Antiquariaat De Beschte
Bergstraat 22, 6701 AD Wageningen, The Netherlands            Email: info@debeschte.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
14883: HORN, E. - Pikante verhalen van vrome smulpapen
3790: HORN-VAN NISPEN, L.C.W.J.M. TEN - Jan B.M. van Besouw. Een sociaal geïnspireerd ondernemer rond 1900
16484: HORN VAN NISPEN, M.L. TEN; VEENENDAAL, A.J. - Nederlandse ingenieurs en hun kunstwerken. Tweehonderd jaar civiele techniek
20676: HORN, A. - Wings Over the Pacific, The RNZAF in the Pacific Airwar
12305: HORN, D. - De Natuurlijke Historie. Naar Den Vierden Druk Van "Wagner's Illustrirte Naturgeschichte
41972: HORNBOSTEL, W. (VW.) - Victor Deni. Ein russischer Karikaturist im Dienst der Propaganda
24871: HORNE, A. - A savage war of peace. Algeria 1954 - 1962
33072: HORNMAN, W. - De laatste man. Mariniers in de gordel van smaragd 1942 - 1950
12645: HORNMAN, W. - De Mariniersbrigade. De geschiedenis
38139: HORNMAN, W. (SAM.) - Noord-Hollands platenboek
31348: HORRING, J. - Methode van kostprijsberekening in de landbouw
22508: HORSEMAN, M.; SHAW, J. - Armed Forces Magazine. Volume 1983
54256: HORSKY, F. - Die vervollkommnete Drillkultur der Feldfrüchte, besonders der Kartoffeln und Zuckerrüben auf Erdkämme. Neues Kulturverfahren der Hackfrüchte, insbesondere der Kartoffeln und der Zuckerrüben
53316: HORSMAN, P.J.; ALLEBLAS, J. - Dordrecht verleden tijd
37149: HORSMAN, P.J. E.A. - Schriftspiegel. Nederlandse paleografische teksten van de 13de tot de 18de eeuw
34153: HORSMANS, TH. (RED.) - Natuur en landschap in de Lopikerwaard
14830: HORST, H. VAN DER - Album Leeuwarden 1600 in 48 gezichten
16145: HORST, A.J. VAN DER; BADER, J. - De tulp. Het symbool van zon en voorjaar
53442: HORST, H. VAN DER - Onze premiers (1901-2002). Hun weg naar de top
7784: HORST, A.J. VAN DER - Tuinen in Nederland
8469: J. TER HORST E.A. (VW) - Karel van Gelre (1467-1538) en zijn tijd. Catalogus van de tentoonstelling in het gebouw kunstoefening te Arnhem, 13 - 24 april 1949
45540: HORST, H. VAN DER - Kareol. Ondergang van een monument
53060: HORST, H. VAN DER; WILBRINK, E. - Tina Turner. The empress of rhythm
41616: HORST, A.J. VAN DER; RIJSBERGEN, T. VAN - Tuinornamenten
30380: HORST, TILEMAN VAN DER; SCHENK, J. - Theatrum Machinarum Universale; of keurige verzameling van verscheide grote en zeer fraaie waterwerken, schutsluizen, waterkeringen, ophaal-en draaibruggen met hare gronden, opstallen en doorgesnedens
28241: HORST, H. VAN DER - High over Holland
30168: HORST, H.L.A. VAN DER (VW.) - Jublileum-Uitgave D.V. Algemene Nederlandse Bond van Dwerghoenderfokkers en dwerghoenderfokker-verenigingen
26658: HORST, L. VAN DER - Op het geluid van de branding
24502: HORST, A. VAN DER; LEEUW, G. VAN DER - Bach's hoogmis
41121: HORST, J. VAN DER; HORST, K. VAN DER - Geschiedenis van het Nederlands in de twintigste eeuw
44186: HORST, H. TER; WOLTERINK, D. - De 'pelmolen' te Rijssen
40799: HORST, H. VAN DER - Met Louis Couperus naar Indië. Couperus' laatste reis
4378: HORST, A.J. VAN DER - 25 eeuwen tuinkunst. Klassieke ideeën voor de hedendaagse tuin
37376: HORST, A.J. VAN DER - Serres en patio's. Mogelijkheden en inrichting van de besloten tuin en de serre
54179: VAN DEN HORST, J.J.; VLASBLOM, C. - Klantklossen 1986, Figuratief - modern - klassiek
49530: HORSTEN, H - Op cel
42081: HORSTINK, J. - Op 't durp. 35 Portretten van inwoners van Voorne, Putten en Rozenburg
52543: HORSTMANSHOFF, H.F.J. E.A. (ED.) - The four seasons of human life. Four anonymous engravings from the Trent Collection
48816: HORSTMANSHOFF, H.F.J. (RED.) - Pijn en blasem, troost en smart. Pijnbeleving en pijnbestrijdfing in de oudheid
21787: HORTON, D.C. - Fire over the islands. The coast watchers of the Solomons
33636: LIBERTY HYDE BAILEY HORTORIUM - Hortus third. A concise dictionary of plants cultivated in the United States and Canada
44376: HORVÁTH, T. - The art of Asia in the Ferenc Hopp Museum of Eastern Asiatic art in Budapest
21012: HOSEASON, J. - The 1,000 Day Battle
34742: HOSIE, R.C. - Native trees of Canada
31446: HOSKIN, J. - Buddha in the landscape. A sacred expression of Thailand
12489: HOSTYN, N. - Ensor. De verzameling van het Museum voor Schone Kunsten Oostende
53059: HOTCHNER, A.E. - Flirten met de duivel. De Rolling Stones in de jaren zestig
53807: HOTCHNER, A.E. - Sophia. Living and loving. Her own story
53563: HOTCHNER, A.E. - Doris Day. Triomf der populaire charme. Een verhaal van onze tijd
30100: HOTKE, R. (VW.) - De stenen droom. Opstellen over bouwkunst en monumentenzorg, opgedragen aan Coenraad Liebrecht Temminck Groll
44143: HOTTENTOT, J. - Kent u ze nog ... de Zaandammers
33696: HOU, D. - Flora Malesiana I. Vol. 6. Part 3. Celastraceae e.a.
54838: HOUBEN, P. (SAM.) - Van Barle tot Baarlo. Monumenten en momenten uit een rijk verleden
25817: HOUBEN, F. E.A. - Mecanoo Architects. Bibliotheek Technische Universiteit Delft. Delft Univesity of Technology Library
43677: HOUBEN, F.; CALABRESE , M. - Mobility: A Rom with a view
801: HOUDT, J. VAN - Geschiedenis van Wageningen. Selectieve bibliografie 1969-1987
34552: HOUGH, C.A.M. E.A.(ED.) - Developments in sweeteners - 1
20842: HOUGH, R. - The longest battle. The war at sea 1939 - 45
34219: HOUGHTON, P.J. (ED.) - Valerian. The Genus Valeriana
17387: HOURS, M. - Gemälde im Examen
40971: HOUSE, J. - Landscapes of France. Impressionism and its rivals
50100: HOUSE, J.; STEVENS, M.A. - Post-impressionism. Cross-currents in European painting
35485: HOUSMAN, L.; DULAC, E. - Stories from The Arabic Nights
51115: HOUSSAYE, J.-G. - Monographie du thé. Description botanique, torréfaction : composition chimique, propriétés hygiéniques de cette feuille
24269: HOUSTON, T. - Transit
25766: HOUSTON, M.G. - Ancient Greek, Roman and Byzantine costume and decoration
24762: HOUSTON, D.B. - The northern yellowstone elk. Ecology and management
29908: HOUT, B. IN 'T - Rotterdam, voetbalstad nr. 1. Vogelvlucht over het rijke Rotterdamse voetballeven
50105: HOUT, M.J. VAN DEN (ED.) - An art collection of Combs. Combs - Kämme - Peignes - Kammen - Pettini
52018: HOUT, AU. VAN DEN - Kleuren lichtkunde. Basisbeginselen voor het bewust omgaan met kleuren
31671: HOUTE, I.C. VAN - Anderhalve eeuw onderwijs aan blinden 1808 - 1958
38287: HOUTEN, L. VAN - Geologie des Pelmo-Gebietes in den Dolomiten von Cadore
802: HOUTEN DE LANGE, S.M. TEN - Rapport van het Veluwe-onderzoek. Onderzoek van natuur, landschap en cultuurhistorie ten behoeve van de Ruimtelijke ordening en het recreatiebeleid
42838: HOUTEN, E.J. VAN - Anderhalve eeuw aardappelzetmeelindustrie
6692: HOUTER, J. - Al zwerf ik op de baren... Vlielandse zeevaarders van eind 16de tot eind 19de eeuw
28748: HOUTER, J. - Familie-album van Vlieland
48548: HOUTERMAN, J.N. - Walcheren bevrijd. November 1944. Fotografisch overzicht van de operaties ter bevrijding van Walcheren in november 1944
4008: HOUTING, E.; POEL, K.R. DE; VAART, J. VAN DER - Brinkenboek. Een verkenning van de brinken in Drenthe
41183: HOUTING, E.; POEL, K.R. DE; VRIJER, H. - Brinken in beeld. Langs esdorpen in Drenthe
51439: HOUTS, C. VAN - Karel Appel. De biografie
14645: HOUTTUYN, M.; (LINNAEUS, C.) - Natuurlyke historie of uitvoerige beschryving der dieren, planten en mineralen, volgens het samenstel van den heer Linnaeus. Eerste deels (Dieren). Eerste t/m derde stuk. (van den mensch en eenige) Zoogende Dieren
6346: HOUTTUYN, M.; (LINNAEUS, C.) - Natuurlyke historie of uitvoerige beschryving der dieren, planten en mineralen, volgens het samenstel van den heer Linnaeus. Dieren. Zesde Afdeeling. De Hoorens
14655: HOUTTUYN, M.; (LINNAEUS, C.) - Natuurlyke historie of uitvoerige beschryving der dieren, planten en mineralen, volgens het samenstel van den heer Linnaeus. Tweede deels (Planten). Eerste stuk. De palmboomen
14648: HOUTTUYN, M.; (LINNAEUS, C.) - Natuurlyke historie of uitvoerige beschryving der dieren, planten en mineralen, volgens het samenstel van den heer Linnaeus. Eerste deels (Dieren). Zevende en achtste stuk. De visschen
6779: HOUTTUYN, M.; (LINNAEUS, C.) - Natuurlyke historie of uitvoerige beschryving der dieren, planten en mineralen, volgens het samenstel van den heer Linnaeus. Dieren. Dieren. Vierde afdeeling: de Visschen
51140: HOUTZAGER, H.L. E.A. (RED.) - Facetten van Delft. Gedenkboek van het Genootschap Delfia Batavorum
29725: HOUTZAGER, H.L. E.A. (RED.) - Delft en de Oostindische compagnie
10177: HOUTZAGER, M.E. (VW.) - Catalogue Raisonné van de werken van Pieter Jansz. Saenredam
5274: HOUTZAGERS, G.; KONING, M. DE - De boomsoorten. Korte beschrijving van de in onze bossen, lanen, parken en tuinen meest voorkomende boomsoorten
37654: HOUTZAGERS, G.; KONING, M. DE - De houtsoorten. Korte beschrijving van de in onze bossen, lanen, parken en tuinen meest voorkomende houtsoorten
29129: HOUTZAGERS, G. - Houtteelt der gematigde luchtstreek. Deel II. Het bos
2116: HOUVEN VAN OORDT, H.C. VAN DER - De economische betekenis van de afsluiting en drooglegging der Zuiderzee
6649: HOUVEN, G. VAN DER (VW) - Een halve eeuw. Gedenkboek van de Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond 1886-1936
12667: HOUVEN VAN OORDT, H.C. VAN DER (SAM.) - Zuiderzee-Vereeniging. Oeconomische en finantieele beschouwingen van het dagelijksch bestuur
44533: HOUWAART, D. - Kehillo kedousjo Den haag. een halve eeuw geschiedenis van joods Den Haag
36502: HOUWAART, D. (VW.) - Beeldhouwster Truus Menger
14881: HOUWELING, J. - Kunstgenot extra speciaal
49102: HOUWENS POST, H. - La Société des Nations de l'abbé de Saint-Pierre
41543: HOUWERTJES, G. - Licht spelend geschetst. Een bundel ideeën over woonhuisverlichting
31323: HOUWINK, R. - Kunststoffen. Samenstelling, eigenschappen en toepassingsmogelijkheden
17147: HOUWINK HZN., R. - De hoenderrrassen. Overzicht van alle bekende hoenderrassen in hunnen vormen en kleuren
30158: HOUWINK HZN., R. - Ons hoenderboek / Onze hoenders
26678: HOVE, J.J. TEN - Het raadsel van Arend en Hendrik Goudt
48679: HOVE, J. TEN - Het stadhuis van Hasselt
48848: HÖVELL, K. VAN; DIJK, A. VAN - Groen, natuurlijk!
44567: VAN HÖVELL TOT WESTERFLIER, M.J. - Amsterdamse wintergezichten
19257: HÖVELL TOT WESTERFLIER, J.G.F.M. BARON VAN - Roermond in oude ansichten
47497: VAN HOVEM H. (VW.) - Toon. Levenskunstenaar
33234: HOVEN, F. VAN DEN E.A. - Op ontdekkingstocht door Krimpenerwaard en Lopikerwaard
33920: HOVEN, F.J.J. VAN - Flora van 's Hertogenbosch of Naamlijst van de planten welke in de stad 's Hertogenbosch en omstreken in het wild gevonden worden, met aanwijzing van derzelver groeiplaatsen
44359: HOVENS, P. (SAM.) - Indianen
34993: HOVENS, J.E. - Erflaters van de psychiatrie
47718: HOVING, TH. - Kunst voor dummies
10471: HOVINGA, H. - Dodenspoorweg door het oerwoud. Het drama van de Pakan Baroe-spoorweg op Sumatra, aanleged door krijgsgevangenen onder de Japanse bezetting
39237: HOVINGA, H. - Met de dood voor ogen. Overleven in de strijd om Indië
10657: HOVINGA, H. - Eindstation Pakan Baroe 1944-1945. Dodenspoorweg door het oerwoud
31166: HOVIUS, J. E.A. - Spijkerbroek
3830: HOVIUS, H. - 50 jaar Nederlandse landbouw 1915-1965
30897: HOWALD, O. E.A. - Schweizerische Landwirtschaft und Schweizer Bauerntum
53979: HOWARD, D. - Kaleidoscope of motor cycling
27926: HOWARD, L.O.; DYAR, H.G.; KNAB, F. - The mosquitoes of North and Central America and the West Indies. Four volumues
21166: HOWARD, G. - Portrait of the Royal New Zealand Navy. A fiftieth Anniversary Celebration
45209: HOWARD, M. - The runes and other magin/cal alphabets
42250: HOWARD, T. - Het paard in de kunst
34286: HOWARTH, T.G. - South's British butterflies
3531: HOWARTH, F.G.; MULL, W.P. - Hawaiian insects and their kin
35152: HOWE, R. - Children of the wind
30055: HOWE, K.S. - Revealing the Holy land. The photographic exploration of Palestine
33508: HOWES, F.N. - A dictionary of useful and everyday plants and their common names
34698: HOWES, F.N. - Vegetable gums and resins
52675: HOWLETT, J. - James Dean. Een onsterfelijk rebel
26428: HOWSE, D.; HUTCHINSON, B. - The clocks and watches of captain Hames Cook
14443: HOWSE, D.; SANDERSON, M. - The Sea Chart. An historical survey based on the collections in the National Maritime museum
24957: HØYER, S. - Landskabskunst / Arts of Landscape
34269: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, A. - De zeilvloot van Willem Ruys J.Dzn. en de Rotterdamsche Lloyd
20951: HOYT, P. - McCampbell's Heroes: The Story of the U.S. Navy's Most Celebrated Carrier Fighters of the Pacific War
29761: HOYT, E.; SCHULTZ, T. (ED.) - Insect lives. Stories of mystery and romance from a hidden world
21820: HOYT, E.P. - Kampf um Norwegen. Berichte und Bilder vom Kriege gegen England
40595: HOYTEMA, S.A. - Garen en goed. Warenkennis van textielprodukten uit het dagelijksch gebruik
23476: HOYTEMA, TH. VAN - Hoe de vogels aan een Koning kwamen. eene vogelgeschiedenis gevolgd naar een oude legende
13999: HOYTEMA, A. VAN - Ophelderingen, de Wetgeving der Registratie betreffende, uitgegeven met vergunning van Zijne Excellentie den Minister van Financiën, verleend bij resolutie van 26 november 1856
29489: HOYTEMA, TH. VAN - Twee hanen. Sprookje van H.C. Andersen
16533: HOYTEMEA, TH. VAN - Het lelijke jonge eendje
48082: HRAS, H. E.A. - Geschiedenis van Assen
37418: HRDLICKA, V. ET Z. - L'art des jardins japonais
7476: CHENG TSO-HSIN - Economic Fauna of China: Birds
9238: HSÜ, K.J. - Het grote uitsterven. Kosmische catastrofes, dinosaurussen en de evolutietheorie
34288: HU, SHING TSUNG (PETER) E.A. - Forage resources of China
33637: HU, SHIU YING - Wild flowers of Hong Kong around the year
34957: HUANG, SHING-FAN - Strongylodon (Leguminosae - Erythrininae), a revision of the genus
15285: HUBATSCH, W. - Der Admiralstab und die obersten Marinebehörden in Deutschland 1848-1945
43559: HUBBARD, H.V.; KIMBALL, TH. - An introduction tot he study of landscape disgn
49669: HUBBELING, K. - Uw paard natuurlijk gerzond
37589: HUBBELING, N. - Ziekten en beschadigingen van bonen
12684: HUBENET, L. - Een woord over de veepest gerigt aan de landbouwers en veehouders in Frenthe
34797: HUBER-SPANIER, R.; SMOLDERS, R. - Kubistisch avontuur. Werk van Herbin, Metzinger en Tobeen in Nederlandse collecties
46210: HUBER, C.; HEFTING, P.H. (SAM.) - Verzameling Marguerite Arp-Hagenbach
44683: HUBER, V. - Bruno Bruni. Werkverzeichnis der Farblithographien 1976 - 1985
53172: HUBERT, K. E.A. (RED.) - 25 Jaar popmuziek in woord, beeld en geluid. Compleet in 21 delen
40652: HUBERT, P. - Le cocotier
48694: HUBERTS, W.J.A. (BEW.) - Historisch-geographische atlas der algemeene en vaderlandsche geschiedenis
25718: HUBERTS, W.J.A. - Historisch-geographische atlas der algemeene en vaderlandsche geschiedenis
21950: HUBMANN, H. - Die Hitler-Zeit 1933 - 1945. Bilder zur Zeitgeschichte
5896: HUBNER, JOHAN - Drie hondert en drie en dertig geslacht-rekenkundige tafelen, beneffens de daar toe behorende geslachtrekenkundige vragen, tot verklaring der staatkundige historie. Met groote moeyte te zamen gebracht en tot op desen tyd vervolgt.
803: HUBRECHT, A.V.M. (VW) - Noviomagus. Op het spoor der Romeinen in Nijmegen
50816: HUCHET, P. - De tempeliers. Van glorie tot tragedie
27025: HUCKE, K.; VOIGT, E. - Einführung in die Geschiebeforschung (Sedimentärgeschiebe)
31848: HUDIG, J.C. - De criminaliteit der vrouw
36459: HUDSON, W.H. - Ver weg en lang geleden
43102: HUERTAS, S.M. - Huey. A helicopter legend
42320: HUETING, E. E.A. - Troelstra en het model van de nieuwe staat
23082: HUETSON, T.L. - Lace and bobbins. A history and collector's guide
11452: HUF, P. - Vakmanschap is meesterschap
25209: HUF, P. (VW.) - Satelliet. Beeldende kunst. Landen zonder grenzen
27797: HUFFSTETLER, E.W. - Indiaanse mythen en legenden. Verhalen van de oorspronkelijke bewoners van Noord-Amerika
10491: HUFNAGL, L. - Handbuch der kaufmännischen Holzverwertung und des Holzhandels. Für Waldbesitzer, Forstwirte, Holzindustrielle und Holzhändler
4847: HUGENHOLLTZ, F.W.N. - Drie boerenopstanden uit de veertiende eeuw. Vlanderen 1323-1328, Grankrijk 1358, Engeland 1381. Onderzoek naar het opstandig bewustzijn
48356: HUGENHOLTZ, F.W.N. - Drie boerenopstanden uit de veeriende eeuw. Vlaanderen, 1323-1328 - Frankrijk, 1358 - Engeland, 1381. Onderzoek naar het opstandig bewustzijn
46817: HÜGGER, M. - Bronnen voor de geschiedenis der Abdij Rijnsburg
15901: HUGGETT, F.E. - Life below stairs. Domestic servants in England from Victorian times
15049: HUGGLER, M. (VW) - Verzameling Sir Edward en Lady Hulton London
27355: HUGHES, R. - Kritisch, in vredesnaam kritisch. Over kunst en kunstenaars
4493: HUGHES, G.R. - The Sea Turtles of South-East Africa I. Status, morphology and distributions
49243: HUGHES, R. (ESSAY) - Atelier Magritte
16693: HUGHES, J.S. - Famous Yachts
25563: HUGO, HERMANNUS / DE VILLE, ANTONIO - Obsidio Bredana armis Philippi IIII auspiciis Isabellae Ductu Ambr. Spinolae perfecta. [Bound with:] Obsidio Corbeiensis Dicata Regi
41878: HUIDRINK, J. - Gelderse boerenerven met al hun elementen.
21752: HUIE, W.B. - From Omaha to Okinawa. The story of the seebees
44199: HUIG, G.C. (SAM) - De Zaanstreek in droeve en blijde dagen, 1940 - 1945
27233: HUIGEN, P.; VOGEL, R. - Topografische inventarisatieatlas voor flora en fauna van Nederland
26456: HUIGENS, T.; JONG, P. DE (RED.) - Muggenzifters en mierenneukers. Insecten onder de loep genomen
38754: HUIJGEN, J. - Van dorpsboerderij tot 'stadteland'. Tien jaar plattelandsvernieuwing vanuit de Eemlandshoeve
49392: HUIJSMAN RZN., N. - De post- telegraaf- en telefoonhistorie van Schiermonnikoog
36701: HUIJTS, C.S.T.J. - De ontwikkeling van de middendelflandse boerderij
3995: HUIJTS, C.S.T.J. - Markante Boerderijen
41683: HUINCK, J. - De uitvinding van het wiel
46293: HUIS, J. - Jubileumboek Nederlandsche Kappersbond 1891 - 1966
24757: HUISKAMP, HERMEN - Geschiedenis van een oud Veluws geslacht. Oude stam Huyscamp
40853: HUISKEN, J. E.A. (RED.) - Jacob van Campen. Het klassieke ideaal in de Gouden Eeuw
17941: HUISKEN, J.E. - 's Konings Paleis op den dam. Het Koninklijke paleis op de Dam historisch gezien
43001: HUISKES, G. - De visschen vergeeven. Geschiedenis van de watervervuiling en -zuivering in Drenthe
15982: HUISMAN, A.; KOPPENOL, J. - Daer compt de Lotery met trommels en trompetten! Loterijen in de Nederlanden tot 1726
50481: HUISMAN, G. - Tussen salon en souterrain. Gouvernantes in Nederland 1800 - 1940
44386: HUISMAN, W.J. - Wessel J. Huisman. Das vielfache Licht
35058: HUISMAN, J. (RED.) - Waar rook is, is vuur. De dynamiek van de Caballero fabriek
13922: HUISMAN, J.; CIERAAD, I. E.A. - Honderd jaar wonen in Nederland 1900 - 2000
17694: HUISMAN, G. - Pour comprendre les monuments de Paris
30072: HUISMAN, J. E.A. - Beth Galí. Architecture and design 1966 - 1998
37384: HUISMAN, J.; KLOET, J. VAN DER - Floriade. Feel the art of nature
37063: HUISMAN, E.; POPMA, G. - Molens van Opsterland
44927: HUITEMA, T. - Klinkerbestratingen
9290: HUITEMA, T. (RED.) - Ronde en platbodem jachten
38547: HUITEMA, T. (RED.) - Ronde en platbodem jachten
6215: HUITENGA, T. (SAM) - Gedenkboek Rijks Hogere Landbouwschool 1912-1962
40717: HUITSING, H. E.A. - Canon Tielse geschiedenis. De vijftig belangrijkste momenten uit de geschiedenis van Tiel en omgeving
48237: HUIZENGA, H.E.A. - Oogst vam de landschappen van rivieren en kust. Cultuurhistorie en bijna vergeten beheertechnieken voor opbrengst van erf en terrein
54354: HUIZENGA, K. - Groningen en de Ommelanden onder de heerschappij van Karel van Gelder (1514-1536)
37884: HUIZING, L. - Te Hoogeveen overvloed van werk. De dekolonisatie van een veendorp (Sociaal-economisch profiel 1850-1985)
33149: HUIZING, H.G.J. - Florenville). Een beschouwing op grond van mineralogisch en geochemisch onderzoek.
37978: HUIZING, L.; WATTEL, J. - Hoogeveen van Echten's Morgenland. Gestalten en evenementen uit oud-Hoogeveen
51877: HUIZINGA, P.F. - Hiërarchie van schoonheid. Een literatuurstudie naar esthetische waarden en de plaats hiervan in het ontwerpen
47695: HUIZINGA, J. - Herfsttij der middeleeuwen. Studie over levens- en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en De Nederlanden
17032: HUIZINGA, L. - Take your jacket off. The chronicle od a merchant house as seen against 75 years of world history
53855: HUIZINGA, A.; KRUIJSSEN, A. (RED.) - Huizinga's complete lijst van voornamen. Vraagbaak voor de afkomst van Nederlandse en Vlaamse voornamen
13491: HUIZINGA, D.M. - Oostinjevaarders. De verbinding tussen Nederland en Indonesië in de loop der eeuwen
11981: HUIZINGA, L.H. - Uitkomsten van een onderzoek naar de levensomstandigheden van 22 Papoea-gezinnen te Hollandia-haven in juni-juli 1957
32713: HUIZINGA, G.B.W. - Medemblik inzonderheid in verband met de Zuiderzeewerken
5832: HUIZINGA, L.H. - Het koeliebudgetonderzoek op Java in 1939-40
44828: HUIZINGA, V. - Vincent Huizinga. Bouwstenen. bausteine. Buidling stones. Pierre à bâtir
53854: HUIZINGA, A.; KRUIJSSEN, A. (RED.) - Huizinga's complete lijst van namen. Vraagbaak voor de afkomst van Nederlandse en Vlaamse familienamen
17494: HUIZINGA, J. - Erasmus
28745: HUIZINGA, J. - De wetenschap der geschiedenis
53849: HUIZINGA, J. - Herfsttij der middeleeuwen. Studie over levens- en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en De Nederlanden
47073: HULKEMA, H.B. E.A. - Gedenkboek uitgegeven door het Botercontrôlestation Zuid-Holland te 's-Gravenhage ter herdenking van zijn 25-jarig bestaan
53714: HULL, A.; BARNARD, N. - Living with kilims
54871: HULLU, J. DE; WALLER ZEPER, S.A. - Catalogus van de archieven der kleine kapittelen en kloosters
32059: HULS, M.C.P. - Maria Huls
36399: HULSEN, J.; SCHEEPENS, K. - Pig signals. Look, think and act
50186: HÜLSEWIG-JOHNEN, J. (HRSG) - Expressionistische Bilder. Sammlung Firmengruppe Ahlers
26653: HULSHOFF, A.L. - Oost-Nederland model. Landschappen, stads- en dorpsgezichten 17de - 19de eeuw
14595: HULSHOFF, A.L. - Een kabinet van Twentse gezichten
52788: HULSING, B. - Charles Spencer Chaplin en Charlie. Chaplin's leven, liefde, werk en leed
49247: HULSKER, J. (SAM.) - Vincent van Gogh. Een leven in brieven
40572: HULSMAN, R. - Funeraire Cultuur. Hoekse Waar & Goeree-Overflakkee
40575: HULSMAN, R. - Funeraire Cultuur. Drechtsteden
40577: HULSMAN, R. - Funeraire Cultuur. Regio Rotterdam
40570: HULSMAN, R. - Funeraire Cultuur. Midden-Holland
40571: HULSMAN, R. - Funeraire Cultuur. Regio Den Haag
40566: HULSMAN, R. - Funeraire Cultuur. Voorne-Putten
40567: HULSMAN, R. - Funeraire Cultuur. Rijnstreek
40562: HULSMAN, R. - Funeraire Cultuur. Regio Leiden
40560: HULSMAN, R. - Funeraire Cultuur. Delft en Westland
40561: HULSMAN, R. - Funeraire Cultuur. Bollenstreek
49186: HÜLSMANN, B. - Paula Modersohn-Becker. In Freiheit zu sich selbst
32091: HULST, M. (VW.) - Het liefelijke Renswoude
30993: HULST, D. - De Haagse School. De Stijl en Mondriaan
39824: HULST, R.S.; VREDENBERG, J. - Het Romeins marskamp bij Ermelo
47443: HULST, W.G. VAN DE - De Bijbelse geschiedenissen
16421: HULST, WG. VAN DE SR.; HULST, W.G. VAN DE JR. - Inde goude gaper. Eerste deel - A
16422: HULST, WG. VAN DE SR.; HULST, W.G. VAN DE JR. - Inde goude gaper. Eerste deel - C
41424: D'HULST, R.A. E.A. - Jacob Jordaens (1593 - 1678). Deel I. Schilderijen en wandtapijten
52641: HULST, W.G. V.D. - Veertien beroemde verhalen
42954: HULST, W.G. VAN DE - De Bijbelse geschiedenissen
32751: HULST, R.A. D' - Vlaamse wandtapijten van de XIVde tot de XVIIIde eeuw
52106: HULST, W.G. VAN DE - Omnibus voor onze kleinen
23720: HULST, D. - Mondriaan logboek
51199: HULST, W.G. VAN DE - Het grote voorleesboek
24887: HULST, W.G. VAN DE - Inde soete suikerbol
7741: HULTEN, M.H.M. - De collectivisatie van de landbouw in de volksrepubliek Polen 1944-1960
50293: HULTEN, P. - Niki de Saint Pahlle. Werke 1962 - 1968
44680: HULTEN, P. - Niki de Saint Pahlle
50215: HULTEN, P. - Niki de Saint Pahlle
52484: HULTKRANZ, Å - International dictionary of regional European ethnology and folklore I. Genberal ethnological concepts
15491: HULTON, P.; HEPPER, F.N.; FRITIS, I. - Luigi Balugani's drwawings of African plants
24618: HULTON, P.; SMITH, L. - Flowers in art from east and west
23783: HULZEN, A. VAN - Het Schrale End. Langs de Vaartse Rijn van het Ledig Erf naar Jutfaas
48232: HULZEN, A. VAN - Utrecht op oude foto's . Van plompertoren naar Servaas
48154: HULZEN, A. VAN - Tuindorp. Tussen het Zwarte Water en Blauwkapel
6924: HULZEN, A. VAN - Utrecht in de patriottentijd
51009: HUMANN, P. - Reef coral identification including marine plants. Florida Carribean Bahamas
51008: HUMANN, P. - Reef fish identification. Florida Carribean Bahamas
43608: HUMBLE, R. - Before the Dreadnought. The Royal navy form Nelson to Fisher
21963: HUMBLE, R.; SCOLLINS, E. - The soldier
23496: HUMBOLDT, A. VON - Natuurbeschouwingen met wetenschappelijke ophelderingen
51624: HUMBOLDT, A. VON - Südamerikanische Reise
16813: HUME, M.D. - Les Recherches sur les Principes de la Morale
49494: HUME, R.; BERG, A. VAN DEN - Europese vogels in hun biotoop
54698: HUMMEL, M.I. - The holden anniversary album
27616: HUMMELEN, W.M.H. - De Sinnekens in het rederijkersdrama
52893: HUMPHRIES, P. - Bookends, The Simon and Garfunkel storey
48960: HUMPHRREYS, L.R.; RIVEROS, F. - Tropical pasture seed production
36096: HUNDERTMARK, H. - Arbeidershuis Tiengemeten 4, Goudswaard, gem. Korendijk
51357: HUNDERTWASSER, FRIEDENSREICH - Hundertwasser 1928 - 2000
50904: HUNEN, M. VAN - Historisch metselwerk. Instandhouding, herstel en conservering
45506: HÜNERMANN, W. - Das lebendige Licht. Lebensbild der heiligen Hildegard von Bingen
33341: HUNGER, E.W.T. - Cocos nucifera. Handboek voor de kennis van den cocos-palm in Nederlandsch-indië, zijne geschiedenis, beschrijving, cultuur en producten
8485: HUNINK, M. - De papieren van de revolutie. Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 1935-1947
48313: HÜNNIGER, A.H. - Het paradijs. Opgroeien na de val van de muur
27667: HUNNINGER, B. - The origin of the theater. An essay
37729: HUNNINGHER, B. - Het dramatische werk van Schimmel in verband met het Amsterdamsche toneelleven in de 19de eeuw
7444: HUNT, P.F. - The orchid
33630: HUNT, P.F.; GRIERSON, M. - The Country Life Book of Orchids
47580: HUNT, J. - Life is meeting
20663: HUNT, L. - Twenty-one squadrons. The history of the Royal Auxiliary Air Force 1925 - 1957
39514: HUNT, J.D.; WILLIS, P. - The genius of the place. The English landscape garden 1620 - 1820
52242: HUNTER, S. (INT.) - Alex Katz
51876: HUNTLEY, B.; WEBB, T. (ED.) - Vegetation History
24597: HUNZIKER, CHRISTIAN - Le Schtroumpf in Genf / à Genève
41343: HUNZIKER, O.F. - Dried milk and dried milk products
52639: HUPKES-BAUKEMA, H. - Vryheyt Vlyheyt. Oud-Hollandsche spreuken met prentjes in kruissteek
805: HUPKES (VW) - W.P.A. van Lammeren 1930-1970, jubilee memorial NSMB
32068: HUPPERETZ, W. - Romeinen rond Roermond
14805: HURD, M. - Geïllustreerde geschiedenis van Het Orkest. Instrumenten, muziek, dirigenten
40407: HURDATO, V. - Antoni Gaudí (1852 - 1926)
45502: HURENKAMP, H.G. - Toen grote plannen voor Groningen 1608 - 1995
4045: HURK, W.J.C.C. VAN DEN - Het verborgen leven van de Abdij van Berne in haar parochies 1797-1857
54030: HURST, S. - The Public Schools Battaliont War
26522: HUS, P. - Ziekten en beschadigingen van klein fruit (bessen, frambozen, aardbeien)
41787: HUSE. N. - Vier Berliner Siedlungen der Weimarer Republik. Britz - Onkel Toms Hütte - Siemensstadt - Weiße Stadt
46330: HUSER, J. E.A. - Tussen Stroom en Water. Vijftig jaar PZEM
13223: HÜSKEN, F. - Een dorp op Java. Sociale differentiatie in een boerengemeenschap, 1850-1980
52170: HÜSKEN, H.; HÜSKEN, D. - Edelstenen en hun helende werking. Hulp bij bewustwording en transformatieprocessen
44815: HUSON, D. - Charles Keenen
53643: HUSSEM, W. - Voor twee scharren blauwbekken
4469: HUSSON, A.M. - Tabel voor het determineren van de landzoogdieren van Nederlands Nieuw-Guinea
6656: HÜSSTEGE, G. - Verkenningen op en om de heide
15092: HUSSUM, W. - Zetel het blauw van de zee tegen het blauw van de hemel veeg er het wit van een zeil in en de wind steekt op
2294: HUSTEDT, F. - Süsswasser-Diatomeen Deutschlands
12034: HUSTINGS, M.F.H.; KWAK, R.G.M.; OPDAM, P.F.M.; REIJNEN, M.J.S.M. - Vogelinventarisatie. Achtergronden, richtlijnen en verslaglegging
35274: HUSTINGS, F.; VERGEER, J.W. - Atlas van de Nederlandse broedvogels. Verspreiding, aantallen, verandering
54279: HUSTINX, L.M.TH.L. - Inventaris van het archief van het kwartier Peelland 1574 - 1810
44682: HUTCHEON, R. - Souvenirs of Auguste Borget
52802: HUTCHINSON, T. - Niven's Hollywood
14858: HUTCHINSON, J. - A botanist in Southern Africa
9281: HUTCHINSON, J. - British wild flowers
36448: HUTCHINSON, J.; DALZIEL, J.M. - Flora of West Tropical Africa. Volume 3.
37015: HUTCHINSON, J.; DALZIEL, J.M. - Flora of West Tropical Africa. Volume 2.
4574: HUTCHINSON, J. - British flowering plants. Evolution and classification of Families and genera, with Notes on their Distribution
53859: HUTCHINSON, C. - Where to watch birds in Ireland
27106: HUTCHINSON, J. - The genera of flowering plants (Angiospermae). I. Dicotyledons and II. Dicotyledons
42311: HUTCHINSON, J. E.A. - Antony Gormley
43239: HUTIN, S. - Die großen Geheimbüde. Panther- und Löwenmenschen - Wodu - Freimaurer - Rosenkreuzer - Templer - Boxer - Drusen - Alauiten
45156: HÜTTEMANN, H. - Die züchterisch wertvollsten Kuhfamilien der westfälischen Rotbuntsucht
37917: HUTTEN, G.A. - Jonker op de Heerenbrink onder Hierderholthuis. De briefwisseling (1734-1773) tussen Hendrik Areut van Oldenneel en Alexander W.D. van Hughenpot
47521: HÜTTINGER, E. - Degas
40678: HUURDEMAN, P - Drie en halve eeuw 'De Purmer'
41897: HUVENNE, P. - Pieter Pourbus 1524-1584
32558: HUXLEY, A. (FW.) - Paris in the fifties. Photographs by Sanford Roth
20527: HUXLEY, A. (ED.) - Dictionary of gardening
17979: HUXLEY, J. - De wonder-vallei TVA. De lotgevallen van een ontwerps organisatie
11028: HUXLEY, A. - Tuinieren door de eeuwen heen
37607: HUXLEY, A. - An illustrated history of gardening
25284: HUXLEY, R. - De grote natuuronderzoekers
3836: HUYBERS, H.F.M.; KLEYNTJES, J. - De blokkade van Zalt-Bommel in 1574. Dagboek van Gasparus de l'Agarge
28234: HUYGELEN, C.; FOREEST, J. VAN - Delfts water in spiegelbeeld. Poëtische fotografie
28937: HUYGEN, F. - Herinneringen aan Lent
25291: HUYGEN, F.J.A. - Herinneringen aan Lent
48193: HUYGENS, C.; ZWAAN, F.L. - Constantijn Huygens' Ooghentroost
1919: HUYGENS, W. - De Wieringermeer. Een studie van het bestuur en beheer der IJselmeerpolders
24391: HUYGENS, H. - Suriname omstreeks 1850. Surinam around 1850
9472: HUYGENS, M.M. - Huygenoten. Doorbladerboekje
27663: HUYGENS, G.W. - Hendrik Tollens. De dichter van de burgerij. Een biografie en een tijdsbeeld
54008: HUYS JANSSEM, P.; SUTTON, P.C. - The Hoogsteder exhibition of Dutch Landscapes
29779: HUYS, M. (VW.) - 5 miljoen jaar menselijk avontuur
38434: HUYS JANSSEN, P. - Panorama op de wereld. Het landschap van Bosch tot Rubens
30760: HVARFNER, H. - Hunting & Fishing. Nordic Symposium on Life in a Traditional Hunting and Fishing Milieu in Prehistoric Times and up to the Present Day.
39343: HYAMS, E. - English cottage gardens
45455: HYLANDER, N. - Nordisk Kärlväxtflora. Sveriges, Norges, Danmarks, Östfennoskandias, Islands och Färöarnas kärlkryptogamer och fanerogamer
53820: HYLANDER, N. - Nomenklatorische und systematische Studien über nordische Gefässpflanzen
28491: HYLKEMA, A. - Zuivelbereiding. Voor landbouwwinterscholen
24072: HYLKEMA, H.B. - Gedenkboek van de Vereeniging tot Bestrijding van Knoeierijen in den Boter- en Kaashandel 1885 - 1914
54376: HYLKEMA, H. (VW.) - 125 Jaar brandverzekering op onderlinge grondslag 1815 - 1940
25070: HYMANS, L. - Bruxelles d'autrefois
28295: IBELINGS, H. (HOOFDRED.) - Architectuur in Nederland. Architecture in the Netherlands. Jaarboek. Yearbook 1998-1999
39725: IBELINGS, H. - Het kunstmatig landschap. Hedendaagse architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur in Nederland
50871: IBELINGS, H. - Nederlandse architectuur van de 20ste eeuw
53336: IBO, W. - Onder collega's. Roddels over Nederlandse kleinkunstenaars
35702: IBPGR - Elsevier's dictionary of plant genetic resources
25194: IBSEN, H. - Terje vigen
7547: IL'ICEV, V.D.; FLINT, V.E. - Handbuch der Vögel der Sowjetunion. Band 1. Erforschungsgeschichte, Gaviiformes, Prodicipediformes, Prcellariiformes
7550: IL'ICEV, V.D.; FLINT, V.E. - Handbuch der Vögel der Sowjetunion. Band 4. Galliformes, Gruiformes
38206: ICKX, H. - la fumure rationelle et 'enttretien des arbres fruitiers
31053: ICONA - North Sea Atlas for Netherlands policy and management
806: IDDEKINGE, P.R.A. VAN - Arnhem 44/45. Evacuatie Plundering Bevrijding Terugkeer
20401: IDDEKINGE, P.R.A. VAN - Door de lens van De Booys. Een Arnhemse reportage 1944 - 1954
17029: IDDEKINGE, P.R.A. VAN - Arnhem september 1944
3628: IDDEKINGE, P.R.A. VAN; E.A. - Sonsbeek. Stadspark van Arnhem
49854: IDEMA, W.L. - De onthoofde feministe. Leven en werk van schrijvende vrouwen in het Chinese keizerrijk van de vroege tweede eeuw voor Christus tot de eerste jaren van de twintigste eeuw
26978: IDEMA, W.I. E.A. (RED.) - Mijn naam is haas. Dierenverhalen in verschillende culturen
29342: IDENBURG, A.G.A. - Systematische grondkarteering van Zuid-Sumatra
26921: IDO, V. - Indië in den goeden oude tijd. Radiovoordrachten voor de Nirom
52203: IDSINGA, T. - Zonnestraal. Een nieuwe tijd lag in het verschiet. Geschiedenis van een sociaal en architectonisch monument
45069: IDSINGA. T. - Steen. Nederlandse architecten over hun drijfveren, denkbeelden en werkwijze
52839: IEPEREN, A.B. VAN - Fimster is een vak
52840: IEPEREN, A.B. VAN - Actrices als vrouw, vrouwen als actrice
52858: IEPEREN, A. VAN - Filmers '65.
48377: IERSEL, K. VAN (VW.) - Bomenboek
27733: TAKENOBU IGARASHI - Letterheads 2. A collection of letterheads from around the world
53411: IJFF, M. - Sexcounseling. Handleiding voor seksuologische hulpverlening
30498: IJSSELDIJK, W.E.P. VAN - Oude boerderijen in Zeeland
4628: IJSSELING, M.A.; SCHEYGROND, A. - De zoogdieren van Nederland
49948: IJSSELING, H. - Over voorwoorden. Hegel, Kierkegaard, Nietzsche
5371: IJSSELING, M.A.; SCHEYGROND, A. - De zoogdieren van Nederland
20279: IJSSELSTEIN, D.A. (VZ.) - G.Z.C. 1886 - 1926. 19 mei
51984: IJZEREEF, G.F. - Bronze age animal bones from Bovenkarspel. The excavation at Het Valkje
54105: IJZERMAN, H. - Jaapje, het avontuurlijke aapje
50134: IJZERMAN, M. (VW.) - Stukken en brokken III
27261: IJZERMAN, J.W. (VZ.) - Catalogus van de tentoonstelling ter herdenking van het 300-jarig bestaan van Batavia
26710: ILDHAM, CHAS. H. - The cultivation of berried fruits in Great Britain. History, varieties, culture and diseases
7276: ILES, G. - At home in the zoo
47307: ILLGNER, U.N.; ESCHENBACHER, E.F. - Enrique Pontolillo. El hombre del Millón de kilométros en Moto. The amazing story of the Harley-Davidson Dealer from Lima/Peru
42984: ILSE-NEUMAN, U. - Diane Itter: A retrospective
22876: KESAHARU IMAI (ED.) - Combat suits
24066: IMANSE, G. (RED.) - De Nederlandse identiteit in de kunst na 1945
27008: IMMELMANN, K. - Einführung in die Verhaltensforschung
40517: IMMS, A.D. - A general textbook of entomology. Including the anatomy, physiology, development and classification of insects
27018: IMMS, A.D. - Insect natural history
54811: IMPELLUSO, L. - Tuinen en labyrinten
40031: INELINGS, H. - Tussen Delftse School en New Brutalism. Het werk van Rutger D. (Rudi) Bleeker
54093: INGEN, J.C. VAN; VAN DER SCHUEREN, S.RIDDER DE - Van herkenning tot erkenning. een praktijkhandboek over het decoratiestelsel
9935: INGEN, K. VAN, E.A. (RED.) - Terugblik. 'Het zal me een zorg zijn'
13290: INGEN, J.W. VAN - Jubileumboek 100 jaar K.T.S.M. 1895-1995
52976: INGRAM, R.; DUNCAN, P. (RED.) - François Truffaut. Scenarioschrijver 1932 - 1984
49612: INGRAM, C. - Hartstochtelijk aanwezig zijn. De essentie van het ontwaken
26434: INGWERSEN, W. - Classic garden plants
9417: INGWERSEN, A. - De Amsterdamsche burgerij en haar stadhuis
48300: INKLAAR, F. - Van Amerika geleerd. Marshall-hulp en kennisimport in Nederland
8313: INNES, C. - Alpiene planten. Geheel geïllustreerde encyclopedie
20809: INOGUCHI, R.; NAKAJIMA, T - Der göttliche Wind. Der dokumentarbericht über Japans todesflieger
7526: INSKIPP, C & T - A guide to the birds of Nepal
13176: ROBENIUS-INSTITUT - Völker Süd-Äthiopiens. Ergebnisse der Frobenius-Expeditionen 1950-1952 und 1954-56. 3 Bände.
38406: IONESCO, EU. - Pierre Alechinsky. Paintings and writings
2374: IONGH, H.H. DE - Plant-Herbivore Interactions between Seagrasses and Dugongs in a Tropical Small Island Ecosystem
51713: IPENBURG, M.H.; SCHIPPER, W.L.B. - Kolderveen. Geschiedenis van kerk en dorp
51328: IPSER, K. - Mit Goethe in Italien 1786 - 1986
21491: IRELAND, B. - Vliegdekschepen
33443: IREMONGER, S. - A guide to plants in the Blue Mountains of jamaica
50442: IREPOGLU, G. - Levni. Painting - poetry - colour
53402: IRIK, P. - Als het maar echt is. Over de zachte kracht van mensen met dementie
4622: IRVINE, D.E.G.; PRICE, J.H. - Modern Approaches to the Taxonomy of Red and Brown Algae
33492: IRVINE, F.R. - Woody plants of Ghana
17200: IRVING, L. - Birds of Anaktuvuk Pass, Kobuk, and old Crow. A study in Arctic adaptation
42649: IRWIN, D.; IRWIN, F. - Scottish painters. At home and abroad 1700 - 1900
2249: IRWIN, H.S. - Monographic Studies in Cassia (Leguminosae-Caesalpinioideae). I. Section Xerocalyx
45984: ISAACS, J. - Australia's Living hertitage
52394: ISAACSON, W. - Einstein. De biografie
48241: ISACO, E. (DIR.) - Krishna. The divine lover. Myth and legend through Indian art
32577: ISCHI, W. - Mit kleiner Kamera aus grosser Fahrt.
23493: ISEBREE MOENS, N.L. - De peritoneaalkanalen der schildpadden en krokodillen
49822: VAN ISEGHEM, J. - Gezelle humorist
31901: ISEGHEM, J. VAN - Gezelle humorist
11999: ISHIDA, M. - Japanese Budshist Prints
21929: ISHOVEN, A. VAN - The Luftwaffe in the Battle of Britain
46264: ISHTAIR - I.N.R.I. (Igne natura renovatur integra)
39889: ISHTAIR - Heiland tijd. Eenige verklaringen voor de begrippen 'Ziel en Geest' en hun abnormaliteiten; mét gebruikmaking van gegevens, die tot nu toe als 'onbestaanbaar' verworpen werden
48266: ISING, A. - Haagsche schetsen. Derde bundel
12008: ISING, A. - Met vliegend vaandel en slaande trom. Ontstaan en ontwikkeling van schuttersgilden en schutterijen in Brabant en Limburg
48267: ISING, A. - Haagsche schetsen. Vierde bundel
54804: ISING, A. (RED.) - De oorlog
45803: ISINGS, J.H. - Gulden Sporen. Vierde deel
45800: ISINGS, J.H. - Gulden Sporen. Eerste deel
31599: ISINGS, C. - Antiek glas
10841: ISINGS, J.H. - Gulden Sporen. Compleet in vijf delen
45802: ISINGS, J.H. - Gulden Sporen. Derde deel
45801: ISINGS, J.H. - Gulden Sporen. Tweede deel
51765: ISKANDER, J. - Jenis Burung. Yang Ymum di Indonesia
15399: ISRAEL, B. - Antique Garden Ornament. Two centuries of American taste
43142: ISTACE, P.; FONTAINAS, A. - Les images de la musique
9955: ITALIAANDER, R. - Xocolati. Ein süßes Kapitel unserer Kulturgeschichte
53951: ITALIAANDER, R. - Afrika in opkomst, Geschiedenis en economische ontwikkeling van alle staten
12409: ITEN, K. - Adieu - Altes Uri. Aspekte des Wandels eines Kantons vom 19. ins 20. Jahrhundert
1892: ITERSON JR., G. VAN; DOOREN DE JONG, L.E. DEN; KLUYVER, A.J. - Verzamelde geschriften van M.W. Beijerinck. Zesde deel met registers op alle zes delen benevens eene beschrijving van zijn leven en beschouwingen over zijn werk
48768: ITERSON, W. VAN - De historische ontwikkeling van de rechten op de grond in de provincie Utrecht. Deel 1.
16924: ITERSON JR., G. VAN - De vezelcultuur op Java en het vezelcongres met tentoonstelling te Soerabaia in 1911 gehouden
13625: ITTEN, J. - Kleurenleer
36977: IVAA, I. E.A. - Dijkdoorbraken en bodemgesteldhei in Zeeland
41875: IVEN, W. - Bovenlichten
34716: IVENS, G.W. - East African weeds and their control.
53147: IVENS, J. - Joris Ivens, The camera and I
31033: IVENS, W.P.M.F. - Atmospheric deposition onto forests
50046: IVOI, PAUL D'; GHEYN, ED. VAN DEN (BEW.) - Sergeant Kordaat
33454: IWAGO, H. - Snow monkeys
50356: IWANAMI, Y. E.A. (ED.) - Pollen: Illustrations and scanning electromicrographs
45968: IZZO, A.; GUBITOSI, C. - Frank Lloyd Wright. Drawings 1887 - 1959
52112: MET ELFJE KRULHUIF HET HELE JAAR DOOR - Midderigh-Bokhorst
37611: JAARSMA, R. - Van boerenkar tot PC Hoofttractor. Over veranderend gebruik van plattelandswegen
15633: JAARSMA, S. - Grond voor den Nederlander
34765: JAARSVELD, E.J. VAN - Gasterias of South Africa. A new revision of a major succulent group
21628: JABLONSKI, E. - Doppelschlag gegen Regensburg und Schweinfurt
53762: JACCARD, P. - Nouvelles recherches sur l 'accroissement en épaisseur des arbres. Essai d'une théorie physiologique de leur croissance concentrique et excentrique
39678: JACKSON-STOPS, G. - An English Arcadia 1600 - 1990. Designs for Gardens and Garden Buildings in the Care of the National Trust
10619: JACKSON, D. [-1 - Van beitel tot vulpen. De geschiedenis van het schrift
53302: JACKSON, H. - The anatomy of bibliomania
2077: JACKSON, CH.F.; GARDNER, E.D. - Stoping methods and costs
16530: JACKSON, H. - Uitvoerige inleiding over hypnotisme, mesmerisme, clairvoyance (herderzien), suggestive therapeutiek en de opvoeding in slapenden toestand
28658: JACKSON, M. E.A. (ED.) - Climatic change and plant genetic resources
31911: JACKSON, H.J. - European hand firearms of the sixteenth, seventeenth & eighteenth centuries
10207: JACKSON, CH.F.; KNAEBEL, J.B. - Gold mining and milling is the USA and Canada. (Current practices and costs)
52600: JACKSON, P.; A'COURT, A. - Creatief met papier en origami
53108: JACKSON, J.W. - We all want to change the world. The life of John Lennon
49076: JACKSON, A.; DAY, D. - Opbergen. Het praktische ideeënboek
12691: S'JACOB, H.T. - Staatsbemoeiing betrekkelijk veefokkerij
17765: JACOBI, E.F. - Über levensweise, auffinden des Wirtes und Regulierung der Individuenzahl von Mormoniellia Vitripennis Walker
44362: JACOBS, M.G.P.A.; MAAS, W.H.G. - The magic of Heineken
39023: JACOBS, J. E.A. - De wereld (1947-2001) volgens Opland
30006: JACOBS, E.M. - Varen om peper en thee. Korte geschiedenis van de Verenigde Oostindische Compagnie
30248: JACOBS, I. - Monumentengids Wisch
8501: JACOBS, E.M. - Koopman in Azië. De handel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie tijdens de 18de eeuw
4058: JACOBS, M. - Herman Johannus Lam (1892-1977). The life and work of a Dutch botanist
8401: JACOBS, P.J.J. - Schetsen in het Maastrichtsch dialect
7734: JACOBS, B.; PLETTENBURG, H.W.M. - De oude imkerij
38198: JACOBS, J. (SAM.) - Stefan Verwey. Tekenaar en cartoonist
53344: JACOBS, G.; STADIEM, W. - Mr. S. The last word on Frank Sinatra
34245: JACOBS, M.; BOO, T.J.J. DE - Conservation literature on Indonesia
33772: JACOBS, M. - The tropical rain forest. A first encounter
20310: JACOBS, M.G.P.A. E.A. - Quaker is de naam. Honderd jaar Quaket Oats 1896 - 1996
39072: JACOBS, E.M. - De Vereenigde Oost-Indische Compagnie
31266: JACOBS, M.G.P.A.; MAAS, W.H.G. - De magie van Heineken
23631: JACOBS, I.D. (RED.) - Het hertogdom Gelre. Geschiedenis, kunst en cultuur tussen Maas, Rijn en IJssel
2264: JACOBS, M. - The genus Capparis (Capparaceae) from the Indus to the Pacific
54770: JACOBS, E. E.A. (RED.) - J.H. Weissenbruch 1824 - 1903
38793: SCHEEPENS-JACOBS - Dagboek van een Brabantse boerin
40101: JACOBS, J. - Dood en leven van grote Amerikaanse steden
815: JACOBS, B.; PLETTENBURG, H.W.M. - De oude imkerij [-1
11429: JACOBSEN, H. - A handbook of succulent plants. Descriptions, synonims and cultural details for succulents other than vactaceae
35319: JACOBUSSE, CH. E.A. - Zeldzaam Zeeuws. Bijzondere planten en dieren in Zeeland
28203: JACOBUSSE, CH.; DECLEER, M. - Het verdronken land van Saeftinghe en de Westerschelde
35406: JAEGER, P. DE - Hoe verder boeren. Twaalf gesprekken met wijkers, groeiers en vernieuwers
39416: JAEGER, F.M. - Historische studiën. Bijdrage tot de kennis van de geschiedenis der natuurwetenschappen in de Nederlanden gedurende de 16e en 17e eeuw
19366: JAFFÉ, H.L.C. - Willink
36396: JAFFÉ, H.L.C. (ESSAY) - Heinrich Campendonk. Edith van Leckwijck. Tentoonstelling
24942: JAFFÉ, H.L.C. (VW) - De verboden Muze. Onderdrukking van kunst en kultuur 1933-1945
11743: JAFFÉ, H.L.C. - Kees Verwey
15113: JAFFÉ, H.L.C. - 'Le Groupe 'Le Style'
28981: JAFFÉ, A. (SAM.) - De Stijl.
47388: JAFFÉ, H. (VW.) - Marius van Beek. Beelden
53024: JAFFÉ, H.L.C. - De Stijl 1917-1931. The dutch contribution to modern art
24582: JAFFÉ, H.L.C. - Theo van Doesburg
48995: JAFFREY, M. - Easy curry. 175 heerlijke curry's en bijgerechten
36837: JAGER, S.W. - Anloo - De Strubben, Kniphorstbos: een archeologische kartering, inventarisatie en waardering
50384: JÄGER, H. - Nutzgärtnerei oder Grundzuge des Gemüse- und Obstbaues
41413: JAGER, TH. DE (SAM.) - Jan Schonk. Een keurcollectie reproducties uit zijn werken
28299: JAGER, J.L. DE - Volksgebruiken in Nederland. Een nieuwe kijk op tradities
48175: JAGER, C. DE E.A. - Bolwerk van de sterren
5784: JAGER, TJ. - Soils of the Serengeti Woodlands, Tanzania
23705: JAGER, M. E.A. - Kees Maks. Schilder van het mondaine leven 1876 - 1967
47168: JAGER, S.W. - Havelte - rondom de Havelterberg - een archeologische kartering, inventarisatie en waardering
52632: JAGER GERLINGS, J.H.; JONGMANS, D.G. - Van bron tot bron. Onder de Berbers van de Marokkaanse Sahara
49773: JÄGER-SOMMER, J. (RED.) - God opnieuw gedacht. Verantwoordelijkheid voor de schepping in feministisch perspectief. Theologische essays voor Catharina Halkes
54340: JAGER, S.W. - Odoorn, het landinrichtingsgebied Odoorn: een archeologische kartering, inventarisatie en waardering
49624: JAGER, S. - Wereld zonder grenzen
24543: JAGER GERLINGS, J.K. E.A. - De namen van onze voornaamste houtgewassen
35488: JÄGER, G. (HRSG) - C.G. Calwers Käferbuch. naturgeschichte der Käfer Europas
36289: JAGER GERLINGS, J.H. (VW.) - Richtlijnen voor de opmeting en vragenlijst voor de beschrijving van oude boerderijen
17035: JAGER, J.L. DE - De draad van de toekomst. Opkomst, tegenslag en voorspoed van Koninklijke Nijverdal - Ten Cate 1945 - 1990
46220: JAGER, J.L. DE - Arm en rijk kunnen bij mij hun inkopen doen. De geschiedenis van Albert Heijn en Koninklijke Ahold
15765: JAGERS, R. (RED.) - Twente. een beeld van een streek
36374: JAGGER, C. - Klokken & horloges
40227: JAGOW, K. - Kulturgeschichte des Herings
6645: JAGT, H.C. VAN DER - De naamgeving van de protestante kerkgebouwen in Nederland vanaf de reformatie tot 1973
37000: JAIN, S.K. - Methods and approaches in Ethnobotany
44450: JAKOB, S. - Christine Kowal Post. Woodcarvings 1985-1995
53811: JALAS, J. - Zur Kausanalyse der Verbreitung einiger nordischen Os- un Sandpflanzen
21885: JALHAY, P. - Nederlandse Onderzeedienst 75 jaar
42563: JALINK, M.H. - Indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiëring in laagveenmoerassen
51800: JALTA, M. - Anna Paqlowitsch Tschechow
46375: JAMAR, J.T.J. - Inventaris van het archief van het Klooster der Kruisheren te Roermond
26007: JAMES, J. - The music of the spheres. Music, science and the natural order of the universe
23531: JAMES, R.D. - Annotated checklist of the birds of Ontario
11593: JAMES, W.A. - Ricardo Bofill. Taller de Arquitectura
45221: JAMES, A.; JAMES, J. - Modern Buddhism
38289: JAMES, K.F.O. - Het Saarbewonerschap
21778: JAMESON, W. - Ark Royal 1939 - 1941
7308: JAMESON, E.W. JR.; PEETERS, H.J. - California Mammals
54137: JAMYANG, A. - New Sun self-learning book on the art of Tibetan painting
43338: JANEN , TH. - Reizen door de oude Peel
48332: JANGFELDT, B. - Een leven op scherp. De legendarische dichter Vladimir Majakovski 1893 - 1930
3040: JANKOVICH, M - Pferde, Reiter, Völkerstürme
47177: JANKUHN, H. - Vor- und Frühgeschichte vom Neoliytikum bis zur Völkerwanderungszeit
30315: JANNEAU, G. - Modern glass
3249: JANS, J.; BUTER, A. - Dorpen in Oost-Nederland
41850: JANS, E. - Meubilair van Twentse burgers. Burgerlijk wonen tussen Dinkel en Regge in de achttiende eeuw
2675: JANS, J. - Langs oude Drentse boerderijen
5145: JANS, E. - Burgerhuizen tussen IJssel en Eems
28342: JANS, L.; SCHEERDER, H.; VILLANUEVA, F. - A cire perdue
46253: JANS, L.; XANTEN, H. VAN (RED.) - Stallen in het landschap
28978: JANS, L. - Nieuwe vondsten. Beeldhouwwerken van Kubach-Wilmsen en Jerome Symons
4073: JANS, J. - Landelijke bouwkunst in Oost-Nederland
14469: JANSE, H. - Bouwers en bouwen in het verleden. De bouwwereld tussen 1000 en 1650
36768: JANSE, H. E.A. (RED.) - Monumenten monografieën 2. Kapconstructiesc in Nederland. 1. Telmerken
44665: JANSE, H. - Zeven eeuwen bouwen. De bouwwereld in 's-Gravenhage van 1280 tot 1980
7086: JANSE, H. - Kerken en torens in Zeeland
20234: JANSE, H. - Houten huizen. Een unieke bouwwijze in Noord-Holland
5560: JANSE, C. - Blik omhoog 1940-1945. Wolfheze en de Zuid-Veluwezoom in oorlogstijd
41890: JANSE, H. (RED.) - Leien op monumenten
46153: JANSE, C. - Blik omhoog 1940-1945. Wolfheze en de Zuid-Veluwezoom in oorlogstijd. Eerste boek.
40792: JANSE, H. - Stads- en dorpskerken in Noord-Holland
27906: JANSE, J.A. - In geuren en kleuren. Een geschiedenis van de Hollandse bolgewassen
33160: JANSEN, F.L. - Een eeuw detailverkoop te 's-Hertogenbosch. Oorsprong en ontwikkeling van het familiebedrijf 'A.F. Jansen' 1889-1987
51192: JANSEN, M. - Grensland. Een geschiedenis van Oekraïne
10746: JANSEN, S.A.P.J.H. - Verkenningen in Matthijs Casteleins Const van Rhetoriken
48871: JANSEN, P.PH. - Eenige ervaringen bij de droogmaking van Walcheren en de mogelijkheid van hare toepassing bij de afsluiting van de Zandkreek
36049: JANSEN, H. - Van Gerstlo tot Gorssel
30350: JANSEN, J. - Rijkdom uit Workums verleden. de beschilderde baren der gilden
28717: JANSEN, P. (VW.) - Het is gezien. Een keuze van Leen van Weelden
41766: JANSEN, A.H.E.M. E.A. - Arbeyd sere voert tot eere. Hendrik van der Geld, de neogotiek en de Brabantse beeldhouwkunst
36930: JANSEN, B. - Reinoud van Vught. Recent werk / Recent work
22808: JANSEN, B.C.P. - Het levenswerk van Christiaan Eijkman 1858 - 1930
5182: JANSEN, D. - Omwille van een gezegend land. Het leven van jhr. D.F. van Alphen tot 1816
5594: JANSEN, F.B.C.E.M. - Enkele grepen uit de geschiedenis der Electrotechniek
5595: JANSEN, F.B.C.E.M. - Het ontstaan en den groei der electriciteitsvoorziening
15800: JANSEN-VAN MAURIK, H. E.A. - Jubileumboek. 10 jaar Speelhoek. 60 jaar Don Boscoschool
13013: JANSEN OP DE HAAR, A. - Van Jan Cremer tot Herman Koch. Een literaire wandeling door Arnhem
20806: JANSEN, A.A. - Sporen aan de hemel. Kroniek van een luchtoorlog 1943-1945
2117: JANSEN, J.C.G.M. - Landbouw en economische golfbeweging in Zuid-Limburg 1250-1800. Een analyse van de opbrengst van tienden
1829: JANSEN, J.C.G.M.; RUTTEN, W.J.M.J. - Geschiedenis van de landbouw in Limburg in de twintigste eeuw
44095: JANSEN, H.; JOOSTEN, J.M. - Mondrian de 1892 à 1914. Les chemins de l'abstraction
31634: JANSEN, P.; BENTHEM, M. VAN - Bosbeheer en biodiversiteit. Natuurbehoud. Biodiversiteit als beheerdoel. Praktisch bosbeheer
40988: JANSEN, G.H. - Een roes van vrijheid. Kermis in Nederland
41853: JANSEN, J.M.M.; VERKEIJEN, F.M. - Inventarissen van de gemeentelijke, kerkelijke en verenigingsarchieven van Kethel, Spaland en Nieuwland
5840: JANSEN, A.E. - The vegetation and macrofungi of acid oakwoods in the north east Netherlands
12135: JANSEN, A.A. - Wespennest Leeuwarden. De geschiedenis van de strijd van de Duitse nachtjagers en geallieerde luchtmachten boven Noord-Nederland in de jaren 1940-1945
44042: JANSEN, PH. E.A. - Publicaties van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. Reeks XIII
39810: JANSEN, R. (VW.) - B.A.T. Nederland 1906-1986
54342: JANSEN, J.D. - De archieven van de Heren van Hoogersmilde, de Hollandse participanten van de Dieverder en Leggeler Smildervenen en de familie Fledderus te Hoogersmilde
42353: JANSEN, S. - Velp en de oorlog 1940 -1945
25808: JANSEN VAN GALEN, J. - Rheden. De zeven dorpen
12876: JANSEN, B. - Laat gotisch borduurwerk in Nederland
38848: JANSEN, J.C.G.M. - Architectuur en stedebouw in Limburg 1850 - 1940
23650: JANSEN, P.C.M.; CARDON, D. (EDS) - Prota 3. Colorants et tanins
23649: JANSEN, P.C.M.; CARDON, D. (EDS) - Prota 3. Dyes and tannins
3816: JANSEN, P.C.M.; E.A. - Prosea. Basic list of species and commodity grouping. Final version
47939: JANSEN, C.J.M.; STEEHOUDER, M.F. - Taalbeheersing in artikelen
47214: JANSEN, R. - Een kern van broederschap. 100 Jaar Theosofische Vereniging in Nederland 1897 - 1997
41184: JANSEN, B. E.A. (RED.) - Zoeken naar de derde weg. Beschouwingen over de positie van natuur en landschap in Nederland
51728: JANSEN, P. E.A. - De aanleg van nieuwe bossen
38079: JANSEN, G.J. (INL.) - Jonge Nederlandse realisten van galerie Mokum
54865: JANSEN, H.P.H. - Emo, tussen angst en ambitie. Een groninger abt in de dertiende eeuw
2556: JANSMA, K. & DULMEN, F. VAN (FOTO) - Gelderland in detail
54042: JANSMA, E. - Voor altijd ergens. Een eigen keuze uit de gedichten
46286: JANSMA, K. - 25 Jaar FBTO 1956 - 1981
13661: JANSMA, K.; KOOI, J. VAN DER; SANDBURG, M. - Skûtsjesilen. Over bouwers, schippers en wedstrijden
16226: JANSMA, K. (EINDRED.) - Het enige echte elfstedentocht logboek 97
47766: JANSMA, E. - Altijd vandaag
5150: JANSMA, K.; SCHROOR, M. (RED) - Tweehonderd jaar geschiedenis van de Nederlandse landbouw. Boer, bedrijf en wereld
12641: JANSON, E.M.CH.M. - De Archipelbuurt en het Willemspark. De geschiedenis van twee Haagse woonwijken
54239: JANSON, TH.J.M. E.A. - Straat- en wegbeplantingen, waar(d) te bekijken. Inventarisatie van waardevolle lijnvormige boombeplantingen in Nederland
27553: JANSONIUS, F. - Lodewijk van Deijssel
19314: JANSSEN, P. - Ooggetuige. De schilder Johan Mekkink vertelt over de schilder Dick Ket
46503: JANSSEN, W. - Das Fränkische Reihengräberfeld von Rödingen, Kr. Düren. Text, Katalog und tafeln
36759: JANSSEN, G.B. - Arnhemse molens en hun geschiedenis
48975: JANSSEN, B. - Roland Berning. Een overzicht
44402: JANSSEN, G.B.; TIMMERS, H.J. - 100 jaar georganiseerde baksteenindustrie 1884 - 1984
44347: JANSSEN, R. - Ewald Kist. A personal farewell
54826: JANSSEN, G.B. - Steenfabricage in de Gelderse poort. Het Oude- Rijn-gebied tussen Lobith-Tolkamer en Spijk
46437: JANSSEN DE LIMPENS, K.J.TH. - Geldersche Wyssenissen van het Hoofdgerecht te Roermond "t Nye Boeck" (1459-1487).
26022: JANSSEN, G.B. - Sint-Jozef in het goud 1938 - 1988. Vijftig jaar sociale woningbouw in de gemeente Elst
46906: JANSSEN, H.L. (RED.) - Van bos tot stad. Opgravingen in 's-Hertogenbosch
4465: JANSSEN, C.R. - On the late-glacial and post-glacial vegetation of South-Limburg (Netherlands)
54326: JANSSEN DE LIMPENS, K.J.TH. - Rechtsbronnen van het Gelders Overkwartier van Roermond
38940: JANSSEN, J. - Vooruit denken en verwijlen. De (re)constructie van het plattelandschap in Zuidoost-Brabant, 1920-2000
1877: JANSSEN, R.; LEBENS, J.; EA (RED) - Born. Een koninklijk domein met een boeiend verleden
30223: JANSSEN, P. - Merkwaardig veel tafels. Bericht over Klaas Gubbels
48934: JANSSEN, J.A.M.; SCHAMINÉE, J.H.J. - Europese natuur in Nederland. Soorten van de habitattypen
44273: JANSSEN, J.A.M.; SCHAMINÉE, J.H.J. - Europese natuur in Nederland. Soorten van de habitattypen
24655: JANSSEN, M. - Jan Toorop
47522: JANSSEN, G.B. - De brand meester 925 - 2000
4133: JANSSEN, G.B. - Baksteenfabricage in Nederland 1850-1920
38985: JANSSEN, G.B. - Twee eeuwen Gelderse bakstenen. De baksteenfabricage in Gelderland in de negentiende en twintigste eeuw
54659: JANSSEN, A.E.M.; MANEN, K.G. VAN - Johannes Fontanus [1545-1615] Een Gelders predikant in dienst van de orthodoxie
142: JANSSEN, P. - Nieuw leven in een oude provincie
33309: JANSSEN, R. E.A (SAM) - Jan Commandeur. Schilder - painter
33310: JANSSEN, R. E.A (SAM) - Hans van Hoek. Schilder - painter
47392: JANSSEN, H. - Ad Gerritsen
7604: JANSSEN, B.H. - Soil fertility in the Great Konya Basin, Turkey. Konya Havzasinin Toprak Verimliligi
48486: JANSSEN, H. - Toon Teeken
38625: JANSSEN, A.M.P.P. E.A. - Sint-Martinus ter ere / In honorem Sancti Martini. Het kerkelijk verleden van Holtum
50573: JANSSEN, G.B.; AALDERING, P. - De Marke van Angerlo
54911: JANSSEN DE LIMPENS, K.J.TH. - Leen- en Laathoven in de Maaslandse Territoria vóór 1795
46992: JANSSEN, B. E.A. - Onder de rook van Turmac te Zevenaar. de betekenis van de Turmac sigarettenfabriek voor Zevenaar en de Liemers
21649: JANSSEN, J.A.M.M. E.A. (SAM.) - Stoottroepen 1944 - 1984
34989: JANSSENS, J.D. E.A. - Op avontuur. Middeleeuwse epiek in de Lage landen
35640: JANSSENS, J.; DAELE, R. VAN - Reinaerts streken. Van 2000 tot 2000 na Christus
50815: JANSSENS, J.D. - Hendrik van Veldeke en zijn tijd (1130-1230)
14036: JANSSENS, A.M. (VW.) - Jan van Scorel in Utrecht. Altaarstukken en schilderijen omstreeks 1540. Documenten. Technisch onderzoek
48439: JANSSENS, A.M. (VW.) - Ittens kunstonderwijs
34510: JANSSONIUS, H.H. - De tangentiale groei van eenige pharmaceutische basten
53454: JANTJES, G. (PF.) - Marlene Dumas. MD
33655: JANTRA, H. - Siergrassen. Keuze - verzorging - toepassing
35869: JANTZEN, H. - Das Niederländische Architekturbild
15424: JANUS, H. - The illustrated guide to molluscs
42085: JANUSZCZAK, W. - In de ateliers van de grote meesters. Schildertechnieken
33417: JANVILLE, P. DE - Atlas de poche des plantes utiles des pays chauds, les plus importantes pour le commerce
35512: JANZEN, D.H. - Costa Rican Natural History
17385: JAPENGA, C.J.; TERWISSCHA VAN SCHELTINGA, J.P.M. - Lijnco 1936 - 1986. het 50-jarige betsaan van Speciaaldrukkerij Lijnco b.v. te Groningen
31086: JAPIKSE, N. - Wij zullen handhaven
53015: JAPIKSE, N. (UITG.) - Correspondentie van Willem den Eerste Prins van Oranje. Eerste deel (1551 - 1661)
31697: JAPIN, A. - Zoals dat gaat met wonderen. Dagboeken 2000 - 2007
40819: JAPPE ALBERTS, W. - Van Heerlijkheid tot Landsheerlijkheid
24862: JAPPE ALBERS, W.; FEHRMANN, C.N. - Honderdvijftig jaar Nutsspaarbank Kampen
15333: JAPPE ALBERTS, W. - De middeleeuwse stad
827: JAPPE ALBERTS, W. - Uit de historie van Voorst
43121: JAPPE ALBERTS, W.; JANSEN, H.P.H. - Welvaart in wording. Sociaal-economische geschiedenis van Nederland van de vroegste tijden tot het einde van de middeleeuwen
833: JAPPE ALBERTS, W. - Geschiedenis van Gelderland van de vroegste tijden tot het einde der Middeleeuwen
46526: JAPPE ALBERS, W. - De stadsrekeningen van Arnhem II. 1377 - 1401
23217: JAPPE ALBERTS, W. - Overzicht van de geschiedenis van de Nederrijnse territoria tussen Maas en Rijn ca 800 - 1288
46783: JAQUES-FÉLIX, H. - Les Gramineées (Poaceae) d'Afrique tropicale I. Généralités, classification, description des genres
24357: JAQUES, M. (ED.) - Christian de Portzamparc
3689: JAQUES, D.; HORST, A.J. VAN DER - De tuinen van Willem en Mary
23695: JAQUET, EU.; CHAPUIS, A. E.A. - Technique and history of the Swiss Watch
20315: JAQUET, L.G.M. - Minister Stikker en de souvereiniteitsoverdracht aan Indonesië
17632: JAQUET, L.G.M. - Minister Stikker en de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië
47367: JAQUIN,N. - De hand van de mens. Practische verhandeling over de wetenschap van het handlezen, waarin de psychologische, sexuele, bijgelovige en medische kanten in 't bizonder belicht worden
28388: JARRASSÉ, D. - Rodin. De hartstocht voor de beweging
39742: JARRETT, D. - The English landscape garden
49319: JASINK, B. - De mystiek van het boeddhisme
36142: JASMUND, E. E.A. - Fachwortschatz für die handwerkliche Denkmaltechnologie aus handwerk - Bauwesen - Architektut. Vakwoordenschat voor de ambachtelijke monumententechnologie uit ambacht - bouwweezen 0 architectuur
6303: JASPER, J.E.; PIRNGADIE, M. - De inlandsche kunstnijverheid in Nederlandsch Indië. I. Het vlechtwerk,
6204: JASPER, J.E.; PIRNGADIE, M. - De inlandsche kunstnijverheid in Nederlandsch Indië. II. De weefkunst.
6198: JASPER, J.E.; PIRNGADIE, M. - De inlandsche kunstnijverheid in Nederlandsch Indië. I. Het vlechtwerk,
43717: JASPERS, E. ER.A. - Inventarisatie Haagse hofjes
47743: JASPERS, P.A.TH.M. - J.P. Minckelers 1748 - 1824
16932: JASPERS, G. - Der Bauernhof. Anleitung zur praktischen Anlage und Einrichtung seiner Baulichkeiten
44466: JÁSZAI, G. - Die Domkammer der Kathedralkirche St. Paulus in Münster. Kommentare zu ihrer Bilderwelt
30467: JAZEU, JOHANNES - De onderwijzende landman met zijne kinderen, in leerzame gesprekken over den landbouw en de landhuishoudkunde
29658: JEANNICKE, F. - Monogrammes & marques de faïences, porcelaines, poteries
43732: JEFFERSON, L.E. - The decorative arts of Africa
37297: JEFFERSON-BROWN, M.; HOWLAND, H. - The gardener's guide to growing fritillaries
35668: JEFFRIES, M.J. - Biodiversity and conservation
49715: JEHANE, B. - Heksen en tovenaars. Het rijk der fabelen
54176: JEKYLL, G.; WEAVER, L. - Gardens for small country houses
37656: JEKYLL, G. - Lilies for English gardens. A guide for amateurs
41176: JEKYLL, G. - Garden ornament
54161: JEKYLL, G. - Colour schemes for the flower garden
54162: JEKYLL, G. - A gardener's testament
16570: JELGERSMA, S. E.A. - The coastal dunes of the western Netherlands; geology, vegetational history and archeology
43175: JELITTO, L.; SCHACHT, W.; FESSLER, A. - Die Freiland-Schmuckstauden. Handbuch und Lexikon der winterharten Gartenstauden
54060: JELLEMA, C.O. - C.O. Jellema. Gedichten, oden, sonnetten
15170: JELLEMA, H. - Bergen in Kennemerland
37089: JELLEMA, H.; MOOY, P. - O ja, dat was Bergen
5811: JELLES, J.G.G. - Geschiedenis van beheer en gebruik van het Noordhollands duinreservaat
48749: JELLICOE, G.; JELLICOE, S. - The landscape of man. Shaping the environment from prehistory to the present day
43537: JELLICOE, G. - The collected works of Geoffrey Jellicoe. The studies of a landscape designer over 80 years. Volume III. Studies in landscape design
43527: JELLICOE, G. - The collected works of Geoffrey Jellicoe. The studies of a landscape designer over 80 years. Volume II. Gardens & Design. Gardens of Europe
39320: JELLICOE, G.; JELLICOE, S. - The landscape of man. Shaping the environment from prehistory to the present day
45954: JELLOUN, TAHAR BEN E.A. - The magic of Morocco
54069: JELMINI, J.P. E.A. - La soie. Recueil d'articles sur l'art et l'histoire de la soie
28576: JENCKS, CH. - Symbolic architecture. The thematic house
47117: JENCKS, CH. - Le Corbusier and the tragic view of architecture
41215: JENCKS, CH.; CHAITKIN, W. - Current architecture
43005: JENCKS, CH. - The new moderns from late to neo-modernism
38449: JENDERKO, I,; PFEIFFER, A. (RED.) - Robert Delaunay
30289: JENKINS, R. - Asquith
30284: JENKINS, R. - Portraits and miniatures
34193: JENKINS, M.D. (ED.) - Madagascar. An environmental profile
45910: JENKINS, A. - Drinka Pinta. The story of milk and the industry that serves it
15789: JENKINS, E.H. - A history of the French Navy. From its beginning to the present day
30568: JENKINS, G. (ED.) - Studies in folk life. Essays in honour of Iorwerth C. Peate
45425: JENNEN, P. E.A. - Pim Jennen
22279: JENNER, R.; LIST, D. - The Long Range Desert Group
31212: JENNES, J. - Verhandeling over den Overijsselschen vee-stapel; in verband beschouwd met de hulpmiddelen tot deszelfs verbeteringen en behoud
34905: JENNI, U. E.A. - Die Blumenaquarelle des Moritz Michael Daffinger. Zur Erforschung der alpenländischen Flora im Vormärz
31944: JENNINGS, H. - Die Rosenkreuzer. Ihre gebräuche und Mysterien
25489: JENSEN, HJ. - Ziekten van de tabak in de Vorstenlanden
23924: JENSEN, J.CH. (VW.) - Vom Realismus zum Expressionismus. Norddeutsche Malerei 1870 bis um 1930
46019: JENSEN, M.E. (ED.) - Design and operation of farm irrigation systeems
49859: JENSEN, S. - Goddelijke brulapen
43393: JENSEN, J. CHR. - Paul Eliasberg. Das Gesamtwerk der Druckgraphik. Vollständiger Katalog aller druckgraphischen Arbeiten 1957 bis 1983
41214: JENSEN, J.CHR. - Paul Wunderlich. Eine Werkmonographie
52682: JENSMA, G.TH. - Erasmus. De actualiteit van zijn denken
44413: JENSMA, C.TH. E.A. - Erasmus. De actualiteit van zijn denken
43222: JENSMA, H. - Tpt aandenken aan mijne moder. Filantropie en grootgrondbezit te Swarteweisein 1650 - 1892 - 1992
43220: JENSMA, G.TH. E.A. (RED.) - Universiteit te Franeker 1586 - 1811
35240: JENTINK, F.A. - Catalogue ostéologique des Mammifères
45287: JEPSON, W.I. - A flora of California. Part I and II.
54815: JEREB, J.F. - Arts and crafts of Morocco
50026: JERMAKOW, D. - Dimitri Jermakow (ca. 1845 - ca. 1916). Ein Pionier der Photoreportage
32721: JESSEN, P. - De runderpest, hare kenteekenen en bestrijding
41322: JESSEN, H. - Jagdgeschichte Schleswig-Holsteins
15684: JESSUP, H. I. - Court Arts of Indonesia
1925: JESWIET, J.; EA (RED) - Gedenkboek J. Valckenier Suringar 24 december 1864 - 17 october 1932
30849: JESWIET, J. (VW.) - Bibliographisch overzicht van geschriften, boek- en plaatwerken op het gebied der tuinkunst
41473: JEUNE, J.C.W. - Letterkundig overzigt en proeven van de Nederlandsche volksszangen sedert de XVde eeuw
36693: JEURGENS, CH. - De Haarlemmermeer. Een studie naar planning en beleid 1836 - 1858
23911: JEURISSEN L.; STRAKE, CHR. TE - Zutphens lof
47334: JEURSEN, F. - Annemiek Groenhout
54000: JEWELL, D. (ED.) - Man & Motor. The 20th century love affair
34018: JEX-BLAKE, A.J. - Gardening in East Africa. A practical handbook
49660: JEZEK, Z. - Geïllustreerde Orchideeën encyclopedie
40002: JINARAJADASA, C. - Bloemen en tuinen. Beschrijving van een droom
34252: JINGWEI, Z. 9ED.) - The alpine plants of China
24979: JINTES, B. - Cor Noltee. Breed gezien
53789: JIRAT-WASIUTYNSKI, V. E.A. - Vincent van Gogh's self-portrait dedicated to Paul Gauguin. An historical and technical study
26644: JIRKA-SCHMITZ, P. - Netsuke. 112 Meisterwerke - Masterpieces. The Trumpf Collection
30811: JIRLOW, R. - Äldre plogar och årder i Kungl. Lantbruksakademiens Museum
30799: JIRLOW, R. - Die Geschichte des schwedischen Pfluges
53851: JITTA, M.J. (ESSAY) - Eric de Nie. Schilderijen - Aquarellen
43662: JITTA, M.J. (SAM.) - Alberto Giacometti. Beelden, schilderijen, tekeniningen, grafiek
17512: JITTA, M.J. (VW.) - Arie van Geest. Desolation Row
44596: JITTA, M.J. (ESSAY) - Eric Denie. Schilderijen / aquarellen
43362: JOBEY, L. (ED.) - The end of innocence. Photographs from the decades that defined pop; the 1950s to the 1970s
50160: JOCHIMIDES, CHR.M. E.A. (ED.) - German art in the 20th century. Painting and sculpture 1905 - 1985
46533: JOCHUM-GODGLÜCK, CHR. - Die orientierten Siedlungsnamen auf -heim, -hausen, -hofen und -dorf im frühdeutschen Sprachraum und ihr Verhältnis zur fränkischen Fiskalorganisation
49993: JODIDIO, PH. - Contemporary European Architects. Volume III
44703: JODIDIO, PH. - Mario Botta
16805: JODIDIO, PH. - Nieuwe vormen in de architectuur. De jaren '90
49708: JODIDIO, PH. - Contemporary American Architects. Volume II
49709: JODIDIO, PH. - Contemporary American Architects. Volume II*I
19378: JOEKES, A.M. - Schets van de bevoegdheden der Nederlandsche consuls
39291: JOEKES, TH. - Man en paard. Herinneringen
51848: JOERN, J. (ED.) - Against the wall. Marlene Dumas
45511: ZWETSLOOT. JOH.H. - Het natuurlijk en kunstmatig drogen, bleeken en verven van bloemen, immortellen, grafkransen en mossen
31149: JOHANNES, G.J. - De barometer van de smaak. Tijdschriften in Nederland 1770 - 1830
32997: JOHANNESSOHN, F. - Kinine in de geneeskundige practijk aan de hand van de gegevens der pharmacologie
32161: JÓHANNESSON, B. - The soils of Iceland
44371: JOHANNSEN, C.I. - Das niederdeutsche Hallenhaus und seine Nebengebäude im Landkreis Lüchow-Dannenberg
39555: JOHANSON, D.; SHREEVE, J. - Het kind van Lucy. Een nieuwe theorie over de oorsprong van de mens
38566: JOHANSON, S. - Kantklossen
51180: JOHANSSON, S. - Kantklossen
47837: JOHARI, H. - Chakras. Energy centers of transformation
51659: JOHNA, F. - Über unserem Leben steht ein Stern. Mit den schönsten Texten von Antoine de Saint-Exupéry durch das Jahr
11958: JOHNEN, K. - Neue Wege zur Energetik des Klavierspiels
50794: JOHNS, Y.; STOKES, R. - Bahasa Indonesia. Book one. Introduction to Indonesian language and culture
13972: JOHNS, W.E. - Biggles of the special air police
34075: JOHNS, L.; STEVENSON, V. - The complete book of fruit
37627: JOHNS, L.; STEVENSON, V. - The complete book of fruit
7404: JOHNSGARD, P.A. - A guide to North American waterfowl
3547: JOHNSON, D.; JOHNSON, B. - Antique Radios. Restoration and Price Guide
52778: JOHNSON, G. - De vijf pennies. Naar de gelijknamige film van Danny Kaye en Louis Armstrong
22073: JOHNSON, C. - Artillery
26274: JOHNSON, F. - A treasury of bookplates from the Renaissance to the present
32122: JOHNSON, C.P. - British wild flowers
35013: JOHNSON, L.A.S.; BRIGGS, B.A. - On the proteaceae - the evolution and classification of a southern family
28477: JOHNSON, A. - America explored. A cartographical history of the exploration of North America
19595: JOHNSON, P.E. - Hidden hands. Working-class women and Victorian social-problem fiction
19858: JOHNSON, M. - Congorilla. Avonturen met pigmeeën en gorilla's in Afrika
54810: JOHNSON, B. - American cat-alogue. The cat in Amert
53098: JOHNSON, W. - Saban lore. Tales from my grandmother's pipe
17278: JOHNSON, M. - Bavianenland. Met vliegtuig en geluids-camera boven en in de oerwouden van Afrika
44816: JOHNSON, F. - Rockwell Kent. An anthology of his works
48953: JOHNSON, TH.H. - The complete poems of Emily Dickinson
40739: JOHNSON, S. - londen, spookstad. Hoe een cholera-epidemie de wetenschap, de steden en de moderne wereld veranderde
21232: JOHNSTON, R.W. - Follow me! The story of the Second Marine Division in World War II
21162: JOHNSTON, I.; MCAULEY, R. - The Battleships
42393: JOHNSTON, R. - Roderic O'Connor 1860 - 1940
50455: JOLIVET, P. - Insects and plants. Parallel evolution and adaptations
34021: JOLIVET, P. - Interralationships between insects and plants
33801: JOLIVET, P. - Ants and plants. An exemple of coevolution
35331: JOLLY, A. - A world like our own. man and nature in Madagascar
44884: JOLY, J.N. (VW.) - Het vijftigjarig bestaan der rijkskweekschool voor onderwijzers te Groningen 1861 - 1911
34652: JOMAN, A. - Gallenboekje
26628: JONAS, F.M. - Netsuké
43282: JONCKERS NIEBOER, J.H. - Geschiedenis der Nederlandsche Spoorwegen 1832 - 1938
46334: JONES, L.W. - The population of Borneo. A study of the peoples of Sawarak, Sabah and Brunei
30105: JONES, E.; VAN ZANDT, E. - Stad & stedebouw. Vroeger, nu en in de toekomst
13634: JONES, A.M. - Africa and indonesia. The ecidence of the xylophone and other musical and cultural factors
26275: JONES, B.; OUELETTE, W. - Erotische prentbriefkaarten
23941: JONES, R.B. - Economic social history of England 1770 - 1970
35287: JONES, D.L. - Cycads of the world. Ancient plants in today's landscape
51660: JONES, D. - Ducks
17122: JONES, W.E. - Genetics and horse breeding
39844: JONES, D.K. - Faces of Kenya
52886: JONES, E. - This is pop. The life and times of a failed rock star
35785: JONES, B.R. - The complete guide to sweat peas
34177: JONES, D.T. - Flora of Malaysia illustrated
42823: JONES, P. - Latijn voor beginners
53660: JONES, P.T.; JACOBS, R. - Terra Incognita. Globalisering, ecologie en rechtvaardige duurzaamheid
48798: JONES, D. - Thieme's spinnengids
50390: JONG, J. DE (VW.) - Uitzichten en stroomingen in de kunstnijverheid. Jaarboerk van Nederlandsche ambachts- & nijverheidskunst 1928
46200: JONG-RUINEN, A. DE - Woning in zicht
53975: JONG, A.P. DE (SAM.) - Prins Berhard. 50 Jaar vlieger. 'Een vliegerleven in vogelvlucht'
23730: JONG, M.J.G. - Vrede ende vrolicheyt. Kerstfeest in de middeleeuwen
31828: JONG, M. DE; HOFFENAAR, J. - Op herhaling. De Koninklijke Landmacht en haar reservisten 1945 - 2006
52604: JONG, S. DE - Veensch verleden
29966: JONG, D. DE (VW) - De school aan de Willem Barendsstraat 1960 - 2003
43149: JONG, O.J. DE - Nederlandse kerkgeschiedenis
28998: JONG, D.J. DE; BEEKE, H. - Bladrollers in appel- en pereboomgaarden
40670: JONG, J. DE; FISCHER, F.H. - 50 eeuwen costuum
28553: JONG, W. DE - Achterhoek en de Liemers
4117: JONG, L. DE - De Drentse boerderij
9754: JONG, E. DE E.A. (RED) - Tuinkunst. Nederlands jaarboek voor de geschiedenis van Tuin- en Landschapsarchitectuur 2 - 1996. Restoration of Baroque Gardens. The Unesco Conference on Neercanne
49738: JONG, M. DE; JOLE, M. VAN - The power of example; 20 years of Europa Nostra Awards - Het voorbeeld aan de macht, 20 jaar Europa Nostra Awards
44658: JONG, H. DE; SEUMEREN, R. VAN - Groot Apeldoorns landschapskookboek
5492: JONG, A.J. DE; ROZEMA, H.P. - De posthistorie van Rhenen, Elst en Veenendaal
1781: JONG, J.A.B.M. DE - Hendrik Hoogers. Patriot en kunstenaar 1747-1814
13516: JONG, A.M. DE - De dood van de patriarch. Een novelle
47277: JONG, A.M. DE - Bulletje en Boonestaak op het onbewoonde eiland. Hoe Bulletje en Boonestaak de bewoonde wereld terug vonden
47281: JONG, A.M. DE - Bulletje en Boonestaak op het onbewoonde eiland. De vertellingen van een menscheneter
39793: JONG, RINCE DE - Lang leven. Long life
41265: JONG, T.M. DE E.A. - Landscape ecology in the Dutch context. nature, town and infrastructure
14009: JONG, L. DE - De Gelderse geschiedenis in meer dan 100 verhalen
24831: JONG, E. DE - Herman Heijermans en de vernieuwing van het Europese drama
37793: JONG, J. DE (SAM.) - Zuid van binnenuit. Rotterdam-Zuid familiealbum 1902-1978
37878: JONG, TH.P.M. DE - De krimpende horizon van de Hollandse kooplieden. Hollands welvaren in het Caribisch Zeegebied (1780-1830)
43763: JONG, S. DE - Het ABC voor de geitehouder
9124: JONG, E. DE E.A. (RED) - Tuinkunst. Nederlands jaarboek voor de geschiedenis van Tuin- en Landschapsarchitectuur 1 - 1995
45392: JONG, L. DE - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Epiloog. Deel 12 (2 banden)
45880: JONG, W.F. DE - Compendium der kristalkunde
36663: JONG, S. DE - Vooronderzoek en onderzoek van monumenten
39790: JONG, E., DE; SCHELLEKENS, C. - Het beeld buiten. Vier eeuwen tuinsculptuur in Nederland
45257: JONG, K.H.E. DE - Witte magie. Geheimzinnige beïnvloeding door de eeuwen heen op de levenden en op het levenloze
30745: JONG, S. DE - 17de eeuwse landelijke bouwkunde in Amstelland. Een analyse van een aantal bouwbestekken, afrekeningen en contracten van agrarische gebouwen.
52453: JONG, J. DE E.A. (RED.) - Haarlems Bodemonderzoek 37
54191: JONG, E. DE E.A. (RED) - Tuinkunst. Nederlands jaarboek voor de geschiedenis van Tuin- en Landschapsarchitectuur 3 - 1997
45394: JONG, L. DE - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Nederlands-Indië. Deel 11c
841: JONG, A.D. DE; STEENBERGEN, A.G.; TERSTEEG - Katholiek Renkum-Heelsum door de eeuwen heen
49105: JONG, E. DE; DOMINICUS-VAN SOEST, M. - Aardse paradijzen. De tuin in de Nederlande kunst, 15de tot 18de eeuw
10809: JONG, H. DE; MUYEN, N. - 2000 jaar Beweegbare bruggen. Internationale gids van bekende en onbekende brugtypen en bewegingswerken
10595: JONG SAAKES, J. DE E.A. - Kroniek van Harderwijk 1231 - 1931
44990: JONG, A.M. DE - Ouwe Hein's avonturen onder de Barbarijsche zeeroovers en in de Sargasso-zee
28735: JONG, A.M. DE - De wetgeving nopens De Nederlandsche Bank 1814 - 1958. Een historische studie
23744: JONG, F. DE - Gas geven. Geschiedenis van BK-GAS BV, 1954 - 1994
10634: JONG, M.C. DE E.A. (SAM.) - Kashmirsjaals
25637: JONG, M.D. DE - Risico voor fruitbomen en inheemse bomen na bestrijding van Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) met loodglansschimmel (Chondrostereum purpureum)
851: JONG, W. DE - Kijk op en om Arnhem
39744: JONG, S. DE - IJssel & Berkel flora. In het voetspoor van David de Gorter
36416: JONG, A.J.TH. - Maria Wandscheer. Wandscheer Weer aan de Wand. Werken uit haar Edese Periode 1895-1936
17530: JONG, TH. DE - Goudse gevelstenen
35918: JONG, L. DE - de werkvloer van het Koninkrijk. Over de samenwerking van Nederland met de Nederlandse Antillen en Aruba
16425: JONG, H. DE (INL.) - Stoelen. Chairs. Chaises. Stuhlen. Sedi
47954: JONG, S. DE; VOSKUIL, K. - Neelie Kroes. hoe een Rotterdams meisje de machtigste vrouw van Europa werd
36603: JONG, N. DE E.A. - Koelkasten. Tentoonstelling
17686: JONG, J. DE - Weef- en borduurkunst
42606: JONG, E. DE E.A. (RED.) - Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. Schetsen uit de geschiedenis van het genootschap
41238: JONG, A.M. DE - De dood van een patriarch. Een novelle
40022: JONG, C. DE E.A. (SAM.) - Nooit gebouwd Nederland.
39319: JONG, E. DE E.A. (RED) - Eene aangename publieke wandeling. Een schets van historische stads- en singelparken
24983: JONG, E.A. DE E.A. - Perspectief. Maakbare geschiedenis
24434: JONG, K. DE; TELLINGA, J. - Wonen in de stad. Revitalisering van stedelijke gebieden. Europan 2. Resultaten van de tweede Europan-prijsvraag in Nederland
45393: JONG, L. DE - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Nederlands-Indië. Deel 11b (2 banden)
3748: JONG, E. DE - Natuur en Kunst. Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur 1650-1740
46549: JONGE, J. DE - Neerlands bosschen en groene weiden. Tweede deel
30383: JONGE, J.C. DE - Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen
23179: JONGE, E. DE E.A. (RED.) - Een mens komt dagen te kort. Over Kornelis ter Laan, 1871-1963
19539: JONGE, C.H. DE - Dutch Tiles
10840: JONGE, J.A. DE - De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914
23353: JONGE, C.H. DE - Delfts aardewerk
24788: JONGE, K.K.J. DE - De opkomst van het Nederlandsch gezag over Java 6
24789: JONGE, K.K.J. DE - De opkomst van het Nederlandsch gezag over Java 7
41366: JONGE, C.H. DE - Nederlandse tegels
12516: JONGE, J.A. DE - Zonder vrees en zonder blaam. 175 jaar Koninklijke Marechaussee
41814: JONGE, J.A. DE - Het Zeeuwse goud. Geschiedenis van de mossel- en oestercultuur
54275: JONGE, E, DE (ESSAY) - De Hollandse tuin
11729: JONGE, L. DE - Nicolaas Bastert. Vechtschilder. 1854-1939
46547: JONGE, J. DE - Neerlands bosschen en groene weiden. Eerste deel
10106: JONGE, C.H. DE - Oud-Nederlandsche majolica en Delftsch aardewerk. Een ontwikkelingsgeschiedenis van omstreeks 1550 - 1800
44892: JONGE, P. DE (RED.) - Edward Dwurnik. Schilderijen, tekeningen en beelden
20283: JONGE, J.A. DE - Doorn. Parel van 't Sticht
44699: JONGE, P. DE (RED.) - Gerrit van Brakel. Uit de werkplaats
46546: JONGE, J. DE - Vogelalbum
44869: JONGEN, C. - Picasso in time. Huiles. Gouaches. Dessins. Collages. Decoupages. Lithographies. Jouets. Sculptures
45882: JONGENBURGER, P. - Kennis der metalen. Metallogie
41893: JONGENS, P. E.A. - Sterck en weldoortimmert. Een kwart eeuw restaureren in Haarlem
8734: JONGENS, C. - Proost Prikkels nr. 369. Het Holtland
44160: JONGEPIER, J. - M.A.C. Mvnicipivm Avrelivm Cananefativm. Onderzoek naar het ontstaan van de vorm van de romeinse stad in Voorburg
11321: JONGH, P.DE - Van Den Bergh tot Den Bosch. Een verkenning van de landschappen in en om de Langstraat
19569: JONGH, E.D.J. DE - Hannes de Graaf. Een leven van bevrijding
2268: JONGH, S.E. DE E.A. - Overzicht der Nederlandse bramen
12210: JONGH, D.K. DE - Critische beschouwingen over de homeopathie. Ontstaan, ontwikkeling en wezen van dit therapeutische stelsel
11988: JONGH, E. - Portretten van echt en trouw. Huwelijk en gezin in de Nederlandse kunst van de zeventiende eeuw
47548: JONGH, E.D.J. DE - Buskes. Dominee van het volk. Biografie
52654: JONGH, G.J.J. DE (SAM.) - Route-Atlas van de Rotterdamsche Lloyd
40960: JONGH, E. DE (INL.) - Dolf Zwerver. Schilderijen
5236: JONGKIND, C.C.H.; LEMMENS, R.H.M.J. - The Connaraceae. A taxonomic study with special emphasis on Africa
23160: JONGKOEN, C. E.A. - Geschiedenis van de nationale hulpactie Roode Kruis H.A.R.K. Haar ontstaan, haar groei, haar inrichting, haar werkzaamheid
53126: JONGMA, J. (RED.) - Het aanzien. De speelfilm. De bewogen historie van het bewegende beeld
48948: JONGMAN, H. - Het fenomeen 'motorfiets'
2155: JONGMANS - Ueber Brutkörper bildende Laubmoose
17928: JONGMANS, D.G. - Politiek in Polynesië. Het despotisme op Tahiti in de 18de en 19de eeuw
47805: JONGMANS, S.H.M. - Kroniek van St. Michiels Gestel
26729: JONGSMA, H. - Kasteelen, Buitenplaatsen, Tuinen en Parken van Nederland. Deel 2
19721: JONGSMA, J.W.D. - Geschiedenis van het Nederlandse wegvervoer
26728: JONGSMA, H. - Kasteelen, Buitenplaatsen, Tuinen en Parken van Nederland. Deel 1
39224: JONGSTE, P.F.B.; WIJNGAARDEN, G.J. VAN - Archeologie in de Betuweroute. Het erfgoed van Eigenblok. Nederzettingsterreinen uit de Bronstijd te Rumpt (gemeente Geldermalsen)
46924: JONKER, J.; LUITEN VAN ZANDEN, J.; HOWRTH, S.; SLUYTERMAN, K. - Geschiedenis van de Koninklijke Shell
13620: JONKER. J. - Op zoek naar de bronnen van de Vecht
44889: JONKER, J.; SLUYTERMAN, K. - Thuis op de wereldmarkt. Nederlandse handelshuizen door de eeuwen heen
9784: JONKER, R. - Er zit muziek in Sint - Fidelis, al vijfenzeventig jaar... !
33840: JONKER, F.P. - A monograph of the Burmanniaceae
46270: JONKER, J.P.B. - MeesPierson. Schakel tussen verleden en toekomst. 275 Jaar traditie en vernieuwing in het Nederlandse bankwezren
46495: JONKER, H. - Over jaspers' metamophose der Bijbelse Religie. About jasper's metamorphosos of the Biblical Religion
40842: JONKER, G. (RED.) - Architectuur uit bouw 1975
40844: JONKER, G. (RED.) - Architectuur uit bouw 1977
40845: JONKER, G. (RED.) - Architectuur uit bouw 1978
43756: JONKERS, M. E.A. (RED.) - Hans van Manen. Foto's - feiten - meningen
40881: JONKHEID, E. - Stroomdallandschap Drentsche Aa. Een arcadisch pronkstuk tussen Assen en Groningen
33952: JONSELL, B. - A monograph of Farsetia (Cruciferae)
12477: JOODE, T. DE - Landleven. Het boerenbestaan van toen
8931: JOODE, T. DE - Het versierde brood. Feiten en folklore rond de boterham
7588: JOODE, T. DE; BERNARD, P. - De mens en het water. Bruggen, sluizen en kanalen in Nederland en België
47563: JOOSE, K. - Arnold Aletrino. Pessimist met perspectief
31843: JOOST, TH. VAN; EVERDINGEN, J.J.E. VAN - Omtrent de huid. Cultuurhistorische verkenningen
35528: JOOSTEN, B. - Lexicon. Sculptors from Zimbabwe. The first generation
4793: JOOSTEN, L.M.H. - Katholieken en fascisme in Nederland 1920-1940
53300: JOOSTEN, J. - Arnhem Beat '60
54431: JOOSTING, J.G.C. - Het huisarchief van Batinge
54427: JOOSTING, J.G.C. - Het archief der heerlijkheid Ruinen
49647: JOPE, E.M. (ED.) - Studies in building history. Essays in recognition of the work of B.H.St.J. O'Neil
49127: JORAY, M. (PF.) - Vasarely II. Plastic arts of the twentieth century
54530: JORDAN, W.B. (ED.) - An eye on nature. Spanish still-life paintings from Sanchez Cotan to Goya

Next 1000 books from Antiquariaat De Beschte

12/15