Gert Jan Bestebreurtje Rare Books (NVvA; ILAB)
Langendijk 8, 4132 AK Vianen, Nederland Postbus 113, 4130 EC Vianen, Nederland Tel. +31(0)347-322548            Email: info@gertjanbestebreurtje.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
33460: IJZERMAN, JAN WILLEM. - Beschrijving der oudheden nabij de grens der residentie's Soerakarta en Djogjakarta. Atlas.
16963: IJZERMAN, JAN WILLEM. - Het verzoekschrift eener Bataviasche weduwe (Catarina Floris) in 1631.
16964: IJZERMAN, JAN WILLEM. - Hollandsche prenten als handelsartikel te Patani in 1602.
8297: IM THURN, EVERARD FERDINAND. - Among the Indians of Guiana being sketches chiefly anthropologic from the interior of British Guiana.
17479: IM THURN, EVERARD FERDINAND. - Notes on British Guiana. A paper read before the Royal Colonial Institute, Dec. 13, 1892.
29115: IMBAULT-HUART, C. - L'ile Formose. Histoire et description. Précédé d'une introduction bibliographique par H. Cordier. Paris, 1893. Reprint.
30592: IMHOFF, GUSTAAF WILLEM VAN. - Gouverneur Van Imhoff op dienstreis in 1739 naar Cochin, Travancore en Tuticorin, en terug over Jaffna en Mannar naar Colombo (zondag 25 januari tot zaterdag 18 april). Bezorgd door Lodewijk Wagenaar, Anke Galjaard, Marianne Nierop en Marleen Speelman.
33583: INDIA. - Een kort begrijp der heydenen religie, op de kust Kormandel, door een haeres Bramenees, (compagnijs-tolck sijnde) aen de heer gouverneur Arnoldus Heussen overghegheven, ende in onse spraecke overgeset, sijnde van woort tot woort, als volght.
7831: INDIA. - Return to an Address of the House of Lords, dated 22nd February 1883, for copies or extracts of, correspondence between the Secretary of State for India in Council, the government of India, and the various local governments, on the proposed measures for the extension of local government in India. Part II: Appendix.
34831: ECONOMISCH WEEKBLAD VOOR NEDERLANDSCH-INDIË. - Jaaroverzicht 1937.
34853: CULTUREEL INDIË. - Cultureel Indie. Onder redactie van de afdeeling Volkenkunde van het Koloniaal Instituut, Amsterdam. Jaargang, I, IV,VI,VII.
32015: RECRUITING OF SEAMEN FOR THE EAST-INDIES. - MEMORIE VAN GECOMMITTEERDEN UIT DE ADMIRALITEITS COLLEGIEN, houdende haare consideratien om meer zeevolk na deese landen te trekken, nevens een concept placaat tot bevordering van die saak.
32938: NEW-NETHERLAND & THE WEST-INDIES. - Kort en bondigh verhael van't geene in den oorlogh, tusschen den koningh van Engelant &c. De .. Staten der vrye Vereenigde Nederlanden, en den bisschop van Munster is voorgevallen. Beginnende in den jare 1664 en eyndigende met het sluyten van de Vrede tot Breda, in' t jaer 1667.
34858: NETHERLAND INDIES. - THE NETHERLAND INDIES. A jubilee album issued to commemorate the 25th anniversary of The Travellers Official Information Bureau of Netherland India.
34087: SPANIARDS IN THE DUTCH WEST INDIES. - Extrait du registre des Resolutions des Etats Genereaux des Provinces Unies des Pais-Bas, 23 Septembre 1737.
2323: INDONESIA. - - TOEKANG POTRET. 100 jaar fotografie in Nederlands Indië 1839-1939. 100 years of photography in the Dutch Indies 1839-1939.
30865: INDONESIA. - - LEIDDRAAD INDISCHE TENTOONSTELLING (IN HET WESTBROEKPARK). (Met Voorwoord van B. Elias).
7147: INDONESIA. - - GORDEL VAN SMARAGD. 180 foto's over land en volk van Indonesië. Met een woord ten geleide van Dirk de Vries.
33998: COFFEE PLANTATIONS IN INDONESIA. - Archive of the Nederlandsche Handelmaatschappij, Batavia, dealing with coffee plantations in the Dutch East Indies.
11018: INDONESIA. - - Landschappen en volkstypen van Nederlandsch-Indië.
15840: INDONESIA. - - GEZICHTEN UIT NEDERLANDSCH INDIË aangeboden door de Amsterdamsche Maatschappij van Levensverzekeringen.
32576: INDONESIA. - - Landkaart-stempels: Indische Archipel.
34264: INDONESIA. - - De Oost-Indische eilanden.
35260: INDONESIA. - - 3 albums with 36 printed photographs of the Dutch East Indies.
20553: INDRAPOERA. - 3 menu cards of the passengership M.S. 'Indrapoera' of the Rotterdamsche Lloyd after design of E. Gaillard.
34528: INNES, JAMES ROSE. - Selected correspondence (1884-1902).
31286: IRÖNS, N.J. - The last emperor. The life of the Hsüan-t'ung Emperor Aisin-Gioro P'u-yi 1906-1967.
32331: IRVING, WASHINGTON. - The life and voyages of Christopher Columbus.
26426: IRWIN, EYLES. - A series of adventures in the course of a voyage up the Red-Sea, on the coasts of Arabia and Egypt, and of a route through the desarts of Thebais, hitherto unknown to the European travellers in the year 1777. In letters to a lady.
34392: ISKANDAR, TEUKU. - Catalogue of Malay, Minangkabau, and South Sumatran manuscripts in the Netherlands.
33866: CAROLINE ISLANDS. - NOUVELLE CARTE DES ISLES CAROLINES. - NIEUWE KAART DER CAROLYNSCHE EYLANDEN.
29772: ISRAEL, J., S.B. SCHWARTZ. - The expansion of tolerance. Religion in Dutch Brazil (1624-1654). Introduction by M. van Groesen.
33365: ISRAEL. - De burgerlijke instellingen van den voormaligen Israëlitischen staat, naar aanleiding der Heilige Schrift.
8781: ITALY. - - Tegenwoordigen toestand van het pauselyke hof nevens alle andere hoven, republyken en voornaamste steden van Italien, in verscheide missives beschreven, door seecker naukeurigh reysiger, welcke sigh in de jaren 1690, 1691, 1692 daer heeft bevonden. Overgeset uyt een noit gedruckt Frans manuscript ende tot op dese tijdt toe vervolght.
35151: JAARSVELD, F.A. VAN. - The Afrikaner's interpretation of South African history.
35091: JAARSVELD, F.A. VAN. - Van Van Riebeeck tot Verwoerd 1652-1966. 'n Inleiding tot die geskiedenis van die Republiek van Suid-Afrika.
33749: JACKSON, GORDON. - The British whaling trade.
6295: JACOB, HUGO KAREL S'. - De Nederlanders in Kerala, 1663-1701. De memoires en instructies betreffende het commandement Malabar en de Verenigde Oost-Indische Compagnie.
8969: JACOBS, ELS M. - In pursuit of pepper and tea. The story of the Dutch East India Company.
7315: JACOBS, JULIUS. - Het familie- en kampongleven op Groot-Atjeh. Een bijdrage tot de ethnographie van Noord-Sumatra.
8654: JACOBS, ELS M. - Varen om peper en thee. Korte geschiedenis van de Verenigde Oostindische Compagnie.
21124: JACOBS, ELS M. - Koopman in Azië. De handel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie tijdens de 18de eeuw.
30591: JACOBS, E.M. - De Vereenigde Oost-Indische Compagnie.
32608: JAKARTA. - Welcome to Jacarta. Bienvenue à Jakarta.
34905: JAKARTA. - Gids voor Jakarta. 4e druk.
28738: JAKARTA. - THE JAKARTA EXPLORER. Cultural tours in and around the city. (3rd edition).
34743: MUSEUM NASIONAL JAKARTA. - Lembaga kebudajaan Indonesia. Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Museum.
29778: JANSE, M.J. - De geschiedenis van de 'Maatschappij tot Nut van den Javaan' 1866-1877. 'Waarheid voor Nederland, regtvaardigheid voor Java'.
27801: JANSEN, P. & D. JANSEN-VAN NES. - Arm Suriname. Land van onmogelijkheden.
23046: JANSEN, DERK. - Omwille van een gezegend eiland. Het leven van jhr. D.F. van Alphen tot 1816.
29105: JANSEN, J. (RED.). - De Lage Landen en de Nieuwe Wereld.
31556: JANSEN, GERARD. - De andere helft. Geloof en gebruiken van onze Oostersche stadgenooten.
5742: JANSEN VAN GALEN, JOHN. - Ons laatste oorlogje. Nieuw-Guinea: de Pax Neerlandica, de diplomatieke kruistocht en de vervlogen droom van een Papoea-natie.
33145: JANSEN VAN GALEN, JOHN. - Kapotte plantage. Suriname, een Hollandse erfenis
4593: JANSEN, L.F. - In deze halve gevangenis. Dagboek van Mr.Dr.L.F. Jansen, Batavia/Jakarta 1941-1945. Bezorgd en geannoteerd door G.J. Knaap.
32309: JANSMA, T. - Oost-westelijke verkenningen in de dertiende eeuw. De reizen van de Franciscaan Willem van Rubroek naar Mongolië in de jaren 1253-1255 en van de Nestoriaanse prelaat Barsauma naar Europa in de jaren 1287-1288.
34352: JANSSEN PERIO, E.M. - Een nieuwe wereld. Europese ontdekkingsreizen en renaissance rond 1500.
31859: JAPAN. - An official guide to Eastern Asia. Trans-continental connections between Europe and Asia. Volume II: South-Western Japan.
6340: JAPAN. - 350 JAAR NEDERLAND-JAPAN. (Catalogus).
7205: JAPAN. - DE HISTORISCHE BETREKKINGEN TUSSEN NEDERLAND EN JAPAN.
30715: JAPAN. - HATO BANRI O KOETE (ACROSS THE OCEAN). Special exhibition in celebration of the 380th anniversary of friendly relations between the Netherlands and Japan.
4682: JAPAN. - HERINNERINGEN AAN JAPAN 1850-1870. Foto's en fotoalbums in Nederlands bezit. Samengesteld door het Prentenkabinet van de Rijksuniversiteit Leiden. (Met inleidingen van W.G.J. Remmelink, H.J. Moeshart en E.M. Jacobs).
7055: JAPAN. - JAPAN UND EUROPA 1543-1929. Eine Ausstellung der 43. Berliner Festwochen im Martin-Gropius-Bau. Herausgegeben von Doris Croissant, Lothar Lederrose unter Mitwirkung von Hendrik Budde, Gedeon Sievernich.
31427: JAPAN. - KYOTO. Issued by Kyoto Exhibitors' Association to the Japan-British Exhibition.
31866: JAPAN. - LE JAPON ET LA FRANCE. IMAGES D'UNE DÉCOUVERTE.
31871: JAPAN. - FOUR CENTURIES OF DUTCH-JAPANESE TRADE.
34126: JAQUET, F.G.P. - Overzicht van publikaties uitgegeven door het Koninklijk Instituur voor Taal-, Land- en Volkenkunde 1851-1976.
33258: JARRY, NICOLAAS. - DE KAAPER DE VLISSINGER CAP. JARRY DOOR EEN ENGELSCH KONINGSCHIP GENOOMEN.
34915: JAVA. - - KAART VAN JAVA door E. de Geest. Schaal 1 : 1.000.000. 3e druk.
15201: JAVA. - - HOMME ET FEMME DE L'ISLE DE JAVA. - MAN EN VROUW VAN'T EILAND JAVA.
30949: JAVA. - - VERSLAG VAN DEN HANDEL, DE SCHEEPVAART ALS MEDE VAN DE INKOMENDE EN UITGAANDE REGTEN OP JAVA EN MADURA OVER DEN JARE 1834.
32600: MELATI VAN JAVA. (N.M.C. SLOOT.). - In extremis. 3e druk.
33176: JAVA. - - ACHT FIGUREN UIT DE GESCHIEDENIS DER PANDAWA'S.
29247: JAVA. - - DE AANVRAGEN OM CONCESSIE BANCK C.S EN POOLMAN C.S. ONDERLING VERGELEKEN.
24793: JEANCON, J.A. - Excavations in the Chama Valley, New Mexico.
35031: JEFFREYS, M.K. S.D. NAUDÉ, P.J. VENTER. (ED.). - Kaapse argiefstukke, Kaapse plakkaatboek (1652-1795).
32652: JELLESMA, E.J. - De Minahasa en eenige andere streken der residentie Menado.
34662: JENNER, W.J.F. (ED.). - China. A photohistory 1937-1987. Introduction by Jonathan D. Spence.
32118: JENNINGS, JUDITH. - The business of abolishing the British slave trade 1783-1807.
7035: JENSEN, AD(OLF) E(LLEGARD). - Die drei Ströme. Züge aus dem geistigen und religiösen Leben der Wemale, einem Primitiv-Volk in den Molukken.
8375: JESSUP, HELEN IBBITSON. - Court arts of Indonesia.
9648: JEWETT, SARAH ORNE. - The Normans, told chiefly in relation to their conquest of England.
31184: ZENG JIZE. - Mandarijn in Europa. Dagboek van de jaren 1878-1886. Vertaald en van een inleiding en aantekeningen voorzien door Anke Bal.
34637: JOBSON, RICHARD. - The discovery of River Gambia (1623). Edited, with additional material, by David P. Gamble and P.E.H. Hair.
5265: JOËL, H.F. - Honderd jaar Java Bode. De geschiedenis van een Nederlands dagblad in Indonesië.
32552: JOHNSON, WALTER. - Soul by soul. Life inside the antebellum slave market.
32559: JOHNSON, CHARLES & PATRICIA SMITH. - Africans in America. America's journey through slavery.
19907: JOHNSTON, MARY. - Pioneers of the Old South. A chronicle of English colonial beginnings.
33392: JOLIFFE, T(HOMAS) R(OBERT). - Reis in Palestina, Syrië en Egypte, gedaan in het jaar 1817. Met vele bijvoegselen en ophelderingen uit de nieuwste uitlandsche reisbeschrijvingen verrijkt, en ingerigt tot een nuttig gebruik voor bijbellezers. Met eene voorrede van E.F.K. Rosenmuller. Uit het Hoogduitsch vertaald.
24434: JÓNASSON, MATTHÍAS. - Island. Schicksal eines Germanischen Stammes.
28825: JONES, JACQUELINE. - Labor of love, labor of sorrow. Black women, work, and the family from slavery to the present.
12214: JONES, THOMAS. - Vierde reys van de Engelse Maatschappy na Oost-Indien, onder het beleyd van Alexander SHARPEY en Richard ROWLES; neffens het aandoen van de Roode-Zee door de Ascension, gedaan 1608 en vervolgens. Mitsgaders de voyagien en berigten van William NICOLS, Samuel BRADSHAW en Joseph SALBANK, breeder op de volgende blad-zijde vermeld. Als ook de vijfde reys van de Engelse Maatschappy na Oost-Indien, bysonder na Java en Banda. Gedaan en beschreven van David MIDDELTON, in 't jaar 1609 en vervolgens. Alles nu aldereerst uyt het Engels vertaald.
32768: JONG VAN RODENBURGH, CORNELIS DE. - 'Weest wel met alle menschen' De 'Kaapse brieven' van Cornelius de Jong van Rodenburgh (1762-1838). Verzorgd door Carla van Balen en Dick de Mildt.
28818: JONG, CORNELIUS DE. - Tweede reize naar de Middellandsche Zee, gedaan in de jaren 1783, 1784 en 1785.
28817: JONG, CORNELIUS DE. - Reize naar de Middellandsche Zee, in de jaren 1777, 1778 en 1779.
35407: JONG, DIRK DE & MATTHIAS DE SALLIETH - Atlas van de zeehavens der Bataafsche Republiek, die van Batavia en Onrust. Mitsgaders de afbeeldingen van de haring visschery en de walvisch vangst. En met vermelding van vele bijzonderheden, betreffende den ouden en lateren toestand der Nederlandschen koophandels, visscherijen, trafieken en fabrieken beschreven door Cornelis van der Aa.
7820: JONG, TH.P.M. DE. - De krimpende horizon van de Hollandse kooplieden. Hollands welvaren in het Caribisch zeegebied (1780-1830).
32605: JONG, CHR.G.F. DE. - Geschiedenis van de Nederlandse zending op Zuid-Sulawesi 1852-1966. Een bronnenpublicatie.
32606: JONG, CHR.G.F. DE. - De Gereformeerde zending in Midden-Java 1931-1975. Een bronnenpublicatie.
35503: JONG, DIRK DE & MATTHIAS DE SALLIETH - Atlas van alle de zeehavens der Bataafsche Republiek, die van Batavia en Onrust. Mitsgaders de afbeeldingen van de haring visschery en de walvisch vangst. En met vermelding van vele bijzonderheden, betreffende den ouden en lateren toestand der Nederlandschen koophandels, visscherijen, trafieken en fabrieken beschreven door Cornelis van der Aa. Amsterdam 1805. Reprint.
12863: JONG, CORNELIS DE. - Reize in en door het Kanaal, in de jaren 1785 en 1786.
21693: JONG, J.J.P. DE. - De waaier van het fortuin. Van handelscompagnie tot koloniaal imperium. De Nederlanders in Azië en de Indonesische archipel 1595-1950. (1e druk).
34326: JONGE, JAN KAREL JAKOB DE. - De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië. Verzameling van onuitgegeven stukken uit het Oud-Koloniaal Archief.
28972: JONGE, J. DE. - Licht en duisternis. De Surinaamse schilder Leo Glans 1911-1980. Samenstelling oeuvrecatalogus Colette Henriëtte. Voorwoord Marc Simon.
13660: JONGE, JOHANNES CORNELIS DE. - De Unie van Brussel des jaars 1577, naar het oorspronkelijke uitgegeven. - Bijvoegselen en verbeteringen op de Unie van Brussel ..
34340: JONGE, JAN KAREL JAKOB DE. - De opkomst van het Nederlandsch gezag over Java. Verzameling van onuitgegeven stukken uit het Oud-Koloniaal Archief. Deel VI.
6996: JONGE, JOHANNES CORNELIS DE. - Verhandelingen en onuitgegeven stukken, betreffende de geschiedenis der Nederlanden.
4411: JONGE, B.C. DE. - Herinneringen van Jhr.Mr. B.C. de Jonge (G.G. 1931-1936). Met brieven uit zijn nalatenschap. Uitgegeven door S.L. van der Wal.
29133: JONGE, JOHANNES CORNELIS DE. - Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen. 3e uitgaaf. Vermeerderd met de nagelaten aanteekeningen van den overleden schrijver, en uitgegeven onder toezicht van J.K.J. de Jonge.
2224: JONGE, JOHANNES CORNELIS DE. - Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen. 2e druk. Vermeerderd met de nagelaten aanteekeningen .. en uitgegeven onder toezicht van J.K.J. de Jonge.
10223: JONGE, JOHANNES CORNELIS DE. - Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen. Van de vroegste tijden tot de inlijving in Frankrijk, 1810.
34094: JONGE, NICO DE & TOOS VAN DIJK. - Vergeten eilanden. Kunst & cultuur van de Zuidoost-Molukken.
34817: JONGE, THERA DE. - De lange schaduw van Nederlands-Indië. Over het leven van Laurentius Waltherus Klerkx (1894-1983) en de zijnen.
5594: JONGEJANS, J. - Land en volk van Atjeh vroeger en nu. Met een voorwoord van H. Colijn.
6066: JONGEJANS, J. - Uit Dajakland. Kijkjes in het leven van den Koppensneller en zijne omgeving.
25616: JONGENS, E. - Het Nederlands-Ceylonese erfgoed. Vierhonderd jaar betrekkingen tussen Nederland en Ceylon/Sri Lanka.
28318: JONGENS, E. - De Nederlandse erfenis in Ceylon.
5542: JONKER, J.C.G. - Rottineesch-Hollandsch woordenboek.
33456: JONKER, MENNO, ERLEND DE GROOT & CAROLINE DE HART. (RED.). - Van velerlei pluimage. Zeventiende-eeuwse aquarellen van Andries Beeckman.
15243: JONKMAN, J.A. - Het oude Nederlands-Indië. Memoires.
29537: JOOSTEN, A.C. - Heeft Indie behoefte aan hervorming ? Proeve van beantwoording.
33319: JORDAAN, HAN. - Slavernij & vrijheid op Curaçao. De dynamiek van een achttiende-eeuws Atlantisch handelsknooppunt.
19834: JORDAAN, ROY E. (ED.). - In praise of Prambanan. Dutch essays on the Loro Jonggrang temple complex.
20874: JORDAAN, ROY E. - Imagine Buddha in Prambanan. Reconsidering the Buddhist background of the Loro Jonggrang temple complex.
6161: JÖRG, C.J.A. - Porcelain and the Dutch China trade.
20358: JÖRG, CHRISTIAAN J.A. - The Geldermalsen. History and porcelain.
32132: JÖRG, C.J.A. - Wisselwerking (tussen Azië en Europa). Rede.
33701: JÖRG, CHRISTIAAN J.A. - Poselein als handelswaar. De poseleinhandel als onderdeel van de Chinahandel van de V.O.C. 1729-1794.
32888: JOSEPH, DEN GEBOORNEN INDIAAN. - SONDERLINGE REYSEN VAN JOSEPH, DEN GEBOORNEN INDIAAN, bevattende een aanmerklijke beschrijvingh der landen, steeden, en inwooners van Caranganor, Calicuth, Cambaja, Narsinga, enz. Door de Portugeezen uyt sijnen mond opgetekend, anno 1501. Nu aldereerst uyt ' t Portugeesch vertaald.
10898: JOSSON, H. - La mission du Bengale occidental ou archidiocèse de Calcutta. Province Belge de la Compagnie de Jésus.
31658: SAILING LETTERS JOURNAAL. - - Smeekbede van een oude slavin en andere verhalen uit de West (in brieven van17/18de-eeuwse Nederlanders). Redactie E. van der Doe, P.J. Moree & D.J. Tang. Met medewerking van Peter de Bode.
31936: SAILING LETTERS JOURNAAL. - - De voortvarende zeemansvrouw. Openhartige brieven aan geliefden op zee. Bezorgd door M. van der Wal.
32504: SAILING LETTERS JOURNAAL. - - De gekaapte kaper. Brieven en scheepspapieren uit de Europese handelsvaart. Bezorgd door E. van der Doe, Perry Moree en D.J. Tang.
33177: SAILING LETTERS JOURNAAL. - - Buitgemaakt en teruggevonden. Nederlandse brieven en scheepspapieren in een Engels archief. Onder redactie van Erik van der Doe, Perry Moree en Dirk J.Tang. Met medewerking van Peter de Bode.
12763: JOUY, VICTOR JOSEPH ETIENNE DE. - De Kluizenaar van de Chaussée-d'Antin (een voornaam oord van Parijs), of opmerkingen over de Parijsche zeden en gebruiken, in het begin der negentiende eeuw. Naar het Fransch, met ophelderende aanteekeningen van den schrijver.
12758: JOUY, VICTOR JOSEPH ETIENNE DE. - L'hermite de la Guiane, ou observations sur les moeurs et les usages Parisiens au commencement du XIXe siècle. 7me édition.
1662: JUAN, JORGE & ANTONIO DE ULLOA. - Historische reisbeschryving van geheel Zuid-America; gedaan op bevel des konings van Spanje.
7700: JUET, ROBERT. - Henry Hudson's reize onder Nederlandsche vlag van Amsterdam naar Nova Zembla en terug naar Dartmouth in Engeland, 1609. Volgens het journaal van Robert Juet uitgegeven door S.P. l'Honoré Naber.
25531: JUET, ROBERT. - Juet's journal. The voyage of the Half Moon from 4 April to 7 November 1609. Introduction by J.T. Cunningham. Edited by R.M. Lunny.
19592: JULIEN, PAUL. - De eewige wildernis. Herinneringen aan tien jaar bloedonderzoek in Equatoriaal Afrika.
19590: JULIEN, PAUL. - Zonen van Cham. Onder Oost-Afrikaanse steppevolken.
33236: JULIEN, PAUL. - De eewige wildernis. Vijftien jaar karavaanleven in Equatoriaal Afrika. 4e, geheel herziene druk.
11296: JUNGHUHN, FRANZ WILHELM. - De onuitputtelijke natuur. Een keuze uit zijn geschriften. (Samengesteld door R. Nieuwenhuys en F. Jaquet).
28646: JUNGHUHN, FRANZ WILHELM. - Licht- en schaduwbeelden uit de binnenlanden van Java. Over het karakter, de mate van beschaving, de zeden en gebruiken der Javanen; over de invoering van het Christendom op Java, het bezigen van vrijen arbeid en andere vragen van den dag. Verhalen en gesprekken der gebroeders Dag en Nacht; , verzameld op reizen door gebergten en bosschen, in de woningen van armen en rijken. 6e herziene en vermeerderde druk.
31879: JUNGHUHN, FRANZ WILHELM. - Licht- en schaduwbeelden uit de binnenlanden van Java. Over het karakter, de mate van beschaving, de zeden en gebruiken der Javanen; over de invoering van het Christendom op Java, het bezigen van vrijen arbeid en andere vragen van den dag. Verhalen en gesprekken, tusschen de gebroeders Dag en Nacht , verzameld op reizen door gebergten en bosschen, in de woningen van armen en rijken. 4e herziene druk.
21612: JUNGHUHN, FRANZ WILHELM; A.O. - Cultivation of quinine in Indonesia.
33427: JUNGIUS, JOHAN HUIBERT. - Gedenkteken ter loflyker gedachtenisse van .. Nikolaes van Hoorn, in zyn weledelheits leeven drie en zestighjaerigen Raet en zeven maelen Burgermeester van Vlissingen; Bewinthebber der Oostindische Maetschappije ter kamer van Zeeland; Ambachts-Heere van Koudekerk, enz., enz., enz. Deezer werelt onttoogen op den eersten van Herfstmaent 1734 Out twee en tachtigh jaeren en acht maenden min eenen dagh.
18954: JUNOD, HENRI ALEXANDRE. - The life of a South African tribe.
10892: JUSSERAND, JEAN JULES. - English wayfaring life in the middle ages (XIVth century). Translated from the French by Lucy Toulmin Smith. 8th edition.
33457: JUYNBOLL, H(ENDRIK) H(ERMAN). - Catalogus van 's Rijks Ethnographisch Museum. Deel VII Bali en Lombok.
29904: JUYNBOLL, H(ENDRIK) H(ERMAN). - Kawi-Balineesch-Nederlandsch glossarium op het Oudjavaansche Râmâyana.
34419: JUYNBOLL, HENDRIK HERMAN. - Drie boeken van het Oudjavaansche Mahabharata in Kawi-tekst en Nederlandsche vertaling, vergeleken met den Sanskrit-tekst.
31946: KAEMPFER, ENGELBERT. - Histoire naturelle, civile, ecclesiastique de l'empire du Japon: composée en Allemand .. et traduite en François sur la version Angloise de Jean-Gaspar Scheuchzer.
29895: KALAM. - Jurnal kebudayaan. Edisi 1-10, 13-14, 16, 18.
31425: KALFF, S(AMUEL). - Japansche schetsen.
29548: KALFF, S. - Een Surinaamsch gouverneur uit de 18e eeuw (Jan Jacob Mauricius 1742-1751).
21858: KALFF, S(AMUEL). - Van 't oude Batavia.
20101: KALFF, S(AMUEL). - Uit oud- en nieuw-Oostindië.
21071: KALFF, S(AMUEL). - De illustere baronnen De Petersen. Bijdrage tot de geschiedenis van het Amsterdams patriciaat en van de West-Indische Compagnie.
6163: KALFF, S(AMUEL). - De 'Loffelycke Compagnie' historisch overzicht der O.I.Compagnie.
29195: KÂLIDÂSA. - Çakuntalâ of het herkenningsteeken. Indisch tooneelspel in 7 bedrijven. Uit het Sanskriet vertaald door H. Kern.
14984: KAMER, H.N. - Het VOC-retourschip. Een panorama van de 17de- en 18de-eeuwse Nederlandse scheepsbouw.
4431: KAMERLING, R.N.J. - De N.V. Oliefabrieken Insulinde in Nederlands-Indië. Bedrijfsvoering in het onbekende.
32143: KAMERLINGH ONNES, HARM. - Brieven uit de Oost 1922-1923. Bezorgd door D.A. Buiskool. Met en voorwoord van Rudy Kousbroek.
22736: KAMIBAYASHI, YOSHIYUKI. - Johannes de Rijke. De ingenieur die de Japanse rivieren weer tot leven bracht. Vertaling en bewerking uit het Japans door Noriko de Vroomen en Pim de Vroomen.
9266: KAMMA, FREEK CHRISTIAAN. - De Messiaanse Koréri-beweging in het Biaks-Noemfoorse cultuurgebied.
5598: KAMP, A.F. - De standvastige tinnen soldaat. 1860-1960/ N.V. Billiton Maatschappij.
34090: KAMPEN, NICOLAAS GODFRIED VAN & KLAAS SIJBRANDI. - De valleijen der Waldenzen, geschied- en aardrijkskundig geschilderd.
5748: KAMPEN, ANTHONY VAN. - Beeld van Nieuw Guinea. New Guinea to-day.
4434: KAMPEN, ANTHONY VAN. - Een kwestie van macht. Het bewogen leven van de arts Dr.L.J.A. Schoonheyt in het voormalige Nederlandsch-Indië, Nieuw-Guinea, Suriname en Nederland.
15757: KAN, J. VAN. - Compagniesbescheiden en aanverwante archivalia in Britsch-Indië en op Ceylon. Verslag van een onderzoek in 1929-1930 op last van Z.E. den Gouverneur-Generaal ingesteld.
34358: KAN, J. VAN. - Uit de rechtsgeschiedenis der Compagnie. Deel I: Achttiende eeuw.
3598: KAN, J. VAN. - De rechtsgeleerde boekenschat van Batavia ten tijde der Compagnie.
31688: KANE, HARNETT T. - The Bayous of Louisiana.
34723: KANGLE, R.P. - The Kautiliya Arthasastra. A critical edition with a glossary. 2nd edition.
14769: KARNER, FRANCES P. - The Sephardics of Curaçao. A study of socio-cultural patterns in flux. Foreword by H. Hoetink.
5269: KARTINI, RADEN ADJENG. - Door duisternis tot licht. Gedachten over en voor het Javaansche volk. Bijeengegaard en uitgegeven door J.H. Abedanon. 4e druk.
6402: KARTODIRDJO, S. - The peasants' revolt of Banten in 1888. Its conditions, course and sequel. A case study of social movements in Indonesia.
5971: KATE, HERMAN F.C. TEN. - Schilder-teekenaars in Nederlandsch Oost- en West-Indië en hun beteekenis voor de land- en volkenkunde.
35515: LEIDSCHE KATOENMAATSCHAPPIJ. - Eleven Dutch batik bindings.
10065: KATS, J(ACOB). - Het Javaansche tooneel. I Wajang poerwa.
33553: SHIPYARD KATTENBURG. - s'Lants zee-magazyn en scheeps-timmerwerf.
6660: KATZ, RICHARD. - Heitere Tage mit braunen Menschen. Ein Südseebuch.
35214: DE KAY, JAMES ELLSWORTH. - Sketches of Turkey in 1831 and 1832. By an American.
4035: DE KAY, JAMES ELLSWORTH. - Sketches of Turkey in 1831 and 1832. By an American.
32258: KEARTON, CHERRY. - Photographing wild life across the world.
21984: KEATE, GEORGE. - An account of the Pelew Islands, situated in the western part of the Pacific Ocean, composed from the journals and communications of Captain Henry Wilson, and some of his officers, who, in august 1783, were there shipwrecked, in the Antelope, a packet belonging to the Honourable East India Company. Third edition.
13888: KEAY, JOHN. - Explorers extraordinary.
31903: KEBLUSEK, MARIKA. - Japansch Magazijn. Japanse kunst en cultuur in 19de-eeuws Den Haag.
31489: KEENE, DONALD. - Landscapes and portraits. Appreciations of Japanese culture.
9931: KELLEMANS. - De tocht met de Plancius en andere verhalen uit Insulinde. (IIIe reeks verhalen).
24467: KELLEN, J.PHILIP VAN DER & E.J. BENTHEM. - Nederlandsche zeeschepen van ongeveer 1470 tot 1830. Afbeeldingen naar prenten, schilderijen en scheepsmodellen hoofdzakelijk berustende in het Rijks-Museum te Amsterdam.
13347: KELLEN, DAVID VAN DER. - Nederlands-oudheden. Verzameling van afbeeldingen der voor wetenschap, kunst en nijverheid meest belangrijke voorwerpen uit vroegere tijden, berustende op raadhuizen, in gestichten, openbare en bijzondere kabinetten, enz.
32910: KELLER, GERARD. - Wouden, kusten en rotsen.
32908: KELLER, GERARD. - Bergen en dalen.
32909: KELLER, GERARD. - Groot Brittanje en Ierland.
1107: KELLERMANN, BERNHARD. - Auf Persiens Karawanenstrassen.
34373: KELSEY, HARRY. - Sir Francis Drake. The queen's pirate.
12598: KEMP, P.H. VAN DER. - Oost-Indië's geldmiddelen, Japansche en Chineesche handel van 1817 op 1818. In- en uitvoerrechten, opium, zout, tolpoorten, kleinzegel, boschwezen, Decima, Canton. Naar oorspronkelijke stukken.
5281: KEMP, P.H. VAN DER. - Java's landelijk stelsel 1817-1819. Naar oorspronkelijke stukken.
12650: KEMP, P.H. VAN DER. - Het Nederlandsch-Indisch bestuur in 1817, tot het vertrek der Engelschen. Naar oorspronkelijke stukken.
12651: KEMP, P.H. VAN DER. - Het Nederlandsch-Indisch bestuur van 1817 op 1818 over de Molukken, Sumatra, Banka, Billiton en de Lampongs. Naar oorspronkelijke stukken.
4441: KEMP, P.H. VAN DER. - Oost-Indië's inwendig bestuur van 1817 op 1818. Falck als minister, weduwenfondsen, onderwijs, wetenschap, kunst, kerk en zending, slavernij, verblijfrecht, handel, scheepvaart. Naar oorspronkelijke stukken.
12649: KEMP, P.H. VAN DER. - Oost-Indië's herstel in 1816. Naar oorspronkelijke stukken.
5603: KEMP, P.H. VAN DER. - Sumatra in 1818. Naar oorspronkelijke stukken.
5604: KEMPEES, JEAN CHRÉTIEN JACQUES. - De tocht van Overste van Daalen door de Gajo-, Alas en Bataklanden 8 februari tot 23 juli 1904.
25714: KEMPEN, MICHIEL VAN. - Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur 1596-1957 & de orale literatuur.
28408: KEMPEN, M. VAN, P. VERKRUIJSSE, A. ZUIDERWEG. (RED - Wandelaar onder de palmen. Opstellen over koloniale en postkoloniale literatuur, opgedragen aan Bert Paasman.
14207: KENNEDY, R.F. - Africana repository. Notes for a series of lectures given to the Hillbrow Study Centre from March to May 1964.
17272: KENNEY, ALICE P. - The Gansevoorts of Albany. Dutch patricians in the Upper Hudson Valley.
7946: KEPPEL, GEORGE THOMAS. - Narrative of a journey across the Balcan, by the two passes of Selimno and Pravadi; also of a visit to Azani, and other newly discovered ruins in Asia Minor, in the years 1829 - 30.
2677: KERCKHOFF, EMILIE VAN. - Java. Beelden van volksleven en bedrijf.
14355: KERDIJK, LODEWIJK. - West-Afrika 1857/1858. Reisjournaal van Lodewijk Kerdijk. Ingeleid door A.F. Schepel.
34864: PORTUGEESE BUITEN KERK. - Sion. De Nieuwe Portugeese buiten kerk. Jalan Pangeran Jayakarta.
5413: KERN, H. - Wrtta-sancaya. Oudjavaansch leerdicht over versbouw in Kawi-tekst en Nederlandsche vertaling.
32303: KERN, J.H.O. - De vrijbuiters van Sumatra of de avonturen van twee jonge zeelieden, onder de roofzuchtige bewoners der Pageh-eilanden.
29855: KERN, H. (JOHAN HENDRIK CASPAR). - Verspreide geschriften, onder zijn toezicht verzameld. (Met:) Diversen en Nalezing (en) levensberichten.
6830: KERNKAMP, J.H. - Johan van der Veken en zijn tijd.
5070: KERSTEN, J. - Bali.
3307: KERVYN DE VOLKAERSBEKE, PH. & J. DIEGERICK. - Documents historiques inédits concernant les troubles des Pays-bas, 1577-1584, publiés avec des notes biographiques et historiques.
25806: KESSEL, INEKE VAN. (ED.). - Merchants, missionaries & migrants. 300 years of Dutch-Ghanaian relations.
28868: KESSEL, INEKE VAN. - Zwarte Hollanders. Afrikaanse soldaten in Nederlands-Indië. Met een voorwoord van Arthur Japin.
11294: KETEL, JACOB. - Echt relaas van de muiterij op het Oostindisch Compagnieschip Nijenburg. Voor het eerst verschenen in 1764. Opnieuw uitgegeven en van commentaar voorzien door Nienke de Jonge, Leonoor Kuijk en Liesbeth Oskamp. 2e verbeterde druk.
3718: KETELAAR, JOAN JOSUA. - Journaal van de hofreis naar den Groot Mogol te Lahore 1711-1713. Uitgegeven door J.Ph. Vogel.
13893: KETTING, HERMAN. - Prins Willem. Een zeventiende-eeuwse Oostindiëvaarder.
32231: KEUCHENIUS, LEVINUS WILHELMUS CHRISTIAAN. - Eene stem in Indie, ook tot Nederland. (Met een voorwoord).
6602: KEUNING, J. - Petrus Plancius theoloog en geograaf 1552-1622.
25141: KEUNING, J. - Willem Jansz. Blaeu. A biography and history of his work as a cartographer and publisher. Revised and edited by Marijke Donkersloot-de Vrij.
34093: KEURS, PIETER TER. - Indonesia. The island state.
30540: KHAN, JAMAL. - Public management. The Eastern Caribbean experience. 2nd edition.
30615: KIELICH, WOLF. - Vrouwen op ontdekkingsreis. Avonturiers uit de negentiende eeuw.
31562: KIELSTRA, E.B. - Sumatra's Westkust van 1819-1825.
5524: KIERS, LUCAS. - Coen op Banda. De conqueste getoetst aan het recht van den tijd.
4447: KIERS, JANTINUS. - De bevelen des konings. De verhouding van koning, minister en landvoogd historisch verklaard.
21882: KILLINGRAY, DAVID. - De Europeanenplaag. De Westerling in Afrika sinds de vijftiende eeuw.
9357: KIMMAN, EDUARD. - Indonesian publishing. Economic organizations in a langganan society (demand - resources - history - market patterns - management).
7003: KING, H.G.R. - The Antarctic.
18063: KING, MARIE M. - Port of the North. A short history of Russell, New Zealand. Also a guide to places of interest in the township and in the Bay of Islands.
12765: KINGLAKE, ALEXANDER WILLIAM. - The invasion of the Crimea: its origin, and an account of its progress down to the death of Lord Raglan.
32257: KINGSLEY, MARY HENRIETTA. - Travels in West Africa. Congo Français, Corisco and Cameroons. 2nd edition, abridged.
35359: KINSBERGEN, JAN HENDRIK VAN. - De ridder van Kinsbergen, kapitein ter zee.
32922: KIPPING, ROBERT. - Beknopte handleiding voor het mastenmaken, masten en tuigen van schepen, benevens tafels voor rondhouten, tuig, ketting, ijzer- en hennep-touwwerk, enz. voor verschillende grootte van schepen. Vrij bewerkt naar het Engelsch door J. Serquet Nieuwenhuijsen.
32776: KIRBY, PERCIVAL R. - Andrew Smith and Natal. Documents relating to the early history of that province. Selected, edited and annotated by Percival R. Kirby.
19586: KITS NIEUWENKAMP, J.F.K. - W.O.J. Nieuwenkamp (1874-1950). Beeldend kunstenaar, schrijver, architect, ontdekkingsreiziger, ethnoloog en verzamelaar van Oostaziatische kunst. Gezien door tijdgenoten.
35496: KLEIN, P.W. & J.R. BRUIJN. (RED.). - Honderd jaar engelandvaart. Stoomvaart Maatschappij Zeeland. Koninklijke Nederlandsche Postvaart NV 1875-1975.
22593: KLEIN, JACOB WOUTER DE. - Het Preangerstelsel (1677-1871) en zijn nawerking.
35502: KLEIN, A.A. - De Rijn. Mannheim - Rheinau - Ned. grens. Vaarwegen, minste vaarwaterdiepte, ankerplaatsen, enz. voor schippers en schippers-vakscholen.
30804: KLEINEN, J., B. VAN DER ZWAN, H. MOORS, T. VAN ZEE - Leeuw en draak. Vier eeuwen Nederland en Vietnam.
16770: KLEIWEG DE ZWAAN, J.P. - Oude betrekkingen tusschen Nederland en Japan.
11716: KLEIWEG DE ZWAAN, JOHANNES PIETER. - Völkerkundliches und Geschichtliches über die Heilkunde der Chinesen und Japaner mit besonderer Berücksichtigung holländischer Einflüssen.
5608: KLERCK, E.S. DE. - De Atjèh-oorlog. In opdracht van de regeering met gebruikmaking van officieele bescheiden samengesteld. Dl.I: Het onstaan van den oorlog.
222: KLERK, R. DE, J.E. VAN MIJLENDONK, W.A. ALTING. - Rapport over 's Compagnies regt op de Groote-Oost. (1761).
27178: KLEVER, U. - Bruckmann's Handbuch der afrikanischen Kunst.
31057: KLEYN FORTUIN, RITA. - Bataksche vrouw.
33723: KLEYN, A.R. - Generalgouverneur Gustav Wilhelm von Imhoff.
29177: KLINKERT, H.C. - Nieuw Nederlandsch-Maleisch woordenboek.
20947: KLIS, W.C. - Gedachten over de marine. Een woord voor iedereen.
27967: KLOEKE, G.G. - Herkomst en groei van het Afrikaans.
5102: KLOKKE-COSTER, A., A.H. KLOKKE EN M. SAHA. - De Slimme en de Domme. Ngadju-Dajakse volksverhalen.
12666: KLOKKE, MARIJKE J. - The Tantri reliefs on ancient Javanese candi.
18698: KLOOSTER, H.A.J. - Bibliography of the Indonesian revolution. Publications from 1942 to 1994.
34375: KLOOSTER, WIM. - The Dutch moment. War, trade, and settlement in the seventeenth-century Atlantic world.
35307: KLOPP, ONNO. - Das Jahr 1683 und der folgende grosse Türkenkrieg, bis zum Frieden von Carlowitz 1699.
35308: KLUCZYCKI, FRANZ. - König Johann III vor Wien. Histische Darstellung des glorreichen Feldzuges um Jahr 1683. Deutsch von Karl P. Petelenz.
2687: KLUIT, ADRIAAN. - Iets over den laatsten Engelschen oorlog met de Republiek en over Nederlands koophandel, deszelfs bloei, verval, en middelen van herstel.
5526: KNAAP, G.J. - Kruidnagelen en Christenen. De Verenigde Oost-Indische Compagnie en de bevolking van Ambon 1656-1696. 2e herziene druk.
5528: KNAAP, G.J. ( RED.). - Memories van overgave van gouverneurs van Ambon in de zeventiende en achttiende eeuw.
33773: KNAAP, GERRIT, HENK DEN HEIJER, MICHIEL DE JONG. - Oorlogen overzee. Militair optreden door compagnie en staat buiten Europa 1595-1814. Met medewerking van Thijs Brocades Zaalberg & Petra Groen (redactie).
33705: KNAAP, G.J., W. MANUHUTU & H. SMEETS. (RED.). - Sedjarah Maluku. Molukse geschiedenis in Nederlandse bronnen.
32710: KNAAP, G.J. - Inventaris collectie Gl. Tichelman H 814.
34652: KNAAP, G.J. - Kruidnagelen en Christenen. De Verenigde Oost-Indische Compagnie en de bevolking van Ambon 1656-1696. Cloves and Christians. The Dutch East India company and the population of Ambon 1656-1696.
25676: KNAAP, GERRIT & GER TEITLER. (RED.). - De Verenigde Oost-Indische Compagnie tussen oorlog en diplomatie.
21203: KNAAP, GERRIT. - Cephas, Yogyakarta. Photography in the service of the Sultan. With a contribution by Yudhi Soerjoatmodjo.
3835: KNAPP, W.H.C. - Antarctica. De geschiedenis van het geheimzinnige Zuidland.
33313: KNELL, WILLIAM. - A two-masted barque together with other vessels in a calm sea off the coast.
9703: KNIBBS, G.H. (ED.). - Federal handbook. Prepared in connection with the 84th meeting of The British Association for the Advancement of Science held in Australia, August 1914.
29290: KNIGHT, FRANKLIN W. - Met de Compagnie naar Bengalen. (Roman). Nederlands van H. Koops jr.
23220: KNIGHT, FRANKLIN W. - The Caribbean. The genesis of a fragmented nationalism.
35216: KNIGHTON, WILLIAM. - European Turkey; its people, its provinces, and its history with an account of the origin of the present war.
33200: KNIPSCHILD, HARRY. - De bekering van de wereld. Brieven, verhalen en ervaringen uit de geschiedenis van de missie.
31528: KNOBEL, (FRIDOLIN MARINUS). - Thuisvaart.
31529: KNOBEL, (FRIDOLIN MARINUS). - Sprokkelingen uit Azië.
31102: KNOL, META, REMCO RABEN, KITTY ZIJLMANS. (RED.). - Beyond the Dutch. Indonesië, Nederland en de beeldende kunsten van 1900 tot nu.
32329: KNOOPS, W.A. & F.CH. MEIJER. - De Spaanse Armada. De tocht en ondergang van de Onoverwinnelijke Vloot in het jaar 1588.
35437: KNOPS, A. - Schilder van de Rotterdamse Maas Evert Moll (1878-1955).
34659: KNOX-JOHNSTON, ROBIN. - The Cape of Good Hope. A maritime history.
35181: KOBELL, HENDRIK. - De haringvisschery.
35073: KOCK, VICTOR DE. - Ons drie eeuwe. Our three centuries. 1652-1952.
35136: KOCK, GERHARD DE. - A history of the South African Reserve Bank (1920-52).
35117: KOCK, VICTOR DE. - Those in bondage. An account of the life of the slave at the Cape in the days of the Dutch East India Company. 2nd edition.
6482: KOCK, VICTOR DE. - Ons drie eeuwe. Our three centuries. 1652-1952.
1672: KOEBEL, WILLIAM HENRY. - In the Maoriland bush.
28556: KOELEWIJN, CEES. - Oral literature of the Trio Indians of Surinam. In collaboration with Peter Rivière.
16678: KOEMAN, C. - Lucas Janszoon Waghenaer. Sa vie et son 'Spieghel der zeevaerdt'.
7220: KOEMAN, C. - Bibliography of printed maps of Suriname 1671 - 1971.
3837: KOHL-LARSEN, LUDWIG. (HRSG.). - De Poolvlucht van de 'Graf Zeppelin' in opdracht van de vereeniging 'Aeroarctic' beschreven. Vertaling A.M. Buis.
31702: KOHL, JOHANN GEORG. - Reisen in Südrussland.
12593: KOHLENBERG, K.F. - IJzeren Jan. Jan Pieterszoon Coen, grondlegger van de koloniale macht van Nederland. (Roman).
4456: KOKS, JOSEPH THEODORE. - De Indo.
17756: KOL, HENDRIKUS HUBERTUS VAN. - Driemaal dwars door Sumatra en zwerftochten door Bali.
4458: KOL, HENDRIKUS HUBERTUS VAN. - Nederlandsch-Indië in de Staten-Generaal van 1897 tot 1909. Een bijdrage tot de geschiedenis der koloniale politiek in Nederland.
3325: KOLB, PETER. - Description du Cap de Bonne-Esperance, òu l'on trouve tout ce qui concerne l'histoire-naturelle du pays; la religion, les moeurs & les usages des Hottentots; et l'établissement des Hollandois.
32505: KOLFF, DIRK HENDRIK. - Driftig van spraak, levendig van gang. Herinneringen van marineofficier Dirk Hendrik Kolff (1761-1835). Ingeleid en bezorgd door V.A.J. Klooster en D.H.A. Kolff.
17037: KOLFIN, ELMER. - Van de slavenzweep en de muze. Twee eeuwen verbeelding van slavernij in Suriname.
4460: KOMMERS, J.H.M. - Besturen in een onbekende wereld. Het Europese binnenlands bestuur in Nederlands-Indië 1800-1830. Een antropologische studie.
24265: KONETZKE, R. - Geschichte des spanischen und portugiesischen Volkes.
34560: HONG KONG. - Hong Kong. Reis naar het hart van de draak. Een eerbetoon aan Hong Kong en Macau in woord en beeld. Tekst Ian Morris, Robert Cottrell, Vernon Ram, Earl Kowall, Arthur Hacker, Frank Ching, Ben McGrath.
14377: KONINCKX, CHRISTIAN. - The first and second charters of the Swedish East India Company (1731-1766). A contribution to the maritime, economic and social history of North-Western Europe in its relationships with the Far East. With a preface by K. Glamann.
13377: KONING, JACOBUS. - Geschiedenis van het Slot te Muiden, en Hoofts leven op hetzelve.
14272: KONING, JACOBUS. - Verhandeling over de oorsprong, de uitvinding, verbetering en volmaking der boekdrukkunst.
22001: KONING-VAN DER VEEN, MIA. - Dromen over Sabang.
26603: KOOLBERGEN, MICHIEL. - Een Hollandse Robinson Crusoë. Dagboek van de verbannen VOC-dienaar Leendert Hasenbosch op het onbewoonde eiland Ascension A.D. 1725.
32876: KOOLEN, BEN. - VOC & onderwijs. Een inventarisatie.
30052: KOOLHOF, SIRTJO & GERT OOSTINDIE. (RED.). - Koloniaal dodenkabinet.
30918: KOPIJN, Y. & H. MINGOEN. - Stille passanten. Levensverhalen van Javaans-Surinaamse ouderen in Nederland.
34593: KOPSTEIN, FELIX. - Een zoölogische reis doorde tropen. Met camera en verrekijker door de Indo-Australische dierenwereld.
5035: KORN, V.E. - De dorpsrepubliek Tnganan Pagringsingan.
35327: KORNAUTH, FRIEDRICH & RICHARD F. KREUTEL. (ED.). - Zwischen Paschas und Generälen. Bericht des Osman Aga aus Temeschwar über die Höhepunkte seines Wirkens als Diwansdolmetscher und Diplomat.
34609: KORVER, H.J. - Varen op de West. De merkwaardige geschiedenis van de koopvaardijvaart op West-Indië en Latijns-Amerika met schepen van de Koninklijke Westindische Maildienst en de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam, in de jaren 1884 tot 1972.
32779: KOTZÉ, D.J. (ED.). - Letters of the American missionaries 1835-1838.
32227: KOTZEBUE, AUGUST FRIEDERICH FERDINAND VON. - Les Indiens en Angleterre, comédie en trois actes et en prose, librement traduite de la pièce allemande .. par L. Bursay.
31744: KOTZEBUE, MORITZ VON. - Reis naar Perzie met het Russisch keizerlijk gezantschap in den jare 1817. Uit het Hoogduitsch vertaald.
15868: KOUSBROEK, RUDY. - Een passage naar Indië.
18701: KOUWENHOVEN, A. & M. FORRER. - Siebold en Japan. Zijn leven en werk.
5072: KRAEMER, H. - De strijd over Bali en de zending. Een studie en een appèl.
29491: KRAJENBRINK, J(OHAN) A(DOLPH). - Het particulier landbezit der Europeanen op Java, verdedigd tegen beschuldigingen van den heer P. Mijer, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, en vergeleken met het landrentenstelsel, in de gouvernements-residentien.
29492: KRAJENBRINK, J(OHAN) A(DOLPH). - Het regt van eigendom, der bezitters van particuliere landen op Java, met authentieke acten bewezen.
29462: KRAJENBRINK, J(OHAN) A(DOLPF). - Nota over de oorzaken der toenemende schaarste en de hooge prijzen der rijst, alsmede over de middelen tot herstel. Voorgedragen in de Algemeene Vergadering der Maatschappij van Nijverheid en Landbouw in Nederlandsch-Indië, den 27 Maart 1865.
34353: KRAMER, JAN GERRIT. - Jan Pieterszoon Coen.
24184: KRAMP, LUCAS WILLEM. - Verschuldigt antwoord .. aan den agter het scherm zittenden schrijver van de Boekzaal der Heeren en Dames.
3850: KRARUP NIELSEN, AAGE. - Door de tropen naar de zuidelijke IJszee ter walvischvaart. Uit het Deensch vertaald door Mary Schlüter-Horrix.
22739: KRARUP NIELSEN, AAGE. - Helvedet hinsides havet en straffefanges optegnelser Fra Guyana.
34553: KRAUSE, LUDWIG. - The war memoirs of commandant Ludwig Krause 1899-1900. Edited by Jerold Taitz with Ken Gillings and Arthur Davey.
33364: KRAYENBELT, J(AN). - Het Heilige Land. Reis door Egypte, Palestina en Syrië.
14235: KRECKE, FREDERIK WILHELM CHRISTIAN. - Handboek der algemeene natuurkundige aardrijkskunde. 3e verbeterde en vermeerderde druk.
3742: KREEKEL, WILLEM & Q.M.R. VERHUELL. - De reis van Z.M. De Vlieg, commandant Willem Kreekel, naar Brazilië, 1807-1808. Uitgegeven door H.J. de Graaf.
32784: KREEKEL, WILLEM. - De reis van Z.M. De Vlieg, commandant Willem Kreekel, naar Brazilië, 1807-1808. Uitgegeven door H.J. de Graaf. Deel I: Het journaal van de kapitein-luitenant Willem Kreekel en de herinneringen aan deze reis door Jean Chrétien Baud.
34387: KREEMER, J. - Atjèh. Algemeen samenvattend overzicht van land en volk van Atjèh en onderhoorigheden.
16373: KREIDER, H.J. - The beginnings of Lutheranism in New York (under Dutch rules). Written for the United Lutheran Synod of New York in connection with its celebration of the three hundredth anniversary of the oldest Lutheran Church in America. Foreword by Fr.R. Knubel.
25522: KRELL, PETER. - Clarkstown, Rockland County.
19916: KREUGER, S.C.P. - Zr.Ms. Onrust. Verraad en ondergang in Borneo (1859).
35351: KREUTEL, RICHARD & KARL TEPLY. (ED.). - Kara Mustafa vor Wien 1683 / aus der Sicht türkischer Quellen.
31981: BAD KREUZNACH. - Vue perspective d'une ville asiegée. (Bad Kreuznach).
31434: KRIEGER, CAREL CONRAAD. - The infiltration of European civilization in Japan during the 18th century.
2805: KRIEKEN, G. VAN. - Kapers en kooplieden. De betrekkingen tussen Algiers en Nederland 1604-1830.
28712: KRISHNAMURTHY, B. - The French East India Company and the indigenous merchant community in the Coromandel during the seventeenth and eighteenth centuries.
5616: KROESKAMP, HENDRIK. - De westkust en Minangkabau (1665-1668).
34139: KROGT, P.C.J. VAN DER. (RED.). - Tooneel des aerdrijcx. Catalogus bij de tentoonstelling oude kaarten in het Universiteitsmuseum ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het Geografisch Instituut Rijksuniversiteit Utrecht.
4469: KROM, NICOLAAS JOHANNES. - Gouveneur Generaal Gustaaf Willem van Imhoff.
5286: KROM, NICOLAAS JOHANNES. - Hindoe-Javaansche geschiedenis. 2e herziene druk.
30757: KROM, NICOLAAS JOHANNES. - Inleiding tot de Hindoe-Javaansche kunst.
14496: KROM, N.J. - Herdenking van Dr. G.P. Rouffaer.
5287: KROM, NICOLAAS JOHANNES. - De levengeschiedenis van den Buddha op Barabudur.
6299: KROMHOUT, R. (RED.). - Het machtige eyland, Ceylon en de VOC.
34474: KROMHOUT, BAS. - Goede Hoop. 400 jaar Nederland en Zuid-Afrika. (Met Vooraf van Hans Goedkoop).
34261: KROON, PIETER. (RED.). - Atlas van Kaap Hoorn. Kaartbeeld van zuidelijk Zuid-Amerika 1500-1725.
34422: KROON, PIETER. (RED.). - Atlas of Cape Horn. The cartography of South America 1500-1725.
7095: KRUGER, PAUL. - Gedenkschriften. Gedicteerd aan H.C. Bredell en Piet Grobler. Bewerkt door Frederik Rompel.
34953: KRUYT, ALBERT CHRISTIAAN. - De To Wana op Oost-Celebes.
34951: KRUYT, ALBERT CHRISTIAAN. - De Toradja's van de Sa'dan-, Masoepoe- en Mamasa-Rivieren.
16176: KRUYT, ALBERT CHRISTIAAN. - De Soembaneezen.
25756: KRUYT, ALBERT CHRISTIAAN. - Het animisme in den Indischen Archipel.
34949: KRUYT, ALBERT CHRISTIAAN. - De Mentawaiers.
25262: KRUYT, ALBERT CHRISTIAAN. - De West-Toradjas op Midden-Celebes. Platen-deel.
4473: KUENEN, PHILIP HENRY. - Kruistochten over de Indische diepzeebekkens. Anderhalf jaar als geoloog aan boord van Hr.Ms. Willebrord Snellius.
31229: KUHN, D. - Die Song-Dynastie (960 bis 1279). Eine neue Gesellschaft im Spiegel ihrer Kultur.
9424: KÜHNE-VAN DIGGELEN, WIET. - Jan Albert Sichterman, VOC-dienaar en 'koning' van Groningen.
15472: KÜHR, E.L.M. - Schetsen uit Borneo's westerafdeeling. (1896-97). (Herdruk). Ingeleid door H. Claessen en H. Poeze.
35453: KUILE, SYBRICH TER & W.F.J. MÖRZER BRUYNS. - Amsterdamse kompasmakers ca. 1580 - ca. 1850. Bijdrage tot de kennis van de instrumentmakerij in Nederland.
33562: KUIPERS, JAN J.B. - De VOC. Een multinational onder zeil, 1602-1799.
21390: KUIPERS, ANSKE HIELKE. - In de Indische wateren. Anske Hielke Kuipers. Gezaghebber bij de gouvernementsmarine (1833-1902). Bezorgd door M.E. Kuipers.
7701: KUITENBROUWER, M. - Nederland en de opkomst van het moderne imperialisme. Koloniën en buitenlandse politiek 1870-1902.
30711: KUNEMAN, JULIUS. - De gouvernements koffiecultuur op Java. Onderzoek en advies.
33209: KUNISADA - The actor Iwai Tojaku = Iwai Hanshirõ V
518: KUNST, A.J.M. - Recht, commercie en kolonialisme in West-Indië vanaf de zestiende tot in de negentiende eeuw.
5952: KUNST, J. & C.J.A. KUNST-V.WELY. - De toonkunst van Bali (beschouwingen over oorsprong en beïnvloeding, composities, notenschrift en instrumenten).
450: KUNST, JAAP. - Hindu-Javanese musical instruments. 2nd revised and enlarged edition.
8340: KUNST, J. - Music in Java. Its history, its theory and its technique. 3rd enlarged edition by E.L. Heins
31156: KUO SUNG-T'AO, LIU HSI-HUNG AND CHANG TE-YI. - The first Chinese embassy to the West. Translated and annotated by J.D. Frodsham.
10291: KURTZE, BRUNO. - Die Deutsch - Ostafrikanische Gesellschaft. Ein Beitrag zum Problem der Schutzbriefgesellschaften und zur Geschichte Deutsch-Ostafrikas.
34374: KURUPPATH, MANJUSHA. - Staging Asia. The Dutch East India Company and the Amsterdam theatre.
22683: KUTZNER, JOHANN GOTTLIEB. - Geographische Bilder enthaltend das Interessanteste und Wissenswürdigste aus der Länder- und Völkerkunde und der Physik der Erde. 2. bedeutend vermehrte und verbesserte Auflage von Adolf Kutzner.
32845: KUYLENSTJERNA, ALEXIS. - Bland Kineser och Mongoler.
34325: KUYPER, HENRIETTE SOPHIA SUZANNA. - Een half jaar in Amerika.
33732: LAAN, MENNO VAN DER. - Uit verre landen. Koffie, thee en andere koloniale waren.
33885: LAAN, ADOLF VAN DER & SIEWERT VAN DER MEULEN. - 'T Binnen seylen der Groenlands vaarders. - La navigation des pecheurs dans le port. - Il veleggiare dei pescatori nel porto. - Das Seeglen der Grönlands Fahren in dem Hafen.
31669: LACROIX, FREDÉRIC. - Les mystères de la Russie, tableau politique et moral de l'empire Russe. Ouvrage rédigé d'après les manuscrits d'un diplomate et d'un voyageur.
33117: LACROIX, PAUL. - XVIIme siècle. Institutions usages et costumes. France 1590-1700.
32382: LACY, DAN. - The Lost Colony.
35185: LADIMIR, JULES. - La guerre. Histoire complète des opérations militaires en Orient pendant les années 1853 et 1854, précédée d’un aperçu historique sur les Russes et les Turcs. Ouvrage donnant sur tout ce qui se rattache à la crise actuelle, des détails authentiques à l'aide desquels chacun pourra suivre les péripéties de ce grand drame.
7711: LAET, JOHANNES DE. - Iaerlyck verhael van de verrichtinghen der geoctroyeerde West-Indische Compagnie in derthien boecken (1624-1636). Uitgegeven door S.P. l'Honoré Naber en J.C.M. Warnsinck.
31104: LAET, JOHANNES DE. - Suiker, verfhout & tabak. Het Braziliaanse handboek van Johannes de Laet, 1637. Bezorgd en ingeleid door B.N. Teensma.
34379: LAET, JOHANNES DE. - Gallia, sive de Francorum regis dominiis et opibus commentarius.
1512: LAET, JOHANNES DE. - Historie ofte jaerlijck verhael van de verrichtinghen der Geoctroyeerde West-Indische Compagnie, zedert haar begin/ tot het eynde van't jaer 1636.
35268: LAFRERI, ANTONIO (HENDRICK VAN SCHOEL). - Il Vero ritratto de Zighet con Il suo Castello, fortezza nuova, Paludi, Lago fiume & ponte, & alter Cose Notabili per lettera annotate, con monstra del monte fatto da Turchi
29456: LAM, JAN DIRCKSZ. - Expeditie naar de Goudkust. Het journaal van Jan Dircksz Lam over de Nederlandse aanval op Elmina, 1624-1626. Ingeleid en bezorgd door H. den Heijer.
34565: LAM, ROBERT P.F. - The Hong Kong Album. A Selection of the museum's historical photographs. 4th edition.
16354: LAMARTINE (DE PRAT), (MARIE LOUIS) ALPHONSE DE. - Souvenirs, impressions, pensées et paysages, pendant un voyage en Orient (1832-1833), ou notes d'un voyageur.
17590: LAMMENS, ADRIAAN FRANÇOIS. - Bedenkingen bij het lezen van het artikel: Koloniën, voorkomende in het 7de deel der bijdragen tot de huishouding van staat van G.K. Grave van Hogendorp.
32527: LAMSTER, J.C. - 'Indië' gevende eene beschrijving van de inheemsche bevolking van Nederlandsch-Indië en van hare beschaving.
28878: LAMUR, H.E. - Family name & kinship of emancipated slaves in Suriname. Tracing ancestors. Familienaam & verwantschap van geëmancipeerde slaven in Suriname. Zoeken naar voorouders.
7780: LAMUR, H.E. - The demographic evolution of Surinam 1920 - 1970. A socio-demographic analysis.
6698: LAMUR, C. - The American takeover. Industrial emergence and Alcoa's expansion in Guyana and Suriname 1914-1921.
32323: LANDSTRÖM, BJÖN. - Columbus. De geschiedenis van Don Cristóbal Colón, admiraal ter zee en zijn vier reizen om de west naar Indië naverteld naar bronnen uit zijn tijd. Vertaald door E. Giphart.
7292: LANDWEHR, JOHN. - VOC. A bibliography of publications relating to the Dutch East India Company: 1602 - 1800. Edited by Peter van der Krogt. Introduction by Ch.R. Boxer. Preface by G. Schilder.
35198: LANE - POOLE, STANLEY. - The life of the right hounourable Stratford Canning, Viscount Stratford de Redcliffe; from his memoirs and private and official papers.
34542: LANE, JACK. - The war diary of Burgher Jack Lane, 16 November 1899 to 27 February 1900.
28199: LANGEN, K(AREL) F(REDERIK) H(ENDRIK) VAN. - De inrichting van het Atjehsche staatsbestuur onder het sultanaat.
25627: LANGENFELD, ELLY & HENK. - Tussen dood en recht. De Tempel: van begraafplaats tot Openbaar Ministerie.
17697: LANS, W.H. - Bijdrage tot de kennis der kolonie Suriname.
31697: LANSDELL, HENRY. - Through Siberia. 4th edition.
35473: LARKIN, DAVID. - The marine paintings of Chris Mayger.
18573: LARSEN, MAY & HENRY. - Black sand. New Hebrides: its people and places. Translated by John and Patricia Russell.
18210: LARSEN, MAY & HENRY. - The golden cowrie. New Caledonia: its people and places. Translated by James Hogarth.
33127: LARWOOD, JACOB. - The story of the London parks.
19358: LASERON, CHARLES FRANCIS. - The face of Australia. The shaping of a continent.
4558: LASSEN, (CHRISTIAN). - Geschiedenis van den Indischen Archipel. (Uit het Duits vertaald, verbeterd en bewerkt) door A.W. de Klerck. (Met noten van H.N. van der Tuuk).
35000: LATROBE, CHRISTIAN IGNATIUS. - Journal of a visit to South Africa, in 1815, and 1816, with some account of the missionary settlements of the United Brethren, near the Cape of Good Hope.
9694: LAUGIER, E. - Usage du cercle méridien portatif pour la détermination des positions géographiques.
24610: LAUNAY, A. - Les cinquante-deux serviteurs de dieu français - Annamites - Chinois. Mis à mort pour la foi en Extrême-Orient de 1815 à 1856 dont la cause de béatification a été introduite en 1840, 1843, 1857. Biographies. Tome II.
35441: LAURENTIUS, TH. - Oude scheepsprenten.
33343: LAURENTIUS, FRANS & MACHIEL J. ROOS. - Met veele schoone figueren verçiert. Een bijzondere Bijbel. Publicatie ter gelegenheid van 375 jaar Statenvertaling.
8835: LAUTERER, JOSEPH. - Japan. Das Land der aufgehenden Sonne einst und jetzt. Nach seinen Reisen und Studien geschildert.
24988: LAVEILLE, E. - Le P. de Smet. Apotre des Peaux-rouges (1801-1873). Introduction par Godefroid Kurth. 4me édition.
31477: LAWSON, KATE. - Highways and homes of Japan by Lady Lawson, member of the Japan Society and of the Red Cross Society of Japan.
1881: LAYARD, AUSTEN HENRY. - Nineveh and its remains: with an account of a visit to the Chaldaean christians of Kurdistan, and the Yezidis, or devil-worshippers; and an enquiry into the manners and arts of the ancient Assyrians. 3rd edition.
32807: LAZARD, PAOLA & BERTRAND. - Collection de Paola et Bertrand Lazard. L'Orient et la Terre Sainte. Livres et dessins.
31687: LEACH, MARIA & JEROME FRIED. (ED.). - Funk & Wagnalls standard dictionary of folklore, mythology and legend.
34336: LEÃO, FRANCISCO G. CUNHA. - O Índico na Biblioteca da Ajuda. Catálogo dos manuscritos relativos a Moçambique, Pérsia, Índia, Malaca, Molucas e Timor.
35433: LEBEER, LOUIS. - Rodolphe Schönberg. Peintre-graveur. Étude critique et catalogue de l'oeuvre gravé.
35263: LEBRET, FRANS. - Op reis met pen en penseel. Frans en Jan Hendrik Lebret als toerist naar Java, 1863. Ingeleid en bezorgd door Anne Leussink en Wyke Sybesma.
28680: LEDDEN, WILLEM PIETER VAN. - Jan van Riebeeck tussen wal en schip. Een onderzoek naar de beeldvorming over Jan van Riebeeck in Nederland en Zuid-Afrika omstreeks 1900, 1950 en 2000.
35427: LEEK, MICHAEL E. - L'art des marines. Un hommage visuel à la réalisation des illustrations classiques de marines. Adaption Christian Pessey.
8979: LEENDERTZ, C(OENRAAD) J(ACOBUS). - Van Atjeh's stranden tot de koraalrotsen van Nieuw-Guinea. Schetsen uit Insulinde.
24359: LEENHARDT, MAURICE. - Notes d'ethnologie Néo-Calédonienne.
34961: LEERDAM, BEN F. VAN. - Architect Henri Maclaine Pont. Een speurtocht naar het wezenlijke van de Javaanse architectuur.
12626: LEEUW, W.J.A. DE. - Het Painansch contract.
30118: LEEUWEN, PIETER JOHANNES VAN. - De Maleische Alexanderroman.
34919: LEEUWEN, LIZZY VAN. - Airconditioned lifestyles nieuwe rijken in Jakarta.
35284: LEFAIVRE, ALBERT ALEXIS. - Les Magyars pendant la domination Ottomane en Hongrie.
8317: LEFEBVRE, RENÉ (EDUARD RENÉ LEFÈBVRE DE LABOULAGE). - Paris en Amérique. 8me édition.
20493: LEGÊNE, PETER MARTIN. - De gevloekte plantage. (1e druk).
32413: LEGÊNE, SUSAN & JANNEKE VAN DIJK. (ED.). - The Netherlands East Indies at the Tropenmuseum. A colonial history.
35080: LEGUÈBE, JACQUES. - Zuid-Afrika stormkaap of Kaap de Goede Hoop.
27811: LEHANE, BRENDAN. - De Noordwestelijke doorvaart.
20724: LEICHHARDT, F.W. LUDWIG. - The Letters. Collected and newly translated by M. Aurousseau.
33439: LEIGH, CHARLES. - Zee-togt van kapiteyn Charles Leig, gedaan na Gujana, en des selfs volk-plantinge aldaar begonnen, mitsgaders de ongelukkige reyse van het schip de Olijf-bloesem, tot des selfs onderstand derwaards gesonden. In het jaar 1604. Door een der reysigers, die desen togt heeft by-gewoont, en de handen der wilde gelukkig is ontkomen, in het Engels beschreven, en nu alder-eerst uyt die spraak vertaalt.
32444: LEIGH. - Leigh's new picture of London; or, a view of the political, religious, medical, literary, municipal, commercial, and moral state of the British metropolis. New edition, carefully revised.
35062: LEIGHTON, STANLEY. - Notes on a visit to South Africa. February - March - April 1889. Edited, with an introduction and notes by A.M. Lewin Robinson.
27791: LEIJENAAR, ERIC. - De Batavia. Het gruwelijke, waar gebeurde verhaal over de trotse Oostindiëvaarder.
9418: LEINENGA, JURJEN R. - Arctische walvisvangst in de achttiende eeuw. De betekenis van Straat Davis als vangstgebied.
33153: LEIPOLDT, C. LOUIS. - Jan van Riebeeck. A biographical study.
30817: LEIPOLDT, C. LOUIS. - Jan Van Riebeeck. Die grondlegger van 'n blanke Suid-Afrika.
35090: LEIPOLDT, C. LOUIS. - 300 years of Cape wine.
32384: LEITHÄUSER, JOACHIM G. - Worlds beyond the horizon. Translated by Hugh Merrick.
28182: LEKKERKERKER, C. - Het voorspel der vestiging van de Nederlandsche macht op Bali en Lombok.
34844: LEKKERKERKER, C. - The Portuguese outer church at Batavia.
32662: LELYVELD, J.E.A.M. - 'Waarlijk geen overdaad, doch een dringende eisch'. Koloniaal onderwijs en onderwijsbeleid in Nederlands-Indië 1893-1942.
459: LELYVELD, TH.B. VAN. - De Javaansche danskunst. Ingeleid door N.J. Krom.
16577: LENDERS, MARIA. - Strijders voor het lam. Leven en werken van Hernhutter Broeders en -Zusters in Suriname, 1735-1900.
1159: LENORMANT, FRANÇOIS. - Histoire ancienne de l'Orient jusqu'aux guerres médiques. 9me édition. Revue, corrigée, considérablement augmentée. Tome I-II.
6240: LENZ, OSKAR. - Skizzen aus Westafrika. Selbsterlebnisse.
31543: M'LEOD, JOHN. - Voyage of his majesty's ship Alceste, along the coast of Corea, to the Island of Lewchew; with an account of her subsequent shipwreck. 2nd edition.
28867: LEÓN, NAPOLEÓN BACCINO PONCE DE. - Maluco. De roman van de ontdekkers. Vertaald door Aline Glastra van Loon.
11638: LEQUIN, FRANK. - Het personeel van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie in Azië in de achttiende eeuw, meer in het bijzonder in de vestiging Bengalen.
28973: LEQUIN, FRANK. - Het personeel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in Azië in de 18e eeuw, meer in het bijzonder in de vestiging Bengalen. 2e herziene druk.
28886: LEQUIN, FR. - Isaac Titsingh in China (1794-1796). Het onuitgegeven journaal van zijn Ambassade naar Peking.
32546: LEQUIN, FRANK. - Isaac Titsing Opperhoofd van Japan. Drie geschriften als filosoof, diplomaat & koopman.
27755: LEQUIN, FRANK. - A la recherche du Cabinet Titsingh. its history, contents and dispersal. Catalogue raisonné of the collection of the founder of European Japanology.
226: LEQUIN, FRANK & ALBERT MEIJER. - Samuel van de Putte, een Mandarijn uit Vlissingen (1690-1745). De onbedoelde publicatie van een restant.
5464: LEROUX, C.C.F.M. - De Elcano's tocht door den Timor-archipel met Magelhaes' schip 'Victoria'.
32087: LEROY-BEAULIEU, PAUL. - De la colonisation chez les peuples modernes. 6me édition complètement remaniée et considerablement augmentée.
9612: LEROY-BEAULIEU, PIERRE. - Les nouvelles sociétés Anglo-Saxonnes. Australie - Nouvelle-Zélande - Afrique australe.
23787: INDISCHE LETTEREN. - INDISCHE LETTEREN. Documentatieblad van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde. Jrg. I -XXVII.
34938: INDISCHE LETTEREN. - Themanummer De Indische wereld van Louis Couperus.
34937: INDISCHE LETTEREN. - Themanummer Hella S. Haasse.
34940: INDISCHE LETTEREN. - Themanummer Van inlander to Indonesiër
34941: INDISCHE LETTEREN. - Themanummer Humor in de Indische letteren.
34939: INDISCHE LETTEREN. - Themanummer Elisabeth en Louis Couperus-Baud.
34943: INDISCHE LETTEREN. - Themanummer Vrouwen over Indië.
34942: INDISCHE LETTEREN. - Themanummer Zuid-Afrika in Compagniestijd.
34944: INDISCHE LETTEREN. - Themanummer De tweede generatie.
34945: INDISCHE LETTEREN. - Themanummer Indische egodocumenten.
34946: INDISCHE LETTEREN. - Themanummer Feesten in Indië.
34948: INDISCHE LETTEREN. - Themanummer Indisch-nederlandse jeugdliteratuur.
35276: LEU, THOMAS DE. - Nagykanizsa.
11182: LEUFKENS, FRANS HUBERT.. - Impressies van Batavia. Impressions of Batavia. Eindrücke aus Batavia. Impressions sur Batavia. Impressioni di Batavia.
9550: LEUFTINK, ARNOLD E. - Harde heelmeesters. Zeelieden en hun dokters in de 18e eeuw.
3447: LEUFTINK, ARNOLD E. - Chirurgijns zee-compas. De medische verzorging aan boord van Nederlandse zeeschepen gedurende de Gouden Eeuw.
3602: LEUPE, P.A. (RED.). - Verhael van de belegeringhe der stadt Batavia in't coninckrijck van Jaccatra, anno 1628, den 22 augustij. (Door een ooggetuige). (Gevolgd door:) Verhael van de 2e belegeringhe .. anno 1629.
29746: LEUR, J.C. VAN. - Indonesian trade and society. Essays in Asian social and economic history.
16921: LEUR, J.L.W. VAN. - De Indische Instelling te Delft. Méér dan een opleiding tot bestuursambtenaar. 125 jaar verzamelen.
32490: LEUSHUIS, EMIL. - Gids historische wandelingen Indonesië. Medan, Jakarta, Cirebon, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya en Malang. 2e druk.
34935: LEUSSINK, ANNE & WYKE SYBESMA. (RED.). - Op reis met pen en penseel. Frans en Jan Hendrik Lebret als toerist naar Java, 1863, Bezorgd en ingeleid.
26946: LEUZINGER, E. - Die Kunst von Schwarz-Afrika.
35086: LEVINSON, OLGA. - The ageless land. The story of South West Africa.
18506: LEVY, ROBERT I. - Tahitians. Mind and experience in the Society Islands.
31360: LEVY, H.S. - Chinese footbinding. The history of a curious erotic custom. Foreword by A. Waley. Introduction by W. Eberhard.
32352: LEWIS, MICHAEL. - The Spanish Armada.
32025: LEWIS, MICHAEL. - The navy of Britain. A historical portrait.
18337: LEWIS, OSCAR. - Hawaii, gem of the Pacific.
35033: LEWIS, DIANNE. - Jan Compagnie in the Straits of Malacca, 1641-1795.
8537: LEWIS, MATTHEW GREGORY. - Journal of a West India proprietor, kept during a residence in the island of Jamaica.
32340: LEY, CHARLES DAVID. (ED.). - Portuguese voyages 1498-1663. Foreword by Edgar Prestage.
32447: LEYDECKER, MELCHIOR. - Historia ecclesiae Africanae illustrata, qua ecclesiae Africanae origo, status, variaque illius fata & interitus exponuntur, et de illius principiis, fide, cultu, libertate, & pugna praecipue cum schifmaticis Donatistis differitur pro ecclesiae reformatae veritate & libertate.
35110: LEYDS, W.J. - Het insluiten van de Boeren-Republieken. Een vervolg op De eerste annexatie van de Transvaal.
35118: LEYDS, W.J. - Eenige correspondentie uit 1899. (Als manuscript gedrukt).
35119: LEYDS, W.J. - Onze eerste jaren in Zuid-Afrika 1884-1889. Intieme correspondentie van Louise W.S. Leyds-Roeff en Willem J. Leyds. Bestemd voor familie en belangstellenden.
23308: LEYDS, W.J. - De eerste annexatie van de Transvaal. (1877).
21175: LICHNER, H. - Gypsy dance.
35001: LICHTENSTEIN, MARTIN HINRICH KARL (HENRY). - Travels in Southern Africa, in the years 1803, 1804, 1805, and 1806. Translated from the original German by Anne Plumptre.
35052: LICHTENSTEIN, WILHELM HINRICH CARL. - Foundation of the Cape. About the Bechuanas being a history of the discovery and colonisation of Southern Africa - fragment of an unpublished manuscript written circa 1811 and a translation of Ueber der Beetjuanas originally published in 1807. Translated, edited and with a biographical introduction by O.H. Spohr.
32554: LIEBOWITZ, DANIEL. - The physician and the slave trade. John Kirk, the Livingstone expeditions, and the crusade against slavery in East Africa.
28730: LIEFRINCK, F.A. - Een staatsstuk van den vorst van Lombok.
28559: LIER, R. VAN. - Tropische tribaden. Een verhandeling over homoseksualiteit en homoseksuele vrouwen in Suriname.
14870: LIER, RUDOLF ASUEER JACOB VAN. - Frontier society. A social analysis of the history of Surinam.
33079: LIER, RUDOLF ASUEER JACOB VAN. - Inleiding en aantekeningen bij Stedman, reize naar Surinamen.
765: LIER, RUDOLF ASUEER JACOB VAN. - Samenleving in een grensgebied. Een sociaal-historische studie van de maatschappij in Suriname.
6527: LIER, RUDOLF ASUEER JACOB VAN. - Ontwikkeling en karakter van de Westindische maatschappij. Rede.
29260: LIER, I.C. VAN. - Mr. J. Loudon en zijn bestuur, geschetst.
34779: LIER, HELPERUS RITZEMA VAN. - Verzameling van eenvoudige leerredenen, aan de gemeente van de hoofdplaats van Cabo de Goede Hoop, ter gedachtenis toegewijd door haaren mede-leeraar. Uitgegeven door Cornelis van der Leeuw.
24506: LIISBERG, BERING. ( ED.). - Danmarks søfart og søhandel fra de aeldste tider til vore dage.
33736: LIJNDEN, DIDERICUS WALTERUS JACOBUS CAROLUS VAN. - Dissertatio historico-politica inauguralis de commercio societatis Indiae Orientalis.
21704: LIMBURG BROUWER, PETRUS ABRAHAM SAMUEL VAN. - Akbar. Een Oosterse roman. (1872). Verzorgd door P.N. van Eyck.
25693: LIMBURG BROUWER, PETRUS ABRAHAM - Akbar. Een Oostersche roman.
34577: LIN, LEE KIP. - The Singapore house 1819-1942. Edited by Gretchen Lin.
31771: LINDBLOM, GERHARD. - Afrikanische Relikte und Indianische Entlehnungen in der Kultur der Buschneger Surinams. Eine vergleichende ethnographische Studie.
7905: LINDE, J.M. VAN DER. - Het visioen van Herrnhut en het apostolaat der Moravische Broeders in Suriname 1735 - 1863. The vision of Herrnhut and the apostolate of the Moravian Brethren in Surinam 1735 - 1863.
15287: LINDE, J.M. VAN DER. - Jan Willem Kals. Leraar der Hervormden; advocaat van Indiaan en neger. (Suriname).
32218: LINDEN, B.L.T. VAN DER. - Nou .. tabé dan. De 'bootreis' naar Indië met de Rotterdamsche Lloyd en de 'Nederland' tussen 1899 en 1949.
6961: LINDEN, A.L.V.L. VAN DER. - De Europeaan in de Maleische literatuur.
5984: LINDEN, PH. VAN DER & E. JACOBSON. - Simaloer (Simeuloeë).
32226: LINDEN, JAN VANDER. - (H)eerlyke ende gelukkige reyze nae het heylig land ende de stad van Jeruzalem .. in't jaer ons Heere 1633. .. Van Nieuws overzien/ verbetert/ en vermeerdert met een Byvoegsel/ getrokken uyt eenen brief/ geschreven uyt Jeruzalem den 20. maerte 1779/ op den tegenwordigen toestand van die stad.
34967: LINGSMA, TJITSKE. - Het verdriet van Ambon. Een geschiedenis van de Molukken.
19580: LINSCHOTEN - GELDER, R. VAN, J. PARMENTIER, V. ROEPER. (RED.). - Souffrir pour parvenir. De wereld van Jan Huygen van Linschoten. (Met bibliografie van Van Linschotens werken).
30501: LINSCHOTEN, JOHANNES HENDRICUS VAN. - Tafereelen uit de geschiedenis der zending onder de Heidenen, uitgegeven door de Calwer-Vereeniging. Vertaald en met aanteekeningen voorzien. Met een voorbericht van O.G. Heldring. Nieuw-Zeeland - Australië - Polynesië - Melanesië - Noord-Amerika.
30809: LINSCHOTEN, JAN HUYGEN VAN. - Itinerario .. Deel III: Beschryvinghe van de gantsche custe van Guinea, Manicongo, etc. volcht noch de beschryvinghe van West Indien. Uitgegeven door C.P. Burger en F.W.T. Hunger.
8372: LINSCHOTEN, JAN HUYGEN VAN. - Itinerario voyage ofte schipvaert naer Oost ofte Portugaels Indien 1579-1592. Uitgegeven door H. Kern. 2e druk, herzien door H. Terpstra.
7876: LINTON, RALPH & PAUL S. WINGERT. - Arts of the South Seas. In collaboration with Rene d'Harnoncourt.
18339: LIPSCOMB, CHARLES J. - Tiki. A Tahitian adventure.
34778: LITH, PIETER ANTHONIE VAN DER. - Nederlandsch Oost-Indië. Beschreven en afgebeeld voor het Nederlandsche volk.
31541: LITH, PIETER ANTHONIE VAN DER. - Levensbericht van Pieter Johannes Veth.
29013: SANDYS/ LE BLANC/ PINTO/ LITHGOUW. - Four 17th century Dutch editions of classic travel-accounts of all parts of the world, bound in one volume.
10441: LITTLE, W.J. KNOX. - Sketches and studies in South Africa.
31197: LIU, KWANG-CHING. - Americans and Chinese. A historical essay and a bibliography.
11232: LIVINGSTONE, W.P. - Mary Slessor of Calabar. Pioneer missionary. 6th edition.
33089: LIVINGSTONE, DAVID. - David Livingstone and the Victorian encounter with Africa.
34529: LIVINGSTONE, DAVID. - David Livingstone South African papers 1849-1853. Edited by I. Schapera.
32254: LIVINGSTONE, DAVID. - Missionary travels and researches in South Africa including a sketch of sixteen years' residence in the interior of Africa.
32255: LIVINGSTONE, DAVID. - Missionary travels and researches in South Africa. New edition.
9607: LIVINGSTONE, DAVID. - Missionary travels and researches in South Africa; including a sketch of sixteen years' residence in the interior of Africa, and a journey from the Cape of Good Hope to Loanda on the west coast; thence across the continent, down the river Zambesi, to the eastern ocean.
34994: LIVINGSTONE, DAVID. - Narrative of an expedition to the Zambesi and its tributaries; and of the discovery of the lakes Shirwa and Nysassa. 1858-1864.
34829: ROTTERDAMSCHE LLOYD. - Nederlandsch Indië.
34691: LLOYD, IAN & IRENE HOE. - Singapore from the air.
7896: LLOYD, CHRISTOPHER. - The search for the Niger.
7528: LLOYD, RACHEL. - Elizabethan adventurer. A life of Captain Christopher Carleill.
35099: LLOYD, ALAN. - The Zulu War 1879.
34305: LOCHER SCHOLTEN, ELSBETH. - Women and the colonial state. Essays on gender and modernity in the Netherlands Indies 1900-1942.
4499: LOCHER SCHOLTEN, ELSBETH. - Ethiek in fragmenten. Vijf studies over koloniaal denken en doen van Nederlanders in de Indonesische Archipel 1877-1942.
13760: LOCHER SCHOLTEN, ELSBETH. - Sumatraans sultanaat en koloniale staat. De relatie Djambi-Batavia (1830-1907) en het Nederlandse imperialisme.
7620: LOCHER, G.P.H. - De kerkorde der Protestantse Kerk in Indonesië. Bijdrage tot de kennis van haar historie en beginselen.
19275: LOCKWOOD, DOUGLAS. - The front door. Darwin 1869-1969.
18845: LODERICHS, M.A. - Medan. Beeld van een stad. Met bijdragen van D.A. Buiskool, B.B. Hering, C.A. Heshusius, A. Mansoer, G.O. Prins.
34044: WILLEM LODEWYCKSZOON. - Afbeeldinge vande danssinge der Javanen.
34045: WILLEM LODEWYCKSZOON. - Afteeckeninghe van drie Bantamer soldaten.
34934: LOÈBER, J.A. - Textiele versieringen in Nederlandsch-Indië.
14344: LOFTHOUSE, JOSEPH. - A thousand miles from a post office or, twenty years' life and travel in the Hudson's Bay regions. With a preface by the Archbishop of Canterbury.
7066: LOHUIZEN, J. VAN. - The Dutch East India Company and Mysore 1762-1790.
32915: LOIR, MAURICE. - L'escadre de l'amiral Courbet.
34435: LOMBARD, DENYS. - Le sultanat d'Atjéh au temps d'Iskandar Muda 1607-1636.
29826: LOMBOK. - - SASAK LITERATURE. - Collection of 5 Sasak texts in type-script, edited by L.M. Danillah or L. Darwasih, collected by Kirtya. Folio. 1940-1941.
21331: LOMBOK. - - EENIGE AANTEEKENINGEN BETREFFENDE LOMBOK.
18746: LONDON, JACK. - Jerry of the islands.
34773: LONDON. - Bacon's four inch map of Central London.
24215: LOO, I.J. VAN. - Profijt voor Daniël ? De Zeeuwse kaapvaart en het Spaans-Engelse vredesverdrag van 1630.
34966: LOO, VILAN VAN DE. - Indië ongekuist. Liefde, lust en hartzeer in de Nederlands-Indische letteren.
35055: LOO, C.J. VAN DER. - Om leven en vrijheid. Geschiedenis der oud-Hollandsche Republieken in Zuid-Afrika, van de ontdekking der Kaap de Goede Hoop af tot op den tegenwoordigen tijd.
30546: LOOMEIJER, FRITS. - De Insulinde. Geschiedenis van een legendarische moterreddingboot.
29114: LOON, L.G. VAN. - Crumbs from an old Dutch closet. The Dutch dialect of old New York.
1254: LOOS-HAAXMAN, J. DE. - De Franse schilder Ernest Hardouin in Batavia.
4506: LOOS-HAAXMAN, J(EANNE MARIA CORNELIA) DE. - Verlaat rapport Indië. Drie eeuwen westerse schilders, tekenaars, grafici, zilversmeden en kunstnijveren in Nederlands-Indië.
1317: LOOS-HAAXMAN, J(EANNE MARIA CORNELIA) DE. - De landsverzameling schilderijen in Batavia. Landvoogdsportretten en compagnie-schilders.
3685: LOOS-HAAXMAN, J. DE. - De geschilderde portretten van Jan Pieterszoon Coen en van Eva Ment.
1226: LOOS-HAAXMAN, J. DE. - Johannes Rach en zijn werk. De topografische beschrijving der teekeningen met medewerking van W. Fruin-Mees door P.C. Bloys van Treslong.
8338: LOOS-HAAXMAN, J(EANNE MARIA CORNELIA) DE. - Dagwerk in Indië. Hommage aan een verstild verleden.
18310: LORD, WALTER. - Lonely vigil. Coastwatchers of the Solomons.
21028: LORIMER, JOYCE (ED.). - English and Irish settlement on the river Amazon 1550-1646.
34971: LORM, A.J. DE. - Kunst van de Indische archipel. Tentoonstelling.
28444: LOSSIUS, KASPAR FRIEDRICH. - Gumal et Lina, ou les enfans Africains, histoire religieuse, a l'usage de la jeunesse; imitée de l'Allemand par J.L.A. Dumas. Nouvelle édition revue et augmentée.
30933: LOTH, W.L. - Kaart van Suriname naar de opmetingen van J.F.A. Cateau van Rosevelt en J.F.A.E. van Lansberge, aangevuld tot 1898.
27323: LOTH, HEINRICH. - Sklaverei. Die Geschichte des Sklavenhandels zwischen Afrika und Amerika.
26866: LOTH, H. - Die Frau im alten Afrika.
27089: LOUDON, JAMES. - Eer en fortuin. Leven in Nederand en Indië 1824-1900. Autobiografie van gouverneur-generaal James Loudon. (Redactie) H. Boels, J. de Jong, C.A. Tamse.
2634: LOUGHNAN, R(OBERT) A(NDREW). - New Zealand at home.
4508: LOUTER, JAN DE. - Handleiding tot de kennis van het staats- en administratief recht van Nederlandsch-Indië. 3e herziene uitgave.
34450: LOUWERSE, PIETER. - Vlissinger Michiel, of Neerlands glorie ter zee. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland. 5e, verbeterde druk.
18864: LOVETT, RICHARD. - James Chalmers. His autobiography and letters.
32119: LOWANCE, MASON. (ED.). - Against slavery. An abolitionist reader. Edited and with an introduction.
35114: LOWTH, ALYS. - South Africa calling.
34564: LUAN, TAN BENG & CHUA CHEE HUAN. - Singapore lifetime. The river and its people.
34797: LUBBERHUIZEN-VAN GELDER, A.M. - De oudste afbeelding van Batavia.
2235: LUBBOCK, BASIL. - The last of the windjammers.
15077: LUBIS, MOCHTAR. - Het land onder de regenboog. De geschiedenis van Indonesië.
6116: LUBIS, MOCHTAR. - Schemer over Djakarta. Roman. (Vertaald door P.H. Fruithof).
33130: LUBLINK WEDDIK, BARTHOLOMEUS THEODORUS. - Het leven en karakter van Philippus Melanchthon, naar het Hoogduitsch bewerkt. Met eene voorrede.
20629: LUCAS, HENRY S. (ED.). - Dutch immigrant memoirs and related writings.
18069: LUCAS, F.J. - Popeye Lucas. Queenstown.
31065: SAINT LUCIA. - 150TH ANNIVERSARY OF THE ABOLITION OF SLAVERY 1834-1984.
35063: LÜCKHOFF, C.A. - Table mountain, our national heritage after three hundred years.
28870: LUDOLPH, JOB. - Nieuwe doch aanmerkens-waardige historie van Abissinien, andersints Ethiopien, getrokken uit de Latijnsche historie .. en nu in't Nederduitsch gebracht door Willem Calebius.
32442: LUDWIG, JOHANN FRIEDRICH. - Neueste Nachrichten von Surinam. Als Handbuch für Reisende und Beytrag zur Länderkunde, herausgegeben und mit Anmerkungen erläutert von Philipp Friedrich Binder.
130: LUIGI AMEDEO DI SAVOIA, DUCA DEGLI ABRUZZI. - De reis van de Stella Polare. Noordpooltocht. Uit het Italiaansch vertaald onder toezicht van Maurits Snellen.
18231: LUKE, HARRY. - Queen Salote and her kingdom (Tonga).
32389: LUNSHOF, H.A. - De stuurman van 'De groene Leeuw'. Leven en bedrijf van Michiel de Ruyter.
34728: LUNSINGH SCHEURLEER, PAULINE & MARIJKE J. KLOKKE. - Ancient Indonesian bronzes. A catalogue of the exhibition in the Rijksmueum Amsterdam with a general introduction.
28511: RAVENEAU DE LUSSAN. - Journal du voyage fait a la Mer de Sud, avec les flibustiers de l'Amerique en 1684. & années suivantes. 2e edition (= 3e edition).
32313: LÜTGEN, KURT. - Kapers, muiters, kapiteins. Historische zeeverhalen.
24225: LUTGERT, W.H. - Pieter Macaré, independent-fiscaal van Ceylon, 1702-1711.
19766: LUTTERVELT, R. VAN. - De 'Turkse' schilderijen van J.B. Vanmour en zijn school. De verzameling van Cornelis Calkoen, ambassadeur bij de Hoge Porte, 1725-1743.
33180: LUYKEN, JAN & CASPER. - De mosselman.
16432: LUYKEN, JAN. - Tocht naer Nova Zemla in den jaere 1596.
33556: LUYKEN, JAN & CASPER. - De walvischvangst.
33179: LUYKEN, JAN & CASPER. - De visscher
33184: LUYKEN, JAN & CASPER. - De haringvangst.
26699: LYDECKER, WILLIAM JOHN FISHER. - Archive of William John Fisher Lydecker, a member of the Holland Society of New York. This part of his research-library is focused on the genealogies and baptisms of many Dutch families in America. Mostly cyclostyled or in reprint. 28 folders.
25392: LYDECKER. CH.E. - Jean Roemer, LL.D. (Amst., 1812- New York 1892, professor at the college of the city of New York over 43 years).
10323: LYNCH, W(ILLIAM) F(RANCIS). - Narrative of the United States' expedition to the river Jordan and the Dead Sea.
23923: LYNCH, W(ILLIAM) F(RANCIS). - Togt door het Heilige Land, vooral tot onderzoek der Jordaan en der Doode Zee. Naar den 6e druk uit het Engelsch vertaald door J.P. Stricker.
29378: LYNCH, BOHUN. (ED.). - Isles of illusion. Letters from the South Seas. (New Hebrides).
5582: DELI-MAATSCHAPPIJ. - Gedenkschrift aangeboden aan Herbert Cremer, directeur N.V. Deli-Maatschappij.
4968: NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ. - Gedenkboek der Nederlandsche Handel-Maatschappij 1824-1924.
33950: NEDERLANDSCH-AMERIKAANSCHE RUBBER PLANTAGE MAATSCHAPPIJ. - Dutch-American Rubber Plantation Company gevestigd te Amsterdam. Opgericht bij acte d.d. 14 December 1925.
8135: MACEDO, JOAQUIM MANUEL DE. - Notions on the chorography of Brazil. Translated by H. Le Sage.
13739: MACFARLANE, CHARLES. - Constantinople in 1828. A residence of sixteen months in the Turkish capital and provinces. With an account of the present state of the naval and military power, and of the resources of the Ottoman empire.
33379: MACGREGOR, JOHN. - Veertien dagen op de zee van Galilea. Naar het Engelsch door C(arel) S(teven) Adama van Scheltema.
27326: MACKENZIE-GRIEVE, AVERIL. - The last years of the English slave trade. Liverpool 1750-1807.
18749: MACQUARRIE, HECTOR. - Vouza and the Solomon Islands.
32424: MADARIAGA, SALVADOR DE. - Hernán Cortés conqueror of Mexico.
32960: MADRID. - Prospect des Sivade Platzes zu Madrid. - Vuë de la fontaine et de la Place Sivade zu Madrid.
32984: MADURA. - Mishandeling te Arosabaïa.
33041: MAËL, PIERRE. - Naar de Noordpool. Uit het Fransch door Titia van der Tuuk. 2e druk.
20011: MAGUIRE, ROCHFORT. - The journal of Rochfort Maguire 1852-1854. Two years at Point Barrow, Alaska, aboard HMS Plover in the search for Sir John Franklin. Edited by John Bockstoce.
31228: MAHLER, J.G. - The Westerners among the figurines of the T'ang dynasty of China.
33101: MAIJER, L.TH. - De Javaan, als mensch en als lid van het Javaansche huisgezin.
30233: MAIJER. L.TH. - Lakon Kresna-Goegah.
31617: MAIJER, L.TH. - Javaansche legenden en sagen.
8731: MAILLEFER, P. - Histoire du canton de Vaud dès les origines.
15170: MAINE, HENRY SUMNER. - Village-communities in the East and West. Six lectures delivered at Oxford.
31300: MAIR, V.H. - Painting and performance. Chinese picture recitation and its Indian genesis.
28827: MAIR, LUCILLE MATHURIN. - Women field workers in Jamaica during slavery.
35493: LE MAIRE, JACOB & WILLEM CORNELISZ. SCHOUTEN. - De eerste reis rond Kaap Hoorn 1615-1616. De oorspronkelijke beschrijvingen in hedendaagse spelling overgezet door H. Hazelhoff Roelfzema. Verklarende kaarten door Ron van den Bos.
3721: LE MAIRE, JACOB & WILLEM CORNELISZ. SCHOUTEN. - De ontdekkingsreis van Jacob le Maire en Willem Cornelisz. Schouten in de jaren 1615-1617. Journalen, documenten en andere bescheiden uitgegeven en toegelicht door W.A. Engelbrecht en P.J. van Herwerden.
9780: MAKIN, WILLIAM J. - South of Suez.
32778: MALAN, FRANÇOIS STEPHANUS. - Die konvensie-dagboek van sy edelagbare François Stephanus Malan 1908-1909. Uitgegee en toegelig met inleiding en voetnote deur J.F. Preller. Engelse vertaling deur A.J. de Villiers.
34646: MALASPINA, ALEJANDRO. - The Malaspina expedition 1789-1794. Journal of the voyage by Alejandro Malaspina. Edited by Andrew David, Felipe Fernandez-Armesto, Carlos Novi, Glyndwr Williams. Introduction by Donanld C. Cutter. Translated by Sylvia Jamieson.
22689: MALET, RAWDON. - Les périls de la grande chasse. Traduit de l'Anglais.
34129: MALLÉE, M.C. - Alphabetische lijst van jaarboeken, periodieken en serie-werken, aanwezig in de boekerij van het Departement van Koloniën.
33716: MALONI, RUBY. - Presence and response: Europeans in 17th century Gujarat.
1889: MALTE-BRUN, (CONRAD). - Tafereel van het koningrijk Saksen.
3957: EAST INDIA COMPANY MANAGEMENT. - Gouvernement de la Compagnie des Indes Orientales tant en ces provinces que dans les Indes.
15248: MANDERS, JO. - De lach uit leed geboren. Herinneringen uit de Japanse concentratiekampen voor vrouwen en kinderen.
35461: MANEN, EYMERT VAN. - Museumschip Buffel. (Samengesteld met medewerking van het Maritiem Museum Prins Hendrik, Rotterdam).
34888: MANN, RICHARD. - Murder in Batavia. A novel.
34574: MANN, RICHARD. - The old city of Jakarta-today. A practical guide for tourists.
26331: MANNING, SAMUEL. - American pictures. Drawn with pen and pencil.
27313: MANNING, PATRICK. - Slavery and African life. Occidental, oriental, and African slave trades.
35277: MANSFELD, KARL VON. - Carolus Furst und Graff von Mansfeldt, Kaisers Rudolphi General Luitenant in Ungarn
29057: MANSVELT, W.M.F. - Rechtsvorm en geldelijk beheer bij de Oost-Indische Compagnie.
34291: MANUSAMA, ZACHARIAS JOSEF. - Historie en sociale structuur van Hitu tot het midden der zeventiende eeuw.
34754: MAREES, PIETER DE. - Beschrijvinghe ende historische verhael/ vant gout koninckrijck van Guinea, anders de gout-custe de Mina genaemt/ leggende in het deel van Africa/ met haren gelooven/ opinien/ handelinghen/ manieren/ talen/, ende hare gheleghentheyt van landen/ steden/ huten/ huysen ende perssonen. Mitsgaders ook een cort verael van de pasage die de schepen derwaerts nemen deur de Canarische eylanden, voorby Capo de Verde, langs de custe van Manigerte, tot aen Capo de Trespunctas, voorts vande revieren diemen versoect int verseylen van de Gout-custe, tot aende Capo Lopo Consalves, daermen sijn afscheyt neemt in't huyswaert seylen, alles perfect en neerstich beschreven.
31778: MARGADANT, W.F. - Met de adelborsten aan boord van de 'Aldebaran'.
9478: MARGERIE, EMMANUEL DE. - Catalogue des bibliographies géologiques. (1896). Réimpression.
34750: MARINE. - KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MARINE, op den 1sten Januarij 1854. Uitgegeven door het Departement van Marine, ten koste en ten behoeve van het fonds voor oude en gebrekkige zeelieden.
30530: MARKS, A.F. - Male and female and the Afro-Curaçaoan household.
19468: MARONIER, J.H. - Pictures of the tropics. A catalogue of drawings, water-colours, paintings, and sculptures in the collection of the Royal Institute of Linguistics and Anthropology in Leiden.
7279: MARRE, JAN DE. - Batavia, begrepen in zes boeken.
9336: MARSDEN, WILLIAM. - The history of Sumatra. London, 1811. Reprint of the third edition introduced by John Bastin.
5622: MARSDEN, WILLIAM. - The history of Sumatra, containing an account of the government, laws, customs, and manners of the native inhabitants, with a description of the natural productions, and a relation of the ancient political state of that island. 3rd edition, with corrections, additions.
30240: MARSDEN, WILLIAM. - A grammar of the Malayan language, with an introduction and praxis.
33353: MARSDEN, WILLIAM. - Maleische spraakkunst .. in 1812 te London gedrukt, en uit het Engelsch vertaald door C.P.J. Elout. - Grammaire de la langue Malaie .. publié a Londres en 1812, et traduite de l'Anglais par C.P.J. Elout.
30244: MARSDEN, WILLIAM. - Nederduitsch en Maleisch woordenboek, gevolgd van een Fransch en Maleisch woordenboek (vertaald) door C.P.J. Elout; naar het Engelsch en Maleisch woordenboek. Dictionnaire Hollandais et Malai, suivi d'un dictionnaire Français et Malai de W. Marsden.
19631: MARSDEN, WILLIAM. - Maleisch, Nederduitsch en Fransch woordenboek, (vertaald) door C.P.J. Elout; naar het Maleisch en Engelsch woordenboek. Dictionnaire Malai, Hollandais et Français .. traduit du dictionnaire Malai et Anglais de W. Marsden.
8260: MARSDEN, PETER. - De laatste reis van de 'Amsterdam'.
14318: MARSH, HENRY. - Slavery and race. A story of slavery and its legacy for today.
18738: MARSHALL, DONALD. - Ra'ivavae. An expedition to the most fascinating and mysterious island in Polynesia.
22120: MARSHALL, DONALD. - Island of passion. Ra'ivavae.
34308: MARSHALL, P.J. (ED.). - The eighteenth century. Assistant editor Alaine Low.
34647: MARTENS, FRIEDRICH. - Hispanische Reise-Beschreibung de anno 1671. Herausgegeben von W. Junk.
18522: MARTIN, MARIE TISDALE. - Samoan interlude.
32342: MARTIN, COLIN & GEOFFREY PARKER. - The Spanish Armada.
33280: MARTIN, COLIN. - Full Fathom Five. Wrecks of the Spanish Armada. With appendices by Sydney Wignall.
1688: MARTIN, KARL. - Bericht über eine Reise nach Niederländisch West-Indien und darauf gegründete Studien. Herausgegeben mit Unterstützung von 'Het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap te Amsterdam'.
6895: MARTIN, KARL. - Die altmiocäne Fauna des West-Progogebirges auf Java.
29308: MARTIN, HENRY BYAM. - The Polynesian journal of Captain Henry Byam Martin, R.N. In command of H.M.S. Grampus - 50 guns at Hawaii and on station in Tahiti and the Society Islands August 1846 to August 1847.
32110: MARTIN, S.I. - Britain's slave trade. Introduction by Trevor Philips.
35098: MARTIN, A.C. - The concentration camps 1900-1902. Facts, figures, and fables. With a foreword by Arthur Keppel-Jones.
31653: KAIYO-MARU. - Een in Dordrecht gebouwd negentiende eeuws Japans oorlogsschip.
35213: MARX, KARL. - The Eastern question. A reprint of letters written 1853-1856 dealing with the events of the Crimean War. Edited by Eleanor Marx Aveling and Edward Aveling.
16068: MASON, PHILIP. - The men who ruled India.
9205: MASSELMAN, GEORGE. - The cradle of colonialism.
7352: MASSIE, ALLAN. - Byron's travels. Introduction by Elizabeth Longford.
31993: MATELIEF DE JONGE, CORNELIS. - Historische verhael/ vande treffelijcke reyse, gedaen naer de Oost-Indien ende China, met elf schepen .. inden jaren 1605, 1606, 1607 ende 1608.
33340: MATELIEF DE JONGE, CORNELIS. - Machtsstrijd om Malakka. De reis van VOC-admiraal Cornelis Cornelisz. Matelief naar Oost-Azië, 1605-1608. Bezorgd en ingeleid door Leo Akveld.
34918: MATEN, WILMA VAN DER. - Jakarta aan zee. Verhalen over de Indonesische hoofdstad.
34344: MATHEW, K.S. (ED.). - Studies in maritime history.
32999: MATHEWS, LEONARD HARRISON. (ED.). - The whale.
33194: MATTHAEUS, CHRISTIAAN SIGISMUND. - Kort gevat jaar-boek van de Edele Geoctroyeerde Compagnie der Vereenigde Nederlanden, ter Kamer van Zeeland. Beginnende met de erectie derzelver Compagnie. Vervattende een naam-lyst van de Heeren Bewindhebberen der voorsz. Kamer, volgens hun eds. overlyden, of quittering van derzelver bediening; benevens vier notitien, inhoudende het op stapel zetten, af-loopen, uitvaren ende thuis komen der schepen van en voor gemelde Kamer: met specificatie van de namen der schepen en hunner respective schippers; de lengte, dag, maand en jaar; ook het verongelukken zommiger schepen: en andere aanmerkingen. Uit authentyque stukken, ten dienste der lief-hebberen, by-een vergadert.
27156: MATTHEWS, N. & M.D. WAINWRIGHT. - A guide to manuscripts and documents in the British Isles relating to Africa. Edited by J.D. Pearson.
5759: MATTHIESSEN, PETER. - De zonen van Nopoe. Een kroniek uit het steentijdperk. Vertaald door Beb Vuyk.
11186: MAURICE, THOMAS. - The history of Hindostan, its arts, and its sciences, as connected with the history of the other great empires of Asia, during the most ancient periods of the world. 2nd edition.
21684: MAURIK, JUSTUS VAN. - Indrukken van een 'Tòtòk'. Indische typen en schetsen. 4e druk.
29653: MAURIK, JUSTUS VAN. - Indrukken van een 'Tòtòk'. Indische typen en schetsen. 2e druk.
10503: MAURITS, JOHAN. - MAURITS DE BRAZILIAAN. Tentoonstelling 7 april - 17 mei.
21058: MAURITS, JOHAN. - Joan Maurits, Prins van Nassau, veldmaarschalk der Vereenigde Nederlanden enz.
35337: MAUVILLON, ELEAZAR DE. - Histoire du Prince Francois Eugene de Savoie, generalissime des armées de l'empereur et de l'empire.
1892: MAWSON, DOUGLAS. - Leben und Tod am Südpol.
2111: MAX O'RELL. (BLOUET, LEON PAUL). - John Bull & Co. The great colonial branches of the firm: Canada, Australia, New Zealand and South Africa. 20th thousand.
34124: MAY, KARL. - Karl May. Illustrationen - Bücher - Autographen. Auktion.
25680: MAYO, WILLIAM STARBUCK. - Kaloolah, or journeyings to the Djébel Kumri: an autobiography of Jonathan Romer.
22221: MAZIÈRE, FRANCIS. - Insel des Schweigens. Das Schicksal der Osterinsel.
18215: MAZIÈRE, FRANCIS. - In search of Tiki. (Marquesas Islands).
16456: MCCONNELL, S.D. - History of the American episcopal church from the planting of the colonies to the end of the civil war.
33032: MCGHEE, ROBERT. - The Arctic voyages of Martin Frobisher. An Elizabethan adventure.
24978: MCGOVERN, WILLIAM MONTGOMERY. - Jungle paths and Inca ruins. The record of an expedition.
18202: MCINTYRE VARAWA, JOANA. - Changes in latitude. An uncommon anthropology. (Fiji).
32777: MCKIERNAN, GERALD. - The narrative and journal of Gerald McKiernan in South West Africa 1874-1879. Edited, with introduction & notes by P. Serton.
19281: MCKINLAY, BRIAN. - The first royal tour 1867-1868 (of H.R.H. Prince Alfred, Australia).
32399: MCKLEE, ALEXANDER. - De Spaanse Armada. De nederlaag van de Spaanse Armada, 1588.
25412: MEAD, SPENCER P. - Ye historie of ye town of Greenwich, County of Fairfield and State of Connecticut. With genealogical notes. New York, The Knickerbocker Press, 1911. Reprint.
28928: MEDENDORP, CLAZIEN. - Licht en luimen, of W.E.H. Winkels, tekenaar in Suriname in de 19e eeuw.
30907: MEDENDORP, CLAZIEN. - Kijkkasten uit Suriname. De diorama's van Gerrit Schouten. Met bijdragen van Eveline Sint Nicolaas.
7172: MEDINE, PEDRO DE. - L'art de naviguer .. contenant toutes les reigles, secrets, & enseignemens necessaires, à la bonne navigation. Traduict de Castillan en Françoys, avec augmentations .. par Nicolas de Nicolai. Lyon, 1554. Reprint.
31836: MEEL, P.J.J. - Tussen autonomie en onafhankelijkheid. Nederlands-Surinaamse betrekkingen 1954-1961. Between autonomy and independence Dutch-Surinamese relations 1954-1961.
29709: MEER, S. DE & FR. LOOMEIJER. - De schat van Corpus Christi. VOC-kaarten boven water.
6488: MEES, W.C. - Maria Quevellerius huisvrouw van Jan van Riebeeck en haar omgeving.
6705: MEETEREN, N. VAN. - Volkskunde van Curaçao. (1947). Reprint.
12855: MEETEREN BROUWER, MENNO SIMON JACOBUS VAN. - Nederlands Indië zoals het was. Menno's Indische penkrabbels.
767: MEIDEN, G.W. VAN DER. - Betwist bestuur. Een eeuw strijd om de macht in Suriname 1651-1753.
31471: MEIER-LEMGO, KARL. - Engelbert Kaempfer (1651-1716) erforscht das seltsame Asien. 2. erweiterte Auflage.
34906: MEIJBOOM-ITALIAANDER, JOS. - Sagen, mythen en legenden uit den Oost-Indischen archipel.
34056: MEIJER, LOUIS. - Sailing ship and steamship in a storm off the coast, with local people at embankment.
13555: MEIJER, H. - De Deli Spoorweg Maatschappij. Driekwart eeuw koloniaal spoor. Met medewerking van F.A.J. Heckler.
34060: MEIJER, LOUIS. - Sailing boat with a sloop.
34055: MEIJER, LOUIS. - Ships in a storm off the coast.
34061: MEIJER, LOUIS. - Shipping In choppy waters
33005: MEIJER, FIK. - Wrakken, ankers en amforen. Archeologisch onderzoek in de Middellandse zee.
9860: MEILINK-ROELOFSZ, M.A.P. (RED.). - De VOC in Azië.
575: MEILINK-ROELOFSZ, M.A.P. (ED.). - Dutch authors on West Indian history. A historiographical selection.
28651: MEILINK-ROELOFSZ, M.A.P. - Een tentoonstelling Ceylon-Nederland in het verleden, 1602-1796.
33699: MEILINK-ROELOFSZ, M.A.P. - Steven van der Haghen (1563-1624).
33125: MEINERS, CHRISTOPH. - Recherches historiques sur le luxe chez les Athéniens, depuis les temps les plus anciens, jusque'a la mort de Philippe de Macédoine; mémoire traduit de l'Allemand. Suivi du Traité du luxe des dames Romaines par Nadal ..
15880: MEINSMA, J.J. - Geschiedenis van de Nederlandsche Oost-Indische bezittingen.
30765: MEINTJES, JOHANNES. - De Boerenoorlog in beeld.
31642: MEISCHKE-SMITH, W. - Kinderen der zon.
34956: MEISTER-LAUTH, K. - Aus dem Teutonenlager der Ostküste Sumatras.
3845: MELCHIOR, A. - De eerste walvisvaart van de 'Willem Barendsz' (in 1946). Met een inleiding van W.H. Bierman.
28899: MELLO, EVALDO CABRAL DE. - De Braziliaanse affaire. Portugal, de Republiek der Verenigde Nederlanden en Noord-Oost-Brazilië, 1641-1669. Vertaling van de derde herziene en vermeerderde druk C. Barel.
25827: MELVILL DE CARNBÉE, JAMES JOHN VAN. - Baron Melvill de Carnbee.
22172: MELVILLE, HERMAN. - Omoo. A narrative of adventures in the South Seas. (Later edition).
583: MENKMAN, W.R. - De West-Indische compagnie.
744: MENKMAN, W.R. - De Nederlanders in het Caraibische zeegebied waarin vervat de geschiedenis der Nederlandsche Antillen.
33800: MEPPEL, JAN CORNELISZ. - Jan Cornelisz Meppel, L. Admirael van Hollandt en Westvrieslandt onder't Collegie van't Noorderquartier.
34008: MERCATOR, GERARD. - Oval portrait.
34192: MERCATOR, GERARD & JODOCUS HONDIUS. - Beschryvinghe des Noorder Pools. Septentrio nalium terrarum descript.
6170: MERENS, A. (RED.). - Een dienaar der Oost-Indische Compagnie te London in 1629. Journael van Abram Booth en zijn descriptie van Engelandt. Uitgegevn, ingeleid en toegelicht.
34651: MERRILL, ELMER DREW. - The botany of Cook's voyages and its unexpected significance in relation to anthropology, biogeography and history.
33043: MERRILLEES, SCOTT. - Groeten uit Jakarta. Ansichtkaarten van een hoofdstad 1900-1950.
21409: MERRILLEES, SCOTT. - Batavia in 19th century photographs.
32771: MERRIMAN, JOHN XAVIER. - Selections from the correspondence of J.X. Merriman (1870-1890). Edited by Phyllis Lewsen with introduction & footnotes.
35111: MERWE, H.J.J.M. VAN DER. (ED.). - Scheepsjournael ende daghregister. (Fragmente uit 17de-eeuse Nederlandse skeepsjoernale, 'n verkorte weergave van Jan van Riebeeck se Dagregister volgens die Kaapse teks, die Dagboek van Francois de Cuiper, 1725, en uittreksels uit Lewies Trigardt se Dagboek). Tekste vyeengebring, versorg en van aantekeninge en 'n glossarium voorsien. 2e vermeerderde druk.
7857: METEREN, EMANUEL VAN. - Commentarien ofte memorien van-den Nederlandtschen staet/ handel / oorloghen ende gheschiedenissen van onsen tyden/etc. .. By hem voor de tweede ende leste reyse over-sien, verbetert ende vermeerdert. Oock soo verre ghebrocht totten af-stande van wapenen ende vrede/ in't jaer 1608.
32628: METH, TH. - Mangkoe-Negaran. Analyse eines javanischen Fürstentums.
21914: MÉTRAUX, A. - L'ile de Paques. Édition revue et augmentée.
33939: METS, WILLEM. - Slavenhalers. 2e druk.
27658: MEULEN, D. VAN DER. - Multatuli. Leven en werk van Eduard Douwes Dekker.
33819: MEULEN, SIEUWERT VAN DER. - Het brayen der haringh netten - The knitting of the herring netts.
34886: MEURS, F. VAN. - Grepen uit het leven van den oud-Indischen bard.
32979: MEXICO. - Oud Mexico.
32980: MEXICO. - Nieuw Mexico.
33011: MEYER, JOSEPH. - Meyer's Universum, oder Abbildung und Beschreibung des sehenswerthesten und merkwürdigsten der Natur und Kunst auf der gantzen Erde. Redaction & Text von Friedrich Hofmannn. Band 19.
34443: MEYER, D.H. - Documenten over Java.
14023: MEYER TIMMERMAN THIJSSEN, D. - Twee gouverneurs (Abraham Couperus, Jan Samuel Timmerman Thijssen) en een equipagemeester (Jan Hendrik Meijer) in en om Malakka 1778-1823. 2e herz. druk.
33012: MEYER, JOSEPH. - Meyer's Universum, oder Abbildung und Beschreibung des sehenswerthesten und merkwürdigsten der Natur und Kunst auf der gantzen Erde. Band 6.
35428: MEYER, JÜRGEN. - Segelschiffe auf alten Postkarten. 610 Ansichten europäscher Häfen und Schiffe.
21754: MEYERBERG, AUGUSTIN VON. - Voyage en Moscovie d'un ambassadeur, conseiller de la chambre impériale, envoyé par l'empereur Leopold au czar Alexis Mihalowics, grand duc de Moscovie.
19515: MEYNEN, EMIL. - Bibliography on German settlements in colonial North America. Especially on the Pennsylvania Germans and their descendants 1683-1933. Bibliographie des Deutschtums der kolonialzeitlichen Einwanderung in Nordamerika. Insbesondere der Pynnsylvanien-Deutschen und ihrer Nachkommen 1683-1933.
17367: MICHAELIUS, JONAS. - Manhattan in 1628 as described in the recently discovered autograph letter of Jonas Michaëlius written from the settlement on the 8th of August of that year and now first published. With a review of the letter and an historical sketch of New Netherland to 1628 by Dingman Versteeg.
32445: MICHAUD, (JOSEPH) & (JEAN J.F.) POUJOULAT. - Correspondance d'Orient (1830-1831).
31746: MICHELI, SILVIO. - Mongolia. In search of Marco Polo and other adventures. Translated from the Italian by Bruce Penman.
28169: MICOLA, J. - Lotgevallen van vijf Temenggoengs.
5468: MIDDELKOOP, P. - Een studie van het Timoreesche doodenritueel.
26141: MIDDLETON, RICHARD. - Colonial America. A history, 1607-1760.
33167: MIDGLEY, CLARE. - Women against slavery. The British campaigns, 1780-1870.
26560: MIERIS, FRANS VAN. - Groot charterboek der graaven van Holland, van Zeeland en heeren van Vriesland: beginnende met de eerste en oudste brieven van die landstreeken, en eindigende met den dood van .. Jacoba van Beijere ..
33168: MIERS, SUZANNE. - Britain and the ending of the slave trade.
23128: MIERS, SUZANNE & RICHARD ROBERTS. (ED.). - The end of slavery in Africa.
28702: MIERT, HANS VAN. - Bevlogenheid en onvermogen. Mr. J.H. Abendanon (1852-1925) en de Ethische Richting in het Nederlandse kolonialisme.
15568: MIERT, J.J. VAN. - Een koel hoofd en een warm hart. Nationalisme, Javanisme en jeugdbeweging in Nederlands-Indië, 1918-1930.
29227: MIJER, P(IETER). - Over het openstellen van kunsthavens voor den algemeenen handel in Nederlandsch-Indië.
802: MIKKELSEN, EJNAR. - Drie jaar in het Poolijs. De geschiedenis van de 'Alabama' expeditie in de jaren 1909-1912. Bewerking uit het Deensch door M. van Blankenstein.
34724: MIKSIC, JOHN. - Borobudur. Vertellingen van de Buddha.
19218: MILES, BERYL. - The stars my blanket. (Journey from Sydney to Darwin and back). Third printing.
35109: MILLAR, ANTHONY KENDAL. - Plantagenet in South Africa. Lord Charles Somerset.
18136: MILLER, F.W.G. - Golden days of Lake County.
34590: MILLER, ANTHONY G. & MIRANDA MORRIS. - Ethnoflora of the Soqotra Archipelago. Edited by Ruth Atkinson.
11157: MILLIN, SARAH GERTRUDE. - Rhodes.
35144: MILLIN, SARAH GERTRUDE. - General Smuts.
31307: MILNE, WILLIAM CHARLES. - La vie réelle en Chine. Traduite par André Tasset avec une introduction et des notes par M.G. Pauthier.
6490: MILO, TACO HAYO. - De geheime onderhandelingen tusschen de Bataafsche en Fransche Republieken van 1795 tot 1797 in verband met de expeditie van schout bij nacht E. Lucas naar de Kaap de Goede Hoop.
26399: MILTON, WILLIAM FITZWILLIAM & WALTER BUTLER CHEADLE. - The North-West passage by land. Being the narrative of an expedition from the Atlantic to the Pacific, undertaken with the view of exploration a route across the continent to British Columbia through British territory, by one of the northern passes in the Rocky Mountains.
8305: MITCHELL, DONALD G. - American lands and letters. Leather-stocking to Poe's 'Raven'.
32366: MITCHELL, DAVID. - Piraten. Nederlandse vertaling Bab Westerveld.
20900: MITRASING, F.E.M. - Constitutionele regelingen van Suriname. Verzameling van rechtsregelingen betreffende de Surinaamse staat.
31419: MIYOSHI, MASAO. - As we saw them. The first Japanese embassy to the United States (1860).
15973: MODERA, J(USTIN). - Verhaal van eene reize naar en langs de Zuid-Westkust van Nieuw-Guinea gedaan in 1828, door Z.M. corver Triton, en Z.M. coloniale schoener De Iris.
31777: MOENS, PETRONELLA. - Aardenburg of de onbekende volksplanting in Zuid-Amerika. Roman. Inleiding en bewerking door Ans Veltman-van den Bos en Jan de Vet.
3459: MOERMAN, J.J. & T. KLIJNHOUT-MOERMAN. - Merkwaardige tochten van Nederlandse schipvaerders naar oude scheepsjournalen naverteld.
30770: MOERMAN, J. - De Chineezen in Nederlandsch Oost-Indië. Ook bedoeld als handleiding bij de aardrijkskundige wandplaten van Menno van Meeteren Brouwer.
23508: MOERMAN, J. - De Chineezen in Nederlandsch Oost-Indië. Ook bedoeld als handleiding bij de aardrijkskundige wandplaten van Menno van Meeteren Brouwer.
32354: MOERMAN, J. - De piraten komen. Uit het stout bedrijf der watergeuzen.
14767: MOERMAN, J. - In en om de Chineesche kamp. Met een voorwoord van J. Hardeman. 2e gewijzigde druk.
25992: MOES, J. - Amsterdam en de VOC.
26720: MOESHART, H.J. - Een miskend geneesheer. Dr. Jan Karel van den Broek en de overdracht van kennis van westerse technologie in Japan 1853-1857.
26718: MOESHART, H.J. - Arts en koopman in Japan 1859-1874. Een selectie uit de fotoalbums van de gebroeders Bauduin.
6557: MOLENGRAAFF-GERLINGS, C. - Johan Maurits van Nassau en de korte bloeitijd van Hollansch-Brazilië 1636-1644.
229: MOLLEMA, J.C. - Een muiterij in de achttiende eeuw. Het afloopen van het Oost-Indische Compagnieschip Nijenborg in 1763.
6173: MOLLEMA, J.C. - De reis om de wereld van Olivier van Noort 1598-1601.
6172: MOLLEMA, J.C. (RED.). - De eerste schipvaart der Hollanders naar Oost-Indië 1595-1597. Naar de oude journalen, uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging, opnieuw beschreven en voorzien van een inleiding, waarin behandeld de voorgeschiedenis, het doel, de uitreeding en de lotgevallen der deelnemers, ook na hun thuiskomst.
6625: MOLLEMA, J.C. - De ontwikkeling van het eiland Billiton en van de Billiton-Maatschappij.
3461: MOLLEMA, J.C. - Voor den stroom en op de klippen. De lotgevallen van Frans en Pieter Bol.
5494: MOLLEMA, JARIE CORNELIS. - Geschiedenis van Nederland ter zee.
7903: MÖLLER, ALLARD J.M. - Batavia a swinging town. Dansorkesten en jazzbands in Batavia 1922 - 1949.
34539: MOLTENO, PERCY ALPORT. - Selections from the correspondence of Percy Alport Molteno 1892-1914. Edited by Vivian Solomon.
35186: MOLTKE, HELMUTH KARL BERNHARD VON. - The Russians in Bulgaria and Rumelia in 1828 and 1829; during the campaigns of the Danube, the sieges of Brailow, Varna, Silistria, Shumla, and the passage of the Balkan by Marshal Diebitch
34066: MOLUCCAS. - Gezigt van Banda. - Gezigt van Ceram. - Gezigt van het dorp in de Pas Baguala en het blokhuis Middelburg. - Gezigt van Ternate.
21227: MONEY, EDWARD. - Twelve months with the Bashi-Bazouks.
22794: MONTAGUE, MARY WORTHLY. - Letters of the right honourable Lady M-y W-y M-e; written during her travels in Europe, Asia and Africa, to persons of distinction ... which contain, among other curious relations, accounts of the policy and manners of the Turks. New edition.
31731: MONTAGUE, MARY WORTHLY. - Embassy to Constantinople. The travels of Lady Wortley Montague. Introduced by D. Murphy. Edited and compiled by Chr. Pick.
30913: MONTALBO, FRANCISCO DE. - Historia de las guerras de Ungria desde el anno de 82. hasta el de 88.
10706: MONTANUS, ARNOLDUS. - Gedenkwaerdige gesantschappen der Oost-Indische Maetschappy in't Vereenigde Nederland, aen de kaisaren van Japan: vervatende wonderlyke voorvallen op de togt der Nederlandsche gesanten: beschryving van de dorpen, sterkten, steden, landschappen, tempels, gods-diensten, dragten, gebouwen, dieren, gewasschen, bergen, fonteinen, vereeuwde en nieuwe oorlogs-daeden der Japanders.
31804: MONTECUCULI, RAIMOND DE. - Mémoires de Montecuculi, généralissime des armées et grand-maître de l'artillerie de l'empereur; avec les commentaires de monsieur le comte Turpin de Crissé.
30593: MONTGOMERY, JAMES. - The West Indies, and other poems. 4th edition.
30738: MOOIJWEER, MARIANNE. - De Amerikaanse droom van Frederik van Eeden.
7850: MOOJEN, P.A.J. - Kunst op Bali. Inleidende studie tot de bouwkunst.
14896: MOOK, H.J. VAN. - Gids voor Tosari en het Tenggergebergte.
34716: MOOR, MAGGIE DE & WILHELMINA H. KAL. - Indonesische sieraden.
33775: MOORE, WENDY. - Malacca.
11158: MOORE, WILLIAM V. - Indian wars of the United States, from the discovery to the present time, with accounts of the origin, manners, superstitions, etc. of the aborigines.
29238: MOORE, WILLEM CHARLES JACOBUS VAN DEN. - Insulindische brieven, over de herziening van't regeerings-reglement van 1854.
33709: MOORE, BOB & HENK VAN NIEROP. (ED.). - Colonial empires compared. Britain and the Netherlands, 1750-1850. Papers delivered to the 14th Anglo-Dutch Historical Conference, 2000.
19396: MOOREHEAD, ALAN. - Rum jungle.
804: MOOY, HENRIËTTE. - Naar Groenland met de Frankendaal. Historisch verhaal naar het journaal van commandeur Maarten Mooy behelzende zijne uitreize van Amsterdam den 22sten april 1786, zijne bezetting in het ijs, zijne rampspoeden in zee en behouden aankomst voor Amsterdam op 28 februari 1787. 2e herziene en vermeerderde druk.
33022: MOOY, HENRIËTTE. - Naar Groenland met de Frankendaal. Historisch verhaal naar het journaal van commandeur Maarten Mooy behelzende zijne uitreize van Amsterdam den 22sten april 1786, zijne bezetting in het ijs, zijne rampspoeden in zee en behouden aankomst voor Amsterdam op 28 februari 1787.
19476: MOREE, PERRY. - 'Met vriend die God geleide'. Het Nederlands-Aziatisch postvervoer ten tijde van de Verenigde Oostindische Compagnie.
22498: MOREE, P.J. - Dodo's en galjoenen. De reis van het schip Gelderland naar Oost-Indie, 1601-1603.
20401: MOREE, PERRY. - A concise history of Dutch Mauritius, 1598-1710. A fruitful and healthy land.
16699: MOREIRA, GASPAR. - Le 'livro de marinharia' de Gaspar Moreira. Introduction et notes par L. Bourdon et L. de Albuquerque.
10288: MORELL, JOHN REYNELL. - Turkey, past and present: its history, topography, & resources.
20987: MORGA, ANTONIO DE. - Sucesos de las Islas Filipinas. Translated and edited by J.C. Cummins. 2nd edition.
28815: MORGAN, LEWIS HENRY. - Third annual report of the Regents of the University, on the condition of the State Cabinet of Natural History, and the Historical and Antiquarian Collection.
19722: MORISON, SAMUEL ELIOT. - The European discovery of America. The northern voyages A.D. 500-1600.
32027: MORISON, SAMUEL ELIOT. - Christopher Columbus mariner.
31413: MORLEY, JOHN DAVID. - Pictures from the Water Trade. An Englishman in Japan.
10357: JOUBERT & FELIX MORNAND. - Tableau historique, politique et pittoresque de la Turquie et de la Russie.
33254: MOROCCO. - NAUFRAGE DU BATEAU A VAPEUR LE PAPIN le samedi 6 Décembre 1845 à 11 heures du soir, le navire fit côte au Nord de Mazagan, sur un banc de sable, à 2 ou 3 encâblures de la terre; sa chiminee en tombant écrasa plusieurs hommes de l'équipage, le bâtiment fut coupé en deux à l'arrière des Chaudières et de 151 personnes qui montaient le bateu à vapeur, 76 seulement purent être sauvés, tout le reste s'englouit dans les flots en fureur et dans la nuit du 6 au 7 Décembre. - Le dessin représente la situation du Papin le 6 Décembre à 5 heures du matin.
33027: MORRELL, MARGOT & STEPHANIE CAPPARELL. - Shackleton's way. Leadership lessons from the great Antarctic explorer. With a preface by Alexandra Shackleton.
33677: MORRIS, SAMUEL KABOO. - The life of Sammy Morris. A spirit-filled African Boy.
13960: MORRISON, T., A. BROWN, A. ROSE. (ED.). - Lizzie. A Victorian lady's Amazon adventure.
20206: MORSE, SIDNEY EDWARDS. - Premium questions on slavery, each admitting of a yes or no answer; addressed to the editors of the New York Independent and New York Evangelist.
22748: MÖRZER BRUYNS, W.F.J. (RED.). - Konst der stuurlieden. Stuurmanskunst en maritieme cartografie in acht portretten (1540-2000). (Cornelis Anthoniszoon, Lucas Janszoon Waghenaer, Claes Hendrickszoon Gietermaker, Cornelis Douwes, Gerard Hulst van Keulen, Abraham Cornelis Hazewinkel, Frederik Kaiser, Pieter Haverkamp).
17279: MÖRZER BRUYNS, W.F.J. - The cross-staff. History and development of a navigational instrument.
16772: MÖRZER BRUYNS, W.F.J. - Field guide of whales and dolphins.
35373: MÖRZER BRUYNS, W.F.J. RED.. - Met de Triton en Iris naar Nieuw-Guinea. De reisverhalen van Justin Modera en Arnoldus Johannes van Delden uit 1828.
32467: MOSER, HENRI. - A travers l'Asie centrale. La steppe Kirghize, le Turkestan Russe, Boukhara, Khiva, le pays des Turcomans et la Perse. Impressions de voyage.
27124: MOSLEY, N. - African switchback.
32907: MOSSEL, G.P.J. - Handleiding tot de kennis van het schip. - Handleiding tot de kennis van het tuig, de masten, zeilen, enz. van het schip. - Manoeuvres met zeil- en stoomschepen.
35104: MOSSOP, E.E. - Old Cape highways.
33963: MOSTERT, TRISTAN & JAN VAN CAMPEN. - Zijden draad. China en Nederland 1600-2015.
33964: MOSTERT, TRISTAN & JAN VAN CAMPEN. - Silk thread. China and The Netherlands Nederlands from 1600.
34372: MOTTAU, S.A.W. - Glossary of terms used in official correspondence of the government of Sri Lanka, compiled from records at the National Archives.
3619: MOUNTFIELD, DAVID. - A history of polar exploration.
17394: MUIR, MARCIE. - A bibliography of Australian children's books.
33759: MUKHERJEE, S.N. - Sir William Jones: a study in eighteenth-century British attitudes to India.
34385: MULDER, HANS & ERIK ZEVENHUIZEN. (RED.). - De natuur op papier. 175 jaar Artis Bibliotheek.
9020: MULDER, J.A.N. - Mysticism & everyday life in contemporary Java. A cultural analysis of Javanese worldview and ethic as embodied in Kebatinan and everyday experience.
34323: MULLEN, RICHARD. - Birds of passage. Five Englishwomen in search of America.
34834: MULLENS, WILLY. - Enkele pagina's uit mijn gulden boek over Nederlandsch Indië. (Filmcyclus en causeriën).
2863: MULLER, J.P. - Uit de eerste marinejaren van Dirk Jan (Dignus Jacobus Boom). Bewerkt door Kuwiks (QX= J.P. Muller).
31862: MÜLLER, C. - China en de Chineezen. De lotgevallen eener familie in het Hemelsche Rijk.
35457: MULLER, ANITA. (RED.). - Hoorn en de zee. Uitgave ter gelegenheid van het 85-jarig bestaan van Vereniging Oud Hoorn in 2002.
6440: MULLER, FREDERIK. - Catalogue of books, maps, plates on America, and of a remarkable collection of early voyages .. presenting an essay towards a Dutch-American bibliography. (Amsterdam, 1872-75). Reprint. With subject- and personal names index by G.J. Brouwer.
18593: MÜLLER, S(ALOMON) & L(ODEWYK) HORNER. - Reizen en onderzoekingen in Sumatra, gedaan op last der Nederlandsche Indische regering, tusschen de jaren 1833 en 1838. Bewerkt door S. Müller.
2168: MÜLLER, JOHANNES. - Ueber Alterthuemer des Ostindischen Archipels, insbesondere die Hindu-Alterthuemer und Tempelruinen auf Java, Madura und Bali. Nach Mittheilungen Brumunds und v.Hoevells aus dem Hollaendischen bearbeitet.
34599: MÜNCHING, L.L. VON. - Koninklijke Hollandsche Lloyd. De N.V. Zuid Amerika Lijn, de N.V. Koninklijke Hollandsche Lloyd en de N.V. tot voortzetting van den Koninklijke Hollandsche Lloyd.
7228: MUNNICK, O.M. DE. - Het rijke ertsland Suriname en zijn problemen. Het ontstaan en het bedrijf van de Surinaamsche Bauxiet Maatschappij in woord en beeld.
19938: MUNRO, WILLIAM BENNETT. - Crusaders of New France. A chronicle of the Fleur-de-Lis in the wilderness.
32018: MUNRO, D.J. - The roaring forties and after.
33025: MURPHY, DAVID. - The Arctic Fox. Francis Leopold McClintock. Discoverer of the fate of Franklin.
25596: MURPHY, HENRY CRUSE. - Anthology of New Netherland or translations from the early Dutch poets of New York with memoirs of their lives. N.Y, 1865. Reprint.
33737: MURRAY, JOHN. - A handbook for travellers in India and Pakistan, Burma and Ceylon. Including the Portuguese and French possessions and the Indian states. 16th edition.
35048: MURRAY, MARISCHAL. - Under lion's head. Earlier days at Green Point and Sea Point. 2nd edition.
35054: MURRAY, MARISCHAL. - Ships and South Africa. A maritime chronicle of the Cape with particular reference to mail and passenger liners from the early days of steam down the present. With a foreword by J.C. Smuts.
25573: MURRIN, MARY R. (ED.). - Religion in New Jersey life before the civil war. Papers presented at the 14th Annual New Jersey History Symposium, 1982.
19246: MURTAGH, JAMES G. - Australia: the catholic chapter.
35446: FRIES SCHEEPVAART MUSEUM. - Jaarverslag 1997 Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer.
35444: FRIES SCHEEPVAART MUSEUM. - Jaarverslag 1988 Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer.
35445: FRIES SCHEEPVAART MUSEUM. - Jaarverslag 1991 Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer.
32470: MYDDLETON, W.H. - By the Swanee River. American sketch. (A coon's dream of the past).
30975: TIPU SULTAN OF MYSORE. - Tippoo Saibs two sons delivered up to Lord Cornwallis, as hostages after he had so gloriously conquered that proud sultan at Seringapatam, the capital of the Mysore county in the East Indies in 1792.
18984: MYTINGER, CAROLINE. - Headhunting in the Solomon Islands around the Coral Sea.
11688: NABER, J.W.A. - Onbetreden paden van ons koloniaal verleden 1816-1873. Naar nog onuitgegeven familie-papieren (Peronneau van Leyden en Christiaan Sepp).
35364: NADANYI, JANOS. - Florus Hungaricus sive rerum Hungaricarum ab ipso exordio ad Ignatium Leopoldum deductarum compendium.
35346: NADASDY, FRANZ. - Cynosura juristarum loca decretalia et articulos novissimarum constitutionum inclyti regni Hungariae, usque ad annum 1659, inclusivè, sub titulius ordine alpabetico collectis, brevitèr repraesentans.
31766: NAGELKERKE, G.A. - Literatuur-overzich van Suriname tot 1940. Literatuur aanwezig in de bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-, en Volkenkunde te Leiden.
16642: NAGTEGAAL, LUC. - Riding the Dutch tiger. The Dutch East Indies Company and the Northeast coast of Java 1680-1743. Translated by Beverley Jackson.
24301: NANSEN, FRIDTJOF. - Sibirien. Ein Zukunftsland. 3. Auflage.
27778: NANSEN, FRIDTJOF. - In Nacht und Eis. Die Norwegische Polarexpedition 1893-1896. Neue Ausgabe. 2. Auflage.
24430: NANSEN, FRIDTJOF. - Durch den Kaukasus zur Wolga. (Aus dem Norwegischen von Th. Geiger).
3883: NANSEN, FRIDTJOF. - Vers le Pôle. Traduit et abrégé par Ch. Rabot.
1740: NANSEN, FRIDTJOF. - Farthest North being the record of a voyage of exploration of the ship Fram 1893-96 and of a fifteen months' sleigh journey by Dr. Nansen and Lieut. Johansen with an appendix by Otto Sverdrup, captain of the Fram.
32860: NANSEN, FRIDTJOF. - Fram over Polhavet. Den Norske Polarfaerd 1893-1896. Med et tillaeg af Otto Sverdrup.
31997: NANSEN, FRIDTJOF. - Spitzbergen. 2. Auflage.
810: NANSEN, FRIDTJOF. - In Nacht und Eis. Die Norwegische Polarexpedition 1893-1896. Mit einem Beitrag von Kapitän Sverdrup.
34997: NAPIER, E. ELERS. - Excursions in Southern Africa, including a history of the Cape Colony, an account of the native tribes, etc.
34623: NAPIER, PRISCILLA. - Barbarian eye. Lord Napier in China, 1834. The prelude to Hong Kong.
32826: NARBROUGH, JOHN. - An account of several late voyages and discoveries ... To which are added, a large introduction and supplement, containing short abstracts of other voyages into those parts, and brief descriptions of them.
35020: NATHAN, MANFRED. - The South African commonwealth. Constitution - problems - social conditions.
35046: NAUDÉ, ADÈLE. - Cape Album.
34613: NAVARI, L. - Cyprus and the Levant. Rare books from the Sylvia Ioannou Foundation.
24342: NÁVAY DE FÖLDEÁK, A. DE. - La Hongrie. Son rôle économique. Préface M.E. Levasseur.
34857: INDISCHE NAVORSCHER. - DE INDISCHE NAVORSCHER. Orgaan van den genealogisch-heraldischen kring, voor de beoefening der geslacht-, wapen-, exlibris, munt- en penningkunde. Redactie G.G. van der Kop, P.C. Bloys van Treslong Prins, J. Wolthers. Jaargang I-II,3.
33453: NEALE, FREDERICK ARTHUR. - Narrative of a residence at the capital of the kingdom of Siam; with a description of the manners, customs and laws of the modern Siamese.
35248: NECK, JACOB CORNELIS VAN & WYBRAND VAN WARWIJCK. - Waerachtigh verhael van de schipvaard op Oost-Indien ghedaen by de acht schepen in den jaren 1598 van Amsterdam uyt-ghezeylt, onder't beleyd van den admirael Jacob Cornelissoon van Neck, ende vice-admirael Wybrand van Warwijck. Ghetrocken uyt het journael ofte dagh-register voor desen daer van ghedruckt, ende door-gaens tot beter onderrechtinghe des lesers, uyt verscheyden andere schrijvers verrijckt.
32856: NECK, JACOB CORNELIS VAN. - Reisverhaal van Jacob van Neck (1598-1599). Medegedeeld door H.T. Colenbrander.
25145: NECK, JACOB CORNELISZ VAN & WYBRANT WARWIJCK. - Waerachtig verhael van de schipvaerd op Oost-Indien ghedaen by acht schepen in den jare 1598 .. - NECK, Jacob van. Kort ende waerachtigh verhael van de tweede schipvaerd by de Hollanders op Oost-Indien ghedaen .. Amsterdam, 1646. Reprint.
253: NECK, JACOB CORNELISZ VAN & WYBRANT WARWIJCK. - De tweede schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Cornelisz. van Neck en Wybrant Warwijck 1598-1600. Journalen, documenten en andere bescheiden uitgegeven en toegelicht door J. Keuning.
32791: NECK, JACOB CORNELISZ VAN & WYBRANT WARWIJCK. - De tweede schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Cornelisz. van Neck en Wybrant Warwijck 1598-1600. Journalen, documenten en andere bescheiden uitgegeven en toegelicht door J. Keuning. Deel II: De overige journalen omtrent de reis van J.C. van Neck. De heenreis van W. Warwijck tot Bantam.
30813: NECK, JACOB CORNELISZ VAN & WYBRANT WARWIJCK. - De tweede schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Cornelisz. van Neck en Wybrant Warwijck 1598-1600. Journalen, documenten en andere bescheiden uitgegeven en toegelicht door J. Keuning. Deel V: De reis naar Ternate. Het journaal van H.D. Jolinck, Reijer Cornelisz (en) Albert ten Haghe. Met een overzicht van de ontwikkeling van de kartografie van den Indischen archipel tot het jaar 1598.
34047: NECK, JACOB CORNELIS VAN & WYBRANT VAN WARWIJCK. - A. Het kleyn Turxken genaemt Goeytjen, daer de Nederlanders veel goet van kochten. B. Een edelman gaende achter straet, met sijn slaeff achter hem. C. Een vrouw van Banda achter straet gaende met haer slavinne achter haer.
32787: NECK, JACOB CORNELISZ VAN & WYBRANT WARWIJCK. - De tweede schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Cornelisz. van Neck en Wybrant Warwijck 1598-1600. Journalen, documenten en andere bescheiden uitgegeven en toegelicht door J. Keuning. Deel IV: De reis naar de Banda-eilanden.
34854: TROPISCH NEDERLAND. - Tijdschrift ter verbetering van kennis omtrent Oost- en West-Indië. Onder redactie van A.W. Nieuwenhuis, Z. Kamerling, S.A. reitsma, H.F. Eagenaar Reisiger, C.F. Balsem.
34830: STOOMVAART MAATSCHAPPIJ NEDERLAND. - Compagnie de navigation 'Nederland'. Courrier Royal Hollandais Amsterdam. Europe - Les Indes Néerlandaises via l'Egypte - Ceylan - Straits.
657: NEDERVEEN MEERKERK, H. VAN. - Recife. The rise of a 17th-century trade city from a cultural-historical perspective.
31169: NEEDHAM, JOSEPH. - Clerks and craftsmen in China and the West. Lectures and addresses on the history of science and technology. Based largely on collaborative work with Wang Ling, Lu Gwei-Djen and Ho Ping-Yü.
8624: ADIPATI ARIO TJONDRO NEGORO. - Aanteekeningen op het eerste deel van 'Java, geographisch, ethnologisch, historisch (van P.J.Veth). (Met:) Naschrift van P.J.Veth.
35371: NES, AERT VAN. - Portret.
34265: NESLO, ELLEN. - Een ongekende elite. De opkomst van een gekleurde elite in koloniaal Suriname 1800-1863.
34712: NESS, EDWARD C. VAN & SHITA PRAWIROJARDJO. - Javanese wayang kulit. An introduction.
6515: NEW NETHERLAND. - A catalogue of rare Dutch pamphlets relating to New-Netherland and to the Dutch West- and East-India Companies and its possessions in Brazil / Angola / etc. (The Hague, 1911). Reprint.
34111: NETHERLANDS. - - Deductie van den tegenwoordigen toestant van dit Nederlandt. Den tweeden druck met eenige consideratien vermeerdert.
34113: NETHERLANDS. - - Erweiss dass vor Holland, und vor die Freyheit von Europa nichts nützlicher wäre, als wenn Spanien in den Besitz der Oesterreichischen Niederlande gesetzt würde, geführet von A.S. v. Z ( Sigmund Christian von Zech).
29549: NETSCHER, ADRIAAN DAVID VAN DER GON. - De opheffing van de slavernij en de toekomst van Nederlandsch West-Indie. October 1862.
25986: NETSCHER, A(DRIAAN) D(AVID) VAN DER GON. - Beschouwing van het op den 25e october 1858, aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal voorgesteld ontwerp van wet ter afschaffing der slavernij in Suriname, voornamelijk ter aanwijzing der noodzakelijkheid om eene gelijktijdige en voldoende immigratie door wetsbepalingen mogelijk te maken en te verzekeren.
29550: NETSCHER, ADRIAAN DAVID VAN DER GON. - Werking van de wet tot opheffing der slavernij in de Nederlandsche West-Indische koloniën, en middelen om Suriname van verder verval te redden. November 1866.
30963: NETTANCOURT-VAUBECOURT, JEAN DE. - En zigzag de Singapour a Moscou. Notes de route.
24009: NEVILLE, HENRY A. & GREY NEVILLE. - Letters written from Turkey and the Crimea. 1854.
35309: NEWALD, JOHANN. - Beiträge zur Geschichte der Belagerung von Wien durch die Türken in Jahre 1683. Historische Studien.
33363: NEWBERRY, JOHN. - Twee reysen van Johan Newberie, de eene na het Heylig Land; en de andere na Balsara, Ormus, Persien, en weder na huys door Turkyen anno1579 en vervolgens. Mitsgaders de scheeps togt van Petro Sarmiento, naar de Straat van Magellaan, van Lima door de Zuyd-zee bevaren anno 1579. Beyde nu alseerst uyt het Engels en Spaans vertaald.
31889: NEWBURY, C.W. - The western slave coast and its rulers. European trade and administration among the Yoruba and Adja-speaking peoples of South-Western Nigeria, Southern Dahomey and Togo.
32082: NEWBY, ERIC. - The Rand Mc.Nally World atlas of exploration. Introduction by Vivian Fuchs.
31689: NEWBY, ERIC. - A traveller's life.
12205: NEWPORT, CHRISTOPHER - NIEUWPOORT, CHRISTOFFEL. - Twaalfde reys na Oost-Indien, op kosten van de Engelse Maatschappy. Handelende van de voorvallen op de Eylanden, St. Laurens, Mohelia en het dorp Resoit, de verovering van 2 Baluchse Teradas, de wonderbaarlijke en gelukkige ontkooming der reysigers, uyt de moord-dadige handen der verraderse Baluchers, de verhandeling tussen den ambassadeur Sherley, en den gouverneur van Diu, over de koopmanschap, om die in dat land te vestigen, de vuyle laster der Portugysen, tegen de Engelse, hier over getoond, en wat verder op desen togt is voorgevallen. Gedaan in het jaar 1613 en vervolgens. Nu alder-eerst uyt het Engels vertaald.
35188: DAILEY NEWS. - The war correspondence of the 'Daily News' 1877 with a connecting narrative forming a continuous history of the war between Russia and Turkey. Including the letters of Archibald Forbes, J.A. Macgahan and many other special correspondents in Europe and Asia. 2nd edition containing a full description of the taking of Kars.
35189: DAILEY NEWS. - The war correspondence of the 'Daily News' 1877-8 continued from the fall of Kars to the signature of the preliminaries of peace. With a connecting narrative forming a continuous history of the war between Russia and Turkey.
34224: NEWSPAPER. - - De Malanger. Hoofdredacteur G.H.A. Sytsma. Directeur L.M.F. Plate. Jaargang X, no. 194. Eerste blad.
256: NIAS. - NIAS. TRIBAL TREASURES. Cosmic reflections in stone wood and gold.
18263: NICHOLLS, JOHN. - Recollections and reflections, personal and political, as connected with public affairs, during the reign of George III.
5303: NICOLSEN, HAROLD. - Journey to Java.
32172: NICOLSEN, HAROLD. - Reis naar Java. London, 1957. Herdruk. Vertaling H. Stolk.
12570: NIEL, ROBERT VAN. - Java under the cultivation system. Collected writings.
28094: NIEMANN, G.K. - Bloemlezing uit Maleische geschriften. 3e-4e druk.
30702: NIEMEIJER, HENDRIK EVERWINUS. - Batavia. Een koloniale samenleving in de zeventiende eeuw.
17213: NIENABER, P.J. & C.J.P. LE ROUX. - Vrystaat-fokus.
25298: NIEPER, LIC. FRIEDRICH. - Die ersten deutschen Auswanderer von Krefeld nach Pennsylvanien. Ein Bild aus der religiösen Ideengeschichte des 17. und 18. Jahrhunderts.
26094: NIERITZ, GUSTAVE. - Les émigrants. Narration pour les enfants et leurs amis.
35393: BURGERSDIJK & NIERMANS. - Nederlandsch West-Indië. Catalogus van boekwerken, prenten en kaarten.
34269: NIERSTRASZ, JOHANNES LEONARDUS. - Frans Naerebout. 2e druk.
34841: NEDERLANDSCH-INDIË OUD & NIEUW. - Nederlandsch-Indië Oud & Nieuw. Maandblad gewijd aan: bouwkunst, archaelogie, land- en volkenkunde, kunstnijverheid, handel en verkeer, culures, mijnbouw, hygiène. Redactie T.J. Bezemer, J.G. Huyser, N.J. Krom, J.A. Loebèr, W.O.J. Nieuwenkamp, Noto Soeroto, J.Th. Petrus Blumberger. Jaargang XVI.
34839: NEDERLANDSCH-INDIË OUD & NIEUW. - Nederlandsch-Indië Oud & Nieuw. Maandblad gewijd aan: bouwkunst, archaelogie, land- en volkenkunde, kunstnijverheid, handel en verkeer, culures, mijnbouw, hygiène. Redactie Ed. Cuypers, J.G. Huyser, M.J. Hulswit, Noto Soeroto, L.D. Petit. Jaargang I.
34840: NEDERLANDSCH-INDIË OUD & NIEUW. - Nederlandsch-Indië Oud & Nieuw. Maandblad gewijd aan: bouwkunst, archaelogie, land- en volkenkunde, kunstnijverheid, handel en verkeer, culures, mijnbouw, hygiène. Redactie T.J. Bezemer, T.van Erp, J.G. Huyser, N.J. Krom, W.O.J. Nieuwenkamp, Noto Soeroto. Jaargang XIII.
34843: NEDERLANDSCH-INDIË OUD & NIEUW. - Nederlandsch-Indië Oud & Nieuw. Maandblad gewijd aan: bouwkunst, archaelogie, land- en volkenkunde, kunstnijverheid, handel en verkeer, culures, mijnbouw, hygiène. Redactie T.J. Bezemer, J.G. Huyser, N.J. Krom, J.A. Loebèr, W.O.J. Nieuwenkamp, Noto Soeroto. Jaargang XIV.
7727: NIEUWENHUYS, ROB. - Komen en blijven. Tempo doeloe - een verzonken wereld. Fotografische documenten uit het oude Indië 1870 - 1920.
11359: NIEUWENHUYS, ROB. - Oost-Indische spiegel. Wat Nederlandse schrijvers en dichters over Indonesië hebben geschreven, vanaf de eerste jaren der Compagnie tot op heden. 2e verbeterde druk.
7730: NIEUWENHUYS, ROB. - Baren en oudgasten. Tempo doeloe - een verzonken wereld. Fotografische documenten uit het oude Indië 1870 - 1920.
7361: NIEUWENHUYS, ROB & FRITS JAQUET. - Java's onuitputtelijke natuur. Reisverhalen, tekeningen en fotografieën van Franz Wilhelm Junghuhn.
32139: NIEUWENHUYS, ROB. - De mythe van Lebak.
7731: NIEUWENHUYS, ROB. - Met vreemde ogen. Tempo doeloe - een verzonken wereld. Fotografische documenten uit het oude Indië 1870 - 1920.
15677: NIEUWENKAMP, W.O.J. - W.O.J.N. Leven & werken, bouwen & zwerven van de kunstenaar W(ijnand) O(tto) J(an). Nieuwenkamp, opgetekend door zijn kleinzoon.
34803: NIEUWENKAMP, WIJNAND OTTO JAN. - Bouwkunst van Bali.
33320: NIEUWENKAMP, WIJNAND OTTO JAN. - Bali, toen het nog een paradijs was. Reisverhalen, tekeningen en prenten. Met een inleiding van J.F. Heijbroek.
13622: NIEUWENKAMP, WIJNAND OTTO JAN. - Zwerftocht door Timor en onderhoorigheden.
9031: NIEUWENKAMP, WIJNAND OTTO JAN. - Ethno-grafikus van Bali W.O.J. Nieuwenkamp 1874 - 1950. Bali. (Met Voorwoord van R. Wassing-Visser).
34752: NIEUWENKAMP, WIJNAND OTTO JAN. - Bali en Lombok zijnde een verzameling geïllustreerde reisherinneringen en studies omtrent land en volk, kunst en kunstnijverheid.
34798: NIEUWENKAMP, W.O.J. - Nieuwenkamp thuis en op reis. Keuze uit het grafisch werk van W.O.J. Nieuwenkamp (1874-1950).
26634: NIEUWENKAMP, WIJNAND OTTO JAN. - Zwerftochten op Bali.
31861: NIEVELT, CAREL VAN. (JAN VAN DEN OUDE). - Phantasieën.
31553: NIEVELT, CAREL VAN. (JAN VAN DEN OUDE). - Phantasieën. 2e druk.
32177: NIJGH, HENRICUS. - Oorlog in Atjeh. Het journaal van luitenant-ter-zee Henricus Nijgh, 1873-1874. Bezorgd en ingeleid door H. Stapelkamp.
35394: NIJHOFF, MARTINUS. - Les Guyanes Néerlandaise, Anglaise et Française et les Antilles Néerlandaises avec un appendice contenant un choix de livres relatifs aux possessions autrefois Néerlandaises en Amérique.
18903: NIJLAND, E(VERT). - John Williams, de apostel van Polynesië.

Next 1000 books from Gert Jan Bestebreurtje Rare Books (NVvA; ILAB)

5/9