Gert Jan Bestebreurtje Rare Books (NVvA; ILAB)
Langendijk 8, 4132 AK Vianen, Nederland Postbus 113, 4130 EC Vianen, Nederland Tel. +31(0)347-322548            Email: info@gertjanbestebreurtje.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
33171: SABLONIÈRE, MARGRIT DE. (RED.). - Negerverhalen. Samengesteld, vertaald en ingeleid.
22062: SACHSE, JULIUS FRIEDRICH. - Justus Falckner (1672-1723) mystic and scholar. Devout pietist in Germany, hermit on the Wissahickon, missionary on the Hudson. A bi-centennial memorial.
31554: SADLER, WESLEY. - Untangled. New Guinea pidgin. A course of study.
23807: SAHAGUN, BERNARDINO DE. - Gliederung des alt-aztekischen Volks in Familie, Stand und Beruf. Aus dem aztekischen Urtext übersetzt und erläutert von L. Schultze Jena.
23772: SAHAGUN, BERNARDINO DE. - Wahrsagerei, Himmelskunde und Kalender der alten Azteken. Aus dem aztekischen Urtext übersetzt und erläutert von L. Schultze Jena.
5081: SAHER, HERBERT VON. - Emanuel Rodenburg of wat er op het eiland Bali geschiedde toen de eerste Nederlanders daar in 1597 voet aan wal zetten.
30355: SAID, MOHAMMAD. - Atjeh sepandang abad.
3199: SAKSEN-WEIMAR-EISENACH, BERNARD VAN. - Beknopte beschrijving van den veldtogt op Java, in 1811. Uit het Fransch vertaald door J.C. van Rijneveld.
31474: SAKURAI, TADAYOSHI. - Human bullets. A soldier's story of Port Arthur. With an introduction by count Okuma. Translated by Masujiro Honda. Edited by Alice Mabel Bacon.
21677: SALMON, THOMAS. - Tegenwoordige staat der Oostenryksche, Fransche en Pruissische Nederlanden.
21657: SALMON, THOMAS. - Tegenwoordige staat van't Duitsche keizerryk in't algemeen; als mede van de Opper-Saxische, Neder-Saxische, Westphaalsche, en Nederrynsche Kreitsen in't byzonder. Nu vertaald en merkelyk vermeerderd door M. van Goch.
21656: SALMON, THOMAS. - Tegenwoordige staat van Rusland, Zweden, Denemarken en Noorwegen: als mede van de landen onder de Noord Pool gelegen, en van de Groenlandsche visschery. Nu vertaald en merkelyk vermeerderd door Matthias van Goch.
5378: SALMON, THOMAS. - Tegenwoordige staat van de koninkryken Pegu, Ava, Arrakan, Acham. Als mede van het eigentlyke India, of het ryk van den Groten Mogol, en van Malabar, Kormandel, en het eiland Ceilon. Nu vertaald en merkelyk vermeerderd door M. van Goch. 2e druk.
33818: SAN SALVADOR. - VEROVERING VAN SAN SALVADOR IN BRAZILIË.
6311: SAMBERG, JAN WILLEM. - De Hollandsche Gereformeerde Gemeente te Smirma. De geschiedenis eener handelskerk.
29470: SANDENBERGH MATTHIESSEN, C(LEMENS). - Het koloniaal vraagstuk van het uur, met eenige stellingen nader toegelicht.
16324: SANDICK, RUDOLF ADRIAAN VAN. - Leed en lief uit Bantam. 2e druk.
33658: SANDYS, (GEORGE). - Voyagien, behelsende een historie van de oorspronckelijcke ende tegenwoordige standt des Turcksen rijcks: hare wetten/ regeeringe/ politie/ krijghs-macht/ hooven van justitie/ ende koophandel. Als mede, van Egypten .. Neffens een beschrijvinge van het H. Landt .. Eyndelyck, Italien beschreven met hare nabuerighe eylanden; als Cyprus/ Creta/ Malta/ Sicilia/ de Aolische eylanden; van Roomen/ Venetien/ Napels/ Syracusa/ Mesena/ Aetna/ Scylla/ ende Charybdis/ etc. Uyt 't Engels vertaelt door J. G(lazemaker).
34199: SANSON, NICOLAS. - Turkyen in Asia door Nicolas Sanson.
32454: SANTAREM, (MANUEL FRANCISCO DE BARROS). - Recherches historiques, critiques et bibliographiques sur Améric Vespuce et ses voyages.
6313: SANTEN, HANS WALTHER VAN. - De Verenigde Oost-Indische Compagnie in Gujarat en Hindostan, 1620-1660.
19082: SANTEN, HANS WALTHER VAN. - VOC-dienaar in India. Geleynssen de Jongh in het land van de Groot-Mogul.
34333: SANTOS ALVES, JORGE M. & PIERRE-YVES MANGUIN. - O roteiro das cousas do Achem de D. João Ribeiro Gaio: um olhar português sobre o Norte de Samatra em finais do sécolu XVI.
34335: SANTOS ALVES, J.M. DOS. - O domínio do norte de Samatra. A história dos sultanatos de Samudera-Pacém e de Achém, e das suas relações com os Portugueses. Prefácio de Luís Filipe Thomaz.
6860: SAUER, CARL ORTWIN. - Sixteenth century North America. The land and the people as seen by the Europeans.
15698: SCALLIET, MARIE-ODETTE. - Antoine Payen. Peintre des Indes Orientales. Vie et écrits d'un artiste du XIXe siècle (1792-1853).
22069: SCALLIET, M.O., K. VAN BRAKEL, D. VAN DUUREN, J. TEN KATE. - Pictures from the tropics. Paintings by Western artists during the Dutch colonial period in Indonesia.
26823: SCHÄDLER, K.F. - Afrikanische Kunst in Deutschen Privat-Sammlungen. - African art in private German collections. - L'art Africain dans les collections privées Allemandes.
26863: SCHÄDLER, K.F. - Keramik aus Schwarz-Afrika und Alt-Amerika. Die Sammlung Hans Wolf - Zürich. Ceramics from Black-Africa and Ancient America. The Hans Wolf Collection - Zurich. Céramique de l'Afrique Noire et d'Amérique Précolumbienne. La Collection Hans Wolf-Zurich.
34468: SCHAEPS, JEF & JAAP VAN DER VEEN. (RED.). - Leiden viert feest !. Hoogtepunten uit een academische collectie.
3734: SCHAGEN, ADRIAEN. - Reijse gedaen bij Adriaen Schagen aen de croonen van Sweden ende Polen inden jaere 1656. Uitgegeven door C.E. Warnsinck-Delprat.
32836: SCHAIK, AD VAN. - Sri Lanka. Een dictionnaire amoureux. Reisboek.
8916: SCHEBESTA, PAUL. - Among Congo pigmies. Translated from the German by Gerald Griffin.
3488: SCHEFFER, AGE. - Roemruchte jaren van onze vloot. 1665 - 1666 - 1667 de tweede Engelse oorlog.
34062: SCHELFHOUT, ANDREAS. - Sailing boat off the coast in stormy weather.
14512: SCHELTEMA, JACOBUS. - De uitrusting en ondergang der onoverwinnelijke vloot van Philips II, in 1588.
17772: SCHEMERING REELFS, CHR. - Het Surinaamsche regerings-reglement van 1865.
28892: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - John Company. Translated and with an introduction by Fr. van Rosevelt. Edited, with notes by E.M. Beekman.
4829: SCHERMERHORN, W. - Het dagboek als voorzitter der commissie-generaal voor Ned.-Indië 20 september 1946 - 7 oktober 1947. Uitgegeven door C. Smit.
34227: SCHEULT, F.L. - Recueil d'architecture dessinée et mesurée en Italie.
33540: SCHEURLEER, DANIEL FRANÇOIS. - Catalogus van de geschiedkundige tentoonstelling van het Nederlandsche zeewezen.
26168: SCHEVICHAVEN, H.D.J. VAN. - Slavernij en dienstbaarheid, hoofdzakelijk in de vroege middeleeuwen.
13392: SCHIELAND. - PUBLICATIE over den lande en bailliuwschappen van Schieland, op het verronselen en verzenden na elders van zeevarend volk, alhier thuis horende.
24685: SCHILLINGS, C(ARL) G(EORG). - Mit Blitzlicht und Büchse im Zauber des Eleléscho. 11. Auflage.
20880: SCHILLINGS, C(ARL) G(EORG). - With flashlight and rifle. A record of hunting adventures and of studies in wild life on equatorial East Africa. Translated by Fr. Whyte, with an introduction by H.H. Johnston.
11088: SCHILTKAMP, JACOB ADRIAAN. - De geschiedenis van het notariaat in het octrooigebied van de West-Indische Compagnie (voor Suriname en de Nederlandse Antillen tot het jaar 1964).
29309: SCHIPPER, H. - Macht in de zeventiende eeuw. Engeland en Nederland kwantitatief vergeleken.
22227: SCHMALENBACH, WERNER. - Plastik der Südsee.
27358: SCHMALENBACH, W. - African art.
26840: SCHMALENBACH, W. (HRSG.). - Afrikanische Kunst aus der Sammlung Barbier-Mueller, Genf. Mit Beiträgen von E. Castelli, Fr. Neyt, etc. Nachwort von Monique Barbier-Mueller.
29201: SCHMALHAUSEN, H(ENRI) E(DUARD) B(ENNO). - Twee onderwerpen van actueel belang op koloniaal gebied. I. Europeesch- en inlandsch bestuur. II. Een uitstapje op belastinggebied.
24103: SCHMELTZ, J.D.E. - Ethnographische musea in Midden-Europa. Verslag eener studiereis 19 Mei - 31 Juli 1895.
29302: SCHMIDT, INGRID. - Polarschiffe. Wostok - Mirny - Grönland - Fram - Gauss. Mit zeichnuchen und Rissen von H.-J. Kuhlmann und D. Lexow.
24277: SCHMIDT, W. UND W. KOPPERS. - Völker und Kulturen. Teil I: Gesellschaft und Wirtschaft der Völker.
34306: SCHMITT, EBERHARD & THOMAS BECK. (HRSG.). - Vergleichende europäische Überseegeschichte.
6186: SCHMITT, E., TH. SCHLEICH AND TH. BECK (HRSG.). - Kaufleute als Kolonialherren: Die Handelswelt der Niederländer vom Kap der Guten Hoffnung bis Nagasaki 1600-1800.
6188: SCHMITZ, J.P.G. - Rechtshistorische bijdragen tot de kennis van het materieele en formeele strafrecht van toepassing op dienaren van de Ver. Oost-Ind. Compagnie voornamelijk betrekking hebbende op het delict van desertie.
31402: SCHNEIDER, L.A. - A madman of Ch'u. The Chinese myth of loyalty and dissent.
31937: SCHOEMAN, KAREL. - Die Bosmans van Drakenstein. Persoonlike dokumente van die familie Bosman van Drakenstein, 1705-1842. Getranskriber en geredigeer deur Karel Schoeman.
30634: SCHOEMAN, KAREL. - Kinders van die Kompanjie. Kaapse lewens uit die sewentiende eeu.
31933: SCHOKKENBROEK, J.C.A. & J. TER BRUGGEN. (RED.). - Kapers & piraten. Schurken of helden ?
30825: SCHOKKENBROEK, JOOST C.A. - Harpoeniers en robbenjagers. Nederlandse walvisvaart en zeehondenjacht in de 19de eeuw.
32044: SCHOL, AAD. - Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij.
27040: SCHOLEFIELD, A. - The Dark Kingdoms. The impact of white civilization on three great African monarchies. (Congo, Dahomey, Lesotho/Basutoland).
10072: SCHOLTE, LEONORA R. - Een vreemdelinge in een vreemd land (H.P. Scholte in Pella). Met een inleiding van Rudolf van Reest.
19085: SCHONKEN, F.TH. - De oorsprong der Kaapsch-Hollandsche volksoverleveringen. Naar het handschrift gewijzigd en, met gebruikmaking van S. de Jong's vertaling uit het Duitsch, uitgegeven door D. Fuldauer.
5965: SCHOOREL, A.F. - Mensen onder druk. (Ervaringen van Nederlanders in Zuid-Oost Azië beleefd tijdens de oorlog met Japan, tijdens de Japanse bezetting en tijdens de jaren van confrontatie met de Indonesische nationalisten).
32168: SCHOOREL, A.F. - Handleiding voor de theecultuur.
34052: SCHOTEL, JOHANNES CHRISTIAAN. - Ship leaving a port, with a pier and some fishermen.
11283: SCHOUTE, D. - De geneeskunde in den dienst der Oost-Indische Compagnie in Nederlandsch-Indië.
33444: SCHOUTEN, WOUTER. - Mr. Wouter Schouten van Haerlem.
33891: SCHOUTEN, WOUTER. - 't Eyl(andt) Tarnate.
33890: SCHOUTEN, WOUTER. - 'T Casteel Goelegoele opt eylandt Ceram.
33889: SCHOUTEN, WOUTER. - Het casteel Victoria opt eylandt Amboina.
33888: SCHOUTEN, WOUTER. - De bandel of reede voor de stadt Arakan.
2700: SCHOUTEN, MARIA JOHANNA CHRISTINA. - Leadership and social mobility in a Southeast Asian society. Minahasa, 1677-1983.
32694: SCHOUTEN, MARIA JOHANNA CHRISTINA. - Minahasan metamorphoses. Leadership and social mobility in a Southeast Asian society, c.1680-1983.
34042: SCHOUTEN, WOUTER. - De stadt Colombe.
31986: SCHRAM, WYBRANT. - Journael ende verhael/ vande Oost-Indische reyse .. Uytgevaren met een vloot van 9 schepen, den May 1626. Met een beschriivinghe van den see-slach/ die hy gheslagen heeft met den vermaerden see-roover Claes Compaen. Item: Oost-Indische reyse/ ghedaen by Seyger de Rechteren, kranck-besoecker.. uytghevaren onder .. Jacob Speckx, den 25 Januarius 1629 ..
33808: SCHRAM, VOLKHARD. - Volkhard Schram, vice-admiraal van Holland en West-Vriesland, onder den zee-raad van West-Vriesland en't Noorderquartier.
6315: SCHREUDER, JAN. - Memoir.. delivered to his successor Lubbert Jan Baron van Eck on March 17, 1762. Translated from the original by E. Reimers.
30820: SCHREUDER, E. & E. KOLFIN. (ED.). - Black is beautiful. Rubens tot Dumas.
22572: SCHRIEKE, B.J.O. (ED.). - The effect of western influence on native civilisations in the Malay Archipelago.
30518: SCHROEDER, LEOPOLD VON. - Indiens Literatur und Cultur in historischer Entwicklung. Ein Cyklus von fünfzig Vorlesungen zugleich als Handbuch der Indischen Literaturgeschichte, nebst zahlreichen, in Deutscher Uebersetzung mitgetheilten Proben aus Indischen Schriftwerken.
31519: SCHROO, H. - De lotgevallen van een Indisch stuivertje. Oorspronkelijke verhalen voor school en huis in Nederlandsch Oost-Indië. Eerste bundel.
32667: SCHROO, H. - In en om de desa. Leesboekje over menschen, dieren en planten voor de Indische scholen. 2e druk.
21366: SCHUH, GOTTHARD. - Eilanden der goden. Java - Sumatra - Bali. Nederlandsche bewerking van Fred Rombach.
716: SCHULTEN, C.M. - Nederlandse expansie in Latijns Amerika. Brazilië: 1624-1654.
33380: SCHULZ, E(DURAD) W(ILHELM). - Reise in das gelobte Land.
25777: SCHUTTE, G.J. (RED.). - Het Indisch Sion. De Gereformeerde kerk onder de Verenigde Oost-Indische Compagnie.
32105: SCHUTTE, G.J. - Nederland en de Afrikaners. Adhesie en aversie.
33429: SCHUTTE, GERRIT. (RED.). - Seer teder beminde heer vader en vrouw moeder ! Brieven van de Groninger familie Fockens in de Oost, 1748-1783.
27734: SCHUTTE, G.J. (RED.). - Hendrik Cloete, Groot Constantia Constantia and the VOC 1778-1799. English translation by N.O. van Gylswyk and D. Sleigh.
24340: SCHÜTTE, J. - Die katholische Chinamission im Spiegel der rotchinesischen Presse. Versuch einer missionarischen Deutung.
16613: SCHUVER, JUAN MARIA. - Travels in North East Africa 1880-1883. Edited by Wendy James, Gerd Baumann and Douglas H. Johnson.
31608: SCHWARZ, J.A.T. & N. ADRIANI. - Het verhaal van den gulzigaard in het Tontemboansch, Sangireesch en Bare'e. Tekst, vertaling en aanteekeningen.
12397: SCHWARZ, J.A.T. - Tontemboansche teksten: Vertaling (en) Aanteekeningen.
21472: SCHWARZ, FRANZ VON. - Turkestan, die Wiege der indogermanischen Völker. Nach fünfzehnjährigem Aufenthalt in Turkestan.
3915: SCOTT, JAMES M. - Icebound. Journeys to the Northwest Sea.
25520: SCOTT, KENNETH. (ED.). - Records of the Chancery Court Province and State of New York. Guardianships 1691-1815.
22476: SCOTT, DAVID. - The correspondence of David Scott, director and chairman of the East India Company, relating to Indian affairs 1787-1805. Edited by C.H. Philips.
2090: SCOTT, ROBERT FALCON. - Scott's last expedition. Vol. I. Being the journals of Captain R.F. Scott. Vol. II. Being the reports of the journeys & the scientific work undertaken by E.A. Wilson and the surviving members of the expedition. Arranged by L. Huxley. With a preface by Cl.R. Markham.
25571: SCOTT, KENNETH & JAMES A. OWRE. - Genealogical data from inventories of New York estates 1666-1825.
13675: SCRIVERIUS, PETRUS & FRANS VAN MIERIS. - Chronyk van Holland, van den klerk uit de laage landen by der zee: nooit voorheen gedrukt. Met eenige aantekeningen zoo van Petrus Scriverius als van den uitgever (Frans van Mieris).
32015: RECRUITING OF SEAMEN. - MEMORIE VAN GECOMMITTEERDEN UIT DE ADMIRALITEITS COLLEGIEN, houdende haare consideratien om meer zeevolk na deese landen te trekken, nevens een concept placaat tot bevordering van die saak.
31888: SÉGUIN, LISBETH GOOCH. - Walks in Algiers and its surroundings. A new edition.
13200: SÉGUR, (PAUL-PHILIPPE). - Histoire de Napoléon et de la Grande-Armée pendant l'année 1812.
26834: SEGY, L. - African sculpture speaks. (3rd edition).
32539: SELBERG, E(DUARD). - Reis naar Java en bezoek op het eiland Madura; vrij vertaald, naar het Hoogduitsch door W.L. de Sturler.
33228: SELKIRK, ALEXANDER. - Affecting narrative of the loss of the Thames Smack, Captain Craiggy, which, though a fatal mistake, was run on the Nore Sand, Tuesday, February 8, 1809, including the escape of the captain and crew in the boat, and the perilous situation of four female passengers, Captain Johnson, and a private soldier. who were inhumanly left behind; miraculous preservation of the men, and loss of the women. Also the sufferings of Alexander Selkirk, who was left on a desolate island, on which the story of Robinson Crusoe is founded.
34321: SELOSOEMARDJAN. - Social changes in Jogjakarta.
21771: SELYNS, HENRICUS. - RECORDS OF DOMINE HENRICUS SELYNS OF NEW YORK 1686-7. With notes and remarks by Garret Abeel written a century later 1791-2.
31540: SEMMELINK, J. - Geschiedenis der cholera in Oost-Indië vóór 1817.
33381: SENDEN, G(ERHARD) H(EINRICH) VAN. - Het Heilige Land op mededeelingen uit eene reis naar het Oosten, gedaan in de jaren 1849 en 1850, in gezelschap van .. prinses Marianne der Nederlanden. Na diens overlijden voortgezet en uitgegeven door G(erhard) H(endericus) van Senden.
19136: SERVILLE, PAUL DE. - Port Phillip Gentlemen and good society in Melbourne before the gold rushes.
9628: SETON-WATSON, R.W. - Histoire des Roumains de l'époque romaine a l'achèvement de l'unité.
6564: SETUBAL, P. - Johan Maurits van Nassau (o principe de Nassau). Historische roman uit den tijd der Hollandsche bezetting van Brazilië. Vertaling uit het Portugeesch van R. Schreuder en J. Slauerhoff.
34238: SEUTTER, MATTHÄUS. - Flaggen aller Seefahrenden Potenzen und Nationen in der gantzen Welt.
3923: SHACKLETON, ERNEST HENRY. - Mijn Zuidpool-tocht. Het verhaal van mijn expeditie naar het Zuidpool-gebied. Bewerkt door Arthur Tervooren. 4e druk.
33033: SHACKLETON, ERNEST HENRY. - South. The story of Shackleton's last expedition 1914-17. Edited by Peter King.
34095: SHAPERO, BERNARD. - Vintage photographic panoramas 1850-1950. Edited by Roland Belgrave.
33984: SHAPERO, BERNARD. - Tribal portraits.Vintage and contemporary photographs from the African continent. Edited by Roland Belgrave.
15129: SHARPE, SAMUEL. - The early history of Egypt, from the old testament, Herodotus, Manetho, and the hieroglyphical inscriptions.
31475: SHAW, GLENN. - Osaka sketches.
26869: SHAW, TH. - Excavation at Dawu. Report on an excavation in a Mound at Dawu, Akuapim, Ghana.
33533: SHELVOCKE, GEORGE. - A voyage round the world by the way of the great South Sea, perform'd in the years 1719, 20, 21, 22, in the Speedwell of London, of 24 guns and 100 men, (under His Majesty's commission to cruize on the Spaniards in the late war with the Spanish crown) till she was cast away on the island of Juan Fernandes, in May 1720, and afterwards continu'd in the Reccvery (sic), the Jesus Maria and Sacra Familia, etc.
32561: SHEPHERD, V.A. & H. MCD. BECKLES. - Caribbean slavery in the Atlantic world. A student reader.
34442: SHEPPARD, MUBIN. - Taman Indera. A royal pleasure ground. Malay decorative arts and pastimes.
20272: SHERWOOD, LORENZO. - Remarks on the course of the slaveholders' conspiracy against democratic government.
2982: CONVOY- SHIPS. - EXTRACT UIT DE RESOLUTIE VAN DE .. STAATEN VAN VRIESLAND, OVER HET VERLEENEN VAN ONBEPAALD CONVOOY. - (Met:) Aantekening door eenige Heeren leden van het Quartier der Zeven Wouden, tegen bovengemelde resolutie gedaan.
33266: SHIPWRECKS. - LA MER AGITÉE ET NAUFRAGE DE PLUSIEURS VAISSEAUX.
17146: SHIPWRECKS. - PERILS OF THE OCEAN, OR DISASTERS OF THE SEAS.
32877: SHIRLEY, R. - Courtiers and cannibals, angels and amazons. The art of the decorative cartographic titlepage. (1470-1870).
24157: ILLEGAL LANDING ON THE DUTCH SHORE. - GELYKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP. PUBLICATIE. De Nationale Vergadering .. doet te weeten: dat .. de zydse bommen en pinken/ welke des nagts de zee-stranden aandoen/ dadelyk hunne inhebbende passagiers aan land zetten/ en hunne goederen lossen/ en door wagens landwaart in laten vervoeren/ zonder .. eenige kennis te geven ..buiten weeten der opgezegde commisen ..
28468: SHORTO, RUSSELL. - Nieuw-Amsterdam. Eiland in het hart van de wereld.
31575: SIBETH, ACHIM. - Mit den Ahnen leben. Batak. Menschen in Indonesien. Mit Beiträgen von Uli Kozok und Juara R. Ginting.
32958: SICILY. - - Vaisseau en feu dans le port de Messine.
13212: SICILY. - - TRACTAAT VAN COMMERCIE, tusschen sijne majesteit den koning der beide Sicilien en de Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden &c.
34001: LA SIDÉ. - Wadjempadjeng kitab batjaan bahasa Boegis. Karangan La Sidé. Dihiasi dengan gambar-gambar. Djilid jang ketiga.
26827: SIEBER, R., D. NEWTON, M.D. COE. - African, Pacific, and Pre-Columbian art in the Indiana University Art Museum.
11804: KAEMPFER / VON SIEBOLD. - Gedenkschrift Engelbert Kaempfer (1651-1716) (und) Philipp Franz von Siebold (1796-1866). Ergänzt durch eine Darstellung der deutschen Japanologie.
28890: SIEBOLD, PHILIPP FRANZ BALTHASAR VON. - Von Siebold's reis naar het hof van de Shogun in het jaar 1826. Een ontdekkingstocht door Japan. Redactie M.J.P. van Oijen & J.M.J. van Oijen.
16244: SIEBOLD, PHILIPP FRANZ VON. - Philipp Franz von Siebold. A contribution to the study of the historical relations between Japan and the Netherlands.
19534: SIEBOLD, PHILIPP FRANZ VON. - 200 YEARS SIEBOLD FAMILY. An exhibition.
6249: SIGMOND, J.P. & L.H. ZUIDERBAAN. - Nederlanders ontdekken Australië. Scheepsarcheologische vondsten op het Zuidland.
33638: SIGMOND, PETER & WOUTER KLOEK. - Hollands glorie. Zeeslagen in de Gouden Eeuw.
33234: SIGMOND, J.P. - Zeemacht in Holland en Zeeland in de zestiende eeuw.
12896: SIJPESTEIJN, C(ORNELIS) A(SCANIUS) VAN. - Beschrijving van Suriname, historisch-, geographisch- en statistisch overzigt, uit officiele bronnen bijeengebracht.
30806: SIJPESTEIJN, CORNELIS ASCANIUS VAN. - Mr. Jan Jacob Mauricius, gouverneur-generaal van Suriname, van 1742 tot 1751.
6929: SILVA, R.K. DE. - Early prints of Ceylon (Sri Lanka) 1800-1900. With biographical information, bibliographical details, comments and notes.
241: SILVA, R.K. DE & W.G.M. BEUMER. - Illustrations and views of Dutch Ceylon 1602-1796. A comprehensive work of pictorial reference with selected eye-witness accounts.
20467: SILVER, TIMOTHY. - A new face on the countryside. Indians, colonists, and slaves in South Atlantic forests, 1500-1800.
32461: SIMONIN, LOUIS. - Le grand-ouest des États-Unis. Les pionniers et les peaux-rouges, les colons du Pacifique. Nouvelle édition, revue et augmentée.
7184: SINGLETON, ESTHER. - Dutch New York.
27720: SINT NICOLAAS, E., D. BULL, G. RENDA. - De Ambassadeur, de Sultan en de Kunstenaar. Op audiëntie in Istanbul.
24969: SIRELIUS, UUNO TAAVI. - Über die Sperrfischerei bei den finnisch-ugrischen Völkern. Eine vergleichende ethnographische Untersuchung.
18837: SIWERTZ, SIGFRID. - Unter dem Gluthimmel der Tropen. Durch die Südsee, Fidschi, Sumatra, Australien usw.
32438: SIWPERSAD, J.D. - Gij zijt blank en wij zijn zwart. Gedragspatronen in een slavenmaatschappij (Suriname, negentiende eeuw).
32846: SJÖHOLM, WILH. & F.A. WENNBORG. (ED.). - Tjugofem år i Kina. Svenska missionsförbundets Kinamission. Med förword af P. Waldenström.
14204: SKELTON, R.A. - Decorative printed maps of the 15th to 18th centuries. A revised edition of Old decorative maps and charts by A.L. Humphreys.
13271: SKELTON, R.A. - Explorers' maps. Chapters in the cartographic record of geographical discovery.
34426: SKINNER, C. (ED.). - Ahmad Rijaluddin's hikayat perintah negeri benggala.
34411: SKINNER, C. (ED.). - The battle for junk Ceylon. The Syair Sultan Maulana text, translated and notes.
31218: SKRINE, CLARMONT PERCIVAL. - Chinese Central Asia. An account of travels in Northern Kashmir and Chinese Turkestan. (1926. Reprint). With an introduction by Alastair Lamb.
15349: SLAUERHOFF, JAN. - Jan Pietersz. Coen. Drama in elf tafereelen. 3e druk.
31064: SLAVERY - - Abolition of the slave trade.
31968: SLAVERY - - Africa.
23130: SLAVERY - - ONTWERP TOT VRIJLATING DER NEGER-SLAVEN, ONDER VEREENIGING VAN ALLER BELANGEN. Amsterdam, S.J. Prins, 1842. Facsimile edition.
33306: SLEIGH, DAN & PIET WESTRA. - De opstand op het slavenschip Meermin.
32259: SLIGGERS, B.C. & M.H. BESSELINK. (RED.). - Het verdwenen museum. Natuurhistorische verzamelingen 1750-1850.
10255: SLIGGERS, B.C. & A.A. WERTHEIM. (RED.). - 'Op het strand gesmeten'. Vijf eeuwen potvisstrandingen aan de Nederlandse kust.
18395: SLOAN, DONALD. - The shadow catcher. (Manua Islands, American Samoa).
29706: SMELIK, J.C., C.M. HOGENSTIJN, W.J.M. JANSSEN. - A.J. Duymaer van Twist. Gouverneur-generaal van Nederlands-Indië (1851-1856).
4081: SMET, P(IERRE) J(EAN). DE. - Missien van den Orégon en reizen naer de rotsbergen en de bronnen der Colombia, der Athabasca en Sascatshawin in 1845-46. Uit het Fransch.
34280: SMIDS, LUDOLPH. - Schatkamer der Nederlandsse oudheden; of woordenboek, behelsende Nederlands steden en dorpen, kasteelen, sloten en heeren huysen, oude volkeren, rievieren, vermaarde luyden in staat en oorlogh, oudheden, gewoontens en lands wysen. 2e druk vermeerdert met aanteekeningen door Pieter Langendyk.
6800: SMIDT, J.TH. DE, T. VAN DER LEE. (RED.). - Publikaties en andere wetten betrekking hebbende op St.Maarten, St.Eustatius, Saba 1648/81-1816.
29111: SMITH, GEORGE L. - Religion and trade in New Netherland. Dutch origins and American development.
1729: SMITH, WILLIAM. - Collection choisi des voyages autour du monde et dans les contrée les plus curieuses du globe, depuis Christophe Colomb jusqu'a nos jours.
31358: SMITH, R.J. - China's cultural heritage. The Ch'ing dynasty, 1644-1912.
31357: SMITH, A.H. - Chinese characteristics. Enlarged and revised edition.
20281: SMITH, WILLIAM HENRY. - A political history of slavery. Being an account of the slavery controversy from the earliest agitations in the eighteenth century to the close of the reconstruction period in America. With an introduction by Whitelaw Reid. Volume I.
20592: SMITH KIPP, R. - The early years of a Dutch colonial mission. The Karo Field (North Sumatra 1889-1904).
7979: SMITH, H. MAYNARD. - Frank Bishop of Zanzibar. Life of Frank Weston, D.D. 1871-1924.
31742: SMITH, MATTHEW HALE. - Sunshine and shadow in New York.
8139: SMITH, G. BARNETT. - Canada: its rise and progress.
32117: SMITH, MARK M. - Debating slavery. Economy and society in the antebellum American South.
33767: SMITH, ANNA H. - The spread of printing. Eastern hemisphere: South Africa.
16407: SMITS, C. (RED.). - Documenten uit het archief ds. H.P. Scholte, bewaard te Pella, Iowa, U.S.A.
33598: SMITS, J.C.J. - Gedenkboek van het koloniaal-militair invalidenhuis Bronbeek.
31373: SNELLGROVE, D.L. (ED.). - The image of the Buddha.
31780: SNIJDERS, R. - Surinaams van de straat. (Sranantongo fu strati). Een lexicon van alledaags Surinaams.
21073: SNODGRASS, (JOHN JAMES). - Narrative of the Burmese war, detailing the operations of major-general Archibald Campbell's army, from its landing at Rangoon in May 1824, to the conclusion of a treaty of peace at Yandaboo, in February 1826.
3080: SNOEK, K. - De Indische jaren van E. du Perron.
29856: SNOUCK HURGRONJE, CHRISTIAAN. - Verspreide geschriften.
21671: SNOUCK HURGRONJE, CHRISTIAAN. - De Atjèhers. Uitgegeven op last van de regeering.
34394: SNOUCK HURGRONJE, CHRISTIAAN. - Geschriften betreffende het Mohammedaansche recht.
34395: SNOUCK HURGRONJE, CHRISTIAAN. - Geschriften betreffende den Islam en zijne geschiedenis.
5643: SNOUCK HURGRONJE, CHRISTIAAN. - Het Gajoland en zijne bewoners.
2462: SNOUCK HURGRONJE, CHRISTIAAN. - Ambtelijke adviezen 1889-1936. Uitgegeven door Emile Gobée en Cornelis Adriaanse.
31623: ZONG IN-SOB. - Folk tales from Korea. Collected and translated with an introduction.
26158: RIEBEECK SOCIETY. - THE VAN RIEBEECK SOCIETY. Second Series, volume 1-33.
30433: SOEDARPO, MINARSIH. - Niet louter kleine toegenegenheden. Herinneringen van een Indonesische vrouw 1924-1952.
29558: SOERAJA. - Proefstation Oost - Java.
29152: SOL, E(DUARD) P(ETER) C(AREL). - Openbare geheimen. Indie's tegenwoordige toestand.
33799: BATTLE OF SOLEBAY. - BATTAGLIA NAVALE tra le flotte Francese, et Inglese contro quella delli Stati Generali delle Provincie Unite alli 7 Giugno 1672.
15717: SOLIS Y RIVADENEYRA, ANTONIO DE. - Histoire de la conquête du Mexique, ou de la Nouvelle Espagne. Par Fernand Cortez. Traduit de l'Espagnol de Antoine de Solis.
32692: SOMERS, N. & FR. SCHREUDER. - Gestrand in Indië. Muziek en cabaret in gevangenschap.
3893: SØRENSEN, JON. - Fridtjof Nansen sage. Geautoriseerde vertaling van Agnes Röntgen.
31707: SOUMAROCOW, ALEXANDRE. - Théatre tragique. Traduit du Russe par Manuel-Léonard Pappadopoulo.
23946: SOUSA-LEAO, J. DE. - Frans Post 1612-1680.
19376: SOUTER, GAVIN. - Lion and kangaroo. The initiation of Australia 1901-1919.
19796: SPAANDERMAN, MAARTEN. - De wereldreizen van de brik 'Doesborgh' 1869-1872 en van de brik 'Accra' 1873-1875. Met toelichtingen door .. H. Hazelhoff Roelfzema.
15183: SPAANS-VAN DER BIJL, T. - Tot betere tijden ? Het levensverhaal van Willem van Pelt (1920-1959), rubberplanter op Sumatra.
20515: SPANJAARD, HELENA G. - Het ideaal van een moderne Indonesische schilderkunst 1900-1995. De creatie van een nationale culturele identiteit.
33191: SPARRMAN, ANDERS. - A voyage to the Cape of Good Hope, towards the Antarctic polar circle, and round the world, but chiefly into the country of the Hottentots and Caffres from the year 1772, to 1776. Translated from the Swedish original. 2nd edition corrected.
28105: SPAT, C. - Bloemlezing uit Maleische geschriften, voor de lithographische pers bewerkt.
33762: SPEAR, PERCIVAL. - Master of Bengal. Clive and his India.
33452: RYTUIGEN & SPEELJACHTEN. - J.A.C. Hissinck, hoofdgaarder van den impost op de karossen/ kalessen/ overdekte en opene wagens/ chaisen/ karren/ sleeden en rypaarden/ mitsgaders de speeljagten/ veld-schuiten/ speel-schuiten / chaloupen en alderhande vaartuigen/ die tot eigen vermaak ofte gerief gehouden en gebruykt worden, met de tiende verhooging van dien, over Amsterdam, Amstelland, Rietwyk en Rietwykeroort, ingegaan primo January 1777.
10071: SPEELMAN, CORNELIS. - - Journael of kort verhael van't begin, voortgangh en eynde des oorloghs tusschen den koningh en verdere regeeringe van Macassar, en de Nederlandtsche Geoctroyeerde Oost-Indische Compagni, in de jaren 1666/1667/1668 en 1669 voor gevallen. Vertoonende de heerlijcke overwinninge der voornoemde Compagnie tegen het Macassers Rijck: onder het manhaft beleyt van .. Cornelis Speelman, oud-gouverneur van de kust Choromandel, etc. Als mede des selfs articulen van vrede.
24971: SPEISER, FELIX. - Versuch einer Siedlungsgeschichte der Südsee.
17293: SPEISER, FELIX. - Südsee/Urwald/Kannibalen. Reisen in den Neuen Hebriden und Santa-Cruz-Inseln. 2. durchgesehene Auflage.
1758: SPEKE, JOHN HANNING. - Les sources du Nil. Journal de voyage. Traduit de l'Anglais, avec autorisation de l'auteur par E.D. Forgues. 3me édition.
3895: SPENCE, BILL. - The story of whaling harpooned.
31322: SPENCE, J.D. - God's Chinese son. The Taiping Heavenly Kingdom of Hong Xiuquan.
31893: SPENCE, J. - De vraag van Hou. Een Chinees in Europa, 1722-1726. Uit het Engels vertaald door Aart Aarsbergen.
27746: SPENCER, EDMUND. - Reizen in Circassia en eenige naburige landen, in 1836 gedaan. Uit het Engelsch beknopt vertaald door J. Olivier, Jzn.
33069: SPENCER, BALDWIN. - Native tribes of the northern territory of Australia.
33268: SPEYK, JAN CAREL JOSEPHUS VAN. - Tranen, toegeweid van alle ware Nederlanders, aan onze nooit te vergetene held, J.C.J. van Speijk, ridder der Militaire Willems Order, en Kommanadnt op de Kannoneerboot, No.2 voor Antwerpen.
34242: SPEYK, JAN CAREL JOSEPHUS VAN. - - Plegtstatige lijkvaart van het stoffelijk overschot van Jan Carel Josephus van Speyk .. plaats gehad hebbende te Amsterdam, op vrijdag den 4den mei 1832. - Plegtige opening der groote sluis van het Ooster-dok voor Amsterdam, waardoor het eerste korvetschip, gebouwd ter loffelijker nagedachtenis van den te vroeg gesneuvelden jeugdigen held, Jan Carel Josephus van Speyk, is gevoerd, op zaturdag den 5den mei 1832.
33252: SPEYK, JAN CAREL JOSEPHUS VAN. - Het overrompelen der boot van Van Speyk. - Het springen der boot van Van Speyk.
33039: SPIES, MARIJKE. - Arctic routes to fabled lands. Olivier Brunel and the passage to China and Cathay in the sixteenth century. Translated from the Dutch by Myra Heerspink Scholz.
20533: SPIES, MARIJKE. - Bij noorden om. Olivier Brunel en de doorvaart naar China en Cathay in de zestiende eeuw.
15825: SPIES, F.J. DU T. - 'N Nederlander in diens van die Oranje-Vrystaat. Uit die nagelate papiere van Dr. Hendrik P.N. Muller, oud-konsul-generaal van die Oranje-Vrystaat.
15523: SPILBERGEN, JORIS VAN. - Historis journael van de voyage gedaen met 3 schepen uyt Zeelant naer d'Oost-Indien onder het beleyt van den commandeur Joris van Spilbergen, sijn eerste reyse. In den jare 1601.1602.1603.1604. Als meede beschryvinge vande tweede voyage ghedaen met 12 schepen na d'Oost-Indien onder den admirael Steven vander Hagen.
6177: SPILBERGEN, JORIS VAN. - De reis door Straat Magelhaes naar Oost-Indië en terug rond Zuid-Afrika in 1614-1617. Uitgegeven door R. Posthumus Meyjes.
34252: SPILBERGEN, JORIS VAN & JACOB LE MAIRE. - Oost ende West-Indische spiegel der 2 leste navigatien, ghedaen inden jaeren 1614.15.16.17 ende 18. daer in vertoont woort in wat gestalt Joris van Speilbergen door de Magellanes de werelt rontom geseylt heeft, meet eenighe battalien so te water als te lant, ende 2 historien de een van Oost ende de ander van West-Indien, het ghetal der forten, soldaten, schepen. ende gheschut. Met de Australische navigatien, van Jacob le Maire, die int suyden door een nieuwe Streat ghepasseert is, met veel wonders so landen, volcken, ende natien, haer ontmoet zijn ...
25143: SPILBERGEN, JORIS VAN. - Historisch journael vande voyage ghedaen met ses schepen, uytghereed zijnde door de .. Oost-Indische Compaignie .. omme te varen door de Strate Magallanes naer de Molucques .. Onder 't gebiedt van .. Joris van Spilbergen. Als mede de Australische navigatie, ontdekt door Jacob le Maire in den jaere 1615,1616,1617. Amsterdam, 1646. Reprint.
33187: SPILBERGEN, JORIS VAN & JACOB LE MAIRE. - Miroir Oost & West-Indical, auquel sont descriptes les deux dernieres navigations, faictes es années 1614, 1615, 1616, 1617 & 1618 .. par le destroict de Magellan, & ainsi tout autour de toute la terre, avec toutes les battailes donneées tant par terre que par eau. Icy sont aussi adioustées deux histoires, l'une des Indes Orientales, l'autre des Indes Occidentales, avec le nombre des navires, forts, soldats & artillerie. L'autre faicte par Jacob Le Maire, lequel au costé du Zud du destroict de Magellan, a descouvert un nouveau destroict. Avec la description de tous pays, gens & nations.
7125: SPINOZA CATELLA JESSURUN, J. - Kiliaen van Rensselaer van 1623 tot 1636.
27303: SPRINGER, NORMAN. - Het bloedschip.
31491: SPROSTON, JOHN GLENDY. - A private journal of John Glendy Sproston U.S.N. Edited by Shio Sakanishi. With a new foreword by G.A. Lensen.
20602: SPRUIT, RUUD. - Kaiyó-maru. (Japanese warship built in Dordrecht in 1865).
243: SPRUIT, RUUD. - J.P. Coen. Dagen en daden in dienst van de VOC.
245: SPRUIT, RUUD. - Het land van de sultans. Maleisië en het kolonialisme.
30721: SQUIER, E(PHRAIM) G(EORGE). - Der centralamerikanische Staat Nicaragua in bezug auf sein Volk, seine Natur und seine Denkmaeler. Nebst einer ausführlichen Abhandlung über den projectirten interoceanischen Kanal. Ins Deutsch übertragen von Eduard Hoepfner und mit einem Vorworte begleitet von Carl Ritter.
33369: STACQUEZ, (HIPPOLYTE ISIDORE JOSEPH). - L'Égypte, la Basse Nubie et le Sinaï. Relation d'après des notes tenues pendant le voyage que son altesse royale monseigneur le duc de Brabant fit dans ces contrées, en 1862 et 1863.
17428: STAEHELIN, F(RITZ). - Die Mission der Brüdergemeine in Surinam und Berbice im achtzehnten Jahrhundert. Eine Missionsgeschichte hauptsächlich in Auszügen aus Briefen und Originalberichten.
25698: STAHEL, GEROLD. - Verslag van een dienstreis naar Centraal-Amerika, 1 februari - 2 april 1923 ('met het oog op de plannen voor het hervatten der bacovencultuur in Suriname').
32772: STANFORD, WALTER. - The reminiscences of Sir Walter Stanford, 1850-1929. Edited with introduction & footnotes by J.W. Macquarrie.
34298: STANLEY, HENRY MORTON. - In Afrikas donkere wildernissen. Tochten, ontdekkingen en ontmoetingen, opsporing van, en terugkeer met Emin Pacha.
31719: STANLEY, HENRY MORTON. - Mijne zwarte metgezellen en hunne zonderlinge verhalen. Naar het Engelsch door Johs. Dyserinck.
32281: STANLEY, HENRY MORTON. - Caricature portrait.
32829: STANLEY, HENRY MORTON. - In Afrikas donkere wildernissen. Tochten, ontdekkingen en ontmoetingen, opsporing van, en terugkeer met Emin Pacha. (With:) Arthur Jermy Mounteney JEPHSON. Bij Emin Pacha in de Equatoriaal-provincie.
6251: STAPEL, F.W. - De Oostindische Compagnie en Australië. 2e druk.
4859: STAPEL, F.W. (RED.). - Geschiedenis van Nederlandsch-Indië.
4858: STAPEL, F.W. - Geschiedenis van Nederlandsch-Indië.
33721: STAPEL, F.W. - De Vereenigde Oostindische Compagnie in de groote oorlogen der XVIIde eeuw. Rede.
10676: STAPEL, F.W. - Het Bongaais verdrag. (De vestiging der Nederlanders op Makassar).
19043: STAPELKAMP, HERMAN. - Gerhardus Fabius (1806-1888). Een leven voor de marine.
11923: STEAD, ALFRED. - Japan door Japanners. Een overzicht door zijn hoogste autoriteiten. Vertaald onder toezicht en met een inleiding van H. Kern.
17749: STEDMAN, JOHN GABRIEL. - Poste de Magdenberg sur la Tempaty-crique.
28894: STEDMAN, JOHN GABRIEL. - Narrative of a five years' expedition against the revolted negroes of Surinam (in Guiana on the Wild Coast of South America. From the year 1772 to the year 1777). Transcribed for the first time from the original 1790 manuscript. Edited, and with an introduction and notes, by R. Price & S. Price.
10723: STEEDLY, M.M. - Hanging without a rope. Narrative experience in colonial and postcolonial Karoland.
23852: STEENBERGEN, P. VAN. - De missionaris als onderzoeker. Naar het Duitsch.
14122: STEENBRINK, KAREL ADRIAAN. - Pesantren, Madrasah, Sekolah. Recente ontwikkelingen in Indonesisch Islamondericht.
31765: STEENHUIS, J.F. - De geologische literatuur over of van belang voor Nederlandsch-Guyana (Suriname) en de Nederlandsche Westindische eilanden.
28510: STEENIS, HENDRIK CORNELIS. - Journaal wegens de rampspoedige reys-tocht, van .. capiteyn Hendrik Cornelis Steenis, in dienst van het .. Collegie ter Admiraliteit, resideerende te Amsterdam. Met het oorlogschip genaamt Het Huys in't Bosch, gestrand op de Moorsche kust in Afrika, tusschen Ceuta en Kaap Porkes, op maandag middag den 20 december 1751. Als meede een korte beschryvinge van de steeden Tetuan en Fez, de handeling met den keizer van Marokko, de vreedemaaking .. en de elende en behandelinge van 't scheeps volk.
34267: STEENIS, HENDRIK CORNELIS. - Journaal wegens de rampspoedige reys-tocht, van .. capiteyn Hendrik Cornelis Steenis, in dienst van het .. Collegie ter Admiraliteit, resideerende te Amsterdam. Met het oorlogschip genaamt Het Huys in't Bosch, gestrand op de Moorsche kust in Afrika, tusschen Ceuta en Kaap Porkes, op maandag middag den 20 december 1751. Als meede een korte beschryvinge van de steeden Tetuan en Fez, de handeling met den keizer van Marokko, de vreedemaaking .. en de elende en behandelinge van het scheeps volk; nevens een lyst der genoomene scheepen door de Saleesche en Tetuansche roovers, zedert 't jaar 1732, en de naamen der geloste Hollandsche gevangenen. 4e druk.
7804: STEGER, WILL & PAUL SCHURKE. - North to the Pole.
34316: STEIN VAN GOLLENNESSE, JULIUS VAN. - Memoir of Julius Stein van Gollennesse, Governor of Ceylon 1743-1751 for his successor Gerrit Joan Vreeland 28th February, 1751. Translated and edited with an introduction and notes by Sinnappah Arasaratnam.
25650: STEKELENBURG, H.A.V.M. VAN. - Landverhuizing als regionaal verschijnsel. Van Noord-Brabant naar Noord-Amerika 1820-1880.
609: STELLER, K.G.F. & W.E. AEBERSOLD. - Sangirees-Nederlands woordenboek met Nederlands-Sangirees register.
33809: STELLINGWERF, AUGUSTUS. - Augustus Stellingwerf, eerste l. admir. van Frieslandt.
16371: STELLINGWERFF, J. - Amsterdamse emigranten. Onbekende brieven uit de prairie van Iowa 1846-1873. Met een voorwoord van H.A. Höweler.
6344: STELLINGWERFF, J. - De diepe wateren van Nagasaki. Nederlands-Japanse betrekkingen sedert de stichting van Deshima. - J. VRIEZE. (Red.). Komo-jin, roodharige vreemdelingen op Deshima. Nagasaki prenten en schilderingen uit de 18e en 19e eeuw. (Catalogus van de tentoonstelling).
32415: STÉNUIT, ROBERT. - Treasures of the Armada. Translated by Fr. Barker.
31375: STENZ, G.M. - Beiträge zur Volkskunde Süd-Schantungs. Herausgegeben und eingeleitet von A.Conrady.
29322: STERLING, DOROTHY. - Ahead of her time. Abby Kelly and the politics of anti-slavery.
32370: STERLING, TH. & G.H.T. KIMBLE. - Ontdekkingen in Afrika.
20155: STERNE, HENRY. - A statement of facts, submitted to .. Glenelg ... secretary of state for the colonies, preparatory to an appeal about to be made by the author, to the Commons of Great Britain, seeking redress for grievances of a most serious tendency, committed upon him, under the administration of .. the Marquis of Sligo, the late governor and Joshua Rowe, the present lord chief justice of the island of Jamaica.
6192: STEUR, J.J. - Herstel of ondergang. De voorstellen tot redres van de Verenigde Oost-Indische Compagnie 1740-1795.
33966: STEVENS, HARM. - Gepeperd verleden. Indonesië en Nederland sinds 1600.
33967: STEVENS, HARM. - Bitter spice. Indonesia and the Netherlands from 1600.
22508: STEVENS, HARM. - Dutch enterprise and the VOC. 1602-1799.
19513: STEVENS, HARM. - De VOC in bedrijf. 1602-1799.
12107: STEVENS, THEODOOR. - Van der Capellen's koloniale ambitie op Java. Economisch beleid in een stagnerende conjunctuur 1816-1826.
31440: STEVENSON, ELIZABETH. - Lafcadio Hearn.
18223: STEVENSON, ROBERT LOUIS. - The beach of Falesá. Introduction by H.E. Bates.
20202: STEWART, ALVAN. - A legal argument before the Supreme Court of the State of New Jersey, at the May term, 1845, at Trenton, for the deliverance of 4,000 persons from bondage.
4863: STIKKER, D.U. - Jhr.Mr.Dr. A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer. Bijdragen tot een kenschets.
13249: STODDARD, JOHN L. - Lectures. Volume VI: Berlin, Vienna, St. Petersburg, Moscow.
21156: STOKES, (ISAAC NEWTON PHELPS). - The iconography of Manhattan Island 1498-1909. Compiled from original sources. N.Y., 1915-28. Reprint.
33060: STOKRAM, ANDRIES. - Korte beschryvinghe van de ongeluckige weer-om-reys van het schip Aernhem, nevens noch zes andere schepen, onder't gebiedt van Arnout de Vlaming van Oudtshoorn, van Batavia na het vaderlandt afgevaren, op den 23. december 1661 van welcke gemelte schepen noch drie vermist worden.
6194: STOKRAM, ANDRIES. - Korte beschryvinghe van de ongeluckige wederom-reyse van het schip Aernhem (.. onder het gebiedt van Arnoudt de Vlamingh van Oudtshoorn). Ingeleid en van aantekeningen voorzien door A.J. Schneiders.
12696: STOKRAM, ANDRIES. - Korte beschryvinge van de ongeluckige weer-om-reys van het schip Aernhem. In 1663 door Andries Stokram beschreven. Opnieuw uitgegeven en van commentaar voorzien door V. Roeper en L. Schaling. 3e druk.
33128: STOLL, HEINRICH WILHELM. - Bilder aus dem altgriechischen Leben. 2. Auflage.
18849: STONE, W.S. - Tahiti landfall.
31284: STONE, A.H. & J.H. REED. - Historic Lushan. The Kulling Mountains.
3931: STONEHOUSE, BERNARD. - Het bevroren continent. Ontdekking en ontsluiting van Antarctica. Met een voorwoord van V.E. Fuchs. vertaald door Margot Bakker.
6588: STOPPELAAR, J.H. DE. - Balthasar de Moucheron. Een bladzijde uit de Nederlandsche handelsgeschiedenis tijdens den tachtigjarigen oorlog.
33267: SHIPS IN A STORM. - STORM OP ZEE.
33250: SHIPS IN A STORM. - (A sinking ship in a rough sea).
25758: STOTT, ANNETTE. - Holland Mania, the unknown Dutch period in American art and culture. (1880-1920).
32669: STOUW-LENGKEEK, E.G. VAN DER. - De hel van Tjideng. Herinneringen van Bep Groen, ex-gevangene Jappenkamp, oktober '42 - december '45.
33155: STOWE, HARRIET BEECHER. - De negerhut van om Tom. Een verhaal uit het slavenleven in Noord-Amerika. Nieuwe bewerking van Jos. Wayboer. 32e druk.
19847: STOWE, HARRIET BEECHER. - A key to Uncle Tom's cabin; presenting the original facts and documents upon which the story is founded. Together with corroborative statements verifying the truth of the work. 2nd edition.
19844: STOWE, HARRIET BEECHER. - Uncle Tom's cabin; a tale of life among the lowly. With a preface, by ... Carlisle.
19843: STOWE, HARRIET BEECHER. - Uncle Tom's cabin; or, life among the lowly. New edition .. with a bibliography of the work by George Bullen together with an introductory account of the work.
20154: STOWE, HARRIET BEECHER. - A key to Uncle Tom's cabin; presenting the original facts and documents upon which the story is founded. Together with corroborative statements verifying the truth of the work.
13770: STRAATEN, H.S. VAN DER. - Maurits de Braziliaan. Het levensverhaal van Johan Maurits van Nassau-Siegen, stichter van het Mauritshuis, gouverneur-generaal van Nederlands-Brazilië, stadhouder van Kleef 1604-1679.
22663: STRANDBERG, OLLE. - Tigerland & South Sea. Translated from the Swedish by M.A. Michael.
11246: STRAUBE, HELMUT. - Westkuschitische Völker Süd-Äthiopiens. Mit einem Beitrag von W. Schulz-Weidner. With an 'English Summary'.
20195: STRINGFELLOW, THORNTON. - Slavery: its origin, nature, and history, considered in the light of bible teachings, moral justice, and political wisdom.
19201: STUART, IAN. - Port Moresby yesterday and today.
20265: STUART, MOSES. - Conscience and the constitution with remarks on the recent speech of Daniel Webster in the Senate of the United States on the subject of slavery.
32540: STUERS, (HUBERT JOSEPH JEAN LAMBERT DE). - De vestiging en uitbreiding der Nederlanders ter Westkust van Sumatra. Uitgegeven door P.J. Veth.
15273: STULEMEYER, J.E. - Kamptoestanden in Nederlands Oost-Indië en Suriname 1940-1946. Getuigenissen en commentaren.
32212: STURLER, WILLEM LOUIS DE. - Algemeene opmerkingen aangaande de tinmijnen van Bangka.
29251: STURLER, WILLEM LOUIS DE. - Algemeene beschouwingen over koloniale aangelegenheden.
29217: STURLER, WILLEM LOUIS DE. - Voorlezing over den innerlijken rijkdom onzer Oost-Indische bezittingen, in verband met den oorprong en den aard der zedelijke en maatschappelijke gesteldheid der bevolking van die gewesten.
5012: STUTTERHEIM, W.F. - Rama-legenden und Rama-Reliefs in Indonesien.
10332: STUTTERHEIM, W.F. - Pictorial history of civilization in Java. Translated by A.C. Winter-Keen.
27130: STÜWE, FRIEDRICH. - Die Handelszüge der Araber unter den Abbassiden durch Afrika, Asien und Osteuropa. Berlin, 1836. Nachdruck.
33282: STUYCK, RAFAEL. - De grote scheepsrampen van de zeilvaart en stoomvaart.
29454: SUERMONDT, G. , H. HOPE LOUDON. - West-Java-Koffij-Cultuur-Maatschappij. Toegelicht. - West-Java-Koffij-Cultuur-Maatschappij. Het advys der Kamer van Koophandel te Batavia, de 'Oud-Koopman', enz. wederlegd.
31887: GENPAKU SUGITA. - Dawn of Western science in Japan. Rangaku Kotohajime. Translated by Ryozo Matsumoto & Eichi Kiyooka.
13345: SUIKERS, GEERLOF & ISAAK VERBURG. - Algemene kerkelyke en wereldlyke geschiedenissen des bekenden aard-kloots .. van de schepping der wereldt tot de doodt van Willem III .. Midsgaders de levens van mannen en vrouwen, die zich .. vermaard gemaakt hebben.
34429: SUKARNO. - Dibawah bendera revolusi.
34262: TIPO SULTAN. - Les fils du sultan se rendent. Le major général Baird ordonne que le Sultan paroisse, on l' informe qu'il n'est point dans le palais, mais que ses deux fils son prêts à se rendre. Alors le major Allen y entre et peu après en sort avec les deux princes, qui le général sont reçus avec tous les témoignages possibles de bonté et d'humanité.
32963: SUMATRA. - Expeditie in het district Pagger-Goenong.
34009: SUMATRA. - Gouvernement Sumatra's Westkust. Padangsche Beneden & Bovenlanden. Opgenomen in 1894-1899.
34003: BATAK - SUMATRA. - Booklet printed in Batak characters.
32983: SUMATRA. - Gezigt op Achin.
31133: SUMMERS, JAMES. - The rudiments of the Chinese language, with dialogues, exercises, and a vocabulary.
30919: SUMTER, A, A. SENS, M. DE KONINCK, E. DE VRIES. (R - K'ranti !. De Surinaamse pers 1774-2008.
32261: SURATTE. - Die Stadt Suratte in Ost-Indien. Am Fluss im Mogolischen Reich. Sie ist ein grosser Handels-Plaz, wo so viele Ausländer ihre Niederlagen u(nd) eigne Kirchen haben, dass Sie fast eben so viel an der Zahl als die Mohrische Inwohner, austragen. La ville de Suratte en Ost-Indes. Sur le fleuve d'Indes au Roïaume de Mogole. C'est une grande place marchande où plusieurs etrangere ont leur demeure et leurs eglises, qu'ils sont presque egales en nombre aux habitans des Maures mêmes.
25084: SURET-CANALE, JEAN. - Afrique noire occidentale et centrale. Géographie - civilisations - histoire. Préface de Jean Dresch.
14760: SURINAME. - FOTOGRAFIE IN SURINAME 1839 - 1939. Photography in Surinam 1839 - 1939. Redactie Anneke Groeneveld, Steven Wachlin, a.o.
34212: SURINAME. - Carte de l' entrée de la riviere de Corentyn sur ce que les Anglois et les Hollandois en ont publicé.
34210: SURINAME. - Carte de l' embouchure des rivieres de Copename et Sarameca. Tiré des Hollandois.
34211: SURINAME. - Carte de l' entrée de la riviere de Marony.
25904: SURINAME. - Autograph Letter from F.C. MERKENS, dated Amsterdam, 23-5-1761.
33597: SURINAME. - CATALOGUS EN LEZINGEN bij de tentoonstellingen over Suriname in de Stedelijke Openbare Bibliotheek 'De Biekorf'.
17569: SURINAME. - SAMENGEVATTE VERORDENINGEN EN RESOLUTIËN BETREKKING HEBBENDE OP DE GOUDINDUSTRIE IN SURINEME benevens de verordening omtrent de heffing van in- en uitvoerrechten.
34213: SURINAME. - Carte de l' entrée de la riviere de Corentyn sur ce que les Anglois et les Hollandois en ont publicé.
31091: SURINAME. - Geneeskundige Dienst. Extract uit het stamboek der heeren officieren van opgemeld korps. (Refering to) FRANCISCUS ARMANDRIS CAROLUS DUMONTIER.
31797: SURINAME. - Geneeskundige Dienst. Extract uit het stamboek der heeren officieren van opgemeld korps. (Refering to) HUBERT ARENT BAERT.
34221: SURINAME. - Carte de la Guyane. Tiré de la carte de l'Amerique de M. Danville.
34219: SURINAME. - Carte de la Guiane .Tiré de la carte de l'Amerique de M. Danville.
19258: SUTHERLAND, HALLIDAY. - Southward journey.
29318: SUTTON, JEAN. - Lords of the East. The East India Company and its ships (1600-1874).
4878: SWANENBURG, B.D. - Iwan de Verschrikkelijke. Leven en werken van Dr. P.V. van Stein Callenfels die uit beelden en stenen het verleden herschiep. Voorwoord Joost de Klerk. 3e druk.
31177: SWANN GOODRICH, ANNE. - The Peking temple of the Eastern Peak. The Tung-yüeh Miao in Peking and its lore. Appendix: Description of the Tung-yüeh Miao of Peking in 1927 by Janet R. ten Broeck.
34401: SWEENEY, AMIN. - The Ramayana and the Malay shadow-play. Foreword by C. Hooykaas.
30521: SWEENEY, AMIN. - Reputations live on. An early Malay autobiography (of the Datuk Bentara Luar of Johor).
25101: SWEET, WILLIAM WARREN. - Religion in colonial America.
28610: SWELLENGREBEL, HENDRIK. - Briefwisseling van Hendrik Swellengrebel jr. oor Kaapse sake 1778-1792. Uitgegee met inleiding en aantekeninge deur G.J. Schutte. Met 'n opsomming in Engels deur A.J. Böeseken. Bygestaan deur H.M. Robertson.
28840: SWERLING, BEVERLY. - Stad van dromen. (Roman over het begin van New York). (Vertaling H. Kooijman).
30519: SWETTENHAM, FRANK. - Stories and sketches. Selected and introduced by William R. Roff.
978: SYDOW, EMIL VON. - Handleiding tot de beoefening der algemene aardrijkskunde. Vertaald en bewerkt door Corstiaan de Jong. Met eene voorrede van D. Grothe.
22866: SZÉKELY-LULOFS, MADELON. - Doekoen. (Roman). Bezorgd en ingeleid door O. Praamstra en G. Termorshuizen.
9155: TADEMA SPORRY, BOB & AUKE A. TADEMA. - Betoverend Bali.
27198: TAGLIAFERRI, A., A. HAMMACHER. - Die steinernen Ahnen. Alte Steinplastik aus Sierra Leone & Guinea.
18871: TALENS, JOHAN. - Een feodale samenleving in koloniaal vaarwater. Staatsvorming, koloniale expansie en economische onderontwikkeling in Banten, West-Java (1600-1750).
33090: TANG, DIRK J. - Slavernij. Een geschiedenis.
27633: TANTUM. - - Vüe sud du fort de Tantumquerri, par Smith. Zuidgezigt van't Fort van Tantumquerri, door Smith.
18487: TAPRELL DORLING, H. - Sea venturers of Britain. 'Taffrail'.
10637: TASMAN, ABEL JANSZOON. - Abel Janszoon Tasman & the discovery of New Zealand.
29142: TASMAN, ABEL JANSZOON. - Het journaal van Abel Tasman 1642-1643. (In hedendaags Nederlands verzorgd door) Vibeke Roeper en Diederick Wildeman.
31078: TASSO, TORQUATO. - Jerusalem delivered. An heroic poem, translated by John Hoole.
11930: TAVERNIER, BRUNO. - Great maritime routes. An illustrated history. Translated by Nicholas Fry.
13855: IMPORT AND EXPORT TAXES. - Lyste van de gemeene middelen op de inkoomende en uitgaande goederen en koopmanschappen.
1265: TAYLOR, J.G. - Smeltkroes Batavia. Europeanen en Euraziaten in de Nederlandse vestigingen in Azië. (Vertaling E. Henssen).
20623: TAYLOR, LAWRENCE J. - Dutchmen on the bay. The ethnohistory of a contractual community.
31612: TAYLOR, BAYARD. - A visit to India, China, and Japan, in the year 1853.
30712: TEA. - THEEKULTUUR EN THEERECHTEN MET BETREKKING TOT NEDERLANDSCH-INDIE. Verzameling van Memorien en Requesten, ingediend aan de Indische Regeering en aan de wetgevende macht in Nederland.
30487: COFFEE & TEA. - VRIJE KOFFY EN THEE. Hoofdgaarder van 'slands recht op de koffy en thee, over De Zyp en den ressorten van dien, doet Piet Zwaan uit naam van de Hooge Overigheid insinuëeren tot het doen eener getrouwe opgave in het voornoemde middel, voor den termyn ingaande de eersten January 1780.
30307: TEEUW, A. & D.K. WYATT. - Hikayat Patani. The story of Patani (Thailand).
23629: TEEUW, A. - A critical survey of studies on Malay and Bahasa Indonesia. With the assistance of H.W. Emanuels.
17108: TEMMINCK, COENRAAD JACOB. - Verhandelingen over de natuurlijke geschiedenis der Nederlandsche overzeesche bezittingen, door de leden der Natuurkundige Commissie in Indië en andere schrijvers. Uitgegeven op last van den koning door C.J. Temminck .. geredigeerd door J.A. Susanna.
10239: TEMMINCK GROLL, C.L., W. VAN ALPHEN, E.A. - Curaçao Willemstad: City of monuments.
13468: TEMPLE, WILLIAM. - Aenmerckingen over de Vereenighde Nederlandtsche provintien. In't Engels beschreven door Willem Tempel .. Over-geset naer den tweeden druck, door den autheur verbetert en vermeerdert. Tot London, gedruckt by A. Maxwel, 1673. Na de copye ..
18744: TEMPSKI, ARMINE VON. - Born in paradise. (Hawaii).
28098: TENDELOO, HENRICUS JOHANNES EMILE. - Maleische verba en nomina verbalia.
12566: TERMORSHUIZEN, GERARD. (RED.). - In de binnenlanden van Java. Vier negentiende-eeuwse reisverhalen (van C.L. Blume en R. van der Capellen).
21093: TERMORSHUIZEN, G. - P.A. Daum. Journalist en romancier van tempo doeloe.
23945: TERMORSHUIZEN, G. - Journalisten en heethoofden. Een geschiedenis van de Indisch-Nederlandse dagbladpers 1744-1905. Met medewerking van A. Scholte.
6319: TERPSTRA, H. - De Nederlanders in Voor-Indië.
6320: TERPSTRA, H. - De factorij der Oostindische Compagnie te Patani (Malaysia).
15224: TERPSTRA, H. - Jacob van Neck. Amsterdams admiraal en regent.
6321: TERPSTRA, H. - De opkomst der westerkwartieren van de Oost-Indische Compagnie (Suratte, Arabië, Perzië).
6200: TERPSTRA, H. - Insulinde. Nederland's verleden in het verre Oosten.
33700: TERPSTRA, H. - Compagniesonderwijs op Ceilon.
34303: TERPSTRA, H. - Buitenlandse getuigen van onze koloniale expansie.
12250: TERRY, EDWARD. - Scheeps-togt na Oost-Indien, met een vloot van 5 scheepen. Gedaan in het jaar 1615. Verhalende een zee-slag tussen de Engelsse en een Portugysse kraak, omtrent het eyland Gazidia, ook de gelegenheyd deses eylands met den gods-dienst, aart, zeeden en kleeding deser volkeren. Mitsgaders een nette en naauw-keurige beschrijving van de staten van den Mogol .. Als mede de gods-dienst en zeeden der Mahometanen en heydenen, 't verbranden hunner wijven met de mannen .. en andere zeldsaamheeden. Nu alder-eerst uyt het Engels vertaalt.
8892: TERWEN-DE LOOS, J. - Nederlandse schilders en tekenaars in de Oost. 17de-20ste eeuw. Catalogus. (Met inleiding van J. de Loos-Haaxman).
6201: TERWEN-DE LOOS, J(EANNE). - Het Nederlands koloniale meubel. Studie over meubels in de voormalige Nederlandsche koloniën Indonesië en Ceylon.
2614: TEX, NICOLAAS JACOB DEN. - Jacob Hop, gezant der Vereenigde Nederlanden.
28398: THACKERAY, WILLIAM MAKEPEACE. - The Virginians. A tale of the last century.
30886: THAILAND. - AMBASSADES DU ROY DE SIAM ENVOYE A L'EXCELLENCE DU PRINCE MAURICE, ARRIVé à LA HAYE LE 10. SEPTEMB. 1608. (No pl.), 1608. Facsimile edition. Embassies of the king of Siam sent to his excellency prince Maurits, arrived in The Hague on 10 September 1608. Transcribed from the French original, translated into English and Dutch, introduced by H. Zoomers and edited by H. Zuidervaart.
34317: THANANJAYARAJASINGHAM, S. - Three Tamil proclamations issued under the Dutch rule in Ceylon.
29064: THEUNS-DE BOER, GERDA & SASKIA ASSER. - Isidore van Kinsbergen (1821-1905). Fotopionier en theatermaker in Nederlands-Indië. Photo pioneer and theatre maker in the Dutch East Indies.
33977: THEYE, THOMAS. (ED.). - Der geraubte Schatten. Die Photographie als ethnographisches Dokument.
31364: THIEMANN, W. - China. Photographische Aufzeichnungen aus dem Jahren 1929-1936.
20945: THOM, ALEXANDER. - Onderzoek naar den aard en koers der stormen in den Indischen Oceaan bezuiden de linie, ten einde derzelver oorsprong, uitgestrektheid ..en mede gepaard gaande verschijnselen te leeren kennen; met het praktisch doel om schepen in staat te stellen de nabijheid en betrekkelijke rigting der orkanen te kunnen bepalen. Uit het Engelsch vertaald door S. van Delden.
28752: THOMAS, THEODOOR. - Eenige opmerkingen naar aanleiding van het pachtstelsel op Java.
17631: SAINT THOMAS. - Plakat, hvored handelen paa St. Thomas og St. Jan frigives for fremmede Europeisse stibe.
19966: THOMAS, WILLIAM HANNIBAL. - The American negro. What he was, what he is, and what he may become. A critical and practical discussion.
2151: (WILSON), THOMAS. - The knowledge and practice of christianity made easy to the meanest capacities: or, an essay towards an instruction for the Indians .. In twenty dialogues. 8th edition.
1561: THOMAS, MARIE SIMON. - Onze IJslandsvaarders in de 17de en 18de eeuw. Bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandsche handel en visscherij.
25294: (WILSON), THOMAS. - The knowledge and practice of christianity made easy to the meanest capacities: or, an essay towards an instruction for the Indians .. In twenty dialogues. 19th edition.
32121: THOMAS, HUGH. - The slave trade. The history of the Atlantic slave trade: 1440-1870.
13047: THOMAS, ROBERT (BAILEY). - The farmer's almanack calculated on a new and improved plan for the year 1845 .. fitted to the city of Boston, but will answer for the adjoining states..
13049: THOMAS, ROBERT (BAILEY). - The farmer's almanack calculated on a new and improved plan for the year 1843 .. fitted to the city of Boston, but will answer for the adjoining states.
33087: THOMAS, HUGH. - The slave trade. The history of the Atlantic slave trade: 1440-1870.
32769: THOMPSON, GEORGE. - Travels and adventures in Southern Africa. Edited, with notes by Vernon S. Forbes.
11342: THOMPSON, V. AND R. ADLOFF. - French West Africa. (1st edition).
33297: THOMSEN, THOMAS. - Albert Eckhout, ein niederländischen Maler und sein Gönner Moritz der Brasilianer. Ein Kulturbild aus dem 17. Jahrhundert. (Übersetzung von Lina Johnsson).
3518: THOMSON, GEORGE MALCOLM. - Sir Francis Drake.
14621: THOMSON, MARK A. - The Secretaries of State 1681-1782.
31341: TIEFENSEE, FRANZ. - Wegweiser durch die chinesischen Höflichkeits-Formen. 3. Auflage.
6131: TIELE, PIETER ANTON. - Mémoire bibliographique sur les journaux des navigateurs néerlandais. (Amsterdam, 1867). Reprint.
31680: TIELE, PIETER ANTON. - Nederlandsche bibliographie van land- en volkenkunde.
32615: TIELEMAN, HANS & ROB. - Het rattevel. Dagboek van de tweeling Tieleman in Japanse gevangenschap.
30508: TILL, MARGREET VAN. - Batavia bij nacht. Bloei en ondergang van het Indonesisch roverswezen in Batavia en de Ommelanden, 1869-1942.
33324: TIMM, WERNER. - Kapitänsbilder. Schiffporträts seit 1782.
32774: TINDALL, JOSEPH. - The journal of Joseph Tindall, missionary in South West Africa 1839-55. Edited with introduction & footnotes by B.A. Tindall.
34185: TIRION, ISAAK. - Nieuwe kaart van de Noord Pool na de alderlaatste ontdekking int licht gebracht.
6297: TIRION, ISAAK. - Nieuwe kaart van't eiland Ceilon.
8347: TITSINGH, ISAAC. - The private correspondence of Isaac Titsingh. (1785-1811) - (1779-1812). Introduced and edited by Frank Lequin.
27942: TJIN, R. - Suriname onafhankelijk. Suriname free. Srefidensi Sranan.
11379: TJON SIE FAT, L.A. & G.J.C.M. VAN VLIET. - Philipp von Siebold. Zijn Japanse flora en fauna.
30723: GRENADA & TOBAGO. - Achste coupon. Op den 1. Mey 1782 zal door Mr. Hendrik vander Mey Justuszoon, als directeur eener negociatie van 275000,- op vier plantagien, in de eilanden Grenada en Tobago, tegen intrekking van dit coupon, betaald worden 50,- Hollandsch.
15800: TOBING, PHILIP LUMBAN. - The structure of the Toba-Batak belief in the High God.
8906: TOBLER, TITUS. - Bibliographia Geographica Palaestinae. Kritische Uebersicht gedruckter und ungedruckter Beschreibungen der Reisen ins Heilige Land. (Leipzig 1867). Reprint.
25134: TODD, JOHN. - California and its wonders. New edition.
28864: TODD, JOHN. - California and its wonders. New edition, carefully revised and brought down to the present time.
7791: TOL, ROGER. - Een haan in oorlog. Toloqna arung labuaja. Een twintigste-eeuws Buginees heldendicht van de hand van I Mallaq Daéng Mabéla Arung Manajéng.
7842: TOLLENS, (HENDRIK). - L' hivernage des Hollandais a la Nouvelle-Zemble, 1596 - 1597. Traduit .. par Auguste Clavareau. 3. édition.
32916: TOLLENS, HENDRIK. - De overwintering der Hollanders op Nova Zembla. Gedicht.
31071: TOLLENS, HENDRIK. - The Hollanders in Nova Zembla (1596-1597). An Arctic poem. Translated from the Dutch by Daniel van Pelt. With a preface and an historical introduction by S.R. van Campen. Including notes.
27274: TONG, R. - Figures in ebony. Past and present in a West African city. (Benin).
33864: TONGA. - A VIEW IN THE ISLAND OF ROTTERDAM.
33863: TONGA. - Isle Amsterdam. - Isle St. Paul.
33861: TONGA. - ANAMOCKA, OF'T EILAND ROTTERDAM. - ANAMOCKA, OU ISLE ROTTERDAM.
33859: TONGA. - INWOONDERS VAN'T EILAND ROTTERDAM. - HABITANS DE L'ISLE ROTTERDAM.
28168: TOORN, J.L. VAN DER, L.K. HARMSEN. - Peladjaran berhitoeng terkarang oleh kadoea kami. Kitab jang katiga. Tjitakan jang kadoea kali.
5679: TOORN, J(OHANNES) L(UDOVICUS) VAN DER. - Minangkabausche spraakkunst.
20456: TOR, JOOST FREDERIK. - Per koets naar Constantinopel. De gezantschapsreis van Baron van Dedem van de Gelder naar Istanbul in 1785. Bezorgd door J. Schmidt.
32428: TORNÖE, J.KR. - Norsemen before Columbus. Early American history.
11690: TOUWEN-BOUWSMA, C. - Staat, Islam en lokale leiders in West Madura, Indonesië. Een historisch-antropologische studie.
30961: CAPE TOWN. - - THE CITY OF CAPE TOWN. OFFICIAL GUIDE. Third edition. Authorized by the Council of the City of Cape Town.
7255: TRAA, A. VAN. - Suriname 1900-1940.
32884: LEVANT TRADE. - PIJROSCAPHES EN FER À HELICE MOHAMMED SAID, MARIE DE BRABANT ET COMTE DE HAINAUT. Construits dans les etablissements royaux de Paul van Vlissingen & Dudok van Heel à Amsterdam pour compte de la Societe de Bateaux a Vapeur entre la Belgique et le Levant.
34161: TROELSTRA, ANNE S. - A Bibliography of natural history travel narratives. Editor and bibliographical assistance Cis van Heertum.
28285: TROMP, CORNELIS. - Leven en bedryf van den vermaarden zeeheld Cornelis Tromp Lieutenent Admiraal Generaal van Holland en Westvriesland. Ondermengd met de voornaamste daaden van verscheidene andere zeehoofden, en voornaamentlijk met die van Marten Harpertsz. Tromp. Benevens een naauwkeurig verhaal van der Nederlanderen en hunner bondgenooten oorlogen, sedert den jaare 1650. tegens verscheidene volkeren gevoerd.
33816: TROMP, MAARTEN HARPERTSZ. - Zee schlach voor Duynkercken door Marten H. Tromp anno 1638.
25858: TROMP, CORNELIS. - Cornelis Tromp. De E. manhaften see-helt Cornelis Tromp.
25864: TROMP, MAARTEN HARPERTSZ. - Marten Harpertsz Tromp. Ridder Lt. Admiraal van Holland en Westvriesland.
25865: TROMP, CORNELIS. - Cornelis Tromp, Luytenant Admirael over Hollant en West-vrieslandt.
33815: TROMP, MAARTEN HARPERTSZ. - Abbildung des bludigen See treffens zwischen den Holländern, und Engeländern, so drey Tage gewehret, geschegen im Augusto, anno 1653.
29577: TROMP, CORNELIS. - Dit 's Tromp, gewoon in storm of slag geen' dood te vreezen, waar de eer, ten dienst van't land, hem riep op't waterveld. O lot ! dat men ons speelt, moest deeze kreegle held een vrind van't woedendst hof, en Ruyter's vyand weezen !
33817: TROMP, MAARTEN HARPERTSZ. - Zeeslag tusschen Tromp en Blake by Dover 10 Dec. 1652.
12091: TROOSTENBURG DE BRUIJN, C.A.L. VAN. - Biographisch woordenboek van Oost-Indische predikanten.
11674: TROOSTENBURG DE BRUYN, C.A.L. VAN. - De Hervormde Kerk in Nederlandsch Oost-Indië onder de Oost-Indische Compagnie (1602-1795).
24608: TROUP, FR. - In face of fear. Michael Scott's challenge to South Africa.
33143: TSCHUDI, FRÉDÉRIC DE. - Les Alpes. Description pittoresque de la nature et de la fauna alpestres.
32632: TSUCHIYA, K. & T. SHIRAISHI. - List of mailreports on the Japanese activities in Dutch East-Indies from 1901 to 1940.
3901: TUBBERGEN, C.R. VAN. - Vleugels boven het eeuwige ijs. Het leven van R.E. Byrd.
31404: TUCHMAN, B.W. - Stilwell and the American experience in China, 1911-45. (Third printing).
33451: TUCHMAN, BARBARA W. - Het eerste saluutschot (van de Amerikaanse Andrew Doria vanaf St. Eustatius beantwoord). De Amerikaanse vrijheidsstrijd en de Republiek.
34346: TULKENS, JOYCE. - Jan Pieterszoon Coen - de bedwinger van Indië.
33554: TURKEY. - Turkey; Central Mediterranean regions.
33680: TURPIN, FRANÇOIS HENRI. - Histoire civile et naturelle du royaume de Siam, et des révolutions qui ont bouleversé cet empire jusqu'en 1770. Publiée par Turpin, sur des manuscrits qui lui ont été communiqués par l' évêque de Tabraca, vicaire apostolique de Siam, et autres missionnaires de ce royaume.
30194: TUUK, HERMANUS NEUBRONNER VAN DER. - Eene aanvulling der Maleische woordenboeken.
30675: TUUK, HERMANUS NEUBRONNER VAN DER. - Een advokaat van den hoogleeraar Taco Roorda.
32135: TUUK, HERMANUS NEUBRONNER VAN DER. - De pen in gal gedoopt. Een keuze uit brieven en documenten. Samengesteld door Rob Nieuwenhuys.
30084: TUUK, HERMANUS NEUBRONNER VAN DER. - Vragen ter opheldering van Oud-Javaansche woorden.
31989: TWIST, JOHAN VAN. - Generale beschrijvinghe van Indien, ende in't besonder van't coninckrijck van Guseratten, staende onder de beheersinge van den groot machtighen coninck Chaiahan: anders genaemt den grooten Mogor.
33028: TYLER-LEWIS, KELLY. - The lost men. The harrowing saga of Shackleton's Ross Sea party.
7257: UDEN MASMAN, H(ENDRIK). - Kort verslag van den zwaren brand te Paramaribo, hoofdplaats der kolonie Suriname, op den 21 januarij 1821 voorgevallen. Benevens eene kerkelijke redevoering, uitgesproken den eersten zondag na deze ramp.
14811: UHLENBECK, E.M. - A critical survey of studies on the languages of Java and Madura.
33094: UILDRIKS, (F)REDERICA J(OHANNA) VAN. - Beelden uit Nederlandsch Indië.
18595: UILKENS, J(AKOB) A(LBERT). - Een bezoek aan't paleis te Buitenzorg, in den jare 1900 en zooveel.
7818: ULLOA, ALFONSO DE - Historie/ ende het leven van den aldermachtichsten ende victorieusten keyser Caerle de Vijfde van dien name. Inden welcken niet alleen beschreven en zijn de .. daden vanden selven Prince/ maer oock de merckelijckste saken die over alle de werelt/ insonderheyt inde Oost ende West-Indyen geschiet zijn. Eerstmael in Italiaensche tale beschreven.
3723: UNGER, W.S. (RED.). - De oudste reizen van de Zeeuwen naar Oost-Indië 1598-1604.
28327: UNGER, W.S. - De resolutiën der Compagnie op Oost-Indië te Middelburg, 1601-1602.
20178: URLIN, R. DENNY. - The churchman's life of Wesley.
32604: UTOMO, KAMPTO. - De samenleving van spontane transmigranten in het gebied Way Sekampung (Lampung, Sumatra).
34077: TREATY OF UTRECHT. - Afbeeldingh van de illuminatien met zyn ornamenten, opgericht door order vande .. regeerders van 's Gravenhagen. Vertoont ter zyde van het stadthuys op den 14 Juny 1713. Ter occasie van de vreede met .. Louis de XIIII, coning van Vrankryk .. tot Utrecht geslooten, op den 11 April, daar bevorens.
34254: UTRECHT. - - Gedenck-Zeichen/ abbildend auff was Weise die Stadt Utrecht von den Franzosen den 23. November 1673 verlassen worden/ nach dem Sie fünff Tage zuvor 15 der fürnehmsten Herren auss derselbigen als Geissel zu Bezahlung der Brandschatzung/ weggeführet hatten.
34024: UTRECHT. - - GELIJKHEID ! VRIJHEID ! BROEDERSCHAP ! Publicatie. De Raad van Gemeente der stad Utrecht .. doet te weten: dat zy in ervaring gekomen is/ dat veele herbergiers, tappers en kroeghouders, zig niet ontzien/ in weerwil van de menigvuldige placaaten en ordonnantien/ byzonder die van den 3 october 1723 en 23 mey 1763, ten dien einde gestatueerd/ van tijd kinderen van het dezer stads ambagtskinderhuis, en andere godshuizen, by zig te ontvangen/ op te houden/ en voor hun te tappen. Al het welk veel aanleiding geeft tot zedenloosheid ....
33908: UTRECHT. - - PUBLICATIE. Burgemeester en wethouderen der stad Utrecht, brengen bij deze ter kennis der ingezetenen...
33909: UTRECHT. - - UTRECHTSCHE COURANT.
33602: UZANNE, OCTAVE. - Les quais de Paris. Étude physiologiques sur les bouquinistes et bouquineurs. Édition nouvelle, revue et remaniée.
2116: LE VAILLANT, FRANÇOIS. - Reize in de binnenlanden van Afrika, langs de Kaap de Goede Hoop, in de jaaren 1780 tot 1785, gedaan. Uit het Fransch door J.D. Pasteur.
33496: VALENTIJN, FRANÇOIS. - Oud en Nieuw Oost-Indiën, vervattende een naaukeurige en uitvoerige verhandelinge van Nederlands Mogentheyd in die gewesten, benevens eene wydlustige beschryving der Moluccos, Amboina, Banda, Timor, en Solor, Java .. Suratte .. Choromandel, Pegu, Arracan, Bengale, Mocha, Persien, Malacca, Sumatra, Ceylon, Malabar, Celebes of Macassar, China, Japan, Tayouan of Formosa, Tonkin, Cambodia, Siam, Borneo, Bali, Kaap de Hoede Hoop en van Mauritius.
34297: VALENTIJN, FRANÇOIS. - Oud en nieuw Oost-Indien. Met aanteekeningen, volledige inhoudsregisters, chronologische lijsten, enz. uitgegeven door S. Keijzer.
6322: VALENTIJN, FRANÇOIS. - Description of Ceylon. (Oud en nieuw Oost-Indien, 1726). Translated and edited by Sinnappah Arasaratnam.
34283: VALENTIJN, FRANÇOIS. - Nieuwe en zeer naaukeurige kaart van t eyland Java Major of Groot Java verdeeld in seven byzondere bestekken.
33549: VALENTIJN, FRANÇOIS. - Keurlyke beschryving van Choromandel, Pegu, Arrakan, Bengale, Mocha, van't Nederlandsch comptoir in Persien; en eenige fraaje zaaken van Persepolis overblyfzelen. Een nette beschryving van Malakka, 't Nederlands comptoir op 't Sumatra, mitsgaders een wydlustige landbeschryving van 't eyland Ceylon.
33198: VALENTIJN, FRANÇOIS. - Gouverneurs Generaal van Nederlands Indië.
21666: VALK, HAN. - VOC-schip onder zeil. Zeilmaken met oog voor het verleden. Met adviezen van Henk de Boer.
33917: VALLAMBERT, SIMON DE. - M. Tullii ciceronis filii vita. Accessit Andreae Schotti, Cicero, pater, a calmmiss vindicatus. Cum praefatione Jo. Alberti Fabricii.
32666: VANDENBOSCH, A. - The Dutch East Indies. Its government, problems, and politics.
18376: VANDERCOOK, JOHN W. - Dark islands. (Melanesia).
28747: VANVUGT, EWALD. - De schatten van Lombok. Honderd jaar Nederlandse oorlogsbuit uit Indonesië.
31902: VANVUGT, EWALD. - Een propagandist van het zuiverste water. H.F. Tillema (1870-1952) en de fotografie van tempo doeloe.
27356: VASUT, V. - African dance.
19812: VÄTH, ALFONS. - Die deutschen Jesuiten in Indien. Geschichte der Mission von Bombay-Duna (1854-1920).
33164: VAUGHAN, MEGAN. - Creating the creole island. Slavery in eighteenth-century Mauritius.
31290: VAUGHAN, J.D. - The manners and customs of the Chinese of the Straits Settlements. With an introduction by W. Blythe.
32290: VEEN, F. VANDER, D. TER STEEGE, CH. VAN BINNENDIJK. - Dromers, doemdenkers en doorzetters. Verhalen van mensen en gebouwen in Coronie.
7535: VEENENDAAL, A.J. - Matthijs Sloot. Een zeeman uit de achttiende eeuw ± 1719-1779.
33466: VEENENDAAL, JAN. - Aziatische kunst en de Nederlandse smaak.
7348: VEENHOVEN, WILLEM ADRIAAN. - Strijd om Deshima, een onderzoek naar de aanslagen van Amerikaanse, Engelse en Russische zijde op het Nederlandsche handelsmonopolie in Japan gedurende de periode 1800-1817.
33046: VEER, GERRIT DE. - Hoedaanig de Hollanders in de jaaren 1596 en 1597 in Nova Zembla hebben overwintert.
4129: VEER, GERRIT DE. - Nova Zembla.
31584: VEER, W. DE. - Chineezen onder Hollandsche vlag. Eene niet-uitsluitend koloniale quaestie populair behandeld, in verband met China's heden en verleden en de eigenaardigheden van den Chinees in het algemeen.
5960: VEER, PAUL VAN 'T. - Geen blad voor de mond. Vijf radicalen uit de 19e eeuw (D. van Hogendorp, Junghuhn, Van Hoëvell, Roorda van Eysinga, Kol).
23051: VEER, PAUL VAN 'T. - Het leven van Multatuli.
5655: VEER, PAUL VAN 'T. - De Atjeh-oorlog (1873-1942).
33186: VEER, GERRIT DE. - De waerachtighe beschrijvinge vande drie seylagien/ drie jaren achtermalkanderen deur de Hollandtsche ende Zeelandtsche schepen / by noorden Noorweghen, Moscovien ende Tarttarien nae de coninckrijcken van Catthay ende China ghedaen.
846: VEER, GERRIT DE. - Om de Noord. De tochten van Willem Barentsz en Jacob van Heemskerck en de overwintering op Nova Zembla. Vertaling, inleiding en annotatie: Vibeke Roeper en Diederick Wildeman.
30632: VEERMAN, DIEDERIK. (RED.). - Tegenpolen. Op expeditie naar contrastrijke poolgebieden.
34255: VELDE, CHARLES WILLIAM MEREDITH VAN DE. - De Pontianak rivier.
34256: VELDE, CHARLES WILLIAM MEREDITH VAN DE. - Togt op de Rivier te Sambas. Promenade sur la Rivière a Sambas.
12789: VELDE, CHARLES WILLIAM MEREDITH VAN DE. - Gezigten uit Neêrlands Indië, naar de natuur geteekend en beschreven.
30743: VELDE, PAUL VAN DER. - Wie onder palmen leeft. De sublieme wereld van Jacob Haafner (1754-1809).
32495: VELDE, P. VAN DER & J.J. WITKAM. - Nederlands-Indië op papier. De wetenschappelijke beschrijving van de archipel door P.J. Veth (1814-1895) en enkele van zijn tijdgenoten in boeken, prenten, foto's, kaarten en brieven. Catalogus bij een tentoonstelling in de Leidse Universiteitsbibliotheek.
22232: VELDE, PAUL VAN DER. - Een Indische liefde. P.J. Veth (1814-1895) en de inburgering van Nederlands-Indië.
14182: VELDE, CHARLES WILLIAM MEREDITH VAN DE. - Serang, hoofdplaats van de residentie Bantam. - Serang, chef-lieu de la résidence Bantam.
2306: VELDHUISEN-DJAJASOEBRATA, ALIT. - Bloemen van het heelal. De kleurrijke wereld van de textiel op Java.
33637: VELTKAMP, JOANNES. - Het journaal van Joannes Veltkamp (1759-1764). Een scheepschirurgijn in dienst van de admiraliteit van Amsterdam. Tekst en hertaling Rosanne Baars.
26181: VELUWENKAMP, JAN WILLEM. - Archangel. Nederlandse ondernemers in Rusland 1550-1785.
26962: VENEMA, JANNY. - Beverwijck. A Dutch village on the American frontier, 1652-1664.
25577: VENEMA, JANNY. (ED.). - Deacon's accounts 1652-1674 First Dutch Reformed Church of Beverwyck/Albany, New York. Translated and edited.
31929: VENEMA, JANNY. - Kiliaen van Rensselaer (1586-1643). Designing a New World.
7395: VENEMA, JANNY. - Kinderen van weelde en armoede. Armoede en liefdadigheid in Beverwijck/Albany (c. 1650-c. 1700).
30826: VER HUELL, QUIRIJN MAURITS RUDOLPH. - Herinneringen aan een reis naar Oost-Indië. Reisverslag en aquarellen van Maurits Ver Huell, 1815-1819. Bezorgd door Chris F. van Fraassen en Pieter Jan Klapwijk.
33074: VERBEEK, R(OGIER) D(IEDERIK) M(ARIUS). - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van den tachtigsten verjaardag van R.D.M. Verbeek.
5676: VERBEEK, R(OGIER) D(IEDERIK) M(ARIUS). - Topographische en geologische beschrijving van een gedeelte van Sumatra's westkust.
33569: VERBRUGGE, JOHANNES. - Examen van land- en zee chirurgie, handelende van alle de voornaemste hooft-stukken die de grondige chirurgie aengaen, so in veld-legers als zee-slagen. Item van allerley siekten/ voortkomende op alle vreemde kusten/ als Oost en West-Indien, Guinee/ Groenland/ etc. Als ook de land en scheeps-kist, met de krachten en lijsten der medicamenten van dien. 4e druk vermeerdert.
32306: VERE, FRANCIS. - Zout in hun bloed. De levensgeschiedenis van beroemde Nederlandse zeehelden.
9335: VERGOUWEN, J.C. - The social organisation and customary law of the Toba-Batak of northern Sumatra. With a preface by J. Keuning.
6133: VERHEES-VAN MEER, J.TH.H. - De Zeeuwse kaapvaart tijdens de Spaanse successieoorlog 1702-1713.
3738: VERHOEFF, PIETER WILLEMSZ. - De reis van de vloot van Pieter Willemsz Verhoeff naar Azië 1607-1612. Uitgegeven door M.E. van Opstall. Met inleiding, journaal en bijlagen.
33560: VERHOEVEN, GERRIT. - Anders reizen ? Evoluties in vroegmoderne reiservaringen van Hollandse en Brabantse elites (1600-1750).
15329: VERHOEVEN, GARRELT & PIET VERKRUIJSSE. - Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe vande Oost-Indische reyse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe van Hoorn. Descriptieve bibliografie 1646-1996. Met bijdragen van B.P.M. Dongelmans, M. Keblusek, H.W. de Kooker, M. van Lemel, T.L. van der Putten & V.D. Roeper. Met een voorwoord van E.K. Grootes.
34138: VERHOOG, J.M. - Herinneringsliteratuur betreffende het Nederlandse militaire optreden te land in Indonesië 1945-1950.
1049: VERKERK PISTORIUS, A.W.P. - Ceylon. Indische volksbelangen.
33518: VERMAES, S.J. - Verslag van de gasontploffing in de mijn Loento I (Ombilin-kolenveld ter Sumatra's Westkust) op den 18en november 1896.
32688: VERMEER-VAN BERKUM, CARLA. - Kon ik maar weer een gewoon meisje zijn. Dagboek uit Japanse kampen '44-'45.
32677: VERMOLEN, J. - De Dampit-affaire. Een vergeten drama op Oost-Java tijdens de Japanse bezetting. Een historisch onderzoek in opdracht van de Stichting Strafkamp Dampit.
32883: VERNET, CARLE & HORACE. - Deuxième suite de chevaux. Nr. 1-2.
30991: VERRE, T. VAN. - Tony van Verre ontmoet Albert Helman. Uit het leven van een dwarsliggende Indiaan.
21302: VERSCHUUR, G(ERRIT). - Voyage aux trois Guyanes et aux Antilles.
25492: VERSTEEG, DINGMAN. - New Netherland's founding.
15112: VERSTEGEN, M. - Kaapstad. Een onwettig kind van de VOC. Een juridisch-politieke visie op het ontstaan van Kaapstad.
6993: VERWER, ADRIAEN. - Nederlants see-rechten; avaryen; en bodemeryen: Begrepen in De gemeene costumen van der see: de Placcaten van Keiser Karel den Vijfden, 1551; en Koning Filips den II. 1563: 't Tractaet van Mr. Quintijn Weijtsen van de Nederlantsche Avarijen: Ende daerenboven in Eene verhandeling nopende het recht der Hollantshe bodemeryen. Verklaerd met aenteikeningen, ook met keurige bylagen; en't laetste nieuw-gemaekt. De derde druk; vermeerderd en verbeterd. Bound with: Advysen, certificatien ende gewysdens: Rakende het vergoeden van de schade, die de Binnelandtsche schepen malkanderen aan doen. Den vyfden druk, vermeerdert ende verbetert.
34312: VETH, PIETER JOHANNES. - Hendrik Adriaan van Reede tot Drakestein.
32473: VETH, PIETER JOHANNES. - Insulinde. Twaalf tafereelen uit Nederlandsch-Indië, volgens teekeningen en studiën naar de natuur.
32101: VETH, PIETER JOHANNES. - Java, geographisch, etnologisch, historisch.
5346: VETH, PIETER JOHANNES. - Java, geographisch, etnologisch, historisch.
32147: VETH, BAS. - Het leven in Nederlandsch-Indië. Amsterdam, 1900. Reprint.
26450: VETH, PIETER JOHANNES. - Java, geographisch, ethnologisch, historisch. 2e druk bewerkt door J.F. Snelleman en J.F. Niermeyer.
30797: VIANI, SOSTEGNO. - Istoria delle cose operate nella China da monsignor Gio. Ambrogio Mezzabarba partriarca d'Alessandria, legato appostolico in quell' imperio. Edizione seconda.
33245: VIAUD, PIERRE. - Schipbreuk en lotgevallen van Pieter Viaud, scheeps-kapitein, enz. Behelzende deszelfs vertrek van Bourdeaux, en schipbreuk op een onbewoond eiland; wonderlyke kloekmoedigheid van een Hollandsch matroos ten tyde der schipbreuk; rampen en ongelukken aldaar aan land, welke hy beneffens nog elf anderen van de equipagie heeft moeten ondergaan; hy blyft eindelyk alleen over met eene mevrouw en haar zoon en zynen neger .. Eene waare geschiedenis. Door hem zelven beschreeven. Gesterkt met een certificaat van dan heer Sevettenham, commandant van het Engelsch fort St. Marc des Apalaches.
10793: VIBE, A. - Küsten und Meer Norwegens.
31564: VICKERS, ADRIAN. - Bali - een gecreëerd paradijs.
24015: VICTOR, PAUL-ÉMILE. - Man and the conquest of the Poles. Translated from the French by Scott Sullivan.
33238: VIDAL, FRANCIS MARY THERESA. - Een geschenk uit Australië. Onderhoudende verhalen uit het leven der Engelsche kolonisten. Naar den vijfden druk, uit het Engelsch door Carel Steven Adama van Scheltema.
34301: VIDAL, LAURENT & ÉMILIE D'ORGEIX. - Les villes françaises du Nouveau Monde. Des premiers fondateurs aux ingénieurs du roi (XVIe - XVIIIe siècles).
34149: VIETNAM. - Prospectus Lacus et Pagi Sinensis. Un Lac et Village de la Cochinchine
32659: MANGKOE NAGORO VII. - Supplement op Het Triwindoe-Gedenkboek Mangkoe Nagoro VII.
3903: VIKSTEN, ALBERT. - Berenjagers en robbenvangers. Vertaald (uit het Zweeds) door H. van Laar.
8287: VILHENA, LUIZ DOS SANTOS. - Recopilaçao de noticias soteropolitanas e Brasilicas contidas em XX cartas. Livro I anno de 1802.
29076: VILJOEN, RUSSEL. - Jan Paerl, a Khoikhoi in Cape colonial society 1761-1851.
32037: VILLIERS, ALLEN. - Men, ships and the sea.
33003: VINCENT, GILBERT T. - Masterpieces of American Indian art from the Eugene and Clare Thaw collection.
34027: VINK, STEVEN. - Daniel van der Meulen in Arabia Felix. Travels and photographs of a Dutch diplomat in Yemen, 1931-1944.
33694: VINK, MARKUS. - Mission to Madurai. Dutch embassasies to the Nayaka court of Madurai in the seventeenth century.
33341: VISINO, J(OHANN) N(EPOMUK). - Pelgrims-reize uit Griekenland, over Egypte, naar Palestina. Behelzende: eene opgave van de geschiedenis en den tegenwoordigen toestand van alle voor den Christen merkwaardige plaatsen in het Heilige Land. In brieven aan eenen geestelijken te Passau. Uit het Hoogduitsch.
30824: VISSCHER, JACOBUS CANTER. - Mallabaarse brieven. De brieven van de Friese predikant Jacobus Canter Visscher (1717-1723). Hertaling en inleiding van Bauke van der Pol.
24980: VISSCHER, H. - Religion und soziales Leben bei den Naturvölkern.
31934: VISSER, FEDDE JANSZ. - Op walvisjacht naar Spitsbergen. Een hachelijke onderneming in de Noordelijke IJszee, 1774-1778. Bezorgd en ingeleid door L. Hacquebord.
3580: VISSER, W. DE. - Piet Hein en de zilvervloot. Oorlog en handel in de West.
4930: VISSER, B.J.J. - Onder Portugeesch-Spaansche vlag. De Katholieke missie van Indonesië 1511-1605.
15092: VISSER, L.E. (ED.). - Halmahera and beyond. Social science research in the Moluccas.
7408: VISSERING, GERARD. - Een Hollander in Zuid-Afrika (Herman Coster).
30582: VISVANATHAN, SUSAN. - The Christians of Kerala. History, belief and ritual among the Yakoba.
29487: VITALIS, L. - Het koloniaal batig slot der heeren hervormers.
29488: VITALIS, L. - De kwestien van den Nederlandsch-Indischen archipel nog eens besproken.
29489: VITALIS, L. - Opmerkingen gedurende mijn verblijf in Holland, van 1852 tot 1854.
29461: VITALIS, L. - Opmerkingen omtrent den loop der suiker-industrie in den Nederlandsch O.I. Archipel.
11672: VIXSEBOXSE, J. - Een Hollandsch gezantschap naar China in de zeventiende eeuw (1685-1687).
4935: VLEMING, J.L. - Het Chineese zakenleven in Nederlandsch-Indië.
31043: VLESSING, O. & A. VUIJSJE. - 1609; het jaar van Emanuel van Meteren & Henry Hudson.
30815: VLIET, A.P. VAN. - 'Een vriendelijcke groetenisse'. Brieven van het thuisfront aan de vloot van De Ruyter (1664-1665).
29209: VLIET, (LEONARD VAN WOUDRICHEM VAN). - Internationaal regt. Zijn Neêrland's regten in den Indischen Archipel gehandhaafd ?
33255: VLISSINGEN. - PORT DE FLESSINGUE.
25464: VOE, THOS. F. DE. - Genealogy of the De Veaux family. Introducing the numerous forms of spelling the name by various branches and generations in the past eleven hundred years.
28316: VOLKER, T. - The Japanese porcelain trade of the Dutch East India Company after 1683.
4939: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Staatsrecht overzee.
4995: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Een adatwetboekje voor heel Indië.
32637: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Verspreide geschriften.
33910: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Altaer-geheimenissen. Ontvouwen in drie boecken.
6795: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Alle de treur-spelen. Dl. I.
32870: VOOGD, A. - De scheepvaart op Indië en de Rotterdamsche Lloyd.
32288: VOORDUIN, G.W.C & J.E. VAN HEEMSKERCK VAN BEEST. - West-Indië. Suriname. Plantages Jagtlust en Suzanna's Daal.
25510: VOORHEES. - - PROCEEDINGS OF THE TWO HUNDRED SEVENTY-FIFTH ANNIVERSARY OF THE VAN VOORHEES FAMILY IN AMERICA.
25545: VOORHEES, D.W. - The Holland Society: a centennial history 1885-1985.
31589: VOORHOEVE, PETRUS. - Overzicht van de volksverhalen der Bataks.
20756: VOORHOEVE, PETRUS. - Catalogue of Acehnese manuscripts in the library of Leiden university and other collections outside Aceh. Compiled in co-operation with T. Iskandar. Translated and edited by M. Duprie.
33794: VOS, WILLEM. - De bouw van een Oost-Indiëvaarder. Visie op de bouw van een Hollands spiegelretourschip. (Batavia).
9825: VOS, REINOUT. - Koopman en koning. De VOC en de Maleise tinhandel 1740-1800. Merchant and monarch The VOC and the Malay tin trade, 1700-1800.
33793: VOS, WILLEM. - De bouw van een Oost-Indiëvaarder. (Batavia). Visie op de bouw van een Hollands spiegelretourschip in de Gouden Eeuw & Bouwtekeningen van een Hollands spiegelretourschip.
7044: VOS, REINOUT. - Gentle Janus, merchant prince. The VOC and the tightrope of diplomacy in the Malay world, 1740-1800. Translated by B. Jackson.
6350: VOS, K. - Assignment Japan. Von Siebold pioneer and collector.
7549: VREDENBERG-ALINK, J.J. - Spiegel der wereld. Nederlandse kaartmakers en hun werk.
14920: VREDENBREGT, JACOB. - De Baweanners in hun moederland en in Singapore. Een bijdrage tot de kulturele antropologie van zuidoost-Azië.
34085: VREDENBURCH, ADRIAAN VAN. - Berigt van de veertig Raaden en Vroedschappen der stad Delft op de queste van Mr. Adriaan van Vredenburch.
13573: VREEDE, G.G. - Lettres et négociations de Paul Choart, seigneur de Buzanval, ambassadeur ordinaire de Henri IV en Hollande, et de François d'Aersssen, agent des Provinces-Unies en France. (1598, 1599.) Suivies de quelques pièce diplomatique concernant les années 1593-1596, et 1602-1606. Publiées pour la premiere fois.
5379: VREEDE, A.C. - Catalogus van de Javaansche en Madoereesche handschriften der Leidsche Universiteits-Bibliotheek.
28119: VREEDE, A.C. & J.G.H. GUNNING. - Fac-simile's van Javaansche brieven ten gebruike bij het onderwijs in het Javaansch.
29535: VREEDE BIK, P(IETER). - De vrije arbeid te Soerabaija, getoetst aan de waarheid.
14302: VRIES, ABRAHAM DE. - Brief van A. de Vries aan A.D. Schinkel, over Guichard's notice sur le speculum humanae salvationis, met drie bijlagen tot staving der naauwkeurigheid van het verhaal van Junius wegens de uitvinding der boekdrukkunst en ter wederlegging der meening: dat Coster koster zou geweest zijn.
30735: VRIES, ANNE DE. - Dagoe. De kleine bosneger. 3e druk.
14202: VRIES, D. DE (ED.). - Kaarten met geschiedenis 1550-1800. Een selectie van oude getekende kaarten van Nederland uit de Collectie Bodel Nijenhuis.
2660: VRIES, D.H. DE. - Een Amsterdams koopman in de Molukken 1883-1901.
20364: VRIES, JAN DE. - Volksverhalen uit Oost-Indië (sprookjes en fabels). Deel II.
30416: VRIES, L. DE. - 'Kitab Toehpah' en Tuhfat al Mahtadj li sjarkh al Minhadj. Resultaten van een voorloopig onderzoek, met vertaling van den 'Kitab Toehpah'.
28416: VRIES, SIMON DE. - Wonderen soo aen als in, en wonder-gevallen soo op als ontrent de zeeën, rivieren, meiren, poelen en fonteynen: historischer; ondersoeckender, en redenvoorstellender wijs verhandeld.
26650: VRIES, DIRK DE. - Uit de kaartenwinkel van de VOC. Catalogus van zeekaarten van de Verenigde Oostindische Compagnie in de collectie Bodel Nijenhuis.
16111: VRIES, SANDRA DE. - De lucht in gevlogen, de hemel in geprezen. Eerbewijzen voor Van Speyk.
33361: VRIEZE, C.L. DE. - Korte beschryving van de stad Jerusalem, benevens hare voorsteden, zoo als deze bestond ten tyde van O.H. Jesus-Christus; volgens de gewyde en ongewyde geschiedenisschryvers.
720: VRIJMAN, L.C. - Slavenhalers en slavenhandel.
33107: VROLIJK, ARNOUD, JAN SCHMIDT, KARIN SCHEPER. - Turcksche boucken. De oosterse verzameling van Levinus Warner, Nederlands diplomaat in zeventiende-eeuws Istanbul. The Oriental collection of Levinus Warner, Dutch diplomat in seventeenth-century Istanbul.
32185: VROON, LEONARDO JOSÉ. - De bevolkingstheecultuur in de residentie West-Priangan.
23276: VRUGGINK, H. & J. SARMO. - Surinaams-Javaans-Nederlands woordenboek.
24090: VULLIAMY, C.E. - Outlanders. A study of imperial expansion in South Africa 1877-1902.
639: VUYK, BEB. - Duizend eilanden. Roman.
6535: WAALDIJK, E.TH. - Die Rolle der Niederländischen Publizistik bei der Meinungsbildung hinsichtlich der Aufhebung der Sklaverei in den Westindischen Kolonien.
11387: WAARDENBURG, J.J.C.H. VAN. - De invloed van den landbouw op de zeden, de taal en letterkunde der Atjèhers.
13933: WACHLIN, STEVEN. - Woodbury & Page. Photographers Java. With a contribution by Marianne Fluitsma and Gerrit Knaap.
33724: WAGENAAR, LODEWIJK. (RED.). - Aan de overkant. Ontmoetingen in dienst van de VOC en WIC (1600-1800).
33969: WAGENAAR, LODEWIJK. - Kaneel en olifanten. Sri Lanka en Nederland sinds 1602.
33970: WAGENAAR, LODEWIJK. - Cinnamon and elephants. Sri Lanka and the Netherlands from 1602.
32300: WAGENAAR, L.J. - De VOC in Zeeland. Een wandeling door Middelburg en een tocht door Walcheren.
29088: WAGENAAR, L.J. - In het kielzog van de VOC. Levende historie.
29300: WAÏLAN, LAAN. - Krontjong-liederen. Verzameling der meest bekende krontjong-liederen voor piano-solo met zang ad libitum.
24779: WAÏLAN, LAAN. - Krontjong-liederen. Verzameling der meest bekende krontjong-liederen voor piano-solo met zang ad libitum. Band. I.
18157: WAKEFIELD, EDWARD JERNINGHAM. - Adventure in New Zealand. An abridgement, edited by Joan Stevens.
4949: WAL, S.L. VAN DER (RED.). - Besturen overzee. Herinneringen van oud-ambtenaren bij het binnenlandse bestuur in Nederlandsch-Indië. Met een inleiding.
29975: WALBEEHM, A.H.J.G. - Het dialekt van Tegal.
30155: WALBEEHM, A.H.J.G. - Javaansch leesboek behoorende bij de woordafleiding in het Javaansch.
30091: WALBEEHM, A.H.J.G. - De taalsoorten in het Javaansch. 1e stuk.
30241: WALBEEHM, A.H.J.G. - De taalsoorten in het Javaansch.
29908: WALBEEHM, A.H.J.G. - De woorden als zinsdeelen in het Javaansch.
21337: WALDA, DICK. - Gevangen in het ijs. De overwintering van Willem Barents op Nova Zembla.
26195: WALDEGRAVE, WILLIAM. - William, Lord Radstock, admiral of the White. From a painting .. by F.W. Wilkin.
32842: WALDENSTRÖM, P(ETER). - Till Kina. Reseskildringar.
33368: WALDENSTRÖM, P(AUL). - Till Österland. Skildringar från en resa i Turkiet, Grekland, Syrien, Palestina, Egypten samt på Sinaihalfön. Hösten och Vintern 1894.
20275: WALES, S.H. - State sovereignty and slavery. Speech delivered at Bridgeport, Conn., March, 1865. Pending the State election.
13752: WALISZEWSKI, K(AZIMIERZ). - Le roman d'une impératrice Catherine II de Russe d'après ses mémoirs, sa correspondance et les documents inédits des archives d'état. Dixième édition.
31266: WALKER, ANNABEL. - Aurel Stein. Pioneer of the Silk Road.
30342: WALL, ADOLF FRIEDRICH VON DE. - Hikajat Masjhoedoe'lhakkoe diichtisarken. Verkorte geschiedenis van Masjhoedoe'lhakkoe. Naar een paar maleische handschriften bewerkt en uitgegeven.
7298: WALL, V.I. VAN DE. - Indische landhuizen en hun geschiedenis. Deel I.
8863: WALLACE, D(ONALD) MACKENZIE. - Russia. 6th edition.
7947: WALLACE, D(ONALD) MACKENZIE. - La Russie. Le pays - les institutions - les moeurs. Traduit de l'Anglais par H. Bellenger.
30641: WALLE, JOHAN VAN DE. - Romans en verhalen.
33170: WALLE, JOHAN VAN DE. - Een vlek op de rug.
9774: WALSH. - Explorations en Normandie: Rouen.
30714: SCHEEPSTRA & WALSTRA. - Schoolplaat met afbeelding van de hektjalk Op Hoop van Zegen. 1e serie, 3e druk.
32122: WALTMANS, H. - Suriname 1650-2000. Een politieke studie.
33150: WALVIN, JAMES. - Black Ivory. A history of British slavery.
33646: WAMELEN, CARLA VAN. - Family life onder de VOC. Een handelscompagnie in huwelijks- en gezinsleven.
32775: WANGEMANN, THEODOR. - Maléo en Sekoekoeni. Vertaal uit die Duits deur J.F.W. Grosskopf. Uitgegee en toegelig deur G.P.J. Trümpelmann met 'n opsomming in Engels vertaal deur A. Ravenscroft.
31204: WARD, J.S.M. & W.G. STIRLING. - The Hung Society or the Society of Heaven and Earth. London, 1925-26. Reprint.
18079: WARD, ALAN. - A show of justice. Racial 'amalgamation' in nineteenth century New Zealand.
33464: WARNARSARIE. - WARNARSARIE. 1848. Letterkundig jaarboekje. Uitgegeven door I. Munnich.
32010: WARNER, OLIVER. - Fighting sail. Three hundred years of warfare at sea. Foreword by Mountbatten of Burma.
32057: WARNER, OLIVER. - Great battle fleets.
32059: WARNER, OLIVER. - Great sea battles.
3548: WARNSINCK, J.C.M. - De vloot van den koning-stadhouder 1689-1690.
3545: WARNSINCK, J.C.M. - Twaalf doorluchtige zeehelden (Piet Heyn, Tromp, Witte de With, de Ruyter, etc.).
33758: WARREN, W.H. & N. BARLOW. - St. Marty's Church fort St. George Madras. A brief history with a description of its monuments and other objects of interest.
3905: WARTENWEILER, FRITZ. - Fridtjof Nansen.
25845: WASSENAAR VAN OBDAM, JACOB VAN. - Jacob van Wassenaer, Heere van Obdam &c. Lt. Admiraal van Holland en Westvriesland.
6136: WASSING-VISSER, RITA & MARTINE P. WOLFF. - Met andere ogen. 400 jaar afbeeldingen van Europeanen door verre volken.
26839: WASSING, R.S. - African art. Its background and traditions.
5027: WASSING-VISSER, RITA. - Weefsels en adatkostuums uit Indonesië.
20505: WASSINK, J.TJ. - Kijk op Suriname.
31739: WATERFIELD, GORDON. - Lucie Duff Gordon (1821-1869) in England, South Africa and Egypt.
31073: WATERMAN, K.J., J. JACOBS, CH.T. GEHRING. (RED.). - Indianenverhalen. De vroegste beschrijvingen van Indianen langs de Hudsonrivier (1609-1680).
7461: WATERTON, CHARLES. - Wanderings in South America. The north-west of the United States, and the Antilles, in the years 1812, 1816, 1820, & 1824. With original instructions for the perfect preservation of birds, etc. for cabinets of natural history. New edition. Edited, with biographical introduction and explanatory index, by J.G. Wood.
23888: WATERTON, CHARLES. - Wanderings in South America, the North-West of the United States, and the Antilles, in the years 1812, 1816, 1820, & 1824. With original instructions for the perfect preservation of birds, etc. for cabinets of natural history. New edition. Edited, with biographical introduction and explanatory index, by J.G. Wood.
6569: WÄTJEN, H. - Das holländische Kolonialreich in Brasilien. Ein Kapitel aus der Kolonialgeschichte des 17 Jahrhunderts,
7007: WATSON, (ROBERT). - Histoire du regne de Philippe II, roi d'Espagne. Ouvrage traduit de l'Anglois.
32647: WATSON ANDAYA, BARBARA. - To live as brothers. Southeast Sumatra in the seventeenth and eighteenth centuries.
34410: WATSON ANDAYA, BARBARA. - Perak, the abode of grace. A study of an eighteenth-century Malay State.
8144: WATSON, JOHN FANNING. - Annals of Philadelphia, and Pennsylvania, in the olden time; being a collection of memoirs, anecdotes, and incidents of the city and its inhabitants, and of the earliest settlements of the inland part of Pennsylvania. Enlarged with many revisions and additions by Willis P. Hazard.
34430: WATSON ANDAYA, BARBARA. - Perak, the abode of grace. A study of an eighteenth-century Malay State.
8686: WATTEVILLE, VIVIENNE DE. - L'appel de l'Afrique. Séjour et méditations parmi les éléphants et les montagnes du Kenya. Préface et traduction de G. Jean-Aubry.
32233: WATTEVILLE, VIVIENNE DE. - L'appel de l'Afrique. Séjour et méditations parmi les éléphants et les montagnes du Kenya. Préface et traduction de G. Jean-Aubry.
31761: WAUGH, ALEC. - Hot countries.
25154: WEALE, B.L. PUTNAM (BERTRAM LENOX SIMPSON). - Manchu and Moscovite. Being letters from Manchuria written during the autumn of 1903.
33229: WEAVER, JOHN. - Authentic narrative of the recent loss of his majesty's ship Crescent, John Temple, captain, which struck about ten o'clock at night, December 5, 1808, off the coast of Jutland, near Robsnought, when upwards of two hundred people, the captain, officers, seamen, women, &c. perished, as communicated by Lieut. John Weaver, of the Royal Marines, one of the officers who was fortunately saved. Also, the shipwreck and adventures of Captain Nathaniel Uring, in the beginning of November, 1711.
3555: WEBER, R.E.J. - De seinboeken voor Nederlandse oorlogsvloten en konvooien tot 1690.
6209: WEBER, WILBERT. - Een gezonken V.O.C. schip 't Vliegent Hart.
28364: WEBER, R.E.J. - De aanval op de Smyrnavloot van 1672.
2566: WEBER, R.E.J. - De beveiliging van de zee tegen Europeesche en Barbarijnsche zeeroovers 1609-1621.
20261: WEBSTER, DANIEL. - Speech upon the subject of slavery; delivered in the United States Senate on Thursday, March 7, 1850.
31751: WEBSTER, E.M. - The moon man. A biography of Nikolai Miklouho-Maclay.
31619: WECK, WOLFGANG. - Heilkunde und Volkstum auf Bali.
19698: WEEKS, STEPHEN B(EAUREGARD). - The history of negro suffrage in the South.
25775: WEEL, H.B. VAN DER. - 'In die kunst en wetenschap gebruyckt'. Gerrit Claeszoon Clinck (1646-1693), meester kunstschilder van Delft en koopman in dienst van de Verenigde Oostindische Compagnie.
3936: WEEMS, JOHN EDWARD. - Race for the North Pole. Preface by V. Stefansson.
32478: WEGEN, D.H. VAN. - Kunst uit de Kaap. Hollandse en Vlaamse meesterwerken uit de Michaelis Collectie te Kaapstad.
28461: WEGENER, H. - Levensschets van den zaligen Augustinus Schöffler als martelaar gestorven den 1sten mei 1852 in Tongkin.
28464: WEGENER, H. - Levensschets van den zaligen Franciscus Gagelin als martelaar gestorven 17 october 1833 in Cochin-China.
28462: WEGENER, H. - Levensschets van den zaligen Franciscus Jaccard als martelaar gestorven 2 september 1838 in Cochin-China.
28460: WEGENER, H. - Levensschets van den zaligen Johannes Karel Cornay als martelaar gestorven 20 september 1837 in West-Tongkin.
28463: WEGENER, H. - Levensschets van den zaligen Joseph Marchand als martelaar gestorven 30 november 1835 in Cochin-China.
28465: WEGENER, H. - Levensschets van den zaligen Petrus Dumoulin Borie als martelaar gestorven den 24en nov. 1838 in Annam.
31536: WEGENMAN, WILLEM. - Corruptie. Een Indische roman. Met een voorrede door J.H. Valckenier Kips.
10229: WEISS, M.CH. - L'Espagne depuis le règne de Philippe II jusqu'a l'avénement des Bourbons.
17679: WEISS, H. - 'Ons Suriname'. Handboek voor zendingsstudie.
7469: WEISSENBORN, THILLY. - Vastgelegd voor later. Indische foto's (1917-1942). Verzameld door E. Drissen. Met een voorwoord van O.J. de Landell.
7287: WEITZEL, A(UGUST) W(ILHELM) P(HILIP). - Batavia in 1858 of schetsen en beelden uit de hoofdstad van Neêrlandsch Indië.
26893: WELCH, PEDRO L.V. - Slave society in the city. Bridgetown. Barbados 1680-1834.
33707: WELDEREN RENGERS, D.W. VAN. - The failure of a liberal colonial policy. Netherlands East Indies, 1816-1830.
27210: WELLARD, J. - Samarkand and beyond. A history of desert caravans.
19078: WELLS, ANN E. - Milingimbi. Ten years in the Crocodile Islands of Arnhem Land.
14882: WENNEKES,WIM. - Gouden handel. De eerste Nederlanders overzee, en wat zij daar haalden.
13605: WENSINCK, A.J. & J.H. KRAMERS. - Handwörterbuch des Islam.
12824: WENTHOLT, A.D. & C. BORSTLAP. - Brug over den oceaan. Een eeuw geschiedenis van de Holland Amerika Lijn.
26452: WENTHOLT, ARNOLD. (RED.). - In kaart gebracht met kapmes en kompas. Met het koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap op expeditie tussen 1873 en 1960.
32159: WERING, KOOS VAN. - Indische 'waarheden'. Spotprenten uit de (de)koloniale tijd. Uit de collectie van Koos van Weringh.
34302: WERTHEIM, W.F., A.H. WERTHEIM-GIJSE WEENINK. - Ketters en kwezels. Regenten en rebellen.
14732: WERTHEIM, ANNE-RUTH. - De gans eet het brood van de eenden op. Mijn kindertijd in een Jappenkamp op Java.
26802: WERZ, BRUNO E.J.S. - 'Een bedroefd, en beclaaglijck ongeval'. De wrakken van de VOC-schepen Oosterland en Waddinxveen (1697) in de Tafelbaai.
10504: WESSELS, C. - De geschiedenis der r.k. missie in Amboina; vanaf haar stichting door den H. Franciscus Xaverius tot haar vernietiging door de O.I.Compagnie 1546-1605. Volgens de oudste gedrukte gegevens en een groot aantal onuitgegeven documenten.
30706: WESSELS, L. - De opheffing van het monopolie en de vervanging van de gedwongen koffiecultuur op Java door een staatscultuur in vrijen arbeid.
30707: WESSELS, L. - De voorstellen van de Indische regeering omtrent de gouvernements-koffiecultuur op Java en Sumatra's westkust.
32289: WEST, BENJAMIN. - The death of General Wolfe.
4149: WESTENDORP BOERMA, J.J. - Briefwisseling tussen J. van den Bosch en J.C. Baud 1829-1832 en 1834-1836.
28097: WESTENENK, L.C. - Atjèhsche tolk. Lijst der meest voorkomende woorden en enkele samenspraken.
25450: WESTERVELT, FRANCES A. - Bergen County New Jersey. Marriage records copied from the entries as originally made at the court house by the ministers and justices of the Peace of the country.
34350: WESTSTEIJN, THUIS & MENNO JONKER. (RED.). - Barbaren & wijsgeren. Het beeld van China in de Gouden Eeuw.
31773: WETTENGL, K. (RED.). - Maria Sibylla Merian 1647-1717. Kunstenares en natuuronderzoekster.
11340: WEULE, KARL. - Negerleben in Ostafrika. Ergebnisse einer ethnologischen Forschungsreise. 2. Auflage.
818: WEVER, JAN. - Journaal der merkwaardige reizen van Jan Wever (van West-Terschelling) naar Turkije, Oost-Indië, China, Noord- en Zuid-Amerika, ter walvischvaart bij Groenland, enz. loopende van 1847 tot 1904. Ingeleid door A.B. van Deinse.
23117: WEVER, D. DE, A. KIESKAMP. (RED.). - Het is geen kolonie, het is een wereld. Vrouwen bereizen en beschrijven Indië 1852-1912. Ida Pfeifer, Augusta de Wit, Anna Weber-van Bosse, Marie van Zeggelen, Carry van Bruggen, Aletta Jacobs, Dé-lilah.
32041: WEVER, HENK. - Hedendaagse Nederlandse zeeschilders. Contemporary Dutch sea painters.
34400: WHEATLEY, PAUL. - The golden khersonese. Studies in the historical geography of the Malay peninsula before A.D. 1500.
22302: WHIPPLE, A.B.C. - De walvisvaarders.
29304: WHITEHILL, W.M. - Captain Joseph Peabody. East India merchant of Salem (1757-1844). A sketch of his life.
25554: WHYMPER, FRÉDERICK. - Voyages et aventures dans l'Alaska (ancienne Amérique Russe). Ouvrage traduit de l'Anglais avec l'autorisation de l'auteur par Émile Jonveaux.
5002: WICHMANN, ARTHUR. - Bericht über eine im Jahre 1888-89 im Auftrage der Niederländischen Geographischen Gesellschaft ausgeführte Reise nach dem Indischen Archipel.
31747: WICHMANN, YRJÖ. - Wotjakische Sprachproben. Im Auftrage der Finnisch-Urgrischen Gesellschaft.
12767: WICKEVOORT CROMMELIN, HENDRIK SAMUEL MAXIMILAAN. - Een herlevend volk. Schets van de Japanners en hun land.
6537: WIECHEN, PETER VAN. - Hollandse bakstenen langs de Atlantische Oceaan. Een tocht langs de bouwwerken van de West-Indische Compagnie.
1971: WIEDER, F.C. - Tasman's kaart van zijn Australische ontdekkingen 1644. 'De Bonaparte-kaart'. Gereproduceerd op de ware grootte in goud en kleuren naar het origineel in de Mitchell Library, Sydney.
31072: WIEDER, F.C. - De stichting van New York in juli 1625. Reconstructies en nieuwe gegevens ontleend aan de Van Rappard documenten. 's Gravenhage, 1925. Reprint.
31173: WIEGER, LÉON. - Folk-lore Chinois moderne.
32111: WIENCEK, HENRY. - The Hairstons. An American faimily in black and white.
24588: WIERINGA, P.A.C. - De oudste boeren-republieken Graaff-Reinet en Zwellendam van 1775 tot 1806.
34417: WIERINGA, E.P. - Catalogue of Malay and Minangkabau manuscripts in the library of Leiden University and other collections in the Netherlands. Volume two comprising the H.N. van der Tuuk bequest acquired by the Leiden University Library in 1896.
29127: WIESEBRON, MARIANNE L. (ED.). - Brazilië in de Nederlandse archieven (1624-1654). De West-Indische Compagnie overgekomen brieven en papieren uit Brazilië en Curaçao.
29221: WIJCK, H(ERMAN) C(ONSTANTIJN) VAN DER. - De koloniale kwestie.
29265: WIJCK, H(ERMAN) C(ONSTANTIJN) VAN DER. - Onze koloniale staatkunde. Een beroep op het Nederlandsche volk.
29212: WIJCK, H(ERMAN) C(ONSTANTIJN) VAN DER. - De koloniale kwestie. 2e, herziene uitgaaf.
29219: WIJCK, H(ERMAN) C(ONSTANTIJN) VAN DER. - De agrarische wet.
34343: WIJESEKERA, NANDADEVA. - Veddas in transition. (Ceylon).
32541: WIJK, J.E. VAN. - Java, beschrijving van de aardrijkskundige gesteldheid, het bestuur, de gebruiken en instellingen op dat eiland. 2e druk.
33712: WIJNHOVEN, J.J.TH. - List of Roman Catholic priests in Batavia at the time of the V.O.C.
16961: WIJNMALEN, TH(EODOR) CH(ARLES) L(ION). - Deportatie naar Oost- of West-Indië. Rede uitgesproken in het Indisch Genootschap te 's Gravenhage. Gevolgd door eene nadere toelichting, uit onuitgegeven officiëele bescheiden geput, een nota van Ph(ilip) J(ohannes) Bachiene en de debatten in de vergadering van den 9den maart 1875.
29724: WILDE, A(NDRIES) DE. - De Preanger regentschappen op Java gelegen.
32792: WILKENS, JACOB & JACOB VAN NECK. - De vierde schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Wilkens en Jacob van Neck (1599-1604). Uitgegeven door H.A. van Foreest en A. de Booy. Deel I: Inleiding & de journalen (met toelichtingen).
23705: WILLEMS, WIM & JAAP DE MOOR. (RED..). - Het einde van Indië. Indische Nederlanders tijdens de Japanse bezetting en de dekolonisatie.
17187: WILLER, T(HOMAS) J(OSEPHUS). - Het eiland Boeroe, zijne exploitatie en Halfoersche instellingen. Uitgegeven met bijdragen en toelichtingen in verband tot Europesche kolonisatie in Nederlandsch-Indie door J.P. Cornets de Groot van Kraaijenburg.
8572: WILLEY, AUSTIN. - The history of the antislavery cause in state and nation.
19437: WILLEY, KEITH - Eaters of the lotus. (Northern Territory Australia).
10817: WILLIAMS, JOHN. - A narrative of missionary enterprises in the South Sea Islands; with remarks upon the natural history of the islands, origin, languages, traditions, and usages of the inhabitants. (Later ed.).
30917: WILLIAMS, ADRIANA & YU-CHEE CHONG. - Covarrubias in Bali.
28548: WILLIAMS, THOMAS & JAMES CALVERT. - Fiji and the Fijians. Edited by George Stringer Rowe.
12075: WILLIAMS, HAROLD S. - Tales of the foreign settlements in Japan.
28826: WILLIAMS, ERIC. - Capitalism & slavery. Introduction by D.W. Brogan.
29303: WILLIAMS, JOHN BROWN. - The New Zealand journal 1842-1844. Edited with an account of his life by Robert W. Kenny.
7603: WILLIAMS, B. - Cecil Rhodes.
25543: WILLIAMS, SHERMAN. - New York's part in history.
18381: WILLIAMSON, J.A. - Cook and the opening of the Pacific.
32418: WILLIAMSON, JAMES A. - Hawkins of Plymouth. A new history of Sir John Hawkins and of the other members of his family prominent in Tudor England. 2nd edition.
34273: WILLINK, DANIEL. - Amsterdamsche buitensingel, nevens de omleggende dorpen, opgeheldert door aanteekeningen, over veele voornaame geschiedenissen. 2e druk.
33055: WILLINK, ROBERT JOOST. - Reis naar het noodlot. Het Afrikaanse avontuur van Alexine Tinne (1835-1869).
33056: WILLINK, ROBERT JOOST. - The fateful journey. The expedition of Alexine Tinne and Theodor von Heuglin in Sudan (1863-1864).
28993: WILLINK, DANIEL. - Amstellandsche Arkadia, of beschryving van de gelegenheit, toestant en gebeurtenissen van Amstellandt, met deszelfs onderhoorige dorpen, heerlykheden, ambachten, lusthoven, wateren, enz. In orde geschikt, en nader overzien, door .. Gerrit Schoemaker.
21793: WILS, ESTHER. (RED.). - Wonen in Indië. House and home in the Dutch East Indies.
2755: WILS, ESTHER. (RED.). - Tropenecht. Indische en Europesche kleding in Nederlands-Indië. (1870-1950). Samenstelling Dorine Bronkhorst.
31558: WILSEN, (FRANS CAREL). - Lain dooeloe, lain sakarang, of voorheen en thans. Schetsen uit Oost-Indië.
34293: WILSON, MONICA & LEONARD THOMPSON. (ED.). - The Oxford history of South Africa. Volume I: South Africa to 1870.
32619: WILTON VAN REEDE, TH. & A. ONDERDENWIJNGAARD. - Een draad van angst. Over Japanse vrouwenkampen op Java en het leven daarna.
29295: WINCHESTER, SIMON. - Krakatoa. The day the world explored 27 August 1883.
25005: WING, J. VAN. - De geheime sekte van 't Kimpasi. (Congo).
33744: WINK, ANDRÉ. - Al-Hind. The making of the Indo-Islamic world. VolumeI: Early medieval India and the expansion of Islam. 7th-11th centuries.
2913: WINKEL-RAUWS, H. - Nederlandsch-Engelsche samenwerking in de Spaansche wateren 1625-1627.
10771: WINKELMAN, P.H. (RED.). - Bronnen voor de geschiedenis van de Nederlandse Oostzeehandel in de zeventiende eeuw.
31973: WINKLER, TIBERIUS CORNELIS. - Op en in de aarde.
32173: WINNING, ELISABETH MARIE 'NENG' VON. - Lebenslauf des Moritz von Winning (1835-1920).
32474: WINSCHOOTEN, WIGARDUS VAN. - De seeman. Maritiem woordenboek van Wigardus à Winschooten. Hertaald en ingeleid door Hans Beelen, Ingrid Biesheuvel en Nicoline van der Sijs.
5370: WINTER, CAREL FREDERIK. - Kawi-Javaansch woordenboek, ten behoeve van degenen, die Javaansche gedichten wenschen te lezen.
30168: WINTER, CAREL FREDERIK. - Het boek Adji-Saka, oude fabelachtige geschiedenis van Java, van de regering van vorst Sindoela te Galoeh tot aan de stichting van Madja-Paït, door vorst Soesoeroeh; uit de poëzie in Javaansch proza overgebragt. (Uitgegeven) door J.J.B. Gaal en T. Roorda met een uitvoerig bijvoegsel tot het woordenboek der Javaansche taal van Gericke en Roorda.
30482: WINTER, CAREL FREDERIK. - Javaansche zamenspraken. Uitgegeven met een bijvoegsel bij het Javaansch woordenboek door S. Keyzer. Dl. II: zamenspraken over slokas, paribasans, wangsalans en andere onderwerpen.
16218: WINTER, NICOLAAS SIMON VAN. - Monzongo, of de koninglyke slaaf. Treurspel.
31764: WIRKUS, FAUSTIN & TANEY DUDLEY. - De blanke negerkoning. Hoe een Amerikaansche sergeant der mariniers op het eiland La Gonave tot koning werd gekroond. Met een voorrede van William B. Seabrook. Vertaald door J.L.J.F. Ezerman.
24749: WIRTH, ALBRECHT. - Vorderasien und Ägypten in historischer und politischer, kultureller und wirtschaftlicher Hinsicht geschildert.
31583: WISELIUS, JAKOB ADOLF BRUNO. - Het gevangenis- en dwangarbeidstelsel in Nederland- en in Britsch-Indië, gevolgd door een opstel over de jute-aanplant en jute-spinnerijen in Bengalen.
10044: WIT, AUGUSTA DE. - De wake bij de brug. 2e druk.
32991: WITSEN, NICOLAAS. - Nicolaas Witsen, burgemeester en Raad van Amsterdam, extraordinaris ambassadeur in Groot-Britanje enz.
3732: WITSEN, NICOLAAS. - Moscovische reyse 1664-1665. Journaal en aantekeningen. Uitgegeven door Th.J.G. Locher en P. de Buck.
13486: WITT, JOHAN DE. - - Resolutien der .. Staten van Hollandt ende West-Vriesland .. genomen zedert den aenvangh der bedieninge van .. Johan de Witt als raedt-pensionnaris .. 1653 .. 1668. (And:) Secrete resolutien .. 1653 .. 1668. 2 volumes. (and:) Brieven geschreven ende gewisselt tusschen .. Johan de Witt .. ende de gevolmaghtigden van den staedt der Vereenighde Nederlanden. 6 volumes. With engraved portrait after J. Houbraken. (And:) Verbael gehouden door .. H. van Beverningk, W. Nieupoort, J. van de Perre, en A.P. Jongestal, als gedeputeerden en extraordinaris ambassadeurs van de heeren Staeten Generael .. aen de Republyck van Engelandt. .. Vervullende ook de tydt en saecken die aen de brieven van .. J. de Witt en verdere ministers, omtrent de Engelsche negociatie, ontbreecken.
32507: WITTEVEEN, MENNO. - Antonio van Diemen. De opkomst van de VOC in Azië.
5664: WOELDERS, M.O. - Het sultanaat Palembang 1811-1825.
33013: PANDJI WOELOENG. - PANDJI WOELOENG uit het Soendaasch in het Javaansch bewerkt door Pangeran Adipati Ario Mangkoe Negoro. Met verklaring der daarin voorkomende Kawiwoorden.
12545: WOENIG, FRANZ. - Eine Pusztenfahrt. Bilder aus der ungarischen Tiefebene.
32668: WOERDT, A.A. VAN DER. - Werken zolang het dag is. Jacqueline Cornélie van Andel-Rutgers (1874-1951) gereformeerd zendelinge in Midden-Java.
16377: WOLF, EDMUND JACOB. - The Lutherans in America. A story of struggle, progress, influence and marvelous growth. With an introduction by H.E. Jacobs.
30741: WOLF, S.W. - Suriname, gisteren, vandaag, morgen. Portret van een oplevend land.
22753: WOLFF, H.J. - Historisch overzicht over Suriname 1613-1934.
25591: WOLLEY, CHARLES. - A two years' journal in New York and part of its territories in America. London, 1701. Reprint. With an introduction and notes by E. Gaylord Bourne.
19264: WOOD, THOMAS. - Cobbers. A personal record of a journey from Essex, in England, to Australia, Tasmania and some of the reefs and islands in the Coral Sea, made in the years 1930, 1931, and 1932.
34311: WOODCOCK, GEORGE. - The British in the Far East.
20339: WOODMAN, H.D. (ED.). - Slavery and the Southern economy. Sources and readings.
30560: WOODWARD, DAVID. (ED.). - Five centuries of map printing.
19404: WOOLCOCK, HELEN R. - Rights of passage. Emigration to Australia in the 19th century.
32766: WORDEN, N. (ED.). - Cape Town between East and West. Social identities in a Dutch colonial town.
20877: WORDEN, N., E. VAN HEYNINGEN, V. BICKFORD-SMITH. - Cape Town. The making of a city. An illustrated social history.
26329: WORGAN, GEORGE B. - Journal of a First Fleet surgeon. (1788).
34408: WORMSER, PAUL. - Le Bustan al-Salatin de Nuruddin ar-Raniri. Réflexions sur le rôle culturel d'un étranger dans le monde malais au XVIIe siècle.
11795: WORSWICK, CLARK. - Japan. Photographs 1854-1905. Edited and with a historical tex by Clark Worswickt. With an introduction by Jan Morris.
34345: WOUDE, JOHAN VAN DER. - Coen consequent koopman.
30616: WOUDE, JOHAN VAN DER. - Coen koopman van Heeren Zeventien. Geschiedenis van den Hollandschen handel in Indië (1598-1614).
12901: WOUDRICHEM VAN VLIET, LEONARD VAN. - Engelands wereldhandel. Verslag der commissie van onderzoek uit het Engelsche parlement, omtrent de werking der scheepvaart-wetten, op handel, scheepvaart en fabriekwezen. Uit het Engelsch vertaald, onder toezigt van L. van Vliet.
582: WOUDRICHEM VAN VLIET, L(EONARD) VAN. - Organieke hervorming in Ned.-Indië. Ontwerp van wet en memorie van toelichting.
29516: WOUDRICHEM VAN VLIET, L(EONARD) VAN. - De Nederlandsch Indische Spooorweg-Maatschappij in de Tweede Kamer. Vervolg op de Waal's aanteekeningen over koloniale onderwerpen; door geen adspirant minister.
578: WOUDRICHEM VAN VLIET, L(EONARD) VAN. - De denkbeelden van J.J. Hasselman, omtrent koloniaal regeringsbeleid.
29455: WOUDRICHEM VAN VLIET, L(EONARD) VAN. - De koffij-enquête in verband met de ontworpen West-Java-Koffij-Cultuur-Maatschappij.
29240: WOUDRICHEM VAN VLIET, L(EONARD) VAN. - De voorgedragen aanvulling van art. 62 van het regerings-reglement.
18799: WRIGHT, RONALD. - On Fiji Islands.
1982: WRIGHT, MARIE ROBINSON. - The new Brazil. Its resources and attractions, historical, descriptive, and industrial.
15883: WRIGHT, DENIS. - The English amongst the Persians during the Qujar period 1787-1921.
14195: WULLSCHLÄGEL, H.R. - Kurzgefasste Neger-Englische Grammatik. Bautzen, 1854. Reprint.
34136: WURZBACH, ALFRED VON. - Niederländisches Künstler-Lexikon auf Grund archivalischer Forschungen bearbeitete. Mit mehr als 3000 Monogrammen. 3. Ausgabe.
31251: SHENG XISHAN. - Life and people in Old Beijing - Through the eyes of a painter.
25156: YANG, M.C. - A Chinese village. Taitou, Shantung province.
20590: REFORMED DUTCH CHURCH OF NEW YORK. - YEAR BOOK (58th) OF THE (COLLEGIATE) REFORMED DUTCH CHURCH OF THE CITY OF NEW YORK.
20591: REFORMED DUTCH CHURCH OF NEW YORK. - YEAR BOOK (68th) OF THE (COLLEGIATE) REFORMED PROTESTANT DUTCH CHURCH OF THE CITY OF NEW YORK.
25399: REFORMED DUTCH CHURCH OF NEW YORK. - The constitution of the Reformed Dutch Church of North America with an appendix, containing formularies for the use of the churches together with the rules and orders for the government of the General Synod. The catechism, arcticles of faith, canons of the synod of Dordrecht, and lithurgy.
7076: HOLLAND SOCIETY OF NEW YORK. - YEAR BOOK OF THE HOLLAND SOCIETY OF NEW YORK, 1887-8.
20208: NEW YORK. - Official report of the Great Union Meeting held at the Academy of Music, in the city of New York, December 19th, 1859.
34362: ZAHN, R. - De stichting van een concern: N.V. 'Jan Pieterszoon Coen' en een 'Zeehaven-Klabat' (op de noordkust van Banka).
29118: ZALM, LEO VAN DER. - Backers Branie of een VOC-oorlog in Zuid-India. (1717). Roman.
25767: ZANDVLIET, KEES. - De Nederlandse ontmoeting met Azië 1600-1950. In samenwerking met L. Blussé, W. van den Doel, R. Raben en H. Stevens.
20004: ZANDVLIET, KEES. - Mapping for money. Maps, plans and topographic paintings and their role in Dutch overseas expansion during the 16th and 17th centuries. (2nd edition).
34191: ZATTA, ANTONIO. - Le coste di Barbaria ovvero i regni di Marocco di Fez di Algeri di Tunisi di Tripoli coi Paesi circonvicini.
32881: NEW ZEALAND. - HET DRIE KONINGEN EYLAND. - L'ISLE DES TROIS ROIS.
33473: EGMOND AAN ZEE. - EGMOND AAN ZEE.
2815: ZEE, HENRI VAN DER. - 's Heeren slaaf. Het dramatische leven van Jacobus Capitein (1717-1747).
33029: ZEEBERG, JAAP JAN. - Into the Ice Sea. Barents' wintering on Novaya Zemlya - a renaissance voyage of discovery.
29707: ZEEBERG, JAAP JAN. - Terugkeer naar Nova Zembla. De laatste en tragische reis van Willem Barents.
11898: ZENTGRAAFF, HENRI CAREL. - Atjeh.
9793: ZEYDNER, W.A. - Een waaiende kipas. Brieven uit Batavia, Timor en Medan.
19744: ZIEL, H.F. DE. - Johannes King. Life at Maripaston.
5368: ZIJLMANS, G.C. - Eindstrijd en ondergang van de Indische bestuursdienst. Het corps binnenlands bestuur op Java 1945-1950.
34258: ZIMMERMANN, G.P.H. - Kaart van de rivier de Suriname.
29175: ZIMMERMANN, W.F.A. (CARL GOTTFRIED WILHELM VOLLMER - Der Vulcanismus oder das Todesthal auf Java. Ein Roman unter dem Schleier der Natur.
105: ZIMMERMANN, (EBERHARD AUGUST WILHELM) VON. - Indostan, het land en deszelfs voortbrengsels. Naar het Hoogduitsch.
1552: ZORGDRAGER, CORNELIS GIJSBERTSZ. - Bloeijende opkomst der aloude en hedendaagsche Groenlandsche visschery .. Met byvoeging van de walvischvangst .. door Abraham Moubach. Nevens een korte beschryving van de Terreneufsche bakkeljaau-visschery. 2e druk.
25799: ZOUTMAN, JOHAN ARNOLD. - Johan Arnold Zoutman, Vice Admiraal van Holland en Westvriesland
33802: ZOUTMAN, JOHAN ARNOLD. - Zeeslag, voorgevallen op Doggersbank, in den ogtent van den 5de augustus 1781, tusschen de Hollandsche vloot, onder bevel van .. Schout by Nacht J.A. Zoutman; en de Engelsche vloot, onder bevel van den Viceadmiraal Parker; zo als dezelve zig by het eyndige vertoonde. Opgedragen aan .. J.A. Zoutman, viceadmiraal van Holland en Westvriesland, door .. J. Stanhoffius Andriesz.
25983: ZOUTMAN, JOHAN ARNOLD. - (Sepulchral monument for Johan Arnold Zoutman).
30559: ZURING, J. - De bewogen historie van de Cosmas en Damianuskerk in Igarassu, het oudste kerkje van Brazilië.
2774: ZWAAG, JAAP VAN DER. - Verloren tropische zaken. De opkomst en ondergang van de Nederlandse handel- & cultuurmaatschappijen in het voormalige Nederlands-Indië.
6324: ZWIER, WILLEM. - Het verdrag van 1766 tusschen de O.I.Compagnie en den vorst van Kandi (Ceylon).
14628: ZWIERLEIN, FREDERICK .J. - Religion in New Netherland. A history of the development of the religious conditions in the province of New Netherland 1623-1664.
11617: ZWITZER, H.L. & C.A. HESHUSIUS. - Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger 1830-1950. Een terugblik.

3/29