Gert Jan Bestebreurtje Rare Books (NVvA; ILAB)
Langendijk 8, 4132 AK Vianen, Nederland Postbus 113, 4130 EC Vianen, Nederland Tel. +31(0)347-322548            Email: info@gertjanbestebreurtje.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
31889: NEWBURY, C.W. - The western slave coast and its rulers. European trade and administration among the Yoruba and Adja-speaking peoples of South-Western Nigeria, Southern Dahomey and Togo.
32082: NEWBY, ERIC. - The Rand Mc.Nally World atlas of exploration. Introduction by Vivian Fuchs.
31689: NEWBY, ERIC. - A traveller's life.
12205: NEWPORT, CHRISTOPHER - NIEUWPOORT, CHRISTOFFEL. - Twaalfde reys na Oost-Indien, op kosten van de Engelse Maatschappy. Handelende van de voorvallen op de Eylanden, St. Laurens, Mohelia en het dorp Resoit, de verovering van 2 Baluchse Teradas, de wonderbaarlijke en gelukkige ontkooming der reysigers, uyt de moord-dadige handen der verraderse Baluchers, de verhandeling tussen den ambassadeur Sherley, en den gouverneur van Diu, over de koopmanschap, om die in dat land te vestigen, de vuyle laster der Portugysen, tegen de Engelse, hier over getoond, en wat verder op desen togt is voorgevallen. Gedaan in het jaar 1613 en vervolgens. Nu alder-eerst uyt het Engels vertaald.
34224: NEWSPAPER. - - De Malanger. Hoofdredacteur G.H.A. Sytsma. Directeur L.M.F. Plate. Jaargang X, no. 194. Eerste blad.
256: NIAS. - NIAS. TRIBAL TREASURES. Cosmic reflections in stone wood and gold.
18263: NICHOLLS, JOHN. - Recollections and reflections, personal and political, as connected with public affairs, during the reign of George III.
5303: NICOLSEN, HAROLD. - Journey to Java.
32172: NICOLSEN, HAROLD. - Reis naar Java. London, 1957. Herdruk. Vertaling H. Stolk.
12570: NIEL, ROBERT VAN. - Java under the cultivation system. Collected writings.
31975: NIEMANN, G.K. - Bloemlezing uit Maleische geschriften. 5e druk.
28094: NIEMANN, G.K. - Bloemlezing uit Maleische geschriften. 3e-4e druk.
30702: NIEMEIJER, HENDRIK EVERWINUS. - Batavia. Een koloniale samenleving in de zeventiende eeuw.
17213: NIENABER, P.J. & C.J.P. LE ROUX. - Vrystaat-fokus.
25298: NIEPER, LIC. FRIEDRICH. - Die ersten deutschen Auswanderer von Krefeld nach Pennsylvanien. Ein Bild aus der religiösen Ideengeschichte des 17. und 18. Jahrhunderts.
26094: NIERITZ, GUSTAVE. - Les émigrants. Narration pour les enfants et leurs amis.
34269: NIERSTRASZ, JOHANNES LEONARDUS. - Frans Naerebout. 2e druk.
34842: NEDERLANDSCH-INDIË OUD & NIEUW. - Nederlandsch-Indië Oud & Nieuw. Maandblad gewijd aan: bouwkunst, archaelogie, land- en volkenkunde, kunstnijverheid, handel en verkeer, culures, mijnbouw, hygiène. Redactie T.J. Bezemer, J.G. Huyser, N.J. Krom, J.A. Loebèr, W.O.J. Nieuwenkamp, Noto Soeroto, J.Th. Petrus Blumberger. Jaargang XV.
34841: NEDERLANDSCH-INDIË OUD & NIEUW. - Nederlandsch-Indië Oud & Nieuw. Maandblad gewijd aan: bouwkunst, archaelogie, land- en volkenkunde, kunstnijverheid, handel en verkeer, culures, mijnbouw, hygiène. Redactie T.J. Bezemer, J.G. Huyser, N.J. Krom, J.A. Loebèr, W.O.J. Nieuwenkamp, Noto Soeroto, J.Th. Petrus Blumberger. Jaargang XVI.
34839: NEDERLANDSCH-INDIË OUD & NIEUW. - Nederlandsch-Indië Oud & Nieuw. Maandblad gewijd aan: bouwkunst, archaelogie, land- en volkenkunde, kunstnijverheid, handel en verkeer, culures, mijnbouw, hygiène. Redactie Ed. Cuypers, J.G. Huyser, M.J. Hulswit, Noto Soeroto, L.D. Petit. Jaargang I.
34840: NEDERLANDSCH-INDIË OUD & NIEUW. - Nederlandsch-Indië Oud & Nieuw. Maandblad gewijd aan: bouwkunst, archaelogie, land- en volkenkunde, kunstnijverheid, handel en verkeer, culures, mijnbouw, hygiène. Redactie T.J. Bezemer, T.van Erp, J.G. Huyser, N.J. Krom, W.O.J. Nieuwenkamp, Noto Soeroto. Jaargang XIII.
34843: NEDERLANDSCH-INDIË OUD & NIEUW. - Nederlandsch-Indië Oud & Nieuw. Maandblad gewijd aan: bouwkunst, archaelogie, land- en volkenkunde, kunstnijverheid, handel en verkeer, culures, mijnbouw, hygiène. Redactie T.J. Bezemer, J.G. Huyser, N.J. Krom, J.A. Loebèr, W.O.J. Nieuwenkamp, Noto Soeroto. Jaargang XIV.
12428: NIEUWENHUIJZE, C.A.O. VAN. - Samsu 'l-din van Pasai. Bijdrage tot de kennis der Sumatraansche mystiek.
7727: NIEUWENHUYS, ROB. - Komen en blijven. Tempo doeloe - een verzonken wereld. Fotografische documenten uit het oude Indië 1870 - 1920.
11359: NIEUWENHUYS, ROB. - Oost-Indische spiegel. Wat Nederlandse schrijvers en dichters over Indonesië hebben geschreven, vanaf de eerste jaren der Compagnie tot op heden. 2e verbeterde druk.
7730: NIEUWENHUYS, ROB. - Baren en oudgasten. Tempo doeloe - een verzonken wereld. Fotografische documenten uit het oude Indië 1870 - 1920.
7361: NIEUWENHUYS, ROB & FRITS JAQUET. - Java's onuitputtelijke natuur. Reisverhalen, tekeningen en fotografieën van Franz Wilhelm Junghuhn.
32139: NIEUWENHUYS, ROB. - De mythe van Lebak.
7731: NIEUWENHUYS, ROB. - Met vreemde ogen. Tempo doeloe - een verzonken wereld. Fotografische documenten uit het oude Indië 1870 - 1920.
15677: NIEUWENKAMP, W.O.J. - W.O.J.N. Leven & werken, bouwen & zwerven van de kunstenaar W(ijnand) O(tto) J(an). Nieuwenkamp, opgetekend door zijn kleinzoon.
34803: NIEUWENKAMP, WIJNAND OTTO JAN. - Bouwkunst van Bali.
33320: NIEUWENKAMP, WIJNAND OTTO JAN. - Bali, toen het nog een paradijs was. Reisverhalen, tekeningen en prenten. Met een inleiding van J.F. Heijbroek.
13622: NIEUWENKAMP, WIJNAND OTTO JAN. - Zwerftocht door Timor en onderhoorigheden.
9031: NIEUWENKAMP, WIJNAND OTTO JAN. - Ethno-grafikus van Bali W.O.J. Nieuwenkamp 1874 - 1950. Bali. (Met Voorwoord van R. Wassing-Visser).
34752: NIEUWENKAMP, WIJNAND OTTO JAN. - Bali en Lombok zijnde een verzameling geïllustreerde reisherinneringen en studies omtrent land en volk, kunst en kunstnijverheid.
34798: NIEUWENKAMP, W.O.J. - Nieuwenkamp thuis en op reis. Keuze uit het grafisch werk van W.O.J. Nieuwenkamp (1874-1950).
26634: NIEUWENKAMP, WIJNAND OTTO JAN. - Zwerftochten op Bali.
31861: NIEVELT, CAREL VAN. (JAN VAN DEN OUDE). - Phantasieën.
31553: NIEVELT, CAREL VAN. (JAN VAN DEN OUDE). - Phantasieën. 2e druk.
32177: NIJGH, HENRICUS. - Oorlog in Atjeh. Het journaal van luitenant-ter-zee Henricus Nijgh, 1873-1874. Bezorgd en ingeleid door H. Stapelkamp.
18903: NIJLAND, E(VERT). - John Williams, de apostel van Polynesië.
13541: NILSSON, STEN. - European architecture in India 1750-1850.
35005: NOBLE, JOHN. - South Africa, past and present; a short history of the European settlements at the Cape.
30849: NOBLE, JOHN. - Zuid-Afrika, zijn verleden en zijn heden. Eene beknopte geschiedenis van de Europeesche volkplantingen aan de Kaap. Uit het Engelsch.
35154: NOBLE, JOHN. (ED.). - Illustrated official handbook of the Cape and South Africa. A résumé of the history, conditions, populations, productions, and resources of the several colonies, states, and territories.
31455: NOEVER, PETER. (ED.). - Das alte Japan. Spuren und Objekte der Siebold-Reisen.
34233: NOOMS, REINIER (ZEEMAN). - Een vlodt, een onderlegger.
33639: NOOMS, REINIER (ZEEMAN). - Quelque navieres desseigner & graver par Remij Zeeman.
31141: NOONAN, F. THOMAS. - The road to Jerusalem. Pilgrimage and travel in the age of discovery.
34649: NOORD, SANDRA VAN. (RED.). - Kas di shon. Plantagehuizen op Curaçao, vroeger en nu.
34884: NOORDERVLIET, NELLEKE. (RED.). - Brieven van de thee uit een Indisch familiearchief met originele foto's. Gekozen en met een inleiding.
5470: NOORDUYN, J. (RED.). - Bima en Sumbawa. Bijdragen tot de geschiedenis van de sultanaten Bima en Sumbawa door A. Ligtvoet en G.P. Rouffaer.
34517: NOORT, OLIVIER VAN. - De reis om de wereld 1598 - 1601. Met inleiding en aanteekeningen uitgegeven door J.W. IJzerman.
32658: NOORT, GERRIT. - De weg van magie tot geloof. Leven en werk van Albert C. Kruyt (1869-1949), zendeling-leraar in Midden-Celebes, Indonesië. The road from magic to faith. Life and work of Albert C. Kruyt (1869-1949), missionary in Central Celebes, Indonesia (with a summary in English).
2571: NOORT, OLIVIER VAN. - Om de wereld. De eerste Nederlandse omzeiling van de wereld onder leiding van Olivier van Noort, 1598-1601. Vertaald, geannoteerd en ingeleid door Vibeke Roeper en Diederick Wildeman.
8377: NOORT, OLIVIER VAN. - De reis om de wereld 1598 - 1601. Met inleiding en aanteekeningen uitgegeven door J.W. IJzerman.
5177: NOOY-PALM, C.H.M. - De karbouw en de kandaure. Katalogus voor de tentoonstelling 'De Sa'dan Toraja'.
35168: NORBRUIS,OBBE. - Architechtuur met vlag en winpel. Het werk van Fermont-Cuypers in Nederlands-Indië en Indonesië 1927-1957.
35166: NORBRUIS,OBBE. - Alweer een sieraad voor de stad. Het werk van Ed. Cuypers en Hulswit-Fermont in Nederlands-Indië 1897-1927.
34354: NOREL, KLAAS. - Dispereert niet ! (Roman over Jan Pietersz Coen).
8935: NOROIT, MICHEL. - De Marseille à Toulon par les Antipodes.
33761: NORRIS, J.A. - The first Afghan war 1838-1842.
32095: NORTH, MARIANNE. - A vision of Eden. The life and work of Marianne North. Preface by J.P.M. Brenan. Foreword by A. Huxley. Biographical note by B.E. Moon.
22234: NORTON, EDWARD FELIX, J.G. BRUCE, A.O. - De strijd om den top. De jongste beklimming van den Mount-Everest. Voor Nederland bewerkt door Arthur Tervooren.
29226: NOSSE, J(AN) J(ACOB). - De werkelijkheid van een Nederlandsch-Indischen droom.
32783: NOUHUYS, J.W. VAN. - De eerste Nederlandsche transatlantische stoomvaart in 1827 van Zr.Ms Stoompakket Curaçao. Deel II: Bijlagen. Bewerkt door C. Hokke.
7715: NOUHUYS, JAN WILLEM VAN. - De eerste Nederlandsche transatlantische stoomvaart in 1827 van Zr.Ms Stoompakket Curaçao.
34572: NOVELLI, LUIGI. - Shanghai. Architetettura & citta tra Cina e Occidente. Architecture & the city between China and the West.
4743: NOVOTNY, JAROSLAV & JIRI MAREK. - Das Land der Tausend Inseln. Bilder aus Indonesien.
18613: NUNEN, J.P.TH. VAN. - De Tjiomas-zaak in verband met de belangen der opgezetenen van de particuliere landerijen bewesten de Tji-Manok.
25530: NYACK. - OLD NYACK. AN ILLUSTRATED HISTORICAL SKETCH OF NYACK-ON-THE-HUDSON. Nyack, 1928. Facsimile edition published in commemoration of the centennial of the village of Nyack's incorporation on February 27, 1883.
31460: NYPELS, G(EORGE). - Japan-Nederland in Oost-Azië. Eene militaire studie.
34281: NYPOORT, JOHANNES VAN DER, GISBERTUS VOETIUS, A.O. - Illustris Gymnasii Ultraiectini inauguratio una cum orationibus inauguralibus.
32346: OAKESHOTT, WALTER. - Founded upon the seas. A narrative of some English maritime and overseas enterprises during the period 1550 to 1616.
34852: INTER-OCEAN. - A Netherlands East Indian magazine devoted to Malaysia and Australasia. Volume VI, 3.
34851: INTER-OCEAN. - A Netherlands East Indian magazine devoted to Malaysia and Australasia. Volume VII, 1.
34848: INTER-OCEAN. - A Netherlands East Indian magazine devoted to Malaysia and Australasia. Volume XI, 9.
34850: INTER-OCEAN. - A Netherlands East Indian magazine devoted to Malaysia and Australasia. Volume VIII, 11.
34849: INTER-OCEAN. - A Netherlands East Indian magazine devoted to Malaysia and Australasia. Volume X, 7.
34846: INTER-OCEAN. - A Netherlands East Indian magazine devoted to Malaysia and Australasia. Volume XI, 8.
34847: INTER-OCEAN. - A Netherlands East Indian magazine devoted to Malaysia and Australasia. Volume XI, 12.
34130: OCKELOEN, G. - Catalogus van boeken en tijdschriften uitgegeven in Ned. Oost-Indië van 1870-1937. Amsterdam, 1939. Herdruk.
30867: ODENDAAL, BERNARDUS JOHANNES. - Die kerklike betrekkinge tussen Suid-Afrika en Nederland (1652-1952) veral met betrekking tot die Ned. Geref. Kerk.
32062: ODERWALD, JAN. - Het Nederlandsche zeilschip van 1800 tot het einde. Met een voorwoord van W. Voorbeijtel Cannenburg.
1180: OEHLENSCHLÄGER, ADAM GOTTLIEB. - Brieven naar huis geschreven op eene reis door Duitschland en Frankrijk, in de jaren 1816 en 1817. Uit het Deensch naar de Hoogduitsche vertaling.
31511: OEI, LOAN. (RED.). - Indigo. Leven in een kleur.
20076: OERS, RON VAN. - Dutch town planning overseas during VOC and WIC rule (1600-1800).
31412: OKAMOTO, KIDO. - The American envoy (Townsend Harris). A play. Translated by Masanao Inouye.
23986: OKKER, FR. - Dirksland tussen de doerians. Een biografie van Willem Walraven.
27297: OLBRECHTS, F.O. - Maskers en dansers in de Ivoorkust.
32116: OLDFIELD, J.R. - Popular politics and British anti-slavery. The mobilisation of public opinion against the slave trade 1787-1807.
31945: OLEARIUS, ADAM. - Persiansche reyse/ uyt Holsteyn, door Lijflandt, Moscovien, Tartarien in Persien, door Philippus Crusius, en Otto Brughman, gesanten (van) Frederick, Erf-heer in Noorwegen .. aen de koninck van Persien en van daer te landt naer Oost-Indien. Waer in veel vreemde ontmoetingen en gheleghentheden der voor-noemde landen en volckeren beschreven zijn. In't Hooghduyts beschreven .. en nu in't Neder-Duyts over-geset.
31456: OLIPHANT, LAURENCE. - Narrative of the Earl of Elgin's mission to China and Japan in the years 1857, '58, '59.
8122: OLIVEIRA, EUZEBIO PAULO DE. - Regioes carboniferas dos Estados do Sul. Rio de Janeiro, 1918. - L.F. Gonzaga de Campos. Relatorio apresentado ao Ministro da Agricultura, Industria e Commercio anno de 1921.
18071: OLIVER, W.H. - The story of New Zealand.
10308: OLSEN, ÖRJAN. - La conquête de la terre. Histoire des découvertes et des explorations depuis les origines jusq'a nos jours. Traduit du Norvègien par E. Guerre.
34414: OLTHOF, W.L. (ED.). - Babad tanah Djawi in proza. Javaansche geschiedenis loopende tot het jaar 1647 der Javaansche jaartelling .. naar de uitgave van J.J. Meinsma in het Nederlandsch vertaald. Poenika serat babad tanah Djawi wiwit saking nabi adam doemoegi ing taoen 1647.
3854: OMMANNEY, F.D. - South latitude.
32078: OOSTEN, F.C. VAN. - Schepen onder stoom. De geboorte van het stoomschip.
31816: OOSTERVELD, PIET. - Nederlandse Spitsbergen expeditie 1968-'69.
21890: OOSTERZEE, JOHANNES JACOBUS VAN. - Op reis. Nieuwe bladen uit de portefeuille.
30692: OOSTINDIE, GERT. (RED.). - Het verleden onder ogen. Herdenking van de slavernij. 2e druk.
10081: OOSTINDIE, G. & E. MADURO. - In het land van de overheerser. II Antillianen en Surinamers in Nederland, 1634/1667-1954. 2e druk.
20284: OOSTINDIE, G. (ED.). - Fifty years later. Antislavery, capitalism and modernity in the Dutch orbit.
32725: OOSTINDIE, GERT. - De parels en de kroon. Het koningshuis en de koloniën.
31582: OOSTING, HENDRIK JAN. - Nederduitsch-Soendasch woordenboek, op last der regeering zamengesteld.
6655: OPHEFFER. (G.L. GONGGRIJP). - Brieven aan de redactie van het Bataviaasch Handelsblad. Nieuwe en herziene uitgave onder auspiciën van de vereeniging 'Oost en West'.
6176: OPSTALL, MARGARETHA ELISABETH VAN. - De reis van de vloot van Pieter Willemsz Verhoeff naar Azië 1607-1612. The voyage of the fleet of Pieter Willemsz Verhoeff to Asia 1607-1612. With a summary in English.
34049: MAURITS VAN ORANJE. - Clare af-beeldinghe, ofte effigien, der voornaemste conspirateurs, staende op het lichaem van de hoofdeloose Arminiaensche slange. Waer in vertoont word hoe den Orangien boom/ mitsgaders religie ende justitie in spijt van't bedrogh en den vervallen boom, door de strael Gods/ beschermt word.
20772: ORMAN, RICHARD A. VAN. - The explorers. Nineteenth century expeditions in Africa and the American West.
22489: ORT, J.W.C. - Surinaams verhaal. Vestiging van de Hervormde kerk in Suriname (1667-1800).
32047: OS, PIET VAN - Zeilvaart herinneringen. Mijn opleiding tot zeeman. Pietos.
30157: OSSENBRUGGEN, F.D.E. VAN. - Oorsprong en eerste ontwikkeling van het testeer- en voogdijrecht, beschouwd in verband met de ontwikkeling van het familie- en erfrecht. Eene ethnologisch-juridische schets.
34826: OSTMEIER, J.J.B. - Handleiding bij het schatten, samengesteld ten behoeve van het personeel bij den pandhuisdienst.
9732: OTOROHANGA, W.B. - Where the white man treads. Selected from a series of articles contributed to 'The New Zealand Herald' and 'The Auckland Weekly News'; including others now published for the first time. 2nd revised edition.
18324: OTTMANN, VICTOR. - Vom Wilden Westen zum Korallenmeer. Erlebnisse und Abenteuer eines Überseedeutschen.
4752: OTTOW, WILLEM MARTIN. - Rijckloff Volckertsz van Goens. De carrière van een diplomaat 1619-1655.
32854: OUDEMANS, A.C. - Iets over de journalen van Van Neck en anderen.
3464: OUDENDIJK, JOHANNA K. - Maerten Harpertszoon Tromp.
714: OUDSCHANS DENTZ, FRED. & HERM.J. JACOBS. - Onze West in beeld en woord. 2e vermeerderde en verbeterde druk.
6601: OUDSCHANS DENTZ, FRED. - Cornelis van Aerssen van Sommelsdijck. Een belangwekkende figuur uit de geschiedenis van Suriname.
12430: OVERBECK, H. - Javaansche meisjesspelen en kinderliedjes. Beschrijving der spelen, Javaansche liederteksten, vertaling.
507: OVERBEEK, D.A. - Iets over Boeddhoe en zijne leer. (Uittreksel uit eenen brief).
19776: OVERBEKE, AERNOUT VAN. - Buyten gaets. Twee burleske reisbrieven. (1669). (Redactie) M. Barend-van Haeften en A.J. Gelderblom.
13401: OVERIJSSEL. - LANDRECHTEN VAN OVER-YSSEL, met de nadere reglementen, resolutien en ampliatien, mitsgaders de hofrechten door ordre van de .. Staten van gemelde provincie daar by gedrukt.
33568: OVERMEER FISSCHER, JOHANNES FREDERIK VAN. - Bijdrage tot de kennis van het Japansche Rijk.
6044: OVERVOORDE, J.C. & P. DE ROO DE LA FAILLE. - De gebouwen van de Oost-Indische Compagnie en van de West-Indische Compagnie in Nederland.
27207: OWEN, RICHARD. - Saga of the Niger.
27317: OWENS, WILLIAM A. - Slave mutiny. The revolt on the schooner Amistad (in 1839).
15415: OXENHORN, HARVEY. - Tuning the rig. A journey to the Arctic.
34295: ÖZBARAN, SALIH. - The Ottoman response to European expansion. Studies on Ottoman-Portuguese relations in the Indian Ocean and Ottoman administration in the Arab lands during the sixteenth century.
12510: PAASMAN, B. (RED.). - Wie wil d'r mee naar Oost-Indië varen. Liedjes uit de Compagniestijd.
33720: PAAUWE, JACOB. - Het Wapen van Amsterdam (1654-1667) a Dutch East Indies' ship, shipwrecked on 19 September 1667, on the south coast of Iceland.
13984: PABBRUWE, H.J. - Dr. Robertus Padtbrugge (Parijs 1637 - Amersfoort 1703), dienaar van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, en zijn familie.
24058: PAËRL, HETTY. - Geschiedenis van Suriname. Verteld en getekend.
30795: PAESIE, RUUD. - Lorrendrayen op Africa. De illegale goederen- en slavenhandel op West-Afrika tijdens het achttiende-eeuwse handelsmonopolie van de West-Indische Compagnie, 1700-1734.
25309: PAESIE, RUUD. - Het VOC-fluitschip Stavenisse en de ontdekking van Terra Natal.
34182: PAESIE, RUUD. - Slavenopstand op de Neptunus. Kroniek van een wanhoopsdaad.
21439: PAESIE, RUUD. - Het VOC-schip Ravesteyn. De laatste reis van een Zeeuwse Oostindiëvaarder.
32935: PAESIE, RUUD. - Voor zilver en Zeeuws belang. De rampzalige Zuidzee-expeditie van de Middelburgse Commercie Compagnie, 1724-1727. Bezorgd en ingeleid.
33431: PAESIE, RUUD. - Geschiedenis van de MCC (Middelburgse Commercie Compagnie). Opkomst, bloei en ondergang.
35227: WOODBURY & PAGE. - Kali Besar.
19538: PAGE, THOMAS NELSON. - In ole Virginia or Marse Chan and other stories.
32551: PAIEWONSKY, ISIDOR. - Eyewitness accounts of slavery in the Danish West Indies also graphic tales of other happenings on ships and plantations.
33642: CHINESE PAINTINGS. - Ten Chinese paintings.
33641: CHINESE PAINTINGS. - Twelve Chinese paintings.
34014: PALEMBANG. - - Schetskaart van de residentie Palembang. Schaal 1 : 300.000.
8634: PALESTINE. - - Drie weken in Palestina en op den Libanon. Naar den 4e druk, uit het Engelsch vertaald.
34554: PALGRAVE, WILLIAM COATES. - The commissions of W.C. Palgrave. Special emissary to South West Africa 1876-1885.
33654: PALLAS, (PETER SIMON). - Voyages du professeur Pallas, dans plusieurs provinces de l'empire de Russie et dans l'Asie septentrionale; traduits de l'Allemand par le C. Gauthier de la Peyronie. Nouvelle édition, revue et enrichie de notes par les CC. Lamarck & Langlès.
3884: PALM, W.H.G. - Walvisschen en walvischvaart.
21150: PALMER VAN DEN BROEK, WILLEM. - Javaansche vertellingen, bevattende de lotgevallen van een kantjil, een reebok en andere dieren.
32555: PALMER, COLIN A. - Human cargoes. The British slave trade to Spanish America, 1700-1739.
131: PALMIER, L.H. - Indonesia and the Dutch. (1900-1960).
21770: DUTCH CHURCH OF NEW PALTZ. - Records of the Refomed Dutch Church of New Paltz, N.Y. containing an account of the organization of the church and the registers of consistories, members, marriages, and baptisms. (Translated by D. Versteeg).
35056: PAMA, C. - Bowler's Cape Town. Life at the Cape in early Victorian times 1824-1868.
35035: PAMA, C. - Vintage Cape Town. Historic houses and families in and around the old Cape.
31337: PAN, LYNN. - Sons of the yellow emperor. The story of the overseas Chinese.
34006: PANCHATANTRA. - Panchatantra II. & III. Edited, with notes by G. Bühler. 4th edition, revised.
21736: PANCKRIDGE, H.R. - A short history of the Bengal Club (1827-1927).
33446: MAKASSAR - UJUNG PANDANG. - Samboepo in't verschiet.
8535: PANIAGUA, MANUEL JORRETO & ISIDORO MARTINEZ SANZ. - Guia Colombina, aceptada oficialmente por la junta del centenario.
14147: PARAMARIBO. - - Vue de la rade et de la ville de Paramaribo.
30842: PARAMARIBO. - - Het plein te Paramaribo.
25825: PARANAVITANA, K.D. - Land for money. Dutch land registration in Sri Lanka.
30580: PARANAVITANA, K.D. - An inventory of Sri Lanka maps in the General State Archives in the Netherlands.
32761: PARAVICINI DI CAPELLI, WILLEM BARTHOLOMÉ EDUARD. - Reize in de binnen-landen van Zuid-Africa. Gedaan in den jaare 1803. Uitgegee en toegelig met inleiding, voetnote, sketskaarte en verkorte weergawe in het Engels deur W.J. de Kock.
31860: PARIS. - - Paris.
5492: PARK, MUNGO. - Travels in the interior districts of Africa: performed under the direction and patronage of the African Association, in the years 1795, 1796, and 1797. With an appendix, containing geographical illustrations of Africa by Major Rennell. Second edition.
20238: PARKER, JOEL. - An address before the citizens of Cambridge, October 1, 1856.
9746: PARKES, HENRY. - Fifty years in the making of Australian history.
34159: PARKINSON, SYDNEY. - A Journal of a Voyage to the South Seas, in His Majesty’s Ship, The Endeavour. Faithfully transcribed from the papers of the late Sydney Parkinson, draughtsman to Joseph Banks on his late expedition, with Dr. Solander, round the World.
25812: PARMENTIER, J., K. DAVIDS, J. EVERAERT. (RED.). - Peper, Plancius en poselein. De reis van het schip Swarte Leeuw naar Atjeh en Bantam, 1601-1603.
10786: PARMENTIER, JAN. - De holle Compagnie. Smokkel en legale handel onder Zuidnederlandse vlag in Bengalen, ca. 1720-1744.
29073: PARMENTIER, J. (RED.). - Uitgevaren voor de Kamer Zeeland.
28873: PARMENTIER, JAN. (RED.). - Noord-Zuid in Oost-Indisch perspectief.
27095: PARRINDER, G. - West African religion. Illustrated from the beliefs and practices of the Yoruba, Ewe, Akan, and kindred peoples.
13758: PARRY, WILLIAM EDWARD. - Journal of a voyage for the discovery of a North-West passage from the Atlantic to the Pacific; performed in the years 1819-20, in his majesty's ships Hecla and Griper. With an appendix, containing the scientific and other observations. 2nd edition.
32022: PARRY, ANN. - Parry of the Arctic. The life story of Admiral Sir Edward Parry 1790-1855.
32343: PARRY, J.H. (ED.). - The European reconnaissance. Selected documents.
34098: PASSCHIER, COR. - Bouwen in Indonesië 1600-1960.
34099: PASSCHIER, COR. - Building in Indonesia 1600-1960.
34065: PATAGONIA. - De rivier van St. Juliaan, gelyk zy zich op doet, opwaarts te zien by laag water. - De haven van Sint Juliaan gelyk zy zich vertoont op de rivier nederwaarts te zien by laag water, en zich uitstrekkende van het eiland Goed Recht tot aan den ond van de rivier.
21743: PATER, J.C.H. DE. - Jan Pieterszoon Coen en Indië in zijn tijd.
10299: PATON, JAMES. - John G. Paton, missionary to the New Hebrides. An autobiography. Edited by his brother. 6th and 3rd edition.
18880: PATON, JAMES. - John G. Paton, missionary to the New Hebrides. An autobiography. Edited by his brother. 5th edition.
10890: PATON, FRANK H.L. - Lomai of Lenakel. A hero of the New Hebrides. A fresh chapter in the triumph of the gospel.
8775: PATON, (MARGARET) WHITECROSS. - Letters and sketches from the New Hebrides. Edited by Jas. Paton. 5th edition.
34504: PÄTZOLD, KLAUS. - Die Palau-Sprache und ihre Stellung zu anderen indonesischen Sprachen.
31274: PAULA, CHRISTA. - The road to Miran. Travels in the Forbidden Zone of Xinjiang.
9650: PAULI, REINHOLD. - Bilder aus Alt-England.
30565: PAULIDES, HENDRIK. - De Javaansche sawah.
7888: PAULITSCHKE, PHILIPP. - Die Afrika-Literatur in der Zeit von 1500 bis 1750 N.Ch. Ein Beitrag zur geographischen Quellenkunde. (1882). Nachdruck.
34272: PAULUS, PIETER. - Verklaring der Unie van Utrecht. Vooraf gaat de vertaling van't latynsche werk van N. Bondt, bestaande (behalve de opdragt en voorrede) in de verklaring der inleiding, en van't eerste, tweede, en derde, artikel der Unie van Utrecht. 2e druk.
34364: PAULUSZ, J.H.O. & B.A. LOND. (ED.). - Secret minutes of the Dutch Political Council 1762.
27150: PAYSAN, KL. - Tscholliré. Ein afrikanisches Königreich. Mit einem Anhang über die geschichtlichen und völkerkundlichen Zusammenhänge von Klaus Schubert.
20279: PEABODY, EPHRAIM. - Slavery in the United States: its evils, alleviations, and remedies. Reprinted from the North American Review, Oct. 1851.
20994: PEARD, GEORGE. - To the Pacific and Arctic with Beechey. The journal of lieutenant George Peard of H.M.S. 'Blossom' 1825-1828. Edited by Barry M. Gough.
33741: PEARSON, M.N. - The Portuguese in India.
19638: PEARSON, M.N. - Merchants and rulers in Gujarat. The response to the Portuguese in the 16th century.
31464: PEDLAR, NEIL. - The imported pioneers. Westerners who helped build modern Japan.
34519: PELSAERT, FRANCISCO. - De schipbreuk van de Batavia, 1629. Ingeleid door V.D. Roeper. 2e druk.
2794: PELSAERT, FRANCISCO. - Pelsaerts journaal van de ongelukkige reis van het schip Batavia. (Uitgegeven door) G.C. Molenwijk.
11382: PELSAERT, FRANCISCO. - De schipbreuk van de Batavia, 1629. Ingeleid door V.D. Roeper. 3e druk.
3749: PELSAERT, FRANCISCO. - De geschriften van Francisco Pelsaert over Mughal Indië, 1627. Kroniek en Remonstrantie. Uitgegeven door D.H.A. Kolff en H.W. van Santen.
32684: PEMBERTON, J. - On the subject of 'Java'.
34581: PENANG. - Penang. The city and suburbs in the early twentieth century.
20378: PENN, N. - Rogues, rebels and runaways. Eighteenth-century Cape characters.
34347: PENNING, LOUWRENS. - Onder de vlag van Jan Pz. Coen. 2e druk.
15930: PENNINGTON, L.E. (ED.). - The Purchas handbook. Studies of the life, times and writings of Samuel Purchas 1577-1626. With bibliographies of his books and works about him.
30588: PEREIRA DA COSTA, F.A. - Dicionário biográfico de Pernambucanos célebres.
23360: PERELAER, (MICHEL THÉOPHILE HUBERT). - De Bonische expeditien. Krijgsgebeurtenissen op Celebes in 1859 en 1860. Volgens officiëele bronnen bewerkt.
28836: PERELAER, (MICHEL THÉOPHILE HUBERT). - Het kamerlid Van Berkenstein in Nederlandsch-Indië.
10857: PÉRIER, GASTON-DENYS. - Moukanda. Choix de lectures sur le Congo et quelques régions voisines. 2e édition.
33366: PERLBERG, FRIEDRICH. - Das Heilige Land in Wort und Bild.
20748: LA PÉROUSE, JEAN FRANÇOIS GALAUP DE. - The journal of Jean-François de Galaup de la Pérouse 1785-1788. Translated and edited by John Dunmore.
8180: PERRET, ROBERT. - La géographie de Terre-Neuve. Préface de Marcel Dubois.
7493: PERRON, E. DU. - De muze van Jan Companjie. Overzichtelike verzameling van Nederlands-Oostindiese belletrie uit de Companjiestijd (1600-1780). Tweede, herziene en vermeerderde druk.
32166: PERRON, E. DU. - Scheepsjournaal van Arthur Ducroo.
34591: PERRON, E. DU. - Indies memorandum.
32348: PERRON, E. DU. - Het land van herkomst.
10110: PERRY, (MATTHEW CALBRAITH) - HAWKS, FRANCIS L. - Narrative of the expedition of an American squadron to the China Seas and Japan performed in the years 1852, 1853 and 1854, under the command of Commodore M.C. Perry, United States Navy, by order of the government of the United States.
29367: PERRY, MATTHEW CALBRAITH - FRANCIS L. HAWKS. - Narrative of the expedition of an American squadron to the China Seas and Japan. Abridged and edited by S. Wallach.
33483: PERS, AUGUSTE VAN. - Nederlandsch Oost-Indische typen. Types indiens-neerlandais. Verzameling van groote gelithografieerde platen in kleurdruk. Naar de natuur geteekend door A. van Pers. Met een verklarende tekst in 't Hollandsch en Fransch.
33165: PESKIN, LAWRENCE A. - Captives and countrymen. Barbary slavery and the American public, 1785-1816.
33126: PETER, CARL. - Geschichte Roms. 4., verbesserte Auflage.
31786: PETERS, MARION. - De wijze koopman. Het wereldwijde onderzoek van Nicolaes Witsen (1641-1717), burgemeester en VOC-bewindhebber van Amsterdam.
22633: PETERS, MARION. - In steen geschreven. Leven en sterven van VOC-dienaren op de kust van Coromandel in India.
13563: ST. PETERSBURG. - Geheime geschiedenis van het Petersburgsche hof, sedert de regering der keizerin Elizabeth, tot den dood van den grootvorst Constantijn. Uit de nagelatene papieren van een oud staatsman. Uit het Hoogduitsch.
20799: PETREJUS, EGBERT WILLEM. - Nederlandse zeilschepen in de negentiende eeuw.
20801: PETREJUS, EGBERT WILLEM. - Het schip vaart uit. Onze zeilvaart in de negentiende eeuw.
28686: PETRUS BLUMBERGER, J.TH. - De nationalistische beweging in Nederlandsch-Indië.
32011: PETTERSSON, HANS. - Westward ho with the 'Albatross'.
31955: PFEIFFER, IDA. - Laatste reis van Ida Pfeiffer naar Madagaskar, door Duitschland, Nederland, de Kaap en Mauritius. Voorafgegaan door eene korte levensschets der schrijfster. Naar het Hoogduitsch.
30981: WORLD FAIR PHILADELPHIA. - The American centennial exhibition in Philadelphia.
34998: PHILIP, JOHN. - Researches in South Africa; illustrating the civil, moral, and religious condition of the native tribes: including journals of the author's travels in the interior; together with detailed accounts of the progress of the Christian missions, exhibiting the influence of Christianity in promoting civilization.
28518: PHILIPPI, FERDINAND. - Geschichte des Freistaats von St. Domingo, (Hayti).
16000: PHILIPPINES. - REPORT OF THE GOVERNOR GENERAL (FRANCIS BURTON HARRISON) OF THE PHILIPPINE ISLANDS TO THE SECRETARY OF WAR 1919 (JANUARY 1, 1919, TO DECEMBER 31, 1919).
33746: PHILIPS, C.H. - The East India Company 1784-1834.
20125: PHILLIPS, WENDELL. - Speeches, lectures, and letters. First and Second series.
10684: PHIPPS, CONSTANTINE JOHN. - A voyage towards the North Pole undertaken by his majesty's command 1773.
35049: PICARD, HYMEN W.J. - Cape epic.
35041: PICARD, HYMEN W.J. - Gentleman's walk. The romantic story of Cape Town's oldest streets, lanes and squares.
35042: PICARD, HYMEN W.J. - Grand Parade. The birth of greater Cape Town 1850-1913.
34074: PICART, BERNARD. - Stranding van een walvisch van 70.voeten lang, tusschen Katwijk en Scheveningen, in de maandt van February, anno 1598.
33283: PICKFORD, NIGEL. - Atlas van scheepswrakken en schatten.
33916: PICTET, BENEDICTUS. - De godsdiensten der wereld. .. Uit het oorsprongkelyke, in't Nederduitsch vertaalt, met byvoeginge van een noodig voorbericht door Ludovicus Gabriel Capelan.
7544: PIEKALKIEWICZ, JANUSZ. - De boekaniers.
34171: PIELAT, BARTHELEMY. - La vie et les actions memorables de Sr. Michel de Ruyter.
29222: PIEPERS, M(ARINUS) C(ORNELIS). - Een onderwerp van Ned. Indische strafwetgeving in de 2e Kamer der Staten-Generaal. verdediging van art. 2 no.27 van het Algemeen Politiestrafreglement voor inlanders in Ned. Indië.
11262: PIERSON, N(ICOLAAS) G(ERARD). - Het kultuurstelsel. Zes voorlezingen.
23820: PIERSON, DONALD. - Negroes in Brazil. A study of race contact at Bahia.
32645: PIERSON, N(ICOLAAS) G(ERARD). - Levensbericht van J.D. Fransen van de Putte.
32230: PIERSON, N(ICOLAAS) G(ERARD). - Java en de koloniale questie.
34467: PIES, EIKE. - Willem Piso (1611-1678). Begründer der kolonialen Medizin und Leibarzt des Grafen Johann Moritz von Nassau-Siegen in Brasilien. Eine Biographie. Mit einem Nachwort von Hans Schadewaldt.
7551: PIETERSE, WILHELMINA C. - Inventory of the archives of the Holland Land Company. Including the related Amsterdam companies and negotiations dealing with the purchase of land and state funds in the United States of America 1789-1869.
8733: PIGAFETTA, FRANCESCO ANTONIO. - Pigafetta. Relation du premier voyage autour du monde par Magellan. 1519 - 1522. Edition du texte français d'apres les manuscrits de Paris et de Cheltenham par J. Denucé.
3053: PIGEAUD, THEODORE G.TH. - Literature of Java. Catalogue raisonné of Javanese manuscripts in the library of the University of Leiden and other public collections in the Netherlands.
30758: PIGEAUD, THEODORE G.TH. - Javaanse volksvertoningen. Bijdrage tot de beschrijving van land en volk.
30062: PIGEAUD-COLENBRANDER, J.A. - Indische brieven. Levensloop en brieven van de grootouders Bodde-ten Brummeler en hun kinderen. Levensgeschiedenissen van het echtpaar Bodde-ten Brummeler, hun voorouders en nageslacht, met een keuze uit de brieven van de grootouders en hun zeven kinderen.
31604: PIGEAUD, THEODORE G.TH. - Javaanse volksvertoningen. Bijdrage tot de beschrijving van land en volk.
3740: PIJNACKER, CORNELIS. - Historysch verhael van den steden Thunes, Algiers ende andere steden in Barbarien gelegen. Ingeleid en toegelicht door G.S. van Krieken.
30172: PIJNAPPEL, JAN. - Maleische spraakkunst.
29463: PIJNAPPEL, JAN. - Geographie van Nederlandsch-Indië.
5934: PIJNAPPEL, JAN. - Maleisch-Hollandsch woordenboek. 2e, geheel nieuwe uitgaaf.
5935: PIJNAPPEL, JAN. - Maleisch-Hollandsch woordenboek. 3e vermeerderde uitgaaf.
29949: PIJPER, G.FR. - Het Boek der Duizend Vragen.
19741: PINO, ADOLF MAXIMILIAAN. - Komedie-stamboel en andere verhalen uit de praktijk van het binnenlands bestuur op Java 1913-1946. Met een biografie door Jeannette de Boer-Pino.
34658: PINTO, FERNÃO MENDES. - The travels of Mendes Pinto. Edited and translated by Rebecca D. Catz.
24124: PIOLET, J.B. - Les missions catholiques Françaises au XIXe siècle. Tome V: missions d'Afrique.
31315: PITCHER, PHILIP WILSON. - In and about Amoy. Some historical and other facts connected with one of the first open ports in China. 2nd edition. Shanghai 1912. Reprint.
15227: PLANCIUS, PETRUS. - Plancius 1552 - 1622. (Met) Voorwoord van J.B. van Overeem.
31051: PLANTATIONS. - CULTUUR MAATSCHAPPIJ. - 6 shares of Dutch plantations in Indonesia. 1903-1928. Each share with decorated borders and coupons.
31052: PLANTATIONS. - JAVASCHE CULTUUR MAATSCHAPPIJ. Naamlooze Vennootschap, gevestigd te Amsterdam. Bewijs van oprichters-recht aan toonder.
34959: PLATENKAMP, J.D.M. - De waarde der dingen. Ceremoniële geschenken van de Tobelo.
32387: PLATTNER, FELIX ALFRED. - Pfeffer und Seelen. Die Entdeckung des See- und Landweges nach Asien.
35009: DU PLESSIS, JOHN. - A history of Christian missions in South Africa.
35071: PLESSIS, I.D. DU & C.A. LÜCKHOFF. - The Malay quarter and its people.
35081: PLESSIS, A.P. DU. - Die Nederlanse emigratie na Suid-Afrika. Sekere aspekte rakende voorbereiding tot aanpassing. The Dutch emigration to South Africa. Some aspects concerning preparation for adjustment. With a summary in English.
34119: PLETICHA, HEINRICH & SIEGFRIED AUGUSTIN. - Lexikon der Abenteuer- und Reise-Literatur von Afrika bis Winnetou.
34120: PLETICHA, HEINRICH & HERMANN SCHREIBER. - Lexikon der Entdeckungsreisen.
34911: PLEYTE, CORNELIS MARINUS. - Woordenlijst tot de pantoen's Njai Soemoer Bandoeng, Tjioeng Wanara en Loetoeng Kasaroeng.
7417: PLEYTE, CORNELIS MARINUS. - Verslag nopens de pasar-gambir gehouden op het Koningsplein te Weltevreden van 28 augustus - 2 september 1906.
14324: PLIMMER, CHARLOTTE & DENIS. - Slavery. The Anglo-American involvement.
35039: PLOEGER, J. & ANNA H. SMITH. - Pictorial atlas of the history of the Union of South Africa. Plate-atlas van die geskiedenis van die Unie van Suid-Afrika.
32620: PLOMP, MARIJE. - De gentleman-bandiet. Verhalen uit het leven en de literatuur, Nederlands-Indië/ Indonesië 1930-1960.
31350: PLOPPER, CL.H. - Chinese religion seen through the proverb. (2nd edition).
4760: PLUVIER, J.M. - Overzicht van de ontwikkeling der nationalistische beweging in Indonesië in de jaren 1930 tot 1942.
30232: POENSEN, C(AREL). - Ontjen-ontjen. Javaansch leesboek. 3e druk.
10080: POEZE, H.A. - In het land van de overheerser. Deel I: Indonesiërs in Nederland 1600-1950. Met bijdragen van C. van Dijk en I. van der Meulen.
8989: POEZE, HARRY A. & PIM SCHOORL. ( RED.). - Excursies in Celebes. Een bundel bijdragen bij het afscheid van J. Noorduyn als directeur-secretaris van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde.
28589: POEZE, H. A. (RED.). - Oosterse omzwervingen. Klassieke teksten over Indonesië uit Oost en West.
6407: POEZE, HARRY A. - Tan Malaka, strijder voor Indonesië's vrijheid. Levensloop van 1897 tot 1945.
34109: POL, BAUKE VAN DER. - Holland aan de Ganges. Prins Willem Frederik Hendrik in India (1837-1838).
29776: POLIMÉ, T.S. & H.U.E. THODEN VAN VELZEN. - Vluchtelingen, opstandelingen en andere Bosnegers van Oost-Suriname, 1986-1988.
29760: POLL, WILLEM VAN DE. - Suriname. Een fotoreportage van land en volk. 2e druk.
20898: POLL, WILLEM VAN DE. - Suriname. Foto's en tekst.
6787: POLL, WILLEM VAN DE. - De Nederlandse Antillen. Een fotoreportage van land en volk.
31148: POLLAK, MICHAEL. - Mandarins, Jews, and Missionaries.
29347: POLLUX. - S.S. 'POLLUX'.
6412: POLMAN, KATRIEN. - The North Moluccas. An annotated bibliography. With an introduction by Ch.F. van Fraassen.
6414: POLMAN, KATRIEN. - The Central Moluccas. An annotated bibliography. With an introduction by Ch.F. van Fraassen.
34522: POLO, MARCO. - The most noble and famous travels of Marco Polo together with the travels of Nicoloò de' Conti. Edited from the Elizabethan translation of John Frampton. With introduction, notes and appendixes by N.M. Penzer. London, 1929. Reprint.
5495: POMPE VAN MEERDERVOORT, JOHANNES LYDIUS CATHARINUS. - Vijf jaren in Japan. (1857-1863). Bijdragen tot de kennis van het Japansche keizerrijk en zijne bevolking.
8590: PONTING, HERBERT GEORGE. - Het eeuwige ijs. De Zuidpool-expeditie van kapitein Scott. Een verhaal van den laatsten tocht naar de Zuidpool door kapitein Scott en diens tragische einde, benevens een beschrijving van het natuurleven in het eeuwige ijs. Vertaald door M.P.C. de Gruyter. 2e druk.
34477: PONZA. - Capture of the island of Ponza., Febr. 20th 1813.
33201: POOL, ROSEY & PAUL BREMAN. (RED.). - Ik zag hoe zwart ik was. Verzen van Noord-Amerikaanse negers. Verzameld, ingeleid en van vertalingen voorzien.
30564: POORTENAAR, JAN CHRISTIAAN. - Boeddha-Borobodur.
16595: POORTENAAR, JAN & GEERTRUIDA POORTENAAR - VAN VLA - Een kunstreis in de tropen.
18329: POPE, KATHERINE. - Hawaii, the rainbow land.
20382: POPE-HENNESSY, JAMES. - De zonden der vaderen. Een studie over de Atlantische slavenhandelaars (1441-1807). (Nederlandse vertaling P. Verstegen).
2125: PORTER, J(OSIAS) L(ESLIE). - The giant cities of Bashan; and Syria's holy places.
31715: PORTER, J(OSIAS) L(ESLIE). - The giant cities of Bashan; and Syria's holy places.
28848: PORTER, ROBERT KER. - Travelling sketches in Russia and Sweden during the years 1805, 1806, 1807, 1808. 2nd edition.
28679: POS, MARY. - Werkelijkheid op Bali.
24060: POS, H. (RED.). - Schrijvers prentenboek van Suriname.
32691: POST, LAURENS VAN DER. - The admiral's baby.
29979: POSTEL-COSTER, E. - Het omheinde kweekbed. Machtsverhoudingen in de Minangkabause faimilieroman.
7661: POTHIER, ROBERT JOSEPH. - Traité du contrat de vente, selon les regles tant du for de la conscience, que du for extérieur. Nouvelle édition revue & corrigée.
32634: POTT, P. H. - Naar wijder horizon. Kaleidoscoop op ons beeld van de buitenwereld.
33122: POUQUEVILLE, FRANÇOIS CHARLES HUGUES LAURENT. - Grèce.
29368: POWELL, FRANCIS E. - With Eastern merchandise. A landman's log of life on board a cargo boat to Malaya, China, Japan, etc.
25019: POWELL, J.W. (ED.). - Sixth annual report of the Bureau of Ethnology to the secretary of the Smithsonian Institution 1884-1885.
32325: POWELL, PHILIP WAYNE. - Tree of hate. Propaganda and prejudices affecting United States relations with the Hispanic world.
34955: PRAAMSTRA, OLF & PETER VAN ZONNEVELD. (RED.). - Omstreden paradijs. Ooggetuigen van Nederlands-Indië.
26007: PRAAMSTRA, O. - Een feministe in de tropen. De Indische jaren van Mina Kruseman (1839-1922).
30130: MALAY PRACTICE. - MALEISCHE SCHRIJF- EN LEESOEFENINGEN.
7091: PRADT, (DOMINIQUE - DUFOUR DE). - Du Congrès de Vienne, par l'auteur de l'antidote au congrès de Radstadt ..
33765: PRAKASH, OM. - The Dutch factories in India 1624-1627. A collection of Dutch East India Company documents pertaining to India. Translatd, annotated and edited. With the editorial assistance of V.B. Gupta.
15470: MPU PRAPANCA. - Desawarnana (Nagarakrtagama). Translated by Stuart Robson.
30072: PRAWIRASOEDIRDJA. - Mededeelingen over de Dieng.
29540: PREHN, W. VAN. - Het dwang- en monopoliestelsel vergeleken met het stelsel van vrije ontwikeling.
31891: PRELL, A. - Ge-eft acht ! Schetsen uit het Indische soldatenleven.
1191: PRESCOTT, WILLIAM HICKLING. - History of the conquest of Peru, with a preliminary view of the civilization of the Incas.
28526: PRESCOTT, WILLIAM HICKLING. - History of the conquest of Peru; with a preliminary view of the civilization of the Incas. New and revised edition, with the author's latest corrections and additions. Edited by John Foster Kirk.
12420: PRINTING PRESS. - ONTWERP VAN EEN REGLEMENT OP DE DRUKWERKEN IN NED. INDIË, MET DE DAARTOE BEHOORENDE NOTA TOT TOELICHTING. (Met:) Nota tot toelichting van het Reglement. (Met: Voorberigt van H. Nijgh en J.R. Thorbecke).
33426: PRESSENSÉ, EDMOND DE. - Het land van 't evangelie. Aanteekeningen eener reis in't Oosten. Uit het Fransch, met een woord aan den lezer van J.J.L. ten Kate.
8226: PRESTON, RUPERT. - The seventeenth century marine painters of the Netherlands.
34247: PREVOST, ANTOINE FRANÇOIS. - Historische beschryving der reizen of nieuwe en volkoome verzameling van de aller-waardigste en zeldsaamste zee- en landtogten .. Naauwkeurig in't Nederduitsch overgebragt ..
7817: PREVOST, ANTOINE FRANÇOIS. - Reizen langs de westkust van Afrika, van Kaap Blanko tot Sierra Leona: vervattende de Engelse bezittingen, en koophandel, op de riviere Gambra, met de aardrykskundige- en natuurkundige historie der nabuurige landen. - Reizen naar Guinee en Benin, vervattende de kust van Sierra-Leona, tot aan Kaap Gonsalvo.
18951: PRICE, WILLARD. - Adventures in paradise. Tahiti, Samoa, Fiji.
31775: PRICE, SALLY & RICHARD. - De kunst van de Marrons. Culturele vitaliteit in de Afrikaanse diaspora.
31509: PRICK VAN WELY, F.P.H. - Indische woorden en hunne equivalenten in de moderne talen.
33717: PRIMS, FLORIS HUBERT LODEWIJK. - De oorlog van mijnheer Cobbé. Geschiedenis van de reis van luitenant-generaal Cobbé, van zijn onderhandelingen met den Nabab en van zijn oorlog tegen de Mooren 1722-1724. Naar de bronnen bewerkt.
3478: PRIMS, FLORIS HUBERT LODEWIJK. - De reis van den St.Carolus, Kap. Cayphas 1724. Uit den tijd der Oostendsche Compagnie op de oorspronkelijke stukken bewerkt.
35060: PRINGLE, THOMAS. - Thomas Pringle in South Africa 1820-1826. Edited with an introduction and notes by John Robert Wahl.
25804: PRINS, BART DE. - Voor keizer en koning. Leonard du Bus de Gisignies 1780-1849. Commissaris-generaal van Nederlands-Indië.
30733: PRINSEN, A. - Balthazar de Moucheron voorloper van de VOC.
28758: PROULX, JEAN-BAPTISTE. - En route pour la Baie d'Hudson.
19248: PROUT, DENTON. - Henry Lawson (1867-1922). The Grey Dreamer.
3065: PRUD'HOMME VAN REINE, R.B. - Jan Hendrik van Kinsbergen 1735-1819. Admiraal en filantroop.
34083: PRUD'HOMME VAN REINE, RONALD. - Rechterhand van Nederland. Biografie van Michiel Adriaenszoon de Ruyter. 7e druk.
26577: PRUD'HOMME VAN REINE, R.B., H.J.A. DESSENS, W.F.J. MÖRZER BRUYNS, J.P. PUYPE. - Ter navolging. Maritieme kunst en curiosa uit de Kweekschool voor de Zeevaart.
20999: PRUTKY, REMEDIUS. - Prutky's travels in Ethiopia and other countries. Translated and edited by J.H. Arrowsmith-Brown and annotated by Richard Pankhurst.
7340: PSALMANAZAR, GEORGE - An historical and geographical description of Formosa, an island subject to the Emperor of Japan. Giving an account of the religion, customs, manners, &c. of the inhabitants. Together with a relation of what happened to the author in his travels; particularly his conferences with the Jesuits, and others, in several parts of Europe ...
34287: PTAK, RODERICH. - Sinica Lusitana. Fontes Chinesas em bibliotecas a arquivos Portugueses. Chinese sources in Portuguese libraries and archives. 1668-1871.
7438: PUCHINGER, G. - Landvoogd en minister. (1902-1937).
31756: PUCKLER-MUSKAU, HERMANN LUDWIG HEINRICH. - Mehemed Ali en deszelfs gebied. Door den schrijver der brieven eens afgestorvenen (prins Puckler Muskau). Nubië en Sudan.
17731: PULLE, A. - An enumeration of the vascular plants known from Surinam, together with their distribution and synonymy.
32383: PURVES, DAVID LAING. - The English circumnavigators: the most remarkable voyages round the world by English sailors. With a preliminary sketch of their lives and discoveries. Edited with notes.
29321: PUT, PAUL VAN DER. - Het ware drama van de Bounty.
31435: PUT, MAX. - Plunder and pleasure. Japanese art in the West 1860-1930.
23126: PUTTEN, L.P. VAN. - Ideaal en werkelijkheid. Gouverneurs-generaal van Nederlands-Indië 1796-1945.
29773: PUTTEN, L.P. VAN. - Koopman en diplomaat. Gouverneurs en directeuren van Ceylon 1640-1796. (Met bijdragen van) W. van den Eelaart en R.H.J. Egeter van Kuyk.
29553: PYTTERSEN TZ., H(ENDRIK). - Door een rooden draad verbonden. Armverzorging. - Emigratie. - Suriname.
13357: QUACK, (HENRICUS PETRUS GOTHOFREDUS). - De doorgraving van Holland op zijn smalst. Een laatste woord.
33149: QUARLES, BENJAMIN. - Lincoln and the negro.
32213: QUARLES VAN UFFORD, JACOB KAREL WILLEM. - Koloniale kroniek. Koloniale literatuur.
20430: QUARLES, BENJAMIN. - The negro in the civil war. (Reprint with a) new introduction by William S. McFeely.
32215: QUARLES VAN UFFORD, JACOB KAREL WILLEM. - Indrukken van Java medegebragt.
4814: QUARLES VAN UFFORD, JACOB KAREL WILLEM. - Wat is voor Nederlandsch-Indië noodig ? Open brief aan Jhr.Mr. W.T. Gevers Deynoot.
22191: QUARLES VAN UFFORD, JACOB KAREL WILLEM. - De vi rationum externarum in domesticam Patriae nostrae conditionem, inde a controversia M. Britanniae cum coloniis suis Americae-Septentrionalis, usque ad Foedus nostrum cum Francia d. 10 Nov. A. 1785.
258: QUAST, MATHIJS HENDRIKSZ. EN ABEL JANSZ. TASMAN. - De reis van Mathijs Hendriksz. Quast en Abel Jansz. Tasman ter ontdekking van de Goud- en Zilvereilanden (1639). Uitgegeven door J. Verseput.
29097: QUINA, CAREL. - Door het land van de Sultan. Carel Quina's pelgrimage naar Jeruzalem, 1668-1671. Bezorgd door Ingrid van der Vlis.
16519: QUINN, DAVID B. & ALISON M. (ED.). - The English New England voyages 1602-1608.
20846: QUINN, DAVID BEERS. (ED.). - The Hakluyt handbook.
34627: QUINN, DAVID BEERS. (ED.). - The Roanoke voyages 1584-1590. Documents to illustrate the English voyages to North America under the patent granted to Walter Raleigh in 1584.
6911: RAADT-APELL, M.J. DE. - De batikkerij Van Zuylen te Pekalongan Midden-Java (1890-1946).
33449: RAAF. - DE RAAF. Kapt, P.S. van Dijk.
31757: RAAT, A.J.P. - The life of Governor Joan Gideon Loten (1710-1789). A personal history of a Dutch virtuoso.
31414: RAAY, STEFAN VAN. (ED.). - Imitation and inspiration. Japanese influence on Dutch art.
11517: RABEN, R. (RED.). - De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie. The archives of the Dutch East India Company (1602-1795). M.A.P. Meilink-Roelofs, Inventaris, R. Raben en H. Spijkerman ed.
14679: RADERS, REINIER FREDERIK VAN. - Memorie aan den koning, ingediend den 3 julij 1852, door den generaal-majoor R.F. Baron van Raders, rakende zijn bekomen ontslag als gouverneur der kolonie Suriname, benevens de daartoe behoorende Bijlagen. 2e druk. (Met:) Vervolg der Bijlagen.
1192: RADERS, R.F. VAN. - Vervolg der Bijlagen, behoorende tot de Memorie aan den koning, ingediend den 3 julij 1852, door den generaal-majoor R.F. Baron van Raders, rakende zijn bekomen ontslag als gouverneur der kolonie Suriname.
71: RAFFLES, THOMAS STAMFORD. - Geschiedenis van Java. Vertaald, wat betreft de onderwerpen, welke voor Nederland en Indië wetenswaardig zijn, en voorzien van aanteekeningen, tot verbetering, beoordeling en vervolg van het oorspronkelijke werk, door J.E. de Sturler.
34604: RAFFLES, THOMAS STAMFORD. - The history of Java. (London, 1817). With an introduction by John Bastin.
34388: RAFFLES, THOMAS STAMFORD. - The history of Java. (London, 1817). With an introduction by John Bastin.
31463: RAFFLES, THOMAS STAMFORD. - Report on Japan to the Secret Committee of the English East India Company. With preface by M. Paske-Smith.
30577: RAJAGOPALAN, S. - Old Goa.
34525: RALEIGH, WALTER. - RALEGH, WALTER. - The discoverie of the large and bewtiful empire of Guiana by Walter Ralegh. Edited from the original text, with introduction, notes and appendixes of hitherto unplublished documents by V.T. Harlow. London, 1928. reprint.
34643: RALEIGH, WALTER. - RALEGH, WALTER. - Sir Walter Ralegh's discoverie of Guiana. Edited by Joyce Lorimer.
23797: RAMOS, ARTHUR. - Die Negerkulturen in der neuen Welt. Übersetzt und eingeleitet von Richard Katz.
34702: RANDIER, JEAN. - Hommes et navires au Cap Horn 1616-1939.
34879: RAPPARD, JOSIAS CORNELIS. - Koffie-etablissement.
34875: RAPPARD, JOSIAS CORNELIS. - De stads buitenkerk van binnen gezien.
34877: RAPPARD, JOSIAS CORNELIS. - De oude kasteelpoort van Batavia.
34874: RAPPARD, JOSIAS CORNELIS. - Het nieuwe paleis van den gouverneur-generaal op het Koningsplein.
34872: RAPPARD, JOSIAS CORNELIS. - De Willemskerk op het Koningsplein.
34873: RAPPARD, JOSIAS CORNELIS. - Het stadhuis.
34871: RAPPARD, JOSIAS CORNELIS. - Een vendutie.
34870: RAPPARD, JOSIAS CORNELIS. - Overblijfsel van de woning van P. Eberveld.
34878: RAPPARD, JOSIAS CORNELIS. - Warong.
34876: RAPPARD, JOSIAS CORNELIS. - Chinese rondventers.
20778: RAS, J.J. - Javanese literature since independence. An anthology. Edited with an introduction.
19227: RASHLEIGH, RALPH. - The adventures of Ralph Rashleigh. A penal exile in Australia 1825-1844. With an introduction by Birkenhead.
3865: RASKY, FRANK. - De Poolreizigers. Vikingen, pelsjagers, zeevaarders en romatische avonturiers in de grimmige verlatenheid van de noordelijke ijsgebieden. Een fascinerende studie over de vroegste arctische geschiedenis.
6384: RASSERS, WILLEM HUIBERT. - Panji, the culture hero. A structural study of religion in Java.
11189: RASSERS, WILLEM HUIBERT. - De Pandji-roman.
34709: RASSERS, WILLEM HUIBERT. - Panji, the culture hero. A structural study of religion in Java. Second edition with an introduction by P.E. de Josselin de Jong.
3728: RATELBAND, K. (RED.). - Vijf dagregisters van het kasteel Sao Jorge da Mina (Elmina) aan de Goudkust (1645-1647).
14850: RATELBAND, KLAAS. - De expeditie van Jol naar Angola en Sao Thomé 30 mei 1741 - 31 oct. 1641.
15193: RATELBAND, KLAAS. - Nederlanders in West-Afrika 1600-1650. Angola, Kongo en São Tomé. Bezorgd door R. Baesjou. 2e druk.
33375: RAUMER, KARL VON. - Palästina.
33376: RAUMER, KARL VON. - Palestina. Naar den vierden, vermeerderden en verbeterden, druk uit het Hoogduitsch vertaald door D. Koorders.
15728: RAVEN, DIRCK ALBERTSZ. - Journael ofte beschrijvinge van de reyse gedaen .. na Spitsbergen, inden jare 1639, ten dienste van de E.Heeren Bewinthebbers vande Groenlantse Compagnie tot Hoorn. Utrecht, 1647. Reprint.
6603: RAVEN-HART, R. - The Dutch wars with Kandy 1764-1766.
31667: RAVERGIE, (AUGUSTE-LÈONCE). - Histoire de la Russie et de ses projets d'envahissements depuis le règne de Pierre le Grand jusqu'a nos jours.
26836: RAVESTEIJN, WIM & JAN KOP. (RED.). - Bouwen in de Archipel. Burgerlijke openbare werken in Nederlands-Indië en Indonesië (1800-2000).
15166: RAWLINSON, GEORGE. - The sixth great Oriental monarchy; or the geography, history, & antiquities of Parthia, collected and illustrated from ancient and modern sources.
33755: RAY, N.R. - The city of Job Charnock (Calcutta).
6307: RAYCHAUDHURI, TAPAN. - Jan Company in Coromandel 1605-1690. A study in the interrelations of European Commerce and traditional economies.
25691: RAYE, JOHAN. - Een levenslustige heer op reis naar de Oriënt. Brieven van Johan Raye, heer van Breukelerwaart 1764-1769. Van commentaar voorzien en bewerkt door A. Doedens en L. Mulder.
11905: DUBOIS DE JANCIGNY & XAVIER RAYMOND. - Inde.
13506: RAYNAL, GUILLAUME THOMAS FRANÇOIS. - Oeuvres de l'Abbé Raynal.
31699: READE, WILLIAM WINWOOD. - Savage Africa: being the narrative of a tour in equatorial, south-western, and north-western Africa; with notes on the habits of the gorilla; on the existence of unicorns and tailed men; on the slave-trade; on the origin, character, and capabilities of the negro, and on the future civilization of Western Africa. 2nd edition.
19298: RECLUS, ÉLIE. - De mensch van den Australischen bodem of de Neen-Neen's en de Ja-Ja's. Een studie van vergelijkende volkenkunde. Naar het Fransch bewerkt door B.P. van der Voo.
20175: REDPATH, JAMES. - The public life of Capt. John Brown, with an auto-biography of his childhood and youth.
32562: REDPATH, JAMES. - The roving editor, or talks with slaves in the Southern States. Edited by J.R. McKivigan.
34025: REED, JANE LEVY. (ED.). - Toward independence. A century of Indonesian photographed.
18146: REED, A.W. - George Augustus Selwyn. Pioneer bishop of New Zealand.
18139: REED, A.H. - The story of Otago. Age of adventure. To which is appended: A journey through Otago in 1872 by A. Trollope.
7519: REEDE TOT DRAKENSTEIN, HENDRIK ADRIAAN VAN. - H.A. van Reede tot Drakestein, journaal van zijn verblijf aan de Kaap. Medegedeeld door A. Hulshof.
32607: REENDERS, H. - De Gereformeerde zending in Midden-Java 1859-1931. Een bronnenpublicatie.
31531: REENEN, G.J. VAN. - De Chinezen van Jakarta. Beschrijving van een minderheidsgroep.
35163: REES, WILLEM ADRIAAN VAN. - Nederlandsch-Indië. Volume I: Batavia.
11653: REES, R.P.A. VAN. - Japan - Holland vóór vijftig jaar.
33140: REES, WILLEM ADRIAAN VAN. - Vermeulen Krieger.
33141: REES, WILLEM ADRIAAN VAN. - Indische typen en krijgstafereelen.
35123: REEUWIJK, ALEXANDER. (ED.). - Voyage of discovery. Exploring the collections of the Asian Library at Leiden University.
1710: REEVES, WILLIAM PEMBER. - The long white cloud (Ao Tea Roa). 3rd edition, revised and with new matter.. to wich is added a sketch of recent events in New Zealand.
18101: REEVES, WILLIAM PEMBER. - The long white cloud. Ao Tea Roa. With additional chapters by A.J. Harrop.
23791: REIBELL. - L'épopée Saharienne. Carnet de route de la mission Saharienne Foureau-Lamy (1898-1900). Préface du général de Chambrun.
34726: REICHLE, NATASHA. - Violence and serenity. Late Buddhist sculpture from Indonesia.
34320: REID, ANTHONY & LANCE CASTLES. (ED.). - Pre-colonial state systems in Southeast Asia. The Malay Peninsula, Sumatra, Bali-Lombok, South Celebes.
34322: REID,ANTHONY. - Southeast Asia in the age of commerce 1450-1680.
34424: REID, ANTHONY. - The blood of the people. Revolution and the end of traditional rule in Northern Sumatra.
30957: REIJNDERS, LUCAS. - Reislust. Op weg naar het paradijs en andere bestemmingen.
22056: REINDERS FOLMER-VAN PROOIJEN, CORRIE. - Van goederenhandel naar slavenhandel. De Middelburgse Commercie Compagnie 1720-1755.
20351: REINSMA, R. - Een merkwaardige episode uit de geschiedenis van de slavenemancipatie. 1863-1963.
11686: REINSMA, RIEMER. - Het verval van het Cultuurstelsel.
31479: REISCHAUER, HARU MATSUKATA. - Samurai and silk. A Japanese and American heritage.
32595: REITSMA, S.A. - Van Stockum's travellers' handbook for the Dutch East Indies.
30717: REITSMA, ELLA. - Maria Sibylla Merian & dochters. Vrouwenlevens tussen kunst en wetenschap. Met medewerking van S. Ulenberg.
31557: REITSMA-BRUTEL DE LA RIVIÈRE, M.E. - Een korte spanne tijds. Cinematografische opnamen van het Hollandsch-Indische leven.
34666: REITSMA, S.A. - Bandoeng. The mountain city of Netherlands India.
4023: REMMELINK, WILLEM. - The Chinese War and the collapse of the Javanese state, 1725-1743.
11119: REMOND, FLORIMOND. - Opgang, voortgang, en nedergang der ketteryen dezer eeuwe. Uyt het Frans in't Nederduyts vertaelt door A.I.v.K.P.
29354: RENARD, LÉON. - Les merveilles de l'art naval.
26538: RENES-BOLDINGH, M.A.M. - Bataksche sagen en legenden.
34178: RENKEMA, WIM. - Kaarten van de Nederlandse Antillen: Curaçao, Aruba, Bonaire, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten tot 1900. Redactie Paula van Gestel-Van het Schip, Ferjan Ormeling, Peter van der Krogt.
34248: RENNEVILLE, RENÉ AUGUSTIN CONSTANTIN DE. - Recueil des voiages qui ont servi à l' établissement & aux progrès de la Compagnie des Indes Orientales, formée dans les Provinces-Unies des Païs-Bas. Seconde edition revue, & augmentée de plusieurs pieces curieuses.
24774: RENSELAAR, H.C. VAN, J. VOORHOEVE. - Rapport over een ethnologische studiereis naar Mata.
34924: REP, JELTE. - Atjeh, Atjeh !.
22755: RETCLIFFE, JOHN. - Sebastopol. Geschiedkundige roman uit den tegenwoordigen tijd.
8442: RÉVILLE, ALBERT. - Lectures on the origin and growth of religion as illustrated by the native religions of Mexico and Peru.
3863: REY, L. (ED.). - Unveiling the Arctic. Co-editors Cl. Reed and M. Falk.
32996: REY, L. & M. FALK. (ED.). - Unveiling the Arctic.
29350: REYE, THEODOR. - Die Wirbelstürme, Tornados und Wettersäulen in der Erd-Atmosphäre dargestellt und wissenschaftlich erklärt.
27324: REYNOLDS, EDWARD. - Stand the storm. A history of the Atlantic slave trade.
29445: RHEEDEN, D. VAN. - Souratte, radicale beschrijving Ao. 1758. Door den beamte der O. Ind. Compagnie.
5326: RHEMREV, J.L. (JOHAN LEENDERT VERMEHR). - Serat Goerma Lelana. (Hunting story).
21134: RHIJN, LEONARD JOHANNES VAN. - Reis door den Indischen Archipel, in het belang der evangelische zending.
31877: RHINE. - Neues Rheinpanorama.
34078: COLOSSUS OF RHODES. - Colosse de Rhodes.
24795: RICCIOTTI, GIUSEPPE. - Histoire d' Israël. Traduction française par Paul Auvray. Nouvelle édition revue et corrigée.
31885: RICE, C. DUNCAN. - The rise and fall of black slavery.
34531: RICHARDSON, LAWRENCE. - Selected correspondence (1902-1903). Edited by Arthur M. Davey.
19541: RICHTER, W. - Die Sklaverei im Griechischen Altertume. Ein Kulturbild nach den Quellen in gemeinfasslicher Darstellung.
18161: RICKARD, L.S. - Strangers in the wilderness.
9329: RICKLEFS, MERLE CALVIN. - Jogjakarta under sultan Mangkubumi 1749 - 1792. A history of the division of Java.
34657: RICKLEFS, MERLE CALVIN. - War, culture and economy in Java 1677-1726. Asian and European imperialism in the early Kartasura period.
6496: RIEBEECK, JAN ANTHONISZ. VAN. - Daghregister gehouden by den oppercoopman Jan Anthonisz van Riebeeck. 1651-1662. Inleiding, tekstversorging en taalkundige aantekeningen deur D.B. Bosman, geskiedkundige aantekeninge deur H.B. Thom.
6500: RIEBEECK, JAN ANTHONISZ. VAN. - Journal, 1651 - 1662. Edited and with an introduction and footnotes by H.B. Thom.
35122: RIEBEECK, JAN ANTHONISZ. VAN. - Jan van Riebeeck gründet die Kapstadt. Ein Auszug aus seinem Tagebuch (1652-62). Bearbeitet von Adolf Gabler.
6498: RIEBEECK, JAN ANTHONISZ. VAN. - Dagverhaal (1652-1662).
6457: RIEBEECK, JAN ANTHONISZ. VAN. - Jan van Riebeeck zijn voor- en nageslacht. (Met voorwoord van Beelaerts van Blokland).
35053: RIEBEECK, JAN ANTHONISZ. VAN. - The festival in pictures. - Die fees in beeld. Van Riebeeck festival - fees.
32324: RIENITS, REX & THEA. - The voyages of Columbus.
26156: RIETBERGEN, P.J.A.N. - Japan verwoord. Nihon door Nederlandse ogen, 1600-1799.
29722: RIETBERGEN, PETER J.A.N. - Europa's India. Tussen fascinatie en cultureel imperialisme, 1750-2000.
4818: RIJCKEVORSEL, (ELIE) VAN. - Brieven uit Insulinde.
34661: RIJKE, JOHANNES DE. - Zomerreis van Oost-Azië naar Nederland met den Trans-Siberischen spoorweg.
33605: RIJKENS, R. RIJKO. - Rijkens' schoolatlas van Nederland en zijne bezittingen. 5e, verbeterde en vermeerderde druk.
34928: RIJKSCHROEFF, BOUDIE & VIVIAN BOON. (RED.). - Tjalie Robinson journalist, schrijver .. en al die dingen meer. Met medewerking van L. Boon-van Zele.
5188: RIJNENBERG, J. - Geschiedenis der Nederlanders op Java in den Nederlandsch Oost-Indischen Archipel.
21859: RILEY, JAMES. - Loss of the American brig Commerce, wrecked on the western coast of Africa, in the month of August, 1815, with an account of Tombuctoo, and of the hitherto undiscovered great city of Wassanah.
34555: RIOU, EDWARD. - The last voyage of the Guardian, lieutenant Riou, commander 1789-1791. Edited with an introduction by M.D. Nash.
22132: RITCHIE, JANE & JAMES. - Growing up in Polynesia.
8224: RITCHIE, GEORGE THOMAS. - A list of Lincolniana in the Library of Congress.
25014: RITTER, E.A. - Shaka Zulu. The rise of the Zulu empire.
31591: RIVARA, J(OAQUIM) H(ELIODORO) DA CUNHA. - Inscripçoes de Dio trasladadas das proprias em janeiro de 1859.
33265: ST. LAWRENCE RIVER. - L'escadre verte ayant été accueilli d'une violente tempête dans la riviere de St. Laurent, le tonnerre tomba sur le vaisseau amiral qui en fut consumé; il n'y eut de sauvé de tout l'equipage que deux femmes etrangeres, qui se jetterent à la mer, et gagnerent la pointe d'un rocher qui étoit proche.
24306: RIVET, PAUL & GEORGES DE CRÉQUI-MONTFORT. - Bibliographie des langues Aymará et Kicua (1540-1955).
21180: ROBERTS, SAMUEL. - Parallel miracles; or the Jews and the Gypsies.
13152: ROBERTSON, WILLIAM. - An historical disquisition concerning the knowledge which the ancients had of India; and the progress of trade with that country prior to the discovery of the passage to it by the Cape of Good Hope. With an appendix, containing observations on the civil policy - the laws and judicial proceedings - the arts - the sciences - and religious institutions, of the Indians.
3890: ROBERTSON, ROBERT BLACKWOOD. - Mens en walvis. (Nederlandse vertaling J. Franke).
32236: ROBERTSON, ROBERT BLACKWOOD. - Of whales and men.
12372: ROBERTSON, WILLIAM. - Geschiedenis van America. Uit het Engelsch vertaald.
3892: ROBERTSON, ROBERT BLACKWOOD. - Of whales and men.
34887: ROBIDÉ VAN DER AA, P.J.B.C. - De groote Bantamsche opstand in het midden der vorige eeuw, bewerkt naar meerendeels onuitgegeven bescheiden uit het oud-koloniaal archief met drie officiëele documenten als bijlagen.
29953: ROBINSON, WILLIAM ALBERT. - Proeve tot opheldering van de gronden der Maleische spelling. Uit het Engelsch vertaald door E. Netscher.
29382: ROBINSON, TJALIE. (J.J.TH. BOON). - Taaie & Neut in acht en zeventig tekeningen zoals deze in Indonesië verschenen in 'Wapenbroeders' en bekendheid verwierven bij de troep.
9983: ROBINSON, TJALIE. (J.J.TH. BOON). - Piekerans van een straatslijper.
3480: ROBINSON, WILLIAM ALBERT. - To the great Southern sea.
18668: ROBSON, R.W. AND JUDY TUDOR. - Where the trade-winds blow. Stories and sketches of the South Pacific islands.
11120: ROBSON, S.O. - Wangbang Wideya. A Javanese panji romance.
21630: FRISON-ROCHE. - La montagne aux ecritures. - Vient de paraitre.
3909: RODAHL, KAARE. - North. The nature and drama of the polar world. Foreword by Charles Swithinbank.
533: RODGERS, SUSAN. - Power and Gold. Jewelry from Indonesia. Malaysia, and the Philippines from the collection of the Barbier-Mueller Museum Geneva. 3rd edition.
28042: RODSCHIED, ERNST KARL. - Medizinische und chirurgische Bemerkungen über das Klima, die Lebensweise und Krankheiten der Einwohner der hollaendischen Kolonie Rio Essequebo.
25689: RODWAY, JAMES. - In the Guiana forest. Studies of nature in relation to the struggle for life. With an introduction by Grant Allen.
5530: ROELFSEMA, H.R. - Een jaar in de Molukken. Persoonlijke ervaringen bij het vestigen eener cultuuronderneming.
6168: MEILINK-ROELOFSZ. - - ALL OF ONE COMPANY. The VOC in biographical perspective. Essays in honour of M.A.P. Meilink-Roelofsz under the auspices of the Centre for the history of European Expansion, Rijksuniversiteit Leiden.
6309: ROELOFSZ, M.A.P. - De vestiging der Nederlanders ter kuste Malabar.
25139: ROEPER, VIBEKE & ROELOF VAN GELDER. (RED.). - In dienst van de Compagnie. Leven bij de VOC in honderd getuigenissen (1602-1799).
14567: ROEPER, V.D. & G.J.D. WILDEMAN. - Reizen op papier. Journalen en reisverslagen van Nederlandse ontdekkingsreizigers, kooplieden en avonturiers.
9421: ROEPER, V., R. PARTHESIUS, L. WAGENAAR. - De Batavia te water. Onder redactie van Mans. Kuipers.
26572: ROEPER, V. & I. VONK-UITGEEST. - Texel en de VOC. Schepen op de rede, Texelaars in de Oost. Met bijdragen van H. Bonke, H. Eelman, P. Moree, C. Reij.
34369: ROESSINGH, MARIUS P.H. - Sources of the history of Asia and Oceania in the Netherlands. Part I: Sources up to 1796.
25814: ROEVER, A.G. DE. - De jacht op sandelhout. De VOC en de tweedeling van Timor in de zeventiende eeuw.
12548: ROGERIUS, ABRAHAM. - La porte ouverte, pour parvenir à la connoissance du paganisme caché. Ou la vraye representation de la vie, des moeurs, de la religion, & du service divin des Bramines, qui demeurent sur les costes de Chormandel, & aux pays circonvoisins. .. Traduite en François par .. Thomas La Grue.
3682: ROGERS, P.G. - The Dutch in the Medway.
34985: ROGGEVEEN, ARENT. - The burning fen. With an introduction by C. Koeman.
33383: RÖHR, JOHANN FRIEDRICH. - Palästina oder historisch-geographische Beschreibung des jüdischen Landes zur Zeit Jesu, zur Beförderung einer anschaulichen Kenntniss der evangelischen Geschichte für Reliogionslehrer und gebildete christliche Bibelleser. 3. vermehrte und verbesserte Auflage.
32816: ROME. - Ricordo di Roma. Parte II.
4787: ROMEIN, JAN. - In de ban van Pramnanan. Indonesische voordrachten en indrukken.
16433: ROMEIN, PICARD. - Scheeps-tocht, in den jaare 1596, naar Nova Zembla ondernomen.
28789: RÖMER, R.A. - Un pueblo na kaminda. Een sociologisch historische studie van de Curaçaose samenleving.
29099: ROMONDT, A. VAN. (RED.). - Liber amicorum pa mr. Olindo Koolman. Gouverneur van Aruba (1992-2004).
30353: RONKEL, PH.S. VAN. - BINGKISAN BUDI. Een bundel opstellen aan Philippus Samuael van Ronkel door vrienden en leerlingen aangeboden op zijn tachtigste verjaardag 1 augustus 1950.
29912: RONKEL, PH.S. VAN. - De roman van Amir Hamza.
34885: ROO DE LA FAILLE, PETRUS. DE. - Javaansche en Maleische legenden in raadselgewaad. I. Javaansche legenden.
7054: ROO, GERARD DE. - Annales, oder historische Chronick/ der durchleuchtigisten Fürsten und Herren/ Ertzhertogen zu Oesterreich/ Habspurgischen Stammens/ fürnemlich von Rudolpho dem Ersten .. bis auff Carolum den Fünfften .. auf onkosten Conrad Dietzen von Weidenberg .. auss Lateinischer in unser Teutsche Sprach ubersetzt, jetzo von newen durchsehen, und inn Druck gegeben.
1261: ROO DE LA FAILLE, P. DE. - Iets over Oud-Batavia.
21997: ROODENBURG, LINDA. - De bril van Anceaux. Anceaux's glasses. Volkenkundige fotografie vanaf 1860. Anthropological photography since 1860. Met bijdragen van Gosewijn van Beek, Eric Venbrux, Philip Jones, Nol Wentholt.
29332: ROODHUYZEN, THEA. - De admiraliteit van Friesland.
30581: ROOIJ, HANS H. VAN & JERZY GAWRONSKI. - VOC-schip Amsterdam. Gebleeven - op de kust van Sussex tusschen Hastings en Beachyhead gestrand.
33469: ROORDA VAN EYSINGA, PHILIPPUS PIETER. - Aardrijksbeschrijving van Nederlandsch Indië, ook ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie voorbereiden, om eenmaal naar Nederlandsch Indië te vertrekken.
29155: ROORDA, TACO. - Javaansche wetten; namelijk de Nawala-pradata, de Angger sadasa, de Angger-ageng, de Angger-goenoeng en de Angger-aroebiroe.
30189: ROORDA, TACO. - Kitab toehpah, een Javaansch handboek voor het Mohammedaansche recht. 3e verbeterde druk.
30231: ROORDA, TACO. - Het boek Radja Pirangon, of de geschiedenis van Nabi Moesa. Tweede uitgaaf door J.J. Meinsma.
17210: ROORDA, TACO. - Beknopte Javaansche grammatica, benevens een leesboek tot oefening in de Javaansche taal. 3e verbeterde druk. (Met Voorberigt van A.C. Vreede).
33930: ROOS, DOEKE. - Twee eeuwen varen en vechten 1550-1750. Het admiralengeslacht Evertsen.
2279: ROOS, DOEKE. - Zeeuwen en de Westindische Compagnie.
6183: ROOS, D. - Zeeuwen en de VOC.
15463: ROOS, P(AUL) F(RANÇOIS). - Surinaamsche mengelpoëzy.
24786: ROOSEVELT, THEODORE. - Afrikanische Wanderungen eines Naturforschers und Jägers. Deutsche autorisierte Ausgabe. Übersetzung von Max Kullnick.
35120: ROSENTHAL, ERIC. (ED.). - The story of Table Mountain. The Table Mountain Aerial Cableway. Official souvenir guide.
35058: ROSENTHAL, ERIC. - Fish horns and hansom cabs. Life in Victorian Cape Town.
34540: ROSS, EDWARD. - Diary of the siege of Mafeking October 1899 to May 1900. Edited by Brian P. Willan.
33713: ROSS, ROBERT J. & GERARD J. TELKAMP. (ED.). - Colonial cities. Essays on urbanism in a colonial context.
32862: ROSSANDER, CARL J. - Rubinö. Reseminnen från Ceylon.
33648: ROSSUM, MATTHIAS VAN. - Kleurrijke tragiek. De geschiedenis van slavernij in Azië onder de VOC.
33516: ROSSUM, MATTHIAS VAN. - Werkers van de wereld. Globalisering, arbeid en interculturele ontmoetingen tussen Aziatische en Europese zeelieden in dienst van de VOC, 1600-1800.
22448: ROTHERMUND, DIETMAR. - Asian trade and European expansion in the age of mercantilism.
34241: ROTTERDAM. - Aankomst van stoombooten met feest-vierenden aan het Oude-Hoofd. (Rotterdam, 10 julij 1854).
34193: ROTTERDAM. - Het nieu oostindisch Huis, te zien van't oosten naar't westen, en 't Nieuwe Hooft. - Nova domus Indiae orientalis, ab oriente versus occidentem et Promontorium Novum.
33901: ROUD, F.C. - Petites étrennes morales, offertes à la jeunesse Neerlandaise.
29536: ROUFFAER, G(ERRIT) P(IETER). - Een brutaal plagiaat.
32824: ROUFFAER, GERRIT PIETER & HENDRIK HERMAN JUYNBOLL. - De batik-kunst in Nederlandsch Indië en haar geschiedenis. Op grond van materiaal, aanwezig in 's Rijks Ethnographisch Museum en andere openbare en particuliere verzamelingen in Nederland. Die Batik-Kunst in Niederlaendisch-Indien und ihre Geschichte: bearbeitet auf Grund des im Reichs Museum fuer Volkenkunde sowie anderen oeffentlichen und privaten Sammlungen in den Niederlanden.
33898: ROUSSEAU, JEAN-JACQUES. - Contract social of 't verbond der maatschappy. Naar den egten druk uit het Fransch vertaald, en met veele aantekeningen vermeerderd.
9420: ROUSSEAU, JEAN-JACQUES. - Julie ou la nouvelle Héloïse. Lettres de deux amants.
11181: ROUX DE ROCHELLE, (JEAN BAPTISTE GASPARD). - Etats-Unis d'Amérique.
8359: ROY, PIERRE GEORGES. - Les monuments commémoratifs de la province de Québec.
35044: ROY DE PUYFONTAINE, HUGUETTE. - Louis Michel Thibault 1750-1815. His official life at the Cape of Good Hope.
24351: ROY, A. LE. - Die Religion der Naturvölker. Autorisierte Übersetzung aus dem Französischen von G. Klerlein.
33987: ROZING, DICK. - Nederlands-Indië: door de ogen van het verleden. De eerste aardrijkskundige fotoplaten van Nederlands-Indië, 1912-1913.
32563: RUBY, ROBERT H. & JOHN A. BROWN. - Indian slavery in the Pacific Northwest. With a foreword by Jay Miller.
17385: RUEMPOL, E. - 'De Halve Maen' en de Hudson-Fulton feesten te New York.
30736: RUGGENBERG, ROB. - Slavenhaler.
34000: RUGGUSOL, S. - Siamese-English coversations for everyday use and classified vocabularies.
3327: RUMPHIUS, GEORGIUS EVERHARDUS. - De generale lant-beschrijvinge van het Ambonse gouvernement ofwel De Ambonsche lant-beschrijvinge. Transcriptie, noten, woordenlijst en een nieuwe biografie door W. Buijze.
28767: RUMPHIUS, GEORGIUS EVERHARDUS. - Rumphius' wonderwereld. Zeventiende-eeuwse natuurbeschrijvingen van Ambon. Gekozen, geannoteerd en van een nawoord voorzien door M. Loderichs.
28039: RUMPHIUS, GEORGIUS EVERHARDUS. - The Ambonese curiosity cabinet. Translated, edited, annotated, and with an introduction by E.M. Beekman.
19815: RUMPHIUS, GEORGIUS EVERHARDUS. - Waerachtigh verhael, van de schrickelijcke aerdbevinge/ nu onlanghs eenigen tyd herwaerts, ende voornaementlijck op den 17. February des jaers 1674, voorgevallen, in/ en ontrent de Eylanden van Amboina .... Gedruckt naer de copye van Batavia, 1675. Herdruk verzorgd door W. Buijze.
27628: RUMPHIUS, GEORGIUS EVERHARDUS. - De Ambonse eilanden onder de VOC zoals opgetekend in de Ambonse Landbeschrijving (c.1675). Bezorgd door Chris van Fraassen en Hans Straver.
26965: RUSSEL, M(ICHAEL). - Palestina, of Het Heilige Land, van de vroegste tot op den tegenwoordigen tijd. Op geschiedkundige waarheid, volgens de meest geloofwaardige reizigers gegrond; benevens een beknopt overzigt van de aardrijkskunde, land- en plaatsbeschrijving; alsmede van de geschiedenis des Joodschen volks, de kruistogten en van de letterkunde en godsdienst der oude Hebreeën. Naar het Hoogduitsch van A. Diezmann.
30585: RUSSELL-WOOD, A.J.R. - Fidalgos and philanthropists. The Santa Casa da Misericórdia of Bahia, 1550-1755.
33546: RUSSIA. - ZEE-TRACTAAT, tusschen haar Rusch keyzerlyke majesteit en zyne koninglyke majesteit van Denemarken en Noorwegen, tot standhouding der vryheid van de neutrale koopvaardy-scheepvaart, geslooten tot Coppenhagen .. 1780. En waarin zyn koningl. majesteit van Zweeden, nevens .. de heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, deel genomen hebben en toegetreeden zyn, respectivelyk geteekend te St. Petersburg .. 1781.
33329: RUSSIA. - Memorie van den Russischen envoyé tot een gemeensaam concert tusschen de neutraale mogendheeden over de sekerheid en vryheid der weederzydsche commercie en navigatie ..
29506: RUTGERS, F(REDERIK) L(ODEWIJK). - Levensbericht van Mr. L.W.C. Keuchenius.
29464: RUYTER DE WILDT, DE. - De heer Frederik Hendrik van Vlissingen.
34201: RUYTER, MICHIEL ADRIAANSZ. DE. - Michiel de Ruiter, hertog, ridder enz. Luitenant-Admiraal-Generaal van Holland en West-Friesland.
3729: RUYTER, MICHIEL ADRIAANSZ. DE. - De reis van Michiel Adriaanszoon de Ruyter in 1664-1665. Uitgegeven door P. Verhoog en L. Koelmans.
25906: RUYTER, MICHIEL ADRIAANSZ. DE. - Michiel Adriaansz de Ruyter.
33171: SABLONIÈRE, MARGRIT DE. (RED.). - Negerverhalen. Samengesteld, vertaald en ingeleid.
11019: SACHSE, F.J.P. - Het eiland Seran en zijne bewoners. Met een voorwoord van K. Martin.
22062: SACHSE, JULIUS FRIEDRICH. - Justus Falckner (1672-1723) mystic and scholar. Devout pietist in Germany, hermit on the Wissahickon, missionary on the Hudson. A bi-centennial memorial.
31554: SADLER, WESLEY. - Untangled. New Guinea pidgin. A course of study.
23807: SAHAGUN, BERNARDINO DE. - Gliederung des alt-aztekischen Volks in Familie, Stand und Beruf. Aus dem aztekischen Urtext übersetzt und erläutert von L. Schultze Jena.
23772: SAHAGUN, BERNARDINO DE. - Wahrsagerei, Himmelskunde und Kalender der alten Azteken. Aus dem aztekischen Urtext übersetzt und erläutert von L. Schultze Jena.
5081: SAHER, HERBERT VON. - Emanuel Rodenburg of wat er op het eiland Bali geschiedde toen de eerste Nederlanders daar in 1597 voet aan wal zetten.
30355: SAID, MOHAMMAD. - Atjeh sepandang abad.
31474: SAKURAI, TADAYOSHI. - Human bullets. A soldier's story of Port Arthur. With an introduction by count Okuma. Translated by Masujiro Honda. Edited by Alice Mabel Bacon.
17388: SALIM, I.F.M. - Vijftien jaar Boven-Digoel. Concentratiekamp in Nieuw-Guinea. Bakermat van de Indonesische onafhankelijkheid.
21677: SALMON, THOMAS. - Tegenwoordige staat der Oostenryksche, Fransche en Pruissische Nederlanden.
21657: SALMON, THOMAS. - Tegenwoordige staat van't Duitsche keizerryk in't algemeen; als mede van de Opper-Saxische, Neder-Saxische, Westphaalsche, en Nederrynsche Kreitsen in't byzonder. Nu vertaald en merkelyk vermeerderd door M. van Goch.
21656: SALMON, THOMAS. - Tegenwoordige staat van Rusland, Zweden, Denemarken en Noorwegen: als mede van de landen onder de Noord Pool gelegen, en van de Groenlandsche visschery. Nu vertaald en merkelyk vermeerderd door Matthias van Goch.
5378: SALMON, THOMAS. - Tegenwoordige staat van de koninkryken Pegu, Ava, Arrakan, Acham. Als mede van het eigentlyke India, of het ryk van den Groten Mogol, en van Malabar, Kormandel, en het eiland Ceilon. Nu vertaald en merkelyk vermeerderd door M. van Goch. 2e druk.
33818: SAN SALVADOR. - VEROVERING VAN SAN SALVADOR IN BRAZILIË.
6311: SAMBERG, JAN WILLEM. - De Hollandsche Gereformeerde Gemeente te Smirma. De geschiedenis eener handelskerk.
29470: SANDENBERGH MATTHIESSEN, C(LEMENS). - Het koloniaal vraagstuk van het uur, met eenige stellingen nader toegelicht.
16324: SANDICK, RUDOLF ADRIAAN VAN. - Leed en lief uit Bantam. 2e druk.
28940: SANDT, MAX VAN DE. - Een plantersleven. De Indische jaren van Constant van de Sandt en Bernardine Moormann (1897-1952; Java).
33658: SANDYS, (GEORGE). - Voyagien, behelsende een historie van de oorspronckelijcke ende tegenwoordige standt des Turcksen rijcks: hare wetten/ regeeringe/ politie/ krijghs-macht/ hooven van justitie/ ende koophandel. Als mede, van Egypten .. Neffens een beschrijvinge van het H. Landt .. Eyndelyck, Italien beschreven met hare nabuerighe eylanden; als Cyprus/ Creta/ Malta/ Sicilia/ de Aolische eylanden; van Roomen/ Venetien/ Napels/ Syracusa/ Mesena/ Aetna/ Scylla/ ende Charybdis/ etc. Uyt 't Engels vertaelt door J. G(lazemaker).
32454: SANTAREM, (MANUEL FRANCISCO DE BARROS). - Recherches historiques, critiques et bibliographiques sur Améric Vespuce et ses voyages.
6313: SANTEN, HANS WALTHER VAN. - De Verenigde Oost-Indische Compagnie in Gujarat en Hindostan, 1620-1660.
19082: SANTEN, HANS WALTHER VAN. - VOC-dienaar in India. Geleynssen de Jongh in het land van de Groot-Mogul.
34333: SANTOS ALVES, JORGE M. & PIERRE-YVES MANGUIN. - O roteiro das cousas do Achem de D. João Ribeiro Gaio: um olhar português sobre o Norte de Samatra em finais do sécolu XVI.
34335: SANTOS ALVES, J.M. DOS. - O domínio do norte de Samatra. A história dos sultanatos de Samudera-Pacém e de Achém, e das suas relações com os Portugueses. Prefácio de Luís Filipe Thomaz.
15698: SCALLIET, MARIE-ODETTE. - Antoine Payen. Peintre des Indes Orientales. Vie et écrits d'un artiste du XIXe siècle (1792-1853).
22069: SCALLIET, M.O., K. VAN BRAKEL, D. VAN DUUREN, J. TEN KATE. - Pictures from the tropics. Paintings by Western artists during the Dutch colonial period in Indonesia.
29654: SCHAAP, DICK. - Onrust. Het Nederlandse duivelseiland.
26823: SCHÄDLER, K.F. - Afrikanische Kunst in Deutschen Privat-Sammlungen. - African art in private German collections. - L'art Africain dans les collections privées Allemandes.
26863: SCHÄDLER, K.F. - Keramik aus Schwarz-Afrika und Alt-Amerika. Die Sammlung Hans Wolf - Zürich. Ceramics from Black-Africa and Ancient America. The Hans Wolf Collection - Zurich. Céramique de l'Afrique Noire et d'Amérique Précolumbienne. La Collection Hans Wolf-Zurich.
21741: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Jan Pieterszoon Coen. Rede.
34468: SCHAEPS, JEF & JAAP VAN DER VEEN. (RED.). - Leiden viert feest !. Hoogtepunten uit een academische collectie.
3734: SCHAGEN, ADRIAEN. - Reijse gedaen bij Adriaen Schagen aen de croonen van Sweden ende Polen inden jaere 1656. Uitgegeven door C.E. Warnsinck-Delprat.
32836: SCHAIK, AD VAN. - Sri Lanka. Een dictionnaire amoureux. Reisboek.
35116: SCHAPERA, I. - The Khoisan peoples of South Africa. Bushmen and Hottentots.
35013: SCHAPERA, I. (ED.). - Western civilization and the natives of South Africa. Studies in culture contact.
8916: SCHEBESTA, PAUL. - Among Congo pigmies. Translated from the German by Gerald Griffin.
3488: SCHEFFER, AGE. - Roemruchte jaren van onze vloot. 1665 - 1666 - 1667 de tweede Engelse oorlog.
34964: SCHEFOLD, REIMAR. (ED.). - Minahasa past and present. Tradition and transition in an outer island region of Indonesia.
34903: SCHEFOLD, REIMAR & HAN F. VERMEULEN. (ED.). - Treasure hunting ? Collectors and collections of Indonesian artefacts. Published in cooperation with the National Museum of Ethnology, Leiden.
34062: SCHELFHOUT, ANDREAS. - Sailing boat off the coast in stormy weather.
16686: SCHELTEMA, JOHANN FRIEDRICH. - Monumental Java.
14512: SCHELTEMA, JACOBUS. - De uitrusting en ondergang der onoverwinnelijke vloot van Philips II, in 1588.
17772: SCHEMERING REELFS, CHR. - Het Surinaamsche regerings-reglement van 1865.
28892: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - John Company. Translated and with an introduction by Fr. van Rosevelt. Edited, with notes by E.M. Beekman.
34758: SCHENK, PIETER. - Nuewe tafel voor alle lief hebbers en zeevaarende persoonen vertoonende een oorloghs-schip met al't touwerk als meede een door gesneede schip van voore, van achteren, en booten, sloepen en cameele exc en verdere gereetschappe daar toebehoorende. - Table, de tous les termes des principales parties avec les appareaux d' un vaisseau de guere tres utille pour toute sortes de mariniers et autres personnes.
34227: SCHEULT, F.L. - Recueil d'architecture dessinée et mesurée en Italie.
33540: SCHEURLEER, DANIEL FRANÇOIS. - Catalogus van de geschiedkundige tentoonstelling van het Nederlandsche zeewezen.
26168: SCHEVICHAVEN, H.D.J. VAN. - Slavernij en dienstbaarheid, hoofdzakelijk in de vroege middeleeuwen.
13392: SCHIELAND. - PUBLICATIE over den lande en bailliuwschappen van Schieland, op het verronselen en verzenden na elders van zeevarend volk, alhier thuis horende.
24685: SCHILLINGS, C(ARL) G(EORG). - Mit Blitzlicht und Büchse im Zauber des Eleléscho. 11. Auflage.
20880: SCHILLINGS, C(ARL) G(EORG). - With flashlight and rifle. A record of hunting adventures and of studies in wild life on equatorial East Africa. Translated by Fr. Whyte, with an introduction by H.H. Johnston.
11088: SCHILTKAMP, JACOB ADRIAAN. - De geschiedenis van het notariaat in het octrooigebied van de West-Indische Compagnie (voor Suriname en de Nederlandse Antillen tot het jaar 1964).
22227: SCHMALENBACH, WERNER. - Plastik der Südsee.
27358: SCHMALENBACH, W. - African art.
26840: SCHMALENBACH, W. (HRSG.). - Afrikanische Kunst aus der Sammlung Barbier-Mueller, Genf. Mit Beiträgen von E. Castelli, Fr. Neyt, etc. Nachwort von Monique Barbier-Mueller.
29201: SCHMALHAUSEN, H(ENRI) E(DUARD) B(ENNO). - Twee onderwerpen van actueel belang op koloniaal gebied. I. Europeesch- en inlandsch bestuur. II. Een uitstapje op belastinggebied.
24103: SCHMELTZ, J.D.E. - Ethnographische musea in Midden-Europa. Verslag eener studiereis 19 Mei - 31 Juli 1895.
29302: SCHMIDT, INGRID. - Polarschiffe. Wostok - Mirny - Grönland - Fram - Gauss. Mit zeichnuchen und Rissen von H.-J. Kuhlmann und D. Lexow.
24277: SCHMIDT, W. UND W. KOPPERS. - Völker und Kulturen. Teil I: Gesellschaft und Wirtschaft der Völker.
34306: SCHMITT, EBERHARD & THOMAS BECK. (HRSG.). - Vergleichende europäische Überseegeschichte.
6186: SCHMITT, E., TH. SCHLEICH AND TH. BECK (HRSG.). - Kaufleute als Kolonialherren: Die Handelswelt der Niederländer vom Kap der Guten Hoffnung bis Nagasaki 1600-1800.
6188: SCHMITZ, J.P.G. - Rechtshistorische bijdragen tot de kennis van het materieele en formeele strafrecht van toepassing op dienaren van de Ver. Oost-Ind. Compagnie voornamelijk betrekking hebbende op het delict van desertie.
31402: SCHNEIDER, L.A. - A madman of Ch'u. The Chinese myth of loyalty and dissent.
539: SCHNITGER, F.M. - Forgotten kingdoms in Sumatra. With contributions by C. von Fürer-Haimendorf and G.L. Tichelman. Reprint.
5475: SCHOEMAKER, J.P. - Het verraad van Lombok.
34551: SCHOEMAN, KAREL. (ED.). - Griqua records: the Philippolis captaincy, 1825-1861. Compiled and edited.
31933: SCHOKKENBROEK, J.C.A. & J. TER BRUGGEN. (RED.). - Kapers & piraten. Schurken of helden ?
30825: SCHOKKENBROEK, JOOST C.A. - Harpoeniers en robbenjagers. Nederlandse walvisvaart en zeehondenjacht in de 19de eeuw.
32044: SCHOL, AAD. - Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij.
27040: SCHOLEFIELD, A. - The Dark Kingdoms. The impact of white civilization on three great African monarchies. (Congo, Dahomey, Lesotho/Basutoland).
10072: SCHOLTE, LEONORA R. - Een vreemdelinge in een vreemd land (H.P. Scholte in Pella). Met een inleiding van Rudolf van Reest.
35100: SCHOLTZ, LEOPOLD. - Waarom die Boere die oorlog verloor het.
34645: SCHOMBURGK, ROBERT HERMANN. - The Guiana travels of Robert Schomburgk 1835-1844. Edited by Peter Rivière.
19085: SCHONKEN, F.TH. - De oorsprong der Kaapsch-Hollandsche volksoverleveringen. Naar het handschrift gewijzigd en, met gebruikmaking van S. de Jong's vertaling uit het Duitsch, uitgegeven door D. Fuldauer.
19458: SCHOPPERT, PETER. - Java style. With the collaboration of Soedarmadki Damais.
34052: SCHOTEL, JOHANNES CHRISTIAAN. - Ship leaving a port, with a pier and some fishermen.
11283: SCHOUTE, D. - De geneeskunde in den dienst der Oost-Indische Compagnie in Nederlandsch-Indië.
33444: SCHOUTEN, WOUTER. - Mr. Wouter Schouten van Haerlem.
33891: SCHOUTEN, WOUTER. - 't Eyl(andt) Tarnate.
33890: SCHOUTEN, WOUTER. - 'T Casteel Goelegoele opt eylandt Ceram.
33889: SCHOUTEN, WOUTER. - Het casteel Victoria opt eylandt Amboina.
33888: SCHOUTEN, WOUTER. - De bandel of reede voor de stadt Arakan.
29029: SCHOUTEN, WOUTER. - Oost-Indische voyagie, vervattende veel voorname voorvallen en ongemeene vreemde geschiedenissen/ bloedige zee- en landt-gevechten tegen de Portugeesen en Makassaren, belegering/ bestorming en verovering van veel voorname steden en kasteelen. Mitsgaders een curieuse beschrijving der voornaemste landen, eylanden, koninckrijcken en steden in Oost-Indien; haar wetten, zeden, godsdiensten, costuymen, drachten, dieren, vruchten en planten. Als oock sijn seer gevaerlijcke wederom-reyse naer't vaderlandt/ daer in een bysondere harde ontmoetinge met d'Engelsche oorloghs-vloot/ soo in Bergen Noorwegen/ als in de Noord-Zee.
2700: SCHOUTEN, MARIA JOHANNA CHRISTINA. - Leadership and social mobility in a Southeast Asian society. Minahasa, 1677-1983.
32694: SCHOUTEN, MARIA JOHANNA CHRISTINA. - Minahasan metamorphoses. Leadership and social mobility in a Southeast Asian society, c.1680-1983.
26291: SCHOUTEN, WOUTER. - De Oost-Indische voyagie van Wouter Schouten (1676). (Intergrale hertaling en annotatie van) Michael Breet. Met medewerking (en Inleiding) van Marijke Barend-van Haeften.
34042: SCHOUTEN, WOUTER. - De stadt Colombe.
31986: SCHRAM, WYBRANT. - Journael ende verhael/ vande Oost-Indische reyse .. Uytgevaren met een vloot van 9 schepen, den May 1626. Met een beschriivinghe van den see-slach/ die hy gheslagen heeft met den vermaerden see-roover Claes Compaen. Item: Oost-Indische reyse/ ghedaen by Seyger de Rechteren, kranck-besoecker.. uytghevaren onder .. Jacob Speckx, den 25 Januarius 1629 ..
33808: SCHRAM, VOLKHARD. - Volkhard Schram, vice-admiraal van Holland en West-Vriesland, onder den zee-raad van West-Vriesland en't Noorderquartier.
6315: SCHREUDER, JAN. - Memoir.. delivered to his successor Lubbert Jan Baron van Eck on March 17, 1762. Translated from the original by E. Reimers.
22572: SCHRIEKE, B.J.O. (ED.). - The effect of western influence on native civilisations in the Malay Archipelago.
30518: SCHROEDER, LEOPOLD VON. - Indiens Literatur und Cultur in historischer Entwicklung. Ein Cyklus von fünfzig Vorlesungen zugleich als Handbuch der Indischen Literaturgeschichte, nebst zahlreichen, in Deutscher Uebersetzung mitgetheilten Proben aus Indischen Schriftwerken.
31519: SCHROO, H. - De lotgevallen van een Indisch stuivertje. Oorspronkelijke verhalen voor school en huis in Nederlandsch Oost-Indië. Eerste bundel.
32667: SCHROO, H. - In en om de desa. Leesboekje over menschen, dieren en planten voor de Indische scholen. 2e druk.
716: SCHULTEN, C.M. - Nederlandse expansie in Latijns Amerika. Brazilië: 1624-1654.
33380: SCHULZ, E(DURAD) W(ILHELM). - Reise in das gelobte Land.
25777: SCHUTTE, G.J. (RED.). - Het Indisch Sion. De Gereformeerde kerk onder de Verenigde Oost-Indische Compagnie.
32105: SCHUTTE, G.J. - Nederland en de Afrikaners. Adhesie en aversie.
33429: SCHUTTE, GERRIT. (RED.). - Seer teder beminde heer vader en vrouw moeder ! Brieven van de Groninger familie Fockens in de Oost, 1748-1783.
24340: SCHÜTTE, J. - Die katholische Chinamission im Spiegel der rotchinesischen Presse. Versuch einer missionarischen Deutung.
34770: SCHUURMAN, JOHZ (JAN ALBERT). - Een woord van ernst en liefde ter gelegenheid van het 250jarig bestaan van Batavia.
16613: SCHUVER, JUAN MARIA. - Travels in North East Africa 1880-1883. Edited by Wendy James, Gerd Baumann and Douglas H. Johnson.
31608: SCHWARZ, J.A.T. & N. ADRIANI. - Het verhaal van den gulzigaard in het Tontemboansch, Sangireesch en Bare'e. Tekst, vertaling en aanteekeningen.
12397: SCHWARZ, J.A.T. - Tontemboansche teksten: Vertaling (en) Aanteekeningen.
21472: SCHWARZ, FRANZ VON. - Turkestan, die Wiege der indogermanischen Völker. Nach fünfzehnjährigem Aufenthalt in Turkestan.
34640: SCORESBY, WILLIAM. - The Arctic whaling journals of William Scoresby the Younger. The voyages of 1811 - 1816. Edited by C. Ian Jackson. With an appendix by George Huxtable. Volume I-II.
3915: SCOTT, JAMES M. - Icebound. Journeys to the Northwest Sea.
25520: SCOTT, KENNETH. (ED.). - Records of the Chancery Court Province and State of New York. Guardianships 1691-1815.
22476: SCOTT, DAVID. - The correspondence of David Scott, director and chairman of the East India Company, relating to Indian affairs 1787-1805. Edited by C.H. Philips.
2090: SCOTT, ROBERT FALCON. - Scott's last expedition. Vol. I. Being the journals of Captain R.F. Scott. Vol. II. Being the reports of the journeys & the scientific work undertaken by E.A. Wilson and the surviving members of the expedition. Arranged by L. Huxley. With a preface by Cl.R. Markham.
25571: SCOTT, KENNETH & JAMES A. OWRE. - Genealogical data from inventories of New York estates 1666-1825.
13675: SCRIVERIUS, PETRUS & FRANS VAN MIERIS. - Chronyk van Holland, van den klerk uit de laage landen by der zee: nooit voorheen gedrukt. Met eenige aantekeningen zoo van Petrus Scriverius als van den uitgever (Frans van Mieris).
31888: SÉGUIN, LISBETH GOOCH. - Walks in Algiers and its surroundings. A new edition.
13200: SÉGUR, (PAUL-PHILIPPE). - Histoire de Napoléon et de la Grande-Armée pendant l'année 1812.
26834: SEGY, L. - African sculpture speaks. (3rd edition).
35176: SEIPEL, WILFRIED. (HRSG.). - Die Entdeckung der Welt. Die Welt der Entdeckungen. Österreichische Forscher, Sammler, Abenteuer.
32539: SELBERG, E(DUARD). - Reis naar Java en bezoek op het eiland Madura; vrij vertaald, naar het Hoogduitsch door W.L. de Sturler.
4841: SELL, HANS JOACHIM. - Der schlimme Tod bei den Völkern Indonesiens.
34321: SELOSOEMARDJAN. - Social changes in Jogjakarta.
21771: SELYNS, HENRICUS. - RECORDS OF DOMINE HENRICUS SELYNS OF NEW YORK 1686-7. With notes and remarks by Garret Abeel written a century later 1791-2.
31540: SEMMELINK, J. - Geschiedenis der cholera in Oost-Indië vóór 1817.
33381: SENDEN, G(ERHARD) H(EINRICH) VAN. - Het Heilige Land op mededeelingen uit eene reis naar het Oosten, gedaan in de jaren 1849 en 1850, in gezelschap van .. prinses Marianne der Nederlanden. Na diens overlijden voortgezet en uitgegeven door G(erhard) H(endericus) van Senden.
19136: SERVILLE, PAUL DE. - Port Phillip Gentlemen and good society in Melbourne before the gold rushes.
9628: SETON-WATSON, R.W. - Histoire des Roumains de l'époque romaine a l'achèvement de l'unité.
6564: SETUBAL, P. - Johan Maurits van Nassau (o principe de Nassau). Historische roman uit den tijd der Hollandsche bezetting van Brazilië. Vertaling uit het Portugeesch van R. Schreuder en J. Slauerhoff.
3923: SHACKLETON, ERNEST HENRY. - Mijn Zuidpool-tocht. Het verhaal van mijn expeditie naar het Zuidpool-gebied. Bewerkt door Arthur Tervooren. 4e druk.
33033: SHACKLETON, ERNEST HENRY. - South. The story of Shackleton's last expedition 1914-17. Edited by Peter King.
34095: SHAPERO, BERNARD. - Vintage photographic panoramas 1850-1950. Edited by Roland Belgrave.
15129: SHARPE, SAMUEL. - The early history of Egypt, from the old testament, Herodotus, Manetho, and the hieroglyphical inscriptions.
31475: SHAW, GLENN. - Osaka sketches.
26869: SHAW, TH. - Excavation at Dawu. Report on an excavation in a Mound at Dawu, Akuapim, Ghana.
35095: SHELBY, JOHN. - A short history of South Africa. With a foreword by Jan Ploeger.
33533: SHELVOCKE, GEORGE. - A voyage round the world by the way of the great South Sea, perform'd in the years 1719, 20, 21, 22, in the Speedwell of London, of 24 guns and 100 men, (under His Majesty's commission to cruize on the Spaniards in the late war with the Spanish crown) till she was cast away on the island of Juan Fernandes, in May 1720, and afterwards continu'd in the Reccvery (sic), the Jesus Maria and Sacra Familia, etc.
32561: SHEPHERD, V.A. & H. MCD. BECKLES. - Caribbean slavery in the Atlantic world. A student reader.
34442: SHEPPARD, MUBIN. - Taman Indera. A royal pleasure ground. Malay decorative arts and pastimes.
20272: SHERWOOD, LORENZO. - Remarks on the course of the slaveholders' conspiracy against democratic government.
34863: LONG THIEN SHIH. - Calendar for 1991.
2982: CONVOY- SHIPS. - EXTRACT UIT DE RESOLUTIE VAN DE .. STAATEN VAN VRIESLAND, OVER HET VERLEENEN VAN ONBEPAALD CONVOOY. - (Met:) Aantekening door eenige Heeren leden van het Quartier der Zeven Wouden, tegen bovengemelde resolutie gedaan.
33266: SHIPWRECKS. - LA MER AGITÉE ET NAUFRAGE DE PLUSIEURS VAISSEAUX.
32877: SHIRLEY, R. - Courtiers and cannibals, angels and amazons. The art of the decorative cartographic titlepage. (1470-1870).
28468: SHORTO, RUSSELL. - Nieuw-Amsterdam. Eiland in het hart van de wereld.
22997: SIBETH, ACHIM. - Living with ancestors. The Batak. Peoples of the island of Sumatra. With contributions by Uli Kozok and Juara R. Ginting.
31575: SIBETH, ACHIM. - Mit den Ahnen leben. Batak. Menschen in Indonesien. Mit Beiträgen von Uli Kozok und Juara R. Ginting.
32958: SICILY. - - Vaisseau en feu dans le port de Messine.
13212: SICILY. - - TRACTAAT VAN COMMERCIE, tusschen sijne majesteit den koning der beide Sicilien en de Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden &c.
34001: LA SIDÉ. - Wadjempadjeng kitab batjaan bahasa Boegis. Karangan La Sidé. Dihiasi dengan gambar-gambar. Djilid jang ketiga.
26827: SIEBER, R., D. NEWTON, M.D. COE. - African, Pacific, and Pre-Columbian art in the Indiana University Art Museum.
28890: SIEBOLD, PHILIPP FRANZ BALTHASAR VON. - Von Siebold's reis naar het hof van de Shogun in het jaar 1826. Een ontdekkingstocht door Japan. Redactie M.J.P. van Oijen & J.M.J. van Oijen.
11804: KAEMPFER / VON SIEBOLD. - Gedenkschrift Engelbert Kaempfer (1651-1716) (und) Philipp Franz von Siebold (1796-1866). Ergänzt durch eine Darstellung der deutschen Japanologie.
16244: SIEBOLD, PHILIPP FRANZ VON. - Philipp Franz von Siebold. A contribution to the study of the historical relations between Japan and the Netherlands.
19534: SIEBOLD, PHILIPP FRANZ VON. - 200 YEARS SIEBOLD FAMILY. An exhibition.
6249: SIGMOND, J.P. & L.H. ZUIDERBAAN. - Nederlanders ontdekken Australië. Scheepsarcheologische vondsten op het Zuidland.
33638: SIGMOND, PETER & WOUTER KLOEK. - Hollands glorie. Zeeslagen in de Gouden Eeuw.
33234: SIGMOND, J.P. - Zeemacht in Holland en Zeeland in de zestiende eeuw.
12896: SIJPESTEIJN, C(ORNELIS) A(SCANIUS) VAN. - Beschrijving van Suriname, historisch-, geographisch- en statistisch overzigt, uit officiele bronnen bijeengebracht.
30806: SIJPESTEIJN, CORNELIS ASCANIUS VAN. - Mr. Jan Jacob Mauricius, gouverneur-generaal van Suriname, van 1742 tot 1751.
6929: SILVA, R.K. DE. - Early prints of Ceylon (Sri Lanka) 1800-1900. With biographical information, bibliographical details, comments and notes.
241: SILVA, R.K. DE & W.G.M. BEUMER. - Illustrations and views of Dutch Ceylon 1602-1796. A comprehensive work of pictorial reference with selected eye-witness accounts.
20467: SILVER, TIMOTHY. - A new face on the countryside. Indians, colonists, and slaves in South Atlantic forests, 1500-1800.
32461: SIMONIN, LOUIS. - Le grand-ouest des États-Unis. Les pionniers et les peaux-rouges, les colons du Pacifique. Nouvelle édition, revue et augmentée.
34561: SINGAPORE. - The land transport of Singapore from the early times to the present. Revised edition.
7184: SINGLETON, ESTHER. - Dutch New York.
27720: SINT NICOLAAS, E., D. BULL, G. RENDA. - De Ambassadeur, de Sultan en de Kunstenaar. Op audiëntie in Istanbul.
34732: SINT NICOLAAS, EVELINE. - Ketens en banden. Suriname en Nederland sinds 1600.
34733: SINT NICOLAAS, EVELINE. - Shackles and bonds. Suriname and the Netherlands from 1600.
34814: SINUNG, DIANY ASMINA. - (Catalogue).
24969: SIRELIUS, UUNO TAAVI. - Über die Sperrfischerei bei den finnisch-ugrischen Völkern. Eine vergleichende ethnographische Untersuchung.
18837: SIWERTZ, SIGFRID. - Unter dem Gluthimmel der Tropen. Durch die Südsee, Fidschi, Sumatra, Australien usw.
32438: SIWPERSAD, J.D. - Gij zijt blank en wij zijn zwart. Gedragspatronen in een slavenmaatschappij (Suriname, negentiende eeuw).
32846: SJÖHOLM, WILH. & F.A. WENNBORG. (ED.). - Tjugofem år i Kina. Svenska missionsförbundets Kinamission. Med förword af P. Waldenström.
13271: SKELTON, R.A. - Explorers' maps. Chapters in the cartographic record of geographical discovery.
34411: SKINNER, C. (ED.). - The battle for junk Ceylon. The Syair Sultan Maulana text, translated and notes.
34426: SKINNER, C. (ED.). - Ahmad Rijaluddin's hikayat perintah negeri benggala.
31218: SKRINE, CLARMONT PERCIVAL. - Chinese Central Asia. An account of travels in Northern Kashmir and Chinese Turkestan. (1926. Reprint). With an introduction by Alastair Lamb.
15349: SLAUERHOFF, JAN. - Jan Pietersz. Coen. Drama in elf tafereelen. 3e druk.
31064: SLAVERY - - Abolition of the slave trade.
31968: SLAVERY - - Africa.
23130: SLAVERY - - ONTWERP TOT VRIJLATING DER NEGER-SLAVEN, ONDER VEREENIGING VAN ALLER BELANGEN. Amsterdam, S.J. Prins, 1842. Facsimile edition.
33306: SLEIGH, DAN & PIET WESTRA. - De opstand op het slavenschip Meermin.
32259: SLIGGERS, B.C. & M.H. BESSELINK. (RED.). - Het verdwenen museum. Natuurhistorische verzamelingen 1750-1850.
10255: SLIGGERS, B.C. & A.A. WERTHEIM. (RED.). - 'Op het strand gesmeten'. Vijf eeuwen potvisstrandingen aan de Nederlandse kust.
27606: SLINGER, E.W. (ED.). - Cape Town's 100 years of progress. A century of local government.
34828: SLINGER, N.H. - Een reis naar Indië.
18395: SLOAN, DONALD. - The shadow catcher. (Manua Islands, American Samoa).
34694: SMART, EDWARD. - Portrait of Hong Kong. With introduction by Robert Black.
29706: SMELIK, J.C., C.M. HOGENSTIJN, W.J.M. JANSSEN. - A.J. Duymaer van Twist. Gouverneur-generaal van Nederlands-Indië (1851-1856).
4081: SMET, P(IERRE) J(EAN). DE. - Missien van den Orégon en reizen naer de rotsbergen en de bronnen der Colombia, der Athabasca en Sascatshawin in 1845-46. Uit het Fransch.
34280: SMIDS, LUDOLPH. - Schatkamer der Nederlandsse oudheden; of woordenboek, behelsende Nederlands steden en dorpen, kasteelen, sloten en heeren huysen, oude volkeren, rievieren, vermaarde luyden in staat en oorlogh, oudheden, gewoontens en lands wysen. 2e druk vermeerdert met aanteekeningen door Pieter Langendyk.
6800: SMIDT, J.TH. DE, T. VAN DER LEE. (RED.). - Publikaties en andere wetten betrekking hebbende op St.Maarten, St.Eustatius, Saba 1648/81-1816.
29111: SMITH, GEORGE L. - Religion and trade in New Netherland. Dutch origins and American development.
1729: SMITH, WILLIAM. - Collection choisi des voyages autour du monde et dans les contrée les plus curieuses du globe, depuis Christophe Colomb jusqu'a nos jours.
31358: SMITH, R.J. - China's cultural heritage. The Ch'ing dynasty, 1644-1912.
31357: SMITH, A.H. - Chinese characteristics. Enlarged and revised edition.
20281: SMITH, WILLIAM HENRY. - A political history of slavery. Being an account of the slavery controversy from the earliest agitations in the eighteenth century to the close of the reconstruction period in America. With an introduction by Whitelaw Reid. Volume I.
20592: SMITH KIPP, R. - The early years of a Dutch colonial mission. The Karo Field (North Sumatra 1889-1904).
7979: SMITH, H. MAYNARD. - Frank Bishop of Zanzibar. Life of Frank Weston, D.D. 1871-1924.
31742: SMITH, MATTHEW HALE. - Sunshine and shadow in New York.
35047: SMITH, ANDREW B. - The Khoikhoi at the Cape of Good Hope. Seventeenth-century drawings in the South African Library. Translations by Roy H. Pheiffer.
8139: SMITH, G. BARNETT. - Canada: its rise and progress.
16930: SMITH, J.J. - Guide to the Botanic Gardens, Buitenzorg.
32117: SMITH, MARK M. - Debating slavery. Economy and society in the antebellum American South.
33767: SMITH, ANNA H. - The spread of printing. Eastern hemisphere: South Africa.
16407: SMITS, C. (RED.). - Documenten uit het archief ds. H.P. Scholte, bewaard te Pella, Iowa, U.S.A.
35158: SMITS, A. - Betrekkingen tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika.
34515: SMYTEGELT, BERNARDUS - Des Christens eenige troost in leven en sterven, of verklaringe over den Heidelberschen catechismus in LII predicatien; benevens V belydenis-predicatien.
31373: SNELLGROVE, D.L. (ED.). - The image of the Buddha.
31780: SNIJDERS, R. - Surinaams van de straat. (Sranantongo fu strati). Een lexicon van alledaags Surinaams.
21073: SNODGRASS, (JOHN JAMES). - Narrative of the Burmese war, detailing the operations of major-general Archibald Campbell's army, from its landing at Rangoon in May 1824, to the conclusion of a treaty of peace at Yandaboo, in February 1826.
24408: SNOEK, KEES. - Manhafte heren en rijke erfdochters. Het voorgeslacht van E. du Perron op Java. Met medewerking van T. Timmers.
3080: SNOEK, K. - De Indische jaren van E. du Perron.
29856: SNOUCK HURGRONJE, CHRISTIAAN. - Verspreide geschriften.
21671: SNOUCK HURGRONJE, CHRISTIAAN. - De Atjèhers. Uitgegeven op last van de regeering.
5643: SNOUCK HURGRONJE, CHRISTIAAN. - Het Gajoland en zijne bewoners.
2462: SNOUCK HURGRONJE, CHRISTIAAN. - Ambtelijke adviezen 1889-1936. Uitgegeven door Emile Gobée en Cornelis Adriaanse.
31623: ZONG IN-SOB. - Folk tales from Korea. Collected and translated with an introduction.
26164: HAKLUYT SOCIETY. - First series. Volume 3-5, 7-12, 14-18, 20-35, 38-42, 44-99. London, 1848-1898. 91 volumes (53 in reprint by Burt Franklin). - (Missing volume 6,13,19,36,37,43 and 100 (last volume). Second Series. Volume 1-190 (all published). London, 1899- 2000. 190 volumes (10 in reprint by Kraus). Third Series. Volume 1-14, 19-20, 22-25. London, 1999-2012. 20 volumes.
30433: SOEDARPO, MINARSIH. - Niet louter kleine toegenegenheden. Herinneringen van een Indonesische vrouw 1924-1952.
4117: SOEKARNO. - Atlas Indonesia untuk madrasah permulaan kelas V-VI-VII.
29558: SOERAJA. - Proefstation Oost - Java.
34835: NOTO SOEROTO. - De Indische zaal in het koninklijk paleis te 's Gravenhage.
34775: SOL, E(DUARD) P(ETER) C(AREL). - Beroep op het Nederlandsche volk ter beëindiging van de Tjiomas-zaak.
29152: SOL, E(DUARD) P(ETER) C(AREL). - Openbare geheimen. Indie's tegenwoordige toestand.
34821: SOLC, VACLAV. - Swords and daggers of Indonesia.
33799: BATTLE OF SOLEBAY. - BATTAGLIA NAVALE tra le flotte Francese, et Inglese contro quella delli Stati Generali delle Provincie Unite alli 7 Giugno 1672.
15717: SOLIS Y RIVADENEYRA, ANTONIO DE. - Histoire de la conquête du Mexique, ou de la Nouvelle Espagne. Par Fernand Cortez. Traduit de l'Espagnol de Antoine de Solis.
15953: SOMER, JAN. - Zee en landt reyse, gedaen naer de Levante, als Italien, Candien, Cypres, Egypten, Rhodes, Archipelago, Turckyen: en wederom door Duytslant. Waer in veele aenmerckens waerdige saken verhaelt worden. Desen tweden druck vermeerdert met de maniere van leven, gods-dienst, ceremonien, wetten, en krijghs-handel der Turcken, en hoe wreet sy met de slaven handelen. Beschreven door een Christen slaaf, die 13 jaar aldaer ghevangen heeft geweest.
34541: SOMERVILLE, WILLIAM. - Narrative of his journeys to the Eastern Cape frontier and to Lattakoe 1799-1802. With a bibliographical introduction and a historical introduction and notes by Edna and Frank Bradlow.
3893: SØRENSEN, JON. - Fridtjof Nansen sage. Geautoriseerde vertaling van Agnes Röntgen.
31707: SOUMAROCOW, ALEXANDRE. - Théatre tragique. Traduit du Russe par Manuel-Léonard Pappadopoulo.
23946: SOUSA-LEAO, J. DE. - Frans Post 1612-1680.
19376: SOUTER, GAVIN. - Lion and kangaroo. The initiation of Australia 1901-1919.
19796: SPAANDERMAN, MAARTEN. - De wereldreizen van de brik 'Doesborgh' 1869-1872 en van de brik 'Accra' 1873-1875. Met toelichtingen door .. H. Hazelhoff Roelfzema.
15183: SPAANS-VAN DER BIJL, T. - Tot betere tijden ? Het levensverhaal van Willem van Pelt (1920-1959), rubberplanter op Sumatra.
20515: SPANJAARD, HELENA G. - Het ideaal van een moderne Indonesische schilderkunst 1900-1995. De creatie van een nationale culturele identiteit.
33191: SPARRMAN, ANDERS. - A voyage to the Cape of Good Hope, towards the Antarctic polar circle, and round the world, but chiefly into the country of the Hottentots and Caffres from the year 1772, to 1776. Translated from the Swedish original. 2nd edition corrected.
28105: SPAT, C. - Bloemlezing uit Maleische geschriften, voor de lithographische pers bewerkt.
33762: SPEAR, PERCIVAL. - Master of Bengal. Clive and his India.
33452: RYTUIGEN & SPEELJACHTEN. - J.A.C. Hissinck, hoofdgaarder van den impost op de karossen/ kalessen/ overdekte en opene wagens/ chaisen/ karren/ sleeden en rypaarden/ mitsgaders de speeljagten/ veld-schuiten/ speel-schuiten / chaloupen en alderhande vaartuigen/ die tot eigen vermaak ofte gerief gehouden en gebruykt worden, met de tiende verhooging van dien, over Amsterdam, Amstelland, Rietwyk en Rietwykeroort, ingegaan primo January 1777.
10071: SPEELMAN, CORNELIS. - - Journael of kort verhael van't begin, voortgangh en eynde des oorloghs tusschen den koningh en verdere regeeringe van Macassar, en de Nederlandtsche Geoctroyeerde Oost-Indische Compagni, in de jaren 1666/1667/1668 en 1669 voor gevallen. Vertoonende de heerlijcke overwinninge der voornoemde Compagnie tegen het Macassers Rijck: onder het manhaft beleyt van .. Cornelis Speelman, oud-gouverneur van de kust Choromandel, etc. Als mede des selfs articulen van vrede.
24971: SPEISER, FELIX. - Versuch einer Siedlungsgeschichte der Südsee.
17293: SPEISER, FELIX. - Südsee/Urwald/Kannibalen. Reisen in den Neuen Hebriden und Santa-Cruz-Inseln. 2. durchgesehene Auflage.
1758: SPEKE, JOHN HANNING. - Les sources du Nil. Journal de voyage. Traduit de l'Anglais, avec autorisation de l'auteur par E.D. Forgues. 3me édition.
3895: SPENCE, BILL. - The story of whaling harpooned.
31322: SPENCE, J.D. - God's Chinese son. The Taiping Heavenly Kingdom of Hong Xiuquan.
31893: SPENCE, J. - De vraag van Hou. Een Chinees in Europa, 1722-1726. Uit het Engels vertaald door Aart Aarsbergen.
27746: SPENCER, EDMUND. - Reizen in Circassia en eenige naburige landen, in 1836 gedaan. Uit het Engelsch beknopt vertaald door J. Olivier, Jzn.
33069: SPENCER, BALDWIN. - Native tribes of the northern territory of Australia.
34242: SPEYK, JAN CAREL JOSEPHUS VAN. - - Plegtstatige lijkvaart van het stoffelijk overschot van Jan Carel Josephus van Speyk .. plaats gehad hebbende te Amsterdam, op vrijdag den 4den mei 1832. - Plegtige opening der groote sluis van het Ooster-dok voor Amsterdam, waardoor het eerste korvetschip, gebouwd ter loffelijker nagedachtenis van den te vroeg gesneuvelden jeugdigen held, Jan Carel Josephus van Speyk, is gevoerd, op zaturdag den 5den mei 1832.
33268: SPEYK, JAN CAREL JOSEPHUS VAN. - Tranen, toegeweid van alle ware Nederlanders, aan onze nooit te vergetene held, J.C.J. van Speijk, ridder der Militaire Willems Order, en Kommanadnt op de Kannoneerboot, No.2 voor Antwerpen.
33252: SPEYK, JAN CAREL JOSEPHUS VAN. - Het overrompelen der boot van Van Speyk. - Het springen der boot van Van Speyk.
12681: SPIER, JO. - Uit en thuis. Reisschetsen.
33039: SPIES, MARIJKE. - Arctic routes to fabled lands. Olivier Brunel and the passage to China and Cathay in the sixteenth century. Translated from the Dutch by Myra Heerspink Scholz.
20533: SPIES, MARIJKE. - Bij noorden om. Olivier Brunel en de doorvaart naar China en Cathay in de zestiende eeuw.
15825: SPIES, F.J. DU T. - 'N Nederlander in diens van die Oranje-Vrystaat. Uit die nagelate papiere van Dr. Hendrik P.N. Muller, oud-konsul-generaal van die Oranje-Vrystaat.
15523: SPILBERGEN, JORIS VAN. - Historis journael van de voyage gedaen met 3 schepen uyt Zeelant naer d'Oost-Indien onder het beleyt van den commandeur Joris van Spilbergen, sijn eerste reyse. In den jare 1601.1602.1603.1604. Als meede beschryvinge vande tweede voyage ghedaen met 12 schepen na d'Oost-Indien onder den admirael Steven vander Hagen.
6177: SPILBERGEN, JORIS VAN. - De reis door Straat Magelhaes naar Oost-Indië en terug rond Zuid-Afrika in 1614-1617. Uitgegeven door R. Posthumus Meyjes.
25143: SPILBERGEN, JORIS VAN. - Historisch journael vande voyage ghedaen met ses schepen, uytghereed zijnde door de .. Oost-Indische Compaignie .. omme te varen door de Strate Magallanes naer de Molucques .. Onder 't gebiedt van .. Joris van Spilbergen. Als mede de Australische navigatie, ontdekt door Jacob le Maire in den jaere 1615,1616,1617. Amsterdam, 1646. Reprint.
34252: SPILBERGEN, JORIS VAN & JACOB LE MAIRE. - Oost ende West-Indische spiegel der 2 leste navigatien, ghedaen inden jaeren 1614.15.16.17 ende 18. daer in vertoont woort in wat gestalt Joris van Speilbergen door de Magellanes de werelt rontom geseylt heeft, met eenighe battalien so te water als te lant, ende 2 historien de een van Oost ende de ander van West-Indien, het ghetal der forten, soldaten, schepen. ende gheschut. Met de Australische navigatien, van Jacob le Maire, die int suyden door een nieuwe Streat ghepasseert is, met veel wonders so landen, volcken, ende natien, haer ontmoet zijn ...
33187: SPILBERGEN, JORIS VAN & JACOB LE MAIRE. - Miroir Oost & West-Indical, auquel sont descriptes les deux dernieres navigations, faictes es années 1614, 1615, 1616, 1617 & 1618 .. par le destroict de Magellan, & ainsi tout autour de toute la terre, avec toutes les battailes donneées tant par terre que par eau. Icy sont aussi adioustées deux histoires, l'une des Indes Orientales, l'autre des Indes Occidentales, avec le nombre des navires, forts, soldats & artillerie. L'autre faicte par Jacob Le Maire, lequel au costé du Zud du destroict de Magellan, a descouvert un nouveau destroict. Avec la description de tous pays, gens & nations.
7125: SPINOZA CATELLA JESSURUN, J. - Kiliaen van Rensselaer van 1623 tot 1636.
27303: SPRINGER, NORMAN. - Het bloedschip.
31491: SPROSTON, JOHN GLENDY. - A private journal of John Glendy Sproston U.S.N. Edited by Shio Sakanishi. With a new foreword by G.A. Lensen.
20602: SPRUIT, RUUD. - Kaiyó-maru. (Japanese warship built in Dordrecht in 1865).
243: SPRUIT, RUUD. - J.P. Coen. Dagen en daden in dienst van de VOC.
245: SPRUIT, RUUD. - Het land van de sultans. Maleisië en het kolonialisme.
30721: SQUIER, E(PHRAIM) G(EORGE). - Der centralamerikanische Staat Nicaragua in bezug auf sein Volk, seine Natur und seine Denkmaeler. Nebst einer ausführlichen Abhandlung über den projectirten interoceanischen Kanal. Ins Deutsch übertragen von Eduard Hoepfner und mit einem Vorworte begleitet von Carl Ritter.
17428: STAEHELIN, F(RITZ). - Die Mission der Brüdergemeine in Surinam und Berbice im achtzehnten Jahrhundert. Eine Missionsgeschichte hauptsächlich in Auszügen aus Briefen und Originalberichten.
25698: STAHEL, GEROLD. - Verslag van een dienstreis naar Centraal-Amerika, 1 februari - 2 april 1923 ('met het oog op de plannen voor het hervatten der bacovencultuur in Suriname').
32772: STANFORD, WALTER. - The reminiscences of Sir Walter Stanford, 1850-1929. Edited with introduction & footnotes by J.W. Macquarrie.
34298: STANLEY, HENRY MORTON. - In Afrikas donkere wildernissen. Tochten, ontdekkingen en ontmoetingen, opsporing van, en terugkeer met Emin Pacha.
11891: STANLEY, HENRY MORTON. - In darkest Africa or the quest, rescue, and retreat of Emin, governor of Equatoria.
31719: STANLEY, HENRY MORTON. - Mijne zwarte metgezellen en hunne zonderlinge verhalen. Naar het Engelsch door Johs. Dyserinck.
32281: STANLEY, HENRY MORTON. - Caricature portrait.
32829: STANLEY, HENRY MORTON. - In Afrikas donkere wildernissen. Tochten, ontdekkingen en ontmoetingen, opsporing van, en terugkeer met Emin Pacha. (With:) Arthur Jermy Mounteney Jephson. Bij Emin Pacha in de Equatoriaal-provincie.
34995: STANLEY, HENRY MORTON. - How I found Livingstone; travels, adventures and discoveries in Central Africa; including four months residence with Dr. Livingstone.
6251: STAPEL, F.W. - De Oostindische Compagnie en Australië. 2e druk.
4859: STAPEL, F.W. (RED.). - Geschiedenis van Nederlandsch-Indië.
4858: STAPEL, F.W. - Geschiedenis van Nederlandsch-Indië.
4351: STAPEL, F.W. - Cornelis Janszoon Speelman.
33721: STAPEL, F.W. - De Vereenigde Oostindische Compagnie in de groote oorlogen der XVIIde eeuw. Rede.
7819: STAPEL, F.W. - De gouverneurs-generaal van Nederlandsch-Indië in beeld en woord.
10676: STAPEL, F.W. - Het Bongaais verdrag. (De vestiging der Nederlanders op Makassar).
19043: STAPELKAMP, HERMAN. - Gerhardus Fabius (1806-1888). Een leven voor de marine.
6650: STARK, ELIAS. - Uit Indië, Egypte en het Heilige Land. Brieven aan zijne vrienden.
27409: STAVORINUS, J(OHAN) S(PLINTER). - Reize van Zeeland over de Kaap de Goede Hoop naar Batavia, Bantam, Bengalen, enz. gedaan in de jaaren 1768 tot 1771. Gevolgd van eenige belangrijke aanmerkingen over den aart, gewoonten, levenswijze, godsdienstplegtigheden en koophandel der volken in die gewesten.
11923: STEAD, ALFRED. - Japan door Japanners. Een overzicht door zijn hoogste autoriteiten. Vertaald onder toezicht en met een inleiding van H. Kern.
17749: STEDMAN, JOHN GABRIEL. - Poste de Magdenberg sur la Tempaty-crique.
28894: STEDMAN, JOHN GABRIEL. - Narrative of a five years' expedition against the revolted negroes of Surinam (in Guiana on the Wild Coast of South America. From the year 1772 to the year 1777). Transcribed for the first time from the original 1790 manuscript. Edited, and with an introduction and notes, by R. Price & S. Price.
10723: STEEDLY, M.M. - Hanging without a rope. Narrative experience in colonial and postcolonial Karoland.
23852: STEENBERGEN, P. VAN. - De missionaris als onderzoeker. Naar het Duitsch.
14122: STEENBRINK, KAREL ADRIAAN. - Pesantren, Madrasah, Sekolah. Recente ontwikkelingen in Indonesisch Islamondericht.
31765: STEENHUIS, J.F. - De geologische literatuur over of van belang voor Nederlandsch-Guyana (Suriname) en de Nederlandsche Westindische eilanden.
34267: STEENIS, HENDRIK CORNELIS. - Journaal wegens de rampspoedige reys-tocht, van .. capiteyn Hendrik Cornelis Steenis, in dienst van het .. Collegie ter Admiraliteit, resideerende te Amsterdam. Met het oorlogschip genaamt Het Huys in't Bosch, gestrand op de Moorsche kust in Afrika, tusschen Ceuta en Kaap Porkes, op maandag middag den 20 december 1751. Als meede een korte beschryvinge van de steeden Tetuan en Fez, de handeling met den keizer van Marokko, de vreedemaaking .. en de elende en behandelinge van het scheeps volk; nevens een lyst der genoomene scheepen door de Saleesche en Tetuansche roovers, zedert 't jaar 1732, en de naamen der geloste Hollandsche gevangenen. 4e druk.
7804: STEGER, WILL & PAUL SCHURKE. - North to the Pole.
34316: STEIN VAN GOLLENNESSE, JULIUS VAN. - Memoir of Julius Stein van Gollennesse, Governor of Ceylon 1743-1751 for his successor Gerrit Joan Vreeland 28th February, 1751. Translated and edited with an introduction and notes by Sinnappah Arasaratnam.
25650: STEKELENBURG, H.A.V.M. VAN. - Landverhuizing als regionaal verschijnsel. Van Noord-Brabant naar Noord-Amerika 1820-1880.
35040: STELLENBOSCH. - Stellenbosch 1679-1929.
609: STELLER, K.G.F. & W.E. AEBERSOLD. - Sangirees-Nederlands woordenboek met Nederlands-Sangirees register.
33809: STELLINGWERF, AUGUSTUS. - Augustus Stellingwerf, eerste l. admir. van Frieslandt.
16371: STELLINGWERFF, J. - Amsterdamse emigranten. Onbekende brieven uit de prairie van Iowa 1846-1873. Met een voorwoord van H.A. Höweler.
6344: STELLINGWERFF, J. - De diepe wateren van Nagasaki. Nederlands-Japanse betrekkingen sedert de stichting van Deshima. - J. VRIEZE. (Red.). Komo-jin, roodharige vreemdelingen op Deshima. Nagasaki prenten en schilderingen uit de 18e en 19e eeuw. (Catalogus van de tentoonstelling).
4861: STELLWAGEN, A.W. - Van en naar Indië. Valentijns 1e en 2e uit- en thuisreis, voorafgegaan door Busken Huets studie over François Valentyn. Opnieuw uitgegeven.
32415: STÉNUIT, ROBERT. - Treasures of the Armada. Translated by Fr. Barker.
31375: STENZ, G.M. - Beiträge zur Volkskunde Süd-Schantungs. Herausgegeben und eingeleitet von A.Conrady.
29322: STERLING, DOROTHY. - Ahead of her time. Abby Kelly and the politics of anti-slavery.
32370: STERLING, TH. & G.H.T. KIMBLE. - Ontdekkingen in Afrika.
20155: STERNE, HENRY. - A statement of facts, submitted to .. Glenelg ... secretary of state for the colonies, preparatory to an appeal about to be made by the author, to the Commons of Great Britain, seeking redress for grievances of a most serious tendency, committed upon him, under the administration of .. the Marquis of Sligo, the late governor and Joshua Rowe, the present lord chief justice of the island of Jamaica.
6192: STEUR, J.J. - Herstel of ondergang. De voorstellen tot redres van de Verenigde Oost-Indische Compagnie 1740-1795.
33966: STEVENS, HARM. - Gepeperd verleden. Indonesië en Nederland sinds 1600.
33967: STEVENS, HARM. - Bitter spice. Indonesia and the Netherlands from 1600.
22508: STEVENS, HARM. - Dutch enterprise and the VOC. 1602-1799.
19513: STEVENS, HARM. - De VOC in bedrijf. 1602-1799.
12107: STEVENS, THEODOOR. - Van der Capellen's koloniale ambitie op Java. Economisch beleid in een stagnerende conjunctuur 1816-1826.
31440: STEVENSON, ELIZABETH. - Lafcadio Hearn.
18223: STEVENSON, ROBERT LOUIS. - The beach of Falesá. Introduction by H.E. Bates.
20202: STEWART, ALVAN. - A legal argument before the Supreme Court of the State of New Jersey, at the May term, 1845, at Trenton, for the deliverance of 4,000 persons from bondage.
34801: CARPENTIER ALTING STICHTING. - Gedenkboek van de Carpentier Alting Stichting 1902-1927.
34815: JAN PIETERSZOON COEN STICHTING. - Stichtingsacte houdende de statuten van de Jan Pieterszoon Coen Stichting & Verslag van de werkzaamheden .. over het jaar 1935, 1936
4863: STIKKER, D.U. - Jhr.Mr.Dr. A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer. Bijdragen tot een kenschets.
35082: STOCKLEY, VESEY MANGLES. - African camera hunts.
13249: STODDARD, JOHN L. - Lectures. Volume VI: Berlin, Vienna, St. Petersburg, Moscow.
29543: MELIS STOKE. (H. SALOMONSON). - Zoutwaterliefde. Kroniek van een reis per mailboot. (1929). (Herdruk) Bijeengelezen en uitgeleid door Coen van't Veer.
21156: STOKES, (ISAAC NEWTON PHELPS). - The iconography of Manhattan Island 1498-1909. Compiled from original sources. N.Y., 1915-28. Reprint.
6194: STOKRAM, ANDRIES. - Korte beschryvinghe van de ongeluckige wederom-reyse van het schip Aernhem (.. onder het gebiedt van Arnoudt de Vlamingh van Oudtshoorn). Ingeleid en van aantekeningen voorzien door A.J. Schneiders.
12696: STOKRAM, ANDRIES. - Korte beschryvinge van de ongeluckige weer-om-reys van het schip Aernhem. In 1663 door Andries Stokram beschreven. Opnieuw uitgegeven en van commentaar voorzien door V. Roeper en L. Schaling. 3e druk.
33128: STOLL, HEINRICH WILHELM. - Bilder aus dem altgriechischen Leben. 2. Auflage.
18849: STONE, W.S. - Tahiti landfall.
31284: STONE, A.H. & J.H. REED. - Historic Lushan. The Kulling Mountains.
3931: STONEHOUSE, BERNARD. - Het bevroren continent. Ontdekking en ontsluiting van Antarctica. Met een voorwoord van V.E. Fuchs. vertaald door Margot Bakker.
6588: STOPPELAAR, J.H. DE. - Balthasar de Moucheron. Een bladzijde uit de Nederlandsche handelsgeschiedenis tijdens den tachtigjarigen oorlog.
33267: SHIPS IN A STORM. - STORM OP ZEE.
33250: SHIPS IN A STORM. - (A sinking ship in a rough sea).
25758: STOTT, ANNETTE. - Holland Mania, the unknown Dutch period in American art and culture. (1880-1920).
33155: STOWE, HARRIET BEECHER. - De negerhut van om Tom. Een verhaal uit het slavenleven in Noord-Amerika. Nieuwe bewerking van Jos. Wayboer. 32e druk.
19847: STOWE, HARRIET BEECHER. - A key to Uncle Tom's cabin; presenting the original facts and documents upon which the story is founded. Together with corroborative statements verifying the truth of the work. 2nd edition.
19844: STOWE, HARRIET BEECHER. - Uncle Tom's cabin; a tale of life among the lowly. With a preface, by ... Carlisle.
19843: STOWE, HARRIET BEECHER. - Uncle Tom's cabin; or, life among the lowly. New edition .. with a bibliography of the work by George Bullen together with an introductory account of the work.
13770: STRAATEN, H.S. VAN DER. - Maurits de Braziliaan. Het levensverhaal van Johan Maurits van Nassau-Siegen, stichter van het Mauritshuis, gouverneur-generaal van Nederlands-Brazilië, stadhouder van Kleef 1604-1679.
22663: STRANDBERG, OLLE. - Tigerland & South Sea. Translated from the Swedish by M.A. Michael.
11246: STRAUBE, HELMUT. - Westkuschitische Völker Süd-Äthiopiens. Mit einem Beitrag von W. Schulz-Weidner. With an 'English Summary'.
34837: STRAVER, HANS. - Atlas Maluku - Atals of the Moluccas.
20195: STRINGFELLOW, THORNTON. - Slavery: its origin, nature, and history, considered in the light of bible teachings, moral justice, and political wisdom.
19201: STUART, IAN. - Port Moresby yesterday and today.
20265: STUART, MOSES. - Conscience and the constitution with remarks on the recent speech of Daniel Webster in the Senate of the United States on the subject of slavery.
32540: STUERS, (HUBERT JOSEPH JEAN LAMBERT DE). - De vestiging en uitbreiding der Nederlanders ter Westkust van Sumatra. Uitgegeven door P.J. Veth.
15273: STULEMEYER, J.E. - Kamptoestanden in Nederlands Oost-Indië en Suriname 1940-1946. Getuigenissen en commentaren.
32212: STURLER, WILLEM LOUIS DE. - Algemeene opmerkingen aangaande de tinmijnen van Bangka.
29251: STURLER, WILLEM LOUIS DE. - Algemeene beschouwingen over koloniale aangelegenheden.
29217: STURLER, WILLEM LOUIS DE. - Voorlezing over den innerlijken rijkdom onzer Oost-Indische bezittingen, in verband met den oorprong en den aard der zedelijke en maatschappelijke gesteldheid der bevolking van die gewesten.
34633: STURT, CHARLES. - The Central Australian expedition 1844-1846. The journals of Charles Sturt. Edited by Richard C. Davis.
6964: STUTTERHEIM, W.F. - Cultuurgeschiedenis van Java in beeld.
5012: STUTTERHEIM, W.F. - Rama-legenden und Rama-Reliefs in Indonesien.
10332: STUTTERHEIM, W.F. - Pictorial history of civilization in Java. Translated by A.C. Winter-Keen.
27130: STÜWE, FRIEDRICH. - Die Handelszüge der Araber unter den Abbassiden durch Afrika, Asien und Osteuropa. Berlin, 1836. Nachdruck.
33282: STUYCK, RAFAEL. - De grote scheepsrampen van de zeilvaart en stoomvaart.
24495: SUCHTELEN, B.C.C.M.M. VAN & G.P. ROUFFAER. - Het oud-Portugeesche fort op Poeloe Ende (Flores). Met Naschrift Over het oud-Portugeesche fort op Poeloe Ende; en de Dominikaner Solor-Flores-missie 1561-1638 door G.P. Rouffaer.
29454: SUERMONDT, G. , H. HOPE LOUDON. - West-Java-Koffij-Cultuur-Maatschappij. Toegelicht. - West-Java-Koffij-Cultuur-Maatschappij. Het advys der Kamer van Koophandel te Batavia, de 'Oud-Koopman', enz. wederlegd.
31887: GENPAKU SUGITA. - Dawn of Western science in Japan. Rangaku Kotohajime. Translated by Ryozo Matsumoto & Eichi Kiyooka.
13345: SUIKERS, GEERLOF & ISAAK VERBURG. - Algemene kerkelyke en wereldlyke geschiedenissen des bekenden aard-kloots .. van de schepping der wereldt tot de doodt van Willem III .. Midsgaders de levens van mannen en vrouwen, die zich .. vermaard gemaakt hebben.
34429: SUKARNO. - Dibawah bendera revolusi.
34262: TIPO SULTAN. - Les fils du sultan se rendent. Le major général Baird ordonne que le Sultan paroisse, on l' informe qu'il n'est point dans le palais, mais que ses deux fils son prêts à se rendre. Alors le major Allen y entre et peu après en sort avec les deux princes, qui le général sont reçus avec tous les témoignages possibles de bonté et d'humanité.
32963: SUMATRA. - Expeditie in het district Pagger-Goenong.
34009: SUMATRA. - Gouvernement Sumatra's Westkust. Padangsche Beneden & Bovenlanden. Opgenomen in 1894-1899.
34003: BATAK - SUMATRA. - Booklet printed in Batak characters.
34914: SUMATRA. - CATALOGUS van eene verzameling van voorwerpen van kunstnijverheid uit de hoofdstad Palembang en de landstreek Pasemah Lebar.
14717: BATAK - SUMATRA. - De Bataks op weg. (Met inleiding van Waldemar Stöhr).
32983: SUMATRA. - Gezigt op Achin.
34806: SUMBA. - Leven en dood op Sumba. Life and death on Sumba.
31133: SUMMERS, JAMES. - The rudiments of the Chinese language, with dialogues, exercises, and a vocabulary.
30919: SUMTER, A, A. SENS, M. DE KONINCK, E. DE VRIES. (R - K'ranti !. De Surinaamse pers 1774-2008.
5386: SUPOMO, S. - Arjunawijaya. A kakawin of Mpu Tantular.
35177: SURABAYA. - Gemeente Soerabaja. Schaal 1 : 10.000.
32261: SURATTE. - Die Stadt Suratte in Ost-Indien. Am Fluss im Mogolischen Reich. Sie ist ein grosser Handels-Plaz, wo so viele Ausländer ihre Niederlagen u(nd) eigne Kirchen haben, dass Sie fast eben so viel an der Zahl als die Mohrische Inwohner, austragen. La ville de Suratte en Ost-Indes. Sur le fleuve d'Indes au Roïaume de Mogole. C'est une grande place marchande où plusieurs etrangere ont leur demeure et leurs eglises, qu'ils sont presque egales en nombre aux habitans des Maures mêmes.
25084: SURET-CANALE, JEAN. - Afrique noire occidentale et centrale. Géographie - civilisations - histoire. Préface de Jean Dresch.
33672: SURINAME. - Een bananenveld. - Een plantklaar terrein.
14760: SURINAME. - FOTOGRAFIE IN SURINAME 1839 - 1939. Photography in Surinam 1839 - 1939. Redactie Anneke Groeneveld, Steven Wachlin, a.o.
34491: SURINAME. - Suriname. Indianendorp. - Indiaansche kinderen.
33671: SURINAME. - Een goud placer.
34212: SURINAME. - Carte de l' entrée de la riviere de Corentyn sur ce que les Anglois et les Hollandois en ont publicé.
33670: SURINAME. - Politie station Onoribo. - Stroomversnelling in de Boven Nickerie
34492: SURINAME. - Suriname. Een plantage.
34210: SURINAME. - Carte de l' embouchure des rivieres de Copename et Sarameca. Tiré des Hollandois.
34211: SURINAME. - Carte de l' entrée de la riviere de Marony.
25904: SURINAME. - Autograph Letter from F.C. MERKENS, dated Amsterdam, 23-5-1761.
33597: SURINAME. - CATALOGUS EN LEZINGEN bij de tentoonstellingen over Suriname in de Stedelijke Openbare Bibliotheek 'De Biekorf'.
17569: SURINAME. - SAMENGEVATTE VERORDENINGEN EN RESOLUTIËN BETREKKING HEBBENDE OP DE GOUDINDUSTRIE IN SURINEME benevens de verordening omtrent de heffing van in- en uitvoerrechten.
34213: SURINAME. - Carte de l' entrée de la riviere de Corentyn sur ce que les Anglois et les Hollandois en ont publicé.
31091: SURINAME. - Geneeskundige Dienst. Extract uit het stamboek der heeren officieren van opgemeld korps. (Refering to) FRANCISCUS ARMANDRIS CAROLUS DUMONTIER.
34499: SURINAME. - Bill of exchange. Wisselbrief vrijkopen slaven van Suriname (so-called compensation payment).
34493: SURINAME. - Suriname. Gezicht op Bergendal.
31797: SURINAME. - Geneeskundige Dienst. Extract uit het stamboek der heeren officieren van opgemeld korps. (Refering to) HUBERT ARENT BAERT.
34221: SURINAME. - Carte de la Guyane. Tiré de la carte de l'Amerique de M. Danville.
34219: SURINAME. - Carte de la Guiane .Tiré de la carte de l'Amerique de M. Danville.
4595: SURJOMIHARDJO, ABDURRACHMAN. - The growth of - Pemekaran kota - Jakarta.
20985: SURVILLE, JEAN DE & GUILLAUME LABÉ. - The expedition of the St Jean-Baptiste to the Pacific 1769-1770. Translated and edited by John Dunmore.
19258: SUTHERLAND, HALLIDAY. - Southward journey.
34706: SUTRISNO, SULASTIN. - Surat-surat Kartini. Renungan tentang dan untuk bangsanya.
29318: SUTTON, JEAN. - Lords of the East. The East India Company and its ships (1600-1874).
4878: SWANENBURG, B.D. - Iwan de Verschrikkelijke. Leven en werken van Dr. P.V. van Stein Callenfels die uit beelden en stenen het verleden herschiep. Voorwoord Joost de Klerk. 3e druk.
31177: SWANN GOODRICH, ANNE. - The Peking temple of the Eastern Peak. The Tung-yüeh Miao in Peking and its lore. Appendix: Description of the Tung-yüeh Miao of Peking in 1927 by Janet R. ten Broeck.
34401: SWEENEY, AMIN. - The Ramayana and the Malay shadow-play. Foreword by C. Hooykaas.
30521: SWEENEY, AMIN. - Reputations live on. An early Malay autobiography (of the Datuk Bentara Luar of Johor).
25101: SWEET, WILLIAM WARREN. - Religion in colonial America.
9316: SWELLENGREBEL, J.L. - Kerk en tempel op Bali. Met medewerking van Th.B.W.G. Gramberg en A.M.C. Gramberg - van der Hoeven.

Next 1000 books from Gert Jan Bestebreurtje Rare Books (NVvA; ILAB)

5/30