Antiquariaat Berger & De Vries
Pelsterstraat 27-29, 9711KH Groningen, The Netherlands | Tel. +31 (0)50 3188591            Email: info@bergerendevries.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
26928-B-30811: BIEGMAN, N. - EGYPTE DERWISJEN HEILIGEN EN KERMIS
28222-B-32176: BIERLING, A. - De weem van Westeremden
34010-A-40536: BIERMA, J. - Land en volk van Humsterland
23161-A-38951: BIESBOER, PIESBOER. - Nederlandse majolica 1550-1650 schotels en tegels
23272-A-39600: INOS BIFFI, U.A. - Atlas des Mittelalters
26783-A-30765: BIGALKE, H.G. - Fachwerkhauser Verzierungen an niederdeutschen Fachwerkbauten und ihre Entwicklung in Celle
29054-B-33022: DE BEZIGE BIJ, 2010/2012 - En mijn tafelheer is Plato
28341-B-32189: DE BEZIGE BIJ, 1983/2004 - De romans
28209-B-32345: DE BEZIGE BIJ, 2007 - Waddenboek
4019-C-0043: BIJENKORF, DE - Hoe de vrouw denkt over herenkleding.
3572-C-0009: VEREENIGING VOOR BIJENTEELT - Prijscourant van de afdeeling handel van de vereeniging tot bevordering der bijenteelt in Nederland te Wageningen.
29023-B-32918: BIJLSMA, R. - Mijn roofvogels
34136-B-40502: BIJMA, R. - Een Deftig Huys met een fraay Hoff
33968-B-40449: BIJSTERVELD, A.-J. E.A. - De Kroniek Van De Hertogen Van Brabant
33088-B-38590: BIKKER, J. E.A. - Late Rembrandt
28915-A-33082: BIKKERS, W.A. - Brandstichting
12479-A-33261: W. BILDERDIJK - De Drie Zusterkunsten, uitgegeven met ophelderende aanteekeningen, door Th. van Hoogstraten
31201-B-36735: HARPER-BILL, CH. - Anglo-Norman Studies XXI - Proceedings of the Battle Conference 1998
29669-B-33961: BILLCLIFFE, R. -
19843-A-38798: [MAATSCHAPPIJ BILLITON] - Historisch overzicht van het ontstaan der gemeenschappelijke mijnbouw maatschappij Billiton, van de wet, houdende haar oprichting en van hare statuten
26539-A-30399: JEAN HEYBROEK BILTHOVEN (UITG.) - Machines voor aanleg en onderhoud van wegen (afdeeling wegverbetering)
22888-A-39185: BINET, A. - L'étude expérimentale de l'intelligence
31013-A-36649: , W.; BINNEMANS, R.IK HEB HIER MENEER ELSSCHOT IN DE WINKEL -
33413-A-39421: BINTJE, I.; ATJE PETATJE, S. - De Poezie Van De Aardappel. 213 Aardappelrariteiten (+ parafernalia)
31752-B-37382: BIRD, K. - The Color of Truth
31732-A-37524: BIRKHÄUSER, E. - Basel. 45 kunstblätter in Lichtdruck
33015-A-39070: ANTHONY BIRLEY - Marcus Aurelius - A Biography
29716-B-33904: BIRNBAUM, C. -
31669-B-37309: BIRNBAUM, LILLIAN. - Lillian Birnbaum
32580-A-38407: BIRO, A. E.A. - Dictionnaire Général Du Surréalisme et De Ses Environs
29875-A-35184: BISSCHOP, G.J. - Opmerkingen naar aanleiding van de wet van 7 december 1894 - Staatsblad No. 196 - tot verevening van pensioenen.
31675-A-37323: BISSIERE, R. - Bissiere - Paysages du lot
23110-A-39626: ROSWITHA BITTERLICH - With Roswitha in Fairyland - Volume 5
30724-B-36134: BJORN, B. VAN DEN; NAGTEGAAL, I. - Logboek van een vliegveld
29305-B-33413: BLAAUW, H. - 2 Siddeburen in woord en beeld
32891-A-38668: BLACK, M. - A Companion to Wittgenstein's Tractatus
34155-B-GB_95: BLANKERT, A. E.A. - Rembrandt
25151-A-40336: BLANQUI (ADOLPHE-JEROME M.) - Histoire de l'economie politique en Europe, depuis les anciens jusqu'a nos jours - Volume I-II
25243-A-40467: RENATE BANIK-SCHWEITZER UND EVE BLAU (HG.) - Urban Form. Städtebau in der postfordistischen Gesellschaft
12518-A-33611: CAREL BLAZER (FOTO) - Jan Huckriede, Critieken, Kiritieken, Critiques
27132-B-31243: BLEI, F. - Erzählung eines Lebens
20530-A-38615: BLESS, F. (VOORWOORD) - Maroeska Metz, beelden 1986
23328-A-39198: BLOCKLEY, K. - Canterbury Cathedral Nave
16942-A-36362: W.P. BLOCKMANS (RED.) - Le privilege general et les privileges regionaux de Marie de Bourgogne pour les Pays-Bas 1477 (Het algemene en de gewestelijke privilegien van Maria van Bourgondie voor de Nederlanden)
27356-B-31310: BLOEM, M. - Thuis
34045-A-40517: BLOK, J.; MASON, P. - Sexual asymmetry (signed)
27997-B-31691: BLOK, C. - Over de veroordeling van werken
30951-B-36384: BLOK, D.P. ET AL. [RED] - Datum et actum
19907-A-38502: WA. BEELAERTS VAN BLOKLAND, E.A. - Nederlandsche Kloosterzegels vóór 1600 (2 delen): I: Benedictijnen. II: Cisterciëners
33548-B-39667: BLOM, RON - Frank van der Goes 1859 1939
30945-B-GB_21: BLOM, G. ET AL - 11.1 Friesland Historische plattegronden van Nederlandse steden Friesland
27785-B-31761: BLOM, JCH. E.A. - Geschiedenis van de joden in Nederland
32408-A-38226: BLOMMAERT, P. - Aloude geschiedenis der Belgen of Nederduitschers
5890-A-30074: HEIN BLOMMESTIJN, CHARLES CASPERS, RIJCKLOF HOFMAN, FRITS MERTENS, PETER NISSEN, HUUB WELZEN, - Seeing the Seeker: Explorations in the Discipline of Spirituality. A Festschrift for Kees Waaijman on the occasion of his 65th birthday. Seeing the Seeker: Explorations in the Discipline of Spirituality. A Festschrift for Kees Waaijman on the occasion of his 65th birthday (Studies in Spirituality Supplements)
27038-A-31902: KAPITÄN HANS BLÖSS - Glanz und Schicksal der "Potosi" und "Preusen", Hamburgs und der Welt größte Segler.
32154-B-37830: BLUM, M. -
30886-B-36241: BLUM, D. - Quintet
27650-A-32172: REVUE BNÉDICTINE - Revue Bénédictine.
27841-B-31850: BOARNSTRA, BL. E.A. - Staveren hoofdstad van de Friese kusten
28970-B-33135: BOCCI, R. - Idillio Di Primavera
31531-A-37174: BOCK, E.K. DE - Moche. Gods warrior priests.
32194-A-37919: BOCKING, E. - Verzeichniss der Schriften Ulrichs von Hutten
25056-A-40295: WILHELM VON BODE - Adriaen Brouwer, sein Leben und seine Werke.
27774-B-31747: BODEWES, J.A. - Buigen en barsten
28831-B-32779: BODEWES, J.A. - Buigen en barsten
33298-A-39927: BODEWES, HANS - Het werk van de beeldhouwer Ernst Voorhoeve. ''dien heerlijken cruizenmaker Ernst''.
33955-B-40258: SCHLUNDT BODIEN, G.L. - Oplossingsgericht aan de Slag
29184-A-33408: BODINE, .A. - My Maryland. America in Miniature.
31074-A-36702: ROELF BOEKEMA - Dutch East Indies 1941-1945
32768-A-38422: BOEKENOOGEN, G.J. - De Zaansche volkstaal. Bijdrage tot de kennis van de woordenschat in Noord-Holland.
27286-A-31652: KOOPMANS VAN BOEKEREN, R. - Elk wat wils. Kennis en Kunst. Bladen ter algemeene ontwikkeling.
29210-A-33450: BOEKHOLDT, C.; JOUSTRA, J. - Gednekboek III der Gron. voetbal- en cricketvereniging ,,Be Quick" 1937-1947
27195-B-30957: BOEKWERK, 1995 - Russische reisimpressies
31631-B-37244: BOELE, A. - Leden van een lichaam
28531-B-32521: BOELENS, WINJ. E.A. - Duizend jaar Sint-Martinusparochie
19679-A-40081: J. BOELES - Collatierecht en landstractement - Beschouwd naar aanleiding van een over die te Warfhuizen gevoerd geding
26495-B-30158: BOELS, H. E.A. - Een klooster drie dorpen gesch. aduard den ham
33422-A-39439: BOENDERS, F. - Bart Verheyen - Tabula Rasa (met originele tekening)
26621-A-30474: DE BOER, EDZE; ALMA, REDMER - De Stichter, de stukken en de schenkers van het Oldenklooster bij Den Dam
26760-A-30729: POSTHUMA DE BOER, EDDY (PHOTOS); WILKIE, KEN (INTR.) - Impossible Flights
27955-B-31681: BOER, C. DE - De droom van de iconoloog brengt collages voort
33050-A-39109: EDDY POSTHUMA DE BOER, E.A. - Door het oog van de tijd - De Reve-foto's van Eddy Posthuma de Boer
23720-A-39323: DE BOER, H.J.; VAN WOUW, M. (COMPILED BY) - The Ennio Morricone Musicography
29318-B-33339: BOER, J. DE, . KLOK, G. OOSTRA E.A. - Warffum zo 'tis, zo 'twas
31621-B-37245: BOER, DE.H. DE; KWIATKOWSKI, I. -
31371-B-36939: BOER, R. DE (RED.) - Edward Hopper 1882-1967
30934-B-36277: BOER, J. DE E.A. - Warffum zo 'tis, zo 'twas
19896-A-38471: DE BOER, M.G. - Honderd jaar machine-industrie op Oostenburg Amsterdam 1827-1927
31030-B-36535: BOER, .J. DE - Veldgids landschapselementen Noardlike Fryske Walden
29824-B-33782: H. BOER. - Geschiedenis van het waterschap Oldambt
31956-A-37762: , P. ; BOER, M.G. DE - Historische portretten - 3 delen
26500-B-30183: BOER, D. E. H. DE E.A. - Groninger historische reeks 17 - Het Noorden in het midden
26389-A-30227: BOER, JAN - Wereld en wie
29569-B-33523: BOER, A.K. DE. -
29924-A-35345: WESTENDORP BOERMA, .J. - Johannes van den Bosch als sociaal hervormer. De maatschappij van Weldadigheid.
30761-A-36273: BOERMAN, WE. E.A. (RED.) - Nomina Geographica Neerlandica. Geschiedkundig onderzoek der Nederlandse aardrijkskundige namen. XIIde, XIIIde & XIVde deel.
32296-B-37926: BOERSMA, B.; VLAS, F. DE - Woudboerderijtjes
26523-A-30377: PIETER BOERSMA (PHOTOGRAPHS), JEFF BALCH (TEXT) - The other Africa and the new Awepa
8093-A-30492: BOESCHENSTEIN, SANDRA - Das Mögliche ist die Geschwindigkeit des Wirklichen
23679-A-39273: BOËTHIUS - De Consolatione Philosophiae - Libri quinque
31286-B-36900: BOGAARD, H. VAN DEN E.A. - 24 UUR AMSTERDAM - 24 HOURS AMSTERDAM
32563-A-38574: MR. A. BOGAERS - De Togt van Heemskerk naar Gibraltar (in 1607)
27661-A-31967: BOGAERT, A. - De Roomsche Monarchy, vertoont In de Muntbeelden der Westersche en oostersche Keizeren; beginnende van CESAR, en eindigende met LEOPOLDUS, den tegenwoordigen Roomschen Keizer: Alle naer de vermaarde Muntpenningen van haare Zweedsche Majesteit CHRISTINA te Rome getekent, en in 't koper gesneden. Waar in alles wat by de Romeinen, Grieken, Duitschen en andere volkeren is voorgevallen, naukeurig in dicht en ondicht ontvouwen word.
31220-B-36772: BOGAERT, P. VAN E.A. - NO REFERENCES: Christophe Coppens
23279-A-39601: DIETER BOGNER - Denkräume - Stadträume 1967-1992
24072-A-39335: BOGREN, M. - Tractor Boys
28443-A-32880: BOGTSTRA, N.A. (RED.) - 125 jaar Spoorwegen in Nederland. 1839-1964. Themanummer Spoor En Tramwegen. Jubileumnummer.
32622-B-38130: BOHM, A. E.A. - Carl Gustav Carus -Natur Und Idee
31770-B-37525: BOHM, A. E.A. - Carl Gustav Carus -Natur Und Idee
18354-A-38390: BÖHM, ADOLF - I. Band: Die zionistische Bewegung bis zum Ende des Weltkrieges (Zweite erweiterte Auflage) II. Band: Die zionistische Bewegung 1918 bis 1925.
13233-A-36237: BOHME, WOLFGANG - Schlangen (Serpentes) I
32310-B-37986: BOHMER, S. E.A. - Die Stillleben des Balthasar van der Ast (1593/94-1657)
32254-A-38095: BOHNY, N. - The New Picture Book (facsimile) facsimile Editions from The Osborne Collection of early Children's Books
25264-A-40597: BOILEAU, N. - Oeuvres complètes de Boileau-Despréaux. Nouvelle édition conforme au texte donné par Berriat-Saint-Prix avec les notes de tous les commentateurs publiée par M. Paul Chéron, précédée d'une notice sur la vie et les ouvrages de Boileau par C.A. Sainte-Beuve.
30448-A-35902: BOISSEVAIN, G.M. - De financiëele toestand.
12552-A-33650: BOISSONAS, LUCIEN - Wolfgang-Adam Töpffer
28738-B-32495: AST-BOITEN, L. E.A. - Groninger dracht
28578-B-32815: AST-BOITEN, L. E.A. - Groninger dracht
32506-A-80225: BOIVIN, B. - Het Hunzedal. Wedergeboorte Van Een Beekdallandschap
29280-B-33388: BOIVIN, B. - Cultuurschatten van Drenthe - Huis Ter Hansouwe
29848-A-35019: HENRI BOK & CATRYN - Little Saxology
31080-A-36739: TRAJANO BOKKALINI - Kundschappen van Parnas - 2e & 3e deel (in 1 band)
26840-B-30581: . BOKS, A. R. KUIT, W. BLEIJENBERG E.A. - De Nederlandse hoenders in perspectief
29332-B-33276: BOL, L.J. - Aart schouman
32888-A-38701: BOLCKMANS, A.; LAUREYS, G. (ED.) E.A. - From Nordic Folk Tales to Science Fiction: Miscellaneous Studies on Scandinavian and General Literature
30293-B-35337: BOLGER, D. - Harnett, William M.
31087-A-36753: BOLK, L. E.A. - Handbuch der vergleichenden Anatomie der Wirbeltiere - Funfter Band
27180-B-30999: BOLLING, J. E.A. - De Leek de geschiedenis
28780-B-32483: BOLLMANN, A. - Ein Platz fuer sich selbst. Schreibende Frauen und ihre Lebenswelten (1450-1700). A Place of Their Own. Women Writers and Their Social Environments (1450-1700)
13058-A-33853: BOLT, JC.; GROENEWEGEN H.IJ. EA. - Gedenkboek Terugreis Zwitserland Augustus 1914. De Netto-Opbrengst strekt tot Leniging van de rampen van den Oorlog. Eerste en enige druk, niet in den handel
19664-A-38791: [BOLT, JACOB] - Groningen ten twedemaal in onrust, zynde een egt verhaal van al het gene in die provincie, t' zedert den 25 Augusti 1748 en volgende tyden, is voorgevallen
29192-A-33418: BOLT, A. - De Moeshorn te Uithuizen (ca. 900-1994)
19867-A-38509: WILLEM L. BAARS, JETTEKE BOLTENREMPT EN DORIS WINTGENS-HOTTE - Harm Kamerlingh Onnes (1893-1985)
33883-A-40360: BOLZANO, B. - I paradossi dell'infinito
27677-A-31999: BOM, G.D. - De Munt van het Koninkrijk der Nederlanden en van deszelfs Koloniën, van 1813 tot heden.
29166-A-33378: BONACKER, W. - Kartenmacher aller Länder und Zeiten
23374-A-39588: PIET BONCQUET - Lief en leed - Prostitutie in de Eerste Wereldoorlog
32174-A-37873: BONGER, WA. E.A. - Mensch en Maatschappij - 1e t/m 7e jaargang
31473-A-37116: BONHOEFFER, D. - Gesammelte Schriften - Band 1-4
22474-A-38735: BONN, R.L. - Painting Life The Art of Pieter Bruegel, the Elder
33874-A-40340: BONNAT, J.-L. - Van Gogh. Ecriture de l'oeuvre
27894-B-31977: BONNEFANTENMUSEUM, 2007 - Bonnefantenmuseum
31142-A-36877: BONSELS, W. - Indienfahrt
33872-A-40294: BONT, .; J. KLINKENBERG & H. LAMERS. - Computers vormen meningen. Het zichtbare en onzichtbare van computergebruik.
19383-A-38468: DINIE BOOGAART - Loft en Lan Landschappen 1994-2004
27732-A-32104: BOOK, .; TAUBKEN, H. - Hümmlinger Wörterbuch
29677-B-33786: BILLBOARD BOOKS, 1998 - Jazz Profiles
30070-B-34081: SUNBURST BOOKS, 1986/1992 - The Beatles - A Celebration
29252-B-32236: PHAROS BOOKS, 1989 -
29696-B-33787: BALAFON BOOKS, 1999 - Masters of Jazz Guitar
31958-A-37767: BOOM, . V. D.; THIENEN, W. VAN; GREEBE, A.; AERDE, P. TER; BONZO (RED.) - De Delver - jaargang 1-4
29562-B-33711: BOOM, M. - Foto in omslag
28356-B-32185: BOOM, 2006 - Fascinatie
33566-B-39387: BOOM, I. E.A. - Kleur Colour
33530-B-39290: BOOM, I. E.A. - Dutch Heights 2
30228-B-35240: BOOMEN, TH. VAN DEN - Eindhoven Hoofdstad
20149-A-38459: LOUIS PAUL BOON - Zondagsleven van Pomponneke
28942-A-33145: BOON, L.P. - De Voorstad Groeit - 1e druk
27851-B-31987: BOONE, M. - Gent en de bourgondische hertogen ca. 1384-ca. 1453
33371-B-39680: BOOTH, WAYNCE C. - The Company We Keep
31781-B-37469: BORCHERT, T. - Van Eyck bis Dürer
33815-B-39942: BORCHERT, TILL-HORGER - Portretten Van Memling Geb
32004-B-37561: BORG, A. -
33666-A-39821: BORGERS, GERRIT - Paul van Ostaijen een documentatie I & II. 2 Vols. in slipcase, complete
23152-A-39628: JORGE LUIS BORGES (HERDICHT DOOR ERIK COENEN) - De onzichtbare roos - Sonnetten
31488-A-37143: BORNE, A. - Le Facteur Cheval. Photographies de Fabian da Costa
20523-A-38616: BORST, H. - Bücher die die grosse und die kleine welt bewegen
33359-B-39223: VELTMAN-VAN DEN BOS, A..; VET, J. DE - Par Amitié
34011-A-40551: BOS, P.G. - Het Groningsche gild- en stapelrecht tot de reductie in 1594
28820-A-40293: BOER, E. DE, L. BOS EN O. MULDER-STEENBRINK (RED.) - Het Bierumer boerderijenboek
24274-A-40184: BOS, J. (RED.) - Reuzen op Reis - Handschrift Schoemaker: Een achttiende-eeuwse kijk op de Drentse geschiedenis
30618-B-35781: BOS, E. - De Stad Van Johan Dijkstra
32323-B-37948: BOS, B. - Huisstijl. de kern van de zaak [o/p]
29539-B-33724: BOS, J.M. - Archeologie van Friesland
27638-A-31825: HEYNINGEN BOSCH, M. VAN. - Vader Jakob en zijne kindertjes, een schoolboekje. (Tweede druk, compleet.)
25237-A-40469: JHR. TH. W. VAN DEN BOSCH - Proeve van een Ontwerp voor een Wetboek van Militaire Strafvordering. Proefschrift
26317-B-30072: BOSCHMA, C. (VOORWOORD) - Fries zilver
31623-B-37248: BOSCHMAN, N. E.A. - Het Topje Van De Ijsberg
31214-B-36765: BOSHOF, E. - Ludwig der Fromme
26715-A-30639: BOSMA, R.; COENEN, A.; SCHOPPEN, E. - Brak in New York
31568-A-37264: BOSMA, M. E.A. (RED.) - R.E.M. lees- en kijktijdschrift - 4 delen
31123-A-36864: BOSMAN, A. (RED.) - Symphonie & Swing ; het geillustreerde culturele periodiek voor de muziek
31608-B-37217: PROF. DR. J. BOSMANS. - Staatkundige vormgeving in Nederland II De tijd na 1940
30217-B-35223: BOSONI, G. - Italy
25399-A-40599: BOSONI, GIAMPIERO (ED.) - Il Modo Italiano. Italian design and avant-garde in the 20th century
9385-A-31207: BOSSUET - Vie de Jesus-Christ tirée de l?histoire universelle de BOSSUET illustrée de dessins initiés des anciens Maîtres Albert Durer,Raphaël, Holbein,Goltius par Th FRAGONARD.Lithographiés par Challamel.
33754-B-39817: BOSWORTH, A.B. - Alexander and the East
31002-A-36575: LE BOT, M. E.A. - Le macchine celibi/The bachelor machines
29203-A-33443: BOTHE, R. E.A. - Kunstschul-Reform 1900-1933. Fünf Beispiele ihrer Verwirklichung.
33983-B-40382: BOTKE, IJNTE, HIDDE FEENSTRA ET AL - Tot hulp en troost
29391-A-33550: BOUDEWIJN - De Tijd, merkwaardigheden der letterkunde en geschiedenis van den dag voor de beschaafde wereld. (Tijdschrift) - Deel 5-10
4030-C-0054: BOULANGER, LOUIS - Manufacture de barattes "La simplex". Moules a beurre. Spatules. Thermomètres de laiterie. Prix courant Janvier 1924.
31481-A-37129: BOULE, M.; VALLOIS, H.V. - Les hommes fossiles. Eléments de paléontologie humaine.
26728-A-30681: BOUMAN, J.; SCHENK, R. - De collectie Jan Bouman
31666-B-37304: BOUMAN, OLE. - Architectuur als noodzaak
8928-A-30810: BOUQUETBOYER, MARIETHÉRÈSE; PIDOUX, ; FRIEDLI, PIERRE-ALAIN (ET AL.) - Musique à Saint-Pierre. Préface de Bernard Martin.
17229-A-36537: PIERRE DE BOURDEILLE - Oeuvres complètes de Pierre de Bourdeille abbé séculier de brantome et d andré , vicomte de bourdeille
31951-A-37757: BOURDREZ, I.B. - Geschiedenis voor de familie Bourdrez 1623-1950
32932-A-38916: BOURRIENNE, M. DE - Memoires de Bourienne sur Napoleon, le Directoire. le Consulat, l'Empire et la Restauration - Part 1-10
32050-B-37634: BOUSMANNE, B. E.A. - Vlaamse miniaturen
23227-A-38943: BOUWER, K. - Voor Profijt En Genoegen. De geschiedenis van bos en landschap van de Zuidwest-Veluwe
28153-A-32223: BOUWMEESTER, D.A. - Van gisteren tot vandaag in duizend en één sonnetten.
27068-B-31044: BOUWSEMA, GEERT EV.A. - Kiek op Ainum
27253-A-31575: BOVE, E. - Aftalion, Alexandre
33140-B-38718: BOVEN, E. VAN; VERSTRAETEN, P. - Schrijverstypen
33458-A-39752: BOVEN, MARTIJN - Metaphor & Metamorphosis. Paul Ricoeur & Gilles Deleuze on The Emergence of Novelty
28191-A-32305: BOVEN, M. - Metaphor & metamorphosis
29891-A-35211: BOWEN, F.C. - The sea. Its history and romance - Vol I-IV (complete)
27666-A-31981: BOWLT, JOHN E. - Kazimir Malevich, 1878-1935
32537-A-38379: BOWNESS, A. E.A. - Le Dernier Picasso 1953-1973
9230-A-31206: BOXER, C.R. - Francisco Vieira de Figueiredo: A Portuguese merchant-adventurer in south east Asia, 1624-1667.
32857-B-36384: BOYENS, J. - Druppel holt de steen uit
33932-B-40201: BOYENS, PAUL - Gust. de smet
31711-A-37432: BOYER, H. - Le saumon dans le Haut-Allier. Sa vie - sa destruction- sa peche.
27502-B-31436: BOYLE, NICHOLAS - Goethe Gesamtwerk
31643-B-37276: BOYLE, C. -
31548-A-37198: BOYLESVE, R. - La Jeune fille bien elevee
31549-A-37199: BOYLESVE, R. - Les deux romanciers
31547-A-37197: BOYLESVE, R. - Le Medecin des Dames de Neans
31559-A-37209: BOYLESVE, R. - Le Parfum des îles Borromees
33476-A-39856: BOZAL, V. - Pinturas negras de Goya
32289-B-37923: BOZO, D. - Bonnard
34186-B-40495: BRAAK, E. TER. E.A. - De Cloese. Havezate aan de Berkel
27652-A-31939: BRAAKENSIEK, J. E.A. - 'Plaat van de Week', bijvoegsels van de Amsterdammer, Weekblad voor Nederland. Ca 700 meest gelithografeerde prenten in zw/w (sommigen uitslaand, enkelen met middenvouw, enkelen waarvan de tekst is bijgesneden, meest compleet en in heel goede staat).
31528-GB67: BRAAKENSIEK, J. E.A. - Van Hollandschen Bodem. Platen van Johan Braakensiek.
26972-A-30911: VAN BRABANT, ELSE; CORN, IDA EV.A. - Na Schooltijd. Verhalen en Versjes voor jongens en meisjes.
8303-A-30869: BRADE, W.C. - Theoretisch en practisch bouwkundig handboek, ten dienste van ingenieurs, architecten, opzigters, timmerlieden, metselaars en verdere bouwkundigen. Eerste deel. Bevattende de eerste afdeeling, over de bouwstoffen. Tweede verbeterde en vermeerderde druk.
17414-A-36626: DERMOT BRADLEY, - Walther Wenck: General der Panzertruppe (Soldatenschicksale des 20. Jahrhunderts als Geschichtsquelle)
32847-B-38435: BRAEMBUSSCHE, A. VAN DEN - Voorbij het postmodernisme
29644-A-33991: BRAND, G. - The central texts of Ludwig Wittgenstein.
31103-A-36810: BRAND, J.; KORST, B. - Shelly Manne: Sounds of the different drummer (signed and numered by author)
32230-A-37975: BRAND, H. E.A. (RED.) - Opvattingen over typografie
31883-B-37357: BRAND, J. E.A. - De Nieuwe Man
31906-A-37640: BRANDES, U; ERLHOFF, M - Zweitschrift #3
34049-A-40614: BRANDI, CESARE &LONGHI, ROBERTO - Sur Morandi
30852-A-36473: RIK ANDREAE, JANE LEUSINK, ANDRÉ DEGEN, ALY FREIJE, ARJEN NOLLES, FIEKE GOSSELAAR, MACHTELD BRANDS EN STEFAN NIEUWENHUIS, WILMA VISSERS - 28 Groningens Ontzet in prent en poëzie
29384-A-33538: BRANDS, H.A. - Handboek voor den koophandel, waarin men kan zien hoeveel een zeker getal koopwaren waardig is, berekend naar het nieuw aangenomen Nederlandsche munt-stelsel, in eene langzame opklimming van twee cents tot vijf Nederlandsche guldens.
32650-B-38114: BRANDSTETTER, TH. E.A. - Hieronymus Löschenkohl
26997-A-31004: BRANDT, H.; ONDER DE LINDEN, D.; E.A. - Biblia. Dat is De Gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonycke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments...etc.
31014-A-36650: BRANDT, O.-M. - Brandschilderwerk bewerkt naar ontwerpen van O - Marie Brandt.
32954-A-38893: BRANS, J.M. - Wilde rhythmen tamme verzen. Met teekeningen van Medard Tytgat
29969-A-35654: GEORGES BRAQUE, EUGENE , MARIA JOLAS, HENRI MATISSE, ANDRE SALMON, AND TRISTAN TZARA - Testimony Against Gertrude Stein
32827-B-38316: BRASSINGA, A. - Hartsvanger
34044-A-40513: BRASZ, C. - Mensenwerk: de geschiedenis van Jad Davids fonds voor Nederlandse bejaarden in Israe?l 1960-2010
25109-A-40273: BRATMANN, H. - Maehren im graphischen Bilde
27441-B-31478: BRAUDEL, F. - Memory and the Mediterranean
26690-A-30591: BRAUN, J. - Der christliche Altar in seiner geschichtlichen Entwicklung - Zweiter Band
25094-A-40245: BRAUNFELS, W.& SCHNITZLER, H. - Karolingische Kunst / Band III Karolingische Kunst
26830-B-30579: WOLFGANG BRAUNGART (HERAUSG.) - Stefan George
31911-A-37646: BRECHT, FRITS, PAUL BRAND, WIM CROUWEL, HEIN VAN HAAREN, FRED PERÉE (REDACTIE) - Octopus
32249-GB-89: BREDIUS, A. E.A - Amsterdam in de zeventiende eeuw - 3 delen
31574-A-37272: BREEUWSEMA, G. E.A. - Een portret van de wetenschapper als kunstenaar. Liber Amoricum voor Paul van Geert.
28295-B-32252: BREGMAN, A.G. - Ruimtelijke plancoordinatie en projectbesluitvorming
32315-B-37957: BREGMAN, P. - 18 Minutes
31350-B-36915: BREMER, P. E.A. - Planten tellen
23091-A-39624: JP.M. BRENAN - Flora Zambesiaca - Volume 3, Part 1
30476-A-35916: CARTIER-BRESSON, H.; ARTAUD, A.; ZOETE, B. DE - Bali. Tanz und Theater.
30581-A-36133: BREUER, G. E.A. - J.L.M. Lauweriks, Massystem und Raumkunst. Das werk der Architekten. Padagogen und Raumgestalters
30778-A-36296: DE ROVÈRE VAN BREUGEL - Des Hypothéques du Droit de Timbre et de Greffe ou Observations
28972-B-33142: BREUKER, P. E.A. - Kaatsen: lange traditie, levende sport
30179-B-35140: BREUKERS, C. - Het beeld van Monsieur Jacques
26217-A-30145: TEN BREUL, A.J. - Eene studie over Rembrandt. Mijn strijd met doctor A. Bredius.
27239-A-31492: BRIK, L. - Schreib Verse für mich. Erinnerungen an Majakowski.
27457-B-31437: BRILL, WILLY (VERT.); NISTER, DER. - Familie Masjber
29863-A-35147: BRINK, A.P. - Groot Verseboek 2000
31783-B-37539: BRINK, P. VAN DEN E.A. - Joos van Cleve
27915-B-32153: BRINK, JRM. VAN DEN E.A. - Art Meets Science and Spirituality in a Changing Economy
22981-A-38969: DICK BRINKKEMPER, PETER KERSLOOT - Volendam schildersdorp 1880-1940
26166-A-30084: C. L. BRINKMAN - Alphabetische Naamlijst van Boeken, Landkaarten en verdere in den Boekhandel voorkomende artikelen, die (...) in het Koningrijk Nederland uitgegeven of herdrukt zijn (...)
32090-B-37726: HERMAN BRINKMAN. - Middeleeuwse studies en bronnen 53 - Dichten uit liefde
26184-A-30083: C. L. BRINKMAN - Alphabetische Naamlijst van Boeken, Landkaarten en verdere in den Boekhandel voorkomende artikelen, die (...) in het Koningrijk der Nederlanden nieuw uitgegeven of op nieuw herdrukt zijn (...)
26893-B-30601: BRINKMANN, V. E.A. - Kleur! Bij Grieken en Etrusken
33327-B-39139: BRIX, M. - Der Absolute Garten
32939-A-38908: BROAD, C. D. - The Mind and Its Place in Nature
19854-A-39062: RJ.C. BROADHURST - The Travels of Ibn Jubayr
31503-B-37136: BROCH, H. - Huguenau of de zakelykheid
33978-B-40433: BROCH, H. - De dood van Vergilius
32394-A-38213: BROCHER, F. - Observations et Réflexions d' un Naturaliste dans sa campagne - Volume 1 & 2
17385-A-36383: CHRISTOPH BROCKHAUS - Lehmbruck, Rodin und Maillol. Katalog zur Ausstellung "Lehmbruck, Rodin und Maillol" in der Stiftung Wilhelm-Lehmbruck-Museum - Zentrum Internationaler Skulptur, Duisburg
27403-B-31564: BRODSKY, J. - Triton (pbk)
28273-B-32270: BRODY, H. - Living Arctic
29323-B-33268: BROECKE, M. VAN DEN E.A. (ED.) - Abraham Ortelius and the first atlas
26526-A-30380: C. BROEKEMA, J. P. M VAN SANTEN, EV.A. - Papier en Band. Bijzonder nummer van Magnus. Orgaan der Nederlandsche Bond van Boekbinders-patroons
33778-B-39970: BROEKHUIJSEN, K. - Buitengewoon Betoverend weer in beeld
29113-A-33275: BROEKHUIS, M. E.A. - Lambertus Zijl 1866-1947
29388-A-33542: BROES, W.; VOORST, D.C. VAN - Het Nieuwe Testament ofte alle boeken des Nieuwen Verbonds onzes Heeren JESU CHRISTI door last van de H.M. Heeren Statengeneraal
28398-A-32492: BROESHART, A.C. - Een dagboek over de Bersiaptijd in Soerabaja
29361-A-33506: BRONGERS, G. A.; KOOPS, W. - Bijdragen tot de kennis van de gemeente Loppersum + register
31440-B-37049: J.A. BRONGERS. - Boekwoorden woordenboek
32251-A-38257: BRÖNNER, W - Die bürgerliche Villa in Deutschland 1830-1900
30608-A-36181: STUVELM H.; BRONS, T.J. - Volle Kracht Vooruit. Bronsmotoren 1907-1957.
20197-A-39041: PO BRONSON & ; ASHLEY MERRYMAN - Nurture Shock - New Thinking about Children
33580-B-39367: BRONZWAER, P. - Maaslandse monografieen 73 - Maastricht en Luik bezet
29307-B-33456: BROOD, P.; SCHUT, E. - De joodse gemeenschap in Winschoten (1683-1943)
26846-B-30600: BROOD, P. E.A. - Anloo, het dorp, de kerk, de Etstoel
34013-A-40569: BROOD, P. E.A. - Nieuwe Groninger Encyclopedie - 3 delen (compleet)
24466-A-38643: BROOKER, P. - Bohemia in London
32914-A-80482: BROOMANS, P. - Jag vill vara mig sjalv
28753-B-32465: BROOMANS, P. -
29442-A-33660: BROOSHOOFT, P. - Officieele en feitelijke waarheid. Bijdrage tot de kennis van onze arbeiderstoestanden.
28842-B-32480: BRORING, H.E. - Bestraffende sancties in het strafrecht en het bestuursrecht
27686-A-32011: BROWN BROTHERS & CO. LTD. - Brown Brothers Steering Gear 'Wilson-Pirrie' Type. Description and Instructions for Charging and Working.
25220-A-40465: BROTMAN, I.F. - A Guide to the Temple Tokens of India (signed & numbered by the author)
26462-B-30205: ELIZABETH JOANNA BROUWER. - Archeologie van een houding
31648-B-37283: BROUWER, J. E.A. - Interact Or Die !
28756-B-32457: BROUWER, E.J. - Archeologie van een houding
30193-B-35160: BROUWERS, J. - De laatste deur
32677-B-38044: BROUWERS, J. - Feuilletons herfst 1996
30155-B-35107: BROWN, C. - Mandelstam
30160-B-35115: BROWN, P. AND S. GAINES. -
33960-B-40267: BROWN, R. - Tracks and Signs Dutch (Tirion)
26371-A-30200: ELIZABETH BARRETT BROWNING - The Poetical Works of Elizabeth Barrett Browning with two prose essays.
30447-A-35901: BRSTING, H.; SCHRÖER, A. - Handbuch des Bistums Münster - Band 1 & 2
33420-A-39444: BRÜDERLIN, M. E.A. - Japan und der Westen. Die erfüllte Leere. Ausstellung Kunstmuseum Wolfsburg
18486-A-37501: BRUDERLIN, M. & STOOSS, T. (EDS) - Alberto Giacometti. The origin of space
34038-A-40576: BRUGGE, JEROEN TER - Scheepsbouw in perspectief (luxe genummerde editie)
29844-A-34049: BRUGGER, I. E.A. - Karel Appel
28912-A-33079: BRUGMANS, . / LUNS, H. - Uit de geschiedenis van den wereldhandel
18736-A-37769: BRUGSMA, B. - Kort overzigt van de opvoeding door het onderwijs in de lagere scholen
23471-A-40105: .R. BRUIJN EN J. LUCASSEN - Op de schepen der Oost-Indische Compagnie - Vijf artikelen van J. de Hullu ingeleid, bewerkt en voorzien van een studie over de werkgelegenheid bij de VOC
33577-B-39365: BRUIJN, J. DE - De sabel van Colijn
33442-A-39410: BRUIJNE, E. DE - L.A. Raeven Analyse / Research Paris - Special edition
5243-C-0123: BRUIJNZEEL, C. - Afd. Parketvloeren.
31815-A-40210: G. DE BRUIN - GEHEIMHOUDING EN VERRAAD. De geheimhouding van staatszaken ten tijde van de Republiek (1600-1750)
31714-A-37435: BRUINS, L. - Natuur en Kunst: een leesboekje voor de middelste klasse. Vervolg op ,,De Tijd"
28719-B-32467: REITSMA-LA BRUJEERE, C. - Passe et Present dans les Georgiques de Claude Simon
28911-A-33076: BRUNA, D. - Prent 190 - 9 volumes
31252-B-36817: BRUNA, D. - Boris en de paraplu
26548-A-30412: BRUNING, GERARD - Rembrandt de Realist
30973-A-36519: BRÜNN, D. - Widerstand in der US-Armee, vom Krieg in Vietnam bis zum Golf...
33402-A-39285: KAFKA; BRUNT, NINI (VERT.) - Vier korte verhalen
26892-B-30617: BRUSH, SG. E.A. - Maxwell on Saturn's Rings
33452-A-39467: BRUSSE, M.J. - Het rosse leven en sterven van de Zandstraat
29148-A-33324: BRUSSET, . AND P. HAVEZ - Programme officiel général de la VIe Fête Nationale des Vins de France. Côtes du Rhône. Avignon, Châteauneuf- du- Pape, 30, 31 juillet, 1er et 2 août 1938.
27480-B-31326: BRUYN, M.A. DE - Wind en weder dienende
28465-B-32531: MORZER BRUYNS, WF.J. (INL.) - Werken van de Linschoten-Vereeniging - Met de Triton en Iris naar Nieuw-Guinea
11036-A-32366: JAMES BRYCE - South America. Observations and impressions.
30561-A-36097: BRYSON, A. E.A. (TRANSL.) - Adolf Loos and the reconstruction of Villa Müller.
31311-GB-60: GAUDIER BRZESKA, . MCKNIGHT KAUFFER, . BOREIN, ROBERT GRAVES, SYDNEY LEE, E. BLAMPIED, ETHEL GABAIN, A. JACOBLEFF, EDWARD BOSCIN, HALDANE MACFALL E.A. - The Apple (Of Beauty and Discord)
29945-A-35600: BRIGITTE BUBERL, A.O. - Cezanne, Manet, Schuch
19724-A-38544: PHILIPPE BUC - The Dangers of Ritual
28379-A-32426: BUCH, R. E.A. (RED.) - Rationalisierung 1984 (German Edition)
30952-B-36216: BUCH, B. - Literaire curiosa
32404-A-38233: BUCHHOLZ, K. - Ship Portrait Artists. A Guide and Dictionary for Collectors.
10244-A-30968: HEINRICH BUCHNER - Hinterglasmalerei in der Bohmerwaldlandschaft und in Sudbayern. Beitrache zur Geschichte einer alten Hauskunst
27267-A-31604: BUCHNER, GEORG - Werke und Briefe
31941-A-37715: BUCK, W. - Mahabharata
33555-B-39398: BUCKINGHAM, M. E.A. -
4011-C-0035: BUDDINGH', C. - Crystal Leerdam. N.V. Nederlandsche Glasfabriek Leerdam Holland.
32512-A-38804: BUDÉ, FRANS, WILLIAMS GRAATSMA, KIM ZWARTS - Herman Zeekaf
26666-GB_34: BUERKEL, L. VON; SCHMIDT-ANNABERG, H. - Bilder Vom Mazedonischen Kriegsschauplatz
32036-B-37608: BUHLE, P. -
32419-A-38177: BÜHLER, HANS-PETER - Heinrich Bürkel Mit Werkverzeichnis der Gemälde
33041-A-39111: PIET J. BUIJNSTERS - Geschiedenis van de Nederlandse Bibliofilie
29577-B-33680: BUIJNSTERS, P.J. - Geschiedenis Van Het Nederlandse Antiquariaat
29949-A-35604: JAAP BUIS - Historia Forestis (Nederlandse Bosgeschiedenis) Delen 1 + 2
28964-B-33132: KEVERLING BUISMAN, F. - ORDELEN VAN DE ETSTOEL VAN DRENTHE 1450-
31186-B-36725: BUISSERET, D. (ED.) - Monarchs, Ministers and Maps
27007-A-31015: BUIST, G. - Project bejaarden vertellen over vroeger. Een serie interviews.
33946-B-40208: BUKMAN, B. E.A. - Jaarboek Landschapsarchitectuur en stedenbouw 2013 NL/ENG
27283-A-31634: BULGAKOWA, ELENA S. - Margarita und der Meister: Tagebücher, Erinnerungen.
31686-A-37354: BULKOWSKI, H. - Pro 5. Anarchie + Humor.
31757-B-37448: BAD HEART BULL, A. E.A. -
29694-B-34020: BULLEY, A. (ED.) - Painting the Century
20324-A-39054: MARCEL BULTE - Slachthuisbuurt - Boeren, arbeiders en slagerslieden: 100 jaar wonen en werken in en rond het Haarlems Openbaar Slachthuis
32361-A-38086: BULTHUIS, R. - Herinneringen aan Alexandre A. M. Stols
27730-A-32099: BUMA, W. J. - De Eerste Riustringer Codex
28889-A-33043: BUMA, W.J.; WILHELM, E. - Westerlauwerssches Recht 1. Jus municipale frisonium - Teil 1 und 2. Herausgegeben von Wybren Jan Buma und Wilhelm Ebel. (= Altfriesische Rechtsquellen. Texte und Übersetzungen, Band 6.1 und 6.2)
27727-A-32089: BUMA, W.J. - Vollständiges Wörterbuch zum westerlauwersschen zum westerlauwersschen Jus Municipale Frisonum.
27043-A-31213: BUNING, MARJAN - Want je kan niet druk genoeg zijn om die klootzak uit je hoofd te houden
27053-A-31232: BUNING, MARJAN - Speed. Gedichten Comic
26201-A-30129: WERUMEUS BUNING, A. - Rotterdamsche Lloyd. Over zee naar den Dauphine.
33219-B-38908: BUNING, M. - T.F. Powys
25176-A-40350: BUNJAN, J. - Eens Christens reize naar de eeuwigheid
32228-A-37966: BUNJAN, J. - Eens Christens Reyze na de Eeuwigheyd. Vertonende Onder Verscheiden Aardige Zinnebeelden, De gantsche staat van een Boetvaardige enGod-Zoekende Ziele.
17421-A-36627: DELLO BUONO, C.J. (ED) - Rare Early Essays on the Brontes
29708-B-33951: BURDA, F. E.A. - Joan Miró
31253-B-36821: BURDA, F. E.A. - Der Blaue Reiter
28327-B-32302: BURDEN, S.C. - Presence
29042-B-33032: BUREMA, A. E.A. - Jan Jordens
26178-A-30098: C. A. CHAIS VAN BUREN - De Staatkundige Beginselen van Ph. van Marnix Heer van St. Aldegonde
30717-B-36127: BURG, H. TER; GRAAF, A. DE [FOTOGRAFIE]. - Oosterpark
26555-A-30419: 'LE DOCTEUR'SCHELTEMA; W. BÜRGER (PUBL.) - Rembrand. Discours sur sa Vie et son Genie. Avec un grand Nombre de Documents Historiques
31878-B-37461: BURGGRAAFF, G. - Onder de wolken
19082-A-37813: VICTOR BURGIN - Victor Burgin: Components of a Practice
32809-B-38304: BURK, K. - Troublemaker
33834-B-40012: STRYDONCK DE BURKEL, ROLENDE VAN - Art nouveau juwelen in Europa
10704-vitrine: [BURMANIA, E.S. & W. VAN ITSMA] - Schuite- en jagt-praatjes, ofte Samenspraken tusschen eenige heeren, waar in verhandelt worden verscheide stoffen rakende de oude en hedendaagsche gesteldheid van de Nederlandsche Republyk, en wel voornamentlyk word gesproken over eenige nieuws uitgekomene boeken.
30441-A-35868: BURNET - Historie van de Reformatie der Kerke van Engeland. In het Engelsch beschreven door Mr. Burnet. En nu uit denzelven vertaalt. Eerste deel. Met Figueren.
24272-A-40169: CHARLES BURNEY - Muzikale reizen - Kroniek van het europese muziekleven in de 18e eeuw
30757-A-36267: BURNIE, D. - Les fleurs de Méditerranée. Le guide visuel de plus de 500 espèces de fleurs sauvages.
32429-A-38235: BURNS, RIC AND L. ADES - New York. Die Illustrierte Geschichte von 1609 bis Heute
33878-A-40344: BUROW, J. - Vrouwenroeping
32023-B-37587: BURY, S. (ED.) -
33008-A-39013: JUTTA BUSCHMANN - In Memoriam Hans van der Grinten 19. Marz 1929 - 22. Mai 2002
31407-B-37013: BUSSAGLI, MARIO. - Oriental architecture
33229-B-38892: BUSSAGLI, M. - Renaissance architecture in Italië
30505-A-36016: BUSSCHE, W. VAN DEN E.A. - Rik Wouterse
26220-A-30148: BUSZ, H. - Familie-register. Bijeenverzameld en in orde gesteld in het jaar 1910.
29426-A-33628: BUT, A. E.A. [RED] - Kwartaalschrift voor Kunst en Cultuur
16878-A-39685: HASENBERG BUTTER, I. - Academic economics in holland 1800-1870
33200-B-38853: BUTTERFIELD, J. -
33001-A-39011: ANNE VAN BUUL - Lopende vuurtjes - Eengelse kunst en literatuur in Nederland en Belgie rond 1900
28927-A-33107: BUURMAN, O. - Hochdeutsch-plattdeutsches Wörterbuch. Auf der Grundlage ostfriesischer Mundart - 12 volumes (complete)
28451-B-32768: BUURSMA, A. E.A. - Met bus, trein en tram door 't Wold en 't Oldambt
29466-A-33692: BUURSMA, H. - Johan Rumpt. Beelden.
33720-A-39907: BUUTVELD, .C.; PELT, J. VAN - Nederlandse verantwoordelijkheidstekens sinds 1797 / Netherlands' Responsibility Marks since 1797 - Volume 1-3
31725-A-37508: BUVELOT, Q. - 700 Jahre Schloss Moyland: Eine Reise in die Vergangenheit
8165-A-30559: QUENTIN BUVELOT - Tableaux flamands & hollandais du musee fabre de montpellier
26914-B-30680: BUVELOT, Q. - Dutch Portraits
27265-A-31595: J.F BUYCK - Zero Internationaal Antwerpen - Retrospectieve tentoonstelling
31232-B-36784: BUYCK, J.F. - Floris & Oscar Jespers
20462-A-38428: BUYSSE, C. - Het leven van Rozeke van Dalen - Eerste & tweede deel (compl)
33862-A-40251: BUYSSE, C. - Tantes
31403-B-37000: BYARS, M. -
26124-A-30004: BYVANCK, A.E. - La miniature dans les Pays-Bas septentrionaux
30336-B-35614: BZZTOH, 2000 - Tamarinde & Saffraan
26632-A-30489: ENKLAAR, E. C. EN F. A. - Maandblad voor den Nederlandschen Landbouwer. 1858.
4022-C-0046: AJ.C. - Winter-prijskourant A.J.C. 1931-1932 + Zomer prijskourant 1932 van de A.J.C. verkoopcentrale.
20561-A-38727: WG.C. - Coniston Tales told by W.G.C. Original first edition
20040-A-38490: C, VAN SON - Album 'Schilderachtig Nederland'
27632-A-31810: BAILEY C., COLIN B. E.A. - Renoir Landscapes 1865-1883.
28873-A-32998: CABANNE, P. - Entretiens avec Marcel Duchamp
32823-B-38323: CAHN, M. - Miriam Cahn
29707-B-34016: CAILLEBOTTE, G. - Gustave Caillebotte
27062-A-31267: CALCAR, E. VAN - De Dertiende. Een familie-roman. 3 volumes (compleet)
30028-A-35721: BEECK CALKOEN, J.F. VAN - Onderzoek naar den rechtstoestand der Geestelijke en Kerkelijke Goederen in Holland na de Reformatie.
24685-A-39876: H. J. CALKOEN - Planten-Atlas. 4e druk.
33905-A-40435: CALLE, SOPHIE UND STEPHAN BALKENHOL - Parkett: Stephan Balkenhol, Sophie Calle (Parkett No. 36 - 1993 Insert: Richmond Burton)
33641-B-39644: CALLENS, K. E.A. - Meesterlijke Middeleeuwen
33080-A-39166: ROGER CALLOIS, HM. ENZENSBERGER, , SALVATORE QUASIMODO, YANNIS RITSOS U. TRANSLATIONS BY ATTILA JZSEF, MIKL RADNÓTI, LÖRINC SZABÓ, GUILLEVIC, GYULA ILLYÉS, ANTAL HIDAS, ISTVÁN VAS A.O. - Arion 15: Nemzetközi Költöi Almanach (International Almanac of Poetry)
32084-B-37696: CALLOW, D. E.A. -
29245-B-33360: CALLOWAY, S.; COLVIN, D. -
19899-A-38455: CAMERADA, ROSA - Love Love
24389-A-39803: KEITH CAMERON - Mudhoney - The Sound and the Fury from Seattle
31162-B-36675: CAMOES, L.V. DE - Ware Voor Zo Lange Liefde Niet Zo Kort Het Leven
31479-A-37127: CAMP, CL. E.A. - Bibliography of Fossil Vertebrates 1944-1948
31477-A-37124: CAMP, C.; VANDERHOOF, V.L. - Bibliography of Fossil Vertebrates - 4 volumes
23677-A-39270: REV. LEWIS CAMPBELL - the theaetetus of Plato
23524-A-39563: BRIAN CAMPBELL - The Roman Army, 31 BC - AD 337 - A Sourcebook
26438-A-30300: CAMPBELL, E. M. J. E.A. - Imago Mundi. The Journal of the International Society for the History of Cartography. 32: 1980
29386-A-33540: CAMPE, J.H. - Die Entdeckung von Amerika , Ein Unterhaltungsbuch für Kinder und junge Leute - Part 1 & 2 (complete)
31706-A-37426: CAMPEN, P. VAN E.A. - Grondbeginselen der bouwkundige meetkunde
29975-A-35660: REMCO CAMPERT, HUGO CLAUS, LUCEBERT EA - Atonaal (1e druk)
31198-B-36752: CAMPERT, R. E.A. - Ysbrant
31022-A-36664: CAMPERT, R. - Fabels voor dokters
32526-A-38380: CAMUS, A. - Essais
31290-A-36906: CAMUS, A. - Le premier homme
34019-A-40563: CAMUS, A. - De Vreemdeling (eerste Nederlandse druk)
9350-A-30962: CANEMAKER, JOHN - Winsor McCay. His life and art. Foreword by Maurice Sendak.
27277-A-31614: ELIAS CANETTI - Die Fackel im Ohr - Lebensgeschichte 1921-1931
24596-A-37559: ELIS CANETTI - Het Martyrium
28976-B-33138: CANETTI, E. - Toneel
27305-B-31453: CANFIELD, JACK; CHEE, DR. PETER - Coaching for Breakthrough Success
33273-A-39214: CANNIZZARO - Early world order & animacy
26391-A-30229: CANTARINO, VICENTE - Arabic Poetics in the Golden Age. Selection of texts accompanied by a preliminary study
19720-A-38529: THOMAS DE CANTIMPRÉ - Les Exemples Du 'Livre Des Abeilles'
30528-A-36053: CAPELLE, J.P. VAN - Filips Willem, Prins van Oranje.
29331-B-33197: CAPENBERGHS, J. E.A. - Europalia 1993 Mexico De arend en de zon
19590-A-38035: DONALD KUSPIT; ROBBIE CAPP - Karel Appel Sculpture. A Catalogue Raisonne
29652-B-33955: CARDINAL, R. -
18315-A-37491: CARDOZO, ADA LOPES & JOOST SWARTE - De ideale postzegel. Een bundel ideeën naar aanleiding van het afscheid van Paul Hefting van de KPN, Kunst en Vormgeving
26931-B-30843: PETER CAREY. - True History of the Kelly Gang
29638-A-33969: CARLSON, V.I. - Matisse as a Draughtsman
30972-A-36518: CARMIGGELT, A. (RED.) - Rotterdam Papers VII. A contribution to medieval archaeology. Teksten van lezingen, gehouden tijdens het symposium Handel, handelsplaatsen en handelswaar vanaf de Vroege Middeleeuwen in de Lage Landen te Rotterdam.
27754-A-32143: CAROLI, DUCIS CROYIACI ARSCHOTANICHARLES DUC DU CROY ET D'ARSCHOT; ANTONII AUGUSTINI/ANTONIO AUGUSTIN - Regum et imperatorum Romanorum numismata, aurea, argentea, aerea: a? Romulo et C. Iul. Caesare usque ad Iustinianum Aug./Archiepisc. Tarracon. Antiquitatum Romanarum Hispanarumque numisueterum dialogi XI
32200-A-37931: VEGA CARPIOOS, L. DE, VOS, I. - Gedwongen vriendt
33208-B-38842: CARR, D.; STEUTEL, J. - Virtue, Theory and Moral Education
32208-A-37991: CARRE, J. LE - The spy who came in from the cold
12532-A-33653: ROLAND CARRERA, DOMINIQUE LOISEAU, OLIVIER ROUX. - Androiden. Die Automaten von Jaquet-Droz.
22702-A-39056: DAVID CARRIER - Poussin's Paintings - A Study in Art-Historical Methodology
31443-B-37053: MICHAEL P. CARROLL. - The Cult of the Virgin Mary
27225-A-31354: CARROLL, L. - Album Lewis Carroll Iconographie choisie et commentés par Gattégno
32788-A-38599: CARTER, A. - Images of Frida Kahlo
32806-B-38321: CARY, J. - Three Modern Italian Poets
26554-A-30418: CASANOVA, GIACOMO; KARS, THEO (VERT.) - De Geschiedenis van mijn Leven (12 delen compleet)
33687-A-40039: CASPERS, E. - Lettervoorbeelden voor den schilder. Bijeengebracht door E. Caspers. Uitgave van drukkerij Eisma Leeuwarden. (compleet)
26130-A-30016: A.-M. CASSANDRE (PRESENTED BY) - Publicité. l'Art international d'ajourd'hui vol. 12.
30609-A-36182: CASSERES, J.M. DE - Stedebouw
29515-B-33481: CASSIDY, S.-M. (TEXT) - The Hotel Book
33394-A-39320: CASSIRER, ERNST - Philosophie der symbolischen Formen - Dritter Teil. Phänomenologie der Erkenntnis
30587-A-36159: CASTAGNOLI, P.; ROVERSI, R. - Valerio Adami
20066-A-38451: KAREL CASTELIN - Die Goldprägung der Kelten in den böhmischen Ländern
32085-B-37685: CATCHES, P. SR. - Sacred Fireplace
34117-B-40550: CATO -
28229-B-32273: CATS, J. E.A. - Beeldende kunstenaars in Friesland
29799-B-33994: CAUTER, L. DE - De Dwerg In De Schaakautomaat
32608-B-38805: CAVANAGH, CLARE - Osip Mandelstam and the Modernist Creation of Tradition
25166-A-40149: KURT CAVIEZEL - The Encyclopedia of Kurt Caviezel
20078-A-38453: WILLIAM CAXTON (TRANSLATION) - The history and fables of Aesop 1484
24625-A-39884: LOUIS-FERDINAND CELINE. - Feeërie voor een andere keer, deel I
18735-A-37770: CÉLINE - Actes du colloque international de la Haye; 25-28 juillet 1983
23431-A-39557: LOUIS-FERDINAND CÉLINE - Rigodon. First ed.
31660-B-37291: CELINE, L.F. - Brieven aan vriendinnen
33903-A-40437: FAN CENG - Yin Jiang Shansheng Habitat Award (Chinese Edition)
33902-A-40439: FAN CENG - Poetry Award Supernatural Ruixiang (Chinese Edition)
33901-A-40438: FAN CENG - Yin Qi million class reward of God (Chinese Edition)
23654-A-40088: YVETTE K. CENTENO, PETR WITTLICH, A.O. - Alphonse Mucha and the Spirit of Art Nouveau
30883-B-36234: CERMAK, M. - Spectacular Snakes of Australia
31529-A-37172: CHAGALL, M - Ma Vie (first edition)
23938-A-40132: DOUGLAS CHALK - Hebes & Parahebes
20459-A-39832: ROBERT CHAMBERS - Cyclopaedia of English Literature in 2 volumes (complete)
32355-A-38091: CHAMPMESLE, .C. - Les Oeuvres De Monsieur De Champmesle, premiere partie
19302-A-38037: DR. J.A. DER MOUW & CHAMULEAU, RODY - Schandaal in Doetinchem 1904 Delen 1 en 2
22701-A-39053: TOBY CHANCE AND PETER WILLIAMS - Lighthouses - The race to illuminate the world
20187-A-39048: FRANCOIS CHAPON - Le peintre et le livre. L'age d'or du livre illustré en France 1870-1970
29703-B-33847: CHAPPAZ, M. - In Wahrheit erleben wir das Ende der Welt
32750-A-38404: CHARDERE, B. E.A. - POSITIF Revue de cinema - 20 volumes
29150-A-33338: CHARLESTON, RJ. E.A. - Lladro. The art of porcelain. How Spanish porcelain became world famous.
29939-A-35583: CHARLEVOIX, P. DE - Histoire et description du Japon
33284-A-39678: CHARLTON, W. - Aesthetics. An Introduction
23063-A-38973: CHARMANT, MARCEL (PREFACE). - Chateaux et Manoirs du Nivernais, Tome 1 et 2. (2 vol. compl.)
27234-A-31445: CHARRINGTON, JOHN - A Catalogue of the Mezzotints after, or said to be after, Rembrandt.
27219-A-31319: CHATEAUBRIAND, F.-R. DE - Mémoires d'outre-tombe - Volume 1 & 2
27034-GB_13: CHATELAIN, E. - Paléographie des Classiques Latins. Collection de facsimiles. 61-195 in 3 volumes.
27003-GB_8: CHATELAIN, E. - Paléographie des Classiques Latins. Collection de facsimiles. 1-195 in 4 volumes.
29285-B-33207: CHAUCER, G. - De canterbury-verhalen
25152-A-40338: DARESTE DE LA CHAVANNE, M.C. - Histoire de l'administration en France et des progres du pouvoir royal - Tome I-II
31994-A-37840: CHAYA, B.; PHEIBUSH, U. - The Copenhagen Haggadah Altona-Hamburg, 1739
10457-A-30971: H.E. ; HOUCHANG CHEHABI - Iranian Politics and Religious Modernism
11518-A-33044: CHEN, SHIATZY - Shiatzy Chen
32460-A-38288: CHEREAU, A. - La parnasse medical Francais, ou Dictionnaire des Medicins-Poetes de la France
28697-B-32867: CHEREDNYCHENKO, O. E.A. - Publiek/privaat: vervlechten of ontvlechten?
31211-B-36759: CHEREWATUK, K.; WIETHAUS, U. - Dear Sister
12505-A-33609: CHERNEVICH, ELENA; ANIKST MIKHAIL - Russian graphic design 1880-1917
25175-A-40356: CHIBBET, D. - The History Of Japanese Printing And Book Illustration
27378-B-31412: J. RIVES CHILDS. - Casanova
17769-A-36628: CHITTENDEN, HIRAM MARTIN - A History of the American Fur Trade of the Far West. Volume 1 a History of the Poineer Trading Posts and Early Fur Companies of the Missouri Valley and the Rocky Mountains and of the Overland Commerce With Sante Fe
29090-A-333200: CHLOBYSTINE, A. - Die Verborgene Kunst
34039-A-40575: CHOLEWCZYNSKI, GEORGE F. - Polen van Driel / druk 1
28197-A-32326: CHOUILLET, ANNE-MARIE - Colloque International Diderot (1713-1784) Paris - Sevres - Reims - Langres 4-11 Juillet 1984
27048-A-31217: CHRISTMANN, S. P. (ED.) - Antiken
32400-A-38211: CHRISTOPOULOS, G. - Patmos. Die Schätze des Klosters
32903-A-38898: CHRISTOUT, M.-F. - Le Merveilleux et le Theatre du Silence
24332-A-39672: CHUNG, DAI H. - Atlas of Pediatric Surgical Techniques, A Volume in the Surgical Techniques Atlas Series
31959-A-37768: CHURCHILL, W.S. - My Early Life. A Roving Commission.
32509-A-38294: CHURCHILL, W. - Tweede wereldoorlog - Volume 1-12 (compleet)
25385-A-40217: CHUTE, HILLARY L. - Disaster Drawn: Visual Witness, Comics, and Documentary Form
1596-A-40186: GRAZIELLA LEYLA CIAGA - Alessandro Mendini. Minimum Design.Mendini
32933-A-38910: CICERO, MT.; ERNESTI, J.A. - M Tullii Ciceronis Opera Omnia ex Recensione J A Ernesti cum Varietate Lectionis Gruterianae et Clave Ciceroniana. Editio Nova. Tomus Primus qui est Rhetoricus, adjecta est Varietas Lectionis Gruterianae
32936-A-38909: CICERONIS, M.T. - Operum: Epistolarum pars prima & secunda
4643-C-0091: CINEY - Les forges de Ciney. Chauffez-vous mieux!
31425-B-37045: MASSIMILIANO CIONI, A.O. - Elmgreen And Dragset
29200-A-33440: CIRLOT, J.E. - La pintura de modest cuixart
29199-A-33439: CIRLOT, JE. E.A. - Arte actual. Zeitgenössische spanische Kunst. Malerei Skulptur Grafik Keramik.
29480-A-33706: CITTERS, A.J. VAN - De rechtstoestand van de banken van leening. Stellingen.
32440-A-38269: CIUHA, DELIA [RED.] - Blumen-Mythos / Flower Myth. Von Vincent von Gogh bis Jeff Koons / Vincent van Gogh to Jeff Koons
33996-B-40394: CLAES, JO, ALFONS CLAE EN KATHY VINCKE - Sanctorum
28384-A-32438: CLAIR, J. E.A. - Venice and the biennale. Itineraries of taste.
29131-A-33296: CLAIR, J. - L'ame au corps: Arts et sciences, 1793-1993
25067-A-40408: VAN CLAIRVAUX, B. - Apologie. Cisterciënzer visie benedictijns leven.
19833-A-40076: JOHN BATES CLARK - Essentials of Economic Theory as applied to modern problems of industry and public policy
4200-C-0068: TUTTLE & CLARK - Blue book catalogue 1925-1926. Number 61.
31386-B-36971: CLARK, ALAIN. - Aces High
32041-B-37609: CLARK, C. - Thomas Moran
30890-B-36209: CLARK, A. - Riffs and Choruses
19757-A-38554: WILLIAM ANDREWS CLARK AND PETER N. MILLER - Momigliano and Antiquarianism - Foundatons of the Modern Culktural Sciences
22539-A-38736: CHRISTOPHER CLARK - Preußen. Aufstieg und Niedergang 1600-1947
30370-A-35739: CLARKE, J.H. - Dictionary of Practical Materia Medica
30029-A-35723: CLAUS, H. - De Metsiers
31683-A-37349: CLAUS, H. E.A. - De blijde en onvoorziene week
33684-A-39965: CLAUS, HUGO - De Oostakkerse gedichten
30772-A-36285: CLAUSEWITZ, C. VON; SCHERFF, W.V. - Vom Kriege: hinterlassenes Werk des Generals Carl von Clausewitz
31134-A-36889: OTTO P. CLAVADETSCHER - Ratien im Mittelalter - Verfassung, Verkehr, Recht, Notariat: Ausgewahlte Aufsatze
22832-A-39059: MARTIN CLAYTON - Poussin - Works on Paper
31987-A-37822: CLAYTON, F. (ILLS.) - The Revelation of Saint John The Divine (signed)
31358-B-36916: CLEGG, N. - Politics
25065-A-40289: CLEMENT, CHRISTOPHE - Polyptyques: Le Tableau Multiple du Moyen Âge au Vingtième Siècle
30985-A-36555: CLEVERENS, RW.A. - Sire......Deel I & II
27231-A-31442: THE GROLIER CLUB (PUBL.) - Catalogue of Etchings and Dry Paintings by Rembrandt. Selected for Exhibition at the Grolier Club of the City of New York April-May 1900
4903-C-0112: UTERMÖHLEN & CO. - Prijscourant van instrumenten voor chirurgie, obstetrie enz. en artikelen voor ziekenverpleging.
29365-A-33511: COBRES, J.P. - Deliciae Cobresianae. Buchersammlung zur Naturgeschichte. Vol I - II
26177-A-30097: COCHIUS, . M.; BERLAGE, H. P. E.A. - Vijftig Jaar Glasindustrie. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der N. V. Glasfabriek "Leerdam" voorheen Jeekel Mijnssen & Co te Leerdam
33112-B-38772: COCKER, MARK - Our Place
28325-B-32290: COCKER, M. - Birders
22876-A-39191: COCKLE, MJ.D. - A Bibliography of military books up to 1642
33771-B-39973: COCKSHAW, P. - Les Chroniques de Hainault Ou Les Ambitions D'Un Prince Bourgignon
30473-A-35914: COCTEAU, J. - Poesie Graphique
30831-A-36450: COCTEAU, J. - Poemes ecrits en Allemand
26588-B-30321: CODAX, 2001 - Shirana Shahbazi
23297-A-39553: O. CODRINGTON - A Manual of Musalman Numismatics
32544-A-38576: GEORGES COEDES (INL.) - Verzameling Krook / Verzameling boeddhistische beeldhouwwerken van J.C.M. Krook
30213-B-35218: COETZEE, J.M. - Scenes from Provincial Life
33153-B-38722: COETZEE, J.M. - The Lives of Animals
30531-A-36056: ERNST COHEN - 6 werken, overgedrukt uit het Chemisch Weekblad.
30093-B-35015: COHEN, R. - The Sun & the Moon & the Rolling Stones
24316-A-40185: JEAN-LOUIS COHEN, MONIQUE ELEB AND ANTONIO MARTINELLI - Paris Architecture 1900-2000
25266-A-40481: COHN, LEOPOLD, ISAAK HEINEMANN, MAXIMILIAN ADLER U. A. (PUBLISHERS) - Philo von Alexandria: Die Werke in deutscher Übersetzung. Band V.
25215-A-40472: COLE, M. & ROSS, D.H. - The Arts of Ghanaexhibition dates: Frederick S. Wight Gallery, University of California, Los Angeles, California, October 11 to December 11, 1977: Walker Art Center, Minneapolis, Minnesota, February 11 to March 26, 1978: Dallas Museum of Fine Arts, Dallas, Texas, May 3 to July 2, 1978
30881-B-36387: COLEMAN, J. - Public Reading and the Reading Public in Late Medieval England and France
25002-GB_12: H. COLIJN (INL.) - Economisch Archief van Nederland en Koloniën
8327-A-30790: COLLECTIF. - L'Emblème à la Renaissance. Actes de la Journée d'Etudes du 10 Mai 1980 publiés par Yves Giraud.
31517-B-37149: VANESSA COLLINGRIDGE. - Captain Cook
26395-A-30234: DE COMMISSIE - Verslag der Commissie benoemd bij gemeenschappelijk besluit van de collegien van gedeputeerde staten van friesland en groningen van 7 februari 1902 tot het instellen van een nader onderzoek in zake de Indijking der Lauwerzee in verband met eene verbeterde afstrooming van boezemwater in de provinciën Friesland en Groningen
26915-B-30642: W.H. FREEMAN AND COMPANY, 2009/2010 - Probability and Statistics
28339-B-32188: HENRY HOLT AND COMPANY, 1998 -
29935-A-35579: COMRIE, A. - Verzameling van leerredenen, waar in vertoont wordt...en in hun voorig element gebragte - Eerste stuk
25177-A-40351: NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "HET CONCERTGEBOUW - Geïllustreerd Programma (achtste serie), der Concerten van 3 october 1907 tot 2 april 1908
23126-A-38979: . EDGAR AND H.E. CONNOR - Flora of New Zealand: Volume V Gramineae / Grasses
27497-B-31343: CONRAD, C.; THOMPSON, M.E. - The New Brand Spirit
32500-A-38332: CONRAD, E. - Kants Logikvorlesungen als neuer Schlüssel zur Architektonik der Kritik der reinen Vernunft - Die Ausarbeitung der Gliederungsentwürfe in den Logikvorlesungen als Auseinandersetzung mit der Tradition
31446-B-37060: CONRADI, HENK. - Vincent van Gogh
31104-A-36812: CONRADS, M. - Het Theatre van Lucas d'Heere. Een kostuumhistorisch onderzoek.
30142-B-35087: CONSTABLE, 2016 - Paul Simon Homeward Bound
27649-A-31893: CONSTANT, B. - Oeuvres
29647-B-33876: CONTE, A. DEL - Amaretto, Apple Cake and Artichokes
26661-A-30529: CONWAY, W.M. - Woodcutters of the Netherlands in the fifteenth century
31302-A-36969: CONZ, FRANCESCO - Lawrence Ferlinghetti: Multimedia Artist - Opere scelte
29634-A-33947: CONZEN, I. - Edouard Manet und die Impressionisten
29237-B-33249: COOK, C.; STEVENSON, J. - Longman Handbook of Twentieth Century Europe
32073-B-37678: COOKE, M. - Cambridge Music Handbooks
25164-A-40326: ARTHUR BRADDEN COOLE - Pointed Spade Coins of the Chou Dynasty
30750-A-36233: COOLE, A.B. - Coins in China's History
25163-A-40325: ARTHUR BRADDEN COOLE - Spade Coin Types of the Chou Dynasty
27708-A-32038: COPIER, A.; KUYKEN-SCHNEIDER, D. E.A. - A.D. Copier: Dialoog met glas
23100-A-38952: COPPEJANS, E. - Flora van de noord-franse en belgische zeewieren
25154-A-40355: PAUL COQ - La Monnaie de Banque ou L'espece et le Portefeuille précedée d'une notice de William Paterson (...) et d'une introduction sur le gouvernement de la banque de France a partir de 1857
25153-A-40337: COQUELIN (CHARLES) - Le crédit et les Banques, par Coquelin. 2e édition, revue, annotée, augmentée d'une Introduction par J.-G. Courcelle Seneuil et d'une Notice Biographique par M. G. de Molinari.
29374-A-33525: LE CORBUSIER - l'Art decoratif d'aujourd'hui
32481-A-38349: LE CORBUSIER - l'Art decoratif d'ajourd'hui
32930-A-38917: LE CORBUSIER - Texts and Sketches for Ronchamp
31609-B-37219: AKKERMANS, CORNE EN PIM VERCOULEN - Catalogus Van Het Nederlandse Papiergeld
27743-A-32137: CORNEILLE - MARCEL PAQUET - Corneille. [Corneille of de sensualiteit van het gevoel].
23065-A-38961: J. CORNELISSEN - Muntmisdrijven
30585-A-36157: BAER CORNET, WILLIAM GRAATSMA, ALEXANDER VAN GREVENSTEIN - Baer Cornet grafisch ontwerper
27098-B-31069: CORTEEL, M. (ED.) - FIFA World Football Records 2010
26994-A-30994: CORVIN, O. VON - Aus dem Zellengefängniß. Briefe aus bewegter schwerer Zeit 1848 - 1856
28240-B-32329: COSGROVE, S. - Memphis 68
33851-A-40199: COSINUS - Kippeveer
26957-A-30893: COSSONNET, F. - Une Recherche généalogique, 600 ascendants directs
16609-A-36746: DE COSTER, J. - Naar stille landen: verzen van Jef de Coster
25078-A-40186: JOHAN COUMOU & MACHIEL WILMINK. - De Klok. Maandblad voor het bakkersbedrijf. Huisorgaan van de fabriek "Zeelandia" - Jaargang '33, '35, '36, '37 & '38.
26563-A-30427: COUPERUS, LOUIS - Proza (3 delen compleet)
30555-A-36084: LOUIS COUPERUS - Proza Bundel 3
31525-A-37168: COUPERUS, L. - Iskander. De roman van Alexander den Groote - Eerste en tweede boek
30763-A-36275: COUPERUS, L. - Proza door Louis Couperus - 1e en 2e bundel
28896-A-33053: COUPERUS, L. - Herakles. Roman in twee deelen.
31550-A-37200: COURIER, P-L. - Oeuvres de P. L. Courier - Vol. I-IV
31968-A-37793: COURTNEY, E. - C. Valerius Flaccus. Argonauticon.
32416-GB90: COUWENBERG, A.J. - De omstreken der Stad Arnhem in twaalf Kunstplaten naar de Natuur
19286-A-38799: COX, B. - King William's European Joint Venture
28647-B-32399: COX, J. E.A. (ED.) - Medicine of the Person
29676-B-33743: ROBERT CRAFT - Stravinsky
23791-A-39346: CRANE, W. - Of The Decorative Illustration of Books Old and New
22711-A-39490: STEPHANIE STEIN CREASE - Gil Evans
30417-B-35752: CREMER, I. E.A. - Proef de smaak van Flevoland
31487-A-37140: CREPAX, GUIDO - Histoire d'O Dessinee Par Guido Crepax
32478-A-38277: CREZEE, M. - Odysseus' reis naar Walcheren
29096-A-33215: CROISSANT, M. - Retrospektive 1958 - 1989
31331-A-37040: CROLARD, .; BÉRAUD-WILLIAMS, S. - L'arbre aux sept vies.: Les sept fils de Philémon
33539-B-39436: CROUWEL, W. E.A. - View to the Future
28548-B-32434: CROUWEL, W. E.A. - Focus paris
30589-A-36161: WIM CROUWEL - Lecturis Documentaire 8, 16, 17, 21, 22, 24 & 26
33784-B-40027: CUADRA, M. - Clorindo Testa, Architect
33725-A-39912: CULME, J. - The Directory of Gold and Silversmiths: Jewellers and Allied Traders 1838-1914 - Volume I & II
22778-A-39835: BARRY CUNLIFFE - Prehistoric Europe - An Illustrated History
28868-A-32990: CUNNINGHAM, W. - The Growth of English Industry and Commerce - Vol I-III
28203-A-32376: CURIGER, B. ED. - Freie Sicht aufs Mittelmeer: Junge Schweizer Kunst mit Gästen. 5 Juni - 30 August 1998, Kunsthaus Zürich, 6 Oktober - 22 November 1998, Schirn Kunsthalle Frankfurt, Scalo Zürich-Berlin-New York
29437-A-33646: CURR, E.M. - Pure saddle-horses, and how to breed them in Australia. Together with a Consideration of the History and Merits of the English, Arab, Andalusian, & Australian Breeds of Horses.
33302-B-38921: CURRIE, G. -
27093-B-31068: CURTIN, PH.D. - Image of Africa Volume 2
32610-B-38052: CURTIS, E.S. (PHOTOGR.) -
28182-A-32250: CUSTERS, L. - Daar was de bron. De Beweging van Tachtig in de ogen van Albert Verwey.
31112-A-36845: CUTSEM, A. VAN - Parures de tete ethniques. D'Afrique, d'Asie, d'Oceanie et d'Amerique.
32514-A-38824: CUVELAND, HELGA DE - Natur im Aquarell. Meisterwerke der Wiener Hofmaler Johann und Joseph Knapp
20186-bovenop_kast_in_keuken: CUVIER, GEORGES, [BARON, 17691832]; VALENCIENNES, M., 1794-1865 - Histoire naturelle des poissons / par m. le B. Cuvier et par m. Valenciennes
27998-B-31686: CYTTER, K. - The Man Who Climbed Up the Stairs of Life and Found Out They Were Cinema Seats
29080-A-33183: MADAME D*** - Beautés de l'histoire des Espagnes ou grandes époques de cette histoire
26891-B-30608: DAAL, L.H.; SCHOUTEN, T. - Antilliaans verhaal
32922-A-38856: DAALEN, M. VAN - Raveslag (gesigneerd)
29779-B-33866: DAENENS, L. E.A. - Tupperware
32415-A-38157: DAFFNER, H. E.A.- (HRSGB) - Deutsches Dante-Jahrbuch - 34 volumes + Registerband
33519-B-39280: DAHL, L. - Morning Glory
31340-A-37082: DAINVILLE, F. DE - Le Langage des Géographes: Termes, Signes, Couleurs des Cartes Anciennes
31502-B-37147: PIERRE DAIX. - Picasso Craeateur: La Vie Intime Et l'Uvre
33315-B-39151: DALBY, A.; GRAINGER, S. - Keuken van odysseus
23462-A-40095: A.M. DALE - The Lyric Metres of Greek Drama
20333-A-38984: AG. VAN DALEN, E.A. - Bergh - Heren, land en volk
29692-B-33839: DALES, D. - Glory!
31065-B-36665: DALES, R.C. - The Intellectual Life of Western Europe in the Middle Ages
32286-B-37941: DAM, P. ; PRAAG, PH. VAN - Amsterdam gaf het voorbeeld
29206-A-33446: DAMASE, J.; BELLEGUIE, A. - Kijno Margerie Monirys Yeru: Venise Biennale 80 France
33608-B-39858: DAMEN, M.; SICKING, L. - Middeleeuwse studies en bronnen 123 - Bourgondi voorbij
29737-B-33813: DAMROSCH, L. - Jean-Jacques Rousseau
26604-B-30385: JACQUES DANE (RED.) - 1648: vrede van munster
30419-B-35760: DANIELEWSKI, M.Z. - Fifty Year Sword
26368-A-30196: DAPPER, DR. O. - Historische Beschryving der Stadt Amsterdam
27542-B-31623: BRUININK-DARLANG, C. - Hervormingen in de koloniale periode
30317-B-35573: DARLEY, E. E.A. - Francis Bacon
28890-A-33045: DARMON, O. - Le grand siecle de Bibendum
23303-A-39547: INDRANEIL DAS - Die Schildkröten des Indischen Subkontinents
32633-B-38186: DAUGELAT, F. - Hermine Overbeck-Rohte
32276-B-37909: DAUM, P.A. - Verzamelde romans - 2
31778-B-37471: DAUTERMANN, C. - Alpenbegeisterung im Spiegel der Malerei des 19. Jahrhunderts
27515-B-31369: DAVID, E. - At Elizabeth David's Table
32678-B-38080: DAVIDOW, A. - Zo teken je dieren
29551-B-33590: DAVIDSFONDS, 1996 - Joden en Europa
26590-B-30319: RUSSEL DAVIES. - Ronald Searle
22649-A-39833: NORMAN DAVIES - Europe - A History
24080-A-40164: PETE DAVIS - In Wildwood
31747-B-37447: DAVIS, B.A. -
29128-A-33291: DAVIS, P.H. (ED.) - Flora of Turkey and The East Aegean Islands - Volume 1-10
29665-B-33800: DEARBORN, M.V. - The Happiest Man Alive
31646-B-37281: STABY DEATON, H. -
33846-B-39894: DEBBAUT, JAN E.A. - Cinéma cinéma
32152-B-37828: DEBO, A. - A History of the Indians of the United States
31991-A-37831: DECHARTRES, CHR. - Le Grand livre alchimique et esoterique de la Cathedrale de Chartres. La levee du voile.
29927-A-35368: HIBBS DECOTEAU, P. - Clara Peeters 1594 - ca 1640, and the development of still life painting in northern Europe.
33473-A-39776: DECREUS, FREDDY - De structurele analyse van poezie (gesigneerd)
30103-B-35033: DEDOBBELEER, K. (CONCEPT) - Jean brusselmans
33292-A-39657: DEELDER, J.A. - Bijbelsch
31709-A-37430: DEFESCHE, PIETER; DUKKERS, ED; GULIK, DIRK ; GROTE, FRED; HOEDT, TEN; KATER, ARIE; METZGER, JUTTA; MEY, RIK VAN DER; RENEMAN, MAX; STEYN, WIM; ZWIER, DICK - De Keerkring
31421-B-37021: DEFOORT, CARINE; STANDAERT, NICOLAS. - Tien stellingen tegen confucius
33890-A-40367: DEGEN, A. - Onland betreden. Gedichten. (gesigneerd)
4024-C-0048: , VEUVE PIERRE DEGREZ - Le chauffage du home au XXe siècle.
30043-B-34038: DEGROOT, G. - The Sixties Unplugged
9397-A-31196: LUC-WILLY DEHEUVELS - Islam et pensee contemporaine en Algerie
30729-B-36142: DEJARDIN, IAC. E.A. - Painting Canada
31909-A-37643: DEKKER, M. E.A. - Roodboek. Van der Lubbe en de Rijksdagbrand - Publicatie van het Internationaal Van der Lubbe-comité.
23946-A-39567: DEKKER, P. ET AL - Architectuur in deventer tijdens het interbellum
28919-A-33087: DEKKERS, G. E.A. - Atelierverschijningen 2. 20-30 juni 1985.
29257-B-33327: DELANNOY, L. [TRANS: ODIO, E.] - Pres
30069-B-34080: JULIA DELANO. -
2568-A-40162: JAMES WHITLOW DELANO - Empire - Impressions from China
23801-A-50426: JAMES WHITLOW DELANO - Empire - Impressions from China
24329-A-39720: LUIT-KOL. DELFOSSE - De grenadiers te Steenstraat / Les grenadiers à Steenstraat (Tweetalig, NL & FR)
29752-B-33805: DELFT, M. VAN E.A. - Collectors and collections
26992-A-30992: DELMONTE, A. - De Zilveren Benelux/Le Benelux d'Argent/The Silver Benelux. Onze munten in openbare veilingen/Nos monnaies en ventes publiques/Our coins in public auctions.
32068-B-37659: DELORIA, V. - Singing for a Spirit
30965-A-36511: DEMICHAEL, D. (ED.) - Down Beat - Jaargang 1965 (volume 32)
30966-A-36512: DEMICHAEL, D. (ED.) - Down Beat - Jaargang 1961
30967-A-36513: DEMICHAEL, D. (ED.) - Down Beat - Jaargang 1966 (volume 33)
31457-B-37100: WILL DEMING. - Paul on Marriage & Celibacy
31071-A-36679: DEMMIN, A. - Guide de l'amateur de faiences et porcelaines: terres cuites, poteries de toute espece, emaux sur metaux, peinture sur lave, verres, cristaux, vitraux, pierres precieuses et dents artificielles, mosaiques et peinture sur cristal de roche en trois volumes - Complete
29259-B-33260: DEMONT, P. - Troy
30715-B-36124: DENBURY, J., TUBBS, C. [PHOTOGRAPHS] - Huts, Havens and Hideaways
8363-A-30756: DENDERMONDE, MAX - Shelter for space / space for shelter.
26702-A-30624: DENDERMONDE, M. E.A. - Van mager tot gezet
31032-B-36545: DENECKERE, G. - Leopold I
28918-A-33085: DENHAENE, G. E.A. - Chr. Paul Damste 65 jaar. Assemblages & collages. 2002-2009. (gesigneerd)
8105-A-30597: DENT - Shakespeare's Proverbial Language
30428-A-35816: DENUCE, J. - Koopmansleerboeken van de XVI en XVIIe eeuwen, in handschrift.
26365-A-39611: JAN DENUCÉ - Oud-Nederlandsche kaartmakers in betrekking met Plantijn ( 2 delen compleet)
31462-B-37101: KLAUS DEPPERMANN. -
33708-A-40005: VEGTE SYPKO LUBBARTUS VAN DER - Het Bolsjewisme. Proefschrift
29187-A-33411: HOOGT, . VAN DER EN G.A. WALDKOTTER - 36 internationale verkeersborden voor de school
33609-B-39857: DERKS, M. - Van Hollandse wereldbekering tot mondiale verbondenheid
26183-A-30103: DERKSEN, . A; DE LAIVE, G. L. N. H - Leerboek der Algebra. Met vraagstukken.
33201-B-38861: DERKX, P. - H J Pos 1898-1955 objectief en partijdig
33683-A-80944: DERRIDA, JACQUES - De la grammatologie
30957-B-36411: DERUYTTERE, M. - Markante vrouwen in de geneeskunst
33699-A-40026: THEATER ZEEBELT (DEN HAAG) ; LEONIE TEN DUIS ; ANNELIES HAASE ; JAN NOORDHOEK ; VINCENT VAN BAAR (DESIGN) - Zeezucht, nr. 1 t/m no 5/6 in 5 delen.
26689-A-30590: LOISELEUR DESLONGCHAMPS, A. - Lois de Manou, publiées en sanscrit, avec des notes contenant un choix de variantes et de scholies.
10298-A-30980: JO NICOLAES DESPARS - Cronijcke van den lande ende graefscepe van Vlaenderen van de jaren 405 tot 1492.
29159-A-33364: DETER, G. - Rechtsgeschichte des westfälischen Handwerks im 18. Jahrhundert. Das Recht der Meister
30694-B-36090: AM. DETERINK, E.A. - Onderzoek naar de oorzaken van het faillissement van Fokker
31298-A-36956: DETHIER, J. - La Ville: art et architecture en Europe 1870 - 1993
27473-B-31321: DEUN, P. VAN - Byzantium
26956-A-38892: DEUTGEN, L. - Das Geschlecht Deutger
30396-A-35778: DEUTSCH, J. - Hans der Pechvogel. Eine Rabengeschichte
29118-A-33281: DEVENTER, WP.F. VAN - Van Stockum's Gids voor Den Haag en Omstreken
23773-A-39345: DE RIDDER-DEVERVER, J.; DE BACKER, P. - Met de tram naar de kleine hut
29780-B-33844: DEVISSCHER, H. - Bruegel
29378-A-33532: DEVOGELAERE, H. - Gand Artistique. Art et Esthetique. Jean Francois Cantre. No. 5 mai 1929.
13290-A-35063: DEVYNCK, A.M. - Sagen Weerszijden de Schreve. Van Oost-Cappel tot Winnezele van Beveren tot Watou
12529-A-33655: MW HOLVOET-DEWIT - Volksbewegen tegen ziekten van mensch en dier tusschen Zenne en Dijle.
32792-A-38636: DEWITTE, JACQUES - L'exception européenne: ces mérites qui nous distiguent
26805-A-30861: VAN DEYSSEL, LODEWIJK; BEVERSLUIS, MARTIEN EV.A. - De Nieuwe Gids. Lodewijk van Deyssel Nummer (Jaargang LIV, afl. 10)
26646-A-30511: VAN DEYSSEL, L. - Werk der laatste jaren - Met signatuur en opdracht van de auteur
31826-B-37372: DIACONUS, P. - Baskerville - Geschiedenis van de langobarden
31430-B-37036: DIBBETS, J. - Jan Dibbets catalogus
26761-A-30730: DICKENS, MONICA - My Turn to Make the Tea
20460-A-39844: CHARLES DICKENS - Master Humphrey's Clock - Volume II (Volume I missing)
32899-A-38893: DICKHAUT, M. - Biografiereeks deel II Herman Gouwe Leven langs lijnen 1876-1965
28879-A-33009: DIDEROT - Oeuvres
23694-A-39256: DIEDERICH, P. - The lichens and lichenicolous fungi of Belgium and Luxembourg: An annotated checklist
29698-B-33945: DIEHL, G. -
26670-A-30539: DIEM, C. - Das Olympiade-Buch
31988-A-37823: DIES, A. - Autour de Platon. Essais de critique et d'histoire
32805-A-39096: J. VAN DIESSEN & RPG.A. VOSKUIL - Boven Indie - Nederlands-Indie en Nieuw-Guinea in luchtfoto's, 1921-1963
27954-B-31935: DIESSEN, J.R. - Cantecleer kunst-reisgidsen jakarta
32402-A.80105: DIETRICH, A. E.A. - 450 jahre festung dresden
32181-A-37882: DIEULAFOY, G. - Manuel de pathologie interne - Volume I-IV (complete)
32686-B-38071: VAN DIJCK, GC.M. - Op Zoek Naar Jheronimus Van Aken Alias Bosch
33177-B-38884: DIJK, M. VAN E.A. - Cor Hund
28256-B-32174: DIJK, J. VAN - 25 jaar Garmer-en Thesinger Express
30663-B-35846: DIJK, P. VAN; WINTER, L. DE -
30455-A-35888: MEINDERT VAN DIJK, E.A. - 53 48 NB - 6 16 OL - Een Eiland - Acht Landschappen -Zes Wandelingen -Drie Interpretaties
33064-A-39155: DIJK, IS. VAN E.A. - Academia Groningana MDCXIV-MCMXIV. Gedenkboek ter gelegenheid van het derde eeuwfeest der universiteit te Groningen uitgegeven in opdracht van den Academischen Senaat
27904-B-32054: DIJK, L. VAN - Glans Langs De Ijssel
3725-C-0026: DIJK, P. VAN - Materialen prijscourant. Decembermaand 1931.
28690-B-32869: DIJK, H. VAN - In de zevende hemel opstellen voor verkuyl
28554-B-32745: DIJK, M. VAN - Een rij van spiegels
28931-A-33120: DIJKEMA, H. - Proeve van eene Geschiedenis Der Landhuishouding En Beschaving, in de Provincie Groningen.
28434-A-32725: DIJKERS, A. - De R.T.M. op de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden
28586-B-32827: DIJKERS, A. - De rijtuigen van de Nederlandse paarden-, stoom- en motortramwegen
29732-B-33937: ROOIJEN-DIJKMAN, W.A. VAN [VERT.] - Baskerville - Rome in revolutie
23479-A-40079: H. DE DIJN, (EDS) A.O. - Studia Spinozana Volume 11 (1995) - Spinoza's Philosophy of Religion
30058-B-34068: RICHARD DILELLO. -
26144-A-30040: DILLMONT, TH. DE - Album de broderies au point de croix - First, second and third series (complete)
33071-A-39170: MARK DION; ET AL - Mark Dion: de Vleeshal Middelburg 09.09-15.10.95
28706-B-32858: NIJGH & VAN DITMAR, 2010/2011 - Toon
31115-A-36881: DIVERSEN - Gedenkboek ter Gelegenheid van de Hollandsche Societeit van Levensverzekeringen N.V. 1807-1957
31449-B-37074: DOBLE, G.H. - Lives of the Welsh Saints
28893-A-33050: DOBLIN, A. - Flucht und Sammlung des Judenvolks. Aufsatze und Erzahlungen
26698-A-30619: DÖBLIN, A. - Schicksalsreise: Bericht und Bekenntnis
18918-A-37777: DÖBLIN, A. - Berlijn Alexanderplatz
31960-A-37779: DÖBLIN, A. - Berlijn Alexanderplatz
29108-A-33263: DOBLIN, A. - Judische Erneuerung
8097-A-30621: DÖBLIN, ALFRED - Schriften zu Ästhetik, Poetik und Literatur
26697-A-30618: DÖBLIN, A. - Kritik der Zeit: Rundfunkbeiträge: 1946 - 1952. Im Anhang: Beiträge 1928 - 1931.
29272-B-33177: DOBRORUKA, L.J; BERGER, Z. - Thieme s zoogdierengids
27243-A-31521: DOBYCIN, L. - Evdokija
27015-A-31024: DOCEN, A.S. - Amsterdam "de watervoorziening" 1917
27014-A-31023: DOCEN, A.S. - Amsterdam "de watervoorziening" 1917
22602-A-38671: DOCKX, N., GIELEN, P. - Mobile Autonomy. Exercises in artists' self-organization
32324-B-37952: DODDE, A. E.A. - Leefstijlen in beeld
27260-A-31588: HEIMITO VON DODERER - Die Strudlhofstiege
29038-B-33078: DOEDENS, L. E.A. - Boeren, Burgers, Beijumers. Geschiedenis van de Groningse wijk Beijum. Beijum toen en nu
28816-B-32612: DOEL, H.W. VAN DEN. - Stille macht
27932-B-32078: DOESBURG, TH. VAN - STIJL EN DE EUROPESE ARCHITECTUUR
26425-A-30273: THEO VAN DOESBURG - Aspects Méconnus de l'Aubette
30827-A-36444: DOESBURGH, IRE.B. VAN - De ontwikkeling van de electriciteitsvoorziening van de gemeente Groningen
30877-B-36215: DOHNER, JANET VORWALD. - The Encyclopedia of Historic and Endangered Livestock and Poultry Breeds
26207-A-36814: NEDERLANDSE DOK EN SCHEEPSBOUW MAATSCHAPPIJ - In Amsterdam N.D.S.M.
31018-A-36654: DAHN & DOKOUPIL - Die Afrika-Bilder (gesigneerd)
31019-A-36655: DOKOUPIL - Dokoupil. Arbeiten/ Travaux/ Works 1981 - 1984 (signed)
31746-B-37446: DON DOLL, S.J. - Vision Quest
33354-B-39216: DOLLE, AH.M. -
20542-A-38672: DONGEN, SJEF VAN - Een Hollandsche jongen in het hooge Noorden. Leven en avonturen op Spitsbergen. Geïllustreerd met vele reproducties naar foto's en talrijke teekeningen van Pol Dom
27268-A-31605: DONHOFF, MARION GRAFIN - Kindheit in Ostpreussen
23777-A-39337: VAN DONSELAAR, A. - 130 jaar tram in Den Haag. Deel 2: Lijnenloop en bedrijfsvoering
26649-A-30514: DEN DOOLAARD, A. - Het spel der Bevrijding
33760-B-39812: DOOREN, FRANS [VERT.] - Dichteressen uit het cinquecento
30954-B-36240: DOORMAN, SJ. E.A. - Vluchtheuvels van weber
33010-A-39006: MAARTEN DOORMAN - De navel van daphne - Over kunst en engagement
33277-A-39236: DOORNBOSCH, L.: KRONEMAN, J. - Cahier 5 - Fragmenten uit A's archief - Ramen en tafels
30773-A-36286: DOORNINCK, P.N. VAN (UITG.) - De tocht van Jan van Blois om Gelre 1371-1372. Naar het oorspronkelijke handschrift.
30771-A-36284: DOORNINCK, P.N. VAN (UITG.) - Rekening van Jan van Blois 1361-1362. De tocht van Jan van Blois met hertog Aelbrecht naar Gelre Nov. 1362. Naar het oorspronkelijk handschrift.
27436-B-31526: DOP, T. E.A. - Ellen vogel (luxe-editie)
29548-B-33505: DOP, T. E.A. - Jan Jansen
3568-C-0005: GEMEENTE DORDRECHT - Dordrecht.
33558-B-39655: DORLEIJN, GILLIS J. E.A. [RED.] - Kritiek in crisistijd
29683-B-33957: DORMER, P.; CRIPPS, D. - Elizabeth Fritsch in Studio
30982-A-36534: DORMONTAL, CH. - Florilège des Grands Vins de Bordeaux (signed by author)
24344-A-39743: DORMOY, M. (INTRODUCTION) - Exposition des Arts Décoratifs Paris 1925 Dentelles de l'Europe Centrale
27585-B-31665: DORN, TH.; WAGNER, R. - Die Deutsche Seele
29575-B-33476: DORRESTEIN, R. E.A. - Behind the Facades
33773-B-39946: DOSTOJEVSKI, F. - De Broers Karamazov
24330-A-39683: DOSTOJEWSKI, F.M. - De Russische Bibliotheek, Verzamelde Werken deel I-V
29973-A-35658: DOSTOJEWSKY, FM.I. - Poeshkien. Rede, uitgesproken op 8 Juni 1877 in de bijeenkomst van de Vereeniging van Liefhebbers van de Russische Litteratuur.
29234-B-33232: DOUBLEDAY, 1993 - Daphne Du Maurier
30075-B-34089: DOUGHTON, K.J. - Metallica losgeslagen - De biografie
29417-A-33600: DOURSTHER, H. - Dictionnaire universel des poids et mesures anciens et modernes. Contenant des tables des monnaies de tous le pays
9746-A-vitrine: DOUWAMA, JANCKO - Jancko Douwama's geschriften. Boeck der partijen. Articulen van foerantuording. Instructie an sijn wijff. Tractaet fan sijner rekenscop. Handel sedert 1520. In IV quartieren. Uitgegeven door het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde
34056-A-40602: DOVER, K.J. - Greek Homosexuality
23270-A-39591: JOHN DOWLING (VERTAALD UIT HET ENGELS DOOR D. BUDINGH) - Geschiedenis der Roomsche Kerk inzonderheid ook in de Nederlanden, van het begin der Pauselijke verdorvenheden tot op den tegenwoordigen tijd (3 Delen Compleet met gelith. platen)
31398-B-37004: DOWNEY, C. - Neo-Furniture
30162-B-35119: DOYLE, T. - Captain Fantastic
26693-A-30610: CONAN DOYLE, A. - The Adventures of Sherlock Holmes
26694-A-30611: CONAN DOYLE, A. - The Last Adventures of Sherlock Holmes
31931-A-37697: CONAN DOYLE, A.; PAGET, S. - The Retrun of Sherlock Holmes
30460-A-35890: DR, P.O. VAN DER CHIJS - Beschouwingen naar aanleiding van het werk getiteld: De Munten van Friesland, Groningen en Drenthe (Der Heeren van Koevorden) van de vroegste tijden tot aan de pacificatie van Gend
34158-B-40604: DRAAIJER, J. - Adelsgeschiedenis 16 - Landgoed als leerschool
19893-A-38510: MICHEL DRAGUET - Serge Vandercam - Of de kijk van een nomade
32033-B-37602: DRAGUET, M. E.A. - Delvaux and Antiquity
30373-A-35742: KOK-DRAIJER, S. - Kalma - Deel I-II
26885-B-30593: KOK-DRAIJER, S. - Kalma 2 dln.
23278-A-36400: JOHN DRANSFIELD, - Genera Palmarum
26913-B-30744: DRAY, PHILIP - There is Power in a Union
22889-A-39183: DREIKURS, R. - Einführung in die individualpsychologie
33628-A-39816: DRETSKE, FRED. I. - Seeing and Knowing
27109-B-31286: DRIEL, J. VAN - Middeleeuwse studies en bronnen 138 - Meesters van het woord
33557-B-39656: DRIEL, JOOST VAN - Middeleeuwse studies en bronnen 138 - Meesters van het woord
33863-A-40252: DRIKS, J. - Geschiedkundig onderzoek van den koophandel der Friezen van de vroegste tijden tot aan den dood van Karel den Grooten
26378-A-30211: EMMA DRONCKERS - Verzamling F.G. Waller - Catalogus van Nederlandsche en Vlaamsche Populaire Boeken
11040-A-32367: P.J. DROOGLEVER - De vaderlandse club 1929-1942. Totoks en de Indische politiek.
4020-C-0044: DROUOT, MAISON - Maison Drouot noodigt U uit tot een bezoek aan haar toonkamers. Laan van Meerdervoort 50D 52A.
34043-GB_94: DROYSEN, G. - Allgemeiner historischer Handatlas. In sechsundneunzig Karten mit erläuterndem Text.
30489-A-35926: DRU, L.; ASLAN, C. - Cafes
20144-A-38442: P. DRULAK AND ZLATKO SABIC - Regional and International Relations of Central Europe
31206-B-36756: DRUMMOND, J. - Tainted by Experience
32162-B-37855: TERRY VAN DRUTEN, E.A. - De aquarel
26680-A-30578: DRVODELIC, MILAN; BUJAS, DR. ZELJKO (REV.) - Croatian or Serbian English Dictionary /English Croatian or Serbian Dictionary (2 vols. complete)
29438-A-33647: DRYSDALE, DR.; MILL, J.S. - De wet van Malthus als het voornaamste middel tot oplossing der sociale kwestie.
29397-A-33560: DRZEWORYTOW, P; DRETLER-FLIN, S.; KARCZMAREWICZ, J.; FEDOROWSKI, G. - Polskie uzdrowiska
33801-B-39899: DUBBE, B. - Zwols zilver
31174-B-36685: DUBBELBOER, E. - Klaas Prummel
32532-A-38364: DUBIEF, F.; BAJENOFF, DR. - Le regime des alienes
32920-A-38918: DUBOIS, C.G. - L'imaginaire de la Renaissance
26720-A-30664: ISIDORE DUBRUCQ - MAnufacture de Carrelages de Tuiles & Couvertures de Murs de Jardins en Ciment Comprime. 1ere serie. Carreaux de Dallages en Ciment Comprime.
26947-A-30883: DUC - La Revue Ford no.16 "c'est une 6cv et c'est une Ford" (brochure)
26976-A-30915: DUFY, RAOUL (ILLS); COURTHION, PIERRE - Suite Montagnarde
17241-A-36385: DUGGAN, A. [ED.] - Queens and Queenship in Medieval Europe: Proceedings of a Conference held at King's College London
26189-A-30115: DUHAMEL, G. E.A. - Les Beaux Fruits de France
31998-A-37846: DUHAMEL, G. - Fables de mon Jardin (signed)
33997-B-40401: DUIJVENDAK, MGJ. E.A. - Geschiedenis van Groningen (set 3 delen)
33966-B-40349: DUIJVENDAK, MGJ. E.A. - Geschiedenis van Groningen / Deel 1: Prehistorie, Middeleeuwen
28370-A-32408: DULIEU, J. - Paulus. De lotgevallen van een boskabouter.
33776-B-39975: DUMAINE, J.-M. -
33481-A-39774: DUMAS, A. - Quinze jours au sinai - Tome premiere & seconde
30679-B-36013: DUMAS, CH.; ENDEDIJK, L. - Meesters En Molens
29529-B-33565: DUMAS, C. (RED.) - De kasteeltekeningen van Abraham Rademaker
23751-A-39351: DÜMMLER, F. - Akademika
27905-B-32026: DUNAS, P. E.A. (CONCEPT) - 100 Masterpieces
25198-A-40413: DUNCAN, .D. - Picasso and Jacqueline
31135-A-36874: DUNCKEL, .; POTHAST, B.A. - Kurze Chronik von Sittard vo 900 bis 1755, erschienen im Almanach von Augustin Dunckel fur das Jahr 1823, fortgesetzt nach desselben Manuscripten und anderen Quellen, sammt drei Anhangen von 1757 bis in 1891, von B.A. Pothast.
31832-B-37381: DUNK, H.W. VON DER - Verdwijnende hemel set i en ii
30861-A-36482: DUNKEL, H. - 20 linosnitte (signed and numbered)
30562-A-36098: DUNKEL, H. (1906-1966) - Tentoonstelling Herbert Dunkel. Van 22 november tot 15 december 1958. Pictura Martinikerkhof Groningen.
23901-A-39510: DUNRAVEN, EARL OF - The Great Divide; Travels in the Upper Yellowstone in the Summer of 1874
25233-A-40460: GEORGES DUPLAIN - Oulevay - Die Kunst der Biskuitherstellung Einst und Jetzt
31288-B-36897: DUPLAIX, S. E.A. - De Klein a Warhol - Face-a-Face France/Etats-Unis
30940-B-36352GB: DUPPEN, L. - Fon klement
25063-A-40283: DUPUY - BERBERIAN - Les Montparnos (Signed & numbered by the artisis)
32003-B-33739: DURAND, J. & F. KATAMBA. [EDS.] - Frontiers of Phonology
30541-A-36066: DURANT, S. - C. F. A. Voysey (Architectural Monographs No 19)
31210-B-36758: DURIE, J. - Patio
33733-A-40042: DURLACHER, G.L., RONNY ABRAM - Tekeningen Ronny Abram
32067-B-37683: DURRELL, G. & L. -
26405-A-30247: DUSSELDORP, J. E.A. - Boederijen en hun bewoners.
29403-A-33567: DUYL, C.F. VAN - Overzicht der beschavingsgeschiedenis van het Nederlandsche volk
27449-B-31422: DUYNDAM, JOACHIM E.A. (REDS.) - Humanisme en religie
31467-A-37108: DYCK, C.J. (ED.) - The Heritage of Menno Simons. A Legacy of faith. A Sixtieth Anniversary Tribute to Cornelius Krahn.
19895-A-38523: WILLARD VAN DYKE - Ralph Steiner - A Point of View
29892-A-35214: WEIGHTMAN A.E. - Heraldry In The Royal Navy. Crests & badges of H.M. ships.
28951-A-33155: HEIMANDS, E. EN THIJSSE, JAC.P. - Geillustreerde Flora van Nederland. Handleiding voor het bepalen van den naam in Nederland in 't wild groeiende en verbouwde gewassen. Met ruim 3400 figuurtjes.
32057-B-37651: EAGLE, ADAM FORTUNATE. -
33763-B-39747: TERRY EAGLETON - The Ideology of the Aesthetic
30123-B-35065: EASTERBROOK, M. - Butterflies of Britain and Ireland
26747-A-30718: EBBUTT, .A; M. I. - Hero-Myths & Legends of the British Race
33436-A-39399: SCHULZE-EBERFELD, O. - Die kleine Marchentruhen - Sulamith Wulfing
33536-B-39418: EBERT, B. E.A. -
26434-A-30292: H. G. VAN HOLTHE TOT ECHTEN - Eenige Opmerkingen over de Concessie tot Vervening in de Provincie Drenthe
31498-B-37125: ECKER, A. -
25391-A-40227: ECKHARDT, R. - People of Nepal
32993-A-39000: UMBERTO ECO - De geschiedenis van de schoonheid
31144-A-36899: DE L'ECOTAIS, E.; SAYAG, A. - Manray: La Photographie a L'Envers
30602-A-36175: EDDINGTON, A.S.; GORDON, W. - Raum, Zeit und Schwere,Ein Umriss der allgemeinen Relativitätstheorie.
32940-A-38902: EDDINGTON, .S.; EINSTEIN, A. - Relativitätstheorie in mathematischer Behanndlung
29895-A-352235: VERENIGING VAN EDELSMEDEN EN SIERAADONTWERPERS - VES - bundeling van werkstukken van leden van de Ves
33196-B-38865: EDWARDS, M. -
30529-A-36054: EEDEN, F.W. VAN - Onkruid. Botanische wandelingen. Deel 1: Kennemerland.
23678-A-39266: VAN EEDEN, F. - Het godshuis in de lichtstad
26674-A-30548: EEDEN, FREDERIK VAN - Nieuwe Nederlandsche Dichtkunst. Rede, Uitgesprooken te Gent in het Congresgebouw der Waereldtentoonstelling op 5 juni 1913.
18563-A-38359: MARIA VAN EEDEN - Dagboek
26362-A-30188: EEGHEN, MR. CHR. P. VAN - G. de Vries & Zonen Amsterdam 1775-1950
28939-A-33130: EEGHEN, P. VAN; KELLEN, J.PH. VAN DER - Het werk van Jan en Casper Luyken. Deel I & II
3565-C-0003: EEK, P.H. - Serieprodukten + inrichtingen.
24837-GB_15: EEKHOFF, W. - Nieuwe atlas Provincie Friesland
29978-A-35663: EELDE, A. VAN - Nederlandsche schaakproblemen
29982-A-35667: EERDE, I.R. VAN - Catalogus librorum bibliothecae universitatis quae Groningae est secundum seriem literarum alphabeti digestus curante Ioanne Rudolpho van Eerde - 3 delen (compleet)
16616-A-36745: HUGO BURCKHARDT; T EERNSTMAN (BEWERKT DOOR) - Een boek voor pasgehuwden. Raadgevingen voor aanstaande moeders omtrent zwangerschap, bevalling, en kraambed. Naar de vierde uitgave van Dr. H. Burckhardt. 2e druk.
33584-B-39372: EEUWE, J. - De Nederlandse kunstmarkt 1940-1945
31712-A-37433: EGLOFFSTEIN, OSKAR FREIHERRN VON UND ZU - Fischerei und fischzucht. Ein mahnruf an den kleinen und gro?sseren grundbesitz zur teilnahme an der hebung unserer binnenfischerei.
16265-A-36943: HERAUSGEGEBEN VON WILFRIED EHBRECHT - Stortebeker: 600 Jahre nach seinem Tod
20483-A-39802: WILFRIES EHBRECHT - Landesherrschaft und Klosterwesen im Ostfriesischen Fivelgo (970-1290)
12285-A-33599: EHRLICH, P; KRAUSE, R.; MOSSE, MAX; ROSIN, H.; WEIGERT, CARL (EDS.) - Encyklopadie der Mikroskopischen Technik mit besonderer Berucksichtigung der Farbelehre. 2 vols.
27745-A-32138: EICHENBERG, FRITZ. - Art of the Print: Masterpieces, History, Techniques.
32895-A-38660: EICHHORN, H. & DE WERD, G. (INTRO) - Samuel Jessurun de Mesquita: Zeichnungen und Druckgrafik
8382-A-30755: EICHLER, A.W. - Blüthendiagramme construirt und erläutert. Erster Theil, enthaltend Einleitung, Gymnospermen, Monocotylen und sympetale Dicolyten. Met 176 Figuren in Holzschnitte. Zweiter Theil, enthaltend die apetalen und choripetalen Dicotylen. Mit 237 Figuren in Holzschnitt.
32306-B-37967: EICHLER, A. E.A. - Friedrich Christian Reinermann
31635-B-37260: MELUM EIDE, K. - Norwegian Modals
32043-B-37620: EIDMAN, I. - Das System Putin
31010-A-36646: EIJK, J. VAN. - De Bijbel in het klein, voor kinderen
27433-B-31515: EIKEBOOM, R. - Homerus
31689-A-37363: EIKEBOOM, H. - Zonnewende. Symphonie der Bevrijdende Gedachte.
32242-A-38041: EIKEL, W. - Ars scribendi: Kunst des Schreibens
16570-A-36600: EIROLA, M. - The OVAMBOGEFAHR: The Ovamboland Reservation in the Making
31532-A-37176: EISENHART, W. (TEXT AND INTR.) - Stamps from the world of Donald Evans (Catalogue Gatodo Gallery no 17)
28618-B-32396: EISERMANN, F. -
27233-A-31444: EISLER, MAX - Rembrandt als Landschafter
29196-A-33432: EKEMA, J.; JUK, T. - Uithuizer polders in woord en beeld
7750-A-30406: EKKART, RUDI; BUVELOT, QUENTIN - Dutch portraits. The age of Rembrandt and Frans Hals. Contributors Marieke de Winkel et al. Translated from the Dutch by Beverly Jackson.
30830-A-36449: LUCEBERT; ELBURG, J.G. - Lucebert. Tekeningen en gouaches. Catalogus 207
32409-A-38194: ELBURG, JAN G. - PTT. De Verbinding
26468-B-30216: PHILIP ELCHERS, 2009 - Stel Je Bent Schilder
32093-B-37703: ELDERFIELD, J. -
4017-C-0041: GEMEENTELIJK ELECTRICITEITS- EN TRAMBEDRIJF TE UTRECHT - 1906-1931. Gedenkboek uitgegeven naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van het Gemeentelijk Electriciteits- en Trambedrijf te Utrecht.
26251-B-30003: ELEN, AJ. E.A. - Fra Bartolommeo. De goddelijke renaissance
29298-B-33381: ELERIE, JN.H. - Weerbarstig land
26397-A-30237: ELFFERS, DICK - Vorm en Tegenvorm. Poging tot portret van een ontwerper
31874-B-37367: ELIAS, A.; SCHOLVINCK PC.M. - Volksrepresentanten en wetgevers
31997-A-37845: ELIAS, E. - Rondom het boek, 1937 - Geschenkt ter gelegenheid van de Nederlandsche Boekenweek 1 tot 8 Mei 1937
32561-A-38568: NORBERT ELIAS - Studien uber die Deutschen. Machtkämpfe und Habitusentwicklung im 19. und 20. Jahrhundert,
32560-A-38569: NORBERT ELLAS - Studien uber die Deutschen. Machtkämpfe und Habitusentwicklung im 19. und 20. Jahrhundert,
26654-A-30519: DE JONGE VAN ELLEMEET, WC.M. - Museum Catsianum. Verzameling van W.C.M.de Jonge van Ellemeet, 1839-1870.
33313-B-38913: ELLENZWEIG, A. - The Homoerotic Photograph
32758-A-38360: ELSKEN, E. VAN DER - Biafra Bulletin - no 1-10 - 8 volumes
30439-A-35863: ELSON, R.E. - Javanese Peasants and the Colonial Sugar Industry. Impact and Change in an East Java Residency, 1830-1940.
29974-A-35659: ELSSCHOT, W. - Het been. Met een inleiding van Menno ter Braak.
29970-A-35655: ELSSCHOT, W. - Kaas
28892-A-33049: ELSSCHOT, W. - Tsjip gevolgd door de Leeuwentemmer
20289-A-39038: PHILIP ELTE - Geschiedenis der joden ten gebruike op de lagere scholen - Eerste stukje (Van de schepping tot de laatste verzameling van de Talmoed)
3719-C-0020: KAMPER EMAILLEFABRIEKEN - Minimum verkoopprijzen van emaille B.K. Januari 1934.
26465-B-30215: KUNSTHALLE IN EMDEN, 2002 - Zwischen Schonheit Und Sachlichkeit - Becker, Gursky, Hofer, Ruff, Struth
29572-B-33526: EMMEN, WJ. E.A. - Spirit of Paper
31306-A-36982: EMPEL, R. VAN; EDERVEEN, A.; STEENBRUGGEN, H. - Affiche ontwerpen
32898-A-38652: ENCKEVORT, H. VAN - Gebundelde sporen
30994-A-36565: ENDEPOLS, HJ.E. - Woordenboek of diksjenaer van 't Mestreechs - 1e druk

Next 1000 books from Antiquariaat Berger & De Vries

10/27