Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
L5766: BOER, WILLEM DE. - De Allegorese in het werk van Clemens Alexandrinus.
T3623: BOER, K. DE. - De Cooperatieve gedachte en het Rochdale beginsel, in verband met de practische toepassing.
H4209: DRUKKERIJ C. DE BOER. - 100 jaar Drukkerij C. de Boer jr.
R6245: BOER, H. DE. (INL.). - De S.D.A.P. en it Frysk. Rapport van de Kommissie ter bestudering van Het Friese Vraagstuk.
L6608: BOER, R.C. - Het Oudgermaansch aan de Universiteit van Amsterdam.
L7141: BOER, C. DE. - Bedier's theorie over de oorsprong van het Franse 'Chanson de Geste' na vijf en twintig jaren.
L7178: BOER, C. DE. - Montaigne als 'apologeet' van Raymond Sebond: een moreel probleem.
L7291: BOER, M.G. DE. - De Armada van 1639.
L8426: BOER, HILDEBRAND P.G. DE. - Architect G.H.M. Holt (1904). Sociale woningbouw, kerken, theaters.
L8964: BOER, J.C. DE. - Een orienterende beschouwing over de Conserverende Tandheelkunde.
B1812: BOER, C. DE. - Is het Frans een Decrepite Taal?
T5356: [COHEN] BOER, K. DE. - De Cooperatie, haar ontstaan, groei en ontwikkeling.
B3159: BOER, P. DE (RED.). - Vakstudie.
B5853: BOER, P. DE. (ED.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de Grafische industrie.
B5854: BOER, P. DE. (ED.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de Grafische industrie.
B6259: BOER, FRANCIJNTJE DE. - Gedichtjes voor kinderen.
B6744: BOER, C. DE. - Iets over het begrip Imperativus.
T9840: BOER, PETER & ED LEEFLANG (EDS.) - Alle Poëten. 33 gedichten uit het poëziefonds van De Arbeiderspers.
T4112: BOER, DIRK. - Oorlog? Neen!
T4571: BOER, J.W. DE. - Van Vernis-stokerij Op Aarden Grond tot modern chemisch bedrijf.
L7514: BOER, FRE DE. (ED.). - Groniek. Homosekualiteit & Geschiedenis.
T3621: BOER, K. DE. - Maatschappelijke orde en het cooperatief beginsel.
R5403: BOER, D. - De Meibeweging (acht-uren dag). Haar onstaan en doel.
R4073: BOER, PIETER JOHAN CORNELIS DE. - Rijklof Michael van Goens (1748 - 1810) en zijn verhouding tot de literatuur van West-Europa.
T4281: BOER, P. DEN (ED.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de Grafische industrie.
L5648: BOER, J.W. DE. - De kolk in de kreek.
T0738: [SPINOZA] BOER, JULIUS DE. - Spinoza.
T6803: BOER, M.G. DE. - Van Oude Voyagien. Met Tasman en Bontekoe.
R1226: BOER, J.W. DE. - Solaes.
T9917: BOER, FRANCIJNTJE DE. - Gedichtjes voor kinderen.
T0508: [SPINOZA] BOER, TJ. DE. - Maimonides en Spinoza.
T4101: BOER, DIRK. - De waarheid over het Roode Kruis.
R4215: BOER, FRANS DE. - Effe genereus giere.
T6394: BOER, M.G. DE. - Historische portretten verzameld door P. de Boer. Drie delen.
T3622: BOER, K. DE. - De beteekenis der Cooperatie voor de Arbeidersklasse.
K2520: BOERDAM, JAAP / E. VAN MUISWINKEL / R. MULDER / BOB POLAK. - Neuzen dicht! Een bloemlezing uit Propria Cures 1973-1985.
B3645: BOERE, CORNELIS. - Broere's Dithyrambe op het Allerheiligste = Broere's Dithyrambe auf das Allerheiligste Altarssakrament. Toegelicht door J.C. Alberdingk Thijm Ubersetzung von J. Bollen.
B2624: BOEREBACH, BERNARDUS MARTINUS. - Le rationalisme mystique d'Alfred de Vigny dans son oeuvre de moraliste.
T1867: BOEREN, P.C. - Rorgo Fretellus de Nazareth et sa Description de la Terre Sainte Histoire et Edition du Texte.
L4036: BOEREN, P.C. - Speciments of Script from Medieval Liturgical Books.
M6531: BOEREN, P.C. - Twee Maaslandse dichters in dienst van Karel de Stoute.
L1100: BOEREN, P.C. - Van Maas tot Schelde. Gedichten van Limburgsche en Noord-Brabantsche dichters uit de laatste twintig jaren 1925-1944.
L7846: BOEREN, PETRUS CORNELIS. - Etude sur les tributaires d'eglise dans le comte de Flandre du IXe au XIVe siecle.
B1236: BOEREN, P.C. - Hadewych en heer Hendrik van Breda.
T3496: BOERMA, R.N.H. - Ziet kindren! deeze schepen aan. Maritieme volks- en kinderprenten 1700-1900.
B8891: BOERMAN, J.W. EN K.M. KNIP. - Dieren in hun omgeving. Zeehonden en Bruinvisschen.
B4935: BOERNER, C.G. - Schongauer bis Whistler die schonsten Neuerwerbungen Graphik aus funf Jahrhunderten.
B9944: BOERNER, C.G. - Daniel Nikolaus Chodowiecki (1726-1801) und seine Zeit. Zum 200. Todestag des Kunstlers.
H6659: BOERS, ANTHIA C.M. - Bloemen & bomen. Tekeningen van Marten Yestra.
H7819: BOERS, ANTHIA C.M. - De letters.
H6652: BOERS, ANTHIA C.M. - Het land van de gele stenen. Vertellingen.
B1151: BOERS, J.J.L.A. - Proletariaat en Deproletarisatie. Een Synthese van het Proletarisch Probleem.
T0551: BOERSEMA, B.R.C.A. - De Linie, 1946-1963. Een weekblad in handen van Jezuieten. Onderzoek naar de pers als middel tot apostolaat.
L4374: BOERSMA, MARELLE. - Stil water.
B6024: BOERSMA, HINDURK. - Dicht en ondicht. In Opende.
R1671: BOERSMA, J. - Antonius de Haen 1704-1776. Leven en werk.
H7776: BOERSTOEL, JAN. - Altijd het niemandsdier. Gedichten.
M9752: BOERSTOEL, JAN. - Eerste keus. Liedteksten 1968-1986.
M9686: BOERSTOEL, JAN. - Iemand moet het doen.
K7625: BOERSTOEL, JAN. - Opa's verjaardag en andere feestelijkheden.
B4077: BOERSTOEL, JAN. - Veel werk. Bezorgd en ingeleid door Dick Welsink.
T8160: BOERSTOEL, JAN. - Drinken doet een beetje zeer. Kroegverzen.
T8162: BOERSTOEL, JAN / HANS DORRESTIJN / WILLEM WILMINK. - Verre vrienden. 44 nieuwe liedjes.
L7726: BOERSTOEL, JAN. - Nieuwe Vondsten.
K5856: BOERWINKEL, F. - Cronyk van Sint Aagten Convent. Een oude Kloosterkroniek uit de 15-17e eeuw.
P0971: BOERWINKEL, FEITSE. - De levensbeschouwing van Marcellus Emants. Een bijdrage tot de kennis van de autonome burger der negentiende eeuw.
B4338: BOERWINKEL, FEITSE. - De levensbeschouwing van Marcellus Emants. Een bijdrage tot de kennis van de autonome burger der negentiende eeuw.
W4455: BOERWINKEL, FEITSE. - De levensbeschouwing van Marcellus Emants. Een bijdrage tot de kennis van de autonome burger der negentiende eeuw.
T6784: BOESER, A.L. - Vijfde rekenboekje. Verzameling van voorstellen ter verdere toepassing van den regel van drieen.
T6782: BOESER, A.L. - Eerste Rekenboekje. Verzameling van voorstellen ter toepassing van de hoofdregels met geheele, benoemde getallen.
R7601: BOESER, A.L. - Eerste verzameling van Rekenkundige Voorstellen voor de Hoogste Klasse der Lagere Scholen.
T2225: BOETIE, ESTIENNE DE LA. - Vingt et neuf sonnets.
K2427: BOETS, J. - Gezelles Leermaren. Journalistiek werk uit 1881.
K5125: BOETS, J. (ED.). - Gezelliana. Kroniek van de Gezellestudie.
K2319: BOETS, J. / P. COUTTENIER / CHR. D'HAEN. - Gezelle in origineel.
B8359: [GEZELLE, GUIDO]. J. BOETS (ED.). - W. Thys: De brief van Hugo Verriest aan Longfellow. L. Van Biervliet: De ontmoeting van Guido Gezelle met James Weale. Couttenier & De Vos: Bibliografie. J. Van Iseghem: Guido Gezelles 'Vlaemsche Dichtoefeningen'. A. Deprez: De briefwisseling van Gezelle met de Engelsen P. Couttenier.
R7161: BOETZELAER, WILLEM CAREL VAN. - Historisch-Staatsregtelijke Proeve over Het Veto des Konings. (Grontwet Art. 69, 114).
B5080: BOETZELAER VAN DUBBELDAM-VAN DER HOOP VAN SLOCHTEREN, E. VAN. - Stanley Jones. Zendeling in Britsch-Indie.
R1162: BOEY, M. - Dr J. Persijn, zijn leven, zijn werk.
M3326: BOGAARDS, CARLA. - Eigen vlees en bloed.
H1483: BOGAARDS, CARLA. - God bewogen. Gedichten.
T9003: BOGAERS, PIERRE. - De kleur van water. Oude en nieuwe pennenvruchten.
L4158: BOGAERS, A. - Jochebed. Dichtstuk.
H5623: BOGAERS, A. - De togt van Heemskerk naar Gibraltar (in 1607).
L7613: BOGAERS, PIETER. - Gedichten van Pieter Bogaers 1805-1833.
L8051: BOGAERS, A. - Balladen en andere dichtstukjes.
L8345: BOGAERS, A. - Tollens. Dichtstuk.
L8885: BOGAERS, A. - Gedichten.
B5654: BOGAERS, A. - Jochebed. Dichtstuk.
B3101: BOGAERT, EDUARD P.F.A. VAN DEN. - Het gevolg van een misdrijf, grond voor strafverzwaring.
R8932: BOGAERTS, THEO. - De Bajadere. Bandontwerp Elza van Hagendoren.
L4338: BOGAERTS, A.M.A. - Chesterton and the Victorian Age.
H8246: BOGAERTS, THEO. - De antieke wereld van Louis Couperus.
L1599: BOGAERTS, THEO. - De vluchteling en de dood. Met tekeningen van Jan van Noten.
B7635: BOGAERTS, THEO. - De Bonte Waereld. Met teekeningen van Sander Wynants.
R7798: BOGAERTS, THEO. - Brusselsche krabbels. Teekeningen van Albert van Dijck.
R2424: BOGT, TOM TER. - Tijd onthult alles... Popmuziek, ontwikkeling, carrieres.
T7589: BOGTMAN, W. - Het ontwerpen van ornament op systeem en naar natuurvormen. Met 60 platen, 200 versieringsmotieven en 20 verschillende planten.
K1486: BOHEEMEN, P.VAN/N.P.J. VAN DER LOF/ MEURS, K. VAN. - Het boek in de 16de eeuw.
L8697: BOHL, J. JGZ. - Pius VII en zijn tijd. Geschiedkundige tafereelen. Twee delen in een band.
T4481: BOHM, HANS. - Der junge Goethe.
H2775: BOHN. - C.H. Bohn en zijn opvolgers 1752-1952.
T9317: BOHRINGER, J.A. - De Zwijger Spreekt. 6 September 1898, Kroningsdag.
Y0031: BOICHOT, J.B. - |Esquisse d'une organisation democratique de la force publique en France.
L4564: BOIJENS, JAN PETER. - Mr. Carel Vosmaer.
T7421: BOIS SJ., K. DE. - Rome en de sociale orde.
T1631: BOIS, J.H. DE. - Jan Voerman 1857-1941. Herdenkingstentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam 20 december'41-1 februari '42.
B8012: BOIS-REYMOND, IRENA DU. - Hermes Handlexikon. De graphischen Kunste. Teschniken. Gattungen. Geschichte. Hauptmeister.
K9323: BOISSEVAIN, CHARLES. - De wet der Natien en de wet der menschelijkheid. Een open brief aan den President der Vereenigde Staten, Theodoor Roosevelt.
R9163: BOISSEVAIN, CHARLES. - De Arpanjak.
R3016: BOISSEVAIN, U.PH. - Levensbericht van Jhr. Dr. Jan Six.
T6467: BOISSEVAIN, CHARLES. - The Struggle of the Dutch Republics. A Great Crime.
T5774: BOISSEVAIN, W.TH. - De actie van en tegen Rome.
R6636: BOISSEVAIN, CH. - Van Dag tot Dag in het Oosten. Met een naschrift over de jongste gebeurtenissen.
R6472: BOISSEVAIN, CHARLES. - The Struggle of the Dutch Republics. Open letter to an American Lady.
T5376: BOITEN, H. - Herdenkingsrede uitgesproken op 23 november 1932 t.g.v. de viering van het 250-jarig bestaan der Ned. Herv. Kerk te St. Anna Parochie.
L6078: BOK, EDWARD. - Edward Bok. Leven, worstelen, zegepraal. Een autobiografie.
B0897: BOK. - BOK. Derde uitgave van de tweede serie.
B9702: BOKHOVE, NIELS. - Reiziger in scheerapparaten. Kafka in Nederland en Vlaanderen. Overzicht, bloemlezing en bibliografie van de receptie van Franz Kafka's werk in het Nederlandse taalgebied.
K9794: BOKMA DE BOER, J. - De meeuwenrots. Naar Jules Sandeau.
T2200: BOL, LAURENS J. - Herdenkingstentoonstelling Jacques Perk 1859-1959, 6-28 juni 1959.
K5136: BOLDINGH-GOEMANS, W.L. - De moeder. Proza en poëzie verzameld door ....
B5596: BOLDINGH-GOEMANS, W.L. - Christine de Pizan 1364-1430. Haar tijd, haar leven, haar werken.
K6557: BOLGER, DERMOT. (ED.). - Finbar's Hotel. Vertaling Marion van den Camp.
L5758: BOLHUIS, ANDRIES. - Vergilius' vierde Ecloga in de Oratio Constantini ad Sanctorum Coetum. Inleiding, tekst, toelichting, conclusie.
H9172: BOLK, BERTUS. E.A. - Chili, een zwartboek.
C0029: BOLKENSTEIN, H. /J.F. ANKERSMIT E.A. - Ter herdenking van C.S. Adama van Scheltema.
K8332: BOLKENSTEIN, H. /J.F. ANKERSMIT E.A. - Ter herdenking van C.S. Adama van Scheltema.
L0911: BOLKESTEIN, FRITS. - Grensverkenningen. Dagboek van een Eurocommissaris.
L4727: BOLKESTEIN, MARINUS H. - Het Ik-Gij schema in de nieuwere Philosophie en Theologie.
P2513: BOLL, HEINRICH. - De nalatenschap. Vertaling Th. Duquesnoy.
M3690: BOLL, HEINRICH. - De verloren eer van Katharina Blum of Hoe geweld kan ontstaan en waartoe het kan leiden.
C2330: BOLL, HEINRICH. - De verwonding, verhalen. Vertaling Pim Lukkenaer.
W8356: BOLL, HEINRICH. - De weggooier.
W2492: BOLL, HEINRICH. - Drie dagen in maart, een gesprek met Christian Linder. Vertaling W. Wielek-Berg.
H9201: BOLL, HEINRICH. - Een Duits geweten, gesprekken met Rene Wintzen. Vertaling M. Hirs.
P0436: BOLL, HEINRICH. - Gedichten. Vertaling Wim Zaal.
W2508: BOLL, HEINRICH. - Huizen zonder vaders. Vertaling Jan Blokker.
W5296: BOLL, HEINRICH. - Je gaat te vaak naar Heidelberg. Vertaling W. Wielek-Berg.
M3687: BOLL, HEINRICH. - Mededeling over de politieke betrouwbaarheid Satire. Vertaling Jan Bernard.
P2515: BOLL, HEINRICH. - Stadslandschappen. Vertaling J. Barnard e.a.
M9482: BOLL, HEINRICH. - Vrouwen voor rivierlandschap. Roman in dialogen en zelfgesprekken. Vertaling G. Pancras.
M1575: BOLL, HEINRICH. - Biljarten om halftien. Vertaling Michel van der Plas.
B1145: BOLL, HEINRICH. - Eng is de poort. Vertaling M. v.d. Plas.
B4489: BOLL, HEINRICH. - Huizen zonder vaders. Vertaling Jan Blokker.
B8135: BOLL, HEINRICH. - Mijnenveld. Essays 1977-1981. Vertaling W. Wielek-Berg en D. Ouwendijk.
H9197: BOLL, HEINRICH. - De verloren eer van Katharina Blum of Hoe geweld kan ontstaan en waartoe het kan leiden. Vertaling Jan Bernard.
R4112: BOLL, HEINRICH. - Groepsfoto met dame. Vertaling Margaretha Ferguson.
R3888: BOLL, HEINRICH. - Groepsfoto met dame. Vertaling Margaretha Ferguson.
R1933: BOLL, HEINRICH. - Inmenging gewenst. Vertaling W. Wielek.
R9942: BOLLAND, G.J.P.J. - De Ware Jacob: Prof. Bolland-nommer. 10e jaargang no. 26, 28 september 1915.
B5107: BOLLAND, G.J.P.J. - De teekenen des tijds. Academische les, de 28sten September 1921 te Leiden, en voorts te 's Gravenhage, Rotterdam en Amsterdam tot opening van colleges uitgesproken.
B2381: BOLLAND, G.J.P.J. - Open brief aan den Heer H.J.A.M. Schaepman.
B8284: BOLLAND, G.J.P. - Petrus en Rome. Een vertoog voor Roomsche landgenooten.
T2496: BOLLAND, G.J.P.J. - De boeken der spreuken uit de leerzaal van zuivere rede.
T3833: BOLLAND, RITA E.A. - Handgeweven en -geknoopte tapijten. Verslag van de Textieldag van 17 mei 1983 in het Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam.
T0510: [SPINOZA] BOLLAND, G.J.P.J. - Spinoza. Rede tot inwijding van het herstelde Spinozahuis te Rijnsburg op den 24 Maart 1899 uitgesproken.
R3917: BOLLE, MENACHEM ELJAKIEM. - De opheffing van de autonomie der Kehilloth (Joodse gemeenten) in Nederland 1796.
R6211: BOLLE, MICHAEL (ED.). - Eldorado. Homosexuelle Fruaen und Manner in Berlin 1850-1950. Geschichte, Alltag und Kultur.
W2250: BOLOGNA, GIULIA. - Illuminated manuscripts. The book before Gutenberg. With 226 illustrations 149 in colour.
R7033: BOLOGNE, M. - De proletarische opstand van 1830 in Belgie.
L9926: BOLOGNE, M. - De proletarische opstand van 1830 in Belgie. Naschrift Gerard Gale en Guido Vanzieleghem.
H0014: BOLSCHE, W. - Het leven der liefde in de natuur. Eene ontwikkelingsgeschiedenis der liefde. Voor Nederland bewerkt door A.J.C. Snijders.
W5523: BOLT, STEVEN. - Lucht- en Ruimtevaart, vijfenzeventig jaar vlieghistorie in beeld.
K9179: BOLTENDAL, R. - Boekmakers. Portretten van uitgevers.
K3582: BOM, EMMANUEL DE. - Dagwerk voor Vlaanderen. Ontmoetingen en portretten.
K3080: BOM, EMMANUEL DE. - Het levende Vlaanderen.
L3043: BOM, EMMANUEL DE. - Twee Antwerpsche schilders Piet Verhaert en Charles Mertens.
T4666: BOM, EMM. DE. - De psychologie van den Antwerpenaar. Met teekeningen van Albert van Dyck.
L1005: BOM, EMMANUEL DE. - Nieuw Vlaanderen. Kunst en leven.
B6895: BOM, C.H.A. - De onderlinge waarborgmaatschappij.
R8127: BOM, EMMANUEL DE. - Peter Benoit. Een levensbeeld.
T0311: BOM, EMMANUEL DE. - De Vlaamsche Letterkunde in den Vreemde.
R2706: BOMANS, GODFRIED. - De glimlach die blijft. Een keuze uit zijn werk.
T6810: BOMANS, GODFRIED. - Sprookjes. Ingeleid en geillustreerd door H.L. Prenen.
H0254: BOMANS, GODFRIED. - Het doosje.
H0251: BOMANS, GODFRIED. - Mijmeringen.
W6934: BOMANS, GODFRIED. - Nieuwe buitelingen. Facetten en aspecten.
M0228: BOMANS, GODFRIED. - Op de keper beschouwd.
W9635: BOMANS, GODFRIED. - Werken I. Romans, Kronieken, Dagboeken. Bezorgd door A. Feilzer en P. van Zonneveld.
L9821: BOMANS, GODFRIED. - Dagboek van een gymnasiast. Vroege jeugdherinneringen.
K4641: BOMANS, GODFRIED. - Dickens, waar zijn uw spoken? Met een inleiding en een In Memoriam door Michel van der Plas.
B5687: BOMANS, GODFRIED. - Aantekeningen over onszelf. Een keuze uit de beste verhalen.
R1458: BOMANS, GODRIED. - Buitelingen. Aforismen, buitelingen en capriolen.
R5635: BOMANS, J.B. - Het gezinsloon en de groote gezinnen.
R1142: BOMANS, GODFRIED EN CAROL VOGES (ILLS.). - De Avonturen van Pa Pinkelman. Eerste, tweede & derde reeks. Drie deeltjes.
P2684: BOMANS, GODFRIED. - Op het vinkentouw.
T8791: BOMANS, GODFRIED. - De ijdele engel. Illustraties van Jaap Pander.
T8602: BOMANS, GODFRIED. - Kopstukken. Met illustraties van Jo Spier.
T8944: BOMANS, GODFRIED. - Voor het donker worden. Gekozen en ingeleid door Kees Fens.
R5505: BOMANS, J.B. - De Kerkelijke Politiewetten.
L0152: BOMHOFF, J.G. - Diepte als literaire categorie.
B0826: [VONDEL] BOMHOFF, J.G. - Vondels drama. Studie en pleidooi.
B7272: BOMHOFF, J.G. - Isaac da Costa. Op 28 april 1960, honderd jaar na zijn overlijden, herdacht.
H4196: BOMLI, PETRONELLA WILHELMINA. - La femme dans l'espagne du siecle d'or.
R9264: BOMLI, ADA. - De Zeven Kruiswoorden en andere gedichten.
R9263: BOMLI, ADA. - Zoo zinge ik. Gedichten. Tweede bundel.
H8019: BOMMEL, ELIAS P. VAN. - Boekbandverguldmateriaal. Inventarisatie van het boekbandverguldmateriaal van de FGE, verkregen bij liquidatie van boekbinderij E. P. van Bommel.
T3771: BOMMEL, C.R.A. VAN. - Kort begrip der voorstelling van de ware beginselen over het Openbaar Onderwijs.
R3515: BOMMEL, OLIVIER B. [=MARTEN TOONDER]. - Oratie vervaardigd door Heer Olivier B. Bommel en voorgedragen in de Erasmus Universiteit te Rotterdam op 14 september 1977 door Marten Toonder.
K3442: BON, FRANCOIS. - Mechaniek. Vertaald door Frans van Woerden.
B0740: BON, FRANCOIS. - Daewoo: de wegwerpfabriek.
B6984: BON, FRANCOIS. - Gemengde berichten. Vertaling Marianne Kaas.
R3167: BON, FRANCOIS. - Gemengde berichten. Vertaling Marianne Kaas.
W9366: BONASSO, MIQUEL. - Het labyrint. Vertaling Jan v.d. Putten.
L5533: BONAVENTURA, ST. - De Mystieke Wijnstok of Verhandeling over het lijden des Heren. Uit 't Latijn door Christinus Kops, inleiding D.A. Luyckx.
B2991: BONAVENTURA KRUITWAGEN, P. FR. - Over eene Bibliotheca Catholica Neerlandica Impressa.
W6607: BOND, EDWARD/ C. HAMPTON/ P. NICHOLS. - Gered. Wanner heb je mijn moeder voor het laatst gezien. Een dag uit de dood van verdomde loewietje.
T6945: BONDAM, A.C. - Register van leenbrieven en andere titels betrekkelijk de ambachtsheerlijkheid en de heeren van Zuidewijn-Ambacht en de acht hoeven moers daaraan gelegen. Inhoudsbeschrijving.
B3293: BONENBAKKER-WESTERMANN, H.M. (RED.) E.A. - Delftse vrouwen van vroeger.
R9700: BONESCHANSCHER, E.J. - Kinderdoor (a). 15 tweestemmige liedjes, in noten- en cijferschrift (Cheve-methode).
R9697: BONESCHANSCHER, E.J. (BEWERKT). - Op het IJs! (a). 5 tweestemmige ijsliedjes, in noten- en cijferschrift (Cheve-methode).
R5155: BONGENAAR, J.C.A.M. - Isocrates' Trapeziticus. Vertaald en toegelicht.
H9395: [COORNHERT] BONGER, H. - Dirck Volckertszoon Coornhert. Studie over een nuchter en vroom Nederlander.
L6576: BONGER, HENDRIK. - De motivering van de godsdienstvrijheid bij Dirck Volckertszoon Coornhert.
B7184: BONGER, H. & J.R.H. HOOGERVORST. E.A. - Dirck Volckertzoon Coornhert. Dwars maar recht.
T7373: BONGER, W.A. - Problemen der Demokratie. Een sociologische en psychologische studie.
R7428: BONGER, W.A. - Verspreide geschriften met een korte levensschets door H. Bonger en een studie over de werken door J. Valkhoff. Deel I: Criminologie en criminele statistiek. Deel II: Sociologie en politiek.
B5049: [COORNHERT] BONGER, H. - Dirck Volckertszoon Coornhert. Studie over een nuchter en vroom Nederlander.
T5140: BONGER, W.A. - Geloof en ongeloof in Nederland (1909-1920). Een statistische studie.
K1365: BONGER, H. - Leven en werk van D.V. Coornhert.
R8811: BONGER, W.A. - Over de evolutie der moraliteit.
K6353: BONGER, H. - De dichter van het Wilhelmus.
L7543: BONGERS, GERRIT. (ED.). - De Muze viert feest.
T9725: BONI, ARMAND. - Erasmus van Rotterdam. De roman van een monnik en zijn tijd.
M9329: BONI, ARMAND. - Francois Villon. De Feniks en zijn as.
R9792: BONKE, HANS EN KATJA BOSSAERS. - Heren investeren. De bewindhebbers van de West-Friese Kamers van de VOC.
T0950: BONN, S. - Wat zang en melody. Inleiding van L. Simons.
T1000: BONN, S. - Zangen van hoop. Gedichten.
R2175: BONN, S. - Ontwaking en De Gelofte. Verbeeldingsspelen.
M5611: BONNEURE, FERNAND. - Marcel Matthijs.
R3017: BONNEURE, FERNAND E.A. - Lexicon van Westvlaamse Schrijvers. Deel I. Ingeleid door Raf Seys.
R6909: BONNEURE, FERNAND E.A. - Lexicon van Westvlaamse Schrijvers. Deel 2. Ingeleid door Valere Arickx.
M7126: BONSELS, WALDEMAR. - Indienfahrt.
T1734: BONSET, I.K. - Ernest. Drama.
T6451: [AMSTERDAM] BONTEMANTEL, HANS. - De Regeeringe van Amsterdam, soo in 't civiel als crimineel en militaire. (1653-1672). Uitgegeven door G.W. Kernkamp. Twee delen.
M9884: BONTEN, J.H. - A. Koolhaas.
K5072: BONTH, ROLAND DE. (ED.). - Trefwoord 13. Jaarboek lexicografie 1998-1999.
K4014: BONTRIDDER, ALBERT. - Gedichten 1942-1972.
M3480: BONTRIDDER, ALBERT. - Huizen vieren haat.
B7393: BONTRIDDER, ALBERT (VERTAALD). - Een brug slaan. 8 Belgische dichters uit het Frans en het Nederlands vertaald door Albert Bontridder. Traduit du Neerlandais et du Francais 8 poetes Belges. Jeter un pont.
R9076: BONTRIDDER, ALBERT. - De bankreet vader.
H4431: BONTRIDDER, ALBERT. - Een oog te veel.
K4015: BONTRIDDER, ALBERT. - Ook de nacht is een zon.
A0935: BOOG, MARK. - De warmte van het zelfbedrog.
H2925: BOOGAARD, OSCAR VAN DEN. - Liefdesdood.
H4957: BOOGAARD, OSCAR VAN DEN. - Sensaties.
B4940: BOOGAARD, THEO VAN DEN. - Boekenweektest 2003. Theo van den Boogaard tekent De Dood.
R6099: BOOGAARD, J.A. - Een volksbelang. De waarde eener Duinwaterleiding voor de bevolking van Leiden.
T1100: [VELDHOEN] BOOGERT, BOB VAN DEN & ED DE HEER. - Veldhoen. Het grafische werk.
B0246: BOOGMAN, J. / J. HARENBERG / G. KROSENBRINK / A. SCHAARS. (ED.). - A.C.W. Staring. Dichter en Landman, Regionalist en Nationalist.
H1844: BOOIJ, G.E. - Dutch morphology. A study of word formation in generative grammar.
M6584: BOOK, FREDRIK. - Hans Christiaan Andersen. Het leven van een sprookjesdichter. Vertaling W. Meyer.
B3874: CATALOGUS URSUS BOOKS. - Connoisseurship and the Arts.
B4929: ASHER RARE BOOKS. - Catalogus 28: Rare and important books and atlases including some maps.
B3106: BOOL, JOHANNES. - De Politie, haar wezen en organisatie in Frankrijk, Duitschland, Engeland en Nederland.
R8574: BOOLEN, J.J. EN J.C. VAN DER DOES. - Nederlands vijfjarig verzet.
M5071: BOOM, A. VAN DER. - Acht Vlaamse en Nederlandse houtgraveurs.
H8018: BOOM, A. VAN DER/WARMELINK, H.A. ET AL. - De aesthetische basis van het grafisch bedrijf. Een serie voordrachten voor de Grafische Universiteit.
B5121: BOOM, A. VAN DER. - Enkele hoofdstukken uit de geschiedenis der monumentale glasschilderkunst in Nederland.
T9939: BOOM, DE DOES, KISMAN, SIERMAN E.A. - Typokalender 96.
R7090: BOOM, G.H.B. VAN DEN. - Strafbare deelneming aan een aanval of vechterij. (art. 306 W. v. S.).
T1613: BOOM, BART VAN DER. - Kees van Geelkerken. De rechterhand van Mussert.
T9052: BOOMAARS, CHR. - Over werkstakingen. Uit de geschiedenis. De gevolgen, het recht, de voorwaarden, besluit.
T4714: BOOMAARS, CHRISTIAAN. - De sociale vraag of Rerum novarum en Graves de communi re van Paus Leo XIII in vragen en antwoorden.
T9097: BOOMAARS, CHR. - Over werkstakingen: Uit de geschiedenis, De gevolgen, Het recht, De voorwaarden, Besluit.
H5699: BOOMGAARD, JEROEN. - De verloren zoon. Rembrandt en de Nederlandse kunstgeschiedschrijving.
T6689: BOOMS, A.S.H. - Neerlands Krijgsroem in Insulinde. Schitterende daden van moed, beleid, trouw en zelfopoffering in de negentiende eeuw sedert de instelling van de Militaire Willemsorde.
W4368: BOOMSMA, GRAA. - Vrijheid in de steigers. Een literaire zwerftocht door Amerika.
T8934: BOOMSMA, TJEERD JAN. - Pro memorie. In verzen verzameld door Tjeerd Jan Boomstra voor mijn lieve vrouw Evertje Lotgering en hen die mij nastaan.
B2911: BOOMSMA, GRAA. - Stadsvlucht.
B2912: BOOMSMA, GRAA. - Maanvuur.
L4040: BOOMSTEKKER, ULDERT. - De druk der tijden.
Y0175: BOON, LOUIS PAUL. - Niets gaat ten onder.
T4229: BOON, LOUIS PAUL. - Mieke Maaike's obscene jeugd.
T7046: BOON, LOUIS PAUL. - Uitleenbibliotheek.
T3515: BOON, JAN. - Katechismus van de Vlaamse beweging. De beknopte geschiedenis alsmede de beeldenwereld van deze beweging in honderd vragen met antwoord.
T2763: BOON, LOUIS PAUL. - Beter blote Jan dan dode Jan. en andere uitspraken van ... Samengesteld door Gerd de Ley.
T0569: BOON, LOUIS-PAUL. - Dorp in Vlaanderen.
T9855: BOON, LOUIS PAUL. - Mieke Maaike's obscene jeugd. Een pornografisch verhaal, voorafgegaan door een proefschrift 'in en om het kutodelisch verschijnsel', waarmee student Steivekleut promoveerde.
H7415: BOON, LOUIS PAUL. - Ook de afbreker bouwt op. Bezorgd door G.J. van Bork.
T2409: BOON, LOUIS PAUL [?]. - Restanten. Een overzicht en "history" van het vrouwelijk bloot -of-bijna- zoals het in onze wereld van vandaag wordt aangeboden. Fenomenale Feminateek 9. De afwijkingen.
M7166: BOON, K.G. - De eerste bloei van de Noord-Nederlandse kunst.
L0851: BOON, K.G. EN P.J.H. VERMEEREN. - Oud Delft. De meester van de Virgo inter Virgines. Delftse verluchte handschriften ter Koninklijke Bibliotheek.
H7216: BOON, K.G., BRUYN, J. ET AL. (EDS.). - Jheronimus Bosch. Noordbrabants Museum, 's-Hertogenbosch, Netherlands, 17 september-15 november 1967.
K5336: BOON, L. P., BERT SCHIERBEEK, WILLEM FREDERIK HERMANS. E.V.A - Motion Pockets Nr. 01 t/m 11.
L2154: BOON, LOUIS PAUL. - Boontjes 1961.
L2156: BOON, LOUIS PAUL. - Boontjes 1963.
L1794: BOON, LOUIS PAUL. - Dag aan dag. Met een inleidend woord van R. Herreman.
K6434: BOON, LOUIS PAUL. - De voorstad groeit. Bekroond met de Leo J. Kryn-prijs.
L5670: BOON, LOUIS PAUL. - De Zwarte Hand of het anarchisme van de negentiende eeuw in het industriestadje Aalst.
M7845: BOON, LOUIS PAUL. - Een uitgave samengesteld t.g.v. de bekroning van het oeuvre van Louis Paul Boon met de Constantijn Huygensprijs door de Jan Campert Stichting.
L1503: BOON, LOUIS PAUL. - Eens, op een mooie avond. Uit de nagelaten papieren van Dol Kijwe.
K0824: BOON, LOUIS PAUL. - Gustaaf Vermeersch.
H5641: BOON, LOUIS PAUL. - Het nieuwe onkruid.
L1716: BOON, LOUIS PAUL. - Het nieuwe onkruid.
L1103: BOON, LOUIS PAUL. - Kleine omnibus. Twee spoken. De kleine Eva uit de Kromme Bijlstraat. Vaarwel krokodil.
H2803: BOON, LOUIS PAUL. - Minuet. Translated from the Flemish by Adrienne Dixon.
K8678: BOON, LOUIS PAUL. - Pieter Daens of hoe in de negentiende eeuw de arbeiders van Aalst vochten tegen armoede en onrecht.
K5773: BOON, LOUIS-PAUL. - Abel Gholaerts.
L3757: BOON, TON DEN. - Taal van het jaar nul. Kroniek van het Nederlands in 2000.
H3659: BOON, LOUIS PAUL. - Eens, op een mooie avond. Uit de nagelaten papieren van Dol Kijwe.
T9161: BOON, LOUIS PAUL. - Vaarwel krokodil of de prijslijst van het geluk. Een groteske.
M5137: BOON, LOUIS PAUL. - Brieven aan Morris. Gevolgd door 'Herinneringen' van Maurice (Morris) Roggeman.
B4325: BOON, LOUIS PAUL. - De zoon van Jan de Lichte. Een vroom en vrolijk boek.
L6857: BOON, LOUIS PAUL. - Pieter Daens of hoe in de negentiende eeuw de arbeiders van Aalst vochten tegen armoede en onrecht.
L8176: BOON, TON DEN. - Taal van het jaar twee. Kroniek van het Nederlands in 2002.
B2770: BOON, LOUIS PAUL. - Reservaat. Boontjes verzamelde reservaten.
T6425: BOON, LOUIS PAUL. - Mieke Maaike's obscene jeugd. Een pornografisch verhaal, voorafgegaan door een proefschrift 'in en om het kutodelisch verschijnsel', waarmee student Steivekleut promoveerde.
H3016: BOON, LOUIS PAUL. - De bende van Jan de Lichte. Een bandietenroman uit de jaren 1700.
R6330: BOON, GRETA. - De Belgische radio-omroep tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het NIR-INR in het verzet 1939-44.
H5872: BOON, LOUIS PAUL. - Over mijn boeken.
T6183: BOON, G.A. - Vaderland en Volk. Het anti-semitisme een geestelijke kanker. De N.S.B. een gevaar voor Nederland.
R8907: BOON, LOUIS PAUL. - Boon-apartjes. Aforismen, citaten en uitspraken. Verzameld door Gerd de Ley.
R4062: BOON, JAN. - Katechismus van de Vlaamse beweging. De beknopte geschiedenis alsmede de beeldenwereld van deze beweging in honderd vragen met antwoord.
M4848: BOON, LOUIS PAUL. - 16 van Louis Paul Boon.
L0797: BOON, LOUIS PAUL. - Kijk, Louis Paul Boon. De schrijver in beeld.
T0289: BOON, PIETER (J.H. SCHEPS) - Sociaal-Democratie en Communisme.
R7675: BOON, LOUIS-PAUL. - Abel Gholaerts.
T3657: BOON, LOUIS PAUL. - Als het onkruid bloeit.
T8903: BOON, LOUIS PAUL. - Zomer te Ter-Muren. Het 2de boek over de Kapellekensbaan.
T8910: BOON, LOUIS PAUL. - De Kapellekensbaan. Roman
R5450: BOON, LOUIS PAUL EN J. WEVERBERGH. - Louis Paul Boon, over mijn werk.
T1007: BOON, LOUIS PAUL. - Boontje's reservaat 3.
T1016: BOON, LOUIS PAUL. - Een man zonder carriere. Gesprekken met Louis Paul Boon. Samengesteld door Gerd de Ley.
T1017: BOON, LOUIS PAUL. - Reservaat. Boontjes verzamelde reservaten.
T1018: BOON, LOUIS PAUL. - Het vroege werk. De voorstad groeit, Abel Gholaerts, Vergeten straat, Mijn kleine oorlog.
T1036: BOON, LOUIS PAUL. - 90 mensen. Bekende en minder bekende.
T1060: BOON, LOUIS PAUL. - Op zoek naar de nozems. Een reportage van Boontje. Deze reportage werd in hoofdzaak voor de lezers van het dagblad ' Vooruit' in brochurevorm gebracht.
L7866: BOONSTRA, PIETER EVERT. - Heinrich Mann als politischer Schriftsteller.
R9089: BOONSTRA, J.M. - Wat ons heilig is!! Radiorede, uitgesproken voor de Vrijdenkers Radio Omroepvereeniging.
T8867: BOOR, GERDI EN ROLF ROOS (EDS.). - Van niets dan lucht te leven. Een bloemlezing gedichten over de natuur en het milieu.
T6058: BOORN, J.E. VAN. - Koninginne-Marsch voor Piano. Gecomponeerd door J.E. van Boorn.
B8229: BOOST, CHALES. - Van Cine-Club tot filmhuis. Tien jaren die de filmindustrie deden wankelen.
L4644: BOOSTEN, JOSEPH PETRUS. - Taine et Renan et l'idee de Dieu.
R3852: BOOT, M. & DUITS, TH. TE. - Glas van buiten de grenzen.
MK0177: BOOTH, STUART / JOHN DOUET. - Pen & Brush Lettering & Alphabets.
B3157: BOOTH, MARTIN. - Opium. A History.
R5256: BOOTH, ABRAM. - Een dienaer der Oost-Indische Compagnie te Londen in 1629. Journael van Abram Booth en zijn descriptie van Engelandt. Uitgeven, ingeleid en toegelicht door A. Merens.
L2585: BOOVEN, HENRI VAN. - Leven en werken van Louis Couperus. Met een nawoord van F.L. Bastet en een register op titels en personen.
B0370: BOOVEN, HENRI VAN. - Leven en werken van Louis Couperus.
T4658: BOOVEN, HENRI VAN EN HENDRIK DE VRIES. - Briefwisseling. Verzorgd en ingeleid door Sander Bink.
T9735: BOOVEN, HENRI VAN. - Leven en werken van Louis Couperus.
T0187: BOOY, THIJS. (ED.). - Gedenckclanck 1940-1944. [Deel I. Bloemlezing uit illegale poëzie].
H9451: BOOY, THIJS. - In memoriam Wichert ten Have. Uitgever en boekverkoper te Amsterdam. Geboren 29 juli 1872, ontslapen 15 december 1966.
R1849: BOOY, E.P. DE. (ED.). - Repertorium op het Nederlands Archievenblad jaargang 1-77 met indices.
T6691: BOOY, THIJS. (ED.). - Gedenckclanck 1940-1944. [Deel II. Bloemlezing uit illegale poëzie].
R3407: BORCHGRAVE, CHRISTIAN DE. - Eerst Vlaanderen voor Christus. De pionierstijd van het Ruusbroecgenootschap.
R7846: BORDEWIJK, F. - 'T ongure Huissens. Novelle.
T9558: BORDEWIJK, F. - De wingerdrank.
T9559: BORDEWIJK, F. - Vijf fantastische vertellingen.
T9560: BORDEWIJK, F. - Kelders en paleizen. Zeventien verhalen gekozen en ingeleid door Pierre H. Dubois.
M3294: BORDEWIJK, F. - Tijding van ver.
K9768: BORDEWIJK, F. - Veuve Vesuvius.
L3789: BORDEWIJK, F & ARTHUR CONAN DOYLE. - De hoogten van Doyle, De trog van Bordewijk. Ingeleid door Mieke Tillema.
H8481: BORDEWIJK, F. - Apollyon.
M5244: BORDEWIJK, F. - Arenlezing uit de korenharp.
A0642: BORDEWIJK, F. - De laatste eer.
K8453: BORDEWIJK, F. - Drie tooneelstukken.
H9497: BORDEWIJK, F. - Fantastische vertellingen.
W9169: BORDEWIJK, F. - Haagse mijmeringen.
H9896: BORDEWIJK, F. - Het eiberschild.
H8476: BORDEWIJK, F. - Kritisch proza. Bijeengebracht door Dirk Kroon.
H9694: BORDEWIJK, F. - Lente. Zeven verhalen.
K4627: BORDEWIJK, F. - Noorderlicht. Roman.
K4312: BORDEWIJK, F. - Onderweg naar de Beacons. Twaalf korte verhalen.
K7948: BORDEWIJK, F. - Paarlen avond. Een manuscript.
W9848: BORDEWIJK, F. - Vijf fantastische vertellingen.
T1628: BORDEWIJK, F. - Knorrende beesten.
H8876: BORDEWIJK, F. - De fruitkar. Inleiding W.F. Hermans.
B2963: BORDEWIJK, F. - Nagelaten documenten.
B6022: BORDEWIJK, F. - Keizerrijk oproep der hoofdstad van weleer.
B6675: BORDEWIJK, F. - Verzamelde verhalen: De zigeuners, De aktentas, Centrum van stilte, Lente, Verspreide verhalen.
T8240: BORDEWIJK, F. - Bloesemtak.
T8280: BORDEWIJK, F. - Karakter. Roman van zoon en vader.
R8958: BORDEWIJK, F. E.A. - In vijfhonderd woorden. Een vijftal korte verhalen van Jeanne van Schaik-Wiiling, Top Naeff, F. Bordewijk, Max Nord en Han G. Hoekstra.
T9557: BORDEWIJK, F. - Zwanenpolder, 20 verhalen.
R1081: BORDEWIJK, F. - Tien verhalen. Met een inleiding van Michel van der Plas.
T0043: BORDEWIJK, F. - Blokken.
H9895: BORDEWIJK, F. - Bij gaslicht.
L2598: BORDEWIJK, F. M. TER BRAAK, N.A. DONKERSLOOT. E.A. - Over Louis Couperus.
L1391: BORDEWIJK, F. / ANTOON COOLEN / MAURICE ROELANTS E.A. - 5 auteurs over hun uitgever. 1837 - 1962. 125 jaar Nijgh & Van Ditmar.
T3752: BORDEWIJK, F. - Blokken, Knorrende beesten, Bint. Drie romans
K3229: BOREL, HENRI. - De geest van China.
K3235: BOREL, HENRI. - De laatste incarnatie.
K4724: BOREL, HENRI. - Een droom.
K3239: BOREL, HENRI. - Wijsheid en schoonheid uit China.
K3319: BOREL, HENRI. - Wijsheid en schoonheid uit China.
B5340: BOREL, HENRI. - Het Daghet in den Oosten.
B5370: BOREL, HENRI. - Een droom.
B5357: BOREL, HENRI. - Het schoone eiland. Een tweede boek van Wijsheid en Schoonheid uit China.
B5376: BOREL, HENRI. - Het speelgoed van de kleine Theresia.
T1429: BOREL, HENRI. - De Chineezen in Nederlandsch-Indie.
R4451: BOREL, HENRI. - De geest van China.
R6929: BOREL, HENRI. - Wijsheid en schoonheid uit China.
B8907: BOREL, HENRI. - Het jongetje.
B5291: BORG, LUCETTE TER. - Het cadeau uit Berlijn. Roman.
H2397: BORGART, BEN. - Troost. Verhalen.
T1643: BORGART, BEN. - De Vuilnisroos.
H2396: BORGART, BEN. - Fontana.
T8756: BORGDORFF, LEN. - Geregeld in steen. Gedichten.
T1865: BORGELD, A. - Vrouwenlist. Verbreiding en oorsprong van een novelle uit den Decamerone.
L5625: BORGER, A. - Prostitutie als cultureel en sociaal symptoom.
L1862: BORGER, E.A. - Gedichten.
T2230: BORGER, JAN. - Is het fascisme en nationaal socialisme logisch houdbaar?
B9674: BORGER, A. - Macht en Vrijheid!
T3593: BORGER, H. DE. - Bijdrage tot de geschiedenis van de Antwerpse Pers. Repertorium 1794-1914.
B6345: BORGER, E.A. - Ter gedachtenis aan Hendrik Albert van der Palm.
K9616: BORGERS, G. (ED.). LITERARY HOLLAND. - In this issue synopses of: Emants: A posthumous confession. Mulisch: The black light. Nijhoff: Two girls and I. Panhuysen Mere living is not enough. Vuyk: The last house in the world. Du Perron: Sea View drama. W F. Hermans: The house of refuge.
H4103: BORGERS, GERRIT /KAREL JONCKHEERE /CHR. LEEFLANG /ALDERT WITTE. - Speels ABC der Nederlanden.
L0453: BORGERS, GERRIT. - Paul van Ostaijen. Een documentatie. 2 delen.
M0423: BORGERS, GERRIT. - Paul van Ostaijen. Een documentatie. 2 delen.
B0373: BORGERS, GERRIT. (ED.). - Kroniek van Paul van Ostaijen 1896-1928.
L9076: BORGERS, GERRIT (ED.). - Paul van Ostaijen. Handleiding bij de tentoonstelling van 19 december 1970 t/m 24 januari 1971 in het Haags Gemeentemuseum.
R6494: BORGERS, GERRIT EN JAN HULSKER. - Brieven in beeld.
L9518: BORGES, JORGE LUIS / ADOLFO BIOY CASARES. - Kronieken van Bustos Domecq. Vertaling J. Lechner.
T8243: BORGES, JORGE LUIS. - De cultus van het boek en andere essays. Vertaling en nawoord Barber van de Pol.
M6062: BORGESE, GIUSEPPE ANTONIO. - Schoonheden. Vertaald door A. Kie. Inleiding D. Aristodemo.
T6513: BORGESIUS, DRUCKER, TYDEMAN, F.J.W. DROIN. E.A. - Propagandaboek van de Vrijzinnige Concentratie 1913.
T9027: BORGMAN, J.T. - Verder van Huis. Een leesboek voor de lagere school.
B9555: BORGNET, AD. - De Nederlanden onder Koning Filips II. Naar het Fransch.
H2440: BORK, GERRIT JAN VAN / GONNY TEN HOUTEN. - Over Boon.
R5451: BORK, G.J. VAN. - Louis Paul Boon: De Kapellekensbaan en Zomer te Ter-Muren.
T8164: BORKENT, RIA. - Christen ben ik uit gemis. 40 Bach-koralen herdicht.
T8531: BORKENT, RIA. - Een schaal met water. 40 Bach-koralen herdicht.
Y0376: BORMANS, J.-H. (ED.). - Ouddietsche Fragmenten van den Parthonopeus van Bloys,. grootendeels bijeenverzameld door wijlen Ferdinandus Deycks, en verder in orde geschikt en kritisch uitgegeven op last van de Koninklijke Akademie von België.
T4997: BORMS, AUGUST. - Tien jaar in den Belgische kerker.
R2666: BORN, NICOLAS. - De donkere kant van de geschiedenis. Vertaling Jan Gielkens. Nawoord Ton Naaijkens.
L2818: BORN, A. VAN DEN. - Wat staat er in het Oude Testament?
H9539: BORN, WINA. - Merckwaerdighe Bierologie.
B0047: BORNEWASSER, J.A. - Curiale appreciaties van de priester-politicus Schaepman.
R2630: BORNEWASSER, HANS. - In de geest van Thijm 1904-1984. Ontwikkelingen in de verhouding tussen wetenschap en geloof.
R8767: BORNIER, HENRI DE EN J.A. ALBERDINGK THIJM. - De dochter van Roelant. Toneelspel in vier bedrijven, in verzen. In het Nederlandsch overgezet door K.A. Alberdingk Thijm.
R5191: [SPINOZA] BOROS, GABOR. - The "Secularisation" of Religious Emotions in Spinoza. Hope and Fear, Love, and Generosity. A lecture delivered in Rijnsburg on May 20, 2006.
K2637: BORRE, JOS. - Walter van den Broeck.
L5033: BORREGAARD, META C. - The epithet in English and Scottish, Spanish and Danish popular ballads.
T1186: BORREN, K.A. - Waarom hun God ons is tot spot.
B4755: BORRIE, G.W.B. - Pieter Lodewijk Tak (1848-1907). Journalist en politicus.
A0934: BORSBOOM, A. - Menno ter Braak. Onpersoonlijk nihilisme en nihilistische persoonlijkheid.
Y0217: BORSENDORFF, L. - L'an 1900. La libre-pensee et le clericalisme. Appel aux travailleurs.
H0168: BORST, META. - Partnerschaften. Wandel in der Liebe.
T2350: BORSTEN, S.P.J. - Hoe leer ik duiken? Handleiding voor de diverse sprongen met illustraties.
L7298: BORSTLAP, MICHIEL. - Opera in Quatar.
T6113: BOS, J.J. - De dood der Koningin-Moeder. Leerrede uitgesproken bij de godsdienstoeffening der Hervormde Gemeente te Soest, op den 5den Maart 1865. Ter dankbare nagedachtenis van H.M. Anna Paulowna, geboren Groot Vorstin van Rusland, Koningin-Weduwe der Nederlanden.
K2466: BOS, CORRIE A. - Toraja up. Een reisverslag.
C1346: BOS, J.P. - Ik ga voor niemand uit de weg.
K5542: BOS, JAN EN WILLEM FOORHUIS. (ED.). - Drentse biografieen Deel 3. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Drenten.
K5543: BOS, JAN EN WILLEM FOORHUIS. (ED.). - Drentse biografieen Deel 4. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Drenten.
L5054: BOS, KLAAS. - Religious creeds and philosophies as represented by characters in Sir Walter Scott's works and biography.
K9607: BOS-MEILINK, J. - Lectuur voor kinderen.
B0563: BOS, HAN. - Muziekwijzer II. De grote zaal.
B3334: BOS, BEN. - Indruk in druk.
B7798: BOS, M.G. VAN DEN. - Herdenkt uwen weg, dankt God. Leerrede naar aanleiding van Psalm L:14, uitgesproken op den oudejaarsavond van 1863. Met een brief aan en een antwoord van Dr. E. Laurillard, benevens een inleidend dichtstukje van den schrijver.
B8307: BOS, JAN EN ERIK GELEIJNS (EDS.). - Boekenwijsheid. Drie eeuwen kennis en cultuur in 30 bijzondere boeken. Opstellen bij de Voltooiing van de Short-Title Catalogue, Netherlands.
T4843: BOS, FOKKO. - Een avontuur.
A0804: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. - De vrouwen uit het Leycestersche Tijdvak. Twee delen.
K9648: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. - De vrouwen uit het Leycestersche Tijdvak. Twee delen.
K3300: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. - Een vertelling aan de kaptafel en andere novellen.
L7196: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. - Verspreide novellen en geschriften. Ingeleid door Johs. Dyserinck.
T3538: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. - Majoor Frans.
B7212: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. - Raymond de Schrijnwerker. Novelle in gesprekken.
R2656: BOSCH, P. VAN DEN. - Studien over de observantie der Kruisbroeders in de vijftiende eeuw.
T2696: BOSCH, MARIA & AGATHA DEKEN. - Stichtelyke gedichten.
K2812: BOSCH, AD TEN. - Erfenissen.
M3293: BOSCH, AD TEN. - Nachtwind.
H7295: BOSCH, J. - Reinaert-perspectief.
K9547: BOSCH, J.H. VAN DEN. E.A. - Nederlandse spelling, geslacht en verbuiging. Een bundel opstellen.
L5050: BOSCH, JOHANNES VAN DEN. - Capa, basilica, Monasterium et le culte de Saint Martin de Tours etude lexicologique et semasiologique.
C0336: BOSCH, MINEKE / A. KLOOSTERMAN. - Lieve Dr. Jacobs. Brieven uit de wereldbond voor vrouwenkiesrecht 1902 - 1942.
B2339: [BILDERDIJK]. BOSCH, J. - Bilderdijk en Tollens.
B2423: BOSCH, J. - Nieuwe aspecten in de Bilderdijk-studie.
B6596: BOSCH KEMPER, J. DE. - De Staatkundige Partijen in Noord-Nederland, geschetst in een historisch overzigt van deszelfs binnenlandsche staatsgesteldheid van het einde der grafelijke regering tot op het jaar 1813.
Y0247: VAN BOEKHOVEN BOSCH. - Van Boekhoven Bosch. Extra Geschiedenis Bulletin.
R0069: BOSCH, J. - Reinaert-perspectief.
R8212: BOSCH KEMPER, GERRIT DE. - De Pfad zum Licht.
T7175: BOSCH KEMPER, J. DE. - Levensbericht van Mr. Cornelis Jacobus van Assen.
K4591: BOSCHINGA, W. VAN E.A. - Natuur in goede handen. Particulier en agrarisch natuurbeheer in Nederland.
B2939: BOSCHLOO, A.W.A. EN N.L. BARTELINGS. (VOORW.). - Italiaanse Prentkunst van de 17de Eeuw.
T6967: BOSCHMA, HILBRANDT. - Is het vrede? Een tijdwoord.
B2319: BOSCHMAN, P. - Bloembollenteelt. Deel I: Algemeen gedeelte en de Tulp.
R9983: BOSDIJK, J.F. - De Gouden Eeuw, herboren in de Fransche Republiek van 1848.
R5459: BOSDIJK, J.F. - Gedenkschrift der inhuldiging van Z.M. Koning Willem III, in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, op Zaterdag den 12 Mei 1849.
R9103: BOSE, HERMANN. - Das Volkslied fur Heim und Wanderung.
T5023: BOSHART, MAUD. - Muiterij in de tropen. De eensgezinde strijd van blank en bruin op de Zeven Provincien.
K4787: BOSHOUWERS, RICHARD. - Sven Stolpe.
T7804: BOSKEN, J.H. EN N. BEETS. - Toespraken gehouden bij het graf van den Weleerw. zeer geleerden S.G. Jorissen, overleden 27 juli 1865.
L6753: BOSKER, AISSO. - Literary criticism in the age of Johnson.
R8393: BOSMA, HENDRIEKJE. - Berlage in de Beurs.
R1199: BOSMA, MARJA (ED.). - Vier Generaties. Een eeuw lang de kunstenaarsfamilie Toorop / Fernhout.
K3163: BOSMAN, ANTHONY EN C. BUDDINGH'. (ED.). - Twee recht, twee averecht. Een bloemlezing uit de hedendaagse dichtkunst.
H7836: BOSMAN, ANTHONY. - De revolutie van het woord. Een essay.
K3078: BOSMAN, FREDERIK CHRISTIAAN LUDOLPH. - Drama en toneel in Suid-Afrika. Deel I: 1652-1855.
L5789: BOSMAN, IZAK D. - Dr. George Mc Call Theal as die geskiedskrywer van Suid-Afrika.
Y0036: BOSMAN, ANTHONY. - Drie Decennia Avant-Garde Kunst.
B6109: BOSMAN, CHARLES. - Bosman at his best. A choice of stories and sketches. Culled by Lionel Abrahams.
R0627: BOSMANS, J. - Romme. Biografie 1896-1946.
R2238: BOSSCHER, PH.M. EN W.G. BOVEN. - Ruyteriana. Een bonte verzameling over Michiel Adriaensz de Ruyter.
B8217: BOSSHARD, HANS RUDOLF. - Technische Grundlagen zur Satzherstellung.
T9566: BOSTERS, CASSANDRA. - Werk van Pam G. Rueter.
T9805: BOSWINKEL, E. E.A. (RED.). - Stijl. Bijzondere aanwinsten van de Koninklijke Bibliotheek tijdens het directoraat van Wim van Drimmelen
Y0461: BOT, H. DE. - Van Heksen en Weerwolven in 1595.
L2876: BOT, MARRIE. - Bezwaard bestaan. Foto's en verhalen over verstandelijk gehandicapten.
B8540: BOTERMAN, JAN. - Berthold. Een toelichting op het Berthold-zetsysteem.
H7668: BOTERMANS, J / T. BURRETT / P. VAN DELFT / G. VAN SPLUNTEREN. - Een wereld vol spelletjes. Zelf spelletjes maken en samen spelen.
T1259: BOTS, J. - Tussen Descartes en Darwin. Geloof en Natuurwetenschap in de achttiende eeuw in Nederland.
W2099: [RABUS] BOTS, HANS (ED.). - Pieter Rabus en de Boekzaal van Europa 1692 - 1702. Verkenningen binnen de Republiek der Letteren in het laatste kwart van de zeventiende eeuw.
K8604: BOUAZZA, HAFID. - Een beer in bontjas.
L1136: BOUAZZA, HAFID. - Paravion. Roman.
B0058: BOUAZZA, HAFID. - De vierde gongslag.
Y0252: BOUAZZA, HAFID. - Krantenknipsels over/van Bouazza. Map met Tijdschriften- en Krantenknipsels. Ca. 60 stuks uit de periode 1996 - 2012.
B8778: BOUAZZA, HAFID. - De voeten van Abdullah.
T4505: BOUAZZA, HAFID & GERRIT KOMRIJ. - Nu ben ik boos, ik omhels je. Brieven.
B7093: BOUCHARD, CHRIS / MAGDA BUCKINX / RENIER PANNEMANS (RED.). - KK-Literair. Tweemaandelijks literair tijdschrift der sectie Literair KK-64.
T7688: BOUCHARD, ULRICH. - Figuur uit niemand.
B8752: BOUCHAUTE, PIET VAN. - De handschriften van Karel van de Woestijne. Inventaris, samengesteld en ingeleid.
T2752: BOUCHERY, HERMAN F. EN WIJNGAERT, FRANK VAN DEN. - P.P. Rubens en het Plantijnsche Huis. Petrus Paulus Rubens en Bathasar I Moretus. Rubens als boekverluchter voor de Plantijnsche Drukkerij.
L2789: BOUCHETTE, HENRI. (ED.). - Vrugten uyt den geestelycken wyngaert.
R9111: BOUCHETTE, COR. - Geteisterd volk. Gedichten uit de oorlogsjaren 1940-1943.
T3932: BOUCHETTE, COR. - Neerlands vrijheidsdag. Rijmprent.
T7101: BOUCHOR, MAURICE. - Le Pain.
M7539: BOUDENS. - Vrijdag visdag.
C1350: BOUDIER BAKKER, INA. - Een vriendschap.
K5010: BOUDIER BAKKER, INA. - Het hoogste recht. Tooneelspel in vier bedrijven.
K5004: BOUDIER BAKKER, INA. - Verleden. Drama in drie bedrijven.
M9258: BOUDIER BAKKER, INA. - Verleden. Drama in drie bedrijven.
H3999: BOUDIER-BAKKER, INA. - De eeuwige andere.
T2957: BOUDIER-BAKKER, INA. - Dans.
B0349: BOUDIER BAKKER, INA. - De moderne vrouw en haar tekort.
R0022: BOUDIER BAKKER, INA. - Levensbeeld van Ina Boudier-Bakker.
T4468: BOUHLER, PHILIPP. - Adolf Hitler. De Wordingsgeschiedenis van een Volksbeweging. Vertaald door Han Jüngeling.
H6465: BOUHUYS, MIES (ED.). - De buik heeft geen oren. Tien sprookjes uit twee werelden.
M0069: BOUHUYS, MIES. - Ariadne op Naxos, gedichten.
H5245: BOUHUYS, MIES. - Het kattenmeisje. Met illustraties Kenne Gregoire.
T1515: BOUKAY, MAURICE. - Chansons rouges. Musique de Marcel Legay. Dessins de Steinlen.
L6816: BOULAN, HENRI R. - Les mots d'origine etrangere en francais (1650-1700).
L3505: BOUMA, HANS. - Licht dat op ons valt.
B9884: BOUMA, HANS. - ABC De kat speelt mee.
R3074: BOUMA, HANS. - Eine kleine Nachtmusik. Mozart poetisch.
R4216: BOUMA, HANS. - Gordel van Smaragd. Indonesie poetisch. Met tekeningen van Evelyne Dessens.
L1047: BOUMAN, A.C. - Middelnederlandse Bloemlezing met grammatica.
L9488: BOUMAN, HANS. - Een dag van 48 uur. Reizen in vier continenten.
L9492: BOUMAN, HANS. - Verboden bestemming. Op zoek naar Herman Melville en de Stille Zuidzee.
B5762: BOUMAN, HERMANNUS. - Leerrede ter aandenking van Herman Johan Royaards. Met een voorberigt en eenige aanteekeningen.
R3980: BOUMAN, J.J. - Het turbulente leven van ds. Salomon Mozes Flesch (1812-1862).
R1210: BOUMAN, P.J. EN S. HOFSTRA. - Causaliteit en functioneel verband in de sociologie. I: Causaliteit en functioneel verband in de sociologie van Max Weber. II: Het functiebegrip in de sociologie.
R8896: BOUMAN, MACHTELD EN MARIKE VIERSTRA. - Maar wie droomt er te Rotterdam! 650 jaar literair leven aan de Maas.
T8870: BOUMAN, BERT (HOUTSNEDE). - Chez Marie in Bethlehem.
L8726: BOURASSE, M.J.J. ET M. L'ABBE MIGNE. - Dictionnaire d'Archeologie Sacree. Two volumes.
T1889: BOURBON, LOUIS DE. - Halverwege. Een bundel gedichten. Voorwoord Ben van Eysselsteijn.
K8153: BOURBON, LOUIS DE. - Het negende uur.
L5347: BOURBON, LOUIS DE. - In extremis. Gedichten.
K7069: BOURBON, LOUIS DE. - Karambool. Gedichten.
K6859: BOURBON, LOUIS DE. - Twaalf maal Azie. Met teekeningen van Charles Roelofsz. Inleiding Antoon Coolen.
H1503: BOURGEADE, PIERRE. - Het boekenparadijs. Vertaling Ernst van Altena.
K9636: BOURGEOIS, PIERRE AND FERNAND VERHESEN. - A quarter century of poetry from Belgium in the original text and with the englisch translation selected and introduced by..../ Un quart de siecle de poesie francaise de Belgique. 1945-1970.
H3927: BOURGONJE, FLEUR. - Araya.
M5543: BOURGONJE, FLEUR. - De verstoring. Verhalen.
W5244: BOURGONJE, FLEUR. - Onderstroom.
P2873: BOURGONJE, FLEUR. - Spoorloos.
B5578: BOURGONJE, FLEUR. - De verhalen.
M1382: BOURIN, JEANNE. - Gezellen van de eeuwigheid. Roman. Vertaald door Dorine Veldman.
K2555: BOUSSET, HUGO. - Bernard Kemp.
H8413: BOUSSET, HUGO. - Herman Teirlinck.
T0005: SOFOKLES. / P.C. BOUTENS. - Elektra. Drama van Sofokles in Nederlandsche verzen overgebracht.
T9757: BOUTENS, P.C. - Stemmen.
B9233: BOUTENS, P.C. - Sonnetten.
L2418: BOUTENS, P.C. - Alianora, spel van het huwelijk van Reynalt van Nassaw Hertog van Gelre en Alianora van Engeland.
L3504: BOUTENS, P.C. - Alianora, spel van het huwelijk van Reynalt van Nassaw Hertog van Gelre en Alianora van Engeland.
K4227: BOUTENS, P.C. - Beatrijs.
K9439: BOUTENS, P.C. - De wraak. Een Chineesch sprookje.
M3260: BOUTENS, P.C. - Hollandsche kwatrijen.
W6182: BOUTENS, P.C. - Liederen van Isoude.
M3261: BOUTENS, P.C. - Sonnetten.
K7184: BOUTENS, P.C. - Stemmen.
W7959: BOUTENS, P.C. - Stemmen.
M3262: BOUTENS, P.C. - Tusschenspelen.
K6258: BOUTENS, P.C. - Vergeten liedjes.
K9237: BOUTENS, P.C. - Vergeten liedjes.
M0108: BOUTENS, P.C. - Vergeten liedjes.
M0035: BOUTENS. P.C. - Zomerwolken.
T0133: BOUTENS, P.C. - Strofen en andere verzen. Uit de nalatenschap van Andries de Hooghe. Naar het handschrift uitgegeven.
R6385: BOUTENS, P.C. - Platoons drinkgelag. Uit het Grieksch overgebracht.
M7032: BOUTENS, P.C. - Strofen en andere verzen. Uit de nalatenschap van Andries de Hooghe.
B0525: BOUTENS, P.C. - Mijn hart wou nergens tieren. Keuze uit zijn werk samengesteld en ingeleid door Hans Warren.
B0972: BOUTENS, P.C. - Een lied van Isoude. Teekening van W. Hussem.
B1330: BOUTENS, P.C. - Spel van Platoon's Leven.
B2156: BOUTENS, P.C. - Oud-Perzische kwatrijnen.
B2208: BOUTENS, P.C. - Oudere verzen.
B6244: BOUTENS, P.C. - Beatrijs.
B6848: BOUTENS, P.C. - Altijd zing ik 't zelfde lied. Verzameld en ingeleid door Karel De Clerck.
B7419: BOUTENS, P.C. - Praeludien.
B8620: [PLATO] BOUTENS, P.C. - Platoons Phaidros. Uit het Grieksch overgebracht.
T8368: BOUTENS, P.C. - Een bloemlezing uit zijn gedichten.
T9898: BOUTENS, P.C. - Verzen, met een voorreden van L. van Deyssel.
B9849: BOUTENS, P.C. - Lente-maan.
B9618: BOUTENS, P.C. - Hollandsche kwatrijen.
T9556: BOUTENS, P.C. - Lente-maan.
T0003: SOFOKLES. / P.C. BOUTENS. - Elektra. Drama van Sofokles in Nederlandsche verzen overgebracht.
T0004: SOFOKLES. / P.C. BOUTENS. - Elektra. Drama van Sofokles in Nederlandsche verzen overgebracht.
T9387: BOUTENS, P.C. - Strofen uit de nalatenschap van Andries de Hoghe. Naar het handschrift uitgegeven door P.C. Boutens.
T8484: BOUTENS, P.C. - Vergeten liedjes.
B0391: BOUTS, AXEL. - Residence Elckerlyc.
T7875: BOUTSEN, P. - Contra Camillum - Tegen Camille Huysmans.
R3219: BOUVY, D.P.R.A. - Kerkelijke kunst 1: Schilderkunst.
R3221: BOUVY, D.P.R.A. - Kerkelijke kunst 3: Edelsmeedkunst.
R3220: BOUVY, D.P.R.A. - Kerkelijke kunst 2: Beeldhouwkunst.
T5402: BOUW, EDWIN JAN. - Van blikslagers, vleesblikken en biervaten. Een studie over de Nederlandse plaatverwerkende emballage-industrie 1919-1950.
B2595: BOUW, WOUTER (ED.). - 5 x 1 april. Kroniek van vijf jaar Frederik van Eeden Stichting 1-4-1991 * 1-4-1996.
T7728: BOUWDIJK-BASTIAANSE, M.A. VAN. - De zorg voor de geestelijk-onvolwaardige ongehuwde moeder.
T9644: BOUWENS, BRAM. - Op papier gesteld. De geschiedenis van de Nederlandse papier- en kartonindustrie in de twintigste eeuw.
W7064: BOUWERS, LENZE L. - Biotoop.
H7585: BOUWERS, LENZE L. - De schaduw van de buizerd.
H0446: BOUWERS, LENZEL L. - Het schuim bedekt de messen. Sonnetten.
B6966: BOUWERS, LENZE L. - De route van de rondvaartboot.
B9552: BOUWHUYS, M TEN. - Analecta uit Leopold von Ranke's Historische Werken. Vertaald door Jac. J. van Gelderen. Twee delen.
T5887: BOUWMAN, E. EN H. SNEEVLIET. - Tegen machtswaan en misleiding! De Staking in het Transportbedrijf (14 Februari - 26 April 1920).
L5016: BOUWMAN, HENDRIK. - Verklarende en tekstcritische aanteekeningen op Maerlants 'Historie van den Grale' en 'Merlijns Boeck'.
T6238: BOUWMAN, ANDRE, BERRY DONGELMANS, E.A. - Stad van boeken. Handschrift en druk in Leiden 1260 - 2000.
T2472: BOUWMAN, P.J. - Structuurcrisis en Nationaal-Socialisme in Nederland.
T7611: BOUWMAN, E. - De oorlog, zijn oorzaak en bestrijding.
K8089: BOUWMEESTER, LOUIS. - In memoriam Louis Bouwmeester 1842-1925.
L8212: BOUWMEESTER, M.C. - In vogelvlucht. Inleiding tot de geschiedenis van de Vrouwenbeweging in Nederland.
B1402: BOUWS, RENEE. - Op het netvlies.
L5657: [ERASMUS] BOUYER, LOUIS. - Erasmus in zijn tijd. Essays over het christendom van de katholieke humanisten. Vertaling J.A.G. Tans.
R6788: BOVEN, M.W. EN A.P. VAN VLIET. - Homines Novi. De eerste volksvertegenwoordigers van Noord-Brabant in 1795.
K6381: BOVENDEERT-SAMSON, CELINE. - Uit de schemering naar het licht. Een levensverhaal.
B9274: BOWDEN, MURIEL. - A Commentary on the General Prologue to the Canterbury Tales.
L5894: BOWIE, THEODORE & CORNELIA V. CHRISTENSON (EDS.). - Studies in erotic art.
M1514: BOWLES, JANE. - Twee keurige dames. Vertaling M. Coutinho.
H2890: BOWLES, PAUL. - De tere prooi. Vertaling Michiel Vincent.
K2473: BOWLES, PAUL. - Hoog boven de wereld. Vertaling Rene Kurpershoek.
K0029: BOWYER, CHAZ. - Hurricane at War.
W6028: BOWYER, CHAZ. - Sunderland at War.
K8811: BOY-ED, IDA. - Herfststorm. Vertaling S.S.
T3416: BOY-ED, IDA. - 's Levens A.B.C.
M9599: BOYCE, R. - Sanspur. Vertaling P. & S. van Dam.
T8461: BOYENS, JOSÉ. - Voorzichtig bazuinen.
H4818: BOYER, RAYMOND. - Steen wezen.
M5037: BOYLAN, JAMES FINNEY. - De planeten. Vertaling I. de Jong.
T3457: CATALOGUS MUSEUM BOYMANS. - Goya. Tekeningen, etsen, lithografieen uit het Museo del Prado en het Museo Lazaro Galdiano te Madrid.
T8648: BOYNE, JOHN. - De jongen in de gestreepte pyama. Vertaald door Jenny de Jonge.
B4351: BRAAK, MENNO TER. - Afscheid van domineesland.
W0337: BRAAK, MENNO TER. - Reinaert op reis. Essays.
K4164: BRAAK, MENNO TER. - Cinema Militans.
K8743: BRAAK, MENNO TER. - Cinema Militans.
M9363: BRAAK, MENNO TER. - De artikelen over emigrantenliteratuur 1933 - 1940. Bijeengebracht en ingeleid door Francis Bulhof.
K7483: BRAAK, MENNO TER. - De Augustijner Monnik en zijn Trouwe Duivel.
M4704: BRAAK, MENNO TER. - Hampton Court.
W0329: BRAAK, MENNO TER. - Het tweede gezicht.
M7992: BRAAK, MENNO TER. - Het verraad der vlaggen. Ingeleid door H. van Galen Last.
A0005: BRAAK, MENNO TER. - In gesprek met de vorigen.
W5386: BRAAK, MENNO TER. - In gesprek met de vorigen.
W8009: BRAAK, MENNO TER. - Journaal 1939.
H2779: BRAAK, MENNO TER. - Reinaert op reis. Essays.
L6253: BRAAK, MENNO TER. - Verzameld werk: Deel 7. Kronieken.
K5981: BRAAK, MENNO TER. - De pantserkrant. Een tragicomedie van wapens, schrijfmachines en idealen. Gevolgd door een brief aan een vijandin van het tooneel.
L1861: [MULTATULI] BRAAK, MENNO TER / WILLEM ELSSCHOT / W.F. HERMANS E.A. - Essay's over Multatuli.
K3240: BRAAK, TER / DU PERRON. - Briefwisseling Ter Braak - Du Perron. Een bloemlezing.
B2000: BRAAK, MENNO TER / E. DU PERRON - Briefwisseling 1930-1940. Vier delen.
L9074: BRAAK, MENNO TER. - De nieuwe elite.
B1085: BRAAK, MENNO TER. - Demasque der schoonheid. Met een voorrede van E. du Perron.
B7185: BRAAK, MENNO TER. - Demasque der schoonheid.
L0415: BRAAK, MENNO TER. - De duivelskunstenaar. Een studie over S. Vestdijk.
M4707: BRAAK, MENNO TER. - Het tweede gezicht. Het tweede gezicht blijft in de schaduw.
W3694: BRAAK, MENNO TER. - Over waardigheid en macht. Politiek-Cultureele kroniek.
B8133: BRAAK, MENNO TER. - Het tweede gezicht. Het tweede gezicht blijft in de schaduw.
B9641: BRAAK, MENNO TER. - Verzameld werk: Deel 7. Kronieken.
B8134: BRAAK, MENNO TER. - In gesprek met de onzen.
T9545: BRAAK, MENNO TER. - Man tegen man.
L8181: BRAAK, MENNO TER. - Verzameld werk: Deel 6. Kronieken.
R0172: BRAAK, MENNO TER. - Man tegen man / Afscheid van Domineesland. Twee delen in een band.
B9519: BRAAK, MENNO TER. - Mephistophelisch.
R4596: BRAAK, MENNO TER. - Menno ter Braak en het fascisme.
M0529: BRAAK, MENNO TER. - In gesprek met de onzen.
K6061: BRAAK, MENNO TER. - Van oude en nieuwe christenen.
T1589: BRAAK, MENNO TER. - De Propria Curesartikelen 1923-1925. Met een inleiding door Carel Peeters.
T9994: BRAAKENSIEK (TEKENINGEN). - 5 teekeningen van Johan Braakensiek.
B1335: BRAAKHUIS, A.P. - Daniel Jonctys, Pasquil-Schrijver.
Y0052: BRAAKSMA, M. - De Drankstriid yn Fryslan. Brokstikken ut in foardracht for de provins. underwys-rie fen Fryslan.
T6990: BRAAKSMA, K.W. - Ontwapening als eisch Gods!
T2852: BRAAKSMA, J.B. (ED.). - Gedichten uit de bezette Nederlanden.
H8720: BRAAM, STELLA. - Tussen gekken & gajes. Avonturen in de undercoverjournalistiek.
K4140: BRAASEM, W.A. - Moderne Indonesische Literatuur. Doorbraak uit oude bedding. Met een bio-bibliografie van Indonesische letterkunde.
B6804: BRAASEM, W.A. - Bezoek bij Betje. Een museum in de Beemster.
T2215: BRAASEM, W.A. EN ONNO MEETER. - Een rebelle aan de Vecht. Slot Zuylen en zijn bewoners.
R5315: BRAASEM, W.A. - Bezoek bij Betje. Een museum in de Beemster.
T0673: BRAAT, PADDY. - Ontvoerders op het spoor.
W3435: BRAAT, L.P.J. - De witte wereld. (gedichten 1929 -1940).
K6515: BRAAT, L.P.J. - Het moest wel zo.
K3195: BRAAT, L.P.J. - Het voorlaatste woord.
P0377: BRAAT, L.P.J. - Vuur en as.
L9186: BRAAT, L.P.J. - Anno 1934, brieven van een jaar-genoot.
T5127: BRAAT, L.P.J. - Sophokles' Aias. Beeldenstorm. Carcia Lorca toneel II. Van den polemist Barbey d'Aurevilly tot den polemist Ter-Braak. Kroniek.
T5128: BRAAT, L.P.J. - Europeesche kunstschatten. Acoustiek en de vorm van muziekzalen. Charles Dufresne. Vordemberge-Gildewart. Kroniek.
T5129: BRAAT, L.P.J. - Chardin door A. van Schendel. Chardin door Henry Bataille. J. Mendes da Costa. Constant Permeke doet aan Beeldhouwkunst. De tragedie ener subsidie. Toneel in Griekenland. Een jubilaris. Film: vorm en inhoud. Kroniek.
T5126: BRAAT, L.P.J. - De filmkeuring. Gijs Jacobs van den Hof. Paul Hindemith II. Homerus. Mathias der Maler van P. Hindemith II. Losse opmerkingen. Kroniek.
T5125: BRAAT, L.P.J. - Mathis der Maler. Hindemith-Grunmewald-nummer. Paul Hindemith. Grunwald. Mathis de Maler van Hindemith. De Christus der Armen. Bij de opvoering van Mathis de Maler. Vier eeuwen later.
T1831: BRAAT, L.P.J. EN J. GRESHOFF. E.A. (ED.). - Kroniek van Hedendaagsche Kunst en Kultuur. 2e jaargang nr. 1-10. November-October 1936-1937. Complete jaargang.
T5124: BRAAT, L.P.J. - In memoriam R.N. Roland Holst. Jean Lurcat. Liedjes uit Zamora, vertaling Albert Helman. Open brief aan de Antwerpdche schrijvers. Acoustiek en de vorm van muziekzalen (II). Kroniek.
T5123: BRAAT, L.P.J. - De beeldende kunst in Holland. Wandversiering van Roland Holst in het gebouw van den Hoogen Raad. Een gekleurd venster van Matthieu Wiegman. Een Duitsche Van Gogh-muziek. De Prix de Rome. Kroniek.
T9925: BRAAT, W.C. (INLEIDING). - Glas uit de Oudheid. Verres de l'antiquite.
T5131: BRAAT, L.P.J. - Wij gaan door. Verharde romantiek. De nieuwe Joyce. Gedanst argument. Oscar Fabres ziet Amsterdam. Oscar Laske. Kroniek.
T5130: BRAAT, L.P.J. - Blik in een andere wereld. La negresse blonde. Moderne Gobelins. Opera-cultuur in Nederland. Over het vertalen van poëzie. Rene Magritte. De dichter Ed. Hoornik. Ballingen worden publiek verkocht.
T6755: BRABANDER, GERARD DEN (REDACTIE). - Het Spuigat. Algemeen Literair Maandblad. Jaargang I, No. 2.
M0100: BRABANDER, GERARD DEN. - De holle man.
M1123: BRABANDER, GERARD DEN. - De nieuwe Adam. Een poetische dialoog in drie bedrijven.
M1124: BRABANDER, GERARD DEN. - De steenen minnaar.
M1133: BRABANDER, GERARD DEN. - De verduisterde dichter. Met teekeningen van J.F. Doeve.
K7066: BRABANDER, GERARD DEN. - Delirium. Een bundel verzen.
K9019: BRABANDER, GERARD DEN. - Eroica in zakformaat.
M1126: BRABANDER, GERARD DEN. - Eroica in zakformaat.
H1697: BRABANDER, GERARD DEN. - Gedichten.
W5684: BRABANDER, GERARD DEN. - Materie-Man. Een bundel verzen.
W7540: BRABANDER, GERARD DEN. - Morbide mei. Een verzencyclus.
M1136: BRABANDER, GERARD DEN. - Niets nieuws. Gedichten.
K9098: BRABANDER, GERARD DEN. - Niets nieuws. Gedichten.
M1139: BRABANDER, GERARD DEN. - Onraad. Verzen.
M1122: BRABANDER, GERARD DEN. - Opus 5.
W7723: BRABANDER, GERARD DEN. - Parijsche sonnetten.
K8985: BRABANDER, GERARD DEN. - Recapitulatie. Verzen.
K8986: BRABANDER, GERARD DEN. - Rembrandt en de miniaturen. Gedichten.
W9231: BRABANDER, GERARD DEN. - Sonnetten.
M1859: BRABANDER, GERARD DEN. - Verzamelde verzen.
K5977: BRABANDER, GERARD DEN. - Curve. Een keuze uit de poëzie van...
R9261: BRABANDER, GERARD DEN. - De steenen minnaar.
K9024: BRABANDER, GERARD DEN. - Rembrandt, de Monsters en andere verzen. Met een voorwoord van Theun de Vries.
W3678: BRABANDER, GERARD DEN. - Parijsche sonnetten.
M1121: BRABANDER, GERARD DEN. - Materie-man. Een bundel verzen.
M1128: BRABANDER, GERARD DEN. - Gebroken lier.
R1975: BRABANDER, GERARD DEN. - Gelaarsde lier. Bezette poëzie.
R1981: BRABANDER, GERARD DEN [J.G. JOFRIET]. - Later...beter. Nooduitgave. [Met tekeningen van Hep van Delft].
W2963: BRABANT, ELSE VAN. - Weide-nimf.
L1989: BRABANT, LUC VAN. - De vijfentwintig sonnetten van Louize Labe.
A0954: BRABANT, ELSE VAN. - Bloesem. Met 12 platen in lichtdruk door C. Spoor Jr.
Y0228: MODERN BRABANT. - Modern Brabant 1e jaargang 1978. nr. 2.
K7575: BRABANTIA. - Brabantia tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. 1e jaargang nr. 5. 1952.
K7567: BRABANTIA. - Brabantia tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. 3e jaargang nr. 3. mei-juni 1954.
K7568: BRABANTIA. - Brabantia tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. 4e jaargang nr. 1. januari 1955.
K7573: BRABANTIA. - Brabantia tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. 4e jaargang nr. 11. november 1955.
K7569: BRABANTIA. - Brabantia tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. 4e jaargang nr. 3. maart 1955.
K7570: BRABANTIA. - Brabantia tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. 4e jaargang nr. 9. september 1955.
K7579: BRABANTIA. - Brabantia tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. 6e jaargang nr. 11. november 1957.
K7578: BRABANTIA. - Brabantia tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. 7e jaargang nr. 10. oktober 1958.
K7577: BRABANTIA. - Brabantia tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. 7e jaargang nr. 9. september 1958.
R5405: BRABANTIA. - Hommage aan Gerard Knuvelder. Speciaalnummer.
B5319: BRABANTIA. - Brabantia tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. 4e jaargang nr. 4. april 1955.
B5389: BRABANTIA. - Brabantia tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. 1e jaargang nr. 1. 1952.
B5390: BRABANTIA. - Brabantia tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. 3e jaargang nr 5. sept.-oct. 1954.
B5391: BRABANTIA. - Brabantia tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. 13e jaargang nr 1. februari 1964.
B6401: BRABANTIA. - Lode Roppe: De ommekeer in de Belgisch Limburgse Kempen. J. Houben: Limburg, een gebied van overgang. R. de Vos: Het cultureel beleid in de provincie Antwerpen. J. de Quay: Het verleden van Brabant geeft vertrouwen voor zijn toekomst. A. van Duinkerken: Literatuurprijzen der gemeente Hilvarenbeek. M. v.d. Griendt: Brabantse Kunstenaars.
B6403: BRABANTIA. - P. van Vlijmen: Brabantse belangen de monumenten. A. van Duinkerken: Juryrapport Literatuurprijs Hilvarenbeek 1965. R. Gossink: De ring, verhaal. J. van Laarhoven: Agglomeratie Eindhoven. C. Swinkels: Gedicht. F. van de Ven: Brabantica-aanwinsten Genootschapsbibliotheek.
B6404: BRABANTIA. - H. Verwiel: Bouwen in Tilburg. K. Meeuwesse: Toespraak Anton van Duinkerken bij de viering van zijn vijfentwintigjarige professoraat. A. van Duinkerken: Kweekgrond voor rederijkers. F. Sarneel: Brabantse schrijvers, tussen Coolen en Wolkers: Geert van Beek. H. Camps: Het boek van Albert Delahaye.
B6406: BRABANTIA. - Tien jaar T.H. Eindhoven. Brabantse klokken gietkunst. Driemaal Hilvarenbeek. Winterfoto. Jeroen Bosch t.g.v. de 450ste gedenkdag van zijn sterven. Het woordenboek van de Brabantse dialecten.
B6407: BRABANTIA. - G. Knuvelder: Anton van Duinkerken. J. v.d. Vaart: De Westtoren van de Bossche Sint-Janskerk. A. Janssens: Het bezoek, verhaal. F. Babylon: Expansie van Eindhoven, gedichten.
B6409: BRABANTIA. - F. Vercammen: Jan Sluijters, een herdenkingswoord bij zijn sterven. A. van Duinkerken: Groot-Kempische cultuurdagen 1957. Brabantse kunstenaars: A. Juriaan Zoetmulder, roman- en toneelschrijver. Noord-Brabants oudste geschiedenis.
B6410: BRABANTIA. - A. van Duinkerken: Rapport betreffende de letterkundige prijzen te Hilvarebeek 1959. F.H.M. de Bekker, oud -archivaris van Vugt, en zijn collectie Romeinse munten. Brabantse kunstenaars: Marir Slager-van Gilse. F. Babylon: Begrafenis, gedicht. Een Diana-terra-cotta-figuur uit Veldhoven. P. Bogaers: Den Bosch, gedicht.
B6412: BRABANTIA. - Antoon Coolen: Stad aan de Maas. J. v.d. Harten: Dode planten in het donker. J. Indemans: Bij de tentoonstelling van de Romeinse vondsten te Esch.
B6416: BRABANTIA. - Brabantia onder nieuwe leiding. De volkshogeschool in Noord-Brabant. De standvastige trek van de Leergangen. Vragen rond Het Zuidelijk Toneel Ensemble. t'Serclaes of Philips Willem. De Brabantse tijd van Alphons Diepenbrock. Het nieuwe raadhuis van Best. Geslaagd Landjuweel te Boekel.
B6417: BRABANTIA. - H. Kapteijns: 1963 Meditatief. A. Donker: Anton van Duinkerken. G. Knuvelder: Anton van Duinkerken, Brabander. P. Minderaa: Asselbergs-Van Duinkerken, literatuurhistoricus. Kroniek: Anton van Duinkerken zestig jaar.
B6418: BRABANTIA. - A. van Duinkerken: Hondervijfentwintig jaren. H.J. Verwiel: Brabanders tijdens weekend en vakantie. Pleidooi voor ruimere integratie. Martien Coppens, de kunstenaar en de wereld. Twee jaar Tilburgse Stadsschouwburg. Het kasteel van Heeze.
K7572: BRABANTIA. - A. van Duinkerken: Bilderdijk en Brabant. L. Pirenne: De oudste panorama's op 's-Hertogenbosch. W. Knippenberg: Enige broedvogels uit Noord-Brabant. De Spechten. A. Visser: Grafstenen te Werkendam.
B6413: BRABANTIA. - Litteraire prijzen voor Antoon Coolen en Anton van Duinkerken. Breda in de Spaanse Letteren. Enkele aantekeningen over het toneel. Brabantse kunstenaars Jo Birker, schilder. Enige beelden van Cheistus op de koude steen. Moet de oude kerk van Son verdwijnen.
H8782: BRABCOVA, ZUZANA. - Gevallen. Vertaling E. de Bruin.
R5385: BRABER, HELLEKE VAN E.A. (EDS.). - Floppen En Fiasco's. Mislukkingen uit de tijdschriftengeschiedenis.
K3282: BRACHES, ERNST. - Het boek als Nieuwe Kunst 1892-1903. Een studie in Art Nouveau.
B5926: BRACHES, ERNST (ED.). - Alexander Verberne. Vormgever van boeken & muziek. Een documentaire.
M9699: BRACHES, ERNST. - De tijd van het boek.
B5579: BRACHES, ERNST. - Engel en afgrond. over The turn of the screw van Henry James. Voorwoord door Frans Kellendonk. With an introductory epilogue.
P1438: BRACHES, ERNST. - Nachtboog, verhalen.
L5150: BRACHES, HULDA H. - Jenseitsmotive und ihre Verritterlichung in der deutschen Dichtung des Hochmittelalters.
R3761: BRACHES, E. - Heeft de toekomst een verleden? Een terugblik op het boek van morgen t.g.v. de honderdste verjaardag van de Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond.
K0756: BRACHES, ERNST. - Alle nieuwe kunst wordt eerst niet begrepen... De diploma's van 1892 door G.W. Dijsselhof, Th.W. Nieuwenhuis & C.A. Lion Cachet.
B7544: BRACHES, ERNST. - Uit de Stilte. Frans Kellendonk 1951-1990.
M9880: BRACHIN, PIERRE. - Anton van Duinkerken.
B4478: BRACHIN, P. - Faits et valeurs. Douze chapitres sur la litterature neerlandaise et ses alentours.
T2585: BRACHIN, PIERRE. - Anthologie de la prose neerlandaise. Belgique I. 1893-1940.
M0473: BRACKMANN, CHRISTIN/ MARIJKE FRIESENDORP (RED.) - Oosthoek Lexicon Nederlandse & Vlaamse literatuur.
M6015: BRADBURY, M. - De geschiedenisman. Vertaling O. Hagen Esch.
M6341: BRADBURY, MALCOLM. - Het mes erin. Vertaling M. Versluys.
H5238: BRADFORD, ERNLE. - Cleopatra.
M4013: BRADLEY, JOHN W. - Illuminated manuscripts.
L2042: BRADY, LEO. - Tot de rand van de afgrond.
T7829: BRAEKMAN, B. - La Presse periodique en Campine.
L3290: BRAET, ANTOINE. - De vrouw in de poëzie van Du Perron.
R5506: BRAIG, KARL EN H. ERMANN. - Wat behoort een ontwikkeld man van het Modernisme te weten? Lezing van Karl Braig bewerkt door H. Ermann.
K2326: BRAILLARD, ETIENNE. - La typographie Genevoise au quinzieme siecle.
T0539: [SPINOZA] BRAKELL BUYS, W.R. VAN. - Het godsbegrip bij Spinoza. Een inleiding tot het monisme.
H3875: BRAKELL BUYS, R. VAN. - Drie dichteressen uit het Victoriaanse tijdperk. Christina Rossetti, Emily Bronte, Elizabeth Barrett Browning.
K6540: BRAKELL BUYS, W.R. VAN. - De magier van Stratford. Shakespeare's karaktertekening.
R4248: BRAKELL BUYS, R. VAN. - Gestalten uit de Perzische mystiek.
L2404: BRAKELL BUYS, R. VAN. - De levende gedachten van Walter Pater.
K6335: BRAKMAN, WILLEM. - De gegoeden.
L2280: BRAKMAN, WILLEM. - Een weekend in Oostende.
H5561: BRAKMAN, WILLEM. - Vijf manieren om een oude dame te wekken.
T8907: BRAKMAN, WILLEM. - Jongensboek. Verhalen.
M5850: BRAMLY, SERGE. - De dans van de wolf. Vertaling A. Pijnappel.
R2707: BRAND, ANTON. E.A - Vanaf de oude hoogte. Werk van 11 Groninger auteurs.
K3129: BRAND CORSTIUS, J.C. EN HAN G. HOEKSTRA. - De muze vertelt. Een bundel verhalende poëzie. Bijeengebracht door...
M7557: BRAND, ANTON. - Palmslag. Novelle.
B4534: BRANDEN, F. JOS. VAN DEN. - Anna Bijns haar leven, hare werken, haar tijd 1493-1575.
R0580: BRANDEN, JOS. VAN DEN. - I. Onstaan van het nieuwsblad te Antwerpen, II. Abraham Verhoeven, zijn leven 1575-1652.
T7187: BRANDER, JAN. - Uit Noordhollands verleden I en II. Relicten uit het Noordhollands taaleigen. Uit de voorgeschiedenis en de oudste geschiedenis van Amsterdam tot 1300. Amsterdam. Het Noordhollands Taaleigen.
L4767: BRANDI, KARL. - Die Renaissance in Florenz und Rom. Acht Vortraege.
T3356: BRANDS, M.C. - "History hits back". Over de overschatting van woord en tekst; over de limieten van tolerantie.
T3861: BRANDS, G. EN CHR. J. VAN GEEL. - Kraaien tellen tot vier.
Y0142: BRANDS, G.A. EN R.W. LIEVE. - Gouden Aren. Supplement Deel V.
R1539: BRANDS, G.A. - Tspel van de Cristenkercke.
L7318: BRANDSMA, T. / R. POST / J. LINDEBOOM / B. V. 'T HOFF. - Geert Groote's geboortedag te Deventer herdacht, 16 october 1940.
K4368: BRANDSMA, W.L. (ED.). - Kleine dichterkeur. Een keuze uit verzen dezer eeuw.
T4749: BRANDSMA, TITUS. - Het laatste geschrift van Prof. Dr. Titus Brandsma. Geschreven op last van de Gestapo in de Strafgevangenis te Scheveningen op 22 januari 1942. Met een inleiding van Brocardus Meijer.
T4750: BRANDSMA, TITUS. - Mijn cel. Dagorde van een gevangene. Met een korte inleiding van Brocardus Meijer.
T7586: BRANDSMA, W. - Ontwerp van een nieuwen waterweg rechtstreeks van Rotterdam naar Amsterdam.
B3128: BRANDSMA, TITUS. - Herinneringen aan St. Willibrord in Friesland.
T8029: BRANDSMA, TITUS. - Het laatste geschrift van Prof. dr. Titus Brandsma. Geschreven op last van de Gestapo in de strafgevangenis te Scheveningen op 22 januari 1942. Inleiding Brocardus Meijer.
R4245: BRANDT, WILLEM. - Het geheim.
R8358: [VONDEL]. BRANDT, G. - Leven van Vondel. Met eene inleiding en aanteekeningen voorzien door Eelco Verwijs.
L2179: BRANDT CORSTIUS, H. - De Hoofdredacteur.
L0812: BRANDT CORSTIUS, H. - Denk na. [Quinta Columnia].
H1945: BRANDT CORSTIUS, HUGO. - Water en vuur.
A0697: BRANDT CORSTIUS, J.C. - De dichter Herman Gorter. Drie opstellen.
K2611: BRANDT CORSTIUS, J.C. - De muze in het morgenlicht. Inleiding tot de geschiedenis van de eenheid der westerse literatuur.
K4124: BRANDT CORSTIUS, J.C. - Gerard Walschap.
L2117: BRANDT CORSTIUS, J.C. - Herdenking van Willem Jan Marie Anton Asselbergs (2 januari 1903-27 juli 1968).
M8387: BRANDT CORSTIUS, J.C. - Het poetisch programma van Tachtig. Een vergelijkende studie.
L2580: BRANDT CORSTIUS, J.C. - Idylle en realiteit. Het werk van Elisabeth Maria Post in verband met de ontwikkeling van de Europese literatuur in de tweede helft van de achttiende eeuw.
K3647: BRANDT CORSTIUS, J.C. EN KAREL JONCKHEERE. - De literatuur van de Nederlanden in de moderne tijd.
P0972: BRANDT CORSTIUS, JOHANNES CHRISTIAAN. - Herman Gorter. Een bijdrage tot de kennis van zijn leven en werk.
K2462: BRANDT, GEERAARDT & REYER ANSLO. - Pieter Corneliszoon Hooft 'Deez vermaarde man' 1581/1647. Drie teksten.
H4853: BRANDT, GEERAARDT. - Het leven van Pieter Corn. Hooft en de Lykreeden. Uitgegeven door P. Leendertz Jr.
H1352: BRANDT, J. EN ZOON. - Nederlandse Bijbels en hun uitgevers 1477 - 1952.
K9378: BRANDT, WILLEM. - Indonesische nachten.
K2855: BRANDT, WILLEM. - Keurschrift uit de hedendaagse Noord- en Zuid-Nederlandse letteren.
K2997: BRANDT, WILLEM. - Pruik en Provo.
H4354: BRANDT, WILLEM. - Reizend achter het heimwee. Vroegere en latere verzen gekozen en ingeleid door Ed. Hoornik.
H4320: BRANDT, WILLEM. - Tussen steen en bamboe.
T1137: [THORBECKE] BRANDT-VAN DER VEEN, J. - Het Thorbecke-Archief 1798-1872. Eerste deel 1798-1820.
L7796: BRANDT, WILLEM. - Geen sneeuw in Bethlehem. Drie kerstbelevenissen.
L7809: [THORBECKE] BRANDT-VAN DER VEEN, J. - Het Thorbecke-Archief 1798-1872. Eerste deel 1798-1820.
L7865: [VONDEL] BRANDT, GEERAARDT. - Het leven van Joost van den Vondel. Inleiding P. Leendertz.
B1093: [VONDEL] BRANDT, G. - Leven van Vondel. Met eene inleiding en aanteekeningen voorzien door Eelco Verwijs. Bewerkt door J. Hoeksma.
B2993: BRANDT CORSTIUS, J.C. - Coolsingel, Boompjes en Laurenskerk in literatuur herschapen.
B3077: BRANDT, W., A. DONKER, A. KOSSMANN, B. STROMAN. - Victor E. van Vriesland. Een karakteristiek.
B6023: BRANDT CORSTIUS, J.C. & J.G. PRAAS. - Nederlands Literatuuroverzicht.
R4449: BRANDT VAN DOORNE, C.P. - Hanna. Toneelstuk in 5 bedrijven.
R3976: BRANDT, WILLEM. - Tropen.
R8694: BRANDT CORSTIUS, J.C. - Duel om het dichterschap. Herman Gorter en de school van Albert Verwey.
R0453: BRANDT CORSTIUS, HUGO. E.A. - Forensen tussen literatuur en wetenschap. Voorwoord Martin van Amerongen.
R1645: [THORBECKE] BRANDT- VAN DER VEEN, J. - Het Thorbecke-Archief 1798-1872.
R9197: BRANDTS BUYS, HANS & JOOP LOBLER (EDS.). - Klein Geuzenliedboek.
T6085: BRANDTS BUIJS, LUDWIG FELIX. - Danklied bij het herstel onzer geliefde koningin. Gedicht Elise, muziek van Ludwig Felix Brandts Buijs.
T3996: BRANDTS BUYS, M.A. - Muzikale vormleer.
K4824: BRANS, HANS. - DOL. Dooltocht door het leven. Een toneelstuk.
Y0070: BRANS, JAN. - Vlaanderen en de Idee Belge. Een antwoord aan de Belgicisten.
R0907: [GROEN VAN PRINSTERER, G.] BRANTS, JOHANNES LOUIS PETRUS. - Groen's geestelijke groei. Onderzoek naar Groen van Prinsterer's theorieen tot 1834.
R4168: BRANTS, M. - Schets van een voorgeschiedenis der kultuur in Vlaanderen. Van den primitieven mensch tot den Frankischen mensch.
T7012: BRANTSEN, VIVIAN BARON. - Liever Hottentot den Edelgermaan! Enkele kantteekeningen op het hedendaagsch gebeuren hier te lande.
H0738: BRASCH, R. - Dreimal Schwarzer Kater. Aberglaube, Sitten und Gewohnheiten und ihre merkwurdigen Ursprunge.
H8341: BRASILLACH, ROBERT. - Onze vooroorlogstijd. Vertaling Piet Beek.
B6474: BRASILLACH, ROBERT. - Onze vooroorlogstijd.
B1763: BRASSER, FONS. - Water Towers, Watertorens, Wasserturme.
L5430: [BECKETT] BRATER, ENOCH. - Why Beckett.
R9485: BRATTINGA, PIETER. - 60 Plakate. Neun holländische Graphiker 1956-1970. Einflüsse auf die niederländische Plakatkunst in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
M2126: BRATTINGA, PIETER. - Planning for industry, art & education. As executed by Pieter Brattinga. Introduced by Louis Dorfsman and Theo Crosby.
R9086: BRATTINGA-KOOY, WILLEMYN. - Regie: Paul Huf. Het succesverhaal van een serieuze fotograaf.
T3959: BRAUKSIEPE, W.H. - Zin en wezen van de perswetenschap.
R7558: BRAUN, LILY. - De vrouwenkwestie. Haar historische ontwikkeling en haar economische kant. Uit het Duitsch vertaald door J.F. Ankersmit. Voorrede F. van der Goes.
T2646: BRAUN, LILY. - De vrouwenkwestie. Haar historische ontwikkeling en haar economische kant. Vertaald door J.F. Ankersmit. Voorrede F. van der Goes.
T5850: BRAUNTHAL, ALFRED. - Die Entwicklungstendenzen der kapitalistischen Wirtschaft.
R4025: BRAUTIGAM, GERDA & JAN LIBER. - Het kwaad der waarzeggerij. Reportage van de zelfkant der samenleving.
T6195: BRAUTIGAM, JOH. - Het vlootgevaar 1930. 120 millioen voor den bouw van oorlogsschepen.
T2804: BRAUTIGAM, JOH. - Het vlootgevaar 1930. 120 millioen gulden voor den bouw van oorlogsschepen.
W0252: BRAVEN, TEN. - Lekkere literatuur.
L3675: BRAY, BERNARD ALAIN. - Jean Chapelain. Soixante-dix-sept lettres inedites a Nicolas Heinsius (1649-1658).
W6609: BRECHT, BERTOLT. - In afwachting van zware stormen. Vertaling M. & L. Coutinho.
M5931: BRECHT, BERTOLT. - Leesboek. Vertaling M. Mooy.
B2980: BRECHT, BERTOLT. - Hundert Gedichte 1918-1950.
T8295: BRECHT, BERTOLT. - De kaukasische krijtkring. Vertaling Gerrit Kouwenaar.
T8330: BRECHT, BERTOLT. - Trommelen in de nacht Man is man.
T6280: BRECHT, BERTOLT. - Een engel verleid je niet. Twintig liefdesgedichten. Gekozen en vertaald door Gerda Meijerink.
T2652: BRECHTS, BERTOLD. - Droestuiversroman. Vertaling Felix van Zijll.
T9655: BREDA, JAN VAN. - Zo leer ik schrijven deeltje 1 t/m 5.
H0505: BREDERO, G.A. - De werken van G.A. Bredero. Volledige uitgave naar de beste oude drukken bezorgd en opgehelderd door J. Ten Brink, H.E. Moltzer, e.a. Algemeene inleiding van G.Kalff.
L1339: BREDERO, G.A. - Moortje.
K9278: BREDERO, G.A. - Spaanschen Brabander, Jerolimo.
K2253: BREDERO, G.A. - Werken van G.A. Bredero. Met inleiding en aanteekeningen van J.A.N. Knuttel. Deel I en II: Dramatische werken. Deel III: Liederen en gedichten. Proza.
M3914: BREDERO, G.A. / STUIVELING, G. - Memoriaal van Bredero. Documentaire van een dichterleven. Samengesteld door...
K2270: BREDERO, GEBRAND ADRIAENSZ. - Aendachtigh Liedt. Bloemlezing uit de religieuze gedichten. Gekozen en toegelicht door J. Meerkerk.
T4662: BREDERO, A.H. - Magister Peter Abelard (1079-1141). De rampspoed van een gedreven schoolmeester.
B7232: BREDERO, G.A. - Spaanschen Brabander. Ierolimo. Ingeleid en toegelicht door H. Prudon.
B7710: BREDERO, G.A. / STUIVELING, G. - Memoriaal van Bredero. Documentaire van een dichterleven. Samengesteld door...
R5264: BREDERO. - Catalogus der Brederoo-tentoonstelling in de Universiteits-Bibliotheek te Amsterdam maart 1885.
R3038: BREDERO, G.A. - De werken van G.A. Bredero. Volledige uitgave naar de beste oude drukken bezorgd en opgehelderd door J. Ten Brink, H.E. Moltzer, e.a. Algemeene inleiding van G.Kalff.
H5514: BREDERO, GERBRAND ADRIAENSZ. - Bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door M.G. Schenk.
B3024: BREDERO, G.A. - Spaansche Brabander. Op het woort: al siet men de lui; men kent se niet. Uitgegeven, inleiding en aanteekeningen door J. Prinsen.
T9734: BREDERO, G.A. - Toneelwerk: Griane; Klucht van de koe; Spaanschen Brabander.
K2271: BREDERO. - Klucht van de koe. Met inleiding en aantekeningen door Jo Daan.
M3917: BREDERO, G.A. - Toneelspelen. Samengesteld en ingeleid door A. Keersmaekers.
R1939: BREDERO, G.A. - Rodd'rick ende Alphonsus. Ingeleid en toegelicht door C. Kruyskamp. Met een studie over de structuur van Bredero's vers en een fragment uit het volksboek van Palmerijn.
R5296: BREDERO. MOLTZER, H.E. - Brederoo's Liedtboeck.
A0881: BREDERODE, G.A. - Groot Lied-Boek. Naar de oorspronkelijke uitgave van 1622.
B1455: BREDERODE, G.A. - Groot Lied-Boek. Naar de oorspronkelijke uitgave van 1622.
B3328: BREDERODE, DESANNE VAN. - Mensen met een hobby.
L8399: BREDEROO. - Brederoo-Album. Feestnommer van Oud-Holland. Nieuwe bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlandsche Kunst, Letterkunde, Nijverheid, enz. onder redactie van N. de Roever. Tweede jaargang.
T7423: BREDIUS, A. - Verzameling Bredius te 's-Gravenhage, Prinsengracht 6.
B0389: BREDOW, G.G. - Merkwaardige voorvallen uit de Algemeene Geschiedenis, tot op Onze Tijd. Geschikt voor het Eerste Onderwijs in de Geschiedenis, bijzonder voor de scholen.
W7226: BREE, COR VAN. - Lotgevallen van de Codex Argenteus. De wisselende waarde van een handschrift. Vierde Bert van Selm-lezing.
K2353: BREE, L.W. DE. - Het platteland leert lezen en schrijven. Het lager onderwijs op het platteland in de eerste helft der 19e eeuw.
T6887: BREE, LEVIEN DE. - Padvinders- en jeugdbeweging.
L6604: BREEBAART, M.J.P.CH. - Is. Querido's Jordaan als episch kunstwerk.
W7991: BREECE, HANNAH. - Een dame in het oude Alaska. Samengesteld en geredigeerd door Jane Jacobs. Vertaling Ineke v.d. Elskamp.
H9307: BREEDT BRUYN, MARTJE (ED.). - Mijn ondeugd. Twintig jaar VN's lezersoproep.
B4141: BREEDVELD, WILLEM & JOHN JANSEN VAN GALEN. - Gaius. De onverstoorbare gang van W.F. de Gaay Fortman.
R7462: BREEJEN, A DEN. E.A. - De kwestie Nieuw-Guinea. Rapport van de Sociaal-Democratische Studievereniging (S.D.S.V.).
L5994: BREEK, BENJAMIN. - Critische existentiephilosophie en christelijk geloof. Een studie over de ethische en godsdienstwijsgerige geschriften van Heinrich Barth.
R0461: BREEKVELDT, W.F.G. / J.D.F. VAN HALSEMA / E. IBSCH / L. STRENGHOLT (EDS.).STUDIE - De achtervolging voortgezet. Opstellen over moderne letterkunde aangeboden aan Margaretha H. Schenkveld.
T0302: BREEMER, JOPIE. - De groote beer in 't luchtruim. Een keuze uit De ontboezemingsbundel van Jopie Bremer. Ingeleid door Enno Endt.
L7829: BREEMER, JOPIE. - De ontboezemingsbundel van Jopie Breemer. Met een inleiding van Gerrit Komrij.
Y0473: BREEN, LEO VAN. - Licht aan de Kim. Spreekkoor voor de Vrede.
Y0210: BREEVOORT, JOHANNA. - Nooit eene andere vriendin. Geillustreerd door O. Geerling.
H1932: BREGSTEIN, M.H. - Afscheidscollege.
K3065: BREGSTEIN, PHILO. - Het Sabbatjaar.
K3938: BREGSTEIN, PHILO. - Persoons-bewijs. 30 gesprekken rondom een overlevende.
R8600: BREGSTEIN, PHILO. - Op zoek naar Joods Amsterdam.
R9854: BREGSTEIN, PHILO. - Gesprekken met Jacques Presser gevoerd door .....
B2628: BREMMER, JAN / CEES BAKHUIZEN E.A. - Van Landrotten en Zeeschuimers. Opstellen aangeboden aan H.T. Wallinga.
B3549: BREMS, HUGO EN WILLY SPILLEBEEN. - Gedichten 2001.
T8363: BREMS, HUGO. - De dichter is een koe. Over poëzie.
T1655: BREMS-VAN BELLE, G. - Tijdschrift voor Filosofie. Registers 1964-1988.
T8996: BREMT, STEFAAN VAN DEN. - Kromzang.
R5901: BRENDEL, C.J. - Doetinchem in de frontlijn.
L4804: BRENNAN, MAEVE. - Dublin.
T3149: BRENNER, MADME. - Gymnastiek voor meisjes. Een handleiding voor onderwijzeressen, ouders, enz. Vertaling H.A. Krooneman. Met 22 platen.
R1648: BRENT BEZEMER, E. - Het onbekende hart.
H7918: BRENTANO, CLEMENS. - Geschichte vom braven Kasperl und dem schonen Annerl.
B6184: BRENTANO, CLEMENS / KURT LOB. - Die mehreren Wehmuller und ungarischen Nationalgesichter.
T8071: BREPOELS, JAAK. - Wat zoudt gij zonder 't werkvolk zijn? Anderhalve eeuw arbeidersstrijd in Belgie. Deel 2: 1966-1980
T5289: BRESLAUER, BERND H. - Glanz und Elend der Antiquare.
W2114: BRESNER, LISA - De vrouwenboetseerder. Vertaling Jan Versteeg.
B5084: BRESNER, LISA - Mijn innige vijandin. Roman. Uit het Frans vertaald Jan Versteeg.
T7326: BRETELER, G. - 9 Augustus 1944 - Vught - 9 augustus 1946. In memoriam.
T1750: BRETONNE, RESTIF DE LA. - De liefdesavonturen van monsieur Nicolas.
T1749: BRETONNE, RESTIF DE LA. - De liefdesavonturen van monsieur Nicolas. Amoureuze belevenissen tijdens de Franse revolutie.
M3500: BRETT, GUY. - Through our own eyes. Popular art and modern history.
R8783: BREUER, J.H. - Sociaal Alarm! Hebben allen hun dagelijksch brood?
T1029: BREUGELMANS, RENE. - Jacques Perk.
T7569: BREUGHEL, G.P.C. - Gedenkschrift van Spreekwoorden door Pieter Breughel Jr. 1623.
L4661: BREUKERS, EUGENIE M. J. - De bijdrage van Ludwig Klages tot de algemene psychologie.
T0283: BREVIER, R. (VERZ.). - Schrijven zoals.... Lagerlof - Pierre Loti - Hoffmann - Cervantes - Van Deyssel - Fischer - Allen Poe - Querido - Dostojevski - Hauptmann - Tolstoi - Top Naeff - Maeterlinck - Adam. Internationale Bloemlezing Eerste Serie.
R5332: BREY, BART. - Es lebe das Nadaismus!
T6516: BREYNE, MARC. ROMEO - Uit mijne ballingschap. Verzen.
B9096: BREYTENBACH, BREYTEN. - Eklips. Die derde bundel van die ongedanste dans. Verse.
L3621: BREYTENBACH, BREYTEN. - Africa needs to reinvent itself in order to survive. Met voorwoord van Joop van Tijn.
W3199: BREYTENBACH, BREYTEN. - De boom achter de maan. Vertaling Adriaan van Dis.
W0759: BREYTENBACH, BREYTEN. - Spiegelbeelden van een boek Mouroir. Vertaling Gerrit de Blaauw.
P0490: BREYTENBACH, BREYTEN. - Sporen van de kameleon. Vertaling Mea Flothuis.
L9846: BREYTENBACH, BREYTEN E.A. - Dichters in Durban.
T8653: BREYTENBACH, BREYTEN. - Spiegeldood. Verhalen uit Mouroir. Vertaald door Gerrit Blaauw.
B0706: BRIAN, DENIS. - The True Gen. An intimate portrait of Ernest Hemingway by those who knew him.
T5235: BRIAND, ARISTIDE. - De Algemeene Werkstaking en de Revolutie.
B5980: BRICKLAYER, PETER. - Holland's House. A nation building a home. A short story told. With pictures by Jo Spier.
T4070: BRIDGEMAN, HARRIET UND ELIZABETH DRURY (EDS.). - Geschichte der Textilkunst.
W9851: O'BRIEN, EDNA. - Een heidens oord jaren van onschuld. Vertaling F. van der Velde.
K3540: O'BRIEN, EDNA. - Het huis van mijn dromen. Vertaling F. van der Velde.
L8865: BRIERLEY, ANTHONY ET AL. - Eyewitness Travel Guides: Florence & Tuscany.
H8322: BRIGHT, SUSIE (ED.). - The best American erotica 2002.
L4472: BRIL, W.G. E.A. - Voor drie-honderd jaren, Volks-Bladen ter herinnering aan de schoonste bladzijden uit onze geschiedenis.
T8717: BRIL, MARTIN. - Jongensjaren.
R9604: BRIL, MARTIN. - Tout va bien. Berichten uit Frankrijk.
B4353: BRILL, E.J. - Specimens of Type Faces E.J. Brill Printers.
B8109: BRILL, PAUL. (RED.). - Opmaat van een nieuwe eeuw. Hoofstukken uit het Nederlandse fin de siecle.
B5023: LUCHTMANS & BRILL. - Luchtmans & Brill Driehonderd Jaar Uitgevers en Drukkers in Leiden 1683-1983.
R9179: BRILLEMAN, EVELINE. - Rondom het Westerdok. De geschiedenis van De Gouden Reael.
L0951: BRINK, H.M. VAN DEN. - Hart van glas. Roman.
R2404: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 3: De Litteratuur der Reinaert-sagen. Marie de Fuldau. Bilderdijk. Dr. A. Pierson. Dr. B. Ter Haar. Prof. J.J. Van Oostzee. De Vlamingen over Multatuli. Lindo en Cremer. Dr. J.P. Heye. Anna Rooze van J.J. Cremer. Mr. Jacob van Lennep.
T3976: BRINK, EDVARD EN GEORGE HOFMANN. - Cato en de Piccolo. (im Hotel zur grunen Wiese).
L4226: BRINK, JAN TEN. - Dr. Nicolaas Heinsius Jr., Eene studie over den Hollandschen Schelmenroman der zeventiende eeuw.
L1778: BRINK, JOS. - "Op weg naar Bethlehem". Nieuwe kerstgedichten.
H3974: BRINK, R.E.M. VAN DEN. - De uitgever heeft vele gezichten. Met een voorwoord van Aize de Visser.
L6379: BRINK, JAN TEN. - Jan Starter en zijn Wijf. Eene novelle.
M2581: BRINK, JOS. - Noesse.
B0671: BRINK, J. TEN. - Geschiedenis der Noord-Nederlandsche Letteren in XIXe Eeuw, in biographieen en bibliographieen 1830-1900. Drie delen.
B1585: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 13: Emile Zola.
B1586: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 14: De Renaissance in Nederland. Noord- en Zuid-Nederlandsche Letterbond. De Bornier. Virginie Loveling. J.J. Cremer. De Heldendaden van den Vernuftigen Jonkheer de Ponthan. Een Standbeeld voor Spinoza.
B1587: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 15: Vondel's Gijsbreght. Bouvard en Pecuchet. Hooft in Italie. Vosmaer's Amazone. Gedenkfeest van Hooft. De tijdvakken der Nederlandsche Lettergeschiedenis. Jong Holland in 1881. Bladen uit mijn Leekeboek door Dominee Courier, 1-IV.
B1588: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 8: Victor Hugo. Jules Janin. De Nederlandsche Taal- en Letterkundige Kongressen. Henri Rochefort. Frits Reuter. Arsene Houssaye. Henri Havard. Edmondo de Amicis.
B3916: BRINK, ALIJD. - Groeien naar een onderdak. Een relaas.
B3918: BRINK, ALIJD. - Nu de huid van de dag is weggeworpen.
R2413: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 13: Emile Zola.
R2414: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 14: De Renaissance in Nederland. Noord- en Zuid-Nederlandsche Letterbond. De Bornier. Virginie Loveling. J.J. Cremer. De Heldendaden van den Vernuftigen Jonkheer de Ponthan. Een Standbeeld voor Spinoza.
B7748: BRINK, JAN TEN. - Parijs tijdens de Witte Terreur. Twee delen.
R2418: BRINK, JAN TEN. - Nieuwe romans. Alphonse Daudet. Emile Zola. Georg Ebers. H.J. Schimmel. Ferdinand Fabre.
Y0267: BRINK, J. VAN DEN. - De groote Vraag.
B7894: BRINK, JAN TEN. - Brechtje Spieghels. Eene novelle uit de geschiedenis der Nederlandsche letteren.
R2409: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 6: Charles Dickens. Zijn eerste Romans.
R2408: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 20: De Amsterdamsche Tentoonstelling. Max Rooses over de jongste richting in de Letteren. Gustave Aimard. De Gamelan te Amsterdam. De uniform van een Oost-Indische mineur. Hendrik Conscience. Brooshooft en Van Eeden. Sapho van Daudet. Nederlanders over Shakspere. Rouher en Rougon. Oom Paul, Smit en du Toit. I.F.J. Heremans. Clara van Marie van Buren. Edmond de Goncourt. Leconte de Lisle. Langs den Nijl van M. Emants. Eene bibliographie van Bredero. Het eeuwfeest van Bredero.
R2416: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 6: Charles Dickens. Zijn eerste Romans.
R2406: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 12: Letterkundige Mengelingem. Klaasje Zevenster in China. Victor Hugo en Madame Drouet. Marcellus Emants. Sacher-Masoch. De staart van Emile Zola en het duumviraat Vast-Ricouard. Het Haagsche Tooneel. Nieuw licht over Betje Wolff. Het zeventiende letterkundig congres te Mechelen. Amadis Romans.
R2403: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 2: Lord Edward Bulwer Lytton.
L5052: BRINK, ANTONI. - De Demokratie bij Demosthenes. With a summary in English.
B9395: BRINK, JAN TEN EN CD. BUSKEN HUET. - Brieven aan de uitgever van het tijdschrift Nederland 1873-1886. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door L. Brummel.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

12/15