Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
H9585: DESJARDIJN, D. - USA.
H9079: DESJARDIJN, D. - Vlakdruk in beeld. De geschiedenis van de lithografie in 398 afbeeldingen.
L0970: DESJARDIJN, DAVE. - Hoogdruk sinds 1900. Hout- en linoleumsneden van Nederlandse kunstenaars.
B0668: DESJARDIJN, D. - Niet alles wat goed is brengt iets op. Prenten en tekeningen. De Twintigste Eeuw. Stachelswine Catalogus III.
L2201: DESJARDIJN, D. - A vanishing light. Rond de direktiewisseling bij het Stedelijk Museum.
T3482: DESMETH, G. - Albert I. 1875-1934. Tentoonstellingscatalogus.
T2030: GROTTE NICOLAS DE LA. / P. DE RONSARD / P. DESPORTES. - Chansons De P. de Ronsard, P. Desportes et autres. Mises En Musique Par Nicolas de La Grotte. Nouvelle edition Fac-simile Augmentee d'une Notice Par A. De Rochambeau.
Y0203: DESSING, MAARTEN (ED.). - Gouden Ganzeveer 2008: Joost Zwagerman.
Y0204: DESSING, MAARTEN (ED.). - Gouden Ganzeveer 2007: Tom Lanoye.
Y0202: DESSING, MAARTEN (ED.). - Gouden Ganzeveer 2009: Adriaan van Dis.
Y0201: DESSING, MAARTEN (ED.). - Gouden Ganzeveer 2010: Joke van Leeuwen.
B2162: DESSING, CHR. S. (ED.). - Bescheiden aangaande de hervorming der tucht in de Abdij van Egmond in de 15e eeuw.
Y1246: DESSING, RENE & JAN HOLWERDA. - Nationale gids Historische Buitenplaatsen.
R3633: DESTREE, JULES. - Wallons et Flamands. La Querelle linguistique en Belgique.
T7480: DET, E.J. VAN. - De opvoeding tot arbeider.
H1868: DETAMBEL, REGINE. - Het lange verblijf. Vertaling Edu Borger.
L6407: DETMERS, TJAPKO D. - Aanteekeningen op de Middelnederlandsche berijming van Sinte Franciscus Leven.
R5299: DETOLLENAERE, F. - De schildering van den Mensch in de Oudijslandsche Familiesage.
T1145: [SPINOZA] DEUGD, C. DE (ED.). - Spinoza's political and theological thought. International Symposium under the Auspices of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences commemorating the 350th Anniversary of the Birth of Spinoza Amsterdam 24-27 november 1982.
B8990: [SPINOZA] DEUGD, CORNELIS DE / ROGER HENRARD. - Van Suchtelen over en met Spinoza. Guido van Suchtelen- niet als secretaris maar als auteur. / De vereniging Het Spinozahuis en haar secretarissen.
R3820: [SPINOZA] DEUGD, C. DE. - Wordsworth en Spinoza. Voordracht, gehouden te Rijnsburg op 18 mei 1968.
B4142: DEURSEN, A.TH. VAN. - In gemeenschap met de tijd.
L4080: DEUSCHLE, MARTHA JULIE. - Die Verarbeitung biblischer Stoffe im Deutschen Roman des Barok.
T9401: DEUSS, J.J.B. - Handleiding voor de theebereiding.
T2722: DEUTSCH, LEO. - Viermaal ontvlucht. Uit het Duitsch vertaald door Henriette van der Meij.
T5245: DEUTSCH, JULIUS. - De burgeroorlog in Oostenrijk. Beschrijving door mede-strijders en ooggetuigen. Vertaling L.J. Klein.
R3390: DEUTSCHER, ISAAC. - De niet-joodse jood. Over het jood-zijn in de moderne wereld. Vertaling Wim Gijsen.
K9317: DEUTSCHER, ISAAC. - De onvoltooide revolutie 1917-1967.
L1863: DEVELING, ENNO. - Alberto en ik.
T7790: DEVENIJNS, J.B. - Mijn verweer in zake de valsche beschuldigingen, voorkomende in de N.T. Courant en van wege den Bond van Distillateurs en Likeurstokers in Nederland.
R9549: DEVENTER, M.L. VAN. - Het jaar 1566. Eene historische proeve uit den Nederlandschen vrijheidsoorlog. Met een voorwoord van R.C. Bakhuizen van den Brink.
K5564: DEVENTER, CH. M. VAN. - Hollandsche Bellettrie. Kronieken. Twee delen.
R5477: DEVENTER, W.P.F. VAN. E.A. - Holland. Landschap, bouwkunst, Volksleven.
B9562: DEVIGNE, MARGUERITE. - Van Eyck.
B5201: DEVILLE, GABRIEL. - Het Directoire. Geschiedenis van de Fransche Revolutie van Thermidor II tot den staatsgreep van Bonaparte. Bewerkt door W. van Ravesteyn jr. Twee delen.
T7721: DEVISSCHERE, BERT. - Rond de archieven van 1830, met opgave van stichtende documentatie van wijlen Advokaat Maurits Josson.
R6816: DEVISSCHERE, BERT. - De Vlaamsche Beweging. Beknopt Overzicht ten Dienste der Vlaamsch-nationale Propaganda.
T3958: DEVISSCHERE, BERT. - 25 dagen achter slot of het Complot tegen Belgie.
B0352: DEVLIN, BERNADETTE. - De prijs van mijn ziel. Vertaling G. Goverde.
Y2890: DEVOLDER, J. - Algemene bibliografie van publicaties uitgegeven in de Zuidelijke Nederlanden voor de periode 1800-1829. Deel III: T-Z.
T9213: DEVOLDER, J. - Algemene bibliografie van publicaties uitgegeven in de Zuidelijke Nederlanden voor de periode 1800-1829.Deel II: G-S.
Y2566: DEWALL, A.F. VON. - Tjarita Sinbad. Karangan A.F. von Dewall. Disoendakeun Koe.
L0428: DEYSERINCK, JOHS. - Mr. Alexander Ver Huell in zijn leven en werken. Met reproducties, deels naar onuitgegeven teekeningen.
R7950: DEYSSEL, L. VAN. - Gedenkschriften.
T9718: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - Goddelijke gevoelingen. Gekozen en bezorgd door Harry G.M. Prick.
B7253: DEYSSEL, L. VAN. - Werk der laatste jaren.
B9159: DEYSSEL, LODEWIJK VAN / ALBERT VERWEY. - De briefwisseling tussen Lodewijk van Deyssel en Albert Verwey. Deel III: april 1898 - januari 1905.
T9670: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - De wereld van mijn Vader. Met een voorwoord en voorzien van aantekeningen bezorgd door Harry G.M. Prick.
T0473: DEYSSEL, L. VAN. - De meest Hollandsche stad. Samengesteld en ingeleid door Harry G.M. Prick.
W3855: DEYSSEL, L. VAN. - Verbeeldingen.
M9442: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde opstellen. Eerste bundel.
W2188: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde opstellen. Tweede bundel.
W5050: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde Werken Deel 6: Lyrisch en Verhalend Proza, Ethiesch-Mystische Varia, Reis-Indrukken, Schetsen en Aanteekeningen.
M3375: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde werken Deel 3: Proza, gedichten. Uit het leven van Frank Rozelaar, Kind-leven, Als het dag wordt, Het ik.
M3376: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde werken Deel 5: Beschouwingen en kritieken.
M3377: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde werken Deel 5: Beschouwingen en kritieken.
M3379: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde werken. Deel 4: Kritieken.
W5052: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde werken. Deel 4: Kritieken.
M3381: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde werken. Kunst en kritiek. 2 delen.
H0971: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - Aanteekeningen bij lectuur. Woord vooraf door H.L. Prenen.
H7556: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - Het leven van Frank Rozelaar. Naar het handschrift uitgegeven en van aantekeningen voorzien door Harry G.M. Prick.
L5492: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - Nieuw Holland. Met een nawoord van Harry G.M. Prick.
A0588: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - Uit het leven van Frank Rozelaar.
L2542: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - Uit het leven van Frank Rozelaar.
M8895: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. E.A. - Ju, ju, wat een grof volkje. Samengesteld, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Karel Jonckheere.
T9656: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - Het ik, Heroiesch-individualistische dagboekbladen gevolgd door Caesar. Met een voorwoord en voorzien van aantekeningen,bezorgd door Harry G.M. Prick.
B1122: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde opstellen. Vierde bundel.
Y3708: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - De heer dr. Alberdingk Thijm laat vragen... Telephoonbriefjes ingeleid door Harry G.M. Prick.
B5544: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde Werken Deel 6: Lyrisch en Verhalend Proza, Ethiesch-Mystische Varia, Reis-Indrukken, Schetsen en Aanteekeningen.
B3979: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde werken. Deel 1: Een liefde.
L8638: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde opstellen. Zesde bundel.
B1120: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde opstellen. Tweede bundel.
T6309: DEYSSEL, L. VAN. - Uit het leven van Frank Rozelaar.
B3374: DEYSSEL, L. VAN & ALBERT VERWEY. (RED.). - Tweemaandelijksch Tijdschrift voor Letteren, Kunst, Wetenschap en Politiek. IVe jaargang Deel I & Deel II. Inclusief Supplement.
B4013: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - Badplaats schetsen fragmenten uit een Humoreske. Bezorgd en nawoord M.G. Kemperink.
T9738: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - Verzamelde opstellen. Elf delen (=compleet).
B8878: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde opstellen. Achtste bundel.
B7304: DEYSSEL, LODEWIJK VAN / ALBERT VERWEY. - De briefwisseling tussen Lodewijk van Deyssel en Albert Verwey. Deel I: april 1884- september 1894.
B8868: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - Twee geleende pennen. Ingeleid door Harry G.M. Prick.
B8871: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - Het leven van Frank Rozelaar. Naar het handschrift uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Harry G.M. Prick.
M8897: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde opstellen. Derde bundel.
B8900: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde opstellen. Tweede bundel.
B9157: DEYSSEL, LODEWIJK VAN / ARNOLD ISING JR. - De briefwisseling tussen Lodewijk van Deyssel en Arnold Ising jr. (Twee delen).
B9699: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde opstellen. Derde bundel.
R8931: DEYSSEL, LODEWIJK VAN / P.H. RITTER. - De markies onzer letteren. De briefwisseling P.H. Ritter Jr. - Lodewijk van Deyssel. (1902-1951). Bezorgd en van aantekeningen voorzien door Jan J. van Herpen.
Y0708: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - Gedenkschriften 1864 -1924.
M8899: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - Proza. Een bloemlezing uit het werk van Lodewijk van Deyssel.
B8905: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde opstellen.
Y0326: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde opstellen. Zevende bundel. Nieuwe Kunst en kritiek.
L2152: DEYSSEL, LODEWIJK VAN / ALBERT VERWEY. - De briefwisseling tussen Lodewijk van Deyssel en Albert Verwey. Deel II: september 1894- april 1898.
B9550: DEYSSEL, L. VAN. - Gedenkschriften.
T2217: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - Schetsen.
Y0521: DEYSSEL, L. VAN. - Een wederwoord voor Dr. H.J.A.M. Schaepman. Nog over Fransche Meesters.
R0329: DEYSSEL, LODEWIJK VAN / ALBERT VERWEY. - De briefwisseling tussen Lodewijk van Deyssel en Albert Verwey. Deel I, II, III.
R1803: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - Het vreemd en heerlijk Heelal. Gekozen en ingeleid door Harry G.M. Prick.
R1635: DEYSSEL, L. VAN. - Nieuwe Kritieken.
Y0871: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde werken. Deel 1: Een liefde.
T2239: DEYSSEL, L. VAN EN ALBERT VERWEY. (RED.). - Tweemaandelijksch Tijdschrift voor Letteren, Kunst, Wetenschap en Politiek. 3e jaargang 2e aflevering november 1896.
T9675: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - De scheldkritieken. Met een voorwoord en voorzien van aantekeningen, bezorgd door Harry G.M. Prick.
B1119: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde opstellen. Vijfde bundel.
K3755: DEZAIRE, P.N. - Handboek der poetiek.
L9657: DHONDT, ASTERE MICHEL. - Het diepe zuiden. Drie verhalen uit Zuid-Italie.
T4569: DHONDT, JAN. (RED.). - Geschiedenis van de socialistische arbeidersbeweging in Belgie.
B4668: DIBBETS, GERADUS RUTGERUS WILHELMUS. - Nederduitse orthographie van Pontus de Heuiter (1581). Een inleiding.
R6369: DIBBETS, KAREL. - Sprekende films. De komst van de geluidsfilm in Nederland 1928-1933.
R6024: DIBBITS, L. - Leve de Koning!
R6025: DIBBITS, L. - Leve de Koning!
B3488: DIBDIN, THOMAS FROGNALL. - Bibliomania or Book-Madness.
M5198: DIBNER, BERN. - Burndy Library in mitosis.
T7466: DIBON, P. - Le fonds neerlandais de la bibliotheque academique de Herborn.
L3407: DICKE, GERD UND KLAUS GRUBMULLER. - Die Gleichzeitigkeit von Handschrift und Buchdruck.
K7935: DICKENS, CHARLES. - Een kerstvertelling. Vertaling Godfried Bomans.
K7667: DICKENS, CHARLES. - Een kerstzang in proza. Vertaling J.B. van Amerongen en geillustreerd door Frans Lammers.
B2694: DICKENS, CHARLES. - In krystliet yn proaza. Oerset ut it Ingelsk troch Jabik Veenbaas.
T3039: DICKENS, CHARLES. - Kerstvertellingen: Eene geesteverschijning. - De nieuwjaarsklokken. - Het krekeltje in den schoorsteen. - De strijd des levens. - De bezeten man. - De hulst-boom. - De zeven arme reizigers.
Y0293: DICKENS, CHARLES. - Nicolaas Nickleby. Vertaling Jan Nieuwenhuis.
T3043: DICKENS, CHARLES. - Een reiziger, die geen handel drijft. Vertellingen en schetsen.
R1224: DICKENS, CHARLES. - Schetsen uit Amerika.
R1236: DICKENS, CHARLES. - Onze wederzijdsche vriend. Vertaling Mevr. v. Westhreene. Houtgravuren naar teekeningen van J. Barnard.
R1222: DICKENS, CHARLES. - Jozef Grimaldi. Een reiziger die geen handel drijft. Vertellingen en schetsen.
T3040: DICKENS, CHARLES. - Barnaby Rudge. Vertaling van C.M. Mensing.
T3041: DICKENS, CHARLES. - Olivier Twist. Nieuwe vertaling.
Y4153: DICKENS, CH. - Het krekeltje in den schoorsteen. Eene vertelling bij den huiselijken haard. Met platen.
L8974: DICKER, AGNES. - Karakter en cultuur der Romeinen in St. Augustinus' de Civitate Dei I-V.
T0340: DICKINSON, EMILY. - Selected poems.
T2636: DICKINSON, EMILY. - Veel Waan is schoonste Logica. Vertaald door Peter Verstegen en Marko Fondse.
L8184: DICKINSON, EMILY. - Gedichte.
Y1840: DICKINSON, EMILY. - Collected Poems.
T7153: DICKINSON, EMILY. - Gedichten. Vertaald door S. Vestdijk.
B1824: DICKMANN, FRITZ. - Der Westfalische Frieden.
W9814: DICKSON, ROBERT/JOHN PH. EDMOND. - Annals of Scottish printing. From the introduction of the art in 1507 to the beginning of the seventeenth century. With analytical descriptions of books printed and an index of names subjects and titles.
R2284: DIDEROT, D. - Regrets sur ma vieille robe de chambre & Lettre a une jeune mariee. [Met een toelichting door E.B. Mayer-Swart].
L1071: DIDYMUS (= T.J. WERNDLY). - Gedichten.
MK0108: DIEBENER, WILHELM (ED.). - Monograms & Decorations from the Art Nouveau Period.
M2931: DIEDERICH, J. (ED.). - Vijf eeuwen boek in Nederland.
T3856: DIEDERIKS, H, E.A. (ED.). - Textielhistorische Bijdragen 30 (1991). Sociale aspecten van kleding.
T3857: DIEDERIKS, H, E.A. (ED.). - Textielhistorische Bijdragen 29 (1989).
T3855: DIEDERIKS, H, E.A. (ED.). - Textielhistorische Bijdragen 31 (1991). Sociale aspecten van kleding.
T2660: DIEKERHOFF, F.L. - De oorlogsvloot in de zeventiende eeuw.
B2508: DIEKMAN, ANNEMIEKE. - Terug naar Start. Ondernemers over de eerste jaren van hun bedrijf.
H6813: DIEKMANN, MIEP. - Als je het nog niet wist. Voorlichting en levenskunst voor teenagers.
K7411: DIEKMANN, MIEP. - Het varken dat spaarvarken wilde zijn.
R4371: DIEKSTRA, F.N.M. - A dialogue between reason and adversity. A late Middle English version of Petrarch's De Remediis. Edited from MS Ii.VI. 39 of the University Library, Cambridge with an introduction notes and glossary and the original Latin text.
B1876: DIEKSTRA, RENE. - Winter aerdigheden, Winter naerdigheden. Beknopt overzicht van het ijsvermaak en de geschiedenis van de schaats.
K6234: DIELS, GERARD. - Het doornen zeel.
W0524: DIELS, GERARD. - Na de bevrijding.
Y2965: DIELTIENS, KRISTIEN EN ERIKA COTTELEER. - De nieuwe knecht van Sinterklaas.
T0429: DIEMER, H. - Het belang van de Christelijke Pers. Drie Radio-Redevoeringen.
B5801: DIEMER, WILLEM. - Mijn herinneringen aan Gerrit Achterberg.
B7285: DIEMER, WILLEM. - Leven met gedichten. Interpretatorische essays.
B7888: DIEMER, WILLEM. - Het rood-wit-blauwe boekje voor (niet-)scholieren met als bovenste kwart(ier) een pe(n)dant rood boekje voor collega's.
Y0542: ICK DIEN. - Terreur-Bloemen.
T6554: HOLLANDS DIEP. - Hollands Diep. Cultureel opinieblad. 1e jaargang nov. t/m dec. 1975. Nrs: 1-4. 2e jaargang jan. t/m dec. 1976. Nrs: 1- 27. (mist nr. 19). 3e jaargang jan. t/m juni 1977. Nrs.: 1-13.
T6555: HOLLANDS DIEP. - Hollands Diep. Cultureel opinieblad. Losse nummers: 1e jaargang Nrs: 1-3-4. 2e jaargang. Nrs: 1-3-4-5-6-7-9-10-11-12-13-15-20-22-23-27. 3e jaargang Nrs.: 2-3-4-5-8-9-11-12/13.
T6599: DIEPEN, ARMAND. - Mr. N.G. Pierson en de sociale quaestie.
T6598: DIEPEN, ARMAND. - Het Arbeidersvraagstuk.
Y2557: DIEPEN, ARMAND. - Het verslag der Tilburgsche Wol-industrie en Hendrik Muller Szoon, of bescherming contra vrijhandel.
Y2576: DIEPENBROCK, ALPHONS EN ANTOON DER KINDEREN. - Schilderijen, teekeningen, graphisch werk, geschriften en composities.
L0147: DIEPENBROCK, ALPHONS. - Diepenbrock Herdenking.
R8870: DIEPENBROCK, ALPHONS / EDUARD REESER. (ED.). - Verzamelde geschriften van Alphons Diepenbrock. Bijeengebracht en toegelicht door Eduard Reeser in samenwerking met Thea Diepenbrock.
T9782: DIEPENHORST, P.A. - Het Revisionisme.
T5934: DIEPENHORST, P.A. - Naast het Kruis de Roode Vaan.
R5073: DIEPENHORST, C.A.M. - De Sociaal-Democratie in de Residentie. Beknopt overzicht van de ontwikkeling der Sociaal-Democratische Arbeiderspartij in Den Haag.
T4036: DIEPENHORST, P.A. - Universiteit en Maatschappij.
T4037: DIEPENHORST, P.A. - De Vrije School in de Grondwet.
R7456: DIEPENHORST, I.A. - Gevaren en kansen der pers.
B0334: [GROEN VAN PRINSTERER, G.] DIEPENHORST, P.A. - Groen van Prinsterer's strijd voor de Christelijke School.
T7960: DIEPENHORST P.A. - Sociale Wetgeving.
R8984: DIEPENHORST, P.A. - Het Nationaal-Socialisme.
T4402: DIEPENHORST, G.A. - Socialistische Ministers in een niet-socialistisch Ministerie.
R7422: DIEPENHORST, P.A. - Het collectief Arbeidscontract.
T5505: DIEPENHORST, P.A. - De Klassieke School in de Economie.
B5626: DIEPHUIS, H.H. - Griekse mythologie.
M2727: DIEPSTRATEN, JOHAN (REDACTIE). - Het verlangen om er niet te zijn. Beschouwingen over het werk van Willem Brakman.
B6863: DIEPSTRATEN, JOHAN. (ED.). - Over Gerrit Komrij. Beschouwingen en interviews.
K6366: DIEPSTRATEN, JOHAN J. - Rozen die bloeien. Decadente gedichten.
Y3293: DIER, AMADEUS. - Alt Wien Album.
R2471: DIERCKS, LOUK. - Gijsbert van Amstel.
K6919: DIERCKS, G.F. - Virgilius. Een keuze uit vertalingen van zijn werk. Verzorgd, ingeleid en van verbindenden tekst voorzien.
B3576: DIERCKS, LOUK. - Gijsbert van Amstel.
Y0943: DIERCKS, G.F. & J.C.F. NUCHELMANS. - Latijn dat leeft. Repertorium van Latijnse woorden en uitdrukkingen in het Nederlands van nu.
L5989: DIERCXSENS, MARIE. - L'Homme ne d'un homme ou Will I am Shake-speare.
T9283: DIEREN. E. VAN. - Socialistisch Gevaar. Eene bijdrage tot de kennis der besmettelijke zielsziekten, tevens een waarschuwing aan autroiteiten, ouders en onderwijzers enz.
L7335: DIEREN, E. VAN. - De averechtssche geestesrichting der zoogenaamde 'Nieuwlichters' op allerlei gebied; in het bizonder die der Kollewijners en hun verderfelijke invloed op onderwijs, taal en volk.
R8454: DIEREN, J.W. VAN. - De lof van Schellingerland. Voorwoord Jac. P. Thijsse.
K3953: DIERICK, CHARLES. (ED.). - Fernand Crommelynck 1886-1970. Catalogue redige par Charles Dierick avant-propos par Jean Moulin chronologie etablie par Linda Vidts.
T0937: DIERICK, G. EN J.H. ROES. (RED.). - MemoReeks. Herinneringen aan personen en gebeurtenissen uit het katholiek leven. Met bijdrage van A. van der Wey.
Y0520: DIERLAMM, GOTTHILF. - Die Flugschriftenliteratur der Chartistenbewegung und ihr Widerhall in der offentlichen Meinung.
M3102: DIERS, MARIE. - Die niet mogen sterven. Vertaling H. v.d. Weg.
L7465: DIETEREN, REMIGIUS. - Veertig jaren arbeiderswoningen in Limburg 'Ons Limburg' 1911 - 1951.
R7238: DIETZ, P.A. - Verschijningen en Verschijnselen. Een studie van het Physische Mediumschap.
R6597: DIETZ, P.A. - Mensch en Droom. Een studie over het droomleven.
R4652: DIETZGEN, JOZEF. - Het Evangelie van de Sociaal-Democratie. Zes toespraken voor arbeiders. (Bewerkt door Jos. Loopuit).
R8392: DIETZGEN, JOZEF. - Het Evangelie der Sociaal-Democratie. Zes toespraken voor arbeiders. (Bewerkt door Jos. Loopuit).
K5366: DIF NR. I. - Maakt het verschil.
R8776: DIFEREE, HENDR. C. - Onze roeping in de twintigste Eeuw. Historisch-Socilogische schets, als rede uitgesproken in het gebouw Eensgezindheid te Amsterdam den 23 Februari 1901.
L4577: [VONDEL] DIFEREE, HENDR. C. - Vondel's leven en kunstontwikkeling. Met portretten.
L7151: [VONDEL] DIFEREE, HENDR. C. - Vondel in den vreemde. een studie over de vertalingen van Vondels gedichten en werken in het buitenland.
L7433: DIJCK, LEEN VAN. - De Voorpost, een nieuwe episode in het Elsschot-Bormsverhaal.
B4560: DIJCKMANN, J. - Korte regels van den Nederlandschen Versbouw.
R7116: DIJK, HENK VAN (RED.). - Het Jonge Volk. Orgaan van de Arbeiders-Jeugdcentrale. Jaargang 24, nrs. 1-12, 1937 en jaargang 25, nrs. 1-12, 1938.
R7117: DIJK, HENK VAN (RED.). - Het Jonge Volk. Orgaan van de Arbeiders-Jeugdcentrale. Jaargang 13, nrs. 1-26, 1926.
T6560: DIJK, A. VAN. - Jan Brugman als biograaf van de heilige Lidwina.
T4553: DIJK, HENK VAN. - Het Jonge Volk. Orgaan van de Arbeiders-Jeugdcentrale. Jaargang 22, nrs. 1-12, 1935.
K1152: DIJK, C. VAN. - Halcyon. Het mooiste typografische tijdschrift ooit in ons land gemaakt & 'Halcyon, inhoud 1940-1942'.
T2602: DIJK, HANS VAN EN BAUKJE FINET VAN DER SCHAAF. - Die Historie van Coninck Karel ende van Elegast. L'histoire du Roi Charles et d'Elegast.
L1164: DIJK, A. VAN. - Cornelius Musius, een Delftse martelaar van 1572.
M4010: DIJK, C. VAN. - De tweede schoonheid. Alexander Stols en Adriaan Roland Holst.
K0019: DIJK, EVERT VAN. - Over den Oceaan, onze Oost-West vlucht Europa-Amerika.
M9461: DIJK, OTTO. - De photograaf. Een televisiespel.
P1911: DIJK, ROB VAN. - De kleine koning. Koddige, hinderlijke en ernstige kwalen aan het mannelijk geslachtsorgaan.
H2987: DIJK, T.A. VAN. - Taal Tekst Teken. Bijdragen tot de literatuurteorie.
T0435: DIJK, JOSE VAN. - Het Socialisme spant zijn gouden net over de wereld. Het kunst- en cultuurbeleid van de SDAP.
R7231: DIJK, YRA VAN EN KOEN HILBERDINK. - Jan Campert-prijzen 2008. Anneke Brassinga, Peter Verhelst, Doeschka Meijsing, Luuc Kooijmans. De Avonden.
B6440: DIJK, IS. VAN. - De imitatie van Thomas a Kempis.
K0689: DIJK, C. VAN. - Alexandere A.M. Stols 1900 - 1973. Uitgever/Typograaf. Een documentatie. Met een lijst van door Stols uitgegeven en/of typografisch verzorgde boeken door C. van Dijk en H.J. Duijzer.
B7723: DIJK, A.F.L. VAN. - Perspectieven bij Kierkegaard. Woord vooraf W.J. Aalders.
T8351: DIJK, OTTO. - De laatste der kolonialen en andere televisie-spelen.
R5158: DIJK, JOHANNES M. VAN. - Lucius Annaeus Seneca. Over de voorzienigheid en het kwaad.
Y1467: DIJK, GER VAN. - Van `Der Beghinenlande`tot Begijnhof. De Geschiedenis van het Begijnhof van 1307 tot heden.
Y1864: PISUISSE & VAN DIJK. - Repertoire Jean-Louis Pisuisse & Antoinette van Dijk. Aan de vleugel Jan Hemsing. Tournee 1916.
T3102: DIJK, KL. VAN. - Titanenstrijd 1939-1945. Een overzicht van deze oorlog met 6 kaarten.
R7038: DIJK, MAARTEN. - Het begrijpen van muziek. Een poging tot verdieping van het muziekgenot.
B9854: DIJK, EVERT VAN. - Kalligrafie.
R3377: DIJKEMA, A. - Het vervolgen van homosexuelen voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog (1911-heden).
T9273: DIJKEMA, F. - De Sacramenten der Roomsche Kerk.
R4757: DIJKGRAAF, A. - Liberale Zegeningen en Sociale Nooden.
B8370: DIJKGRAAF, MARGOT EN MARTIJN MEIJER. - Het beslissende boek. Nederlandse en Vlaamse schrijvers over het boek dat hun leven veranderde.
C1078: DIJKHORST, G. VAN / L.J. LODEWIJKS EN G.W. MEIJER. - Drukvormbehandeling.
B6287: DIJKHUIS, WILLEM. - De ketens van de smid.
M7125: DIJKHUIZEN, GUUS. - Een bewijs van wild plezier. Ontuchtige schrijfsels.
K8667: DIJKHUIZEN, GUUS. - Hier Guus.
H8855: DIJKHUIZEN, GUUS. - Wacht nog even met snurken. tekeningen van Hans Kanters.
R8814: DIJKMANS VAN GUNST, G.H. - Illegaliteit samenwerking en zuivering.
L4653: DIJKSTERHUIS, AALTJE. - Thomas und Gottfried. Ihre konstruktiven Sprachformen.
T0876: DIJKSTERHUIS, E.J. E.A. - Descartes et le cartesianisme hollandais. Etudes et documents.
Y0596: DIJKSTRA, WALING. - De Friske Husfrieun, Rim en Onrim. Fiftsiende-Sextsiende Boek. Tredde - Fierde - Fifte Jefte.
L4530: DIJKSTRA, GERRIT. - Bijdrage ta de kennis fan it libben, de persoan en it wurk fan Dr. Eeltsje Halbertsma 1797 - 1858.
H9575: DIJKSTRA, PERRY. - Ik hing aan je nachtjapon.
T9602: DIJKSTRA, JAN GERARD. - Een epidemiologische beschouwing van de Nederlandsche Pest-Epidemieen der XVIIde eeuw.
B3599: DIJKZEUL, LIENEKE. - De stille zonde.
B6846: DIJL, FRANK VAN. - Een Nieuwe Tirade? De winderigheid van een proper ventje.
T2140: DIJXHOORN, A.Q.H. - Antwoord op De wisseling in het Opperbevel van Land- en Zeemacht in Februari 1940 van I.H. Reynders.
K7700: DIK, S.C. - Relatieve termen.
T5031: DILLEN, J.G. VAN. - De sociaal-economische geschiedenis in haar verhouding tot economie, sociologie en politieke geschiedenis.
T5966: DILLEN, J.G. VAN. - De Russische Revolutie.
L3432: DILLEN, J.G. VAN EN JO DAAN. - Bevolking en Taal van Amsterdam in het verleden.
L7548: DILLEN, J.G. VAN. - Mensen en achtergronden. Studies uitgegeven t.g.v. de tachtigste jaardag van de schrijver.
L7903: DILLEN, J.G. VAN EN JO DAAN. - Bevolking en taal van Amsterdam in het verleden.
B6771: DILLEN, J.G. VAN. - Omstandigheden en psychische factoren in de economische geschiedenis van Nederland.
B7131: DILLEN, J.G. VAN. - Overeenkomst en verschil tussen de Franse en de Russische Revolutie.
R0946: DILLEN, KAREL. - Wim Maes.
R9279: DILLEN, KAREL. (SAMENST.). - Bormsverzen. Inleiding en smenstelling Karel Dillen.
K5821: DIMENSIE. - Herman de Coninck / Roland Jooris. Willem de Merode en Hugo Claus.
L6906: DIMENSIE. - Maurice Gilliams.
B2442: DIMENSIE. - Pierre H. Dubois nummer.
B4345: DIMENSIE. - Hans Andreus nummer.
R3781: DIMENSIE. - Maurits Mok - nummer.
T3259: DIMITROV, GEORGI. - Tegen het fascisme. Een eenheidsfront der Internationale Arbeidersklasse en der Volkeren na het tractaat van Munchen.
K3279: DINAUX, C.J.E. - Auteurs van nu. Gegist bestek, deel III. Met 24 schrijversportretten.
K0156: DINAUX, C.J.E. - Vluchtig omzien, Keuze uit de Nederlandstalige letterkunde tussen 1925 en 1975, t.g.v. het vijftig-jarig bestaan van de WBV.
B4515: DINAUX, C.J.E. - Gegist bestek. Benaderingen en Ontmoetingen Deel I en 2.
L3315: DINAUX, C.J.E. - Levend verleden. Literaire herinneringen.
M2510: DINESEN, ISAK. [=BLIXEN, KAREN]. - Wintervertellingen. Vertaling H.J. Scheepmaker.
R6377: DING. - Ding. Onderwater krant. Nr. 9. 1971.
R5582: DINGELDEIN, W.H. - Het losse hoes Groot Bavel. Uit de geschiedenis van een Twentsch erf.
L4926: DINGEMANS, HERMAN HENRY. - Alghazali's boek der liefde.
L9493: DINGS, MATT. - Oproer en blues. Belfast, Warschau, Praag, Lissabon, Napels, Helsinki, Berlijn.
R8549: DIOSKORIDES. - Roskamtonen. Honderd rijmen.
Y2701: L'ACTION DIRECTE. - L'Action Directe. Organe mensuel de Propagande du Syndicalisme Federaliste. 1re annee 1932. nrs: 1-2-3-4-5-6-7-8. 2me annee 1933. nrs: 1 - 5.
Y2699: L'ACTION DIRECTE. - L'Action Directe, organe de la Conferation generale du travail. Deuxieme annee 1906. nrs: 13-15-18-21. Troisieme annee 1907. nrs. Numero special 29 Septembre - 15- 17- 19. 4e annee 1908. nrs: 6- 7- 10-13-14.
H8579: DIRIE, WARIS & JEANNE D'HAEM. - Dochter van de nomaden. Vertaald door Jeannet Dekker en Marie-Christine Ruijs.
L9229: DIRKZWAGER, JAN MARGARETHUS. - Dr. B.J. Tideman 1834-1883, Grondlegger van de Moderne Scheepsbouw in Nederland.
K9433: DIS, ADRIAAN VAN. E.A. - Alles is te koop.
H4878: DIS, ADRIAAN VAN. - Op oorlogspad in Japan.
R2491: DIS, ADRIAAN VAN. - Een barbaar in China. Een reis door Centraal-Azie.
H5085: DIS, ADRIAAN VAN. - Zoen.
P0959: DIS, ADRIAAN VAN / TILLY HERMANS. (SAMENG.) - Het land der letteren. Nederland door schrijvers & dichters in kaart gebracht.
M5896: DIS, ADRIAAN VAN. - Casablanca. Schetsen en verhalen.
K5646: DIS, ADRIAAN VAN. - De karakterromans: Zilver of Het verlies van de onschuld, Een waarze sat, Dubbelliefde.
L1133: DIS, ADRIAAN VAN. - De reisromans: Een barbaar in China, Het beloofde land, In Afrika, Palmwijn en de Casablanca-verhalen.
M5626: DIS, ADRIAAN VAN. - Dubbelliefde. Geschiedenis van een jongeman.
K0994: DIS, ADRIAAN VAN. - Familieziek. Een roman in taferelen.
W7644: DIS, ADRIAAN VAN. - Het beloofde land & In Afrika. Reisromans.
M9019: DIS, ADRIAAN VAN. - Indische duinen. Roman.
K2262: DIS, L.M. VAN EN JAC. SMIT (EDS.). - Den bloem-hof van de nederlantsche ieught. Naar de drukken van 1608-1610. Uitgegeven, ingeleid en geannoteerd.
M6429: DIS, ADRIAAN VAN. - De rat van Arras, novelle.
R1450: DIS, ADRIAAN VAN. - Een barbaar in China. Een reis door Centraal-Azie.
L6846: DIS, ADRIAAN VAN. - Noord Zuid. Een modern sprookje.
B7360: DIS, L.M. VAN. - Jacobus van Looy als schrijver van 'De wonderlijke avonturen van Zebedus'.
K7403: DISCHE, IRENE. - Een huis voorgoed. novelle. Vertaling Tinke Davids.
A0743: DISCHE, IRENE. - Vrome leugens. Twee novellen en vijf verhalen. Vertaald door Tinke Davids.
Y0003: DISNEY, WALT. - Walt Disney's Sneeuwwitje en de zeven dwergen.
K3927: DISTER, JULES. - Vermorzelde honden.
L7314: DITMAR, W.P.A. - Gezondheid een kostbaar bezit. Voorwoord D.J. Rengers Hora Siccama.
B8353: NIJGH & VAN DITMAR. - Nijgh & Van Ditmar's Persgids.
B3543: DITMARSCH, PETER VAN. - Dierbaar nachtgezicht. Een keuze uit zijn gedichten.
R9798: DITTRICH VAN WERINGH, KATHINKA. - Der niederlandische Spielfilm der dreissiger Jahre und die deutsche Filmemigration.
B6599: DITTRICH, KATHINKA EN HANS WURZNER (RED.). - Nederland en het Duitse Exil 1933-1940.
R3215: DITTRICH, Z.R. - Het verleden van Oosteuropa. Maatschappelijke en culturele dynamiek tot het eide der middeleeuwen.
R8520: DITTRICH, KATHINKA UND HANS WURZNER. - Die Niederlande und das deutsche Exil 1933-1940.
T5386: DIVENDAL, LEO. - Het glazen oog.
R6745: DIVENDAL, JOOST. (ED.). - De lastige lezer. Prikkelende beschouwingen over de relatie tussen journalistiek en publiek.
R0956: DIVIS, VLADIMIR. - Appolinaire. Chronique d'une vie. Documents.
B3953: DIX, J.F.CH. - Klim- en hangplanten en hoe ze toe te passen in tuin en huis.
T0245: DIX, J.F.CH. - Bloembollen.
R9390: DIX, J.F.CH. - Narcissen voor kamer en tuin. Voorwoord Ernst H. Krelage.
R6967: DIXELIUS, HILDUR. - De pleegkinderen. Vertaald uit het Zweedsch door S. van Praag.
K9128: DJOJOPOESPITO, SOEWARSIH. - Buiten het gareel. Indonesische roman. Met een inleiding van E. du Perron.
B6016: DJOJOPOESPITO, SOEWARSIH. - Buiten het gareel. Indonesische roman. Met een inleiding van E. du Perron.
R1156: DOBBELAER, A.J.M. (ED.). - Hora est. Bibliografie van de proefschriften. Katholieke Universiteit Nijmegen 1923-1998.
Y1208: DOBERT, EITEL WOLF. - Un Nazi decouvre la France. Pages de Journal.
MK0075: DOBLHOFER, ERNST. - Stemmen in steen. De ontcijfering der oude schriften. Vertaling W. van Lakwijk.
H6996: DOBLIN, ALFRED. - Er is geen pardon. Vertaald door Pieter Cramer.
T8356: DÖBLIN, ALFRED. - De moord op een boterbloem en andere verhalen. Vertaald en van een nawoord voorzien door Pieter Cramer.
L7401: DOBREE, BONAMY. - Daniel Defoe.
R8482: DOCKUM, H.C. VAN. - Vacantie-notities uit Friesland.
T7798: DOCTOR, JURIS. - Jan Salie?
T7404: DOCTORANDUS. - Blijft Uzelf. Beschouwingen over politiek en humanisme.
H0546: DOCTOROW, E.L. - Billy Bathgate. Vertaald door Willem van Toorn.
W3741: DOCTOROW, E.L. - De watervang. Vertaald door Sjaak Commandeur.
H5883: DOCTOROW, E.L. - De wereldtentoonstelling. Vertaling Willem van Toorn.
L0501: DODDE, N.L. - Het rijksschooltoezicht in de Bataafse Republiek.
T7305: DODDEMA, C. - Een levensdraad breekt.....
Y2298: DODION, LOTTE. - Kanonnenvlees.
L5346: DOEL, H.G. VAN DEN. - Daar moet veel strijds gestreden zijn. Dirk Rafaelsz Camphuysen en de Contraremonstranten. Een biografie.
H1743: DOEL, H.G. VAN DEN. - Daar moet veel strijds gestreden zijn. Het leven van Dirk Rafaelsz Camphuysen ( 1586-1627).
Y1783: DOEL, H.W. VAN DEN. - De stille macht. Het Europese binnenlands bestuur op Java en Madoera, 1808-1942.
T7432: DOELMAN, C. - Arnhem, stad der bezitloozen.
T4908: DOELMAN, C. - Vijf jaar beschaving. Don't forget.
L5069: DOES, LEENDERT P. VAN DER. - Christian Science als sociaal verschijnsel.
B0852: DOES, J.C. VAN DER. - Kruisgezinden en Separatisten.
B0868: DOES, J.C. VAN DER. - De afscheiding in haar wording en beginperiode.
Y3819: DOES, BRAM DE. - Trinité & Lexicon. The typefaces designed by Bram de Does.
Y3821: DOES, BRAM DE. - Romanée et Trinité. Historisch origineel en systematisch slordig.
T4726: DOES, G.W. VAN DER. - De inhoud van onze nationale gedachte. Voorwoord P.W. Kamphuisen.
Y0341: DOES DE BIJE, AMBROOS VAN DER. - Bedenkingen tegen de beweerde meerderjarigheid van den Prins van Oranje, bij de vervulling van zijn achttiende jaar en zijne afkomst uit Guilelmus Eremita.
R9265: DOESBURG, THEO. - Het onvergankelijke kruid.
H9313: DOESSCHATE, G. TEN. - Rolduc. Als Middeleeuwse Voorpost der Wis- Natuur- en Geneeskunde in de Nederlanden.
T8006: DOEVE, EPPO. - Doeve. Part of the Paper.
W4286: DOEWINA, M.J. - Huize Avondroze.
K0558: DOFF, NEEL. - Dagen van honger en ellende. Vertaling en nawoord Wim Zaal.
K7399: DOFF, NEEL. - Dagen van honger en ellende. Vertaling en nawoord Wim Zaal.
K8194: DOFF, NEEL. - Keetje Tippel. Vertaald door Wim Zaal.
C1420: DOFF, NEEL. - Keetje Tippel. Vertaling Wim Zaal.
T4124: DOGGER, G.A. (WOORDEN) THEO VAN ZUTPHEN (MUZIEK). - Buurmans Griet (Voor Gemengd Koor).
L6251: DOHLE, MAX (ED.). - IJsvrij. De beste schaatsverhalen uit de Nederlandse literatuur. Met een inleiding van Ben van der Burg.
R3387: DOHMEN, LEO (VOORWOORD). - Johan Rham 1943-1967.
T5509: DOHNA KOTZENAU, HERMAN ZU. - De verteringen van weelde en het loon van arbeid. Vertaling P.N. Muller.
Y1383: DOK, W. VAN. - Mijn verantwoording. Een terugblik op vijf jaren bezettingstijd na vijf maanden bevrijding.
B7536: DOKKUM, J.D.C. VAN. - Nederlandsche muziek in de negentiende eeuw.
T9523: DOKKUM, MARIUS VAN. - Marius van Dokkum. [Schilderijen].
T6837: DOKKUM, J.D.C. VAN. - Regata. Reclame en Grafische Arbeid-Tentoonstelling Amsterdam Juli-September 1919.
Y1627: DOLDER, RIJPE VOOR DEN. - Krankzinnigen-bejegening.
L7513: DOLLEMAN, HANS (VOORZITTER). - [Uitnodiging en Programma voor de] Algemene Vergadering KVGO 1996.
R0369: DOLLEMAN, W.F. - Nederland in de oorlog.
R0371: DOLLEMAN, W.F. - Weg met het reformisme! Weg met het nat. bolsjewisme! Strijdt mee tegen het fascisme!
Y0615: DOMELA NIEUWENHUIS, F. (ED.). - Een vijf-en-twintigjarige Veldtocht tegen het Kapitalisme 1897-1904. (Een bloemlezing uit 25 jaargangen "Recht voor Allen" en "Vrije Socialist"). Opgedragen aan het Nederlandsch Proletariaat. Eerste aflevering I.
T9112: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Vertellingen voor het volk.
T9111: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Vertellingen voor het volk.
T7787: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Rede en de debatten naar aanleiding daarvan bij de vaststelling der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1891. Gehouden in de Kamerzitting van 24-29 Jan. 1891.
R7248: DOMELA NIEUWENHUIS, F.J. - Geschiedenis der Evang.-Luthersche Gemeente te 's-Gravenhage.
T7788: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Rede en de debatten over het inkomen der Kroon en de diskussie naar aanleiding daarvan. Gehouden in de Kamerzitting van 6 Februari 1891.
R4754: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Peter Kropotkine. Van Prins tot Anarchist.
R0686: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Het vraagstuk der eedsformule.
R1559: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Hoe ons land geregeerd wordt op papier en in de werkelijkheid.
R2782: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Gamalieltype of de verstandige raadgever. Een voordracht.
R2781: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - De Demetriustype of de belangzuchtige. Een voordracht.
B9978: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Hoe ons land geregeerd wordt op papier en in de werkelijkheid.
R0228: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - De Pilatustype of De Twijfelaar. Een voordracht.
T4398: DOMELA NIEUWENHUIS, FERDINAND. - Ferdinand Domela Nieuwenhuis archief. Inventaris.
T7789: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Rede en de debatten naar aanleiding daarvan bij de Algemeene Beschouwingen der Begrooting van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Gehouden in de Kamerzitting van Maandag 22 December 1890.
T7786: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Rede en de debatten naar aanleiding daarvan bij de Algemeene Beschouwingen der Oorlogsbegroting gehouden in de Kamerzitting van Zaterdag 20 December 1890.
T7785: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Rede over de regeling van den krijgsdienst. / Tweede rede over de regeling van den krijgsdienst.
Y1835: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - I Rede: Over het inkomen der Kroon en de diskussie naar aanleiding daarvan. Gehouden op 6 Februari 1891. 2 Rede: Algemeene Beschouwingen der Staatsbegroting, gehouden op 15 December 1890. 3 Rede: Bij de vastelling der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1891.
L5349: DOMINICUS, F.C. - Het huiselik en maatschappelik leven van de Zuid-Afrikaner in de eerste helft der 18de eeuw.
K1518: DOMINICUS, J. - Op reis naar Indonesie.
L7294: DOMINICUS, F.C. (ED.). - Twee kluchtspelen. Bernagie 'Het studente-leven' Langendijk ' De wiskunstenaars'.
T4694: DOMINIK, H. - Land uit vuur en water. Geautoriseerde vertaling door K. Frits.
K2429: DOMMISSE, HAN. - Adieu Adieu sweet bahnhof.
B0549: DOMMISSE, HANNEKE. (ED.). - Helaas! voor altijd zwijgt de cither.. poëzie uit oude dozen, samengelezen, uitgegeven en verantwoord door H. Dommisse met een Voor- en Narede naar Conrad Busken Huet en een Ten Geleide van W. Gs. Hellinga.
T4076: DONAHUE, LEO. - Encyclopedia of Batik Designs.
Y2590: DONCK, MICH VAN DER. - Broederband. Vlaams Nationaal Maandblad. 15e jrg 1979. nrs. 6/7 - 8 - 9.
R2629: DONCKER, J. - Hoe Dr. Mol zyn vrouw kreeg.
K9066: DONDERS, F.M.S. - Symposion: over de psychologie van de tijdschriftlezer.
Y0503: DONDEYNE, A. - Gezagscrisis in Vlaanderen. Beschouwingen over de Leer- en Rechtsmacht van de Kerkelijke Hierarchie.
H8651: DONGALA, EMMANUEL B. - Het vergeten kind. Vertaald door P. Sarkar.
K2034: DONGELMANS, B. - De Stroom & Het Getij. Bibliografische beschrijvingen, analytische inhoudsopgaven, indices.
L6461: DONGELMANS-MAC LEAN, HELEEN (ED.). - De Verdieping van Nederland / Legacy of the Netherlands.
K4005: DONGELMANS, BERRY /FRITS VAN OOSTROM/PETER ZONNEVELD. (EDS.). - Dierbaar magazijn. De bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.
B9769: DONGELMANS, BERRY ET AL. (EDS.). - Digital Access to Book Trade Archives.
B8332: DONGELMANS, BERRY ET AL. (EDS.). - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 16 / 2009.
H5134: DONGEN, KEES VAN. - Van Dongen 1877-1937. Eere-Tentoonstelling.
Y0364: DONGES, CARL. - Wilhelm der Schweiger und Nassau-Dillenburg. Beitrage zu den Bezienhungen des Oraniers zu seinen Stammlanden.
H5065: DONK, ALBERT. - Ontroerend is dit alfabet.
K3215: DONKER, ANTHONIE. - Ben ik mijn broeders hoeder? Verbeeldingen van Kain en Abel.
K3133: DONKER, ANTHONIE. - De dichter en de muze. Verzen over dichten, gedicht, dichter, en dichterschap. Bijeengebracht door ...
P0994: DONKER, ANTHONIE. - De draad van Ariadne.
W3325: DONKER, ANTHONIE. - De Einder, Verzamelde gedichten gekozen uit de bundels Acheron, Grenzen, Kruistochten, De draad van Ariadne, Gebroken licht, Onvoltooide symfonie, Orcus en Orpheus
H5777: DONKER, ANTHONIE. - De gestalten van Tachtig. poëzie der Tachtigers.
K4718: DONKER, ANTHONIE. - De vrijheid van den Dichter en de Dichterlijke Vrijheid. Een critiek op de moderne poëzie.
C1249: DONKER, ANTHONIE. - Fausten en Faunen. Beschouwingen over boeken en menschen.
M0091: DONKER, ANTHONIE. - Grenzen.
M7357: DONKER, ANTHONIE. - Ik zoek Christenen. Spel van Ahasverus in tien tooneelen.
K3425: DONKER, ANTHONIE. - Karaktertrekken der vaderlandsche letterkunde.
L0491: DONKER, ANTHONIE. - Karaktertrekken der vaderlandsche letterkunde.
W3266: DONKER, ANTHONIE. - Kruistochten.
K8075: DONKER, ANTHONIE. - Ter zake. Beschouwingen over litteratuur en leven.
M0064: DONKER, ANTHONIE. - Tralievenster.
M4830: DONKER, ANTHONIE. - V in vers. De bezetting en het verzet in verzen.
T9157: DONKER, ANTHONIE. - Nijhoff, de levensreiziger. Een schets van zijn dichterschap.
H6812: DONKER, ANTHONIE. - Het sterrenbeeld.
B4907: DONKER, ANTHONIE. (RED.). - De onbeslagen spiegel problemen der letterkundige critiek.
B8815: DONKER, ANTHONIE. - Nijhoff, de levensreiziger. Een schets van zijn dichterschap.
T7967: DONKER, N. EN H.J. SCHIMMEL. - Nederland. Eerste deel 1860. Met medewerking van verschillende Letterkundigen.
T7481: DONKER, P.A. - Winter '44-'45 in Holland. A winter never to be forgotten.
L7807: DONKER, ANTHONIE. - Penibel journaal.
Y1440: DONKER, P.A. - Winter '44-'45. Een winter om nimmer te vergeten.
R1798: DONKER, ANTHONIE. - Onvoltooide symphonie.
L1777: DONKERS, JAN. - Gevallen van telecide.
L9882: DONKERS, JAN. - Gevoel voor verhoudingen. Verhalen.
R5240: DONKERSLOOT, N.A. - Galathea.
L5619: DONKERSLOOT, N.A. - Taalkennis voor Gymnasia, Lycea, H.B.S., Kweek- en Normaalscholen.
K7540: DONKERSLOOT, N.A. E.A. - De roman als levensspiegel. Zes lezingen gehouden door N.A. Donkersloot, H.A. Enno van Gelder, M.D.E. de Leve, G. Kazemier, S. Dresden, J.H. Schouten.
R4940: [VONDEL] DONKERSLOOT, N.A. - Vondels grootheid. Rede uitgesproken op den herdenkingsavond in den Stadsschouwburg op 17 November 1937.
T4869: DONKERSLOOT, HENDRIK. - Hendrick Donckersloot, hoogdijkheemraad van 't oude land van Althena, heemraad en waarsman van den banne van Uitwijk, schepen der heerlijkheid Uitwijk en kerkmeester van Uitwijk en Waardhuizen, ± 1635-1703. Een levensschets.
B9095: DONLEAVY, J.P. - De onverbeterlijke parvenu. Met tekeningen van de schrijver. Vertaling Rob van der Veer.
H9404: DONLEAVY, J.P. - De somberste zomer van Samuel S. Vertaling Salvador Hertog.
M1596: DONLEAVY, J.P. - De dwaalwegen van Darcy Dancer, heer van stand. Vertaling John Vandenbergh.
T0342: DONNE, JOHN. - Selected poems. Selected from his Songs and Sonets, Elegies, Epithalamions, Verse Letters, Divine Poems.
Y3855: DONNER, J.H. - Na mijn dood geschreven. Stukjes uit NRC Handelsblad, met het interview van Max Pam.
K4766: DONNER, J.H. - Jacht op de inktvis.
Y2306: DONNEZ, PAT. - Radeloos en betoverd. Gedichten.
M2065: DONOGHUE, EMMA. - Een kus voor de heks. Vertaald door Ardy Stegeman en Marijke Versluys.
Y3229: O'DONOGHUE, MICHAEL & FRANK SPRINGER. - De avonturen van Phoebe Zei-Geist.
L7625: DONOSO, JOSE E.A. - De verloren tijd en vijf andere korte verhalen uit de Derde Spreker Serie van NOVIB in cassette.
T5165: DONOVAN, DICK. - Toch gegrepen.
Y4025: RATH & DOODEHEEFVER. - Alles over behang. Een woord vooraf. De geschiedenis van het behangsel.Wandeling door de stijlperioden. De behangeselpapierfabricage. De taak van het staalboek. De Kleuren. Behanglinnenweverij. Wenken en raadgevingen.
T1627: RATH & DOODEHEEFVER. - Alles over behang. Handleiding voor de vakman.
K0442: DOOIJES, DICK. - Wegbereiders van de moderne boektypografie in Nederland.
W7193: DOOIJES, DICK. - Boektypografische verkenningen. Uit Boekblad en andere periodieken.
H7858: DOOIJES, DICK. - Horen en zien. Muziek beluisterd en bekeken door Dick Dooijes.
M6768: DOOIJES, DICK. - Mijn leven met letters.
H9248: DOOIJES, DICK. - Over de drukletterontwerpen van Sjoerd H. de Roos.
W4184: DOOIJES, DICK. - Traditie en vernieuwing. Tien jaar Nederlandse drukkunst/1945-1955.
H6620: DOOIJES, DICK. - Over typografie en grafische kunst. Bloemlezing uit artikelen verschenen in de jaren 1953/66 hoofdzakelijk in het Drukkersweekblad.
B5719: DOOIJES, DICK & W.H. CROUWEL. - Boeken maken 1890-1940. De collectie Nijkerk.
L4836: [DRUKKERIJ TRIO.] DOOIJES, D. - Flitslicht op het tijdperk der mechanisatie (1850-1950).
K2178: DOOIJES, DICK. - Sjoerd H. de Roos zoals ik mij hem herinner.
R1468: DOOIJES, DICK EN PIETER BRATTINGA. - A History of the Dutch Poster 1890-1960. Introduction by H.L.C. Jaffe.
A0566: DOOLAARD, A. DEN. - De druivenplukkers.
A0601: DOOLAARD, A. DEN. - De druivenplukkers.
H2644: DOOLAARD, A. DEN. - De partisanen en andere gedichten.
L6961: DOOLAARD, A. DEN. - Orient Express.
B1403: DOOLAARD, A. DEN. - Hooge hoeden en pantser platen.
Y0857: DOOLAARD, A. DEN. - De Groote Verwildering. Roman.
L4845: DOOLDER, ANTON DEN. - Lodewijk van Deyssel 1864 - 22 september - 1934.
T9696: DOOREN, FRANS VAN. - Gepolijst albast. Acht eeuwen Italiaanse poëzie.
M9688: DOOREN, FRANS VAN. - Geschiedenis van de klassieke Italiaanse literatuur.
R9459: DOORENBOS, CLINGE. - De trein wacht niet... Versjes van Clinge Doorenbos, teekeningen van B. van Vlijmen.
T7209: DOORENBOS, CLINGE. - Clinge Doorenbos Kalender 1938.
L7039: DOORMAAL, J.C.A. - Onderzoekingen betreffende de Lossgronden van Zuid-Limburg.
R0195: DOORMAN, S.J. - Ongefundeerde kritiek.
R2425: DOORMAN, MAARTEN. - Kiekertak en Klotterbooke. Gedachten over de canon.
T8473: DOORMAN, MAARTEN. - De vrede graast zonder genade. Over literaire kritiek.
Y1152: [MANUSCRIPT]. DOORN, WILLEM VAN. - De Tibetaanse Moeder, Ballade van vroomheid.
L0686: DOORN, JOHNNY VAN. - Langzame wals. Kronieken.
M3581: DOORN, ANDRIES VAN. [= W.J.M.A. ASSELBERGS]. - Drie balladen.
H8986: DOORN, BOUD VAN. - Vught, dertien maanden in het concentratiekamp. (Haftling 4236). Met krabbels van Peter Zwart.
H6503: DOORN, JOHNNY VAN. - De lieve vrede. Legendarische momenten 1944-90.
H2914: DOORN, JOHNNY VAN. - Gevecht tegen het zuur. Diverse ontsnappingen tussen 44 en 84.
L5227: DOORN, WILLEM VAN. - Theory and practice of English narrative verse since 1833. An enquiry.
L8828: DOORN, WILLEM VAN. - 'n Tuin op 't Noorden. Verzamelde gedichten.
B6756: DOORN, WILLEM VAN. - Blijvende waarden.
H7926: DOORN, JOHAN VAN. - Praktijk voor de Boekverkoper.
H7928: DOORN, JOHAN VAN. - Praktijk voor de Boekverkoper. Aangevuld met een hoofdstuk over de inrichting van de leesbibliotheek door C.J. Heek.
T7697: DOORN, B.A. VAN. - Schets der diakenie en hare instellingen, bij de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Amsterdam.
H7924: DOORN, JOHAN VAN. - Praktijk voor de Boekverkoper.
Y1151: DOORN, WILLEM VAN. - De late zomer van Michiel Dietvorst. Een gedichten-cyclus.
T8823: DOORN, JOHNNY VAN. - Door de weken heen. Dagboeken.
R6422: DOORNEN, VIVIANE VAN DEN. - Leven en streven van Abraham Hans.
T6345: DOORNINCK, D.J. VAN. - Hollanders op Java en in Holland.
R2821: DOORNINCK, J.I. VAN EN A. DE KEMPENAER. - Vermomde en naamloze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche Letteren. Deel I: Schuilnamen en naamletters. Deel II: Naamlooze geschriften. Deel III: Vervolg op Mr. J.I. van Doorninck's vermomde en naamooze schrijvers.
Y0700: DOORNINK-HOOGENRAAD, M.M. (E.A.) - Gids Walburgskerk en Librije.
B6240: DOORSLAER, RUDI VAN. - Kinderen van het ghetto. Joodse revolutionairen in Belgie 1925-1940.
T7751: DOP, MARY SIMONE AMALIA. - Alimentatieplicht tussen echtgenoten.
A0736: DOPP, HANS JURGEN. - Romantique. Erotic art of the early nineteenth century.
H6946: DORF, FRAN. - Vervlogen jaren. Vertaling M. van Gelder.
K7392: DORFMAN, ARIEL. - Bedrieg de schijn. Verhalen. Vertaling Dick Bloemraad.
H9990: DORLAND, FRANK. - Luchtstrijdkrachten in den tweeden wereldoorlog en daarna.
B4227: DORLEIJN, GILLIS (RED.). - Schepelingen van De Blauwe Schuit. Brieven van Bertus Aafjes, K. Heeroma, M. Nijhoff, S. Vestdijk en Hendrik de Vries aan F.R.A. Henkels 1940-1946.
H6670: DORNA, MARY. - Onmaatschappelijke voorkeur.
K6640: DORNA, MARY. - Mijn oom Ricardo.
K6081: DORNA, MARY. - Onmaatschappelijke voorkeur.
T9723: DORNA, MARY. - Drie verhalen.
Y0334: DORP, E.C. VAN EN W. WIJNAENDTS FRANCKEN-DYSERINCK. - Een knuppel in 't hoenderhok.
T5775: DORP, P. VAN. - De Katholieke Kerk is de Ware Kerk. Zij alleen zet de goddelijke zending van Christus voort.
T9439: DE DORPSSCHOOLMEESTER. - Oranjegezinden en Patriotten. Ernst en Luim. Tafereelen aan de nationale feestviering van november 1863.
K1451: DORRESTEIN, RENATE. - Het hemelse gerecht.
K8106: DORRESTEIN, RENATE. - Heden ik.
H9864: DORRESTEIN, RENATE. - Het duister dat ons scheidt.
H2727: DORRESTEIN, RENATE. - Ontaarde moeders.
L0470: DORRESTEIN, RENATE. - Zolang er leven is.
K0164: DORRESTEIN, RENATE. - Zonder genade.
L3365: DORRESTEIN, RENATE. - Een hart van steen.
R3947: DORRESTEIN, RENATE. - Pas goed op jezelf.
L0736: DORRESTIJN, HANS. - Met dichtgeknepen keel. Verhalen.
L6466: DORRESTIJN, HANS. - De kunst van het Lijden. of Doctorandus Kortenaar met vakantie.
L6467: DORRESTIJN, HANS. - Positief genieten met Hans Dorrestijn.
K3844: DORRESTIJN, HANS. - Gevaarlijke stroom.
R3914: DORSSEN, JAN C.C. VAN. - De derivata van de stam 'amn' in het Hebreeuwsch van het Oude Testament.
M6351: DORSTEN, J.A. VAN. - Op het kritieke moment. Zes essays over Nederlandse pöezie van de 17de eeuw.
M5085: DORTMOND, J.A. - De wereld schreef.
R6421: DOSFEL, LODEWIJK. - Schets van eene geschiedenis der Vlaamsche Studentenbeweging (1ste deel).
R4239: DOSFEL, LODEWIJK. - Cyriel Verschaeve.
L5141: DOSS S.J., P. ADOLF VON. - Die Weise Junfrau fur gebildete Jungfrauen. Gedanken und Ratschlage. Bearbeitet von Heinrich Scheid S.J.
K9948: DOSSMANN, ERNST. - Die Markische Papierlandschaft.
Y0882: DOSTOJEFSKI, F.M. - De gebroeders Karamazow. Onverkorte vertaling uit het Russisch van A. Kosloff.
T3943: DOSTOJEVSKI, FJODOR. - De vrouw van een ander en de man onder het bed. Een ongewone geschiedenis. Vertaald door A. Voogd.
R8219: DOSTOJEVSKIJ, F.M. - De droom van een belachelijk mensch. Een phantastische vertelling. Bewerkt door D.J. Kruijtbosch.
K1208: DOSTOJEWSKI, F.M. - De verstotene. Vertaling D.P. Peet.
K8554: DOSTOJEWSKI, FJODOR. - Arme mensen. Vertaling D.P. Peet.
T6790: DOSTOJEWSKI, F.M. - Uit het duister der groote stad. (Aus dem Dunkel der Grossstadt). Uit het Duitsch vertaald door M. Faassen.
T8349: DOSTOJEWSKI, F.M. - Schuld en boete. Roman.
Y0867: DOSTOJEWSKI, F.M. - De idioot. Roman in vier delen. VertalingJ. Jac. Thomson.
T4169: DOSTOJEWSKI, F.M. - De Gebroeders Karamazow.
T1169: DOSTOJEWSKI, F.M. - Een onaangename geschiedenis. Vertaling H.W. Sandberg.
B9386: DOSTOJEWSKI, F.M. - Misdaad en straf. Vertaling Else Bukowska. Twee delen.
Y0859: DOSTOJEWSKY, FEDOR M. - Schuld en Boete. Raskolnikow.
T8991: DOTINGA, JAN. - Nei oanlieding.
R6964: DOUDART DE LA GREE, MARIE LOUISE. - Labyrinth.
Y0546: DOUGLAS, H. - Ander inzicht. De Studentenverklaring onder de Loup.
T9000: DOUGLAS, LORD ALFRED. - Poèmes. Traduits par Francis d'Avilla.
T6585: DOUGLAS, H. - Ander inzicht. De Studentenverklaring on de loupe.
R4920: DOUGLAS, LORD ALFRED. - Oscar Wilde. A Plea and a Reminiscence. Introduced and Annotated by Caspar Wintermans.
L4665: DOUMA, SJOERD. - Johannes Stephanus Bernard. Medicus en Philoloog 1718 - 1793.
R5697: DOUMA, A.M.H. - Anna Maria van Schurman en de studie der vrouw.
H6586: DOUST, L.A. - A manual on lettering and lay-out. Including illuminating and book decoration.
T4001: DOUTREPONT, GEORGES. - Histoire illustree de la Litterature Francaise en Belgique. Precis Methodique par George Doutrepont. 185 Illustrations.
L1963: DOUW, LEO & JAAP POST (EDS.). - Growing strong. The development of the Dutch agricultural sector; background and prospects.
T5018: DOUWES DEKKER, A.M. - De roeping der Nederlandsche Vrouw als Propagandiste voor de Volks- en Schoolbaden.
B9596: [MULTATULI] DOUWES DEKKER, ANNETTA - De waarheid over Multatuli en zijn gezin. Een antwoord aan: Julius Pee, Menno ter Braak e.a.
T5579: DOUWESZ, MINKE. - Weg.
B9939: DOUZOU, OLIVIER. - Mono Le Cyclope. YoYo L'Ascenseur. Jojo La mache.
H2420: DOVER, K.J. - Homoseksualiteit in het klassieke Griekenland. Vertaling Wim Hottentot.
T2656: DOVIFAT, EMIL. - Der amerikanische Journalismus. Mit einer Darstellung der journalistischen Berufsbildung.
L7369: DOVRING, FOLKE EN E.M. MEIJERS. - Une partie de l'heritage litteraire De Grotius retrouvee en Suede. Boeken uit de bibliotheek van De Groot in de Universiteitsbibliotheek te Leiden.
H7040: DOYLE, JESSICA & CAROLYN NICHOLS. - Gered! Het aangrijpende verhaal van een moeder die haar ontvoerde kinderen terughaalde uit Iran. Vertaling F. Hille.
M0979: DOYLE, RODDY. - Paddy Clarke Ha Ha Ha. Vertaling Rob van Moppes.
L4115: DOZY, JAN DIONIJS. - Het Feminisme als zedelijk vraagstuk.
L8044: DOZY, R.P.A. - Over den gunstigen invloed, dien de omwentelingen in Frankrijk, sedert 1789, hebben uitgeoefend op de studie der middeleeuwsche geschiedenis.
L3776: DRAAISMA, HENK. - Van Flevo- tot IJsselmeer.
Y2778: DRAAISMA, DOUWE. - Vergeetboek.
L3258: DRABBE, L.H.A. - De sluier.
T7905: DRABBE, J. - Neerland's kracht. Tien brieven over de defensie.
R9332: DRABBE, L.H.A. - Het dappere Hollandse leger. Met een bijschrift van Herman Heijermans, verzorgd en uitgeluid door Wim Zaal.
H0815: DRABBLE, MARGARET. (ED.). - The Oxford Companion to English Literature.
Y1256: DRAHN, HILDE. - Hurra die Wehrmacht! Mit farbigen Bildern von Curt Schulz-Steglitz.
R2701: DRAKONDAIDIS, FILIPPOS. - Op weg naar Ofrynio. Tafereel. Vertaling H. Hokwerda.
M3096: DRAKULIC, SLAVENKA. - Hologrammen van angst. vertaling C. Jansen.
L7947: DRAYER, ELMA & PETER VAN DER VEN (EDS.). - De God van Nederland. Opzoek naar het hogere in de lage landen.
R5847: DREES, W. - Op de kentering. Het democratisch socialisme en de toekomst.
R7390: DREES, W. - Lassalle en Marx. Het begin der moderne socialistische beweging.
T6393: DREES, W. - Het Overheidsbedrijf.
R2176: DREESMANN, CECILE. - De Mandersens. Roman rond een warenhuisdynastie.
Y2283: DREHMANNS, PETER. - Graafschade. Gedichten.
Y2279: DREHMANNS, PETER. - Grafleggingen. Gedichten. Met tekeningen van Robbie Cornelissen.
R1008: DRENTH, KLAAS D. - Schemer zal geven wat de dag heeft beloofd. Schrijvers in Haren.
R7918: DRESDEN, S. - De literaire getuige. Essays.
Y2577: DRESDEN, D. EN J. GOUDRIAAN. - Rapport uitgebracht door D. Dresden en J. Goudriaan tijdens hun verblijf te Curacao van 14 December 1946 tot 16 Januari 1947 t.b.v. Het Welvaartsplan Nederlandsche Antillen 1946
L1921: DRESDEN, S. - Bezig zijn met literatuur.
M2735: DRESDEN, S. - Existentie-philosophie en literatuurbeschouwingen.
K5887: DRESDEN, S. EN D.A.M. BINNENDIJK. - Critiek op de tweesprong. Vertoog in brieven.
L1941: DRESDEN, SEM. - Geloof me: mensen worden niet geboren.
B3898: DRESDEN, S. E.A. - Tijd en werkelijkheid in de moderne literatuur. De lezingen werden gehouden gedurende het cursusjaar 1972-1973.
Y0736: DRESDEN, S. - Vervolging, vernietiging, literatuur.
R7913: DRESDEN, S. - Wereld in woorden. Beschouwingen over romankunst.
T0681: DRESDEN, D. - De beul regeert.
R0124: DRESEN-COENDERS, LENE. - Het verbond van heks en duivel. Een waandenkbeeld aan het begin van de moderne tijd als symptoom van een veranderende situatie van de vrouw en als middel tot hervorming der zeden.
H7840: DRESSLER, MAX. - Kunstler Anatomie.
B5185: DRESSLER, HELMUT. - Werden und Wirken der Buchergilde Gutenberg.
L0076: DREWES, A.J. - Erpenius over werkwoorden.
K9865: DREWES, J.B. - Het Wilhelmus. De geestelijke achtergrond van ons volkslied.
K9342: DREWES, J.B. - Taalstudie en taalonderwijs.
Y0922: DREWES, J.B. - Wilhelmus van Nassouwe. Een proeve van synchronische inerpretatie.
H7100: DREXHAGE, HEMMO. - Dieren op versvoeten. 60 lichtvoetige gedichten uit het dierenrijk bijeengebracht door ....
B4417: DREYER, A. - Altmunchen im Spiegel des Humors.
M0353: DREYFUS, JOHN. - The work of Jan van Krimpen. A record in honour of his sixtieth birthday. With a foreword by Stanley Morison. Illustrated by reproductions of drawings, specimens of types, lettering and bookwork.
M7090: DRIALYS, LORD. - The beautiful Flagellants of New York.
H5945: DRIBIL, HANS. - Almanach der Meisterschule fur Deutschlands Buchdrucker in Munchen.
T3258: EEN LID VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL & EEN LID VAN DEN DRIEHOEK. - Waarvoor vechten wij? Een woord van bezinning gericht tot de illegaliteit.
K2083: DRIEL, LO VAN. - Een leven in woorden. J.H. van Dale - schoolmeester - archivaris - taalkundige.
H1384: DRIEL, W. VAN. - Studies on the conversions of amino acids in soil.
T3891: DRIEL, B. VAN. - Commandogroep Biesbosch.
R6734: DRIESEN, FRANCOIS. - Recherches Historiques sur Tongres et ses environs, avec les plans topographiques de Tongres.
L2460: DRIESSEN, F.C. - Gogol als novellist. Bijdrage tot de kennis van zijn compositietechniek.
R8251: DRIESSEN, F.C. - Turgenev gezien door Nederlandse tijdgenoten.
T4882: DRIFT, EDMUNDUS VAN DER. - Mond- en klauwzeer bij het vee en cholera bij de vogels. Voorkomen en Genezen volgens de voorschriften van Luigi Morandi.
T5853: DRIJBER, R.H. (RED.). - Overdruk Uit: Geloof en Vrijheid. Tweemaandelijksch Tijdschrift 34ste jaargang Nieuwe Serie Elfde jaargang 2e aflevering.
L3039: DRIJVER, F.W. - Velerlei beelden.
L7169: DRIJVER, F.W. - Mozaiek. Allerlei op 't gebied van Geschiedenis, volkseigenaardigheden, feesten, gebruiken, bijgeloof, taal, enz.
K8053: DRIJVERS, LODEWIJK. - Het manneken uit de maan gevolgd van De Blauwschuur. Volkssprookjes.
R2965: DRIJVERS, H.J.W. (RED.). - George Martens en Alida Pott. Leven en werken.
W0684: DRIMMELEN, WIM VAN ET AL. (EDS.). - Honderd hoogtepunten uit de Koninklijke Bibliotheek. / A hundred highlights from the Koninklijke Bibliotheek.
T4028: DRIMMELEN, F.A. VAN. - Dreigende toekomst. Luchtbescherming in practijk. De Vuurdoop. Brandbommen bij nacht. Als brisbantbommen woeden. Verdervende wolken.
T3322: DRIMMELEN, C. VAN. - Verleden en heden. Een herinnering.
B3163: DRINKWATER, JOHN. - Swinburne, an estimate.
B5583: DRINKWATER, CAROL. - De Olijvenoogst. Vertaling Cherrie van Gelder.
H0951: DRION, H. - Het conservatieve hart en andere essays.
T9352: DRION, H. - Intellektuelle und Demokratie.
R7666: DROES, LODEWIJK DEN. - Zij, die vielen.
T1482: DROGELES, ROLAND. - Houten kruisjes. Ingeleid en vertaald door Andre de Ridder. Versierd met 17 houtsneden van H. van Straeten.
W9721: DROGETT, CARLOS. - Eloy. Vertaald door A. Sillevis.
R0960: DROGIN, MARC. - Yours Truly King Arthur. How Medieval People Wrote... and How You Can Too!
Y1635: DROOGENBROECK, JAN VAN. - Bibliotheek van Nederlandsche Letteren onder bestuur van Pol de Mont.
R6749: DROOGENDIJK, J.M. - Een weezenoproer in het jaar 1809. Een verhaal uit den Fransche Tijd. Met teekeningen van A.J. Funke Kupper.
K3660: DROOGMANS, J. - Verzamelde opstellen. Twee delen. Uitgegeven ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag.
T2803: DROP, W. - De waarheid inzake de Maastrichtsche schietpartij op 16 October 1929. De provocatie van Katholieke zijde bewezen.
R3988: DROS, NICO. - Dromen van de bok.
L0667: DROS, NICO. - Familiezaken. Verhalen.
M9816: DROS, NICO. - Ter hoogte van het Salsa-paviljoen. Roman.
L8816: DROS, NICO. - Ter hoogte van het Salsa-paviljoen. Roman.
Y2967: DROS, IMME / WIM HOFMAN. E.V.A - Het verhalenboek voor Sinterklaas. / Het verhalenboek voor Kerstmis. (Keerbroek).
B7806: DROS, IMME. - De huiveringwekkende mythe van Perseus. Met tekeningen van Harrie Geelen.
Y3165: DROS, IMME. - De huiveringwekkende mythe van Perseus. Met tekeningen van Harrie Geelen.
T1984: DROST, JOHANNA W.P. - Het Nederlandsch Kinderspel voor de Zeventiende Eeeuw.
T4842: DROST, AARNOUT. - Meerhuijzen. Letterkundig zeden-tafereel, uit den aanvang der XVIIde eeuw (1601). De Kaninefaat, geschiedkundige karakterschets.
B0837: DROST, FOKKE. - Carel Steven Adama van Scheltema.
B5099: DROST, AERNOUT. - De pestilentie te Katwijk (1625). Met inleiding van Albert Verwey. Taalkundige aanteekeningen door C.G.N. de Vooys.
R0942: DROST, J. - Index bijdragen en mededelingen Gelre vervolg, 1938-1987.
T0653: DROST, AERNOUT. - De pestilentie te Katwijk (1625). Met een inleiding van Albert Verwey. Taalkundige aanteekeningen door C.G.N. de Vooys.
L3303: DROSTE, COENRAET. - Overblyfsels van geheugchenis, der bisonderste voorvallen, In het leeven den den Heere Coenraet Droste. Terwyl hy gedient heeft in Veld- en Zee- Slaagen, belegeringen en ondernemingen.
B0715: DROSTE, FLIP G. - Het taaldier mens. Een pamflet.
H7187: DROULERS, EUG. - Attributs, allegories, emblemes et symboles.
Y0435: DROZ, P.F. - La Hollande en Face de l"Europe, le 12 Mai 1874.
Y3055: DRUCKER, WILHELMINA. - Evolutie. Veertiendaagsch Blad voor de Vrouw. 26e jaargang 1918. Nrs. 1 t/m 25. (mist nr. 1 - 15 - 16).
Y3056: DRUCKER, WILHELMINA. - Evolutie. Veertiendaagsch Blad voor de Vrouw. 18e jaargang 1910. Nrs. 1 t/m 25. (mist nr. 6 en 22).
Y3048: DRUCKER, WILHELMINA. - Evolutie. Veertiendaagsch Blad voor de Vrouw. 25e jaargang 1917. Nrs. 1 t/m 26.
Y3047: DRUCKER, WILHELMINA. - Evolutie. Veertiendaagsch Blad voor de Vrouw. 24e jaargang 1916. Nrs. 1 t/m 26. (mist nr. 9).
Y3060: DRUCKER, WILHELMINA. - Evolutie. Veertiendaagsch Blad voor de Vrouw. 19e jaargang 1911. Nrs. 1 t/m 25. (mist nrs: 3 - 8 - 19 - 22).
Y3054: DRUCKER, WILHELMINA. - Evolutie. Veertiendaagsch Blad voor de Vrouw. 27e jaargang 1919. Nrs. 1 t/m 26. (mist nr. 8).
Y3049: DRUCKER, WILHELMINA. - Evolutie. Veertiendaagsch Blad voor de Vrouw. 30e jaargang 1922. Nrs. 1 t/m 27. (mist nr. 8).
Y3050: DRUCKER, WILHELMINA. - Evolutie. Veertiendaagsch Blad voor de Vrouw. 20e jaargang 1912. Nrs. 1 t/m 25. (mist nr. 21).
T9397: DRUCKER, W. EN J.S.R. BAERVELDT-HAVER. - Evolutie. Veertiendaagsch Blad voor de Vrouw. 21e jaargang 1913. Nrs. 1 t/m 26. Mist nrs: 1 en 8.
Y3058: DRUCKER, WILHELMINA. - Evolutie. Veertiendaagsch Blad voor de Vrouw. 22e jaargang 1914. Nrs. 1 t/m 26. (mist nr. 1 - 2 - 6 - 9 - 12 - 24).
Y3057: DRUCKER, WILHELMINA. - Evolutie. Veertiendaagsch Blad voor de Vrouw. 32e jaargang 1924. Nrs. 1 t/m 25. (mist nr. 1).
Y3046: DRUCKER, WILHELMINA. - Evolutie. Veertiendaagsch Blad voor de Vrouw. 28e jaargang 1920. Nrs. 1 t/m 26. Compleet.
Y3059: DRUCKER, WILHELMINA. - Evolutie. Veertiendaagsch Blad voor de Vrouw. 33e jaargang 1925. Nrs. 1 t/m 18.
T3846: DRUESEDOW, JEAN L. A.O. - New Forms of Presentation in Museum Costume Collections. Proceedings of the Textile day, Thursday 31 August 1989, Haags meneentemuseum, The Hague.
L1262: DRUKKER, W. - Over dorst, nieren en kunstnieren.
B3768: DRUKKER, J. - Hypokritiek of Hyperkritiek.
T6539: DRUKKER, BER. (SAMENGST.). - Socialistische Jeugdorganisatie in Nederland.
L7101: DRUKKERSWEEKBLAD. - 1949.
T8486: DRUMMOND DE ANDRADE, CARLOS. - Farewell. De laatste gedichten. Vertaald en van een nawoord voorzien door August Willemsen.
H1529: DRUNEN, TON VAN / JAAP GOEDEGEBUURE. E.V.A. - Reisgidsen vol Belluno's en Blauwbaarden. Opstellen over S. Vestdijk en anderen aangeboden aan H.A. Wage.
B0941: DUBBELMAN, JAN ERIK EN TANJA, JAAP. - Vreemd gespuis.
T2285: DUBEROS, R. - La tuberculose. Mal de misere.
T0192: DUBIEZ, F.J. - Barend Boekman van de Oudemanhuispoort.
W8610: DUBIEZ, F.J. - Cornelis Anthoniszoon van Amsterdam. Zijn leven en werken ca. 1507-1553.
R7805: DUBOIS, PIERRE H. - Over Jan van Nijlen.
T7566: DUBOIS-DE BRUYN, S. - Catalogus van de tentoonstelling Belle van Zuylen - Isabelle de Charriere, 1740-1805, 15 september - 20 oktober 1974, Slot Zuylen te Maarssen (Utrecht) = Catalogue de l'exposition Belle Van Zuylen - Isabelle de Charriere, 1740-1805, 15 septembre - 20 octobre 1974, Château de Zuylen, Maarssen (Utrecht).
R2793: DUBOIS, PIERRE H. - Jan van Nijlen.
K3418: DUBOIS, PIERRE H. - Een houding in de tijd. Essays.
T6142: DUBOIS, A. - De dreigende draak bij de vorstelijke wieg. Tijdwoord bij de blijde geboorte van prinses Beatrix.
K1928: DUBOIS, PIERRE H. - Kaleidoscopie van een acteur. Profielen van Paul Steenbergen.
W3975: DUBOIS, PIERRE H. - Adem halen.
K3211: DUBOIS, PIERRE H. - De verleiding van Gogol.
M7024: DUBOIS, PIERRE H. - Een toren van Babel. Gedichten.
M9319: DUBOIS, PIERRE H. - Een vinger op de lippen, bekentenissen van Lorenzo Vitelli Florentijns monnik omgekomen op de brandstapel in het jaar 1498.
H1449: DUBOIS, PIERRE H. - Een vinger op de lippen, bekentenissen van Lorenzo Vitelli Florentijns monnik omgekomen op de brandstapel in het jaar 1498.
K8803: DUBOIS, PIERRE H. - Een vinger op de lippen, bekentenissen van Lorenzo Vitelli Florentijns monnik omgekomen op de brandstapel in het jaar 1498.
K0707: DUBOIS, PIERRE H. - Het begin en het einde. Over kunst en letteren in Het Vaderland.
K5490: DUBOIS, PIERRE H. - Het binnenste buiten. Aspekte van het moderne teater.
H2421: DUBOIS, PIERRE H. - Het Vaderland, Schrijversdebuten. Raymond Brulex, Hella Haasse, W.F. Hermans, F.C. Terborgh, Simon Vestdijk, e.v.a.
M2196: DUBOIS, PIERRE H. - In staat van beschuldiging.
M4829: DUBOIS, PIERRE H. - In staat van beschuldiging.
K9571: DUBOIS, PIERRE H. - La Litterature. L'art neerlandais d'aujourd'hui. Avec 32 photos.
H0332: DUBOIS, PIERRE H. - Mettertijd. Essays.
L3201: DUBOIS, PIERRE H. - Najaar. Roman.
K2733: DUBOIS, PIERRE H. - Over F. Bordewijk. Een karakteristiek van zijn schrijversarbeid. Aangevuld met een levensschets en een beknopte bibliographie.
H8067: DUBOIS, PIERRE H. - Requiem voor een verleden tijd.
K2896: DUBOIS, PIERRE H. - Schrijvers in hun landschap II. Verkenningstochten door de Franse literatuur.
K3306: DUBOIS, PIERRE H. - Verkenning van de mens. Overwegingen voor een lezer van romans.
H3095: DUBOIS, PIERRE H. / KAREL JONCKHEERE / LAURENS VAN DER WAALS. - Facetten der Nederlandse poëzie. Van Guido Gezelle tot Willem Kloos.
K2571: DUBOIS, PIERRE H. / KAREL JONCKHEERE / LAURENS VAN DER WAALS. - Facetten der Nederlandse poëzie. Van Herwig Hensen tot Cees Nooteboom.
H3096: DUBOIS, PIERRE H. / KAREL JONCKHEERE / LAURENS VAN DER WAALS. - Facetten der Nederlandse poëzie. Van Martinus Nijhoff tot Herwig Hensen.
H3105: DUBOIS, PIERRE H. / KAREL JONCKHEERE / LAURENS VAN DER WAALS. - Facetten der Nederlandse poëzie. Van Willem Elsschot tot Martinus Nijhoff.
H4101: DUBOIS, PIERRE H. / LOUIS FERRON, KESTER FRERIKS, E.A. - In zijn soort een mooi werk. Schrijversportretten in het Letterkundig Museum.
L3319: DUBOIS, SIMONE. - Belle van Zuylen. Confrontatie met Europa.
H5298: DUBOIS, PIERRE H. - Memoranda. Hermetisch en besterd. Literair leven in jaren van onrust.
L6510: DUBOIS, PIERRE H. - Over de grens van de tijd.
B0031: DUBOIS, PIERRE H. - Een toren van Babel. Gedichten.
B0650: DUBOIS, PIERRE H. - Quia Absurdum. Verzen.
B1965: DUBOIS, PIERRE H. - Bertus Aafjes, informatie.
H0960: DUBOIS, PIERRE H. - Marcellus Emants, een schrijversleven.
H9625: DUBOIS, PIERRE H. - Over Allard Pierson.
R8544: DUBOIS, SIMONE. - Leven op afstand. Belle van Zuylen 1740-1805.
H5299: DUBOIS, PIERRE H. - Memoranda. Retour Amsterdam-Brussel (1942-1952).
B0732: DUBOIS, JEAN-PAUL. - De verbouwing. Hoe een fransman zijn geduld verliest. Vertaling Marianne Kaas.
R1817: DUBOIS, PIERRE H. - Een houding in de tijd. Essays.
W3275: DUBOIS, PIERRE H. - Het gemis. Verzen.
B8466: DUBOR, GEORGE DE. - Josephine Bonaparte. Preface: Georges Decquois.
Y1212: DUBY, GEORGES/MICHELLE PERROT (EDS.). - Geschiedenis van de vrouw. Van Renaissance tot de moderne tijd. Onder redactie van Arlette Farge en Natalie Zemon Davis.
L5932: DUCA, LO (HRSGB.). - Ewiger Eros. Funftausend Jahre Mensch und Erotik. Welt des Eros.
K5431: DUCA, LO. - Erotique de l'art.
L4810: DUCA, LO. - Histoire de l'erotisme.
T8369: DUCAL, CHARLES. - Het huwelijk. Gedichten.
R1109: DUCHATEAU, HUGO. - Hugo Duchateau. Gemealde, Zeichnungen, Objekte.
R1108: DUCHATEAU, HUGO. - Hugo Duchateau.
L4794: DUCKERS, ALEXANDER (ED.). - Philip Pearlstein. Zeichnungen und Aquarelle. Die Druckgraphik.
K0306: DUCKERS, ALEXANDER. - Druckgraphik. Wandlungen eines Mediums seit 1945.
T0257: DUCRO, HANS E.A. - De bruiloftsklok. 42 liederen, canons en spelen voor de Nederlandse bruiloft.
W2141: DUDEN, ANNE. - Het Judasschaap. Vertaling Huub Beurskens.
T7494: DUDOK VAN HEEL, A.E., - Nationale kracht. Gedachten tot oplossing van het weerbaarheidsvraagstuk.
B6005: DUDOK VAN HEEL, A.F. - Op witte vleuglen. Illustraties van A.I. Hoogewerff-van Stolk.
L5386: DUFFEL, JAKOB. - Das Emmericher Gymnasium unter den Kreuzherren bus zu seiner Unterdruckung im November 1811 und die Bemuhungen um seine Wiederherstellung bis zur Wiedereroffnung im Mai 1832.
W4597: DUFFUS, R.L. - Books. Their place in a Democracy.
L9796: DUFRAING, DIRK. - Rock 'n' Roll.
L9851: DUFRAING, DIRK. - Kromhout.
L9910: DUFRAING, DIRK. - De kerstman in september. Briefroman.
L7827: DUHAMEL, GEORGES. - Middernacht. Vertaald door Chris van de Poel.
L7414: DUHN, F. VON. - Der Dioskurentempel in Neapel.
L6234: DUIJKER, HUBERTUS C.J. - Extralinguale elementen in de spraak.
L7863: DUIJKER, H.C.J. - Extralinguale elmenten in de spraak. Taal en psychische werkelijkheid I.
T0354: [SPINOZA] DUIJKERIUS, JOHANNES. - Het leven Van Philopater En Vervolg van't leven van Philopater. Een spinozistische sleutelroman uit 1691/1697 opnieuw uitgegeven en van een inleiding en noten voorzien door Geraldine Maréchal.
L3666: DUIJL, C.F. VAN. - Nederlandsche Typen en Schetsen. Met platen van Bos. Tweede bundel.
L8664: DUIJL, C.F. VAN. - Nederlandsche Typen en Schetsen. Met platen van Bos. Tweede bundel.
Y2348: DUIJNHOVEN, SERGE VAN. - Dichters Dansen Niet: Vuurproef.
T5886: DUIJS, J.E.W. - Paulus of Kain? Een pleidooi voor Staatspensioen en tegen de Dwangverzekering.
R4876: DUIJS, J.E.W. - Rood Zaandam ! Zaandam onder sociaal- dem. bewind.
T7885: DUIJS, J.E.W. - Het Portefeuille-spel der vrijzinnigen.
T6964: DUIJS, J.E.W. - De Nederlandsche Sovjet-Communisten en het Militairisme.
T4953: DUIJS, J.E.W. - Mammon of Christus? Wie van hen bracht ons Kuyper-Ministerie aan het bewind?
T6387: DUIJS, J.E.W. - Theorie en Practijk der Liberalen en Vrijzinnig-Democraten. (De zoogenaamde Vrijzinnige Concentratie).
T1050: DUIJS, J.E.W. - Kerk en Maatschappij. Een critisch-polemische studie.
T2376: DUIJS, J.E.W. - Recht en Klasserecht? Een en ander over de rechtspraak door leeken, in het bijzonder beschouwd in verband met de samenstelling en werking der Raden van Beroep.
R8113: DUIJS, C.J.B. VAN DER. - J.A. Alberdingk Thijm.
A0914: DUIJST, WIM. - De fascinatie.
T3983: DUIKER, J. - Hoogbouw. Met 34 afbeeldingen.
T5198: DUIM, FREDRIK. - De broedermoort, van Kornelis en Joan de Wit. Treurspel.
R6426: DUIN, M. VAN DER. - 1830. Een verhaal uit den tijd van den Belgischen Opstand.
T0278: DUIN VAN MAASDAM, VAN DER EN GIJSBERT KAREL VAN HOGENDORP. - Proclamatie 21 November 1813.
T5162: DUINE, JAN VAN. - Een vooroordeel.
T5521: DUINEN, G. VAN. - Het wees- en armhuis te Heemstede 1796-1861. Uit de geschiedenis van de wezen en armenzorg te Heemstede.
T9073: DUINHOVEN, A.M. - Bijdragen tot reconstructie van de Karel ende Elegast. Deel I.
M8507: DUINHOVEN, A.M. - Bijdragen tot reconstructie van de Karel ende Elegast. Deel I. Textkritische Studien zu Karel ende Elegast Teil I.
B6396: DUINKERKEN, ANTON VAN (BEWERKT). - Katholieke godsvrucht. Fragmenten uit de werken van den gelukzaligen Ludovicus Blosius (1506-1566).
L3658: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Legende van den tijd.
L3000: DUINKERKEN, ANTON VAN, GABRIELE SMIT, MICHEL VAN DER PLAS. - Onderlinge verstandhouding. Ingeleid door Karel Meeuwesse.
K9980: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Antoon Coolen. Een inleiding tot zijn werk, met enkele teksten, handschrift, portretten en een bibliographie.
L3004: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Ascese der schoonheid. Een commentaar op de poëzie van A. Roland Holst.
L0143: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Begrip van Rome.
L2217: DUINKERKEN, ANTON VAN. - De Beweging der jongeren.
K6096: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Katholiek verzet.
L4131: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Veertig jaar katholieke uitgeverij.
K9990: DUINKERKEN, A. VAN. - Twintig tijdgenooten. Nederlandsch proza na 1930.
M2775: DUINKERKEN, A. VAN. / M. GIJSEN / R. HERREMAN E.A. - Van en over Maurice Roelants.
L2651: DUINKERKEN, ANTON VAN / MENNO TER BRAAK. - Het Christendom. Twee getuigenissen in polemischen vorm.
K6644: DUINKERKEN, ANTON VAN & C.J. KELK (EDS.). - poëzie uit den pruikentijd. Een bloemlezing.
K5551: DUINKERKEN, ANTON VAN (ED.). - Hedendaagsche kerstlyriek van katholieke dichters.
K3351: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Ascese der schoonheid. Een commentaar op de poëzie van A. Roland Holst.
H4228: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Begrip van Rome.
P1011: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door Martien Beversluis.
K9978: DUINKERKEN, ANTON VAN. - De ravenzwarte. Inleiding Bernard Verhoeven.
K9981: DUINKERKEN, ANTON VAN. - De ravenzwarte. Inleiding Bernard Verhoeven.
L0129: DUINKERKEN, ANTON VAN. - God en de cultuur.
K2452: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Hart van Brabant.
K7953: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Hart van Brabant.
K1890: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Hedendaagse ketterijen.
M6985: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Het erfdeel van de vreugdebloem.
W8197: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Het tweede plan. Jacob Cats, Jan Vos, Adriaan Loosjes, Nicolaas Beets, C.S. Adama van Scheltema.
L1477: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Legende van den tijd.
W8198: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Legende van den tijd.
M3287: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Lyrisch labyrinth. Een bundel gedichten, waarin opgenomen de tweede druk van Onder Gods ogen.
K2905: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Mensen en meningen. Ingeleid door K.L. Bellon.
K2675: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Nederlandsche vromen van den nieuwen tijd.
L4205: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Nicolaus van Milst 1645-1706.
W4552: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Tobias met den engel. Binnen den tijd. Bezuiden Valencijn. Onder de bloeiende jasmijn.
K6619: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Twee vierkante meter.
K9985: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Twee vierkante meter.
K0775: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Twee vierkante meter.
K1736: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Twee vierkante meter.
K6419: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Uren met St. Bernard.
K5209: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Vertellingen door het kerkelijk jaar. Verzameld door ....
K9979: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Vertelsel in de hut.
W2957: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Verzen uit St. Michielsgestel. Legende van den wederkeer.
K9989: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Waaiend pluis.
L2017: DUINKERKEN, ANTON VAN. (RED). - Thijm Almanak 1936.
L2013: DUINKERKEN, ANTON VAN. (RED). - Thijm Almanak 1937.
L2012: DUINKERKEN, ANTON VAN. (RED). - Thijm Almanak 1938.
L1480: DUINKERKEN, ANTON VAN. E.A. - Het vierenswaardig wonder. Gedenkboek uitgegeven t.g.v. het zesde eeuwfeest van het H. Sacrament van Mirakel 1345-1945.
K3128: DUINKERKEN, ANTON VAN. - De muze en de zeventien provincien. Een bloemlezing verzen over Noord- en Zuidnederland. Bijeengebracht door...
Y1980: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Roofbouw.
Y1970: DUINKERKEN, ANTON VAN (INLEIDING). - Reitoer. Een bloemlezing uit de na-oorlogse katholieke Studentenbladen.
Y1978: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Hart van Brabant.
T0820: DUINKERKEN, A. VAN. - Twintig tijdgenooten. Nederlandsch proza na 1930.
Y1979: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Katholiek verzet.
Y1977: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Hart van Brabant.
K6464: [VONDEL] DUINKERKEN, ANTON VAN (ED.). - Vondels lyriek. Een bloemlezing.
L2438: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Welaan dan, beminde geloovigen.
L7509: DUINKERKEN, ANTON VAN E.A. - Van en over Herman Teirlinck.
L7638: DUINKERKEN, A, R. HOUWINK EN VICTOR E. VAN VRIESLAND. - De Dichters van het Jaar.
L7849: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Losse gedachten van jonge katholieke schrijvers.
L8899: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Undique Carmina Sonant. Twaalf vertaalde gedichten.
B0032: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Anton van Duinkerken 1903-1968.
B0971: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Voorbijgang. Teekening van C.A.B. Bantzinger.
B1286: DUINKERKEN, ANTON VAN EN GERARD KNUVELDER. - Het Letterkundig Onderwijs op onze Middelbare Scholen. (Een polemiese briefwisseling).
B1594: DUINKERKEN, ANTON VAN EN P.J.G. HUINCKS. (ED.). - Dichters om Oranje. Oranje poëzie van Willem de Zwijger tot heden.
B1609: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Het vierenswaardig wonder. Een gedicht n.a.v. het zesde eeuwfeest van het H. Sacrament van Mirakel 1345-1945 als bijdrage tot het Gedenkboek.
B2705: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Boose Prijen te Gent. (Vondel's Harpoen, vs 84.)
B5175: [KLOOS] DUINKERKEN, ANTON VAN. - Willem Kloos Amsterdam 6 Mei 1859 - Den Haag 31 Maart 1938.
B7173: DUINKERKEN, A, R. HOUWINK EN VICTOR E. VAN VRIESLAND. (EDS.). - De Dichters van het Jaar. Tweede bundel
B7412: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Twee vierkante meter.
L2999: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Beeldenspel van Nederlandse dichters.
B7537: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Jacobus van Looy.
B7627: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Noodlot der Intellectuelen?
K6071: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Brabantse herinneringen.
K2626: DUINKERKEN, ANTON VAN. - De dichter en de ouderdom.
Y1422: DUINKERKEN, ANTON VAN / JAC. DANKAART / BEN GROENIER. - Programma der feestelijkheden op 26, 27 en 28 juni 1945 ter viering van de bevrijding der hoofdstad uit Duitschen druk.
Y2565: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Wij en de politiek. Om hart en vurigheid.
K9987: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Verzen op Kerstmis. Geillustreerd door Aart van Ewyk.
B0855: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Waarom ik zo denk, ... Het katholieke leven van 1918 tot 1940.
R8548: DUINKERKEN, ANTON VAN. - De menschen hebben hun gebreken.
T1584: DUINKERKEN, ANTON VAN (VERT.). - Sint Bernard. Verhandeling over de liefde tot God. Vertaald en ingeleid.
K5766: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Gorter, Marsman, Ter Braak.
R7864: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Vertelsel in de hut.
T3471: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Waaiend pluis.
Y0634: DUINKERKEN, ANTON VAN. E.V.A. - Het Eeuwfeest van De Tijd. Een overzicht der redevoeringen gehouden op 27, 28 en 29 juni 1946.
R9330: DUINKERKEN, ANTON VAN / MENNO TER BRAAK. - Het Christendom. Twee getuigenissen in polemischen vorm.
L3006: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Hedendaagse ketterijen.
L3228: DUINKERKEN, A. VAN. - Festoenen voor een kerkportaal.
R8147: DUINKERKEN, ANTON VAN. - De ravenzwarte. Inleiding Bernard Verhoeven.
R8152: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Lyrisch labyrinth. Een bundel gedichten, waarin opgenomen de tweede druk van Onder Gods ogen.
Y3887: DUISDEIKER, J.H. - Leve de Koning! Een achttal liederen. Ter gelegenheid der 25-Jarig Regering van Z.M. Koning Willem III.
L4631: DUISTER, FRANS / HELLEMA / M. HOWELER / ANTON KOOLHAAS. - De zevende deur.
M3718: DUITS, THIMO TE. - Glasfabriek Leerdam 1915-1934. De kunstnijverheidscollectie van de Glasfabriek Leerdam 1915-1934. Museum Boijmans Van Beuningen.
M9820: [EEDEN, F. VAN.] DOOR EEN DUITSCHER. - Ik beschuldig! (j' accuse). Met een voorrede van Fred. van Eeden.
R0059: [EEDEN, F. VAN.] DOOR EEN DUITSCHER. - Ik beschuldig! (j' accuse). Met een voorrede van Fred. van Eeden.
B9027: DUIZENDSTRA, TED & PUCK SIEREVELD. - Hedendaagse Nederlandse Beeldende Kunstenaars.
R8041: [BECKETT] DUKES, GERRY. - Samuel Beckett.
Y1293: DUKES-GREUP, M.A. - Oudaen. 't Huys met syn optreckende brugge.
K7249: DULFER, HANS. - Dulfer's dumdum.
L1150: DULLAART, HEIMAN. - Een bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door H.A. Mulder.
K7129: DULLAART, LEO / GERT HEKMA / MARTY VAN KERKHOF. E.A. - Tegenlicht op Pasolini.
R6123: DULLAART, P. - Op onze weg zijn rozen schaars gespreid. De Arnhemse Anarchisten 1894-1903.
R2803: DULLAERT, HEIMAN. - Enkele gedichten.
P1490: DULLEMEN, INEZ VAN. - De vrouw met de vogelkop.
M6430: DULLEMEN, INEZ VAN. - Eeuwig dag, eeuwig nacht.
L2294: DULLEMEN, INEZ VAN. - Het gevorkte beest.
P1493: DULLEMEN, INEZ VAN. - Het wiel.
M6995: DULLEMEN, INEZ VAN. - Logeren op een vulkaan. Nieuwe reisbrieven uit Amerika.
P1501: DULLEMEN, INEZ VAN. - Op zoek naar de olifant. Reisbrieven uit Amerika.
Y1013: DULLEMEN, INEZ VAN. - De vrouw met de vogelkop.
T9106: DUMAS, ALEXANDRE. - De Drie Musketiers. Verlucht door Bob Buys.
B9086: [PERRON] DUMAS, ALEXANDERE. - Gabriel Lambert. Vertaald door E. du Perron. Voorwoord Fred Batten.
T5547: DUMAS, ALEXANDRE. - De drie musketiers. Vertaling Nel van Rossum.
R4423: DUMAS, A. EN F. GAILLARDET. - De toren van Nesle. Drama in vijf bedrijven. Vertaling M.G.L. van Loghem. Inleiding L.S.
T1064: [COHEN] DUMAS, ALEXANDRE. - De drie musketiers. Vertaling Carry van Bruggen. Twee delen in een band.
R3681: DUMON, A. - Over Aquiria S. Lutgardis sterfplaats. Een achttiende eeuwsch tooneelstuk over de H. Lutgart?
Y2971: DUMON TAK, BIBI / TYPEX. - Amerigo, Amerigo.
L4050: DUMONT, M.E. EN C.G.M. MIERMANS. (ED.). - Winkler Prins Atlas.
Y3154: DUMONT, RAOUL H. - Lucienne. Roman colonial.
MK0156: DUMPLETON, JOHN LE F. - Handwriting.
L3857: DUNANT, SARAH. - In het gezelschap van de courtisane. Vertaald door Frans van Delft.
R4176: DUNANT, SARAH. - De geboorte van Venus. Liefde en dood in Florence. Vertaald door Tinke Davids.
K0954: DUNAS, JEFF. - Jeff Dunas. Photographs.
T0761: DUNCAN, ROBERT KENNEDY. - Moderne Wetenschap (The New Knowledge). Een populaire verhandeling over de nieuwere natuur- en scheikunde met betrekking tot een nieuwe theorie der stof. Geautoriseerde Nederlandsche uitgave bewerkt door W.C. de Leeuw.
T0759: DUNCAN, ROBERT KENNEDY. - Moderne Wetenschap (The New Knowledge). Een populaire verhandeling over de nieuwere natuur- en scheikunde met betrekking tot een nieuwe theorie der stof. Geautoriseerde Nederlandsche uitgave bewerkt door W.C. de Leeuw.
R9433: DUNCAN, ROBERT KENNEDY. - Moderne wetenschap (the New Knowledge). Geheel bijgewerkt door E.H. Buchner.
T0760: DUNCAN, ROBERT KENNEDY. - Moderne Wetenschap (The New Knowledge). Een populaire verhandeling over de nieuwere natuur- en scheikunde met betrekking tot een nieuwe theorie der stof. Geautoriseerde Nederlandsche uitgave bewerkt door W.C. de Leeuw.
B2023: DUNCKER, PATRICIA. - Zeven verhalen over seks en dood. Vertaling Hanna de Heus.
M6996: DUNGEN, MABEL VAN DEN. - Puur. Novelle.
W9154: DUNGEN, MABEL VAN. - Jan des Bouvrie.
T0671: [SPINOZA] DUNIN BORKOWSKI, STANISLAUS VON. - Spinoza nach dreihundert Jahren.
T9369: DUNK, H.W. VON DER. - Zum Problem des Nationalismus in Europa.
B4889: DUNK, H.W. VON DER. - Een onwetenschappelijke wetenschap. Beschouwingen over het amfibische doel van onze historische kennis.
T9214: DUNKLER, F. - Les delices du bois de La Haye. Choix des morceaux, arranges pour le piano. Jos. Lanner: Favorit-Polka.
L8331: DUNNEWIND, AREND. - Ernst R.V.V. Amsterdam. Boek van oorlog en verzet.
R1107: DUPONT, VEERLE. - Veerle Dupont.
L4436: DUPPEN, J.P.I. VAN. - Vademecum voor de zeefdruk.
R0609: DUPRAT, JEANNE. - Van oorlog en vrede.
R2661: DUPRE, L. - Het vertrekpunt der Marxistische Wijsbegeerte. De kritiek op Hegels Staatsrecht.
M3432: DUPUIS, MICHEL. - Hermans' dynamiek. De romanwereld van W.F. Hermans.
R6796: DUPUY, MICHELINE. - Un homme, un journal 1844-1919. Preface de Jacques Chastenet.
M3289: DURA, CARLA. - Dansen in de schaduw, portretten.
M6788: DURA, CARLA. - Sporadisch. Gedichten. Met tekeningen van Nel Waller Zeper.
L4018: DURAND, LOUP. - Daddy. Hoe een elfjarige jongen de Gestapo te slim af is. Vertaling I. Klijnveld.
T0179: DURAND, PIERRE. - Physiologie du Provincial a Paris.
H0405: DURANT, WILL. - Van Socrates tot Bergson. Hoofdfiguren uit de geschiedenis van het denken. Vertaling Helena C. Pos. Ingeleid door H.J. Pos.
H8094: DURAS, MARGUERITE. - L'amant.
L6424: DURAS, MARGUERITE. - Hele dagen in de bomen. Vertaald door Ernst van Altena.
R0148: DURAS, MARGUERITE. - Zwart haar blauwe ogen. Vertaling Jan Versteeg.
K0293: DURER, ALBRECHT. - Of the just shaping of letters. From the applied geometry of Albrecht Durer book III. Translated by R.T. Nichol from the Latin text of the edition of 1535.
K0294: DURER, ALBRECHT. - The complete woocuts. Edited by Willi Kurth, with an introduction by Campbell Dodgson.
B9722: DURER, ALBRECHTS. JOHANES BEER (TEXT). - Albrechts Durer als Zeichner.
B9723: DURER, ALBRECHT. - The Graphic Works of Albrecht Durer.
B9548: DURER, ALBRECHT. - Tentoonstelling van het grafisch werk van Albrecht Durer. Keuze uit de verzameling van het Rijksprentenkabinet.
K3706: DURLACHER, G.L. - Quarantaine. Verhalen.
K7384: DURLACHER, G.L. - Strepen aan de hemel. Oorlogsherinneringen.
L7936: DURLACHER, JESSICA. - Het geweten.
L7250: DURLACHER, JESSICA. - Arthuro d'Alberti.
L9024: DURLACHER, G.L. - Quarantaine. Verhalen.
B4073: DURLACHER, JESSICA. - Emoticon.
T3535: DURLACHER, G.L. - Verzameld werk: Strepen aan de hemel, Drenkeling, De zoektocht, Quarantaine, Niet verstaan, Verspreide teksten, Nagelaten fragmenten.
L7606: DURME, M. VAN. - Supplement a la correspondance de Christophe Plantin.
K0183: DURNEZ, GASTON. - Dagboek van een verwonde(rde). b-forismen.
K5781: DURNEZ, GASTON. - Vlaamse schrijvers. Vijfentwintig portretten.
L9505: DURNEZ, GASTON. - De engel op het eiland. 99 cursiefjes.
L9944: DURNEZ, GASTON. - God is een Sinjoor.
W5485: DURRENMATT, FRIEDERICH. - Gerechtstheater. Vertaling W. Wielek.
K1764: DURRENMATT, FRIEDRICH. - Die Panne. Eine noch mogliche Geschichte.
L1488: DURRENMATT, FRIEDRICH. - Het huwelijk van de heer Mississippi. Vertaling Dolf Verspoor.
B8122: DURRY, MARIE-JEANNE - Stendhal et la police pontificale.
B1755: CHEVOT / DURU. - De Klokken van Corneville. Opera-Comique in drie bedrijven (4 tafereelen) van Chevot en Duru. Muziek van Rob Planquette.
R6571: DUSSELDORP, CATHARINUS DROSSAART VAN. - Peter Kropotkin: grepen uit denken en werken van een idealist.
Y1502: DEKKER C. EN M. NIJNSSEN-DUTILH. - De Eemlandtsche leege landen. Ontginningen rond de mond van de Eem in de 12e en 13e eeuw.
K1813: DUTTING, HANS. (ED.). - Over Hugo Claus via bestaande modellen. Beschouwingen over het werk van Hugo Claus.
H6213: DUTTING, HANS. - Archief De Vijftigers I. Interviews met Hans Andreus, Remco Campert, Hugo Claus, Jan G. Elburg, Jan Hanlo.
H2635: DUTTING, HANS. - Archief De Vijftigers II. Interviews met G. Kouwenaar, Lucebert, Sybren Polet, Paul Rodenko, Bert Schierbeek, Simon Vinkenoog.
T2019: DUVILLERS, C. - Lofspraek der polders.
L7612: DUYFHUIZEN, GEERTRUIDA MAARTJE JOHANNA. - E.J. Potgieter's Florence. Ingeleid en toegelicht.
B4179: DUYM, JACOB. - Het moordadich stvck van Bathasar Gerards, begaen aen den Doorluchtighen Prince van Oraignen 1584.
T7958: DUYMAER VAN TWIST, L.F. - De landsverdediging geen zaak van partij-politiek maar een Nationaal belang.
T3847: DUYN, GREET VAN. E.A. - Textielkunst na 1945.. Verslag van de Textieldag op 19 mei 1988 in het Stedelijk Museum te Amsterdam.
P1496: DUYN, ROEL VAN. - Bloed, een atoom-roman.
M8389: DUYN, ROEL VAN. - De boodschap van een wijze kabouter.
P1572: DUYN, ROEL VAN. - Panies dagboek.
P1495: DUYN, ROEL VAN. - Zweet. Een soldatenroman.
B3799: DUYN, ROEL VAN. - Schuldbekentenis van een ambassadeur.
B1776: DUYN, ROEL VAN. - Miss Blanche en de Moppes-diamanten. Een moralisties manifest.
B3802: DUYN, ROEL VAN. - Energieboekje. Met een artikel van Bart Edel en Jan v.d. Zwaag.
R1871: DUYN, GEERT TER, [= MAARTEN VROLIJK]. - Asthariaal.
R6358: DUYN, ROEL VAN. - Het wonder van Amsterdam.
K0081: DUYNS, CHERRY. - De zondagsjongen.
B6977: DUYNS, CHERRY. - De Chinese knoop.
R8795: DUYNSTEE, F.J.F.M. - Over de beteekenis van de onderscheiding tusschen de begrippen staat in formeelen en in materieelen zin.
R7755: DUYSE, FL. VAN. - Wilhelmus van Nassouwe. Teksten, vertalingen en melodie. Ingeleid door Fr. Kossmann.
R6053: DUYSE, FL. VAN. - Wilhelmus van Nassouwe. Teksten, vertalingen en melodie.
Y1377: DUYSE, HERMANN VAN. - Catalogue des objets d'art et antiquites composant la magnifique collection de L. Minard. Vente publique a Gand le 7 mai 1883.
T0312: PRUDENS VAN DUYSE. - Vrolijkheid. Poezij.
L0509: DUYVENDAK, J.J.L. - De Grote Chinese Muur.
Y1491: DUYVERMAN, J.P. - Uit de geheime dagboeken van Aeneas Mackay. Dienaar des Konings 1806-1876.
Y0971: DYCK, J. VAN. - Praktisch leesboek voor Lagere Scholen. Tweede deel.
T7454: DYCK, J. VAN. - Praktisch leesboek met oefeningen op elke les. Eerste deel.
Y0342: DYCK, J. VAN. - Praktisch Leesboek. Eerste deel.
L0749: DYER, CHARELS. - Knippen en scheren. [Staircase]. Vertaling Gerard Reve.
R5899: DYKSTRA, WALING. - De jildstumper. Blijspil yn fjouwer Bidriuwen. Nei Moliere's l'Avare frij forfryske.
R8623: DYKSTRA, WALING. - Feestrede, utspritsen to Ljouwert by 't oantinken fen 't fyftichjierrig bistean fen 't Selskip for fryske tael- en skriftenkennisse op 'e 5te Septimber 1894.
T3278: DYKSTRA, FEN J.K. - Frysk Taelboek in rige staveringslessen for skoalbern en greateren. Deel I en II.
R7025: DYKSTRA, WALING. - Foardrachten, Rimen en Sangen for de Griene Brilloft.
R7026: DYKSTRA, WALING. - Friske Sang. Ny lieteboek. Mei fjirtich Sangen.
L7672: DYSERINCK, JOH. - P.N. Muller.
L8727: DYSERINCK, JOH. - Hulde aan Betje Wolff en Aagje Deken.
B4531: DYSERINCK, JOHS. - Het studentenleven in de literatuur. De medewerkers van Klikspaan.
B5593: DYSERINCK, JOH. - Hildebrands Camera Obscura.
B7317: DYSERINCK, JOHS. - Dr. Nicolaas Beets.
B7740: DYSERINCK, JOH. - Ter nagedachtenis van Jacobus Bellamy.
Y3636: DYSERINCK, JOH. - 1679. - 5 februari. - 1879. Vondels sterfdag na twee eeuwen gevierd te Amsterdam en Keulen. Gedenkschrift.
B3179: EAMES, ARTHUR J. & L.H. MACDANIELS. - An introduction to plant anatomy.
W7404: EARLY, GERALD. - Lure and loathing. Essays on race, identity, and the ambivalence of assimilation. Edited and with an introduction by...
M5098: EASON, RON & SARAH ROOKLEDGE. - Rookledge's International Handbook of Type Degisners. A biographical drectory.
K6660: EASTON, C. - Jaren van Strijd. Met eenige kaarten en diagrammen van den schrijver.
T1736: EBBINGER, JULIE. - Judith, de levensgang ener werkende vrouw. Jeugd.
L0542: EBELING, C.L. - Taal- en Letterkunde aspecten van het Russische formalisme.
Y0124: EBELING, ADOLF. - De slavernij van de oudste tijden tot op onze dagen.
R8466: EBELING, R.A. - Over de namen van de middeleeuwse streekdorpen in Oostfriesland.
R7715: EBERHARD, A.G. - Hanchen und die Kuchlein.
R8411: EBERHARD. [=J.K. DE REGT]. - Marken in zijn waarde en zijn ellende beschouwd.
R3431: EBERT, J.J. - Fabelen en vertellingen voor de jeugd.
B2453: ECHEGARAY, JOSE EN JACINTO BENAVENTE. - Toneel. Ingeleid door J.H. Terlingen en C.F.A. van Dam. Verschillende vertalers.
R2495: ECHENOZ, JEAN. - Meer. Vertaling Truus Boot en Mirjam de Veth.
Y2694: DAGBLAD DE ECHO. - Inhuldigingsnummer 1898. H.M. Koningin Wilhelmina 1880 - 31 Augustus - 1898.
T8089: ECK, JACOBUS VAN. - Catalogus Amsterdam in de 17e eeuw uit de verzameling van J. van Eck.
T6817: ECK, J. VAN. - De Amsterdamsche Schans en de Buitensingel.
B5645: ECKEREN , GERARD VAN & J. GRESHOFF (ED.). - Den Gulden Winckel. Geillustreerd Maandschrift voor Boekenvrienden. Nr. 1-12. 25e jaargang 1926.
R8960: ECKEREN, GERARD VAN. - Over J. Greshoff.
M5135: ECKEREN, GERARD VAN. - De late dorst.
L3208: [ERASMUS] ECKERT, WILLEHAD PAUL. - Erasmus von Rotterdam. Werk und Wirkung. Zwei Bande in Schuber. I: Der humanistische Theologe, II: Humanismus und Reformation.
K7883: ECKMAR, F.R. [=JAN DE HARTOG]. - Een linkerbeen gezocht. (No. 1 uit de lotgevallen van Commissaris Wiebe Poesiat en Inspecteur Gregor Boyarski).
H4881: ECO, UMBERTO. - Baudolino. Vertaling Y. Boeke.
H3111: ECO, UMBERTO. - De slinger van Foucault. Vertaling Yond Boeke.
K6982: ECO, UMBERTO. - Il pendolo di Foucault.
H3247: ECO, UMBERTO. - Il pendolo di Foucault.
M9540: ECO, UMBERTO. - De naam van de Roos. Vertaling Jenny Tuin/P. de Voogd.
R1847: DE ECONOMIST. - Algemeen Register op de jaargangen 1903-1937 van De Economist.
H8905: EDE, BIES VAN. - Slauerhoff compleet.
T1372: EDEBAU, FRANK. - James Ensor. Etsen, Etchings, Eaux fortes, Radierungen.
K7203: EDEBAU, FRANK. - Geschiedenis van de Stadsbibliotheek van Oostende.
R4222: EDEL, DORIS. - Identiteit en Integratie: Ierland en Europa in de vroege middeleeuwen.
L7839: EDELMAN, HENDRIK. - Vorming en ontvoogding van de Unie van Zuid-Afrika.
L9091: EDELMAN, C.H. - Over de plaatsnamen met het bestanddeel Woud en hun betrekking tot de bodemgesteldheid.
Y0230: EDELMAN, C.H. - De geschriften van Harm Tiesing over den landbouw en het volksleven van Oostelijk Drenthe.
T7462: EDEMA VAN DER TUUK, F.L. - Th.J. Verrijn Stuart. Ter herinnering.
M6941: EDEN, GUY. - Churchill, Het portret van een staatsman, met een voorwoord van H.A. Lunshof.
Y2977: EDERVEEN, ARJAN & PIET PARIS. - Toen Sinterklaas met het vliegtuig kwam! Sinterklaasje Bonne-Bonne-Bonnen.
H8393: EDGE, ARABELLA. - De Compagnie. Het relaas van een moordenaar.
H0285: EDINGA, HANS. - De vrouw achter De Klop op de Deur. Het leven van Ina Boudier-Bakker.
H4362: EDINGA, HANS. - De wintertuin. Gedichten.
H4358: EDINGA, HANS. - Het zomerhuis. Verhaal. Met tekening van H. Berserik.
H4363: EDINGA, HANS. [=HANS HEIDSTRA]. - De vrouw van de herfst.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

5/30