Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
K9128: DJOJOPOESPITO, SOEWARSIH. - Buiten het gareel. Indonesische roman. Met een inleiding van E. du Perron.
B6016: DJOJOPOESPITO, SOEWARSIH. - Buiten het gareel. Indonesische roman. Met een inleiding van E. du Perron.
R1156: DOBBELAER, A.J.M. (ED.). - Hora est. Bibliografie van de proefschriften. Katholieke Universiteit Nijmegen 1923-1998.
R4664: DOBBELMANN, TH.A.H.M. - Lies Cosijn.
MK0075: DOBLHOFER, ERNST. - Stemmen in steen. De ontcijfering der oude schriften. Vertaling W. van Lakwijk.
H6996: DOBLIN, ALFRED. - Er is geen pardon. Vertaald door Pieter Cramer.
T8356: DÖBLIN, ALFRED. - De moord op een boterbloem en andere verhalen. Vertaald en van een nawoord voorzien door Pieter Cramer.
L7401: DOBREE, BONAMY. - Daniel Defoe.
R8482: DOCKUM, H.C. VAN. - Vacantie-notities uit Friesland.
T7798: DOCTOR, JURIS. - Jan Salie?
T7404: DOCTORANDUS. - Blijft Uzelf. Beschouwingen over politiek en humanisme.
H0546: DOCTOROW, E.L. - Billy Bathgate. Vertaald door Willem van Toorn.
W3741: DOCTOROW, E.L. - De watervang. Vertaald door Sjaak Commandeur.
H5883: DOCTOROW, E.L. - De wereldtentoonstelling. Vertaling Willem van Toorn.
L0501: DODDE, N.L. - Het rijksschooltoezicht in de Bataafse Republiek.
T7305: DODDEMA, C. - Een levensdraad breekt.....
L5346: DOEL, H.G. VAN DEN. - Daar moet veel strijds gestreden zijn. Dirk Rafaelsz Camphuysen en de Contraremonstranten. Een biografie.
H1743: DOEL, H.G. VAN DEN. - Daar moet veel strijds gestreden zijn. Het leven van Dirk Rafaelsz Camphuysen ( 1586-1627).
T7432: DOELMAN, C. - Arnhem, stad der bezitloozen.
T4908: DOELMAN, C. - Vijf jaar beschaving. Don't forget.
L5069: DOES, LEENDERT P. VAN DER. - Christian Science als sociaal verschijnsel.
T9459: DOES DE BIJE, AMBROOS VAN DER. - Bedenkingen tegen de beweerde meerderjarigheid van den Prins van Oranje, bij de vervulling van zijn achttiende jaar en zijne afkomst uit Guilelmus Eremita.
B0852: DOES, J.C. VAN DER. - Kruisgezinden en Separatisten.
B0868: DOES, J.C. VAN DER. - De afscheiding in haar wording en beginperiode.
T4726: DOES, G.W. VAN DER. - De inhoud van onze nationale gedachte. Voorwoord P.W. Kamphuisen.
Y0341: DOES DE BIJE, AMBROOS VAN DER. - Bedenkingen tegen de beweerde meerderjarigheid van den Prins van Oranje, bij de vervulling van zijn achttiende jaar en zijne afkomst uit Guilelmus Eremita.
R9265: DOESBURG, THEO. - Het onvergankelijke kruid.
H9313: DOESSCHATE, G. TEN. - Rolduc. Als Middeleeuwse Voorpost der Wis- Natuur- en Geneeskunde in de Nederlanden.
T8006: DOEVE, EPPO. - Doeve. Part of the Paper.
T4563: DOEVE, E. - Doevels Prentenboek. 52 wekelijkse pentekeningen uit Elseviers Magazine.
W4286: DOEWINA, M.J. - Huize Avondroze.
K0558: DOFF, NEEL. - Dagen van honger en ellende. Vertaling en nawoord Wim Zaal.
K7399: DOFF, NEEL. - Dagen van honger en ellende. Vertaling en nawoord Wim Zaal.
K8194: DOFF, NEEL. - Keetje Tippel. Vertaald door Wim Zaal.
C1420: DOFF, NEEL. - Keetje Tippel. Vertaling Wim Zaal.
T4124: DOGGER, G.A. (WOORDEN) THEO VAN ZUTPHEN (MUZIEK). - Buurmans Griet (Voor Gemengd Koor).
L6251: DOHLE, MAX (ED.). - IJsvrij. De beste schaatsverhalen uit de Nederlandse literatuur. Met een inleiding van Ben van der Burg.
R3387: DOHMEN, LEO (VOORWOORD). - Johan Rham 1943-1967.
T5509: DOHNA KOTZENAU, HERMAN ZU. - De verteringen van weelde en het loon van arbeid. Vertaling P.N. Muller.
B7536: DOKKUM, J.D.C. VAN. - Nederlandsche muziek in de negentiende eeuw.
T9523: DOKKUM, MARIUS VAN. - Marius van Dokkum. [Schilderijen].
T6837: DOKKUM, J.D.C. VAN. - Regata. Reclame en Grafische Arbeid-Tentoonstelling Amsterdam Juli-September 1919.
B5755: DOLL, EMIL. - Sammlung Kaufmannischer Druckvorlagen. Zum Gebrauche fur Handelsschulen und Handelshochschulen.
L7513: DOLLEMAN, HANS (VOORZITTER). - [Uitnodiging en Programma voor de] Algemene Vergadering KVGO 1996.
R0369: DOLLEMAN, W.F. - Nederland in de oorlog.
R0371: DOLLEMAN, W.F. - Weg met het reformisme! Weg met het nat. bolsjewisme! Strijdt mee tegen het fascisme!
T9112: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Vertellingen voor het volk.
T9111: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Vertellingen voor het volk.
T7787: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Rede en de debatten naar aanleiding daarvan bij de vaststelling der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1891. Gehouden in de Kamerzitting van 24-29 Jan. 1891.
R7248: DOMELA NIEUWENHUIS, F.J. - Geschiedenis der Evang.-Luthersche Gemeente te 's-Gravenhage.
T7788: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Rede en de debatten over het inkomen der Kroon en de diskussie naar aanleiding daarvan. Gehouden in de Kamerzitting van 6 Februari 1891.
R4754: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Peter Kropotkine. Van Prins tot Anarchist.
R0686: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Het vraagstuk der eedsformule.
R1559: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Hoe ons land geregeerd wordt op papier en in de werkelijkheid.
R2782: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Gamalieltype of de verstandige raadgever. Een voordracht.
R2781: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - De Demetriustype of de belangzuchtige. Een voordracht.
B9978: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Hoe ons land geregeerd wordt op papier en in de werkelijkheid.
R0229: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Het Monisme of de Eenheidsleer. Voordracht gehouden in den Winter van 1905 in de Vereeniging De Dageraad te Amsterdam.
R0228: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - De Pilatustype of De Twijfelaar. Een voordracht.
T4808: DOMELA NIEUWENHUIS NYEGAARD, J.D. - Vlaanderen bevrijd van allen zuidelijken dwang.
T4398: DOMELA NIEUWENHUIS, FERDINAND. - Ferdinand Domela Nieuwenhuis archief. Inventaris.
T7789: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Rede en de debatten naar aanleiding daarvan bij de Algemeene Beschouwingen der Begrooting van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Gehouden in de Kamerzitting van Maandag 22 December 1890.
T7786: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Rede en de debatten naar aanleiding daarvan bij de Algemeene Beschouwingen der Oorlogsbegroting gehouden in de Kamerzitting van Zaterdag 20 December 1890.
T7785: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Rede over de regeling van den krijgsdienst. / Tweede rede over de regeling van den krijgsdienst.
L5349: DOMINICUS, F.C. - Het huiselik en maatschappelik leven van de Zuid-Afrikaner in de eerste helft der 18de eeuw.
K1518: DOMINICUS, J. - Op reis naar Indonesie.
L7294: DOMINICUS, F.C. (ED.). - Twee kluchtspelen. Bernagie 'Het studente-leven' Langendijk ' De wiskunstenaars'.
T4694: DOMINIK, H. - Land uit vuur en water. Geautoriseerde vertaling door K. Frits.
K2429: DOMMISSE, HAN. - Adieu Adieu sweet bahnhof.
B0549: DOMMISSE, HANNEKE. (ED.). - Helaas! voor altijd zwijgt de cither.. poëzie uit oude dozen, samengelezen, uitgegeven en verantwoord door H. Dommisse met een Voor- en Narede naar Conrad Busken Huet en een Ten Geleide van W. Gs. Hellinga.
R4083: DONA, HANS. - Sport en socialisme. De geschiedenis van de Nederlandse Arbeiderssportbond 1926-1941.
T4076: DONAHUE, LEO. - Encyclopedia of Batik Designs.
R2629: DONCKER, J. - Hoe Dr. Mol zyn vrouw kreeg.
K9066: DONDERS, F.M.S. - Symposion: over de psychologie van de tijdschriftlezer.
H8651: DONGALA, EMMANUEL B. - Het vergeten kind. Vertaald door P. Sarkar.
K2034: DONGELMANS, B. - De Stroom & Het Getij. Bibliografische beschrijvingen, analytische inhoudsopgaven, indices.
L6461: DONGELMANS-MAC LEAN, HELEEN (ED.). - De Verdieping van Nederland / Legacy of the Netherlands.
K4005: DONGELMANS, BERRY /FRITS VAN OOSTROM/PETER ZONNEVELD. (EDS.). - Dierbaar magazijn. De bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.
B9769: DONGELMANS, BERRY ET AL. (EDS.). - Digital Access to Book Trade Archives.
B8332: DONGELMANS, BERRY ET AL. (EDS.). - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 16 / 2009.
H5134: DONGEN, KEES VAN. - Van Dongen 1877-1937. Eere-Tentoonstelling.
Y0364: DONGES, CARL. - Wilhelm der Schweiger und Nassau-Dillenburg. Beitrage zu den Bezienhungen des Oraniers zu seinen Stammlanden.
H5065: DONK, ALBERT. - Ontroerend is dit alfabet.
K3215: DONKER, ANTHONIE. - Ben ik mijn broeders hoeder? Verbeeldingen van Kain en Abel.
K3133: DONKER, ANTHONIE. - De dichter en de muze. Verzen over dichten, gedicht, dichter, en dichterschap. Bijeengebracht door ...
P0994: DONKER, ANTHONIE. - De draad van Ariadne.
W3325: DONKER, ANTHONIE. - De Einder, Verzamelde gedichten gekozen uit de bundels Acheron, Grenzen, Kruistochten, De draad van Ariadne, Gebroken licht, Onvoltooide symfonie, Orcus en Orpheus
H5777: DONKER, ANTHONIE. - De gestalten van Tachtig. poëzie der Tachtigers.
K4718: DONKER, ANTHONIE. - De vrijheid van den Dichter en de Dichterlijke Vrijheid. Een critiek op de moderne poëzie.
C1249: DONKER, ANTHONIE. - Fausten en Faunen. Beschouwingen over boeken en menschen.
M0091: DONKER, ANTHONIE. - Grenzen.
M7357: DONKER, ANTHONIE. - Ik zoek Christenen. Spel van Ahasverus in tien tooneelen.
K3425: DONKER, ANTHONIE. - Karaktertrekken der vaderlandsche letterkunde.
L0491: DONKER, ANTHONIE. - Karaktertrekken der vaderlandsche letterkunde.
W3266: DONKER, ANTHONIE. - Kruistochten.
K7472: DONKER, ANTHONIE. - Penibel journaal.
K8075: DONKER, ANTHONIE. - Ter zake. Beschouwingen over litteratuur en leven.
M0064: DONKER, ANTHONIE. - Tralievenster.
M4830: DONKER, ANTHONIE. - V in vers. De bezetting en het verzet in verzen.
T9157: DONKER, ANTHONIE. - Nijhoff, de levensreiziger. Een schets van zijn dichterschap.
H6812: DONKER, ANTHONIE. - Het sterrenbeeld.
B4907: DONKER, ANTHONIE. (RED.). - De onbeslagen spiegel problemen der letterkundige critiek.
B8815: DONKER, ANTHONIE. - Nijhoff, de levensreiziger. Een schets van zijn dichterschap.
T7967: DONKER, N. EN H.J. SCHIMMEL. - Nederland. Eerste deel 1860. Met medewerking van verschillende Letterkundigen.
T7481: DONKER, P.A. - Winter '44-'45 in Holland. A winter never to be forgotten.
R1798: DONKER, ANTHONIE. - Onvoltooide symphonie.
L1777: DONKERS, JAN. - Gevallen van telecide.
L9882: DONKERS, JAN. - Gevoel voor verhoudingen. Verhalen.
R5240: DONKERSLOOT, N.A. - Galathea.
L5619: DONKERSLOOT, N.A. - Taalkennis voor Gymnasia, Lycea, H.B.S., Kweek- en Normaalscholen.
K7540: DONKERSLOOT, N.A. E.A. - De roman als levensspiegel. Zes lezingen gehouden door N.A. Donkersloot, H.A. Enno van Gelder, M.D.E. de Leve, G. Kazemier, S. Dresden, J.H. Schouten.
T0211: DONKERSLOOT, N.A. - J.H. Leopold. Lotgevallen van een dichterschap.
R4940: [VONDEL] DONKERSLOOT, N.A. - Vondels grootheid. Rede uitgesproken op den herdenkingsavond in den Stadsschouwburg op 17 November 1937.
T4869: DONKERSLOOT, HENDRIK. - Hendrick Donckersloot, hoogdijkheemraad van 't oude land van Althena, heemraad en waarsman van den banne van Uitwijk, schepen der heerlijkheid Uitwijk en kerkmeester van Uitwijk en Waardhuizen, ± 1635-1703. Een levensschets.
B9095: DONLEAVY, J.P. - De onverbeterlijke parvenu. Met tekeningen van de schrijver. Vertaling Rob van der Veer.
H9404: DONLEAVY, J.P. - De somberste zomer van Samuel S. Vertaling Salvador Hertog.
M1596: DONLEAVY, J.P. - De dwaalwegen van Darcy Dancer, heer van stand. Vertaling John Vandenbergh.
T0342: DONNE, JOHN. - Selected poems. Selected from his Songs and Sonets, Elegies, Epithalamions, Verse Letters, Divine Poems.
K4766: DONNER, J.H. - Jacht op de inktvis.
M2065: DONOGHUE, EMMA. - Een kus voor de heks. Vertaald door Ardy Stegeman en Marijke Versluys.
L7625: DONOSO, JOSE E.A. - De verloren tijd en vijf andere korte verhalen uit de Derde Spreker Serie van NOVIB in cassette.
T5165: DONOVAN, DICK. - Toch gegrepen.
T1627: RATH & DOODEHEEFVER. - Alles over behang. Handleiding voor de vakman.
Y0082: DOODKORTE, J.J. - Ouders, houdt uw kinderen af van den voetbalmatch!
K0442: DOOIJES, DICK. - Wegbereiders van de moderne boektypografie in Nederland.
W7193: DOOIJES, DICK. - Boektypografische verkenningen. Uit Boekblad en andere periodieken.
H7858: DOOIJES, DICK. - Horen en zien. Muziek beluisterd en bekeken door Dick Dooijes.
M6768: DOOIJES, DICK. - Mijn leven met letters.
H9248: DOOIJES, DICK. - Over de drukletterontwerpen van Sjoerd H. de Roos.
W4184: DOOIJES, DICK. - Traditie en vernieuwing. Tien jaar Nederlandse drukkunst/1945-1955.
H6620: DOOIJES, DICK. - Over typografie en grafische kunst. Bloemlezing uit artikelen verschenen in de jaren 1953/66 hoofdzakelijk in het Drukkersweekblad.
B5719: DOOIJES, DICK & W.H. CROUWEL. - Boeken maken 1890-1940. De collectie Nijkerk.
L4836: [DRUKKERIJ TRIO.] DOOIJES, D. - Flitslicht op het tijdperk der mechanisatie (1850-1950).
K2178: DOOIJES, DICK. - Sjoerd H. de Roos zoals ik mij hem herinner.
R1468: DOOIJES, DICK EN PIETER BRATTINGA. - A History of the Dutch Poster 1890-1960. Introduction by H.L.C. Jaffe.
A0566: DOOLAARD, A. DEN. - De druivenplukkers.
A0601: DOOLAARD, A. DEN. - De druivenplukkers.
H2644: DOOLAARD, A. DEN. - De partisanen en andere gedichten.
K7473: DOOLAARD, A. DEN. - De partisanen en andere gedichten.
L6961: DOOLAARD, A. DEN. - Orient Express.
T9336: DOOLAARD, A. DEN. - Nederland herdenkt 1940-1945. Drama der Bezetting. Naar ideeen van Carel Briels.
B1403: DOOLAARD, A. DEN. - Hooge hoeden en pantser platen.
L4845: DOOLDER, ANTON DEN. - Lodewijk van Deyssel 1864 - 22 september - 1934.
T9696: DOOREN, FRANS VAN. - Gepolijst albast. Acht eeuwen Italiaanse poëzie.
R9459: DOORENBOS, CLINGE. - De trein wacht niet... Versjes van Clinge Doorenbos, teekeningen van B. van Vlijmen.
T7209: DOORENBOS, CLINGE. - Clinge Doorenbos Kalender 1938.
L7039: DOORMAAL, J.C.A. - Onderzoekingen betreffende de Lossgronden van Zuid-Limburg.
R0195: DOORMAN, S.J. - Ongefundeerde kritiek.
R2425: DOORMAN, MAARTEN. - Kiekertak en Klotterbooke. Gedachten over de canon.
T8473: DOORMAN, MAARTEN. - De vrede graast zonder genade. Over literaire kritiek.
L0686: DOORN, JOHNNY VAN. - Langzame wals. Kronieken.
M3581: DOORN, ANDRIES VAN. [= W.J.M.A. ASSELBERGS]. - Drie balladen.
H8986: DOORN, BOUD VAN. - Vught, dertien maanden in het concentratiekamp. (Haftling 4236). Met krabbels van Peter Zwart.
H6503: DOORN, JOHNNY VAN. - De lieve vrede. Legendarische momenten 1944-90.
H2914: DOORN, JOHNNY VAN. - Gevecht tegen het zuur. Diverse ontsnappingen tussen 44 en 84.
L5227: DOORN, WILLEM VAN. - Theory and practice of English narrative verse since 1833. An enquiry.
L8828: DOORN, WILLEM VAN. - 'n Tuin op 't Noorden. Verzamelde gedichten.
B6756: DOORN, WILLEM VAN. - Blijvende waarden.
H7926: DOORN, JOHAN VAN. - Praktijk voor de Boekverkoper.
H7928: DOORN, JOHAN VAN. - Praktijk voor de Boekverkoper. Aangevuld met een hoofdstuk over de inrichting van de leesbibliotheek door C.J. Heek.
T7697: DOORN, B.A. VAN. - Schets der diakenie en hare instellingen, bij de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Amsterdam.
H7924: DOORN, JOHAN VAN. - Praktijk voor de Boekverkoper.
T8823: DOORN, JOHNNY VAN. - Door de weken heen. Dagboeken.
R7163: DOORNBOS, GERRIT MEINDERT. - Art. 2 der Patentwet en Art. 135 der Gemeentewet.
R6422: DOORNEN, VIVIANE VAN DEN. - Leven en streven van Abraham Hans.
T6345: DOORNINCK, D.J. VAN. - Hollanders op Java en in Holland.
R2821: DOORNINCK, J.I. VAN EN A. DE KEMPENAER. - Vermomde en naamloze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche Letteren. Deel I: Schuilnamen en naamletters. Deel II: Naamlooze geschriften. Deel III: Vervolg op Mr. J.I. van Doorninck's vermomde en naamooze schrijvers.
B6240: DOORSLAER, RUDI VAN. - Kinderen van het ghetto. Joodse revolutionairen in Belgie 1925-1940.
T7751: DOP, MARY SIMONE AMALIA. - Alimentatieplicht tussen echtgenoten.
A0736: DOPP, HANS JURGEN. - Romantique. Erotic art of the early nineteenth century.
H6946: DORF, FRAN. - Vervlogen jaren. Vertaling M. van Gelder.
K7392: DORFMAN, ARIEL. - Bedrieg de schijn. Verhalen. Vertaling Dick Bloemraad.
H9990: DORLAND, FRANK. - Luchtstrijdkrachten in den tweeden wereldoorlog en daarna.
B4227: DORLEIJN, GILLIS (RED.). - Schepelingen van De Blauwe Schuit. Brieven van Bertus Aafjes, K. Heeroma, M. Nijhoff, S. Vestdijk en Hendrik de Vries aan F.R.A. Henkels 1940-1946.
K6081: DORNA, MARY. - Onmaatschappelijke voorkeur.
K6640: DORNA, MARY. - Mijn oom Ricardo.
H6670: DORNA, MARY. - Onmaatschappelijke voorkeur.
T9723: DORNA, MARY. - Drie verhalen.
R9418: DORNA, MARY. - Vingeroefeningen.
Y0334: DORP, E.C. VAN EN W. WIJNAENDTS FRANCKEN-DYSERINCK. - Een knuppel in 't hoenderhok.
T5884: DORP, E.C. VAN. - De weg uit de werkloosheid volgens een nieuwe leer van loon en rente.
T5775: DORP, P. VAN. - De Katholieke Kerk is de Ware Kerk. Zij alleen zet de goddelijke zending van Christus voort.
T9439: DE DORPSSCHOOLMEESTER. - Oranjegezinden en Patriotten. Ernst en Luim. Tafereelen aan de nationale feestviering van november 1863.
K1451: DORRESTEIN, RENATE. - Het hemelse gerecht.
K8106: DORRESTEIN, RENATE. - Heden ik.
H9864: DORRESTEIN, RENATE. - Het duister dat ons scheidt.
H2727: DORRESTEIN, RENATE. - Ontaarde moeders.
M9002: DORRESTEIN, RENATE. - Want dit is mijn lichaam.
L0470: DORRESTEIN, RENATE. - Zolang er leven is.
K0164: DORRESTEIN, RENATE. - Zonder genade.
L3365: DORRESTEIN, RENATE. - Een hart van steen.
R3947: DORRESTEIN, RENATE. - Pas goed op jezelf.
L0736: DORRESTIJN, HANS. - Met dichtgeknepen keel. Verhalen.
L6466: DORRESTIJN, HANS. - De kunst van het Lijden. of Doctorandus Kortenaar met vakantie.
L6467: DORRESTIJN, HANS. - Positief genieten met Hans Dorrestijn.
K3844: DORRESTIJN, HANS. - Gevaarlijke stroom.
R3914: DORSSEN, JAN C.C. VAN. - De derivata van de stam 'amn' in het Hebreeuwsch van het Oude Testament.
M6351: DORSTEN, J.A. VAN. - Op het kritieke moment. Zes essays over Nederlandse pöezie van de 17de eeuw.
T4656: DORT, BRAM VAN. - Mademoiselle Céline. Verzorgd en ingeleid door Wim Meulenkamp.
M5085: DORTMOND, J.A. - De wereld schreef.
R6421: DOSFEL, LODEWIJK. - Schets van eene geschiedenis der Vlaamsche Studentenbeweging (1ste deel).
R4239: DOSFEL, LODEWIJK. - Cyriel Verschaeve.
L5141: DOSS S.J., P. ADOLF VON. - Die Weise Junfrau fur gebildete Jungfrauen. Gedanken und Ratschlage. Bearbeitet von Heinrich Scheid S.J.
K9948: DOSSMANN, ERNST. - Die Markische Papierlandschaft.
T3943: DOSTOJEVSKI, FJODOR. - De vrouw van een ander en de man onder het bed. Een ongewone geschiedenis. Vertaald door A. Voogd.
R8219: DOSTOJEVSKIJ, F.M. - De droom van een belachelijk mensch. Een phantastische vertelling. Bewerkt door D.J. Kruijtbosch.
K1208: DOSTOJEWSKI, F.M. - De verstotene. Vertaling D.P. Peet.
K8554: DOSTOJEWSKI, FJODOR. - Arme mensen. Vertaling D.P. Peet.
T4169: DOSTOJEWSKI, F.M. - De Gebroeders Karamazow. Vertaling Marko Fondse.
T6790: DOSTOJEWSKI, F.M. - Uit het duister der groote stad. (Aus dem Dunkel der Grossstadt). Uit het Duitsch vertaald door M. Faassen.
T8319: DOSTOJEWSKI, F.M. - De droom. Witte nachten. De zachtmoedige.
T8349: DOSTOJEWSKI, F.M. - Schuld en boete. Roman.
T1169: DOSTOJEWSKI, F.M. - Een onaangename geschiedenis. Vertaling H.W. Sandberg.
B9386: DOSTOJEWSKI, F.M. - Misdaad en straf. Vertaling Else Bukowska. Twee delen.
T8991: DOTINGA, JAN. - Nei oanlieding.
R6964: DOUDART DE LA GREE, MARIE LOUISE. - Labyrinth.
T9000: DOUGLAS, LORD ALFRED. - Poèmes. Traduits par Francis d'Avilla.
T6585: DOUGLAS, H. - Ander inzicht. De Studentenverklaring on de loupe.
R4920: DOUGLAS, LORD ALFRED. - Oscar Wilde. A Plea and a Reminiscence. Introduced and Annotated by Caspar Wintermans.
L4665: DOUMA, SJOERD. - Johannes Stephanus Bernard. Medicus en Philoloog 1718 - 1793.
R5697: DOUMA, A.M.H. - Anna Maria van Schurman en de studie der vrouw.
H6586: DOUST, L.A. - A manual on lettering and lay-out. Including illuminating and book decoration.
T4001: DOUTREPONT, GEORGES. - Histoire illustree de la Litterature Francaise en Belgique. Precis Methodique par George Doutrepont. 185 Illustrations.
L1963: DOUW, LEO & JAAP POST (EDS.). - Growing strong. The development of the Dutch agricultural sector; background and prospects.
T5018: DOUWES DEKKER, A.M. - De roeping der Nederlandsche Vrouw als Propagandiste voor de Volks- en Schoolbaden.
B9596: [MULTATULI] DOUWES DEKKER, ANNETTA - De waarheid over Multatuli en zijn gezin. Een antwoord aan: Julius Pee, Menno ter Braak e.a.
T5578: DOUWESZ, MINKE. - Strikt.
T5579: DOUWESZ, MINKE. - Weg.
B9939: DOUZOU, OLIVIER. - Mono Le Cyclope. YoYo L'Ascenseur. Jojo La mache.
H2420: DOVER, K.J. - Homoseksualiteit in het klassieke Griekenland. Vertaling Wim Hottentot.
T2656: DOVIFAT, EMIL. - Der amerikanische Journalismus. Mit einer Darstellung der journalistischen Berufsbildung.
L7369: DOVRING, FOLKE EN E.M. MEIJERS. - Une partie de l'heritage litteraire De Grotius retrouvee en Suede. Boeken uit de bibliotheek van De Groot in de Universiteitsbibliotheek te Leiden.
R6238: DOWD, J.H. - Important people. With pen pictures by Brenda E. Spender.
H7040: DOYLE, JESSICA & CAROLYN NICHOLS. - Gered! Het aangrijpende verhaal van een moeder die haar ontvoerde kinderen terughaalde uit Iran. Vertaling F. Hille.
M0979: DOYLE, RODDY. - Paddy Clarke Ha Ha Ha. Vertaling Rob van Moppes.
L4115: DOZY, JAN DIONIJS. - Het Feminisme als zedelijk vraagstuk.
L3776: DRAAISMA, HENK. - Van Flevo- tot IJsselmeer.
L3258: DRABBE, L.H.A. - De sluier.
T7905: DRABBE, J. - Neerland's kracht. Tien brieven over de defensie.
R9332: DRABBE, L.H.A. - Het dappere Hollandse leger. Met een bijschrift van Herman Heijermans, verzorgd en uitgeluid door Wim Zaal.
H0815: DRABBLE, MARGARET. (ED.). - The Oxford Companion to English Literature.
R2701: DRAKONDAIDIS, FILIPPOS. - Op weg naar Ofrynio. Tafereel. Vertaling H. Hokwerda.
M3096: DRAKULIC, SLAVENKA. - Hologrammen van angst. vertaling C. Jansen.
L7947: DRAYER, ELMA & PETER VAN DER VEN (EDS.). - De God van Nederland. Opzoek naar het hogere in de lage landen.
R5847: DREES, W. - Op de kentering. Het democratisch socialisme en de toekomst.
R7390: DREES, W. - Lassalle en Marx. Het begin der moderne socialistische beweging.
T6393: DREES, W. - Het Overheidsbedrijf.
R2176: DREESMANN, CECILE. - De Mandersens. Roman rond een warenhuisdynastie.
R1008: DRENTH, KLAAS D. - Schemer zal geven wat de dag heeft beloofd. Schrijvers in Haren.
R7918: DRESDEN, S. - De literaire getuige. Essays.
R4826: DRESDEN, S. - Symbolisme.
L1921: DRESDEN, S. - Bezig zijn met literatuur.
M2735: DRESDEN, S. - Existentie-philosophie en literatuurbeschouwingen.
L3121: DRESDEN, S. - Moderne Franse romankunst.
K5887: DRESDEN, S. EN D.A.M. BINNENDIJK. - Critiek op de tweesprong. Vertoog in brieven.
L1941: DRESDEN, SEM. - Geloof me: mensen worden niet geboren.
B3898: DRESDEN, S. E.A. - Tijd en werkelijkheid in de moderne literatuur. De lezingen werden gehouden gedurende het cursusjaar 1972-1973.
R7913: DRESDEN, S. - Wereld in woorden. Beschouwingen over romankunst.
T0681: DRESDEN, D. - De beul regeert.
K3742: DRESDEN, S. - Inleiding tot De kant van Swann van Marcel Proust.
R0124: DRESEN-COENDERS, LENE. - Het verbond van heks en duivel. Een waandenkbeeld aan het begin van de moderne tijd als symptoom van een veranderende situatie van de vrouw en als middel tot hervorming der zeden.
H7840: DRESSLER, MAX. - Kunstler Anatomie.
B5185: DRESSLER, HELMUT. - Werden und Wirken der Buchergilde Gutenberg.
L0076: DREWES, A.J. - Erpenius over werkwoorden.
K9865: DREWES, J.B. - Het Wilhelmus. De geestelijke achtergrond van ons volkslied.
K9342: DREWES, J.B. - Taalstudie en taalonderwijs.
H7100: DREXHAGE, HEMMO. - Dieren op versvoeten. 60 lichtvoetige gedichten uit het dierenrijk bijeengebracht door ....
B4417: DREYER, A. - Altmunchen im Spiegel des Humors.
M0353: DREYFUS, JOHN. - The work of Jan van Krimpen. A record in honour of his sixtieth birthday. With a foreword by Stanley Morison. Illustrated by reproductions of drawings, specimens of types, lettering and bookwork.
M7090: DRIALYS, LORD. - The beautiful Flagellants of New York.
H5945: DRIBIL, HANS. - Almanach der Meisterschule fur Deutschlands Buchdrucker in Munchen.
T3258: EEN LID VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL & EEN LID VAN DEN DRIEHOEK. - Waarvoor vechten wij? Een woord van bezinning gericht tot de illegaliteit.
K2083: DRIEL, LO VAN. - Een leven in woorden. J.H. van Dale - schoolmeester - archivaris - taalkundige.
H1384: DRIEL, W. VAN. - Studies on the conversions of amino acids in soil.
T3891: DRIEL, B. VAN. - Commandogroep Biesbosch.
R8020: DRIELSMA, AARON. - Onderzoek over den zetel van het smaakzintuig.
R6734: DRIESEN, FRANCOIS. - Recherches Historiques sur Tongres et ses environs, avec les plans topographiques de Tongres.
L2460: DRIESSEN, F.C. - Gogol als novellist. Bijdrage tot de kennis van zijn compositietechniek.
R8251: DRIESSEN, F.C. - Turgenev gezien door Nederlandse tijdgenoten.
T4882: DRIFT, EDMUNDUS VAN DER. - Mond- en klauwzeer bij het vee en cholera bij de vogels. Voorkomen en Genezen volgens de voorschriften van Luigi Morandi.
T5853: DRIJBER, R.H. (RED.). - Overdruk Uit: Geloof en Vrijheid. Tweemaandelijksch Tijdschrift 34ste jaargang Nieuwe Serie Elfde jaargang 2e aflevering.
L3039: DRIJVER, F.W. - Velerlei beelden.
L7169: DRIJVER, F.W. - Mozaiek. Allerlei op 't gebied van Geschiedenis, volkseigenaardigheden, feesten, gebruiken, bijgeloof, taal, enz.
K8053: DRIJVERS, LODEWIJK. - Het manneken uit de maan gevolgd van De Blauwschuur. Volkssprookjes.
R2965: DRIJVERS, H.J.W. (RED.). - George Martens en Alida Pott. Leven en werken.
W0684: DRIMMELEN, WIM VAN ET AL. (EDS.). - Honderd hoogtepunten uit de Koninklijke Bibliotheek. / A hundred highlights from the Koninklijke Bibliotheek.
T4028: DRIMMELEN, F.A. VAN. - Dreigende toekomst. Luchtbescherming in practijk. De Vuurdoop. Brandbommen bij nacht. Als brisbantbommen woeden. Verdervende wolken.
T3322: DRIMMELEN, C. VAN. - Verleden en heden. Een herinnering.
B3163: DRINKWATER, JOHN. - Swinburne, an estimate.
B5583: DRINKWATER, CAROL. - De Olijvenoogst. Vertaling Cherrie van Gelder.
H0951: DRION, H. - Het conservatieve hart en andere essays.
T9352: DRION, H. - Intellektuelle und Demokratie.
R7666: DROES, LODEWIJK DEN. - Zij, die vielen.
T1482: DROGELES, ROLAND. - Houten kruisjes. Ingeleid en vertaald door Andre de Ridder. Versierd met 17 houtsneden van H. van Straeten.
W9721: DROGETT, CARLOS. - Eloy. Vertaald door A. Sillevis.
R0960: DROGIN, MARC. - Yours Truly King Arthur. How Medieval People Wrote... and How You Can Too!
R6749: DROOGENDIJK, J.M. - Een weezenoproer in het jaar 1809. Een verhaal uit den Fransche Tijd. Met teekeningen van A.J. Funke Kupper.
K3660: DROOGMANS, J. - Verzamelde opstellen. Twee delen. Uitgegeven ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag.
T2803: DROP, W. - De waarheid inzake de Maastrichtsche schietpartij op 16 October 1929. De provocatie van Katholieke zijde bewezen.
R3988: DROS, NICO. - Dromen van de bok.
L0667: DROS, NICO. - Familiezaken. Verhalen.
M9816: DROS, NICO. - Ter hoogte van het Salsa-paviljoen. Roman.
L8816: DROS, NICO. - Ter hoogte van het Salsa-paviljoen. Roman.
B7806: DROS, IMME. - De huiveringwekkende mythe van Perseus. Met tekeningen van Harrie Geelen.
T1984: DROST, JOHANNA W.P. - Het Nederlandsch Kinderspel voor de Zeventiende Eeeuw.
T4842: DROST, AARNOUT. - Meerhuijzen. Letterkundig zeden-tafereel, uit den aanvang der XVIIde eeuw (1601). De Kaninefaat, geschiedkundige karakterschets.
B0837: DROST, FOKKE. - Carel Steven Adama van Scheltema.
B5099: DROST, AERNOUT. - De pestilentie te Katwijk (1625). Met inleiding van Albert Verwey. Taalkundige aanteekeningen door C.G.N. de Vooys.
R0942: DROST, J. - Index bijdragen en mededelingen Gelre vervolg, 1938-1987.
T0653: DROST, AERNOUT. - De pestilentie te Katwijk (1625). Met een inleiding van Albert Verwey. Taalkundige aanteekeningen door C.G.N. de Vooys.
L3303: DROSTE, COENRAET. - Overblyfsels van geheugchenis, der bisonderste voorvallen, In het leeven den den Heere Coenraet Droste. Terwyl hy gedient heeft in Veld- en Zee- Slaagen, belegeringen en ondernemingen.
H3261: DROSTE, GABRIELE. - Wieder Lust auf mehr. Roman.
B0715: DROSTE, FLIP G. - Het taaldier mens. Een pamflet.
H7187: DROULERS, EUG. - Attributs, allegories, emblemes et symboles.
Y0435: DROZ, P.F. - La Hollande en Face de l"Europe, le 12 Mai 1874.
T9397: DRUCKER, W. EN J.S.R. BAERVELDT-HAVER. - Evolutie. Veertiendaagsch Blad voor de Vrouw. 21e jaargang 1913. Nrs. 1 t/m 26. Mist nrs: 1 en 8.
T3846: DRUESEDOW, JEAN L. A.O. - New Forms of Presentation in Museum Costume Collections. Proceedings of the Textile day, Thursday 31 August 1989, Haags meneentemuseum, The Hague.
L1262: DRUKKER, W. - Over dorst, nieren en kunstnieren.
B3768: DRUKKER, J. - Hypokritiek of Hyperkritiek.
T6539: DRUKKER, BER. (SAMENGST.). - Socialistische Jeugdorganisatie in Nederland.
L7101: DRUKKERSWEEKBLAD. - 1949.
T8486: DRUMMOND DE ANDRADE, CARLOS. - Farewell. De laatste gedichten. Vertaald en van een nawoord voorzien door August Willemsen.
H1529: DRUNEN, TON VAN / JAAP GOEDEGEBUURE. E.V.A. - Reisgidsen vol Belluno's en Blauwbaarden. Opstellen over S. Vestdijk en anderen aangeboden aan H.A. Wage.
R4036: DRUTEN, H. VAN. - De Bijbel en de Volkstaal. Vrij naar het Duitsch door H. van Druten.
B0941: DUBBELMAN, JAN ERIK EN TANJA, JAAP. - Vreemd gespuis.
T2285: DUBEROS, R. - La tuberculose. Mal de misere.
W8610: DUBIEZ, F.J. - Cornelis Anthoniszoon van Amsterdam. Zijn leven en werken ca. 1507-1553.
T0192: DUBIEZ, F.J. - Barend Boekman van de Oudemanhuispoort.
R7805: DUBOIS, PIERRE H. - Over Jan van Nijlen.
T7566: DUBOIS-DE BRUYN, S. - Catalogus van de tentoonstelling Belle van Zuylen - Isabelle de Charriere, 1740-1805, 15 september - 20 oktober 1974, Slot Zuylen te Maarssen (Utrecht) = Catalogue de l'exposition Belle Van Zuylen - Isabelle de Charriere, 1740-1805, 15 septembre - 20 octobre 1974, Château de Zuylen, Maarssen (Utrecht).
R2793: DUBOIS, PIERRE H. - Jan van Nijlen.
K3418: DUBOIS, PIERRE H. - Een houding in de tijd. Essays.
T6142: DUBOIS, A. - De dreigende draak bij de vorstelijke wieg. Tijdwoord bij de blijde geboorte van prinses Beatrix.
K1928: DUBOIS, PIERRE H. - Kaleidoscopie van een acteur. Profielen van Paul Steenbergen.
L1951: DUBOIS, P.H. EN SIMONE. - Isabelle de Charriere Belle de Zuylen 1740-1805. A la recherche d'un art de vivre. The quest for a philosophy of life.
W3975: DUBOIS, PIERRE H. - Adem halen.
K3211: DUBOIS, PIERRE H. - De verleiding van Gogol.
M7024: DUBOIS, PIERRE H. - Een toren van Babel. Gedichten.
M9319: DUBOIS, PIERRE H. - Een vinger op de lippen, bekentenissen van Lorenzo Vitelli Florentijns monnik omgekomen op de brandstapel in het jaar 1498.
H1449: DUBOIS, PIERRE H. - Een vinger op de lippen, bekentenissen van Lorenzo Vitelli Florentijns monnik omgekomen op de brandstapel in het jaar 1498.
K8803: DUBOIS, PIERRE H. - Een vinger op de lippen, bekentenissen van Lorenzo Vitelli Florentijns monnik omgekomen op de brandstapel in het jaar 1498.
K0707: DUBOIS, PIERRE H. - Het begin en het einde. Over kunst en letteren in Het Vaderland.
K5490: DUBOIS, PIERRE H. - Het binnenste buiten. Aspekte van het moderne teater.
H2421: DUBOIS, PIERRE H. - Het Vaderland, Schrijversdebuten. Raymond Brulex, Hella Haasse, W.F. Hermans, F.C. Terborgh, Simon Vestdijk, e.v.a.
M2196: DUBOIS, PIERRE H. - In staat van beschuldiging.
M4829: DUBOIS, PIERRE H. - In staat van beschuldiging.
K9571: DUBOIS, PIERRE H. - La Litterature. L'art neerlandais d'aujourd'hui. Avec 32 photos.
H0332: DUBOIS, PIERRE H. - Mettertijd. Essays.
K1877: DUBOIS, PIERRE H. - Mettertijd. Essays.
L3201: DUBOIS, PIERRE H. - Najaar. Roman.
K2733: DUBOIS, PIERRE H. - Over F. Bordewijk. Een karakteristiek van zijn schrijversarbeid. Aangevuld met een levensschets en een beknopte bibliographie.
H8067: DUBOIS, PIERRE H. - Requiem voor een verleden tijd.
K2896: DUBOIS, PIERRE H. - Schrijvers in hun landschap II. Verkenningstochten door de Franse literatuur.
K3306: DUBOIS, PIERRE H. - Verkenning van de mens. Overwegingen voor een lezer van romans.
H3095: DUBOIS, PIERRE H. / KAREL JONCKHEERE / LAURENS VAN DER WAALS. - Facetten der Nederlandse poëzie. Van Guido Gezelle tot Willem Kloos.
K2571: DUBOIS, PIERRE H. / KAREL JONCKHEERE / LAURENS VAN DER WAALS. - Facetten der Nederlandse poëzie. Van Herwig Hensen tot Cees Nooteboom.
H3096: DUBOIS, PIERRE H. / KAREL JONCKHEERE / LAURENS VAN DER WAALS. - Facetten der Nederlandse poëzie. Van Martinus Nijhoff tot Herwig Hensen.
H3105: DUBOIS, PIERRE H. / KAREL JONCKHEERE / LAURENS VAN DER WAALS. - Facetten der Nederlandse poëzie. Van Willem Elsschot tot Martinus Nijhoff.
H4101: DUBOIS, PIERRE H. / LOUIS FERRON, KESTER FRERIKS, E.A. - In zijn soort een mooi werk. Schrijversportretten in het Letterkundig Museum.
K9635: DUBOIS, PIERRE H. / RENE GYSEN . E.A. - 5 geloofsbrieven. Samengesteld door de redactie van 'komma'.
L3319: DUBOIS, SIMONE. - Belle van Zuylen. Confrontatie met Europa.
H5298: DUBOIS, PIERRE H. - Memoranda. Hermetisch en besterd. Literair leven in jaren van onrust.
L6510: DUBOIS, PIERRE H. - Over de grens van de tijd.
B0031: DUBOIS, PIERRE H. - Een toren van Babel. Gedichten.
B0650: DUBOIS, PIERRE H. - Quia Absurdum. Verzen.
B1965: DUBOIS, PIERRE H. - Bertus Aafjes, informatie.
H0960: DUBOIS, PIERRE H. - Marcellus Emants, een schrijversleven.
H9625: DUBOIS, PIERRE H. - Over Allard Pierson.
R8544: DUBOIS, SIMONE. - Leven op afstand. Belle van Zuylen 1740-1805.
H5299: DUBOIS, PIERRE H. - Memoranda. Retour Amsterdam-Brussel (1942-1952).
B0732: DUBOIS, JEAN-PAUL. - De verbouwing. Hoe een fransman zijn geduld verliest. Vertaling Marianne Kaas.
R1817: DUBOIS, PIERRE H. - Een houding in de tijd. Essays.
W3275: DUBOIS, PIERRE H. - Het gemis. Verzen.
B8466: DUBOR, GEORGE DE. - Josephine Bonaparte. Preface: Georges Decquois.
L5932: DUCA, LO (HRSGB.). - Ewiger Eros. Funftausend Jahre Mensch und Erotik.
K5431: DUCA, LO. - Erotique de l'art.
L4810: DUCA, LO. - Histoire de l'erotisme.
T8369: DUCAL, CHARLES. - Het huwelijk. Gedichten.
R1109: DUCHATEAU, HUGO. - Hugo Duchateau. Gemealde, Zeichnungen, Objekte.
R1108: DUCHATEAU, HUGO. - Hugo Duchateau.
L4794: DUCKERS, ALEXANDER (ED.). - Philip Pearlstein. Zeichnungen und Aquarelle. Die Druckgraphik.
K0306: DUCKERS, ALEXANDER. - Druckgraphik. Wandlungen eines Mediums seit 1945.
T0257: DUCRO, HANS E.A. - De bruiloftsklok. 42 liederen, canons en spelen voor de Nederlandse bruiloft.
W2141: DUDEN, ANNE. - Het Judasschaap. Vertaling Huub Beurskens.
T7494: DUDOK VAN HEEL, A.E., - Nationale kracht. Gedachten tot oplossing van het weerbaarheidsvraagstuk.
B6005: DUDOK VAN HEEL, A.F. - Op witte vleuglen. Illustraties van A.I. Hoogewerff-van Stolk.
L5386: DUFFEL, JAKOB. - Das Emmericher Gymnasium unter den Kreuzherren bus zu seiner Unterdruckung im November 1811 und die Bemuhungen um seine Wiederherstellung bis zur Wiedereroffnung im Mai 1832.
W4597: DUFFUS, R.L. - Books. Their place in a Democracy.
L9796: DUFRAING, DIRK. - Rock 'n' Roll.
L9851: DUFRAING, DIRK. - Kromhout.
L9910: DUFRAING, DIRK. - De kerstman in september. Briefroman.
M3095: DUHAMEL, GEORGES. - Twee mannen. Vertaling J.A. Sandfort.
L7827: DUHAMEL, GEORGES. - Middernacht. Vertaald door Chris van de Poel.
L7414: DUHN, F. VON. - Der Dioskurentempel in Neapel.
L6234: DUIJKER, HUBERTUS C.J. - Extralinguale elementen in de spraak.
L7863: DUIJKER, H.C.J. - Extralinguale elmenten in de spraak. Taal en psychische werkelijkheid I.
B3987: DUIJKER, HANS VAN. - Een beeld van Alberdingk Thijm.
T0354: [SPINOZA] DUIJKERIUS, JOHANNES. - Het leven Van Philopater En Vervolg van't leven van Philopater. Een spinozistische sleutelroman uit 1691/1697 opnieuw uitgegeven en van een inleiding en noten voorzien door Geraldine Maréchal.
L3666: DUIJL, C.F. VAN. - Nederlandsche Typen en Schetsen. Met platen van Bos. Tweede bundel.
L8664: DUIJL, C.F. VAN. - Nederlandsche Typen en Schetsen. Met platen van Bos. Tweede bundel.
T5886: DUIJS, J.E.W. - Paulus of Kain? Een pleidooi voor Staatspensioen en tegen de Dwangverzekering.
R4876: DUIJS, J.E.W. - Rood Zaandam ! Zaandam onder sociaal- dem. bewind.
T7885: DUIJS, J.E.W. - Het Portefeuille-spel der vrijzinnigen.
T9918: DUIJS, P. - Kinder-bijbel of De bijbelsche- en kerkelijke geschiedenissen gemeenzaam en bevattelijk verhaald voor jonge kinderen. Eerste stukje.
T6964: DUIJS, J.E.W. - De Nederlandsche Sovjet-Communisten en het Militairisme.
T4953: DUIJS, J.E.W. - Mammon of Christus? Wie van hen bracht ons Kuyper-Ministerie aan het bewind?
T6387: DUIJS, J.E.W. - Theorie en Practijk der Liberalen en Vrijzinnig-Democraten. (De zoogenaamde Vrijzinnige Concentratie).
T1050: DUIJS, J.E.W. - Kerk en Maatschappij. Een critisch-polemische studie.
T2376: DUIJS, J.E.W. - Recht en Klasserecht? Een en ander over de rechtspraak door leeken, in het bijzonder beschouwd in verband met de samenstelling en werking der Raden van Beroep.
R8113: DUIJS, C.J.B. VAN DER. - J.A. Alberdingk Thijm.
A0914: DUIJST, WIM. - De fascinatie.
T3983: DUIKER, J. - Hoogbouw. Met 34 afbeeldingen.
T5198: DUIM, FREDRIK. - De broedermoort, van Kornelis en Joan de Wit. Treurspel.
R6426: DUIN, M. VAN DER. - 1830. Een verhaal uit den tijd van den Belgischen Opstand.
T0278: DUIN VAN MAASDAM, VAN DER EN GIJSBERT KAREL VAN HOGENDORP. - Proclamatie 21 November 1813.
T5162: DUINE, JAN VAN. - Een vooroordeel.
T5521: DUINEN, G. VAN. - Het wees- en armhuis te Heemstede 1796-1861. Uit de geschiedenis van de wezen en armenzorg te Heemstede.
T9073: DUINHOVEN, A.M. - Bijdragen tot reconstructie van de Karel ende Elegast. Deel I.
M8507: DUINHOVEN, A.M. - Bijdragen tot reconstructie van de Karel ende Elegast. Deel I. Textkritische Studien zu Karel ende Elegast Teil I.
B6396: DUINKERKEN, ANTON VAN (BEWERKT). - Katholieke godsvrucht. Fragmenten uit de werken van den gelukzaligen Ludovicus Blosius (1506-1566).
L3000: DUINKERKEN, ANTON VAN, GABRIELE SMIT, MICHEL VAN DER PLAS. - Onderlinge verstandhouding. Ingeleid door Karel Meeuwesse.
K9980: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Antoon Coolen. Een inleiding tot zijn werk, met enkele teksten, handschrift, portretten en een bibliographie.
L3004: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Ascese der schoonheid. Een commentaar op de poëzie van A. Roland Holst.
L0143: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Begrip van Rome.
L2217: DUINKERKEN, ANTON VAN. - De Beweging der jongeren.
K6096: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Katholiek verzet.
L4131: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Veertig jaar katholieke uitgeverij.
L2996: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Verscheurde christenheid.
K3241: DUINKERKEN, A. VAN. - Festoenen voor een kerkportaal.
K9990: DUINKERKEN, A. VAN. - Twintig tijdgenooten. Nederlandsch proza na 1930.
M2775: DUINKERKEN, A. VAN. / M. GIJSEN / R. HERREMAN E.A. - Van en over Maurice Roelants.
L2651: DUINKERKEN, ANTON VAN / MENNO TER BRAAK. - Het Christendom. Twee getuigenissen in polemischen vorm.
K6644: DUINKERKEN, ANTON VAN & C.J. KELK (EDS.). - poëzie uit den pruikentijd. Een bloemlezing.
K5551: DUINKERKEN, ANTON VAN (ED.). - Hedendaagsche kerstlyriek van katholieke dichters.
K7898: DUINKERKEN, ANTON VAN / JAC. DANKAART / BEN GROENIER. - Programma der feestelijkheden op 26, 27 en 28 juni 1945 ter viering van de bevrijding der hoofdstad uit Duitschen druk.
K3351: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Ascese der schoonheid. Een commentaar op de poëzie van A. Roland Holst.
H4228: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Begrip van Rome.
P1011: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door Martien Beversluis.
K9978: DUINKERKEN, ANTON VAN. - De ravenzwarte. Inleiding Bernard Verhoeven.
K9981: DUINKERKEN, ANTON VAN. - De ravenzwarte. Inleiding Bernard Verhoeven.
L0129: DUINKERKEN, ANTON VAN. - God en de cultuur.
K2452: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Hart van Brabant.
K7953: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Hart van Brabant.
K1890: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Hedendaagse ketterijen.
M6985: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Het erfdeel van de vreugdebloem.
W8197: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Het tweede plan. Jacob Cats, Jan Vos, Adriaan Loosjes, Nicolaas Beets, C.S. Adama van Scheltema.
L1477: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Legende van den tijd.
W8198: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Legende van den tijd.
M3287: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Lyrisch labyrinth. Een bundel gedichten, waarin opgenomen de tweede druk van Onder Gods ogen.
K2905: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Mensen en meningen. Ingeleid door K.L. Bellon.
K2675: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Nederlandsche vromen van den nieuwen tijd.
L4205: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Nicolaus van Milst 1645-1706.
W4552: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Tobias met den engel. Binnen den tijd. Bezuiden Valencijn. Onder de bloeiende jasmijn.
K6619: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Twee vierkante meter.
K9985: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Twee vierkante meter.
K0775: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Twee vierkante meter.
K1736: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Twee vierkante meter.
K6419: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Uren met St. Bernard.
K5209: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Vertellingen door het kerkelijk jaar. Verzameld door ....
K9979: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Vertelsel in de hut.
W2957: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Verzen uit St. Michielsgestel. Legende van den wederkeer.
K9989: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Waaiend pluis.
L2017: DUINKERKEN, ANTON VAN. (RED). - Thijm Almanak 1936.
L2013: DUINKERKEN, ANTON VAN. (RED). - Thijm Almanak 1937.
L2012: DUINKERKEN, ANTON VAN. (RED). - Thijm Almanak 1938.
L1480: DUINKERKEN, ANTON VAN. E.A. - Het vierenswaardig wonder. Gedenkboek uitgegeven t.g.v. het zesde eeuwfeest van het H. Sacrament van Mirakel 1345-1945.
K3128: DUINKERKEN, ANTON VAN. - De muze en de zeventien provincien. Een bloemlezing verzen over Noord- en Zuidnederland. Bijeengebracht door...
T0820: DUINKERKEN, A. VAN. - Twintig tijdgenooten. Nederlandsch proza na 1930.
K6464: [VONDEL] DUINKERKEN, ANTON VAN (ED.). - Vondels lyriek. Een bloemlezing.
L2438: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Welaan dan, beminde geloovigen.
L7509: DUINKERKEN, ANTON VAN E.A. - Van en over Herman Teirlinck.
L7638: DUINKERKEN, A, R. HOUWINK EN VICTOR E. VAN VRIESLAND. - De Dichters van het Jaar.
L7849: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Losse gedachten van jonge katholieke schrijvers.
L8899: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Undique Carmina Sonant. Twaalf vertaalde gedichten.
B0032: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Anton van Duinkerken 1903-1968.
B0971: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Voorbijgang. Teekening van C.A.B. Bantzinger.
B1286: DUINKERKEN, ANTON VAN EN GERARD KNUVELDER. - Het Letterkundig Onderwijs op onze Middelbare Scholen. (Een polemiese briefwisseling).
B1594: DUINKERKEN, ANTON VAN EN P.J.G. HUINCKS. (ED.). - Dichters om Oranje. Oranje poëzie van Willem de Zwijger tot heden.
B1609: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Het vierenswaardig wonder. Een gedicht n.a.v. het zesde eeuwfeest van het H. Sacrament van Mirakel 1345-1945 als bijdrage tot het Gedenkboek.
B2705: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Boose Prijen te Gent. (Vondel's Harpoen, vs 84.)
B5175: [KLOOS] DUINKERKEN, ANTON VAN. - Willem Kloos Amsterdam 6 Mei 1859 - Den Haag 31 Maart 1938.
B7173: DUINKERKEN, A, R. HOUWINK EN VICTOR E. VAN VRIESLAND. (EDS.). - De Dichters van het Jaar. Tweede bundel
B7412: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Twee vierkante meter.
L2999: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Beeldenspel van Nederlandse dichters.
B7537: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Jacobus van Looy.
B7627: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Noodlot der Intellectuelen?
R3739: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Een tweede Spanje?
K6071: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Brabantse herinneringen.
K2626: DUINKERKEN, ANTON VAN. - De dichter en de ouderdom.
K9987: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Verzen op Kerstmis. Geillustreerd door Aart van Ewyk.
R8548: DUINKERKEN, ANTON VAN. - De menschen hebben hun gebreken.
T1584: DUINKERKEN, ANTON VAN (VERT.). - Sint Bernard. Verhandeling over de liefde tot God. Vertaald en ingeleid.
K5766: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Gorter, Marsman, Ter Braak.
R7864: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Vertelsel in de hut.
R1776: DUINKERKEN, ANTON VAN. (ED.). - Bloemlezing uit de katholieke poëzie Deel II: Dichters der contra-reformatie.
B0855: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Waarom ik zo denk, ... Het katholieke leven van 1918 tot 1940.
T3471: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Waaiend pluis.
R9330: DUINKERKEN, ANTON VAN / MENNO TER BRAAK. - Het Christendom. Twee getuigenissen in polemischen vorm.
L3006: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Hedendaagse ketterijen.
R8147: DUINKERKEN, ANTON VAN. - De ravenzwarte. Inleiding Bernard Verhoeven.
R8152: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Lyrisch labyrinth. Een bundel gedichten, waarin opgenomen de tweede druk van Onder Gods ogen.
L4631: DUISTER, FRANS / HELLEMA / M. HOWELER / ANTON KOOLHAAS. - De zevende deur.
M3718: DUITS, THIMO TE. - Glasfabriek Leerdam 1915-1934. De kunstnijverheidscollectie van de Glasfabriek Leerdam 1915-1934. Museum Boijmans Van Beuningen.
M9820: [EEDEN, F. VAN.] DOOR EEN DUITSCHER. - Ik beschuldig! (j' accuse). Met een voorrede van Fred. van Eeden.
R0059: [EEDEN, F. VAN.] DOOR EEN DUITSCHER. - Ik beschuldig! (j' accuse). Met een voorrede van Fred. van Eeden.
B9027: DUIZENDSTRA, TED & PUCK SIEREVELD. - Hedendaagse Nederlandse Beeldende Kunstenaars.
R8041: [BECKETT] DUKES, GERRY. - Samuel Beckett.
K7249: DULFER, HANS. - Dulfer's dumdum.
L1150: DULLAART, HEIMAN. - Een bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door H.A. Mulder.
K7129: DULLAART, LEO / GERT HEKMA / MARTY VAN KERKHOF. E.A. - Tegenlicht op Pasolini.
R6123: DULLAART, P. - Op onze weg zijn rozen schaars gespreid. De Arnhemse Anarchisten 1894-1903.
R2803: DULLAERT, HEIMAN. - Enkele gedichten.
P1490: DULLEMEN, INEZ VAN. - De vrouw met de vogelkop.
M6430: DULLEMEN, INEZ VAN. - Eeuwig dag, eeuwig nacht.
L2294: DULLEMEN, INEZ VAN. - Het gevorkte beest.
P1493: DULLEMEN, INEZ VAN. - Het wiel.
M6995: DULLEMEN, INEZ VAN. - Logeren op een vulkaan. Nieuwe reisbrieven uit Amerika.
P1501: DULLEMEN, INEZ VAN. - Op zoek naar de olifant. Reisbrieven uit Amerika.
T9106: DUMAS, ALEXANDRE. - De Drie Musketiers. Verlucht door Bob Buys.
B9086: [PERRON] DUMAS, ALEXANDERE. - Gabriel Lambert. Vertaald door E. du Perron. Voorwoord Fred Batten.
T5547: DUMAS, ALEXANDRE. - De drie musketiers. Vertaling Nel van Rossum.
R4423: DUMAS, A. EN F. GAILLARDET. - De toren van Nesle. Drama in vijf bedrijven. Vertaling M.G.L. van Loghem. Inleiding L.S.
T1064: [COHEN] DUMAS, ALEXANDRE. - De drie musketiers. Vertaling Carry van Bruggen. Twee delen in een band.
R3681: DUMON, A. - Over Aquiria S. Lutgardis sterfplaats. Een achttiende eeuwsch tooneelstuk over de H. Lutgart?
L4050: DUMONT, M.E. EN C.G.M. MIERMANS. (ED.). - Winkler Prins Atlas.
MK0156: DUMPLETON, JOHN LE F. - Handwriting.
L3857: DUNANT, SARAH. - In het gezelschap van de courtisane. Vertaald door Frans van Delft.
R4176: DUNANT, SARAH. - De geboorte van Venus. Liefde en dood in Florence. Vertaald door Tinke Davids.
H1836: DUNAS, JEFF. - Jeff Dunas.
K0954: DUNAS, JEFF. - Jeff Dunas. Photographs.
T0761: DUNCAN, ROBERT KENNEDY. - Moderne Wetenschap (The New Knowledge). Een populaire verhandeling over de nieuwere natuur- en scheikunde met betrekking tot een nieuwe theorie der stof. Geautoriseerde Nederlandsche uitgave bewerkt door W.C. de Leeuw.
T0759: DUNCAN, ROBERT KENNEDY. - Moderne Wetenschap (The New Knowledge). Een populaire verhandeling over de nieuwere natuur- en scheikunde met betrekking tot een nieuwe theorie der stof. Geautoriseerde Nederlandsche uitgave bewerkt door W.C. de Leeuw.
R9433: DUNCAN, ROBERT KENNEDY. - Moderne wetenschap (the New Knowledge). Geheel bijgewerkt door E.H. Buchner.
T0760: DUNCAN, ROBERT KENNEDY. - Moderne Wetenschap (The New Knowledge). Een populaire verhandeling over de nieuwere natuur- en scheikunde met betrekking tot een nieuwe theorie der stof. Geautoriseerde Nederlandsche uitgave bewerkt door W.C. de Leeuw.
B2023: DUNCKER, PATRICIA. - Zeven verhalen over seks en dood. Vertaling Hanna de Heus.
M6996: DUNGEN, MABEL VAN DEN. - Puur. Novelle.
W9154: DUNGEN, MABEL VAN. - Jan des Bouvrie.
T0629: [SPINOZA] DUNIN BORKOWSKI, STANISLAUS VON. - Spinoza. Band IV: Aus den Tagen Spinozas. Geschehnisse, Gestalten, Gedankenwelt. III. Teil: Das Lebenswerk.
T0671: [SPINOZA] DUNIN BORKOWSKI, STANISLAUS VON. - Spinoza nach dreihundert Jahren.
T9369: DUNK, H.W. VON DER. - Zum Problem des Nationalismus in Europa.
B4889: DUNK, H.W. VON DER. - Een onwetenschappelijke wetenschap. Beschouwingen over het amfibische doel van onze historische kennis.
T9214: DUNKLER, F. - Les delices du bois de La Haye. Choix des morceaux, arranges pour le piano. Jos. Lanner: Favorit-Polka.
L8331: DUNNEWIND, AREND. - Ernst R.V.V. Amsterdam. Boek van oorlog en verzet.
R1107: DUPONT, VEERLE. - Veerle Dupont.
L4436: DUPPEN, J.P.I. VAN. - Vademecum voor de zeefdruk.
R0609: DUPRAT, JEANNE. - Van oorlog en vrede.
R2661: DUPRE, L. - Het vertrekpunt der Marxistische Wijsbegeerte. De kritiek op Hegels Staatsrecht.
M3432: DUPUIS, MICHEL. - Hermans' dynamiek. De romanwereld van W.F. Hermans.
R6796: DUPUY, MICHELINE. - Un homme, un journal 1844-1919. Preface de Jacques Chastenet.
M3289: DURA, CARLA. - Dansen in de schaduw, portretten.
M6788: DURA, CARLA. - Sporadisch. Gedichten. Met tekeningen van Nel Waller Zeper.
L4018: DURAND, LOUP. - Daddy. Hoe een elfjarige jongen de Gestapo te slim af is. Vertaling I. Klijnveld.
T0179: DURAND, PIERRE. - Physiologie du Provincial a Paris.
H0405: DURANT, WILL. - Van Socrates tot Bergson. Hoofdfiguren uit de geschiedenis van het denken. Vertaling Helena C. Pos. Ingeleid door H.J. Pos.
H8094: DURAS, MARGUERITE. - L'amant.
L6424: DURAS, MARGUERITE. - Hele dagen in de bomen. Vertaald door Ernst van Altena.
B4064: DURAS, MARGUERITE. - Zelfportret van een wild meisje. Cahiers 1943-1949. Vertaling Marianne Kaas.
R0148: DURAS, MARGUERITE. - Zwart haar blauwe ogen. Vertaling Jan Versteeg.
K0293: DURER, ALBRECHT. - Of the just shaping of letters. From the applied geometry of Albrecht Durer book III. Translated by R.T. Nichol from the Latin text of the edition of 1535.
K0294: DURER, ALBRECHT. - The complete woocuts. Edited by Willi Kurth, with an introduction by Campbell Dodgson.
B9722: DURER, ALBRECHTS. JOHANES BEER (TEXT). - Albrechts Durer als Zeichner.
B9723: DURER, ALBRECHT. - The Graphic Works of Albrecht Durer.
B9548: DURER, ALBRECHT. - Tentoonstelling van het grafisch werk van Albrecht Durer. Keuze uit de verzameling van het Rijksprentenkabinet.
K3706: DURLACHER, G.L. - Quarantaine. Verhalen.
K7384: DURLACHER, G.L. - Strepen aan de hemel. Oorlogsherinneringen.
L7936: DURLACHER, JESSICA. - Het geweten.
L7250: DURLACHER, JESSICA. - Arthuro d'Alberti.
L9024: DURLACHER, G.L. - Quarantaine. Verhalen.
B4073: DURLACHER, JESSICA. - Emoticon.
T3535: DURLACHER, G.L. - Verzameld werk: Strepen aan de hemel, Drenkeling, De zoektocht, Quarantaine, Niet verstaan, Verspreide teksten, Nagelaten fragmenten.
L7606: DURME, M. VAN. - Supplement a la correspondance de Christophe Plantin.
K0183: DURNEZ, GASTON. - Dagboek van een verwonde(rde). b-forismen.
K5781: DURNEZ, GASTON. - Vlaamse schrijvers. Vijfentwintig portretten.
L9505: DURNEZ, GASTON. - De engel op het eiland. 99 cursiefjes.
L9944: DURNEZ, GASTON. - God is een Sinjoor.
R3010: DURRELL, LAWRENCE. - The plant magic man.
W5485: DURRENMATT, FRIEDERICH. - Gerechtstheater. Vertaling W. Wielek.
K1764: DURRENMATT, FRIEDRICH. - Die Panne. Eine noch mogliche Geschichte.
L1488: DURRENMATT, FRIEDRICH. - Het huwelijk van de heer Mississippi. Vertaling Dolf Verspoor.
B8122: DURRY, MARIE-JEANNE - Stendhal et la police pontificale.
B1755: CHEVOT / DURU. - De Klokken van Corneville. Opera-Comique in drie bedrijven (4 tafereelen) van Chevot en Duru. Muziek van Rob Planquette.
R6571: DUSSELDORP, CATHARINUS DROSSAART VAN. - Peter Kropotkin: grepen uit denken en werken van een idealist.
K1813: DUTTING, HANS. (ED.). - Over Hugo Claus via bestaande modellen. Beschouwingen over het werk van Hugo Claus.
H6213: DUTTING, HANS. - Archief De Vijftigers I. Interviews met Hans Andreus, Remco Campert, Hugo Claus, Jan G. Elburg, Jan Hanlo.
H2635: DUTTING, HANS. - Archief De Vijftigers II. Interviews met G. Kouwenaar, Lucebert, Sybren Polet, Paul Rodenko, Bert Schierbeek, Simon Vinkenoog.
T2019: DUVILLERS, C. - Lofspraek der polders.
L7612: DUYFHUIZEN, GEERTRUIDA MAARTJE JOHANNA. - E.J. Potgieter's Florence. Ingeleid en toegelicht.
B4179: DUYM, JACOB. - Het moordadich stvck van Bathasar Gerards, begaen aen den Doorluchtighen Prince van Oraignen 1584.
T7958: DUYMAER VAN TWIST, L.F. - De landsverdediging geen zaak van partij-politiek maar een Nationaal belang.
T3847: DUYN, GREET VAN. E.A. - Textielkunst na 1945.. Verslag van de Textieldag op 19 mei 1988 in het Stedelijk Museum te Amsterdam.
P1496: DUYN, ROEL VAN. - Bloed, een atoom-roman.
M8389: DUYN, ROEL VAN. - De boodschap van een wijze kabouter.
P1572: DUYN, ROEL VAN. - Panies dagboek.
P1495: DUYN, ROEL VAN. - Zweet. Een soldatenroman.
B3799: DUYN, ROEL VAN. - Schuldbekentenis van een ambassadeur.
B1776: DUYN, ROEL VAN. - Miss Blanche en de Moppes-diamanten. Een moralisties manifest.
B3802: DUYN, ROEL VAN. - Energieboekje. Met een artikel van Bart Edel en Jan v.d. Zwaag.
R1871: DUYN, GEERT TER, [= MAARTEN VROLIJK]. - Asthariaal.
R6358: DUYN, ROEL VAN. - Het wonder van Amsterdam.
K0081: DUYNS, CHERRY. - De zondagsjongen.
B6977: DUYNS, CHERRY. - De Chinese knoop.
R8795: DUYNSTEE, F.J.F.M. - Over de beteekenis van de onderscheiding tusschen de begrippen staat in formeelen en in materieelen zin.
T5641: DUYNSTEE, W.J.A.J. - Het wezen der vergelding.
R7755: DUYSE, FL. VAN. - Wilhelmus van Nassouwe. Teksten, vertalingen en melodie. Ingeleid door Fr. Kossmann.
R6053: DUYSE, FL. VAN. - Wilhelmus van Nassouwe. Teksten, vertalingen en melodie.
T0312: PRUDENS VAN DUYSE. - Vrolijkheid. Poezij.
L0509: DUYVENDAK, J.J.L. - De Grote Chinese Muur.
B6051: DUYVENDAK, J.J.L. - De hangende drievoet. Indrukken bij een weerzien van China.
T7454: DYCK, J. VAN. - Praktisch leesboek met oefeningen op elke les. Eerste deel.
Y0342: DYCK, J. VAN. - Praktisch Leesboek. Eerste deel.
L0749: DYER, CHARELS. - Knippen en scheren. [Staircase]. Vertaling Gerard Reve.
R5899: DYKSTRA, WALING. - De jildstumper. Blijspil yn fjouwer Bidriuwen. Nei Moliere's l'Avare frij forfryske.
R8623: DYKSTRA, WALING. - Feestrede, utspritsen to Ljouwert by 't oantinken fen 't fyftichjierrig bistean fen 't Selskip for fryske tael- en skriftenkennisse op 'e 5te Septimber 1894.
T3278: DYKSTRA, FEN J.K. - Frysk Taelboek in rige staveringslessen for skoalbern en greateren. Deel I en II.
R7025: DYKSTRA, WALING. - Foardrachten, Rimen en Sangen for de Griene Brilloft.
R7026: DYKSTRA, WALING. - Friske Sang. Ny lieteboek. Mei fjirtich Sangen.
L7672: DYSERINCK, JOH. - P.N. Muller.
L8727: DYSERINCK, JOH. - Hulde aan Betje Wolff en Aagje Deken.
B4531: DYSERINCK, JOHS. - Het studentenleven in de literatuur. De medewerkers van Klikspaan.
B5593: DYSERINCK, JOH. - Hildebrands Camera Obscura.
B7317: DYSERINCK, JOHS. - Dr. Nicolaas Beets.
B7740: DYSERINCK, JOH. - Ter nagedachtenis van Jacobus Bellamy.
B3179: EAMES, ARTHUR J. & L.H. MACDANIELS. - An introduction to plant anatomy.
W7404: EARLY, GERALD. - Lure and loathing. Essays on race, identity, and the ambivalence of assimilation. Edited and with an introduction by...
M5098: EASON, RON & SARAH ROOKLEDGE. - Rookledge's International Handbook of Type Degisners. A biographical drectory.
K6660: EASTON, C. - Jaren van Strijd. Met eenige kaarten en diagrammen van den schrijver.
T1736: EBBINGER, JULIE. - Judith, de levensgang ener werkende vrouw. Jeugd.
L0542: EBELING, C.L. - Taal- en Letterkunde aspecten van het Russische formalisme.
Y0124: EBELING, ADOLF. - De slavernij van de oudste tijden tot op onze dagen.
R8466: EBELING, R.A. - Over de namen van de middeleeuwse streekdorpen in Oostfriesland.
R7715: EBERHARD, A.G. - Hanchen und die Kuchlein.
R8411: EBERHARD. [=J.K. DE REGT]. - Marken in zijn waarde en zijn ellende beschouwd.
R3431: EBERT, J.J. - Fabelen en vertellingen voor de jeugd.
B2453: ECHEGARAY, JOSE EN JACINTO BENAVENTE. - Toneel. Ingeleid door J.H. Terlingen en C.F.A. van Dam. Verschillende vertalers.
R2495: ECHENOZ, JEAN. - Meer. Vertaling Truus Boot en Mirjam de Veth.
T8089: ECK, JACOBUS VAN. - Catalogus Amsterdam in de 17e eeuw uit de verzameling van J. van Eck.
T6817: ECK, J. VAN. - De Amsterdamsche Schans en de Buitensingel.
B5645: ECKEREN , GERARD VAN & J. GRESHOFF (ED.). - Den Gulden Winckel. Geillustreerd Maandschrift voor Boekenvrienden. Nr. 1-12. 25e jaargang 1926.
R8960: ECKEREN, GERARD VAN. - Over J. Greshoff.
M5135: ECKEREN, GERARD VAN. - De late dorst.
L3208: [ERASMUS] ECKERT, WILLEHAD PAUL. - Erasmus von Rotterdam. Werk und Wirkung. Zwei Bande in Schuber. I: Der humanistische Theologe, II: Humanismus und Reformation.
K7883: ECKMAR, F.R. [=JAN DE HARTOG]. - Een linkerbeen gezocht. (No. 1 uit de lotgevallen van Commissaris Wiebe Poesiat en Inspecteur Gregor Boyarski).
H4881: ECO, UMBERTO. - Baudolino. Vertaling Y. Boeke.
H3111: ECO, UMBERTO. - De slinger van Foucault. Vertaling Yond Boeke.
K6982: ECO, UMBERTO. - Il pendolo di Foucault.
H3247: ECO, UMBERTO. - Il pendolo di Foucault.
M9540: ECO, UMBERTO. - De naam van de Roos. Vertaling Jenny Tuin/P. de Voogd.
T7743: ECOLU. - Bestendige wereldvrede en onze toekomstige nationale welvaart en veiligheid.
R1847: DE ECONOMIST. - Algemeen Register op de jaargangen 1903-1937 van De Economist.
H8905: EDE, BIES VAN. - Slauerhoff compleet.
T1372: EDEBAU, FRANK. - James Ensor. Etsen, Etchings, Eaux fortes, Radierungen.
K7203: EDEBAU, FRANK. - Geschiedenis van de Stadsbibliotheek van Oostende.
R4222: EDEL, DORIS. - Identiteit en Integratie: Ierland en Europa in de vroege middeleeuwen.
L7839: EDELMAN, HENDRIK. - Vorming en ontvoogding van de Unie van Zuid-Afrika.
L9091: EDELMAN, C.H. - Over de plaatsnamen met het bestanddeel Woud en hun betrekking tot de bodemgesteldheid.
Y0230: EDELMAN, C.H. - De geschriften van Harm Tiesing over den landbouw en het volksleven van Oostelijk Drenthe.
T7462: EDEMA VAN DER TUUK, F.L. - Th.J. Verrijn Stuart. Ter herinnering.
M6941: EDEN, GUY. - Churchill, Het portret van een staatsman, met een voorwoord van H.A. Lunshof.
H8393: EDGE, ARABELLA. - De Compagnie. Het relaas van een moordenaar.
H0285: EDINGA, HANS. - De vrouw achter De klop op de deur. Het leven van Ina Boudier-Bakker.
H4362: EDINGA, HANS. - De wintertuin. Gedichten.
W9147: EDINGA, HANS. - Het leven van Ina Boudier-Bakker. Tien huizen, duizend levens.
H4358: EDINGA, HANS. - Het zomerhuis. Verhaal. Met tekening van H. Berserik.
H4363: EDINGA, HANS. [=HANS HEIDSTRA]. - De vrouw van de herfst.
B2103: HUGO EN EDUARD. - Rotte Blaren. Leidsche Studentenliedjes etc.
B4609: EDWARDES, TICKNER. - Het verhaal van de honingbij. Vertaling M. van Vloten.
W2446: EDWARDS, JORGE. - De denkbeeldige vrouw. Roman uit Chili. Vertaling E. van Buuren.
L5506: EECKHOUT, JORIS. - De roman. Wezen, evolutie, nieuwe strekkingen.
K9749: EECKHOUT, JORIS. - Litteraire schetsen.
K9748: EECKHOUT, JORIS. - Litteratuur en leven.
B0700: EECKHOUT, JORIS. - Een inleiding tot Karel van de Woestijne.
B4483: EECKHOUT, JORIS. - Litteraire profielen II.
B4493: EECKHOUT, JORIS. - Litteratuur en leven & Litteraire Profielen V.
B4494: EECKHOUT, JORIS. - Litteraire Profielen VI & Litteraire Profielen VIII.
B4700: EECKHOUT, JORIS. - Litteraire profielen XIII.
B8852: EECKHOUT, JORIS. - Herinneringen aan Karel van de Woestijne.
B8853: EECKHOUT, JORIS. - Karel van de Woestijne. Met portretten.
R3756: EECKHOUT. F.I.R. VAN DEN. - Annie Salomons. Gesprekken met kunstenaars.
Y0130: EECKHOUT, JORIS. - Proza van Vlaamsche Priesters II. Schouwend proza eerste deel.
R1622: EECKHOUT, JORIS. - Litteraire aktualiteiten. Zuivere poëzie, expressionisme, romantisme.
R8128: EECKHOUT, JORIS. - Litteraire profielen XIV.
R2267: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen II: Van Tricht, FvE als schrijver van de Koele Meren; Coenen, Van de Koele Meren des Doods als prozakunst; verder bijdragen van Groeneveld, Ariens Kappers, Saalborn & Romain Rolland.
Y0349: EEDEN, FREDERIK VAN / F. VAN GOES E.A. - De Nieuwe Gids. Tweemaandelijksch Tijdschrift voor letteren, kunst, politiek en wetenschap. 7e jaargang 1891. Eerste deel nr. 1 en 2.
K8055: EEDEN, FREDERIK VAN. - La malgranda Johano. Lau la dek-oka holanda eldono tradukis H.J. Bulthuis.
Y0350: EEDEN, FREDERIK VAN / F. VAN GOES E.A. - De Nieuwe Gids. Tweemaandelijksch Tijdschrift voor letteren, kunst, politiek en wetenschap. 9e jaargang 1893/94. Eerste en tweede deel nrs. 3. 4. 5. 6.
T9702: EEDEN, FREDERIK VAN. - Studies. Derde reeks.
T9703: EEDEN, FREDERIK VAN. - Studies. Vijfde reeks.
T2637: EEDEN, FREDERIK VAN. - De kleine Johannes. Deel I-II-III.
Y0119: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XXXIV: Walter Schmitz: F. van Eeden, Significa en de oprichting van de Internationale School voor Wijsbegeerte. F. van Eeden: Significa I. II. III. / Over de Significa / De Academie voor praktische wijsbegeerte.
T3716: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mijn ervaringen op sociologisch gebied. Met een aantekening van Wim J. Simons.
K7542: EEDEN, FREDERIK VAN. - Ellen een lied van de smart.
L3169: EEDEN, FREDERIK VAN. - Ellen een lied van de smart.
H0404: EEDEN, FREDERIK VAN. - Lioba. Drama.
K7767: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XXXI: Jan Fontijn: Van Eedens jeugdliefde voor de meisjes Molony. Tine en Nel Kaaijk: Waldense Chocola. Nop Maas: Van Eedeniana.
K7775: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XXXVI: L. Custers: Bij een toespraak van A. Verwey. Judit Gera: "De koele meren" in een wereldliteraire context. Albert Verwey: Een onuitgesproken rede. Nop Maas: Van Eeden onder vuur.
K7779: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XXXVII: Jan Fontijn: De relatie tussen van Eeden en Ella Geldmacher. Jos de Ley: Utopia ' Nieuw Harmonie" in de Horstermeer. A.E.D. Kok: De opvoeringsgeschiedenis van IJsbrand. J. Fontijn: Het handschrift 'Aladdin en de Wonderlamp.
A0631: EEDEN, FREDERIK VAN. - De nachtbruid. Met een voorwoord van W.H.C. Tenhaeff.
H7706: EEDEN, ED VAN. - Literaire smaakmakers. Uitgevers en hun favoriete boeken.
L1525: EEDEN, ED. VAN. - Boekenwurmen & ander ongedierte. Over de omgang met boeken.
W3752: EEDEN, FREDERIK VAN. - De broeders tragedie van het recht.
M3383: EEDEN, FREDERIK VAN. - De broeders, tragedie van het recht. Inleiding en aantekeningen van H.W. van Tricht.
H0753: EEDEN, FREDERIK VAN. - De kleine Johannes.
H3276: EEDEN, FREDERIK VAN. - De kleine Johannes.
H2279: EEDEN, FREDERIK VAN. - De kleine Johannes. Tweede deel.
K6033: EEDEN, FREDERIK VAN. - Dialoog tusschen L. van Deyssel, A Roodhuyzen en Een Fatsoenlijk Mensch over Zola en diens richting. Ingeleid en toegelicht door Harry G.M. Prick.
H0224: EEDEN, FREDERIK VAN. - Een bloemlezing uit zijn studies. Samengesteld, ingeleid en van aantekeningen voorzien door V.M. Scheffers.
L4915: EEDEN, FREDERIK VAN. - Ellen. Ein Lied vom Schmerz. Aus dem Niederlandischen von Otto Hauser.
M8105: EEDEN, FREDERIK VAN. - Eucharistie. Het woord der verzoening. Een lied in Hebreeuwschen trant.
M8100: EEDEN, FREDERIK VAN. - Het sonnet. Blijspel in drie bedrijven.
M7429: EEDEN, FREDERIK VAN. - Huis en Waereld van Rabindranath Tagore. Uitsluitend geautoriseerde vertaling.
W8889: EEDEN, FREDERIK VAN. - Jeugd-verzen. + Jeugd verzen II. 1909 - 1925.
K8367: EEDEN, FREDERIK VAN. - Kerk en communisme. Reede gehouden te Antwerpen, 29 januari 1921. Voor de conferentie van Vlaamsche advocaten.
M4283: EEDEN, FREDERIK VAN. - Liber Amicorum. Aangeboden ter gelegenheid van zijn zeventigsten verjaardag 3 april 1930.
K7762: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XII: K. van de Put: De Forte-Kreis en Frederik van Eeden in vertaling. Fred. van Eeden: Het Krabbetje en de Gerechtigheid. A. Saalborn: Rede van 17 juni 1950.
L0343: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XLII: J. Biemans: Metamorfoze en de handschriftencollectie van het Genootschap. J. de Ley: Manifestatie rondom Walden. Een terugblik. F. van Vloten: Tenslotte iemand, Herman Robbers over van Eeden. e.a.
L0342: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XLIV: A. van Bijlert: F. van Eeden en Tagore. J. Gera: F. van Eeden: feminist of antifeminist. G. van Suchtelen: De ontwerper van het waterlelie-vignet. e.a.
K7763: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XV: G. Mannoury: Frederik van Eeden als Significus. A. Perdeck: Upton Sinclair en Fred. van Eeden een pijnlijke briefwisseling. J.B. de la Faille: Fred. van Eeden en de Beeldende kunst. H. van Eeden: Van Eeden's briefwisseling.
M7407: EEDEN, FREDERIK VAN. - Minnestral.
H3460: EEDEN, FREDERIK VAN. - Sirius & Siderius. De ouders.
B3928: EEDEN, FREDERIK VAN. - De broeders, tragedie van het recht. Inleiding en aantekeningen van H.W. van Tricht.
K6044: EEDEN, FREDERIK VAN. - Studies. Eerste reeks.
M8419: EEDEN, FREDERIK VAN. - Studies. Eerste reeks.
B5339: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XXIV: A.L.J. Sivirsky: H.W. van Tricht, Erevoorzitter. Johan Andreas Der Mouw en Frederik van Eeden (1890-1919).
T0426: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XXVII: Fred. van Eeden: Aan mijn zoon. C. Brinkgreve: F. van Eeden en de psychotherapie. F. van Eeden: Sigmund Freud / Natuurgeneeswijze en medische wetenschap. E.J.W. Wolters: Analyse van Van Eeden's handschrift.
T5720: EEDEN, FREDERIK VAN. - De kleine Johannes.
L9288: EEDEN, FREDERIK VAN. - Studies. Tweede reeks.
W3751: EEDEN, FREDERIK VAN / LODEWIJK VAN DEYSSEL. - De briefwisseling tussen Frederik van Eeden en Lodewijk van Deyssel.
L1723: EEDEN, FREDERIK VAN / LODEWIJK VAN DEYSSEL. - De briefwisseling tussen Frederik van Eeden en Lodewijk van Deyssel. Bezorgd en toegelicht door H.W. van Tricht en Harry G. M. Prick.
H8155: EEDEN, FREDERIK VAN. - Brieven van Frederik van Eeden. Fragmenten eener briefwisseling uit de jaren 1889-1899.
M4282: EEDEN, FREDERIK VAN. - Dagboek 1878 - 1923. 4 delen. Voor het Frederik van Eeden-Genootschap uitgegeven en toegelicht door H.W. van Tricht.
W3720: EEDEN, FREDERIK VAN. - De broeders tragedie van het recht. Inleiding H.W. van Tricht/Olf Praamstra.
H7540: EEDEN, FREDERIK VAN. - De geestelijke verovering van de wereld.
M7862: EEDEN, FREDERIK VAN. - Paul's ontwaken.
H7530: EEDEN, FREDERIK VAN. - Van de koele meren des doods.
H5289: EEDEN, FREDERIK VAN. - Brieven van Frederik van Eeden aan Henri Borel.
M9829: EEDEN, FREDERIK VAN. - Brieven van Frederik van Eeden aan Henri Borel.
L7307: EEDEN, FREDERIK VAN. U.A. - Der kleine Johannes. Autorisierte Ubersetzung aus dem Hollandischen von Anna Fles. Mit einem Vorwort von Paul Rache.
L7419: EEDEN, FREDERIK VAN. - Ellen een lied van de smart.
L7420: EEDEN, FREDERIK VAN. - Het lied van schijn en wezen. Eerste boek.
B0192: EEDEN, FREDERIK VAN. - Lioba. Drama.
B0218: EEDEN, FREDERIK VAN. - Literama. Kroniek over boeken, schrijvers en toneel. Frederk van Eeden nummer.
B0923: EEDEN, FREDERIK VAN. - De Kleine Johannes. Derde deel.
B0924: EEDEN, FREDERIK VAN. - De Kleine Johannes. Tweede deel.
B7373: EEDEN, FREDERIK VAN. - Het lied van schijn en weezen. Drie deeltjes.
B1980: EEDEN, FREDERIK VAN. - De kleine Johannes.
B3581: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XXXVIII: G. van Suchtelen: Bij een ongepubliceerd handschrift van Verwey. M. Stapert-Eggen: De scheiding van M. van Vloten en F. van Eeden. R. Schroyens: De waterlelie.
B8166: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen III: Opening van het Van Eeden-museum. Frederik van Eeden, Tachtiger of Nieuwe-Gidser? De ramp van Blaricum. Van Eeden en Walden. Herinneringen aan Van Eeden.
W4459: EEDEN, FREDERIK VAN. - Langs den weg, verspreide opstellen.
B5131: EEDEN, ED VAN (ED.). - Oudergewoonte. De joodse traditie in verhalen.
B5335: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XIII: In Memoriam Nico van Suchtelen. De onthulling van het monument. H.W. van Tricht: Het hoogmoedsmotief in Van Eeden's drama's. K. van de Put: De verhouding tussen Van Eeden en Herman Gorter. H.W. van Tricht: Van Eeden over Nederland.
B5349: EEDEN, FREDERIK VAN. - De heks van Haarlem. Treurspel der onzeekerheid.
B5400: EEDEN, FREDERIK VAN. - Gedachten. Verzameld door L.J.C. van Vliet-van Dam.
B7205: EEDEN, FREDERIK VAN & J. HONDERS. - De Kleine Johannes. Schooluitgave met inleiding, commentaar en opgaven, ten behoeve van de hogere klassen in het middelbaar, technisch normaalonderwijs. Met werkboekje van J. Honders.
B7414: EEDEN, FREDERIK VAN. - Lioba. Drama.
B7415: EEDEN, FREDERIK VAN. - Lioba. Drama.
B7520: EEDEN, FREDERIK VAN. - Lioba. Drama.
T8168: EEDEN, FREDERIK VAN. - Gedichten. Een bloemlezing.
B3330: EEDEN, FREDERIK VAN. - Geroepen of verkooren? Derde en laatste deel van den roman: Sirius en Siderius.
R3572: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XLIX: Van Eeden en Pieter van der Meer de Walcheren, Heijenbrock en Van Eeden, Van Eeden over Multatuli, etc.
R3563: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XLVIII: Van Eeden en de spoorwegstaking van 1903, Brouwer en Van Eeden: mystieke onruststokers, Het Amsterdam van Willem Witsen, De relatie tussen Witsen en Van Eeden, etc.
R0459: EEDEN, FREDERIK VAN. - De kleine Johannes. Tweede deel.
W0004: EEDEN, FREDERIK VAN. - Het krabbetje en de gerechtigheid.
B8283: EEDEN, FREDERIK VAN. - Onze schrijfwijze.
W4471: EEDEN, FREDERIK VAN. - Uit Jezus' oopenbaar leeven.
B5385: EEDEN, FREDERIK VAN. - Bloemlezing uit de werken van Frederik van Eeden. Gekozen en ingeleid door H.W. van Tricht, voor de hoogste klassen van Gymnasium, Lyceum en H.B.S.
R3845: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen LIII: In memoriam Fries de Vries & Peter van Eeden; C. van Uuden, De gezusters van Vloten; bijdragen van Koen Vossen, Franciska van Vloten, Andre Borgdorff en Tjakko Stijve.
R0037: EEDEN, PETER VAN / WIM J. SIMONS. - Van Eeden ! Van Eeden ! Daar komt hij aangetreden!
K7764: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XXX: Jan Fontijn: Het lyrisch proza van Johannes Viator. M. Demoor: F. van Eedens correspondentie met F.W. Gosse. N. Maas: Van Eedeniana. Frits van Eeden en Schopenhauer.
B5330: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XXVIII: Vijftig jaar. H.W. van Tricht: Een paar herinneringen. Reiny Jobse: De droomen van de Kleine Johannes. Jos De Ley: Van Eeden en zijn Italiaanse vertaler Pietro Mariatti. Guido van Suchtelen: Quai Absurdum of De Huttenbouwers.
B3585: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XXIII: Over agressief woord- en beeldgebruik in Van Eedens Johannes Viator. Willem Kloos geobsedeerd door Van Eeden.
B3582: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XX: Frederik van Eeden en Herman Gorter: Vriendschap in twee of in drie dimensies? Rede F. van Eeden te Heerenveen. Verslag in het Nieuwsblad van Friesland 14 januari 1903.
L7674: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen VI: L.J.M. Feber: Frederik van Eeden's verhouding tot het Christendom. S.M. Noach: "Het Dromenboek". H.W. van Tricht: Frederik van Eeden en " Geestelijke weerbaarheid". Oorlogsbrieven.
B5338: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen VII: In Memoriam Louis de Vries. Nico van Suchtelen: Muziek op Walden. J. Ezerman: Van Eeden en de Muziek. A. van Duinkerken: Van Eeden Tachtiger? Enkele Reisbrieven. Dagboekfragmenten.
R0081: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen IX: Martha van Vloten.
R0073: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen I: Van Suchtelen, openingstoespraak. Van Tricht, Van Senden
B8425: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XXXIII: Mooijweer: Frederik van Eeden in Amerika, Van der Veen-Mulder: Frederik van Eeden als redacteur van De Groene Amsterdammer.
B8499: EEDEN, FREDERIK VAN. - Waarvan leven wij? Nutsrede, gehouden te Rotterdam 7 december 1898.
B5331: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XXVI: A.L.I. Sivirsky: Giza Ritschl en Frederik van Eeden. Guido van Suchtelen: F. van Eeden en Jac. P. Thijsse. Evert van Eeden: Brief aan de Heer F. Pijnenborg S.J.
R0259: EEDEN, FREDERIK VAN. - Sirius en Siderius. 3 delen. De ouders. Het kind. Geroepen of verkooren?
R0258: EEDEN, FREDERIK VAN. - Het roode lampje. Signifische gepeinzen. Deel I + II.
B7356: EEDEN, FREDERIK VAN. - Aan mijn engelbewaarder en andere gedichten.
T1753: EEDEN, FREDERIK VAN. - The deeps of deliverance. Translated from the Netherlandic by Margaret Robinson.
K7773: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XXXII: M. Stapert-Eggen: De meisjes van Vloten. Judit Gera: F. van Eeden en Vincent van Gogh.
R2335: EEDEN, FREDERIK VAN. - Gedichten. Een bloemlezing.
B5891: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XXIX: In memoriam H.W. van Tricht. H.W. van Tricht: Frederik van Eeden en Louis Couperus, e.a.
W4448: EEDEN, FREDERIK VAN. - Lioba. Drama.
B5332: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XXV: F. Pijnenborg: Het digt gaan van de vensters. Nop Maas: Emants, Van Eeden en het spiritisme.
T9624: EEDEN, FREDERIK VAN. - Van de passielooze lelie. Verzen. Waarbij zijn opgenomen de "Enkele Verzen".
T2157: EEDEN, FREDERIK VAN. - Jezus leer en verborgen leeven.
T3448: EEDEN, FREDERIK VAN. - Van de koele meren des doods.
T3449: EEDEN, FREDERIK VAN. - De kleine Johannes.
R5347: EEDEN, FREDERIK VAN. - Over woordkunst III: Antwoord aan L. van Deijssel [geweigerd voor de XXste eeuw].
T1072: EEDEN, FREDERIK VAN. - Deutsch-Chinesische Liebes-Mosaik aus der wahrhaftigen Geschichte von der schonen, ernsten Frau Pao-Tsz und von dem verliebten Dichter-Kaiser Yeu-Wang.
T3498: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mijn dagboek. Zeven van de negen delen. Deel 7 en 8 ontbreken.
B3580: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XXXIX: Arie van Loon: Blijde natuur of blijde wereld? M. Stapert-Eggen: De verloving van F. van Eeden en M. van Vloten. F. van Vloten: Ik vraag alleen wat ik mooi vind. F. van Eeden en de moderne kunst.
L7140: EEGHEM, W. VAN. - Jan Frans Willems en Willem Bilderdijk.
T0859: EEGHEM, W. VAN. - Prudens van Duyse herdacht (1804-1959).
K0340: EEGHEN, I.H. VAN. - Van stadscourantendrukkerij tot stadsdrukkerij van Amsterdam.
K4511: EEGHEN, I.H. VAN / W.GS. HELLINGA / H. DE LA FONTAINE VERWEY. - Het illustere begin van het Athenaeum. Drie opstellen ter inleiding van de tentoonstelling in de Agnietenkapel t.g.v. het 325-jarig bestaan van de instelling voor hoger onderwijs te Amsterdam,
T6437: EEGHEN, P. VAN. - Jan Luyken en zijne bloedverwanten.
B1542: EEGHEN, ISABELLA H. VAN. - Meniste vrijage. Jakob van Geuns (1769 - 1832) Gronings dokter, Amsterdam 'kassier'.
B0077: EEGHEN, I.H. VAN. - Inventarissen van de familie-archieven Heshuysen, Hooft, Hooft van Woudenberg.
H3866: EEGHEN, ISABELLA H. VAN. - Brieven van het Deutzenhofje. Madame de Nerha en Mirabeau.
R9155: EEGHEN, I.H. VAN. - Inventaris van het archief van regenten en regentessen van het Deutzenhofje.
T7511: EEGHEN, S.P. VAN. - Rede uitgesproken door den heer S.P. van Eeghen, voorzitter der kamer van koophandel en fabrieken te Amsterdam, in de zitting dier kamer van 4 januari 1916.
B0079: EEGHEN, I.H. VAN. - Inventaris van het familie-archief Backer.
T0074: EEGHEN, I.H. VAN. - De Amsterdamse Boekhandel 1680-1725. Deel: I-IV.
T9122: EEKHOFF, W. - Friesland in 1813. Historische bijzonderheden omtrent hetgeen voor en tijdens de verlossing en herstelling van Nederland van 1810 tot 1815 in Friesland en inzonderheid te Leeuwarden is voorgevallen.
B2523: EEKHOFF, W. - De betrekking van de jufvrouwen Wolff en Deken tot Friesland.
T3150: EEKHOUD, GEORGES. - Les fusilles de malines.
T7080: EEKHOUD, GEORGE / GUSTAVE VANWELKENHUIZEN. - Pages choisies.
R3685: EEKHOUD, GEORGES. - Nieuw Cartago.
T9278: EEKHOUD, GEORGES. - Kermesses.
R7952: EEKHOUD, GEORGE. - Teniers.
T3999: EEKHOUD, GEORGES. - Emile Verhaeren. Conference faite a la Maison du Livre.
T2625: EEKHOUD, GEORGES. - Myrtes & Cypres.
R1594: EEKHOUD, GEORGES. - Hendrik Conscience. Vertaling W.D. Leen.
K5246: EEKHOUT, JAN H. - De Anti-Christ mystisch kerstspel der toekomst en Kleine balladespel van den dood.
K5399: EEKHOUT, JAN H. - De boer zonder god. Zeeuwsch-Vlaamsche roman.
K5305: EEKHOUT, JAN H. - Doolagien. Verzen.
K8906: EEKHOUT, JAN H. - Solaas. Verzen van hernieuwd geloof.
K2826: EEKHOUT, JAN H. - Werk. Het boek der jong-protestantsche letterkunde.
L2111: EEKHOUT, JAN H. - De waarachtige historie van Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen.
K5829: EEKHOUT, JAN. - Warden een koning.
T0461: EEKHOUT, GEORGES. - HEM DAY 24 mai 1947. Hommage a Georges Eekhoud, ne a Anvers en 1854 mort a Bruxelles le 24 mai 1927.
B3372: EEKHOUT, JAN H. - Magie der aarde.
B4213: EEKHOUT, JAN H. - Jermolijn.
R9216: EEKHOUT, JORIS. - Ernest Psichari, Giovanni Papini, Giosue Borsi.
K8832: EEKHOUT, JAN H. - De neger zingt. Amerikaansche negerlyriek. Vertaald en ingeleid door ...
K9465: EEKHOUT, JAN H. - Magie der aarde.
H5024: EEKMAN, T. / A. LJESKOW / C.G. SCHWENCKE. - Over Ljeskow.
K5688: EEKMAN, TOM. - Joegoslavie. Verhalen van deze tijd. Bijeengebracht, vertaald en van een nawoord voorzien door...
B5001: EEMAN, ERNEST. E.A. - Hulde van het Davidsfonds aan Guido Gezelle.
R5773: EERENBEEMT, H.F.J.M. - Van Lanschot en het Tilburgse Bedrijfsleven. 150 jaar.
K8179: EERENBEEMT, NOUD VAN DEN. - September.
B3983: EERENBEEMT, HERMAN VAN (ED.). - Van Munster's kerstboek 1927.
B5227: EERENBEEMT, B. VAN DEN. - Het kind in onze middeleeuwsche literatuur.
L7262: EERENBEEMT, HERMAN VAN (ED.). - Van Munster's kerstboek 1928.
T8025: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN. - Vincent van Gogh als H.B.S.-leerling 1866-1868: een onbekende episode in Tilburg.
R2811: EERENBEEMT, B. VAN DEN. - Het kind in onze middeleeuwsche literatuur.
R6460: EERENBEEMT, H.F. VAN DEN. - De huisvesting van arbeiders rond het midden der negentiende eeuw.
B4339: EERENBEEMT, HERMAN VAN (ED.). - Van Munster's vierde kerstboek.
H0984: EETEN, PETER VAN. - Dichterlijk labirint. Opstellen over het werk van Willem Kloos.
M4122: EFFEN, JUSTUS. - Eene beschouwing uit de zeventiende eeuw over de mode, dit netelige, verontrustende maar tegelyk welgevallige en altoos belangryke onderwerp dat byzonderlyk de vrouwelyke kunne sinds de schepping bezighhoudt en regeert.
B0142: EFFEN, JUSTUS VAN. - Ernst en Boert uit den Hollandschen Spectator.
R7270: EFFEN, JUSTUS VAN. BROER OKELES. [= C.E. BAKKER]. - Ienfaldige ljeafdescijdnis uwt de earste helfte fen de achttsjiende ieuw, uwt it holloans forfrijsce.
T3904: EFFEN, JUSTUS VAN. - Proza.
L1297: EGELER, C.G. - Problemen uit het grensgebied van algemene geologie en petrologie.
R1924: EGETER VAN KUYK, R.H.J. (RED.). - Elementen. Ida Gerhardt (1905-1997).
T7055: EGGINK, L.G. EN W.A.T. SCHELFHOUT. - Partij verloren... Gedenkboek ter herinnering aan de schakers in Nederland, die tijdens de bezetting heengingen.
L6143: EGGINK, CLARA. - Kleine grapjes van grote mensen. Anecdotes van schrijvers.
C0458: EGGINK, CLARA. - Kind.
P1120: EGGINK, CLARA. - Landinwaarts.
K8491: EGGINK, JACOBA. - Kyrie eleison.
K3132: EGGINK, CLARA. - De muze en de seizoenen. Een bloemlezing van verzen. Bijeengebracht door ...
B9447: EGGINK, CLARA / J.C. BLOEM / C.J. KELK. E.A. (ED.). - Kompas der Nederlandse Letterkunde.
T6300: EGGINK, CLARA. - Leven met J.C. Bloem.
B0970: EGGINK, CLARA. - De vrouw en de cormorant. Teekening van Fiep Westendorp.
T0814: EHRENBURG, ILJA. - Julio Jurenito's avontuurlijk leven. Vertaling Felix van Zijll.
W9332: EICHENBERG, FRITZ. - Lithography and Silkscreen. Art and Technique.
H0066: EICHNER, KLAUS/WERNER HABERMEHL. - Der Ralf-Report. Das Sexualverhalten der Deutschen.
T2727: EIGEMAN, J.A. - Het socialisme van Troelstra een in zichzelf verdeelde beweging. Beschouwingen over het beginsel eener nieuwe politieke partij-organisatie.
T3233: EIGEMAN, J.A. - De Liberale Gedachte. Een nieuwe tijdgeest en een nieuwe groepeering der partijen.
K0025: EIGENBERGER, W. E.A. - Die Fliegerei was sie bietet und verspricht.
R7767: EIGENHUIS, J. - De dijk.
R7769: EIGENHUIS, J. - De Wijsgeer.
R7770: EIGENHUIS, J. - De horizon blinkt.
T2790: EIGENHUIS, J. - Evenwicht.
T4920: EIGENHUIS, J. - Idylle.
R1003: EIGENHUIS, J. - De kunstenaar en de duivel.
R7764: EIGENHUIS, J. - Groei. Een roman uit de onderwijzerswereld.
T2447: EIJCK, JAN VAN. - Nieuwe filosofie.
R0790: EIJK, H.P.A. VAN. - Mededelingsvormen bij Arthur van Schendel. Een stilistisch onderzoek.
K6623: EIJK, HENRIETTE VAN. - Het eenig echte.
H2500: EIJK, JACK VAN. - Kamperfoelie.
R1551: EIJK, H.P.A. VAN. - Mededelingsvormen bij Arthur van Schendel. Een stilistisch onderzoek.
H2289: EIJKELBOOM, J. - Lucebert.
T8177: EIJKELBOOM, J. - Wat blijft komt nooit terug. Eigen en andermans gedichten.
T8178: EIJKELBOOM, J. - Het lied van de krekel. Gedichten.
T8179: EIJKELBOOM, J. - Kippevleugels. Gedichten.
T8180: EIJKELBOOM, J. - De gouden man. Gedichten.
T8218: EIJKELBOOM, J. - De wimpers van de dageraad.
T8583: EIJKELBOOM, JAN. - Want poëzie doet niets gebeuren.
R6870: EIJKELBOOM, J. - 36ste overzicht betreffende den Bond gedurende de jaren 1941 tot en met 1945.
T8789: EIJKELBOOM, JAN. - Twee dochters en een zoon. Met tekeningen van Rein Dool.
T3825: EIJKERN-BALKENSTEIN, J. VAN E.A. - Kashmirsjaals en de geweven Westeuropese imitaties. Verslag van de Textieldag van 24 mei 1984 in het Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem.
B3095: EIJKMAN, L.P.H. - Phonetiek van het Nederlands.
T3475: EIJKMAN,J. - Wij bouwen verder maar op welken grondslag?
B3098: EIK, JOSUA VAN. - De Algemeene Beginselen van het Internationaal Policieregt.
Y0064: EIKEBOOM, HENK. - Kruistochten. Door eigen en anderer werk.
L7485: EIKENDAL, W.J.C. - De electrische uitrusting van de auto. Practisch handboek voor vakman en automobilist.
K1128: EIKEREN, JOHAN H. VAN. - Over boekverzorging. Een door het Gerrit Jan Thiemefonds bekroonde beschouwing over het welverzorgde boek.
B1344: EIKEREN, JOHAN H. VAN. - Amsterdamse lieverdjes.
K0699: EIKEREN, JOHAN H. VAN. - Over boekverzorging. Een door het Gerrit Jan Thiemefonds bekroonde beschouwing over het welverzorgde boek.
R9774: EIKEREN, JOHAN H. VAN. - Over de aesthetische kant van uw vak.
B4241: EILANDER, JOHAN H. - Nijmegen. Facetten van een boeiende stad.
B6663: EILANDER, GERRIT. (RED.). - Pamflet 3e jaargang nr. 5, april 1982.
T7475: EILERS, H.J. - Het Nederlandsche volk vraagt naar waarheid, recht en rechtvaardigheid. Wordt dat het volk gegeven? Hoe wordt een uitvinder door de regeering behandeld? Deze vragen beantwoord door H.J. Eilers, uitvinder en fabrikant van chemische preparaten te Oegstgeest.
R9325: EILERS KOCH, J.R. - Zedeleer in spreuken. Uitgegeven door de Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen.
T2811: EILLBERG, HANS PETER UND PETER STEINER. - Druckobjekte auf Naturpapieren. Nr. 3: Bucher Trager des Wissens.
B2967: EINSTEIN, ALFRED. - Geschichte der Musik.
R0920: EIPPER, PAUL. - Vriendschap met katten. Vertaling W.J.A. Roldanus.
T6710: EISNER, HERMAN. - De Statenloze. Een appel aan het geweten der wereld.
B8648: EK JZN, JACOB. - Van Eeden's 'Ellen, een lied van de smart'. Toegelicht.
M6116: EKELOF, GUNNAR. - De Byzantijnse trilogie. Diwan over de Vorst van Emgion, Gids naar de Onderwereld, Het verhaal van Fatumeh. Vertaling H.C. ten Berge.
L8908: EKEREN, LINDA VAN EN J. GOEDEGEBUURE. (ED.). - Alleen het verdriet is waar. Bloemlezing.
H6169: EKKART, R.E.O. - Jean Francois Verster en zijn verzameling Exlibris.
M3013: EKKART, R.E.O. - Vroege boekdrukkunst uit Italie. Italiaanse incunabelen uit het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum.
L2770: EKKART, RUDI. - Hidden. Dutch and Flemish paintings of the 16th and 17th centuries from the collection W.C. Escher. Verborgen. Nederlandse en Vlaamse schilderijen uit de 16de en 17de eeuw uit de collectie W.C. Escher
M7076: EKKART, RUDOLF E.O. - Werk van Pieter Wetselaar.
M2999: EKKART, R.E.O. - Van William Morris tot Roswitha Quadflieg. Een eeuw private presses.
K3971: EKKART, R.E.O. (ED.). - Wilt Hooren 't Woord. Boekdrukkerij en uitgeverij in Hoorn voor het jaar 1700.
B2665: [QUADFLIEG] EKKART, R.E.O. & HUIB VAN KRIMPEN. - Raamin-Presse 1973-1983.
B6140: EKKART, R.E.O. - De sleutel tot het boek. Een keuze van boeken uit vijf eeuwen.
L1506: EKKART, R.E.O., H. VAN KRIMPEN, K.F. TREEBUS. - Karel F. Treebus, Typograaf.
H2454: EKKERS, REMCO. - Buurman. Tekeningen Lieneke Smit Sibinga.
M1160: EKKERS, REMCO. - Praten met een reiger.
B2982: EKKERS, REMCO. - De vrouw van zwaarden. Gedichten.
M5977: EKMAN, KERSTIN. - Zwart water. Vertaling M. Senders.
L7019: EKSTEEN, CLAAS. - De zwarte dag van Rotterdam 10 november 1944. Tekeningen van Frits Jansen.
R6065: ELBERTS, W.A. - Merkwaardige gebeurtenissen uit onze geschiedenis.
K8406: ELBURG, JAN G. - Serenade voor Lena.
M8996: ELBURG, JAN G. - De kikkers van Potter.
R8905: ELBURG, JAN G. - Drietand. Gedichten 1952-1958.
T4021: ELBURG, JAN G. - Klein T(er)reurspel.
R8901: ELBURG, JAN G. - Streep door de rekening.
R1874: ELBURG, JAN G. E.A. - Zes Vlyghen. De synde eene Versaemelingh van Lofsanghen, Heeklevaesen ende Rymen waerin besonghen wort, de Minne, 't Schoone Vrouwmens, de Waerelt, de Seevaert, de Kreygh ende eenighe andere Snaecken/ oftewl cleyne Strontjens van Lastghe Vlyghen op de craecksindelycke Vensterdoecken van Hollands Burgherdeugt.
T8860: ELBURG, JAN. G. - De vlag van de werkelijkheid.
T8687: ELBURG, JAN G. - Iets van dat alles. Een keuze uit de gedichten. Nawoord Wiel Kusters.
H2276: ELBURG, JAN G. - Praatjes kijken. Tekeningen Lotte Ruting.
B7322: ELDERMANS, H. - Oogst. Novelle.
L3015: ELEBAERS, KAREL. - Antoon Coolen.
R8239: ELEUTHEROS. [=ABRAHAM GANS]. - In uw licht. Met houtsneden van Madeleine Gans.
W8477: ELFFERS, DICK. - Typografie en affiches.
M5633: ELFFERS, JOOST / MIKE SCHUYT. - Groot museumboek. Geïllustreerde gids langs 660 musea van Nederland. Tekst en redactie Annemieke Overbeek.
K9238: [MULTATULI] BERGH VAN EYSINGA-ELIAS. - Multatuli als denker en dichter. Een keur uit zijn werken. Met inleiding.
K2891: ELIAS, E. - De stille glimlach.
T2391: ELIAS, H.J. - Onze wording tot Natie. Inleiding tot de geschiedenis der Vlaamsche Beweging.
R1190: ELIAS, H.J. - 25 jaar Vlaamse beweging 1914-1939.
T0813: ELIAS, H.J. - Geschiedenis van de Vlaamse Gedachte. Deel 1: De grondslagen van de nieuwe tijd (1780-1830). Deel 2: Van literair- taalkundige naar politieke beweging (1830-1860). Deel 3: De splitsing van wegen (1860-1883). Deel 4: De periode van het cultuurflamingantisme (1883-1914).
R6768: ELIAS, E. - Paradijs in cellophaan. Uit een journalistiek dagboek
T7177: ELIAS, H.J. - Bijdragen tot de geschiedenis der Vlaamsche Beweging. Lezing gehouden op het IXe Congres voor Philologie, te Leuven 14-15 april 1928.
T7595: ELINK SCHUURMAN, GERARD A. (G. DUURING & ZOON). - De koffiecultuur in Brazilie. Eenige aanteekeningen en beschouwingen.
Y0294: ELIOT, GEORGE. - De molen aan de Floss. Vertaling W.A. Dorsman-Vos.
T1638: ELIOT, T.S. - Kobus Kruls parmantige kattenboek. Vertaling Gerrit Komrij.
B1536: ELIOT, T.S. - The three voices of poetry.
R4377: ELLEBRACHT, M.P. - Remarks on the vocabulary of the ancient orations in Missale Romanum.
B9956: ELLEN, MAC. - Histoire de l' Ecole Polulaire et de la Lutte Scolaire en Belgique.
T9650: ELLINGER, GEORG. - Geschichte der neulateinischen Literatur Deutschlands im sechzehnten Jahrhundert, Bande I, II, & III/1 (alles Erschienene).
H2245: ELLIS, HAVELOCK. - De sexueele keuze bij den mensch.
AP0031: ELLIS, HAVELOCK. - Etudes de psychologie sexuelle. Traduction par A. van Gennep.
A0030: ELLIS, HAVELOCK. - Psychology of sex. The biology of sex, The sexual impulse in youth, Sexual deviation, the erotic symbolisms enz.
B4519: ELLIS, HAVELOCK. - Geschlecht und Gesellschaft. Grundzuge der Soziologie des Geschlechtslebens. Teil I und Teil II.
B6007: ELLIS, HAVELOCK. - De geslachten in hun verhouding tot de maatschappij. Vertaald onder toezicht van en met een voorrede voorzien door A.W. van Renterghem.
R9082: ELLIS, HAVELOCK. - De wereld der droomen. Met toestemming van den schrijver in het Nederlandsch vertaald door Truce Verweij.
R4171: ELLIS, HAVELOCK. - De psychologie der sexen. De sexen in hare verhouding tot de maatschappij. Vertaald onder toezicht van en met een voorrede voorzien door A.W. van Renterghem.
R4838: [WILDE] ELLMANN, RICHARD. - Oscar Wilde.
Y0319: [BECKETT] ELLMANN, RICHARD. - Samuel Beckett, Nayman of Noland: A Lecture Delivered at the Library of Congress on April 16, 1985.
R8314: ELOQUENTIA. - Reglement van het gymnasiasten reciteergezelschap 'Eloquentia' te Groningen.
T3818: UITGEVERIJ ELSEVIER. - Elseviriana. Een geillustreerd tijdschrift over boeken en hun schrijvers nr 21 November 1934.
R9685: ELSEVIER. - Fondscatalogus 1951 Elsevier.
L1298: ELSKEN, J. VAN DER. - Warmteleer in beweging.
T3405: ELSKEN, ED. VAN / ANDRE VAN DER LOUW E.A. (RED). - Taboe 3: Samen Wonen Kijk Kijk Kijk Maar.
T3404: ELSKEN, ED. VAN / ANDRE VAN DER LOUW E.A. (RED). - Twen/Taboe. Twen I: Wie Dit Leest Wordt Gek. Taboe 2: Maar 't Went Wel. Taboe 3: Samen Wonen Kijk Kijk Kijk Maar. Taboe 4: Ssst Ssstdijk Soestdijk.
R8479: ELSKEN, ED. VAN DER (FOTO'S). - Nederlands Dans Theater.
T7435: ELSLANDER, ANT. VAN. - Cyriel Buysse. Uit zijn Leven en zijn Werk. Deel I.
T0267: ELSLANDER, ANT. VAN. - Cyriel Buysse. Uit zijn Leven en zijn Werk Twee delen.
R4736: ELSLANDER, A. VAN. - August Vermeylen en het tijdschrift Van Nu en Straks. Uitgesproken in de vergadering van 12 mei 1980.
W8982: ELSON, ROBERT T. - Time Inc. The intimate history of a publishing enterprise 1923 - 1941.
R9910: ELSSCHOT, WILLEM. - Tsjip / De Leeuwentemmer.
R9912: ELSSCHOT, WILLEM. - Nagelaten werk.
L4831: ELSSCHOT, WILLEM. - De verlossing.
T1756: ELSSCHOT, WILLEM. - Lijmen: I. Lijmen II. Het been.
W4398: ELSSCHOT, WILLEM. - Het dwaallicht.
L2958: ELSSCHOT, WILLEM. - Kase. Aus dem Niederlandischen von Agnes Kahmann-Matter und Gerd Busse. Mit einem Nachwort von Gerd Busse.
L0783: ELSSCHOT, WILLEM. - Kijk, Willem Elsschot. De Schrijver in beeld.
L2959: ELSSCHOT, WILLEM. - Leimen. Aus dem Niederlandischen von Gerd Busse.
T4404: ELSSCHOT, WILLEM. - Villa des Roses.
R9908: ELSSCHOT, WILLEM. - Kaas.
H0807: ELSSCHOT, WILLEM. - De verlossing.
L9417: ELSSCHOT, WILLEM. - Het tankschip.
B6672: ELSSCHOT, WILLEM. - Zwijgen kan niet verbeterd worden. Ongebundelde teksten. Samengesteld door A. Kets-Vree.
T5149: ELSSCHOT, WILLEM. - Villa des Roses.
B8579: ELSSCHOT, WILLEM. - Het tankschip.
R3179: ELSSCHOT, WILLEM. - Le Bateau-citerne. Roman.
R3178: ELSSCHOT, WILLEM. - Maria in der Hafenkneipe. Aus dem Niederlandischen von Gerd Busse.
L2957: ELSSCHOT, WILLEM. - Cheese. Translated and with a preface by Paul Vincent.
R4009: ELSSCHOT, WILLEM. - Villa des Roses. Translated with an introduction and notes by Paul Vincent.
R3180: ELSSCHOT, WILLEM. - Gedichten.
H9680: ELSSCHOT, WILLEM. - Het dwaallicht.
T7141: ELSSCHOT, WILLEM. - Lijmen.
T7142: ELSSCHOT, WILLEM. - Kaas. Versierd door Jozef Cantré.
R3686: ELST, F. VAN DER. - Het standpunt van de Volksunie.
R9171: ELUARD, PAUL. - Leda. Vertaling Hans Lodeizen.
T3468: ARAGON / PAUL ELUARD. - Deux poetes d'aujourd'hui.
L3431: ELVILLE, E,M. - Paperweights and other glass curiosities.
L9589: ELZEN, SUS VAN. - Hoog boven de blauwe stad. Verhalen.
B0015: ELZEN, SUS VAN. - Spookrijders.
R9188: ELZEN, JOHANNUS. [=JAN ELZO NIEMEIJER]. - Kees vecht mee.
K1919: EMANT, VAN LOOY, ALETRINO. E.V.A. - Onopgelost en andere korte verhalen van Nederlandse schrijvers van omstreeks de eeuwwisseling.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

12/15