Antiquariaat De Beschte
Bergstraat 22, 6701 AD Wageningen, The Netherlands            Email: info@debeschte.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
48734: VERONIKA, SR. - Pysanky. Herkunft und Bedeutung der ukrainische Ostereier
39438: VERRIER, S. - Rosa Gallica
25346: VERRIJN STUART, C.A. - De toekomst van het goud. Rede
3399: VERRIJN STUART, G.M. (VZ) - Het landbouwkrediet in Nederland. Rapport van de commissie landbouwkrediet
42958: VERRIJN STUART, C.A. (VW.) - Geschiedenis van de statistiek in het koninkrijk der Nederlanden
3824: VERRIPS-ROUKENS, K. - Over heren en boeren. Een Sallands landgoed 1800-1977
9528: VERSCHAFFEL, T. - Beeld en geschiedenis. Het Belgische en Vlaamse verleden in de romantische boelillustraties
31201: VERSCHAFFEL, B. E.A. - Charles Vandenhove. Projects. Projecten 1995-2000
36117: VERSCHUIJL, H. (SLOTWOORD) - Houdt uw schapen gezond. Ze zijn het waard
53097: VERSCHUT-POOT, W. - De Coton de Tuléar. Het katoenhondje uit Madagaskar
46238: VERSEPUT, J. E.A. - Reflexen en reflecties. 75 Jaar 1e Christelijke H.B.S. te Rotterdam. Een jubileumuitgave van de Marnixscholengemeenschap
32321: VERSILIND, P. - National Geographic on assignment USA
32687: VERSLUIS, A.; KRANENDONK, G. - Vrouwen. Het Gezelschap. 50 groepsportretten.
43444: VERSLUIS, K.; KLEP, L. E.A. - Made by Alterra 2000 - 2010. Tien jaar onderzoek in de groene ruimte door Alterra Wageningen UR
23419: VERSPRILLE, A. - Leiden in oude ansichten
12337: VERSPRILLE, A. - Leiden in oude ansichten
19982: VERSTEEG, C. - 100 jaar ANWB-bewegwijzering
28059: VERSTEEG, J.W.S.A. (VZ.) - Staatscommissie voor de arbeidsvoorwaarden der rijkswerklieden. Versag en bijlagen
12661: VERSTEEG, W.F. - Atlas ja itoe Kitab Jang Isinja Gambar-Gambar Doenia dan Sekaliën Tanah
17589: VERSTEEG, A. - Zeefdruk. Een indruk
1478: VERSTEEG, J. - Griepgrauw. De vrijbuiter van het veluweland
44100: VERSTEEG, C. - Mondriaan. Een leven in maat en ritme
47783: VERSTEEGH, F. (RED.) - Niet voor piloten
32895: VERSTEEGH, A.P. - De onvermijdelijke afkomst? De opname van Polen in het Duits, Belgisch en Nederlands mijnbedrijf in de periode 1920 - 1930
32090: VERSTEEGH, A - Leersum in de loop der tijden
28684: VERSTEGEN, T. - Transformaties. Ontwerpen voor elektriciteitshuisjes.
3648: VERSTEGEN, S.W. - Gegoede ingezetenen. Jonkers & geërfden op de Veluwe 1650-1830
26328: VERSTER, A.J.G. - Tin door de eeuwen
10418: VERSTER, A.J.G. - Tin door de eeuwen
38520: VERSTIJNEN, J.; HOOGBERGEN, TH. - Nicolaaskerk Helvoirt. Huis vol symboliek
23759: VERSTRAATEN, W. - Het groot Jeneverboek
44285: VERSTRAETEN, D. - De Amautik in de Inuitmaatschappij en -kunst
44340: VERSTRAETEN, JOS. - Storm over Den Bosch. Dagboek over den eindstrijd van de bevrijding van 's-Hertogenbosch
12493: VERSWIJVER, G. E.A. (RED) - Schatten uit het Afrika-Museum Tervuren
33439: VERVAECKE, H. - De bonobo's. Schalkse apen met menselijke trekjes
8398: VERVLIET, H.D.L. - Post-incunabula en hun uitgevers in de lage landen. Een bloemlezing gebaseerd op Wouter Nijhoff's L'Art typographique uitegegeven ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van Martinus Nijhoff op 1 januari 1978
17113: VERVLOET, J.A.J.; STEEGH, A.W.A.TH. - Bibliografie van de historische geografie
50515: VERVOORT, R. - 'Vrouwen op den desem en derghelijvk gespoock'. Pieter Bruegel en de traditie van hekserijvoorstellingen in de Nederlanden tussen 1450 en 1700
3588: VERVOORT, W. - Caribbean Bomolochidae (Copepoda: Cyvlopoida)
51290: VERVOORT, W. - Fauna van Nederland XIV. Hydrozoa (C I). A. Hydropolipen
2331: VERVOORT, W. - Plankton Copepods from the atlantic sector on the antarctic
43089: VERVOU, JR. FREDERICH VAN - Enige aenteekeningen van 't gepasseerde in de vergadering van de Staten-Generael anno 1616, 1617, 1618, 1619, 1620
31488: VERWEIJ, BERNARDUS - Hoop en uitzigt op de eeuwigheid. Beschouwingen tot versterking van christelijk geloof en godsvrucht
13472: VERWER, M.A.J. - De Hond
48685: VERWER, WILLEM JANSZOON; TEMMINCK, J.J. - Menoriaelbouck. Dagboek van gebeurtenissen te Haarlem van 1572 - 1581
54896: VERWERS, W.J.H. - Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1983-1984
40081: VERWERS, W.J.H. - Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1981-1982
9544: VERWEY, A. - Frederik van Eeden
20440: VERWEY, A. - De ring van leed en geluk
52123: M.E.A. [MEA VERWEY) - De geschiedenis van een kraai
38199: VERWEY, A. - Amsterdam en Vondel
54808: VERWIJS, E.; VERDAM, J. - Middelnederlandsch woordenboek
29629: VERZAAL, D. (VW.) - Fotocatalogus van de expositie over de geschiedenis van het Aalsmeerse veilingwezen
27164: VESEY-FITZGERALD, B. - British bats
36992: VESQUE, J. - De l'absorption de l'eau par les racines dans ses rapports avec la transpiration
12727: VESQUE, J. - Traité de botanique. Agricole et industrielle
26670: VESTDIJK, S. - Strijd en vlucht op papier
27565: VESTDIJK, S. - Voor en na de explosie. Opstellen over poëzie
28931: VESTDIJK, S. - Negen jeugdverhalen
28932: VESTDIJK, S. - Blauwbaard en de reus. Vier verhalen
12514: VESTDIJK, S. - De filosoof en de sluipmoordenaar
29709: VESTER, L.E. - Bella Figura. een beeldententoonstelling. George Baselitz, Franz Hitzler, e.va.
51182: VET-WARDENAAR, A. DE E.A. - Wieringerwaard. Driemolens en Nieuwesluis. Zoals het vroegrt was...
1485: VET, J. (VW) - Een stad bouwt aan haar toekomst
12932: VET, J.J.V.M. DE - Pieter Rabus (1660-1702). Een wegbereider van de Noordnederlandse verlichting
35825: VET-WARDENAAR, A. DE E.A. - Kolhorn zoals het vroeger was
38429: VETH, P.J. - Insulinde. Twaalf tafereelen uit Nederlandsch Indië volgens teekeningen en studiën naar de natuur door A. de Grijs geëtst door C.L. van Kesteren
28023: VETH, P.J. - Bijdragen tot de kennis van de voornaamste voortbrengselen van Nederlandsch Indië IV. De Sago
28024: VETH, P.J. - Bijdragen tot de kennis van de voornaamste voortbrengselen van Nederlandsch Indië IV. De koffij
38266: VETTERLI, P - Wald und Wild
29463: VEUR, M.W.G. VAN DER - Middelburg in oorlogs- en bezettingsjaren
40611: VEURMAN, B.W.E. - Volendammer schilderboek
29393: VEURMAN, B.W.E. - Volendammer schilderboek
32567: VIAGENS, L. DE - Portugiesische photographie seit 1854
44668: VIAN, B. - Manual of Saint-Germain-de-Prés
52824: VICTOR, A. - Marilyn Monroe Encyclopedie
24952: VIEGEN, J. - Balans der moderne Limburgse wand- en glasschilderkunst
1486: VIEGEN, C. VAN - Van geslacht tot geslacht. Hervormd Achterberg en het leven van Coenraad van Viegen v.d.m.
44918: VIÉNOT, J. - L. Cappiello. Sa vie et son oeuvre
32031: VIERLINGH, A. - Tractaet van Dyckagie
38712: VIERSEN, A. - Tabakschuur aan de Paardenkop 7 te Elst gem. Amerongen (Utr.)
35520: VIERSSEN, W, VAN - The ecology of communities dominated by Zannichellia taxa in Western Europe
1488: VIETS H.A. - De hel op de Veluwe. Een onderduiker vertelt ...
25075: VIGNEAU-WILBERG, TH. - Archetypa studiaque patris Georgii Hoefnagelii. Natur, Dichtung und Wissenschaft in der Kunst um 1600
44825: VIGORELLI, G. - L'opera completa di Giotto
23890: VIJFWINKEL, R. E.A. - 's Haags werken en werkers. 350 Jaar Gemeentewerken (1636-1986)
32087: VIJLBRIEF, I. - Van anti-aristocratie tot democratie. Een bijdrage tot de poltieke en sociale geschiedenis van de stad Utrecht
32875: VIJSELAAR, J. E.A. - Van streek. 100 jaar geestelijke gezondheidszorg in Zuid-West Gelderland
25838: VIJSELAAR, J. - Krankzinnigen gesticht. Psychiatrische inrichtingen in Nederland 1880 -1910
28640: VIJVER, L.M. VAN DER - Naphthoquinomnes of Plumbaginaceae and Ebenaceae
41859: VILAIN, L.M. - Les chemins de fer de montagne Français. Tome II
17470: VILATTE, C.; BONTE, H.W.F. - Parisismen. Alphabetisch gerangschikte verzameling der eigenaardige zegswijzen van het Parijsche argot. Supplement op alle Fransch-Nederlandsche woordenboeken
46011: VILDER, F.A.M. DE (VW.) - Vademecum voor de bouw 1984
45353: VILÍMKOVÁ, M. - Die Prager Judenstadt
26583: VILLANUEVA, F. (SAM.) - Johan de Haas. Schakeringen
29525: VILLANUEVA, F. - Hans van Lunteren. Pantoon Tokadi. De vloer. Het podium
45673: VILLAR, D. - Het strand van de verdronkenen
43373: VILLARD, A. - Art de Provence
46816: VILLIERS, A. - Atlas des hémiptères de France
39683: VILLIERS STUART, C.M. - Gardens of the great Mughals
51395: VILLIERS, A. - Révision des hémiptères henicocephalidae Africains et Malgaches
36796: VILLON, F.; COCK, W. DE - Françoys Villon 1431 - 1463...
48971: VILNAY, Z. - Israel Horizons. Original lithographs by Zvi Berger
43478: VILSBØLL, A.; FROM, I. - Papir set påny / Paper revisioned
48250: VINCENT, CH.'CODERRE, CD. (DIR.) - La lutte biologique
41769: VINEY, CH. - London doors
54562: VINK, J. - The Badger (Meles meles L.). A bibliography of litarature up to April 2001
42389: VINK, H.J. - De kleurentheorieën van Vantongerloo en reacties vn andere De Stijl kunstenaars. Vantongerloo's colour theories; reactions by other members of De Stijl - group,
6273: VINK, A.P.A.; ZUILEN, E.J. VAN - De geschiktheid van de bodem van Nederland voor akker- en weidebouw. Toelichting bij de zeer globale bodemgeschiktheidskaart voor akker- en weidebouw van Nederland
2230: VINK, W. - The winteraceae of the old world. I. Pseudowintera and Drimys - morphology and taxonomy
1491: VINK, J. (VW) - Recreatieruimte in Nederland. De Veluwe.
38744: VINK, N. DE - Waardevolle boerderijstroken in Utrecht-oost
1883: VINK, T. - De Lekstreek. Een aardrijkskundige verkenning van een bewoond deltagebied
45548: VINK, J.D. - Moordrechtse IJsclub 125 jaar, van 1880 tot 2005
45173: VINK, T. - De Lekstreek. Een aardrijkskundige verkenning van een bewoond deltagebied
1489: VINK, A.P.A. - Bijdrage tot de kennis van Loess en Dekzanden, in het bijzonder van de zuidoostelijke Veluwe
1882: VINK, T. - De Rivierstreek
48446: VINKENOOG, S. - Wij helden. Verhaal
32903: VINNE, V. VAN DER - In honderd jaar van auto-palace naar AutoBinck Holding. Mobiliteit met een missie
53964: VINNE, V. VAN DEN - Spijker 1898 - 1926
7982: VINTIKA, K. - Jaroslav Holecek. Ein Paradies für Jäger
33959: VIOLA, H.J.; MARGOLIS, C. - Seeds of change. A quincentennial commemoration. Five hundred years since Columbus
34550: VIROT, R. - Flore de la Nouvelle - Calédonie et dépendances 6. Epacridacées
45589: VIRULY, A. (INL.) - Vliegend boven Nederland. Flying over Holland
8343: VIRULY, A.; HOLLANDER, H. - Het 'Uiver' album. Geïllustreerd album ter herinnering aan de Londen-Melbourne race
4228: VIRVILLE, A.D. DE; FELDMANN, J. - Comptes rendus du IVe Congrès International des Algues Marines, Biarritz - september 1961
27958: VIS, JOH. A. - Het ontstaan van den polder De Biesbosch. De inpoldering van den Zuidhollandschen Biesbosch
30892: VIS, D. - De Johannes Kerkhoven Polder. Een episode uit de herovering van de Dollard
9644: VIS, E.M.; GEUS, C. DE; HUDIG, F.W. - Altholländische Fliesen
11342: VISSCHER, H.A. - Het eiland van Dordrecht. Een verkenning van een boeiende streek
28815: VISSCHER, M. - Maasdam in de jaren 50
40297: VISSCHER, H.A. - Walcheren. Natuur, landschap en geschiedenis
38928: VISSE, M. - Over monumenten gesproken... Monumenten en hun verhalen in Oudewater
10879: VISSER, L. - Het dorp Zeist
43323: VISSER, J.; PLAAT, G.N. VAN DER - Gloria Parendi. Dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe. 1643-1649, 1651-1654
52027: VISSER, H.A. - De Psalmen in onze tijd. Het altijd jonge lied
6368: VISSER, W.C. - De landbouwwaterhuishouding van Nederland
3381: VISSER, A. - Gedenkboek ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Murmellius-gymnasium 1381-1904-1954
32805: VISSER, AU. (VW.) - Sire. Sociale Reclamecommunicatie. (25 jaar Sire-campagnes 1967-1992)
28044: VISSER, M.A.J. E.A. - De landbouw in Noord-Groningen
10096: VISSER, W. - Van schepvorm tot papiermachine. Overzicht der witte kunst in Nederland
54242: VISSER, B.M. - Bomen en wet. Geldend recht voor bomen
10882: VISSER, L. - 300 jaar Slotlaan. De geschiedenis van een winkelstraat
5853: VISSER, H.A. - Zwaaiende wieken. Over de geschiedenis en het bedrijf van de windmolens in Nederland
38126: VISSER, G. - De bosplaat. Terschellingers scheppen Europees natuurreservaat
11590: VISSER, M.; TELLINGA, J. (ED.) - European I. Europees programma voor een nieuwe architectuur. Resultaten van de eerste Europan-prijsvraag in Nederland
4104: VISSER, J.C. - Schoonhoven. De ruimtelijke ontwikkeling van een kleine stad in het rivierengebied gedurende de middeleeuwen
54036: VISSER, C.; TEN BRUGGENCATE, A. TEN; SCHREGARDUS, J. - Onze Hollandsche molens. Bijdragen tot de kennis en de geschiedenis van windmolens in Nederland
26393: VISSER, I. - Het slot te Zeist
18039: VISSER, W.C.; HOGEN ESCH, J.A. - Verslag omtrent een studiereis naar Duitsland ter bestudeering van de werkwijze toegepast doorr Joh. Görbing te Rellingen
1497: VISSER, P. E.A. (RED) - 25 jaar stichting studentenhuisvesting LHW
12327: VISSER, A. - Het klooster van Sint Juriaan. Pauwhof-herinneringen
13906: VISSER, S. E.A. - Tegen de wind in. Ontwerpen, dromen, ideeën rond de tentoonstelling Groene Hart tussen Droom en Werkelijkheid
40187: VISSER, L.E. - De territoriale zee
32834: VISSER, J.A. - Bagger- en grondwerken
1496: VISSER, H.A. - Molens in Gelderland in oude ansichten
15321: VISSER, H.A. - Molens in Gelderland in oude ansichten
5510: VISSER, TH.J.; HAVERKAMP, J.R. - 60 jaren landbouw, jaren krediet, jaren organisatie
1498: VISSER, P. DE (VW) - 50 jaar SKV Wageningen 1930-1980
48651: VISSER, H.A. - Nederlandse molens in oude ansichten. Deel 2
48652: VISSER, H.A. - Nederlandse molens in oude ansichten. Deel 3
52416: VISSER, P.G. - De negende weg. A staircase to heaven
51898: VISSER, N. - Zweefvliegen
14394: VISSER, F. - De bezetter bespied. De Nederlandse Geheime Inlichtingendienst in de Tweede Wereldoorlog
52048: VISSER, G. DE (VW.) - Zal ik je eens wat vertellen... Een boek vol nieuwe kijk- en leesverhalen bij illustraties van Cornelis Jetses
50161: VISSER, H.F.E. - Art treasures from the east
41981: VISSER, PH.C. - Berner Oberland
52688: VISSER, B.J.J. - Onder Portigeesch-Spaansche vlag. De katholieke missie van Indonesië 1511 - 1605
25801: VISSER, A. DE - Hardop kijken. Een inleiding tot de kunstbeschouwing
24886: VISSER, G. E.A. (RED.) - Terugblik. Van boezeroen en hoge zijde. De Betuwe in de 19e eeuw
51250: VISSER, H. DE; HAGENBERG, R. - Karel Appel. The complete sculptures 1936 - 1990
47192: VISSER, S.W. - Het weer. Van meteoor tot meteorologie
46849: VISSER, L. - Zeist in beeld. Een fotoboek van het hedendaagse Zeist
49265: VISSER, A. DE - Kunst met voetnoten. Inhoud en betekenis in de beeldende kunst
26600: VISSER, W.A. (ED.) - Geological nomenclature
42185: VISSER, F. - Werkplaats tot herstel van antiek textiel 1940 - 80
38631: VISSER, S. (SAM.) - Het Friese landschap. Gezien door 20 hedebndaagse kunstenaars
28220: VISSER, B. - Dienen in de polder. 60 jaar politie in Flevoland
25538: VISSER, PH. C. - Mededeelingen der Nederlandsche Alpen-Vereeniging
30490: VISSERING, G. (VZ.) - De watervloed van 13-14 januari 1916
48240: VISSERING, J. - Martin Kers. Rotterdam. Fotografische impressies
39357: VISSERS, J (RED.) - Verweving van nutsfuncties en natuurfuncties
45041: VITOUX, F. - Céline. A biography
8062: VITRUVIUS - Handboek Bouwkunde
41739: VITT, W. - Von strengen Gestaltern. Texte, Rheden, Interviews und Briefe zur konstruktiven und konkreten Kunst
39808: VIVIAN, J. - Building stone walls
25462: VLAASSEN, C.H.; CAMMAN, J.P.M. - Coöperatie in fruit- en groentenhandel. Een woord ter overweging aan belanghebbenden
27904: VLEESCHHOUWER, J.J. - Onderzoek naar den toestand van de Vecht en van de openbare wateren in de gemeente Utrecht
16788: VLEESENBRINK, H.H. (VERANTW.) - Heidemij Tijdschrift 100 jaar
33113: VLETTER, M.E. DE E.A. - Batavia/Djakarta/Jakarta. Beeld van een metamorfose
43596: VLIEBERGH, E. - Het Hageland. Bijdrage tot zijn ekonomische geschiedenis in de XIXe en in 't begin der XXe eeuw
10506: VLIERDEN, M. VAN - Utrecht een hemel op aarde
35941: VLIERDEN, M. VAN - Willibrord en het begin van Nederland
54605: VLIET, G. VAN; RAFNSSON, D. - Het Icesave drama. Hoe een handvol IJslanders de financiële wereld uitkleedde
35116: VLIET, G.J.C.M. - Wood anatomy of the myrtales and of the rhizophoraceae
13096: VLIET, L.R. VAN - Om nooit te vergeten. Authentieke schets van de voormalige Koninklijke Nederlandse Brigade 'Prinses Irene'
51276: VLIET, A.P. VAN; GENESTE, W.J.J. - Operatie Noach. De hulpverlening door de Koninklijke Marine en de watersnoodramp van 1953
43550: VLIET, H.T.M. VAN (BEZORGING) - Tussen twee generaties. Briefwisseling A. Roland Holst en H. Marsman (1922-1940)
1878: VLIET, M. VAN - Het Hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams. Een onderzoek naar de beginselen van het dijkrecht in het hoogheemraadschap, voornamelijk in de periode 1537-1795
16455: VLIS, J.A. VAN DER - Tragedie op Texel. Vijftig ooggetuigen vertellen over de Georgische opstand tegen de Duitsers op 6 april 1945
8420: VLIS, J.A. VAN DER - Tragedie op Texel. 6 - 26 april van het jaar 1945. Een ooggetuigeverslag van de opstand der Georgiërs in april 1945
10865: VLISTEREN, V.T. VAN; VRIES, D.J. DE (RED.) - Van Beek en land en mensenhand
53501: VLISTEREN, V.T. VAN; GRUBE, N. (RED.) - Maya's. Heersers van het regenwoud
47875: VLISTEREN, V.T. VAN (RED.) - Mummies. Overleden na de dood
49602: VLOEBERGHS, D. - Handboek Human Resource Management. Managementcompetenties voor de 21ste eeuw
37999: VLOEDGRAVEN, K.; STERKEN, H. - Oud Staphorst in woord en beeld
9600: VLOTEN, H. VAN - Rhabdocline Pseudotsugae Sydow, oorzaak eener ziekte van Douglasspar
37566: VLOTEN, W.A. VAN; VLOTEN, TH.J. VAN - Het geslacht Van Vloten. Genealogie met biografische aantekeningen
41608: VLOTEN, J. VAN (BEZORGING) - Alle de wercken van Jacob Cats
50698: VLOTEN, JOHS. VAN - Nederlands opstand tegen Spanje in zijn eerste wording en ontwikkeling (1567-1572)
48125: VLUGT, R. VAN DER - Life history of 100 famous logos
8440: VLUGT, R. VAN DER (ONTWERP) - Zo zie ik Amstelveen
42021: VODICKOVÁ, V. - Rotstuinplanten
27829: VOELKLE, W.M.; GOLOB, I. (COM.) - Farnese book of hours
46853: VOEREN, G. VAN - Veltmans en Overmaas
41973: VOERMAN, J. (VW.) - Gedenkboek van de Utrechtsche Indologen Vereeniging 1925 - 1950
49115: VOET, H.A.; KLAASSEN, H.J.S. - Groeten uit Rotterdam-Zuid. Deel 1: Noordereiland, Feijenoord, Katendrecht, Afrikaanderwijk
52414: VOETEN, T. - Tunnelmensen
46339: VOETEN, J. - Sprinlevend. 25 Jaar Dansersfonds '79. Alexandra radius n Han Ebbelaar
6795: VOETEN, ADR.C. - Gezondheid en ziekte bij bedrijfspluimvee
36407: VOETEN, J. - Een Nederlands wonder. Vijftig jaar Holland Festival
7745: VOETS, J. - Zo zag ik Maas en Tricht
46661: VOGEL, E.F. DE - Seedlings of dicotyledons. Structure, development, types
29576: VOGEL, E.; WEISS, K. - Taschenbuch der Photographie. Ein Leitfaden für Anfänger und Fortgeschrittene
4510: VOGEL, E.F. DE - Seedlings of dicotyledons. Structure, development, types. Discryptians of 150 woody Malesian taxa
20485: VOGEL, W. - Die Kämpfe um Baranowitschi. Sommer 1916
11780: VOGEL, H. - Wacht maar tot ik dood ben. Annie M.G. Schmidt: haar leven en werk voor theater, radio en TV
37246: VOGEL-WESSEL BOER, I.H.; SMALLEGANGE, P.J. (RED.) - Heil breng' ons kanaal en spoor. Kanaal en spoor, beelden uit heden en verleden
45676: VOGEL, H.W. - Practische Spectralanalyse irdischer Stoffe
34185: VOGEL, E.F. DE - Revisions in Coelogyninae (Orchidaceae) III. The genus Pholidota
39891: VOGEL, J.PH. - Buddhist art in India, Ceylon and Java
48400: VOGEL, J. - Nabije vrienden. Een eeuw wonen en en samenleven
52762: VOGEL, A. - De film als taboe-breker
54769: VOGELAAR, CHR. E.A. - Lucas van Leyden en cde Renaissance
32965: VOGELAAR, CHR. (RED.) - Rembrandt & Lievens in Leiden. Een jong en edel schildersduo
41815: VOGELESANG, H. - De etser Anton Pieck
20420: VOGELS, E.; WÖBER, O. - Tabaklexikon
29545: VOGELS, P.; SCHEEPENS, H. - Wonen en werken in Oirschot. Toen en nu
32256: VOGELS, C. - Jimmy Brown opent een rijschool
44478: VOGELSANG, R. - Helfer und Heilige. Die vierzehn Nothelfer in Legenden und Märchen
42074: VOGELSANG, W. - A golden present. Symbol of gratefulness for the liberation of the Netherlands
51975: VOGELSANGER-DE ROCHE, I. - Die Chagall-Fenster in Zürich
23582: VOGES, C. - Jimmy Brown als wielrenner
23581: VOGES, C. - Jimmy Brown als kanaalzwemmer
53772: VOGGENREITER, V. - Geobotanische Untersuchungen an der natürlichen Vegetation der Kanareninseln Tenerife
30920: VOGLER, CH .AU. - Grundlehren der Kulturtechnik.
50044: VOGT, M. - Handboek filosofie
21213: VOGT, H. - Das Militärbilderbuch. Die Armeen Europas
50089: VOGT-GÖKNIL, U. - Turkse bouwkunst
33542: VOGT, CHRISTIAAN - In camera. Eighty-two images by fifty-two women
47212: VOGT, W. - Spanne en spanningen. De veerrtigjarige geschiedenis van de n.v. Philips' Telecommunicatie Industrie, voorheen Nederlandsche Seintoestellen fabriek
41501: VOGT, G. - Milieubewust bouwen. Energiezuinig - Praktisch - Comfortabel
54539: VOGÜÉ, M. DE E.A. - Glossaire de termes techniques à l'usage des lecteurs de 'la nuit des temps'
12003: VOIGT, A. - Excursionsbuch zum Studium der Vogelstimmen. Praktische Anleitung zum Bestimmen der Vögel nach ihrem Gesange
6385: VOIGT, W. - Verzeichnis der orientalischen Handschriften in Deutschland
36638: VOIGT, M.H. E.A. (RED.) - Restaureren. Toekomst voor verleden. Opdrachtgevers en restauratiearchitecten in beeld
54900: VOIGT, K. - Die karolingische Klosterpolitik und dier Niedergang des westfränkischen Königtums. Laienäbte und Kosterinhaber
42323: VOILLARD, O. - Nancy au XIXe siècle 1815-1871. Une bourgeoisie urbaine
8503: VOLBEDA, SJ. - Pionierssteden in het oerwoud. Stedelijke ontwikkelingen aan een agrarisch kolonisatiefront in het Braziliaanse Amazonegebied
49892: VOLKART, H. - Schweizer Architektur. Ein Überblick über das schweizerische Bauschaffen der Gegenwart
1503: VOLKER, A. - Het Veluwemeer. Schakel tussen oud en nieuw land
6317: VÖLKER, A. - Biedermeierstoffe. Die Sammlungen des MAK - österreichisches Museum für angewandte Kunst, Wien und des Technischen Museums Wien
5369: VOLKER, I. - Doetinchem in oorlogstijd. Vijf jaar Duitse bezetting in Doetinchem en Gaanderen 1940/45
9764: VOLKERS, W.; RIVE BOX, H. DE LA - Interlandwedstrijden. Herinneringen aan interessante binnen- en buitenlandse wedstrijden
42398: VOLKWEIN, P. (VW.) - Vertikal - diagonal - horizontal
25631: VOLLEMANS,, K.; BEKS, M. - Henk Chabot. Concerterende landschappen
15541: VOLLMAR, J. - Handboek voor doelmatige keukeninrichting
38784: VOLLMER, M. E.A. (ED.) - Lancewad. Landscape and cultural heritage in the Wadden Sea region
37838: VOLLMER, W. - Vollständiges Wörterbuch der Mythologie aller Nationen
50221: VOLODARSKY, V. - The Tretyakov Gallery. Mocow. Painting
51925: PITIRIM OF VOLOKALASK (ED.) - The orthodox church in Russia
48339: VOLPE, G. - Wording en wezen van het fascisme
54451: VOLTAIRE - Filosofisch woordenboek
32878: VÖLTER, D. - Les inscriptions de Glozel. Une discussion avec le docteur Morlet, Vichy
6675: VOLTMAN-VAAGS, W.G. - Bibliografie van Doedinchem
27653: VONDEL, J. VAN DEN; HAAN, H. DEN - Het lof der zee-vaert
50982: VONDEL, J. VAN DEN - De drukkunst
50395: VONDEL - J. v. Vondels Palamedes of Vermoorde Onnozelheit, treurspel; Hekeldigten; met aantekeningen uit 's digters mondt opgeschreven
8682: VONDELING, A. (VW.) - Die Holländische Landwirtschaft
35028: VONK, W. - Wijchen in oude ansichten, waarin afbeeldingen van Wijchen, Alverna, Teersdijk en Niftrik
1741: VONK, W.; EA - De Valk, een heerlijk plekje gronds. Bij 75 jaar Rabobank
20314: VONNEGUT, K.; CHERMAYEFF, I. - Sun Moon Star
27537: VOOGD, G.J. DE (SAM._ - Facetten van vijftig jaar Nederland toneel 1920 - 1970
32298: VOOGT, GOS. DE - Onze huisdieren. Hun instinkt en verstand, hoe men ze fokt, verzorgt en gebruikt
30819: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W. - Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum. Catalogus der bibliotheek
24875: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W. - De reis om de wereld van De Nassausche Vloot 1623 - 1626
30836: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W. - De Groene Draeck. Het snelle schip van Maerten Harpertsz. Tromp
16040: VOORBERGH, C. - Erfenis van eeuwen
4439: VOORDE, P.K.J. VAN DER - De bodemgesteldheid van het ritsenlandschap en van de oude kustvlakte in Suriname
24647: VOORDECKERS, E. - Ikonen. Theofanie en gebed
36665: VOORDEN, F.W. VAN - Het einde van de restauratie-koorts
1631: VOORDEN, F.W. VAN; EA (RED) - Stads- en dorpsgezichten in Gelderland. De nederzetting in ontwikkeling
1995: VOORDEN, F.W. VAN - Schakels in de stedebouw. Een model voor analyse van de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteiten van 19de-eeuwse stadsuitbreidingen op grond van een onderzoek in Gelderse steden
53445: VOORDEWIND, J. - Ben ik nou gek? Idealen in crisistijd
16769: VOORHORST, J. - Boerenerven vroeger en nu
1680: VOORN, H. - Wonen in papiersmakersland
31269: VOORN, H. - Iers mos en ossegal
17579: VOORN, H. - Tekens in papier
40515: VOORST TOT VOORST, E.H.J. BARON VAN - De toekomstige drainkwatervoorziening van Nederland
10740: VOORST VADER DUYCKINCK-SANDER, H. VAN; - Leven en laten leven. Een biografie van ir. Adriaan Stoop 1856 - 1935
43310: VOORST TOT VOORST, J.M.W. VAN - Tussen Biedermeier en Berlage. Meubel en interieur in Nederland 1835 - 1895
9335: VOORT, J.P. VAN DE - De Nederlandse Noordzeevisserij in oude ansichten
6394: VOORT, M. VAN DER; VRIJHOF, B. - De landbouwwaterhuishouding in de provincie Utrecht
52640: VOORT, J.P. VAN DE (RED.) - Klederpracht. De drachten van Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht, met bestandscatalogus
36112: VOORTHUIS, S.R. (VW.) - Jaarboek 1932. Algemene bond van Oud-leerlingen van Inrichtingen voor middelbaar Landbouwonderwijs
23757: VOORTMAN, A.J. - Strijd en overleg. Arbeidsverhoudingen en sociaal beleid in de agrarische sectoren 1945 - 1995
8322: VOOUS, K.H.; SLIJPER, H.J. - Roofvogels en uilen van Europa
4214: VOOUS, K.H. - In de ban van vogels. Geschiedenis van de beoefening van de ornithologie in Nederland in de twintigste eeuw. Tevens Ornithologisch Biografisch Woordenboek
7405: VOOUS, K.H. - The birds of St. Martin, Saba and St. Eustasius
4116: VOOYS, A.C. DE - De trek van de plattelandsbevolking in Nederland. Bijdrage tot de kennis van de sociale mobiliteit en de horizontale migratie van de plattelandsbevolking
54509: VORMER, J.J.; DUUREN, H.C.A. VAN - Grondslagen van de radio-ontvangtechniek. Handleiding ten dienste van hooger en middelbaar technisch ontwikkelden
24741: 5E JAARS GRAFISCHE VORMGEVING - Christelijke Hogeschool voor de Kunsten Constantijn Huygens 1991
26078: VORREN, Ø, MANKER, E. - Lapp life and costums. A survey
46243: VORSCHER, N.A. [JOEP HANSSEN] - 19-toen ... 19-nu. Verankerd in het verleden
50717: VORST, T. VAN DE - Portret en figuur boetseren
10966: VORSTERMAN VAN OIJEN, A.A. - Stam- en wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche familiën, met genealogische en heraldische aanteekeningen
38033: VORSTMAN - TEN HAVE, A. - Ik kan huishouden. Geïllustreerd handboek voor degenen die een huishouding billijk, practisch en goed willen besturen
1509: VOS, J.G.; STORK, G.J.B. - Het land van de oude IJssel en zijn waterschap
31087: VOS, J.G. - Boerderij-museum 'de Lebbenbrugge' ye Borculo (Gld.)
28297: VOS, R.; LEEMAN, F. - Het nieuwe ornament. Gids voor de renaissance-architectuur en -decoratie in Nederland in de 16de eeuw
44981: VOS, R. DE - Nederlandse schoeners & brikken
50141: VOS, R.; OS, H. VAN - Aan de oorsprong van de schilderkunst. The birth of panel painting
49073: VOS, R. - Alle motoren 2011
54294: VOS, A. DE; ANTONISSE, R. - 200 Jaar Wilhelminapolder. Waar eens vloed en ebbe viel
1510: VOS, J.G. - Tussen Elten en Urk. Historische vertelsels uit Graafschap, Liemers en Noord-Oost Polder
48943: VOS, D. DE; MEERSMAN, L DE - Wat zingt daar? Vogels herkennen aan hun zang en roep in Nederland en Vlaanderen
54222: VOS, DAAN. - Tusschen de ijzeren staven
51028: VOS, D.DEN - Beknopte geschiedenis van den klos- en naaldkant
29163: VOS, D. DE E.A. - Hans Memling. Catalogus
50889: VOS, A.D. - Resten van Romeinse bruggen in de Maas te Maastricht
50365: VOS, P.D. DE - Uit Schouwen en Duiveland's verleden
54122: VOS, B. - Het prentenboek van Gijsbert Jan
50061: VOS, S.A. DE E.A. (RED.) - Een blik op de historie van Westland Zuid
5277: VOS, W.; STORTELDER, A. - Vanishing Tuscan landscapes. Landscape ecology of a submediterranean-Montane area (Solano Vasin, Tuscany, Italy)
14324: VOS, R. - De geschiedenis van een bijzondere apothekerscoöperatie. OPG 100
44934: VOS, R. DE - Nederlandse fregatschepen & barken
1506: VOS, J.G. - Achter Rijn en IJssel. Zwervend door Achterhoek en Liemers
35754: VOS, D. DE E.A. - Hans Memling. Essays
48450: VOS, A. DE - Zeg, ken jij de mosselman? Verdwenen beroepen
4812: VOS, J.G. - Het erve kots. Monumentboerderij van de Bernard Weeninkstichting.Lievelde. Lichtenvoorde
41020: VOS, A. DE - Nederland. Leven met water
52271: VOS, L. DE - Kwaliteit, disciplinering en sturing. Een historisch sociologisch onderzoek naar de vormgeving van kwaliteit van zorg in ziekenhuizen
3370: VOS, I.H.J. (SAM) - Zóó is Drenthe. Bijdrage tot de kennis van deze provincie. Haar economische betekenis, haar uiterlijk, haar geschiedenis
8507: VOS, R. - Niet voor publicatie. De legale Nederlandse pers tijdens de Duitse bezetting
27881: VOS, D. DE (RED.) - Witboek. een hommage aan ir. C. Wit in 33 bijdragen
50993: VOSKUIL, J.J. - Het Bureau 1. Meneer Beerta
3244: VOSKUIL, J.J. - Van vlechtwerk tot baksteen. Geschiedenis van de wanden van het boerenhuis in Nederland
38794: VOSKUIL, J.J. - Kohieren van de tiende penning van Overschie 1561 en Twisk 1561
10694: VOSKUIL, B.V. - Bomen voor Oranje
24161: VOSKUIL, R.P.G.A. - Bandoeng. Beeld van een stad
41380: VOSKUIL, J. (RED.) - Bulletin. Centraal laboratorium voor onzerzoek van voorwerpen van kunst en wetenschap
51921: VOSS, J.; BRÜDERN, J. - Das Münster zu Bad Doberan
20677: VOSS, F.S. - Reporting the war. The journalistic coverage of world war II
6578: VOSS, R. (VW) - Wild und Weidwerk der Welt. Das grosse grüne Buch
23664: VOSSEN, H.A.M. VAN DER; MKAMILO, G.S. - Prota 14. Vegetable oils
7706: VOSSEN, H.A.M. VAN DER AND B.E. UMALI (ED) - Prosea 14. Vegetable oils and fats
7707: VOSSEN, H.A.M. VAN DER AND B.E. UMALI (ED) - Prosea 15 (1) Cryptogames: Algae
11650: VOSSEN, H.A.M. VAN DER AND B.E. UMALI (ED) - Prosea 015 (1) Cryptogames: Algae
7933: VOSSEN, H.A.M. VAN DER; WESSEL, M. (EDS) - Prosea 16. Stimulants
42435: VÖSSING, A. - Der Internationalpark Unseres Odertal. Ein Werk- und Wänderbuch
47991: VOÛTE, T. (SAM.) - 100 Jaar Voûte Vereniging. 1908 - 2008
51010: VOWLES, G.A.; VOWLES, R.S. - Breeding birds of the Algarve
43178: VRANKEN, J. - Het contrapunt. Hedendaagse muziek en polyphone vormen (motet, koraalvoorspel, fuga, etc.)
9371: VRANKRIJKER, A.C.J. DE - Het wervende woord. Geschiedenis der socialistische week- en dagbladpers in Nederland
7227: VRANKRIJKER, A.C.J. DE - Vier eeuwen Nederlandsch Studentenleven
7018: VRANKRIJKER, A.C.J. DE - Naerdincklant. Gooische studies over: koptienden, boekweit en bijen, kerken en kloosters, weversheiligen
39686: VREDEMAN DE VRIES, H. - Hortorvm viridario rumqve
17241: VREDEN, G. VAN; AHMADZABIDI, A.L. - Pests of rice and their natural enemies in Peninsular Malaysia
37051: VREDENBERG, J. E.A. - Rond de sjoel. Grepen uit de joodse geschiedenis in Arnhem
2454: VREDENBERG-ALINK, J.J. - Kaarten van Gelderland en de kwartieren. Proeve van een overzicht van gedrukte kaarten van Gelderland en de kwartieren vanaf het midden der zestiende eeuw tot circa 1850
1513: VREDENBERG, J.P. - Als off sij onse eigene kijnder werden. Het burgerweeshuis te Arnhem 1583-1742
24452: VREDENBERG-ALINK, J.J. - Spiegel der wereld
38857: VREDENBERG, J. - Monumentengids Harderwijk
38854: VREDENBERG, J. - Monumentengids Scherpenzeel
17695: VREDENBREGT, J. - De Baweanners in hun moederland en in Singapore. Een bijdrage tot de kulturele antropologie van zuidoost-Azië
48591: VREDENDAAL, J. VAN (VERT.) - Heiland. Een Christusgedicht uit de vroege middeleeuwen
49203: VREE, F. DE - Jan Cremer
10328: VREE, F. VAN - De metamorfose van een dagblad. Een journalistieke geschiedenis van De Volkskrant
38736: VREEZE, N. DE (RED.) - Negentig jaar adviezen over ruimtelijke kwaliteit in Noord-Holland 1916 - 2006
41029: VREUMINGEN, L. VAN - Van puntzak tot banderol. Geschiedenissen rond de oudste tabakszaak van Nederland. van Vreumingen 1836 - 1911
41113: VRIAMONT, J. - De exploten van Tabarijn
12817: VRIELYNCK, R. ((RED.) - Achter het witte doek. 150 jaar camera's. projectoren & affiches
36312: VRIEND, J.J. - Links bouwen, rechts bouwen
51696: VRIEND, J.J. - De grond waarop wij staan
19506: VRIEND, J.J. - Architectuur als samenspel van ruimte en vorm
14776: VRIEND, J.J. - La Escuela de Amsterdam
34516: VRIEND, J.J. - De bouwkunst van ons land
7989: VRIEND, J.J. - Bouwen als sociale daad. 50 jaar woningbouw Philips
16722: VRIEND, J.J. - De bouwkunst van ons land II. Het platteland
20241: VRIEND, J.J. - De bouwkunst van ons land
16440: VRIEND, J.J. - Na-oorlogse kleine landhuizen in Nederland
48882: VRIEND, E. - Het nieuwe land. Het verhaal van een polder die perfect moest zijn
51678: VRIEND, J.J. - Bouwen en wonen
40400: VRIENDS, J. - De ooievaar. Zijn familie en zijn prooi
16319: VRIENDS, TH. - Papegaaien en parkieten. Voeding - verzorging - huisvesting
54280: VRIENS, J. - Inventaris van het archief van de tienden van Moergestel 1618-1958 (met fragment van het familiearchief De la Torre 1608-1684)
8593: VRIES MZN, S. PH. DE - Joodse riten en symbolen
16791: VRIES, D.J. E.A. (RED.) - Verborgen verleden. Bouwhistorie in Nijmegen
3546: VRIES, L. DE - De bliksem getemd. Het fascinerende verhaal van 100 jaar elektrische gloeilamp
28855: VRIES, TH. DE - De meesters van de draak. Verkenningen in het nieuwe China alsmede enkele proeven van Chinese literatuur, boerenpoëzie, anecdotes en volkshumor.
44346: VRIES, A. DE (ESSAY) - Jacobien de Rooij. Liefdevol gadeslaan
23254: VRIES, M.-L. DE - Nederland Waterland. Een nieuw leven voor gedempte grachten, vaarten, havens en beken
31876: VRIES, W.J. DE - Gereglementeerde golven. De hervorming van het Groningse waterschapsbestel na de grondwet van 1848 en de reglementering van dit nieuwe bestel tot de waterschapswet van 1992
35580: VRIES, M.A. DE - Over de vorming van Phytomelaan bij Tagetes patula L. en einige andere Composieten
42001: VRIES, J. DE - Rondom 'Neusen' I.
41279: VRIES, J. DE; ROELOFS, B. - De canon van Arnhem
41284: VRIES, J. DE - Johan de Vries vertelt. Over Terneuzen, hoe het was en wat er van geworden is
32268: VRIES, S. DE - De lucht in gevlogen, de hemel in geprezen. Eerbewijzen voor Van Speyk
23841: VRIES, W.J. DE - Gereglementeerde golven. De hervorming van het Groningse waterschapsbestel na de grondwet van 1848 en de reglementering van dit nieuwe beleid tot de waterschapswet van 1992
30707: VRIES, M. DE - Het gebruik van klaverruiters in den landbouw
6825: VRIES, H. DE - Naar Californië. Reisherinneringen
28852: VRIES, TH. DE - Meesters en vrienden. Literaire leerjaren
16282: VRIES, K. DE (VZ.) - Philologia Frisica. Anno 1978. Lezingen en neipetearen fan it 8de Fryske filologekongres. Oktober 1978. Tussen Frysk en Nederlansk
1516: VRIES, JOH. DE - Nieuw Nijmegen 1870-1970. Moderne economische geschiedenis van de stad Nijmegen
48229: VRIES, L. DE - Jan van der Heyden
8760: VRIES, H. DE - De invloed der temperatuur op de levensverschijnselen der planten
7610: VRIES, H. DE - Opera e periodicis collata
4514: VRIES, V. DE - Vegetatiestudie op de westpunt van Vlieland
9298: VRIES, A. DE - Groot-Nederlands Boerenboek
1975: VRIES, E. DE - De aarde betaalt. De rijkdomen der aarde en hun betekenis voor wereldhuishouding en politiek
53375: VRIES, S. DE - Ruiters op de aethergolven. Een eigenwijs boek van een oude spotter van een jonge liefde: de radio!
14147: VRIES, J.H. DE - Bont allerlei. Een populair standaardwerkje over bont
9162: VRIES, L. DE; AMSTEL, I. VAN - Het prentenboek van Tante Pau en het mooiste en leukste uit andere prentenboeken bijeengezameld
6827: VRIES, H. DE - Soorten en variëteiten. Hoe zij ontstaan door mutatie. Voordrachten gehouden aan de universiteit van Californië
43212: VRIES, B. DE E.A. (RED.) - de kracht der zwakken. Studies over arbeid en arbeidsbeweging in het verleden
8638: VRIES, H. DE - Van amoebe tot mens. Laatste les aan de Universiteit van Amsterdam op 13 juni 1918
6824: VRIES, H. DE - Oorsprong en bevruchting der bloemen
30626: VRIES, J. DE - The dutch rural economy in the golden age 1500 - 1700
20399: VRIES, G.J.P. DE ('OOM GERRIT') - Achter de schermen. De ondergrondsche strijd voor onze bevrijding. Onthullingen over de werkzaamheid der illegale organisaties tijdens de Duitsche bezetting
24487: VRIES LENTSCH, M. DE - Marijke de Vries Lentsch
46292: VRIES, A.PH. DE - Tien jaar Gereformeerde Sociale Academie GSA 1972 - 1982. Feiten, ontwikkelingen, visies
31469: VRIES, J. DE; TOLLENAERE, F. DE - Etymologisch woordenboek
9310: VRIES, JOH. DE - Hoogovens IJmuiden 1918 - 1968. Ontstaan en groei van een basisindustrie
3764: VRIES, W. DE - De opkomst van Zutphen
27901: VRIES, W. DE - Soil response to acid deposition at different regional scales
17767: VRIES, H. DE - Opera e periodicis collata. Deel I. Onderzoekingen over variabiliteit en erfelijkheid
17768: VRIES, H. DE - Opera e periodicis collata. Deel Ii. Onderzoekingen over variabiliteit en erfelijkheid
48404: VRIES, M.S. DE - Dagboek van de Gouveneursleerstoel. Aruba 2011 - 2014
54433: VRIES, Y. DE (SAM.) - Zwitsal door de jaren heen. Geschiedenis van Zwitsal Apeldoorn
38956: VRIES, D. DE; SCHROOT, P.A. - Bouwkunde. De voornaamste materialen. Eerste deel: steen
5569: VRIES, J. DE - Sa buorke de C.A.F. Driekwart eeuw aan- en verkoopcoöperatie in Friesland
21: VRIES, H. DE - Gruppenweise Artbildung: unter spezieller Beruecksichtigung der Gattung Oenothera
15329: VRIES-ROZENDAAL, H. DE - Te gast bij Lunterse doirpsgenoten.
48825: VRIES, S. DE - The complete book of great Australian women, 36 women who changed the course of Australia
1852: VRIES, W. DE - 150 jaar welstand. De maatschappij tot bevordering van welstand, voornamelijk onder landlieden 1822-1972
6395: VRIES, H. DE; VRIJHOF, B. - De landbouwwaterhuishouding in de provincie Noord-Holland
1984: VRIES, V. DE - Vlieland. Landschap en plantengroei
52613: VRIES, P.J. DE - Enkhuizen in kaart. Vier eeuwen stadsplattegronden
12800: VRIES, H. DE - Soorten en variëteiten. Hoe zij ontstaan door mutatie. Voordrachten gehouden aan de universiteit van Californië
47956: VRIES, A. DE JR. - Een zondagskind. Biografie van mijn vader
10909: VRIES, K. DE; WINSEMIUS, J.P. - De Allerheiligenvloed van 1570
12005: VRIES, H. DE - Soorten en variëteiten. Hoe zij ontstaan door mutatie. Voordrachten gehouden aan de universiteit van Californië
26857: VRIES, L. DE - A treasury of illustrated children's Books. Early nineteenth-century classics from the Osborne Collection
45769: 'VRIES, AUKE DE - Nederland land aan de zee
46218: VRIES, JOH. DE - Een eeuw vol effecten. Historische schets van de Vereniging voor de Effectenhandel en de Amsterdamse Effectenbeurs 1876 - 1976
5515: VRIES, JOH. DE - De Coöperatieve Raiffeisen- en Boerenleenbanken in Nederland 1948-1973. Van exponent tot component
31606: VRIES-ROZENDAAL, H. DE - Te gast bij Lunterse doirpsgenoten. Deel 1
11129: VRIES, TH. DE; BOELENS, J. - Gesprekken op donderdag. Theun de Vries praat met Jan Boelens
48500: VRIES, R.W.P. DE - Dutch national costumes
49482: VRIES, J.M. DE (COMP.) - Yoyo mama yo. Een afrikaans liedboek. An african songbook
41664: VRIES, J. DE (VW.) - Feest in Utrecht. Dit is het verslag in foto's van aankomst, ontvangst diner en feest en het afscheid van het feest 50 jaar Bredero's in Utrecht
4370: VRIES, TH. DE; SCHAAP, DICK - Eene plaats van grooten omvang. 1876-1976, honderd jaar IJmuiden en het Noordzeekanaal
37548: VRIES, W. DE - Bijdragen tot de de geschiedenis van het rechterlijk bestel in Gelderland I. Rechtsgebieden in het Kwartier van Nijmegen
46698: VRIES, W. DE - Topografiese namen in en bij Duurswold
46079: VRIES, K. DE - Conservator. Een Wageningse monoloog
9430: VRIES, J. DE - De Germaansche oudheid
41812: VRIES, C.L. DE (RED.) - Van piepers tot pasta. Recepten voor en door 3 generaties
41706: VRIES, E. DE - Met minder muis meer mans. De bijzondere jaren `50 en `60 van de vorige eeuw voor cultuur, papier en grafische vormgeving
9612: VRIES, E.A. DE - Een groene visie op de Wageningse Berg
43241: VRIES, OE. DE - Naar ploeg en koestal vluchtte uw taal. De verdringing van het Fries als schrijftaal door het Nederlands (tot 1580)
40518: VRIES, E. DE - Landbouw en welvaart in het regentschap Pasoeroean. Bijdrage tot de kennis van de sociale economie van Java
6823: VRIES, H. DE - Van Texas naar Florida. Reisherinneringen
51071: VRIES, P. DE - Van Helsdeur tot Duivels Hoorn. Impressies van de Waddenzee
1862: VRIES, H. DE - Landbouw en bevolking tijdens de agrarische depressie in Friesland (1878-1895)
8407: VRIES, H. DE - Het veredelen van kultuurplanten
34518: VRIESE, W.H. DE - Mémoire sur les Rafflesias Rochussenii et Patma, d'apres les recherches faites aux iles de Java et de Noessa Kambangan, et au jardin de l'universite de Leide
15072: VRIEZE, J. (RED.) - Het rijk der Scythen
25334: VRIEZE, J.; BOELE, V. - De rijkdom van Stroganoff. Het verhaal van een Russische familie
6662: VRIEZE, P.L. DE - Tuinkoepels en tuinhuizen in de provincie Groningen
40394: VRIEZE, J. DE - De maasheggen
5420: VRIJ, J.M. - Topstructuur en strategische besturing van grote landbouwcoöperaties
48621: VRIJ, SJ. DE - Op de golflengte van Radio Herrijzend Nederland
5553: VRIJBERGHE DE CONINGH, E. VAN - Vijf Lutherse huizen en hun bouwkundige aspecten
41807: VRIJBERGHE DE CONINGH, E. VAN - Streekdracht motieven. Ontwerpen en patronen om zelf te maken
15693: VRIJLANDT, P.; KERKSTRA, K. - Mergelland. Landschap en mergelwinning
9505: VRIJMAN, L.C. - Kaapvaart en zeeroverij. Uit de geschiedenis der vrije nering in de lage landen
32217: VRIJMAN, J. - De werkelijkheid van Karel Appel
44155: VRIJMAN, J.; NOOTEBOOM. C. E.A. - Groeneveld. Herinneringen aan een landhuis in Baarn 1946 - 1966
33942: VROEGE, D. - De schadelijke werking van het zaad van de Ricinus Communis op de gezondheid
24169: VROEGE, B. E.A. - Groningen in foto's A-Z
52179: VROEMEN, L.P.J. - Operatie Market Garden I. 101e en 82e Ameriakaanse Airborne Divisie. Eindhoven - Best - Son - Breugel - Eerde - Veghel - Grave - Groesbeek - Overasselt - Nijmegen. Gids historische Plaatsen Tweede Wereldoorlog
52180: VROEMEN, L.P.J. - Operatie Market Garden II. 1e Britse Airborne Divisie en de 1e Poolse Onafhankelijke Parachutisten Brigade. Arnhem - Driel - Oosterbeek - Wolfheze. Gids historische Plaatsen Tweede Wereldoorlog
25858: VROENHOVEN, F.J.W. VAN - Beschouwingen over de samenwerking in het midden- en kleinbedrijf
30639: VROESEN, V.R.IJ. (VW.) - Literatuur over runveeteelt, voeding en verpleging, geschreven door Nederlanders
12530: VROLIK, G. - Over het verschil der inwendige gesteldheid der horenpitten bij antilopen
26983: VROMAN, L. - Tineke. De adem van Mars. Snippers
48414: VROMAN, C. E.A. (RED.) - Verschil in Nederland. Sociaal en Cultureel rapport 2014
2313: VROMAN, M. - The marine algal vegetation of St. Martin, St. Eustatius and saba (Netherlands Antilles)
31204: VROMEN, W.J. - Spreuken en gezegden ten plattelande
50726: VROOM, W. - Financing cathedral building in the middle ages. The generosity of the faithful
30251: VROOM, N.R.A. (PF) - A.M. Cassandre
50191: VROOM,W. (RED.) - De Nieuwe Kring in Bergen (N.H.). Filosofen en kunstenaars in Bergen (1916-1919)
9325: VROOM, U.E.E. - Vracht- en vissersschepen van Eeltjebaas en Aukebaas
54193: VROOM, M.J. (VW.) - Fieldwork. landschapsarchitectuur in Europa
40124: VROOM, M.J. (RED.) - Buitenruimten. Ontwerpen van Nederlandse tuin- en landschapsarchitecten na 1945 / Ourdoor space. Environments designed by Dutch landscape architects in the period since 1945.
24504: VROOM, M.J. (RED.) - Outdoor space. Environments designed by Dutch landscape architects since 1945 / Buitenruimten. Ontwerpen van Nederlandse tuin- en landschapsarchitecten na 1945
30969: VROOM, H. - Centum carmina, quae composuit Guido Gezelle
26390: VROOM, N.R.A. - De schilders van het monochrome banketje
35243: VROOM, M.T. - Lexicon van de tuin- en landschapsarchitectuur
38671: VROON, H. - Zeist, groei en bouw. De Dieptetuin te Zeist. Geschiedenis en beeld
50070: VROON, P.; DRAAISMA, D. - De mens als metafoor. Over vergelijkingen van mens en machine in filosofie en psychologie
17995: VROONHOVEN, L. VAN - Onderdrukking en vorming. Ontwikkeling aan een periferie: boeren in Puno, Peru
15983: VRUGT, M. VAN DE - De criminele ordonnantiën van 1570. Enkele beschouwingen over de eerste strafrechtcodificatiie in de Nederlanden
49327: VUIJSJE, H. - De prijs van het paradijs. Een voettocht over het nieuwe Europese plattelland
46274: VULLINGHS, M.W.A.H.; WOLF, H.R. DE - Na oorlog en vrede. Twaalf opstellen bij het dertiende lustrum van Societas Iuridica Grotius en de vierhonderdste geboortedag van Grotius
35794: VULSMA, R.F. - Burgelijke stand, bevolkingsregister en genealogie
49045: VUVAY, R. E.AS. - Zeichnung, Schrift un Druck in der bildenden Kunst und als Gegenstand im Kunstunterricht
16728: VUYCK, L. - De plantengroei der duinen
41251: VUYCK, L. (VW.) - Prodromus Florae Batavae. Vol I. Pars II. Dicotyledoneae - Calyciflorae
19805: VUYCK, L. (VW.) - Prodromus Florae Batavae. Vol I-I. Dicotyledonen - Thalamifloren
41252: VUYCK, L. (VW.) - Prodromus Florae Batavae. Vol I. Pars III. Dicotyledoneae - Corolliflorae et Monochlamydeae
53836: VUYK-BOSDRIESZ, J.B. - Wolter' Ster Woordenboek Spaans - Nederlands / Nederlands - Spaans
5635: VUYK, A. - Boskoop. Vijf eeuwen boomkwekerij
52622: VUYK, K. - Homo volens. Beschouwingen over de moderne mens als willende mens, naar aanleiding van Nietzsche en Heidegger
53853: VUYK, S. - De verdraagzame gemeente van vrije christenen. Remonstranten op de bres voor de Bataafse Republiek (1780 - 1800)
53678: VUYK, S. - Uitdovende verlichting. Remonstranten als deftige vaderlanders 1800 - 1860
54078: VUYK, B. - Groot Indonesisch kookboek (afgewisseld met Chinese recepten)
54720: VUYLSTEKE, C. - Het gewicht van de helese vrede. Vrijheid en verzet sinds Tianammen
54721: VUYLSTEKE, C. - Volksrepubliek van verlangen. Ontmoetingen in het hedendaagse China
51177: VYTOPIL-DIEMER, A.; ESKES-SCHELVIS, I. - Patchwork Quilts. Ontwerpen en uitvoeren
26161: WAAL, F. DE - Vijftig manieren waarop ik mijn leven verpestte en hoe jij dat kunt voorkomen
51888: WAAL, E. DE - De witte weg. Verslag van een obsessie
3491: WAAL, M. DE - Zuivel, Ei en Honing. Door alle eeuwen heen
1518: WAAL, M. DE (RED.) - Wageningen als woon- en studiestad
53092: WAAL, F.B.M. DE (RED.) - Sciobiologie ter discussie. Evolutionaire wortels van het menselijk gedrag?
5367: WAAL, F. DE - Verzoening. Vrede stichten onder apen en mensen
36612: WAAL, D. DE - Het cyanophore karakter van witte klaver (Trifolium Repens L.)
3701: WAAL, F. DE - Chimpansee politiek. Macht en seks bij mensapen
38745: WAAL, G.M. VAN DER (COÖRD.) - Boeren welstand in Zuid-Holland. Ruimtelijke kwaliteit van boerderijen
12654: WAAL MALEFIJT, A. DE - The Javanese of Surinam. Segment of a plural society
25301: WAALEWIJN, H.W. - Beginselen der dierkunde ten gebruike bij het middelbaar onderwijs
29015: WAALEWIJN, H.W. - Bijdrage tot de histologie van den Vischdarm
11787: WAALL, J.D. VAN DER; FRIJTAG DRABBE, C.A.J. VON - Wijnmalen's Lezen en gebruik van militaire-, fiets- en wandelkaarten
11984: WAALS, J. VAN DER - De prentschat van Michiel Hinloopen. Een reconstructie van de eerste openbare papierkunstverzameling in Nederland
46263: WAALS, H.G. VAN DER - Hitopadeça van Nãrãyana. Spreuken en sproken uit het Sanskrit vertaald
25305: WAARD, E. DE E.A. (SAM.) - Chr.J. van Geel. 'De ene kunst leeft nooit zonder de andere, althans bij mij'
1520: WAARD, A. DE - Renkum. Vijf dorpen in het groen
7624: WAARD, H. VAN - Walcheren onder de zeegolven. Eerste golf, De Noord-Westkust; Tweede golf, Waar mensen wonen, leven en strijden; Derde golf, Door Walcheren's archipel.
54349: WAARD, C. DE - Inventaris van kaarten en teekeningen
1521: WAARD, A. DE - Waar anders dan in Wageningen. Stad der bevrijding, centrum van landbouwwetenschap
9633: WAARD, A. DE - A3 over Adri de Waard
54731: WAARDENBURG, H. - Kappen, kapers en kornetten. Hoofdtooi uit het Zuiderzeegebied
29719: WAARSENBURG, H. VAN DE - Voetsporen door de tijd. Theun de Vries. Portret van een kunstenaar
47607: WAART, A. DE - Het levenswerk van Willem Einthoven 1860 - 1927
3274: WERKGROEP WADDENGEBIED - Natuur en natuurwetenschap in het Waddengebied en de plannen tot aanleg van dammen naar Ameland
47297: WADDERMAN, T.E.; HILL, J.S. - Bolivian Indian textiles. Traditional designs and costumes
50321: WAEGEMANSD, E. - Geschiedenis van de Russische literatuur. Sinds de tijd van Peter de Grote
1524: WAEL, W. DE - Tusschen twee rivieren
46947: WAERDEN, E. VAN DER (VW.) - Erfgoed van de oorlog. De oogst van het programma
2340: WAERN, M. - Rocky-shore algae in the öregrund archipelago
47898: WAGEMAKER, A.; VERDEGAAL, P.H. - Herinneringsboek PRT 5. De situatie is rustig maar stabiel
50267: WAGEMAN, P.; KOUTEINIKOVA, I. - Het onbekende Rusland. Oriëntalistische schilderkunst 1850 - 1920
43925: WAGEMAN, P.; JACKSON, D. - Het Russische landschap
36572: WAGEMANN, G. - Feste der Religionen. Begegnung der Kulturen
31714: WAGENAAR, A. (SAM.) - Watersnood 1995. Nederland moest een beetje inschikken
48743: WAGENAAR, J. - Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tiyen af, 17 delen
53974: WAGENAAR, J. - Canadeezen bouwen bruggen. De geschiedenis van het Tweede Bataljon der 'Royal Canadian Engineers' 1940 - 1945
42881: WAGENAAR, J. - Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tiyen af, 21 delen
30865: WAGENEN, J. VAN - The golden age of homespun
29869: WAGENER, W.A. - Een eeuw binnen met de bel. De geschiedenis van de eerste HBS met vijfjarige cursus te Rotterdam
37058: WAGENER, W.H. - Modern carpentry. Building construction in easy-to-understand form
29910: WAGENINGEN, G. VAN; DENDERMONDE, M. - Waar moet 't heen ...
3719: VAKGROEP LANDSCHAPSARCHITECTUUR LANDBOUWHOGESCHOOL WAGENINGEN - Rapport over de parken Sonsbeek, Zijpendaal en gulden bodem in Arnhem. Beschrijving, waardering, mogelijke veranderingen
41274: WAGENINGEN, J. VAN; GREEVE, C.A.A.J. - Gids voor gymnasiasten
50364: WAGENINSVELD, A.G. (TG.) - Gids miniatuur Walcheren
3807: WAGENMAKER, A.J.M. - Buitenstaanders in actie. Socialisten en neutraal-georganiseerden in confrontatie met de gesloten Tilburgse samenleving 1888-1919
54883: WAGENVORST, S. - Bolliggende percelen in de Neder-Betuwe
47885: WAGER, V.A. - The frogs of South Africa
40492: WAGNER, F.A. - Sierkunst in Indonesië
48364: WAGNER, G.K. - De kunst van het oude Rusland. Architectuur - Beelhouwkunst - Schilderkunst
22460: WAGNER, M.R. - Setmour Johnson. Eagles, Chiefs and Rocketeers
10416: WAGNER, A. - Jan Voerman. IJsselschilder
10492: WAGNER, CHR. - Handbuch der Forstwissenschaft
20312: WAGNER, G.; MÜLLER, W.J. - Dermatologie in der Kunst
23362: WAGNER, D.J. (FW.) - Americans in glass
4498: WAGNER, H. - Illustrierte Deutsche Flora. Eine Beschreibung der im Deutsche Reich, Deutsch-Osterreich und der Schweiz einheimischen Gefässpflanzen
50870: WAGNER, O. - Modern architecture. A guidebook for his students to this field of art
42197: WAGNER, A. (ESSAY) - Matthijs Maris
37774: WAGNER, K.; KLIMANSCHWEWSKY, A. - Der Starssenfahrer
37412: WAHLENBERG, W.G. - Longleaf pine. Its use, ecology, regeneration, protection, growth, and management.
51778: WAHLSTRÖM, S. - Danske Fuglestemmer
15597: WAIBOER, A.J. (VW.) - 100 jaar Waard en Groet 1844 - 1944
50775: WAINE, A.C. - Background to beekeeping
35642: WAISSENBERG, R. E.A. - Die Türken vor Wien. Europa und die Entscheidung an der Donau. 1683
31561: WAJEWSKI, W.; BLESS, F. - Tekeningen uit de collectie van het Van Reekum Museum te Apeldoorn
29224: WAKKER, J.H. - Onderzoek der ziekten van hyacinthen en andere bol- en knolgewassen gedurende de jaren 1883, 1884 en 1885
40376: WAL, H.K. VAN DER - Kanaries. Handboek voor het houden en kweken van zang-, kleur- en postuurkanaries
16611: WAL, F. VAN DER - De oudste vakbond van ons land. Ontstaan en vijtigjarige werkzaamheid van den Algemeene Nederl. Typografenbond. 1866 -1916
43566: VAN DER WAL, C. - In praise of common sense. Planning the ordinary. A physical planning history of the new towns in the IJsselmeerpolders
3437: WAL, A. DE - De pianistenwereld. Beroemde pianisten van voorheen en thans
50751: WAL, L. VAN DER - Wat is er met de ethiek gebeurd? Over ethisch denken onder laatmoderne omstandigheden
33260: WAL, M. VAN DER - Jan Sluijters. Vrouwen
38422: WAL, G. VAN DER - Leven en werk van Willem den Ouden
46465: WAL, J. DE - Handvesten en oorkonden betrekkelijk de regtsgeschiedenis van den Zwijndrechtschen Waard
27860: WALBURGH SCHMIDT, H. - Het dertiende peloton. Levensverhalen rond zweefvliegtuig Horsa 166. Slag bij Arnhem 1944
41629: WALCH, F. - Roothaert. Een biografie
29500: WALDA, D. - Gevangen in het ijs. De overwintering van Willem Barents op Nova Zembla
28266: WALDBAUER, G. - What good are bugs? Insects in the web of life
50960: LEBEL - SANOUILLET - WALDBERG - Der Surrealismus. Dadaismus und metaphysische Malerei
53376: WALDEN, WILLY - Ja, dat was revue
44648: WALDENBURG, H. - Berliner Mauerbilder
46302: WALDKÖTTER, K.F. (VZ.) - Honderd jaar A.V.M.O. Gedenkboek 1867 - 1967
51649: WALDMAN, D. - Joseph Cornell. Master of dreams
51650: WALDMAN, D. - Collage, assemblage, and the found object
38423: WALDMAN, D. - Enzo Cucchi
29896: WALDORP, H. - Onze Nederlandse stoomlocomotieven in woord en beeld
2401: WALENKAMP, J.H.C. - The asteroides of the coastal waters of Surinam
2402: WALENKAMP, J.H.C. - Asteroida (Echinodermata) from the Guyana Shelf
47673: WALENTA, K. - Die Mineralien des Schwarzwaldes und ihre Fundstellen
54569: WALGIEN O. - Saab in Nederland
54012: WALKER, M. - MV Augusta Fours. The complete story
53148: WALKER, A. - Peters Sellers. The authorised biography
53158: WALKER, A. - National heroes. British cinema in the seventies and eighties
53988: WALKER, M. - Manx Norton
52443: WALKER, D. - The chrystal healing book
34318: WALKER, E.H. - Plants collected by R.C. Ching in Southern Mongolia and Kansu Provinces, China.
42087: WALKER, L.; HUGHES, J. - The complete bread book
2718: WALL PERNÉ, G. VAN DE - Veluwsche sagen
17483: WALL PERNÉ, G. VAN DE - Veluwsche sagen
1530: WALL, J.W.M. VAN DE - De valkerij op het Loo. The Royal Loo Hawking Club 1839-1855
5556: WALL, V.I. VAN DE - Oude Hollandsche buitenplaatsen van Batavia. Deel I.
21349: WALLACE, G.F. - The guns of the Royal Air Force 1939 - 1945
49962: WALLACE, M. (PHOT.) - Playing chess with the heart. Beatrice wood at 100
33889: WALLACE-MURPHY, T. - De verborgen boodschap in Christelijke renaissancekunst. De ontcijfering van de geheime ketterse code in beeldende kunst en kerkarchitectuur
52781: WALLACH, E. - Eli Wallach. The good, the bad, amd me. In my anecdotage
29929: WALLAST, M. - 75 jaar autobussen in Rotterdam 1906 - 1981
10216: WALLE, J. VAN DER - De Nederlandse Antillen. Land Volk Cultuur. - The Netherlands Antilles. Country People Culture
6497: WALLE, C. VAN DE - Siardus Bogaerts. De prior en zijn monasterium te Huijbergen 1614-1670
46350: WALLE, F. VAN DER - Het Troelstra-oord
17373: WALLER, C.E. (ED.) - Marshall's book of railways
48642: WALLET, B. - Zeeburg. Geschiedenis van een joodse begraafplaats 1714 - 2014
41345: RIENKS-WALLINGA (RYMKES) - Hwet Muskebiis en Kibichyntsje bilibben
52692: WALLIS BUDGE, E.A. - Cook's handbook for Egypt and the Sûdân, with chapters on Egyptian Archaeology
28343: WALLIS DE VRIES, G. (RED.) - Krachtens De Bouwverordening Bouw- en Woningtoezicht Rotterdam 1861-1986
38943: WALLIS DE VRIES, G. (VW.) - Wetenschap in dienst van natuurbehoud
33566: WALLS, G. - Tomato growing today
49505: WALLS, J.G. - Red-eyes and other leaf-frogs
45841: WALSCHAP, G. - De culturele repressie
42217: WALSTRA, B.; FATAH-BLACK, K. - Schipper in het cachot. Het journaal van Wijze Gerbens Hellinga 1794 - 1795
7192: WALSUM, G.E. VAN (RED) - Rotterdam Europoort 1945-1970
43500: WALTER, E. - Die Brutschädlinge der Fische und die Mittel zu ihrer Vernichtung
31535: WALTER, W. (ED.) - Modern Publicity 1959-1960.
38032: WALTER, H. - Einführung in die allgemeine Pflanzengeographie Deutschlands
39463: WALTER, H. - Die Vegetation der Erde. Zwei Bände.
26090: WALTER, F. - 50 modern bungalows
23632: WALTER, H. - Die Vegetation der Erde in öko-physiologischer Betrachtung. Band I. Die tropischen und subtropischen Zonen
2976: WALTER, E. - Einführung in die Fischkunde unserer Binnengwässer. Mit besonderer Berücksichtigung der biologisch und fischereiwirtschaftlich wichtigen Arten
36438: WALTERS, S.M. E.A. (ED.) - The European garden flora. Part II. Juncaceae to Orchidaceae
39721: WALTERS, M. - Birds' eggs. The visual guide to the eggs of over 500 bird species from around the world
52237: WALTHER, I.F. (SAM.) - Kunst van de 20e eeuw. Schilderkunst - Beeldhouwkunst - Nieuwe Media - Fotografie
50247: WALTHER, I.F. - Kunst van de 20e eeuw. Schilderkunst - Beeldhouwkunst - Nieuwe Media - Fotografie
52502: WALTNIEL, L.G. (VW.) - Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur. Deel 14n 1. Provincie Limburg. Arrondissement Tongeren. Kantons Riemst - Tongeren
30605: WALTON, TH. - Leer uw schip kennen. Een eenvoudige verklaring van daartoe noodige zaken als samenstelling, stabiliteit, drijfvermogen, slingeren, vrijboord enz. van schepen
46575: WAND, N. - Das Dorf der Salierzeit. Ein lebensbild
50309: WANDEL, G. - Klassieke kruissteek-motieven
20479: WANDELT, R.; WOLTERS, J. - Handboek rashoenders. De hoenderrassen van de wereld
41816: WANDER, B. - Het Oldambter boerenbedrijf 1800 - 1920. Literatuurrapport
6270: WANDER, B. - Bibliografie Historisch Boerderij-onderzoek
51945: YI YING WANG E.A. - Me in my bag
45494: WANGERIN, W. - Paulus
30443: WANGERMEE, R. - Flemish music and society in the fifteenth and sixteenth century
24892: WANGERMÉE, R. - De Vlaamse muziek in de maatschappij van de 15de en 16de eeuw
53755: WANJUN, ZHANG - [Afforestation]
36735: WAP, J.J.F. - Gedenkboek der huldiging en feesttogten van Zijne Majesteit Willem III. 1840 - 1952
33596: WARBURG, O.; SOMEREN BRAND, J.E. VAN - Kulturpflanzen der Weltwirtschaft
24318: WARD, TH. - The capsule of the mind. Chapters in the life of Emily Dickinson
21921: WARD, A. - A nation alone. The battle of Britain - 1940
53448: WARDELL, D.W. - White shadow. Walking with Janet Mentgen
25505: WARDLAW, C.W. - Banana diseases. Including plantains and abaca
51266: WARDWELL, A. (INT.) - Of pride and spirit. North American Indian art from a private collection in Hawaii
32538: WARE, K.; BARBERIE, P. - Dreaming in black and white. Photography at the Julien Levy Gallery
23103: WARFFEMIUS, M.G. - Hunebedden en grafheuvels
46988: WARING, PH. - A dictionary of omens and superstitions
47774: WARK, M. - Si'ira. Het rijke ceintuurweefsel van de Wayuu Indianen uit de Guajira. het noordelijk grensgebied van Venezuela en Colombia
24183: WARMENHOVEN, J. E.A. - Nieuw leven voor oude bollenschuren
8050: WARMOLTS, J. - Het 13de eeuwse kerkje van Zweeloo
42556: WARNAR, G. - het ridderboec. Over Middelnederlandse literatuur en lekenvroomheid
51263: WARNCKE, C.P. - Picasso 1881 - 1973
43978: WARNCKE, C.P. - Het ideaal als kunst. De Stijl 1917 - 1931
32184: WARNER, M. - De enige onder de vrouwen. De maagd Maria: mythe en cultus
32099: WARNER, O. - Nelson's battles
33194: WARNER, G,F,; GILSON, J.P. - Catalogue of western manuscripts in the old Royal and King's collections in the British Museum.
20870: WARNER, O. - Great Sea Battles
48540: WARNER, B. - Hardcore Zen
41857: WARNING, M.M. - Collectie losse aanwinsten 1356 - 20e eeuw
27850: WARNOD, J. - Maurice Utrillo
26501: WARREN, H. - Nachtvogels
33506: WARREN-WREN, S.C. - Willows.
51191: WARREN, M.E. - The train's done been and gone. An Annapolis portrait, 1859 - 1910
25119: WARREN, H. - Saïd
32593: WARREN, B.G. - Margrethe Mather & Edward Weston. A passionate collaboration
12216: WARTENA, R. E.A. - Dinxperlo 700 jaar 1281-1981
31276: WARTENA, R. - Het archief van de familie Brantsen
7809: WARTENA, R. - Sint Anthony Groote Broederschap Zutphen 1451 - 1976
3691: WARTENA, R. - Het archief van de Cannenburg
6475: WARTENBERGH, H. - Ik zie, ik zie... De bijbel langs Amsterdams straten
46355: WARTMANN, W. (INL.) - Honoré Daumier. 240 Lithografieën
14964: WASCH, K. - Glas en kristal
25335: WASIELEWSKI, W.J. VON - Die Violine und ihre Meister
39307: WASLANDER, CHR. (RED.) - Turkije. Hos geldiniz!
8875: WASSCHER, J. - De teelt der blauwe bessen (vaccinum Corymbosum L. en hare hybriden) in de Vereenigede Staten van Noord Amerika en ten onzent
50129: WASSING-VISSER, R. - Weefsels en adatkostuums uit Indonesië
38012: WASSING, R.; WASSING-VISSER, R. - Adoeh, Indië! Het beste van Hein Buitenweg
48639: WASSING-VISSER, R. (SAM.) - Met andere ogen. 400 jaar afbeeldingen van Europeanen door verre volken
46456: WASSINK, J.F.A. - Inventaris van het oud-rechterlijk archief van Weert, 1400 - 1796
17953: WATANABE, H. - The Architecture of Tôkyô
52399: WATELET, M. E.A. (RED.) - Gerardus Mercator Rupelmundanus
35434: WLO-WERKGROEP INTEGRAAL WATERBEHEER - Water in balans
1888: WATERBOLK, A. - Van plaggenhut tot bungalow. Drenthe vroeger en nu
14708: WATERBOLK, H.TJ. - De praehistorische mens en zijn milieu. Een plynologisch onderzoek naar de menselijke invloed op de plantengroei van de diluviale gronden in Nederland
44477: WATERBOLK, E.H. - Proeven van Lieuwe van Aitzema 1600-1669
43226: WATERBOLK, E.H. - Twee eeuwen Friese geschiedschrijving. Opkomst, bloei en verval van de Friese historiografie in de zestiende en zeventiende eeuw
52470: WATERDRINKER, P. - De correspondent
50259: WATERDRINKER, P. - Lenins balsem. Roman
16194: WATERHOUSE HAWKINS, B. - The anatomy of the horse
6889: WATERINK, J. (RED) - Bij ons, in 't land der Saksers. Studies, schetsen en verzen uit Saksisch Nederland
26654: WATON, L.K. - Frank Lloyd Wright and Howard Van Doren Shaw. Two Chicago architects and their clients
25098: WATSON, D. - Liszt
53387: WATSON. J. - I love Lucy. The classic moments
38174: WATSON, S.J. - The science & practice of conservation: grass and forage crops
50730: WATSON, N. - Morris & Company. A family Business 1869 - 1994
36819: WATSON, A.; MOSS, R. - Grouse. The natural history of British and Irish species
17636: WATTEL, J. - Harem- en Pardah-systeem
40158: WATTENBERG, H. - Wissenschaftliche Ergebnisse der Deutschen Atlantischen Mission auf dem Forschungs- und Vermessungsschiff "Meteor" 1925-1927. Band VIII. Das chemische beobachtungsmaterial und seine Gewinnung. Kalziumkarbonat- und Kohlensäuregehalt des Meereswassers
48247: WATTJES, J.G. - Moderne kerken in Europa en Amerika
46021: WATTJES, J.G. - Berekening van bouwconstructies. Hand- en leerboek voor practijk en onderwijs ten dienste van architecten, opzichters en teekenaars en studerenden voor bouwkundige examens
52785: WATTS, J. - Mae West. An icon in black and white
21693: WATTS, A.J. - The U-boat hunters
53860: WATTS, D. - Filed guide to Tasmanian birds
22622: WATTS, A.J. - The loss of The Scharnhost
54388: WATTS, P. - A dictionary of the Old West 1850 - 1900
53790: WAUGH, N. - The cut of women's clothes 1600 - 1030
32639: WAUGH, AU. (PF) - Neal Slavin: Britons
29940: WAUTER, C.A.; BLEIJ, W. - Waar woord & toon elkander wijden... 30 meesterwerken der geloofsmuziek
30045: WAWERKA, P. (RED.) - Moderne Vergangenheit 1800 - 1900. Möbel, Metall, Keramik, Glas, Textil, Entwürfe- ais Wien.
40754: WAY, J.A.C. - Halte '81. 75 jaar gemeentelijk openbaar vervoer Utrecht
20987: WEAL, E.C. E.A. - Combat aircraft of World War Two
49836: WEBB, P. - The erotic arts
34038: WEBB, D.A.; CORNALL, R.J. - Saxifrages of Europe
32364: WEBB, T. - Looking back. Memoirs and photographs. Todd Webb
12786: WEBB, D.A. E.A. - An Irish Flora
19596: WEBB, J.L.A. - Tropical pioneers. Human agency and ecological change in the Highlands of Sri lanka, 1800 - 1900
33999: WEBB, D.A. - An Irish flora
43381: WEBB, M. - Modernist paradise. Niemeyer House / Boyd Collection
23670: WEBBER, H.J.; BATCHELOR, L.D. (ED.) - The citrus industry
24264: WEBER, H. - Die Geschichte der Spessarter Forstorganisation. Ein Beitrag zur Deutschen Forstgeschichte
24667: WEBER, W.M. - Vier niveaus in de esthetische waardering. Een ontwerp voor een nieuwe schoonheidsleer
33388: WEBER, W.A. - King of Colorado botany. Charles Christopher Parry, 1823-1890
38227: WEBER, H.E. - Über die Vegetation des Knicks in Schleswig-Holstein
42508: WEBER, E. - Pflanzenleben der Schweiz. Swiss plant life
50641: WEBER, EU. - La fin des terroirs. La modernisation de la France rurale 1870 - 1914
24057: WEBER, G. - Wolfram von Eschenbach. Parzival. Text. Nacherzählung. Worterklärungen
48097: WEBER, B. - Celesto Piatti. Meister des graphischen Sinnbilds
37694: WEBER, H. - Handbuch der Forstwissenschaft. 4 Bände
13242: WEBER, E. - Sur les traces des bouquetins d'Europe
48209: WEBER, E.P. - Gedenkboek van het Oranje Hotel. Celmuren spreken. Gevangenen getuigen. Onze gevallen verzetshelden
47978: WEBER, B. - Mijn broer Gino en ik. Het tragische levensverhaal van Gino Weber geschreven door zijn broer ben
40294: WEBER, E. - Art Deco
21274: WEBER, J.P. - The German war artists
2229: WEBERLING, F.; HERKOMMER, U. - Untersuchungen zur Infloreszenzmorphologie der Thymelaeceen
33710: WEBERLING, F. - Die Infloreszenzen der Valerianaceen und ihre systematische Bedeutung
19535: WEBSTER, D.L.; EVANS, S.T.; SANDERS, W.T. - Levend verleden. Een inleiding in de archeologie
14426: WECHEL, ANT. TE; JAPING, C.H. - Fijnhout. Eigenschappen en toepassingsmogelijkheden
20144: WECHEL, A. TE; LOS, A. (RED.) - Handboek voor boschopzieners
10501: WECHEL, ANT. TE - Het hout. Eigenschappen, winning en gebruik. Geïllustreerd handboek ten dienste van boschbeheerders, houthandelaren en houtverbuikers, zoowel als voor het onderwijs
47402: WECHSBERG, J. - Eine fast vergessene Welt
30176: WECHSSLER, S. - Lampen, Leuchten und Laternen
22046: WECK, H. DE - Illustrierte Geschichte der Kavallerie
29133: WECKERLIN, AU. VON - Beitrag zu den Betrachtungen über Constanz in der Thierzucht
54226: WEDMORE, E.B. - Radio engineering. With special sections on telegraphy & telephony
25585: WEEBER - KORTEKAAS, C.E.; BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, C.E. - Rondom Beatrix
45758: WEEBER, C. E.A. - Bouwen '20 - '40. De Nederlandse bijdrage aan Het Nieuwe Bouwen
41601: WEEBER, C. - Het versteende tentenkamp
30907: WEEDA, E.J. - Zandviooltje (Viola rupestris) in de Duinen van Noord-Kennemerland. Hoe een dwerg uit de steppetoendra standhoudt temidden van zand, zeewind en konijnen
24968: WEEDA, E.J.; SCHAMINÉE, J.H.J.; DUUREN, L. VAN - Atlas van Plantengemeenschappen in Nederland. Deel 3. Kust en binnenlandse pioniermilieus
24966: WEEDA, E.J.; SCHAMINÉE, J.H.J.; DUUREN, L. VAN - Atlas van Plantengemeenschappen in Nederland. Deel 1. Wateren, moerassen en natte heiden
13933: WEEDA, E.J.; WESTRA, R.; WESTRA, CH.; WESTRA, T. - Nederlandse Oecologische Flora. Wilde planten en hun relaties 1
13934: WEEDA, E.J.; WESTRA, R.; WESTRA, CH.; WESTRA, T. - Nederlandse Oecologische Flora. Wilde planten en hun relaties 2
13935: WEEDA, E.J.; WESTRA, R.; WESTRA, CH.; WESTRA, T. - Nederlandse Oecologische Flora. Wilde planten en hun relaties 3
8495: WEEKHOUT, I. - Boekencensuur in de Noordelijke Nederlanden. De vrijheid van drukpers in de zeventiende eeuw
23004: WEEKS, E. - Coastal Reflections. 28 watercolors by Robert Chase
1538: WEEL, A.J. VAN - De incorporatie van Culemborg in de Bataafse Republiek
20358: WEEL, H. VAN DER - Alle klokken luiden. Over carillons en klokkenspelen
52200: WEEL, H.B. VAN DER WEEL - In de kunst en wetenschap gebruykt. Gerrit Claeszoon Clinck (1646-1693), meester kunstschilder van Delft en koopman in dienst van de Verenigde Oostindische Compagnie
36917: WEEL, H. VAN DER - een beeld van een toren. Een geschiedenis van de Haagse toren
19369: WEELDEN, L. VAN E.A. - De geur van inkt
13180: WEEMOEDT, L - Overal wat
53991: WEERD, E. VAN DE - Luchtoorlog boven Ede. Vliegtuigcrashes en bombardementen in de Gelderse vallei 1943 - 1944
21159: WEERD, E., VAN DE; CREBOLDER, G. - Ede in wapenrok. Twee eeuwen militaire geschiedenis in de gemeente Ede
16733: WEERD, E. VAN DE ; G. CREBOLDER - Panorama van 100 jaar Garnizoen Ede 1906 - 2006
45267: WEERD, E., VAN DE; CREBOLDER, G. - Ede in wapenrok. Twee eeuwen militaire geschiedenis in de gemeente Ede
25802: WEERD, E. VAN DE - Garnizoensleven. Garnizoen Ede 1906 - 2006
23967: WEERD, D. VAN DE - Openbare nuts- en communicatiebedrijven.Een geschiedenis en bronnenoverzicht
38662: WEERDEN, J.S. VAN - De Westpolder. De geschiedenis van een waddenpolder en zijn ingelanden
4788: WEERDENBURG, L.J.M. - Het beoefenen van landbouw als nevenberoep. Achtergronden, betekenis en ontwikkelingen van landbouw als nevenberoep
16635: WEERDT, J. DE - De wereld van de zeevrachtvaart
25847: WEERKAMP, W.M. - Bungalows. landhuizen
25864: WEERT, M. VAN DER; MOLEN, K. VAN DER (RED.) - Kunstbroedplaats. Een kunstproject in Nationaal Park De Weerribben
48385: WEERT, A. VAN; BROMET, J. - Van tondeldoos tot turbo. Historie en magie van de aansteker
50880: WEERTZ, J. - IJzererts in Nederland en omgeving
1541: WEEVER, H. DE - Bibliogarfie van Wageningen van de vroegste tijden tot op heden
2019: WEEVERS, TH.; E.A. (RED) - Flora Neerlandica. Flora van Nederland. Pteridophyta, Gymnospermae
24002: WEEVERS, C.H.R.T.; HULSMAN, H.N. - Gashouders. Opgang en neergang in Nederland
53473: WEEZEL, N. VAN - Magere jaren. Anorexiadagboek
27796: WEGENER SLEEWYK, R.; LOK, E.; BLOM, G. - SKS skûtsjesilen. Schippers, kommissies, skûtsjes en wedstrijden van de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen
51437: WEGMANN, P. - Museum Stiftung Oskar Reinhart Winterthur. Deutsche, österreichische und schweizerische Malerei aus dem 18., 19. und frühen 20. Jahrhundert
45790: WEHLTE K. - Ölmalerei. Einführung in Techniken und Bildaufbau
45271: WEHRHAHN, H.R. - Die Gartenstauden. Beschreibung der in Mitteleuropa kultivierten und winterharten Schmuck- und Blütenstauden mit analytischen Bestimmungstabellen
31304: WEHRLIN, A. - Von der Bernina zum Matterhorn. Eine heitere Plauderei über Graubünden, Uri und Oberwallis
20657: OBERKOMMANDO DER WEHRMACHT (HRSG.) - Die Wehrmacht. Um die Freiheit Europas
21669: OBERKOMMANDO DER WEHRMACHT (HRSG.) - Fahrten und Flüge gegen England. Berichte und Bilder
22573: OBERKOMMANDO DER WEHRMACHT (HRSG.) - Der grosse Befehl. Der Sieg im Westen in 100 Bilddokumenten
44184: WEIDEMA, P.; DRUKKER, B. - Dagen van vriendschap
44932: WEIDNER, K. - Wolfgang Wegener
44014: WEIERMAIR, P. E.A. - Louise Bourgeois
32367: WEIERMAIR, P. - Arthur Tress
16274: WEIERS, M. (HRSG.) - Die Mongolen. Beiträge zu ihrer Geschichte und Kultur
52321: WEIJDEN, W.J.M. VAN DER - Die macrofaunqa der Hervenschen Kreide. Mit besonderer Berücksichtigung der Lamellibranchiaten
42184: WEIJER, J. VAN DE - Niet mooi. Maar fel. Het oorlogstekenwerk van Andries Frederiks
37659: WEIJER, L.; STIELTJES, D. - Groenten, fruit, bloemen en kamerplanten op de boerderij
39038: WEIJNS, J. - Het openluchtmuseum te Bokrijk. Omstandige gids voor de bezoeker
38966: WEIJS, F.J. - Een ambacht met riet. Riet, biezen en griendhout
54328: WEIJTENS, F.H.C. - Inventaris van de archieven van de Rijksveeartsenijschool en Veeartsenkundige Hogeschool
6607: WEILAND, P. - Kunstwoordenboek of verklaring van allerhande vreemde woorden, benamingen, gezegden en spreekwijzen, die, uit verschillende talen ontleend, in de zamenleving en in geschriften, betreffende alle vakken van kunsten, wetenschappen en geleerdheid voorkomen
8577: WEILER, A.G.; BANGE, P. - De middeleeuwen voorbij. Humanisme en scholastiek op de drempel van de nieuwe tijd. Verspreide opstellen, verzamelld gelegenheid van zijn 65-ste verjaardag
38123: WEILER, C. - Jawlensky
52796: WEINBERG, H.G. - Stroheim. A pictorial record of his nine films
11018: WEINBERG, P. (FOT.) - Herovering van het paradijs. Reizen met inheemse volken van zuidelijk Afrika
53793: WEINFURTER, S. - Das Reich im Mittelalter. Kleine deutsche Geschichte von 500 bis 1500
50992: WEINHART, M.; HOLLEIN, M. (ED.) - Op Art
25450: WEINSCHENK, E. - Grundzüge der Gesteinkunde
47572: WEINTRAUB, S. - Albert. Uncrowned king
19331: WEISE, W. - Ertragstafeln für die Kiefer
19332: WEISE, W. - Leitfaden für den Waldbau
44016: WEISNER, U. (VW) - O.H. Hajek. Farbwege 1952 - 1974
43198: WEISS, AUG.; ANDRAE, J.C. - Een alleen is maar verdrietig. Een nieuwe zangbundel
44821: WEISS, M. - Zwanzig Zeichnungen und Aquarelle von Max Kämpf
20253: WEISS, P. - De esthetica van het verzet
50527: WEISS, K. - Der Wochenend-Imker. Eine Schule für das Imkern mit Magazinen
31772: WEISS, G. - The book of glass
34215: WEISS, E. - Guide to plants tolerant of arid and semi-arid conditions. Nomenclature and potential uses
52563: WEISS, R. - Einführung in den Atlas der Schweizerischen Volkskunde
52723: WEISS, H. - Vier maanden in Suriname
15245: WEISSMAN, A.W. - Geschiedenis der Nederlandsche Bouwkunst
22993: WEISZ, G. - Het porseleinboek. De geschiedenis van stijlen en technieken met een uitvoerig merkenregister
15161: WEITENBERG, J.J.S. E.A. - Armenië. Middeleeuwse miniaturen uit het christelijke Oosten
14980: WEITZMANN, K. - Laat-antieke en vroeg-christelijke miniaturen
49029: WEITZMANN, K. - Late antique and early Christian book illumination
52700: WEL, W.H.N. VAN - Herinneringen aan het Johan de Witt Gymnasium Dordrecht
29166: WELCH, S.C. - Imperial mughal painting
53051: WELCH, J.; BRODY, L. - Onsterfelijke mannen
14944: WELCH, S.C. - Indische miniaturen uit de Mogoeltijd
14133: WELCH, P.S. - Limnology
14948: WELCH, S.C. - Perzische miniaturen. Vijf handschriften uit de tijd der Sefeviden
4226: WELCH, P.S. - Limnology
3500: WELCH, S.C. (RED)35 - Trésors de l'Islam
10537: WELCKER, J.M. - Heren en arbeiders in de vroege Nederlandse arbeidersbeweging 1870 - 1914
42360: WELDEREN BARON RENGERS, W.J. VAN - Schets eener parlementaire geschiedenis van Nederland van 1849 tot 1891
54320: WELDEREN BARON RENGERS, TH. VAN; FABER, J.H. - Friesland en de woningwet 1902 - 1912
40378: WELKER, P.M.H. - Uit de vroegte. Gedenkboek
30485: WELKER, P.M.H. - Geschiedenis van de ambachtsheerlijkheid, de polders en de dorpen van Cromstrijen 1492 - 1892
45430: WELLEN, J.W. (FW.) - Veterinary work in the Netherlands
36984: WELLENS, K.C. (VW.) - Capita selecta uit de geschiedenis van de Universiteitsbibliotheek Nijmegen
10067: WELLENSIEK, S.J. E.A. - Cyclamen. A descriptive list of cultivars
36515: WELLER, J. - History of Farmstead. The development of energy sources
43137: WELLING, G.M. - The price of neutrality. Trade relations between Amsterdam and North America 1771 - 1817. A study in computerational history
15045: WELLING, D. (VW.) - Theo Wolvecamp - Een keuze uit Nederlands Bezit
42345: WELLING, D. - Vaders & Zonen. Kees & Pat Andrea. Abram & Roland Topor
49880: WELLING, J.; OP DE BEÉCK, J. - Uit de eerste hand
49829: WELLING, J. - Grootmeesterverhalen. 30 Jaar topschaak
47344: WELLING, D. - Wim Oepts. Schilder van het zonnige zuiden
20404: WELLMAN, F.L. - Coffee. Botany, cultivation and utilization
30308: WELLS, J. - The immortal warrior. Britain's first and last battleship
41375: WELLS, J.M. E.A. - Anderhalve eeuw boektypografie 1815-1965. in Amerika, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Italië, België en Nederland.
44093: WELSH, R.P. (ESSAY) - Piet Mondriaan 1872 - 1944
31619: WELSM H. - Herrnhutters in Zeist. Wonen, werken, geloven
6721: WELTEN, J.B.V. - Droogleggers aan de Oosterschelde. Bewint der Dijckagie 1594-1610
46515: WELTERS, AD. - Uit Valkenburgs verleden
40438: WELZBACHER, CHR. - Euro-islam Architektur. Die neuen Moscheen des Abendlandes
35045: WELZBACHER, CHR. - Euro islam architecture. New mosques in the west
4372: WELZEN, P.C. VAN - Guioa Gav. (Sapindaceae): taxonomy, phylogeny, and historical biogeography
32599: WENDERS, EIM UND DONATA - Buena Vista Social Club. Das Buch zu Film
32629: WENDERS, W. E.A. - Viel passiert. Das Buch zum Bap-Film
41331: WENDT, U. - Kultur und Jagd. Ein Birschgang durch die Geschichte. I, band. Das Mittelalter
39505: WENGEL, T - Gartenkunst im Spiegel der Zeit
52618: WENIGER, K. - Das große Personenlexikon des Films. Die Schauspieler, Regisseure, Kameraleute, Produzenten, Komponisten, Drehbuchautoren, Filmarchitekten, Ausstatter, Kostümbildner, Cutter, Tontechniker, Maskenbildner und Special Effects Designer des 20.Jahrhunderts
44367: WENNEKES, W.; BROEKMANS, T. - Het boek van Hengelo, 1802-2002. Kroniek van een industriestad
10113: WENNEKES, W. E.A. - Het lood voorbij. Sijthoff en de Haagsche Courant. Geschiedenis van een dagbladbedrijf
35889: WENNEKES, W. E.A. - Villa VPRO. De wording van een wondere werkplek
43096: WENNEKES, W. - Geert Lubberhuizen, uitgever. Het mysterie van de Miereveldstraat
35883: WENNER, J.S. - Lennon ongecensureerd. De volledige Rolling Stone-interviews uit 1970
23425: WENSINCK, A.J.; KRAMERS, J.H. (HRSG.) - Handwörterbuch des Islam
40204: WENSINK, J.J. - Rhe Emma Range in Surinam. A study of physical geographical problems,-including the morpho-tectonical evolution- and weathering phenomena
34392: WENT, F.A.F.C. - Untersuchungen über Podostemonaceen III
43580: WENTHOLT, D.N. - Marin(e)ade. Marinehumor door de jaren heen
29889: WENTHOLT, A.D. - Brug over den oceaan. een eeuw geschiedenis van de Holland Amerika Lijn
13878: WENTINCK, CH. - Eten en drinken in beeld
23633: WENTINCK, CH. - Modern and primitive art
40758: WENTINCK, CH. - Het hart: symbool en werkelijkheid
12951: WENTINK DZN, T. - Requiem voor een polder. Een terugblik in de historie van de laatste eeuw van het Waterschap De Uitgeester- en Heemskerkerbroek
49053: WENTINK, H. - Arnhem-Zuid. De ontwikkeling van een stadsdeel
7213: WENTZEL, G. - Sprokkelen op de Noord-West Veluwe 1
2302: WENZINGER, F. - Evolution des pigments caroténoïdes chez une algue verte
24830: WERD, G. DE - Klevisches Silber 15. - 19. Jahrhundert
54047: WERELD, H. VAN DER (SAM.) - Christelijke Basis School Woubrugge 125 jaar
29498: WEREMEUS BUNING, J.W.F. - De krekel en de mier en andere fabels van Jean La Fontaine
49902: WEREMEUS BUNING, J.W.F. - 100 Avonturen met een pollepel
36620: WERF, H. VAN DER - Crop physiology of fibre hemp (Cannabis sativa L.)
49202: WERFHORST, A. VAN DE - Twee rode reeën
2328: WERGER, M.J.A. - Phytosociologie of the upper orange river valley, South Africa. A syntaxonomical study
16158: WERINGH, K. VAN - Getekende wereld. De kijk van F. Behrendt en Opland op het wereldgebeuren, 1961 - 1975
49324: WERINGH, K. VAN - Zonder perspectief. Politieke prenten van Teo Cootjes
11214: HISTORISCHE WERKGROEP 'HAERLEM' - Brinkmann aan de grote markt. 4000 jaar geschiedenis Hartje Haarlem
53990: WERKHOVEN, A. - De Grebbelinie van onder tot boven
47726: WERKMAN, H. - Spitten en [niet] moe worden. Leven en werk van Bé Nijenhuis 1914-1972
23991: WERKMAN, E. - Nederland bouwt tunnels
44480: WERKMAN, E. - Tunnels
14480: WERKMAN, E. - Nederland en het water. Een gevecht van 2000 jaar
2040: WERKMAN, G. - Kent gij het land der zee ontrukt. Eenige hoofdstukken uit de waterstaatkundige geschiedenis van ons woongebied
31330: WERKMAN, G. - Het Urkerland valt droog
10365: WERKMAN, G. - Kioskografie of beschrijvende tijdschriftkunde
43156: WERKMAN, F. - Herinneringen aan mijn vader Hendrik Nicolaas Werkman
24110: WERKMAN, G. - De schouwers van de Wendeldijk
49603: WERLE, L.; COX, J. - Ingrediënten
44553: WERMENBOL, P. - Kees Bastiaans 1909 - 1986. Ontdekkingstocht door het atelier
16928: WERNER, H. - Kartoffelbau
12711: WERNER, H. - Die Rinderzucht. Körperbau, Schläge, Züchtung, Haltung und Nutzung des Rindes. Prakrisches Handbuch
53118: WERNER, C. - Higher ground. Stevie Wonder, Aretha Franklin, Curtis Mayfield, and the rise and fall of American soul
7560: WERNER, H.M. - Wandelingen door Oud-Zutphen
27532: WERNER, H. - Die Rinderzucht. Körperbau, Schläge, Züchtung, Haltung und Nutzung des Rindes. Praktisches Handbuch
1547: WERNER, H.M. - Wandelingen door Oud-Zutphen
14201: WERNERS, J. E.A. (RED.) - 1913 - 1953 Demeter
21629: WERRELL, K.P. - Blankets of fire. U.S. Bombers over Japan during World War II
13592: WERSCH, PH. VAN - Folklore van wilde planten in België en Nederland
13975: WERTHEIM AYMÈS, V.A.; SCHILFGAARDE, P. VAN - De symboliek van haas en anjer vanaf de oudste beschavingen tot op heden
51745: WERTIME, J.T - Sumak bags of Northwest Persia & Transcaucasia
53692: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Jacob de Bijter, de kameel van koning Balthaar. een kerstverhaal
13677: WERUMÉUS BUNING, J.W.F. - Ik vaar, ik vaar, waar gij niet vaart. Onze reddingboten
10263: WERUMÉUS BUNING, A. - Sidin en ik. Een reisje over Java
35774: WERUMÉUS BUNING, J.W.F. - Mária Lécina. Een lied in honderd verzen
49682: WERY, P.L. E.A. - Scheepsraad. Een bundel opstellen gewijd aan Boek 8 Nieuw Burgerlijk Wetboek, onder auspiciën van de Vereniging Handelsrecht en de Nederlandse Vereniging voor Zee- en Luchtrecht
9444: WES, M.A. - Tussen twee bronzen ruiters. Klassieken in Ruiland
25467: WESSEL, M. - Fertilizer requirements of cacao (Theobroma Cacao L.) in South-Western Nigeria
24642: WESSELING, J. - Het museum dat niet bestond
9390: WESSELING, H.L. - Verdeel en heers. De deling van Afrika, 1880 - 1914
20216: WESSELINK, J. - Schilders van den Veluwezoom
1556: WESSELINK, J. - Zóó is Gelderland. Het landschap, de steden en de dorpen, de cultuur en economische betekenis
1554: WESSELINK, J. - Schilders van den Veluwezoom
27579: AERTS J. - BACHRACH A.G.H. - STUIVELING G. - MUSSCHE ACHILLES - WESSELS P.B - Encyclopedie der moderne wereldliteratuur
45102: WESSELS, H-.G.; RUNTE, J.. - Die Rheder Juden. Versuch einer Darstellung ihrer Geschichte
40914: WESSELS BOER, J.G.; HEKKING, W.H.A.; SCHULZ, J.P. - Fa joe kan tak' mi no moi. Inleiding in de flora en plantenbeschrijving van Suriname. Deel I. Flora (plantenbeschrijving)
46979: WESSELS BOER, J.G. - The geonomoid palms
4036: WESSELS, J.G.H. - Morphogenesis and biochemical processes in Schizophyllum Commune Fr.
27002: WESSLÉN, S. - In Fischadlers Reich
33646: WEST, O. - A field guide to the aloes of Rhodesia
23676: WEST, L.S.; PETERS, O.B. - An annotated bibliography of Musca Domestica Linnaeus
53103: WESTBROEK, H. - De hemel is van ons. Liedteksten
42997: WESTEN, M. - Pearl Perlmuter. Beeldhouwster
3733: WESTENDORP-FRIKKEE, D; HORST, A.J. VAN DER; JONGEPIER, J.W. - De tuinen en landschappen van Zeeland
43370: WESTENDORP. N. - Jaarboek van en voor de Provincie Groningen, ten gebruikte dier genen, welke de geschiedenis dezer provincie geheel wenschen over te zien
54378: WESTENDORP, F. - Handboek voor werktuigkundigen
32297: WESTER, TH. - Katten
30514: WESTER, J. - Verborgen gebreken bij dieren (Artt. 1540 - 1547 B.W.)
33402: WESTER, P.J. - The food plants of the Philippines
23818: WESTERBEEK, E. (RED.) - Overijssel, aspecten en perspectieven. Handel - Nijverheid - landbouw - Toerisme - Sociale verhoudingen - Kunst
26293: WESTERBEKE, JOH. - Vissers van Noordwijk
32093: WESTERINK, G. - De Ellestraat in Elburg. Historische verhandeling over Ellestraat en omgeving als oudste gedeelte van de stad Elburg
17053: WESTERINK, G.J. - Kippen houden op de boerderij
32100: WESTERINK, G. - Elburg en Doornspijk. Kerken en andere instellingen uit de middeleeuwen met hare goederen
54649: WESTERINK, G. E.A. - Otto B. de Kat. Leven en werk 1907 - 1995+
8834: WESTERLINCK, A. - Alleen en van geen mens gestoord. Verzamelde opstellen. Tweede reeks
37898: WESTERLOO, G. VAN - Foto Bert Nienhuis
41967: WESTERLOO, G. VAN (INT.) - Willem Diepraam. Foto's. Photographs
50429: WESTERMAN, F. - Ingenieurs van de ziel
32760: WESTERMANN, L.J.; MEIJER, R.J.W.J. - Gedenkt te sterven. De geschiedenis van Hilversums oudste begraafplaats
54325: WESTERMANN, J.C. - De rekeningen van de landsheerlijke riviertoller in Gelderland 1394/1395
33349: WESTERMANN, D. - Die Nutzpflanzen unserer Kolonien und ihre wirtschaftliche Bedeutung für das Mutterland
12040: WESTEROP, R. - Hoorns buiten-singel in rym beschreven, met kopere platen versiert
39879: WESTEROUEN VAN METEREN, F.M. - De dwangsom (astreinte) naar Nederlands recht
11243: WESTERS, O. - Welsprekende burgers. Rederijkers in de negentiende eeuw
52124: WESTERVELD, B.; SCHUYT, M.; ELFFERS, J. - Origami. Papiervouwen op z'm Japans
19374: WESTERVELD, D.J.A. - De vernederlandsching van het Indisch Onderwijs in Nederlandsch-Indië
44010: WESTGEEST, H. - Jajiri. Stille dynamiek en eenheid in pluriformiteit. Silent dynamism and oneness in multiformity
39303: WESTHOF, V.; BROUWER, G.A. - Rapport inzake de natuurwetenschappelijke betekenis van het staatsnatuurmonument De Boschplaat op Terschelling
1386: STEUR; WESTHOF; EA - Acht zwerfstenen uit het Geldersch landschap. 50 jaar Het Geldersch Landschap
35549: WESTHOFF, V. - Verandering en duur. Beschouwingen over dynamiek van vegetatie
34033: WESTHOFF, V. (VW.) - De Bemelerberg. Een bundel artikelen over de natuur- en cultuurhistorische betekenis van een droog schraalland-reservaat in Zuid-Limburg
3621: WESTHOFF, V. - The vegetation of dunes and salt marshes on the Dutch islands of Terschelling, Vlieland and Texel
4088: WESTHOFF, V; E.A. - Wilde planten. Flora en vegetatie in onze natuurgebieden
5812: WESTHOFF, V.; E.A. - Vegetatie en fauna van Goeree. Een biologische inventarisatie van de Kop van Goeree door het RIVON

Next 1000 books from Antiquariaat De Beschte

12/15