Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
L7899: BODE, WILHELM VON. - Studien uber Leonardo da Vinci. Mit 73 Abbildungen.
B5209: BODEL NYENHUIS, J.T. - Over het leven en de letterkundige verdiensten van Frederick de Houtman.
K5775: BODEWES, G.H.J.B. - De Gelderlander in oorlogstijd.
L0417: BODIN, LOUIS. - De intellectuelen.
Y1917: BODONI. - Giambattista Bodoni. Briefe an Antoine Augustin Renouard. Herausgegeben von Moriz Sondheim.
B3650: BODT, SASKIA DE EN FRANK HELLEMANS. - Taverne du Passage. Peintres et ecrivains Neerlandais en Belgique.
T7672: BOECK, JEAN DE. - Un Chantre du Brabant: Sander Pierron.
B2354: BOECK, Z.E.H.A. DE. - Het Genootschap tot Voortplanting des Geloofs.
L7799: BOEDE, C. SANDERSE VANDER. - Marga Minco.
W7661: BOEF, AUGUST HANS DEN. (SAMENGESTELD). - In de broek van de vijand.
Y4817: BOEF, AUGUST HANS DEN / KEES SNOEK. - Pramoedya Ananta Toer. Essay en interview.
T4085: BOEHMER, KONRAD &TON REGTIEN. - Van Provo naar Oranje Vrijstaat.
Y4980: BOEIJEN, RINY. - Ochtend in Takengon. Een reis door Sumatra.
B6705: HET NIEUWE BOEK. - Johan van der Woude: Gesprek tussen twee generaties. H.L.T. de Beaufort: Biografie van Albert Luthuli. H.C.D. de Wit: De gang der beschaving. Hans Andreus: Het verzameld werk van Gerrit Achterberg.
T1142: [SPINOZA] BOEKA. - Practische Levensgids. (In verband met Spinoza's Ethica en met het Oostersche mystieke).
Y0246: BOEKBINDERS. - Verkooptentoonstelling van Boekbanden, Galerie Goltzius 24 mei - 8 juni 1986.
Y6865: BOEKE, J. - De afstamming van den mensch. Naar voordrachten in populair-wetenschappelijken vorm bewerkt.
T5495: BOEKE, C EN LOD. VAN MIEROP. - De vergetenen. Commissie uit het comite van actie tegen de bestaande opvattingen omtrent misdaad en straf.
Y6965: BOEKE, J. - De afstamming van den mensch. Naar voordrachten in populair-wetenschappelijken vorm bewerkt.
T5785: BOEKE, KEES. - Vernieuwde leiding voor het schoolkind.
Y2910: BOEKEL, CASPER HENDRIK VAN. - De heer van Trazegnies, historisch romantische episode uit den eersten Kruistogt (1096-1099).
Y3983: BOEKEN, A. - Architectuur. Met 113 foto's teekeningen montages.
L3873: BOEKEN, H.J. - Dantes's Louteringsberg in proza overgebracht door H.J. Boeken.
B9000: UITGELEZEN BOEKEN. - C.J. Aarts zestig. 17 oktober 2007.
R7575: UITGELEZEN BOEKEN. - Alie Smeding. Schrijfster uit Enkhuizen.
L7900: BOEKEN, H.J. - Excerpt uit Potgieter's Florence.
B8995: [MULTATULI] UITGELEZEN BOEKEN. - De Multatulianen groeten u allen zeer. Bij het afscheid van J.A. Roelfsema-Tenge, conservator Multatuli-Museum 1957-1988.
T9596: BOEKEN, H.J. - De Historie van Floris en Blanchefloer. Met 2 Lithografien van M. Bauer.
R8606: UITGELEZEN BOEKEN. - Van leesbibliotheek tot uitgeversbedrijf.
R8609: UITGELEZEN BOEKEN. - Paul Hefting: Een kinderboekje, onbekend, maar zeer bemind.
Y5701: UITGELEZEN BOEKEN. - Frank Divendal, Over boekleggers, boekhandelszegels en uitgeverskaarten.
R1820: UITGELEZEN BOEKEN. - Mary Pos: een fenomeen.
Y5697: UITGELEZEN BOEKEN. - Louis Putman: Vier veilingen van (met en zonder) A.T. Kleerekoper. Sjaak Hubregtse: Van de Auteur. Maarten Buschman: Het kopje koffie van Gorter. Joop van den Berg: Leo Lezer Boekhandelaar te Bandoeng.
Y7893: UITGELEZEN BOEKEN. - Centre Aequatoria. Een kerkdienst in Bamanya, Congo.
Y8564: BOEKEN, H.J. - Helena.
R4811: UITGELEZEN BOEKEN. - Je kan ook te veel weten: zes medewerkers over Hendrik Brinkman en zijn antiquariaat: Tom Bouman, Jan de Jong, Frank Rutten, Auke van der Berg, Josine Mulder, Edwin Bloemsaat.
Y4040: UITGELEZEN BOEKEN. - Katern voor boekverkopers & boekenkopers. Proefnummer 2.
L6272: DE BEST VERZORGDE BOEKEN. - De verloren jaren. Persoonlijke visies op De best verzorgde boeken 1971 tot en met 1985.
Y3442: UITGELEZEN BOEKEN. - Uitgelezen Boeken: Louis Putman: De Nederlandse nieuwjaarsbriefkaart, Ad Leeflang: De boekenkast in oorlogstijd, Joop van den Berg: Het bewogen leven van Lambertus Kettmann.
Y3473: UITGELEZEN BOEKEN. - Uitgelezen Boekenleggers. Abraham Jonker, Nederlandse bladwijzers tot 1920; Willem Kramer, Nederlandse bladwijzers na 1920.
A0783: BOEKEN, HEIN. - Verzen.
Y5699: UITGELEZEN BOEKEN. - Dť Lilah, Indisch proza. De-Lilah - een vergeten schrijfster van ruim 2000 pagina's Indisch proza. Een voorzichtige poging tot evaluatie van haar oeuvre.
Y5700: UITGELEZEN BOEKEN. - Nop Maas, De archeologie van het Nederlandse stripverhaal.
T6523: BOEKEN, A. / W.M. DUDOK / JAN DE MEIJER. - Bouwen en restaureeren in Oud Amsterdam.
Y4039: UITGELEZEN BOEKEN. - Katern voor boekverkopers & boekenkopers. Proefnummer 1.
Y5698: UITGELEZEN BOEKEN. - Leo Lezer. Boekhandelaar te Bandoeng.
R4812: UITGELEZEN BOEKEN. - Arthur Slenk, E: de Kunst van het Weglaten
Y3472: UITGELEZEN BOEKEN. - Louis Kloos, alias Jan de Kladder. De drukgeschiedenis van "Kleine prozastukken" ddor Rudolf Atele, Huib van Krimpen over J.H. van Eikeren, "Over boekverzorging".
T1722: BOEKEN, A. - Amsterdamse stoepen.
Y6593: DANTE / H.J. BOEKEN. - Dante's Hel. In proza overgebracht en met inleiding voorzien door H.J. Boeken.
R3865: UITGELEZEN BOEKEN. - BEYNON, Hans C., Terug naar het land van herkomst.
Y3454: UITGELEZEN BOEKEN. - Uitgelezen boeken. Katern voor boekverkopers en boekenkopers. Een serie uitgelezen prenten. Extra dik. Extra laat. Proefnummer 3 - maart 1980.
Y3441: UITGELEZEN BOEKEN. - Uitgelezen Boeken: L. Putman: Drie generaties Vestdijk.
R9787: DANTE / H.J. BOEKEN. - Het paradijs. In proza overgebracht en met inleiding en aanteekeningen voorzien door H.J. Boeken.
Y3471: UITGELEZEN BOEKEN. - Louis Putman: Reimond Stijns.
Y7628: BOEKENCATALOGUS. - Uitgeverij De Muiderkring. Boekencatalogus 1953. Radio en hobbies.
R3055: BOEKENGIDS. - Boekengids. Algemeen Nederlandsch Bibliografisch Tijdschrift. 16e jrg. nr 2, februari 1938.
Y5989: DE BOEKENKRANT. - De Boekenkrant 1937-1938.
R3421: DE BOEKENMOLEN. - De Boekenmolen. Een tweemaandelijks tijdschrift voor de arbonne's. Jaargang 1-3. 1948-1951.
Y1283: DE BOEKENMOLEN. - De Boekenmolen. Een tweemaandelijks tijdschrift voor de abonne. Jaargang 2. 1949-1950. Nrs: 1-6.
L3918: BOEKENOOGEN, G.J. (ED.). - Genoechlijcke history, vanden schricklijcken ende onvervaerden reus Gilias.
R4690: BOEKENSCHOUW. - Boekenschouw, maandschrift 12e jaargang 1918-1919. complete jaargang.
R4821: BOEKENSCHOUW. - Boekenschouw, maandschrift 13e jaargang 1919-1920. complete jaargang.
R4688: BOEKENSCHOUW. - Boekenschouw, maandschrift 10e jaargang 1916-1917. complete jaargang.
R4689: BOEKENSCHOUW. - Boekenschouw, maandschrift 11e jaargang 1917-1918. complete jaargang.
R4687: BOEKENSCHOUW. - Boekenschouw, maandschrift 9e jaargang 1915-1916. complete jaargang.
Y4207: BOEKENSPIEGEL. - Boekenspiegel. 4 juni - 2 juli - 30 juli - 27 augustus - 24 september 1949.
Y4206: BOEKENVONDST. - Boekenvondst '86. Antiquarische boeken (week) krant.
R4613: BOEKENWEEK. - Een bundel novellen 1938.
R0549: BOEKENWEEK. - Als je leest ben je nooit alleen.
Y3173: BOEKENWEEKGESCHENK. - Drie Novellen. Egbert Eewijck: De getuige. Jan Campert: Deez' kleine hand. M. Vasalis: Onweer.
R0493: DE BOEKENWERELD. - De bibliotheek van Van Lier. Het boek van meester Jacobus Boschman. Simon Emmering 1914-1999. Marginalien. Hoe komt die man erbij? Een antwoord aan Anton Gerits.
R1300: DE BOEKENWERELD. - Portret van antiquaar Louis Putman, Brest van Kempen, Hollands boekhandelaar in Brussel.
R1302: DE BOEKENWERELD. - Vroege kleurendruk in Amsterdam.
R1303: DE BOEKENWERELD. - De bibliotheek van Rijklof Michael van Goens, Bibliofiele uitgaven van Dante Gabriel Rossetti.
R0720: DE BOEKENWERELD. - Interview met Anna Simoni. Reconstructies van een boekenkast. Inkleurders: een vergeten gilde.
R0723: DE BOEKENWERELD. - Het inkleuren van boekillustraties. Het feuilleton in de traditie van Bildung. Frans Buffa & Zonen. 1785-1951. Schoolboeken in oorlogstijd. De Ode van Louis Couperus. Kopijrecht in Nederland. Het opbouwen van een digitale bibliotheek. 50 jaar de Pirckheimer -Gesellschaft. Het antiquariaat. In memoriam Sjaak Hubregtse. Evert Maaskamp, prenthandelaar. De werken van Sybrandt Hansz. Cardinael.
R3977: DE BOEKENWERELD. - 1e jaargang nrs: 1-5. 1984-1985.
R3979: DE BOEKENWERELD. - 2e jaargang nrs: 1-5. 1985-1986.
R4809: DE BOEKENWERELD. - In gesprek met Wilma Schuhmacher. Lezen in Leens tussen 1815 en 1830.
R0718: DE BOEKENWERELD. - Waarheid en leugen in het natuurhistorisch reisverhaal.
R0715: DE BOEKENWERELD. - Typografie in de Renaissance. De verzameling van Simon Emmering. Buchs veiling bij Bubb Kuyper.
R0712: DE BOEKENWERELD. - Uitgeversmaatschappij Oceanus 1941-1945. Een onbekende druk van Mattheus de Rissche.
R0494: DE BOEKENWERELD. - De Kinderboekenparade.
R0532: DE BOEKENWERELD. - Aspecten van Nederlandse portretprenten. Pater Bonaventura Kruitwagens tweede Campbell.
T6548: DE BOEKENWURM. - De Boekenwurm / [De Witte Mier]. Een klein maandschrift voor de vrienden van het boek onder leiding van Ary Delen. Deel I en II: Mei 1912 t/m April 1913.
K1539: BOEKHOFF, HERMANN / GERHARD JOOP UND FRITZ WINZER. - Palaste Schlosser Residenzen. Zentren Europaischer Geschichte. 180 Farbtafeln und zahlreiche Abbildungen im Text.
Y0689: BOEKMAN, E. - De S.D.A.P. roept U!
Y4776: BOELAARS, J. - Nieuw Guinea uw mensen zijn wonderbaar. Het leven der Papua's in Zuid Nieuw Guinea.
H7324: [REVE] BOELAARS, BERT. - Koninklijke jaren. De Weerter periode van Gerard Reve.
L3607: BOELE VAN HENSBROEK, P.A.M. - Der Wereld Letterkunde. Voor Nederlanders bewerkt door.... Twee delen in een band.
K3970: BOELE, C. / F.W SIEGMANN. E.A. - Beknopte uiteenzetting van verschillende procede's naar aanleiding van de op 21 april 1951 getreden Spertijdbeschikking (Vestiginswet Kleinbedrijf 1937) voor het Boekdrukbedrijf, Lithografisch bedrijf, Kantoordrukbedrijf, Copierbedrijf, etc.
M8330: BOELE VAN HENSBROEK, P.A.M. - Der Wereld Letterkunde. Voor Nederlanders bewerkt door.... Twee delen.
R8118: BOELEMA, IDA. - Schilders, 2000 kunstenaars van A tot Z.
Y2183: BOELEN, J.J.G. &A. GIESEN. - Moeders Wiegelied voor H.K.H. Prinses Juliana. Woorden en Muziek.
R7965: BOELEN, ANTON. - Rustverstoorders.
L3507: BOELENS, JAN - Archeografie.
L7636: BOELENS, JAN. - Gras over de schouders van de wereld.
R8617: BOELES, P.C.J.A. - Armengoederen en armbesturen in Friesland (van de 14e eeuw tot heden). Historisch-juridische schets.
R3729: BOELGAKOW, M. - De noodlottige eieren.
M2815: BOENDERS, FRANS. - Tekens van lezen. Over schrijvers en schrijven.
R1110: BOENDERS, FRANS. - Frans Boenders over Geo Semples.
B1954: BOENDERS, FRANS. - Yukio Mishima, informatie.
R4215: BOER, FRANS DE. - Effe genereus giere.
R5403: BOER, D. - De Meibeweging (acht-uren dag). Haar onstaan en doel.
T0738: [SPINOZA] BOER, JULIUS DE. - Spinoza.
P2801: BOER, JULIUS DE. - De schoone verbeelding, verzen.
T0508: [SPINOZA] BOER, TJ. DE. - Maimonides en Spinoza.
R5215: BOER, C.L. WALTHER. - Het Anthonius-Motet van Anthonius Busnois.
M7392: BOER, W. DEN. - Eros en Amor. Man en vrouw in Griekenland en Rome.
T9840: BOER, PETER & ED LEEFLANG (EDS.) - Alle PoŽten. 33 gedichten uit het poŽziefonds van De Arbeiderspers.
B6259: BOER, FRANCIJNTJE DE. - Gedichtjes voor kinderen.
K9093: BOER, P. DE. (ED.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de grafische industrie.
B5853: BOER, P. DE. (ED.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de Grafische industrie.
K2580: BOER, R.C. - Ibsen's drama's.
T9917: BOER, FRANCIJNTJE DE. - Gedichtjes voor kinderen.
H4209: DRUKKERIJ C. DE BOER. - 100 jaar Drukkerij C. de Boer jr.
K6273: BOER, PETER DE. - Over Koos van Zomeren.
B3159: BOER, P. DE (RED.). - Vakstudie.
B5854: BOER, P. DE. (ED.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de Grafische industrie.
B6744: BOER, C. DE. - Iets over het begrip Imperativus.
W6199: BOER, LODEWIJK DE. - De Kaalkop luistert, De verhuizing, Borak valt, Darts.
H7850: BOER, M.G. DE. - Van Oude Voyagien. Op weg naar Indie.
L0261: BOER, J.W. DE. - Van Vernis-Stokerij "Op Aarden Grond" tot modern chemisch bedrijf.
K8457: BOER, J.W. DE. - Het Boek God. Een beetje menscheleven.
T8978: BOER, WIM DE. - Sprekende stilte. Gedichten. Met illustraties van Ria Schoof.
L6027: BOER, JOSEPH P.C. DE. - Victor Hugo et l'enfant.
M3323: BOER, JO. - Beeld en spiegelbeeld.
T4101: BOER, DIRK. - De waarheid over het Roode Kruis.
T4112: BOER, DIRK. - Oorlog? Neen!
L7141: BOER, C. DE. - Bedier's theorie over de oorsprong van het Franse 'Chanson de Geste' na vijf en twintig jaren.
L7178: BOER, C. DE. - Montaigne als 'apologeet' van Raymond Sebond: een moreel probleem.
M2733: BOER, M.G.L. DEN. - De ridder met de witte pluim. John Donne dichter-prediker.
B1812: BOER, C. DE. - Is het Frans een Decrepite Taal?
T4281: BOER, P. DEN (ED.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de Grafische industrie.
T6803: BOER, M.G. DE. - Van Oude Voyagien. Met Tasman en Bontekoe.
Y7226: BOER, HERMAN PIETER DE; BERK, MARJAN; BLOEM, MARION; YERLI, NILGUN; ZWAGERMAN, JOOST. - Sporen door de sneeuw (Vijf verhalen over winterse ontmoetingen)
L6608: BOER, R.C. - Het Oudgermaansch aan de Universiteit van Amsterdam.
L2786: BOER, TANJA DE. - Moderne boeken in het huis van de baron. Het verzamelbeleid van het Museum van het Boek.
L8964: BOER, J.C. DE. - Een orienterende beschouwing over de Conserverende Tandheelkunde.
Y5528: BOER, M.G. DE. - Toelichting bij den Wilhelmus-kalender.
T6394: BOER, M.G. DE. - Historische portretten verzameld door P. de Boer. Drie delen.
L5766: BOER, WILLEM DE. - De Allegorese in het werk van Clemens Alexandrinus.
R4073: BOER, PIETER JOHAN CORNELIS DE. - Rijklof Michael van Goens (1748 - 1810) en zijn verhouding tot de literatuur van West-Europa.
T3621: BOER, K. DE. - Maatschappelijke orde en het cooperatief beginsel.
T3622: BOER, K. DE. - De beteekenis der Cooperatie voor de Arbeidersklasse.
C1333: BOER, HERMAN PIETER DE. - Het papieren badpak, variete litteresque.
R6245: BOER, H. DE. (INL.). - De S.D.A.P. en it Frysk. Rapport van de Kommissie ter bestudering van Het Friese Vraagstuk.
Y7459: BURGEMEESTER DE BOER. - Stadgenooten, Wij zijn bevrijd. De druk van vijf jaren harde en wreede bezetting is van os weggenomen.... etc. De Regeerings-Gemachtigde waarnemend Burgemeester De Boer.
T6033: BOER, C.L. - Huldigingsmarsch. Gecomponeerd ter gelegenheid van het Regeeringsjubileum van Hare Majesteit de Koningin. (1923).
Y8356: BOER, PIM DE. - Geschiedenis als beroep. De professionalisering van de geschiedbeoefening in Frankrijk (1818-1914).
T3623: BOER, K. DE. - De Cooperatieve gedachte en het Rochdale beginsel, in verband met de practische toepassing.
Y6746: BOER, HERMAN PIETER DE EN HUGH JANS. - De verliefde spionne en andere verhalen uit de romantische keuken.
H9496: BOER, HERMAN PIETER DE. - De betovering, verhalen en gedichten bij tekeningen van Eppo Doeve.
M3695: BOER, C. DE. - De renaissance der letterkunde te Florence voor 1500. Het humanisme - Alberti - Lorenzo de Medici - Poliziano - Luigi Pulci - Savonarola.
Y6276: BOER, TANJ A DE & TON BRANDENBARD (EDS.). - M.R. Radermacher Schorer 1888-1956. Minnaar van het schoone boek
K2520: BOERDAM, JAAP / E. VAN MUISWINKEL / R. MULDER / BOB POLAK. - Neuzen dicht! Een bloemlezing uit Propria Cures 1973-1985.
B3645: BOERE, CORNELIS. - Broere's Dithyrambe op het Allerheiligste = Broere's Dithyrambe auf das Allerheiligste Altarssakrament. Toegelicht door J.C. Alberdingk Thijm Ubersetzung von J. Bollen.
B2624: BOEREBACH, BERNARDUS MARTINUS. - Le rationalisme mystique d'Alfred de Vigny dans son oeuvre de moraliste.
L1100: BOEREN, P.C. - Van Maas tot Schelde. Gedichten van Limburgsche en Noord-Brabantsche dichters uit de laatste twintig jaren 1925-1944.
T1867: BOEREN, P.C. - Rorgo Fretellus de Nazareth et sa Description de la Terre Sainte Histoire et Edition du Texte.
Y6303: BOEREN, P.C. - Catalogus van de handschriften van het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum.
M6531: BOEREN, P.C. - Twee Maaslandse dichters in dienst van Karel de Stoute.
L4036: BOEREN, P.C. - Speciments of Script from Medieval Liturgical Books.
L7846: BOEREN, PETRUS CORNELIS. - Etude sur les tributaires d'eglise dans le comte de Flandre du IXe au XIVe siecle.
B1236: BOEREN, P.C. - Hadewych en heer Hendrik van Breda.
T3496: BOERMA, R.N.H. - Ziet kindren! deeze schepen aan. Maritieme volks- en kinderprenten 1700-1900.
B8891: BOERMAN, J.W. EN K.M. KNIP. - Dieren in hun omgeving. Zeehonden en Bruinvisschen.
B4935: BOERNER, C.G. - Schongauer bis Whistler die schonsten Neuerwerbungen Graphik aus funf Jahrhunderten.
B9944: BOERNER, C.G. - Daniel Nikolaus Chodowiecki (1726-1801) und seine Zeit. Zum 200. Todestag des Kunstlers.
B1151: BOERS, J.J.L.A. - Proletariaat en Deproletarisatie. Een Synthese van het Proletarisch Probleem.
Y1860: BOERS, HENK. - De kruidhof van het Muiderslot.
H7819: BOERS, ANTHIA C.M. - De letters.
H6652: BOERS, ANTHIA C.M. - Het land van de gele stenen. Vertellingen.
T0551: BOERSEMA, B.R.C.A. - De Linie, 1946-1963. Een weekblad in handen van Jezuieten. Onderzoek naar de pers als middel tot apostolaat.
Y3099: BOERSMA, PIETER. - Onverklaarbaar bewoonde woning. Afbraak, verzet en nieuwbouw in Amsterdam - Van Nieuwmarkt tot Bijlmer.
Y3009: BOERSMA, J. (BESTUUR). - Reglement van de Werklieden-vereeniging Broedertrouw te St. Anna-Parochie. (Aangesloten bij den Sociaal-Democratischen Bond) Opgericht 2 Dec. 1889.
L4374: BOERSMA, MARELLE. - Stil water.
B6024: BOERSMA, HINDURK. - Dicht en ondicht. In Opende.
L7726: BOERSTOEL, JAN. - Nieuwe Vondsten.
Y6726: BOERSTOEL, JAN. - Drinken doet een beetje zeer. Kroegverzen.
T8162: BOERSTOEL, JAN / HANS DORRESTIJN / WILLEM WILMINK. - Verre vrienden. 44 nieuwe liedjes.
K7625: BOERSTOEL, JAN. - Opa's verjaardag en andere feestelijkheden.
B4077: BOERSTOEL, JAN. - Veel werk. Bezorgd en ingeleid door Dick Welsink.
M9752: BOERSTOEL, JAN. - Eerste keus. Liedteksten 1968-1986.
H7776: BOERSTOEL, JAN. - Altijd het niemandsdier. Gedichten.
M9686: BOERSTOEL, JAN. - Iemand moet het doen.
W4455: BOERWINKEL, FEITSE. - De levensbeschouwing van Marcellus Emants. Een bijdrage tot de kennis van de autonome burger der negentiende eeuw.
P0971: BOERWINKEL, FEITSE. - De levensbeschouwing van Marcellus Emants. Een bijdrage tot de kennis van de autonome burger der negentiende eeuw.
B4338: BOERWINKEL, FEITSE. - De levensbeschouwing van Marcellus Emants. Een bijdrage tot de kennis van de autonome burger der negentiende eeuw.
T6784: BOESER, A.L. - Vijfde rekenboekje. Verzameling van voorstellen ter verdere toepassing van den regel van drieen.
R7601: BOESER, A.L. - Eerste verzameling van Rekenkundige Voorstellen voor de Hoogste Klasse der Lagere Scholen.
Y1161: BOESER, A.L. - Derde Rekenboekje. Verzameling van voorstellen ter toepassing van de leer der gewone breuken.
T2225: BOETIE, ESTIENNE DE LA. - Vingt et neuf sonnets.
B8359: [GEZELLE, GUIDO]. J. BOETS (ED.). - W. Thys: De brief van Hugo Verriest aan Longfellow. L. Van Biervliet: De ontmoeting van Guido Gezelle met James Weale. Couttenier & De Vos: Bibliografie. J. Van Iseghem: Guido Gezelles 'Vlaemsche Dichtoefeningen'. A. Deprez: De briefwisseling van Gezelle met de Engelsen P. Couttenier.
K2319: BOETS, J. / P. COUTTENIER / CHR. D'HAEN. - Gezelle in origineel.
K5125: BOETS, J. (ED.). - Gezelliana. Kroniek van de Gezellestudie.
K2427: BOETS, J. - Gezelles Leermaren. Journalistiek werk uit 1881.
B5080: BOETZELAER VAN DUBBELDAM-VAN DER HOOP VAN SLOCHTEREN, E. VAN. - Stanley Jones. Zendeling in Britsch-Indie.
R1162: BOEY, M. - Dr J. Persijn, zijn leven, zijn werk.
Y3435: BOGAARDS, EYKMAN, DIAMAND, HOETJES, LODEIZEN, LUCEBERT, MORRIňN, OBERMAYER, PLOMP, VERHAGEN, DE WINTER, VAN DER ZALM - "Koppels". 12 dichters inspireren 12 schilders.
M3326: BOGAARDS, CARLA. - Eigen vlees en bloed.
Y8943: BOGAARDS, CARLA. - De bruinvisvrouw.
H1483: BOGAARDS, CARLA. - God bewogen. Gedichten.
L4158: BOGAERS, A. - Jochebed. Dichtstuk.
L8345: BOGAERS, A. - Tollens. Dichtstuk.
T9003: BOGAERS, PIERRE. - De kleur van water. Oude en nieuwe pennenvruchten.
L8885: BOGAERS, A. - Gedichten.
B5654: BOGAERS, A. - Jochebed. Dichtstuk.
L8051: BOGAERS, A. - Balladen en andere dichtstukjes.
L7613: BOGAERS, PIETER. - Gedichten van Pieter Bogaers 1805-1833.
H5623: BOGAERS, A. - De togt van Heemskerk naar Gibraltar (in 1607).
B3101: BOGAERT, EDUARD P.F.A. VAN DEN. - Het gevolg van een misdrijf, grond voor strafverzwaring.
R8932: BOGAERTS, THEO. - De Bajadere. Bandontwerp Elza van Hagendoren.
K6747: BOGAERTS, THEO. - De antieke wereld van Louis Couperus.
B7635: BOGAERTS, THEO. - De Bonte Waereld. Met teekeningen van Sander Wynants.
L1599: BOGAERTS, THEO. - De vluchteling en de dood. Met tekeningen van Jan van Noten.
R7798: BOGAERTS, THEO. - Brusselsche krabbels. Teekeningen van Albert van Dijck.
R2424: BOGT, TOM TER. - Tijd onthult alles... Popmuziek, ontwikkeling, carrieres.
T7589: BOGTMAN, W. - Het ontwerpen van ornament op systeem en naar natuurvormen. Met 60 platen, 200 versieringsmotieven en 20 verschillende planten.
K1486: BOHEEMEN, P.VAN/N.P.J. VAN DER LOF/ MEURS, K. VAN. - Het boek in de 16de eeuw.
L8697: BOHL, J. JGZ. - Pius VII en zijn tijd. Geschiedkundige tafereelen. Twee delen in een band.
T4481: BOHM, HANS. - Der junge Goethe.
Y4960: BOHM, A.H. - West Borneo 1940. Kalimantan Barat 1950. Een verslag.
H2775: BOHN. - C.H. Bohn en zijn opvolgers 1752-1952.
Y4711: BOHRINGER, J.A. - De Zwijger Spreekt. 6 September 1898, Kroningsdag.
Y0031: BOICHOT, J.B. - |Esquisse d'une organisation democratique de la force publique en France.
L4564: BOIJENS, JAN PETER. - Mr. Carel Vosmaer.
B8012: BOIS-REYMOND, IRENA DU. - Hermes Handlexikon. De graphischen Kunste. Teschniken. Gattungen. Geschichte. Hauptmeister.
T7421: BOIS SJ., K. DE. - Rome en de sociale orde.
Y1909: BOISOT. [JACOBUS GIJSBERTUS DE BEUS]. - De Wedergeboorte van het Koninkrijk.
K9323: BOISSEVAIN, CHARLES. - De wet der Natien en de wet der menschelijkheid. Een open brief aan den President der Vereenigde Staten, Theodoor Roosevelt.
R6636: BOISSEVAIN, CH. - Van Dag tot Dag in het Oosten. Met een naschrift over de jongste gebeurtenissen.
R3016: BOISSEVAIN, U.PH. - Levensbericht van Jhr. Dr. Jan Six.
R9163: BOISSEVAIN, CHARLES. - De Arpanjak.
T6467: BOISSEVAIN, CHARLES. - The Struggle of the Dutch Republics. A Great Crime.
R6472: BOISSEVAIN, CHARLES. - The Struggle of the Dutch Republics. Open letter to an American Lady.
T5376: BOITEN, H. - Herdenkingsrede uitgesproken op 23 november 1932 t.g.v. de viering van het 250-jarig bestaan der Ned. Herv. Kerk te St. Anna Parochie.
B0897: BOK. - BOK. Derde uitgave van de tweede serie.
Y6560: BOK, EDWARD. - Edward Bok. Leven, worstelen, zegepraal. Een autobiografie.
L6078: BOK, EDWARD. - Edward Bok. Leven, worstelen, zegepraal. Een autobiografie.
B9702: BOKHOVE, NIELS. - Reiziger in scheerapparaten. Kafka in Nederland en Vlaanderen. Overzicht, bloemlezing en bibliografie van de receptie van Franz Kafka's werk in het Nederlandse taalgebied.
Y1455: BOKKEL HUININK, J.A. TEN. - Constantijn Johan Wolterbeek ( 1766-1845), van adelborst tot admiraal. Maritieme biografie van een achttiende eeuwse marineofficier.
K9794: BOKMA DE BOER, J. - De meeuwenrots. Naar Jules Sandeau.
T2200: BOL, LAURENS J. - Herdenkingstentoonstelling Jacques Perk 1859-1959, 6-28 juni 1959.
B5596: BOLDINGH-GOEMANS, W.L. - Christine de Pizan 1364-1430. Haar tijd, haar leven, haar werken.
K5136: BOLDINGH-GOEMANS, W.L. - De moeder. Proza en poŽzie verzameld door ....
Y3915: BOLHUIS, J. VAN. - Door mij regeeren de Koningen, en de vorsten stellen gerechtigheid. Eene prediking over spreuken 8:15, bij gelegenheid van de Troonbestijging van Hare Majesteit Wilhelmina Helena Pauline Maria, Koningin der Nederlanden, uitgesproken op 31 augustus 1898.
L5758: BOLHUIS, ANDRIES. - Vergilius' vierde Ecloga in de Oratio Constantini ad Sanctorum Coetum. Inleiding, tekst, toelichting, conclusie.
H9172: BOLK, BERTUS. E.A. - Chili, een zwartboek.
K8332: BOLKENSTEIN, H. /J.F. ANKERSMIT E.A. - Ter herdenking van C.S. Adama van Scheltema.
C0029: BOLKENSTEIN, H. /J.F. ANKERSMIT E.A. - Ter herdenking van C.S. Adama van Scheltema.
L0911: BOLKESTEIN, FRITS. - Grensverkenningen. Dagboek van een Eurocommissaris.
L4727: BOLKESTEIN, MARINUS H. - Het Ik-Gij schema in de nieuwere Philosophie en Theologie.
B4489: BOLL, HEINRICH. - Huizen zonder vaders. Vertaling Jan Blokker.
M3687: BOLL, HEINRICH. - Mededeling over de politieke betrouwbaarheid Satire. Vertaling Jan Bernard.
P2515: BOLL, HEINRICH. - Stadslandschappen. Vertaling J. Barnard e.a.
H9197: BOLL, HEINRICH. - De verloren eer van Katharina Blum of Hoe geweld kan ontstaan en waartoe het kan leiden. Vertaling Jan Bernard.
W8356: BOLL, HEINRICH. - De weggooier.
B1145: BOLL, HEINRICH. - Eng is de poort. Vertaling M. v.d. Plas.
W5296: BOLL, HEINRICH. - Je gaat te vaak naar Heidelberg. Vertaling W. Wielek-Berg.
W2492: BOLL, HEINRICH. - Drie dagen in maart, een gesprek met Christian Linder. Vertaling W. Wielek-Berg.
R3888: BOLL, HEINRICH. - Groepsfoto met dame. Vertaling Margaretha Ferguson.
R1933: BOLL, HEINRICH. - Inmenging gewenst. Vertaling W. Wielek.
M9482: BOLL, HEINRICH. - Vrouwen voor rivierlandschap. Roman in dialogen en zelfgesprekken. Vertaling G. Pancras.
M3690: BOLL, HEINRICH. - De verloren eer van Katharina Blum of Hoe geweld kan ontstaan en waartoe het kan leiden.
C2330: BOLL, HEINRICH. - De verwonding, verhalen. Vertaling Pim Lukkenaer.
P2513: BOLL, HEINRICH. - De nalatenschap. Vertaling Th. Duquesnoy.
B8135: BOLL, HEINRICH. - Mijnenveld. Essays 1977-1981. Vertaling W. Wielek-Berg en D. Ouwendijk.
R4112: BOLL, HEINRICH. - Groepsfoto met dame. Vertaling Margaretha Ferguson.
H9201: BOLL, HEINRICH. - Een Duits geweten, gesprekken met Rene Wintzen. Vertaling M. Hirs.
T0510: [SPINOZA] BOLLAND, G.J.P.J. - Spinoza. Rede tot inwijding van het herstelde Spinozahuis te Rijnsburg op den 24 Maart 1899 uitgesproken.
B5107: BOLLAND, G.J.P.J. - De teekenen des tijds. Academische les, de 28sten September 1921 te Leiden, en voorts te 's Gravenhage, Rotterdam en Amsterdam tot opening van colleges uitgesproken.
B8284: BOLLAND, G.J.P. - Petrus en Rome. Een vertoog voor Roomsche landgenooten.
T2496: BOLLAND, G.J.P.J. - De boeken der spreuken uit de leerzaal van zuivere rede.
B2381: BOLLAND, G.J.P.J. - Open brief aan den Heer H.J.A.M. Schaepman.
T3833: BOLLAND, RITA E.A. - Handgeweven en -geknoopte tapijten. Verslag van de Textieldag van 17 mei 1983 in het Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam.
R3917: BOLLE, MENACHEM ELJAKIEM. - De opheffing van de autonomie der Kehilloth (Joodse gemeenten) in Nederland 1796.
W2250: BOLOGNA, GIULIA. - Illuminated manuscripts. The book before Gutenberg. With 226 illustrations 149 in colour.
L9926: BOLOGNE, M. - De proletarische opstand van 1830 in Belgie. Naschrift Gerard Gale en Guido Vanzieleghem.
R7033: BOLOGNE, M. - De proletarische opstand van 1830 in Belgie.
H0014: BOLSCHE, W. - Het leven der liefde in de natuur. Eene ontwikkelingsgeschiedenis der liefde. Voor Nederland bewerkt door A.J.C. Snijders.
W5523: BOLT, STEVEN. - Lucht- en Ruimtevaart, vijfenzeventig jaar vlieghistorie in beeld.
K9280: BOM, EMMANUEL DE. - Wrakken. Met een inleiding van Maurice Gilliams.
L1005: BOM, EMMANUEL DE. - Nieuw Vlaanderen. Kunst en leven.
T4666: BOM, EMM. DE. - De psychologie van den Antwerpenaar. Met teekeningen van Albert van Dyck.
Y7179: BOM, EMM. DE C.P. BURGER & J.W. ENSCHEDE (RED.). - Tijdschrift voor Boek- & Bibliotheekwezen. Zevende jaargang 1909. Nrs 1 t/m 6.
K3080: BOM, EMMANUEL DE. - Het levende Vlaanderen.
Y5279: BOM, E. DE. - Een romance.
K3582: BOM, EMMANUEL DE. - Dagwerk voor Vlaanderen. Ontmoetingen en portretten.
T0311: BOM, EMMANUEL DE. - De Vlaamsche Letterkunde in den Vreemde.
R5505: BOMANS, J.B. - De Kerkelijke Politiewetten.
H0251: BOMANS, GODFRIED. - Mijmeringen.
H0254: BOMANS, GODFRIED. - Het doosje.
K4641: BOMANS, GODFRIED. - Dickens, waar zijn uw spoken? Met een inleiding en een In Memoriam door Michel van der Plas.
B5687: BOMANS, GODFRIED. - Aantekeningen over onszelf. Een keuze uit de beste verhalen.
W6934: BOMANS, GODFRIED. - Nieuwe buitelingen. Facetten en aspecten.
W9635: BOMANS, GODFRIED. - Werken I. Romans, Kronieken, Dagboeken. Bezorgd door A. Feilzer en P. van Zonneveld.
L9821: BOMANS, GODFRIED. - Dagboek van een gymnasiast. Vroege jeugdherinneringen.
T8944: BOMANS, GODFRIED. - Voor het donker worden. Gekozen en ingeleid door Kees Fens.
T8791: BOMANS, GODFRIED. - De ijdele engel. Illustraties van Jaap Pander.
R1142: BOMANS, GODFRIED EN CAROL VOGES (ILLS.). - De Avonturen van Pa Pinkelman. Eerste, tweede & derde reeks. Drie deeltjes.
P2684: BOMANS, GODFRIED. - Op het vinkentouw.
Y6439: BOMANS, GODFRIED. - Cursiefjes.
T6810: BOMANS, GODFRIED. - Sprookjes. Ingeleid en geillustreerd door H.L. Prenen.
Y8537: BOMANS, GODFRIED EN JOS DE GRUYTER. (INLEIDING). - Van Daumier tot Steinberg. Meesters van de Spotprent. Tekeningen
R5635: BOMANS, J.B. - Het gezinsloon en de groote gezinnen.
R2706: BOMANS, GODFRIED. - De glimlach die blijft. Een keuze uit zijn werk.
M0228: BOMANS, GODFRIED. - Op de keper beschouwd.
L0152: BOMHOFF, J.G. - Diepte als literaire categorie.
B7272: BOMHOFF, J.G. - Isaac da Costa. Op 28 april 1960, honderd jaar na zijn overlijden, herdacht.
B0826: [VONDEL] BOMHOFF, J.G. - Vondels drama. Studie en pleidooi.
H4196: BOMLI, PETRONELLA WILHELMINA. - La femme dans l'espagne du siecle d'or.
R9264: BOMLI, ADA. - De Zeven Kruiswoorden en andere gedichten.
R9263: BOMLI, ADA. - Zoo zinge ik. Gedichten. Tweede bundel.
R3515: BOMMEL, OLIVIER B. [=MARTEN TOONDER]. - Oratie vervaardigd door Heer Olivier B. Bommel en voorgedragen in de Erasmus Universiteit te Rotterdam op 14 september 1977 door Marten Toonder.
T3771: BOMMEL, C.R.A. VAN. - Kort begrip der voorstelling van de ware beginselen over het Openbaar Onderwijs.
H8019: BOMMEL, ELIAS P. VAN. - Boekbandverguldmateriaal. Inventarisatie van het boekbandverguldmateriaal van de FGE, verkregen bij liquidatie van boekbinderij E. P. van Bommel.
Y3589: BOMMEL, OLIVIER B. [=MARTEN TOONDER]. - De nullijn in de economische praktijk. Oratie vervaardigd door Heer Olivier B. Bommel en voorgedragen in de Erasmus Universiteit te Rotterdam op 14 September 1977 door Marten Toonder.
K3442: BON, FRANCOIS. - Mechaniek. Vertaald door Frans van Woerden.
B0740: BON, FRANCOIS. - Daewoo: de wegwerpfabriek.
B6984: BON, FRANCOIS. - Gemengde berichten. Vertaling Marianne Kaas.
R3167: BON, FRANCOIS. - Gemengde berichten. Vertaling Marianne Kaas.
W9366: BONASSO, MIQUEL. - Het labyrint. Vertaling Jan v.d. Putten.
B2991: BONAVENTURA KRUITWAGEN, P. FR. - Over eene Bibliotheca Catholica Neerlandica Impressa.
Y1000: VRIJZINNIG-DEMOCRATISCHE BOND. - No I: Beginselverklaring en werkprogram. 4: De Eerste Kamer. %: Evenredige Vertegenwoordiging.7: Onze gemeentelijke politiek. 8: Vrijhandel of Protectie? 9: Wettelijke beperking van den arbeidsduur. 10: Een volksleger. 12: De Jachtwet. 13: Staatsexploitatie onzer spoorwegen. 14: Het Pachtcontract. 15: Onze koloniale politiek. 16: De zee- en kustvisscherij en Haar belangen.
W6607: BOND, EDWARD/ C. HAMPTON/ P. NICHOLS. - Gered. Wanner heb je mijn moeder voor het laatst gezien. Een dag uit de dood van verdomde loewietje.
R2642: BULLETIN KONINKLIJKE NEDERLANDSE OUDHEIDKUNDIGE BOND. - Schijnvoets 'nette schets' van Christoffel Beudekers Lustplaats Soelen teruggevonden.Het Paviljoen bij Haarlem. Dertiende-eeuwse baksteenfabricage. De Gerlachuskerk te Houthem. De wand- en gewelfschilderingen van St.-Gerlachus te Houthem. De architect van Welgelegen. Entwicklung der Stadterhaltungspolitik in Italien. De tuinsculpturen op het Loo. Ket Kruithuis van Den Bosch. De Oude Kerk te Noordlaren. Veenhuizen, de voormalige synagoge.
R2640: BULLETIN KONINKLIJKE NEDERLANDSE OUDHEIDKUNDIGE BOND. - De doddendaal te Ewijk. Standbeeld voor Koning-Stadhouder Willem III. De Hervormde kerk te Arum. J.F. Scheepers, Architect te Groningen. Bouwgeschiedenis van Drakenburg te Utrecht. De restauratie van Buitenhoff 34-38 te Den Haag. Daniel Marot en de graaf van Wassenaer. De Hervormde kerk te Heumen. Monument voor de graven van Holland. Rijnsburg Abbey. Architekt van het Het Paviljoen bij Haarlem.
R2641: BULLETIN KONINKLIJKE NEDERLANDSE OUDHEIDKUNDIGE BOND. - Het vroegere oxaal van de St.-Petruskerk te Boxel. De Hervormde kerk te Helvoirt. De St.-Jozefkerk te Griningen. De Hervormde kerk in Kortehoef. De maatschappelijke betekenis van het monument. De restauratie van Buitenhof 37-38 in Den Haag. De restauratie van paleis en park Het Loo. Het huis Voormeer te Heereveen. Zeventiende- en achttiende-eeuws vensterglas.
R2643: BULLETIN KONINKLIJKE NEDERLANDSE OUDHEIDKUNDIGE BOND. - De orgelarchitectuur van Jacob van Campen. De Lievevrouwepoort te Bergen op Zoom. De Noordwesthoek van Overijssel. De gotische huizen van Zwolle. Het Fraterhuis in Zwolle. De publieke Schouwburg te Leiden. De Hervormde kerk bij Wijk bij Duurstede. Het huis met de Vier Gekroonden in Gouda. De Sint-Antonius Abt te Rotterdam. Groningens oudste kerken.
T6945: BONDAM, A.C. - Register van leenbrieven en andere titels betrekkelijk de ambachtsheerlijkheid en de heeren van Zuidewijn-Ambacht en de acht hoeven moers daaraan gelegen. Inhoudsbeschrijving.
B3293: BONENBAKKER-WESTERMANN, H.M. (RED.) E.A. - Delftse vrouwen van vroeger.
Y1095: BONESCHANSCHER, E.J. - Euphonia. 15 driestemmige liederen, voor school en huis. Melodieen van Franz Abt. Gezet en van woorden voorzien door ...
R9697: BONESCHANSCHER, E.J. (BEWERKT). - Op het IJs! (a). 5 tweestemmige ijsliedjes, in noten- en cijferschrift (Cheve-methode).
R9700: BONESCHANSCHER, E.J. - Kinderdoor (a). 15 tweestemmige liedjes, in noten- en cijferschrift (Cheve-methode).
Y1587: BONEVITO, JACQ. EN PAOLI - Prins Bernhard Lied. Hij kwam, zag en... overwon!.
R5155: BONGENAAR, J.C.A.M. - Isocrates' Trapeziticus. Vertaald en toegelicht.
R8811: BONGER, W.A. - Over de evolutie der moraliteit.
B7184: BONGER, H. & J.R.H. HOOGERVORST. E.A. - Dirck Volckertzoon Coornhert. Dwars maar recht.
H9395: [COORNHERT] BONGER, H. - Dirck Volckertszoon Coornhert. Studie over een nuchter en vroom Nederlander.
B5049: [COORNHERT] BONGER, H. - Dirck Volckertszoon Coornhert. Studie over een nuchter en vroom Nederlander.
L6576: BONGER, HENDRIK. - De motivering van de godsdienstvrijheid bij Dirck Volckertszoon Coornhert.
T5140: BONGER, W.A. - Geloof en ongeloof in Nederland (1909-1920). Een statistische studie.
Y6017: BONGER, W.A. & A. GROENEVELD. - De oorlog als sociologisch probleem. / De oorlog als psychologisch probleem.
R7428: BONGER, W.A. - Verspreide geschriften met een korte levensschets door H. Bonger en een studie over de werken door J. Valkhoff. Deel I: Criminologie en criminele statistiek. Deel II: Sociologie en politiek.
L7543: BONGERS, GERRIT. (ED.). - De Muze viert feest.
T9725: BONI, ARMAND. - Erasmus van Rotterdam. De roman van een monnik en zijn tijd.
M9329: BONI, ARMAND. - Francois Villon. De Feniks en zijn as.
R9792: BONKE, HANS EN KATJA BOSSAERS. - Heren investeren. De bewindhebbers van de West-Friese Kamers van de VOC.
Y6475: BONN, S. - Zangen van hoop. Gedichten.
T1000: BONN, S. - Zangen van hoop. Gedichten.
T0950: BONN, S. - Wat zang en melody. Inleiding van L. Simons.
Y6333: BONNEFOY, YVES. - De gebogen planken. In vertaling van Kiki Coumans.
M5611: BONNEURE, FERNAND. - Marcel Matthijs.
R3017: BONNEURE, FERNAND E.A. - Lexicon van Westvlaamse Schrijvers. Deel I. Ingeleid door Raf Seys.
R6909: BONNEURE, FERNAND E.A. - Lexicon van Westvlaamse Schrijvers. Deel 2. Ingeleid door Valere Arickx.
Y2107: BONSET, JAC EN JOOST VAN DEN VONDEL. - Harpzang. Psalm 150 voor Driestemmig Vrouwenkoor met Pianobegeleiding.
Y6943: BONSET, JAC. - Pepina en de Dwergjes. Sprookje van Moeder de Gans. Komische Kinder-Operette. Drie bedrijfen of 4 tafereelen. Muziek Jac Bonset.
T1734: BONSET, I.K. - Ernest. Drama.
Y8436: BONTEKOE, WILLEM YSBRANDSZ. - Het Journaal van Bontekoe. Hertaald door Thomas Rosenboom. Ingeleid en geannoteerd door Vibeke Roeper.
M9884: BONTEN, J.H. - A. Koolhaas.
K5072: BONTH, ROLAND DE. (ED.). - Trefwoord 13. Jaarboek lexicografie 1998-1999.
K4014: BONTRIDDER, ALBERT. - Gedichten 1942-1972.
K4015: BONTRIDDER, ALBERT. - Ook de nacht is een zon.
B7393: BONTRIDDER, ALBERT (VERTAALD). - Een brug slaan. 8 Belgische dichters uit het Frans en het Nederlands vertaald door Albert Bontridder. Traduit du Neerlandais et du Francais 8 poetes Belges. Jeter un pont.
M3480: BONTRIDDER, ALBERT. - Huizen vieren haat.
Y2289: BOODT, KURT DE. - Ghostwriter. Gedichten.
A0935: BOOG, MARK. - De warmte van het zelfbedrog.
Y2528: BOOG, W. EN A.W. BOECKHORST. - Ons Schrijfonderwijs. Prospectus en Proefschrift. deelt 1: Schrift.
Y5286: BOOGAARD, OSCAR VAN DEN. - Krantenknipsels van/over Ocar van den Boogaard.
B4940: BOOGAARD, THEO VAN DEN. - Boekenweektest 2003. Theo van den Boogaard tekent De Dood.
H4957: BOOGAARD, OSCAR VAN DEN. - Sensaties.
H2925: BOOGAARD, OSCAR VAN DEN. - Liefdesdood.
R6099: BOOGAARD, J.A. - Een volksbelang. De waarde eener Duinwaterleiding voor de bevolking van Leiden.
T1100: [VELDHOEN] BOOGERT, BOB VAN DEN & ED DE HEER. - Veldhoen. Het grafische werk.
B0246: BOOGMAN, J. / J. HARENBERG / G. KROSENBRINK / A. SCHAARS. (ED.). - A.C.W. Staring. Dichter en Landman, Regionalist en Nationalist.
H1844: BOOIJ, G.E. - Dutch morphology. A study of word formation in generative grammar.
Y2191: BOOIJ, ALBERT DE & LOU DE GROOT. - Dat moet je niet doen! (Amalia). Woorden en muziek.
Y1351: BOOIJ, J.A. EN H. BOOIJ. - Hoeveel rijks-inkomstenbelasting en oorlogsopcenten moet ik betalen? Naar hoeveel vermogen ben ik aangeslagen? : een en ander over de algemeene rijks-inkomstenbelasting, zooals die van 1 Mei 1915 af wordt geheven van binnen het Rijk wonende natuurlijke personen, het van dien datum af geldend tarief der vermogensbelasting benevens het beschrijvingsbiljet der inkomstenbelasting, vraag X en XI, waarbij kan worden aangeteekend hetgeen men elk jaar aangeeft.
Y1350: BOOIJ, J.A. EN H. BOOIJ. - Hoeveel Rijks-inkomstenbelasting en oorlogsopcenten moet ik betalen? Naar hoeveel vermogen ben ik aangeslagen? Een en ander over de Algemeene Rijks-inkomstenbelasting, zooals die van 1 Mei 1915 af wordt geheven van binnen het Rijk wonende natuurlijke personen, benevens het van genoemden datum af geldend tarief der vermogensbelasting.
B0583: BOOIJ, H.TH. DE. - Strandrovers jutters en redders. Voorgeschiedenis en geboorte van het reddingwezen.
M6584: BOOK, FREDRIK. - Hans Christiaan Andersen. Het leven van een sprookjesdichter. Vertaling W. Meyer.
B3874: CATALOGUS URSUS BOOKS. - Connoisseurship and the Arts.
B4929: ASHER RARE BOOKS. - Catalogus 28: Rare and important books and atlases including some maps.
B3106: BOOL, JOHANNES. - De Politie, haar wezen en organisatie in Frankrijk, Duitschland, Engeland en Nederland.
R8574: BOOLEN, J.J. EN J.C. VAN DER DOES. - Nederlands vijfjarig verzet.
T9939: BOOM, DE DOES, KISMAN, SIERMAN E.A. - Typokalender 96.
B5121: BOOM, A. VAN DER. - Enkele hoofdstukken uit de geschiedenis der monumentale glasschilderkunst in Nederland.
H6460: BOOM, HARRY. - 25 portretten.
M5071: BOOM, A. VAN DER. - Acht Vlaamse en Nederlandse houtgraveurs.
R7090: BOOM, G.H.B. VAN DEN. - Strafbare deelneming aan een aanval of vechterij. (art. 306 W. v. S.).
Y1460: BOOM, T. DEN. - Cultuurtoeristische Van Dale. Cultuurtoeristische woordenboekgids voor de cultuurreiziger.
T1613: BOOM, BART VAN DER. - Kees van Geelkerken. De rechterhand van Mussert.
H8018: BOOM, A. VAN DER/WARMELINK, H.A. ET AL. - De aesthetische basis van het grafisch bedrijf. Een serie voordrachten voor de Grafische Universiteit.
Y5967: BOOM, J.A. - Uitgeverij J.A. Boom, Meppel. Map met catalogi, prospectusen, kaartjes.
T9097: BOOMAARS, CHR. - Over werkstakingen: Uit de geschiedenis, De gevolgen, Het recht, De voorwaarden, Besluit.
T9052: BOOMAARS, CHR. - Over werkstakingen. Uit de geschiedenis. De gevolgen, het recht, de voorwaarden, besluit.
T4714: BOOMAARS, CHRISTIAAN. - De sociale vraag of Rerum novarum en Graves de communi re van Paus Leo XIII in vragen en antwoorden.
H5699: BOOMGAARD, JEROEN. - De verloren zoon. Rembrandt en de Nederlandse kunstgeschiedschrijving.
B2911: BOOMSMA, GRAA. - Stadsvlucht.
B2912: BOOMSMA, GRAA. - Maanvuur.
T8934: BOOMSMA, TJEERD JAN. - Pro memorie. In verzen verzameld door Tjeerd Jan Boomstra voor mijn lieve vrouw Evertje Lotgering en hen die mij nastaan.
W4368: BOOMSMA, GRAA. - Vrijheid in de steigers. Een literaire zwerftocht door Amerika.
L4040: BOOMSTEKKER, ULDERT. - De druk der tijden.
K5773: BOON, LOUIS-PAUL. - Abel Gholaerts.
T6425: BOON, LOUIS PAUL. - Mieke Maaike's obscene jeugd. Een pornografisch verhaal, voorafgegaan door een proefschrift 'in en om het kutodelisch verschijnsel', waarmee student Steivekleut promoveerde.
T4229: BOON, LOUIS PAUL. - Mieke Maaike's obscene jeugd.
T8910: BOON, LOUIS PAUL. - De Kapellekensbaan. Roman
L6857: BOON, LOUIS PAUL. - Pieter Daens of hoe in de negentiende eeuw de arbeiders van Aalst vochten tegen armoede en onrecht.
T3515: BOON, JAN. - Katechismus van de Vlaamse beweging. De beknopte geschiedenis alsmede de beeldenwereld van deze beweging in honderd vragen met antwoord.
H3659: BOON, LOUIS PAUL. - Eens, op een mooie avond. Uit de nagelaten papieren van Dol Kijwe.
L1503: BOON, LOUIS PAUL. - Eens, op een mooie avond. Uit de nagelaten papieren van Dol Kijwe.
T2409: BOON, LOUIS PAUL [?]. - Restanten. Een overzicht en "history" van het vrouwelijk bloot -of-bijna- zoals het in onze wereld van vandaag wordt aangeboden. Fenomenale Feminateek 9. De afwijkingen.
L0851: BOON, K.G. EN P.J.H. VERMEEREN. - Oud Delft. De meester van de Virgo inter Virgines. Delftse verluchte handschriften ter Koninklijke Bibliotheek.
L0797: BOON, LOUIS PAUL. - Kijk, Louis Paul Boon. De schrijver in beeld.
L1716: BOON, LOUIS PAUL. - Het nieuwe onkruid.
K8678: BOON, LOUIS PAUL. - Pieter Daens of hoe in de negentiende eeuw de arbeiders van Aalst vochten tegen armoede en onrecht.
R8907: BOON, LOUIS PAUL. - Boon-apartjes. Aforismen, citaten en uitspraken. Verzameld door Gerd de Ley.
M4848: BOON, LOUIS PAUL. - 16 van Louis Paul Boon.
H3016: BOON, LOUIS PAUL. - De bende van Jan de Lichte. Een bandietenroman uit de jaren 1700.
Y6677: BOON, MARIJKE. - Vandaar dat ik ween.
M5137: BOON, LOUIS PAUL. - Brieven aan Morris. Gevolgd door 'Herinneringen' van Maurice (Morris) Roggeman.
B4325: BOON, LOUIS PAUL. - De zoon van Jan de Lichte. Een vroom en vrolijk boek.
K6434: BOON, LOUIS PAUL. - De voorstad groeit. Bekroond met de Leo J. Kryn-prijs.
L1103: BOON, LOUIS PAUL. - Kleine omnibus. Twee spoken. De kleine Eva uit de Kromme Bijlstraat. Vaarwel krokodil.
H5872: BOON, LOUIS PAUL. - Over mijn boeken.
T2763: BOON, LOUIS PAUL. - Beter blote Jan dan dode Jan. en andere uitspraken van ... Samengesteld door Gerd de Ley.
M7166: BOON, K.G. - De eerste bloei van de Noord-Nederlandse kunst.
T1007: BOON, LOUIS PAUL. - Boontje's reservaat 3.
T1016: BOON, LOUIS PAUL. - Een man zonder carriere. Gesprekken met Louis Paul Boon. Samengesteld door Gerd de Ley.
T1017: BOON, LOUIS PAUL. - Reservaat. Boontjes verzamelde reservaten.
T1018: BOON, LOUIS PAUL. - Het vroege werk. De voorstad groeit, Abel Gholaerts, Vergeten straat, Mijn kleine oorlog.
K0824: BOON, LOUIS PAUL. - Gustaaf Vermeersch.
H2803: BOON, LOUIS PAUL. - Minuet. Translated from the Flemish by Adrienne Dixon.
T8903: BOON, LOUIS PAUL. - Zomer te Ter-Muren. Het 2de boek over de Kapellekensbaan.
L8176: BOON, TON DEN. - Taal van het jaar twee. Kroniek van het Nederlands in 2002.
B2770: BOON, LOUIS PAUL. - Reservaat. Boontjes verzamelde reservaten.
R7675: BOON, LOUIS-PAUL. - Abel Gholaerts.
T9855: BOON, LOUIS PAUL. - Mieke Maaike's obscene jeugd. Een pornografisch verhaal, voorafgegaan door een proefschrift 'in en om het kutodelisch verschijnsel', waarmee student Steivekleut promoveerde.
L3757: BOON, TON DEN. - Taal van het jaar nul. Kroniek van het Nederlands in 2000.
R5450: BOON, LOUIS PAUL EN J. WEVERBERGH. - Louis Paul Boon, over mijn werk.
T3657: BOON, LOUIS PAUL. - Als het onkruid bloeit.
H7415: BOON, LOUIS PAUL. - Ook de afbreker bouwt op. Bezorgd door G.J. van Bork.
Y4316: BOON, LOUIS PAUL. - Krantenknipsels over/van Louis Paul Boon.
T0289: BOON, PIETER (J.H. SCHEPS) - Sociaal-Democratie en Communisme.
L2154: BOON, LOUIS PAUL. - Boontjes 1961.
L2156: BOON, LOUIS PAUL. - Boontjes 1963.
R4062: BOON, JAN. - Katechismus van de Vlaamse beweging. De beknopte geschiedenis alsmede de beeldenwereld van deze beweging in honderd vragen met antwoord.
M7845: BOON, LOUIS PAUL. - Een uitgave samengesteld t.g.v. de bekroning van het oeuvre van Louis Paul Boon met de Constantijn Huygensprijs door de Jan Campert Stichting.
T1060: BOON, LOUIS PAUL. - Op zoek naar de nozems. Een reportage van Boontje. Deze reportage werd in hoofdzaak voor de lezers van het dagblad ' Vooruit' in brochurevorm gebracht.
L5670: BOON, LOUIS PAUL. - De Zwarte Hand of het anarchisme van de negentiende eeuw in het industriestadje Aalst.
Y6128: BOON, JAN EN A.J.J. DELEN. - Het Museum Plantin Moretus. Houtsneden van Jan Boon. Inleiding van A.J.J. Delen. Zes losse houtsneden gedrukt in zwart/wit op Hollandsch papier van Pannekoek & Co, in de inleiding tussen tekst twee kleine houtsneden. Gesigneerd en genummerd no 47.
H5641: BOON, LOUIS PAUL. - Het nieuwe onkruid.
H7216: BOON, K.G., BRUYN, J. ET AL. (EDS.). - Jheronimus Bosch. Noordbrabants Museum, 's-Hertogenbosch, Netherlands, 17 september-15 november 1967.
R9089: BOONSTRA, J.M. - Wat ons heilig is!! Radiorede, uitgesproken voor de Vrijdenkers Radio Omroepvereeniging.
L7866: BOONSTRA, PIETER EVERT. - Heinrich Mann als politischer Schriftsteller.
T6058: BOORN, J.E. VAN. - Koninginne-Marsch voor Piano. Gecomponeerd door J.E. van Boorn.
B8229: BOOST, CHALES. - Van Cine-Club tot filmhuis. Tien jaren die de filmindustrie deden wankelen.
R3852: BOOT, M. & DUITS, TH. TE. - Glas van buiten de grenzen.
Y1647: BOOT, T. - Voor Hoofd en Hart. Vrijheidszangen. Tweede bundel.
Y1646: BOOT, T. - Voor Hoofd en Hart. Een bundel vrijheidszangen.
B3157: BOOTH, MARTIN. - Opium. A History.
MK0177: BOOTH, STUART / JOHN DOUET. - Pen & Brush Lettering & Alphabets.
R5256: BOOTH, ABRAM. - Een dienaer der Oost-Indische Compagnie te Londen in 1629. Journael van Abram Booth en zijn descriptie van Engelandt. Uitgeven, ingeleid en toegelicht door A. Merens.
L2585: BOOVEN, HENRI VAN. - Leven en werken van Louis Couperus. Met een nawoord van F.L. Bastet en een register op titels en personen.
B0370: BOOVEN, HENRI VAN. - Leven en werken van Louis Couperus.
H9451: BOOY, THIJS. - In memoriam Wichert ten Have. Uitgever en boekverkoper te Amsterdam. Geboren 29 juli 1872, ontslapen 15 december 1966.
T6691: BOOY, THIJS. (ED.). - Gedenckclanck 1940-1944. [Deel II. Bloemlezing uit illegale poŽzie].
T0187: BOOY, THIJS. (ED.). - Gedenckclanck 1940-1944. [Deel I. Bloemlezing uit illegale poŽzie].
K9768: BORDEWIJK, F. - Veuve Vesuvius.
R7846: BORDEWIJK, F. - 't Ongure Huissens. Novelle.
W9848: BORDEWIJK, F. - Vijf fantastische vertellingen.
W9169: BORDEWIJK, F. - Haagse mijmeringen.
Y8045: BORDEWIJK, F. - Huis te huur. Elf surrealistische verhalen. Samengesteld door Hans Anten en J.A. Dautzenberg.
M5244: BORDEWIJK, F. - Arenlezing uit de korenharp.
B2963: BORDEWIJK, F. - Nagelaten documenten.
K7948: BORDEWIJK, F. - Paarlen avond. Een manuscript.
L2598: BORDEWIJK, F. M. TER BRAAK, N.A. DONKERSLOOT. E.A. - Over Louis Couperus.
H9497: BORDEWIJK, F. - Fantastische vertellingen.
L1391: BORDEWIJK, F. / ANTOON COOLEN / MAURICE ROELANTS E.A. - 5 auteurs over hun uitgever. 1837 - 1962. 125 jaar Nijgh & Van Ditmar.
T9560: BORDEWIJK, F. - Kelders en paleizen. Zeventien verhalen gekozen en ingeleid door Pierre H. Dubois.
T9559: BORDEWIJK, F. - Vijf fantastische vertellingen.
H8876: BORDEWIJK, F. - De fruitkar. Inleiding W.F. Hermans.
M3294: BORDEWIJK, F. - Tijding van ver.
R8958: BORDEWIJK, F. E.A. - In vijfhonderd woorden. Een vijftal korte verhalen van Jeanne van Schaik-Wiiling, Top Naeff, F. Bordewijk, Max Nord en Han G. Hoekstra.
T9558: BORDEWIJK, F. - De wingerdrank.
Y6313: BORDEWIJK, F. - Zwanenpolder, 20 verhalen.
T1628: BORDEWIJK, F. - Knorrende beesten.
Y5280: BORDEWIJK, F. - Krantenknipsels van/over F. Bordewijk.
Y0863: BORDEWIJK, F. - Bloesemtak.
H9694: BORDEWIJK, F. - Lente. Zeven verhalen.
H9896: BORDEWIJK, F. - Het eiberschild.
H9895: BORDEWIJK, F. - Bij gaslicht.
Y0880: BORDEWIJK, F. - Verzamelde verhalen. Vier delen.
Y0879: BORDEWIJK, F. - Tijding van ver.
Y0877: BORDEWIJK, F. - Eiken van Dodona.
A0642: BORDEWIJK, F. - De laatste eer.
K8453: BORDEWIJK, F. - Drie tooneelstukken.
H8476: BORDEWIJK, F. - Kritisch proza. Bijeengebracht door Dirk Kroon.
H8481: BORDEWIJK, F. - Apollyon.
B6022: BORDEWIJK, F. - Keizerrijk. Oproep der hoofdstad van weleer.
R4451: BOREL, HENRI. - De geest van China.
B5340: BOREL, HENRI. - Het Daghet in den Oosten.
K3319: BOREL, HENRI. - Wijsheid en schoonheid uit China.
K4724: BOREL, HENRI. - Een droom.
K3235: BOREL, HENRI. - De laatste incarnatie.
K3239: BOREL, HENRI. - Wijsheid en schoonheid uit China.
B5370: BOREL, HENRI. - Een droom.
B5376: BOREL, HENRI. - Het speelgoed van de kleine Theresia.
B5357: BOREL, HENRI. - Het schoone eiland. Een tweede boek van Wijsheid en Schoonheid uit China.
Y5071: BOREL, HENRI. - Wijsheid en schoonheid uit China.
R6929: BOREL, HENRI. - Wijsheid en schoonheid uit China.
Y5687: BOREL, HENRI. - Krantenknipsels over/van Henri Borel.
Y6430: BOREL, HENRI. - De geest van China.
T1429: BOREL, HENRI. - De Chineezen in Nederlandsch-Indie.
B5291: BORG, LUCETTE TER. - Het cadeau uit Berlijn. Roman.
Y6516: BORG, ARNE. - Hoe ik om de wereld zwom. Geautoriseerde, bijgewerkte vertaling door Alb. de Leeuw met 52 illustraties.
H2396: BORGART, BEN. - Fontana.
H2397: BORGART, BEN. - Troost. Verhalen.
Y7224: BORGART, BEN. - De haat en de deemoed.
T8756: BORGDORFF, LEN. - Geregeld in steen. Gedichten.
T1865: BORGELD, A. - Vrouwenlist. Verbreiding en oorsprong van een novelle uit den Decamerone.
B6345: BORGER, E.A. - Ter gedachtenis aan Hendrik Albert van der Palm.
B9674: BORGER, A. - Macht en Vrijheid!
Y7358: BORGER, E.A. - Krantenknipsels E.A. Borger.
L1862: BORGER, E.A. - Gedichten.
T2230: BORGER, JAN. - Is het fascisme en nationaal socialisme logisch houdbaar?
T3593: BORGER, H. DE. - Bijdrage tot de geschiedenis van de Antwerpse Pers. Repertorium 1794-1914.
L5625: BORGER, A. - Prostitutie als cultureel en sociaal symptoom.
L9076: BORGERS, GERRIT (ED.). - Paul van Ostaijen. Handleiding bij de tentoonstelling van 19 december 1970 t/m 24 januari 1971 in het Haags Gemeentemuseum.
M0423: BORGERS, GERRIT. - Paul van Ostaijen. Een documentatie. 2 delen.
L0453: BORGERS, GERRIT. - Paul van Ostaijen. Een documentatie. 2 delen.
B0373: BORGERS, GERRIT. (ED.). - Kroniek van Paul van Ostaijen 1896-1928.
H7954: BORGERS, GERRIT /K. JONCKHEERE /CHR. LEEFLANG /ALDERT WITTE. - Speels ABC der Nederlanden.
K9616: BORGERS, G. (ED.). LITERARY HOLLAND. - In this issue synopses of: Emants: A posthumous confession. Mulisch: The black light. Nijhoff: Two girls and I. Panhuysen Mere living is not enough. Vuyk: The last house in the world. Du Perron: Sea View drama. W F. Hermans: The house of refuge.
R6494: BORGERS, GERRIT EN JAN HULSKER. - Brieven in beeld.
L9518: BORGES, JORGE LUIS / ADOLFO BIOY CASARES. - Kronieken van Bustos Domecq. Vertaling J. Lechner.
Y7007: BORGES, JORGE LUIS. - De roos van Paracelsus en blauwe tijgers. Vertaling Barber v.d. Pol.
M6062: BORGESE, GIUSEPPE ANTONIO. - Schoonheden. Vertaald door A. Kie. Inleiding D. Aristodemo.
T9027: BORGMAN, J.T. - Verder van Huis. Een leesboek voor de lagere school.
B9555: BORGNET, AD. - De Nederlanden onder Koning Filips II. Naar het Fransch.
H2440: BORK, GERRIT JAN VAN / GONNY TEN HOUTEN. - Over Boon.
T8164: BORKENT, RIA. - Christen ben ik uit gemis. 40 Bach-koralen herdicht.
T8531: BORKENT, RIA. - Een schaal met water. 40 Bach-koralen herdicht.
Y0376: BORMANS, J.-H. (ED.). - Ouddietsche Fragmenten van den Parthonopeus van Bloys,. grootendeels bijeenverzameld door wijlen Ferdinandus Deycks, en verder in orde geschikt en kritisch uitgegeven op last van de Koninklijke Akademie von BelgiŽ.
H9539: BORN, WINA. - Merckwaerdighe Bierologie.
L2818: BORN, A. VAN DEN. - Wat staat er in het Oude Testament?
R2666: BORN, NICOLAS. - De donkere kant van de geschiedenis. Vertaling Jan Gielkens. Nawoord Ton Naaijkens.
R2630: BORNEWASSER, HANS. - In de geest van Thijm 1904-1984. Ontwikkelingen in de verhouding tussen wetenschap en geloof.
B0047: BORNEWASSER, J.A. - Curiale appreciaties van de priester-politicus Schaepman.
R8767: BORNIER, HENRI DE EN J.A. ALBERDINGK THIJM. - De dochter van Roelant. Toneelspel in vier bedrijven, in verzen. In het Nederlandsch overgezet door K.A. Alberdingk Thijm.
R5191: [SPINOZA] BOROS, GABOR. - The "Secularisation" of Religious Emotions in Spinoza. Hope and Fear, Love, and Generosity. A lecture delivered in Rijnsburg on May 20, 2006.
K2637: BORRE, JOS. - Walter van den Broeck.
L5033: BORREGAARD, META C. - The epithet in English and Scottish, Spanish and Danish popular ballads.
T1186: BORREN, K.A. - Waarom hun God ons is tot spot.
B4755: BORRIE, G.W.B. - Pieter Lodewijk Tak (1848-1907). Journalist en politicus.
A0934: BORSBOOM, A. - Menno ter Braak. Onpersoonlijk nihilisme en nihilistische persoonlijkheid.
Y0217: BORSENDORFF, L. - L'an 1900. La libre-pensee et le clericalisme. Appel aux travailleurs.
T2350: BORSTEN, S.P.J. - Hoe leer ik duiken? Handleiding voor de diverse sprongen met illustraties.
L7298: BORSTLAP, MICHIEL. - Opera in Quatar.
K9607: BOS-MEILINK, J. - Lectuur voor kinderen.
Y2958: BOS, TAMARA. - Winky en het paard van Sinterklaas. Met tekeningen van Hugo van Look.
K2466: BOS, CORRIE A. - Toraja up. Een reisverslag.
K5542: BOS, JAN EN WILLEM FOORHUIS. (ED.). - Drentse biografieen Deel 3. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Drenten.
K5543: BOS, JAN EN WILLEM FOORHUIS. (ED.). - Drentse biografieen Deel 4. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Drenten.
B0563: BOS, HAN. - Muziekwijzer II. De grote zaal.
B8307: BOS, JAN EN ERIK GELEIJNS (EDS.). - Boekenwijsheid. Drie eeuwen kennis en cultuur in 30 bijzondere boeken. Opstellen bij de Voltooiing van de Short-Title Catalogue, Netherlands.
B3334: BOS, BEN. - Indruk in druk.
L5054: BOS, KLAAS. - Religious creeds and philosophies as represented by characters in Sir Walter Scott's works and biography.
Y2409: BOS, BEN. - Je goeie gezicht.
Y7748: BOS, P.C. - Open brief aan den heer jonkheer O.Q. van Swinderen, vice-president bij de recht(?)bank te Groningen.
Y2318: BOS, JACOBUS. - Alsof niemand hier onsterfelijk is. Gedichten.
C1346: BOS, J.P. - Ik ga voor niemand uit de weg.
Y7977: BOS, HANS. - Muziekwijzer. Deel I t/m V: I. Beknopte biografieen van Bach tot Bartok; II. De grote zaal; III. De kleine zaal; IV: Opera en ballet; V: Klinkend geloof.
Y4315: [LETTERPROEF] BOS, EDUARD. STUDIOZETTERIJ. - De Grote Letterproef, Deel 1. Bodycopy - Diatronic - Alphatype.
Y8369: BOS, JACOBUS P. - Niemand is iemands vriend.
Y6493: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. - Het Huis Lauernesse. Met inleiding en aanteekeningen.
L7196: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. - Verspreide novellen en geschriften. Ingeleid door Johs. Dyserinck.
K3300: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. - Eene vertelling aan de kaptafel en andere novellen. Met inleiding van L.S., en een portret van de schrijfster.
K9648: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. - De vrouwen uit het Leycestersche Tijdvak. Twee delen.
B7212: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. - Raymond de Schrijnwerker. Novelle in gesprekken.
Y8878: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. - De Alkmaarsche wees en Een nacht in een armstoel. Twee novellen.
A0804: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. - De vrouwen uit het Leycestersche Tijdvak. Twee delen.
Y6523: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. - Drie vergeten novellen van A.L.G. Bosboom-Toussaint, Cd. Busken Huet en Simon Gorter. Een nacht in een armstoel, Dokter George, Een praatje.
R0069: BOSCH, J. - Reinaert-perspectief.
L5050: BOSCH, JOHANNES VAN DEN. - Capa, basilica, Monasterium et le culte de Saint Martin de Tours etude lexicologique et semasiologique.
M3293: BOSCH, AD TEN. - Nachtwind.
B2423: BOSCH, J. - Nieuwe aspecten in de Bilderdijk-studie.
H7295: BOSCH, J. - Reinaert-perspectief.
R8212: BOSCH KEMPER, GERRIT DE. - De Pfad zum Licht.
T7175: BOSCH KEMPER, J. DE. - Levensbericht van Mr. Cornelis Jacobus van Assen.
B6596: BOSCH KEMPER, J. DE. - De Staatkundige Partijen in Noord-Nederland, geschetst in een historisch overzigt van deszelfs binnenlandsche staatsgesteldheid van het einde der grafelijke regering tot op het jaar 1813.
T2696: BOSCH, MARIA & AGATHA DEKEN. - Stichtelyke gedichten.
C0336: BOSCH, MINEKE / A. KLOOSTERMAN. - Lieve Dr. Jacobs. Brieven uit de wereldbond voor vrouwenkiesrecht 1902 - 1942.
Y0247: VAN BOEKHOVEN BOSCH. - Van Boekhoven Bosch. Extra Geschiedenis Bulletin.
B2339: [BILDERDIJK]. BOSCH, J. - Bilderdijk en Tollens.
R2656: BOSCH, P. VAN DEN. - Studien over de observantie der Kruisbroeders in de vijftiende eeuw.
B2939: BOSCHLOO, A.W.A. EN N.L. BARTELINGS. (VOORW.). - Italiaanse Prentkunst van de 17de Eeuw.
Y1761: BOSCHMA, K. EN A.A.G. IMMERZEEL. - De Ridderlijke Duitsche Orde in Maasland. 1241-1991.
Y1430: BOSCHMA, HILBRANDT. - De brief van Ananus over Het doodvonnis van Christus.
T6967: BOSCHMA, HILBRANDT. - Is het vrede? Een tijdwoord.
T6969: BOSCHMA, HILBRANDT. - De droom van Moltke.
B2319: BOSCHMAN, P. - Bloembollenteelt. Deel I: Algemeen gedeelte en de Tulp.
R9983: BOSDIJK, J.F. - De Gouden Eeuw, herboren in de Fransche Republiek van 1848.
R5459: BOSDIJK, J.F. - Gedenkschrift der inhuldiging van Z.M. Koning Willem III, in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, op Zaterdag den 12 Mei 1849.
Y0597: BOSE, HERMANN. - Das Volkslied fur Heim und Wanderung.
R9103: BOSE, HERMANN. - Das Volkslied fur Heim und Wanderung.
T5023: BOSHART, MAUD. - Muiterij in de tropen. De eensgezinde strijd van blank en bruin op de Zeven Provincien.
K4787: BOSHOUWERS, RICHARD. - Sven Stolpe.
T7804: BOSKEN, J.H. EN N. BEETS. - Toespraken gehouden bij het graf van den Weleerw. zeer geleerden S.G. Jorissen, overleden 27 juli 1865.
L6753: BOSKER, AISSO. - Literary criticism in the age of Johnson.
Y6942: BOSKMA, PIETER EN PAUL VAN DER STEEN. - Virus, Virus. poŽzie.
R8393: BOSMA, HENDRIEKJE. - Berlage in de Beurs.
R1199: BOSMA, MARJA (ED.). - Vier Generaties. Een eeuw lang de kunstenaarsfamilie Toorop / Fernhout.
L5789: BOSMAN, IZAK D. - Dr. George Mc Call Theal as die geskiedskrywer van Suid-Afrika.
H7836: BOSMAN, ANTHONY. - De revolutie van het woord. Een essay.
Y2863: BOSMAN, J.M.H. - Het Vijf en Twintigjarig Koningschap van Willem den Derde. (Bijvoegsel tot de gedenkplaat der inhuldiging).
Y8834: BOSMAN, E. E.A. - List en bedrog. Tien verhalen.
Y1915: BOSMAN-JELGERSMA, H.A. - Pieter van Foreest. De Hollandse Hippocrates 1521-1597.
Y0036: BOSMAN, ANTHONY. - Drie Decennia Avant-Garde Kunst.
B6109: BOSMAN, CHARLES. - Bosman at his best. A choice of stories and sketches. Culled by Lionel Abrahams.
Y3811: [VONDEL] BOSMANS, J. - Vondel in Leiden. De benoeming van Anton van Duinkerken tot Vondelhoogleraar in Leiden, 1940: een geval van anti-papisme of de stroomaanidder contra de keisteenvereerder?
R0627: BOSMANS, J. - Romme. Biografie 1896-1946.
Y8338: BOSSCHA, A. J. V. LENNEP, A. DES AMORIE V. D. HOEVEN. - A-Saga. E-Legende. O-Sprook.
Y1677: BOSSENBROEK, MARTIN. - De Meelstreep. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog.
B8217: BOSSHARD, HANS RUDOLF. - Technische Grundlagen zur Satzherstellung.
T9566: BOSTERS, CASSANDRA. - Werk van Pam G. Rueter.
T9805: BOSWINKEL, E. E.A. (RED.). - Stijl. Bijzondere aanwinsten van de Koninklijke Bibliotheek tijdens het directoraat van Wim van Drimmelen
L2876: BOT, MARRIE. - Bezwaard bestaan. Foto's en verhalen over verstandelijk gehandicapten.
B8540: BOTERMAN, JAN. - Berthold. Een toelichting op het Berthold-zetsysteem.
L8761: BOTERMAN, JAN. - Een eeuw Hoenderloo 1851-1951. Een typografische vertelling van Charles Jongejans.
Y6295: BOTERMAN, JAN (ED.). - 2 + 52. Charles Jongejans, Melle + de typografieklas, en Mart Stam.
H7668: BOTERMANS, J / T. BURRETT / P. VAN DELFT / G. VAN SPLUNTEREN. - Een wereld vol spelletjes. Zelf spelletjes maken en samen spelen.
Y0629: BOTKE, J. - Sealterlan. Geakindige Skets.
W2099: [RABUS] BOTS, HANS (ED.). - Pieter Rabus en de Boekzaal van Europa 1692 - 1702. Verkenningen binnen de Republiek der Letteren in het laatste kwart van de zeventiende eeuw.
Y1664: BOTTON, ALAIN DE. - Hoe Proust je leven kan veranderen. Vertaald door Jelle Noorman.
Y0252: BOUAZZA, HAFID. - Krantenknipsels over/van Bouazza.
L1136: BOUAZZA, HAFID. - Paravion. Roman.
K8604: BOUAZZA, HAFID. - Een beer in bontjas.
Y2345: BOUAZZA, HAFID. - Vrede is deze nacht. WinterpoŽzie.
Y1712: BOUAZZA, HAFID (ED.). - Schoon is in elk oog wat het bemint. De mooiste klassieke Arabische liefdesgedichten.
T4505: BOUAZZA, HAFID & GERRIT KOMRIJ. - Nu ben ik boos, ik omhels je. Brieven.
B7093: BOUCHARD, CHRIS / MAGDA BUCKINX / RENIER PANNEMANS (RED.). - KK-Literair. Tweemaandelijks literair tijdschrift der sectie Literair KK-64.
T7688: BOUCHARD, ULRICH. - Figuur uit niemand.
Y1886: BOUCHAUTE, PIET VAN. - Wandelend in de Warande.
B8752: BOUCHAUTE, PIET VAN. - De handschriften van Karel van de Woestijne. Inventaris, samengesteld en ingeleid.
Y5965: BOUCHER, L.J.C. - Uitgeverij L.J.C. Boucher, 's-Gravenhage. Map met catalogi, prospectusen, kaartjes.
Y1194: BOUCHERIJ, JAN. - Tweede Leesboekje.
T2752: BOUCHERY, HERMAN F. EN WIJNGAERT, FRANK VAN DEN. - P.P. Rubens en het Plantijnsche Huis. Petrus Paulus Rubens en Bathasar I Moretus. Rubens als boekverluchter voor de Plantijnsche Drukkerij.
T3932: BOUCHETTE, COR. - Neerlands vrijheidsdag. Rijmprent.
L2789: BOUCHETTE, HENRI. (ED.). - Vrugten uyt den geestelycken wyngaert.
R9111: BOUCHETTE, COR. - Geteisterd volk. Gedichten uit de oorlogsjaren 1940-1943.
T7101: BOUCHOR, MAURICE. - Le Pain.
M7539: BOUDENS. - Vrijdag visdag.
R0022: BOUDIER BAKKER, INA. - Levensbeeld van Ina Boudier-Bakker.
K5004: BOUDIER BAKKER, INA. - Verleden. Drama in drie bedrijven.
K5010: BOUDIER BAKKER, INA. - Het hoogste recht. Tooneelspel in vier bedrijven.
Y5282: BOUDIER BAKKER, INA. - Krantenknipsels van/over Ina Boudier Bakker.
M9258: BOUDIER BAKKER, INA. - Verleden. Drama in drie bedrijven.
C1350: BOUDIER BAKKER, INA. - Een vriendschap.
B0349: BOUDIER BAKKER, INA. - De moderne vrouw en haar tekort.
H3999: BOUDIER-BAKKER, INA. - De eeuwige andere.
Y8932: BOUDIER-BAKKER, INA. - Springvloed. Tooneelspel in drie bedrijven met een voorspel.
H6465: BOUHUYS, MIES (ED.). - De buik heeft geen oren. Tien sprookjes uit twee werelden.
H5245: BOUHUYS, MIES. - Het kattenmeisje. Met illustraties Kenne Gregoire.
M0069: BOUHUYS, MIES. - Ariadne op Naxos, gedichten.
T1515: BOUKAY, MAURICE. - Chansons rouges. Musique de Marcel Legay. Dessins de Steinlen.
L6816: BOULAN, HENRI R. - Les mots d'origine etrangere en francais (1650-1700).
R3074: BOUMA, HANS. - Eine kleine Nachtmusik. Mozart poetisch.
L3505: BOUMA, HANS. - Licht dat op ons valt.
B9884: BOUMA, HANS. - ABC De kat speelt mee.
R4216: BOUMA, HANS. - Gordel van Smaragd. Indonesie poetisch. Met tekeningen van Evelyne Dessens.
B5762: BOUMAN, HERMANNUS. - Leerrede ter aandenking van Herman Johan Royaards. Met een voorberigt en eenige aanteekeningen.
L1047: BOUMAN, A.C. - Middelnederlandse Bloemlezing met grammatica.
R1210: BOUMAN, P.J. EN S. HOFSTRA. - Causaliteit en functioneel verband in de sociologie. I: Causaliteit en functioneel verband in de sociologie van Max Weber. II: Het functiebegrip in de sociologie.
T8870: BOUMAN, BERT (HOUTSNEDE). - Chez Marie in Bethlehem.
L9492: BOUMAN, HANS. - Verboden bestemming. Op zoek naar Herman Melville en de Stille Zuidzee.
L9488: BOUMAN, HANS. - Een dag van 48 uur. Reizen in vier continenten.
R8896: BOUMAN, MACHTELD EN MARIKE VIERSTRA. - Maar wie droomt er te Rotterdam! 650 jaar literair leven aan de Maas.
Y7860: BOUMAN, C.A. - De man met een boek. Met een inleiding van Anton van Duinkerken.
Y0704: BOUMANS, HENK B. - Wereldbibliotheek-Vereniging (voorlopige) lijst van publicaties.
L8726: BOURASSE, M.J.J. ET M. L'ABBE MIGNE. - Dictionnaire d'Archeologie Sacree. Two volumes.
K7069: BOURBON, LOUIS DE. - Karambool. Gedichten.
K6859: BOURBON, LOUIS DE. - Twaalf maal Azie. Met teekeningen van Charles Roelofsz. Inleiding Antoon Coolen.
K8153: BOURBON, LOUIS DE. - Het negende uur.
L5347: BOURBON, LOUIS DE. - In extremis. Gedichten.
T1889: BOURBON, LOUIS DE. - Halverwege. Een bundel gedichten. Voorwoord Ben van Eysselsteijn.
H1503: BOURGEADE, PIERRE. - Het boekenparadijs. Vertaling Ernst van Altena.
K9636: BOURGEOIS, PIERRE AND FERNAND VERHESEN. - A quarter century of poetry from Belgium in the original text and with the englisch translation selected and introduced by..../ Un quart de siecle de poesie francaise de Belgique. 1945-1970.
P2873: BOURGONJE, FLEUR. - Spoorloos.
M5543: BOURGONJE, FLEUR. - De verstoring. Verhalen.
W5244: BOURGONJE, FLEUR. - Onderstroom.
B5578: BOURGONJE, FLEUR. - De verhalen.
H3927: BOURGONJE, FLEUR. - Araya.
Y4141: BOURGUIGNOTTE. - Bourguignotte. Journal intermittent. 1re Annee No 4. Decembre 1915. 2me Annee No. 5 Janvier 1916. 3me Annee No 26. 1918. 4me Annee No 27. 1919.
M1382: BOURIN, JEANNE. - Gezellen van de eeuwigheid. Roman. Vertaald door Dorine Veldman.
H8413: BOUSSET, HUGO. - Herman Teirlinck.
K2555: BOUSSET, HUGO. - Bernard Kemp.
Y5288: BOUTENS, P.C. - Krantenknipsels van/over P.C. Boutens.
Y6851: BOUTENS, P.C. - Beatrijs.
T0133: BOUTENS, P.C. - Strofen en andere verzen. Uit de nalatenschap van Andries de Hooghe. Naar het handschrift uitgegeven.
Y6985: SOFOKLES. / P.C. BOUTENS. - Elektra. Drama van Sofokles in Nederlandsche verzen overgebracht.
B9618: BOUTENS, P.C. - Hollandsche kwatrijen.
W7959: BOUTENS, P.C. - Stemmen.
K6258: BOUTENS, P.C. - Vergeten liedjes.
K9439: BOUTENS, P.C. - De wraak. Een Chineesch sprookje.
K9237: BOUTENS, P.C. - Vergeten liedjes.
B0525: BOUTENS, P.C. - Mijn hart wou nergens tieren. Keuze uit zijn werk samengesteld en ingeleid door Hans Warren.
M0108: BOUTENS, P.C. - Vergeten liedjes.
K7184: BOUTENS, P.C. - Stemmen.
Y7890: BOUTENS, P.C. - Platoons drinkgelag. Uit het Grieksch overgebracht.
M0035: BOUTENS. P.C. - Zomerwolken.
K4227: BOUTENS, P.C. - Beatrijs.
W6182: BOUTENS, P.C. - Liederen van Isoude.
B7419: BOUTENS, P.C. - Praeludien.
B2208: BOUTENS, P.C. - Oudere verzen.
T8484: BOUTENS, P.C. - Vergeten liedjes.
T9556: BOUTENS, P.C. - Lente-maan.
B6244: BOUTENS, P.C. - Beatrijs.
Y7381: BOUTENS, P.C. - Oden en fragmenten van Sapfo. Vertaald door ... Waaraan is toegevoegd zijn 'Ode aan Sapfo'
M3260: BOUTENS, P.C. - Hollandsche kwatrijen.
M3261: BOUTENS, P.C. - Sonnetten.
M3262: BOUTENS, P.C. - Tusschenspelen.
B6848: BOUTENS, P.C. - Altijd zing ik 't zelfde lied. Verzameld en ingeleid door Karel De Clerck.
B9849: BOUTENS, P.C. - Lente-maan.
Y6119: BOUTENS, P.C. - Gegeven keur. Een bloemlezing uit de verzen.
Y7354: BOUTENS, P.C. - Een nieuwe lente op Hollands erf.
B0972: BOUTENS, P.C. - Een lied van Isoude. Teekening van W. Hussem.
Y0932: BOUTENS, P.C. - Verzamelde werken. Zeven delen.
T9898: BOUTENS, P.C. - Verzen, met een voorreden van L. van Deyssel.
Y7885: [PLATO] BOUTENS, P.C. - Platoons Phaidros. Uit het Grieksch overgebracht.
T9387: BOUTENS, P.C. - Strofen uit de nalatenschap van Andries de Hoghe. Naar het handschrift uitgegeven door P.C. Boutens.
R6385: BOUTENS, P.C. - Platoons drinkgelag. Uit het Grieksch overgebracht.
L3504: BOUTENS, P.C. - Alianora, spel van het huwelijk van Reynalt van Nassaw Hertog van Gelre en Alianora van Engeland.
T0005: SOFOKLES. / P.C. BOUTENS. - Elektra. Drama van Sofokles in Nederlandsche verzen overgebracht.
Y0933: BOUTENS, P.C. - Verzamelde Werken. Derde deel: Bezonnen verzen; Hollandsche kwatrijnen; Achttien verzen; Tusschenspelen; Verspreide gedichten; Spel van Platoons leven; Alianora; Middelburgs overgang; Omar Khayyam; Sapfo; Lovize Labť; Oud-Perzische kwatrijen.
L2418: BOUTENS, P.C. - Alianora, spel van het huwelijk van Reynalt van Nassaw Hertog van Gelre en Alianora van Engeland.
Y6589: BOUTENS E.A. - Van vijf moderne dichters, verzen P.C. Boutens,Wies Moens, Willem Kloos, Margot Vos, Carel Scharten.
M7032: BOUTENS, P.C. - Strofen en andere verzen. Uit de nalatenschap van Andries de Hooghe.
B2156: BOUTENS, P.C. - Oud-Perzische kwatrijnen.
B9233: BOUTENS, P.C. - Sonnetten.
B0391: BOUTS, AXEL. - Residence Elckerlyc.
T7875: BOUTSEN, P. - Contra Camillum - Tegen Camille Huysmans.
R3219: BOUVY, D.P.R.A. - Kerkelijke kunst 1: Schilderkunst.
R3220: BOUVY, D.P.R.A. - Kerkelijke kunst 2: Beeldhouwkunst.
R3221: BOUVY, D.P.R.A. - Kerkelijke kunst 3: Edelsmeedkunst.
B2595: BOUW, WOUTER (ED.). - 5 x 1 april. Kroniek van vijf jaar Frederik van Eeden Stichting 1-4-1991 * 1-4-1996.
T5402: BOUW, EDWIN JAN. - Van blikslagers, vleesblikken en biervaten. Een studie over de Nederlandse plaatverwerkende emballage-industrie 1919-1950.
T7728: BOUWDIJK-BASTIAANSE, M.A. VAN. - De zorg voor de geestelijk-onvolwaardige ongehuwde moeder.
T9644: BOUWENS, BRAM. - Op papier gesteld. De geschiedenis van de Nederlandse papier- en kartonindustrie in de twintigste eeuw.
H0446: BOUWERS, LENZEL L. - Het schuim bedekt de messen. Sonnetten.
W7064: BOUWERS, LENZE L. - Biotoop.
B6966: BOUWERS, LENZE L. - De route van de rondvaartboot.
H7585: BOUWERS, LENZE L. - De schaduw van de buizerd.
B9552: BOUWHUYS, M TEN. - Analecta uit Leopold von Ranke's Historische Werken. Vertaald door Jac. J. van Gelderen. Twee delen.
L5016: BOUWMAN, HENDRIK. - Verklarende en tekstcritische aanteekeningen op Maerlants 'Historie van den Grale' en 'Merlijns Boeck'.
T7611: BOUWMAN, E. - De oorlog, zijn oorzaak en bestrijding.
Y2961: BOUWMAN, MIES EN PETR HORACEK. - Witte Pietje.
L8212: BOUWMEESTER, M.C. - In vogelvlucht. Inleiding tot de geschiedenis van de Vrouwenbeweging in Nederland.
B1402: BOUWS, RENEE. - Op het netvlies.
Y4197: HET BOUWVAK. - Het Bouwvak. Orgaan van den Federatieven Bond van Bouwvakarbeiders in Nederland. 18e jrg. 1926 nr 47. / 21ste jrg. 1929. nr. 23. / 22ste jrg. 1930. nr. 22.
L5657: [ERASMUS] BOUYER, LOUIS. - Erasmus in zijn tijd. Essays over het christendom van de katholieke humanisten. Vertaling J.A.G. Tans.
Y5654: BOVE, EMMANUELLE. - Een vader en zijn dochter. Vertaald uit het Frans door Mirjam de Veth.
Y5665: BOVE, EMMANUEL. - Plankenkoorts. Vertaling Mirjam de Veth.
Y0698: BOVEN, W.G. (ED.). - Unsere Zukunft liegt auf dem Wasser. Herinneringen van Wilhelm II aan zijn Keizerlijke Marine.
R6788: BOVEN, M.W. EN A.P. VAN VLIET. - Homines Novi. De eerste volksvertegenwoordigers van Noord-Brabant in 1795.
K6381: BOVENDEERT-SAMSON, CELINE. - Uit de schemering naar het licht. Een levensverhaal.
Y5017: BOVENE, G.A. VAN. - Hier is Indie....
Y3916: PROGRAMMA BOVENKARSPEL. - Programma van de Feestelijkheden te Bovenkarspel, ter gelegenheid der Inhuldiging onzer geerbiedige Koningin Wilhelmina Helena Paulina Maria op Dinsdag 6 September 1898.
B9274: BOWDEN, MURIEL. - A Commentary on the General Prologue to the Canterbury Tales.
L5894: BOWIE, THEODORE & CORNELIA V. CHRISTENSON (EDS.). - Studies in erotic art.
K2473: BOWLES, PAUL. - Hoog boven de wereld. Vertaling Rene Kurpershoek.
Y8254: BOWLES, PAUL. - Krantenknipsels 1981-1999 over Paul Bowles.
M5870: BOWLES, JANE. - Twee keurige dames. Vertaling M. Coutinho.
H2890: BOWLES, PAUL. - De tere prooi. Vertaling Michiel Vincent.
W6028: BOWYER, CHAZ. - Sunderland at War.
K0029: BOWYER, CHAZ. - Hurricane at War.
K8811: BOY-ED, IDA. - Herfststorm. Vertaling S.S.
Y2735: BOYAUX DU 95E, LES. - Le Boyaux du 95e. Nrs: 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 12.
M9599: BOYCE, R. - Sanspur. Vertaling P. & S. van Dam.
H4818: BOYER, RAYMOND. - Steen wezen.
M5037: BOYLAN, JAMES FINNEY. - De planeten. Vertaling I. de Jong.
T8648: BOYNE, JOHN. - De jongen in de gestreepte pyama. Vertaald door Jenny de Jonge.
B7185: BRAAK, MENNO TER. - Demasque der schoonheid.
Y0893: BRAAK, MENNO TER. - Verzameld werk: Deel 6. Kronieken.
B9519: BRAAK, MENNO TER. - Mephistophelisch.
W5386: BRAAK, MENNO TER. - In gesprek met de vorigen.
L0415: BRAAK, MENNO TER. - De duivelskunstenaar. Een studie over S. Vestdijk.
M0529: BRAAK, MENNO TER. - In gesprek met de onzen.
W8009: BRAAK, MENNO TER. - Journaal 1939.
K6061: BRAAK, MENNO TER. - Van oude en nieuwe christenen.
K3240: BRAAK, TER / DU PERRON. - Briefwisseling Ter Braak - Du Perron. Een bloemlezing.
K8743: BRAAK, MENNO TER. - Cinema Militans.
L1861: [MULTATULI] BRAAK, MENNO TER / WILLEM ELSSCHOT / W.F. HERMANS E.A. - Essay's over Multatuli.
W0329: BRAAK, MENNO TER. - Het tweede gezicht.
W0337: BRAAK, MENNO TER. - Reinaert op reis. Essays.
B1085: BRAAK, MENNO TER. - Demasque der schoonheid. Met een voorrede van E. du Perron.
K4164: BRAAK, MENNO TER. - Cinema Militans.
K5981: BRAAK, MENNO TER. - De pantserkrant. Een tragicomedie van wapens, schrijfmachines en idealen. Gevolgd door een brief aan een vijandin van het tooneel.
T9545: BRAAK, MENNO TER. - Man tegen man.
M4704: BRAAK, MENNO TER. - Hampton Court.
M4707: BRAAK, MENNO TER. - Het tweede gezicht. Het tweede gezicht blijft in de schaduw.
H2779: BRAAK, MENNO TER. - Reinaert op reis. Essays.
L6253: BRAAK, MENNO TER. - Verzameld werk: Deel 7. Kronieken.
L8181: BRAAK, MENNO TER. - Verzameld werk: Deel 6. Kronieken.
L9074: BRAAK, MENNO TER. - De nieuwe elite.
A0005: BRAAK, MENNO TER. - In gesprek met de vorigen.
M9363: BRAAK, MENNO TER. - De artikelen over emigrantenliteratuur 1933 - 1940. Bijeengebracht en ingeleid door Francis Bulhof.
B8133: BRAAK, MENNO TER. - Het tweede gezicht. Het tweede gezicht blijft in de schaduw.
Y8140: BRAAK, MENNO TER. - Menno ter Braak en het fascisme.
T1589: BRAAK, MENNO TER. - De Propria Curesartikelen 1923-1925. Met een inleiding door Carel Peeters.
Y0894: BRAAK, MENNO TER. - Verzameld werk: Deel 7. Kronieken.
B2000: BRAAK, MENNO TER / E. DU PERRON - Briefwisseling 1930-1940. Vier delen.
B8293: BRAAK, MENNO TER. - Kaiser Otto III. Ideal und Praxis im fruehen Mittelalter.
M7992: BRAAK, MENNO TER. - Het verraad der vlaggen. Ingeleid door H. van Galen Last.
B8134: BRAAK, MENNO TER. - In gesprek met de onzen.
B9641: BRAAK, MENNO TER. - Verzameld werk: Deel 7. Kronieken.
R0172: BRAAK, MENNO TER. - Man tegen man / Afscheid van Domineesland. Twee delen in een band.
M4843: BRAAK, MENNO TER. - In gesprek met de vorigen.
Y4422: BRAAKE, SERGE TER. - Rond het Binnenhof. Twintig Haagse geschiedenissen uit de zestiende eeuw.
Y1928: BRAAKENSIEK, JOH. - Pen- en potloodkrassen. 52 teekeningen uit de 7e pagina van De Amsterdammer, Weekblad voor Nederland.
T9994: BRAAKENSIEK (TEKENINGEN). - 5 teekeningen van Johan Braakensiek.
B1335: BRAAKHUIS, A.P. - Daniel Jonctys, Pasquil-Schrijver.
Y0052: BRAAKSMA, M. - De Drankstriid yn Fryslan. Brokstikken ut in foardracht for de provins. underwys-rie fen Fryslan.
T6990: BRAAKSMA, K.W. - Ontwapening als eisch Gods!
T2852: BRAAKSMA, J.B. (ED.). - Gedichten uit de bezette Nederlanden.
H8720: BRAAM, STELLA. - Tussen gekken & gajes. Avonturen in de undercoverjournalistiek.
K9534: BRAASEM, W.A. - Moderne Indonesische Literatuur. Doorbraak uit oude bedding. Met een bio-bibliografie van Indonesische letterkunde.
B6804: BRAASEM, W.A. - Bezoek bij Betje. Een museum in de Beemster.
R5315: BRAASEM, W.A. - Bezoek bij Betje. Een museum in de Beemster.
Y1309: BRAASEM, W.A. - Jonkers tussen Stad en Wad. De Groningse borgen en haar bewoners. Fotografie Onno Meeter.
T2215: BRAASEM, W.A. EN ONNO MEETER. - Een rebelle aan de Vecht. Slot Zuylen en zijn bewoners.
T5125: BRAAT, L.P.J. - Mathis der Maler. Hindemith-Grunmewald-nummer. Paul Hindemith. Grunwald. Mathis de Maler van Hindemith. De Christus der Armen. Bij de opvoering van Mathis de Maler. Vier eeuwen later.
Y8264: BRAAT, L.P.J. - Het voorlaatste woord.
W3435: BRAAT, L.P.J. - De witte wereld. (gedichten 1929 -1940).
P0377: BRAAT, L.P.J. - Vuur en as.
T9925: BRAAT, W.C. (INLEIDING). - Glas uit de Oudheid. Verres de l'antiquite.
K6515: BRAAT, L.P.J. - Het moest wel zo.
L9186: BRAAT, L.P.J. - Anno 1934, brieven van een jaar-genoot.
T0673: BRAAT, PADDY. - Ontvoerders op het spoor.
T5127: BRAAT, L.P.J. - Sophokles' Aias. Beeldenstorm. Carcia Lorca toneel II. Van den polemist Barbey d'Aurevilly tot den polemist Ter-Braak. Kroniek.
T5128: BRAAT, L.P.J. - Europeesche kunstschatten. Acoustiek en de vorm van muziekzalen. Charles Dufresne. Vordemberge-Gildewart. Kroniek.
T5130: BRAAT, L.P.J. - Blik in een andere wereld. La negresse blonde. Moderne Gobelins. Opera-cultuur in Nederland. Over het vertalen van poŽzie. Rene Magritte. De dichter Ed. Hoornik. Ballingen worden publiek verkocht.
T5123: BRAAT, L.P.J. - De beeldende kunst in Holland. Wandversiering van Roland Holst in het gebouw van den Hoogen Raad. Een gekleurd venster van Matthieu Wiegman. Een Duitsche Van Gogh-muziek. De Prix de Rome. Kroniek.
T5124: BRAAT, L.P.J. - In memoriam R.N. Roland Holst. Jean Lurcat. Liedjes uit Zamora, vertaling Albert Helman. Open brief aan de Antwerpdche schrijvers. Acoustiek en de vorm van muziekzalen (II). Kroniek.
T5129: BRAAT, L.P.J. - Chardin door A. van Schendel. Chardin door Henry Bataille. J. Mendes da Costa. Constant Permeke doet aan Beeldhouwkunst. De tragedie ener subsidie. Toneel in Griekenland. Een jubilaris. Film: vorm en inhoud. Kroniek.
Y8231: BRABANDER, GERARD DEN. - Cynische portretten. Verzen.
M1136: BRABANDER, GERARD DEN. - Niets nieuws. Gedichten.
M1859: BRABANDER, GERARD DEN. - Verzamelde verzen.
R9261: BRABANDER, GERARD DEN. - De steenen minnaar.
R1981: BRABANDER, GERARD DEN [J.G. JOFRIET]. - Later...beter. Nooduitgave. [Met tekeningen van Hep van Delft].
M1139: BRABANDER, GERARD DEN. - Onraad. Verzen.
M1133: BRABANDER, GERARD DEN. - De verduisterde dichter. Met teekeningen van J.F. Doeve.
M1128: BRABANDER, GERARD DEN. - Gebroken lier.
M1123: BRABANDER, GERARD DEN. - De nieuwe Adam. Een poetische dialoog in drie bedrijven.
M1124: BRABANDER, GERARD DEN. - De steenen minnaar.
M1126: BRABANDER, GERARD DEN. - Eroica in zakformaat.
M1122: BRABANDER, GERARD DEN. - Opus 5.
M1121: BRABANDER, GERARD DEN. - Materie-man. Een bundel verzen.
K7066: BRABANDER, GERARD DEN. - Delirium. Een bundel verzen.
R1975: BRABANDER, GERARD DEN. - Gelaarsde lier. Bezette poŽzie.
W3678: BRABANDER, GERARD DEN. - Parijsche sonnetten.
W5684: BRABANDER, GERARD DEN. - Materie-Man. Een bundel verzen.
K9098: BRABANDER, GERARD DEN. - Niets nieuws. Gedichten.
W9231: BRABANDER, GERARD DEN. - Sonnetten.
M0100: BRABANDER, GERARD DEN. - De holle man.
K9019: BRABANDER, GERARD DEN. - Eroica in zakformaat.
K9024: BRABANDER, GERARD DEN. - Rembrandt, de Monsters en andere verzen. Met een voorwoord van Theun de Vries.
K5977: BRABANDER, GERARD DEN. - Curve. Een keuze uit de poŽzie van...
K8985: BRABANDER, GERARD DEN. - Recapitulatie. Verzen.
K8986: BRABANDER, GERARD DEN. - Rembrandt en de miniaturen. Gedichten.
W7723: BRABANDER, GERARD DEN. - Parijsche sonnetten.
H1697: BRABANDER, GERARD DEN. - Gedichten.
W7540: BRABANDER, GERARD DEN. - Morbide mei. Een verzencyclus.
T6755: BRABANDER, GERARD DEN (VOORL. REDACTIE). - Het Spuigat. Algemeen Literair Maandblad. Jaargang I, No. 2.
Y0228: MODERN BRABANT. - Modern Brabant 1e jaargang 1978. nr. 2.
L1989: BRABANT, LUC VAN. - De vijfentwintig sonnetten van Louize Labe.
W2963: BRABANT, ELSE VAN. - Weide-nimf.
A0954: BRABANT, ELSE VAN. - Bloesem. Met 12 platen in lichtdruk door C. Spoor Jr.
B6417: BRABANTIA. - H. Kapteijns: 1963 Meditatief. A. Donker: Anton van Duinkerken. G. Knuvelder: Anton van Duinkerken, Brabander. P. Minderaa: Asselbergs-Van Duinkerken, literatuurhistoricus. Kroniek: Anton van Duinkerken zestig jaar.
R5405: BRABANTIA. - Hommage aan Gerard Knuvelder. Speciaalnummer.
K7567: BRABANTIA. - Brabantia tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. 3e jaargang nr. 3. mei-juni 1954.
K7568: BRABANTIA. - Brabantia tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. 4e jaargang nr. 1. januari 1955.
K7569: BRABANTIA. - Brabantia tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. 4e jaargang nr. 3. maart 1955.
K7570: BRABANTIA. - Brabantia tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. 4e jaargang nr. 9. september 1955.
K7572: BRABANTIA. - A. van Duinkerken: Bilderdijk en Brabant. L. Pirenne: De oudste panorama's op 's-Hertogenbosch. W. Knippenberg: Enige broedvogels uit Noord-Brabant. De Spechten. A. Visser: Grafstenen te Werkendam.
K7573: BRABANTIA. - Brabantia tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. 4e jaargang nr. 11. november 1955.
K7575: BRABANTIA. - Brabantia tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. 1e jaargang nr. 5. 1952.
K7577: BRABANTIA. - Brabantia tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. 7e jaargang nr. 9. september 1958.
K7578: BRABANTIA. - Brabantia tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. 7e jaargang nr. 10. oktober 1958.
K7579: BRABANTIA. - Brabantia tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. 6e jaargang nr. 11. november 1957.
B6403: BRABANTIA. - P. van Vlijmen: Brabantse belangen de monumenten. A. van Duinkerken: Juryrapport Literatuurprijs Hilvarenbeek 1965. R. Gossink: De ring, verhaal. J. van Laarhoven: Agglomeratie Eindhoven. C. Swinkels: Gedicht. F. van de Ven: Brabantica-aanwinsten Genootschapsbibliotheek.
B6404: BRABANTIA. - H. Verwiel: Bouwen in Tilburg. K. Meeuwesse: Toespraak Anton van Duinkerken bij de viering van zijn vijfentwintigjarige professoraat. A. van Duinkerken: Kweekgrond voor rederijkers. F. Sarneel: Brabantse schrijvers, tussen Coolen en Wolkers: Geert van Beek. H. Camps: Het boek van Albert Delahaye.
B6401: BRABANTIA. - Lode Roppe: De ommekeer in de Belgisch Limburgse Kempen. J. Houben: Limburg, een gebied van overgang. R. de Vos: Het cultureel beleid in de provincie Antwerpen. J. de Quay: Het verleden van Brabant geeft vertrouwen voor zijn toekomst. A. van Duinkerken: Literatuurprijzen der gemeente Hilvarenbeek. M. v.d. Griendt: Brabantse Kunstenaars.
B5319: BRABANTIA. - Brabantia tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. 4e jaargang nr. 4. april 1955.
B6418: BRABANTIA. - A. van Duinkerken: Hondervijfentwintig jaren. H.J. Verwiel: Brabanders tijdens weekend en vakantie. Pleidooi voor ruimere integratie. Martien Coppens, de kunstenaar en de wereld. Twee jaar Tilburgse Stadsschouwburg. Het kasteel van Heeze.
B6407: BRABANTIA. - G. Knuvelder: Anton van Duinkerken. J. v.d. Vaart: De Westtoren van de Bossche Sint-Janskerk. A. Janssens: Het bezoek, verhaal. F. Babylon: Expansie van Eindhoven, gedichten.
B6409: BRABANTIA. - F. Vercammen: Jan Sluijters, een herdenkingswoord bij zijn sterven. A. van Duinkerken: Groot-Kempische cultuurdagen 1957. Brabantse kunstenaars: A. Juriaan Zoetmulder, roman- en toneelschrijver. Noord-Brabants oudste geschiedenis.
B6410: BRABANTIA. - A. van Duinkerken: Rapport betreffende de letterkundige prijzen te Hilvarebeek 1959. F.H.M. de Bekker, oud -archivaris van Vugt, en zijn collectie Romeinse munten. Brabantse kunstenaars: Marir Slager-van Gilse. F. Babylon: Begrafenis, gedicht. Een Diana-terra-cotta-figuur uit Veldhoven. P. Bogaers: Den Bosch, gedicht.
B6412: BRABANTIA. - Antoon Coolen: Stad aan de Maas. J. v.d. Harten: Dode planten in het donker. J. Indemans: Bij de tentoonstelling van de Romeinse vondsten te Esch.
B5390: BRABANTIA. - Brabantia tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. 3e jaargang nr 5. sept.-oct. 1954.
B5391: BRABANTIA. - Brabantia tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. 13e jaargang nr 1. februari 1964.
B5389: BRABANTIA. - Brabantia tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. 1e jaargang nr. 1. 1952.
H8782: BRABCOVA, ZUZANA. - Gevallen. Vertaling E. de Bruin.
R5385: BRABER, HELLEKE VAN E.A. (EDS.). - Floppen En Fiasco's. Mislukkingen uit de tijdschriftengeschiedenis.
Y4950: BRABER, BEN. - Passage naar vrijheid. Joods verzet in Nederland 1940 -1945.
P1438: BRACHES, ERNST. - Nachtboog, verhalen.
K3282: BRACHES, ERNST. - Het boek als Nieuwe Kunst 1892-1903. Een studie in Art Nouveau.
B5926: BRACHES, ERNST (ED.). - Alexander Verberne. Vormgever van boeken & muziek. Een documentaire.
K0756: BRACHES, ERNST. - Alle nieuwe kunst wordt eerst niet begrepen... De diploma's van 1892 door G.W. Dijsselhof, Th.W. Nieuwenhuis & C.A. Lion Cachet.
M9699: BRACHES, ERNST. - De tijd van het boek.
L5150: BRACHES, HULDA H. - Jenseitsmotive und ihre Verritterlichung in der deutschen Dichtung des Hochmittelalters.
B5579: BRACHES, ERNST. - Engel en afgrond. over The turn of the screw van Henry James. Voorwoord door Frans Kellendonk. With an introductory epilogue.
B7544: BRACHES, ERNST. - Uit de Stilte. Frans Kellendonk 1951-1990.
B4478: BRACHIN, P. - Faits et valeurs. Douze chapitres sur la litterature neerlandaise et ses alentours.
M9880: BRACHIN, PIERRE. - Anton van Duinkerken.
T2585: BRACHIN, PIERRE. - Anthologie de la prose neerlandaise. Belgique I. 1893-1940.
M0473: BRACKMANN, CHRISTIN/ MARIJKE FRIESENDORP (RED.) - Oosthoek Lexicon Nederlandse & Vlaamse literatuur.
M6341: BRADBURY, MALCOLM. - Het mes erin. Vertaling M. Versluys.
M6015: BRADBURY, M. - De geschiedenisman. Vertaling O. Hagen Esch.
H5238: BRADFORD, ERNLE. - Cleopatra.
M4013: BRADLEY, JOHN W. - Illuminated manuscripts.
L2042: BRADY, LEO. - Tot de rand van de afgrond.
T7829: BRAEKMAN, B. - La Presse periodique en Campine.
L3290: BRAET, ANTOINE. - De vrouw in de poŽzie van Du Perron.
Y3406: BRAGA. - Braga. Dichterlijke mengenlingen. Uitgegeven door een dichtlievend gezelschap onder de nooit gebruikte zinspreuk Utile Dulci. Nieuwe uitgave met inleding en toelichting van A. Winkler Prins.
Y3999: BRAGA. - Braga. Dichterlijke Mengelingen. Uitgegeven door een dichtlievend gezelschap, onder de nooit gebruikte zinspreuk Utile dulci. 1843-1844.
K2326: BRAILLARD, ETIENNE. - La typographie Genevoise au quinzieme siecle.
H3875: BRAKELL BUYS, R. VAN. - Drie dichteressen uit het Victoriaanse tijdperk. Christina Rossetti, Emily Bronte, Elizabeth Barrett Browning.
R4248: BRAKELL BUYS, R. VAN. - Gestalten uit de Perzische mystiek.
T0539: [SPINOZA] BRAKELL BUYS, W.R. VAN. - Het godsbegrip bij Spinoza. Een inleiding tot het monisme.
L2404: BRAKELL BUYS, R. VAN. - De levende gedachten van Walter Pater.
L2280: BRAKMAN, WILLEM. - Een weekend in Oostende.
K6335: BRAKMAN, WILLEM. - De gegoeden.
Y5287: BRAKMAN, WILLEM. - Krantenknipsels van/over Willem Brakman.
T8907: BRAKMAN, WILLEM. - Jongensboek. Verhalen.
H5561: BRAKMAN, WILLEM. - Vijf manieren om een oude dame te wekken.
Y5722: BRALLEPUT, KAREL. [=S. CARMIGGELT]. - Fabriekswater. Bitse versjes en moedeloze verhaaltjes.
M5850: BRAMLY, SERGE. - De dans van de wolf. Vertaling A. Pijnappel.
Y6760: BRAMMETJE. (= M.H. DU CROO). - Eigenwijze liedjes van Brammetje. Gezing-zegd door den liedjesspeler Cor Ruys. Op muziek gezet door Han Beuker. Met teekeningen van Menno van Meeteren Brouwer en met een voorwoord van Johan Luger.
Y8789: BRANCADORO, CEASAR. - Herderlyke brief, van zyne excellentie den heere Caesar Brancadoro... aan de Roomsch Catholyken der Vereeenigde Nederlanden.
K3129: BRAND CORSTIUS, J.C. EN HAN G. HOEKSTRA. - De muze vertelt. Een bundel verhalende poŽzie. Bijeengebracht door...
Y5968: BRAND, PAUL - Uitgeverij Paul Brand, Bussum. Map met catalogi, prospectusen, kaartjes.
Y5760: BRAND, A.J. (ED.). - Oorlog in de middeleeuwen.
R2707: BRAND, ANTON. E.A - Vanaf de oude hoogte. Werk van 11 Groninger auteurs.
M7557: BRAND, ANTON. - Palmslag. Novelle.
R0580: BRANDEN, JOS. VAN DEN. - I. Onstaan van het nieuwsblad te Antwerpen, II. Abraham Verhoeven, zijn leven 1575-1652.
T7187: BRANDER, JAN. - Uit Noordhollands verleden I en II. Relicten uit het Noordhollands taaleigen. Uit de voorgeschiedenis en de oudste geschiedenis van Amsterdam tot 1300. Amsterdam. Het Noordhollands Taaleigen.
L4767: BRANDI, KARL. - Die Renaissance in Florenz und Rom. Acht Vortraege.
Y2729: BRANDING, DE. - De Branding. Nederlandsch Jongeren Weekblad. 1e jaargang 1941. nrs: 1 t/m 22. (mist nr. 2 en 9).
Y7767: BRANDO, MARLON MET ROBERT LINDSEY. - Brando. De autobiografie.
Y2350: BRANDS, WIM. - 's Middags zwem ik in de Noordzee.
Y0142: BRANDS, G.A. EN R.W. LIEVE. - Gouden Aren. Supplement Deel V.
Y3709: BRANDS, GERARD & PETER VOS. - Bolletje.
R1539: BRANDS, G.A. - Tspel van de Cristenkercke.
Y6438: [HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER] BRANDS, JAN & A. MERTENS. - Groepsportret. Wie is wie in De tandeloze tijd van A.F.Th.
T3356: BRANDS, M.C. - "History hits back". Over de overschatting van woord en tekst; over de limieten van tolerantie.
B3128: BRANDSMA, TITUS. - Herinneringen aan St. Willibrord in Friesland.
K4368: BRANDSMA, W.L. (ED.). - Kleine dichterkeur. Een keuze uit verzen dezer eeuw.
T7586: BRANDSMA, W. - Ontwerp van een nieuwen waterweg rechtstreeks van Rotterdam naar Amsterdam.
Y7129: BRANDSMA, TITUS EN MARGIT LEIKER-KIS. - Gevangenislied. Met muziek.
T4749: BRANDSMA, TITUS. - Het laatste geschrift van Prof. Dr. Titus Brandsma. Geschreven op last van de Gestapo in de Strafgevangenis te Scheveningen op 22 januari 1942. Met een inleiding van Brocardus Meijer.
K2855: BRANDT, WILLEM. - Keurschrift uit de hedendaagse Noord- en Zuid-Nederlandse letteren.
H4853: BRANDT, GEERAARDT. - Het leven van Pieter Corn. Hooft en de Lykreeden. Uitgegeven door P. Leendertz Jr.
R4449: BRANDT VAN DOORNE, C.P. - Hanna. Toneelstuk in 5 bedrijven.
K9378: BRANDT, WILLEM. - Indonesische nachten.
Y2416: PROOST & BRANDT. - De Papierkoerier. 29e jaargang, nr. 96.
Y2417: PROOST & BRANDT. - De Papierkoerier. 32e jaargang, nr. 101.
Y8268: BRANDT, WILLEM. - Hart van Jade. Herdichtingen van Chinese lyrische poŽzie.
K2462: BRANDT, GEERAARDT & REYER ANSLO. - Pieter Corneliszoon Hooft 'Deez vermaarde man' 1581/1647. Drie teksten.
K4124: BRANDT CORSTIUS, J.C. - Gerard Walschap.
L2117: BRANDT CORSTIUS, J.C. - Herdenking van Willem Jan Marie Anton Asselbergs (2 januari 1903-27 juli 1968).
Y4763: [MULTATULI] BRANDT CORSTIUS, HUGO (ED.). - Brieven van Multatuli.
L0812: BRANDT CORSTIUS, H. - Denk na. [Quinta Columnia].
K2611: BRANDT CORSTIUS, J.C. - De muze in het morgenlicht. Inleiding tot de geschiedenis van de eenheid der westerse literatuur.
P0972: BRANDT CORSTIUS, JOHANNES CHRISTIAAN. - Herman Gorter. Een bijdrage tot de kennis van zijn leven en werk.
L2580: BRANDT CORSTIUS, J.C. - Idylle en realiteit. Het werk van Elisabeth Maria Post in verband met de ontwikkeling van de Europese literatuur in de tweede helft van de achttiende eeuw.
B1093: [VONDEL] BRANDT, G. - Leven van Vondel. Met eene inleiding en aanteekeningen voorzien door Eelco Verwijs. Bewerkt door J. Hoeksma.
K3647: BRANDT CORSTIUS, J.C. EN KAREL JONCKHEERE. - De literatuur van de Nederlanden in de moderne tijd.
Y6481: BRANDT, GERARD. - Uit het leven en bedrijf van den heere Michiel de Ruiter. Hertog, Ridder, L. Admiraal-Generaal van Holland en Westfriesland. Bloemlezing.
R8358: [VONDEL]. BRANDT, G. - Leven van Vondel. Met eene inleiding en aanteekeningen voorzien door Eelco Verwijs.
R4245: BRANDT, WILLEM. - Het geheim.
H4320: BRANDT, WILLEM. - Tussen steen en bamboe.
K2997: BRANDT, WILLEM. - Pruik en Provo.
Y1825: BRANDT CORSTIUS, HUGO. - Vormen en woorden. Vermeerlezing 2003.
H4354: BRANDT, WILLEM. - Reizend achter het heimwee. Vroegere en latere verzen gekozen en ingeleid door Ed. Hoornik.
B3077: BRANDT, W., A. DONKER, A. KOSSMANN, B. STROMAN. - Victor E. van Vriesland. Een karakteristiek.
Y5069: BRANDT, WILLEM. - Demarcatielijn.
Y2413: PROOST & BRANDT. - De Papierkoerier. 31e jaargang, nr. 99.
Y2412: PROOST & BRANDT. - De Papierkoerier. 27e jaargang, nr. 89.
Y2411: PROOST & BRANDT. - blauw ?.
Y2410: PROOST & BRANDT. - Creature Comforts Annual Report.
B2993: BRANDT CORSTIUS, J.C. - Coolsingel, Boompjes en Laurenskerk in literatuur herschapen.
Y5874: BRANDT CORSTIUS, J.C. EN KAREL JONCKHEERE. - De literatuur van de Nederlanden in de moderne tijd.
R0453: BRANDT CORSTIUS, HUGO. E.A. - Forensen tussen literatuur en wetenschap. Voorwoord Martin van Amerongen.
L7809: [THORBECKE] BRANDT-VAN DER VEEN, J. - Het Thorbecke-Archief 1798-1872. Eerste deel 1798-1820.
R3976: BRANDT, WILLEM. - Tropen.
L7796: BRANDT, WILLEM. - Geen sneeuw in Bethlehem. Drie kerstbelevenissen.
Y2415: PROOST & BRANDT. - De Papierkoerier. 30e jaargang, nr. 97.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

10/27