Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
K2968: CONINCK, ROGER DE. - Panorama der hedendaagse Franse literatuur (1900-1950).
T8208: CONINCK, HERMAN DE. - Onbegonnen werk. Gedichten 1964-1982.
Y8491: CONINCK, HERMAN DE. / B. BARNARD /P. PIRYNS / P. DE WISPELAERE. - De tweede vrouw van Dik Trom / Voor de eenentwintigste eeuw / Je suis van Luxemburg / Oefeningen in afscheid.
R8511: CONINCK, RENE DE. - Twee en veerig etsen. Nawoord Remi de Cnodder.
Y4779: CONNEAU, THEOPHILUS. - Logboek van een Slavenhaler. Vertaling Walter Penn.
B9529: O'CONNELL, SHIELA. - London 1753.
T7668: CONRAD, JOSEF. [= J.T.K KORZENIOWSKI]. - Un heros polonais de Conrad. Le Prince Roman. Traduit de l'anglais avec des commentaires par G. Jean-Aubry
R9616: CONRAD, JOSEPH. - Orang Blanda. Liefde en noodlot op Borneo. Uit het Engelsch vertaald door Felix van Zijll.
Y1063: CONRADI, J.E. - De Kinderkring. Leesboekje voor jonge kinderen.
T9144: CONSCIENCE, HENDRIK. - Menschenbloed. Lambrecht Hensmans.
R6547: CONSCIENCE, HENDRIK. - Volledige werken in 40 delen.
B1581: CONSCIENCE, HENDRIK. - Count Hugo of Cravenhove: and The story of Abulfaragus. From the Flemish by ...
L1048: CONSCIENCE, HENDRIK. - Redevoeringen.
T9147: CONSCIENCE, HENDRIK. - De Burgemeester van Luik.
T9146: CONSCIENCE, HENDRIK. - Het Goudland.
Y2633: CONSCIENCE, H. - Meesterwerken van H. Conscience. De Loteling.
R7799: CONSCIENCE, HENDRIK. - Eene O te veel. Antwerpsche Zedeschets.
Y7361: CONSCIENCE, HENDRIK. - Krantenknipsels Hendrik Conscience.
T0275: CONSCIENCE, HENDRIK. - Blinde Rosa.
T0276: CONSCIENCE, HENDRIK. - Rikke-Tikke-Tak.
L4921: CONSIDERANT, N. - Histoire de la Revolution de XVIme Siecle dan les Pays-Bas.
K5702: CONSTANDSE, A.L. - Geschiedenis van het Humanisme in Nederland.
R0046: CONSTANDSE, ANTON. - De bron waaruit ik gedronken heb. Herinneringen van een vrijdenker.
T7956: CONSTANDSE, A.L. - De godsdienst in de caricatuur.
R0210: CONSTANDSE, ANTON. - Tachtig jaar. Verantwoording. (Kleine bibliografie).
R0215: CONSTANDSE, A.L. - Welke partijen zullen ontwapenen?
R0217: CONSTANDSE, A.L. - Is de techniek een vloek?
Y0325: CONSTANDSE, ANTON E.A. - Anarchie? Anarchisme: Constandse, grondgedachten. R. de Jong, Ekonomiese ordening. S. Radius, Anti-autotitaire beweging. A. Mendes Georges, Parlementarisme. H. Ramaer, evaluatie.
L2458: CONSTANDSE, ANTON L. - Michael Bakoenin. Russisch rebel. Een biografie.
R7683: CONSTANDSE, A.L. - Multatuli als hervormer 1887-1937.
Y7230: [MULTATULI] CONSTANDSE, A.L. - Multatuli en Spinoza.
R0338: CONSTANDSE, A.L. - Met Moskou ten oorlog?
R0340: CONSTANDSE, A.L. - Henrik Ibsen en het derde rijk 1828-1928.
R0308: CONSTANDSE, A.L. - Waarheen gaat Rusland?
R0331: CONSTANDSE, A.L. - Socialisme tegenover Godsdienst.
R0336: CONSTANDSE, A.L. - Van Calvijn tot Colijn.
K9801: CONSTANDSE, A.L. - Dertig jaar Sowjet-Politiek.
K5086: CONSTANT, M. BENJAMIN DE. - Adolphe. Anecdote trouvee dans les papiers d'un inconnu et publiee par....
H4253: CONSTANT, BENJAMIN. - Een anekdote aangetroffen tussen de papieren van een onbekende en uitgegeven door Benjamin Constant.
Y1477: CONSTANT, JAC. G. (ED.). - Nederland rond 1900.
Y6590: CONSTANT, BENJAMIN. - Adolphe. Een kleine roman. Vertaald en ingeleid door Cd. Busken Huet.
T8608: CONSTANT, BENJAMIN. - Adolphe. Een anecdote aangetroffen in de paperassen van een onbekende. Vertaling George Pape & Cees van der Zalm.
T0956: MEESTER CONSTANTIJN [=CONSTANTINUS BAKE]. - Invallen en uitvallen.
T6442: CONSTANTINUS, P. W. SOLOWJOW, SIGRID UNDSET. E.A. - Het christendom bedreigd door rassenwaan en jodenhaat. Een internationaal protest.
Y8216: CONTACT. - Contact. Maandelijks medeelingenblad van de jongerenkring Amsterdam der Katholieke Volkspartij. 1e jaargang 15 juni 1946 no. 1.
R1482: CONTESSA, C.W. / F. DE LA MOTTE FOUQUE / E.T.A. HOFFMANN. - Kinder-Marchen. Mit 12 Vignetten von E.T.A. Hoffmann.
Y7047: CONTOUR. - Peiling naar het engagement in de literatuur. Herman Post: Toneel en engagement.
L3611: CONTOUR. - De vergissing van Orwell, Hans Boswinkel over Albee, Droogstoppel contra Hoornik, Gedichten van o.a. Hans Lambertus en Henk van Kerkwijk.
B5405: CONTOUR. - Wat is engagement? Dertig meningen. Modehuis Maatstaf. Toneel en engagement. Vergissing over Orwell.
B2759: CONTOUR. - Geachte dichter en andere kritieken. Proza debuut: De getekende. Achtentwintig gedichten. Het gebruik van Neeltje. Mokums staartje.
B2755: CONTOUR. - De vergissing van Orwell. Hans Boswinkel over Albee. Droogstoppel contra Hoornik. Gedichten van o.a. Hans Lambertus en Henk van Kerkwijk.
Y8676: CONTRERAS FILS, FELIX DE. - Duche de Nassau. Apercu General sur le Duche de Nassau, ses Ressources Commerciales et Industrielles.
B4647: CONTROLEUR. - Komische gedichten. Met een voorwoord van J.A. AlberdingkThijm.
R8024: CONTROLEUR. - Komische gedichten. Van den Controleur. Met een voorwoord van J.A. Alberdingk Thijm.
T1573: CONVIVA. (GERARD KELLER). - Het servetje. Herinnering aan Oefening Kweekt Kennis.
K0005: COOKRIDGE, E.H. - Meesterspionnen voor Moskou. Verraders van het Westen.
M9551: COOL, CATH. & D. VAN DER LEK. - Paddestoelenboek. Twee delen. Deel I: Algemene inleiding met 8 gekleurde platen en 78 tekstfiguren. Deel II: Determineertabellen en beschrijving der soorten. Met 142 afbeeldingen.
L3839: COOLE, MARCEL / JOHAN DAISNE / LUC VAN BRABANT. - Klaverendrie. Tweemaandelijksch Schrift voor poŽzie.
K9611: COOLE, MARCEL. - Eurudike. Romantisch gedicht.
M1591: COOLEN, ANTOON. - De schoone voleinding.
T1395: COOLEN, ANTOON. - Zegen der goedheid. Legendenboek. Verluchting van Jozef Cantre.
L2903: COOLEN, ANTOON. - Kerstvertellingen. Een vijftal sagen.
R0392: COOLEN, ANTOON. - Helvoirt aan de Lei. Brabantse schetsen door Antoon Coolen de Oudere. Verzameld en van een biografie voorzien door Willem Hoffman.
B5219: COOLEN, ANTOON. - Peelwerkers.
L0239: COOLEN, ANTOON. - De weg terug... Een Kerstverhaal.
B3659: COOLEN, ANTOON. - Uit het kleine rijk.
P1466: COOLEN, ANTOON. - De schoone voleinding.
K5415: COOLEN, ANTOON. - Peerke den Haas. Tweede, herschreven uitgave van Peerke dat manneke.
K5448: COOLEN, ANTOON. - Jan, der Schuflicker aus Brabant und sein Wiener Kind.
K6959: COOLEN, ANTOON. - Uit het kleine rijk.
L0103: COOLEN, ANTOON, M.J. BRUSSE, H. DE BRUIN E.V.A. - Menschen van de Straat. Een bundel novellen en verzen.
K5844: COOLEN, ANTOON. - Herberg in 't misverstand.
B7493: COOLEN, ANTOON. - De drie gebroeders.
L2648: COOLEN, ANTOON. - De drie gebroeders.
K8532: COOLEN, ANTOON. - Peerke den Haas. Tweede, herschreven uitgave van Peerke dat manneke.
K6655: COOLEN, ANTOON. - Kerstmis in de Kempen.
M1556: COOLEN, ANTOON. - Peelwerkers.
R3460: COOLEN, ANTOON. - Kerstvertellingen. Een vijftal sagen.
L4538: COOLEN, ANTOON. - Uit het kleine rijk.
T1622: COOLEN, ANTOON. - Kerstmis in de Pannenschop.
R0784: COOLEN, ANTOON. - Peelwerkers.
T1396: COOLEN, ANTOON. - De schoone voleinding.
K9892: COOLEN, ANTOON. - Van de Breischei tot 75 Gauge. Het verhaal van een Kousenfabriek 1830-1955.
R7869: COOLEN, ANTOON. - Le bon assassin. Traduit du Hollandais par Marcelle Schlomer Preface de Jean Giono.
K7046: COOLEN, ANTOON. - De grote voltige.
R9274: COOLEN, ANTOON. - Peerke, dat manneke.
Y4774: COOLHAAS, W.PH. - Controleur B.B. Herinneringen van een jong bestuursambtenaar in Nederlands-IndiŽ.
R6986: COOLS, RUDOLF H.A. - De geographische gedachte bij Jean Brunhes.
Y8831: COOLS, P.J. - Over het conserveren van boeken. Bezorgd en van aantekeningen voorzien door Ed Schilders.
M0359: COOPER, ELIZABETH. - My lady of the Chinese courtyard. Being a sequel to 'The love letters of a Chinese lady'.
Y1811: COOPMAN, TH. & L. SCHARP…. - Geschiedenis van de Vlaamsche Letterkunde.
B9561: COOPMAN, H. - Jordaens.
B5076: COORNHERT, D.V. - Zedekunst dat is wellevenskunste. Vermids waarheyds kennisse vanden mensche, vande zonden ende deughden nu alder eerst beschreven int Neerlandsch. Uitgegeven en van aanteekeningen voorzien door B. Becker.
K8478: COORNHERT, DIRCK VOLCKERTSZOON. - Programma Coornhertjaar 1990.
H1256: COORNHERT, DIERICK VOLCKERTSZ. - De dolinge van Ulysse. Homerus' Odysseia I-XVIII in Nederlandse verzen.
K1776: COORNHERT. - Het roerspel en de comedies. Uitgegeven en van commentaar voorzien door P. van der Meulen.
Y0870: COORNHERT, DIRCK VOLCKERTSZ. - Op zoek naar het hoogste goed. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door H. Bonger.
R5620: [BOCCACCIO] COORNHERT, D. - XX Lustighe Historien oft Nieuwicheden Joannis Boccatij, van nieus overgheset in onse Nederduytsche Sprake deur Dirick Coornhert, Secretaris der Stede van Haerlem. Uitgegeven en van letterkundige aanteekeningen voorzien door G.A. Nauta.
L6128: COOTH, A.M.C. VAN. - Letterkundige opstellen.
Y0831: COPIER, A.D. - A.D. Copier. Glas.
T0059: COPIER, A.D. - David Roell Prijs 1987. Op 27 november 1987 in het Rijksmuseum te Amsterdam.
Y0547: COPPE, FRANCOIS / C.S. ADAMA VAN SCHELTEMA. - Korte inhoud van vergelding. Dramatisch dichtwerk in een bedrijf van Francois Coppe. Vertaald in dichtmaat door C.S. Adama van Scheltema. Opvoering door de Pekalongansche Muziek & Tooneelvereeniging.
T8462: COPPENS, THERA. - Woordenboekje.
B0312: [ERASMUS]. COPPENS, J. - Erasmus' laatste bijdragen tot de hereniging der Christenen.
T0736: [STREUVELS, STIJN] COPPENS, JAN / KAREL VAN DEUREN / PIET THOMAS. - Stijn Streuvels Fotograaf.
B0308: [ERASMUS]. COPPENS, J. - Eustachius van Zichem. En zijn strijdschrift tegen Erasmus.
L5059: COPRAY, THEODORUS A.A.M. - Consolatio ad Liviam Elegiae in Maecenatem. Tome I.
R3287: CORBEILLER, CLARE LE. - Alte Tabakdosen aus Europa und Amerika.
T3494: CORBET, AUGUST. - Pieter Coecke van Aelst.
B9709: CORBIERE, TRISTAN. - Les amours jaunes.
K4458: CORDAN, WOLFGANG. - Verwandlungen.
Y1546: CORDFUNKE, E.H.P. - Gravinnen van Holland. Huwelijk en huwelijkspolitiek van de Graven uit het Hollandse Huis.
L7889: COREMANS, EDWARD. - La Litterature Neerlandaise en Belgique depuis 1830.
Y6758: CORET, PETER / ROBERT ALQUIN. - Het lustprieel.
T8959: CORET, PETER. - Vanitas.
Y2722: CORMALLEN. - Cormallen. Informatieblad over Kommunes. 1970-1971. Nrs. 7 - 8 - 9 - 11- 12.
R0909: [BILDERDIJK, W.] CORNEILLE, PIERRE. - Cinna, treurspel. (na Corneille).
B4373: CORNELIS, MIRJAM (RED.). - Vrouwengeschiedenis: horen zien en lezen. Literatuur, romans en audiovisueel materiaal over vrouwengeschiedenis in Nederland en de Verenigde Staten tussen 1900 en 1970.
Y4398: CORNELISSE, PAULIEN. - En dan nog iets.
B4019: CORNELISSEN, J.F.L.M. - Pater en Papoea. Ontmoeting van de Missionarissen van het Heilig Hart met de cultuur der Papoea's van Nederlands Zuid-Nieuw-Guinea (1905-1963). Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de godgeleerdheid.
T0997: CORNELISSEN, MICKY. - poŽzie is niet een spel met woorden. De criticus Willem Kloos temidden van zijn tijdgenoten.
R5456: CORNELISSEN, J.D.M. - Hooft en Tacitus. Bijdrage tot de kennis van de vaderlandsche geschiedenis in de eerste helft van den 17de eeuw.
L9352: CORNELISSEN, A.J.M. - Een noodlottig gezichtsbedrog. Proeve van onderzoek naar den geest van het Nederlandsche staatsrecht.
L9371: CORNELISSEN, IGOR. - Speurtocht naar de (auto)biografie. De Nieuwe Engelbewaarder 1.
Y1376: CORNELISSEN, JOZ. & J.B. VERVLIET. - Ons Volksleven. Tijdschrift voor Taal-, Volks- en Oudheidkunde. Elfde jaargang 1897.
Y0043: CORNELISSEN, JOZ. & J.B. VERVLIET. - Ons Volksleven. Tijdschrift voor Taal-, Volks- en Oudheidkunde. Elfde jaargang 1899.
Y0951: CORNELISSEN, ANTHONY J. M. - Wilhelmus van Nassouwe. Een nieuwe historische plaatsing.
T4855: CORNELISSEN, JOZ. & J.B. VERVLIET. - Ons Volksleven. tijdschrift Taal-, Volks- en Oudheidkunde. 10e jaargang 1898.
T4254: CORNELISSEN, A.J.M. - Beginselen der Nederlandsche Politieke Partijen.
Y3465: CORNELISSEN, J.D.M. - Marnix en de tuinbouw.
B9975: CORNELISSEN, CHRISTIAAN. - Op weg naar een nieuwe maatschappij. Beginselen en taktiek van den klassenstrijd.
B9974: CORNELISSEN, CHRISTIAAN. - Op weg naar een nieuwe maatschappij. Beginselen en taktiek van den klassenstrijd.
R9712: CORNELISSEN, J.D.M. - De trouw der katholieken tegenover Ketters.
R7009: CORNELISSENS, ARM. F. - Levensverlokkingen. Teekeningen van Jozef Cantre.
T1061: [EEDEN, FREDERIK VAN]. JANTJE PARADIJS CORNELISZOON. - Boterbloempjes of Liederen op het gebied van Kolonisatie naar Bussum, Blarikum, Lunteren en wat dies meer zij.
T0932: CORNET, RENE. - Verzameling van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake de Belgische Nationale Orden en beschouwingen aangaande de eervolle onderscheidingen in 't algemeen.
B8179: CORNET, J.W.G. EN A. LANGEDIJK. - Leven en bedrijf van de Gouverneurs van de Koninklijke Residentie 's-Gravenhage 1813-1963. Historisch genealogisch beschreven.
H4847: CORNETS DE GROOT, R.A. - Een wijze van lev/zen. Een verhalend essay van een tijdgenoot van Poot, Feith en Gagarin.
K2516: CORNETS DE GROOT, R.A. - Labirinteek. Opstellen over G. Gezelle, Jan G. Elburg, Lucebert, Willem Elsschot e.v.a.
K2517: CORNETS DE GROOT, R.A. - Contraterrein. Opstellen over: Gerrit Achterberg, Rhijnvis Feith, Herman Gorter, W.F. Hermans, Harry Mulisch, Simon Vestdijk. e.a.
K4316: CORNETS DE GROOT, R.A. - Vestdijk op de weegschaal.
K3427: CORNETS DE GROOT, R.A. - De zevensprong. Essays over Jacob van Maerlant, Herman Gorter, Willem Frederik Hermans, Lucebert, Harry Mulisch, S. Vestdijk, Jan van der Noot.
M2787: CORNETS DE GROOT, R.A. - De chaos en de volheid. Een vijfvoudig essay over S. Vestdijk.
H0935: CORNETS DE GROOT, R.A. - De chaos en de volheid. Een vijfvoudig essay over S. Vestdijk.
B4238: CORNETTE, A.H. - Periscoop I. Letterkundige Critieken en Beschouwingen.
Y7954: CORNIPS, THERESE (ED.). - Rozijnen met Amandelen. Bitter en zoet in joodse anekdotes.
L8914: CORON, ANTOINE. (ED.). - Actes Du XVII Congres Internationale de Bibliophilie. Transactions of the 17th International Congress of Biliophiles.
R6056: CORONEL, S.S. - In 't Gooi.
M5012: CORREIA, CLARA PINTO. - De bloemsteelsteek. Vertaling M. de Kort.
Y4483: LA DOMENICA DEL CORRIERE. - La Domenica del Corriere. Anno XXXIX N. 41. 10 Ottobre 1937. Mussolini parla a Berlino.
P2970: CORSARI, WILLY. - De schorpioen.
M3757: CORSTANJE, A. VAN. - Franciscus bijbel der armen.
Y5124: CORT, BART DE. - De groep Gerretsen. Kroniek van een verzetsgroep 1940-1945.
R1866: CORT, MARTIJN. [= JOHAN VAN DER WOUDE]. - Zeven brieven.
R9114: CORT, MARTIJN. [= JOHAN VAN DER WOUDE]. - Zeven brieven.
T5802: CORT, AIME DE. - Bijgeloof in Vlaanderen en andere Folkloristische bijdragen.
K1398: CORTAZAR, JULIO. - Einde van het spel. Verhalen. Vertaald door J.A. van Praag.
L9517: CORTAZAR, JULIO. - Brief aan een meisje in Parijs. Keuze en vertaling J.A. van Praag.
R2733: CORTAZAR, JULIO. - Circe en andere verhalen. Vertaald door Barber van de Pol.
T8706: CORTE, JULES DE. - Licht en Donker.
R6994: CORTE, JULES DE. - Vissen achter het net.
K4653: CORTE, BERT DE. - Firmin van Hecke.
T7057: CORTENBACH, A. PAUL. - Mickey achter prikkeldraad.
W9792: CORTI, MARIA. - Alleen de levenden tellen de jaren. Vertaling J.A. Verhaart.
Y5693: CORVIN. - La PrÍtraille romaine, tableau historique du fanatisme et de la corruption dans l'ťglise catholique romaine. Traduit de l'allemand de Corvin.
R1170: CORVO, BARON (=FREDERICK ROLFE). - Verhalen die Toto mij vertelde. Met een inleiding van Jan J. van Herpen.
R8765: COSIJN, P.J. - Eenige Taal- en natuurkundige ontdekkingen van den hoogleeraar J. van Vloten.
L8893: COSIJN, PETRUS JACOBUS. - Commentatio Literaria Continess Annotatiunculas ad Aristophanis Ranas etc.
T3785: COSMOS. - Cosmos, Revue Illustree, Mensuelle, Polyglotte. Quatrieme Annee.
T3786: COSMOS. - Cosmos, Revue Illustree, Mensuelle, Polyglotte. Cinquieme Annee.
H9460: COSSEE, PIET C. - 50 jaar typograaf. eds. Eva Cossee en Andrť Swertz.
L3209: COSSONS, NEIL. - The BP Book of Industrial Archaelogy.
B4657: COSTA, ISAAC DE. - God met ons, hymne.
B1450: [BILDERDIJK]. COSTA, ISAAC DA. - Bilderdijks Epos of De vijf bestaande zangen van den Ondergang der eerste wareld. Uitgegeven met eene inleiding, varianten, aanteekeningen, en verhandelingen.
R3877: COSTA, ISAAC DA. - Beschouwing van het Evangelie van Lucas. Twee delen
B7211: COSTA, ISAAC DA / J.P. HASEBROEK. - Da Costa's Kompleete dichtwerken.
T0826: COSTA, ISAAC DA. - Da Costa Bloemlezing uit zijn werken. Ingeleid door M.A.P. Poelhekke.
Y7364: COSTA, ISAAC DA. - Krantenknipsels Isaac Da Costa.
T0810: COSTA, ISAAC DA. - Hagar. Inleiding en aanteekeningen door Chr. Stapelkamp
H4005: COSTER, DIRK (ED.). - Nieuwe geluiden. Een keuze uit de hedendaagsche poŽzie. Bijeengebracht en ingeleid door...
M2925: COSTER, W. / H.D. VAN DER STAAK. - De lezer tot gemak en mij tot voordeel. Een Arnhems uitgevershuis 1739 -1989.
T2607: COSTER, DIRK (ED.). - De Nederlandsche poŽzie in honderd verzen.
T2450: COSTER, DIRK (ED.). - Nieuwe geluiden. Een keuze uit de hedendaagsche poŽzie. Bijeengebracht en ingeleid door...
Y5301: COSTER, DIRK. - Krantenknipsels van/over Dirk Coster.
K7015: COSTER, CH. DE. - Braf, de profeet. Een verhaal van ontrouw en minne en andere Brabantsche vertelsels. Bewerkt door Joh. de Maegt.
M3771: COSTER, DIRK EN ANTON DEERING (EDS.). - Religieuze poŽzie. Een keuze uit de Nederlandse religieuze lyriek van 1880 tot 1950.
W8131: COSTER, DIRK. - Verzameld proza. Bekroond met den van der Hoogt-prijs van de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde 1926.
P0412: COSTER, DIRK. - Marginalia.
L0361: COSTER, DIRK (ED.). - Nieuwe geluiden. Een keuze uit de poŽzie van na den oorlog. Bijeengebracht en ingeleid door...
Y6553: COSTER, DIRK. - Dostojevski. Een essay.
K2607: COSTER, DIRK. - Marginalia.
W4405: COSTER, DIRK. - Verzamelde werken: Brieven 1905 - 1956. Drie delen. Met inleidingen van M.G. Coster van Kranendonk, N.A. Donkersloot en Henriette L.T. de Beaufort.
K6349: COSTER, DIRK (ED.). - De Nederlandsche poŽzie in honderd verzen.
W3606: COSTER, DIRK. - Het kind in de poŽzie. Samengesteld en ingeleid door...
K3421: COSTER, DIRK. - Verzameld proza, tweede bundel.
Y2426: COSTER, A.J. - A.J. Coster, Coolsingel 23, Rotterdam. Fabriek en Magazijnen van Chirurgische en Orthopaedische Instrumenten, verplegingsartikelen, verbandstoffen enz.
K0527: COSTER, DIRK. - Verzamelde Werken: Het dagboek van de heer Van der Putten.
K0769: COSTER, DIRK. - Verzamelde werken: Napoleon. Historische visioenen. Dostojefski. Een essay.
K0436: COSTER, DIRK (ED.). - De Nederlandsche poŽzie in honderd verzen.
T3302: COSTER, DIRK. - De stad Delft.
L3813: COSTER, SAMUEL. - Boere-klucht. Inleiding en aanteekeningen voorzien door R.K. Kuipers.
B6174: COSTER, CHARLES DE / KURT LOB. - Uilenspiegel. De legende en de heldhaftige, vrolijk en roemruchte daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderenland en elders. Met tekeningen van Kurt Lob.
T1313: COSTER, H.P. - Verzameling Dr. C. Hofstede de Groot. Schilderijen en teekeningen van Nederlandsche meesters, hoofdzakelijk uit de 17de eeuw. Geschonken aan de Gemeente Groningen.
T5469: COSTER, DIRK. - Enige gedachten bij het werk van Aart van Dobbenburgh.
H5601: COSTER, S. - Boere-klucht van Teeuwis de Boer, en met Juffer van Grevelinckhuysen. Met aantekeningen van F.A. Stoet.
L6029: COSTER, DIRK. - Het tweede boek der marginalia.
Y7978: COSTER, CHARLES DE. - De legende van de heldhaftige, vrolijke en roemrijke daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaaderenland en elders. Twee delen.
T1598: COSTER, DIRK (ED.). - Nieuwe geluiden. Een keuze uit de poŽzie van na den oorlog (1918-1923). Bijeengebracht en ingeleid door...
Y4307: COSTER, DIRK. - Twaalf lezingen over moderne literatuur. [over Hentiette Roland Holst, Arthur van Schendel, M. Scharten Antink, Gustave Flaubert, Stendhal (Henri Bayle)].
K2685: COSTER, DIRK, / ANTON DEERING. - Religieuze poŽzie. Een keuze uit de Nederlandse religieuze lyriek van 1880 - 1950.
Y8649: COSTER, DIRK (ED.). - De Nederlandsche poŽzie in honderd verzen.
K1470: COSTER, DIRK. - Verzamelde werken: Delft. De romantische school. Willem van Oranje.
A0268: COSTER, DIRK. - Verzamelde werken: Brieven 1905 - 1956. Drie delen. Met inleidingen van M.G. Coster van Kranendonk, N.A. Donkersloot en Henriette L.T. de Beaufort.
K1472: COSTER, DIRK. - Verzamelde werken: Marginalia I-II. Dialogen.
L7523: COSTER, HARRY PIERRE. - De kroniek van Johannes de Beka. Haar bronnen en haar eerste redactie.
L9607: COTTENJE, MIREILLE. - De verkeerde minnaar.
B5681: COTTERILL, H.B. - Italie van Dante tot Tasso (1300-1600) zijn geschiedenis gezien van het standpunt der voornaamste steden, met beschrijving van belangrijke tijdperken en personen en van de kunst en literatuur van de drie eeuwen.
M2915: COTTERILL, H.B. - Italie in de middeleeuwen, gedurende duizend jaar ( 305-1313). Een kort historisch overzicht met hoofdstukken over belangrijke gebeurtenissen en personen in verband met godsdienst, kunst en literatuur.
L6043: COUL, JOHANNES H.J. OP DE. - Tacitus' Sarkasme en zijn karakter.
K4158: COUMANS, W.K./J.W. OVEREEM/ J.L. PROP / H. V.D. WAARSENBURG. - Jan Hanlo. Achterwaartse blik op een uniek solist.
R0103: COUPERUS, LOUIS. - Antiek toerisme. Roman uit Oud-Egypte. Volledige werken nr. 30.
R0102: COUPERUS, LOUIS. - Metamorfoze.
T3724: COUPERUS, LOUIS. - Romantisch avontuur. GeÔllustreerd door Albert Hahn Jr.
Y5098: COUPERUS, LOUIS. - Noodlot.
Y5085: COUPERUS, LOUIS. - Epigrammen.
Y5086: COUPERUS, LOUIS. - De komedianten.
Y4811: COUPERUS, LOUIS. - De stille kracht.
K9376: COUPERUS, LOUIS. - Korte arabesken.
T0128: COUPERUS, LOUIS. - Majesteit.
Y8446: COUPERUS, LOUIS. - Hoe een roman wordt geschreven.
Y8270: COUPERUS, LOUIS. - Van week tot week. Intieme impressies. Verzameld en ingeleid door Albert Vogel.
K3997: COUPERUS, LOUIS. - Proza. Drie delen.
W8361: COUPERUS, LOUIS. - Nagelaten werk. Bijeengebracht door Richard Erbe.
Y5300: COUPERUS, LOUIS. - Krantenknipsels van/over Louis Couperus.
H9431: COUPERUS, LOUIS. - De zwaluwen neer gestreken.
H9432: COUPERUS, LOUIS. - Antiek toerisme. Roman uit Oud-Egypte.
W9065: COUPERUS, LOUIS. - Wereldvrede.
W8746: COUPERUS, LOUIS. - OrchideeŽn. Een bundel poŽzie en proza. Volledige werken deel 2.
K7724: COUPERUS, LOUIS. - Aan den weg der vreugde. Volledige werken nr. 26.
K7725: COUPERUS, LOUIS. - De ode. Volledige werken nr. 40.
B9164: COUPERUS, LOUIS. - Amice, brieven van Louis Couperus aan zijn uitgever (II). ( 1902 - 1919). Ingeleid en van aantekeningen voorzien door F.L. Bastet.
W3705: COUPERUS, LOUIS. - Mozaiek. Een keur uit zijn werken.
B3835: COUPERUS, LOUIS. - Van en over mijzelf en anderen. Volledige Werken nr 27.
W4655: COUPERUS, LOUIS. - Brieven van den nutteloozen toeschouwer.
P1106: COUPERUS, LOUIS. - Van en over alles en iedereen. Vaderlandsche feuilleton. 'Van en over mijzelf en anderen' IV. Tweede bundel I & II.
B9378: COUPERUS, LOUIS. - Dionyzos.
Y5087: COUPERUS, LOUIS. - De stille kracht.
Y5089: COUPERUS, LOUIS. - Omnibus, Aan de weg der vreugde, Hoge troeven, Over lichtende drempels, God en Goden en 35 novellen en verhalen.
M0172: COUPERUS, LOUIS. - Majesteit.
B0503: COUPERUS, LOUIS. - Vreugde van Dionysos. Een bloemlezing uit zijn antieke werken.
L1018: COUPERUS, LOUIS. - De verliefde ezel. De Ode.
T0405: COUPERUS, LOUIS. - Eline Vere. Een Haagsche roman. Volledige werken nr. 3.
T0407: COUPERUS, LOUIS. - Reis-impressies.
T0409: COUPERUS, LOUIS. - De verzoeking van den H. Antonius. Naar Gustave Flaubert. Fragmenten.
B8584: COUPERUS, LOUIS. - Wereldvrede. Volledige Werken deel 9.
B8585: COUPERUS, LOUIS. - Hooge troeven.
B8586: COUPERUS, LOUIS. - Williswinde. Volledige Werken: deel 10.
B8589: COUPERUS, LOUIS. - Het zwevende schaakbord. Volledige Werken deel 44.
K7864: COUPERUS, LOUIS. - De oude trofime.
L1906: COUPERUS, LOUIS. - Legenden van de Blauwe Kust.
B3164: COUPERUS, LOUIS. - God en goden. Volledige werken 22.
Y5100: COUPERUS, LOUIS. - Babel.
B7247: COUPERUS, LOUIS. - Nagelaten Werk. Bijeengebracht door Richard Erbe.
B7758: COUPERUS, LOUIS. - Over lichtende drempels.
Y5582: COUPERUS, LOUIS. - Extase.
L9811: COUPERUS, LOUIS. - Van vagebonden en schelmen en andere verhalen.
H6059: COUPERUS, LOUIS. - Hooge troeven.
B4382: COUPERUS, LOUIS. - De Tooveressen. Tweede Idylle van Theokritos.
R8934: COUPERUS, LOUIS. - De Tooveressen. Tweede Idylle van Theokritos.
B3195: COUPERUS, LOUIS. - Van en over alles en iedereen. Volledige werken 35.
L4824: COUPERUS, LOUIS. - Metamorfose.
H9624: COUPERUS, LOUIS. - Antiek toerisme.
K0571: COUPERUS, LOUIS. - Antiek toerisme. Roman uit Oud-Egypte.
R1819: COUPERUS, LOUIS. - Zijn aangenomen zoon. Een fragment.
H0107: COUPERUS, LOUIS / CARRY VAN BRUGGEN / HENRI VAN BOOVEN E.A. - Korte verhalen uit de Wereldbibliotheek. 12 delen.
B9375: COUPERUS, LOUIS. - Legende, mythe en fantazie.
T6794: COUPERUS, LOUIS. - Reis-impressies.
T0904: COUPERUS, LOUIS. - Endymion. Etsen Peter Yvon de Vries.
T1680: COUPERUS, LOUIS. - Van en over mijzelf en anderen.
L6505: COUPERUS, LOUIS. - Majesteit. Volledige werken 7.
Y5101: COUPERUS, LOUIS. - De ongelukkige.
B9379: COUPERUS, LOUIS. - Schimmen van schoonheid. Volledige werken nr. 32.
B9363: COUPERUS, LOUIS. - Een lent van vaerzen. Volledige werken 1.
H1897: COUPERUS, LOUIS. - Over anderen, vier kleine romans. Het afscheid, De liefdes van Lili, Kinderkamer, De grootvader.
W3680: COUPERUS, LOUIS. - Op reis.
B9801: COUPERUS, LOUIS. - Korte arabesken.
K0328: COUPERUS, L. - Il Mago.
M8443: COUPERUS, LOUIS. - Fantasia.
W7637: COUPERUS, LOUIS. - Nagelaten werk. Bijeengebracht door Richard Erbe.
Y4934: COUPERUS, LOUIS. - Metamorfoze.
T6254: COUPERUS, LOUIS. - De boeken der kleine zielen. Deel III. Zielenschemering.
T6255: COUPERUS, LOUIS. - De boeken der kleine zielen. Deel II. Het late leven.
T0121: COUPERUS, LOUIS. - Werk van Louis Couperus. Uitgekozen en ingeleid door A.J. de Jong en Jacob Hiegentlich.
T6253: COUPERUS, LOUIS. - De boeken der kleine zielen. Deel IV. Het heilige weten.
B9380: COUPERUS, LOUIS. - Korte arabesken.
B9376: COUPERUS, LOUIS. - Eene illuzie. Volledige werken nr. 6.
R4079: COUPERUS, LOUIS. - Majesteit.
R4078: COUPERUS, LOUIS. - Wereldvrede.
T4977: COUPERUS, LOUIS. - De boeken der kleine zielen. Zielenschemering. Eerste en tweede deel in een band.
B9377: COUPERUS, LOUIS. - De verliefde ezel.
B9373: COUPERUS, LOUIS. - Proza. Eerste bundel.
B9382: COUPERUS, LOUIS. - De zwaluwen neer gestreken... Volledige werken nr. 31.
T3734: COUPERUS, LOUIS. - Fidessa.
R3333: COUPERUS, LOUIS. - Asti spumante. Verhalen.
Y5091: COUPERUS, LOUIS. - Verzamelde werken XI: Xerxes. Iskander.
Y5090: COUPERUS, LOUIS. - Verzamelde Werken IV. De stille kracht, Babel, Novellen, De zonen der zon, Jahve, Dionysios.
Y5092: COUPERUS, LOUIS. - Xerxes of de hoogmoed.
H1183: COUPERUS, LOUIS. - Waarde heer Veen. Brieven van Louis Couperus aan zijn uitgever. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door F.L. Bastet I. (1890-1902).
A0014: COUPERUS, LOUIS. - Majesteit, Wereldvrede.
Y8156: ZONDAGSBLAD VAN DE COURANT. - Zondagsblad van De Courant. Eerste dagblad met gratis verzekering tegen ongelukken. 21ste jaargang no. 7491. Bijvoegsel behoorende bij het nummer van 15 Augustus 1914.
Y5851: ARNHEMSCHE COURANT. - Arnhemsche courant. 96ste Jaargang Maandag 4 October 1909. Nr. 7130.
Y8204: DE ZEISTER COURANT. - De Zeister courant. 30e jaargang Zaterdag 18 Mei 1940. No. 50.
Y5850: ARNHEMSCHE COURANT. - Arnhemsche courant. 57ste Jaargang Vrijdag 15 April 1870. Nr. 5002.
Y5852: ENKHUIZER COURANT. - Enkhuizer Courant. Algemeen Nieuws en Advertentieblad voor Hollands Noorderkwartier. 46ste Jaargang Donderdag 9 December 1915. Nr. 145. / 51ste Jaargang Zaterdag 3 Juli 1920. No. 77. / 77ste Jaargang Donderdag 1 December 1949. Nr. 283.
Y2716: HAAGSCHE COURANT. - Haagsche Courant. 31 augustus 1944 -1 - 2 - 4 - 6 - 8 - 9 - 11 - 13 - 16 september 1944. Nrs: 18886- 18902.
Y8106: BOEKEN-COURANT. - De Boeken-Courant voor Holland en Nederlandsch Indie.
Y8114: DORDRECHTSCHE COURANT. - Dordrechtsche Courant. 125ste jaargang Donderdag 13 November 1913 nummer 268.
Y5866: AMSTERDAMSCHE COURANT. - Amsterdamsche Courant. Feestnummer t.g.v. haar 275 jarig bestaan 1 Januari 1895.
Y8107: ZAANLANDSCHE COURANT. - Zaanlandsche Courant. Nieuws en advertentieblad. 31ste jaargang woensdag 31 augustus 1898 No. 44.
Y4474: HAAGSCHE COURANT. - Haagsche Courant. No 4758. Tweede blad. Woensdag 7 September 1898. i.v.m het Gouden Regerings-Jubileum van H.M. de Koningin, geven wij in deze speciale editie een bloemlezing uit enkele nummer van de Haagsche Courant.
Y8485: DORDRECHTSCHE COURANT. - Dordrechtsche Courant Zaterdag den 29 Junij 1872 no 153.
Y6000: ENKHUIZER COURANT. - Enkhuizer courant Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Hollands Noorderkwartier No 108, 34ste jrg. 9 September 1903.
Y8105: BOEKEN-COURANT. - De Boeken-Courant voor Holland en Nederlandsch Indie.
Y4575: STAATSGEVANGENIS COURANT. - Staatsgevangenis Courant, uitgegeven t.g.v. de tentoonstelling "De erfenis van Loevestein". Nr. 1.
Y4226: ROTTERDAMSCHE CRISIS-COURANT. - Rotterdamsche Crisis-Courant. Met wekelijksche bonlijst en officieele ministrieele beschikkingen de distributie betreffende. Editie Hoek van Holland. Vrijdag 8 November 1918.
Y3742: ARUBAANSE COURANT. - Arubaanse Courant. Dagblad voor Aruba. 17e jaargang 1955. nrs: 2357 en 2359.
Y4212: DORDRECHTSCHE COURANT. - Dordrechtsche Courant. 2 en 3 Junij 1872. No 130. - 10 Julij 1872. no 162. - 22 en 23 November 1872. no 276.
Y4301: HAARLEMSCHE COURANT. - Opregte Haarlemsche Courant. Vrijdag 14 maart 1880. No. 62. 3e editie.
Y7167: GOESCHE COURANT. - Inhuldigingsnummer H.M. Koningin Wilhelmina. 1880 - 31 Augustus 1898.
Y4205: DE BUSSUMSCHE COURANT. - De Bussumsche Courant. Zaterdagavond-bijvoegsel 41e jrg. 1937 no 6138. Mr. Caron vertelt: Syrie, een prachtig land.
Y3871: NIEUWE PURMERENDER COURANT. - 31 Augustus 1898. Koningin en Volk. Inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina.
Y3876: NIEUWE ARNHEMSCHE COURANT. - Feestnummer Proclamatie van Hare Majesteit de Koningin Weduwe Regentes. Inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina.
Y3893: GOESCHE COURANT. - (Bijlage) Jubileum-Nummer behoorende bij het nummer van 31 |augustus 1923 van de Goesche Courant. 25-Jarig regeerings-jubileum van H.M. Koningin Wilhelmina. 1898-1923.
Y4037: KERKELIJKE COURANT. - Kerkelijke Courant 7e jaargang Vrijdag 8 April 1853. No. 14.
Y4038: OPREGTE HAARLEMSCHE COURANT. - Opregte Haarlemsche Courant. Dinsdagsche 15 Junij Ao. 1819. No. 71.
Y8104: BOEKEN-COURANT. - De Boeken-Courant voor Holland en Nederlandsch Indie.
Y5908: WEESPER COURANT. - Weesper Courant. Nieuws- en Advertentieblad voor Weesp, Weesper-Karspel, Muiden, Naarden, Hilversum, enz. 52ste jrg. No. 80 Donderdag 7 October 1909.
Y8154: NIEUWE ROTTERDAMSCHE COURANT. - Nieuwe Rotterdamsche Courant. Maandag 27 Julij 1863. No. 205.
Y5930: AMSTERDAMSCHE BOEK- EN COURANTMIJ. - Uitgeverij Amsterdamsche Boek- en Courantmij, Amsterdam. Map met catalogi, prospectussen, kaartjes.
M0312: COURCEL, MARTINE (ED.). - Malraux, life and work.
Y4443: VIETNAM COURIER. - Vietnam Courier. No 233. september 8, 1969. Special Communique announces Drvn presiden's death. No 234. September 15, 1969. State funeral of president Ho Chi Minh. President Ho Chi Minh's Testament.
Y4869: COURT, J.F.H. ALB. DE LA. - Het vraagstuk Indonesie.
M3113: COURTENAY, BRYCE. - Kleine baas. Vertaling J. Westerweel.
B7883: COUSTEAU, JACQUES. - Whales.
R2218: COUTINHO, DICK EN IRMA N. SAMSON. (ED.). - Linguistics. An International Review 51. Index to Nrs. 1-50 (1963-1969).
H7688: COUVEE, D.H. - De mei dagen van '40.
H9834: COUVEE, D.H. - Van couranten en courantiers uit de zeventiende en de achttiende eeuw.
Y7930: COUVEE, D.H. EN ANJE H. BOSWIJK. - Vrouwen vooruit! De weg naar gelijke rechten.
B0576: COUVEE, D.H. - Leve de Willemien. Het jaar 1898 van Wilhelmina's inhuldiging opnieuw beleefd.
T8489: COVEN, JEFFREY. - Baudelaire's Voyages. The Poet and His Painters. With an essay by Dore Ashton.
T5522: COWAN, F.M. - De Zogenaamde Strenge School.
W2588: COWARD, ROSALIND. - Vrouwenverlangens. Vertaling en inleiding Karin Spaink.
Y2159: COWLER, JIM UND KURT SCHWABACH. - Es gibt eine Frau, die dich niemals vergisst. Mutterlied.
T0341: COWPER, WILLIAM. - Selected poems.
B8337: COX, SIMON. - De geheimen van de Da Vinci Code. Wat zijn de feiten en wat is fictie?
B8263: COX, SIMON. - De geheimen van het Bernini mysterie. Wat zijn de feiten en wat is fictie?
R3985: CRACE, JIM. - Een man, een vrouw en de dood. Vertaling Regina Willemse.
R5047: CRACKANTHORPE, DAVID. - Hubert Crackanthorpe and English Realism in the 1890s. Foreword by William Peden.
T6029: CRAEIJVANGER, K.A. - Feestmarsch voor de piano. Ter gelegenheid van het Nationaal Concours van Nederlands Handboog-Schutterijen en Harmonie-Vereenigingen op den 23 en 24 September 1851 te Utrecht.
Y6225: CRAENE, BASIEL DE. - De Hoop.
T0607: CRAEYBECKX, LODE. - De verhouding Nederland-Vlaanderen in verband met de gemeenschappelijke taal en cultuur.
B8036: CRAIG, JAMES. - Phototypesetting. A Design Manual. Edited by Margit Malmstrom.
R3499: CRAMER, CH.G. - Onze koloniale politiek.
M0071: CRAMER, RIE. - Verzen van verzet.
K6083: CRAMER, RIE. - Mallorcanen.
B8959: CRAMER, A.M. - Het leven en de verrigtingen van Menno Simons, voorafgegaan door eene inleidende verhandeling over den oorsprong en de opkomst der doopsgezinden, voornamelijk in de Nederlanden.
K4216: CRAMER, HENDRIK. - Vizioen en geboorte.
H6814: CRAMER, PIETER. (ED.). - Guerrilla! Verhalen over onderdrukking en verzet. Samengesteld door Pieter Cramer.
T5684: CRAMER, CH.G. - Onze koloniale politiek.
R6427: CRAMER, NICOLAAS. - Parlement en Pers in Verhouding tot de Overheid.
T7189: CRAMER-SCHAAP, D.A. (ED.). - Het Gulden Meisjesboek.
R4058: CRAMER, N. - 75 Jaar in het Nieuws (1884-1959). Kroniek van de Nederlandse Journalisten-Kring.
B4540: CRAMER, N.A. (ED.). - De reis van Jan van Mandeville. Naar de Middelnederlandsche handschriften en incunabelen.
T0781: CRANE, J.W. DE. - Bijzonderheden, de familie Hemsterhuis betreffende.
T5191: CRANE, WALTER. - The baby's opera. A book of old rhymes with new dresses. The music by the earliest masters. Engraved & printed in colours by Edmund Evans.
K7218: CRANE, WALTER. - The decorative illustration of books.
B6808: CRANE, WALTER. - Of the decorative illustration of books old and new.
T4564: CRANS, M. / P.L. DRONKERS / S. HETTINGA. (RED.). - De Opdracht. Tijdschrift gewijd aan het nieuwe Indie. nrs: 14, 34/35, 37/38, 39. 1945-1946 + Informatienummer 1 juni 1945. nr. 12.
T3718: CRAVAN, ARTHUR. - Stoomfluit. [Le Sifflet]. Vertaling Peter Kouwenberg.
Y2328: CREBOLDER, EMMA. - Verzoenen.
Y4404: CREEMERS, IRIS E.A. (EDS.). - Erasmus en GŁlen. Inspiratoren voor vrede en dialoog.
H9434: CREMER, JAN. - Jan Cremer's logboek.
Y3249: CREMER, JAN. - Jan Cremer Krant nummer 2, december 1977.
Y5302: CREMER, JAN. - Krantenknipsels van/over Jan Cremer.
L2425: CREMER, JAN. - Het zwijgzame korps, reportage.
H4507: CREMER, JAN. - Sneeuw.
Y6146: CREMER, JAN. - The late late show & Oklahoma motel, toneel.
K8196: CREMER, J. - Het perpetuum mobile. Ingeleid door Jan Cremer.
T7773: CREMER, JAN. - Made in U.S.A.
L9777: CREMER, JAN / THEUN DE WINTER E.A. - De liefdes van Jan Cremer.
L8506: CREMER, JAN. - Sneeuw.
Y7213: CREMER, JAN. - Verloren gedichten.
L8529: CREMER, JAN. - Het zwijgzame korps, reportage.
W5369: CREMER, JAN. - Sneeuw en andere verhalen.
Y6873: CREMER, JAN. - Sneeuw.
B3787: CREMERS, MARIE. - Weerlichten. Verzamelde gedichten.
T2222: CREMERS, MARIE. - Nieuwe Loten.
R4368: CRENA DE IONGH, A.C. - G.C. van Santen's Lichte Wigger en Sanppende Siitgen. Zeventiende eeuwse gesprekken in Delfts dialect.
Y1925: CREPAX, GUIDO. - Harlem Blues.
Y5918: CRESCI, GIOVANNI FRANCESCO. - Il Perfetto Scrittore (Rome, 1570). Facsimile 1972.
Y5899: CRESCI, GIOVAN FRANCESCO. - Essemplare di piv sorti lettere. Edited, with an introduction and translaion, by A.S. Osley. [facsimile of the 1578 edition, first printed by Antonio Blado in 1560].
T5045: CRESCI. - A fragment of Cresci's Essemplare. Reproduced from John Ryder's copy of the 1578 edition.
Y5942: CRESPO, ANGEL. - Het meervoudige leven van Fernando Pessoa. Vertaling Barber van de Pol.
L6400: CRESSONNIERES, JACQUES DES. - Essai sur la question des langues dan l'histoire de Belgique. Preface de M.J. Cuvelier.
L4601: CREUTZ, MAX. - Johan Thorn-Prikker. Mit 32 Abbildungen.
R2272: CREUTZBERG, L.G.TH. - Het beeld des lijdenden en stervenden Verlossers, in zijne goddelijke grootheid en liefde en met al de verschillende rigtingen en zegeningen van zijnen offerdood voorgesteld.
Y6091: CREVEL, REN…. - De vrouw met de naakte hals. Vertaling Mirjam de Veth.
L1295: CREVELD, S. VAN. - Eenige problemen uit de algemeene pathologie van den kinderleeftijd.
L4596: CRICK, JEF. - Jan-Frans Willems. Vader der Vlaamsche Beweging (1846-1946). Zijn volledig levensbeeld. Met een brief van zijn kleinzoon, Joris Willems en een lied van Marinus de Jong.
R0789: CRIENS, S.R. (ED.). - Literatuuroverzicht van de Nederlandse Antillen.
H1991: CRIJNS, MYRIAM. - Het paarse eiland, verhalen.
H1992: CRIJNS, MYRIAM. - Ik zie ik zie.
Y4260: CRISISCOURANT, DE. - De Crisiscourant. Gemeente 's-Gravenhage. 1e jaargang 16 Maart 1918 No. 22.
Y3954: CRISISCOURANT, DE. - De Crisiscourant. Gemeente 's-Gravenhage. 2e jaargang 25 juli 1919 no. 39.
R6939: CRITERION. - Criterion. Veertiendaags Orgaan voor Nieuw Nuchter Nederland. 1e jaargang 3 januari 1946, nr. 13.
Y4075: CRITERIUM. - Criterium. Viertiendaags Orgaan voor Nuchter Nederland. 1e jaargang 8 Oct. 1945. No. 8. 2e Zuiveringsnummer.
Y8094: CRITICUS. - Criticus. Weekblad voor Nederland. 1e jaargang 1932. no 28 - 44 - 46.
R6295: CRITS, FRANK DE. - Brussel en het fin-de-siecle. 100 jaar Van Nu en Straks.
K5733: CROCE, BENEDETTO. - Wat is filosofie?
R2652: CROES, FELIX. - Schotwonden in de 16e eeuw.
L9813: CROES, JAN / J. PAARDEKOOPER. E.A. - De ideale bibliotheek. 100 boeken die iedereen gelezen moet hebben.
M2186: CROISET, MAX. - De medeplichtigen. Toneelspel in twee bedrijven. Gevolgd door Amphitryon.
L0317: CROISET, MAX. - Het dagboek van een aapnootmiezer.
K8509: CROISET, M. - Het Petitionnement.
M3278: CROISET, MAX. - Gezien.
H1993: CROISET, MAX. - Toneelwerk. Hamlets vader. Kettingreactie. Sonja.
H7566: CROISET VAN UCHELEN, TON. - Vrienden sinds '37. Korte geschiedenis van de Vereniging van Vrienden van de Universiteitsbiliotheek van Amsterdam, opgericht 1 oktober 1937. Met een lijst van de 82 aangeboden geschenken.
Y6767: CROISET, MAX. - Inzicht.
R7427: CROLL, C. - Ter toelichting van mijn uittreden uit de Sociaal-Democratische Partij. (Een vraag van staatsrecht mede).
R4657: CROLL, C. - Afgedrongen van den bodem des Rechts. Toespraak gehouden te Amsterdam, 's-Gravenhage en Rotterdam, met officieele stukken toegelicht.
T5186: CRONE, C.C.S. - De ware geschiedenis van Herman Schuddelever of hoe men als provinciaal Wakker wordt.
T0506: CRONE, C.C.S. - Stephan en Lizette.
L1296: CRONE, R.A. - Scheelzien.
R0230: CRONE, C.C.S. - Muziek over het water.
R5048: CRONE, C.C.S. - De ware geschiedensi van Herman Schuddelever of Hoe men als provinciaal Wakker wordt.
Y7227: CRONE, FRANS / TOMMIE HANDRIKS / ARJAAN VAN NIMWEGEN. - Crones Utrecht.
T0976: [COHEN] CRONIN, A.J. - De Tiran (Hatter's Castle). Vertaling Casper de Jong.
T0974: [COHEN] CRONIN, A.J. - De Tiran (Hatter's Castle). Vertaling Casper de Jong.
H8078: CRONKITE, WALTER. - A Reporter's life.
B3590: CROON, HAROLD DE EN ARJAN WEENINK (EDS.) - Rotterdam. De stad in gedichten.
M3787: CROS, CHARLES. - Les quatre saisons.
Y6345: CROS, CHARLES. - Vroeger. Vertaling Theo Rikken.
M0763: CROSS, GILLIAN. - Huilen tegen de maan. Vertaling Liesbeth Swildens.
Y5162: CROUCH, JOHN. - Londinenses lacrymae. / Londons second tears mingled with her ashes. A Poem.
T3029: CROUS, ERNST (ED.). - Fraktur oder Antiqua? Zwei Berliner Beitršge zur Schriftfrage aus dem 19. Jahrhundert. Eine Beschreibung von Friedrich Nicolai und eine Denkschrift des Preussischen Staatsministers Philipp Karl Graf v. Alvensleben.
B9243: CROUWEL, BUCH, VAN CAPELLEVEEN, KLEIS & BREUGELMANS. - Het zegel van de libel. Sub Signo Libelli. Bevattende een bibliografie van de pers, najaar 1983-februari 1999.
L4318: CRUCQ, J.K. - Cryptogamen.
Y1542: CRUISE, SIR FRANCIS RICHARD. - Wer war der Verfasser der Nachfolge Christi? Ins Deutsche ubertragen von J. Repen und A. Kloeckner.
H5606: CRUL, CORNELIS. - Religieuze poŽzie. Uitgegeven en toegelicht door L. Roose.
B6442: CRUL, CORNELIS. - Een schoone ende gheneuchljcke historie of cluchte van Heynken de Luyere...
H5009: CRUL, CORNELIS. - Heynken de Luyere en andere gedichten. uitgegeven door C. Kruyskamp.
L7926: CRUL, T.W. - Het huwelijk bij de 'ethnologische oervolken'.
Y6088: {CRUSIUS] CROIX, JACOBUS DE LA. - Mercurius sive opus epistolarum. Sex libros comprehendens. Accuratius correctum. Editio Novissima.
L2059: CRUTCHLEY, BROOKE. - Preparation of manuscripts and correction of proofs.
B8013: CRUTCHLEY, BROOKE. - To be a printer.
B2357: CRUYSBERGHS, KAN. K. - Pius XI, de Missiepaus.
Y4731: LA CRUZ. - La Cruz Newspaper Curacao 1 - 8 - 15 Januari 1953. Ana LIII.
Y2434: CSAKY, J. EN RADDA. - Catalogus tentoonstelling van beeldhouwwerken door J. Csaky en schilderijen door Radda 17 februari - 17 maart 1934.
Y2479: SUUM-CUIQUE. - Suum-Cuique. Blad van het Barleaus Gymnasium. 9e jaargang 1933. nr. 6. 10e jaargang 1934. nr. 12.
W2489: CULLEN, SEAMUS. - Astra en Fondrix. Vertaling Bob den Uyl.
T3998: CULP, JULIA. - De interpretatie van het lied. Een causerie. Met een voorwoord van Dietrich Fischer-Dieskau.
R4768: PERSPECTIEVEN VAN WORDENDE CULTUUR. - De Zuivering des Tempels, schilderij van Ch. W. Roelofsz. M. Beutler: Idee en daad, een levensbevestiging. A. Gaastra: Reclame. Uilenspiegel of menschenspiegel. J. Mulder: Over Ch.W. Roelofsz. Anne Mulder: Litteraire momentopnamen. F. v.d. Eeze: Uit het heigligdom. S. Brisy: De Gezegende.
T9969: PERSPECTIEVEN VAN WORDENDE CULTUUR. - Groneman: Cyrano de Bergerac. Giltay: Oorlogsbestrijding en vredesverwerkelijking. Gosse Noordhof: De psychologie van Fritz Kunkel. Spanninga-Posthuma: De opbouw van het leven. Prijsvraag: De gehuwde jonge vrouw. Ebermayer: Werktuig in Gods hand. Anna Mulder: Literaire momentopnamen, Sowjet en Christendom.
R4772: PERSPECTIEVEN VAN WORDENDE CULTUUR. - H. v.d. Steenhoven: Dardomo een bijensprookje. / Grenzen. De gezegende Serge Brisy (fragm.). M. v.d. Stijl: Ordening. Prijsvraag 1935.
R4766: PERSPECTIEVEN VAN WORDENDE CULTUUR. - J. Riemens-Reurslag, de levenshouding der jongeren en F. Kormendi: Erfgenamen. J. de Roock: Een zoeker ging uit om te zoeken. H. Methorst: Iets over Krishnamurti's boek van Waarheid en Leven. Anne H. Mulder: Links richten in de literatuur, (slot). F. v.d. Eese: Uit het heiligdom. A.C. Timmering: Levensvreugde.
R4767: PERSPECTIEVEN VAN WORDENDE CULTUUR. - J.C. Wannee: De mogelijkheid van het wonder. Timmy: Blauwe reiger. Krishnamurti: Gedicht. Caricatuur door F. Groneman. JanGoverts: De wezelijke waarden in de muziek. Jaareinde, Bijlage door Wynand Phielix (ingeplakt). M. Beauhan: Winterzon.
R4773: PERSPECTIEVEN VAN WORDENDE CULTUUR. - Over de verhouding van man en vrouw.
R4769: PERSPECTIEVEN VAN WORDENDE CULTUUR. - M. Bloemendaal: over het werk van J. Wassermann. F. v.d. Eeze: uit het heiligdom. M. Bauer: Van een dauwdorp. J. Mulder: De verhouding der kunst. Prijsvraag, de jonge gehuwde vrouw. A. Mulder: Litteraire moment opnamen. A. v. Saher-Crone: Het morionettenspel.
T4313: CUNIBERTUS SLOOTS, P. - Drie eeuwen Franciscaanse zielzorg te Woerden 1653-1953.
B6876: CUPPENS, BERNARD (ED.). - August Cuppens. Hulde-album 1924-1974 priester-dichter.
B6877: CUPPENS, BERNARD (ED.). - August Cuppens: het legendarische pastoorke van Loksbergen. tentoonstelling n.a.v. het vijftigjarig herdenken van het overlijden...
B6872: CUPPENS, BR. BERNARD. - Priester-dichter August Cuppens. Het legendarische pastoorke van Loksbergen.
L8022: CUPPENS, AUG. - Het Communiekantje. Drama in een bedrijf.
B2096: CUPUANA, L / A. FOGAZZARO EN E. DEMARCHI. - Italiaanse liefdesverhalen. Vertaling Greta Peet.
M4310: CURB, R. / N. MANAHAN. - Breaking silence. Lesbian nuns on convent sexuality.
R2319: PROPRIA CURES. - Amsterdamsch Studenten Weekblad Propria Cures. Lustrumnummer 1890-1940.
Y2824: PROPRIA CURES. - Propria Cures. Amsterdamsch Studenten-weekblad. 44ste jaargang 1932. Nrs.: 1 t/m 33.
Y2822: PROPRIA CURES. - Propria Cures. Amsterdamsch Studenten-weekblad. 47ste jaargang 1947. Nrs.: 10 - 33 - 35 - 36 - 37 - 38 - 43 - Lustrumnummer.
Y2823: PROPRIA CURES. - Propria Cures. Amsterdamsch Studenten-weekblad. 52ste jaargang 1940. Nrs.: 1 - 2 - 8 - 12 - 13 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23.
T1240: PROPRIA CURES. - Propria Cures. Amsterdamsch Studenten-weekblad. 37ste jaargang 1925-1926.
T1238: PROPRIA CURES. - Propria Cures. Amsterdamsch Studenten-weekblad. 35ste jaargang 1923-1924.
Y7042: PROPRIA CURES. - Propria Cures. Amsterdamsch Studenten-weekblad. 48ste jaargang 1947. Nrs.: 2 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20.
M2200: CURIE, EVE. - Madame Curie. Haar leven en werk. Vertaald door F & W. Corsari.
P2746: CURIE, EVE. - Madame Curie. Haar leven en werk.
L2882: CUVELIER, J. - Eene onbekende rijmkronijk van het begin der XIVe eeuw.
B5551: CUWART, FL. - Vlaamse figuren flitsen voorbij.
K6916: CUYPERS, HUB. - Griekse geschiedschrijvers. Bloemlezing uit de werken van Herodotus, Thucydides en Xenophon. Ingeleid en vertaald.
B3010: CUYPERS, JOSEPH & JAN KALF. - De verdwijnende soort. Noodzakelijke beschouwingen over de kunstcritiek der Kath. dagbladen.
L9051: CUYPERS, JACQ. - Folkloristisch Mozaiek. (Tweede bundel).
Y3291: CUYPERS, HUB. EN AUG. CUYPERS. - Critiek der Dietsche Beweging.
Y1626: CUYVERS, J. - Aarschotsche Misericordia's. Met een inleiding van J. Grauls.
L1929: CWOJDRAK, GUNTHER. - Der Lustgarten.
Y6348: CASTRVM PEREGRINI CXLV. - Stefan George und die Gottervision des Archaologen Hans von Prott. u.a.
Y4634: CYCLOPS. - Cyclops. No 4. October 1970.
Y4063: RAAD EN DAAD. - Raad en Daad. Maandblad van de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers. 19e jrg. no 9. September 1964.
Y8659: DAALDER, D.L. - Wormcruyt met suycker. Historisch-critisch overzicht van de Nederlandse kinderliteratuur met illustraties en portretten.
L8822: DAALDER, S. EN J. NOORDGRAAF. (ED.). - H.J. Pos (1898-1955) taalkundige en geengageerd filosoof.
T4878: DAALDER, D.L. - De invloed van prikkellectuur op de jongeren.
R2963: DAAMS, J.H. (ED.). - Catastrofen. Bedreigingen van het bestaan.
K0980: DAAN, JOH. C. - Hij zeit wat! Grepen uit de Amsterdamse volkstaal.
T0666: DABIT, EUGENE. - Hotel du Nord. Vertaling Bas van Deilen.
T0586: DABIT, EUGENE. - Hotel du Nord. Nawoord Andre Gide. Vertaling Bas van Deilen.
T8049: DAEL, JAC. VAN. - Het psychotechnisch onderzoek, toegelicht met voorbeelden uit het onderzoek van havenarbeiders.
R0812: DAELE, ADIEL VAN. - Register op Vlaanderen voorheen West-Vlaanderen 1952-1987.
T2459: [HUYSMANS, CAMILLE] DAELE, HENK VAN. - Camille Huysmans Geschriften en Documenten VI B. Camille Huysmans en het onderwijs.
T0751: DAELS, FRANS. - Ik Dien.
T3469: DAELS, FR. - Voor mijn volk in nood.
T0899: DAELS, FRANS. - Voor mijn volk in nood. I.
L9995: DAEM, GEERTRUI. - Een vader voor Elizabeth.
L9835: DAEM, GEERTRUI. - Koud.
L9506: DAEM, GEERTRUI. - Zotverliefd. Verhalen.
L8028: DAEMS, S. - Levensschets van Hilda Ram.
T8731: DAEN, FRANK. - Scheepspapier. Een Winterreis.
T8725: DAEN, FRANK. - De koopman en zijn tijd.
T8831: DAEN, FRANK. - Veraf is alles mooi. Verzamelde gedichten.
T8832: DAEN, FRANK. - Af en Toe. Gedichten.
T8833: DAEN, FRANK. - De bruikbaarheid van de tijd.
R1810: DAENENS, LIEVEN. - Museum voor Sierkunst Gent.
R6716: DAENS, PIETER. - Priester Daens, volksvertegenwoordiger voor Aalst en Brussel, zijn leven, zijn strijden, zijn lijden, zijne dood en verheerlijking.
Y2691: NIEUWS VAN DE DAG. - Feest-nummer: 1880 - 1930 Wilhelmina Koningin der Nederlanden.
Y2199: DE NIEUWE DAG. - De Nieuwe Dag Woensdag 9 en 10 Mei 1945. Algeheele capitulatie van Duitschland en Amsterdam viert de bevrijding.
Y4448: DE NIEUWE DAG. - De Nieuwe Dag. 9 - 11 - 16 - 20 Mei 1945.
Y4044: DE NIEUWE DAG. - De Nieuwe Dag. Vereenigde Katholieke Pers. 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 24 - 25 mei 1945.
Y2696: NIEUW NOORDHOLLANDS DAGBLAD. - Feest en Afscheid. Gouden Regeringsperiode Wilhelmina. Haar Verjaardag. Inhuldiging van Juliana. 1898 - 1948. Met een Gedicht: W.A.P. Smit. Verlucht: Dirk van Gelder.
Y8117: ANSTERDAMSCH DAGBLAD. - Amsterdamsch Dagblad. Radio Oranje. 1e jaargang Zondag 6 Mei t/m 18 Mei 1945. No. 202, 203, 204 205 en 208.
Y4459: NIJMEEGSCH DAGBLAD. - Nijmeegsch Dagblad. 1ste jrg. 8 Mei 1945. no 184.De oorlog in Europa ten einde! / 1ste jrg. 15 augustus 1945. no 263. Japan heeft zich onvoorwaardelijk overgegeven.
Y4242: GELDERSCH DAGBLAD. - Geldersch Dagblad. Editie voor de Noord Veluwe. 1ste jaargang No. 4 Vrijdag 24 Mei 1945. Himmler, de Gestapo-Beul, pleegde zelfmoord. No. 7. Dinsdag 29 Mei 1945. Het drama van Putten.
Y6029: UTRECHTSCH DAGBLAD. - Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad. 120ste jaargang Zaterdag 7 October 1916. No. 276.
Y5884: UTRECHTSCH DAGBLAD. - Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad. Zondag 1 Mei 1881. No.121. Zondag 31 Augustus 1890 No 239.
Y5539: BUITENGEWOON DAGBLAD. - Buitengewoon Dagblad, No 1 en 2. Maandag 30 april 1900 en Dinsdag 1 Mei 1900 voor de Geabonneerden van Algemeen Handelsblad, Amsterdamsche Courant, De Courant enz. Dit blad verschijnt tijdens den duur van de huidige werkstaking in de grafische vakken te Amsterdam.
Y0500: DE DAGERAAD. - Rome en de kultuur. Denk-, gewetens-, godsdienst- en kultuurvrijheid in roomsch-kerkelijke beoordeling ; authentieke acten overgenomen uit De Vrijdenker.
Y7838: DAGERAAD, DE. - De Dageraad. Populair Orgaan voor Cultuur en Wetenschap. Redacteur J. de Ronde. 10 Augustus 1945 No 11. P. Spigt: Over Annexatie, enkele overwegingen.
T8763: DE DAGERAAD. - De Dageraad. Orgaan der Vereeniging van dien naam. Vierde jaargang 1882-83. [Afl. 4 ontbreekt]. 5e jaargang 1983-1984. [compleet]. 8e jaargang 1886-1887. [compleet]. 13e jaargang 1891-1892. nrs: 1-5-7-8-9-10-11-12.
T5072: DAGERAAD. - De Dageraad. Orgaan der vereeniging van dien naam. Vierde jaargang 1882-83. Deel IV.
M7978: DAHL, SVEND. - Histoire du livre de l'antiquite a nos jours. Preface par Louis Barthou.
M2607: DAHL, ROALD. - Ooit en te nimmer. Roman. Vertaling Rob van der Veer.
K0782: DAHL, ROALD. - Ooit en te nimmer. Roman. Vertaald door Rob van der Veer.
B0685: DAHL, SVEND. - Histoire du livre de l'antiquite a nos jours. Preface de Julien Cain.
M9735: DAHL, ROALD. - De boekhandelaar & De chirurg. Twee verhalen. Vertaling S. Commandeur.
L8789: DAHL, ROALD. - Het griezelkabinet van ...
Y3280: DAHL, FOLKE. - Amsterdam Cradle of English Newspaper.
W2106: DAHL, ROALD. - Gelijk oversteken. Vertaling C. v.d. Broek.
L3662: DAHL, ROALD. - De boekhandelaar. Vertaling S. Commandeur.
K1521: DAHL, ROALD. - Omnibus. Ooit en te nimmer. Oom Oswald. Vertaling Rob van der Veer.
M3107: DAHLBERG, EDWARD. - Slechts vlees. Vertaling J.H. Pereboom.
L8256: DAHLQUIST, GORDON. - De glazen boeken van de dromeneters. Vertaling Susan Ridder, Nina van Rossem en Mireille Vroege.
R5095: DAHMEN, P. - De Islam in Engelsch-Indie.
B2986: DAHMEN-SCHOLTE, MONA. - Verzen.
L7449: DAILLHIERE, SR. DE LA. - Les entretiens curieux, de Tartuffe et de Rabelais, sur les femmes (1688). Uitgegeven en ingeleid door Andre Hanou.
B4950: DAIMLER, HARRIET (=IRIS OWENS). - Woman.
L4429: DAISNE, JOHAN. - Hoe schoon was mijn school. De roman van een leraar.
K4307: DAISNE, JOHAN. - De Hollandse reis. Neder-land richt zich op... Een reportage en een poetisch tijdsbeeld van herrijzend Nederland.
K6062: DAISNE, JOHAN. - Zes domino's voor vrouwen.
L1887: DAISNE, JOHAN. - De trap van steen en wolken.
K4198: DAISNE, JOHAN. - Het geluk. Luisterspel. Wat is magisch-realisme. Essay.
K8190: DAISNE, JOHAN. - Winterrozen voor een kwakzalver.
K6054: DAISNE, JOHAN. - Lago Maggiore. De roman van een vrouw, de roman van een man.
W5039: DAISNE, JOHAN. - Venezy of het eiland in de Stille Zuidzee.
B7851: DAISNE, JOHAN. - Lantarenmuziek.
H6111: DAISNE, JOHAN. - De vierde engel. Een verhaal.
M5506: DALBY, RICHARD. (SAMENGESTELD). - De nachtzuster, spookverhalen van vrouwen. Met een inleiding van Renate Dorrestein.
K9406: DALEN, MIEKE VAN. E.A. - Met andere woorden.
R5857: DALEN, A.G. VAN. - Uit de kerkgeschiedenis van Didam.
M2074: DALENOORD, FRITS. - Ontdekkingen van de nachtwaker. Gedichten.
L8248: DALFSEN, GERARDINA L. VAN. - Het inwaartsch licht bij de Quakers.
Y8583: DALFSEN, GERARDINA L. VAN. - Het inwaartsch licht bij de Quakers.
L0778: DALI, SALVADOR. - Zelfportret. Bijeengebracht en vertaald door Gerrit Komrij.
R0916: DALLALI, SEMIRA. - Onbewoonbaar lichaam.
M7509: DALMEIJER, M.C.M. - Geld en nog veel meer. 25 jaar beleid en parktijk van investeren in ontwikkeling.
L6550: DALOS, GYORGY. - De besnijdenis. Roman. Vertaald door Tinke Davids
T1977: DALSUM, H.A. VAN. - Het einde van De Volkswil.
R7597: DAM, J. VAN. - Das Veldeke-problem.
B7400: DAM, J.P.A. VAN DEN EN J.M.W.G. LUCASSEN. - H.J.H. Maas, 1877-1958 onderwijsman, literator en journalist.
T3251: DAM, C.F.A. VAN. - Enige beschouwingen over Cervantes en zijn Quijote.
B8936: DAM, PETER VAN & PHILIP VAN PRAAG. - Stefan Schlesinger 1896-1944. Atelier voor Reclame. Catalogue raisonne.
T7470: DAM, JAN CORNELIS VAN. - Het gouden jubileum van een typisch Amsterdamsch Instituut.
B5905: DAM, JOHANNES VAN. - Twee handen op een buik. Bellettrie en gastronomie bij Nijgh & Van Ditmar. Met een keuze uit historische recepten voor de feestdagen.
T1982: DAM, HARMJAN. - De NSB en de kerken. De opstelling van de Nationaal Socialistische Beweging in Nederland ten opzichte van het christendom en met name de Gereformeerde Kerken 1931-1940.
Y1572: DAM, L.J. VAN EN W.F.G. NICOLAI. - Neerlands Vreugdezang, voor gemengd koor met begeleiding.
Y0818: DAM, CEES. - Ontwerpen in glas. Variaties op een ovaal.
T6988: DAM, L.G. VAN. - Nationale ontwapening.
K0357: DAM, P. VAN / H.A.P. EIJKELENBOOM EN H. KIEVIET. - De herdersfluit. Jubileumuitgave t.g.v. het 75-jarig bestaan van het bedrijf 1884-1959.
T6811: DAM, J. VAN. - Van den Vos Reinaerde. In nieuwer Nederlandsch nagerijmd. Met houtgravuren van A.S. Hendriks.
Y4429: DAM, MARCEL VAN. - Het lange afscheid. Columns.
Y9003: DAM, IJ.D. VAN. - Wilmijntje, of de laatste nacht en Martha, of de verschijning. Tweetal dichtstukjes.
Y3901: DAM VAN BRAKEL, W. VAN. - De eer van Constantijn Huygens gehandhaafd, tegen het vermoeden van oneerlijke dijkverlating te Zuilichem, in 1679. Een bijdrage tot de kennis van het voormalig inboezemingsregt.
L8198: DAM VAN BRAKEL, W. VAN. - Lotgevallen van Heer Fulco en de Abdij van Bern.
R3224: DAM, J.H. - Jagen.
R2328: DAM VAN ISSELT, E.W. VAN. - Herman. Dichtstuk naar aanleiding van drie platen van Mr. A.W.M.C. Ver Heull. (Met vier staalgravuren).
T4387: DAMASUS VAN HARMELEN, P. - De R.K. Vrouwenbond.
T6170: DAMASUS, P. - Constance Teichmann. (Een voorbeeld voor onze Roomsche Vrouwen).
R6947: DAMBRE, O. - Stampkot.
Y0165: DAMBRE, O. - Ter herinnering aan Lode de Boninge en Frans van der Linden. Levensschets.
Y0531: DAMIANI, GIGI EN MEIJER POLAK. - Het Verhaal van de Onbekende Soldaat.
T2380: DAMIANI, GIGI. - Het verhaal van den onbekenden soldaat. Vertaald door Jacq Krul.
H0796: DAMME, F.W. VAN. - Offsetdruk.
T1338: [SPINOZA] DAMME, B. - B. de Spinoza. Populaire bijdrage over zijn leven en leer. Met voorwoord van W. Meijer.
T1432: [ERASMUS] DAMME, DANIEL VAN. - Une heure a la Maison d'Erasme et au vieux beguinage d'Anderlecht.
L5658: [ERASMUS] DAMME, DANIEL VAN. - Erasmus.
T3700: [MULTATULI] DAMME, B. - Multatuli als wijsgeer.
T4601: DAMSTE, J. CAREL. - Een nietig levensteken.
Y7304: DAMSTE, J. CAREL. - 14 dagen feest. 10 korte verhalen.
T7108: DANCKAERT, FRITS. - Van woord tot beeld, van boek tot film. Vlaamse schrijvers in cinematografisch perspectief.
H8653: DANGOR, ACHMAT. - Kafka's vloek. Vertaling H. Nutbey.
L5046: DANIELS, JOANNES C. - Wolframs Parzival S. Johannes der Evangelist und Abraham Bar Chija.
B5689: DANIELS, WIM. - Thuistaal. Het andere Nederlands.
L8293: DANIELS, GERARDUS C.J. - Religieus historische studie over Herodotus.
L5169: DANIELS, GERARDUS C.J. - Religieus historische studie over Herodotus.
B1752: DANIELS, L. M. FR. - Meester Dirc van Delft zijn persoon en zijn werk.
Y0948: DANIELS, L. M. FR. - Meester Dirc van Delft zijn persoon en zijn werk.
T3280: DANIELS, H / J. DIJKHUIS / Z. STOKVIS. - Leidraad bij lessen in Nederlandsche taal en stijl.
K9826: DANKBAAR, W.F. - Hoogtepunten uit het Nederlandsche Calvinisme in de zestiende eeuw.
T9249: DANKS, H.P. - Silver threads among the gold. Popular ballad.
T7659: DANNEBERG, ROBERT. - Die Wahrheit uber die Polizeiaktion am 15. Juli. Der Bericht der vom Wiener Gemeinderat zur Untersuchung der Ereignisse vom 15. Juli eingesetzten Kommission.
T7322: DANNEBERG, ROBERT, JULIUS DEUTSCH U.A. - Der Tag van Hainfeld.
T9046: DANNEBERG, ROBERT. - Die sozialdemokratische Gemeinde-Verwaltung in Wien.
K2030: DANSER, J.G. - Gedichten.
B3945: DANSER, J.G. - Verzameld werk. Tekstverzorging J. Staal met een biografie door G.H. 's-Gravensande.
T6856: [ARNTZ, GERD] DANSER, MAX. - Ik was revolutionairder, linkser dan de Socialisten [&] Ik heb in Rusland gewoon mijn werk gedaan en mijn bek gehouden.
W0373: DANTZIG, MARIJN VAN. - De lichtklinkers.
M6942: DANTZIG, RUDI VAN. - Afgrond.
L2879: DANTZIG, BRANCO. - Fonction du voile du palais et du bourrelet de passa vant dans le langage.
Y5129: DANTZIG, RUDI VAN. - De bruid staat rechts van u.
T1381: [SPINOZA] DARBON, ANDRE. - …tudes spinozistes. Publiťes par Joseph Moreau. Avertissement par Henri Gouhier.
L8171: DARDENNE, SABINE. - Ik was twaalf en ik fietste naar school. In samenwerking met Marie-Therese Cuny.
M3106: DAREL, SYLVA. - Een mus in de sneeuw. Een levensperiode in vier bedrijven met een proloog en een epiloog. Vertaling J. Wilten.
H5266: DARMON, PIERRE. - Damning the innocent. A history of the persecution of the impotent in pre-revolutionary France.
Y0131: DARNAR, P.L. - Tardieu.
B8758: DARNTON, ROBERT. - Bohemians before Bohemianism.
Y6338: DARRIEUSSECQ, MARIE. - Zeewee. Vertaald uit het Frans door Mirjam de Veth.
Y6764: DARWIN, CHARLES. - De reis om de wereld. Dagboek van onderzoekingen in de natuurlijke geschiedenis en aardkunde van de landen, bezocht op de reis rondom de wereld van H.M. vaartuig The Beagle. Twee delen in een band. Uit het Engelsch vertaald door J. Brandt.
T4439: DARWIN, CHARLES. - De reis van de Beagle. Vertaald door Tinke Davids.
T0070: DASBERG, LEA. - Het kinderboek als opvoeder. Twee eeuwen pedagogische normen en waarden in het historische kinderboek in Nederland.
R4106: DASBERG, ELI. - Rabbijn Simon Philip de Vries Neede 1870, Bergen Belsen 1944. De geschiedenis van zijn leven.
Y8869: DATTHIJN, JANNIS C. - Rondje van het huis.
T8125: DAUDIN, P. - Fantaisies calligraphiques chinoise.
K5818: DAUDT, H. / F. BERGSMA / F. KEMPERS EN E.Z.R. COHEN. (EDS.). - Selectiviteit in de massacommunicatie. Opstellen aangeboden aan M. Rooij.
W8686: DAUGHERTY, JAMES. - Poor Richard illustrated with lithographs in two colors by the author.
K7022: DAUM, P.A. - Ups en downs in het Indische leven. Met een nawoord van R. Nieuwenhuys.
A0925: DAUM, P.A. - Ups en downs in het Indische leven.
Y4739: DAUM, P.A. - Batavia-Amsterdam. Een reisschets. Met een nawoord van G.Termorshuizen.
T3697: DAUM, P.A. - Uit de suiker in de tabak.
B1136: DAUMIER, HONORE. - Spartelen aan de huwelijkshaak. Een huwelijksspiegel. Nawoord G.A. Narciss. Vertaling Olaf J. de Landell.
Y0191: DAUTZENBERG, A.H.J. - Rafelranden van de moraal.
Y7023: DAUTZENBERG, A.H.J. - En dan komen de foto's. Veertig verhalen.
Y2523: DAUVELLIER, M. - Cursus in 12 nummers. Schrijfboek voor Loopend Schrift. Typen Cahier. deel 1, 3, 4, 9 en 12.
Y3386: DAVID-NEEL, ALEXANDRA. - Tibet aan tafel.
B7891: DAVID, J. [JEAN BAPTISTE DAVID]. - I: Over de Bilderdijksche afwijkingen van het gewoon schrijfgebruik in Holland. II: P.J. Harrebomee, Vierde twaalftal Nederlandsche Spreekwoorden. III: F.C. de Greuve, Beoordeeling van Prof. T. Roorda's werk Over de deelen der rede.
T2515: DAVID, J.J. - De pers. Vertaald door M.E. Barentz.
L3429: DAVID, ISMAR. - Our Calligraphic Heritage. The Geyer Studio Writing Book.
R3941: DAVIDS, HENRIETTE. - Mijn Levenslied.
Y2176: DAVIDS, LOUIS & MARGIE MORRIS. - Brief van Mientje uit Soerabaia aan haar zuster in de Kinkerstraat te Amsterdam.
R2962: DAVIDS, A.B. - Over significa.
T4691: DAVIDSFONDS - De Belleman van het Davidsfonds 1934, III, nr. 1.
T8744: DAVIDSON, STEVE. - OM Home Made Comix. No. 10. Illustrated by R. Crumb, Robert Dougherty e.a.
B0960: DAVIDSON, STEVE. - Lessen in overleving. 26 brieven uit het huis van bewaring te Amsterdam en de gevangenis Nieuw-Vosseveld te Vught. Met een inleiding van dr. G.P. Hoefnagels.
H8215: DAVIDSON, PETER. - The vocal forest. A study of the context of three Low Countries printers' devices of the seventeenth century.
R6173: DAVIDSON, STEVE. - Zonder uitstel van executie!
W2497: DAVIES, A.A.T. - De winterpaarden. Vertaling Helen Knopper.
B9728: DAVIES, HUGH SYKES. - Thomas De Quincey.
R7223: DAVIGNON, HENRI. - Belgie en Duitschland. Teksten en oorkonden met een woord aan den lezer.
T3500: DAVIS, MYRNA. - Aardappelkunst. Voorwoord Truman Capote.
T7912: DAVRAY, HENRY D. - Engeland en de Munitie.
R1801: DAWSON, CHRISTOPHER. - De schepping van Europa. Eene inleiding tot de geschiedenis der Europeesche Christenheid. Vertaald en ingeleid door Aug. Cuypers.
H7571: DAWSON, J. & PIET CLEMENT (EDS.). - Gaade's Handboek voor de grafische technieken.
MK0153: DAY, LEWIS F. - Alte und Neue Alphabete, fŁr den praktischen gebrauch nebst einer Einleitung Łber 'Die Kunst im Alphabet'
B7869: DAY, DAVID. - The whale war.
Y6733: DEAK, MICHAEL. - De vrouwenval. Gedichten.
Y1249: DEAN, FOLK. (ED.). [=THEO ETTEMA]. - Sint- Nicolaas liederen. Samengesteld en bewerkt door Folk Dean.
R0780: DEBAIVE, C. - Bibliographie der werken van Dr. Is. Teirlinck.
Y2905: DEBBAUT, ROMAIN (SAMENG.). - Tijden van beroering en andere naturalistische verhalen.
H1838: [CATALOGUS] DEBOUTTE, A. E.A. - Sint Lutgart. Patrones van Vlaanderen. Twee delen.
W7629: DEBROT, COLA. - Verzameld werk. Zeven delen.
T0270: DEBROT, ESTELLE. - During a silent night. Eleven poems.
L1459: DEBROT, COLA. - Navrante zomer. Gedichten.
L0197: DEBROT, COLA. - Bid voor Camille Willocq. Novelle.
K3610: DEBROT, COLA EN GERARD KNUVELDER. - Ars et Vita.
B7698: DEBROT, COLA. - Bid voor Camille Willocq. Een novelle.
K6020: DEBROT, COLA. - Bid voor Camille Willocq. Novelle.
R1757: DEBROT, COLA / HAN HOEKSTRA, ED. HOORNIK. (ED.). - In memoriam H. Marsman. Herdenkingsuitgave van 'Criterium'
H4179: DEBROT, COLA. - Bekentenis in Toledo. Gedichten.
K1810: DEBROT, COLA / HAN HOEKSTRA, ED. HOORNIK. (ED.). - In memoriam H. Marsman. Herdenkingsuitgave van 'Criterium'
T2844: DEBROT, COLA. - Literatuur in de Nederlandse Antillen.
T2843: DEBROT, COLA EN HENK DENNERT. - Gedichten.
H5363: DEBROT, COLA. - De vervolgden. Novelle.
H7195: TIRADE 202. COLA DEBROT. - Cola Debrot: kwatrijnen uit fort Amsterdam.
Y6016: DEBUTEN. - Allemaal Yang en andere verhalen uit de workshops van Script+.
R3143: DECKER, JEREMIAS DE. - Goede Vrydag ofte Het Lijden onses Heeren Jesu Christi. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door W.J.C. Buitendijk.
L1942: DECKER, JEREMIAS DE. - Goede Vrydagh ofte Het Lyden onzes Heeren Jesus Christus.
Y5666: DECKER, WILL. - Mit dem Spaten durch Polen. Der Reichsarbeitsdienst im polnischen Feldzug.
Y2598: DECKER, ALFONS DE. - Geschiedenis der Malkontenten.
Y6487: DECKER, JEREMIAS DE. - Bloemlezing uit zijn gedichten.
T1883: DECKER, JEREMIAS DE. - Goede vrydag ofte het lijden onses heeren Jesu Christi.
Y0734: [ERASMUS] DECKERS, THILDA. - Erasmus de veelomstredene.
L2237: DECKWITZ, SJUUL. - God aan het IJ. Verhalen.
K8523: DECLERCK, RICHARD. - Peilingen. Doorheen het moderne Franse geestesleven. Met inleiding van Raymond Herreman.
A0748: DECORI, FELIX (ED). - Correspondance de George Sand et d'Alfred de Musset. Publiee integralement et pur la premiere fois d'apres les documents originaux par Felix Decori avec dessins d'Alfred de Musset et fac-similes d'autographes.
K9233: DECORTE, BERT. - Een stillere dag. Sonnetten.
L9006: DECORTE, BERT. - Kruis of munt. Verspreide rijmen en dichten van 1936 tot 1969 geschreven.
R0211: DECORTE, BERT. - Thijl Ulenspieghel. Gedichten. Met de oorspronkelijke prenten van het oude volksboek (1518).
B3289: DECORTE, J.M.A. (RED.). - Een boeket van vijftig Nederlandse gedichten in Engelse of Franse vertaling.
K5325: DECORTE, BERT. - Kortom.
L3390: DECORTE, B. - Karel van de Woestijne en de Franse Literatuur.
T4712: DECURTINS, G. - Reform-katholicisme (modernisme) en Katholieke sociale hervorming. Aangevuld met uivoerige aanhalingen uit de encycliek Pascendi dominici gregis van Pius X.
R8787: DECURTINS, G. - Bisschop Von Ketteler.
Y1748: DEDINSZKY, ERIKA. - De ijstijd begint met de kou.
Y0241: FOLIUM LIBRORUM VITAE DEDITUM. - Bibliophilie. Stichting De Roos. Nieuwe beelding in de drukkunst. Honoraria voor handschriften en boeken in het verleden. Een drietal ontleningen aan het Nederlands in de Duitse ontspanningslectuur der XVIIIe eeuw. De drukken der Julia van Rhijnvis Feith.
Y0240: FOLIUM LIBRORUM VITAE DEDITUM. - Lijst van werken van Noord-Nederlandse humanisten, geboren voor of omstreeks 1500. Portretten van bibliophielen VI: E.P. Goldschmidt. Alardus Amstelredamus. P.N. van Eyck en de Zilverdistel. Verzoek tot vestiging van een drukkerij te Breda in 1613. Rousseau en Voltaire in Nederland. Entzauberte Bucher. Remy de Gourmont bibliophile. Bewaren of liquideren.
Y0239: FOLIUM LIBRORUM VITAE DEDITUM. - Inhoud: Oscar Wilde's Ballad of Reading goal. Mahieu, Maiolin- Majolica. De titelpagina der Nederlandse romantiek. L'amour des livres. Boek en drukpers in de emblematische literatuur. Twee Nederlandse boektentoonstellingen. Malle gevallen oftewel boeken en boektitels in oude advertenties.
T5655: DEE, DANIEL. - Vierendeel.
R0658: DEE, M.A. - Academische proefschriften verdedigd te Leiden, Utrecht, Groningen en Amsterdam in de jaren 1877-1899. Verzameld door M.A. Dee.
Y6227: DEEL, T. VAN. - Geplet.
K2579: DEEL, TOM VAN E.A. (EDS.). - Het literair klimaat 1970-1985.
T8984: DEEL, T. VAN. (ED.). - Ik heb het Rood van 't Joodse Bruidje lief. Gedichten over beeldende kunst.
K1791: DEEL, T. VAN. - Recensies.
T8149: DEEL, T. VAN & CHR. J. VAN GEEL. - Gedichten bij tekeningen.
Y7004: DEEL, T. VAN. - Klein diorama.
Y7275: DEEL, T. VAN. - De komma bij Krol en andere essays.
B1964: DEEL, T. VAN. - H.C. ten Berge, informatie.
K3119: DEEL, T. VAN. - Henk Romein Meijer. Informatie.
H4485: DEELDER, J.A. - Modern Passe.
M6177: DEELDER, J.A. - De t van Vondel. Verhalen.
H4593: DEELDER, JULES. E.A. - Canadian Caper. Vrolijke verhalen uit Playboy.
T8802: DEELDER, J.A. - Drukke dagen.
M0340: DEELDER, J.A. - Sturm und drang. (10 series).
H8437: DEELDER, J.A. - (Hol gelach). Verhalen.
L3354: DEELDER, J.A. - Gemengde gevoelens. Roman.
Y6927: DEELDER, J.A. - Portret van Olivia de Havilland.
T4874: DEELEN, H.L.F.J. - De moderne jeugdarbeid.
R7567: DEELEN, A. EN H. HEYENBROCK. - Aardewerk. Onder toezicht C.J. Nieuwenberg.
Y0276: DEFOE, DANIEL. - De voor- en tegenspoeden van de Befaamde Moll Flanders ......Geschreven naar haar eigen aantekeningen. Vertaling Max Schuchart.
R1930: DEFOE, DANIEL. - De voor- en tegenspoeden van de Befaamde Moll Flanders. Vertaling Max Schuchart.
T0643: DEFOORT, E. - Charles Maurras en de Action Francaise in Belgie.
K6601: DEFRESNE, A. - De vrome speelman.
K8873: DEFRESNE, A. - Het eethuis. Ingeleid door Victor E. van Vriesland.
L0302: DEFRESNE, A. - De vrome speelman.
L0304: DEFRESNE, A. - 1948 Anno Christi zinnenspel in drie bedrijven.
C1411: DEFRESNE, A. - Een avond in Amsterdam.
Y8450: DEGENAAR, DANNY. - Eternelle lust geen bollen.
Y1102: DEGENHARDT, W. - Vaderlandsche Geschiedenis. Een Leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der Volksschool.
B7988: DEGERING, HERMANN. - Lettering. Modes of writing in Western Europe from Antiquity to the Eighteenth Century. With a preface by Alfred Fairbank.
K5447: DEGROOTE, G. - Wat een schrijver lijden kan. Nieuw licht op Hendrik Conscience.
K2274: DEGROOTE, GILBERT. - Jan van den Dale. Gekende werken met inleiding, bronnenstudie, aanteekeningen en glossarium.
R5105: DEIJL, C. VAN DER. - De Islam.
B8881: DEIJSSEL, LODEWIJK VAN. - Prosagedichte. Einzig autorisierte Ubersetzung aus dem Hollandischen von Benno J. Stokvis.
K8808: DEIJSSEL, LODEWIJK VAN. - Prosagedichte. Einzig autorisierte Ubersetzung aus dem Hollandischen von Benno J. Stokvis.
T0402: DEINSE, J.J. VAN. - Uit het land van katoen en heide. Oudheidkundige en folkloristische schetsen uit Twente.
Y0365: DEK, A.W.E. - Graf Johann der Mittlere von Nassau-Siegen und seine 25 Kinder.
L6069: DEK, J. - Het Kruiningensch dialect. Met een voorwoord van Jac. van Ginneken.
A0015: DEK, RUDY. - Het duizendste front. Een verhaal van jaren.
W2823: DEKEYSER, MIEL. - Wankele wereld. Houdingen en verhoudingen in De Nieuwe Wereld.
Y7987: DEKKER, M. / B. STROMAN / T. V.D. HORST / P. VAN LISHOUT. - Klaverblad van vier. Vier novellen.
Y0451: DEKKER, A.J. EN J. SMIT. - Handleiding bij den cursus voor loopend schrift.
K6383: DEKKER, MAURITS. - Jozef duikt.
W0112: DEKKER, RUDOLF / LOTTE VAN DER POL. - Vrouwen in mannenkleren. De geschiedenis van een tegendraadse traditie Europa 1500 - 1800. met een voorwoord van Peter Burke.
K8496: DEKKER, MAURITS. - Afscheid. Monoloog.
R3734: DEKKER, WOUTER JAN (ED.). - Het weesmeisje op het kerkhof.
B5433: DEKKER, GERRIT. - Lodewijk van Deyssel as Skilder.
Y2250: DEKKER, CARLINE. - Daarom ben ik hier.
Y2524: DEKKER, A.J. EN J. SMIT. - Cursus voor Loopend Schrift in 9 nummers. Parallel Cahier behoorende bij nos 1-3. en 4-6. Oefenboekje deel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Y1485: DEKKER, PIET. - Godert van Bocholt. Enige heer, grootgrondbezitter en zoutzieder van de Zijpe. Een van de oudste en trouwste dienaren van prins Willem van Oranje.
Y3363: DEKKER, RUDOLF. - Constantijn Huygens jr. en de uitvinding van het moderne dagboek. Observaties van een zeventiende-eeuwse wereldbeschouwer.
T1578: DEKKER, R.M. - Oproeren in Holland gezien door tijdgenoten. Ooggetuigenverslagen van oproeren in de provincie Holland ten tijde van de Republiek (1690-1750).
K6693: DEKKER, MAURITS. - Zijn wereld.
Y6617: DEKKER, MAURITS. - De wereld heeft geen wachtkamer. Toneelspel in drie bedrijven.
K2991: DEKKER, G. - Afrikaanse literatuurgeschiedenis.
L3071: DEKKERS, MIDAS. - Lief dier. Over bestialiteit.
T7750: DEKKERS, F. - Samenwerking van patroon en arbeider.
R6409: DEKKERS, MIDAS. - De larf. Over kinderen en metamorfose.
B7705: DEKKERS, MIDAS. - De walrus en andere beesten.
K4861: DEKKERS, MIDAS & JAN DEN HENGST. - Waterrijk. Flora en fauna van ons zoete water.
R1341: DEKKERS, MIDAS (ED.). - Natuurlijke Historie.
H5244: DEKKERS, MIDAS. - De mandril en andere beesten.
R4445: DEKKING, HENRI. - Kwakzalvers. Een vroolijk spotspel in drie bedrijven.
T2573: DEKNATEL, ROELOF. - Wilhelm Busch der lachende Philosoph des Pessimismus.
Y3503: DELABORDE, HENRI. - La gravure. Precis elementaire de ses origines, de ses procedes et de son histoire
Y1451: DELAHAYE, ALBERT. - Holle Boomstammen. De historische mythen van Nederland, ontleend aan Frans Vlaanderen.
Y1368: DELAHAYE, ALBERT. - De Bisschop van Nijmegen. Oftewel: hoe de Keizer Karel-Universiteit van Nijmegen door het jeugd-elftal haar roemruchte titel op het toernooi van Noyon het eigen doel in liet knallen.
MK0134: DELAMOTTE, F. - The book of ornamental alphabets. Ancient & mediaeval, (etc.).
R6718: DELANDSHEERE, P. - La Libre Belgique. Histoire des origines de la Libre Belgique clandestine.
T4873: DELANEY, P.L. - How Public School Boys Live.
L2953: DELBEE, ANNE. - Camille Claudel, een vrouw. Vertaling Michel Perquy.
L5664: [ERASMUS] DELCOURT, MARIE. - Erasme.
R7944: DELDEN, JOHAN VAN. - Liefkensstraat 66. Herinneringen aan A. Marja.
K0099: DELEAR, FRANK J. - Igor Sikorsky, his three careers in Aviation. Foreword by James H. Doolittle.
W3941: DELEN, A.J.J. - Oude Vlaamsche Graphiek. Studies en aanteekeningen.
K9288: DELEN, A.J.J. - Metsys. Groote meesters.
L1803: DELEN, A.J.J. - Oude kunst en graphiek. Verzamelde opstellen. Met een inleiding door Lode Baekelmans.
L1860: DELEN, A.J.J. - Oude Vlaamsche graphiek, studies en aanteekeningen.
K9031: DELEN, A.J.J. - De Vlaamsche Kunst. Met 186 foto's.
L9884: DELEU, JOZEF. - De pleinvrees der kanunniken. Negen redevoeringen.
B6330: DELEU, JOZEF. (RED.). - Niederlandsich. Die Sprache von zwanzig Milllionen Niederlandern und Flamen.
T8491: DELEU, JOZEF. - Groot Verzenboek. Vijfhonderd gedichten over leven, liefde en dood. Een thematische bloemlezing uit de Noord- en Zuidnederlandse poŽzie van de twintigste eeuw.
M4850: DELEU, JOZEF. - De hazen aan de kim. In veertien staties.
L9656: DELEU, JOZEF. - Voorbij de grens. Lyrisch proza 1972-1988.
T0850: DELEU, JOZEF EN FRITS NIESSEN. - Frans-Vlaanderen.
B1369: DELF, DIRC VAN. - Tafel van den Kersten Ghelove. Naar handschriften uitgegeven, ingeleid en van aanteekeningen voorzien door L.M.Fr. Daniels.
L1252: DELFGAAUW, G.TH.J. - De economische theorie en enkele economische bevolkingsproblemen.
R4707: DELFGAAUW, GERARDUS J.J.A. - De staatsleer van Hoedemaker. Een bijdrage tot de kennis van de christelijk-historische staatsopvatting.
T1826: DELFORGE, PAUL / PHILIPPE DESTATTE / MICHELINE LIBON. - Encyclopedie du Mouvement Wallon. Drie delen A-Z.
R6801: DELFOSSE, ANTOINE. - De oorlogsmisdaden bedreven gedurende de bevrijding van het Belgisch grondgebied september 1944. De Streek van Bergen.
Y0377: DELFT, A.J.A.C. VAN (ED.). - Uit de bezettingstijd 1940-1945. Illegale spot- en prikkelrijmen.
B1251: DELFT, MARIEKE VAN. - Verzamelaars en verzamelingen Koninklijke Bibliotheek 1798-1998.
B6130: DELFT, M. VAN (ED.). - Vriendschap in vereniging.
R5883: DELFT, A.J.A.C VAN. (ED.). - Illegale spot en prikkel rijmen.
T9241: DELILLE, E. EN JORIS DE SAFFEL. - Zing een Lieken. Gedicht en Muziek. Onder leiding van Emiel Hullebroeck.
R5358: DELILLE, VICTOR. - Moeders deel. Toneelspel.
L9876: DELL'ORO, ERMINIA. - De dag van de regenboog. Een Eritrese geschiedenis. Vertaling Yond Boeke.
L8759: DELTA. - A review of arts life and thought in the Netherlands.
L8760: DELTA. - A review of arts life and thought in the Netherlands.
Y3749: DELVIN, D. - Le Nom de Gand. Homonymes et Semi-homonymes.
T7745: DEMANY, FERNAND. - De waarheid over Leopold III.
R3766: DEMBITZER, SALAMON. - De twee tuinen... Vertaling van Arn. Saalborn.
H8219: DEMEDTS, ANDR… - Johan Daisne.
M6322: DEMEDTS, ANDR… - Ernest Claes.
K3076: DEMEDTS, ANDRE. - De Vlaamse poŽzie tusschen 1918 en 1941.
K7474: DEMEDTS, ANDRE. - Edward Vermeulen. Schrijver en boer.
K7181: DEMEDTS, ANDRE. - De Vlaamsche poŽzie sinds 1918. 1e Deel: studie. 2e Deel: Bloemlezing.
B4025: DEMEDTS, ANDRE. - Richard Minne.
K4206: DEMEDTS, ANDRE. - Stijn Streuvels.
K6014: DEMEDTS, ANDRE. - De dag voor gisteren.
M2785: DEMEDTS, ANDRE. - Stijn Streuvels.
L6125: DEMEDTS, ANDRE. - De Vlaamsche poŽzie tusschen 1918 en 1941.
H9408: DEMEESTER, RITA. - Droomjager. Verhalen.
A0636: DEMEL, RUDOLF. - Diagnostik chirurgischer Erkrankungen. Mit Einschluss der Differentialdiagnostik und Rontgendiagnostik. Lehrbuch fur Studierende und Arzte.
M0363: DEMILLE, CECIL B. - The autobiographie of Cecil B. DeMille. Editor Donald Hayne.
Y3953: DE SOCIAAL-DEMOCRAAT. - De Sociaal Democraat. Veertiendaags Orgaan van de Sociaal Democratische Arbeiderspartij in Nederland. 6e jaargang 1937. 8 mei 1937. Nrs: 16 t/m 26. 7e jaargang 1937. 4 december 1937. 1 t/m 5.
Y2781: JONGEREN EN DEMOCRATIE. - Jongeren en Democratie. Orgaan der Vrijzinnig Democratische Jongeren Organisatie. 12e jaargang 1937. Nrs.: 3 t/m 20.
Y2782: JONGEREN EN DEMOCRATIE. - Jongeren en Democratie. Orgaan der Vrijzinnig Democratische Jongeren Organisatie. 13e jaargang 1938. Nrs.: 1 t/m 20.
Y2784: JONGEREN EN DEMOCRATIE. - Jongeren en Democratie. Orgaan der Vrijzinnig Democratische Jongeren Organisatie. 15e jaargang 1940. Nrs.: 1 t/m 4.
Y7485: VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE. - Drees vraagt Uw vertrouwen, maar wij zeggen U, Oud is te vertrouwen. Strijd met Oud voor welvaart en meer woningen. Lijst 5.
Y2783: JONGEREN EN DEMOCRATIE. - Jongeren en Democratie. Orgaan der Vrijzinnig Democratische Jongeren Organisatie. 14e jaargang 1939. Nrs.: 1 t/m 19.
Y3990: DEMOKRATER. - Demokrater: Revolutionair Studentenblad. 6e jaargang sept. 1968, nr. 8a.
R6340: DEMOKRATER. - Demokrater: Revolutionair Studentenblad. 7e jaargang sept. 1969, nr. 1.
Y0057: DEMOKRATER. - Demokrater: Revolutionair Studentenblad. 1e jaargang 16 mei 1964, nr. 12.
B7261: DEMOLDER, EUGENE. - De bloeiende weg. Naverteld door Antoon Thiry.
P0750: DEMONEY, JERRY / S.E. MEYER. - Gaade's gids voor de grafisch werktekenaar. Lay-out, paste-up, cameraklaar model.
Y4455: DEMONSTRATIE. - Klassedemonstratie op 1 Mei voor den Achturendag. Voor het Algemeen Kiesrecht. Groote Avond-Meetings op vrijdag 1 Mei in het Paleis voor Volksvlijt. Sprekers: P.J. Troestra, W.H. Vliegen, A.B. Kleerekoper.
B1229: DEMPSEY, MICHAEL W. - Geld. Vertaling C. Beerepoot.
H2335: DENDERMONDE, MAX. - De duiven boven moeders graf. Dertien parabelen zonder veel moraal.
R1739: DENDERMONDE, MAX. - De deur met de rode vlekken.
M9349: DENDERMONDE, MAX. - Het geheim van de miereneuker. Nieuwe gedichten.
K9601: DENDERMONDE, MAX. - Een roerige bruiloft op Adrillen.
Y0446: DENDERMONDE, MAX. - Kinderen uiten zich 2.
K7240: DENDERMONDE, MAX. - Vrouw aan de rivier. Een vriendinnenverhaal.
K8085: DENDERMONDE, MAX. - Het Klandijker drama.
T7772: DENDERMONDE, MAX / FRISO HENSTRA / PIETER VAN DELFT. - Een wonderkind in wintertijd. (Identiteiten).
R3887: DENDERMONDE, MAX. - Uit Mexico ben ik gevlucht, mevrouw, gevlucht!. Een kleine roman.
M2487: DENDERMONDE, MAX. - Bruin, rood en groen.
H7629: DENDERMONDE, MAX. - Soms een paar uur van tweezaamheid. Liefdesgedichten. 103 sonnetten om loom te lezen op een koel laken.
B3117: DENDERMONDE, MAX. - Watson, kom hier, ik heb je nodig. Reisverhaal van een thuiskomst.
C1412: DENDERMONDE, MAX. - Amerika door de achterdeur. Reisverhalen uit de Verenigde Staten.
M9348: DENDERMONDE, MAX. - Lessen in eenzaamheid. 104 sonnetten om aandachtig te lezen op een goed beschaduwde plek in de wereld.
H1581: DENDERMONDE, MAX. - Veranderlijk weer op komst. Verhaal bij het begin der dagen en maanden.
W0374: DENDERMONDE, MAX. - Eiland van Circe.
H8252: DENDERMONDE, MAX. - Muziek in de herfst.
K4147: DENDOOVEN, LUCIEN. - Paul Claudel.
T0794: DENEER, COR. - Zigeunerkoor.
T3488: DENEKAMP. - Die in den Degenkamp verwon werd van Sint Nikolaas gezegend.
L9825: DENISSEN, FRANS. - De gigolo van Irma Ideaal. Andre Baillon, of een geschreven leven.
T4130: DENNERT, HENK. - Oude Curacaose muziekinstrumenten.
Y5074: DENNINGHOFF STELLING, LEX. - Langs tijgerpaden. Met foto' van de schrijver.
T9383: DENUCE, JAN. - Oud-Nederlandsche Kaartmakers in betrekking met Plantijn. Deel II.
R6613: DENUCE, JAN. - De geschiedenis van de Vlaamsche kaartsnijkunst.
Y1603: DENUCE, JAN EN J.A. GORIS. (ED.). - Vlaanderen door de eeuwen heen. Twee delen.
T0553: DENUCE, J. EN D. GERNEZ. - Het Zeeboek. Handschrift van de Stedelijke Boekerij te Antwerpen (Nr. B. 29166).
R7224: DENUCE, J. - De loop van de Schelde van de zee tot Rupelmonde in de XVe eeuw.
B8343: DENYS, PIETER. - Hendrik Groenlandt, eene gebeurtenis uit de jaren veertig.
C0558: DEPAUW, VALERE. - Het late geluk van Remi Zwartekens.
H2334: DEPAUW, VALERE. - Van twee sukkeleers.
B9294: DEPAUW, CARL & GER LUIJTEN. - Antoine van Dyck et l'estampe.
B9301: DEPAUW, CARL & GER LUIJTEN. - Antoon van Dyck en de prentkunst.
B9647: [PLANTIJN] DEPAUW, C. & L. VOET ET AL. - Christoffel Plantijn en de Iberische Wereld / Christophe Plantin et le Monde Iberique
M5935: DEPESTRE, RENE. - Hadriana in al mijn dromen. Vertaling M. de Veth.
R3618: DEPOORTERE, WIM EN ADA DEPREZ. - De Vlaamsche School 1855-1901. Eerste deel: Inleiding en Oude Reeks I (1855) - XXXIII (1887).
R3619: DEPOORTERE, WIM EN ADA DEPREZ. - De Vlaamsche School 1855-1901. Tweede deel: Nieuwe reeks XXXIV (1888) - XLVII (1901) en registers.
B7262: DEPREZ, ADA. - Jan Frans Willems. Een bijdrage tot zijn biografie tot 1824.
H1541: DEPREZ, ADA. - E. du Perron 1899 - 1940. Zijn leven en zijn werk.
R3622: DEPREZ, ADA EN MARIO BAECK. - Nederduitsch Letterkundig Jaarboekje 1834-1875.
K4126: DEPREZ, ADA. - Jan Frans Willems 1793-1846.
T0669: DEPREZ, ADA. - Licentiaatswerken en doctoraten over Nederlandse, algemene en vergelijkende literatuurstudie. Systematisch overzicht van de aan de Belgische universiteiten voorgelegde verhandelingen 1934-1970.
R3615: DEPREZ, ADA EN HANS VANACKER. - Noord en Zuid 1862-1869. Nederduitsch Maandschrift 1862-1863. Nederduitsch Tijdschrift 1864-1867. Nederlandsch Tijdschrift 1868.
K1834: DEPREZ, ADA. - Briefwisseling van Dr. Ferdinand Augustijn Snellaert (1809-1872). Twee delen. Deel I: Bronnenbeschrijving. Lijst van brieven en documenten. Deel II: Bio-Bibliografische lijst van de correspondenten bio-bibliografie van F.A. Snellaert.
B1331: DEPREZ, ADA. - Du Perron en Vlaanderen.
B7263: DEPREZ, ADA. - Briefwisseling van Jan Frans Willems en Hoffmann von Fallersleben (1836-1843). Met een inleiding en aantekeningen.
R8319: DERKINDEREN, A.J. (A.J. DER KINDEREN). - Muurschilderingen. Tekst: H.P. Bremmer.
T3019: DERKS, JAN. - Oordeel. Satyre in een bedrijf.
R7197: DERKS, JAN. - Over de eer van de journalist.
Y4403: DERKSE, WIL (ED.). - Grenzen aan de tolerantie. Erasmus, Hugo de Groot, Spinoza en de Actualiteit.
B5867: DERKSEN, LEO. - Doden hebben voorrang.
K1580: DERKSEN, LEO. - Puin ruimen.
K1535: DERKSEN, LEO. - De dansende kater.
K1536: DERKSEN, LEO. - De kater van tante Agaath.
K1537: DERKSEN, LEO. - Even de hond uitlaten.
R3275: DERKSEN, S.C. - Opkomst en ondergang van een toonaangevende joodse gemeente (250 jaar joods leven in Meppel).
T8871: DERMOUT, MARIA. - Zo luidt het verhaal. De goede slang, De olifanten, Het kanon.
Y0884: DERMOUT, MARIA. - Nog pas gisteren.
W6591: DERY, TIBOR. - Verhalen. Vertaling H. Hom.
M7775: DESARTHE, AGNES. - Een klein geheim. Vertaling Willem Kurstjens.
B4068: DESBORDES, MICHELE. - Het stille huis. Vertaald door Marianne Kaas.
K1498: DESBORDES, MICHELE. - Het stille huis. Vertaald door Marianne Kaas.
Y2998: DESCAMPS, DESIRE. - Les Crimes de la Misere. La conservation de l'existence.
K7673: DESCARTES, RENE & ELISABETH VAN DE PALTS. - Briefwisseling. Met een inleiding van Rene Gude. Vertaald en van een nawoord voorzien door Jeanne Holierhoek.
L7384: DESCARTES. - Descartes. Exposition organisee pour le IIIe Centenaire du Discours de la Methode.
R0122: DESCHAMPS, J. (CATALOGUS BEWERKT). - Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse Bibliotheken.
K4468: DESGRAVES, LOUIS. - Etudes sur l'imprimerie dans le Sud-Quest de la France aux XVe, XVIe et XVIIe siecles.
T9515: TOTAL DESIGN. - Bewegwijzering.
R2249: DUTCH DESIGN. - Op 31 januari 2002 vond de feestelijke introductie plaats van Dutch Design. Een registerdeel en zes vakdelen. Vijf statements van bestuursleden en de directeur van de BNO (Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers) en zes columns, door Martin Bril.
H9078: DESJARDIJN, D. - Grafiek in Nederland. De achttiende eeuw.
L2201: DESJARDIJN, D. - A vanishing light. Rond de direktiewisseling bij het Stedelijk Museum.
L0970: DESJARDIJN, DAVE. - Hoogdruk sinds 1900. Hout- en linoleumsneden van Nederlandse kunstenaars.
H9585: DESJARDIJN, D. - USA.
B0668: DESJARDIJN, D. - Niet alles wat goed is brengt iets op. Prenten en tekeningen. De Twintigste Eeuw. Stachelswine Catalogus III.
H9082: DESJARDIJN, D. - 301 Lithoos 1802-1981.
R7743: DESJARDIJN, D. - Niet Nederlandse ex libris en kleingrafiek uit de periode 1900-1950.
R7744: DESJARDIJN, D. - Afstoot etcetera.
H9079: DESJARDIJN, D. - Vlakdruk in beeld. De geschiedenis van de lithografie in 398 afbeeldingen.
T3482: DESMETH, G. - Albert I. 1875-1934. Tentoonstellingscatalogus.
T2030: GROTTE NICOLAS DE LA. / P. DE RONSARD / P. DESPORTES. - Chansons De P. de Ronsard, P. Desportes et autres. Mises En Musique Par Nicolas de La Grotte. Nouvelle edition Fac-simile Augmentee d'une Notice Par A. De Rochambeau.
B2162: DESSING, CHR. S. (ED.). - Bescheiden aangaande de hervorming der tucht in de Abdij van Egmond in de 15e eeuw.
Y0201: DESSING, MAARTEN (ED.). - Gouden Ganzeveer 2010: Joke van Leeuwen.
Y1246: DESSING, RENE & JAN HOLWERDA. - Nationale gids Historische Buitenplaatsen.
Y0202: DESSING, MAARTEN (ED.). - Gouden Ganzeveer 2009: Adriaan van Dis.
Y0203: DESSING, MAARTEN (ED.). - Gouden Ganzeveer 2008: Joost Zwagerman.
Y0204: DESSING, MAARTEN (ED.). - Gouden Ganzeveer 2007: Tom Lanoye.
R3633: DESTREE, JULES. - Wallons et Flamands. La Querelle linguistique en Belgique.
T7480: DET, E.J. VAN. - De opvoeding tot arbeider.
H1868: DETAMBEL, REGINE. - Het lange verblijf. Vertaling Edu Borger.
L6407: DETMERS, TJAPKO D. - Aanteekeningen op de Middelnederlandsche berijming van Sinte Franciscus Leven.
R5299: DETOLLENAERE, F. - De schildering van den Mensch in de Oudijslandsche Familiesage.
B8990: [SPINOZA] DEUGD, CORNELIS DE / ROGER HENRARD. - Van Suchtelen over en met Spinoza. Guido van Suchtelen- niet als secretaris maar als auteur. / De vereniging Het Spinozahuis en haar secretarissen.
R3820: [SPINOZA] DEUGD, C. DE. - Wordsworth en Spinoza. Voordracht, gehouden te Rijnsburg op 18 mei 1968.
T1145: [SPINOZA] DEUGD, C. DE (ED.). - Spinoza's political and theological thought. International Symposium under the Auspices of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences commemorating the 350th Anniversary of the Birth of Spinoza Amsterdam 24-27 november 1982.
B4142: DEURSEN, A.TH. VAN. - In gemeenschap met de tijd.
L4080: DEUSCHLE, MARTHA JULIE. - Die Verarbeitung biblischer Stoffe im Deutschen Roman des Barok.
T9401: DEUSS, J.J.B. - Handleiding voor de theebereiding.
T2722: DEUTSCH, LEO. - Viermaal ontvlucht. Uit het Duitsch vertaald door Henriette van der Meij.
T5245: DEUTSCH, JULIUS. - De burgeroorlog in Oostenrijk. Beschrijving door mede-strijders en ooggetuigen. Vertaling L.J. Klein.
K9317: DEUTSCHER, ISAAC. - De onvoltooide revolutie 1917-1967.
R3390: DEUTSCHER, ISAAC. - De niet-joodse jood. Over het jood-zijn in de moderne wereld. Vertaling Wim Gijsen.
T7790: DEVENIJNS, J.B. - Mijn verweer in zake de valsche beschuldigingen, voorkomende in de N.T. Courant en van wege den Bond van Distillateurs en Likeurstokers in Nederland.
Y8821: DEVENS, DRE & VREDE, HAN DE. - Ter gelegenheid van de 1393e verjaardag van de Sint Servaaskerk.
K5564: DEVENTER, CH. M. VAN. - Hollandsche Bellettrie. Kronieken. Twee delen.
R5477: DEVENTER, W.P.F. VAN. E.A. - Holland. Landschap, bouwkunst, Volksleven.
R9549: DEVENTER, M.L. VAN. - Het jaar 1566. Eene historische proeve uit den Nederlandschen vrijheidsoorlog. Met een voorwoord van R.C. Bakhuizen van den Brink.
B9562: DEVIGNE, MARGUERITE. - Van Eyck.
B5201: DEVILLE, GABRIEL. - Het Directoire. Geschiedenis van de Fransche Revolutie van Thermidor II tot den staatsgreep van Bonaparte. Bewerkt door W. van Ravesteyn jr. Twee delen.
R6816: DEVISSCHERE, BERT. - De Vlaamsche Beweging. Beknopt Overzicht ten Dienste der Vlaamsch-nationale Propaganda.
T3958: DEVISSCHERE, BERT. - 25 dagen achter slot of het Complot tegen Belgie.
T7721: DEVISSCHERE, BERT. - Rond de archieven van 1830, met opgave van stichtende documentatie van wijlen Advokaat Maurits Josson.
T9213: DEVOLDER, J. - Algemene bibliografie van publicaties uitgegeven in de Zuidelijke Nederlanden voor de periode 1800-1829.Deel II: G-S.
Y2890: DEVOLDER, J. - Algemene bibliografie van publicaties uitgegeven in de Zuidelijke Nederlanden voor de periode 1800-1829. Deel III: T-Z.
Y8568: DEWITTE, KRIS. - Lux-foto's Kris Dewitte.
B8871: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - Het leven van Frank Rozelaar. Naar het handschrift uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Harry G.M. Prick.
Y3708: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - De heer dr. Alberdingk Thijm laat vragen... Telephoonbriefjes ingeleid door Harry G.M. Prick.
B7304: DEYSSEL, LODEWIJK VAN / ALBERT VERWEY. - De briefwisseling tussen Lodewijk van Deyssel en Albert Verwey. Deel I: april 1884- september 1894.
R8931: DEYSSEL, LODEWIJK VAN / P.H. RITTER. - De markies onzer letteren. De briefwisseling P.H. Ritter Jr. - Lodewijk van Deyssel. (1902-1951). Bezorgd en van aantekeningen voorzien door Jan J. van Herpen.
L2542: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - Uit het leven van Frank Rozelaar.
B9157: DEYSSEL, LODEWIJK VAN / ARNOLD ISING JR. - De briefwisseling tussen Lodewijk van Deyssel en Arnold Ising jr. (Twee delen).
B9159: DEYSSEL, LODEWIJK VAN / ALBERT VERWEY. - De briefwisseling tussen Lodewijk van Deyssel en Albert Verwey. Deel III: april 1898 - januari 1905.
B3979: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde werken. Deel 1: Een liefde.
Y0521: DEYSSEL, L. VAN. - Een wederwoord voor Dr. H.J.A.M. Schaepman. Nog over Fransche Meesters.
W3855: DEYSSEL, L. VAN. - Verbeeldingen.
T9656: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - Het ik, Heroiesch-individualistische dagboekbladen gevolgd door Caesar. Met een voorwoord en voorzien van aantekeningen,bezorgd door Harry G.M. Prick.
B4013: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - Badplaats schetsen fragmenten uit een Humoreske. Bezorgd en nawoord M.G. Kemperink.
Y5682: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - Krantenknipsels over/van Lodewijk van Deyssel.
T9675: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - De scheldkritieken. Met een voorwoord en voorzien van aantekeningen, bezorgd door Harry G.M. Prick.
B8905: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde opstellen. [eerste bundel].
B1119: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde opstellen. Vijfde bundel.
B1120: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde opstellen. Tweede bundel.
B1122: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde opstellen. Vierde bundel.
B5544: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde Werken Deel 6: Lyrisch en Verhalend Proza, Ethiesch-Mystische Varia, Reis-Indrukken, Schetsen en Aanteekeningen.
W5050: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde Werken Deel 6: Lyrisch en Verhalend Proza, Ethiesch-Mystische Varia, Reis-Indrukken, Schetsen en Aanteekeningen.
B7253: DEYSSEL, L. VAN. - Werk der laatste jaren.
B3374: DEYSSEL, L. VAN & ALBERT VERWEY. (RED.). - Tweemaandelijksch Tijdschrift voor Letteren, Kunst, Wetenschap en Politiek. IVe jaargang Deel I & Deel II. Inclusief Supplement.
T0473: DEYSSEL, L. VAN. - De meest Hollandsche stad. Samengesteld en ingeleid door Harry G.M. Prick.
H0971: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - Aanteekeningen bij lectuur. Woord vooraf door H.L. Prenen.
L8638: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde opstellen. Zesde bundel.
B9550: DEYSSEL, L. VAN. - Gedenkschriften.
B9699: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde opstellen. Derde bundel.
B8868: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - Twee geleende pennen. Ingeleid door Harry G.M. Prick.
W5052: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde werken. Deel 4: Kritieken.
M9442: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde opstellen. Eerste bundel.
M8899: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - Proza. Een bloemlezing uit het werk van Lodewijk van Deyssel.
M8895: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. E.A. - Ju, ju, wat een grof volkje. Samengesteld, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Karel Jonckheere.
M8897: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde opstellen. Derde bundel.
Y0326: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde opstellen. Zevende bundel. Nieuwe Kunst en kritiek.
H7556: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - Het leven van Frank Rozelaar. Naar het handschrift uitgegeven en van aantekeningen voorzien door Harry G.M. Prick.
M3381: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde werken. Kunst en kritiek. 2 delen.
M3379: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde werken. Deel 4: Kritieken.
M3377: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde werken Deel 5: Beschouwingen en kritieken.
M3376: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde werken Deel 5: Beschouwingen en kritieken.
M3375: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde werken Deel 3: Proza, gedichten. Uit het leven van Frank Rozelaar, Kind-leven, Als het dag wordt, Het ik.
T2239: DEYSSEL, L. VAN EN ALBERT VERWEY. (RED.). - Tweemaandelijksch tijdschrift Letteren, Kunst, Wetenschap en Politiek. 3e jaargang 2e aflevering november 1896.
T2217: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - Schetsen.
W2188: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde opstellen. Tweede bundel.
R1803: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - Het vreemd en heerlijk Heelal. Gekozen en ingeleid door Harry G.M. Prick.
A0588: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - Uit het leven van Frank Rozelaar.
T6309: DEYSSEL, L. VAN. - Uit het leven van Frank Rozelaar.
L2152: DEYSSEL, LODEWIJK VAN / ALBERT VERWEY. - De briefwisseling tussen Lodewijk van Deyssel en Albert Verwey. Deel II: september 1894- april 1898.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

10/27