Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
R2405: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 5: Haagsche kleinigheden. Robert Hamerling. Schetsen uit den oorlog van 1870 en 1871.
R1026: BRINK, J. TEN. - Drie volksliederen.
R2411: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 20: De Amsterdamsche Tentoonstelling. Max Rooses over de jongste richting in de Letteren. Gustave Aimard. De Gamelan te Amsterdam. De uniform van een Oost-Indische mineur. Hendrik Conscience. Brooshooft en Van Eeden. Sapho van Daudet. Nederlanders over Shakspere. Rouher en Rougon. Oom Paul, Smit en du Toit. I.F.J. Heremans. Clara van Marie van Buren. Edmond de Goncourt. Leconte de Lisle. Langs den Nijl van M. Emants. Eene bibliographie van Bredero. Het eeuwfeest van Bredero.
R2415: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 15: Vondel's Gijsbreght. Bouvard en Pecuchet. Hooft in Italie. Vosmaer's Amazone. Gedenkfeest van Hooft. De tijdvakken der Nederlandsche Lettergeschiedenis. Jong Holland in 1881. Bladen uit mijn Leekeboek door Dominee Courier, 1-IV.
R2412: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 9: Nieuwe Haagse Kleinigheden (1875-1876). E.J. Potgieter. H.C. Andersen. Jules Verne. Victorien Sardon. Alphonse Dandet. Robert Hamerling.
T1210: BRINK, M. V.D. - De Vrijdenker en de problemen van deze tijd.
T1767: BRINK, RUDOLF E.M. VAN DEN. - Economische structuur en ontwikkeling van de informatiemedia in Nederland 1938-1985, in het bijzonder die met betrekking tot de uitgeverij.
R6446: BRINKGREVE, CHRISTIEN. - Psychoanalyse in Nederland. Een vestigingsstrijd.
R1000: BRINKGREVE-WICHERINK, TINE. - In ijzeren greep.
L6363: BRINKHOFF, JOHANNES M.G.M. - Woordspeling bij Plautus.
R0840: BRINKMAN, MAARTEN. - Negentig jaar Sociaal-Democratie in boek en tijdschrift.
T8174: BRINKMAN, WIM. - Negev.
H0049: BRISON, CHARLES. - Felicien Rops. Eine Monographie mit 136 Bildwiedergaben.
H3135: BRISON, CHARLES. - Felicien Rops. Eine Monographie mit 136 Bildwiedergaben.
H2747: BROBY-JOHANSEN, R. - Kleiding en het AaBe ervan. Vertaling John Kooy.
T5736: BROBY-JOHANSEN, RUDOLF. - Den danske billedbibel de middelalderlige kalkmalerier i de danske kirker, et udvalg samlet af R. Broby-Johansen med tekst fra Bibel og samtidige kilder.
R6635: BROCARDUS MEIJER, DR. - Titus Brandsma.
K0185: BROCH, HERMANN. - Vrouwen. Vertaling M. Coutinho.
L8976: BROCHURE. - Suriname het land der bekoring, maar toch het land der beproeving.
T6465: BROCKDORFF-RANTZAU, GRAAF. - Duitschland's Buitenlandsche Politiek. Redevoeringen van Graaf Brockdorff-Rantzau op 14 Februari 10 April en 7 Mei 1919.
L4576: BRODRICK, J. - Saint Peter Canisius, S.J. 1521 - 1597.
R7042: BRODRICK, JAMES. - De heilige Franciscus Xaverius 1506-1552.
T8631: BRODSKI, IOSIF. - Torso. Gedichten. Vertaling Charles B. Timmer.
T7407: BRODSKY, JOSEPH. - Triton, Gedichten 1985-1994.
L1885: BROECK, WALTER VAN DEN. - Aantekeningen van een stambewaarder. Een boekwerk.
L1886: BROECK, WALTER VAN DEN. - De troonopvolger.
L3720: BROECK, WALTER VAN DEN. - Lang weekend. Een feuilleton. Met een nawoord van Jos Borre.
L9762: BROECK, WALTER VAN DEN. - De dag dat Lester Saigon kwam. Een doorkijkroman.
L9877: BROECK, WALTER VAN DEN. - Het leven na beklag. Het beleg van Laken 4.
L7458: BROECK, L.B. DE. - Contribution a l'Atlas linguistique du Congo belge. 60 mots dans les parlers du bassin du Haut-Congo. Fascicules 1 a 5.
L9396: BROECK, WALTER VAN DEN. - Tien jaar later: 't Jaar 10.
L9397: BROECK, WALTER VAN DEN. - Het wemelbed. Een toneelstuk in 6 taferelen.
L9717: BROECK, WALTER VAN DEN. - Lang weekend. Een feuilleton.
L9650: BROECK, WALTER VAN DEN. - Het gevallen baken. Het beleg van Laken 3.
L9869: BROECK, STEFAN VAN DEN. - Morgenrood. Een Joyride.
L9916: BROECK, WALTER VAN DEN. - De horzel in de nek.
T8622: BROECK, WALTER VAN DEN. - Brief aan Boudewijn.
T9234: BROECKX, JAN. - In den toren. Getoonzet door Jan Broeckx. Gedicht van H. van Tichelen.
T9235: BROECKX, JAN. - Het Ruiterken getoonzet door Jan Broeckx. Gedicht Lambrecht Lambrechts.
T9236: BROECKX, JAN. - Van 't Kanarievogelken. Getoonzet door Jan Broeckx. Gedicht Lambrecht Lambrechts.
T9237: BROECKX, JAN. - Het Matroosje. Getoonzet door Jan Broeckx. Gedicht Lambrecht Lambrechts.
T9227: BROECKX, JAN. - Grootjes Koekebak. Getoonzet door Jan Broeckx.
T9083: BROEDELET, JOH. W. - Hofstad. Deel Twee.
T9084: BROEDELET, JOH. W. - Hofstad. Deel Twee.
T6952: BROEDELET, JOH. W. - De wapens neder!! Vrij naar Barones von Suttner. Geillustreerd door W.H. Koppenol.
T6879: BROEDELET, LUCIE. - Idylle.
P2656: BROEK, PETER DE. - Limericks. Verzameld en bekeken door ... Met illustraties van Verdi.
R0318: BROEKE, LEONARDUS VAN DEN. - Jos. A. Alberdingk Thijm bij het eeuwfeest zijner geboorte herdacht in zijn sterfhuis.
R4264: BROEKHUIS, HANS S. - Met Verschuldigde Achting. Honderdvijfentwintig jaar boekhandel Kooyker te Leiden 1863-1988.
R7572: BROEKHUIS, HUB. - De Amsterdamse makelaar.
B7799: BROEKHUIZEN, J. VAN. - Nederlandsche Gedichten. Uitgegeven en toegelicht door R.A. Kollewijn.
R9898: BROEKHUIZEN, JOHANNA VAN. - Torinkies.
T3903: POOT EN VAN BROEKHUIZEN. - poŽzie.
L4192: BROEKHUYSEN, JOHAN. - Studies over het dialect van Zelhem in de Graafschap Zutfen.
T4608: BROEKMEIJER, M.W.J.M. - Vliegers. Luchtoorlog 1940-1945.
K0035: BROEKMEIJER, M.W.J.M. - Vliegers. Luchtoorlog 1940-1945.
H9989: BROEKMEIJER, M.W.J.M. - Alarm ... starten! Het Nederlandse luchtwapen in de meidagen van 1940.
R0466: BROENS, RUUD. (SAMENSTELLER). - S. Carmiggelt. Bibliografie.
W2071: BROERE, RIEN. - Een hand op het graf van Massaro.
L8623: BROERE. - Beschouwing der Geschiedenis.
B1168: BROERE, C. (ED.). - De brief van den hoogleeraar M. Siegenbeek aan den heer Mr. Groen van Prinsterer.
R3459: BROERSMA, R. - Atjeh als land voor handel en bedrijf.
K5108: BROERSMA, S.J. EN R.K. BROERSMA-LUOMAJOKI. - Domeinen der Finse Literatuur.
T8442: BROERSMA, ROUKE G. - De Hoge Veluwe en andere toponiemen.
L9226: BROES, WILLEM. (1766-1858). - De Evangelische Godsdienst, haar inhoud en hooge waarde, opgelegd in breede tekstenrol, ten gebruike van de Kerkelijke Leerrede en den Bijbelschen Almanak. In drie afdeelingen. Nader in tien hoofdstukken.
M9994: BROGGER, K.F. - Erotiek en politiek in het oude Rome. Vertaling S. Ferwerda.
M7796: BROGGER, SUZANNE. - Brogstukken. Reportages en essays. Vertaling U. Jansz.
M7795: BROGGER, SUZANNE. - Ja. Vertaling Gerard Cruys.
K6469: BROGGER, SUZANNE. - Kat van jade. Een familiesage. Vertaling Gerard Cruys.
M7794: BROGGER, SUZANNE. - Wegen en dwaalwegen van de liefde. Vertaling G. Kruisman.
R2512: BROK, HAR. - Enkele bloemnamen in de Nederlandse dialekten. Etnobotanische nomenclatuur in het Nederlandse taalgebied.
L5290: BROK, CAROLUS J.M. - De verhouding Openbaar-Bijzonder Onderwijs in Breda gedurende de Negentiende Eeuw.
R9704: BROKKEN, JAN. - Feininger voorbij. Novelle.
R5065: BROKKEN, JAN. - Voel maar.
K1070: BROKKEN, JAN / BOUDEWIJN BUCH / CHARLES DARWIN. - Naar huis.
L1893: BROKKEN, JAN. - De blinde passagiers.
T9409: BROM, ED. EN H.J. DEN HERTOG. - Cantate. Uit te voeren den 6en September 1923 bij de aubade op den Dam te Amsterdam ter gelegenheid van het 25-jarig regeeringsjubileum van H.M. de Koningin. Woorden van Ed. Brom en muziek van H.J. den Hertog.
T2757: BROM, GERARD. - Herleving van de kerkelike kunst in katholiek Nederland.
T4272: BROM, GERARD. - De Nieuwe Kruistocht. Drankweergeschiedenis van Rooms Nederland. 1895--1907.
K8983: BROM, GERARD. - De omkeer in 't studenteleven.
L0590: BROM, GERARD. - Geschiedschrijvers van onze letterkunde.
T9154: BROM, GERARD. - Romantiek en Katholicisme in Nederland. Eerste deel: Kunst.
L4083: BROM, EDUARD. - Opgang. Verzen.
H2287: BROM, GERARD. - Alfons AriŽns. Twee delen.
L2434: BROM, GERARD. - Areopaag.
L0077: BROM, GERARD. - Bijbel en romantiek.
K6149: [MULTATULI] BROM, GERARD. - De herziening van Max Havelaar.
L5523: BROM, GERARD. - Le romantisme de Tolstoi.
C1250: [MULTATULI] BROM, GERARD. - Multatuli.
L6825: BROM, G. - Nederlandsche geschiedvorsching in Rome.
L8263: BROM JR., A. - Utrechtse Miniaturen 1415-1475.
B1825: BROM, GERARD. - Alfons Ariens.
B3925: BROM, EDUARD. - Dante's opgang. Sonnetten.
B5195: BROM, GERARD. - Schilderkunst en litteratuur in de 16e en 17e eeuw.
B7095: BROM, GISBERT. - Archivalia in Italie. Belangrijk voor de geschiedenis van Nederland. Eerste deel, eertste stuk en tweede stuk: Rome. Vaticaansch archief. Tweede deel: Rome. Vaticaansche Bibliotheek.
B8842: BROM, GERARD. - Herleving van de wetenschap in katholiek Nederland. Gedenkboek.
B7744: BROM, GERARD. - Hollandse schilders en schrijvers in de vorige eeuw.
T1751: BROM, GERARD. - Java in onze kunst.
B7215: BROM, GERARD. - Alberdingk Thijm.
B3883: [VONDEL] BROM, GERARD. - Vondels bekering.
B2418: BROM, GERARD. - Schaepman's Frans Hals. Verklaard door ...
L2602: BROM, GERARD. - Schilderkunst en litteratuur in de 19e eeuw.
R3931: BROM, G. - H.J.A.M. Schaepman.
R1344: BROM, GERARD. - Barok en Romantiek.
K2451: BROM, GERARD. - Vijf studies.
B0962: [VONDEL] BROM, GERARD. - Vondels geloof.
H6110: BROMBERG, PAUL / ARNOLD CLERX / FRE DOMMISSE. E.A. - Tweeentwintig biografieen.
R1363: [WERKMAN] BROMBERG, PAUL (ED.). - Werkman.
R2610: BROMBERG, PAUL / ARNOLD CLERX / FRE DOMMISSE. E.A. - Tweeentwintig biografieen.
T7626: BROMMERT JR., J. - Waarom ik als lid der S.D.A.P. den dienst weiger.
L4003: BRONGERS, J.A. - Oorbare zaken.
R3233: BRONGERS, G.A. - Antieke rariteiten.
H3077: BRONGERS, J.A. - Boekwoorden woordenboek. Rondgang door de boekenwereld.
R3759: BRONGERS, H.A. - De Jozefsgeschiedenis bij Joden, Christenen en Mohammedanen.
R6001: BRONGERS, J. AYOLT. - Druk werk in Amersfoort.
T6526: BRONGERSMA, E. - Personalistisch socialisme naar katholiek inzicht.
R1359: BRONGERSMA, L.D. - Nog niet.
R1360: BRONGERSMA, L.D. - Contributions to Indo-Australian Herpetology.
T7419: DE BRONK. - De Bronk. Limburgs Maandblad 3e jaargang 1956. no 11 en 12.
L3219: BRONS, LOEK. - Willem van Veldhuizen. Tien jaar bij Drs Loek Brons 1991 - 2001.
Y0299: BRONTE, CHARLOTTE. - Jane Eyre. Een autobiografie. Vertaling Heleen Kost.
C1019: BRONZWAER, W.J.M. - Vormen van imitatie. Opstellen over Engelse en Amerikaanse literatuur.
B4413: BROOD, P / P. NIEUWLAND EN L. ZOODSMA. (RED.). - Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795.
K5540: BROOD, PAUL EN WILLEM FOORHUIS. (ED.). - Drentse biografieen Deel 1. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Drenten.
T3503: BROODTHAERS, MARCEL. - L'Invitation au voyage.
M3204: BROOKE, DINAH. - Het Italiaanse liefdeleven van een Engelse vrouw. Vertaling H. ten Holt.
H9117: BROOKE, JOCELYN. - Het teken van een getrokken zwaard. Vertaald uit het Engels door Martha Heesen en van een nawoord voorzien door Hans W. Bakx.
B8770: BROOMHEAD, FRANK. - The Zaehndorfs (1842-1947). Craft Bookbinders.
R5836: BROOMHEAD, FRANK. - The Zaehnsdorfs (1842-1947). Craft Bookbinders.
L2247: BROOS, BEN EN ARTHUR K. WHEELOCK JR. - Johannes Vermeer.
H7091: BROOS, BEN. - Meesterwerken in het Mauritshuis.
R5907: BROOS, K. - Dick Ket.
W7213: BROOS, KEES. - Mondriaan, De Stijl en de Nieuwe Typografie.
T3099: [ZWART, PIET] C.A.H. BROOS. - Piet Zwart en PTT.
L8896: BROOSHOFFT, P. - Academische dissolving-views. I: De groenen, groentijd en inauguratie.
B9957: BROOSHOOFT, P. - Academische dissolving-views.
T3369: BROPHY, BRIGID. - Beardsley and his world.
K0260: BROPHY, BRIGID. - Onder de huid. Vertaling Clara Eggink.
R9052: CAILLE BROTHERS. - Amusement Machine Catalogue 512. [1912].
R2126: BROUNS, THEO. - Theo Brouns.
R3496: BROUWER, KLAAS JOHAN. - De marxistische beschouwing van het zedelijk leven. Uiteenzetting en critiek.
T7450: BROUWER, J. - De Spaansche Burgeroorlog. Zijn oorzaken en mogelijke gevolgen.
R5239: BROUWER, J. - De onoverwinnelijke vloot. Naar berichten van opvarenden en tijdgenooten.
L5261: BROUWER, J. - Montigny afgezant der Nederlanden bij Philips II.
K9800: BROUWER, J. - Spaansche aspecten en perspectieven.
L3275: BROUWER, J.H. - De Friese brief. Rede uitgesproken bij de officiele aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Friese Taal- en Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam.
A0713: BROUWER, J.H. / J. HAANTJES EN P. SIPMA. (ED.). - Oantekeningen op Gysbert Japicx wurken.
H4984: BROUWER, SANDER. - Catalogus van de tentoonstelling over leven en werk van Fjodor Michajlovitsj Dostojevskij (1821-1881).
R5590: BROUWER, K.J. - Levensverzakelijking.
B1880: BROUWER, W.H. / I.C. VAN HOUTE EN P. POST. - Het meisje van 12 tot 14 jaar. Een onderzoek naar prestaties van leerlingen der eerste klasse van de Primaire Opleiding aan Nijverheidsscholen voor Meisjes.
L4590: BROUWER, W. - William Ewart Gladstone. Met een voorwoord van P. Louwerse en 15 illustraties.
R8467: BROUWER, J.H. - Joost Hiddes Halbertsma, Fries taalkundige (1789-1869).
T8173: BROUWER, ROEL. - Hoe het nooit verdwijnt.
K8701: BROUWER, JOHAN. - Verzameld werk deel II: Philips Willem de Spaanse prins van Oranje. Montigny afgezant der Nederlanden bij Philips II.
R2891: BROUWER, ALE. - Late oogst.
T8541: BROUWER, GERBEN. - Preludium. Geastlike lieten.
R8483: BROUWER, J.H. / J. HAANTJES / P. SIPMA. - Gysbert Japicx wirken.
T4856: BROUWER, P. - Oranje Boven. Een verhaal uit het jaar der bevrijding.
T5686: BROUWER, H. - Beknopte handleiding tot de kennis van het Nederlandsche Oude Schrift. Met een korten leidraad ten dienste van hen, die de genealogie wenschen te beoefenen.
L4783: BROUWERS, JEROEN. - Joris Ockeloen en het wachten. Een lotgeval.
R7810: (BURSSENS) BROUWERS, JAAK & JOZEF UYTTERHOEVEN. - Met Gaston Burssens in de cel.
T8382: BROUWERS, JEROEN. - Het mes op de keel.
A0657: BROUWERS, MARJA. - Havinck. Een episode.
M6822: BROUWERS, DICK. - Overzien.
L0688: BROUWERS, JEROEN. - Geheime kamers.
L0637: BROUWERS, JEROEN. - Het tuurtouw. Ter herinnering aan Geert van Oorschot.
L3073: BROUWERS, JEROEN. - Verhalen en levensberichten.
L3065: BROUWERS, JEROEN. - Winterlicht. Een vergeetboek.
L1752: BROUWERS, JEROEN (ED.). - Zachtjes knetteren de letteren. Een eeuw Nederlandse literatuurgeschiedenis in anekdoten.
M2599: BROUWERS, MARJA. - De feniks. Een familiekroniek.
B2509: BROUWERS, JEROEN. - Anais Anais.
M8411: BROUWERS, JEROEN. - De zondvloed.
K0658: BROUWERS, JEROEN. - Groetjes uit Brussel. Ansichtkaarten over liefde, literatuur en dood.
B1875: BROUWERS, RUUD. (ED.). - Paris architecture urbaine 1980-1986.
B5472: BROUWERS, JEROEN & PAUL DE WISPELAERE. - Jeroen Brouwers: Jef Geeraerts. / Paul de Wispealaere: Jacques Firmin Vogelaar.
R5603: BROUWERS, J.W. - Feestrede bij de Nationale Feestviering Oranje Boven ter aangedachtenis van 15 November 1888.
T8229: BROUWERS, JEROEN. - Zonsopgangen boven zee.
T8230: BROUWERS, JEROEN. - Naakt in verblindend licht. (Over Daniel Robberechts).
T8235: BROUWERS, JEROEN. - Kroniek van een karakter Deel I. 1976 - 1981. De Achterhoek. Deel 2. 1982-1986. De oude Faust.
T8262: BROUWERS, JEROEN. - De Bierkaai. Kladboek 2. Schotschriften en beschouwingen.
T8279: BROUWERS, JEROEN. - Bezonken rood.
T8281: BROUWERS, JEROEN. - Het is niets.
T8291: BROUWERS, JEROEN. - Groetjes uit Brussel. Ansichtkaarten over liefde, literatuur en dood.
T8292: BROUWERS, JEROEN. - Feuilletons. Proefnummer zomer 1996.
T8333: BROUWERS, JEROEN. - Oefeningen in nergens bij horen. De schrijver en filosoof Jean Amery 1912-1978.
T8336: BROUWERS, JEROEN. - Feuilletons. Extra edietzie.
T8347: BROUWERS, JEROEN. - Satans potlood. Verhalen en verhandelingen. Feuilletons zomer 1997.
T8594: BROUWERS, JEROEN. - Joris Ockeloen en het wachten. Een lotgeval.
R4571: BROUWERS, JAN WILLEM. - Neerlands Keizerlijk Kapittel, Neerlands eerste Christenkerk, Neerlands oudste Kathedraal met hare XIXe eeuwsche Muurschilderingen.
T8596: BROUWERS, JEROEN (ED.). - Zachtjes knetteren de letteren. Een eeuw Nederlandse literatuurgeschiedenis in anekdoten.
T8625: BROUWERS, JEROEN. - De rode telefoon. Uit mijn imaginaire memoires , geheime dagboeken , polemische blocnotes, anekdotische convoluten en andere bronnen. Bij de zestigste verjaardag van Jozef Deleu.
T8388: BROUWERS, JEROEN. - Alles is niets. Dagboekbladen en brieven. Feuilletons lente 1998.
M6198: BROUWERS, JEROEN. - Zomervlucht.
T8595: BROUWERS, JEROEN. - Het verzonkene.
T8640: BROUWERS, JEROEN. - De vervulling. Verhalen.
H0385: BROUWERS, JEROEN. - Kladboek. Polemieken, Opstellen, Herinneringen.
T8389: BROUWERS, JEROEN. - Alleen voor Vlamingen.
R5063: BROUWERS, JEROEN. - De laatste deur. Essays over zelfmoord in de Nederlandstalige letteren.
R7876: BROUWERS, JEROEN. - Versunkenes Rot. Roman aus dem Hollandischen von Grete Weil.
L6487: BROUWERS, JEROEN. - Het circus der eenzaamheid. Kladboek 4. Profielen.Studies.Reacties.
R3125: BROUWERS, JEROEN. - Het verzonkene.
T8391: BROUWERS, JEROEN. - Vlaamse leeuwen.
R3659: BROUWERS, L. - Vijftig jaar Christelijke werkgeversbeweging in Belgie. Een bijdrage tot de sociaal-economische geschiedenis1920-1973, 1925-1973. Twee delen.
T8390: BROUWERS, JEROEN. - Terug thuis. Verhalen, leerervaringen, voetnoten. Feuilletons winter 1998.
T1005: BROUWERS, JEROEN. - Sire, er zijn geen Belgen.
T0251: BROUWERS, JEROEN. - De laatste deur. Essays over zelfmoord in de Nederlandstalige letteren.
C2340: BROWN, CHRISTY. - De dagen door. Vertaling Else Hoog.
W2470: BROWN, CHRISTY. - Wild groeien de lelies. Vertaling M. Marshall van Wieringen.
MK0210: BROWN, KEN. - Calligraphy. Learn a more beautiful way with words.
L7657: BROWN, FORD K. - Fathers of the Victorians. The Age of Wilberforce.
B8038: BROWN, BRUCE. - Browns Index to Photocomposition Typography. A compendium of terminologies, procedures and constraints for the guidance of designers, editors and publishers. Edited by S.W. Greenwood.
R3607: [STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE]. BROWN, RICHARD. - Houdt de persen in stand. [Bulletin: nr. 15]. 1982.
R9897: BROWNING, ELISABETH BARRETT. - Sonette aus dem Portugiesischen. Ubertragen durch Rainer Maria Rilke.
B0181: BROWNING, D.C. (ED.). - Everyman's Dictionary of Quotations and Proverbs.
R9896: BROWNING, ELISABETH BARRETT. - Portugeesche Sonnetten. Vrij bewerkt naar het Engelsch door Helene Swarth.
H0836: BROWNLEE, A. - William Shakespeare and Robert Burton.
K2121: BRUCE, JAMES. - Aux sources du monde. A la decouverte de l'Afrique des Montagnes: Abyssinie 1769-1772. Traduit de l'anglais par Eric Chedaille.
H3118: BRUCH, H. - Slaat op den trommele. Het Wilhelmus en de Geuzenliederen.
T6799: BRUG, STEFFEN LAMBERT. - Boven en beneden de wolken of Volks-wereldbeschrijving. Een leesboek voor scholen en huisgezin.
T2547: BRUGGEMAN, MICH. - De Koster van Schorredijk.
R0659: BRUGGEMANN, G.W.F. EN F.C. COPPENS. - Bibliografische inleiding in de Nederlandse rechtsgeschiedenis van de Negentiende Eeuw.
T7239: BRUGGEN, CARRY VAN. - Eva.
R2742: BRUGGEN, CARRY VAN. - De verlatene. Een roman uit het joodse leven.
T7227: BRUGGEN, KEES VAN. - Tweestroomenland.
T6876: BRUGGEN, CARRY VAN. - Eva.
T5572: BRUGGEN, CARRY VAN. - Prometheus. Een bijdrage tot het begrip der ontwikkeling van het individualisme in de litteratuur.
T5573: BRUGGEN, CARRY VAN. - Vier jaargetijden.
T0677: BRUGGEN, NIC VAN. - Matrakkensabbat.
T9086: BRUGGEN, CARRY VAN. - Goenong-Djatti. Roman.
T7225: BRUGGEN, KEES VAN. - Het verstoorde mierennest. Een fantasie.
W8233: BRUGGEN, CARRY VAN. - Avontuurtjes.
T5179: BRUGGEN, CARRY VAN. - De grondgedachte van 'Prometheus'. Een redevoering.
K5069: BRUGGEN, CARRY VAN. - Avontuurtjes.
H0831: BRUGGEN, CARRY VAN. - De klas van 12.
L3567: BRUGGEN, CARRY VAN. - De verlatene. Een roman uit het joodsche leven.
M9648: BRUGGEN, CARRY VAN. - Eva.
K3327: BRUGGEN, CARRY VAN. - Hedendaagsch fetischisme.
H4061: BRUGGEN, CARRY VAN. - Tirol. Reisimpressies.
K0663: BRUGGEN, CARRY VAN. - Vijf romans: De Verlatene, Heleen, Een coquette vrouw, Het huisje aan de sloot, Eva.
M3301: BRUGGEN, KEES VAN. - De droge koetjes of De levensavond buiten.
M2272: BRUGGEN, KEES VAN. - De freule.
M3264: BRUGGEN, KEES VAN. - Kruidentuin. T.g.v. zijn tachtigsten verjaardag.
T5628: BRUGGEN, CARRY VAN. - Hedendaagsch fetischisme.
T4454: BRUGGEN, CARRY VAN. - Eva.
T5181: BRUGGEN, CARRY VAN. - Eva.
T5182: BRUGGEN, C.J.A. VAN. - Als ge niet ....dan! Een ver-beelding.
T6243: BRUGGEN, CARRY VAN. - 'n Badreisje in de tropen.
T7244: BRUGGEN, KEES VAN. - Fontana Marina.
T5095: BRUGGEN, KEES VAN. - Koning Adam. Vertelsel.
T7272: BRUGGEN, CARRY VAN. - Heleen.
L8947: BRUGGEN, CARRY VAN. - Een Indisch huwelijk.
T7245: BRUGGEN, KEES VAN. - Ontbonden Garven. Roman van een hedendaags gezin.
T7275: BRUGGEN, CARRY VAN. - Vijf brieven aan Frans Coenen.
T7229: BRUGGEN, CARRY VAN. - De verlatene. Een roman uit het joodsche leven.
T5099: BRUGGEN, KEES VAN. - Het leven van Joost Welgemoed.
T5180: BRUGGEN, KEES VAN. - Koning Adam. Vertelsel.
T5098: BRUGGEN, KEES VAN. - De geschiedenis van het huis. Een verhaal van vele avonturen.
T7269: BRUGGEN, CARRY VAN. - Maneschijn met koek en Al om een suiker balletje.
B1891: BRUGGEN, C.J.A. VAN. - George Bernard Shaw.
B2714: BRUGGEN, KEES VAN. - Kruidentuin. T.g.v. zijn tachtigsten verjaardag.
B2775: BRUGGEN, CARRY VAN. - Een coquette vrouw.
B4202: BRUGGEN, CARRY VAN. - Heleen, een vroege winter.
B7188: BRUGGEN, CARRY VAN. - Prometheus. Een bijdrage tot het begrip der ontwikkeling van het individualisme in de litteratuur. Ingeleid door H.A. Gomperts.
T5120: BRUGGEN, KEES VAN. - Kruidentuin. T.g.v. zijn tachtigsten verjaardag.
B7526: BRUGGEN, KEES VAN. - De freule.
T5178: BRUGGEN, KEES VAN. - Zondvloed.
Y0164: BRUGGEN, CARRY VAN EN AUGUST REYDING. - Uitgevers-praktijken.
T8112: BRUGGEN, CARRY VAN. - In de schaduw (van kinderleven).
T7251: BRUGGEN, KEES VAN. - Het verstoorde mierennest. Een fantasie.
L6990: BRUGGEN, CARRY VAN. - Een Indisch huwelijk.
T7252: BRUGGEN, CARRY VAN. - Een coquette vrouw.
T5544: BRUGGEN. C.J.A. VAN. - Als ge niet... dan! Een ver-beelding.
T1851: BRUGGEN JR., KEES VAN. - Brieven van een tegenvoeter. Illustraties van Constance L. Fidler.
T6241: BRUGGEN, CARRY VAN. - Om de kinderen.
K4565: BRUGGEN, CARRY VAN. - Het huisje aan de sloot.
B2252: BRUGGEN, CARRY VAN. - Goenong-Djatti. Roman. Ingeleid en toegelicht door Suzan van Keulen en Peter van Zonneveld.
R3763: BRUGGEN, CARRY VAN. - Van een kind.
T5574: BRUGGEN, CARRY VAN. - Heleen, een vroege winter. Met een inleiding van Frans Coenen en twee portretten van de schrijfster.
T5575: BRUGGEN, CARRY VAN. - Eva. Ingeleid door Gerard van Eckeren.
K3375: BRUGGEN, CARRY VAN. - Eva.
T7243: BRUGGEN, KEES VAN. - Fontana Marina.
Y0061: BRUGGEN, J.R.L. VAN. - Lektuurvoorsiening vir kinders en jeugdige persone. Voorwoord deur C. Lohann.
T7253: BRUGGEN, CARRY VAN. - Een coquette vrouw.
T7371: BRUGGEN, CARRY VAN. - Het huisje aan de sloot.
T5606: BRUGGEN, CARRY VAN. - Vier jaargetijden.
T5174: BRUGGEN, KEES VAN. - Plasland. Een watergeschiedenis.
T5175: BRUGGEN, KEES VAN. - Plasland. Een watergeschiedenis.
R9278: BRUGGEN, KEES VAN. - Poker.
T6240: BRUGGEN, CARRY VAN. - Om de kinderen.
L3566: BRUGGEN, CARRY VAN. - De verlatene. Een roman uit het joodsche leven.
T0874: BRUGGEN, KEES VAN. - Poker.
T7246: BRUGGEN, KEES VAN. - De verlaten man.
T7247: BRUGGEN, KEES VAN. - Het verstoorde mierennest. Een fantasie.
T5607: BRUGGEN, CARRY VAN. - De verlatene. Een roman uit het joodse leven.
T5563: BRUGGEN, CARRY VAN. - Hedendaags fetisjisme. Met een voorwoord van Annie Romein-Verschoor.
T5564: BRUGGEN, CARRY VAN. - Hedendaagsch fetischisme.
T6244: BRUGGEN, CARRY VAN. - Het joodje.
T7458: BRUGGEN, KEES VAN. - Het leven van Joost Welgemoed.
K8741: BRUGGEN, CARRY VAN / JAN ENGELMAN / JACQUES GANS. E.V.A. - Vierentwintig biografieen.
T5176: BRUGGEN, KEES VAN. - Het verstoorde mierennest. Een fantasie.
T5587: BRUGGEN, CARRY VAN. - Avontuurtjes.
T5588: BRUGGEN, CARRY VAN. - Avontuurtjes.
T5589: BRUGGEN, CARRY VAN. - Het huisje aan de sloot.
T5590: BRUGGEN, CARRY VAN. - Een coquette vrouw. Twee delen.
T5592: BRUGGEN, CARRY VAN. - Een coquette vrouw.
T5593: BRUGGEN, CARRY VAN. - Een coquette vrouw.
T7270: BRUGGEN, CARRY VAN. - Een leerstoel voor zuivere rede?
T5183: BRUGGEN, C.J.A. VAN. - Een goed huwelijk. Roman.
T5097: BRUGGEN, KEES VAN. - De geschiedenis van het huis. Een verhaal van vele avonturen.
T5552: BRUGGEN, CARRY VAN. - Tegen de dwang. Een keuze uit de verhalen.
R8036: BRUGGEN, CARRY VAN. - Het joodje.
T7455: BRUGGEN, CARRY VAN. - Eva.
T5561: BRUGGEN, CARRY VAN. - De verlatene, een roman uit het joodsche leven.
R1752: BRUGGEN, CARRY VAN. - Het huisje aan de sloot.
T5093: BRUGGEN, CARRY VAN. - De verlatene. Een roman uit het joodsche leven.
T5253: BRUGGEN, CARRY VAN / RETHY, H. - Geen stelsel van Zuivere Rede! Antwoord aan Mevr. Carry van Bruggen.
T6249: BRUGGEN, CARRY VAN. - Prometheus. Een bijdrage tot het begrip der ontwikkeling van het individualisme in de literatuur. 2 delen.
R7213: BRUGGEN, CARRY VAN. - Seideravond. Monoloog.
T6250: BRUGGEN, CARRY VAN. - Prometheus. Een bijdrage tot het begrip der ontwikkeling van het individualisme in de litteratuur. Ingeleid door H.A. Gomperts.
T6242: BRUGGEN, CARRY VAN. - Een coquette vrouw. Twee delen in een band.
T5553: BRUGGEN, CARRY VAN. - Van een kind.
T5605: BRUGGEN, CARRY VAN. - Tirol.
T6245: BRUGGEN, CARRY VAN. - Eva.
T7238: BRUGGEN, CARRY VAN. - Eva.
T6781: BRUGGEN, CARRY VAN. - Prometheus. Een bijdrage tot het begrip der ontwikkeling van het individualisme in de literatuur.
T5616: BRUGGEN, CARRY VAN & A. REYDING. - Uitgeverspraktijken.
K5975: BRUGGEN, CARRY VAN. - Hedendaagsch fetischisme.
T7226: BRUGGEN, KEES VAN. - Het verstoorde mierennest. Een fantasie.
T7240: BRUGGEN, CARRY VAN. - Enkele bladen uit Helene's dagboek.
T5555: BRUGGEN, CARRY VAN. - Plattelandjes. Larense Columns.
T5554: BRUGGEN, CARRY VAN. - 'n Badreisje in de tropen. Verhalen. Ingeleid en toegelicht door Susan van Keulen en Peter van Zonneveld.
T4681: BRUGGEN, CARRY VAN. - Verhalend proza: De verlatene; Het huisje aan de sloot; Eva. Bezorgd door J.M.J.Sicking.
T7171: BRUGGEN, CARRY VAN. - Aan een draadje.
T7224: BRUGGEN, KEES VAN. - Het verstoorde mierennest. Een fantasie.
T2682: BRUGGENCATE, A. TEN. - Heraldische Gids van de Goudse Glazen.
L3769: BRUGGENCATE, A. TEN. - Hollandsche molens.
B5180: BRUGGENCATE, K. TEN. - Nederlands-Engels. Engels woordenboek. Bewerkt door R.W. Zandvoort en J. Gerritsen.
B9188: BRUGGER, INGRIED. E.A. - Meisterwerke aus dem Guggenheim.
T5722: BRUGGHEN, J.J.L. VAN DER. - Christendom en Staatkunde. Tweede stuk.
Y0438: BRUGGHEN VAN LAUWENRECHT, CH.TH. - Ode au Roi. Lors de la Fete du 12 Mai 1874.
R6463: BRUGMAN, JOANNES. - Het leven der Heilige Liduina. Vertaald en bewerkt door G.A. Meijer.
M9680: BRUGMAN, TIL. - Bodem. Marcus van Boven, Gods knaap.
T1735: BRUGMAN, TIL. - Even anders. Vier rabbelverzen.
L0353: BRUGMAN, TIL. - Wiben en de katten.
B1496: BRUGMAN, EMILE & MARTIN ROS. (ED.). - Ik herinner mij.
B1705: BRUGMAN, TIL. - De houten Christus. Met 6 illustraties door Maaike Braat.
L4449: BRUGMAN, JAN. - Verspreide sermoenen. Uitgegeven met inleiding en toelichtingen door A. van Dijk.
L0425: BRUGMANS, G. - Onder de loupe van het buitenland.
L4674: BRUGMANS, H. - Bibliographie der geschriften van Prof. Dr. H. Brugmans 1891 -1938.
L5395: BRUGMANS, H. - Les tresors litteraires de la France. Histoire et anthologie.
H5135: BRUGMANS, H. - Uit de geschiedenis van den wereldhandel. Olieverf-composities door Huib Luns.
L6832: BRUGMANS, H. - Het belang der Economische Geschiedenis.
L6968: BRUGMANS, H. - Diderot (1713 - 1784).
L4279: BRUGMANS, H. - Geschiedenis van Amsterdam. Zes delen.
L2623: BRUGMANS, ALINGH. - Het adelaarsjong. Illustraties Joan Mac Neill.
T0685: BRUGMANS, H. - Middelen van verkeer.
T5258: BRUGMANS, H. - Nieuws over het Oera Linda Bok?
R6176: BRUGMANS, H. - Het beeld der Maagd.
Y0222: BRUGMANS, H. - Van Republiek tot Koninkrijk. Geschiedenis der Nederlanden van 1795-1815. Geillustreerd onzer toezicht van H. van der Bijll.
B0275: BRUGSMA, REBECCA PAULINE CHRISTINE. - The beginnings of the Irish revival.
T6067: BRUIJN, A. DE. - De ruimtevaart raket en zijn bewezen spoedig komende practische toepassing.
T4584: BRUIJN, COR. - Het spel der kinderen.
A0561: BRUIJN, COR. - Koentje van Kattenburg.
L2054: BRUIJN, J. DE EN H.J. LANGEVELD. - Colijn. Bouwstenen voor een biografie.
B5014: BRUIJN, J. DE. - Een standbeeld voor Colijn?
B8067: BRUIJN, J. DE EN P. SCHAIK. - Een domineesleven in de negentiende eeuw. Ds. Leendert Schouten (1828-1905) en zijn Bijbels Museum.
R0500: BRUIJN, MARGREET. - De man achter Sil. Over Cor P. Bruijn als idealist, onderwijspionier en schrijver, 1883-1978.
L2209: BRUIJN, KEES DE. - Vijf Vocalen door 275 jaren. De geschiedenis van een Haagse boekhandel.
L2363: BRUIN, C.C. DE. - De Statenbijbel en zijn voorgangers.
R7461: BRUIN, JAN EN JAN VAN DER WERFF. - Vrijheid achter de horizon. Engelandvaart over de Noordzee 1940-1945.
M0077: BRUIN, H. DE. - Ebben en ivoor.
K8820: BRUIN, M.P. DE (ED.). - Altorffer 1784-1984. Middelburg Roosendaal.
L1822: BRUIN, WILLEM DE. - Onderzoekingen naar het economisch element in de buitenlandsche politiek der julimonarchie van 1830-1840.
H1381: BRUIN-SCHEEPENS, J.E. DE. - Loopbaanverloop van jonge Nederlandse vrouwelijke ingenieurs.
T7834: BRUIN, P.B. - De Christen-Democratie en het Motu-Proprio van Pius X.
L7432: BRUIN, C.C. DE. - Joachim Oudaan in de lijst van zijn tijd.
R5088: BRUIN, SERVAAS DE. - Een prostitutie-congres. Vermakelijke ironie in dichtmaat.
B2345: [BILDERDIJK]. BRUIN, C.C. DE. - Bilderdijk en de studie van het middelnederlands.
B3302: BRUIN, G.P. - De Esperanto-literatuur in vogelvlucht. Een algemeen overzicht van wat er in Esperanto verschenen is.
B4526: BRUIN, J. DE EN G. PUCHINGER (ED.). - Briefwisseling Kuyper-Idenburg. Verzorgd, Ingeleid en geannoteerd door J. de Bruin en G. Puchinger.
R5009: BRUIN, C.C. DE. - De Statenbijbel en zijn voorgangers.
T8087: BRUIN, P. DE. - Onrust in de S.D.A.P. Open brief aan mijn Partijgenoten.,
T7058: BRUIN, J. DE. - De Musschen en hun Clubhuis.
R0506: BRUIN, GER. - Op Socialisten sluit de rijen!
T0081: [SHELLEY] BRUIN, HEIN DE. (VERT.). - Shelley's Juliaan en Maddalo. Een gesprek.
R5534: BRUIN, P.J.M. DE. - De geschiedenis van mijne geboortekerk.
T5846: BRUINING, P. - Het christendom en de sociale kwestie. Met een woord ter inleiding van M.W.F. Treub.
R7265: BRUINING, NICOLETTE A. - Landdag V.P.R.O. R.A.I. Amsterdam 27 juni 1948.
L8571: [GROEN VAN PRINSTERER, G.] BRUINS SLOT, JAN A.H.J.S. - Groen van Prinsterer bij het herstel der hierarchie in de Roomsch-Katholieke Kerk in Nederland.
T7957: BRUINS SLOT, J.A.H.J.S. - Staat en Partijwezen. Referaat. Algem. Ledenvergadering van 29 mei 1935. Toegevoegd: Verslag der besprekingen op 29 mei 1935 te Amersfoort van het Referaat van Bruins Slot.
R8565: BRUINS, F. - Goedkoope en practische atlas van Nederland, met aanwijzing van alle spoor-, tram-, straat-, en grintwegen.
Y0402: BRUINS, F. (FREDERIK). - Het Zilveren Meifeest van 1874. Een Klaverblad van Vieren.
T6804: BRUINS, L. - De spiegel. Leesboekje voor kinderen.
K0813: BRUINSMA, G.J.N. - Beelden van criminaliteit.
B7594: BRUINSMA, ERNST. - Kwaliteit als credo. Een geschiedenis van Uitgeverij Manteau (1938-1953).
R1491: BRUINSMA, MAX. - Deep Sites. Intelligent Innovation in Contemporary Web Design.
R5162: BRUINSMA, MAX, LIES ROS, ROB SCHRODER. - Dick Elffers & De Kunsten. Een leest heeft drie voeten.
R4086: BRUINTJES, GEERT. - Socialisme in Groningen 1881-1894.
T7467: BRUINVIS, C.W. - De Bank van Leening te Alkmaar. 1544-1875.
R7819: BRULEZ, RAYMOND. - De laatste verzoeking van Antonius.
K4700: BRULEZ, RAYMOND. - De verschijning te Kallista.
K6961: BRULEZ, RAYMOND. - Het huis te Borgen.
H5655: BRULEZ, RAYMOND. - Andrť Terval of inleiding tot een leven van gelijkmoedigheid.
K7929: BRULEZ, RAYMOND. - De haven.
K5315: BRULEZ, RAYMOND. - Het huis te Borgen.
K6895: BRULEZ, RAYMOND. - Het mirakel der rozen.
K9167: BRULEZ, RAYMOND. - Het pakt der truimviren.
M8227: BRULEZ, RAYMOND. - Mijn woningen. Autobiografisch vierluik.
L3715: BRULEZ, RAYMOND. - Sheherazade of literatuur als losprijs.
R7817: BRULEZ, RAYMOND. - Novellen en schetsen. Voorwoord Raymond Herreman.
B6867: BRULEZ, RAYMOND. - De toren van Lynkeus.
B8695: BRULEZ, RAYMOND. - Andrť Terval of inleiding tot een leven van gelijkmoedigheid.
T7841: BRULEZ, RAYMOND. - Ecrivains Flamands d'aujourd'hui.
R2762: BRULEZ, RAYMOND. - De Noord-Nederlandsche Letterkunde sinds 1914.
M1555: BRULIN, TONE. - Gevecht tussen 2 mannen van rubber.
P1388: BRULL, JEAN. - Vestdijk op krantenpapier.
M3484: BRULL, JEAN. - Meneer Vestdijk spreekt u Pierre Kamp wel eens? Gedichten.
W5550: BRULS, WILLEM / DOROTHEE VAN HOOFT. - Langs kastelen, burchten en donjons, routes in Nederland en Belgie.
B2401: BRUMME, L. - De Nederlandsche Boekillustratie in de Achttiende Eeuw.
M9787: BRUMMEL, H & H. LIEBAERS (ED.). - Oude drukken uit de Nederlanden. Boeken uit de collectie Arensberg thans in de verzameling Lessing J. Rosenwald.
K6786: BRUMMEL, L. - Bibliotheken en Historie in de 16e eeuw.
T1260: BRUMMEL, L. - Frans Hemsterhuis. Een philosofenleven.
L6672: BRUMMEL, L. - Miscellanea Libraria. Opstellen over Boek- en bibliotheekwezen t.g.v. zijn 60e verjaardag aan de schrijver aangeboden door vakgenoten en vrienden.
R1430: BRUMMEL, L. (VOORWOORD). - Vertalingen van Nederlandsche Letterkunde na 1880 aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek. Tentoonstelling 11-19 juli 1939.
L2303: BRUMMELKAMP, J. - 's Werelds honger.
L2301: BRUMMELKAMP, J. - Afrika's economische ontwikkeling en Truman's point four.
T0361: BRUMMELKAMP, A. - De Antirevolutionaire Partij.
R6200: BRUMMELKAMP, JACOB. - Ethiopie's ontwikkeling in de twintigste eeuw van middeleeuwse tot moderne staat. Ethiopia's evolution in the twentieth century from a medieval to a modern state, with a summary in English.
B3047: BRUMSTEEDE, E. - Jappenspiegel.
H0666: BRUNE, JOHAN DE. - Bancket-Werck van goede gedachten. Bloemlezing.
H0679: BRUNEKREEF, H. EN K.A. KOK. - Hoeveel letters?
T8733: BRUNET, EMILE. - Duitsche laster. De Engelsch-Belgische Conventie.
B8911: BRUNING, HENRI. - De vraat van het geluk.
K9171: BRUNING, GERARD. - Verontrust geweten.
K6810: BRUNING, HENRI. - Elias van Cortona. Drama in vier bedrijven.
K6113: BRUNING, HENRI. - Subjectieve normen.
K5239: BRUNING, HENRI. - Voorlopige motieven. Essays.
R9679: BRUNING, HENRI. - De tocht. Verzen.
B5975: BRUNING, HENRI. - Van ziel en aarde.
B6320: BRUNING, HENRI. - Onze priesters.
B6321: BRUNING, HENRI. - Het zwaard.
B6322: BRUNING, HENRI. - Tegen den hoogmoed der werken.
B8909: BRUNING, HENRI. - Een hard en ernstig woord tot Mr. Linthorst Homan, het Nederlandsche volk en de rechtsche fronten.
K6330: BRUNING, HENRI. - Fuga. Verzen.
B8910: BRUNING, HENRI. - De Sirkel. Verzen.
L4383: BRUNING, HENRI. - In vitro. Verzen.
R9316: BRUNING, HENRI. - Heilig Verbond.
T0308: BRUNING, HENRI. - Het verbond.
L3027: BRUNING, HENRI. - Verworpen Christendom.
R0628: BRUNING, HENRI. - Objectief brevier. Gedichten.
R0626: BRUNING, HENRI. - Nieuw Levensbewustzijn.
B2181: BRUNING, HENRI. - Lazarus en de Rijke. Bijbelsche comedie in zes tooneelen.
T5220: BRUNING, GERARD. - Rembrandt de Realist.
T0731: [SPINOZA] BRUNNER, CONSTANTIN. - Spinoza gegen Kant und die Sache der geistigen Wahrheit.
B4876: BRUNOTT, LOES E.A. (VOORW.). - Mijn pen is leeg, mijn hart is vol. 75 jaar Rotterdamse Sociaal-Democratische Vrouwenclub.
R5658: BRUNSTING, H. E.A. - De terpen in Friesland en Groningen. A. Witteveen: Belangrijke Boederij-typen in Friesland. A. Wassenbergh: Middeleeuwsche kunst in het Friesch Museum. J. Belonje: De Renaissance-grafsteenen in Friesland.
T0300: BRUNT, NINI. - Het huis in de Heemskerckstraat. Meisje tussen boeken.
T0767: BRUNT, L. - De magie van de stad.
L0089: BRUNT, EMMA. - De brandende kwestie van Emma Brunt, over de teloorgang van hedendaags feminisme.
H1418: BRUNT, EMMA. - Een ringetje rook. Met tekeningen van Ien van Laanen.
M6152: BRUNT, EMMA. - Een Rus over de vloer.
M3304: BRUNT, EMMA. - Je zal je zuster bedoelen. Eigentijds feminisme.
K2581: BRUNT, EMMA. (ED.). - Mevrouw, ik groet u. Necrologieen van vrouwen.
P2609: BRUNT, LODEWIJK. - Vrouwen zijn ook mensen.
T0301: BRUNT, NINI. - Het huis in de Gortstraat. Kind in Den Haag.
T0680: BRUSSE, M.J. - Wilton 1854-1929. Vijfenzeventig jaar geschiedenis van Wilton's Machinefabriek en Scheepswerf.
T1116: BRUSSE, M.J. - Jonker Johnny.
T0348: BRUSSE, J.M. - De Harz. Een Harzreis. Geillustreerde Gids voor den Harz met een uitslaande kaart.
T0548: BRUSSE, M.J. - De Zonderlinge Avonturen van Zijne Excellentie de Generaal.
T7294: BRUSSE, M.J. - In Philips' wonderland. Met houtsneden van J. Franken Pzn.
K6209: BRUSSE, M.J. - Herinneringen aan Johan de Meester.
L4688: BRUSSE, M.J. - Snok en Sam. Twee ouwe bajes-klanten.
L0104: BRUSSE, M.J., ANTOON COOLEN, WILLEM VAN GELDER. E.V.A. - Hou je roer rechts. Een bundel novellen, impressies, interviews, schetsen, verzen en muziek.
T0134: BRUSSE, M.J. - Boefje. Naar het leven verteld.
L6337: BRUSSE, M.J. - Snok en Sam. Twee ouwe bajes-klanten.
L6989: BRUSSE, M.J. - In 't verbouwereerde oude stadje.
B2613: BRUSSE, M.J. - Jacobus van Looy over zijn werk.
T6750: BRUSSE, M.J. - Van af- tot aanmonsteren. Het leven van den zeeman aan den wal. Meegeleefd en naverteld door M.J. Brusse als Reporter van de Nieuwe Rotterdamsche Courant.
B7623: BRUSSE, M.J. - Het land ontwoekerd aan de zee. Causerie over Holland. Verlucht door J.B. Heukelom.
T0944: BRUSSE, M.J. - Brief van Boefje's Petevaer aan de Hollandsche Jongens.
T9151: BRUSSE, M.J. - Vijf en twintig jaar onder de menschen. Met vijftig teekeningen door E.B. van Dulmen Krumpelman. Tweede deel.
R6758: BRUSSE, M.J. - Woeker.
T1113: BRUSSE, M.J. - Vijf en twintig jaar onder de menschen. Met vijftig teekeningen door E.B. van Dulmen Krumpelman. Twee delen.
R4230: BRUSSE, M.J. - Brief van Boefje's petevaer aan de Hollandsche jongens.
T3554: BRUSSE, M.J. - Zomer-Potpourri.
L1767: BRUSSELMANS, HERMAN EN CARYL STRZELECKI. - De koffer.
R0986: BRUSSELMANS, HERMAN. - Kaloemmerkers in de zep. Voorpublicatie.
R0894: BRUSSELMANS, HERMAN. - Het oude nieuws van deze tijden. Roman.
T3578: BRUYLAND, P. - Ik kan niets lezen, 1ste stukje Lag. graad. / Ik kan wat lezen, 2de stukje Lag. graad.
H9504: BRUYN, E.B. DE. - Uit een leven.
B2099: BRUYN, FRANS DE EN OSCAR TIMMERS. - De zwarte roos. Vandaag nr 13.
B2100: BRUYN, FRANS DE EN OSCAR TIMMERS. - Vlaanderen vandaag. Vandaag nr 14.
B4086: BRUYN, GUIDO DE. - Het huis Augustus. Gedichten.
B9026: BRUYNE, MICHIEL DE & LIEVE GEVERS. - Kroniek van Albrecht Rodenbach (1856-1880). Nawoord Max Wildiers.
K2578: BRUYNE, AARNOUT DE. - Ward Ruyslinck.
L1280: BRUYNE, EDGAR DE. - Philosophie van de kunst. Phaenomenologie van het kunstwerk.
L2850: BRUYNE, EDGAR DE. - Wat is cultuur?
T2595: DE BRUYNE, ARTHUR. - De kwade jaren. Deel 1 t/m 5.
R3975: BRUYNE, ARTHUR DE. - "Petits Vicaires...": priester Daens, dom Modest van Assche, rektor Jan Bernaerts, pater Callewaert.
T9815: BRUYNE, ARTHUR DE. - De kwade jaren. Deel 5.
T3384: BRUYNE, ARTHUR DE. - Lodewijk Dosfel 1881-1925. Kultuurflamingant, aktivist, nationalist.
B3884: BRUYNS, MARTIN. - Ballade van Jean de Metz.
T6559: BRUYNSEELS, AUG. - De Belgen als Slaven weggevoerd. Brieven van Kard. Mercier en van Gouverneur Generaal von Bissing. Noodkreet der Belgische Bisschoppen tot de Openbare Meening. Toespraak gehouden door Kardinaal Mercier in de St. Goedelekerk te Brussel. Voorschriften aan de Geestelijken. De Heilige Stoel en de Deportaties
R3635: BRUYNSEELS, AUG. - De Belgen als Slaven weggevoerd.
R4016: BRYCE. - De laatste akte in BelgiŽ's wereldtragedie: het oordeel van Lord Bryce over de deportaties in BelgiŽ, door hem op schrift gesteld op verzoek van den Londenschen vertegenwoordiger von der "New York Tribune.".
B0414: BUARQUE DE HOLLANDA, SERGIO. - A contribuicao Italiana para a formacao do Brasil. Edicao bilingue. Traducao de Andreia Guerini. Prefacio de Aniello Angelo Avella.
T8409: BUBER, MARTIN. - Chassidische vertellingen.
T9874: BUCH, BOUDEWIJN. - Blauwzee. Eilanden, vierde deel.
T4168: BUCH, BOUDEWIJN. - Eenzaam. Eilanden, tweede deel.
B9171: BUCH, BOUDEWIJN. - De Boekhandel.
H9380: BUCH, BOUDEWIJN / PETER VAN ZONNEVELD. - Reiskoorts. Ervaringen van twee gedreven reizigers.
K9786: BUCH, BOUDEWIJN EN NOUT STEENKAMP. - Bladeren in het Hemelruim. / Leafing through space.
K0687: BUCH, BOUDEWIJN. - Buch's boeket 2. Boudewijn Buch koos verhalen van auteurs bij Querido.
K9457: BUCH, BOUDEWIJN. - Buch's boeket 3. Boudewijn Buch koos verhalen van auteurs bij De Bezige Bij.
K9458: BUCH, BOUDEWIJN. - Buch's boeket 4. Boudewijn Buch koos verhalen van auteurs bij Uitgeverij Meulenhoff Nederland.
L0754: BUCH, BOUDEWIJN. - De hel. Novelle.
L0753: BUCH, BOUDEWIJN. - De rekening.
H8631: BUCH, BOUDEWIJN. - Het geheim van Eberwein. Roman.
L0201: BUCH, BOUDEWIJN. - Het geheim van Eberwein. Roman.
K5596: BUCH, BOUDEWIJN. - Terug naar Oppidum. Drie romans over de jeugd van Winkler Brockhaus: Het Dolhuis, Geestgrond, De Bocht van Berkhey.
H2114: BUCH, BOUDEWIJN. - De kleine blonde dood. Roman. Herziene, door de auteur geautoriseerde editie.
K3032: BUCH, BOUDEWIJN. - De kleine blonde dood.
B4055: BUCH, BOUDEWIJN. - Eerstejaars.
K8656: BUCH, BOUDEWIJN. - Grafreizen.
H2892: BUCH, BOUDEWIJN. - Het dolhuis.
K8585: BUCH, BOUDEWIJN. - Het ijspaleis. Eilanden, derde deel.
L7062: BUCH, BOUDEWIJN. - De blauwe salon. Berichten omtrent het leven en wedervaren van een jongeman. In het licht gegeven door Lothar G. Mantoua.
L8977: BUCH, WILHELM JOZEF MARIA. - De Oost-Indiche Compagnie en Quinam. De betrekkingen der Nederlanders met Annam in de XVIIe eeuw.
B0688: BUCH, BOUDEWIJN MARIA IGNATIUS. - De Sonnetten.
T8373: BUCH, BOUDEWIJN. - Dood kind. Lamenti.
B3654: BUCH, BOUDEWIJN. - Onder dit schrijven vallen my de oogen toe. Willem Bilderdijk in Haarlem.
B7709: BUCH, BOUDEWIJN. - Literair omreizen. Een idioticon.
T8163: BUCH, BOUDEWIJN MARIA IGNATIUS. - De taal als blauw. Gedichten.
T8323: BUCH, BOUDEWIJN. - Geestgrond. Roman.
T8639: BUCH, BOUDEWIJN. - De kleine blonde dood.
H0630: BUCH, BOUDEWIJN. - De hel. Roman.
H5889: BUCHAN, JAMES. - Bevroren verlangen. Een zoektocht naar de betekenis van geld.
T3222: BUCHANAN, ANDREW. - The Art of Film Production.
L6404: BUCHNER, VICTOR F. - Merovingica.
L8153: BUCHNER, RUDOLF. - Bucher und Menschen. Vom Buch und seinen Wirkungen in Geschichte und Gegenwart.
R9730: BUCHNER, L. - Leven en Gezondheid.
B1720: BUCHTA, WOLFGANG. - Palimpsest. Unwegsame Gebiete I-V. Uncharted Territory I-V. 1992-2003.
L0315: BUCKINX, PIETER G. - De Moderne Vlaamse poŽzie.
K4202: BUCKINX, PIETER G. - Het ligt voor de hand.
K4121: BUCKINX, PIETER G. - Paul de Mont 1895-1950.
K6877: BUCKINX, PIETER G. - Schouder aan schouder. Speurtochten in de poŽzie van de dichters van 't Fonteintje. De dichter Edward Hoornik.
L7253: BUCKINX, PIETER G. / E. CLAES / JOS DE HAES. (ED.). - Nederlandse poŽzie nu. Speciaal nummer Dietsche Waranda en Belfort.
T6833: BUCKLE, HENRY THOMAS (COLLECTED BY) - Library Illustrative of Social Progress: Exhibition of Female Flagellants; Lady Bumtickler's Revels; The Use of Flogging in Veneral Affairs; Madame Birchini's Dance; Sublime of Flagellation; [&] Fashionable Lectures; (7 Volumes ).
H7909: BUCKLER, J.C. - Drawings of Oxford. [1811-27].
Y0161: BUDDINCH, D. - Mijn laatste woord over den Dietscher Jacob van Maerlant en zijne zoogenoemde Vlamingschap.
L0745: BUDDINGH' C. - Nieuwe Gorgelrijmen.
M9307: BUDDINGH', C. - Buddingh' van A tot Z. Ontmoetingen met Nederlandse en Vlaamse letterkundigen. Door de schrijver zelf geboekstaafd en verzameld door Ares Koopman.
K2757: BUDDINGH', C. - Een prachtig cadeau van niemand.
L5182: BUDDINGH', C. - Gorgelrijmen.
M9629: BUDDINGH', C. - Misbruik wordt gestraft.
B3519: BUDDINGH', C. EN EDDY VAN VLIET. (ED.). - Noord- en Zuidnederlandse poŽzie na 1945.
H8329: BUDDINGH', C. - Citaten-omnibus.
T8977: BUDDINGH', C. - Niets spreekt vanzelf.
B9838: BUDDINGH', C. - Het kind en het dier.
B9938: BUDDINGH', C. - Acht gorgelrijmen waarop het goed gorgelen is, zijnde gorgellandse nieuwe- en reeds eerder gehoorde rijmen, met vier snorkeltekeningen van Alfonds van Heusden.
K2708: BUDDINGH', C. - Leve het bruine monster en andere schrifturen.
L6517: BUDDINGH', C. - Deze kant boven.
L5550: BUELENS, ELLY / W.G. OVERBOSCH / J.W. SCHULTE NORDHOLT (EDS.). - Dienstbaar doch dichterlijk. Liber Amicorum voor Ad den Besten.
M5735: BUFALINO, GESUALDO. - De leugens van de nacht. Vertaling W. Oranje.
L2921: BUHRMANN, G.H. - Formaat- en bestendigheidsnormen en hedendaagsche gebruiksmogelijkheden van papier.
R4578: BUHRMANN, FRANS. - Het Leven van Willem III Koning der Nederlanden, voorafgegaan door eene korte geschiedenis van het juis Oranje-Nassau.
T1668: BUIJNSTERS, P.J. (RED.). - Documentatieblad werkgroep 18e eeuw. Nr. 14.
B0155: BUIJNSTERS, P.J. - Bibliografie der geschriften van en over Betje Wolff en Aagje Deken.
T1669: BUIJNSTERS, P.J. (RED.). - Documentatieblad werkgroep 18e eeuw. Nr. 19-20.
B7176: BUIJNSTERS, P.J. - Het Nederlandse antiquariaat tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zesde Bert van Selm-lezing.
R2153: BUIJNSTERS, P.J. (RED.). - Documentatieblad werkgroep 18e eeuw. Nrs. 1-10. 1968-1971.
B7763: BUIJNSTERS, P.J. - Hieronymus van Alphen (1746-1803).
K8766: BUIJNSTERS, P.J.A.M. - Tussen twee werelden. Rhijnvis Feith als dichter van 'Het graf'.
R3741: BUIJNSTERS, P.J. - Het verzamelen van boeken. Een handleiding.
B8302: BUIJNSTERS, P.J. - Wolff en Deken. Een biografie.
R2449: BUIJNSTERS, P.J. (RED.). - Documentatieblad werkgroep 18e eeuw. Nr. 36
R9924: BUIJNSTERS, PIET J. - Geschiedenis van het Nederlandse Antiquariaat.
R8524: BUIJSE, J. - De Stormramp van 30 Sept. op 1 Oct. 1911 inzonderheid te Bruinisse.
L5082: BUIJTENEN, M.P. VAN. - Inventaris van het oud en nieuw archief der Gemeente Idaarderadeel.
R6639: BUIJTENEN, M.P. VAN. - De Grietenij Idaarderadeel. Schets van de ontwikkeling van een Fries plattelandsbestuur.
R5652: BUIJTENEN, M.P. VAN. - De betekenis van de archieven voor de locale en regionale geschiedenis in Friesland.
R8461: BUIJTENEN, M.P. VAN. - Kerkhistorische gegevens voor de geschiedenis van Haskerland.
B5179: BUIS, A.J. - De Tijd. Geschiedenis van een krant. T.g.v. het 125-jarig bestaan van De Tijd.
W0697: BUISMAN, JOHAN FREDERIK. - De ethische denkbeelden van Hendrik Laurensz Spiegel.
R9499: BUISMAN, M. - Dutch Popular Literature. The collection of M. Buisman J.Fz.
K2345: BUISSINK, FRANS. - Natuurgids van Noord-Holland.
T8042: BUISSON, JEAN-CHRISTOPHE. - Hij heette Vlasov. Roman. Vertaald door Marieke van Laake.
K2858: BUITENDIJK, W.J.C. - Op de keper beschouwd. Essays.
L7114: BUITENDIJK, W.J.C. - Universiteit en kunst.
B7847: BUITENDIJK, W.J.C. - Het Calvinisme in de spiegel van de Zuidnederlandse literatuur der Contra-Reformatie.
R7634: BUITENDIJK, W.J.C. - Het Calvinisme in de spiegel van de Zuidnederlandse literatuur der Contra-Reformatie.
T0556: BUITENEN, J.A.B. - Sprookjes van een spook. Uit het Sanskrit vertaald.
T2485: BUITENRUST HETTEMA, F. E.A. - Taal en Letteren. 8e jaargang 1898.
L6800: BUITENRUST HETTEMA, F. - Bloemlezing uit Oud-, Middel-, en Nieuwfriesche Geschriften. Met Glossarium. Drie delen.
L7339: BUITENRUST HETTEMA, F. - Het Nederduitsch Glossarium van Bern.
R8880: BUITENRUST HETTEMA, F. - Waarom volkstaal, waarom 't Fries bestudeerd?
L9223: BUITENWEG, HEIN. - Omong Kosong. Vreugden uit het Oude Indie.
Y0302: BUKOWSKI, CHARLES. - Confession of a coward.
T2985: BUKOWSKI, CHARLES. - Duvelstoejager. Roman. Vertaling Diederik van den Abeele.
Y0300: BUKOWSKI, CHARLES. - The Captain is out to lunch and the sailors have taken over the ship. Illustrated by Robert Crumb.
Y0301: BUKOWSKI, CHARLES. - Play the piano drunk like a percussion instrument until the fingers begin to bleed.
T2983: BUKOWSKI, CHARLES. - Warmwatermuziek. Vertaling Peter van Oers en Rita Vermeer.
W6378: BULHOF, FRANCIS. - Over Politicus zonder partij van Menno ter Braak.
B4753: BULHOF, FRANCIS. - Transpersonalismus und synchronizitat. Wiederholung als Strukturelement in Thomas Manns 'Zauberberg'.
R0126: BULHOF, ILSE N. - Freud en Nederland. De interpretatie en invloed van zijn ideeen.
M2100: BULLA, J.M. - An introduction to Florentine sculpture in the XV century.
M7116: BULLEN, FRANK T. - De zwerftocht van de Cachalot. De wereld rond op jacht naar potvisschen. Vertaald door P. Verhoog.
K8894: CRITISCH BULLETIN. - Pen en penseel. Bijzonder nummer van Critisch Bulletin.
R2568: CRITISCH BULLETIN. - Critisch Bulletin: 10e jaargang, Januari - December 1939.
R2571: CRITISCH BULLETIN. - Critisch Bulletin: 11e jaargang, Januari - December 1940.
R2572: CRITISCH BULLETIN. - Critisch Bulletin: 12e jaargang, Januari - December 1941.
K8896: CRITISCH BULLETIN. - Beeld en verbeelding. Bijzonder nummer van Critisch Bulletin.
K3950: CRITISCH BULLETIN. - Op de punt van de pen. Bijzonder nummer van Critisch Bulletin uitgegeven in de winter van 1949.
B8042: CRITISCH BULLETIN. - Versvoet en voetlicht. Bijzonder nummer van Critisch Bulletin uitgegeven in het najaar van 1951.
B9773: BIOGRAFIE BULLETIN. - Thema: parallelle levens (Jaap en Ischa Meijer; Erika en Klaus Mann; Helen Keller en Annie Sullivan).
R7177: BIAFRA BULLETIN. - Biafra bulletin nr. 1.
R2569: CRITISCH BULLETIN. - Critisch Bulletin: 9e jaargang, Januari - December 1938.
T8963: N.A.S.-BULLETIN. - N.A.S.-Bulletin. Kaderkrant. No. 1 t/m 17. 23 maart t/m 15 september 1929. In 5 afleveringen.
R0429: BIOGRAFIE BULLETIN. - Thema: Biografiekritiek. Ge Vaartjes. Pauline Micheels. A. Fortuin. Inge de Wilde. Anneke Linders. Dik van der Meulen.
R0430: BIOGRAFIE BULLETIN. - Special: Wetenschap en biografie. Richard Holmes. Nelleke Noordervliet. Frank Bovenkerk. Rosemarie Buikema. Ellen van Wolde.
R2576: CRITISCH BULLETIN. - Critisch Bulletin: 2e jaargang, Januari - December 1931.
L3470: CRITISCH BULLETIN. - Pen en penseel. Bijzonder nummer van Critisch Bulletin.
B7156: BULLOCK, ALAN AND R.B. WOODINGS. - Twentieth Century Culture. A Biographical Companion.
T1828: BULTE, MARCEL E.A. - Van Oude Nijverheid Tot Nieuwe Zakelijkheid / Boom Planeta de Grafische 1898-1998.
M6111: BULTHUIS, RICO. (INGEL.). - Siegfried E. van Praag, een schrijver en zijn werk.
R0036: BULTHUIS, RICO J. - Het glazen masker. Fantastische vertellingen met illustraties van den schrijver.
R1882: BULTHUIS, RICO J. - De kleine comedie. Een poppenlandse geschiedenis.
T4788: BUMA, W.W. - Mededeeling omtrent den oorsprong en de beteekenis van de benaming: Het Moordjaar, voor het 63e levensjaar.
L6502: BUNGE, LUCAS. - Twee vrouwen, twee uitgevers. Sylvia Beach en Nancy Cunard in het Parijse literaire leven van de jaren '20.
B8991: [SPINOZA] BUNGE, WIEP VAN. - Spinoza en zijn critici over de autonomie van het attribuut.
H9854: BUNGE, LUCAS. - De Binnenkant over het jureren van de Best Verzorgde Boeken.
T0260: BUNGE, LOUIS VAN. - Scheveningen. Voorwoord A. den Doolaard.
R3835: [SPINOZA] BUNGE, WIEP VAN. - Baruch of Benedictus? Spinoza en de "Marranen".
R8401: BUNGE, LOUIS VAN. - Scheveningen. Met een voorwoord van A. den Doolaard. Illustraties Auke Sevenster.
R8391: BUNING, LAMMERT. - Het herenbolwerk. Politieke en sociale terreinverkenningen in Drenthe over de periode 1748 - 1888.
M7354: BURCKHARDT, CARL J. - Een ochtend bij de Boekhandelaar. Vertaling J.G. Gaarlandt.
W8988: BURCKHARDT, CARL J. - Een ochtend bij den Boekhandelaar. Vertaling D.M. Schroeder.
B0939: BURCKHARDT, C. - Richelieu, zijn leven en zijn tijd.
R2969: BURCKHARDT, CARL J. - Een ochtend bij de Boekhandelaar. Vertaling J.G. Gaarlandt.
K3606: BURFS, ARAN. - Onze dichters der 'Heimat'. Proeve van dichterstudie.
T7356: BURG, A.P.J. VAN DER EN M.H. DE BOER. - Klare Wijn. De Nederlandse volksbeweging, waardering en critiek.
R8983: BURG, GIJSBERTUS VAN DEN. - Het Nationaal-Socialisme.
T7732: BURG, G. VAN DEN. - Regeering, regeer.
T3443: BURG, FENNIGJE VAN DEN. - De Vrije Katheder 1945-1950. Een platform van communisten en niet-communisten.
T5836: BURGER, H. - Het Nederlandsche Schaap.
T5874: NEDERLANDSCH BURGER. - Plan tot opheffing van werkeloosheid. Open brief aan het Nederlandsche Volk.
B9277: BURGER, GOTTFRIED AUGUST. - Wonderbare reizen te land en ter zee, veldtochten en vrolijke avonturen van de Baron Von Munchhausen. In het Nederlands vertaald en van een nawoord alsook vele annotaties voorzien door Jeroen Brouwers.
K7244: BURGER, C.P. & WOUTER NIJHOFF. - Neaules Aet. 60 [=Wouter Nijhoff].
H0356: BURGER, MANFRED. - Cats. The complete book. Photographs by Erich Tylinek. Line drawings by Michael Lissmann.
M6821: BURGER, WILNA. - Jonge koeien aaien. Gedichten.
B2176: BURGER, EDUARD JOHAN. - Landverhuizing bij de inheemsche bevolking in Nederlandsch-Indie als Koloniaal-Economisch verschijnsel.
T6569: BURGER, J.A. - Perspectief van onzen tijd. Opgedragen aan het Nederlandsche volk van een Engelandvaarder, die thans een regeeringsfunctie in Engeland bekleedt.
T2550: BURGER JR. C.P. - Een Hollandsche wereldkaart uit de eerste helft van de 16de eeuw. Met een kaart in facsimile.
R4085: BURGER, JAN ERIK. - Linkse frontvorming - Samenwerking van revolutionaire socialisten 1914-1918.
R0792: BURGER, C.P. - Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuieten in 't bijzonder.
R3114: BURGER, MEINDERT EN IKE CIALONA (EDS.). - De gifgroene muze: Absint in de literatuur.
R6730: BURGER, H. - De Nederlandsch-Belgische betrekkingen.
R3648: BURGER, H. - Geestelijke nood in Vlaanderen.
T9890: SPAANSE BURGEROORLOG. - Action de Secours pour l'Espagne. Fonds International de Solidarite.
K6714: BURGERS, J. - Rie Cramer.
R8614: BURGERS, ROGERIUS. - De statie der paters minderbroeders te Bolsward. St. Franciscuskerk 1624 - 31 augustus - 1924.
M6016: BURGESS, ANTHONY. - Mensen in etui. Vertaling W. Dielemans.
R9636: BURGOS, FAUSTO. - De Zoutmijn. Uit het Argentijnsch vertaald door Bas van Deilen.
B6638: BURGT, FLIP VAN. - 10 geboden: gesneden onder dreiging van kernbomoorlog, november 1962.
T3629: BURIKS, A. - Sovjet-wetten: delen: I: Russisch wetboek van den arbeid. II: Wetboek betrekkelijk akten van den burgerlijken stand, huwelijks- en familierecht en voogdij. In het Nederlandsch vertaald door A. Buriks en G. Buriks-v. L. v.d. H., naar de officieele uitgave, te Petrograd gedrukt ter Landsdrukkerij 1919.
K0377: BURKARDT, HANS. - Alphabete und kalligraphische Skizzen.
H5284: BURKE, JAMES. - Connections.
H6351: BURKE, NORAH. - Jungle child. With 32 photographs by Aileen Burke.
R3236: BURKIJ-BARTELINK, A. - Antiek speelgoed.
K7211: [BECKETT] BURKMAN, KATHERINE H. (ED.). - Myth and ritual in the plays of Samuel Beckett.
T7124: BURLAGE, J. H. - Metalen kruis. Mijmeringen van een hardnekkig zondaar.
R7260: BURMANS, PIETER. - Redenvoering tegen de beschavende geleertheid. Gedaan den 8e Febr. 1720. Overgezet door Dirk Smout.
P0808: BURNIER, ANDREAS. - De huilende libertijn.
W6202: BURNIER, ANDREAS. - De litteraire salon.
K4530: BURNIER, ANDREAS. - De trein naar Tatascon.
K1795: BURNIER, ANDREAS. - poŽzie, jongens en het gezelschap van geleerde vrouwen.
M6969: BURNIER, ANDREAS. [=CATHARINA IRMA DESSAUR]. - Na de laatste keer.
B1486: BURNIER, ANDREAS. - De trein naar Tarascon.
B6018: BURNIER, ANDREAS. - De verschrikkingen van het Noorden.
B7238: BURNIER, ANDREAS. - De vrouw als auteur.
R0489: BURNIER, ANDREAS. - De verschrikkingen van het noorden.
T0130: BURNOUF, EMILE ET L. LEUPOL. - Methode pour Etudier la Langue Sanscrite. Ouvrage faisant suite aux Methodes grecque et latine de J. -L. Burnouf.
B9129: BURNS, MICHAEL. - Dreyfus: a family affair 1789-1945.
M1875: BURNS, RICHARD. - Sandro en Simonetta. Roman. Vertaling Marijke Emeis.
T0870: BURSSENS, GASTON. - De eeuw van Perikles.
L4910: BURSSENS, GASTON. - Dagboek.
W2054: BURSSENS, GASTON. - Verzameld proza. Verzameld en bibliografisch begeleid door Luc Pay.
T0417: BURSSENS, GASTON. - Paul van Ostaijen zoals hij was en is.
L8515: BURSSENS, GASTON. - Herinnering. Inleiding Louis Paul Boon.
B6861: BOON-BURSSENS. - Allebei Naakt. De correspondentie Boon - Burssens.
L8421: BURSSENS, GASTON. - Verzamelde Dichtbundels. Twee delen.
B7700: BURSSENS, GASTON. - Paul van Ostaijen. De dichter.
R4641: BURSSENS, GASTON. - Ode.
M4401: BURSSENS, GASTON. - Fabula Rasa. Proeve van objectief dagboek.
T1391: BURSSENS, GASTON. - Fabula Rasa. Proeve van objectief dagboek.
C0949: BURT, SIMON/R. BROWN/JAMES PURDY E.A. - Mae West is dood. Verhalen. Vertaling R. Zoutenbier.
B3184: BURTON, MAURICE. - The Story of Animal Life. With special articles contributed by Zoologists of various countries. Volume one: The framework of animal life invertebrates. Volume two: Vertebrates.
T0395: BURVENICH, FRED. - Praktische aanwijzingen over den snoei der fruitboomen en fruitkweek onder glas.
B5876: BURVENICH, JOS. - Ingmar Bergman zoekt de sleutel.
B5881: BURVENICH, JOS. - Giulietta Masina en het geluk.
L5352: BUS, ANTONIUS J.M. - Der mythus der Musik in Novalis' Heinrich von Ofterdingen.
M2648: BUSCH, WILHELM. - Kritik des Herzens. Gedichte.
H2332: BUSCH, WILHELM. - Plisch und Plum.
T6565: BUSCH, JOSEF ZUM. - Bemerkingen naar aanleiding van Dr. Zum Busch laatsten brief.
R2178: [COUPERUS] BUSCHMAN, JOSE. - Zoo ik iets ben, ben ik een Hagenaar. Een literaire wandeling door het Den Haag van Louis Couperus.
W6117: BUSCHMAN, JOHAN. - De paarse stempel.
B0404: BUSCHMANN, G. JOS. - La page de texte visage du livre.
T9598: BUSCO, J. DE. = J.C.A. HEZENMANS. - De historie van Madelgijs, zijnde eene inleiding tot de Geschiedenis der vier Heemskinderen, naar het Neerlandsche volksboek bewerkt, en met de vereischte wijzigingen nader aan haren oorsprong gebracht, door J. d. B. uitgegeven door Jos. Alb. Alberdingk Thijm.
R8432: BUSE, H.J. - Het Waeraghtigh Verhaal van een grouwelicke Spookhistorie te Hattem en nog wat.
B2228: BUSHNELL, CANDACE. - Sex & the City. Vertaling Auke Leistra.
M5819: BUSI, ALDO. - Uit het leven van een tijdelijke pantyverkoper. Vertaald door E. van der Pluym.
L0794: BUSKEN HUET, CONRAD. - Brieven van Cd. Busken Huet. Eerste deel: 1847-1876. Tweede deel: 1876-1886.
L5015: BUSKEN HUET, CD. - Ada van Holland. Eene historisch-litterarische studie.
K6666: BUSKEN HUET, CD. - Het land van Rembrand. Studien over de Noordnederlansche beschaving in de zeventiende eeuw.
M8145: BUSKEN HUET, CD. - Het land van Rembrand. Studien over de Noordnederlansche beschaving in de zeventiende eeuw. Twee delen.
W8325: BUSKEN HUET, CD. - Portretten van Nederlanders.
P0177: BUSKEN HUET, CONRAD. - Met de humor van een haai. Samengesteld en ingeleid door R. Nieuwenhuys.
H6727: [ERASMUS] BUSKEN HUET, C. - Erasmus. Met ruim 60 illustraties.
L8037: BUSKEN HUET, CD. - Potgieter 1860 - 1875. Persoonlijke herinneringen.
B0502: BUSKEN HUET, CD. - Vernuft ontzondigt. Kritieken op zijn tijdgenoten gekozen en ingeleid door Garmt Stuiveling.
B3034: BUSKEN HUET, CD. - Litterarische Fantasien en Kritieken. Twintigste deel. Oude Romans: Chateaubriand, Madame de Stael, Benjamin Constant.
B3035: BUSKEN HUET, CD. - Litterarische Fantasien en Kritieken. Een en twintigste deel: Virgilius, George Eliot, Lord Beaconsfield, Emile de Girardin, Thomas Carlyle, Arnold Mortier, Edmont About, Jules Valles, Victor Hugo, Ernest Renan, Emile Zola.
B3036: BUSKEN HUET, CD. - Litterarische Fantasien en Kritieken. Drie en twintigste deel: Moliere, Nieuwe Russische Letteren, De Nieuwe Zwarte Tijd, Nieuwe Fransche Letteren, Alphonse Daudet, Ernest Renan, Julius Stinde, Nederland en Pruisen, Bourget, Tolstoi, Zola, Joseph Victor von Scheffel.
B3038: BUSKEN HUET, CD. - Litterarische Fantasien en Kritieken. Negentiende deel: Oude Romans: Jean-Jacques Rousseau, Goethe, Elizabeth Wolff, Bernardin de Saint-Pierre.
B7169: BUSKEN HUET, CD. - Litterarische fantasien. Vierde reeks, zesde deel: Virgilius, George Eliot, Lord Beaconsfield, Emile de Girardin, Thomas Carlyle, Arnold Mortier, Edmont About, Jules Valles, Victor Hugo, Ernest Renan, Emile Zola.
B7351: BUSKEN HUET, CD. - Portretten van Nederlanders.
B7331: BUSKEN HUET, CD. - Litterarische phantasien. Deel I: J. van den Vondel. J. Cats. H.C. Poot. P. van Woensel. A.C.W. Staring. I. da Costa. A. Boxman. L. de Visser. Deel II: Mevr. Bosboom Toussaint. J. van Lennep. P.T. Helv. v.d. Bergh. C.E. van Koetsveld. N. Beets. J.A. Alberdingk Thijm. H.J. Schimmel.
B7397: BUSKEN HUET, CD. - Nieuwe Litterarische Fantasien. Twee delen.
B7399: BUSKEN HUET, CD. - Litterarische Fantasien.
R0152: BUSKEN HUET, CD. - Brieven aan E.J. Potgieter. Tweede deel 1868-1870.
R0151: BUSKEN HUET, CD. - Brieven aan E.J. Potgieter. Eerste deel 1859-1867.
R4097: BUSKEN HUET, CONRAD. - Het land van Rembrand. Studies over de Noordnederlandse beschaving in de zeventiende eeuw. Met een inleiding van Olf Praamstra.
T0370: BUSKEN HUET, CD. - Ongevraagd advies, in de zaak van Pierson tegen Reville c.s. Voor rekening van den Schrijver.
B9402: BUSKEN HUET, CD. - Het land van Rembrand. Studien over de Noordnederlandsche beschaving in de zeventiende eeuw. Drie delen.
H3983: BUSKEN HUET, CD. - Het land van Rembrand. Studien over de Noordnederlansche beschaving in de zeventiende eeuw.
R1805: BUSKEN HUET, CONRAD. - Met de humor van een haai. Samengesteld en ingeleid door R. Nieuwenhuys.
T1095: BUSKENS, EMIEL. - De Schouwburgcrisis. Rede.
T6930: BUSKES JR., J.J. - Antimilitairisme en Nederl. geloofsbelijdenis. (het geval Schurer).
T6929: BUSKES JR., J.J. EN G.J. HEERING. - Gij zult niet doodslaan! Het evangelie in oorlogstijd. Getuigenissen van....
R4693: BUSKES, J.J. - Hoe staat het Socialisme als Wereldmacht tegenover het Christendom.
T6976: BUSKES JR., J.J. - Daar staat geschreven.
T5621: BUSKES, J.J. - Is godsdienst opium voor het volk?
T3366: BUSKES, J.J. - C.D.U en S.D.A.P.
R7361: BUSKES, J.J. - Radicaal socialisme in de Partij van de Arbeid.
T7341: BUSKES, J.J. - Rondom de Doodstraf. Kanttekeningen bij de Herderlijke Brief van de Generale Synode der Hervormde Kerk.
T5490: BUSKES, J.J. - Is godsdienst opium voor het volk?
T2283: BUSSCHE, R.V. VANDEN. - Cyriel Verschaeve zijn levenshouding en zijn kunstenaarschap.
L7434: BUSSE, GERD. - Duitse Kaas - nieuws over Elsschot.
B2968: [FILTER]. BUSSE, GERD. - Duitse Kaas, nieuws over Elsschot. Drie artikelen.
L8841: BUSSINK, GERRIT. (ED.). - Toneelgroep Sater 1976-1979. Opkomst en neergang van een Hollands familiebedrijf. De juf van de Czaar Peterstraat. Het verhoor. Isotopen op zaterdag.
R8705: [COHEN] BUSSUM, SANI VAN. - Het Joodsche bruidje. Een zedenschets uit onze dagen.
R7654: [COHEN] BUSSUM, SANI VAN. - Het Joodsche bruidje. Een zedenschets uit onze dagen.
B3006: [COHEN] BUSSUM, SANI VAN. - Een bewogen vrijdag op de Breestraat. Een vertelling uit de tweede helft der 19de eeuw.
T3811: UITGEVERIJ J.H. DE BUSSY. - Catalogus. Zuid-Afrikaanse boeken en tijdschriften.
H6969: BUTER, DAPHNE. - Alle vogels van de wereld. Verhalen.
R8516: BUTER, ADRIAAN. - Een nuttig man. Thomas Ainsworth te Goor (1833-1837).
W4587: BUTSCH, ALBERT FIDELIS. - Handbook of renaissance ornament. 1290 designs from decorated books. With a new introduction and captions by Alfred Werner.
R8445: BUTTER, F. - Westfriesche schetsen. Vertellingen in het dialect van dit gewest.
R6629: BUTTER, F. - Westfriesche schetsen. Vertellingen in het dialect van dit gewest.
T6757: BUTTINGHA WICHERS, J. VAN. - Schaatsenrijden.
R7875: BUUR, DOROTHEE. - Indische jeugdliteratuur. Geannoteerde bibliografie van jeugdboeken over Nederlands-Indie en Indonesie 1825-1991.
K5170: BUUREN, A.M.J. VAN / W.P. GERRITSEN / A.N. PAASMAN. - Vermakelijk bibliografisch ganzenbord. Een eerste handleiding bij systematisch-bibliografisch onderzoek op het gebied van de Nederlandse Letterkunde.
R1461: BUUREN, A.M.J. VAN / W.P. GERRITSEN / A.N. PAASMAN. - Vermakelijk bibliografisch ganzenbord. Een eerste handleiding bij systematisch-bibliografisch onderzoek op het gebied van de Nederlandse Letterkunde.
T9087: BUURMAN, BERT. E.A. - Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen 75 jaar.
R0399: BUURSINK, MARIJKE E.A. - De wetenschap van het lezen. Tien jaar theorie der literaire receptie. Met een bibliografie. Voorwoord J.J.A. Mooij.
R2504: BUVE, J.D.J. - Metafysisch Manifest. Nieuw zicht op wetenschap, godsdienst en moraal.
L4566: BUWALDA, P. - The Umbelliferae of the Netherlands Indies.
L9416: BUYENS, FRANS. - Willem Elsschot, een burgerlijk geweten.
K5142: BUYENS, FRANS. - Albert van Hoogenbemt. Een peiling naar de essentie van zijn persoonlijkheid.
K2811: BUYENS, FRANS. - Beschouwingen rondom het werk van Achilles Mussche.
R4122: BUYENS, FRANS. - Andreas Latzko, rebel tegen het onrecht, strijder voor de vrede. Voorwoord Stella Latzko-Otaroff.
B2430: BUYNSTERS, P.J. - Willem Bilderdijk en de Geestenwareld.
L2210: BUYS, AREND. - Kleur en inkt. Verhandeling voor den boekdrukker over het ontstaan, de harmonie en keuze der kleuren, de samenstelling en het gebruik van den inkt.
H8518: BUYS, JAAP. - Wijde blik. Verhalend proza van zestig jaar Wereld-Bibliotheek. Bijeengelezen en ingeleid door ....
B2562: BUYS DE GRAAF, A. - Splinter en Balk. Eerste open brief aan Dr. J.C Zaalberg Pz., Predikante te 's-Gravenhage, naar aanleiding van diens Twee brieven aan zijne R.K. medechristenen.
B4640: BUYS BALLOT, C.H.D. - Levensschets van Dr. Rijk van Rees, Hoogleeraar te Utrecht.
B5036: [THORBECKE] BUYS, M. - Mr. Jan Rudolf Thorbecke herdacht.
R3492: BUYS, F. - Sociaaldemocratische Studieclub: Rapport omtrent de verhouding van school, kerk en staat in het buitenland.
K0912: BUYSSE, CYRIEL. - Krachten. Gekozen en ingeleid door Clam Bittremieux.
L6411: BUYSSE, C. LOUIS COUPERUS, W.G. VAN NOUHUYS. (EDS.) - Groot Nederland Letterkundig Maandschrift voor den Nederlandschen Stam. Elfde jaargang, tweede deel.
L8622: BUYSSE, C., A. DE SAVORNIN LOHMAN, JAC. VRANCKEN. - Nieuwere Schrijvers II.
B8600: BUYSSE, CYRIEL. - Het leven van Rozeke van Dalen.
T1570: BUYSSE, CYRIEL. - 't Bolleken. Bandversiering van Herman Teirlinck.
R0098: BUYSSE, CYRIEL. - Inhoud: Cyriel Buyse en de Nederlandse uitgever C.A.J. van Dishoeck I. Buysse en Hauptmann I. Louis Couperus. Brieven aan C. Buysse. C. Buysse, De levenskring I. Kantteningen. Kroniek door A.M. Musschoot.
R0096: BUYSSE, CYRIEL. - Inhoud: Cyriel Buysses brieven aan Fritz Francken. Cyriel Buysse en de Nederlandse uitgever C.A.J. van Dishoeck II: 1914-1931. Buysse en Hauptmann II. Cyriel Buysse en het naturalisme. Een pragmatische leeuw, Eine Lowe von Flandern. Kroniek door A.M. Musschoot.
K8477: BUYSSE, C. / EM. DE BOM. / STIJN STREUVELS. E.V.A. - Zoo verhalen de Vlamingen.
K2939: BUYTENDIJK, F.J.J. - De moderne mens en zijn lectuur.
K7656: BUYTENDIJK, F.J.J. - De psychologie van de roman. Studies over Dostojevskij.
R5017: BYARS, MEL. - Design Encyclopedia. 1880 to the present.
R9758: BYATT, A.S. - Het boek van de kinderen. Vertaald door Gerda Baardman en Marian Lameris.
K9297: BYLEVELD, H. VAN. - Nederland in Frankrijk. De Zuidergrens der Nederlanden.
T6324: BYMHOLT, B. - Onderwijzers-werkeloosheid.
B9631: BYMHOLT, B. - Geschiedenis der Arbeidersbeweging in Nederland. Herdruk van de editie van 1894. Met een nieuw register en een bibliografische schets. Twee delen.
T7315: BYMHOLT, B. - Geschiedenis der Arbeidersbeweging in Nederland.
T6543: BYMHOLT, B. - Geschiedenis der Arbeidersbeweging in Nederland.
R4947: [WILDE] BYRNE, PATRICK. - The Wildes of Merrison Square. The family of Oscar Wilde.
R1258: BYRON, MAY. - A Day with John Greenleaf Whittier.
T9072: BYVANCK, W.G.C. - De jeugd van Isašc da Costa (1798-1825). Twee delen.
H4999: BYVANCK, W.G.C. - Keur uit het ongebundelde werk. Ingeleid en met aantekeningen voorzien door J.J. Oversteegen.
L2687: BYVANCK, W.G.C. - Vaderlandsche figuren op den overgang der achttiende eeuw. Hogendorp en Yorck 1778 - 1781. De prins in ballingschap 1795 - 1809. Eeuwspiegel 1812.
L6974: BYVANCK, A.W. - Varia Historica aangeboden aan Professor Doctor A.W. Byvanck t.g.v. zijn zeventigste verjaardag door de Historische Kring te Leiden.
L7115: BYVANCK, A.W. - Het Hellenisme en zijn strijd in de antieke wereld.
M2907: BYVANCK, W.G.C. - Literarische en historische studien.
R0205: BYVANCK, W.G.C. - Vaderlandsche figuren op den overgang der achttiende eeuw. Hogendorp en Yorck 1778 - 1781. De prins in ballingschap 1795 - 1809. Eeuwspiegel 1812.
A0024: CABANES. - Moeurs intimes du Passe. Ouvrage illustre de 68 gravures.
L5933: CABANNE, PIERRE. - Erotik in Malerei und Graphik.
K9953: CACHET, HENRI. - Les greves d'ouvriers papetiers en France au XVIIIeme siecle jusqu'a la revolution.
B8393: CADIVEC, EDITH. - Eros, der Sinn meines Lebens.
B1374: CADRES MARMET, E. - La Stenographie simplifiee, ou l'art d'ecrire aussi vite que l'on parle reduit a ses plus simples principes. Traite complet. D'Ecriture abregee mise a la portee de tout le monde, Exprimant les voyelles, d'une execution facile.
L5268: CAENEGEM, R.C. - De plaats van de westerse middeleeuwen in de universele geschiedenis.
R6907: CAENEGHEM, POL VAN (INL.). - Belgikske nikske? Nederland een!
B1596: CAHEN-DELHAYE, ANNE. - La ceramique de l'age du fer au Tierceau a Orp-Le-Grand. Collection P. Doquet.
H7750: RUIMTE DRIEMAANDELIJKS CAHIER NR 3. - Anna Blaman: Schuld en heimwee. Hugo Claus: Fragmenten. Hans Andreus: De dichter: Verantwoordelijkheid of niet. e.a.
K2894: CAILLIAU, PHIL. - Jef Geeraerts.
B9399: CAIN, JAMES M. - Serenade. Vertaling M. Kann en M. Kann-Jolles.
L8864: CAISTOR, NICK ET AL. - Mexico. Capitool reisgids.
L3110: CALAND, W. (VERTALER). - Verhalen van een Vampier. Uit het Sanskrit vertaald door W. Caland.
T2739: CALCAR, ELISE VAN. (GEB. SCHIOTLING). - Tabitha. Armoede en Weldadigheid.
T6791: CALCAR, ELISE VAN. - FrŲbels methode tot Natuurlijke en Harmonische Ontwikkeling van lichaam en geest. Een boek voor moeders.
T9443: CALCAR, ELISE VAN. - De vrouwen aan het werk voor sociale hervorming.
R8086: CALEWAERT, JAN EN JAN VAN KERKHOVEN. - Tabula 2.
T9705: CALIS, PIET. - Literaire vriendschappen en andere misverstanden. Willem Elsschot, Hella S. Haasse, W.F. Hermans, Jan Wolkers, Harry Mulisch, Hugo Claus en vele anderen over het eindeloze avontuur van het schrijven.
H6912: CALIS, PIET. - Het ondergronds verwachten. Schrijvers en tijdschriften tussen 1941 - 1945.
B9306: CALIS, PIET. - Het elektrisch bestaan. Schrijvers en tijdschriften tussen 1949-1951.
H8458: CALIS, PIET. - De vrienden van weleer. Schrijvers en tijdschriften tussen 1945 en 1948.
B8223: CALIS, PIET. - De vrienden van weleer. Schrijvers en tijdschriften tussen 1949 en 1951.
Y0243: [VONDEL] CALIS, PIET. - Vondel. Het verhaal van zijn leven (1587-1679).
R0649: CALISCH, S.M.N. - Een Zesdaagsch Internationaal Debat. Wat er in de eerste Septemberweek van dit jaar in de Haagsche Lombardstraat voorviel.
T6521: [CATALOGUS] CALJE-VAN GULIK, MEVROUW. - Kinderboeken uit de collectie van mevrouw Calje-van Gulik. Veilingcatalogus A.L. van Gendt & Co. Veiling op 23 april 1979.
H0186: O'CALLAGHAN, SEAN. - Der weisse Sklavenhandel.
B8964: CALLOT, JACQUES. - Das Gesamte Werk in zwei Banden: 1. Handzeichnungen, 2. Druckgraphik.
B8965: CALLOT. - Callot's etchings. 338 Prints. Edited by Howard Daniel.
R4908: CALLOWAY, STEPHEN. - Charles Ricketts. Subtle and fantastic decorator. Foreword by Kenneth Clark.
K3932: CALS, J.M.L.TH. - De zin der vrijheid.
P0638: CALVET, LOUIS-JEAN. - Roland Barthes, een biografie. Vertaald door J. Holierhoek.
H2031: CALVETTI, PAOLA. - De geheime liefde.
R2909: CAMERON, KENNETH NEILL. - Shelley: The golden years.
L9687: CAMI, BEN. - Brief aan Dorothy en andere verhalen.
H1965: CAMI, BEN. - Gedichten 1954-1983. Een keuze.
T6258: CAMP, MAXIME DU. - Uren met Flaubert en andere herinneringen. Samengesteld, vertaald en van een nawoord voorzien door Edu Borger.
T0422: CAMPAERT, ALEX. - Klank en beeld.
T9947: CAMPBELL, M.-F.-A.-G. - Annales de la typographie nťerlandaise au XVe siŤcle. + 1er supplťment.
H3221: [ERASMUS] CAMPBELL, W.E. - Erasmus, Tyndale and More.
B1777: CAMPBELL, GORDON. - Renaissance art & architecture.
H3679: CAMPBELL, TONY. - Hoogtepunten uit de wereld van de cartografie. Oude kaarten en hun makers.
R3432: CAMPE, J.H. - Handleiding tot de natuurlijke opvoeding; of Robinson CrusoŽ, ten dienste der jeugd.
K7086: CAMPEN, M.H. VAN. - Over literatuur. Critisch en didactisch.
L2033: CAMPEN, M.H. VAN. - Over literatuur. Critisch en didactisch.
L3598: CAMPEN, M.H. VAN. - Zoon van het oude volk.
H5695: CAMPEN, STEVEN VAN. - Gaandeweg. Gedichten.
T2760: CAMPEN, M.H. VAN. - Over literatuur. Critisch en didactisch. Tweede bundel.
T3319: CAMPEN, S.R. VAN. - Neerlands zilveren feest. Eene historische lofrede, ter gelegenheid van den 25sten verjaardag der troonsbeklimming van zijne majesteit Willem III, koning der Nederlanden. Vertaald uit het Engelsch.
R8977: CAMPEN, M.H. VAN. - Opstellen.
T4667: CAMPENHOUT, F. VAN EN L. MOREELS. - Drie Mystieken: Lutgardis, Lydwina, Kleine Theresia.
T0931: CAMPENHOUT, FRANS VAN. - Lexicon van de Daensistische Beweging.
Y0448: CAMPER, PETRUS. - Catalogus van de tentoonstelling ter herdenking van den 150ste sterfdag van Petrus Camper 1722-1789. Gehouden te Groningen van 30 April tot 7 Mei 1939.
T9548: CAMPERT, REMCO. - Dit gebeurde overal. Nieuwe gedichten.
R3629: CAMPERT, REMCO. - Een liefde in Parijs. Roman.
L1713: CAMPERT, REMCO. - Liefdes schijnbewegingen. Een leesboek.
R2173: CAMPERT, REMCO. - De Harm & Miepje Kurk Story.
T3865: CAMPERT, REMCO. - Een liefde in Parijs. Roman.
H5660: CAMPERT, JAN. - Het onontkoombaar lied. Gedichten van Jan Campert uit de periode 1933-1942, aangevuld met een herdenkingsvers van Remco Campert en van een nawoord voorzien door Harry Scholten.
M3266: CAMPERT, JAN. - Sonnetten voor Cynara.
W7727: CAMPERT, JAN. - Verwilderd landschap.
K9407: CAMPERT, REMCO / RINNOOY KAN, ALEXANDER / HUUB OOSTERHUIS. - De wolk die niet voorbijtrok / Vrijheid is niet te koop / Echte wereld.
W2874: CAMPERT, REMCO. - Alle bundels gedichten.
L3224: CAMPERT, REMCO. - Als in een droom. Een vertelling.
H6290: CAMPERT, REMCO. - Betere tijden.
H3125: CAMPERT, REMCO. - Bij hoog en bij laag. Nieuwe gedichten.
H4790: CAMPERT, REMCO. - Collega's. gedichten.
H4516: CAMPERT, REMCO. - Gouden dagen. Een vertelling.
K4939: CAMPERT, REMCO. - Luister goed naar wat ik verzwijg. Gedachten en aforismen uit zijn werk samengelezen door Gerd de Ley.
M8070: CAMPERT, REMCO. - Met man en muis.
M7381: CAMPERT, REMCO. - Ohi, hoho, bang, bang of het lied van de vrijheid. Novelle.
A0880: CAMPERT, REMCO. - Wie doet de koningin.
B1234: CAMPERT, REMCO. - Dit gebeurde overal, Hoera, Hoera.
L7244: CAMPERT, R. /J. ELBURG/G. KOUWENAAR/LUCEBERT/B.SCHIERBEEK. - Vijf 5tigers. Met een inleiding van Gerrit Kouwenaar.
L8463: CAMPERT, REMCO. - Ratapan Lamento. Vertaling/terjemahan Linde Voute. Keuze/disunting oleh Martin Mooij.
L7206: CAMPERT, REMCO. - Een geschenk uit de hemel.
B0589: CAMPERT, JAN. - Wier, een Zeeuwse roman.
B1557: CAMPERT, JAN. - Den luiden lach en andere verzen.
B4093: CAMPERT, REMCO. - Liefdes schijnbewegingen. Een leesboek.
B5713: CAMPERT, REMCO. - De tijden.
B7043: CAMPERT, REMCO. - Tot zoens.
Y0336: CAMPERT, JAN. - Gedicht. Uitgegeven ter gelegenheid van de geboorte van Prinses Beatrix Wilhelmina Armgard, Prinses van Oranje Nassau, Prinses van Lippe Biesterfeld. 31 Januari 1938 0,47 voormiddag.
T7409: CAMPERT, DEBORAH.; KOOTEN, BARBARA VAN. - C'est la vie.
M9325: CAMPERT, REMCO. - Waar is Remco Campert?
H8504: CAMPERT, REMCO. - Nacht op de kale dwerg. Verhalen.
B0017: CAMPERT, REMCO. - Hoe ik mijn verjaardag vierde. Verhalen.
R8436: CAMPERT, J. - Eenige mededeelingen betreffende de Hoogere Burgerschool met vijfjarigen cursus voor jongens te Amsterdam, gedurende de eerste 25 jaren van haar bestaan.
R0696: CAMPERT, REMCO (RED.). - Gedicht 3 maandelijks tijdschrift voor poŽzie. Nr. 8. december 1975.
R0695: CAMPERT, REMCO (RED.). - Gedicht 3 maandelijks tijdschrift voor poŽzie. Nr. 7. oktober 1975.
R0694: CAMPERT, REMCO (RED.). - Gedicht 3 maandelijks tijdschrift voor poŽzie. Nr. 6. juli 1975.
R0693: CAMPERT, REMCO (RED.). - Gedicht 3 maandelijks tijdschrift voor poŽzie. Nr. 5. februari 1975.
R0692: CAMPERT, REMCO (RED.). - Gedicht 3 maandelijks tijdschrift voor poŽzie. Nr. 4. november 1974.
R0691: CAMPERT, REMCO (RED.). - Gedicht 3 maandelijks tijdschrift voor poŽzie. Nr. 3. juni 1974.
T8455: CAMPERT, REMCO. - Een neger uit Mozambique. Een keuze uit de gedichten.
R0689: CAMPERT, REMCO (RED.). - Gedicht 3 maandelijks tijdschrift voor poŽzie. Nr. 1. januari 1974.
R0697: CAMPERT, REMCO (RED.). - Gedicht 3 maandelijks tijdschrift voor poŽzie. Nr. 12. december 1976.
R0051: CAMPERT, REMCO. - Het gangstermeisje. Een roman.
K3866: CAMPERT, REMCO. - Zachtjes neerkomen.
L2299: CAMPERT, REMCO. - Een mooie jonge vriendin en andere belevenissen.
R0690: CAMPERT, REMCO (RED.). - Gedicht 3 maandelijks tijdschrift voor poŽzie. Nr. 2. april 1974.
T2194: CAMPERT, JAN R.TH. - Verzen.
T4674: CAMPERT, REMCO. - Remco Campert leest. CD met gedichten uit de periode 1950-1986.
R6761: CAMPERT, JAN. - In memoriam Jan Campert. Overleden 12 januari 1943.
R7326: CAMPERT, REMCO. - Ohi, hoho, bang, bang. Novelle.
R1649: CAMPERT, REMCO. - Liefdes schijnbewegingen. Een leesboek.
K8772: CAMPERT, JAN. - Verzamelde gedichten 1922 - 1943.
R7958: CAMPERT, REMCO. - Bij hoog en bij laag. Nieuwe gedichten.
R7828: CAMPERT, REMCO. - Het huis waarin ik woonde.
R4091: CAMPFENS, M. / SCHREVEL, M. E.A. (EDS.). - Op een beteren weg. Schetsen uit de geschiedenis van de arbeidersbeweging aangeboden aan mevrouw dr. J. M. Welcker.
R4114: CAMPFENS, M. / VOERMAN, GERRIT. - Archieven van de Rode Familie.
H7980: CAMPFENS, MIES. - De Nederlandse archieven van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam.
R0661: CAMPFENS, MIES. - De Nederlandse archieven van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam.
L5288: CAMPHUIS-HAAKMAN, C.Y.A. - De Glascollectie van het Waterschap IJsselmonde. Nederlands gegraveerd glas uit de 18e, 19e en 20e eeuw.
L0122: CAMPHUYSEN, DIRK RAFAELSZ. - Bloemlezing uit zijn gedichten met inleiding door J.C. van der Does.
B5040: CAMPHUYSEN, DIRK. - Bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door K. Heeroma.
R5761: CAMPHUYSEN, D. RZ. - Uitgezochte Stichtelijke Gedichten. Naar de hedendaagsche taal en spelling en met korte aanteekeningen door Jan Kops, vooraf een levensberigt van den dichter met eenige nieuwe bijdragen.
B0415: CAMPOS, ARNALDO. - Livreiro um de todas as letras. Entrevista a Renato Mendonca.
L6740: CAMPS, HENRICUS P.H. - De stadsrechten van Graaf Willem II van Holland en hun verhouding tot het recht van 's-Hertogenbosch.
K5664: CAMUS, ALBERT. - De pest. Vertaling Willy Corsari.
T5384: CAMUS, ALBERT. - Bruiloft. Vertaling Anton van der Niet.
R8768: CAN, M. VAN. - J.A. Alberdingk Thijm.
L4055: CAN, H.L.M. VAN. - J.A. Alberdingk Thijm zijn dichterlijke periode.
B2153: CAN, H.L.M. VAN. - J.A. Alberdingk Thijm. Zijn dichterlijke periode.
B0819: CAN, H.L.M. VAN. - J.A. Alberdingk Thijm zijn dichterlijke periode.
K8594: CANAPONI, PATRIZIO. - De draaideur. Roman.
T8604: CANAPONI, PATRIZIO. - Een gondel in de Herengracht en andere verhalen.
K0054: CANDANI. - Een zoetwaterlied.
R8380: CANDIDUS. [=WILLEM VAN IRHOVEN VAN DAM]. - Vyfde missive van Candidus, aan den Schryver van het Politiek Vertoog, dienende ter wederlegging van hetzelve.
T4648: CANES, S.G. - De kinderwetten.
K9911: CANETTI, ELIAS. - Het Martyrium. Vertaling Jacques Hamelink.
T8864: CANETTI, ELIAS. - De oorgetuige. Vijftig karakterschetsen. Vertaald door Tom Grafdijk.
T7588: CANNEGIETER, JAN PIETER. - Het Ultramontanisme en de Christen van Nederland sinds 1853.
R5600: CANNEGIETER, T. - Van Modern tot Rooms?
R5599: CANNEGIETER, T. - Nog eens: van Modern tot Rooms? Antwoord aan Dr. Gerard Brom.
Y0123: CANNEGIETER, D. - Goslinga-state te Hallum en hare bewoners.
T3161: CANNELL, J.C. - Het meesterboek der tooverkunst.
R8979: CANTER, BERNARD. - Dramatische Werken: Medea. De Bron der Jeugd. De Gijzelaars.
T1021: CANTER, BERNARD. - Mombakkes. De groote comediant. Een andere roman van dag- en voetlicht.
T4202: CANTRE, JOZEF, MUSSCHE, A.J. E.A. - Regenboog. Eerste Nummer, 't Jaar 1918. Verluid.
T9448: CANTRE, JOZEF. - Tentoonstelling gewijd aan het werk van jozef Cantre 3 - 16 juni 1949. Ingericht door Het Comite voor Aristieke Werking.
T9446: CANTRE, JOZEF. - Jozef Cantre. Tentoonstelling grafisch werk.
T9447: CANTRE, JOZEF / LOUIS LEBEER. - L'oeuvre grave de Jozef Cantre.
H7623: CANTY, KEVIN. - Paleisjes. Vertaling Frans van der Wiel.
T4516: CAPA, ROBERT. - Mensen in de oorlog. Foto's van Robert Capa.
B6292: CAPADOSE, A. - De Kracht des Geloofs, of Bijzonderheden uit het leven en lijden van D. Manuel Matamoros, gevangen om zijns geloofs wille in Spanje uit eenige zijner brieven opgemaakt.
L7781: CAPART, JEAN. - Makit. Een muizenhistorie ten tijde der Pharaos. Vertaling M. de Praetere.
K6957: CAPEK, KAREL. - Over Scandinavie. Vertaling W.A. Fick-Lugten. Illustraties van den schrijver.
L1967: CAPELLE, H. VAN & A.P. BOVENKAMP. - De Berghof. Hitlers verborgen machtscentrum.
Y0347: CAPELLEN VAN DE POLL, JOAN DERCK VAN DER. - Brieven van en aan Joan Derck van der Capellen van de Poll. Uitgegeven door W.H. de Beaufort. Meegebonden Brieven enz. Aanhangsel met register 1883. Uitgegeven door J.A. Sillem.
H8482: CAPIEU, HENRI / NICO HEUKELS. - Le torches de l'attente. De fakkels van het wachten. Vingt-deux psaumes contemporains. Tweeentwintig eigentijdse psalmen.
B9284: CAPOTE, TRUMAN. - De herfst van een jeugd. Vertaling Clare Lennart.
M7160: CAPOTE, TRUMAN. - De diamanten gitaar. Vertaling A. Nonymus.
K3940: CAPOTE, TRUMAN. - Een kerstherinnering. Vertaling Ingrid Toth en Eva Wolff.
M7156: CAPOTE, TRUMAN. - Een huis vol bloemen. Vertaling A. Nonymus.
H9722: CAPOUYA, EMILE. - Wilde vaart. Vertaling Johan Hos.
T0942: CAPPELLE, JOHANNES PIETER VAN. - Bijdragen tot de geschiedenis der wetenschappen en letteren in Nederland.
T1025: CAPPELLE, H. VAN. - Het Museum ten bate van het Onderwijs te 's-Gravenhage en zijne toekomst.
L6656: CARANSA, AB. - Van school verwijderd. Jood. Dokumenten betreffende de verwijdering van joodse leerlingen van Amsterdamse ambachtsscholen in 1941.
R4156: CARDAUNS, HERMANN. - FŁnfzig Jahre KŲlnische Volkszeitung. Ein RŁckblick zum Goldenen Jubilšum der Zeitung am 1. April 1910.
B3270: [TSJECHOV]. CARDORFF, PETER. - Cheov als Entwurf. Inventar einer Lebensperspektive.
R3612: CARLIER, MARC EN ADA DEPREZ. - Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle 1878-1897.
R3609: CARLIER, MARC EN ADA DEPREZ. - Muzen Album 1843-1848. De Vlaemsche Letterbode 1843-1845. Het Vaderland 1844-1845. Het Vaderland en de Vlaemsche Letterbode 1845-1846. De Vlaemsche Stem 1846-1853. De Moedertael 1849-1853. Bydragen van het Nederduitsch Tael- en Letterkundig Genootschap te Brussel 1848-1849.
M5823: CARLO, ANDREA DE. - Macno. Vertaling T. van Dijk.
M5836: CARLO, ANDREA DE. - Room trein. Vertaling T. Graftdijk.
M5822: CARLO, ANDREA DE. - Vogels voor kooien en volieres. Vertaling T. Graftdijk.
K5166: CARLYLE, THOMAS. - Zes lezingen over helden, heldenvereering en heldengeest in de geschiedenis. Vertaald door J. Wesselink-van Rossum.
R9609: CARLYLE, THOMAS. - Zes lezingen over helden, heldenvereering en heldengeest in de geschiedenis. Vertaald door J. Wesselink-van Rossum.
K0286: CARMIGGELT, S. - Trio voor een hand. 127 verhalen, ontleend aan Poespas, Mijn moeder had gelijk en Welverdiende onrust. Met illustraties van Peter Vos.
M4776: CARMIGGELT, S. - Mag 't een ietsje meer zijn? Een eigen keuze uit alle bundels. GeÔllustreerd door Peter Vos.
L1582: CARMIGGELT, S. - We leven nog.
K6604: CARMIGGELT, S. - Speciaal voor U.
M8361: CARMIGGELT, S. - Carmiggelt. een uitgave samengesteld ter gelegenheid van de bekroning van het oeuvre van Simon Carmiggelt met de vijfjaarlijkse prijs van de Amsterdamse Boekverkopers Vereniging.
K0410: CARMIGGELT, S. - De gedichten.
H4136: CARMIGGELT, S. - Kijk, S. Carmiggelt. De schrijver in beeld.
H0453: CARMIGGELT, S. - Mooi weer vandaag.
M9904: CARMIGGELT, S. - Ongeordend lezen. Gekozen door Kees Fens.
M3312: CARMIGGELT, S. - Oude mensen.
H0255: CARMIGGELT, S. - Poespas. Avonturen met katten.
L0976: CARMIGGELT, S. - S. Carmiggelt uit en over zijn werk.
H0451: CARMIGGELT, S. - Vergeet het maar. Een boek vol kronkels.
K9973: CARMIGGELT, S./A. VAN DUINKERKEN/J.W.F. WERUMEUS BUNING E.A. - Lof der tabak. Bezongen met pen, camera en tekenstift.
T1468: CARMIGGELT, S. - De sneehoed. Een oudejaarsverhaal. Geillustreerd door I. Spreekmeester.
L6432: CARMIGGELT, S. - Bemoei je d'r niet mee.
L6437: CARMIGGELT, S. - Toen... Een groet van de Stichting 1940-1945 met bijdragen van S. Carmiggelt en Peter van Straaten, ingeleiddoor Mr. A.H. van Namen.
W3224: CARMIGGELT, S. - Fluiten in het donker.
P2828: CARMIGGELT, S. - Johan Justus Jacob.
L7588: CARMIGGELT, S. - Speciaal voor U.
L8838: CARMIGGELT, S. - Welverdiende onrust.
B0426: CARMIGGELT, S. - Het klinkt soms wel aardig. Aforistische citaten. Samenstelling Gerd de Ley.
B1514: CARMIGGELT, SIMON. - Maatschappelijk verkeer. Keuze van de teksten S. Carmiggelt. Ingeleid door Kees Fens.
B3521: CARMIGGELT, S. & OTTO DICKE. - Articles de Paris. Notities van twee slenteraars.
B3531: CARMIGGELT, S. - Een hand vol speciale Kronkels. November 1976.
B3533: CARMIGGELT, S. - Een hand vol speciale Kronkels. November 1976.
B6496: CARMIGGELT, S. - Speciaal voor U.
B7631: CARMIGGELT, SIMON. - Kleine avonturen aan de tap.
B7808: CARMIGGELT, SIMON. - Leven met muziek.
B8239: CARMIGGELT, S. - Speciaal voor U.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

12/15