Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
B6410: BRABANTIA. - A. van Duinkerken: Rapport betreffende de letterkundige prijzen te Hilvarebeek 1959. F.H.M. de Bekker, oud -archivaris van Vugt, en zijn collectie Romeinse munten. Brabantse kunstenaars: Marir Slager-van Gilse. F. Babylon: Begrafenis, gedicht. Een Diana-terra-cotta-figuur uit Veldhoven. P. Bogaers: Den Bosch, gedicht.
B6412: BRABANTIA. - Antoon Coolen: Stad aan de Maas. J. v.d. Harten: Dode planten in het donker. J. Indemans: Bij de tentoonstelling van de Romeinse vondsten te Esch.
B6416: BRABANTIA. - Brabantia onder nieuwe leiding. De volkshogeschool in Noord-Brabant. De standvastige trek van de Leergangen. Vragen rond Het Zuidelijk Toneel Ensemble. t'Serclaes of Philips Willem. De Brabantse tijd van Alphons Diepenbrock. Het nieuwe raadhuis van Best. Geslaagd Landjuweel te Boekel.
B6417: BRABANTIA. - H. Kapteijns: 1963 Meditatief. A. Donker: Anton van Duinkerken. G. Knuvelder: Anton van Duinkerken, Brabander. P. Minderaa: Asselbergs-Van Duinkerken, literatuurhistoricus. Kroniek: Anton van Duinkerken zestig jaar.
B6418: BRABANTIA. - A. van Duinkerken: Hondervijfentwintig jaren. H.J. Verwiel: Brabanders tijdens weekend en vakantie. Pleidooi voor ruimere integratie. Martien Coppens, de kunstenaar en de wereld. Twee jaar Tilburgse Stadsschouwburg. Het kasteel van Heeze.
K7572: BRABANTIA. - A. van Duinkerken: Bilderdijk en Brabant. L. Pirenne: De oudste panorama's op 's-Hertogenbosch. W. Knippenberg: Enige broedvogels uit Noord-Brabant. De Spechten. A. Visser: Grafstenen te Werkendam.
B6413: BRABANTIA. - Litteraire prijzen voor Antoon Coolen en Anton van Duinkerken. Breda in de Spaanse Letteren. Enkele aantekeningen over het toneel. Brabantse kunstenaars Jo Birker, schilder. Enige beelden van Cheistus op de koude steen. Moet de oude kerk van Son verdwijnen.
H8782: BRABCOVA, ZUZANA. - Gevallen. Vertaling E. de Bruin.
R5385: BRABER, HELLEKE VAN E.A. (EDS.). - Floppen En Fiasco's. Mislukkingen uit de tijdschriftengeschiedenis.
K3282: BRACHES, ERNST. - Het boek als Nieuwe Kunst 1892-1903. Een studie in Art Nouveau.
B5926: BRACHES, ERNST (ED.). - Alexander Verberne. Vormgever van boeken & muziek. Een documentaire.
M9699: BRACHES, ERNST. - De tijd van het boek.
B5579: BRACHES, ERNST. - Engel en afgrond. over The turn of the screw van Henry James. Voorwoord door Frans Kellendonk. With an introductory epilogue.
P1438: BRACHES, ERNST. - Nachtboog, verhalen.
L5150: BRACHES, HULDA H. - Jenseitsmotive und ihre Verritterlichung in der deutschen Dichtung des Hochmittelalters.
K0756: BRACHES, ERNST. - Alle nieuwe kunst wordt eerst niet begrepen... De diploma's van 1892 door G.W. Dijsselhof, Th.W. Nieuwenhuis & C.A. Lion Cachet.
B7544: BRACHES, ERNST. - Uit de Stilte. Frans Kellendonk 1951-1990.
M9880: BRACHIN, PIERRE. - Anton van Duinkerken.
B4478: BRACHIN, P. - Faits et valeurs. Douze chapitres sur la litterature neerlandaise et ses alentours.
T2585: BRACHIN, PIERRE. - Anthologie de la prose neerlandaise. Belgique I. 1893-1940.
M0473: BRACKMANN, CHRISTIN/ MARIJKE FRIESENDORP (RED.) - Oosthoek Lexicon Nederlandse & Vlaamse literatuur.
M6015: BRADBURY, M. - De geschiedenisman. Vertaling O. Hagen Esch.
M6341: BRADBURY, MALCOLM. - Het mes erin. Vertaling M. Versluys.
H5238: BRADFORD, ERNLE. - Cleopatra.
M4013: BRADLEY, JOHN W. - Illuminated manuscripts.
L2042: BRADY, LEO. - Tot de rand van de afgrond.
T7829: BRAEKMAN, B. - La Presse periodique en Campine.
L3290: BRAET, ANTOINE. - De vrouw in de poŽzie van Du Perron.
Y3406: BRAGA. - Braga. Dichterlijke mengenlingen. Uitgegeven door een dichtlievend gezelschap onder de nooit gebruikte zinspreuk Utile Dulci. Nieuwe uitgave met inleding en toelichting van A. Winkler Prins.
Y3999: BRAGA. - Braga. Dichterlijke Mengelingen. Uitgegeven door een dichtlievend gezelschap, onder de nooit gebruikte zinspreuk Utile dulci. 1843-1844.
K2326: BRAILLARD, ETIENNE. - La typographie Genevoise au quinzieme siecle.
T0539: [SPINOZA] BRAKELL BUYS, W.R. VAN. - Het godsbegrip bij Spinoza. Een inleiding tot het monisme.
H3875: BRAKELL BUYS, R. VAN. - Drie dichteressen uit het Victoriaanse tijdperk. Christina Rossetti, Emily Bronte, Elizabeth Barrett Browning.
K6540: BRAKELL BUYS, W.R. VAN. - De magier van Stratford. Shakespeare's karaktertekening.
R4248: BRAKELL BUYS, R. VAN. - Gestalten uit de Perzische mystiek.
L2404: BRAKELL BUYS, R. VAN. - De levende gedachten van Walter Pater.
K6335: BRAKMAN, WILLEM. - De gegoeden.
L2280: BRAKMAN, WILLEM. - Een weekend in Oostende.
H5561: BRAKMAN, WILLEM. - Vijf manieren om een oude dame te wekken.
T8907: BRAKMAN, WILLEM. - Jongensboek. Verhalen.
M5850: BRAMLY, SERGE. - De dans van de wolf. Vertaling A. Pijnappel.
R2707: BRAND, ANTON. E.A - Vanaf de oude hoogte. Werk van 11 Groninger auteurs.
K3129: BRAND CORSTIUS, J.C. EN HAN G. HOEKSTRA. - De muze vertelt. Een bundel verhalende poŽzie. Bijeengebracht door...
M7557: BRAND, ANTON. - Palmslag. Novelle.
B4534: BRANDEN, F. JOS. VAN DEN. - Anna Bijns haar leven, hare werken, haar tijd 1493-1575.
R0580: BRANDEN, JOS. VAN DEN. - I. Onstaan van het nieuwsblad te Antwerpen, II. Abraham Verhoeven, zijn leven 1575-1652.
Y2857: BRANDENBURG, ANGENIES MARIA. - Annie Romein-Verschoor 1895-1978. Deel 1: Leven en werk.
T7187: BRANDER, JAN. - Uit Noordhollands verleden I en II. Relicten uit het Noordhollands taaleigen. Uit de voorgeschiedenis en de oudste geschiedenis van Amsterdam tot 1300. Amsterdam. Het Noordhollands Taaleigen.
L4767: BRANDI, KARL. - Die Renaissance in Florenz und Rom. Acht Vortraege.
Y4198: DE BRANDING. - De Branding. Blad van opstandige jongeren. September 1927. No 11. Het Kapitalisme in zijn ware gedaante Sacco en Vanzetti vermoord.
Y2729: BRANDING, DE. - De Branding. Nederlandsch Jongeren Weekblad. 1e jaargang 1941. nrs: 1 t/m 22. (mist nr. 2 en 9).
T3356: BRANDS, M.C. - "History hits back". Over de overschatting van woord en tekst; over de limieten van tolerantie.
Y3709: BRANDS, GERARD & PETER VOS. - Bolletje.
Y0142: BRANDS, G.A. EN R.W. LIEVE. - Gouden Aren. Supplement Deel V.
Y2350: BRANDS, WIM. - 's Middags zwem ik in de Noordzee.
R1539: BRANDS, G.A. - Tspel van de Cristenkercke.
K4368: BRANDSMA, W.L. (ED.). - Kleine dichterkeur. Een keuze uit verzen dezer eeuw.
T4749: BRANDSMA, TITUS. - Het laatste geschrift van Prof. Dr. Titus Brandsma. Geschreven op last van de Gestapo in de Strafgevangenis te Scheveningen op 22 januari 1942. Met een inleiding van Brocardus Meijer.
T4750: BRANDSMA, TITUS. - Mijn cel. Dagorde van een gevangene. Met een korte inleiding van Brocardus Meijer.
T7586: BRANDSMA, W. - Ontwerp van een nieuwen waterweg rechtstreeks van Rotterdam naar Amsterdam.
B3128: BRANDSMA, TITUS. - Herinneringen aan St. Willibrord in Friesland.
T8029: BRANDSMA, TITUS. - Het laatste geschrift van Prof. dr. Titus Brandsma. Geschreven op last van de Gestapo in de strafgevangenis te Scheveningen op 22 januari 1942. Inleiding Brocardus Meijer.
Y2412: PROOST & BRANDT. - De Papierkoerier. 27e jaargang, nr. 89.
Y2410: PROOST & BRANDT. - Creature Comforts Annual Report.
R4245: BRANDT, WILLEM. - Het geheim.
R8358: [VONDEL]. BRANDT, G. - Leven van Vondel. Met eene inleiding en aanteekeningen voorzien door Eelco Verwijs.
L2179: BRANDT CORSTIUS, H. - De Hoofdredacteur.
L0812: BRANDT CORSTIUS, H. - Denk na. [Quinta Columnia].
H1945: BRANDT CORSTIUS, HUGO. - Water en vuur.
A0697: BRANDT CORSTIUS, J.C. - De dichter Herman Gorter. Drie opstellen.
K2611: BRANDT CORSTIUS, J.C. - De muze in het morgenlicht. Inleiding tot de geschiedenis van de eenheid der westerse literatuur.
K4124: BRANDT CORSTIUS, J.C. - Gerard Walschap.
L2117: BRANDT CORSTIUS, J.C. - Herdenking van Willem Jan Marie Anton Asselbergs (2 januari 1903-27 juli 1968).
M8387: BRANDT CORSTIUS, J.C. - Het poetisch programma van Tachtig. Een vergelijkende studie.
L2580: BRANDT CORSTIUS, J.C. - Idylle en realiteit. Het werk van Elisabeth Maria Post in verband met de ontwikkeling van de Europese literatuur in de tweede helft van de achttiende eeuw.
K3647: BRANDT CORSTIUS, J.C. EN KAREL JONCKHEERE. - De literatuur van de Nederlanden in de moderne tijd.
P0972: BRANDT CORSTIUS, JOHANNES CHRISTIAAN. - Herman Gorter. Een bijdrage tot de kennis van zijn leven en werk.
K2462: BRANDT, GEERAARDT & REYER ANSLO. - Pieter Corneliszoon Hooft 'Deez vermaarde man' 1581/1647. Drie teksten.
H4853: BRANDT, GEERAARDT. - Het leven van Pieter Corn. Hooft en de Lykreeden. Uitgegeven door P. Leendertz Jr.
H1352: BRANDT, J. EN ZOON. - Nederlandse Bijbels en hun uitgevers 1477 - 1952.
K9378: BRANDT, WILLEM. - Indonesische nachten.
K2855: BRANDT, WILLEM. - Keurschrift uit de hedendaagse Noord- en Zuid-Nederlandse letteren.
K2997: BRANDT, WILLEM. - Pruik en Provo.
H4354: BRANDT, WILLEM. - Reizend achter het heimwee. Vroegere en latere verzen gekozen en ingeleid door Ed. Hoornik.
H4320: BRANDT, WILLEM. - Tussen steen en bamboe.
B6023: BRANDT CORSTIUS, J.C. & J.G. PRAAS. - Nederlands Literatuuroverzicht.
Y4010: PROOST & BRANDT. - De Papierkoerier. nr. 100.
T1137: [THORBECKE] BRANDT-VAN DER VEEN, J. - Het Thorbecke-Archief 1798-1872. Eerste deel 1798-1820.
L7796: BRANDT, WILLEM. - Geen sneeuw in Bethlehem. Drie kerstbelevenissen.
L7809: [THORBECKE] BRANDT-VAN DER VEEN, J. - Het Thorbecke-Archief 1798-1872. Eerste deel 1798-1820.
L7865: [VONDEL] BRANDT, GEERAARDT. - Het leven van Joost van den Vondel. Inleiding P. Leendertz.
B1093: [VONDEL] BRANDT, G. - Leven van Vondel. Met eene inleiding en aanteekeningen voorzien door Eelco Verwijs. Bewerkt door J. Hoeksma.
B2993: BRANDT CORSTIUS, J.C. - Coolsingel, Boompjes en Laurenskerk in literatuur herschapen.
B3077: BRANDT, W., A. DONKER, A. KOSSMANN, B. STROMAN. - Victor E. van Vriesland. Een karakteristiek.
R4449: BRANDT VAN DOORNE, C.P. - Hanna. Toneelstuk in 5 bedrijven.
Y1825: BRANDT CORSTIUS, HUGO. - Vormen en woorden. Vermeerlezing 2003.
Y2411: PROOST & BRANDT. - blauw ?.
Y2417: PROOST & BRANDT. - De Papierkoerier. 32e jaargang, nr. 101.
Y2415: PROOST & BRANDT. - De Papierkoerier. 30e jaargang, nr. 97.
Y2416: PROOST & BRANDT. - De Papierkoerier. 29e jaargang, nr. 96.
R3976: BRANDT, WILLEM. - Tropen.
R8694: BRANDT CORSTIUS, J.C. - Duel om het dichterschap. Herman Gorter en de school van Albert Verwey.
R0453: BRANDT CORSTIUS, HUGO. E.A. - Forensen tussen literatuur en wetenschap. Voorwoord Martin van Amerongen.
Y2413: PROOST & BRANDT. - De Papierkoerier. 31e jaargang, nr. 99.
R1645: [THORBECKE] BRANDT- VAN DER VEEN, J. - Het Thorbecke-Archief 1798-1872.
Y2414: PROOST & BRANDT. - De Papierkoerier. 30e jaargang, nr. 98.
R9197: BRANDTS BUYS, HANS & JOOP LOBLER (EDS.). - Klein Geuzenliedboek.
T6085: BRANDTS BUIJS, LUDWIG FELIX. - Danklied bij het herstel onzer geliefde koningin. Gedicht Elise, muziek van Ludwig Felix Brandts Buijs.
T3996: BRANDTS BUYS, M.A. - Muzikale vormleer.
K4824: BRANS, HANS. - DOL. Dooltocht door het leven. Een toneelstuk.
Y0070: BRANS, JAN. - Vlaanderen en de Idee Belge. Een antwoord aan de Belgicisten.
R0907: [GROEN VAN PRINSTERER, G.] BRANTS, JOHANNES LOUIS PETRUS. - Groen's geestelijke groei. Onderzoek naar Groen van Prinsterer's theorieen tot 1834.
R4168: BRANTS, M. - Schets van een voorgeschiedenis der kultuur in Vlaanderen. Van den primitieven mensch tot den Frankischen mensch.
H0738: BRASCH, R. - Dreimal Schwarzer Kater. Aberglaube, Sitten und Gewohnheiten und ihre merkwurdigen Ursprunge.
H8341: BRASILLACH, ROBERT. - Onze vooroorlogstijd. Vertaling Piet Beek.
B6474: BRASILLACH, ROBERT. - Onze vooroorlogstijd.
B1763: BRASSER, FONS. - Water Towers, Watertorens, Wasserturme.
L5430: [BECKETT] BRATER, ENOCH. - Why Beckett.
R9485: BRATTINGA, PIETER. - 60 Plakate. Neun hollšndische Graphiker 1956-1970. EinflŁsse auf die niederlšndische Plakatkunst in der ersten Hšlfte des 20. Jahrhunderts.
M2126: BRATTINGA, PIETER. - Planning for industry, art & education. As executed by Pieter Brattinga. Introduced by Louis Dorfsman and Theo Crosby.
R9086: BRATTINGA-KOOY, WILLEMYN. - Regie: Paul Huf. Het succesverhaal van een serieuze fotograaf.
T3959: BRAUKSIEPE, W.H. - Zin en wezen van de perswetenschap.
R7558: BRAUN, LILY. - De vrouwenkwestie. Haar historische ontwikkeling en haar economische kant. Uit het Duitsch vertaald door J.F. Ankersmit. Voorrede F. van der Goes.
Y1838: BRAUN, FRIEDRICH EDLER VON. - Was wird aus Europa?
Y1628: BRAUN, FRANZ UND A. HILLEN ZIEGFELD. - Geopolitischer Geschichtsatlas. 3 Teile in einem Bande. 240 Karten auf 100 Tafeln. Das Altertum, Das Mittelalter, Die Neuzeit.
T2646: BRAUN, LILY. - De vrouwenkwestie. Haar historische ontwikkeling en haar economische kant. Vertaald door J.F. Ankersmit. Voorrede F. van der Goes.
T5850: BRAUNTHAL, ALFRED. - Die Entwicklungstendenzen der kapitalistischen Wirtschaft.
R4025: BRAUTIGAM, GERDA & JAN LIBER. - Het kwaad der waarzeggerij. Reportage van de zelfkant der samenleving.
T6195: BRAUTIGAM, JOH. - Het vlootgevaar 1930. 120 millioen voor den bouw van oorlogsschepen.
T2804: BRAUTIGAM, JOH. - Het vlootgevaar 1930. 120 millioen gulden voor den bouw van oorlogsschepen.
Y2463: BRAVE-MAKS, M.H. - De Koningin in Londen.
W0252: BRAVEN, TEN. - Lekkere literatuur.
L3675: BRAY, BERNARD ALAIN. - Jean Chapelain. Soixante-dix-sept lettres inedites a Nicolas Heinsius (1649-1658).
W6609: BRECHT, BERTOLT. - In afwachting van zware stormen. Vertaling M. & L. Coutinho.
M5931: BRECHT, BERTOLT. - Leesboek. Vertaling M. Mooy.
B2980: BRECHT, BERTOLT. - Hundert Gedichte 1918-1950.
T8295: BRECHT, BERTOLT. - De kaukasische krijtkring. Vertaling Gerrit Kouwenaar.
T8330: BRECHT, BERTOLT. - Trommelen in de nacht Man is man.
T6280: BRECHT, BERTOLT. - Een engel verleid je niet. Twintig liefdesgedichten. Gekozen en vertaald door Gerda Meijerink.
Y0876: BRECHT, BERTOLT. - Over de aardse liefde en meer. Uit een leven vol gedichten en verzen.
T2652: BRECHTS, BERTOLD. - Droestuiversroman. Vertaling Felix van Zijll.
Y2856: BREDA, JAN VAN. - Zo leer ik schrijven. (oefencartons).
T9655: BREDA, JAN VAN. - Zo leer ik schrijven deeltje 1 t/m 5.
H0505: BREDERO, G.A. - De werken van G.A. Bredero. Volledige uitgave naar de beste oude drukken bezorgd en opgehelderd door J. Ten Brink, H.E. Moltzer, e.a. Algemeene inleiding van G.Kalff.
L1339: BREDERO, G.A. - Moortje.
K9278: BREDERO, G.A. - Spaanschen Brabander, Jerolimo.
K2253: BREDERO, G.A. - Werken van G.A. Bredero. Met inleiding en aanteekeningen van J.A.N. Knuttel. Deel I en II: Dramatische werken. Deel III: Liederen en gedichten. Proza.
M3914: BREDERO, G.A. / STUIVELING, G. - Memoriaal van Bredero. Documentaire van een dichterleven. Samengesteld door...
K2270: BREDERO, GEBRAND ADRIAENSZ. - Aendachtigh Liedt. Bloemlezing uit de religieuze gedichten. Gekozen en toegelicht door J. Meerkerk.
L8399: BREDERO. - Brederoo-Album. Feestnommer van Oud-Holland. Nieuwe bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlandsche Kunst, Letterkunde, Nijverheid, enz. onder redactie van N. de Roever. Tweede jaargang.
Y0954: BREDERO, G.A. - De Spaanse Brabander Tekst / Documenten / Achtergronden. Samengesteld door Guus Rekers
T4662: BREDERO, A.H. - Magister Peter Abelard (1079-1141). De rampspoed van een gedreven schoolmeester.
B7232: BREDERO, G.A. - Spaanschen Brabander. Ierolimo. Ingeleid en toegelicht door H. Prudon.
B7710: BREDERO, G.A. / STUIVELING, G. - Memoriaal van Bredero. Documentaire van een dichterleven. Samengesteld door...
R5264: BREDERO. - Catalogus der Brederoo-tentoonstelling in de Universiteits-Bibliotheek te Amsterdam maart 1885.
R3038: BREDERO, G.A. - De werken van G.A. Bredero. Volledige uitgave naar de beste oude drukken bezorgd en opgehelderd door J. Ten Brink, H.E. Moltzer, e.a. Algemeene inleiding van G.Kalff.
H5514: BREDERO, GERBRAND ADRIAENSZ. - Bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door M.G. Schenk.
Y0758: BREDERO. - G.A.Brederoo's Moortje. Uitgegeven en toegelicht door F.A.Stoett.
T9734: BREDERO, G.A. - Toneelwerk: Griane; Klucht van de koe; Spaanschen Brabander.
Y3670: BREDERO, G.A. - Geestigh Liedt-Boecxken.
K2271: BREDERO. - Klucht van de koe. Met inleiding en aantekeningen door Jo Daan.
M3917: BREDERO, G.A. - Toneelspelen. Samengesteld en ingeleid door A. Keersmaekers.
R1939: BREDERO, G.A. - Rodd'rick ende Alphonsus. Ingeleid en toegelicht door C. Kruyskamp. Met een studie over de structuur van Bredero's vers en een fragment uit het volksboek van Palmerijn.
R5296: BREDERO. MOLTZER, H.E. - Brederoo's Liedtboeck.
A0881: BREDERODE, G.A. - Groot Lied-Boek. Naar de oorspronkelijke uitgave van 1622.
B1455: BREDERODE, G.A. - Groot Lied-Boek. Naar de oorspronkelijke uitgave van 1622.
B3328: BREDERODE, DESANNE VAN. - Mensen met een hobby.
Y1097: BREDOW, G.G. - Merkwaardige voorvallen uit de Algemeene Geschiedenis, tot op Onze Tijd. Bewerkt naar het Hoogduitsch.
B0389: BREDOW, G.G. - Merkwaardige voorvallen uit de Algemeene Geschiedenis, tot op Onze Tijd. Geschikt voor het Eerste Onderwijs in de Geschiedenis, bijzonder voor de scholen.
W7226: BREE, COR VAN. - Lotgevallen van de Codex Argenteus. De wisselende waarde van een handschrift. Vierde Bert van Selm-lezing.
K2353: BREE, L.W. DE. - Het platteland leert lezen en schrijven. Het lager onderwijs op het platteland in de eerste helft der 19e eeuw.
T6887: BREE, LEVIEN DE. - Padvinders- en jeugdbeweging.
L6604: BREEBAART, M.J.P.CH. - Is. Querido's Jordaan als episch kunstwerk.
W7991: BREECE, HANNAH. - Een dame in het oude Alaska. Samengesteld en geredigeerd door Jane Jacobs. Vertaling Ineke v.d. Elskamp.
H9307: BREEDT BRUYN, MARTJE (ED.). - Mijn ondeugd. Twintig jaar VN's lezersoproep.
Y1547: BREEDVELD, J.J. - Inventaris van het archief van het Weeshuis der Gereformeerden binnen Delft. In opdracht van Regenten.
B4141: BREEDVELD, WILLEM & JOHN JANSEN VAN GALEN. - Gaius. De onverstoorbare gang van W.F. de Gaay Fortman.
R7462: BREEJEN, A DEN. E.A. - De kwestie Nieuw-Guinea. Rapport van de Sociaal-Democratische Studievereniging (S.D.S.V.).
L5994: BREEK, BENJAMIN. - Critische existentiephilosophie en christelijk geloof. Een studie over de ethische en godsdienstwijsgerige geschriften van Heinrich Barth.
R0461: BREEKVELDT, W.F.G. / J.D.F. VAN HALSEMA / E. IBSCH / L. STRENGHOLT (EDS.).STUDIE - De achtervolging voortgezet. Opstellen over moderne letterkunde aangeboden aan Margaretha H. Schenkveld.
T0302: BREEMER, JOPIE. - De groote beer in 't luchtruim. Een keuze uit De ontboezemingsbundel van Jopie Bremer. Ingeleid door Enno Endt.
L7829: BREEMER, JOPIE. - De ontboezemingsbundel van Jopie Breemer. Met een inleiding van Gerrit Komrij.
Y1884: BREEN, JOH. C. - De Nassau's in de Nederlanden voor Willem van Oranje.
Y0473: BREEN, LEO VAN. - Licht aan de Kim. Spreekkoor voor de Vrede.
Y0210: BREEVOORT, JOHANNA. - Nooit eene andere vriendin. Geillustreerd door O. Geerling.
H1932: BREGSTEIN, M.H. - Afscheidscollege.
K3065: BREGSTEIN, PHILO. - Het Sabbatjaar.
R8600: BREGSTEIN, PHILO. - Op zoek naar Joods Amsterdam.
R9854: BREGSTEIN, PHILO. - Gesprekken met Jacques Presser gevoerd door .....
Y1469: BREGSTEIN, PHILO EN SALVADOR BLOEMGARTEN (EDS.). - Herinnering aan Joods Amsterdam. Tekstverzorging J. Bloemgarten-Barends.
Y2647: BREKELMANS, MICHAEL. - Slot Loevestein.
Y3806: BREKELMANS, MICHAEL. - De Gevangenpoort.
Y1233: BREKELMANS, F.A. - Kasteel Bouvigne Hoogheemraadschapshuis. Geschiedenis van het Kasteel Bouvigne te Ginneken.
B2628: BREMMER, JAN / CEES BAKHUIZEN E.A. - Van Landrotten en Zeeschuimers. Opstellen aangeboden aan H.T. Wallinga.
B3549: BREMS, HUGO EN WILLY SPILLEBEEN. - Gedichten 2001.
T8363: BREMS, HUGO. - De dichter is een koe. Over poŽzie.
T1655: BREMS-VAN BELLE, G. - Tijdschrift voor Filosofie. Registers 1964-1988.
T8996: BREMT, STEFAAN VAN DEN. - Kromzang.
R5901: BRENDEL, C.J. - Doetinchem in de frontlijn.
Y3797: BRENDER A BRANDIS, G. - Taal- Dicht- en Letterkundig Magazijn;: of Verzameling van Verhandelingen, de taal- dicht- en letterkunde betreffende; benevens eenige dichtstukken: ten nutte onzer Dichtlievende Landsgenooten byeen vergadert en uitgegeven.
T3149: BRENNER, MADME. - Gymnastiek voor meisjes. Een handleiding voor onderwijzeressen, ouders, enz. Vertaling H.A. Krooneman. Met 22 platen.
R1648: BRENT BEZEMER, E. - Het onbekende hart.
H7918: BRENTANO, CLEMENS. - Geschichte vom braven Kasperl und dem schonen Annerl.
B6184: BRENTANO, CLEMENS / KURT LOB. - Die mehreren Wehmuller und ungarischen Nationalgesichter.
T8071: BREPOELS, JAAK. - Wat zoudt gij zonder 't werkvolk zijn? Anderhalve eeuw arbeidersstrijd in Belgie. Deel 2: 1966-1980
T5289: BRESLAUER, BERND H. - Glanz und Elend der Antiquare.
W2114: BRESNER, LISA - De vrouwenboetseerder. Vertaling Jan Versteeg.
B5084: BRESNER, LISA - Mijn innige vijandin. Roman. Uit het Frans vertaald Jan Versteeg.
Y1550: BRESSON, AUGUSTE. - l'Avenement de Guillaume Trois. 1849.
T7326: BRETELER, G. - 9 Augustus 1944 - Vught - 9 augustus 1946. In memoriam.
T1750: BRETONNE, RESTIF DE LA. - De liefdesavonturen van Monsieur Nicolas. Bewerking Halbo C. Kool.
T1749: BRETONNE, RESTIF DE LA. - De liefdesavonturen van monsieur Nicolas. Amoureuze belevenissen tijdens de Franse revolutie.
M3500: BRETT, GUY. - Through our own eyes. Popular art and modern history.
R8783: BREUER, J.H. - Sociaal Alarm! Hebben allen hun dagelijksch brood?
B4431: BREUGELMANS, R. - 107 maal Sub Signo Libelli. Een bibliografie van de Pers, zomer 1974 - oktober 1983. Met uittreksels uit het logboek van de Pers tot eind 1980 door Ger Kleis en een inleiding van Rudi Ekkart.
T1029: BREUGELMANS, RENE. - Jacques Perk.
T7569: BREUGHEL, G.P.C. - Gedenkschrift van Spreekwoorden door Pieter Breughel Jr. 1623.
Y2314: BREUKERS, CHRETIEN. - De zomer haalt nog ťťn keer uit. Gedichten.
L4661: BREUKERS, EUGENIE M. J. - De bijdrage van Ludwig Klages tot de algemene psychologie.
R5332: BREY, BART. - Es lebe das Nadaismus!
B9096: BREYTENBACH, BREYTEN. - Eklips. Die derde bundel van die ongedanste dans. Verse.
L3621: BREYTENBACH, BREYTEN. - Africa needs to reinvent itself in order to survive. Met voorwoord van Joop van Tijn.
W3199: BREYTENBACH, BREYTEN. - De boom achter de maan. Vertaling Adriaan van Dis.
W0759: BREYTENBACH, BREYTEN. - Spiegelbeelden van een boek Mouroir. Vertaling Gerrit de Blaauw.
P0490: BREYTENBACH, BREYTEN. - Sporen van de kameleon. Vertaling Mea Flothuis.
L9846: BREYTENBACH, BREYTEN E.A. - Dichters in Durban.
T8653: BREYTENBACH, BREYTEN. - Spiegeldood. Verhalen uit Mouroir. Vertaald door Gerrit Blaauw.
B0706: BRIAN, DENIS. - The True Gen. An intimate portrait of Ernest Hemingway by those who knew him.
T5235: BRIAND, ARISTIDE. - De Algemeene Werkstaking en de Revolutie.
B5980: BRICKLAYER, PETER. - Holland's House. A nation building a home. A short story told. With pictures by Jo Spier.
T4070: BRIDGEMAN, HARRIET UND ELIZABETH DRURY (EDS.). - Geschichte der Textilkunst.
W9851: O'BRIEN, EDNA. - Een heidens oord jaren van onschuld. Vertaling F. van der Velde.
K3540: O'BRIEN, EDNA. - Het huis van mijn dromen. Vertaling F. van der Velde.
L8865: BRIERLEY, ANTHONY ET AL. - Eyewitness Travel Guides: Florence & Tuscany.
Y2331: BRIERS, GEERT. - Zullen we ooit vulkanen zijn.
Y1615: BRIET, P.E. - Het Arbeidscontract. Practische handleiding en eenvoudige verklaring voor ieder, die in het dagelijksch leven de bepalingen der nieuwe wet moet kennen.
L4472: BRIL, W.G. E.A. - Voor drie-honderd jaren, Volks-Bladen ter herinnering aan de schoonste bladzijden uit onze geschiedenis.
Y3765: BRIL, MARTIN. - De Afsluitdijk en verder.
Y3108: BRIL, MARTIN. - Nieuwe avonturen van Evelien.
T8717: BRIL, MARTIN. - Jongensjaren.
B8109: BRILL, PAUL. (RED.). - Opmaat van een nieuwe eeuw. Hoofstukken uit het Nederlandse fin de siecle.
B3442: BRILL, WILLY & ARIANE ZWIERS (EDS.). - Doordrenkt van jou als aarde na een lenteregen. De mooiste Jiddische liefdespoŽzie.
B5023: LUCHTMANS & BRILL. - Luchtmans & Brill Driehonderd Jaar Uitgevers en Drukkers in Leiden 1683-1983.
R9179: BRILLEMAN, EVELINE. - Rondom het Westerdok. De geschiedenis van De Gouden Reael.
Y0397: BRINGHURST, ROBERT. - Palatino. The Natural History of a Typeface.
L0951: BRINK, H.M. VAN DEN. - Hart van glas. Roman.
R2404: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 3: De Litteratuur der Reinaert-sagen. Marie de Fuldau. Bilderdijk. Dr. A. Pierson. Dr. B. Ter Haar. Prof. J.J. Van Oostzee. De Vlamingen over Multatuli. Lindo en Cremer. Dr. J.P. Heye. Anna Rooze van J.J. Cremer. Mr. Jacob van Lennep.
T3976: BRINK, EDVARD EN GEORGE HOFMANN. - Cato en de Piccolo. (im Hotel zur grunen Wiese).
L4226: BRINK, JAN TEN. - Dr. Nicolaas Heinsius Jr., Eene studie over den Hollandschen Schelmenroman der zeventiende eeuw.
L1778: BRINK, JOS. - "Op weg naar Bethlehem". Nieuwe kerstgedichten.
H3974: BRINK, R.E.M. VAN DEN. - De uitgever heeft vele gezichten. Met een voorwoord van Aize de Visser.
L6379: BRINK, JAN TEN. - Jan Starter en zijn Wijf. Eene novelle.
M2581: BRINK, JOS. - Noesse.
B0671: BRINK, J. TEN. - Geschiedenis der Noord-Nederlandsche Letteren in XIXe Eeuw, in biographieen en bibliographieen 1830-1900. Drie delen.
B1585: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 13: Emile Zola.
B1586: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 14: De Renaissance in Nederland. Noord- en Zuid-Nederlandsche Letterbond. De Bornier. Virginie Loveling. J.J. Cremer. De Heldendaden van den Vernuftigen Jonkheer de Ponthan. Een Standbeeld voor Spinoza.
B1587: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 15: Vondel's Gijsbreght. Bouvard en Pecuchet. Hooft in Italie. Vosmaer's Amazone. Gedenkfeest van Hooft. De tijdvakken der Nederlandsche Lettergeschiedenis. Jong Holland in 1881. Bladen uit mijn Leekeboek door Dominee Courier, 1-IV.
B1588: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 8: Victor Hugo. Jules Janin. De Nederlandsche Taal- en Letterkundige Kongressen. Henri Rochefort. Frits Reuter. Arsene Houssaye. Henri Havard. Edmondo de Amicis.
B3916: BRINK, ALIJD. - Groeien naar een onderdak. Een relaas.
B3918: BRINK, ALIJD. - Nu de huid van de dag is weggeworpen.
R2413: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 13: Emile Zola.
R2414: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 14: De Renaissance in Nederland. Noord- en Zuid-Nederlandsche Letterbond. De Bornier. Virginie Loveling. J.J. Cremer. De Heldendaden van den Vernuftigen Jonkheer de Ponthan. Een Standbeeld voor Spinoza.
B7748: BRINK, JAN TEN. - Parijs tijdens de Witte Terreur. Twee delen.
R2418: BRINK, JAN TEN. - Nieuwe romans. Alphonse Daudet. Emile Zola. Georg Ebers. H.J. Schimmel. Ferdinand Fabre.
Y0267: BRINK, J. VAN DEN. - De groote Vraag.
B7894: BRINK, JAN TEN. - Brechtje Spieghels. Eene novelle uit de geschiedenis der Nederlandsche letteren.
R2409: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 6: Charles Dickens. Zijn eerste Romans.
R2408: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 20: De Amsterdamsche Tentoonstelling. Max Rooses over de jongste richting in de Letteren. Gustave Aimard. De Gamelan te Amsterdam. De uniform van een Oost-Indische mineur. Hendrik Conscience. Brooshooft en Van Eeden. Sapho van Daudet. Nederlanders over Shakspere. Rouher en Rougon. Oom Paul, Smit en du Toit. I.F.J. Heremans. Clara van Marie van Buren. Edmond de Goncourt. Leconte de Lisle. Langs den Nijl van M. Emants. Eene bibliographie van Bredero. Het eeuwfeest van Bredero.
R2416: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 6: Charles Dickens. Zijn eerste Romans.
R2406: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 12: Letterkundige Mengelingem. Klaasje Zevenster in China. Victor Hugo en Madame Drouet. Marcellus Emants. Sacher-Masoch. De staart van Emile Zola en het duumviraat Vast-Ricouard. Het Haagsche Tooneel. Nieuw licht over Betje Wolff. Het zeventiende letterkundig congres te Mechelen. Amadis Romans.
R2403: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 2: Lord Edward Bulwer Lytton.
L5052: BRINK, ANTONI. - De Demokratie bij Demosthenes. With a summary in English.
B9395: BRINK, JAN TEN EN CD. BUSKEN HUET. - Brieven aan de uitgever van het tijdschrift Nederland 1873-1886. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door L. Brummel.
R2405: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 5: Haagsche kleinigheden. Robert Hamerling. Schetsen uit den oorlog van 1870 en 1871.
R1026: BRINK, J. TEN. - Drie volksliederen.
R2411: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 20: De Amsterdamsche Tentoonstelling. Max Rooses over de jongste richting in de Letteren. Gustave Aimard. De Gamelan te Amsterdam. De uniform van een Oost-Indische mineur. Hendrik Conscience. Brooshooft en Van Eeden. Sapho van Daudet. Nederlanders over Shakspere. Rouher en Rougon. Oom Paul, Smit en du Toit. I.F.J. Heremans. Clara van Marie van Buren. Edmond de Goncourt. Leconte de Lisle. Langs den Nijl van M. Emants. Eene bibliographie van Bredero. Het eeuwfeest van Bredero.
R2415: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 15: Vondel's Gijsbreght. Bouvard en Pecuchet. Hooft in Italie. Vosmaer's Amazone. Gedenkfeest van Hooft. De tijdvakken der Nederlandsche Lettergeschiedenis. Jong Holland in 1881. Bladen uit mijn Leekeboek door Dominee Courier, 1-IV.
R2412: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 9: Nieuwe Haagse Kleinigheden (1875-1876). E.J. Potgieter. H.C. Andersen. Jules Verne. Victorien Sardon. Alphonse Dandet. Robert Hamerling.
T1210: BRINK, M. V.D. - De Vrijdenker en de problemen van deze tijd.
T1767: BRINK, RUDOLF E.M. VAN DEN. - Economische structuur en ontwikkeling van de informatiemedia in Nederland 1938-1985, in het bijzonder die met betrekking tot de uitgeverij.
Y1865: BRINKGREVE, M.R.J. EN P.H. DAMSTE. - Gaudentes Rure Camenae. Tekst.
R1000: BRINKGREVE-WICHERINK, TINE. - In ijzeren greep.
L6363: BRINKHOFF, JOHANNES M.G.M. - Woordspeling bij Plautus.
R0840: BRINKMAN, MAARTEN. - Negentig jaar Sociaal-Democratie in boek en tijdschrift.
T8174: BRINKMAN, WIM. - Negev.
Y2452: BRINKMAN. - Brinkman's catalogus van de nieuwste en meest gevraagde werken op het gebied van Handelswetenschappen.
H0049: BRISON, CHARLES. - Felicien Rops. Eine Monographie mit 136 Bildwiedergaben.
H2747: BROBY-JOHANSEN, R. - Kleiding en het AaBe ervan. Vertaling John Kooy.
T5736: BROBY-JOHANSEN, RUDOLF. - Den danske billedbibel de middelalderlige kalkmalerier i de danske kirker, et udvalg samlet af R. Broby-Johansen med tekst fra Bibel og samtidige kilder.
R6635: BROCARDUS MEIJER, DR. - Titus Brandsma.
K0185: BROCH, HERMANN. - Vrouwen. Vertaling M. Coutinho.
L8976: BROCHURE. - Suriname het land der bekoring, maar toch het land der beproeving.
Y2405: CONVOLUUT VAN 28 SOCIALISTISCHE BROCHURES. - J.E.W. Duijs: Overzicht der stemmingen in de Tweede Kamer, gedurende de jaren 1901-1905. J.Jansen: De Sociaal-Democratie en Waarom, hoe en waarmee zij bestreden wordt. Jos. Loopuit: Op, voor de Vrijheid! W.H. Vliegen: Arbeiderspensionneering. J. van den Brink: Kan of moet een Katholiek Socialist zijn? De Socialisten in het Parlement I-II -III-IV. De onafhankelijke Vakbeweging en de S.D.A.P. P.J. Troelstra: Revolutiebouw. D. Hans: De Man der Kleine Luyden. M. Beversluis: De val van A. Kuyper een zegen voor ons land en volk. Hoe worden de belangen behartigd van hen, die geen kiesrecht hebben? De Vrouw in onze Wetgeving. Jos. Loopuit: Christelijke vakaktie in theorie en praktijk. De Christelijken en de Arbeidersbeweging. Een Proletarier: Het laatste woord in den Klassenstrijd. H. Hoogeveen: Gedragboekje der geheele geestelijkheid van de zesde tot de zestiende eeuw en de biecht. De Christelijke Sociologie in vijf en twintig stellingen. N. Oosterbaan: Socialisme en Stofvergoding. H. Gorter: Sociaal-Democratie en Anarchisme. A.K. Klaren: Om onzer kind'ren wil! De Calvinist en het Alcoholisme. Frans Schaap: Faillissement Goudexploitatie-Mij. Mindrineti. W.P.G. Helsdingen: Volkscatechismus. A.B. Soep: Waarom ik tegen Staatspensioneering ben. Resoluties 1894-1904 benevens beginselverklaring.
T6465: BROCKDORFF-RANTZAU, GRAAF. - Duitschland's Buitenlandsche Politiek. Redevoeringen van Graaf Brockdorff-Rantzau op 14 Februari 10 April en 7 Mei 1919.
L4576: BRODRICK, J. - Saint Peter Canisius, S.J. 1521 - 1597.
R7042: BRODRICK, JAMES. - De heilige Franciscus Xaverius 1506-1552.
L1885: BROECK, WALTER VAN DEN. - Aantekeningen van een stambewaarder. Een boekwerk.
L1886: BROECK, WALTER VAN DEN. - De troonopvolger.
L9762: BROECK, WALTER VAN DEN. - De dag dat Lester Saigon kwam. Een doorkijkroman.
L9877: BROECK, WALTER VAN DEN. - Het leven na beklag. Het beleg van Laken 4.
L7458: BROECK, L.B. DE. - Contribution a l'Atlas linguistique du Congo belge. 60 mots dans les parlers du bassin du Haut-Congo. Fascicules 1 a 5.
L9396: BROECK, WALTER VAN DEN. - Tien jaar later: 't Jaar 10.
L9397: BROECK, WALTER VAN DEN. - Het wemelbed. Een toneelstuk in 6 taferelen.
L9717: BROECK, WALTER VAN DEN. - Lang weekend. Een feuilleton.
L9650: BROECK, WALTER VAN DEN. - Het gevallen baken. Het beleg van Laken 3.
L9869: BROECK, STEFAN VAN DEN. - Morgenrood. Een Joyride.
L9916: BROECK, WALTER VAN DEN. - De horzel in de nek.
T8622: BROECK, WALTER VAN DEN. - Brief aan Boudewijn.
L3720: BROECK, WALTER VAN DEN. - Lang weekend. Een feuilleton. Met een nawoord van Jos Borre.
T9234: BROECKX, JAN. - In den toren. Getoonzet door Jan Broeckx. Gedicht van H. van Tichelen.
T9235: BROECKX, JAN. - Het Ruiterken getoonzet door Jan Broeckx. Gedicht Lambrecht Lambrechts.
T9236: BROECKX, JAN. - Van 't Kanarievogelken. Getoonzet door Jan Broeckx. Gedicht Lambrecht Lambrechts.
T9237: BROECKX, JAN. - Het Matroosje. Getoonzet door Jan Broeckx. Gedicht Lambrecht Lambrechts.
T9227: BROECKX, JAN. - Grootjes Koekebak. Getoonzet door Jan Broeckx.
T9084: BROEDELET, JOH. W. - Hofstad. Deel Twee.
T6952: BROEDELET, JOH. W. - De wapens neder!! Vrij naar Barones von Suttner. Geillustreerd door W.H. Koppenol.
T6879: BROEDELET, LUCIE. - Idylle.
Y2521: BROEDERS, P.O. - Cursus voor Loopend schrift. 1, 2,3, 4,5, 7 en 8.
Y2551: BROEDERS, P.O. - Handleiding bij den cursus voor lopend schrift.
P2656: BROEK, PETER DE. - Limericks. Verzameld en bekeken door ... Met illustraties van Verdi.
R0318: BROEKE, LEONARDUS VAN DEN. - Jos. A. Alberdingk Thijm bij het eeuwfeest zijner geboorte herdacht in zijn sterfhuis.
R4264: BROEKHUIS, HANS S. - Met Verschuldigde Achting. Honderdvijfentwintig jaar boekhandel Kooyker te Leiden 1863-1988.
R7572: BROEKHUIS, HUB. - De Amsterdamse makelaar.
B7799: BROEKHUIZEN, J. VAN. - Nederlandsche Gedichten. Uitgegeven en toegelicht door R.A. Kollewijn.
R9898: BROEKHUIZEN, JOHANNA VAN. - Torinkies.
T3903: POOT EN VAN BROEKHUIZEN. - poŽzie.
L4192: BROEKHUYSEN, JOHAN. - Studies over het dialect van Zelhem in de Graafschap Zutfen.
K0035: BROEKMEIJER, M.W.J.M. - Vliegers. Luchtoorlog 1940-1945.
H9989: BROEKMEIJER, M.W.J.M. - Alarm ... starten! Het Nederlandse luchtwapen in de meidagen van 1940.
Y2305: BROEKSMA, ANNE. - Regen kosmos kamerplant.
R0466: BROENS, RUUD. (SAMENSTELLER). - S. Carmiggelt. Bibliografie.
L8623: BROERE. - Beschouwing der Geschiedenis.
B1168: BROERE, C. (ED.). - De brief van den hoogleeraar M. Siegenbeek aan den heer Mr. Groen van Prinsterer.
K5108: BROERSMA, S.J. EN R.K. BROERSMA-LUOMAJOKI. - Domeinen der Finse Literatuur.
T8442: BROERSMA, ROUKE G. - De Hoge Veluwe en andere toponiemen.
L9226: BROES, WILLEM. (1766-1858). - De Evangelische Godsdienst, haar inhoud en hooge waarde, opgelegd in breede tekstenrol, ten gebruike van de Kerkelijke Leerrede en den Bijbelschen Almanak. In drie afdeelingen. Nader in tien hoofdstukken.
M9994: BROGGER, K.F. - Erotiek en politiek in het oude Rome. Vertaling S. Ferwerda.
M7796: BROGGER, SUZANNE. - Brogstukken. Reportages en essays. Vertaling U. Jansz.
M7795: BROGGER, SUZANNE. - Ja. Vertaling Gerard Cruys.
K6469: BROGGER, SUZANNE. - Kat van jade. Een familiesage. Vertaling Gerard Cruys.
M7794: BROGGER, SUZANNE. - Wegen en dwaalwegen van de liefde. Vertaling G. Kruisman.
R2512: BROK, HAR. - Enkele bloemnamen in de Nederlandse dialekten. Etnobotanische nomenclatuur in het Nederlandse taalgebied.
L5290: BROK, CAROLUS J.M. - De verhouding Openbaar-Bijzonder Onderwijs in Breda gedurende de Negentiende Eeuw.
R9704: BROKKEN, JAN. - Feininger voorbij. Novelle.
R5065: BROKKEN, JAN. - Voel maar.
K1070: BROKKEN, JAN / BOUDEWIJN BUCH / CHARLES DARWIN. - Naar huis.
L1893: BROKKEN, JAN. - De blinde passagiers.
T2757: BROM, GERARD. - Herleving van de kerkelike kunst in katholiek Nederland.
T4272: BROM, GERARD. - De Nieuwe Kruistocht. Drankweergeschiedenis van Rooms Nederland. 1895--1907.
K8983: BROM, GERARD. - De omkeer in 't studenteleven.
L0590: BROM, GERARD. - Geschiedschrijvers van onze letterkunde.
T9154: BROM, GERARD. - Romantiek en Katholicisme in Nederland. Eerste deel: Kunst.
L4083: BROM, EDUARD. - Opgang. Verzen.
H2287: BROM, GERARD. - Alfons AriŽns. Twee delen.
L2434: BROM, GERARD. - Areopaag.
L0077: BROM, GERARD. - Bijbel en romantiek.
K6149: [MULTATULI] BROM, GERARD. - De herziening van Max Havelaar.
L5523: BROM, GERARD. - Le romantisme de Tolstoi.
C1250: [MULTATULI] BROM, GERARD. - Multatuli.
L6825: BROM, G. - Nederlandsche geschiedvorsching in Rome.
L8263: BROM JR., A. - Utrechtse Miniaturen 1415-1475.
B3925: BROM, EDUARD. - Dante's opgang. Sonnetten.
B5195: BROM, GERARD. - Schilderkunst en litteratuur in de 16e en 17e eeuw.
B7095: BROM, GISBERT. - Archivalia in Italie. Belangrijk voor de geschiedenis van Nederland. Eerste deel, eertste stuk en tweede stuk: Rome. Vaticaansch archief. Tweede deel: Rome. Vaticaansche Bibliotheek.
B8842: BROM, GERARD. - Herleving van de wetenschap in katholiek Nederland. Gedenkboek.
B7744: BROM, GERARD. - Hollandse schilders en schrijvers in de vorige eeuw.
T1751: BROM, GERARD. - Java in onze kunst.
B7215: BROM, GERARD. - Alberdingk Thijm.
B3883: [VONDEL] BROM, GERARD. - Vondels bekering.
B2418: BROM, GERARD. - Schaepman's Frans Hals. Verklaard door ...
L2602: BROM, GERARD. - Schilderkunst en litteratuur in de 19e eeuw.
R3931: BROM, G. - H.J.A.M. Schaepman.
R1344: BROM, GERARD. - Barok en Romantiek.
B7911: BROM, GERARD. - Het Wilhelmus en de Bijbel.
K2451: BROM, GERARD. - Vijf studies.
B0962: [VONDEL] BROM, GERARD. - Vondels geloof.
H6110: BROMBERG, PAUL / ARNOLD CLERX / FRE DOMMISSE. E.A. - Tweeentwintig biografieen.
R1363: [WERKMAN] BROMBERG, PAUL (ED.). - Werkman.
R2610: BROMBERG, PAUL / ARNOLD CLERX / FRE DOMMISSE. E.A. - Tweeentwintig biografieen.
T7626: BROMMERT JR., J. - Waarom ik als lid der S.D.A.P. den dienst weiger.
L4003: BRONGERS, J.A. - Oorbare zaken.
R3233: BRONGERS, G.A. - Antieke rariteiten.
H3077: BRONGERS, J.A. - Boekwoorden woordenboek. Rondgang door de boekenwereld.
R3759: BRONGERS, H.A. - De Jozefsgeschiedenis bij Joden, Christenen en Mohammedanen.
R6001: BRONGERS, J. AYOLT. - Druk werk in Amersfoort.
T6526: BRONGERSMA, E. - Personalistisch socialisme naar katholiek inzicht.
R1359: BRONGERSMA, L.D. - Nog niet.
R1360: BRONGERSMA, L.D. - Contributions to Indo-Australian Herpetology.
Y1214: BRONGERSMA, L.D. EN G.F. VENEMA. - Het Witte Hart Van Nieuw-Guinea. Met de Nederlandse Expeditie Naar Het Sterrengebergte.
T7419: DE BRONK. - De Bronk. Limburgs Maandblad 3e jaargang 1956. no 11 en 12.
L3219: BRONS, LOEK. - Willem van Veldhuizen. Tien jaar bij Drs Loek Brons 1991 - 2001.
Y2534: BRONSVELD, A.W. - Vaderlandsch leesboek voor de volksschool. Tweede stuk: Onze geschiedenis.
Y0299: BRONTE, CHARLOTTE. - Jane Eyre. Een autobiografie. Vertaling Heleen Kost.
C1019: BRONZWAER, W.J.M. - Vormen van imitatie. Opstellen over Engelse en Amerikaanse literatuur.
B4413: BROOD, P / P. NIEUWLAND EN L. ZOODSMA. (RED.). - Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795.
K5540: BROOD, PAUL EN WILLEM FOORHUIS. (ED.). - Drentse biografieen Deel 1. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Drenten.
T3503: BROODTHAERS, MARCEL. - L'Invitation au voyage.
M3204: BROOKE, DINAH. - Het Italiaanse liefdeleven van een Engelse vrouw. Vertaling H. ten Holt.
H9117: BROOKE, JOCELYN. - Het teken van een getrokken zwaard. Vertaald uit het Engels door Martha Heesen en van een nawoord voorzien door Hans W. Bakx.
B8770: BROOMHEAD, FRANK. - The Zaehndorfs (1842-1947). Craft Bookbinders.
R5836: BROOMHEAD, FRANK. - The Zaehnsdorfs (1842-1947). Craft Bookbinders.
H8826: BROOS, KEES. - Vorm in de maak. Ontwerpers instrueren, corrigeren en presenteren.
L2247: BROOS, BEN EN ARTHUR K. WHEELOCK JR. - Johannes Vermeer.
H7091: BROOS, BEN. - Meesterwerken in het Mauritshuis.
R5907: BROOS, K. - Dick Ket.
T3099: [ZWART, PIET] C.A.H. BROOS. - Piet Zwart en PTT.
L8896: BROOSHOFFT, P. - Academische dissolving-views. I: De groenen, groentijd en inauguratie.
B9957: BROOSHOOFT, P. - Academische dissolving-views.
T3369: BROPHY, BRIGID. - Beardsley and his world.
K0260: BROPHY, BRIGID. - Onder de huid. Vertaling Clara Eggink.
R9052: CAILLE BROTHERS. - Amusement Machine Catalogue 512. [1912].
R2126: BROUNS, THEO. - Theo Brouns.
R3496: BROUWER, KLAAS JOHAN. - De marxistische beschouwing van het zedelijk leven. Uiteenzetting en critiek.
T7450: BROUWER, J. - De Spaansche Burgeroorlog. Zijn oorzaken en mogelijke gevolgen.
R5239: BROUWER, J. - De onoverwinnelijke vloot. Naar berichten van opvarenden en tijdgenooten.
L5261: BROUWER, J. - Montigny afgezant der Nederlanden bij Philips II.
K9800: BROUWER, J. - Spaansche aspecten en perspectieven.
L3275: BROUWER, J.H. - De Friese brief. Rede uitgesproken bij de officiele aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Friese Taal- en Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam.
A0713: BROUWER, J.H. / J. HAANTJES EN P. SIPMA. (ED.). - Oantekeningen op Gysbert Japicx wurken.
H4984: BROUWER, SANDER. - Catalogus van de tentoonstelling over leven en werk van Fjodor Michajlovitsj Dostojevskij (1821-1881).
Y0979: BROUWER, THEODORUS. - Over het gezag der Kerk. Leerrede, uitgesproken bij de sluiting van het Provinciaal Concilie, gehouden te 's-Hertogenbosch van 24 september tot 5 october 1865.
R5590: BROUWER, K.J. - Levensverzakelijking.
B1880: BROUWER, W.H. / I.C. VAN HOUTE EN P. POST. - Het meisje van 12 tot 14 jaar. Een onderzoek naar prestaties van leerlingen der eerste klasse van de Primaire Opleiding aan Nijverheidsscholen voor Meisjes.
L4590: BROUWER, W. - William Ewart Gladstone. Met een voorwoord van P. Louwerse en 15 illustraties.
R8467: BROUWER, J.H. - Joost Hiddes Halbertsma, Fries taalkundige (1789-1869).
T8173: BROUWER, ROEL. - Hoe het nooit verdwijnt.
K8701: BROUWER, JOHAN. - Verzameld werk deel II: Philips Willem de Spaanse prins van Oranje. Montigny afgezant der Nederlanden bij Philips II.
R2891: BROUWER, ALE. - Late oogst.
T8541: BROUWER, GERBEN. - Preludium. Geastlike lieten.
R8483: BROUWER, J.H. / J. HAANTJES / P. SIPMA. - Gysbert Japicx wirken.
T4856: BROUWER, P. - Oranje Boven. Een verhaal uit het jaar der bevrijding.
T5686: BROUWER, H. - Beknopte handleiding tot de kennis van het Nederlandsche Oude Schrift. Met een korten leidraad ten dienste van hen, die de genealogie wenschen te beoefenen.
L4783: BROUWERS, JEROEN. - Joris Ockeloen en het wachten. Een lotgeval.
R7810: (BURSSENS) BROUWERS, JAAK & JOZEF UYTTERHOEVEN. - Met Gaston Burssens in de cel.
A0657: BROUWERS, MARJA. - Havinck. Een episode.
M6822: BROUWERS, DICK. - Overzien.
L0688: BROUWERS, JEROEN. - Geheime kamers.
L0637: BROUWERS, JEROEN. - Het tuurtouw. Ter herinnering aan Geert van Oorschot.
L3073: BROUWERS, JEROEN. - Verhalen en levensberichten.
L3065: BROUWERS, JEROEN. - Winterlicht. Een vergeetboek.
L1752: BROUWERS, JEROEN (ED.). - Zachtjes knetteren de letteren. Een eeuw Nederlandse literatuurgeschiedenis in anekdoten.
M2599: BROUWERS, MARJA. - De feniks. Een familiekroniek.
B2509: BROUWERS, JEROEN. - Anais Anais.
M8411: BROUWERS, JEROEN. - De zondvloed.
K0658: BROUWERS, JEROEN. - Groetjes uit Brussel. Ansichtkaarten over liefde, literatuur en dood.
B1875: BROUWERS, RUUD. (ED.). - Paris architecture urbaine 1980-1986.
R5603: BROUWERS, J.W. - Feestrede bij de Nationale Feestviering Oranje Boven ter aangedachtenis van 15 November 1888.
T8229: BROUWERS, JEROEN. - Zonsopgangen boven zee.
T8235: BROUWERS, JEROEN. - Kroniek van een karakter Deel I. 1976 - 1981. De Achterhoek. Deel 2. 1982-1986. De oude Faust.
T8262: BROUWERS, JEROEN. - De Bierkaai. Kladboek 2. Schotschriften en beschouwingen.
T8279: BROUWERS, JEROEN. - Bezonken rood.
T8281: BROUWERS, JEROEN. - Het is niets.
T8291: BROUWERS, JEROEN. - Groetjes uit Brussel. Ansichtkaarten over liefde, literatuur en dood.
T8292: BROUWERS, JEROEN. - Feuilletons. Proefnummer zomer 1996.
T8336: BROUWERS, JEROEN. - Feuilletons. Extra edietzie.
T8347: BROUWERS, JEROEN. - Satans potlood. Verhalen en verhandelingen. Feuilletons zomer 1997.
T8594: BROUWERS, JEROEN. - Joris Ockeloen en het wachten. Een lotgeval.
R4571: BROUWERS, JAN WILLEM. - Neerlands Keizerlijk Kapittel, Neerlands eerste Christenkerk, Neerlands oudste Kathedraal met hare XIXe eeuwsche Muurschilderingen.
T8596: BROUWERS, JEROEN (ED.). - Zachtjes knetteren de letteren. Een eeuw Nederlandse literatuurgeschiedenis in anekdoten.
T8625: BROUWERS, JEROEN. - De rode telefoon. Uit mijn imaginaire memoires , geheime dagboeken , polemische blocnotes, anekdotische convoluten en andere bronnen. Bij de zestigste verjaardag van Jozef Deleu.
T8388: BROUWERS, JEROEN. - Alles is iets. Dagboekbladen en brieven. Feuilletons lente 1998.
M6198: BROUWERS, JEROEN. - Zomervlucht.
T8595: BROUWERS, JEROEN. - Het verzonkene.
T8640: BROUWERS, JEROEN. - De vervulling. Verhalen.
H0385: BROUWERS, JEROEN. - Kladboek. Polemieken, Opstellen, Herinneringen.
T8389: BROUWERS, JEROEN. - Alleen voor Vlamingen.
R5063: BROUWERS, JEROEN. - De laatste deur. Essays over zelfmoord in de Nederlandstalige letteren.
R7876: BROUWERS, JEROEN. - Versunkenes Rot. Roman aus dem Hollandischen von Grete Weil.
L6487: BROUWERS, JEROEN. - Het circus der eenzaamheid. Kladboek 4. Profielen.Studies.Reacties.
R3125: BROUWERS, JEROEN. - Het verzonkene.
R3659: BROUWERS, L. - Vijftig jaar Christelijke werkgeversbeweging in Belgie. Een bijdrage tot de sociaal-economische geschiedenis1920-1973, 1925-1973. Twee delen.
T8390: BROUWERS, JEROEN. - Terug thuis. Verhalen, leerervaringen, voetnoten. Feuilletons winter 1998.
T1005: BROUWERS, JEROEN. - Sire, er zijn geen Belgen.
Y1717: BROWN, PETER. - De opkomst van het christendom in Europa. Vertaling Ruud van der Helm.
C2340: BROWN, CHRISTY. - De dagen door. Vertaling Else Hoog.
W2470: BROWN, CHRISTY. - Wild groeien de lelies. Vertaling M. Marshall van Wieringen.
MK0210: BROWN, KEN. - Calligraphy. Learn a more beautiful way with words.
L7657: BROWN, FORD K. - Fathers of the Victorians. The Age of Wilberforce.
B8038: BROWN, BRUCE. - Browns Index to Photocomposition Typography. A compendium of terminologies, procedures and constraints for the guidance of designers, editors and publishers. Edited by S.W. Greenwood.
R3607: [STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE]. BROWN, RICHARD. - Houdt de persen in stand. [Bulletin: nr. 15]. 1982.
R9897: BROWNING, ELISABETH BARRETT. - Sonette aus dem Portugiesischen. Ubertragen durch Rainer Maria Rilke.
R9896: BROWNING, ELISABETH BARRETT. - Portugeesche Sonnetten. Vrij bewerkt naar het Engelsch door Helene Swarth.
H0836: BROWNLEE, A. - William Shakespeare and Robert Burton.
K2121: BRUCE, JAMES. - Aux sources du monde. A la decouverte de l'Afrique des Montagnes: Abyssinie 1769-1772. Traduit de l'anglais par Eric Chedaille.
H3118: BRUCH, H. - Slaat op den trommele. Het Wilhelmus en de Geuzenliederen.
Y1053: BRUG, S[TEFFEN L[AMBERT]. - Boven en Beneden de Wolken of Volks-Wereldbeschrijving. Een Leesboek voor scholen en huisgezinnen.
T6799: BRUG, STEFFEN LAMBERT. - Boven en beneden de wolken of Volks-wereldbeschrijving. Een leesboek voor scholen en huisgezin.
T2547: BRUGGEMAN, MICH. - De Koster van Schorredijk.
T7239: BRUGGEN, CARRY VAN. - Eva.
R2742: BRUGGEN, CARRY VAN. - De verlatene. Een roman uit het joodse leven.
T7227: BRUGGEN, KEES VAN. - Tweestroomenland.
T6876: BRUGGEN, CARRY VAN. - Eva.
T5572: BRUGGEN, CARRY VAN. - Prometheus. Een bijdrage tot het begrip der ontwikkeling van het individualisme in de litteratuur.
T5573: BRUGGEN, CARRY VAN. - Vier jaargetijden.
T0677: BRUGGEN, NIC VAN. - Matrakkensabbat.
T9086: BRUGGEN, CARRY VAN. - Goenong-Djatti. Roman.
T7225: BRUGGEN, KEES VAN. - Het verstoorde mierennest. Een fantasie.
K5975: BRUGGEN, CARRY VAN. - Hedendaagsch fetischisme. Met een voorwoord van Annie Romein-Verschoor.
W8233: BRUGGEN, CARRY VAN. - Avontuurtjes.
T5179: BRUGGEN, CARRY VAN. - De grondgedachte van 'Prometheus'. Een redevoering.
K5069: BRUGGEN, CARRY VAN. - Avontuurtjes.
H0831: BRUGGEN, CARRY VAN. - De klas van 12.
L3567: BRUGGEN, CARRY VAN. - De verlatene. Een roman uit het joodsche leven.
M9648: BRUGGEN, CARRY VAN. - Eva.
K3327: BRUGGEN, CARRY VAN. - Hedendaagsch fetischisme.
H4061: BRUGGEN, CARRY VAN. - Tirol. Reisimpressies.
K0663: BRUGGEN, CARRY VAN. - Vijf romans: De Verlatene, Heleen, Een coquette vrouw, Het huisje aan de sloot, Eva.
M3301: BRUGGEN, KEES VAN. - De droge koetjes of De levensavond buiten.
M2272: BRUGGEN, KEES VAN. - De freule.
M3264: BRUGGEN, KEES VAN. - Kruidentuin. T.g.v. zijn tachtigsten verjaardag.
T5628: BRUGGEN, CARRY VAN. - Hedendaagsch fetischisme.
T4454: BRUGGEN, CARRY VAN. - Eva.
T5181: BRUGGEN, CARRY VAN. - Eva.
T5182: BRUGGEN, C.J.A. VAN. - Als ge niet ....dan! Een ver-beelding.
T6243: BRUGGEN, CARRY VAN. - 'n Badreisje in de tropen.
T7244: BRUGGEN, KEES VAN. - Fontana Marina.
T5095: BRUGGEN, KEES VAN. - Koning Adam. Vertelsel.
T7272: BRUGGEN, CARRY VAN. - Heleen.
T7245: BRUGGEN, KEES VAN. - Ontbonden Garven. Roman van een hedendaags gezin.
T7229: BRUGGEN, CARRY VAN. - De verlatene. Een roman uit het joodsche leven.
T5099: BRUGGEN, KEES VAN. - Het leven van Joost Welgemoed.
T5180: BRUGGEN, KEES VAN. - Koning Adam. Vertelsel.
T5098: BRUGGEN, KEES VAN. - De geschiedenis van het huis. Een verhaal van vele avonturen.
T7269: BRUGGEN, CARRY VAN. - Maneschijn met koek en Al om een suiker balletje.
B1891: BRUGGEN, C.J.A. VAN. - George Bernard Shaw.
B2714: BRUGGEN, KEES VAN. - Kruidentuin. T.g.v. zijn tachtigsten verjaardag.
B2775: BRUGGEN, CARRY VAN. - Een coquette vrouw.
B4202: BRUGGEN, CARRY VAN. - Heleen, een vroege winter.
T5586: BRUGGEN, CARRY VAN. - Het huisje aan de sloot. Inleiding H. Beem.
B7188: BRUGGEN, CARRY VAN. - Prometheus. Een bijdrage tot het begrip der ontwikkeling van het individualisme in de litteratuur. Ingeleid door H.A. Gomperts.
T5120: BRUGGEN, KEES VAN. - Kruidentuin. T.g.v. zijn tachtigsten verjaardag.
B7526: BRUGGEN, KEES VAN. - De freule.
T5178: BRUGGEN, KEES VAN. - Zondvloed.
T8112: BRUGGEN, CARRY VAN. - In de schaduw (van kinderleven).
T7251: BRUGGEN, KEES VAN. - Het verstoorde mierennest. Een fantasie.
L6990: BRUGGEN, CARRY VAN. - Een Indisch huwelijk.
T7252: BRUGGEN, CARRY VAN. - Een coquette vrouw.
T5544: BRUGGEN. C.J.A. VAN. - Als ge niet... dan! Een ver-beelding.
T1851: BRUGGEN JR., KEES VAN. - Brieven van een tegenvoeter. Illustraties van Constance L. Fidler.
T6241: BRUGGEN, CARRY VAN. - Om de kinderen.
K4565: BRUGGEN, CARRY VAN. - Het huisje aan de sloot.
B2252: BRUGGEN, CARRY VAN. - Goenong-Djatti. Roman. Ingeleid en toegelicht door Suzan van Keulen en Peter van Zonneveld.
T5574: BRUGGEN, CARRY VAN. - Heleen, een vroege winter. Met een inleiding van Frans Coenen en twee portretten van de schrijfster.
T5575: BRUGGEN, CARRY VAN. - Eva. Ingeleid door Gerard van Eckeren.
K3375: BRUGGEN, CARRY VAN. - Eva.
T7243: BRUGGEN, KEES VAN. - Fontana Marina.
Y0061: BRUGGEN, J.R.L. VAN. - Lektuurvoorsiening vir kinders en jeugdige persone. Voorwoord deur C. Lohann.
T7253: BRUGGEN, CARRY VAN. - Een coquette vrouw.
T5606: BRUGGEN, CARRY VAN. - Vier jaargetijden.
T5174: BRUGGEN, KEES VAN. - Plasland. Een watergeschiedenis.
T5175: BRUGGEN, KEES VAN. - Plasland. Een watergeschiedenis.
R9278: BRUGGEN, KEES VAN. - Poker.
T6240: BRUGGEN, CARRY VAN. - Om de kinderen.
L3566: BRUGGEN, CARRY VAN. - De verlatene. Een roman uit het joodsche leven.
T0874: BRUGGEN, KEES VAN. - Poker.
T7256: BRUGGEN, CARRY VAN. - Het huisje aan de sloot.
T7246: BRUGGEN, KEES VAN. - De verlaten man.
T7247: BRUGGEN, KEES VAN. - Het verstoorde mierennest. Een fantasie.
T5558: BRUGGEN, CARRY VAN. - Een Indisch huwelijk. Novelle.
T5607: BRUGGEN, CARRY VAN. - De verlatene. Een roman uit het joodse leven.
T5563: BRUGGEN, CARRY VAN. - Hedendaags fetisjisme. Met een voorwoord van Annie Romein-Verschoor.
T5564: BRUGGEN, CARRY VAN. - Hedendaagsch fetischisme.
T6244: BRUGGEN, CARRY VAN. - Het joodje.
T7458: BRUGGEN, KEES VAN. - Het leven van Joost Welgemoed.
K8741: BRUGGEN, CARRY VAN / JAN ENGELMAN / JACQUES GANS. E.V.A. - Vierentwintig biografieen.
T5176: BRUGGEN, KEES VAN. - Het verstoorde mierennest. Een fantasie.
T5587: BRUGGEN, CARRY VAN. - Avontuurtjes.
T5588: BRUGGEN, CARRY VAN. - Avontuurtjes.
T5589: BRUGGEN, CARRY VAN. - Het huisje aan de sloot.
T5590: BRUGGEN, CARRY VAN. - Een coquette vrouw. Twee delen.
T5592: BRUGGEN, CARRY VAN. - Een coquette vrouw.
T5593: BRUGGEN, CARRY VAN. - Een coquette vrouw.
T5183: BRUGGEN, C.J.A. VAN. - Een goed huwelijk. Roman.
T5097: BRUGGEN, KEES VAN. - De geschiedenis van het huis. Een verhaal van vele avonturen.
T5552: BRUGGEN, CARRY VAN. - Tegen de dwang. Een keuze uit de verhalen.
R8036: BRUGGEN, CARRY VAN. - Het joodje.
T7455: BRUGGEN, CARRY VAN. - Eva.
T5561: BRUGGEN, CARRY VAN. - De verlatene, een roman uit het joodsche leven.
T5093: BRUGGEN, CARRY VAN. - De verlatene. Een roman uit het joodsche leven.
T6249: BRUGGEN, CARRY VAN. - Prometheus. Een bijdrage tot het begrip der ontwikkeling van het individualisme in de literatuur. 2 delen.
T6250: BRUGGEN, CARRY VAN. - Prometheus. Een bijdrage tot het begrip der ontwikkeling van het individualisme in de litteratuur. Ingeleid door H.A. Gomperts.
T6242: BRUGGEN, CARRY VAN. - Een coquette vrouw. Twee delen in een band.
T5605: BRUGGEN, CARRY VAN. - Tirol.
T6245: BRUGGEN, CARRY VAN. - Eva.
T6781: BRUGGEN, CARRY VAN. - Prometheus. Een bijdrage tot het begrip der ontwikkeling van het individualisme in de literatuur.
T5616: BRUGGEN, CARRY VAN & A. REYDING. - Uitgeverspraktijken.
T5555: BRUGGEN, CARRY VAN. - Plattelandjes. Larense Columns.
T5554: BRUGGEN, CARRY VAN. - 'n Badreisje in de tropen. Verhalen. Ingeleid en toegelicht door Susan van Keulen en Peter van Zonneveld.
T4681: BRUGGEN, CARRY VAN. - Verhalend proza: De verlatene; Het huisje aan de sloot; Eva. Bezorgd door J.M.J.Sicking.
T7171: BRUGGEN, CARRY VAN. - Aan een draadje.
T7224: BRUGGEN, KEES VAN. - Het verstoorde mierennest. Een fantasie.
T2682: BRUGGENCATE, A. TEN. - Heraldische Gids van de Goudse Glazen.
L3769: BRUGGENCATE, A. TEN. - Hollandsche molens.
B9188: BRUGGER, INGRIED. E.A. - Meisterwerke aus dem Guggenheim.
T5722: BRUGGHEN, J.J.L. VAN DER. - Christendom en Staatkunde. Tweede stuk.
Y0438: BRUGGHEN VAN LAUWENRECHT, CH.TH. - Ode au Roi. Lors de la Fete du 12 Mai 1874.
R6463: BRUGMAN, JOANNES. - Het leven der Heilige Liduina. Vertaald en bewerkt door G.A. Meijer.
M9680: BRUGMAN, TIL. - Bodem. Marcus van Boven, Gods knaap.
T1735: BRUGMAN, TIL. - Even anders. Vier rabbelverzen.
B1496: BRUGMAN, EMILE & MARTIN ROS. (ED.). - Ik herinner mij.
B1705: BRUGMAN, TIL. - De houten Christus. Met 6 illustraties door Maaike Braat.
L0425: BRUGMANS, G. - Onder de loupe van het buitenland.
L4674: BRUGMANS, H. - Bibliographie der geschriften van Prof. Dr. H. Brugmans 1891 -1938.
L5395: BRUGMANS, H. - Les tresors litteraires de la France. Histoire et anthologie.
H5135: BRUGMANS, H. - Uit de geschiedenis van den wereldhandel. Olieverf-composities door Huib Luns.
L6832: BRUGMANS, H. - Het belang der Economische Geschiedenis.
L6968: BRUGMANS, H. - Diderot (1713 - 1784).
L4279: BRUGMANS, H. - Geschiedenis van Amsterdam. Zes delen.
L2623: BRUGMANS, ALINGH. - Het adelaarsjong. Illustraties Joan Mac Neill.
T0685: BRUGMANS, H. - Middelen van verkeer.
R6176: BRUGMANS, H. - Het beeld der Maagd.
Y0222: BRUGMANS, H. - Van Republiek tot Koninkrijk. Geschiedenis der Nederlanden van 1795-1815. Geillustreerd onzer toezicht van H. van der Bijll.
B0275: BRUGSMA, REBECCA PAULINE CHRISTINE. - The beginnings of the Irish revival.
T6067: BRUIJN, A. DE. - De ruimtevaart raket en zijn bewezen spoedig komende practische toepassing.
Y2319: BRUIJN KOPS, PIETER DE. - Heerlijke galop.
T4584: BRUIJN, COR. - Het spel der kinderen.
L2054: BRUIJN, J. DE EN H.J. LANGEVELD. - Colijn. Bouwstenen voor een biografie.
B5014: BRUIJN, J. DE. - Een standbeeld voor Colijn?
B8067: BRUIJN, J. DE EN P. SCHAIK. - Een domineesleven in de negentiende eeuw. Ds. Leendert Schouten (1828-1905) en zijn Bijbels Museum.
Y1468: BRUIJN, J.R. E.A. - Julius Constantijn Rijk. Zeeman en minister 1787-1854.
R0500: BRUIJN, MARGREET. - De man achter Sil. Over Cor P. Bruijn als idealist, onderwijspionier en schrijver, 1883-1978.
L2209: BRUIJN, KEES DE. - Vijf Vocalen door 275 jaren. De geschiedenis van een Haagse boekhandel.
L2363: BRUIN, C.C. DE. - De Statenbijbel en zijn voorgangers.
R7461: BRUIN, JAN EN JAN VAN DER WERFF. - Vrijheid achter de horizon. Engelandvaart over de Noordzee 1940-1945.
M0077: BRUIN, H. DE. - Ebben en ivoor.
K8820: BRUIN, M.P. DE (ED.). - Altorffer 1784-1984. Middelburg Roosendaal.
L1822: BRUIN, WILLEM DE. - Onderzoekingen naar het economisch element in de buitenlandsche politiek der julimonarchie van 1830-1840.
H1381: BRUIN-SCHEEPENS, J.E. DE. - Loopbaanverloop van jonge Nederlandse vrouwelijke ingenieurs.
T7834: BRUIN, P.B. - De Christen-Democratie en het Motu-Proprio van Pius X.
L7432: BRUIN, C.C. DE. - Joachim Oudaan in de lijst van zijn tijd.
R5088: BRUIN, SERVAAS DE. - Een prostitutie-congres. Vermakelijke ironie in dichtmaat.
B2345: [BILDERDIJK]. BRUIN, C.C. DE. - Bilderdijk en de studie van het middelnederlands.
B3302: BRUIN, G.P. - De Esperanto-literatuur in vogelvlucht. Een algemeen overzicht van wat er in Esperanto verschenen is.
B4526: BRUIN, J. DE EN G. PUCHINGER (ED.). - Briefwisseling Kuyper-Idenburg. Verzorgd, Ingeleid en geannoteerd door J. de Bruin en G. Puchinger.
R5009: BRUIN, C.C. DE. - De Statenbijbel en zijn voorgangers.
T8087: BRUIN, P. DE. - Onrust in de S.D.A.P. Open brief aan mijn Partijgenoten.,
T7058: BRUIN, J. DE. - De Musschen en hun Clubhuis.
R0506: BRUIN, GER. - Op Socialisten sluit de rijen!
T0081: [SHELLEY] BRUIN, HEIN DE. (VERT.). - Shelley's Juliaan en Maddalo. Een gesprek.
R5534: BRUIN, P.J.M. DE. - De geschiedenis van mijne geboortekerk.
Y0550: BRUIN, W.C. DE. - Waarom zit De Bruin in de gevangenis? Een woord aan het Nederlandse Volk. Door ook een De Bruin.
T5846: BRUINING, P. - Het christendom en de sociale kwestie. Met een woord ter inleiding van M.W.F. Treub.
R7265: BRUINING, NICOLETTE A. - Landdag V.P.R.O. R.A.I. Amsterdam 27 juni 1948.
L8571: [GROEN VAN PRINSTERER, G.] BRUINS SLOT, JAN A.H.J.S. - Groen van Prinsterer bij het herstel der hierarchie in de Roomsch-Katholieke Kerk in Nederland.
T7957: BRUINS SLOT, J.A.H.J.S. - Staat en Partijwezen. Referaat. Algem. Ledenvergadering van 29 mei 1935. Toegevoegd: Verslag der besprekingen op 29 mei 1935 te Amersfoort van het Referaat van Bruins Slot.
R8565: BRUINS, F. - Goedkoope en practische atlas van Nederland, met aanwijzing van alle spoor-, tram-, straat-, en grintwegen.
Y0402: BRUINS, F. (FREDERIK). - Het Zilveren Meifeest van 1874. Een Klaverblad van Vieren.
T6804: BRUINS, L. - De spiegel. Leesboekje voor kinderen.
K0813: BRUINSMA, G.J.N. - Beelden van criminaliteit.
B7594: BRUINSMA, ERNST. - Kwaliteit als credo. Een geschiedenis van Uitgeverij Manteau (1938-1953).
R1491: BRUINSMA, MAX. - Deep Sites. Intelligent Innovation in Contemporary Web Design.
Y1448: BRUINSMA, VITUS. - Paddestoelen. Beschrijving en afbeelding van de meest veelvuldig voorkomende paddestoelen, eetbare en vergiftige.
R5162: BRUINSMA, MAX, LIES ROS, ROB SCHRODER. - Dick Elffers & De Kunsten. Een leest heeft drie voeten.
R4086: BRUINTJES, GEERT. - Socialisme in Groningen 1881-1894.
R7819: BRULEZ, RAYMOND. - De laatste verzoeking van Antonius.
K4700: BRULEZ, RAYMOND. - De verschijning te Kallista.
H5655: BRULEZ, RAYMOND. - Andrť Terval of inleiding tot een leven van gelijkmoedigheid.
K7929: BRULEZ, RAYMOND. - De haven.
K5315: BRULEZ, RAYMOND. - Het huis te Borgen.
K6895: BRULEZ, RAYMOND. - Het mirakel der rozen.
K9167: BRULEZ, RAYMOND. - Het pakt der truimviren.
M8227: BRULEZ, RAYMOND. - Mijn woningen. Autobiografisch vierluik.
L3715: BRULEZ, RAYMOND. - Sheherazade of literatuur als losprijs.
R7817: BRULEZ, RAYMOND. - Novellen en schetsen. Voorwoord Raymond Herreman.
B6867: BRULEZ, RAYMOND. - De toren van Lynkeus.
B8695: BRULEZ, RAYMOND. - Andrť Terval of inleiding tot een leven van gelijkmoedigheid.
R2762: BRULEZ, RAYMOND. - De Noord-Nederlandsche Letterkunde sinds 1914.
M1555: BRULIN, TONE. - Gevecht tussen 2 mannen van rubber.
P1388: BRULL, JEAN. - Vestdijk op krantenpapier.
M3484: BRULL, JEAN. - Meneer Vestdijk spreekt u Pierre Kamp wel eens? Gedichten.
W5550: BRULS, WILLEM / DOROTHEE VAN HOOFT. - Langs kastelen, burchten en donjons, routes in Nederland en Belgie.
B2401: BRUMME, L. - De Nederlandsche Boekillustratie in de Achttiende Eeuw.
M9787: BRUMMEL, H & H. LIEBAERS (ED.). - Oude drukken uit de Nederlanden. Boeken uit de collectie Arensberg thans in de verzameling Lessing J. Rosenwald.
K6786: BRUMMEL, L. - Bibliotheken en Historie in de 16e eeuw.
T1260: BRUMMEL, L. - Frans Hemsterhuis. Een philosofenleven.
L6672: BRUMMEL, L. - Miscellanea Libraria. Opstellen over Boek- en bibliotheekwezen t.g.v. zijn 60e verjaardag aan de schrijver aangeboden door vakgenoten en vrienden.
Y0513: BRUMMEL, L. / H. DE LA FONTAINE VERWEY E.A. - Het Boek. Derde Reeks. Deel XXXVI - Deel XXXVII
R1430: BRUMMEL, L. (VOORWOORD). - Vertalingen van Nederlandsche Letterkunde na 1880 aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek. Tentoonstelling 11-19 juli 1939.
L2303: BRUMMELKAMP, J. - 's Werelds honger.
L2301: BRUMMELKAMP, J. - Afrika's economische ontwikkeling en Truman's point four.
T0361: BRUMMELKAMP, A. - De Antirevolutionaire Partij.
R6200: BRUMMELKAMP, JACOB. - Ethiopie's ontwikkeling in de twintigste eeuw van middeleeuwse tot moderne staat. Ethiopia's evolution in the twentieth century from a medieval to a modern state, with a summary in English.
B3047: BRUMSTEEDE, E. - Jappenspiegel.
H0666: BRUNE, JOHAN DE. - Bancket-Werck van goede gedachten. Bloemlezing.
H0679: BRUNEKREEF, H. EN K.A. KOK. - Hoeveel letters?
T8733: BRUNET, EMILE. - Duitsche laster. De Engelsch-Belgische Conventie.
Y3616: BRUNHOFF, JEAN DE. - Koning Babar. Uit het Frans vertaald door Henk Cornelissen.
Y3615: BRUNHOFF, JEAN DE. - De reis van Babar. Uit het Frans vertaald door Henk Cornelissen.
B8911: BRUNING, HENRI. - De vraat van het geluk.
K9171: BRUNING, GERARD. - Verontrust geweten.
K6810: BRUNING, HENRI. - Elias van Cortona. Drama in vier bedrijven.
K6113: BRUNING, HENRI. - Subjectieve normen.
K5239: BRUNING, HENRI. - Voorlopige motieven. Essays.
R9679: BRUNING, HENRI. - De tocht. Verzen.
B5975: BRUNING, HENRI. - Van ziel en aarde.
B6320: BRUNING, HENRI. - Onze priesters.
B6321: BRUNING, HENRI. - Het zwaard.
B6322: BRUNING, HENRI. - Tegen den hoogmoed der werken.
B8909: BRUNING, HENRI. - Een hard en ernstig woord tot Mr. Linthorst Homan, het Nederlandsche volk en de rechtsche fronten.
K6330: BRUNING, HENRI. - Fuga. Verzen.
B8910: BRUNING, HENRI. - De Sirkel. Verzen.
L4383: BRUNING, HENRI. - In vitro. Verzen.
R9316: BRUNING, HENRI. - Heilig Verbond.
T0308: BRUNING, HENRI. - Het verbond.
L3027: BRUNING, HENRI. - Verworpen Christendom.
R0628: BRUNING, HENRI. - Objectief brevier. Gedichten.
R0626: BRUNING, HENRI. - Nieuw Levensbewustzijn.
B2181: BRUNING, HENRI. - Lazarus en de Rijke. Bijbelsche comedie in zes tooneelen.
T5220: BRUNING, GERARD. - Rembrandt de Realist.
Y2775: BRUNNER, RUTH. - Glas graveren.
T0731: [SPINOZA] BRUNNER, CONSTANTIN. - Spinoza gegen Kant und die Sache der geistigen Wahrheit.
B4876: BRUNOTT, LOES E.A. (VOORW.). - Mijn pen is leeg, mijn hart is vol. 75 jaar Rotterdamse Sociaal-Democratische Vrouwenclub.
R5658: BRUNSTING, H. E.A. - De terpen in Friesland en Groningen. A. Witteveen: Belangrijke Boederij-typen in Friesland. A. Wassenbergh: Middeleeuwsche kunst in het Friesch Museum. J. Belonje: De Renaissance-grafsteenen in Friesland.
T0300: BRUNT, NINI. - Het huis in de Heemskerckstraat. Meisje tussen boeken.
T0767: BRUNT, L. - De magie van de stad.
L0089: BRUNT, EMMA. - De brandende kwestie van Emma Brunt, over de teloorgang van hedendaags feminisme.
H1418: BRUNT, EMMA. - Een ringetje rook. Met tekeningen van Ien van Laanen.
M6152: BRUNT, EMMA. - Een Rus over de vloer.
M3304: BRUNT, EMMA. - Je zal je zuster bedoelen. Eigentijds feminisme.
K2581: BRUNT, EMMA. (ED.). - Mevrouw, ik groet u. Necrologieen van vrouwen.
P2609: BRUNT, LODEWIJK. - Vrouwen zijn ook mensen.
T0301: BRUNT, NINI. - Het huis in de Gortstraat. Kind in Den Haag.
T0680: BRUSSE, M.J. - Wilton 1854-1929. Vijfenzeventig jaar geschiedenis van Wilton's Machinefabriek en Scheepswerf.
T1116: BRUSSE, M.J. - Jonker Johnny.
T0348: BRUSSE, J.M. - De Harz. Een Harzreis. Geillustreerde Gids voor den Harz met een uitslaande kaart.
T0548: BRUSSE, M.J. - De Zonderlinge Avonturen van Zijne Excellentie de Generaal.
T7294: BRUSSE, M.J. - In Philips' wonderland. Met houtsneden van J. Franken Pzn.
K6209: BRUSSE, M.J. - Herinneringen aan Johan de Meester.
L4688: BRUSSE, M.J. - Snok en Sam. Twee ouwe bajes-klanten.
L0104: BRUSSE, M.J., ANTOON COOLEN, WILLEM VAN GELDER. E.V.A. - Hou je roer recht. Een bundel novellen, impressies, interviews, schetsen, verzen en muziek.
L6337: BRUSSE, M.J. - Snok en Sam. Twee ouwe bajes-klanten.
L6989: BRUSSE, M.J. - In 't verbouwereerde oude stadje.
B2613: BRUSSE, M.J. - Jacobus van Looy over zijn werk.
B7623: BRUSSE, M.J. - Het land ontwoekerd aan de zee. Causerie over Holland. Verlucht door J.B. Heukelom.
T0944: BRUSSE, M.J. - Brief van Boefje's Petevaer aan de Hollandsche Jongens.
R6758: BRUSSE, M.J. - Woeker.
T1113: BRUSSE, M.J. - Vijf en twintig jaar onder de menschen. Met vijftig teekeningen door E.B. van Dulmen Krumpelman. Twee delen.
R4230: BRUSSE, M.J. - Brief van Boefje's petevaer aan de Hollandsche jongens.
T3554: BRUSSE, M.J. - Zomer-Potpourri.
L1767: BRUSSELMANS, HERMAN EN CARYL STRZELECKI. - De koffer.
R0986: BRUSSELMANS, HERMAN. - Kaloemmerkers in de zep. Voorpublicatie.
R0894: BRUSSELMANS, HERMAN. - Het oude nieuws van deze tijden. Roman.
Y3578: BRUYERE, JEAN DE LA. - The finest complete series extant of the editions originales of his immortal Caracteres, to which is added his Dialogues and the Suite des Caracteres, 1688-1700. The editions originales of his immortal Caracteres.
T3578: BRUYLAND, P. - Ik kan niets lezen, 1ste stukje Lag. graad. / Ik kan wat lezen, 2de stukje Lag. graad.
H9504: BRUYN, E.B. DE. - Uit een leven.
B2099: BRUYN, FRANS DE EN OSCAR TIMMERS. - De zwarte roos. Vandaag nr 13.
B2100: BRUYN, FRANS DE EN OSCAR TIMMERS. - Vlaanderen vandaag. Vandaag nr 14.
B4086: BRUYN, GUIDO DE. - Het huis Augustus. Gedichten.
B9026: BRUYNE, MICHIEL DE & LIEVE GEVERS. - Kroniek van Albrecht Rodenbach (1856-1880). Nawoord Max Wildiers.
K2578: BRUYNE, AARNOUT DE. - Ward Ruyslinck.
L1280: BRUYNE, EDGAR DE. - Philosophie van de kunst. Phaenomenologie van het kunstwerk.
L2850: BRUYNE, EDGAR DE. - Wat is cultuur?
R3975: BRUYNE, ARTHUR DE. - "Petits Vicaires...": priester Daens, dom Modest van Assche, rektor Jan Bernaerts, pater Callewaert.
Y3312: BRUYNE, EDGAR DE. - Servaes.
T9815: BRUYNE, ARTHUR DE. - De kwade jaren. Deel 5.
T3384: BRUYNE, ARTHUR DE. - Lodewijk Dosfel 1881-1925. Kultuurflamingant, aktivist, nationalist.
B3884: BRUYNS, MARTIN. - Ballade van Jean de Metz.
T6559: BRUYNSEELS, AUG. - De Belgen als Slaven weggevoerd. Brieven van Kard. Mercier en van Gouverneur Generaal von Bissing. Noodkreet der Belgische Bisschoppen tot de Openbare Meening. Toespraak gehouden door Kardinaal Mercier in de St. Goedelekerk te Brussel. Voorschriften aan de Geestelijken. De Heilige Stoel en de Deportaties
R3635: BRUYNSEELS, AUG. - De Belgen als Slaven weggevoerd.
Y1321: VISCOUNT BRYCE E.A. - Verslag der Commissie tot onderzoek van de aan Duitschers ten laste gelegde gruwelen. Benoemd door zijner Britsche Majesteits Regeering onder het voorzitterschap van Viscount Bryce, O.M. etc. etc.
R4016: BRYCE. - De laatste akte in BelgiŽ's wereldtragedie: het oordeel van Lord Bryce over de deportaties in BelgiŽ, door hem op schrift gesteld op verzoek van den Londenschen vertegenwoordiger von der "New York Tribune.".
B0414: BUARQUE DE HOLLANDA, SERGIO. - A contribuicao Italiana para a formacao do Brasil. Edicao bilingue. Traducao de Andreia Guerini. Prefacio de Aniello Angelo Avella.
T8409: BUBER, MARTIN. - Chassidische vertellingen.
Y2780: BUBER, MARTIN. - Twee wijzen van geloven.
T9874: BUCH, BOUDEWIJN. - Blauwzee. Eilanden, vierde deel.
T4168: BUCH, BOUDEWIJN. - Eenzaam. Eilanden, tweede deel.
B9171: BUCH, BOUDEWIJN. - De Boekhandel.
H9380: BUCH, BOUDEWIJN / PETER VAN ZONNEVELD. - Reiskoorts. Ervaringen van twee gedreven reizigers.
K9786: BUCH, BOUDEWIJN EN NOUT STEENKAMP. - Bladeren in het Hemelruim. / Leafing through space.
K0687: BUCH, BOUDEWIJN. - Buch's boeket 2. Boudewijn Buch koos verhalen van auteurs bij Querido.
K9457: BUCH, BOUDEWIJN. - Buch's boeket 3. Boudewijn Buch koos verhalen van auteurs bij De Bezige Bij.
K9458: BUCH, BOUDEWIJN. - Buch's boeket 4. Boudewijn Buch koos verhalen van auteurs bij Uitgeverij Meulenhoff Nederland.
L0754: BUCH, BOUDEWIJN. - De hel. Novelle.
L0753: BUCH, BOUDEWIJN. - De rekening.
H8631: BUCH, BOUDEWIJN. - Het geheim van Eberwein. Roman.
L0201: BUCH, BOUDEWIJN. - Het geheim van Eberwein. Roman.
K5596: BUCH, BOUDEWIJN. - Terug naar Oppidum. Drie romans over de jeugd van Winkler Brockhaus: Het Dolhuis, Geestgrond, De Bocht van Berkhey.
H2114: BUCH, BOUDEWIJN. - De kleine blonde dood. Roman. Herziene, door de auteur geautoriseerde editie.
K3032: BUCH, BOUDEWIJN. - De kleine blonde dood.
B4055: BUCH, BOUDEWIJN. - Eerstejaars.
K8656: BUCH, BOUDEWIJN. - Grafreizen.
H2892: BUCH, BOUDEWIJN. - Het dolhuis.
L7062: BUCH, BOUDEWIJN. - De blauwe salon. Berichten omtrent het leven en wedervaren van een jongeman. In het licht gegeven door Lothar G. Mantoua.
L8977: BUCH, WILHELM JOZEF MARIA. - De Oost-Indiche Compagnie en Quinam. De betrekkingen der Nederlanders met Annam in de XVIIe eeuw.
B0688: BUCH, BOUDEWIJN MARIA IGNATIUS. - De Sonnetten.
T8373: BUCH, BOUDEWIJN. - Dood kind. Lamenti.
B3654: BUCH, BOUDEWIJN. - Onder dit schrijven vallen my de oogen toe. Willem Bilderdijk in Haarlem.
B7709: BUCH, BOUDEWIJN. - Literair omreizen. Een idioticon.
T8163: BUCH, BOUDEWIJN MARIA IGNATIUS. - De taal als blauw. Gedichten.
T8323: BUCH, BOUDEWIJN. - Geestgrond. Roman.
T8639: BUCH, BOUDEWIJN. - De kleine blonde dood.
H0630: BUCH, BOUDEWIJN. - De hel. Roman.
H5889: BUCHAN, JAMES. - Bevroren verlangen. Een zoektocht naar de betekenis van geld.
T3222: BUCHANAN, ANDREW. - The Art of Film Production.
L6404: BUCHNER, VICTOR F. - Merovingica.
L8153: BUCHNER, RUDOLF. - Bucher und Menschen. Vom Buch und seinen Wirkungen in Geschichte und Gegenwart.
R9730: BUCHNER, L. - Leven en Gezondheid.
B1720: BUCHTA, WOLFGANG. - Palimpsest. Unwegsame Gebiete I-V. Uncharted Territory I-V. 1992-2003.
L0315: BUCKINX, PIETER G. - De Moderne Vlaamse poŽzie.
K4202: BUCKINX, PIETER G. - Het ligt voor de hand.
K4121: BUCKINX, PIETER G. - Paul de Mont 1895-1950.
K6877: BUCKINX, PIETER G. - Schouder aan schouder. Speurtochten in de poŽzie van de dichters van 't Fonteintje. De dichter Edward Hoornik.
L7253: BUCKINX, PIETER G. / E. CLAES / JOS DE HAES. (ED.). - Nederlandse poŽzie nu. Speciaal nummer Dietsche Waranda en Belfort.
T6833: BUCKLE, HENRY THOMAS (COLLECTED BY) - Library Illustrative of Social Progress: Exhibition of Female Flagellants; Lady Bumtickler's Revels; The Use of Flogging in Veneral Affairs; Madame Birchini's Dance; Sublime of Flagellation; [&] Fashionable Lectures; (7 Volumes ).
H7909: BUCKLER, J.C. - Drawings of Oxford. [1811-27].
Y0492: BUDAN, EMILIO. - L'Amatore d'Autografi.
Y0161: BUDDINCH, D. - Mijn laatste woord over den Dietscher Jacob van Maerlant en zijne zoogenoemde Vlamingschap.
L0745: BUDDINGH' C. - Nieuwe Gorgelrijmen.
M9307: BUDDINGH', C. - Buddingh' van A tot Z. Ontmoetingen met Nederlandse en Vlaamse letterkundigen. Door de schrijver zelf geboekstaafd en verzameld door Ares Koopman.
K2757: BUDDINGH', C. - Een prachtig cadeau van niemand.
L5182: BUDDINGH', C. - Gorgelrijmen.
M9629: BUDDINGH', C. - Misbruik wordt gestraft.
B3519: BUDDINGH', C. EN EDDY VAN VLIET. (ED.). - Noord- en Zuidnederlandse poŽzie na 1945.
H8329: BUDDINGH', C. - Citaten-omnibus.
T8977: BUDDINGH', C. - Niets spreekt vanzelf.
B9838: BUDDINGH', C. - Het kind en het dier.
B9938: BUDDINGH', C. - Acht gorgelrijmen waarop het goed gorgelen is, zijnde gorgellandse nieuwe- en reeds eerder gehoorde rijmen, met vier snorkeltekeningen van Alfonds van Heusden.
K2708: BUDDINGH', C. - Leve het bruine monster en andere schrifturen.
L6517: BUDDINGH', C. - Deze kant boven.
Y1016: BUDE, FRANS (TEKST) & KIM ZWARTS (FOTO). - Herman Zeekaf.
Y0808: BUECHNER, THOMAS. - Glass from the Corning Museum of Glass. A. Guide tot the Collections.
L5550: BUELENS, ELLY / W.G. OVERBOSCH / J.W. SCHULTE NORDHOLT (EDS.). - Dienstbaar doch dichterlijk. Liber Amicorum voor Ad den Besten.
M5735: BUFALINO, GESUALDO. - De leugens van de nacht. Vertaling W. Oranje.
L2921: BUHRMANN, G.H. - Formaat- en bestendigheidsnormen en hedendaagsche gebruiksmogelijkheden van papier.
R4578: BUHRMANN, FRANS. - Het Leven van Willem III Koning der Nederlanden, voorafgegaan door eene korte geschiedenis van het juis Oranje-Nassau.
T1668: BUIJNSTERS, P.J. (RED.). - Documentatieblad werkgroep 18e eeuw. Nr. 14.
B0155: BUIJNSTERS, P.J. - Bibliografie der geschriften van en over Betje Wolff en Aagje Deken.
T1669: BUIJNSTERS, P.J. (RED.). - Documentatieblad werkgroep 18e eeuw. Nr. 19-20.
B7176: BUIJNSTERS, P.J. - Het Nederlandse antiquariaat tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zesde Bert van Selm-lezing.
R2153: BUIJNSTERS, P.J. (RED.). - Documentatieblad werkgroep 18e eeuw. Nrs. 1-10. 1968-1971.
B7763: BUIJNSTERS, P.J. - Hieronymus van Alphen (1746-1803).
K8766: BUIJNSTERS, P.J.A.M. - Tussen twee werelden. Rhijnvis Feith als dichter van 'Het graf'.
R3741: BUIJNSTERS, P.J. - Het verzamelen van boeken. Een handleiding.
B8302: BUIJNSTERS, P.J. - Wolff en Deken. Een biografie.
R2449: BUIJNSTERS, P.J. (RED.). - Documentatieblad werkgroep 18e eeuw. Nr. 36
R9924: BUIJNSTERS, PIET J. - Geschiedenis van het Nederlandse Antiquariaat.
R8524: BUIJSE, J. - De Stormramp van 30 Sept. op 1 Oct. 1911 inzonderheid te Bruinisse.
R7320: BUIJSSE, CYRIEL, E.A. - Rozenwangen enz. Novellen.
L5082: BUIJTENEN, M.P. VAN. - Inventaris van het oud en nieuw archief der Gemeente Idaarderadeel.
R6639: BUIJTENEN, M.P. VAN. - De Grietenij Idaarderadeel. Schets van de ontwikkeling van een Fries plattelandsbestuur.
R5652: BUIJTENEN, M.P. VAN. - De betekenis van de archieven voor de locale en regionale geschiedenis in Friesland.
R8461: BUIJTENEN, M.P. VAN. - Kerkhistorische gegevens voor de geschiedenis van Haskerland.
B5179: BUIS, A.J. - De Tijd. Geschiedenis van een krant. T.g.v. het 125-jarig bestaan van De Tijd.
W0697: BUISMAN, JOHAN FREDERIK. - De ethische denkbeelden van Hendrik Laurensz Spiegel.
R9499: BUISMAN, M. - Dutch Popular Literature. The collection of M. Buisman J.Fz.
K2345: BUISSINK, FRANS. - Natuurgids van Noord-Holland.
T8042: BUISSON, JEAN-CHRISTOPHE. - Hij heette Vlasov. Roman. Vertaald door Marieke van Laake.
K2858: BUITENDIJK, W.J.C. - Op de keper beschouwd. Essays.
L7114: BUITENDIJK, W.J.C. - Universiteit en kunst.
B7847: BUITENDIJK, W.J.C. - Het Calvinisme in de spiegel van de Zuidnederlandse literatuur der Contra-Reformatie.
R7634: BUITENDIJK, W.J.C. - Het Calvinisme in de spiegel van de Zuidnederlandse literatuur der Contra-Reformatie.
T2485: BUITENRUST HETTEMA, F. E.A. - Taal en Letteren. 8e jaargang 1898.
L6800: BUITENRUST HETTEMA, F. - Bloemlezing uit Oud-, Middel-, en Nieuwfriesche Geschriften. Met Glossarium. Drie delen.
L7339: BUITENRUST HETTEMA, F. - Het Nederduitsch Glossarium van Bern.
L9223: BUITENWEG, HEIN. - Omong Kosong. Vreugden uit het Oude Indie.
Y0302: BUKOWSKI, CHARLES. - Confession of a coward.
T2985: BUKOWSKI, CHARLES. - Duvelstoejager. Roman. Vertaling Diederik van den Abeele.
Y3189: BUKOWSKI, CHARLES. - Geburt, Leben und Tod einer Untergrundzeitung.
T2983: BUKOWSKI, CHARLES. - Warmwatermuziek. Vertaling Peter van Oers en Rita Vermeer.
W6378: BULHOF, FRANCIS. - Over Politicus zonder partij van Menno ter Braak.
B4753: BULHOF, FRANCIS. - Transpersonalismus und synchronizitat. Wiederholung als Strukturelement in Thomas Manns 'Zauberberg'.
R0126: BULHOF, ILSE N. - Freud en Nederland. De interpretatie en invloed van zijn ideeen.
M2100: BULLA, J.M. - An introduction to Florentine sculpture in the XV century.
M7116: BULLEN, FRANK T. - De zwerftocht van de Cachalot. De wereld rond op jacht naar potvisschen. Vertaald door P. Verhoog.
Y1288: BIOGRAFIE BULLETIN. - Special: De zakenbiografie Marc Dierikx over Fokker. Wim Wennekes. Maup Caransa. Ruimte nodig Harry Prick over Van Deyssel. Biografieen. Virginia Woolf. Kartini. Admiraal Fisher. De kikker en de krokodil Solange Leibovici.
K8894: CRITISCH BULLETIN. - Pen en penseel. Bijzonder nummer van Critisch Bulletin.
R2572: CRITISCH BULLETIN. - Critisch Bulletin: 12e jaargang, Januari - December 1941.
K8896: CRITISCH BULLETIN. - Beeld en verbeelding. Bijzonder nummer van Critisch Bulletin.
K3950: CRITISCH BULLETIN. - Op de punt van de pen. Bijzonder nummer van Critisch Bulletin uitgegeven in de winter van 1949.
B8042: CRITISCH BULLETIN. - Versvoet en voetlicht. Bijzonder nummer van Critisch Bulletin uitgegeven in het najaar van 1951.
B9773: BIOGRAFIE BULLETIN. - Thema: parallelle levens (Jaap en Ischa Meijer; Erika en Klaus Mann; Helen Keller en Annie Sullivan).
Y1286: BIOGRAFIE BULLETIN. - Special: De populaire biografie. Van popster tot royalty: Over Hellfire, de enige opwindende popbiografie. De biografen van Herman Brood. Het verschil tussen Wim Sonneveld en Jacques van Tol. Het duivels dilemma van de Oranje-biograaf. Lord Byron, de eerste moderne literaire ster. Augustinus en zijn verslavingen. De sterrenhemel van Christiaan Huygens. Vladimir Nabokovs wantrouwen tegen de biografie.
R7177: BIAFRA BULLETIN. - Biafra bulletin nr. 1.
T8963: N.A.S.-BULLETIN. - N.A.S.-Bulletin. Kaderkrant. No. 1 t/m 17. 23 maart t/m 15 september 1929. In 5 afleveringen.
R0429: BIOGRAFIE BULLETIN. - Thema: Biografiekritiek. Ge Vaartjes. Pauline Micheels. A. Fortuin. Inge de Wilde. Anneke Linders. Dik van der Meulen.
R0430: BIOGRAFIE BULLETIN. - Special: Wetenschap en biografie. Richard Holmes. Nelleke Noordervliet. Frank Bovenkerk. Rosemarie Buikema. Ellen van Wolde.
L3470: CRITISCH BULLETIN. - Pen en penseel. Bijzonder nummer van Critisch Bulletin.
Y2010: ANTI-OORLOGS BULLETIN. - Anti-Oorlogs Bulletin. 1e jrg. no 3. Maart-April 1933. Maandblad van de Anti-Oorlogs-Commites in Holland, aangesloten bij het Wereldcomite tot Strijd tegen de Imperialistische Oorlog.
T1828: BULTE, MARCEL E.A. - Van Oude Nijverheid Tot Nieuwe Zakelijkheid / Boom Planeta de Grafische 1898-1998.
M6111: BULTHUIS, RICO. (INGEL.). - Siegfried E. van Praag, een schrijver en zijn werk.
R0036: BULTHUIS, RICO J. - Het glazen masker. Fantastische vertellingen met illustraties van den schrijver.
R1882: BULTHUIS, RICO J. - De kleine comedie. Een poppenlandse geschiedenis.
Y4122: BULTYNCK, A.V. - Naar het leven. Novellen.
Y3198: BUMA, WIARDUS WILLEM. - Het Verlaat bij Leeuwarden. A. niet begrepen in den Leppebrief van 1477 B. wel van ouds het Eigendom van de kerk van Oldehove.
T4788: BUMA, W.W. - Mededeeling omtrent den oorsprong en de beteekenis van de benaming: Het Moordjaar, voor het 63e levensjaar.
L6502: BUNGE, LUCAS. - Twee vrouwen, twee uitgevers. Sylvia Beach en Nancy Cunard in het Parijse literaire leven van de jaren '20.
B8991: [SPINOZA] BUNGE, WIEP VAN. - Spinoza en zijn critici over de autonomie van het attribuut.
H9854: BUNGE, LUCAS. - De Binnenkant over het jureren van de Best Verzorgde Boeken.
T0260: BUNGE, LOUIS VAN. - Scheveningen. Voorwoord A. den Doolaard.
R3835: [SPINOZA] BUNGE, WIEP VAN. - Baruch of Benedictus? Spinoza en de "Marranen".
R8401: BUNGE, LOUIS VAN. - Scheveningen. Met een voorwoord van A. den Doolaard. Illustraties Auke Sevenster.
Y3076: BUNGE, LUCAS. - Ongehoord. Honderd miniaturen over muziek.
R8391: BUNING, LAMMERT. - Het herenbolwerk. Politieke en sociale terreinverkenningen in Drenthe over de periode 1748 - 1888.
Y0672: BUNSEN, M. - Brief van zijner majesteits ambassadeur te Weenen aangaande het afbreken der diplomatieke betrekkingen met de Oostenrijksch-Hongaarsche regeering. Sir M. de Bunsen aan Sir Edward Grey.
M7354: BURCKHARDT, CARL J. - Een ochtend bij de Boekhandelaar. Vertaling J.G. Gaarlandt.
W8988: BURCKHARDT, CARL J. - Een ochtend bij den Boekhandelaar. Vertaling D.M. Schroeder.
B0939: BURCKHARDT, C. - Richelieu, zijn leven en zijn tijd.
R2969: BURCKHARDT, CARL J. - Een ochtend bij de Boekhandelaar. Vertaling J.G. Gaarlandt.
K3606: BURFS, ARAN. - Onze dichters der 'Heimat'. Proeve van dichterstudie.
T7356: BURG, A.P.J. VAN DER EN M.H. DE BOER. - Klare Wijn. De Nederlandse volksbeweging, waardering en critiek.
R8983: BURG, GIJSBERTUS VAN DEN. - Het Nationaal-Socialisme.
T7732: BURG, G. VAN DEN. - Regeering, regeer.
T3443: BURG, FENNIGJE VAN DEN. - De Vrije Katheder 1945-1950. Een platform van communisten en niet-communisten.
T5836: BURGER, H. - Het Nederlandsche Schaap.
T5874: NEDERLANDSCH BURGER. - Plan tot opheffing van werkeloosheid. Open brief aan het Nederlandsche Volk.
B9277: BURGER, GOTTFRIED AUGUST. - Wonderbare reizen te land en ter zee, veldtochten en vrolijke avonturen van de Baron Von Munchhausen. In het Nederlands vertaald en van een nawoord alsook vele annotaties voorzien door Jeroen Brouwers.
K7244: BURGER, C.P. & WOUTER NIJHOFF. - Neaules Aet. 60 [=Wouter Nijhoff].
M6821: BURGER, WILNA. - Jonge koeien aaien. Gedichten.
Y3691: BURGER, WERNER. - Katzen. Zeichnungen .
B2176: BURGER, EDUARD JOHAN. - Landverhuizing bij de inheemsche bevolking in Nederlandsch-Indie als Koloniaal-Economisch verschijnsel.
T6569: BURGER, J.A. - Perspectief van onzen tijd. Opgedragen aan het Nederlandsche volk van een Engelandvaarder, die thans een regeeringsfunctie in Engeland bekleedt.
T2550: BURGER JR. C.P. - Een Hollandsche wereldkaart uit de eerste helft van de 16de eeuw. Met een kaart in facsimile.
Y0684: BURGER, H. - Vrede en Fierheid. Toespraak t.g.v. het zestiende Dietsch Studenten Congres, gehouden te Groningen op 25 maart 1931.
R4085: BURGER, JAN ERIK. - Linkse frontvorming - Samenwerking van revolutionaire socialisten 1914-1918.
R0792: BURGER, C.P. - Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuieten in 't bijzonder.
R3114: BURGER, MEINDERT EN IKE CIALONA (EDS.). - De gifgroene muze: Absint in de literatuur.
R6730: BURGER, H. - De Nederlandsch-Belgische betrekkingen.
R3648: BURGER, H. - Geestelijke nood in Vlaanderen.
K6714: BURGERS, J. - Rie Cramer.
M6016: BURGESS, ANTHONY. - Mensen in etui. Vertaling W. Dielemans.
R9636: BURGOS, FAUSTO. - De Zoutmijn. Uit het Argentijnsch vertaald door Bas van Deilen.
B6638: BURGT, FLIP VAN. - 10 geboden: gesneden onder dreiging van kernbomoorlog, november 1962.
K0377: BURKARDT, HANS. - Alphabete und kalligraphische Skizzen.
H5284: BURKE, JAMES. - Connections.
H6351: BURKE, NORAH. - Jungle child. With 32 photographs by Aileen Burke.
R3236: BURKIJ-BARTELINK, A. - Antiek speelgoed.
K7211: [BECKETT] BURKMAN, KATHERINE H. (ED.). - Myth and ritual in the plays of Samuel Beckett.
R7260: BURMANS, PIETER. - Redenvoering tegen de beschavende geleertheid. Gedaan den 8e Febr. 1720. Overgezet door Dirk Smout.
P0808: BURNIER, ANDREAS. - De huilende libertijn.
W6202: BURNIER, ANDREAS. - De litteraire salon.
K4530: BURNIER, ANDREAS. - De trein naar Tatascon.
B1486: BURNIER, ANDREAS. - De trein naar Tarascon.
R0489: BURNIER, ANDREAS. - De verschrikkingen van het noorden.
T0130: BURNOUF, EMILE ET L. LEUPOL. - Methode pour Etudier la Langue Sanscrite. Ouvrage faisant suite aux Methodes grecque et latine de J. -L. Burnouf.
B9129: BURNS, MICHAEL. - Dreyfus: a family affair 1789-1945.
T3537: BURROUGHS, WILLIAM. - Junkie.
T0870: BURSSENS, GASTON. - De eeuw van Perikles.
L4910: BURSSENS, GASTON. - Dagboek.
W2054: BURSSENS, GASTON. - Verzameld proza. Verzameld en bibliografisch begeleid door Luc Pay.
T0417: BURSSENS, GASTON. - Paul van Ostaijen zoals hij was en is.
L8515: BURSSENS, GASTON. - Herinnering. Inleiding Louis Paul Boon.
B6861: BOON-BURSSENS. - Allebei Naakt. De correspondentie Boon - Burssens.
L8421: BURSSENS, GASTON. - Verzamelde Dichtbundels. Twee delen.
B7700: BURSSENS, GASTON. - Paul van Ostaijen. De dichter.
R4641: BURSSENS, GASTON. - Ode.
M4401: BURSSENS, GASTON. - Fabula Rasa. Proeve van objectief dagboek.
T1391: BURSSENS, GASTON. - Fabula Rasa. Proeve van objectief dagboek.
C0949: BURT, SIMON/R. BROWN/JAMES PURDY E.A. - Mae West is dood. Verhalen. Vertaling R. Zoutenbier.
B3184: BURTON, MAURICE. - The Story of Animal Life. With special articles contributed by Zoologists of various countries. Volume one: The framework of animal life invertebrates. Volume two: Vertebrates.
T0395: BURVENICH, FRED. - Praktische aanwijzingen over den snoei der fruitboomen en fruitkweek onder glas.
B5876: BURVENICH, JOS. - Ingmar Bergman zoekt de sleutel.
B5881: BURVENICH, JOS. - Giulietta Masina en het geluk.
L5352: BUS, ANTONIUS J.M. - Der mythus der Musik in Novalis' Heinrich von Ofterdingen.
M2648: BUSCH, WILHELM. - Kritik des Herzens. Gedichte.
H2332: BUSCH, WILHELM. - Plisch und Plum.
T6565: BUSCH, JOSEF ZUM. - Bemerkingen naar aanleiding van Dr. Zum Busch laatsten brief.
Y2247: BUSCHENHENKE, FLOOR. - Het moeten eenhoorns zijn. Gedichten.
R2178: [COUPERUS] BUSCHMAN, JOSE. - Zoo ik iets ben, ben ik een Hagenaar. Een literaire wandeling door het Den Haag van Louis Couperus.
W6117: BUSCHMAN, JOHAN. - De paarse stempel.
B0404: BUSCHMANN, G. JOS. - La page de texte visage du livre.
T9598: BUSCO, J. DE. = J.C.A. HEZENMANS. - De historie van Madelgijs, zijnde eene inleiding tot de Geschiedenis der vier Heemskinderen, naar het Neerlandsche volksboek bewerkt, en met de vereischte wijzigingen nader aan haren oorsprong gebracht, door J. d. B. uitgegeven door Jos. Alb. Alberdingk Thijm.
R8432: BUSE, H.J. - Het Waeraghtigh Verhaal van een grouwelicke Spookhistorie te Hattem en nog wat.
Y2308: BUSER, MAARTEN. - Club Brancuzzi. Gedichten.
B2228: BUSHNELL, CANDACE. - Sex & the City. Vertaling Auke Leistra.
M5819: BUSI, ALDO. - Uit het leven van een tijdelijke pantyverkoper. Vertaald door E. van der Pluym.
Y3676: BUSKEN HUET, CD. - Litterarische Fantasien en Kritieken. B. ter Haar, Bogaers, Withuijs. Ten Kate en zijn Schepping. Van Zeggelen, S.J. van den Bergh. S.E. Harthoorn, D. Chantepie de la Saussaye. Vanity Fair. H. de Veer. Laatste Nederl. Gedichten. De Genestet's uitvaart. J. de Bosch Kemper. M.P. Lindo. John Lothrop Motley.
Y3680: BUSKEN HUET, CD. - Litterarische Fantasien en Kritieken. Zestiende deel. H.J.A.M. Schaepman. P.F. Brunings. Bosboom Toussaint. C. Vosmaer. Multatuli. P.A.S. v. Limburg Brouwer. Theophilus van Soerabaya. J.K.J. de Jonge. Mina Kruseman, Betsy Perk. J.T. Oosterman. Melati van Java. Francisca Galle. Van der Linden. J.A. van der Chijs. A. Pierson. E.J. Potgieter.
L0794: BUSKEN HUET, CONRAD. - Brieven van Cd. Busken Huet. Eerste deel: 1847-1876. Tweede deel: 1876-1886.
Y3675: BUSKEN HUET, CD. - Litterarische Fantasien en Kritieken. Eerste deel: Pieter Cornelisz Hooft. Joost van den Vondel. Jacob Cats. Hubert Corneliszoon Poot. Pieter van Woensel. A.C.W. Staring. Isaac Da Costa. A. Boxman. Lamb. de Visser.
L5015: BUSKEN HUET, CD. - Ada van Holland. Eene historisch-litterarische studie.
K6666: BUSKEN HUET, CD. - Het land van Rembrand. Studien over de Noordnederlansche beschaving in de zeventiende eeuw.
M8145: BUSKEN HUET, CD. - Het land van Rembrand. Studien over de Noordnederlansche beschaving in de zeventiende eeuw. Twee delen.
W8325: BUSKEN HUET, CD. - Portretten van Nederlanders.
P0177: BUSKEN HUET, CONRAD. - Met de humor van een haai. Samengesteld en ingeleid door R. Nieuwenhuys.
H6727: [ERASMUS] BUSKEN HUET, C. - Erasmus. Met ruim 60 illustraties.
L8037: BUSKEN HUET, CD. - Potgieter 1860 - 1875. Persoonlijke herinneringen.
B0502: BUSKEN HUET, CD. - Vernuft ontzondigt. Kritieken op zijn tijdgenoten gekozen en ingeleid door Garmt Stuiveling.
B3034: BUSKEN HUET, CD. - Litterarische Fantasien en Kritieken. Twintigste deel. Oude Romans: Chateaubriand, Madame de Stael, Benjamin Constant.
B3035: BUSKEN HUET, CD. - Litterarische Fantasien en Kritieken. Een en twintigste deel: Virgilius, George Eliot, Lord Beaconsfield, Emile de Girardin, Thomas Carlyle, Arnold Mortier, Edmont About, Jules Valles, Victor Hugo, Ernest Renan, Emile Zola.
B3036: BUSKEN HUET, CD. - Litterarische Fantasien en Kritieken. Drie en twintigste deel: Moliere, Nieuwe Russische Letteren, De Nieuwe Zwarte Tijd, Nieuwe Fransche Letteren, Alphonse Daudet, Ernest Renan, Julius Stinde, Nederland en Pruisen, Bourget, Tolstoi, Zola, Joseph Victor von Scheffel.
B3038: BUSKEN HUET, CD. - Litterarische Fantasien en Kritieken. Negentiende deel: Oude Romans: Jean-Jacques Rousseau, Goethe, Elizabeth Wolff, Bernardin de Saint-Pierre.
B7169: BUSKEN HUET, CD. - Litterarische fantasien. Vierde reeks, zesde deel: Virgilius, George Eliot, Lord Beaconsfield, Emile de Girardin, Thomas Carlyle, Arnold Mortier, Edmont About, Jules Valles, Victor Hugo, Ernest Renan, Emile Zola.
B7351: BUSKEN HUET, CD. - Portretten van Nederlanders.
B7331: BUSKEN HUET, CD. - Litterarische phantasien. Deel I: J. van den Vondel. J. Cats. H.C. Poot. P. van Woensel. A.C.W. Staring. I. da Costa. A. Boxman. L. de Visser. Deel II: Mevr. Bosboom Toussaint. J. van Lennep. P.T. Helv. v.d. Bergh. C.E. van Koetsveld. N. Beets. J.A. Alberdingk Thijm. H.J. Schimmel.
Y3677: BUSKEN HUET, CD. - Litterarische Fantasien en Kritieken. Veertiende deel. C. Vosmaer. J.J. van Oosterzee. Nicolaas Beets. S. Hoekstra Bzn. A. Pierson. Is. Da Costa. J. Kneppelhout. Aart Admiraal. Marius. J.M.E. Dercksen. Quos Ego. S. Vissering.
B7397: BUSKEN HUET, CD. - Nieuwe Litterarische Fantasien. Twee delen.
B7399: BUSKEN HUET, CD. - Litterarische Fantasien.
Y0906: BUSKEN HUET, CONRAD. - Een vastgeraakte lokomotief. Een portret in brieven. Uitgekozen en van aantekeningen voorzien door Olf Praamstra.
R0152: BUSKEN HUET, CD. - Brieven aan E.J. Potgieter. Tweede deel 1868-1870.
R0151: BUSKEN HUET, CD. - Brieven aan E.J. Potgieter. Eerste deel 1859-1867.
R4097: BUSKEN HUET, CONRAD. - Het land van Rembrand. Studies over de Noordnederlandse beschaving in de zeventiende eeuw. Met een inleiding van Olf Praamstra.
T0370: BUSKEN HUET, CD. - Ongevraagd advies, in de zaak van Pierson tegen Reville c.s. Voor rekening van den Schrijver.
B9402: BUSKEN HUET, CD. - Het land van Rembrand. Studien over de Noordnederlandsche beschaving in de zeventiende eeuw. Drie delen.
H3983: BUSKEN HUET, CD. - Het land van Rembrand. Studien over de Noordnederlansche beschaving in de zeventiende eeuw.
Y3678: BUSKEN HUET, CD. - Litterarische Fantasien en Kritieken. Zesde deel. De Van Haren's Cornelis van Lennep en de zijnen. Een borstbeeld van de Ruyter. Tollens.
R1805: BUSKEN HUET, CONRAD. - Met de humor van een haai. Samengesteld en ingeleid door R. Nieuwenhuys.
Y3679: BUSKEN HUET, CD. - Litterarische Fantasien en Kritieken. Vijftiende deel. E.J. Potgieter. A.W. Bronsveld. Jacob van Lennep. J.J. Cremer, F.C. Wilsen. J. Gram, Ch. Boissevain. Christine Muller. H.J. Schimmel, H. Tiedeman. H.A. van Amorie v.d. Hoeven. A. Pierson. Multatuli, Acquoy. Francisca Galle. A. Kuijper, Van Zeggelen. C. Honigh, Van Boekeren. Constantijn. J.H. Gunning jr.
Y3681: BUSKEN HUET, CD. - M. HORN. - Register op de Litterarische Fantasien en Kritieken van Busken Huet. Samengesteld door M. Horn.
T1095: BUSKENS, EMIEL. - De Schouwburgcrisis. Rede.
T6930: BUSKES JR., J.J. - Antimilitairisme en Nederl. geloofsbelijdenis. (het geval Schurer).

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

5/30