Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
M2907: BYVANCK, W.G.C. - Literarische en historische studien.
L6974: BYVANCK, A.W. - Varia Historica aangeboden aan Professor Doctor A.W. Byvanck t.g.v. zijn zeventigste verjaardag door de Historische Kring te Leiden.
A0024: CABANES. - Moeurs intimes du Passe. Ouvrage illustre de 68 gravures.
L5933: CABANNE, PIERRE. - Erotik in Malerei und Graphik.
K9953: CACHET, HENRI. - Les greves d'ouvriers papetiers en France au XVIIIeme siecle jusqu'a la revolution.
B8393: CADIVEC, EDITH. - Eros, der Sinn meines Lebens.
B1374: CADRES MARMET, E. - La Stenographie simplifiee, ou l'art d'ecrire aussi vite que l'on parle reduit a ses plus simples principes. Traite complet. D'Ecriture abregee mise a la portee de tout le monde, Exprimant les voyelles, d'une execution facile.
R6907: CAENEGHEM, POL VAN (INL.). - Belgikske nikske? Nederland een!
Y5953: CAGNAT, RENE. - Cours d'épigraphie latine, quatrième édition revue et augmentée avec vingt-huit planches hors texte
B1596: CAHEN-DELHAYE, ANNE. - La ceramique de l'age du fer au Tierceau a Orp-Le-Grand. Collection P. Doquet.
Y8038: W.B. CAHIER. - W.B. Cahier 1983. Nrs: 1 en 2.
Y8040: W.B. CAHIER. - W.B. Cahier 1981. Nrs: 2 en 3/4.
Y8039: W.B. CAHIER. - W.B. Cahier 1982. Nrs: 1 en 2.
Y8041: W.B. CAHIER. - W.B. Cahier 1980. Nrs: 1 - 2 en 3/4.
K2894: CAILLIAU, PHIL. - Jef Geeraerts.
B9399: CAIN, JAMES M. - Serenade. Vertaling M. Kann en M. Kann-Jolles.
L3110: CALAND, W. (VERTALER). - Verhalen van een Vampier. Uit het Sanskrit vertaald door W. Caland.
T6791: CALCAR, ELISE VAN. - Fröbels methode tot Natuurlijke en Harmonische Ontwikkeling van lichaam en geest. Een boek voor moeders.
Y5727: CALCAR, ELISE VAN. - Fröbels methode tot Natuurlijke en Harmonische Ontwikkeling van lichaam en geest. Een boek voor moeders.
Y4650: [BECKETT] CALDER, JOHN. - The philosophy of Samuel Beckett.
B0511: CALIS, PIET. - Gesprekken met dichters: G. Burssens, J.C. van Schagen, P. Kemp, Ed. Hoornik, G. Kouwenaar, H. Claus, J.G. Elburg e.a.
H8458: CALIS, PIET. - De vrienden van weleer. Schrijvers en tijdschriften tussen 1945 en 1948.
Y0243: [VONDEL] CALIS, PIET. - Vondel. Het verhaal van zijn leven (1587-1679).
H6912: CALIS, PIET. - Het ondergronds verwachten. Schrijvers en tijdschriften tussen 1941 - 1945.
B9306: CALIS, PIET. - Het elektrisch bestaan. Schrijvers en tijdschriften tussen 1949-1951.
B8223: CALIS, PIET. - Het elektrisch bestaan. Schrijvers en tijdschriften tussen 1949 en 1951.
T6521: [CATALOGUS] CALJE-VAN GULIK, MEVROUW. - Kinderboeken uit de collectie van mevrouw Calje-van Gulik. Veilingcatalogus A.L. van Gendt & Co. Veiling op 23 april 1979.
Y1818: CALKOEN, H.J. - De nieuwe kieswet. Uitgesproken in de vergadering van Burgemeesters en Secretarissen in Noord-Holland. OP Maandag den 7 September 1896.
B8964: CALLOT, JACQUES. - Das Gesamte Werk in zwei Banden: 1. Handzeichnungen, 2. Druckgraphik.
B8965: CALLOT. - Callot's etchings. 338 Prints. Edited by Howard Daniel.
R4908: CALLOWAY, STEPHEN. - Charles Ricketts. Subtle and fantastic decorator. Foreword by Kenneth Clark.
K3932: CALS, J.M.L.TH. - De zin der vrijheid.
H2031: CALVETTI, PAOLA. - De geheime liefde.
Y2509: CALVIJN, JOHANNES. - Een zeer schoon ende profitelick tractaet Joannis Calvini, vande ergernissen waer door hedens daegs veel mensche afgeschrickt: sommige oock vervreemt werden vande reyne leere des Evangliums. Aen Laurens van Normandien. Wt het Latijn getroulick ouergheset door Peterum Iacobi Silvenoetium. Noch een appendix voor die haer vande Avontmale onthouden, om datter ergerlicke en schandelycke menschen toegaen.
R2909: CAMERON, KENNETH NEILL. - Shelley: The golden years.
L9687: CAMI, BEN. - Brief aan Dorothy en andere verhalen.
H1965: CAMI, BEN. - Gedichten 1954-1983. Een keuze.
Y1739: CAMILLE, MICHAEL. - Middeleeuwse Minnekunst. Onderwerpen en Voorwerpen van Begeerte.
T6258: CAMP, MAXIME DU. - Uren met Flaubert en andere herinneringen. Samengesteld, vertaald en van een nawoord voorzien door Edu Borger.
T0422: CAMPAERT, ALEX. - Klank en beeld.
T9947: CAMPBELL, M.-F.-A.-G. - Annales de la typographie néerlandaise au XVe siècle. + 1er supplément.
B1777: CAMPBELL, GORDON. - Renaissance art & architecture.
H3679: CAMPBELL, TONY. - Hoogtepunten uit de wereld van de cartografie. Oude kaarten en hun makers.
R3432: CAMPE, J.H. - Handleiding tot de natuurlijke opvoeding; of Robinson Crusoë, ten dienste der jeugd.
K7086: CAMPEN, M.H. VAN. - Over literatuur. Critisch en didactisch.
T3319: CAMPEN, S.R. VAN. - Neerlands zilveren feest. Eene historische lofrede, ter gelegenheid van den 25sten verjaardag der troonsbeklimming van zijne majesteit Willem III, koning der Nederlanden. Vertaald uit het Engelsch.
Y6474: CAMPEN, M.H. VAN. - Bikoerim.
R8977: CAMPEN, M.H. VAN. - Opstellen.
H5695: CAMPEN, STEVEN VAN. - Gaandeweg. Gedichten.
T4667: CAMPENHOUT, F. VAN EN L. MOREELS. - Drie Mystieken: Lutgardis, Lydwina, Kleine Theresia.
T0931: CAMPENHOUT, FRANS VAN. - Lexicon van de Daensistische Beweging.
B1234: CAMPERT, REMCO. - Dit gebeurde overal, Hoera, Hoera.
R3629: CAMPERT, REMCO. - Een liefde in Parijs. Roman.
R0051: CAMPERT, REMCO. - Het gangstermeisje. Een roman.
Y5305: CAMPERT, REMCO. - Krantenknipsels van/over Remco Campert.
M7381: CAMPERT, REMCO. - Ohi, hoho, bang, bang of het lied van de vrijheid. Novelle.
K9407: CAMPERT, REMCO / RINNOOY KAN, ALEXANDER / HUUB OOSTERHUIS. - De wolk die niet voorbijtrok / Vrijheid is niet te koop / Echte wereld.
T7409: CAMPERT, DEBORAH.; KOOTEN, BARBARA VAN. - C'est la vie.
B7043: CAMPERT, REMCO. - Tot zoens.
B4093: CAMPERT, REMCO. - Liefdes schijnbewegingen. Een leesboek.
L7206: CAMPERT, REMCO. - Een geschenk uit de hemel.
M8070: CAMPERT, REMCO. - Met man en muis.
H3125: CAMPERT, REMCO. - Bij hoog en bij laag. Nieuwe gedichten.
Y5891: CAMPERT, R. /J. ELBURG/G. KOUWENAAR/LUCEBERT/B.SCHIERBEEK. - Vijf 5tigers. Met een inleiding van Gerrit Kouwenaar.
H4516: CAMPERT, REMCO. - Gouden dagen. Een vertelling.
K8772: CAMPERT, JAN. - Verzamelde gedichten 1922 - 1943.
W7727: CAMPERT, JAN. - Verwilderd landschap.
W2874: CAMPERT, REMCO. - Alle bundels gedichten.
L1713: CAMPERT, REMCO. - Liefdes schijnbewegingen. Een leesboek.
Y6575: CAMPERT, REMCO. - Een oud geluid.
L2299: CAMPERT, REMCO. - Een mooie jonge vriendin en andere belevenissen.
Y6822: CAMPERT, REMCO. - Nacht op de kale dwerg. Verhalen.
B1557: CAMPERT, JAN. - Den luiden lach en andere verzen.
Y5304: CAMPERT, JAN. - Krantenknipsels van/over Jan Campert.
R0689: CAMPERT, REMCO (RED.). - Gedicht 3 maandelijks tijdschrift voor poëzie. Nr. 1. januari 1974.
R0690: CAMPERT, REMCO (RED.). - Gedicht 3 maandelijks tijdschrift voor poëzie. Nr. 2. april 1974.
R0691: CAMPERT, REMCO (RED.). - Gedicht 3 maandelijks tijdschrift voor poëzie. Nr. 3. juni 1974.
R0692: CAMPERT, REMCO (RED.). - Gedicht 3 maandelijks tijdschrift voor poëzie. Nr. 4. november 1974.
R0693: CAMPERT, REMCO (RED.). - Gedicht 3 maandelijks tijdschrift voor poëzie. Nr. 5. februari 1975.
R0694: CAMPERT, REMCO (RED.). - Gedicht 3 maandelijks tijdschrift voor poëzie. Nr. 6. juli 1975.
R0695: CAMPERT, REMCO (RED.). - Gedicht 3 maandelijks tijdschrift voor poëzie. Nr. 7. oktober 1975.
R0696: CAMPERT, REMCO (RED.). - Gedicht 3 maandelijks tijdschrift voor poëzie. Nr. 8. december 1975.
R0697: CAMPERT, REMCO (RED.). - Gedicht 3 maandelijks tijdschrift voor poëzie. Nr. 12. december 1976.
B0017: CAMPERT, REMCO. - Hoe ik mijn verjaardag vierde. Verhalen.
M3266: CAMPERT, JAN. - Sonnetten voor Cynara.
Y6010: CAMPERT, REMCO. - Een liefde in Parijs. Roman.
Y1651: CAMPERT, REMCO. - Alle bundels gedichten.
Y3209: CAMPERT, JAN. - Amsterdam. Rijmprent.
K3866: CAMPERT, REMCO. - Zachtjes neerkomen.
B0589: CAMPERT, JAN. - Wier, een Zeeuwse roman.
Y6821: CAMPERT, REMCO. - Een ellendige nietsnut en andere verhalen.
R1649: CAMPERT, REMCO. - Liefdes schijnbewegingen. Een leesboek.
M9325: CAMPERT, REMCO. - Waar is Remco Campert?
H4790: CAMPERT, REMCO. - Collega's. gedichten.
Y0336: CAMPERT, JAN. - Gedicht. Uitgegeven ter gelegenheid van de geboorte van Prinses Beatrix Wilhelmina Armgard, Prinses van Oranje Nassau, Prinses van Lippe Biesterfeld. 31 Januari 1938 0,47 voormiddag.
L3224: CAMPERT, REMCO. - Als in een droom. Een vertelling.
T9548: CAMPERT, REMCO. - Dit gebeurde overal. Nieuwe gedichten.
H6290: CAMPERT, REMCO. - Betere tijden.
R6761: CAMPERT, JAN. - In memoriam Jan Campert. Overleden 12 januari 1943.
Y6115: CAMPERT, REMCO / F. TEN HARMSEN VAN DER BEEK. - Fabeltjes vertellen.
A0880: CAMPERT, REMCO. - Wie doet de koningin.
Y6425: CAMPERT, REMCO. / H.J. OOLBEKKINK. / WIM J. SIMONS E.A. - Boekje open.
R7326: CAMPERT, REMCO. - Ohi, hoho, bang, bang. Novelle.
T2194: CAMPERT, JAN R.TH. - Verzen.
R2173: CAMPERT, REMCO. - De Harm & Miepje Kurk Story.
H5660: CAMPERT, JAN. - Het onontkoombaar lied. Gedichten van Jan Campert uit de periode 1933-1942, aangevuld met een herdenkingsvers van Remco Campert en van een nawoord voorzien door Harry Scholten.
B5713: CAMPERT, REMCO. - De tijden.
Y2870: CAMPERT, REMCO. - Campert Compact. Gedichten, verhalen, columns.
R0661: CAMPFENS, MIES. - De Nederlandse archieven van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam.
H7980: CAMPFENS, MIES. - De Nederlandse archieven van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam.
R4091: CAMPFENS, M. / SCHREVEL, M. E.A. (EDS.). - Op een beteren weg. Schetsen uit de geschiedenis van de arbeidersbeweging aangeboden aan mevrouw dr. J. M. Welcker.
R4114: CAMPFENS, M. / VOERMAN, GERRIT. - Archieven van de Rode Familie.
L5288: CAMPHUIS-HAAKMAN, C.Y.A. - De Glascollectie van het Waterschap IJsselmonde. Nederlands gegraveerd glas uit de 18e, 19e en 20e eeuw.
L0122: CAMPHUYSEN, DIRK RAFAELSZ. - Bloemlezing uit zijn gedichten met inleiding door J.C. van der Does.
B5040: CAMPHUYSEN, DIRK. - Bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door K. Heeroma.
B0415: CAMPOS, ARNALDO. - Livreiro um de todas as letras. Entrevista a Renato Mendonca.
Y8246: CAMUS, ALBERT. - Krantenknipsels 1956-1962 over Albert Camus.
T5384: CAMUS, ALBERT. - Bruiloft. Vertaling Anton van der Niet.
R8768: CAN, M. VAN. - J.A. Alberdingk Thijm.
L4055: CAN, H.L.M. VAN. - J.A. Alberdingk Thijm zijn dichterlijke periode.
B0819: CAN, H.L.M. VAN. - J.A. Alberdingk Thijm zijn dichterlijke periode.
B2153: CAN, H.L.M. VAN. - J.A. Alberdingk Thijm. Zijn dichterlijke periode.
T8604: CANAPONI, PATRIZIO. - Een gondel in de Herengracht en andere verhalen.
K8594: CANAPONI, PATRIZIO. - De draaideur. Roman.
K0054: CANDANI. - Een zoetwaterlied.
R8380: CANDIDUS. [=WILLEM VAN IRHOVEN VAN DAM]. - Vyfde missive van Candidus, aan den Schryver van het Politiek Vertoog, dienende ter wederlegging van hetzelve.
T4648: CANES, S.G. - De kinderwetten.
L5042: CANETTI, ELIAS. - Het Martyrium. Vertaling Jacques Hamelink.
T8864: CANETTI, ELIAS. - De oorgetuige. Vijftig karakterschetsen. Vertaald door Tom Grafdijk.
Y3333: CANHO, BENJAMIN DEL. - De ballade van de eendagsvlieg.
Y1114: CANNABICH, J.F.G. - Klein Aardrijkskunde voor Eerstbeginnenden. Voor het Lager Onderwijs in Nederland. Vrij bewerkt door H. Frijlink.
Y0537: CANNEGIETER, J.P. - R.K. Propaganda in Nederland. Voordracht den 9den Augustus 1911 ter Alg. Vergadering der Evangelische Maatschappij te 's-Gravenhage.
T7588: CANNEGIETER, JAN PIETER. - Het Ultramontanisme en de Christen van Nederland sinds 1853.
Y6801: CANNEGIETER, H.G. - De Friesche Beweging.
Y0123: CANNEGIETER, D. - Goslinga-state te Hallum en hare bewoners.
R5599: CANNEGIETER, T. - Nog eens: van Modern tot Rooms? Antwoord aan Dr. Gerard Brom.
R5600: CANNEGIETER, T. - Van Modern tot Rooms?
T3161: CANNELL, J.C. - Het meesterboek der tooverkunst.
Y8131: CANTECLEER. - Cantelecleer. Gratis maandblad voor de leerlingen van alle inrichtingen van voortgezet onderwijs. Redactuur D. Wouters. 1e jaargang no 2, Donderdag 1 October 1936.
T1021: CANTER, BERNARD. - Mombakkes. De groote comediant. Een andere roman van dag- en voetlicht.
R8979: CANTER, BERNARD. - Dramatische Werken: Medea. De Bron der Jeugd. De Gijzelaars.
Y4137: CANTER VISSCHER, J.T. - Alphabetisch register op den inhoud van werken, betreffende 's Rijks overzeesche bezittingen en kolonien. Eerste aflevering: Het Tijdschrift voor Nederlandsch Indie, van Dr. W.R. baron van Hoëvell, 1838-1860.
T9448: CANTRE, JOZEF. - Tentoonstelling gewijd aan het werk van jozef Cantre 3 - 16 juni 1949. Ingericht door Het Comite voor Aristieke Werking.
T9446: CANTRE, JOZEF. - Jozef Cantre. Tentoonstelling grafisch werk.
T9447: CANTRE, JOZEF / LOUIS LEBEER. - L'oeuvre grave de Jozef Cantre.
H7623: CANTY, KEVIN. - Paleisjes. Vertaling Frans van der Wiel.
T4516: CAPA, ROBERT. - Mensen in de oorlog. Foto's van Robert Capa.
L7781: CAPART, JEAN. - Makit. Een muizenhistorie ten tijde der Pharaos. Vertaling M. de Praetere.
K6957: CAPEK, KAREL. - Over Scandinavie. Vertaling W.A. Fick-Lugten. Illustraties van den schrijver.
L1967: CAPELLE, H. VAN & A.P. BOVENKAMP. - De Berghof. Hitlers verborgen machtscentrum.
Y3823: CAPELLEVEEN, PAUL VAN E.A. (RED.). - Schrift & signatuur. Case studies over moderne handschriften uit de Koninklijke Bibliotheek.
H8482: CAPIEU, HENRI / NICO HEUKELS. - Le torches de l'attente. De fakkels van het wachten. Vingt-deux psaumes contemporains. Tweeentwintig eigentijdse psalmen.
K3940: CAPOTE, TRUMAN. - Een kerstherinnering. Vertaling Ingrid Toth en Eva Wolff.
M7156: CAPOTE, TRUMAN. - Een huis vol bloemen. Vertaling A. Nonymus.
M7160: CAPOTE, TRUMAN. - De diamanten gitaar. Vertaling A. Nonymus.
H9722: CAPOUYA, EMILE. - Wilde vaart. Vertaling Johan Hos.
T0942: CAPPELLE, JOHANNES PIETER VAN. - Bijdragen tot de geschiedenis der wetenschappen en letteren in Nederland.
Y4705: CAPTIJN, A. - Je Maintiendrai Nationaal Zangspel gewijd aan Koningin en Vaderland. 1901-1926. Ter eere van het 25-jarig Huwelijksfeest van H.M. de Koningin en Z.K.H de Prins der Nederlanden.
L6656: CARANSA, AB. - Van school verwijderd. Jood. Dokumenten betreffende de verwijdering van joodse leerlingen van Amsterdamse ambachtsscholen in 1941.
R4156: CARDAUNS, HERMANN. - Fünfzig Jahre Kölnische Volkszeitung. Ein Rückblick zum Goldenen Jubiläum der Zeitung am 1. April 1910.
B3270: [TSJECHOV]. CARDORFF, PETER. - Cheov als Entwurf. Inventar einer Lebensperspektive.
R3609: CARLIER, MARC EN ADA DEPREZ. - Muzen Album 1843-1848. De Vlaemsche Letterbode 1843-1845. Het Vaderland 1844-1845. Het Vaderland en de Vlaemsche Letterbode 1845-1846. De Vlaemsche Stem 1846-1853. De Moedertael 1849-1853. Bydragen van het Nederduitsch Tael- en Letterkundig Genootschap te Brussel 1848-1849.
R3612: CARLIER, MARC EN ADA DEPREZ. - Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle 1878-1897.
M5822: CARLO, ANDREA DE. - Vogels voor kooien en volieres. Vertaling T. Graftdijk.
M5823: CARLO, ANDREA DE. - Macno. Vertaling T. van Dijk.
M5836: CARLO, ANDREA DE. - Room trein. Vertaling T. Graftdijk.
K5166: CARLYLE, THOMAS. - Zes lezingen over helden, heldenvereering en heldengeest in de geschiedenis. Vertaald door J. Wesselink-van Rossum.
R9609: CARLYLE, THOMAS. - Zes lezingen over helden, heldenvereering en heldengeest in de geschiedenis. Vertaald door J. Wesselink-van Rossum.
Y1899: CARLYLE, THOMAS. - De Fransche Omwenteling. Een geschiedkundig tafereel. Rijk Geillustreerde uitgave naar authentieke platen en portretten. Voorwoord W.J. Hofdijk. Tweede deel De Constitutie.
H0453: CARMIGGELT, S. - Mooi weer vandaag.
R0021: CARMIGGELT, S. - Kronkelgroeven Kees Brusse en Ko van Dijk lezen verhalen van Simon Carmiggelt.
R0006: CARMIGGELT, S. EN BELCAMPO. - S. Carmiggelt: De euvele wereld. Vijftien jaar. Van Dijk. Belcampo: De spreeuwenwolk. De mens is omnivoor.
P2828: CARMIGGELT, S. - Johan Justus Jacob.
Y8335: CARMIGGELT, S. - Speciaal voor U. Een klein feestgeschenk van de Paroolpers.
R0023: CARMIGGELT, SIMON. - Carmiggelt Speciaal m.m.v. Kees Brusse, Simon Carmiggelt, Ko van Dijk, Wim Ibo, Henri Knap, Jeanne Roos, Peter van Straaten en Ellen Vogel.
H9427: CARMIGGELT, S. - Oude mensen.
K6604: CARMIGGELT, S. - Speciaal voor U.
Y5256: CARMIGGELT, S. - Speciaal voor U. Bijna complete set van 27 exemplaren 1952 t/m 1979 (1961 ontbreekt).
L8838: CARMIGGELT, S. - Welverdiende onrust.
B7808: CARMIGGELT, SIMON. - Leven met muziek.
L0976: CARMIGGELT, S. - S. Carmiggelt uit en over zijn werk.
Y7672: CARMIGGELT. S. - Het Vers.
B3521: CARMIGGELT, S. & OTTO DICKE. - Articles de Paris. Notities van twee slenteraars.
B3531: CARMIGGELT, S. - Een hand vol speciale Kronkels. November 1976.
W3224: CARMIGGELT, S. - Fluiten in het donker.
K9973: CARMIGGELT, S./A. VAN DUINKERKEN/J.W.F. WERUMEUS BUNING E.A. - Lof der tabak. Bezongen met pen, camera en tekenstift.
B0426: CARMIGGELT, S. - Het klinkt soms wel aardig. Aforistische citaten. Samenstelling Gerd de Ley.
L1582: CARMIGGELT, S. - We leven nog.
B1514: CARMIGGELT, SIMON. - Maatschappelijk verkeer. Keuze van de teksten S. Carmiggelt. Ingeleid door Kees Fens.
H4136: CARMIGGELT, S. - Kijk, S. Carmiggelt. De schrijver in beeld.
M4776: CARMIGGELT, S. - Mag 't een ietsje meer zijn? Een eigen keuze uit alle bundels. Geïllustreerd door Peter Vos.
R3854: CARMIGGELT, VAN STRAATEN, E.A. - Rondje van Bokma. Korte cafeverhalen.
B7631: CARMIGGELT, SIMON. - Kleine avonturen aan de tap.
H0575: CARMIGGELT, SIMON. - Zes kronkels. Nawoord Henk van Gelder.
L6432: CARMIGGELT, S. - Bemoei je d'r niet mee.
Y5764: CARMIGGELT, S. - De vrolijke jaren. Een nieuwe bundel kronkels.
Y5060: CARMIGGELT, S. - Vroeger kon je lachen.
T1069: CARMIGGELT, S. - Allemaal onzin.
K0286: CARMIGGELT, S. - Trio voor een hand. 127 verhalen, ontleend aan Poespas, Mijn moeder had gelijk en Welverdiende onrust. Met illustraties van Peter Vos.
T1468: CARMIGGELT, S. - De sneehoed. Een oudejaarsverhaal. Geillustreerd door I. Spreekmeester.
R1837: CARMIGGELT, SIMON. - Nieuwsblad van de Carmiggelt-Kring Winter 2000, nr. 60.
K8370: CARMIGGELT, S. - Poespas. Alle kattenverhalen en nog veel meer.
Y5765: CARMIGGELT, S. - Met de neus in de boeken. Een mooi kado zoals het eigenlijk had moeten zijn. Geillustreerd door Peter van Straaten.
Y3693: CARMIGGELT, HILDEBRAND, KOEKOEK, ASSER, DE BOER. - IJskoude verhalen.
M8361: CARMIGGELT, S. - Carmiggelt. een uitgave samengesteld ter gelegenheid van de bekroning van het oeuvre van Simon Carmiggelt met de vijfjaarlijkse prijs van de Amsterdamse Boekverkopers Vereniging.
Y5252: CARMIGGELT, S. - Speciaal voor U.
M7960: CARMIGGELT, S. - Zelfportret in stukjes.
T3705: CARMIGGELT, S. - Notities over Willem Elsschot.
K0410: CARMIGGELT, S. - De gedichten.
H5025: [TSJECHOV] CARMIGGELT, S. / PIERRE H. DUBOIS E.A. - Over Tsjechow.
T6049: CARO, N.M. - Marsch voor Piano. Gecomponeerd ter gelegenheid van het 50 jarig jubile van den Slag bij Waterloo 18 Junij 1865. door N.M. Caro.
Y8551: CAROLL, LEWIS. - De avonturen van Alice. Vertaling C. Reedijk en Alfred Kossmann. Met illustraties van John Tenniel.
T9244: CAROLUS, LOD. EN GUST NEES. - De zonne zegent de wereld. Gedicht en Muziek. Onder leiding van Emiel Hullebroeck.
R1650: CARON, W.J.H. - Klank en teken. Verzamelde taalkundige studies.
R4467: [SPINOZA] CARP, J.H. - De Spinozistische vrijheidsgedachte.
A0072: CARP, E.A.D.E. - Psychopathologische opsporingen.
L5142: CARPENTER, J.E. - Popular readings in prose and verse.
H0153: CARR, FRANCIS. - European Erotic Art.
L5459: CARRASQUER, FRANCISCO (ED.). - De vertraagde boodschapper. Twaalf hedendaagse Spaanse dichters.
M7120: CARRIGHAR, SALLY. - In de schemering van de zee. Het leven van een Blauwe Vinvis. Vertaald door Trudy Lunch.
Y7111: CARROLL, LEWIS. - The Annotated Alice. Alice's Adventures in Wonderland and Through the Looking Glass. Illustrated by John Tenniel.
Y7110: CARROLL, LEWIS. - The Selected Letters of Lewis Carroll. Edited by Morton N. Cohen with the assistance of Roger Lancelyn Green.
Y7116: CARROLL, LEWIS. - Alice's Adventures in Wonderland. Through the Looking Glass. With illustrations by John Tenniel.
Y8248: CARROLL, LEWIS. - Krantenknipsels 1977-2011 over Lewis Carroll.
R3945: CARROLL, LEWIS. - De avonturen van Alice.
Y7109: CARROLL, LEWIS. - Through the looking glass and what Alice found there. With Fifty illustrations by John Tenniel.
T6397: CARSON, SIR EDWARD. - De oorlog tegen Duitsche Duikbooten.
A0690: CARTENS, JAN H. - Orpheus en het lam. Jan Engelman en H. Marsman 1925-1940.
K2547: CARTENS, JAN. - Jan Engelman.
K6233: CARTENS, JAN H. - Orpheus en het lam. Jan Engelman en H. Marsman 1925-1940.
B1955: CARTENS, DAAN. - Josepha Mendels, informatie.
W8874: CARTER, JOHN. - A Handlist of the writings of Stanley Morison. With some notes by mr. Morison and indexes by Graham Pollard
T9555: CARTER-HARRISON, PAUL (ED.). - Voetnoten bij modern toneel. Essays.
C0382: CARTER-HARRISON, PAUL. - Dialoog van het verzet. Voorwoord en vertaling H.J.A. Hofland.
M6684: [BRITISH MUSEUM] CARTER, JOHN A.O. - Printing and the mind of man. Catalogue of the exhibitions at The Britsh Museum and at Earls Court, London 16-27 july 1963.
M3206: CARTER, ANGELA - Helden & Schurken. Vertaling P. van Loon.
B0433: CARTON, MARTIEN. - Het Groene Boekje voor meisjes.
Y6368: CASAMASSIMA, EMANUELE. - Trattati di scrittura del Cinquecento Italiano.
K8628: CASANOVA, GIACOMO. - Het duel. Memoires deel 10. Vertaling Theo Kars.
L8140: CASANOVA, GIACOMO. - Christinas Heimkehr. Nach der Urfassung ins Deutsche ubersetzt von Heinz von Sauter.
W2628: CASANOVA, NICOLE. - Het atelier, Gunter Grass in gesprek met .... Vertaald door Jef Geeraerts.
L9034: CASANOVA. - Caro mio don Giacomo. Reflexions, notes de voyages, portraits, paradoxes et maximes morales. Choix et commentaires de Jean-Francois Laya.
R2614: CASANOVA, GIACOMO. - Mijn avontuur in Holland.
B8198: CASIMIR, R. - Jan Ligthart herdacht. Schetsen over zijn leven en werk. Bijeengebracht.
T4786: CASPARIE, W.R. / H. LAMPE / J.B.H. WESTERMAN. - Hoe wij groeiden. Gedenkboek 1882-1932.
T5513: CASPARIE, J. - Ervaringen uit de bijzondere strafgevangenis te 's-Hertogenbosch.
H8696: CASPEL, P.P.J. - Experimenten op experimentelen.
M5041: CASPERS, ERIK. - De braakengel.
K2397: CASPERS, ERIK. - De braakengel.
T7200: CASSELL. - Cassell's Family Magazine 1881. Part: 73 t/m 81 - 84 85.
R3673: CASSIMAN, A. E.A. - Deinze en het land aan Leie en Schelde. Lees- en reisboek.
T6760: CASSIUS. - Het proces-Mussolini zijnde een woordelijk verslag van het eerste grote proces tegen oorlogsmisdadigers gehouden in Londen in het jaar 1944 of 1945.
B3727: CASSON, HERBERT N. - Waarmee kan ik U dienen? Een spoed-opleiding voor winkelverkopers en -verkoopsters. Nederlandse bewerking J.P. de Brabander.
K0253: CASSOU, JEAN. (ED.). - Imprimeries Clandestines.
R4983: CASSOU, JEAN. - The Concise Encyclopedia of Symbolism.
T2708: CASTELNAU, JACQUES. - Le Club de Jacobins 1789-1795.
R9745: CASTRO, ALICIA. - Anacaona. Het bewogen leven van een Cubaanse muzikante en haar salsaband.
R5172: CASTRO, D.H. DE. - De Synagoge der Portugees-Israelietsche Gemeente te Amsterdam.
K2845: CAT, H. DE. (ED.). - 300 verzen op zak. Anthonie Staring tot Jan van Nijlen (1815 - 1940).
B1907: CATALOGUE. - Les edition G. van Oest. 1904-1929. Catalogue general 1er juillet 1929.
W9312: CATALOGUE. - Le cinquième centenaire de l'imprimerie dans les anciens Pays-Bas.
B4934: CATALOGUE. - Masters of the Lithograph. The Winkler Collection Part I.
B4912: CATALOGUE. - Books from the Library of Ripley Castle, North Yorkshire. Sold by Order of Sir Thomas Ingilby Bt.
R1180: CATALOGUE. - Recent Graphic Works from Flanders. Lalit Kala Akademi, Fifth Triennale India 1982.
H4200: CATALOGUE. - Dutch painting of the Golden Age from the Royal Picture Gallery Mauritshuis. Text Hans R. Hoetink.
B1765: CATALOGUE. - Le Cercle de la Librairie de Paris a l'Exposition du Livre.
Y0437: CATALOGUE. - Catalogue de la collection de miniatures appartenant a S.A.R. Mgr. le Prince Alexandre de Pays-Bays. Prince d'Orange.
Y5983: CATALOGUE. - Poultry Houses, Dog Houses, Green Houses, Garden Frames, Portable building.
B6040: CATALOGUE. - Modern illustrated books. Catalogue 236.
B6038: CATALOGUE. - Une Bibliotheque de Connaisseur XXe siecle. Livres illustres, editions originales, Manuscrits autographes, prestigieuses reliures.
Y7524: CATALOGUE. - Catalogue des Costumes Nationaux exposes a Amsterdam (Musee de la Ville) a l'occasion de l'inauguration solennelle de sa majeste la Reine Wilhelmine.
R4874: CATALOGUS - De Twintig en hun tijdgenoten.
M7663: CATALOGUS. - Het goud der Thraciers. Archeologische schatten uit het bezit van 25 musea in Bulgarije. Troje - Thracie. Archeologische schatten uit de DDR en Bulgarije.
R4958: CATALOGUS. - Jugendstil. (Europalia 77 Bundesrepublik Deutschland) 1 oktober - 27 november 1977.
R9215: CATALOGUS. - Tentoonstelling Domela Nieuwenhuis zijn leven, zijn werk 1846-1919.
R9882: CATALOGUS. - De verzameling Engelse prenten van Vincent van Gogh.
Y0244: CATALOGUS. - Het affiche. Beeld van de tijd. Tentoonstelling uit de collectie van Fred Schneckenburger.
T5368: CATALOGUS. - Lijst van de Jongens-Boekerij der St. Aloysius-Congregatie te Nijmegen.
B9530: CATALOGUS. - Flamminghi a Roma 1508-1608. Artistes de Pays-Bas et de la principaute de Liege a Roma a la Renaissance.
Y0628: CATALOGUS. - Gedrukt in verdrukking. Catalogus van de Tentoonstelling, Gemeentearchief 10 mei - 3 juni 1951.
K4460: CATALOGUS. - Vijf jaar aanwinsten 1969-1973.
B2710: CATALOGUS. - Visuele vacantie verleiders. Touristische affiches 1897-1967.
W5949: CATALOGUS. - Opgegraven schatten uit de volksrepubliek China.
W5981: CATALOGUS. - Vorstenportretten uit de eerste helft van de 16de eeuw. Houtsneden als propaganda.
B2894: CATALOGUS. - Catalogue de Livres du XVIe au XXe Siecles.
B2895: CATALOGUS. - Choix de 150 Livres ou Autographes 1501-1951. Ranges pas ordre chronologique.
K8319: CATALOGUS. - De best verzorgde boeken 1986. / The best book designs 1986.
B4882: CATALOGUS. - Catalogus van de Uitleenbibliotheek van het Instituut voor Handelswetenschappen te Leiden.
R5480: [ERASMUS] CATALOGUS. - Erasmus en zijn tijd. Tentoonstelling ingericht ter herdenking van de geboorte, 500 jaar geleden, van Erasmus te Rotterdam in de nacht van 17 op 28 oktober. Twee delen.
L0560: CATALOGUS. - De Physique Existentie dezes Lands. Jan Blanken, Inspecteur-generaal van de Waterstaat (1755-1838).
B1604: CATALOGUS. - Goltzius BV. E.H. Ariens Kappers en S. Emmering. Catalogue number I. Old Master Prints.
Y8506: CATALOGUS. - De Nederlandsche Dichtkunst na 1914. Tentoonstelling van 22 sept.-11 oct. 1930.
T7642: CATALOGUS [RUUSBROEC, JAN VAN]. - Jan van Ruusbroec 1293-1381. Tentoonstelling 17 oktober-28 november 1981.
B5589: CATALOGUS. - Roobjee. (Intervista condotta da Ingrid Lampaert].
B5590: CATALOGUS. - Urbain Mulkers.
B6124: CATALOGUS. - Gheraert Leeu, meesterprenter ter goude, 1477-1484.
T2392: CATALOGUS. - Romans en verhalen in het Nederlands oorspronkelijk en vertaald. Catalogus van ontspanningslectuur.
K9032: CATALOGUS. - De best verzorgde boeken 1990. / The best book designs 1990. Catalogus.
L8485: CATALOGUS. - Bibliotheque Frederic et Anne Max.
L8486: CATALOGUS. - Bibliotheque Romantique Collection Joseph, Antoine et Pierre Dumas. Premiere partie. Editions originales. Revues litteraires et politiques. Manuscrits et lettres autographes. Gravures et documents.
L2248: CATALOGUS. - Hollandse Meesters uit Amerika. Catalogus Ben Broos.
H4864: CATALOGUS. - Geloof en satire anno 1600.
R2263: CATALOGUS. - Catalogus van de tentoonstelling Het Oude Boek. 15-30 september 1936.
T9489: CATALOGUS. - Pop & Rock Memorabilia 1.
T1507: CATALOGUS. - Tentoonstelling van De Olm tot De Roos.
B0052: CATALOGUS. - The collection of the late Bernard Houthakker. Catalogus 253.
L8117: CATALOGUS. - Collection Rene Bertele.
R4956: CATALOGUS. BLOTKAMP, CAREL E.A (EDS.). - Kunstenaren der idee. Symbolistische tendenzen in Nederland, ca. 1880-1930.
B2887: CATALOGUS. - Gastronomie et Oenologie. bibliotheques E. Cebe-Greven et C. Genin et a dovers amateurs.
B2890: CATALOGUS. - Schone Bucher aus funf Jahrhunderten. Five Centuries of Fine Books.
B2891: CATALOGUS. - Un Choix de Beau Livres.
B8555: CATALOGUS. - Het geillustreerde boek 1450-1850. Tentoonstelling Amsterdam, Stedelijk Museum 19 juni tot 10 juli 1954.
Y2451: CATALOGUS - Catalogus van eene uitgebreide verzameling Boeken over Amsterdam bijeengebracht door den Heer J. van Eck. Publieke verkooping dinsdag 10 December 1946.
L8165: CATALOGUS. - Bibliotheque Marcel Bellanger. Livres anciens, Livres modernes, Cazin, Curiosa, Leautaud.
B2780: CATALOGUS. - Classics of Medicine & Science: From Alchemy to Computers. With 132 illustrations.
B2781: CATALOGUS. - Schone Bucher aus funf Jahrhunderten. Cinq Siecles de Beaux Livres. Five Centuries of Fine Books.
B2782: CATALOGUS. - Collection R.G. Lettres et Manuscrtis, Autographes, Livres, Portraits.
B2784: CATALOGUS. - 100 Livres de la Collection Cecile Eluard. Livres Anciens.
B2785: CATALOGUS. - Bibliotheque Kieffer. Rene Kieffer 1875-1963. Michel Kieffer 1916-1991. Livres illustres du XXe siecle avec stuites, dessins et aquarelles. Surrealisme, Reliures decorees, Societes de Bibliophiles, Ex-Libris, Menus decores.
B2787: CATALOGUS. - Livres francais provenant de la Bibliotheque des Rois et Princes de Honovre.
B2788: CATALOGUS. - Livres, illustres, reliure. Editions originales, manuscrits. Collection d'un amateur, 1ere partie.
B2789: CATALOGUS. - Bibliotheque d'un Amateur. Tres beaux livres anciens. Manuscrits a peinture. Reliures du XVIe siecle provenant des Grands ateliers Parisiens. Reliures Lyonnaises a plaques. Reliures decorees de XVIIe et XVIIIe siecles. Livres aux armes.
Y1512: CATALOGUS. - Kastelen in Brabant. Van burcht tot landhuis.
B3001: CATALOGUS. - Catalogus tentoonstelling Spiegel van 16de eeuwse taalkunde.
T0907: CATALOGUS. - Catalogus van de Schenking-Quack.
L9056: CATALOGUS. - Catalogus van boeken in Noord-Nederland verschenen van den vroegsten tijd tot op heden. Deel V: Taal- en Letterkunde.
B2808: CATALOGUS. - Collection d'autographes de Madame Dina vierny.
B2815: CATALOGUS. - Les Velins de Poiteau et Turpin les Fruits 1804-1809. D'un collection privee Europeenne. / From a private European collection. 421 original watercolors on vellum signed and executed between 1804 and 1809 for the most beautiful book on fruit.
B2823: CATALOGUS. - The Library of the late M.F.d.C. Sciences. Art & Architecture including Fortification. Savonaroliana.
B2824: CATALOGUS. - Une Bibliotheque Contemporaine. 850 Livres illustres depuis 1949. Livres, objects, Livres d'artistes exemplaires uniques reliures.
B2825: CATALOGUS. - Bibliotheque de Genealogie & Heraldique provenant de la collection des viscomtes de .... Premiere partie Belgique.
B2826: CATALOGUS. - Bibliotheca Topographica et Genealogica Belgica. Livres et manuscrits, heraldique et topographie sur la Belgique, La France.... de la collection Michel Wittock.
B2832: CATALOGUS. - Christophe Colomb et les Premiers voyageurs en Amerique. Collection M.C.
B2843: CATALOGUS. - Bibliotheque Classique et Baroque de M...
B2844: CATALOGUS. - Bibliotheque Jacques Fourgerolle.
B2845: CATALOGUS. - Bibliotheque Jean Lanssade. Litterature du XIXe Siecle. Premiere partie.
B2846: CATALOGUS. - Bibliotheque du Docteur Robert Fleury. Livres anciens, Editions originales romantiques. Heredia et sa famille. Editions originales modernes. Livres scientifiques, principalement medicaux. Affiches publicitaires pharmaceutiques. Premiere partie.
B2847: CATALOGUS. - Une affaire de gout. Catalogue d'une jolie collection de livres et documents anciens gastronomiques oenologiques ou se rapportant a la nourriture.
B2848: CATALOGUS. - Bibliotheque Jean Meyer. Classiques Francais. Editions originals et editions collectives de Corneille, Moliere, Racine, La Bruyere, Marivaux, Scarron, Balzac, Flaubert, Hugo, Stendhal. Premiere partie.
B2849: CATALOGUS. - Livres de Science & d'Art. Collection initiee par Jean-Michel Cantacuzene ancien directeur scientifique au Centre National de la Recherche Scientifique.
B2851: CATALOGUS. - Livres Precieux du XVe au XIXe Siecle. XXIIe Biennale des antiquaires Paris. Carrousel du Louvre.
B2854: CATALOGUS. - Bibliotheque de Colonel Daniel Sickles. Tresors de la Litterature Francaise du XIXe Siecle. Livres et Manuscrits. Premiere partie.
B2858: CATALOGUS. - Une Bibliotheque Litteraire. Livres et Manuscrits du XIVe au XXe siecle.
B2859: CATALOGUS. - Bibliotheque Gastronomique du Comte Emmanuel d'Andre.
B2860: CATALOGUS. - Bibliotheque du Colonel Daniel Sickles. Litterature Francaise des XIXe et XX Siecles. Livres et Manustrits. Neuvieme Partie.
B2861: CATALOGUS. - Bibliotheque du Colonel Daniel Sickles. Tresors de la Litterature Francaise des XIVe et XXe Siecles. Livres et Manuscrits. Quatrieme partie.
B2862: CATALOGUS. - Bibliotheque du Colonel Daniel Sickles. Litterature Francaise des XIXe et XXe Siecles. Livres et Manuscrits. Septieme partie.
B2863: CATALOGUS. - Bibliotheque du Colonel Daniel Sickles. Litterature Francaise des XIXe et XXe Siecles. Livres et Manuscrits. Onzieme partie.
B2864: CATALOGUS. - Bibliotheque du Colonel Daniel Sickles. Litterature Francaise des XIXe et XXe Siecles. Livres et Manuscrits.
B2865: CATALOGUS. - Bibliotheque du Colonel Daniel Sickles. Litterature Francaise des XIXe et XXe Siecles. Livres et Manuscrits. Dixieme partie.
B2866: CATALOGUS. - Bibliotheque du Colonel Daniel Sickles. Editions Originales Modernes. Grands Papiers. Manuscrits, Letteres et envois autographes. Huitieme partie.
B2867: CATALOGUS. - Bibliotheque du Colonel Daniel Sickles. Editions Originales Modernes. Grands Papiers. Manuscrits, Letteres et envois Autographes. Sixieme partie.
B2869: CATALOGUS. - Bibliotheque du Colonel Daniel Sickles. Editions Originales Modernes. Grands Papiers. Manuscrits, Letteres et envois Autographes. Cinquieme partie.
B2870: CATALOGUS. - Bibliotheque du Colonel Daniel Sickles. Litterature Francaise des XIXe et XXe siecles. Livres et Manuscrits. Vingt et unieme partie.
B2871: CATALOGUS. - Bibliotheque du Colonel Daniel Sickles. Litterature Francaise des XIXe et XXe siecles. Livres et Manuscrits. Vingtieme partie.
B2873: CATALOGUS. - Science and Medicine.
B2878: CATALOGUS. - Catalgue de Livres du XVe au XXe siecle.
B2884: CATALOGUS. - Catalogue of 250 Rare and Important Printed Books and Manuscripts.
T1369: CATALOGUS. - Herdenkingstentoonstelling Cornelis van Leeuwen 1892-1949. Voorwoord: J.C. Ebbinge Wubben.
T1367: CATALOGUS. - Matth. Wiegman. Tentoonstelling van schilderijen van 7 februari - 7 maart 1931. Voorwoord Plassaert.
T1366: CATALOGUS. - Tentoonstelling van schilderijen van Hendrik Luyten van 8 tot 30 maart 1914.
T1365: CATALOGUS. - Isaac Isreals 1865-1934. Tentoonstelling van schilderijen 22 october - 17 november 1934.
T1364: CATALOGUS. - Tentoonstelling John Radecker 27 Mei - 29 Juni 1946.
T1360: CATALOGUS. - Wrede: schilderijen, tekeningen.
T1359: CATALOGUS. - Max Beckmann.
T1357: CATALOGUS. - Catalogue of a memorial exhibition of drawings by Sir Max Beerbohm (1872-1956). Foreword by John Rothenstein.
T1349: CATALOGUS. - Nelly Bodenheim.
T1348: CATALOGUS. - Schilderijen A.C. Willink.
T1336: CATALOGUS. - Der etsen van P. Dupont en W. de Zwart.
T1331: CATALOGUS. - Exposition retrospective A.C. Willink. Palais des Beaux Arts Bruxelles 12 janvier - 4 fevrier 1951.
T1326: CATALOGUS. - The Adams Gold Vase.
T1324: CATALOGUS. - Het edele jade.
T1322: CATALOGUS. - Oskar Kokoschka. Eenige aanteekeningen over leven en wezen van den schilder n.a.v. de tentoonstelling in de zalen van het Genootschap Kunstliefde Utrecht 18 februari - 12 maart 1939.
T1317: CATALOGUS. - Stedelijk Museum: Catalogus tentoonstelling Hollandsche Kunstenaarskring Amsterdam. 1 maart tot 30 maart 1941.
T1314: CATALOGUS. - Verzameling H. Nijgh. Negentiende eeuwsche schilderijen en aquarellen.
T1312: CATALOGUS. - Tentoonstelling van werken van Jan Toorop.
T1304: CATALOGUS. - Huinck & Scherjon, Amsterdam. Kersttentoonstelling 24 dec. 1938 - 31 jan. 1939.
T1280: CATALOGUS. - Catalogus schoolboekuitgevers.
B5584: CATALOGUS. - 3x schilderen werk van jonge schilders uit Oost- en West Vlaanderen en Zeeland.
B5585: CATALOGUS. - Wocxs. Urbain Mulkers. Nederlandse tekst van Jan Kenis.
B5588: CATALOGUS. - Acht tekens vanuit de materie. Bilquin. Decoster. DeSmet. Hamelrijck. Hoenraet. Ivens. Marcase. Vermoote.
R9160: CATALOGUS. EKKART, R.E.O. - Verluchte handschriften uit eigen bezit, 1300-1550.
T4693: CATALOGUS. - Catalogus der boeken van Dr. A. Kuyper.
Y7898: CATALOGUS. - [M. Basch] Antiquariaat De Boekenkamer, Rokin 122, Amsterdam. Catalogus 28.
R4666: CATALOGUS. - Collectie M.G. van Heel. Oud Delfts aardewerk.
R2808: CATALOGUS. - Catalogus van boeken in Noord-Nederland verschenen van den vroegsten tijd tot op heden. Deel X: Praktische Wetenschappen.
T4251: CATALOGUS - Jan ten Brink Gerritsz., J. ten Brink Gz. en J. de Vries, Ten Brink & De Vries : 1785 - 1 Mei - 1885 [met een inleiding van R.W.P. de Vries].
R4853: CATALOGUS. - Le Mouvement Symboliste. Exposition organisee dans le cadre de l'accord culturel Franco-Belge.
K5378: CATALOGUS. - Affiches honderd jaar kunstleven in Den Haag 1866-1966.
K5379: CATALOGUS. - Kunst uit Zwedens gouden eeuw.
Y3717: CATALOGUS. - De Stijl 1917-1931. Cataloguslijst van de tentoonstellingen.
T4488: CATALOGUS. - Boekveilingcatalogus, 1 mei 1947. / De Amsterdamsche Veiling.
T3744: CATALOGUS. - Tentoonstelling Kees van Dongen. Werken van 1894-1949.
H1145: CATALOGUS. - Cobra 1948/51.
L8081: CATALOGUS. - The Napoleonic Library of the late John Sandler.
Y6366: CATALOGUS. - Curiosa. [=erotica].
Y7780: PROSPECTUS. / CATALOGUS - Prospectus W.L. & J. Brusse, Rotterdam. Alphabetische Catalogus November-December 1905.
L7571: CATALOGUS. - Bibliotheek Catalogus Federatie der Werkgeversorganisatien in het Boekdrukkersbedrijf.
H0126: CATALOGUS. - De vijfhonderdste verjaring van de boekdrukkunst in de Nederlanden.
R4627: CATALOGUS. - Heinrich Heine in seiner Zeit zu unserer Zeit. Gemeinschaftskatalog der Antiquariate Sussane Koppel, Hamburg, Hartmut Erlemann, Amsterdam in Zusammenarbeit mit dem Heinrich-Heine-Institut, Dusseldorf 17.9 - 15.10.1989.
Y0208: CATALOGUS. - Catalogus, Nationale byzondere tentoonstelling van grafische kunst, onder afdeeling van de Internationale Grafische Tentoonstelling.
T1355: CATALOGUS. - Tentoonstelling van waskrijt-teekeningen van A. van der Boon.
K1861: CATALOGUS. - Het Belgische Boek.
L7855: CATALOGUS. - The Byron Reed Collection of Important American Coins and Manuscripts.
R0821: CATALOGUS. - Esperanto. Catalogus van de boekerij der Nederlandse Esperantisten-Verening 'La Estonto Estas Nia' en van de Esperanto collectie in de Universiteitsbibliotheek. Deel I en II.
M3350: CATALOGUS. - Bibliofiele boekkunst uit Duitsland. Edition Tiessen 1977 - 1987.
T4770: CATALOGUS. - Catalogus der tentoonstelling van boeken gedrukt door Leon Pichon te Parijs. Februari 1926.
R0175: CATALOGUS. - Handschriften en gedrukte werken over de geschiedenis van de Nederlanden 1475-1600.
Y3484: CATALOGUS. - Oranje-Nassau tentoonstelling in het Gemeente Museum te Arnhem Mei-Juni 1926.
M3347: CATALOGUS. - De vuile vingers van de Fiscus en de opkomst van de moderne pers.
L4037: CATALOGUS. - Papier / Kunst. De onbegrensde mogelijkheden.
R8864: CATALOGUS. - Het Geillustreerde Boek in het westen van de vroege middeleeuwen tot heden.
R4493: CATALOGUS. - Fondscatalogus A.A.M. Stols, Winter 1941.
L8080: CATALOGUS. - De Flaubert a Proust. Premieres Editions & Manuscrits Litteraires.
W9356: CATALOGUS. - Schatten van de Tsaar. Hofcultuur van Peter de Grote uit het Kremlin.
B6039: CATALOGUS. - Schone Bucher des 15. bis 20. Jahrhunderts. Katalog 921.
L7324: CATALOGUS. - Hedendaagse Schilder- en Beeldhouwkunst in Duitsland.
T4721: CATALOGUS. - Publieke verkooping 6-13 november 1923 door de veilinghouders H.G. en G.Theod. Bom & Zoon in het lokaal Warmoesstraat 35.
T5135: CATALOGUS. - Geschiedkundige Tentoonstelling van de Boerenkrijg in het kader van zijn tijd. Einde van het Oud Regime tot Waterloo. Provincie Limburg.
B1972: CATALOGUS. - La Biennale di Venezia, 48 Esposizione Internazionale d'Arte. d'Apertutto, Aperto over all, Aperto par tout, Aperto uber all.
B2041: CATALOGUS. - Bibliotheque du Colonel Daniel Sickles. Tresors de la letterature Francaise. Livres et Manucrits, Deuxieme partie.
B9121: CATALOGUS. - Rubens en zijn tijd. Eigen collectie. / Rubens and his Age. Own collection.
R0665: CATALOGUS. - Plexiglas objekten bij Mart Spruijt bv.
T5367: CATALOGUS. - Catalogus van de Bibliotheek der Rijks-Normaallessen te Utrecht. 1 September 1901.
Y7782: PROSPECTUS / CATALOGUS. - Prospectus Uitgeverij & Drukkerij Hollandia, Baarn. Catalogus 1960 / 1960-1961.
R6840: CATALOGUS. - Catalogus van de tentoonstelling Stille getuigen 1914-1918. Kunst en geestesleven in de frontstreek.
H6728: CATALOGUS. - Het Nederlandse Boek 1300-1800.
H6756: CATALOGUS. - Antoon Derkinderen 1859-1925.
A0527: [ERASMUS] CATALOGUS I. - Erasmus en zijn tijd. Tentoonstelling ingericht ter herdenking van de geboorte, 500 jaar geleden, van Erasmus te Rotterdam in de nacht van 17 op 28 oktober.
B2792: CATALOGUS. - Raccolta di Edizinoni Pregiate. Dal XV al XX Secolo.
B2793: CATALOGUS. - Collection Gildas Fardel.
B2796: CATALOGUS. - Bibliophile 2000. Sammlung Gunter Rossipaul. Literatur vor und nach 1945. DDR-Literatur. Frauenliteratur Pressen, Kinderbucher etc.
B2797: CATALOGUS. - Bibliotheque du Professeur Millot. Litterature de XXe siecle Surrealisme. Importants Livres et Manuscrits. Correspondances, epreuves corrigees, editions originales de Andre Breton, Albert Camus, Rene Char, Paul Eluard, Andre Gide, Jean-Paul Sartre, Paul Valery.
B2798: CATALOGUS. - From Ptolemy to Stuyvesant. One hundred fine Printed Books, Atlases, Bindings, Manuscripts, Drawings & Miniatures.
B2804: CATALOGUS. - Collections Le Tallec. Autographes, Litteraires, Livres anciens et modernes.
B2807: CATALOGUS. - Catalogue of The John Lyle Collection of Books on Food and Drink.
L8120: CATALOGUS. - Bibliotheque d'un Amateur. Exemplaires exceptionnels des plus beaux livres illustres du 18e siecle.
L8121: CATALOGUS. - Bibliotheque Francois Mignard. Livres anciens d'architecture et de decoration.
L8125: CATALOGUS. - Bibliotheque Leon Givaudan. Livres Illustres Modernes Reliures 1900-1950.
R8320: CATALOGUS. - Tentoonstelling: Kees van Dongen. 11 Augustus tot en met 24 September 1949.
M6329: CATE, C.L. TEN. - Tot glorie der gerechtigheid. De geschiedenis van het brandmerken als lijfstraf in Nederland.
T2477: CATHREIN, VICTOR. - Het vrouwenvraagstuk.
Y8788: CATS, JACOB. - Intekenformulier t.b.v. het ophogen van het standbeeld van Jacob Cats te Brouwershaven.
Y8766: CATS, JACOB. - Alle de werken van Jacob Cats. Bezorgd, en met ophelderingen voorzien door W.N. Wolterink. Versierd met minstens 200 gravures. Twee delen.
L0592: CATS, JACOB. - Spaens Heydinnetie.
K2349: CATS, JACOB. - Keur uit de gedichten van Jacob Cats.
B0147: CATS, JACOB. - Alle de Werken. Eerste deel: Dichterlijke werken van Jacob Cats, Ridder, Raadpensionaris van Holland. Tweede deel: Alle de werken van Jacob Cats.
L7071: CATS, J. - Spiegel van den ouden en nieuwen tijd.
M1192: CATS, JACOB. - Dichterlijke werken.
R7707: CATS, JACOB. - Feestviering bij de onsluijering van het standbeeld van Jacob Cats, ridder, raadpensionaris van Holland. Opgerigt te Brouwershaven den 11den december 1829.
T5525: CATS, JAKOB. - Alle de werken van Jacob Cats, uitgegeven door Mr. R. Feith, zestiende deel: Hofgedachten en Invallende gedachten op voorvallende gelegentheden.
R0198: CATS, JACOB. - Spaens Heydinnetie.
R3933: CATS, JAKOB. - Alle de werken van Jacob Cats, uitgegeven door Mr. R. Feith, elfde & twaalfde deel: Sinne- en Minne-Beelden.
H5071: CATS, JACOB. - Zedenkundig vermaan voor jong en oud. Uit de prentenboeken van Jacob Cats.
R3199: CATS, JACOB. - 's Werelts begin, midden, eynde, beslooten in den trou-ring, met den proef-steen van den selven. [...]
R3139: CATS, JACOB. - Het Spaens Heydinnetje. Met inleiding en aantekeningen door H.J. Vieu-Kuik
R2156: CATS, JACOB. - Alle de wercken van Jacob Cats. Bezorgd door J. van Vloten met ruim 400 platen, op staal gebracht door J.W. Kaiser.
H7715: CATULL. - Liebesgedichte. Lateinisch und Deutsch.
R4127: CATULLUS. - De Lesbialiederen van Catullus. Een lyrisch intermezzo te Rome in de eerste eeuw voor Christus. Vertaald en ingeleid door C. Sobry.
M3118: CAU, JEAN. - Gods erbarmen. Vertaling J.F. Kliphuis.
K3053: CAUWELAERT, AUG. VAN. - De romancier en zijn jeugd.
K7331: CAUWELAERT, AUGUST VAN. - Fantaisie zei meneerke.
M3318: CAUWELAERT, AUGUST VAN. - Fantaisie zei meneerke.
B3466: CAUWENBERGE, JOHAN VAN. (VERZ.). - Suburbia. De mooiste gedichten over de stad uit Nederland & Vlaanderen.
B5563: CAUWENBERGE, JOHAN VAN (ED.). - Flandria Illustrata: Acht confrontaties.
Y7770: CAVENDISH, RICHARD. - 1001 Historische Plekken die je gezien moet hebben.
Y8072: LUCIANUS / MENANDER / CEBES. - Luciani Samosatensis colloquia selecta, & Timon. Cebetis Thebani Tabula. Menandri sententi¾ morales. Gr¾ce & Latine. Colloquia Luciani & Timonem notis illustravit Tiberius Hemsterhuis.
M5966: CECCHERINI, SILVANO. - Het transport. Vertaling A. Romijn.
B3288: [TSJECHOV] CECHOV, ANTON. - La fidanzata. A cura di Maria Grazia Cerruti.
B2290: [TSJECHOV] CECHOV, ANTON. - Fruhe Erzahlungen. In zwei Banden. In Cassette.
L9474: CELA, CAMILO JOSE. - Joden, moren en christenen. Spaanse reisverhalen. Vertaald door Ton Ceelen. Samengesteld Ricardo Bada.
K3886: CELA, CAMILO JOSE. - De familie van Pascual Duarte. Vertaling A. Glastra van Loon.
Y1892: CELEN, VITAL. - Frans-Vlaanderen in woord en beeld.
Y8255: CELINE, FERDINAND. - Krantenknipsels 1961-2011 over Ferdinand Celine.
T2960: CELINE, LOUIS-FERDINAND. - Gesprekken met professor Y. Vertaald door Ernst van Altena.
T1636: CELINE, LOUIS FERDINAND. - Dood op krediet. Roman. Vertaling en nawoord door Frans van Woerden.
T3869: CELINE, LOUIS FERDINAND. - Dood op krediet. Roman. Vertaling en nawoord door Frans van Woerden.
Y4372: CELINE, LOUIS FERDINAND. - Van het ene slot naar het andere. Roman. Vertaling en nawoord door Frans van Woerden.
Y4358: CELINE, LOUIS FERDINAND. - Van de ene dood naar de andere. Brieven, artikelen en polemieken, gekozen, ingeleid en uit het Frans vertaald door E. Kummer.
Y4510: CELINE. - Celine journaal nr. 4.
B9961: CELINE, L.F. - Textes & Documents 3. Reunis et presentes par Jean-Pierre Dauphin & Pascal Fouche.
B8295: CELLA. [= JACOBA CATHARINA DE VOS]. - Langs verschillende paden. Een verhaal. Met een woord vooraf van F. Haverschmidt.
M8331: CELLERIER, J.I.S. - Sermons et prieres pour les solennites chretiennes. 3 Vol.
Y3370: EENHEID VAK CENTRALE (E.V.C.) - EVC-Gids. 1 Mei 1951 voor Vrede en loonsverhoging. 4e jaargang Mei 1951, nr. 1.
Y7399: ARBEIDERS JEUGD CENTRALE. - Paspoort van de Republiek De Internationale Rode Nederzetting 1947. Twee paspoorten op naam van An en Arie Holland, Amsterdam.
Y2075: EENHEID VAK CENTRALE. (E.V.C.) - (Pamflet). Aan de burgerij van Amsterdam. Het Amsterdamsch Overheidspersoneel wendt zich tot U. Deze salarisverhoging, stadgenoten, is slechts een wassen neus.
Y8063: ARBEIDERS JEUGD CENTRALE. - Jaarverslag 1934. Afdeling Den Haag. Twaalf maanden van Arbeid in onze Jeugdbeweging.
Y8064: ARBEIDERS JEUGD CENTRALE. - Jaarverslag 1921. Afdeling Amsterdam.
Y5988: VRIJZ. CHRISTELIJKE JEUGD CENTRALE. - Leidersblad. 8e jrg. no 6, Februari 1930 en 25ste jrg. no. 6, Februari 1947. / Groei. jrg. XII, 22 Januari 1932. no 11. / Berichten Vrijz. Christelijke Studenten Bond. Februari 1931.
Y3126: TONEELGROEP CENTRUM. - Geen 1-akters?
R4674: CERAMIEK. - Mededelingenblad Nederlandse Vereniging van Vrienden van de Ceramiek nr. 92.
R4678: CERAMIEK. - Mededelingenblad Nederlandse Vereniging van Vrienden van de Ceramiek nr. 78.
R4671: CERAMIEK. - Mededelingenblad Nederlandse Vereniging van Vrienden van de Ceramiek nr. 103/104.
R4680: CERAMIEK. - Mededelingenblad Nederlandse Vereniging van Vrienden van de Ceramiek nr. 62/63.
B4864: CERES. - Ceres. Orgaan van het Wageningsch Studentencorps. 25e jaargang no. 8, Nov. 1931.
B4865: CERES. - Ceres. Orgaan van het Wageningsch Studentencorps. 25e jaargang no. 9, Dec. 1931.
B4866: CERES. - Ceres. Orgaan van het Wageningsch Studentencorps. 24e jaargang no. 12, Jan. 1931.
B4867: CERES. - Ceres. Orgaan van het Wageningsch Studentencorps. 24e jaargang no. 5, Juni 1930.
B7102: CERES. - Ceres. Orgaan van het Wageningsch Studentencorps. 25e jaargang no. 3, April 1931.
B7103: CERES. - Ceres. Orgaan van het Wageningsch Studentencorps. 25e jaargang no. 6, Juli-Aug. 1931.
B2406: CERES. - Ceres. Orgaan van het Wageningsch Studentencorps. 25e jaargang no. 7, Sept. - Oct. 1931.
L9925: CERIEZ, MYRIAM. - Gebelgd in Amsterdam.
L9265: CERUTTI, F.F.X. EN F.A. BREKELMANS. - Brieven van de Rijksarchivaris Dr. R.C. Bakhuizen van den Brink uit zijn Brusselse en Haagse periode 1849-1861.
Y6500: CERVANTES. - De doorluchte vatenspoelster. Vertaling G.J. Geers.
H3416: CERVANTES, MIGUEL DE. - Grisostomo en Marcela. Vertaling Eug. de Bock.
R3410: CERVANTES, MIGUEL DE. - Don Quichotte de la Manche. Traduit de l'Espagnol de Michel de Cervantes par Florian. Ouvrage posthume. 6 vols.
Y0663: CERVANTES, MIGUEL DE. - La Ilustre Fregona. (La Sguattera Illustre) Novella testo spagnolo corredato di note ed introduzione ad uso delle scuole a cua di Alfredo Giannini con 16 illustazioni.
L4914: CERVANTES , MIQUEL SAAVEDRA DE. - De geestrijke ridder Don Quichot van de Mancha. 2 dln. Vertaling J.W.F. Werumeus Buning.
Y1539: CERVANTES, MIQUEL DE. - De Wondervolle Avonturen van Don Quichot. Deel I. Uit het Spaansch opnieuw voor kinderen verteld.
B9559: CERVANTES, MIGUEL SAAVEDRA DE. - Don Quichote. Vertaling C.U. Schuller tot Peursum. Twee delen.
M8475: CERVANTES , MIQUEL SAAVEDRA DE. - De geestrijke ridder Don Quichot van de Mancha. Vertaaald, ingeleid en toegelicht door J.W.F. Werumeus Buning en C.F.A. van Dam.
Y6422: CERVANTES. - De doorluchte vatenspoelster. Vertaling G.J. Geers.
M4354: CERVANTES , MIGUEL SAAVEDRA DE. - De geestrijke ridder Don Quichot van de Mancha. 4 dln. Vertaaald, ingeleid en toegelicht door J.W.F. Werumeus Buning en C.F.A. van Dam met een aanbevelend woord van German Baraibar.
Y3322: CERVANTES SAAVEDRA, MIGUEL DE. - Miguel de Cervantes Savedra. Beibliografia de las obras traducidas al ruso y ensayos criticos 1763-1957.
T3022: [CANTRE, JOZEF] CERVANTES. - De historie van Grisostomo en Marcela. Uit het Spaans door Eug. de Bock, met oorspronkelike houtsneden van Jozef Cantré.
Y0447: CETON, J.C. EN S.J. POTHUIS. - Werkloosheid. Rapport v.h. werkloosheidcomite te Amsterdam aan de arbeiders van Amsterdam en Nederland. [Rapporteurs: J.C. Ceton en S.J. Pothuis].
K3342: CEULAER, J. DE. - Te gast bij Vlaamse auteurs. Derde reeks.
K5548: CEULAER, JOSE DE. - En toch. Spiegelbeeld van Felix Timmermans.
T7118: CEURREMANS, KAREL. - Nog van Fonske en Mientje.
T7117: CEURREMANS, KAREL. - Fonske en Mientje.
T7037: CEURREMANS, KAREL. - Globale, visueele leesmethode. Beknopte handleiding.
Y8900: STEDELIJK MUSEUM. PAUL CEZANNE. - De Renaissance der xxe eeuw. Paul Cezanne. Cubisme, Blaue Reiter, Futurisme, Suprematisme, De Stijl, Het Bauhaus. Stedelijk Museum Catalogus 191.
R7571: CHABANNES, BERNARD DE. - Le Bapteme des Enfants.
L8467: CHABOT, BART. - Genadebrood. Gedichten.
H4131: CHABOT, BART. - Broodje halfom.
Y2241: CHABOT, BART. - Bananenrepubliek. Gedichten.
M2466: CHABOT, BART. - Broodje gezond.
H1440: CHABOT, BART. - Judaskus. Gedichten.
Y4775: CHAGOLL, LYDIA. - Buigen in jappenkampen.
B9716: CHALLES, ROBERT. - Histoire de monsieur Dupuis et de mademoiselle de Londe. (Tome I). Prelection de Georges Pillement.
Y6443: CHALMERS MITCHELL, P. - Evolutie en de oorlog. Vertaling Nico van Suchtelen.
T2482: CHAMBON, ALBERT. - Marineschetsen en Humor.
R4020: CHAMBRY, RENE. - De waarheid over Leuven. Met een voorwoord door E. Giran.
Y0575: CHAMINADE, MARCEL. - L'ouvrier au pays de Hitler et de Staline.
H8282: CHAMOISEAU, PATRICK. - Creoolse kindertijd. Vertaling Ernst van Altena.
W2528: CHAMOISEAU, PATRICK. - Kroniek van zeven armoedzaaiers. Vertaling Ernst van Altena.
Y4718: CHAMPAGNAC, J.B.J. - Travail et industrie ou le pouvoir de la volonte - Histoires d'artisans, d'artistes et de negociants devenus celebres.
H8507: CHAMPFLEURT. - Grandeur et decadence d'une serinette.
H8505: CHAMPFLEURY, JULES. - Chien-Caillou.
Y8543: CHAMULEAU, RODY (ED.) - De wereld van Gerrit Jan Zwier.
R2454: CHANCEL, JULES. - Onder Duitsche Vlag. Avonturen van een Franschen Jongen. Wereld-Oorlog 1914.
W2445: CHAND, MEIRA. - Bonsai. 2 culturen in conflict. Vertaling H. Kost.
B5508: CHANDERNAGOR, FRANCOISE. - De eerste vrouw. Vertaald door Floor Borsboom.
B7819: CHANNING, W.E. - Zede- en staat-kundige toespraken. Uit het Engelsch. Met eene voorrede van C. Star Numan.
L8307: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D. - De Strijd der Gemeente. Antwoord aan Dr. A. Pierson, met een woord aan de Gemeente.
B8022: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, DANIEL. - Openbare brief van D. Chantepie de la Saussaye aan J.H. Scholten. N.a.v. de voorrede van den derden druk van 'De leer der Hervormde Kerk' enz. door laatstgenoemden.
L4458: [BEETS]. CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, P.D. - Het leven van Nicolaas Beets. Met een volledige lijst zijner geschriften bijeengebracht door Mr. D. Beets en mejuffrouw A. Beets.
B5987: CHAPELLE-ROOBOL, SUZE LA. - Voor 't oog van de wereld.
M6190: CHAPKIS, RAOUL. - Ik sta op m'n hoofd. Essays.
P1457: CHAPKIS, RAOUL. - Ik sta op m'n hoofd. Essays.
H3418: CHAPKIS, RAOUL. - De reizen van Pater Key.
M4851: CHAPKIS, RAOUL. - Verzameld werk. Met tekeningen van Peter Vos.
M6951: CHAPKIS, RAOUL. - Zes dagen onbedachtzaamheid kan maken dat men eeuwig schreit.
P1319: CHAPLIN JR, CHARLES. - Mijn vader Charlie. Vertaald door M & J. v.d. Merwe.
T9240: CHAPLIN, CHARLEY EN JACQUES LA RUE. - Deux petits Chanssons du celebre film Limelight.
B6517: CHAPLIN, CHARLES. - My life in pictures by Charles Chaplin.
Y1724: CHAPMAN, ALLAN. - Gods in the Sky. Atronomy, Religion and Culture from the Ancients to the Renaissance.
B2465: CHAPPELL, WARREN. - The Living Alphabet.
Y0571: CHAPUISAT, EDOUARD. - Hommage de Geneve a la France.
T8847: CHARDON, ANTON. - Kleine schaduw van geluk.
M1107: CHARITONOV, MARK. - De lijnen van het lot of Het kistje van Milasjevitsj. Vertaling A. Langeveld.
K9538: CHARIVARIUS - Is dat goed Nederlands?
Y6586: CHARIVARIUS. - Ruize-rijmen.
B8808: CHARIVARIUS - Is dat goed Nederlands?
T3007: CHARIVARIUS. [=GERARD NOLST TRENITE]. - Charivari. Met penteekeningen van P. van der Hem.
B0652: CHARLES, J.B. - De warme slager.
M1161: CHARLES, J.B. - De blauwe stoel.
L1348: CHARLES, J.B. - De menseneter van Nowawes en andere verhalen.
T8137: CHARLES, J.B. - Gedichten. De bundels: Zendstation, Het geheim, Waarheen daarheen en andere gedichten.
W3204: CHARLES, J.B. - De vrouw van Jupiter
L8464: CHARLES, J.B. - De gedichten tot 1963.
W6205: CHARLES, J.B. - Voor kinderen van ezeldrijvers.
W6207: CHARLES, J.B. - Hoe bereidt men een ketter.
K6914: CHARLES, J.B. - Ontmoeting in den vreemde. Novelle.
K3930: CHARLES, J.B. - Eendracht ontkracht of Een pleidooi voor simplificatie.
Y2946: CHARLES, J.B. - Abelard aan Héloise. Met bijgevoegde gesigneerde linosnede van Ruurd Elzer.
M3320: CHARLES, J.B. - De menseneter van Nowawes en andere verhalen.
B2978: CHARLES, J.B. - Ekskuseer mijn linkerhand. Gedichten.
H4742: CHARLES, J.B. - Turner Court, gedichten.
Y4394: CHARLES, J.B. - De groene zee is mijn vriendin. Gedichten 1944-1982. Nawoord Koos van Weringh.
M7971: CHARLESTON, ROBERT J. (ED.) - World ceramics. An illustrated history.
R5478: CHARLIER, GUSTAVE EN JOSEPH HANSE. - Histoire Illustree des Lettres Francaises de Belgique.
T4829: CHARLIER, JEAN. - Zet je petje af of Een uurtje in het spreekvertrek van Dr. Vermeer. Blijspel in een bedrijf.
T9737: CHARRIÉRE, ISABELLE DE [=BELLE DE ZUYLEN]. - Belle de Zuylen. Oeuvres completes. 10 delen (=kompleet).
R4579: CHASSEBOEUF, C.F. COMTE DE VOLNEY. - De puinhoopen. Beschouwing van de omwenteling der staten gevolgd van de natuurlijke wet. Naar het Fransch van Volney. Voorwoord F. Domela Nieuwenhuis.
B9828: CHASTE, VICTOR LE [=H.G. HOEKSTRA]. - Amorosa.
Y8926: CHASTE, VICTOR LE [=H.G. HOEKSTRA]. - Amorosa. Om een verwarring in stand te houden. Ingeleid door Han G. Hoekstra.
T0068: CHATEAUBRIANT, A. DE. - Locronan. Avec un portrait de l'auteur par E. Hubert.
B8509: CHATELET, NOELLE. - Afscheid van mijn moeder. Een verslag. Uit het Frans vertaald door Marianne Kaas.
L2946: CHATELET, NOELLE. - Afscheid van mijn moeder. Een verslag. Uit het Frans vertaald door Marianne Kaas.
Y3115: CHATWIN, BRUCE. - Utz. Vertaling Peter van Oers.
B9281: CHAUCER, GEOFFREY. - De vertellingen van de pelgrims naar Kantelberg. Vertaald door A.J. Barnouw. Drie delen.
H3159: CHAUCER, GEOFFREY - De vertellingen van de pelgrims naar Kantelberg. Vertaling A.J. Barnouw.
K4894: CHAUCER, GEOFFREY. - Troilus en Criseyde. Gedicht omstreeks 1385 en nu verdietst door Adriaan J. Barnouw.
Y6393: CHAUVIRE, CHRISTIANE. - Ludwig Wittgenstein. De filosoof van de anti-theorie. Biografie.
B6655: CHAVANNES-MAZEL, CLAUDINE A. - Maerlants Rijmbijbel in Museum Meermanno. De kracht van woorden, de pracht van beelden.
B2289: [TSJECHOV] CHEKHOV, ANTON. - The Selected Letters. Edited and with an introduction by Lillian Hellman
B5496: CHEN, FENG. - Het verloren Shangri-la.
H0803: CHEN, SALMA EN SJOERD VAN FAASSEN. - Geliefde! Ik tracht het onnoemlijke te bereiken. Wacht nog even. Opmerkelijke handschriften van Nederlandse schrijvers. Gekozen en toegelicht door...
W4600: CHENERY, WILLIAM L. - Freedom of the Press.
H0316: CHESLER, PHYLLIS. - Uber Manner. Deutsch von Klaus Laermann.
R5281: CHESTERON, G.K. - Brieven aan een oud-Garibaldiaan. Vertaling W. de Veer.
T8930: CHESTERTON, G.K. - Favorite Father Brown Stories.
T7241: CHEVALIER, MAURICE. - Mijn loopbaan mijn liedjes!
B1940: CHEVALLIER, CO EN SIEGFRIED E. VAN PRAAG. - Krabbels van en over dieren.
K7825: CHEYNEY, EDWARD P. - Inleiding tot de industrieele en sociaal economische geschiedenis van Engeland.
M2349: LAN TSO CHI. - De Chinese Decamerone.
L3982: CHIARA, GIOVANNI. - De valstrik.
Y1318: CHIARINI, MARCO. - Palazzo Pitti. Kunst und Geschichte.
C2347: CHIEL, DEBORAH - Buigen of barsten. Lean on me. Gebaseerd op het filmscenario van Michael Schiffer. Vertaling T. Visser.
R1424: CHIELENS, WIM. - Bibliographie 1972-1981 Septentrion, revue de culture neerlandaise.
R2233: CHIELENS, WIM. - Bibliografie Ons Erfdeel. Deel 2: 1978-1982.
MK0048: CHIERA, EDWARD. - Zij schreven op klei. Wat de Babylonische spijkerschrifttabletten ons vertellen. Voor Nederland vertaald en bewerkt door Jojannes de Groot.
Y8792: CHIJS, PIETER OTTO VAN DER. - Levensberigt van Gerrit van Orden.
Y7444: CHIONIS, ARYIRIS. - Vormen van afwezigheid./ Shapes of Absence. Vertaling Maria Blijstra en Margot Muntz.
H7637: CHLEDOWSKI, CASIMIR V. - Rom die Menschen des Barock.
Y4582: CHOMSKY, NOAM. - Middle East Illusions: Including Peace in the Middle East?Reflections on Justice and Nationhood.
Y4580: CHOMSKY, NOAM. - On Nature and Language.
Y4581: CHOMSKY, NOAM. - Noam Chomsky in conversation with Heinz Dieterich. Latin America. From colonization to globalization.
T7386: CHOTJEWITZ, PETER O. - Saumlos. Een streekroman. Vertaling Evelien van Leeuwen.
T3892: CHOUFOUR, H.K. EN W. DE KEIZER. (SAMENST.). - 7 magere maanden. Ter herinnering aan een moeizame doorworstelden oorlogswinter
R6860: CHRETIEN, J.F. - Voor of tegen Familie loon? (Lectori Benevolo Salutem.)
Y0674: CHRIST, PAUL. - Sinnlichkeit und Sittlichkeit. Vortrag gehalten am 23. November 1903 in Zurich.
L1975: CHRISTIAANS, PAUL. - De fluwelen kraag.
T7414: CHRISTIAENS, FONS. - De inkwisitie in hare kindsheid.
T4296: CHRISTIAENS, FONS. - De Kinderlectuur en hare rol in den strijd om ontvoogding der gedachten.
K7407: CHRISTIAN, ARTHUR. - Debuts de l'imprimerie en France. L' Imprimerie Nationale. L' Hotel de Rohan.
M5081: CHRISTIANSEN, BRODER EN ELI CARNAP. - Nieuwe grondslagen der Graphologie. Vertaald door X. Munninghoff.
L8547: CHRISTIANSEN, POUL A. (ED.). - Salomon's Song of Songs. Drawings by Ib Spang Olsen.
K7491: CHRISTIE'S - Valuable Illuminated Manuscripts, Printed Books and Autograph Letters.
K7423: CHRISTIE'S - Valuable Continental Books and Fine Bindings. Auction 3 April 1996.
K7424: CHRISTIE'S - Highly Important Printed Books and Manuscripts. Auction 23 June 1993.
K7425: CHRISTIE'S - Medieval and Illuminated Manuscripts, Valuable Printed Books, Autograph Letters and Manuscripts. Auction 28 November 1990.
K7428: CHRISTIE'S - Printed Books and Manuscripts. Including Americana, Atlases, Navigation and Voyages. Auction 8 november 1996.
L8084: CHRISTIE'S. - The Scientific and Antiquarian Library of Dr. Samuel Koslov.
L8091: CHRISTIE'S. - Important Hebrew Manuscripts and Printed Books from The Library of the London Beth Din.
L8092: CHRISTIE'S. - The A.L. Shane Collection of Judaica and Hebraica.
L8094: CHRISTIE'S. - The Halsted B. Vander Poel Collection of English Literature.
B5591: CHRISTIE. - University of Chicago Library Rare Science Duplicates Part I.
L8119: CHRISTIE'S - The Library of the late Jean Albert Gondrexon.
B3223: CHRISTIE'S - The Stock of H.D. Lyon.
B2889: CHRISTIE'S. - Collection Personnelle Rosabianca et Albert Skira.
Y2650: CHRISTIE'S - Portrait du Dr. Gachet by Vincent van Gogh.
L8155: CHRISTIE'S. - Collection de Monsieur et Madame Henri Flammarion.
L8158: CHRISTIE'S. - Printed Books and Manuscripts including Americana.
L8161: CHRISTIE'S. - Valuable Printed Books, Maunscripts and Music.
L8162: CHRISTIE'S. - The Library of the Late Sir Brian Mackenna.
B2783: CHRISTIE'S. - The Einstein-Besso Working Manuscript. A Crucial Stage in the Development of the General Theory of Relativity.
B2786: CHRISTIE'S. - Books form The Estate of Harry A. Levinson, including reference and remaining stock, Early printed books and Science & Medicine, Occult, Magic & Witchcraft.
B2811: CHRISTIE'S. - Important Early Printed Books. Illustrated Books and Illuminated Manuscripts. Including The Wurzburg Schottenkloster Spencer Liverpool Copy of the 36 - Line Bible. Heldenbuch, Strassburg 1480.
B2813: CHRISTIE'S. - The Norman Flayderman Collection of The Lincoln Assasination and Other Americana.
B2828: CHRISTIE'S. - The Spiro Family Collection. Part I: English Historical Documents and Letters.
B2841: CHRISTIE'S. - Napoleonica. Sold to Benefit the Western Reserve Historical Society.
B2879: CHRISTIE'S. - Medicine, Science and Travel Books. The Property of a French Collector.
K7422: CHRISTIE'S - Medieval and Illuminated Manuscripts, Valuable Printed Books, Autograph Letters and Manuscripts. Auction 7 December 1988.
R1790: CHRISTIE'S. - Important Furniture, Silver, Books and Decorative Arts from the Collection of William A. McCarty-Cooper.
L8102: CHRISTIE'S. - Bibliotheque Jean-Louis Moses Sciences et Medecine.
B2800: CHRISTIE'S. - Printed Books and Manuscripts. Including Americana and fine Press Books. Buffalo Society of Natural Sciences. The Late Robert W. Gibbs. The Collection of Dr. Frank Stanton. Western Reserve Academy.
B2803: CHRISTIE'S - The G. - Albert Petit Collection of Angling Books.
B2805: CHRISTIE'S. - The Einstein Family Correspondence including the Albert Einstein-Mileva Maric Love Letters.
B4914: CHRISTIE'S AMSTERDAM - Judaica.
B4913: CHRISTIE'S ROMA. - Libri, Autografi e Stampe.
Y3052: CHRISTOFOOR. - Christofoor. Voor God en Vaderland. 4e en 5e jaargang 1945-1946. Niet compleet.
Y5915: CHRISTOFOOR. - Christofoor. Voor God en Vaderland. 3e jrg. No 2-3 April 1945. 4e jrg. 1946. No. 9, juli 1945 en No. 37, Februari 1946. 5e jrg. No. 16 Augustus 1946.
Y4036: CHRISTOFOOR. - Christofoor voor God en Vaderland. 3 nov. 1944. No. 10. Febr. 1945 No 34. 3e jaargang 28 april 1945. No. 3.
Y0666: CHURCHILL, WINSTON. - Mein Bundesgenosse. Ausspruche aus zwei Jahrzehnten, Illustreirt von englischen und amerikanischen Pressezeichnern.
T9687: CICERO. - Over vriendschap (Laelius vel de amicitia). Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door W.A.M. Peters.
Y3176: CICERO. - De Vriendschap. Vertaald, ingeleid en toegelicht door H. Beek & E. de Ridder.
Y4430: CICERO, M.T. - X. Reedenvoeringen. In Nederduits overgebragt; Neevens twee aanmerkenswaardige Brieven van den selven, in 't Latyn en Duits.
B8958: CIRKER, BLANCHE (ED.). - 1800 Woodcuts by Thomas Bewick and his school. With an introduction by Robert Hutchinson.
L8839: CISNEROS, SANDRA. - Beek van de brullende vrouw. Verhalen. Vertaling Peter Koetsier.
T7077: CITRINE, WALTER. - The Austrian dictatorship at work. Destruction of legal security. The second black book. Preface by Sir Walter Citrine.
T0247: CITROEN, PAUL. - Teekeningen en aanteekeningen.
K7696: CITROEN, K.A. - Taal en teken.
K9747: CITROEN, PAUL. - Wir Maler heute und die Kunsttradition.
B3478: CITROEN, PAUL & KURT LOB. - Paul Citroen en het Bauhaus. Herinneringen in woord en beeld.
L6479: [DRUKKERIJ TRIO.] CITROEN, PAUL. - Kunsttestament.
T6450: CITROEN, PAUL. - Licht in groene schaduw. poëzie en proza bij teekeningen van Paul Citroen.
R3858: CITROEN, PAUL. - Kunsttestament.
L4334: CITROEN, ADA. - Kinderpsyche en opvoeding volgens psycho-analytische opvattingen.
T0009: CITTERT, J.W. - Cleopatra. Drama in vijf bedrijven.
Y7841: FOLIA CIVITATIS. - Folia Civitatis. Weekblad voor de Civitas Acadenmia der Universiteit van Amsterdam. 6 december 1958, 12e jaargang nr. 11. A.D. de Groot: Uit het bonte verleden van sinterklaas.
T2647: CASTRVM PEREGRINI CL. - Castrum Peregrini.
T6821: CLAEIJS, R.V.G., JAN STRAUB & J.C. SCHREUDER. - Rapport van de commissie van onderzoek naar den toestand van ondersteunde werkloozen en hun gezinnen, ingesteld krachtens besluit van den Gemeenteraad van Amsterdam van 28 april 1933.
T4090: CLAERHOUT, A. & RITA BOLLAND. - Enkele niet-westerse textieltechnieken. Verslag van de Textieldag op 24 april 1975 in het Tropenmuseum te Amsterdam.
K4444: CLAES, ERNEST. - Voordrachtgevers zijn avonturiers.
P1461: CLAES, ERNEST. - Jeroom en Benzamien. Zijnde het waarachtig verhaal van twee door hoovaardij misleide en door de liefde geredde beenhouwers.
K7528: CLAES, ERNEST. - Ik en de Witte.
B4122: CLAES, ERNEST. - Kobeke.
H6854: CLAES, ERNEST. - Herodes.
K6902: CLAES, ERNEST. - Kobeke.
H4643: CLAES, PAUL / JEIN L. VAN DOLEN / PIET GERBRANDY. E.A. - Oude keizers, nieuwe kleren. Griekse en Latijnsen vertalersvondsten. Met een inleiding van Mark Pieters.
T8209: CLAES, PAUL EN FRANS DENISSEN. - Gedicht en omgedicht. Dertig jaar wereldpoëzie in vertaling (1960-1990). Samengesteld en ingeleid.
L9831: CLAES, PAUL. - De Sater.
B8162: CLAES, ERNEST. - De oude klok.
L9447: CLAES, PAUL. - De Zoon van de Panter.
Y1857: CLAES, PAUL (SAMENSTELLING EN VERTALING.) - Het kristal. Twaalf sonnetten voor Spinoza. [Sully Prudhomme, Muchado de Assis, Borges, Gorter, claes
R0028: CLAES, ERNEST. - Levensbeeld van Ernest Claes.
R8087: CLAES, ERNEST. (RED.). - Toren. Maandschrift voor de Nederlanden. 1e jaargang nr 1, Juli 1949.
B7525: CLAES, D. - Bijvoegsel aan de bijdrage tot een Hagelandsch Idioticon. Gedeeltelijk volgens onuitgegeven aanteekeningen van J.F. Tuerlinckx.
Y3952: CLAES, ERNEST. - De Heiligen van Sichem. Geillustreerd door Edg. Tijtgat.
L8235: CLAES, PAUL. - De Zonen van de Zon. Een sonnet en zeven transposities.
L5556: CLAES S.J., FRANS M. - Netherlandic Dictionaries. Dutch-Flemish. With a foreword by F. de Tollenaere.
A0295: CLAES, BAVO. - Kraai.
L1308: CLAEYS, R.V.G. - De Rijks- en de Gemeentestatistiek en haar onderlinge verhouding.
W8395: CLAIR, C. - Christopher Plantin.
W8394: CLAIR, C. - A Chronology of Printing.
T0889: CLARE, MAURICE. - A day with John Keats.
R8666: CLARIN. - La Regenta.
B6609: CLARISSE, JO. - Prologus, quo scholas theologicas, praesertim apologeticas, a. 1840 ad 1841 habendas, auspicaturus, Joannis Henrici van der Palm, nuper placide pieque defuncti, exemplum auditoribus, futuris theologis ad imitandum proposuit Jo. Clarisse.
Y5206: CLARISSE, J. - Iets over Sebald Fulco Joannes Rau als dichter
B0662: CLARK, JOAN. - Smeltbreedtes. Vertaling N. Hoekmeijer.
H2261: CLARK, KENNETH / DAVID FINN. - The Florence Baptistery Doors.
R5791: CLARK, G.N. - Holland and the war.
R5792: CLARK, G.N. - Holland and the war.
K4440: CLARKE, TOM. - Northcliffe in history. An intimate study of press power.
M0442: CLARKE, THUSTON. - Volg de evenaar. Aeropagus.
Y4441: BATAILLE DE CLASSE. - Bataille de Classe. Mai-Juin 1939. No 59. Congres 1939. Congres de la C.I.U.
Y7768: CLAUDEL, PHILIPPE. - Het kleine meisje van meneer Linh. Vertaling Manik Sarkar.
Y0025: CLAUDEL, J.C. - Stingy Frenchman! ou Le vice Francais.
R3267: CLAUDEL, PHILIPPE. - Grijze zielen. Vertaling Manik Sarkar.
R4327: CLAUDEL, PHILIPPE. - Het kleine meisje van meneer Linh. Vertaling Manik Sarkar.
T4460: CLAUDIANUS, CLAUDIUS. - Verzamelde gedichten. Vertaald en toegelicht door M. d'Hane Scheltema.
H9036: CLAUS, HUGO. - Aan de evenaar.
H5219: CLAUS, HUGO. - Het verdriet van Belgie. Roman.
T4225: CLAUS, HUGO. - De Metsiers.
Y1667: CLAUS, HUGO. - Flagrant.
K2868: CLAUS, HUGO. - Louis Paul Boon.
H9193: CLAUS, HUGO. - Belladonna. Scenes uit het leven in de provincie. Roman.
H9428: CLAUS, HUGO. - Schaamte.
K5615: CLAUS, HUGO. - Premiere.
M5629: CLAUS, HUGO. - Het jaar van de kreeft. Een romance.
K3568: CLAUS, HUGO. - De zwarte keizer. Verhalen.
P1463: CLAUS, HUGO. - Gebed om geweld. Verhalen.
W6406: CLAUS, HUGO. - De koele minnaar.
L0968: CLAUS, HUGO. - Morituri. Libretto.
K8450: CLAUS, HUGO. - De avonturen van Belgman I, de geboorte.
T0101: CLAUS, HUGO. - De verwondering.
H6421: CLAUS, HUGO. - Jessica!
W0519: CLAUS, HUGO. - De wangebeden.
K8675: CLAUS, HUGO. - Karel Appel, schilder.
M7527: CLAUS, HUGO. - Een zachte vernieling.
H2946: CLAUS, HUGO. - Verhalen.
M7774: CLAUS, HUGO. - De geruchten.
T8972: CLAUS, HUGO. - De metsiers.
M3321: CLAUS, HUGO. - Mama, kijk, zonder handen! Een komedie in vier bedrijven.
L9592: CLAUS, HUGO. - Een slaapwandeling. Novelle.
M3276: CLAUS, HUGO. - Een geverfde ruiter.
R7871: CLAUS, HUGO. - Omtrent Deedee. Roman.
H2297: CLAUS, HUGO. - Het verdriet van Belgie. Roman.
H1986: CLAUS, HUGO. - De zwarte keizer. Verhalen.
Y6133: CLAUS, HUGO. - Serenade.
R1800: CLAUS, HUGO. - Het jaar van de kreeft, een romance.
M6403: CLAUS, HUGO. - Natuurgetrouw. Schetsen, Verhalen, Fabels, Greguéria's, Metamorfoses, dialogen, overwegingen, Allegorieen, Dagboekbladen, een reisbeschrijving, drie gedichten en een brief.
Y8384: CLAUS, HUGO. - Mijn hart en ik. De mooiste liefdesgedichten.
Y4317: CLAUS, HUGO. - Krantenknipsels over/van Hugo Claus.
Y8515: CLAUS, HUGO. - Ontmoetingen met Corneille en Karel Appel. Inleiding en samenstelling Erik Slagter.
Y6658: CLAUS, HUGO. - In geval van nood. Gedichten.
H1484: CLAUS, HUGO. - Borgerocco of De dood in Borgerhout. Libretto voor een opera.
A0609: CLAUS, HUGO. - De dans van de reiger. Een nare komedie in twee delen.
R4335: CLAUS, HUGO. - De verlossing.
L7753: CLAUS, HUGO. - Onvoltooid verleden. Roman
R3137: CLAUS, HUGO. - Vrijdag. [Toneelstuk in vijf scenes].
H7184: CLAUS, HUGO. - De Sporen.
A0296: CLAUS, HUGO. - De hondsdagen.
A0297: CLAUS, HUGO. - Het goudland. Spel naar de roman van Hendrik Conscience.
H7253: CLAUS, HUGO. - De groeten.
Y7457: CLAUS, HUGO. - Mama, kijk, zonder handen! Een komedie in vier bedrijven.
B7162: CLEEF, ALFRED VAN. - De verloren wereld van de familie Berberovic.
K9110: CLEEF, ALFRED VAN. - Het verdwaalde eiland. Amsterdam op 37 graden 50 minuten zuiderbreedte.
H8925: CLEEF, ALFRED VAN. - Verlangen. Roman.
Y7265: CLEEF, PIETER MARIUS VAN. - Handboek ter beoefening der boekdrukkunst in Nederland. Voorafgegaan van eene beknopte geschiedenis dezer kunst. 's Gravenhage 1844.
T7600: CLEERDIN, VINCENT. - Brabantsche sagen.
T4954: CLEERDIN, VINCENT. - Sagen van Brabant. Houtsneden van J. Franken Pzn.
B4565: CLEERDIN, VINCENT. - Monnikenleven.
Y0335: CLEERDIN, VINCENT. - Roomsch Kruydt. Opstellen van Rector M.A. Thompson.
M4905: CLELAND, JOHN. - Fanny Hill. De memoires van een meisje van plezier. Vertaling Anita C. van der Ven
W0961: CLELAND, JOHN. - Fanny Hill, memoires van een meisje van plezier. Vertaling J.F. Kliphuis.
H0018: CLELAND, JOHN. - Fanny Hill. Herinneringen van een meisje van plezier. Vertaling J.F. Kliphuis.
W7597: CLELAND, JOHN. - Memoirs of a coxcomb.
L8453: CLEMENS SCHRONER, E. - Gedichten.
C2348: CLEMENT, AERON. - De koude mannen. Vertaling Parma van Loon.
R0025: CLER, JAN DE. - Levensbeeld van Jan de Cler.
R0106: CLERCK, WALTER DE. - Nijhoffs Zuidnederlands Woordenboek.
W7706: CLERCK, KAREL DE. - P.C. Boutens.
T0867: CLERCK, KAREL DE / BIE DE GRAEVE / FRANK SIMON. - Dag meester, goedemorgen zuster, goedemiddag juffrouw. Facetten van het volksonderwijs in Vlaanderen (1830-1940).
K1551: CLERCK, KAREL DE. - Uit het leven van P.C. Boutens.
M9440: CLERCK, KAREL DE. - Uit het leven van P.C. Boutens.
Y2771: CLERCKE CRONIKE, DER. - Der Clercke Cronike. Algemeen Groningsch Studentenweekblad. 4e jaargang 1928. nr. 17-18. / 5e jaargang 1928. nr. 7 - 9 - 15.
R7860: CLERCQ, RENE DE. - De Vlasgaard. Een landelijk tafereel in verzen. boekversiering van J. B. Heukelom.
R3966: CLERCQ, RENE / WIJSTROOM, J.J. - Mededeelingen over Rene de Clercq.
L5960: CLERCQ, C. DE. - Duizend jaar Byzantijnse geschiedenis 476 - 1461.
B3236: CLERCQ, W.A. DE. - Willem de Clercq (1795-1844).
R7853: CLERCQ, RENE DE. - Terwe. Een verhaal in verzen.
K2212: CLERCQ, RENE DE. - Rene de Clercq's levensloop.
Y1536: CLERCQ, RENE DE. / H. BODESTEIN EN W. VAN ES. (EDS.). - De Toorts. Staat- en Letterkundig Weekblad voor Holland, Vlaanderen en Zuid-Afrika. 1918: 3e jrg. Nrs: 27 - 29 - 31 - 36 - 39 - 40.
R0934: CLERCQ, RENE DE. - Tamar. Bijbelsch verhaal in verzen met teekeningen van Fritz van den Berghe.
Y8772: CLERCQ ZUBLI, EDITHE. - Vogels en andere geluiden.
R3967: CLERCQ, RENE / WIJSTROOM, J.J. - Rene de Clercq's grootste liefde.
Y0129: CLEREY, PAUL. - Francais voici la cinquieme colonne.
B0393: CLERKX, AART. - Tien jaar Crisis I.
K5343: CLERMONT, R.M. [PHOTOGRAPHIES]. - Nus Antillais.
R8798: CLERQ, VICTOR DE. - De Ontwikkeling der Sociale Denkbeelden bij de Fransche Katholieken in de XIXe eeuw. II: de Tijdgenooten.
A0584: CLERX, ARNOLD. - De zoon van Bronsmer.
Y1304: CLEVERENS, R.W.A.M. - Het huis Twickel en zijn bewoners. Een adellijke familiegeschiedenis.
T9859: CLEVIS, KRIEN. - LOCVS. Herinnering en vergankelijkheid in de verbeelding van plaats: van Italische domus naar artistiek environment.
W9313: CLIFFE, HENRY. - Lithography.
R8554: CLIJMANS, FREDERIK. - Komedianten en kwakzalvers. Wetenswaardigheden betreffende de schouwburgen en de voorstellingen van ambulante gezelschappen te Antwerpen in het eerste kwart van de 19e eeuw.
T2743: CLIJMANS, FREDERIK. - Opsomer beknopte levensschets.
R0688: CLIMAX. - Open brief aan de Heeren Dr. H.J.A.M. Schaepman, Dr. A. Kuijper en F. Domela Nieuwenhuis.
T9207: CLINGE DOORENBOS, J.P.J.H. - Bioscoopmeisje. (voor Marietje). Woorden en Muziek.
Y2198: CLINGE DOORENBOS, J.P.J.H. - Bloemen op kantoor. Woorden en muziek.
B5247: CLOQUET, L. - Traite d'architecture. Elements de l'architecture types d'edifices. Esthetique, composition et pratique de l'architecture. Tome premier: Murs, Voutes, Arcades avec 980 figures dans le texte.
K2031: CLOSSET, FR. - Die van 't fonteintje. Bloemlezing samengesteld, ingeleid en voorzien van aantekeningen en een bibliografie door....
K4118: CLOSSET, FRANS - Herwig Hensen.
K4481: CLOSSET, FR. - Raymond Herreman.
L2110: CLOSSET, FR. - Maurice Roelants.
K9292: CLOSSET, FR. - Raymond Herreman, de dichter en criticus.
L2205: CLOSSET, FR. - Raymond Herreman, de dichter en criticus.
B5780: CLOSSON, HERMANN. - L'office de l'etoile. Traduit du latin par [Hermann Closson] d'un manuscrit provenant de l'Abbaye de Munsterbilsen (Limbourg) et conserve dans la Bibliotheques des Bollandistes a Bruxelles.
H2241: CLOUZET, JEAN. - Boris Vian. Etude, choix de textes et bibliographie par Jean Clouzet. Dessins, portraits, fac-similes.
L8592: CLUTTON, CECIL ET AL. - Britten's Old Clocks and Watches and their makers. A Historical and Descriptive Account of the Different Styles of Clocks and Watches of the Past in England and Abroad Containing a List of Nearly Fourteen Thousand Makers.
R3638: CNEUDT, RICHARD DE. - De Vervlaamsching van Het Lager Onderwijs in Groot-Brussel.
R7081: CNOSSEN, T. - Kennis van reclame en verkoopkunde voor de middenstand.
L9772: JOYCE & CO. - Erwins echo. Postume verhalen uit de Erwin-legende.
T7702: LANGENBACH & CO. - Festschrift anlasslich der Feier des funfzigjahrigen Bestehens der Firma J. Langenbach & Sohne. Hoflieferanten Worms am Rhein und Enkirch an der Mosel.
L9530: JOYCE & CO. - Werkbrieven 1968 -1981. Ego documenten IX.
M4428: JOYCE & CO. - Cecilia.
Y0828: SOTHEBY PARKE BERNET & CO. - Catalogue off-print Venetian Glass from Volume Two: Works of Art. The Robert von Hirsch collection
Y0837: SOTHEBY & CO. - Catalogue of Fine French Paperweights and English and Continental Glass. 1971 + 1974 + 1979.
T4014: COBBENHAGEN, M.J.H. - Duurzaam economisch herstel alleen mogelijk door ordening in productie en handel.
R7237: COCHERET, CH.A. - Poppenkast. Vijftig schetsboekbladen uit de N.R.C. met teekeningen van den schrijver.
T3980: COCK, MICHEL DE. - Mooi Roosje. Zang en Piano.
B4385: COCK, A. DE & HERMAN TEIRLINCK. - Kinderspel & Kinderlust in Zuid-Nederland. Met schema's en teekeningen. Acht delen.
R6533: COCK, J. DE. - Een Vlaming in de oorlogsklem. Oorlogsgepeinzen. Een abel spel. Gewetensonderzoek. Lang is de weg. De verdere weg. Een houvast.
Y2189: COCK, MICHEL DE. - Hap! Zeit ie!
Y1669: COCK, LUCIEN DE. - Geschiedenis van de Dood. Rituelen en gewoonten in Europa.
Y4407: COCK, LUCIEN DE. - Geschiedenis van de dood [1]. Rituelen en gewoonten in Europa.
Y5695: COCK, THEODORUS DE. - Levensbijzonderheden van Theodorus de Cock.
H7061: COCKX-INDESTEGE, ELLY / NAVE, FRANCINE DE (EDS.). - Christoffel Plantijn en de exacte wetenschappen in zijn tijd.
T6906: COCLERS, LOUIS BERNARD / W. HORA SICCAMA. - Louis Bernard Coclers et son oeuvre.
Y8059: COCTEAU, JEAN & CHARLES MARTIN. - Soignez la gloire de votre firme et l'excellence de vos marchandises, car, si vous les jugez bonnes votre intérêt devient l'intérêt général.
L1526: COCTEAU, JEAN. - Thomas de leugenaar. Vertaald en ingeleid door Greetje van den Bergh.
M3115: COE, CHRISTOPHER. - Goddelijk. Vertaling J. v. Helmond.
M3128: COE, CHRISTOPHER/ J.F.G. GLICKMAN. - Jongens in je koffer. Vertaling E. van Domburg Scipio.
T8773: COEBERGH, P.M. - Het drostambt Tuddern.
R2292: COELHO, PAULO. - De heks van Portobello. Roman. Vertaald door Piet Janssen.
L7235: COELHO, PAULO. - Elf minuten. Vertaald door Piet Janssen.
T5121: COELHO, PAULO. - Brida. Vertaald door Piet Janssen.
Y1141: COELHO, PAULO. - Aan de oever van de Piedra huilde ik. Een spirituele roman. Vertaald door Piet Janssen.
R3158: COELHO, PAULO. - De alchemist. Vertaald door Harry Lemmens.
T5309: COELHO, PAULO. - De pelgrimstocht naar Santiago. Dagboek van een magier. Vertaald door Harrie Lemmens.
T5363: COELHO, MAURICE BERNARD. - Waarom Mussolini Abessynie wil beschaven.
R0300: COELHO, PAUL. - De Zahir. Vertaald uit het Portugees door Piet Janssen.
R0448: COENDERS, A. - Van partij-communist tot vrij-communist.
M1080: COENEN, FRANS. - Charles Dickens en de romantiek.
T4166: COENEN, FRANS. - Onpersoonlijke herinneringen.
W2198: COENEN, FRANS. - Reizen, een uitweiding en inwijding.
L3630: COENEN, FRANS. - Provo avant la lettre. Inleiding B de Goede.
B3947: COENEN, FRANS. - Onpersoonlijke herinneringen.
K6080: COENEN, FRANS. - Charles Dickens en de romantiek.
L3163: COENEN, FRANS. - Zomergenoegens van de Familie Kramp.
T7593: COENEN, FRANS. - Verveling.
Y5689: COENEN, FRANS. - Krantenknipsels over/van Frans Coenen.
B5354: COENEN, FRANS. - In duisternis.
T5989: COENEN, JOH. M. - Heil Oranje! Fantaisie op Oud Hollandsche Volkslieder van A. Valerius 1626.
R7077: COENEN, FRANS. - Verveling. Roman. Nawoord door I. Sitniakowsky.
H0354: COENEN, FRANS. - Bezwaarlijke liefde.
T6271: COENEN, FRANS. - Onpersoonlijke herinneringen.
R6779: COENEN, FRANS. - Catalogus van kunstvoorwerpen der verzameling Willet Holthuysen.
R1631: COENEN, FRANS. - Onpersoonlijke herinneringen.
K8911: COENRAADS, ED. - Fakkeldragers.
K9564: COENRAADS, ED. - Fakkeldragers.
Y2664: COENRAADS, ED. - De Appels. Woorden en Muziek. Zang en Piano.
R0824: COENRAADS, EDUARD [= PIETER ENDT]. - Eiland van geluk.
R0764: COENRAADS, EDUARD [= PIETER ENDT]. - Eiland van geluk.
T9245: COENS, M. EN C. HINDERDAEL. - Het stervende kind. Gedicht en Muziek. Onder leiding van Emiel Hullebroeck.
Y2933: COERS, F.R. - Liederen van Groot-Nederland. Verzameld door F.R. Coers Frzn. Verhalende Liederen (sagen, legenden, vertellingen, sprookjes) derde reeks.
Y2932: COERS, F.R. - Liederen van Groot-Nederland. Verzameld door F.R. Coers Frzn. Drinkliedjes.
Y2143: COERS, F.R. - Liederen van Groot-Nederland. Verzameld door F.R. Coers Frzn. No. 136 Oranje liedjes. Reeks II.
H6599: COETZEE, J.M. - Portret van een jongeman. Vertaling Peter Bergsma.
K7320: COETZEE, MARK. - Not afraid. Rubell Family Collection.
K3807: COETZEE, A. - De Zuid-Afrikaansche Letterkunde.
Y7203: COETZEE, J.M. (ED.). - Landscape with Rowers. Poetry from the Netherlands.
H6971: COFER, JUDITH ORTIZ. - Verhalen uit de Barrio. Vertaling T. Funhoff.
L6263: COGNASSO, FRANCESCO. - Life and culture in Piedmont from the middle ages to the present day.
Y1914: COGNIAT, RAYMOND, D. FORMAGGIO, A.WAGNER. - Die Malerei in acht Jahrhunderten.
T7808: COHEN STUART, M. - Het feest veranderd in rouw. Een woord op den vroegeren geboortedag van Neerlands Koningin. 17 Juni 1877.
L3589: COHEN, D. - De taak der oude geschiedenis.
M1603: COHEN-SOLAL, ANNIE. - Jean-Paul Sartre zijn biografie. Vertaling T. Boot e.a.
T9238: COHEN VAN ELBURG, JAMES. - Cabaret-Album 2e Bundel. Zes Cabaretliedjes. Woorden en Muziek van James Cohen van Elburg. No. 1 Serenade van Pierrot. No. 2 Pierrot en Pierrette. No.3 Tennisliedje. No. 4. Z'n Excellentie. No. 5. Brief van een dronken Student. No. 6. Harlekijn.
H9430: COHEN, DOLF. - Liegen loog gelogen. Met tekeningen van Willem van Malsen.
K4462: COHEN, MATT. - Nadine. Vertaling Peter Bergsma.
L1307: COHEN, E.G.D. - Nieuwe ontwikkelingen in de theorie der irreversibele processen.
K5018: COHEN, JOSEF. - Mensen met sterren. Deel I: Avond. Deel II: Nacht. Deel III: Dageraad.
R1282: COHEN, J. - Gids voor de tentoonstelling: Vondel en zijn tijd in boek en plaat. In de Openbare Leeszaal en Boekerij te Groningen 9-14 November 1937.
T8735: COHEN STUART, A.B. E.A. - Licht in Duisternis. Het werk van het Haagsch Crisis-Comite.
K6390: COHEN, JOSEF. - Mensen en sterren. Boek I: Avond.
B1611: COHEN, A. / C.L. EBELING / P. ERINGA. E.A. - Fonologie van het Nederlands en het Fries. Inleiding tot de moderne klankleer.
L6104: COHEN, L. - Van Vasco Da Gama tot van Lear Black. De ontwikkeling van het Verkeer tussen Nederland en Indie.
L4892: COHEN, ANTONIE. - The Phonemes of English. A Phonemic Study of the Vowels and Consonants of Standard English.
L7120: COHEN, D. - De taak der Oude Geschiedenis.
Y2165: COHEN VAN ELBURG, JAMES. - Cabaret-album. Zes liedjes.
K0773: COHEN, JOSEF. - De tocht van de dronken man.
B0745: COHEN, SALOMON JOSEPHUS. - Recusatione Judicis in Causis Criminalibus.
B6170: COHEN, GUEOULA. - Een stem voor strijdend Israel.
H6644: COHEN, D. / K. SPREY / F.L. GANSHOF E.A. - De pelgrimstocht der mensheid. Geillustreerde Wereldgeschiedenis. 4 delen. De Oudheid. Middeleeuwen en Renaissance. Bloeitijd van het absolutisme. Revolutie, restauratie, liberalisme.
T5704: COHEN, FRÉ (ED.). - Ic sie des meyen schijn. Een nieu liedt-boecxken van mey ende minne. Int welcke staen veel schone leysenen ende amoreuse liedekens. Bi een vergadert, uetghescreven ende verciert door Fre Cohen. Met eene corte inleidinghe van Willem Pyper.
L7408: COHEN, ERNST. - Waarom niet zoo, maar zoo?
T0877: COHEN, L. ALI. - Reflexen.
T5642: COHEN VAN ELBURG, JAMES. - Cabaret-Album 3e Bundel. Zes Cabaretliedjes. Woorden en Muziek van James Cohen van Elburg. No. 1 Het rose Peignoirtje. No. 2 Rozen. No.3 Avontuurtje. No. 4. Jeugd. No. 5. Zijn Antwoord. No. 6. Holland - en de Oorlog.
Y7050: COHEN, MORTON N. - Lewis Carroll. A Biography.
W0296: COHEN, ALEXANDER. - In opstand.
Y8060: COHEN,FRÉ. - Fré Cohen. Sierkunstenares in Amsterdam. Maandkalender over Fré Cohen, met achtergronden en afbeeldingen.
R3920: COHEN, HENRI MAURITS. - Schets der ontwikkeling van het Hebreeuws tot moderne omgangstaal.
T4769: COHEN, ERNST EN W.A.T. COHEN-DE MEESTER. - Daniel Gabriel Fahrenheit (geb. te Danzig 24 Mei 1686, overl. te 's-Gravenhage 16 Sept. 1736). Tweede mededeeling.
L4151: COHEN, COLIN. - Watermark 74, Handbook of an Exhibtion organised by Wiggins Tearpe (Mill sales).
T1710: COHEN, FRÉ. - Amsterdam. Feestwyzer zomerfeesten ter herdenking van het 300-jarig bestaan der Universiteit van Amsterdam 11 juni-5 juli 1932.
B9527: COHEN, J.L. - Dante in de Nederlandsche Letterkunde.
R3762: COHEN, JOSEF. - Wilt u rassenschennis, mijnheer? Novelle.
H4989: COHEN, ALEXANDER. - Brieven 1888-1961. Bezorgd door Ronald Spoor.
T6295: COHN, EMIL BERNHARD (HRSG.). - Jüdischer Kinderkalender. Erster Jahrgang.
L6081: COLENBRANDER, H.T. - Vestiging van het Koninkrijk (1813 - 1815). Geillustreerd onder toezicht van N. Beets.
L0836: COLENBRANDER, H.T. - Inlijving en opstand. Geillustreerd onder toezicht van N. Beets.
K5846: COLENBRANDER, H.T. - Oranje en het Wilhelmus.
T3837: COLENBRANDER, S. E.A. - Zijde en kunstzijde. Verslag van de Textieldag van 6 september 1990, Gemeentemuseum Helmond.
Y3986: COLERIDGE, SAMUEL TAYLOR. - The rime of the ancient mariner. Illustrated by Mervyn Peake.
R4783: COLERIDGE, S.T. - De ballade fen d'ald-matroas. Oerset van A.R. Scholten.
T1143: [SPINOZA] COLERUS, JOHN. - The life of Benedict de Spinosa. Done out of French. London 1706.
K7593: COLETTE. - La seconde.
Y5696: COLETTE. - Sido. Vertaling Kiki Coumans.
Y7505: COLETTE. - La Vagabonde. Edition Ne Varietur Avec 16 gravures originales sur bois de Renefer.
L3652: COLIJN, H. - Openingswoord ter Deputaten-Vergadering, gehouden te 's-Gravenhage op 14 october 1921.
Y5040: COLIJN, H. - De slag om Tjakra Negara. Een verslag in drie brieven, Uitgegeven en ingeleid door J. de Bruijn.
B1727: COLIJN, H. - Staatkundige Hervormingen in Nederlandsch Indie.
K9320: COLIJN, H. EN J. SCHOUTEN. - Redevoeringen. Een Woord. / Ons fundament en onze kracht.
K9321: COLIJN, H. - Toevende dageraad.
K9575: COLIJN, H. - Om de bewaring van het pand.
K9577: COLIJN, H. - De jubileumgift.
L2746: COLIJN, H. - Tot's lands behoud.
K9509: COLIJN, H. - Wankelen noch weifelen.
H8983: COLIJN, H. - Op de grens van twee werelden.
H1909: COLIJN, HENDRIK. - Colijn in de caricatuur. Honderd uitgezochte caricaturen. Met een voorwoord van Dr. Colijn zelf.
M2663: COLJE, JAN. - Spiegelschrift. Vertalingen van Franse, Duitse en Engelse lyriek.
L0424: COLLEDGE, E. (ED.). - Reynard the Fox and other mediaeval Netherlands secular literature.
K8442: COLLEM, A. VAN. - Liederen. Deel I. Liederen van huisvlijt.
M0079: COLLEM, A. VAN. - God, een gedicht.
K6379: COLLEM, A. VAN. - Liederen der gemeenschap. Tweede deel der liederen.
A0320: COLLEM, A. VAN. - Liederen der gemeenschap. Tweede deel der liederen.
A0364: COLLEM, A. VAN. - Liederen der gemeenschap. Derde bundel.
A0367: COLLEM, A. VAN. - Nieuwe liederen der gemeenschap.
B7529: COLLEM, A. VAN. - God, een gedicht.
H7672: COLLIER, DAVID & KAY FLOYD. - Desktop Publishing source book. Ready-to-use Layouts and Ideas for dtp users.
B9945: COLLIGNON, JOS. - Je moet toch wat. Politieke tekeningen uit NRC/Handelsblad, Nieuwsnet en de Volkskrant.
M5934: COLLINS, WARWICK. - De rationalist. Vertaling G. Lammers.
B8040: COLLINS, F. HOWARD. - Authors and Printers Dictionary. A guide for authors, editors, printers, correctors of the press, compositors and typists.
B8041: COLLINS, F. HOWARD. - Authors and Printers Dictionary.
K0008: COLLINS, LARRY EN DOMINIQUE LAPIERRE. - Brandt Parijs? 25 augustus 1944: De bevrijding van de franse hoofdstad. Vertaling J.F. Kliphuis.
L0506: COLMJON, GERBEN. - R.C. Bakhuizen van den Brink. Een markante persoonlijkheid.
B3554: COLMJON, GERBEN. - De Nederlandse Letteren in de Negentiende Eeuw. Schatgraven in platgetreden terrein.
K6690: COLMJON, GERBEN. - De oorsprongen van de Renaissance der Literatuur in Nederland in het laatste kwart der negentiende eeuw. Met 80 afbeeldingen.
K3481: COLMJON, GERBEN. - De renaissance der cultuur in Nederland. In het laatste kwart der negentiende eeuw. Uiteengezet in oorsprong en samenhang.
K6025: COLMJON, GERBEN. - De oorsprongen van de Renaissance der Literatuur in Nederland in het laatste kwart der negentiende eeuw. Met 80 afbeeldingen.
T1593: COLMJON, GERBEN. - Conrad Busken Huet. Een groot Nederlander.
Y0709: COLMJON, GERBEN. - De beweging van Tachtig. Een cultuurhistorische verkenning in de negentiende eeuw.
W2093: COLOM, J.A. - De Vyerige Colom. Verthonende De 17 Nederlansche Provintien. Met inleiding door Wil M. Groothuis.
H1346: COLOM, J.A. - De Vyerige Colom. Verthonende De 17 Nederlansche Provintien. Met inleiding door Wil M. Groothuis.
L4567: COLONNA, FRANCESCO. - Hypnerotomachia Poliphili. The Strife of Love in a Dream.
M8152: COLPA, JOHANNES PIETER. - Het door druk geinduceerde rotatiespectrum van waterstof. Experimenten en berekeningen.
R1643: COLSEN, J. - Poels.
R4758: COLTOF, S.W. - Verzamelde opstellen.
R8976: COLTOV, J.A. - De tweedehands consumentenmarkt.
R3925: COLTOV, J.A. - De tweedehands consumentenmarkt.
Y8095: COMBAT. - Combat. Hebdomadaire paraissant le samedi. 25 Novembre 1936 no 14.
Y8208: LE COMBAT. - Le Combat. Orange Anarchiste. 2e annee no. 26, Septembre 1927.
Y1015: COMELLO, RIK. - Oud nieuws & echte dromen.
Y1023: COMELLO, RIK. - De heenweg terug of forward on the way back.
K3086: COMER, F.A. EN R. GHEYSELINCK. - F.A. Snellaert. De man aan de bron 1809-1872.
Y8115: COMMENTAAR. - Commentaar. Uitgave van de sectie voorlichting van het militair gezag. 1e jaargang 25 augustus 1945 nr. 11 en 12 november 1945 nr. 22.
Y8482: REGELINGS-COMMISSIE. - Vereeniging tot Veredeling van het Volksvermaak te Amsterdam. Orde-Bepalingen voor het Kinderfeest op 31 Augustus 1889.
R9138: EENE GEMENGDE COMMISSIE. - De wet op den kinderarbeid voorstellen tot hare verbetering.
L8209: STAATS-COMMISSIE. - Ontwerp van wet op het Hooger Onderwijs met bijgevoegd rapport en memorie van toelichting, aan den Koning ingediend.
T3887: COMMUNISME. - Indonesia en Nederland. Indonesie onder de dreiging van Japan, Ahmad Saleh. Bevolkingspolitiek en sterilisatie in Duitschland. Waarom werd Holland Calvinistisch. Herman Gorter en zijn Groote Dichters. Het Bataillon Jaquemotte, Gerard Vanter. De geschiedenis van een kolonie. De onbekende Adolf Hiitler. De Nederlands-Indische Eenheid. De Japanse dreiging.
T9267: COMMUNISME. - Bevat o.a.: Sidney en Beatrice Webb: Sowjet Communisme. K. Beuzemaker: Gemeente politiek.
T3888: COMMUNISME. - Nieuwe aanvallen op het parlementaire stelsel. Rondom het S.D.A.P. congres. Het Trotzkisme De handlanger van het Fascisme. Het Nationaliteiten vraagstuk in Vlaanderen. Willem van Iependaal: Dialoog. In Smartend Gareel. Geest en Karakter. De Broodprijs. De nieuwe verkiezingen in de Sowjet Unie. China's keuze: Eenheid of ontbinding. Heinrich Mann - De Heraut van het Volksfront. De strijd voor de Bolsjewistische partij. De opbouw v.d. materie. Tijdschriften-bespreking. Schaken en Dammen.
T3880: COMMUNISME. - Ko Beuzemaker: Rondom de burgerlijke Democratie. A.S. de Leeuw: Vrede en Oorlog. C. van den Berg: Het plan van de Arbeid van S.D.A.P. en N.V.V. W.J. de Groot: Onderzoek naar de voedingstoestand van Schoolkinderen te Amsterdam. Martien Beversluis: Verantwoording. J.L. Snethlage: De christelijke wereldrevolutie en haar verdedigers. Gerard de Waal: De ontwikkeling van de filmkunst in de kapitalistische Maatschappij. J. St.: De minerale sanktie.
T7868: DE COMMUNIST. - De politieke situatie en de regeering Colijn, door A.S. de Leeuw. Over ons werk in de moderne vakbeweging, door F. de Groot. Hoe kan de revolutie in Spanje overwinnen? S.J. Rutgers. Onze landbouw door P.A. Diepenhorst 1933. Opvoedingsvraagstukken. De A.B.C. Serie. Verbetering.
T7866: DE COMMUNIST. - 16 jaar proletarische dictatuur. Stalin - Over de October revolutie. De buitenlandsche politiek der S-U. De Propagandist. Krupskaja - Aan den vooravond der October revolutie. De Partij-Arbeider. De beteekenis van de Bolsjewistische Partij.
T7867: DE COMMUNIST. - De Roode Dinsdag als Strijddag tegen de Regeering-Colijn door Schalker. De Sociaal Demokratie sinds de verkiezingen. De Propagandist. De eerste overwinningen van het Tweede Vijfjarenplan. De beteekenis van onze Partij-literatuur. De Partij-Arbeider. Het Congres van den C.J.B. Controle op onze organisatie.
Y8203: LA VOIX COMMUNISTE. - La Voix Communiste. Organe de la Ligue Communiste Internationaliste (Trotskyste) en Belgique. 5e annee 1935. Nummero 18-19-20.
T4485: COMPAEN, CLAESZ. - Voorste linie. Flitsen uit het illegale leven.
Y8386: COMPORESI, PIERO. - Het onvergankelijke vlees. Heil en heling in middeleeuwen en vroeg-moderne tijd. Met een introductie van E. Schulte van Kessel.Vertaling Annie van Rest.
T1731: COMPTON, R.H. - Our South African Flora. Ons Suid-Afrikaanse plantegroei.
Y7762: CONAN DOYLE, ARTHUR. - De verloren wereld.
T8374: CONAN DOYLE, ARTHUR. - Geheimzinnige verhalen.
Y4686: FEEST-CONCERT. - Hulde aan Oranje. Feest-Concert door de beide afdeelingen der Koninklijke Nationale Zangschool. Directeur J.H. Marinus. Met medewerking van Maike Hekkama, Anna de Graaf, B.J. de Goey, R.P. van Beckum en Henri de Louw en de Kapel der Utrechtsche Schutterij op Maandag 21 Februari 1887 in het gebouw van Kunsten en Wetenschappen.
Y7846: CONCORDIA. - Concordia. Klasse Courant van klasse !C, Barlaeus-gymnasium. No 5. Juni 1944. De Deporte's in Suriname.
B5379: CONFUCIUS. - De grote leer Ta Hio. Vertaald en toegelicht door E.J. Welz.
H0720: CONGE-KLEYN-JANSSEN, MIEKE LE. - Wat lees ik uit de hand. In verband met opvoeding, huwelijk, ziekte en misdaad.
R7080: CONIJN, H. - De reclame in een notedop.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

10/27