Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
K3647: BRANDT CORSTIUS, J.C. EN KAREL JONCKHEERE. - De literatuur van de Nederlanden in de moderne tijd.
R8358: [VONDEL]. BRANDT, G. - Leven van Vondel. Met eene inleiding en aanteekeningen voorzien door Eelco Verwijs.
R4245: BRANDT, WILLEM. - Het geheim.
H4320: BRANDT, WILLEM. - Tussen steen en bamboe.
K2997: BRANDT, WILLEM. - Pruik en Provo.
Y1825: BRANDT CORSTIUS, HUGO. - Vormen en woorden. Vermeerlezing 2003.
H4354: BRANDT, WILLEM. - Reizend achter het heimwee. Vroegere en latere verzen gekozen en ingeleid door Ed. Hoornik.
B3077: BRANDT, W., A. DONKER, A. KOSSMANN, B. STROMAN. - Victor E. van Vriesland. Een karakteristiek.
Y5069: BRANDT, WILLEM. - Demarcatielijn.
Y2413: PROOST & BRANDT. - De Papierkoerier. 31e jaargang, nr. 99.
Y2412: PROOST & BRANDT. - De Papierkoerier. 27e jaargang, nr. 89.
Y2411: PROOST & BRANDT. - blauw ?.
Y2410: PROOST & BRANDT. - Creature Comforts Annual Report.
B2993: BRANDT CORSTIUS, J.C. - Coolsingel, Boompjes en Laurenskerk in literatuur herschapen.
Y5874: BRANDT CORSTIUS, J.C. EN KAREL JONCKHEERE. - De literatuur van de Nederlanden in de moderne tijd.
R0453: BRANDT CORSTIUS, HUGO. E.A. - Forensen tussen literatuur en wetenschap. Voorwoord Martin van Amerongen.
H1945: BRANDT CORSTIUS, HUGO. - Water en vuur.
L7809: [THORBECKE] BRANDT-VAN DER VEEN, J. - Het Thorbecke-Archief 1798-1872. Eerste deel 1798-1820.
R3976: BRANDT, WILLEM. - Tropen.
L7796: BRANDT, WILLEM. - Geen sneeuw in Bethlehem. Drie kerstbelevenissen.
Y2415: PROOST & BRANDT. - De Papierkoerier. 30e jaargang, nr. 97.
Y2414: PROOST & BRANDT. - De Papierkoerier. 30e jaargang, nr. 98.
Y4850: BRANDT, WILLEM. - De Keerkringvogel.
Y4973: BRANDT, WILLEM. - De Aarde van Deli.
A0697: BRANDT CORSTIUS, J.C. - De dichter Herman Gorter. Drie opstellen.
Y4010: PROOST & BRANDT. - De Papierkoerier. nr. 100.
M8387: BRANDT CORSTIUS, J.C. - Het poetisch programma van Tachtig. Een vergelijkende studie.
R8694: BRANDT CORSTIUS, J.C. - Duel om het dichterschap. Herman Gorter en de school van Albert Verwey.
H1352: BRANDT, J. EN ZOON. - Nederlandse Bijbels en hun uitgevers 1477 - 1952.
L7865: [VONDEL] BRANDT, GEERAARDT. - Het leven van Joost van den Vondel. Inleiding P. Leendertz.
R1645: [THORBECKE] BRANDT- VAN DER VEEN, J. - Het Thorbecke-Archief 1798-1872.
T1137: [THORBECKE] BRANDT-VAN DER VEEN, J. - Het Thorbecke-Archief 1798-1872. Eerste deel 1798-1820.
B6023: BRANDT CORSTIUS, J.C. & J.G. PRAAS. - Nederlands Literatuuroverzicht.
Y4893: BRANDT CORSTIUS, J.C. - Het laat seizoen. De wedergeboorte der Nederlandse poëzie 1880-1900. Inleiding en keuze ....
Y4955: BRANDT, WILLEM. - Indonesië's voltooid verleden tijd. Oost-Indische Spiegel uit Nagelaten Papieren van F.J. van Emden en G.L. Tichelman.
R9197: BRANDTS BUYS, HANS & JOOP LOBLER (EDS.). - Klein Geuzenliedboek.
T3996: BRANDTS BUYS, M.A. - Muzikale vormleer.
K4824: BRANS, HANS. - DOL. Dooltocht door het leven. Een toneelstuk.
Y0070: BRANS, JAN. - Vlaanderen en de Idee Belge. Een antwoord aan de Belgicisten.
R4168: BRANTS, M. - Schets van een voorgeschiedenis der kultuur in Vlaanderen. Van den primitieven mensch tot den Frankischen mensch.
R0907: [GROEN VAN PRINSTERER, G.] BRANTS, JOHANNES LOUIS PETRUS. - Groen's geestelijke groei. Onderzoek naar Groen van Prinsterer's theorieen tot 1834.
H0738: BRASCH, R. - Dreimal Schwarzer Kater. Aberglaube, Sitten und Gewohnheiten und ihre merkwurdigen Ursprunge.
H8341: BRASILLACH, ROBERT. - Onze vooroorlogstijd. Vertaling Piet Beek.
B6474: BRASILLACH, ROBERT. - Onze vooroorlogstijd.
B1763: BRASSER, FONS. - Water Towers, Watertorens, Wasserturme.
L5430: [BECKETT] BRATER, ENOCH. - Why Beckett.
R9485: BRATTINGA, PIETER. - 60 Plakate. Neun holländische Graphiker 1956-1970. Einflüsse auf die niederländische Plakatkunst in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
M2126: BRATTINGA, PIETER. - Planning for industry, art & education. As executed by Pieter Brattinga. Introduced by Louis Dorfsman and Theo Crosby.
R9086: BRATTINGA-KOOY, WILLEMYN. - Regie: Paul Huf. Het succesverhaal van een serieuze fotograaf.
T3959: BRAUKSIEPE, W.H. - Zin en wezen van de perswetenschap.
R7558: BRAUN, LILY. - De vrouwenkwestie. Haar historische ontwikkeling en haar economische kant. Uit het Duitsch vertaald door J.F. Ankersmit. Voorrede F. van der Goes.
Y1838: BRAUN, FRIEDRICH EDLER VON. - Was wird aus Europa?
Y1628: BRAUN, FRANZ UND A. HILLEN ZIEGFELD. - Geopolitischer Geschichtsatlas. 3 Teile in einem Bande. 240 Karten auf 100 Tafeln. Das Altertum, Das Mittelalter, Die Neuzeit.
T2646: BRAUN, LILY. - De vrouwenkwestie. Haar historische ontwikkeling en haar economische kant. Vertaald door J.F. Ankersmit. Voorrede F. van der Goes.
T5850: BRAUNTHAL, ALFRED. - Die Entwicklungstendenzen der kapitalistischen Wirtschaft.
T6195: BRAUTIGAM, JOH. - Het vlootgevaar 1930. 120 millioen voor den bouw van oorlogsschepen.
T2804: BRAUTIGAM, JOH. - Het vlootgevaar 1930. 120 millioen gulden voor den bouw van oorlogsschepen.
R4025: BRAUTIGAM, GERDA & JAN LIBER. - Het kwaad der waarzeggerij. Reportage van de zelfkant der samenleving.
Y2463: BRAVE-MAKS, M.H. - De Koningin in Londen.
W0252: BRAVEN, TEN. - Lekkere literatuur.
L3675: BRAY, BERNARD ALAIN. - Jean Chapelain. Soixante-dix-sept lettres inedites a Nicolas Heinsius (1649-1658).
T8295: BRECHT, BERTOLT. - De kaukasische krijtkring. Vertaling Gerrit Kouwenaar.
M5931: BRECHT, BERTOLT. - Leesboek. Vertaling M. Mooy.
W6609: BRECHT, BERTOLT. - In afwachting van zware stormen. Vertaling M. & L. Coutinho.
T8330: BRECHT, BERTOLT. - Trommelen in de nacht Man is man.
B2980: BRECHT, BERTOLT. - Hundert Gedichte 1918-1950.
T6280: BRECHT, BERTOLT. - Een engel verleid je niet. Twintig liefdesgedichten. Gekozen en vertaald door Gerda Meijerink.
T2652: BRECHTS, BERTOLD. - Droestuiversroman. Vertaling Felix van Zijll.
T9655: BREDA, JAN VAN. - Zo leer ik schrijven deeltje 1 t/m 5.
R5264: BREDERO. - Catalogus der Brederoo-tentoonstelling in de Universiteits-Bibliotheek te Amsterdam maart 1885.
R3038: BREDERO, G.A. - De werken van G.A. Bredero. Volledige uitgave naar de beste oude drukken bezorgd en opgehelderd door J. Ten Brink, H.E. Moltzer, e.a. Algemeene inleiding van G.Kalff.
L1339: BREDERO, G.A. - Moortje.
K9278: BREDERO, G.A. - Spaanschen Brabander, Jerolimo.
R5296: BREDERO. MOLTZER, H.E. - Brederoo's Liedtboeck.
B7710: BREDERO, G.A. / STUIVELING, G. - Memoriaal van Bredero. Documentaire van een dichterleven. Samengesteld door...
T9734: BREDERO, G.A. - Toneelwerk: Griane; Klucht van de koe; Spaanschen Brabander.
L8399: BREDERO. - Brederoo-Album. Feestnommer van Oud-Holland. Nieuwe bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlandsche Kunst, Letterkunde, Nijverheid, enz. onder redactie van N. de Roever. Tweede jaargang.
T4662: BREDERO, A.H. - Magister Peter Abelard (1079-1141). De rampspoed van een gedreven schoolmeester.
K2253: BREDERO, G.A. - Werken van G.A. Bredero. Met inleiding en aanteekeningen van J.A.N. Knuttel. Deel I en II: Dramatische werken. Deel III: Liederen en gedichten. Proza.
K2270: BREDERO, GEBRAND ADRIAENSZ. - Aendachtigh Liedt. Bloemlezing uit de religieuze gedichten. Gekozen en toegelicht door J. Meerkerk.
H0505: BREDERO, G.A. - De werken van G.A. Bredero. Volledige uitgave naar de beste oude drukken bezorgd en opgehelderd door J. Ten Brink, H.E. Moltzer, e.a. Algemeene inleiding van G.Kalff.
M3914: BREDERO, G.A. / STUIVELING, G. - Memoriaal van Bredero. Documentaire van een dichterleven. Samengesteld door...
M3917: BREDERO, G.A. - Toneelspelen. Samengesteld en ingeleid door A. Keersmaekers.
Y0954: BREDERO, G.A. - De Spaanse Brabander Tekst / Documenten / Achtergronden. Samengesteld door Guus Rekers
B7232: BREDERO, G.A. - Spaanschen Brabander. Ierolimo. Ingeleid en toegelicht door H. Prudon.
L1152: BREDERO, GERBRAND ADRIAENSZ. - Bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door M.G. Schenk.
B1455: BREDERODE, G.A. - Groot Lied-Boek. Naar de oorspronkelijke uitgave van 1622.
B3328: BREDERODE, DESANNE VAN. - Mensen met een hobby.
A0881: BREDERODE, G.A. - Groot Lied-Boek. Naar de oorspronkelijke uitgave van 1622.
Y4539: BREDIUS, A. EN E.W. MOENS. (RED.). - Oud-Holland. Nieuwe bijdragen voor de geschiedenis der Nederlandsche Kunst, Letterkunde, Nijverheid enz. Twaalfde Jaargang, eerste aflevering.
B0389: BREDOW, G.G. - Merkwaardige voorvallen uit de Algemeene Geschiedenis, tot op Onze Tijd. Geschikt voor het Eerste Onderwijs in de Geschiedenis, bijzonder voor de scholen.
Y1097: BREDOW, G.G. - Merkwaardige voorvallen uit de Algemeene Geschiedenis, tot op Onze Tijd. Bewerkt naar het Hoogduitsch.
W7226: BREE, COR VAN. - Lotgevallen van de Codex Argenteus. De wisselende waarde van een handschrift. Vierde Bert van Selm-lezing.
K2353: BREE, L.W. DE. - Het platteland leert lezen en schrijven. Het lager onderwijs op het platteland in de eerste helft der 19e eeuw.
L6604: BREEBAART, M.J.P.CH. - Is. Querido's Jordaan als episch kunstwerk.
W7991: BREECE, HANNAH. - Een dame in het oude Alaska. Samengesteld en geredigeerd door Jane Jacobs. Vertaling Ineke v.d. Elskamp.
H9307: BREEDT BRUYN, MARTJE (ED.). - Mijn ondeugd. Twintig jaar VN's lezersoproep.
B4141: BREEDVELD, WILLEM & JOHN JANSEN VAN GALEN. - Gaius. De onverstoorbare gang van W.F. de Gaay Fortman.
Y1547: BREEDVELD, J.J. - Inventaris van het archief van het Weeshuis der Gereformeerden binnen Delft. In opdracht van Regenten.
R7462: BREEJEN, A DEN. E.A. - De kwestie Nieuw-Guinea. Rapport van de Sociaal-Democratische Studievereniging (S.D.S.V.).
L5994: BREEK, BENJAMIN. - Critische existentiephilosophie en christelijk geloof. Een studie over de ethische en godsdienstwijsgerige geschriften van Heinrich Barth.
R0461: BREEKVELDT, W.F.G. / J.D.F. VAN HALSEMA / E. IBSCH / L. STRENGHOLT (EDS.).STUDIE - De achtervolging voortgezet. Opstellen over moderne letterkunde aangeboden aan Margaretha H. Schenkveld.
T0302: BREEMER, JOPIE. - De groote beer in 't luchtruim. Een keuze uit De ontboezemingsbundel van Jopie Bremer. Ingeleid door Enno Endt.
L7829: BREEMER, JOPIE. - De ontboezemingsbundel van Jopie Breemer. Met een inleiding van Gerrit Komrij.
Y0473: BREEN, LEO VAN. - Licht aan de Kim. Spreekkoor voor de Vrede.
Y1884: BREEN, JOH. C. - De Nassau's in de Nederlanden voor Willem van Oranje.
Y0210: BREEVOORT, JOHANNA. - Nooit eene andere vriendin. Geillustreerd door O. Geerling.
K3065: BREGSTEIN, PHILO. - Het Sabbatjaar.
R8600: BREGSTEIN, PHILO. - Op zoek naar Joods Amsterdam.
H1932: BREGSTEIN, M.H. - Afscheidscollege.
Y2647: BREKELMANS, MICHAEL. - Slot Loevestein.
Y1233: BREKELMANS, F.A. - Kasteel Bouvigne Hoogheemraadschapshuis. Geschiedenis van het Kasteel Bouvigne te Ginneken.
Y3806: BREKELMANS, MICHAEL. - De Gevangenpoort.
B2628: BREMMER, JAN / CEES BAKHUIZEN E.A. - Van Landrotten en Zeeschuimers. Opstellen aangeboden aan H.T. Wallinga.
Y5554: BREMMER, H.P. - Beeldende Kunst. 12e jaargang 1924. Nrs: 1 t/m 12. Met 96 losse Platen.
B3549: BREMS, HUGO EN WILLY SPILLEBEEN. - Gedichten 2001.
T1655: BREMS-VAN BELLE, G. - Tijdschrift voor Filosofie. Registers 1964-1988.
T8363: BREMS, HUGO. - De dichter is een koe. Over poëzie.
T8996: BREMT, STEFAAN VAN DEN. - Kromzang.
R5901: BRENDEL, C.J. - Doetinchem in de frontlijn.
Y3797: BRENDER A BRANDIS, G. - Taal- Dicht- en Letterkundig Magazijn;: of Verzameling van Verhandelingen, de taal- dicht- en letterkunde betreffende; benevens eenige dichtstukken: ten nutte onzer Dichtlievende Landsgenooten byeen vergadert en uitgegeven.
T3149: BRENNER, MADME. - Gymnastiek voor meisjes. Een handleiding voor onderwijzeressen, ouders, enz. Vertaling H.A. Krooneman. Met 22 platen.
H7918: BRENTANO, CLEMENS. - Geschichte vom braven Kasperl und dem schonen Annerl.
B6184: BRENTANO, CLEMENS / KURT LOB. - Die mehreren Wehmuller und ungarischen Nationalgesichter.
T8071: BREPOELS, JAAK. - Wat zoudt gij zonder 't werkvolk zijn? Anderhalve eeuw arbeidersstrijd in Belgie. Deel 2: 1966-1980
T5289: BRESLAUER, BERND H. - Glanz und Elend der Antiquare.
W2114: BRESNER, LISA - De vrouwenboetseerder. Vertaling Jan Versteeg.
B5084: BRESNER, LISA - Mijn innige vijandin. Roman. Uit het Frans vertaald Jan Versteeg.
Y1550: BRESSON, AUGUSTE. - l'Avenement de Guillaume Trois. 1849.
T1749: BRETONNE, RESTIF DE LA. - De liefdesavonturen van monsieur Nicolas. Amoureuze belevenissen tijdens de Franse revolutie.
T1750: BRETONNE, RESTIF DE LA. - De liefdesavonturen van Monsieur Nicolas. Bewerking Halbo C. Kool.
M3500: BRETT, GUY. - Through our own eyes. Popular art and modern history.
R8783: BREUER, J.H. - Sociaal Alarm! Hebben allen hun dagelijksch brood?
T1029: BREUGELMANS, RENE. - Jacques Perk.
B4431: BREUGELMANS, R. - 107 maal Sub Signo Libelli. Een bibliografie van de Pers, zomer 1974 - oktober 1983. Met uittreksels uit het logboek van de Pers tot eind 1980 door Ger Kleis en een inleiding van Rudi Ekkart.
T7569: BREUGHEL, G.P.C. - Gedenkschrift van Spreekwoorden door Pieter Breughel Jr. 1623.
L4661: BREUKERS, EUGENIE M. J. - De bijdrage van Ludwig Klages tot de algemene psychologie.
Y2314: BREUKERS, CHRETIEN. - De zomer haalt nog één keer uit. Gedichten.
R5332: BREY, BART. - Es lebe das Nadaismus!
L3621: BREYTENBACH, BREYTEN. - Africa needs to reinvent itself in order to survive. Met voorwoord van Joop van Tijn.
P0490: BREYTENBACH, BREYTEN. - Sporen van de kameleon. Vertaling Mea Flothuis.
W0759: BREYTENBACH, BREYTEN. - Spiegelbeelden van een boek Mouroir. Vertaling Gerrit de Blaauw.
W3199: BREYTENBACH, BREYTEN. - De boom achter de maan. Vertaling Adriaan van Dis.
T8653: BREYTENBACH, BREYTEN. - Spiegeldood. Verhalen uit Mouroir. Vertaald door Gerrit Blaauw.
L9846: BREYTENBACH, BREYTEN E.A. - Dichters in Durban.
B9096: BREYTENBACH, BREYTEN. - Eklips. Die derde bundel van die ongedanste dans. Verse.
B0706: BRIAN, DENIS. - The True Gen. An intimate portrait of Ernest Hemingway by those who knew him.
T5235: BRIAND, ARISTIDE. - De Algemeene Werkstaking en de Revolutie.
B5980: BRICKLAYER, PETER. - Holland's House. A nation building a home. A short story told. With pictures by Jo Spier.
T4070: BRIDGEMAN, HARRIET UND ELIZABETH DRURY (EDS.). - Geschichte der Textilkunst.
W9851: O'BRIEN, EDNA. - Een heidens oord jaren van onschuld. Vertaling F. van der Velde.
K3540: O'BRIEN, EDNA. - Het huis van mijn dromen. Vertaling F. van der Velde.
L8865: BRIERLEY, ANTHONY ET AL. - Eyewitness Travel Guides: Florence & Tuscany.
Y2331: BRIERS, GEERT. - Zullen we ooit vulkanen zijn.
Y1615: BRIET, P.E. - Het Arbeidscontract. Practische handleiding en eenvoudige verklaring voor ieder, die in het dagelijksch leven de bepalingen der nieuwe wet moet kennen.
Y3108: BRIL, MARTIN. - Nieuwe avonturen van Evelien.
T8717: BRIL, MARTIN. - Jongensjaren.
Y5295: BRIL, MARTIN. - Krantenknipsels van/over Martin Bril.
Y5718: BRIL, MARTIN. - Verzameld werk. Gedichten.
L4472: BRIL, W.G. E.A. - Voor drie-honderd jaren, Volks-Bladen ter herinnering aan de schoonste bladzijden uit onze geschiedenis.
Y3765: BRIL, MARTIN. - De Afsluitdijk en verder.
Y5963: BRILL, E.J. - Uitgeverij E.J. Brill, Leiden. Map met catalogi, prospectusen, kaartjes.
B5023: LUCHTMANS & BRILL. - Luchtmans & Brill Driehonderd Jaar Uitgevers en Drukkers in Leiden 1683-1983.
B3442: BRILL, WILLY & ARIANE ZWIERS (EDS.). - Doordrenkt van jou als aarde na een lenteregen. De mooiste Jiddische liefdespoëzie.
B8109: BRILL, PAUL. (RED.). - Opmaat van een nieuwe eeuw. Hoofstukken uit het Nederlandse fin de siecle.
Y0397: BRINGHURST, ROBERT. - Palatino. The Natural History of a Typeface.
R2406: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 12: Letterkundige Mengelingem. Klaasje Zevenster in China. Victor Hugo en Madame Drouet. Marcellus Emants. Sacher-Masoch. De staart van Emile Zola en het duumviraat Vast-Ricouard. Het Haagsche Tooneel. Nieuw licht over Betje Wolff. Het zeventiende letterkundig congres te Mechelen. Amadis Romans.
R2408: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 20: De Amsterdamsche Tentoonstelling. Max Rooses over de jongste richting in de Letteren. Gustave Aimard. De Gamelan te Amsterdam. De uniform van een Oost-Indische mineur. Hendrik Conscience. Brooshooft en Van Eeden. Sapho van Daudet. Nederlanders over Shakspere. Rouher en Rougon. Oom Paul, Smit en du Toit. I.F.J. Heremans. Clara van Marie van Buren. Edmond de Goncourt. Leconte de Lisle. Langs den Nijl van M. Emants. Eene bibliographie van Bredero. Het eeuwfeest van Bredero.
R2404: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 3: De Litteratuur der Reinaert-sagen. Marie de Fuldau. Bilderdijk. Dr. A. Pierson. Dr. B. Ter Haar. Prof. J.J. Van Oostzee. De Vlamingen over Multatuli. Lindo en Cremer. Dr. J.P. Heye. Anna Rooze van J.J. Cremer. Mr. Jacob van Lennep.
R2405: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 5: Haagsche kleinigheden. Robert Hamerling. Schetsen uit den oorlog van 1870 en 1871.
R2403: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 2: Lord Edward Bulwer Lytton.
B1588: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 8: Victor Hugo. Jules Janin. De Nederlandsche Taal- en Letterkundige Kongressen. Henri Rochefort. Frits Reuter. Arsene Houssaye. Henri Havard. Edmondo de Amicis.
B7894: BRINK, JAN TEN. - Brechtje Spieghels. Eene novelle uit de geschiedenis der Nederlandsche letteren.
B3916: BRINK, ALIJD. - Groeien naar een onderdak. Een relaas.
L0951: BRINK, H.M. VAN DEN. - Hart van glas. Roman.
L1778: BRINK, JOS. - "Op weg naar Bethlehem". Nieuwe kerstgedichten.
B1587: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 15: Vondel's Gijsbreght. Bouvard en Pecuchet. Hooft in Italie. Vosmaer's Amazone. Gedenkfeest van Hooft. De tijdvakken der Nederlandsche Lettergeschiedenis. Jong Holland in 1881. Bladen uit mijn Leekeboek door Dominee Courier, 1-IV.
T3976: BRINK, EDVARD EN GEORGE HOFMANN. - Cato en de Piccolo. (im Hotel zur grunen Wiese).
R1026: BRINK, J. TEN. - Drie volksliederen.
B1585: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 13: Emile Zola.
R2411: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 20: De Amsterdamsche Tentoonstelling. Max Rooses over de jongste richting in de Letteren. Gustave Aimard. De Gamelan te Amsterdam. De uniform van een Oost-Indische mineur. Hendrik Conscience. Brooshooft en Van Eeden. Sapho van Daudet. Nederlanders over Shakspere. Rouher en Rougon. Oom Paul, Smit en du Toit. I.F.J. Heremans. Clara van Marie van Buren. Edmond de Goncourt. Leconte de Lisle. Langs den Nijl van M. Emants. Eene bibliographie van Bredero. Het eeuwfeest van Bredero.
B7748: BRINK, JAN TEN. - Parijs tijdens de Witte Terreur. Twee delen.
M2581: BRINK, JOS. - Noesse.
L5052: BRINK, ANTONI. - De Demokratie bij Demosthenes. With a summary in English.
Y0267: BRINK, J. VAN DEN. - De groote Vraag.
B9395: BRINK, JAN TEN EN CD. BUSKEN HUET. - Brieven aan de uitgever van het tijdschrift Nederland 1873-1886. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door L. Brummel.
B0671: BRINK, J. TEN. - Geschiedenis der Noord-Nederlandsche Letteren in XIXe Eeuw, in biographieen en bibliographieen 1830-1900. Drie delen.
L6379: BRINK, JAN TEN. - Jan Starter en zijn Wijf. Eene novelle.
B1586: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 14: De Renaissance in Nederland. Noord- en Zuid-Nederlandsche Letterbond. De Bornier. Virginie Loveling. J.J. Cremer. De Heldendaden van den Vernuftigen Jonkheer de Ponthan. Een Standbeeld voor Spinoza.
T1210: BRINK, M. V.D. - De Vrijdenker en de problemen van deze tijd.
L4226: BRINK, JAN TEN. - Dr. Nicolaas Heinsius Jr., Eene studie over den Hollandschen Schelmenroman der zeventiende eeuw.
R2416: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 6: Charles Dickens. Zijn eerste Romans.
R2415: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 15: Vondel's Gijsbreght. Bouvard en Pecuchet. Hooft in Italie. Vosmaer's Amazone. Gedenkfeest van Hooft. De tijdvakken der Nederlandsche Lettergeschiedenis. Jong Holland in 1881. Bladen uit mijn Leekeboek door Dominee Courier, 1-IV.
T1767: BRINK, RUDOLF E.M. VAN DEN. - Economische structuur en ontwikkeling van de informatiemedia in Nederland 1938-1985, in het bijzonder die met betrekking tot de uitgeverij.
H3974: BRINK, R.E.M. VAN DEN. - De uitgever heeft vele gezichten. Met een voorwoord van Aize de Visser.
R2409: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 6: Charles Dickens. Zijn eerste Romans.
B3918: BRINK, ALIJD. - Nu de huid van de dag is weggeworpen.
Y5750: BRINK, JAN TEN. - Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Geïllustreerd onder toezicht van J.H.W. Unger.
R2418: BRINK, JAN TEN. - Nieuwe romans. Alphonse Daudet. Emile Zola. Georg Ebers. H.J. Schimmel. Ferdinand Fabre.
R2413: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 13: Emile Zola.
R2414: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 14: De Renaissance in Nederland. Noord- en Zuid-Nederlandsche Letterbond. De Bornier. Virginie Loveling. J.J. Cremer. De Heldendaden van den Vernuftigen Jonkheer de Ponthan. Een Standbeeld voor Spinoza.
R2412: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 9: Nieuwe Haagse Kleinigheden (1875-1876). E.J. Potgieter. H.C. Andersen. Jules Verne. Victorien Sardon. Alphonse Dandet. Robert Hamerling.
R1000: BRINKGREVE-WICHERINK, TINE. - In ijzeren greep.
Y1865: BRINKGREVE, M.R.J. EN P.H. DAMSTE. - Gaudentes Rure Camenae. Tekst.
L6363: BRINKHOFF, JOHANNES M.G.M. - Woordspeling bij Plautus.
R0840: BRINKMAN, MAARTEN. - Negentig jaar Sociaal-Democratie in boek en tijdschrift.
T8174: BRINKMAN, WIM. - Negev.
Y5563: BRINKMAN, N.C. WED. VAN C. VAN STREEK. - De Triumph der Vrijheid. Tooneelspel.
Y2452: BRINKMAN. - Brinkman's catalogus van de nieuwste en meest gevraagde werken op het gebied van Handelswetenschappen.
H0049: BRISON, CHARLES. - Felicien Rops. Eine Monographie mit 136 Bildwiedergaben.
T5736: BROBY-JOHANSEN, RUDOLF. - Den danske billedbibel de middelalderlige kalkmalerier i de danske kirker, et udvalg samlet af R. Broby-Johansen med tekst fra Bibel og samtidige kilder.
H2747: BROBY-JOHANSEN, R. - Kleiding en het AaBe ervan. Vertaling John Kooy.
R6635: BROCARDUS MEIJER, DR. - Titus Brandsma.
K0185: BROCH, HERMANN. - Vrouwen. Vertaling M. Coutinho.
L8976: BROCHURE. - Suriname het land der bekoring, maar toch het land der beproeving.
Y2405: CONVOLUUT VAN 28 SOCIALISTISCHE BROCHURES. - J.E.W. Duijs: Overzicht der stemmingen in de Tweede Kamer, gedurende de jaren 1901-1905. J.Jansen: De Sociaal-Democratie en Waarom, hoe en waarmee zij bestreden wordt. Jos. Loopuit: Op, voor de Vrijheid! W.H. Vliegen: Arbeiderspensionneering. J. van den Brink: Kan of moet een Katholiek Socialist zijn? De Socialisten in het Parlement I-II -III-IV. De onafhankelijke Vakbeweging en de S.D.A.P. P.J. Troelstra: Revolutiebouw. D. Hans: De Man der Kleine Luyden. M. Beversluis: De val van A. Kuyper een zegen voor ons land en volk. Hoe worden de belangen behartigd van hen, die geen kiesrecht hebben? De Vrouw in onze Wetgeving. Jos. Loopuit: Christelijke vakaktie in theorie en praktijk. De Christelijken en de Arbeidersbeweging. Een Proletarier: Het laatste woord in den Klassenstrijd. H. Hoogeveen: Gedragboekje der geheele geestelijkheid van de zesde tot de zestiende eeuw en de biecht. De Christelijke Sociologie in vijf en twintig stellingen. N. Oosterbaan: Socialisme en Stofvergoding. H. Gorter: Sociaal-Democratie en Anarchisme. A.K. Klaren: Om onzer kind'ren wil! De Calvinist en het Alcoholisme. Frans Schaap: Faillissement Goudexploitatie-Mij. Mindrineti. W.P.G. Helsdingen: Volkscatechismus. A.B. Soep: Waarom ik tegen Staatspensioneering ben. Resoluties 1894-1904 benevens beginselverklaring.
T6465: BROCKDORFF-RANTZAU, GRAAF. - Duitschland's Buitenlandsche Politiek. Redevoeringen van Graaf Brockdorff-Rantzau op 14 Februari 10 April en 7 Mei 1919.
L4576: BRODRICK, J. - Saint Peter Canisius, S.J. 1521 - 1597.
R7042: BRODRICK, JAMES. - De heilige Franciscus Xaverius 1506-1552.
L7458: BROECK, L.B. DE. - Contribution a l'Atlas linguistique du Congo belge. 60 mots dans les parlers du bassin du Haut-Congo. Fascicules 1 a 5.
T8622: BROECK, WALTER VAN DEN. - Brief aan Boudewijn.
L3720: BROECK, WALTER VAN DEN. - Lang weekend. Een feuilleton. Met een nawoord van Jos Borre.
L1885: BROECK, WALTER VAN DEN. - Aantekeningen van een stambewaarder. Een boekwerk.
L1886: BROECK, WALTER VAN DEN. - De troonopvolger.
L9916: BROECK, WALTER VAN DEN. - De horzel in de nek.
L9869: BROECK, STEFAN VAN DEN. - Morgenrood. Een Joyride.
L9877: BROECK, WALTER VAN DEN. - Het leven na beklag. Het beleg van Laken 4.
L9762: BROECK, WALTER VAN DEN. - De dag dat Lester Saigon kwam. Een doorkijkroman.
L9717: BROECK, WALTER VAN DEN. - Lang weekend. Een feuilleton.
L9650: BROECK, WALTER VAN DEN. - Het gevallen baken. Het beleg van Laken 3.
L9396: BROECK, WALTER VAN DEN. - Tien jaar later: 't Jaar 10.
L9397: BROECK, WALTER VAN DEN. - Het wemelbed. Een toneelstuk in 6 taferelen.
Y5199: BROECKAERT, JAN. - Elizabeth van den Hove. Nederlandsche dichteres (1666-1751).
T9236: BROECKX, JAN. - Van 't Kanarievogelken. Getoonzet door Jan Broeckx. Gedicht Lambrecht Lambrechts.
T9235: BROECKX, JAN. - Het Ruiterken getoonzet door Jan Broeckx. Gedicht Lambrecht Lambrechts.
T9234: BROECKX, JAN. - In den toren. Getoonzet door Jan Broeckx. Gedicht van H. van Tichelen.
T9227: BROECKX, JAN. - Grootjes Koekebak. Getoonzet door Jan Broeckx.
T9237: BROECKX, JAN. - Het Matroosje. Getoonzet door Jan Broeckx. Gedicht Lambrecht Lambrechts.
T9084: BROEDELET, JOH. W. - Hofstad. Deel Twee.
T6952: BROEDELET, JOH. W. - De wapens neder!! Vrij naar Barones von Suttner. Geillustreerd door W.H. Koppenol.
T6879: BROEDELET, LUCIE. - Idylle.
Y2551: BROEDERS, P.O. - Handleiding bij den cursus voor lopend schrift.
Y2521: BROEDERS, P.O. - Cursus voor Loopend schrift. 1, 2,3, 4,5, 7 en 8.
P2656: BROEK, PETER DE. - Limericks. Verzameld en bekeken door ... Met illustraties van Verdi.
R0318: BROEKE, LEONARDUS VAN DEN. - Jos. A. Alberdingk Thijm bij het eeuwfeest zijner geboorte herdacht in zijn sterfhuis.
R7572: BROEKHUIS, HUB. - De Amsterdamse makelaar.
R4264: BROEKHUIS, HANS S. - Met Verschuldigde Achting. Honderdvijfentwintig jaar boekhandel Kooyker te Leiden 1863-1988.
T3903: POOT EN VAN BROEKHUIZEN. - poëzie.
B7799: BROEKHUIZEN, J. VAN. - Nederlandsche Gedichten. Uitgegeven en toegelicht door R.A. Kollewijn.
R9898: BROEKHUIZEN, JOHANNA VAN. - Torinkies.
L4192: BROEKHUYSEN, JOHAN. - Studies over het dialect van Zelhem in de Graafschap Zutfen.
H9989: BROEKMEIJER, M.W.J.M. - Alarm ... starten! Het Nederlandse luchtwapen in de meidagen van 1940.
K0035: BROEKMEIJER, M.W.J.M. - Vliegers. Luchtoorlog 1940-1945.
R0466: BROENS, RUUD. (SAMENSTELLER). - S. Carmiggelt. Bibliografie.
B1168: BROERE, C. (ED.). - De brief van den hoogleeraar M. Siegenbeek aan den heer Mr. Groen van Prinsterer.
L8623: BROERE. - Beschouwing der Geschiedenis.
T8442: BROERSMA, ROUKE G. - De Hoge Veluwe en andere toponiemen.
K5108: BROERSMA, S.J. EN R.K. BROERSMA-LUOMAJOKI. - Domeinen der Finse Literatuur.
L9226: BROES, WILLEM. (1766-1858). - De Evangelische Godsdienst, haar inhoud en hooge waarde, opgelegd in breede tekstenrol, ten gebruike van de Kerkelijke Leerrede en den Bijbelschen Almanak. In drie afdeelingen. Nader in tien hoofdstukken.
M7796: BROGGER, SUZANNE. - Brogstukken. Reportages en essays. Vertaling U. Jansz.
K6469: BROGGER, SUZANNE. - Kat van jade. Een familiesage. Vertaling Gerard Cruys.
M9994: BROGGER, K.F. - Erotiek en politiek in het oude Rome. Vertaling S. Ferwerda.
M7795: BROGGER, SUZANNE. - Ja. Vertaling Gerard Cruys.
M7794: BROGGER, SUZANNE. - Wegen en dwaalwegen van de liefde. Vertaling G. Kruisman.
R2512: BROK, HAR. - Enkele bloemnamen in de Nederlandse dialekten. Etnobotanische nomenclatuur in het Nederlandse taalgebied.
L5290: BROK, CAROLUS J.M. - De verhouding Openbaar-Bijzonder Onderwijs in Breda gedurende de Negentiende Eeuw.
R5065: BROKKEN, JAN. - Voel maar.
L1893: BROKKEN, JAN. - De blinde passagiers.
K1070: BROKKEN, JAN / BOUDEWIJN BUCH / CHARLES DARWIN. - Naar huis.
R9704: BROKKEN, JAN. - Feininger voorbij. Novelle.
L4083: BROM, EDUARD. - Opgang. Verzen.
C1250: [MULTATULI] BROM, GERARD. - Multatuli.
L0077: BROM, GERARD. - Bijbel en romantiek.
B3925: BROM, EDUARD. - Dante's opgang. Sonnetten.
B7095: BROM, GISBERT. - Archivalia in Italie. Belangrijk voor de geschiedenis van Nederland. Eerste deel, eertste stuk en tweede stuk: Rome. Vaticaansch archief. Tweede deel: Rome. Vaticaansche Bibliotheek.
T2757: BROM, GERARD. - Herleving van de kerkelike kunst in katholiek Nederland.
L2434: BROM, GERARD. - Areopaag.
L0590: BROM, GERARD. - Geschiedschrijvers van onze letterkunde.
R1344: BROM, GERARD. - Barok en Romantiek.
L2602: BROM, GERARD. - Schilderkunst en litteratuur in de 19e eeuw.
K6149: [MULTATULI] BROM, GERARD. - De herziening van Max Havelaar.
B3883: [VONDEL] BROM, GERARD. - Vondels bekering.
K8983: BROM, GERARD. - De omkeer in 't studenteleven.
B7744: BROM, GERARD. - Hollandse schilders en schrijvers in de vorige eeuw.
T9154: BROM, GERARD. - Romantiek en Katholicisme in Nederland. Eerste deel: Kunst.
B8842: BROM, GERARD. - Herleving van de wetenschap in katholiek Nederland. Gedenkboek.
T1751: BROM, GERARD. - Java in onze kunst.
B2418: BROM, GERARD. - Schaepman's Frans Hals. Verklaard door ...
T4272: BROM, GERARD. - De Nieuwe Kruistocht. Drankweergeschiedenis van Rooms Nederland. 1895--1907.
B7215: BROM, GERARD. - Alberdingk Thijm.
B0962: [VONDEL] BROM, GERARD. - Vondels geloof.
H2287: BROM, GERARD. - Alfons Ariëns. Twee delen.
L8263: BROM JR., A. - Utrechtse Miniaturen 1415-1475.
L6825: BROM, G. - Nederlandsche geschiedvorsching in Rome.
B7911: BROM, GERARD. - Het Wilhelmus en de Bijbel.
R3931: BROM, G. - H.J.A.M. Schaepman.
K2451: BROM, GERARD. - Vijf studies.
L5523: BROM, GERARD. - Le romantisme de Tolstoi.
H6110: BROMBERG, PAUL / ARNOLD CLERX / FRE DOMMISSE. E.A. - Tweeentwintig biografieen.
R1363: [WERKMAN] BROMBERG, PAUL (ED.). - Werkman.
Y4892: BROMMER, BEA. - Reizen door Oost-Indie. Prenten en verhalen uit de 19e eeuw.
H3077: BRONGERS, J.A. - Boekwoorden woordenboek. Rondgang door de boekenwereld.
R6001: BRONGERS, J. AYOLT. - Druk werk in Amersfoort.
L4003: BRONGERS, J.A. - Oorbare zaken.
R3233: BRONGERS, G.A. - Antieke rariteiten.
R3759: BRONGERS, H.A. - De Jozefsgeschiedenis bij Joden, Christenen en Mohammedanen.
R1360: BRONGERSMA, L.D. - Contributions to Indo-Australian Herpetology.
Y1214: BRONGERSMA, L.D. EN G.F. VENEMA. - Het Witte Hart Van Nieuw-Guinea. Met de Nederlandse Expeditie Naar Het Sterrengebergte.
T7419: DE BRONK. - De Bronk. Limburgs Maandblad 3e jaargang 1956. no 11 en 12.
Y5337: BRONKHORST, LEO. - Galoeth.
Y2534: BRONSVELD, A.W. - Vaderlandsch leesboek voor de volksschool. Tweede stuk: Onze geschiedenis.
Y0299: BRONTE, CHARLOTTE. - Jane Eyre. Een autobiografie. Vertaling Heleen Kost.
C1019: BRONZWAER, W.J.M. - Vormen van imitatie. Opstellen over Engelse en Amerikaanse literatuur.
B4413: BROOD, P / P. NIEUWLAND EN L. ZOODSMA. (RED.). - Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795.
H9117: BROOKE, JOCELYN. - Het teken van een getrokken zwaard. Vertaald uit het Engels door Martha Heesen en van een nawoord voorzien door Hans W. Bakx.
M3204: BROOKE, DINAH. - Het Italiaanse liefdeleven van een Engelse vrouw. Vertaling H. ten Holt.
B8770: BROOMHEAD, FRANK. - The Zaehndorfs (1842-1947). Craft Bookbinders.
R5836: BROOMHEAD, FRANK. - The Zaehnsdorfs (1842-1947). Craft Bookbinders.
R5907: BROOS, K. - Dick Ket.
H8826: BROOS, KEES. - Vorm in de maak. Ontwerpers instrueren, corrigeren en presenteren.
L2247: BROOS, BEN EN ARTHUR K. WHEELOCK JR. - Johannes Vermeer.
T3099: [ZWART, PIET] C.A.H. BROOS. - Piet Zwart en PTT.
H7091: BROOS, BEN. - Meesterwerken in het Mauritshuis.
L8896: BROOSHOFFT, P. - Academische dissolving-views. I: De groenen, groentijd en inauguratie.
B9957: BROOSHOOFT, P. - Academische dissolving-views.
K0260: BROPHY, BRIGID. - Onder de huid. Vertaling Clara Eggink.
T3369: BROPHY, BRIGID. - Beardsley and his world.
R9052: CAILLE BROTHERS. - Amusement Machine Catalogue 512. [1912].
R2126: BROUNS, THEO. - Theo Brouns.
L3275: BROUWER, J.H. - De Friese brief. Rede uitgesproken bij de officiele aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Friese Taal- en Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam.
B1880: BROUWER, W.H. / I.C. VAN HOUTE EN P. POST. - Het meisje van 12 tot 14 jaar. Een onderzoek naar prestaties van leerlingen der eerste klasse van de Primaire Opleiding aan Nijverheidsscholen voor Meisjes.
R8483: BROUWER, J.H. / J. HAANTJES / P. SIPMA. - Gysbert Japicx wirken.
K9800: BROUWER, J. - Spaansche aspecten en perspectieven.
T8173: BROUWER, ROEL. - Hoe het nooit verdwijnt.
R2891: BROUWER, ALE. - Late oogst.
T8541: BROUWER, GERBEN. - Preludium. Geastlike lieten.
K8701: BROUWER, JOHAN. - Verzameld werk deel II: Philips Willem de Spaanse prins van Oranje. Montigny afgezant der Nederlanden bij Philips II.
T7450: BROUWER, J. - De Spaansche Burgeroorlog. Zijn oorzaken en mogelijke gevolgen.
R8467: BROUWER, J.H. - Joost Hiddes Halbertsma, Fries taalkundige (1789-1869).
Y5824: BROUWER, J.H. - Idylle. Met teikeningen fen Johs. Mulders.
Y0979: BROUWER, THEODORUS. - Over het gezag der Kerk. Leerrede, uitgesproken bij de sluiting van het Provinciaal Concilie, gehouden te 's-Hertogenbosch van 24 september tot 5 october 1865.
R5239: BROUWER, J. - De onoverwinnelijke vloot. Naar berichten van opvarenden en tijdgenooten.
T4856: BROUWER, P. - Oranje Boven. Een verhaal uit het jaar der bevrijding.
T5686: BROUWER, H. - Beknopte handleiding tot de kennis van het Nederlandsche Oude Schrift. Met een korten leidraad ten dienste van hen, die de genealogie wenschen te beoefenen.
R3496: BROUWER, KLAAS JOHAN. - De marxistische beschouwing van het zedelijk leven. Uiteenzetting en critiek.
A0713: BROUWER, J.H. / J. HAANTJES EN P. SIPMA. (ED.). - Oantekeningen op Gysbert Japicx wurken.
L4590: BROUWER, W. - William Ewart Gladstone. Met een voorwoord van P. Louwerse en 15 illustraties.
R5590: BROUWER, K.J. - Levensverzakelijking.
H4984: BROUWER, SANDER. - Catalogus van de tentoonstelling over leven en werk van Fjodor Michajlovitsj Dostojevskij (1821-1881).
L5261: BROUWER, J. - Montigny afgezant der Nederlanden bij Philips II.
Y4630: [VONDEL] BROUWERS, J.W. & H.J.H. PIETERS. - Neêrlands eerste Vondelsfeest voor het op te richten standbeeld, gevierd te Roermond, op 5 Februari 1862. Feestrede van J.W. Brouwers, Dichtstuk van H.J.H. Pieters.
Y5608: BROUWERS, JEROEN. - Datumloze dagen.
B5472: BROUWERS, JEROEN & PAUL DE WISPELAERE. - Jeroen Brouwers: Jef Geeraerts. / Paul de Wispealaere: Jacques Firmin Vogelaar.
M8411: BROUWERS, JEROEN. - De zondvloed.
T8262: BROUWERS, JEROEN. - De Bierkaai. Kladboek 2. Schotschriften en beschouwingen.
T8235: BROUWERS, JEROEN. - Kroniek van een karakter Deel I. 1976 - 1981. De Achterhoek. Deel 2. 1982-1986. De oude Faust.
L3073: BROUWERS, JEROEN. - Verhalen en levensberichten.
T8625: BROUWERS, JEROEN. - De rode telefoon. Uit mijn imaginaire memoires , geheime dagboeken , polemische blocnotes, anekdotische convoluten en andere bronnen. Bij de zestigste verjaardag van Jozef Deleu.
B1875: BROUWERS, RUUD. (ED.). - Paris architecture urbaine 1980-1986.
Y5290: BROUWERS, JEROEN. - Krantenknipsels van/over Jeroen Brouwers.
B2509: BROUWERS, JEROEN. - Anais Anais.
T8229: BROUWERS, JEROEN. - Zonsopgangen boven zee.
T8281: BROUWERS, JEROEN. - Het is niets.
T8594: BROUWERS, JEROEN. - Joris Ockeloen en het wachten. Een lotgeval.
T8595: BROUWERS, JEROEN. - Het verzonkene.
T8596: BROUWERS, JEROEN (ED.). - Zachtjes knetteren de letteren. Een eeuw Nederlandse literatuurgeschiedenis in anekdoten.
L4783: BROUWERS, JEROEN. - Joris Ockeloen en het wachten. Een lotgeval.
L3065: BROUWERS, JEROEN. - Winterlicht. Een vergeetboek.
T8389: BROUWERS, JEROEN. - Alleen voor Vlamingen.
L0637: BROUWERS, JEROEN. - Het tuurtouw. Ter herinnering aan Geert van Oorschot.
L1752: BROUWERS, JEROEN (ED.). - Zachtjes knetteren de letteren. Een eeuw Nederlandse literatuurgeschiedenis in anekdoten.
T8640: BROUWERS, JEROEN. - De vervulling. Verhalen.
R4571: BROUWERS, JAN WILLEM. - Neerlands Keizerlijk Kapittel, Neerlands eerste Christenkerk, Neerlands oudste Kathedraal met hare XIXe eeuwsche Muurschilderingen.
M2599: BROUWERS, MARJA. - De feniks. Een familiekroniek.
T1005: BROUWERS, JEROEN. - Sire, er zijn geen Belgen.
M6822: BROUWERS, DICK. - Overzien.
L0688: BROUWERS, JEROEN. - Geheime kamers.
K0658: BROUWERS, JEROEN. - Groetjes uit Brussel. Ansichtkaarten over liefde, literatuur en dood.
R7876: BROUWERS, JEROEN. - Versunkenes Rot. Roman aus dem Hollandischen von Grete Weil.
L6487: BROUWERS, JEROEN. - Het circus der eenzaamheid. Kladboek 4. Profielen.Studies.Reacties.
T8347: BROUWERS, JEROEN. - Satans potlood. Verhalen en verhandelingen. Feuilletons zomer 1997.
H0385: BROUWERS, JEROEN. - Kladboek. Polemieken, Opstellen, Herinneringen.
R7810: (BURSSENS) BROUWERS, JAAK & JOZEF UYTTERHOEVEN. - Met Gaston Burssens in de cel.
T8291: BROUWERS, JEROEN. - Groetjes uit Brussel. Ansichtkaarten over liefde, literatuur en dood.
T8292: BROUWERS, JEROEN. - Feuilletons. Proefnummer zomer 1996.
Y4349: BROUWERS, JEROEN. - Het aardigste volk ter wereld. Willem Frederik Hermans in Brussel. Bijdrage aan zijn biografie.
R5063: BROUWERS, JEROEN. - De laatste deur. Essays over zelfmoord in de Nederlandstalige letteren.
T8279: BROUWERS, JEROEN. - Bezonken rood.
A0657: BROUWERS, MARJA. - Havinck. Een episode.
R5603: BROUWERS, J.W. - Feestrede bij de Nationale Feestviering Oranje Boven ter aangedachtenis van 15 November 1888.
R3659: BROUWERS, L. - Vijftig jaar Christelijke werkgeversbeweging in Belgie. Een bijdrage tot de sociaal-economische geschiedenis1920-1973, 1925-1973. Twee delen.
R3125: BROUWERS, JEROEN. - Het verzonkene.
M6198: BROUWERS, JEROEN. - Zomervlucht.
R3607: [STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE]. BROWN, RICHARD. - Houdt de persen in stand. [Bulletin: nr. 15]. 1982.
W2470: BROWN, CHRISTY. - Wild groeien de lelies. Vertaling M. Marshall van Wieringen.
B8038: BROWN, BRUCE. - Browns Index to Photocomposition Typography. A compendium of terminologies, procedures and constraints for the guidance of designers, editors and publishers. Edited by S.W. Greenwood.
MK0210: BROWN, KEN. - Calligraphy. Learn a more beautiful way with words.
Y1717: BROWN, PETER. - De opkomst van het christendom in Europa. Vertaling Ruud van der Helm.
L7657: BROWN, FORD K. - Fathers of the Victorians. The Age of Wilberforce.
Y4373: BROWN, DAN. - Het Bernini mysterie.
C2340: BROWN, CHRISTY. - De dagen door. Vertaling Else Hoog.
R9897: BROWNING, ELISABETH BARRETT. - Sonette aus dem Portugiesischen. Ubertragen durch Rainer Maria Rilke.
R9896: BROWNING, ELISABETH BARRETT. - Portugeesche Sonnetten. Vrij bewerkt naar het Engelsch door Helene Swarth.
H0836: BROWNLEE, A. - William Shakespeare and Robert Burton.
K2121: BRUCE, JAMES. - Aux sources du monde. A la decouverte de l'Afrique des Montagnes: Abyssinie 1769-1772. Traduit de l'anglais par Eric Chedaille.
H3118: BRUCH, H. - Slaat op den trommele. Het Wilhelmus en de Geuzenliederen.
T6799: BRUG, STEFFEN LAMBERT. - Boven en beneden de wolken of Volks-wereldbeschrijving. Een leesboek voor scholen en huisgezin.
Y1053: BRUG, S[TEFFEN L[AMBERT]. - Boven en Beneden de Wolken of Volks-Wereldbeschrijving. Een Leesboek voor scholen en huisgezinnen.
Y4297: BRUGEL, FRITZ. - Der Weg der Internationale.
T2547: BRUGGEMAN, MICH. - De Koster van Schorredijk.
B4202: BRUGGEN, CARRY VAN. - Heleen, een vroege winter.
T5552: BRUGGEN, CARRY VAN. - Tegen de dwang. Een keuze uit de verhalen.
H4061: BRUGGEN, CARRY VAN. - Tirol. Reisimpressies.
M2272: BRUGGEN, KEES VAN. - De freule.
B7188: BRUGGEN, CARRY VAN. - Prometheus. Een bijdrage tot het begrip der ontwikkeling van het individualisme in de litteratuur. Ingeleid door H.A. Gomperts.
T5182: BRUGGEN, C.J.A. VAN. - Als ge niet ....dan! Een ver-beelding.
K5975: BRUGGEN, CARRY VAN. - Hedendaagsch fetischisme. Met een voorwoord van Annie Romein-Verschoor.
T6876: BRUGGEN, CARRY VAN. - Eva.
B1891: BRUGGEN, C.J.A. VAN. - George Bernard Shaw.
T1851: BRUGGEN JR., KEES VAN. - Brieven van een tegenvoeter. Illustraties van Constance L. Fidler.
R8036: BRUGGEN, CARRY VAN. - Het joodje.
K3327: BRUGGEN, CARRY VAN. - Hedendaagsch fetischisme.
T7252: BRUGGEN, CARRY VAN. - Een coquette vrouw.
T7269: BRUGGEN, CARRY VAN. - Maneschijn met koek en Al om een suiker balletje.
T7272: BRUGGEN, CARRY VAN. - Heleen.
K4565: BRUGGEN, CARRY VAN. - Het huisje aan de sloot.
T7253: BRUGGEN, CARRY VAN. - Een coquette vrouw.
T7256: BRUGGEN, CARRY VAN. - Het huisje aan de sloot.
B2714: BRUGGEN, KEES VAN. - Kruidentuin. T.g.v. zijn tachtigsten verjaardag.
K5069: BRUGGEN, CARRY VAN. - Avontuurtjes.
K8741: BRUGGEN, CARRY VAN / JAN ENGELMAN / JACQUES GANS. E.V.A. - Vierentwintig biografieen.
T7246: BRUGGEN, KEES VAN. - De verlaten man.
T7247: BRUGGEN, KEES VAN. - Het verstoorde mierennest. Een fantasie.
T7251: BRUGGEN, KEES VAN. - Het verstoorde mierennest. Een fantasie.
T7224: BRUGGEN, KEES VAN. - Het verstoorde mierennest. Een fantasie.
T7225: BRUGGEN, KEES VAN. - Het verstoorde mierennest. Een fantasie.
T7227: BRUGGEN, KEES VAN. - Tweestroomenland.
T7239: BRUGGEN, CARRY VAN. - Eva.
T7243: BRUGGEN, KEES VAN. - Fontana Marina.
T7244: BRUGGEN, KEES VAN. - Fontana Marina.
T7245: BRUGGEN, KEES VAN. - Ontbonden Garven. Roman van een hedendaags gezin.
K3375: BRUGGEN, CARRY VAN. - Eva.
Y5292: BRUGGEN, KEES VAN. - Krantenknipsels van/over Kees van Bruggen.
L3567: BRUGGEN, CARRY VAN. - De verlatene. Een roman uit het joodsche leven.
T9086: BRUGGEN, CARRY VAN. - Goenong-Djatti. Roman.
Y5299: BRUGGEN, CARRY VAN. - Krantenknipsels van/over Carry van Bruggen.
T7455: BRUGGEN, CARRY VAN. - Eva.
T7458: BRUGGEN, KEES VAN. - Het leven van Joost Welgemoed.
M3264: BRUGGEN, KEES VAN. - Kruidentuin. T.g.v. zijn tachtigsten verjaardag. Gedichten.
T4681: BRUGGEN, CARRY VAN. - Verhalend proza: De verlatene; Het huisje aan de sloot; Eva. Bezorgd door J.M.J.Sicking.
H0831: BRUGGEN, CARRY VAN. - De klas van 12.
B2775: BRUGGEN, CARRY VAN. - Een coquette vrouw.
T6781: BRUGGEN, CARRY VAN. - Prometheus. Een bijdrage tot het begrip der ontwikkeling van het individualisme in de literatuur.
M9648: BRUGGEN, CARRY VAN. - Eva.
T5628: BRUGGEN, CARRY VAN. - Hedendaagsch fetischisme.
T5544: BRUGGEN. C.J.A. VAN. - Als ge niet... dan! Een ver-beelding.
T5592: BRUGGEN, CARRY VAN. - Een coquette vrouw.
T5593: BRUGGEN, CARRY VAN. - Een coquette vrouw.
T5573: BRUGGEN, CARRY VAN. - Vier jaargetijden.
T5574: BRUGGEN, CARRY VAN. - Heleen, een vroege winter. Met een inleiding van Frans Coenen en twee portretten van de schrijfster.
T5561: BRUGGEN, CARRY VAN. - De verlatene, een roman uit het joodsche leven.
T5554: BRUGGEN, CARRY VAN. - 'n Badreisje in de tropen. Verhalen. Ingeleid en toegelicht door Susan van Keulen en Peter van Zonneveld.
T5555: BRUGGEN, CARRY VAN. - Plattelandjes. Larense Columns.
T5558: BRUGGEN, CARRY VAN. - Een Indisch huwelijk. Novelle.
T5589: BRUGGEN, CARRY VAN. - Het huisje aan de sloot.
T5590: BRUGGEN, CARRY VAN. - Een coquette vrouw. Twee delen.
T5616: BRUGGEN, CARRY VAN & A. REYDING. - Uitgeverspraktijken.
W8233: BRUGGEN, CARRY VAN. - Avontuurtjes.
T5607: BRUGGEN, CARRY VAN. - De verlatene. Een roman uit het joodse leven.
T5572: BRUGGEN, CARRY VAN. - Prometheus. Een bijdrage tot het begrip der ontwikkeling van het individualisme in de litteratuur.
T5588: BRUGGEN, CARRY VAN. - Avontuurtjes.
T5563: BRUGGEN, CARRY VAN. - Hedendaags fetisjisme. Met een voorwoord van Annie Romein-Verschoor.
T5564: BRUGGEN, CARRY VAN. - Hedendaagsch fetischisme.
T5587: BRUGGEN, CARRY VAN. - Avontuurtjes.
T5099: BRUGGEN, KEES VAN. - Het leven van Joost Welgemoed.
T5120: BRUGGEN, KEES VAN. - Kruidentuin. T.g.v. zijn tachtigsten verjaardag.
T5605: BRUGGEN, CARRY VAN. - Tirol.
T5606: BRUGGEN, CARRY VAN. - Vier jaargetijden.
R2742: BRUGGEN, CARRY VAN. - De verlatene. Een roman uit het joodse leven.
T7171: BRUGGEN, CARRY VAN. - Aan een draadje.
T0677: BRUGGEN, NIC VAN. - Matrakkensabbat.
T5183: BRUGGEN, C.J.A. VAN. - Een goed huwelijk. Roman.
T5175: BRUGGEN, KEES VAN. - Plasland. Een watergeschiedenis.
T5174: BRUGGEN, KEES VAN. - Plasland. Een watergeschiedenis.
T0874: BRUGGEN, KEES VAN. - Poker.
T5176: BRUGGEN, KEES VAN. - Het verstoorde mierennest. Een fantasie.
M3301: BRUGGEN, KEES VAN. - De droge koetjes of De levensavond buiten.
T6242: BRUGGEN, CARRY VAN. - Een coquette vrouw. Twee delen in een band.
K0663: BRUGGEN, CARRY VAN. - Vijf romans: De Verlatene, Heleen, Een coquette vrouw, Het huisje aan de sloot, Eva.
T6249: BRUGGEN, CARRY VAN. - Prometheus. Een bijdrage tot het begrip der ontwikkeling van het individualisme in de literatuur. 2 delen.
T6250: BRUGGEN, CARRY VAN. - Prometheus. Een bijdrage tot het begrip der ontwikkeling van het individualisme in de litteratuur. Ingeleid door H.A. Gomperts.
T6243: BRUGGEN, CARRY VAN. - 'n Badreisje in de tropen.
T6244: BRUGGEN, CARRY VAN. - Het joodje.
T6240: BRUGGEN, CARRY VAN. - Om de kinderen.
T6241: BRUGGEN, CARRY VAN. - Om de kinderen.
T5178: BRUGGEN, KEES VAN. - Zondvloed.
T5179: BRUGGEN, CARRY VAN. - De grondgedachte van 'Prometheus'. Een redevoering.
T5180: BRUGGEN, KEES VAN. - Koning Adam. Vertelsel.
T5181: BRUGGEN, CARRY VAN. - Eva.
T5095: BRUGGEN, KEES VAN. - Koning Adam. Vertelsel.
T5097: BRUGGEN, KEES VAN. - De geschiedenis van het huis. Een verhaal van vele avonturen.
R9278: BRUGGEN, KEES VAN. - Poker.
B2252: BRUGGEN, CARRY VAN. - Goenong-Djatti. Roman. Ingeleid en toegelicht door Suzan van Keulen en Peter van Zonneveld.
T5098: BRUGGEN, KEES VAN. - De geschiedenis van het huis. Een verhaal van vele avonturen.
T4454: BRUGGEN, CARRY VAN. - Eva.
T5093: BRUGGEN, CARRY VAN. - De verlatene. Een roman uit het joodsche leven.
B7526: BRUGGEN, KEES VAN. - De freule.
L3566: BRUGGEN, CARRY VAN. - De verlatene. Een roman uit het joodsche leven.
L3769: BRUGGENCATE, A. TEN. - Hollandsche molens.
T2682: BRUGGENCATE, A. TEN. - Heraldische Gids van de Goudse Glazen.
B9188: BRUGGER, INGRIED. E.A. - Meisterwerke aus dem Guggenheim.
T5722: BRUGGHEN, J.J.L. VAN DER. - Christendom en Staatkunde. Tweede stuk.
Y0438: BRUGGHEN VAN LAUWENRECHT, CH.TH. - Ode au Roi. Lors de la Fete du 12 Mai 1874.
R6463: BRUGMAN, JOANNES. - Het leven der Heilige Liduina. Vertaald en bewerkt door G.A. Meijer.
B1705: BRUGMAN, TIL. - De houten Christus. Met 6 illustraties door Maaike Braat.
M9680: BRUGMAN, TIL. - Bodem. Marcus van Boven, Gods knaap.
T1735: BRUGMAN, TIL. - Even anders. Vier rabbelverzen.
L6832: BRUGMANS, H. - Het belang der Economische Geschiedenis.
L5395: BRUGMANS, H. - Les tresors litteraires de la France. Histoire et anthologie.
T0685: BRUGMANS, H. - Middelen van verkeer.
L0425: BRUGMANS, G. - Onder de loupe van het buitenland.
L2623: BRUGMANS, ALINGH. - Het adelaarsjong. Illustraties Joan Mac Neill.
Y0222: BRUGMANS, H. - Van Republiek tot Koninkrijk. Geschiedenis der Nederlanden van 1795-1815. Geillustreerd onzer toezicht van H. van der Bijll.
R6176: BRUGMANS, H. - Het beeld der Maagd.
L4674: BRUGMANS, H. - Bibliographie der geschriften van Prof. Dr. H. Brugmans 1891 -1938.
H5135: BRUGMANS, H. - Uit de geschiedenis van den wereldhandel. Olieverf-composities door Huib Luns.
Y4742: BRUGMANS, I.J. - De arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw 1813-1870.
L6968: BRUGMANS, H. - Diderot (1713 - 1784).
L4279: BRUGMANS, H. - Geschiedenis van Amsterdam. Zes delen.
B0275: BRUGSMA, REBECCA PAULINE CHRISTINE. - The beginnings of the Irish revival.
R0500: BRUIJN, MARGREET. - De man achter Sil. Over Cor P. Bruijn als idealist, onderwijspionier en schrijver, 1883-1978.
L2209: BRUIJN, KEES DE. - Vijf Vocalen door 275 jaren. De geschiedenis van een Haagse boekhandel.
L2054: BRUIJN, J. DE EN H.J. LANGEVELD. - Colijn. Bouwstenen voor een biografie.
B8067: BRUIJN, J. DE EN P. SCHAIK. - Een domineesleven in de negentiende eeuw. Ds. Leendert Schouten (1828-1905) en zijn Bijbels Museum.
B5014: BRUIJN, J. DE. - Een standbeeld voor Colijn?
Y2319: BRUIJN KOPS, PIETER DE. - Heerlijke galop.
Y1468: BRUIJN, J.R. E.A. - Julius Constantijn Rijk. Zeeman en minister 1787-1854.
T6067: BRUIJN, A. DE. - De ruimtevaart raket en zijn bewezen spoedig komende practische toepassing.
B4526: BRUIN, J. DE EN G. PUCHINGER (ED.). - Briefwisseling Kuyper-Idenburg. Verzorgd, Ingeleid en geannoteerd door J. de Bruin en G. Puchinger.
L2363: BRUIN, C.C. DE. - De Statenbijbel en zijn voorgangers.
T7834: BRUIN, P.B. - De Christen-Democratie en het Motu-Proprio van Pius X.
K8820: BRUIN, M.P. DE (ED.). - Altorffer 1784-1984. Middelburg Roosendaal.
M0077: BRUIN, H. DE. - Ebben en ivoor.
L7432: BRUIN, C.C. DE. - Joachim Oudaan in de lijst van zijn tijd.
B2345: [BILDERDIJK]. BRUIN, C.C. DE. - Bilderdijk en de studie van het middelnederlands.
L1822: BRUIN, WILLEM DE. - Onderzoekingen naar het economisch element in de buitenlandsche politiek der julimonarchie van 1830-1840.
B3302: BRUIN, G.P. - De Esperanto-literatuur in vogelvlucht. Een algemeen overzicht van wat er in Esperanto verschenen is.
T0081: [SHELLEY] BRUIN, HEIN DE. (VERT.). - Shelley's Juliaan en Maddalo. Een gesprek.
R0506: BRUIN, GER. - Op Socialisten sluit de rijen!
R5009: BRUIN, C.C. DE. - De Statenbijbel en zijn voorgangers.
T8087: BRUIN, P. DE. - Onrust in de S.D.A.P. Open brief aan mijn Partijgenoten.,
R7461: BRUIN, JAN EN JAN VAN DER WERFF. - Vrijheid achter de horizon. Engelandvaart over de Noordzee 1940-1945.
R5088: BRUIN, SERVAAS DE. - Een prostitutie-congres. Vermakelijke ironie in dichtmaat.
T7058: BRUIN, J. DE. - De Musschen en hun Clubhuis.
H1381: BRUIN-SCHEEPENS, J.E. DE. - Loopbaanverloop van jonge Nederlandse vrouwelijke ingenieurs.
R5534: BRUIN, P.J.M. DE. - De geschiedenis van mijne geboortekerk.
R7265: BRUINING, NICOLETTE A. - Landdag V.P.R.O. R.A.I. Amsterdam 27 juni 1948.
T5846: BRUINING, P. - Het christendom en de sociale kwestie. Met een woord ter inleiding van M.W.F. Treub.
T7957: BRUINS SLOT, J.A.H.J.S. - Staat en Partijwezen. Referaat. Algem. Ledenvergadering van 29 mei 1935. Toegevoegd: Verslag der besprekingen op 29 mei 1935 te Amersfoort van het Referaat van Bruins Slot.
R8565: BRUINS, F. - Goedkoope en practische atlas van Nederland, met aanwijzing van alle spoor-, tram-, straat-, en grintwegen.
L8571: [GROEN VAN PRINSTERER, G.] BRUINS SLOT, JAN A.H.J.S. - Groen van Prinsterer bij het herstel der hierarchie in de Roomsch-Katholieke Kerk in Nederland.
T6804: BRUINS, L. - De spiegel. Leesboekje voor kinderen.
R1491: BRUINSMA, MAX. - Deep Sites. Intelligent Innovation in Contemporary Web Design.
R5162: BRUINSMA, MAX, LIES ROS, ROB SCHRODER. - Dick Elffers & De Kunsten. Een leest heeft drie voeten.
K0813: BRUINSMA, G.J.N. - Beelden van criminaliteit.
Y1448: BRUINSMA, VITUS. - Paddestoelen. Beschrijving en afbeelding van de meest veelvuldig voorkomende paddestoelen, eetbare en vergiftige.
B7594: BRUINSMA, ERNST. - Kwaliteit als credo. Een geschiedenis van Uitgeverij Manteau (1938-1953).
R4086: BRUINTJES, GEERT. - Socialisme in Groningen 1881-1894.
L3715: BRULEZ, RAYMOND. - Sheherazade of literatuur als losprijs.
K9167: BRULEZ, RAYMOND. - Het pakt der truimviren.
K4700: BRULEZ, RAYMOND. - De verschijning te Kallista.
K5315: BRULEZ, RAYMOND. - Het huis te Borgen.
K7929: BRULEZ, RAYMOND. - De haven.
K6895: BRULEZ, RAYMOND. - Het mirakel der rozen.
Y5293: BRULEZ, RAYMOND. - Krantenknipsels van/over Raymond Brulez.
B8695: BRULEZ, RAYMOND. - André Terval of inleiding tot een leven van gelijkmoedigheid.
R7819: BRULEZ, RAYMOND. - De laatste verzoeking van Antonius.
B6867: BRULEZ, RAYMOND. - De toren van Lynkeus.
R2762: BRULEZ, RAYMOND. - De Noord-Nederlandsche Letterkunde sinds 1914.
R7817: BRULEZ, RAYMOND. - Novellen en schetsen. Voorwoord Raymond Herreman.
M8227: BRULEZ, RAYMOND. - Mijn woningen. Autobiografisch vierluik.
H5655: BRULEZ, RAYMOND. - André Terval of inleiding tot een leven van gelijkmoedigheid.
M1555: BRULIN, TONE. - Gevecht tussen 2 mannen van rubber.
P1388: BRULL, JEAN. - Vestdijk op krantenpapier.
M3484: BRULL, JEAN. - Meneer Vestdijk spreekt u Pierre Kamp wel eens? Gedichten.
W5550: BRULS, WILLEM / DOROTHEE VAN HOOFT. - Langs kastelen, burchten en donjons, routes in Nederland en Belgie.
B2401: BRUMME, L. - De Nederlandsche Boekillustratie in de Achttiende Eeuw.
M9787: BRUMMEL, H & H. LIEBAERS (ED.). - Oude drukken uit de Nederlanden. Boeken uit de collectie Arensberg thans in de verzameling Lessing J. Rosenwald.
R1430: BRUMMEL, L. (VOORWOORD). - Vertalingen van Nederlandsche Letterkunde na 1880 aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek. Tentoonstelling 11-19 juli 1939.
K6786: BRUMMEL, L. - Bibliotheken en Historie in de 16e eeuw.
Y0513: BRUMMEL, L. / H. DE LA FONTAINE VERWEY E.A. - Het Boek. Derde Reeks. Deel XXXVI - Deel XXXVII
L6672: BRUMMEL, L. - Miscellanea Libraria. Opstellen over Boek- en bibliotheekwezen t.g.v. zijn 60e verjaardag aan de schrijver aangeboden door vakgenoten en vrienden.
T1260: BRUMMEL, L. - Frans Hemsterhuis. Een philosofenleven.
L2303: BRUMMELKAMP, J. - 's Werelds honger.
T0361: BRUMMELKAMP, A. - De Antirevolutionaire Partij.
L2301: BRUMMELKAMP, J. - Afrika's economische ontwikkeling en Truman's point four.
R6200: BRUMMELKAMP, JACOB. - Ethiopie's ontwikkeling in de twintigste eeuw van middeleeuwse tot moderne staat. Ethiopia's evolution in the twentieth century from a medieval to a modern state, with a summary in English.
B3047: BRUMSTEEDE, E. - Jappenspiegel.
H0666: BRUNE, JOHAN DE. - Bancket-Werck van goede gedachten. Bloemlezing.
H0679: BRUNEKREEF, H. EN K.A. KOK. - Hoeveel letters?
T8733: BRUNET, EMILE. - Duitsche laster. De Engelsch-Belgische Conventie.
Y3615: BRUNHOFF, JEAN DE. - De reis van Babar. Uit het Frans vertaald door Henk Cornelissen.
Y3616: BRUNHOFF, JEAN DE. - Koning Babar. Uit het Frans vertaald door Henk Cornelissen.
B5975: BRUNING, HENRI. - Van ziel en aarde.
R9679: BRUNING, HENRI. - De tocht. Verzen.
T5220: BRUNING, GERARD. - Rembrandt de Realist.
B6320: BRUNING, HENRI. - Onze priesters.
B6321: BRUNING, HENRI. - Het zwaard.
B6322: BRUNING, HENRI. - Tegen den hoogmoed der werken.
B2181: BRUNING, HENRI. - Lazarus en de Rijke. Bijbelsche comedie in zes tooneelen.
K6810: BRUNING, HENRI. - Elias van Cortona. Drama in vier bedrijven.
K9171: BRUNING, GERARD. - Verontrust geweten.
B8909: BRUNING, HENRI. - Een hard en ernstig woord tot Mr. Linthorst Homan, het Nederlandsche volk en de rechtsche fronten.
B8910: BRUNING, HENRI. - De Sirkel. Verzen.
B8911: BRUNING, HENRI. - De vraat van het geluk.
K6113: BRUNING, HENRI. - Subjectieve normen.
K6330: BRUNING, HENRI. - Fuga. Verzen.
K6079: BRUNING, HENRI. - Voorlopige motieven. Essays.
L3027: BRUNING, HENRI. - Verworpen Christendom.
R0628: BRUNING, HENRI. - Objectief brevier. Gedichten.
R0626: BRUNING, HENRI. - Nieuw Levensbewustzijn.
L4383: BRUNING, HENRI. - In vitro. Verzen.
T0308: BRUNING, HENRI. - Het verbond.
R9316: BRUNING, HENRI. - Heilig Verbond.
Y2775: BRUNNER, RUTH. - Glas graveren.
T0731: [SPINOZA] BRUNNER, CONSTANTIN. - Spinoza gegen Kant und die Sache der geistigen Wahrheit.
B4876: BRUNOTT, LOES E.A. (VOORW.). - Mijn pen is leeg, mijn hart is vol. 75 jaar Rotterdamse Sociaal-Democratische Vrouwenclub.
R5658: BRUNSTING, H. E.A. - De terpen in Friesland en Groningen. A. Witteveen: Belangrijke Boederij-typen in Friesland. A. Wassenbergh: Middeleeuwsche kunst in het Friesch Museum. J. Belonje: De Renaissance-grafsteenen in Friesland.
Y4845: BRUNSVELD VAN HULTEN, EDUARD. - Moord en magie.
P2609: BRUNT, LODEWIJK. - Vrouwen zijn ook mensen.
K2581: BRUNT, EMMA. (ED.). - Mevrouw, ik groet u. Necrologieen van vrouwen.
L0089: BRUNT, EMMA. - De brandende kwestie van Emma Brunt, over de teloorgang van hedendaags feminisme.
M6152: BRUNT, EMMA. - Een Rus over de vloer.
T0767: BRUNT, L. - De magie van de stad.
T0300: BRUNT, NINI. - Het huis in de Heemskerckstraat. Meisje tussen boeken.
T0301: BRUNT, NINI. - Het huis in de Gortstraat. Kind in Den Haag.
M3304: BRUNT, EMMA. - Je zal je zuster bedoelen. Eigentijds feminisme.
H1418: BRUNT, EMMA. - Een ringetje rook. Met tekeningen van Ien van Laanen.
T0548: BRUSSE, M.J. - De Zonderlinge Avonturen van Zijne Excellentie de Generaal.
K6209: BRUSSE, M.J. - Herinneringen aan Johan de Meester.
T7294: BRUSSE, M.J. - In Philips' wonderland. Met houtsneden van J. Franken Pzn.
L0104: BRUSSE, M.J., ANTOON COOLEN, WILLEM VAN GELDER. E.V.A. - Hou je roer recht. Een bundel novellen, impressies, interviews, schetsen, verzen en muziek.
B2613: BRUSSE, M.J. - Jacobus van Looy over zijn werk.
T1116: BRUSSE, M.J. - Jonker Johnny.
T3554: BRUSSE, M.J. - Zomer-Potpourri.
B7623: BRUSSE, M.J. - Het land ontwoekerd aan de zee. Causerie over Holland. Verlucht door J.B. Heukelom.
T1113: BRUSSE, M.J. - Vijf en twintig jaar onder de menschen. Met vijftig teekeningen door E.B. van Dulmen Krumpelman. Twee delen.
T0680: BRUSSE, M.J. - Wilton 1854-1929. Vijfenzeventig jaar geschiedenis van Wilton's Machinefabriek en Scheepswerf.
L6989: BRUSSE, M.J. - In 't verbouwereerde oude stadje.
L4688: BRUSSE, M.J. - Snok en Sam. Twee ouwe bajes-klanten.
L6337: BRUSSE, M.J. - Snok en Sam. Twee ouwe bajes-klanten.
T0944: BRUSSE, M.J. - Brief van Boefje's Petevaer aan de Hollandsche Jongens.
T0348: BRUSSE, J.M. - De Harz. Een Harzreis. Geillustreerde Gids voor den Harz met een uitslaande kaart.
R4230: BRUSSE, M.J. - Brief van Boefje's petevaer aan de Hollandsche jongens.
R6758: BRUSSE, M.J. - Woeker.
Y5148: BRUSSELMANS, HERMAN. - Zeik en de moord op de poetsvrouw van Hugo Claus.
Y5137: BRUSSELMANS, HERMAN. - Toos.
L1767: BRUSSELMANS, HERMAN EN CARYL STRZELECKI. - De koffer.
Y5296: BRUSSELMANS, HERMAN. - Krantenknipsels van/over Herman Brusselmans.
R0986: BRUSSELMANS, HERMAN. - Kaloemmerkers in de zep. Voorpublicatie.
R0894: BRUSSELMANS, HERMAN. - Het oude nieuws van deze tijden. Roman.
Y5152: BRUSSELMANS, HERMAN, TOINE DONK E.A. - De Tien. De beste jonge schrijvers uit Nederland en Vlaanderen.
Y5955: BRUSSEN, A. - Beknopte, Practische Schrijfcursus. No 18 vervolgcursus. Formulieren. Loopend Schrift.
Y3578: BRUYERE, JEAN DE LA. - The finest complete series extant of the editions originales of his immortal Caracteres, to which is added his Dialogues and the Suite des Caracteres, 1688-1700. The editions originales of his immortal Caracteres.
B4086: BRUYN, GUIDO DE. - Het huis Augustus. Gedichten.
H9504: BRUYN, E.B. DE. - Uit een leven.
B2099: BRUYN, FRANS DE EN OSCAR TIMMERS. - De zwarte roos. Vandaag nr 13.
B2100: BRUYN, FRANS DE EN OSCAR TIMMERS. - Vlaanderen vandaag. Vandaag nr 14.
Y3312: BRUYNE, EDGAR DE. - Servaes.
R3975: BRUYNE, ARTHUR DE. - "Petits Vicaires...": priester Daens, dom Modest van Assche, rektor Jan Bernaerts, pater Callewaert.
T9815: BRUYNE, ARTHUR DE. - De kwade jaren. Deel 5.
K2578: BRUYNE, AARNOUT DE. - Ward Ruyslinck.
L2850: BRUYNE, EDGAR DE. - Wat is cultuur?
T3384: BRUYNE, ARTHUR DE. - Lodewijk Dosfel 1881-1925. Kultuurflamingant, aktivist, nationalist.
B9026: BRUYNE, MICHIEL DE & LIEVE GEVERS. - Kroniek van Albrecht Rodenbach (1856-1880). Nawoord Max Wildiers.
B3884: BRUYNS, MARTIN. - Ballade van Jean de Metz.
T6559: BRUYNSEELS, AUG. - De Belgen als Slaven weggevoerd. Brieven van Kard. Mercier en van Gouverneur Generaal von Bissing. Noodkreet der Belgische Bisschoppen tot de Openbare Meening. Toespraak gehouden door Kardinaal Mercier in de St. Goedelekerk te Brussel. Voorschriften aan de Geestelijken. De Heilige Stoel en de Deportaties
R3635: BRUYNSEELS, AUG. - De Belgen als Slaven weggevoerd.
R4016: BRYCE. - De laatste akte in België's wereldtragedie: het oordeel van Lord Bryce over de deportaties in België, door hem op schrift gesteld op verzoek van den Londenschen vertegenwoordiger von der "New York Tribune.".
B0414: BUARQUE DE HOLLANDA, SERGIO. - A contribuicao Italiana para a formacao do Brasil. Edicao bilingue. Traducao de Andreia Guerini. Prefacio de Aniello Angelo Avella.
T8409: BUBER, MARTIN. - Chassidische vertellingen.
Y2780: BUBER, MARTIN. - Twee wijzen van geloven.
K9786: BUCH, BOUDEWIJN EN NOUT STEENKAMP. - Bladeren in het Hemelruim. / Leafing through space.
H2892: BUCH, BOUDEWIJN. - Het dolhuis.
H9380: BUCH, BOUDEWIJN / PETER VAN ZONNEVELD. - Reiskoorts. Ervaringen van twee gedreven reizigers.
T4168: BUCH, BOUDEWIJN. - Eenzaam. Eilanden, tweede deel.
K5596: BUCH, BOUDEWIJN. - Terug naar Oppidum. Drie romans over de jeugd van Winkler Brockhaus: Het Dolhuis, Geestgrond, De Bocht van Berkhey.
L0201: BUCH, BOUDEWIJN. - Het geheim van Eberwein. Roman.
B9171: BUCH, BOUDEWIJN. - De Boekhandel.
B3654: BUCH, BOUDEWIJN. - Onder dit schrijven vallen my de oogen toe. Willem Bilderdijk in Haarlem.
T8163: BUCH, BOUDEWIJN MARIA IGNATIUS. - De taal als blauw. Gedichten.
B4055: BUCH, BOUDEWIJN. - Eerstejaars.
K9457: BUCH, BOUDEWIJN. - Buch's boeket 3. Boudewijn Buch koos verhalen van auteurs bij De Bezige Bij.
K9458: BUCH, BOUDEWIJN. - Buch's boeket 4. Boudewijn Buch koos verhalen van auteurs bij Uitgeverij Meulenhoff Nederland.
B7709: BUCH, BOUDEWIJN. - Literair omreizen. Een idioticon.
K8656: BUCH, BOUDEWIJN. - Grafreizen.
T8373: BUCH, BOUDEWIJN. - Dood kind. Lamenti.
L0754: BUCH, BOUDEWIJN. - De hel. Novelle.
H0630: BUCH, BOUDEWIJN. - De hel. Roman.
T9874: BUCH, BOUDEWIJN. - Blauwzee. Eilanden, vierde deel.
T8639: BUCH, BOUDEWIJN. - De kleine blonde dood.
H2114: BUCH, BOUDEWIJN. - De kleine blonde dood. Roman. Herziene, door de auteur geautoriseerde editie.
L7062: BUCH, BOUDEWIJN. - De blauwe salon. Berichten omtrent het leven en wedervaren van een jongeman. In het licht gegeven door Lothar G. Mantoua.
L0753: BUCH, BOUDEWIJN. - De rekening.
B0688: BUCH, BOUDEWIJN MARIA IGNATIUS. - De Sonnetten.
K0687: BUCH, BOUDEWIJN. - Buch's boeket 2. Boudewijn Buch koos verhalen van auteurs bij Querido.
K3032: BUCH, BOUDEWIJN. - De kleine blonde dood.
T8323: BUCH, BOUDEWIJN. - Geestgrond. Roman.
H8631: BUCH, BOUDEWIJN. - Het geheim van Eberwein. Roman.
H5889: BUCHAN, JAMES. - Bevroren verlangen. Een zoektocht naar de betekenis van geld.
T3222: BUCHANAN, ANDREW. - The Art of Film Production.
Y4573: BUCHHOLZ, QUINT. - BuchBilderBuch. Geschichten zu Bildern.
L8153: BUCHNER, RUDOLF. - Bucher und Menschen. Vom Buch und seinen Wirkungen in Geschichte und Gegenwart.
L6404: BUCHNER, VICTOR F. - Merovingica.
R9730: BUCHNER, L. - Leven en Gezondheid.
B1720: BUCHTA, WOLFGANG. - Palimpsest. Unwegsame Gebiete I-V. Uncharted Territory I-V. 1992-2003.
K4121: BUCKINX, PIETER G. - Paul de Mont 1895-1950.
K4202: BUCKINX, PIETER G. - Het ligt voor de hand.
L0315: BUCKINX, PIETER G. - De Moderne Vlaamse poëzie.
K6877: BUCKINX, PIETER G. - Schouder aan schouder. Speurtochten in de poëzie van de dichters van 't Fonteintje. De dichter Edward Hoornik.
L7253: BUCKINX, PIETER G. / E. CLAES / JOS DE HAES. (ED.). - Nederlandse poëzie nu. Speciaal nummer Dietsche Waranda en Belfort.
T6833: BUCKLE, HENRY THOMAS (COLLECTED BY) - Library Illustrative of Social Progress: Exhibition of Female Flagellants; Lady Bumtickler's Revels; The Use of Flogging in Veneral Affairs; Madame Birchini's Dance; Sublime of Flagellation; [&] Fashionable Lectures; (7 Volumes ).
H7909: BUCKLER, J.C. - Drawings of Oxford. [1811-27].
Y0492: BUDAN, EMILIO. - L'Amatore d'Autografi.
Y0161: BUDDINCH, D. - Mijn laatste woord over den Dietscher Jacob van Maerlant en zijne zoogenoemde Vlamingschap.
H8329: BUDDINGH', C. - Citaten-omnibus.
K2757: BUDDINGH', C. - Een prachtig cadeau van niemand.
L5182: BUDDINGH', C. - Gorgelrijmen.
Y5726: BUDDINGH', C. / BERT SCHIERBEEK. - W&W of voor moeders is het altijd het ergste. Grondtekst voor een toneelstuk.
B3519: BUDDINGH', C. EN EDDY VAN VLIET. (ED.). - Noord- en Zuidnederlandse poëzie na 1945.
T8977: BUDDINGH', C. - Niets spreekt vanzelf.
L0745: BUDDINGH' C. - Nieuwe Gorgelrijmen.
L6517: BUDDINGH', C. - Deze kant boven.
B9838: BUDDINGH', C. - Het kind en het dier.
M9629: BUDDINGH', C. - Misbruik wordt gestraft.
M9307: BUDDINGH', C. - Buddingh' van A tot Z. Ontmoetingen met Nederlandse en Vlaamse letterkundigen. Door de schrijver zelf geboekstaafd en verzameld door Ares Koopman.
K2708: BUDDINGH', C. - Leve het bruine monster en andere schrifturen.
Y1016: BUDE, FRANS (TEKST) & KIM ZWARTS (FOTO). - Herman Zeekaf.
Y0808: BUECHNER, THOMAS. - Glass from the Corning Museum of Glass. A. Guide tot the Collections.
L5550: BUELENS, ELLY / W.G. OVERBOSCH / J.W. SCHULTE NORDHOLT (EDS.). - Dienstbaar doch dichterlijk. Liber Amicorum voor Ad den Besten.
R4578: BUHRMANN, FRANS. - Het Leven van Willem III Koning der Nederlanden, voorafgegaan door eene korte geschiedenis van het juis Oranje-Nassau.
L2921: BUHRMANN, G.H. - Formaat- en bestendigheidsnormen en hedendaagsche gebruiksmogelijkheden van papier.
R2153: BUIJNSTERS, P.J. (RED.). - Documentatieblad werkgroep 18e eeuw. Nrs. 1-10. 1968-1971.
B0155: BUIJNSTERS, P.J. - Bibliografie der geschriften van en over Betje Wolff en Aagje Deken.
R9924: BUIJNSTERS, PIET J. - Geschiedenis van het Nederlandse Antiquariaat.
K8766: BUIJNSTERS, P.J.A.M. - Tussen twee werelden. Rhijnvis Feith als dichter van 'Het graf'.
B8302: BUIJNSTERS, P.J. - Wolff en Deken. Een biografie.
B7763: BUIJNSTERS, P.J. - Hieronymus van Alphen (1746-1803).
T1668: BUIJNSTERS, P.J. (RED.). - Documentatieblad werkgroep 18e eeuw. Nr. 14.
R3741: BUIJNSTERS, P.J. - Het verzamelen van boeken. Een handleiding.
R2449: BUIJNSTERS, P.J. (RED.). - Documentatieblad werkgroep 18e eeuw. Nr. 36
B7176: BUIJNSTERS, P.J. - Het Nederlandse antiquariaat tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zesde Bert van Selm-lezing.
T1669: BUIJNSTERS, P.J. (RED.). - Documentatieblad werkgroep 18e eeuw. Nr. 19-20.
R8524: BUIJSE, J. - De Stormramp van 30 Sept. op 1 Oct. 1911 inzonderheid te Bruinisse.
R7320: BUIJSSE, CYRIEL, E.A. - Rozenwangen enz. Novellen.
R8461: BUIJTENEN, M.P. VAN. - Kerkhistorische gegevens voor de geschiedenis van Haskerland.
R6639: BUIJTENEN, M.P. VAN. - De Grietenij Idaarderadeel. Schets van de ontwikkeling van een Fries plattelandsbestuur.
R5652: BUIJTENEN, M.P. VAN. - De betekenis van de archieven voor de locale en regionale geschiedenis in Friesland.
L5082: BUIJTENEN, M.P. VAN. - Inventaris van het oud en nieuw archief der Gemeente Idaarderadeel.
B5179: BUIS, A.J. - De Tijd. Geschiedenis van een krant. T.g.v. het 125-jarig bestaan van De Tijd.
W0697: BUISMAN, JOHAN FREDERIK. - De ethische denkbeelden van Hendrik Laurensz Spiegel.
R9499: BUISMAN, M. - Dutch Popular Literature. The collection of M. Buisman J.Fz.
K2345: BUISSINK, FRANS. - Natuurgids van Noord-Holland.
T8042: BUISSON, JEAN-CHRISTOPHE. - Hij heette Vlasov. Roman. Vertaald door Marieke van Laake.
K2858: BUITENDIJK, W.J.C. - Op de keper beschouwd. Essays.
R7634: BUITENDIJK, W.J.C. - Het Calvinisme in de spiegel van de Zuidnederlandse literatuur der Contra-Reformatie.
B7847: BUITENDIJK, W.J.C. - Het Calvinisme in de spiegel van de Zuidnederlandse literatuur der Contra-Reformatie.
L7114: BUITENDIJK, W.J.C. - Universiteit en kunst.
T2485: BUITENRUST HETTEMA, F. E.A. - Taal en Letteren. 8e jaargang 1898.
L6800: BUITENRUST HETTEMA, F. - Bloemlezing uit Oud-, Middel-, en Nieuwfriesche Geschriften. Met Glossarium. Drie delen.
L7339: BUITENRUST HETTEMA, F. - Het Nederduitsch Glossarium van Bern.
Y5015: BUITENWEG, HEIN. - Omong Kosong Lagi. Vreugden uit het Oude Indie II.
L9223: BUITENWEG, HEIN. - Omong Kosong. Vreugden uit het Oude Indie.
Y5016: BUITENWEG, HEIN. - Zo kenden wij Batavia.
T2985: BUKOWSKI, CHARLES. - Duvelstoejager. Roman. Vertaling Diederik van den Abeele.
Y0302: BUKOWSKI, CHARLES. - Confession of a coward.
T2983: BUKOWSKI, CHARLES. - Warmwatermuziek. Vertaling Peter van Oers en Rita Vermeer.
R0126: BULHOF, ILSE N. - Freud en Nederland. De interpretatie en invloed van zijn ideeen.
W6378: BULHOF, FRANCIS. - Over Politicus zonder partij van Menno ter Braak.
B4753: BULHOF, FRANCIS. - Transpersonalismus und synchronizitat. Wiederholung als Strukturelement in Thomas Manns 'Zauberberg'.
M2100: BULLA, J.M. - An introduction to Florentine sculpture in the XV century.
M7116: BULLEN, FRANK T. - De zwerftocht van de Cachalot. De wereld rond op jacht naar potvisschen. Vertaald door P. Verhoog.
R2572: CRITISCH BULLETIN. - Critisch Bulletin: 12e jaargang, Januari - December 1941.
Y5817: BIOGRAFIE BULLETIN. - Het ik als onderwerp.
R0429: BIOGRAFIE BULLETIN. - Thema: Biografiekritiek. Ge Vaartjes. Pauline Micheels. A. Fortuin. Inge de Wilde. Anneke Linders. Dik van der Meulen.
R0430: BIOGRAFIE BULLETIN. - Special: Wetenschap en biografie. Richard Holmes. Nelleke Noordervliet. Frank Bovenkerk. Rosemarie Buikema. Ellen van Wolde.
B9773: BIOGRAFIE BULLETIN. - Thema: parallelle levens (Jaap en Ischa Meijer; Erika en Klaus Mann; Helen Keller en Annie Sullivan).
K8894: CRITISCH BULLETIN. - Pen en penseel. Bijzonder nummer van Critisch Bulletin.
K8896: CRITISCH BULLETIN. - Beeld en verbeelding. Bijzonder nummer van Critisch Bulletin.
B8042: CRITISCH BULLETIN. - Versvoet en voetlicht. Bijzonder nummer van Critisch Bulletin uitgegeven in het najaar van 1951.
K3950: CRITISCH BULLETIN. - Op de punt van de pen. Bijzonder nummer van Critisch Bulletin uitgegeven in de winter van 1949.
T8963: N.A.S.-BULLETIN. - N.A.S.-Bulletin. Kaderkrant. No. 1 t/m 17. 23 maart t/m 15 september 1929. In 5 afleveringen.
Y5818: BIOGRAFIE BULLETIN. - Biograferen voor 1770.
Y5819: BIOGRAFIE BULLETIN. - De popbiografie. Rudolf Dekker over het fenomeen van de populaire biografie. Maarten Steenmeijer over golden Earring. Dagboek van een biograaf. De stripbiografie van Prins Bernhard. Arie van der Zwan over de levensbeschrijvingen van Anton Philips en D.G. van Beuningen.
Y2010: ANTI-OORLOGS BULLETIN. - Anti-Oorlogs Bulletin. 1e jrg. no 3. Maart-April 1933. Maandblad van de Anti-Oorlogs-Commites in Holland, aangesloten bij het Wereldcomite tot Strijd tegen de Imperialistische Oorlog.
Y1288: BIOGRAFIE BULLETIN. - Special: De zakenbiografie Marc Dierikx over Fokker. Wim Wennekes. Maup Caransa. Ruimte nodig Harry Prick over Van Deyssel. Biografieen. Virginia Woolf. Kartini. Admiraal Fisher. De kikker en de krokodil Solange Leibovici.
Y1286: BIOGRAFIE BULLETIN. - Special: De populaire biografie. Van popster tot royalty: Over Hellfire, de enige opwindende popbiografie. De biografen van Herman Brood. Het verschil tussen Wim Sonneveld en Jacques van Tol. Het duivels dilemma van de Oranje-biograaf. Lord Byron, de eerste moderne literaire ster. Augustinus en zijn verslavingen. De sterrenhemel van Christiaan Huygens. Vladimir Nabokovs wantrouwen tegen de biografie.
L3470: CRITISCH BULLETIN. - Pen en penseel. Bijzonder nummer van Critisch Bulletin.
Y5862: BULLETIN. - Bulletin de l'Internationale Libertaire. Mai 1907. No. 4. Congres Anarchiste International d'Amsterdam 25-31 Aout 1907.
Y5993: BIOGRAFIE BULLETIN. - Het zwarte schaap. O.m. over Oscar Wilde, Frederik van Eeden, Mata Hari, Flavius Josephus.
Y5861: BULLETIN. - Bulletin d'Information de l'Union Belge des Ouvriers du Transport. Redaction Ph. De Witte. Numero 4 Janvier 1940.
Y5816: BIOGRAFIE BULLETIN. - Thema: De autobiografie. Dagboek en autobiografie. Autobiografie als fictie. Top Naeff en Havank. Driemaal Beckett. Interview Klaas van Berkel over Dijksterhuis. Biografieen Sutan Sjahi, F. Truffaut, Maria.
R7177: BIAFRA BULLETIN. - Biafra bulletin nr. 1.
T1828: BULTE, MARCEL E.A. - Van Oude Nijverheid Tot Nieuwe Zakelijkheid / Boom Planeta de Grafische 1898-1998.
M6111: BULTHUIS, RICO. (INGEL.). - Siegfried E. van Praag, een schrijver en zijn werk.
R0036: BULTHUIS, RICO J. - Het glazen masker. Fantastische vertellingen met illustraties van den schrijver.
R1882: BULTHUIS, RICO J. - De kleine comedie. Een poppenlandse geschiedenis.
Y4122: BULTYNCK, A.V. - Naar het leven. Novellen.
T4788: BUMA, W.W. - Mededeeling omtrent den oorsprong en de beteekenis van de benaming: Het Moordjaar, voor het 63e levensjaar.
Y3198: BUMA, WIARDUS WILLEM. - Het Verlaat bij Leeuwarden. A. niet begrepen in den Leppebrief van 1477 B. wel van ouds het Eigendom van de kerk van Oldehove.
Y3076: BUNGE, LUCAS. - Ongehoord. Honderd miniaturen over muziek.
B8991: [SPINOZA] BUNGE, WIEP VAN. - Spinoza en zijn critici over de autonomie van het attribuut.
R3835: [SPINOZA] BUNGE, WIEP VAN. - Baruch of Benedictus? Spinoza en de "Marranen".
L6502: BUNGE, LUCAS. - Twee vrouwen, twee uitgevers. Sylvia Beach en Nancy Cunard in het Parijse literaire leven van de jaren '20.
T0260: BUNGE, LOUIS VAN. - Scheveningen. Voorwoord A. den Doolaard.
R8391: BUNING, LAMMERT. - Het herenbolwerk. Politieke en sociale terreinverkenningen in Drenthe over de periode 1748 - 1888.
Y0672: BUNSEN, M. - Brief van zijner majesteits ambassadeur te Weenen aangaande het afbreken der diplomatieke betrekkingen met de Oostenrijksch-Hongaarsche regeering. Sir M. de Bunsen aan Sir Edward Grey.
Y4331: BUONARROTI, MICHELANGELO. - Sonnets de Michel Ange Buonarroti. Le texte italien est regard de la traduction française de Paul Hazard.
B0939: BURCKHARDT, C. - Richelieu, zijn leven en zijn tijd.
W8988: BURCKHARDT, CARL J. - Een ochtend bij den Boekhandelaar. Vertaling D.M. Schroeder.
R2969: BURCKHARDT, CARL J. - Een ochtend bij de Boekhandelaar. Vertaling J.G. Gaarlandt.
M7354: BURCKHARDT, CARL J. - Een ochtend bij de Boekhandelaar. Vertaling J.G. Gaarlandt.
B8633: BUREN, H.J. VAN. - De Koning is ons hoofd.
K3606: BURFS, ARAN. - Onze dichters der 'Heimat'. Proeve van dichterstudie.
T3443: BURG, FENNIGJE VAN DEN. - De Vrije Katheder 1945-1950. Een platform van communisten en niet-communisten.
T7356: BURG, A.P.J. VAN DER EN M.H. DE BOER. - Klare Wijn. De Nederlandse volksbeweging, waardering en critiek.
T7732: BURG, G. VAN DEN. - Regeering, regeer.
R8983: BURG, GIJSBERTUS VAN DEN. - Het Nationaal-Socialisme.
T5874: NEDERLANDSCH BURGER. - Plan tot opheffing van werkeloosheid. Open brief aan het Nederlandsche Volk.
R3648: BURGER, H. - Geestelijke nood in Vlaanderen.
B2176: BURGER, EDUARD JOHAN. - Landverhuizing bij de inheemsche bevolking in Nederlandsch-Indie als Koloniaal-Economisch verschijnsel.
K7244: BURGER, C.P. & WOUTER NIJHOFF. - Neaules Aet. 60 [=Wouter Nijhoff].
M6821: BURGER, WILNA. - Jonge koeien aaien. Gedichten.
T5836: BURGER, H. - Het Nederlandsche Schaap.
Y0684: BURGER, H. - Vrede en Fierheid. Toespraak t.g.v. het zestiende Dietsch Studenten Congres, gehouden te Groningen op 25 maart 1931.
R6730: BURGER, H. - De Nederlandsch-Belgische betrekkingen.
B9277: BURGER, GOTTFRIED AUGUST. - Wonderbare reizen te land en ter zee, veldtochten en vrolijke avonturen van de Baron Von Munchhausen. In het Nederlands vertaald en van een nawoord alsook vele annotaties voorzien door Jeroen Brouwers.
T6569: BURGER, J.A. - Perspectief van onzen tijd. Opgedragen aan het Nederlandsche volk van een Engelandvaarder, die thans een regeeringsfunctie in Engeland bekleedt.
R0792: BURGER, C.P. - Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuieten in 't bijzonder.
Y3691: BURGER, WERNER. - Katzen. Zeichnungen .
T2550: BURGER JR. C.P. - Een Hollandsche wereldkaart uit de eerste helft van de 16de eeuw. Met een kaart in facsimile.
R3114: BURGER, MEINDERT EN IKE CIALONA (EDS.). - De gifgroene muze: Absint in de literatuur.
K6714: BURGERS, J. - Rie Cramer.
M6016: BURGESS, ANTHONY. - Mensen in etui. Vertaling W. Dielemans.
R9636: BURGOS, FAUSTO. - De Zoutmijn. Uit het Argentijnsch vertaald door Bas van Deilen.
B6638: BURGT, FLIP VAN. - 10 geboden: gesneden onder dreiging van kernbomoorlog, november 1962.
K0377: BURKARDT, HANS. - Alphabete und kalligraphische Skizzen.
H5284: BURKE, JAMES. - Connections.
H6351: BURKE, NORAH. - Jungle child. With 32 photographs by Aileen Burke.
R3236: BURKIJ-BARTELINK, A. - Antiek speelgoed.
K7211: [BECKETT] BURKMAN, KATHERINE H. (ED.). - Myth and ritual in the plays of Samuel Beckett.
R7260: BURMANS, PIETER. - Redenvoering tegen de beschavende geleertheid. Gedaan den 8e Febr. 1720. Overgezet door Dirk Smout.
Y5297: BURNIER, ANDREAS. - Krantenknipsels van/over Andreas Burnier.
R0489: BURNIER, ANDREAS. - De verschrikkingen van het noorden.
K4530: BURNIER, ANDREAS. - De trein naar Tatascon.
B1486: BURNIER, ANDREAS. - De trein naar Tarascon.
P0808: BURNIER, ANDREAS. - De huilende libertijn.
W6202: BURNIER, ANDREAS. - De litteraire salon.
T0130: BURNOUF, EMILE ET L. LEUPOL. - Methode pour Etudier la Langue Sanscrite. Ouvrage faisant suite aux Methodes grecque et latine de J. -L. Burnouf.
B9129: BURNS, MICHAEL. - Dreyfus: a family affair 1789-1945.
T3537: BURROUGHS, WILLIAM. - Junkie.
T1391: BURSSENS, GASTON. - Fabula Rasa. Proeve van objectief dagboek.
T0417: BURSSENS, GASTON. - Paul van Ostaijen zoals hij was en is.
W2054: BURSSENS, GASTON. - Verzameld proza. Verzameld en bibliografisch begeleid door Luc Pay.
L4910: BURSSENS, GASTON. - Dagboek.
B7700: BURSSENS, GASTON. - Paul van Ostaijen. De dichter.
B6861: BOON-BURSSENS. - Allebei Naakt. De correspondentie Boon - Burssens.
M4401: BURSSENS, GASTON. - Fabula Rasa. Proeve van objectief dagboek.
L8515: BURSSENS, GASTON. - Herinnering. Inleiding Louis Paul Boon.
T0870: BURSSENS, GASTON. - De eeuw van Perikles.
R4641: BURSSENS, GASTON. - Ode.
L8421: BURSSENS, GASTON. - Verzamelde Dichtbundels. Twee delen.
C0949: BURT, SIMON/R. BROWN/JAMES PURDY E.A. - Mae West is dood. Verhalen. Vertaling R. Zoutenbier.
B3184: BURTON, MAURICE. - The Story of Animal Life. With special articles contributed by Zoologists of various countries. Volume one: The framework of animal life invertebrates. Volume two: Vertebrates.
B5876: BURVENICH, JOS. - Ingmar Bergman zoekt de sleutel.
B5881: BURVENICH, JOS. - Giulietta Masina en het geluk.
L5352: BUS, ANTONIUS J.M. - Der mythus der Musik in Novalis' Heinrich von Ofterdingen.
M2648: BUSCH, WILHELM. - Kritik des Herzens. Gedichte.
H2332: BUSCH, WILHELM. - Plisch und Plum.
Y2247: BUSCHENHENKE, FLOOR. - Het moeten eenhoorns zijn. Gedichten.
W6117: BUSCHMAN, JOHAN. - De paarse stempel.
R2178: [COUPERUS] BUSCHMAN, JOSE. - Zoo ik iets ben, ben ik een Hagenaar. Een literaire wandeling door het Den Haag van Louis Couperus.
B0404: BUSCHMANN, G. JOS. - La page de texte visage du livre.
T9598: BUSCO, J. DE. = J.C.A. HEZENMANS. - De historie van Madelgijs, zijnde eene inleiding tot de Geschiedenis der vier Heemskinderen, naar het Neerlandsche volksboek bewerkt, en met de vereischte wijzigingen nader aan haren oorsprong gebracht, door J. d. B. uitgegeven door Jos. Alb. Alberdingk Thijm.
R8432: BUSE, H.J. - Het Waeraghtigh Verhaal van een grouwelicke Spookhistorie te Hattem en nog wat.
Y2308: BUSER, MAARTEN. - Club Brancuzzi. Gedichten.
B2228: BUSHNELL, CANDACE. - Sex & the City. Vertaling Auke Leistra.
M5819: BUSI, ALDO. - Uit het leven van een tijdelijke pantyverkoper. Vertaald door E. van der Pluym.
R0152: BUSKEN HUET, CD. - Brieven aan E.J. Potgieter. Tweede deel 1868-1870.
R0151: BUSKEN HUET, CD. - Brieven aan E.J. Potgieter. Eerste deel 1859-1867.
B7351: BUSKEN HUET, CD. - Portretten van Nederlanders.
L8037: BUSKEN HUET, CD. - Potgieter 1860 - 1875. Persoonlijke herinneringen.
B7397: BUSKEN HUET, CD. - Nieuwe Litterarische Fantasien. Twee delen.
B7331: BUSKEN HUET, CD. - Litterarische phantasien. Deel I: J. van den Vondel. J. Cats. H.C. Poot. P. van Woensel. A.C.W. Staring. I. da Costa. A. Boxman. L. de Visser. Deel II: Mevr. Bosboom Toussaint. J. van Lennep. P.T. Helv. v.d. Bergh. C.E. van Koetsveld. N. Beets. J.A. Alberdingk Thijm. H.J. Schimmel.
B7399: BUSKEN HUET, CD. - Litterarische Fantasien.
B0502: BUSKEN HUET, CD. - Vernuft ontzondigt. Kritieken op zijn tijdgenoten gekozen en ingeleid door Garmt Stuiveling.
L0794: BUSKEN HUET, CONRAD. - Brieven van Cd. Busken Huet. Eerste deel: 1847-1876. Tweede deel: 1876-1886.
T0370: BUSKEN HUET, CD. - Ongevraagd advies, in de zaak van Pierson tegen Reville c.s. Voor rekening van den Schrijver.
K6666: BUSKEN HUET, CD. - Het land van Rembrand. Studien over de Noordnederlansche beschaving in de zeventiende eeuw.
W8325: BUSKEN HUET, CD. - Portretten van Nederlanders.
B3034: BUSKEN HUET, CD. - Litterarische Fantasien en Kritieken. Twintigste deel. Oude Romans: Chateaubriand, Madame de Stael, Benjamin Constant.
B3035: BUSKEN HUET, CD. - Litterarische Fantasien en Kritieken. Een en twintigste deel: Virgilius, George Eliot, Lord Beaconsfield, Emile de Girardin, Thomas Carlyle, Arnold Mortier, Edmont About, Jules Valles, Victor Hugo, Ernest Renan, Emile Zola.
B3036: BUSKEN HUET, CD. - Litterarische Fantasien en Kritieken. Drie en twintigste deel: Moliere, Nieuwe Russische Letteren, De Nieuwe Zwarte Tijd, Nieuwe Fransche Letteren, Alphonse Daudet, Ernest Renan, Julius Stinde, Nederland en Pruisen, Bourget, Tolstoi, Zola, Joseph Victor von Scheffel.
B3038: BUSKEN HUET, CD. - Litterarische Fantasien en Kritieken. Negentiende deel: Oude Romans: Jean-Jacques Rousseau, Goethe, Elizabeth Wolff, Bernardin de Saint-Pierre.
H3983: BUSKEN HUET, CD. - Het land van Rembrand. Studien over de Noordnederlansche beschaving in de zeventiende eeuw.
Y5031: BUSKEN HUET, CONRAD. - Conrad Busken Huet. Een vastgeraakte lokomotief. Een portret in brieven. Uitgekozen en van aantekeningen voorzien door Olf Praamstra.
B7169: BUSKEN HUET, CD. - Litterarische fantasien. Vierde reeks, zesde deel: Virgilius, George Eliot, Lord Beaconsfield, Emile de Girardin, Thomas Carlyle, Arnold Mortier, Edmont About, Jules Valles, Victor Hugo, Ernest Renan, Emile Zola.
Y3676: BUSKEN HUET, CD. - Litterarische Fantasien en Kritieken. B. ter Haar, Bogaers, Withuijs. Ten Kate en zijn Schepping. Van Zeggelen, S.J. van den Bergh. S.E. Harthoorn, D. Chantepie de la Saussaye. Vanity Fair. H. de Veer. Laatste Nederl. Gedichten. De Genestet's uitvaart. J. de Bosch Kemper. M.P. Lindo. John Lothrop Motley.
Y3677: BUSKEN HUET, CD. - Litterarische Fantasien en Kritieken. Veertiende deel. C. Vosmaer. J.J. van Oosterzee. Nicolaas Beets. S. Hoekstra Bzn. A. Pierson. Is. Da Costa. J. Kneppelhout. Aart Admiraal. Marius. J.M.E. Dercksen. Quos Ego. S. Vissering.
Y3678: BUSKEN HUET, CD. - Litterarische Fantasien en Kritieken. Zesde deel. De Van Haren's Cornelis van Lennep en de zijnen. Een borstbeeld van de Ruyter. Tollens.
Y3679: BUSKEN HUET, CD. - Litterarische Fantasien en Kritieken. Vijftiende deel. E.J. Potgieter. A.W. Bronsveld. Jacob van Lennep. J.J. Cremer, F.C. Wilsen. J. Gram, Ch. Boissevain. Christine Muller. H.J. Schimmel, H. Tiedeman. H.A. van Amorie v.d. Hoeven. A. Pierson. Multatuli, Acquoy. Francisca Galle. A. Kuijper, Van Zeggelen. C. Honigh, Van Boekeren. Constantijn. J.H. Gunning jr.
Y3675: BUSKEN HUET, CD. - Litterarische Fantasien en Kritieken. Eerste deel: Pieter Cornelisz Hooft. Joost van den Vondel. Jacob Cats. Hubert Corneliszoon Poot. Pieter van Woensel. A.C.W. Staring. Isaac Da Costa. A. Boxman. Lamb. de Visser.
Y3680: BUSKEN HUET, CD. - Litterarische Fantasien en Kritieken. Zestiende deel. H.J.A.M. Schaepman. P.F. Brunings. Bosboom Toussaint. C. Vosmaer. Multatuli. P.A.S. v. Limburg Brouwer. Theophilus van Soerabaya. J.K.J. de Jonge. Mina Kruseman, Betsy Perk. J.T. Oosterman. Melati van Java. Francisca Galle. Van der Linden. J.A. van der Chijs. A. Pierson. E.J. Potgieter.
Y3681: BUSKEN HUET, CD. - M. HORN. - Register op de Litterarische Fantasien en Kritieken van Busken Huet. Samengesteld door M. Horn.
R1805: BUSKEN HUET, CONRAD. - Met de humor van een haai. Samengesteld en ingeleid door R. Nieuwenhuys.
Y0906: BUSKEN HUET, CONRAD. - Een vastgeraakte lokomotief. Een portret in brieven. Uitgekozen en van aantekeningen voorzien door Olf Praamstra.
P0177: BUSKEN HUET, CONRAD. - Met de humor van een haai. Samengesteld en ingeleid door R. Nieuwenhuys.
M8145: BUSKEN HUET, CD. - Het land van Rembrand. Studien over de Noordnederlansche beschaving in de zeventiende eeuw. Twee delen.
R4097: BUSKEN HUET, CONRAD. - Het land van Rembrand. Studies over de Noordnederlandse beschaving in de zeventiende eeuw. Met een inleiding van Olf Praamstra.
B9402: BUSKEN HUET, CD. - Het land van Rembrand. Studien over de Noordnederlandsche beschaving in de zeventiende eeuw. Drie delen.
H6727: [ERASMUS] BUSKEN HUET, C. - Erasmus. Met ruim 60 illustraties.
T1095: BUSKENS, EMIEL. - De Schouwburgcrisis. Rede.
R7361: BUSKES, J.J. - Radicaal socialisme in de Partij van de Arbeid.
T3366: BUSKES, J.J. - C.D.U en S.D.A.P.
T5621: BUSKES, J.J. - Is godsdienst opium voor het volk?
T6929: BUSKES JR., J.J. EN G.J. HEERING. - Gij zult niet doodslaan! Het evangelie in oorlogstijd. Getuigenissen van....
R4693: BUSKES, J.J. - Hoe staat het Socialisme als Wereldmacht tegenover het Christendom.
T5490: BUSKES, J.J. - Is godsdienst opium voor het volk?
T6976: BUSKES JR., J.J. - Daar staat geschreven.
T7341: BUSKES, J.J. - Rondom de Doodstraf. Kanttekeningen bij de Herderlijke Brief van de Generale Synode der Hervormde Kerk.
T6930: BUSKES JR., J.J. - Antimilitairisme en Nederl. geloofsbelijdenis. (het geval Schurer).
T2283: BUSSCHE, R.V. VANDEN. - Cyriel Verschaeve zijn levenshouding en zijn kunstenaarschap.
B2968: [FILTER]. BUSSE, GERD. - Duitse Kaas, nieuws over Elsschot. Drie artikelen.
L7434: BUSSE, GERD. - Duitse Kaas - nieuws over Elsschot.
L8841: BUSSINK, GERRIT. (ED.). - Toneelgroep Sater 1976-1979. Opkomst en neergang van een Hollands familiebedrijf. De juf van de Czaar Peterstraat. Het verhoor. Isotopen op zaterdag.
R8705: [COHEN] BUSSUM, SANI VAN. - Het Joodsche bruidje. Een zedenschets uit onze dagen.
R7654: [COHEN] BUSSUM, SANI VAN. - Het Joodsche bruidje. Een zedenschets uit onze dagen.
Y5969: BUSSY, J.H. DE. - Uitgeverij J.H. de Bussy N.V. Map met catalogi, prospectusen, kaartjes.
T3811: UITGEVERIJ J.H. DE BUSSY. - Catalogus. Zuid-Afrikaanse boeken en tijdschriften.
H6969: BUTER, DAPHNE. - Alle vogels van de wereld. Verhalen.
W4587: BUTSCH, ALBERT FIDELIS. - Handbook of renaissance ornament. 1290 designs from decorated books. With a new introduction and captions by Alfred Werner.
R6629: BUTTER, F. - Westfriesche schetsen. Vertellingen in het dialect van dit gewest.
R8445: BUTTER, F. - Westfriesche schetsen. Vertellingen in het dialect van dit gewest.
T6757: BUTTINGHA WICHERS, J. VAN. - Schaatsenrijden.
R7875: BUUR, DOROTHEE. - Indische jeugdliteratuur. Geannoteerde bibliografie van jeugdboeken over Nederlands-Indie en Indonesie 1825-1991.
R1461: BUUREN, A.M.J. VAN / W.P. GERRITSEN / A.N. PAASMAN. - Vermakelijk bibliografisch ganzenbord. Een eerste handleiding bij systematisch-bibliografisch onderzoek op het gebied van de Nederlandse Letterkunde.
K5170: BUUREN, A.M.J. VAN / W.P. GERRITSEN / A.N. PAASMAN. - Vermakelijk bibliografisch ganzenbord. Een eerste handleiding bij systematisch-bibliografisch onderzoek op het gebied van de Nederlandse Letterkunde.
T9087: BUURMAN, BERT. E.A. - Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen 75 jaar.
R0399: BUURSINK, MARIJKE E.A. - De wetenschap van het lezen. Tien jaar theorie der literaire receptie. Met een bibliografie. Voorwoord J.J.A. Mooij.
R2504: BUVE, J.D.J. - Metafysisch Manifest. Nieuw zicht op wetenschap, godsdienst en moraal.
L4566: BUWALDA, P. - The Umbelliferae of the Netherlands Indies.
K2811: BUYENS, FRANS. - Beschouwingen rondom het werk van Achilles Mussche.
L9416: BUYENS, FRANS. - Willem Elsschot, een burgerlijk geweten.
R4122: BUYENS, FRANS. - Andreas Latzko, rebel tegen het onrecht, strijder voor de vrede. Voorwoord Stella Latzko-Otaroff.
B2430: BUYNSTERS, P.J. - Willem Bilderdijk en de Geestenwareld.
R3492: BUYS, F. - Sociaaldemocratische Studieclub: Rapport omtrent de verhouding van school, kerk en staat in het buitenland.
L2210: BUYS, AREND. - Kleur en inkt. Verhandeling voor den boekdrukker over het ontstaan, de harmonie en keuze der kleuren, de samenstelling en het gebruik van den inkt.
B2562: BUYS DE GRAAF, A. - Splinter en Balk. Eerste open brief aan Dr. J.C Zaalberg Pz., Predikante te 's-Gravenhage, naar aanleiding van diens Twee brieven aan zijne R.K. medechristenen.
B4640: BUYS BALLOT, C.H.D. - Levensschets van Dr. Rijk van Rees, Hoogleeraar te Utrecht.
H8518: BUYS, JAAP. - Wijde blik. Verhalend proza van zestig jaar Wereld-Bibliotheek. Bijeengelezen en ingeleid door ....
R0098: BUYSSE, CYRIEL. - Inhoud: Cyriel Buyse en de Nederlandse uitgever C.A.J. van Dishoeck I. Buysse en Hauptmann I. Louis Couperus. Brieven aan C. Buysse. C. Buysse, De levenskring I. Kantteningen. Kroniek door A.M. Musschoot.
B8600: BUYSSE, CYRIEL. - Het leven van Rozeke van Dalen.
K0912: BUYSSE, CYRIEL. - Krachten. Gekozen en ingeleid door Clam Bittremieux.
Y5298: BUYSSE, CYRIEL. - Krantenknipsels van/over Cyriel Buysse.
Y4839: BUYSSE, CYRIEL. - Mea Culpa.
L6411: BUYSSE, C. LOUIS COUPERUS, W.G. VAN NOUHUYS. (EDS.) - Groot Nederland Letterkundig Maandschrift voor den Nederlandschen Stam. Elfde jaargang, tweede deel.
L8622: BUYSSE, C., A. DE SAVORNIN LOHMAN, JAC. VRANCKEN. - Nieuwere Schrijvers II.
R0096: BUYSSE, CYRIEL. - Inhoud: Cyriel Buysses brieven aan Fritz Francken. Cyriel Buysse en de Nederlandse uitgever C.A.J. van Dishoeck II: 1914-1931. Buysse en Hauptmann II. Cyriel Buysse en het naturalisme. Een pragmatische leeuw, Eine Lowe von Flandern. Kroniek door A.M. Musschoot.
K7656: BUYTENDIJK, F.J.J. - De psychologie van de roman. Studies over Dostojevskij.
K2939: BUYTENDIJK, F.J.J. - De moderne mens en zijn lectuur.
R5017: BYARS, MEL. - Design Encyclopedia. 1880 to the present.
K9297: BYLEVELD, H. VAN. - Nederland in Frankrijk. De Zuidergrens der Nederlanden.
B9631: BYMHOLT, B. - Geschiedenis der Arbeidersbeweging in Nederland. Herdruk van de editie van 1894. Met een nieuw register en een bibliografische schets. Twee delen.
T7315: BYMHOLT, B. - Geschiedenis der Arbeidersbeweging in Nederland.
T6543: BYMHOLT, B. - Geschiedenis der Arbeidersbeweging in Nederland.
T6324: BYMHOLT, B. - Onderwijzers-werkeloosheid.
R4947: [WILDE] BYRNE, PATRICK. - The Wildes of Merrison Square. The family of Oscar Wilde.
R1258: BYRON, MAY. - A Day with John Greenleaf Whittier.
Y0937: BYRON, LORD. - De Abydeensche Verloofde. Uit het engelsch van Lord Bijron door Mr. J. van Lennep.
L7115: BYVANCK, A.W. - Het Hellenisme en zijn strijd in de antieke wereld.
H4999: BYVANCK, W.G.C. - Keur uit het ongebundelde werk. Ingeleid en met aantekeningen voorzien door J.J. Oversteegen.
R0205: BYVANCK, W.G.C. - Vaderlandsche figuren op den overgang der achttiende eeuw. Hogendorp en Yorck 1778 - 1781. De prins in ballingschap 1795 - 1809. Eeuwspiegel 1812.
L2687: BYVANCK, W.G.C. - Vaderlandsche figuren op den overgang der achttiende eeuw. Hogendorp en Yorck 1778 - 1781. De prins in ballingschap 1795 - 1809. Eeuwspiegel 1812.
T9072: BYVANCK, W.G.C. - De jeugd van Isaäc da Costa (1798-1825). Twee delen.
M2907: BYVANCK, W.G.C. - Literarische en historische studien.
L6974: BYVANCK, A.W. - Varia Historica aangeboden aan Professor Doctor A.W. Byvanck t.g.v. zijn zeventigste verjaardag door de Historische Kring te Leiden.
A0024: CABANES. - Moeurs intimes du Passe. Ouvrage illustre de 68 gravures.
L5933: CABANNE, PIERRE. - Erotik in Malerei und Graphik.
K9953: CACHET, HENRI. - Les greves d'ouvriers papetiers en France au XVIIIeme siecle jusqu'a la revolution.
B8393: CADIVEC, EDITH. - Eros, der Sinn meines Lebens.
B1374: CADRES MARMET, E. - La Stenographie simplifiee, ou l'art d'ecrire aussi vite que l'on parle reduit a ses plus simples principes. Traite complet. D'Ecriture abregee mise a la portee de tout le monde, Exprimant les voyelles, d'une execution facile.
R6907: CAENEGHEM, POL VAN (INL.). - Belgikske nikske? Nederland een!
Y5953: CAGNAT, RENE. - Cours d'épigraphie latine, quatrième édition revue et augmentée avec vingt-huit planches hors texte
B1596: CAHEN-DELHAYE, ANNE. - La ceramique de l'age du fer au Tierceau a Orp-Le-Grand. Collection P. Doquet.
H7750: RUIMTE DRIEMAANDELIJKS CAHIER NR 3. - Anna Blaman: Schuld en heimwee. Hugo Claus: Fragmenten. Hans Andreus: De dichter: Verantwoordelijkheid of niet. e.a.
K2894: CAILLIAU, PHIL. - Jef Geeraerts.
B9399: CAIN, JAMES M. - Serenade. Vertaling M. Kann en M. Kann-Jolles.
L3110: CALAND, W. (VERTALER). - Verhalen van een Vampier. Uit het Sanskrit vertaald door W. Caland.
Y5727: CALCAR, ELISE VAN. - Fröbels methode tot Natuurlijke en Harmonische Ontwikkeling van lichaam en geest. Een boek voor moeders.
T6791: CALCAR, ELISE VAN. - Fröbels methode tot Natuurlijke en Harmonische Ontwikkeling van lichaam en geest. Een boek voor moeders.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

5/9