Antiquariaat De Beschte
Bergstraat 22, 6701 AD Wageningen, The Netherlands            Email: info@debeschte.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
5290: VERDOORN, FR. - Studien über Asiatische jubuleae (de Frullaniaceais XV-XVII) mit einer Einleitung Bryologie und Hepaticologie, ihre Methodik und Zukunft
38072: VERDOORN, J.A. - Het gezondheidswezen te Amsterdam in de 19e eeuw
35775: VERDOORN, FR. (ED.) - Manual of pteridology
35588: VERDOORN, FR. - Manual of bryology
23422: VERDOORN, J.A. - Verloskundige hulp voor de inheemsche bevolking van Nederlands-Indië
14413: VEREECKEN, B. - Water. Three cultures in search of balance
17419: VEREECKEN, B. - Water. Drie culturen zoekend naar evenwicht
23824: ZWEEDSCHE ALEGEM. EXPORT-VEREENIGING - Zweden. Zijn handel, scheepvaart en industrie
8121: VERGEER, CH. - Willem Witsen en zijn vriendenkring. De Amsterdamse bohème van de jaren negentig
39432: VERGELDT-CHRISTIANS, A. - Rozen om op te eten
50808: VERGILIUS - Aeneis
56350: VERGILIUS - Vergilius' bijentuin
50325: VERGILIUS - Aeneis
43460: VERGILIUS; HITZEL, F.A. - P. Vergili Maronis Opera
42449: VERGILIUS - Aeneis
49758: VERGILIUS; AALDERS, G.J.D. - Opera. Bucolica. Georgica. Aeneis
46806: VERGO, P. - Expressionismus. Meisterwerke aus der Sammlung Thyssen-Bornemisza
54059: VERHAGEN, H. - De gekke wereld van Hoepla. Opkomst en ondergang van een televisieprogramma
48697: VERHAGEN, S. E.A. - Verlossing van schuld en boete. Onorthodoxe oplossingen voor onbetaalde rekeningen
32972: VERHAGEN, A.; CHAMBON, A. - Speuren naar het onverklaarbare. Archeologie in het Maasdal
13611: VERHAGEN, W. E.A. - Kerst 1944. Herinneringen van mensen uit het verzet en overlevenden uit concentratiekampen
54361: VERHAGEN, P. - De hennepteelt
36534: VERHAGEN, P. - Van oude tuinen en boomgaarden
53662: VERHAGEN, J.G.M. E.A. - Opgegraven verleden van Gelderland
38138: VERHAGEN, P. - De stem van het water. Schuilplaatsen tegen de vloed in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden
6652: VERHAVE, J.; VERHAVE, J.P. - Schaar-kunst. Ontwikkeling van de papierknipkunst in Nederland
4313: VERHEES, E.H.A. - Gids voor topografisch-historische atlassen in Nederland
42928: VERHEIJ, E. - Max van Dam. Joods kunstenaar 1910 - 1943
3818: VERHEIJ, E.W.M.; CORONEL, R.E. (ED) - Prosea 2. Edible fruits and nuts
36508: VERHEIJEN, G.F. E.A. (RED.) - Horster historiën 3. Van boeren en ondernemers
2050: VERHEIJEN, L.P.W.; MEBEL, B. TE - Maatschappelijke opbouw in Gelderland
56455: VERHELST, P. - Het geheim van de keel van de nachtegaal
55611: VERHELST, J. - De documenten uit de ontstaansperiode van het moderne kadaster en van de grondbelasting (1790 - 1835)
29436: VERHEUL, G. - De oude dorpskerken boven de grote rivieren
17412: VERHEUL, J. - Merkwaardige oude bouwwerken aan het Jaagpad van Overschie naar Delft
20215: VERHEUL, DZN., J. - De Rotterdamsche Schie 1340 - 1940 en de voormalige bebouwing aan de Schiekaden
31637: VERHEUL, G. - De oude dorpskerken beneden de grote rivieren
54192: VERHEUL, J. (VW.) - Reis door de bodem in 7 dagen
46223: VERHEY, H.J.W. - C. Stiegelmayer Kg. Messzeug- und Machinenfabrik. Katalog Audgabe 1965
39981: VERHEYEN, R. - Les anatidés de Belgique
39980: VERHEYEN, R. - Les oiseaux d'eau de Belgique
55547: VERHOEF, D. - Verhoef. Vijf eeuwen familiegeschiedenis
25713: VERHOEF, D. - Verhoef. Veehouders rond Vleuten
7582: VERHOEF, E.; RIJS, A. - Geïllustreerde kippen encyclopedie
36912: VERHOEF, J. - Jan Soldaat in oude prenten
33080: VERHOEF, H. (ED.) - The profusion of heaven. The organs of the Nieuwe Kerk in Amsterdam
5523: VERHOEF, A.G. - Een bevlogen onderneming. Veertig jaar Raptim Reisorganisatie 1949-1989
8833: VERHOEFF, J.P. - Sartre als toneelschrijver. Een literair-kritische studie
53955: VERHOEFF W.; VROEMEN, P - Arnhem, voorjaar 1945. Wandelen door een verlaten stad. Deel 1
37956: VERHOEFF, J.M. - De oude Nederlandse maten en gewichten
20960: VERHOEFF, L. - Jan soldaat in oude prenten
15208: VERHOEFF, B. - De boomgaard der gelukzaligen. De wereld van Nescio - 50 jaar later
51862: VERHOEVEN, J.T.A. (ED.) - Fens and bogs in the Netherlands: vegetation, history, nutrient dynamics and conservation
9858: VERHOEVEN, D. E.A. (RED.) - Klederdracht en Kleedgedrag. Het Kostuum Harer Majesteits onderdanen 1898 - 1998
52294: VERHOEVEN, C. - De gebroeders Van Limburg. Leven, werk en wereld
35914: VERHOEVEN, D.; WINGENS, M. - Geschiedenis van Gelderland. De canon van het Gelders verleden
23606: VERHOEVEN, D. (RED.) - Gelderland 1900-2000
1470: VERHOEVEN, B, DUHAMEL, MAXTED, ZOHORN - Arnhem, Arnhem, Arnhem, Arnhem
33038: VERHOFSTAD, J. - The geology of the Wilhelmina Mountains in Suriname
50556: VERHOFSTADT, G. - De weg uit de crisis. Hoe Europa de wereld kan redden
8074: VERHOFSTEDE, A.L. - Beatrijs. Eerste integrale reproductie van het handschrift, naast de text in typographie
44357: VERHOOG, S.; VEENSTRA, M. - Dutch Design 2004-2005. Industrial design, craft related design, environmental design, interactive media
32072: VERHUELL, Q.M.R.; TURKSMA, L - Q.M.R. VerHuell. Levensherinneringen 1787 - 1812
54842: VERHULST, A. - Precis d'histoire rurale de la Belgique
7984: VERHULST, A.; BUBLOT, G. - De Belgische land- en tuinbouw. Verleden en heden
22452: VERIER, M. - Fort Bragg. America's Airborne Elite
22459: VERIER, M. - Yeovilton. Defenders of the fleet
38564: VERINGA, H.TH.; BORDEN JR., J.P. VAN DER - Hoe en wat boetseren we van klei?
57969: VÉRITÉ, M.; VERCAMMEN, J. - Ali Ben Ali
42601: VERJANS, M. (SAM.) - Synthese. Twaalf facetten van cultuur en natuur in Zuid-Limburg
23719: VERKADE, M.A. - Den derden Dach. Ontstaan en ontwikkeling van de Polder Westzaan
26494: VERKADE, W. - Overzicht der staatkundige denkbeelden van Johan Rudolf Thorbecke (1798-1872)
8396: VERKADE, M.A.; GROESBEEK, J.W.; HART, S.; MARS, F. - Zaandam 150 jaar stad 1811-1961. Bijdragen tor de ontwikkelingsgeschiedenis van de stad
53726: VERKADE, K.; FAASEN, I. VAN - Kees Verkade: 'n Geboorte in brons
1474: VERKADE, W. - Thorbecke als Oost Nederlands Patriot
14571: VERKADE-CARTIER VAN DISSEL, E.F. - Eduard Verkade en zijn strijd voor een nieuw toneel
4364: VERKADE, M.A.; E.A. - Honderd jaren Dekker's hout 1855-1955
31050: VERKAIK, J.P.; ROYEN, P.C. VAN - 50 jaar bestuur in Flevoland, Noordoostpolder en Wieringermeer. Het openbaar lichaam in de Zuiderzee- en IJsselmeerpolders 1937 - 1987
47450: VERKAMMAN, M. - Oranje toen en nu. Deel 4. 1933-1940 en 2003/2004
47451: VERKAMMAN, M. - Oranje toen en nu. Deel 5. 1940-1952 en 2004/2005
50687: VERKERK, M. - Buddha's Lost Children.
25752: VERKOUW, H.J. - Herinneringen van een Zwolse jongen
37245: VERKRUIJSSE, P.J. (RED.) - Johan de Brune de Oude (1588-1658). een Zeeuws literator en staatsman uit de zeventiende eeuw
16588: VERKUIL, G.M.; KESER, H. - Samenspel. Van mensen, welvaart en Rabobanken; de Bommelerwaard in de twintigste eeuw
50565: VERKUIL, G. - Vertel nog eens... Bommelerwaardse herinneringen
41190: VERKUIL, M. - Spaarbank voor Breukelen en omstreken 1846 - 1987
38172: VERKUYLEN, CH. - De maakbare universiteit. Voorbereiding en opbouw van de Open universiteit
41405: VERLAECKT, K. (ED.) - Een kijk op het archeologisch verleden van het Land van Nevele
48178: VERLET, P. E.A. - Great Tapestries. The web of history from the 12th to the 20th century
31157: VERLEYEN, K.; VERBANCK, J.H. - Heer Halewijn
31913: VERLINDEN, C. - Koloniale expansie in de 15de en 16de eeuw
2070: VERLOOP, J.H. - Onze koloniale mijnbouw I. De goudindustrie.
35001: VERLOOY, J.B.CHR.; SMEYERS, J.; VAN DEN BROECK, J. - Verhandeling op d'Onacht der moederlyke Tael in de Nederlanden (1788)
41280: VERMAAS, J.C. - Geschiedenis van Scheveningen
9413: VERMAAS, J.C.; HOOGENRAAD, P. - Geschiedenis van Scheveningen. Het tijdperk 1795 tot en met 1813
40884: VERMAAS, CH. - Back Ground Zero. Drawings, Paintings 1996 - 2005. Charles Vermaas.
39486: VERMAAT, E. - Het Ribbentrop-Molotov pact 1939. Prelude tot de Tweede Wereldoorlog
9986: VERMAAT, J.H. - De Kronijken van Vermaat van 1808 tot 1852
40035: VERMAAT, H.C. (T.G.) - Vijftig jaar welstandsadvisering
51048: VERMEEND, W.; TIMMER, J.W. - Internet of things. Technologie die de wereld volledig op zijn kop gaat zetten
49685: VERMEEND, W.; BOXTEL, R. VAN - Uitdagingen voor een gezonde zorg
8536: VERMEER, A. - NSB-films. Propaganda of vermaak?
16529: VERMEER, G. - De Oude of Sint-Stevenskerk te Werkhoven
19849: VERMEER-LOUMAN, G.G. - Pollen-analytisch onderzoek van den West-Nederlandschen bodem
14755: VERMEER, E. - 90 jaren Ajax 1900-1990
10515: VERMEER, G. - De Sint-Heribert of het Witte kerkje te Odijk
51712: VERMEER, J. - Het Friese jacht
29781: VERMEERSCH, V. - Brügge und Europa
47320: VERMEESCH, P.M. - Algemene pre- en protohistorie: steentijd
2953: VERMEULEN, F.A.J. - De Bommelerwaard
34186: VERMEULEN, J.J. - A taxonomic revision of the continental African Bulbophyllinae
50031: VERMEULEN, J. - Oom Anton en tante Annie in Indië 1915 - 1935
56709: VERMEULEN, I.; PELKMANS, T. - Marie Bilders-van Bosse. Een leven voor kunst en vriendschap
14071: VERMEULEN, F.A.J. - Handboek tot de geschiedenis der Nederlandsche Bouwkunst
2938: VERMEULEN, F - De Tielerwaard
55418: VERMEULEN, B. E.A. - Stokvis & Stadsmest. Archeologie van Deventer stad en platteland in de middeleeuwen
2944: VERMEULEN, F. - De Bommelerwaard
28899: VERMEULEN, F. - ABC van de bouwstijlen in Nederland
37096: VERMEULEN, N. - Kuipplanten encyclopedie
7112: VERMEULEN, K. - Eindhoven tussen gloeikouske en gloeilamp
34004: VERMEULEN, P. - Studies on Dactylorchids
54933: VERMIJ, L.; KOEVERDEN, CHR. VAN - Burenpraat. Verhalen uit en over Buren
57224: VERMOLEN, J. - De Sampit affaire. Een vergeten drama op Oost-Java tijdens de Japanse bezetting. Een historisch onderzoek
48388: VERNE, J. - Het geheimzinnige eiland
30882: VERNEAU, R. - L'homme. Races et coutumes
56128: VERNEDE, J.S. - Handleiding tot de Nederlandsche wetgeving. Tweede aflevering, bevattende de wet houdende Algemeene bepalingen der wetgeving van het koninkrijk en het Burgelijk wetboek
55978: VERNEDE, J.S. - Handleiding tot de vaderlandsche wetgeving. Vierde aflevering, bevattende Het Wetboek van Burgelijke Regtsvordering
6513: VERNEUIL, M. - Dictionnaire pratique des sciences occultes
42284: TARDI - VERNEY - Putain de guerre! 1914 - 1915 - 1916
47181: VERNOOIJ, A.L. - Oud Avereest / Den Huizen. Gemeente Avereest
5982: VERNOOIJ, A. - Hard van binnen, rond van fatsoen. Geschiedenis van de Nederlandse kaascultuur
47184: VERNOOIJ, A.L. - Staphorst. Gemeente Staphorst
53348: BAR JEDER VERNUFT - Cabaret. Musical von Joe Masteroff
48734: VERONIKA, SR. - Pysanky. Herkunft und Bedeutung der ukrainische Ostereier
39438: VERRIER, S. - Rosa Gallica
3399: VERRIJN STUART, G.M. (VZ) - Het landbouwkrediet in Nederland. Rapport van de commissie landbouwkrediet
25346: VERRIJN STUART, C.A. - De toekomst van het goud. Rede
42958: VERRIJN STUART, C.A. (VW.) - Geschiedenis van de statistiek in het koninkrijk der Nederlanden
3824: VERRIPS-ROUKENS, K. - Over heren en boeren. Een Sallands landgoed 1800-1977
31201: VERSCHAFFEL, B. E.A. - Charles Vandenhove. Projects. Projecten 1995-2000
9528: VERSCHAFFEL, T. - Beeld en geschiedenis. Het Belgische en Vlaamse verleden in de romantische boelillustraties
36117: VERSCHUIJL, H. (SLOTWOORD) - Houdt uw schapen gezond. Ze zijn het waard
46238: VERSEPUT, J. E.A. - Reflexen en reflecties. 75 Jaar 1e Christelijke H.B.S. te Rotterdam. Een jubileumuitgave van de Marnixscholengemeenschap
32321: VERSILIND, P. - National Geographic on assignment USA
32687: VERSLUIS, A.; KRANENDONK, G. - Vrouwen. Het Gezelschap. 50 groepsportretten.
43444: VERSLUIS, K.; KLEP, L. E.A. - Made by Alterra 2000 - 2010. Tien jaar onderzoek in de groene ruimte door Alterra Wageningen UR
23419: VERSPRILLE, A. - Leiden in oude ansichten
12337: VERSPRILLE, A. - Leiden in oude ansichten
57814: VERSPRILLE, A.J. E.A. (RED.) - Leiderdorp aan jaagpad en snelweg. 1200 Jaar wonen
19982: VERSTEEG, C. - 100 jaar ANWB-bewegwijzering
12661: VERSTEEG, W.F. - Atlas ja itoe Kitab Jang Isinja Gambar-Gambar Doenia dan Sekaliën Tanah
17589: VERSTEEG, A. - Zeefdruk. Een indruk
28059: VERSTEEG, J.W.S.A. (VZ.) - Staatscommissie voor de arbeidsvoorwaarden der rijkswerklieden. Versag en bijlagen
1478: VERSTEEG, J. - Griepgrauw. De vrijbuiter van het veluweland
44100: VERSTEEG, C. - Mondriaan. Een leven in maat en ritme
47783: VERSTEEGH, F. (RED.) - Niet voor piloten
32895: VERSTEEGH, A.P. - De onvermijdelijke afkomst? De opname van Polen in het Duits, Belgisch en Nederlands mijnbedrijf in de periode 1920 - 1930
28684: VERSTEGEN, T. - Transformaties. Ontwerpen voor elektriciteitshuisjes.
3648: VERSTEGEN, S.W. - Gegoede ingezetenen. Jonkers & geërfden op de Veluwe 1650-1830
26328: VERSTER, A.J.G. - Tin door de eeuwen
10418: VERSTER, A.J.G. - Tin door de eeuwen
38520: VERSTIJNEN, J.; HOOGBERGEN, TH. - Nicolaaskerk Helvoirt. Huis vol symboliek
44340: VERSTRAETEN, JOS. - Storm over Den Bosch. Dagboek over den eindstrijd van de bevrijding van 's-Hertogenbosch
44285: VERSTRAETEN, D. - De Amautik in de Inuitmaatschappij en -kunst
12493: VERSWIJVER, G. E.A. (RED) - Schatten uit het Afrika-Museum Tervuren
33439: VERVAECKE, H. - De bonobo's. Schalkse apen met menselijke trekjes
8398: VERVLIET, H.D.L. - Post-incunabula en hun uitgevers in de lage landen. Een bloemlezing gebaseerd op Wouter Nijhoff's L'Art typographique uitegegeven ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van Martinus Nijhoff op 1 januari 1978
20469: VERVLOET, J.A.J. - Inleiding tot de historische geografie van de Nederlandse cultuurlandschappen
55659: VERVLOET, J.A.J.. E.A. (RED.) - Over het IJsselland
50515: VERVOORT, R. - 'Vrouwen op den desem en derghelijvk gespoock'. Pieter Bruegel en de traditie van hekserijvoorstellingen in de Nederlanden tussen 1450 en 1700
2331: VERVOORT, W. - Plankton Copepods from the atlantic sector on the antarctic
3588: VERVOORT, W. - Caribbean Bomolochidae (Copepoda: Cyvlopoida)
51290: VERVOORT, W. - Fauna van Nederland XIV. Hydrozoa (C I). A. Hydropolipen
43089: VERVOU, JR. FREDERICH VAN - Enige aenteekeningen van 't gepasseerde in de vergadering van de Staten-Generael anno 1616, 1617, 1618, 1619, 1620
31488: VERWEIJ, BERNARDUS - Hoop en uitzigt op de eeuwigheid. Beschouwingen tot versterking van christelijk geloof en godsvrucht
40858: VERWEIJ, M.S. E.A. - Het kasteel te Woerden. Het gebouw, de geschiedenis en de restauratie
13472: VERWER, M.A.J. - De Hond
48685: VERWER, WILLEM JANSZOON; TEMMINCK, J.J. - Menoriaelbouck. Dagboek van gebeurtenissen te Haarlem van 1572 - 1581
55024: VERWERS, G.J. - Noord-Brabant in de pre- en protohistorie
54896: VERWERS, W.J.H. - Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1983-1984
40081: VERWERS, W.J.H. - Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1981-1982
9544: VERWEY, A. - Frederik van Eeden
20440: VERWEY, A. - De ring van leed en geluk
29629: VERZAAL, D. (VW.) - Fotocatalogus van de expositie over de geschiedenis van het Aalsmeerse veilingwezen
27164: VESEY-FITZGERALD, B. - British bats
36992: VESQUE, J. - De l'absorption de l'eau par les racines dans ses rapports avec la transpiration
12727: VESQUE, J. - Traité de botanique. Agricole et industrielle
26670: VESTDIJK, S. - Strijd en vlucht op papier
27565: VESTDIJK, S. - Voor en na de explosie. Opstellen over poëzie
28931: VESTDIJK, S. - Negen jeugdverhalen
28932: VESTDIJK, S. - Blauwbaard en de reus. Vier verhalen
12514: VESTDIJK, S. - De filosoof en de sluipmoordenaar
29709: VESTER, L.E. - Bella Figura. een beeldententoonstelling. George Baselitz, Franz Hitzler, e.va.
1485: VET, J. (VW) - Een stad bouwt aan haar toekomst
12932: VET, J.J.V.M. DE - Pieter Rabus (1660-1702). Een wegbereider van de Noordnederlandse verlichting
35825: VET-WARDENAAR, A. DE E.A. - Kolhorn zoals het vroeger was
28024: VETH, P.J. - Bijdragen tot de kennis van de voornaamste voortbrengselen van Nederlandsch Indië IV. De koffij
28023: VETH, P.J. - Bijdragen tot de kennis van de voornaamste voortbrengselen van Nederlandsch Indië IV. De Sago
38429: VETH, P.J. - Insulinde. Twaalf tafereelen uit Nederlandsch Indië volgens teekeningen en studiën naar de natuur door A. de Grijs geëtst door C.L. van Kesteren
38266: VETTERLI, P - Wald und Wild
29463: VEUR, M.W.G. VAN DER - Middelburg in oorlogs- en bezettingsjaren
40611: VEURMAN, B.W.E. - Volendammer schilderboek
29393: VEURMAN, B.W.E. - Volendammer schilderboek
32567: VIAGENS, L. DE - Portugiesische photographie seit 1854
44668: VIAN, B. - Manual of Saint-Germain-de-Prés
52824: VICTOR, A. - Marilyn Monroe Encyclopedie
1486: VIEGEN, C. VAN - Van geslacht tot geslacht. Hervormd Achterberg en het leven van Coenraad van Viegen v.d.m.
24952: VIEGEN, J. - Balans der moderne Limburgse wand- en glasschilderkunst
44918: VIÉNOT, J. - L. Cappiello. Sa vie et son oeuvre
32031: VIERLINGH, A. - Tractaet van Dyckagie
38712: VIERSEN, A. - Tabakschuur aan de Paardenkop 7 te Elst gem. Amerongen (Utr.)
35520: VIERSSEN, W, VAN - The ecology of communities dominated by Zannichellia taxa in Western Europe
1488: VIETS H.A. - De hel op de Veluwe. Een onderduiker vertelt ...
25075: VIGNEAU-WILBERG, TH. - Archetypa studiaque patris Georgii Hoefnagelii. Natur, Dichtung und Wissenschaft in der Kunst um 1600
44825: VIGORELLI, G. - L'opera completa di Giotto
23890: VIJFWINKEL, R. E.A. - 's Haags werken en werkers. 350 Jaar Gemeentewerken (1636-1986)
32875: VIJSELAAR, J. E.A. - Van streek. 100 jaar geestelijke gezondheidszorg in Zuid-West Gelderland
25838: VIJSELAAR, J. - Krankzinnigen gesticht. Psychiatrische inrichtingen in Nederland 1880 -1910
55133: VIJSELAAR, J. - Het gesticht. Enkele reis of retour
28640: VIJVER, L.M. VAN DER - Naphthoquinomnes of Plumbaginaceae and Ebenaceae
17470: VILATTE, C.; BONTE, H.W.F. - Parisismen. Alphabetisch gerangschikte verzameling der eigenaardige zegswijzen van het Parijsche argot. Supplement op alle Fransch-Nederlandsche woordenboeken
46011: VILDER, F.A.M. DE (VW.) - Vademecum voor de bouw 1984
45353: VILÍMKOVÁ, M. - Die Prager Judenstadt
26583: VILLANUEVA, F. (SAM.) - Johan de Haas. Schakeringen
29525: VILLANUEVA, F. - Hans van Lunteren. Pantoon Tokadi. De vloer. Het podium
43373: VILLARD, A. - Art de Provence
46816: VILLIERS, A. - Atlas des hémiptères de France
39683: VILLIERS STUART, C.M. - Gardens of the great Mughals
51395: VILLIERS, A. - Révision des hémiptères henicocephalidae Africains et Malgaches
36796: VILLON, F.; COCK, W. DE - Françoys Villon 1431 - 1463...
48971: VILNAY, Z. - Israel Horizons. Original lithographs by Zvi Berger
43478: VILSBØLL, A.; FROM, I. - Papir set påny / Paper revisioned
48250: VINCENT, CH.'CODERRE, CD. (DIR.) - La lutte biologique
41769: VINEY, CH. - London doors
1489: VINK, A.P.A. - Bijdrage tot de kennis van Loess en Dekzanden, in het bijzonder van de zuidoostelijke Veluwe
1491: VINK, J. (VW) - Recreatieruimte in Nederland. De Veluwe.
3328: VINK, A.P.A.; E.A. - Enkele onderzoekingen over de bodemgeschiktheidsclassificatie voor akker- en weidebouw
54562: VINK, J. - The Badger (Meles meles L.). A bibliography of litarature up to April 2001
42389: VINK, H.J. - De kleurentheorieën van Vantongerloo en reacties vn andere De Stijl kunstenaars. Vantongerloo's colour theories; reactions by other members of De Stijl - group,
2230: VINK, W. - The winteraceae of the old world. I. Pseudowintera and Drimys - morphology and taxonomy
38744: VINK, N. DE - Waardevolle boerderijstroken in Utrecht-oost
6273: VINK, A.P.A.; ZUILEN, E.J. VAN - De geschiktheid van de bodem van Nederland voor akker- en weidebouw. Toelichting bij de zeer globale bodemgeschiktheidskaart voor akker- en weidebouw van Nederland
1882: VINK, T. - De Rivierstreek
55825: VINKE, G.B. (RED.) - Sterk water. Anecdotische beschouwingen uit de rijke historie van het waterleidingvak
12189: VINKENOOG, S. - Proeve van Kommunikatie. Met hand- en voetnoten van de auteur
48446: VINKENOOG, S. - Wij helden. Verhaal
32903: VINNE, V. VAN DER - In honderd jaar van auto-palace naar AutoBinck Holding. Mobiliteit met een missie
7982: VINTIKA, K. - Jaroslav Holecek. Ein Paradies für Jäger
33959: VIOLA, H.J.; MARGOLIS, C. - Seeds of change. A quincentennial commemoration. Five hundred years since Columbus
56197: VIRGIL - The aeneid of Virgil/ A verse translation by Allen Mandelbaum
34550: VIROT, R. - Flore de la Nouvelle - Calédonie et dépendances 6. Epacridacées
8343: VIRULY, A.; HOLLANDER, H. - Het 'Uiver' album. Geïllustreerd album ter herinnering aan de Londen-Melbourne race
4228: VIRVILLE, A.D. DE; FELDMANN, J. - Comptes rendus du IVe Congrès International des Algues Marines, Biarritz - september 1961
27958: VIS, JOH. A. - Het ontstaan van den polder De Biesbosch. De inpoldering van den Zuidhollandschen Biesbosch
30892: VIS, D. - De Johannes Kerkhoven Polder. Een episode uit de herovering van de Dollard
28330: VIS, G.N.M. - Van 'vulliscuyl' tot Huisvuilcentrale. Vuilnis en afval en hun verwerking in Alkmaar en omgeving van de middeleeuwen tot heden
9644: VIS, E.M.; GEUS, C. DE; HUDIG, F.W. - Altholländische Fliesen
42993: VISKER, R. - Genealogie als kritiek. Michel Foucault en de menswetenschappen
11342: VISSCHER, H.A. - Het eiland van Dordrecht. Een verkenning van een boeiende streek
28815: VISSCHER, M. - Maasdam in de jaren 50
40297: VISSCHER, H.A. - Walcheren. Natuur, landschap en geschiedenis
38928: VISSE, M. - Over monumenten gesproken... Monumenten en hun verhalen in Oudewater
10879: VISSER, L. - Het dorp Zeist
32834: VISSER, J.A. - Bagger- en grondwerken
52688: VISSER, B.J.J. - Onder Portigeesch-Spaansche vlag. De katholieke missie van Indonesië 1511 - 1605
43323: VISSER, J.; PLAAT, G.N. VAN DER - Gloria Parendi. Dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe. 1643-1649, 1651-1654
6368: VISSER, W.C. - De landbouwwaterhuishouding van Nederland
3381: VISSER, A. - Gedenkboek ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Murmellius-gymnasium 1381-1904-1954
32805: VISSER, AU. (VW.) - Sire. Sociale Reclamecommunicatie. (25 jaar Sire-campagnes 1967-1992)
28044: VISSER, M.A.J. E.A. - De landbouw in Noord-Groningen
10096: VISSER, W. - Van schepvorm tot papiermachine. Overzicht der witte kunst in Nederland
18039: VISSER, W.C.; HOGEN ESCH, J.A. - Verslag omtrent een studiereis naar Duitsland ter bestudeering van de werkwijze toegepast doorr Joh. Görbing te Rellingen
58233: VISSER, J.; HEMERIJCK, A. - Een Nederlands mirakel. Beleidsleren in de verzorgingsstaat
52416: VISSER, P.G. - De negende weg. A staircase to heaven
10882: VISSER, L. - 300 jaar Slotlaan. De geschiedenis van een winkelstraat
5853: VISSER, H.A. - Zwaaiende wieken. Over de geschiedenis en het bedrijf van de windmolens in Nederland
38126: VISSER, G. - De bosplaat. Terschellingers scheppen Europees natuurreservaat
11590: VISSER, M.; TELLINGA, J. (ED.) - European I. Europees programma voor een nieuwe architectuur. Resultaten van de eerste Europan-prijsvraag in Nederland
54036: VISSER, C.; TEN BRUGGENCATE, A. TEN; SCHREGARDUS, J. - Onze Hollandsche molens. Bijdragen tot de kennis en de geschiedenis van windmolens in Nederland
26393: VISSER, I. - Het slot te Zeist
1497: VISSER, P. E.A. (RED) - 25 jaar stichting studentenhuisvesting LHW
13906: VISSER, S. E.A. - Tegen de wind in. Ontwerpen, dromen, ideeën rond de tentoonstelling Groene Hart tussen Droom en Werkelijkheid
15030: VISSER, F. (VW) - Gerrit Mink
40187: VISSER, L.E. - De territoriale zee
42374: VISSER, W.C. E.A. - De landbouwwaterhuishouding in Nederland. Twaalf delen compleet
1496: VISSER, H.A. - Molens in Gelderland in oude ansichten
15321: VISSER, H.A. - Molens in Gelderland in oude ansichten
42185: VISSER, F. - Werkplaats tot herstel van antiek textiel 1940 - 80
5510: VISSER, TH.J.; HAVERKAMP, J.R. - 60 jaren landbouw, jaren krediet, jaren organisatie
1498: VISSER, P. DE (VW) - 50 jaar SKV Wageningen 1930-1980
48651: VISSER, H.A. - Nederlandse molens in oude ansichten. Deel 2
48652: VISSER, H.A. - Nederlandse molens in oude ansichten. Deel 3
51898: VISSER, N. - Zweefvliegen
55160: VISSER, AU. (VW.) - Het beslissende beeld. Hoogtepunten uit de Nederlandse fotografie van de 20e eeuw. The decisive image. Dutch photography from the 20th century
52048: VISSER, G. DE (VW.) - Zal ik je eens wat vertellen... Een boek vol nieuwe kijk- en leesverhalen bij illustraties van Cornelis Jetses
50161: VISSER, H.F.E. - Art treasures from the east
27706: VISSER, C.CH.G. - De Lutheranen in Nederland. Tussen katholicisme en calvinisme. 1566 tot heden
55525: VISSER, H.A. - Molens in Noord-Hoilland in oude ansichten
12327: VISSER, A. - Het klooster van Sint Juriaan. Pauwhof-herinneringen
9651: VISSER, M.F. - De Nederlandse taal bij haar gebruik in de landbouw
48649: VISSER, H.A.-*/ - Molens in Zuid-Holland in oude ansichten. Deel 2
24886: VISSER, G. E.A. (RED.) - Terugblik. Van boezeroen en hoge zijde. De Betuwe in de 19e eeuw
51250: VISSER, H. DE; HAGENBERG, R. - Karel Appel. The complete sculptures 1936 - 1990
52027: VISSER, H.A. - De Psalmen in onze tijd. Het altijd jonge lied
47192: VISSER, S.W. - Het weer. Van meteoor tot meteorologie
46849: VISSER, L. - Zeist in beeld. Een fotoboek van het hedendaagse Zeist
25538: VISSER, PH. C. - Mededeelingen der Nederlandsche Alpen-Vereeniging
58132: VISSER, K.; BROEKMAN, M. - Broekmannen. 175 jaar mode-ondernemers. Thom Broekman & De Rode Winkel 1837 - 2012
38631: VISSER, S. (SAM.) - Het Friese landschap. Gezien door 20 hedebndaagse kunstenaars
28220: VISSER, B. - Dienen in de polder. 60 jaar politie in Flevoland
30490: VISSERING, G. (VZ.) - De watervloed van 13-14 januari 1916
48240: VISSERING, J. - Martin Kers. Rotterdam. Fotografische impressies
39357: VISSERS, J (RED.) - Verweving van nutsfuncties en natuurfuncties
45041: VITOUX, F. - Céline. A biography
41739: VITT, W. - Von strengen Gestaltern. Texte, Rheden, Interviews und Briefe zur konstruktiven und konkreten Kunst
39808: VIVIAN, J. - Building stone walls
25462: VLAASSEN, C.H.; CAMMAN, J.P.M. - Coöperatie in fruit- en groentenhandel. Een woord ter overweging aan belanghebbenden
56605: VLEER, W.T. (SAM.) - Rond terpen en brinken. Uit de historie van Westerkwartier en Noordenveld
27904: VLEESCHHOUWER, J.J. - Onderzoek naar den toestand van de Vecht en van de openbare wateren in de gemeente Utrecht
16788: VLEESENBRINK, H.H. (VERANTW.) - Heidemij Tijdschrift 100 jaar
33113: VLETTER, M.E. DE E.A. - Batavia/Djakarta/Jakarta. Beeld van een metamorfose
43596: VLIEBERGH, E. - Het Hageland. Bijdrage tot zijn ekonomische geschiedenis in de XIXe en in 't begin der XXe eeuw
43742: VLIEGER-MOLL, W. DE - Isaac Israels in Den Haag
35941: VLIERDEN, M. VAN - Willibrord en het begin van Nederland
10506: VLIERDEN, M. VAN - Utrecht een hemel op aarde
57040: VLIES, A.W. VAM DER E.A. - Dokhaven. Van haven tot afvalwaterzuiveringsinrichting
55504: VLIES, T.A. VAN DER - De eerste eeuwen van Rhoon
54605: VLIET, G. VAN; RAFNSSON, D. - Het Icesave drama. Hoe een handvol IJslanders de financiële wereld uitkleedde
13096: VLIET, L.R. VAN - Om nooit te vergeten. Authentieke schets van de voormalige Koninklijke Nederlandse Brigade 'Prinses Irene'
35116: VLIET, G.J.C.M. - Wood anatomy of the myrtales and of the rhizophoraceae
55943: VLIET, A. VAN - Submarine fans ans associated deposits in the lower tertiary of Guipuzcoa (Northern Spain)
51276: VLIET, A.P. VAN; GENESTE, W.J.J. - Operatie Noach. De hulpverlening door de Koninklijke Marine en de watersnoodramp van 1953
43550: VLIET, H.T.M. VAN (BEZORGING) - Tussen twee generaties. Briefwisseling A. Roland Holst en H. Marsman (1922-1940)
1878: VLIET, M. VAN - Het Hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams. Een onderzoek naar de beginselen van het dijkrecht in het hoogheemraadschap, voornamelijk in de periode 1537-1795
57072: VLIET, H.T.M. VAN (BEZORGING) - Louis Couperus en L.J. Veen. Bloemlezing uit hun correspondentie
55338: VLIET, H.T.M. VAN - Eenheid in verscheidenheid. Over de werkwijze van Louis Couperus
16455: VLIS, J.A. VAN DER - Tragedie op Texel. Vijftig ooggetuigen vertellen over de Georgische opstand tegen de Duitsers op 6 april 1945
8420: VLIS, J.A. VAN DER - Tragedie op Texel. 6 - 26 april van het jaar 1945. Een ooggetuigeverslag van de opstand der Georgiërs in april 1945
10865: VLISTEREN, V.T. VAN; VRIES, D.J. DE (RED.) - Van Beek en land en mensenhand
53501: VLISTEREN, V.T. VAN; GRUBE, N. (RED.) - Maya's. Heersers van het regenwoud
47875: VLISTEREN, V.T. VAN (RED.) - Mummies. Overleden na de dood
49602: VLOEBERGHS, D. - Handboek Human Resource Management. Managementcompetenties voor de 21ste eeuw
37999: VLOEDGRAVEN, K.; STERKEN, H. - Oud Staphorst in woord en beeld
58026: VLOTEN, F. VAN; BAKKER, J. - Een tere stilte en een sterk geluid. Domburgse dames en Veerse joffers
9600: VLOTEN, H. VAN - Rhabdocline Pseudotsugae Sydow, oorzaak eener ziekte van Douglasspar
57725: VLOTEN, F. VAN - Nieuw licht! Jan Toorop en de Domburgsche tentoonstellingen 1911 - 1921
41608: VLOTEN, J. VAN (BEZORGING) - Alle de wercken van Jacob Cats
50698: VLOTEN, JOHS. VAN - Nederlands opstand tegen Spanje in zijn eerste wording en ontwikkeling (1567-1572)
48125: VLUGT, R. VAN DER - Life history of 100 famous logos
8440: VLUGT, R. VAN DER (ONTWERP) - Zo zie ik Amstelveen
39998: VLUGTER, J.Z. E.A. - Winkler Prins Technische encyclopedie
42021: VODICKOVÁ, V. - Rotstuinplanten
27829: VOELKLE, W.M.; GOLOB, I. (COM.) - Farnese book of hours
41973: VOERMAN, J. (VW.) - Gedenkboek van de Utrechtsche Indologen Vereeniging 1925 - 1950
58044: VOET, H.A. - Capelle aan den IJssel in oude ansichten
49115: VOET, H.A.; KLAASSEN, H.J.S. - Groeten uit Rotterdam-Zuid. Deel 1: Noordereiland, Feijenoord, Katendrecht, Afrikaanderwijk
52414: VOETEN, T. - Tunnelmensen
46339: VOETEN, J. - Sprinlevend. 25 Jaar Dansersfonds '79. Alexandra radius n Han Ebbelaar
6795: VOETEN, ADR.C. - Gezondheid en ziekte bij bedrijfspluimvee
36407: VOETEN, J. - Een Nederlands wonder. Vijftig jaar Holland Festival
7745: VOETS, J. - Zo zag ik Maas en Tricht
46661: VOGEL, E.F. DE - Seedlings of dicotyledons. Structure, development, types
39891: VOGEL, J.PH. - Buddhist art in India, Ceylon and Java
29576: VOGEL, E.; WEISS, K. - Taschenbuch der Photographie. Ein Leitfaden für Anfänger und Fortgeschrittene
11780: VOGEL, H. - Wacht maar tot ik dood ben. Annie M.G. Schmidt: haar leven en werk voor theater, radio en TV
4510: VOGEL, E.F. DE - Seedlings of dicotyledons. Structure, development, types. Discryptians of 150 woody Malesian taxa
20485: VOGEL, W. - Die Kämpfe um Baranowitschi. Sommer 1916
45676: VOGEL, H.W. - Practische Spectralanalyse irdischer Stoffe
34185: VOGEL, E.F. DE - Revisions in Coelogyninae (Orchidaceae) III. The genus Pholidota
48400: VOGEL, J. - Nabije vrienden. Een eeuw wonen en en samenleven
37246: VOGEL-WESSEL BOER, I.H.; SMALLEGANGE, P.J. (RED.) - Heil breng' ons kanaal en spoor. Kanaal en spoor, beelden uit heden en verleden
56805: VOGEL, H.PH. - Geschiedenis van Latijns-Amerika
54769: VOGELAAR, CHR. E.A. - Lucas van Leyden en de Renaissance
32965: VOGELAAR, CHR. (RED.) - Rembrandt & Lievens in Leiden. Een jong en edel schildersduo
41815: VOGELESANG, H. - De etser Anton Pieck
13890: VOGELIJ, J.; BUSSADORI, V. - Cultures of cities. Transformations generating new opportunities
56660: VOGELS, H. E.A. - Van decor naar design. Kunstenaars in de Goudse aardewerkindustrie 1898 - 1940
32256: VOGELS, C. - Jimmy Brown opent een rijschool
20420: VOGELS, E.; WÖBER, O. - Tabaklexikon
29545: VOGELS, P.; SCHEEPENS, H. - Wonen en werken in Oirschot. Toen en nu
44478: VOGELSANG, R. - Helfer und Heilige. Die vierzehn Nothelfer in Legenden und Märchen
42074: VOGELSANG, W. - A golden present. Symbol of gratefulness for the liberation of the Netherlands
51975: VOGELSANGER-DE ROCHE, I. - Die Chagall-Fenster in Zürich
23582: VOGES, C. - Jimmy Brown als wielrenner
23581: VOGES, C. - Jimmy Brown als kanaalzwemmer
53772: VOGGENREITER, V. - Geobotanische Untersuchungen an der natürlichen Vegetation der Kanareninseln Tenerife
30920: VOGLER, CH .AU. - Grundlehren der Kulturtechnik.
50089: VOGT-GÖKNIL, U. - Turkse bouwkunst
21213: VOGT, H. - Das Militärbilderbuch. Die Armeen Europas
33542: VOGT, CHRISTIAAN - In camera. Eighty-two images by fifty-two women
47212: VOGT, W. - Spanne en spanningen. De veerrtigjarige geschiedenis van de n.v. Philips' Telecommunicatie Industrie, voorheen Nederlandsche Seintoestellen fabriek
41501: VOGT, G. - Milieubewust bouwen. Energiezuinig - Praktisch - Comfortabel
54539: VOGÜÉ, M. DE E.A. - Glossaire de termes techniques à l'usage des lecteurs de 'la nuit des temps'
6385: VOIGT, W. - Verzeichnis der orientalischen Handschriften in Deutschland
36638: VOIGT, M.H. E.A. (RED.) - Restaureren. Toekomst voor verleden. Opdrachtgevers en restauratiearchitecten in beeld
54900: VOIGT, K. - Die karolingische Klosterpolitik und dier Niedergang des westfränkischen Königtums. Laienäbte und Kosterinhaber
8503: VOLBEDA, SJ. - Pionierssteden in het oerwoud. Stedelijke ontwikkelingen aan een agrarisch kolonisatiefront in het Braziliaanse Amazonegebied
49892: VOLKART, H. - Schweizer Architektur. Ein Überblick über das schweizerische Bauschaffen der Gegenwart
1503: VOLKER, A. - Het Veluwemeer. Schakel tussen oud en nieuw land
6317: VÖLKER, A. - Biedermeierstoffe. Die Sammlungen des MAK - österreichisches Museum für angewandte Kunst, Wien und des Technischen Museums Wien
5369: VOLKER, I. - Doetinchem in oorlogstijd. Vijf jaar Duitse bezetting in Doetinchem en Gaanderen 1940/45
9764: VOLKERS, W.; RIVE BOX, H. DE LA - Interlandwedstrijden. Herinneringen aan interessante binnen- en buitenlandse wedstrijden
56972: VOLKERS, K. - Geheim landschap: 200 jaar militairen op de heuvelrug
42398: VOLKWEIN, P. (VW.) - Vertikal - diagonal - horizontal
25631: VOLLEMANS,, K.; BEKS, M. - Henk Chabot. Concerterende landschappen
15541: VOLLMAR, J. - Handboek voor doelmatige keukeninrichting
38784: VOLLMER, M. E.A. (ED.) - Lancewad. Landscape and cultural heritage in the Wadden Sea region
37838: VOLLMER, W. - Vollständiges Wörterbuch der Mythologie aller Nationen
58151: VOLLMER, S. - On / Of. Op zoek naar balans in digitale tijden
12367: VOLMAR, F.A. - Berner Spuk und Mysteriöses aus dem Wallis
6172: VOLMULLER, J. (VW) - 25 jaar Duno tennis 1967 - 1992
50221: VOLODARSKY, V. - The Tretyakov Gallery. Mocow. Painting
51925: PITIRIM OF VOLOKALASK (ED.) - The orthodox church in Russia
54451: VOLTAIRE - Filosofisch woordenboek
32878: VÖLTER, D. - Les inscriptions de Glozel. Une discussion avec le docteur Morlet, Vichy
6675: VOLTMAN-VAAGS, W.G. - Bibliografie van Doedinchem
27653: VONDEL, J. VAN DEN; HAAN, H. DEN - Het lof der zee-vaert
50982: VONDEL, J. VAN DEN - De drukkunst
57092: VONDEL, J. VAN - Al de dichtwerken van Joost van Vondel. Naar tijdsorde gerangschikt en in de hedendaagsche spelling uitgegeven
50395: VONDEL - J. v. Vondels Palamedes of Vermoorde Onnozelheit, treurspel; Hekeldigten; met aantekeningen uit 's digters mondt opgeschreven
42634: VONDEL, L. VAN DEN - Gijsbrecht van Aemstel. d'ondergang van zyn stad en ballingschap. Treurspel. Twee delen
8682: VONDELING, A. (VW.) - Die Holländische Landwirtschaft
35028: VONK, W. - Wijchen in oude ansichten, waarin afbeeldingen van Wijchen, Alverna, Teersdijk en Niftrik
1741: VONK, W.; EA - De Valk, een heerlijk plekje gronds. Bij 75 jaar Rabobank
20314: VONNEGUT, K.; CHERMAYEFF, I. - Sun Moon Star
56457: VONNEGUT, K. - Letters
56445: VONNEGUT, K. - If this isn't nice, what is? Advice to the young. The graduation speeches
27537: VOOGD, G.J. DE (SAM._ - Facetten van vijftig jaar Nederland toneel 1920 - 1970
32298: VOOGT, GOS. DE - Onze huisdieren. Hun instinkt en verstand, hoe men ze fokt, verzorgt en gebruikt
57494: VOOGT, A.J. DE (ED.) - New approaches to board game research; Asian origins and future perspectives
56670: VOOLEN, E. VAN; WOUTHUYSEN, E. (RED.) - Marc Chagall en het Hoods Theater
30819: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W. - Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum. Catalogus der bibliotheek
24875: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W. - De reis om de wereld van De Nassausche Vloot 1623 - 1626
30836: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W. - De Groene Draeck. Het snelle schip van Maerten Harpertsz. Tromp
13014: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W. - Het Scheepvaart Museum te Amsterdam. Een rondgang langs de verzameling
4439: VOORDE, P.K.J. VAN DER - De bodemgesteldheid van het ritsenlandschap en van de oude kustvlakte in Suriname
24647: VOORDECKERS, E. - Ikonen. Theofanie en gebed
1631: VOORDEN, F.W. VAN; EA (RED) - Stads- en dorpsgezichten in Gelderland. De nederzetting in ontwikkeling
1995: VOORDEN, F.W. VAN - Schakels in de stedebouw. Een model voor analyse van de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteiten van 19de-eeuwse stadsuitbreidingen op grond van een onderzoek in Gelderse steden
36665: VOORDEN, F.W. VAN - Het einde van de restauratie-koorts
53445: VOORDEWIND, J. - Ben ik nou gek? Idealen in crisistijd
55267: VOORHOEVE, J. - Veilige gebieden. Falen en slagen bij het beschermen van burgers in oorlostijd
16769: VOORHORST, J. - Boerenerven vroeger en nu
1680: VOORN, H. - Wonen in papiersmakersland
1505: VOORN, H. - Papierhandel in de Graafschap en elders
31269: VOORN, H. - Iers mos en ossegal
17579: VOORN, H. - Tekens in papier
40515: VOORST TOT VOORST, E.H.J. BARON VAN - De toekomstige drainkwatervoorziening van Nederland
43310: VOORST TOT VOORST, J.M.W. VAN - Tussen Biedermeier en Berlage. Meubel en interieur in Nederland 1835 - 1895
21030: VOORST TOT VOORST, J.J.G. BARON VAN (VW.) - Gedenkboek grenadiers en Jagers 1939-1954
10740: VOORST VADER DUYCKINCK-SANDER, H. VAN; - Leven en laten leven. Een biografie van ir. Adriaan Stoop 1856 - 1935
52640: VOORT, J.P. VAN DE (RED.) - Klederpracht. De drachten van Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht, met bestandscatalogus
9335: VOORT, J.P. VAN DE - De Nederlandse Noordzeevisserij in oude ansichten
55732: VOORT VAN DER KLEIJ, J.J. VAN DER - Verdam Middelnederlandsch handwoordenboek. Supplement
36112: VOORTHUIS, S.R. (VW.) - Jaarboek 1932. Algemene bond van Oud-leerlingen van Inrichtingen voor middelbaar Landbouwonderwijs
3586: VOORTHUYSEN, J.H. VAN; KUENEN, PH.H. - Das Ems-Estuarium (Nordsee). Ein sedimentologisches Symposium
23757: VOORTMAN, A.J. - Strijd en overleg. Arbeidsverhoudingen en sociaal beleid in de agrarische sectoren 1945 - 1995
8322: VOOUS, K.H.; SLIJPER, H.J. - Roofvogels en uilen van Europa
4214: VOOUS, K.H. - In de ban van vogels. Geschiedenis van de beoefening van de ornithologie in Nederland in de twintigste eeuw. Tevens Ornithologisch Biografisch Woordenboek
4116: VOOYS, A.C. DE - De trek van de plattelandsbevolking in Nederland. Bijdrage tot de kennis van de sociale mobiliteit en de horizontale migratie van de plattelandsbevolking
11457: VORENKAMP, A.P.A. (VW); MOREUX, CH. - De Franse tuin van middeleeuwen tot op onze dagen. Tentoonstelling
24741: 5E JAARS GRAFISCHE VORMGEVING - Christelijke Hogeschool voor de Kunsten Constantijn Huygens 1991
55892: VORREITER, L. - Handbuch für Holzabfallwirtschaft
26078: VORREN, Ø, MANKER, E. - Lapp life and costums. A survey
46243: VORSCHER, N.A. [JOEP HANSSEN] - 19-toen ... 19-nu. Verankerd in het verleden
50717: VORST, T. VAN DE - Portret en figuur boetseren
10966: VORSTERMAN VAN OIJEN, A.A. - Stam- en wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche familiën, met genealogische en heraldische aanteekeningen
38033: VORSTMAN - TEN HAVE, A. - Ik kan huishouden. Geïllustreerd handboek voor degenen die een huishouding billijk, practisch en goed willen besturen
48450: VOS, A. DE - Zeg, ken jij de mosselman? Verdwenen beroepen
1509: VOS, J.G.; STORK, G.J.B. - Het land van de oude IJssel en zijn waterschap
49073: VOS, R. - Alle motoren 2011
28297: VOS, R.; LEEMAN, F. - Het nieuwe ornament. Gids voor de renaissance-architectuur en -decoratie in Nederland in de 16de eeuw
50141: VOS, R.; OS, H. VAN - Aan de oorsprong van de schilderkunst. The birth of panel painting
27881: VOS, D. DE (RED.) - Witboek. een hommage aan ir. C. Wit in 33 bijdragen
54294: VOS, A. DE; ANTONISSE, R. - 200 Jaar Wilhelminapolder. Waar eens vloed en ebbe viel
55574: VOS, J.W. DE (VW.) - Zo was het in Berkhout
1510: VOS, J.G. - Tussen Elten en Urk. Historische vertelsels uit Graafschap, Liemers en Noord-Oost Polder
5277: VOS, W.; STORTELDER, A. - Vanishing Tuscan landscapes. Landscape ecology of a submediterranean-Montane area (Solano Vasin, Tuscany, Italy)
51028: VOS, D.DEN - Beknopte geschiedenis van den klos- en naaldkant
29163: VOS, D. DE E.A. - Hans Memling. Catalogus
50889: VOS, A.D. - Resten van Romeinse bruggen in de Maas te Maastricht
56156: VOS, M. DE - Het waait
50365: VOS, P.D. DE - Uit Schouwen en Duiveland's verleden
54122: VOS, B. - Het prentenboek van Gijsbert Jan
50061: VOS, S.A. DE E.A. (RED.) - Een blik op de historie van Westland Zuid
56186: VOS, M. DE - Kat van sneeuw
4812: VOS, J.G. - Het erve kots. Monumentboerderij van de Bernard Weeninkstichting.Lievelde. Lichtenvoorde
54222: VOS, DAAN. - Tusschen de ijzeren staven
14324: VOS, R. - De geschiedenis van een bijzondere apothekerscoöperatie. OPG 100
44934: VOS, R. DE - Nederlandse fregatschepen & barken
56355: VOS, MARJOLEINE DE - Februari
1506: VOS, J.G. - Achter Rijn en IJssel. Zwervend door Achterhoek en Liemers
35754: VOS, D. DE E.A. - Hans Memling. Essays
52271: VOS, L. DE - Kwaliteit, disciplinering en sturing. Een historisch sociologisch onderzoek naar de vormgeving van kwaliteit van zorg in ziekenhuizen
3370: VOS, I.H.J. (SAM) - Zóó is Drenthe. Bijdrage tot de kennis van deze provincie. Haar economische betekenis, haar uiterlijk, haar geschiedenis
8507: VOS, R. - Niet voor publicatie. De legale Nederlandse pers tijdens de Duitse bezetting
31087: VOS, J.G. - Boerderij-museum 'de Lebbenbrugge' ye Borculo (Gld.)
50993: VOSKUIL, J.J. - Het Bureau 1. Meneer Beerta
38794: VOSKUIL, J.J. - Kohieren van de tiende penning van Overschie 1561 en Twisk 1561
10694: VOSKUIL, B.V. - Bomen voor Oranje
41380: VOSKUIL, J. (RED.) - Bulletin. Centraal laboratorium voor onzerzoek van voorwerpen van kunst en wetenschap
3244: VOSKUIL, J.J. - Van vlechtwerk tot baksteen. Geschiedenis van de wanden van het boerenhuis in Nederland
51921: VOSS, J.; BRÜDERN, J. - Das Münster zu Bad Doberan
6578: VOSS, R. (VW) - Wild und Weidwerk der Welt. Das grosse grüne Buch
20677: VOSS, F.S. - Reporting the war. The journalistic coverage of world war II
7707: VOSSEN, H.A.M. VAN DER AND B.E. UMALI (ED) - Prosea 15 (1) Cryptogames: Algae
7706: VOSSEN, H.A.M. VAN DER AND B.E. UMALI (ED) - Prosea 14. Vegetable oils and fats
7933: VOSSEN, H.A.M. VAN DER; WESSEL, M. (EDS) - Prosea 16. Stimulants
23664: VOSSEN, H.A.M. VAN DER; MKAMILO, G.S. - Prota 14. Vegetable oils
11650: VOSSEN, H.A.M. VAN DER AND B.E. UMALI (ED) - Prosea 015 (1) Cryptogames: Algae
42435: VÖSSING, A. - Der Internationalpark Unseres Odertal. Ein Werk- und Wänderbuch
52217: VOSZ, R. - Twee menschen. Eerste deel
52293: VOSZ, R. - Twee menschen. Twwede deel
40341: VOÛTE, A.M. LINA, P.H.C. - Bescherming van vleermuizen
47991: VOÛTE, T. (SAM.) - 100 Jaar Voûte Vereniging. 1908 - 2008
51010: VOWLES, G.A.; VOWLES, R.S. - Breeding birds of the Algarve
43178: VRANKEN, J. - Het contrapunt. Hedendaagse muziek en polyphone vormen (motet, koraalvoorspel, fuga, etc.)
9371: VRANKRIJKER, A.C.J. DE - Het wervende woord. Geschiedenis der socialistische week- en dagbladpers in Nederland
7227: VRANKRIJKER, A.C.J. DE - Vier eeuwen Nederlandsch Studentenleven
7018: VRANKRIJKER, A.C.J. DE - Naerdincklant. Gooische studies over: koptienden, boekweit en bijen, kerken en kloosters, weversheiligen
57194: VREDELING, W. - Fokker D.23
39686: VREDEMAN DE VRIES, H. - Hortorvm viridario rumqve
17241: VREDEN, G. VAN; AHMADZABIDI, A.L. - Pests of rice and their natural enemies in Peninsular Malaysia
37051: VREDENBERG, J. E.A. - Rond de sjoel. Grepen uit de joodse geschiedenis in Arnhem
2454: VREDENBERG-ALINK, J.J. - Kaarten van Gelderland en de kwartieren. Proeve van een overzicht van gedrukte kaarten van Gelderland en de kwartieren vanaf het midden der zestiende eeuw tot circa 1850
1513: VREDENBERG, J.P. - Als off sij onse eigene kijnder werden. Het burgerweeshuis te Arnhem 1583-1742
24452: VREDENBERG-ALINK, J.J. - Spiegel der wereld
38857: VREDENBERG, J. - Monumentengids Harderwijk
38854: VREDENBERG, J. - Monumentengids Scherpenzeel
1511: VREDENBERG, J. - 1200 jaar Wilp 765-1965. Grepen uit de geschiedenis van een Oost-Veluws kerspel
17695: VREDENBREGT, J. - De Baweanners in hun moederland en in Singapore. Een bijdrage tot de kulturele antropologie van zuidoost-Azië
48591: VREDENDAAL, J. VAN (VERT.) - Heiland. Een Christusgedicht uit de vroege middeleeuwen
49203: VREE, F. DE - Jan Cremer
10328: VREE, F. VAN - De metamorfose van een dagblad. Een journalistieke geschiedenis van De Volkskrant
57947: VREEZE, N. DE - Lange lijnen in de stadsontwikkeling. De ontwikkeling van Amersfoort 1945 - 2010
38736: VREEZE, N. DE (RED.) - Negentig jaar adviezen over ruimtelijke kwaliteit in Noord-Holland 1916 - 2006
14599: VREUGDENHIL, A.C. - De Maastunnel. Voorgeschiedenis en bouw. Bezetting en verzet. Exploitatie en verkeer
17509: VREUGDENHIL, A.J. - Het leven van de bijen
41029: VREUMINGEN, L. VAN - Van puntzak tot banderol. Geschiedenissen rond de oudste tabakszaak van Nederland. van Vreumingen 1836 - 1911
41113: VRIAMONT, J. - De exploten van Tabarijn
12817: VRIELYNCK, R. ((RED.) - Achter het witte doek. 150 jaar camera's. projectoren & affiches
51696: VRIEND, J.J. - De grond waarop wij staan
19506: VRIEND, J.J. - Architectuur als samenspel van ruimte en vorm
14776: VRIEND, J.J. - La Escuela de Amsterdam
34516: VRIEND, J.J. - De bouwkunst van ons land
7989: VRIEND, J.J. - Bouwen als sociale daad. 50 jaar woningbouw Philips
16722: VRIEND, J.J. - De bouwkunst van ons land II. Het platteland
36312: VRIEND, J.J. - Links bouwen, rechts bouwen
20241: VRIEND, J.J. - De bouwkunst van ons land
16440: VRIEND, J.J. - Na-oorlogse kleine landhuizen in Nederland
48882: VRIEND, E. - Het nieuwe land. Het verhaal van een polder die perfect moest zijn
51678: VRIEND, J.J. - Bouwen en wonen
40400: VRIENDS, J. - De ooievaar. Zijn familie en zijn prooi
16319: VRIENDS, TH. - Papegaaien en parkieten. Voeding - verzorging - huisvesting
54280: VRIENS, J. - Inventaris van het archief van de tienden van Moergestel 1618-1958 (met fragment van het familiearchief De la Torre 1608-1684)
16791: VRIES, D.J. E.A. (RED.) - Verborgen verleden. Bouwhistorie in Nijmegen
3546: VRIES, L. DE - De bliksem getemd. Het fascinerende verhaal van 100 jaar elektrische gloeilamp
44346: VRIES, A. DE (ESSAY) - Jacobien de Rooij. Liefdevol gadeslaan
8760: VRIES, H. DE - De invloed der temperatuur op de levensverschijnselen der planten
23254: VRIES, M.-L. DE - Nederland Waterland. Een nieuw leven voor gedempte grachten, vaarten, havens en beken
31876: VRIES, W.J. DE - Gereglementeerde golven. De hervorming van het Groningse waterschapsbestel na de grondwet van 1848 en de reglementering van dit nieuwe bestel tot de waterschapswet van 1992
46292: VRIES, A.PH. DE - Tien jaar Gereformeerde Sociale Academie GSA 1972 - 1982. Feiten, ontwikkelingen, visies
35580: VRIES, M.A. DE - Over de vorming van Phytomelaan bij Tagetes patula L. en einige andere Composieten
42001: VRIES, J. DE - Rondom 'Neusen' I.
41279: VRIES, J. DE; ROELOFS, B. - De canon van Arnhem
41284: VRIES, J. DE - Johan de Vries vertelt. Over Terneuzen, hoe het was en wat er van geworden is
23841: VRIES, W.J. DE - Gereglementeerde golven. De hervorming van het Groningse waterschapsbestel na de grondwet van 1848 en de reglementering van dit nieuwe beleid tot de waterschapswet van 1992
49335: VRIES, H. DE (SAM.) - Amsterdam omstreeks 1900. Alle 231 Amsterdam-tekeningen van L.W.R. Wenckebach (1860 - 1937)
16282: VRIES, K. DE (VZ.) - Philologia Frisica. Anno 1978. Lezingen en neipetearen fan it 8de Fryske filologekongres. Oktober 1978. Tussen Frysk en Nederlansk
32268: VRIES, S. DE - De lucht in gevlogen, de hemel in geprezen. Eerbewijzen voor Van Speyk
1516: VRIES, JOH. DE - Nieuw Nijmegen 1870-1970. Moderne economische geschiedenis van de stad Nijmegen
48229: VRIES, L. DE - Jan van der Heyden
6824: VRIES, H. DE - Oorsprong en bevruchting der bloemen
4514: VRIES, V. DE - Vegetatiestudie op de westpunt van Vlieland
9298: VRIES, A. DE - Groot-Nederlands Boerenboek
6823: VRIES, H. DE - Van Texas naar Florida. Reisherinneringen
48500: VRIES, R.W.P. DE - Dutch national costumes
36605: VRIES, K. DE (FW.) - Frysk lieteboek Samling fan alde en nije Fryske sangen mei piano-, oargel- en gitaarbegelieding
1975: VRIES, E. DE - De aarde betaalt. De rijkdomen der aarde en hun betekenis voor wereldhuishouding en politiek
6825: VRIES, H. DE - Naar Californië. Reisherinneringen
6827: VRIES, H. DE - Soorten en variëteiten. Hoe zij ontstaan door mutatie. Voordrachten gehouden aan de universiteit van Californië
53375: VRIES, S. DE - Ruiters op de aethergolven. Een eigenwijs boek van een oude spotter van een jonge liefde: de radio!
14147: VRIES, J.H. DE - Bont allerlei. Een populair standaardwerkje over bont
21: VRIES, H. DE - Gruppenweise Artbildung: unter spezieller Beruecksichtigung der Gattung Oenothera
8638: VRIES, H. DE - Van amoebe tot mens. Laatste les aan de Universiteit van Amsterdam op 13 juni 1918
8407: VRIES, H. DE - Het veredelen van kultuurplanten
30707: VRIES, M. DE - Het gebruik van klaverruiters in den landbouw
9162: VRIES, L. DE; AMSTEL, I. VAN - Het prentenboek van Tante Pau en het mooiste en leukste uit andere prentenboeken bijeengezameld
43212: VRIES, B. DE E.A. (RED.) - de kracht der zwakken. Studies over arbeid en arbeidsbeweging in het verleden
30626: VRIES, J. DE - The dutch rural economy in the golden age 1500 - 1700
20399: VRIES, G.J.P. DE ('OOM GERRIT') - Achter de schermen. De ondergrondsche strijd voor onze bevrijding. Onthullingen over de werkzaamheid der illegale organisaties tijdens de Duitsche bezetting
48825: VRIES, S. DE - The complete book of great Australian women, 36 women who changed the course of Australia
24487: VRIES LENTSCH, M. DE - Marijke de Vries Lentsch
9310: VRIES, JOH. DE - Hoogovens IJmuiden 1918 - 1968. Ontstaan en groei van een basisindustrie
3764: VRIES, W. DE - De opkomst van Zutphen
48404: VRIES, M.S. DE - Dagboek van de Gouveneursleerstoel. Aruba 2011 - 2014
5569: VRIES, J. DE - Sa buorke de C.A.F. Driekwart eeuw aan- en verkoopcoöperatie in Friesland
12800: VRIES, H. DE - Soorten en variëteiten. Hoe zij ontstaan door mutatie. Voordrachten gehouden aan de universiteit van Californië
17768: VRIES, H. DE - Opera e periodicis collata. Deel Ii. Onderzoekingen over variabiliteit en erfelijkheid
12005: VRIES, H. DE - Soorten en variëteiten. Hoe zij ontstaan door mutatie. Voordrachten gehouden aan de universiteit van Californië
57054: VRIES, A. DE (RED.) - De verzameling
55398: VRIES, B. DE - 2025. Hoe ziet de economie van nederland er in 2025 uit?
8593: VRIES MZN, S. PH. DE - Joodse riten en symbolen
1852: VRIES, W. DE - 150 jaar welstand. De maatschappij tot bevordering van welstand, voornamelijk onder landlieden 1822-1972
17767: VRIES, H. DE - Opera e periodicis collata. Deel I. Onderzoekingen over variabiliteit en erfelijkheid
9612: VRIES, E.A. DE - Een groene visie op de Wageningse Berg
28855: VRIES, TH. DE - De meesters van de draak. Verkenningen in het nieuwe China alsmede enkele proeven van Chinese literatuur, boerenpoëzie, anecdotes en volkshumor.
56677: VRIES, A. DE - Hendrik valk 1897 - 1986
6395: VRIES, H. DE; VRIJHOF, B. - De landbouwwaterhuishouding in de provincie Noord-Holland
1984: VRIES, V. DE - Vlieland. Landschap en plantengroei
46079: VRIES, K. DE - Conservator. Een Wageningse monoloog
52613: VRIES, P.J. DE - Enkhuizen in kaart. Vier eeuwen stadsplattegronden
31469: VRIES, J. DE; TOLLENAERE, F. DE - Etymologisch woordenboek
47956: VRIES, A. DE JR. - Een zondagskind. Biografie van mijn vader
10909: VRIES, K. DE; WINSEMIUS, J.P. - De Allerheiligenvloed van 1570
27901: VRIES, W. DE - Soil response to acid deposition at different regional scales
55523: VRIES, H. DE - O, Wies! 't Is hier zo mooi!
43241: VRIES, OE. DE - Naar ploeg en koestal vluchtte uw taal. De verdringing van het Fries als schrijftaal door het Nederlands (tot 1580)
26857: VRIES, L. DE - A treasury of illustrated children's Books. Early nineteenth-century classics from the Osborne Collection
7610: VRIES, H. DE - Opera e periodicis collata
45769: 'VRIES, AUKE DE - Nederland land aan de zee
46218: VRIES, JOH. DE - Een eeuw vol effecten. Historische schets van de Vereniging voor de Effectenhandel en de Amsterdamse Effectenbeurs 1876 - 1976
5515: VRIES, JOH. DE - De Coöperatieve Raiffeisen- en Boerenleenbanken in Nederland 1948-1973. Van exponent tot component
11129: VRIES, TH. DE; BOELENS, J. - Gesprekken op donderdag. Theun de Vries praat met Jan Boelens
49482: VRIES, J.M. DE (COMP.) - Yoyo mama yo. Een afrikaans liedboek. An african songbook
4370: VRIES, TH. DE; SCHAAP, DICK - Eene plaats van grooten omvang. 1876-1976, honderd jaar IJmuiden en het Noordzeekanaal
37548: VRIES, W. DE - Bijdragen tot de de geschiedenis van het rechterlijk bestel in Gelderland I. Rechtsgebieden in het Kwartier van Nijmegen
46698: VRIES, W. DE - Topografiese namen in en bij Duurswold
28852: VRIES, TH. DE - Meesters en vrienden. Literaire leerjaren
9430: VRIES, J. DE - De Germaansche oudheid
41812: VRIES, C.L. DE (RED.) - Van piepers tot pasta. Recepten voor en door 3 generaties
41706: VRIES, E. DE - Met minder muis meer mans. De bijzondere jaren `50 en `60 van de vorige eeuw voor cultuur, papier en grafische vormgeving
29897: VRIES, JOH. DE - Diergaarde Blijdorp. Ir. S. van Ravesteyn
7138: VRIES, D. DE (INL) - Nieuwe Caert van Frieslant, 1739. Heruitgave van de wandkaart van Bernardus Schotanus à Sterringa
40518: VRIES, E. DE - Landbouw en welvaart in het regentschap Pasoeroean. Bijdrage tot de kennis van de sociale economie van Java. Tekstdeel
55250: VRIES REILINGH, H.D. DE - De volkshoogeschool. Ee sociografische studie
51071: VRIES, P. DE - Van Helsdeur tot Duivels Hoorn. Impressies van de Waddenzee
1862: VRIES, H. DE - Landbouw en bevolking tijdens de agrarische depressie in Friesland (1878-1895)
34518: VRIESE, W.H. DE - Mémoire sur les Rafflesias Rochussenii et Patma, d'apres les recherches faites aux iles de Java et de Noessa Kambangan, et au jardin de l'universite de Leide
15072: VRIEZE, J. (RED.) - Het rijk der Scythen
25334: VRIEZE, J.; BOELE, V. - De rijkdom van Stroganoff. Het verhaal van een Russische familie
6662: VRIEZE, P.L. DE - Tuinkoepels en tuinhuizen in de provincie Groningen
40394: VRIEZE, J. DE - De maasheggen
5420: VRIJ, J.M. - Topstructuur en strategische besturing van grote landbouwcoöperaties
48621: VRIJ, SJ. DE - Op de golflengte van Radio Herrijzend Nederland
5553: VRIJBERGHE DE CONINGH, E. VAN - Vijf Lutherse huizen en hun bouwkundige aspecten
41807: VRIJBERGHE DE CONINGH, E. VAN - Streekdracht motieven. Ontwerpen en patronen om zelf te maken
15693: VRIJLANDT, P.; KERKSTRA, K. - Mergelland. Landschap en mergelwinning
55797: VRIJLING, K.J. (INL.) - Dit was Idaarderadeel
32217: VRIJMAN, J. - De werkelijkheid van Karel Appel
44155: VRIJMAN, J.; NOOTEBOOM. C. E.A. - Groeneveld. Herinneringen aan een landhuis in Baarn 1946 - 1966
33942: VROEGE, D. - De schadelijke werking van het zaad van de Ricinus Communis op de gezondheid
52179: VROEMEN, L.P.J. - Operatie Market Garden I. 101e en 82e Ameriakaanse Airborne Divisie. Eindhoven - Best - Son - Breugel - Eerde - Veghel - Grave - Groesbeek - Overasselt - Nijmegen. Gids historische Plaatsen Tweede Wereldoorlog
52180: VROEMEN, L.P.J. - Operatie Market Garden II. 1e Britse Airborne Divisie en de 1e Poolse Onafhankelijke Parachutisten Brigade. Arnhem - Driel - Oosterbeek - Wolfheze. Gids historische Plaatsen Tweede Wereldoorlog
25858: VROENHOVEN, F.J.W. VAN - Beschouwingen over de samenwerking in het midden- en kleinbedrijf
12530: VROLIK, G. - Over het verschil der inwendige gesteldheid der horenpitten bij antilopen
32233: VROMAN, L. - De mooiste gedichten
26983: VROMAN, L. - Tineke. De adem van Mars. Snippers
56518: VROMAN, L. - De vogel in mijn borst. Frans van Deursen zing Leo Vroman
56515: VROMAN, L. - 48 gedichten
56539: VROMAN, L. - Het andere heelal
56439: VROMAN, L. - Fabels, balladen en psalmen
56456: VROMAN, L. - In mijn jeugd
56277: VROMAN, L. - Daar. Gedichten
56527: VROMAN, L. - Gedichten 1946 - 1984
2313: VROMAN, M. - The marine algal vegetation of St. Martin, St. Eustatius and saba (Netherlands Antilles)
48414: VROMAN, C. E.A. (RED.) - Verschil in Nederland. Sociaal en Cultureel rapport 2014
42929: VROMAN, L. - Psalmen en andere gedichten
48999: VROMAN, L. - L. Vroman. Gedichten
57626: VROMAN, L. - Voorbij de vooruitgang
55408: VROMAN, L. - Overleverigheid. Leo Vroman 95. Zijn mooiste gedichten - Gekozen en persoonlijk toegelicht door collega-dichters
56297: VROMAN, L. - Een soort van ziel in negen delen
56295: VROMAN, L. - Tineke
56245: VROMAN, L. - Huis en Tuin. Fabels en strips
56823: VROMAN, L. - Het geheimzinnige avontuur van Totty de Sphinx
50726: VROOM, W. - Financing cathedral building in the middle ages. The generosity of the faithful
30251: VROOM, N.R.A. (PF) - A.M. Cassandre
35243: VROOM, M.T. - Lexicon van de tuin- en landschapsarchitectuur
56003: VROOM, W. (SAM.) - De jongeren. Foto's van Maya Pejic en han Singels
50191: VROOM,W. (RED.) - De Nieuwe Kring in Bergen (N.H.). Filosofen en kunstenaars in Bergen (1916-1919)
9325: VROOM, U.E.E. - Vracht- en vissersschepen van Eeltjebaas en Aukebaas
54193: VROOM, M.J. (VW.) - Fieldwork. landschapsarchitectuur in Europa
55441: VROOM, M.J.; MEEUWS, J.H.A. (ED.) - Learning from Rotterdam. Investigating the process of urban park design
24504: VROOM, M.J. (RED.) - Outdoor space. Environments designed by Dutch landscape architects since 1945 / Buitenruimten. Ontwerpen van Nederlandse tuin- en landschapsarchitecten na 1945
30969: VROOM, H. - Centum carmina, quae composuit Guido Gezelle
26390: VROOM, N.R.A. - De schilders van het monochrome banketje
40124: VROOM, M.J. (RED.) - Buitenruimten. Ontwerpen van Nederlandse tuin- en landschapsarchitecten na 1945 / Ourdoor space. Environments designed by Dutch landscape architects in the period since 1945.
38671: VROON, H. - Zeist, groei en bouw. De Dieptetuin te Zeist. Geschiedenis en beeld
50070: VROON, P.; DRAAISMA, D. - De mens als metafoor. Over vergelijkingen van mens en machine in filosofie en psychologie
17995: VROONHOVEN, L. VAN - Onderdrukking en vorming. Ontwikkeling aan een periferie: boeren in Puno, Peru
15983: VRUGT, M. VAN DE - De criminele ordonnantiën van 1570. Enkele beschouwingen over de eerste strafrechtcodificatiie in de Nederlanden
37609: VUIJSJE, H. - Langs de groene grens van Amsterdam
49327: VUIJSJE, H. - De prijs van het paradijs. Een voettocht over het nieuwe Europese plattelland
46274: VULLINGHS, M.W.A.H.; WOLF, H.R. DE - Na oorlog en vrede. Twaalf opstellen bij het dertiende lustrum van Societas Iuridica Grotius en de vierhonderdste geboortedag van Grotius
35794: VULSMA, R.F. - Burgelijke stand, bevolkingsregister en genealogie
20371: VUURE, C. VAN - De oeros. Het spoor terug
58055: VUUREN, L. VAN - Rapport betreffende een algemeen onderzoek naar de sociaal-economische structuur van het district der Kamer van Koophandel en fabrieken voor Salland
49045: VUVAY, R. E.AS. - Zeichnung, Schrift un Druck in der bildenden Kunst und als Gegenstand im Kunstunterricht
16728: VUYCK, L. - De plantengroei der duinen
19805: VUYCK, L. (VW.) - Prodromus Florae Batavae. Vol I-I. Dicotyledonen - Thalamifloren
41252: VUYCK, L. (VW.) - Prodromus Florae Batavae. Vol I. Pars III. Dicotyledoneae - Corolliflorae et Monochlamydeae
41251: VUYCK, L. (VW.) - Prodromus Florae Batavae. Vol I. Pars II. Dicotyledoneae - Calyciflorae
53836: VUYK-BOSDRIESZ, J.B. - Wolter' Ster Woordenboek Spaans - Nederlands / Nederlands - Spaans
5635: VUYK, A. - Boskoop. Vijf eeuwen boomkwekerij
53678: VUYK, S. - Uitdovende verlichting. Remonstranten als deftige vaderlanders 1800 - 1860
53853: VUYK, S. - De verdraagzame gemeente van vrije christenen. Remonstranten op de bres voor de Bataafse Republiek (1780 - 1800)
54721: VUYLSTEKE, C. - Volksrepubliek van verlangen. Ontmoetingen in het hedendaagse China
51177: VYTOPIL-DIEMER, A.; ESKES-SCHELVIS, I. - Patchwork Quilts. Ontwerpen en uitvoeren
55440: WAAL, H. VAN DE - Traditie en bezieling
12654: WAAL MALEFIJT, A. DE - The Javanese of Surinam. Segment of a plural society
55220: WAAL, C. - Harriet Bosse. Strindberg's muse and interpreter
51888: WAAL, E. DE - De witte weg. Verslag van een obsessie
3491: WAAL, M. DE - Zuivel, Ei en Honing. Door alle eeuwen heen
5367: WAAL, F. DE - Verzoening. Vrede stichten onder apen en mensen
33365: WAAL, F. DE - De aap en de sushimeester. Culturele bespiegelingen van een primatoloog
53092: WAAL, F.B.M. DE (RED.) - Sciobiologie ter discussie. Evolutionaire wortels van het menselijk gedrag?
36612: WAAL, D. DE - Het cyanophore karakter van witte klaver (Trifolium Repens L.)
3701: WAAL, F. DE - Chimpansee politiek. Macht en seks bij mensapen
38745: WAAL, G.M. VAN DER (COÖRD.) - Boeren welstand in Zuid-Holland. Ruimtelijke kwaliteit van boerderijen
25301: WAALEWIJN, H.W. - Beginselen der dierkunde ten gebruike bij het middelbaar onderwijs
29015: WAALEWIJN, H.W. - Bijdrage tot de histologie van den Vischdarm
11787: WAALL, J.D. VAN DER; FRIJTAG DRABBE, C.A.J. VON - Wijnmalen's Lezen en gebruik van militaire-, fiets- en wandelkaarten
42178: WAALS, J. VAN DER - Iris
11984: WAALS, J. VAN DER - De prentschat van Michiel Hinloopen. Een reconstructie van de eerste openbare papierkunstverzameling in Nederland
46263: WAALS, H.G. VAN DER - Hitopadeça van Nãrãyana. Spreuken en sproken uit het Sanskrit vertaald
1520: WAARD, A. DE - Renkum. Vijf dorpen in het groen
7624: WAARD, H. VAN - Walcheren onder de zeegolven. Eerste golf, De Noord-Westkust; Tweede golf, Waar mensen wonen, leven en strijden; Derde golf, Door Walcheren's archipel.
25733: WAARD, E. DE (SAM.) - Op weg naar het onbekende
54349: WAARD, C. DE - Inventaris van kaarten en teekeningen
1521: WAARD, A. DE - Waar anders dan in Wageningen. Stad der bevrijding, centrum van landbouwwetenschap
9633: WAARD, A. DE - A3 over Adri de Waard
25305: WAARD, E. DE E.A. (SAM.) - Chr.J. van Geel. 'De ene kunst leeft nooit zonder de andere, althans bij mij'
54731: WAARDENBURG, H. - Kappen, kapers en kornetten. Hoofdtooi uit het Zuiderzeegebied
29719: WAARSENBURG, H. VAN DE - Voetsporen door de tijd. Theun de Vries. Portret van een kunstenaar
47607: WAART, A. DE - Het levenswerk van Willem Einthoven 1860 - 1927
55615: WACE, A. - The Marlborough tapestries at Vlendham Pallace and their relation to other tapestries of the war of the Spanish succession
3274: WERKGROEP WADDENGEBIED - Natuur en natuurwetenschap in het Waddengebied en de plannen tot aanleg van dammen naar Ameland
47297: WADDERMAN, T.E.; HILL, J.S. - Bolivian Indian textiles. Traditional designs and costumes
56489: WADLEY, N. - The drawings of Franciszka Themerson
50321: WAEGEMANSD, E. - Geschiedenis van de Russische literatuur. Sinds de tijd van Peter de Grote
1524: WAEL, W. DE - Tusschen twee rivieren
46947: WAERDEN, E. VAN DER (VW.) - Erfgoed van de oorlog. De oogst van het programma
2340: WAERN, M. - Rocky-shore algae in the öregrund archipelago
47898: WAGEMAKER, A.; VERDEGAAL, P.H. - Herinneringsboek PRT 5. De situatie is rustig maar stabiel
50267: WAGEMAN, P.; KOUTEINIKOVA, I. - Het onbekende Rusland. Oriëntalistische schilderkunst 1850 - 1920
43925: WAGEMAN, P.; JACKSON, D. - Het Russische landschap
36572: WAGEMANN, G. - Feste der Religionen. Begegnung der Kulturen
16276: WAGENAAR, J. - Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe
48743: WAGENAAR, J. - Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tiyen af, 17 delen
53974: WAGENAAR, J. - Canadeezen bouwen bruggen. De geschiedenis van het Tweede Bataljon der 'Royal Canadian Engineers' 1940 - 1945
31714: WAGENAAR, A. (SAM.) - Watersnood 1995. Nederland moest een beetje inschikken
42881: WAGENAAR, J. - Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tiyen af, 21 delen
14835: WAGENAARS, F. (INL.) - Ger van Dijck. Natuurlijk aquarellist
56907: WAGENAER, LUCAS JANSZ - Spieghel der Zeevaerdt
24393: WAGENAER, LUCAS JANSZ - Spieghel der Zeevaerdt
30865: WAGENEN, J. VAN - The golden age of homespun
29869: WAGENER, W.A. - Een eeuw binnen met de bel. De geschiedenis van de eerste HBS met vijfjarige cursus te Rotterdam
37058: WAGENER, W.H. - Modern carpentry. Building construction in easy-to-understand form
41274: WAGENINGEN, J. VAN; GREEVE, C.A.A.J. - Gids voor gymnasiasten
3719: VAKGROEP LANDSCHAPSARCHITECTUUR LANDBOUWHOGESCHOOL WAGENINGEN - Rapport over de parken Sonsbeek, Zijpendaal en gulden bodem in Arnhem. Beschrijving, waardering, mogelijke veranderingen
50364: WAGENINSVELD, A.G. (TG.) - Gids miniatuur Walcheren
3807: WAGENMAKER, A.J.M. - Buitenstaanders in actie. Socialisten en neutraal-georganiseerden in confrontatie met de gesloten Tilburgse samenleving 1888-1919
54883: WAGENVORST, S. - Bolliggende percelen in de Neder-Betuwe
47885: WAGER, V.A. - The frogs of South Africa
23135: WAGNER, A. - Isaac Israëls
55704: WAGNER - Tannhäuser. Klavierauszug. Vocal score. Chant et piano
40492: WAGNER, F.A. - Sierkunst in Indonesië
48364: WAGNER, G.K. - De kunst van het oude Rusland. Architectuur - Beelhouwkunst - Schilderkunst
10492: WAGNER, CHR. - Handbuch der Forstwissenschaft
10416: WAGNER, A. - Jan Voerman. IJsselschilder
55944: WAGNER - Die Walküre. Klavierauszug - Vocal Score, Chant et piano
22460: WAGNER, M.R. - Setmour Johnson. Eagles, Chiefs and Rocketeers
55703: WAGNER - Die Meistersinger von Nürnberg. Klavierauszug. Vocal score. Chant et piano
55720: WAGNER - Parsifal. Klavierauszug. Vocal score. Chant et piano
55721: WAGNER - Lohegrin. Klavierauszug. Vocal score. Chant et piano
20312: WAGNER, G.; MÜLLER, W.J. - Dermatologie in der Kunst
23362: WAGNER, D.J. (FW.) - Americans in glass
4498: WAGNER, H. - Illustrierte Deutsche Flora. Eine Beschreibung der im Deutsche Reich, Deutsch-Osterreich und der Schweiz einheimischen Gefässpflanzen
50870: WAGNER, O. - Modern architecture. A guidebook for his students to this field of art
55713: WAGNER - Der fliegende Holländer. Klavierauszug. Vocal score. Chant et piano
42197: WAGNER, A. (ESSAY) - Matthijs Maris
37774: WAGNER, K.; KLIMANSCHWEWSKY, A. - Der Starssenfahrer
23849: WAGT, W. DE - Functionaliteit en verbeelding. Architectuur op Leiduin 1853 - 1995
37412: WAHLENBERG, W.G. - Longleaf pine. Its use, ecology, regeneration, protection, growth, and management.
51778: WAHLSTRÖM, S. - Danske Fuglestemmer
15597: WAIBOER, A.J. (VW.) - 100 jaar Waard en Groet 1844 - 1944
41452: WAIBOER, A.E. - Gabriël Metsu
50775: WAINE, A.C. - Background to beekeeping
35642: WAISSENBERG, R. E.A. - Die Türken vor Wien. Europa und die Entscheidung an der Donau. 1683
31561: WAJEWSKI, W.; BLESS, F. - Tekeningen uit de collectie van het Van Reekum Museum te Apeldoorn
29224: WAKKER, J.H. - Onderzoek der ziekten van hyacinthen en andere bol- en knolgewassen gedurende de jaren 1883, 1884 en 1885
40376: WAL, H.K. VAN DER - Kanaries. Handboek voor het houden en kweken van zang-, kleur- en postuurkanaries
16611: WAL, F. VAN DER - De oudste vakbond van ons land. Ontstaan en vijtigjarige werkzaamheid van den Algemeene Nederl. Typografenbond. 1866 -1916
3437: WAL, A. DE - De pianistenwereld. Beroemde pianisten van voorheen en thans
38422: WAL, G. VAN DER - Leven en werk van Willem den Ouden
46465: WAL, J. DE - Handvesten en oorkonden betrekkelijk de regtsgeschiedenis van den Zwijndrechtschen Waard
43566: VAN DER WAL, C. - In praise of common sense. Planning the ordinary. A physical planning history of the new towns in the IJsselmeerpolders
27860: WALBURGH SCHMIDT, H. - Het dertiende peloton. Levensverhalen rond zweefvliegtuig Horsa 166. Slag bij Arnhem 1944
52290: WALCH, J.L. - In een laaiende lente
41629: WALCH, F. - Roothaert. Een biografie
29500: WALDA, D. - Gevangen in het ijs. De overwintering van Willem Barents op Nova Zembla
28256: WALDA, D. - Terug in de tijd. Nederlandse vrouwen in de jaren '40 - '45
28266: WALDBAUER, G. - What good are bugs? Insects in the web of life
50960: LEBEL - SANOUILLET - WALDBERG - Der Surrealismus. Dadaismus und metaphysische Malerei
56854: WALDBERG, P. - Max Ernst
57686: WALDBOTT, M. - Es steht ein Berg in Afrika. Reisen auf den Spuren meines Vaters
53376: WALDEN, WILLY - Ja, dat was revue
44648: WALDENBURG, H. - Berliner Mauerbilder
51649: WALDMAN, D. - Joseph Cornell. Master of dreams
51650: WALDMAN, D. - Collage, assemblage, and the found object
38423: WALDMAN, D. - Enzo Cucchi
29896: WALDORP, H. - Onze Nederlandse stoomlocomotieven in woord en beeld
2401: WALENKAMP, J.H.C. - The asteroides of the coastal waters of Surinam
2402: WALENKAMP, J.H.C. - Asteroida (Echinodermata) from the Guyana Shelf
47673: WALENTA, K. - Die Mineralien des Schwarzwaldes und ihre Fundstellen
53988: WALKER, M. - Manx Norton
54012: WALKER, M. - MV Augusta Fours. The complete story
53148: WALKER, A. - Peter Sellers. The authorised biography
53158: WALKER, A. - National heroes. British cinema in the seventies and eighties
56898: WALKER, M. - Eigentijds quilten. Ideeën en technieken van toonaangevende quilters
55956: WALKER, R.A. - The best of Beardsley
52443: WALKER, D. - The chrystal healing book
34318: WALKER, E.H. - Plants collected by R.C. Ching in Southern Mongolia and Kansu Provinces, China.
42087: WALKER, L.; HUGHES, J. - The complete bread book
2718: WALL PERNÉ, G. VAN DE - Veluwsche sagen
1530: WALL, J.W.M. VAN DE - De valkerij op het Loo. The Royal Loo Hawking Club 1839-1855
17483: WALL PERNÉ, G. VAN DE - Veluwsche sagen
5556: WALL, V.I. VAN DE - Oude Hollandsche buitenplaatsen van Batavia. Deel I.
21349: WALLACE, G.F. - The guns of the Royal Air Force 1939 - 1945
35945: WALLACE, A.R. - Het Maleise eilandenrijk
33889: WALLACE-MURPHY, T. - De verborgen boodschap in Christelijke renaissancekunst. De ontcijfering van de geheime ketterse code in beeldende kunst en kerkarchitectuur
49962: WALLACE, M. (PHOT.) - Playing chess with the heart. Beatrice wood at 100
52781: WALLACH, E. - Eli Wallach. The good, the bad, amd me. In my anecdotage
52943: WALLAGH, B. - Verfilmd verleden. De camera's op het dagboek van Anne Frank
52940: WALLAGH, B. - La dolce vita. Het zoete leven. Naar de gelijknamige film van Frederico Fellini
29929: WALLAST, M. - 75 jaar autobussen in Rotterdam 1906 - 1981
6497: WALLE, C. VAN DE - Siardus Bogaerts. De prior en zijn monasterium te Huijbergen 1614-1670
46350: WALLE, F. VAN DER - Het Troelstra-oord
57265: VAN WALLEGHEM, R. - De ronde van Vlaanderen
17373: WALLER, C.E. (ED.) - Marshall's book of railways
48642: WALLET, B. - Zeeburg. Geschiedenis van een joodse begraafplaats 1714 - 2014
41345: RIENKS-WALLINGA (RYMKES) - Hwet Muskebiis en Kibichyntsje bilibben
37178: WALLIS BUDGE, E.A. - The Egyptian book of the dead. The papyrus of Ani
38943: WALLIS DE VRIES, G. (VW.) - Wetenschap in dienst van natuurbehoud
37176: WALLIS BUDGE, E.A. - The gods of the Egyptians. Studies in Egyptian mythology
28343: WALLIS DE VRIES, G. (RED.) - Krachtens De Bouwverordening Bouw- en Woningtoezicht Rotterdam 1861-1986
33566: WALLS, G. - Tomato growing today
49505: WALLS, J.G. - Red-eyes and other leaf-frogs
57645: WALLSCHLAEGER, CH.; BUSIC-SNYDER, C. - Basic visual concepts and principles for artists, architects, and designers
45841: WALSCHAP, G. - De culturele repressie
57589: WALSER, M. - Finks Krieg. Roman
57584: WALSER, M. - Die Verteidigung der Kindheit. Roman
57834: WALSTRA, M. - Twickel. Met hart en ziel
42217: WALSTRA, B.; FATAH-BLACK, K. - Schipper in het cachot. Het journaal van Wijze Gerbens Hellinga 1794 - 1795
7192: WALSUM, G.E. VAN (RED) - Rotterdam Europoort 1945-1970
43500: WALTER, E. - Die Brutschädlinge der Fische und die Mittel zu ihrer Vernichtung
31535: WALTER, W. (ED.) - Modern Publicity 1959-1960.
38032: WALTER, H. - Einführung in die allgemeine Pflanzengeographie Deutschlands
39463: WALTER, H. - Die Vegetation der Erde. Zwei Bände.
26090: WALTER, F. - 50 modern bungalows
23632: WALTER, H. - Die Vegetation der Erde in öko-physiologischer Betrachtung. Band I. Die tropischen und subtropischen Zonen
2976: WALTER, E. - Einführung in die Fischkunde unserer Binnengwässer. Mit besonderer Berücksichtigung der biologisch und fischereiwirtschaftlich wichtigen Arten
36438: WALTERS, S.M. E.A. (ED.) - The European garden flora. Part II. Juncaceae to Orchidaceae
55537: WALTERS, M. - Vogels van de wereld
4491: WALTHER, F. - Mit Horn und Huf. Vom Verhalten der Horntiere
50247: WALTHER, I.F. (SAM.) - Kunst van de 20e eeuw. Schilderkunst - Beeldhouwkunst - Nieuwe Media - Fotografie
52237: WALTHER, I.F. (SAM.) - Kunst van de 20e eeuw. Schilderkunst - Beeldhouwkunst - Nieuwe Media - Fotografie
52502: WALTNIEL, L.G. (VW.) - Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur. Deel 14n 1. Provincie Limburg. Arrondissement Tongeren. Kantons Riemst - Tongeren
30605: WALTON, TH. - Leer uw schip kennen. Een eenvoudige verklaring van daartoe noodige zaken als samenstelling, stabiliteit, drijfvermogen, slingeren, vrijboord enz. van schepen
46575: WAND, N. - Das Dorf der Salierzeit. Ein lebensbild
50309: WANDEL, G. - Klassieke kruissteek-motieven
20479: WANDELT, R.; WOLTERS, J. - Handboek rashoenders. De hoenderrassen van de wereld
6270: WANDER, B. - Bibliografie Historisch Boerderij-onderzoek
45400: WANDREY, R.H - Gids van walvissen en robben
51945: YI YING WANG E.A. - Me in my bag
45494: WANGERIN, W. - Paulus
30443: WANGERMEE, R. - Flemish music and society in the fifteenth and sixteenth century
24892: WANGERMÉE, R. - De Vlaamse muziek in de maatschappij van de 15de en 16de eeuw
53755: WANJUN, ZHANG - [Afforestation]
57289: WANNENBURGH, A. - The bushmen
36735: WAP, J.J.F. - Gedenkboek der huldiging en feesttogten van Zijne Majesteit Willem III. 1840 - 1952
33596: WARBURG, O.; SOMEREN BRAND, J.E. VAN - Kulturpflanzen der Weltwirtschaft
24318: WARD, TH. - The capsule of the mind. Chapters in the life of Emily Dickinson
21921: WARD, A. - A nation alone. The battle of Britain - 1940
53448: WARDELL, D.W. - White shadow. Walking with Janet Mentgen
25505: WARDLAW, C.W. - Banana diseases. Including plantains and abaca
40958: WARDLE, P. (ESSAY) - Herman Krikhaar. La chaise bleue
51266: WARDWELL, A. (INT.) - Of pride and spirit. North American Indian art from a private collection in Hawaii
32538: WARE, K.; BARBERIE, P. - Dreaming in black and white. Photography at the Julien Levy Gallery
57102: WARFFEMIUS, A. - 400 Jaar kerken in 'de papenhoek'. De Maria van Jessekerk en haar voorgangers
23103: WARFFEMIUS, M.G. - Hunebedden en grafheuvels
46988: WARING, PH. - A dictionary of omens and superstitions
47774: WARK, M. - Si'ira. Het rijke ceintuurweefsel van de Wayuu Indianen uit de Guajira. het noordelijk grensgebied van Venezuela en Colombia
56831: WARKINS, I. (ED.) - Masters of seventeenth-century dutch genre painting
57936: WARMBRUNN, W. - De Nederlanders onder Duitse bezetting 1940 - 1945
24183: WARMENHOVEN, J. E.A. - Nieuw leven voor oude bollenschuren
8050: WARMOLTS, J. - Het 13de eeuwse kerkje van Zweeloo
42556: WARNAR, G. - het ridderboec. Over Middelnederlandse literatuur en lekenvroomheid
51263: WARNCKE, C.P. - Picasso 1881 - 1973
43978: WARNCKE, C.P. - Het ideaal als kunst. De Stijl 1917 - 1931
33194: WARNER, G,F,; GILSON, J.P. - Catalogue of western manuscripts in the old Royal and King's collections in the British Museum.
32184: WARNER, M. - De enige onder de vrouwen. De maagd Maria: mythe en cultus
20870: WARNER, O. - Great Sea Battles
48540: WARNER, B. - Hardcore Zen
41857: WARNING, M.M. - Collectie losse aanwinsten 1356 - 20e eeuw
27850: WARNOD, J. - Maurice Utrillo
21609: WARREN, T.E.; BENSON, J. - Boven ons de golven
26501: WARREN, H. - Nachtvogels
33506: WARREN-WREN, S.C. - Willows.
51191: WARREN, M.E. - The train's done been and gone. An Annapolis portrait, 1859 - 1910
25119: WARREN, H. - Saïd
32593: WARREN, B.G. - Margrethe Mather & Edward Weston. A passionate collaboration
57132: WARRINK, R. - de Betuwe. Land tussen rivieren
6032: WARTENA, R. - De stadsrekeningen van Zutphen 1364-1445/46
12216: WARTENA, R. E.A. - Dinxperlo 700 jaar 1281-1981
31276: WARTENA, R. - Het archief van de familie Brantsen
7809: WARTENA, R. - Sint Anthony Groote Broederschap Zutphen 1451 - 1976
54963: WARTENA, R. - Inventaris van het archief van het Oude en Nieuwe Gasthuis te Zutphen 1380 - 1841
3691: WARTENA, R. - Het archief van de Cannenburg
6475: WARTENBERGH, H. - Ik zie, ik zie... De bijbel langs Amsterdams straten
46355: WARTMANN, W. (INL.) - Honoré Daumier. 240 Lithografieën
14964: WASCH, K. - Glas en kristal
25335: WASIELEWSKI, W.J. VON - Die Violine und ihre Meister
39307: WASLANDER, CHR. (RED.) - Turkije. Hos geldiniz!
8875: WASSCHER, J. - De teelt der blauwe bessen (vaccinum Corymbosum L. en hare hybriden) in de Vereenigede Staten van Noord Amerika en ten onzent
55725: WASSENBERGER, R. - De portretkunst in Friesland in de zeventiende eeuw
50129: WASSING-VISSER, R. - Weefsels en adatkostuums uit Indonesië
48639: WASSING-VISSER, R. (SAM.) - Met andere ogen. 400 jaar afbeeldingen van Europeanen door verre volken
46456: WASSINK, J.F.A. - Inventaris van het oud-rechterlijk archief van Weert, 1400 - 1796
17953: WATANABE, H. - The Architecture of Tôkyô
35434: WLO-WERKGROEP INTEGRAAL WATERBEHEER - Water in balans
1888: WATERBOLK, A. - Van plaggenhut tot bungalow. Drenthe vroeger en nu
14708: WATERBOLK, H.TJ. - De praehistorische mens en zijn milieu. Een plynologisch onderzoek naar de menselijke invloed op de plantengroei van de diluviale gronden in Nederland
43226: WATERBOLK, E.H. - Twee eeuwen Friese geschiedschrijving. Opkomst, bloei en verval van de Friese historiografie in de zestiende en zeventiende eeuw
38782: WATERBOLK, H.T. - Archeologie en landschap
50259: WATERDRINKER, P. - Lenins balsem. Roman
16194: WATERHOUSE HAWKINS, B. - The anatomy of the horse
23619: WATKIN, D. - De westerse architectuur. Een geschiedenis
26654: WATON, L.K. - Frank Lloyd Wright and Howard Van Doren Shaw. Two Chicago architects and their clients
25098: WATSON, D. - Liszt
53387: WATSON. J. - I love Lucy. The classic moments
29835: WATSON JR, TH, J.; PETRE, P. - Vader, zoon & zaak. Mijn leven bij IBM
50730: WATSON, N. - Morris & Company. A family Business 1869 - 1994
36819: WATSON, A.; MOSS, R. - Grouse. The natural history of British and Irish species
38174: WATSON, S.J. - The science & practice of conservation: grass and forage crops
17636: WATTEL, J. - Harem- en Pardah-systeem
58256: WATTENBACH, W. - Schrifttafeln zur Geschichte der griechischen Schrift und zum Studium der griechischen palaeographie
40158: WATTENBERG, H. - Wissenschaftliche Ergebnisse der Deutschen Atlantischen Mission auf dem Forschungs- und Vermessungsschiff "Meteor" 1925-1927. Band VIII. Das chemische beobachtungsmaterial und seine Gewinnung. Kalziumkarbonat- und Kohlensäuregehalt des Meereswassers
48247: WATTJES, J.G. - Moderne kerken in Europa en Amerika
46021: WATTJES, J.G. - Berekening van bouwconstructies. Hand- en leerboek voor practijk en onderwijs ten dienste van architecten, opzichters en teekenaars en studerenden voor bouwkundige examens
52526: WATTJES, J.G.; WARNERS, PH. A. - Amsterdams bouwkunst en stadsschoon 1306 - 1942
48470: WATTJES, J.G.; WARNERS, F.A. - Amsterdams bouwkunst en stadsschoon 1306 - 1942
52785: WATTS, J. - Mae West. An icon in black and white
21693: WATTS, A.J. - The U-boat hunters
54388: WATTS, P. - A dictionary of the Old West 1850 - 1900
53860: WATTS, D. - Filed guide to Tasmanian birds
22622: WATTS, A.J. - The loss of The Scharnhost
57801: WATZES JENSMA, TH. - De Grote of Onze Lieve Vrouwekerk van Dordrecht
32639: WAUGH, AU. (PF) - Neal Slavin: Britons
29940: WAUTER, C.A.; BLEIJ, W. - Waar woord & toon elkander wijden... 30 meesterwerken der geloofsmuziek
56016: WAUTERS, A. - Het orakel van de engelen. Omgaan met de engelen voor advies, inspiratie en liefde
30045: WAWERKA, P. (RED.) - Moderne Vergangenheit 1800 - 1900. Möbel, Metall, Keramik, Glas, Textil, Entwürfe- ais Wien.
40754: WAY, J.A.C. - Halte '81. 75 jaar gemeentelijk openbaar vervoer Utrecht
20987: WEAL, E.C. E.A. - Combat aircraft of World War Two
49836: WEBB, P. - The erotic arts
19596: WEBB, J.L.A. - Tropical pioneers. Human agency and ecological change in the Highlands of Sri lanka, 1800 - 1900
34038: WEBB, D.A.; CORNALL, R.J. - Saxifrages of Europe
32364: WEBB, T. - Looking back. Memoirs and photographs. Todd Webb
12786: WEBB, D.A. E.A. - An Irish Flora
33999: WEBB, D.A. - An Irish flora
43381: WEBB, M. - Modernist paradise. Niemeyer House / Boyd Collection
23670: WEBBER, H.J.; BATCHELOR, L.D. (ED.) - The citrus industry
56042: WEBER C.S. (HRSG) - Linien der Moderne in der Sammlung Würth
33388: WEBER, W.A. - King of Colorado botany. Charles Christopher Parry, 1823-1890
42508: WEBER, E. - Pflanzenleben der Schweiz. Swiss plant life
24264: WEBER, H. - Die Geschichte der Spessarter Forstorganisation. Ein Beitrag zur Deutschen Forstgeschichte
50641: WEBER, EU. - La fin des terroirs. La modernisation de la France rurale 1870 - 1914
56931: WEBER-VAN BOSSE, A. - Een jaar aan bood H.M. Siboga
24057: WEBER, G. - Wolfram von Eschenbach. Parzival. Text. Nacherzählung. Worterklärungen
13242: WEBER, E. - Sur les traces des bouquetins d'Europe
38227: WEBER, H.E. - Über die Vegetation des Knicks in Schleswig-Holstein
47978: WEBER, B. - Mijn broer Gino en ik. Het tragische levensverhaal van Gino Weber geschreven door zijn broer ben
40294: WEBER, E. - Art Deco
37694: WEBER, H. - Handbuch der Forstwissenschaft. 4 Bände
21274: WEBER, J.P. - The German war artists
24667: WEBER, W.M. - Vier niveaus in de esthetische waardering. Een ontwerp voor een nieuwe schoonheidsleer
2229: WEBERLING, F.; HERKOMMER, U. - Untersuchungen zur Infloreszenzmorphologie der Thymelaeceen
33710: WEBERLING, F. - Die Infloreszenzen der Valerianaceen und ihre systematische Bedeutung
19535: WEBSTER, D.L.; EVANS, S.T.; SANDERS, W.T. - Levend verleden. Een inleiding in de archeologie
10501: WECHEL, ANT. TE - Het hout. Eigenschappen, winning en gebruik. Geïllustreerd handboek ten dienste van boschbeheerders, houthandelaren en houtverbuikers, zoowel als voor het onderwijs
14426: WECHEL, ANT. TE; JAPING, C.H. - Fijnhout. Eigenschappen en toepassingsmogelijkheden
20144: WECHEL, A. TE; LOS, A. (RED.) - Handboek voor boschopzieners
47402: WECHSBERG, J. - Eine fast vergessene Welt
30176: WECHSSLER, S. - Lampen, Leuchten und Laternen
22046: WECK, H. DE - Illustrierte Geschichte der Kavallerie
29133: WECKERLIN, AU. VON - Beitrag zu den Betrachtungen über Constanz in der Thierzucht
54226: WEDMORE, E.B. - Radio engineering. With special sections on telegraphy & telephony
56078: WEE, M.W. TER - Toelichtingen bij de Geologische kaart van Nederland. Schaal 1:50.000. Steenwijk Oost (16 O)
56079: WEE, M.W. TER - Toelichtingen bij de Geologische kaart van Nederland. Schaal 1:50.000. Sneek (10W, 10O)
25585: WEEBER - KORTEKAAS, C.E.; BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, C.E. - Rondom Beatrix

Next 1000 books from Antiquariaat De Beschte

2/17