Gert Jan Bestebreurtje Rare Books (NVvA; ILAB)
Langendijk 8, 4132 AK Vianen, Nederland Postbus 113, 4130 EC Vianen, Nederland Tel. +31(0)347-322548            Email: info@gertjanbestebreurtje.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
33851: COOK, JAMES. - Mond van de Endeavour Rivier in Nieuw Zuid Wales. - Botanie Baai in Nieuw Zuid Wales.
33850: COOK, JAMES. - Gezigt van Bezitneeming-Baai aan het eiland Zuid-Georgie.
33849: COOK, JAMES. - Oude gedenktekenen op het Paasch-eiland.
33848: COOK, JAMES. - Gezigt op het eiland Nieuw-Caledonia.
33847: COOK, JAMES. - Gezigt op het Pijnboomen-Eiland.
33846: COOK, JAMES. - Onthaal van kapitein Cook op het eiland Hapaee.
33845: COOK, JAMES. - Poulaho, koning van de Vrienden-Eilanden, kava drinkende.
33844: COOK, JAMES. - Gezigt van Kersmis-Kanaal op het Vuur-eiland.
33843: COOK, JAMES. - Begraafplaats op het eiland Amsterdam.
33842: COOK, JAMES. - Gezigt van de Resolutie Baai, aan het eiland St. Christina, een der Marquisen eilanden.
33841: COOK, JAMES. - Wyze waarop men te Otahiti de lyken ten toonstelt.
33840: COOK, JAMES. - Het huis in de Morai op atooi van binnen.
33839: COOK, JAMES. - Gezigt van Matavia-Baai aan het eiland Otahiti.
33838: COOK, JAMES. - Schets van de havenen aan de Noord zijde van Eimeo.
33837: COOK, JAMES. - Kersmis-eiland ontdekt door de schepen de Resolutie en de Ontdekking in het jaar 1777.
33836: COOK, JAMES. - Het eiland Norfolk.
33835: COOK, JAMES. - De zee-otter.
12736: COOK, JAMES. - Reize rondom de waereld. Vertaald door J.D. Pasteur.
32912: COOK, JAMES. - Captain Cook's voyages of discovery. Edited by John Barrow.
34701: COOK, JAMES. - Commemorative chart of New Zealand including Norfolk and Campbell Is.
27446: COOL, SIMON. - Slavernij of de knecht heer over zijn meester. Oorspronkelijk tooneelspel in vijf bedrijven.
4194: COOLHAAS, W.PH. - Controleur B.B. Herinneringen van een jong bestuursambtenaar in Nederlands-Indië. Met inleiding van C.R. Boxer.
28713: COOLHAAS, W.PH. - Kolonisatie en agrarische politiek in Algerie.
4195: COOLHAAS, W.PH. - Het regeeringsreglement van 1827. Het werk van 1818 aan de ervaring getoetst.
186: COOLHAAS, W.PH. - A critical survey of studies on Dutch colonial history. 2nd edition revised by G.J. Schutte.
17306: COOLSMA, S(IERK). - De zendingseeuw voor Nederlandsch Oost-Indië.
30555: COOMANS-EUSTATIA, M., W. RUTGERS, H.E. COOMANS. (R - Drie Curaçaose schrijvers in veelvoud. Boeli van Leeuwen, Tip Marugg, Frank Martinus Arion.
24371: COOPER, CONSTANCE J. (ED.). - 350 years of New Castle, Delaware. Chapters in a town's history. Published in honor of the 350th anniversary of the founding of New Castle, Delaware.
26145: COOPER, WILLIAM J. - Liberty and slavery. Southern politics to 1860.
10777: COPENHAGEN. - Vue perspective des cascades du roy de Danemark a Copenhague.
11056: COPENHAGEN. - Vue perspective de la la Galerie Royale de Copenhague conduisant au jardin.
11060: COPENHAGEN. - Vue perspective du chateau et du jardin du roy de Danemark a Copenhague.
18497: COPP, JOHN DIXON. - The Samoan dance of life. An anthropological narrative. With the help of Faafouina I. Pula and with a preface by Margaret Mead.
35314: COPPIN, JEAN. - Le Bouclier de l’Europe, ou la Querre Sainte, contenant des avis politiques & Chretiens, qui peuvent servir de lumière aux rois & aux souverains de la chretienté, pour quarantir leur estats des incursions des turcs, & reprendre ceux qu’ils ont usurpé sur eux.
15918: CORDIER, HENRI. - Bibliotheca Japonica. Dictionaire bibliographique des ouvrages relatifs à l'empire japonais rangés par ordre chronologique jusqu' à 1870. Paris 1912. Réimpression.
7198: MEESTER CORNELIS. - Gemeente Stemmen. Orgaan van de kiesvereeniging 'Meester Cornelis'. Commissie van redactie: S. Alberda, H.G. van Buuren, Raden Haroen Al Rasid, Raden Hassan Soema di Pradja .... Jrg.I, no. 3-8.
32914: CORTAMBERT, E(UGÈNE). - Le globe illustré. Géographie générale a l'usage des écoles et des familles. 6me édition.
13036: CORTAMBERT, RICHARD (RED.). - Voyage pittoresque a travers le monde. Morceaux extraits de divers auteurs.
31468: CORTAZZI, H. & G. DANIELS. (ED.). - Britain and Japan 1859-1991. Themes and personalities. Published on the occasion of the centenary of the Japan Society 1891-1991.
15999: CORTAZZI, HUGH. - Dr Willis in Japan 1862-1877. British medical pioneer.
35134: CORTEMÜNDE, JAN PIETERSZ. - Adventure at the Cape of Good Hope in december 1672. Transcribed and edited from the original manuscript in the Royal Library, Copenhagen, by Henning Henningsen and translated and annotated with additional material by Douglas and Vera Varley.
32457: COTTEAU, EDMOND. - Promenades dans les deux Amériques 1876-1877.
22936: SIOUX COUNTY. - DE VOLKSVRIEND. Officieele Hollandsche courant voor Sioux County, Iowa. Uitgever Kasper Tietema. Jaargang 11, nommer 7.
26099: COUPERUS, LOUIS. - Oostwaarts.
27249: COUPLAND, REGINALD. - Livingstone's last journey.
32024: COURSE, A.G. - Painted ports. The story of the ships of Devitt & Moore.
4196: COURT, ALBERT DE LA. - Een staat in wording. Fotoreportage over het Indonesië van heden.
34292: COUTINHO, VALDEMAR. - A film da presença Portuguesa no Japão. Prefácio de João Paulo Oliveira e Costa.
34186: COVENS, JOHANNES & CORNELIS MORTIER. - Carte des côtes de Malabar et de Coromandel. Presentée au roy par Guillaume de Isle.
8967: COYETT, FREDERIK. - 't Verwaerloosde Formosa, of waerachtig verhael, hoedanigh door verwaerloosinge der Nederlanders in Oost-Indien, het eylant Formosa, van den Chinesen Mandorijn, ende zeeroover Coxinja, overrompelt, vermeestert, ende ontweldight is geworden. Ingeleid en geannoteerd door G.C. Molewijk.
33358: CRAMPRICH, DANIEL JOANNES. - Memorie overgelevert aen d'Heeren Staten Generael, den 12 February, 1685. Door den Minister van Sijne Keyserlycke Majesteyt.
23212: CRANZ, DAVID. - The history of Greenland: containing a description of the country, and his inhabitants: and particularly'a relation of the mission, carried on for above these thirty years by the Unitas Fratrum, at New Herrnhuth and Lichtenfels, in that country. Translated from the High-Dutch.
2100: CRANZ, DAVID. - Historie van Groenland behelzende eene naukeurige beschrijvinge van 's lands ligging, gesteldheid, en natuurlijke zeldzaamheden; den aart, zeden en gewoonten der inwooneren aan de West-zijde bij de Straate Davis; 's lands aloude en nieuwe geschiedenisse; en in't bijzonder de verrichtingen der Missionarissen van de Broeder-Kerk, door welken twee gemeenten van bekeerde heidenen aldaar gesticht zijn. Uit het Hoogduitsch vertaald.
34556: CREALOCK, JOHN. - The frontier war journal of Major John Crealock 1878. A narrative of the Ninth Frontier War by the assistant military secretary to Lieutenant General Thesiger. Edited and introduced by Chris Hummel.
12948: CRÉHANGE, GASTON. - Histoire de la Russie. Depuis la mort de Paul Ier jusqu'à nos jours.
33018: CREMER, JACOBUS JOHANNES. - Distels in't weiland. Over-Betuwsche vertellingen.
34912: CREVELS, H.H. & T. VAN BUUL. - Rond de evenaar. Indische verhaaltjes met plaatjes voor kinderen van zes tot negen jaar.
30611: CRIENS, S.R. - Literatuuroverzicht van de Nederlandse Antillen. 7e editie.
28800: CROES, RUDOLF M. - Welvaart zonder ontwikkeling. De invloed van de oliemaatschappijen op de Arubaanse economie 1928-1948.
12959: DE LA CROIX, NICOLLE. - Géographie moderne et universelle, précédée d'un traité de la sphère, et d'un précis d'astronomie; contenant: 1°. Les grandes divisions du globe. 2°. l'Histoire des peuples, leurs gouvernemens et leurs moeurs. 3°. Les noms des hommes célèbres que chaque nation a vu naître, ses monumens.. son commerce. 4°. Une table des routes et distances de Paris aux principales villes du monde.. Avec un abrégé de la géographie ancienne, sacrée et ecclésiastique.. . Nouvelle édition, entièrement refondue.. par Victor Comeiras.
31292: CROLL, ELISABETH. - Wise daughters from foreign lands. European women writers in China.
13476: CRONE, GOTTFRIED CAREL EDUARD. - Nederlandsche jachten, binnenschepen, visschersvaartuigen en daarmee verwante kleine zeeschepen 1650-1900. Met eene verkorte vertaling in het Engelsch.
1248: CRONE, G.C.E. - Onze schepen in de Gouden Eeuw. 2e druk.
7088: CRONE, GOTTFRIED CAREL EDUARD. - Nederlandsche jachten, binnenschepen, visschersvaartuigen en daarmee verwante kleine zeeschepen 1650-1900. Met eene verkorte vertaling in het Engelsch. (Amsterdam, 1926). Reprint.
5572: CROO, M.H. DU. - Generaal Swart pacificator van Atjeh. Met medewerking van H.J. Schmidt. Voorwoord van G.K. Dijksta.
12554: CROO, M.H. DU. - Marechaussee in Atjeh. Herinneringen en ervaringen van den eersten Luitenant en Kapitein van het Korps Marechaussee van Atjeh en onderhoorigheden H.J. Schmidt van 1902 tot 1918.
26995: CROW, A.T. - The rocks of the Sekondi series of the Gold Coast. Published under the authority of the Government of the Gold Coast.
31431: CROW, CARL. - Harris of Japan. The story of Townsend Harris and his amazing adventures in establishing relations with the Far East.
22558: CRUCQ, K.C. - Fragmenten van den grafsteen van Johan van Riebeeck in het Bataviaasch Museum. - De drie hielige kanonnen.
34300: CRUCQ, K.C. - Het onderzoek in 1938 naar het graf van Jan Pietersz. Coen.
10188: CRUICKSHANK, BRODIE. - Achttien jaren aan de Goudkust. Uit het Engelsch vertaald en met eene inleiding vermeerderd door D.P.H.J. Weijtingh.
20228: CUBA. - MESSAGE OF THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES, communicating, in compliance with a resolution of the Senate of the 5th instant, a report from the Secretary of State upon the subject of the supposed kidnapping of colored persons in the southern States for the purpose of selling them as slaves in Cuba.
24245: CUISINIER, JEANNE. - Les Mu'ò'ng (Vietnam). Géographie humaine et sociologie.
1625: CUNNINGHAM, ANDREW BROWNE. - A sailor's odyssey. The autobiography of admiral of the fleet Viscount Cunningham of Hyndhope.
31080: CUNYNGHAME, ARTHUR THURLOW. - Travels in the Eastern Caucasus, on the Caspian and Black Seas, especially in Daghestan, and on the frontiers of Persia and Turkey, during the summer of 1871.
34485: CURAÇAO. - - Plantage op Curaçau.
22287: CURAÇAO. - - Het springen van's lands oorlogschip Alphen, in de haven van Curaçao.
34498: CURAÇAO. - Bill of exchange. Wisselbrief vrijkopen slaven van Curaçao (so-called compensation payment).
31795: CURAÇAO. - - Garnizoen te Curaçao. Extract uit het stamboek der heeren officieren van opgemeld korps. (Refering to) NATHANIEL FREDERICK SPENCER.
35200: CURZON, ROBERT. - Armenia: A year at Erzeroom and on the frontiers of Russia, Turkey and Persia. 3rd edition.
23947: CUSSAC, J. - Évêque et pionnier Monseigneur Streicher.
24320: CUSSAC, J. - Sahara. Le pays et la mission.
28554: DAALDER, REMMELT. (RED.). - Maritieme geschiedenis van Nederland in 70 hoogtepunten 1500-2000.
33929: DAALDER, REMMELT. - Van de Velde & Zoon. Zeeschilders. Het bedrijf van Willem van de Velde de Oude en Willem van de Velde de Jonge 1640-1707.
19156: DAALDER, R., L. BLUSSÉ, H. DESSENS, P. ROGAAR, C. VAN ROMBURGH, D. WILDEMAN. (RED.). - De ontdekking van de wereld. Nederlanders in onbekend vaarwater (1600-2000).
33305: DAALDER, REMMELT, DIRK J. TANG, LEO BALAI. - Slaven en schepen in het Atlantische gebied.
17113: DAALDER, REMMELT. - Tekenen op zee. Reizende kunstenaars en creatieve zeelieden (1750-2000). Met tekstbijdragen van Grad de Graaff.
35464: DAALDER, REMMELT & ELISABETH SPITS. (RED.). - Schepen van de Gouden Eeuw. Tekst Remmelt Daalder, Henk Dessens, Els Jacobs, Ernst van Keulen, Anton Kos, Joost Schokkenbroek, Elisabeth Spits, Diederick Wildeman.
31613: DALGADO, SEBASTIAO RODOLPHO. - Dialecto Indo-Portuguès de Ceylao.
34789: DALHUISEN, LEO. (RED.). - Geschiedenis van de Antillen. Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten.
31483: DALTON, WILLIAM. - Will Adams. The first Englishman in Japan. A romantic biography.
11910: DALZEL, ARCHIBALD. - The history of Dahomey, an inland kingdom of Africa; compiled from authentic memoirs; with an introduction and notes.
190: DAM, PIETER VAN. - Beschryvinge van de Oostindische Compagnie. Uitgegeven door F.W. Stapel en C.W.T. van Boetzelaer van Asperen en Dubbeldam. Herdruk.
18308: DANA, JULIAN. - Gods who die. The story of Samoa's greatest adventurer (George Egerton Leigh Westbrook).
35290: DANKOFF, ROBERT. - The intimate life of an Ottoman statesman, Melek Ahmad Pasa (1588 - 1662), as portrayed in Evliya Çelebi’s Book of Travels (Seyahat-name). With a historical introduction by Rhoads Murphey.
31486: DANLY, ROBERT LYONS. - In the shade of spring leaves. The life and writings of Higuchi Ichiyö, a woman of letters in Meiji Japan.
24032: DAPPER, OLFERT. - Gedenkwaerdig bedryf der Nederlandsche Oost-Indische Maetschappye, op de kuste en in het keizerrijk van Taising of Sina: behelzende het tweede gezandschap aen den onder-koning Singlamong en veldheer Taising Lipoui; door Jan van Kampen en Konstantyn Nobel. Vervolgt met een verhael van het voorgevallen des jaers zestien hondert drie en vier en zestig, op de kuste van Sina, en ontrent d'eilanden Tayowan, Formosa, Ay en Quemuy, onder 't gezag van Balthasar Bort. En het derde gezandschap aen Konchy, Tartarsche keizer van Sina en Oost-Tartarye onder beleit van Pieter van Hoorn. Beneffens een beschryving van geheel Sina.
34203: DAPPER, OLFERT. - Insulae promontorii viridis Hispanis issas de Cabo Verde, Belgis De soute eylanden.
34202: DAPPER, OLFERT. - Insula s. Laurentii, vulgo Madagascar.
34204: DAPPER, OLFERT. - Guinea.
33210: DASH, MIKE. - Batavia's graveyard. The true story of the mad heretic who led history's bloodiest mutiny.
12166: DATTA, KALIKINKAR. - The Dutch in Bengal and Bihar 1740-1825 A.D. 2nd revised and enlarged edition.
1830: DAUMONT, ALEXANDRE. - Reis door Zweden in den jare 1830, behelzende uitvoerige berigten wegens den tegenwoordigen staat van dat koningrijk en deszelfs bewoners: benevens vele bijzonderheden aangaande de regering van Karel XIV (Bernadotte), en de gebeurtenissen, zijne troonsverheffing voorafgegaan. Naar het Fransch.
10549: DAUTHENDEY, MAX. - Erlebnisse auf Java. Aus Tagebüchern.
21416: DAVIDSON, JAMES WEST. - The logic of millennial thought. Eighteenth-century New England.
33563: DAVIDSON, JOHN. - Notes taken during travels in Africa.
27196: DAVIES, OLIVER. - West Africa before the Europeans. Archaelogy & prehistory.
192: DAVIES, D.W. - A primer of Dutch seventeenth century overseas trade.
31199: DAWSON, R. - Imperial China.
31185: DAWSON, R. - The Chinese experience.
8151: DAWSON, SAMUEL EDWARD. - The Saint Lawrence Basin and its border-lands being the story of their discovery, exploration and occupation.
9652: DAWSON, E.C. - James Hannington, first bishop of eastern equatorial Africa. A history of his life and work 1847-1885. 10th thousand.
32188: DAWSON, BARRY & JOHN GILLOW. - De traditionele bouwkunst van Indonesië. Vertaald door Harm Damsma en Rebecca de Rooy.
35014: DAWSON, WILLIAM HARBUTT. - South Africa: people, places and problems.
5219: DAY, CLIVE. - Nederlandsch beheer over Java gedurende drie eeuwen. Vertaling H.D.H. Bosboom.
29125: DEANE, SHIRLEY. - Ambon. Island of spices.
29698: DEBROT, COLA. - Bewolkt bestaan. Roman.
24227: DEGRYSE, K. - Zuid-Nederlands kapitaal in de VOC en de Voorcompagnieën.
35077: DEHÉRAIN, HENRI. - Le Cap de Bonne-Espérance au XVIIe siècle.
6331: DEKKER, F. - De betrekkingen tusschen de Oost-Indische Compagnie en Japan.
3777: DEKKER, P. - Willem 't Hart 1750-1830. Een Zijper zeevaarder in de nadagen der Republiek.
31815: DEKKING, N. (ED.). - Imitation and inspiration. Japanese influence on Dutch art from 1650 to the present.
33450: DELAFAYE-BRÉHIER, JULIE. - Les Portugais d'Amérique. Souvenir historiques de la guerre du Brésil en 1635 contenant un tableau intéressant des moeurs et usages des tribus sauvages, des détails instructifs sur la situation des colons dans cette partie du Nouveau-Monde. Ouvrage destiné a la jeunesse.
32223: DELDEN, A.J.W. VAN. - Vierjarig overzigt van de voornaamste onderwerpen, behandeld in de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Batavia, bij zijn aftreden in de Vergadering op den 2den Januarij 1874.
33021: DELEN, K., W. VAN GULIK, R. STORM. (RED.). - Van hier tot Tokio. 400 jaar handel met Japan.
32262: NEW DELHI. - Alt und neu Dehly. Eine königliche Haupt u(nd) Residenz-Stadt des gros Mogols in Indien. Neu Dehly ist erst von Chan-Jean zu Anfang des letzten Jahr Hunderts gebauet, u(nd) nebst andern prächtigen Gebäeden auch eine lange Strasse nach Lahor in einer geraden Linie, mehr als eine ganze Meile lang darinnen angelegt worden. - Le vieux et nouveau Dehly, ville capitale et residence du Grand Mogol aux Indes ..
24705: DELITZSCH, FRIEDRICH. - Assyrische Lesestücke mit den Elementen der Grammatik und vollständigem Glossar. Einführung in die assyrische und semitisch-babylonische Keilschriftliteratur für akademischen Gebrauch und Selbstunterricht. 5. neu bearbeitete Auflage.
14771: DELLON, GABRIEL. - Historie der inquisitie tot Goa. En in andere gewesten van Indien. Uyt het Frans vertaalt.
30740: DELVIGNE, ROB. - Dolf Breetvelt, modernist in Nederland en Indië.
31668: DEMIDOFF, ANATOLE DE. - Voyage dans la Russie Meridionale et la Crimée par la Hongrie, La Valachie et la Moldavie, exécuté en 1837 ..
33669: DEMMENI, JEAN. - Bergweg naar het Diëng-Plateau.
33667: DEMMENI, JEAN. - Zoutpers.
33668: DEMMENI, JEAN. - Kloof van de Banjoepoetih in het Idjen-gebergte.
33666: DEMMENI, JEAN. - Prauwen voor zoutvervoer.
31458: DENING, WALTER. - Japan in days of yore.
15249: DERIX, JAN. - Bapa Papoea. Jan P.K. van Eechoud, een biografie.
28675: DERKX, J0. - Netherlands Antilles and Aruba. A bibliography 1980-1995.
32360: DESCOLA, JEAN. - The conquistadors. Translated by M. Barnes.
26252: DESSENS, H., FL. HIN. - Geschiedenis en restauratie van de haringlogger VL 92 Balder.
35209: DESTRILHES. - Confidences sur la Turquie. 2me édition.
19296: DEVANNY, JEAN. - By tropic sea and jungle. Adventures in North Queensland.
5221: DEVENTER, MARINUS LODEWIJK VAN. - Geschiedenis der Nederlanders op Java.
365: DEVENTER, M(ARINUS) L(ODEWIJK). VAN. - Het Nederlandsch gezag over Java en onderhoorigheden sedert 1811. Verzameling van onuitgegeven stukken uit de koloniale en andere archieven. Dl.I: 1811-1820.
26309: DEVENTER, M(ARINUS) L(ODEWIJK). VAN. - Geschiedenis der Nederlanders op Java.
32210: DEVENTER, C.TH. VAN. - Een stem uit Java.
30191: DEWALL, A.F. VON. - Boenga rampai jaitoe berbagai-bagai tjeritera. 4e stuk.
25652: DEWITT, THOMAS. - A discourse delivered in the North Reformed Dutch Church in the city of New York, on the last sabbath in August, 1856.
35431: DEWS, J. STEVEN. - A cloud of sail. Maritime paintings by J. Steven Dews. Writen by Louise A. Felstead.
31726: FRENCH - RUSSIAN DIALOGUES. - CHOIX D'ENTRÉTIENS FRANÇAIS ET RUSSES, composés sur le modèle des meilleurs auteurs modernes et arrangés en 150 leçons.
33902: DICKENS, CHARLES. - The characters of Charles Dickens pourtrayed in a series of oiginal water colours sketches by 'Kyd' (pseudonym of Joseph Clayton Clark.
30625: DIEKMAN, MIEP. - De dagen van Olim.
22930: DIEMEN, ANTONIO VAN. - Een Indisch verslag uit 1631. Medegedeeld door W.Ph. Coolhaas.
35452: DIEPRAAM, JOH. - De bel luidt over't water. Het Nationaal Scheepvaartmuseum in Antwerpen en het Maritiem Museum 'Prins Hendrik' te Rotterdam.
369: DIESSEN, J.R. VAN. - Jakarta/Batavia. Het centrum van het Nederlandse koloniale rijk in Azië en zijn cultuur-historische nalatenschap.
7014: DIESSEN, J.R. VAN, R.P.G.A. VOSKUIL. - Boven Indië. Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea in luchtfoto's, 1921-1963.
35465: DIJK, W.J. - De Laakhaven. Met toelichtingen en teekeningen.
35479: DIJK, W.J. - De schoonheid onzer binnenschepen.
7475: DIJK, W.J. - H.K.S. De Hoop. 1898-1938. Uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Nederlandsche Vereeniging ten behoeve van zeelieden van elke nationaliteit hospitaal kerkschip De Hoop.
32993: DIJK, JANNEKE VAN, ROB JONGMANS, ANOUK MANSFELD, A.O. - Photographs of the Netherlands East Indies at the Tropenmuseum.
17204: DIJK, P.J.J. VAN, C.G.F. AMPT, R.G.A. BOS, A.O. - Vestingbouw overzee. Militaire architectuur van Manhattan tot Korea.
7562: DILLEN, J.G. VAN. - Het oudste aandeelhoudersregister van de Kamer Amsterdam der Oost-Indische Compagnie.
2662: DILLO, I.G. - De nadagen van de Verenigde Oostindische Compagnie 1783-1795. Schepen en zeevarenden.
1832: DILLON, PETER. - Reis naar de eilanden der Zuidzee, gedurende de jaren 1827 en 1828. Behelzende het verslag der ontdekking van het lot van de La Pérouse. Uit het Fransch vertaald.
31750: DIOSZEGI, V. (ED.). - Glaubenswelt und Folklore der sibirischen Völker.
33745: DIRKS, NICHOLAS B. - The scandal of empire. India and the creation of imperial Britain.
32746: DITZHUIJZEN, JEANETTE VAN. - Geschiedenis in steen. De ontwikkeling van de Monumentenzorg op Curaçao.
34648: DITZHUIJZEN, JEANNETTE VAN & ELS LANGENFELD. - De Willemstad. Het dagelijks leven in negentiende-eeuws Punda.
27637: DIXCOVE. - - Vüe du fort de Dickscove, tirée de Smith. Zuid-gezigt van't Engelsse Fort te Dixkove, getrokken uit Smith.
33390: DIXON, WILLIAM HEPWORTH. - Das heilige Land. Autorisirte Ausgabe für Deutschland. Nach der vierten Auflage aus dem Englischen von J.E.A. Martin.
32142: DJAJADININGRAT, M. - Vorst tussen twee werelden. Historische roman. Voorwoord Hella S. Haasse.
5577: DJAJADININGRAT, HOESEIN. - Atjèhsch-Nederlandsch woordenboek. Met Nederlandsch-Atjèhsch register. Uitgegeven op last der regering.
2881: DJAJASOEBRATA, ALIT M.L.R. - Inleiding tot de tentoonstelling Java, wajang purwa, schaduwtoneel en wereldbeeld.
637: DJOJOPOESPITO, SOEWARSIH. - Buiten het gareel. Indonesische roman. Met een inleiding van E. du Perron.
33072: DOCTERS VAN LEEUWEN, W(ILLEM) M(ARIUS). - Krakatau 1883-1933. A. Botany.
33997: OFFICIAL DOCUMENTS. - Zeven 'bundels dienstbrieven' aangeboden aan den directeur der Opleidingsschool voor Inlandsche Ambtenaren te Madioen .. gericht aan den gouverneur van Oost-Java.
27782: DODGE, ERNEST S. - The polar Rosses. John and James Clark Ross and their explorations.
34110: DOEDENS, ANNE & LIEK MULDER. - Engels-Nederlandse oorlogen. Door een zee van bloed in de Gouden Eeuw.
30927: DOEDENS, A. - Witte de With 1599-1658. Wereldwijde strijd op zee in de Gouden Eeuw.
20996: DOEL, H.W. VAN DEN. - Het Rijk van Insulinde. Opkomst en ondergang van een Nederlandse kolonie.
23236: DOEL, H.W. VAN DEN, P.C. EMMER, H.PH. VOGEL. - Nederland en de Nieuwe Wereld. (Een intrigerende studie van de betrekkingen tussen Nederland en de Amerika's, vanaf de ontdekking van de Nieuwe Wereld tot heden).
3086: DOEL, H.W. VAN DEN. - De stille macht. Het Europese binnenlands bestuur op Java en Madoera, 1808-1942.
31821: DOEL, H.W. VAN DEN. - Afscheid van Indië. De val van het Nederlandse imperium in Azië.
29301: DOES, WILLEM VAN DER. - Storms, ice and whales. The Antarctic adventures of a Dutch artist on a Norwegian whaler. Translated by R. van Baak Griffioen. Introduction by J.C.A. Schokkenbroek.
29393: DOES, WILLEM VAN DER. - Storm, ijs en walvisschen. Een moderne Vikingtocht met Noorsche walvischvaarders naar de Zuidelijke IJszee. Voorwoord van C.M. Bakker. 2e druk.
35413: DOES, WILLEM VAN DER. - Storm, ijs en walvisschen. Een moderne Vikingtocht met Noorsche walvischvaarders naar de Zuidelijke IJszee. Voorwoord van C.M. Bakker.
14589: DOEVE, W. - Koning Willem III School opgericht te Batavia op 27 november 1860. Jubileum uitgave Koning Willem III Schoolvereniging. (Met inleiding van R. Nieuwenhuys).
33260: DOGGERSBANK. - HET SCHIP HOLLAND ZINKT.
31288: DOLBY, W. - A history of Chinese drama.
197: DOMINICUS, FOORT CORNELIS. - Het ontslag van Wilhelm Adriaen van der Stel.
7515: DOMINICUS, FOORT CORNELIS. - Het huiselik en maatschappelik leven van de Zuid-Afrikaner in de eerste helft der 18de eeuw.
3215: DOMIS, HENDRIK JACOB. - De residentie Pasoeroeang op het eiland Java.
29769: DONGELMANS, B.P.M., P.G. HOFTIJZER, O.S. LANKHORST - Boekverkopers van Europa. Het 17de eeuwse Nederlandse uitgevershuis Elzevier.
31784: DONICIE, ANTOON. - De Creolentaal van Suriname. Spraakkunst. Met medewerking van W. Campagne, P.H. van Daal, F. Lansdorf, R. Samson, R. Sloote.
14486: DONKERSLOOT-DE VRIJ, MARIJKE. - Kaarten van Utrecht. Topografische en thematische kartografie van de stad uit vijf eeuwen.
31711: DONNE, M.A. - The Sandwich Islands and their people.
11331: DOOIJEWAARD, WILLEM. - - Willem Dooijewaard a Dutch artist in Indonesia.
26114: DOORN, J.A.A. VAN. - Indische lessen. Nederland en de koloniale ervaring.
7624: DOORN, J.A.A. VAN. - De laatste eeuw van Indië. Ontwikkeling en ondergang van een koloniaal project.
2343: DOORNE, KEES VAN & MICHIEL VAN KEMPEN. - Suriname-catalogus van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam.
32545: DOORNINCK, D.J. VAN. - Leven op Java. Critische opstellen. Nieuw, geheel omgewerkte en uitgebreide uitgaaf van Hollanders op Java en in Holland.
32925: DORN, ALEXANDER. (ED.). - Die Seehäfen des Weltverkehrs.
24636: DOUMERGUE, EMILE. - Un petite nationalité en souffrance les Lettons. Les provinces Baltiques et le Pangermanisme Prussien en Russie.
839: DOUWES, D.J. - De horizon verlegd. Reisjournalen uit de tijd van de zeilvaart.
4210: DOUWES DEKKER, N.A. - Tanah Air Kita. Een boek over land en volk van Indonesië.
27307: DOW, GEORGE FRANCIS. - Slave ships and slaving. With an introduction by Ernest H. Pentecost.
10136: DOWD, JEROME. - The negro races. A sociological study. Volume I.
8249: DOYLE, J.A. - The colonies under the House of Hanover.
35016: DOYLE, ARTHUR CONAN. - The Great Boer War. 7th impression.
30503: DOZY, R(EINHART PIETER ANNE). - De Israëlieten te Mekka van Davids tijd tot in de vijfde eeuw onzer tijdrekening.
34568: DRAGTENSTEIN, FRANK. - Van Elmina naar Paramaribo. De slavenhaler.
34406: DRAKARD, JANE. - A Malay frontier. Unity and duality in a Sumatran kingdom.
33370: DRAKE, FRANCIS. - Drie voornaame zee-togten van Franciscus Draak, na America, door de Suyd-Zee en vervolgens rond-om den geheelen aard-kloot gedaan, in't jaar 1577 en vervolgens. Behelsende een naauwkeurige beschrijving der kusten van die gewesten, veele bysondere voor-vallen, en aanmerkelijke saaken. Op ordre van den admiraal beschreeven, door een sijner reys-gesellen; nu alder-eerst uyt het Engels vertaald.
21821: DREIJER, G.K. - De ondergang van 'De Sperwer'. 2e druk.
35210: DREW GAY, J. - Plevna, the Sultan and the Porte; reminiscences of the war in Turkey
34708: DREWES, G.W.J. - Maleise bloemlezing uit hedendaagse schrijvers. 2e herziene druk.
7277: DREWES, G.W.J. - De biografie van een Minangkabausen peperhandelaar in de Lampongs naar een Maleis handschrift in de Marsden-Collection te London uitgegeven, vertaald en ingeleid.
35074: DREYER, A. - Zuid-Afrikaanse monumenten album. Bevattende een verzameling van Hollands-Afrikaanse volks-monumenten en gedenkstenen. Met verklarende en historische aantekeningen en een voorrede van G. McCall Theal.
31901: DRIESSEN, JOZIEN J. - Russen en Nederlanders. Uit de geschiedenis van de betrekkingen tussen Nederland en Rusland 1600-1917.
11084: DROOGLEVER, P.J. - De Vaderlandse Club 1929-1942. Totoks en de Indische politiek. (With a summary in English).
23115: DUBOIS, J(EAN) A(NTOINE). - Hindu manners, customs and ceremonies. Translated from the author's later French ms. and edited with notes, corrections, and biography by Henry K. Beauchamp. 3rd edition.
34432: DUBOVSKA, ZORICA & VRATISLAV STOVICEK. - Contes d'Indonésie.
31400: DUDBRIDGE, G. - The Hsi-yu chi. A study of antecedents to the sixteenth-century Chinese novel.
29531: DUDOK VAN HEEL, J(OANNES) P(ETRUS). - Open brief over spoorweg-aanleg op Java aan de leden der commissie ad hoc uit het Indisch Genootschap J. Millard, P.J. Bachiene, J. van Kerkwijk.
8507: DUFFERIN, (HARRIOT). - My Canadian journal 1872 - 8. Extracts from my letters home written while Lord Dufferin was governor-general.
24946: DUGAST, IDELETTE. - Monographie de la tribu des Ndiki (Banen du Cameroun).
34755: DUHAMEL DU MONCEAU, (HENRI-LOUIS). - Grondbeginselen van den scheepsbouw, of werkdadige verhandeling der scheepstimmerkunst; in't Fransch beschreven .. en in het Neerduits gebracht door een liefhebber der vrye kunsten. Zynde deeze vertaaling, onder het opzigt van twee beroemde Hollandsche scheepsbouwers, verrykt, met eenige aantekeningen, voor ongeoeffende in de Fransche scheepstimmerkunst en in de meetkunde.
32900: DUHAMEL DU MONCEAU, (HENRI-LOUIS). - Élémens de l'architecture navale, ou traité pratique de la construction des vaisseaux. 2me edition revue, corrigée & augmentée par l'auteur.
34781: DULLEMAN, INEZ VAN. - Maria Sibylla. Een ongebruikelijke passie. Roman. 3e druk.
32767: DULM, FRITS VAN. - 'Zonder eigen gewinne en glorie'. Mr. Iman Wilhelm Falck (1736-1785), gouverneur en directeur van Ceylon en onderhorigheden.
34896: DUMONT, CH.F.H. - Aardrijkskundig woordenboek van Nederlandsch Oost-Indië.
13291: DUMOURIEZ, GÉNÉRAL. - Mémoires. Ecrits par lui-même.
21199: DURAND, EDWARD DANA. - The city chest of New Amsterdam.
30522: DURKHEIM, EMILE. - Les formes élémentaires de la vie religieuse. Le système totémique en Australie. 3me édition.
34592: DURRANT, A.E. - Lokomotip uap. Indonesian steam locomotives in action. Indonesische Dampflokomotiven in Aktion. Indonesische stoomlocomotieven in actie.
33239: DUUREN, DAVID VAN. - Oceania at the Tropenmuseum. (With contributions by) Steven Vink, Daan van Dartel, Hanneke Hollander, Denise Frank.
20257: DYKE, HENRY J. VAN. - The character and influence of abolitionism. A sermon preached in the First Presbyterian Church, Brooklyn, on sabbath evening, dec. 9th, 1860.
31618: EARL, GEORGE WINDSOR. - The Eastern seas, or voyages and adventures in the Indian Archipelago, in 1832-33-34, comprising a tour of the island of Java - visits to Borneo, the Malay peninsula, Siam, etc.; also an account of the present state of Singapore, with observations on the commercial resources of the archipelago.
33131: EBELING, E. - Straatsburg in 1681. Een geschiedkundig verhaal uit de dagen van de afscheuring dezer stad van het Duitsche Rijk, en hare bemachtiging door Lodewijk XIV; voor de rijpere jeugd.
23166: EBING, EWALD & YOUETTA DE JAGER. - Batavia-Jakarta 1600-2000. A bibliography. With the assistance of J. ter Beek, J. Delwel and H. Kemp.
9883: ECK, R(UTGER) VAN. - 'Luctor et emergo' of de geschiedenis der Nederlanders in den Oost-Indischen Archipel.
33124: ECKENER, HUGO. - De tocht van de 'Graf Zeppelin' naar Amerika. Tevens bevattend het dagboek van een passagier uitgegeven door Rolf Brandt.
14636: EDELMAN, HENDRIK. - The Dutch language press in America. Two centuries of printing, publishing and bookselling.
34690: EDELSTEIN, SHIRLEE. (ED.). - Living in Hong Kong.
33026: EDINGER, RAY. - Fury Beach. The four-year odyssey of Captain John Ross and the Victory. A true story of Arctic exploration and life among the Inuits.
456: EEKHOF, A. - De Hervormde Kerk in Noord-Amerika (1624-1664.
33172: EEKHOUT, JAN. H. - De neger zingt. Amerikaansche negerlyriek. Vertaald en ingeleid. 3e druk.
29497: EEKHOUT, R(ENEKE) A(DRIAAN). - Opmerkingen over het kultuurstelsel en bedenkingen tegen de afschaffing der heerendiensten en de invoering van het stelsel van vrijen arbeid op Java. Met eene voorrede van M.A. Eekhout.
28731: EERDE, J.C. VAN. - Aanteekeningen over de Bodha's van Lombok.
28740: EERDE, J.C. VAN. - Gebruiken bij den rijstbouw en rijstoogst op Lombok.
28745: EERDE, J.C. VAN. - Het grondbezit op Lombok.
28729: EERDE, J.C. VAN. - De Toetoer Monjèh op Lombok.
28732: EERDE, J.C. VAN. - De Toetoer Tjilinaja op Lombok.
34894: EERDE, J.C. VAN. - Gids voor de tentoonstelling betreffende Oud-Javaansch en hedendaagsch Balisch Hindoeïsme.
3063: EERDE, JOHAN CHRISTIAAN VAN. ( RED.). - De volken van Nederlandsch Indië in monographieën.
34785: EGGER, WIM. - Surinaamse rug, Joodse buik. Emoties van een nazaat van de Surinaamse slavernij die een kind-overlevende werd van de Sjoa.
18191: EGGLESTON, G.T. - Tahiti. Voyage through paradise. The story of a small boat passage through the Society Islands.
32977: EGYPT. - Egijptenaars.
33116: EGYPT. - KINGS AND QUEENS OF ANCIENT EGYPT. History by eminent Egyptologists. Foreword by J.H. Breasted.
22342: EIDEM, O. & O. LÜTKEN. - Vor sømagts historie en populaerhistorisk fremdstilling paa grundlag af J.C. Tuxens den Dansk-Norske sømagts historie.
33395: ELAND, LEONARDUS JOSEPH & JOHAN KONING. - Nederlandsch Oost-Indië, land van gewijde rust 'de gordel van smaragd'. Platen-album met twaalf kleur-reproducties in de oorspronkelijke kleuren naar schilderijen van L.J. Eland met beschrijvenden tekst van Johan Koning.
1779: ELBERT, JOHANNES. - Die Sunda-Expedition des Vereins für Geographie und Statistik zu Frankfurt am Main. Festschrift zur Feier des 75 jährigen Bestehens des Vereins.
22486: ELET, JACOBUS. - Naar de koning van Dahomey. Het journaal van de gezantschapsreis van Jacobus Elet naar het West-Afrikaanse koningrijk Dahomey in 1733. Ingeleid door Henk den Heijer.
25772: ELIËNS, TITUS M. (RED.). - Wonen op de Kaap en in Batavia 1602-1795. (Met bijdragen van) Monique van de Geijn-Verhoeven, Antonia Malan, Karel Schoeman, Jan Veenendaal, Deon Viljoen, Nigel Worden.
32835: ELIËNS, TITUS M. - Silver from Batavia. Zilver uit Batavia.
21966: ELLIOT, ROBERT H. - The experiences of a planter in the jungles of Mysore.
14959: ELLIOTT - ROBERTS, EMMA. - Views in India. China, and on the shores of the Red Sea.
33544: ELLIS, JOHN. - Natuurlyke historie van de koraal-gewassen, en andere dergelyke zee-lighamen, die men gemeenelyk vind op de kusten van Groot-Brittanien en Ierland; benevens eene beschryving van een grooten zee-polyp, in den zomer van't jaar 1753, by den Noord-Pool door de walvis-vangers gevonden. Uit het Engels vertaald door Jan Tak.
9709: ELLIS, WILLIAM. - Polynesian researches, during a residence of nearly six years in the South Sea Islands; including descriptions of the natural history and scenery of the islands, with remarks on the history, mythology, traditions, government, arts, manners and customs of the inhabitants.
4228: ELOUT, C.K. - Indisch dagboek. (Java, Bali, Sumatra).
34703: ELSKEN, ED VAN DER. - Amsterdam !. Oude foto's - 1947 - 1970. (2e druk).
29149: ELST, S.L.W. VAN DER. - Staats-koffiecultuur op Java.
28935: ELSTLAND, LOURENS VAN. - Jan onder de deecken. Een Haarlemse 'klugt' geschreven te Batavia rond 1690. Naar het handschrift in de Bibliothèque Nationale te Parijs voor het eerst uitgegeven, toegelicht en van een inleiding en commentaar voorzien door K. Bostoen, M. Geesink en M. Zijlstra.
30724: ELTEN, N. VAN. - Iets over den voorgaanden en tegenwoordigen staat van Nederlandsch Indië, vergezeld van eene beoordeling van twee vlugschriften, getiteld: Kort overzigt der financiële resultaten van het stelsel van kultures onder den gouverneur-generaal J. van den Bosch en Blik op het bestuur van Nederlandsch Indie onder den gouverneur-generaal J. van den Bosch, voor zoo ver het door denzelven ingevoerde stelsel van cultures op Java betreft.
32113: ELTIS, DAVID & DAVID RICHARDSON. (ED.). - Routes to slavery. Direction, ethnicity and mortality in the Transatlantic slave trade.
30834: ACEH EMBASSY. - HET EERSTE OOSTINDISCH GEZANTSCHAP IN NEDERLAND, 1602.
5227: EMDEN, F.J.G. & W. BRANDT. - Kleurig memoriaal van de Hollanders op Oud-Java.
29060: EMMER, P.C. - Engeland, Nederland, Afrika en de slavenhandel in de 19de eeuw. Dl.II: De afschaffing van de slavenhandel; de reactie op de Goudkust en de werkzaamheid van de Engels-Nederlandse gerechtshoven ter wering van de slavenhandel.
31931: EMMER, P., H. DEN HEIJER, L. SICKING. (RED.). - Atlantisch avontuur. De Lage Landen, Frankrijk en de expansie naar het Westen, 1500-1800.
24859: EMONTS, JOHANNES. - Ins Steppen- und Bergland Innerkameruns. Aus dem Leben und Wirken deutscher Afrikamissionare.
19929: EMST, P. VAN. - Gambar² tanam - tanaman anak negeri. No. 1-5, 7-12.
32543: ENCYCLOPAEDIA. - ENCYCLOPAEDIE VAN NEDERLANDSCH-INDIË. Met medewerking van verschillende geleerden, ambtenaren en officieren samengesteld door J. Paulus, S. de Graaff en D.G. Stibbe. 2e druk.
32955: ALBUM ENCYCLOPÉDIQUE. - ALBUM ENCYCLOPÉDIQUE. Histoire - géographie historique - merveilles de la nature - merveilles de la science - histoire naturelle.
35317: ENDERLIN, JACOB. (PUBLISHER). - Cyaneae oder die am Bosphoro Thracico, ligende hohe Stein-Klippen. Von welchen zu sehen seyn, gegen Mittag das Vor-Meer Propontis, Mitternachts aber das Schwartze-Meer, Pontus Euxenius, mit denenselben umbligenden Landern wie auch denen beeden Koniglichen Insulen Cypern und Candien.
29317: ENDICOTT, W.C. - Captain Joseph Peabody. East India merchant of Salem (1757-1844). A record of his ships and of his family. Edited and completed with a sketch of Joseph Peabody's life by W.M. Whitehill.
33112: ENDURAN, L(ODOÏX). - De slavenhandel of twee zeelieden in Senegal.
34722: ENGEL, JULES. - Krisgrepen. Crees hafts - poinées de cris - kris griffe.
2645: ENGELBRECHT, S.P. - Historiese-album van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika.
7596: ENGELHARD, J.L.F. - Het generaal-plakkaat van 31 juli 1725 op de convooien en licenten en het lastgeld op de schepen. Een studie over de heffing der in- en uitvoerrechten van de Republiek der Vereenigde Nederlanden, hoofdzakelijk tijdens de achttiende eeuw.
33886: ENKHUIZEN. - ZEESLAG, TUSSCHEN DEN GRAAF VAN BOSSU, EN DEN NOORDT HOLLANDERS, VOORGEVALLEN DEN 11. EN 12. OCTOBER, 1573.
35387: AMSTERDAM - ENKHUIZEN. - De Raad der stad Amsterdam, en die van Enkhuizen, in aanmerking genomen hebbende, de noodzakelijkheid, dat 'er eenige veranderingen worden gemaakt in de Vragt-lysten, voor de schippers van het veer, tusschen beide steden ... Zo is het, dat welgemelde regeeringen hebben goedgevonden ... op nieuw te arresteeren ... de hier navolgende Bepaalingen, voor de schippers en bestellers van het voorsz. veer, waar na dezelven zich voortaan zullen moeten reguleeren.
16458: ENKLAAR, IDO H. - Life and work of Dr. J.Th. van der Kemp 1747-1811. Missionary pioneer and protagonist of racial equality in South Africa.
15269: ENKLAAR, I.H. - Joseph Kam 'apostel der Molukken'.
32599: ENKLAAR, I.H. - Joseph Kam 'rasul Maluku'.
6465: ENKLAAR, IDO H. - De levensgeschiedenis van Johannes Theodorus van der Kemp stichter van het Ned. Zendeling-Genootschap, pionier van de London Missionary Society onder Kaffers en Hottentotten in Zuid-Africa 1747-1811 tot aan zijn komst aan de Kaap in 1799.
6064: ENTE, W.K. - Natal en Nieuw-Gelderland en de vooruitzigten der kolonisatie aldaar.
20596: EQUIANO, OLAUDAH. - Equiano's reizen. De autobiografie van een negerslaaf. (Uitgegeven door) Paul Edwards.
22539: ERB, MARIBETH. - Vanishing cultures of the world. The Manggaraians. A guide to traditional lifestyles.
31163: ERDBRINK, GERHARD R. - Gützlaff, de apostel der Chinezen, in zijn leven en zijne werkzaamheid geschetst.
15284: ERLER, HEINRICH. - Ferdinand Pont. Ein holländischer Idealist in Friedrichstadt und auf Java.
33571: ERNST, AUGUST. - Republik Chili. Erlebnisse und Beobachtungen.
30451: ESSER, S.J. - Klank- en vormleer van het Morisch.
27465: ETHIOPIA. - NUBIE.
29401: EVANS, PETER G.H. - The natural history of whales & dolphins.
30556: EVANS, P.G.H. - Birds of the eastern Caribbean.
19805: EVERETT, SUSANNE. - Slavernij door de eeuwen heen.
34960: EVERTS-KUIK, INEKE & PHILIP EVERTS. (RED.). - Indische brieven. Een bestuursambtenaar in de Buitengewesten.
33803: EVERTSEN, JOHAN. - Den e. manhaften zeeheld Johan Evertsen, ridder, Lt. Admirael van Zeeland, capit. over een compag. voetknechten.
33806: EVERTSEN, CORNELIS. - Den e. manhaften zeeheld Cornelis Evertsen, Lt. Admirael van Zeeland.
33807: EVERTSEN, JAN. - Den e. manhaften zee-held Jan Evertsz. ridder, vice admir. van Zeeland, &.
32989: EVERTSEN, CORNELIS. - Kornelis Evertsen, luitenant-admiraal van Zeeland.
32990: EVERTSEN, CORNELIS. - Cornelis Evertsen, vice-admiraal van Zeeland enz.
25843: EVERTSEN, GELEIN, JAN & KORNELIS. - Gelein, Jan & Kornelis Evertsen.
31484: EXNER, A.H. - Japan. Skizzen von Land und Leuten mit besonderer Berücksichtigung kommerzieller Verhältnisse.
32840: JESUITS EXPULSION. - EDIT D'EXPULSION DES JÉSUITES DE TOUS LES ETATS DE LA COURONNE DE PORTUGAL.
7412: EXQUEMELIN, ALEXANDRE OLIVIER. - De Americaensche zee-roovers.
6466: EYBERS, G.W. - Bepalingen en instructiën voor het bestuur van de buitendistricten van de Kaap de Goede Hoop (1805). Met eene inleiding door S.J. Fockema Andreas, S. van Brakel en den uitgever.
9391: EYCK VAN HESLINGA, E.S. VAN. - Van compagnie naar koopvaardij. De scheepvaartverbinding van de Bataafsche Republiek met de koloniën in Azië 1795-1806.
26928: EYO, E. & FR. WILLETT. - Kunstschätze aus Alt-Nigeria. Mit Beiträgen von H. Amborn, E. Eggebrecht, W.K. Konrad und U. Luig.
16886: EYRE, VINCENT. - Verhaal van de krijgsgebeurtenissen en verschrikkelijke rampspoeden van het Engelsche leger in Cabul en van de krijgsgevangenschap in Affchanistan. Naar den 3e Engelschen druk.
28942: EYRE, VINCENT. - Retraite et destruction de l'armée l'Afghanistan en janvier 1842, journal du lieutenant Vt. Eyre .. suivi de notes-familières écrites pendant sa captivité chez les Afghans. Traduit de l'Anglais sur la 3me édition, par Paul Jessé.
3085: EZERMAN, J.L.J.F. - Beschrijving van den Koan Iem-Tempel 'Tiao-Kak-Sie' te Cheribon.
34026: FABER, PAUL, ANNEKE GROENEVELD, HEIN REEDIJK. (ED.). - Beelden van de Oriënt - Images of the Orient. Fotografie en toerisme, Photography and tourism 1860-1900. (Text by) Anneke Groeneveld, Fred Bos, Steven Wachlin, Ineke Zweers.
33241: FABER, PAUL. - Africa at the Tropenmuseum. (With contributions by) Sonja Wijs & Daan van Dartel.
10560: FABER, G.H. VON. - Er werd een stad geboren... De wordingsgeschiedenis van het oudste Soerabaja.
267: FABIUS, GERARDUS. - Zijne majesteits raderstoomschip Soembing overgedragen aan Japan. De drie diplomatieke reizen van kapitein G. Fabius ter opening van Deshima en Nagasaki in 1854, 1855 en 1856. Ingeleid en uitgegeven door J. Stellingwerff.
13137: FABRÈS, OSCAR. - Aux Indes Néerlandaises. Caricatures. Préface J. van Kan.
29314: FABRICIUS, JOHAN. - Het beest uit zee. De ondergang van de Oostindiëvaarder 'Batavia'.
34954: FABRICIUS, JAN. - Tempo doeloe. Uit de goeie ouwe tijd.
30657: FAGAN, GAWIE & GWEN. - Kerkstraat in't Land van Waveren.
26818: FAGG, W. - Yoruba. Sculpture of West Africa. Descriptive catalog by John Pemberton 3rd. Edited by Br. Holcombe.
35064: FAIRBRIDGE, DOROTHEA. - Historic farms of South Africa. The wool, the wheat, and the wine of the 17th and 18th centuries.
24313: FAIRBRIDGE, DOROTHEA. - The Pilgrims' way in South Africa.
34668: FALCONER, JOHN. - A vision of the past. A history of early photography in Singapore and Malaya. The photographs of G.R. Lambert & Co., 1890-1910.
33362: FAMARS TESTAS, WILLEM DE. - Reisschetsen uit Egypte 1858-1860 naar ongepubliceerde handschriften bewerkt en geannoteerd door Maarten J. Raven..
5877: LIAW YOCK FANF. - Undang-Undang Melaka. The laws of Melaka.
33285: FARRINGTON, KAREN. - Ship wrecks.
6972: FASSEUR, CEES. - De indologen. Ambtenaren voor de Oost 1825-1950.
7507: FASSEUR, CEES. - De weg naar het paradijs en andere Indische geschiedenissen.
29753: PILGRIM FATHERS. - THE LEYDEN PILGRIM MESSENGER. An international journal edited by The Leyden Pilgrim Fathers Society and by The Trustees of the William the Silent Fund. No.1.
10433: FAUCHER, LÉON. - Études sur l'Angleterre.
18144: FAWCETT, RAYMOND. (ED.). - What was their life ? Ao tea roa New Zealand.
32733: FEENER, R.M., P. DALAY, A. REID. (ED.). - Mapping the Acehnese past.
201: FEENSTRA KUIPER, J. - Japan en de buitenwereld in de achttiende eeuw.
35291: FEHER, GEZA. - Turkische Miniaturen aus den Chroniken des Ungarischen Feldzüge.
6468: FEHR, WILLIAM. - Treasures at the castle of Good Hope. Skatte in die kasteel de Goede Hoop. 4th edition.
7390: FEITH, P.R. - Catalogus der verzameling van boeken en prenten betrekking hebbende op de stad Batavia, bijeengebracht door en eigendom van P.R. Feith.
35271: FEKETE, LUDWIG. - Einführung in die osmanisch-türkische Diplomatik der türkischen Botmässikeit in Ungarn.
35283: FEKETE, LUDWIG. (RED.). - Türkische schriften aus dem Archive des Palatins Nikolaus Esterhazy 1606 - 1645. Im auftrage des Fürsten Paul Esterhazy.
617: FENNEKOL, W(ILLEM) F(REDERIK). - Proeve over de kust van Guinea; houdende eene poging tot onderzoek, hoe, en in hoeverre, dat land tot eene ware volkplanting zou kunnen gevormd worden. (Met Voorberigt van J. Immerzeel).
21031: FENTON, EDWARD. - The troublesome voyage of captain Edward Fenton 1582-1583. Narratives & documents edited by E.G.R. Taylor.
22845: FERGUSON, ROBERT. - Nineveh and its ruins: or, the history of the great city.
14097: FERGUSON, MARGARETHA. - Elias in Batavia en Jakarta.
32739: FERNOW, BERTHOLD. (ED.). - The records of New Amsterdam from 1653 to 1674 Anno Domini. Minutes of the court of burgomasters and schepens.
30514: FERRAND, GABRIEL. - Essai de grammaire Malgache.
35197: FERRIÈRES-SAUVEBOEUF, LOUIS FRANÇOIS DE. - Mémoires historiques, politiques et géographiques des voyages faits en Turquie, en Perse et en Arabie, depuis 1782 jusqu’en 1789; avec ses observation sur la religion, les moeurs, le caractère et le commerce de ces trois nation; suivies de details très-exacts sur la querre des Turcs avec les deux cours imperials, d’Autriche et des Russie; les dispositions des trios armés et les resultas de leurs campagnes.
33160: FICK, CAROLYN E. - The making of Haiti. The Saint Domingue revolution from below.
14640: FIELDHOUSE, D.K. - The Colonial Empires. A comparative survey from the eighteenth century.
34907: FIENIEG, ANOUK. - Sejarah Sintang - the history of Sintang. A collection of books, manuscripts, archives and articles.
23803: FILCHNER, WILHELM. - Bismillah. Vom Huang-ho zum Indus. 7. Auflage.
7673: FILSECK, JOHANN JACOB MOSER VON. - Vollständiger Bericht von der so berühmt als fatalen Clausula Articuli IV. Pacis Ryswicensis, bestehende theils in einer historischen Erzählung/ wie diese Clausul gegen alle vormalige und öffters wiederhohlte Versicherungen auf die Bahn gebracht und durchgetrungen worden...
20789: FINCH, J.R. - The Cape of Good Hope being the official handbook of the city of Capetown. Fourth edition.
32072: FINCH, ROGER. - The ship painters.
21697: FINDLAY, D.G.A. - De geschiedenis van het bagno van Frans Guyana. 2e druk.
34692: FINDLAY, IAN. - Shanghai.
23213: FINLAYSON, GEORGE. - The mission to Siam, and Hue, the capital of Cochin China, in the years 1821-2. From the journal. With a memoir of the author by Sir Thomas Stamford Raffles.
11664: FISCH, JÖRG. - Hollands Ruhm in Asien. François Valentyns Vision des niederländischen Imperiums im 18. Jahrhundert.
23866: FISCHER, OTTO. - Kunstwanderungen auf Java und Bali.
32174: FISCHER, E.J. (RED.). - Katoen voor Indië. Sociale ondernemers op het spoor naar vooruitgang 1815-1940.
32152: FISCHER, E.J., J.L.J.M. VAN GERWEN, H.J.M. WINKELMAN. - Bestemming Semarang. Geschiedenis van de textielfabrikanten Gelderman in Oldenzaal 1817-1970.
35299: FISCHER, JOHANN FERDINANDT. - Diarium, oder Weitläuffig und gründliche Beschreibung, von der Käys. Haupt- und Residenz-Stadt Wien, in Unter-Oesterreich, im Viertel unterm Wiennerwald liegend; welche vom 14 Julii biss 12 Septemb. Anno 1683 61 Tag von des Türckischen Käysers Sultan Machomet Kriegs-Volck anfänglich in die 200000 Mann bestehend, so ihr Logament rings umb die Stadt mit 22 Lagern gemacht, ist belägert worden, nebst einer aussführlichen Specification aller hierbey gebliebner Hoch- und Nieder-Officieren.
31058: GREENLAND WHALE FISHERY. - De Groenlands vaarder. Rooktabak.
8334: FISKE, JOHN. - The beginnings of New England or the puritan theocracy in its relation to civil and religious liberty.
9676: FITZPATRICK, JAMES PERCY. - The Transvaal from within. A private record of public affairs. 7th impression.
3353: FLANAGAN, LAURENCE & ROBERT STÉNUIT. - Schatten van de Armada.
29054: FRENCH BATTLE-FLEET. - Verzeichnuss der Frantsösischen Kriegs-Schiffe/ wie alt dieselbige seyen/ von ihrer Ladung/ Geschüts/ Mannschafft/ und derselben Befehlshaber.
29758: FLEISCHMANN, ARTHUR. - JANSEN, FR. (ED.). - Bali in the 1930s. Photographs and sculptures by Arthur Fleischmann. Bali through a sculptors eyes. Text by P. de Bont, D. Fleischmann.
662: FLIER, A. VAN DER (A. REDICHEM). - Van Jacatra tot Batavia. (Roman).
32716: FLORIDA, N. - Writing the past, inscribing the future. History as prophecy in colonial Java.
19304: FLYNN, FRANK. - Northern gateway.
31370: FOCHLER-HAUKE, GUSTAV. - Die Manschurei. Eine geographisch-geopolitische Landeskunde. Auf Grund eigener Reisen.
32083: FOKKENS, F. - The great cultures of the isle of Java. With a preface by Treub.
31532: FOLEY, FR.J. - The great Formosan impostor (George Psalmanazar).
24643: FOLLIET, J. - Le travail forcé aux colonies.
32127: FONTAINE, J. - Onderweg van onafhankelijkheid naar zelfstandigheid. 250 jaar Hernhutterzending in Suriname 1735-1985.
30376: FONTEIN, JAN. - The law of cause and effect in ancient Java.
2352: FONTEIN, J. - Het goddelijke gezicht van Indonesië. Meesterwerken der beeldhouwkunst 700-1600. Met bijdragen van R. Soekmono en Edi Sedyawati.
34816: FONTEIN, JAN. (ED.). - Djakarta Museum. Art treasures.
11989: FOORE, ANNIE. (F.J.J.A. IJZERMAN-JUNIUS). - Uit ons Indische familieleven.
31635: FOORE, ANNIE. (F.J.J.A. IJZERMAN-JUNIUS). - De koloniaal en zijn overste. Een roman. 2e druk.
31634: FOORE, ANNIE. (F.J.J.A. IJZERMAN-JUNIUS). - Florence's droom. Novelle. 5e druk.
31625: FOORE, ANNIE. (F.J.J.A. IJZERMAN-JUNIUS). - De Van Sons. Een verhaal uit Indië.
31574: FOORE, ANNIE. (F.J.J.A. IJZERMAN-JUNIUS). - Indische huwelijken.
20714: FOORE, ANNIE. (F.J.J.A. IJZERMAN-JUNIUS). - Bogoriana. Roman uit Indië. 2e druk.
31527: FORBES, HENRY O(GG). - A naturalist's wanderings in the Eastern Archipelago. A narrative of travel and exploration from 1878 to 1883.
13218: FORMOSA. - De dagregsiters van het kasteel Zeelandia, Taiwan 1629-1662. Uitgegeven door J.L. Blussé, M.E. van Opstall, Ts'ao Yung-ho, N.C. Everts, W.E. Milde.
33751: FORREST, DENYS. - Tiger of Mysore. The life and death of Tipu Sultan.
33543: FORREST, THOMAS. - A voyage to New Guinea, and the Moluccas, from Balambangan: including an account of Magindano, Sooloo, and other islands.. performed in the Tartar Galley, belonging to the Honourable East India Company, during the years 1774, 1775, and 1776.. to which is added a vocabulary of the Magindano tongue. 2nd edition.
32345: FOSS, MICHAEL. - Undreamed shores. England's wasted empire in America.
31905: FOSTER, BARBARA & MICHAEL. - Forbidden journey. The life of Alexandra David-Neel.
32409: FOSTER, WILLIAM. - England's quest of eastern trade.
33016: FOUQUIER, ARMAND. - Levensbeelden uit de jaarboeken der lijfstraffelijke regtspleging. Naar het Fransch.
18240: FOWLER, WILFRED. - This island's mine. (The Solomon Islands).
30196: FRAASSEN, CHRISTAAN FRANS VAN. - Ternate, de Molukken en de Indonesische Archipel. Van Soa-organisatie en vierdeling: een studie van traditionele samenleving en cultuur in Indonesië.
4251: FRANCIS, EMANUEL ALEXANDER INTVELD. - Mijn beroep op het Nederlandsche volk. Request ingediend aan de Staten-Generaal.
33342: FRANCIS, E(MANUEL). - Herinneringen uit den levensloop van een Indisch' ambtenaar van 1815 tot 1851. Medegedeeld in brieven.
29229: FRANCIS, EMANUEL ALEXANDER INTVELD. - Iets over de particuliere landerijen bewesten de rivier Tjimanok.
31732: FRANCISCI, ERASMUS. - Neue und kurtze Beschreibung des Königreichs Ungarn: dessen fürnehmsten Städten und Vestungen. Wobey vieler Belägerungen, und vergleichen Denckwürdigkeiten; absonderlich, was in dem jetzigem Türcken-Krieg von An. 1663 bis an den Hornung dieses 1664 Jahrs, bey diesem und jenen Ort fürgelauffen, gemeldet, auch, zum Anhang, die vormahlige Belägerung der Stadt Wien ausführlich erzehlet wird.
15657: FRANCISCI, ERASMUM. - Der Turckische Guvernotor und Vasall das ist: gründlicher und glaubhafter Bericht/ von den heutigen Guvernamenten/ Guvernatorn und Lehr-Fürsten dess Ottomannischen Reichs/ wie auch deren Einkommen und Tribut; imgleichen von ihren Ross-Schweissen Standarten/ u.a.m.
28911: FRANCISCI, ERASMUM. - Tisch-Reden/ eines Türckischen fürnehmen Bassa zu Constantinopel/ mit einem Teutschen Connestabel/ christlicher Religion/ dass ietzige Türckische Kriegswesen betreffend: Nachdencklich, und nicht unnützlich zu lesen. Samt einem kurtzen Anhang und Bericht von der Türckischen Beschneidung/ so wohl ihrer gebornen jungen Türcken-Knaben/ als auch derer von Gott ab/ und zu ihnen fallenden Mamelucken. Wobey eine kurtze Cronick/ von Ankunfft/ Leben und Wandel/ der von 400. Jahren her, ordentlichen Succession, derer Türckischen Kaïser/ vom Ottomannischen Hause.
35318: FRANCISCI, ERASMUS. - Der blutig-lang-gereizte, endlich aber Sieghafft-entzündte Adlerblitz, wider den Glantz dess barbarischen Sebels, und Mord-Brandes, in historischer Erzehlung der Kriegs Empörungen Ungarischer Malcontanten, wieauch grausamen Kriegs-Verwüstung der Ottomannisch - Tartarischen, in Ungarn, und dessen Nachbarschafft, sonderlich aber vor der belägerten Kaiserlichen Residentz Stadt Wien …..
31782: FRANCK, HARRY A. - Roaming through the West Indies.
23000: FRANCKE, JOHAN. - Utiliteyt voor de gemeene saake. De Zeeuwse commissievaart en haar achterban tijdens de negenjarige oorlog, 1688-1697.
35402: FRANCQ VAN BERKHEY, JOANNES LE. - De zeetriumph der Bataafsche vryheid, of Doggersbank bevochten den 5den van oogstmaand 1781.
35517: FRANKE, S. - Sinjo-Juul.
1259: FRANKE, S. - Een stad verrees. Roman uit het oude Batavia.
3605: FRANKE, S. - Fa. De roman van een Chinese in het oude Batavia.
24591: FRANKEN, L. - Indrukken van een reis per stoomschip naar Zuid-Afrika. 3e vermeerderde druk.
24822: FRASER, DONALD. - Winning a primitive people. Sixteen years'work among the warlike tribe of the Ngoni and the Senga and Tumbuka peoples of Central Africa. With an introduction by J.R. Mott.
31462: FRASER, MARY CRAWFORD. - A diplomat's wife in Japan. Sketches at the turn of the century. Edited by Hugh Cortazzi.
31490: FRASER, MARY CRAWFORD. - A diplomat's wife in Japan. Letters from home to home. 3rd edition.
34535: FRASER, MARYNA. (ED.). - Johannesburg pioneer journals 1888-1909.
35083: FRASER, MARYNA. - The story of two Cape farms.
27482: FREEMAN-GRENVILLE, G.S.P. - Chronology of African history.
32056: FRERE-COOK, GERVIS. (ED.). - The decorative arts of the mariner.
32195: FRERIKS, KESTER. - Geheim Indië. Het leven van Maria Dermoût 1888-1962.
32492: FRESCHOT, CASIMIR. - Idea generale del regno d'Ungheria, sua descrittione, costumi, regi, eguerre; con i motiui dell'ultima solleuatione, inuasione de' Turchi, assedio, e liberatione di Vienna, e progressi dell' armi christiane. Al reuerendissimo D. Pietro Sagredo.
8279: FREYGANG, WILHELM & FREDERIKA VON. - Brieven over den Kaukasus en Georgie, en verslag van eene reis in Perzie in 1812. Uit het Fransch oorspronkelijke der reizigers zelve den heer Wilhelm van Freygang en deszelfs echtgenoote.
30576: FREYRE, GILBERTO. - Terres du sucre. (Nordeste). Traduit du portugais par J. Orecchioni. Avant-propos de J. Duvignaud.
25161: FREYRE, GILBERTO. - Maitres et esclaves (Casa grande e senzala). Traduit du portugais par Roger Bastide. Préface de Lucien Febure.
7344: FREYRE, GILBERTO. - The masters and the slaves. (Casa-grande & senzala). A study in the development of Brazilian civilization. Translated from the Portuguese by Samuel Putman. Second edition, revised.
29215: FRIEDMANN, S. - Nederlandsch Oost- en West-Indië volgens de nieuwste inrigting, met betrekking tot aardrijkskunde, statistiek, voortbrengselen, luchtgesteldheid, en vooral tot den gezondheidstoestand. Uit het Hoogduitsch.
6584: FRIJHOFF, WILLEM. - Wegen van Evert Willemsz. Een Hollands weeskind op zoek naar zichzelf, 1607-1647.
34634: FROBISHER, MARTIN. - The third voyage of Martin Frobisher to Baffin Island 1578. Edited by James McDermott.
31572: FROMBERG, PIETER HENDRIK. - Verspreide geschriften. Verzameld door Chung Hwa Hui, Chinese Vereeniging in Nederland.
7750: FRUIN-MEES, W. - Waarom Batavia en Mataram van 1629 - 1646 geen vrede hebben gesloten.
5240: FRUIN-MEES, W. - Geschiedenis van Java. Met een inleidend woord van Hoesein Djajadiningrat. Eerste en Tweede herziene druk.
3802: FUCHS, VIVIAN & EDMUND HILLARY. - The crossing of Antarctica. The Commonwealth Trans-Antarctic Expedition 1955-58. Third edition.
34363: FUCHS, JOHANNES MARIUS. - Jan Pieterszoon Coen in uitspraken van hemzelf en anderen.
3804: FUCHS, VIVIAN & EDMUND HILLARY. - De Zuidpool bedwongen. Wij trokken dwars door Antarctica. (Vertaling J.F. Kliphuis).
17409: FUHRMANN-PLEMP VAN DUIVELAND, M.R.C. - Der Untergang der Batavia und andere Schiffsjournale und Originalberichte aus der grossen Zeit der niederländischen Seefahrt im 17. und 18. Jahrhundert. Herausgegeben, übertragen und kommentiert.
35143: FULLER, THOMAS E. - The right honourable Cecil John Rhodes. A monograph and a reminiscence.
19848: FURNAS, J.C. - Goodbye to Uncle Tom.
33378: FURRER, KONRAD. - Wanderungen durch Palästina.
34112: FÜRSTENBERG. - Die gerechtfertigte Verhaftung Printz Wilhelmen von Fürstenberg.
6605: GAASTRA, FEMME S. - De geschiedenis van de VOC.
32828: GAASTRA, FEMME S. - De geschiedenis van de VOC. 3e druk.
8966: GAASTRA, FEMME S. - De geschiedenis van de VOC.
203: GAASTRA, FEMME S. - Bewind en beleid bij de VOC. De financiële en commerciële politiek van de bewindhebbers 1672-1702.
4260: GABRIËLSE, JOHANNES. - Uit het schetsboek van Gabriëlse.
33811: GALEN, JAN VAN. - Marble grave memorial erected in the Nieuwe Kerk in Amsterdam in 1656.
33812: GALEN, JAN VAN. - Jan van Galen voor Livorno gewond.
9103: GALESTIN, TH.P. - Hedendaagse schilderkunst van Indonesië tevens catalogus van de tentoonstelling van hedendaagse Indonesische schilderijen afkomstig uit de verzameling van Mobil Oil Corporation.
10555: GALESTIN, TH.P. (RED.). - Hedendaagse kunst van Bali. Uit het eigendom van Hare Majesteit de Koningin van de Rijksuniversiteit te Leiden en van de heer Rudolf Bonnet te Blaricum.
5727: GALIS, K.W. - Papua's van de Humboldt-Baai. Bijdrage tot een ethnografie.
6282: GALLETTI, A., A.J. VAN DER BURG, P. GROOT. - The Dutch in Malabar (Julius Valentijn Stein van Gollenesse and Adriaan Moens)... with introductions and notes. Madras, 1911. Reprint.
32655: GALLOIS, W.O. - Rapport nopens den staat van zaken in de Minahassa.
3314: VASCO DA GAMA. - Calcoen. Récit Flamand du second voyage de Vasco de Gama vers l'Inde, en 1502-1503. Texte original en fac-similé, avec traduction, notes et introduction de J. Denucé.
8787: GARDNER, ERNEST ARTHUR. - Ancient Athens. 2nd edition.
34536: GARRETT, EDMUND. - The Garrett papers edited with an introduction by Gerald Shaw.
20271: GARRISON, WILLIAM LLOYD. - The new 'reign of terror' in the slaveholding states, for 1859-60.
15444: GASTEREN, L.A., H.J. MOESHART, H.C. TOUSSAINT, P.A. DE WILDE. (RED.). - In een Japanse stroomversnelling. Berichten van Nederlandse watermannen, rijswerkers, ingenieurs, werkbazen - 1872-1903. Met bijdragen van H. Beukers, L.A. van gasteren, T. Haga, e.a.
35019: GATTI, ATTILIO. - Hidden Africa.
29336: GAUME, J. - Les trois Rome. Journal d'un voyage en Italie.
35420: GAUNT, WILLIAM. - Marine painting. An historical survey.
26172: GAUTIER, THÉOPHILE. - Constantinople of to-day. Translated from the French by Robert Howe Gould.
14940: GAWRONSKI, JERZY. - De equipagie van de Hollandia en de Amsterdam. VOC-bedrijvigheid in 18de-eeuws Amsterdam.
6284: GEER, WILLEM VAN. - De opkomst van het Nederlandsch gezag over Ceilon.
4408: GEERKE, H.P. - Jan Pieterszoon Coen. De baanbreker in ons Indië.
35396: GELDER, ROELOF VAN. - Dichter in de jungle. John Gabriel Stedman (1744-1797).
27661: GELDER, ROELOF VAN. - Naporra's omweg. Het leven van een VOC-matroos (1731-1793).
6157: GELDER, R. VAN & L. WAGENAAR. - Sporen van de Compagnie. De VOC in Nederland.
18699: GELDER, ROELOF VAN. - Het Oost-Indisch avontuur. Duitsers in dienst van de VOC (1600-1800).
33048: GELDER, ROELOF VAN. - Naar het aards paradijs. Het rusteloze leven van Jacob Roggeveen, ontdekker van Paaseiland 1659-1729.
34664: GELDER, ROELOF VAN. - Das ostindische Abenteuer. Deutsche in Diensten der Vereinigten Ostindischen Kompanie der Niederlande (VOC) 1600-1800. Aus dem Niederländischen von Stafan Häring. Herausgegeben von Albrecht Sauer und Erik Hoops.
13394: GELDERLAND. - Gereformeerde dyck-rechten, van't rijck van Nymegen, Over- ende Neder-Betouwe, sampt Maes ende Wael, by de Staten des Furstendoms Gelre ende Graeffschaps Zutphen geapprobeert ende bestedight op eenen landt-dag tot Arnhem, den 24 Augustus 1640 (and) 1657 (and) 1679.
3716: GELEYNSSEN DE JONGH, WOLLEBRANDT. - De Remonstrantie van W. Geleynssen de Jongh. Uitgegeven door W. Caland.
34897: KONINKLIJK NEDERLANDSCH AARDRIJKSKUNDIG GENOOTSCHAP. - Koloniaal-aardrijkskundige tentoonstelling ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap. Catalogus.
15045: KONINKLIJK BATAVIAASCH GENOOTSCHAP. - Register op de uitgaven van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. 1920 - 1940.
30229: KONINKLIJK BATAVIAASCH GENOOTSCHAP. - Feestbundel uitgegeven door het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappenbij gelegenheid van zijn 150 jarig bestaan 1778-1928.
35255: NEDERLANDSCHE OOST-INDISCHE BIJBEL-GENOOTSCHAP. - Verslag van de werkzaamheden en van den staat van het Nederlandsche Oost-Indische Bijbel-Genootschap.
1243: GENT, L.F. VAN. - Logementen en herbergen van Oud-Batavia.
4385: GENT, LAMBERTUS FRANCISCUS. (RED.). - Indie in woord en beeld. Sari Hindia.
30197: GENT, L.F. VAN. - Soeradji. Lotgevallen van een Javaansche militair. (Met medewerking van) Raden Ngabehi Soeradipoera.
30250: GENT, L.F. VAN. - Tjarita peperangan ing Atjèh.
33678: GENT, TOBIAS VAN & RUUD PAESIE. (RED.). - Zeeuwse zeehelden uit de zestiende en zeventiende eeuw.
33355: GÉRAMB, MARIE JOSEPH DE. - Reys naer Jerusalem en den Berg Sinai in 1831, 1832 en 1833. Uyt het Fransch vertaeld door P. Visschers.
33388: GÉRAMB, MARIE JOSEPH DE. - Pélerinage a Jérusalem et au Mont-Sinaï en 1831, 1832 et 1833. 3e édition.
8805: GERBET, PH(ILIPPE OLYMPE). - Esquisse de Rome chrétienne. 4me édition.
28100: GERICKE, J.F.C. & T. ROORDA. - Javaansch-Nederlandsch handwoordenboek. Vermeerderd en verbeterd door A.C. Vreede, met medewerking van J.G.H. Gunning.
34589: GÉRIOLLES, A. DE. - Un Parisien à Java. 3me edition.
33175: GERMANY. - - MÜNCHEN.
34725: GERNER, MANFRED. - Architectures de l'Himalaya.
7716: GERRITSZ., HESSEL. - Beschryvinghe van der Samoyeden Landt en Histoire du pays nommé Spitsberghe. Uitgegeven door S.P. l'Honoré Naber.
1726: GERRITSZ., HESSEL. - The Arctic North-East and West passage. Detectio freti Hudsoni or Hessel Gerritsz's collection of tracts by himself, Massa and De Quir on the N.E. and W. passage, Siberia and Australia. Reproduced, with the maps, in photolithography in Dutch and Latin after the editions of 1612 and 1613. Augmented with a new English translation by Fred. John Millard and an essay on the origin and design of this collection by S. Muller.
35384: GERRITSZ, COMMER - PIETER VAN CAMPEN. - Waerschouwinge, omme te ontdecken ende apprehenderen den capiteyn Commer Gerritsz, ende den lieutenant Pieter van Campen. De Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt/ doen te weten, alsoo wy in ervaringe komen/ dat den capiteyn Commer Gerritsz, ende den lieutenant Pieter van Campen, beschuldicht werdende over wan-devoiren/ op haer respectivelijck gepleecht in het jonghst-voorgevallen ghevecht ter zee/ zijn latiterende.
19595: GEURTJENS, H. - Oost is Oost en West is West. Psychologische en andere tegenstellingen toegelicht met voorbeelden uit eigen ervaring.
4618: GEVERS DEYNOOT, WILLEM THEODORE. - Herinneringen eener reis naar Nederlandsch Indië in 1862.
6470: GEYER, A.L. - Das wirtschaftliche System der Niederländischen Ostindischen Kompanie am Kap der Guten Hoffnung 1785-1795.
3473: GIANNOTTI, DONATO. - Het Gemeene-Best van Venetia: of naaukeurige beschrijving van de stadt, en het rijk van Venetia; haar onderhoorige steden, eylanden, der selver stadt .. uyt het Latijn verduytst.
33070: GIBLIN, RONALD WORTHY. - The early history of Tasmania.
34067: GIBRALTAR. - - Verovering van de sterke stad Gibraltar door de gecombineerde Engelsche en Hollandsche oorlogsvloot.
35386: GIBRALTAR. - - PLACAAT. De Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden .. doen te weeten .. dat niemand van de ingezeetenen deeser lande hem verstoute/ om aan de stad (Gibraltar) eenige hulpe met oorlog- of mondbehoeftens toe te brengen ..
32656: GIEBEL, C. - Morotai. De bevrijding van de Grote Oost en Borneo (april 1944 - april 1946).
32048: GIGGAL, KENNETH. - De klassieke zeilschepen.
34950: GIJSBERTI HODENPIJL, A.K.A. - Een merkwaardige zeereis van Manilla naar Japan in 1704 (van Karel van der Hagen).
18942: GILES, W.E. - A cruize in a Queensland labour vessel to the South Seas. Edited by Deryck Scarr. (New Hebrides).
19867: GILL, CRISPIN. - Mayflower remembered. A history of the Plymouth Pilgrims.
14076: GILLE, FLORENT. - Lettres sur le Caucase et la Crimée.
9690: GILLISS, JAMES MELVILLE. - The U.S. Naval Astronomical Expedition to the Southern Hemisphere, during the years 1849-'50-'51-'52. Volume I: Chili: its geography, climate, earthquakes, government, social condition, mineral and agricultural resources, commerce, &c.
29134: GIOVIO, PAOLO. - Comentario de le cose de' Turchi, di Paulo Giovio, Vescovo di Nocera, à Carlo Quinto Imperadore Augusto.
8216: GIRARD, ALEX. - La province de Québec. Son organisation politique et administrative, ses ressources agricoles, minieres et industrielles.
33564: GLAS, GEORGE. - The history of the discovery and conquest of the Canary Islands: translated from a Spanish manuscript, lately found in the Island of Palma. With an enquiry into the origin of the ancient inhabitants. To which is added, a description of the Canary Islands, including the modern history of the inhabitants, and an account of their manners, customs, trade, &c.
19576: GLASENAPP, HELMUTH VON. - Indien.
35103: GLEDHILL, EILY & JACK. - In the steps of Piet Retief.
28872: GLERUM, J.P. - De Indische Israëls.
19372: GLIDDON, JOSHUA WICKETT. - Phillip Island. In picture and story.
34425: GOBÉE, E. & C. ADRIAANSE. - Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje semasa kepegawaiannya kepada pemerintah hindia belanda 1889-1936. Keta pengantar oleh P. Sj. van Koningsveld.
35229: GODARD, PHILIPPE. - The first and last voyage of the Batavia. With the contribution of Phillida Stephens.
31910: GODDIO, FRANCK, MONIQUE CRICK, PETER LAM, STACEY PIERSON, ROSEMARY SCOTT. - Lost at sea. The strange route of the Lena Shoal junk.
31911: GODDIO, FRANCK & EVELYNE JAY GUYOT DE SAINT MICHEL. - Griffin on the route of an indiaman.
6476: GODEE MOLSBERGEN, E.C.& JOH. VISSCHER. - South-African history told in pictures. Pictorial atlas. Zuid-Afrika's geschiedenis in beeld. Platen-atlas.
7558: GODÉE MOLSBERGEN, E.C. - Tijdens de O.I. Compagnie.
14836: GODEE MOLSBERGEN, E.C. - Geschiedenis van de Minahassa tot 1829.
4288: GODEE MOLSBERGEN, E.C. - Jan van Riebeeck en zijn tijd. Een stuk zeventiende-eeuws Oost-Indië. 2e druk.
24080: GODEE MOLSBERGEN, E.C. - Jan van Riebeeck en sy tyd.
35425: GOEDDE, LAWRENCE OTTO. - Tempest and shipwreck in Dutch and Flemish art. Covention, rhetoric, and interpretation.
35222: GOEDE, WILLEM. - De onzigtbare, of de goddelijke voorzienigheid werkzaam in de lotgevallen der menschen. Een historisch, zedekundig en godsdienstig leesboek.
19714: GOEDEL, C. - Sklaverei und Emancipation der schwarzen Rass in den Vereinigten Staaten von Nordamerika. Geschichtliche Abhandlungen. Herausgegeben von Züricher Comité zur Unterstützung der befreiten Farbigen.
33077: GOEDKOOP, H. & K. ZANDVLIET. - De Gouden Eeuw. Proeftuin van onze wereld.
31772: GOEJE, CLAUDIUS HENRICUS DE. - Etudes linguistiques Caraïbes.
17621: GOEJE, CLAUDIUS HENRICUS DE. - Zondvloed en zondeval bij de Indianen van West-Indië.
260: GOENS, RIJKLOF VAN. - De vijf gezantschapsreizen van Rijklof van Goens naar het Hof van Mataram 1648-1654. Uitgegeven door H.J. de Graaf.
31596: GOENS, RIJKLOFF VOLKERTSZ. VAN. - Memoirs of Ryckloff van Goens .. delivered to his successors Jacob Hustaart on December 26, 1663 and Ryckloff van Goens the Younger on April12, 1675. Translated from the original by E. Reimers
14498: GOENS, RIJKLOF VOLKERTSZ. VAN. - Javaense reyse. De bezoeken van een VOC-gezant aan het hof van Mataram, 1648-1654. Ingeleid en van commentaar voorzien door Darja de Wever.
22771: GOLDSMITH, OLIVER. - An history of the earth and animated nature. 2nd edition.
31432: GOLOWNIN, VASILII MIKHAILOVICH. - Memoirs of a captivity in Japan, during the years 1811, 1812, and 1813; with observations on the country and the people. 2nd edition. London, 1824. Reprint with an introduction by J. McMaster.
35135: GOLOWNIN, VASILII MIKHAILOVICH. - Detained in Simon's Bay. The story of the detention of the imperial Russian sloop Diana from April 1808 to May 1809. Translated from the Russian by Lisa Millner. Edited with additional notes and index by O.H. Spohr.
33147: GOMES, PATRICIA D. - Over 'natuurgenooten' en 'onwillige honden'. Beeldvorming als instrument voor uitbuiting en onderdrukking in Suriname 1842-1862.
35036: GOMMANS, JOS. - De verborgen wereld. India en Nederland vanaf 1550.
35037: GOMMANS, JOS. - The unseen world. India and the Netherlands from 1550.
16246: GONGGRYP, G.F.E. - Geïllustreerde encyclopaedie van Nederlandsch-Indië. Met medewerking van W.K. Boogh, E.A. Douglas, e.a.
24441: GONSALVES DE MELLO, JOSÉ ANTONIO. - Nederlanders in Brazilië (1624-1654). De invloed van de Hollandse bezetting op het leven en de cultuur in Noord-Brazilië. Uit het Portugees vertaald door G.N. Visser. Opnieuw bewerkt door B.N. Teensma.
13857: GONTAUT, JACOBUS ALANUS DE. - De voornaemste waerheden der Ghristelyke religie, getrokken uyt de H. Schriftuur tot onderwyzinge der jonkheyt .. derden druk.
1084: GOODMAN, GRANT KOHN. - The Dutch impact on Japan (1640-1853).
19877: GOODWIN, MAUD WILDER. - Dutch and English on the Hudson. A chronicle of colonial New York.
2470: GOOR, JURRIEN VAN. - De Nederlandse Koloniën. Geschiedenis van de Nederlandse expansie 1600-1975.
6023: GOOR, JURRIEN VAN. - Kooplieden, predikanten en bestuurders overzee. Beeldvorming en plaatsbepalingen in een andere wereld.
6289: GOOR, JURRIEN VAN. - Jan Kompenie as schoolmaster. Dutch education in Ceylon 1690-1795.
207: GOOR, J. VAN. (ED.). - Trading companies in Asia 1600-1830.
21705: GOOR, JURRIEN VAN. - Indische avonturen. Opmerkelijke ontmoetingen met een andere wereld.
28382: GOOR, JURRIEN VAN. - Prelude to colonialism. The Dutch in Asia.
32722: GOOR, JURRIEN VAN. - Dutch 'calvinists' on the Coromandel coast and in Sri Lanka.
4292: GOOR, J. VAN. (ED.). - Imperialisme in de marge. De afronding van Nederlands-Indië.
33730: GOOR, JURRIEN VAN. - Jan Pieterszoon Coen (1587-1629). Koopman-koning in Azië.
35194: GORDON, CHARLES GEORGE. - General Gordon’s letters from the Crimea, the Danube, and Armenia. August 19, 1854, to November 71, 1858. Edited by Demetrius C. Boulger.
18163: GORDON, MONA. - Vintage. People & things in old New Zealand.
19067: GORDON, DAVID J. - Handbook of South Australia. Issued by the government of South Australia.
31980: GORDON, O.D. - Collonel van het Genootschap Pro Patria et Libertate te Utrecht.
19293: GORE, STUART. - Overlanding with Annabel (a vintage Chrysler in Australia).
27034: GORER, G. - Africa dances. A book about West African negroes.
31894: GORER, GEOFFREY. - Himalayan village. An account of the Lepchas of Sikkim. With an introduction by J.H. Hutton.
32100: GORKOM, K.W. VAN. - Oost-Indische cultures. Opnieuw uitgegeven onder redactie van H.C. Prinsen Geerligs. 2e veel vermeerderde druk.
34660: GORKOM, WILHELM JOHAN. - Ongezond Batavia, vroeger en nu. Noodzakelijkheid van een organieken stedlijken gezondheidsdienst.
4813: GOSLINGA, C.CH. - The Dutch in the Caribbean and in Surinam 1791/5 - 1942.
506: GOSLINGA, C.CH. - The Dutch in the Caribbean and in the Guianas 1680-1791. Edited by M.J.L. van Yperen.
30529: GOSLINGA, C.CH. - Curaçao and Guzmán Blanco. A case study of small power politics in the Caribbean.
11689: GOSLINGA, CORNELIS CHRISTIAAN. - Emancipatie en emancipator. De geschiedenis van de slavernij op de Benedenwindse Eilanden en van het werk der bevrijding.
6521: GOSLINGA, C.CH. - The Dutch in the Caribbean and on the Wild Coast 1580-1680.
34349: GOSSELINK, MARTINE, MARIA HOLTROP & ROBERT ROSS. (ED.). - Good Hope. South Africa and the Netherlands from 1600.
34348: GOSSELINK, MARTINE, MARIA HOLTROP & ROBERT ROSS. (ED.). - Goede Hoop. Zuid-Afrika en Nederland vanaf 1600. Met advies van Robert Ross.
29570: GOSSELINK, MARTINE. - Land in zicht. Vingboons tekent de wereld van de 17de eeuw. Eindredactie Paul Brood.
29748: GOSSIP, ROBERT. - Turkey and Russia, their races, history, and wars. Embracing a graphic account of the Great Crimean War and of the Russo-Turkish War.
15506: GOUDA, FRANCES. - Dutch culture overseas: Colonial practice in the Netherlands Indies, 1900-1942.
34441: GOUDIE, DONALD J. (ED.). - Syair Perang Siak. A court poem presenting the state policy of a Minangkabau Malay royal family in exile. With essays on the text by Philip L. Thomas & Tenas Effendy.
29410: GOUDOEVER, W.A. VAN. - Onder de hoede van een naam. Leven en werken van Elisabeth M.L. van Deventer-Maas 1857-1942.
5583: GOULD, JAMES W. - Americans in Sumatra.
32795: GOURGAUD, (GASPARD). - Napoléon et la Grande-Armée en Russie, ou examen critique de l'ouvrage de M. le Comte Ph. de Ségur.
27869: GOUW, J.L. VAN DER. - Claes Kniphof, kaperkapitein van Christiaan II in 1525 voor de Hollandse kust.
34075: GOYEN, JAN VAN. - Three fishing-boats near ruins on shore.
5247: GRAAF, H.J. DE. - De regering van sultan Agung, vorst van Mataram 1613-1645 en die van zijn voorganger Panembahan Séda-Ing-Krapjak 1601-1613.
5249: GRAAF, H.J. DE & TH.G.TH. PIGEAUD. - De eerste Moslimse vorstendommen op Java. Studiën over de staatkundige geschiedenis van de 15de en 16de eeuw.
11259: GRAAF, H.J. DE. - De geschiedenis van Ambon en de Zuid-Molukken. Met een woord vooraf van H. Baudet.
35486: GRAAF VAN LIMBURG STIRUM, S.J. - De tocht van de Alk. Met een klein scheepje bijna de gehele wereld rond.
33769: GRAAF, H.J. DE. - The spread of printing. Eastern hemisphere: Indonesia.
15317: GRAAF, H.J. DE. - Nederlandsch-Indië in oude ansichten. 3e druk.
9299: GRAAF, H.J. DE. - De regering van Panembahan Sénapati Ingalaga.
9819: GRAAF, H.J. DE. - Geschiedenis van Indonesië.
9869: GRAAF, H.J. DE. - De moord op kapitein François Tack 8 Febr. 1686.
9791: GRAAF, H.J. DE. - De Javaansche Vorstenlanden in oude ansichten. 2e druk.
7296: GRAAF, H.J. DE. - Batavia in oude ansichten. 2e druk.
34818: GRAAF, H.J. DE. - Wonderlijke verhalen uit de Indische historie.
1324: GRAAFF, NICOLAUS DE. - Reisen gedaan naar alle gewesten des werelds beginnende 1639 tot 1687 incluis. Uitgegeven en toegelicht door J.C.M. Warnsinck.
19685: GRAAFF, BOB DE. - 'Kalm temidden van woedende golven'. Het ministerie van Koloniën en zijn taakomgeving, 1912-1940.
32146: GRAAFF, B. DE & E. LOCHER-SCHOLTEN. - J.P. Graaf van Limburg Stirum 1873-1948. Tegendraads landvoogd en diplomaat.
33679: GRAAFF, BART DE, CAESAR HULSTAERT, CORINE DE MAIJER. - Zeeuwen aan de Kaap. Verhalen uit Zuid-Afrika.
35476: GRAAFF, GRAD DE. - Oscar Mendlik 1871-1963. Hongaarse zee- en portretschilder te Aerdenhout.
33192: GRAEF / GRAAF, ABRAHAM DE. - De seven boecken van de groote zeevaert, zijnde een volkomen klare, en konstige beschrijvinghe der navigatie (first title-page). De seven boecken van de groote zeevaert, waer in beschreven is 'tgheen een stuerman noodigh behoorde te weten (seceond title-page).
26359: GRAEFE, F. - De kapiteinsjaren van Maerten Harpertszoon Tromp. Bewerkt door M. Simon Thomas. Met een inleiding van J.C.M. Warnsinck.
6334: GRAEFF VAN POLSBROEK, DIRK DE. - Journaal. Belevenissen van een Nederlands diplomaat in het 19e eeuwse Japan. Ingeleid en geannoteerd door Herman J. Moeshart.
16335: GRAHAM BOTHA, C. - 300 years - jaar - ans- jaren. Van Riebeeck festival.
31390: GRAHAM, D.C. - Songs and stories of the Ch'uan Miao.
15148: GRAHAM, R(OBERT) B(ONTINE) CUNNINGHAME. - Mogreb-El-Acksa. A journey in Morocco.
27013: GRAMONT, SANCHE DE. - The strong brown god. The story of the Niger River.
32050: GRANATH, FR. - Noordpool, een bedreigde wereld van ijs.
32821: GRANT, JAMES. - The narrative of a voyage of discovery, performed in his majesty's vessel The Lady Neldon, of sixty ton's burthen, with sliding keels, in the years 1800, 1801, and 1802, to New South Wales. Including remarks on the Cape de Verd Islands, Cape of Good Hope, the hitherto unknown parts of New Holland .. together with various details of his interviews with the natives of New South Wales ..
30982: THE GRAPHIC. - The Eastern Question - The war in the East.
6336: GRATAMA, KOENRAAD WOLTER. - Leraar onder de Japanners. Brieven van K.W. Gratama betreffende zijn verblijf in Japan 1866-1871. Ingeleid en geannoteerd door H. Beukers, L. Blussé, R. Eggink.
35501: GRAVES, JOHN. - Waterline. Images from the golden age of cruising.
32556: GREEN, WILLIAM A. - British slave emancipation. The sugar colonies and the Great Experiment 1830-1865.
35190: GREENE, FRANCES VINTON. - The Russian army and its campaigns in Turkey in 1877 - 1878.
32042: GREENHILL, BASIL & ANN GIFFARD. - The merchant sailing ship: a photographic history. 127 photographs from the National Maritime Museum depicting British and North American sailing vessels and the lives of the people who worked in and around them.
19125: GREENWAY, JOHN. - Down among the wild men. The narrative journal of 15 years pursuing the old stone age Aborigines of Australia's Western desert.
35141: GREGORY, THEODORE. - Ernest Oppenheimer and the economic development of Southern Africa.
6025: GREIG, DOREEN. - The reluctant colonists. Netherlanders abroad in the 17th and 18th centuries.
27021: GRIAULE, M. - Abyssinian journey. Preface by S. Charlety. (New edition).
24735: GRIAULE, M. - Folk art of black Africa.
31476: GRIFFIS, WILLIAM ELLIOT. - The Mikado's empire.
21604: GRIJNS, KEES & PETER J.M. NAS. (ED.). - Jakarta-Batavia. Socio-cultural essays.
28281: GRIMM, AUGUST THEODOR VON. - Wanderungen nach Südosten.
26005: GROENEBOER, K. (RED.). - Een vorst onder de taalgeleerden. Herman Neubronner van der Tuuk. Taalafgevaardigde voor Indië van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, 1847-1873. Een bronnenpublicatie.
8987: GROENEBOER, KEES. - Het ABC voor Indië. Bibliografie van leermiddelen Nederlandse taal voor Nederlands-Indië.
7123: GROENEBOER, KEES. - Weg tot het Westen. Het Nederlands voor Indië 1600-1950. Een taalpolitieke geschiedenis.
31312: GROENEVELDT, WILLEM PIETER. - Original photograph of Willem Pieter Groeneveldt. Ca. 19 x 12 cm. .
34822: GROENEVELT, C.M.A. - Agatipitsj.
33590: GROENEWEGEN, GERRIT. - Verscheide soorten van schepen en vaartuijgen, geteekent en geëtst door G. Groenewegen.
33591: GROENEWEGEN, GERRIT. - Verscheide soorten Hollandse vaartuigen. 6e catern door G. Groenewegen.
29319: GROENVELD, S. - Verlopend getij. De Nederlandse Republiek en de Engelse Burgeroorlog 1640-1646.
6522: GROL, G.J. VAN. - De grondpolitiek in het W.I. domein der Generaliteit. Een historische studie. ('s Gravenhage, 1934-47). Reprint.
29539: GROLL, JOHANNES. - Eene zeehaven voor Batavia. Mijne indrukken over de verzameling van officiëele bescheiden, uitgegeven door de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Batavia.
24710: GROMIER, E. - La vie des animaux sauvages de l'Afrique.
19314: GRONDONA, L.ST.CLARE. - The kangaroo keeps on talking or the all-British continent. A description of Australian life and industries. With an introduction by Stanley Baldwin.
35516: GRONEMAN, J.(ISAAC). - Over zee van Amsterdam naar Nederlandsch-Indië. Gids voor reizigers met de Stoomvaart Maatschappij 'Nederland'.
24038: GRONEMAN, J.(ISAAC). - Boeddhistische tempelbouwvallen in de Praga-vallei, de Tjandi's Baraboedoer, Mendoet en Pawon.
19017: GROOM, ARTHUR. - I saw a strange land. (Australia).
19161: GROOT, EDWARD P. DE. - Varen op de Oost. Incidenten, rampen en nostalgie op de vaart naar Indië.
19765: GROOT, A.H. DE. - Nederland en Turkije. Zeshonderd jaar politieke, economische en culturele contacten.
7517: GROOT, S.W. DE. - Van isolatie naar integratie. De Surinaamse Marrons en hun afstammelingen. Officiele documenten betreffende de Djoeka's (1845-1863).
31298: GROOT, J.J.M. DE. - De lijkbezorging der Emoy-Chineezen.
31297: GROOT, J.J.M. DE. - Buddist masses for the dead at Amoy.
758: GROOT, S.W. DE. - Djuka society and social change. History of an attempt to develop a Bush Negro community in Surinam 1917-1926.
26618: GROOT, IRENE DE & ROBERT VORSTMAN. - Zeilschepen. Prenten van de Nederlandse meesters van de zestiende tot de negentiende eeuw. Bijeengebracht, ingeleid en van commentaar voorzien. Uitgegeven in samenwerking met het Rijjksprentenkabinet te Amsterdam.
31316: GROSSÉ, P.E. - Practisch Chineesch-Nederlandsch woordenboek volgens klanken en sleutels.
34823: GRUITER, MIEL DE. - Semarang in fototour.
35481: GRUNWALD, LEVY. - Koning Dorus en zijn blauwe zeeridders. 7e druk.
2998: GRUYL, MARTIN E. DE. - Dordtse Jonas in olie. Een bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandse walvisvaart (in de 17e en 18e eeuw).
33217: SHIPWRECK OF THE GUARDIAN. - Melancholy disaster of his majesty's ship The Guardian, bound to Botany Bay with stores and convicts, lieut. Riou, commander, which struck on an island of ice, December 24, 1789; providential escape of part of the crew in boats, fortitude of the captain, and wonderful recovery of the vessel. Also an account of an Indian woman, &c.
33484: DU GUAY-TROUIN, (RÉNÉ). - Memoires. Augmentés de son éloge, par (Antoine-Léonard) Thomas.
13617: GUIANA. - - Land-kaart van het eiland en de volkplanting van Cayenne aan de kust van Zuid-Amerika.
32280: GUIANA. - - Le débarquement des François, pour l'etablissement de la nouvelle colonie, dans le port de la nouvelle Cayenne ou la France Equinoxialle. Gravé d'après le dessein fait sur les lieux par un officier Espagnol en 1762.
32279: GUIANA. - - Le débarquement des François, pour l'etablissement de la nouvelle colonie, dans le port de la Nouvelle Cayenne ou la France equinoxiale. Gravé d'après le dessein fait sur les lieux par un officier Espagnol en 1762.
10921: GUINCHARD, J. - Sweden. Historical and statistical handbook. 2nd edition.
14698: NEW GUINEA. - Kunstwerke vom Sepik. (Mit Einleitung von P. Wirz).
34011: NEW GUINEA. - Schetskaart van Nieuw-Guinea. Schaal 1 : 2500000.
35201: GUINEMENT DE KÉRALIO, LOUIS FÉLIX. - Histoire de la guerre des Russes et des Impériaux contre les Turcs, en 1736, 1737,1738 et 1739, et de la paix de Belgrade qui la termina.
30965: GUINNESS, (MARY) GERALDINE. - Från fjårran Östern. Intryck från missionsfåltet i Kina. Utgifna af hennes syster, med förord af Hudson Taylor.
34469: GULEIJ, RON & GERRIT KNAAP. (RED.). - Het grote VOC boek.
31876: GULIK, W.R. VAN. - Japanse prenten. Een handleiding voor verzamelaars.
33900: GUMPERT, THEKLA VON. - Töchter-Album. Unterhaltungen im häuslichen Kreise zur Bildung des Verstandes und Gemüthes der heranwachsenden weiblichen Jugend. Band 8.
30661: GUNS, NICO. - Holland Amerika Lijn. Beknopte geschiedenis van een rederij.
30662: GUNS, NICO. - Holland Amerika Line. Short history of a shipping company.
24703: GUTHE, HERMANN. - Palästina.
8889: GUTHRIE, MARIA. - A tour performed in the years 1795-6, through the Tauride, or Crimea, the antient kingdom of Bosphorus, the once-powerful republic of Tauric Cherson, and all the other countries on the north shore of Euxine, ceded to Russia by the peace of Kainardgi and Jassy. Described in a series of letters to her husband, the editor, Matthew Guthrie.
19662: HAAFNER, JACOB. - De werken. Deel III. Bezorgd door J.A. de Moor en P.G.E.I.J. van der Velde.
3285: HAAFNER, JACOB. - Reize in eenen palanquin; of lotgevallen en merkwaardige aanteekeningen op eene reize langs de kusten Orixa en Choromandel. 2e druk.
8630: HAAFNER, JACOB. - Reize naar Bengalen en terugreize naar Europa. Volgens .. nagelatene papieren uitgegeven door C.M. Haafner.
13094: HAAFNER, JACOB. - Lotgevallen op eene reize van Madras over Tranquebaar naar het eiland Ceilon. 2e druk.
9884: HAAFNER, JACOB. - Verhandeling over het nut der zendelingen en zendelings-genootschappen. Een kritiek op de zending en kolonialisme. Bezorgd en van een inleiding voorzien door J.A. de Moor en P.G.E.I.J. van der Velde.
10325: HAAFNER, JACOB. - UIT MENSCHLIEVENDHEID ZOUDE IK BARBAAR KUNNEN WORDEN. Reizen in Azie van G. Haafner, Q.M.R. VerHuell, J. Olivier en P.P. Roorda van Eysinga tussen 1770 en 1830.
15331: HAAFNER, JACOB. - De werken. Deel II. Bezorgd door J.A. de Moor en P.G.E.I.J. van der Velde.
10259: HAAFNER, JACOB. - De werken. Deel I. Bezorgd door J.A. de Moor en P.G.E.I.J. van der Velde.
33714: HAAK, A. - Daendels.
25730: HAALMEIJER, HANS & DIK VUIK. - Fluiten, katten en fregatten. De schepen van de Verenigde Oost-Indische Comapgnie, 1602-1798.
32638: HAAN, FREDERIK DE. - Oud Batavia. Gedenkboek uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen naar aanleiding van het driehonderdjarig bestaan der stad in 1919.
7364: HAAN, FREDERIK DE. - Uit de nadagen van de 'loffelijke compagnie'. Een keuze uit de geschriften samengesteld door R. Nieuwenhuys.
33251: HAAR, BERNARD TER. - De St. Paulus Rots. Dichtstuk. Nieuwe uitgave.
19477: HABERLAND, DETLEF. - Engelbert Kaempfer 1651-1716. A biography. Translated by P. Hogg.
34653: HABERLAND, DETLEF. - Von Lemgo nach Japan. Das ungewöhnliche Leben des Engelbert Kaempfer 1651 bis 1716.
33710: HABERMEHL, N.D.B. - Toeval of opzet ? De ondergang van het linieschip Prins Willem in september 1781.
26665: HABERMEHL, NIKOLAAS DIRK BASTIAAN. - Joan Cornelis van der Hoop (1742-1825). Marinebestuurder voor stadhouder Willem V en koning Willem I.
28276: HABIBOE, R.R.F. - Tot verheffing van mijne natie. Het leven en werk van François Valentijn (1666-1727).
18824: HACKER, CARLOTTA. - And Christmas day on Easter Island.
31256: HACKER, A. - China illustrated. Western views of the Middle Kingdom.
25486: HACKETT, DAVID G. - The rude hand of innovation. Religion and social order in Albany, New York 1652-1836.
794: HACQUEBORD, LOUWRENS & RENÉ DE BOK. - Spitsbergen 79 o N.B. Een Nederlandse expeditie in het spoor van Willem Barentsz.
16344: HACQUEBORD, LOUWRENS & PIETER VAN LEUNEN. (RED.). - 400 jaar Willem Barentsz. (1596-1996).
33580: HACQUEBORD, LOUWRENS. - De Noordse Compagnie (1614-1642). Opkomst, bloei en ondergang.
24638: HADLAND DAVIS, F. - Myths & legends of Japan.
24842: HADLAND DAVIS, F. - Mythen & legenden van Japan. Voor Nederland bewerkt door B.C. Goudsmit. 2e druk.
4326: HAECKEL, ERNST. - Uit Insulinde. Vertaald door H.H. Juynboll.
9571: HAEFKENS, JAKOB. - Centraal Amerika, uit geschiedkundig, aardrijkskundig en statistiek oogpunt beschouwd.
13919: HAEGHE, CAROLUS VAN DER. - De avonturen van een VOC-soldaat. Het dagboek van Carolus Van der Haeghe 1699-1705. Ingeleid door Jan Parmentier en Ruurdje Laarhoven. 2e druk.
30830: HAERSOLTE, (JAN WILLEM JACOBUS) VAN. - Zeereizen. Handboek voor toerist en reiziger.
30043: HAGEMAN, J(OHANNES). - Handleiding tot de kennis der geschiedenis, aardrijkskunde, fabelleer en tijdrekenkunde van Java.
35238: HAGEN, STEVEN VANDER. - Beschrijvinghe van de tweede voyagie/ ghedaen met 12 schepen naer d'Oost-Indien. Onder admirael Steven van der Hagen. Waer inne verhaelt wert het veroveren der Portugeser forten op Amboyna ende Tydor. Item: de reyse van't schip Delft, (mede onder dese vloote behoorende) van Bantam naer de custe van Choromandel, ende elders. Alles uyt verscheyde journaelen te samen ghebracht.
32369: HAGEN, V.W. VON. - The golden man. A quest for El Dorado.
31983: HAGENAER, HENDRICK. - Verhael van de reyze inde meeste deelen van de Oost-Indien, door den opper-coopman Hendrick Hagenaer. Uyt gevaeren inden jaere 1631 ende weder gekeert ao. 1638. Met een besondere beschryvinge eeniger Indiaensche coninckrycken, ende landen.
24567: HAGSPIEL, BRUNO. - Along the mission trail. Volume V: Japan.
20733: HAKIM, ABDUL. - Jakarta tempo doeloe.
34629: HAKLUYT, RICHARD. - Hakluyt's voyages. A selection by Richard David.
28294: HAKS, LEO & GUUS MARIS. - Lexicon of foreign artists who visualised Indonesia (1600 - 1950).
29139: HAKS, LEO & STEVEN WACHLIN. - Indonesië. 500 oude prentbriefkaarten. Inleiding van de hoofdstukken door Diana Darling.
22774: DU HALDE, JEAN BAPTISTE. - Description géographique, historique, chronologique, politique, et physique de l'empire de la Chine et de la Tartarie chinoise.
34549: HALE, FREDERICK. (ED.). - Norwegian missionaries in Natal and Zululand. Selected correspondence 1844-1900.
34990: HALL, HENRY. - Aardrijkskundig handboek van Zuid-Afrika. Uit het Engelsch.
1523: HALL, M(AURITS) C(ORNELIS) VAN. - Het leven en karakter van den admiraal Jhr. Jan Hendrik van Kinsbergen.
31609: HALL, BASIL. - Account of a voyage of discovery to the West Coast of Corea, and the great Loo-Choo island.
18149: HALL, DAVID. - Portrait of New Zealand.
24017: HALL, RICHARD. - Stanley. An adventurer explored.
16257: HALLEMA, A. - Die Kaap in 1776-1777. Akwarelle van Johannes Schumacher uit die Swellengrebel-Argief te Breda. Uitgege en van'n historiese inleiding voorsien.
3381: HALLEMA, A. - Cornelis Maartenszoon Tromp 1629-1691. Een schets van het leven en bedrijf van admiraal Tromp.
21042: HALLEY, EDMOND. - The three voyages of Edmond Halley in the Paramore 1698-1701. Edited by Norman J.W. Thrower.
33763: HALMA, FRANÇOIS. - Tooneel der Vereenigde Nederlanden, en onderhorige landschappen, geopent in een algemeen historisch, genealogisch, geographisch, en staatkundig woordenboek, waar in de aloude, de opvolgende en hedendaagsche staat dezer gewesten naar de orde van't A.B.C. ontvouwen en opgeheldert wordt, uit een zeer groot getal van oude en nieuwe geschiedboeken, hantvesten, brieven, aantekeningen, en andere schriften, met behulp van verscheide kenners byeenvergadert en zamengestelt door François Halma en na deszelfs overlyden vervolgt door Matthaeus Brouërius van Nidek.
31706: HALSBAND, ROBERT. - The life of Lady Mary Wortley Montagu.
33354: HAM, GIJS VAN DER. - Dof goud. Nederland en Ghana, 1593 - 1872.
33961: HAM, GIJS VAN DER. - Dof goud. Ghana en Nederland sinds 1593.
33962: HAM, GIJS VAN DER. - Tarnished gold. Ghana and the Netherlands from 1593.
18999: HAMEETEMAN, T.L. - De spoorwegen van Azië en Australië.
35133: HAMEETEMAN, T.L. - De spoorwegen van Afrika.
32763: HAMELBERG, HENDRIK ANTONIE LODEWIJK. - Die dagboek van H.A.L. Hamelberg (1855-1871). Uitgegee en toegelig deur F.J. du T. Spies.
34523: HAMILTON, ALEXANDER. - A new account of the East Indies. Now edited with introduction and notes by William Foster. London, 1930. Reprint.
20221: HAMILTON, JOHN CHURCH. - The slave power: its heresies and injuries to the American people. A speech. November, 1864.
1849: HAMLEY, E. BRUCE. - The story of the campaign of Sebastopol written in the camp.
32314: HAMPDEN, JOHN. - Sea-dogs & Pilgrim Fathers. Stories of Elizabethan and Stuart voyages.
8251: HANCOCK, JOSEPH LANE. - Nature sketches in temperate America. A series of sketches and a popular account of insects, birds, and plants, treated from some aspects of their evolution and ecological relations.
31382: HANDEL-MAZZETTI, HEINRICH. - Naturbilder aus Südwest-China. Erlebnisse und Eindrücke eines Österreichischen Forschers während des Weltkrieges.
20345: HANDLER, JEROME S. - The unappropriated people: freedmen in the slave society of Barbados. (1800-1834).
34501: HANNA, WILLARD A. - Banda. A journey through Indonesia's fabled isles of fire and spice. Editing and additional text by Nigel Simmonds.
33010: HANSEN, HANS JÜRGEN. - Deutsche Marinemalerei. Schiffsdarstellungen, maritime Genrebilder, Meeres- und Küstenlandschaften.
33438: HARCOURT, ROBERT. - Scheeps-togt na Gujana, gedaan in het jaar 1608. Aanwijsende de gelegentheeden en hoedanigheeden deses landschaps, des selfs eylanden, rivieren, grens-palen, verscheydenheyd der volkeren en talen, jaar ge-getijden, tijd-rekeningen, dood-malen, spijse en drank; als mede veelerley soort van dieren, vogelen, vissen, fruyten, suyker-riet, katoen, verw-stoffen, kostelijke gommen, balsem, droogeryen, tabak, etc. Door den reysiger selfs in het Engels beschreeven, en nu alder-eerst uyt die spraak vertaalt.
33437: HARCOURT, ROBERT. - Scheeps-togt na Gujana, gedaan in het jaar 1608. Aanwijsende de gelegentheeden en hoedanigheeden deses landschaps, des selfs eylanden, rivieren, grens-palen, verscheydenheyd der volkeren en talen, jaar ge-getijden, tijd-rekeningen, dood-malen, spijse en drank; als mede veelerley soort van dieren, vogelen, vissen, fruyten, suyker-riet, katoen, verw-stoffen, kostelijke gommen, balsem, droogeryen, tabak, etc. Door den reysiger selfs in het Engels beschreeven, en nu alder-eerst uyt die spraak vertaalt.
32179: HARDIATI, ENDANG SRI & PIETER TER KEURS. (RED.). - Indonesia. De ontdekking van het verleden.
32553: HARMS, ROBERT. - The Diligent. A voyage through the worlds of the slave trade.
19384: HARNEY, W.E. (BILL). - Grief, gaiety and Aborigines.
19342: HARNEY, W.E. - Content to lie in the sun. (North Australia).
19387: HARNEY, W.E. (BILL). - Brimming billabongs. (Aboriginal life of the Uwadga tribe).
32411: HARRER, H. & H. PLETICHA. - Entdeckungsgeschichte aus erster Hand. Berichte und Documente von Augenzeugen und Zeitgenossen aus drei Jahrtausenden.
34160: HARRIS, JOHN. - Navigantium atque itinerantium bibliotheca. Or, a complete collection of voyages and travels. Consisting of above six hundred of the most authentic writers… Now carefully revised, with large additions, and continued down to the present time; including particular accounts of the manufactures and commerce of each country.
6728: HARRISSE, HENRY. - Notes pour servir à l'histoire, à la bibliographie et à la cartographie de la Nouvelle-France et des pays adjacents 1545-1700. Paris, 1872. Réimpression.
14450: HARRISSE, HENRY. - Découverte et évolution cartographique de Terre-Neuve et des pays circonvoisins 1497-1501-1769. Paris 1900. Réimpression.
1343: HARRISSON, TOM. - Savage civilisation.
18131: HARROP, A.J. - England and New Zealand from Tasman to the Taranaki war. With an introduction by Jellicoe.
24120: HARROY, JEAN-PAUL. - Afrique terre qui meurt. La dégradation des sols Africains sous l'influence de la colonisation. 2me édition.
29733: HART, C. VAN DER. - Reize rondom het eiland Celebes en naar eenige der Moluksche eilanden. Gedaan in den jare 1850, door Z.M. schepen van oorlog Argo en Bromo onder bevel van C. van der Hart.
6826: HARTENSTEIN, KARL. - Anibu. De 'nieuwe tijd' op de goudkust en onze zendingstaak. Geautoriseerde vertaling door E.C. Brouwer-Van Dijk. Met een inleiding door K.J. Brouwer.
15960: HARTOG, J. - Journalistiek leven in Curaçao.
28960: HARTSINCK, JAN JACOB. - Beschryving van Guiana, of de Wilde Kust in Zuid-America, betreffende de aardrykskunde en historie des lands, de zeeden en gewoontes der inwooners, de dieren, vogels, visschen, boomen en gewassen, als mede de eerste ontdekking dier kust, de bezittingen der Spanjaarden; Franschen en Portugeezen en voornaamelyk de volkplantingen der Nederlanderen, als Essequebo, Demerary, Berbice, Suriname, en derzelver rivieren .. Waarby komt eene verhandeling over den aart en de gewoontes der neger-slaaven.
31500: HARVEY, JANET. - Traditional textiles of Central Asia.
19302: HASKELL, ARNOLD. - Waltzing Matilda. A background to Australia.
29507: HASSELMAN. J(OHANNES) J(ERPHAAS). - Beschouwingen omtrent het kultuurstelsel, eenige andere Indische aangelegenheden en vrijen arbeid op Java.
29529: HASSELMAN. J(OHANNES) J(ERPHAAS). - Beschouwingen over Java in een reeks van artikels geplaatst in het Tielsch, stads- en arrondissements-weekblad.
29148: HASSELT, J.L. VAN. - Gedenkboek van een vijf- en twintigjarig zendelingsleven op Nieuw-Guinea (1862-1887).
30568: HASSLINGEN, HEINRICH TOBIAS VON. - Der Kayserlichen Armée Feld-Zug Anno 1692. Unter dem Com(m)ando Ihro Durchleucht (plinissimo titulo) dess Herrn Marggrafen Ludwig zu Baden. Durch Der Röm. Kayserl. Majest. General-Wachtmeistern, General-Quartiermeistern, Obristen und Com(m)endanten zu Ollmütz im Marggraffthumb Mähren, Herrn Tobiam zu Hasslingen."
35079: HATCH, FREDERICK H. & J.A. CHALMERS. - The gold mines of the Rand being a description of the mining industry of Witwatersrand South African Republic.
31317: HATEFUTSOTH, B. - The Jews of Kaifeng. Chinese Jews on the banks of the Yellow River.
19048: HATFIELD, WILLIAM. - I find Australia.
34313: HAVINDEN, MICHAEL & DAVID MEREDITH. - Colonialism and development. Britain and its tropical colonies, 1850-1960.
32839: HAWAII. - Tropical plantation scene.
12248: HAWES, ROGER. - Twee bysondere scheeps-togten, de eerste van Roger Hawes, behelsende een berigt van het aanstellen van een comptoir tot Cranganor, onder den Groten Samorin, etc. in het jaar 1616. De tweede van Alexander Childe na Suratte en Jasques: gedaan in het jaar 1616 en vervolgens. Beyde in het Engels beschreven, en nu alder-eerst uyt die spraak vertaalt.
34057: HAYES, E. - Ein Segel in See.
24701: HAYWARD, V. - Romantic Canada. With an introduction by E.J. O'Brien.
32246: HAZELHOFF ROELFZEMA, H. - De schipbreuk van het barkschip Jan Hendrik op de St. Paulus rots (in 1845).
19798: HAZELHOFF ROELFZEMA, H. - De ronding van Kaap Hoorn in 1896 door het fregatschip 'Nederland' en veel wat daarmee verband houdt.
29373: HAZELHOFF ROELFZEMA, H. - Scheepsmanoeuvres onder zeil.
32250: HAZELHOFF ROELFZEMA, H. - Reizen rond Kaap Hoorn onder Nederlandse vlag vanaf de ontdekking in 1616 tot het einde van de Nederlandse grote zeilvaart in 1911. Een overzicht.
34910: HAZEU, G.A.J. - Tjeribonsch wetboek (Pekakem Tjerbon). van het jaar 1768, in tekst en vertaling uitgegeven.
2190: HEAD, F.B. - The life of Bruce, the African traveller. 2nd edition.
18127: HEAL, JEANNE. - New Zealand journey.
35067: HEAP, PEGGY. - The story of Hottentots Holland. Social history of Sommerset West, the Strand, Gordon's Bay and Sir Lowry Pass over three centuries.
28512: HEARN, LAFCADIO. - Two years in the French West Indies.
31466: HEARN, LAFCADIO. - The life and letters of Lafcadio Hearn by E. Bisland.
31189: HEARN, LAFCADIO. - Some Chinese ghosts.
26988: HEDIN, SVEN. - Raadselen der Gobi. De Zweedsch-Duitsch-Chineesche ontdekkingsreis door de Gobi woestijn gedurende de jaren 1928-1930. Vertaald door C.C. Bender.
31890: HEDIN, SVEN. - Die Seidenstrasse. 3. Auflage.
25029: HEDIN, SVEN. - Transhimalaja. Entdeckungen und Abenteuer in Tibet. 7. Auflage.
23153: HEDIN, SVEN. - Der wandernde See.
32841: HEDIN, SVEN. - Transhimalaya. Upptäcker och äfventyr i Tibet.
31850: HEDIN, SVEN. - Transhimalaja. Entdeckungen und Abenteuer in Tibet. 8. Auflage.
34626: HEDIN, SVEN. - En färd genom Asien 1893-97.
7977: HEDLUND, S.A. - Schweiz. Rese-anteckningar i bref.
22987: HEECK, GIJSBERT. - Een Bunschoter VOC-chirurgijn. 'Dagelijkse aantekeningen' van de reis naar Oost-Indië in 1654. Ingeleid en bewerkt door O. Dekkers.
34569: HEECK, GIJSBERT. - Terug naar de Oost. De reis van VOC-chirurgijn Gijsbert Heeck, 1654-1656. Bezorgd en ingeleid door Barend Jan Terwiel en Peter Kirsch.
24328: HEEK, F. VAN. - Westersche techniek en maatschappelijk leven in China. 2e herziene druk.
29958: HEEKEREN, H.R. VAN. - The stone age of Indonesia. 2nd, revised edition with a contribution by R.P. Soejono.
24811: HEEPE, M. - Jaunde-Wörterbuch. (Südkamerun). Unter Mitwirkung von P.H. Nekes.
29451: HEERDT, JACOB CAREL FREDERIK VAN. - Artikel 56 van het regerings-reglement van Nederlandsch Indië.
7111: HEERES, J.E. - Duitschers en Nederlanders op de zeewegen naar Oost-Indië voor 1592/5. - Adriaen Menninck en de Hertog van Lauenburg 1592.
16711: HEERES, J.E. - Heeft Nederland de Kaap verkocht ? Eene lezing.
34776: HEERING, PIETER. - Indische schetsen.
17003: HEERING, PIETER. - Indische schetsen. 2e druk.
18621: HEERMANN, INGRID. - Mythos Tahiti Südsee - Traum und Realität. Mit Beiträgen von Matthias Mersch und Hilke Thode-Arora.
9219: HEFNER, ROBERT W. - Hindu Javanese. Tengger tradition and Islam.
21581: HEID, HANS. ( HRSG.). - Von Erfarung aller Land. Reiseberichte aus der Zeit des 16. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts in der historischen Bibliothek der Stadt Rastatt. Ein historisches Reise-Lesebuch aus vier Jahrhunderten und fünf Kontinenten zugleich auch ein Ausstellungskatalog.
4355: HEIJBOER, PIERRE. - Klamboes, klewangs, klapperbomen. Indië gewonnen en verloren.
21536: HEIJBROEK, J.F., A. LAMMERS, A.P.G. JOS VAN DER LINDE. (RED.). - Geen schepsel wordt vergeten. Liber amicorum voor Jan Willem Schulte Nordholt ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag.
6445: HEIJBROEK, J.F. & M. SCHAPELHOUMAN. - Kunst in kaart. Decoratieve aspecten van de cartografie.
28553: HEIJDEN, M. VAN DER & P. VAN DE LAAR. (RED.). - Rotterdammers en de VOC. Handelscompagnie, stad en burgers (1600-1800).
6112: HEIJDEN, J. VAN DER. - Batavia bij nacht. Realistische roman uit het nachtleven in Indië. (2e druk).
33195: HEIJER, HENK DEN. - Geschiedenis van de WIC. Opkomst, bloei en ondergang. 4e gewijzigde druk.
22330: HEIJER, HENK DEN. - De geschiedenis van de WIC. 3e gewijzigde druk.
33798: HEIJER, HENK J. DEN. - DISSEL, ANITA VAN, MAURITS EBBEN; KARWAN FATAH-BLACK. (RED.). - Reizen door het maritieme verleden van Nederland. Opstellen aangeboden aan Henk J. den Heijer bij zijn afscheid als hoogleraar zeegeschiedenis aan de Universiteit Leiden.
33281: HEIJKOOP, CORNELIS. - De Westerschelde bij storm en mist. Scheepsrampen in het Westerscheldegebied van 1860-1982.
32463: HEIJTING, J. - Handleiding voor de gouvernements koffiecultuur op Java.
5013: HEINE, MAXIMILLIAN. - Bilder aus der Türkei.
35228: HEINE, HEINRICH. - Atta Troll. Ein Sommernachtstraum.
11322: HELD, GERRIT JAN. - De Papoea. Cultuurimprovisator.
29587: HELLINGA, GERBEN GRADDESZ. - Zeehelden uit de Gouden Eeuw.
32649: HELLWIG, T. - In the shadow of change: women in Indonesian literature.
33173: HELMAN, ALBERT. (LOU LICHTVELD). - De laaiende stilte. 2e druk.
762: HELMAN, ALBERT. (LOU LICHTVELD). - Avonturen aan de Wilde Kust. De geschiedenis van Suriname met zijn buurlanden.
196: HELMAN, ALBERT. (L. LICHTVELD). - Zaken, zending en bezinning. De romantische kroniek van een tweehonderdjarige Surinaamse firma (C. Kersten & Co N.V.).
26175: HELPS, ARTHUR. - (Collective work).
6359: HELSDINGEN, W.H. VAN. - De staatsregeling van Suriname van 1955. Historische toelichting en praktijk.
15336: HEMMERS, J.H. - L.I. Nommensen. De apostel der Batakkers. Met een woord ter inleiding van J.H. Bavinck.
30934: HENDERSON, JAMES. - Sent forth a dove. Discovery of the Duyfken.
6292: HENIGER, JOHANNES. - Hendrik Adriaan van Reede tot Drakenstein (1636-1691) and Hortus Malabaricus. A contribution to the history of Dutch colonial botany.
27355: HENIGER, JOHANNES. - Hendrik Adriaan van Reede tot Drakenstein (1636-1691) and Hortus Malabaricus. A contribution to the history of Dutch colonial botany. Hendrik Adriaan van Reede tot Drakenstein (1636-1691) en de Hortus Malabaricus. Een bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlanse koloniale botanie.
32941: HENNEPIN, LOUIS. - Beschryving van Louisania, nieuwelijks ontdekt ten Zuid-Westen van Nieuw-Vrankrijk. Mitsgaders de geographische en historische beschrijving der kusten van Noord-America, met de natuurlijke historie des landts door (Nicolas) Denys.
33673: HENNUS, (JOHANNES). - Eene stem uit Oost-Indië, in gemeenzame brieven aan zijnen vader.
34584: HERKLOTS, G.A.C. - The Hong Kong countryside.
24188: HERMANNS, MATTHIAS. - Die Nomaden von Tibet. Die sozial-wirtschaftlichen Grundlagen der Hirtenkulturen in A mdo und von Innerasien Ursprung und Entwicklung der Viehzucht.
32178: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De raadselachtige Multatuli.
32148: HERMANS, A.H.W.M. - De notemuskaatcultuur in Nederl. Indië sedert de opheffing van het monopolie.
263: L'HERMITE, JACQUES. - De reis om de wereld van de Nassausche vloot 1623-1626. Uitgegeven door W. Voorbeijtel Cannenburg.
35231: L'HERMITE, JACQUES. - Journael van de Nassausche vloot/ ofte beschrijvingh van de voyagie om den gantschen aerd-kloot, gedaen met elf schepen onder 't beleydt van den admirael Jaques 'LHeremite, ende vice-admirael Gheen Huygen Schapenham, inde jaren 1623, 1624, 1625 en 1626. Noch is hier by gevoegt een beschrijvinge vande regeeringe van Peru, door Pedro de Madriga gekozen tot Luna, als mede een verhael van Pedro Fernandez de Quir, aengaende de ontdeckinge van't onbekent Australia, sijn grooten rijckdom ende vruchtbaerheyt.
31987: L'HERMITE, JACQUES. - Journael van de Nassausche vloot/ ofte beschrijvingh van de voyagie om den gantschen aerd-kloot, gedaen met elf schepen onder 't beleydt van den admirael Jaques 'LHeremite, ende vice-admirael Gheen Huygen Schapenham, in de jaren 1623, 1624, 1625 en 1626.
25146: L'HERMITE, JACQUES. - Journael van de Nassausche vloot ofte beschrijvingh van de voyagie om den gantschen aerd-kloot, gedaen met elf schepen. Onder 't beleydt van den admirael Jacques l'Heremite, ende vice-admirael Gheen Huygen Schapenham, in de jaren 1623,1624,1625 en 1626. Amsterdam, 1646. Reprint.
4718: HERSKOVITS, MELVILLE J. & FRANCES S. - Rebel destiny among the bush negroes of Dutch Guiana. (Evanston, 1934). Reprint.
31880: HERSKOVITS, MELVILLE J. AND FRANCES S. - Dahomean narrative. A cross-cultural analysis.
3688: HERTOG, ARY DEN. - Vrouwen naar Jacatra. Roman.
35390: HERTZBERGER, MENNO. - The West Indies. Catalogue 201.
29538: HERWERDEN, JACOB DIRK VAN. - Antwoord aan .. W. Bosch, oud-chef over de geneeskundige dienst in Nederlandsch-Indië, naar aanleiding van zijn: 'Indië zoo als het geweest is en men het weer zou willen hebben'
29162: HERWERDEN, JACOB DIRK VAN. - Desorganisatie en toekomst der gouvernements-koffij-cultuur.
35412: HERWERDEN, P.J. VAN. - Uit de geschiedenis van de zeilvaart. De Groninger zeevaart in de tweede helft der 19e eeuw.
23205: HESS, HANS. - Die Gletscher.
22488: HESSELINK, REINIER HERMAN. - De gevangenen uit Nambu. Een waar geschiedverhaal over de VOC in Japan (1643). Nederlandse vertaling en bewerking J. Meerman en R.H. Hesselink.
22962: HESSELINK, REINIER HERMAN. - Twee spiegels op Cambang. Een portret van de Japanners in de negentiende eeuw naar Nederlandse ooggetuigenverslagen.
3745: HESSELSZ. DE VLAMINGH, WILLEM. - De ontdekkingsreis van Willem Hesselsz. de Vlamingh in de jaren 1696-1697. Uitgegeven door G.G. Schilder. Inleiding, journaal en bijlagen.
3703: HEUKEN, ADOLF. - Historical sites of Jacatra.
29080: HEUL, FRANK VAN DER. - Van kreeftskeerkring tot Kaap de Goede Hoop. Van 'spiegeltjes en kralen', piraten en slavernij tot de laatste reis van de Holland-Afrika Lijn.
28842: HEUVEL, AAD VAN DEN. - Een verre moordenaar. (Misdaadroman over David van Nijendaal en de WIC).
6579: HEUVEL, AAD VAN DEN. - Willem Bosman in goud en slaven. Een reisverslag naar aanleiding van dagboeknotities.
28751: HEUVEL, DANIELLE VAN DEN. - 'Bij uijtlandigheijt van haar man'. Echtgenotes van VOC-zeelieden, aangemonsterd voor de kamer Enkhuizen (1700-1750).
21808: HEUVEL, JACOBUS VAN DEN. - In the king's trail. An 18th century Dutch journey to the Buddaha's footprint. Theodorus Jacobus van den Heuvel's account of his voyage to Phra Phutthabat in 1737. Edited by Remco Raben and Dhiravat na Pombejra.
4357: HEYDEMAN, WILLEM JACOBUS. - Mijn kruistocht door Indië.
6290: HEYDEN, FRANS JANSZ. VAN DER. - Vervarelyke schip-breuk van 't Oost-Indische jacht Terschelling onder het landt van Bengale; verhalende desselfs verongelukken, en den gruwelijken hongers-noot van 32 schip-breukelingen op zeker onbewoont eilant.. als ook hoe sy van het selve eilant in Bengale landen.. Uitgegeven en van prenten, aanteekeningen en een inleiding voorzien door C.E. Warnsinck-Delprat. Voorwoord van W. Voorbeijtel Cannenburg.
28781: HEYDEN, FRANS JANSZ. VAN DER. - Vervarelyke schip-breuk van't Oost-Indisch jacht Ter Schelling, onder het landt van Bengale; verhalende desselfs verongelukken, en den gruwelijken hongers-noot van 32 schip-breukelingen op zeker onbewoont eilant, daer sy van't wrak met een vlot aenquamen. Als ook hoe sy van het selve eilant in Bengale landen/ en voorts in't velt-leger van den Grooten Mogol, tot in't koningrijk van Assam landewaerts opgevoert zijn. Benevens een bondige beschrijving der koningrijken van Arrakan, Bengale, Martavan, Tanassery, etc. .. 2e druck seer vermeerdert door Willem Kunst, welke het selvige alles mede bygewoont heeft.
34749: HEYDEN, FRANS JANSZ. VAN DER. - Vervarelyke schip-breuk van't Oost-Indisch jacht Ter Schelling, onder het landt van Bengale; verhalende desselfs ongelucken, en den gruwelyken hongersnood van 32 schip-breukelingen op zeker onbewoont eiland, daer zy van't wrak met een vlot aanquamen. Hoe sy van het selve eiland in Bengale landen, en voorts in't veld-leger van den Grooten Mogol, tot in't koningryck van Assam landewaerts opgevoert zijn. Beneffens een bondige beschryving der koningrijken van Arrakan, Bengale, Martavan, Tanassery. 4e druk.
34989: HEYDT, JOHANN WOLFFGANG. - Scenes of the Cape of Good Hope in 1741 as drawn by Johann Wolffgang Heydt. Text translated from the German and edited by R. Raven-Hart.
18536: HEYERDAHL, THOR. - American Indians in the Pacific. The theory behind the Kon-Tiki expedition.
32811: HEYLYN, PETER. - Cosmography in four books containing the chrography and history of the whole world: and all the principal kingdoms, provinces, seas, and isles thereof.
262: HEYN, PIET. - De Westafrikaanse reis van Piet Heyn 1624-1625. Uitgegeven door K. Ratelband.
14017: HEYNEN, F(REDERIK CONSTANTIJN). - Blikken op Indië. Geschiedenis, godsdienst, maatschappelijke toestand, taal en letterkunde.
1733: HICKSON, SYDNEY JOHN. - A naturalist in North Celebes. A narrative of travels in Minahassa, the Sangir and Talaut islands, with notices on the fauna, flora and ethnology of the districts visited.
34693: HIDALGO, FRANCISCO. - Hong Kong. Preface by Michel Bagot.
25373: HIGGINS, ANTHONY. - New Castle Delaware 1651-1939.
34546: HILDER, ALBERT EDWARD. - A Canadian mounted rifleman at war, 1899-1902. The reminiscences.
34427: HILL, A.H. (ED.). - Hikayat Raja-Raja Passai. A revised romanised version with an English translation and introduction and notes.
19131: HILL, ERNESTINE. - Water into gold. With a foreword by Alex. F. Bell. 7th edition.
34420: HILL, A.H. (ED.). - The Hikayat Abdullah. An annotated translation.
28971: HILTON, CHRISTOPHER. - Mayflower. De reis die de wereld veranderde.
33227: SHIPWRECK OF THE HINDOSTAN. - Interesting particulars of the loss of the Hon. East India Company's ship the Hindostan, of 1,248 tons, which struck on Wedge Sand, off Margate, January 11, 1803, Edward Balston commander, setting forth the wretched situation of the crew, and the preservation on one hundred and twenty-nine persons out of one hundred and forty-three. Also the loss of the Hindostan storeship, commanded by Captain J. Le Gros.
5433: HINLOOPEN LABBERTON, D. VAN. - Het Javaansch van Malang-Pasoeroehan.
4363: HINLOOPEN LABBERTON, D. VAN. - Geillustreerd handboek van Insulinde zijnde een synthetische catalogus van den oeconomischen staat van den Nederlandsch-Indischen archipel naar de gegevens van de regeerings-bureaux en bevoegde deskundigen op ieder gebied .
30455: HINLOOPEN LABBERTON, D. VAN. - Register op de artikelen voorkomende in het Tijdschrift voor Indische Taal-, Land-, en Volkenkunde en de Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen loopende tot het jaar 1907, benevens eene inhoudsopgave tevens prijslijst van 's Genootschaps uitgaven bijgewerkt tot Juni 1908.
26902: HIRSCHBERG, W. - Die Kulturen Afrikas.
34357: MARITIME HISTORY. - Souvenir of the Second International Symposium on Maritime History.
34004: HITOPADESHA. - English translation of Hitopadesha by B.T. Dravid, alias Sheshadri Iyar.
34005: HITOPADESHA. - The Hitopades of Narayana Pandit with various readings. Edited by Wasudevacharya Ainapure.
34289: HOADLEY, MASON C. - Towards a feudal mode of production. West Java, 1680-1800.
31131: HOCK, CHEN MONG. - The early Chinese newspapers of Singapore 1881-1912.
33233: HOCKING, CHARLES. - Dictionary of disasters at sea during the age of steam. Including sailing ships and ships of war lost in action 1824-1962.
30545: HODÉE, PAUL. - Tahiti 1834-1984. 150 ans de vie chrétienne en eglise.
35362: HOEFNAGEL, JORIS (GEORGE). - Sanctonicolaum vulgo S. Nicolas oppidum in superiore Hungaria prope Zolnochium quod ipsi met Turcae (adventante Ser. Maximiliano) igne cremarunt ac dereliquerunt. Anno domini 1595, die 20 Octobris.
33161: HOEFTE, ROSEMARIJN. - In place of slavery. A social history of British Indian and Javanese laborers in Suriname.
28639: HOEFTE, ROSEMARIJN & GERT OOSTINDIE. - Echo van Eldorado. (Bloemlezing West-Indische literatuur).
35484: HOEK OSTENDE, J.H. VAN DEN. - De geschiedenis van het College Zeemanshoop 1822-1972.
34463: HOETINK, H. - Het patroon van de oude Curaçaose samenleving. Een sociologische studie.
32535: HOËVELL, G(ERRIT) W(ILLEM) W(OLTER) C(AREL) VAN. - Ambon en meer bepaaldelijk de Oeliasers, geographisch, ethnographisch, politisch en historisch geschetst.
31537: HOËVELL, WOLTER ROBERT VAN. - Uit het Indische leven. 2e druk.
31563: HOËVELL, WOLTER ROBERT VAN. - TIJDSCHRIFT VOOR NEDERLANDS INDIë. Jaargang 17.
31504: HOËVELL, G(ERRIT) W(ILLEM) W(OLTER) C(AREL) VAN. - Ambon en meer bepaaldelijk de Oeliasers, geographisch, ethnographisch, politisch en historisch geschetst.
598: HOËVELL, WOLTER ROBERT VAN. - Sjaïr Bidasari, oorspronkelijk Maleisch gedicht met eene vertaling en aanteekeningen.
34059: HOFFMANN, GEORGES JOHANNES. - Two sailing boats and a sloop.
35145: HOFFMANN, JOHANN CHRISTIAN. - Reise nach dem Kaplande, nach Mauritius und nach Java 1671-1676. Neu herausgegeben nach der zu Cassel im Verlag von Johann Friederich Hertzog im Jahre 1680 erschienenen Original-Ausgabe. - Johann SCHREYER. Reise nach dem Kaplande und Beschreibung der Hottentotten 1669-1677. Neu herausgegeben nach der zu Leipzig im Verlag von Johann Christian Wohlfart, 1681.
16133: HOFKER, MARIA. - Indische impressies. Samengesteld door Jan Schilt.
25404: HOFSTADTER, RICHARD. - America at 1750. A social portrait.
33733: HOGENDORP, CAREL SIRARDUS WILLEM VAN. - Coup d'oeill sur l'ile de Java et les autres possessions Néerlandaises dans l'archipel des Indes.
10052: HOGENDORP, GIJSBERT KAREL VAN. - Brieven aan eenen participant in de Oost-Indische Compagnie.
32221: HOGENDORP, GIJSBERT KAREL VAN. - Tweede vervolg op de Brieven aan eenen participant in de Oost-Indische Compagnie, handelende over een stelsel van bestuur en handel voor Nederlands-Indie.
10193: HOGENDORP, DIRK VAN. - Verzameling van stukken rakende de zaak van Dirk van Hoogendorp, opper-koopman in dienst der Oost-Indische Compagnie, en gezaghebber over Java's Oosthoek.
16870: HÖHN, KLAUS D. - Reflections of faith. The history of painting in Batuan 1834-1994.
5865: HOLLANDER, JOHANNES JACOBUS DE. - Sjaïr kén Tamboehan. Een oorspronkelijk Maleisch gedicht, met aanteekeningen uitgegeven.
5431: HOLLANDER, JOHANNES JACOBUS DE. - Handleiding bij de beoefening der Javaansche taal.
33686: HOLLAR, WENZEL. - Navium variae figurae et formae, a Wenceslao Hollar in diversis locis ad vivum delinreatae & aquafortiaeri insculptae, anno 1647.
29457: HOLLE RY VAN BEEST, G(ERARD) DU . - Indie een lastpost voor Nederland.
10506: HOLLEMAN, FRIDA. - Memories of Indonesia 1937-1945.
20490: SLEEPY HOLLOW. - THE OLD DUTCH BURYING GROUND OF SLEEPY HOLLOW. (Terrytown).
19336: HOLMES, I.M. - Great gold rushes.
34695: HOLTORF, GUNTHER W. - Hong Kong - Welt der Gegensätze.
32934: HOLTROP, P.N. (RED.). - Twee eeuwen Nederlanders in Sint-Petersburg. De Hollandse Kerk als sociaal en religieus middelpunt.
31289: HOM, M.K. - Songs of Gold Mountain. Cantonese rhymes from San Francisco Chinatown.
31424: HOMOET, J.C. - Ito, de priester der zongodin. Een Japansch verhaal.
33971: HOND, JAN DE & MENNO FITSKI. - De smalle brug. Japan en Nederland sinds 1600
33972: HOND, JAN DE & MENNO FITSKI. - A narrow bridge. Japan and the Netherlands from 1600
35127: HONDIUS, JODOCUS. - Klare besgryving van Cabo de Bona Esperança; med de by-gelegen kust naar Angola toe. Faksimilee .. uitgegee, 1652. Met vertaling in Engels deur L.C. van Oordt en van 'n inleiding en aantekeninge voorsien deur P. Serton.
34734: HONDIUS, DIENKE, NANCY JOUWE, DINEKE STAM, JENNIFER TOSCH. - Dutch New York histories. Connecting African, native American and slavery heritage. Geschiedenissen van Nederlands New York. Verbonden met Afrikaans, inheems Amerikaans en slavernij-erfgoed.
34076: HONDIUS, JODOCUS. - Fessae et Marocchi Regna.
31326: HONG, XIAO. - Market street. A Chinese woman in Harbin. Translated with an introduction by H. Goldblatt.
33771: HONINGS, RICK & PETER VAN ZONNEVELD. (RED.). - Een tint van het Indische Oosten. Reizen in Insulinde 1800-1950.
7513: HONORÉ NABER, S.P.L' & IRENE A. WRIGHT. - Piet Heyn en de zilvervloot. Documenten uit het archief van den luitenant-admiraal Piet Heyn. Met toelichting en eene levensbeschrijving van dien vlootvoogd uitgegeven.
240: L'HONORÉ NABER, S.P. (HRSG.). - Reisebeschreibungen von Deutschen Beamten und Kriegsleuten im Dienst der Niederländischen West- und Ost-Indischen Kompagnien 1602-1797.
22239: HOOFTMAN, J.L. & K.G. HOUWEN. - Nederlandsch-Indië. Aardrijkskundig leesboek. Dl. I: Naar Nederlandsch-Indië. 6e druk.
34972: HOOG, J. DE. - Nieuw-Guinea. Kunst uit privé bezit.
6159: HOOGENBERK, HENDRIK. - De rechtsvoorschriften voor de vaart op Oost-Indië 1595-1620.
7787: HOOGERWERF, EVERT-JAN. - Persgeschiedenis van Indonesië tot 1942. Geannoteerde bibliografie.
13950: HOOGHLY. - Aanwysing der voornaamste wooningen, poorten, thuynen, tanken, enz. op Hoegly A° 1721.
34892: HOOGSTRAATEN, M.G. - Nederlanders in Nederlands-Indië. Een schets van de Nederlandse koloniale aanwezigheid in Zuid00st-Azië tussen 1596 en 1950.
34984: HOOIJER, G.B. - De eerste schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Cornelis de Houtman 1595-1597 door Willem Lodewycksz. In opdracht van den Raad van Beheer van het Koloniaal Instituut in het kort beschreven .. en overeenkomstig diens ontwerp, door Louis J. Vreugde gebeeldhouwd in de vestibule van het museum in het Instituut te Amsterdam.
1260: HOOP, A.N.J. TH(OMASSEN) À TH(UESSINK) VAN DER. - Excursiegids voor Oud-Batavia.
33626: HOORN, JAN AMBROSOIS. - Verdrinken zonder water. De memoires van VOC-matroos Jan Ambrosius Hoorn, 1758-1778. Bezorgd en ingeleid door Perry Moree en Piet van Sterkenburg.
35174: HOORN, IOAN VAN. - Joan van Hoorn. Gouverneur generaal van Nederlands Indiën
14904: HOOYKAAS, C. - Bagus Umbara. Prince of Koripan. The story of a Prince of Bali and a Princes of Java illustrated on palm leaves by a Balinese artist. With Balinese text and English translation.
418: HOOYKAAS, C. - Tovenarij op Bali. Magische tekeningen uit twee Leidse collecties. Bijeengebracht en toegelicht.
33550: CAPE OF GOOD HOPE. - Le Cape de Bonne Esperance.
31224: HOPKIRK, P. - Foreign devils on the silk road. The search for the lost cities and treasures of Chinese Central Asia.
29282: HORA ADEMA, W(ILLEM) R(EMELIUS). - Authentieke stukken en dagblad-artikelen, in verband met de bekende Baron-zaak in Kediri.
33139: HORN, W.O. VON (= FRIEDRICH WILHELM PHILIPP OERTEL). - Het leven van Michiel Adriaansz. De Ruyter. Naar het Hoogduitsch .. bewerkt door Simon Jacobus Andriessen. 2e druk.
10699: HORNBY, EMILIA BITHYNIA. - Constantinople during the Crimean War.
10855: HORNE, JOHN FLETCHER. - The mirage of two buried cities (Pompeii and Herculaneum).
32798: HORST, A.J. VAN DER. - Roemloos vergaen. Compendium van verloren gegane schepen 1500-1800. Oost-Indische Compagnie, West-Indische Compagnie, Groenlandse Compagnie, Kaapvaart, marine, koopvaardij, walvisvaart en visserij.
34786: HORST, LIESBETH VAN DER. - Wereldoorlog in de West. Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba 1940-1945.
10439: HORST, A.J. VAN DER. - 'Met geen drooge oogen om tesien'. De ondergang van het VOC-retourschip 'T Vliegend Hart in 1735.
34144: HORST, K. VAN DER; L.C. KUIPER-BRUSSEN, P.N.G. PESCH. - Handschriften en oude drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Catalogus bij de tentoonstelling in het Centraal Museum te Utrecht ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de Bibliotheek der Rijksuniversiteit, 1584-1984.
31128: HOSIE, DOROTHEA. - Portrait of a Chinese lady and certain of her contemporaries by Lady Hosie.
16455: HOUBEN, H.H. - The call of the North. Translated by H.J. Stenning.
3830: HOUBEN, H.H. - Der Ruf des Nordens. Abenteuer und Heldentum der Nordpolfahrer.
3286: HOUBEN, VINCENT J.H. - Kraton and kumpeni. Surakarta and Yogyakarta 1830-1870.
28504: HOUGHTON, DANIEL; MUNGO PARK. - Reize en ontdekkingen in de binnen-landen van Africa, gedaan door den majoor Houghton, en Mungo Park, beiden zendelingen der Africasche Maatschappij .. verrijkt met eenige aardrijkskundige ophelderingen van den majoor J. Rennel. Gevolgd naar het Engelsch.
34766: HOUT, ITIE VAN. - Textiles at the Tropenmuseum.
30362: HOUTMAN, FREDERICK DE. - Le 'spraeck ende woord-boek' de Frederick de Houtman. Première méthode de malais parlé (fin du XVIe s.). Présenté par Denys Lombard avec la collaboration de Winarsih Arifin et Minnie Wibisono.
35243: HOUTMAN, CORNELIS DE. - De eerste schipvaerd der Hollandsche natie naer Oost-Indien, waer inne verhaelt wordt al wat haer sonderlings onder wegen bejegent is, als oock de conditien, religien, zeden, ende huys houdinghe der volckeren, met den aerd, vruchtbaerheyd, ghewassen, dieren, ende andere eygentschappen der landen, die sy beseylt hebben: ghetrocken uyt verscheyden journalen ofte dagh-registers daer van ghemaeckt, zeer vermaeckelijck ende nut om lesen.
14560: HOUTMAN, CORNELIS DE. - Om de zuid. De eerste schipvaart naar Oost-Indië onder Cornelis de Houtman, 1595-1597, opgetekend door Willem Lodewycksz. Vertaling, inleiding en annotatie Vibeke Roeper en Diederik Wildeman.
17619: HOUVEN VAN OORT, A.J. VAN DER. - Het regeerings-reglement van Suriname.
8894: HOVE, H.J. VAN. - Hollanders in Korea.
33064: HOVE, O. TEN, W. HOOGBERGEN, H.E. HELSTONE. - Surinaamse emancipatie 1863. Familienamen en plantages.
29774: HOVE, O. TEN, W. HOOGBERGEN, H.E. HELSTONE. - Surinaamse emancipatie 1863. Paramaribo: slaven en eigenaren.
15443: HOVEN, THÉRÈSE. - Onder de palmen en waringins.
17193: HOVING, A. & C. EMKE. - De schepen van Abel Tasman. Met een inleiding van Pieter Sigmond.
26722: HOVING, A.J. & A.A. LEMMERS. - In tekening gebracht. De achttiende-eeuwse scheepsbouwers en hun ontwerpmethoden.Met daarin opgenomen De groote Nederlandsche scheepsbouw op een proportionaale reegel voor gestelt door Pieter van Zwijndregt Pauluszoon (1757). Met bijdragen van J. Gerritsma, N.T. van Harpen, T. Lantau.
28415: HOVING, AB & COR EMKE. - Het schip van Willem Barents. Een hypothetische reconstructie van een laat-zestiende-eeuws jacht. Met medewerking van Peter Sigmond en Gerald de Weerdt.
10203: HOVING, AB & COR EMKE. - The ships of Abel Tasman. With an introduction by Peter Sigmond.
8055: HOVY, LODEWIJK. - Ceylonees plakkaatboek. Plakkaten en andere wetten uitgevaardigd door het Nederlandse bestuur op Ceylon 1638-1796.
27832: HOWARD BURY, CHARLES KENNETH, G. BRUCE. A.O. - Naar den hoogsten top der aarde. De beklimming van den Mount Everest. Voor Nederland bewerkt door A. Tervooren.
35207: HOWARD, GEORGE WILLIAM FREDERIC. - Diary in Turkish and Greek waters. 4th edition.
27030: HOWE, R.W. - Black star rising. A journey through West Africa in transition. (Dahomey, Ghana, Togo).
33621: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, JAN. - Adjudanten van den Gouverneur-Generaal. 1896.
33620: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, JAN. - Officieren van gezondheid, hospitaalsoldaten en ambulance (te velde) O.I. leger. 1897.
33619: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, JAN. - Infanterie O.I. leger. Groote en kleine tenue. 1896.
33617: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, JAN. - Cavalerie O.I. leger, groote tenue. 1896.
33616: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, JAN. - Pupillen te Gombong. 1898.
33615: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, JAN. - Schutterij in Oost-Indië (dagelijksche tenue) 1897.
33611: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, JAN. - Officieren van den generalen staf, intendant en kwartiermeester O.I. leger, (kleine tenue) 1896.
33614: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, JAN. - Koloniale reserve. Marschtenue. 1898.
33610: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, JAN. - Invaliden - Bronbeek 1897.
803: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, A. - De zeilvloot Willem Ruys Jan Danielszoon en de Rotterdamse Lloyd. Uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de naamloze genootschap Rotterdamse Lloyd.
33613: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, JAN. - Infanterie en artillerie (groote en kleine tenue). West Indië. 1897.
26456: HOZIER, HENRY MONTAGUE. - The Russo-Turkish war: including an account of the rise and decline of the Ottoman power, and the history of the Eastern question.
35199: HOZIER, HENRY MONTAGUE. - The Russo-Turkish war: including an account of the rise and decline of the Ottoman power, and the history of the Eastern question.
31542: HUC, RÉGIS EVARISTE & JOSEPH GABET. - Reisherinneringen uit Tartarije, Thibet en China. Verhaal der missie-reis in de jaren 1844, 1845 en 1846.
35335: HUCHTENBURG, JAN VAN. - Plan de Temiswar et de ses environs, avec l'attaque dans la Palanque et un projet pour la fortifier. - Plaan van Temiswar en van zyne omleggende streeken met de attaque in de Palank, en een ontwerp om die te versterken.
33316: HUGO, VICTOR. - Bug-Jargal, of de opstand der slaven van St. Domingo, in het jaar 1791. Naar het Fransch.
25876: HUIGEN, SIEGFRIED. - De weg naar Monomotapa. Nederlandstalige representaties van geografische, historische en sociale werkelijkheden in Zuid-Afrika.
23039: HUIJZENDVELD, FR. D. - 'Die ostafrikanische Schweiz'. Plantages, planters en plattelandsontwikkeling in West-Usambara, Oost-Afrika, ca. 1870-1930.
34791: HUISKEN, J.E. & FR. LAMMERTSE. (RED.). - Curaçao. Willemstad monumentenstad.
30827: HUISMAN, MARIJKE. - Publieke levens. Autobiografieën op de Nederlandse boekenmarkt (1850-1918).
33779: HUISMAN, MARIJKE. - Verhalen van vrijheid. Autobiografieën van slaven in transnationaal perspectief, 1789-2013.
22545: HULLU, J. DE. - De instelling van de commissie voor den handel der Oost-Indische Compagnie op China in 1756.
34962: HULLU, J. DE. - Over den Chinaschen handel der Oost-Indische Compagnie in de eerste dertig jaar van de 18e eeuw.
11649: HULLU, J. DE. - Op de schepen der Oost-Indische Compagnie. Vijf artikelen.. ingeleid, bewerkt en voorzien van een studie over de werkgelegenheid bij de VOC (door) J.R. Bruyn en J. Lucassen.
7195: HUMBLE, R. - Marco Polo. Introduction by E. Longford.
15240: HUMME, H.C. - Abiåså. Een Javaansche tooneelstuk, (wajang) met een Hollandsche vertaling en toelichtende nota.
34310: HUNDT, MICHAEL. - 'Woraus nichts geworden'. Brandenburg-Preussens Handel mit Persien (1668-1720).
9769: HUNGARY. - Hungary and its revolutions from the earliest period to the nineteenth century. Bij E.O.S. With a memoir of Louis Kossuth.
34114: HUNGARY. - Respublica et status regni Hungariae.
31692: HUNGERFORD, JAMES. - The old plantation, and what I gathered there in an autumn month.
31162: HUNTER, JANE. - The gospel of gentility. American women missionaries in turn-of-the-century China.
29647: HUNTINGTON, DANIEL. - An intolerant spirit, hostile to the interests of society. A sermon, delivered before his excellency John Brooks, esq. governor, his honor William Phillips, esq. lieutenant governor, the honorable council, and the two Houses composing the legislature of Massachusetts, on the anniversary election, May 29, 1822.
34969: HUPBACH, FRIEDA. - Das Land der ewigen Sonne. Erinnerungen eines Tropenkindes an Java und die Sundainseln.
15002: HURWITZ, J. - Batikkunst van Java.
2108: HUTCHINSON, ALEX. H. - Try Lapland. A fresh field for summer tourists.
18153: HUTT, MICHAEL. - New Zealand - your future.
28941: HUYGENS, LODEWIJCK. - Lodewijck Huygens' Spaans journaal. Reis naar het hof van de koning van Spanje, 1660-1661. Vertaald, ingeleid en geannoteerd door M. Ebben.
26814: HUYSSEN VAN KATTENDIJKE-FRANK, K. (RED.). - Met Prins Hendrik naar de Oost. De reis van W.J.C. Huyssen van Kattendijke naar Nederlands-Indië, 1836-1838.
6478: IDENBURG, P.J. - De Kaap de Goede Hoop gedurende de laatste jaren van het Nederlandsch bewind.
20787: IDENBURG-VAN DE POLL, M. - De vlag moet blijven staan.
3948: IDENBURG, P.J. - The Cape of Good Hope at the turn of the eighteenth century.
26703: IDO, VICTOR. (H. VAN DE WALL). - Indië in den goeden oude tijd. Radio-voordrachten voor de NIROM gehouden.
31606: IDO, VICTOR. (H. VAN DE WALL). - De paupers. Roman uit de Indo-Europeesche samenleving.
19196: IDRIESS, ION L. - Man tracks.
3604: IJZERMAN, JAN WILLEM. - Over de belegering van het fort Jacatra (22 dec. 1618 - 1 febr. 1619). (Met:) Bijlage.

Next 1000 books from Gert Jan Bestebreurtje Rare Books (NVvA; ILAB)

5/9