Gert Jan Bestebreurtje Rare Books (NVvA; ILAB)
Langendijk 8, 4132 AK Vianen, Nederland Postbus 113, 4130 EC Vianen, Nederland Tel. +31(0)347-322548            Email: info@gertjanbestebreurtje.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
34110: DOEDENS, ANNE & LIEK MULDER. - Engels-Nederlandse oorlogen. Door een zee van bloed in de Gouden Eeuw.
30927: DOEDENS, A. - Witte de With 1599-1658. Wereldwijde strijd op zee in de Gouden Eeuw.
23236: DOEL, H.W. VAN DEN, P.C. EMMER, H.PH. VOGEL. - Nederland en de Nieuwe Wereld. (Een intrigerende studie van de betrekkingen tussen Nederland en de Amerika's, vanaf de ontdekking van de Nieuwe Wereld tot heden).
3086: DOEL, H.W. VAN DEN. - De stille macht. Het Europese binnenlands bestuur op Java en Madoera, 1808-1942.
31821: DOEL, H.W. VAN DEN. - Afscheid van Indië. De val van het Nederlandse imperium in Azië.
29301: DOES, WILLEM VAN DER. - Storms, ice and whales. The Antarctic adventures of a Dutch artist on a Norwegian whaler. Translated by R. van Baak Griffioen. Introduction by J.C.A. Schokkenbroek.
29393: DOES, WILLEM VAN DER. - Storm, ijs en walvisschen. Een moderne Vikingtocht met Noorsche walvischvaarders naar de Zuidelijke IJszee. Voorwoord van C.M. Bakker. 2e druk.
17622: DOFLEIN, FRANZ. - Von den Antillen zum fernen Westen. Reiseskizzen eines Naturforschers.
33260: DOGGERSBANK. - HET SCHIP HOLLAND ZINKT.
34576: DOGGETT, MARJORIE. - Characters of light. Early buildings of Singapore.
31288: DOLBY, W. - A history of Chinese drama.
7515: DOMINICUS, F.C. - Het huiselik en maatschappelik leven van de Zuid-Afrikaner in de eerste helft der 18de eeuw.
3215: DOMIS, HENDRIK JACOB. - De residentie Pasoeroeang op het eiland Java.
34366: DON PETER, W.L.A. - Franciscans and Sri Lanka.
29769: DONGELMANS, B.P.M., P.G. HOFTIJZER, O.S. LANKHORST - Boekverkopers van Europa. Het 17de eeuwse Nederlandse uitgevershuis Elzevier.
31784: DONICIE, A. - De Creolentaal van Suriname. Spraakkunst. Met medewerking van W. Campagne, P.H. van Daal, F. Lansdorf, R. Samson, R. Sloote.
14486: DONKERSLOOT-DE VRIJ, MARIJKE. - Kaarten van Utrecht. Topografische en thematische kartografie van de stad uit vijf eeuwen.
31711: DONNE, M.A. - The Sandwich Islands and their people.
33242: DOORN, J.A.A. VAN. - De laatste eeuw van Indië. Ontwikkeling en ondergang van een koloniaal project. 3e druk.
26114: DOORN, J.A.A. VAN. - Indische lessen. Nederland en de koloniale ervaring.
7624: DOORN, J.A.A. VAN. - De laatste eeuw van Indië. Ontwikkeling en ondergang van een koloniaal project.
2343: DOORNE, KEES VAN & MICHIEL VAN KEMPEN. - Suriname-catalogus van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam.
32545: DOORNINCK, D.J. VAN. - Leven op Java. Critische opstellen. Nieuw, geheel omgewerkte en uitgebreide uitgaaf van Hollanders op Java en in Holland.
31217: DORÉ, HENRY. - Manuel des superstitions Chinoises ou petit indicateur des superstitions les plus communes en Chine. 2me édition.
32925: DORN, ALEXANDER. (ED.). - Die Seehäfen des Weltverkehrs.
24636: DOUMERGUE, E. - Un petite nationalité en souffrance les Lettons. Les provinces Baltiques et le Pangermanisme Prussien en Russie.
839: DOUWES, D.J. - De horizon verlegd. Reisjournalen uit de tijd van de zeilvaart.
4210: DOUWES DEKKER, N.A. - Tanah Air Kita. Een boek over land en volk van Indonesië.
27307: DOW, GEORGE FRANCIS. - Slave ships and slaving. With an introduction by Ernest H. Pentecost.
10136: DOWD, JEROME. - The negro races. A sociological study. Volume I.
8249: DOYLE, J.A. - The colonies under the House of Hanover.
30503: DOZY, R(EINHART PIETER ANNE). - De Israëlieten te Mekka van Davids tijd tot in de vijfde eeuw onzer tijdrekening.
34092: DRABBE, PETRUS. - Tanimbar Maluku. De unieke Molukken-foto's van Petrus Drabbe. Tekst en research Nico de Jonge & Toos van Dijk.
34568: DRAGTENSTEIN, FRANK. - Van Elmina naar Paramaribo. De slavenhaler.
34406: DRAKARD, JANE. - A Malay frontier. Unity and duality in a Sumatran kingdom.
33370: DRAKE, FRANCIS. - Drie voornaame zee-togten van Franciscus Draak, na America, door de Suyd-Zee en vervolgens rond-om den geheelen aard-kloot gedaan, in't jaar 1577 en vervolgens. Behelsende een naauwkeurige beschrijving der kusten van die gewesten, veele bysondere voor-vallen, en aanmerkelijke saaken. Op ordre van den admiraal beschreeven, door een sijner reys-gesellen; nu alder-eerst uyt het Engels vertaald.
17874: DREWES, G.W.J. - Directions for travellers on the mystic path. Zakariyya' al-Ansari's Kitab Fath al-Rahman and its Indonesian adaptions. With an appendix on Palembang manuscripts and authors.
30435: DREWES, G.W.J. & P. VOORHOEVE. - Adat Atjèh. Reproduced in facsimile from a manuscript in the India Office Library. With an introduction and notes.
7277: DREWES, G.W.J. - De biografie van een Minangkabausen peperhandelaar in de Lampongs naar een Maleis handschrift in de Marsden-Collection te London uitgegeven, vertaald en ingeleid.
34407: DREWES, G.W.J. & POERBATJARAKA. - De mirakelen van Abdoelkadir Djaelani.
30434: DREWES, G.W.J. - Een 16de eeuwse Maleise vertaling van de Burda van Al-Busiri (Arabisch lofdicht op Mohammad). Uitgegeven en vertaald.
31901: DRIESSEN, JOZIEN J. - Russen en Nederlanders. Uit de geschiedenis van de betrekkingen tussen Nederland en Rusland 1600-1917.
11084: DROOGLEVER, P.J. - De Vaderlandse Club 1929-1942. Totoks en de Indische politiek. (With a summary in English).
23115: DUBOIS, J(EAN) A(NTOINE). - Hindu manners, customs and ceremonies. Translated from the author's later French ms. and edited with notes, corrections, and biography by Henry K. Beauchamp. 3rd edition.
34432: DUBOVSKA, ZORICA & VRATISLAV STOVICEK. - Contes d'Indonésie.
31400: DUDBRIDGE, G. - The Hsi-yu chi. A study of antecedents to the sixteenth-century Chinese novel.
29531: DUDOK VAN HEEL, J(OANNES) P(ETRUS). - Open brief over spoorweg-aanleg op Java aan de leden der commissie ad hoc uit het Indisch Genootschap J. Millard, P.J. Bachiene, J. van Kerkwijk.
8507: DUFFERIN, (HARRIOT). - My Canadian journal 1872 - 8. Extracts from my letters home written while Lord Dufferin was governor-general.
24946: DUGAST, IDELETTE. - Monographie de la tribu des Ndiki (Banen du Cameroun).
32900: DUHAMEL DU MONCEAU, (HENRI-LOUIS). - Élémens de l'architecture navale, ou traité pratique de la construction des vaisseaux. 2me edition revue, corrigée & augmentée par l'auteur.
32767: DULM, FRITS VAN. - 'Zonder eigen gewinne en glorie'. Mr. Iman Wilhelm Falck (1736-1785), gouverneur en directeur van Ceylon en onderhorigheden.
13588: DUMORTIER, BARTHÉLEMY. - Observations complémentaires sur le partage des dettes des Pays-Bas. - La question de la dette hollandaise mise a la portée des enfans. - De politique du moment en Belgique.
13291: DUMOURIEZ, GÉNÉRAL. - Mémoires. Ecrits par lui-même.
34135: DUNMORE, JOHN. - French explorers in the Pacific. Volume I: The 18th century. Volume II: The 19th century.
31870: DURAND, ALFRED. - La langue Malgache en 30 leçons. Manuel de conversation courante. Termes et sujets militaires.
21199: DURAND, EDWARD DANA. - The city chest of New Amsterdam.
29946: DURIE, MARK. - A grammar of Acehnese on the basis of a dialect of North Aceh.
30522: DURKHEIM, EMILE. - Les formes élémentaires de la vie religieuse. Le système totémique en Australie. 3me édition.
34592: DURRANT, A.E. - Lokomotip uap. Indonesian steam locomotives in action. Indonesische Dampflokomotiven in Aktion. Indonesische stoomlocomotieven in actie.
33239: DUUREN, DAVID VAN. - Oceania at the Tropenmuseum. (With contributions by) Steven Vink, Daan van Dartel, Hanneke Hollander, Denise Frank.
32096: DUUREN, D. VAN & T. MOSTERT. - Curiosities from the Pacific Ocean. A remarable rediscovery in the Tropenmuseum, Amsterdam: thirteen ethnographic objects from the Bruny d'Entrecasteaux Expedition (1791-1794).
20257: DYKE, HENRY J. VAN. - The character and influence of abolitionism. A sermon preached in the First Presbyterian Church, Brooklyn, on sabbath evening, dec. 9th, 1860.
30623: EAPEN, K.V. - A study of Kerala history. Revised edition.
34259: MIDDLE EAST. - Croisière Moyen-Orient avec Le Pilsna.
33131: EBELING, E. - Straatsburg in 1681. Een geschiedkundig verhaal uit de dagen van de afscheuring dezer stad van het Duitsche Rijk, en hare bemachtiging door Lodewijk XIV; voor de rijpere jeugd.
23166: EBING, EWALD & YOUETTA DE JAGER. - Batavia-Jakarta 1600-2000. A bibliography. With the assistance of J. ter Beek, J. Delwel and H. Kemp.
33124: ECKENER, HUGO. - De tocht van de 'Graf Zeppelin' naar Amerika. Tevens bevattend het dagboek van een passagier uitgegeven door Rolf Brandt.
14949: ECKHOUT, ALBERT. - Libri picturati.
14636: EDELMAN, HENDRIK. - The Dutch language press in America. Two centuries of printing, publishing and bookselling.
33026: EDINGER, RAY. - Fury Beach. The four-year odyssey of Captain John Ross and the Victory. A true story of Arctic exploration and life among the Inuits.
456: EEKHOF, A. - De Hervormde Kerk in Noord-Amerika (1624-1664.
33172: EEKHOUT, JAN. H. - De neger zingt. Amerikaansche negerlyriek. Vertaald en ingeleid. 3e druk.
29497: EEKHOUT, R(ENEKE) A(DRIAAN). - Opmerkingen over het kultuurstelsel en bedenkingen tegen de afschaffing der heerendiensten en de invoering van het stelsel van vrijen arbeid op Java. Met eene voorrede van M.A. Eekhout.
28731: EERDE, J.C. VAN. - Aanteekeningen over de Bodha's van Lombok.
28740: EERDE, J.C. VAN. - Gebruiken bij den rijstbouw en rijstoogst op Lombok.
28745: EERDE, J.C. VAN. - Het grondbezit op Lombok.
28743: EERDE, J.C. VAN. - Het rapport over de regeling der agrarische toestanden in West-Lombok.
28744: EERDE, J.C. VAN. - Het ruilmiddel der bevolking op Lombok.
28729: EERDE, J.C. VAN. - De Toetoer Monjèh op Lombok.
28732: EERDE, J.C. VAN. - De Toetoer Tjilinaja op Lombok.
3063: EERDE, JOHAN CHRISTIAAN VAN. ( RED.). - De volken van Nederlandsch Indië in monographieën.
18191: EGGLESTON, G.T. - Tahiti. Voyage through paradise. The story of a small boat passage through the Society Islands.
32977: EGYPT. - Egijptenaars.
33116: EGYPT. - KINGS AND QUEENS OF ANCIENT EGYPT. History by eminent Egyptologists. Foreword by J.H. Breasted.
22342: EIDEM, O. & O. LÜTKEN. - Vor sømagts historie en populaerhistorisk fremdstilling paa grundlag af J.C. Tuxens den Dansk-Norske sømagts historie.
1779: ELBERT, JOHANNES. - Die Sunda-Expedition des Vereins für Geographie und Statistik zu Frankfurt am Main. Festschrift zur Feier des 75 jährigen Bestehens des Vereins.
22486: ELET, JACOBUS. - Naar de koning van Dahomey. Het journaal van de gezantschapsreis van Jacobus Elet naar het West-Afrikaanse koningrijk Dahomey in 1733. Ingeleid door Henk den Heijer.
25772: ELIËNS, TITUS M. (RED.). - Wonen op de Kaap en in Batavia 1602-1795. (Met bijdragen van) Monique van de Geijn-Verhoeven, Antonia Malan, Karel Schoeman, Jan Veenendaal, Deon Viljoen, Nigel Worden.
32835: ELIËNS, TITUS M. - Silver from Batavia. Zilver uit Batavia.
21966: ELLIOT, ROBERT H. - The experiences of a planter in the jungles of Mysore.
31514: ELLIOT, INGER MCCABE. - Batik. Fabled cloth of Java. Contributions Paramita Abdurachman, Susan Blum, Iwan Tirta.
33544: ELLIS, JOHN. - Natuurlyke historie van de koraal-gewassen, en andere dergelyke zee-lighamen, die men gemeenelyk vind op de kusten van Groot-Brittanien en Ierland; benevens eene beschryving van een grooten zee-polyp, in den zomer van't jaar 1753, by den Noord-Pool door de walvis-vangers gevonden. Uit het Engels vertaald door Jan Tak.
9709: ELLIS, WILLIAM. - Polynesian researches, during a residence of nearly six years in the South Sea Islands; including descriptions of the natural history and scenery of the islands, with remarks on the history, mythology, traditions, government, arts, manners and customs of the inhabitants.
34579: ELSKEN, ED VAN DER. - Hong Kong. Hong Kong the way it was.
29149: ELST, S.L.W. VAN DER. - Staats-koffiecultuur op Java.
28935: ELSTLAND, LOURENS VAN. - Jan onder de deecken. Een Haarlemse 'klugt' geschreven te Batavia rond 1690. Naar het handschrift in de Bibliothèque Nationale te Parijs voor het eerst uitgegeven, toegelicht en van een inleiding en commentaar voorzien door K. Bostoen, M. Geesink en M. Zijlstra.
30724: ELTEN, N. VAN. - Iets over den voorgaanden en tegenwoordigen staat van Nederlandsch Indië, vergezeld van eene beoordeling van twee vlugschriften, getiteld: Kort overzigt der financiële resultaten van het stelsel van kultures onder den gouverneur-generaal J. van den Bosch en Blik op het bestuur van Nederlandsch Indie onder den gouverneur-generaal J. van den Bosch, voor zoo ver het door denzelven ingevoerde stelsel van cultures op Java betreft.
32113: ELTIS, DAVID & DAVID RICHARDSON. (ED.). - Routes to slavery. Direction, ethnicity and mortality in the Transatlantic slave trade.
5227: EMDEN, F.J.G. & W. BRANDT. - Kleurig memoriaal van de Hollanders op Oud-Java.
27042: EMERY, FRANK. - Marching over Africa. Letters from Victorian soldiers.
29060: EMMER, P.C. - Engeland, Nederland, Afrika en de slavenhandel in de 19de eeuw. Dl.II: De afschaffing van de slavenhandel; de reactie op de Goudkust en de werkzaamheid van de Engels-Nederlandse gerechtshoven ter wering van de slavenhandel.
31931: EMMER, P., H. DEN HEIJER, L. SICKING. (RED.). - Atlantisch avontuur. De Lage Landen, Frankrijk en de expansie naar het Westen, 1500-1800.
24859: EMONTS, JOHANNES. - Ins Steppen- und Bergland Innerkameruns. Aus dem Leben und Wirken deutscher Afrikamissionare.
32543: ENCYCLOPAEDIA. - ENCYCLOPAEDIE VAN NEDERLANDSCH-INDIË. Met medewerking van verschillende geleerden, ambtenaren en officieren samengesteld door J. Paulus, S. de Graaff en D.G. Stibbe. 2e druk.
29317: ENDICOTT, W.C. - Captain Joseph Peabody. East India merchant of Salem (1757-1844). A record of his ships and of his family. Edited and completed with a sketch of Joseph Peabody's life by W.M. Whitehill.
33112: ENDURAN, L(ODOÏX). - De slavenhandel of twee zeelieden in Senegal.
30871: ENGELBRECHT, S.P. - Album vir die geskiedenis van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika.
7596: ENGELHARD, J.L.F. - Het generaal-plakkaat van 31 juli 1725 op de convooien en licenten en het lastgeld op de schepen. Een studie over de heffing der in- en uitvoerrechten van de Republiek der Vereenigde Nederlanden, hoofdzakelijk tijdens de achttiende eeuw.
33938: NEGRO-ENGLISH. - Neger-Engelsch-Hollandsche samenspraken voor Suriname. Verbeterde druk.
33886: ENKHUIZEN. - ZEESLAG, TUSSCHEN DEN GRAAF VAN BOSSU, EN DEN NOORDT HOLLANDERS, VOORGEVALLEN DEN 11. EN 12. OCTOBER, 1573.
16458: ENKLAAR, I.H. - Life and work of Dr. J.Th. van der Kemp 1747-1811. Missionary pioneer and protagonist of racial equality in South Africa.
32599: ENKLAAR, I.H. - Joseph Kam 'rasul Maluku'.
6465: ENKLAAR, I.H. - De levensgeschiedenis van Johannes Theodorus van der Kemp stichter van het Ned. Zendeling-Genootschap, pionier van de London Missionary Society onder Kaffers en Hottentotten in Zuid-Africa 1747-1811 tot aan zijn komst aan de Kaap in 1799.
33374: ENSINK, J. - Outlines for a private house in Bandoeng in the Dutch East Indies.
6064: ENTE, W.K. - Natal en Nieuw-Gelderland en de vooruitzigten der kolonisatie aldaar.
2842: ENTJI' AMIN. - Sja'ir Perang Mengkasar. (The rhymed chronicle of the Macassar War). Edited and translated by C. Skinner.
20596: EQUIANO, OLAUDAH. - Equiano's reizen. De autobiografie van een negerslaaf. (Uitgegeven door) Paul Edwards.
31163: ERDBRINK, GERHARD R. - Gützlaff, de apostel der Chinezen, in zijn leven en zijne werkzaamheid geschetst.
33571: ERNST, AUGUST. - Republik Chili. Erlebnisse und Beobachtungen.
30451: ESSER, S.J. - Klank- en vormleer van het Morisch.
32456: ESTERIK, CHRIS VAN. - Nederlands laatste bastion in de Oost. Economie en politiek in de Nieuw-Guinea-kwestie.
29108: EVANS, PAUL D. - The Holland Land Company. Buffalo, 1924. Reprint.
29401: EVANS, PETER G.H. - The natural history of whales & dolphins.
30556: EVANS, P.G.H. - Birds of the eastern Caribbean.
19805: EVERETT, SUSANNE. - Slavernij door de eeuwen heen.
33803: EVERTSEN, JOHAN. - Den e. manhaften zeeheld Johan Evertsen, ridder, Lt. Admirael van Zeeland, capit. over een compag. voetknechten.
33806: EVERTSEN, CORNELIS. - Den e. manhaften zeeheld Cornelis Evertsen, Lt. Admirael van Zeeland.
33807: EVERTSEN, JAN. - Den e. manhaften zee-held Jan Evertsz. ridder, vice admir. van Zeeland, &.
32989: EVERTSEN, CORNELIS. - Kornelis Evertsen, luitenant-admiraal van Zeeland.
32990: EVERTSEN, CORNELIS. - Cornelis Evertsen, vice-admiraal van Zeeland enz.
25843: EVERTSEN, GELEIN, JAN & KORNELIS. - Gelein, Jan & Kornelis Evertsen.
31484: EXNER, A.H. - Japan. Skizzen von Land und Leuten mit besonderer Berücksichtigung kommerzieller Verhältnisse.
7412: EXQUEMELIN, ALEXANDRE OLIVIER. - De Americaensche zee-roovers.
6466: EYBERS, G.W. - Bepalingen en instructiën voor het bestuur van de buitendistricten van de Kaap de Goede Hoop (1805). Met eene inleiding door S.J. Fockema Andreas, S. van Brakel en den uitgever.
9391: EYCK VAN HESLINGA, E.S. VAN. - Van compagnie naar koopvaardij. De scheepvaartverbinding van de Bataafsche Republiek met de koloniën in Azië 1795-1806.
26928: EYO, E. & FR. WILLETT. - Kunstschätze aus Alt-Nigeria. Mit Beiträgen von H. Amborn, E. Eggebrecht, W.K. Konrad und U. Luig.
16886: EYRE, VINCENT. - Verhaal van de krijgsgebeurtenissen en verschrikkelijke rampspoeden van het Engelsche leger in Cabul en van de krijgsgevangenschap in Affchanistan. Naar den 3e Engelschen druk.
28942: EYRE, VINCENT. - Retraite et destruction de l'armée l'Afghanistan en janvier 1842, journal du lieutenant Vt. Eyre .. suivi de notes-familières écrites pendant sa captivité chez les Afghans. Traduit de l'Anglais sur la 3me édition, par Paul Jessé.
33271: EYRIÈS, JEAN BAPTISTE BENOIT & ERNEST FAYE. - Geschiedkundige verhalen van schipbreuken, achterlaten van zeelieden, overwinteren, scheepsbranden en andere zeerampen. Vrij het Fransch gevolgd door Abraham Johannes Dieperink.
34026: FABER, PAUL, ANNEKE GROENEVELD, HEIN REEDIJK. (ED.). - Beelden van de Oriënt - Images of the Orient. Fotografie en toerisme, Photography and tourism 1860-1900. (Text by) Anneke Groeneveld, Fred Bos, Steven Wachlin, Ineke Zweers.
33241: FABER, PAUL. - Africa at the Tropenmuseum. (With contributions by) Sonja Wijs & Daan van Dartel.
10560: FABER, G.H. VON. - Er werd een stad geboren... De wordingsgeschiedenis van het oudste Soerabaja.
5232: FABER, G.H. VON. - Oud Soerabaia. De geschiedenis van Indië's eerste koopstad van de oudste tijden tot de instelling van de gemeenteraad (1906).
267: FABIUS, GERARDUS. - Zijne majesteits raderstoomschip Soembing overgedragen aan Japan. De drie diplomatieke reizen van kapitein G. Fabius ter opening van Deshima en Nagasaki in 1854, 1855 en 1856. Ingeleid en uitgegeven door J. Stellingwerff.
29314: FABRICIUS, JOHAN. - Het beest uit zee. De ondergang van de Oostindiëvaarder 'Batavia'.
30657: FAGAN, G. & G. - Kerkstraat in't Land van Waveren (Tulbagh, South Africa).
26818: FAGG, W. - Yoruba. Sculpture of West Africa. Descriptive catalog by John Pemberton 3rd. Edited by Br. Holcombe.
24313: FAIRBRIDGE, DOROTHEA. - The Pilgrims' way in South Africa.
33362: FAMARS TESTAS, WILLEM DE. - Reisschetsen uit Egypte 1858-1860 naar ongepubliceerde handschriften bewerkt en geannoteerd door Maarten J. Raven..
5877: LIAW YOCK FANF. - Undang-Undang Melaka. The laws of Melaka.
33285: FARRINGTON, KAREN. - Ship wrecks.
6972: FASSEUR, CEES. - De indologen. Ambtenaren voor de Oost 1825-1950.
7507: FASSEUR, CEES. - De weg naar het paradijs en andere Indische geschiedenissen.
32603: FASSEUR, CEES. - The politics of colonial exploitation. Java, the Dutch, and the cultivation System. Translated from the Dutch by R.E. Elson and A. Kraal. Edited by R.E. Elson.
29753: PILGRIM FATHERS. - THE LEYDEN PILGRIM MESSENGER. An international journal edited by The Leyden Pilgrim Fathers Society and by The Trustees of the William the Silent Fund. No.1.
10433: FAUCHER, LÉON. - Études sur l'Angleterre.
18144: FAWCETT, RAYMOND. (ED.). - What was their life ? Ao tea roa New Zealand.
32733: FEENER, R.M., P. DALAY, A. REID. (ED.). - Mapping the Acehnese past.
201: FEENSTRA KUIPER, J. - Japan en de buitenwereld in de achttiende eeuw.
7390: FEITH, P.R. - Catalogus der verzameling van boeken en prenten betrekking hebbende op de stad Batavia, bijeengebracht door en eigendom van P.R. Feith.
617: FENNEKOL, W(ILLEM) F(REDERIK). - Proeve over de kust van Guinea; houdende eene poging tot onderzoek, hoe, en in hoeverre, dat land tot eene ware volkplanting zou kunnen gevormd worden. (Met Voorberigt van J. Immerzeel).
22845: FERGUSON, ROBERT. - Nineveh and its ruins: or, the history of the great city.
17698: FERMIN, PHILIPPE. - Tableau historique et politique de l'état ancien et actuel de la colonie de Surinam, et des causes de sa décadence.
32739: FERNOW, BERTHOLD. (ED.). - The records of New Amsterdam from 1653 to 1674 Anno Domini. Minutes of the court of burgomasters and schepens.
30514: FERRAND, GABRIEL. - Essai de grammaire Malgache.
31096: FEY, TOON. - Marrons van Suriname.
33160: FICK, CAROLYN E. - The making of Haiti. The Saint Domingue revolution from below.
14640: FIELDHOUSE, D.K. - The Colonial Empires. A comparative survey from the eighteenth century.
23803: FILCHNER, WILHELM. - Bismillah. Vom Huang-ho zum Indus. 7. Auflage.
7673: FILSECK, JOHANN JACOB MOSER VON. - Vollständiger Bericht von der so berühmt als fatalen Clausula Articuli IV. Pacis Ryswicensis, bestehende theils in einer historischen Erzählung/ wie diese Clausul gegen alle vormalige und öffters wiederhohlte Versicherungen auf die Bahn gebracht und durchgetrungen worden...
32072: FINCH, ROGER. - The ship painters.
21697: FINDLAY, D.G.A. - De geschiedenis van het bagno van Frans Guyana. 2e druk.
23213: FINLAYSON, GEORGE. - The mission to Siam, and Hue, the capital of Cochin China, in the years 1821-2. From the journal. With a memoir of the author by Sir Thomas Stamford Raffles.
11664: FISCH, JÖRG. - Hollands Ruhm in Asien. François Valentyns Vision des niederländischen Imperiums im 18. Jahrhundert.
33458: FISCHER, H.W. - Catalogus van 's Rijks Ethnographisch Museum. Deel VIII Bataklanden, met aanhangsel: Maleische landen ter Sumatra's Noordoostkust.
32174: FISCHER, E.J. (RED.). - Katoen voor Indië. Sociale ondernemers op het spoor naar vooruitgang 1815-1940.
32152: FISCHER, E.J., J.L.J.M. VAN GERWEN, H.J.M. WINKELMAN. - Bestemming Semarang. Geschiedenis van de textielfabrikanten Gelderman in Oldenzaal 1817-1970.
19892: FISHER, SYDNEY G. - The Quaker colonies. A chronicle of the proprietors of the Delaware.
33820: DUTCH FISHERMAN. - Dutch fisherman.
31058: GREENLAND WHALE FISHERY. - De Groenlands vaarder. Rooktabak.
28495: GREENLAND WHALE FISHERY. - Lyst van de Hollandse, Hamburger en Bremer Groenlands-vaarders, anno 1770 uitgevaaren. - Lyst van de Hollandse en Hamburger, Straat Davids-vaarders, anno 1770 uitgevaaren.
8334: FISKE, JOHN. - The beginnings of New England or the puritan theocracy in its relation to civil and religious liberty.
9676: FITZPATRICK, JAMES PERCY. - The Transvaal from within. A private record of public affairs. 7th impression.
3353: FLANAGAN, LAURENCE & ROBERT STÉNUIT. - Schatten van de Armada.
29054: FRENCH BATTLE-FLEET. - Verzeichnuss der Frantsösischen Kriegs-Schiffe/ wie alt dieselbige seyen/ von ihrer Ladung/ Geschüts/ Mannschafft/ und derselben Befehlshaber.
29758: FLEISCHMANN, ARTHUR. - JANSEN, FR. (ED.). - Bali in the 1930s. Photographs and sculptures by Arthur Fleischmann. Bali through a sculptors eyes. Text by P. de Bont, D. Fleischmann.
32716: FLORIDA, N. - Writing the past, inscribing the future. History as prophecy in colonial Java.
19304: FLYNN, FRANK. - Northern gateway.
31370: FOCHLER-HAUKE, GUSTAV. - Die Manschurei. Eine geographisch-geopolitische Landeskunde. Auf Grund eigener Reisen.
32083: FOKKENS, F. - The great cultures of the isle of Java. With a preface by Treub.
31532: FOLEY, FR.J. - The great Formosan impostor (George Psalmanazar).
24643: FOLLIET, J. - Le travail forcé aux colonies.
32127: FONTAINE, J. - Onderweg van onafhankelijkheid naar zelfstandigheid. 250 jaar Hernhutterzending in Suriname 1735-1985.
14858: FONTEINE, JOS. - Suriname fri/vrij/free.
11989: FOORE, ANNIE. (F.J.J.A. IJZERMAN-JUNIUS). - Uit ons Indische familieleven.
31635: FOORE, ANNIE. (F.J.J.A. IJZERMAN-JUNIUS). - De koloniaal en zijn overste. Een roman. 2e druk.
31634: FOORE, ANNIE. (F.J.J.A. IJZERMAN-JUNIUS). - Florence's droom. Novelle. 5e druk.
31625: FOORE, ANNIE. (F.J.J.A. IJZERMAN-JUNIUS). - De Van Sons. Een verhaal uit Indië.
31574: FOORE, ANNIE. (F.J.J.A. IJZERMAN-JUNIUS). - Indische huwelijken.
31527: FORBES, HENRY O(GG). - A naturalist's wanderings in the Eastern Archipelago. A narrative of travel and exploration from 1878 to 1883.
13218: FORMOSA. - De dagregsiters van het kasteel Zeelandia, Taiwan 1629-1662. Uitgegeven door J.L. Blussé, M.E. van Opstall, Ts'ao Yung-ho, N.C. Everts, W.E. Milde.
33751: FORREST, DENYS. - Tiger of Mysore. The life and death of Tipu Sultan.
33543: FORREST, THOMAS. - A voyage to New Guinea, and the Moluccas, from Balambangan: including an account of Magindano, Sooloo, and other islands.. performed in the Tartar Galley, belonging to the Honourable East India Company, during the years 1774, 1775, and 1776.. to which is added a vocabulary of the Magindano tongue. 2nd edition.
32345: FOSS, MICHAEL. - Undreamed shores. England's wasted empire in America.
31905: FOSTER, BARBARA & MICHAEL. - Forbidden journey. The life of Alexandra David-Neel.
32409: FOSTER, WILLIAM. - England's quest of eastern trade.
33016: FOUQUIER, ARMAND. - Levensbeelden uit de jaarboeken der lijfstraffelijke regtspleging. Naar het Fransch.
18240: FOWLER, WILFRED. - This island's mine. (The Solomon Islands).
30196: FRAASSEN, CHRISTAAN FRANS VAN. - Ternate, de Molukken en de Indonesische Archipel. Van Soa-organisatie en vierdeling: een studie van traditionele samenleving en cultuur in Indonesië.
4251: FRANCIS, EMANUEL ALEXANDER INTVELD. - Mijn beroep op het Nederlandsche volk. Request ingediend aan de Staten-Generaal.
33342: FRANCIS, E(MANUEL). - Herinneringen uit den levensloop van een Indisch' ambtenaar van 1815 tot 1851. Medegedeeld in brieven.
29229: FRANCIS, EMANUEL ALEXANDER INTVELD. - Iets over de particuliere landerijen bewesten de rivier Tjimanok.
31782: FRANCK, HARRY A. - Roaming through the West Indies.
8851: FRANCK, HARRY A. - Glimpses of Japan and Formosa.
31282: FRANCK, HARRY A. - Wandering in Northern China.
23000: FRANCKE, JOHAN. - Utiliteyt voor de gemeene saake. De Zeeuwse commissievaart en haar achterban tijdens de negenjarige oorlog, 1688-1697.
24591: FRANKEN, L. - Indrukken van een reis per stoomschip naar Zuid-Afrika. 3e vermeerderde druk.
1637: FRANSSEN HERDERSCHEE, ALPHONS. - Verslag van de Gonini-expeditie.
24822: FRASER, DONALD. - Winning a primitive people. Sixteen years'work among the warlike tribe of the Ngoni and the Senga and Tumbuka peoples of Central Africa. With an introduction by J.R. Mott.
31462: FRASER, MARY CRAWFORD. - A diplomat's wife in Japan. Sketches at the turn of the century. Edited by Hugh Cortazzi.
31490: FRASER, MARY CRAWFORD. - A diplomat's wife in Japan. Letters from home to home. 3rd edition.
34535: FRASER, MARYNA. (ED.). - Johannesburg pioneer journals 1888-1909.
23818: FRAZIER, E. FRANKLIN. - The negro family in the United States. Revised and abridged edition.
27482: FREEMAN-GRENVILLE, G.S.P. - Chronology of African history.
32056: FRERE-COOK, GERVIS. (ED.). - The decorative arts of the mariner.
8279: FREYGANG, WILHELM VON. - Brieven over den Kaukasus en Georgie, en verslag van eene reis in Perzie in 1812. Uit het Fransch oorspronkelijke der reizigers zelve den heer Wilhelm van Freygang en deszelfs echtgenoote.
30576: FREYRE, GILBERTO. - Terres du sucre. (Nordeste). Traduit du portugais par J. Orecchioni. Avant-propos de J. Duvignaud.
25161: FREYRE, GILBERTO. - Maitres et esclaves (Casa grande e senzala). Traduit du portugais par Roger Bastide. Préface de Lucien Febure.
7344: FREYRE, GILBERTO. - The masters and the slaves. (Casa-grande & senzala). A study in the development of Brazilian civilization. Translated from the Portuguese by Samuel Putman. Second edition, revised.
29215: FRIEDMANN, S. - Nederlandsch Oost- en West-Indië volgens de nieuwste inrigting, met betrekking tot aardrijkskunde, statistiek, voortbrengselen, luchtgesteldheid, en vooral tot den gezondheidstoestand. Uit het Hoogduitsch.
6584: FRIJHOFF, WILLEM. - Wegen van Evert Willemsz. Een Hollands weeskind op zoek naar zichzelf, 1607-1647.
31572: FROMBERG, PIETER HENDRIK. - Verspreide geschriften. Verzameld door Chung Hwa Hui, Chinese Vereeniging in Nederland.
5240: FRUIN-MEES, W. - Geschiedenis van Java. Met een inleidend woord van Hoesein Djajadiningrat. Eerste en Tweede herziene druk.
3804: FUCHS, VIVIAN & EDMUND HILLARY. - De Zuidpool bedwongen. Wij trokken dwars door Antarctica. (Vertaling J.F. Kliphuis).
3802: FUCHS, VIVIAN & EDMUND HILLARY. - The crossing of Antarctica. The Commonwealth Trans-Antarctic Expedition 1955-58. Third edition.
34363: FUCHS, JOHANNES MARIUS. - Jan Pieterszoon Coen in uitspraken van hemzelf en anderen.
17409: FUHRMANN-PLEMP VAN DUIVELAND, M.R.C. - Der Untergang der Batavia und andere Schiffsjournale und Originalberichte aus der grossen Zeit der niederländischen Seefahrt im 17. und 18. Jahrhundert. Herausgegeben, übertragen und kommentiert.
19848: FURNAS, J.C. - Goodbye to Uncle Tom.
33378: FURRER, KONRAD. - Wanderungen durch Palästina.
34112: FÜRSTENBERG. - Die gerechtfertigte Verhaftung Printz Wilhelmen von Fürstenberg.
6605: GAASTRA, FEMME S. - De geschiedenis van de VOC.
32828: GAASTRA, FEMME S. - De geschiedenis van de VOC. 3e druk.
8966: GAASTRA, FEMME S. - De geschiedenis van de VOC.
203: GAASTRA, FEMME S. - Bewind en beleid bij de VOC. De financiële en commerciële politiek van de bewindhebbers 1672-1702.
19519: GALBRAITH, J.S. - Crown and charter. The early years of the British South Africa Company.
33811: GALEN, JAN VAN. - Marble grave memorial erected in the Nieuwe Kerk in Amsterdam in 1656.
33812: GALEN, JAN VAN. - Jan van Galen voor Livorno gewond.
6282: GALLETTI, A., A.J. VAN DER BURG, P. GROOT. - The Dutch in Malabar (Julius Valentijn Stein van Gollenesse and Adriaan Moens)... with introductions and notes. Madras, 1911. Reprint.
32655: GALLOIS, W.O. - Rapport nopens den staat van zaken in de Minahassa.
3314: VASCO DA GAMA. - Calcoen. Récit Flamand du second voyage de Vasco de Gama vers l'Inde, en 1502-1503. Texte original en fac-similé, avec traduction, notes et introduction de J. Denucé.
8787: GARDNER, ERNEST ARTHUR. - Ancient Athens. 2nd edition.
34536: GARRETT, EDMUND. - The Garrett papers edited with an introduction by Gerald Shaw.
20271: GARRISON, WILLIAM LLOYD. - The new 'reign of terror' in the slaveholding states, for 1859-60.
15444: GASTEREN, L.A., H.J. MOESHART, H.C. TOUSSAINT, P.A. DE WILDE. (RED.). - In een Japanse stroomversnelling. Berichten van Nederlandse watermannen, rijswerkers, ingenieurs, werkbazen - 1872-1903. Met bijdragen van H. Beukers, L.A. van gasteren, T. Haga, e.a.
24155: GAUGER. - NOTIFICATIE. De Raad van Financiën in het departement Holland, brengt bij deze ter kennisse .. dat ten einde de ordonnantie op het binnenlandsch last-, water-plaisier en passage-geld .. zijn aangesteld en beëedigd de navolgende scheeps-meters en yk-meesters ..
29336: GAUME, J. - Les trois Rome. Journal d'un voyage en Italie.
14940: GAWRONSKI, JERZY. - De equipagie van de Hollandia en de Amsterdam. VOC-bedrijvigheid in 18de-eeuws Amsterdam.
6284: GEER, WILLEM VAN. - De opkomst van het Nederlandsch gezag over Ceilon.
4408: GEERKE, H.P. - Jan Pieterszoon Coen. De baanbreker in ons Indië.
27661: GELDER, ROELOF VAN. - Naporra's omweg. Het leven van een VOC-matroos (1731-1793).
6157: GELDER, R. VAN & L. WAGENAAR. - Sporen van de Compagnie. De VOC in Nederland.
33048: GELDER, ROELOF VAN. - Naar het aards paradijs. Het rusteloze leven van Jacob Roggeveen, ontdekker van Paaseiland 1659-1729.
13394: GELDERLAND. - Gereformeerde dyck-rechten, van't rijck van Nymegen, Over- ende Neder-Betouwe, sampt Maes ende Wael, by de Staten des Furstendoms Gelre ende Graeffschaps Zutphen geapprobeert ende bestedight op eenen landt-dag tot Arnhem, den 24 Augustus 1640 (and) 1657 (and) 1679.
3716: GELEYNSSEN DE JONGH, WOLLEBRANDT. - De Remonstrantie van W. Geleynssen de Jongh. Uitgegeven door W. Caland.
15045: KONINKLIJK BATAVIAASCH GENOOTSCHAP. - Register op de uitgaven van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. 1920 - 1940.
34128: AARDRIJKSKUNDIG GENOOTSCHAP. - Systematisch register op het Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Jaargang 1876 - 1940. (Redactie) W.C. Muller, F.E. Spirlet & E.J. Voûte.
30229: KONINKLIJK BATAVIAASCH GENOOTSCHAP. - Feestbundel uitgegeven door het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappenbij gelegenheid van zijn 150 jarig bestaan 1778-1928.
30197: GENT, L.F. VAN. - Soeradji. Lotgevallen van een Javaansche militair. (Met medewerking van) Raden Ngabehi Soeradipoera.
30250: GENT, L.F. VAN. - Tjarita peperangan ing Atjèh.
33678: GENT, TOBIAS VAN & RUUD PAESIE. (RED.). - Zeeuwse zeehelden uit de zestiende en zeventiende eeuw.
33355: GÉRAMB, MARIE JOSEPH DE. - Reys naer Jerusalem en den Berg Sinai in 1831, 1832 en 1833. Uyt het Fransch vertaeld door P. Visschers.
33388: GÉRAMB, MARIE JOSEPH DE. - Pélerinage a Jérusalem et au Mont-Sinaï en 1831, 1832 et 1833. 3e édition.
8805: GERBET, PH(ILIPPE OLYMPE). - Esquisse de Rome chrétienne. 4me édition.
30381: GERICKE, JOHAN FRIEDRICH CARL. - Serat Wiwaha djarwa inggih serat Mintorogo. Wiwoho of Mintorogo, een Javaansch gedicht uitgegeven en van eene vertaling en aanteekeningen voorzien.
28100: GERICKE, J.F.C. & T. ROORDA. - Javaansch-Nederlandsch handwoordenboek. Vermeerderd en verbeterd door A.C. Vreede, met medewerking van J.G.H. Gunning.
34589: GÉRIOLLES, A. DE. - Un Parisien à Java. 3me edition.
33175: GERMANY. - - MÜNCHEN.
4277: GERRETSON, F.C. - Geschiedenis der 'Koninklijke' (Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië). 3e druk.
7716: GERRITSZ., HESSEL. - Beschryvinghe van der Samoyeden Landt en Histoire du pays nommé Spitsberghe. Uitgegeven door S.P. l'Honoré Naber.
1726: GERRITSZ., HESSEL. - The Arctic North-East and West passage. Detectio freti Hudsoni or Hessel Gerritsz's collection of tracts by himself, Massa and De Quir on the N.E. and W. passage, Siberia and Australia. Reproduced, with the maps, in photolithography in Dutch and Latin after the editions of 1612 and 1613. Augmented with a new English translation by Fred. John Millard and an essay on the origin and design of this collection by S. Muller.
4618: GEVERS DEYNOOT, WILLEM THEODORE. - Herinneringen eener reis naar Nederlandsch Indië in 1862.
6470: GEYER, A.L. - Das wirtschaftliche System der Niederländischen Ostindischen Kompanie am Kap der Guten Hoffnung 1785-1795.
3473: GIANNOTTI, DONATO. - Het Gemeene-Best van Venetia: of naaukeurige beschrijving van de stadt, en het rijk van Venetia; haar onderhoorige steden, eylanden, der selver stadt .. uyt het Latijn verduytst.
33070: GIBLIN, RONALD WORTHY. - The early history of Tasmania.
34067: GIBRALTAR. - - Verovering van de sterke stad Gibraltar door de gecombineerde Engelsche en Hollandsche oorlogsvloot.
32656: GIEBEL, C. - Morotai. De bevrijding van de Grote Oost en Borneo (april 1944 - april 1946).
32048: GIGGAL, KENNETH. - De klassieke zeilschepen.
18942: GILES, W.E. - A cruize in a Queensland labour vessel to the South Seas. Edited by Deryck Scarr. (New Hebrides).
19867: GILL, CRISPIN. - Mayflower remembered. A history of the Plymouth Pilgrims.
9690: GILLISS, JAMES MELVILLE. - Chili: its geography, climate, earthquakes, government, social condition, mineral and agricultural resources, commerce, etc.
8216: GIRARD, ALEX. - La province de Québec. Son organisation politique et administrative, ses ressources agricoles, minieres et industrielles.
33564: GLAS, GEORGE. - The history of the discovery and conquest of the Canary Islands: translated from a Spanish manuscript, lately found in the Island of Palma. With an enquiry into the origin of the ancient inhabitants. To which is added, a description of the Canary Islands, including the modern history of the inhabitants, and an account of their manners, customs, trade, &c.
19576: GLASENAPP, HELMUTH VON. - Indien.
28872: GLERUM, J.P. - De Indische Israëls.
19372: GLIDDON, JOSHUA WICKETT. - Phillip Island. In picture and story.
31725: GLOBE. - DE GLOBE. Keur van reisverhalen en merkwaardigheden van vreemde landen en volken. Onderhoudende en belangrijke lectuur voor den beschaafden stand. Deel I-II.
34425: GOBÉE, E. & C. ADRIAANSE. - Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje semasa kepegawaiannya kepada pemerintah hindia belanda 1889-1936. Keta pengantar oleh P. Sj. van Koningsveld.
34582: GOCHER, JILL. - Cirebon.
4288: GODEE MOLSBERGEN, E.C. - Jan van Riebeeck en zijn tijd. Een stuk zeventiende-eeuws Oost-Indië. 2e druk.
6476: GODEE MOLSBERGEN, E.C.& JOH. VISSCHER. - South-African history told in pictures. Pictorial atlas. Zuid-Afrika's geschiedenis in beeld. Platen-atlas.
7558: GODÉE MOLSBERGEN, E.C. - Tijdens de O.I. Compagnie.
14836: GODEE MOLSBERGEN, E.C. - Geschiedenis van de Minahassa tot 1829.
19714: GOEDEL, C. - Sklaverei und Emancipation der schwarzen Rass in den Vereinigten Staaten von Nordamerika. Geschichtliche Abhandlungen. Herausgegeben von Züricher Comité zur Unterstützung der befreiten Farbigen.
34148: GOEDINGS, TRUUSJE. - 'Afsetters en meester-afsetters'. De kunst van het kleuren 1480-1720.
33077: GOEDKOOP, H. & K. ZANDVLIET. - De Gouden Eeuw. Proeftuin van onze wereld.
17621: GOEJE, CLAUDIUS HENRICUS DE. - Zondvloed en zondeval bij de Indianen van West-Indië.
260: GOENS, RIJKLOF VAN. - De vijf gezantschapsreizen van Rijklof van Goens naar het Hof van Mataram 1648-1654. Uitgegeven door H.J. de Graaf.
31596: GOENS, RIJKLOFF VOLKERTSZ. VAN. - Memoirs of Ryckloff van Goens .. delivered to his successors Jacob Hustaart on December 26, 1663 and Ryckloff van Goens the Younger on April12, 1675. Translated from the original by E. Reimers
14498: GOENS, RIJKLOF VOLKERTSZ. VAN. - Javaense reyse. De bezoeken van een VOC-gezant aan het hof van Mataram, 1648-1654. Ingeleid en van commentaar voorzien door Darja de Wever.
33676: GOETEERIS, ANTHONIS. - BLOM, FRANS R.E. BLOM & PETER W.A. BAS-BACKER. (RED.). - Op reis voor vrede met het journael van de Nederlandse vredesmissie naar Zweden en Rusland, 1615-1616.
34253: GOETEERIS, ANTHONIS. - Journael vande legatie ghedaen in de jaren 1615. ende 1616. by .. Reynhout van Brederode, .. Dirck Bas .. ende Aelbrecht Joachimi .. Tesamen by de .. Staten Generael der Vereenigde Nederlanden, af-gesonden aen de groot-machtigste koningen van Sweden ende Denemarcken; mitsgaders aen den groot-vorst van Moscovien, keyser van Rusch-landt; en eygentlijck op den vredehandel tusschen den hoogh-gemelten koninck van Sweden ter eender, ende den groot-vorst van Moscovien ter ander zyden. 2e druck vermeetdert ende verbetert.
22771: GOLDSMITH, OLIVER. - An history of the earth and animated nature. 2nd edition.
31432: GOLOWNIN, VASILII MIKHAILOVICH. - Memoirs of a captivity in Japan, during the years 1811, 1812, and 1813; with observations on the country and the people. 2nd edition. London, 1824. Reprint with an introduction by J. McMaster.
33047: GOLTZIUS, HENDRIK & GILLIAM VAN DER GOUWEN. - Een walvisch lang 70 voeten, gestrandt op de Hollandtse kust, tusschen Schevelingen en Katwijk, in de sorokkelmaandt 1598.
33147: GOMES, PATRICIA D. - Over 'natuurgenooten' en 'onwillige honden'. Beeldvorming als instrument voor uitbuiting en onderdrukking in Suriname 1842-1862.
16246: GONGGRYP, G.F.E. - Geïllustreerde encyclopaedie van Nederlandsch-Indië. Met medewerking van W.K. Boogh, E.A. Douglas, e.a.
13857: GONTAUT, JACOBUS ALANUS DE. - De voornaemste waerheden der Ghristelyke religie, getrokken uyt de H. Schriftuur tot onderwyzinge der jonkheyt .. derden druk.
1084: GOODMAN, GRANT KOHN. - The Dutch impact on Japan (1640-1853).
31324: GOODRICH, L. CARRINGTON . - Dictionary of Ming biography 1368-1644. Chaoying Fang associate editor.
19877: GOODWIN, MAUD WILDER. - Dutch and English on the Hudson. A chronicle of colonial New York.
2470: GOOR, JURRIEN VAN. - De Nederlandse Koloniën. Geschiedenis van de Nederlandse expansie 1600-1975.
6023: GOOR, JURRIEN VAN. - Kooplieden, predikanten en bestuurders overzee. Beeldvorming en plaatsbepalingen in een andere wereld.
6289: GOOR, JURRIEN VAN. - Jan Kompenie as schoolmaster. Dutch education in Ceylon 1690-1795.
207: GOOR, J. VAN. (ED.). - Trading companies in Asia 1600-1830.
21705: GOOR, JURRIEN VAN. - Indische avonturen. Opmerkelijke ontmoetingen met een andere wereld.
28382: GOOR, JURRIEN VAN. - Prelude to colonialism. The Dutch in Asia.
33730: GOOR, JURRIEN VAN. - Jan Pieterszoon Coen (1587-1629). Koopman-koning in Azië.
32722: GOOR, JURRIEN VAN. - Dutch 'calvinists' on the Coromandel coast and in Sri Lanka.
4292: GOOR, J. VAN. (ED.). - Imperialisme in de marge. De afronding van Nederlands-Indië.
15695: GORDON-BROWN, A. - Pictorial Africana. A survey of old South African paintings, drawings and prints to the end of the 19th century with a biographical dictionary of one thousand artists.
18163: GORDON, MONA. - Vintage. People & things in old New Zealand.
19067: GORDON, DAVID J. - Handbook of South Australia. Issued by the government of South Australia.
31980: GORDON, O.D. - Collonel van het Genootschap Pro Patria et Libertate te Utrecht.
19293: GORE, STUART. - Overlanding with Annabel (a vintage Chrysler in Australia).
27034: GORER, G. - Africa dances. A book about West African negroes.
31894: GORER, GEOFFREY. - Himalayan village. An account of the Lepchas of Sikkim. With an introduction by J.H. Hutton.
32100: GORKOM, K.W. VAN. - Oost-Indische cultures. Opnieuw uitgegeven onder redactie van H.C. Prinsen Geerligs. 2e veel vermeerderde druk.
4813: GOSLINGA, C.CH. - The Dutch in the Caribbean and in Surinam 1791/5 - 1942.
506: GOSLINGA, C.CH. - The Dutch in the Caribbean and in the Guianas 1680-1791. Edited by M.J.L. van Yperen.
30529: GOSLINGA, C.CH. - Curaçao and Guzmán Blanco. A case study of small power politics in the Caribbean.
11689: GOSLINGA, CORNELIS CHRISTIAAN. - Emancipatie en emancipator. De geschiedenis van de slavernij op de Benedenwindse Eilanden en van het werk der bevrijding.
6521: GOSLINGA, C.CH. - The Dutch in the Caribbean and on the Wild Coast 1580-1680.
34349: GOSSELINK, MARTINE, MARIA HOLTROP & ROBERT ROSS. (ED.). - Good Hope. South Africa and the Netherlands from 1600.
34348: GOSSELINK, MARTINE, MARIA HOLTROP & ROBERT ROSS. (ED.). - Goede Hoop. Zuid-Afrika en Nederland vanaf 1600. Met advies van Robert Ross.
29570: GOSSELINK, MARTINE. - Land in zicht. Vingboons tekent de wereld van de 17de eeuw. Eindredactie P. Brood.
34079: LIBRARY OF GÖTTINGEN. - Bibliotheca Büloviana Academae, Georgiae Augustae donata Göttinga. - La bibliotheque de l'Université de Göttinghe. - La biblioteca della Universitá di Göttinga. - Di universitäets Bibliothec zu Göttingen.
15506: GOUDA, FRANCES. - Dutch culture overseas: Colonial practice in the Netherlands Indies, 1900-1942.
34441: GOUDIE, DONALD J. (ED.). - Syair Perang Siak. A court poem presenting the state policy of a Minangkabau Malay royal family in exile. With essays on the text by Philip L. Thomas & Tenas Effendy.
29410: GOUDOEVER, W.A. VAN. - Onder de hoede van een naam. Leven en werken van Elisabeth M.L. van Deventer-Maas 1857-1942.
5583: GOULD, JAMES W. - Americans in Sumatra.
32795: GOURGAUD, (GASPARD). - Napoléon et la Grande-Armée en Russie, ou examen critique de l'ouvrage de M. le Comte Ph. de Ségur.
27869: GOUW, J.L. VAN DER. - Claes Kniphof, kaperkapitein van Christiaan II in 1525 voor de Hollandse kust.
34075: GOYEN, JAN VAN. - Three fishing-boats near ruins on shore.
5247: GRAAF, H.J. DE. - De regering van sultan Agung, vorst van Mataram 1613-1645 en die van zijn voorganger Panembahan Séda-Ing-Krapjak 1601-1613.
5249: GRAAF, H.J. DE & TH.G.TH. PIGEAUD. - De eerste Moslimse vorstendommen op Java. Studiën over de staatkundige geschiedenis van de 15de en 16de eeuw.
33769: GRAAF, H.J. DE. - The spread of printing. Eastern hemisphere: Indonesia.
15317: GRAAF, H.J. DE. - Nederlandsch-Indië in oude ansichten. 3e druk.
9299: GRAAF, H.J. DE. - De regering van Panembahan Sénapati Ingalaga.
9819: GRAAF, H.J. DE. - Geschiedenis van Indonesië.
9869: GRAAF, H.J. DE. - De moord op kapitein François Tack 8 Febr. 1686.
9791: GRAAF, H.J. DE. - De Javaansche Vorstenlanden in oude ansichten. 2e druk.
7296: GRAAF, H.J. DE. - Batavia in oude ansichten. 2e druk.
1073: GRAAFF, NICOLAUS DE. - Reisen gedaan naar alle gewesten des werelds beginnende 1639 tot 1687 incluis. Uitgegeven en toegelicht door J.C.M. Warnsinck.
32146: GRAAFF, B. DE & E. LOCHER-SCHOLTEN. - J.P. Graaf van Limburg Stirum 1873-1948. Tegendraads landvoogd en diplomaat.
33679: GRAAFF, BART DE, CAESAR HULSTAERT, CORINE DE MAIJER. - Zeeuwen aan de Kaap. Verhalen uit Zuid-Afrika.
33192: GRAEF / GRAAF, ABRAHAM DE. - De seven boecken van de groote zeevaert, zijnde een volkomen klare, en konstige beschrijvinghe der navigatie (first title-page). De seven boecken van de groote zeevaert, waer in beschreven is 'tgheen een stuerman noodigh behoorde te weten (seceond title-page).
26359: GRAEFE, F. - De kapiteinsjaren van Maerten Harpertszoon Tromp. Bewerkt door M. Simon Thomas. Met een inleiding van J.C.M. Warnsinck.
6334: GRAEFF VAN POLSBROEK, DIRK DE. - Journaal. Belevenissen van een Nederlands diplomaat in het 19e eeuwse Japan. Ingeleid en geannoteerd door Herman J. Moeshart.
16335: GRAHAM BOTHA, C. - 300 years - jaar - ans- jaren. Van Riebeeck festival.
31390: GRAHAM, D.C. - Songs and stories of the Ch'uan Miao.
15148: GRAHAM, R(OBERT) B(ONTINE) CUNNINGHAME. - Mogreb-El-Acksa. A journey in Morocco.
27013: GRAMONT, SANCHE DE. - The strong brown god. The story of the Niger River.
32050: GRANATH, FR. - Noordpool, een bedreigde wereld van ijs.
32821: GRANT, JAMES. - The narrative of a voyage of discovery, performed in his majesty's vessel The Lady Neldon, of sixty ton's burthen, with sliding keels, in the years 1800, 1801, and 1802, to New South Wales. Including remarks on the Cape de Verd Islands, Cape of Good Hope, the hitherto unknown parts of New Holland .. together with various details of his interviews with the natives of New South Wales ..
30173: GRASHUIS, GERHARDUS JAN. - Maleische spraakkunst met vertaaloefeningen.
6336: GRATAMA, KOENRAAD WOLTER. - Leraar onder de Japanners. Brieven van K.W. Gratama betreffende zijn verblijf in Japan 1866-1871. Ingeleid en geannoteerd door H. Beukers, L. Blussé, R. Eggink.
32556: GREEN, WILLIAM A. - British slave emancipation. The sugar colonies and the Great Experiment 1830-1865.
32042: GREENHILL, BASIL & ANN GIFFARD. - The merchant sailing ship: a photographic history. 127 photographs from the National Maritime Museum depicting British and North American sailing vessels and the lives of the people who worked in and around them.
19125: GREENWAY, JOHN. - Down among the wild men. The narrative journal of 15 years pursuing the old stone age Aborigines of Australia's Western desert.
6025: GREIG, DOREEN. - The reluctant colonists. Netherlanders abroad in the 17th and 18th centuries.
16834: GRELLMANN, HEINRICH MORITZ GOTTLIEB. - Dissertation on the Gipsies, being an historical enquiry, concerning the manner of life, oeconomy, customs and conditions of these people in Europe, and their origin. Written in German, translated into English by Matthew Raper.
27021: GRIAULE, M. - Abyssinian journey. Preface by S. Charlety. (New edition).
24735: GRIAULE, M. - Folk art of black Africa.
31476: GRIFFIS, WILLIAM ELLIOT. - The Mikado's empire.
8987: GROENEBOER, KEES. - Het ABC voor Indië. Bibliografie van leermiddelen Nederlandse taal voor Nederlands-Indië.
26005: GROENEBOER, K. (RED.). - Een vorst onder de taalgeleerden. Herman Neubronner van der Tuuk. Taalafgevaardigde voor Indië van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, 1847-1873. Een bronnenpublicatie.
7123: GROENEBOER, KEES. - Weg tot het Westen. Het Nederlands voor Indië 1600-1950. Een taalpolitieke geschiedenis.
31312: GROENEVELDT, WILLEM PIETER. - Original photograph of Willem Pieter Groeneveldt. Ca. 19 x 12 cm. .
211: GROENEVELDT, WILLEM PIETER. - De Nederlanders in China. Eerste stuk ; De eerste bemoeiingen om den handel in China en de vestiging in de Pescadores (1601-1624).
33590: GROENEWEGEN, GERRIT. - Verscheide soorten van schepen en vaartuijgen, geteekent en geëtst door G. Groenewegen.
33591: GROENEWEGEN, GERRIT. - Verscheide soorten Hollandse vaartuigen. 6e catern door G. Groenewegen.
29319: GROENVELD, S. - Verlopend getij. De Nederlandse Republiek en de Engelse Burgeroorlog 1640-1646.
6522: GROL, G.J. VAN. - De grondpolitiek in het W.I. domein der Generaliteit. Een historische studie. ('s Gravenhage, 1934-47). Reprint.
29539: GROLL, JOHANNES. - Eene zeehaven voor Batavia. Mijne indrukken over de verzameling van officiëele bescheiden, uitgegeven door de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Batavia.
24710: GROMIER, E. - La vie des animaux sauvages de l'Afrique.
19314: GRONDONA, L.ST.CLARE. - The kangaroo keeps on talking or the all-British continent. A description of Australian life and industries. With an introduction by Stanley Baldwin.
10510: GRONEMAN, J.(ISAAC). - Een Kètjoegeschiedenis.
31560: GRONEMAN, J. (ISAAC). - Bladen uit het dagboek van een Indisch geneesheer. Met een voorrede van P.J. Veth.
24038: GRONEMAN, J.(ISAAC). - Boeddhistische tempelbouwvallen in de Praga-vallei, de Tjandi's Baraboedoer, Mendoet en Pawon.
19017: GROOM, ARTHUR. - I saw a strange land. (Australia).
19161: GROOT, EDWARD P. DE. - Varen op de Oost. Incidenten, rampen en nostalgie op de vaart naar Indië.
19765: GROOT, A.H. DE. - Nederland en Turkije. Zeshonderd jaar politieke, economische en culturele contacten.
7517: GROOT, S.W. DE. - Van isolatie naar integratie. De Surinaamse Marrons en hun afstammelingen. Officiele documenten betreffende de Djoeka's (1845-1863).
31298: GROOT, J.J.M. DE. - De lijkbezorging der Emoy-Chineezen.
31297: GROOT, J.J.M. DE. - Buddist masses for the dead at Amoy.
758: GROOT, S.W. DE. - Djuka society and social change. History of an attempt to develop a Bush Negro community in Surinam 1917-1926.
26618: GROOT, IRENE DE & ROBERT VORSTMAN. - Zeilschepen. Prenten van de Nederlandse meesters van de zestiende tot de negentiende eeuw. Bijeengebracht, ingeleid en van commentaar voorzien. Uitgegeven in samenwerking met het Rijjksprentenkabinet te Amsterdam.
31316: GROSSÉ, P.E. - Practisch Chineesch-Nederlandsch woordenboek volgens klanken en sleutels.
33217: SHIPWRECK OF THE GUARDIAN. - Melancholy disaster of his majesty's ship The Guardian, bound to Botany Bay with stores and convicts, lieut. Riou, commander, which struck on an island of ice, December 24, 1789; providential escape of part of the crew in boats, fortitude of the captain, and wonderful recovery of the vessel. Also an account of an Indian woman, &c.
33484: DU GUAY-TROUIN, (RÉNÉ). - Memoires. Augmentés de son éloge, par (Antoine-Léonard) Thomas.
13617: GUIANA. - - Land-kaart van het eiland en de volkplanting van Cayenne aan de kust van Zuid-Amerika.
32280: GUIANA. - - Le débarquement des François, pour l'etablissement de la nouvelle colonie, dans le port de la nouvelle Cayenne ou la France Equinoxialle. Gravé d'après le dessein fait sur les lieux par un officier Espagnol en 1762.
34217: GUIANA. - - Carte de l' entrée de la riviere de Berbiche suivant les plans des Hollandois.
32279: GUIANA. - - Le débarquement des François, pour l'etablissement de la nouvelle colonie, dans le port de la Nouvelle Cayenne ou la France equinoxiale. Gravé d'après le dessein fait sur les lieux par un officier Espagnol en 1762.
34214: GUIANA. - - Carte des entrées des rivieres de Demerary et d 'Essequebe, suivant les plans des Hollandois.
34220: GUIANA. - - Carte de l' Isle de Caienne, et des environs. Par Jacques Nicolas Bellin. - Kaart van het eiland Cayenne, en omleggende plaatsen, door Hr. Bellin.
34223: GUIANA. - - La ville de Cayenne. De stad Cayenne.
34216: GUIANA. - - Carte de l' entrée de la riviere de Berbiche suivant les plans des Hollandois.
34222: GUIANA. - - Carte de l' Isle de Caienne, et des environs. Par Jacques Nicolas Bellin. - Kaart van het eiland Cayenne, en omleggende plaatsen, door Hr. Bellin.
34215: GUIANA. - - Carte de l' entrée de la riviere de Poumaron suivant les plans des Hollandois.
34218: GUIANA. - - La Guyane Françoise, avec partie de la Guayne Hollandoise; suivant les opérations et les cartes récentes des ingénieurs géographes François, par Rigobert Bonne.
10921: GUINCHARD, J. - Sweden. Historical and statistical handbook. 2nd edition.
34011: NEW GUINEA. - Schetskaart van Nieuw-Guinea. Schaal 1 : 2500000.
30965: GUINNESS, (MARY) GERALDINE. - Från fjårran Östern. Intryck från missionsfåltet i Kina. Utgifna af hennes syster, med förord af Hudson Taylor.
34469: GULEIJ, RON & GERRIT KNAAP. (RED.). - Het grote VOC boek.
31876: GULIK, W.R. VAN. - Japanse prenten. Een handleiding voor verzamelaars.
33900: GUMPERT, THEKLA VON. - Töchter-Album. Unterhaltungen im häuslichen Kreise zur Bildung des Verstandes und Gemüthes der heranwachsenden weiblichen Jugend. Band 8.
30661: GUNS, NICO. - Holland Amerika Lijn. Beknopte geschiedenis van een rederij.
30662: GUNS, NICO. - Holland Amerika Line. Short history of a shipping company.
24703: GUTHE, HERMANN. - Palästina.
19662: HAAFNER, JACOB. - De werken. Deel III. Bezorgd door J.A. de Moor en P.G.E.I.J. van der Velde.
3285: HAAFNER, JACOB. - Reize in eenen palanquin; of lotgevallen en merkwaardige aanteekeningen op eene reize langs de kusten Orixa en Choromandel. 2e druk.
8630: HAAFNER, JACOB. - Reize naar Bengalen en terugreize naar Europa. Volgens .. nagelatene papieren uitgegeven door C.M. Haafner.
33272: HAAFNER, JACOB. - Reize te voet door het eiland Ceilon. 2e druk.
13094: HAAFNER, JACOB. - Lotgevallen op eene reize van Madras over Tranquebaar naar het eiland Ceilon. 2e druk.
10325: HAAFNER, JACOB. - UIT MENSCHLIEVENDHEID ZOUDE IK BARBAAR KUNNEN WORDEN. Reizen in Azie van G. Haafner, Q.M.R. VerHuell, J. Olivier en P.P. Roorda van Eysinga tussen 1770 en 1830.
9884: HAAFNER, JACOB. - Verhandeling over het nut der zendelingen en zendelings-genootschappen. Een kritiek op de zending en kolonialisme. Bezorgd en van een inleiding voorzien door J.A. de Moor en P.G.E.I.J. van der Velde.
15331: HAAFNER, JACOB. - De werken. Deel II. Bezorgd door J.A. de Moor en P.G.E.I.J. van der Velde.
10259: HAAFNER, JACOB. - De werken. Deel I. Bezorgd door J.A. de Moor en P.G.E.I.J. van der Velde.
33714: HAAK, A. - Daendels.
34516: HAAN, FREDERIK DE. - Oud Batavia. Gedenkboek uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen naar aanleiding van het driehonderdjarig bestaan der stad in 1919.
32638: HAAN, FREDERIK DE. - Oud Batavia. Gedenkboek uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen naar aanleiding van het driehonderdjarig bestaan der stad in 1919.
7364: HAAN, FREDERIK DE. - Uit de nadagen van de 'loffelijke compagnie'. Een keuze uit de geschriften samengesteld door R. Nieuwenhuys.
34396: HAAN, FREDERIK DE. - Oud Batavia. Gedenkboek uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen naar aanleiding van het driehonderdjarig bestaan der stad in 1919.
34397: HAAN, FREDERIK DE. - Oud Batavia. 2e herziene druk.
33251: HAAR, BERNARD TER. - De St. Paulus Rots. Dichtstuk. Nieuwe uitgave.
19477: HABERLAND, DETLEF. - Engelbert Kaempfer 1651-1716. A biography. Translated by P. Hogg.
33710: HABERMEHL, N.D.B. - Toeval of opzet ? De ondergang van het linieschip Prins Willem in september 1781.
26665: HABERMEHL, NIKOLAAS DIRK BASTIAAN. - Joan Cornelis van der Hoop (1742-1825). Marinebestuurder voor stadhouder Willem V en koning Willem I.
28276: HABIBOE, R.R.F. - Tot verheffing van mijne natie. Het leven en werk van François Valentijn (1666-1727).
18824: HACKER, CARLOTTA. - And Christmas day on Easter Island.
31256: HACKER, A. - China illustrated. Western views of the Middle Kingdom.
25486: HACKETT, DAVID G. - The rude hand of innovation. Religion and social order in Albany, New York 1652-1836.
16344: HACQUEBORD, LOUWRENS & PIETER VAN LEUNEN. (RED.). - 400 jaar Willem Barentsz. (1596-1996).
794: HACQUEBORD, LOUWRENS & RENÉ DE BOK. - Spitsbergen 79 o N.B. Een Nederlandse expeditie in het spoor van Willem Barentsz.
33580: HACQUEBORD, LOUWRENS. - De Noordse Compagnie (1614-1642). Opkomst, bloei en ondergang.
34423: HADI, AMIRUL. - Islam and state in Sumatra. A study of seventeenth-century Aceh.
24638: HADLAND DAVIS, F. - Myths & legends of Japan.
24842: HADLAND DAVIS, F. - Mythen & legenden van Japan. Voor Nederland bewerkt door B.C. Goudsmit. 2e druk.
9571: HAEFKENS, JAKOB. - Centraal Amerika, uit geschiedkundig, aardrijkskundig en statistiek oogpunt beschouwd.
34518: HAEGHE, CAROLUS VAN DER. - De avonturen van een VOC-soldaat. Het dagboek van Carolus Van der Haeghe 1699-1705. Ingeleid door Jan Parmentier en Ruurdje Laarhoven.
13919: HAEGHE, CAROLUS VAN DER. - De avonturen van een VOC-soldaat. Het dagboek van Carolus Van der Haeghe 1699-1705. Ingeleid door Jan Parmentier en Ruurdje Laarhoven. 2e druk.
30830: HAERSOLTE, (JAN WILLEM JACOBUS) VAN. - Zeereizen. Handboek voor toerist en reiziger.
30043: HAGEMAN, J(OHANNES). - Handleiding tot de kennis der geschiedenis, aardrijkskunde, fabelleer en tijdrekenkunde van Java.
32369: HAGEN, V.W. VON. - The golden man. A quest for El Dorado.
31983: HAGENAER, HENDRICK. - Verhael van de reyze inde meeste deelen van de Oost-Indien, door den opper-coopman Hendrick Hagenaer. Uyt gevaeren inden jaere 1631 ende weder gekeert ao. 1638. Met een besondere beschryvinge eeniger Indiaensche coninckrycken, ende landen.
24567: HAGSPIEL, BRUNO. - Along the mission trail. Volume V: Japan.
20733: HAKIM, ABDUL. - Jakarta tempo doeloe.
28294: HAKS, LEO & GUUS MARIS. - Lexicon of foreign artists who visualised Indonesia (1600 - 1950).
29139: HAKS, LEO & STEVEN WACHLIN. - Indonesië. 500 oude prentbriefkaarten. Inleiding van de hoofdstukken door D. Darling.
22774: DU HALDE, JEAN BAPTISTE. - Description géographique, historique, chronologique, politique, et physique de l'empire de la Chine et de la Tartarie chinoise.
34549: HALE, FREDERICK. (ED.). - Norwegian missionaries in Natal and Zululand. Selected correspondence 1844-1900.
1523: HALL, M(AURITS) C(ORNELIS) VAN. - Het leven en karakter van den admiraal Jhr. Jan Hendrik van Kinsbergen.
31609: HALL, BASIL. - Account of a voyage of discovery to the West Coast of Corea, and the great Loo-Choo island.
18149: HALL, DAVID. - Portrait of New Zealand.
24017: HALL, RICHARD. - Stanley. An adventurer explored.
3381: HALLEMA, A. - Cornelis Maartenszoon Tromp 1629-1691. Een schets van het leven en bedrijf van admiraal Tromp.
33763: HALMA, FRANÇOIS. - Tooneel der Vereenigde Nederlanden, en onderhorige landschappen, geopent in een algemeen historisch, genealogisch, geographisch, en staatkundig woordenboek, waar in de aloude, de opvolgende en hedendaagsche staat dezer gewesten naar de orde van't A.B.C. ontvouwen en opgeheldert wordt, uit een zeer groot getal van oude en nieuwe geschiedboeken, hantvesten, brieven, aantekeningen, en andere schriften, met behulp van verscheide kenners byeenvergadert en zamengestelt door François Halma en na deszelfs overlyden vervolgt door Matthaeus Brouërius van Nidek.
31706: HALSBAND, ROBERT. - The life of Lady Mary Wortley Montagu.
33354: HAM, GIJS VAN DER. - Dof goud. Nederland en Ghana, 1593 - 1872.
33961: HAM, GIJS VAN DER. - Dof goud. Ghana en Nederland sinds 1593.
33962: HAM, GIJS VAN DER. - Tarnished gold. Ghana and the Netherlands from 1593.
32763: HAMELBERG, HENDRIK ANTONIE LODEWIJK. - Die dagboek van H.A.L. Hamelberg (1855-1871). Uitgegee en toegelig deur F.J. du T. Spies.
34523: HAMILTON, ALEXANDER. - A new account of the East Indies. Now edited with introduction and notes by William Foster. London, 1930. Reprint.
33344: HAMILTON, ALASTAIR. - Arabische cultuur en Ottomaanse pracht in Antwerpens Gouden Eeuw.
20221: HAMILTON, JOHN CHURCH. - The slave power: its heresies and injuries to the American people. A speech. November, 1864.
32314: HAMPDEN, JOHN. - Sea-dogs & Pilgrim Fathers. Stories of Elizabethan and Stuart voyages.
8251: HANCOCK, JOSEPH LANE. - Nature sketches in temperate America. A series of sketches and a popular account of insects, birds, and plants, treated from some aspects of their evolution and ecological relations.
31382: HANDEL-MAZZETTI, HEINRICH. - Naturbilder aus Südwest-China. Erlebnisse und Eindrücke eines Österreichischen Forschers während des Weltkrieges.
20345: HANDLER, JEROME S. - The unappropriated people: freedmen in the slave society of Barbados. (1800-1834).
34501: HANNA, WILLARD A. - Banda. A journey through Indonesia's fabled isles of fire and spice. Editing and additional text by Nigel Simmonds.
33010: HANSEN, HANS JÜRGEN. - Deutsche Marinemalerei. Schiffsdarstellungen, maritime Genrebilder, Meeres- und Küstenlandschaften.
33438: HARCOURT, ROBERT. - Scheeps-togt na Gujana, gedaan in het jaar 1608. Aanwijsende de gelegentheeden en hoedanigheeden deses landschaps, des selfs eylanden, rivieren, grens-palen, verscheydenheyd der volkeren en talen, jaar ge-getijden, tijd-rekeningen, dood-malen, spijse en drank; als mede veelerley soort van dieren, vogelen, vissen, fruyten, suyker-riet, katoen, verw-stoffen, kostelijke gommen, balsem, droogeryen, tabak, etc. Door den reysiger selfs in het Engels beschreeven, en nu alder-eerst uyt die spraak vertaalt.
33437: HARCOURT, ROBERT. - Scheeps-togt na Gujana, gedaan in het jaar 1608. Aanwijsende de gelegentheeden en hoedanigheeden deses landschaps, des selfs eylanden, rivieren, grens-palen, verscheydenheyd der volkeren en talen, jaar ge-getijden, tijd-rekeningen, dood-malen, spijse en drank; als mede veelerley soort van dieren, vogelen, vissen, fruyten, suyker-riet, katoen, verw-stoffen, kostelijke gommen, balsem, droogeryen, tabak, etc. Door den reysiger selfs in het Engels beschreeven, en nu alder-eerst uyt die spraak vertaalt.
32179: HARDIATI, ENDANG SRI & PIETER TER KEURS. (RED.). - Indonesia. De ontdekking van het verleden.
33538: HAREN, ONNO ZWIER VAN. - Agon, sulthan van Bantam. Treurspel in vyf bedryven. - Aan het vaderland.
32553: HARMS, ROBERT. - The Diligent. A voyage through the worlds of the slave trade.
19384: HARNEY, W.E. (BILL). - Grief, gaiety and Aborigines.
19342: HARNEY, W.E. - Content to lie in the sun. (North Australia).
19387: HARNEY, W.E. (BILL). - Brimming billabongs. (Aboriginal life of the Uwadga tribe).
32411: HARRER, H. & H. PLETICHA. - Entdeckungsgeschichte aus erster Hand. Berichte und Documente von Augenzeugen und Zeitgenossen aus drei Jahrtausenden.
31652: HARRIS, TOWNSEND. - The complete Journal of Townsend Harris, first American consul and minister to Japan. Introduction and notes by M.E. Cosenza. With a preface by D. MacArthur II. Revised edition.
34160: HARRIS, JOHN. - Navigantium atque itinerantium bibliotheca. Or, a complete collection of voyages and travels. Consisting of above six hundred of the most authentic writers… Now carefully revised, with large additions, and continued down to the present time; including particular accounts of the manufactures and commerce of each country.
33492: HARRIS, JOSEPH. - The description and use of the globes, and the orrery. To which is prefix'd, by way of introduction, a brief account of the solar system. 11th edition.
6728: HARRISSE, HENRY. - Notes pour servir à l'histoire, à la bibliographie et à la cartographie de la Nouvelle-France et des pays adjacents 1545-1700. Paris, 1872. Réimpression.
14450: HARRISSE, HENRY. - Découverte et évolution cartographique de Terre-Neuve et des pays circonvoisins 1497-1501-1769. Paris 1900. Réimpression.
1343: HARRISSON, TOM. - Savage civilisation.
18131: HARROP, A.J. - England and New Zealand from Tasman to the Taranaki war. With an introduction by Jellicoe.
24120: HARROY, JEAN-PAUL. - Afrique terre qui meurt. La dégradation des sols Africains sous l'influence de la colonisation. 2me édition.
29733: HART, C. VAN DER. - Reize rondom het eiland Celebes en naar eenige der Moluksche eilanden. Gedaan in den jare 1850, door Z.M. schepen van oorlog Argo en Bromo onder bevel van C. van der Hart.
6826: HARTENSTEIN, KARL. - Anibu. De 'nieuwe tijd' op de goudkust en onze zendingstaak. Geautoriseerde vertaling door E.C. Brouwer-Van Dijk. Met een inleiding door K.J. Brouwer.
15960: HARTOG, J. - Journalistiek leven in Curaçao.
20920: HARTOGH, K. DE. - Les Hollandais à Lombok. (1894).
28960: HARTSINCK, JAN JACOB. - Beschryving van Guiana, of de Wilde Kust in Zuid-America, betreffende de aardrykskunde en historie des lands, de zeeden en gewoontes der inwooners, de dieren, vogels, visschen, boomen en gewassen, als mede de eerste ontdekking dier kust, de bezittingen der Spanjaarden; Franschen en Portugeezen en voornaamelyk de volkplantingen der Nederlanderen, als Essequebo, Demerary, Berbice, Suriname, en derzelver rivieren .. Waarby komt eene verhandeling over den aart en de gewoontes der neger-slaaven.
34439: HARUN, JELANI BIN. - Nuruddin Ar-Raniri's Bustanus Salatin: a universal history and adab work from seventeenth century Aceh.
31500: HARVEY, JANET. - Traditional textiles of Central Asia.
19302: HASKELL, ARNOLD. - Waltzing Matilda. A background to Australia.
29507: HASSELMAN. J(OHANNES) J(ERPHAAS). - Beschouwingen omtrent het kultuurstelsel, eenige andere Indische aangelegenheden en vrijen arbeid op Java.
29529: HASSELMAN. J(OHANNES) J(ERPHAAS). - Beschouwingen over Java in een reeks van artikels geplaatst in het Tielsch, stads- en arrondissements-weekblad.
29148: HASSELT, J.L. VAN. - Gedenkboek van een vijf- en twintigjarig zendelingsleven op Nieuw-Guinea (1862-1887).
31317: HATEFUTSOTH, B. - The Jews of Kaifeng. Chinese Jews on the banks of the Yellow River.
19048: HATFIELD, WILLIAM. - I find Australia.
33813: HAVANA. - Afbeeldinghe in wat maniere den admirael Pieter Adriaensen Ita twee rijcke Honduras vaerders verovert
13743: HAVART, DANIEL. - Op- en ondergang van Cormandel in zijn binnenste geheel open, en ten toon gesteld. Waar in nauwkeurig verhandeld word een ware, en duydelijke beschrijving van alles, wat op Zuyder, en Noorder Cormandel, zo in steden, dorpen, vlekken, rivieren, gebergten, enz. aanmerkens waardig te zien is. Als mede de handel der Hollanders, op Cormandel, met een beschrijving aller logien van de E: Compagnie op die landstreek. Ook op- en ondergang der koningen, die zedert weynige jaren, in Galconda, de hoofd-stad van Cormandel geregeerd hebben.
34313: HAVINDEN, MICHAEL & DAVID MEREDITH. - Colonialism and development. Britain and its tropical colonies, 1850-1960.
32839: HAWAII. - Tropical plantation scene.
12248: HAWES, ROGER. - Twee bysondere scheeps-togten, de eerste van Roger Hawes, behelsende een berigt van het aanstellen van een comptoir tot Cranganor, onder den Groten Samorin, etc. in het jaar 1616. De tweede van Alexander Childe na Suratte en Jasques: gedaan in het jaar 1616 en vervolgens. Beyde in het Engels beschreven, en nu alder-eerst uyt die spraak vertaalt.
10824: HAWKER, GEORGE. - The life of George Grenfell, Congo missionary and explorer. 2nd edition.
34057: HAYES, E. - Ein Segel in See.
24701: HAYWARD, V. - Romantic Canada. With an introduction by E.J. O'Brien.
32246: HAZELHOFF ROELFZEMA, H. - De schipbreuk van het barkschip Jan Hendrik op de St. Paulus rots (in 1845).
19798: HAZELHOFF ROELFZEMA, H. - De ronding van Kaap Hoorn in 1896 door het fregatschip 'Nederland' en veel wat daarmee verband houdt.
29373: HAZELHOFF ROELFZEMA, H. - Scheepsmanoeuvres onder zeil.
32250: HAZELHOFF ROELFZEMA, H. - Reizen rond Kaap Hoorn onder Nederlandse vlag vanaf de ontdekking in 1616 tot het einde van de Nederlandse grote zeilvaart in 1911. Een overzicht.
2190: HEAD, F.B. - The life of Bruce, the African traveller. 2nd edition.
18127: HEAL, JEANNE. - New Zealand journey.
28512: HEARN, LAFCADIO. - Two years in the French West Indies.
31457: HEARN, LAFCADIO. - Gleanings in Buddha-Fields. Studies of hand and soul in the Far East.
31466: HEARN, LAFCADIO. - The life and letters of Lafcadio Hearn by E. Bisland.
31189: HEARN, LAFCADIO. - Some Chinese ghosts.
32831: HEDIN, SVEN. - Mijn leven als ontdekker.
26988: HEDIN, SVEN. - Raadselen der Gobi. De Zweedsch-Duitsch-Chineesche ontdekkingsreis door de Gobi woestijn gedurende de jaren 1928-1930. Vertaald door C.C. Bender.
31890: HEDIN, SVEN. - Die Seidenstrasse. 3. Auflage.
25029: HEDIN, SVEN. - Transhimalaja. Entdeckungen und Abenteuer in Tibet. 7. Auflage.
23153: HEDIN, SVEN. - Der wandernde See.
32841: HEDIN, SVEN. - Transhimalaya. Upptäcker och äfventyr i Tibet.
31850: HEDIN, SVEN. - Transhimalaja. Entdeckungen und Abenteuer in Tibet. 8. Auflage.
7977: HEDLUND, S.A. - Schweiz. Rese-anteckningar i bref.
22987: HEECK, GIJSBERT. - Een Bunschoter VOC-chirurgijn. 'Dagelijkse aantekeningen' van de reis naar Oost-Indië in 1654. Ingeleid en bewerkt door O. Dekkers.
34569: HEECK, GIJSBERT. - Terug naar de Oost. De reis van VOC-chirurgijn Gijsbert Heeck, 1654-1656. Bezorgd door Jan Terwiel & Peter Kirsch.
24328: HEEK, F. VAN. - Westersche techniek en maatschappelijk leven in China. 2e herziene druk.
29958: HEEKEREN, H.R. VAN. - The stone age of Indonesia. 2nd, revised edition with a contribution by R.P. Soejono.
24811: HEEPE, M. - Jaunde-Wörterbuch. (Südkamerun). Unter Mitwirkung von P.H. Nekes.
29451: HEERDT, JACOB CAREL FREDERIK VAN. - Artikel 56 van het regerings-reglement van Nederlandsch Indië.
7111: HEERES, J.E. - Duitschers en Nederlanders op de zeewegen naar Oost-Indië voor 1592/5. - Adriaen Menninck en de Hertog van Lauenburg 1592.
34338: HEERES, J.E. - Bouwstoffen voor de geschiedenis der Nederlanders in den Maleischen Archipel. Deel II.
34339: HEERES, J.E. - Bouwstoffen voor de geschiedenis der Nederlanders in den Maleischen Archipel. Deel III.
16711: HEERES, J.E. - Heeft Nederland de Kaap verkocht ? Eene lezing.
17003: HEERING, PIETER. - Indische schetsen. 2e druk.
34276: HEERMAN, FRANCISCUS. - Guldene annotatien .. verthoonende de heerelijckste deughden, daaden, leerlingen en sententien, van den alder-doorluchighste ende vermaertste mannen der werelt. Desen 28e druck, by na een vierde vermeerdert, van des autheurs nagelaten schriften.
18621: HEERMANN, INGRID. - Mythos Tahiti Südsee - Traum und Realität. Mit Beiträgen von Matthias Mersch und Hilke Thode-Arora.
21581: HEID, HANS. ( HRSG.). - Von Erfarung aller Land. Reiseberichte aus der Zeit des 16. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts in der historischen Bibliothek der Stadt Rastatt. Ein historisches Reise-Lesebuch aus vier Jahrhunderten und fünf Kontinenten zugleich auch ein Ausstellungskatalog.
4355: HEIJBOER, PIERRE. - Klamboes, klewangs, klapperbomen. Indië gewonnen en verloren.
21536: HEIJBROEK, J.F., A. LAMMERS, A.P.G. JOS VAN DER LINDE. (RED.). - Geen schepsel wordt vergeten. Liber amicorum voor Jan Willem Schulte Nordholt ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag.
6445: HEIJBROEK, J.F. & M. SCHAPELHOUMAN. - Kunst in kaart. Decoratieve aspecten van de cartografie.
28553: HEIJDEN, M. VAN DER & P. VAN DE LAAR. (RED.). - Rotterdammers en de VOC. Handelscompagnie, stad en burgers (1600-1800).
33195: HEIJER, HENK DEN. - Geschiedenis van de WIC. Opkomst, bloei en ondergang. 4e gewijzigde druk.
33798: HEIJER, HENK J. DEN. - DISSEL, ANITA VAN, MAURITS EBBEN; KARWAN FATAH-BLACK. (RED.). - Reizen door het maritieme verleden van Nederland. Opstellen aangeboden aan Henk J. den Heijer bij zijn afscheid als hoogleraar zeegeschiedenis aan de Universiteit Leiden.
22330: HEIJER, HENK DEN. - De geschiedenis van de WIC. 3e gewijzigde druk.
33281: HEIJKOOP, CORNELIS. - De Westerschelde bij storm en mist. Scheepsrampen in het Westerscheldegebied van 1860-1982.
32463: HEIJTING, J. - Handleiding voor de gouvernements koffiecultuur op Java.
11322: HELD, GERRIT JAN. - De Papoea. Cultuurimprovisator.
30452: HELFRICH, O.L. - Nadere bijdragen tot de kennis van het Midden Maleisch (Besemahsch en Serawajsch dialect).
29587: HELLINGA, GERBEN GRADDESZ. - Zeehelden uit de Gouden Eeuw.
32649: HELLWIG, T. - In the shadow of change: women in Indonesian literature.
33173: HELMAN, ALBERT. (LOU LICHTVELD). - De laaiende stilte. 2e druk.
33152: HELMAN, ALBERT. (LOU LICHTVELD). - Zuid-Zuid-West. 8e druk.
762: HELMAN, ALBERT. (LOU LICHTVELD). - Avonturen aan de Wilde Kust. De geschiedenis van Suriname met zijn buurlanden.
196: HELMAN, ALBERT. (L. LICHTVELD). - Zaken, zending en bezinning. De romantische kroniek van een tweehonderdjarige Surinaamse firma (C. Kersten & Co N.V.).
26175: HELPS, ARTHUR. - (Collective work).
6359: HELSDINGEN, W.H. VAN. - De staatsregeling van Suriname van 1955. Historische toelichting en praktijk.
30934: HENDERSON, JAMES. - Sent forth a dove. Discovery of the Duyfken.
32941: HENNEPIN, LOUIS. - Beschryving van Louisania, nieuwelijks ontdekt ten Zuid-Westen van Nieuw-Vrankrijk. Mitsgaders de geographische en historische beschrijving der kusten van Noord-America, met de natuurlijke historie des landts door (Nicolas) Denys.
33673: HENNUS, (JOHANNES). - Eene stem uit Oost-Indië, in gemeenzame brieven aan zijnen vader.
34584: HERKLOTS, G.A.C. - The Hong Kong countryside.
24188: HERMANNS, MATTHIAS. - Die Nomaden von Tibet. Die sozial-wirtschaftlichen Grundlagen der Hirtenkulturen in A mdo und von Innerasien Ursprung und Entwicklung der Viehzucht.
32178: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De raadselachtige Multatuli.
32148: HERMANS, A.H.W.M. - De notemuskaatcultuur in Nederl. Indië sedert de opheffing van het monopolie.
25146: L'HERMITE, JACQUES. - Journael van de Nassausche vloot ofte beschrijvingh van de voyagie om den gantschen aerd-kloot, gedaen met elf schepen. Onder 't beleydt van den admirael Jacques l'Heremite, ende vice-admirael Gheen Huygen Schapenham, in de jaren 1623,1624,1625 en 1626. Amsterdam, 1646. Reprint.
31880: HERSKOVITS, MELVILLE J. AND FRANCES S. - Dahomean narrative. A cross-cultural analysis.
4718: HERSKOVITS, MELVILLE J. & FRANCES S. - Rebel destiny among the bush negroes of Dutch Guiana. (Evanston, 1934). Reprint.
29162: HERWERDEN, JACOB DIRK VAN. - Desorganisatie en toekomst der gouvernements-koffij-cultuur.
29538: HERWERDEN, JACOB DIRK VAN. - Antwoord aan .. W. Bosch, oud-chef over de geneeskundige dienst in Nederlandsch-Indië, naar aanleiding van zijn: 'Indië zoo als het geweest is en men het weer zou willen hebben'
23205: HESS, HANS. - Die Gletscher.
22488: HESSELINK, REINIER HERMAN. - De gevangenen uit Nambu. Een waar geschiedverhaal over de VOC in Japan (1643). Nederlandse vertaling en bewerking J. Meerman en R.H. Hesselink.
22962: HESSELINK, REINIER HERMAN. - Twee spiegels op Cambang. Een portret van de Japanners in de negentiende eeuw naar Nederlandse ooggetuigenverslagen.
3745: HESSELSZ. DE VLAMINGH, WILLEM. - De ontdekkingsreis van Willem Hesselsz. de Vlamingh in de jaren 1696-1697. Uitgegeven door G.G. Schilder. Inleiding, journaal en bijlagen.
7388: HEUKEN, ADOLF. - Historical sights of Jakarta. 2nd edition.
29080: HEUL, FRANK VAN DER. - Van kreeftskeerkring tot Kaap de Goede Hoop. Van 'spiegeltjes en kralen', piraten en slavernij tot de laatste reis van de Holland-Afrika Lijn.
1273: HEUSKEN, HENRY. - Japan journal 1855-1861. Translated and edited by J.C. van der Corput and R.A. Wilson.
28842: HEUVEL, AAD VAN DEN. - Een verre moordenaar. (Misdaadroman over David van Nijendaal en de WIC).
6579: HEUVEL, AAD VAN DEN. - Willem Bosman in goud en slaven. Een reisverslag naar aanleiding van dagboeknotities.
28751: HEUVEL, DANIELLE VAN DEN. - 'Bij uijtlandigheijt van haar man'. Echtgenotes van VOC-zeelieden, aangemonsterd voor de kamer Enkhuizen (1700-1750).
21808: HEUVEL, JACOBUS VAN DEN. - In the king's trail. An 18th century Dutch journey to the Buddaha's footprint. Theodorus Jacobus van den Heuvel's account of his voyage to Phra Phutthabat in 1737. Edited by Remco Raben and Dhiravat na Pombejra.
4357: HEYDEMAN, WILLEM JACOBUS. - Mijn kruistocht door Indië.
6290: HEYDEN, FRANS JANSZ. VAN DER. - Vervarelyke schip-breuk van 't Oost-Indische jacht Terschelling onder het landt van Bengale; verhalende desselfs verongelukken, en den gruwelijken hongers-noot van 32 schip-breukelingen op zeker onbewoont eilant.. als ook hoe sy van het selve eilant in Bengale landen.. Uitgegeven en van prenten, aanteekeningen en een inleiding voorzien door C.E. Warnsinck-Delprat. Voorwoord van W. Voorbeijtel Cannenburg.
28781: HEYDEN, FRANS JANSZ. VAN DER. - Vervarelyke schip-breuk van't Oost-Indisch jacht ter Schelling, onder het landt van Bengale; verhalende desselfs verongelukken, en den gruwelijken hongers-noot van 32 schip-breukelingen op zeker onbewoont eilant, daer sy van't wrak met een vlot aenquamen. Als ook hoe sy van het selve eilant in Bengale landen/ en voorts in't velt-leger van den Grooten Mogol, tot in't koningrijk van Assam landewaerts opgevoert zijn. Benevens een bondige beschrijving der koningrijken van Arrakan, Bengale, Martavan, Tanassery, etc. .. 2e druck seer vermeerdert door Willem Kunst, welke het selvige alles mede bygewoont heeft.
18536: HEYERDAHL, THOR. - American Indians in the Pacific. The theory behind the Kon-Tiki expedition.
32811: HEYLYN, PETER. - Cosmography in four books containing the chrography and history of the whole world: and all the principal kingdoms, provinces, seas, and isles thereof.
262: HEYN, PIET. - De Westafrikaanse reis van Piet Heyn 1624-1625. Uitgegeven door K. Ratelband.
14017: HEYNEN, F(REDERIK CONSTANTIJN). - Blikken op Indië. Geschiedenis, godsdienst, maatschappelijke toestand, taal en letterkunde.
1733: HICKSON, SYDNEY JOHN. - A naturalist in North Celebes. A narrative of travels in Minahassa, the Sangir and Talaut islands, with notices on the fauna, flora and ethnology of the districts visited.
33810: HIDDES, TJERK. - Tjerk Hiddes de Fries, admiraal van Frieslandt.
25373: HIGGINS, ANTHONY. - New Castle Delaware 1651-1939.
34546: HILDER, ALBERT EDWARD. - A Canadian mounted rifleman at war, 1899-1902. The reminiscences.
24391: HILDRETH, R(ICHARD). - The white slave: or, memoirs of a fugitive. A story of slave life in Virginia, etc. 10th thousand.
19131: HILL, ERNESTINE. - Water into gold. With a foreword by Alex. F. Bell. 7th edition.
34420: HILL, A.H. (ED.). - The Hikayat Abdullah. An annotated translation.
34427: HILL, A.H. (ED.). - Hikayat Raja-Raja Passai. A revised romanised version with an English translation and introduction and notes.
28971: HILTON, CHRISTOPHER. - Mayflower. De reis die de wereld veranderde.
33227: SHIPWRECK OF THE HINDOSTAN. - Interesting particulars of the loss of the Hon. East India Company's ship the Hindostan, of 1,248 tons, which struck on Wedge Sand, off Margate, January 11, 1803, Edward Balston commander, setting forth the wretched situation of the crew, and the preservation on one hundred and twenty-nine persons out of one hundred and forty-three. Also the loss of the Hindostan storeship, commanded by Captain J. Le Gros.
5433: HINLOOPEN LABBERTON, D. VAN. - Het Javaansch van Malang-Pasoeroehan.
30455: HINLOOPEN LABBERTON, D. VAN. - Register op de artikelen voorkomende in het Tijdschrift voor Indische Taal-, Land-, en Volkenkunde en de Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen loopende tot het jaar 1907, benevens eene inhoudsopgave tevens prijslijst van 's Genootschaps uitgaven bijgewerkt tot Juni 1908.
31788: HINLOPEN, GERARD. - ODDENS, J. (RED.). - Een vorstelijk voorland. Gerard Hinlopen op reis naar Istanbul (1670-1671).
26902: HIRSCHBERG, W. - Die Kulturen Afrikas.
34357: MARITIME HISTORY. - Souvenir of the Second International Symposium on Maritime History.
34004: HITOPADESHA. - English translation of Hitopadesha by B.T. Dravid, alias Sheshadri Iyar.
34005: HITOPADESHA. - The Hitopades of Narayana Pandit with various readings. Edited by Wasudevacharya Ainapure.
34289: HOADLEY, MASON C. - Towards a feudal mode of production. West Java, 1680-1800.
31131: HOCK, CHEN MONG. - The early Chinese newspapers of Singapore 1881-1912.
33233: HOCKING, CHARLES. - Dictionary of disasters at sea during the age of steam. Including sailing ships and ships of war lost in action 1824-1962.
30545: HODÉE, PAUL. - Tahiti 1834-1984. 150 ans de vie chrétienne en eglise.
33161: HOEFTE, ROSEMARIJN. - In place of slavery. A social history of British Indian and Javanese laborers in Suriname.
28639: HOEFTE, R. & G. OOSTINDIE. - Echo van Eldorado. (Bloemlezing West-Indische literatuur).
34463: HOETINK, H. - Het patroon van de oude Curaçaose samenleving. Een sociologische studie.
32535: HOËVELL, G(ERRIT) W(ILLEM) W(OLTER) C(AREL) VAN. - Ambon en meer bepaaldelijk de Oeliasers, geographisch, ethnographisch, politisch en historisch geschetst.
22615: HOËVELL, WOLTER ROBERT VAN. - Reis over Java, Madura en Bali, in het midden van 1847. Dl. I - II.
29170: HOËVELL, WOLTER ROBERT VAN. - Uit het Indische leven.
31537: HOËVELL, WOLTER ROBERT VAN. - Uit het Indische leven. 2e druk.
31563: HOËVELL, WOLTER ROBERT VAN. - TIJDSCHRIFT VOOR NEDERLANDS INDIë. Jaargang 17.
31504: HOËVELL, G(ERRIT) W(ILLEM) W(OLTER) C(AREL) VAN. - Ambon en meer bepaaldelijk de Oeliasers, geographisch, ethnographisch, politisch en historisch geschetst.
598: HOËVELL, WOLTER ROBERT VAN. - Sjaïr Bidasari, oorspronkelijk Maleisch gedicht met eene vertaling en aanteekeningen.
34059: HOFFMANN, GEORGES JOHANNES. - Two sailing boats and a sloop.
16133: HOFKER, MARIA. - Indische impressies. Samengesteld door Jan Schilt.
34180: HOFKER, WILLEM GERARD. - Bali - Ni Asoeg with Ardja headdress.
25404: HOFSTADTER, RICHARD. - America at 1750. A social portrait.
33733: HOGENDORP, CAREL SIRARDUS WILLEM VAN. - Coup d'oeill sur l'ile de Java et les autres possessions Néerlandaises dans l'archipel des Indes.
10052: HOGENDORP, GIJSBERT KAREL VAN. - Brieven aan eenen participant in de Oost-Indische Compagnie.
32221: HOGENDORP, GIJSBERT KAREL VAN. - Tweede vervolg op de Brieven aan eenen participant in de Oost-Indische Compagnie, handelende over een stelsel van bestuur en handel voor Nederlands-Indie.
10193: HOGENDORP, DIRK VAN. - Verzameling van stukken rakende de zaak van Dirk van Hoogendorp, opper-koopman in dienst der Oost-Indische Compagnie, en gezaghebber over Java's Oosthoek.
16870: HÖHN, KLAUS D. - Reflections of faith. The history of painting in Batuan 1834-1994.
5864: HOLLANDER, JOHANNES JACOBUS DE. - Handleiding tot de kennis der Maleische taal. 10e druk, herzien en omgewerkt door L.K. Harmsen.
5865: HOLLANDER, JOHANNES JACOBUS DE. - Sjaïr kén Tamboehan. Een oorspronkelijk Maleisch gedicht, met aanteekeningen uitgegeven.
5431: HOLLANDER, JOHANNES JACOBUS DE. - Handleiding bij de beoefening der Javaansche taal.
30292: HOLLANDER, JOHANNES JACOBUS DE. - Handleiding bij de beoefening der Maleische taal en letterkunde. 5e verbeterde druk.
33686: HOLLAR, WENZEL. - Navium variae figurae et formae, a Wenceslao Hollar in diversis locis ad vivum delinreatae & aquafortiaeri insculptae, anno 1647.
29457: HOLLE RY VAN BEEST, G(ERARD) DU . - Indie een lastpost voor Nederland.
20490: SLEEPY HOLLOW. - THE OLD DUTCH BURYING GROUND OF SLEEPY HOLLOW. (Terrytown).
19336: HOLMES, I.M. - Great gold rushes.
32934: HOLTROP, P.N. (RED.). - Twee eeuwen Nederlanders in Sint-Petersburg. De Hollandse Kerk als sociaal en religieus middelpunt.
31289: HOM, M.K. - Songs of Gold Mountain. Cantonese rhymes from San Francisco Chinatown.
31424: HOMOET, J.C. - Ito, de priester der zongodin. Een Japansch verhaal.
33971: HOND, JAN DE & MENNO FITSKI. - De smalle brug. Japan en Nederland sinds 1600
33972: HOND, JAN DE & MENNO FITSKI. - Japan and the Netherlands from 1600
34076: HONDIUS, JODOCUS. - Fessae et Marocchi Regna.
31326: HONG, XIAO. - Market street. A Chinese woman in Harbin. Translated with an introduction by H. Goldblatt.
33771: HONINGS, RICK & PETER VAN ZONNEVELD. (RED.). - Een tint van het Indische Oosten. Reizen in Insulinde 1800-1950.
7513: L'HONORÉ NABER, S.P. - Piet Heyn en de zilvervloot. Documenten uit het archief van den luitenant-admiraal Piet Heyn. Met toelichting en eene levensbeschrijving van dien vlootvoogd uitgegeven.
240: L'HONORÉ NABER, S.P. (HRSG.). - Reisebeschreibungen von Deutschen Beamten und Kriegsleuten im Dienst der Niederländischen West- und Ost-Indischen Kompagnien 1602-1797.
22239: HOOFTMAN, J.L. & K.G. HOUWEN. - Nederlandsch-Indië. Aardrijkskundig leesboek. Dl. I: Naar Nederlandsch-Indië. 6e druk.
6159: HOOGENBERK, HENDRIK. - De rechtsvoorschriften voor de vaart op Oost-Indië 1595-1620.
7787: HOOGERWERF, EVERT-JAN. - Persgeschiedenis van Indonesië tot 1942. Geannoteerde bibliografie.
1260: HOOP, A.N.J. TH(OMASSEN) À TH(UESSINK) VAN DER. - Excursiegids voor Oud-Batavia.
33626: HOORN, JAN AMBROSOIS. - Verdrinken zonder water. De memoires van VOC-matroos Jan Ambrosius Hoorn, 1758-1778. Bezorgd en ingeleid door Perry Moree en Piet van Sterkenburg.
33550: CAPE OF GOOD HOPE. - Le Cape de Bonne Esperance.
31224: HOPKIRK, P. - Foreign devils on the silk road. The search for the lost cities and treasures of Chinese Central Asia.
29282: HORA ADEMA, W(ILLEM) R(EMELIUS). - Authentieke stukken en dagblad-artikelen, in verband met de bekende Baron-zaak in Kediri.
33139: HORN, W.O. VON (= FRIEDRICH WILHELM PHILIPP OERTEL). - Het leven van Michiel Adriaansz. De Ruyter. Naar het Hoogduitsch .. bewerkt door Simon Jacobus Andriessen. 2e druk.
10855: HORNE, JOHN FLETCHER. - The mirage of two buried cities (Pompeii and Herculaneum).
32798: HORST, A.J. VAN DER. - Roemloos vergaen. Compendium van verloren gegane schepen 1500-1800. Oost-Indische Compagnie, West-Indische Compagnie, Groenlandse Compagnie, Kaapvaart, marine, koopvaardij, walvisvaart en visserij.
10439: HORST, A.J. VAN DER. - 'Met geen drooge oogen om tesien'. De ondergang van het VOC-retourschip 'T Vliegend Hart in 1735.
34144: HORST, K. VAN DER; L.C. KUIPER-BRUSSEN, P.N.G. PESCH. - Handschriften en oude drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Catalogus bij de tentoonstelling in het Centraal Museum te Utrecht ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de Bibliotheek der Rijksuniversiteit, 1584-1984.
31128: HOSIE, DOROTHEA. - Portrait of a Chinese lady and certain of her contemporaries by Lady Hosie.
16455: HOUBEN, H.H. - The call of the North. Translated by H.J. Stenning.
3830: HOUBEN, H.H. - Der Ruf des Nordens. Abenteuer und Heldentum der Nordpolfahrer.
3286: HOUBEN, VINCENT J.H. - Kraton and kumpeni. Surakarta and Yogyakarta 1830-1870.
32088: HOUGH, RICHARD. - Captain James Cook. A biography.
28504: HOUGHTON, DANIEL; MUNGO PARK. - Reize en ontdekkingen in de binnen-landen van Africa, gedaan door den majoor Houghton, en Mungo Park, beiden zendelingen der Africasche Maatschappij .. verrijkt met eenige aardrijkskundige ophelderingen van den majoor J. RENNELL. Gevolgd naar het Engelsch.
30362: HOUTMAN, FREDERICK DE. - Le 'spraeck ende woord-boek' de Frederick de Houtman. Première méthode de malais parlé (fin du XVIe s.). Présenté par Denys Lombard avec la collaboration de Winarsih Arifin et Minnie Wibisono.
14560: HOUTMAN, CORNELIS DE. - Om de zuid. De eerste schipvaart naar Oost-Indië onder Cornelis de Houtman, 1595-1597, opgetekend door Willem Lodewycksz. Vertaling, inleiding en annotatie Vibeke Roeper en Diederik Wildeman.
17619: HOUVEN VAN OORT, A.J. VAN DER. - Het regeerings-reglement van Suriname.
8894: HOVE, H.J. VAN. - Hollanders in Korea.
33064: HOVE, O. TEN, W. HOOGBERGEN, H.E. HELSTONE. - Surinaamse emancipatie 1863. Familienamen en plantages.
29774: HOVE, O. TEN, W. HOOGBERGEN, H.E. HELSTONE. - Surinaamse emancipatie 1863. Paramaribo: slaven en eigenaren.
15443: HOVEN, THÉRÈSE. - Onder de palmen en waringins.
10203: HOVING, AB & COR EMKE. - The ships of Abel Tasman. With an introduction by Peter Sigmond.
28415: HOVING, AB & COR EMKE. - Het schip van Willem Barents. Een hypothetische reconstructie van een laat-zestiende-eeuws jacht. Met medewerking van Peter Sigmond en Gerald de Weerdt.
8055: HOVY, LODEWIJK. - Ceylonees plakkaatboek. Plakkaten en andere wetten uitgevaardigd door het Nederlandse bestuur op Ceylon 1638-1796.
27832: HOWARD BURY, CHARLES KENNETH, G. BRUCE. A.O. - Naar den hoogsten top der aarde. De beklimming van den Mount Everest. Voor Nederland bewerkt door A. Tervooren.
27030: HOWE, R.W. - Black star rising. A journey through West Africa in transition. (Dahomey, Ghana, Togo).
33621: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, JAN. - Adjudanten van den Gouverneur-Generaal. 1896.
33620: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, JAN. - Officieren van gezondheid, hospitaalsoldaten en ambulance (te velde) O.I. leger. 1897.
33619: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, JAN. - Infanterie O.I. leger. Groote en kleine tenue. 1896.
33617: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, JAN. - Cavalerie O.I. leger, groote tenue. 1896.
33616: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, JAN. - Pupillen te Gombong. 1898.
33615: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, JAN. - Schutterij in Oost-Indië (dagelijksche tenue) 1897.
33611: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, JAN. - Officieren van den generalen staf, intendant en kwartiermeester O.I. leger, (kleine tenue) 1896.
33614: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, JAN. - Koloniale reserve. Marschtenue. 1898.
33610: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, JAN. - Invaliden - Bronbeek 1897.
803: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, A. - De zeilvloot Willem Ruys Jan Danielszoon en de Rotterdamse Lloyd. Uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de naamloze genootschap Rotterdamse Lloyd.
33613: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, JAN. - Infanterie en artillerie (groote en kleine tenue). West Indië. 1897.
31542: HUC, RÉGIS EVARISTE & JOSEPH GABET. - Reisherinneringen uit Tartarije, Thibet en China. Verhaal der missie-reis in de jaren 1844, 1845 en 1846.
31545: HUC, RÉGIS EVARISTE & JOSEPH GABET. - Travels in Tartary, Thibet, and China, during the years 1844-5-6. Translated from the French by W. Hazlitt. 2nd edition.
13950: HUGHLY. - Hoegly - Aanwysing der voornaamste wooningen, poorten, thuynen, tanken, enz. op Hoegly A° 1721.
33316: HUGO, VICTOR. - Bug-Jargal, of de opstand der slaven van St. Domingo, in het jaar 1791. Naar het Fransch.
23039: HUIJZENDVELD, FR. D. - 'Die ostafrikanische Schweiz'. Plantages, planters en plattelandsontwikkeling in West-Usambara, Oost-Afrika, ca. 1870-1930.
30827: HUISMAN, MARIJKE. - Publieke levens. Autobiografieën op de Nederlandse boekenmarkt (1850-1918).
33779: HUISMAN, MARIJKE. - Verhalen van vrijheid. Autobiografieën van slaven in transnationaal perspectief, 1789-2013.
28821: HULL, WILLIAM I. - William Penn and the Dutch Quaker migration to Pennsylvania.
22545: HULLU, J. DE. - De instelling van de commissie voor den handel der Oost-Indische Compagnie op China in 1756.
7195: HUMBLE, R. - Marco Polo. Introduction by E. Longford.
30574: HUMBOLDT, ALEXANDER VON. - ALEXANDER VON HUMBOLDT. NETZWERKE DES WISSENS. (Ausstellungskatalog).
15240: HUMME, H.C. - Abiåså. Een Javaansche tooneelstuk, (wajang) met een Hollandsche vertaling en toelichtende nota.
34310: HUNDT, MICHAEL. - 'Woraus nichts geworden'. Brandenburg-Preussens Handel mit Persien (1668-1720).
9769: HUNGARY. - Hungary and its revolutions from the earliest period to the nineteenth century. Bij E.O.S. With a memoir of Louis Kossuth.
31692: HUNGERFORD, JAMES. - The old plantation, and what I gathered there in an autumn month.
31162: HUNTER, JANE. - The gospel of gentility. American women missionaries in turn-of-the-century China.
34403: HUNTING. - Reglement en ordonantie op de jagt onder de Heerlijkheid Thienhoven (Lexmond, Cortenhoeven & Laekenveldt).
29647: HUNTINGTON, DANIEL. - An intolerant spirit, hostile to the interests of society. A sermon, delivered before his excellency John Brooks, esq. governor, his honor William Phillips, esq. lieutenant governor, the honorable council, and the two Houses composing the legislature of Massachusetts, on the anniversary election, May 29, 1822.
28648: HUSSIN, NORDIN. - Melaka and Penang 1780-1830: A study of two port towns in the Straits of Melaka.
2108: HUTCHINSON, ALEX. H. - Try Lapland. A fresh field for summer tourists.
18153: HUTT, MICHAEL. - New Zealand - your future.
28941: HUYGENS, LODEWIJCK. - Lodewijck Huygens' Spaans journaal. Reis naar het hof van de koning van Spanje, 1660-1661. Vertaald, ingeleid en geannoteerd door M. Ebben.
26814: HUYSSEN VAN KATTENDIJKE-FRANK, K. (RED.). - Met Prins Hendrik naar de Oost. De reis van W.J.C. Huyssen van Kattendijke naar Nederlands-Indië, 1836-1838.
6478: IDENBURG, P.J. - De Kaap de Goede Hoop gedurende de laatste jaren van het Nederlandsch bewind.
20787: IDENBURG-VAN DE POLL, M. - De vlag moet blijven staan.
26703: IDO, VICTOR. (H. VAN DE WALL). - Indië in den goeden oude tijd. Radio-voordrachten voor de NIROM gehouden.
31606: IDO, VICTOR. (H. VAN DE WALL). - De paupers. Roman uit de Indo-Europeesche samenleving.
19196: IDRIESS, ION L. - Man tracks.
3604: IJZERMAN, JAN WILLEM. - Over de belegering van het fort Jacatra (22 dec. 1618 - 1 febr. 1619). (Met:) Bijlage.
33460: IJZERMAN, JAN WILLEM. - Beschrijving der oudheden nabij de grens der residentie's Soerakarta en Djogjakarta. Atlas.
8297: IM THURN, EVERARD FERDINAND. - Among the Indians of Guiana being sketches chiefly anthropologic from the interior of British Guiana.
17479: IM THURN, EVERARD FERDINAND. - Notes on British Guiana. A paper read before the Royal Colonial Institute, Dec. 13, 1892.
29115: IMBAULT-HUART, C. - L'ile Formose. Histoire et description. Précédé d'une introduction bibliographique par H. Cordier. Paris, 1893. Reprint.
30592: IMHOFF, GUSTAAF WILLEM VAN. - Gouverneur Van Imhoff op dienstreis in 1739 naar Cochin, Travancore en Tuticorin, en terug over Jaffna en Mannar naar Colombo (zondag 25 januari tot zaterdag 18 april). Bezorgd door Lodewijk Wagenaar, Anke Galjaard, Marianne Nierop en Marleen Speelman.
33583: INDIA. - Een kort begrijp der heydenen religie, op de kust Kormandel, door een haeres Bramenees, (compagnijs-tolck sijnde) aen de heer gouverneur Arnoldus Heussen overghegheven, ende in onse spraecke overgeset, sijnde van woort tot woort, als volght.
7831: INDIA. - Return to an Address of the House of Lords, dated 22nd February 1883, for copies or extracts of, correspondence between the Secretary of State for India in Council, the government of India, and the various local governments, on the proposed measures for the extension of local government in India. Part II: Appendix.
32938: NEW-NETHERLAND & THE WEST-INDIES. - Kort en bondigh verhael van't geene in den oorlogh, tusschen den koningh van Engelant &c. De .. Staten der vrye Vereenigde Nederlanden, en den bisschop van Munster is voorgevallen. Beginnende in den jare 1664 en eyndigende met het sluyten van de Vrede tot Breda, in' t jaer 1667.
34087: SPANIARDS IN THE DUTCH WEST INDIES. - Extrait du registre des Resolutions des Etats Genereaux des Provinces Unies des Pais-Bas, 23 Septembre 1737.
2323: INDONESIA. - - TOEKANG POTRET. 100 jaar fotografie in Nederlands Indië 1839-1939. 100 years of photography in the Dutch Indies 1839-1939.
30865: INDONESIA. - - LEIDDRAAD INDISCHE TENTOONSTELLING (IN HET WESTBROEKPARK). (Met Voorwoord van B. Elias).
7147: INDONESIA. - - GORDEL VAN SMARAGD. 180 foto's over land en volk van Indonesië. Met een woord ten geleide van Dirk de Vries.
33998: COFFEE PLANTATION IN INDONESIA. - Nederlandsche Handelmaatschappij, Batavia. Collectie handschriften over koffie plantages in Nederlands Indië.
34264: INDONESIA. - - De Oost-Indische eilanden.
32576: INDONESIA. - - Landkaart-stempels: Indische Archipel.
6238: INDONESIA. - - LUKISAN REVOLUSI RAKJAT INDONESIA 1945-1949.
20553: INDRAPOERA. - - 3 menu cards of the passengership M.S. 'Indrapoera' of the Rotterdamsche Lloyd after design of E. Gaillard.
34528: INNES, JAMES ROSE. - Selected correspondence (1884-1902).
31286: IRÖNS, N.J. - The last emperor. The life of the Hsüan-t'ung Emperor Aisin-Gioro P'u-yi 1906-1967.
32331: IRVING, WASHINGTON. - The life and voyages of Christopher Columbus.
26426: IRWIN, EYLES. - A series of adventures in the course of a voyage up the Red-Sea, on the coasts of Arabia and Egypt, and of a route through the desarts of Thebais, hitherto unknown to the European travellers in the year 1777. In letters to a lady.
34392: ISKANDAR, TEUKU. - Catalogue of Malay, Minangkabau, and South Sumatran manuscripts in the Netherlands.
5590: ISKANDAR, T. (ED.). - De Hikajat Atjèh.
33866: CAROLINE ISLANDS. - NOUVELLE CARTE DES ISLES CAROLINES. - NIEUWE KAART DER CAROLYNSCHE EYLANDEN.
29772: ISRAEL, J., S.B. SCHWARTZ. - The expansion of tolerance. Religion in Dutch Brazil (1624-1654). Introduction by M. van Groesen.
33365: ISRAEL. - De burgerlijke instellingen van den voormaligen Israëlitischen staat, naar aanleiding der Heilige Schrift.
8781: ITALY. - - TEGENWOORDIGEN TOESTAND VAN HET PAUSELYKE HOF NEVENS ALLE ANDERE HOVEN, REPUBLYKEN EN VOORNAAMSTE STEDEN VAN ITALIEN, in verscheide missives beschreven, door seecker naukeurigh reysiger, welcke sigh in de jaren 1690, 1691, 1692 daer heeft bevonden. Overgeset uyt een noit gedruckt Frans manuscript ende tot op dese tijdt toe vervolght.
33749: JACKSON, GORDON. - The British whaling trade.
6295: JACOB, HUGO KAREL S'. - De Nederlanders in Kerala, 1663-1701. De memoires en instructies betreffende het commandement Malabar en de Verenigde Oost-Indische Compagnie.
8969: JACOBS, ELS M. - In pursuit of pepper and tea. The story of the Dutch East India Company.
7315: JACOBS, JULIUS. - Het familie- en kampongleven op Groot-Atjeh. Een bijdrage tot de ethnographie van Noord-Sumatra.
8654: JACOBS, ELS M. - Varen om peper en thee. Korte geschiedenis van de Verenigde Oostindische Compagnie.
21124: JACOBS, ELS M. - Koopman in Azië. De handel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie tijdens de 18de eeuw.
30591: JACOBS, E.M. - De Vereenigde Oost-Indische Compagnie.
33715: JACOBS, HUBERT TH.TH.M. - Documenta Malucensia Volume I:1542-1577. Edited and annotated.
32608: JAKARTA. - Welcome to Jacarta. Bienvenue à Jakarta.
9116: JAKARTA. - Djakarta membangun. Djakarta in progress. Preface by Ali Sadikin.
29778: JANSE, M.J. - De geschiedenis van de 'Maatschappij tot Nut van den Javaan' 1866-1877. 'Waarheid voor Nederland, regtvaardigheid voor Java'.
27801: JANSEN, P. & D. JANSEN-VAN NES. - Arm Suriname. Land van onmogelijkheden.
23046: JANSEN, DERK. - Omwille van een gezegend eiland. Het leven van jhr. D.F. van Alphen tot 1816.
29105: JANSEN, J. (RED.). - De Lage Landen en de Nieuwe Wereld.
31556: JANSEN, GERARD. - De andere helft. Geloof en gebruiken van onze Oostersche stadgenooten.
5742: JANSEN VAN GALEN, JOHN. - Ons laatste oorlogje. Nieuw-Guinea: de Pax Neerlandica, de diplomatieke kruistocht en de vervlogen droom van een Papoea-natie.
33145: JANSEN VAN GALEN, JOHN. - Kapotte plantage. Suriname, een Hollandse erfenis
4593: JANSEN, L.F. - In deze halve gevangenis. Dagboek van Mr.Dr.L.F. Jansen, Batavia/Jakarta 1941-1945. Bezorgd en geannoteerd door G.J. Knaap.
32309: JANSMA, T. - Oost-westelijke verkenningen in de dertiende eeuw. De reizen van de Franciscaan Willem van Rubroek naar Mongolië in de jaren 1253-1255 en van de Nestoriaanse prelaat Barsauma naar Europa in de jaren 1287-1288.
34352: JANSSEN PERIO, E.M. - Een nieuwe wereld. Europese ontdekkingsreizen en renaissance rond 1500.
28116: JANSZ, PIETER. - Nederlandsch-Javaansch woordenboek. Vijfde weder vermeerderde druk.
31859: JAPAN. - An official guide to Eastern Asia. Trans-continental connections between Europe and Asia. Volume II: SOUTH-WESTERN JAPAN.
6340: JAPAN. - 350 JAAR NEDERLAND-JAPAN. (Catalogus).
34290: JAPAN. - Bulletin of Portuguese/Japanese Studies. Volume 5.
7205: JAPAN. - DE HISTORISCHE BETREKKINGEN TUSSEN NEDERLAND EN JAPAN.
30715: JAPAN. - HATO BANRI O KOETE (ACROSS THE OCEAN). Special exhibition in celebration of the 380th anniversary of friendly relations between the Netherlands and Japan.
4682: JAPAN. - HERINNERINGEN AAN JAPAN 1850-1870. Foto's en fotoalbums in Nederlands bezit. Samengesteld door het Prentenkabinet van de Rijksuniversiteit Leiden. (Met inleidingen van W.G.J. Remmelink, H.J. Moeshart en E.M. Jacobs).
7055: JAPAN. - JAPAN UND EUROPA 1543-1929. Eine Ausstellung der 43. Berliner Festwochen im Martin-Gropius-Bau. Herausgegeben von Doris Croissant, Lothar Lederrose unter Mitwirkung von Hendrik Budde, Gedeon Sievernich.
31427: JAPAN. - KYOTO. Issued by Kyoto Exhibitors' Association to the Japan-British Exhibition.
31866: JAPAN. - LE JAPON ET LA FRANCE. IMAGES D'UNE DÉCOUVERTE.
31871: JAPAN. - FOUR CENTURIES OF DUTCH-JAPANESE TRADE.
34126: JAQUET, F.G.P. - Overzicht van publikaties uitgegeven door het Koninklijk Instituur voor Taal-, Land- en Volkenkunde 1851-1976.
33258: JARRY, NICOLAAS. - DE KAAPER DE VLISSINGER CAP. JARRY DOOR EEN ENGELSCH KONINGSCHIP GENOOMEN.
15201: JAVA. - - HOMME ET FEMME DE L'ISLE DE JAVA. - MAN EN VROUW VAN'T EILAND JAVA.
30949: JAVA. - - VERSLAG VAN DEN HANDEL, DE SCHEEPVAART ALS MEDE VAN DE INKOMENDE EN UITGAANDE REGTEN OP JAVA EN MADURA OVER DEN JARE 1834.
32600: MELATI VAN JAVA. (N.M.C. SLOOT.). - In extremis. 3e druk.
33176: JAVA. - - ACHT FIGUREN UIT DE GESCHIEDENIS DER PANDAWA'S.
29247: JAVA. - - DE AANVRAGEN OM CONCESSIE BANCK C.S EN POOLMAN C.S. ONDERLING VERGELEKEN.
24793: JEANCON, J.A. - Excavations in the Chama Valley, New Mexico.
32652: JELLESMA, E.J. - De Minahasa en eenige andere streken der residentie Menado.
32118: JENNINGS, JUDITH. - The business of abolishing the British slave trade 1783-1807.
8375: JESSUP, HELEN IBBITSON. - Court arts of Indonesia.
32840: JESUITS. - EDIT D'EXPULSION DES JÉSUITES DE TOUS LES ETATS DE LA COURONNE DE PORTUGAL.
9648: JEWETT, SARAH ORNE. - The Normans, told chiefly in relation to their conquest of England.
31184: ZENG JIZE. - Mandarijn in Europa. Dagboek van de jaren 1878-1886. Vertaald en van een inleiding en aantekeningen voorzien door Anke Bal.
16282: JOBSE, P. & CH.F. FRAASSEN. (RED.). - Bronnen betreffende de Midden-Molukken 1900-1942.
5265: JOËL, H.F. - Honderd jaar Java Bode. De geschiedenis van een Nederlands dagblad in Indonesië.
32552: JOHNSON, WALTER. - Soul by soul. Life inside the antebellum slave market.
32559: JOHNSON, CHARLES & PATRICIA SMITH. - Africans in America. America's journey through slavery.
19907: JOHNSTON, MARY. - Pioneers of the Old South. A chronicle of English colonial beginnings.
33392: JOLIFFE, T(HOMAS) R(OBERT). - Reis in Palestina, Syrië en Egypte, gedaan in het jaar 1817. Met vele bijvoegselen en ophelderingen uit de nieuwste uitlandsche reisbeschrijvingen verrijkt, en ingerigt tot een nuttig gebruik voor bijbellezers. Met eene voorrede van E.F.K. Rosenmuller. Uit het Hoogduitsch vertaald.
24434: JÓNASSON, MATTHÍAS. - Island. Schicksal eines Germanischen Stammes.
28825: JONES, JACQUELINE. - Labor of love, labor of sorrow. Black women, work, and the family from slavery to the present.
12214: JONES, THOMAS. - Vierde reys van de Engelse Maatschappy na Oost-Indien, onder het beleyd van Alexander SHARPEY en Richard ROWLES; neffens het aandoen van de Roode-Zee door de Ascension, gedaan 1608 en vervolgens. Mitsgaders de voyagien en berigten van William NICOLS, Samuel BRADSHAW en Joseph SALBANK, breeder op de volgende blad-zijde vermeld. Als ook de vijfde reys van de Engelse Maatschappy na Oost-Indien, bysonder na Java en Banda. Gedaan en beschreven van David MIDDELTON, in 't jaar 1609 en vervolgens. Alles nu aldereerst uyt het Engels vertaald.
32768: JONG VAN RODENBURGH, CORNELIS DE. - 'Weest wel met alle menschen' De 'Kaapse brieven' van Cornelius de Jong van Rodenburgh (1762-1838). Verzorgd door C. van Balen en D. de Mildt.
28818: JONG, CORNELIUS DE. - Tweede reize naar de Middellandsche Zee, gedaan in de jaren 1783, 1784 en 1785.
7820: JONG, TH.P.M. DE. - De krimpende horizon van de Hollandse kooplieden. Hollands welvaren in het Caribisch zeegebied (1780-1830).
32605: JONG, CHR.G.F. DE. - Geschiedenis van de Nederlandse zending op Zuid-Sulawesi 1852-1966. Een bronnenpublicatie.
32606: JONG, CHR.G.F. DE. - De Gereformeerde zending in Midden-Java 1931-1975. Een bronnenpublicatie.
12863: JONG, CORNELIS DE. - Reize in en door het Kanaal, in de jaren 1785 en 1786.
28817: JONG, CORNELIUS DE. - Reize naar de Middellandsche Zee, in de jaren 1777, 1778 en 1779.
21693: JONG, J.J.P. DE. - De waaier van het fortuin. Van handelscompagnie tot koloniaal imperium. De Nederlanders in Azië en de Indonesische archipel 1595-1950. (1e druk).
34326: JONGE, JAN KAREL JAKOB DE. - De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië. Verzameling van onuitgegeven stukken uit het Oud-Koloniaal Archief.
28972: JONGE, J. DE. - Licht en duisternis. De Surinaamse schilder Leo Glans 1911-1980. Samenstelling oeuvrecatalogus Colette Henriëtte. Voorwoord Marc Simon.
13660: JONGE, JOHANNES CORNELIS DE. - De Unie van Brussel des jaars 1577, naar het oorspronkelijke uitgegeven. - Bijvoegselen en verbeteringen op de Unie van Brussel ..
34340: JONGE, JAN KAREL JAKOB DE. - De opkomst van het Nederlandsch gezag over Java. Verzameling van onuitgegeven stukken uit het Oud-Koloniaal Archief. Deel VI.
6996: JONGE, JOHANNES CORNELIS DE. - Verhandelingen en onuitgegeven stukken, betreffende de geschiedenis der Nederlanden.
4411: JONGE, B.C. DE. - Herinneringen van Jhr.Mr. B.C. de Jonge (G.G. 1931-1936). Met brieven uit zijn nalatenschap. Uitgegeven door S.L. van der Wal.
2224: JONGE, JOHANNES CORNELIS DE. - Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen. 2e druk. Vermeerderd met de nagelaten aanteekeningen .. en uitgegeven onder toezicht van J.K.J. de Jonge.
10223: JONGE, JOHANNES CORNELIS DE. - Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen. Van de vroegste tijden tot de inlijving in Frankrijk, 1810.
5594: JONGEJANS, J. - Land en volk van Atjeh vroeger en nu. Met een voorwoord van H. Colijn.
25616: JONGENS, E. - Het Nederlands-Ceylonese erfgoed. Vierhonderd jaar betrekkingen tussen Nederland en Ceylon/Sri Lanka.
28318: JONGENS, E. - De Nederlandse erfenis in Ceylon.
5542: JONKER, J.C.G. - Rottineesch-Hollandsch woordenboek.
33456: JONKER, MENNO, ERLEND DE GROOT & CAROLINE DE HART. (RED.). - Van velerlei pluimage. Zeventiende-eeuwse aquarellen van Andries Beeckman.
15243: JONKMAN, J.A. - Het oude Nederlands-Indië. Memoires.
29537: JOOSTEN, A.C. - Heeft Indie behoefte aan hervorming ? Proeve van beantwoording.
33319: JORDAAN, HAN. - Slavernij & vrijheid op Curaçao. De dynamiek van een achttiende-eeuws Atlantisch handelsknooppunt.
6161: JÖRG, C.J.A. - Porcelain and the Dutch China trade.
20358: JÖRG, CHRISTIAAN J.A. - The Geldermalsen. History and porcelain.
32132: JÖRG, C.J.A. - Wisselwerking (tussen Azië en Europa). Rede.
31916: JÖRG, CHRISTIAAN J.A. & MICHAEL FLECKER. - Porcelain from the Vung Tau wreck. The Hallstrom excavation.
33701: JÖRG, CHRISTIAAN J.A. - Poselein als handelswaar. De poseleinhandel als onderdeel van de Chinahandel van de V.O.C. 1729-1794.
32888: JOSEPH, DEN GEBOORNEN INDIAAN. - SONDERLINGE REYSEN VAN JOSEPH, DEN GEBOORNEN INDIAAN, bevattende een aanmerklijke beschrijvingh der landen, steeden, en inwooners van Caranganor, Calicuth, Cambaja, Narsinga, enz. Door de Portugeezen uyt sijnen mond opgetekend, anno 1501. Nu aldereerst uyt ' t Portugeesch vertaald.
10898: JOSSON, H. - La mission du Bengale occidental ou archidiocèse de Calcutta. Province Belge de la Compagnie de Jésus.
31658: SAILING LETTERS JOURNAAL. - - Smeekbede van een oude slavin en andere verhalen uit de West (in brieven van17/18de-eeuwse Nederlanders). Redactie E. van der Doe, P.J. Moree & D.J. Tang. Met medewerking van Peter de Bode.
31936: SAILING LETTERS JOURNAAL. - - De voortvarende zeemansvrouw. Openhartige brieven aan geliefden op zee. Bezorgd door M. van der Wal.
32504: SAILING LETTERS JOURNAAL. - - De gekaapte kaper. Brieven en scheepspapieren uit de Europese handelsvaart. Bezorgd door E. van der Doe, Perry Moree en D.J. Tang.
33177: SAILING LETTERS JOURNAAL. - - Buitgemaakt en teruggevonden. Nederlandse brieven en scheepspapieren in een Engels archief. Onder redactie van Erik van der Doe, Perry Moree en Dirk J.Tang. Met medewerking van Peter de Bode.
12763: JOUY, VICTOR JOSEPH ETIENNE DE. - De Kluizenaar van de Chaussée-d'Antin (een voornaam oord van Parijs), of opmerkingen over de Parijsche zeden en gebruiken, in het begin der negentiende eeuw. Naar het Fransch, met ophelderende aanteekeningen van den schrijver.
12758: JOUY, VICTOR JOSEPH ETIENNE DE. - L'hermite de la Guiane, ou observations sur les moeurs et les usages Parisiens au commencement du XIXe siècle. 7me édition.
1662: JUAN, JORGE & ANTONIO DE ULLOA. - Historische reisbeschryving van geheel Zuid-America; gedaan op bevel des konings van Spanje.
7700: JUET, ROBERT. - Henry Hudson's reize onder Nederlandsche vlag van Amsterdam naar Nova Zembla en terug naar Dartmouth in Engeland, 1609. Volgens het journaal van Robert Juet uitgegeven door S.P. l'Honoré Naber.
25531: JUET, ROBERT. - Juet's journal. The voyage of the Half Moon from 4 April to 7 November 1609. Introduction by J.T. Cunningham. Edited by R.M. Lunny.
19592: JULIEN, PAUL. - De eewige wildernis. Herinneringen aan tien jaar bloedonderzoek in Equatoriaal Afrika.
19590: JULIEN, PAUL. - Zonen van Cham. Onder Oost-Afrikaanse steppevolken.
33236: JULIEN, PAUL. - De eewige wildernis. Vijftien jaar karavaanleven in Equatoriaal Afrika. 4e, geheel herziene druk.
11296: JUNGHUHN, FRANZ WILHELM. - De onuitputtelijke natuur. Een keuze uit zijn geschriften. (Samengesteld door R. Nieuwenhuys en F. Jaquet).
28646: JUNGHUHN, FRANZ WILHELM. - Licht- en schaduwbeelden uit de binnenlanden van Java. Over het karakter, de mate van beschaving, de zeden en gebruiken der Javanen; over de invoering van het Christendom op Java, het bezigen van vrijen arbeid en andere vragen van den dag. Verhalen en gesprekken der gebroeders Dag en Nacht; , verzameld op reizen door gebergten en bosschen, in de woningen van armen en rijken. 6e herziene en vermeerderde druk.
31879: JUNGHUHN, FRANZ WILHELM. - Licht- en schaduwbeelden uit de binnenlanden van Java. Over het karakter, de mate van beschaving, de zeden en gebruiken der Javanen; over de invoering van het Christendom op Java, het bezigen van vrijen arbeid en andere vragen van den dag. Verhalen en gesprekken, tusschen de gebroeders Dag en Nacht , verzameld op reizen door gebergten en bosschen, in de woningen van armen en rijken. 4e herziene druk.
21612: JUNGHUHN, FRANZ WILHELM; A.O. - Cultivation of quinine in Indonesia.
33427: JUNGIUS, JOHAN HUIBERT. - Gedenkteken ter loflyker gedachtenisse van .. Nikolaes van Hoorn, in zyn weledelheits leeven drie en zestighjaerigen Raet en zeven maelen Burgermeester van Vlissingen; Bewinthebber der Oostindische Maetschappije ter kamer van Zeeland; Ambachts-Heere van Koudekerk, enz., enz., enz. Deezer werelt onttoogen op den eersten van Herfstmaent 1734 Out twee en tachtigh jaeren en acht maenden min eenen dagh.
18954: JUNOD, HENRI ALEXANDRE. - The life of a South African tribe.
10892: JUSSERAND, JEAN JULES. - English wayfaring life in the middle ages (XIVth century). Translated from the French by Lucy Toulmin Smith. 8th edition.
33457: JUYNBOLL, H(ENDRIK) H(ERMAN). - Catalogus van 's Rijks Ethnographisch Museum. Deel VII Bali en Lombok.
29904: JUYNBOLL, H(ENDRIK) H(ERMAN). - Kawi-Balineesch-Nederlandsch glossarium op het Oudjavaansche Râmâyana.
30372: JUYNBOLL, H(ENDRIK) H(ERMAN). - Supplement op den catalogus van de Javaansche en Madoereesche handschriften der Leidse Universiteits-Bibliotheek.
34419: JUYNBOLL, HENDRIK HERMAN. - Drie boeken van het Oudjavaansche Mahabharata in Kawi-tekst en Nederlandsche vertaling, vergeleken met den Sanskrit-tekst.
31946: KAEMPFER, ENGELBERT. - Histoire naturelle, civile, ecclesiastique de l'empire du Japon: composée en Allemand .. et traduite en François sur la version Angloise de Jean-Gaspar Scheuchzer.
34503: KÄHLER, HANS. - Wörterverzeichnis des Omong Djakarta.
30180: KÄHLER, HANS. - Simalur-Deutsches Wörterbuch mit Deutsch-Simaluresischem Wörterverzeichnis.
30192: KÄHLER, HANS. - Texte von der Insel Simalur. Aufgenommen und bearbeitet.
31425: KALFF, S(AMUEL). - Japansche schetsen.
29548: KALFF, S. - Een Surinaamsch gouverneur uit de 18e eeuw (Jan Jacob Mauricius 1742-1751).
21858: KALFF, S(AMUEL). - Van 't oude Batavia.
20101: KALFF, S(AMUEL). - Uit oud- en nieuw-Oostindië.
21071: KALFF, S(AMUEL). - De illustere baronnen De Petersen. Bijdrage tot de geschiedenis van het Amsterdams patriciaat en van de West-Indische Compagnie.
6163: KALFF, S(AMUEL). - De 'Loffelycke Compagnie' historisch overzicht der O.I.Compagnie.
29195: KÂLIDÂSA. - Çakuntalâ of het herkenningsteeken. Indisch tooneelspel in 7 bedrijven. Uit het Sanskriet vertaald door H. Kern.
14984: KAMER, H.N. - Het VOC-retourschip. Een panorama van de 17de- en 18de-eeuwse Nederlandse scheepsbouw.
4431: KAMERLING, R.N.J. - De N.V. Oliefabrieken Insulinde in Nederlands-Indië. Bedrijfsvoering in het onbekende.
22736: KAMIBAYASHI, YOSHIYUKI. - Johannes de Rijke. De ingenieur die de Japanse rivieren weer tot leven bracht. Vertaling en bewerking uit het Japans door N. de Vroomen en P. de Vroomen.
9266: KAMMA, FREEK CHRISTIAAN. - De Messiaanse Koréri-beweging in het Biaks-Noemfoorse cultuurgebied.
5598: KAMP, A.F. - De standvastige tinnen soldaat. 1860-1960/ N.V. Billiton Maatschappij.
34090: KAMPEN, NICOLAAS GODFRIED VAN & KLAAS SIJBRANDI. - De valleijen der Waldenzen, geschied- en aardrijkskundig geschilderd.
5748: KAMPEN, ANTHONY VAN. - Beeld van Nieuw Guinea. New Guinea to-day.
4434: KAMPEN, ANTHONY VAN. - Een kwestie van macht. Het bewogen leven van de arts Dr.L.J.A. Schoonheyt in het voormalige Nederlandsch-Indië, Nieuw-Guinea, Suriname en Nederland.
15757: KAN, J. VAN. - Compagniesbescheiden en aanverwante archivalia in Britsch-Indië en op Ceylon. Verslag van een onderzoek in 1929-1930 op last van Z.E. den Gouverneur-Generaal ingesteld.
34358: KAN, J. VAN. - Uit de rechtsgeschiedenis der Compagnie. Deel I: Achttiende eeuw.
3598: KAN, J. VAN. - De rechtsgeleerde boekenschat van Batavia ten tijde der Compagnie.
22658: KANE, ELISHA KENT. - Arctische Fahrten und Entdeckungen der zweiten Grinnell-Expedition zur Aussuchung Sir John Franklin's in den Jahren 1853, 1854 und 1855. 2. vermehrte Auflage.
31688: KANE, HARNETT T. - The Bayous of Louisiana.
34431: KARIMI, ABD. LATIF. - Suatu penjelidikan tentang kesusasteraan kerintji dan manfaatnka bagi pembinaan kebudajaan Indonesia.
14769: KARNER, FRANCES P. - The Sephardics of Curaçao. A study of socio-cultural patterns in flux. Foreword by H. Hoetink.
6402: KARTODIRDJO, S. - The peasants' revolt of Banten in 1888. Its conditions, course and sequel. A case study of social movements in Indonesia.
4437: KAT ANGELINO, A.D.A. DE. - Staatkundig beleid en bestuurszorg in Ned.-Indië. 2e uitgave.
34509: KATHIRITHAMBY-WELLS, J. & MUHAMMAD YUSOFF HASHIM. - The Syar Mukomuko: some historical aspects of a nineteenth century Sumatran court chronicle.
10065: KATS, J(ACOB). - Het Javaansche tooneel. I Wajang poerwa.
33553: SHIPYARD KATTENBURG. - s'Lants zee-magazyn en scheeps-timmerwerf.
32258: KEARTON, CHERRY. - Photographing wild life across the world.
21984: KEATE, GEORGE. - An account of the Pelew Islands, situated in the western part of the Pacific Ocean, composed from the journals and communications of Captain Henry Wilson, and some of his officers, who, in august 1783, were there shipwrecked, in the Antelope, a packet belonging to the Honourable East India Company. Third edition.
13888: KEAY, JOHN. - Explorers extraordinary.
31489: KEENE, DONALD. - Landscapes and portraits. Appreciations of Japanese culture.
9931: KELLEMANS. - De tocht met de Plancius en andere verhalen uit Insulinde. (IIIe reeks verhalen).
13347: KELLEN, DAVID VAN DER. - Nederlands-oudheden. Verzameling van afbeeldingen der voor wetenschap, kunst en nijverheid meest belangrijke voorwerpen uit vroegere tijden, berustende op raadhuizen, in gestichten, openbare en bijzondere kabinetten, enz.
32910: KELLER, GERARD. - Wouden, kusten en rotsen.
32908: KELLER, GERARD. - Bergen en dalen.
32909: KELLER, GERARD. - Groot Brittanje en Ierland.
32911: KELLER, GERARD. - Uit het Zuiden.
1107: KELLERMANN, BERNHARD. - Auf Persiens Karawanenstrassen.
34373: KELSEY, HARRY. - Sir Francis Drake. The queen's pirate.
12598: KEMP, P.H. VAN DER. - Oost-Indië's geldmiddelen, Japansche en Chineesche handel van 1817 op 1818. In- en uitvoerrechten, opium, zout, tolpoorten, kleinzegel, boschwezen, Decima, Canton. Naar oorspronkelijke stukken.
5281: KEMP, P.H. VAN DER. - Java's landelijk stelsel 1817-1819. Naar oorspronkelijke stukken.
12683: KEMP, P.H. VAN DER. - De leer der administratie van staats-financiën; eene inleiding op de administratie der geldmiddelen van Nederlandsch-Indië.
12650: KEMP, P.H. VAN DER. - Het Nederlandsch-Indisch bestuur in 1817, tot het vertrek der Engelschen. Naar oorspronkelijke stukken.
12651: KEMP, P.H. VAN DER. - Het Nederlandsch-Indisch bestuur van 1817 op 1818 over de Molukken, Sumatra, Banka, Billiton en de Lampongs. Naar oorspronkelijke stukken.
4441: KEMP, P.H. VAN DER. - Oost-Indië's inwendig bestuur van 1817 op 1818. Falck als minister, weduwenfondsen, onderwijs, wetenschap, kunst, kerk en zending, slavernij, verblijfrecht, handel, scheepvaart. Naar oorspronkelijke stukken.
12649: KEMP, P.H. VAN DER. - Oost-Indië's herstel in 1816. Naar oorspronkelijke stukken.
5603: KEMP, P.H. VAN DER. - Sumatra in 1818. Naar oorspronkelijke stukken.
5604: KEMPEES, JEAN CHRÉTIEN JACQUES. - De tocht van Overste van Daalen door de Gajo-, Alas en Bataklanden 8 februari tot 23 juli 1904.
25714: KEMPEN, MICHIEL VAN. - Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur 1596-1957 & de orale literatuur.
14207: KENNEDY, R.F. - Africana repository. Notes for a series of lectures given to the Hillbrow Study Centre from March to May 1964.
17272: KENNEY, ALICE P. - The Gansevoorts of Albany. Dutch patricians in the Upper Hudson Valley.
14355: KERDIJK, LODEWIJK. - West-Afrika 1857/1858. Reisjournaal van Lodewijk Kerdijk. Ingeleid door A.F. Schepel.
32303: KERN, J.H.O. - De vrijbuiters van Sumatra of de avonturen van twee jonge zeelieden, onder de roofzuchtige bewoners der Pageh-eilanden.
29855: KERN, H. (JOHAN HENDRIK CASPAR). - Verspreide geschriften, onder zijn toezicht verzameld. (Met:) Diversen en Nalezing (en) levensberichten.
6830: KERNKAMP, J.H. - Johan van der Veken en zijn tijd.
3307: KERVYN DE VOLKAERSBEKE, PH. & J. DIEGERICK. - Documents historiques inédits concernant les troubles des Pays-bas, 1577-1584, publiés avec des notes biographiques et historiques.
33309: KESSEL, O. VAN. - Van Java naar Borneo en andere reis- en jagtavonturen voor de jeugd.
25806: KESSEL, INEKE VAN. (ED.). - Merchants, missionaries & migrants. 300 years of Dutch-Ghanaian relations.
11294: KETEL, JACOB. - Echt relaas van de muiterij op het Oostindisch Compagnieschip Nijenburg. Voor het eerst verschenen in 1764. Opnieuw uitgegeven en van commentaar voorzien door Nienke de Jonge, Leonoor Kuijk en Liesbeth Oskamp. 2e verbeterde druk.
3718: KETELAAR, JOAN JOSUA. - Journaal van de hofreis naar den Groot Mogol te Lahore 1711-1713. Uitgegeven door J.Ph. Vogel.
13893: KETTING, HERMAN. - Prins Willem. Een zeventiende-eeuwse Oostindiëvaarder.
32231: KEUCHENIUS, LEVINUS WILHELMUS CHRISTIAAN. - Eene stem in Indie, ook tot Nederland. (Met een voorwoord).
6602: KEUNING, J. - Petrus Plancius theoloog en geograaf 1552-1622.
25141: KEUNING, J. - Willem Jansz. Blaeu. A biography and history of his work as a cartographer and publisher. Revised and edited by Marijke Donkersloot-de Vrij.
34093: KEURS, PIETER TER. - Indonesia. The island state.
34602: KEYES, GEORGE S. - Mirror of the empire. Dutch marine art of the seventeenth century. With essays by Georges S. Keyes, Dirk de Vries, James A. Welu, and Charles K. Wilson.
30540: KHAN, JAMAL. - Public management. The Eastern Caribbean experience. 2nd edition.
30615: KIELICH, WOLF. - Vrouwen op ontdekkingsreis. Avonturiers uit de negentiende eeuw.
31562: KIELSTRA, E.B. - Sumatra's Westkust van 1819-1825.
6913: KIELSTRA, EGBERT BROER. - Beschrijving van den Atjeh-oorlog met gebruikmaking der officieele bronnen, door het Departement van Koloniën daartoe afgestaan.
5524: KIERS, LUCAS. - Coen op Banda. De conqueste getoetst aan het recht van den tijd.
4447: KIERS, JANTINUS. - De bevelen des konings. De verhouding van koning, minister en landvoogd historisch verklaard.
21882: KILLINGRAY, DAVID. - De Europeanenplaag. De Westerling in Afrika sinds de vijftiende eeuw.
9357: KIMMAN, EDUARD. - Indonesian publishing. Economic organizations in a langganan society (demand - resources - history - market patterns - management).
7003: KING, H.G.R. - The Antarctic.
18063: KING, MARIE M. - Port of the North. A short history of Russell, New Zealand. Also a guide to places of interest in the township and in the Bay of Islands.
32257: KINGSLEY, MARY HENRIETTA. - Travels in West Africa. Congo Français, Corisco and Cameroons. 2nd edition, abridged.
32922: KIPPING, ROBERT. - Beknopte handleiding voor het mastenmaken, masten en tuigen van schepen, benevens tafels voor rondhouten, tuig, ketting, ijzer- en hennep-touwwerk, enz. voor verschillende grootte van schepen. Vrij bewerkt naar het Engelsch door J. Serquet Nieuwenhuijsen.
32762: KIRBY, PERCIVAL R. - A source book on the wreck of the Grosvenor East Indiaman. Compiled and edited, with introduction & notes.
32776: KIRBY, PERCIVAL R. - Andrew Smith and Natal. Documents relating to the early history of that province. Selected, edited and annotated by Percival R. Kirby.
22593: KLEIN, JACOB WOUTER DE. - Het Preangerstelsel (1677-1871) en zijn nawerking.
30804: KLEINEN, J., B. VAN DER ZWAN, H. MOORS, T. VAN ZEE - Leeuw en draak. Vier eeuwen Nederland en Vietnam.
11716: KLEIWEG DE ZWAAN, J.P. - Völkerkundliches und Geschichtliches über die Heilkunde der Chinesen und Japaner mit besonderer Berücksichtigung holländischer Einflüssen.
16770: KLEIWEG DE ZWAAN, J.P. - Oude betrekkingen tusschen Nederland en Japan.
5608: KLERCK, E.S. DE. - De Atjèh-oorlog. In opdracht van de regeering met gebruikmaking van officieele bescheiden samengesteld. Dl.I: Het onstaan van den oorlog.
222: KLERK,R. DE, J.E. VAN MIJLENDONK, W.A. ALTING. - Rapport over 's Compagnies regt op de Groote-Oost.
27178: KLEVER, U. - Bruckmann's Handbuch der afrikanischen Kunst.
31057: KLEYN FORTUIN, RITA. - Bataksche vrouw.
33723: KLEYN, A.R. - Generalgouverneur Gustav Wilhelm von Imhoff.
5871: KLINKERT, H(ILLEBRANDUS) C(ORNELIUS). - Facsimilé's van eenige Maleische handschriften. Ten dienste van hen, die zich in het lezen van Maleisch-Arabisch letterschrift willen oefenen.
28176: KLINKERT, H(ILLEBRANDUS) C(ORNELIUS). - Nieuw Maleisch-Nederlandsch woordenboek met Arabische karakter. Naar de beste en laatste bronnen bewerkt. 2e verbeterde en vermeerderde druk.
29656: KLINKERT, H(ILLEBRANDUS) C(ORNELIUS). - De pelandoek djinaka of het guitige dwerghert. Naar een ander Maleisch handschrift voor de pers bewerkt.
20947: KLIS, W.C. - Gedachten over de marine. Een woord voor iedereen.
18698: KLOOSTER, H.A.J. - Bibliography of the Indonesian revolution. Publications from 1942 to 1994.
34375: KLOOSTER, WIM. - The Dutch moment. War, trade, and settlement in the seventeenth-century Atlantic world.
33105: KLOOSTER, O. VAN DER & M. BAKKER. (RED.). - Monumentengids Aruba.
20292: KLOOSTER, WIM. - Illicit riches. Dutch trade in the Caribbean, 1648-1795.
2687: KLUIT, ADRIAAN. - Iets over den laatsten Engelschen oorlog met de Republiek en over Nederlands koophandel, deszelfs bloei, verval, en middelen van herstel.
33773: KNAAP, GERRIT, HENK DEN HEIJER, MICHIEL DE JONG. - Oorlogen overzee. Militair optreden door compagnie en staat buiten Europa 1595-1814. Met medewerking van Thijs Brocades Zaalberg & Petra Groen (redactie).
33705: KNAAP, G.J., W. MANUHUTU & H. SMEETS. (RED.). - Sedjarah Maluku. Molukse geschiedenis in Nederlandse bronnen.
32710: KNAAP, G.J. - Inventaris collectie Gl. Tichelman H 814.
5526: KNAAP, G.J. - Kruidnagelen en Christenen. De Verenigde Oost-Indische Compagnie en de bevolking van Ambon 1656-1696. 2e herziene druk.
3835: KNAPP, W.H.C. - Antarctica. De geschiedenis van het geheimzinnige Zuidland.
33313: KNELL, WILLIAM CALLCOTT. - A two-masted barque together with other vessels in a calm sea off the coast.
9703: KNIBBS, G.H. (ED.). - Federal handbook. Prepared in connection with the 84th meeting of The British Association for the Advancement of Science held in Australia, August 1914.
29290: KNIGHT, FRANKLIN W. - Met de Compagnie naar Bengalen. (Roman). Nederlands van H. Koops jr.
23220: KNIGHT, FRANKLIN W. - The Caribbean. The genesis of a fragmented nationalism.
33200: KNIPSCHILD, HARRY. - De bekering van de wereld. Brieven, verhalen en ervaringen uit de geschiedenis van de missie.
31528: KNOBEL, (FRIDOLIN MARINUS). - Thuisvaart.
31529: KNOBEL, (FRIDOLIN MARINUS). - Sprokkelingen uit Azië.
31102: KNOL, META, REMCO RABEN, KITTY ZIJLMANS. (RED.). - Beyond the Dutch. Indonesië, Nederland en de beeldende kunsten van 1900 tot nu.
32329: KNOOPS, W.A. & F.CH. MEIJER. - De Spaanse Armada. De tocht en ondergang van de Onoverwinnelijke Vloot in het jaar 1588.
1672: KOEBEL, WILLIAM HENRY. - In the Maoriland bush.
3837: KOHL-LARSEN, LUDWIG. (HRSG.). - De Poolvlucht van de 'Graf Zeppelin' in opdracht van de vereeniging 'Aeroarctic' beschreven. Vertaling A.M. Buis.
31702: KOHL, JOHANN GEORG. - Reisen in Südrussland.
12593: KOHLENBERG, K.F. - IJzeren Jan. Jan Pieterszoon Coen, grondlegger van de koloniale macht van Nederland. (Roman).
4456: KOKS, JOSEPH THEODORE. - De Indo.
4458: KOL, HENDRIKUS HUBERTUS VAN. - Nederlandsch-Indië in de Staten-Generaal van 1897 tot 1909. Een bijdrage tot de geschiedenis der koloniale politiek in Nederland.
32505: KOLFF, DIRK HENDRIK. - Driftig van spraak, levendig van gang. Herinneringen van marineofficier Dirk Hendrik Kolff (1761-1835). Ingeleid en bezorgd door V.A.J. Klooster en D.H.A. Kolff.
17037: KOLFIN, ELMER. - Van de slavenzweep en de muze. Twee eeuwen verbeelding van slavernij in Suriname.
4460: KOMMERS, J.H.M. - Besturen in een onbekende wereld. Het Europese binnenlands bestuur in Nederlands-Indië 1800-1830. Een antropologische studie.

Next 1000 books from Gert Jan Bestebreurtje Rare Books (NVvA; ILAB)

6/1