Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
T6929: BUSKES JR., J.J. EN G.J. HEERING. - Gij zult niet doodslaan! Het evangelie in oorlogstijd. Getuigenissen van....
R4693: BUSKES, J.J. - Hoe staat het Socialisme als Wereldmacht tegenover het Christendom.
T6976: BUSKES JR., J.J. - Daar staat geschreven.
T5621: BUSKES, J.J. - Is godsdienst opium voor het volk?
T3366: BUSKES, J.J. - C.D.U en S.D.A.P.
R7361: BUSKES, J.J. - Radicaal socialisme in de Partij van de Arbeid.
T7341: BUSKES, J.J. - Rondom de Doodstraf. Kanttekeningen bij de Herderlijke Brief van de Generale Synode der Hervormde Kerk.
T5490: BUSKES, J.J. - Is godsdienst opium voor het volk?
T2283: BUSSCHE, R.V. VANDEN. - Cyriel Verschaeve zijn levenshouding en zijn kunstenaarschap.
L7434: BUSSE, GERD. - Duitse Kaas - nieuws over Elsschot.
B2968: [FILTER]. BUSSE, GERD. - Duitse Kaas, nieuws over Elsschot. Drie artikelen.
L8841: BUSSINK, GERRIT. (ED.). - Toneelgroep Sater 1976-1979. Opkomst en neergang van een Hollands familiebedrijf. De juf van de Czaar Peterstraat. Het verhoor. Isotopen op zaterdag.
R8705: [COHEN] BUSSUM, SANI VAN. - Het Joodsche bruidje. Een zedenschets uit onze dagen.
R7654: [COHEN] BUSSUM, SANI VAN. - Het Joodsche bruidje. Een zedenschets uit onze dagen.
B3006: [COHEN] BUSSUM, SANI VAN. - Een bewogen vrijdag op de Breestraat. Een vertelling uit de tweede helft der 19de eeuw.
T3811: UITGEVERIJ J.H. DE BUSSY. - Catalogus. Zuid-Afrikaanse boeken en tijdschriften.
H6969: BUTER, DAPHNE. - Alle vogels van de wereld. Verhalen.
R8516: BUTER, ADRIAAN. - Een nuttig man. Thomas Ainsworth te Goor (1833-1837).
W4587: BUTSCH, ALBERT FIDELIS. - Handbook of renaissance ornament. 1290 designs from decorated books. With a new introduction and captions by Alfred Werner.
R8445: BUTTER, F. - Westfriesche schetsen. Vertellingen in het dialect van dit gewest.
R6629: BUTTER, F. - Westfriesche schetsen. Vertellingen in het dialect van dit gewest.
T6757: BUTTINGHA WICHERS, J. VAN. - Schaatsenrijden.
R7875: BUUR, DOROTHEE. - Indische jeugdliteratuur. Geannoteerde bibliografie van jeugdboeken over Nederlands-Indie en Indonesie 1825-1991.
K5170: BUUREN, A.M.J. VAN / W.P. GERRITSEN / A.N. PAASMAN. - Vermakelijk bibliografisch ganzenbord. Een eerste handleiding bij systematisch-bibliografisch onderzoek op het gebied van de Nederlandse Letterkunde.
R1461: BUUREN, A.M.J. VAN / W.P. GERRITSEN / A.N. PAASMAN. - Vermakelijk bibliografisch ganzenbord. Een eerste handleiding bij systematisch-bibliografisch onderzoek op het gebied van de Nederlandse Letterkunde.
T9087: BUURMAN, BERT. E.A. - Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen 75 jaar.
R0399: BUURSINK, MARIJKE E.A. - De wetenschap van het lezen. Tien jaar theorie der literaire receptie. Met een bibliografie. Voorwoord J.J.A. Mooij.
R2504: BUVE, J.D.J. - Metafysisch Manifest. Nieuw zicht op wetenschap, godsdienst en moraal.
L4566: BUWALDA, P. - The Umbelliferae of the Netherlands Indies.
L9416: BUYENS, FRANS. - Willem Elsschot, een burgerlijk geweten.
K5142: BUYENS, FRANS. - Albert van Hoogenbemt. Een peiling naar de essentie van zijn persoonlijkheid.
K2811: BUYENS, FRANS. - Beschouwingen rondom het werk van Achilles Mussche.
R4122: BUYENS, FRANS. - Andreas Latzko, rebel tegen het onrecht, strijder voor de vrede. Voorwoord Stella Latzko-Otaroff.
B2430: BUYNSTERS, P.J. - Willem Bilderdijk en de Geestenwareld.
L2210: BUYS, AREND. - Kleur en inkt. Verhandeling voor den boekdrukker over het ontstaan, de harmonie en keuze der kleuren, de samenstelling en het gebruik van den inkt.
H8518: BUYS, JAAP. - Wijde blik. Verhalend proza van zestig jaar Wereld-Bibliotheek. Bijeengelezen en ingeleid door ....
B2562: BUYS DE GRAAF, A. - Splinter en Balk. Eerste open brief aan Dr. J.C Zaalberg Pz., Predikante te 's-Gravenhage, naar aanleiding van diens Twee brieven aan zijne R.K. medechristenen.
B4640: BUYS BALLOT, C.H.D. - Levensschets van Dr. Rijk van Rees, Hoogleeraar te Utrecht.
R3492: BUYS, F. - Sociaaldemocratische Studieclub: Rapport omtrent de verhouding van school, kerk en staat in het buitenland.
K0912: BUYSSE, CYRIEL. - Krachten. Gekozen en ingeleid door Clam Bittremieux.
L6411: BUYSSE, C. LOUIS COUPERUS, W.G. VAN NOUHUYS. (EDS.) - Groot Nederland Letterkundig Maandschrift voor den Nederlandschen Stam. Elfde jaargang, tweede deel.
L8622: BUYSSE, C., A. DE SAVORNIN LOHMAN, JAC. VRANCKEN. - Nieuwere Schrijvers II.
B8600: BUYSSE, CYRIEL. - Het leven van Rozeke van Dalen.
R0098: BUYSSE, CYRIEL. - Inhoud: Cyriel Buyse en de Nederlandse uitgever C.A.J. van Dishoeck I. Buysse en Hauptmann I. Louis Couperus. Brieven aan C. Buysse. C. Buysse, De levenskring I. Kantteningen. Kroniek door A.M. Musschoot.
R0096: BUYSSE, CYRIEL. - Inhoud: Cyriel Buysses brieven aan Fritz Francken. Cyriel Buysse en de Nederlandse uitgever C.A.J. van Dishoeck II: 1914-1931. Buysse en Hauptmann II. Cyriel Buysse en het naturalisme. Een pragmatische leeuw, Eine Lowe von Flandern. Kroniek door A.M. Musschoot.
K2939: BUYTENDIJK, F.J.J. - De moderne mens en zijn lectuur.
K7656: BUYTENDIJK, F.J.J. - De psychologie van de roman. Studies over Dostojevskij.
R5017: BYARS, MEL. - Design Encyclopedia. 1880 to the present.
K9297: BYLEVELD, H. VAN. - Nederland in Frankrijk. De Zuidergrens der Nederlanden.
T6324: BYMHOLT, B. - Onderwijzers-werkeloosheid.
B9631: BYMHOLT, B. - Geschiedenis der Arbeidersbeweging in Nederland. Herdruk van de editie van 1894. Met een nieuw register en een bibliografische schets. Twee delen.
T7315: BYMHOLT, B. - Geschiedenis der Arbeidersbeweging in Nederland.
T6543: BYMHOLT, B. - Geschiedenis der Arbeidersbeweging in Nederland.
R4947: [WILDE] BYRNE, PATRICK. - The Wildes of Merrison Square. The family of Oscar Wilde.
Y0937: BYRON, LORD. - De Abydeensche Verloofde. Uit het engelsch van Lord Bijron door Mr. J. van Lennep.
R1258: BYRON, MAY. - A Day with John Greenleaf Whittier.
T9072: BYVANCK, W.G.C. - De jeugd van Isašc da Costa (1798-1825). Twee delen.
H4999: BYVANCK, W.G.C. - Keur uit het ongebundelde werk. Ingeleid en met aantekeningen voorzien door J.J. Oversteegen.
L2687: BYVANCK, W.G.C. - Vaderlandsche figuren op den overgang der achttiende eeuw. Hogendorp en Yorck 1778 - 1781. De prins in ballingschap 1795 - 1809. Eeuwspiegel 1812.
L6974: BYVANCK, A.W. - Varia Historica aangeboden aan Professor Doctor A.W. Byvanck t.g.v. zijn zeventigste verjaardag door de Historische Kring te Leiden.
L7115: BYVANCK, A.W. - Het Hellenisme en zijn strijd in de antieke wereld.
M2907: BYVANCK, W.G.C. - Literarische en historische studien.
R0205: BYVANCK, W.G.C. - Vaderlandsche figuren op den overgang der achttiende eeuw. Hogendorp en Yorck 1778 - 1781. De prins in ballingschap 1795 - 1809. Eeuwspiegel 1812.
A0024: CABANES. - Moeurs intimes du Passe. Ouvrage illustre de 68 gravures.
L5933: CABANNE, PIERRE. - Erotik in Malerei und Graphik.
K9953: CACHET, HENRI. - Les greves d'ouvriers papetiers en France au XVIIIeme siecle jusqu'a la revolution.
B8393: CADIVEC, EDITH. - Eros, der Sinn meines Lebens.
B1374: CADRES MARMET, E. - La Stenographie simplifiee, ou l'art d'ecrire aussi vite que l'on parle reduit a ses plus simples principes. Traite complet. D'Ecriture abregee mise a la portee de tout le monde, Exprimant les voyelles, d'une execution facile.
R6907: CAENEGHEM, POL VAN (INL.). - Belgikske nikske? Nederland een!
Y4029: CAESAR, GAIUS IULIUS, - Commentarii de Bello Gallico.
B1596: CAHEN-DELHAYE, ANNE. - La ceramique de l'age du fer au Tierceau a Orp-Le-Grand. Collection P. Doquet.
H7750: RUIMTE DRIEMAANDELIJKS CAHIER NR 3. - Anna Blaman: Schuld en heimwee. Hugo Claus: Fragmenten. Hans Andreus: De dichter: Verantwoordelijkheid of niet. e.a.
K2894: CAILLIAU, PHIL. - Jef Geeraerts.
B9399: CAIN, JAMES M. - Serenade. Vertaling M. Kann en M. Kann-Jolles.
L3110: CALAND, W. (VERTALER). - Verhalen van een Vampier. Uit het Sanskrit vertaald door W. Caland.
T2739: CALCAR, ELISE VAN. (GEB. SCHIOTLING). - Tabitha. Armoede en Weldadigheid.
T6791: CALCAR, ELISE VAN. - FrŲbels methode tot Natuurlijke en Harmonische Ontwikkeling van lichaam en geest. Een boek voor moeders.
Y3426: CALCAR, ELISE VAN. - Wat Parijs mij te zien en te denken gaf.
Y0243: [VONDEL] CALIS, PIET. - Vondel. Het verhaal van zijn leven (1587-1679).
H6912: CALIS, PIET. - Het ondergronds verwachten. Schrijvers en tijdschriften tussen 1941 - 1945.
B9306: CALIS, PIET. - Het elektrisch bestaan. Schrijvers en tijdschriften tussen 1949-1951.
H8458: CALIS, PIET. - De vrienden van weleer. Schrijvers en tijdschriften tussen 1945 en 1948.
B8223: CALIS, PIET. - De vrienden van weleer. Schrijvers en tijdschriften tussen 1949 en 1951.
R0649: CALISCH, S.M.N. - Een Zesdaagsch Internationaal Debat. Wat er in de eerste Septemberweek van dit jaar in de Haagsche Lombardstraat voorviel.
T6521: [CATALOGUS] CALJE-VAN GULIK, MEVROUW. - Kinderboeken uit de collectie van mevrouw Calje-van Gulik. Veilingcatalogus A.L. van Gendt & Co. Veiling op 23 april 1979.
Y1818: CALKOEN, H.J. - De nieuwe kieswet. Uitgesproken in de vergadering van Burgemeesters en Secretarissen in Noord-Holland. OP Maandag den 7 September 1896.
B8964: CALLOT, JACQUES. - Das Gesamte Werk in zwei Banden: 1. Handzeichnungen, 2. Druckgraphik.
B8965: CALLOT. - Callot's etchings. 338 Prints. Edited by Howard Daniel.
R4908: CALLOWAY, STEPHEN. - Charles Ricketts. Subtle and fantastic decorator. Foreword by Kenneth Clark.
K3932: CALS, J.M.L.TH. - De zin der vrijheid.
P0638: CALVET, LOUIS-JEAN. - Roland Barthes, een biografie. Vertaald door J. Holierhoek.
H2031: CALVETTI, PAOLA. - De geheime liefde.
Y2509: CALVIJN, JOHANNES. - Een zeer schoon ende profitelick tractaet Joannis Calvini, vande ergernissen waer door hedens daegs veel mensche afgeschrickt: sommige oock vervreemt werden vande reyne leere des Evangliums. Aen Laurens van Normandien. Wt het Latijn getroulick ouergheset door Peterum Iacobi Silvenoetium. Noch een appendix voor die haer vande Avontmale onthouden, om datter ergerlicke en schandelycke menschen toegaen.
R2909: CAMERON, KENNETH NEILL. - Shelley: The golden years.
L9687: CAMI, BEN. - Brief aan Dorothy en andere verhalen.
H1965: CAMI, BEN. - Gedichten 1954-1983. Een keuze.
Y1739: CAMILLE, MICHAEL. - Middeleeuwse Minnekunst. Onderwerpen en Voorwerpen van Begeerte.
T6258: CAMP, MAXIME DU. - Uren met Flaubert en andere herinneringen. Samengesteld, vertaald en van een nawoord voorzien door Edu Borger.
T0422: CAMPAERT, ALEX. - Klank en beeld.
T9947: CAMPBELL, M.-F.-A.-G. - Annales de la typographie nťerlandaise au XVe siŤcle. + 1er supplťment.
B1777: CAMPBELL, GORDON. - Renaissance art & architecture.
H3679: CAMPBELL, TONY. - Hoogtepunten uit de wereld van de cartografie. Oude kaarten en hun makers.
R3432: CAMPE, J.H. - Handleiding tot de natuurlijke opvoeding; of Robinson CrusoŽ, ten dienste der jeugd.
H5695: CAMPEN, STEVEN VAN. - Gaandeweg. Gedichten.
T3319: CAMPEN, S.R. VAN. - Neerlands zilveren feest. Eene historische lofrede, ter gelegenheid van den 25sten verjaardag der troonsbeklimming van zijne majesteit Willem III, koning der Nederlanden. Vertaald uit het Engelsch.
R8977: CAMPEN, M.H. VAN. - Opstellen.
K7086: CAMPEN, M.H. VAN. - Over literatuur. Critisch en didactisch.
T4667: CAMPENHOUT, F. VAN EN L. MOREELS. - Drie Mystieken: Lutgardis, Lydwina, Kleine Theresia.
T0931: CAMPENHOUT, FRANS VAN. - Lexicon van de Daensistische Beweging.
T9548: CAMPERT, REMCO. - Dit gebeurde overal. Nieuwe gedichten.
R3629: CAMPERT, REMCO. - Een liefde in Parijs. Roman.
L1713: CAMPERT, REMCO. - Liefdes schijnbewegingen. Een leesboek.
R2173: CAMPERT, REMCO. - De Harm & Miepje Kurk Story.
H5660: CAMPERT, JAN. - Het onontkoombaar lied. Gedichten van Jan Campert uit de periode 1933-1942, aangevuld met een herdenkingsvers van Remco Campert en van een nawoord voorzien door Harry Scholten.
M3266: CAMPERT, JAN. - Sonnetten voor Cynara.
W7727: CAMPERT, JAN. - Verwilderd landschap.
K9407: CAMPERT, REMCO / RINNOOY KAN, ALEXANDER / HUUB OOSTERHUIS. - De wolk die niet voorbijtrok / Vrijheid is niet te koop / Echte wereld.
W2874: CAMPERT, REMCO. - Alle bundels gedichten.
L3224: CAMPERT, REMCO. - Als in een droom. Een vertelling.
H6290: CAMPERT, REMCO. - Betere tijden.
H3125: CAMPERT, REMCO. - Bij hoog en bij laag. Nieuwe gedichten.
H4790: CAMPERT, REMCO. - Collega's. gedichten.
H4516: CAMPERT, REMCO. - Gouden dagen. Een vertelling.
K4939: CAMPERT, REMCO. - Luister goed naar wat ik verzwijg. Gedachten en aforismen uit zijn werk samengelezen door Gerd de Ley.
M8070: CAMPERT, REMCO. - Met man en muis.
M7381: CAMPERT, REMCO. - Ohi, hoho, bang, bang of het lied van de vrijheid. Novelle.
A0880: CAMPERT, REMCO. - Wie doet de koningin.
B1234: CAMPERT, REMCO. - Dit gebeurde overal, Hoera, Hoera.
L8463: CAMPERT, REMCO. - Ratapan Lamento. Vertaling/terjemahan Linde Voute. Keuze/disunting oleh Martin Mooij.
L7206: CAMPERT, REMCO. - Een geschenk uit de hemel.
B0589: CAMPERT, JAN. - Wier, een Zeeuwse roman.
B1557: CAMPERT, JAN. - Den luiden lach en andere verzen.
B4093: CAMPERT, REMCO. - Liefdes schijnbewegingen. Een leesboek.
B5713: CAMPERT, REMCO. - De tijden.
B7043: CAMPERT, REMCO. - Tot zoens.
Y0336: CAMPERT, JAN. - Gedicht. Uitgegeven ter gelegenheid van de geboorte van Prinses Beatrix Wilhelmina Armgard, Prinses van Oranje Nassau, Prinses van Lippe Biesterfeld. 31 Januari 1938 0,47 voormiddag.
T7409: CAMPERT, DEBORAH.; KOOTEN, BARBARA VAN. - C'est la vie.
M9325: CAMPERT, REMCO. - Waar is Remco Campert?
Y2870: CAMPERT, REMCO. - Compact. Gedichten, verhalen, columns.
H8504: CAMPERT, REMCO. - Nacht op de kale dwerg. Verhalen.
B0017: CAMPERT, REMCO. - Hoe ik mijn verjaardag vierde. Verhalen.
R0696: CAMPERT, REMCO (RED.). - Gedicht 3 maandelijks tijdschrift voor poŽzie. Nr. 8. december 1975.
R0695: CAMPERT, REMCO (RED.). - Gedicht 3 maandelijks tijdschrift voor poŽzie. Nr. 7. oktober 1975.
R0694: CAMPERT, REMCO (RED.). - Gedicht 3 maandelijks tijdschrift voor poŽzie. Nr. 6. juli 1975.
R0693: CAMPERT, REMCO (RED.). - Gedicht 3 maandelijks tijdschrift voor poŽzie. Nr. 5. februari 1975.
R0692: CAMPERT, REMCO (RED.). - Gedicht 3 maandelijks tijdschrift voor poŽzie. Nr. 4. november 1974.
R0691: CAMPERT, REMCO (RED.). - Gedicht 3 maandelijks tijdschrift voor poŽzie. Nr. 3. juni 1974.
R0689: CAMPERT, REMCO (RED.). - Gedicht 3 maandelijks tijdschrift voor poŽzie. Nr. 1. januari 1974.
R0697: CAMPERT, REMCO (RED.). - Gedicht 3 maandelijks tijdschrift voor poŽzie. Nr. 12. december 1976.
Y1651: CAMPERT, REMCO. - Alle bundels gedichten.
R0051: CAMPERT, REMCO. - Het gangstermeisje. Een roman.
K3866: CAMPERT, REMCO. - Zachtjes neerkomen.
L2299: CAMPERT, REMCO. - Een mooie jonge vriendin en andere belevenissen.
R0690: CAMPERT, REMCO (RED.). - Gedicht 3 maandelijks tijdschrift voor poŽzie. Nr. 2. april 1974.
T2194: CAMPERT, JAN R.TH. - Verzen.
Y4233: CAMPERT, JAN. - Rijmprent: De Achttien Dooden.
T4674: CAMPERT, REMCO. - Remco Campert leest. CD met gedichten uit de periode 1950-1986.
Y3209: CAMPERT, JAN. - Amsterdam. Rijmprent.
R6761: CAMPERT, JAN. - In memoriam Jan Campert. Overleden 12 januari 1943.
R7326: CAMPERT, REMCO. - Ohi, hoho, bang, bang. Novelle.
R1649: CAMPERT, REMCO. - Liefdes schijnbewegingen. Een leesboek.
K8772: CAMPERT, JAN. - Verzamelde gedichten 1922 - 1943.
R7958: CAMPERT, REMCO. - Bij hoog en bij laag. Nieuwe gedichten.
R7828: CAMPERT, REMCO. - Het huis waarin ik woonde.
R4091: CAMPFENS, M. / SCHREVEL, M. E.A. (EDS.). - Op een beteren weg. Schetsen uit de geschiedenis van de arbeidersbeweging aangeboden aan mevrouw dr. J. M. Welcker.
R4114: CAMPFENS, M. / VOERMAN, GERRIT. - Archieven van de Rode Familie.
H7980: CAMPFENS, MIES. - De Nederlandse archieven van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam.
R0661: CAMPFENS, MIES. - De Nederlandse archieven van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam.
L5288: CAMPHUIS-HAAKMAN, C.Y.A. - De Glascollectie van het Waterschap IJsselmonde. Nederlands gegraveerd glas uit de 18e, 19e en 20e eeuw.
L0122: CAMPHUYSEN, DIRK RAFAELSZ. - Bloemlezing uit zijn gedichten met inleiding door J.C. van der Does.
B5040: CAMPHUYSEN, DIRK. - Bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door K. Heeroma.
R5761: CAMPHUYSEN, D. RZ. - Uitgezochte Stichtelijke Gedichten. Naar de hedendaagsche taal en spelling en met korte aanteekeningen door Jan Kops, vooraf een levensberigt van den dichter met eenige nieuwe bijdragen.
B0415: CAMPOS, ARNALDO. - Livreiro um de todas as letras. Entrevista a Renato Mendonca.
K5664: CAMUS, ALBERT. - De pest. Vertaling Willy Corsari.
T5384: CAMUS, ALBERT. - Bruiloft. Vertaling Anton van der Niet.
R8768: CAN, M. VAN. - J.A. Alberdingk Thijm.
L4055: CAN, H.L.M. VAN. - J.A. Alberdingk Thijm zijn dichterlijke periode.
B2153: CAN, H.L.M. VAN. - J.A. Alberdingk Thijm. Zijn dichterlijke periode.
B0819: CAN, H.L.M. VAN. - J.A. Alberdingk Thijm zijn dichterlijke periode.
K8594: CANAPONI, PATRIZIO. - De draaideur. Roman.
T8604: CANAPONI, PATRIZIO. - Een gondel in de Herengracht en andere verhalen.
K0054: CANDANI. - Een zoetwaterlied.
R8380: CANDIDUS. [=WILLEM VAN IRHOVEN VAN DAM]. - Vyfde missive van Candidus, aan den Schryver van het Politiek Vertoog, dienende ter wederlegging van hetzelve.
T4648: CANES, S.G. - De kinderwetten.
L5042: CANETTI, ELIAS. - Het Martyrium. Vertaling Jacques Hamelink.
T8864: CANETTI, ELIAS. - De oorgetuige. Vijftig karakterschetsen. Vertaald door Tom Grafdijk.
Y3333: CANHO, BENJAMIN DEL. - De ballade van de eendagsvlieg.
Y1114: CANNABICH, J.F.G. - Klein Aardrijkskunde voor Eerstbeginnenden. Voor het Lager Onderwijs in Nederland. Vrij bewerkt door H. Frijlink.
Y0537: CANNEGIETER, J.P. - R.K. Propaganda in Nederland. Voordracht den 9den Augustus 1911 ter Alg. Vergadering der Evangelische Maatschappij te 's-Gravenhage.
T7588: CANNEGIETER, JAN PIETER. - Het Ultramontanisme en de Christen van Nederland sinds 1853.
R5600: CANNEGIETER, T. - Van Modern tot Rooms?
R5599: CANNEGIETER, T. - Nog eens: van Modern tot Rooms? Antwoord aan Dr. Gerard Brom.
Y0123: CANNEGIETER, D. - Goslinga-state te Hallum en hare bewoners.
T3161: CANNELL, J.C. - Het meesterboek der tooverkunst.
R8979: CANTER, BERNARD. - Dramatische Werken: Medea. De Bron der Jeugd. De Gijzelaars.
Y4137: CANTER VISSCHER, J.T. - Alphabetisch register op den inhoud van werken, betreffende 's Rijks overzeesche bezittingen en kolonien. Eerste aflevering: Het Tijdschrift voor Nederlandsch Indie, van Dr. W.R. baron van HoŽvell, 1838-1860.
T1021: CANTER, BERNARD. - Mombakkes. De groote comediant. Een andere roman van dag- en voetlicht.
T9448: CANTRE, JOZEF. - Tentoonstelling gewijd aan het werk van jozef Cantre 3 - 16 juni 1949. Ingericht door Het Comite voor Aristieke Werking.
T9446: CANTRE, JOZEF. - Jozef Cantre. Tentoonstelling grafisch werk.
T9447: CANTRE, JOZEF / LOUIS LEBEER. - L'oeuvre grave de Jozef Cantre.
H7623: CANTY, KEVIN. - Paleisjes. Vertaling Frans van der Wiel.
T4516: CAPA, ROBERT. - Mensen in de oorlog. Foto's van Robert Capa.
B6292: CAPADOSE, A. - De Kracht des Geloofs, of Bijzonderheden uit het leven en lijden van D. Manuel Matamoros, gevangen om zijns geloofs wille in Spanje uit eenige zijner brieven opgemaakt.
Y1111: CAPADOSE, MEVR. - Bijbelsche Vragen en Antwoorden ten behoeve van Christelijke Huisgezinnen. Een nieuwjaars-geschenk. Uit het Fransch vertaald
L7781: CAPART, JEAN. - Makit. Een muizenhistorie ten tijde der Pharaos. Vertaling M. de Praetere.
K6957: CAPEK, KAREL. - Over Scandinavie. Vertaling W.A. Fick-Lugten. Illustraties van den schrijver.
L1967: CAPELLE, H. VAN & A.P. BOVENKAMP. - De Berghof. Hitlers verborgen machtscentrum.
Y3823: CAPELLEVEEN, PAUL VAN E.A. (RED.). - Schrift & signatuur. Case studies over moderne handschriften uit de Koninklijke Bibliotheek.
H8482: CAPIEU, HENRI / NICO HEUKELS. - Le torches de l'attente. De fakkels van het wachten. Vingt-deux psaumes contemporains. Tweeentwintig eigentijdse psalmen.
M7160: CAPOTE, TRUMAN. - De diamanten gitaar. Vertaling A. Nonymus.
K3940: CAPOTE, TRUMAN. - Een kerstherinnering. Vertaling Ingrid Toth en Eva Wolff.
M7156: CAPOTE, TRUMAN. - Een huis vol bloemen. Vertaling A. Nonymus.
H9722: CAPOUYA, EMILE. - Wilde vaart. Vertaling Johan Hos.
T0942: CAPPELLE, JOHANNES PIETER VAN. - Bijdragen tot de geschiedenis der wetenschappen en letteren in Nederland.
L6656: CARANSA, AB. - Van school verwijderd. Jood. Dokumenten betreffende de verwijdering van joodse leerlingen van Amsterdamse ambachtsscholen in 1941.
R4156: CARDAUNS, HERMANN. - FŁnfzig Jahre KŲlnische Volkszeitung. Ein RŁckblick zum Goldenen Jubilšum der Zeitung am 1. April 1910.
B3270: [TSJECHOV]. CARDORFF, PETER. - Cheov als Entwurf. Inventar einer Lebensperspektive.
R3612: CARLIER, MARC EN ADA DEPREZ. - Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle 1878-1897.
R3609: CARLIER, MARC EN ADA DEPREZ. - Muzen Album 1843-1848. De Vlaemsche Letterbode 1843-1845. Het Vaderland 1844-1845. Het Vaderland en de Vlaemsche Letterbode 1845-1846. De Vlaemsche Stem 1846-1853. De Moedertael 1849-1853. Bydragen van het Nederduitsch Tael- en Letterkundig Genootschap te Brussel 1848-1849.
M5823: CARLO, ANDREA DE. - Macno. Vertaling T. van Dijk.
M5836: CARLO, ANDREA DE. - Room trein. Vertaling T. Graftdijk.
M5822: CARLO, ANDREA DE. - Vogels voor kooien en volieres. Vertaling T. Graftdijk.
K5166: CARLYLE, THOMAS. - Zes lezingen over helden, heldenvereering en heldengeest in de geschiedenis. Vertaald door J. Wesselink-van Rossum.
Y1899: CARLYLE, THOMAS. - De Fransche Omwenteling. Een geschiedkundig tafereel. Rijk Geillustreerde uitgave naar authentieke platen en portretten. Voorwoord W.J. Hofdijk. Tweede deel De Constitutie.
R9609: CARLYLE, THOMAS. - Zes lezingen over helden, heldenvereering en heldengeest in de geschiedenis. Vertaald door J. Wesselink-van Rossum.
K0286: CARMIGGELT, S. - Trio voor een hand. 127 verhalen, ontleend aan Poespas, Mijn moeder had gelijk en Welverdiende onrust. Met illustraties van Peter Vos.
Y4024: DE HAAGSE VERBRUIKER. / S. CARMIGGELT. - De Haagse Verbruiker. Cooperatief Weekblad voor 's-Gravenhage en de Randgemeenten. 1e jaargang vrijdag 18 maart 1938. no. 3. [Op blz 4: S. Carmiggelt, Mensen die je tegenkomt].
H9427: CARMIGGELT, S. - Oude mensen.
M4776: CARMIGGELT, S. - Mag 't een ietsje meer zijn? Een eigen keuze uit alle bundels. GeÔllustreerd door Peter Vos.
L1582: CARMIGGELT, S. - We leven nog.
K6604: CARMIGGELT, S. - Speciaal voor U.
M8361: CARMIGGELT, S. - Carmiggelt. een uitgave samengesteld ter gelegenheid van de bekroning van het oeuvre van Simon Carmiggelt met de vijfjaarlijkse prijs van de Amsterdamse Boekverkopers Vereniging.
K0410: CARMIGGELT, S. - De gedichten.
H4136: CARMIGGELT, S. - Kijk, S. Carmiggelt. De schrijver in beeld.
H0453: CARMIGGELT, S. - Mooi weer vandaag.
L0976: CARMIGGELT, S. - S. Carmiggelt uit en over zijn werk.
K9973: CARMIGGELT, S./A. VAN DUINKERKEN/J.W.F. WERUMEUS BUNING E.A. - Lof der tabak. Bezongen met pen, camera en tekenstift.
T1468: CARMIGGELT, S. - De sneehoed. Een oudejaarsverhaal. Geillustreerd door I. Spreekmeester.
L6432: CARMIGGELT, S. - Bemoei je d'r niet mee.
L6437: CARMIGGELT, S. - Toen... Een groet van de Stichting 1940-1945 met bijdragen van S. Carmiggelt en Peter van Straaten, ingeleiddoor Mr. A.H. van Namen.
W3224: CARMIGGELT, S. - Fluiten in het donker.
P2828: CARMIGGELT, S. - Johan Justus Jacob.
L7588: CARMIGGELT, S. - Speciaal voor U.
L8838: CARMIGGELT, S. - Welverdiende onrust.
B0426: CARMIGGELT, S. - Het klinkt soms wel aardig. Aforistische citaten. Samenstelling Gerd de Ley.
B1514: CARMIGGELT, SIMON. - Maatschappelijk verkeer. Keuze van de teksten S. Carmiggelt. Ingeleid door Kees Fens.
B3521: CARMIGGELT, S. & OTTO DICKE. - Articles de Paris. Notities van twee slenteraars.
B3531: CARMIGGELT, S. - Een hand vol speciale Kronkels. November 1976.
B3533: CARMIGGELT, S. - Een hand vol speciale Kronkels. November 1976.
B6496: CARMIGGELT, S. - Speciaal voor U.
B7631: CARMIGGELT, SIMON. - Kleine avonturen aan de tap.
B7808: CARMIGGELT, SIMON. - Leven met muziek.
B8239: CARMIGGELT, S. - Speciaal voor U.
R3854: CARMIGGELT, VAN STRAATEN, E.A. - Rondje van Bokma. Korte cafeverhalen.
M7960: CARMIGGELT, S. - Zelfportret in stukjes.
H0575: CARMIGGELT, SIMON. - Zes kronkels. Nawoord Henk van Gelder.
R0023: CARMIGGELT, SIMON. - Carmiggelt Speciaal m.m.v. Kees Brusse, Simon Carmiggelt, Ko van Dijk, Wim Ibo, Henri Knap, Jeanne Roos, Peter van Straaten en Ellen Vogel.
R0021: CARMIGGELT, S. - Kronkelgroeven Kees Brusse en Ko van Dijk lezen verhalen van Simon Carmiggelt.
R0006: CARMIGGELT, S. EN BELCAMPO. - S. Carmiggelt: De euvele wereld. Vijftien jaar. Van Dijk. Belcampo: De spreeuwenwolk. De mens is omnivoor.
K8370: CARMIGGELT, S. - Poespas. Alle kattenverhalen en nog veel meer.
R1837: CARMIGGELT, SIMON. - Nieuwsblad van de Carmiggelt-Kring Winter 2000, nr. 60.
T3705: CARMIGGELT, S. - Notities over Willem Elsschot.
H5025: [TSJECHOV] CARMIGGELT, S. / PIERRE H. DUBOIS E.A. - Over Tsjechow.
Y3693: CARMIGGELT, HILDEBRAND, KOEKOEK, ASSER, DE BOER. - IJskoude verhalen.
T1069: CARMIGGELT, S. - Allemaal onzin.
T6049: CARO, N.M. - Marsch voor Piano. Gecomponeerd ter gelegenheid van het 50 jarig jubile van den Slag bij Waterloo 18 Junij 1865. door N.M. Caro.
T9244: CAROLUS, LOD. EN GUST NEES. - De zonne zegent de wereld. Gedicht en Muziek. Onder leiding van Emiel Hullebroeck.
B1323: CARON, MARLIES. (TEKST). - Hemel en Aarde in de Burgerzaal.
R1650: CARON, W.J.H. - Klank en teken. Verzamelde taalkundige studies.
A0072: CARP, E.A.D.E. - Psychopathologische opsporingen.
R4467: [SPINOZA] CARP, J.H. - De Spinozistische vrijheidsgedachte.
T6205: CARPENTER, EDWARD. - De vrouw en hare plaats in een vrije samenleving. Vertaald uit het Engelsch door Georgine Maetsuycker [= Justus Johannes de Roode].
T6204: CARPENTER, EDWARD. - Het huwelijk en zijn plaats in een vrije samenleving. Vertaald uit het Engelsch door Georgine Maetsuycker [= Justus Johannes de Roode].
L5142: CARPENTER, J.E. - Popular readings in prose and verse.
T6212: CARPENTER, EDWARD. - Het huwelijk in de vrije maatschappij. Vrij bewerkt naar het Engelsch.
T2106: CARPENTIER ALTING, A.S. - Tegengift. Open Brief aan Jan Holland.
H0153: CARR, FRANCIS. - European Erotic Art.
L5459: CARRASQUER, FRANCISCO (ED.). - De vertraagde boodschapper. Twaalf hedendaagse Spaanse dichters.
M7120: CARRIGHAR, SALLY. - In de schemering van de zee. Het leven van een Blauwe Vinvis. Vertaald door Trudy Lunch.
B2115: CARRINGTON, NOEL. - Popular art in Britain. Illustrated by Clarke Hutton.
R3945: CARROLL, LEWIS. - De avonturen van Alice.
Y1719: CARROLL, JOHN. - De teloorgang van de westerse cultuur. Een andere kijk op 500 jaar humanisme. Vertaling Vivienne de Jongh.
T6397: CARSON, SIR EDWARD. - De oorlog tegen Duitsche Duikbooten.
A0690: CARTENS, JAN H. - Orpheus en het lam. Jan Engelman en H. Marsman 1925-1940.
K6233: CARTENS, JAN H. - Orpheus en het lam. Jan Engelman en H. Marsman 1925-1940.
K2547: CARTENS, JAN. - Jan Engelman.
B1955: CARTENS, DAAN. - Josepha Mendels, informatie.
M6684: [BRITISH MUSEUM] CARTER, JOHN A.O. - Printing and the mind of man. Catalogue of the exhibitions at The Britsh Museum and at Earls Court, London 16-27 july 1963.
M3206: CARTER, ANGELA - Helden & Schurken. Vertaling P. van Loon.
W5124: CARTER, H. AND H.D.L. VERVLIET. - Civilite types.
W8874: CARTER, JOHN. - A Handlist of the writings of Stanley Morison. With some notes by mr. Morison and indexes by Graham Pollard
C0382: CARTER-HARRISON, PAUL. - Dialoog van het verzet. Voorwoord en vertaling H.J.A. Hofland.
B3078: CARTER, HARRY. - The Fell Types. What has been done in and about them.
T1818: CARTER, JOHN & PERCY H. MUIR (EDS.). - Printing and the Mind of Man. A Descriptive Catalogue Illustrating the Impact of Print on the Evolution of Western Civilization During Five Centuries.
T9555: CARTER-HARRISON, PAUL (ED.). - Voetnoten bij modern toneel. Essays.
T5406: CARTON DE WIART, HENRY (INL.). - De slag aan den Yser. Plechtige herdenking van de tweede verjaring (Havre 29-10-1916).
K8628: CASANOVA, GIACOMO. - Het duel. Memoires deel 10. Vertaling Theo Kars.
W2628: CASANOVA, NICOLE. - Het atelier, Gunter Grass in gesprek met .... Vertaald door Jef Geeraerts.
L8140: CASANOVA, GIACOMO. - Christinas Heimkehr. Nach der Urfassung ins Deutsche ubersetzt von Heinz von Sauter.
L9034: CASANOVA. - Caro mio don Giacomo. Reflexions, notes de voyages, portraits, paradoxes et maximes morales. Chois et commentaires de Jean-Francois Laya.
R2614: CASANOVA, GIACOMO. - Mijn avontuur in Holland.
B8198: CASIMIR, R. - Jan Ligthart herdacht. Schetsen over zijn leven en werk. Bijeengebracht.
T5513: CASPARIE, J. - Ervaringen uit de bijzondere strafgevangenis te 's-Hertogenbosch.
T4786: CASPARIE, W.R. / H. LAMPE / J.B.H. WESTERMAN. - Hoe wij groeiden. Gedenkboek 1882-1932.
H8696: CASPEL, P.P.J. - Experimenten op experimentelen.
K2397: CASPERS, ERIK. - De braakengel.
M5041: CASPERS, ERIK. - De braakengel.
T7200: CASSELL. - Cassell's Family Magazine 1881. Part: 73 t/m 81 - 84 85.
R3673: CASSIMAN, A. E.A. - Deinze en het land aan Leie en Schelde. Lees- en reisboek.
T6760: CASSIUS. - Het proces-Mussolini zijnde een woordelijk verslag van het eerste grote proces tegen oorlogsmisdadigers gehouden in Londen in het jaar 1944 of 1945.
B3727: CASSON, HERBERT N. - Waarmee kan ik U dienen? Een spoed-opleiding voor winkelverkopers en -verkoopsters. Nederlandse bewerking J.P. de Brabander.
K0253: CASSOU, JEAN. (ED.). - Imprimeries Clandestines.
R4983: CASSOU, JEAN. - The Concise Encyclopedia of Symbolism.
T2708: CASTELNAU, JACQUES. - Le Club de Jacobins 1789-1795.
R5172: CASTRO, D.H. DE. - De Synagoge der Portugees-Israelietsche Gemeente te Amsterdam.
R9745: CASTRO, ALICIA. - Anacaona. Het bewogen leven van een Cubaanse muzikante en haar salsaband.
K2845: CAT, H. DE. (ED.). - 300 verzen op zak. Anthonie Staring tot Jan van Nijlen (1815 - 1940).
Y0437: CATALOGUE. - Catalogue de la collection de miniatures appartenant a S.A.R. Mgr. le Prince Alexandre de Pays-Bays. Prince d'Orange.
W9312: CATALOGUE. - Le cinquiŤme centenaire de l'imprimerie dans les anciens Pays-Bas.
H4200: CATALOGUE. - Dutch painting of the Golden Age from the Royal Picture Gallery Mauritshuis. Text Hans R. Hoetink.
B1765: CATALOGUE. - Le Cercle de la Librairie de Paris a l'Exposition du Livre.
B1907: CATALOGUE. - Les edition G. van Oest. 1904-1929. Catalogue general 1er juillet 1929.
B4912: CATALOGUE. - Books from the Library of Ripley Castle, North Yorkshire. Sold by Order of Sir Thomas Ingilby Bt.
B4934: CATALOGUE. - Masters of the Lithograph. The Winkler Collection Part I.
B6038: CATALOGUE. - Une Bibliotheque de Connaisseur XXe siecle. Livres illustres, editions originales, Manuscrits autographes, prestigieuses reliures.
B6040: CATALOGUE. - Modern illustrated books. Catalogue 236.
R1180: CATALOGUE. - Recent Graphic Works from Flanders. Lalit Kala Akademi, Fifth Triennale India 1982.
T1335: CATALOGUS. - Tentoonstelling J.F. Millet in Pulchri Studio september - october 1892.
R4627: CATALOGUS. - Heinrich Heine in seiner Zeit zu unserer Zeit. Gemeinschaftskatalog der Antiquariate Sussane Koppel, Hamburg, Hartmut Erlemann, Amsterdam in Zusammenarbeit mit dem Heinrich-Heine-Institut, Dusseldorf 17.9 - 15.10.1989.
T4251: CATALOGUS - Jan ten Brink Gerritsz., J. ten Brink Gz. en J. de Vries, Ten Brink & De Vries : 1785 - 1 Mei - 1885 [met een inleiding van R.W.P. de Vries].
R4853: CATALOGUS. - Le Mouvement Symboliste. Exposition organisee dans le cadre de l'accord culturel Franco-Belge.
T1304: CATALOGUS. - Huinck & Scherjon, Amsterdam. Kersttentoonstelling 24 dec. 1938 - 31 jan. 1939.
Y0244: CATALOGUS. - Het affiche. Beeld van de tijd. Tentoonstelling uit de collectie van Fred Schneckenburger.
T1365: CATALOGUS. - Isaac Isreals 1865-1934. Tentoonstelling van schilderijen 22 october - 17 november 1934.
T5135: CATALOGUS. - Geschiedkundige Tentoonstelling van de Boerenkrijg in het kader van zijn tijd. Einde van het Oud Regime tot Waterloo. Provincie Limburg.
R4485: CATALOGUS. - Kroniek voor letterlievenden lezer. Onder redactie van Alfred Kossmann. Huisorgaan van den Uitgever Ad. Donker, Rotterdam. April 1946, nr. 1.
T5854: CATALOGUS. - Tentoonstelling van etsen. Aiken, Blampied, Brouet, Steinlen, et al. Gehouden in Amsterdam, E.J. van Wisselingh & Co., Juni 1930.
B2880: CATALOGUS. - Un Cabinet d'amateur a la fin du XVIIIe Siecles: Le Marquis de Mejanes Bibliophile.
R4874: CATALOGUS - De Twintig en hun tijdgenoten.
T1369: CATALOGUS. - Herdenkingstentoonstelling Cornelis van Leeuwen 1892-1949. Voorwoord: J.C. Ebbinge Wubben.
B9121: CATALOGUS. - Rubens en zijn tijd. Eigen collectie. / Rubens and his Age. Own collection.
R4563: CATALOGUS. - Kroniek voor letterlievenden lezer. Onder redactie van Alfred Kossmann. Huisorgaan van den Uitgever Ad. Donker, Rotterdam. September 1946, nr. 2.
L4037: CATALOGUS. - Papier / Kunst. De onbegrensde mogelijkheden.
T1348: CATALOGUS. - Schilderijen A.C. Willink.
K8319: CATALOGUS. - De best verzorgde boeken 1986. / The best book designs 1986.
T9997: CATALOGUS. GAUGUIN, POLA (INLEIDING). - Edvard Munch.
T0907: CATALOGUS. - Catalogus van de Schenking-Quack.
K3778: CATALOGUS. - 5000 jaar kunst uit Egypte uit de musea van Kairo, Alexandrie en Leiden.
K5378: CATALOGUS. - Affiches honderd jaar kunstleven in Den Haag 1866-1966.
H6756: CATALOGUS. - Antoon Derkinderen 1859-1925.
M3350: CATALOGUS. - Bibliofiele boekkunst uit Duitsland. Edition Tiessen 1977 - 1987.
H1145: CATALOGUS. - Cobra 1948/51.
K9032: CATALOGUS. - De best verzorgde boeken 1990. / The best book designs 1990. Catalogus.
H0126: CATALOGUS. - 2 in de Nederlanden. Catalogus.
M3347: CATALOGUS. - De vuile vingers van de Fiscus en de opkomst van de moderne pers.
H4864: CATALOGUS. - Geloof en satire anno 1600.
K1861: CATALOGUS. - Het Belgische Boek.
M7663: CATALOGUS. - Het goud der Thraciers. Archeologische schatten uit het bezit van 25 musea in Bulgarije. Troje - Thracie. Archeologische schatten uit de DDR en Bulgarije.
H6728: CATALOGUS. - Het Nederlandse Boek 1300-1800.
L2248: CATALOGUS. - Hollandse Meesters uit Amerika. Catalogus Ben Broos.
K5379: CATALOGUS. - Kunst uit Zwedens gouden eeuw.
W5949: CATALOGUS. - Opgegraven schatten uit de volksrepubliek China.
W9356: CATALOGUS. - Schatten van de Tsaar. Hofcultuur van Peter de Grote uit het Kremlin.
W2091: CATALOGUS. - Velazquez en zijn tijd. Zeventiende eeuwse Spaanse schilderkunst uit het Prado.
K4460: CATALOGUS. - Vijf jaar aanwinsten 1969-1973.
W5981: CATALOGUS. - Vorstenportretten uit de eerste helft van de 16de eeuw. Houtsneden als propaganda.
T4770: CATALOGUS. - Catalogus der tentoonstelling van boeken gedrukt door Leon Pichon te Parijs. Februari 1926.
T1331: CATALOGUS. - Exposition retrospective A.C. Willink. Palais des Beaux Arts Bruxelles 12 janvier - 4 fevrier 1951.
T5367: CATALOGUS. - Catalogus van de Bibliotheek der Rijks-Normaallessen te Utrecht. 1 September 1901.
W5937: STEDELIJK MUSEUM CATALOGUS. - Corneille.
T1280: CATALOGUS. - Catalogus schoolboekuitgevers.
T1507: CATALOGUS. - Tentoonstelling van De Olm tot De Roos.
A0527: [ERASMUS] CATALOGUS I. - Erasmus en zijn tijd. Tentoonstelling ingericht ter herdenking van de geboorte, 500 jaar geleden, van Erasmus te Rotterdam in de nacht van 17 op 28 oktober.
L7324: CATALOGUS. - Hedendaagse Schilder- en Beeldhouwkunst in Duitsland.
L7571: CATALOGUS. - Bibliotheek Catalogus Federatie der Werkgeversorganisatien in het Boekdrukkersbedrijf.
L7855: CATALOGUS. - The Byron Reed Collection of Important American Coins and Manuscripts.
L8080: CATALOGUS. - De Flaubert a Proust. Premieres Editions & Manuscrits Litteraires.
L8081: CATALOGUS. - The Napoleonic Library of the late John Sandler.
L8117: CATALOGUS. - Collection Rene Bertele.
L8120: CATALOGUS. - Bibliotheque d'un Amateur. Exemplaires exceptionnels des plus beaux livres illustres du 18e siecle.
L8121: CATALOGUS. - Bibliotheque Francois Mignard. Livres anciens d'architecture et de decoration.
L8125: CATALOGUS. - Bibliotheque Leon Givaudan. Livres Illustres Modernes Reliures 1900-1950.
L8165: CATALOGUS. - Bibliotheque Marcel Bellanger. Livres anciens, Livres modernes, Cazin, Curiosa, Leautaud.
L8485: CATALOGUS. - Bibliotheque Frederic et Anne Max.
L8486: CATALOGUS. - Bibliotheque Romantique Collection Joseph, Antoine et Pierre Dumas. Premiere partie. Editions originales. Revues litteraires et politiques. Manuscrits et lettres autographes. Gravures et documents.
T1357: CATALOGUS. - Catalogue of a memorial exhibition of drawings by Sir Max Beerbohm (1872-1956). Foreword by John Rothenstein.
L9056: CATALOGUS. - Catalogus van boeken in Noord-Nederland verschenen van den vroegsten tijd tot op heden. Deel V: Taal- en Letterkunde.
B0052: CATALOGUS. - The collection of the late Bernard Houthakker. Catalogus 253.
T1317: CATALOGUS. - Stedelijk Museum: Catalogus tentoonstelling Hollandsche Kunstenaarskring Amsterdam. 1 maart tot 30 maart 1941.
B1298: CATALOGUS. - Eeuwfeest Vincent van Gogh. 1853/1953.
T1360: CATALOGUS. - Wrede: schilderijen, tekeningen.
B1972: CATALOGUS. - La Biennale di Venezia, 48 Esposizione Internazionale d'Arte. d'Apertutto, Aperto over all, Aperto par tout, Aperto uber all.
B2041: CATALOGUS. - Bibliotheque du Colonel Daniel Sickles. Tresors de la letterature Francaise. Livres et Manucrits, Deuxieme partie.
B2710: CATALOGUS. - Visuele vacantie verleiders. Touristische affiches 1897-1967.
B2780: CATALOGUS. - Classics of Medicine & Science: From Alchemy to Computers. With 132 illustrations.
B2781: CATALOGUS. - Schone Bucher aus funf Jahrhunderten. Cinq Siecles de Beaux Livres. Five Centuries of Fine Books.
B2782: CATALOGUS. - Collection R.G. Lettres et Manuscrtis, Autographes, Livres, Portraits.
B2784: CATALOGUS. - 100 Livres de la Collection Cecile Eluard. Livres Anciens.
B2785: CATALOGUS. - Bibliotheque Kieffer. Rene Kieffer 1875-1963. Michel Kieffer 1916-1991. Livres illustres du XXe siecle avec stuites, dessins et aquarelles. Surrealisme, Reliures decorees, Societes de Bibliophiles, Ex-Libris, Menus decores.
B2787: CATALOGUS. - Livres francais provenant de la Bibliotheque des Rois et Princes de Honovre.
B2788: CATALOGUS. - Livres, illustres, reliure. Editions originales, manuscrits. Collection d'un amateur, 1ere partie.
B2789: CATALOGUS. - Bibliotheque d'un Amateur. Tres beaux livres anciens. Manuscrits a peinture. Reliures du XVIe siecle provenant des Grands ateliers Parisiens. Reliures Lyonnaises a plaques. Reliures decorees de XVIIe et XVIIIe siecles. Livres aux armes.
B2792: CATALOGUS. - Raccolta di Edizinoni Pregiate. Dal XV al XX Secolo.
B2793: CATALOGUS. - Collection Gildas Fardel.
B2794: CATALOGUS. - Heritage Book Shop, Inc. Thirtieth Anniversary.
B2796: CATALOGUS. - Bibliophile 2000. Sammlung Gunter Rossipaul. Literatur vor und nach 1945. DDR-Literatur. Frauenliteratur Pressen, Kinderbucher etc.
B2797: CATALOGUS. - Bibliotheque du Professeur Millot. Litterature de XXe siecle Surrealisme. Importants Livres et Manuscrits. Correspondances, epreuves corrigees, editions originales de Andre Breton, Albert Camus, Rene Char, Paul Eluard, Andre Gide, Jean-Paul Sartre, Paul Valery.
B2798: CATALOGUS. - From Ptolemy to Stuyvesant. One hundred fine Printed Books, Atlases, Bindings, Manuscripts, Drawings & Miniatures.
B2804: CATALOGUS. - Collections Le Tallec. Autographes, Litteraires, Livres anciens et modernes.
B2807: CATALOGUS. - Catalogue of The John Lyle Collection of Books on Food and Drink.
B2808: CATALOGUS. - Collection d'autographes de Madame Dina vierny.
B2815: CATALOGUS. - Les Velins de Poiteau et Turpin les Fruits 1804-1809. D'un collection privee Europeenne. / From a private European collection. 421 original watercolors on vellum signed and executed between 1804 and 1809 for the most beautiful book on fruit.
B2823: CATALOGUS. - The Library of the late M.F.d.C. Sciences. Art & Architecture including Fortification. Savonaroliana.
B2824: CATALOGUS. - Une Bibliotheque Contemporaine. 850 Livres illustres depuis 1949. Livres, objects, Livres d'artistes exemplaires uniques reliures.
B2825: CATALOGUS. - Bibliotheque de Genealogie & Heraldique provenant de la collection des viscomtes de .... Premiere partie Belgique.
B2826: CATALOGUS. - Bibliotheca Topographica et Genealogica Belgica. Livres et manuscrits, heraldique et topographie sur la Belgique, La France.... de la collection Michel Wittock.
B2832: CATALOGUS. - Christophe Colomb et les Premiers voyageurs en Amerique. Collection M.C.
B2843: CATALOGUS. - Bibliotheque Classique et Baroque de M...
B2844: CATALOGUS. - Bibliotheque Jacques Fourgerolle.
B2845: CATALOGUS. - Bibliotheque Jean Lanssade. Litterature du XIXe Siecle. Premiere partie.
B2846: CATALOGUS. - Bibliotheque du Docteur Robert Fleury. Livres anciens, Editions originales romantiques. Heredia et sa famille. Editions originales modernes. Livres scientifiques, principalement medicaux. Affiches publicitaires pharmaceutiques. Premiere partie.
B2847: CATALOGUS. - Une affaire de gout. Catalogue d'une jolie collection de livres et documents anciens gastronomiques oenologiques ou se rapportant a la nourriture.
B2848: CATALOGUS. - Bibliotheque Jean Meyer. Classiques Francais. Editions originals et editions collectives de Corneille, Moliere, Racine, La Bruyere, Marivaux, Scarron, Balzac, Flaubert, Hugo, Stendhal. Premiere partie.
B2849: CATALOGUS. - Livres de Science & d'Art. Collection initiee par Jean-Michel Cantacuzene ancien directeur scientifique au Centre National de la Recherche Scientifique.
B2851: CATALOGUS. - Livres Precieux du XVe au XIXe Siecle. XXIIe Biennale des antiquaires Paris. Carrousel du Louvre.
B2854: CATALOGUS. - Bibliotheque de Colonel Daniel Sickles. Tresors de la Litterature Francaise du XIXe Siecle. Livres et Manuscrits. Premiere partie.
B2858: CATALOGUS. - Une Bibliotheque Litteraire. Livres et Manuscrits du XIVe au XXe siecle.
B2859: CATALOGUS. - Bibliotheque Gastronomique du Comte Emmanuel d'Andre.
B2860: CATALOGUS. - Bibliotheque du Colonel Daniel Sickles. Litterature Francaise des XIXe et XX Siecles. Livres et Manustrits. Neuvieme Partie.
B2861: CATALOGUS. - Bibliotheque du Colonel Daniel Sickles. Tresors de la Litterature Francaise des XIVe et XXe Siecles. Livres et Manuscrits. Quatrieme partie.
B2862: CATALOGUS. - Bibliotheque du Colonel Daniel Sickles. Litterature Francaise des XIXe et XXe Siecles. Livres et Manuscrits. Septieme partie.
B2863: CATALOGUS. - Bibliotheque du Colonel Daniel Sickles. Litterature Francaise des XIXe et XXe Siecles. Livres et Manuscrits. Onzieme partie.
B2864: CATALOGUS. - Bibliotheque du Colonel Daniel Sickles. Litterature Francaise des XIXe et XXe Siecles. Livres et Manuscrits.
B2866: CATALOGUS. - Bibliotheque du Colonel Daniel Sickles. Editions Originales Modernes. Grands Papiers. Manuscrits, Letteres et envois autographes. Huitieme partie.
B2867: CATALOGUS. - Bibliotheque du Colonel Daniel Sickles. Editions Originales Modernes. Grands Papiers. Manuscrits, Letteres et envois Autographes. Sixieme partie.
B2869: CATALOGUS. - Bibliotheque du Colonel Daniel Sickles. Editions Originales Modernes. Grands Papiers. Manuscrits, Letteres et envois Autographes. Cinquieme partie.
B2870: CATALOGUS. - Bibliotheque du Colonel Daniel Sickles. Litterature Francaise des XIXe et XXe siecles. Livres et Manuscrits. Vingt et unieme partie.
B2871: CATALOGUS. - Bibliotheque du Colonel Daniel Sickles. Litterature Francaise des XIXe et XXe siecles. Livres et Manuscrits. Vingtieme partie.
B2873: CATALOGUS. - Science and Medicine.
B2878: CATALOGUS. - Catalgue de Livres du XVe au XXe siecle.
B2884: CATALOGUS. - Catalogue of 250 Rare and Important Printed Books and Manuscripts.
B2887: CATALOGUS. - Gastronomie et Oenologie. bibliotheques E. Cebe-Greven et C. Genin et a dovers amateurs.
B2890: CATALOGUS. - Schone Bucher aus funf Jahrhunderten. Five Centuries of Fine Books.
B2891: CATALOGUS. - Un Choix de Beau Livres.
B2894: CATALOGUS. - Catalogue de Livres du XVIe au XXe Siecles.
B2895: CATALOGUS. - Choix de 150 Livres ou Autographes 1501-1951. Ranges pas ordre chronologique.
B3001: CATALOGUS. - Catalogus tentoonstelling Spiegel van 16de eeuwse taalkunde.
T1351: CATALOGUS. - Tentoonstelling van 150 schilderijen, aquarellen enz. (19e en 20e eeuw) uit de verzameling H. Nijgh.
B4793: CATALOGUS. - Catalogus van de boekerij der Koninklijke Akademie van Wetenschappen gevestigd te Amsterdam. Eerste vervolg met register.
B4882: CATALOGUS. - Catalogus van de Uitleenbibliotheek van het Instituut voor Handelswetenschappen te Leiden.
T9489: CATALOGUS. - Pop & Rock Memorabilia 1.
B5584: CATALOGUS. - 3x schilderen werk van jonge schilders uit Oost- en West Vlaanderen en Zeeland.
B5585: CATALOGUS. - Wocxs. Urbain Mulkers. Nederlandse tekst van Jan Kenis.
B5588: CATALOGUS. - Acht tekens vanuit de materie. Bilquin. Decoster. DeSmet. Hamelrijck. Hoenraet. Ivens. Marcase. Vermoote.
B5589: CATALOGUS. - Roobjee. (Intervista condotta da Ingrid Lampaert].
B5590: CATALOGUS. - Urbain Mulkers.
B6039: CATALOGUS. - Schone Bucher des 15. bis 20. Jahrhunderts. Katalog 921.
B6097: CATALOGUS. - Vrouwen op de bres. Drie kunstenaressen rond 1900.
B6124: CATALOGUS. - Gheraert Leeu, meesterprenter ter goude, 1477-1484.
R0821: CATALOGUS. - Esperanto. Catalogus van de boekerij der Nederlandse Esperantisten-Verening 'La Estonto Estas Nia' en van de Esperanto collectie in de Universiteitsbibliotheek. Deel I en II.
Y3484: CATALOGUS. - Oranje-Nassau tentoonstelling in het Gemeente Museum te Arnhem Mei-Juni 1926.
T1314: CATALOGUS. - Verzameling H. Nijgh. Negentiende eeuwsche schilderijen en aquarellen.
R5480: [ERASMUS] CATALOGUS. - Erasmus en zijn tijd. Tentoonstelling ingericht ter herdenking van de geboorte, 500 jaar geleden, van Erasmus te Rotterdam in de nacht van 17 op 28 oktober. Twee delen.
Y1512: CATALOGUS. - Kastelen in Brabant. Van burcht tot landhuis.
R8864: CATALOGUS. - Het Geillustreerde Boek in het westen van de vroege middeleeuwen tot heden.
T7942: CATALOGUS. - Catalogus van de Amsterdamsche Leesbibliotheek, Vrolikstraat 120, Amsterdam-Oost.
B1604: CATALOGUS. - Goltzius BV. E.H. Ariens Kappers en S. Emmering. Catalogue number I. Old Master Prints.
T2392: CATALOGUS. - Romans en verhalen in het Nederlands oorspronkelijk en vertaald. Catalogus van ontspanningslectuur.
T1359: CATALOGUS. - Max Beckmann.
T1355: CATALOGUS. - Tentoonstelling van waskrijt-teekeningen van A. van der Boon.
R9160: CATALOGUS. EKKART, R.E.O. - Verluchte handschriften uit eigen bezit, 1300-1550.
R9215: CATALOGUS. - Tentoonstelling Domela Nieuwenhuis zijn leven, zijn werk 1846-1919.
T1306: CATALOGUS. - Huinck & Scherjon: Tentoonstelling van Fransche Kunst (19e eeuw) september 1936.
R3323: CATALOGUS. - Pompeii. 26 september 1973 tot 13 januari 1974.
T1312: CATALOGUS. - Tentoonstelling van werken van Jan Toorop.
T1305: CATALOGUS. - Huinck & Scherjon, Amsterdam. Kersttentoonstelling 23 dec. 1939 - 31 jan. 1940.
R6840: CATALOGUS. - Catalogus van de tentoonstelling Stille getuigen 1914-1918. Kunst en geestesleven in de frontstreek.
T1322: CATALOGUS. - Oskar Kokoschka. Eenige aanteekeningen over leven en wezen van den schilder n.a.v. de tentoonstelling in de zalen van het Genootschap Kunstliefde Utrecht 18 februari - 12 maart 1939.
R8320: CATALOGUS. - Tentoonstelling: Kees van Dongen. 11 Augustus tot en met 24 September 1949.
T1303: CATALOGUS. - Huinck & Scherjon, Amsterdam. Kersttentoonstelling 23 dec. 1936 - 23 jan. 1937.
R2808: CATALOGUS. - Catalogus van boeken in Noord-Nederland verschenen van den vroegsten tijd tot op heden. Deel X: Praktische Wetenschappen.
Y0628: CATALOGUS. - Gedrukt in verdrukking. Catalogus van de Tentoonstelling, Gemeentearchief 10 mei - 3 juni 1951.
R4493: CATALOGUS. - Fondscatalogus A.A.M. Stols, Winter 1941.
T1324: CATALOGUS. - Het edele jade.
R9882: CATALOGUS. - De verzameling Engelse prenten van Vincent van Gogh.
T1364: CATALOGUS. - Tentoonstelling John Radecker 27 Mei - 29 Juni 1946.
R0175: CATALOGUS. - Handschriften en gedrukte werken over de geschiedenis van de Nederlanden 1475-1600.
B8555: CATALOGUS. - Het geillustreerde boek 1450-1850. Tentoonstelling Amsterdam, Stedelijk Museum 19 juni tot 10 juli 1954.
T1321: CATALOGUS. - Hedendaagsche Nederlandsche Schilderkunst.Centraal Museum Utrecht 22 december 1940 - 19 januari 1941.
R2263: CATALOGUS. - Catalogus van de tentoonstelling Het Oude Boek. 15-30 september 1936.
R0665: CATALOGUS. - Plexiglas objekten bij Mart Spruijt bv.
Y0419: CATALOGUS. - Catalogus der Tentoonstelling van Portretten en Voorwerpen betrekking hebbende op het Huis van Oranje Nassau. Te houden t.g.v. de Inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina in het Fragmentengebouw van het Rijks-Museum te Amsterdam. 8 September - 31 October 1898.
T4488: CATALOGUS. - Boekveilingcatalogus, 1 mei 1947. / De Amsterdamsche Veiling.
L0560: CATALOGUS. - De Physique Existentie dezes Lands. Jan Blanken, Inspecteur-generaal van de Waterstaat (1755-1838).
Y3717: CATALOGUS. - De Stijl 1917-1931. Cataloguslijst van de tentoonstellingen.
T7642: CATALOGUS [RUUSBROEC, JAN VAN]. - Jan van Ruusbroec 1293-1381. Tentoonstelling 17 oktober-28 november 1981.
T1350: CATALOGUS. - Tentoonstelling Aad de Haas.
B9530: CATALOGUS. - Flamminghi a Roma 1508-1608. Artistes de Pays-Bas et de la principaute de Liege a Roma a la Renaissance.
T4299: CATALOGUS. - Catalogus van de tentoonstelling Opvoeding van het Kind in het voormalig Rijks-Archiefgebouw 's-Gravenhage augustus 1908.
Y2451: CATALOGUS - Catalogus van eene uitgebreide verzameling Boeken over Amsterdam bijeengebracht door den Heer J. van Eck. Publieke verkooping dinsdag 10 December 1946.
T1326: CATALOGUS. - The Adams Gold Vase.
R4666: CATALOGUS. - Collectie M.G. van Heel. Oud Delfts aardewerk.
T1367: CATALOGUS. - Matth. Wiegman. Tentoonstelling van schilderijen van 7 februari - 7 maart 1931. Voorwoord Plassaert.
T1307: CATALOGUS. - Huinck & Scherjon: Tentoonstelling van Nederlandsche en Fransche Kunst mei - juni 1936.
T1349: CATALOGUS. - Nelly Bodenheim.
T4721: CATALOGUS. - Publieke verkooping 6-13 november 1923 door de veilinghouders H.G. en G.Theod. Bom & Zoon in het lokaal Warmoesstraat 35.
Y0208: CATALOGUS. - Catalogus, Nationale byzondere tentoonstelling van grafische kunst, onder afdeeling van de Internationale Grafische Tentoonstelling.
T4859: CATALOGUS. - Books of the month. May 1934. Issued Monthly and Supplied by N.V. Magazijn de Bijenkorf.
T5368: CATALOGUS. - Lijst van de Jongens-Boekerij der St. Aloysius-Congregatie te Nijmegen.
T1366: CATALOGUS. - Tentoonstelling van schilderijen van Hendrik Luyten van 8 tot 30 maart 1914.
R4956: CATALOGUS. BLOTKAMP, CAREL E.A (EDS.). - Kunstenaren der idee. Symbolistische tendenzen in Nederland, ca. 1880-1930.
R4958: CATALOGUS. - Jugendstil. (Europalia 77 Bundesrepublik Deutschland) 1 oktober - 27 november 1977.
B2865: CATALOGUS. - Bibliotheque du Colonel Daniel Sickles. Litterature Francaise des XIXe et XXe Siecles. Livres et Manuscrits. Dixieme partie.
T1336: CATALOGUS. - Der etsen van P. Dupont en W. de Zwart.
T4693: CATALOGUS. - Catalogus der boeken van Dr. A. Kuyper.
T3744: CATALOGUS. - Tentoonstelling Kees van Dongen. Werken van 1894-1949.
M6329: CATE, C.L. TEN. - Tot glorie der gerechtigheid. De geschiedenis van het brandmerken als lijfstraf in Nederland.
T2477: CATHREIN, VICTOR. - Het vrouwenvraagstuk.
R2156: CATS, JACOB. - Alle de wercken van Jacob Cats. Bezorgd door J. van Vloten met ruim 400 platen, op staal gebracht door J.W. Kaiser.
K2349: CATS, JACOB. - Keur uit de gedichten van Jacob Cats.
L0592: CATS, JACOB. - Spaens Heydinnetie.
H5071: CATS, JACOB. - Zedenkundig vermaan voor jong en oud. Uit de prentenboeken van Jacob Cats.
R7707: CATS, JACOB. - Feestviering bij de onsluijering van het standbeeld van Jacob Cats, ridder, raadpensionaris van Holland. Opgerigt te Brouwershaven den 11den december 1829.
L7071: CATS, J. - Spiegel van den ouden en nieuwen tijd.
B0147: CATS, JACOB. - Alle de Werken. Eerste deel: Dichterlijke werken van Jacob Cats, Ridder, Raadpensionaris van Holland. Tweede deel: Alle de werken van Jacob Cats.
R3199: CATS, JACOB. - 's Werelts begin, midden, eynde, beslooten in den trou-ring, met den proef-steen van den selven. [...]
R0198: CATS, JACOB. - Spaens Heydinnetie.
R6645: CATS, JACOB. - l'Amour Virginal. Le devoir des jeunes filles dans leurs chasted amours. Traduit du Latin en Francais par Auguste Abadie.
R3933: CATS, JAKOB. - Alle de werken van Jacob Cats, uitgegeven door Mr. R. Feith, elfde & twaalfde deel: Sinne- en Minne-Beelden.
R3139: CATS, JACOB. - Het Spaens Heydinnetje. Met inleiding en aantekeningen door H.J. Vieu-Kuik
M1192: CATS, JACOB. - Dichterlijke werken.
T5525: CATS, JAKOB. - Alle de werken van Jacob Cats, uitgegeven door Mr. R. Feith, zestiende deel: Hofgedachten en Invallende gedachten op voorvallende gelegentheden.
H7715: CATULL. - Liebesgedichte. Lateinisch und Deutsch.
R4127: CATULLUS. - De Lesbialiederen van Catullus. Een lyrisch intermezzo te Rome in de eerste eeuw voor Christus. Vertaald en ingeleid door C. Sobry.
M3118: CAU, JEAN. - Gods erbarmen. Vertaling J.F. Kliphuis.
T5639: CAU, J.P. - Armenzorg en volksverzekering.
K3053: CAUWELAERT, AUG. VAN. - De romancier en zijn jeugd.
K7331: CAUWELAERT, AUGUST VAN. - Fantaisie zei meneerke.
M3318: CAUWELAERT, AUGUST VAN. - Fantaisie zei meneerke.
T9586: CAUWENBERG, A.J.V. - Omstandig verhaal van het voorgevallene te Middelburg in Zeeland, by gelegenheid der revolutie in den jaare 1787.
T2841: CAUWENBERG, WILLY VAN. - Het cynisme in de moderne Vlaamsche Letteren.
B3466: CAUWENBERGE, JOHAN VAN. (VERZ.). - Suburbia. De mooiste gedichten over de stad uit Nederland & Vlaanderen.
B5563: CAUWENBERGE, JOHAN VAN (ED.). - Flandria Illustrata: Acht confrontaties.
M5966: CECCHERINI, SILVANO. - Het transport. Vertaling A. Romijn.
T7100: CECCHERINI, SILVANO. - Poesie Sociali.
B2290: [TSJECHOV] CECHOV, ANTON. - Fruhe Erzahlungen. In zwei Banden. In Cassette.
B3288: [TSJECHOV] CECHOV, ANTON. - La fidanzata. A cura di Maria Grazia Cerruti.
K3886: CELA, CAMILO JOSE. - De familie van Pascual Duarte. Vertaling A. Glastra van Loon.
L9474: CELA, CAMILO JOSE. - Joden, moren en christenen. Spaanse reisverhalen. Vertaald door Ton Ceelen. Samengesteld Ricardo Bada.
Y1892: CELEN, VITAL. - Frans-Vlaanderen in woord en beeld.
T2710: CELEN, VITAL. - Het Nederlands te Duinkerke voor de eeuwen heen.
T1636: CELINE, LOUIS FERDINAND. - Dood op krediet. Roman. Vertaling en nawoord door Frans van Woerden.
B9961: CELINE, L.F. - Textes & Documents 3. Reunis et presentes par Jean-Pierre Dauphin & Pascal Fouche.
T2960: CELINE, LOUIS-FERDINAND. - Gesprekken met professor Y. Vertaald door Ernst van Altena.
T3869: CELINE, LOUIS FERDINAND. - Dood op krediet. Roman. Vertaling en nawoord door Frans van Woerden.
B8295: CELLA. [= JACOBA CATHARINA DE VOS]. - Langs verschillende paden. Een verhaal. Met een woord vooraf van F. Haverschmidt.
M8331: CELLERIER, J.I.S. - Sermons et prieres pour les solennites chretiennes. 3 Vol.
Y4236: A.J.C. ARBEIDERS JEUGD CENTRALE. - Propagandakrant der A.J.C. 1935.
Y2075: EENHEID VAK CENTRALE. (E.V.C.) - (Pamflet). Aan de burgerij van Amsterdam. Het Amsterdamsch Overheidspersoneel wendt zich tot U. Deze salarisverhoging, stadgenoten, is slechts een wassen neus.
Y4237: A.J.C. ARBEIDERS JEUGD CENTRALE. - Propagandakrant der A.J.C. Door onze poort het leven in!
Y0207: A.J.C. ARBEIDERS JEUGD CENTRALE. - Z. Stokvis: Taakje ten dienste van het kernwerk.Enkele grepen uit de sociale en economische geschiedenis van de Unie der Socialistische Sowjet Republieken (U.S.S.R.).
Y3126: TONEELGROEP CENTRUM. - Geen 1-akters?
R4671: CERAMIEK. - Mededelingenblad Nederlandse Vereniging van Vrienden van de Ceramiek nr. 103/104.
R4680: CERAMIEK. - Mededelingenblad Nederlandse Vereniging van Vrienden van de Ceramiek nr. 62/63.
R4678: CERAMIEK. - Mededelingenblad Nederlandse Vereniging van Vrienden van de Ceramiek nr. 78.
R4669: CERAMIEK. - Mededelingenblad Nederlandse Vereniging van Vrienden van de Ceramiek nr. 109/110.
R4674: CERAMIEK. - Mededelingenblad Nederlandse Vereniging van Vrienden van de Ceramiek nr. 92.
B2406: CERES. - Ceres. Orgaan van het Wageningsch Studentencorps. 25e jaargang no. 7, Sept. - Oct. 1931.
B4864: CERES. - Ceres. Orgaan van het Wageningsch Studentencorps. 25e jaargang no. 8, Nov. 1931.
B4865: CERES. - Ceres. Orgaan van het Wageningsch Studentencorps. 25e jaargang no. 9, Dec. 1931.
B4866: CERES. - Ceres. Orgaan van het Wageningsch Studentencorps. 24e jaargang no. 12, Jan. 1931.
B4867: CERES. - Ceres. Orgaan van het Wageningsch Studentencorps. 24e jaargang no. 5, Juni 1930.
B7102: CERES. - Ceres. Orgaan van het Wageningsch Studentencorps. 25e jaargang no. 3, April 1931.
B7103: CERES. - Ceres. Orgaan van het Wageningsch Studentencorps. 25e jaargang no. 6, Juli-Aug. 1931.
L9925: CERIEZ, MYRIAM. - Gebelgd in Amsterdam.
L9265: CERUTTI, F.F.X. EN F.A. BREKELMANS. - Brieven van de Rijksarchivaris Dr. R.C. Bakhuizen van den Brink uit zijn Brusselse en Haagse periode 1849-1861.
M8475: CERVANTES , MIQUEL SAAVEDRA DE. - De geestrijke ridder Don Quichot van de Mancha. Vertaaald, ingeleid en toegelicht door J.W.F. Werumeus Buning en C.F.A. van Dam.
H3416: CERVANTES, MIGUEL DE. - Grisostomo en Marcela. Vertaling Eug. de Bock.
M4354: CERVANTES , MIGUEL SAAVEDRA DE. - De geestrijke ridder Don Quichot van de Mancha. 4 dln. Vertaaald, ingeleid en toegelicht door J.W.F. Werumeus Buning en C.F.A. van Dam met een aanbevelend woord van German Baraibar.
Y3322: CERVANTES SAAVEDRA, MIGUEL DE. - Miguel de Cervantes Savedra. Beibliografia de las obras traducidas al ruso y ensayos criticos 1763-1957.
Y0663: CERVANTES, MIGUEL DE. - La Ilustre Fregona. (La Sguattera Illustre) Novella testo spagnolo corredato di note ed introduzione ad uso delle scuole a cua di Alfredo Giannini con 16 illustazioni.
L4914: CERVANTES , MIQUEL SAAVEDRA DE. - De geestrijke ridder Don Quichot van de Mancha. 2 dln. Vertaling J.W.F. Werumeus Buning.
Y1539: CERVANTES, MIQUEL DE. - De Wondervolle Avonturen van Don Quichot. Deel I. Uit het Spaansch opnieuw voor kinderen verteld.
B9559: CERVANTES, MIGUEL SAAVEDRA DE. - Don Quichote. Vertaling C.U. Schuller tot Peursum. Twee delen.
R3410: CERVANTES, MIGUEL DE. - Don Quichotte de la Manche. Traduit de l'Espagnol de Michel de Cervantes par Florian. Ouvrage posthume. 6 vols.
T3022: [CANTRE, JOZEF] CERVANTES. - De historie van Grisostomo en Marcela. Uit het Spaans door Eug. de Bock, met oorspronkelike houtsneden van Jozef Cantrť.
R9734: CETON, J.C. - School en Kind in Sowjet Rusland.
Y0447: CETON, J.C. EN S.J. POTHUIS. - Werkloosheid. Rapport v.h. werkloosheidcomite te Amsterdam aan de arbeiders van Amsterdam en Nederland. [Rapporteurs: J.C. Ceton en S.J. Pothuis].
K3342: CEULAER, J. DE. - Te gast bij Vlaamse auteurs. Derde reeks.
K3343: CEULAER, J. DE. - Te gast bij Vlaamse auteurs. Vierde reeks.
K3353: CEULAER, JOSE DE. - Elf twintigers.
K5548: CEULAER, JOSE DE. - En toch. Spiegelbeeld van Felix Timmermans.
T7037: CEURREMANS, KAREL. - Globale, visueele leesmethode. Beknopte handleiding.
T7117: CEURREMANS, KAREL. - Fonske en Mientje.
Y1602: CEURREMANS, K. - Leesboek II. Van school en huis.
T7118: CEURREMANS, KAREL. - Nog van Fonske en Mientje.
R7571: CHABANNES, BERNARD DE. - Le Bapteme des Enfants.
M2466: CHABOT, BART. - Broodje gezond.
K1174: CHABOT, BART. - Broodje springlevend.
H1440: CHABOT, BART. - Judaskus. Gedichten.
L8467: CHABOT, BART. - Genadebrood. Gedichten.
Y2241: CHABOT, BART. - Bananenrepubliek. Gedichten.
H4131: CHABOT, BART. - Broodje halfom.
B9716: CHALLES, ROBERT. - Histoire de monsieur Dupuis et de mademoiselle de Londe. (Tome I). Prelection de Georges Pillement.
K1778: CHAMBERS, DAVID. - Joan Hassall. Engravings & Drawings.
T2482: CHAMBON, ALBERT. - Marineschetsen en Humor.
R4020: CHAMBRY, RENE. - De waarheid over Leuven. Met een voorwoord door E. Giran.
Y0575: CHAMINADE, MARCEL. - L'ouvrier au pays de Hitler et de Staline.
H8282: CHAMOISEAU, PATRICK. - Creoolse kindertijd. Vertaling Ernst van Altena.
W2528: CHAMOISEAU, PATRICK. - Kroniek van zeven armoedzaaiers. Vertaling Ernst van Altena.
H8507: CHAMPFLEURT. - Grandeur et decadence d'une serinette.
H8505: CHAMPFLEURY, JULES. - Chien-Caillou.
R2454: CHANCEL, JULES. - Onder Duitsche Vlag. Avonturen van een Franschen Jongen. Wereld-Oorlog 1914.
W2445: CHAND, MEIRA. - Bonsai. 2 culturen in conflict. Vertaling H. Kost.
B5508: CHANDERNAGOR, FRANCOISE. - De eerste vrouw. Vertaald door Floor Borsboom.
B7819: CHANNING, W.E. - Zede- en staat-kundige toespraken. Uit het Engelsch. Met eene voorrede van C. Star Numan.
L4458: [BEETS]. CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, P.D. - Het leven van Nicolaas Beets. Met een volledige lijst zijner geschriften bijeengebracht door Mr. D. Beets en mejuffrouw A. Beets.
L8307: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D. - De Strijd der Gemeente. Antwoord aan Dr. A. Pierson, met een woord aan de Gemeente.
B8022: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, DANIEL. - Openbare brief van D. Chantepie de la Saussaye aan J.H. Scholten. N.a.v. de voorrede van den derden druk van 'De leer der Hervormde Kerk' enz. door laatstgenoemden.
B3360: CHAPELLE-ROOBOL, SUZE LA. - Een waan.
B3364: CHAPELLE-ROOBOL, SUZE LA. - Moeder en dochter.
B5987: CHAPELLE-ROOBOL, SUZE LA. - Voor 't oog van de wereld.
M6190: CHAPKIS, RAOUL. - Ik sta op m'n hoofd. Essays.
H3418: CHAPKIS, RAOUL. - De reizen van Pater Key.
P1457: CHAPKIS, RAOUL. - Ik sta op m'n hoofd. Essays.
H0364: CHAPKIS, RAOUL. - Zes dagen onbedachtzaamheid kan maken dat men eeuwig schreit.
M4851: CHAPKIS, RAOUL. - Verzameld werk. Met tekeningen van Peter Vos.
P1319: CHAPLIN JR, CHARLES. - Mijn vader Charlie. Vertaald door M & J. v.d. Merwe.
B6517: CHAPLIN, CHARLES. - My life in pictures by Charles Chaplin.
T9240: CHAPLIN, CHARLEY EN JACQUES LA RUE. - Deux petits Chanssons du celebre film Limelight.
Y1724: CHAPMAN, ALLAN. - Gods in the Sky. Atronomy, Religion and Culture from the Ancients to the Renaissance.
B2465: CHAPPELL, WARREN. - The Living Alphabet.
Y0571: CHAPUISAT, EDOUARD. - Hommage de Geneve a la France.
T8847: CHARDON, ANTON. - Kleine schaduw van geluk.
M1107: CHARITONOV, MARK. - De lijnen van het lot of Het kistje van Milasjevitsj. Vertaling A. Langeveld.
K9538: CHARIVARIUS - Is dat goed Nederlands?
B8808: CHARIVARIUS - Is dat goed Nederlands?
T3007: CHARIVARIUS. [=GERARD NOLST TRENITE]. - Charivari. Met penteekeningen van P. van der Hem.
T3719: CHARLES, J.B. [=W.H. NAGEL]. - Zendstation.
Y2946: CHARLES, J.B. - Abelard aan Hťloise. Met bijgevoegde gesigneerde linosnede van Ruurd Elzer.
K6914: CHARLES, J.B. - Ontmoeting in den vreemde. Novelle.
L1348: CHARLES, J.B. - De menseneter van Nowawes en andere verhalen.
M3320: CHARLES, J.B. - De menseneter van Nowawes en andere verhalen.
W3204: CHARLES, J.B. - De vrouw van Jupiter
K3930: CHARLES, J.B. - Eendracht ontkracht of Een pleidooi voor simplificatie.
W6207: CHARLES, J.B. - Hoe bereidt men een ketter.
W6205: CHARLES, J.B. - Voor kinderen van ezeldrijvers.
M1161: CHARLES, J.B. - De blauwe stoel.
B0652: CHARLES, J.B. - De warme slager.
B2978: CHARLES, J.B. - Ekskuseer mijn linkerhand. Gedichten.
T8137: CHARLES, J.B. - Gedichten. De bundels: Zendstation, Het geheim, Waarheen daarheen en andere gedichten.
H4742: CHARLES, J.B. - Turner Court, gedichten.
L8464: CHARLES, J.B. - De gedichten tot 1963.
M7971: CHARLESTON, ROBERT J. (ED.) - World ceramics. An illustrated history.
T4829: CHARLIER, JEAN. - Zet je petje af of Een uurtje in het spreekvertrek van Dr. Vermeer. Blijspel in een bedrijf.
R5478: CHARLIER, GUSTAVE EN JOSEPH HANSE. - Histoire Illustree des Lettres Francaises de Belgique.
T9737: CHARRI…RE, ISABELLE DE [=BELLE DE ZUYLEN]. - Belle de Zuylen. Oeuvres completes. 10 delen (=kompleet).
R4579: CHASSEBOEUF, C.F. COMTE DE VOLNEY. - De puinhoopen. Beschouwing van de omwenteling der staten gevolgd van de natuurlijke wet. Naar het Fransch van Volney. Voorwoord F. Domela Nieuwenhuis.
B9828: CHASTE, VICTOR LE [=H.G. HOEKSTRA]. - Amorosa.
T0068: CHATEAUBRIANT, A. DE. - Locronan. Avec un portrait de l'auteur par E. Hubert.
L2946: CHATELET, NOELLE. - Afscheid van mijn moeder. Een verslag. Uit het Frans vertaald door Marianne Kaas.
B8509: CHATELET, NOELLE. - Afscheid van mijn moeder. Een verslag. Uit het Frans vertaald door Marianne Kaas.
Y3115: CHATWIN, BRUCE. - Utz. Vertaling Peter van Oers.
H3159: CHAUCER, GEOFFREY - De vertellingen van de pelgrims naar Kantelberg. Vertaling A.J. Barnouw.
K4894: CHAUCER, GEOFFREY. - Troilus en Criseyde. Gedicht omstreeks 1385 en nu verdietst door Adriaan J. Barnouw.
R1150: CHAUCER, GEOFFREY. - De vertellingen van de pelgrims naar Kantelberg. Vertaald door A.J. Barnouw.
B9281: CHAUCER, GEOFFREY. - De vertellingen van de pelgrims naar Kantelberg. Vertaald door A.J. Barnouw. Drie delen.
B6655: CHAVANNES-MAZEL, CLAUDINE A. - Maerlants Rijmbijbel in Museum Meermanno. De kracht van woorden, de pracht van beelden.
B2289: [TSJECHOV] CHEKHOV, ANTON. - The Selected Letters. Edited and with an introduction by Lillian Hellman
H0803: CHEN, SALMA EN SJOERD VAN FAASSEN. - Geliefde! Ik tracht het onnoemlijke te bereiken. Wacht nog even. Opmerkelijke handschriften van Nederlandse schrijvers. Gekozen en toegelicht door...
B5496: CHEN, FENG. - Het verloren Shangri-la.
W4600: CHENERY, WILLIAM L. - Freedom of the Press.
Y1555: CHENNA, JOS. - In Occasione. Delle Auguste Nozze di S.A.R. il Principe Federico de Paesi Bassi. Con S.A.R. la Principessa Louisa di Prussia. In Luglio 1825.
H0316: CHESLER, PHYLLIS. - Uber Manner. Deutsch von Klaus Laermann.
R5281: CHESTERON, G.K. - Brieven aan een oud-Garibaldiaan. Vertaling W. de Veer.
Y0063: CHESTERTON, G.K. - Five Types.
T8930: CHESTERTON, G.K. - Favorite Father Brown Stories.
T7241: CHEVALIER, MAURICE. - Mijn loopbaan mijn liedjes!
B1940: CHEVALLIER, CO EN SIEGFRIED E. VAN PRAAG. - Krabbels van en over dieren.
K7825: CHEYNEY, EDWARD P. - Inleiding tot de industrieele en sociaal economische geschiedenis van Engeland.
M2349: LAN TSO CHI. - De Chinese Decamerone.
L3982: CHIARA, GIOVANNI. - De valstrik.
Y1318: CHIARINI, MARCO. - Palazzo Pitti. Kunst und Geschichte.
Y4252: [LETTERPROEF] TYPEFOUNDERS OF CHICAGO. - Type Specimens by Neon Type Division.
C2347: CHIEL, DEBORAH - Buigen of barsten. Lean on me. Gebaseerd op het filmscenario van Michael Schiffer. Vertaling T. Visser.
R1139: CHIELENS, WIM. - Bibliografie Ons Erfdeel, deel 2: 1978-1982.
R2233: CHIELENS, WIM. - Bibliografie Ons Erfdeel. Deel 2: 1978-1982.
R1424: CHIELENS, WIM. - Bibliographie 1972-1981 Septentrion, revue de culture neerlandaise.
MK0048: CHIERA, EDWARD. - Zij schreven op klei. Wat de Babylonische spijkerschrifttabletten ons vertellen. Voor Nederland vertaald en bewerkt door Jojannes de Groot.
H7637: CHLEDOWSKI, CASIMIR V. - Rom die Menschen des Barock.
R6708: CHOTIN, J.B. & L.V. RAOUL. - Ode a Son Altesse Royale le Prince d'Orange, sur la naissance de son auguste fils.
T7386: CHOTJEWITZ, PETER O. - Saumlos. Een streekroman. Vertaling Evelien van Leeuwen.
T3892: CHOUFOUR, H.K. EN W. DE KEIZER. (SAMENST.). - 7 magere maanden. Ter herinnering aan een moeizame doorworstelden oorlogswinter
R6860: CHRETIEN, J.F. - Voor of tegen Familie loon? (Lectori Benevolo Salutem.)
Y0674: CHRIST, PAUL. - Sinnlichkeit und Sittlichkeit. Vortrag gehalten am 23. November 1903 in Zurich.
R8372: CHRISTEMEIJER, J.B. - Proeve van eene algemeen bevattelijke beantwoording der vraag: Wat is de reden, dat wij, op het eerste aanschouwen van sommige menschen, een zeker gevoel of van behagen, of van mishagen omtrent hen, bij ons waarnemen? Eene bijdrage tot Mensch- en Zielkundig onderzoek.
L1975: CHRISTIAANS, PAUL. - De fluwelen kraag.
T4296: CHRISTIAENS, FONS. - De Kinderlectuur en hare rol in den strijd om ontvoogding der gedachten.
T7414: CHRISTIAENS, FONS. - De inkwisitie in hare kindsheid.
K7407: CHRISTIAN, ARTHUR. - Debuts de l'imprimerie en France. L' Imprimerie Nationale. L' Hotel de Rohan.
M5081: CHRISTIANSEN, BRODER EN ELI CARNAP. - Nieuwe grondslagen der Graphologie. Vertaald door X. Munninghoff.
L8547: CHRISTIANSEN, POUL A. (ED.). - Salomon's Song of Songs. Drawings by Ib Spang Olsen.
B2857: CHRISTIE'S. - Printed Books from the Library of Robert A. Hefner III. Americana from the Forbes Magazine Collection.
B2783: CHRISTIE'S. - The Einstein-Besso Working Manuscript. A Crucial Stage in the Development of the General Theory of Relativity.
B2799: CHRISTIE'S. - The Russian Library of an American Collector, comprising Literature, Travel, History, Theology etc.
B2800: CHRISTIE'S. - Printed Books and Manuscripts. Including Americana and fine Press Books. Buffalo Society of Natural Sciences. The Late Robert W. Gibbs. The Collection of Dr. Frank stanton. Western Reserve Academy.
K1770: CHRISTIE'S. - The Estelle Doheny Collection from The Edward Laurence Doheny Memorial Library St. John's Seminary, Camarillo, California. Part I: Fifteenth-Century Books including The Gutenberg Bible.
K7424: CHRISTIE'S - Highly Important Printed Books and Manuscripts. Auction 23 June 1993.
K7425: CHRISTIE'S - Medieval and Illuminated Manuscripts, Valuable Printed Books, Autograph Letters and Manuscripts. Auction 28 November 1990.
K7422: CHRISTIE'S - Medieval and Illuminated Manuscripts, Valuable Printed Books, Autograph Letters and Manuscripts. Auction 7 December 1988.
K7428: CHRISTIE'S - Printed Books and Manuscripts. Including Americana, Atlases, Navigation and Voyages. Auction 8 november 1996.
K7423: CHRISTIE'S - Valuable Continental Books and Fine Bindings. Auction 3 April 1996.
K7491: CHRISTIE'S - Valuable Illuminated Manuscripts, Printed Books and Autograph Letters.
L8084: CHRISTIE'S. - The Scientific and Antiquarian Library of Dr. Samuel Koslov.
L8091: CHRISTIE'S. - Important Hebrew Manuscripts and Printed Books from The Library of the London Beth Din.
L8092: CHRISTIE'S. - The A.L. Shane Collection of Judaica and Hebraica.
L8102: CHRISTIE'S. - Bibliotheque Jean-Louis Moses Sciences et Medecine.
L8155: CHRISTIE'S. - Collection de Monsieur et Madame Henri Flammarion.
L8162: CHRISTIE'S. - The Library of the Late Sir Brian Mackenna.
B2786: CHRISTIE'S. - Books form The Estate of Harry A. Levinson, including reference and remaining stock, Early printed books and Science & Medicine, Occult, Magic & Witchcraft.
B2803: CHRISTIE'S - The G. - Albert Petit Collection of Angling Books.
B2805: CHRISTIE'S. - The Einstein Family Correspondence including the Albert Einstein-Mileva Maric Love Letters.
B2813: CHRISTIE'S. - The Norman Flayderman Collection of The Lincoln Assasination and Other Americana.
B2837: CHRISTIE'S. - The Warner Prins Collection of Hebrew and Judaic Books.
B2841: CHRISTIE'S. - Napoleonica. Sold to Benefit the Western Reserve Historical Society.
B2879: CHRISTIE'S. - Medicine, Science and Travel Books. The Property of a French Collector.
B3223: CHRISTIE'S - The Stock of H.D. Lyon.
B3661: CHRISTIE'S. - The Gutenberg Bible. The Property of The General Theological Seminary New York City.
L8119: CHRISTIE'S - The Library of the late Jean Albert Gondrexon.
L8158: CHRISTIE'S. - Printed Books and Manuscripts including Americana.
L8161: CHRISTIE'S. - Valuable Printed Books, Maunscripts and Music.
B5591: CHRISTIE. - University of Chicago Library Rare Science Duplicates Part I.
L8094: CHRISTIE'S. - The Halsted B. Vander Poel Collection of English Literature.
B2828: CHRISTIE'S. - The Spiro Family Collection. Part I: English Historical Documents and Letters.
Y0833: CHRISTIE'S. - The Important Collection of Old English Glass formed by Captain N.L.Davidson. On May 11, 1936. Illustated Catalogue.
B2806: CHRISTIE'S. - The Remaining Books form the Library of Harrison D. Horblit.
B2811: CHRISTIE'S. - Important Early Printed Books. Illustrated Books and Illuminated Manuscripts. Including The Wurzburg Schottenkloster Spencer Liverpool Copy of the 36 - Line Bible. Heldenbuch, Strassburg 1480.
Y2650: CHRISTIE'S - Portrait du Dr. Gachet by Vincent van Gogh.
B2889: CHRISTIE'S. - Collection Personnelle Rosabianca et Albert Skira.
R1790: CHRISTIE'S. - Important Furniture, Silver, Books and Decorative Arts from the Collection of William A. McCarty-Cooper.
B4914: CHRISTIE'S AMSTERDAM - Judaica.
B4913: CHRISTIE'S ROMA. - Libri, Autografi e Stampe.
Y4036: CHRISTOFOOR. - Christofoor voor God en Vaderland. 3 nov. 1944. No. 10. Febr. 1945 No 34. 3e jaargang 1945. No. 1-2-3 en bevrijdingsnummer.
Y3052: CHRISTOFOOR. - Christofoor. Voor God en Vaderland. 4e en 5e jaargang 1945-1946. Niet compleet.
Y0666: CHURCHILL, WINSTON. - Mein Bundesgenosse. Ausspruche aus zwei Jahrzehnten, Illustreirt von englischen und amerikanischen Pressezeichnern.
T9687: CICERO. - Over vriendschap (Laelius vel de amicitia). Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door W.A.M. Peters.
Y3176: CICERO. - De Vriendschap. Vertaald, ingeleid en toegelicht door H. Beek & E. de Ridder.
Y2218: EFFENDI CIGARETTEN - Neerland's Groote Mannen. Met 100 ingeplakte zijtjes.
B8958: CIRKER, BLANCHE (ED.). - 1800 Woodcuts by Thomas Bewick and his school. With an introduction by Robert Hutchinson.
L8839: CISNEROS, SANDRA. - Beek van de brullende vrouw. Verhalen. Vertaling Peter Koetsier.
T7077: CITRINE, WALTER. - The Austrian dictatorship at work. Destruction of legal security. The second black book. Preface by Sir Walter Citrine.
L4334: CITROEN, ADA. - Kinderpsyche en opvoeding volgens psycho-analytische opvattingen.
K7696: CITROEN, K.A. - Taal en teken.
L6479: [DRUKKERIJ TRIO.] CITROEN, PAUL. - Kunsttestament.
B3478: CITROEN, PAUL & KURT LOB. - Paul Citroen en het Bauhaus. Herinneringen in woord en beeld.
K9747: CITROEN, PAUL. - Wir Maler heute und die Kunsttradition.
R3858: CITROEN, PAUL. - Kunsttestament.
T0247: CITROEN, PAUL. - Teekeningen en aanteekeningen.
T6450: CITROEN, PAUL. - Licht in groene schaduw. poŽzie en proza bij teekeningen van Paul Citroen.
T0009: CITTERT, J.W. - Cleopatra. Drama in vijf bedrijven.
T2647: CASTRVM PEREGRINI CL. - Castrum Peregrini.
H9240: CLAASEN, JOJANNEKE / LOUIS FEERON / MAX VAN ROOY. - Je weet niet wat je leest. Een min of meer komplete doorsnee-bloemlezing van wat de Nederlander leest.
T6919: CLAASEN, A.W. - Voorzorgs- en beveiligingsmaatregelen te nemen door gezinshoofden met het oog op eventueele gasaanvallen.
T6821: CLAEIJS, R.V.G., JAN STRAUB & J.C. SCHREUDER. - Rapport van de commissie van onderzoek naar den toestand van ondersteunde werkloozen en hun gezinnen, ingesteld krachtens besluit van den Gemeenteraad van Amsterdam van 28 april 1933.
T4090: CLAERHOUT, A. & RITA BOLLAND. - Enkele niet-westerse textieltechnieken. Verslag van de Textieldag op 24 april 1975 in het Tropenmuseum te Amsterdam.
L5556: CLAES S.J., FRANS M. - Netherlandic Dictionaries. Dutch-Flemish. With a foreword by F. de Tollenaere.
A0295: CLAES, BAVO. - Kraai.
P1461: CLAES, ERNEST. - Jeroom en Benzamien. Zijnde het waarachtig verhaal van twee door hoovaardij misleide en door de liefde geredde beenhouwers.
K6902: CLAES, ERNEST. - Kobeke.
K4444: CLAES, ERNEST. - Voordrachtgevers zijn avonturiers.
H4643: CLAES, PAUL / JEIN L. VAN DOLEN / PIET GERBRANDY. E.A. - Oude keizers, nieuwe kleren. Griekse en Latijnsen vertalersvondsten. Met een inleiding van Mark Pieters.
L8235: CLAES, PAUL. - De Zonen van de Zon. Een sonnet en zeven transposities.
L9447: CLAES, PAUL. - De Zoon van de Panter.
L9831: CLAES, PAUL. - De Sater.
L9832: CLAES, JO. - Postume dood.
K7528: CLAES, ERNEST. - Ik en de Witte.
B4122: CLAES, ERNEST. - Kobeke.
Y3952: CLAES, ERNEST. - De Heiligen van Sichem. Geillustreerd door Edg. Tijtgat.
B7525: CLAES, D. - Bijvoegsel aan de bijdrage tot een Hagelandsch Idioticon. Gedeeltelijk volgens onuitgegeven aanteekeningen van J.F. Tuerlinckx.
T8209: CLAES, PAUL EN FRANS DENISSEN. - Gedicht en omgedicht. Dertig jaar wereldpoŽzie in vertaling (1960-1990). Samengesteld en ingeleid.
B8162: CLAES, ERNEST. - De oude klok.
R0028: CLAES, ERNEST. - Levensbeeld van Ernest Claes.
H6854: CLAES, ERNEST. - Herodes.
Y1857: CLAES, PAUL (SAMENSTELLING EN VERTALING.) - Het kristal. Twaalf sonnetten voor Spinoza. [Sully Prudhomme, Muchado de Assis, Borges, Gorter, claes
T1847: CLAES, FR. & CAPTAIN WOOD. - The Battle of Antwerp. "City of Sudden Death".
R8087: CLAES, ERNEST. (RED.). - Toren. Maandschrift voor de Nederlanden. 1e jaargang nr 1, Juli 1949.
L9448: CLAES, PAUL. - De Kameleon.
A0294: CLAEYS, HERMAN J. - Steen. Een moordverhaal met ready-made binnentekstillustraties.
L1308: CLAEYS, R.V.G. - De Rijks- en de Gemeentestatistiek en haar onderlinge verhouding.
W8394: CLAIR, C. - A Chronology of Printing.
W8395: CLAIR, C. - Christopher Plantin.
T0889: CLARE, MAURICE. - A. day with John Keats.
R8666: CLARIN. - La Regenta.
B6609: CLARISSE, JO. - Prologus, quo scholas theologicas, praesertim apologeticas, a. 1840 ad 1841 habendas, auspicaturus, Joannis Henrici van der Palm, nuper placide pieque defuncti, exemplum auditoribus, futuris theologis ad imitandum proposuit Jo. Clarisse.
B0662: CLARK, JOAN. - Smeltbreedtes. Vertaling N. Hoekmeijer.
H2261: CLARK, KENNETH / DAVID FINN. - The Florence Baptistery Doors.
R5792: CLARK, G.N. - Holland and the war.
R5791: CLARK, G.N. - Holland and the war.
M0442: CLARKE, THUSTON. - Volg de evenaar. Aeropagus.
K4440: CLARKE, TOM. - Northcliffe in history. An intimate study of press power.
R8303: CLAUDEL, PAUL. - Inleiding tot de Hollandsche Schilderkunst. Vertaling Jan Prins.
Y0025: CLAUDEL, J.C. - Stingy Frenchman! ou Le vice Francais.
R3267: CLAUDEL, PHILIPPE. - Grijze zielen. Vertaling Manik Sarkar.
R4327: CLAUDEL, PHILIPPE. - Het kleine meisje van meneer Linh. Vertaling Manik Sarkar.
T4460: CLAUDIANUS, CLAUDIUS. - Verzamelde gedichten. Vertaald en toegelicht door M. d'Hane Scheltema.
B8257: CLAUS, HUGO. - Suiker.
T4225: CLAUS, HUGO. - De Metsiers.
H1986: CLAUS, HUGO. - De zwarte keizer. Verhalen.
H9428: CLAUS, HUGO. - Schaamte.
T0101: CLAUS, HUGO. - De verwondering.
H9036: CLAUS, HUGO. - Aan de evenaar.
H9193: CLAUS, HUGO. - Belladonna. Scenes uit het leven in de provincie. Roman.
H1484: CLAUS, HUGO. - Borgerocco of De dood in Borgerhout. Libretto voor een opera.
K8450: CLAUS, HUGO. - De avonturen van Belgman I, de geboorte.
A0609: CLAUS, HUGO. - De dans van de reiger. Een nare komedie in twee delen.
M7774: CLAUS, HUGO. - De geruchten.
A0296: CLAUS, HUGO. - De hondsdagen.
W6406: CLAUS, HUGO. - De koele minnaar.
H7184: CLAUS, HUGO. - De Sporen.
W0519: CLAUS, HUGO. - De wangebeden.
K3568: CLAUS, HUGO. - De zwarte keizer. Verhalen.
M5209: CLAUS, HUGO. - De zwarte keizer. Verhalen.
M3276: CLAUS, HUGO. - Een geverfde ruiter.
P1463: CLAUS, HUGO. - Gebed om geweld. Verhalen.
A0297: CLAUS, HUGO. - Het goudland. Spel naar de roman van Hendrik Conscience.
H6421: CLAUS, HUGO. - Jessica!
L0968: CLAUS, HUGO. - Morituri. Libretto.
M6403: CLAUS, HUGO. - Natuurgetrouw. Schetsen, Verhalen, Fabels, Greguťria's, Metamorfoses, dialogen, overwegingen, Allegorieen, Dagboekbladen, een reisbeschrijving, drie gedichten en een brief.
K5615: CLAUS, HUGO. - Premiere.
H2946: CLAUS, HUGO. - Verhalen.
K2868: CLAUS, HUGO. - Louis Paul Boon.
T8972: CLAUS, HUGO. - De metsiers.
H5219: CLAUS, HUGO. - Het verdriet van Belgie. Roman.
M3321: CLAUS, HUGO. - Mama, kijk, zonder handen! Een komedie in vier bedrijven.
L9592: CLAUS, HUGO. - Een slaapwandeling. Novelle.
H2297: CLAUS, HUGO. - Het verdriet van Belgie. Roman.
M7527: CLAUS, HUGO. - Een zachte vernieling.
H2719: CLAUS, HUGO. - Het laatste bed. Een verhaal.
Y1667: CLAUS, HUGO. - Flagrant.
T5347: CLAUS, HUGO. - De romans. Vier delen in cassette.
T9750: CLAUS, HUGO. - Dag, jij. TweeŽnzestig Mad Dog Stanzas, traditioneel voorbehouden aan poŽzie van dronkelieden en waanzinnigen.
M5629: CLAUS, HUGO. - Het jaar van de kreeft. Een romance.
H7253: CLAUS, HUGO. - De groeten.
R3137: CLAUS, HUGO. - Vrijdag. [Toneelstuk in vijf scenes].
L7753: CLAUS, HUGO. - Onvoltooid verleden. Roman
R4335: CLAUS, HUGO. - De verlossing.
B5026: CLAUS, HUGO. - Suiker. Een toneelspel.
R1800: CLAUS, HUGO. - Het jaar van de kreeft, een romance.
R7871: CLAUS, HUGO. - Omtrent Deedee. Roman.
K8675: CLAUS, HUGO. - Karel Appel, schilder.
K9110: CLEEF, ALFRED VAN. - Het verdwaalde eiland. Amsterdam op 37 graden 50 minuten zuiderbreedte.
H8925: CLEEF, ALFRED VAN. - Verlangen. Roman.
B7162: CLEEF, ALFRED VAN. - De verloren wereld van de familie Berberovic.
B4565: CLEERDIN, VINCENT. - Monnikenleven.
Y0335: CLEERDIN, VINCENT. - Roomsch Kruydt. Opstellen van Rector M.A. Thompson.
T4954: CLEERDIN, VINCENT. - Sagen van Brabant. Houtsneden van J. Franken Pzn.
T7600: CLEERDIN, VINCENT. - Brabantsche sagen.
W0961: CLELAND, JOHN. - Fanny Hill, memoires van een meisje van plezier. Vertaling J.F. Kliphuis.
M4905: CLELAND, JOHN. - Fanny Hill. De memoires van een meisje van plezier. Vertaling Anita C. van der Ven
W7597: CLELAND, JOHN. - Memoirs of a coxcomb.
H0018: CLELAND, JOHN. - Fanny Hill. Herinneringen van een meisje van plezier. Vertaling J.F. Kliphuis.
L8453: CLEMENS SCHRONER, E. - Gedichten.
C2348: CLEMENT, AERON. - De koude mannen. Vertaling Parma van Loon.
R0025: CLER, JAN DE. - Levensbeeld van Jan de Cler.
W7706: CLERCK, KAREL DE. - P.C. Boutens.
K1551: CLERCK, KAREL DE. - Uit het leven van P.C. Boutens.
M9440: CLERCK, KAREL DE. - Uit het leven van P.C. Boutens.
T0867: CLERCK, KAREL DE / BIE DE GRAEVE / FRANK SIMON. - Dag meester, goedemorgen zuster, goedemiddag juffrouw. Facetten van het volksonderwijs in Vlaanderen (1830-1940).
R0106: CLERCK, WALTER DE. - Nijhoffs Zuidnederlands Woordenboek.
Y2771: CLERCKE CRONIKE, DER. - Der Clercke Cronike. Algemeen Groningsch Studentenweekblad. 4e jaargang 1928. nr. 17-18. / 5e jaargang 1928. nr. 7 - 9 - 15.
R3966: CLERCQ, RENE / WIJSTROOM, J.J. - Mededeelingen over Rene de Clercq.
R3967: CLERCQ, RENE / WIJSTROOM, J.J. - Rene de Clercq's grootste liefde.
K2212: CLERCQ, RENE DE. - Rene de Clercq's levensloop.
L0497: CLERCQ, WILLEM DE. - Per karos naar St. Petersburg. Reisdagboek van de Amsterdamse graanhandelaar uit het jaar 1816.
L5960: CLERCQ, C. DE. - Duizend jaar Byzantijnse geschiedenis 476 - 1461.
B3236: CLERCQ, W.A. DE. - Willem de Clercq (1795-1844).
R7860: CLERCQ, RENE DE. - De Vlasgaard. Een landelijk tafereel in verzen. boekversiering van J. B. Heukelom.
R7853: CLERCQ, RENE DE. - Terwe. Een verhaal in verzen.
R0934: CLERCQ, RENE DE. - Tamar. Bijbelsch verhaal in verzen met teekeningen van Fritz van den Berghe.
T4942: CLERCQ, G. DE. - Amsterdam tijdens de hongerperiode.
Y1536: CLERCQ, RENE DE. / H. BODESTEIN EN W. VAN ES. (EDS.). - De Toorts. Staat- en Letterkundig Weekblad voor Holland, Vlaanderen en Zuid-Afrika. 1918: 3e jrg. Nrs: 27 - 29 - 31 - 36 - 39 - 40.
Y4117: CLERCQ, JUSTINE LE. - Krimp.
Y0129: CLEREY, PAUL. - Francais voici la cinquieme colonne.
B0393: CLERKX, AART. - Tien jaar Crisis I.
K5343: CLERMONT, R.M. [PHOTOGRAPHIES]. - Nus Antillais.
R8798: CLERQ, VICTOR DE. - De Ontwikkeling der Sociale Denkbeelden bij de Fransche Katholieken in de XIXe eeuw. II: de Tijdgenooten.
A0584: CLERX, ARNOLD. - De zoon van Bronsmer.
Y1304: CLEVERENS, R.W.A.M. - Het huis Twickel en zijn bewoners. Een adellijke familiegeschiedenis.
T9859: CLEVIS, KRIEN. - LOCVS. Herinnering en vergankelijkheid in de verbeelding van plaats: van Italische domus naar artistiek environment.
W9313: CLIFFE, HENRY. - Lithography.
T2743: CLIJMANS, FREDERIK. - Opsomer beknopte levensschets.
R8554: CLIJMANS, FREDERIK. - Komedianten en kwakzalvers. Wetenswaardigheden betreffende de schouwburgen en de voorstellingen van ambulante gezelschappen te Antwerpen in het eerste kwart van de 19e eeuw.
R0688: CLIMAX. - Open brief aan de Heeren Dr. H.J.A.M. Schaepman, Dr. A. Kuijper en F. Domela Nieuwenhuis.
T9207: CLINGE DOORENBOS, J.P.J.H. - Bioscoopmeisje. (voor Marietje). Woorden en Muziek.
R9812: CLINGE DOORENBOS, J.P.J.H. - Moona het aapje. Woorden en muziek van ....
R9810: CLINGE DOORENBOS, J.P.J.H. - Autotaal. Woorden en muziek van ....
R9811: CLINGE DOORENBOS, J.P.J.H. - Steppen-liefde. Woorden en muziek van ....
R9815: CLINGE DOORENBOS, J.P.J.H. - De Zoen. Woorden en muziek van ....
R9809: CLINGE DOORENBOS, J.P.J.H. - Open oog. Woorden en muziek van ....
R9817: CLINGE DOORENBOS, J.P.J.H. - Als het orgel op de gracht is. Woorden en muziek van ....
R9818: CLINGE DOORENBOS, J.P.J.H. (DE CANTER) - Zijn Vaderlandsche Vlag. Woorden en muziek van ....
R9816: CLINGE DOORENBOS, J.P.J.H. - De vloo of Hebben de dieren verstand. Woorden en muziek van ....
Y2668: CLINGE DOORENBOS, J.P.J.H. - Vader in de Byenkorf.
Y2198: CLINGE DOORENBOS, J.P.J.H. - Bloemen op kantoor. Woorden en muziek.
R9819: CLINGE DOORENBOS, J.P.J.H. (DE CANTER) - Aan de lus van lijn 2. Woorden en muziek van ....
Y2193: CLINGE DOORENBOS, J.P.J.H. - Het vogeltje op Nellie's hoed. Woorden en Muziek.
R5104: CLIPPELE, ST. DE. - Voor een stervend ras. P. De Smet bij de Roodhuiden.
T4831: PEEK & CLOPPENBURG. - P & C (Peek & Cloppenburg) Contact-krant van, voor en door het personeel nr. 47 december 1954.
B5247: CLOQUET, L. - Traite d'architecture. Elements de l'architecture types d'edifices. Esthetique, composition et pratique de l'architecture. Tome premier: Murs, Voutes, Arcades avec 980 figures dans le texte.
M5082: CLOSE, CHARLES. - The map of England or About England with an ordnance map.
K2031: CLOSSET, FR. - Die van 't fonteintje. Bloemlezing samengesteld, ingeleid en voorzien van aantekeningen en een bibliografie door....
K4118: CLOSSET, FRANS - Herwig Hensen.
L2110: CLOSSET, FR. - Maurice Roelants.
K9292: CLOSSET, FR. - Raymond Herreman, de dichter en criticus.
K4481: CLOSSET, FR. - Raymond Herreman.
B5780: CLOSSON, HERMANN. - L'office de l'etoile. Traduit du latin par [Hermann Closson] d'un manuscrit provenant de l'Abbaye de Munsterbilsen (Limbourg) et conserve dans la Bibliotheques des Bollandistes a Bruxelles.
H2241: CLOUZET, JEAN. - Boris Vian. Etude, choix de textes et bibliographie par Jean Clouzet. Dessins, portraits, fac-similes.
L8592: CLUTTON, CECIL ET AL. - Britten's Old Clocks and Watches and their makers. A Historical and Descriptive Account of the Different Styles of Clocks and Watches of the Past in England and Abroad Containing a List of Nearly Fourteen Thousand Makers.
R3638: CNEUDT, RICHARD DE. - De Vervlaamsching van Het Lager Onderwijs in Groot-Brussel.
R7081: CNOSSEN, T. - Kennis van reclame en verkoopkunde voor de middenstand.
L9530: JOYCE & CO. - Werkbrieven 1968 -1981. Ego documenten IX.
L9772: JOYCE & CO. - Erwins echo. Postume verhalen uit de Erwin-legende.
M4428: JOYCE & CO. - Cecilia.
T7702: LANGENBACH & CO. - Festschrift anlasslich der Feier des funfzigjahrigen Bestehens der Firma J. Langenbach & Sohne. Hoflieferanten Worms am Rhein und Enkirch an der Mosel.
Y0837: SOTHEBY & CO. - Catalogue of Fine French Paperweights and English and Continental Glass. 1971 + 1974 + 1979.
Y0828: SOTHEBY PARKE BERNET & CO. - Catalogue off-print Venetian Glass from Volume Two: Works of Art. The Robert von Hirsch collection
Y1920: HAPSHASH AND THE COLOURED COAT. - Albion Magazine Issue I.
T2267: COBB, HUMPHREY. - Kogels en kruisen. Roman. Vertaald door Eva Raedt-de Canter.
T0487: COBBENHAGEN, M.J.H. - De verdeling van het maatschappelijk inkomen. Probleemstelling en grondslagen der verdelingsleer. Voorwoord S. Stokman.
T1093: COBBENHAGEN, M.J.H. - Over grondslagen en motieven van het economisch handelen.
T4014: COBBENHAGEN, M.J.H. - Duurzaam economisch herstel alleen mogelijk door ordening in productie en handel.
R7237: COCHERET, CH.A. - Poppenkast. Vijftig schetsboekbladen uit de N.R.C. met teekeningen van den schrijver.
T3980: COCK, MICHEL DE. - Mooi Roosje. Zang en Piano.
R5238: COCK, HERMAN GERARD DE. - De Kleine Neurasthenicus. Beknopte handleiding tot een ordentelijk leven.
B4385: COCK, A. DE & HERMAN TEIRLINCK. - Kinderspel & Kinderlust in Zuid-Nederland. Met schema's en teekeningen. Acht delen.
Y1669: COCK, LUCIEN DE. - Geschiedenis van de Dood. Rituelen en gewoonten in Europa.
Y2189: COCK, MICHEL DE. - Hap! Zeit ie!
R6533: COCK, J. DE. - Een Vlaming in de oorlogsklem. Oorlogsgepeinzen. Een abel spel. Gewetensonderzoek. Lang is de weg. De verdere weg. Een houvast.
H7061: COCKX-INDESTEGE, ELLY / NAVE, FRANCINE DE (EDS.). - Christoffel Plantijn en de exacte wetenschappen in zijn tijd.
B4003: COCKX-INDESTEGE, ELLY. - Fernand Baudin. Typograaf-Typographiste-Book Designer.
T6906: COCLERS, LOUIS BERNARD / W. HORA SICCAMA. - Louis Bernard Coclers et son oeuvre.
L1526: COCTEAU, JEAN. - Thomas de leugenaar. Vertaald en ingeleid door Greetje van den Bergh.
M3115: COE, CHRISTOPHER. - Goddelijk. Vertaling J. v. Helmond.
M3128: COE, CHRISTOPHER/ J.F.G. GLICKMAN. - Jongens in je koffer. Vertaling E. van Domburg Scipio.
T8773: COEBERGH, P.M. - Het drostambt Tuddern.
R3158: COELHO, PAULO. - De alchemist. Vertaald door Harry Lemmens.
Y1141: COELHO, PAULO. - Aan de oever van de Piedra huilde ik. Een spirituele roman. Vertaald door Piet Janssen.
L7235: COELHO, PAULO. - Elf minuten. Vertaald door Piet Janssen.
T5121: COELHO, PAULO. - Brida. Vertaald door Piet Janssen.
T5363: COELHO, MAURICE BERNARD. - Waarom Mussolini Abessynie wil beschaven.
R2292: COELHO, PAULO. - De heks van Portobello. Roman. Vertaald door Piet Janssen.
R0300: COELHO, PAUL. - De Zahir. Vertaald uit het Portugees door Piet Janssen.
T5309: COELHO, PAULO. - De pelgrimstocht naar Santiago. Dagboek van een magier. Vertaald door Harrie Lemmens.
R0448: COENDERS, A. - Van partij-communist tot vrij-communist.
T4166: COENEN, FRANS. - Onpersoonlijke herinneringen.
R7077: COENEN, FRANS. - Verveling. Roman. Nawoord door I. Sitniakowsky.
H0354: COENEN, FRANS. - Bezwaarlijke liefde.
K6080: COENEN, FRANS. - Charles Dickens en de romantiek.
M1080: COENEN, FRANS. - Charles Dickens en de romantiek.
L3630: COENEN, FRANS. - Provo avant la lettre. Inleiding B de Goede.
W2198: COENEN, FRANS. - Reizen, een uitweiding en inwijding.
L3163: COENEN, FRANS. - Zomergenoegens van de Familie Kramp.
B3947: COENEN, FRANS. - Onpersoonlijke herinneringen.
B5354: COENEN, FRANS. - In duisternis.
T7593: COENEN, FRANS. - Verveling.
T5989: COENEN, JOH. M. - Heil Oranje! Fantaisie op Oud Hollandsche Volkslieder van A. Valerius 1626.
R6779: COENEN, FRANS. - Catalogus van kunstvoorwerpen der verzameling Willet Holthuysen.
R1631: COENEN, FRANS. - Onpersoonlijke herinneringen.
T6271: COENEN, FRANS. - Onpersoonlijke herinneringen.
T7201: ROMBOUT. CAREL COENRAAD. - Nederlandsche spotliedjes en zeemansliedjes. Gezongen door Leo Fuld en Onno Liebert voor de Nederlandsche omroep in Amerika gedurende het oorlogsjaar 1942. Met teekeningen van Oscar Fabres, Hendrik W. van Loon, Joep Nicolas, Albert Orbaan, Jo Spier. De muzikale bewerking is van Carel Coenraad.
Y0429: COENRAADS, ED. EN DIRK WITTE. - Het Kroontje. Cabaretliedje. Tekst en muziek. Zang en Piano.
R0824: COENRAADS, EDUARD [= PIETER ENDT]. - Eiland van geluk.
R0764: COENRAADS, EDUARD [= PIETER ENDT]. - Eiland van geluk.
K9564: COENRAADS, ED. - Fakkeldragers.
K8911: COENRAADS, ED. - Fakkeldragers.
Y2664: COENRAADS, ED. - De Appels. Woorden en Muziek. Zang en Piano.
T9245: COENS, M. EN C. HINDERDAEL. - Het stervende kind. Gedicht en Muziek. Onder leiding van Emiel Hullebroeck.
Y2933: COERS, F.R. - Liederen van Groot-Nederland. Verzameld door F.R. Coers Frzn. Verhalende Liederen (sagen, legenden, vertellingen, sprookjes) derde reeks.
Y2932: COERS, F.R. - Liederen van Groot-Nederland. Verzameld door F.R. Coers Frzn. Drinkliedjes.
Y2143: COERS, F.R. - Liederen van Groot-Nederland. Verzameld door F.R. Coers Frzn. No. 136 Oranje liedjes. Reeks II.
K3807: COETZEE, A. - De Zuid-Afrikaansche Letterkunde.
K3806: COETZEE, ABEL. - De hedendaagse Afrikaanse Letterkunde.
K7320: COETZEE, MARK. - Not afraid. Rubell Family Collection.
H6599: COETZEE, J.M. - Portret van een jongeman. Vertaling Peter Bergsma.
H6971: COFER, JUDITH ORTIZ. - Verhalen uit de Barrio. Vertaling T. Funhoff.
L6263: COGNASSO, FRANCESCO. - Life and culture in Piedmont from the middle ages to the present day.
Y1914: COGNIAT, RAYMOND, D. FORMAGGIO, A.WAGNER. - Die Malerei in acht Jahrhunderten.
R3920: COHEN, HENRI MAURITS. - Schets der ontwikkeling van het Hebreeuws tot moderne omgangstaal.
Y0457: COHEN, FRE. - Werk voor de werkloze jeugd! Vijfde rapport der Arbeidersjeugdcentrale inzake bemoeiingen en ervaringen, benevens nieuwe plannen. Geillustreerd met tekeningen van Fre Cohen.
T7808: COHEN STUART, M. - Het feest veranderd in rouw. Een woord op den vroegeren geboortedag van Neerlands Koningin. 17 Juni 1877.
L4892: COHEN, ANTONIE. - The Phonemes of English. A Phonemic Study of the Vowels and Consonants of Standard English.
L4151: COHEN, COLIN. - Watermark 74, Handbook of an Exhibtion organised by Wiggins Tearpe (Mill sales).
L3589: COHEN, D. - De taak der oude geschiedenis.
H6644: COHEN, D. / K. SPREY / F.L. GANSHOF E.A. - De pelgrimstocht der mensheid. Geillustreerde Wereldgeschiedenis. 4 delen. De Oudheid. Middeleeuwen en Renaissance. Bloeitijd van het absolutisme. Revolutie, restauratie, liberalisme.
H9430: COHEN, DOLF. - Liegen loog gelogen. Met tekeningen van Willem van Malsen.
L1307: COHEN, E.G.D. - Nieuwe ontwikkelingen in de theorie der irreversibele processen.
K0773: COHEN, JOSEF. - De tocht van de dronken man.
K6390: COHEN, JOSEF. - Mensen en sterren. Boek I: Avond.
K5018: COHEN, JOSEF. - Mensen met sterren. Deel I: Avond. Deel II: Nacht. Deel III: Dageraad.
L6104: COHEN, L. - Van Vasco Da Gama tot van Lear Black. De ontwikkeling van het Verkeer tussen Nederland en Indie.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

5/30