Antiquariaat Berger & De Vries
Pelsterstraat 27-29, 9711KH Groningen, The Netherlands | Tel. +31 (0)50 3188591            Email: info@bergerendevries.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
6698-A-39028: BARTON WRIGHT - Pueblo Cultures (Iconography of Religions / Iconography of Religions)
33631-A-39820: VON WRIGHT, GEORG HENRIK - Norm and Action; A Logical Enquiry
31730-A-37518: WUCHERER, F. - Aus dem Taunus. 16 Bilder aus der Heimat, Heft 2
31792-B-37515: SCHULTE-WULWER, U. - Kieler Künstler
32496-A-38328: WYNGAERT, F. VAN DEN (TEKST); ORLOWSKI, H. (HOUTSNEDEN) - Kaleidoskoop (gesigneerd)
33074-A-39127: WYSTAW, B. E.A. - 100 lat polskiej sztuki plakatu / 100th anniversary of Polish poster art
28832-B-32805: WYT - Atlas van de tramwegen in nederland
25259-A-31910: W. RETERA WZN - Het moderne interieur. Met 195 foto's en ± 165 teekeningen.
33269-A-39228: XU, X. - English language attrition and retention in Chinese and Dutch university students
33675-A-39974: YAMADA, E. E.A. - [The Art of Tendai Buddhism
22782-A-39889: YIMEN - Dreams of Spring - Erotic Art in China
32096-B-37723: HWANG SOK-YONG. - De schaduw van de wapens
30221-B-35228: SHARPE-YOUNG, G.; ODERMATT, H. -
30540-A-36065: YOURCENAR, M. - The Dark Brain of Piranesi and Other Essays
25393-A-40230: YUSTE, JS. E.A. - AV 159-160 - Spain Yearbook 2013
23932-A-40143: YVES ET DENISE DE ROUGEMONT - La famille Rougemont de Saint-Aubin et Neuchâtel
20050-A-38491: PHILIPP VAN ZABERN - Speurwerk - Archeologische monumentenzorg in de Euregio Maas-Rijn
26650-A-30515: ZAGAJEWSKI, A. - Wat zingt, is wat zwijgt
32515-A-38811: ZAGAJEWSKI, ADAM - Wat zingt, is wat zwijgt
29321-B-33355: ZAHLE, E. (RED.) - Kunsthandwerk in scandinavie
29360-A-33503: ZANDT, P.J. - De boerderijen in het gebied van de Noorder Afdeling en de Afdelingt Uithuizen en Omstreken van de Groninger Mij. van Landbouw.
19668-A-38569: P.J. ZANDT - De boerderijen in het gebied van de Noorder Afdeling en de Afdeling Uithuizen en Omstreken van de Groninger Mij. van Landbouw
30824-A-36441: ZANDT, P.J. - De boerderijen in het gebied van de Noorder Afdeling en de Afdelingt Uithuizen en Omstreken van de Groninger Mij. van Landbouw
28399-A-32493: ZANDT, P.J. - De boerderijen in het gebied van de Noorder Afdeling en de Afdeling Uithuizen en omstreken van de Groninger Mij. van Landbouw.
30576-A-36117: P.J. ZANDT - Boerderijenboek - Boerderijen in het gebied van de Noorder Afdeling en de Afdeling Uithuizen en Omstreken van de Groninger Mij. van Landbouw.
31523-A-37164: VELDHUYZEN VAN ZANTEN, V. - Atelier Van Doesburg Meudon - Bouwplaat / scale model kit / maquette / Bauplatte
31459-B-37097: ALEXANDRA ZAPRUDER. - Salvaged Pages
29125-A-33288: SZELBURG-ZAREMBINA, E.; WILKON, J. - Pozegnanie Ogrodu
31088-A-36757: ZAUGG, R. - Eine Architektur von Herzog & de Meuron, eine Wandmalerei von Rémy Zaugg, ein Werk für Roche Basel
19852-A-39051: W. ZEE & H.A. LAMBERS - Gedenkboek van het 50-jarig bestaan van de Coöp. Zuivelfabriek 'Concordia' te Oudendijk 1912-1962
25255-A-31904: STOOMVAART MAATSCHAPPIJ ZEELAND - Goedkoope retours naar: Londen en de voorn. Stations in Engeland & Schotland via Vlissingen en Hoek-Harwich. 1937.
23603-A-40060: J. ZEEMAN - De Nederlandse Staande Klok
29087-A-33194: ZEEMAN, K. - Zakatlas der Geheele aarde in 52 gekleurde kaarten.
26570-A-30438: ZEIJLSTRA, DR. . H. - Nederland te Parijs. Gedenkboek van de Nederlandsche Deelneming aan de Internationale Koloniale Tentoonstelling.
4199-C-0067: ZEISS - Objectifs et oculaires de microscopes Zeiss. Mikro 367. 5e édition.
9997-A-31816: ALB. C. KRUYT (ZENDELING VAN HET NEDERLANDSCH ZENDELINGGENOOTSCHAP - Papa i woente
11850-A-bovenop_kast_keuken: ZENDER, MATTHIAS (HG.) - Atlas der deutschen Volkskunde. Neue Folge. Auf Grund der von 1929 bis 1935 durchgefuhrten Sammlungen im Auftrage der Deutschen Forschungsgemeinschaft hrsg. von Matthias Zender. Lieferung 1, Karte 1-12; Lieferung 2, Karte 13-24; Lieferung 3, Karte 25-36; Lieferung 4, Karte 37-48; Lieferung 5; Karte 49-60; Lieferung 6, Karte 61-72.
28366-A-32401: ZEPP, N. - Pure vision. The Keewatin spirit/Une vision pure. l'Esprit du Keewatin.
32266-B-37908: ZEWDE, B. - A History of Modern Ethiopia, 1855-1974
31352-B-36919: ZIEGLER, P.G. - Doing Theology When God is Forgotten
33690-A-40035: EDITED DR. FEDJA ANZELEWSKY. COMPILED BY ROBERT ZIJLMA. - Hollstein's German Engravings Etchings and Woodcuts 1400-1700 - Volume XVII Lucas Kilian to Philipp Kilian.
23945-A-40038: EDITED DR. FEDJA ANZELEWSKY. COMPILED BY ROBERT ZIJLMA. - Hollstein's German Engravings Etchings and Woodcuts 1400-1700 - Volume IX Andreas Frölich to Andreas Gentzsch.
33689-A-40036: EDITED DR. FEDJA ANZELEWSKY. COMPILED BY ROBERT ZIJLMA - Hollstein's German Engravings Etchings and Woodcuts 1400-1700 - Volume XVI. Hans Ludwig Kandtpaltung to Bartholomeus II Kilian
33688-A-40037: EDITOR D. TILMAN FALK. COMPILED BY ROBERT ZIJLMA. - Hollstein's German Engravings Etchings and Woodcuts 1400-1700 - Volume XII. Conrad Grale to Johann Georg Guttwein.
29315-B-33206: ZIJPP, S.-A. VAN DER E.A. - Hussein Chalayan
29079-A-33181: ZILLESEN, C - wegens Neerlands opkomst, bloei, en welvaard, het daarop gevolgd verval, en wat de nog overgeblevene middelen van herstel zijn, zo in staatsbestuur, financie, landbouw, koophandel, zeevaart, fabrieken en industrie
33006-A-39015: PIERRE V. ZIMA - Texte et société - Perspectives sociocritiques
33223-B-38919: ZIMA, P.V. -
33224-B-38913: ZIMA, P.V. - Essay / Essayismus
28407-A-32583: ZIMMER, N. - SPUR und andere Künstlergruppen - Gemeinschaftsarbeit in der Kunst um 1960 zwischen Moskau und New York
30714-B-36122: ZIMMERMAN, J. A. - Textiel in context
27663-A-31969: ZIMMERMAN, EA.W. VON - De aarde en hare bewoners, volgens de nieuwste ontdekkingen, een werk ter bevordering der kennis van landen en volken en van derzelver voortbrengsels en handel - Deel 18 & 19
26866-B-30554: ALEXANDER ZINOVIEV - The Madhouse
28708-B-32486: ZIPFEL, F. - Fiktion, Fiktivität, Fiktionalität
33564-B-39397: ZOETE, J. DE - Manual of Photogravure a Comprehensive Working Guide to the Fox Talbot Klic Dustgrain Method
16231-A-36761: WILLEM VAN ZOETENDAAL - Deshima
18714-A-37774: ZOETMULDER, SHA.M. - Tijdopname; De Technische Hogeschool Eindhoven 1956-1966 (schaars!)
29989-A-35676: ZOLA, ÉMILE - Lettre a la Jeunesse. Humanite-Verite-Justice. L'affaire Dreyfus.
28319-B-32293: ZOMEREN, K. VAN - Klein Kanoetenboekje
4485-C-0085: SCHOLTENS & ZOON - Welke nieuwe boeken zijn er verschenen?
27695-A-32020: HARTOGH HEIJS VAN ZOUTEVEEN, H. (RED.) - Nieuwe Drentsche Volksalmanak - Jaargang 6 t/m 10 in 1 band
30035-A-35731: ZSADOVA, LARISZA ALEKSZEJEVNA - Vlagyimir Jevgrafovics Tatlin 1885-1953
32588-B-38045: ZUCKERMAN, B. - Job the Silent
29599-A-33779: DR. WILLEM ZUIDEMA, E.A. - Emo en Menko -Kronieken van de Abdij Bloemhof te Wittewierum loopende over dedertiende eeuw door de Abten Emo, menko en een Ongenoemde
27938-B-31884: AD ZUIDERENT. - De Ramp
24184-A-39673: ZUIDERSMA, ARIE & BROERSMA, JAN - Kijken naar kunst is kijken naar jezelf
25080-A-40213: MINISTERIE VAN WATERSTAAT; ZUIDERZEEVERENIGING - Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, no. 6 & De Watervloed van 13-14 januari 1916 (2 dln. samen in 1 band)
32625-B-__38089: ZUMTHOR, P. E.A. - Corps Sonore Suisse
4639-C-0087: ZURICH - Fabrieken. Handelaren. Handwerkslieden.
23129-A-38970: GERRIT J. ZWANENBURG - En nooit was het stil... - Kroniek van een Luchtoorlog. Deel 2: Luchtaanvallen op Doelen in en om Nederland met losse Bijlage behorend bij Deel 2
26208-A-30136: ZWEIG, S. - De onzichtbare verzameling. Met opdracht en signatuurvan de illustrator (Kurt Löb)
27614-A-31791: ZWETAJEWA, M. - Ausgewählte Werke - 3 volumes
28707-B-32860: GERRIT JAN ZWIER. - Landschappenboek Nederland
24757-A-36398: ZWIERS, L. (RED.) - Vademecum der bouwvakken - Jaargang 1919 t/m 1922
26998-A-31005: ZWIERZINA, WK.F. - Lijst van Penningen, vervaardigd in de ateliers der "Koninklijke-Begeer". Met beschrijving van die, welke niet in de bestaande penningwerken voorkomen.
29871-A-35180: ZWIJNENBERG, H.A. - Alexander Numan: in het bijzonder zijn invloed op de Nederlandsche schapenfokkerij: eene kritisch-historische studie.
23849-A-40157: DRS. NP. ZWIKKER EN J.B. HAM - Analyse 1 + 2 [Een leerboek betreffende 'onderwerpen uit de hogere wiskunde die voor alle studierichtingen van de HTS van belang zijn']
33425-A-39454: ZWUMPFER, M. - 2D Visual Perception: Elementary Phenomena Of Two-Dimensional Perception, A Handbook For Artists & Designers / Visuaele Wahrnehmung: Elementare Phanomene der zweidimensionalen Wahrnehmung, ein Hanbuch fur Kunstler und Gestalter

10/27