaya Zemlya - a renaissance voyage of discovery.
29707: ZEEBERG, JAAP JAN. - Terugkeer naar Nova Zembla. De laatste en tragische reis van Willem Barents.
34958: ZEGGELEN, MARIE C. VAN. - De Hollandsche vrouw in Indië. Brieven van een zwervelinge. 2e druk.
5835: ZENTGRAAFF, H.C. & W.A. VAN GOUDOEVER. - Sumatraantjes. Reisbrieven. 5e druk.
11898: ZENTGRAAFF, HENRI CAREL. - Atjeh.
9793: ZEYDNER, W.A. - Een waaiende kipas. Brieven uit Batavia, Timor en Medan.
19744: ZIEL, H.F. DE. - Johannes King. Life at Maripaston.
5368: ZIJLMANS, G.C. - Eindstrijd en ondergang van de Indische bestuursdienst. Het corps binnenlands bestuur op Java 1945-1950.
34258: ZIMMERMANN, G.P.H. - Kaart van de rivier de Suriname.
29175: ZIMMERMANN, W.F.A. (CARL GOTTFRIED WILHELM VOLLMER - Der Vulcanismus oder das Todesthal auf Java. Ein Roman unter dem Schleier der Natur.
105: ZIMMERMANN, (EBERHARD AUGUST WILHELM) VON. - Indostan, het land en deszelfs voortbrengsels. Naar het Hoogduitsch.
8594: ZONDERVAN, HENRI. - Land en volk van 'onze oost' in het bijzonder van Java.
13935: ZONNEVELD, PETER VAN. - De moord op Fientje de Feniks. Een Indische tragedie.
34957: ZONNEVELD, PETER VAN. (RED.). - Naar de Oost. Verhalen over vier eeuwen reizen naar Indië.
1552: ZORGDRAGER, CORNELIS GIJSBERTSZ. - Bloeijende opkomst der aloude en hedendaagsche Groenlandsche visschery .. Met byvoeging van de walvischvangst .. door Abraham Moubach. Nevens een korte beschryving van de Terreneufsche bakkeljaau-visschery. 2e druk.
30559: ZURING, J. - De bewogen historie van de Cosmas en Damianuskerk in Igarassu, het oudste kerkje van Brazilië.
2774: ZWAAG, JAAP VAN DER. - Verloren tropische zaken. De opkomst en ondergang van de Nederlandse handel- & cultuurmaatschappijen in het voormalige Nederlands-Indië.
13707: ZWEERS, L. - Sumatra. Kolonialen, koelies en krijgers.
6324: ZWIER, WILLEM. - Het verdrag van 1766 tusschen de O.I.Compagnie en den vorst van Kandi (Ceylon).
14628: ZWIERLEIN, FREDERICK .J. - Religion in New Netherland. A history of the development of the religious conditions in the province of New Netherland 1623-1664.
11617: ZWITZER, H.L. & C.A. HESHUSIUS. - Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger 1830-1950. Een terugblik.

5/9