Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
R8457: CORONEL, S.S. - Herinneringen aan de historische tentoonstelling van Friesland.
M5012: CORREIA, CLARA PINTO. - De bloemsteelsteek. Vertaling M. de Kort.
P2970: CORSARI, WILLY. - De schorpioen.
M3757: CORSTANJE, A. VAN. - Franciscus bijbel der armen.
K5881: CORT, AIME DE. - Jaak Ballings herdacht 1881-1941.
T5802: CORT, AIME DE. - Bijgeloof in Vlaanderen en andere Folkloristische bijdragen.
R1866: CORT, MARTIJN. [= JOHAN VAN DER WOUDE]. - Zeven brieven.
R9114: CORT, MARTIJN. [= JOHAN VAN DER WOUDE]. - Zeven brieven.
R2733: CORTAZAR, JULIO. - Circe en andere verhalen. Vertaald door Barber van de Pol.
L9517: CORTAZAR, JULIO. - Brief aan een meisje in Parijs. Keuze en vertaling J.A. van Praag.
K1398: CORTAZAR, JULIO. - Einde van het spel. Verhalen. Vertaald door J.A. van Praag.
R6994: CORTE, JULES DE. - Vissen achter het net.
K4653: CORTE, BERT DE. - Firmin van Hecke.
T8706: CORTE, JULES DE. - Licht en Donker.
T7057: CORTENBACH, A. PAUL. - Mickey achter prikkeldraad.
W9792: CORTI, MARIA. - Alleen de levenden tellen de jaren. Vertaling J.A. Verhaart.
R1170: CORVO, BARON (=FREDERICK ROLFE). - Verhalen die Toto mij vertelde. Met een inleiding van Jan J. van Herpen.
R8765: COSIJN, P.J. - Eenige Taal- en natuurkundige ontdekkingen van den hoogleeraar J. van Vloten.
L8893: COSIJN, PETRUS JACOBUS. - Commentatio Literaria Continess Annotatiunculas ad Aristophanis Ranas etc.
T3785: COSMOS. - Cosmos, Revue Illustree, Mensuelle, Polyglotte. Quatrieme Annee.
T3786: COSMOS. - Cosmos, Revue Illustree, Mensuelle, Polyglotte. Cinquieme Annee.
H9460: COSSEE, PIET C. - 50 jaar typograaf. eds. Eva Cossee en Andrť Swertz.
L3209: COSSONS, NEIL. - The BP Book of Industrial Archaelogy.
T0810: COSTA, ISAAC DA. - Hagar. Inleiding en aanteekeningen door Chr. Stapelkamp
B1450: [BILDERDIJK]. COSTA, ISAAC DA. - Bilderdijks Epos of De vijf bestaande zangen van den Ondergang der eerste wareld. Uitgegeven met eene inleiding, varianten, aanteekeningen, en verhandelingen.
B4657: COSTA, ISAAC DE. - God met ons, hymne.
B7211: COSTA, ISAAC DA / J.P. HASEBROEK. - Da Costa's Kompleete dichtwerken.
R3877: COSTA, ISAAC DA. - Beschouwing van het Evangelie van Lucas. Twee delen
T0826: COSTA, ISAAC DA. - Da Costa Bloemlezing uit zijn werken. Ingeleid door M.A.P. Poelhekke.
K1472: COSTER, DIRK. - Verzamelde werken: Marginalia I-II. Dialogen.
K1470: COSTER, DIRK. - Verzamelde werken: Delft. De romantische school. Willem van Oranje.
K7015: COSTER, CH. DE. - Braf, de profeet. Een verhaal van ontrouw en minne en andere Brabantsche vertelsels. Bewerkt door Joh. de Maegt.
M0152: COSTER, DIRK (ED.). - Nieuwe geluiden. Een keuze uit de hedendaagsche poŽzie. Bijeengebracht en ingeleid door...
K8945: COSTER, DIRK (ED.). - Nieuwe geluiden. Een keuze uit de poŽzie van na den oorlog (1918-1923). Bijeengebracht en ingeleid door...
L0361: COSTER, DIRK (ED.). - Nieuwe geluiden. Een keuze uit de poŽzie van na den oorlog. Bijeengebracht en ingeleid door...
K2685: COSTER, DIRK, / ANTON DEERING. - Religieuze poŽzie. Een keuze uit de Nederlandse religieuze lyriek van 1880 - 1950.
W3606: COSTER, DIRK. - Het kind in de poŽzie. Samengesteld en ingeleid door...
K2607: COSTER, DIRK. - Marginalia.
P0412: COSTER, DIRK. - Marginalia.
K3421: COSTER, DIRK. - Verzameld proza, tweede bundel.
W8131: COSTER, DIRK. - Verzameld proza. Bekroond met den van der Hoogt-prijs van de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde 1926.
A0268: COSTER, DIRK. - Verzamelde werken: Brieven 1905 - 1956. Drie delen. Met inleidingen van M.G. Coster van Kranendonk, N.A. Donkersloot en Henriette L.T. de Beaufort.
W4405: COSTER, DIRK. - Verzamelde werken: Brieven 1905 - 1956. Drie delen. Met inleidingen van M.G. Coster van Kranendonk, N.A. Donkersloot en Henriette L.T. de Beaufort.
K0527: COSTER, DIRK. - Verzamelde Werken: Het dagboek van de heer Van der Putten.
K0769: COSTER, DIRK. - Verzamelde werken: Napoleon. Historische visioenen. Dostojefski. Een essay.
H5601: COSTER, S. - Boere-klucht van Teeuwis de Boer, en met Juffer van Grevelinckhuysen. Met aantekeningen van F.A. Stoet.
L3813: COSTER, SAMUEL. - Boere-klucht. Inleiding en aanteekeningen voorzien door R.K. Kuipers.
M2925: COSTER, W. / H.D. VAN DER STAAK. - De lezer tot gemak en mij tot voordeel. Een Arnhems uitgevershuis 1739 -1989.
T2450: COSTER, DIRK (ED.). - Nieuwe geluiden. Een keuze uit de hedendaagsche poŽzie. Bijeengebracht en ingeleid door...
B6174: COSTER, CHARLES DE / KURT LOB. - Uilenspiegel. De legende en de heldhaftige, vrolijk en roemruchte daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderenland en elders. Met tekeningen van Kurt Lob.
L7523: COSTER, HARRY PIERRE. - De kroniek van Johannes de Beka. Haar bronnen en haar eerste redactie.
T2607: COSTER, DIRK (ED.). - De Nederlandsche poŽzie in honderd verzen.
T1313: COSTER, H.P. - Verzameling Dr. C. Hofstede de Groot. Schilderijen en teekeningen van Nederlandsche meesters, hoofdzakelijk uit de 17de eeuw. Geschonken aan de Gemeente Groningen.
T3302: COSTER, DIRK. - De stad Delft.
M3771: COSTER, DIRK EN ANTON DEERING (EDS.). - Religieuze poŽzie. Een keuze uit de Nederlandse religieuze lyriek van 1880 tot 1950.
K6349: COSTER, DIRK (ED.). - De Nederlandsche poŽzie in honderd verzen.
T1598: COSTER, DIRK (ED.). - Nieuwe geluiden. Een keuze uit de poŽzie van na den oorlog (1918-1923). Bijeengebracht en ingeleid door...
T5469: COSTER, DIRK. - Enige gedachten bij het werk van Aart van Dobbenburgh.
L6029: COSTER, DIRK. - Het tweede boek der marginalia.
L9607: COTTENJE, MIREILLE. - De verkeerde minnaar.
M2915: COTTERILL, H.B. - Italie in de middeleeuwen, gedurende duizend jaar ( 305-1313). Een kort historisch overzicht met hoofdstukken over belangrijke gebeurtenissen en personen in verband met godsdienst, kunst en literatuur.
B5681: COTTERILL, H.B. - Italie van Dante tot Tasso (1300-1600) zijn geschiedenis gezien van het standpunt der voornaamste steden, met beschrijving van belangrijke tijdperken en personen en van de kunst en literatuur van de drie eeuwen.
L6043: COUL, JOHANNES H.J. OP DE. - Tacitus' Sarkasme en zijn karakter.
K4158: COUMANS, W.K./J.W. OVEREEM/ J.L. PROP / H. V.D. WAARSENBURG. - Jan Hanlo. Achterwaartse blik op een uniek solist.
T1680: COUPERUS, LOUIS. - Van en over mijzelf en anderen.
R8934: COUPERUS, LOUIS. - De Tooveressen. Tweede Idylle van Theokritos.
B3164: COUPERUS, LOUIS. - God en goden.
H9624: COUPERUS, LOUIS. - Antiek toerisme.
R4078: COUPERUS, LOUIS. - Wereldvrede.
B8594: COUPERUS, LOUIS. - Babel.
L1906: COUPERUS, LOUIS. - Legenden van de Blauwe Kust.
H1897: COUPERUS, LOUIS. - Over anderen, vier kleine romans. Het afscheid, De liefdes van Lili, Kinderkamer, De grootvader.
T6253: COUPERUS, LOUIS. - De boeken der kleine zielen. Deel IV. Het heilige weten.
H0107: COUPERUS, LOUIS / CARRY VAN BRUGGEN / HENRI VAN BOOVEN E.A. - Korte verhalen uit de Wereldbibliotheek. 12 delen.
H9432: COUPERUS, LOUIS. - Antiek toerisme. Roman uit Oud-Egypte.
K0571: COUPERUS, LOUIS. - Antiek toerisme. Roman uit Oud-Egypte.
M1559: COUPERUS, LOUIS. - Antiek toerisme. Roman uit Oud-Egypte.
W4655: COUPERUS, LOUIS. - Brieven van den nutteloozen toeschouwer.
K9200: COUPERUS, LOUIS. - De antieke verhalen. Ingeleid door Karel Reijnders.
K7725: COUPERUS, LOUIS. - De ode.
K7864: COUPERUS, LOUIS. - De oude trofime.
L1018: COUPERUS, LOUIS. - De verliefde ezel. De Ode.
H9431: COUPERUS, LOUIS. - De zwaluwen neer gestreken.
M8443: COUPERUS, LOUIS. - Fantasia.
H6059: COUPERUS, LOUIS. - Hooge troeven.
A0014: COUPERUS, LOUIS. - Majesteit, Wereldvrede.
L4824: COUPERUS, LOUIS. - Metamorfose.
W3705: COUPERUS, LOUIS. - Mozaiek. Een keur uit zijn werken.
W7637: COUPERUS, LOUIS. - Nagelaten werk. Bijeengebracht door Richard Erbe.
W8361: COUPERUS, LOUIS. - Nagelaten werk. Bijeengebracht door Richard Erbe.
W3680: COUPERUS, LOUIS. - Op reis.
W8746: COUPERUS, LOUIS. - OrchideeŽn. Een bundel poŽzie en proza.
K3997: COUPERUS, LOUIS. - Proza. Drie delen.
P1106: COUPERUS, LOUIS. - Van en over alles en iedereen. Vaderlandsche feuilleton. 'Van en over mijzelf en anderen' IV. Tweede bundel I & II.
P2965: COUPERUS, LOUIS. - Wereldvrede.
W9065: COUPERUS, LOUIS. - Wereldvrede.
T0405: COUPERUS, LOUIS. - Eline Vere. Een Haagsche roman.
T0407: COUPERUS, LOUIS. - Reis-impressies.
T0121: COUPERUS, LOUIS. - Werk van Louis Couperus. Uitgekozen en ingeleid door A.J. de Jong en Jacob Hiegentlich.
L9811: COUPERUS, LOUIS. - Van vagebonden en schelmen en andere verhalen.
T4394: COUPERUS. - Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan... Met een nawoord van F.L. Bastet.
L6505: COUPERUS, LOUIS. - Majesteit.
B0503: COUPERUS, LOUIS. - Vreugde van Dionysos. Een bloemlezing uit zijn antieke werken.
B3195: COUPERUS, LOUIS. - Van en over alles en iedereen.
B3253: COUPERUS, LOUIS. - Het snoer der ontferming. Japansche legenden.
B3835: COUPERUS, LOUIS. - Van en over mijzelf en anderen.
B4382: COUPERUS, LOUIS. - De Tooveressen. Tweede Idylle van Theokritos.
B9377: COUPERUS, LOUIS. - De verliefde ezel.
T6254: COUPERUS, LOUIS. - De boeken der kleine zielen. Deel III. Zielenschemering.
B7247: COUPERUS, LOUIS. - Nagelaten Werk. Bijeengebracht door Richard Erbe.
B8586: COUPERUS, LOUIS. - Williswinde.
B8589: COUPERUS, LOUIS. - Het zwevende schaakbord.
K7724: COUPERUS, LOUIS. - Aan den weg der vreugde.
B7758: COUPERUS, LOUIS. - Over lichtende drempels.
B9363: COUPERUS, LOUIS. - Een lent van vaerzen.
B8585: COUPERUS, LOUIS. - Hooge troeven.
K0328: COUPERUS, L. - Il Mago.
B9164: COUPERUS, LOUIS. - Amice, brieven van Louis Couperus aan zijn uitgever (II). ( 1902 - 1919). Ingeleid en van aantekeningen voorzien door F.L. Bastet.
T4979: COUPERUS, LOUIS. - Xerxes of de hoogmoed.
B9842: COUPERUS, LOUIS. - Algemene verantwoording van de Volledige Werken Louis Couperus.
B9801: COUPERUS, LOUIS. - Korte arabesken.
H1183: COUPERUS, LOUIS. - Waarde heer Veen. Brieven van Louis Couperus aan zijn uitgever. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door F.L. Bastet I. (1890-1902).
T0904: COUPERUS, LOUIS. - Endymion. Etsen Peter Yvon de Vries.
R4079: COUPERUS, LOUIS. - Majesteit.
R8936: COUPERUS, LOUIS / TOP NAEFF / M.J. BRUSSE. E.A. - Kleeding en De Man.
T3724: COUPERUS, LOUIS. - Romantisch avontuur. GeÔllustreerd door Albert Hahn Jr.
T3734: COUPERUS, LOUIS. - Fidessa.
B9373: COUPERUS, LOUIS. - Proza. Eerste bundel.
K9376: COUPERUS, LOUIS. - Korte arabesken.
B8584: COUPERUS, LOUIS. - Wereldvrede.
R0103: COUPERUS, LOUIS. - Antiek toerisme. Roman uit Oud-Egypte.
R3333: COUPERUS, LOUIS. - Asti spumante. Verhalen.
B9376: COUPERUS, LOUIS. - Eene illuzie.
B9378: COUPERUS, LOUIS. - Dionyzos.
B9379: COUPERUS, LOUIS. - Schimmen van schoonheid.
B9380: COUPERUS, LOUIS. - Korte arabesken.
B9381: COUPERUS, LOUIS. - Antieke verhalen. Van goden en keizers, van dichters en hetaeren.
B9382: COUPERUS, LOUIS. - De zwaluwen neer gestreken...
T0409: COUPERUS, LOUIS. - De verzoeking van den H. Antonius. Naar Gustave Flaubert. Fragmenten.
T6255: COUPERUS, LOUIS. - De boeken der kleine zielen. Deel II. Het late leven.
T0128: COUPERUS, LOUIS. - Majesteit.
M0172: COUPERUS, LOUIS. - Majesteit.
T1156: COUPERUS, LOUIS. - Louis Couperus Grootste werken.
R1819: COUPERUS, LOUIS. - Zijn aangenomen zoon. Een fragment.
R1597: COUPERUS, LOUIS. - Louis Couperus Genootschap. Nieuwsbulletin nr. 2. november 1993.
T4977: COUPERUS, LOUIS. - De boeken der kleine zielen. Zielenschemering. Eerste en tweede deel in een band.
T6794: COUPERUS, LOUIS. - Reis-impressies.
R0104: COUPERUS, LOUIS. - Van oude menschen, de dingen die voorbij gaan...
R0102: COUPERUS, LOUIS. - Metamorfoze.
T9990: COURAGE, JAN. - Een kaper van de kust. Voordracht met Zang voor 1 Heer.
T9979: COURAGE, JAN. - De Luchtvaarder. Voordracht met Zang voor 1 Heer.
M0312: COURCEL, MARTINE (ED.). - Malraux, life and work.
T2264: COURT, JULES-VICTOR DE LE & G. DE LE COURT. - Bibliographie Nationale. Dictionnaire des Anonymes et Pseudonymes (XVe siecle - 1900). Tome I.
M3113: COURTENAY, BRYCE. - Kleine baas. Vertaling J. Westerweel.
B7883: COUSTEAU, JACQUES. - Whales.
R2218: COUTINHO, DICK EN IRMA N. SAMSON. (ED.). - Linguistics. An International Review 51. Index to Nrs. 1-50 (1963-1969).
Y0399: COUVEE, M.M. - Pleiziertogtje van Dirk Verpoozen met zijne vrouw en dochter van Rotterdam naar de feesten te 's Gravenhage, bij gelegenheid der viering van den achttienden verjaardag van Z.K.H. den Prins van Oranje, beschreven tot een souvenir aan die heugelijke dagen.
H7688: COUVEE, D.H. - De mei dagen van '40.
H9834: COUVEE, D.H. - Van couranten en courantiers uit de zeventiende en de achttiende eeuw.
L7668: COUVEE, D.H. EN G. PIKKEMAAT. - 1813 - 15 ons Koninkrijk geboren.
T8489: COVEN, JEFFREY. - Baudelaire's Voyages. The Poet and His Painters. With an essay by Dore Ashton.
T5522: COWAN, F.M. - De Zogenaamde Strenge School.
W2588: COWARD, ROSALIND. - Vrouwenverlangens. Vertaling en inleiding Karin Spaink.
T0341: COWPER, WILLIAM. - Selected poems.
B8337: COX, SIMON. - De geheimen van de Da Vinci Code. Wat zijn de feiten en wat is fictie?
B8263: COX, SIMON. - De geheimen van het Bernini mysterie. Wat zijn de feiten en wat is fictie?
R3985: CRACE, JIM. - Een man, een vrouw en de dood. Vertaling Regina Willemse.
R5047: CRACKANTHORPE, DAVID. - Hubert Crackanthorpe and English Realism in the 1890s. Foreword by William Peden.
T6029: CRAEIJVANGER, K.A. - Feestmarsch voor de piano. Ter gelegenheid van het Nationaal Concours van Nederlands Handboog-Schutterijen en Harmonie-Vereenigingen op den 23 en 24 September 1851 te Utrecht.
T0607: CRAEYBECKX, LODE. - De verhouding Nederland-Vlaanderen in verband met de gemeenschappelijke taal en cultuur.
T1109: [ELSSCHOT] CRAEYBECKX, LODE. - In memoriam Willem Elsschot.
B8036: CRAIG, JAMES. - Phototypesetting. A Design Manual. Editerd by Margit Malmstrom.
R8894: CRAM-MAGRE, A.M. - Der Mouw-Adwaita. Denker en dichter. Proefschrift Universiteit van Amsterdam.
R6427: CRAMER, NICOLAAS. - Parlement en Pers in Verhouding tot de Overheid.
R3499: CRAMER, CH.G. - Onze koloniale politiek.
K4216: CRAMER, HENDRIK. - Vizioen en geboorte.
H6814: CRAMER, PIETER. (ED.). - Guerrilla! Verhalen over onderdrukking en verzet. Samengesteld door Pieter Cramer.
K6083: CRAMER, RIE. - Mallorcanen.
M0071: CRAMER, RIE. - Verzen van verzet.
B4540: CRAMER, N.A. (ED.). - De reis van Jan van Mandeville. Naar de Middelnederlandsche handschriften en incunabelen.
B8959: CRAMER, A.M. - Het leven en de verrigtingen van Menno Simons, voorafgegaan door eene inleidende verhandeling over den oorsprong en de opkomst der doopsgezinden, voornamelijk in de Nederlanden.
R4058: CRAMER, N. - 75 Jaar in het Nieuws (1884-1959). Kroniek van de Nederlandse Journalisten-Kring.
T5684: CRAMER, CH.G. - Onze koloniale politiek.
T7189: CRAMER-SCHAAP, D.A. (ED.). - Het Gulden Meisjesboek.
K7218: CRANE, WALTER. - The decorative illustration of books.
T5191: CRANE, WALTER. - The baby's opera. A book of old rhymes with new dresses. The music by the earliest masters. Engraved & printed in colours by Edmund Evans.
B6808: CRANE, WALTER. - Of the decorative illustration of books old and new.
R7271: CRANE, STEPHEN. - Maggie, een meisje van de straat. Vertaald en ingeleid door Jos den Bekker.
T0781: CRANE, J.W. DE. - Bijzonderheden, de familie Hemsterhuis betreffende.
T4564: CRANS, M. / P.L. DRONKERS / S. HETTINGA. (RED.). - De Opdracht. Tijdschrift gewijd aan het nieuwe Indie. nrs: 14, 34/35, 37/38, 39. 1945-1946 + Informatienummer 1 juni 1945. nr. 12.
T9973: CRANSHOFF, WERNER & JAN DIELS (EDS.). - Het Nieuw Tweemaandelijks Tijdschrift Nr. 1 en 2.
T3718: CRAVAN, ARTHUR. - Stoomfluit. [Le Sifflet]. Vertaling Peter Kouwenberg.
H9434: CREMER, JAN. - Jan Cremer's logboek.
K8196: CREMER, J. - Het perpetuum mobile. Ingeleid door Jan Cremer.
H4507: CREMER, JAN. - Sneeuw.
L9777: CREMER, JAN / THEUN DE WINTER E.A. - De liefdes van Jan Cremer.
H1631: CREMER, JAN. - De Hunnen, 3 delen in cassette, I. Oorlog, II Bevrijding, III Vrede.
L8506: CREMER, JAN. - Sneeuw.
L8529: CREMER, JAN. - Het zwijgzame korps, reportage.
L2425: CREMER, JAN. - Het zwijgzame korps, reportage.
T7773: CREMER, JAN. - Made in U.S.A.
W5369: CREMER, JAN. - Sneeuw en andere verhalen.
B3787: CREMERS, MARIE. - Weerlichten. Verzamelde gedichten.
T2222: CREMERS, MARIE. - Nieuwe Loten.
R4368: CRENA DE IONGH, A.C. - G.C. van Santen's Lichte Wigger en Sanppende Siitgen. Zeventiende eeuwse gesprekken in Delfts dialect.
T5045: CRESCI. - A fragmentof Cresci's Essemplare. Reproduced from John Ryder's copy of the 1578 edition.
L6400: CRESSONNIERES, JACQUES DES. - Essai sur la question des langues dan l'histoire de Belgique. Preface de M.J. Cuvelier.
L4601: CREUTZ, MAX. - Johan Thorn-Prikker. Mit 32 Abbildungen.
R2272: CREUTZBERG, L.G.TH. - Het beeld des lijdenden en stervenden Verlossers, in zijne goddelijke grootheid en liefde en met al de verschillende rigtingen en zegeningen van zijnen offerdood voorgesteld.
L1295: CREVELD, S. VAN. - Eenige problemen uit de algemeene pathologie van den kinderleeftijd.
W8851: CRICHTON, MICHAEL. - Jurassic Park. Het saurier park. Vertaling T. Wintner.
L4596: CRICK, JEF. - Jan-Frans Willems. Vader der Vlaamsche Beweging (1846-1946). Zijn volledig levensbeeld. Met een brief van zijn kleinzoon, Joris Willems en een lied van Marinus de Jong.
R0789: CRIENS, S.R. (ED.). - Literatuuroverzicht van de Nederlandse Antillen.
H1991: CRIJNS, MYRIAM. - Het paarse eiland, verhalen.
H1992: CRIJNS, MYRIAM. - Ik zie ik zie.
R6295: CRITS, FRANK DE. - Brussel en het fin-de-siecle. 100 jaar Van Nu en Straks.
K5733: CROCE, BENEDETTO. - Wat is filosofie?
L9813: CROES, JAN / J. PAARDEKOOPER. E.A. - De ideale bibliotheek. 100 boeken die iedereen gelezen moet hebben.
R2652: CROES, FELIX. - Schotwonden in de 16e eeuw.
H7566: CROISET VAN UCHELEN, TON. - Vrienden sinds '37. Korte geschiedenis van de Vereniging van Vrienden van de Universiteitsbiliotheek van Amsterdam, opgericht 1 oktober 1937. Met een lijst van de 82 aangeboden geschenken.
K8509: CROISET, M. - Het Petitionnement.
M3278: CROISET, MAX. - Gezien.
L0317: CROISET, MAX. - Het dagboek van een aapnootmiezer.
H1993: CROISET, MAX. - Toneelwerk. Hamlets vader. Kettingreactie. Sonja.
M2186: CROISET, MAX. - De medeplichtigen. Toneelspel in twee bedrijven. Gevolgd door Amphitryon.
T5354: CROKER, B.W. EN CHARLES BURN. - Noorzee-haven en Kanaal voor Amsterdam. (Doorgraving van Holland op zijn smalst). Het plan waarvoor concessie is gevraagd, beschreven door de ontwerpers. Met twee uitklapbare platen.
R7427: CROLL, C. - Ter toelichting van mijn uittreden uit de Sociaal-Democratische Partij. (Een vraag van staatsrecht mede).
T3006: CROLL, C. / W.H. VLIEGEN / W. BAX - F. DOMELA NIEUWENHUIS. - Ter toelichting van mijn uittreden uit de Sociaal-Democratische Partij (een vraag van staatsrecht mede). [met de reactie van W.H. Vliegen] / Debat over het wezenlijk belang der Arbeiders / Luthers verhouding tot de boeren in de 16de eeuw.
R4657: CROLL, C. - Afgedrongen van den bodem des Rechts. Toespraak gehouden te Amsterdam, 's-Gravenhage en Rotterdam, met officieele stukken toegelicht.
R5048: CRONE, C.C.S. - De ware geschiedensi van Herman Schuddelever of Hoe men als provinciaal Wakker wordt.
L1296: CRONE, R.A. - Scheelzien.
T5186: CRONE, C.C.S. - De ware geschiedenis van Herman Schuddelever of hoe men als provinciaal Wakker wordt.
T5188: CRONE, C.C.S. - Latijnsche Les.
R9933: CRONE, C.C.S. - De schuiftrompet, verzameld proza.
R0230: CRONE, C.C.S. - Muziek over het water.
T0506: CRONE, C.C.S. - Stephan en Lizette.
T0974: [COHEN] CRONIN, A.J. - De Tiran (Hatter's Castle). Vertaling Casper de Jong.
T0976: [COHEN] CRONIN, A.J. - De Tiran (Hatter's Castle). Vertaling Casper de Jong.
H8078: CRONKITE, WALTER. - A Reporter's life.
T5668: CROOCKEWIT, J.F. - Wijk bij Duurstede in de jaren 1783-1787. Bijeenverzameld uit de Nederl. Jaarboeken, de Post v.d. Rhijn, de Staatscourier, de stukken op het Stedelijk Archief te Wijk bij Duurstede berustende en eenige vlugschriften uit dien tijd enz.
B3590: CROON, HAROLD DE EN ARJAN WEENINK (EDS.) - Rotterdam. De stad in gedichten.
M3787: CROS, CHARLES. - Les quatre saisons.
M0763: CROSS, GILLIAN. - Huilen tegen de maan. Vertaling Liesbeth Swildens.
T3029: CROUS, ERNST (ED.). - Fraktur oder Antiqua? Zwei Berliner Beitršge zur Schriftfrage aus dem 19. Jahrhundert. Eine Beschreibung von Friedrich Nicolai und eine Denkschrift des Preussischen Staatsministers Philipp Karl Graf v. Alvensleben.
B9243: CROUWEL, BUCH, VAN CAPELLEVEEN, KLEIS & BREUGELMANS. - Het zegel van de libel. Sub Signo Libelli. Bevattende een bibliografie van de pers, najaar 1983-februari 1999.
L4318: CRUCQ, J.K. - Cryptogamen.
H5009: CRUL, CORNELIS. - Heynken de Luyere en andere gedichten. uitgegeven door C. Kruyskamp.
H5606: CRUL, CORNELIS. - Religieuze poŽzie. Uitgegeven en toegelicht door L. Roose.
L7926: CRUL, T.W. - Het huwelijk bij de 'ethnologische oervolken'.
B6442: CRUL, CORNELIS. - Een schoone ende gheneuchljcke historie of cluchte van Heynken de Luyere...
T5661: CRUL, TH. W. - Hoe de vrede te winnen. Politiek-geografische beschouwing over Duitsland en Europa.
L2059: CRUTCHLEY, BROOKE. - Preparation of manuscripts and correction of proofs.
B8013: CRUTCHLEY, BROOKE. - To be a printer.
B2357: CRUYSBERGHS, KAN. K. - Pius XI, de Missiepaus.
W2489: CULLEN, SEAMUS. - Astra en Fondrix. Vertaling Bob den Uyl.
T3998: CULP, JULIA. - De interpretatie van het lied. Een causerie. Met een voorwoord van Dietrich Fischer-Dieskau.
R4767: PERSPECTIEVEN VAN WORDENDE CULTUUR. - J.C. Wannee: De mogelijkheid van het wonder. Timmy: Blauwe reiger. Krishnamurti: Gedicht. Caricatuur door F. Groneman. JanGoverts: De wezelijke waarden in de muziek. Jaareinde, Bijlage door Wynand Phielix (ingeplakt). M. Beauhan: Winterzon.
R4766: PERSPECTIEVEN VAN WORDENDE CULTUUR. - J. Riemens-Reurslag, de levenshouding der jongeren en F. Kormendi: Erfgenamen. J. de Roock: Een zoeker ging uit om te zoeken. H. Methorst: Iets over Krishnamurti's boek van Waarheid en Leven. Anne H. Mulder: Links richten in de literatuur, (slot). F. v.d. Eese: Uit het heiligdom. A.C. Timmering: Levensvreugde.
R4772: PERSPECTIEVEN VAN WORDENDE CULTUUR. - H. v.d. Steenhoven: Dardomo een bijensprookje. / Grenzen. De gezegende Serge Brisy (fragm.). M. v.d. Stijl: Ordening. Prijsvraag 1935.
R4773: PERSPECTIEVEN VAN WORDENDE CULTUUR. - Over de verhouding van man en vrouw.
R4768: PERSPECTIEVEN VAN WORDENDE CULTUUR. - De Zuivering des Tempels, schilderij van Ch. W. Roelofsz. M. Beutler: Idee en daad, een levensbevestiging. A. Gaastra: Reclame. Uilenspiegel of menschenspiegel. J. Mulder: Over Ch.W. Roelofsz. Anne Mulder: Litteraire momentopnamen. F. v.d. Eeze: Uit het heigligdom. S. Brisy: De Gezegende.
R4769: PERSPECTIEVEN VAN WORDENDE CULTUUR. - M. Bloemendaal: over het werk van J. Wassermann. F. v.d. Eeze: uit het heiligdom. M. Bauer: Van een dauwdorp. J. Mulder: De verhouding der kunst. Prijsvraag, de jonge gehuwde vrouw. A. Mulder: Litteraire moment opnamen. A. v. Saher-Crone: Het morionettenspel.
T9969: PERSPECTIEVEN VAN WORDENDE CULTUUR. - Groneman: Cyrano de Bergerac. Giltay: Oorlogsbestrijding en vredesverwerkelijking. Gosse Noordhof: De psychologie van Fritz Kunkel. Spanninga-Posthuma: De opbouw van het leven. Prijsvraag: De gehuwde jonge vrouw. Ebermayer: Werktuig in Gods hand. Anna Mulder: Literaire momentopnamen, Sowjet en Christendom.
T8854: CUMMINGS, E.E. - Jouw ogen hebben hun stilte. Zeventien liefdesgedichten en eenn liefdesverklaring.
T4313: CUNIBERTUS SLOOTS, P. - Drie eeuwen Franciscaanse zielzorg te Woerden 1653-1953.
T9721: CUNNINGHAM, MICHAEL. - De uren. Vertaling S. Goddijn.
B6872: CUPPENS, BR. BERNARD. - Priester-dichter August Cuppens. Het legendarische pastoorke van Loksbergen.
B6876: CUPPENS, BERNARD (ED.). - August Cuppens. Hulde-album 1924-1974 priester-dichter.
B6877: CUPPENS, BERNARD (ED.). - August Cuppens: het legendarische pastoorke van Loksbergen. tentoonstelling n.a.v. het vijftigjarig herdenken van het overlijden...
L8022: CUPPENS, AUG. - Het Communiekantje. Drama in een bedrijf.
B2096: CUPUANA, L / A. FOGAZZARO EN E. DEMARCHI. - Italiaanse liefdesverhalen. Vertaling Greta Peet.
M4310: CURB, R. / N. MANAHAN. - Breaking silence. Lesbian nuns on convent sexuality.
T1240: PROPRIA CURES. - Propria Cures. Amsterdamsch Studenten-weekblad. 37ste jaargang 1925-1926.
T1238: PROPRIA CURES. - Propria Cures. Amsterdamsch Studenten-weekblad. 35ste jaargang 1923-1924.
R2319: PROPRIA CURES. - Amsterdamsch Studenten Weekblad Propria Cures. Lustrumnummer 1890-1940.
P2746: CURIE, EVE. - Madame Curie. Haar leven en werk.
M2200: CURIE, EVE. - Madame Curie. Haar leven en werk. Vertaald door F & W. Corsari.
H7970: CUTFORTH, JOHN. - Books and Printing. Illustrations by Adrienne Kennaway.
L2882: CUVELIER, J. - Eene onbekende rijmkronijk van het begin der XIVe eeuw.
B5551: CUWART, FL. - Vlaamse figuren flitsen voorbij.
K6916: CUYPERS, HUB. - Griekse geschiedschrijvers. Bloemlezing uit de werken van Herodotus, Thucydides en Xenophon. Ingeleid en vertaald.
L9051: CUYPERS, JACQ. - Folkloristisch Mozaiek. Tweede bundel.
B3010: CUYPERS, JOSEPH & JAN KALF. - De verdwijnende soort. Noodzakelijke beschouwingen over de kunstcritiek der Kath. dagbladen.
L1929: CWOJDRAK, GUNTHER. - Der Lustgarten.
T6770: DA SILVA ROSA, J.S. - Geschiedenis der Portugeesche Joden te Amsterdam 1593-1925.
T4878: DAALDER, D.L. - De invloed van prikkellectuur op de jongeren.
L8822: DAALDER, S. EN J. NOORDGRAAF. (ED.). - H.J. Pos (1898-1955) taalkundige en geengageerd filosoof.
R2963: DAAMS, J.H. (ED.). - Catastrofen. Bedreigingen van het bestaan.
K0980: DAAN, JOH. C. - Hij zeit wat! Grepen uit de Amsterdamse volkstaal.
L2130: DAANE, MARCO. - De vrijheid nog veroveren. Richard Minne 1891-1965.
T0586: DABIT, EUGENE. - Hotel du Nord. Nawoord Andre Gide. Vertaling Bas van Deilen.
T0587: DABIT, EUGENE. - Hotel du Nord. Paris.
T0666: DABIT, EUGENE. - Hotel du Nord. Vertaling Bas van Deilen.
T8049: DAEL, JAC. VAN. - Het psychotechnisch onderzoek, toegelicht met voorbeelden uit het onderzoek van havenarbeiders.
R0812: DAELE, ADIEL VAN. - Register op Vlaanderen voorheen West-Vlaanderen 1952-1987.
T2459: [HUYSMANS, CAMILLE] DAELE, HENK VAN. - Camille Huysmans Geschriften en Documenten VI B. Camille Huysmans en het onderwijs.
T7410: DAELS, FRANS / J. ROMBOUTS / JULIAAN PLATTEAU. - Verschaeve, Van de Perre, De Gruyter : een driemanschap van de voorlinie. Gehuldigd in het Heldenhuldekruis te Diksmuide.
T3469: DAELS, FR. - Voor mijn volk in nood.
T0899: DAELS, FRANS. - Voor mijn volk in nood. I.
T0751: DAELS, FRANS. - Ik Dien.
L9835: DAEM, GEERTRUI. - Koud.
L9506: DAEM, GEERTRUI. - Zotverliefd. Verhalen.
L9995: DAEM, GEERTRUI. - Een vader voor Elizabeth.
L8028: DAEMS, S. - Levensschets van Hilda Ram.
T8831: DAEN, FRANK. - Veraf is alles mooi. Verzamelde gedichten.
T8832: DAEN, FRANK. - Af en Toe. Gedichten.
T8833: DAEN, FRANK. - De bruikbaarheid van de tijd.
T8731: DAEN, FRANK. - Scheepspapier. Een Winterreis.
T8725: DAEN, FRANK. - De koopman en zijn tijd.
R1810: DAENENS, LIEVEN. - Museum voor Sierkunst Gent.
R6716: DAENS, PIETER. - Priester Daens, volksvertegenwoordiger voor Aalst en Brussel, zijn leven, zijn strijden, zijn lijden, zijne dood en verheerlijking.
T5072: DAGERAAD. - De Dageraad. Orgaan der vereeniging van dien naam. Vierde jaargang 1882-83. Deel IV.
T8763: DE DAGERAAD. - De Dageraad. Orgaan der Vereeniging van dien naam. Vierde jaargang 1882-83. [Afl. 4 ontbreekt]. 5e jaargang 1983-1984. [compleet]. 8e jaargang 1886-1887. [compleet]. 13e jaargang 1891-1892. nrs: 1-5-7-8-9-10-11-12.
T1226: DAHL, FOLKE. - Amsterdam, earliest newspaper centre of western Europe. New contributions tot the history of the first Dutch and French Corantos.
M9735: DAHL, ROALD. - De boekhandelaar & De chirurg. Twee verhalen. Vertaling S. Commandeur.
L3662: DAHL, ROALD. - De boekhandelaar. Vertaling S. Commandeur.
W2106: DAHL, ROALD. - Gelijk oversteken. Vertaling C. v.d. Broek.
K1521: DAHL, ROALD. - Omnibus. Ooit en te nimmer. Oom Oswald. Vertaling Rob van der Veer.
K0782: DAHL, ROALD. - Ooit en te nimmer. Roman. Vertaald door Rob van der Veer.
M2607: DAHL, ROALD. - Ooit en te nimmer. Roman. Vertaling Rob van der Veer.
M7978: DAHL, SVEND. - Histoire du livre de l'antiquite a nos jours. Preface par Louis Barthou.
M3109: DAHL, TESSA. - Strijd voor liefde. Vertaling M. Tjoeng.
L8789: DAHL, ROALD. - Het griezelkabinet van ...
B0685: DAHL, SVEND. - Histoire du livre de l'antiquite a nos jours. Preface de Julien Cain.
M3107: DAHLBERG, EDWARD. - Slechts vlees. Vertaling J.H. Pereboom.
L8256: DAHLQUIST, GORDON. - De glazen boeken van de dromeneters. Vertaling Susan Ridder, Nina van Rossem en Mireille Vroege.
R5095: DAHMEN, P. - De Islam in Engelsch-Indie.
B2986: DAHMEN-SCHOLTE, MONA. - Verzen.
L7449: DAILLHIERE, SR. DE LA. - Les entretiens curieux, de Tartuffe et de Rabelais, sur les femmes (1688). Uitgegeven en ingeleid door Andre Hanou.
B4950: DAIMLER, HARRIET (=IRIS OWENS). - Woman.
K9291: DAISNE, JOHAN. - De trap van steen en wolken.
K4198: DAISNE, JOHAN. - Het geluk. Luisterspel. Wat is magisch-realisme. Essay.
K4307: DAISNE, JOHAN. - De Hollandse reis. Neder-land richt zich op... Een reportage en een poetisch tijdsbeeld van herrijzend Nederland.
H6111: DAISNE, JOHAN. - De vierde engel. Een verhaal.
K6231: DAISNE, JOHAN. - De vrede van Wroclaw of Een proeve van spijkerschrift of Het ijzeren gordijn.
L4429: DAISNE, JOHAN. - Hoe schoon was mijn school. De roman van een leraar.
K6054: DAISNE, JOHAN. - Lago Maggiore. De roman van een vrouw, de roman van een man.
K6062: DAISNE, JOHAN. - Zes domino's voor vrouwen.
L9615: DAISNE, JOHAN. - De neusvleugel der muze.
B7663: DAISNE, JOHAN. - Filmatiek of De film als levenskunst.
W5039: DAISNE, JOHAN. - Venezy of het eiland in de Stille Zuidzee.
T8239: DAISNE, JOHAN. - De man die zijn haar kort liet knippen.
B7851: DAISNE, JOHAN. - Lantarenmuziek.
L1887: DAISNE, JOHAN. - De trap van steen en wolken.
T1856: DAISNE, JOHAN [=HERMAN THIERY]. - Klaverdrie september 1943. nr. 1 van de 7de jaargang.
T7049: DAISNE, JOHAN. - Kino, levende ikon. Filmatiek-fragmenten.
K8190: DAISNE, JOHAN. - Winterrozen voor een kwakzalver.
T7155: DAISNE, JOHAN. - Russische namen in het Nederlands. Spelling en uitspraak. Kleine handleiding met woordenlijst. Voorbericht Willem Pee.
M5506: DALBY, RICHARD. (SAMENGESTELD). - De nachtzuster, spookverhalen van vrouwen. Met een inleiding van Renate Dorrestein.
K9406: DALEN, MIEKE VAN. E.A. - Met andere woorden.
R5857: DALEN, A.G. VAN. - Uit de kerkgeschiedenis van Didam.
M2074: DALENOORD, FRITS. - Ontdekkingen van de nachtwaker. Gedichten.
L8248: DALFSEN, GERARDINA L. VAN. - Het inwaartsch licht bij de Quakers.
L0778: DALI, SALVADOR. - Zelfportret. Bijeengebracht en vertaald door Gerrit Komrij.
R0916: DALLALI, SEMIRA. - Onbewoonbaar lichaam.
K2117: DALLAS, MICHAEL, MATTIAS DUYVES, JAN GOOSSENSEN. E.V.A. (ED.). - Homojaarboek I. Artikelen over emancipatie en homoseksualiteit.
M7509: DALMEIJER, M.C.M. - Geld en nog veel meer. 25 jaar beleid en parktijk van investeren in ontwikkeling.
L6550: DALOS, GYORGY. - De besnijdenis. Roman. Vertaald door Tinke Davids
T1977: DALSUM, H.A. VAN. - Het einde van De Volkswil.
R7597: DAM, J. VAN. - Das Veldeke-problem.
T1982: DAM, HARMJAN. - De NSB en de kerken. De opstelling van de Nationaal Socialistische Beweging in Nederland ten opzichte van het christendom en met name de Gereformeerde Kerken 1931-1940.
T7470: DAM, JAN CORNELIS VAN. - Het gouden jubileum van een typisch Amsterdamsch Instituut.
B7400: DAM, J.P.A. VAN DEN EN J.M.W.G. LUCASSEN. - H.J.H. Maas, 1877-1958 onderwijsman, literator en journalist.
L8198: DAM VAN BRAKEL, W. VAN. - Lotgevallen van Heer Fulco en de Abdij van Bern.
B5905: DAM, JOHANNES VAN. - Twee handen op een buik. Bellettrie en gastronomie bij Nijgh & Van Ditmar. Met een keuze uit historische recepten voor de feestdagen.
B8936: DAM, PETER VAN & PHILIP VAN PRAAG. - Stefan Schlesinger 1896-1944. Atelier voor Reclame. Catalogue raisonne.
R3224: DAM, J.H. - Jagen.
T6988: DAM, L.G. VAN. - Nationale ontwapening.
R2328: DAM VAN ISSELT, E.W. VAN. - Herman. Dichtstuk naar aanleiding van drie platen van Mr. A.W.M.C. Ver Heull. (Met vier staalgravuren).
T3251: DAM, C.F.A. VAN. - Enige beschouwingen over Cervantes en zijn Quijote.
K0357: DAM, P. VAN / H.A.P. EIJKELENBOOM EN H. KIEVIET. - De herdersfluit. Jubileumuitgave t.g.v. het 75-jarig bestaan van het bedrijf 1884-1959.
R4150: DAM, JAN VAN. - Kramers Woordenboeken: Duits-Nederlands/Nederlands -Duits Woordenboek.
T7797: DAM VAN ISSELT, W.E. VAN. - Snelle uitvoering van de Landstormwet. Voor Algemeenen Oefenplicht.
T6811: DAM, J. VAN. - Van den Vos Reinaerde. In nieuwer Nederlandsch nagerijmd. Met houtgravuren van A.S. Hendriks.
T7870: DAMAN, MARCEL. - Onder de steirt van 't peird. Achter de schermen van de Ommmegang 1952.
T4387: DAMASUS VAN HARMELEN, P. - De R.K. Vrouwenbond.
T6170: DAMASUS, P. - Constance Teichmann. (Een voorbeeld voor onze Roomsche Vrouwen).
Y0165: DAMBRE, O. - Ter herinnering aan Lode de Boninge en Frans van der Linden. Levensschets.
R6947: DAMBRE, O. - Stampkot.
T2380: DAMIANI, GIGI. - Het verhaal van den onbekenden soldaat. Vertaald door Jacq Krul.
H0796: DAMME, F.W. VAN. - Offsetdruk.
T1432: [ERASMUS] DAMME, DANIEL VAN. - Une heure a la Maison d'Erasme et au vieux beguinage d'Anderlecht.
L5658: [ERASMUS] DAMME, DANIEL VAN. - Erasmus.
T1338: [SPINOZA] DAMME, B. - B. de Spinoza. Populaire bijdrage over zijn leven en leer. Met voorwoord van W. Meijer.
T3700: [MULTATULI] DAMME, B. - Multatuli als wijsgeer.
T4601: DAMSTE, J. CAREL. - Een nietig levensteken.
T7108: DANCKAERT, FRITS. - Van woord tot beeld, van boek tot film. Vlaamse schrijvers in cinematografisch perspectief.
H8653: DANGOR, ACHMAT. - Kafka's vloek. Vertaling H. Nutbey.
L5046: DANIELS, JOANNES C. - Wolframs Parzival S. Johannes der Evangelist und Abraham Bar Chija.
L8293: DANIELS, GERARDUS C.J. - Religieus historische studie over Herodotus.
B1752: DANIELS, F.A.M. - Meester Dirc van Delft zijn persoon en zijn werk.
B5689: DANIELS, WIM. - Thuistaal. Het andere Nederlands.
T3280: DANIELS, H / J. DIJKHUIS / Z. STOKVIS. - Leidraad bij lessen in Nederlandsche taal en stijl.
L5169: DANIELS, GERARDUS C.J. - Religieus historische studie over Herodotus.
K9826: DANKBAAR, W.F. - Hoogtepunten uit het Nederlandsche Calvinisme in de zestiende eeuw.
T9249: DANKS, H.P. - Silver threads among the gold. Popular ballad.
T7322: DANNEBERG, ROBERT, JULIUS DEUTSCH U.A. - Der Tag van Hainfeld.
T9046: DANNEBERG, ROBERT. - Die sozialdemokratische Gemeinde-Verwaltung in Wien.
T2854: DANNEBERG, ROBERT. - Vienna under Socialist Rule. Tanslated by H.J. Stenning.
T7659: DANNEBERG, ROBERT. - Die Wahrheit uber die Polizeiaktion am 15. Juli. Der Bericht der vom Wiener Gemeinderat zur Untersuchung der Ereignisse vom 15. Juli eingesetzten Kommission.
T2855: DANNEBERG, ROBERT. - Zehn Jahre neues Wien 1929.
K2030: DANSER, J.G. - Gedichten.
T6856: [ARNTZ, GERD] DANSER, MAX. - Ik was revolutionairder, linkser dan de Socialisten [&] Ik heb in Rusland gewoon mijn werk gedaan en mijn bek gehouden.
B3945: DANSER, J.G. - Verzameld werk. Tekstverzorging J. Staal met een biografie door G.H. 's-Gravensande.
M6942: DANTZIG, RUDI VAN. - Afgrond.
L2879: DANTZIG, BRANCO. - Fonction du voile du palais et du bourrelet de passa vant dans le langage.
M5625: DANTZIG, MARIJN VAN. - De lichtklinkers.
T1381: [SPINOZA] DARBON, ANDRE. - …tudes spinozistes. Publiťes par Joseph Moreau. Avertissement par Henri Gouhier.
L8171: DARDENNE, SABINE. - Ik was twaalf en ik fietste naar school. In samenwerking met Marie-Therese Cuny.
M3106: DAREL, SYLVA. - Een mus in de sneeuw. Een levensperiode in vier bedrijven met een proloog en een epiloog. Vertaling J. Wilten.
H5266: DARMON, PIERRE. - Damning the innocent. A history of the persecution of the impotent in pre-revolutionary France.
Y0131: DARNAR, P.L. - Tardieu.
B8758: DARNTON, ROBERT. - Bohemians before Bohemianism.
T4439: DARWIN, CHARLES. - De reis van de Beagle. Vertaald door Tinke Davids.
R9607: DARWISH, MAHMOUD. - Staat van beleg. Uit het Arabisch vertaald door Ward Vloeberghs, Tine de Betue en John Nawas.
R4106: DASBERG, ELI. - Rabbijn Simon Philip de Vries Neede 1870, Bergen Belsen 1944. De geschiedenis van zijn leven.
T0070: DASBERG, LEA. - Het kinderboek als opvoeder. Twee eeuwen pedagogische normen en waarden in het historische kinderboek in Nederland.
Y0160: DASBERG, LEA. - Pedagogie in de schaduw van het jaar 2000 of Hulde aan de hoop.
R6570: DAUBRET, JEAN. - De militie.
T8125: DAUDIN, P. - Fantaisies calligraphiques chinoise.
K5818: DAUDT, H. / F. BERGSMA / F. KEMPERS EN E.Z.R. COHEN. (EDS.). - Selectiviteit in de massacommunicatie. Opstellen aangeboden aan M. Rooij.
W8686: DAUGHERTY, JAMES. - Poor Richard illustrated with lithographs in two colors by the author.
K7022: DAUM, P.A. - Ups en downs in het Indische leven. Met een nawoord van R. Nieuwenhuys.
A0925: DAUM, P.A. - Ups en downs in het Indische leven.
T3697: DAUM, P.A. - Uit de suiker in de tabak.
B1136: DAUMIER, HONORE. - Spartelen aan de huwelijkshaak. Een huwelijksspiegel. Nawoord G.A. Narciss. Vertaling Olaf J. de Landell.
Y0191: DAUTZENBERG, A.H.J. - Rafelranden van de moraal.
T2515: DAVID, J.J. - De pers. Vertaald door M.E. Barentz.
L3429: DAVID, ISMAR. - Our Calligraphic Heritage. The Geyer Studio Writing Book.
B3326: DAVID, A. ROSALIE. - The Ancient Egyptians. Religious Beliefs and Practices.
T9934: DAVID-NEEL, ALEXANDRA EN LAMA YONGDEN. - De lama der vijf wijsheden. Een Tibetaanse roman.
B7891: DAVID, J. [JEAN BAPTISTE DAVID]. - I: Over de Bilderdijksche afwijkingen van het gewoon schrijfgebruik in Holland. II: P.J. Harrebomee, Vierde twaalftal Nederlandsche Spreekwoorden. III: F.C. de Greuve, Beoordeeling van Prof. T. Roorda's werk Over de deelen der rede.
R3941: DAVIDS, HENRIETTE. - Mijn Levenslied.
L5812: DAVIDS, JOHANNES A. - De Orosio et Sancto Augustino Priscillianistarum Adversariis commentatio Historica et Philologica.
L7842: DAVIDS, HENDRIK LEONARDUS. - De Gnomologieen van Sint Gregorius van Nazianze.
R2962: DAVIDS, A.B. - Over significa.
T4691: DAVIDSFONDS - De Belleman van het Davidsfonds 1934, III, nr. 1.
H8215: DAVIDSON, PETER. - The vocal forest. A study of the context of three Low Countries printers' devices of the seventeenth century.
B0960: DAVIDSON, STEVE. - Lessen in overleving. 26 brieven uit het huis van bewaring te Amsterdam en de gevangenis Nieuw-Vosseveld te Vught. Met een inleiding van dr. G.P. Hoefnagels.
T8744: DAVIDSON, STEVE. - OM Home Made Comix. No. 10. Illustrated by R. Crumb, Robert Dougherty e.a.
R6173: DAVIDSON, STEVE. - Zonder uitstel van executie!
W2497: DAVIES, A.A.T. - De winterpaarden. Vertaling Helen Knopper.
B9728: DAVIES, HUGH SYKES. - Thomas De Quincey.
R7223: DAVIGNON, HENRI. - Belgie en Duitschland. Teksten en oorkonden met een woord aan den lezer.
T3500: DAVIS, MYRNA. - Aardappelkunst. Voorwoord Truman Capote.
T7912: DAVRAY, HENRY D. - Engeland en de Munitie.
H7571: DAWSON, J. & PIET CLEMENT (EDS.). - Gaade's Handboek voor de grafische technieken.
R3130: DAWSON, FIELDING. - Virginia Dare: stories 1976-1981.
R1801: DAWSON, CHRISTOPHER. - De schepping van Europa. Eene inleiding tot de geschiedenis der Europeesche Christenheid. Vertaald en ingeleid door Aug. Cuypers.
MK0153: DAY, LEWIS F. - Alte und Neue Alphabete, fŁr den praktischen gebrauch nebst einer Einleitung Łber 'Die Kunst im Alphabet'
MK0014: DAY, LEWIS F. - Alte und Neue Alphabete, neu bearbeitet von Hermann Delitsch.
B7869: DAY, DAVID. - The whale war.
K1481: DEBAENE, LUC. - De Nederlandse volksboeken. Ontstaan en geschiedenis van de Nederlandse prozaromans, gedrukt tussen 1475 en 1540.
R0780: DEBAIVE, C. - Bibliographie der werken van Dr. Is. Teirlinck.
H1838: [CATALOGUS] DEBOUTTE, A. E.A. - Sint Lutgart. Patrones van Vlaanderen. Twee delen.
K9420: DEBRAY. - Bolivia en Debray. Een dictatuur en een proces. Voorwoord Jean-Paul Sartre.
B8766: DEBROCK, WALTER E.A. - Marnix Gijsen - Jan Albert Goris 1899 - 1984. Een postuum eresaluut.
K1810: DEBROT, COLA / HAN HOEKSTRA, ED. HOORNIK. (ED.). - In memoriam H. Marsman. Herdenkingsuitgave van 'Criterium'
K3610: DEBROT, COLA EN GERARD KNUVELDER. - Ars et Vita.
H4179: DEBROT, COLA. - Bekentenis in Toledo. Gedichten.
P1480: DEBROT, COLA. - Bid voor Camille Willocq. Novelle.
H5363: DEBROT, COLA. - De vervolgden. Novelle.
L1459: DEBROT, COLA. - Navrante zomer. Gedichten.
W7629: DEBROT, COLA. - Verzameld werk. Zeven delen.
H7195: TIRADE 202. COLA DEBROT. - Cola Debrot: kwatrijnen uit fort Amsterdam.
B7698: DEBROT, COLA. - Bid voor Camille Willocq. Een novelle.
L0197: DEBROT, COLA. - Bid voor Camille Willocq. Novelle.
T2844: DEBROT, COLA. - Literatuur in de Nederlandse Antillen.
T0270: DEBROT, ESTELLE. - During a silent night. Eleven poems.
K6020: DEBROT, COLA. - Bid voor Camille Willocq. Novelle.
R1757: DEBROT, COLA / HAN HOEKSTRA, ED. HOORNIK. (ED.). - In memoriam H. Marsman. Herdenkingsuitgave van 'Criterium'
T2843: DEBROT, COLA EN HENK DENNERT. - Gedichten.
T1883: DECKER, JEREMIAS DE. - Goede vrydag ofte het lijden onses heeren Jesu Christi.
L1942: DECKER, JEREMIAS DE. - Goede Vrydagh ofte Het Lyden onzes Heeren Jesus Christus.
R3143: DECKER, JEREMIAS DE. - Goede Vrydag ofte Het Lijden onses Heeren Jesu Christi. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door W.J.C. Buitendijk.
L2237: DECKWITZ, SJUUL. - God aan het IJ. Verhalen.
K8523: DECLERCK, RICHARD. - Peilingen. Doorheen het moderne Franse geestesleven. Met inleiding van Raymond Herreman.
A0748: DECORI, FELIX (ED). - Correspondance de George Sand et d'Alfred de Musset. Publiee integralement et pur la premiere fois d'apres les documents originaux par Felix Decori avec dessins d'Alfred de Musset et fac-similes d'autographes.
L3390: DECORTE, B. - Karel van de Woestijne en de Franse Literatuur.
K9233: DECORTE, BERT. - Een stillere dag. Sonnetten.
K5325: DECORTE, BERT. - Kortom.
L9006: DECORTE, BERT. - Kruis of munt. Verspreide rijmen en dichten van 1936 tot 1969 geschreven.
B3289: DECORTE, J.M.A. (RED.). - Een boeket van vijftig Nederlandse gedichten in Engelse of Franse vertaling.
R0211: DECORTE, BERT. - Thijl Ulenspieghel. Gedichten. Met de oorspronkelijke prenten van het oude volksboek (1518).
R8787: DECURTINS, G. - Bisschop Von Ketteler.
T4712: DECURTINS, G. - Reform-katholicisme (modernisme) en Katholieke sociale hervorming. Aangevuld met uivoerige aanhalingen uit de encycliek Pascendi dominici gregis van Pius X.
Y0241: FOLIUM LIBRORUM VITAE DEDITUM. - Bibliophilie. Stichting De Roos. Nieuwe beelding in de drukkunst. Honoraria voor handschriften en boeken in het verleden. Een drietal ontleningen aan het Nederlands in de Duitse ontspanningslectuur der XVIIIe eeuw. De drukken der Julia van Rhijnvis Feith.
Y0239: FOLIUM LIBRORUM VITAE DEDITUM. - Inhoud: Oscar Wilde's Ballad of Reading goal. Mahieu, Maiolin- Majolica. De titelpagina der Nederlandse romantiek. L'amour des livres. Boek en drukpers in de emblematische literatuur. Twee Nederlandse boektentoonstellingen. Malle gevallen oftewel boeken en boektitels in oude advertenties.
Y0240: FOLIUM LIBRORUM VITAE DEDITUM. - Lijst van werken van Noord-Nederlandse humanisten, geboren voor of omstreeks 1500. Portretten van bibliophielen VI: E.P. Goldschmidt. Alardus Amstelredamus. P.N. van Eyck en de Zilverdistel. Verzoek tot vestiging van een drukkerij te Breda in 1613. Rousseau en Voltaire in Nederland. Entzauberte Bucher. Remy de Gourmont bibliophile. Bewaren of liquideren.
T5655: DEE, DANIEL. - Vierendeel.
R0658: DEE, M.A. - Academische proefschriften verdedigd te Leiden, Utrecht, Groningen en Amsterdam in de jaren 1877-1899. Verzameld door M.A. Dee.
K3119: DEEL, T. VAN. - Henk Romein Meijer. Informatie.
K1791: DEEL, T. VAN. - Recensies.
K2579: DEEL, TOM VAN E.A. (EDS.). - Het literair klimaat 1970-1985.
B1964: DEEL, T. VAN. - H.C. ten Berge, informatie.
T8984: DEEL, T. VAN. (ED.). - Ik heb het Rood van 't Joodse Bruidje lief. Gedichten over beeldende kunst.
T8149: DEEL, T. VAN & CHR. J. VAN GEEL. - Gedichten bij tekeningen.
T8361: DEEL, T. VAN. - Gedichten 1969-1986.
L3354: DEELDER, J.A. - Gemengde gevoelens. Roman.
H4485: DEELDER, J.A. - Modern Passe.
M0340: DEELDER, J.A. - Sturm und drang. (10 series).
H4593: DEELDER, JULES. E.A. - Canadian Caper. Vrolijke verhalen uit Playboy.
T2416: DEELDER, J.A. - Jazz. Verhalen en gedichten.
L8784: DEELDER, J.A. - Proza.
T8802: DEELDER, J.A. - Drukke dagen.
R1520: DEELDER, J.A. - Drukke dagen. Verhalen.
M6177: DEELDER, J.A. - De t van Vondel. Verhalen.
H8437: DEELDER, J.A. - (Hol gelach). Verhalen.
T4874: DEELEN, H.L.F.J. - De moderne jeugdarbeid.
R7567: DEELEN, A. EN H. HEYENBROCK. - Aardewerk. Onder toezicht C.J. Nieuwenberg.
B5465: DEEN, NATHAN. - Een halve eeuw onderwijsresearch in Nederland. Het Nutsseminarium voor Pedagogiek 1919-1969.
B6739: DEEN, N.G.H. - Over taalverwantschap, meeningen en vragen.
Y0276: DEFOE, DANIEL. - De voor- en tegenspoeden van de Befaamde Moll Flanders ......Geschreven naar haar eigen aantekeningen. Vertaling Max Schuchart.
R1930: DEFOE, DANIEL. - De voor- en tegenspoeden van de Befaamde Moll Flanders. Vertaling Max Schuchart.
T0643: DEFOORT, E. - Charles Maurras en de Action Francaise in Belgie.
K6601: DEFRESNE, A. - De vrome speelman.
K6899: DEFRESNE, A. - Het eethuis. Ingeleid door Victor E. van Vriesland.
L0304: DEFRESNE, A. - 1948 Anno Christi zinnenspel in drie bedrijven.
C1411: DEFRESNE, A. - Een avond in Amsterdam.
L0302: DEFRESNE, A. - De vrome speelman.
B7988: DEGERING, HERMANN. - Lettering. Modes of writing in Western Europe from Antiquity to the Eighteenth Century. With a preface by Alfred Fairbank.
H5166: DEGROOTE, GILBERT. - Jan van den Dale. Gekende werken met inleiding, bronnenstudie, aanteekeningen en glossarium.
K5447: DEGROOTE, G. - Wat een schrijver lijden kan. Nieuw licht op Hendrik Conscience.
R5105: DEIJL, C. VAN DER. - De Islam.
K8808: DEIJSSEL, LODEWIJK VAN. - Prosagedichte. Einzig autorisierte Ubersetzung aus dem Hollandischen von Benno J. Stokvis.
B8881: DEIJSSEL, LODEWIJK VAN. - Prosagedichte. Einzig autorisierte Ubersetzung aus dem Hollandischen von Benno J. Stokvis.
T0402: DEINSE, J.J. VAN. - Uit het land van katoen en heide. Oudheidkundige en folkloristische schetsen uit Twente.
R5576: DEINSE, J.J. VAN. E.A. - De brand van Enschede van 7 Mei 1862 na 50 jaren herdacht.
L6069: DEK, J. - Het Kruiningensch dialect. Met een voorwoord van Jac. van Ginneken.
A0015: DEK, RUDY. - Het duizendste front. Een verhaal van jaren.
Y0365: DEK, A.W.E. - Graf Johann der Mittlere von Nassau-Siegen und seine 25 Kinder.
W2823: DEKEYSER, MIEL. - Wankele wereld. Houdingen en verhoudingen in De Nieuwe Wereld.
R5675: DEKEYZER, BRIGITTE. - Vorstelijke luxe en devotie. Het Breviarium Mayer van den Bergh.
T9513: DEKKER, MAURITS. - Amsterdam. Roman.
K2991: DEKKER, G. - Afrikaanse literatuurgeschiedenis.
H0661: DEKKER, M. / B. STROMAN / T. V.D. HORST / P. VAN LISHOUT. - Klaverblad van vier. Vier novellen.
K8496: DEKKER, MAURITS. - Afscheid. Monoloog.
K6383: DEKKER, MAURITS. - Jozef duikt.
K6693: DEKKER, MAURITS. - Zijn wereld.
B5433: DEKKER, GERRIT. - Lodewijk van Deyssel as Skilder.
R3734: DEKKER, WOUTER JAN (ED.). - Het weesmeisje op het kerkhof.
T1578: DEKKER, R.M. - Oproeren in Holland gezien door tijdgenoten. Ooggetuigenverslagen van oproeren in de provincie Holland ten tijde van de Republiek (1690-1750).
W0112: DEKKER, RUDOLF / LOTTE VAN DER POL. - Vrouwen in mannenkleren. De geschiedenis van een tegendraadse traditie Europa 1500 - 1800. met een voorwoord van Peter Burke.
T4956: DEKKER, C. - Een Volkssanatorium voor lijders aan chirurgische tuberculose.
R5298: DEKKER, MAURTIS. - Amsterdam. Roman.
Y0451: DEKKER, A.J. EN J. SMIT. - Handleiding bij den cursus voor loopend schrift.
T7158: DEKKER, C. EN A. HENDRIKS. - Het persoonsbewijs. De meening van een voormalige verzetsgroep.
T7750: DEKKERS, F. - Samenwerking van patroon en arbeider.
L0978: DEKKERS, MIDAS EN HAN VAN HAGEN. - Mummies. In het schemerrijk tussen dood en leven.
H5244: DEKKERS, MIDAS. - De mandril en andere beesten.
A0028: DEKKERS, MIDAS. - Lief dier. Over bestialiteit.
T9905: DEKKERS, FRANK. - Aan de rivier. Tekeningen. Met gedichten van Menno van der Beek, Mark Boog, Lenze Bouwers, Chrťtien Breukers en Abe de Vries.
B7705: DEKKERS, MIDAS. - De walrus en andere beesten.
R6409: DEKKERS, MIDAS. - De larf. Over kinderen en metamorfose.
K4861: DEKKERS, MIDAS & JAN DEN HENGST. - Waterrijk. Flora en fauna van ons zoete water.
R4445: DEKKING, HENRI. - Kwakzalvers. Een vroolijk spotspel in drie bedrijven.
T2573: DEKNATEL, ROELOF. - Wilhelm Busch der lachende Philosoph des Pessimismus.
R3974: DELAFORTRIE, LUC. - Joris Van Severen en de Nederlanden. Een levensbeeld.
MK0134: DELAMOTTE, F. - The book of ornamental alphabets. Ancient & mediaeval, (etc.).
R6718: DELANDSHEERE, P. - La Libre Belgique. Histoire des origines de la Libre Belgique clandestine.
T4873: DELANEY, P.L. - How Public School Boys Live.
T3345: [WILDE] DELARUE-MARDRUS, LUCIE. - Les amours d'Oscar Wilde.
L2953: DELBEE, ANNE. - Camille Claudel, een vrouw. Vertaling Michel Perquy.
L5664: [ERASMUS] DELCOURT, MARIE. - Erasme.
R7944: DELDEN, JOHAN VAN. - Liefkensstraat 66. Herinneringen aan A. Marja.
K0099: DELEAR, FRANK J. - Igor Sikorsky, his three careers in Aviation. Foreword by James H. Doolittle.
K9031: DELEN, A.J.J. - De Vlaamsche Kunst. Met 186 foto's.
K9288: DELEN, A.J.J. - Metsys. Groote meesters.
L1860: DELEN, A.J.J. - Oude Vlaamsche graphiek, studies en aanteekeningen.
L1803: DELEN, A.J.J. - Oude kunst en graphiek. Verzamelde opstellen. Met een inleiding door Lode Baekelmans.
R2158: DELEN, A.J.J. & M. MEERTENS. - Canticum Canticorum. Het blokboek Canticum Canticorum als graphisch kunstwerk. Het blokbloek Canticum Canticorum als godsdienstig kunstwerk.
W3941: DELEN, A.J.J. - Oude Vlaamsche Graphiek. Studies en aanteekeningen.
T0850: DELEU, JOZEF EN FRITS NIESSEN. - Frans-Vlaanderen.
L9656: DELEU, JOZEF. - Voorbij de grens. Lyrisch proza 1972-1988.
L9884: DELEU, JOZEF. - De pleinvrees der kanunniken. Negen redevoeringen.
B6330: DELEU, JOZEF. (RED.). - Niederlandsich. Die Sprache von zwanzig Milllionen Niederlandern und Flamen.
M4850: DELEU, JOZEF. - De hazen aan de kim. In veertien staties.
T8491: DELEU, JOZEF. - Groot Verzenboek. Vijfhonderd gedichten over leven, liefde en dood. Een thematische bloemlezing uit de Noord- en Zuidnederlandse poŽzie van de twintigste eeuw.
B1369: DELF, DIRC VAN. - Tafel van den Kersten Ghelove. Naar handschriften uitgegeven, ingeleid en van aanteekeningen voorzien door L.M.Fr. Daniels.
L1252: DELFGAAUW, G.TH.J. - De economische theorie en enkele economische bevolkingsproblemen.
R4707: DELFGAAUW, GERARDUS J.J.A. - De staatsleer van Hoedemaker. Een bijdrage tot de kennis van de christelijk-historische staatsopvatting.
T1826: DELFORGE, PAUL / PHILIPPE DESTATTE / MICHELINE LIBON. - Encyclopedie du Mouvement Wallon. Drie delen A-Z.
T6596: DELFOSSE, ANTOINE E.A. - De oorlogsmisdaden bedreven gedurende de bevrijding van het Belgisch grondgebied september 1944. FORET.
R6801: DELFOSSE, ANTOINE. - De oorlogsmisdaden bedreven gedurende de bevrijding van het Belgisch grondgebied september 1944. De Streek van Bergen.
T6712: DELFT, A.J.A.C. VAN. - Zwarte Handel. Uit de bezettingstijd van 1940-1945.
R5883: DELFT, A.J.A.C VAN. (ED.). - Illegale spot en prikkel rijmen.
B1251: DELFT, MARIEKE VAN. - Verzamelaars en verzamelingen Koninklijke Bibliotheek 1798-1998.
B6130: DELFT, M. VAN (ED.). - Vriendschap in vereniging.
Y0377: DELFT, A.J.A.C. VAN (ED.). - Uit de bezettingstijd 1940-1945. Illegale spot- en prikkelrijmen.
T9241: DELILLE, E. EN JORIS DE SAFFEL. - Zing een Lieken. Gedicht en Muziek. Onder leiding van Emiel Hullebroeck.
T3020: DELILLE, VICTOR (VOORWOORD). - Ontwerp van een historischen stoet: 1830 te Maldeghem. Op 13 Augustus 1905, eersten zondag na den verjaardag van den slag van Stroobrugge, 11 Augustus 1831.
R5358: DELILLE, VICTOR. - Moeders deel. Toneelspel.
T6593: DELL, JOH. C.C. - Zutphen in dagen van spanning. Gedenkschrift over de belegering en de bevrijding van Zutphen, 8 en 14 april 1945, en wat daaraan voorafging.
L9876: DELL'ORO, ERMINIA. - De dag van de regenboog. Een Eritrese geschiedenis. Vertaling Yond Boeke.
K6529: DELOOF, GIOVAN EN JAN. - Recitatief voor en van twee stemmen.
L5178: DELPRAT, G.H.M. - Verhandeling over de broederschap van G. Groote en over den invloed der Fraterhuizen op den wetenschappelijken en godsdienstigen toestand, voornamelijk van de Nederlanden na de veertiende eeuw.
L8759: DELTA. - A review of arts life and thought in the Netherlands.
L8760: DELTA. - A review of arts life and thought in the Netherlands.
T9306: DELVOYE, K.G. - Dichtregelen van een dertienjarigen Vlissingschen knaap bij gelegenheid van het bezoek van Z.M. Willem III en de vorstelijke familie, tegenwoordig bij de feestelijke opening van het kanaal door Walcheren, op den 8en September 1873.
T7745: DEMANY, FERNAND. - De waarheid over Leopold III.
R3766: DEMBITZER, SALAMON. - De twee tuinen... Vertaling van Arn. Saalborn.
M6322: DEMEDTS, ANDR… - Ernest Claes.
H8219: DEMEDTS, ANDR… - Johan Daisne.
K6014: DEMEDTS, ANDRE. - De dag voor gisteren.
K5187: DEMEDTS, ANDRE. - De Vlaamsche poŽzie sinds 1918. 1e Deel: studie. 2e Deel: Bloemlezing.
L6125: DEMEDTS, ANDRE. - De Vlaamsche poŽzie tusschen 1918 en 1941.
K3076: DEMEDTS, ANDRE. - De Vlaamse poŽzie tusschen 1918 en 1941.
K7474: DEMEDTS, ANDRE. - Edward Vermeulen. Schrijver en boer.
K4206: DEMEDTS, ANDRE. - Stijn Streuvels.
K7928: DEMEDTS, ANDRE. - Stijn Streuvels.
M2785: DEMEDTS, ANDRE. - Stijn Streuvels.
K9417: DEMEDTS, GABRIELLE. - Een gevangene zingt...
B4025: DEMEDTS, ANDRE. - Richard Minne.
H9408: DEMEESTER, RITA. - Droomjager. Verhalen.
A0636: DEMEL, RUDOLF. - Diagnostik chirurgischer Erkrankungen. Mit Einschluss der Differentialdiagnostik und Rontgendiagnostik. Lehrbuch fur Studierende und Arzte.
M0363: DEMILLE, CECIL B. - The autobiographie of Cecil B. DeMille. Editor Donald Hayne.
R6340: DEMOKRATER. - Demokrater: Revolutionair Studentenblad. jaargang 7, nr. 1. 7 sept. 1969.
Y0057: DEMOKRATER. - Demokrater: Revolutionair Studentenblad. jaargang 1, nr. 12. 16 mei 1964
B7261: DEMOLDER, EUGENE. - De bloeiende weg. Naverteld door Antoon Thiry.
H7570: DEMONEY, JERRY / S.E. MEYER. - Gaade's gids voor de grafisch werktekenaar. Lay-out, paste-up, cameraklaar model.
B1229: DEMPSEY, MICHAEL W. - Geld. Vertaling C. Beerepoot.
T7772: DENDERMONDE, MAX / FRISO HENSTRA / PIETER VAN DELFT. - Een wonderkind in wintertijd. (Identiteiten).
H3648: DENDERMONDE, MAX / FRISO HENSTRA / PIETER VAN DELFT. - Een wonderkind in wintertijd. (Identiteiten).
C1412: DENDERMONDE, MAX. - Amerika door de achterdeur. Reisverhalen uit de Verenigde Staten.
M2487: DENDERMONDE, MAX. - Bruin, rood en groen.
H2335: DENDERMONDE, MAX. - De duiven boven moeders graf. Dertien parabelen zonder veel moraal.
K9601: DENDERMONDE, MAX. - Een roerige bruiloft op Adrillen.
W0374: DENDERMONDE, MAX. - Eiland van Circe.
M9349: DENDERMONDE, MAX. - Het geheim van de miereneuker. Nieuwe gedichten.
K8085: DENDERMONDE, MAX. - Het Klandijker drama.
M9348: DENDERMONDE, MAX. - Lessen in eenzaamheid. 104 sonnetten om aandachtig te lezen op een goed beschaduwde plek in de wereld.
H8252: DENDERMONDE, MAX. - Muziek in de herfst.
H7629: DENDERMONDE, MAX. - Soms een paar uur van tweezaamheid. Liefdesgedichten. 103 sonnetten om loom te lezen op een koel laken.
H1581: DENDERMONDE, MAX. - Veranderlijk weer op komst. Verhaal bij het begin der dagen en maanden.
K7240: DENDERMONDE, MAX. - Vrouw aan de rivier. Een vriendinnenverhaal.
B3117: DENDERMONDE, MAX. - Watson, kom hier, ik heb je nodig. Reisverhaal van een thuiskomst.
R1739: DENDERMONDE, MAX. - De deur met de rode vlekken.
R3887: DENDERMONDE, MAX. - Uit Mexico ben ik gevlucht, mevrouw, gevlucht!. Een kleine roman.
Y0446: DENDERMONDE, MAX. - Kinderen uiten zich 2.
K4147: DENDOOVEN, LUCIEN. - Paul Claudel.
T0794: DENEER, COR. - Zigeunerkoor.
T3488: DENEKAMP. - Die in den Degenkamp verwon werd van Sint Nikolaas gezegend.
L9825: DENISSEN, FRANS. - De gigolo van Irma Ideaal. Andre Baillon, of een geschreven leven.
T4130: DENNERT, HENK. - Oude Curacaose muziekinstrumenten.
B0174: DENTICI, BENIAMINO. - Italiaansch Handwoordenboek. Italiaansch-Nederlandsch.
R7224: DENUCE, J. - De loop van de Schelde van de zee tot Rupelmonde in de XVe eeuw.
T0553: DENUCE, J. EN D. GERNEZ. - Het Zeeboek. Handschrift van de Stedelijke Boekerij te Antwerpen (Nr. B. 29166).
R6613: DENUCE, JAN. - De geschiedenis van de Vlaamsche kaartsnijkunst.
T9383: DENUCE, JAN. - Oud-Nederlandsche Kaartmakers in betrekking met Plantijn. Deel II.
B8343: DENYS, PIETER. - Hendrik Groenlandt, eene gebeurtenis uit de jaren veertig.
B9301: DEPAUW, CARL & GER LUIJTEN. - Antoon van Dyck en de prentkunst.
B9294: DEPAUW, CARL & GER LUIJTEN. - Antoine van Dyck et l'estampe.
C0558: DEPAUW, VALERE. - Het late geluk van Remi Zwartekens.
H2334: DEPAUW, VALERE. - Van twee sukkeleers.
B9647: [PLANTIJN] DEPAUW, C. & L. VOET ET AL. - Christoffel Plantijn en de Iberische Wereld / Christophe Plantin et le Monde Iberique
M5935: DEPESTRE, RENE. - Hadriana in al mijn dromen. Vertaling M. de Veth.
R3618: DEPOORTERE, WIM EN ADA DEPREZ. - De Vlaamsche School 1855-1901. Eerste deel: Inleiding en Oude Reeks I (1855) - XXXIII (1887).
R3619: DEPOORTERE, WIM EN ADA DEPREZ. - De Vlaamsche School 1855-1901. Tweede deel: Nieuwe reeks XXXIV (1888) - XLVII (1901) en registers.
R3615: DEPREZ, ADA EN HANS VANACKER. - Noord en Zuid 1862-1869. Nederduitsch Maandschrift 1862-1863. Nederduitsch Tijdschrift 1864-1867. Nederlandsch Tijdschrift 1868.
T0669: DEPREZ, ADA. - Licentiaatswerken en doctoraten over Nederlandse, algemene en vergelijkende literatuurstudie. Systematisch overzicht van de aan de Belgische universiteiten voorgelegde verhandelingen 1934-1970.
K1834: DEPREZ, ADA. - Briefwisseling van Dr. Ferdinand Augustijn Snellaert (1809-1872). Twee delen. Deel I: Bronnenbeschrijving. Lijst van brieven en documenten. Deel II: Bio-Bibliografische lijst van de correspondenten bio-bibliografie van F.A. Snellaert.
K4126: DEPREZ, ADA. - Jan Frans Willems 1793-1846.
B1331: DEPREZ, ADA. - Du Perron en Vlaanderen.
B7262: DEPREZ, ADA. - Jan Frans Willems. Een bijdrage tot zijn biografie tot 1824.
H1541: DEPREZ, ADA. - E. du Perron 1899 - 1940. Zijn leven en zijn werk.
R3622: DEPREZ, ADA EN MARIO BAECK. - Nederduitsch Letterkundig Jaarboekje 1834-1875.
B7263: DEPREZ, ADA. - Briefwisseling van Jan Frans Willems en Hoffmann von Fallersleben (1836-1843). Met een inleiding en aantekeningen.
R8319: DERKINDEREN, A.J. (A.J. DER KINDEREN). - Muurschilderingen. Tekst: H.P. Bremmer.
T3242: DERKINDEREN, ANTONIUS JOHANNES. - Het Ambacht III. Over kunst en ambachtsonderwijs. Lezing van A.J. Derkinderen voor het eerst gedrukt in De Gids van juni 1902 thans herdrukt door de zorgen van de Vereeniging van het Ambacht.
T3019: DERKS, JAN. - Oordeel. Satyre in een bedrijf.
R7197: DERKS, JAN. - Over de eer van de journalist.
K1535: DERKSEN, LEO. - De dansende kater.
K1536: DERKSEN, LEO. - De kater van tante Agaath.
K1537: DERKSEN, LEO. - Even de hond uitlaten.
K1580: DERKSEN, LEO. - Puin ruimen.
B5867: DERKSEN, LEO. - Doden hebben voorrang.
R3275: DERKSEN, S.C. - Opkomst en ondergang van een toonaangevende joodse gemeente (250 jaar joods leven in Meppel).
B6229: DERMOUT, MARIA. - De sirenen.
T8871: DERMOUT, MARIA. - Zo luidt het verhaal. De goede slang, De olifanten, Het kanon.
R5245: DERUELLE MARCEL, I.J. - Vlaamsche kunst. Een bundel studies.
W6591: DERY, TIBOR. - Verhalen. Vertaling H. Hom.
M7775: DESARTHE, AGNES. - Een klein geheim. Vertaling Willem Kurstjens.
K1498: DESBORDES, MICHELE. - Het stille huis. Vertaald door Marianne Kaas.
B4068: DESBORDES, MICHELE. - Het stille huis. Vertaald door Marianne Kaas.
L7384: DESCARTES. - Descartes. Exposition organisee pour le IIIe Centenaire du Discours de la Methode.
B8973: MAISON DESCARTES. - Descartes et les Pays-Bas.
K7673: DESCARTES, RENE & ELISABETH VAN DE PALTS. - Briefwisseling. Met een inleiding van Rene Gude. Vertaald en van een nawoord voorzien door Jeanne Holierhoek.
R0122: DESCHAMPS, J. (CATALOGUS BEWERKT). - Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse Bibliotheken.
K4468: DESGRAVES, LOUIS. - Etudes sur l'imprimerie dans le Sud-Quest de la France aux VXe, XVIe et XVIIe siecles.
T9515: TOTAL DESIGN. - Bewegwijzering.
R2249: DUTCH DESIGN. - Op 31 januari 2002 vond de feestelijke introductie plaats van Dutch Design. Een registerdeel en zes vakdelen. Vijf statements van bestuursleden en de directeur van de BNO (Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers) en zes columns, door Martin Bril.
R7743: DESJARDIJN, D. - Niet Nederlandse ex libris en kleingrafiek uit de periode 1900-1950.
R7744: DESJARDIJN, D. - Afstoot etcetera.
H9082: DESJARDIJN, D. - 301 Lithoos 1802-1981.
L2199: DESJARDIJN, D. - Catalogus van prenten en tekeningen uit de Stachelswine collectie. Deel 2- Negentiende eeuw.
H9078: DESJARDIJN, D. - Grafiek in Nederland. De achttiende eeuw.
H9585: DESJARDIJN, D. - USA.
H9079: DESJARDIJN, D. - Vlakdruk in beeld. De geschiedenis van de lithografie in 398 afbeeldingen.
L0970: DESJARDIJN, DAVE. - Hoogdruk sinds 1900. Hout- en linoleumsneden van Nederlandse kunstenaars.
B0668: DESJARDIJN, D. - Niet alles wat goed is brengt iets op. Prenten en tekeningen. De Twintigste Eeuw. Stachelswine Catalogus III.
L2201: DESJARDIJN, D. - A vanishing light. Rond de direktiewisseling bij het Stedelijk Museum.
T3482: DESMETH, G. - Albert I. 1875-1934. Tentoonstellingscatalogus.
T2030: GROTTE NICOLAS DE LA. / P. DE RONSARD / P. DESPORTES. - Chansons De P. de Ronsard, P. Desportes et autres. Mises En Musique Par Nicolas de La Grotte. Nouvelle edition Fac-simile Augmentee d'une Notice Par A. De Rochambeau.
H0162: DESSAUER, MARIA. - Die Liebschaften des Zeus. Eine moderne Eroto-Mythologie.
Y0203: DESSING, MAARTEN (ED.). - Gouden Ganzeveer 2008: Joost Zwagerman.
Y0204: DESSING, MAARTEN (ED.). - Gouden Ganzeveer 2007: Tom Lanoye.
Y0202: DESSING, MAARTEN (ED.). - Gouden Ganzeveer 2009: Adriaan van Dis.
Y0201: DESSING, MAARTEN (ED.). - Gouden Ganzeveer 2010: Joke van Leeuwen.
B2162: DESSING, CHR. S. (ED.). - Bescheiden aangaande de hervorming der tucht in de Abdij van Egmond in de 15e eeuw.
R3633: DESTREE, JULES. - Wallons et Flamands. La Querelle linguistique en Belgique.
T7480: DET, E.J. VAN. - De opvoeding tot arbeider.
H1868: DETAMBEL, REGINE. - Het lange verblijf. Vertaling Edu Borger.
L6407: DETMERS, TJAPKO D. - Aanteekeningen op de Middelnederlandsche berijming van Sinte Franciscus Leven.
R5299: DETOLLENAERE, F. - De schildering van den Mensch in de Oudijslandsche Familiesage.
T1145: [SPINOZA] DEUGD, C. DE (ED.). - Spinoza's political and theological thought. International Symposium under the Auspices of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences commemorating the 350th Anniversary of the Birth of Spinoza Amsterdam 24-27 november 1982.
B8990: [SPINOZA] DEUGD, CORNELIS DE / ROGER HENRARD. - Van Suchtelen over en met Spinoza. Guido van Suchtelen- niet als secretaris maar als auteur. / De vereniging Het Spinozahuis en haar secretarissen.
R3820: [SPINOZA] DEUGD, C. DE. - Wordsworth en Spinoza. Voordracht, gehouden te Rijnsburg op 18 mei 1968.
B4142: DEURSEN, A.TH. VAN. - In gemeenschap met de tijd.
L4080: DEUSCHLE, MARTHA JULIE. - Die Verarbeitung biblischer Stoffe im Deutschen Roman des Barok.
T9401: DEUSS, J.J.B. - Handleiding voor de theebereiding.
T2722: DEUTSCH, LEO. - Viermaal ontvlucht. Uit het Duitsch vertaald door Henriette van der Meij.
T5245: DEUTSCH, JULIUS. - De burgeroorlog in Oostenrijk. Beschrijving door mede-strijders en ooggetuigen. Vertaling L.J. Klein.
R3390: DEUTSCHER, ISAAC. - De niet-joodse jood. Over het jood-zijn in de moderne wereld. Vertaling Wim Gijsen.
K9317: DEUTSCHER, ISAAC. - De onvoltooide revolutie 1917-1967.
L1863: DEVELING, ENNO. - Alberto en ik.
L9912: DEVELING, ENNO - Het einde van de roman.
T7790: DEVENIJNS, J.B. - Mijn verweer in zake de valsche beschuldigingen, voorkomende in de N.T. Courant en van wege den Bond van Distillateurs en Likeurstokers in Nederland.
R9549: DEVENTER, M.L. VAN. - Het jaar 1566. Eene historische proeve uit den Nederlandschen vrijheidsoorlog. Met een voorwoord van R.C. Bakhuizen van den Brink.
K5564: DEVENTER, CH. M. VAN. - Hollandsche Bellettrie. Kronieken. Twee delen.
R5477: DEVENTER, W.P.F. VAN. E.A. - Holland. Landschap, bouwkunst, Volksleven.
B9562: DEVIGNE, MARGUERITE. - Van Eyck.
B5201: DEVILLE, GABRIEL. - Het Directoire. Geschiedenis van de Fransche Revolutie van Thermidor II tot den staatsgreep van Bonaparte. Bewerkt door W. van Ravesteyn jr. Twee delen.
T7721: DEVISSCHERE, BERT. - Rond de archieven van 1830, met opgave van stichtende documentatie van wijlen Advokaat Maurits Josson.
R6816: DEVISSCHERE, BERT. - De Vlaamsche Beweging. Beknopt Overzicht ten Dienste der Vlaamsch-nationale Propaganda.
T3958: DEVISSCHERE, BERT. - 25 dagen achter slot of het Complot tegen Belgie.
B0352: DEVLIN, BERNADETTE. - De prijs van mijn ziel. Vertaling G. Goverde.
T9213: DEVOLDER, J. - Algemene bibliografie van publicaties uitgegeven in de Zuidelijke Nederlanden voor de periode 1800-1829.Deel II: G-S.
L0428: DEYSERINCK, JOHS. - Mr. Alexander Ver Huell in zijn leven en werken. Met reproducties, deels naar onuitgegeven teekeningen.
R7950: DEYSSEL, L. VAN. - Gedenkschriften.
T9718: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - Goddelijke gevoelingen. Gekozen en bezorgd door Harry G.M. Prick.
B7253: DEYSSEL, L. VAN. - Werk der laatste jaren.
B9159: DEYSSEL, LODEWIJK VAN / ALBERT VERWEY. - De briefwisseling tussen Lodewijk van Deyssel en Albert Verwey. Deel III: april 1898 - januari 1905.
T9670: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - De wereld van mijn Vader. Met een voorwoord en voorzien van aantekeningen bezorgd door Harry G.M. Prick.
T0473: DEYSSEL, L. VAN. - De meest Hollandsche stad. Samengesteld en ingeleid door Harry G.M. Prick.
W3855: DEYSSEL, L. VAN. - Verbeeldingen.
M9442: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde opstellen. Eerste bundel.
W2188: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde opstellen. Tweede bundel.
W5050: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde Werken Deel 6: Lyrisch en Verhalend Proza, Ethiesch-Mystische Varia, Reis-Indrukken, Schetsen en Aanteekeningen.
M3375: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde werken Deel 3: Proza, gedichten. Uit het leven van Frank Rozelaar, Kind-leven, Als het dag wordt, Het ik.
M3376: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde werken Deel 5: Beschouwingen en kritieken.
M3377: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde werken Deel 5: Beschouwingen en kritieken.
M3379: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde werken. Deel 4: Kritieken.
W5052: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde werken. Deel 4: Kritieken.
M3381: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde werken. Kunst en kritiek. 2 delen.
H0971: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - Aanteekeningen bij lectuur. Woord vooraf door H.L. Prenen.
H7556: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - Het leven van Frank Rozelaar. Naar het handschrift uitgegeven en van aantekeningen voorzien door Harry G.M. Prick.
L5492: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - Nieuw Holland. Met een nawoord van Harry G.M. Prick.
A0588: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - Uit het leven van Frank Rozelaar.
L2542: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - Uit het leven van Frank Rozelaar.
M8895: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. E.A. - Ju, ju, wat een grof volkje. Samengesteld, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Karel Jonckheere.
T9656: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - Het ik, Heroiesch-individualistische dagboekbladen gevolgd door Caesar. Met een voorwoord en voorzien van aantekeningen,bezorgd door Harry G.M. Prick.
B5544: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde Werken Deel 6: Lyrisch en Verhalend Proza, Ethiesch-Mystische Varia, Reis-Indrukken, Schetsen en Aanteekeningen.
B3979: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde werken. Deel 1: Een liefde.
L8638: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde opstellen. Zesde bundel.
B1120: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde opstellen. Tweede bundel.
T6309: DEYSSEL, L. VAN. - Uit het leven van Frank Rozelaar.
B3374: DEYSSEL, L. VAN & ALBERT VERWEY. (RED.). - Tweemaandelijksch Tijdschrift voor Letteren, Kunst, Wetenschap en Politiek. IVe jaargang Deel I & Deel II.
B4013: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - Badplaats schetsen fragmenten uit een Humoreske. Bezorgd en nawoord M.G. Kemperink.
T9738: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - Verzamelde opstellen. Elf delen (=compleet).
B8878: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde opstellen. Achtste bundel.
B7304: DEYSSEL, LODEWIJK VAN / ALBERT VERWEY. - De briefwisseling tussen Lodewijk van Deyssel en Albert Verwey. Deel I: april 1884- september 1894.
B8868: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - Twee geleende pennen. Ingeleid door Harry G.M. Prick.
B8871: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - Het leven van Frank Rozelaar. Naar het handschrift uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Harry G.M. Prick.
M8897: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde opstellen. Derde bundel.
B8900: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde opstellen. Tweede bundel.
B9157: DEYSSEL, LODEWIJK VAN / ARNOLD ISING JR. - De briefwisseling tussen Lodewijk van Deyssel en Arnold Ising jr. (Twee delen).
B9699: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde opstellen. Derde bundel.
R8931: DEYSSEL, LODEWIJK VAN / P.H. RITTER. - De markies onzer letteren. De briefwisseling P.H. Ritter Jr. - Lodewijk van Deyssel. (1902-1951). Bezorgd en van aantekeningen voorzien door Jan J. van Herpen.
T7573: DEYSSEL, L VAN & ALBERT VERWEY (RED.). - Tweemaandelijksch Tijdschrift voor Letteren, Kunst, Wetenschap en Politiek. Ve jaargang Deel I & Deel II. 1899.
M8899: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - Proza. Een bloemlezing uit het werk van Lodewijk van Deyssel.
B8905: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde opstellen.
Y0326: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde opstellen. Zevende bundel. Nieuwe Kunst en kritiek.
L2152: DEYSSEL, LODEWIJK VAN / ALBERT VERWEY. - De briefwisseling tussen Lodewijk van Deyssel en Albert Verwey. Deel II: september 1894- april 1898.
B9550: DEYSSEL, L. VAN. - Gedenkschriften.
T2217: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - Schetsen.
R0329: DEYSSEL, LODEWIJK VAN / ALBERT VERWEY. - De briefwisseling tussen Lodewijk van Deyssel en Albert Verwey. Deel I, II, III.
R1803: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - Het vreemd en heerlijk Heelal. Gekozen en ingeleid door Harry G.M. Prick.
R1635: DEYSSEL, L. VAN. - Nieuwe Kritieken.
T2239: DEYSSEL, L. VAN EN ALBERT VERWEY. (RED.). - Tweemaandelijksch Tijdschrift voor Letteren, Kunst, Wetenschap en Politiek. 3e jaargang 2e aflevering november 1896.
T9675: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - De scheldkritieken. Met een voorwoord en voorzien van aantekeningen, bezorgd door Harry G.M. Prick.
B1119: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde opstellen. Vijfde bundel.
K3755: DEZAIRE, P.N. - Handboek der poetiek.
L9657: DHONDT, ASTERE MICHEL. - Het diepe zuiden. Drie verhalen uit Zuid-Italie.
T4569: DHONDT, JAN. (RED.). - Geschiedenis van de socialistische arbeidersbeweging in Belgie.
B4668: DIBBETS, GERADUS RUTGERUS WILHELMUS. - Nederduitse orthographie van Pontus de Heuiter (1581). Een inleiding.
R6369: DIBBETS, KAREL. - Sprekende films. De komst van de geluidsfilm in Nederland 1928-1933.
R6024: DIBBITS, L. - Leve de Koning!
R6025: DIBBITS, L. - Leve de Koning!
B3488: DIBDIN, THOMAS FROGNALL. - Bibliomania or Book-Madness.
M5198: DIBNER, BERN. - Burndy Library in mitosis.
T7466: DIBON, P. - Le fonds neerlandais de la bibliotheque academique de Herborn.
L3407: DICKE, GERD UND KLAUS GRUBMULLER. - Die Gleichzeitigkeit von Handschrift und Buchdruck.
K7935: DICKENS, CHARLES. - Een kerstvertelling. Vertaling Godfried Bomans.
K7667: DICKENS, CHARLES. - Een kerstzang in proza. Vertaling J.B. van Amerongen en geillustreerd door Frans Lammers.
B2694: DICKENS, CHARLES. - In krystliet yn proaza. Oerset ut it Ingelsk troch Jabik Veenbaas.
T3039: DICKENS, CHARLES. - Kerstvertellingen: Eene geesteverschijning. - De nieuwjaarsklokken. - Het krekeltje in den schoorsteen. - De strijd des levens. - De bezeten man. - De hulst-boom. - De zeven arme reizigers.
T3042: DICKENS, CHARLES. - Groote verwachtingen. Vertaling van C.M. Mensing.
T3043: DICKENS, CHARLES. - Een reiziger, die geen handel drijft. Vertellingen en schetsen.
T3615: DICKENS, CHARLES. - De klok van Meester Humphrey voor 1842. Naar het Engelsch van Charles Dickens. Met platen.
R1224: DICKENS, CHARLES. - Schetsen uit Amerika.
R1236: DICKENS, CHARLES. - Onze wederzijdsche vriend. Vertaling Mevr. v. Westhreene. Houtgravuren naar teekeningen van J. Barnard.
R1222: DICKENS, CHARLES. - Jozef Grimaldi. Een reiziger die geen handel drijft. Vertellingen en schetsen.
Y0293: DICKENS, CHARLES. - Nicolaas Nickleby. Vertaling Jan Nieuwenhuis.
T3040: DICKENS, CHARLES. - Barnaby Rudge. Vertaling van C.M. Mensing.
T3041: DICKENS, CHARLES. - Olivier Twist. Nieuwe vertaling.
L8974: DICKER, AGNES. - Karakter en cultuur der Romeinen in St. Augustinus' de Civitate Dei I-V.
T0340: DICKINSON, EMILY. - Selected poems.
T9961: DICKINSON, EMILY. - Gedichten. Vertaald door Louise van Santen.
T2636: DICKINSON, EMILY. - Veel Waan is schoonste Logica. Vertaald door Peter Verstegen en Marko Fondse.
L8184: DICKINSON, EMILY. - Gedichte.
T7153: DICKINSON, EMILY. - Gedichten. Vertaald door S. Vestdijk.
B1824: DICKMANN, FRITZ. - Der Westfalische Frieden.
W9814: DICKSON, ROBERT/JOHN PH. EDMOND. - Annals of Scottish printing. From the introduction of the art in 1507 to the beginning of the seventeenth century. With analytical descriptions of books printed and an index of names subjects and titles.
Y0292: DIDEROT, DENIS. - Jacques de Fatalist en zijn Meester. Vertaling J.D. Hubert-Reerink.
R2284: DIDEROT, D. - Regrets sur ma vieille robe de chambre & Lettre a une jeune mariee. [Met een toelichting door E.B. Mayer-Swart].
L1071: DIDYMUS (= T.J. WERNDLY). - Gedichten.
MK0108: DIEBENER, WILHELM (ED.). - Monograms & Decorations from the Art Nouveau Period.
M2931: DIEDERICH, J. (ED.). - Vijf eeuwen boek in Nederland.
T3856: DIEDERIKS, H, E.A. (ED.). - Textielhistorische Bijdragen 30 (1991). Sociale aspecten van kleding.
T3857: DIEDERIKS, H, E.A. (ED.). - Textielhistorische Bijdragen 29 (1989).
T3855: DIEDERIKS, H, E.A. (ED.). - Textielhistorische Bijdragen 31 (1991). Sociale aspecten van kleding.
T2660: DIEKERHOFF, F.L. - De oorlogsvloot in de zeventiende eeuw.
B2508: DIEKMAN, ANNEMIEKE. - Terug naar Start. Ondernemers over de eerste jaren van hun bedrijf.
H6813: DIEKMANN, MIEP. - Als je het nog niet wist. Voorlichting en levenskunst voor teenagers.
K7411: DIEKMANN, MIEP. - Het varken dat spaarvarken wilde zijn.
R4371: DIEKSTRA, F.N.M. - A dialogue between reason and adversity. A late Middle English version of Petrarch's De Remediis. Edited from MS Ii.VI. 39 of the University Library, Cambridge with an introduction notes and glossary and the original Latin text.
B1876: DIEKSTRA, RENE. - Winter aerdigheden, Winter naerdigheden. Beknopt overzicht van het ijsvermaak en de geschiedenis van de schaats.
B2576: DIELEMAN, JO. - De wereld in evenwicht. Goden en mensen in het Oude Egypte.
K6234: DIELS, GERARD. - Het doornen zeel.
W0524: DIELS, GERARD. - Na de bevrijding.
T0429: DIEMER, H. - Het belang van de Christelijke Pers. Drie Radio-Redevoeringen.
B5801: DIEMER, WILLEM. - Mijn herinneringen aan Gerrit Achterberg.
B7285: DIEMER, WILLEM. - Leven met gedichten. Interpretatorische essays.
B7888: DIEMER, WILLEM. - Het rood-wit-blauwe boekje voor (niet-)scholieren met als bovenste kwart(ier) een pe(n)dant rood boekje voor collega's.
T6554: HOLLANDS DIEP. - Hollands Diep. Cultureel opinieblad. 1e jaargang nov. t/m dec. 1975. Nrs: 1-4. 2e jaargang jan. t/m dec. 1976. Nrs: 1- 27. (mist nr. 19). 3e jaargang jan. t/m juni 1977. Nrs.: 1-13.
T6555: HOLLANDS DIEP. - Hollands Diep. Cultureel opinieblad. Losse nummers: 1e jaargang Nrs: 1-3-4. 2e jaargang. Nrs: 1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-20-22-23-24-27. 3e jaargang Nrs.: 2-3-4-5-8-9-11-12/13.
T6599: DIEPEN, ARMAND. - Mr. N.G. Pierson en de sociale quaestie.
T6598: DIEPEN, ARMAND. - Het Arbeidersvraagstuk.
L0147: DIEPENBROCK, ALPHONS. - Diepenbrock Herdenking.
R8870: DIEPENBROCK, ALPHONS / EDUARD REESER. (ED.). - Verzamelde geschriften van Alphons Diepenbrock. Bijeengebracht en toegelicht door Eduard Reeser in samenwerking met Thea Diepenbrock.
T9782: DIEPENHORST, P.A. - Het Revisionisme.
T5934: DIEPENHORST, P.A. - Naast het Kruis de Roode Vaan.
R5073: DIEPENHORST, C.A.M. - De Sociaal-Democratie in de Residentie. Beknopt overzicht van de ontwikkeling der Sociaal-Democratische Arbeiderspartij in Den Haag.
T4036: DIEPENHORST, P.A. - Universiteit en Maatschappij.
T4037: DIEPENHORST, P.A. - De Vrije School in de Grondwet.
R7456: DIEPENHORST, I.A. - Gevaren en kansen der pers.
B0334: [GROEN VAN PRINSTERER, G.] DIEPENHORST, P.A. - Groen van Prinsterer's strijd voor de Christelijke School.
T7960: DIEPENHORST P.A. - Sociale Wetgeving.
R8984: DIEPENHORST, P.A. - Het Nationaal-Socialisme.
T4402: DIEPENHORST, G.A. - Socialistische Ministers in een niet-socialistisch Ministerie.
R7422: DIEPENHORST, P.A. - Het collectief Arbeidscontract.
T5505: DIEPENHORST, P.A. - De Klassieke School in de Economie.
B5626: DIEPHUIS, H.H. - Griekse mythologie.
M2727: DIEPSTRATEN, JOHAN (REDACTIE). - Het verlangen om er niet te zijn. Beschouwingen over het werk van Willem Brakman.
B6863: DIEPSTRATEN, JOHAN. (ED.). - Over Gerrit Komrij. Beschouwingen en interviews.
K6366: DIEPSTRATEN, JOHAN J. - Rozen die bloeien. Decadente gedichten.
R2471: DIERCKS, LOUK. - Gijsbert van Amstel.
K6919: DIERCKS, G.F. - Virgilius. Een keuze uit vertalingen van zijn werk. Verzorgd, ingeleid en van verbindenden tekst voorzien.
B3576: DIERCKS, LOUK. - Gijsbert van Amstel.
L5989: DIERCXSENS, MARIE. - L'Homme ne d'un homme ou Will I am Shake-speare.
T9283: DIEREN. E. VAN. - Socialistisch Gevaar. Eene bijdrage tot de kennis der besmettelijke zielsziekten, tevens een waarschuwing aan autroiteiten, ouders en onderwijzers enz.
L7335: DIEREN, E. VAN. - De averechtssche geestesrichting der zoogenaamde 'Nieuwlichters' op allerlei gebied; in het bizonder die der Kollewijners en hun verderfelijke invloed op onderwijs, taal en volk.
R8454: DIEREN, J.W. VAN. - De lof van Schellingerland. Voorwoord Jac. P. Thijsse.
K3953: DIERICK, CHARLES. (ED.). - Fernand Crommelynck 1886-1970. Catalogue redige par Charles Dierick avant-propos par Jean Moulin chronologie etablie par Linda Vidts.
T0937: DIERICK, G. EN J.H. ROES. (RED.). - MemoReeks. Herinneringen aan personen en gebeurtenissen uit het katholiek leven. Met bijdrage van A. van der Wey.
M3102: DIERS, MARIE. - Die niet mogen sterven. Vertaling H. v.d. Weg.
L7465: DIETEREN, REMIGIUS. - Veertig jaren arbeiderswoningen in Limburg 'Ons Limburg' 1911 - 1951.
B3435: DIETHELM, WALTER. - Die Druckschrift unserer Zeit.
A0029: DIETZ, KARL/PETER G. HESSE. - Worterbuch der Sexuologie und ihrer Grenzgebiete.
R7238: DIETZ, P.A. - Verschijningen en Verschijnselen. Een studie van het Physische Mediumschap.
R6597: DIETZ, P.A. - Mensch en Droom. Een studie over het droomleven.
R4652: DIETZGEN, JOZEF. - Het Evangelie van de Sociaal-Democratie. Zes toespraken voor arbeiders. (Bewerkt door Jos. Loopuit).
R8392: DIETZGEN, JOZEF. - Het Evangelie der Sociaal-Democratie. Zes toespraken voor arbeiders. (Bewerkt door Jos. Loopuit).
K5366: DIF NR. I. - Maakt het verschil.
R8776: DIFEREE, HENDR. C. - Onze roeping in de twintigste Eeuw. Historisch-Socilogische schets, als rede uitgesproken in het gebouw Eensgezindheid te Amsterdam den 23 Februari 1901.
L4577: [VONDEL] DIFEREE, HENDR. C. - Vondel's leven en kunstontwikkeling. Met portretten.
L7151: [VONDEL] DIFEREE, HENDR. C. - Vondel in den vreemde. een studie over de vertalingen van Vondels gedichten en werken in het buitenland.
L7433: DIJCK, LEEN VAN. - De Voorpost, een nieuwe episode in het Elsschot-Bormsverhaal.
B4560: DIJCKMANN, J. - Korte regels van den Nederlandschen Versbouw.
R7116: DIJK, HENK VAN (RED.). - Het Jonge Volk. Orgaan van de Arbeiders-Jeugdcentrale. Jaargang 24, nrs. 1-12, 1937 en jaargang 25, nrs. 1-12, 1938.
R7117: DIJK, HENK VAN (RED.). - Het Jonge Volk. Orgaan van de Arbeiders-Jeugdcentrale. Jaargang 13, nrs. 1-26, 1926.
T6560: DIJK, A. VAN. - Jan Brugman als biograaf van de heilige Lidwina.
T4553: DIJK, HENK VAN. - Het Jonge Volk. Orgaan van de Arbeiders-Jeugdcentrale. Jaargang 22, nrs. 1-12, 1935.
K1152: DIJK, C. VAN. - Halcyon. Het mooiste typografische tijdschrift ooit in ons land gemaakt & 'Halcyon, inhoud 1940-1942'.
T2602: DIJK, HANS VAN EN BAUKJE FINET VAN DER SCHAAF. - Die Historie van Coninck Karel ende van Elegast. L'histoire du Roi Charles et d'Elegast.
L1164: DIJK, A. VAN. - Cornelius Musius, een Delftse martelaar van 1572.
M4010: DIJK, C. VAN. - De tweede schoonheid. Alexander Stols en Adriaan Roland Holst.
K0019: DIJK, EVERT VAN. - Over den Oceaan, onze Oost-West vlucht Europa-Amerika.
M7231: DIJK, INEKE VAN / THEA VAN DER LINDEN. - Twintig jaar Rooie Vrouwen. Een beweging in beeld.
M9461: DIJK, OTTO. - De photograaf. Een televisiespel.
P1911: DIJK, ROB VAN. - De kleine koning. Koddige, hinderlijke en ernstige kwalen aan het mannelijk geslachtsorgaan.
H2987: DIJK, T.A. VAN. - Taal Tekst Teken. Bijdragen tot de literatuurteorie.
T0435: DIJK, JOSE VAN. - Het Socialisme spant zijn gouden net over de wereld. Het kunst- en cultuurbeleid van de SDAP.
R7231: DIJK, YRA VAN EN KOEN HILBERDINK. - Jan Campert-prijzen 2008. Anneke Brassinga, Peter Verhelst, Doeschka Meijsing, Luuc Kooijmans. De Avonden.
B6440: DIJK, IS. VAN. - De imitatie van Thomas a Kempis.
K0689: DIJK, C. VAN. - Alexandere A.M. Stols 1900 - 1973. Uitgever/Typograaf. Een documentatie. Met een lijst van door Stols uitgegeven en/of typografisch verzorgde boeken door C. van Dijk en H.J. Duijzer.
B7723: DIJK, A.F.L. VAN. - Perspectieven bij Kierkegaard. Woord vooraf W.J. Aalders.
T8351: DIJK, OTTO. - De laatste der kolonialen en andere televisie-spelen.
R5158: DIJK, JOHANNES M. VAN. - Lucius Annaeus Seneca. Over de voorzienigheid en het kwaad.
B9854: DIJK, EVERT VAN. - Kalligrafie.
T3102: DIJK, KL. VAN. - Titanenstrijd 1939-1945. Een overzicht van deze oorlog met 6 kaarten.
R7038: DIJK, MAARTEN. - Het begrijpen van muziek. Een poging tot verdieping van het muziekgenot.
T0772: DIJK, ANNETTE VAN. - Welk een ketter is die vrouw geweest! De plaats van Albert Verwey in de Hadewijchreceptie.
R3377: DIJKEMA, A. - Het vervolgen van homosexuelen voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog (1911-heden).
T9273: DIJKEMA, F. - De Sacramenten der Roomsche Kerk.
R4757: DIJKGRAAF, A. - Liberale Zegeningen en Sociale Nooden.
B8370: DIJKGRAAF, MARGOT EN MARTIJN MEIJER. - Het beslissende boek. Nederlandse en Vlaamse schrijvers over het boek dat hun leven veranderde.
C1078: DIJKHORST, G. VAN / L.J. LODEWIJKS EN G.W. MEIJER. - Drukvormbehandeling.
B6287: DIJKHUIS, WILLEM. - De ketens van de smid.
M7125: DIJKHUIZEN, GUUS. - Een bewijs van wild plezier. Ontuchtige schrijfsels.
K8667: DIJKHUIZEN, GUUS. - Hier Guus.
H8855: DIJKHUIZEN, GUUS. - Wacht nog even met snurken. tekeningen van Hans Kanters.
R8814: DIJKMANS VAN GUNST, G.H. - Illegaliteit samenwerking en zuivering.
L4653: DIJKSTERHUIS, AALTJE. - Thomas und Gottfried. Ihre konstruktiven Sprachformen.
T0876: DIJKSTERHUIS, E.J. E.A. - Descartes et le cartesianisme hollandais. Etudes et documents.
L4530: DIJKSTRA, GERRIT. - Bijdrage ta de kennis fan it libben, de persoan en it wurk fan Dr. Eeltsje Halbertsma 1797 - 1858.
H9575: DIJKSTRA, PERRY. - Ik hing aan je nachtjapon.
T9602: DIJKSTRA, JAN GERARD. - Een epidemiologische beschouwing van de Nederlandsche Pest-Epidemieen der XVIIde eeuw.
B3599: DIJKZEUL, LIENEKE. - De stille zonde.
B6846: DIJL, FRANK VAN. - Een Nieuwe Tirade? De winderigheid van een proper ventje.
T2140: DIJXHOORN, A.Q.H. - Antwoord op De wisseling in het Opperbevel van Land- en Zeemacht in Februari 1940 van I.H. Reynders.
K7700: DIK, S.C. - Relatieve termen.
T5031: DILLEN, J.G. VAN. - De sociaal-economische geschiedenis in haar verhouding tot economie, sociologie en politieke geschiedenis.
T5966: DILLEN, J.G. VAN. - De Russische Revolutie.
L3432: DILLEN, J.G. VAN EN JO DAAN. - Bevolking en Taal van Amsterdam in het verleden.
L7548: DILLEN, J.G. VAN. - Mensen en achtergronden. Studies uitgegeven t.g.v. de tachtigste jaardag van de schrijver.
L7903: DILLEN, J.G. VAN EN JO DAAN. - Bevolking en taal van Amsterdam in het verleden.
B6771: DILLEN, J.G. VAN. - Omstandigheden en psychische factoren in de economische geschiedenis van Nederland.
B7131: DILLEN, J.G. VAN. - Overeenkomst en verschil tussen de Franse en de Russische Revolutie.
R0946: DILLEN, KAREL. - Wim Maes.
R9279: DILLEN, KAREL. (SAMENST.). - Bormsverzen. Inleiding en smenstelling Karel Dillen.
K5821: DIMENSIE. - Herman de Coninck / Roland Jooris. Willem de Merode en Hugo Claus.
L6906: DIMENSIE. - Maurice Gilliams.
B2442: DIMENSIE. - Pierre H. Dubois nummer.
B4345: DIMENSIE. - Hans Andreus nummer.
R3781: DIMENSIE. - Maurits Mok - nummer.
T3259: DIMITROV, GEORGI. - Tegen het fascisme. Een eenheidsfront der Internationale Arbeidersklasse en der Volkeren na het tractaat van Munchen.
K3279: DINAUX, C.J.E. - Auteurs van nu. Gegist bestek, deel III. Met 24 schrijversportretten.
K0156: DINAUX, C.J.E. - Vluchtig omzien, Keuze uit de Nederlandstalige letterkunde tussen 1925 en 1975, t.g.v. het vijftig-jarig bestaan van de WBV.
B4515: DINAUX, C.J.E. - Gegist bestek. Benaderingen en Ontmoetingen Deel I en 2.
L3315: DINAUX, C.J.E. - Levend verleden. Literaire herinneringen.
M2510: DINESEN, ISAK. [=BLIXEN, KAREN]. - Wintervertellingen. Vertaling H.J. Scheepmaker.
R6336: DING. - Ding. Onderwater krant. Nr. 4. van 16 dec. tot 15 jan. 1970.
R6337: DING. - Ding. Onderwater krant. Nr. 5. van 16 jan. tot 15 feb. 1971.
R6377: DING. - Ding. Onderwater krant. Nr. 9. 1971.
R6376: DING. - Ding. Onderwater krant. Nr. 10. 1971.
R6378: DING. - Ding. Onderwater krant. Nr. 8. van 16 april tot 15 mei 1971.
R5582: DINGELDEIN, W.H. - Het losse hoes Groot Bavel. Uit de geschiedenis van een Twentsch erf.
L4926: DINGEMANS, HERMAN HENRY. - Alghazali's boek der liefde.
L9493: DINGS, MATT. - Oproer en blues. Belfast, Warschau, Praag, Lissabon, Napels, Helsinki, Berlijn.
R8549: DIOSKORIDES. - Roskamtonen. Honderd rijmen.
H8579: DIRIE, WARIS & JEANNE D'HAEM. - Dochter van de nomaden. Vertaald door Jeannet Dekker en Marie-Christine Ruijs.
B7386: DIRINGER, DAVID. - A history of the Alphabet.
L9229: DIRKZWAGER, JAN MARGARETHUS. - Dr. B.J. Tideman 1834-1883, Grondlegger van de Moderne Scheepsbouw in Nederland.
K9433: DIS, ADRIAAN VAN. E.A. - Alles is te koop.
H4878: DIS, ADRIAAN VAN. - Op oorlogspad in Japan.
R2491: DIS, ADRIAAN VAN. - Een barbaar in China. Een reis door Centraal-Azie.
H5085: DIS, ADRIAAN VAN. - Zoen.
P0959: DIS, ADRIAAN VAN / TILLY HERMANS. (SAMENG.) - Het land der letteren. Nederland door schrijvers & dichters in kaart gebracht.
M5896: DIS, ADRIAAN VAN. - Casablanca. Schetsen en verhalen.
K5646: DIS, ADRIAAN VAN. - De karakterromans: Zilver of Het verlies van de onschuld, Een waarze sat, Dubbelliefde.
M6429: DIS, ADRIAAN VAN. - De rat van Arras, novelle.
L1133: DIS, ADRIAAN VAN. - De reisromans: Een barbaar in China, Het beloofde land, In Afrika, Palmwijn en de Casablanca-verhalen.
M5626: DIS, ADRIAAN VAN. - Dubbelliefde. Geschiedenis van een jongeman.
K0994: DIS, ADRIAAN VAN. - Familieziek. Een roman in taferelen.
W7644: DIS, ADRIAAN VAN. - Het beloofde land & In Afrika. Reisromans.
M9019: DIS, ADRIAAN VAN. - Indische duinen. Roman.
K2262: DIS, L.M. VAN EN JAC. SMIT (EDS.). - Den bloem-hof van de nederlantsche ieught. Naar de drukken van 1608-1610. Uitgegeven, ingeleid en geannoteerd.
R1450: DIS, ADRIAAN VAN. - Een barbaar in China. Een reis door Centraal-Azie.
L6846: DIS, ADRIAAN VAN. - Noord Zuid. Een modern sprookje.
B7360: DIS, L.M. VAN. - Jacobus van Looy als schrijver van 'De wonderlijke avonturen van Zebedus'.
K7403: DISCHE, IRENE. - Een huis voorgoed. novelle. Vertaling Tinke Davids.
A0743: DISCHE, IRENE. - Vrome leugens. Twee novellen en vijf verhalen. Vertaald door Tinke Davids.
T1779: DISKI, JENNY. - De dochter van Montaigne. Roman. Vertaald door Inge Kok.
Y0003: DISNEY, WALT. - Walt Disney's Sneeuwwitje en de zeven dwergen.
K3927: DISTER, JULES. - Vermorzelde honden.
L7314: DITMAR, W.P.A. - Gezondheid een kostbaar bezit. Voorwoord D.J. Rengers Hora Siccama.
B8353: NIJGH & VAN DITMAR. - Nijgh & Van Ditmar's Persgids.
B3543: DITMARSCH, PETER VAN. - Dierbaar nachtgezicht. Een keuze uit zijn gedichten.
R9798: DITTRICH VAN WERINGH, KATHINKA. - Der niederlandische Spielfilm der dreissiger Jahre und die deutsche Filmemigration.
B6599: DITTRICH, KATHINKA EN HANS WURZNER (RED.). - Nederland en het Duitse Exil 1933-1940.
R3215: DITTRICH, Z.R. - Het verleden van Oosteuropa. Maatschappelijke en culturele dynamiek tot het eide der middeleeuwen.
R8520: DITTRICH, KATHINKA UND HANS WURZNER. - Die Niederlande und das deutsche Exil 1933-1940.
T5386: DIVENDAL, LEO. - Het glazen oog.
R6745: DIVENDAL, JOOST. (ED.). - De lastige lezer. Prikkelende beschouwingen over de relatie tussen journalistiek en publiek.
R0956: DIVIS, VLADIMIR. - Appolinaire. Chronique d'une vie. Documents.
B3953: DIX, J.F.CH. - Klim- en hangplanten en hoe ze toe te passen in tuin en huis.
T0245: DIX, J.F.CH. - Bloembollen.
R9390: DIX, J.F.CH. - Narcissen voor kamer en tuin. Voorwoord Ernst H. Krelage.
R6967: DIXELIUS, HILDUR. - De pleegkinderen. Vertaald uit het Zweedsch door S. van Praag.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

12/15