Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: BIJDRAGEN TOT DE TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH-INDIE, uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-IndiŽ. Deel 60.
Description: 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1908. Half cloth. With photographic plates. VII,519,XLVI pp.With library stamp of the Nederlandsch-Indische Spoorweg-Maatschappij. - W.E. van DAM VAN ISSELT. Mr. Johan van Dam en zijne tuchtiging van Makassar in 1660; J.A. LOEBŤR. Het 'spinneweb'-motief op Timor; Ph.S. van RONKEL. Een Maleisch contract van 1600; J.E. HEERES. Eene Engelsche lezing omtrent de verovering van Banda en Ambon in 1796 en omtrent den toestand dier eilandengroepen op het eind der achttiende eeuw; etc.

Keywords: Indonesia Indonesia general

Price: EUR 66.00 = appr. US$ 71.73 Seller: Gert Jan Bestebreurtje Rare Books (NVvA/ILAB)
- Book number: 28227