Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
L0539: BLOK, N. - Lord Mansfield en Lord Denning. (Twee meesters van de Common Law).
L3876: BLOK, W. / W.M.H. HUMMELEN (EDS.). - Onbekende fragmenten uit de nalatenschap van P.C. Boutens. / De relevantie van logische operatoren voor de analyse van temporele bepalingen. / Passieve zinnen en het geimpliceerd logisch subject. / Typen van toneelinrichting bij de rederijkers.
L6390: BLOK, P.J. - Levensbericht van Robert Fruin. Met bibliographische overzicht bewerkt door Louis D. Petit.
L8560: BLOK, W. - P.C. Boutens en de nalatenschap van Andries de Hoghe.
L7364: BLOK, P.J. EN J. ZIEHEN. - Geschichtschreibung in Holland. Beigegeben ist: Die Geschichte der Niederlande in Deutschland.
B5466: BLOK, P.J. & J. ZIEHEN. - Geschichtschreibung in Holland. / Die Geschichte der Niederlande in Deutschland.
W0699: BLOK, F.F. - Nicolaas Heinsius in dienst van Christina van Zweden.
R7880: BLOK, W. EN K. LEKKERKERKER. - Het China van Slauerhoff. Aantekeningen en ontwerpen voor de Cameron-Romans. Verzorgd en van commentaar voorzien.
R1418: BLOK, P.J. EN N. JAPIKSE. - Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde. Registers op de 1e - 4e reeks.
T7333: BLOK, P.R. - Neen, Huizinga, Niet: In de schaduw van morgen. Maar: In het licht van den komenden dag.
T4717: BLOKHUIS, M., H.J. ZANTKUIJL E.A. - De Amstelkerk.
H9495: BLOKKER, JAN. - Altijd is kortjakje ziek.
H9494: BLOKKER, JAN. - Ben ik eigenlijk wel links genoeg?
H9493: BLOKKER, JAN. - Ga direct naar de gevangenis ga niet langs af.
L4736: BLOKKER, J., K. FENS E.A. - Elfde Laurens Jansz Costerprijs 1999 verleend aan Kees Fens.
W6548: BLOKKER, JAN. - Afscheid van televisieland.
H8310: BLOKKER, JAN. - De kroon en de mestvork. Enige opmerkingen over de pers en haar vrijheden. Rede, uitgesproken op 5 maart 1992 bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit.
K2198: BLOKKER, JAN. - Ferme jongens. Een wie is wie voor beginners.
K6091: BLOKKER, JAN. - Ferme jongens. Een wie is wie voor beginners.
C1326: BLOKKER, JAN. - Het eeuwige examen.
W0507: BLOKKER JR., JAN. - Kind.
H1391: BLOKKER, JAN. - Kwaliteit staat er boven.
L9817: BLOKKER, JAN. - Niets aan de hand. De Wereld ten tijde van P. de Jong en J. Luns.
R3102: BLOKKER, JAN, JAN BLOKKER JR. EN BAS BLOKKER. - Nederland in twaalf moorden. Niets zo veranderlijk als onze identiteit.
T3316: BLOKKER, W.A. - Het Socialisme. Uiteenzetting en Bestrijding.
R3558: BLOKKER, NIC. E.A. - Remonstrantsch Gereformeerde Gemeente te Utrecht 1632-1932. Iets uit het leven der gemeente.
B9353: BLOKKER, JAN. - Als de dag van gisteren.
W9529: BLOKKER, JAN. - De kwadratuur van de kwatta-reep. Zestig jaar collectieve propaganda voor het Nederlandse boek.
W6877: BLOKKER, JAN. - De wond'ren werden woord en dreven verder. Honderd jaar informatie in Nederland 1889-1989.
R5373: BLOKKER, J.A. - Sejour.
Y0434: BLOKLAND, ADRIAAN EN LOUIS DAVIDS. - Een beetje links en een beetje rechts. Coupletten. Zang en piano.
M4008: BLOKLAND, HERBER. - Afscheid zwart op wit.
Y3114: BLOKLAND, KEES. - Aardse zaken. Gedichten. Famke Hajonides: tekeningen.
L0383: BLOKLAND, C. - Willem Sluiter 1627-1673.
R2757: BLOKNOOT. - Ik heb mijzelf in woorden weggeven. K. Heeroma als literator. Themanummer over K. Heeroma onder redaktie van Dirk Zwart.
T9205: BLOKZIJL, MAX EN MANNA DE WIJS-MOUTON. - Het Taschje. (Meisje wat heb jij daar in je taschje?) Tekst en muziek.
T0625: BLOKZIJL, MAX. - Hans Hedding en zijn Wonderlijke Secretaris of Hoe een Hollandsche Jongen in het Buitenland beroemd werd.
T0626: BLOKZIJL, MAX. - De Wonderlijke avonturen van Jonas Leevend en z'n club.
K3975: BLOKZIJL, MAX. - Landverraders. Voorwoord N. Oosterbaan.
H8704: BLOKZIJL, MAX. - Voor het te laat is.
Y3012: PISUISSE & BLOKZIJL. - Chansons Internationales. Repertoire Pisuisse & Blokzijl.
Y3013: PISUISSE & BLOKZIJL. - Chansons Internationales. Repertoire Pisuisse & Blokzijl.
K7592: BLOM, AD VAN DER. - 't Is mijn schuld niet, dat ik arm ben... Sociale tegenstelling in de Nederlandse grafiek uit de negentiende eeuw.
M5216: BLOM, AD VAN DER. - Kunst die partij koos. Een eeuw sociale strijd in de Nederlandse beeldende kunst.
L5047: BLOM, JOANNES W.S. - De typische getallen bij Homeros en Herodotos. I. Triaden, Hebdomaden en Enneaden.
K0242: BLOM, ONNO. - Zolang de voorraad strekt. De literaire Boekenweekgeschenken 1984-2000. Gevolgd door een overzicht van alle Boekenweekgeschenken sinds 1932.
T0453: BLOM, WILLEM E. - Inter alia.
T4316: BLOM, D. VAN EN R. KUYPER. - Inzake Marx. Polemiek tusschen D. van Blom en R. Kuyper.
R4610: BLOM, JOHAN C.H. - De muiterij op de Zeven Provincien, reactie en gevolgen in Nederland.
R0793: BLOM, GOSSE. - Repertoarium fan Egodokuminten oangeande Fryslan.
R3171: BLOM, LILIAN. - Strijkend licht.
Y3283: BLOM, EDY & MICHIEL POST VAN DER MOLEN. - PIP en zijn bal.
Y0067: BLOMBERG, W,C. - Woontoestand en woonwensen van 3009 alleenstaande vrouwen in Amsterdam.
Y2353: BLONDEAU, THOMAS. - Mijn beste gedicht dat u nooit zult lezen.
T4725: BLONDEL, MARTIEN. - Die Swaere noodt. Kroniek van een belegerde stad.
R1096: [BAUDELAIRE] BLONDIN, A. ET AL. - Genie en wereld: Baudelaire.
Y1423: BLONK, A. EN J.P. KRUIJT. - De besteding van de vrije tijd door de Nederlandse Arbeiders. Uitkomsten van een enquete onder 621 Arbeiders.
B8043: BLONTROCK, ALBERT. - Vlaamsche Letterkundige Gids 1941.
T6225: BLOYS VAN TRESLONG, P.C. - Catalogus van de Oranje Nassau tentoonstelling te Weltevreden, 28 Aug. - 3 Sept. bij gelegenheid van den 50sten verjaardag van H.M. de Koningin. [samengest. door P.C. Bloys van Treslong]. Twee delen.
B2552: BLUF. - Bluf! Nieuw-hilistisch Amokdams Weekblad. Nrs. 1-190. Mist nr 28. Mooie set.
L2986: BLUHM, ELGER. - Eine Postzeitung aus dem Dreizigjahrigen Kriege. Zur Fruhgeschichte der Bremer Presse.
T5145: BLUM, OSCAR. - TrŁmmerfeld Europa. Ein Brevier fŁr jedermann.
R1503: BLUM, RUDOLF. - Vor- und Fruhgeschichte der nationalen Allgemeinbibliographie.
R6720: BLUM, ISABELLA. - Tien beroemde vrouwen.
R8197: BLUM, LEON. - Dagboek 1940.
K7222: BLUMENTHAL, JOSEPH. - The printed book in America.
B6074: BLUMENTHAL, ERIK. - Schulschriften der verschiedenen Lander.
B4721: BLUMENTHAL, JOSEPH. - Art of the Printed Book 1455-1955. Masterpieces of typography through five centuries from the collections of the Pierpont Morgan Library, New York.
T6012: BLUMENTRITT, F. - Koningin Wilhelmina Wals voor klavier gecomponeerd door F. Blumentritt.
R4560: BLUMLEIN, CARL (ED.). - Die Floia und andere deutsche Maccaronische Gedichte.
T8045: BLUNDEN, EDMUND. - Oorlogsgedruis. [Undertones of War]. Vertaald door Irving Pardoen (proza) en Meindert Burger (poŽzie). Met eebn nawoord van Piet Chielens.
K4828: BLUNT, WILFRID. - In praise of Italic. Catalogue of an exhibition arranged for The National Book League.
T0774: BOAS, HENRI HERMAN. - De rechtsen der Verzekerden krachtens de Ongevallenwet 1901.
K6392: BOBROWSKI, JOHANNES. - Levins molen, 34 uitspraken over mijn grootvader. Vertaling J. Polak-Siliava.
T8887: BOBROWSKI, JOHANNES. - Het muizenfeest en andere verhalen.
R2138: BOCCACCIO, GIOVANNI, - De Decamerone. Vertaald uit het Italiaans door Frans Denissen.
T4224: BOCCACCIO, GIOVANNI. - De minnaar in het wijnvat en andere erotische verhalen.
T4409: BOCCACCIO, GIOVANNI. - Slimme vrouwen. Tien verhalen uit de Decamerone. Vertaald door Frans Denissen. Met een nawoord van Rene van Stipriaan.
R9786: BOCCACCIO, GIOVANNI / W.G. VAN NOUHUYS. - Boccaccio's Decamerone. Bloemlezing en inleiding.
B2353: BOCCACCIO, GIOVANNI DI. - De Decamerone. Vertaling J.A. Santfort. Los deel. 4de tot 8ste dag.
B9467: BOCCACCIO, GIOVANNI DI. - De Decamerone. Twintig verhalen. Vertaling J.A. Sandfort.
R5297: BOCCACCIO. - De Decamerone. Uit het italiaansch vertaald en bewerkt door J.K. Rensburg.
T5305: BOCCACCIO, GIOVANNI. - De minnaar in het wijnvat en andere erotische verhalen uit de Decamerone. Vertaald door Frans Denissen.
R2428: BOCK, EUGENE DE. - Een uitgever herinnert zich.
M5079: BOCK, EUG. DE. - Beknopte geschiedenis van de Boekhandel in de Nederlanden.
L0275: BOCK, EUG. DE. - Hendrik Conscience zijn persoon en zijn werk.
K3534: BOCK, EUG. DE. - Het Nederlandse Boek. Overzicht van zijn geschiedenis.
K4265: BOCK, EUGEEN DE. - Nu hoort, ik zal een nieuwe zang beginnen. Bekende en minder bekende verzen uit de rederijkerstijd.
H3391: BOCK, P.A. DE. - Het schoonste lied ter wereld. Kerstvertelling. Vertaling K. Jonckheere
L8427: BOCK, M. - Architectura. Nederlandse architectuur 1893-1918.
B2325: BOCK, FR. UND M. WILLEMSEN. - Die mittelalterlichen Kunst- und Reliquienschake zu Maestricht, aufbewahrt in den ehemaligen Stiftskirchen des h. Servatius und Unserer Lieben Frau daselbst, archaeologisch und historisch beschrieben und durch 66 Holzschnitte erlautert.
B5679: BOCK, DENNIS. - De tuin van as. Vertaling Marijke Versluys.
R4379: BOCKWINKEL, H.B.A. - De vereenvoudigde spelling. (Overdruk uit: Kollege integraalrekening). Een verdediging van de in dat boek gebruikte spelling.
L4027: BOCKWINKEL, H.B.A. EN P. GERLACH ROYEN. - Taaltucht door 'De School van Kollewijn'.
R1826: BOCKWINKEL, H.B.A. EN P. GERLACH ROYEN. - Taaltucht door 'De School van Kollewijn'.
B0193: BOCKWITZ, HANS H. - Erinnerung an Hugo Steiner-Prag.
T8506: BODAR, ANTOINE. - Gezellin van de stilte.
T0602: BODART, ROGER / MARC GALLE / GARMT STUIVELING. - Literaire Gids van Belgie, Nederland en Limburg.
K3056: BODDAERT, JORIS. - Boekhandel Donner 1912-1992.
B8403: BODDAERT, MARIE. - Frans en het geheim. Een verhaal uit den laatsten tijd der Fransche overheersching. Geillustreerd door O. Geerling.
Y4016: JAVA-BODE. - Java-Bode. Algemeen Dagblad voor Nederlandsch Indie. 90ste Jaargang Maandag 8 December 1941 No. 291. Oorlog in den Pacific.
Y4015: JAVA-BODE. - Java Bode. Nieuws- Handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie. 32ste jaargang Zaterdag 1 September 1883. No. 206.
L7899: BODE, WILHELM VON. - Studien uber Leonardo da Vinci. Mit 73 Abbildungen.
B5209: BODEL NYENHUIS, J.T. - Over het leven en de letterkundige verdiensten van Frederick de Houtman.
T1215: BODEL NIJENHUIS, J.T. - Levensbericht van L.J.F. Janssen.
K5775: BODEWES, G.H.J.B. - De Gelderlander in oorlogstijd.
L0417: BODIN, LOUIS. - De intellectuelen.
Y1917: BODONI. - Giambattista Bodoni. Briefe an Antoine Augustin Renouard. Herausgegeben von Moriz Sondheim.
B3650: BODT, SASKIA DE EN FRANK HELLEMANS. - Taverne du Passage. Peintres et ecrivains Neerlandais en Belgique.
B2354: BOECK, Z.E.H.A. DE. - Het Genootschap tot Voortplanting des Geloofs.
T7672: BOECK, JEAN DE. - Un Chantre du Brabant: Sander Pierron.
L7799: BOEDE, C. SANDERSE VANDER. - Marga Minco.
W7661: BOEF, AUGUST HANS DEN. (SAMENGESTELD). - In de broek van de vijand.
T4085: BOEHMER, KONRAD &TON REGTIEN. - Van Provo naar Oranje Vrijstaat.
T7349: HET DUITSCHE BOEK. - Het Duitsche Boek. Tijdschrift voor de vrienden van het Duitsche Boek in Nederland. 1e jaargang 1930 1-12. (ontbreekt nr 3). 2 jaargang 1931. nrs: 2-4-5-6-7/8-9-10-11/12. 3e jaargang 1932. nrs: 1-2-3-4-5-6. 4e jaargang 1933 nrs: 1-4-6.
B6705: HET NIEUWE BOEK. - Johan van der Woude: Gesprek tussen twee generaties. H.L.T. de Beaufort: Biografie van Albert Luthuli. H.C.D. de Wit: De gang der beschaving. Hans Andreus: Het verzameld werk van Gerrit Achterberg.
T1142: [SPINOZA] BOEKA. - Practische Levensgids. (In verband met Spinoza's Ethica en met het Oostersche mystieke).
Y0246: BOEKBINDERS. - Verkooptentoonstelling van Boekbanden, Galerie Goltzius 24 mei - 8 juni 1986.
T5785: BOEKE, KEES. - Vernieuwde leiding voor het schoolkind.
T5495: BOEKE, C EN LOD. VAN MIEROP. - De vergetenen. Commissie uit het comite van actie tegen de bestaande opvattingen omtrent misdaad en straf.
Y2910: BOEKEL, CASPER HENDRIK VAN. - De heer van Trazegnies, historisch romantische episode uit den eersten Kruistogt (1096-1099).
T9730: BOEKEN, HEIN. - Verzen.
T1722: BOEKEN, A. - Amsterdamse stoepen.
B9000: UITGELEZEN BOEKEN. - C.J. Aarts zestig. 17 oktober 2007.
B8995: [MULTATULI] UITGELEZEN BOEKEN. - De Multatulianen groeten u allen zeer. Bij het afscheid van J.A. Roelfsema-Tenge, conservator Multatuli-Museum 1957-1988.
L3873: BOEKEN, H.J. - Dantes's Louteringsberg in proza overgebracht door H.J. Boeken.
A0783: BOEKEN, HEIN. - Verzen.
L7900: BOEKEN, H.J. - Excerpt uit Potgieter's Florence.
R9788: DANTE / H.J. BOEKEN. - Dante's Hel. In proza overgebracht en met inleiding en aanteekeningen voorzien door H.J. Boeken.
R9787: DANTE / H.J. BOEKEN. - Het paradijs. In proza overgebracht en met inleiding en aanteekeningen voorzien door H.J. Boeken.
Y4040: UITGELEZEN BOEKEN. - Katern voor boekverkopers & boekenkopers. Proefnummer 2.
Y4039: UITGELEZEN BOEKEN. - Katern voor boekverkopers & boekenkopers. Proefnummer 1.
T6523: BOEKEN, A. / W.M. DUDOK / JAN DE MEIJER. - Bouwen en restaureeren in Oud Amsterdam.
Y3472: UITGELEZEN BOEKEN. - Louis Kloos, alias Jan de Kladder. De drukgeschiedenis van "Kleine prozastukken" ddor Rudolf Atele, Huib van Krimpen over J.H. van Eikeren, "Over boekverzorging".
R4811: UITGELEZEN BOEKEN. - Je kan ook te veel weten: zes medewerkers over Hendrik Brinkman en zijn antiquariaat: Tom Bouman, Jan de Jong, Frank Rutten, Auke van der Berg, Josine Mulder, Edwin Bloemsaat.
R4812: UITGELEZEN BOEKEN. - Arthur Slenk, E: de Kunst van het Weglaten
T9596: BOEKEN, H.J. - De Historie van Floris en Blanchefloer. Met 2 Lithografien van M. Bauer.
Y4149: BOEKEN, HEIN. - De vondste der luite door Hermes en haar verkoop aan Apollo. In memoriam. Nieuwe Zangen voor Heloise. Oud- of nieuwer-wetsch. Twee brieven aan Heloise. De Vogels. Brieven aan Heloise 2. De vredes-bloem. Faust. De Zee. Heloize. Brieven. Muziek. Heughenis aan den Doorwerth. Verzen. Willem Kloos. Het proza boek van Willem Kloos. Nieuwe zangen voor Heloize. Verzen. Scheveningen. Paul Claudel. Kerstvacantie.
L6272: DE BEST VERZORGDE BOEKEN. - De verloren jaren. Persoonlijke visies op De best verzorgde boeken 1971 tot en met 1985.
Y3442: UITGELEZEN BOEKEN. - Uitgelezen Boeken: Louis Putman: De Nederlandse nieuwjaarsbriefkaart, Ad Leeflang: De boekenkast in oorlogstijd, Joop van den Berg: Het bewogen leven van Lambertus Kettmann.
Y3441: UITGELEZEN BOEKEN. - Uitgelezen Boeken: L. Putman: Drie generaties Vestdijk.
Y3454: UITGELEZEN BOEKEN. - Uitgelezen boeken. Katern voor boekverkopers en boekenkopers. Een serie uitgelezen prenten. Extra dik. Extra laat. Proefnummer 3 - maart 1980.
Y3813: UITGELEZEN BOEKEN. - Cornelie Noordwal. Veel gelezen, weinig geprezen.
Y3471: UITGELEZEN BOEKEN. - Louis Putman: Reimond Stijns.
Y3983: BOEKEN, A. - Architectuur. Met 113 foto's teekeningen montages.
R3865: UITGELEZEN BOEKEN. - BEYNON, Hans C., Terug naar het land van herkomst.
Y3473: UITGELEZEN BOEKEN. - Uitgelezen Boekenleggers. Abraham Jonker, Nederlandse bladwijzers tot 1920; Willem Kramer, Nederlandse bladwijzers na 1920.
R1820: UITGELEZEN BOEKEN. - Mary Pos: een fenomeen.
R8606: UITGELEZEN BOEKEN. - Van leesbibliotheek tot uitgeversbedrijf.
R8609: UITGELEZEN BOEKEN. - Paul Hefting: Een kinderboekje, onbekend, maar zeer bemind.
R7575: UITGELEZEN BOEKEN. - Alie Smeding. Schrijfster uit Enkhuizen.
R3055: BOEKENGIDS. - Boekengids. Algemeen Nederlandsch Bibliografisch Tijdschrift. 16e jrg. nr 2, februari 1938.
R3421: DE BOEKENMOLEN. - De Boekenmolen. Een tweemaandelijks tijdschrift voor de arbonne's. Jaargang 1-3. 1948-1951.
Y1283: DE BOEKENMOLEN. - De Boekenmolen. Een tweemaandelijks tijdschrift voor de abonne. Jaargang 2. 1949-1950. Nrs: 1-6.
T5922: BOEKENOOGEN, J.G. / D. BOSWIJK / H. FEISSER. - Geen mensch meer oud en arm.
L6764: BOEKENOOGEN, G.J. (ED.). - Genoechlijcke history, vanden schricklijcken ende onvervaerden reus Gilias.
L3918: BOEKENOOGEN, G.J. (ED.). - Genoechlijcke history, vanden schricklijcken ende onvervaerden reus Gilias.
T9492: BOEKENOOGEN, G.J. - De Zaansche Volkstaal. Bijdrage tot de kennis van den woordenschat in Noord-Holland.
R4688: BOEKENSCHOUW. - Boekenschouw, maandschrift 10e jaargang 1916-1917. complete jaargang.
R4689: BOEKENSCHOUW. - Boekenschouw, maandschrift 11e jaargang 1917-1918. complete jaargang.
R4821: BOEKENSCHOUW. - Boekenschouw, maandschrift 13e jaargang 1919-1920. complete jaargang.
R4690: BOEKENSCHOUW. - Boekenschouw, maandschrift 12e jaargang 1918-1919. complete jaargang.
R4687: BOEKENSCHOUW. - Boekenschouw, maandschrift 9e jaargang 1915-1916. complete jaargang.
Y4207: BOEKENSPIEGEL. - Boekenspiegel. 4 juni - 2 juli - 30 juli - 27 augustus - 24 september 1949.
Y4206: BOEKENVONDST. - Boekenvondst '86. Antiquarische boeken (week) krant.
R4613: BOEKENWEEK. - Een bundel novellen 1938.
R0549: BOEKENWEEK. - Als je leest ben je nooit alleen.
Y3174: BOEKENWEEKGESCHENK. - Drie Novellen. Antoon Coolen: Huwelijk. Augusta de Wit: Liefde en geweld langs den Barito. Johan van der Woude: Afgesloten Balans.
Y2911: BOEKENWEEKGESCHENK. - Novellen en gedichten. Geschenk t.g.v. van de Nederlandsche Boekenweek 1-8 maart 1941.
Y3173: BOEKENWEEKGESCHENK. - Drie Novellen. Egbert Eewijck: De getuige. Jan Campert: Deez' kleine hand. M. Vasalis: Onweer.
R1300: DE BOEKENWERELD. - Portret van antiquaar Louis Putman, Brest van Kempen, Hollands boekhandelaar in Brussel.
R3977: DE BOEKENWERELD. - 1e jaargang nrs: 1-5. 1984-1985.
R4809: DE BOEKENWERELD. - In gesprek met Wilma Schuhmacher. Lezen in Leens tussen 1815 en 1830.
R0718: DE BOEKENWERELD. - Waarheid en leugen in het natuurhistorisch reisverhaal.
R0712: DE BOEKENWERELD. - Uitgeversmaatschappij Oceanus 1941-1945. Een onbekende druk van Mattheus de Rissche.
R0715: DE BOEKENWERELD. - Typografie in de Renaissance. De verzameling van Simon Emmering. Buchs veiling bij Bubb Kuyper.
R0720: DE BOEKENWERELD. - Interview met Anna Simoni. Reconstructies van een boekenkast. Inkleurders: een vergeten gilde.
R0723: DE BOEKENWERELD. - Het inkleuren van boekillustraties. Het feuilleton in de traditie van Bildung. Frans Buffa & Zonen. 1785-1951. Schoolboeken in oorlogstijd. De Ode van Louis Couperus. Kopijrecht in Nederland. Het opbouwen van een digitale bibliotheek. 50 jaar de Pirckheimer -Gesellschaft. Het antiquariaat. In memoriam Sjaak Hubregtse. Evert Maaskamp, prenthandelaar. De werken van Sybrandt Hansz. Cardinael.
R0494: DE BOEKENWERELD. - De Kinderboekenparade.
R0493: DE BOEKENWERELD. - De bibliotheek van Van Lier. Het boek van meester Jacobus Boschman. Simon Emmering 1914-1999. Marginalien. Hoe komt die man erbij? Een antwoord aan Anton Gerits.
R0532: DE BOEKENWERELD. - Aspecten van Nederlandse portretprenten. Pater Bonaventura Kruitwagens tweede Campbell.
R3979: DE BOEKENWERELD. - 2e jaargang nrs: 1-5. 1985-1986.
R1302: DE BOEKENWERELD. - Vroege kleurendruk in Amsterdam.
R1303: DE BOEKENWERELD. - De bibliotheek van Rijklof Michael van Goens, Bibliofiele uitgaven van Dante Gabriel Rossetti.
R0717: DE BOEKENWERELD. - Advertenties voor boeken in de negentiende eeuw. De STCV en de STCN on de loep.
T6548: DE BOEKENWURM. - De boekenwurm / De witte mier. Een klein maandschrift voor de vrienden van het boek onder leiding van Ary Delen. Deel I en II: Mei 1912 t/m april 1913.
K1539: BOEKHOFF, HERMANN / GERHARD JOOP UND FRITZ WINZER. - Palaste Schlosser Residenzen. Zentren Europaischer Geschichte. 180 Farbtafeln und zahlreiche Abbildungen im Text.
Y0689: BOEKMAN, E. - De S.D.A.P. roept U!
H7324: [REVE] BOELAARS, BERT. - Koninklijke jaren. De Weerter periode van Gerard Reve.
L6677: BOELAARS, JAN H.M.C. - The linguistic position of South-Western New Guinea.
M8330: BOELE VAN HENSBROEK, P.A.M. - Der Wereld Letterkunde. Voor Nederlanders bewerkt door.... Twee delen.
K3970: BOELE, C. / F.W SIEGMANN. E.A. - Beknopte uiteenzetting van verschillende procede's naar aanleiding van de op 21 april 1951 getreden Spertijdbeschikking (Vestiginswet Kleinbedrijf 1937) voor het Boekdrukbedrijf, Lithografisch bedrijf, Kantoordrukbedrijf, Copierbedrijf, etc.
L3607: BOELE VAN HENSBROEK, P.A.M. - Der Wereld Letterkunde. Voor Nederlanders bewerkt door.... Deel I.
R8118: BOELEMA, IDA. - Schilders, 2000 kunstenaars van A tot Z.
B4593: [VONDEL] BOELEN, J.J.G. - Vondels bespiegelingen van Godt en godtsdienst.
Y2183: BOELEN, J.J.G. &A. GIESEN. - Moeders Wiegelied voor H.K.H. Prinses Juliana. Woorden en Muziek.
R7965: BOELEN, ANTON. - Rustverstoorders.
L3507: BOELENS, JAN - Archeografie.
L7636: BOELENS, JAN. - Gras over de schouders van de wereld.
R8617: BOELES, P.C.J.A. - Armengoederen en armbesturen in Friesland (van de 14e eeuw tot heden). Historisch-juridische schets.
R3729: BOELGAKOW, M. - De noodlottige eieren.
M2815: BOENDERS, FRANS. - Tekens van lezen. Over schrijvers en schrijven.
B1954: BOENDERS, FRANS. - Yukio Mishima, informatie.
T7616: BOENDERS, F.C.M. - De maconnieke geestesrichting en die van na den oorlog.
R1110: BOENDERS, FRANS. - Frans Boenders over Geo Semples.
T6033: BOER, C.L. - Huldigingsmarsch. Gecomponeerd ter gelegenheid van het Regeeringsjubileum van Hare Majesteit de Koningin. (1923).
Y3109: BOER, HERMAN PIETER DE. - Waanzin en moederliefde & Dorpsgeheimen.
T8978: BOER, WIM DE. - Sprekende stilte. Gedichten. Met illustraties van Ria Schoof.
R5215: BOER, C.L. WALTHER. - Het Anthonius-Motet van Anthonius Busnois.
M3695: BOER, C. DE. - De renaissance der letterkunde te Florence voor 1500. Het humanisme - Alberti - Lorenzo de Medici - Poliziano - Luigi Pulci - Savonarola.
H9496: BOER, HERMAN PIETER DE. - De betovering, verhalen en gedichten bij tekeningen van Eppo Doeve.
C1333: BOER, HERMAN PIETER DE. - Het papieren badpak, variete litteresque.
K8457: BOER, J.W. DE. - Het Boek God. Een beetje menscheleven.
L0261: BOER, J.W. DE. - Van Vernis-Stokerij "Op Aarden Grond" tot modern chemisch bedrijf.
M3323: BOER, JO. - Beeld en spiegelbeeld.
L6027: BOER, JOSEPH P.C. DE. - Victor Hugo et l'enfant.
P2801: BOER, JULIUS DE. - De schoone verbeelding, verzen.
W6199: BOER, LODEWIJK DE. - De Kaalkop luistert, De verhuizing, Borak valt, Darts.
H7850: BOER, M.G. DE. - Van Oude Voyagien. Op weg naar Indie.
M2733: BOER, M.G.L. DEN. - De ridder met de witte pluim. John Donne dichter-prediker.
K9093: BOER, P. DE. (ED.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de grafische industrie.
K6273: BOER, PETER DE. - Over Koos van Zomeren.
K2580: BOER, R.C. - Ibsen's drama's.
L2786: BOER, TANJA DE. - Moderne boeken in het huis van de baron. Het verzamelbeleid van het Museum van het Boek.
L5766: BOER, WILLEM DE. - De Allegorese in het werk van Clemens Alexandrinus.
T3623: BOER, K. DE. - De Cooperatieve gedachte en het Rochdale beginsel, in verband met de practische toepassing.
H4209: DRUKKERIJ C. DE BOER. - 100 jaar Drukkerij C. de Boer jr.
R6245: BOER, H. DE. (INL.). - De S.D.A.P. en it Frysk. Rapport van de Kommissie ter bestudering van Het Friese Vraagstuk.
L6608: BOER, R.C. - Het Oudgermaansch aan de Universiteit van Amsterdam.
L7141: BOER, C. DE. - Bedier's theorie over de oorsprong van het Franse 'Chanson de Geste' na vijf en twintig jaren.
L7178: BOER, C. DE. - Montaigne als 'apologeet' van Raymond Sebond: een moreel probleem.
L8426: BOER, HILDEBRAND P.G. DE. - Architect G.H.M. Holt (1904). Sociale woningbouw, kerken, theaters.
L8964: BOER, J.C. DE. - Een orienterende beschouwing over de Conserverende Tandheelkunde.
B1812: BOER, C. DE. - Is het Frans een Decrepite Taal?
B3159: BOER, P. DE (RED.). - Vakstudie.
B5853: BOER, P. DE. (ED.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de Grafische industrie.
B5854: BOER, P. DE. (ED.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de Grafische industrie.
B6259: BOER, FRANCIJNTJE DE. - Gedichtjes voor kinderen.
B6744: BOER, C. DE. - Iets over het begrip Imperativus.
T9840: BOER, PETER & ED LEEFLANG (EDS.) - Alle PoŽten. 33 gedichten uit het poŽziefonds van De Arbeiderspers.
T4112: BOER, DIRK. - Oorlog? Neen!
T4571: BOER, J.W. DE. - Van Vernis-stokerij Op Aarden Grond tot modern chemisch bedrijf.
L7514: BOER, FRE DE. (ED.). - Groniek. Homosekualiteit & Geschiedenis.
M7392: BOER, W. DEN. - Eros en Amor. Man en vrouw in Griekenland en Rome.
T3621: BOER, K. DE. - Maatschappelijke orde en het cooperatief beginsel.
R5403: BOER, D. - De Meibeweging (acht-uren dag). Haar onstaan en doel.
R4073: BOER, PIETER JOHAN CORNELIS DE. - Rijklof Michael van Goens (1748 - 1810) en zijn verhouding tot de literatuur van West-Europa.
T4281: BOER, P. DEN (ED.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de Grafische industrie.
T0738: [SPINOZA] BOER, JULIUS DE. - Spinoza.
T6803: BOER, M.G. DE. - Van Oude Voyagien. Met Tasman en Bontekoe.
T9917: BOER, FRANCIJNTJE DE. - Gedichtjes voor kinderen.
T0508: [SPINOZA] BOER, TJ. DE. - Maimonides en Spinoza.
T4101: BOER, DIRK. - De waarheid over het Roode Kruis.
R4215: BOER, FRANS DE. - Effe genereus giere.
T6394: BOER, M.G. DE. - Historische portretten verzameld door P. de Boer. Drie delen.
T3622: BOER, K. DE. - De beteekenis der Cooperatie voor de Arbeidersklasse.
K2520: BOERDAM, JAAP / E. VAN MUISWINKEL / R. MULDER / BOB POLAK. - Neuzen dicht! Een bloemlezing uit Propria Cures 1973-1985.
B3645: BOERE, CORNELIS. - Broere's Dithyrambe op het Allerheiligste = Broere's Dithyrambe auf das Allerheiligste Altarssakrament. Toegelicht door J.C. Alberdingk Thijm Ubersetzung von J. Bollen.
B2624: BOEREBACH, BERNARDUS MARTINUS. - Le rationalisme mystique d'Alfred de Vigny dans son oeuvre de moraliste.
T1867: BOEREN, P.C. - Rorgo Fretellus de Nazareth et sa Description de la Terre Sainte Histoire et Edition du Texte.
L4036: BOEREN, P.C. - Speciments of Script from Medieval Liturgical Books.
M6531: BOEREN, P.C. - Twee Maaslandse dichters in dienst van Karel de Stoute.
L1100: BOEREN, P.C. - Van Maas tot Schelde. Gedichten van Limburgsche en Noord-Brabantsche dichters uit de laatste twintig jaren 1925-1944.
L7846: BOEREN, PETRUS CORNELIS. - Etude sur les tributaires d'eglise dans le comte de Flandre du IXe au XIVe siecle.
B1236: BOEREN, P.C. - Hadewych en heer Hendrik van Breda.
T3496: BOERMA, R.N.H. - Ziet kindren! deeze schepen aan. Maritieme volks- en kinderprenten 1700-1900.
B8891: BOERMAN, J.W. EN K.M. KNIP. - Dieren in hun omgeving. Zeehonden en Bruinvisschen.
B4935: BOERNER, C.G. - Schongauer bis Whistler die schonsten Neuerwerbungen Graphik aus funf Jahrhunderten.
B9944: BOERNER, C.G. - Daniel Nikolaus Chodowiecki (1726-1801) und seine Zeit. Zum 200. Todestag des Kunstlers.
H7819: BOERS, ANTHIA C.M. - De letters.
H6652: BOERS, ANTHIA C.M. - Het land van de gele stenen. Vertellingen.
B1151: BOERS, J.J.L.A. - Proletariaat en Deproletarisatie. Een Synthese van het Proletarisch Probleem.
Y1860: BOERS, HENK. - De kruidhof van het Muiderslot.
T0551: BOERSEMA, B.R.C.A. - De Linie, 1946-1963. Een weekblad in handen van Jezuieten. Onderzoek naar de pers als middel tot apostolaat.
L4374: BOERSMA, MARELLE. - Stil water.
B6024: BOERSMA, HINDURK. - Dicht en ondicht. In Opende.
Y3099: BOERSMA, PIETER. - Onverklaarbaar bewoonde woning. Afbraak, verzet en nieuwbouw in Amsterdam - Van Nieuwmarkt tot Bijlmer.
Y3009: BOERSMA, J. (BESTUUR). - Reglement van de Werklieden-vereeniging Broedertrouw te St. Anna-Parochie. (Aangesloten bij den Sociaal-Democratischen Bond) Opgericht 2 Dec. 1889.
R1671: BOERSMA, J. - Antonius de Haen 1704-1776. Leven en werk.
H7776: BOERSTOEL, JAN. - Altijd het niemandsdier. Gedichten.
M9752: BOERSTOEL, JAN. - Eerste keus. Liedteksten 1968-1986.
M9686: BOERSTOEL, JAN. - Iemand moet het doen.
K7625: BOERSTOEL, JAN. - Opa's verjaardag en andere feestelijkheden.
B4077: BOERSTOEL, JAN. - Veel werk. Bezorgd en ingeleid door Dick Welsink.
T8160: BOERSTOEL, JAN. - Drinken doet een beetje zeer. Kroegverzen.
T8162: BOERSTOEL, JAN / HANS DORRESTIJN / WILLEM WILMINK. - Verre vrienden. 44 nieuwe liedjes.
L7726: BOERSTOEL, JAN. - Nieuwe Vondsten.
K5856: BOERWINKEL, F. - Cronyk van Sint Aagten Convent. Een oude Kloosterkroniek uit de 15-17e eeuw.
P0971: BOERWINKEL, FEITSE. - De levensbeschouwing van Marcellus Emants. Een bijdrage tot de kennis van de autonome burger der negentiende eeuw.
B4338: BOERWINKEL, FEITSE. - De levensbeschouwing van Marcellus Emants. Een bijdrage tot de kennis van de autonome burger der negentiende eeuw.
W4455: BOERWINKEL, FEITSE. - De levensbeschouwing van Marcellus Emants. Een bijdrage tot de kennis van de autonome burger der negentiende eeuw.
T6784: BOESER, A.L. - Vijfde rekenboekje. Verzameling van voorstellen ter verdere toepassing van den regel van drieen.
Y1161: BOESER, A.L. - Derde Rekenboekje. Verzameling van voorstellen ter toepassing van de leer der gewone breuken.
T6782: BOESER, A.L. - Eerste Rekenboekje. Verzameling van voorstellen ter toepassing van de hoofdregels met geheele, benoemde getallen.
R7601: BOESER, A.L. - Eerste verzameling van Rekenkundige Voorstellen voor de Hoogste Klasse der Lagere Scholen.
T2225: BOETIE, ESTIENNE DE LA. - Vingt et neuf sonnets.
K2427: BOETS, J. - Gezelles Leermaren. Journalistiek werk uit 1881.
K5125: BOETS, J. (ED.). - Gezelliana. Kroniek van de Gezellestudie.
K2319: BOETS, J. / P. COUTTENIER / CHR. D'HAEN. - Gezelle in origineel.
B8359: [GEZELLE, GUIDO]. J. BOETS (ED.). - W. Thys: De brief van Hugo Verriest aan Longfellow. L. Van Biervliet: De ontmoeting van Guido Gezelle met James Weale. Couttenier & De Vos: Bibliografie. J. Van Iseghem: Guido Gezelles 'Vlaemsche Dichtoefeningen'. A. Deprez: De briefwisseling van Gezelle met de Engelsen P. Couttenier.
R7161: BOETZELAER, WILLEM CAREL VAN. - Historisch-Staatsregtelijke Proeve over Het Veto des Konings. (Grontwet Art. 69, 114).
B5080: BOETZELAER VAN DUBBELDAM-VAN DER HOOP VAN SLOCHTEREN, E. VAN. - Stanley Jones. Zendeling in Britsch-Indie.
R1162: BOEY, M. - Dr J. Persijn, zijn leven, zijn werk.
M3326: BOGAARDS, CARLA. - Eigen vlees en bloed.
H1483: BOGAARDS, CARLA. - God bewogen. Gedichten.
Y3435: BOGAARDS, EYKMAN, DIAMAND, HOETJES, LODEIZEN, LUCEBERT, MORRIňN, OBERMAYER, PLOMP, VERHAGEN, DE WINTER, VAN DER ZALM - "Koppels". 12 dichters inspireren 12 schilders.
T9003: BOGAERS, PIERRE. - De kleur van water. Oude en nieuwe pennenvruchten.
L4158: BOGAERS, A. - Jochebed. Dichtstuk.
H5623: BOGAERS, A. - De togt van Heemskerk naar Gibraltar (in 1607).
L7613: BOGAERS, PIETER. - Gedichten van Pieter Bogaers 1805-1833.
L8051: BOGAERS, A. - Balladen en andere dichtstukjes.
L8345: BOGAERS, A. - Tollens. Dichtstuk.
L8885: BOGAERS, A. - Gedichten.
B5654: BOGAERS, A. - Jochebed. Dichtstuk.
B3101: BOGAERT, EDUARD P.F.A. VAN DEN. - Het gevolg van een misdrijf, grond voor strafverzwaring.
R8932: BOGAERTS, THEO. - De Bajadere. Bandontwerp Elza van Hagendoren.
H8246: BOGAERTS, THEO. - De antieke wereld van Louis Couperus.
L1599: BOGAERTS, THEO. - De vluchteling en de dood. Met tekeningen van Jan van Noten.
B7635: BOGAERTS, THEO. - De Bonte Waereld. Met teekeningen van Sander Wynants.
R7798: BOGAERTS, THEO. - Brusselsche krabbels. Teekeningen van Albert van Dijck.
R2424: BOGT, TOM TER. - Tijd onthult alles... Popmuziek, ontwikkeling, carrieres.
T7589: BOGTMAN, W. - Het ontwerpen van ornament op systeem en naar natuurvormen. Met 60 platen, 200 versieringsmotieven en 20 verschillende planten.
K1486: BOHEEMEN, P.VAN/N.P.J. VAN DER LOF/ MEURS, K. VAN. - Het boek in de 16de eeuw.
L8697: BOHL, J. JGZ. - Pius VII en zijn tijd. Geschiedkundige tafereelen. Twee delen in een band.
T4481: BOHM, HANS. - Der junge Goethe.
H2775: BOHN. - C.H. Bohn en zijn opvolgers 1752-1952.
Y0031: BOICHOT, J.B. - |Esquisse d'une organisation democratique de la force publique en France.
L4564: BOIJENS, JAN PETER. - Mr. Carel Vosmaer.
T7421: BOIS SJ., K. DE. - Rome en de sociale orde.
B8012: BOIS-REYMOND, IRENA DU. - Hermes Handlexikon. De graphischen Kunste. Teschniken. Gattungen. Geschichte. Hauptmeister.
Y1909: BOISOT. [JACOBUS GIJSBERTUS DE BEUS]. - De Wedergeboorte van het Koninkrijk.
K9323: BOISSEVAIN, CHARLES. - De wet der Natien en de wet der menschelijkheid. Een open brief aan den President der Vereenigde Staten, Theodoor Roosevelt.
Y0543: GILDEMEESTER & BOISSEVAIN. - Amsterdam als katoenmarkt.
R9163: BOISSEVAIN, CHARLES. - De Arpanjak.
R3016: BOISSEVAIN, U.PH. - Levensbericht van Jhr. Dr. Jan Six.
T6467: BOISSEVAIN, CHARLES. - The Struggle of the Dutch Republics. A Great Crime.
R6636: BOISSEVAIN, CH. - Van Dag tot Dag in het Oosten. Met een naschrift over de jongste gebeurtenissen.
R6472: BOISSEVAIN, CHARLES. - The Struggle of the Dutch Republics. Open letter to an American Lady.
T5376: BOITEN, H. - Herdenkingsrede uitgesproken op 23 november 1932 t.g.v. de viering van het 250-jarig bestaan der Ned. Herv. Kerk te St. Anna Parochie.
L6078: BOK, EDWARD. - Edward Bok. Leven, worstelen, zegepraal. Een autobiografie.
B0897: BOK. - BOK. Derde uitgave van de tweede serie.
B9702: BOKHOVE, NIELS. - Reiziger in scheerapparaten. Kafka in Nederland en Vlaanderen. Overzicht, bloemlezing en bibliografie van de receptie van Franz Kafka's werk in het Nederlandse taalgebied.
Y1455: BOKKEL HUININK, J.A. TEN. - Constantijn Johan Wolterbeek ( 1766-1845), van adelborst tot admiraal. Maritieme biografie van een achttiende eeuwse marineofficier.
K9794: BOKMA DE BOER, J. - De meeuwenrots. Naar Jules Sandeau.
T2200: BOL, LAURENS J. - Herdenkingstentoonstelling Jacques Perk 1859-1959, 6-28 juni 1959.
K5136: BOLDINGH-GOEMANS, W.L. - De moeder. Proza en poŽzie verzameld door ....
B5596: BOLDINGH-GOEMANS, W.L. - Christine de Pizan 1364-1430. Haar tijd, haar leven, haar werken.
K6557: BOLGER, DERMOT. (ED.). - Finbar's Hotel. Vertaling Marion van den Camp.
Y3915: BOLHUIS, J. VAN. - Door mij regeeren de Koningen, en de vorsten stellen gerechtigheid. Eene prediking over spreuken 8:15, bij gelegenheid van de Troonbestijging van Hare Majesteit Wilhelmina Helena Pauline Maria, Koningin der Nederlanden, uitgesproken op 31 augustus 1898.
L5758: BOLHUIS, ANDRIES. - Vergilius' vierde Ecloga in de Oratio Constantini ad Sanctorum Coetum. Inleiding, tekst, toelichting, conclusie.
H9172: BOLK, BERTUS. E.A. - Chili, een zwartboek.
C0029: BOLKENSTEIN, H. /J.F. ANKERSMIT E.A. - Ter herdenking van C.S. Adama van Scheltema.
K8332: BOLKENSTEIN, H. /J.F. ANKERSMIT E.A. - Ter herdenking van C.S. Adama van Scheltema.
L0911: BOLKESTEIN, FRITS. - Grensverkenningen. Dagboek van een Eurocommissaris.
L4727: BOLKESTEIN, MARINUS H. - Het Ik-Gij schema in de nieuwere Philosophie en Theologie.
H9424: BOLKESTEIN, FRITS. - De Propria Cures-artikelen 1957-1957. Met een toelichting door Niels Kobet.
P2513: BOLL, HEINRICH. - De nalatenschap. Vertaling Th. Duquesnoy.
M3690: BOLL, HEINRICH. - De verloren eer van Katharina Blum of Hoe geweld kan ontstaan en waartoe het kan leiden.
C2330: BOLL, HEINRICH. - De verwonding, verhalen. Vertaling Pim Lukkenaer.
W8356: BOLL, HEINRICH. - De weggooier.
W2492: BOLL, HEINRICH. - Drie dagen in maart, een gesprek met Christian Linder. Vertaling W. Wielek-Berg.
H9201: BOLL, HEINRICH. - Een Duits geweten, gesprekken met Rene Wintzen. Vertaling M. Hirs.
P0436: BOLL, HEINRICH. - Gedichten. Vertaling Wim Zaal.
W2508: BOLL, HEINRICH. - Huizen zonder vaders. Vertaling Jan Blokker.
W5296: BOLL, HEINRICH. - Je gaat te vaak naar Heidelberg. Vertaling W. Wielek-Berg.
M3687: BOLL, HEINRICH. - Mededeling over de politieke betrouwbaarheid Satire. Vertaling Jan Bernard.
P2515: BOLL, HEINRICH. - Stadslandschappen. Vertaling J. Barnard e.a.
M9482: BOLL, HEINRICH. - Vrouwen voor rivierlandschap. Roman in dialogen en zelfgesprekken. Vertaling G. Pancras.
M1575: BOLL, HEINRICH. - Biljarten om halftien. Vertaling Michel van der Plas.
B1145: BOLL, HEINRICH. - Eng is de poort. Vertaling M. v.d. Plas.
B4489: BOLL, HEINRICH. - Huizen zonder vaders. Vertaling Jan Blokker.
B8135: BOLL, HEINRICH. - Mijnenveld. Essays 1977-1981. Vertaling W. Wielek-Berg en D. Ouwendijk.
H9197: BOLL, HEINRICH. - De verloren eer van Katharina Blum of Hoe geweld kan ontstaan en waartoe het kan leiden. Vertaling Jan Bernard.
R4112: BOLL, HEINRICH. - Groepsfoto met dame. Vertaling Margaretha Ferguson.
R3888: BOLL, HEINRICH. - Groepsfoto met dame. Vertaling Margaretha Ferguson.
R1933: BOLL, HEINRICH. - Inmenging gewenst. Vertaling W. Wielek.
B5107: BOLLAND, G.J.P.J. - De teekenen des tijds. Academische les, de 28sten September 1921 te Leiden, en voorts te 's Gravenhage, Rotterdam en Amsterdam tot opening van colleges uitgesproken.
B2381: BOLLAND, G.J.P.J. - Open brief aan den Heer H.J.A.M. Schaepman.
B8284: BOLLAND, G.J.P. - Petrus en Rome. Een vertoog voor Roomsche landgenooten.
T2496: BOLLAND, G.J.P.J. - De boeken der spreuken uit de leerzaal van zuivere rede.
T3833: BOLLAND, RITA E.A. - Handgeweven en -geknoopte tapijten. Verslag van de Textieldag van 17 mei 1983 in het Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam.
T0510: [SPINOZA] BOLLAND, G.J.P.J. - Spinoza. Rede tot inwijding van het herstelde Spinozahuis te Rijnsburg op den 24 Maart 1899 uitgesproken.
R3917: BOLLE, MENACHEM ELJAKIEM. - De opheffing van de autonomie der Kehilloth (Joodse gemeenten) in Nederland 1796.
R6211: BOLLE, MICHAEL (ED.). - Eldorado. Homosexuelle Frauen und Manner in Berlin 1850-1950. Geschichte, Alltag und Kultur.
W2250: BOLOGNA, GIULIA. - Illuminated manuscripts. The book before Gutenberg. With 226 illustrations 149 in colour.
R7033: BOLOGNE, M. - De proletarische opstand van 1830 in Belgie.
L9926: BOLOGNE, M. - De proletarische opstand van 1830 in Belgie. Naschrift Gerard Gale en Guido Vanzieleghem.
H0014: BOLSCHE, W. - Het leven der liefde in de natuur. Eene ontwikkelingsgeschiedenis der liefde. Voor Nederland bewerkt door A.J.C. Snijders.
W5523: BOLT, STEVEN. - Lucht- en Ruimtevaart, vijfenzeventig jaar vlieghistorie in beeld.
Y3344: BOLTENDAL, R. - Boekmakers. Portretten van uitgevers.
K3582: BOM, EMMANUEL DE. - Dagwerk voor Vlaanderen. Ontmoetingen en portretten.
K3080: BOM, EMMANUEL DE. - Het levende Vlaanderen.
L3043: BOM, EMMANUEL DE. - Twee Antwerpsche schilders Piet Verhaert en Charles Mertens.
T4666: BOM, EMM. DE. - De psychologie van den Antwerpenaar. Met teekeningen van Albert van Dyck.
L1005: BOM, EMMANUEL DE. - Nieuw Vlaanderen. Kunst en leven.
R8127: BOM, EMMANUEL DE. - Peter Benoit. Een levensbeeld.
T0311: BOM, EMMANUEL DE. - De Vlaamsche Letterkunde in den Vreemde.
R2706: BOMANS, GODFRIED. - De glimlach die blijft. Een keuze uit zijn werk.
T6810: BOMANS, GODFRIED. - Sprookjes. Ingeleid en geillustreerd door H.L. Prenen.
H0254: BOMANS, GODFRIED. - Het doosje.
H0251: BOMANS, GODFRIED. - Mijmeringen.
W6934: BOMANS, GODFRIED. - Nieuwe buitelingen. Facetten en aspecten.
M0228: BOMANS, GODFRIED. - Op de keper beschouwd.
W9635: BOMANS, GODFRIED. - Werken I. Romans, Kronieken, Dagboeken. Bezorgd door A. Feilzer en P. van Zonneveld.
L9821: BOMANS, GODFRIED. - Dagboek van een gymnasiast. Vroege jeugdherinneringen.
K4641: BOMANS, GODFRIED. - Dickens, waar zijn uw spoken? Met een inleiding en een In Memoriam door Michel van der Plas.
B5687: BOMANS, GODFRIED. - Aantekeningen over onszelf. Een keuze uit de beste verhalen.
R5635: BOMANS, J.B. - Het gezinsloon en de groote gezinnen.
R1142: BOMANS, GODFRIED EN CAROL VOGES (ILLS.). - De Avonturen van Pa Pinkelman. Eerste, tweede & derde reeks. Drie deeltjes.
P2684: BOMANS, GODFRIED. - Op het vinkentouw.
T8791: BOMANS, GODFRIED. - De ijdele engel. Illustraties van Jaap Pander.
T8602: BOMANS, GODFRIED. - Kopstukken. Met illustraties van Jo Spier.
T8944: BOMANS, GODFRIED. - Voor het donker worden. Gekozen en ingeleid door Kees Fens.
R5505: BOMANS, J.B. - De Kerkelijke Politiewetten.
L0152: BOMHOFF, J.G. - Diepte als literaire categorie.
B0826: [VONDEL] BOMHOFF, J.G. - Vondels drama. Studie en pleidooi.
B7272: BOMHOFF, J.G. - Isaac da Costa. Op 28 april 1960, honderd jaar na zijn overlijden, herdacht.
H4196: BOMLI, PETRONELLA WILHELMINA. - La femme dans l'espagne du siecle d'or.
R9264: BOMLI, ADA. - De Zeven Kruiswoorden en andere gedichten.
R9263: BOMLI, ADA. - Zoo zinge ik. Gedichten. Tweede bundel.
H8019: BOMMEL, ELIAS P. VAN. - Boekbandverguldmateriaal. Inventarisatie van het boekbandverguldmateriaal van de FGE, verkregen bij liquidatie van boekbinderij E. P. van Bommel.
T3771: BOMMEL, C.R.A. VAN. - Kort begrip der voorstelling van de ware beginselen over het Openbaar Onderwijs.
R3515: BOMMEL, OLIVIER B. [=MARTEN TOONDER]. - Oratie vervaardigd door Heer Olivier B. Bommel en voorgedragen in de Erasmus Universiteit te Rotterdam op 14 september 1977 door Marten Toonder.
Y3589: BOMMEL, OLIVIER B. [=MARTEN TOONDER]. - De nullijn in de economische praktijk. Oratie vervaardigd door Heer Olivier B. Bommel en voorgedragen in de Erasmus Universiteit te Rotterdam op 14 September 1977 door Marten Toonder.
K3442: BON, FRANCOIS. - Mechaniek. Vertaald door Frans van Woerden.
B0740: BON, FRANCOIS. - Daewoo: de wegwerpfabriek.
B6984: BON, FRANCOIS. - Gemengde berichten. Vertaling Marianne Kaas.
R3167: BON, FRANCOIS. - Gemengde berichten. Vertaling Marianne Kaas.
W9366: BONASSO, MIQUEL. - Het labyrint. Vertaling Jan v.d. Putten.
L5533: BONAVENTURA, ST. - De Mystieke Wijnstok of Verhandeling over het lijden des Heren. Uit 't Latijn door Christinus Kops, inleiding D.A. Luyckx.
B2991: BONAVENTURA KRUITWAGEN, P. FR. - Over eene Bibliotheca Catholica Neerlandica Impressa.
W6607: BOND, EDWARD/ C. HAMPTON/ P. NICHOLS. - Gered. Wanner heb je mijn moeder voor het laatst gezien. Een dag uit de dood van verdomde loewietje.
Y1000: VRIJZINNIG-DEMOCRATISCHE BOND. - No I: Beginselverklaring en werkprogram. 4: De Eerste Kamer. %: Evenredige Vertegenwoordiging.7: Onze gemeentelijke politiek. 8: Vrijhandel of Protectie? 9: Wettelijke beperking van den arbeidsduur. 10: Een volksleger. 12: De Jachtwet. 13: Staatsexploitatie onzer spoorwegen. 14: Het Pachtcontract. 15: Onze koloniale politiek. 16: De zee- en kustvisscherij en Haar belangen.
R2642: BULLETIN KONINKLIJKE NEDERLANDSE OUDHEIDKUNDIGE BOND. - Schijnvoets 'nette schets' van Christoffel Beudekers Lustplaats Soelen teruggevonden.Het Paviljoen bij Haarlem. Dertiende-eeuwse baksteenfabricage. De Gerlachuskerk te Houthem. De wand- en gewelfschilderingen van St.-Gerlachus te Houthem. De architect van Welgelegen. Entwicklung der Stadterhaltungspolitik in Italien. De tuinsculpturen op het Loo. Ket Kruithuis van Den Bosch. De Oude Kerk te Noordlaren. Veenhuizen, de voormalige synagoge.
R2641: BULLETIN KONINKLIJKE NEDERLANDSE OUDHEIDKUNDIGE BOND. - Het vroegere oxaal van de St.-Petruskerk te Boxel. De Hervormde kerk te Helvoirt. De St.-Jozefkerk te Griningen. De Hervormde kerk in Kortehoef. De maatschappelijke betekenis van het monument. De restauratie van Buitenhof 37-38 in Den Haag. De restauratie van paleis en park Het Loo. Het huis Voormeer te Heereveen. Zeventiende- en achttiende-eeuws vensterglas.
R2640: BULLETIN KONINKLIJKE NEDERLANDSE OUDHEIDKUNDIGE BOND. - De doddendaal te Ewijk. Standbeeld voor Koning-Stadhouder Willem III. De Hervormde kerk te Arum. J.F. Scheepers, Architect te Groningen. Bouwgeschiedenis van Drakenburg te Utrecht. De restauratie van Buitenhoff 34-38 te Den Haag. Daniel Marot en de graaf van Wassenaer. De Hervormde kerk te Heumen. Monument voor de graven van Holland. Rijnsburg Abbey. Architekt van het Het Paviljoen bij Haarlem.
R2643: BULLETIN KONINKLIJKE NEDERLANDSE OUDHEIDKUNDIGE BOND. - De orgelarchitectuur van Jacob van Campen. De Lievevrouwepoort te Bergen op Zoom. De Noordwesthoek van Overijssel. De gotische huizen van Zwolle. Het Fraterhuis in Zwolle. De publieke Schouwburg te Leiden. De Hervormde kerk bij Wijk bij Duurstede. Het huis met de Vier Gekroonden in Gouda. De Sint-Antonius Abt te Rotterdam. Groningens oudste kerken.
T6945: BONDAM, A.C. - Register van leenbrieven en andere titels betrekkelijk de ambachtsheerlijkheid en de heeren van Zuidewijn-Ambacht en de acht hoeven moers daaraan gelegen. Inhoudsbeschrijving.
B3293: BONENBAKKER-WESTERMANN, H.M. (RED.) E.A. - Delftse vrouwen van vroeger.
R9700: BONESCHANSCHER, E.J. - Kinderdoor (a). 15 tweestemmige liedjes, in noten- en cijferschrift (Cheve-methode).
R9697: BONESCHANSCHER, E.J. (BEWERKT). - Op het IJs! (a). 5 tweestemmige ijsliedjes, in noten- en cijferschrift (Cheve-methode).
Y1095: BONESCHANSCHER, E.J. - Euphonia. 15 driestemmige liederen, voor school en huis. Melodieen van Franz Abt. Gezet en van woorden voorzien door ...
Y1587: BONEVITO, JACQ. EN PAOLI - Prins Bernhard Lied. Hij kwam, zag en... overwon!.
R5155: BONGENAAR, J.C.A.M. - Isocrates' Trapeziticus. Vertaald en toegelicht.
H9395: [COORNHERT] BONGER, H. - Dirck Volckertszoon Coornhert. Studie over een nuchter en vroom Nederlander.
L6576: BONGER, HENDRIK. - De motivering van de godsdienstvrijheid bij Dirck Volckertszoon Coornhert.
B7184: BONGER, H. & J.R.H. HOOGERVORST. E.A. - Dirck Volckertzoon Coornhert. Dwars maar recht.
R7428: BONGER, W.A. - Verspreide geschriften met een korte levensschets door H. Bonger en een studie over de werken door J. Valkhoff. Deel I: Criminologie en criminele statistiek. Deel II: Sociologie en politiek.
B5049: [COORNHERT] BONGER, H. - Dirck Volckertszoon Coornhert. Studie over een nuchter en vroom Nederlander.
T5140: BONGER, W.A. - Geloof en ongeloof in Nederland (1909-1920). Een statistische studie.
K1365: BONGER, H. - Leven en werk van D.V. Coornhert.
R8811: BONGER, W.A. - Over de evolutie der moraliteit.
L7543: BONGERS, GERRIT. (ED.). - De Muze viert feest.
T9725: BONI, ARMAND. - Erasmus van Rotterdam. De roman van een monnik en zijn tijd.
M9329: BONI, ARMAND. - Francois Villon. De Feniks en zijn as.
R9792: BONKE, HANS EN KATJA BOSSAERS. - Heren investeren. De bewindhebbers van de West-Friese Kamers van de VOC.
T0950: BONN, S. - Wat zang en melody. Inleiding van L. Simons.
T1000: BONN, S. - Zangen van hoop. Gedichten.
R2175: BONN, S. - Ontwaking en De Gelofte. Verbeeldingsspelen.
M5611: BONNEURE, FERNAND. - Marcel Matthijs.
R3017: BONNEURE, FERNAND E.A. - Lexicon van Westvlaamse Schrijvers. Deel I. Ingeleid door Raf Seys.
R6909: BONNEURE, FERNAND E.A. - Lexicon van Westvlaamse Schrijvers. Deel 2. Ingeleid door Valere Arickx.
T1734: BONSET, I.K. - Ernest. Drama.
Y2107: BONSET, JAC EN JOOST VAN DEN VONDEL. - Harpzang. Psalm 150 voor Driestemmig Vrouwenkoor met Pianobegeleiding.
M9884: BONTEN, J.H. - A. Koolhaas.
K5072: BONTH, ROLAND DE. (ED.). - Trefwoord 13. Jaarboek lexicografie 1998-1999.
R9076: BONTRIDDER, ALBERT. - De bankreet vader.
M3480: BONTRIDDER, ALBERT. - Huizen vieren haat.
K4014: BONTRIDDER, ALBERT. - Gedichten 1942-1972.
B7393: BONTRIDDER, ALBERT (VERTAALD). - Een brug slaan. 8 Belgische dichters uit het Frans en het Nederlands vertaald door Albert Bontridder. Traduit du Neerlandais et du Francais 8 poetes Belges. Jeter un pont.
H4431: BONTRIDDER, ALBERT. - Een oog te veel.
K4015: BONTRIDDER, ALBERT. - Ook de nacht is een zon.
Y2289: BOODT, KURT DE. - Ghostwriter. Gedichten.
A0935: BOOG, MARK. - De warmte van het zelfbedrog.
Y2528: BOOG, W. EN A.W. BOECKHORST. - Ons Schrijfonderwijs. Prospectus en Proefschrift. deelt 1: Schrift.
H2925: BOOGAARD, OSCAR VAN DEN. - Liefdesdood.
H4957: BOOGAARD, OSCAR VAN DEN. - Sensaties.
B4940: BOOGAARD, THEO VAN DEN. - Boekenweektest 2003. Theo van den Boogaard tekent De Dood.
R6099: BOOGAARD, J.A. - Een volksbelang. De waarde eener Duinwaterleiding voor de bevolking van Leiden.
T1100: [VELDHOEN] BOOGERT, BOB VAN DEN & ED DE HEER. - Veldhoen. Het grafische werk.
B0246: BOOGMAN, J. / J. HARENBERG / G. KROSENBRINK / A. SCHAARS. (ED.). - A.C.W. Staring. Dichter en Landman, Regionalist en Nationalist.
Y2191: BOOIJ, ALBERT DE & LOU DE GROOT. - Dat moet je niet doen! (Amalia). Woorden en muziek.
H1844: BOOIJ, G.E. - Dutch morphology. A study of word formation in generative grammar.
Y1350: BOOIJ, J.A. EN H. BOOIJ. - Hoeveel Rijks-inkomstenbelasting en oorlogsopcenten moet ik betalen? Naar hoeveel vermogen ben ik aangeslagen? Een en ander over de Algemeene Rijks-inkomstenbelasting, zooals die van 1 Mei 1915 af wordt geheven van binnen het Rijk wonende natuurlijke personen, benevens het van genoemden datum af geldend tarief der vermogensbelasting.
Y1351: BOOIJ, J.A. EN H. BOOIJ. - Hoeveel rijks-inkomstenbelasting en oorlogsopcenten moet ik betalen? Naar hoeveel vermogen ben ik aangeslagen? : een en ander over de algemeene rijks-inkomstenbelasting, zooals die van 1 Mei 1915 af wordt geheven van binnen het Rijk wonende natuurlijke personen, het van dien datum af geldend tarief der vermogensbelasting benevens het beschrijvingsbiljet der inkomstenbelasting, vraag X en XI, waarbij kan worden aangeteekend hetgeen men elk jaar aangeeft.
M6584: BOOK, FREDRIK. - Hans Christiaan Andersen. Het leven van een sprookjesdichter. Vertaling W. Meyer.
B3874: CATALOGUS URSUS BOOKS. - Connoisseurship and the Arts.
B4929: ASHER RARE BOOKS. - Catalogus 28: Rare and important books and atlases including some maps.
B3106: BOOL, JOHANNES. - De Politie, haar wezen en organisatie in Frankrijk, Duitschland, Engeland en Nederland.
R8574: BOOLEN, J.J. EN J.C. VAN DER DOES. - Nederlands vijfjarig verzet.
H6460: BOOM, HARRY. - 25 portretten.
M5071: BOOM, A. VAN DER. - Acht Vlaamse en Nederlandse houtgraveurs.
H8018: BOOM, A. VAN DER/WARMELINK, H.A. ET AL. - De aesthetische basis van het grafisch bedrijf. Een serie voordrachten voor de Grafische Universiteit.
B5121: BOOM, A. VAN DER. - Enkele hoofdstukken uit de geschiedenis der monumentale glasschilderkunst in Nederland.
T9939: BOOM, DE DOES, KISMAN, SIERMAN E.A. - Typokalender 96.
Y1460: BOOM, T. DEN. - Cultuurtoeristische Van Dale. Cultuurtoeristische woordenboekgids voor de cultuurreiziger.
R7090: BOOM, G.H.B. VAN DEN. - Strafbare deelneming aan een aanval of vechterij. (art. 306 W. v. S.).
T1613: BOOM, BART VAN DER. - Kees van Geelkerken. De rechterhand van Mussert.
T9052: BOOMAARS, CHR. - Over werkstakingen. Uit de geschiedenis. De gevolgen, het recht, de voorwaarden, besluit.
T4714: BOOMAARS, CHRISTIAAN. - De sociale vraag of Rerum novarum en Graves de communi re van Paus Leo XIII in vragen en antwoorden.
T9097: BOOMAARS, CHR. - Over werkstakingen: Uit de geschiedenis, De gevolgen, Het recht, De voorwaarden, Besluit.
H5699: BOOMGAARD, JEROEN. - De verloren zoon. Rembrandt en de Nederlandse kunstgeschiedschrijving.
T6689: BOOMS, A.S.H. - Neerlands Krijgsroem in Insulinde. Schitterende daden van moed, beleid, trouw en zelfopoffering in de negentiende eeuw sedert de instelling van de Militaire Willemsorde.
W4368: BOOMSMA, GRAA. - Vrijheid in de steigers. Een literaire zwerftocht door Amerika.
T8934: BOOMSMA, TJEERD JAN. - Pro memorie. In verzen verzameld door Tjeerd Jan Boomstra voor mijn lieve vrouw Evertje Lotgering en hen die mij nastaan.
B2911: BOOMSMA, GRAA. - Stadsvlucht.
B2912: BOOMSMA, GRAA. - Maanvuur.
L4040: BOOMSTEKKER, ULDERT. - De druk der tijden.
Y0175: BOON, LOUIS PAUL. - Niets gaat ten onder.
T4229: BOON, LOUIS PAUL. - Mieke Maaike's obscene jeugd.
T3515: BOON, JAN. - Katechismus van de Vlaamse beweging. De beknopte geschiedenis alsmede de beeldenwereld van deze beweging in honderd vragen met antwoord.
T2763: BOON, LOUIS PAUL. - Beter blote Jan dan dode Jan. en andere uitspraken van ... Samengesteld door Gerd de Ley.
T9855: BOON, LOUIS PAUL. - Mieke Maaike's obscene jeugd. Een pornografisch verhaal, voorafgegaan door een proefschrift 'in en om het kutodelisch verschijnsel', waarmee student Steivekleut promoveerde.
H7415: BOON, LOUIS PAUL. - Ook de afbreker bouwt op. Bezorgd door G.J. van Bork.
T2409: BOON, LOUIS PAUL [?]. - Restanten. Een overzicht en "history" van het vrouwelijk bloot -of-bijna- zoals het in onze wereld van vandaag wordt aangeboden. Fenomenale Feminateek 9. De afwijkingen.
M7166: BOON, K.G. - De eerste bloei van de Noord-Nederlandse kunst.
L0851: BOON, K.G. EN P.J.H. VERMEEREN. - Oud Delft. De meester van de Virgo inter Virgines. Delftse verluchte handschriften ter Koninklijke Bibliotheek.
H7216: BOON, K.G., BRUYN, J. ET AL. (EDS.). - Jheronimus Bosch. Noordbrabants Museum, 's-Hertogenbosch, Netherlands, 17 september-15 november 1967.
K5336: BOON, L. P., BERT SCHIERBEEK, WILLEM FREDERIK HERMANS. E.V.A - Motion Pockets Nr. 01 t/m 11.
L2154: BOON, LOUIS PAUL. - Boontjes 1961.
L2156: BOON, LOUIS PAUL. - Boontjes 1963.
L1794: BOON, LOUIS PAUL. - Dag aan dag. Met een inleidend woord van R. Herreman.
K6434: BOON, LOUIS PAUL. - De voorstad groeit. Bekroond met de Leo J. Kryn-prijs.
L5670: BOON, LOUIS PAUL. - De Zwarte Hand of het anarchisme van de negentiende eeuw in het industriestadje Aalst.
M7845: BOON, LOUIS PAUL. - Een uitgave samengesteld t.g.v. de bekroning van het oeuvre van Louis Paul Boon met de Constantijn Huygensprijs door de Jan Campert Stichting.
L1503: BOON, LOUIS PAUL. - Eens, op een mooie avond. Uit de nagelaten papieren van Dol Kijwe.
K0824: BOON, LOUIS PAUL. - Gustaaf Vermeersch.
H5641: BOON, LOUIS PAUL. - Het nieuwe onkruid.
L1716: BOON, LOUIS PAUL. - Het nieuwe onkruid.
L1103: BOON, LOUIS PAUL. - Kleine omnibus. Twee spoken. De kleine Eva uit de Kromme Bijlstraat. Vaarwel krokodil.
H2803: BOON, LOUIS PAUL. - Minuet. Translated from the Flemish by Adrienne Dixon.
K8678: BOON, LOUIS PAUL. - Pieter Daens of hoe in de negentiende eeuw de arbeiders van Aalst vochten tegen armoede en onrecht.
K5773: BOON, LOUIS-PAUL. - Abel Gholaerts.
L3757: BOON, TON DEN. - Taal van het jaar nul. Kroniek van het Nederlands in 2000.
H3659: BOON, LOUIS PAUL. - Eens, op een mooie avond. Uit de nagelaten papieren van Dol Kijwe.
T9161: BOON, LOUIS PAUL. - Vaarwel krokodil of de prijslijst van het geluk. Een groteske.
M5137: BOON, LOUIS PAUL. - Brieven aan Morris. Gevolgd door 'Herinneringen' van Maurice (Morris) Roggeman.
B4325: BOON, LOUIS PAUL. - De zoon van Jan de Lichte. Een vroom en vrolijk boek.
L6857: BOON, LOUIS PAUL. - Pieter Daens of hoe in de negentiende eeuw de arbeiders van Aalst vochten tegen armoede en onrecht.
L8176: BOON, TON DEN. - Taal van het jaar twee. Kroniek van het Nederlands in 2002.
B2770: BOON, LOUIS PAUL. - Reservaat. Boontjes verzamelde reservaten.
T6425: BOON, LOUIS PAUL. - Mieke Maaike's obscene jeugd. Een pornografisch verhaal, voorafgegaan door een proefschrift 'in en om het kutodelisch verschijnsel', waarmee student Steivekleut promoveerde.
H3016: BOON, LOUIS PAUL. - De bende van Jan de Lichte. Een bandietenroman uit de jaren 1700.
R6330: BOON, GRETA. - De Belgische radio-omroep tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het NIR-INR in het verzet 1939-44.
H5872: BOON, LOUIS PAUL. - Over mijn boeken.
R8907: BOON, LOUIS PAUL. - Boon-apartjes. Aforismen, citaten en uitspraken. Verzameld door Gerd de Ley.
R4062: BOON, JAN. - Katechismus van de Vlaamse beweging. De beknopte geschiedenis alsmede de beeldenwereld van deze beweging in honderd vragen met antwoord.
M4848: BOON, LOUIS PAUL. - 16 van Louis Paul Boon.
L0797: BOON, LOUIS PAUL. - Kijk, Louis Paul Boon. De schrijver in beeld.
T0289: BOON, PIETER (J.H. SCHEPS) - Sociaal-Democratie en Communisme.
R7675: BOON, LOUIS-PAUL. - Abel Gholaerts.
T3657: BOON, LOUIS PAUL. - Als het onkruid bloeit.
T8903: BOON, LOUIS PAUL. - Zomer te Ter-Muren. Het 2de boek over de Kapellekensbaan.
T8910: BOON, LOUIS PAUL. - De Kapellekensbaan. Roman
R5450: BOON, LOUIS PAUL EN J. WEVERBERGH. - Louis Paul Boon, over mijn werk.
T1007: BOON, LOUIS PAUL. - Boontje's reservaat 3.
T1016: BOON, LOUIS PAUL. - Een man zonder carriere. Gesprekken met Louis Paul Boon. Samengesteld door Gerd de Ley.
T1017: BOON, LOUIS PAUL. - Reservaat. Boontjes verzamelde reservaten.
T1018: BOON, LOUIS PAUL. - Het vroege werk. De voorstad groeit, Abel Gholaerts, Vergeten straat, Mijn kleine oorlog.
T1060: BOON, LOUIS PAUL. - Op zoek naar de nozems. Een reportage van Boontje. Deze reportage werd in hoofdzaak voor de lezers van het dagblad ' Vooruit' in brochurevorm gebracht.
L7866: BOONSTRA, PIETER EVERT. - Heinrich Mann als politischer Schriftsteller.
R9089: BOONSTRA, J.M. - Wat ons heilig is!! Radiorede, uitgesproken voor de Vrijdenkers Radio Omroepvereeniging.
T6058: BOORN, J.E. VAN. - Koninginne-Marsch voor Piano. Gecomponeerd door J.E. van Boorn.
B8229: BOOST, CHALES. - Van Cine-Club tot filmhuis. Tien jaren die de filmindustrie deden wankelen.
Y1646: BOOT, T. - Voor Hoofd en Hart. Een bundel vrijheidszangen.
R3852: BOOT, M. & DUITS, TH. TE. - Glas van buiten de grenzen.
Y1647: BOOT, T. - Voor Hoofd en Hart. Vrijheidszangen. Tweede bundel.
MK0177: BOOTH, STUART / JOHN DOUET. - Pen & Brush Lettering & Alphabets.
B3157: BOOTH, MARTIN. - Opium. A History.
R5256: BOOTH, ABRAM. - Een dienaer der Oost-Indische Compagnie te Londen in 1629. Journael van Abram Booth en zijn descriptie van Engelandt. Uitgeven, ingeleid en toegelicht door A. Merens.
L2585: BOOVEN, HENRI VAN. - Leven en werken van Louis Couperus. Met een nawoord van F.L. Bastet en een register op titels en personen.
B0370: BOOVEN, HENRI VAN. - Leven en werken van Louis Couperus.
T4658: BOOVEN, HENRI VAN EN HENDRIK DE VRIES. - Briefwisseling. Verzorgd en ingeleid door Sander Bink.
T0187: BOOY, THIJS. (ED.). - Gedenckclanck 1940-1944. [Deel I. Bloemlezing uit illegale poŽzie].
H9451: BOOY, THIJS. - In memoriam Wichert ten Have. Uitgever en boekverkoper te Amsterdam. Geboren 29 juli 1872, ontslapen 15 december 1966.
T6691: BOOY, THIJS. (ED.). - Gedenckclanck 1940-1944. [Deel II. Bloemlezing uit illegale poŽzie].
R7846: BORDEWIJK, F. - 't Ongure Huissens. Novelle.
T9559: BORDEWIJK, F. - Vijf fantastische vertellingen.
T9560: BORDEWIJK, F. - Kelders en paleizen. Zeventien verhalen gekozen en ingeleid door Pierre H. Dubois.
M3294: BORDEWIJK, F. - Tijding van ver.
K9768: BORDEWIJK, F. - Veuve Vesuvius.
H8481: BORDEWIJK, F. - Apollyon.
M5244: BORDEWIJK, F. - Arenlezing uit de korenharp.
A0642: BORDEWIJK, F. - De laatste eer.
K8453: BORDEWIJK, F. - Drie tooneelstukken.
H9497: BORDEWIJK, F. - Fantastische vertellingen.
W9169: BORDEWIJK, F. - Haagse mijmeringen.
H9896: BORDEWIJK, F. - Het eiberschild.
H8476: BORDEWIJK, F. - Kritisch proza. Bijeengebracht door Dirk Kroon.
H9694: BORDEWIJK, F. - Lente. Zeven verhalen.
K4312: BORDEWIJK, F. - Onderweg naar de Beacons. Twaalf korte verhalen.
K7948: BORDEWIJK, F. - Paarlen avond. Een manuscript.
W9848: BORDEWIJK, F. - Vijf fantastische vertellingen.
T1628: BORDEWIJK, F. - Knorrende beesten.
H8876: BORDEWIJK, F. - De fruitkar. Inleiding W.F. Hermans.
B2963: BORDEWIJK, F. - Nagelaten documenten.
B6022: BORDEWIJK, F. - Keizerrijk oproep der hoofdstad van weleer.
B6675: BORDEWIJK, F. - Verzamelde verhalen: De zigeuners, De aktentas, Centrum van stilte, Lente, Verspreide verhalen.
R8958: BORDEWIJK, F. E.A. - In vijfhonderd woorden. Een vijftal korte verhalen van Jeanne van Schaik-Wiiling, Top Naeff, F. Bordewijk, Max Nord en Han G. Hoekstra.
R1081: BORDEWIJK, F. - Tien verhalen. Met een inleiding van Michel van der Plas.
Y0863: BORDEWIJK, F. - Bloesemtak.
Y0880: BORDEWIJK, F. - Verzamelde verhalen. Vier delen.
Y0879: BORDEWIJK, F. - Tijding van ver.
Y0877: BORDEWIJK, F. - Eiken van Dodona.
T0043: BORDEWIJK, F. - Blokken.
H9895: BORDEWIJK, F. - Bij gaslicht.
L2598: BORDEWIJK, F. M. TER BRAAK, N.A. DONKERSLOOT. E.A. - Over Louis Couperus.
L1391: BORDEWIJK, F. / ANTOON COOLEN / MAURICE ROELANTS E.A. - 5 auteurs over hun uitgever. 1837 - 1962. 125 jaar Nijgh & Van Ditmar.
K3235: BOREL, HENRI. - De laatste incarnatie.
K4724: BOREL, HENRI. - Een droom.
K3239: BOREL, HENRI. - Wijsheid en schoonheid uit China.
K3319: BOREL, HENRI. - Wijsheid en schoonheid uit China.
B5340: BOREL, HENRI. - Het Daghet in den Oosten.
B5370: BOREL, HENRI. - Een droom.
B5357: BOREL, HENRI. - Het schoone eiland. Een tweede boek van Wijsheid en Schoonheid uit China.
B5376: BOREL, HENRI. - Het speelgoed van de kleine Theresia.
T1429: BOREL, HENRI. - De Chineezen in Nederlandsch-Indie.
R4451: BOREL, HENRI. - De geest van China.
R6929: BOREL, HENRI. - Wijsheid en schoonheid uit China.
B8907: BOREL, HENRI. - Het jongetje.
B5291: BORG, LUCETTE TER. - Het cadeau uit Berlijn. Roman.
H2397: BORGART, BEN. - Troost. Verhalen.
H2396: BORGART, BEN. - Fontana.
T8756: BORGDORFF, LEN. - Geregeld in steen. Gedichten.
T1865: BORGELD, A. - Vrouwenlist. Verbreiding en oorsprong van een novelle uit den Decamerone.
L5625: BORGER, A. - Prostitutie als cultureel en sociaal symptoom.
L1862: BORGER, E.A. - Gedichten.
T2230: BORGER, JAN. - Is het fascisme en nationaal socialisme logisch houdbaar?
B9674: BORGER, A. - Macht en Vrijheid!
T3593: BORGER, H. DE. - Bijdrage tot de geschiedenis van de Antwerpse Pers. Repertorium 1794-1914.
B6345: BORGER, E.A. - Ter gedachtenis aan Hendrik Albert van der Palm.
K9616: BORGERS, G. (ED.). LITERARY HOLLAND. - In this issue synopses of: Emants: A posthumous confession. Mulisch: The black light. Nijhoff: Two girls and I. Panhuysen Mere living is not enough. Vuyk: The last house in the world. Du Perron: Sea View drama. W F. Hermans: The house of refuge.
L0453: BORGERS, GERRIT. - Paul van Ostaijen. Een documentatie. 2 delen.
M0423: BORGERS, GERRIT. - Paul van Ostaijen. Een documentatie. 2 delen.
B0373: BORGERS, GERRIT. (ED.). - Kroniek van Paul van Ostaijen 1896-1928.
L9076: BORGERS, GERRIT (ED.). - Paul van Ostaijen. Handleiding bij de tentoonstelling van 19 december 1970 t/m 24 januari 1971 in het Haags Gemeentemuseum.
H7954: BORGERS, GERRIT /K. JONCKHEERE /CHR. LEEFLANG /ALDERT WITTE. - Speels ABC der Nederlanden.
R6494: BORGERS, GERRIT EN JAN HULSKER. - Brieven in beeld.
L9518: BORGES, JORGE LUIS / ADOLFO BIOY CASARES. - Kronieken van Bustos Domecq. Vertaling J. Lechner.
T8243: BORGES, JORGE LUIS. - De cultus van het boek en andere essays. Vertaling en nawoord Barber van de Pol.
M6062: BORGESE, GIUSEPPE ANTONIO. - Schoonheden. Vertaald door A. Kie. Inleiding D. Aristodemo.
T9027: BORGMAN, J.T. - Verder van Huis. Een leesboek voor de lagere school.
B9555: BORGNET, AD. - De Nederlanden onder Koning Filips II. Naar het Fransch.
H2440: BORK, GERRIT JAN VAN / GONNY TEN HOUTEN. - Over Boon.
T8164: BORKENT, RIA. - Christen ben ik uit gemis. 40 Bach-koralen herdicht.
T8531: BORKENT, RIA. - Een schaal met water. 40 Bach-koralen herdicht.
Y0376: BORMANS, J.-H. (ED.). - Ouddietsche Fragmenten van den Parthonopeus van Bloys,. grootendeels bijeenverzameld door wijlen Ferdinandus Deycks, en verder in orde geschikt en kritisch uitgegeven op last van de Koninklijke Akademie von BelgiŽ.
T4997: BORMS, AUGUST. - Tien jaar in den Belgische kerker.
R2666: BORN, NICOLAS. - De donkere kant van de geschiedenis. Vertaling Jan Gielkens. Nawoord Ton Naaijkens.
L2818: BORN, A. VAN DEN. - Wat staat er in het Oude Testament?
H9539: BORN, WINA. - Merckwaerdighe Bierologie.
B0047: BORNEWASSER, J.A. - Curiale appreciaties van de priester-politicus Schaepman.
R2630: BORNEWASSER, HANS. - In de geest van Thijm 1904-1984. Ontwikkelingen in de verhouding tussen wetenschap en geloof.
R8767: BORNIER, HENRI DE EN J.A. ALBERDINGK THIJM. - De dochter van Roelant. Toneelspel in vier bedrijven, in verzen. In het Nederlandsch overgezet door K.A. Alberdingk Thijm.
R5191: [SPINOZA] BOROS, GABOR. - The "Secularisation" of Religious Emotions in Spinoza. Hope and Fear, Love, and Generosity. A lecture delivered in Rijnsburg on May 20, 2006.
K2637: BORRE, JOS. - Walter van den Broeck.
L5033: BORREGAARD, META C. - The epithet in English and Scottish, Spanish and Danish popular ballads.
T1186: BORREN, K.A. - Waarom hun God ons is tot spot.
B4755: BORRIE, G.W.B. - Pieter Lodewijk Tak (1848-1907). Journalist en politicus.
A0934: BORSBOOM, A. - Menno ter Braak. Onpersoonlijk nihilisme en nihilistische persoonlijkheid.
Y0217: BORSENDORFF, L. - L'an 1900. La libre-pensee et le clericalisme. Appel aux travailleurs.
T2350: BORSTEN, S.P.J. - Hoe leer ik duiken? Handleiding voor de diverse sprongen met illustraties.
L7298: BORSTLAP, MICHIEL. - Opera in Quatar.
T6113: BOS, J.J. - De dood der Koningin-Moeder. Leerrede uitgesproken bij de godsdienstoeffening der Hervormde Gemeente te Soest, op den 5den Maart 1865. Ter dankbare nagedachtenis van H.M. Anna Paulowna, geboren Groot Vorstin van Rusland, Koningin-Weduwe der Nederlanden.
K2466: BOS, CORRIE A. - Toraja up. Een reisverslag.
C1346: BOS, J.P. - Ik ga voor niemand uit de weg.
K5542: BOS, JAN EN WILLEM FOORHUIS. (ED.). - Drentse biografieen Deel 3. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Drenten.
K5543: BOS, JAN EN WILLEM FOORHUIS. (ED.). - Drentse biografieen Deel 4. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Drenten.
L5054: BOS, KLAAS. - Religious creeds and philosophies as represented by characters in Sir Walter Scott's works and biography.
K9607: BOS-MEILINK, J. - Lectuur voor kinderen.
B0563: BOS, HAN. - Muziekwijzer II. De grote zaal.
B3334: BOS, BEN. - Indruk in druk.
Y2958: BOS, TAMARA. - Winky en het paard van Sinterklaas. Met tekeningen van Hugo van Look.
B7798: BOS, M.G. VAN DEN. - Herdenkt uwen weg, dankt God. Leerrede naar aanleiding van Psalm L:14, uitgesproken op den oudejaarsavond van 1863. Met een brief aan en een antwoord van Dr. E. Laurillard, benevens een inleidend dichtstukje van den schrijver.
B8307: BOS, JAN EN ERIK GELEIJNS (EDS.). - Boekenwijsheid. Drie eeuwen kennis en cultuur in 30 bijzondere boeken. Opstellen bij de Voltooiing van de Short-Title Catalogue, Netherlands.
Y2409: BOS, BEN. - Je goeie gezicht.
T4843: BOS, FOKKO. - Een avontuur.
Y2318: BOS, JACOBUS. - Alsof niemand hier onsterfelijk is. Gedichten.
A0804: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. - De vrouwen uit het Leycestersche Tijdvak. Twee delen.
K9648: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. - De vrouwen uit het Leycestersche Tijdvak. Twee delen.
K3300: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. - Een vertelling aan de kaptafel en andere novellen.
L7196: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. - Verspreide novellen en geschriften. Ingeleid door Johs. Dyserinck.
T3538: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. - Majoor Frans.
B7212: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. - Raymond de Schrijnwerker. Novelle in gesprekken.
R2656: BOSCH, P. VAN DEN. - Studien over de observantie der Kruisbroeders in de vijftiende eeuw.
T2696: BOSCH, MARIA & AGATHA DEKEN. - Stichtelyke gedichten.
K2812: BOSCH, AD TEN. - Erfenissen.
M3293: BOSCH, AD TEN. - Nachtwind.
H7295: BOSCH, J. - Reinaert-perspectief.
K9547: BOSCH, J.H. VAN DEN. E.A. - Nederlandse spelling, geslacht en verbuiging. Een bundel opstellen.
L5050: BOSCH, JOHANNES VAN DEN. - Capa, basilica, Monasterium et le culte de Saint Martin de Tours etude lexicologique et semasiologique.
C0336: BOSCH, MINEKE / A. KLOOSTERMAN. - Lieve Dr. Jacobs. Brieven uit de wereldbond voor vrouwenkiesrecht 1902 - 1942.
B2339: [BILDERDIJK]. BOSCH, J. - Bilderdijk en Tollens.
B2423: BOSCH, J. - Nieuwe aspecten in de Bilderdijk-studie.
B6596: BOSCH KEMPER, J. DE. - De Staatkundige Partijen in Noord-Nederland, geschetst in een historisch overzigt van deszelfs binnenlandsche staatsgesteldheid van het einde der grafelijke regering tot op het jaar 1813.
Y0247: VAN BOEKHOVEN BOSCH. - Van Boekhoven Bosch. Extra Geschiedenis Bulletin.
R0069: BOSCH, J. - Reinaert-perspectief.
R8212: BOSCH KEMPER, GERRIT DE. - De Pfad zum Licht.
T7175: BOSCH KEMPER, J. DE. - Levensbericht van Mr. Cornelis Jacobus van Assen.
K4591: BOSCHINGA, W. VAN E.A. - Natuur in goede handen. Particulier en agrarisch natuurbeheer in Nederland.
B2939: BOSCHLOO, A.W.A. EN N.L. BARTELINGS. (VOORW.). - Italiaanse Prentkunst van de 17de Eeuw.
Y1430: BOSCHMA, HILBRANDT. - De brief van Ananus over Het doodvonnis van Christus.
T6967: BOSCHMA, HILBRANDT. - Is het vrede? Een tijdwoord.
Y1761: BOSCHMA, K. EN A.A.G. IMMERZEEL. - De Ridderlijke Duitsche Orde in Maasland. 1241-1991.
B2319: BOSCHMAN, P. - Bloembollenteelt. Deel I: Algemeen gedeelte en de Tulp.
R9983: BOSDIJK, J.F. - De Gouden Eeuw, herboren in de Fransche Republiek van 1848.
R5459: BOSDIJK, J.F. - Gedenkschrift der inhuldiging van Z.M. Koning Willem III, in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, op Zaterdag den 12 Mei 1849.
Y0597: BOSE, HERMANN. - Das Volkslied fur Heim und Wanderung.
R9103: BOSE, HERMANN. - Das Volkslied fur Heim und Wanderung.
T5023: BOSHART, MAUD. - Muiterij in de tropen. De eensgezinde strijd van blank en bruin op de Zeven Provincien.
K4787: BOSHOUWERS, RICHARD. - Sven Stolpe.
T7804: BOSKEN, J.H. EN N. BEETS. - Toespraken gehouden bij het graf van den Weleerw. zeer geleerden S.G. Jorissen, overleden 27 juli 1865.
L6753: BOSKER, AISSO. - Literary criticism in the age of Johnson.
R8393: BOSMA, HENDRIEKJE. - Berlage in de Beurs.
R1199: BOSMA, MARJA (ED.). - Vier Generaties. Een eeuw lang de kunstenaarsfamilie Toorop / Fernhout.
Y2863: BOSMAN, J.M.H. - Het Vijf en Twintigjarig Koningschap van Willem den Derde. (Bijvoegsel tot de gedenkplaat der inhuldiging).
K3163: BOSMAN, ANTHONY EN C. BUDDINGH'. (ED.). - Twee recht, twee averecht. Een bloemlezing uit de hedendaagse dichtkunst.
H7836: BOSMAN, ANTHONY. - De revolutie van het woord. Een essay.
K3078: BOSMAN, FREDERIK CHRISTIAAN LUDOLPH. - Drama en toneel in Suid-Afrika. Deel I: 1652-1855.
L5789: BOSMAN, IZAK D. - Dr. George Mc Call Theal as die geskiedskrywer van Suid-Afrika.
Y0036: BOSMAN, ANTHONY. - Drie Decennia Avant-Garde Kunst.
B6109: BOSMAN, CHARLES. - Bosman at his best. A choice of stories and sketches. Culled by Lionel Abrahams.
Y1915: BOSMAN-JELGERSMA, H.A. - Pieter van Foreest. De Hollandse Hippocrates 1521-1597.
Y3811: [VONDEL] BOSMANS, J. - Vondel in Leiden. De benoeming van Anton van Duinkerken tot Vondelhoogleraar in Leiden, 1940: een geval van anti-papisme of de stroomaanidder contra de keisteenvereerder?
Y3232: BOSMANS, HENRIETTE. - Lead kindly light. Muziek H. Bosmans, woorden H.C. Newman.
R0627: BOSMANS, J. - Romme. Biografie 1896-1946.
Y1677: BOSSENBROEK, MARTIN. - De Meelstreep. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog.
B8217: BOSSHARD, HANS RUDOLF. - Technische Grundlagen zur Satzherstellung.
T9566: BOSTERS, CASSANDRA. - Werk van Pam G. Rueter.
T9805: BOSWINKEL, E. E.A. (RED.). - Stijl. Bijzondere aanwinsten van de Koninklijke Bibliotheek tijdens het directoraat van Wim van Drimmelen
Y0461: BOT, H. DE. - Van Heksen en Weerwolven in 1595.
L2876: BOT, MARRIE. - Bezwaard bestaan. Foto's en verhalen over verstandelijk gehandicapten.
L8761: BOTERMAN, JAN. - Een eeuw Hoenderloo 1851-1951. Een typografische vertelling van Charles Jongejans.
B8540: BOTERMAN, JAN. - Berthold. Een toelichting op het Berthold-zetsysteem.
H7668: BOTERMANS, J / T. BURRETT / P. VAN DELFT / G. VAN SPLUNTEREN. - Een wereld vol spelletjes. Zelf spelletjes maken en samen spelen.
Y0629: BOTKE, J. - Sealterlan. Geakindige Skets.
T1259: BOTS, J. - Tussen Descartes en Darwin. Geloof en Natuurwetenschap in de achttiende eeuw in Nederland.
W2099: [RABUS] BOTS, HANS (ED.). - Pieter Rabus en de Boekzaal van Europa 1692 - 1702. Verkenningen binnen de Republiek der Letteren in het laatste kwart van de zeventiende eeuw.
Y1664: BOTTON, ALAIN DE. - Hoe Proust je leven kan veranderen. Vertaald door Jelle Noorman.
Y2345: BOUAZZA, HAFID. - Vrede is deze nacht. WinterpoŽzie.
K8604: BOUAZZA, HAFID. - Een beer in bontjas.
L1136: BOUAZZA, HAFID. - Paravion. Roman.
B0058: BOUAZZA, HAFID. - De vierde gongslag.
Y0252: BOUAZZA, HAFID. - Krantenknipsels over/van Bouazza. Map met Tijdschriften- en Krantenknipsels. Ca. 60 stuks uit de periode 1996 - 2012.
B8778: BOUAZZA, HAFID. - De voeten van Abdullah.
Y1712: BOUAZZA, HAFID (ED.). - Schoon is in elk oog wat het bemint. De mooiste klassieke Arabische liefdesgedichten.
T4505: BOUAZZA, HAFID & GERRIT KOMRIJ. - Nu ben ik boos, ik omhels je. Brieven.
Y2111: BOUBER, HERMAN EN LOUIS DAVIDS JR. - Tekst der liederen. Zeemans-vrouwen. Levensschets in 4 bedrijven van Herman Bouber. Zangteksten en Muziek Louis Davds jr.
B7093: BOUCHARD, CHRIS / MAGDA BUCKINX / RENIER PANNEMANS (RED.). - KK-Literair. Tweemaandelijks literair tijdschrift der sectie Literair KK-64.
T7688: BOUCHARD, ULRICH. - Figuur uit niemand.
B8752: BOUCHAUTE, PIET VAN. - De handschriften van Karel van de Woestijne. Inventaris, samengesteld en ingeleid.
Y1886: BOUCHAUTE, PIET VAN. - Wandelend in de Warande.
Y1194: BOUCHERIJ, JAN. - Tweede Leesboekje.
T2752: BOUCHERY, HERMAN F. EN WIJNGAERT, FRANK VAN DEN. - P.P. Rubens en het Plantijnsche Huis. Petrus Paulus Rubens en Bathasar I Moretus. Rubens als boekverluchter voor de Plantijnsche Drukkerij.
L2789: BOUCHETTE, HENRI. (ED.). - Vrugten uyt den geestelycken wyngaert.
R9111: BOUCHETTE, COR. - Geteisterd volk. Gedichten uit de oorlogsjaren 1940-1943.
T3932: BOUCHETTE, COR. - Neerlands vrijheidsdag. Rijmprent.
T7101: BOUCHOR, MAURICE. - Le Pain.
M7539: BOUDENS. - Vrijdag visdag.
C1350: BOUDIER BAKKER, INA. - Een vriendschap.
K5010: BOUDIER BAKKER, INA. - Het hoogste recht. Tooneelspel in vier bedrijven.
K5004: BOUDIER BAKKER, INA. - Verleden. Drama in drie bedrijven.
M9258: BOUDIER BAKKER, INA. - Verleden. Drama in drie bedrijven.
H3999: BOUDIER-BAKKER, INA. - De eeuwige andere.
T2957: BOUDIER-BAKKER, INA. - Dans.
B0349: BOUDIER BAKKER, INA. - De moderne vrouw en haar tekort.
R0022: BOUDIER BAKKER, INA. - Levensbeeld van Ina Boudier-Bakker.
T4468: BOUHLER, PHILIPP. - Adolf Hitler. De Wordingsgeschiedenis van een Volksbeweging. Vertaald door Han JŁngeling.
H6465: BOUHUYS, MIES (ED.). - De buik heeft geen oren. Tien sprookjes uit twee werelden.
M0069: BOUHUYS, MIES. - Ariadne op Naxos, gedichten.
H5245: BOUHUYS, MIES. - Het kattenmeisje. Met illustraties Kenne Gregoire.
T1515: BOUKAY, MAURICE. - Chansons rouges. Musique de Marcel Legay. Dessins de Steinlen.
L6816: BOULAN, HENRI R. - Les mots d'origine etrangere en francais (1650-1700).
L3505: BOUMA, HANS. - Licht dat op ons valt.
B9884: BOUMA, HANS. - ABC De kat speelt mee.
R3074: BOUMA, HANS. - Eine kleine Nachtmusik. Mozart poetisch.
R4216: BOUMA, HANS. - Gordel van Smaragd. Indonesie poetisch. Met tekeningen van Evelyne Dessens.
L1047: BOUMAN, A.C. - Middelnederlandse Bloemlezing met grammatica.
L9488: BOUMAN, HANS. - Een dag van 48 uur. Reizen in vier continenten.
L9492: BOUMAN, HANS. - Verboden bestemming. Op zoek naar Herman Melville en de Stille Zuidzee.
B5762: BOUMAN, HERMANNUS. - Leerrede ter aandenking van Herman Johan Royaards. Met een voorberigt en eenige aanteekeningen.
R3980: BOUMAN, J.J. - Het turbulente leven van ds. Salomon Mozes Flesch (1812-1862).
R1210: BOUMAN, P.J. EN S. HOFSTRA. - Causaliteit en functioneel verband in de sociologie. I: Causaliteit en functioneel verband in de sociologie van Max Weber. II: Het functiebegrip in de sociologie.
R8896: BOUMAN, MACHTELD EN MARIKE VIERSTRA. - Maar wie droomt er te Rotterdam! 650 jaar literair leven aan de Maas.
Y1133: BOUMAN, H. - De Nederlandsche Landhuishouding, leesboek voor de hoogste klasse der lagere school. Eerste stukje: Groepen en Beelden uit het Praktische Landleven.
T8870: BOUMAN, BERT (HOUTSNEDE). - Chez Marie in Bethlehem.
Y0704: BOUMANS, HENK B. - Wereldbibliotheek-Vereniging (voorlopige) lijst van publicaties.
L8726: BOURASSE, M.J.J. ET M. L'ABBE MIGNE. - Dictionnaire d'Archeologie Sacree. Two volumes.
T1889: BOURBON, LOUIS DE. - Halverwege. Een bundel gedichten. Voorwoord Ben van Eysselsteijn.
K8153: BOURBON, LOUIS DE. - Het negende uur.
L5347: BOURBON, LOUIS DE. - In extremis. Gedichten.
K7069: BOURBON, LOUIS DE. - Karambool. Gedichten.
K6859: BOURBON, LOUIS DE. - Twaalf maal Azie. Met teekeningen van Charles Roelofsz. Inleiding Antoon Coolen.
H1503: BOURGEADE, PIERRE. - Het boekenparadijs. Vertaling Ernst van Altena.
K9636: BOURGEOIS, PIERRE AND FERNAND VERHESEN. - A quarter century of poetry from Belgium in the original text and with the englisch translation selected and introduced by..../ Un quart de siecle de poesie francaise de Belgique. 1945-1970.
H3927: BOURGONJE, FLEUR. - Araya.
M5543: BOURGONJE, FLEUR. - De verstoring. Verhalen.
W5244: BOURGONJE, FLEUR. - Onderstroom.
P2873: BOURGONJE, FLEUR. - Spoorloos.
B5578: BOURGONJE, FLEUR. - De verhalen.
Y4141: BOURGUIGNOTTE. - Bourguignotte. Journal intermittent. 1re Annee No 4. Decembre 1915. 2me Annee No. 5 Janvier 1916. 3me Annee No 26. 1918. 4me Annee No 27. 1919.
M1382: BOURIN, JEANNE. - Gezellen van de eeuwigheid. Roman. Vertaald door Dorine Veldman.
Y1556: BOURLIER, EMILE. - Souvenirs et Esperances. Sermon pour l'anniversire de Sa Majeste la Reine Wilhelmina. Preche a La Haye, le 31 aout 1898.
K2555: BOUSSET, HUGO. - Bernard Kemp.
H8413: BOUSSET, HUGO. - Herman Teirlinck.
T0005: SOFOKLES. / P.C. BOUTENS. - Elektra. Drama van Sofokles in Nederlandsche verzen overgebracht.
B6244: BOUTENS, P.C. - Beatrijs.
T9757: BOUTENS, P.C. - Stemmen.
B9233: BOUTENS, P.C. - Sonnetten.
L2418: BOUTENS, P.C. - Alianora, spel van het huwelijk van Reynalt van Nassaw Hertog van Gelre en Alianora van Engeland.
L3504: BOUTENS, P.C. - Alianora, spel van het huwelijk van Reynalt van Nassaw Hertog van Gelre en Alianora van Engeland.
K4227: BOUTENS, P.C. - Beatrijs.
K9439: BOUTENS, P.C. - De wraak. Een Chineesch sprookje.
M3260: BOUTENS, P.C. - Hollandsche kwatrijen.
W6182: BOUTENS, P.C. - Liederen van Isoude.
M3261: BOUTENS, P.C. - Sonnetten.
K7184: BOUTENS, P.C. - Stemmen.
W7959: BOUTENS, P.C. - Stemmen.
M3262: BOUTENS, P.C. - Tusschenspelen.
K6258: BOUTENS, P.C. - Vergeten liedjes.
K9237: BOUTENS, P.C. - Vergeten liedjes.
M0108: BOUTENS, P.C. - Vergeten liedjes.
M0035: BOUTENS. P.C. - Zomerwolken.
T0133: BOUTENS, P.C. - Strofen en andere verzen. Uit de nalatenschap van Andries de Hooghe. Naar het handschrift uitgegeven.
R6385: BOUTENS, P.C. - Platoons drinkgelag. Uit het Grieksch overgebracht.
M7032: BOUTENS, P.C. - Strofen en andere verzen. Uit de nalatenschap van Andries de Hooghe.
B0525: BOUTENS, P.C. - Mijn hart wou nergens tieren. Keuze uit zijn werk samengesteld en ingeleid door Hans Warren.
B0972: BOUTENS, P.C. - Een lied van Isoude. Teekening van W. Hussem.
B1330: BOUTENS, P.C. - Spel van Platoon's Leven.
B2156: BOUTENS, P.C. - Oud-Perzische kwatrijnen.
B2208: BOUTENS, P.C. - Oudere verzen.
B6848: BOUTENS, P.C. - Altijd zing ik 't zelfde lied. Verzameld en ingeleid door Karel De Clerck.
B7419: BOUTENS, P.C. - Praeludien.
B8620: [PLATO] BOUTENS, P.C. - Platoons Phaidros. Uit het Grieksch overgebracht.
T8368: BOUTENS, P.C. - Een bloemlezing uit zijn gedichten.
T9898: BOUTENS, P.C. - Verzen, met een voorreden van L. van Deyssel.
B9849: BOUTENS, P.C. - Lente-maan.
B9618: BOUTENS, P.C. - Hollandsche kwatrijen.
T9556: BOUTENS, P.C. - Lente-maan.
T0004: SOFOKLES. / P.C. BOUTENS. - Elektra. Drama van Sofokles in Nederlandsche verzen overgebracht.
Y0932: BOUTENS, P.C. - Verzamelde werken. Zeven delen.
T9387: BOUTENS, P.C. - Strofen uit de nalatenschap van Andries de Hoghe. Naar het handschrift uitgegeven door P.C. Boutens.
T8484: BOUTENS, P.C. - Vergeten liedjes.
Y0933: BOUTENS, P.C. - Verzamelde Werken. Derde deel: Bezonnen verzen; Hollandsche kwatrijnen; Achttien verzen; Tusschenspelen; Verspreide gedichten; Spel van Platoons leven; Alianora; Middelburgs overgang; Omar Khayyam; Sapfo; Lovize Labť; Oud-Perzische kwatrijen.
B0391: BOUTS, AXEL. - Residence Elckerlyc.
T7875: BOUTSEN, P. - Contra Camillum - Tegen Camille Huysmans.
R3219: BOUVY, D.P.R.A. - Kerkelijke kunst 1: Schilderkunst.
R3221: BOUVY, D.P.R.A. - Kerkelijke kunst 3: Edelsmeedkunst.
R3220: BOUVY, D.P.R.A. - Kerkelijke kunst 2: Beeldhouwkunst.
T5402: BOUW, EDWIN JAN. - Van blikslagers, vleesblikken en biervaten. Een studie over de Nederlandse plaatverwerkende emballage-industrie 1919-1950.
B2595: BOUW, WOUTER (ED.). - 5 x 1 april. Kroniek van vijf jaar Frederik van Eeden Stichting 1-4-1991 * 1-4-1996.
T7728: BOUWDIJK-BASTIAANSE, M.A. VAN. - De zorg voor de geestelijk-onvolwaardige ongehuwde moeder.
T9644: BOUWENS, BRAM. - Op papier gesteld. De geschiedenis van de Nederlandse papier- en kartonindustrie in de twintigste eeuw.
W7064: BOUWERS, LENZE L. - Biotoop.
H7585: BOUWERS, LENZE L. - De schaduw van de buizerd.
H0446: BOUWERS, LENZEL L. - Het schuim bedekt de messen. Sonnetten.
B6966: BOUWERS, LENZE L. - De route van de rondvaartboot.
B9552: BOUWHUYS, M TEN. - Analecta uit Leopold von Ranke's Historische Werken. Vertaald door Jac. J. van Gelderen. Twee delen.
L5016: BOUWMAN, HENDRIK. - Verklarende en tekstcritische aanteekeningen op Maerlants 'Historie van den Grale' en 'Merlijns Boeck'.
T6238: BOUWMAN, ANDRE, BERRY DONGELMANS, E.A. - Stad van boeken. Handschrift en druk in Leiden 1260 - 2000.
Y2961: BOUWMAN, MIES EN PETR HORACEK. - Witte Pietje.
T2472: BOUWMAN, P.J. - Structuurcrisis en Nationaal-Socialisme in Nederland.
T7611: BOUWMAN, E. - De oorlog, zijn oorzaak en bestrijding.
L8212: BOUWMEESTER, M.C. - In vogelvlucht. Inleiding tot de geschiedenis van de Vrouwenbeweging in Nederland.
B1402: BOUWS, RENEE. - Op het netvlies.
Y4197: HET BOUWVAK. - Het Bouwvak. Orgaan van den Federatieven Bond van Bouwvakarbeiders in Nederland. 18e jrg. 1926 nr 47. / 21ste jrg. 1929. nr. 23. / 22ste jrg. 1930. nr. 22.
L5657: [ERASMUS] BOUYER, LOUIS. - Erasmus in zijn tijd. Essays over het christendom van de katholieke humanisten. Vertaling J.A.G. Tans.
R6788: BOVEN, M.W. EN A.P. VAN VLIET. - Homines Novi. De eerste volksvertegenwoordigers van Noord-Brabant in 1795.
Y0698: BOVEN, W.G. (ED.). - Unsere Zukunft liegt auf dem Wasser. Herinneringen van Wilhelm II aan zijn Keizerlijke Marine.
K6381: BOVENDEERT-SAMSON, CELINE. - Uit de schemering naar het licht. Een levensverhaal.
Y3916: PROGRAMMA BOVENKARSPEL. - Programma van de Feestelijkheden te Bovenkarspel, ter gelegenheid der Inhuldiging onzer geerbiedige Koningin Wilhelmina Helena Paulina Maria op Dinsdag 6 September 1898.
B9274: BOWDEN, MURIEL. - A Commentary on the General Prologue to the Canterbury Tales.
L5894: BOWIE, THEODORE & CORNELIA V. CHRISTENSON (EDS.). - Studies in erotic art.
H2890: BOWLES, PAUL. - De tere prooi. Vertaling Michiel Vincent.
K2473: BOWLES, PAUL. - Hoog boven de wereld. Vertaling Rene Kurpershoek.
M5870: BOWLES, JANE. - Twee keurige dames. Vertaling M. Coutinho.
K0029: BOWYER, CHAZ. - Hurricane at War.
W6028: BOWYER, CHAZ. - Sunderland at War.
K8811: BOY-ED, IDA. - Herfststorm. Vertaling S.S.
T3416: BOY-ED, IDA. - 's Levens A.B.C.
Y2735: BOYAUX DU 95E, LES. - Le Boyaux du 95e. Nrs: 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 12.
M9599: BOYCE, R. - Sanspur. Vertaling P. & S. van Dam.
T8461: BOYENS, JOS…. - Voorzichtig bazuinen.
H4818: BOYER, RAYMOND. - Steen wezen.
M5037: BOYLAN, JAMES FINNEY. - De planeten. Vertaling I. de Jong.
T3457: CATALOGUS MUSEUM BOYMANS. - Goya. Tekeningen, etsen, lithografieen uit het Museo del Prado en het Museo Lazaro Galdiano te Madrid.
T8648: BOYNE, JOHN. - De jongen in de gestreepte pyama. Vertaald door Jenny de Jonge.
W0337: BRAAK, MENNO TER. - Reinaert op reis. Essays.
K4164: BRAAK, MENNO TER. - Cinema Militans.
K8743: BRAAK, MENNO TER. - Cinema Militans.
M9363: BRAAK, MENNO TER. - De artikelen over emigrantenliteratuur 1933 - 1940. Bijeengebracht en ingeleid door Francis Bulhof.
M4704: BRAAK, MENNO TER. - Hampton Court.
W0329: BRAAK, MENNO TER. - Het tweede gezicht.
M7992: BRAAK, MENNO TER. - Het verraad der vlaggen. Ingeleid door H. van Galen Last.
A0005: BRAAK, MENNO TER. - In gesprek met de vorigen.
W5386: BRAAK, MENNO TER. - In gesprek met de vorigen.
W8009: BRAAK, MENNO TER. - Journaal 1939.
H2779: BRAAK, MENNO TER. - Reinaert op reis. Essays.
L6253: BRAAK, MENNO TER. - Verzameld werk: Deel 7. Kronieken.
K5981: BRAAK, MENNO TER. - De pantserkrant. Een tragicomedie van wapens, schrijfmachines en idealen. Gevolgd door een brief aan een vijandin van het tooneel.
L1861: [MULTATULI] BRAAK, MENNO TER / WILLEM ELSSCHOT / W.F. HERMANS E.A. - Essay's over Multatuli.
K3240: BRAAK, TER / DU PERRON. - Briefwisseling Ter Braak - Du Perron. Een bloemlezing.
B2000: BRAAK, MENNO TER / E. DU PERRON - Briefwisseling 1930-1940. Vier delen.
L9074: BRAAK, MENNO TER. - De nieuwe elite.
B1085: BRAAK, MENNO TER. - Demasque der schoonheid. Met een voorrede van E. du Perron.
B7185: BRAAK, MENNO TER. - Demasque der schoonheid.
L0415: BRAAK, MENNO TER. - De duivelskunstenaar. Een studie over S. Vestdijk.
M4707: BRAAK, MENNO TER. - Het tweede gezicht. Het tweede gezicht blijft in de schaduw.
B8133: BRAAK, MENNO TER. - Het tweede gezicht. Het tweede gezicht blijft in de schaduw.
B9641: BRAAK, MENNO TER. - Verzameld werk: Deel 7. Kronieken.
Y0894: BRAAK, MENNO TER. - Verzameld werk: Deel 7. Kronieken.
B8134: BRAAK, MENNO TER. - In gesprek met de onzen.
B8293: BRAAK, MENNO TER. - Kaiser Otto III. Ideal und Praxis im fruehen Mittelalter.
T9545: BRAAK, MENNO TER. - Man tegen man.
L8181: BRAAK, MENNO TER. - Verzameld werk: Deel 6. Kronieken.
R0172: BRAAK, MENNO TER. - Man tegen man / Afscheid van Domineesland. Twee delen in een band.
B9519: BRAAK, MENNO TER. - Mephistophelisch.
M0529: BRAAK, MENNO TER. - In gesprek met de onzen.
K6061: BRAAK, MENNO TER. - Van oude en nieuwe christenen.
T1589: BRAAK, MENNO TER. - De Propria Curesartikelen 1923-1925. Met een inleiding door Carel Peeters.
Y0893: BRAAK, MENNO TER. - Verzameld werk: Deel 6. Kronieken.
T9994: BRAAKENSIEK (TEKENINGEN). - 5 teekeningen van Johan Braakensiek.
Y1928: BRAAKENSIEK, JOH. - Pen- en potloodkrassen. 52 teekeningen uit de 7e pagina van De Amsterdammer, Weekblad voor Nederland.
B1335: BRAAKHUIS, A.P. - Daniel Jonctys, Pasquil-Schrijver.
Y0052: BRAAKSMA, M. - De Drankstriid yn Fryslan. Brokstikken ut in foardracht for de provins. underwys-rie fen Fryslan.
T6990: BRAAKSMA, K.W. - Ontwapening als eisch Gods!
T2852: BRAAKSMA, J.B. (ED.). - Gedichten uit de bezette Nederlanden.
H8720: BRAAM, STELLA. - Tussen gekken & gajes. Avonturen in de undercoverjournalistiek.
B6804: BRAASEM, W.A. - Bezoek bij Betje. Een museum in de Beemster.
Y1309: BRAASEM, W.A. - Jonkers tussen Stad en Wad. De Groningse borgen en haar bewoners. Fotografie Onno Meeter.
T2215: BRAASEM, W.A. EN ONNO MEETER. - Een rebelle aan de Vecht. Slot Zuylen en zijn bewoners.
R5315: BRAASEM, W.A. - Bezoek bij Betje. Een museum in de Beemster.
T0673: BRAAT, PADDY. - Ontvoerders op het spoor.
W3435: BRAAT, L.P.J. - De witte wereld. (gedichten 1929 -1940).
K6515: BRAAT, L.P.J. - Het moest wel zo.
K3195: BRAAT, L.P.J. - Het voorlaatste woord.
P0377: BRAAT, L.P.J. - Vuur en as.
L9186: BRAAT, L.P.J. - Anno 1934, brieven van een jaar-genoot.
T5127: BRAAT, L.P.J. - Sophokles' Aias. Beeldenstorm. Carcia Lorca toneel II. Van den polemist Barbey d'Aurevilly tot den polemist Ter-Braak. Kroniek.
T5128: BRAAT, L.P.J. - Europeesche kunstschatten. Acoustiek en de vorm van muziekzalen. Charles Dufresne. Vordemberge-Gildewart. Kroniek.
T5129: BRAAT, L.P.J. - Chardin door A. van Schendel. Chardin door Henry Bataille. J. Mendes da Costa. Constant Permeke doet aan Beeldhouwkunst. De tragedie ener subsidie. Toneel in Griekenland. Een jubilaris. Film: vorm en inhoud. Kroniek.
T5126: BRAAT, L.P.J. - De filmkeuring. Gijs Jacobs van den Hof. Paul Hindemith II. Homerus. Mathias der Maler van P. Hindemith II. Losse opmerkingen. Kroniek.
T5125: BRAAT, L.P.J. - Mathis der Maler. Hindemith-Grunmewald-nummer. Paul Hindemith. Grunwald. Mathis de Maler van Hindemith. De Christus der Armen. Bij de opvoering van Mathis de Maler. Vier eeuwen later.
T1831: BRAAT, L.P.J. EN J. GRESHOFF. E.A. (ED.). - Kroniek van Hedendaagsche Kunst en Kultuur. 2e jaargang nr. 1-10. November-October 1936-1937. Complete jaargang.
T5124: BRAAT, L.P.J. - In memoriam R.N. Roland Holst. Jean Lurcat. Liedjes uit Zamora, vertaling Albert Helman. Open brief aan de Antwerpdche schrijvers. Acoustiek en de vorm van muziekzalen (II). Kroniek.
T5123: BRAAT, L.P.J. - De beeldende kunst in Holland. Wandversiering van Roland Holst in het gebouw van den Hoogen Raad. Een gekleurd venster van Matthieu Wiegman. Een Duitsche Van Gogh-muziek. De Prix de Rome. Kroniek.
T9925: BRAAT, W.C. (INLEIDING). - Glas uit de Oudheid. Verres de l'antiquite.
T5131: BRAAT, L.P.J. - Wij gaan door. Verharde romantiek. De nieuwe Joyce. Gedanst argument. Oscar Fabres ziet Amsterdam. Oscar Laske. Kroniek.
T5130: BRAAT, L.P.J. - Blik in een andere wereld. La negresse blonde. Moderne Gobelins. Opera-cultuur in Nederland. Over het vertalen van poŽzie. Rene Magritte. De dichter Ed. Hoornik. Ballingen worden publiek verkocht.
T6755: BRABANDER, GERARD DEN (REDACTIE). - Het Spuigat. Algemeen Literair Maandblad. Jaargang I, No. 2.
M0100: BRABANDER, GERARD DEN. - De holle man.
M1123: BRABANDER, GERARD DEN. - De nieuwe Adam. Een poetische dialoog in drie bedrijven.
M1124: BRABANDER, GERARD DEN. - De steenen minnaar.
M1133: BRABANDER, GERARD DEN. - De verduisterde dichter. Met teekeningen van J.F. Doeve.
K7066: BRABANDER, GERARD DEN. - Delirium. Een bundel verzen.
K9019: BRABANDER, GERARD DEN. - Eroica in zakformaat.
M1126: BRABANDER, GERARD DEN. - Eroica in zakformaat.
H1697: BRABANDER, GERARD DEN. - Gedichten.
W5684: BRABANDER, GERARD DEN. - Materie-Man. Een bundel verzen.
W7540: BRABANDER, GERARD DEN. - Morbide mei. Een verzencyclus.
M1136: BRABANDER, GERARD DEN. - Niets nieuws. Gedichten.
K9098: BRABANDER, GERARD DEN. - Niets nieuws. Gedichten.
M1139: BRABANDER, GERARD DEN. - Onraad. Verzen.
M1122: BRABANDER, GERARD DEN. - Opus 5.
W7723: BRABANDER, GERARD DEN. - Parijsche sonnetten.
K8985: BRABANDER, GERARD DEN. - Recapitulatie. Verzen.
K8986: BRABANDER, GERARD DEN. - Rembrandt en de miniaturen. Gedichten.
W9231: BRABANDER, GERARD DEN. - Sonnetten.
M1859: BRABANDER, GERARD DEN. - Verzamelde verzen.
K5977: BRABANDER, GERARD DEN. - Curve. Een keuze uit de poŽzie van...
R9261: BRABANDER, GERARD DEN. - De steenen minnaar.
K9024: BRABANDER, GERARD DEN. - Rembrandt, de Monsters en andere verzen. Met een voorwoord van Theun de Vries.
W3678: BRABANDER, GERARD DEN. - Parijsche sonnetten.
M1121: BRABANDER, GERARD DEN. - Materie-man. Een bundel verzen.
M1128: BRABANDER, GERARD DEN. - Gebroken lier.
R1975: BRABANDER, GERARD DEN. - Gelaarsde lier. Bezette poŽzie.
R1981: BRABANDER, GERARD DEN [J.G. JOFRIET]. - Later...beter. Nooduitgave. [Met tekeningen van Hep van Delft].
W2963: BRABANT, ELSE VAN. - Weide-nimf.
L1989: BRABANT, LUC VAN. - De vijfentwintig sonnetten van Louize Labe.
A0954: BRABANT, ELSE VAN. - Bloesem. Met 12 platen in lichtdruk door C. Spoor Jr.
Y0228: MODERN BRABANT. - Modern Brabant 1e jaargang 1978. nr. 2.
K7575: BRABANTIA. - Brabantia tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. 1e jaargang nr. 5. 1952.
K7567: BRABANTIA. - Brabantia tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. 3e jaargang nr. 3. mei-juni 1954.
K7568: BRABANTIA. - Brabantia tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. 4e jaargang nr. 1. januari 1955.
K7573: BRABANTIA. - Brabantia tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. 4e jaargang nr. 11. november 1955.
K7569: BRABANTIA. - Brabantia tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. 4e jaargang nr. 3. maart 1955.
K7570: BRABANTIA. - Brabantia tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. 4e jaargang nr. 9. september 1955.
K7579: BRABANTIA. - Brabantia tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. 6e jaargang nr. 11. november 1957.
K7578: BRABANTIA. - Brabantia tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. 7e jaargang nr. 10. oktober 1958.
K7577: BRABANTIA. - Brabantia tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. 7e jaargang nr. 9. september 1958.
R5405: BRABANTIA. - Hommage aan Gerard Knuvelder. Speciaalnummer.
B5389: BRABANTIA. - Brabantia tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. 1e jaargang nr. 1. 1952.
B5390: BRABANTIA. - Brabantia tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. 3e jaargang nr 5. sept.-oct. 1954.
B5391: BRABANTIA. - Brabantia tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra. 13e jaargang nr 1. februari 1964.
B6401: BRABANTIA. - Lode Roppe: De ommekeer in de Belgisch Limburgse Kempen. J. Houben: Limburg, een gebied van overgang. R. de Vos: Het cultureel beleid in de provincie Antwerpen. J. de Quay: Het verleden van Brabant geeft vertrouwen voor zijn toekomst. A. van Duinkerken: Literatuurprijzen der gemeente Hilvarenbeek. M. v.d. Griendt: Brabantse Kunstenaars.
B6403: BRABANTIA. - P. van Vlijmen: Brabantse belangen de monumenten. A. van Duinkerken: Juryrapport Literatuurprijs Hilvarenbeek 1965. R. Gossink: De ring, verhaal. J. van Laarhoven: Agglomeratie Eindhoven. C. Swinkels: Gedicht. F. van de Ven: Brabantica-aanwinsten Genootschapsbibliotheek.
B6404: BRABANTIA. - H. Verwiel: Bouwen in Tilburg. K. Meeuwesse: Toespraak Anton van Duinkerken bij de viering van zijn vijfentwintigjarige professoraat. A. van Duinkerken: Kweekgrond voor rederijkers. F. Sarneel: Brabantse schrijvers, tussen Coolen en Wolkers: Geert van Beek. H. Camps: Het boek van Albert Delahaye.
B6406: BRABANTIA. - Tien jaar T.H. Eindhoven. Brabantse klokken gietkunst. Driemaal Hilvarenbeek. Winterfoto. Jeroen Bosch t.g.v. de 450ste gedenkdag van zijn sterven. Het woordenboek van de Brabantse dialecten.
B6407: BRABANTIA. - G. Knuvelder: Anton van Duinkerken. J. v.d. Vaart: De Westtoren van de Bossche Sint-Janskerk. A. Janssens: Het bezoek, verhaal. F. Babylon: Expansie van Eindhoven, gedichten.
B6409: BRABANTIA. - F. Vercammen: Jan Sluijters, een herdenkingswoord bij zijn sterven. A. van Duinkerken: Groot-Kempische cultuurdagen 1957. Brabantse kunstenaars: A. Juriaan Zoetmulder, roman- en toneelschrijver. Noord-Brabants oudste geschiedenis.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

5/30