Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
K2012: BEKKERING, HARRY. - Veroverde traditie. De poeticale opvattingen van S. Vestdijk.
L2223: BEKKERING, HARRY. - Orpheus en Euridice in Vlaanderen. Een beschouwing over Klaaglied om Agnes van Marnix Gijsen.
B4011: BEKKERING, HARRY (RED.). - Thema's voor een humanist. Opstellen voor Kees Fens.
R9926: BEKKERING, HARRY. (RED.). - De hele Bibelebontse berg. De geschiedenis van het kinderboek in Nederland & Vlaanderen van de Middeleeuwen tot heden.
B3809: BEKKERS, L. / P. BAUDSON. - Hilde van Sumere.
L7475: BEKS, MAARTEN & TOM GITSELS. - Een eeuwige zondag. Wandelingen door het land van Nicolaas Beets t.g.v. de 150-ste verjaardag van de Camera Obscura.
M4297: BEL, JACQUELINE. - Nederlandse Literatuur in het Fin de Siecle. Een receptie-historisch overzicht van het proza tussen 1885-1900.
W8280: BELCAMPO. - Pandora's album.
T2871: BELCAMPO. - De verhalen van Belcampo.
M4738: BELCAMPO. - Tussen hemel en afgrond.
P0814: BELCAMPO. - Nieuwe verhalen van Belcampo.
R1151: BELCAMPO. - De zwerftocht van Belcampo.
T1385: BELCHER, GEORGE. - George Belcher his picture calendar 1940.
K1603: BELDER, J.L. (ED.). - Een portret-album van Maurice Gilliams. Vita Brevis.
R7089: BELDERBOS, D.A. - Kuieren, herinneringen aan mijn jeugd in Utrecht.
B4741: DIETSCHE WARANDE EN BELFORT. - Anton van Duinkerken nummer.
W8694: BELINFANTE, JUDITH. - Een glimp van de eeuwigheid. Miniaturen.
W2089: BELINFANTE,H.J. & P. BORST. - Vijf-en-twintig jaren boekdrukkersorganisatie in Nederland. Gedenkboek.
R0958: [SPINOZA] BELINFANTE, J. - Wie was Spinoza? Feit en fictie rond een zeventiende-eeuws denker.
B3922: BELINFANTE-DEKKER, MARTHA. - Vier gedichten.
H5921: BELKUM, HANS VAN / RENE DE BOER / C. BROUWER. (RED.). - Tussen schrijver en lezer. Een doorsnee van het boekenvak.
H6851: BELL, ALAN. - Port of London 1909-1934.
T6190: BELLA JR., S. DE LA. - Arbeidstijd en vacantie. Rede gehouden op het demonstratief congres van N.V.V. en S.D.A.P. te 's-Gravenhage op 13 september 1930.
T5030: BELLA JR., S. DE. - Ordening inplaats van Chaos.
T5875: BELLA JR., S. DE LA. - 40 uur geen langer arbeidsduur.
R7400: BELLA, S. DE LA. - Arbeidstijdverkorting en werkgelegenheid.
T4290: BELLA JR., S. DE LA. - Een eisch van urgentie; een wettelijk geregelde vacantie voor allen die in loondienst zijn.
B5155: BELLAMY, J. - Gezangen.
B6069: BELLAMY, J. - Gedichten. Twee deeltjes.
R8382: BELLAMY, J. [BELLAMIJ, J.]. - Jeugdige en nagelaten gedichen.
R3196: [BELLAMY}. - Mededelingen van de stichting Bellamy-boekenfonds. Drie afleveringen.
R7295: BELLAMY, EDW. - Gelijkheid voor allen. Nieuwe bewerking naar de Amerikaansche uitgave van "Equality" door H.N.
R0669: BELLAMY, EDWARD. - Looking backward 2000-1887.
R0668: BELLAMY, EDWARD. - Economische gelijkheid. Nieuwe vertaling van de Amerikaanse uitgave "Equality". [Gelijkheid voor allen].
R0672: BELLAMY, EDWARD. - De Gelijkenis van de Watertank. Teekeningen van C.J. v.d. Broek.
R0670: BELLAMY. - Economische gelijkheid, de eenige oplossing.
T9643: BELLAMY, JACOBUS. - Gedichten. Met inleiding en aantekeningen door P.J. Buijnsters.
R8841: BELLAMY. - Proeven voor het Verstand, den Smaak en het Hart.
T0979: [COHEN] BELLAMY, EDW. - In het jaar 2000. Volledige vertaling. Geautoriseerde uitgave.
T0980: [COHEN] BELLAMY, EDW. - In het jaar 2000. Volledige vertaling. Geautoriseerde uitgave.
T0744: HERMANCE VAN BELLE. - Katherina Boudewyns Het prieelken der gheestelyken wellusten. Met inleiding en aanteekeningen.
L1218: BELLEN, C. VAN. - Middeleeuws Individualisme.
L5175: BELLEN, E.C. - Middeleeuws Individualisme.
L4712: BELLEN, EISE C. VAN. - Les Origines du Melodrame.
H1640: BELLI, GIOCONDA. - Waslala. Memorie van toekomst. Vertaling Dick Bloemraad.
L7655: BELLOC, HILAIRE. - Richelieu.
R7261: BELLOC, HILAIRE. - Mr. Belloc still objects to Mr. Weel's Outline of History.
K6467: BELLOW, SAUL. - Naar Jeruzalem en terug. Een persoonlijk reisverslag. Vertaling Wim Gijsen.
M5864: BELLOW, SAUL. - Pluk de dag. Met een nawoord door Alfred Kazin. Vertaling Bob den Uyl.
T8909: BELLOW, SAUL. - Henderson de regenkoning. Vertaling L.Th. Lehmann.
T7525: BELONJE, J. - De Wieringerwaard uit het oud-archief van den polder 1597-1811.
K3041: BELPAIRE, M.E. - Gestalten in 't verleden.
L6025: BELPAIRE, M.E. - Het landleven in de letterkunde der XIXe eeuw.
K3036: BELPAIRE, M.E. - Kunst- en levensbeelden.
T7479: BELT, J.C. VAN DEN. - De Weermacht onzer buren.
K7662: BELTRAMETTI, FRANCO. - Oog in oog. Vertaling Harry Hoogstraten.
M5174: BEMMANN, HELGA. - Marlene Dietrich. Ihr Weg zum Chanson.
R1677: BEMMEL, HARRY CHR. VAN (ED.). - Catalogus van de handschriften aanwezig in de Bibliotheek Arnhem.
T9461: BEMMELEN, P. VAN. - De Grondwettelijke Meerderjarigheid van den Prins van Oranje op den leeftijd van achttien jaren.
T0102: BEN-GAVRIEL, M.Y. - Een huis in Praag. Vertaling Maurits Mok.
K7210: [BECKETT] BEN-ZVI, LINDA (ED.). - Women in Beckett. Performance and critical perspectives.
T4245: BENALI, ABDELKADER (ED.). - Belofte aan de wereld. Bloemlezing over het kind.
R4337: BENALI, ABDELKADER. - Berichten uit Maanzaad Stad.
L8259: BENALI, ABDELKADER. - Feldman en ik. Roman.
T5226: BENALI, ABDELKADER. - De dood van Iwan I.
R1529: BENALI, ABDELKADER. - De soefi.
R3182: BENALI, HIRSCH, JANSMA, JONGSTA E.A. - liefste, Apeetje! Jubileumgedichten.
T0037: BEND, J.G. VAN DER. - Het Spinozisme van Dr. J.D. Bierens de Haan. Mit einer ausführlichen Zusammenfassung in deutscher Sprache.
R6213: BEND, J.G. VAN DER. - Het Spinozisme van Dr. J.D. Bierens de Haan. Mit einer ausführlichen Zusammenfassung in deutscher Sprache.
R4273: BENDERS, G. - Over de uitvinding der boekdrukkunst.
R6256: BENDIEN, J. / A. HARRENSTEIN-SCHRADER. - Richtingen in de hedendaagsche schilderkunst.
B3882: BENDIEN, EVA. - Negentien honderd zes en vijftig - Negentien honderd zes en zeventig.
M0467: BENEDICT, BRAD. - Bluebook.
T7041: BENEDICTUS. - De Slavernij van het Militarisme.
R4901: BENKOVITZ, MIRIAM J. - Aubrey Beardsley. An account of his life.
L5617: BENN, E.J.P. - Bekentenissen van een kapitalist. Bewerkt door E.C. van Dorp.
L5333: BENNEKOM, KORS VAN (FOTO'S). - Ereronde. Een fotograaf en vijfentwintig schrijvers.
L9133: BENNETT, MARGOT. - Waar bleef het visje? Vertaling.
W8263: BENNETT, PAUL A. (ED.). - Books and Printing. A treasury for typophiles.
B7971: BENNETT, PAUL A. (ED.). - Books and Printing. A treasury for typophiles.
R0795: BENNINK JANSSONIUS, R. - De Dichtwerken. Eerste deel.
R8827: BENNINK, W.C. - Alberdingk Thijm kunst en karakter.
W2911: BENOIT, JACQUES. - Bescheiden solo, een keuze uit de poëzie.
H4682: BENOIT, JACQUES. - Nader dan mijn hart.
B2748: BENOIT, JACQUES. - Woord en tegenwoord. Verzen.
T8728: BENOIT, JACQUES. - Toegift. Vertaalde gedichten.
T8585: BENOIT, JACQUES. - Bezinning op het milieujaar.
H6689: BENOOT, EDGAR. - Gabriel Marcel.
R6746: BENS, ELS DE. - De Belgische dagbladpers onder Duitse censuur (1940-1944).
Y0468: BENSCHOP, W.J.M. - Eduard Wenckebach en de Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij als Baanbrekers voor de Openbare Telegrafie in Nederland.
M3251: BENSCHOP, NEL. - De vogel van het woord.
L3509: BENSCHOP, NEL. - Een open hand naar de hemel.
M3252: BENSCHOP, NEL. - Hemelboog & aardediep.
H1432: BENSCHOP, NEL. - Je ogen zijn zo vol licht. Illustraties Rob Lucas.
H1431: BENSCHOP, NEL. - Ontluikend wonder. Illustraties Reint de Jonge.
M3253: BENSCHOP, NEL. - Zo zag ik Hem.
B3222: BENSCHOP, DICK. / GEERT MAK. - Europa - kiezen en delen. / Voorbij de blanco spaties. Gevolgd door het gedicht: In vredesnaam van Jana Beranova.
T4880: BENSON, E.F. - Deutschland uber Allah.
B5707: BENTE, ED. - Hoe maakt de krant het?
T7949: BENTEIJN, J.M. - Volksleger?
T2255: BENTHEM, B. VAN. (RED.). - Boekzaal der Geheele Wereld. Geillustreerd Internationaal Tijdschrift voor Bibliographie, Film en Toneel. 3e jaargang 1927
R0556: BENTHEM VAN DEN BERGH, G. VAN. - De staat van geweld en andere essays.
M0668: BENTINCK, U.W. E.A. - Kabaal in Holland.
B2657: BENTLEY, E.L. - Bentley's Second Phrase Code.
T3631: MERCEDES-BENZ. - Mercedes-Benz Kalender 1938. Twee delen.
B4919: BENZAKOUR, DEELDER, KOMRIJ E.A. - Lof der Zotheid 2001 in gedichten.
T9578: BERAIL, H. - Programma omtrent het stichten eener Naamlooze Maatschappij ter aankweeking van de witte Moerbezieboom en tot de invoering van de Zijdeteelt in de Provincie Noord-Brabant.
H7624: BERANOVA, JANA / GERART KAMPHUIS TON LUITING. E.A. - Kunstenaars tegen ongelijkheid. poëzie en tekeningen.
T9006: BERANOVA, JANA. - Vinger van de tijd. Gedichten.
R1471: BERCKELAERS, F. (ED). - Het Overzicht. Collection complete 1921-1925.
K1307: BERCKENHAGEN, EKHART. - Berliner und Markische Glaser.
T3563: BERDEN, MARTIN. - De voorgeschiedenis van den Wereldoorlog volgens Engelsche lezing.
T1897: BERDJAJEW, NICOLAI. - Beteekenis en oorsprong van het Russische Communisme.Vertaling A. Koslowa.
T0834: BERDJAJEW, NICOLAJ. - Christendom en klassenstrijd. Vertaling N. van der Zeyde.
M3185: BERENBOOM, ALAIN. - Hollandse meiden. Vertaling Ernst van Altena.
H2056: BERENDS, LAMBIEK. - Het Parool 1940-1990.
T5503: BERENDS, G.J. - Schetsen uit het Noordbrabantsch Volksleven. De gevreesde rooverhoofdman Rinaldo Rinaldini. Het Nederlandsch Nomadenvolk.
L5942: BERENDSEN, ANNA A.J. - De Italiaansche meubelen van de Barok tot de Negentiende Eeuw.
L2774: BERENDSEN, ANNE. - Kunstschatten van Spanje.
R3217: BERENDSEN, ANNE. - Antiek in Nederland. Binnenhuis, meubelen, tapijten, koper, tin, zilver, glas, porcelein en aardewerk van 1450-1820.
M2163: BERENSON, BERNARD. - Homeless paintings of the Renaissance.
B3610: BERENSON, BERNARD. - De Italiaanse schilders van de Renaissance. Met 400 illustraties.
T7417: BERENTS, H. - Hugo de Groot en zijn Rechtsphilosophie.
L3421: BERES, PIERRE. - Livres modernes et contemporains. Textes images et reliures.
B1334: BERESTEYN, E.A. VAN. - Bijdragen tot de genealogie van het geslacht De Groot.
T9418: BERESTEYN, E.A. VAN. - Iconographie van Prins Willem I van Oranje. T.g.v. de herdenking van den vierhonderdsten geboortedag.
T8656: BERG, ARIE VAN DEN. - Mijn broertje kende nog geen kroos. Gedichten 1968-1970.
K7650: BERG, J. VAN DEN. - De anatomie van Nederland. Deel een.
H4502: BERG, ARIE VAN DEN. - Hondeleven.
L2782: BERG, ARIE VAN DEN. - Kikkers, muizen & nieskruid.
L0088: BERG, B. VAN DEN. - Enkele waarnemingen betreffende de zinsbouw in het Nederlands.
L1260: BERG, C.C. - De problematiek van het Bahas-Indonesia experiment.
L5830: BERG, C.C. - poëzie der herscheppende wetenschap. Beschouwingen over taalevolutie.
L6252: BERG, HETTY / T. WIJSENBEEK / E. FISCHER. (ED.) - Venter, Fabriqueur, Fabrikant. Joodse ondernemers en ondernemingen in Nederland 1796-1940.
P1997: BERG, J. VAN DEN / HAN LAMMERS / HARRY MULISCH - Zo is het.
P2741: BERG, JORIS VAN DEN. - Dertien in een dozijn. Een keuze uit de best geschreven en meest besproken interviews van het afgelopen jaar.
A0007: BERG, TON V.D. / MARIA BLOM / MR. A. DE GRAAFSTICHTING. - Tippelen voor dope. Levensverhalen van vrouwen in de heroineprostitutie.
M3254: BERG, CASPER VAN DEN. - Nacht en mes.
T0367: BERG, CORRY VAN DER E.A. - Flarden. Verzameling Revolutionaire poëzie.
L9083: BERG, J. V.D. (VERT). - De gehele wereld moet hun methoden weten!
B0162: BERG, ERIK VAN DEN (ED.). - Dagboek. 52 schrijvers over de wereld en zichzelf.
B0156: BERG, W. VAN DEN EN PETER VAN ZONNEVELD. (RED.). - Nederlandse literatuur van de negentiende eeuw. Twaalf verkenningen.
T5416: BERG, C. V.D. EN JAN ROMEIN. - De gilden viel ...en wat gebeurt er met de roebel.
T9441: BERG, G.S. VAN DEN. - Van blijde dingen toch het meest.
R9120: BERG, KAREL H.M. VAN DEN. - Ike Eisenhower. Voorwoord Prins Bernhard.
Y0072: BERG, L.W.C. VAN DEN. - Het Mohammedaansche Godsdienstonderwijs op Java en Madoera en de daarbij gebruikte Arabische Boeken.
T7884: BERG, M. VAN DEN. - Loonarbeid en het Vijfde Gebod. Een woord van critiek op Ds. Talma's brochure: "De vrijheid van den arbeidenden stand".
R6530: BERG, ARIE VAN DEN. - Hier komt Urbanus bij een hoer. Volk en volkslectuur in de achttiende-eeuwse Amsterdamse Nes.
T8690: BERG, RIEN VAN DEN. - Wakker. [gedichten]. Titel en samenstelling: Bart van der Griendt en Marielle Verhage.
W4158: BERG, J.H. VAN DEN. - Leven in meervoud. Een metabletisch onderzoek.
R9884: BERGE, H.C. TEN. - Een schrijver als grenskozak, F.C. Terborgh over zichzelf en zijn werk.
T1389: BERGE, WILLEM TEN. - De reiziger.
H9919: BERGE, H.C. TEN. - De jaren in Zeedorp. Een episodische vertelling.
A0859: BERGE, H.C. TEN. - Het geheim van een opgewekt humeur.
H0582: BERGE, H.C. TEN. - Aan Herman Gorter.
W3271: BERGE, H.C. TEN. - Canaletto en andere verhalen.
H7691: BERGE, H.C. TEN. - De witte sjamaan.
H4417: BERGE, H.C. TEN. - Een Italiaan in Zutphen. Novelle.
M9068: BERGE, H.C. TEN. - Een Italiaan in Zutphen. Novelle.
K2831: BERGE, H.C. TEN. - Levenstekens & doodssinjalen.
M7025: BERGE, H.C. TEN. - Personages.
M3257: BERGE, H.C. TEN. - Va-Banque.
K3733: BERGE, H.C. TEN. - Zelfportret met witte muts. Novelle.
L4136: BERGE, WILLEM TEN. - De reiziger.
K1981: BERGE-GERBAUD, MARIA VAN ET MAARTJE VERSCHEURE-NELISSEN. - Institut Neerlandais Paris 1957-1992.
W3205: BERGE, H.C. TEN. - Matglas.
L6924: BERGE, H.C. TEN. - Het meisje met de korte vlechten.
B3903: BERGE, DOMIEN TEN. - De hooggeleerde en zoetvloeiende dichter Jacob Cats.
R2203: BERGE, FRANK VAN DEN. - Flikkers en agressie. (Verslag leeronderzoek).
B8805: BERGE, H.C. TEN. - Blauwbaards ontwaken. Een verdraaide geschiedenis.
T4451: BERGE, H.C. TEN. - Het vertrapte mysterie. Gedichten.
R9234: BERGEN, J. VAN. - De kracht des gebeds. Een verhaal op waarheid gegrond.
R9233: BERGEN, J. VAN. - Ter elfder ure. Een verhaal op waarheid gegrond.
B2363: BERGEN, J. VAN EN H.A. POOLLAND. - Literama modern. 32 Besprekingen van Hedendaagse Nederlandse Letterkundige Werken.
B4082: BERGEN, J. VAN. - Gered uit grooten nood. Een verhaal, vrij bewerkt door J. van Bergen.
L9338: BERGENDAHL, A.A. - Gelegenheids- en andere gedichten onder het motto Geloof, Hoop en Liefde, eerbiedig opgedragen aan H.M. de Koningin der Nederlanden.
K6367: BERGER, EDSARD. - Een avond in termijnen. Gedichten.
K6368: BERGER, EDSARD. - Trieste wals. Indrukken 1960-1972.
H6788: BERGER, JOHN. - Sering en vlag. Bakerpraat over een stad. Vertaling Sjaak Commandeur.
L0138: BERGER, LUDWIG. - Eenheid door Oranje. Tooneelspel in vijf bedrijven (1660-1673). Met prologen en een epiloog van Anton van Duinkerken. Ingeleid door Eduard Verkade.
M3183: BERGER, YVES. - Het zuiden. Vertaling Max Nord.
B3439: BERGER, FRANZ. - Der ewig Schreitende. Eine Studie uber Gutenberg.
T7325: BERGER, J.A. - Werkloozenzorg.
T2861: BERGH, G. VAN DEN. - De ambtenarenwet: analyties verslag van een rede, op 2 Julie 1930 te 's-Gravenhage gehouden voor de Nederl. Bond van personeel in overheidsdienst.
R6791: BERGH VAN EYSINGA, H.W.PH.E. VAN DEN. - Het Bankroet van Religie en Christendom in de Moderne Maatschappij.
T9098: BERGH V. EIJSINGA, H. W. PH. E. V.D. - Mijn toetreden tot de S.D.A.P.
Y0411: BERGH, L.PH.C. VAN DEN. - Roman van Heinric en Margriete van Limborch. Gedicht door Heinric. Twee delen.
B9182: BERGH-HOOGTERP, LOUISE E. VAN DEN. - Goud- en zilversmeden te Utrechts in de late middeleeuwen. Twee delen.
H0501: [MULTATULI] BERGH VAN EYSINGA, J. VAN DEN. - Multatuli.
L1258: BERGH, G. VAN DEN. - Herziening der herziening.
K5787: BERGH, H. VAN DEN. - Cecco en de anti-Beatrice.
L0638: BERGH, HANS VAN DEN. - Een over Oranje of de Republiek der Nederlanden.
K8312: BERGH, HERMAN VAN DEN. - Een lente in de Levant. Reisbrieven.
M5472: BERGH, HERMAN VAN DEN. - Niet hier, niet heden.
K6650: BERGH, HERMAN VAN DEN. - Nieuwe tucht. Studien over litteratuur.
L2976: BERGH, HERMAN VAN DEN. - Nieuwe tucht. Studien over litteratuur.
H5595: BERGH, HERMAN VAN DEN. - Schip achter het boegbeeld. Over het werk van J. Slauerhoff (1898-1936).
W9224: BERGH, HERMAN VAN DEN. - Verzamelde gedichten.
M3042: BERGH, HERMAN VAN DEN. - Verzamelde gedichten. Bijeengebracht door W. Zoethout.
L4770: BERGH, L.PH.C. VAN DEN. - Register van Hollandsche en Zeeuwsche Oorkonden, die in de charterboeken van Van Mieris en Kluit ontbreken. Eerste afdeeling, tot het uitsterven van het Hollandsche Huis.
M5053: BERGH, REINOUT VAN DEN / TON HOMBURG / BAS VEREECKEN. - Living apart together. How cultures meet in a two-way street. / Ontmoeting tussen vier culturen.
T9932: BERGH, HERMAN VAN DEN. - Verzamelde gedichten.
L8797: BERGH, T. VAN DEN / H. GROENEWEGEN / TH. DE VRIES. - Drie essays naar aanleiding van de Multatuliprijs, de Herman Gorterprijs en de Busken Huetprijs.
L8201: BERGH, L.PH.C. VAN DEN. - Handboek der Middel-Nederlandsche Geographie, naar de bronnen bewerkt.
B1906: BERGH, L.PH.C. EN JAMES DE FREMERY. - Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot het einde van het Hollandsche Huis (1299). + Supplement.
B2728: BERGH, G. VAN DEN. - Ruimtevaart of luchtkasteel?
B5115: [BOLLAND] BERGH, A.J. VAN DEN. - Verstandig misverstand. Kritiek van den 'Open Brief' van Prof. Dr. G. Jelgersma contra Prof. G.J.P.J. Bolland.
T6648: BERGH, G. VAN DEN. - De wettelijke bepalingen omtrent de verkiezing van de tijdelijke gemeenteraden.
R4698: BERGH VAN EYSINGA, H.W.PH.E. VAN DEN. - De aristokratie van het socialisme.
W7894: BERGH, HERMAN VAN DEN. - De spiegel, gedichten. Met een inleiding door D.A.M. Binnendijk.
B9783: BERGH, S.J. VAN DEN EN W.M. LOGEMAN. - Familie Magazijn. Zedelijke lectuur van uitspanning tevens tot verspreiding van nuttige kundigheden.
T3253: BERGH VAN EYSINGA, H.W.PH.E. VAN DEN. - Opstanding. Paasch-toespraak.
R3621: BERGH, LODE VAN DEN, ADA DEPREZ EN JOZEF SMEYERS. - Nederduitsche Letteroefeningen 1833-1834. Bydragen der Gazette van Gend voor Letteren, Kunsten en Wetenschappen 1836-1839. Kunst- en Letterblad 1840-1845.
T7606: BERGH, L.PH.C. VAN DEN. - 's-Gravenhaagsche bijzonderheden.
R3187: BERGH, REINOUT VAN DEN E.A. (EDS.). - Tilt. Bredaphoto: International Photo Festival.
B9541: [MULTATULI] BERGH VAN EYSINGA, J. VAN DEN. - Multatuli.
T4018: BERGH VAN EIJSINGA, H.W.PH.E. VAN DEN. - De Religieuse Socialisten. Rede uitgesproken in de Broederenkerk te Zutphen.
K6338: BERGH, HERMAN VAN DEN. - Stenen tijdperk. Gedichten.
T1587: BERGH, G. VAN DEN. - De Demokratische Staat en de Demokratische Partijen. Afscheidsrede uitgesproken op 2 juli 1960.
T1821: BERGH, LUCIE MARGARETHA VAN DEN. - De Belgiese Wet van 15 mei 1912 op de kinderbescherming, met de Nederlandse kinderwetten vergeleken.
R8236: BERGH, L.PH.C. VAN DEN. - Grondtrekken der Nederlandsche Zegel- en Wapenkunde.
K4409: BERGHE, G. VANDEN. - De hedendaagse Chinese Letterkunde. Deel I: Achtergrond, evolutie en perspectief.
B1355: BERGHOFF, STEPHAN. - De schoone tijd der jonge liefde.
T1278: BERGHUIJS, H.B. - Geschiedenis der Doopsgezinde Gemeente te Utrecht.
H9216: BERGHUIS, HANS. - Drie vrouwen.
K7714: BERGHUIS, HANS. - Tweehonderd coplas zoals Spanje ze zingt.
R4220: BERGHUIS, HANS. - Postpapier voor Nigra. Briefgedichten.
L2323: BERGMAN, R.A.M. - Over anthropologie.
L9979: BERGMANN, GEORGE K.L. - Gedenkschriften.
L3984: BERGOUNIOUX, PIERRE. - Het roze huis. Vertaald door Marianne Kaas.
R3169: BERGOUNIOUX, PIERRE. - Dat waren wij. Vertaald door Marianne Kaas.
R3168: BERGOUNIOUX, PIERRE. - De komst van de tijd. Vertaling Marianne Kaas.
B4386: BERGSMA, TH. V. - De school-quaestie. Open brief aan het Ministerie, de Leden der 1ste en 2de Kamer en het Schooltoezicht.
B6085: BERGSMA, J. - A.G. Hamel 17 januari 1842 - 15 april 1907.
B0932: BERGVELT-BREEDT BRUYN, MARTJE. - Twee inleidingen van Frans Coenen bij zijn Studien van de Tachtiger Beweging.
W9599: BERK, MARJAN. - Gezonde lucht.
K1622: BERK, MARJAN. - Memoires van een dame uit de goot van het amusement.
T1610: BERKEL, BENIEN VAN. - Tobie Goedewaagen (1895 - 1980). Een onverbeterlijke nationaalsocialist.
W9478: BERKEL, KLAAS VAN. - Dijksterhuis. Een biografie.
R6343: BERKEL, K. VAN, M.J. VAN LIEBURG, H.A.M. SNELDERS. - Spiegelbeeld der wetenschap. Het Genootschap ter Bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde, 1790-1990.
L8223: BERKELMANS, FRANS. - Kwatrijnen, sonnetten & kleengedichtjes. Over drie genrebundels van Ida Gerhardt.
L9224: BERKEN, TINE VAN. - Van een grootmoeder en zeven kleinkinderen.
M4412: BERKHOF, ASTER. - Happy Town. Roman.
T7376: BERKHOUT, H.N.P.J. - Register op de parochien, altaren, vicarieen en de bedienaars zooals die voorkomen in de middeleeuwsche rekeningen van den officiaal des aartsdiakens van den Utrechtschen Dom. 2de deel: Amstellandia. Met een voorrede van W. Nolet.
L6973: BERKHOUT, ADRANUS P. - Biedermeier und poetischer Realismus. Stilistische Beobachtungen uber Werke von Grillparzer, Morike, Stifter, Hebbel und Ludwig.
L9670: BERKMAN, ALEXANDER. - Gevangenisherinneringen van een anarchist. Vertaling Tinke Davids.
B2918: BERKUM, A. VAN. (ED.). - Parthonopeus van Bloys.
B9568: BERKUM, ANTON VAN. - De Middelnederlandsche bewerking van den Parthonopeus-roman en hare verhouding tot het Oudfransche origineel.
Y0467: BERLAGE, H.P. - Het Pantheon der Menschheid. Afbeeldingen der ontwerpen. Met een bijschrift in verzen door Henriette Roland Holst van der Schalk.
W7810: BERLAGE, H.P. - Een drietal lezingen in Amerika gehouden door H.P. Berlage bouwmeester te Amsterdam.
M5165: BERLAGE, H.P. - Grundlagen & Entwicklung der Architektur. Vier Vortrage gehalten im Kunstgewerbemuseum zu Zurich.
R5709: BERLAGE, H.P. - Over de waarschijnlijke ontwikkeling der architektuur.
R9373: BERLAGE, PEK, J.E. VAN DER E.A. - Voordrachten over Bouwkunst nrs: 1 t/m 7; Pek: Over het begrip en het wezen der bouwkunst. 2: Kromhout: Mahomedaansche kunst. 3: Lelimen: Klassieke Bouwkunst. 4: Cuypers: Middeleeuwsche bouwkunst. 5: Weissman: Renaissance. 6: Walenkamp: Over hedendaagsche en toekomstige bouwkunst. Berlage: Slotvoordracht samenvatting.
H6901: BERLINGER, SE'EV & ZWI SILBERSTEIN. - Flowers of Israel / Fleurs D'Israel. Twenty five wild flowers / Vingt cinq fleurs des champs.
R4166: BERLINGER, E. E.A. - Opstellen. Opperrabbijn L. Vorst, aangeboden ter gelegenheid van zijn installatie.
R5672: BERMAN, WALLACE. - Support the Revolution.
B4595: BERNARD, FRANCOIS, C.H.B. BOOT, LOUIS BRESSON ET AL. - La Hollande. Geographique, ethnologique, politique et administrative, religieuse, economique, litteraire, artistique, scientifique, historique, coloniale, etc.
W0002: BERNARD, GEORGES. - Tendances actuelles de la reliure d'art dans le Benelux / Actuele tendensen van het kunstboekbinden de Benelux.
H6771: BERNARDUS, H. - Godtvrughtighe oeffeninghe tot de lidtmaeten vanden ghekruysten Jesus.
R4955: AL, BERNARDUS S. A. - De mannelijke en de vrouwelijke godheid van de boomcultus in de Minoische godsdienst.
H5056: BERNDSEN, F.A.H. EN J.A. MOOIJ (EDS.). - Dit is de vreugd die langer duurt.... Opstellen aangeboden aan W. Blok t.g.v. zijn afscheid als hoogleraar in de Nederlandse letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
L2402: BERNER, ELSE. - Klange aus Holland.
Y0219: BERNERI, CAMILLO. - Delitto e superstizione e il culto dei santi.
K7698: BERNET KEMPERS, K.PH. - Jamisatie. Voorstel tot een nieuwe nomenclatuur in de muziek.
B7057: BERNET KEMPERS, A.J. & P.J. MEERTENS. - Vriendenboek voor A.J. Bernet Kempers. Aangeboden door de Vereniging Vrienden van het Nederlands Openluchtmuseum t.g.v. zijn afscheid van het museum.
B4143: BERNIERES, LOUIS DE. - Kapitein Corelli's mandoline. Vertaling Tinke Davids.
L2135: BERNIERES, LOUIS DE. - De rooie hond. Een Australisch verhaal. Vertaald door Mea Flothuis. Met tekeningen van Alan Baker.
H9492: BERNLEF, J. - Rondom een gat. Een winterboek.
L3500: BERNLEF, J / G. BRANDS / K. SCHIPPERS. - Barbarberalfabet.
K6090: BERNLEF, J. - De taal van het hart. Een alfabet.
H3249: BERNLEF, J. - Doorgaande reizigers.
K5526: BERNLEF, J. - Ga jij de klas maar uit! Informatie over de Nederlandse literatuur na 1945. Samengesteld door J. Bernlef.
P1954: BERNLEF, J. - Het komplot, verhalen.
W3323: BERNLEF, J. - Het testament van de Vliegende Hollander, gevonden op een vliegveld en bevattende 16 liederen, in modern Nederlands overgezet.
M0343: BERNLEF, J. - Morene.
K5635: BERNLEF, J. - Publiek geheim.
L1111: BERNLEF, J. - Vallende ster. Novelle.
M8634: BERNLEF, J. - Vallende ster. Novelle.
K4642: BERNLEF, J. & K. SCHIPPERS. - Wat zij bedoelen.
H0853: BERNLEF, J. / J. CREMER / H. RUEBSAMEN / J. V.D. WETERING. - De zesde deur.
L7940: BERNLEF. - Op slot.
B2829: BERNLEF, J. - Tegenliggers. Portretten en herinneringen.
B4356: BERNLEF, J. - Hondedromen. Verhalen.
T8446: BERNLEF, J. - Alfabet op de rug gezien. poëzievertalingen.
B6660: BERNLEF, J. - De overwinning. Het verslag van een nederlaag.
R8752: BERNLEF, J. - Kokkels. Gedichten.
K6551: BERNLEF, J. - Van zes een jaar. Zes verhalen van zes auteurs over zes jaren met zes illustraties van zes tekenaars.
R3249: BERNLEF, J. - De onzichtbare jongen.
M6175: BERNLEF, J. - Cellojaren. Verhalen.
T0873: BERNLEF, J. - Dit verheugd verval.
K2492: BERNLEF. - Verbroken zwijgen. Verhalen.
R9760: BERNLEF. - Geleende levens.
T7431: BERNSTEIN, EDUARD. - Volkerbund oder Staatenbund. Eine Untersuchung.
R9735: BERNSTEIN, EDUARD. - De Werkstaking. Haar wezen en resultaten. Vertaald en aangevuld door W.H. Vliegen.
H9773: BERNSTEIN, RICHARD. - Mega-Star. Introduction by Paloma Picasso. Text by Andre Leon Talley. Book design by Lester Glassner.
L3792: BERNUS, ALEXANDER FREIHERR VON. - Guingamor der getreue Eckart. Zwei Dramen.
L3280: BERNUS, ALEXANDER VON. - Aus Welt und Uberwelt. Ausgewahlte Gedichte.
L3281: BERNUS, ALEXANDER VON. - Weltgesang. Ein Gedichtwerk.
T6913: EEN BEROEPSPOFFICIER. - Wij officieren... (waarom het officierskader verloopt). Opgedragen aan alle militaire autoriteiten.
A0567: BERRILL, N.J. - Zin en ontstaan der seksen in de natuur. Vertaling J.E. Breijer onder medewerking en met een voorwoord vooraf van A.F.J. Portielje.
M9327: BERRINGTON, B.S. (ED.). - Poetic Gems from Shakespere till the present day.
T3575: BERTEN, BERT. - De nieuwe geest in onze beweging. A.J.C.
B5813: BERTHOLD. - Berthold Fototype exklusiv Probe. Issue numbers: 003, 004, 005, 006, 007, 008, 011, 012, 015, 016, 017, 018, 020 and (no issue-nr): Jersey.
B5814: BERTHOLD. - Berthold Ubersicht Synopsis Synoptique 1988. (Specimens).
B5815: BERTHOLD. - Berthold Fototypes: Magnum 36 bis 60 Punkt.
B5816: BERTHOLD. - Berthold Fototypes. Body Types Supplement Neue Schriften IV, 1981.
B5817: BERTHOLD. - Berthold Fototypes. Body Types Supplement Neue Schriften V, 1981.
B5818: BERTHOLD. - Berthold Fototypes. Body Types Supplement Neue Schriften VI, 1981.
B5819: BERTHOLD. - Berthold Fototypes. Body Types. Supplement Neue Schriften VII, 1982.
B5820: BERTHOLD. - Berthold Fototypes. Body Types Supplement Nachtrag I zur Synopsis 1982/1983.
B5821: BERTHOLD. - Berthold Fototypes. Body Types Nachtrag I zur Schriften-Ubersicht 1984. Supplement I to Synopsis 1984.
T3289: BERTHOLD, WERNER (ED.). - Exil-Literatur 1933-1945. Eine Ausstellung aus Beständen der Deutschen Bibliothek, Frankfurt am Main. (Sammlung Exil-Literatur).
Y0242: [LETTERPROEF] BERTHOLD. - Berthold fototype exklusiv Probe. Issue numbers: 001 - 010 : Comenius (Zapf), LoType (Louis Oppenheim & Erik Spiekermann), Poppl-Pontifex, Seneca, Caslon Buch, Quadriga Antiqua, Baskerville Book, Walbaum Standard, Poppl Laudatio, Berthold Imago.
L8739: BERTIERI, RAFFAELO. - L' Arte di Giambattiste Bodoni.
L2324: BERTLING, C.T. - Sociale werkelijkheid bij primitieven.
L5529: BERTLING, C.T. - Sociale werkelijkheid bij primitieven.
L5988: BERTRAND, ALOYSIUS. - Gaspard de la Nuit. Fantasieen in de trant van Rembrandt en Callot. Vertaald door Hans van Pinxteren.
M8079: BERVOETS, JAN ANTOON ADAM. - Alexander Ver Heull (1822-1897). Een levensbeschrijving.
W7442: BERVOETS, JAN. - Alexander Ver Heull (1822-1897). Een levensbeschrijving.
B3818: BERVOETS, FRED. - Fred Bervoets: Schilderijen en Grafiek.
R1105: BERVOETS, FRED. - Fred Bervoets.
T2414: BES, GERARD. - Hans Lodeizen 1924-1950. Liever liefde dan gedichten.
L5103: BESANCON, JACQUES B. - Essai sur le theatre d'Henry Bataille.
T7262: BESANT, ANNIE / D. ALBERS / J. DE JAGER E.A. - Theosofie en het maatschappelijk vraagstuk 1e bundel. Meegebonden: Lady Emily Lutyens: De roeping der moeder. Georges Chevrier: Waarom ik de theosophie verlaten heb. George Chevrier: L'eglise et la theosophie.
L6281: BESIER, AUGUSTUS A.A. - Specimen juris publici de Juris Placeti Historia in Belgio.
R4806: BESIER, F.J.J. - Bij Gerretsons Vijfentwintig-jarig hoogleraarschap. Met proeve ener bibliographie.
K6736: BESNARD, ALBERT. - Drama.
T0107: BESNARD, ALBERT. - Opstand en wroeging. Gedichten. Met een voorrede door J.C. Bloem.
B5516: BESNARD, ALBERT. - Opstand en wroeging. Gedichten. Met een voorrede door J.C. Bloem.
W7549: BESSELAAR, HERMAN. - Het "Oude Werelt" proces. Novelle.
H4777: BESSELAAR, HERMAN. - Molens van Nederland.
R5492: BESSELAAR, HERMAN. - Het licht der lamplantaren. Kleine geschiedenis van de straatverlichting.
B6960: BESSON, PATRICK. - De familie Braban. Vertaling Annelies Konijnenbelt.
T5366: BESSON, GEORGE. - La Photographie Francaise.
R1388: BESSON, PHILIPPE. - Een onbewaakt ogenblik. Vertaling Martine Woudt.
L3872: BESTEN, AD. DEN (ED). - Witboek voor een vijftiger.
K7470: BESTEN, AD DEN. - Ik Uw dichter. Een hoofd-stuk uit de immanente poetica van de dichters van '50.
H6651: BESTEN, AD, JAN DOELMAN, LEENDERT-JAN PARLEVLIET. (ED.). - Leven in zinsverband. Over werk van Willem Barnard, Guillaume van der Graft.
K4055: BESTEN, AD. DEN (ED.). - Stroomgebied. Een bloemlezing uit de poëzie van de na-oorlogse dichtergeneratie. Samengesteld door Ad. den Besten.
L4026: BESTEN, AD. DEN (ED.). - Stroomgebied. Een bloemlezing uit de poëzie van de na-oorlogse dichtergeneratie. Samengesteld door Ad. den Besten.
T0856: BESTEN, ADRIANUS C. DEN. - Wilhelmus van Nassouwe. Het gedicht en zijn dichter.
L6334: BESTEN, AD. DEN. - Dubbel leven. Sonnetten.
B4544: BESTEN, AD. DEN. - Stroomgebied. Een inleiding tot de poëzie van de na-oorlogse dichtergeneratie.
T8140: BESTEN, AD DEN. - Loflied voor tegenstem, een bundel liedteksten.
T8141: BESTEN, AD. DEN. - Tegen mijn verlies.
L0098: [HEEROMA, K.]. BESTEN, AD / P. BLOK / JO DAAN. E.V.A. - Zijn akker is de taal.
B8205: BESTEN, AD. DEN. - De muze en het meisje. Een bloemlezing van verzen.
R5016: BESTEN, AD. DEN. - Wilhelmus van Nassouwe. Het gedicht en zijn dichter.
B3491: BESTERMAN, THEODORE. - The beginnings of systematic bibliography.
T1187: HET BESTUUR. - Een wegwijzer voor den ongeloovigen Nederlander. Jaargang 1927-1928.
R8407: BESUIJEN, K.P.W. - De Kooperatie en de Oorlog.
R8406: BESUIJEN, K.P.W. - Op bezoek. Propaganda-brochure voor de Arbeiders-Cooperatie.
R4658: BESUIJEN, K.P.W. - De leugen der Sociaal-Democratie? Geschreven n.a.v. een brochuretje van den heer J. Kramer te Leeuwarden, waarin deze meent te behandelen het onderwerp: Godsdienst en Socialisme.
T5516: BETEL, G. - De Woeker in het Volkscredietwezen te Amsterdam.
R6155: BETH, E.W. - De strekking en het bestaansrecht der metaphisica in verband met de toekomst der wijsbegeerte.
R6154: BETH, EVERT WILLEM. - Rede en aanschouwing in de wiskunde.
T2949: BETH, E.W. & FREUDENTHAL, HANS. - Nieuwentyt's significance for the philosophy of science. & Niewentijt und der teleologische Gottesbeweis.
T7686: BETH, E.W. - De betekenis van de wijsbegeerte der exacte wetenschappen als universitair studievak en als terrein van wetenschappelijk onderzoek.
B6709: BETLEM, GUUS. - Reinders' elf. Een vrolijk voetbal-verhaal.
R4369: BETLEY, J.A. - Belgium and Poland in international relations 1830-1831.
Y0046: BETRAND, VICTOR. - Levende Hand-Schaduwbeelden.
R6808: BETSY. - Vrij en Blij. Voor het jonge Nederland. Op het Eeuwfeest van Neerlands herstelde Onafhankelijkheid 1813 Nov. 1913.
T2967: BETSY. - De vreugd ten top! Een herinnering aan de blijde Septemberdagen van 1898. Voor het Jonge Nederland.
T0541: [SPINOZA] BETZ, H.J. - Spinoza en de vrijheid. Eenige bedenkingen tegen de Spinoza-studie van den heer J.H. Gunning Jr.
T0540: [SPINOZA] BETZ, H.J. - Spinoza en Kant.
R2434: BEUGEL, INA VAN DER. E.A. - Honderd Vijftig Jaar Van Benthem & Jutting.
R4278: BEUGEL, INA VAN DER. - Welkome wenken voor wie bloemen wil schenken.
W0249: BEUGEL, E.H. VAN DER / M.C. BRANDS E.A. - Te beginnen bij Nederland. Opstellen over oorlog en vrede.
B7793: BEUGHEM, A.-E. VAN. - Johan Michel Dautzenberg 1808-1869. Schets van zijn strijd op taal-- en letterkundig gebied.
T7959: KLAROEN EN BEUKELAAR. - Inhoud: Het Conflict in de Anti-Revolutionaire Partij. Op weg naar den Industriestaat. Boekaankondiging. Bijbelkennis van De Residentiebode.
T9061: BEUKEN, W.H. - Dichters der Middeleeuwen. Bloemlezing uit de Katholieke poëzie. Inleiding Anton van Duinkerken.
L5135: BEUKEN, J.H.A. - De Hanze en Vlaanderen.
H3003: BEUKEN, W.H. - Ruusbroec en de middeleeuwse mystiek.
M7974: BEUKEN, W.H. (ED.). - Vanden levene ons heren. Deel I De teksten. Deel II [Inleiding en toelichting]. Avec un résumé en français.
R7757: BEUKER, HAN / A. DE KLOEK-BEUKER. - Caravellis Fox-Trot.
T1513: BEUKERS, F.M. - Wat nu? Enkele beschouwingen omtrent de toekomstige taak van Regeering en Politieke Partijen. Uitgegeven in het vrijheidsjaar 1945.
R0949: BEUKERS, HALCO. - Op een rij gezet. Een handleiding over fotografisch zetten.
R6310: BEULE, NADYA DE. - Het Belgisch Trotskisme. De geschiedenis van een groep oppositionele kommunisten 1925-1940. Inleiding Herman Balthazar.
L3785: BEULENS, B. / L. BIJNEN / R. GROENEWEG. E.A. - Antoon Coolen 1897 - 1961. Lezingenbundel met teksten over Antoon Coolen. Symposium bij gelegenheid van honderdste geboortedag.
B6852: BEULENS, BERT. - Antoon Coolen 1897-1961. Artikelen, gedichten en foto's bijeengebracht en ingeleid.
T5852: BEUMER, E.J. - Het ministerie-Heemskerk en de sociale wetgeving.
T3388: BEUNINGEN, P. TH. - Wilhelmus Lindanus als Inquisiteur en Bisschop.
L8930: BEUNJE, HENK DE. - Pop.
L6232: BEUNKE, H.E. - Walchersche vertellingen. Schetsen en Novellen.
R6742: BEURDEN, A.F. VAN. - De edele Klokkengieterskunst.
R5785: BEURDEN, A.F. VAN. - Rechten en voorrechten van Roermond XIVe - XVIe eeuw. Naar de brieven in het Stadsarchief.
H4805: BEURSKENS, HUUB. - Cirkelgang.
H6473: BEURSKENS, HUUB. - De verloving. Novelle.
K7251: BEURSKENS, HUUB. - Leila. Roman.
P2681: BEURSKENS, HUUB. - Schrijver zonder stoel. Essays.
L0950: BEURSKENS, HUUB. - Sensibilimente. Verhalen.
L4211: BEURSKENS, HUUB. - Slapende hazen. Verhalen.
H1900: BEURSKENS, HUUB. - Suikerpruimen gevolgd door Het lam. Twee romans.
M1159: BEURSKENS, HUUB. - Vergat het meisje haar badtas maar.
L6551: BEURSKENS, HUUB. - Duivenhart. Een complex.
T8187: BEURSKENS, HUUB. - Hollandse wei en andere gedichten.
R1082: BEURSKENS, HUUB. - Noordzeepalmen.
R5183: BEURSKENS, HUUB. - De leguaan.
H9489: BEURSKENS, HUUB, WIEL KUSTERS, LAURENCE VANCREVEL. - Alles voor niets. Hommages aan Jan. G. Elburg.
T8759: BEURSKENS, HUUB. - Aangod en de afmens. Gedichten.
L4884: BEUSEKOM, GERRIT VAN. - Over de orientatie van de Bijenwolf. (Philanthus triangulum Fabr.).
L9247: BEUSEKOM, GERRIT VAN. - Over de orientatie van de Bijenwolf. (Philanthus triangulum Fabr.).
B5046: BEUSEKOM, H.G. VAN. - Gandhi de tragische figuur.
B8204: BEUSEKOM, WILLEM VAN. - De muze op school. Een bloemlezing van gedichten betrekking hebbend op school en dus op het leven.
K0383: [ERASMUS] BEUTH, LODEWIJK S. - Erasmus herleeft. Naar een nieuwe renaissance. Met een voorwoord van A.G. den Haan.
T3583: BEUZEMAKER, KO. - De Bolsjewiki in de wereldoorlog en de sociaal-democratie in de huidige oorlog. Met vele andere artikelen.
T3582: BEUZEMAKER, KO. - De tweede imperialistische oorlog, de politiek van de S.-U. en de taak der arbeidersklasse. Met vele andere artikelen.
T3584: BEUZEMAKER, KO. / ANDRE MARTY. - Nog eens: Het karakter van de huidige oorlog. / De toestand in Frankrijk. Met vele andere artikelen.
T9424: BEVEL, P.W. - Ontboezeming. T.g.v. het vijfentwintig-jarig jubelfeest der troonsbestijging van Hollandsch innig geliefden vorst Willem III.
R5782: BEVEREN, PETER VAN. - Een wandeling door Zieriksee.
R3624: BEVERSLUIS, MARTIEN. - Ballade van Spanje. Illustraties Willem V. Schaik. Voorwoord P. van Wijnen.
T0817: BEVERSLUIS, MARTIEN. - De ruitentikker.
R5811: BEVERSLUIS, MARTIEN. - Brandende Woorden uit Duitschland. Vertaald en bewerkt door Martien Beversluis, met bandteekening van Melle en 2 illustraties van Kathe Kollwitz.
T0836: BEVERSLUIS, MARTIEN. - De ruitentikker.
R5085: BEVERSLUIS, MARTIEN. - De Witte Bloem.
B5043: BEVERSLUIS, MARTIEN. (ED.). - Vive le Geus. Een bloemlezing Geuzenliederen.
R3625: BEVERSLUIS, MARTIEN. - De Brood-wee Melodie.
T1979: BEVERSLUIS, MARTIEN. - Liederen van den Arbeid.
R5908: BEVERSLUIS, MARTIEN. - Verzamelen. Gedichten.
R5909: BEVERSLUIS, MARTIEN (ED.). - Wilde loten. Bloemlezing uit geschrapt werk van K. Capek, Ilja Ehrenburg, Prof. Alb. Einstein, Emil Ginkel, Maxim Gorki, A. Habaru, Bruno Jasienski, I.H. Leopold, A. Rosenfeld, Upton Sinclair, Kurt Tucholsky, I.J. Vondel, Micuel Zamacois.
R6433: BEVERSLUIS, MARTIEN. - Kaarten op tafel! Mijn schorsing bij de V.A.R.A.
R3626: BEVERSLUIS, MARTIEN. - De dolende soldaat. Een radio-treurspel in 3 bedrijven.
B5044: BEVERSLUIS, MARTIEN. - De Arke Noachs. Diersatyren. Vrij naar het Fransch van Michuel Zamacois.
R5810: BEVERSLUIS, MARTIEN. - Negerliederen. Vertaald, bewerkt en geschreven door Martien Beversluis. Met bandteekening en illustraties van Melle.
T9803: BEVERSLUIS, MARTIEN. - Genoch? Wirken fen Martien Beversluis ut syn Aanklacht.
T5374: BEVERSLUIS, M. - De val van Dr. A. Kuyper een zegen voor ons land en volk.
R8247: BEVERSLUIS, MARTIEN. - De brug die noord en zuid vereent. Geinspireerd door den bouw van de nieuwe brug aan den Moerdijk.
T5630: BEVILACQUA, ENR. - Lino van Parma. Een leven onder misdaad en armoede. Ingeleid W. Pompe. Vertaling W. Buve.
K2458: BEYAERT, MARC. - Opkomst en bloei van de Gentse Rederijkerskamer Marien Theeren.
R3651: BEYAERT, KAREL. - Helpt u zelve, zoo helpt u God. Wat de werkman vor het heropbeuren van zijnen toestand zelve doen moet. Een woord aan de werklieden en aan dezen die den werkman beminnen.
R5236: BEYEN, ROLAND. - Bibliographie de Michel de Ghelderode.
L7893: BEYEN, J.W. - L'Influence de l'esprit Latin sur un pays nordique.
R0999: BEYEN V.D. BORGH, M. - Straf.
R7289: BEYEN, MARNIX. - Held voor alle werk. De vele gedaanten van Tijl Uilenspiegel.
T9251: BEYER, FERDINAND. - God save the Queen. (Hymne national anglais). Vaderlands-Lieder nr. 18. Chants partriotiques fur das piano forte.
T9252: BEYER, FERDINAND. - La Brabanconne. (Belgisches nationallied). Vaderlands-lieder nr. 4. Chants partriotiques fur das piano forte.
T9215: BEYER, FERD. - Hollandische Volkslieder. Chants Patriotiques. Fur das Piano-Forte.
R1714: BEYERLING, MAGDALENE (ED.). - Das Papier und sein Zeichen.
T0400: BEYMA THOEKINGMA, S.W.H.A. VAN. - Bijdrage tot de beschouwing van onderhoudpligtigheid, betrekkelijk uitdieping en slatting van openbare vaarwaters in Friesland inzonderheid met betrekking tot de Leeuwarder-Harlinger Trekvaart.
L8224: BEYSTERVELDT, A.A. VAN. - Repercussions du souci de la purete de sang sur la conception de l'honneur dans la 'Comedia Nueva' Espagnole.
R7742: BEZEMER, K.W.L. - Verdreven doch niet verslagen.Verdere verrichtingen der Koninklijke Marine in in de Tweede Wereldoorlog.
L0174: BEZEMER, F. - F. Bezemer. Tekeningen.
L2332: BEZEMER, J.W. - Dorpsgemeenschap en collectief bedrijf in Rusland.
W0248: BEZEMER, J.W. / J.L. HELDRING / K. V.H. REVE. - De achtertuin van Nederland. Opstellen over buitenlandse politiek.
H8691: BEZEMER, K.W.L. (ED.). - De luchtweg Amsterdam-Batavia. Zijn invloed op de verhouding tusschen Nederland en Nederlandsch-Indie.
R8992: BEZEMER SR., F. - Nieuws uit oude boeken.
T9470: BEZEMER, F. EN C.C.A. DE VLIEGH. - Feestliederen der Nederlandsche Jeugd Aangeboden bij Gelegenheid van het 25-jarig Jubileum van Z.M. Willem III.
R5950: BEZEMER SR., F. - Nieuws uit oude boeken.
P1670: BHOESHAN, BIBHOETI BANNERJI. - De weg. Vertaling R. Boverhuis.
R0902: BIAMONTI, FRANCESCO. - De woorden de nacht. Vertaling Mieke Geuzebroek.
L1238: BIANCHI, F. - Genetica en plantenveredeling.
M3362: BIANCHI, TOM. - Bob & Rod.
T7347: NEDERLANDSCHE BIBLIOGRAPHIE. - Nederlandsche Bibliographie. Maandblad voor boeken-vrienden. 4e jrg. nr. 3 Boekenweek 1934.
T7348: NEDERLANDSCHE BIBLIOGRAPHIE. - Nederlandsche Bibliographie. Maandblad voor Boekenvrienden. Redactie P.H. Ritter. 81ste jrg. 1936 nrs. 5 en 9.
H3139: KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK. - Winst van een kwarteeuw. Een keuze uit de handschriften, gedrukte werken en boekbanden verworven door de Koninklijke Bibliotheek onder het bestuur van L. Brummel 1937-1962.
T7350: BOEK EN BIBLIOTHEEK. - Boek en Bibliotheek. Tweemaandelijks tijdschrift van de Bibliotheekvereniging van het Willemsfonds. Reeks III 1986 nr. 1 1987 nr. 2. 1988 nr. 1. Reeks IV 1988 nr. 2 en 5.
T9520: BICKER CAARTEN, A. - A mill in Holland; Un moulin en Hollande; Eine Muhle in Holland; Un molino en Holanda.
M1605: BIE, WIM DE. - Meneer Foppe en het gedoe.
L8951: BIE, WIM DE. - Morgen zal ik mijn mannetje staan. Het de Bie dossier (1939-1997).
B6268: BIEBUYCK, JACQUES & JACQUES RICHEZ. - Expo 58. Algemene Wereldtentoonstelling te Brussel 3 april - 30 november 1958.
R0470: BIEDERMANN, HANS. - Symbolen van A tot Z. Vertaling A. Abeling en Pim Lukkenaer.
R6199: BIEGEL, ANNE. - Ja, wij houden van dit land. [Noorwegen].
M5068: BIEGELEISEN, J.I. (ED.). - Antique Alphabets.
T7465: BIEMA, EDUARD VAN. - 1647-1897. Herinnering aan het 250-jarig bestaan van het Bible Hotel.
T9466: BIEMOND, J. - Openluchtspel van Juliana tot Juliana, ter gelegenheid van het huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana en Z.D.H. Prins Bernhard.
T5888: BIENTJES, J.A. - Dr. J. van Vloten herdacht als goed vaderlander en geschetst in zijn temperamentvollen en invloedrijken arbeid op publicistisch gebied in de tweede helft der negentiende eeuw.
R1211: BIENTJES, J.A. - Een Nederlandsch satyricus van onze dagen.
B3244: BIERCE, AMBROSE. - Ghost and horror stories. Selected and introduced by E.F. Bleiler.
R4550: BIERCE, AMBROSE. - De man en de slang. Vertaling Jan Spierdijk.
T0080: BIERCE, AMBROSE. - Het voorval op de Owl Creek brug. Een fantastisch verhaal. Ingeleid en uit het Amerikaans vertaald door Jan Spierdijk met houtgravures van Arnold Pijpers.
H7789: BIERENBROODSPOT, GERTI. - Mijn mond sluimert lila. Gedichten en tekeningen.
B4262: BIERENBROODSPOT, GERTI. - Edittha. Kroniek van een onmogelijke verliefdheid.
T0737: [SPINOZA] BIERENS DE HAAN, J.D. / BRUGMANS, H. / TAK, W.G. VAN DER. - Benedictus de Spinoza Amstelodamensis. Drietal redenen ter gelegenheid van de 300ste verjaring zijner geboorte uitgesproken in de Agnietenkapel te Amsterdam.
H4300: [SPINOZA] BIERENS DE HAAN, J. / L. POLAK / J. V. SCHMID / H.V.D. VAART SMIT - SPINOZA.
W0506: BIERENS DE HAAN, J.D. - Gedichten, perspektieven.
H5549: BIERENS DE HAAN, J.D. - Innerlijk perspectief. Bloemlezing uit het werk 1866-1943. Samengesteld door J.G. van der Bend.
T1267: BIERENS DE HAAN, J.D. - Levensleer naar de beginselen van Spinoza.
L7387: BIERENS DE HAAN, J.D. - Het spel van Nar en Burger.
L7415: BIERENS DE HAAN, J. - Ekonomie en Maatschappij.
B3206: BIERENS DE HAAN, J.A. - Die tierischen Instinkte und ihr Umbau durch Erfahrung. Eine Einfuhrung in die allgemeine Tierpsychologie.
B6856: BIERENS DE HAAN, J.D. - De zin van het komische.
B7811: BIERENS DE HAAN, J.D. - Schopenhauer.
T0339: BIERENS DE HAAN, J.D. - De levende gedachten van Hemsterhuis.
T0735: [SPINOZA] BIERENS DE HAAN, J.D. - Spinoza, de mysticus.
T2620: BIERENS DE HAAN, D. (INLEIDING). - Feest-Gave van het Wiskundig Genootschap te Amsterdam onder de zinspreuk: Een onvermoeide Arbeid Komt Alles te Boven, T.g.v. zijn honderdjarig bestaan.
T4311: BIERENS DE HAAN, J. - Het fatum van bevolkingsvermeerdering.
T2874: BIERMAN, JOHANNES. - De Prophetie van Zacharias, naaukeurig Ontleed, grondig Verklaart, en ter betragtinge Toegepast.
R1174: BIERMAN, WILLEM & HANS RENDERS. - Ps(n)euboek voor Wim Hazeu.
T3616: BIERVLIET, LORI VAN. - Ursula in Bruges. An Approach to the Memling Shrine.
T6891: BIERVLIET, LORI VAN. - Ulenspiegel en de Vlaamse romantiek. Brugge 1835-1840.
L5039: BIESHEUVEL, J.M.A. - Oude geschiedenis van Pa, die leefde als een dier want hij schaamde zich nergens voor en hij was erg practisch. Verhalen.
M1529: BIESHEUVEL, J.M.A. - De angstkunstenaar en andere verhalen.
K0515: BIESHEUVEL, J.M.A. - De steen der wijzen. Verhalen.
M4394: BIESHEUVEL, J.M.A. - De weg naar het licht en andere verhalen.
A0688: BIESHEUVEL, J.M.A. - Godencirkel en andere verhalen.
L8772: BIESHEUVEL, J.M.A. - Duizend vlinders. Verhalen.
L8817: BIESHEUVEL, J.M.A. - Het wonder. Verhalen.
B0724: BIESHEUVEL, J.M.A. - Motje tegen gloeiend lampepeertje. Verhalen.
B3394: BIESHEUVEL, J.M.A. - Hoe de dieren in de hemel kwamen voorafgegaan door Die aardige beer. Geïllustreerd met houtsneden van Charlotte Mutsaers.
B3608: BIESHEUVEL, MAARTEN. - De bruid. Verhalen.
B5712: BIESHEUVEL, J.M.A. - Een dag uit het leven van David Windvaantje. Met studies van Professor Roelofsz.
B6932: BIESHEUVEL, J.M.A. - Godencirkel en andere verhalen.
B6942: BIESHEUVEL, J.M.A. - Een dag uit het leven van David Windvaantje.
R9128: BIESHEUVEL, J.M.A. - Hoe de dieren in de hemel kwamen voorafgegaan door Die aardige beer. Geïllustreerd met houtsneden van Charlotte Mutsaers.
R2278: BIESHEUVEL, J.M.A. - Angst.
R1717: BIESHEUVEL, J.M.A. - Eva's keus. Verhalen.
T5770: BIESTA, P. - Pieterburen. Geschiedenis van kerk, kerspel en borg.
B4071: BIEZEN, JAN. (ED.). - Honderd nieuwe dichters. Deel 4 van dichter/groep Dimensie.
R2634: BIEZEN, JAN (ED.). - Voortbestaan in gerechtigheid: dichten en denken van N.P. van Wijk Louw.
R8089: BIEZEN, JAN. (RED.). - Japan en de Lage Landen. Cultureel-Historisch Tijdschrift. 1e jaargang nr 4, december 1981.
MK0149: BIGGS, JOHN R. - Classic woodcut art and engraving. An international collection and practical handbook.
M5277: BIGLAND, EILEEN. - The story of the W.R.N.S.
B2213: DE BEZIGE BIJ. - Het Vrije Woord. Jubileumfestival van De Bezige Bij. Tachtig auteurs van De Bezige Bij op en om het Leidseplein in Amsterdam van 9 december tot en met 11 december 1994.
T2693: DE BIJENKORF. - Catalogus Leesbibliotheek De Bijenkorf.
R4728: DE BIJENKORF. - Catalogus Leesbibliotheek De Bijenkorf.
R8564: DE BIJENKORF. - Catalogus Leesbibliotheek De Bijenkorf.
T6586: DE BIJENKORF. - Handleiding voor den verkoop van overhemden.
T2319: DE BIJENKORF. - Bij en Korf 1933. januari - december. Complete jaargang.
T2317: DE BIJENKORF. - Bij en Korf 1938. januari - december. Complete jaargang.
T6587: DE BIJENKORF. - Een handleiding voor den kousenverkoop. (omslagtitel) De kous van top tot teen!
T2430: DE BIJENKORF. - Bij en Korf 1940. januari-december. Complete jaargang.
T2322: DE BIJENKORF. - Bij en Korf 1939. januari - december. Complete jaargang.
T2321: DE BIJENKORF. - Bij en Korf 1937. januari - december. Complete jaargang.
R8563: DE BIJENKORF. - Supplement: Catalogus Leesbibliotheek De Bijenkorf.
T2318: DE BIJENKORF. - Bij en Korf 1935. januari - december. Complete jaargang.
T2316: DE BIJENKORF. - Bij en Korf 1936. januari - december. Complete jaargang.
T2320: DE BIJENKORF. - Bij en Korf 1934. januari - december. Complete jaargang.
L5505: BIJKER, J. - Het verloskundig vraagstuk voor Nederlandsch-Indie.
K6749: BIJL, H. VAN DER / JAC. VAN HATTUM / HAN G. HOEKSTRA. - Amsterdam bezongen. Bloemlezing.
W2989: BIJL, M. VAN DER. - Idee en Interest. Voorgeschiedenis, verloop en achtergronden van de politieke twisten in Zeeland en vooral in Middelburg tussen 1702 en 1715.
B3105: BIJLERT, WILHELMUS ANTONIUS VAN. - De mogelijkheid van benadeeling als bestanddeel der valschheid in geschriften.
T9812: BIJLEVELD, H. - Cooperatie.
B8812: BIJLO, VINCENT. - De woordvoerder. Roman.
R3297: BIJLOOS, J. - Adrianus VI. De Nederlandse Paus.
L4542: BIJLSMA, R. - Rotterdams welvaren 1550 -1650. Met 20 afbeeldingen in lichtdruk.
R7266: BIJLSMA, U.G. E.A. - Opium en Morphine.
T4814: BIJMHOLT, B. - Kinderarbeid voor 1874.
L8689: BIJNS, ANNA. - Refereinen van Anna Bijns, naar de nalatenschap van Mr. A. Bogaers uitgegeven door Dr. W.L. van Helten.
B2414: BIJNS, ANNA. - Refereinen. Naar de nalatenschap van Mr. A. Bogaers. Uitgegeven door W.L. van Helten.
H0298: BIJSTERBOSCH, WILLEM. - Motief onbekend. Gedichten.
T8441: BIJSTERBOSCH, WILLEM. - Alarmfase een. Gedichten.
T4065: BIJSTERVELD, P. VAN. - Verbleekt onze Banier? Een woord ter ernstige overweging aan alle Antirevolutionairen.
B5731: BIJVOET, A.W. - Het Groot Gasthuis te 's-Hertogenbosch. Eene nalezing der jongste schriften over hetzelfde onderwerp. [en] Het Groot Gasthuis te 's-Hertogenbosch. Nieuwe proeve eener nalezing van schriften, betreffende dit gesticht. Twee delen.
L3265: BIJVOET, TH.A.P. E.A. (EDS.). - Geboekt in jaargangen. Anderhalve eeuw boektijdschriften in Nederland.
H8489: BIJVOET, THEO, P. KOOPMAN, L. KUITERT, G. VERHOEVEN. - Bladeren in andermans hoofd. Over lezers en leescultuur.
Y0113: BIJVOET, B. EN J. DUIKER. - Vereeniging voor Openluchtscholen. Een toelichting tot het ontwerp van een Openluchtschool met Internaat op het terrein van Zonnestraal te Hilversum. In opdracht van de Ver. voor Openluchtscholen, vervaardigd door B. Bijvoet en J. Duiker, Bouwkundig Ingenieurs te Amsterdam.
R4080: BIJWAARD, PIETER & VLUGT, HARALD. - tGv.
B1427: BILDERDIJK, WILLEM (VERT.). IBN DOREID. - Treurzang van Ibn Doreid. In Neerduitsche dichtmaat overgebracht door Mr. Wm. Bilderdijk.
R2123: BILDERDIJK, W. - Brief van den navolger van Sofokles Edipus.
L4006: BILDERDIJK, WILLEM. - Het Buitenleven, in vier zangen. (Gevolgd naar l'Homme des champs, ou les Géorgiques françoises, van den abbé Delille.) vertaald door Mr. Willem Bilderdijk.
L4005: BILDERDIJK, WILLEM. - Van het letterschrift.
L1450: BILDERDIJK, WILLEM. - Ridder Sox of De trouwlustige Totebel gevolgd door Koekeloer of De verschalkte vleier. Twee luchtige luimen van Geoffey Chaucer opgediept uit de prullenkraam van .....
L3774: BILDERDIJK-SCHWEICKHARDT, KATARINA WILHELMINA E.A. - Dichtkundige mengelingen van Nederlandsche vrouwen uit 1813. Uitgegeven ter tentoonstelling 'De Vrouw 1813-1913'. Amsterdam
R8374: BILDERDIJK, WILLEM. - Floris de Vijfde. Treurspel.
L7438: BILDERDIJK, WILLEM. - Hanenpoot. Prentenboek voor zijn zoontje Julius Willem. Bezorgd door J. Bosch.
L6662: BILDERDIJK, KATHARINA WILHELMINA. - Treurspelen.
L6664: BILDERDIJK, VROUWE KATHARINA WILHELMINA. - Poezy.
L6668: BILDERDIJK, WILLEM. - Kallimachus lofzangen.
L7047: BILDERDIJK, WILLEM. - Speels vernuft. Rebus-brieven en bedriegers. Toegelicht door J. Bosch.
L8595: BILDERDIJK, W. - Kormak. Treurspel.
L8596: BILDERDIJK, W. - Mengelingen. Vier delen.
L8598: BILDERDIJK, W. - Cinna. Treurspel.
L8606: BILDERDIJK, W. - Mengelpoezy. Twee delen.
R8394: BILDERDIJK, WILLEM. - De ondergang der eerste wareld. I-V zang.
B1262: BILDERDIJK, WILLEM. - De ziekte der geleerden.
H9665: BILDERDIJK, WILLEM. - Sprokkelingen.
B1443: BILDERDIJK, WILLEM. - Poezy. Vier delen in twee banden.
H9664: BILDERDIJK, WILLEM. ALEXANDER POPE. - De Mensch. Popes Essay on Men gevolgd door Willem Bilderdijk.
H9667: BILDERDIJK, WILLEM. - Najaarsbladen. Twee delen.
B1446: BILDERDIJK, WILLEM EN KATHARINA WILHELMINA BILDERDIJK. - Nieuwe Dichtschakeering. Twee delen.
B1430: BILDERDIJK, WILLEM. - Navonkeling. Eerste deel.
W8772: BILDERDIJK, WILLEM. - Vermaking.
B1448: BILDERDIJK, WILLEM. - Nieuwe mengelingen. Eerste en tweede deel.
B1434: BILDERDIJK, WILLEM. - Elius, romance.
B1432: BILDERDIJK, WILLEM (VERT.). EURIPIDES. - De cycloop, saterspel. Naar het Grieksch van Euripides.
B1440: BILDERDIJK, WILLEM. - Over een Oud Amsterdamsch Volksdeuntjen.
B1439: BILDERDIJK, WILLEM. - Frankrijk bedwongen. Gedicht.
B1438: BILDERDIJK, WILLEM. - Beschouwingen der vijf tafereelen van Josephs Leeven, afgebeeld door den konstschilder J.V.D... uitgegeven in 't jaar 1771.
B5188: BILDERDIJK, W. H. LOGMAN. LUDVIG HOLBERG. - De Goudmaker: Blijspel: een indirekte navolging van Ludvig Holberg's Det Atabiske Pulver volgens het enig bekende handschrift voor het eerst uitgegeven door H. Logeman.
B6389: BILDERDIJK, WILLEM. - Aan den Heer Le Sage ten Broek, in antwoord op zijnen openbare brief aan Mr. W. Bilderijk.
B7350: BILDERDIJK, WILLEM. - Poezy. Vier delen in een band.
R0252: BILDERDIJK, W. - Het waarachtig goed. Met inleiding en aanteekeningen door A.H.M. Ruyten.
R0250: BILDERDIJK, W. - Het waarachtig goed. Met inleiding en aanteekeningen door A.H.M. Ruyten.
R2313: BILDERDIJK, WILLEM. - Bydragen tot de Tooneelpoezy.
T6303: BILDERDIJK, WILLEM (VERT.). - Redevoeringen des heiligen oudvaders Chrysostomus. Vertaald uit het Grieksch. Voorwoord Jan J.F. Wap.
T9977: BILDERDIJK. - Van de Romeinsche Talletters.
B1442: BILDERDIJK, WILLEM. 1756-1831. - Mengelpoezy. Twee delen.
B8394: BILSEN, B. VAN (ED.). - Kerk en Staat: Wat is de kerk? Christendom en Humanisme. Neutrale Staat? Staat en Humanistisch Verbond. Toetsing.
B9031: BILT, TINI M. VAN DE. - Lipsius' De Constantia en Seneca.
R5342: BILT, E.F. VAN DE (AANTEEKENINGEN). - Godsdienstige Lyriek uit de XVIIe Eeuw.
R1212: BINA, VLADIMIR. - Over liefde en avontuur. Een sociologische verkenning van consumptielectuur.
B0365: BINDELS, ROB. - Nescio.
B4788: [NESCIO] BINDELS, ROB. - Nescio. De man die iets miste.
H2063: BINK, RENE. - Speculaas en illusies.
T5618: BINK. - Kijk op folie.
R8861: BINNENDIJK, D.A.M. (VERZ.). - Dichters van dezen tijd. Oogst 1940.
T0962: BINNENDIJK, D.A.M. (VERZAMELD EN INGELEID). - Prisma. Bloemlezing uit de Nederlandsche poëzie na 1918. Verzameld en ingeleid.
L5345: BINNENDIJK, D.A.M. - Zin en tegenzin.
L1282: BINNENDIJK, D.A.M. - Forma formans. Een zestal kleine essays.
L5552: BINNENDIJK, D.A.M. - Mijn en dijn. Gedichten.
M0090: BINNENDIJK, D.A.M. - Mijn en dijn. Gedichten.
C1263: BINNENDIJK, D.A.M. - Onvoltooid verleden.
M3258: BINNENDIJK, D.A.M. - Oog in oog kwatrijnen.
K2864: BINNENDIJK, D.A.M. - Tekst en uitleg.
H3880: BINNENDIJK, D.A.M. - Tekst en uitleg. Tweede reeks.
T3780: BINNENDIJK, D.A.M. (RED.). - Kroniek van Kunst en Kultuur. Maandblad. 16e jaargang 1956. nrs.: 1-10. Januari-December. Complete jaargang.
T3790: BINNENDIJK, D.A.M. (RED.). - Kroniek van Kunst en Kultuur. Maandblad. 7de jaargang 1945-1946. nrs.: 1-12. November-December. Complete jaargang.
B4343: BINNENDIJK, D.A.M. - Commentaar.
T0123: BINNENDIJK, D.A.M. - Forma formans. Een zestal kleine essays.
T3789: BINNENDIJK, D.A.M. (RED.). - Kroniek van Kunst en Kultuur. Maandblad. 9de jaargang 1948. nrs.: 1-12. Januari-December. Complete jaargang.
T3788: BINNENDIJK, D.A.M. (RED.). - Kroniek van Kunst en Kultuur. Maandblad. 11de jaargang 1950. nrs.: 1-12. Januari-December. Complete jaargang.
B4454: BINNENDIJK, D.A.M. - Dichters van dezen tijd.
B8258: BINNENDIJK, D.A.M. - Dichters van dezen tijd.
T1625: BINNENDIJK, D.A.M. - Balans. Algemeen jaarboek der Nederlandsche kunsten 1930-1931.
K8493: BINNENDIJK, D.A.M. - Tekst en uitleg bij tweeentwintig gedichten.
T2016: BINNENDIJK, D.A.M. - Dichters van dezen tijd.
T3787: BINNENDIJK, D.A.M. (RED.). - Kroniek van Kunst en Kultuur. Maandblad. 10de jaargang 1949. nrs.: 1-12. Januari-December. Complete jaargang.
R1741: BINNENDIJK, D.A.M. - Tekst en uitleg. Eerste reeks.
W0095: BINNENDIJK, D.A.M. - Een protest tegen den tijd. Inleiding tot de poëzie van P.C. Boutens.
T6307: BINNEWIERTZ, A.M.J.I. - Gedichten.
R8670: BINNEWIERTZ, A.M.J.I. - Onuitgegeven gedichten.
T3327: BINNEWIERTZ, A.M.J.I. - Gedichten. Tweede bundel.
T3324: BINNEWIERTZ, A.M.J.I. - Gedichten.
R8477: BINS, P.G. - Frieslands strijd tegen het water.
K7690: BINSBERGEN, WIM VAN. - Leeftocht.
T5903: BIRKMEYER, HANS. - Garmisch-Partenkirchen und Umgebung. 16 Lichtbildaufnahmen in Kupfertiefdruck.
T1563: [COHEN] BIRMINGHAM, GEORGE. - Op goudjacht. Vertaling S.J. Barentz-Schonberg.
T2466: BIRNEY, ALFRED. - De veroordeelde.
K8325: BIRRELL, T.A. - Amerikaanse Letterkunde aan de Universiteit?
L5076: BIRRELL, T.A. - Catholic allegiance and the popish plot. A study of some catholic writers of the restoration period.
H5240: BIRT, THEODOR. - Romeinsche Karakterbeelden. Levensbeschrijvingen uit de Romeinsche Geschiedenis.
L8379: BIRZA, JOCOBUS WOLTER. - Onderzoek van enkele ternaire stelsels in verband met de oplosbaarheid van geneesmiddelen in glycerine.
K3756: BISHOP, W.J. - The early history of surgery.
L7082: BISSCHOP, W. EN E. VERWIJS. - Gedichten van Willem van Hildegaersberch vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden.
L8390: BISSCHOP, W. - Justus van Effen geschetst in zijn leven en werken. Bijdrage tot de geschiedenis der Letterkunde in de 18e eeuw.
T8714: BISSCHOP, LODE. - In en om. Op zwart naar wit.
T8715: BISSCHOP, LODE. - Op zwart naar wit.
T8716: BISSCHOP, LODE. - Inbreng. Een bundel psalmen en geestelijke liederen.
T7897: BISSING, VON. - General von Bissing's Testament: A study in German Ideals.
P0048: BITOV, ANDREJ. - Monachovs vlucht, roman. Vertaling Aai Prins.
T7800: BITTER, W.S. - Het wentelend wiel van Indie.
K8426: BITTREMIEUX, C. - P.N. van Eyck.
B8720: BITTREMIEUX, C / M. GILLIAMS / JAN VAN NIJLEN E.A. - Martinus Nijhoff.
H1011: BITTREMIEUX, C. - De dichter Jan van Nijlen. Een commentaar.
K0840: BJELOV, VASILI. - Levens. Verhalen. Vertaald en van een nawoord voorzien door Tom Eekman.
T6375: [STREUVELS] BJORNSON, BJORNSTJERNE. - Het bruidslied. Uit het Noorsch vertaald door Stijn Streuvels.
L1847: BJORNSON, BJORNSTJERNE. - Boven menschelijke kracht. Een spel in twee deelen. Vertaling Marg. Meijboom. Inleiding van L.S. en een portret van den schrijver.
R5361: BJORNSON, BJORNSTJERNE. - Synnove Solbakken. Uit het Noorsch vertaald door M.E. Belpaire.
T7677: VLIEGEND BLAADJE. - Vliegend blaadje: 532: Wie is groot? 533: Wee dien mensch.... 534: Ter elfder ure. 535: Eenzaam en bedroefd. 536: Brief aan eene geplaagde grootmoeder. 537: Gij en uw kind. 538: Een vliegend blaadje. 539: Tel uw zegeningen. 759: Geloof. 808: Tegenwind. door A.W. Bronsveld.
K0343: BLAAUW, T.J.W. / R.J. KOK EN H.J. VERSTEEGH. (ED.). - Uitgebreide leerstof in aansluiting op het leerplan van het theoretisch vakonderricht in de typografie.
R9864: BLAAUW, A.H. - De Tropische Natuur in schetsen en kleuren.
R9414: BLAAUW, A.H. - Vrijheid of Tyrannie? De kleine landen bij dezen vrede.
R5383: BLAAUWEN, A.L. DEN E.A. - Art Nouveau Jugendstil Nieuwe Kunst.
L8169: BLACKBURN, JULIA. - Charles Waterton 1782-1865. De eerste natuurbeschermer. Vertaling Ria Leigh-Loohuizen.
M3196: BLACKWOOD, CAROLINE. - De oude mevrouw Webster. Vertaald door Max Schuchart.
H8974: KWADRAAT-BLAD. - Nu 2 / Now 2. Door W. Sandberg.
H8981: KWADRAAT-BLAD. - Schrijftaal III. Dichters en hun handschrift. Moderne poëzie bijeengebracht door Simon Vinkenoog.
H9554: KWADRAAT-BLAD. - Topografische analyse van een bedrukt oppervlak. Door Aloisio Magalhaes.
H8979: KWADRAAT-BLAD. - Schrijftaal I. Dichters en hun handschrift. Moderne poëzie bijeengebracht door Simon Vinkenoog.
B4967: DE VRIJE BLADEN. - J. Engelman: Aveuglement du coeur. G.A. v. Klinkenberg: De eedgenooten. To be and not to be. De stervende. De terugkomst. De duistere tocht. G. Achterberg: Verzen. Vrouw. D.A.M. Binnendijk: Jan Engelman.
B6565: DE VRIJE BLADEN. - H. Marsman: Vera IX. Maurits Dekker: De electrocutie (Slot). J.F. Otten: De zwarte vogel 1.
B6567: DE VRIJE BLADEN. - M. ter Braak: De moderne ketterjager. A. Roland Holst: Een libertijn. Claire. G.A. van Klinkenberg: Vanini. Nabijheid. A.W. Grauls: Bilitis. J.F. Otten: Louis Chadourne. H. van Loon: De ontwikkeling van het futurisme. H. Marsman & C. van Wessem: Aanteekeningen. Boekbespreking door Slauerhoff.
B7345: DE VRIJE BLADEN. - Albert Helman, De kostbare dood.
T5265: DE VRIJE BLADEN. - H. de Vries: Spaansche volksliederen. H. Bruning: De meeuw. J. Slauerhoff: Het eind van het lied, II. D.A.M. Binnendijk: Het einde. Borgia. Gijsbrecht 1930. M. ter Braak: Wij Carnavalgangers II. Chr. de Graaf en M. ter Braak: Boekbespreking.
T5664: DE VRIJE BLADEN. - Houwink: Om den dood. Werumeus Buning: In memoriam. Binnendijk: Herkenning en Fantoom. Bruning: Intermezzo. G. van Duyn: Passanten. Marsman: De Zwarte vloot. Doolaard: De verliefde Betonwerker en Bloed en Zand.
R1219: DE VRIJE BLADEN. - Menno ter Braak: Aanklacht en heimwee. Gabriel Smit: Stervende. Martin Leopold: Voorjaarsnacht. D.A.M. Binnendijk: Twee debutanten. Een epos zonder heldendom. A. van Duinkerken: Tachtig. A. Helman: De geloovige Katholiek. V.E. v. Uytvanck: Nieuwe zakelijkheid en surrealisme in de Hollandsche schilderkunst.
R4103: DE VRIJE BLADEN. - Marsman: Seine-et-Marne. Clean-shaven. Klinkenberg: Midzomernacht. D.A.M.B.: De prijs van Amsterdam. Kroniek III: De Kabbalisten. Helman: Mijn aap schreit I. Doolaard: Pooltocht. Donker: Het kind. Otten: Modern.
T5267: DE VRIJE BLADEN. - M. Dekker: De electrocutie I. H. Bruning: Vrouw. G. Achterberg: Verzen. S. Vestdijk: Arabische bezwering. H. Marsman: Vera VII. Alb. Plasschaert: Over het portret (slot). H. Marsman: Aanteekening: De bekroning van Van Schendel. C. van Wessem: Helman, Wij en de literatuur. M. Nijhoff: Verborgen schrijven.
T5266: DE VRIJE BLADEN. - H. Marsman: Serum tegen kanker. H. de Vries: Spaansche Volksliederen. Semper idem. G. Kamphuis: De Piraten. Einde. A. Donker: Rondeel. D.A.M. Binnendijk: Een pantheistisch Dichter. E. de Roos: Russisch Koor. E. van Vriesland: Gedichten. J.H. Eekhout: Charlie Chaplin. C. van Wessem: Kroniek van het proza. Chr. de Graaff: Boekbespreking.
R3924: DE VRIJE BLADEN. - De Spiegel. Gedichten door Herman van den Bergh. Met een inleiding door D.A.M. Binnendijk en een houtsnede door van Uytvanck.
T7184: DE VRIJE BLADEN. - Doolaard: De laatste Viking. Weumeus Buning: Terzinnen. Ter Braak: Het opium der Vormen. Jan Campert: Het Halssieraad. Binnendijk: Vijf Kwatrijnen. Donker: Kinderen. / Le pauvre Lelian. Chasalle: De komedie in den Spiegel. Slauerhoff: Complainte. / Het Intra muros. / De Ontdekker. Scholte: Theater- en Filmregie.
T7185: DE VRIJE BLADEN. - Werumeus Buning: De Visch. Ballade (naar Villon). Engelman: October. Chasalle: Het moderne avonturiersleven. Lokhorst: Over Stendhal. H. de Vries: Fabriek. Slauerhoff: Catastrophe. Lichtveld: Kunst der fuga.
T7186: DE VRIJE BLADEN. - Chasalle: Het moderne avonturiersleven II. Doolaard: Hyperion. J. van Broekhuizen: Kwatrijnen. Kelk: Het balconvenster. Jan Campert: De derde. Slauerhoff: Novalis. H. van Loon: Bij het verschijnen van Gide's herinneringen. Ter Braak: Das Grabmal des Unbekannten Soldaten.
T7440: BLADERGROEN, W.F. - Bezetting en... bevrijding. Een aantal impressies in ernst en luim.
T5361: BLADERGROEN, W.F. - Philips tijdens de bezetting. Voorwoord: P.F.S. Otten en F.J. Philips.
Y0260: BLADES, WILLIAM. - The Biography and Typography of William Caxton, England's First Printer. With an introduction by James Moran.
W5154: BLAIZOT, CLAUDE (ED.). - Hedendaagse Franse boekbindkunst, enkele stromingen.
T8635: BLAMAN, ANNA. - Verhalen.
H9491: BLAMAN, ANNA. - Op leven en dood.
H2051: BLAMAN, ANNA. - De arme student gevolgd door Zonder honger, zonder medelijden.
B3235: BLAMAN, ANNA. - Kruis of munt.
T9700: BLAMAN, ANNA. - Mijn eigen zelf. Schetsen en gedichten.
T8647: BLAMAN, ANNA. - De verliezers.
H9155: BLAMAN, ANNA. - De kruisvaarder en Ontmoeting met Selma.
L6070: BLANCQUAERT, E. / C. TAVERNIER-VEREECKEN. - Onder Ndl. Jouw ! en Jouwen schuilt een Gallische Haan.
B2973: BLANCQUAERT, E. - Isidoor Teirlinck als Dialectoloog.
B6646: BLANCQUAERT, E. - Vlaamsch Neerlandicus op den uitkijk.
M5069: BLAND, DAVID. - The Illustration of Books.
R5733: BLANKAERT. - Rome wil de baas worden in Nederland.
L5843: BLANKEN, G.H. - De muzen bleven in Hellas. Een beschouwing over Griekse poëzie in de postklassieke tijd.
L7332: BLANKEN, GERARD HENDRIK. - Introduction a une etude du dialecte Grec de Cargese (Corse). Preliminaires, phonetique.
B8398: BLANKENSTEIJN, M. VAN. - Suriname.
L5685: BLANKENSTEIN, A.H.G. (ED.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de grafische industrie.
L5687: BLANKENSTEIN, A.H.G. (ED.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de grafische industrie.
L5688: BLANKENSTEIN, A.H.G. (ED.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de grafische industrie.
L5689: BLANKENSTEIN, A.H.G. (ED.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de grafische industrie.
H8673: BLANKENSTEIN, J.C. - Binderij machines, hun werking, stelling, bediening.
L2969: BLANKENSTEIN, M. VAN. - Indonesie nu. Nieuwe indrukken.
H2967: BLANKENSTEIN, M. VAN. - Russische indrukken.
L9204: BLANKENSTEIN, A.H.G. (ED.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de grafische industrie.
B4272: BLANKENSTEIN, J.C. - Papiersnijden. Snijjmachine-constructies ter vereenvoudiging van het snijden van papier en andere stoffen.
B4381: BLANKENSTEIN, J.C. - Binderij machines.
T9479: [COHEN] BLANKENSTEIN A.H.G. (RED.). - Ons Technisch Maandblad.
B5647: BLANKENSTEIN, A.H.G. (ED.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de grafische industrie.
B5849: BLANKENSTEIN, A.H.G. (ED.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de Grafische industrie.
B5850: BLANKENSTEIN, A.H.G. (ED.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de Grafische industrie.
B5851: BLANKENSTEIN, A.H.G. (ED.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de Grafische industrie.
B5852: BLANKENSTEIN, A.H.G. (ED.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de Grafische industrie.
T4283: BLANKENSTEIN, A.H.G. (ED.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de grafische industrie.
T9481: BLANKENSTEIN A.H.G. (RED.). - Ons Technisch Maandblad.
R1783: BLANKENSTEIN, A.H.G. (ED.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de grafische industrie.
T7033: BLARICUM, H.L. VAN. - De Woning. Het rieten meubel. Illustraties Walter Bosch.
B0196: BLAS, JAVIER. - Abstraccion de un joven en el lago.
R5324: BLAS, GEERT [=B.H. DE GRAAFF] - Mit onz' leujongs noar stad tou.
R5406: BLASING, JOACHIM F.E. - Niederlander und Deutsche uber sich und den Nachbarn. Spiegel der zwischenstaatlichen Wirtschaftsbeziehungen im 19. Jahrhundert?
T3207: BLATCHFORD, ROBERT. - Droevig Engeland. Vertaling van Henri Polak.
T3204: BLATCHFORD, ROBERT. - Droevig Engeland. Vertaling van Henri Polak.
T1388: BLATCHFORD, ROBERT. - Droevig Engeland. Vertaling van Henri Polak.
R1119: BLATCHFORD, ROBERT. - De tooverwinkel. Een onmogelijke roman. Vertaling Henri Polak.
T3206: BLATCHFORD, ROBERT. - Droevig Engeland. Vertaling van Henri Polak.
T1906: BLAUWKUIP, FLORIS. - De taalbesluiten van Koning Willem I.
T0545: BLECOURT, WILLEM DE. - Het Amazonenleger. Irreguliere genezeressen in Nederland 1850-1930.
R9463: BLEEKER, S. - De druif buiten en onder glas.
T8869: BLEIJENBERGH, GABY. - Op eigen rafels. [Haiku's].
R6913: BLES-THURING, J. EN L. DE RIDDER-BLES. - Eet eens wat anders.
W6966: BLES, DOP. - In memoriam. Verzen.
M4399: BLES, NOUT. - Bevrijdingsvuur.
B6364: BLIGH, WILLIAM. - The Mutiny on Board H.M.S. Bounty 1789.
K3658: BLIJSTRA, R. - Voorspel en voorspelling. Nederlandse Science Fiction van Mr. W. Bilderdijk tot Harry Mulisch en Raoul Chapkis.
M4821: BLIJSTRA, R. - Anaxagoras.
H6069: BLIJSTRA, R. - Gericht tot zelfbehoud.
K8412: BLIJSTRA, R. - Graphische voorstelling.
K0787: BLIJSTRA, R. - Haaien voor Nabatoe.
B4408: BLIJSTRA, R. - Reiziger in Hellas. Met 36 foto's van D.A. Harissiadis.
B3545: BLIJSTRA, R. - Van de vissen uit heb ik geen leven.
B3632: BLIJSTRA, R. - De nuttelozen.
R8497: BLIJSTRA, R. - B. Merkelbach.
K8664: BLINDER, ODA. - Verzamelde stilte. Proza en gedichten. Nawoord Luc Tournier.
L3473: BLINK, J.G. - Jeugdgedichten.
R5252: BLINK, J.G. - Beschouwingen naar aanleiding van den woningnood.
K3969: BLISS, CAREY S. - Some Aspects of Seventeenth Century English Printing with Special Reference to Joseph Moxon. Introduction by Ward Ritchie.
H3267: BLISS, CAREY S.(INTR.). - A pair on printing: Atkyns' The original and growth of printing, William Caslon and the first English type specimen book. Reproduced in facsimile with introductions.
B5941: BLIXEN, KAREN. - Een lied van Afrika. (Out of Africa). Vertaling Ruth Wolf.
W9841: BLOCH, DON. - Hechtingen, roman. Vertaald door Marine Vosmaer.
T4058: BLOCHER, HERMAN EN M. BLUMBERG. - De Russische Omwenteling en de Alcohol.
B6564: [DEPREZ, A.] BLOCKMANS, A. E.A. (RED.). - Huldenummer Prof. Dr. Ada Deprez aangeboden bij haar zestigste verjaardag.
T0474: BLOEM, J.C. / P.N. VAN EYCK. - De brieven van J.C. Bloem aan P.N. van Eyck. Deel I: 1910-1916.
R7894: BLOEM, J.C. - Aforismen.
T2906: BLOEM, J.C. - Aphorismen.
K4751: BLOEM, J.C. / PIERRE H. DUBOIS / JAC. VAN HATTUM. - Essays over Leopold door....
H8203: BLOEM, J.C. - Avond. Gedichten.
M9302: BLOEM, J.C. - Sintels.
M4447: BLOEM, J.C. - Terugblik op de afgelegde weg.
W9030: BLOEM, MARION. - De leugen van de kaketoe.
H3082: BLOEM, MARION. - Geen gewoon Indisch meisje.
M2646: BLOEM, MARION. - Lange reizen korte liefdes.
W7002: BLOEM, MARJA. - Rini Hurkmans. Lopende gebeurtenissen / Current events.
W4534: BLOEM, REIN / R.A. CORNETS DE GROOT / RENE GYSEN E.A. - In gesprek met Hugo Raes.
K3121: BLOEM, REIN. - Jan Siebelink. Informatie.
W7703: BLOEM, REIN. - Part en deel, gekozen gedichten.
T5330: BLOEM, J.C. - Verzamelde gedichten.
H8149: BLOEM, J.C. - Verzamelde gedichten.
L6478: BLOEM, J.C. - Afscheid.
B0624: BLOEM, J.C. - Sintels.
B1461: BLOEM, J.C. - Verzamelde beschouwingen.
B3263: BLOEM, MARION. - Voor altijd moeder.
T8224: BLOEM, J.C. - Verzamelde gedichten.
L1572: BLOEM, J.C. - Verzamelde gedichten.
R9543: BLOEM, M. / H. BRUSSELMANS / J. DONKERS / M. SAUWER. - De tiende deur.
M3122: BLOEM, J.C. - Ongewild archief.
R3743: BLOEM, J.C. - Poetica.
R4800: BLOEM, J.C. - Verzamelde beschouwingen.
B9848: BLOEM, J.C. - Avond. Gedichten.
T9257: BLOEM, J.C. - De nederlaag. Gedichten.
T9259: BLOEM, J.C. - Over het verlangen.
T7643: BLOEM, IDE. - Richtlijnen voor saneering van het bouwvak.
T4740: BLOEM, H.W. EN J. TER GOUW. - De Tentoonstelling voor Onderwijs te Amsterdam in 1860.
T2340: BLOEM, J.C. / P.N. VAN EYCK. - De brieven van J.C. Bloem aan P.N. van Eyck. Deel II: 1917-1962.
R4214: BLOEM, MARION. - Geen Requiem. Gedicht, gescheven en voorgelezen door Marion Bloem t.g.v. de nationale Herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag op 15 augustus 2009.
T0512: BLOEM, J.C. - Het verlangen.
R9711: BLOEM, J.C. - Gedichten. Historisch-kritische uitgave, verzorgd door A.L.Sötemann en H.T.M.van Vliet. Deel 1.Teksten, Deel 2. Apparaat en commentaar.
R8070: BLOEM, J.C. E.A. EN WIM KOSTER. - Wonen in gedichten. J.J. Slauerhoff, Ellen Warmond, J.C. Bloem, Gerrit Achterberg, C. Buddingh' en M. Nijhoff.
R8238: BLOEM, J.C. - Over poëzie.
T2905: BLOEM, J.C. - Terugblik op de afgelegde weg.
B0967: BLOEM, J.C. - Het kerkhof aan het meer. Teekening van C.A.B. Bantzinger.
R7605: BLOEMENCORSO. - Officieel Programma van het Bloemencorso, te houden op Zaterdag 10 september 1898, des namiddags te 1 1/2 uur.
T3572: BLOEMENDAAL, NICO. - De wegwyzer.
T7442: BLOEMGARTEN, SALVADOR E. - Henri Polak. Sociaal Democraat 1868-1943.
L4345: BLOEMHOF, FEDDE. - Het vraagstuk der bewuste geboortebeperking. Een onderzoek naar het standpunt van de protestants-christelijke ethiek inzake het toepassen van anticonceptie in verband met de veranderende maatschappelijke omstandigheden.
R7621: BLOK, P.R. - Neen, Huizinga, Niet: In de schaduwen van morgen. Maar: In het licht van den komende dag. Eenige opmerkingen naar aanleiding van Huizinga's "In de schaduwen van morgen".
R6374: BLOK, P.J., P. GOEDHART EN X. - Polemiek over Lodewijk van Nassau en Willem den Zwijger.
K3964: BLOK, H.W. / J.H. DONNER / A. VAN DER VEEN E.A. - M.J. Visser 65 jaar.
L5312: BLOK, BASTIAAN M. - Romantisches in F. Schlegels Trauerspiel Alarcos.
L0539: BLOK, N. - Lord Mansfield en Lord Denning. (Twee meesters van de Common Law).
L3876: BLOK, W. / W.M.H. HUMMELEN (EDS.). - Onbekende fragmenten uit de nalatenschap van P.C. Boutens. / De relevantie van logische operatoren voor de analyse van temporele bepalingen. / Passieve zinnen en het geimpliceerd logisch subject. / Typen van toneelinrichting bij de rederijkers.
L6390: BLOK, P.J. - Levensbericht van Robert Fruin. Met bibliographische overzicht bewerkt door Louis D. Petit.
L8560: BLOK, W. - P.C. Boutens en de nalatenschap van Andries de Hoghe.
L7364: BLOK, P.J. EN J. ZIEHEN. - Geschichtschreibung in Holland. Beigegeben ist: Die Geschichte der Niederlande in Deutschland.
B5466: BLOK, P.J. & J. ZIEHEN. - Geschichtschreibung in Holland. / Die Geschichte der Niederlande in Deutschland.
W0699: BLOK, F.F. - Nicolaas Heinsius in dienst van Christina van Zweden.
R7880: BLOK, W. EN K. LEKKERKERKER. - Het China van Slauerhoff. Aantekeningen en ontwerpen voor de Cameron-Romans. Verzorgd en van commentaar voorzien.
Y0145: BLOK, JOSINE. - Oude en nieuwe burgers.
R1418: BLOK, P.J. EN N. JAPIKSE. - Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde. Registers op de 1e - 4e reeks.
T7333: BLOK, P.R. - Neen, Huizinga, Niet: In de schaduw van morgen. Maar: In het licht van den komenden dag.
T4717: BLOKHUIS, M., H.J. ZANTKUIJL E.A. - De Amstelkerk.
H9495: BLOKKER, JAN. - Altijd is kortjakje ziek.
H9494: BLOKKER, JAN. - Ben ik eigenlijk wel links genoeg?
H9493: BLOKKER, JAN. - Ga direct naar de gevangenis ga niet langs af.
L4736: BLOKKER, J., K. FENS E.A. - Laurens Janszoon Costerprijs 1999 verleend aan Kees Fens.
W6548: BLOKKER, JAN. - Afscheid van televisieland.
H8310: BLOKKER, JAN. - De kroon en de mestvork. Enige opmerkingen over de pers en haar vrijheden. Rede, uitgesproken op 5 maart 1992 bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit.
W6877: BLOKKER, JAN. - De wond'ren werden woord en dreven verder. Honderd jaar informatie in Nederland 1889-1989.
K2198: BLOKKER, JAN. - Ferme jongens. Een wie is wie voor beginners.
K6091: BLOKKER, JAN. - Ferme jongens. Een wie is wie voor beginners.
C1326: BLOKKER, JAN. - Het eeuwige examen.
W0507: BLOKKER JR., JAN. - Kind.
H1391: BLOKKER, JAN. - Kwaliteit staat er boven.
W9529: BLOKKER, JAN. - De kwadratuur van de kwatta-reep. Zestig jaar collectieve propaganda voor het Nederlandse boek.
L9817: BLOKKER, JAN. - Niets aan de hand. De Wereld ten tijde van P. de Jong en J. Luns.
R3102: BLOKKER, JAN, JAN BLOKKER JR. EN BAS BLOKKER. - Nederland in twaalf moorden. Niets zo veranderlijk als onze identiteit.
T3316: BLOKKER, W.A. - Het Socialisme. Uiteenzetting en Bestrijding.
R3558: BLOKKER, NIC. E.A. - Remonstrantsch Gereformeerde Gemeente te Utrecht 1632-1932. Iets uit het leven der gemeente.
B9353: BLOKKER, JAN. - Als de dag van gisteren.
R2119: BLOKKER, JAN. - Knollen en citroenen.
R5373: BLOKKER, J.A. - Sejour.
Y0434: BLOKLAND, ADRIAAN EN LOUIS DAVIDS. - Een beetje links en een beetje rechts. Coupletten. Zang en piano.
M4008: BLOKLAND, HERBER. - Afscheid zwart op wit.
L0383: BLOKLAND, C. - Willem Sluiter 1627-1673.
R2757: BLOKNOOT. - Ik heb mijzelf in woorden weggeven. K. Heeroma als literator. Themanummer over K. Heeroma onder redaktie van Dirk Zwart.
T9205: BLOKZIJL, MAX EN MANNA DE WIJS-MOUTON. - Het Taschje. (Meisje wat heb jij daar in je taschje?) Tekst en muziek.
T0625: BLOKZIJL, MAX. - Hans Hedding en zijn Wonderlijke Secretaris of Hoe een Hollandsche Jongen in het Buitenland beroemd werd.
T0626: BLOKZIJL, MAX. - De Wonderlijke avonturen van Jonas Leevend en z'n club.
K3975: BLOKZIJL, MAX. - Landverraders. Voorwoord N. Oosterbaan.
R4057: BLOKZIJL, MAX. - Ik trok er op uit... Een kwarteeuw journalistieke zwerfjaren.
H8704: BLOKZIJL, MAX. - Voor het te laat is.
R8521: BLOM, PH. VAN. - Beknopte Friesche Spraakkunst voor den tegenwoordigen tijd.
K7592: BLOM, AD VAN DER. - 't Is mijn schuld niet, dat ik arm ben... Sociale tegenstelling in de Nederlandse grafiek uit de negentiende eeuw.
M5216: BLOM, AD VAN DER. - Kunst die partij koos. Een eeuw sociale strijd in de Nederlandse beeldende kunst.
L5047: BLOM, JOANNES W.S. - De typische getallen bij Homeros en Herodotos. I. Triaden, Hebdomaden en Enneaden.
K0242: BLOM, ONNO. - Zolang de voorraad strekt. De literaire Boekenweekgeschenken 1984-2000. Gevolgd door een overzicht van alle Boekenweekgeschenken sinds 1932.
T0453: BLOM, WILLEM E. - Inter alia.
T4316: BLOM, D. VAN EN R. KUYPER. - Inzake Marx. Polemiek tusschen D. van Blom en R. Kuyper.
R4610: BLOM, JOHAN C.H. - De muiterij op de Zeven Provincien, reactie en gevolgen in Nederland.
R0793: BLOM, GOSSE. - Repertoarium fan Egodokuminten oangeande Fryslan.
R3171: BLOM, LILIAN. - Strijkend licht.
Y0067: BLOMBERG, W,C. - Woontoestand en woonwensen van 3009 alleenstaande vrouwen in Amsterdam.
T4725: BLONDEL, MARTIEN. - Die Swaere noodt. Kroniek van een belegerde stad.
R1096: [BAUDELAIRE] BLONDIN, A. ET AL. - Genie en wereld: Baudelaire.
B8043: BLONTROCK, ALBERT. - Vlaamsche Letterkundige Gids 1941.
T6225: BLOYS VAN TRESLONG, P.C. - Catalogus van de Oranje Nassau tentoonstelling te Weltevreden, 28 Aug. - 3 Sept. bij gelegenheid van den 50sten verjaardag van H.M. de Koningin. [samengest. door P.C. Bloys van Treslong]. Twee delen.
B2552: BLUF. - Bluf! Nieuw-hilistisch Amokdams Weekblad. Nrs. 1-190. Mist nr 28. Mooie set.
L2986: BLUHM, ELGER. - Eine Postzeitung aus dem Dreizigjahrigen Kriege. Zur Fruhgeschichte der Bremer Presse.
T5145: BLUM, OSCAR. - Trümmerfeld Europa. Ein Brevier für jedermann.
R1503: BLUM, RUDOLF. - Vor- und Fruhgeschichte der nationalen Allgemeinbibliographie.
R6720: BLUM, ISABELLA. - Tien beroemde vrouwen.
R8197: BLUM, LEON. - Dagboek 1940.
K7222: BLUMENTHAL, JOSEPH. - The printed book in America.
B6074: BLUMENTHAL, ERIK. - Schulschriften der verschiedenen Lander.
B4721: BLUMENTHAL, JOSEPH. - Art of the Printed Book 1455-1955. Masterpieces of typography through five centuries from the collections of the Pierpont Morgan Library, New York.
T6012: BLUMENTRITT, F. - Koningin Wilhelmina Wals voor klavier gecomponeerd door F. Blumentritt.
R4560: BLUMLEIN, CARL (ED.). - Die Floia und andere deutsche Maccaronische Gedichte.
T8045: BLUNDEN, EDMUND. - Oorlogsgedruis. [Undertones of War]. Vertaald door Irving Pardoen (proza) en Meindert Burger (poëzie). Met eebn nawoord van Piet Chielens.
K4828: BLUNT, WILFRID. - In praise of Italic. Catalogue of an exhibition arranged for The National Book League.
T0774: BOAS, HENRI HERMAN. - De rechtsen der Verzekerden krachtens de Ongevallenwet 1901.
K6392: BOBROWSKI, JOHANNES. - Levins molen, 34 uitspraken over mijn grootvader. Vertaling J. Polak-Siliava.
T8887: BOBROWSKI, JOHANNES. - Het muizenfeest en andere verhalen.
R2138: BOCCACCIO, GIOVANNI, - De Decamerone. Vertaald uit het Italiaans door Frans Denissen.
T4224: BOCCACCIO, GIOVANNI. - De minnaar in het wijnvat en andere erotische verhalen.
T4409: BOCCACCIO, GIOVANNI. - Slimme vrouwen. Tien verhalen uit de Decamerone. Vertaald door Frans Denissen. Met een nawoord van Rene van Stipriaan.
R9786: BOCCACCIO, GIOVANNI / W.G. VAN NOUHUYS. - Boccaccio's Decamerone. Bloemlezing en inleiding.
B2353: BOCCACCIO, GIOVANNI DI. - De Decamerone. Vertaling J.A. Santfort. Los deel. 4de tot 8ste dag.
B9467: BOCCACCIO, GIOVANNI DI. - De Decamerone. Twintig verhalen. Vertaling J.A. Sandfort.
R5297: BOCCACCIO. - De Decamerone. Uit het italiaansch vertaald en bewerkt door J.K. Rensburg.
T5305: BOCCACCIO, GIOVANNI. - De minnaar in het wijnvat en andere erotische verhalen uit de Decamerone. Vertaald door Frans Denissen.
R2428: BOCK, EUGENE DE. - Een uitgever herinnert zich.
M5079: BOCK, EUG. DE. - Beknopte geschiedenis van de Boekhandel in de Nederlanden.
L0275: BOCK, EUG. DE. - Hendrik Conscience zijn persoon en zijn werk.
K3534: BOCK, EUG. DE. - Het Nederlandse Boek. Overzicht van zijn geschiedenis.
K4265: BOCK, EUGEEN DE. - Nu hoort, ik zal een nieuwe zang beginnen. Bekende en minder bekende verzen uit de rederijkerstijd.
H3391: BOCK, P.A. DE. - Het schoonste lied ter wereld. Kerstvertelling. Vertaling K. Jonckheere
L8427: BOCK, M. - Architectura. Nederlandse architectuur 1893-1918.
B2325: BOCK, FR. UND M. WILLEMSEN. - Die mittelalterlichen Kunst- und Reliquienschake zu Maestricht, aufbewahrt in den ehemaligen Stiftskirchen des h. Servatius und Unserer Lieben Frau daselbst, archaeologisch und historisch beschrieben und durch 66 Holzschnitte erlautert.
B5679: BOCK, DENNIS. - De tuin van as. Vertaling Marijke Versluys.
R4379: BOCKWINKEL, H.B.A. - De vereenvoudigde spelling. (Overdruk uit: Kollege integraalrekening). Een verdediging van de in dat boek gebruikte spelling.
L4027: BOCKWINKEL, H.B.A. EN P. GERLACH ROYEN. - Taaltucht door 'De School van Kollewijn'.
R1826: BOCKWINKEL, H.B.A. EN P. GERLACH ROYEN. - Taaltucht door 'De School van Kollewijn'.
B0193: BOCKWITZ, HANS H. - Erinnerung an Hugo Steiner-Prag.
T8506: BODAR, ANTOINE. - Gezellin van de stilte.
T0602: BODART, ROGER / MARC GALLE / GARMT STUIVELING. - Literaire Gids van Belgie, Nederland en Limburg.
K3056: BODDAERT, JORIS. - Boekhandel Donner 1912-1992.
B8403: BODDAERT, MARIE. - Frans en het geheim. Een verhaal uit den laatsten tijd der Fransche overheersching. Geillustreerd door O. Geerling.
L7899: BODE, WILHELM VON. - Studien uber Leonardo da Vinci. Mit 73 Abbildungen.
B5209: BODEL NYENHUIS, J.T. - Over het leven en de letterkundige verdiensten van Frederick de Houtman.
T1215: BODEL NIJENHUIS, J.T. - Levensbericht van L.J.F. Janssen.
K5775: BODEWES, G.H.J.B. - De Gelderlander in oorlogstijd.
L0417: BODIN, LOUIS. - De intellectuelen.
B3650: BODT, SASKIA DE EN FRANK HELLEMANS. - Taverne du Passage. Peintres et ecrivains Neerlandais en Belgique.
B2354: BOECK, Z.E.H.A. DE. - Het Genootschap tot Voortplanting des Geloofs.
T7672: BOECK, JEAN DE. - Un Chantre du Brabant: Sander Pierron.
L7799: BOEDE, C. SANDERSE VANDER. - Marga Minco.
W7661: BOEF, AUGUST HANS DEN. (SAMENGESTELD). - In de broek van de vijand.
T4085: BOEHMER, KONRAD &TON REGTIEN. - Van Provo naar Oranje Vrijstaat.
T7349: HET DUITSCHE BOEK. - Het Duitsche Boek. Tijdschrift voor de vrienden van het Duitsche Boek in Nederland. 1e jaargang 1930 1-12. (ontbreekt nr 3). 2 jaargang 1931. nrs: 2-4-5-6-7/8-9-10-11/12. 3e jaargang 1932. nrs: 1-2-3-4-5-6. 4e jaargang 1933 nrs: 1-4-6.
B6705: HET NIEUWE BOEK. - Johan van der Woude: Gesprek tussen twee generaties. H.L.T. de Beaufort: Biografie van Albert Luthuli. H.C.D. de Wit: De gang der beschaving. Hans Andreus: Het verzameld werk van Gerrit Achterberg.
T1142: [SPINOZA] BOEKA. - Practische Levensgids. (In verband met Spinoza's Ethica en met het Oostersche mystieke).
Y0246: BOEKBINDERS. - Verkooptentoonstelling van Boekbanden, Galerie Goltzius 24 mei - 8 juni 1986.
T5785: BOEKE, KEES. - Vernieuwde leiding voor het schoolkind.
T6184: BOEKE, J.H. - Nationaalsocialistische Staathuishoudkunde.
T5495: BOEKE, C EN LOD. VAN MIEROP. - De vergetenen. Commissie uit het comite van actie tegen de bestaande opvattingen omtrent misdaad en straf.
T9730: BOEKEN, HEIN. - Verzen.
T4671: UITGELEZEN BOEKEN. - Een vriend komt thuis. Jacob Israël de Haan-nummer.
T1722: BOEKEN, A. - Amsterdamse stoepen.
B9000: UITGELEZEN BOEKEN. - C.J. Aarts zestig. 17 oktober 2007.
B8995: [MULTATULI] UITGELEZEN BOEKEN. - De Multatulianen groeten u allen zeer. Bij het afscheid van J.A. Roelfsema-Tenge, conservator Multatuli-Museum 1957-1988.
L3873: BOEKEN, H.J. - Dantes's Louteringsberg in proza overgebracht door H.J. Boeken.
A0783: BOEKEN, HEIN. - Verzen.
K7142: DE BEST VERZORGDE BOEKEN. - De verloren jaren. Persoonlijke visies op De best verzorgde boeken 1971 tot en met 1985.
L7900: BOEKEN, H.J. - Excerpt uit Potgieter's Florence.
R9788: DANTE / H.J. BOEKEN. - Dante's Hel. In proza overgebracht en met inleiding en aanteekeningen voorzien door H.J. Boeken.
R9787: DANTE / H.J. BOEKEN. - Het paradijs. In proza overgebracht en met inleiding en aanteekeningen voorzien door H.J. Boeken.
T6523: BOEKEN, A. / W.M. DUDOK / JAN DE MEIJER. - Bouwen en restaureeren in Oud Amsterdam.
R4811: UITGELEZEN BOEKEN. - Je kan ook te veel weten: zes medewerkers over Hendrik Brinkman en zijn antiquariaat: Tom Bouman, Jan de Jong, Frank Rutten, Auke van der Berg, Josine Mulder, Edwin Bloemsaat.
R4812: UITGELEZEN BOEKEN. - Arthur Slenk, E: de Kunst van het Weglaten
T9596: BOEKEN, H.J. - De Historie van Floris en Blanchefloer. Met 2 Lithografien van M. Bauer.
R3865: UITGELEZEN BOEKEN. - BEYNON, Hans C., Terug naar het land van herkomst.
R1820: UITGELEZEN BOEKEN. - Mary Pos: een fenomeen.
T5146: UITGELEZEN BOEKEN. - Nop Maas, De archeologie van het Nederlandse stripverhaal.
R8606: UITGELEZEN BOEKEN. - Van leesbibliotheek tot uitgeversbedrijf.
R8609: UITGELEZEN BOEKEN. - Paul Hefting: Een kinderboekje, onbekend, maar zeer bemind.
R7575: UITGELEZEN BOEKEN. - Alie Smeding. Schrijfster uit Enkhuizen.
R3055: BOEKENGIDS. - Boekengids. Algemeen Nederlandsch Bibliografisch Tijdschrift. 16e jrg. nr 2, februari 1938.
T5461: 35E BOEKENGIDS. - 25e Boekenweek 26 maart - 2 april 1960. 35e boekengids. Algemene editie. Stempel op omslag Magazijn de Bijenkorf, Amsterdam.
R3421: DE BOEKENMOLEN. - De Boekenmolen. Een tweemaandelijks tijdschrift voor de arbonne's. Jaargang 1-3. 1948-1951.
B8479: DE BOEKENMOLEN. - Inhoud: Scheffer: Gesprek met Piet Begeer. Verhaagen: Walter. Hoornik: M. Gijsen, dichter en prozaist van formaat. Kool: Een japonnetje uit Brussel. Saporiti: Het lege balkon (fragment). Daalder: Frank, Adema, Zwiers.
T5922: BOEKENOOGEN, J.G. / D. BOSWIJK / H. FEISSER. - Geen mensch meer oud en arm.
L6764: BOEKENOOGEN, G.J. (ED.). - Genoechlijcke history, vanden schricklijcken ende onvervaerden reus Gilias.
L3918: BOEKENOOGEN, G.J. (ED.). - Genoechlijcke history, vanden schricklijcken ende onvervaerden reus Gilias.
T9492: BOEKENOOGEN, G.J. - De Zaansche Volkstaal. Bijdrage tot de kennis van den woordenschat in Noord-Holland.
R4688: BOEKENSCHOUW. - Boekenschouw, maandschrift 10e jaargang 1916-1917. complete jaargang.
R4689: BOEKENSCHOUW. - Boekenschouw, maandschrift 11e jaargang 1917-1918. complete jaargang.
R4821: BOEKENSCHOUW. - Boekenschouw, maandschrift 13e jaargang 1919-1920. complete jaargang.
R4690: BOEKENSCHOUW. - Boekenschouw, maandschrift 12e jaargang 1918-1919. complete jaargang.
R4687: BOEKENSCHOUW. - Boekenschouw, maandschrift 9e jaargang 1915-1916. complete jaargang.
R4613: BOEKENWEEK. - Een bundel novellen 1938.
R0549: BOEKENWEEK. - Als je leest ben je nooit alleen.
R1300: DE BOEKENWERELD. - Portret van antiquaar Louis Putman, Brest van Kempen, Hollands boekhandelaar in Brussel.
R3977: DE BOEKENWERELD. - 1e jaargang nrs: 1-5. 1984-1985.
R4809: DE BOEKENWERELD. - In gesprek met Wilma Schuhmacher. Lezen in Leens tussen 1815 en 1830.
R0718: DE BOEKENWERELD. - Waarheid en leugen in het natuurhistorisch reisverhaal.
R0712: DE BOEKENWERELD. - Uitgeversmaatschappij Oceanus 1941-1945. Een onbekende druk van Mattheus de Rissche.
R0715: DE BOEKENWERELD. - Typografie in de Renaissance. De verzameling van Simon Emmering. Buchs veiling bij Bubb Kuyper.
R0720: DE BOEKENWERELD. - Interview met Anna Simoni. Reconstructies van een boekenkast. Inkleurders: een vergeten gilde.
R0723: DE BOEKENWERELD. - Het inkleuren van boekillustraties. Het feuilleton in de traditie van Bildung. Frans Buffa & Zonen. 1785-1951. Schoolboeken in oorlogstijd. De Ode van Louis Couperus. Kopijrecht in Nederland. Het opbouwen van een digitale bibliotheek. 50 jaar de Pirckheimer -Gesellschaft. Het antiquariaat. In memoriam Sjaak Hubregtse. Evert Maaskamp, prenthandelaar. De werken van Sybrandt Hansz. Cardinael.
R0494: DE BOEKENWERELD. - De Kinderboekenparade.
R0493: DE BOEKENWERELD. - De bibliotheek van Van Lier. Het boek van meester Jacobus Boschman. Simon Emmering 1914-1999. Marginalien. Hoe komt die man erbij? Een antwoord aan Anton Gerits.
R0532: DE BOEKENWERELD. - Aspecten van Nederlandse portretprenten. Pater Bonaventura Kruitwagens tweede Campbell.
R3979: DE BOEKENWERELD. - 2e jaargang nrs: 1-5. 1985-1986.
R1302: DE BOEKENWERELD. - Vroege kleurendruk in Amsterdam.
R1303: DE BOEKENWERELD. - De bibliotheek van Rijklof Michael van Goens, Bibliofiele uitgaven van Dante Gabriel Rossetti.
R1301: DE BOEKENWERELD. - Pierre Kemp kleedt zijn boeken aan. De Nieuwe Rijschool: een beweegbaar prentenboek.
R0717: DE BOEKENWERELD. - Advertenties voor boeken in de negentiende eeuw. De STCV en de STCN on de loep.
T6548: DE BOEKENWURM. - De boekenwurm / De witte mier. Een klein maandschrift voor de vrienden van het boek onder leiding van Ary Delen. Deel I en II: Mei 1912 t/m april 1913.
K1539: BOEKHOFF, HERMANN / GERHARD JOOP UND FRITZ WINZER. - Palaste Schlosser Residenzen. Zentren Europaischer Geschichte. 180 Farbtafeln und zahlreiche Abbildungen im Text.
T6378: BOEKRAAD, LEO. (RED.) - 14 dagen. Halfmaandelijks strijdschrift. 1e jaargang nrs: 1 t/m 9. Febr. - Aug. 1939.
H7324: [REVE] BOELAARS, BERT. - Koninklijke jaren. De Weerter periode van Gerard Reve.
L6677: BOELAARS, JAN H.M.C. - The linguistic position of South-Western New Guinea.
Y0440: BOELAARS, H. (VERT.). - Ecclesia Docens. Pascendi Dominici Gregis. Encycliek van Z.H. Paus Pius X van 8 september 1907 over Het Modernisme.
M8330: BOELE VAN HENSBROEK, P.A.M. - Der Wereld Letterkunde. Voor Nederlanders bewerkt door.... Twee delen.
K3970: BOELE, C. / F.W SIEGMANN. E.A. - Beknopte uiteenzetting van verschillende procede's naar aanleiding van de op 21 april 1951 getreden Spertijdbeschikking (Vestiginswet Kleinbedrijf 1937) voor het Boekdrukbedrijf, Lithografisch bedrijf, Kantoordrukbedrijf, Copierbedrijf, etc.
L3607: BOELE VAN HENSBROEK, P.A.M. - Der Wereld Letterkunde. Voor Nederlanders bewerkt door.... Deel I.
R8118: BOELEMA, IDA. - Schilders, 2000 kunstenaars van A tot Z.
B4593: [VONDEL] BOELEN, J.J.G. - Vondels bespiegelingen van Godt en godtsdienst.
R7965: BOELEN, ANTON. - Rustverstoorders.
L3507: BOELENS, JAN - Archeografie.
L7636: BOELENS, JAN. - Gras over de schouders van de wereld.
R8617: BOELES, P.C.J.A. - Armengoederen en armbesturen in Friesland (van de 14e eeuw tot heden). Historisch-juridische schets.
R3729: BOELGAKOW, M. - De noodlottige eieren.
M2815: BOENDERS, FRANS. - Tekens van lezen. Over schrijvers en schrijven.
B1954: BOENDERS, FRANS. - Yukio Mishima, informatie.
T7616: BOENDERS, F.C.M. - De maconnieke geestesrichting en die van na den oorlog.
R1110: BOENDERS, FRANS. - Frans Boenders over Geo Semples.
T6033: BOER, C.L. - Huldigingsmarsch. Gecomponeerd ter gelegenheid van het Regeeringsjubileum van Hare Majesteit de Koningin. (1923).
T8978: BOER, WIM DE. - Sprekende stilte. Gedichten. Met illustraties van Ria Schoof.
R5215: BOER, C.L. WALTHER. - Het Anthonius-Motet van Anthonius Busnois.
M3695: BOER, C. DE. - De renaissance der letterkunde te Florence voor 1500. Het humanisme - Alberti - Lorenzo de Medici - Poliziano - Luigi Pulci - Savonarola.
H9496: BOER, HERMAN PIETER DE. - De betovering, verhalen en gedichten bij tekeningen van Eppo Doeve.
C1333: BOER, HERMAN PIETER DE. - Het papieren badpak, variete litteresque.
K8457: BOER, J.W. DE. - Het Boek God. Een beetje menscheleven.
L0261: BOER, J.W. DE. - Van Vernis-Stokerij "Op Aarden Grond" tot modern chemisch bedrijf.
M3323: BOER, JO. - Beeld en spiegelbeeld.
L6027: BOER, JOSEPH P.C. DE. - Victor Hugo et l'enfant.
P2801: BOER, JULIUS DE. - De schoone verbeelding, verzen.
W6199: BOER, LODEWIJK DE. - De Kaalkop luistert, De verhuizing, Borak valt, Darts.
H7850: BOER, M.G. DE. - Van Oude Voyagien. Op weg naar Indie.
M2733: BOER, M.G.L. DEN. - De ridder met de witte pluim. John Donne dichter-prediker.
K9093: BOER, P. DE. (ED.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de grafische industrie.
K6273: BOER, PETER DE. - Over Koos van Zomeren.
K2580: BOER, R.C. - Ibsen's drama's.
L2786: BOER, TANJA DE. - Moderne boeken in het huis van de baron. Het verzamelbeleid van het Museum van het Boek.
M7392: BOER, W. DEN. - Eros en Amor. Man en vrouw in Griekenland en Rome.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

12/15