Antiquariaat Berger & De Vries
Pelsterstraat 27-29, 9711KH Groningen, The Netherlands | Tel. +31 (0)50 3188591            Email: info@bergerendevries.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
17094-B-18169: ANNA PAVORD - The Curious Gardener
23412-A-23077: ANNA PAVORD, HAINER KOBER - Wie die Pflanzen zu ihren Namen kamen: Eine Kulturgeschichte der Botanik
22673-B-22484: PEACH, L. - Virginia Woolf
11829-A-13105: PEARCE, CHRISTOPHER - Vintage Jukeboxes
11386-A-12649: CHRISTOPHER PEARCE - The catalog of American collectibles
11399-A-12670: PHILIP PEARLSTEIN, MIRELLA PAPPERMANN - Philip Pearlstein. Juni - Juli 2004
8500-B-9786: ; DEREK PEARSALL - Chaucer to Spenser
22898-A-22648: PEARSON, M. - Architecture and Order: Approaches to Social Space
22630-B-22436: PEARSON, K.A. - Philosophy and the Adventure of the Virtual
23418-A-23108: JOHN PEDDIE - Conquest: The Roman Invasion of Britain
8406-B-9594: ERIK VAREKAMP; MICK PEET - Agent Orange De jonge jaren van prins Bernhard
24103-B-23340: PEETERS, H. - Romantiek en mythevorming rond een bibliotheek
9675-B-10857: MICHEL PEETERS - Beelden Voor De Massa
5226-B-5367: . ; L. PEETERS - Vogellogboek Van De Twintigste Eeuw
23626-B-23315: PEETERS, H. - Natuur aan huis
12839-B-13974: H. ; W. HOUT; GEEN; HUIB PELLIKAAN - Economische modellen en politieke besluitvorming
12372-B-13506: DEBÓRAH DWORK; R.J. VAN PELT - De Holocaust
17248-A-18782: ELIZABETH ROBINS PENNELL - My Cookery Books: A Bibliography
11490-A-12886: J. PENNING - Breierij en tricotage. Beschrijving der meest gebruikelijke machines met een korte aangifte voor het maken van de voornaamste bindingen. Deel 1: De Handbreierij.
20440-A-22011: PENNING, L. - In den greep van het goud
12240-B-13459: ROBERT T. PENNOCK - Tower of Babel
23359-B-22987: ANTONY PENROSE. - De jongen die Picasso beet
20475-A-22140: PEPYS, S.; LATHAM, R.; MATTHEWS, W. - Pepys's Diary [Three-Volume Set]
18146-B-19801: BART SL?PER - Van Alle Dingen Los
14099-B-15251: G. KOUWENHOVEN; J. KUMMER; F. PEREBOOM - In eenen aangenamen oord
23528-B-23100: GEORGES PEREC. - Leven een gebruiksaanwijzing
19274-A-20901: PEREDA, RAQUEL - Barradas
24590-B-xxxx2: HARPER PERENNIAL, 2011 - The Last Crusade
7753-A-8837: PERES, CORNELIA; HOYLE, MICHAEL; TILBORGH, LOUIS VAN (EDITORS) - A closer look. Technical and arrt-historical studies on works by Van Gogh and Gauguin. With contributions by Mette Marie Bang, Paolo Cadorin, Judith Hofenk de Graaff et al.
16777-B-18154: JANSSEN PERIO - HOE HELDER IS HEIDEGGER? EEN IN- EN UITL
8585-B-9351: JANSSEN PERIO - HOE HELDER IS HEIDEGGER? EEN IN- EN UITL
10328-A-11639: BETSY PERK - Kapitein Flahol - Geschiedkundige Roman onder het Bewind van Kardinaal De Granvelle
23827-A-23631: MICHAEL L PERKO - Die Orchideen Kärntens: Heimische Arten - Ikonographie, Verbreitung, ökologische Ansprüche, Gefährdung und Schutz
11029-A-12356: CYRIL PERMUTT - Collecting old cameras
8113-B-9231: CLAUDE PERRAULT - Ordonnance for the Five Kinds of Columns After the Method of the Ancients
23653-A-23337: PERRAULT, D. - Bibliotheque nationale de France 1989 1995
15983-B-17442: H. LANDSAAT; R. PERREE - Richard Hefti Rust in mijn kop
23645-B-23288: PERRINS, C.M. (RED.) - Geillustreerde Encyclopedie Van De Vogels
18228-B-19907: C.E. DU PERRON - Brieven 1922-1940
4209-C-0077: PERIODIEKE PERS - Schrijf met krijt op straat... .
11042-A-12392: E. PERSOONS, H. DE KOK, L. FORNOVILLE & R. PEETERS - Korsendonk
6378-B-6497: JOHN PETER - The Oral History of Modern Architecture
6227-A-6474: FRANK-MANUEL PETER, RAINER STAMM, - Die Sacharoffs. Die Sacharoffs: Zwei Tanzer Aus Dem Umkreis Des Blauen Reiters/Two Dancers Within the Blaue Reiter Circle
12558-A-13912: PETERLONGO, PAOLO - Die Streichinstrumente und die physikalischen Grundprinzipien ihres funktionierens
14858-B-16038: PETERS - St. janskathedraal te s-hertogenbosch
18915-B-20477: PETERS - Zoeken naar het ongehoorde
18945-B-20315: ; PAUL T HART; MA.P. BOVENS; GUY B. PETERS - Success and Failure in Public Governance
17394-A-18843: PETERS, HANS-GUNTHER - Archaologie des Mittelalters und der Neuzeit in Niedersachsen
13552-14857: GUNTHER PETERS, - Die Edellibellen Europas: Aeshnidae. Die Edellibellen Europas: Aeshnidae (Die Neue Brehm-Bucherei)
4686-A-4889: FERD PETERS, - German Corkscrew Registrations D.R.G.M. 1891-2000
4685-A-4888: PETERS, FERD. - German corkcscrew patents / Deutsche Korkenzieher Patente. D.R.P. 1877 - 2000
23711-A-23458: PETERS, C.H. - Oud-Groningen
11738-B-12902: ; LEON PETERSE; LILIAN PETERS - Onder Heren, Keizers en Prinsen
7173-B-8176: PETERS - Gelderland bevryd
9903-B-11129: ARJAN PETERS - Het Woord Is Aan De Schrijver
15485-B-16957: A. PETERSEN - Sandberg, vormgever van het Stedelijk
15148-B-16538: A. PETERSEN - Sandberg, vormgever van het Stedelijk
19241-A-20845: HEINZ PETERSEN - ände. Bucheinb. ände
10164-B-11394: A. PETERSEN - De ploeg
5596-B-5745: J.W. VAN PETERSEN - Van zoete wyn en bittere medicyn
16849-A-18285: EDITED BY BARBARA BENNETT PETERSON - Notable Women of Hawaii
17952-B-19502: THALIA GOUMA-PETERSON - Miriam Schapiro
4928-A-5200: ROBERT MCCRACKEN PECK; INTRODUCTION BY ROGER TORY PETERSON - A celebration of birds. A celebration of birds: the life and art of Louis Agassiz Fuertes
23705-A-23452: PETOCZ, R. - Mamalia Darat Irian Jaya
23350-B-22982: CARLO PETRINI. - Slow Food
18708-A-20440: PETRUSEVICIUTE, L.M. - Melancholy and Sun - Munch and Ciurlionis
16475-B-17638: YVES PETRY - Liefde bij wijze van spreken
15418-16980: RALPH PETSCHAT - Die Energie der Farbe - Eine Werkübersicht bis 2002
16253-a-17873: PETZOLD, SCHELTOPUSIK, - BLINDSCHLEICHE UND .... BLINDSCHLEICHE UND ... (German Edition)
8892-A-9956: PEVSNER, NIKOLAUS - Some architectural writers from the nineteenth century.
6950-B-8000: D. SEGAAR-HÖ WELER; T. BOERSMA; I. PEY - J.M. Groenewegen (1888-1980)
23509-23318: PFEIFFER, R. - Callimachus - Volume I-II
14779-B-16215: ILJA LEONARD PFEIJFFER - Dodendans
23464-A-23228: PFLIGERSDORFFER, G. - Studien zu Poseidonios
15674-B-17171: PFORR - 1 Thieme s vogelatlas
11781-B-12918: PFORR - 1 Thieme s vogelatlas
11616-B-12866: CHARLOTTE VAN RAPPARD-BOON; CATE PHILIP - Estampe originale
19158-B-20735: ; G. PHILIPPART - Hagiographies, 1
15954-17446: JOS PHILIPPEN - De oude vlaamse bedevaartvaantjes: hun volkskundige en cultuurhistorische betekenis
6532-C-0126: PHILIPS - Catalogue générale des lampes avril 1941 / Algemeene katalogus der lampen april 1941.
6636-C-0134: PHILIPS - Bouwen en verlichten. Adviesbulletin uitgegeven door de N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken Eindhoven. Nummer 7. Maart-April 1930.
6637-C-0135: PHILIPS - De formule voor grotere omzetten.
6634-C-0133: PHILIPS - 1950. Acht en dertigste jaarverslag uit te brengen in de algemene vergadering van aandeelhouders op 3 juli 1951.
6633-C-0132: PHILIPS - Philips Notturno. Denkende Tasten.
8873-A-9937: PIAGET, JEAN - Behaviour and evolution. Translated from the French by Donald Nicholson-Smith.
16305-B-17606: RENZO PIANO - Zentrum Paul Klee, Bern
7490-B-8554: JOERI PIATNITSKY - Pelgrimsschatten. byzantium en jeruzalem (engels)
7502-B-8555: JOERI PIATNITSKY - Pelgrimsschatten. byzantium en jeruzalem (engels)
12034-A-13268: JACOB PICARD - Werke
9999-A-11264: JOSEPH PICHARD - Kirchen der gegenwart-Kirchen der Welt.
10990-A-12296: PICK, HELLA - Simon Wiesenthal. Op Zoek Naar Gerechtigheid
23260-A-22941: PICK, ALBERT RIXEN, JENS U - Papiergeld-Spezialkatalog Deutschland 1874-1991
5056-B-5247: C. PRINCE; LYNN PICKNETT - Hess
10532-B-11732: CLIFFORD A. PICKOVER - Het wiskundeboek
5509-A-5773: PICKVANCE, RONALD - Van Gogh in Arles
5508-A-5772: RONALD PICKVANCE - Van Gogh in Saint Remy and Auvers. Exhibition Catalog
8590-B-9350: PIEPER - Concordantie berymde psalmen van 1773
24501-B-24110: PIERIK, P. - Hitlers Lebensraum
23047-A-22719: PIERRE ET DELIE VIGNES - L'Herbier des plantes sauvages
12890-B-14063: CHRISTA PIESKE - Das ABC des Luxuspapiers
16860-A-18297: , P.N. (ED.), PIETER HOLTROP (), HENK SLECHTE (EDITOR) - Foreign Churches in St. Petersburg and Their Archives, 1703-1917
12293-B-13503: JOHN PILGER - Tell Me No Lies
23211-B-22759: FRANK PILZ & HEIKE ORTWEIN. - Das Politische System Deutschlands
7177-B-8171: . INKLAAR; R. JONGA-PIN - Geldscheppingswinst als bron van overheidsinkomsten
5146-A-5411: PINFOLD, MIKE - Louis Armstrong: his life and times
23599-B-23152: TERRY PINKARD. - Duitse Filosofie 1760-1860
18346-A-20181: CLARA ASSCHER-PINKHOF - Roep Deze Shoenammietische
12130-B-13432: PINXTEN - GEEF AAN DE KEIZER....RELIGIE
9790-B-11073: JENS PIOTRASCHKE - Asperges
22652-B-22074: PISKORSKI, JAN M. - Die Verjagten
11960-B-13076: IGNACIO MARTINEZ DE PISON - De Tijd Van De Vrouwen
12916-kast_oud: PISTORIUS, THOMAS - Korte en zakelyke beschryvinge van de Colonie van Zuriname. Waar te vinden is een omstandig berigt van de gelegenheid deezer volkplantinge; derzelver rivieren, kreeken, forten, been, plantagien, water-werken en houtzageryen; Opgemaakt volgens de nieuwste land-kaarten. Mitsgaders ...
14753-B-16167: TIM CLEEVES; ADRIAN PITCHES - Birds New to Britain 1980-2004
15375-A-16761: PIZZI, EMILIO. - Botta: The Complete Works: 1960-1985 (Part 1).
10354-A-11705: PLACOTOMUS, IOHANNES - Pharmacopoea (Antwerp - 1560). Facsimile reprint
12013-A-13217: IOHANNES PLACOTOMUS - Pharmacopoea (Antwerp - 1560). Facsimile reprint
16434-B-17753: ANDRIES DE HAAN; LEENDERT PLAISIER - Leeuwarden tussen beide wereldoorlogen
23274-A-22961: R. MIQUEL Y PLANAS - Restauracion del Arte hispano-arabe en la decoration exterior de los libros
18345-A-20180: PLANCK, MAX - Acht Vorlesungen über Theoretische Physik gehalten an der Columbia University in the City of New York im Frühjahr 1909
20419-B-21975: LONELY PLANET - Lonely Planet Vietnam
23011-B-22697: HARM & WIM PLAS. - Religieus Erfgoed In Groningen
5734-B-5887: HAN PLAS - TOEN WILHELMINA REGEERDE
16568-17916: BARBARA HELWIG GEB. PLATE - Ghert Klinge: Ein Norddeutscher Erzgiesser des 15. Jahrhunderts
10954-B-12192: ANGELIKA PLATEN - Platen Artists
23548-B-23185: PLATO. - De ideale staat
16278-A-17901: PLATON: - Der Staat. Bearbeitet von Dietrich Kurz. Griechischer Text von Emile Chambry. Deutsche ?bersetzung von Friedrich Schleiermacher.
19610-B-21032: P.WALLACE ; COLIN PLATT - King Death
15734-B-17210: COLIN PLATT - The Abbeys and Priories of Mediaeval England
18508-B-20064: RICHARD H. AXSOM; DAVID PLATZER - Printed Stuff
19615-B-21077: HERMAN PLEIJ - Op belofte van profijt
8794-B-10035: H. PLEIJ - DROMEN VAN COCAGNE PAP
19202-B-20731: PLEY - 1511 Sneeuwpoppen van
23084-A-22799: PLIVIER, T. - Der Kaiser Ging, Die Generale Blieben: Ein Deutscher Roman
16062-B-17458: J.D. VAN DER PLOEG - Wildervank van toen
18724-A-20530: PLOEG, P. DER; RUNIA, E.; SUCHTELEN, A. VAN - Dutch and Flemish old masters from the Kremer collection.
23245-A-22906: VAN DER PLOEG, DT.E. - De Nederlandse breedbladige fonteinkruiden
19130-A-20798: PLUIMAKERS, CYRIEL - Jazzpoëzie in de Nederlandse Literatuur - Van Paul van Ostaijen tot Jules A. Deelder (Doctoraalscriptie met bijlage). Twee delen in ringband.
9331-A-10591: JAN PLUIS - Tegelvaart. Friese Schepentableaus.
12819-A-14016: PLUNZ, RICHARD - HABITER NEW-YORK La forme institutionnalisée de l'habitat new-yorkais 1850-1950
7427-A-8525: POCHAT, GÖTZ - Geschichte der Ästhetik und Kunsttheorie. Von der antike bis zum 19. Jahrhundert.
11305-B-12491: TOM POCOCK - Breaking the Chains
19143-B-20776: NORMAN PODHORETZ - Ex-Friends
15851-B-16729: D. KRAA?POEL - Reputaties
15078-B-16396: A. VAN DER POEL - Vijand - vriend - broeder
22886-A-22619: VAN DER POEL - De geschiedenis van het Nederlands fiscaal zegel. 1624-1954.
12469-A-13809: KOEMAN-POEL, GEESKE S. - De Joden van Bourtange en Vlagtwedde ... een herinnering.
19942-B-21477: POEL - Scheepsmodellen in nederlandse kerken
9555-B-10507: JH.R. VAN DE POEL - Schade En Schande
11024-A-12331: .J. POELHEKKE - Frederik Hendrik, Prins van Oranje. Een biografisch drieluik.
24462-B-22425: POELWIJK, A. - Amsterdamse Historische Reeks Grote Serie 31 - In dienste vant suyckerbacken
22605-A-22425: POELWIJK, A. - Amsterdamse Historische Reeks Grote Serie 31 - In dienste vant suyckerbacken
18814-B-20660: A.S. POESJKIN - Verzameld werk Alexandr Poesjkin 2 - Vroege lyriek
16448-B-17689: ALEKSANDR PUSKIN; A.S. POESJKIN - Eugene Onegin
18086-B-19738: ALEKSANDER POESJKIN - De Geschiedenis Van Poegatsjov
18056-B-19728: A.S. POESJKIN - Reis naar Erzurum
3722-C-0023: FRANKEN-POHL - Instrumentenhandel (vereenigde firma's) "Franken-Pohl". Complete installaties voor ziekenhuizen, klinieken, sanatoria, laboratoria. Tropenuitrustingen, ziekenhuisverplegingsartikelen. Prijscourant No. 8. Uitgave 1929.
17770-A-19476: POL, B. DER; LAGAE, J.; DRIESSCHE, M. VAN DEN - OASE 72 Terug naar school/OASE 72 Back to School
9764-B-10998: BARBER VAN DE POL - Lieve Erasmus
22925-B-22519: POLAK, M. - HISTORIOGRAFIE EN ECONOMIE VAN DE MUNTCH
23961-B-23369: E.J. LAGERWEIJ-POLAK. - OPENBAAR KUNSTBEZIT 10 KROP
6956-B-8027: CASCIATO; S. POLANO - ARCHITECTUUR EN VOLKSHUISVEST.
18033--19849: KAZIMIERZ POLANSKI AND JAMES ALLEN SEHNERT - Polabian-English Dictionary
18102-B-19870: C. ; B. ; WALSCHAP; H. ; HAROLD POLIS - Brieven 1951-1989 set
11016-A-12323: SIGMAR POLKE, - Parkett/Collaboration Sigmar Polke No. 30, 1991
6324-B-6398: POLL - Stroomtractie by de ned.spoorwegen 1944-58
14864-B-16240: MICHAEL POLLAN - In Defence Of Food
17486-B-19066: A. POLLING - MAASTRICHTSE CERAMIEK MERKEN EN DATERING
19047-B-20380: A. POLLING - Maastrichtse ceramiek
15222-B-16482: B. LICHTENBERG ETTINGER; G. POLLOCK - Artworking 1985-1999
15189-B-16481: B. LICHTENBERG ETTINGER; G. POLLOCK - Artworking 1985-1999
7574-B-8605: MARCO POLO - Koeln Marco Polo
7631-B-8722: FRANCOISE POMMARET - Bhutan
13130-B-14405: DA PONTE - HERINNERINGEN
14068-B-15221: EDWIGE BURG; JANNET A. PONTIER - EU Principles on Jurisdiction and Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters
7763-A-8847: POOL, MARISKA - Dressed to kill. Mode uniform.
9272-10532: HERMAN POORT EN JAN G. JORDENS - Teksten en portretten
17370-B-18639: J. POORT - Jan Goedhart, een Rotterdams schildersgenie
22991-B-22548: POORTMAN, W.C., AUGUSTEIJN, J. - Kaarten in bijbels
4885-B-5081: EA.; Y.S. POORTMAN - Handboek spierziekten
16641-B-17966: RIEN POORTVLIET - Journey to the Ice Age
8087-A-9202: POORTVLIET, RIEN & WIL HUYGEN - Secrets of the Gnomes
23902-A-23747: POOT, J. (TEKST) - Tjibbe Hooghiemstra
18242-B-19650: MARIA VLAAR; STEFAN POPA - Verdwenen grenzen
17940-B-19547: BERT POPELIER - Het testament van augustine
23481-A-23252: POPPER, K. R. - The logic of scientific discovery (First Edition)
10794-B-12097: DOUGLAS PORCH - The Path to Victory
17999-A-19631: PORTA, DR. A. - Joan en Gerrit Corver. De politieke macht van Amsterdam [1702-1748].
8646-B-9384: J.R. PORTER - Het Geillustreerde Handboek Van De Bijbel
12772-A-13966: PORTER, LEWIS (EDITOR) - A Lester Young Reader (Smithsonian Readers in American Music)
16965-B-18175: RICHARD WAGNER; ANDREW PORTER - Parsifal
23809-A-23613: POS, G.A. - Reisboek voor Nederland.
11615-B-12768: POSTEMA - Tussen graaf en maire
17442-A-19212: POSTHUMUS, MR. N.W. - De Oosterse Handel te Amsterdam
17289-B-18718: BERTUS BOIVIN; WIM POSTMA - Bedreigd erfgoed behouden
15028-B-16305: FRANS POSTMA - 26, Rue Du Départ
7826-B-8908: ERWIN POSTMA - Dilettant, Pelgrim, Nar
10060-B-11261: CHAIM POTOK - Isabel en andere verhalen
23302-A-23066: POTTER, S. & SARGENT, L. - The New Naturalist Pedigree; Essays on the Etymology of Words from Nature
6336-B-6408: DAVID DONATI; BILL POTTER - The Arriva Bus Handbook
24039-B-23563: POTTGIESSER, H. - Eisenbahnbrucken
3726-C-0027: POUSSIN, R.M. ET G. SUCCESSEURS - Articles pour l'éclairage par l'électricité et le pétrole. Découpés. Repoussés. Estampes. Emboutis.
10860-B-12020: GEERTJE BOS-POUW - Baantjer alias De Cock
14750-B-16172: BRENT S. STEWART; JAMES A. POWELL - Sea Mammals of the World
11438-A-12750: NEIL POWELL - The Book of change. The Book of change: how to understand and use the I ching
6292-B-6358: KEVIN POWER - Viggo Mortensen
22580-B-22386: PRAAMSMA, L. - KERK VAN ALLE TIJDEN 1, DE
24137-A-23875: A.C. BHAKTIVEDANTA SWAMI PRABHUPADA - Bhagavad Gita as it is (deluxe edition)
17794-A-19600: PRACHT, KLAUS - Gitter. Zäune, Geländer, Gestänge aus Stahl.
9284-10544: C.K. PRAHALAD EN VENKAT RAMASWAMY - De toekomst van concurrentie. Waarde creeren samen met de klant
13602-B-14772: MAARTEN ; M. PRAK - Nederland In De Zeventiende En Achttiende Eeuw
23261-A-22945: PRAKKEN, R. - De Zoon van den Zeeloods
7916-B-9151: PRANGE - STRAUSS-DYNASTIE
16076-B-17281: DOMINIQUE IOGNA-PRAT - Order and Exclusion
15067-B-16289: PHILLIP L. BRUNER; H. DOUGLAS PRATT - A Field Guide to the Birds of Hawaii and the Tropical Pacific
20055-A-21669: MARTIN PRECHTEL, - Secrets of the Talking Jaguar. Unmasking the mysterious world of the living Maya.
12920-A-14180: PREIMESBERGER, RUDOLF; BADER, H & SUTHOR, N (EDS) - Porträt. Geschichte der klassischen Bildgattungen in Quelle.ntexten und Kommentaren. Band 2. Mit Beiträgen von Karin Hellweg, Ulrike Müller Hofstede, B. Wittmann und G. Wolf.
8933-A-9995: PRESKAWIEC, T. - Mouche & lancer.
13830-B-15020: PATRICK LOUGHRAN; PRINCETON ARCHITECTURAL PRESS - Falling Glass
5049-B-5240: GIOVANNA BORRADORI; PEPIN PRESS - Fruit
23044-A-22715: PRESS, R. & SHORT, M.J. - Flora of Madeira
24589-B-28299: PRINCETON UNIVERSITY PRESS, 1991/2001 - The Global City
9580-B-10500: MICROSOFT PRESS - Collective Knowledge
24624-B-28522: UNIVERSITY OF CALIFORNIA PRESS, 1998 - The City in Literature
6529-A-6782: PRESTON, A. (FOREWORD) - Fighting Ships of World War Two. Fighting Ships of World War II (Janes)
23037-B-22639: PRESTWICH, M. - Armies and Warfare in the Middle Ages
16336-B-17695: PREUSZLIG; , KLAUS-JÜ RGEN; INGE KAPPERT - Jugendstil
17347-B-18644: PREUSZLIG; , KLAUS-JÜ RGEN; INGE KAPPERT - JUGENDSTIL
10562-B-11762: PREUSZLIG; , KLAUS-JÜ RGEN; INGE KAPPERT - Jugendstil
11699-B-12649: PREUSZLIG; , KLAUS-JÜ RGEN; INGE KAPPERT - Jugendstil
19323-A-21069: WALTER PREVENIER AND WIM ; PICTURE RESEARCH AN BLOCKMANS-DELVA; FOREWORD BY RICHARD VAUGHAN - The Burgundian Netherlands
12747-A-13941: PREVOT, JACQUES - Libertins du XVIIe siecle.
12748-A-13942: PREVOT, JACQUES - Libertins Du Xvii Siecle. Libertins Du Xvii Siecle (V.2)
23699-A-23444: PRICE, J. - Hybrid Zones and the Evolutionary Process
5992-B-6106: HARRY G.M. PRICK - Herinneringen uit de oude tijd
13069-B-14276: SUE ; S PRIDEAUX - Edvard Munch
16752-B-18087: JOSEPH ; J. ARDITTI; ALEC PRIDGEON - Orchid Biology
6119-B-6269: HN.A. PRIEM - Aarde
17298-B-18741: MIRRIAM PRIESS - Burnout kommt nicht nur von Stress
12764-A-13958: PRIESTER, PETER - Geschiedenis van de Zeeuwse landbouw circa 1600-1900
15389-A-16903: PRINS, ARY - Een koning
5941-A-6208: PRINS - SCHIMMEL , META . A - Het Stadhuis Te Goes
7120-B-8140: PRINS - Groningen
12289-A-13562: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Archives ou correspondance inedite de la maison d'Orange Nassau. Deuxieme Serie.1584-1688
8706-A-9915: ALBUM DE FLEURS DU PRINTEMPS - Album de fleurs du printemps avec texte explicatif.
4647-A-4864: DIETER PRINZ - Städtebau. Bd.1, Städtebauliches Entwerfen
20443-A-22014: PROBER, K. - Historia Numismática de Guatemala
16579-18059: MICHAEL PROCTOR, PETER YEO AND ANDREW LACK - New Naturalist No. 83 The Natural History of Pollination
24558-B-28287: PROFIEL, 1997 - De Groningerdracht
24549-B-28296: VK PROJECTS, 2005 - Pionier Van Het Nederlandse Filmaffiche
9583-B-10486: CEES PRONK - Ondernemen zit in je bloed
8003-B-8801: , ; , G.; GORAN (RED.) PROOT - Jaarboek Voor Nederlandse Boekgeschiedenis
14561-B-15882: DATUS PROPER - Running Waters
22960-B-22572: PROVOOST, M. (RED.) - Re-Arch
11813-A-13087: PUNT, E. ( REDACTIE ) - Erik Prins. Prins in bergen. 1996-2007 Acrylics on canvas
4682-C-0103: SCHILDKRÖT-PUPPEN - Schildkröt-Puppen bekleidet. Preisliste Nr. 121.
6981-A-8210: PUPPI, LIONELLO - Andrea Palladio. The complete works.
12182-B-13261: PURDY - In een ondiep graf
12258-B-13255: PURDY - Eustace Chisholm & consorten
7906-B-9097: GOTTFRIED DE PURUCKER - Occulte woordentolk
20018-B-21596: PUTMAN - Oude scheepskaarten en hun makers
20338-B-21903: EUCLIDES DA CUNHA; SAMUEL PUTNAM - Rebellion in the Backlands
24252-B-23920: HANS VAN DE PUTTE. - Managementteams
18894-B-20426: J. JOBSE-VAN PUTTEN - Van pekelvat tot diepvrieskist
16073-B-17280: ; JAN VAN DER PUTTEN - De ontdekking van China
10445-B-11484: JAN VAN DER PUTTEN - ITALIANEN
23334-B-22943: PUYPE, JP. & WIEKART, .A. - Van Maurits naar Munster. Tactiek en triomf van het Staatse leger
23143-B-22792: PYAK, A.I. ET AL - Endemic Plants of the Altai Mountain Country
15628-B-17193: L. PYL - van Cuyp tot Rembrandt
7299-B-8265: PYNAPPEL - Arja van den berg luxe ed.
17513-B-19089: THOMAS PYNCHON - Gravity's Rainbow
15964-17467: JING QIMIN - Traditional Chinese dwellings
23372-B-23024: QUAMMEN, D. - LIED VAN DE DODO
24138-A-23881: QUANTZ, .J. - Grondig onderwijs van den aardt en de regte behandeling der dwarsfluit. Een herdruk van de oorspronkelijke Nederlandse uitgave van 1754. Met een inleiding van Frans Brüggen.
24566-B-28231: ECA DE QUEIROZ. - Neef bazilio
24593-B-28229: ECA DE QUEIROZ. - De stad en de bergen
24545-B-28228: ECA DE QUEIROZ. - Het vergrijp van pater amaro
5120-A-5385: QUENNELL, PETER - The Pursuit of Happiness
20229-B-21810: DAVID QUINLAN - Quinlan's Film Directors
17461-A-19236: GERARD QUINN, - Encyclopedia of Illustration Compilation of M
9873-B-11104: ROD MENGHAM; MARC QUINN - Marc Quinn
9023-B-10287: JG.H. QUINT - Manager van de wereld
24313-B-24002: HORACIO QUIROGA. - Verhalen van liefde, waanzin en dood
7039-B-8192: GILES QUISPEL - Gnosis
12418-B-13591: ; PETER QUITE - Willem ruys verhalen van de 214
9318-A-10578: J.K. QVIGSTAD - Nordische Lehnworter im Lappischen.
14649-B-15956: BLAAKMAN R. - Expat Toolkit
14693-16107: FEENSTRA R - romeinsrechtelijke grondslagen van het nederlands privaatrecht
19792-B-21373: ROBERT ; R & FORGE GORDON - Degas (Able)
13676-B-14770: ANDREAS CHOVANEC; RAINER RAAB - Libellen Osterreichs
11099-A-12563: EMANUEL RAAB - Photographien zu dem Retrospektiven Eduardo Chillida und Antoni Tapies. Texte von Eduardo Chillida, Antoni Tapies und Thomas M. Messer. [Schirn Kunsthalle Frankfurt 1993.]
23758-A-23524: RAAD, J. DE; ET AL - Texel is anders - Landschap, (Cultuur)historie en Natuur
7778-A-9128: RAADGEEP, MARCEL - Annie M.G. Schmidt uitgelicht: een bibliografie: boeken met bijdragen van en over Annie M.G. Schmidt uit de periode 1946-2000
7888-B-9072: RAAF - Zeefdrukken
9434-A-10892: CEES VAN RAAK - Wassen en plassen. Stoken en stomen. Lexicon over energie, sanitair, hygiëne, baden en verwarmen.
18045-B-19707: GF.H. RAAT - De vervalste wereld van Willem Frederik Hermans
17913-B-19478: RAAYMAKERS - METHODE
17456-A-19231: JONATHAN RABAN - Soft City
22938-B-22530: JEAN-MICHEL RABATE. - Palgrave Advances in James Joyce Studies
11090-A-12554: ISTVAN RACZ - IKONEN legenden und hymnen der Ostkirche, Ikonen aus Karelien, Alt Slawische Gesänge zum Fest des Enstschlafen Mariae?
11561-B-12855: TAPLIN; NELLEKE RADEMAKER - Griekse vuur
9569-B-10526: KEIR RADNEDGE - FIFA World Football Records 2010
15191-B-16533: EDWARD RADZINSKY - Stalin
19858-A-21455: RADZITZKY, CARLOS (1915?1985) - Hot Club Magazine: revue illustrée de la musique de jazz. A monthly magazine, which appeared from January 1946 to August 1948. This are the issues 1 up to 22 (In all 22 issues of 29) Janvier 1946 / Decembre 1947. Rare!
11478-A-12862: PRINCESSE CATHERINE RADZIWILL - Nicolas II: le dernier Tsar.
8887-A-9951: RAEBER, BERNARD L. (HERAUSGEBER) - Fünf Jahre Galerie Raeber Luzern. Maler und Bildhauer Galerie Raeber Luzern Sommer 1964-1969.
17766-A-19469: RAEBURN, MICHAEL (ED) - Renoir
14517-B-15681: MICHAEL RAEBURN - The Chronicle of Opera
4847-B-5042: MARTIN EBON; MARIJKE VAN VE RAEPHORST - SINT-NICOLAAS, LEVEN EN LEGENDE
8389-A-9666: VON RAESFELD, FERDINAND - Die Hege in der freien Wildbahn. Ein Lehr- und Handbuch. Dritte Auflage neu bearbeitetvon Gerd von Lettow-Vorbeck. Mit 150 Abbildungen nach Zeichnungen von Wilhelm Buddenberg und Karl Wagner und 6 farbigen Tafeln nach Aquarellen von Wilhelm Buddenberg.
7029-B-8186: PAUL RAFFAELE - Among the Cannibals
19257-A-20879: FERRANDEZ & RAGNAL - Nostalgia in Time Square
11022-A-12329: ARNULF RAINER - Arnulf Rainer
10601-B-11758: L. ; O. RAINS - Zij Die Achterbleven
13836-B-15022: BHAGWAN SHREE RAJNEESH - Mosterdzaad 2e reeks
3716-C-0017: RALEIGH - The book of the Raleigh. The all steel bicycle. 1935.
3715-C-0016: RALEIGH - The book of the Raleigh. The all steel bicycle (abridged). 1919.
19895-A-21551: STEINER. RALPH. - A point of View.
23072-A-22779: RAMADE, F. - Dictionnaire encyclopédique de l'écologie et des sciences de l'environnement
15625-B-17095: BA.M. ; BART RAMAKERS - Conformisten en rebellen
15623-B-17093: BART RAMAKERS - Spelen en figuren
22953-B-22528: JAHAN RAMAZANI AND JON STALLWORTHY. - The Norton Anthology of English Literature
24319-B-24013: GRACILIANO RAMOS. - Dorre levens (gb)
24321-B-24012: GRACILIANO RAMOS. - Kannibalen
24315-B-24011: GRACILIANO RAMOS. - Sao bernardo (gb)
24304-B-24010: GRACILIANO RAMOS. - Angst (gb)
5494-A-5713: RAMSAY, WILLIAM - Die edlen und die radioaktiven Gase. Vortrag, gehalten im Österreichischen Ingenieur- u. Architekten-Verein zu Wien. EA.
23908-A-23755: RAND, P. - Thoughts On Design
23438-A-23196: DE RANITZ, CJ.A. (BEHEER) - 50 jaar electriciteit en vervoer in de domstad
12756-A-13950: RASCH, WOLFDIETRICH HRSG - Bildende Kunst und Literatur
17882-B-19436: . ; WILLIAM A. EWING; ADELHEID RASCHE - Rico Puhlmann a Fashion Legacy
18488-B-20040: BRIGITTE RASKIN - De taalgrens
9453-A-10911: SOREN HEIN RASMUSSEN - Danmarks Historien Bind 16. Graenser forsvinder 1985-2000.
17881-B-19421: BELINDA RATHBONE - Evans walker, a biography
22712-B-22069: RATTENBURY, KEN - Duke Ellington, Jazz Composer
17774-A-19494: RAUHALA, OSMO - A la recherche de l'etoile polaire
8857-B-9807: G RAVEN - FOCUS OP AMERSFOORT
22906-A-22668: RAVENEAU, A. - Inventaire des animaux domestiques en France. Bestiaux, volailles, animaux domestiques et de rapport
8427-B-9739: KARIN KNIJNENBURG; A. ; ALBERT RAVESTEIN - Jo Coenen en de Vaillantlaan
20139-B-21695: STEYE RAVIEZ - Raviez' Reve
14516-B-15664: JEAN PIERRE RAWIE - Onmogelijk geluk
13006-B-14173: NICHOLAS RAY - Alvar Aalto
9229-A-10700: RAYCHAUDHURI, TAPAN - Jan Company in Coromandel 1605-1690. A study in the interrelations of European commerce and traditional economies.
11859-B-13064: ERIC RAYNER - The Independent Mind in British Psychoanalysis
23474-A-23243: READ, AND ALAN REED - The Fact of Blackness: Frantz Fanon and Visual Representation
19922-B-21442: BEN REBEL - Nieuwe bouwen
16892-A0-18537: T. REBELO, NICCI PAGE (ILLUSTRATOR), COLIN PATERSON-JONES (PHOTOGRAPHER) - Sasol Proteas
11887-B-13173: R D REDACTIE - Grootmoeders recepten - snel & voordelig
18818-B-20678: REDEKER - Jeanne oosting
15871-B-16684: HANS REDEKER - NICO MOLENKAMP
19042-B-20403: DRS. ; HANS REDEKER - SCULPTURES. PER ABRAHAMSEN
6541-B-6670: ERIK VAN REE - Wereldrevolutie
6598-B-6752: ERIK VAN REE - Wereldrevolutie
20480-A-22176: CANNON REED, E. - Invocation Of The Gods; Ancient Egyptian Magic for Today
13701-B-14891: JOHN ELDERFIELD; PETER REED - Modern Starts
18422-B-19970: HAN REEDER - Nissen
7516-B-8774: HAN REEDER - Nissen
22917-B-22596: REEH, H - Ornaments of the Metropolis
24504-B-24167: STICHTING HOLLANDSE HISTORISCHE REEKS, ZONDER JAARTAL - Heren van stand
12685-B-13681: TON ; T. VAN REEN - Oorlog
6384-B-6506: JH.E. REESKAMP - NEDERLANDSE STOOMTRAM OUDE ANSICHTEN
7953-B-8963: G.F. VAN REEUWIJK - BREEDSPOORLOCOMOTIEVEN
5580-B-5723: G.F. VAN REEUWIJK - Majesteit uw trein staat gereed! - De geschiedenis van het koninklijk spoorwegmaterieel in Nederland
10795-B-12075: G.F. VAN REEUWIJK - BREEDSPOORLOCOMOTIEVEN
6327-B-6400: G.F. VAN REEUWIJK - Majesteit uw trein staat gereed! - De geschiedenis van het koninklijk spoorwegmaterieel in Nederland
12005-A-13224: JANET REGER WITH SHIRLEY FLACK - Janet Reger - Her Story
23473-A-23242: REGLER, G. - Der verlorene Sohn
20557-A-22460: GUSTAV REGLER - Der Verlorene Sohn
17773-A-19489: REGTOP,ARNOLD A.O. - E.P.MOLEVELD. DE KUNST VAN HET STILLEVEN
13325-B-14688: GEORG RÜPPELL; REHFELDT, GUNNAR - Die Prachtlibellen Europas
5949-B-6057: REHORST - Jan buys architect van de volharding
4684-C-0105: REICHENBERG, OTTO - Otto Reichenberg Sportartikelfabrik. Jubiläumsausgabe 1902-1927.
17429-A-19192: REICHERT, F. - Die Reise des Pfalzgrafen Ottheinrich zum Heiligen Land 1521
9599-B-10612: FRED ; FREDERICK F. REICHHELD - The Ultimate Question
13424-B-14614: H. MAXANT; F. KOGEL; JOSEF REICHHOLF - Vlinders
11302-B-12514: JOHN REID - Het Afzien Van ...
6231-A-6478: REIHLEN, HELMUT - Heilige Gewänder - Textile Kunstwerke. Die Gewänder des Doms zu Brandenburg im mittelalterlichen und lutherischen Gottesdienst. Begleitband zum Katalog: Liturgische Gewänder und andere Paramente im Dom zu Brandenburg
11642-B-12827: A. VAN ROSMALEN; J. REIJNDERS - Regula Maria Muller
12906-B-14098: HCG. SPOORMANS; J.M. REIJNTJES - Zijn politici te koop ?
20478-A-22173: REILLY, R. - Wedgwood Jasper
14764-B-16216: C.P. BOS; K. REINDERS - 200 jaar Lutjebosch
23811-A-23615: REINHARD, H.R. ET AL - Die Orchideen der Schweiz und angrenzender Gebiete
12825-A-14022: REINHART - Ga zelf bijen houden, een inleiding tot natuursport
19192-B-20716: M. REININK - Dagboek voor New York
14383-B-15603: INTERNATIONAL CONGRESS THE HISTORY OF; A. W. ; JEROEN STUMPEL; WESSEL REININK - Memory & Oblivion
5921-A-6182: A.W. REININK - Amsterdam en de beurs van Berlage. Reacties van tijdgenoten.
9268-A-10739: REISSENBERGER, KARL (HERAUSGEBER) - Das Väterbuch. Aus der Leipziger, Hildesheimer und Strassburger Handschrift herausgegeben. Mit drei Tafeln. 2. unveränderte Auflage.
6245-A-6620: REISSINGER, ELISABETH - Italienische Majolika. Kunstsammlungen Zu Weimar
7001-A-8230: REITERER, GABRIELE - Augensinn. Zu Raum und Wahrnehmung in Camillo Sittes "Städtebau".
15875-B-16690: ELLA REITSMA - Jan Beutener
17269-B-18757: WENNEKES; D.T. REITSMA - Hotel van der werff anno 1726
14278-B-15787: S. REKER - Deel VII: Ien heur blomtoenje Goud Volk
20243-B-21825: S. REKER - Zakwoordenboek Gronings-Nederlands Nederlands-Gronings
14299-B-15784: S. REKER - Deel X: Wat stekt mij de poot! Goud Volk
14257-B-15758: S. REKER - Deel IX: Doar's hoop, doar is licht! Goud Volk
24247-B-23927: SIEMON REKER. - Deur de dook zai ik de moan
14256-B-15756: S. REKER - Deel VIII: t Hörntje van Jan Piepke Goud Volk
14290-B-15786: S. REKER - Deel VI: Oet vrouger tied Goud Volk
8369-A-9651: VERBAND DEUTSCHER REKLAMEFACHLEUTE - Die Reklame. Zeitschrift des Verbandes Deutscher Reklamefachleute. 2. Juliheft 1928 Nr. 14. Sondernummer: Die Buchwerbung.
8373-A-9655: VERBAND DEUTSCHER REKLAMEFACHLEUTE - Die Reklame. Zeitschrift des Verbandes Deutscher Reklamefachleute. 1. Juliheft 1929 Nr. 13.
8366-A-9648: VERBAND DEUTSCHER REKLAMEFACHLEUTE - Die Reklame. Zeitschrift des Verbandes Deutscher Reklamefachleute. 1. Märzheft 1928 Nr. 6. Sonderausgabe Straßenfront u. Schaufenster.
8368-A-9650: VERBAND DEUTSCHER REKLAMEFACHLEUTE - Die Reklame. Zeitschrift des Verbandes Deutscher Reklamefachleute. 1. Juniheft 1928 Nr. 11. Sondernummer: Papier und Farbe.
8371-A-9653: VERBAND DEUTSCHER REKLAMEFACHLEUTE - Die Reklame. Zeitschrift des Verbandes Deutscher Reklamefachleute. 2. Februarheft 1929 Nr. 4. Sondernummer "Des Plakat".
8372-A-9654: VERBAND DEUTSCHER REKLAMEFACHLEUTE - Die Reklame. Zeitschrift des Verbandes Deutscher Reklamefachleute. 1. Aprilheft 1929 Nr. 7.
8367-A-9649: VERBAND DEUTSCHER REKLAMEFACHLEUTE - Die Reklame. Zeitschrift des Verbandes Deutscher Reklamefachleute. 2. Maiheft 1928 Nr. 10. Sondernummer: Papier und Farbe.
8375-A-9657: VERBAND DEUTSCHER REKLAMEFACHLEUTE - Die Reklame. Zeitschrift des Verbandes Deutscher Reklamefachleute. Juli 1930 Heft Nr. 13/14.
8374-A-9656: VERBAND DEUTSCHER REKLAMEFACHLEUTE - Die Reklame. Zeitschrift des Verbandes Deutscher Reklamefachleute. 2. Novemberheft 1929 Nr. 22.
13288-A-14598: REMKE, EVA - Impact of atmospheric nitrogen deposition on lichen-rich, coastal dune grasslands
5688-B-5857: DAVID REMNICK - Reporter
16847-A-18273: É RÉMOND - HISTOIRE DE LA FRANCE RELIGIEUSE part 1 (French)
4193-C-0061: REMY - Les Aliments Remy. Offert a notre clientèle a l'occasion du XXVme anniversaire de nos Aliments Remy.
24318-B-24028: MAURICE PHILIP REMY. - Erwin Rommel
17396-A-19051: RENAUD, J. G. N. (E.A., RED.) - Rotterdam Papers. A contribution to medieval archaeology. Vol 1-7 (The first 7 vol.)
24411-B-28213: HANS RENDERS - Zo meen ik dat ook jij bent
18742-A-20611: RENFREW, COLIN - Transformations: Mathematical Approaches to Culture Change
23068-A-22775: W.E. RENKEMA - Het Curacaose Plantagebedrijf in de Negentiende Eeuw
23139-B-22789: RENS, A. - Gust van de Wall Perné - nieuwe kunst rond 1900
10269-A-11522: LIEVEN RENS - Hendrik Conscience en zijn tijd.
18380-B-19921: ANNEMIEK RENS - Geloof, Hoop en Liefde
7873-B-8998: DORETE BLOCH; ; REN SØ RENSEN - Vogels van de noordatlantische en arctische eilanden
7970-B-8962: G. RENTING - Verdronken land, herwonnen land
9267-A-10738: EIKE VON REPKOW - Das Zeitbuch von Eike von Repgow in ursprünglich niederdeutscher Sprache und in früher lateinischer Übersetzung herausgegeben von H.F. Massmann.
9109-B-10211: R.J. RESOORT - Schoone historie borchgravinne vergi
11708-B-12839: ARMAN; PIERRE RESTANY - Arman, 1955-1991
19939-B-21474: WIL BOESTEN; SOPHIE FRÉ RET - Matisse
5057-B-5248: SOPHIE FRÉ RET - Erotica Universalis
19693-A-21357: RETOWSKI,O. - Die Münzen der Komnenen von Trapezunt
11512-A-12954: RETTIG, JAMES: EDITOR - Distinguished Classics of Reference Publishing
14510-B-15482: JELLE REUMER - De mierenmens
18758-B-20519: L. REURICH - Hans Vonk
16234-17668: REUTEBUCH, RICHARD - Der Uhrmacher. Ein Lehrbuch für jeden Uhrmacher, für den Gebrauch an Fachschulen, in Lehrergemeinschaften (...) für den Selbstunterricht und ein Nachschlagebuch für den Uhrmacher
24348: JOANNES REUTER - Theologia moralis quadripartita, Incipientibus accommodata, et in Aula Theologica Soc. Jesu Treviris publice exposita (...) Pars IV.
18702-A-20387: REVE, GERARD - Het Zingend Hart
19283-A-20922: REVE, K. VAN HET - Sowjet-annexatie der Klassieken. Bijdrage tot de geschiedenis der Marxistische cultuurbeschouwing.
18347-A-20182: REVE, GERARD-KORNELIS VAN HET - Verzameld werk: De ondergang van de familie Boslowits. De laatste jaren van mijn grootvader. De avonden. Werther Nieland
9271-10531: GERARD REVE - Het hijgend hert (eerste hoofdstuk)
5220-B-5361: KAREL VAN HET REVE - Misdaad in Goelenkamp
24502-B-24080: GERARD REVE. - BRIEVEN AAN JOSINE M. 1959-1982
15874-B-16694: JOSE LOPEZ; JOSÉ LÓPEZ-REY - Velazquez
15071-B-16326: J. REYNAERT - 'Het Karakter Onzer Hollandsche School'
19230-B-20821: JORIS REYNAERT - Wat is wijsheid ?
16738-B-17960: FRANCESCO TIRADRITTI; MARLEEN REYNDERS - Kunstschatten Uit Egypte
17970-B-19517: DONALD ERIC CAPPS; . ; FRANK E. REYNOLDS - The Biographical Process
9885-B-11191: DONALD MARTIN REYNOLDS - Monuments and Masterpieces
8243-B-9302: P REZ - PANEEL VAN VLAANDEREN
20532-A-22314: REZNICEK, EK.J. - Was Getekend Tekenkunst door de eeuwen heen liber amicorum
7032-B-8179: NAGDBAN BSTAN DZIN RGYAMTSHO - Meditatie-Oefeningen Voor Een Zinvoller Leven
15233-B-16592: HERBERT VAN RHEEDEN - Paul citroen
15221-B-16486: HERBERT VAN RHEEDEN - Paul citroen
15335-B-16586: HERBERT VAN RHEEDEN - Paul citroen
15334-B-16585: HERBERT VAN RHEEDEN - Paul citroen
14781-B-16217: HERBERT VAN RHEEDEN - Wim Beuning 1914-1986
18947-B-20317: HOWARD RHEINGOLD - KORO
18694-A-20357: RHIJN, C.H. VAN - Rede ter Gelegenheid van de Aanvaarding der Regeering door H.M. Konigin Wilhelmina gehouden Woensdag 31 Augustus 1898 in de Martinikerk Groningen
11559-B-12856: . ; A. RIBBENS - De dikke ik
12440-A-13689: CLAUDE RIBOUILLAULT - Musique Au Fusil. Avec les poilus de la Grande Guerre.
15348-B-16541: DAVID M. RICCI - The Transformation of American Politics
22868-A-22589: RICCÒMINI, E. - Il Seicento ferrarese
22675-B-22491: RICE, S. - Inverted Odysseys
5175-B-5312: JONATHAN RICE - Cold Feet
9405-A-10777: , RICHARD; KNÖTEL, ; SIEG, HERBERT - Handbuch der Uniformkunde. Die militärische Tracht in ihrer Entwicklung bis zur Gegenwart. Begründet von Prof. Richard Knötel. Grundlegend überarbeitet, fortgeführt und erweitert von Herbert Knötel d.J. und Herbert Sieg. Mit 1600 Uniformdarstellungen nach Zeichnungen von Richard Knötel und Herbert Knötel d.J.
20537-A-22367: VANKENHOVE RICHARD, LEPAGE ADHÉMAR, DE KEYSER PAUL PROF (INLEIDING) - Het Volksleven in het Straatlied. Meer dan 300 Gentsche straatliedjes, gecommenteerd, in muziek opgenomen, en tot bundels gevlochten met pianobegeleiding.
19396-B-21113: DAN RICHARDS - Climbing Days
7003-A-8232: RICHARDSON, MARGARET - Architects of the arts and crafts movement.
10428-B-11491: THEO RICHMOND - Konin. Een zoektocht
23867-A-23678: RICHMOND, B. - Time Measurement and Calendar Construction
24387-A-28206: FREIHERRN VON RICHTHOFEN, K. - Altfriesisches Wörterbuch
20540-A-22368: FREIHERRN VON RICHTHOFEN, DR. KARL - Friesische Rechtsquellen
20534-A-22317: RICHTHOFEN, KARL VON - Altfriesisches Wörterbuch. Nachdruck der Ausgabe Göttingen 1840
7782-A-9194: RICKERT, HEINRICH - Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung. Eine logische Einleitung in die historischen Wissenschaften.
24018-B-23482: RICOEUR, P. - Time and Narrative
24063-B-23483: RICOEUR, P. - Time and Narrative
19013-B-20321: I. DE RIDDER - Willem Elsschot En De Piano
19277-A-20909: RIDDER, WILLEM DE / WILLIAM LEVY. - Retro Spective
5314-B-5483: HERMAN RIDDERBOS - De melancholie van de kunstenaar
15594-B-17042: JAN RIDDERBOS - STRIJD OP TWEE FRONTEN 2
19106-A-20736: EDITED BY FELICITY RIDDY - Regionalism in Late Medieval Manuscripts and Texts: Essays Celebrating the Publication of a Linguistic Atlas of Late Mediaeval English
13246-A-14522: RIDGELY, ROBERT S. - A guide th the Birds of Panama
5418-B-5550: DANIEL RIECHERS - Metro's in Europa
5421-B-5557: DANIEL RIECHERS - Metro's in Europa
22864-A-22581: RIEDL, DUSAN (TEXT) / TEPLY, LIBOR (PHOTOGRAPHY) - The Villa of the Tugendhats created by: Ludwig Mies van der Rohe in Brno
17413-A-19151: RUPERT RIEDL - Fauna Und Flora Der Adria: Ein systematischer Meeresführer für Biologen und Naturfreunde
24352-A-24144: RIEHM, ED. & VAN RHIJN, C.H. - Bijbelsch Woordenboek (3 delen)
8491-B-9773: FRANK VAN RIET - T'Uwen Dienst
18848-B-20394: RIETVELD - ARCHITECTUURGIDS RIETVELD
15356-B-16578: H. RIGHART - KATHOLIEKE ZUIL IN EUROPA, DE
19148-B-20773: RIGTER - JAZZ IN DE OOSTZEE
19018-B-20452: RIHA, KARL - DADA total
16915-B-18225: H. VERBEEK; RJ.A. TE RIJDT - Travels through town and country
16910-B-18226: H. VERBEEK; RJ.A. TE RIJDT - Travels through town and country
15387-A-16900: RIJFF, LODEWIJK - Elvis Presley - De Biografie van een Fenomeen
11583-B-12714: T. DE RIJK - Het Elektrische Huis
11176-B-12260: AD TRAMPER; WIKKY PLAS-VAN RIJSOORT - Zeven eeuwen Sint Jacobskerk
15952-20900: THEUNISSEN, RIKA EN CHRIS VAN DER STEEN - SIMONE REYNDERS - WANDTAPIJTEN EN KERAMIEKEN
15797-B-16663: BEN RIKKEN - Ben Rikken
9321-A-21773: RAINER MARIA RILKE - Briefe an Auguste Rodin
8324: RINGELNATZ, JOACHIM [D.I. HANS BÖTTICHER]. - Das Gesamtwerk in sieben Banden und einem Briefband. 8 Vol.
10713-B-11971: W. BURGERS; D. RINGLEVER - De Witte Kerk
18642-B-20247: GC. WEIDE; T.J. RINSEMA - Meppel en het water
18466-B-20016: T.J. RINSEMA - Joden In Meppel, 1940-1945
4015-C-0039: RIO - Naamloze vennootschap metaalwarenfabriek "RIO". Catalogus: Rood en geel koper. Cat: D. Aug. 1931.
13456-B-14468: PRESIDENT THE INTERNATIONAL COUNCIL OF BIRD PRESERVATION S DILLON RIPLEY - Rails of the World
17508-B-19103: BERNHARD ZANGL; VOLKER RITTBERGER - International Organization
6829-B-6908: P.H. RITTER - De meest Delftse Delftenaar
16590-18077: RITTERSHAUSEN, W. - 100 years of orchids: the orchid review centenary year book 1893-1993
16772-B-18099: WILMA RITTERSHAUSEN - Orchideeen
14283-B-15762: CHARLOTTE RIVERS - Best Of Disc Art
17383-A-18833: MARTYN RIX - The art of botanical illustration
8866-B-9896: D.. ; DAVID L. ROBBINS - Oorlogszone: Berlijn
23461-A-23225: RHYS ROBERTS, W. - Demetrius on style
16052-B-17368: GERARD GRASMAN; J.M. ROBERTS - Wereldgeschiedenis
24023-B-23468: ROBERTS, H.E. (ED.) - Art History Through the Camera's Lens
13073-B-14410: DAVID ROBERTS - Once They Moved Like the Wind
24095-B-23729: ROBERTS, D. - We are the Dead
5898-A-6138: M. HUGH P. ROBERTS - An urban profile of the Middle East
16605-A-18107: A ROBERTS, R BEALE, J BENSELER, H N MCGOUGH, D C ZAPPI - CITES Orchid Checklist Volume 1 (CITES Checklist)
5893-A-6133: J M ROBERTS, - Prehistory and the First Civilizations. Prehistory and the First Civilizations (The Illustrated History of The World, Vol. 1)
19618-B-21108: DAVID ROBERTS - True Summit
16989-B-18315: D. W. JR; DURANT WAITE ROBERTSON - A Preface To Chaucer
22928-B-22543: IAN. C. ROBERTSON. - Wellington Invades France
13298-A-14706: T. S. ROBERTSON - A Field Guide to the Dragonflies of Britain, Europe and North Africa
19600-B-21058: V. ROBIJN - Middeleeuwse studies en bronnen 87 - Het recht van een vrije Friese stad
22913-A-22693: ROBILLARD (), JONGENEEL (EDITOR) - Picture into Words - Theoretical and Descriptive Approaches to Ekphrasis
4212-C-0080: ROBIN - Les laboratoires Robin.
22909-A-22676: E. S. G. ROBINSON AND M. CASTRO HIPOLITO? - A CATALOGUE OF THE CALOUSTE GULBENKIAN COLLECTION - Part I (with the separate volume of plates)
13438-B-14462: JULIAN ROBINSON - Art Deco Prentkunst
12493-A-13848: ROBINSON, FRANKLIN W. - Gabriel Metsu (1629-1667): A study of his place in Dutch genre painting of the Golden Age.
16289-B-17855: MARILYNNE ROBINSON - Absence of Mind
17490-B-19087: MARILYNNE ROBINSON - When I Was a Child I Read Books
17911-B-19492: ROBINSON - Robinson: *architecture* Transformed A Hist Of Pho Tog Of Buildings From 1839 To Pres (cloth)
23760-A-23526: ROBINSON, M. - De gegevenheid der dingen - over wat het betekent om mens te zijn in onze tijd
10817-B-12071: CHARLOTTE ROCHE - Vochtige streken
15213-B-16518: F. DE LA ROCHEFOUCAULD - Hvik Serie 3 - Maximen
9497-A-10957: LEON ROCHES - A travers l'islam
24345-A-24094: ROCHOWANSKI, L. W. - Columbus in der Slovakei. (Die Welt im Buch Band1)
16252-A-17872: RODARIO, FLORIAN, CHAUVY, LAURENCE ET DARIER, PIERRE - Pietro Sarto
19272-A-20898: RODEN, CLAUDIA - Midden-Oosten kookboek
8016-B-9016: JAN DE RODER - Ik woon in duizend kamers tegelijk
8264-B-9432: J. RODING - Christiaan IV van Denemarken 1588-1648
15434-17228: PAULUS RODOLPHI, VAN RIXTEL (JOHANNES GRUYTER) - Proelliarius of strijdboek
22640-A-22439: D.N. RODOWICK. - Gilles Deleuze's Time Machine
24470-B-22439: D.N. RODOWICK. - Gilles Deleuze's Time Machine
16415-B-17700: RICHARD RODRIGUEZ - Darling
24014-B-23449: RODWELL, J.S. (ED.) - British Plant Communities
9326-A-10586: MONICA WESSELING, GEERT-JAN ROEBERS EN FRANS BUISSINK. - Vogels in hun landschap. De mooiste vogelwandelingen in Nederland.
6608-B-6762: W. ROEBROEKS - Oermensen in Nederland
14483-B-15338: BERND ROECK - Ketzer, Künstler und Dämonen
10384-B-11539: ROEGHOLT - GOUD VAN DE WANDELAAR
1236-B-2869: BART VAN DER HERTEN; JAN ROEGIERS - Eenheid op papier
23890-A-23724: ROELEVINK, .; BOUTERSE, J. - Classicale Acta 1573-1620 deel II & III
10339-A-11654: HAZELHOFF ROELFZEMA, ERIK - Het smeulende vuur. Met een inleiding naar documentatie van Carl C. Eklund
8206-B-9324: ROEPER - SCHIPBREUK VAN DE BATAVIA
7247-B-8316: V.D. ROEPER - Reizen op papier
7212-B-8315: ROBERT PARTHESIUS; ROEPER - BATAVIA TE WATER
18803-B-20586: H.K. ROESSINGH - De Gelderse landbouw beschreven omstreeks 1825
20320-A-21962: ROEST, F. - Honderddertig jaar Karl May: Bibliografie (1882-2012)
17716-B-18807: DE ROEVER - AMSTERDAM, VENETIE VAN NOORDEN (PBK
10114-B-11351: ROFF - Islam and the Political Economy of Meaning
17660-B-19297: HOWARD ROFFMAN - Three
14878-B-16062: GAY ANN ROGERS - American Silver Thimbles
15573-B-17031: WITH GRAHAM DAWSON; SELMA LEYDESDORFF; KIM LACY ROGERS - Trauma and Life Stories
5701-A-5915: ALEX ROGGERO, TONY BEADLE, - Greyhound: A Pictorial Tribute to an American Icon
20465-A-22101: ROHWER, ÜRGEN/ JÄCKEL, EBERHARD - Die Funkaufklärung und ihre Rolle im Zweiten Weltkrieg
12204-B-13277: F. ROJANKOVSKIJ - Idillio Di Primavera
18318-A-20066: S.C> REGTDOORZEE GREUP-ROLDANUS - Geschiedenis der Haarlemmer Bleekerijen
15258-B-16548: FR ; FREDERICK WILLIAM ROLFE - Hadrian The Seventh
17669-B-19318: JANNA VAN ZON; MATTHIJS ROLING - Matthijs Roling
10658-B-11892: S. ROLLE - Velsen-Ijmuiden
11938-B-13000: JO ROMBOUTS - Piet Stockmans
23487-A-23282: ROMEIN, J.M. - Het vergruisde beeld, over het onderzoek naar de oorzaken van onze opstand.
15990-B-17537: HERMAN ROMER - ONDERGANG VAN DE ZANDSTRAATBUURT
5967-B-6081: SPANGLER; F. ROMMERTS - Openbaring
7480-B-8707: S. BJERKHOF; LENE BGH RØNBERG - Twee Gouden Eeuwen
14929-B-16102: P.J. RONNER - Van huis en van haard naar land tokkehs
20318-A-21959: RONNER,L. - De geschiedenis van het ornament in het boek
12522-A-13874: BRAUN-RONSDORF, MARGARETE - Des Merveilleuses Aux Garonnes, Histoire de l'elegance en Europe de 1789 1929
14353-B-15627: CARLA DE ROODE - Art Deco
8316-A-9605: ROODENBURG, LINDA (EDITOR) - PhotoWork(s) in Progess II/Constructing identity.
7486-B-8667: THE EDITORS AT WAANDERS; ANN-SOPHIE LEHMANN; HERMAN ROODENBURG - Body and Embodiment in Netherlandish art = Lichaam en lichamelijkheid in de Nederlandse kunst
17982-B-19561: ROODNAT, BAS - Gubbels / Van Zanten,
17981-B-19560: ROODNAT, BAS - KORINTHE EN ANDERE REEKSEN,
20332-B-21868: EVELYN DE ROODT - Onsterfelijke fronten
15814-B-16683: T. METZ; M. VAN ROOIJ - Innovatief & transparent
13715-A-14958: ROOIJEN, P. VAN - Ornamental design 1850
11236-B-12420: JEANNE ROOS - Het snoepers leesboek
20486-A-22195: VAN ROOSBROECK, R. - Willem de Zwijger. Graaf van Nassau, Prins van Oranje. Een Kroniek en een Epiloog.
10134-B-11293: ROOSBROECK - Koning filips de tweede
10447-B-11494: MARC G.M. VAN ROOSMALEN - Tropenkolder
4908-A-5123: ROOSMALEN, G.M. VAN. - Blootsvoets door de Amazone. De evolutie op het spoor
20354-B-21870: RIES ROOWAAN - HERDENKEN IN DUITSLAND
19497-B-20835: PIET DE ROOY - Republiek Van Rivaliteiten
24054-B-23732: VAN ROOY, M. & FUCHS, R. - Kees Verwey
16134-B-17422: . ; B. BRENNINKMEYERDE-ROOY - Bouquets from the Golden Age
16715-B-17934: HUGH TREVOR-ROPER - Princes and Artists
23899-A-23744: ROQUES, R. - Passionate Sisters - Part I
20184-A-21771: LAUWERIKS - ROSBEEK-REEKS NR. 14. - Enige struktuurbladen van architect Lauweriks ; Some struture sheets of the architect Lauweriks
17410-A-19144: ROSE, BERNICE B. AND BERNARD RUIZ PICASSO., - Picasso: 200 Masterworks from 1898 to 1972
19075-B-20601: ROSE, MICHAEL R. - Darwin's Spectre
23963-B-23808: ROSE, J. - The Literary Churchill
4498-A-4853: QUIM ROSELL - Después de. Después de = Afterwards
9273-10533: CHARLES ROSEN AND HENRI ZERNER - Romanticism and realism. The mythology of nineteenth century art
8639-B-9348: ROSALIND ROSENBERG - Beyond Separate Spheres
24174-A-24018: HAROLD ROSENBERG - Saul Steinberg
24296-B-23979: ROSENBLUM, R. ET AL - 1900
24015-B-23447: ROSENBURG, DM. & RESH, V.H. (ED.) - Freshwater Biomonitoring and Benthic Macroinvertebrates
11908-B-13120: JOOST ROSENDAAL - Zeventienhonderdzevenentachtig ned. revolutie
19128-A-20796: ROSENTHAL, GEORGE S. & ZACHARY, FRANK - Jazzways
19129-A-20797: ROSENTHAL, GEORGE S. & ZACHARY, FRANK - Jazzways
13025-A-14348: ROSENZWEIG, FRANZ - Der Mensch und sein Werk. Gesammelte Schriften II: Der Stern der Erlösung
17641-B-19293: CARNE ROSS - The Leaderless Revolution
4926-A-5198: ROSS, CLIFFORD: - Abstract Expressionism: Creators and Critics
23757-A-23523: ROSS, D. - Plato's Theory of Ideas
7228-B-8319: ; ROSS, HAVANK - Het mysterie van de Nachtwacht
23733-A-23499: ROSS, WD.; FOBES, F.H. - Theophrastus Metaphysics
24560-B-28302: ALDO ROSSI. - De architectuur van de stad
5168-B-5304: ROSSITER - Het Egyptische Dodenboek
4680-C-0101: ROSSUM, P.C. VAN - Overzicht van de magazijnsoorten van school- en schrijfbehoeften, luxe papierwaren, prentbriefkaarten.
13526-A-14818: ROST, ROBERT - My Mud
23294-A-23036: ROST, R. & KOCAR, M. - Atlas nerost?
17471-A-19358: EBERHARD ROTERS, - Berlin, 1910-1933
22671-B-22476: PHILIP ROTH. - I Married a Communist
17215-A-18679: ROTH, MAX - Aufsätze zur Geschichte der Medizin im Herzogtum Oldenburg
23669-A-23400: JEAN MULLER/ERSNT ROTH - Aussereuropäische Druckereien im 16. Jahrhundert
19294-A-20959: ROTH, GUENTHER & SCHLUCHTER, WOLFGANG - Max Weber's Vision of History Ethics and Methods
6400-B-6526: PHILIP ROTH - De vernedering
12452-A-13746: PETER ROTHE, - Erdgeschichte. Spurensuche im Gestein.
13760-B-14980: ; ; MEL GOODING; JULIAN ROTHENSTEIN - A2Z and More Signs
5097-B-5275: ROTHUIZEN - Engeland is een dorp
19866-A-21511: ROTS, ADOLPH, OLDE, HARRY DE - So menichmael ghij hoort den helderen clockenslach: een inventarisatie van luid- en speelklokken in de provincie Groningen
14867-B-16225: MARTIN BUCER; RAINER FRIEDRICH; JEAN ROTT - Martin Bucer Briefwechsel/Correspondance
15386-A-16899: ROTT, JEAN - Investigationes Historicae - Eglises et Societe au XV!e Siecle (Gesammelte Aufsatze) Tome 1 + 2.
11534-A-12988: ROTTERMUND, ANDRZEJ; TYGIELSKI, WOJCIECH; MROZOWSKI, PRZEMYSLAW; E.A. - De prinselijke pelgrimstocht. De "Grand Tour" van Prins Ladislas van Polen 1624-1625.
8890-A-9954: ROTTERMUND, ANDRZEJ.; TYGIELSKI, WOJCIECH; MROZOWSKI, PRZEMYSLAW ET AL. - De prinselijke pelgrimstocht. De "grand tour" van prins Ladislas van Polen 1624-1625. Boerjan.
23932-A-23782: ROUGEMONT, YVES ET DENISE DE - La Famille Rougemont
18441-B-19990: TH.J. ROUGOOR - Catharinakerk, kroon van Doetinchem
18523-B-20089: TH.J. ROUGOOR - Catharinakerk, kroon van Doetinchem
23205-B-22739: ROUSSEAU, J. - MAATSCHAPPELIJK VERDRAG, HET (BK)
9132-B-10218: . . ; G. S. ROUSSEAU - The Languages of Psyche
4018-C-0042: ROUSSEL, J. - Harmonie.
24568-B-28255: ROUTLEDGE, 2007 - Photography Theory
11359-A-12575: FRANCOISE LE ROUX & CHRISTIAN-J. GUYONVARC'H - La societe celtique dans l'ideologie trifonctionelle et la tradition religieuse indo-europeennes
10985-A-12286: ANNA MARIA DONADONI ROVER (ED.) - Egyptian civilization. Monumental art.
20036-A-21624: ROWE, L., WAINWRIGHT, WILLIAM J. - Philosophy of Religion: Selected Readings 3rd edition
23869-A-23680: ROWELL, M. - Joan Miro
15431-A-17090: JOHN ROWLANDS - The Age of Durer and Holbein - German Drawings 1400-1550
17554-B-19140: H. ROWLEY - Tete-A-Tete
22530-B-22353: A.L. ROWSE. - Bosworth Field and the Wars of the Roses
17983-B-19562: M. BRIL; W. CRONE; R. ROZENBURG - Hollandse Haltes
7851-B-9009: MENNO VAN DE KOPPEL; ROZENBURG - Koe
4845-B-5041: SO?RTD - VRYGEGEVEN DOOR DE DUITSCHE CENSUU
18183-B-19815: ; JAAP VERHEUL; ; DEREK RUBIN - American Multiculturalism after 9/11
9721-A-10972: RUCKER, RUDY - Oneindigheid: filosofie en wetenschap van het oneindige
23746-A-23512: RUDBERG, G. - Platonica Selecta
23463-A-23227: RUDBERG, G. - Forschungen zu Poseidonios
23877-A-23695: RUDOLPH, C. - Tafereelen van vrouwelijke opvoeding - Eerste deel
11019-A-12326: E. GANS-RUEDIN - Der Indische Teppich
10804-B-11987: O. VAN DEN WIJNGAARD; CHRISTOPH RUEGER - De muzikale huisapotheek
8931-A-9993: RUFF, THOMAS - Andere Porträts + 3D.
14921-B-16083: WILLARD WOOD; JEAN-CHRISTOPHE RUFIN - The Siege of Isfahan
4640-C-0088: RUGEMER - Fourrures Rugemer. Anno 1871.
17835-B-19372: PETER RÜHMKORF - Paradiesvogelschiß
24202-B-23862: HENNY RUITENBEEK. - Kijkcijfers
15502-B-16966: J. DE RUITER - Jan Donner, Jurist
18505-B-20059: ULRICH BORNEMANN; W. HILSLEY; R. RUITER - Muziek achter prikkeldraad
16157-B-17486: PETER DE RUITER - A. M. Hammacher
5053-B-5244: DEN BOER / DE RUITER - Uurwerken
24350-A-24139: DE RUITER, P. - Dwangarbeider 3257. 2,5 jaar Arbeitseinsatz 1943-1945.
23872-A-23684: RÜMKE - VAN HOORN, M. ET AL - De Van Hoorns van Oosternieland
23761-A-23527: RUNCIE, J. - Sidney Chambers and the Perils of the Night
15967-A-28186: RUNCIMAN, STEVEN - A History of the Crusades. In Three Volumes: Volume I. The first Crusade and the Foundation of the Kingdom of Jerusalem. Volume II. The Kingdom of Jerusalem and the Frankish East 1100 1187. Volume III. The Kingdom of Acre and the Later Crusades
9686-B-10875: MARIELLA SNEL; RUNCIMAN - Goddelijke keizers
13972-B-15202: ROBERTO RADICE; DOUWE (DAVID) RUNIA - Philo of Alexandria
7590-B-8673: E. ; EPCO RUNIA - Droom van Italie
13333-B-14689: DAGMAR HILFERT-RÜPPELL - Juwelenschwingen - Gossamer Wings
10775-A-12138: RURUP, R. - Topographie Des Terrors. Gestapo, SS Und Reichssicherheitshauptamt Auf Dem Prinz-Albrecht-Gelande Eine Dokumentation
7549-B-8498: JANE RUSBRIDGE - Rook
12050-A-13358: JAN VAN RUUSBROEC [IOANNES RUSBROCHUS] (DE BAERE G. E.A., EDS.) - Jan van Ruusbroec Opera omnia X Vanden blinkenden steen. Vanden vier becoringhen. vanden kerstenen ghelove. brieven. De calculo seu perfectione filiorum Dei. De quatuor subtilibus tentationibus. De fide et iudicio. Epistolae
12049-A-13357: JAN VAN RUUSBROEC [IOANNES RUSBROCHUS] (ALAERTS J. E.A., EDS.) - Die Geestelike Brulocht / De Ornatu Spiritalium Nuptiarum cum traductione L. Surii
12048-A-13356: JAN VAN RUUSBROEC [IOANNES RUSBROCHUS] (DE BAERE G. E.A., EDS.) - Opera omnia. II: Vanden seven sloten / De septem custodis cum traductione L. Surii
17574-B-19174: EDWARD ; ED RUSCHA - They Called Her Styrene, Etc.
4876-B-5072: KEVIN RUSHBY - Chasing the Mountain of Light
5129-A-5394: SALMAN. RUSHDIE - Shame.
17941-B-19548: GLOBAL DISTINGUISHED PROFESSOR OF RUSSIAN AND SLAVIC STUDIES BORIS GROYS; VOLKER RATTEMEYER; RENATE PETZINGER - Ilya Kabakov
5211-B-5352: WASSINK; RAOUL RUSSO - Kyk op suriname
19841-21432: RUTGERS, H.J. - "Conventions on penal law regarding aircraft"
12812-A-14009: RUTGERS, A. (TEXT) - Birds of New Guinea. illustrations from the lithographs of John Gould.
17699-B-19331: PJ.M. RUTTEN - Maas-Buurtspoorweg
14999-B-16338: F.H. RUTTEN - Haagse comedie 40 jaar
15151-B-16478: JOSEPH SEMAH; JAG.M. RUTTEN - Third exile / derde ballingschap
7392-B-8388: RUYTER - Voor volkshuisvesting en stedebouw
19071-B-20594: TIMOTHY W. RYBACK - Hitler's Private Library
7000-A-8229: RYKWERT, JOSEPH - The necessity of art.
24084-B-23699: DE RYNCK, P.; WELKENHUYSEN, A. - De Oudheid in het Nederlands
8965-B-10135: B. RYZJI - Rotterdams dagboek
12061-A-13377: CRAMER, S. EN F. PIJPER (UITG.) - Bibliotheca Reformatoria Neerlandica. Geschriften uit den tijd der Hervorming in de Nederlanden.Opnieuw uitgeg. en van inleidingen voorzien. 10 banden compl. 1: Polemische geschriften der Hervormingsgezinden. 2: Het Offer des Heeren (de oudste verzameling doopsgezinde martelaarsbrieven en offerliederen). 3: De oudste Roomsche bestrijders van Luther. 4: Leerstellige en stichtelijke geschriften van Ioann. Anastasius Veluanus e.a. 5: Nederlandsche Anabaptistica (geschriften van Henrick Rol, Melchior Hoffman, Adam Pastor, De Broederlicke vereeninge). 6: Geschriften van Joann. Pupper van Goch en Corn. Grapheus, Confutatio determinationis Parisiensis contra M.L. V 7: Zestiende-eeuwsche schrijvers over de geschiedenis der oudste Doopsgezinden hier te lande. 8: Het martelaarschap van Hendrik Vos en Joannes van den Esschen, Willem van Zwolle, Hoste vander Katelyne, Christophorus Fabritius en Oliverius Bockius, Guido de Bres en Peregrin de La Grange. 9: Geschriften van gemengden aard (van Utenhove, Cooltuyn e.a.). 10: De geschriften van Dirk Philipsz
17218-A-18683: MULLER MR.S. - Oude Huizen te Utrecht, met afbeeldingen van G.De Hoog
9610-B-10604: N. EL SAADAWI - ANDERE KANT VAN DE WERELD
11811-A-13085: SABARSKY, SERGE - Malerei des Deutschen Expressionismus
17998-A-19629: SABARSKY, PROF. SERGE - Egon Schiele
11529-A-12983: SABARSKY, SERGE. - GUSTAV KLIMT.
23792-A-23583: SABATIER, J. - Description generale des monnaies byzantines - Tome 1 & 2
10375-B-11550: ELMER H. DOUGLAS; IBRAHIM M. ABURABI; MUHAMMAD ABI QASI IBN AL-SABBAGH - The Mystical Teachings of al-Shadhili
5567-B-5704: VENZO DE ; VITALY N. MELNIKOV; V. DE SABBATA - Gravitational Measurements, Fundamental Metrology and Constants
7816-B-9073: MAURITS SABBE - MEESTER VAN DE GULDEN PASSER
20144-B-21700: P. DRULAK; ZLATKO SABIC - Regional and International Relations of Central Europe
10481-B-11661: SABOM - Herinneringen aan de dood
8684-A-9693: SABRITABRIZI, GHOLAM-REZA - Iran. A child's story, a man's experience.
14522-B-15663: CURT SACHS - Die Musikinstrumente Indiens Und Indonesiens
12768-A-13962: SACKHEIM, ERIC (COMPILED); SHAHN, JONATHAN (ILLUSTRATIONS) - The blues line. The blues line: a collection of blues lyrics
11224-B-12407: OLIVER SACKS - De vrouw zonder lichaam
18770-B-20501: ALISON LATHAM; STANLEY SADIE - The Cambridge Music Guide
18774-B-20540: SADIE - New Grove Mozart Gmcb P
12837-B-13936: JACQUES DURAND; CLAIRE GROVER; DOUG ; MARTIN ATKINSON; ARNOLD; LOUISA SADLER - Essays on Grammatical Theory and Universal Grammar
20550-A-22453: GEORGES SADOUL - Jacques Callot - Miroir de son Temps
23354-B-22981: RUDIGER SAFRANSKI. - Heidegger en zijn tijd
19732-B-21274: RÜDIGER SAFRANSKI - Romantik
9752-B-11033: SAHL - Memoires van een moralist
9228-A-9999: SAID, EDWARD W. - The politics of dispossession. The struggle for Palestinian self-determination, 1969-1994.
14699-A-16261: ARYA VAIDYA SALA - Indian Medicinal Plants: A Compendium of 500 Species (Set of 5 Volumes compl.)
10094-B-11459: KIRA SALAK - Dwars Door De Wildernis
10330-A-11641: B. SALBACH - Das Wasserwerk der Stadt Krefeld - Erbaut in den Jahren 1876-1877
23698-A-23443: SALE, PETER F. (ED.) - Ecology of Fishes on Coral Reefs
14742-B-16166: EUGENE POTAPOV; RICHARD SALE - The Gyrfalcon
4818-B-5005: ; JOHN SALLIS - Shades
19891-A-21546: SALUZ, E.C. (KONZEPT) - Historische Fotos aus der Welt der Eisenbahn
12058-A-13374: BOSCARINO SALVATORE - Juvarra architetto
9971-A-11202: SABINE SALZER & SEBASTIAN DICKHAUT - Basic Cooking. Smakelijk, goed en snel koken.
15143-16654: N. SAMSOM - Scholenbouw
7962-B-8903: S. SAMSON - Verder dan wet en willekeur
16872-A-18505: RAPHAEL SAMUEL - Theatres of Memory: Past and Present in Contemporary Culture
5887-A-6066: LOVER SAMUEL AND CROKER THOMAS CROFTON. - Legends and Tales of Ireland.
13378-B-14528: MICHAEL J. SAMWAYS - The Dragonflies and Damselflies of South Africa
16615-A-18167: SANCHEZ, LEOPOLD DIEGO; CHANAUX, ADOLPHE; PUTMAN, AN: - JEAN-MICHEL FRANK
12026-A-13243: GEORGE SAND - Les maitres mosaistes
18793-B-20665: SANDBERG - Ptt in bevryd zuid-nederland 1944-1945
18880-B-20664: SANDBERG - Ontstaan invoering nederlandse envelop
24537-B-28197: VAN DE SANDE, A. - Prins Frederik der Nederlanden 1797-1881
15244-B-16549: MICHAEL J. SANDEL - Democracy's Discontent
12211-B-13284: SLIGGERS; H. VAN VOORST VADER-DUYCKINCK SANDER - Loop van het spaarne
19360-B-21014: JAN SIERHUIS; SANDER - JAN SIERHUIS
18597-B-20187: AUGUST ; GERD SANDER - August Sander
22830-B-22045: ANDREW SANDERS - In the Olden Time
15759-B-17247: JG.M. SANDERS - Waterland als woestijn
22600-B-22403: SANDERS, J. - Celluloid Skyline
7847-B-9062: EWOUD SANDERS - Tararaboemdiee & de blikken dominee
7105-B-8042: E. SANDERS - Boekengeluk = Book happiness
15117-B-16424: JAMES ENYEART; IRVING SANDLER - Picturing Artists (1950s-1960s)
14896-B-16066: ; EDWARD HOUTING; H. ; HERMAN SANDMAN - Aan T Waark
10135-B-11295: HAUBER/SANDNER - 100 years of jazz
23107-A-22830: SANGODARE, A. - Sarka, bittere strijd
16329-B-17858: E. HATTINGA VAN T SANT - CONVIVIUM AANGEBODEN AAN PROF JKVR V WIN
5760-B-5921: E. HATTINGA VAN T SANT - CONVIVIUM AANGEBODEN AAN PROF JKVR V WIN
12914-A-14175: SANTANGELO, ANTONINO - Tessuti D'Arte
10589-B-11811: SANTE - Gebed van israel
13912-B-15108: SANTING - Geneeskunde en humanisme diss.
19614-B-21034: SANTING - Geneeskunde en humanisme diss.
23637-B-23262: SANTOS, J.B. - A Community Called Taize
17633-B-19267: SAPPHO - Eros ontwortelt mijn hart
17243-A-18772: , SARAH KAY, MIRI RUBIN - Framing Medieval Bodies
6602-B-6756: W.A. VAN ES; H. SARFATIJ - Bodemarchief bedreigd
6606-B-6760: W.A. VAN ES; HERBERT SARFATIJ - Archeologie in nederland
4849-B-5044: GEORG KOHLMAIER; BARNA VON SARTORY - Houses of Glass
23347-B-22979: JEAN-PAUL SARTRE EN BENNY LEVY. - Wat blijft is de hoop
8005-B-8818: UBU LEMEREIS; MEIJER SASKIA - Adolf wolfli
8293-A-9471: SASSEN, AUG. (RED.)? - ?Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis Taal- en Letterkunde. 1e t/m 3e Jaargang. no. 1 (1 october 1883) t/m no. 23/24 (sept 1886)
11358-A-12574: SATPREM - Sri Aurobindo of het avontuur van het bewustzijn
18878-B-20432: SAUDAN - From Folly to Follies
8305-A-9604: SAUER, GORDON C. - John Gould the bird man: associates and subscribers.
11475-A-12859: PAUL SAUER, - Regent mit mildem Zepter: Konig Karl von Wurttemberg (German Edition)
17861-B-19428: WILLIAM S. SAUNDERS - Modern Architecture
23055-A-22747: EDITED BY DENIS A. SAUNDERS, RICHARD J. HOBBS AND PAUL R. EHRLICH - Nature conservation 3: reconstruction of fragmented ecosystems: global and regional perspectives
5995-B-6109: VIVIEN SAUNDERS - Golfhandboek
23578-B-23164: BARBARA E. SAVEDOFF. - Transforming Images
17105-B-18516: ROGER SAWYER - Roger Casement's Diaries
11621-B-12770: R. SAWYER - Rollback
23500-A-23299: SAYRE, F. - Diogenes of Sinope: A Study of Greek Cynicism
16537-B-17767: JOHN SCARMAN - KLASSIEKE ROZEN
12852-A-14105: GREGOTTI VITTORIO CARLO SCARPA - Rassegna 7: Carlo Scarpa Frammenti 1926/1978
13391-B-14508: ALWYN SCARTH - Vesuvius
13248-A-14527: SCARTH, ALWIN; TANGUY, JEAN-CLAUDE - Volcanoes of Europe
13346-B-14455: ALWYN SCARTH - Volcanoes
16008-B-17454: J. SCHAAF - Dilemma's en keuzes
13279-A-14580: SCHAAL, HANS DIETER - Architektonische Situationen
5324-B-5500: SCHAALMA - Tafellandschap
22467-B-22303: SCHAAP, E.B. - Dutch Floral Tiles
6980-A-8209: SCHAAP, PETER MICHIEL; MEIJERINK, EEFKE; JANSEN, BREGIT E.A. (REDACTIE) - De nieuwe Veenkoloniën.
17139-B-18209: EDWINA DOTING; JORAM NAUTA; COR WAGENAAR; NOOR MENS; PETER MICHIEL SCHAAP - Vensters open
17871-B-19426: S. ; SYBE SCHAAP - Het rancuneuze gif
12791-A-13987: SCHAAP, PETER-MICHIEL; MEIJERINK, EEFKE - De Veenkolonien opgavenboek
11804-A-13068: SCHAAP, GEERHARD - De therapeutische Gemeenschap voor Alcoholisten
16352-B-17650: TH. BAART; TON SCHAAP - Bouwplaats enschede
11208-B-12441: JORD SCHAAP - Het Recht Om Te Waarschuwen
5510-A-5801: . COLENBRANDER MV. AH.G. SCHAARS - Achterhoeks Plat met Plaatjes Bi-j-ene-egaard in Varsseveld. Deel 6 uit de serie Telgen van 't Wald
9674-B-10862: MARC ; MARK J. SCHABRACQ - De Droomfabriek
11824-A-13100: SCHADE, SIGRID - Scadenzauber und die Magie des Korpers
24079-B-23605: SCHAEFER, B. - 1912 Mission Moderne
11828-A-13104: RANDY SCHAEFFER, - Coca Collectors Guide to New and VI
14571-B-15908: SCHAGEN - Je moet het zwijgen
11683-B-12627: S. SCHAMA - LANDSCHAP EN HERINNERING
17537-B-19119: SIMON SCHAMA - Kunstzaken
24116-B-23345: JOOP SCHAMINEE, E.A. - Het oude continent
9421-A-10790: SCHAMSCHULA, WALTER - Geschichte der tschechischen Literatur. Band I-III.
15632-B-17166: .-. ; RJ.A. TE RIJDT; W. LOOS; MARIJN SCHAPELHOUMAN - Aquarellen van de Haagse School
7513-B-8574: BEN BROOS; MARIJN SCHAPELHOUMAN - Nederlandse Tekenaars geboren tussen 1600 en 1660
14934-B-16098: JEROEN TIMMERMAN; ANNEKE SCHAT - Vuur Is Mijn Penseel
15612-B-17049: PAUL SCHEERBART - Glasarchitectuur
24204-B-23854: PAUL SCHEERBART. - Glasarchitectuur
8880-A-9944: SCHEERLINCK, KARL - Jenever en likeur in kleur. Belgische jenever- en likeuraffiches 1885-1940 / Genievres et liqueurs en couleurs. Affiches belges de genièvres et de liqueurs.
8945-B-10122: PAUL VERHOEVEN; R. VAN SCHEERS - Jezus Van Nazaret
9925-B-11163: SCHEERS - Philippus jacobus hoedemaker
14288-B-15768: ANDREA GIARDINA; CLAUDE NICOLET; JOHN SCHEID - De wereld van de romeinen
20047-A-21642: EEN SCHEIKUNDIGE - De steen der wijzen. Algemeen receptenboek, inhoudende 850 recepten voor allen en over alles. Tweede druk.
10885-B-12025: D. SCHELLBERG - Didgeridoo
15176-B-16485: JONG; CLAUDIA SCHELLEKENS - Beeld buiten
10065-B-11282: PETER SCHELLING - Laat zien wat je beweegt
5875-B-6045: PETER SCHELLING - De Asafspsalmen
22551-B-22450: JORG SCHELLMANN. - Wallworks
23097-A-22817: SCHELPE, CL. (EDITED BY EXELL, A.W. & LAUNERT, E.) - Flora Zambesiaca - Pteridophyta
14212-B-15440: LEJ. BROUWER; C.S. ADAMA VAN SCHELTEMA - Privé-domein 96 - Droeve snaar, vriend van mij
5621-B-5778: K. TERWISSCHA VAN ; SCHELTINGA - Kunst Over Bomen: Bomen Over Kunst
10331-A-11642: ARTHUR VAN SCHENDEL - De Schoone Jacht
10277-A-11530: J.K. SCHENDELAAR - Luther, de Lutheranen en de zwaan
8083-B-9177: P. WAGEMAN; S. HOLSTMAN; R. SCHENK - Tea & Coffee Piazza
5602-B-5753: B.A. ; SCHENK - Trams
18851-B-20362: MARIA A. -VAN DER DUSSEN; M. ; MARGARETHA H. SCHENKEVELD - Het is begonnen met david
10086-B-11208: ELSA PETERSEN-SCHEPELERN - Grote Feesten, Kleine Hapjes
6986-A-8215: SCHEPER, DIRK (TEXT UND ZUSAMMENSTELLUNG); HESPOS, HANS-JOACHIM (TEXTE DES MUSIKTEILS) - Oskar Schlemmer - Das Triadische Ballett.
23866-A-23677: SCHEPERS, J.B. - Groningen als Hanzestad.
12749-A-13943: SCHERER, JACQUES - Theatre du XVIIe siecle (V.1)
22772-B-22114: KEES SCHERER - AMSTERDAN VAN KEES SCHERER
12750-A-13944: SCHERER, JACQUES - Theatre du XVIIe siecle (V.2)
16637-B-18110: TITUS M. ELIENS; PAULINE LUNSINGH-SCHEURLEER - Goud uit Java
16446-B-17714: LUNSINGH SCHEURLEER - Brieven pater d entrecolles
8357-A-9639: SCHEURLEER, D.F. - Van varen en van vechten. Verzen van tijdgenooten op onze zeehelden en zeeslagen, lof- en schimpdichten, matrozenliederen verzameld. Eerste deel 1572-1654. Tweede deel 1655-1678. derde deel 1679-1800.
24326-B-24027: D.F. LUNSINGH SCHEURLEER. - CHINE DE COMMANDE
10708-B-11982: RENATE WIEHAGER; RUDOLF SCHEUTLE - Moving Pictures
17800-A-19617: SCHEVICHAVEN, HD.J. VAN - De St. Stephenskerk te Nijmegen
13467-B-14550: HANS SCHIEMENZ - Die Kreuzotter
24381-A-28191: SCHIERBEEK, B., LUCEBERT E.A. - Jef Diederen
19566-B-21208: BERT SCHIERBEEK - Vlucht van de vogel
15833-B-16667: BERT SCHIERBEEK - KLEUR VAN LEO SCHATZ DE
16327-B-17849: K. EVERS; BERT SCHIERBEEK - Bert en het beeld
9669-B-10865: DANIEL SALVATORE SCHIFFER - Het labyrint van de wereld
17307-B-18660: S. CLERCQ; MARCEL DESTOMBES; PETER C. J. VAN DER KROGT; GÜNTER SCHILDER - Marcel Destombes (1905-1983)
19168-B-20800: PETER . J. KROGT; C. KOEMAN; GÜNTER SCHILDER - Miscellanea cartographica
10645-B-11866: GOVERT SCHILLING - Salon van God
19181-B-20719: GOVERT SCHILLING - Evoluerend Heelal
13905-B-15146: NENA TSOUTI-SCHILLINGER - Robert Morris and Angst / Nena Tsouti-Schillinger.
18824-B-20646: VERBY-SCHILLINGS - BEELDVORMING IN HOLLAND
11968-B-13129: SCHILSTRA - Heerhugowaard
6564-B-6712: IDSINGA; JEROEN SCHILT - Architect w. van tyen 1894-1974
6877-B-6956: JOUKE VAN DER WERF; SCHILT - Genootschap architectura et amicitia
19760-B-21305: PRINS-SCHIMMEL - Korenbeurs in groningen
12818-A-14015: SCHINKEL, KARL FRIEDRICH; CLELLAND, DOUG - Karl Friedrich Schinkel, collected architectural designs
12065-A-13401: SCHIPPER, KEA - Als je dood gaat kom ik niet op je begrafenis
20347-B-21973: JONG; J. SCHIPPER - Gebouwd in de zaanstreek
12582-B-13817: H. SCHIPPER - Macht in de zeventiende eeuw
23643-B-23279: SCHIPPER, K. - Tao
11979-B-13193: HANS SCHIPPERS - NIEUWE BIER
16611-A-18163: SCHIPPERS, A. - Middelnederlandse Fabels: Studie van het genre, beschrijving van collecties, catalogus van afzonderlijke fabels
17073-B-18473: SCHIPPERS - Na de voorstelling/after performance
5123-A-5388: SCHIPPERS, K. - Holland Dada
11218-B-12422: SCHIPPERS - BEWIJSMATERIAAL
8262-B-9298: SCHIPPERS - Na de voorstelling/after performance
9436-A-10894: SCHIPPERS, WIM T. - Grote Genade.
9032-B-10424: ; K.A. SCHIPPERS - Waar Was Je Nou
8681-A-9690: SCHIRMACHER, KAETHE - Paris! Illustriert von Arnould Moreaux und F. Marks.
22741-B-22133: SCHIRMER, LOTHAR [ED.] - Women Seeing Women
15186-B-16479: MARION . VAN ; TITUS . ELI?NS; MS. VAN AKEN-FEHMERS; . ; L.A. SCHLEDORN - Delfts Aardewerk
7736-A-8820: SCHLEMMER, OSKAR - Man. Teaching notes from the Bauhaus. Edited and introduced by Heimo Kuchling. With a preface by Hans M. Wingler. Translated by Janet Seligman.
6230-A-6477: SCHLEMMER, OSKAR - Der Mensch. Unterricht am Bauhaus. Nachgelassene Aufzeichnungen. Redigiert, eingeleitet u. kommentiert von Heimo Kuchling. (Hrsg. von Hans M. Wingler).
11489-A-12880: HERBERT SCHLINDER - Monografie des Plakats. Entwicklung Stil Design.
16391-B-17702: FERDINAND SCHLINGENSIEPEN - Dietrich Bonhoeffer 1906-1945
5279-B-5449: JOHN W. O'MALLEY; STEPHEN SCHLOESSER - Vatican II
7431-A-8529: SCHLÖSSER, MANFRED (KONZEPTION UND KTALOG) - Arbeitsrat für Kunst Berlin 1918-1921. Ausstellung in der Akademie der Künste vom 29. Juni bis 3. August 1980.
17378-A-18795: SCHLUNK, A. GIERSCH, R. - Die Ritter; Geschichte Kultur Alltagsleben
8839-B-10021: HERMAN SCHMALENBACH - On Society and Experience
15959-A-17461: SCHMALENBACH, WERNER (ED.) - Afrikanische Kunst aus der Barbier-Mueller, Genf
24107-B-23349: DR. C. SCHMIDT. - Om de eer en luister van de familie
24142-A-23889: SCHMIDT, H. - Pflanzen auf Teneriffa. Ein naturkundlicher Führer
6188-A-6348: JOHANNES SCHMIDT - Heile Welt
19736-B-21278: ARNOUD VROLIJK; JAN SCHMIDT - Turcksche boucken
23522-B-B-23079: HENKEL/SCHMIDT - Amphibien und Reptilien Madagaskars, der Maskarenen, Seychellen und Komoren
5981-B-6095: KEITH HARTLEY; THOMAS BUCHSTEINER; JOHANN-KARL SCHMIDT - Duane Hanson
7932-B-8945: ARIADNE ; A. SCHMIDT - Overleven Na De Dood
19659-A-21272: SCHMIEDER, WOLFGANG - Thematisch-systematisches Verzeichnis der Werke Johann Sebastian Bachs
13289-A-14599: SCHMINCKE, HANS-ULRICH - Vulkanismus.
16080-B-17296: JEAN-CLAUDE SCHMITT - BIJGELOOF IN DE MIDDELEEUWEN
19622-B-21102: ÉRIC-EMMANUEL SCHMITT - La nuit de feu
17764-A-19467: SCHMOLZ, KARL HUGO & SACHSSE, ROLF - Hugo Schmolz - Fotografierte Architektur 1924-1937
8396-A-9673: SCHMUTZLER, ROBERT - Art Nouveau. English translation by Edouard Roditi.
9171-B-10308: PAUL SCHNABEL - Land in zicht
23923-A-23773: SCHNEE, GERNOT - Sachsische Taler 1500-1800
17220-A-18685: SCHNEIDER, R. - Deventer zwischen dem stift Utrecht und dem Herzogtum Geldern vom 1. bis zum späten 14. Jahrhundert
9484--10943: MICHEL SCHNEIDER, - Maman (L'Un Et L'Autre) (French Edition)
24154-A-23935: SCHNEIDER, O. - Muschelgeld-Studien
6156-B-6307: ETC.; ULRICH SCHNEIDER - Toyo Ito
24311-B-24004: ARTHUR SCHNITZLER. - Briefe 1875-1912
20469-A-22111: SCHOBEL, J. - Fine Arms and Armor. Treasures in the Dresden Collecction
12545-A-13898: SCHOBINGER, JEAN-PIERRE (HRSG.) - Grundriss der Geschichte der Philosophie: Die Philosophie des 17. Jahrhunderts. Band 3 (in 2 Teilbdn): England
12525-A-13877: SCHOBINGER, JEAN-PIERRE (HRSG.) - Grundriss der Geschichte der Philosophie: Die Philosophie des 17. Jahrhunderts. Band 2 (in 2 Teilbdn): Frankreich und Niederlande
17754-A-19387: WILFRIED F. SCHOELLER - Michail Bulgakow - Bilder und Dokumente
8538-B-9519: B. SCHOENMAKER - Dagboek van reis door amerika 1843-1844
15514-B-16955: TITUS M. ELI?NS; CL.H. SCHOLTEN - Haags porselein
15329-B-16453: TITUS M. ELI?NS; CL.H. SCHOLTEN - Haags porselein
12323-B-13595: J.H. SCHOLTEN - Rotterdamse lloyd
15331-B-16465: TITUS M. ELI?NS; CL.H. SCHOLTEN - Haags porselein
23656-A-23384: SCHOLTEN, J. - Horizon city
7703-B-8577: F. SCHOLTEN - Gebeeldhouwde portretten = portrait sculptures
23647-B-23324: SCHOLTEN, B. & HAALMEIJER, FME.W. - Rotterdamse lloyd
17242-A-18769: ANNEKE B. MULDER-BAKKER; TRANSL. BY MYRA HEERSPINK SCHOLZ - Lives of the Anchoresses: The Rise of the Urban Recluse in Medieval Europe (The Middle Ages Series)
8519-B-9490: T. SCHOON - Kees van Dongen
19794-B-21375: HOOZEE; LYDIA M.A. SCHOONBAERT - James ensor 1860 - 1949
17709-B-19325: JAN KEULEN; FRANS VAN SCHOONDERWALT - De grenzen van het Romeinse Rijk
11017-A-12324: FRANK VAN DE SCHOOR, PIETJE TEGENBOSCH, TOON TEEKEN - Toon Teeken
18644-B-20249: KERSTIN SCHOOR - Verlagsarbeit im Exil
17273-B-18634: . VAN LENNEP; E. SCHOORL - Working for the world economy
9219-B-10292: . ; TH.A VAN DER SCHOOT - Ruimtelijke Ordeningswetgeving na de Wabo: Toekomstige wetteksten
7745-A-8829: SCHOOTEN, JF. VAN; ÜSTEFELD, WC.M. (EINDREDACTIE) - Goddelijk geschilderd. Honderd meesterwerken van Museum Catharijneconvent. Met bijdragen van H.L.M. Defoer, J. Dijkstra, X. van Eck, T.G. Koote e.a.
12188-B-13238: ARTHUR SCHOPENHAUER - Er is geen vrouw die deugt
16013-B-17309: P. DE VALK; JW.M. SCHORER - HET GEHEIM VAN HET NOORDEINDE
13296-A-14704: SCHORR, MARTIN - Grundlagen zu einem Artenhilfprogramm Libellen der Bundesrepublik Deutschland
18184-B-19845: SCHOTANUS - Letterproef
9295-10555: SCHOUTEN, TED - Duistere zaken. Infiltratie en collaboratie van Nederlandse ondernemingen in oorlogstijd
14953-B-16134: HENNIE SCHOUTEN - Botanische tekeningen en..Suriname
7240-B-8408: JAN PETER SCHOUTEN - GODDELIJKE VERGEZICHTEN
11601-B-12774: M. SCHOUTEN - Marinus van der Lubbe
8581-B-9460: DAAL; TED SCHOUTEN - Antilliaans verhaal
14919-B-16086: F. SCHREIBER - Ommelandse raais
11421-A-12720: SCHREIBER, BERTHOLD: - Typography Best of graphis
5126-A-5391: KLAUS SCHRENK, ET AL, - Partenheimer: Fragmente, Words on Paper 1981-1998. Partenheimer: Fragmente, Words on Paper 1981-1998 (German Edition)
19945-B-21480: E.R. MULLER; HINKE WIGGERS; HELEN SCHRETLEN - Betwist bezit
16948-B-18411: CARO DENNINGER-SCHREUDER - Schilders Van Amsterdam
14368-B-15618: CARO DENNINGER-SCHREUDER - Schilders Van Amsterdam
13331-B-14686: F.R. SCHREUDER - UIT DE BLAUWE SCHUIT
15699-B-17174: CAROLE DENNINGER-SCHREUDER - Schilders Van Laren
18174-B-19843: P. SCHREUDERS - Lay in - lay out
23667-A-23396: DR. . SCHRIJVER, C.J. VAN LEDDEN, HULSEBOSCH ET AL (RED.) - Tijdschrift voor wetenschappelijke graphologie - Jaargang 1-6 compleet, plus nummer 1 van jaargang 7.
13628-B-14792: F. HOOGEWOUD; . ; EJ. KRUIJER-POESIAT; AK. OFFENBERG; . ; EMILE G.L. SCHRIJVER - Bibliotheca Rosenthaliana
17870-B-19441: PIET SCHRIJVERS - Ik kan de muzen niet haten
23881-A-23701: DR. PAUL SCHRÖDER - De willekeurige voortplanting van den mench (het verwekken van knapen of meisjes naar verkiezen)
24246-B-23915: MEINDERT SCHROOR. - De atlas der stadslanden van Groningen (1724-1729)
23002-B-22703: MEINDERT SCHROOR. - Historische Atlas Van Groningen
22416-B-22270: MEINDERT SCHROOR. - Van Middelzee Tot Bildt
8709-A-9918: , L. (DRAWINGS); SCHRÖTER, C. (TEXT) - Flore coloriée portative du touriste dans les Alpes. 207 fleurs coloriées des Alpes et 10 en noir. Huitième édition, refondue et augmentée.
7530-B-8586: SCHUCKMAN - Rembrandt & van vliet.
19540-B-21205: GUNTHER SCHULLER - The Swing Era
17886-B-19433: PETER GÖSSEL; JULIUS SCHULMAN - Julius Shulman
5599-B-5748: B. LEPPINK; A.G. SCHULTE - Arnhems Historisch Genootschap Prodesse Conamur 1792-1992
9770-B-11044: ADDIE SCHULTE - OORLOGSREPORTAGES UIT NED EN NED IN
23954-A-23825: SCHULTEN, W. - Deutsche Münzen aus der Zeit Karls V.
17280-B-18663: WILLEM WILMINK; TON SCHULTEN - Het beloofde land
9515-B-10459: C.M. SCHULTEN - Jhr. P.J. Six RMWO (1895-1986), Amsterdammer en verzetsstrijder
6782-B-6861: S. DERKS; BART SCHULTZ - Bouwen aan de poort van Europa
5926-A-6187: CHRISTIAN NORBERG-SCHULZ & YUKIO FUTAGAWA - Roots of modern architecture
12074-B-13312: INGO SCHULZE - Adam und Evelyn
18492-B-20045: INGO SCHULZE - Neue Leben
6763-B-6842: FRITZ ; F SCHUMACHER - Das Bauliche Gestalten
20293-A-21905: SCHUMANN, H. W. - Buddhistische Bilderwelt
22527-B-22349: WALTER SCHUMANN. - Gemstones of the World
19849-A-21446: SCHUMPETER, J.A. - Kapitalismus Sozialismus und Demokratie
8623-B-9510: JOS SCHURING - Graven waar je staat - Landbouw en kunst in het Strokasteel van de PeerGroup
18643-B-20248: THEO SCHUSTER - Bösselkatrien heet mien Swien...
10368-A-11896: HENDRIK BROUWER SCHUT - Veur. Een dynamische woon- en werkplek.
16573-18033: HENDRIK BROUWER SCHUT - Veur. Een dynamische woon- en werkplek.
8620-B-9546: JULIAN SCHÜTT - Max Frisch
23419-A-23109: SCHÜTT, WEISGERBER ET AL - Bäume der Tropen
16389-B-17720: JAAP AMERSFOORT; PIETA VAN BEEK; GERRIT SCHUTTE - Serta historica 9 - Ora et Labora
16985-B-18284: . DE ; M. DE BRUIJN; DTH. KUIPER; G.J. SCHUTTE - Passage-reeks 20 - Tussen participatie en observatie
16221-B-17565: . DE ; M. DE BRUIJN; DTH. KUIPER; G.J. SCHUTTE - Passage-reeks 20 - Tussen participatie en observatie
14189-B-15408: P. VUGTS; HENK SCHUTTEN - Hells Angels
9046-B-10079: J. SCHUTTER - Verhaal van Nederlandse literatuur
9342-A-10744: SCHÜTZEICHEL, RUDOLF (HERAUSGEBER) - Das mittelrheinische Passionsspiel der St. Galler Handschrift 919. Mit Beiträgen von Rolf Bergmann, Irmgard Frank, Hugo Stopp, und einem vollständigen Faksimile.
15604-B-17068: SCHUUR - Leeuwarden voor 1435
19879-A-21527: SCHUURMAN, G. - Schuurman manifest
18005-A-19649: SCHUURMANS, RENSE & VELDE, INGRID VAN DER - Udema Gieten - Medewerkers in Beeld
19433-B-21052: CJ.M SCHUYT - 1950
14595-B-15899: ED TAVERNE; C. J. M. SCHUYT - Dutch Culture in a European Perspective 4
14604-B-15909: GÜNTHER SCHWARBERG - Der letzte Tag von Oradour
22933-B-22545: DANIEL SCHWARTZ. - Great Wall of China
23713-A-23460: SCHWARTZ, SEYMOUR I., EHRENBGERG, RALPH E. - The Mapping of America
16838-B-17920: JEFFREY H. SCHWARTZ - Sudden Origins
11466-A-12806: GARY H. SCHWARTZ - The art of skiing, 1856-1936: timeless, enchanting illustrations and narrative of skiing's formative years: magazine covers and illustrations, picture postcards, advertising illustrations
7681-B-8596: G. SCHWARTZ - Rembrandt First Impressions
18728-A-20557: SCHWARZ, BORIS - Musik und Musikleben in der Sowjetunion - 1917 bis zur Gegenwart (Teile I-III, IV-V und VI)
6234-A-6481: SCHWARZ, DIETER (HRSG.)? - Vincent Van Gogh. Theo van Doesburg. Giorgio de Chirico. Pablo Picasso. Philip Guston. Lawrence Weiner. Robert Mangold. Gerhard Richter. Texte zu Werken im Kunstmuseum Winterthur.?
10171-B-11420: AGNES SCHWARZMAIER - Der Brutus vom Kapitol
17608-B-19250: SCHWEITZER - TSVETAJEVA
11806-A-13070: SCHWENK, THEODOR - Das sensible Chaos
15029-B-16313: SCHYNS - Djenne afrikaanse architectuur in aarde
13937-B-14979: GINGKO PRESS; LIAONING SCIENCE AND TECHNOLOGY - Flux
14640-B-15936: GIULIANA SCIME - Antonio Guccione
17467-A-19354: SCIOLLA, GIANNI CARLO (EDITED) - From Leonardo to Rembrandt, Drawings from the Royal Library of Turin
9467-A-10926: BENITO SCOCOZZA - Danmarks Historien Bind 8. Ved afgrundens rand. 1600-1700.
11371-A-12606: MARY SCOTT, - Kundalini in the Physical World (Arkana)
23563-B-23147: CLIVE SCOTT. - Spoken Image
16675-B-17940: DEBORAH SCROGGINS - Emma'S Oorlog
17813-B-19419: ROGER SCRUTON - Moderne Cultuur
16375-B-17584: ; ROGER SCRUTON - Our Church
8688-A-9697: SEABY, PETER - The story of British coinage.
19399-B-21115: JEREMY SEAL - Meander

Next 1000 books from Antiquariaat Berger & De Vries

3/9