Antiquariaat De Beschte
Bergstraat 22, 6701 AD Wageningen, The Netherlands            Email: info@debeschte.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
51248: DAVELAAR, E.G.; HULST, A.E. VAN DER - Veenendaalse inslag. De historische lijn in het Museum Veenendaal
16081: DAVENSON, H. - De troubadours
4538: DAVEY, F.H. - Flora of Cornwall, being an account of the flowering plants and ferns + supplement bij Thurston, E. and Vigurs, Ch. C.
15237: DAVID, E. - De keuken van de Franse provincies
44620: DAVID, C.; DABIN, V. - Marcel Broodhaers
49109: DAVID, H. - Claus Sluter
56316: DAVID, E. - Italian food
21215: DAVID, P. - Triumph in the Desert. The challenge. The fighting. The legacy
56543: DAVID, E. - Drie klassieken. De mediterrane keuken. De Franse landelijke keuken. Zomers gerechten
24279: DAVID-NEEL, A. - Tibetan journey
3537: DAVIDIAN, H.H. - The Rhododendron species. Vol IV. Azaleas
12022: DAVIDS, K. - Dieren en Nederlanders. Zeven eeuwen lief en leed
55080: DAVIDS, C.A. - Wat lijdt den zeeman al verdriet. Het Nederlandse zeemanslied in de zeiltijd (1600-1
43293: DAVIDS, C.A. E.A. (RED.) - Kapitaal, ondernemerschap en beleid. Studies over economie en politiek in Nederland, Europa en Azië van 1500 tot heden
53203: DAVIDS, HENRIËTTE - Mijn levenslied
55816: DAVIDSON, B. - Bruce Davidson. Portraits
23995: DAVIDSON, J.F.; SWEENEY, M.S. - On the move. Transportation and the American story
48752: DAVIDSON, B. - Africa. History of a continent
33614: DAVIDSON, L.; JEPPE, B. - Acacias. A field guide to the acacias of Southern Africa
56309: DAVIDSON, A. - Mediteraan viskookboek
5971: DAVIDSON, C.M.R. (VW) - Vrijmetselarij 1756 - 1956
51638: DAVIES, R. - The rise of the atlantic economics
53030: DAVIES, S.P. - Get Carter and Beyond: The cinema of Mike Hodges
53041: DAVIES, M. E.A. - The Hamlyn history of the movies
28768: DAVIES, P. - Antique Kilims of Anatolia
39475: DAVIES, C. - The eternal garden
22458: DAVIES, D.; VINES, M. - Barksdale. Home of the Mighty Eighth
10557: DAVIES, P. - The tribal Eye. Antique Kilims of Anatolia
51623: DAVIES, D.W. - A primer of dutch seventeenth century overseas trade
7855: DAVIES, H. - Tsetse flies in Nigeria
55476: DAVIES, P.J.E. E.A. - Janson's history of art. The western tradition
22443: DAVIES, D.; VINES, M. - Mildenhall. Multi-mission Task Force
51754: DAVIES, P. - The tribal eye. Antique Kilims of Anatolia
36773: DAVILAR, R.; LEENDERS, K. - 100-jarig Jubileum WRV 'De Zaan' 1896 - 1998
56337: DAVIRS, L. - A is for Ox. A short history of the alphabet
10028: DAVIS, W. - De slang en de regenboog
46968: DAVIS, M. - William Blake. A new kind of man
32519: DAVIS, K.F. - Clarence John Laughlin. Visionary photographer
27119: DAVIS, D.D. - Mammals of the Lowland Rain-Forest of North Borneo
47173: DAVIS, P.H. E.A. (ED.) - Plant life of South-West Asia
53382: DAVIS JR, SAMMY - Hollywood in a suitcase
53116: DAVIS, S. - Jim Morrison. Lief, death, legend
56146: DAVIS, R.B. (ED.) - Alice in Wonderland and philosophy. Curiouser and curiouser
48022: DAVIS, M.; TROUPE, Q. - Miles. The autobiography
48086: DAVIS, W. - Mallory. De eerste wereldoorlog en de verovering van de Mount Everest
21585: DAVIS, B - German ground forces 1939 - 1940. Poland & France
25153: DAVIS, CHR. - North American Indian
51896: DAVIS, J. - Tesuji
34556: DAVIS, P.H. (ED.) - Flora of Turkey and the east Aegean Islands. Volume 2.
56829: DAVIS, D. - The museum transformed. Design and culture in the post-Pompidou age
48922: DAVISIUS, JOANNES - M. Tullii Ciceronis Libri De Divibatione et de Fato
48917: DAVISIUS, JOANNES - M. Tullii Ciceronis De Natura Deorum. Libri tres.
48918: DAVISIUS, JOANNES - M. Tullii Ciceronis De Legibus. Libri Tres
48919: DAVISIUS, JOANNES - M. Tullii Ciceronis De Finibus., bonorum et malorum
48920: DAVISIUS, JOANNES - M. Tullii Ciceronis Academica
48921: DAVISIUS, JOANNES - M. Tullii Ciceronis Tusculanarum disputationum
42403: DAVY, J. - An account of the interior of Ceylon and of its inhabitants with travels in that island
56912: DAWKINS, R. - Een kaars in het donker. Mijn leven in de wetenschap. Memoires
8547: DAWS, C. - Gevangenen van de Japanners. Krijgsgevangenen in de Pacific gedurende de Tweede Wereldoorlog
34606: DAWSON, J.W. - A revision of the genus Anisotome (Umbelliferae)
15747: DAWSON, B.; GILLOW, J. - De traditionele bouwkunst van Indonesië
54316: DAY, C. - The policy and administration of the Dutch in Java
35695: DEAN, W.R.J.; MILTON, S.J. - The Karoo. Ecological pattern and processes
20941: DEBAY, Y. - Paras. 11e Division parachutiste French Paratroops today
20942: DEBAY, Y. - The French Foreign Legion in action
52227: DEBERSAQUES, S. E.A. - Een kijk op kunst
39796: DEBOR, H.W. - Bibliographie des historischen Schrittums im Obstbau
51911: DEBRAY, C. (DIR.) - Matisse. Paires et séries
33625: DEBUIGNE, G. - Larousse des plantes qui guérissent
35376: DECARY, R. - La faune Malgache. Son rôle dans les croyances et les usages indigènes
53149: DÉCHARNÉ, M. - Hardboiled Hollywood. The origins of the great crime films
44951: DECKER, E. (VW.) - Servaas Snoeken
38117: DECKERS, J.H.F. - De waterstaatstoestanden in Noord-Brabant binnen het stroomgebied der Maas - voorheen en thans - uit een economisch en landbouwkundig oogpunt bezien
56237: DECKWITZ, E. - Hoi feest
46295: DECSEY, E. - Debussys Werke
41618: DEDEM, VAN; BROUWER, A. (VW.) - Catalogus van het West-Friesch Museum te Hoorn
4209: DEE-HONDERS, J. VAN; INGEN, K. VAN; SCHUURMAN, F. (RED) - Kruiend door de Betuwe
53034: DEEKEN, A. VAN - Sinds Goddard. De Franse film van de Nouvelle Vague
54817: DEEL, T. VAN - Ik heb het Rood van 't Joodse Bruidje lief. Gedichten over beeldende kunst
25303: DEELDER, J.A. - Renaissance. Gedichten '44 - '94
39605: DEELEN, B. VAN; HEMERT, A. VAN - Het Vinkennest 2.
39604: DEELEN, B. VAN; HEMERT, A. VAN - Het Vinkennest. Uitgave ter gelegenheid van de familie reunie op 25 maart 1988
37883: DEELSTRA, TJ.; OANHUYSEN, P. - Zorg voor de omgeving. Over de betekenis van vormgeving
39518: DEELSTRA, T. - Beeldende vormgeving en landschap. Over een experiment met het inschakelen van kunstenaars bij een recreatieproject van regionale betekenis
57359: DEEN, F. - Publiek debat en propaganda in Amsterdam tijdens de Nederlandse Opstand. Amsterdam 'Moorddam' (1566-1578)
45121: DEENIK, A.A. - De zee en hare beheerschers, of beknopte geschiedenis der voornaamste zeemogendheden van vroegeren en lateren tijd.
44422: DEFOER, H.L.M. E.A. - Goddelijk geschilderd. Honderd meesterwerken van Museum Catharijneconvent
23433: DEFOER, H.L.M. E.A. - The golden age of dutch manuscript painting
20280: DEFOER, H.L.M. (VW.) - Ketters en papen onder Filips II
33898: DEGENER, O. - Plants of Hawaii National Parks illustrative of plants and customs of the South Seas
50030: DEGRYSE, K. - Pieter Seghers. Een koopmansleven in troebele tijden
43289: DEHING, P.W.N.M. - Eene soort vn dynastie van spoorweg-beambten. Arbeidsmarkt en spoorwegen in Nederland, 1875-1914
21315: DEIGHTON, L. - Blitzkrieg 1939 - 1940. Hoe Hitlers oorlogsmachine Europa overrompelde
21139: DEIGHTON, L. - Battle of Britain
49813: DEIGHTON, E. (ED.) - Looking into Paintings
48284: DEIJSSEL, L. VAN - Prosa-Gedichte von Lodewijk van Deijssel
35730: DEIMLING, B. - Botticelli
37730: DEINSE, A.B. VAN - De fossiele en recente Cetacea van Nederland
51151: DEJAN K - Art from the Bars
34592: DEJUN, Y. (YU TE-TSUN) (COMP.) - The botanical gardens of China
4330: DEK, R. - La Forêt, 't Woud. Opkomst en Ondergang van de buitenplaats La Forêt gelegen tussen Driebergen en Doorn
3264: DEKKER, D. - Texels volksleven
26770: DEKKER, D. - Wolven in de wildernis
34612: DEKKER, W.R.J. - Conservation and biology of Megapodes (Megapodiidae, Galliformes, Aves)
25546: DEKKER, T.W.; ROGGEN, C. - Terschelling buitengaats
30670: DEKKER, P. - Willem 't Hart. 1750 - 1830. Een Zijper zeevaarder in de nadagen der Republiek
38256: DEKKER, C. E.A. (RED.) - Geschiedenis van de provincie Utrecht
17027: DEKKER, K. DEN E.A. - Een tien voor vlijt. Meisjesonderwijs vanaf de oudheid tot de MMS
35821: DEKKER, P. - Een 'gulden snede' door het Zijper geslacht Blaauboer met verwante families Jimmink, Veuger en Lanser
16694: DEKKER, G. - Een halve eeuw Zaanstreek 1933 - 1983. Terublik op wat aan romantiek en schoonheid verloren ging
9550: DEKKER, F. - Voortrekkers van Oud Nederland. Uit Nederland's geschiedenis buiten de grenzen
42199: DE DEKKER, C. - Luchtvaartarcheologie in België. Speuren naar relieken uit de luchtvaartgeschiedenis
41569: DEKKER, P. - Oude boerderijen en buitenverblijven langs de Zijper Grotesloot. Oostzijde en Westzijde
17440: DEKKER, R.; POL, L. VAN DE - Daar was laatst een meisje loos. Nederlandse vrouwen als matrozen en soldaten - een historisch onderzoek
8051: DEKKER, C.; MIJNSSEN-DUTILH, M. - De Eemlandtsche Leege Landen. Ontginningen rond de mond van de Eem in de 12e en 13e eeuw
38358: DEKKER, C. - Het begon met Vechten
49953: DEKKER, R.; POL, L. VAN DE - Vrouwen in mannenkleren. De geschiedenis van een tegendraadse traditie, Europa 1500 - 1800
5522: DEKKER, J.C. - Zuivelcoöperaties op de zandgronden in Noord-Brabant en Limburg, 1892-1950. Overleven door samenwerking en ontwikkeling. Een mentaliteitsstudie
39397: DEKKER, A. E.A. (RED.) - Gerrit Wissink. Dertig jaar universitair planoloog
4044: DEKKER, P. - Oude boerderijen en buitenverblijven langs de Zijper Grotesloot. Westzijde
41308: DEKKER, J. - Voederstoffen. Scheikundige studie¨n betreffende de voeding der paarden in Indie¨ en monographisch overzicht der Nederlandsch-Indische voedermiddelen
56623: DEKKER, A. DEN E.A. - Modepaleizen in Amsterdam 1880 - 1960
54584: DEKKER, C. - Inventaris van de archieven der Hervormde Gemeente te Soest
14549: DEKKERS, M. - De larf. Over kinderen en metamorfose
17691: DEKKERS, M. - Lichamelijke oefening
9436: DEKKERS, C.A.; KASBERGEN, J.M. VAN - Oranje marechaussee. 'Zonder vrees en zonder blaam'
10857: DEKKERS, J. - Schiermonnikoog. Oase van rust
9779: DEKKERS, M. - De vergankelijkheid
447: DEKKERS, C.A.; VROEMEN L.P.J. - Zwarte herfst. Arnhem 1944. De worsteling van mensen in oorlogstijd
14847: DEKKERS, M. - Lief dier. Over bestialiteit
9933: DEKKERS, F. - Van Roosendaol nor Indië. Leven, werk en ideeën van C.J. Dekkers
55597: DEKKERS, O. (BEW.) - Een Bunschoter VOC-chirurgijn
41008: DEKKERS, G. - Horizons unlimited
56494: DEKKERS, M. - Alle beesten
27205: DELACOUR, J.; MAYR, E. - The family Anatidae
7478: DELACOUR, J. - The waterfowl of the world. Volume 4. General habits, The reproductive cycle, Ecology, Distribution and species relationships, Fowling, Conservation and management, Aviculture, Domestic waterfowl, The anatomy of waterfowl, Fossil anseriforms, Corrections and additions
26305: DELAFORTRIE, L. - Het genootschap Joris van Severen. Dinaso-actie tijdens de bezetting
42167: DELAHAYE, A. - Holle boomstammen. De historische mythen van Nederland, ontleend aan Frans Vlaanderen
51943: DELAHAYE, A. E.A. - Zeven eeuwen Halsteren
46423: DELAHAYE, R.M. - Inventaris van de archieven van het klooster Hoog-Cruts te Noorbeek/Slenaken 1512 - 1798 (1803)
55047: DELAHAYE, A. - Cinq leçons sur la méthode hagiographique
55577: DELAHAYE, A. - Vossemeer. Land van 1000 heren
50345: DELANGHE, H. - De geschiedenis van de Kalmhoutse heide
20651: DELANNEY - Ve Day. The Album. Photographs from the Imperial War Museum
48984: DELAPORTE, ABBÉ - Le voyageur François, ou la connaissance de l'ancien et du nouveau monde. Tome XVI
41149: DELCROIX, G. E.A. - Documents d'archives relatifs au Tournaisis. Dossier pédagogique destiné à l'enseignement de l'histoire.
53119: DELDEN, A, VAN (ED.) - Boy the Hove's carricatures. Drawings of Jazz Musicians 1935 - 1940
52603: DELESTRE F. (FW.) - Theophile Alexandre Steinlen. Exhibition of twenty drawings for Gil Blas Illustré 1892 - 1895
49002: DELEU, J. - Groot gezinsverzenboek. Vijfhonderd gedichten over leven, liefde en dood
24134: DELEVOY, R.L. - Ensor
53010: DELFGAAUW, B. - Filosofie van de vervreemding als vervreemding van de filosofie. Deel IV. Zoeken naar het vaste punt
17358: DELFORNO - De onttroonde keizer
26584: DELFT, H. VAN - Johan de Haas. Schilderijen 1955 - 1988
23876: DELFT, F. VAN; PEELS, W. (FOT.) - Sluizen
52397: DELFT, D. VAN - Heike Kamerlingh Onnes. De man van het absolute nulpunt
43491: DELFT, L.G.A.M. VAN - De schoenindustrie in Kaatsheuvel als hoofdmiddel van bestaan tussen de twee wereldoorlogen
6600: DELFT, A.J.A.C. VAN - Illegale spot- en prikkelrijmen. Uit de bezettingstijd 1940-1945
28628: DELFT, M. VAN (RED.) - Verzamelaars en verzamelingen. Koninklijke Bibliotheek 1798 - 1998
56479: DELFT, D. VAN - Heike Kamerlingh Onnes. De man van het absolute nulpunt. Een biografie
24914: DELILLE, J. E.A. - Imago. Keurgroep Tijl Neerpelt
54384: DELINOTTE, L.P.; NOLEN, TH. - Woordenboek der beschaafde omgangstaal. Nederlandsch-Fransch - Fransch-Nederlandsch
44638: DELISSEN, N.; DELSING, H. - José Vermeersch. Beeldhouwer
26712: DELIVORRIAS, A. (RED.) - Griekenland en de zee
33634: DELL, B. E.A. - Resilience in mediterranean-type ecosystems
14870: DELL, JOH. G.G. - Hoe Zutphen de 'nieuwe orde' leerde kennen
52866: O'DELL, D.; NEAVERSON, B. - All the Apple's Core. The Beatles from the inside
49375: DELL, E. (ED.) - Burma. Fontier Photographs 1918 - 1935
22978: DELLEN, I. VAN E.A. - 150 Jaar Gereformeerde Kerk Bedum
35357: DELLICOUR, A. - Traité élémentaire de la culture herbagère et spécialement dus système cultural du Pays de Herve
53718: DELMARCEL, G. - Gewirkt in Gold. Flämische Tapisserien aus dem Besitz der spanische Krone
14582: DELOCHE, J. - Le cheval et son harnachement dans l 'art Indien
50011: DELOGU, G. - Italienische Baukunst. Eine Anthologie vom 11.bis 19.Jahrhundert, mit 300 Bildern
52954: DELPEUT, P. E.A. (RED.) - Fred Astaire en de musical. Barthes en de fotgrafiese
44084: DELPIERRE, M. (PF.) - L'imprimé dans la mode dus XVIIIe siècle à nos jours
8185: DELSMAN, H.C. - Dierenleven in Indonesië
7617: DELSMAN, H.C.; HARDENBERG, J.D.F. - De Indische zeevisschen en zeevisscherij
47647: DEMANDT, A.; ENGELMANN, J. - Konstantin der Grosse. Imperator Caesar Dlavius Constantinus
29037: DEMANGEON, A. - Géographie Universelle II. Belgique. Pays Bas. Luxembourg
52573: DEMATHIEU, G.R.; OOSTERINK, H.W. - Die Wirbeltier-Ichnofauna aus dem Unteren Muschelkalk von Winterswijk. (Die Reptilienfährten aus der Mitteltrias der Niederlande).
49653: DEMATTEIS, L.; VAIL, CHR. (ED.) - Nicarugua. A decade of revultion
38561: DEMEYER, L. E.A. (RED.) - Marmer in Hellas. Van steengroeve tot kunstwerk
56053: DEMMIG, A. - Gewächshäuser und Heizungen
20255: DEMOED, E.J. - Van een groene zoom aan een vaal kleed: zijnde de geschiedenis van de westelijke Veluwezoom
451: DEMOED, E.J. - Van een groene zoom aan een vaal kleed: zijnde de geschiedenis van de westelijke Veluwezoom
3684: DEMOED, E.J. - In een lieflijk landschap. Wandelingen door de historie van Maarn, Doorn, Langbroek, Cothen, Leersum en Amerongen
16305: DEMOED, H. E.A. - Demuth, Demoed, Demoet. 1480 - 790 - 2005
50337: DEMOKRITOS - Stofjes in het zonlicht
43781: DEMOLL, R.; MAIER, H.N. - Handbuch der Binnenfischerei Mitteleuropas. Band III. Lieferung 7
43782: DEMOLL, R.; MAIER, H.N. - Handbuch der Binnenfischerei Mitteleuropas. Band VI. Lieferung 5
43777: DEMOLL, R.; MAIER, H.N.; WUNDSCH, H.H. - Handbuch der Binnenfischerei Mitteleuropas. Band II A.
43774: DEMOLL, R.; MAIER, H.N. - Handbuch der Binnenfischerei Mitteleuropas. Band I.
43780: DEMOLL, R.; MAIER, H.N. - Handbuch der Binnenfischerei Mitteleuropas. Ergänzungsband zu Band V
43776: DEMOLL, R.; MAIER, H.N. - Handbuch der Binnenfischerei Mitteleuropas. Band III. Lieferung 1-3: Die Süßwasserfische Deutschlands. Eine tiergeographische Skizze; Einführung in die Systematik der Süßwasserfische Mitteleuropas; die Stachelflosser; die Weichflosser (Anacanthini); die Plattfische; die Stichline; die welse etc.
43554: DEMOLL, R.; MAIER, H.N. - Handbuch der Binnenfischerei Mitteleuropas. Band IV.
43779: DEMOLL, R.; MAIER, H.N. - Handbuch der Binnenfischerei Mitteleuropas. Band III. Lieferung 8
43775: DEMOLL, R.; MAIER, H.N. - Handbuch der Binnenfischerei Mitteleuropas. Band V
43783: DEMOLL, R.; MAIER, H.N. - Handbuch der Binnenfischerei Mitteleuropas. Band VI. Lieferung 3, 4
43778: DEMOLL, R.; MAIER, H.N. - Handbuch der Binnenfischerei Mitteleuropas. Band II B
45472: DEMOLL, R.; MAIER, H.N. - Handbuch der Binnenfischerei Mitteleuropas. Band V, Lieferung 1,2
42995: DENBY, E. - Grand hotels. Reality & Illusion. An architectural and social history
55252: DENDERMONDE, M. - De wereld van vandaag na vijftig jaar Vredestein
19994: DENDERMONDE, M.; DIBBITS, H.A.M.C. - Wegen naar morgen
45874: DENDERMONDE, M. - Willem Ruys de wereld rond
49398: DENDERMONDE, M. - Willem Ruys. To see the world
1669: DENDERMONDE, M. - 228 Seconden van stilte, een Arnhemverhaal
16759: DENDERMONDE, M.; DIBBITS, H.A.M.C, - De dijken. Een nationale uitgave
8290: DENDERMONDE, M. - De Bazuin-engelen
20143: DENDERMONDE, M. - De zaak is rond. Een halve eeuw SKF in Nederland
454: DENDERMONDE, M. - Nieuwe tijden. Nieuwe schakels. De eerste 50 jaar van de AKU
5325: DENDERMONDE, M. - Hoe wij het rooiden. De veenkoloniale aardappelboer en zijn industrie
7088: DENDERMONDE, M. - Ordeal by water. What we did via the National Desaster Fund
31159: DENECKERE, G. - Het katoenoproer van Gent in 1839. Collectieve actie en sociale geschiedenis
12271: DENGLER-SCHREIBER, K.; KÖBERLEIN, P. - Leben im Bamberger Land. 150 Jahre Kreissparkasse Bamberg
23874: DENIER VAN DER GOND, A.; TUIJL, F. VAN (FOT.) - De waterketen
49404: DENIG, C. - Van aakschipper tot zwikker. Gids van historische beroepen
12895: DENK, O. - Alter deutscher Humor. Sammlung der besten Schwänke vom 13. bis 17. Jahrhundert
43396: DENKSTEIN, V. - Hollar. Drawings
34853: DENNERT, A.L. - Onderzoek naar de oecologie van Littorella uniflora (L.) Aschrs. op Terschelling
13173: DENNERY, E. (PRÉFACE) - Max Ernst. Estampes et livres illustrés
49508: DENNING, LORD - The discipline of law
12095: DENNINGER-SCHREUDER, C.; SILLEVIS, J. - Verkade sculptuur
28645: DENNIS, E.S.; LLEWELLYN, D.J. (ED.) - Plant gene research. Molecular approaches to crop improvement
48618: DENRUP DE BALEINE, AI. - Le fort de vaux. Une sentinelle devant Verdun
8499: DENSLAGEN, W.F. - Omstreden herstel. Kritiek op het restaureren van monumenten. Een thema uit de architectuurgeschiedenis van Engeland, Frankrijk, Duitsland en Nederland (1779-1953)
8500: DENSLAGEN, W. E.A. (RED) - Bouwkunst. Studies in vriendschap voor Kees Peters
41702: DENSLAGEN, W. E.A. (RED.) - Bouwkunst. Studies in vriendschap voor Kees Peeters
40094: DENSLAGEN, W. - Beemden en bouwlanden. Het verdwijnende boerenlandschap
53878: DENTERS, V. - Carles Burki. De kunst van het motorrijden
26031: DENTERS, T. E.A. - Van muurbloem tot straatmadelief. Wilde planten in en rond Amsterdam
30238: DENTON, D. - A brief description of New York: formerly called New-Netrherlands
6451: DENUCÉ, J. - Italiaansche koopmansgeslachten te Antwerpen in de XVIe - XVIIIe eeuwen
43492: DENZER, H.W. - Die Elekrofisherei
50473: DEPARPE, P. (DIR.) - Matisse. La couleur découpée. Une donation révélatrice. Cutting into color. A revealing donantion
56998: THE YOMIURI SHINBUN POLITICAL NEWS DEPARTMENT - Perspectives on Sino-Japanese diplomatic relations
10161: DEPELCHIN, P. - La Hollande à vol d'oiseau
51156: DEQUEKER, L. - Het sacrament van mirakel. Jodenhaat in de middeleeuwen
3615: DERANIYAGALA, P.E.P. - A colored atlas of some vertebrates from Ceylon. Volume one. Fishes.
23402: DERANIYAGALA, P.E.P. - The pleistocene of Ceylon
25362: DERCOM, CHR. E.A. - Mode voor iedereen. Confectie 1880 - 1980
25112: DERHAEVE, J. - Sportaffiches in België 1890 - 1940
54141: DERISBOURG, Y. - Honda. Zijn leven en werk
45991: DERIX, G. - Testament van Terra. Van natuurvergetenheid naar burgelijke betrokkenheid: de noodzaak van natuurverhalen
55253: DERJEU, P. E.A. (RED.) - De reiskroniek der N.R.V. Geïllustreerd maandblad van de Nederlandsche Reisvereeniging 1929 0 1930
25968: DERKING, A.J. - Borculo van weleer
30173: DERKS, G.J.M. E.A. - Cultuurhistorische analyse. Het nationale Park De Hoge Veluwe. 'Een aestetisch beeld van ons moderne Nederland'
51847: DERKS, S. E.A. - De omslag. Verkenningen op de bouwplaats Nederland
32702: DERKS, S. - Vogelvluchtopnamen van Nederland 1921 - 1939
14262: DERKS, G.J.M.; FERMO, M.F.; WEEZEL ERRENS, F.R. VAN - Architectuur en stedebouw in Friesland 1850-1940
32701: DERKS, S. - Vogelvluchtopnamen van Nederland 1946 - 1959
31783: DERKS, S. - Working Americans 1880 - 1999. Volume I: The working Class
32700: DERKS, S. - Vogelvluchtopnamen van Nederland 1960 - 1975
42325: DERKS, H. - De koe van Troje. De mythe van de Griekse oudheid
52413: DERKSEN, M. - Iedereen doet aan psychologie. Retorica en demarcatie in de Nederlandse psychologie
35244: DERKSEN, E. E.A. (RED.) - Ruimte en kunst. Tussen vrijdenken en compromis
42371: DEROO, W.; ZEEUW, M. DE; BERGER, W. - Het eeuwige moment. The eternal moment. Een fotografische visie op het cultuutbehoud
23747: DERRY, T.K.; WILLIAMS, I. - Triomftocht van de techniek
48289: DERRY, R. - The art of Robert Bateman
52704: DERSJANT, G.M. (INL.) - 100 Jaar Symphonia 1861 - 1961. Prgramma's van 312 concerten der Kon. Orkestvereniging 'Symphonia'
31757: DERVAL, M. PAUL - Folies Bergère 1937. 'En super folies'
44265: DERWIG, K.; MATTIE, E. - Amsterdamse school
32335: DESAI, A. (INT.) - In pursuit of India. Photographs by Mitch Epstein
55929: DESALVO, L.; LEASKA, M.A. (ED.) - The letters of Vita Sackville-West to Virginia Woolf
46179: DESCARGUES, P. (ESSAY) - Agam
33231: DESCARGUES, P. - Louis Nallard
19364: DESCARTES, R.; PALTS, E. VAN DE - Briefwisseling
45871: DESCHARNES, R.; NÉRET, G. - Dali. Het geschilderde werk
34678: DESCHNER, G. - De Warschau-opstand. Polen vecht
42718: DESCHODT, E.; MORANE, PH. - De sigaar
33733: DESCOINGS, B. E.A. - Mémoires de l'Institut Scientifique de Madagascar 1945. Serie B. Biologie Végétale. Tome IX
45160: DESELAERS, J. - Stutenstämme des rheinische Kaltblupferdes
28565: FRANZ JOSEPH DESIGNS - Star fleet. Technical manual
31365: DESJARDIJN, J. - Hoogdruk sinds 1900. Hout- en linoleumsneden van Nederlandse kunstenaars
31369: DESJARDIJN, J. - Vlakdruk in beeld. De geschiedenis van de lithografie in 398 afbeeldingen
31371: DESJARDIJN, J. - Grafiek in Nederland. De achttiende eeuw
47024: DESJARDIJN, D. ('DESJARDINE') - Knipsels
9204: DESJARDIJN, D. & H. - 301 Litho's 1802-1981
55588: DESMET, M.; GROMMEN, R. - Moe van het moeten kiezen. Op zoek naar een spiritualiteit van de zelfbeschikking
43633: DESOWITZ, R.S. - The malaria capers. More tales of parasites and people, research and reality
45599: DESSENS, H.; SPITS, E. - Schepen in het klein. Geschiedenis en typologie van het Nederlandse scheepsmodel
51059: DESSING, M. (RED.) - Geert Mak. Gouden Ganzenveer 2015
55371: DESSING, M. (RED.) - Xandra Schutte. Gouden Ganzenveer 2016
48700: DESSING, M. (RED.) - David van Reybrouck. Gouden Ganzenveer 2014
9702: DESTRÉE, C.E. - Handleiding tot het bepalen van de in Nederland groeiende hoogere zwammen
33308: DETHIER, J. (ED.) - Images et imaginaires d'architecture. Dessin - peinture - photographie - arts graphiques - théâtre - cinéma en Europe aux XIXe et XXe siècles.
53531: DETHLEFSEN, TH.; DAHLKE, R. - De zin van ziekzijn. Signalen en betekenis van ziekten
33389: DETHLOFF, W. - Chinin
31580: DETIÈGE, L. (VW.) - Beelden kijken
460: DETMAR, D.A. - Der godvruchtigen eenige troost
40024: DETTINGMEIJER, R. E.A. (RED.) - Rietvelds universum
49107: DETTLOFF, S. E.A. (ED.) - Wit Stwosz. The Cracow altar
3996: DEUNK, G.H.; ENTJES, H. - Het dialect van Winterswijk
31518: DEURSEN, A.TH. VAN. E.A. - De admiraal. De wereld van Michiel Adriaenszoon de Ruyter.
52210: DEURSEN, A. VAN - De gouden eeuw compleet
17185: DEURSEN, A.TH. VAN - Een dorp in de polder. Graft in de zeventiende eeuw
51780: DEURSEN, A.TH. VAN - De eeuw in ons hart. Negenentwintig opstellen over geschiedenis, geschiedschrijving en geschiedbeleving
37739: DEURSEN, A. VAN - Der Heilbringer.Eine ethnologische Studie über den Heilbringer bei den nordamerikanischen Indianern
52734: DEURSEN, A.TH. VAN - In gemeenschap met de tijd
56835: DEURSEN, J. VAN - 21 kunstenaars portretteren ministers van Onderwijs, Kunsten, Wetenschappen en Wetenschapsbeleid
43196: DEURVORST, L. - Het uur van de waarheid. Bähre Louise von Brun (1773-1839) en de mannen in haar leven
49887: DEUTSCH, L. - Metronome. In het rithme van de metro door de geschiedenis van Parijs
33668: BOARD OF SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT - Vetiver grass. A thin green line against erosion
46758: DEVENTER, W.P.F. VAN E.A. (SAM.) - Holland. Landschap - Bouwkunst - Volksleven
51946: DEVENTER, W.P.F. VAN; HUBERT VAN BLIJENBURGH, W.P. - Toeristisch handboek
48128: DEVENTER, S. VAN - Kröller Müller. Geschiedenis van een cultureel levenswerk
54500: DEVENTER, S. VAN - Bijdragen tot de kennis van het landelijk stelsel op Java
48701: DEVILEE, P. - Economische dynamiek. Een omgevingsanalyse
43521: DEVISSCHER, H. (RED.) - Fiamminghi a Roma. Kunstenaars uit de Nederlanden en het prinsdom Luik te Rome tijdens de Renaissance
25516: DEVLIN, K. - Mathematics: the new golden age
48888: DEVOGEL, V. - Vlaamse volksverhalen uit Brussel
9763: DEVOLDER, A.M. (RED) - De openbare stadstuin. De omsluiting en ontsluiting van de openbare stadstuin
53546: DEVOLDERE, L. E.A. (ED.) - TLC. The Low Countries. Arts and society in Flandres and the Netherlands
14029: DEVOS, G. - Katoen Natie 150 jaar. Deel 1. Over krukhaken, pirrewitjes en natiepaarden
3182: DEWEZ, W.J.; SLICHER VAN BATH, B.H. - De landbouw in Brabants westhoek in het midden van de achttiende eeuw; Een Fries landbouwbedrijf in de tweede helft van de zestiende eeuw (met de tekst-uitgave van het rekenboeck van Rienck Hemmema door dr P. Gerbenzon)
25067: DEWILDE, J.; DUVOSQUEL, J.M. - Charles Degroux 1825 - 1870 en het realisme
38570: DEXEL, W. - Keramik. Stoff und Form
27983: DEXEL, W. - Unbekanntes Handwerksgut. Gebrauchsgegenstände in Metall, Glas und Ton aus acht Jahrhunderten deutscher Vergangenheit
27196: DEXEL, W. - Glas. Werkstoff und Form
54623: DEYS, H.P. E.A. - Kadastrale atlas provincie Utrecht 3. Leusden, Stoutenburg in 1832. Grondgebruik en eigendom
464: DEYS, H.P. - De Gelderse Vallei. Geschiedenis in oude kaarten
462: DEYS, H.P. - Achter Berg en Rijn. Over boeren, burgers en buitenlui in Rhenen
54628: DEYS, H.P. E.A. - Kadastrale atlas provincie Utrecht 10. Vleuten - De Meern in 1832. Grondgebruik en eigendom. Haarzuilens, Ouderijn, Velduizen, Vleuten
54021: DEYS, H.P.; SULMAN, A. - Met het oog op de ernst der tijden. Mobilisatie in Achterberg, Elst en Rhenen 1939 - 1940
37033: DEYS, H.P. E.A. - Kadastrale atlas provincie Utrecht 6. Utrecht in 1832. Grondgebruik en eigendom. Abstede, Catharijne, Lauwerecht, Tolsteeg, Utrecht, Zuilen
16800: DEYS, H.P. - 60 400 jaar Heimerstein
54626: DEYS, H.P. E.A. - Kadastrale atlas provincie Utrecht 7. Harmelen in 1832. Grondgebruik en eigendom
54624: DEYS, H.P. E.A. - Kadastrale atlas provincie Utrecht 4. Doorn in 1832. Grondgebruik en eigendom
54625: DEYS, H.P. E.A. - Kadastrale atlas provincie Utrecht 5. De Bilt in 1832. Grondgebruik en eigendom
54622: DEYS, H.P. E.A. - Kadastrale atlas provincie Utrecht 2. Zeist in 1832. Grondgebruik en eigendom
45766: DEYS, H.P. (VW.) - Rhenen 750 jaar stad. Symposium 28 maart 2008
37909: DEYS, H.P. (VW.) - Oud Rhenen. Jubileumnummer 1907-1997
2710: DEYS, H.P. - ''Ons Genoegen'' van het begin tot heden
54627: DEYS, H.P. E.A. - Kadastrale atlas provincie Utrecht 9. Nieuwegein in 1832. Grondgebruik en eigendom. Nieuwegein, Jutphaas, Vreeswijk
48728: DHAENENS, E. - Hugo van der Goes
9979: DHARMA, A.P. - Indonesische geneeskrachtige planten
31158: DHONDEN, Y. - Tibetaanse geneeskunst. Traditie en wetenschap
52562: DIABOLO - Giftige slangen
51900: DIABOLO - Muziek en moord
9696: DIAKONOFF, A. - the South Asiatic Olethreutini (Lepidoptera, Tortricidae)
27767: DIAMOND, A.W.; LOVEJOY, T.E. - Conservation of tropical forest birds
50580: DIAMOND, J. - Guns, germs and steel. A short history of everybody fot the last 13,000 years
34995: DIAMOND, J. - Zwaarden, paarden & ziektekiemen. De ongelijkheid in de wereld verklaard
56970: DIAMOND, J. - Ondergang. Waarom zijn sommige beschavingen verdwenen en hoe kan de onze haar ondergang voorkomen?
47768: DIBBETS, G.R.W.; WACKERS, P.W.M. - Wat duikers vent is dit! Opstellen voor W.M.H. van Hummelen
13837: DIBBITS, H. - Vertrouwd bezit. Materiële cultuur in Doesburg en Maassluis 1650-1800
2946: DIBBITS, H.A.M.C. - Nederland-Waterland. Een historisch-technisch overzicht
46928: DIBBØL, K. - Keramiske Veje 2009 - 2010
20670: DIBBS, J.; HOLMES, T. - Spitfire: flying legend - 60th anniversary 1936-96
45501: DICAMPOS, P. - From Holland with love
26874: DICK, PH. - Olle Kapoen 1. Het betoverde bos. 2. De gestolen kroon
26875: DICK, PH. - Olle Kapoen. 1. De sleutel van de Bibelebontse berg. 2. Het geheim der gouden appels
17479: DICKE, O.; BONMA, H. - Nuchter landschap
467: DICKE, O. - Woudrichem en Loevestein. Tekeningen van stad en land
14556: DICKE, O. - Landschappen
52798: DICKENS, H. - The films of Katharine Hepburn
48515: DICKENS, CH. - A christmas carol in prose. Being a ghost story of Chrismas
54149: DICKENS, CH. - Een kerstlied in proza. Geïllustreerd door Arthur Rackham
44916: DICKHOFF, W. - Walter Dahn. Gemälde
57180: DICKINSON, E. - Collected poems of Emily Dickinson
54040: DICKSON WRIGHT, C. (ED.) - Food. A 20th-century anthology
50342: DICKSON, E. - The English garden room
48603: DIDDEN, J.; OUDHEUSDEN, J. VAN - Waalwijk en de wereldoorlog. Zes verhalen uit de jaren 1939 - 1945
56333: DIDZUS, O. (SAM.) - Bonhoeffer Brevier
53763: DIECKMANN, R. - Die Fabrikation des Zellstoffes aus Holz. Sulfitzellstoff
43690: DIEDERICH, S. E.A. - Picasso in Den Haag. Uit de collectie van het Museum Ludwig, keulen
15762: DIEDERICHS, U.; HINZE, CHR. - Hessische sagen
43124: DIEDERIKS, H. - Een stad in verval. Amsterdam omstreeks 1800
11001: DIEDERIKS, H.A.; NOORDAM, D.J.; QUISPEL, G.C.; VRIES, P.H.H. - Van agrarische samenleving naar verzorgingsstaat
4063: DIEDERIKS, H., E.A. (RED) - Het platteland in een veranderende wereld. Boeren en het proces van modernisering. Opstellen aangeboden aan prof. dr. H. de Vries bij zijn afscheid als hoogleraar in de Economische en Sociale geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Leiden
31047: DIEHL, G. - Max Ernst
50289: DIEHL, G. - Van Dongen
50287: DIEHL, G. - The moderns. A treasury of painting throughout the world
29446: DIEHL, G. - Vasarely
25188: DIEHL, G. - Amdré Derain
44040: DIEHL, J.M. E.A. - Publicaties van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. Reeks VII.
44806: DIEHL, G. - F. Léger
41935: DIEKEN, J. VAN - Beiträge zur Flora Nordwestdeutschlands unter besonderer Berücksichtigung Ostfrieslands
48730: DIEKMANN, M.; WERSCH, M. VAN - Hoe schilder hoe wilder. Leiden
15241: DIEKSTRA, R. - Schaatsend Nederland door de eeuwen heen
53021: DIEKSTRA, R. - De kwestie van geluk. Psychologie en de kunst van het zelfonderhoud
49371: DIEKSTRA, R. - De kwestie van geluk. Psychologie en de kunst van het zelfonderhoud
46003: DIELEMAN, P.J. (ED.) - Reclemation of salt affected soils in Iraq
53294: DIELEMAN, S.J. E.A. - Lustrum Fotoboek Jimmy Walker 'to all the girls of James J. Walker'
37080: DIELEMANS, J.A.F.; KOCKELMANS, A.H.J. - Structuurschets van de Nederlandse ambachtelijke en een prognose van haar toekomstige ontwikkeling
15733: DIELESSEN, G. (INL.) - Remember September 1994. Vijftig jaar na de slag om Arnhem
46109: DIEMEN, S, VAN (RED.) - Emmapark. Het geheim van het begrijpelijke. Tel Design 1962 - 2002
43961: DIEMER, W. - Mijn herinneringen aan Gerrit Achterberg
35133: DIEMER, G.+ SLABBERS, J. - Irrigators and engineers. Essays in honour of Lucas Horst
40594: DIEMONT, W.H. - Zur Soziologie und Synoekologie der Buchen- und Buchenmischwälder der nordwestdeutschen Mittelgebirge
34951: DIENER, H. - Drogenerkennung in Lupenfotos
9515: DIEPEN, A. VAN; FUHRI SNETHLAGE, H. - Haarlem en Hals
5303: DIEPEN, D. VAN - De bodem van Noordbrabant. Toelichting bij blad 8 van de bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 200.000
3310: DIEPEN, D. VAN - De bodemgesteldheid van de Maaskant
53604: DIEPENBEEK, A. VAN - Veldgids diersporen. Sporen van gewervelde landdieren
3233: DIEPENHORST, P.A. - Onze landbouw
47267: DIEPENHORST, I.A. (TG.) - Bartiméus 60 jaar. Christelijke insituten voor blinde en slechtziende kinderen en meervoudig gehandicapte blinden en slechtzienden
6267: DIEPERINK, F.H.J.; ENKLAAR, D.TH.; JAPPE ALBERTS, W. - Studien betreffende de geschiedenis van Oost-Nederland van de dertiende tot de vijftiende eeuw
45565: DIEPERINK, M. - Dochters naar mijn hart. Spiritualiteit van vrouwen in de Middeleeuwen
25711: DIEPRAAM, W. - Lima. Willem Diepraam. Foto's. Peru
13686: DIEREN, H. VAN - In storm en mijnenveld. De geschiedenis van de reddingboot Brandaris I
55377: DIEREN, W. VAN - Over schoonheid en verval actie en verwaarlozing, verleden en toekomst
3292: DIEREN, J.W. VAN - Organogene Dünenbildung. Eine geomorphologische Analyse der Dünenlandschaft der West-Friesischen Insel Terschelling mit pflanzensoziologischen Methoden
41933: DIEREN, J.W. VAN - De ontwikkeling van het duinlandschap van Terschelling
35350: DIEREN, W. VAN E.A. - Mensenwereld/dierenwereld
33408: DIERENDONCK, F.J.E. VAN - The manuring of coffee, cocoa, tea and tobacco
54828: DIERENDONCK, R.M. VAN E.A. - The Valkenburg excavations 1985 - 1988. Introduction and detail studies
21632: DIERICH, W. - Kampfgeschwader 55. Eine Chronik aus Dokumenten und Berichten 1937-1945
21672: DIERICH, W. - Kampfgeschwader 51 'Edelweiss'. Eine Chronik aus Dokumenten und Berichten 1937-1945
53948: DIERIKX, M - Dwarswind. Een biografie van Anthony Fokker
42607: DIERKENS-AUBRY, F. - Hortamuseum. Brussel Sint-Gillis
48940: DIERLICK, K. - Veranda's. Serres. Oranjerieën. Oase tussen huis en tuin
11144: DIERMEN, A. VAN - Van Diermen in Amersfoort en Spakenburg. Kroniek van een vissersgeslacht
41004: DIERSCHKE, H. - Mitteilungen der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschap
51845: DIERSSEN, B.; DIERSSEN, K. - Vegetation und Flora der Schwarzwaldmoore
56099: DIERSSEN, K. - Vegetation Nordeuropas
57203: DIESSEN, J.R. VAN; VOSKUIL, R.P.G.A. - Stedenatlas Nederlands-Indië
39067: DIESSEN, J.R. VAN; ORMELING, F.J. - Grote atlas van Nederlands Oost-Indië. Comprehensive atlas of the Netherlands East Indies
24160: DIESSEN, J.R. VAN; VOSKUIL, R.P.G.A. - Boven Indië. Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea in luchtfoto's, 1921-1963
7142: DIEST LORGION, E.J. - Geschiedkundige Beschryving der Stad Groningen
23980: DIETEREN, R. - Grondbeleid en volkshuisvesting in de mijnstreek. N.V. Bouwgrondmaatschappij Tijdig 1913-1963
16702: DIETEREN, F. E.A. - Naar Eva's beeld. De geschiedenis van de vrouw in de Europese cultuur
20047: DIETEREN, P. - In dienst der zieken. Het St. Joseph-ziekenhuis te Heerlen 1904 - 1954
53270: DIETRICH, A. - Tantric healing in the Kathmandu Va;lley
52673: DIETRICH, M. - Mijn memoires
41894: DIETTERLIN, W. - Architectura
1677: DIETZ, H. - Het Dorp van binnen en buiten. Ontstaan en ontwikkeling van een woonvorm, enz
480: DIETZ, H.; KETELAARS T. - Johanna Stichting 1900-1990
40879: DIETZSCH, S. - Immanuel Kant. Eine Biographie
41830: DIGGELMANN, H. E.A. - Alois Carigiet
53813: DIHORU, GH.; DONITA, N. - Flora si vegetatia Podisului Baradag
29123: DIJJK, A. VAN E.A. - Langs verre kust. Twaalf zendingsverhalen voor de jeugd
5404: DIJK, G. VAN; KLEP, L.F.M. - Van onder op. Besturen met een achterban
36296: DIJK, J.J.C. VAN E.A. (SAM.) - De archieven in Zeeland
7827: DIJK, A.J. VAN E.A. (RED) - Vogels van Drenthe
36039: DIJK, JOH. VAN - Van Beijntum, Bolleholle en Keallesturt
49418: DIJK, W.J. - De Laakhaven. Met toelichting en teekeningen
41803: DIJK, H. VAN - 100 jaar, een eeuwigheid? Veranderingen in Ermelo in vogelvlucht
23204: DIJK, R. VAN; KLEIN ESSINK, J. - De mariniers. Zo wijd de wereld strekt
39301: DIJK, J. VAN E.A. - Hydrobiologie van de Oisterwijkse vennen
42198: DIJK, A. VAN - Hans Sas. Boeren op het Hogeland
7992: DIJK, A. VAN - Leven van het boerenland. De Boer. De koe en onze zuivelindustrie
38851: DIJK, J.W.P.A. - Tilburg. Architectuur en stedebouw 1850 - 1940
26757: DIJK, A. VAN - Antoinette van Dijk vertelt
36334: DIJK, GERH. VAN - Ons eigen tijdschrift
57068: DIJK, H. VAN - 100 jaar Congregatie Missiezusters. Dienaressen van de H. Geest - 75 jaar Udens Retraitehuis
45423: DIJK, A. VAN - Het Nederlands condensboek
14669: DIJK, A.P. VAN - Een eeuw genie-muziek
14352: DIJK, J. VAN, E.A. - Natuurgids voor de duin- en bollenstreek
40730: DIJK, M.D. V.; POSTMA, D. (INL.) - Vijftig jaren teekenonderwijs in Nederland. Beknopt verslag van het congres
8002: DIJK, A. VAN - Van eigen bodem. De permanente revolutie in agrarisch Nederland
15152: DIJK, E.A. VAN; DEFOER, H.L.M. (RED.) - Ikonen. Uit Noord-Rusland. Uit Nederlands bezit
23276: DIJK, C. VAN; VOSKAMP-VOESTERMANS, R. - Van Hoogaars tot kustwacht, 150 jaar politietoezicht te water
16559: DIJK, J. VAN - De geologie van de gemeente Winterswijk. Een inventarisatie ten beoeve van de natuurbescherming
15000: DIJK, G. VAN; KLEP, L. - Eigen zorg in eigen hand
49291: DIJK, C. VAN - van het geslacht Stortenbeker?
35439: DIJK, F. VAN - L'Héliogravure Rotative
8603: DIJK, P.J.J. VAN, E.A. (RED.) - Vestingbouw overzee. Militaire architectuur van Manhattan tot Korea
51887: DIJK, H. VAN - De eeuwige tuin. Beplanting op graven en begraafplaatsen
17588: DIJK, C. VAN - Halcyon. Het mooiste typografische tijdschrift ooit in ons land gemaakt / Inhoud 1940 - 1942
13299: DIJK, G. VAN; KLEP, L.F.M. - Als 'de markt' faalt. Inleiding tot coöperatie
6043: DIJK, J.J.C. VAN; LEEUWEN, B. VAN, E.A. - Van roeping tot beroep. Ontwikkeling van de Doetinchemse Ziekenhuizen 1898-1990
46219: DIJK, G.J. VAN; MARX, A.J. - Zilveren waardetransport. Vijfentwintig jaren geld vervoeren met Van Gend en Loos - Service BV 1968 - 1993
54750: DIJK, L.C.D. VAN - Neerland's vroegste betrekkingen met Borneo, den Solo-Archipel, Cambodja, Siam, en Cochin-China
49856: DIJK, L. VAN; RELLEKE, H. (SAM.) - Handboekbinden. Bindtechnieken, versieringen, kartonnage
32061: DIJK, G. VAN; KLEP, L. - Eendracht maakt pracht. Een allegorie over de invloed van professionalisering op verenigingen
29114: DIJK, F.N.J. VAN (RED.) - Noord Sumatra in oorlogstijd. Oorspronkelijke dagboeken uit interneringskampen chronologisch samengevoegd, 1 januari - 25 oktober 1945
30327: DIJK, W.J. - H.K.S. De Hoop 1898 - 1938
37968: DIJK, A. VAN - Een keizerlijk cadeau
24123: DIJK, G. VAN; KLEP, L. - Democratie en de grote economie
51973: DIJK, H. VAN - Papavers. Over klaprozen, slaapbollen en andere papavers
46067: DIJK, A. VAN E.A. - Schoon Water
3980: DIJK, R. TH. M. VAN - Het klooster Soeterbeeck te Deursen 1732-1982
4316: DIJK, C. VAN - Alexandre A.M. Stols 1900-1973 Uitgever/Typograaf. Een documentatie
48799: DIJK, A.H. VAN E.A. - Walcheren onder vuur en water 1939 - 1945
35260: DIJK, W.J. - De haven van Scheveningen. Met toelichting en teekeningen
48389: DIJK, H. VAN E.A. - 100 Jaar Genootschap Nederlandse Componisten
40352: DIJK, H.F.G. VAN - Droge stroomdalgraslanden langs de Maas
38759: DIJK, H. VAN E.A. - Kookboek cultuurhistorie. Kwaliteit als grondslag. Cultuurhistorische waardenkaart Noord-Brabant
9842: DIJK, G. VAN; LAGEWEG, W. - Besturen en doen besturen
4454: DIJK, G. VAN; KLEP, L.F.M.; MERKX, A.J. - De corrosie van een ijzeren driehoek. Over de omslag rond de landbouw
47712: DIJK, F. VAN E.A. - Lokaal palet. Groningen, stad en land, gezien door zijn schilders 1900 - 2000
28274: DIJK, J. VAN E.A. - Hydrobiologie van de Oisterwijkse vennen
47493: DIJKE, A.L. VAN E.A. - Gereedschapsleer voor electriciëns en instrumentmakers. Leerboek voor het nijverheidsonderwijs
57026: DIJKEMA, P. (KLAAS DE DAEDT) - Nationaal-Socialistische gedachten over opvoeding en onderwijs
30028: DIJKEN, A.H. VAN - De reine boer. Hij schiep zijn eigen land.
483: DIJKERMAN, J. - 13 wandelingen rond de Veluwe. Zuid en Oost
482: DIJKERMAN, J. - 13 wandelingen rond de Veluwe. Noord en west
14670: DIJKERS, A. - De goederenwagens van de Nederlandse tramwegen
27739: DIJKERS, A. E.A. - Paardetrams in het westen van Nederland
3598: DIJKHUIS, G.J.H. - Twents in woord en gebruik. Twentse woordenschat
39402: DIJKHUIS, H. - Kaïns kinderen. Over Kaïn en de oorsprong van het kwaad
7776: DIJKHUIZEN, S. - Zo leefden zij. Wonen, werken en spelen in vroeger tijden
484: DIJKHUIZEN S.; JONG, W. DE - Groene gids Gelderland. Veelzijdige wegwijzer voor natuur en landschap
488: DIJKHUIZEN, S.; SCHIMMEL, H.; WESTRA R. - Ontdek de Veluwe. Nederlandse landschappen
487: DIJKHUIZEN, S. - Portret van de Veluwse beken
17917: DIJKHUIZEN, S.; SCHIMMEL, H.; WESTRA R. - Ontdek de Veluwe. Nederlandse landschappen
41393: DIJKMAN, W. - Een vindplaats uit de IJzertijd te Maastricht-Randwyck
50914: DIJKMAN, L. (VW.) - Geef ons de ruimte. 50 Jaar Rijnlandse Molenstichting 1959 - 2009
56778: DIJKMAN - Identificatiekenmerken van de voornaamste in de praktijk aangeplante hevea-klonen
10260: DIJKMEIJER, E. - Textielwarenkennis
49989: DIJKSHOORN, W. E.A. (RED.) - Amsterdamse grachtentuinen. Herengracht
55530: DIJKSHOORN, W. E.A. (RED.) - Amsterdamse grachtentuinen. Van Singel tot Singelgracht
15908: DIJKSTERHUIS, E.J. - De mechanisering van het wereldbeeld
52094: DIJKSTERHUIS, E.J. - De mechanisering van het wereldbeeld
48889: DIJKSTERKUIS, K. - Een groenlander in Afrika. De wonderbaarlijke reis van de drieteenstandloper
52068: DIJKSTRA, M. - Van Koeverns postwagen tot internationaal transportcentrum
49879: DIJKSTRA, E.J. (SAM.) - The Art of Chess. 15 centuries inspired by the game of chess
54765: DIJKSTRA, S. (ED.) - Housing in Hollandf 2.0 A guide to making a new home in the Netherlands
40479: DIJKSTRA, WALING (BEW.) - Friesch woordenboek (Lexicon Frisicum)
19474: DIJKSTRA, R. - Reinaert de Vos. Oudste tekst voor een ieder verstaanbaar gemaakt door interlilineaire vertaling van de verouderde woorden en uitdrukkingen
54338: DIJKSTRA, L.J. - Zeven Sallandse landgoedbossen. Een botanische beschrijving
48069: DIJKSTRA, W. - Uit Friesland's volksleven van vroeger en later
36986: DIJKSTRA, G. E.A. - Tien jaar zeilen
30140: DIJKSTRA, J.M. - Een beschrijving van het verband tusschen landbouw en veeteelt in Friesland en de fabrieksmatige zuivelbereiding in hare verschillende vormen bestaat, enz.
55754: DIJKSTRA, WALING (BEW.) - Friesch woordenboek (Lexicon Frisicum)
55192: DIJKWEL, J. E.A. (RED.) - Markante bomen
49467: DIJS, F. (RED.) - Vraag het de bomen. Creativiteit in bosbeheer
52884: DILELLO, R. - The longest cocktail party. An insider's diary of The Beatles, their million dollar 'Apple' empire and its wild rise and fall
54347: DILLEN, J.G. VAN - Het economische karakter van de middeleeuwsche stad. I. De theorie der gesloten stad-huishouding
35463: DILLEWIJN, C. VAN - Botanique de la canne à sucre
22654: DILLEY, R. - U.S. Army Uniforms 1939 - 1945. Including combat dress, rank distinctions, insignia, and infantry weapons
51011: DILLINGER, V.; VIESVIL, J. - Natuur art
49915: DILLMONT, TH. DE - Encyclopédie des ouvrages de sames
43453: DILLMONT, TH. DE - Encyklopaedie der weiblichen Handarbeiten
9931: DIMMENDAAL, G. - Groningen ingericht. 125 jaar residentiële jeugdhulpverlening in de provincie Groningen
8817: DINAUX, C.J.E. - Gegist bestek. Benaderingen en ontmoetingen
55655: DINGELDEIN, W.H. - Het land van de Dinkel. De schoonheid van Noordoost-Twente
6870: DINGELDEIN, W.H. - Acht eeuwen Stift Weerselo 1150-1950
11165: DINGELDEIN, W.H. - Het land van de Dinkel. De schoonheid van Noordoost-Twente
6887: DINGELDEIN, W.H. - Het land van de Dinkel. De schoonheid van Noordoost-Twente
3352: DINGELDEIN, W.H. - Singraven. Beelden uit verleden en heden van een Twentse Havezate
46379: DINGEMANS, P.A.W. - Inventaris der archieven van de Heerlijkheid Dalenbroek
54235: DINGEMANS, N.; LEUSSINK, M. (SAM.) - From farm to fork in Twente. Health cuisine in het landgoed van Nederland
44625: DINGS, N. - Water. Werken op papier 1987 - 1997. Samen met: Zout. Beelden in de openbare ruimte 1988 - 1998
56953: DINGWALL, E.J. - The haunting of Borley Rectory
44881: DINKLA, G. - Doetinchem. Zo was het
54851: DINTER, W.S. VAN (RED.) - In de kring verteld... Keur uit lezingen
38752: DINTHER, M. VAN E.A. - Parkstad Nederland. Stad wordt land wordt stad
47125: DINTHER, J.B.M. VAN - Insect pests of cultivated plants in Surinam
41746: DINTHER, H. VAN E.A. - Alfa-bouw. Inspiratieboek
15053: DIPPEL, R. (INL.) - Alphons Freijmuth
26411: DIPPEL, R. (VW.) - Rob van Koningsbruggen
35251: DIRKMAAT, J. - Nederland weer mooi. Op weg naar een natuurlijk en idyllisch landschap
50596: DIRKS, J.C. - Het Bruinings Gofje op de Botermarkt te Haarlem
14274: DIRKS, J. - Een Noord-Friesche schoolmeester. Levensschets van Christiaan Peter Hansen, van het eiland Sylt
491: DIRKSE, G.M.; LAAR, V. VAN (RED) - Arkemheen te Velde. Landschap, flora & fauna
30906: DIRKSE, G.M. - Bostypen in Nederland
14879: DIRKSEN, J.M.; SCHAAP, G., E.A. - Winnaarsboek 19e nationale verpakkingswedstrijd De Gouden noot
20436: DIRKSEN, A. - Bennekom tweevoudig in beeld
38628: DIRKX, J. E.A. - Kampereiland. Een wereld op de grens van zout en zoet
33955: DIRR, R. - Hamamelis und andere Zaubernussgewächse
4601: DIRSCH, V.M. - Genus Schistocerca (Acrdomorpha, Insecta)
7848: DIRSH, V.M. - Classification of the Acridormorphoid Insects
37088: DISLER, M. - Parkett no. 3 - 1984. Kunstzeitschrift / Art Magazine. Collaboration Martin Disler
10751: WALT DISNEY - Sketch Book
55384: DISSEL, A. VAN; SCHIENMAKER, B. - Het officierskruis. Vor eervolle langdurige dienst
54675: DISSEL, H. VAN; MARIJNIS, W. - Motorfietsen 1900 - 1960
38283: DISTEL, W. - Protestantischer Kirchenbau seit 1900 in Deutschland
42437: DITTBERNER, H. - Die Vogelwelt der Uckermark mit Schorfheide und unterem Odertal
27521: DITTBERNER, H.; DITTBERNER, W. - Die Schafstelze
45851: DITTEL, V - Televisionen. Die Welt des Fernshens
30804: DITTMER, K. - Vom Grabstock zum Pflug. Ein Gang durch die Wirtschaftsgeschichte
36450: DITTMER, H.; SPENSLEY, R.D. - The developmental anatomy of Descurainia pinnata ochroleuca (Woot.) Detling
40680: DITZHUYZEN, R.E. VAN - Oranje-Nassau. Een biografisch woordenboek
20757: DIVINE, A.D. - Navies in exile
25103: DIX, J.F. CH.; HOOG, M.H. - De veredeling van Tulpen, Hyacinten, Narcissen en Irissen. / De oorsprong van de Tulipa
16303: DIX, J.F. CH. (RED.) - Floralia. 52e jaargang
23562: DIX, J.F. CH. - Diverse winterharde bolgewassen
4276: DIX, J.F. CH. - Gekweekte planten. Meer dan vierhonderd fraaie afbeeldingen naar foto's en vijf platen in de natuurlijke kleuren. Met korte beschrijving van gewas en cultuur verdeeld in de groepen éénjarige zaadbloemen, vaste planten, rotsplanten, enz.
38627: DIX, A. (HRSG.) - Angewandte Historische Geographie im Rheinland. Aufsätze und Spezialbibliographie
52974: DIXON, C. - International film Annual. No. 1
3703: DIXON HUNT, J.; JONG, E. DE (RED.) - De gouden eeuw van de Hollandse Tuinkunst / The Anglo-Dutch Garden in the Age of William and Mary
54335: DJAWI, BABAD TANAH; OLTHOF, W.L. - Babad Tanah Djawi in proza. Javaansche geschiedenis lopende tot het jaar 1647
53258: DJOJOHADIKUSOMO - Herinneringen uit drie tijdperken. Een geschreven familie-overlevering
47375: DJORGHI - De nieuwe Flower's Serie.
52846: DMYTRYK, E. - Odd man out. A memoir of the Hollywood ten
33042: DOBBELAER, A.J.M. - Hora est. Bibliografie van de proefschriften Katholieke Universiteit Nijmegen 1923 - 1998
40339: DOBBEN, H. VAN - Korstmossentabel. De Nederlandse macrolichenen
56783: DOBE, P. - Die wilde Blumen der deutschen Flora. Hundert Naturaufnahmen
45210: DÖBLER, H. - Kultur- und Sitengeschichte der Welt. Magie - Mythos - Religion
53523: DÖBLIN, A. - Fatale reis
6107: DOBREANU, E.; MANOLACHE, C. - Fauna Republicii Socialiste România. Volume VIII. Insecta (II). Fasc. 4.Homoptera
28858: DOBSON, F. - Lichens. An illustrated guide
42520: DOBSON, F. - Lichens. An illustrated guide to the British and Irish species
54823: DOCKSTADER, F.J. - Weaving arts of the North American Indian
25198: DOCKSTADER, F.L. (EINF.) - Indianer Nordamerikas. Schätze des Museum of the American Indian - Heye Foundation - New York
10875: DOCKUM, H.C. VAN - Wat anderen schreven over en in beeld brachten van het Princenhof van den ouden tijd tot heden
22918: DOCKUM, S. VAN; HAYTSMA, A. (RED.) - Gids Archeologische monumenten in Nederland
54503: LE DOCTE, M. - Traité élémentaire des instument aratoires
55596: DOCTER, P.C.L. E.A. (RED.) - An van Beeck Calkoen
46779: DOCTERS VAN LEEUWEN, W.M. E.A. (A.P.) - Catalogue des graines du jardin botanique de Buitenzorg (Java, I.N.)
1954: DOCTERS VAN LEEUWEN, W.M. - Gallenboek. Nederlandse door dieren en planten veroorzaakte gallen
56886: DOCTERS VAN LEEUWEN, W.M. - Gallenboek. Overzicht van Nederlandse door dieren en planten veroorzaakte gallen
9312: DODD, V.A.; GRACE, P.M. (EDS.) - Agricultural Engineering
33413: DODGE, B.S. - Potatoes and people. The story of a plant.
19904: DODGE, B.O.; RICKET, H.W. - Diseases and pests of ornamental plants
17: DODONAEUS, R. - Stirpium historiae pemptades sex sive libri XXX
47985: DOE, C. - Philosophy of relationship equality
14444: DOEDENS, A.; MULDER, L. - Een spoor van verandering. Nederland en 150 jaar spoorwegen (1839-1989)
39260: DOEDES DE JONG, J. - Boerenwerk
53076: DOEGLAS, D.J. E.A. - Algemene Geologie
33018: DOEK, H. (VW.) - Kasteel Waardenburg. Werkbaar en veelzijdig
41977: DOEKSEN, J. - Bijdrage tot de vergelijkende morphologie der Thysanoptera
54436: DOEL, W. VAN DE - Zo ver de wereld strekt. De geschiedenis van Nederland overzee vanaf 1800
4077: DOELEMAN, F. - De heerschappij van de proost van Sint Jan in de middeleeuwen 1085-1594. Een rechtshistorische studie van de institutionele aard van een hoge heerlijkheid in het veen van Wilnis, Mijdrecht, Tamen, Kudelstaart en Zevenhoven enz.
39348: DOELMAN, E.; ZUYLEN, M.L.C. VAN - Bibliografie historisch boerderij-onderzoek 1983 - 1990
23021: DOELMAN, C. (VW) - Keuze. Een keus uit het werk van Haagse beeldende kunstenaars
40946: DOELMAN, C. (INL.) - Het tekenwerk van Paul Citroen
13049: DOELMAN, C. - Die informelle Kunst von Jaap Wagemaker
35749: DOERFLINGER, F. - The Bulb Book
48475: DOERRY, M. - Mijn gewonde hart. Het leven van Lilli Jahn, 1900 - 1944
15940: DOERRY, M. - Mein verwundetes Herz. Das Leben der Lilli Jahn 1900 - 1944
35938: DOESBURG, TH. VAN - De nieuwe beweging in de schilderkunst (en andere opstellen)
6981: DOESBURG, TH. VAN - De Stijl en de Europese architectuur. De architectuuropstellen in Het Bouwbedrijf 1924-1931
5841: DOESBURG, P.H. VAN - A revision of the new world species of Dysdercus Guérin Méneville (Heteroptera, Pyrrhocoridae)
25799: DOESBURG, TH. VAN - Naar een beeldende architectuur
5870: DOESBURG, J. VAN, E.A. (RED) - Honderd jaar praktijkonderzoek voor de glastuinbouw. Meten = weten
52599: DOESBURG, J VAN - Decoratieve bloemsierkunst
29819: DOESBURG, J. VAN; BIEMEN, H. VAN - Bamboe. Een verrassende plant in uw tuin
5682: DOESER, L. - Ballet and Dance. The world's major companies
31089: DOESSCHATE, A. TEN - Iets uit de geschiedenis van Steenderen en Bronkhorst
496: DOESSCHATE, A. TEN - Iets uit de geschiedenis van Steenderen en Bronkhorst
46268: DOESSCHATE, G. TEN E.A. (RED.) - Gedenkboek der Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst
46319: DOETS, J. - Vijftig jaar Doets in de levensmiddelen
51007: DOEVENDANS, K. - Inleiding tot het denken van A.E. Loen. Een wijsgerig-theologische monografie
7007: DOEVENDANS, S.A. - Als het zand langs de Noordzee stuift. Een historisch verhaal over Callantsoog
26091: DOGTEROM, J.C. E.A. (RED.) - Verlangen naar romantische architectuur. Een project van SFB Vastgoed en bpf-bouw
17960: DOGTEROM, J.C. E.A. (RED.) - Verlangen naar romantische architectuur. Een project van SFB Vastgoed en bpf-bouw
50945: DÖHL, R. - Hermann Finsterlin. Eine Annäherung
31917: DOHLE, M. - De wereld gaat op schaatsen. Schaatsverhalen uit de wereldliteratuur
46744: DOHMEN, J. (RED.) - Over levenskunst. De grote filosofen over het goede leven
39501: DOHNA, U. GRÄFFIN ZO E.A. - Private Gartenkunst in Deutschland
46222: DOIJER, W.H. E.A. (SAM.) - Zestig jaren Z.A.C.
31494: DOIN, C.T. - Museum van beroemde protestanten. karakterschetsen en geschied- en letterkundige berigten van de, zich in de geschiedenis van de hervorming en het protestantendom het meest onderscheiden hebbende, personen
6238: DOING, H. - Beschrijving van de vegetatie der duinen tussen IJmuiden en Camperduin
5828: DOING, H. - Landschapsoecologie van de duinstreek tussen Wassenaar en IJmuiden
4031: DOING, H. - Systematische Ordnung unf floristische Zusammensetzung Niederländischer Wald- und Gebüschgesellschaften
41931: DOING, H. - Übersicht der floristischen Zusammensetzung, der Struktur und der dynamischen Beziehungen niederla¨ndischer Wald- und Gebüschgesellschaften
51402: DOIRÉ, P. E.A. - Nouveau dictionnaire des sciences et de leurs applications
53363: DOKTER, C. - Flick-Flack. Anecdotes en verhalen uit het Nederlandsche varété-leven
16707: DOL, R. (VW.) - Huisduiner getij
47759: DOLEN, H.J. VAN; MOORMANN, E.M. - Johan Joachim Winckelmann. Een portret in brieven
53117: DOLENZ, M.; BEGO, M. - I'm a believer. My life of Monkees, music and madness
39724: DOLFF-BONEKÄMPER; VOOLEN, E. VON - Denkmale und kulturelles Gedächtnis nach dem Ende der Ost-West-Konfrontation
55724: DOLK, W. - Leeuwarden gephotografeerd
54832: DOLK, TH.F.J.A. - Het veenrecht in de provincie Utrecht vabn 1592 - 1916
54414: DOLK, TH.F.J.A. E.A. - Het stroomgebied van de Dommel 1863 - 1963
22532: DOLLINGER, H. - Die Letzten hundert Tage. Das Ende des Zweiten Welkriegs in Europa und Asien
50045: DOLLINGER, R. (HRSG) - So spricht Sören Kierkegaard. Aus seine Tage- und Nächtebüchern
9833: DOLS, M.J.L.; SEVENSTER, J. - Productie en bestemming van melk in Nederland. Een landbouw- en voedingseconomische studie
48909: DOMANSKI, J. (RED.) - Oswiecim malarstwo rzezba grafika
39649: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - De nieuwe Plutarchus. Robert Owen - Peter Kropotkine - Michael Servetus - Michael Bakunine
38290: DOMINICUS, F.C. - Het ontslag van Wilhelm Adriaen van der Stel
39859: DON, P. (SAM.) - De bouwkunst vereeuwigd. Fotografie voor monumentenzorg / Architecture immortalized. Photography for conservation
54413: DON, P. E.A. (RED.) - Voorne-Putten
50899: DON, P. E.A. (RED.) - In dienst van het erfgoed. Rijksdienst voor de Monumentenzorg 1947 - 1997
36044: DON, P. (SAM.) - De bouwkunst vereeuwigd. Fotografie voor monumentenzorg
48733: DONGA, H.; DIJK, P. VAN - Monumentale orgels van Luthers Amsterdam
53558: DONGÉ, E.; ESTIOT, P. - Les insectes et leurs dégats
33013: DONGELMANS, B.P.M. - Johannes Immerzeel Junior (1776-1841). Het bedrijf van een uitgever-boekhandelaar in de eerste helft van de negentiende eeuw
19504: DONGEN, D. VAN - Niet verbleken. Een open boekje over de stichters en het stichten van een vrijmetselaarsloge in Breda
11670: DONGEN-VAN LAWICK, K. - Pastorietuinen in Nederland
18074: DONGEN. P.L.F. VAN E.A. - De jaargetijden van de mens
44015: DONGEN. K. VAN; SCHOON, T. - Kees van Dongen
50919: DONK, M.A. - Revision der Niederländischen Homobasidiomycetae-Aphyllophoraceae II
28667: DONK, A. VAN DER; BEIJ-SUTMULLER, P. - Gemeente Maurik 1818 - 1998
49241: DONK, P. VAN - Indonesian cockspur cases. Kotak Taji. Bali - Lombok, Sulawesi - Kalimantan
37733: DONKER, R.J. - Studiën over de Wielandsage
56005: DONKER DUYVIS, P. HOMMEF, K, - Schräg / Tegendraads. Parodie, humor en spot in Hedendaagse Nederlandse kunst
16495: DONKERS, H. - De witte olie. Water, vrede en duurzame ontwikkeling in het Midden-Oosten
56663: DONKERS, J. - De Amerikaanse droom in Nederland 1944 - 1969
26206: DONKERS, H. - Verdwenen Nederland. Nederland in oude schoolwandplaten
47576: DONKERSLOOT, P. - Autisme. Eem probleem voor het hele gezin
31855: DONKERSLOOT-DE VRIJ, M. - De Vechtstreek. Oude kaarten en de geschiedenis van het landschap
14767: DONKERSLOOT, N.A. - De episode van de vernieuwing onzer poëzie (1880-'94)
23228: DONKERSLOOT-DE VRIJ, M. E.A. - De Stichtse Rijnlanden. Geschiedenis van de zuidelijke Utrechtse waterschappen
23284: DONKERSLOOT-DE VRIJ, M. - De plattegrond van Utrecht verschenen bij N. van der Monde, 1839
56790: DONKERSLOOT, TH.M.J. - Onze grondstoffen. Voedings- en genotmiddelen
52774: DONLAN, Y. - Shake the stars down. Hilarious memoires of a Hollywood childhood
10178: DONN, J. - Hortus Cantabrigiensis; or an Accented Catalogue of Indigenous and Exotic Plants cultivated in the Cambridge Botanic Garden
28863: DONNER, J. - Fazer 100
23469: DONNET, G. - En Sahara. A travers le pays des Maures Nomades
53052: DONOVAN, H. (ED.) - Life goes to the movies
48779: DONOW, H.S. (ED.) - A concordance to the poems of Sir Philip Sidney
3591: DONSELAAR-TEN BOKKEL HUININK, W.A.E. VAN - Structure, root systems and periodicity of savanna plants and vegetations in Northern Surinam
28615: DONSELAAR, J. VAN (INL.) - Terugblikken. Honderd jaar zeevaartonderwijs in Vlissingen. 1903 - 2003
4053: DONSELAAR, J. VAN - An ecological and phytogeographic study on northern Surinam savannas
2406: DONSELAAR, J. VAN; E.A. - On the ecology of plant species and plant communities in former river beds
11628: DOOIJES, D. - Over de drukletterontwerpen van Sjoerd H. de Roos
50819: DOOIJES, D. - Over drukletters en het ontwerpen daarvan
28911: DOOIJES, D. - Hendrik Werkman
15656: DOOIJES, D. - Mijn leven met letters
25839: DOOIJES, D.; BRATTINGA, P. - A history of the dutch poster 1890 - 1960
42832: DOOL, H.G. VAN DEN E.A. (RED.) - Gebouwd op een stevig fundament. De geschiedenis van de sociale woningbouw in waddinxveen, Zevenhuizen-Moerkapelle 1911 - 1999
505: DOOLAARD P.G. (SAM) - Tot tijd en wijle... 1887-1987. Een bloemlezing uit een eeuw Gereformeerd kerkelijk leven in Veenendaal
40544: DOORAKKERS, CHR. E.A. (RED.) - Begraven in Nijmegen
36962: DOOREN, P. VAN - Klonen. Mensen en dieren op bestelling
13150: DOOREN, P.J. VAN - De sociaal-economische ontwikkeling van de inheemse samenleving in Uganda
40099: DOOREN, N. VAN; LEEWEN, R. VAN (RED.) - Alle Hosper. Landschapsarchitect 1943 - 1997
56776: DOORENBIS, J. (VW.) - De Readers's Digest bloemen- en plantenencyclopedie. Een geïllustreerd naslagwerk over gekweekte bloemen en planten
48667: DOORENBOS, CLINGE - 5 Kleine poesjes
5818: DOORMAAL, J.C.A. VAN - Onderzoekingen betreffende de lössgronden van Zuid-Limburg
47779: DOORMALEN, S. VAN - Wilhelmina kijken tussen de dijken. Herdenking 100e kroningsjaar 1898 - 1998
47692: DOORMAN, CHR. - Selma lagerlöf
25555: DOORMAN, CHR. - De wondervogel. een sprookjesboek. II
26758: DOORMAN, CHR. - Blaadjes en bloemetjes. Voor de kleintjes
47646: DOORMAN, CHR. - Sprookjes van Moeder de Gans
40367: DOORN, Z. VAN - Kleiland, kleivletten en baksteenindustrie, voornamelijk in de Oude-Rijnstreek
35014: DOORN, J. VAN; DOORNENBAL, J. - Veldkaarten van Leersum en omgeving
50693: DOORN, F. VAN; HERMANS, P. - Fietsen rond de wereld in Nederland. Twee delen: Ontdekkingsreis door Noord Nederland en door Zuid-Nederland.
23035: DOORN-STEENBERGEN, D. VAN E.A. - Oud-Indiëgangers. Inzet van Berlicumse militairen in Nederlands-Indië 1945-1950
41721: DOORN, J.A.A. VAN; HENDRIX, W.J. - Het Nederlands/Indonesisch conflict. Ontsporing van geweld
29797: DOORNEKAMP, R. - Een spoor terug. De verdwenen Utrechtse stationswijk
6506: DOORNINCK, P.N. VAN; VEEN, J.S. VAN - De graven en hertogen van Gelre. Geboorte-, regerings- en sterfjaren. Huwelijken - kinderen - zegels
17145: DOORNINK-HOOGENRAAD M.M.; ZONDERVAN, W. - Het Oud-Archief van de gemeente Zutphen. Derde stuk. Regestenlijst van brieven. Index
510: DOORNINK-HOOGENRAAD, M.M. - Adamanshuis. Zusterhuis van de moderne devotie te Zutphen
47017: DOORNINK, H.W.; ZONDERVAN, W. - Het oud-archief van de gemeente Zutphen. Derde stuk. Tegestenlijst van brieven. Index
4196: DOORNMALEN, S. VAN; E.A. (RED) - Terugblik. Wonen en werken in de Betuwe 1900-2000
5543: DOORNMALEN, S.E.M. VAN; VERWOERT, P. - Lienden. Een Betuwse gemeente 1811-1998. Leven op en van de klei
56442: DOORTEN, B. - Meppeler schilders. Een verzameling. 1920 - 1960. Alles wat echt is blijft, door alles heen!
35392: DOOSRY, Y. - In den hellsten farben. Aquarelle von Dürer bis Macke aus der Graphischen Sammlung des Germanischen Nationalmuseums
48191: DOP, T.; MULLER, A. - Ellen Vogel. Een hommage
38657: DOP, T. - Mary Dresselhuys. De Grande Dame van het Nederlands toneel
33545: DÖPP, H.J. - The temple of Venus. The Sex Museum, Amsterdam
35363: DORAN, J.C.; TURNBULL, J.W. - Australian trees and shrubs: species for land rehabilitation and farm planting in the tropics
49736: DORAN, M. E.A. (HRSG.) - Gespräche mit Cézanne
55995: DORD, D.C. VAN; ZONDERWIJK, P. - Kiemplantentabel van akkeronkruiden
36940: DORDT, K. VAN (P 1713) - Achter prikkeldraad. Episoden uit Vucht 1944
47798: DÖRFLER, W. E.A. - Probleme der Küstenforschung im südlichen Nordseegebiet. Band 17
49802: DORFLES, G. - Der Kitsch
53023: DORFLES, G. - Kitsch. An anthology of bad taste
55970: DORGELÈS, R. - Houten kruisjes
30967: DORIGO, L.E. (VW.) - Nieuwsblad Monumentenzorg en archeologie. Deel 1. 1985-1992
37710: DORLAND, G. VAN E.A. (RED.) - Kennis in kaarten. Atlas van Wagenings onderzoek naar onze groene leeftomgeving. Mapping research. Atlas of Wageningen research om our green living environment
14550: DORLEIJN, P.- - Geen moed vist ook. Fragmenten uit de Zuiderzeevisserij
47923: DORLEIJN, G. E.A. - Schepelingen van De Blauwe Schuit. Brieven van Bertus Aafjes, K. Heeroma, M. Nijhoff, S. Vestdijk en Hendrik de Vries aan F.R.A. Henkels, 1940-1946
37840: DORLEIJN, P. - Van gaand en staand want. De zeilvisserij voor en na de aflsuiting van de Zuiderzee II.
37841: DORLEIJN, P. - Van gaand en staand want. De zeilvisserij voor en na de aflsuiting van de Zuiderzee III
37844: DORLEIJN, P. - Van gaand en staand want. De zeilvisserij voor en na de aflsuiting van de Zuiderzee I.
30597: DORLEIJN, P. - Zuiderzeevisserij in beeld
21146: DORMAN, J.E.; LEE, N. DE (ED,) - The Chinese war machine. A technical analysis of the strategy and weapons of the People's Republic of China
48304: DORMEIER, H. - Bismarck in der Karikatur des Auslands
43430: DORMER, P. - The meanbings of modern design. towards the twenty-first century
13783: DORMER, P.; CRIPPS, D. - Alison Britton in studio
57401: DORNAN, S.S. - Pygmies & Bushmen of the Kalahari
43109: DORPEL, M. VAN DEN E.A. - Het Nederlandse fotoportret 1860 - 1915. Een handleiding bij het dateren en bewaren van portretfoto's
56579: DORPMANS, P.S. - Wereldatlas. Cartografische enclyclopedie van de planeet aarde
22473: DORR, R.F. - Desert Storm. Air war
54663: DORRA, H. - The symbolism of Paul Gauguin. Erotica, exotica, and the great dilemmas of humanity
20748: DORREN, C.J.O. - De Geschiedenis van het Nederlandsche Korps Mariniers van 1665 - 1945
21568: DORREN, C.J.O. - Onze mariniersbrigade (1945-1949). Een veelbewogen episode in de korpsgeschiedenis
47531: DORRESTIJN, H. - Dorrestijns natuurgids
26823: DORSMAN CZN, L. - Langs strand en dijken
28859: DORSMAN, L. E.A. - Het zoet en het zuur. Geschiedenis in Nederland
40437: DORSMAN, L. - Langs strand en dijken
41435: DORSSERS, H. (SAM) - Lazaristen 100 jaar in Panningen. Hoe Lazaristen 'onze paters' werden
19581: DORST, J.C. E.A. (VW) - 1961 Zes en dertigste beschrijvende rassenlijst voor landbouwgewassen
13567: DORST, J.C. E.A. (VW) - 1960 Vijf en dertigste beschrijvende rassenlijst voor landbouwgewassen
13563: DORST, J.C. E.A. (VW) - 1956 Een en dertigste beschrijvende rassenlijst voor landbouwgewassen
13562: DORST, J.C. E.A. (VW) - 1955 Dertigste beschrijvende rassenlijst voor landbouwgewassen
13553: DORST, J.C. E.A. (VW) - 1946 Een en twintigste beschrijvende rassenlijst voor landbouwgewassen
13557: DORST, J.C. E.A. (VW) - 1950 Vijf en twintigste beschrijvende rassenlijst voor landbouwgewassen
19582: DORST, J.C. E.A. (VW) - 1962 Zeven en dertigste beschrijvende rassenlijst voor landbouwgewassen
13564: DORST, J.C. E.A. (VW) - 1957 Twee en dertigste beschrijvende rassenlijst voor landbouwgewassen
13566: DORST, J.C. E.A. (VW) - 1959 Vier en dertigste beschrijvende rassenlijst voor landbouwgewassen
13552: DORST, J.C. E.A. (VW) - 1944 Twintigste beschrijvende rassenlijst voor landbouwgewassen
49248: DORSTEN, B. VAN - Schrijverspad Veluwezoom. Een literaire en toeristische voettocht van Rhenen naar Dieren
4042: DORSTEN, H. VAN - Langs Achterhoekse molens. De molens van Graafschap en Liemers
54091: DORT, W. VAN (SAM.) - Lang leve Kun je nog zingen, zing dan mee. De mooiste liedjes uit tachtig jaar
47049: DÖRTER, K. - Das bestimmen der Samen von Gräsern und Schmetterlings blütern
20305: DORTMOND, J.A. - De wereld schreef
50214: DOSCHKA, R. - Terra sculptura, terra pictura. Keramiek van de 'klassieke modernen'. Braque, Chagall, Cocteau, Dufy, Miró, Picasso
35425: DOSSENBACH, M. E.A. - Stoeterijen
51933: DOSTOJEWSKI, F.M. - Verzamelde werken 1. Arme mensen e.a.
35380: DOSWALD, CHR. - Missing Link. Menschen - Bilder in der Fotografie
55936: DOTY, C.S. E.A. - Photographing Navajos. John Collier Jr. on the Reservation, 1948 - 1953
11415: DOUDE VAN TROOSTWIJK, W.J. - The Musk-rat (Ondatra zibethicus L.) in the Netherlands, its ecological aspects and their consequences for man
45468: DOUGLAS SIMPSON, N. - A bibliographical index of the British flora
13654: DOUMA, C. - Stationsarchitectuur in Nederland 1938-1998
57384: DOUMA, W.H. - In de slagschaduw van de oorlog. Herinneringen aan een jeugd in de jaren dertig en veertig
49108: DOUMAS, CHR. - Kunst der cycladen. Verzameling N.P. Goulandris. Marmer, ceramiek en metaal van het 3e milennium v. Chr.
42295: DOUVRY, J.F. - Rendez-vous 120, Rue de la gare
46244: DOUW VAN DER KRAP, CH.L.J.F. - Contra de swastika. De strijd van een onverzettelijke Nederlandse marineofficier in bezet Europa, 1940-1945: Rotterdam - Juliusburg - Colditz - Stanislau - Warchau - Arnhem - Londen.
514: DOUWENGA, J. - Vlucht. Wageningen 1944-1945. Dagboek met tekeningen van de schrijver
56973: DOUWES, M. - Hongaren in Nederland, Nederlanders in Hongarije. Vijftig jaar na 1956
4492: DOUWES, D. - Veranderingen in de wilde flora. Flora van Doetinchem
55357: DOV, MEIR BEN; RAPPEL, YOEL - Mosaics of the Holy land
1864: DOVRING, K - Land and labor in Europe in the twentieth century. A comparative survey of recent agrarian history. With a chapter on land reform as a propaganda theme, by Dovring, K
43036: DOW, A.W. - Composition. A series of exercises in art structure
36770: DOWLING, A.E.P. RAYMUND - The flora of the sacred nativity. An attempt at collecting the legends and ancient dedications of plants connected in popular tradition with the life of Our Blessed Lord from His nativity to the flight into Egypt
6014: DOWNES, J.A. - Feeding and mating in the insectivorous Ceratopogoninae (Diptera)
16653: DOYER, L.C. - Leifaden zur Untersuchung des Saatgutes auf seinen Gesundheitszustand
14135: DOYLE, M. - The art of Wyland
14136: DOYLE, M.; LOGGINS, K. - The life & work of James Coleman
6422: DRAAIJER, W. - Woordenboekje van het Deventersch dialect
51789: DRAAISMA, D. - Vergeetboek
34992: DRAAISMA, D. - Ontregelde geesten. Ziektegeschiedenissen
45699: DRAAISMA, D. - De metaforenmachine. Een geschiedenis van het geheugen
24629: DRAGT, G.; JONGSTRA, A.; HENRY FIX II - Naar vogels grijpen. (Over) Notities
38503: DRAGUET, M. - Voici Magritte. Gouaches, collages, tekeningen, studies, schilderijen
50318: DRAKE, F. - Histoie naturelle Des Indes. The Drake Manuscript in the Piermont Morgan Library
49334: DRAKE, S.M. - Freelancen voor dummies.
11639: DRANSFIELD, J.; MANOKARAN, N. (ED) - Prosea 06. Rattans
34457: DRANSFIELD, J. - Flora of tropical East Africa. Palmae
33821: DRANSFIELD, S. - The bamboos of Sabah
3822: DRANSFIELD, J.; MANOKARAN, N. (ED) - Prosea 6. Rattans
3823: DRANSFIELD, S.; WIDJAJA, E.A. (ED) - Prosea 7. Bamboos
47110: DRATE, S.; SALAVETZ, J. - Extreme motorcycle art
14635: DRECHSEL, W. (RED.) - Varen naar de Oost. In het kielzog van Oost-Indiëvaarders
38153: DRECHSEL, P.; KUNZE, D. (ED.) - Waste composting tot urban and peri-urban agriculture. Closing the rural-urban nutrient cycle in sub-sahara Africa
51024: DREESSMANN, C. - Cécile. Cécile Dreesmann vertelt over haar levenswerk
23907: DREICER, G.K. (ED.) - Between fences
13914: DRENTH, B. - Het boerenerf in vroeger tijd. De Gelderse Vallei
46571: DRENTH, E. E.A. (RED.) - Het tweede leven van onze doden
38141: DRENTH, B. - Het boerenerf in vroeger tijd. De Noordoostelijke Achterhoek
36530: DRERNTH, B. - Boerenerf in vroeger tijd. De noordoostelijke Achterhoek
30973: DRESEN-COENDERS, L. - Het verbond van heks en duivel
19305: DRESEN - COENDERS, L. - Helse en hemelse vrouwenmacht omstreek 1500
24791: DRESLERS, J. - Janis Dreslers. Jefins un citi
19277: DRESSELLY, A. - Grabschriften. Sprüche auf Martersäulen und Bildstöcken etc., Hausinschriften, Wirthsschilder, Trinkstuben-Reime, Geräthe-Inschriften u. a.
55551: DREW, PH. - Sydney Opera House. Jørn Utzon
49521: DRIEL, L. VAN - Een leven in woorden. J.H. van Dale. Schoolmeester - archivaris - taalkundige
38733: DRIELSMA, H.A. - Grondbezit en mutatierecht in het oude Friesland
31616: DRIESENS, F.J.J. - Opkomst van de Nederlandse radio-industrie. Een beschrijving van de radioproductie in de jaren 1915-1930
46009: DRIESSEN, P.M. - Soil salinity and alkalinity in the Great Konya Basin, Turkey
33011: DRIESSEN, A.M.A.J. E.A. - Gij beken eeuwigvloeijend. Water in de streek van Rijn en IJssel
2042: DRIESSEN, H.L. - Het oud-archief van het Huis Hoekelum onder Bennekom
46844: DRIESSEN, M.; LUIJKEN, B. (RED.) - Honderd jaar Cricketclub 'Haarlem/Bloemndaal' 1910 - 2010
54857: DRIESSEN, TH.W.J. - Geschiedenis van Tegelen
7608: DRIESSEN, M.N.B.M. E.A. - Pollenatlas van de Nederlandse atmosfeer
7904: DRIESSEN, M. - Beginselen der mijnbouwkunde
40023: DRIESSEN, A.M.A.J.; VEN, G.P. VAN DE - In de ban van Maas en Waal. Waterschapszorg in verleden, heden en toekomst
40222: DRIESSEN, P.M.; MEESTER, T. DE - Soils of the Çumra Area, Turkey
50406: DRIESSEN, H/ (RED.) - In het huis van de Islam. Geografie, geschiedenis, geloofsleer, cultuur, economie, politiek
45860: DRIESSEN, ANTONIUS - Evangelische zedekunde
7172: DRIEST, F. VAN DEN; VISSER, R. - Zeeuws platenboek
10199: DRIEVER, J.; BRAUER, J. - Perszuivering. De Nederlandse pers 1944-1951
27505: DRIFT, J. VAN DER - Analysis of the animal community in a beech forest floor
1711: DRIJBER, J.; RAAD, C. VAN (VW) - Arnhem. Groene stad aan de Rijn
9747: DRIJBER, J. (VW.) - Arnhem. Elf facetten uit de 19de en 20ste eeuw
3267: DRIJVER, J. - Texel. Het vogeleiland
7538: DRIMMELEN, D.E. VAN - Schets van de Nederlandse rivier- en binnenvisserij tot het midden van de 20ste eeuw
53583: DRISCOL, R. - Mr. Bean's Scrapbook. All about me in America
14533: DRÔBER, W. - Kartographie bei den Naturvölkern
46792: DROESEN, W.J. - De gemeentegronden on Noord-Brabant en Limburg en hunne ontginning. een geschied- en landhuishoudkundige studie
40857: DRÖGE, J. - Het pesthuis te Leiden. Een bouwgeschiedenis
9455: DRÖGE, J. E,A. (RED.) - Architectuur & monumentengids Leiden
57364: DRÖGE, PH. - Moresnet. Opkomst en ondergang van een vergeten buurlande
31861: DROOGLEVER, P.J. - De vaderlandse club 1929 - 1942. Totoks en de Indische politiek
13650: DROP, W. - Verschijningsvormen van de Nederlandse historische roman in de negentiende eeuw
50564: DROS, N. - Ter hoogte van het Salsa-paviljoen. Roman
49620: DROS, N. - De sprekende slang. Een kleine geschiedenis van laaglands fundamentalisme
19480: DROS, B. - Foto-verslag van de dodenherdenkingen d.d. 15 augustus 1995 op de 3 Erebegraafplaatsen Thanbyuzayat, Chungkai en Kanchanaburi
5648: DROSSAARD, W. - Bronbeek. Een levend verleden. Een wandeling door de geschiedenis. Een kennismaking met het museum en zijn bewoners
12024: DROST, J. - Index Bijdragen en Mededelingen Gelre. Vervolg, 1938-1987
27619: DROST, AE. - De pestilentie te Katwijk
527: DROST, J. - Gelderse plakkatenlijst
6528: DROULERS, EUG. - Dictionnaire des attributs, allégories, emblèmes et symboles
15360: DROWER, G. - Gardeners, gurus & grubs. The stories of garden inventors & innovations
15576: DRUCE, A.P. - Botanical Survey of an Experimental Catchment, Taita, New Zealand
3106: DRUENEN, P. VAN - Een begeerlijk produkt
41568: DRUIJVEN, C.N. - Boerderijen in Limmen. In het bijzonder de voormalige hofstede Clevesteijn en het armenhuisje De Kamers
39667: DRUITT, L.; SHOUP, G.M. - Landscaping with antique roses
43135: DRUKKER, J.W. - Waarom de crisis hier langer duurde. Over de Nederlandse economische ontwikkeling in de jaren dertig
25677: DRÜMECKER, W. - Bau dein Boot selbst. Anleitung zum Selbstbau von Booten aus Holz, Sperrholz und anderen Baustoffen
32857: DRUMMOND, E. (FW.) - Ten years of world co-operation
46754: DRUMPT, E. - Précis de parasitologie
9294: DRUNEN, A.A.P. VAN E.A. (RED) - Economie en landbouw. Opstellen bij het afscheid van prof.dr. Th.L.M. Thurlings als hoogleraar aan de Landbouwuniversiteit
1742: DRUNEN, T. VAN; EA - Tussen herinnering en historie: Betuwe in terugblik
55898: DRUTEN, I. VAN E.A. - Verleden en heden. Beelden van toen en nu uit Oosterhout, Slijk-Ewijk en Loenen
56683: DRUTEN, T. VAN E.A. - De aquarel. Nederlandse meesters van de negentiende eeuw. Kokekkoek, Mesdag, Israëls, enz
53768: DRYGALSKI, E. VON; WERTH, E. - Deutsche Südpolar-Expedition 1901 - 1903.VIII. Band, Botanik. Heft III. Die Vegetation der subantarctischen Inseln. Kerguelen, Possession- und Heard-Eiland
53769: DRYGALSKI, E. VON E.A. - Deutsche Südpolar-Expedition 1901 - 1903.VIII. Band, Botanik. Heft I
3050: DUBBE, B. - De Koperen en Tinnen 'Ampts-Kannen' van de Nijmeegse Gilden
30526: DUBBE, B. - De kacheloven in onze gewesten
49255: DUBELAAR, W. E.A. (RED.) - Utrecht in steen. Historische bouwstenen in de binnenstad
47723: DÜBELL, R. - De wachters van de duivelsbijbel. Historische roman
9540: DUBIEZ, F.J. - Cornelis Anthoniszoon van Amsterdam 1507 - 1553. Zijn leven en werken
40335: DUBIN, M. - Trekking in Greece
36494: DUBLY, H-.L. - Ponts de Paris à travers les siècles
55062: DUBOIS - Akten en andere stukken betreffende de goederen afkomstig van het klooster Sint Agatha onder de gemeente Cuyk
24233: DUBOIS, P.H.; DUBOIS, S. - Zonder vaandel. Belle van Zuylen 1740 - 1805. Een biografie
49970: DUBOUT - Locomobiles
27732: DUBY, G. (ED.) - Sculptures from antiquity to the middle ages. Volume I. The great art of antiquity from the eighth century BC to the fifth century
31846: DUBY, G. - The knight, the lady and the priest. The making of modern marriage in medieval France
35444: DUBY, G.; PERROT, M. (RED.) - Geschiedenis van de vrouw. Van Renaissance tot de moderne tijd
43469: DUBY, G. - De kathedralenbouwers. Portret van de middeleeuwse maatschappij 980 - 1420
24254: DUCA, LO - Ewiger Eros. Fünftausend Jahre Mensch und Erotik. Die Welt des Eros
39326: DUCHER, R. - Caractéristique des styles
39399: DUCHHART, I. - Designing sustainable landscapes. From experience to theory. A process of reflective learning from case-study projects in Kenya
52231: DÜCHTING, H. - Robert en Sonia Delaunay. De kleur zegeviert
45976: DÜCKERS, R.; ROELOFS, P. - The Limbourg Brothers. Nijmegen masters at the French Court 1400 - 1416
51983: DÜCKERS, R.; PRIEM, R. - The hours of Catharine of Cleves. Devotion, Demons and daily life in the fifteenth century
51326: DÜCKERS, A. - Max Bechmann. Die Hölle, 1919
33133: DÜCKERS, R.; ROELOFS, P. - De gebroeders Van Limburg. Nijmeegse meesters aan het Franse hof, 1400 - 1416
50038: DUCO, D.H. - De tabakspijp als oranje propaganda
50039: DUCO, D.H. - Koninklijke Goedewagen (1779-1982). Een veelzijdig ceramisch bedrijf
50040: DUCO, D.H. - Firma P. Goedewaagen & Zoon. Fabrikantencatalogus uit 1906 voorzien van hostoorische inleiding en verklarend naamregister
50029: DUCO, D.H. - Merken van Gousde pijpenmakers 1660 - 1940
49831: DUCROT, N. (HRSG.) - André Kertész
56869: DUD'A, R.; REJL, L. - De grote encyclopedie der mineralen
39652: DUDLEY STAMP, L. - The land of Britain. Its use and misuse
57296: DUERDEN, D. - African art. An introduction
25024: DUERLOO, L. - Karel Alexander van Lotharingen. Mens, veldheer, grootmeester
48765: DUFF, J.K. - Pastel. Handleiding voor eerstbeginnenden
51400: DUFFELS, J.P. - A revision of the genus Diceropyga Stål, 1870 (Homoptera, Cicadidae)
53695: DUFFHAUSS, M. - Maagd. 23 augustus - 22 september
37784: DUFFHUES, T. (RED.) - Van Achlum naar Achmea. De historische route naar een coöperatieve verzekeringsgroep 1811-2011
5434: DUFFHUES, T. - Voor een betere toekomst. Het werk van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond voor bedrijf en gezin 1896-1996
44407: DUFFY, F. - The new office
46338: DUFOUR, F.C. - Grondwater in Nederland. Onzichtbaar water waarop wij lopen
12195: DUFRENOY, J. - Jean Dufrenoy 1894-1972. Hommages
31223: DUHAMEL DU MONCEAU, M. - Eléments d'agriculture
30280: DUIF - Kind beer is stout geweest
36921: DUIF, A. - Maassluis, stad aan de Waterweg
25137: DUIJGHUISEN, M.J.M.; KLEP, P.M.M. - Geschiedenis van Breda III. Hoofdlijnen en accenten 1795 - 1960
42888: DUIJN, C. VAN - De wetenschappelijke basis der fotografie
19566: DUIJS, J.E.W. - Ons arsenaal. Feiten, cijfers en beschouwingen ten dienste onzer verkiezings-propaganda voor 1925
42730: DUIJVELSHOFF, D. - Jean Fautrier, 1925-1935
8920: DUIJVETTER, J. - Kinderen vieren feest. Klederdrachtententoonstelling in het Nederlands Openluchtmuseum
49135: DUIKER, J. - Hoogbouw (1930)
13949: DUIN, R.H.A. E.A. - 50 jaar onderzoek door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders
50979: DUIN, L. VAN E.A. - Verpakte zakelijkheid. De metrostations vcan Spijkenisse - Het stadhuis van Almere - De compositie van de beurs - Stadsvilla: villa of woonblok>
28243: DUIN, R.H.A. VAN; KASTE, G. DE - Het zuiderzeeprojekt in zakformaat
2928: DUIN, R.H.A. (VW) - Oostelijk van de Knardijk. De inrichting en ontwikkeling van oostelijk Flevoland in de jaren 1957-1980
9401: DUINHOVEN, A.M. - Karel en de Elegast. Diplomatische uitgave van de Middelnederlandse teksten en de tekst uit de Karlmeinetcompilatie
40979: DUINKER, P.J. E.A. (RED.) - Kaleidoscoop van een jeugdige grijsaard
43428: DUINKERKEN, W. - Ezinge, een gemeente met vier dorpen
50749: DUINTJER, O. - Hints voor een diagnose. Naar aanleiding van Kant. Over aard, grenzen en alternatieven van het rationeel-empirisch bewustzijn
16505: DUISTER, F. - Walter van Oel
49872: DUISTER, F.; SNOEK, J. - Lixenberg
24131: DUISTER, F. - Jits Bakker. 35 jaar beeldend kunstenaar
43921: DUISTER, F. - Ploos van Amstel
15089: DUISTER, F. (INL.) - Louttre B.
49087: DUISTER, F. - Astrid Engels
34188: DUISTERMAAT, H. - Monograph of Arctium L. (Asteraceae)
35391: DUITS, TH. TE - Studio Olaf Stevens. Drie werelden. Porselein, glas & dessins
42327: DUITS, H. E.A (RED.) - Eer is het lof des Deutchts. Opstellen over renaissance en classicisme aan geboden aan dr. Fokke Veenstra
46759: DUITS, TH. TE - Glasfabriek Leerdam 1915 - 1934. De kunstnijverheidscollectie van de Glasfabriek Leerdam Museum Boijmans Van Beuningen
6886: DUIVEN, J.G.; FRANSEN, GE. (RED) - Nijeveen - dorp uit moeras ontstaan - gegroeid tot een welvarende dorp1477-1977
47906: DUIVENBODEN, A. VAN E.A. - 7-1--1946. Waarom!? Een historische beschrijving van de vliegtuigramp die zich op 7 october 1946 boven de Christelijke HBS te Apeldoorn voltrok
47027: DUIVENVOORDEN, J.F. (ED.) - Evaluación de recursos vegetales no maderables en la Amazonía noroccidental
39814: DUIVESTEIJN, J. E.A. - Sprekende muren die verstommen. De geschilderde muurreclames in Den Haag
44775: DUIVIS, F. - 101 redenen om van sc Heerenveen te houden. Helden, hoogtepuunten en legendes
33855: DUKE, J.A. - Handbook of edible weeds
41620: DUKE, A.C.; TAMSE, C.A. (ED.) - Clio's mirror. Historiography in Britain and The Netherlands
43650: DUKSTRA, K. E,.A. (RED.) - Fryske studzjes oanbean oan Prof. dr. J.H. Brouwer
39987: DULAC, E. - Edmund Dulac's picture-book for the French Red Cross
41963: DULIER, J.R. - La Coupe Gordon-Bennett et le circuit d'Auvergne. La création. Les éliminatoires. Les six épreuves. 1900 - 1905
56481: DULIEU, J. - Paulus en Priegeltje
56486: DULIEU, J. - Paulus en de eikelmannetjes
49907: DULIEU, J. - Francesco. Het leven van Franciscus van Assisi
20915: DULIN, R.O.; GARZKE, W.H. - Battleships. United States battleships in World War II
530: DULK, P.R. DEN - De Zuidelijke veluwezoom. Nederland ons aller tuin
34150: DÜLL, R.; KUTZELNIGG, H. - Botanisch-Ökologisches Exkursionstaschenbuch
532: DULLAART, P - Op onze weg zijn rozen schaars gespreid. Arnhemse anarchisten
50090: DULY, C. - The houses of mankind. Africa - The Americas - Oceania - Eurasia
42012: DUMAS, A. - Les trois mousquetaires
56435: DUMAS, A. - De graaf van Montecristo
42370: DUMAS FILS, A. - La dame aux Camélias
43976: DUMAS, A. E.A. - Edgar Degas. The last landscapes
26243: DUMAS, M.A. E.A. - Herman Krikhaar. Recent works on paper (1999-2002)
55593: DUMAS, CH.; RIJDT, R.J. TE - Kleur en raffinement. Tekeningen uit de Unicorn collectie
32007: DUMON, P. E.A. - Het geïllustreerde boek in het westen, van de vroege middeleeuwen tot heden
48884: DUMON, W. E.A. - Gezien het gezin. Feiten en waarden
35458: DUMONT, R. - La culture du riz dans le delta du Tonkin
37592: DUMONT, R. - La fumure raisonnée des arbres fruitiers et de la vigne
56386: DUMOULIN, T. - Gastronomisch woordenboek Frans - Nederlands. Duizenden gastronomische namen en begrippen vertaald en verklaard
34496: DUNCAN, TH. - A taxonomic study of the Ranunculus Hispidus Michaux complex in the Western hemisphere
47236: DUNCAN, D.D. - The world of Allah
49077: DUNCAN, A. - Art Deco Furniture
52984: DUNCAN, P. - Alfred Hitchcock. Meester van de suspence 1899 - 1980
48785: DUNCAN-JONES, K.; DORSTEN, J. VAN - Miscellaneous prose of Sir Philip Sidney
49929: DUNCAN, R. - How to make enemies
24880: DUNCAN, R. - Selected writings of Mahatma Gandhi
29378: DUNCAN, D.D. - Picasso's verlaten atelier
20566: DUNCKER, D.R.; WEISS, H. - Het Hertogdom Brabant in kaart en prent
6912: DUNK, H.W. VON DER; HEERE, W.P.; REININK, A.W. (RED) - Tussen ivoren toren & grootbedrijf. De Utrechtse Universiteit, 1936-1986
48296: DUNK, TH. VAN DER - Rusland en Europa. Over de betekenis van oude culturele scheidslijnen
55868: DUNK, H.W. VON DER - De verdwijnende hemel. Over de cultuur van Europa in de twintigste eeuw
52181: DUNK, H.W. VON DER (RED.) - In de schaduw van de depressie. De NSB en de verkiezingen in de jaren dertig. Drie case-stdies
51969: DUNK, H.W. VAN DER - De organisatie van het verleden. Over grenzen en mogelijkheden van historische kennis
38224: DUNK, H.W. VON DER - De verdwijnende hemel. Over de cultuur van Europa in de twintigste eeuw
42048: DUNLOP, S. - Het weerboekje. Alles over wolken, weer, wind en weersvoorspellingen
26081: DUNLOP, J. - Kunst die de wereld schokte. Zeven opzienbarende kunsttentoonstellingen 1868 - 1937
31984: DUNLOP, B. - Building a dream. The art of Disney architecture
34376: DUNMIRE, W.W.; TIERNEY, G.D. - Wild plants of the Pueblo Province. Exploring ancient and enduring uses
36700: DUNN, S.W.; BENNETT, P. - Dutch architecture near Albany. The Polgreen Photographs
54973: DUNN-MASCETTI, M. - Heiligen. De uitverkorenen
21673: DUNNIGAN, J.F. - The Russian front. Germany's war in the East, 1941-1945
22400: DUNSTAN, S. - British Combat Vehicles Today
22269: DUNSTAN, S. - Armour of the Korean war 1950 -1953
22198: DUNSTAN, S. - Flak Jackets. 20th Century Military Body Armour
34133: DUNSTERVILLE, G.C.K. - Introduction to the world of orchids
1792: DUNSTERVILLE, G.C.K.; GARAY, L.A. - Venezuelan Orchids. Volume 1
1793: DUNSTERVILLE, G.C.H.; GARAY, L.A. - Venezuelan Orchids. Volume 2
38577: DUPARC, H.J.A. E.A. - Paardetrams in het centrum en het zuiden van Nederland
49280: DUPARC, H.J.A.; SLUITER, J.W. - Lijnen van gisteren. 100 Jaar Amsterdams openbaar vervoer in foto's 1875 - 1975
31546: DUPARC, H.J.A. - Trams en tramlijnen. De Amsterdamse paardetrams
13875: DUPAVILLON, C. - O royal d'évian
26171: DUPEREY, A. - Je vous écris ...

Next 1000 books from Antiquariaat De Beschte

9/13