Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
H3510: BATTUS. - Letterkunst.
B9138: BAUDELAIRE, CHARLES. - Richard Wagner en Tannhauser in Parijs. Vertaald en nawoord J.M. Loen.
L5680: BAUDELAIRE, CHARLES. - Les Fleurs du Mal.
L6625: BAUDELAIRE, CHARLES. - Les Fleurs du Mal.
L9039: BAUDELAIRE, CHARLES. - Les Fleurs du Mal. Prefacee et annotee par Ernest Raynaud.
B9958: BAUDELAIRE, CHARLES. - Die Blumen des Bosen. Umdichtungen von Stefan George.
R1095: BAUDELAIRE, CHARLES. - Les Fleurs du Mal.
Y3860: BAUDELAIRE, CHARLES / BANTZINGER, C.A.B. - Douze poèmes. Les fleurs du mal.
R5677: BAUDUIN, PAUL. - Marketing de nieuwe wetenschap. Deel III: ( Het belang van het kleine. De vertegenwoordiger. De zelfbediening).
R5676: BAUDUIN, PAUL. - Olifanten aan het werk.
K8868: BAUER, MARIUS. - Brieven en schetsen van zijn reizen naar Moskou en Constantinopel, gevolgd door enige polemieken tussen socialisten en estheten.
M1210: BAUER, C. - De groene boogschutter en andere verhalen.
K6803: BAUER, F. / J. DE HAAN / J. HULSKER / G. SMOOK / G. STUIVELING. - De Nederlandse Letterkunde in honderd schrijvers.
K3150: BAUER, FRANK. - Uit Gezelle's leven en werk.
K5873: BAUER, FRANK. - Uit Gezelle's leven en werk.
K0314: BAUER, HELMUTH / CHRISTIAN PFEIFFER-BELLI. - 270 Schriften. Eine Sammlung zeitgemasser Alphabete.
W5159: BAUER, KONRAD F. - Wie eine Buchdruckschrift entsteht.
B6360: [REVE] BAUER, GUUS / DAVID DE POEL / J. SCHMIDT / PETER DE RIJK. - Bij Reve aan tafel. Een schrijfmarathon. Voorwoord A.F.Th. van der Heijden.
B6927: BAUER, GUUS. - De weinigen die ik ken. Brieven aan Frans Pointl.
R9183: BAUER, OTTO. - De opstand van de Oostenrijksche arbeiders. Zijn oorzaken en gevolgen.
T3287: BAUER, E. EN L. TROTZKI. - Oostenrijk een les voor allen!
T7667: BAUER, OTTO. - De Socialisierungsaktion im ersten Jahre der Republik.
R6550: BAUER, RIJKAARD LOD. - Leeuwenmuilen en Pantoffelbloemen. Vlaanderen door de laatste jaren heen.
T7615: BAUER, OTTO E.A. - De Internationale en de Oorlog. Stellingen voor Internationale discussie Otto Bauer, Th. Dan, A. Dunois, J. Zyromski, Friedrich Adler, H.N. Brailsford. Vertaald en voorwoord H. Brok-Troelstra.
T4332: BAUER, MARIUS. - Werk van M. Bauer. Egypte-Voor-Indie. Catalogus van de veiling 17 april 1929. Te houden bij Frederik Muller & Co., Amsterdam.
T1562: [COHEN] BAUM, VICKY. - Tooneel-ingang. Vertaling S.J. Barentz-Schonberg.
Y1866: BAUM, MARIE LOUISE. - Das Haus Oranien und seine nassauischen Soldaten im Zeitalter der franzosischen Revolution.
R4340: BAUMAN, GERMAN. - De Tribunisten. De revolutionaire marxisten van Nederland.
B9742: BAUMANN, E.D. - De dokter en de geneeskunde. Deel I: Maatschappelijk leven. Deel II: De Wetenschap. Twee delen in een band.
K5876: BAUR, FR. - Germaanse philologie Nederlandse Letterkunde.
L2354: BAUR, FRANK. - Scripta Minora. Uit het werk van Prof. Dr. Frank Bauer.
R6747: BAVEGEM, J.B. VAN. - Het martelaarsboek of heldhaftig gedrag der Belgische geestelijkheid ten tijde der Fransche Omwenteling op het einde der achttiende eeuw.
T4006: BAVIER, ANDRE DE. - De meening van een neutrale omtrent Engeland.
H4809: [BILDERDIJK] BAVINCK, H. - Bilderdijk als denker en dichter.
T1175: BAVINCK, J.H. - Christus en de Wereldstorm.
L7573: BAX-BOTHA EN D. BAX. (ED.). - Afrikaans verhalend proza.
Y1433: BAX, W. EN L.R. OLDEMAN. - Een ontdekker ontdekt. Open brief aan den Heer W.J. Vogelesang, ontdekker van het oorzaeklijk verband tusschen de nieuwe zedenleer en de reeds van zeer ouden tijd dagteekenende Zaandamsche brooddronkenhuis.
T6215: BAX, W. - Verdediging en terechtwijzing ten opzichte eener Synodale Motie. Onuitgesproken toespraak.
R5699: BAX, JACOB. - Prins Maurits in de volksmeening der 16e en 17e eeuw.
M4252: BAXTER, B.M. - Albert Verwey's translations from Shelley's poetical works. A study of their style and rhythm and a consideration of their value as translations.
R6878: BAYER, F.J. - Das Papstbuch. Herausgegeben und Eingeleitet.
Y3769: BAYER, CHARLES. - Petit catechisme de l'athee.
H0152: BAYL, FRIEDRICH. - Der nackte Mensch in der Kunst.
W8614: BAYLEY, HAROLD. - The lost language of symbolism, an inquiry into the origin of certain letters, words names, fairy-tales, folklore and mythologies.
B5660: [VERHAEREN] BAZALGETTE, LEON. - Emile Verhaeren.
T3084: BAZEL, K.P.C. DE. - De houtsneden van K.P.C. de Bazel. Inleiding J.L.M. Lauweriks.
MK0077: BE, PIERRE LE. - Pierre le Be: Bele Prerie. Ein Buchstabenbuch von Pierre le Be, Paris 1601.
H9182: BEALU, MARCEL. - Onpersoonlijk avontuur. Vertaling en nawoord Jeanne Holierhoek.
K0097: BEARDSLEY, AUBREY / JOHN GLASSCO. - De Venusberg. Vertaling Werner Cranshoff.
T3370: BEARDSLEY, AUBREY. - Aubrey Beardsley Zeichnungen.
R2612: BEARDSLEY, AUBREY. - Under the Hill and other essays in prose and verse.
Y2141: THE BEATLES. - Ob la di, ob la da. Back in the U.S.S.R. The continuing story of Bungalow Bill. Honey pie. Dear prudence. Martha my dear.
H8079: BEATON, KENDALL. - Enterprise in Oil. A history of Shell in the United States.
L5372: BEAUFORT, HENRIETTE L.T. DE. - Cornelis van Vollenhoven 1874 - 1933.
M7096: BEAUFORT, HENRIETTE L.T. DE. - Willem de Zwijger.
T3313: BEAUFORT, W.H. DE. - Tegen Dr. A. Kuyper. Een woord van Zelfverdediging en nadere Toelichting.
T1792: BEAUFORT, JAN A.A.H. DE. - De herziening der Conventie van Geneve.
M6469: [DRUKKERIJ TRIO.] BEAUMONT, ELIE DE. - Cervantes.
M6466: [DRUKKERIJ TRIO.] BEAUMONT, ELIE DE. - Het vaderhart spreekt. Brieven van vier vaders aan hun zoon.
L5491: BEAUMONT, MICHAEL. - Tekst in beeld. Toepassing met vorm en kleur. Bewerking Arthur O. Eger.
L0479: [DRUKKERIJ TRIO.] BEAUMONT, ELIE DE. - De vastberaden Ridder. Elf houtsneden Le Chevalier Délibéré van Olivier de la Marche-editie Schiedam 1498. Inleiding en parafrase der oud franse tekst.
P1348: [DRUKKERIJ TRIO.] BEAUMONT, ELIE DE / RODOLPHE TÖPFFER. - Mons. Cryptogame en zijn metamorphose.
R5781: BEAUMONT, P.C. DE. - Mastreechter versjes en leedsjes.
R3263: [DRUKKERIJ TRIO.] BEAUMONT, ELIE DE. - William Blake.
A0692: BEAUVOIR, SIMONE DE. - Met kramp in de ziel. Vertaling J. Holierhoek.
T9536: BEAUVOIR, SIMONE DE. - De mandarijnen. Vertaling Jan Hardenberg.
W6586: BEAUVOIR, SIMONE DE. - De anderen. Vertaling L.P.J. Braat
M7220: BEAUVOIR, SIMONE DE. - Memoires/ De druk der omstandigheden II. Vertaling L. Witsenburg.
B8073: BEAUVOIR, SIMONE DE. - Marquis de Sade. Een selectie uit Sade's werk, voorafgegaan door een essay van Simone de Beauvoir. Vertaald door Jenny Tuin.
R6955: BEAZLEY, J.D. - Potter and Painter in Ancient Athens.
T6161: BEBEL, AUGUST. - Uit mijn leven. Vertaald door H.J. Hegeraat. Twee delen.
K5915: BECHT, F.W. - Vincent van Gogh.
H9774: BECK, DOREEN. - The book of bottle collecting.
T0277: BECK, J.W. - Iets over de latere latiniteit.
R8597: BECKER, JAKOB. - Besneden en begraven... vijf eeuwen joden in Tiel en het Gelders rivierengebied.
H5449: BECKER, FRANS / JOHAN FRIESWIJK. - Bedrijven in eigen beheer. Kolonies en produktieve associaties in Nederland tussen 1901 en 1958 / met bijdragen van J.M. Welcker en F.J.M. van Puijenbroek.
R2693: BECKETT, SAMUEL. - En attendant Godot.
P0907: BECKETT, SAMUEL. - Catastrophe et autres dramaticules. Cette fois, Solo, Berceuse, Impromptu d'Ohio, Quoi ou.
P0895: BECKETT, SAMUEL. - Compagnie.
P0881: BECKETT, SAMUEL. - Ends and Odds. Eight new dramatic pieces.
L1866: BECKETT, SAMUEL. - Fin de partie.
K1440: BECKETT, SAMUEL. - Pas suivi de quatre esquisses.
P0906: BECKETT, SAMUEL. - Tetes-mortes.
L3755: BECKETT, SAMUEL. - Watt. Uit het Engels vertaald door Onno Kosters.
P0889: BECKETT. - Journal of Beckett Studies. Spring 1979, Number 4.
P0890: BECKETT. - Journal of Beckett Studies. Summer 1978, Number 3.
T9770: BECKETT, SAMUEL. - The Beckett Trilogy: Molloy, Malone Dies, The Unnamable.
L6519: BECKETT, SAMUEL. - Mal vu mal dit.
M9977: BECKETT, SAMUEL. - Malone sterft. Vertaling F.C. Kuipers. Nawoord Koos Schuur.
T1168: BECKETT, SAMUEL. - Disjecta. Beschouwelijk werk.
H7454: BECKETT, SAMUEL. - Het beeld. Vertaling Karina van Santen en Martine Vosmaer.
T4650: BECKETT, SAMUEL. - Hoe het is. Vertaling F.C. Kuipers.
K5695: BECKFORD, WILLIAM. - Een dromer op reis. Een Grand Tour. Vertaald en ingeleid door Grlof Janzen.
R5502: BEDA VERBEEK, P. - Oud en Nieuw Galilea. De kloosters der Minderbroeders in Leeuwarden.
T7128: BEDA VERBEEK, P. - Oud en nieuw Galilea. De kloosters der Minderbroeders in Leeuwarden.
B7022: BEDARRIDES, TRILLE. - Tekeningen.
B6116: BEDAUX, J.C. / A.C.F. KOCH & A.J. HOVY. - Stads- of Athenaeumbibliotheek Deventer 1560-1985.
M7265: BEDFORD, MARTYN. - Het Houdini-meisje. Vertaling M. Lindenburg.
T5878: BEDIER, JOSEPH. - Duitsche misdaden in het licht van Duitsche getuigenissen. Geautoriseerde vertaling. Voorwoord Terwagne.
Y1561: BEDRIJFSREKLAME. - De Bedrijfsreklame. Officieel orgaan van de Nederlandsche Vereeniging ter bevordering der bedrijfsreklame.
Y1526: BEDRIJFSREKLAME. - De Bedrijfsreklame. Officieel orgaan van de Nederlandsche Vereeniging ter bevordering der bedrijfsreklame.
Y1527: BEDRIJFSREKLAME. - De Bedrijfsreklame. Officieel orgaan van de Nederlandsche Vereeniging ter bevordering der bedrijfsreklame.
P0942: BEEBE, WILLIAM. - 800 meter onder de zeespiegel.
Y0045: BEECK VOLLENHOVEN, HENRIUS VAN. - Verslag omtrent de tentoonstelling van visscherij-gereedschap, gehouden te Amsterdam in September en October 1861.
T4262: BEEK, P. VAN (RED.). - De dolerenden van 1886 en hun nageslacht.
T8539: BEEK, MENNO VAN DER. - Vergezocht. Gedichten.
H7186: BEEK, BERT VAN, JACOBI, HANS & SCHARLOO, MARJAN. - Geld door de eeuwen heen. Geschiedenis van het geld in de Lage Landen.
H9407: BEEK, GEERT VAN. - De 1500 meter.
H4424: BEEK, GEERT VAN. - De steek van een schorpioen.
K5363: BEEK, M.A. (ED.). - De wereld van de bijbel. Tentoonstelling t.g.v. het honderdvijftig-jarig bestaan van het Nederlandsch Bijbelgenootschap.
L5021: BEEK, WILLEM J.A.M. - John Keble's. Literary and religious contribution to the Oxford Movement.
Y2537: BEEK, G. VAN DER. - Een goede hand in Nederland. Van school - tot levenschrift. Overtrekschrift 0.
R6703: BEEK, TH. VAN DER. - De Geassocieerden en Wij.
T5465: BEEK, J.A. VAN. - Lijst van eenige boeken en brochuren, uitgegeven in de Oud-Katholieke Kerk van Nederland sedert 1700 tot 1751.
T8801: BEEK, MENNO VAN DER. - Waterdicht. Gedichten.
L2895: BEEKE, ANTHON & K. SCHIPPERS. - Over tijdschriften. Een gesprek.
T2909: BEEKELAAR, G.A.M. E.A. - Maar wat is het toch voor eene Courant? De Arnhemsche? Opstellen over de Arnhemsche Courant 1830-1850.
Y2900: BEEKMAN, A.A. EN W. STARING. - Hollanders in Politiek en Uniform.
L7446: BEEKMAN, E.M. - The crippled heart. An introduction to the Life, Times and Works of Willem Godschalck van Foquenbroch.
A0946: BEEKMAN, KLAUS / MIA MEIJER (ED.). - Kort Revier. Gerard Reve en het oordeel van zijn medeburgers.
B5571: BEEKMAN, A. - Egmond's heden en verleden.
R6145: BEEKMAN, A.A. E.A. - Nomina Geographica Neerlandica Deel IX: Hypercorrecte vormen bij plaatsnamen. Het eerste lid van Dordrecht. Groninger plaatsnamen. Walchersche plaatsnamen. Eindhovensche plaatsnamen. De Esch te Enter (met een kaart). Amsterdam en Amstel.
B3066: BEEKMAN, E.M. - Paradijzen van weleer. Koloniale literatuur uit Nederlands-Indie 1600-1950. Vertaald door Maarten van der Marel en Rene Wezel.
L5112: BEEKOM, WILHELMUS L. VAN. - De la Formation Intellectuelle et Morale de la Femme d'apres Moliere.
Y1511: BEELAERTS VAN BLOKLAND, G. - Belevenissen te Londen 1940-1945.
Y3279: BEELOO, CAROLINE. - Eduard Karsen. Hollandsche schilders van dezen tijd.
R4743: BEEM, H. (ED.). - Jerosche. Jiddische spreekwoorden en zegswijzen uit het Nederlandse taalgebied.
T7899: BEEMER, F.A. EN H. PILON. - De Kinderwerktuin. Voorwoord K. Dilling.
T0718: BEEN, JOHAN H. - Oud-Testamentische Pioniers. Verhalen uit Genesis voor Jong en Oud.
Y3648: BEENING, TH.J. - Het landschap in de Nederlandse Letterkunde van de Renaissance.
R5003: BEER, TACO H. DE. - Gijsbrecht van Amstel.
Y0355: BEER, TACO H. DE. - Noord en Zuid. Tijdschrift ten dienste van onderwijzers bij de studie der Nederlandsche Taal- en Letterkunde. 18e jaargang 1895.
K4985: BEER, A. DE. - De onsterfelijke Dante. Twee delen: I Leven en Opera Minora, II De "Divinia Commedia".
C0897: BEER, EVELYN. (SAMENST.). - Hedendaagse kunst uit Nederland / Art contemporain des Pays-Bas. De uitnodiging tot de reis / L'Invitation au voyage.
K9391: BEER, K.C.L.M. DE. - Studie over de spiritualiteit van Geert Groote.
L9233: BEER BEYERS, LOURENS JOHANNES ERASMUS DE. - Die echtreglement en die Suid-Afrikaanse reg.
B1807: BEER, PAUL DE. - A. Ein Theaterstuck.
R5431: BEER, MAX. - Annexionistisch Frankrijk voor den oorlog.
T3625: BEER, TACO H. DE. - Prof. Mr. M.W.E. Treub en de Cooperatie.
Y3637: BEER PORTUGAEL, D.J. DEN. - J. van den Vondel, uit zijne kleine gedichten geschetst.verhandeling.
R5014: BEER, T.H. DE. - Noord en Zuid. Taalkundig Tijdschrift voor de beide Nederlanden, ten behoeve van Onderwijzers, vooral van hen, die zich voor eenig examen voorbereiden. Negende jaargang 1886.
M1696: BEEREN, WIM/R.W.D. OXENAAR/FREDDY DE VREE. - Jan Cremer. Schilder 55 88.
R6522: BEERLING, R.F. - Protestantisme en Kapitalisme, Max Weber in de critiek.
B7775: BEERLING, R.F. - Moderne doodsproblematiek. Een vergelijkende studie over Simmel, Heidegger en Jaspers.
L1226: BEERLING, R.F. - Antithesen. Vier studies. Voorwoord van J. Huizinga.
H3919: BEERS, JAN VAN. - Gedichten. Eerste deel: 1843-1857. Tweede deel: 1857-1868.
H2485: BEERS, JAN VAN. - Gedichten: Jongelingsdroomen 8e druk. Levensbeelden 4e druk. Gevoel en Leven 3e druk.
H2486: BEERS, JAN VAN. - Jongelingsdroomen.
L8010: BEERS, JAN VAN. - Blik door eene venster. Een nieuwjaersgedicht voor den arme.
R4226: [TOLLENS] BEERS, JAN VAN. - Lijkkrans voor Tollens.
L9833: BEERTEN, LUC. - De Put. Een stomme film.
Y1051: BEEST, L.A.C. VAN. - Nederland en zijne Overzeesche Bezittingen. Aardrijkskundige lessen en toepasselijke opgaven, om schriftelijk te bewerken, ten dienste van eerstbeginnenden.
T0777: BEETS, NICOLAAS. - Verpoozingen op Letterkundig gebied.
H5929: BEETS, NICOLAAS. - Gedichten. Volledige uitgave, naar tijdsorde gerangschikt. Twee delen.
H5712: BEETS, NICOLAAS. - Geschenk aan jonge lidmaten der gemeente van Christus.
K6290: BEETS, NICOLAAS. - Sparsa. Verzameling van Verstrooide opstellen en kleine geschriften.
K2202: BEETS, NICOLAAS. - Uit Nicolaas Beets' dichtwerken. Een bloemlezing.
T6374: BEETS, NICOLAAS. - Mededeeling betreffende een aantal tot hiertoe onuitgegeven gedichten van Anna Roemer Visschers.
L8393: BEETS, NICOLAAS. - Groote mannen en ware grootheid.
L9087: BEETS, A. - De drukkerstermen Smout, Smoutwerk enz.
B0531: BEETS, NICOLAAS. - Hildebrands voorbereiding. Het dagboek van de student Nicolaas Beets. Toegelicht door H.E. van Gelder.
R8011: BEETS, N. E.V.A. - Euterpe. Liederen met accompagnement van de piano. Woorden van N. Beets, S.J. van den Bergh, J. Brester Azn., G.H. Broekhuijzen, J.P. Heije, W.J. Hofdijk, Richard Hol en J. Schimmel.
Y0363: BEETS, NICOLAAS. - Gedichten. Volledige uitgave, naar tijdsorde gerangschikt. Eerste, tweede en derde deel in een band.
B4533: BEETS, NICOLAAS. - Verscheidenheden meest op letterkundig gebied. Een tijdschrift op onbepaalde tijden VI.
B5682: BEETS, NICOLAAS. - Karakter, karakterschaarschte, karaktervorming. Redevoering bij de aanvaarding van het hooleeraarsambt aan de Utrechtsche Hoogeschool, uitgesproken den 16. maart 1875.
B7473: BEETS, NICOLAAS. - Gedichten. Volledige uitgave, naar tijdsorde gerangschikt. Twee delen.
R4417: BEETS, N. - De houtsneden in Vorsterman's Bijbel van 1528. Afbeeldingen der prenten van Jan Swart, Lucas van Leyden, e.a.
Y0919: BEETS, NICOLAAS. - Everhardus Johannes Potgieter. Persoonlijke herinneringen.
T3295: BEETS, NICOLAAS. - Aan mijn Landgenooten op den 18den Juni 1865.
Y3619: BEETS, NICOLAAS. - Gesprek met Vondel, naar aanleiding van 't hem toegedacht standbeeld. Eene voorlezing in de Maand February 1861 gehouden.
Y3900: BEETS, NICOLAAS. - Feestcantate voor den dag der Onthulling, 17 November 1869 van het Nationaal Gedenkteeken voor 1813. 17 november 1869.
Y0413: BEETS, A. - De 'Disticha Catonis' in het Middelnederlandsch.
R6186: BEETS, NICOLAAS. - Kuser. Inleiding en aantekingen M.H. Schenkeveld.
R0558: BEEUSAERT, KATRIEN & EVELIEN KAYAERT. - Van Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen tot Boek.be. Een verhaal van 75 jaar.
K9882: BEEX, H. - Mirakelen der Zoete Lieve Vrouw. Bewerkt door H. Beex.
B1342: BEEX, G. - Archeologisch overzicht van Noord-Brabant.
L2891: BEGEER, JAN. - Oefeningen typografische vormgeving.
R9304: BEGEER, PIET. - Wespen en horzels. Roman van een school in oorlogstijd.
H8075: BEGEMANN, NIENKE. - Victorine.
H7074: BEGHEYN, PAUL J. & PETERS, ELS F.M. - Gheprint te Nymeghen. Nijmeegse drukkers, uitgevers en boekverkopers 1479-1794.
L2234: BEGHEYN, PAUL. - Abraham Leyniers. Een Nijmeegse boekverkoper uit de zeventiende eeuw. Met een uitgave van zijn correspondentie uit de jaren 1634-1644.
T8739: BEGHEYN, PAUL (ED.). - Met de deur open. Gedichten over mensen en God. Verzameld en vertaald.
M3188: BEHN, NOEL. - De infiltranten. [The Kremlin Letter]. Vertaling O. Falk.
W2604: BEHRENS, KATJA. - De dertiende fee. Vertaling M. Reitsma.
R9598: BEHRENS, CHARLES B. - Dienend dichter in zwart en wit. Over de exlibris van Pam G.Rueter.
T2669: DE BEIAARD. - De Beiaard. Thijm nummer. 5e jaargang 2e deel Augustus-September 1920.
R1290: BEIAARD. - Kees Meekel: Ahasverus. B. van Benthem: Om een Godsbewijs. B. Verhoeven: Lied. L.J.C. van Gorkom: De Fransche Rijnpolitiek. A. van Duinkerken: Het Land. W. Pompe: Het Algemeen Belang. J.H. Valckenier Kips: Mishooren (II). G. Brom: Onze Stiefmoedertaal.
K4443: BEIGBEDER, FREDERIC. - Liefde duurt drie jaar. Uit het Frans vertaald door Marianne Kaas.
T0044: BEIJEN V.D. BORGH, M. EN ANNY LEUSINK. - Drie dierfabels. Bewerkt en gekozen door M. Beyen v.d. Borgh en geillustreerd door Anny Leusink.
B2970: BEIJERINCK, W. - De subfossiele plantenresten in de terpen van Friesland en Groningen. Tweede gedeelte: Diatomeeen -schalen. (Mit Zusammenfassung: Beitrage zur Kenntnis der subfossilen Flora in den hollandischen wurten, zweiter Teil: Die Diatomeen).
B2971: BEIJERINCK, W. - De subfossiele plantenresten in de terpen van Friesland en Groningen. Derde en laatste gedeelte: Overige Macro- en Microscopische resten. (Mit Zusammenfassung: Beitrage zur Kenntnis der subfossilen Flora in den hollandischen wurten, dritter und letzter Teil: Weitere Mako- und Mikroskopische Ueberreste).
Y0212: BEIJERINCK, FR. EN M.G. DE BOER. - Voorpublicatie: Jacob Bicker Raye. Notitie van het merkwaardigste Meyn bekent 1732-1772. Illustraties Anton Pieck.
B6075: BEIJERMAN, HUGO. - Redevoering ten betooge, dat het geenszins de Engelschen zijn, zoo als Montesquieu zegt, maar de Nederlanders, welke ter zelfder tijd die drie gewigtige zaken, de godsdienst, de vrijheid en den handel ten meesten maatschappelijken nutte wisten aan te wenden.
R4932: CATALOGUS. BEIJERS. - Catalogue 133: Symbolisme. Contenant de nombreuses éditions originales et des exemplaires dédicacés.
R5144: BEIJERS. - Het Nederlandse Boek 1892-1906.
T2721: CATALOGUS J.L. BEIJERS' ANTIQUARIAAT. - Nederland en het Nederlandsche Volk in hun oorsprong en ontwikkeling, beschaving en lotgevallen. Met een aanhangsel: De Nederlanders in 't buitenland.
Y0403: BEIJL, H.Z DE. - Oranje-Boek, losse schetsen uit het Leven en Bedrijf der Oranje-Vorsten. Feestgave voor Jong en Oud op het Zilveren Kroningsfeest 12 Mei 1849-1874.
T5205: BEIJNEN, JOHANNES ANDRIES. - Art. 188 der grondwet (schutterij).
H8446: BEIJNUM, KEES VAN. - De oesters van Nam Kee.
L6864: BEIJNUM, KEES VAN. - De ordening.
T2404: BEINS, JAN FREDRIK ADOLF. - Misvorming en verbeelding.
T2549: BEKK, J. - De Lichtechtheid van Wit en Gekleurd Papier.
B4718: BEKK, J. EN MEDEWERKERS. - Het papier. Een bijdrage tot de kennis van de vervaardiging, gebruik en de onderzoekingsmethoden van papier. Twee delen in cassette.
B6127: BEKK, J. - Problemen van de Grafische Techniek.
L3187: BEKKER, E. EN A. DEKEN. - Historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart.
L6818: BEKKER, WILLEM G. - An Historical and Critical Review of Samuel Butler's Literary Works.
H8007: BEKKER, A. EN WED. WOLFF EN A. DEKEN. - Historie van Willem Leevend.
Y3470: BEKKER, WEDUWE A. WOLFF, EN A. DEKEN. - Economische Liedjens. Eerste deel. Met plaaten.
H2615: BEKKER, E. EN A. DEKEN. - Historie van mejuffrouw Cornelia Wildschut.
R4187: BEKKER, ELISABETH, WEDUWE WOLFF EN AGATHA DEKEN. - Geschrift eener bejaarde vrouw. Bewerkt en uitgegeven in verkorte vorm, op basis van de druk (1802) en de handschriften voor het onuitgegeven deel, door Andre Hanou.
K2012: BEKKERING, HARRY. - Veroverde traditie. De poeticale opvattingen van S. Vestdijk.
L2223: BEKKERING, HARRY. - Orpheus en Euridice in Vlaanderen. Een beschouwing over Klaaglied om Agnes van Marnix Gijsen.
B4011: BEKKERING, HARRY (RED.). - Thema's voor een humanist. Opstellen voor Kees Fens.
R9926: BEKKERING, HARRY. (RED.). - De hele Bibelebontse berg. De geschiedenis van het kinderboek in Nederland & Vlaanderen van de Middeleeuwen tot heden.
B3809: BEKKERS, L. / P. BAUDSON. - Hilde van Sumere.
L7475: BEKS, MAARTEN & TOM GITSELS. - Een eeuwige zondag. Wandelingen door het land van Nicolaas Beets t.g.v. de 150-ste verjaardag van de Camera Obscura.
M4297: BEL, JACQUELINE. - Nederlandse Literatuur in het Fin de Siecle. Een receptie-historisch overzicht van het proza tussen 1885-1900.
W8280: BELCAMPO. - Pandora's album.
T2871: BELCAMPO. - De verhalen van Belcampo.
M4738: BELCAMPO. - Tussen hemel en afgrond.
P0814: BELCAMPO. - Nieuwe verhalen van Belcampo.
R1151: BELCAMPO. - De zwerftocht van Belcampo.
T1385: BELCHER, GEORGE. - George Belcher his picture calendar 1940.
K1603: BELDER, J.L. (ED.). - Een portret-album van Maurice Gilliams. Vita Brevis.
R7089: BELDERBOS, D.A. - Kuieren, herinneringen aan mijn jeugd in Utrecht.
B4741: DIETSCHE WARANDE EN BELFORT. - Anton van Duinkerken nummer.
W8694: BELINFANTE, JUDITH. - Een glimp van de eeuwigheid. Miniaturen.
W2089: BELINFANTE,H.J. & P. BORST. - Vijf-en-twintig jaren boekdrukkersorganisatie in Nederland. Gedenkboek.
R0958: [SPINOZA] BELINFANTE, J. - Wie was Spinoza? Feit en fictie rond een zeventiende-eeuws denker.
B3922: BELINFANTE-DEKKER, MARTHA. - Vier gedichten.
H5921: BELKUM, HANS VAN / RENE DE BOER / C. BROUWER. (RED.). - Tussen schrijver en lezer. Een doorsnee van het boekenvak.
H6851: BELL, ALAN. - Port of London 1909-1934.
T6190: BELLA JR., S. DE LA. - Arbeidstijd en vacantie. Rede gehouden op het demonstratief congres van N.V.V. en S.D.A.P. te 's-Gravenhage op 13 september 1930.
T5875: BELLA JR., S. DE LA. - 40 uur geen langer arbeidsduur.
R7400: BELLA, S. DE LA. - Arbeidstijdverkorting en werkgelegenheid.
T4290: BELLA JR., S. DE LA. - Een eisch van urgentie; een wettelijk geregelde vacantie voor allen die in loondienst zijn.
B5155: BELLAMY, J. - Gezangen.
B6069: BELLAMY, J. - Gedichten. Twee deeltjes.
R8382: BELLAMY, J. [BELLAMIJ, J.]. - Jeugdige en nagelaten gedichen.
R3196: [BELLAMY}. - Mededelingen van de stichting Bellamy-boekenfonds. Drie afleveringen.
R7295: BELLAMY, EDW. - Gelijkheid voor allen. Nieuwe bewerking naar de Amerikaansche uitgave van "Equality" door H.N.
R0668: BELLAMY, EDWARD. - Economische gelijkheid. Nieuwe vertaling van de Amerikaanse uitgave "Equality". [Gelijkheid voor allen].
R0672: BELLAMY, EDWARD. - De Gelijkenis van de Watertank. Teekeningen van C.J. v.d. Broek.
R0670: BELLAMY. - Economische gelijkheid, de eenige oplossing.
T9643: BELLAMY, JACOBUS. - Gedichten. Met inleiding en aantekeningen door P.J. Buijnsters.
R8841: BELLAMY. - Proeven voor het Verstand, den Smaak en het Hart.
T0979: [COHEN] BELLAMY, EDW. - In het jaar 2000. Volledige vertaling. Geautoriseerde uitgave.
T0980: [COHEN] BELLAMY, EDW. - In het jaar 2000. Volledige vertaling. Geautoriseerde uitgave.
T0744: HERMANCE VAN BELLE. - Katherina Boudewyns Het prieelken der gheestelyken wellusten. Met inleiding en aanteekeningen.
L1218: BELLEN, C. VAN. - Middeleeuws Individualisme.
L5175: BELLEN, E.C. - Middeleeuws Individualisme.
L4712: BELLEN, EISE C. VAN. - Les Origines du Melodrame.
H1640: BELLI, GIOCONDA. - Waslala. Memorie van toekomst. Vertaling Dick Bloemraad.
L7655: BELLOC, HILAIRE. - Richelieu.
R7261: BELLOC, HILAIRE. - Mr. Belloc still objects to Mr. Weel's Outline of History.
K6467: BELLOW, SAUL. - Naar Jeruzalem en terug. Een persoonlijk reisverslag. Vertaling Wim Gijsen.
M5864: BELLOW, SAUL. - Pluk de dag. Met een nawoord door Alfred Kazin. Vertaling Bob den Uyl.
T8909: BELLOW, SAUL. - Henderson de regenkoning. Vertaling L.Th. Lehmann.
T7525: BELONJE, J. - De Wieringerwaard uit het oud-archief van den polder 1597-1811.
K3041: BELPAIRE, M.E. - Gestalten in 't verleden.
L6025: BELPAIRE, M.E. - Het landleven in de letterkunde der XIXe eeuw.
K3036: BELPAIRE, M.E. - Kunst- en levensbeelden.
T7479: BELT, J.C. VAN DEN. - De Weermacht onzer buren.
K7662: BELTRAMETTI, FRANCO. - Oog in oog. Vertaling Harry Hoogstraten.
M5174: BEMMANN, HELGA. - Marlene Dietrich. Ihr Weg zum Chanson.
R1677: BEMMEL, HARRY CHR. VAN (ED.). - Catalogus van de handschriften aanwezig in de Bibliotheek Arnhem.
T9461: BEMMELEN, P. VAN. - De Grondwettelijke Meerderjarigheid van den Prins van Oranje op den leeftijd van achttien jaren.
T0102: BEN-GAVRIEL, M.Y. - Een huis in Praag. Vertaling Maurits Mok.
K7210: [BECKETT] BEN-ZVI, LINDA (ED.). - Women in Beckett. Performance and critical perspectives.
Y1186: BEN, J. VAN DEN. - Vertellingen van den Oude Jakob. Een leesboek voor de Lagere Scholen. Tweede stukje.
T4245: BENALI, ABDELKADER (ED.). - Belofte aan de wereld. Bloemlezing over het kind.
R4337: BENALI, ABDELKADER. - Berichten uit Maanzaad Stad.
L8259: BENALI, ABDELKADER. - Feldman en ik. Roman.
R1529: BENALI, ABDELKADER. - De soefi.
R3182: BENALI, HIRSCH, JANSMA, JONGSTA E.A. - liefste, Apeetje! Jubileumgedichten.
T5226: BENALI, ABDELKADER. - De dood van Iwan I.
T9457: BENAVENTE, A.B. EN P. BOAS. - Welkomst-groet aan den Koning, bij gelegenheid van Z.M. komst te Amsterdam in April 1861.
T0037: BEND, J.G. VAN DER. - Het Spinozisme van Dr. J.D. Bierens de Haan. Mit einer ausführlichen Zusammenfassung in deutscher Sprache.
R6213: BEND, J.G. VAN DER. - Het Spinozisme van Dr. J.D. Bierens de Haan. Mit einer ausführlichen Zusammenfassung in deutscher Sprache.
R6256: BENDIEN, J. / A. HARRENSTEIN-SCHRADER. - Richtingen in de hedendaagsche schilderkunst.
B3882: BENDIEN, EVA. - Negentien honderd zes en vijftig - Negentien honderd zes en zeventig.
M0467: BENEDICT, BRAD. - Bluebook.
T7041: BENEDICTUS. - De Slavernij van het Militarisme.
R4901: BENKOVITZ, MIRIAM J. - Aubrey Beardsley. An account of his life.
L5617: BENN, E.J.P. - Bekentenissen van een kapitalist. Bewerkt door E.C. van Dorp.
L5333: BENNEKOM, KORS VAN (FOTO'S). - Ereronde. Een fotograaf en vijfentwintig schrijvers.
L9133: BENNETT, MARGOT. - Waar bleef het visje? Vertaling.
Y0807: BENNETT, HAROLD AND JUDY. - The Cambridge Glass Book.
R0795: BENNINK JANSSONIUS, R. - De Dichtwerken. Eerste deel.
R8827: BENNINK, W.C. - Alberdingk Thijm kunst en karakter.
W2911: BENOIT, JACQUES. - Bescheiden solo, een keuze uit de poëzie.
H4682: BENOIT, JACQUES. - Nader dan mijn hart.
B2748: BENOIT, JACQUES. - Woord en tegenwoord. Verzen.
T8728: BENOIT, JACQUES. - Toegift. Vertaalde gedichten.
T8585: BENOIT, JACQUES. - Bezinning op het milieujaar.
H6689: BENOOT, EDGAR. - Gabriel Marcel.
R6746: BENS, ELS DE. - De Belgische dagbladpers onder Duitse censuur (1940-1944).
Y0468: BENSCHOP, W.J.M. - Eduard Wenckebach en de Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij als Baanbrekers voor de Openbare Telegrafie in Nederland.
M3251: BENSCHOP, NEL. - De vogel van het woord.
L3509: BENSCHOP, NEL. - Een open hand naar de hemel.
M3252: BENSCHOP, NEL. - Hemelboog & aardediep.
H1432: BENSCHOP, NEL. - Je ogen zijn zo vol licht. Illustraties Rob Lucas.
H1431: BENSCHOP, NEL. - Ontluikend wonder. Illustraties Reint de Jonge.
M3253: BENSCHOP, NEL. - Zo zag ik Hem.
B3222: BENSCHOP, DICK. / GEERT MAK. - Europa - kiezen en delen. / Voorbij de blanco spaties. Gevolgd door het gedicht: In vredesnaam van Jana Beranova.
T4880: BENSON, E.F. - Deutschland uber Allah.
B5707: BENTE, ED. - Hoe maakt de krant het?
T7949: BENTEIJN, J.M. - Volksleger?
Y2959: BENTHEM, HENK VAN. - Sint-Nicolaasliederen. De oorspronkelijke teksten en melodieen van alle bekende, tradionele Sinterklaasliederen. Uitgebreid met tijd- en streekgebonden tekstvarianten, met onbekende liederen en historische illustraties.
T2255: BENTHEM, B. VAN. (RED.). - Boekzaal der Geheele Wereld. Geillustreerd Internationaal Tijdschrift voor Bibliographie, Film en Toneel. 3e jaargang 1927
R0556: BENTHEM VAN DEN BERGH, G. VAN. - De staat van geweld en andere essays.
M0668: BENTINCK, U.W. E.A. - Kabaal in Holland.
B2657: BENTLEY, E.L. - Bentley's Second Phrase Code.
T3631: MERCEDES-BENZ. - Mercedes-Benz Kalender 1938. Twee delen.
B4919: BENZAKOUR, DEELDER, KOMRIJ E.A. - Lof der Zotheid 2001 in gedichten.
T9578: BERAIL, H. - Programma omtrent het stichten eener Naamlooze Maatschappij ter aankweeking van de witte Moerbezieboom en tot de invoering van de Zijdeteelt in de Provincie Noord-Brabant.
Y3854: BERANGER. - Nouveau Recueil. Contenant tous les Airs des Chanson de Béranger. Dont les plus jolies sont avec accompagnement de Piano ou Guitare par Les meilleurs Compositeurs. Tels que Romagnesi, Panseron, B.W. de Beauplan, Bruguière, Docke etc.
H7624: BERANOVA, JANA / GERART KAMPHUIS, TON LUITING. E.A. - Kunstenaars tegen ongelijkheid. poëzie en tekeningen.
T9006: BERANOVA, JANA. - Vinger van de tijd. Gedichten.
K1307: BERCKENHAGEN, EKHART. - Berliner und Markische Glaser.
Y1958: BERDEN, MARTIN. - In Duitsche Krijgsgevangenschap.
M3185: BERENBOOM, ALAIN. - Hollandse meiden. Vertaling Ernst van Altena.
H2056: BERENDS, LAMBIEK. - Het Parool 1940-1990.
Y1282: BERENDS, JAN E.A. - Slangenburg. Huis, landgoed en bewoners.
T5503: BERENDS, G.J. - Schetsen uit het Noordbrabantsch Volksleven. De gevreesde rooverhoofdman Rinaldo Rinaldini. Het Nederlandsch Nomadenvolk.
L5942: BERENDSEN, ANNA A.J. - De Italiaansche meubelen van de Barok tot de Negentiende Eeuw.
L2774: BERENDSEN, ANNE. - Kunstschatten van Spanje.
R3217: BERENDSEN, ANNE. - Antiek in Nederland. Binnenhuis, meubelen, tapijten, koper, tin, zilver, glas, porcelein en aardewerk van 1450-1820.
M2163: BERENSON, BERNARD. - Homeless paintings of the Renaissance.
B3610: BERENSON, BERNARD. - De Italiaanse schilders van de Renaissance. Met 400 illustraties.
T7417: BERENTS, H. - Hugo de Groot en zijn Rechtsphilosophie.
L3421: BERES, PIERRE. - Livres modernes et contemporains. Textes images et reliures.
B1334: BERESTEYN, E.A. VAN. - Bijdragen tot de genealogie van het geslacht De Groot.
T9418: BERESTEYN, E.A. VAN. - Iconographie van Prins Willem I van Oranje. T.g.v. de herdenking van den vierhonderdsten geboortedag.
Y1459: BERG, JOOP VAN DEN. - Soebatten, sarongs en sinjo's. Indische woorden in het Nederlands.
T8656: BERG, ARIE VAN DEN. - Mijn broertje kende nog geen kroos. Gedichten 1968-1970.
K7650: BERG, J. VAN DEN. - De anatomie van Nederland. Deel een.
H4502: BERG, ARIE VAN DEN. - Hondeleven.
L2782: BERG, ARIE VAN DEN. - Kikkers, muizen & nieskruid.
L0088: BERG, B. VAN DEN. - Enkele waarnemingen betreffende de zinsbouw in het Nederlands.
L1260: BERG, C.C. - De problematiek van het Bahas-Indonesia experiment.
L5830: BERG, C.C. - poëzie der herscheppende wetenschap. Beschouwingen over taalevolutie.
L6252: BERG, HETTY / T. WIJSENBEEK / E. FISCHER. (ED.) - Venter, Fabriqueur, Fabrikant. Joodse ondernemers en ondernemingen in Nederland 1796-1940.
P1997: BERG, J. VAN DEN / HAN LAMMERS / HARRY MULISCH - Zo is het.
P2741: BERG, JORIS VAN DEN. - Dertien in een dozijn. Een keuze uit de best geschreven en meest besproken interviews van het afgelopen jaar.
M3254: BERG, CASPER VAN DEN. - Nacht en mes.
L9083: BERG, J. V.D. (VERT). - De gehele wereld moet hun methoden weten!
B0162: BERG, ERIK VAN DEN (ED.). - Dagboek. 52 schrijvers over de wereld en zichzelf.
B0156: BERG, W. VAN DEN EN PETER VAN ZONNEVELD. (RED.). - Nederlandse literatuur van de negentiende eeuw. Twaalf verkenningen.
T5416: BERG, C. V.D. EN JAN ROMEIN. - De gilden viel ...en wat gebeurt er met de roebel.
T9441: BERG, G.S. VAN DEN. - Van blijde dingen toch het meest.
R9120: BERG, KAREL H.M. VAN DEN. - Ike Eisenhower. Voorwoord Prins Bernhard.
Y0072: BERG, L.W.C. VAN DEN. - Het Mohammedaansche Godsdienstonderwijs op Java en Madoera en de daarbij gebruikte Arabische Boeken.
T7884: BERG, M. VAN DEN. - Loonarbeid en het Vijfde Gebod. Een woord van critiek op Ds. Talma's brochure: "De vrijheid van den arbeidenden stand".
R6530: BERG, ARIE VAN DEN. - Hier komt Urbanus bij een hoer. Volk en volkslectuur in de achttiende-eeuwse Amsterdamse Nes.
T8690: BERG, RIEN VAN DEN. - Wakker. [gedichten]. Titel en samenstelling: Bart van der Griendt en Marielle Verhage.
W4158: BERG, J.H. VAN DEN. - Leven in meervoud. Een metabletisch onderzoek.
T1389: BERGE, WILLEM TEN. - De reiziger.
H9919: BERGE, H.C. TEN. - De jaren in Zeedorp. Een episodische vertelling.
A0859: BERGE, H.C. TEN. - Het geheim van een opgewekt humeur.
H0582: BERGE, H.C. TEN. - Aan Herman Gorter.
W3271: BERGE, H.C. TEN. - Canaletto en andere verhalen.
H7691: BERGE, H.C. TEN. - De witte sjamaan.
H4417: BERGE, H.C. TEN. - Een Italiaan in Zutphen. Novelle.
M9068: BERGE, H.C. TEN. - Een Italiaan in Zutphen. Novelle.
K2831: BERGE, H.C. TEN. - Levenstekens & doodssinjalen.
M7025: BERGE, H.C. TEN. - Personages.
M3257: BERGE, H.C. TEN. - Va-Banque.
K3733: BERGE, H.C. TEN. - Zelfportret met witte muts. Novelle.
L4136: BERGE, WILLEM TEN. - De reiziger.
W3205: BERGE, H.C. TEN. - Matglas.
L6924: BERGE, H.C. TEN. - Het meisje met de korte vlechten.
B3903: BERGE, DOMIEN TEN. - De hooggeleerde en zoetvloeiende dichter Jacob Cats.
R2203: BERGE, FRANK VAN DEN. - Flikkers en agressie. (Verslag leeronderzoek).
B8805: BERGE, H.C. TEN. - Blauwbaards ontwaken. Een verdraaide geschiedenis.
T4451: BERGE, H.C. TEN. - Het vertrapte mysterie. Gedichten.
R9234: BERGEN, J. VAN. - De kracht des gebeds. Een verhaal op waarheid gegrond.
R9233: BERGEN, J. VAN. - Ter elfder ure. Een verhaal op waarheid gegrond.
B2363: BERGEN, J. VAN EN H.A. POOLLAND. - Literama modern. 32 Besprekingen van Hedendaagse Nederlandse Letterkundige Werken.
B4082: BERGEN, J. VAN. - Gered uit grooten nood. Een verhaal, vrij bewerkt door J. van Bergen.
L9338: BERGENDAHL, A.A. - Gelegenheids- en andere gedichten onder het motto Geloof, Hoop en Liefde, eerbiedig opgedragen aan H.M. de Koningin der Nederlanden.
K6367: BERGER, EDSARD. - Een avond in termijnen. Gedichten.
K6368: BERGER, EDSARD. - Trieste wals. Indrukken 1960-1972.
H6788: BERGER, JOHN. - Sering en vlag. Bakerpraat over een stad. Vertaling Sjaak Commandeur.
M3183: BERGER, YVES. - Het zuiden. Vertaling Max Nord.
B3439: BERGER, FRANZ. - Der ewig Schreitende. Eine Studie uber Gutenberg.
Y1634: BERGER, J.A. EN C.H. KETNER. - Een gids voor de zelfstudie van de Sociale Verzekering. / Een gids voor de zelfstudie van den Godsdienst.
T7325: BERGER, J.A. - Werkloozenzorg.
T2861: BERGH, G. VAN DEN. - De ambtenarenwet: analyties verslag van een rede, op 2 Julie 1930 te 's-Gravenhage gehouden voor de Nederl. Bond van personeel in overheidsdienst.
R6791: BERGH VAN EYSINGA, H.W.PH.E. VAN DEN. - Het Bankroet van Religie en Christendom in de Moderne Maatschappij.
T9098: BERGH V. EIJSINGA, H. W. PH. E. V.D. - Mijn toetreden tot de S.D.A.P.
Y0411: BERGH, L.PH.C. VAN DEN. - Roman van Heinric en Margriete van Limborch. Gedicht door Heinric. Twee delen.
B9182: BERGH-HOOGTERP, LOUISE E. VAN DEN. - Goud- en zilversmeden te Utrechts in de late middeleeuwen. Twee delen.
H0501: [MULTATULI] BERGH VAN EYSINGA, J. VAN DEN. - Multatuli.
L1258: BERGH, G. VAN DEN. - Herziening der herziening.
K5787: BERGH, H. VAN DEN. - Cecco en de anti-Beatrice.
L0638: BERGH, HANS VAN DEN. - Een over Oranje of de Republiek der Nederlanden.
K8312: BERGH, HERMAN VAN DEN. - Een lente in de Levant. Reisbrieven.
M5472: BERGH, HERMAN VAN DEN. - Niet hier, niet heden.
K6650: BERGH, HERMAN VAN DEN. - Nieuwe tucht. Studien over litteratuur.
L2976: BERGH, HERMAN VAN DEN. - Nieuwe tucht. Studien over litteratuur.
H5595: BERGH, HERMAN VAN DEN. - Schip achter het boegbeeld. Over het werk van J. Slauerhoff (1898-1936).
W9224: BERGH, HERMAN VAN DEN. - Verzamelde gedichten.
M3042: BERGH, HERMAN VAN DEN. - Verzamelde gedichten. Bijeengebracht door W. Zoethout.
M5053: BERGH, REINOUT VAN DEN / TON HOMBURG / BAS VEREECKEN. - Living apart together. How cultures meet in a two-way street. / Ontmoeting tussen vier culturen.
T9932: BERGH, HERMAN VAN DEN. - Verzamelde gedichten.
L8797: BERGH, T. VAN DEN / H. GROENEWEGEN / TH. DE VRIES. - Drie essays naar aanleiding van de Multatuliprijs, de Herman Gorterprijs en de Busken Huetprijs.
L8201: BERGH, L.PH.C. VAN DEN. - Handboek der Middel-Nederlandsche Geographie, naar de bronnen bewerkt.
B2728: BERGH, G. VAN DEN. - Ruimtevaart of luchtkasteel?
B5115: [BOLLAND] BERGH, A.J. VAN DEN. - Verstandig misverstand. Kritiek van den 'Open Brief' van Prof. Dr. G. Jelgersma contra Prof. G.J.P.J. Bolland.
T6648: BERGH, G. VAN DEN. - De wettelijke bepalingen omtrent de verkiezing van de tijdelijke gemeenteraden.
R4698: BERGH VAN EYSINGA, H.W.PH.E. VAN DEN. - De aristokratie van het socialisme.
Y3403: BERGH, J.A. DE. - Haagsche Penkrassen. No. 61 t/m 70.
Y3270: BERGH, J.A. DE. - Haagsche Penkrassen. No. 31 t/m 40.
W7894: BERGH, HERMAN VAN DEN. - De spiegel, gedichten. Met een inleiding door D.A.M. Binnendijk.
B9783: BERGH, S.J. VAN DEN EN W.M. LOGEMAN. - Familie Magazijn. Zedelijke lectuur van uitspanning tevens tot verspreiding van nuttige kundigheden.
T3253: BERGH VAN EYSINGA, H.W.PH.E. VAN DEN. - Opstanding. Paasch-toespraak.
R3621: BERGH, LODE VAN DEN, ADA DEPREZ EN JOZEF SMEYERS. - Nederduitsche Letteroefeningen 1833-1834. Bydragen der Gazette van Gend voor Letteren, Kunsten en Wetenschappen 1836-1839. Kunst- en Letterblad 1840-1845.
B9781: BERGH, S.J. VAN DEN / H.W. LOGEMAN EN A.H. VAN DER HOEVE. - Familie-Magazijn. 1861. Zedelijke Lectuur van Uitspanning tevens tot verspreiding van Nuttige Kundigheden.
T7606: BERGH, L.PH.C. VAN DEN. - 's-Gravenhaagsche bijzonderheden.
R3187: BERGH, REINOUT VAN DEN E.A. (EDS.). - Tilt. Bredaphoto: International Photo Festival.
B9782: BERGH, S.J. VAN DEN / H.W. LOGEMAN EN A.H. VAN DER HOEVE. - Familie-Magazijn. 1862. Zedelijke Lectuur van Uitspanning tevens tot verspreiding van Nuttige Kundigheden.
T4018: BERGH VAN EIJSINGA, H.W.PH.E. VAN DEN. - De Religieuse Socialisten. Rede uitgesproken in de Broederenkerk te Zutphen.
K6338: BERGH, HERMAN VAN DEN. - Stenen tijdperk. Gedichten.
T1587: BERGH, G. VAN DEN. - De Demokratische Staat en de Demokratische Partijen. Afscheidsrede uitgesproken op 2 juli 1960.
Y1375: BERGH, S.J. VAN DEN / H.W. LOGEMAN EN A.H. VAN DER HOEVE. - Familie-Magazijn. 1856. Zedelijke Lectuur van Uitspanning tevens tot verspreiding van Nuttige Kundigheden.
T1821: BERGH, LUCIE MARGARETHA VAN DEN. - De Belgiese Wet van 15 mei 1912 op de kinderbescherming, met de Nederlandse kinderwetten vergeleken.
R8236: BERGH, L.PH.C. VAN DEN. - Grondtrekken der Nederlandsche Zegel- en Wapenkunde.
K4409: BERGHE, G. VANDEN. - De hedendaagse Chinese Letterkunde. Deel I: Achtergrond, evolutie en perspectief.
B1355: BERGHOFF, STEPHAN. - De schoone tijd der jonge liefde.
Y3547: BERGHUIJS, N. - Een late hulde aan Maria van Nassau, Prinses van Oranje en de mysteries van een vergeten grafkelder in Buren.
T1278: BERGHUIJS, H.B. - Geschiedenis der Doopsgezinde Gemeente te Utrecht.
H9216: BERGHUIS, HANS. - Drie vrouwen.
K7714: BERGHUIS, HANS. - Tweehonderd coplas zoals Spanje ze zingt.
R4220: BERGHUIS, HANS. - Postpapier voor Nigra. Briefgedichten.
L2323: BERGMAN, R.A.M. - Over anthropologie.
L9979: BERGMANN, GEORGE K.L. - Gedenkschriften.
Y3294: BERGMANS, PAUL. - De tentoonstelling van oude kunst in Vlaanderen. Gent, 1913. Onze kunst 12 e jaargang november 1913. nr. 11.
L3984: BERGOUNIOUX, PIERRE. - Het roze huis. Vertaald door Marianne Kaas.
R3169: BERGOUNIOUX, PIERRE. - Dat waren wij. Vertaald door Marianne Kaas.
R3168: BERGOUNIOUX, PIERRE. - De komst van de tijd. Vertaling Marianne Kaas.
B4386: BERGSMA, TH. V. - De school-quaestie. Open brief aan het Ministerie, de Leden der 1ste en 2de Kamer en het Schooltoezicht.
B6085: BERGSMA, J. - A.G. Hamel 17 januari 1842 - 15 april 1907.
B0932: BERGVELT-BREEDT BRUYN, MARTJE. - Twee inleidingen van Frans Coenen bij zijn Studien van de Tachtiger Beweging.
W9599: BERK, MARJAN. - Gezonde lucht.
K1622: BERK, MARJAN. - Memoires van een dame uit de goot van het amusement.
T1610: BERKEL, BENIEN VAN. - Tobie Goedewaagen (1895 - 1980). Een onverbeterlijke nationaalsocialist.
W9478: BERKEL, KLAAS VAN. - Dijksterhuis. Een biografie.
R6343: BERKEL, K. VAN, M.J. VAN LIEBURG, H.A.M. SNELDERS. - Spiegelbeeld der wetenschap. Het Genootschap ter Bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde, 1790-1990.
L8223: BERKELMANS, FRANS. - Kwatrijnen, sonnetten & kleengedichtjes. Over drie genrebundels van Ida Gerhardt.
L9224: BERKEN, TINE VAN. - Van een grootmoeder en zeven kleinkinderen.
M4412: BERKHOF, ASTER. - Happy Town. Roman.
T7376: BERKHOUT, H.N.P.J. - Register op de parochien, altaren, vicarieen en de bedienaars zooals die voorkomen in de middeleeuwsche rekeningen van den officiaal des aartsdiakens van den Utrechtschen Dom. 2de deel: Amstellandia. Met een voorrede van W. Nolet.
L6973: BERKHOUT, ADRANUS P. - Biedermeier und poetischer Realismus. Stilistische Beobachtungen uber Werke von Grillparzer, Morike, Stifter, Hebbel und Ludwig.
L9670: BERKMAN, ALEXANDER. - Gevangenisherinneringen van een anarchist. Vertaling Tinke Davids.
B2918: BERKUM, A. VAN. (ED.). - Parthonopeus van Bloys.
B9568: BERKUM, ANTON VAN. - De Middelnederlandsche bewerking van den Parthonopeus-roman en hare verhouding tot het Oudfransche origineel.
W7810: BERLAGE, H.P. - Een drietal lezingen in Amerika gehouden door H.P. Berlage bouwmeester te Amsterdam.
M5165: BERLAGE, H.P. - Grundlagen & Entwicklung der Architektur. Vier Vortrage gehalten im Kunstgewerbemuseum zu Zurich.
R5709: BERLAGE, H.P. - Over de waarschijnlijke ontwikkeling der architektuur.
R9373: BERLAGE, PEK, J.E. VAN DER E.A. - Voordrachten over Bouwkunst nrs: 1 t/m 7; Pek: Over het begrip en het wezen der bouwkunst. 2: Kromhout: Mahomedaansche kunst. 3: Lelimen: Klassieke Bouwkunst. 4: Cuypers: Middeleeuwsche bouwkunst. 5: Weissman: Renaissance. 6: Walenkamp: Over hedendaagsche en toekomstige bouwkunst. Berlage: Slotvoordracht samenvatting.
H6901: BERLINGER, SE'EV & ZWI SILBERSTEIN. - Flowers of Israel / Fleurs D'Israel. Twenty five wild flowers / Vingt cinq fleurs des champs.
R4166: BERLINGER, E. E.A. - Opstellen. Opperrabbijn L. Vorst, aangeboden ter gelegenheid van zijn installatie.
R5672: BERMAN, WALLACE. - Support the Revolution.
B4595: BERNARD, FRANCOIS, C.H.B. BOOT, LOUIS BRESSON ET AL. - La Hollande. Geographique, ethnologique, politique et administrative, religieuse, economique, litteraire, artistique, scientifique, historique, coloniale, etc.
W0002: BERNARD, GEORGES. - Tendances actuelles de la reliure d'art dans le Benelux / Actuele tendensen van het kunstboekbinden de Benelux.
H6771: BERNARDUS, H. - Godtvrughtighe oeffeninghe tot de lidtmaeten vanden ghekruysten Jesus.
R4955: AL, BERNARDUS S. A. - De mannelijke en de vrouwelijke godheid van de boomcultus in de Minoische godsdienst.
H5056: BERNDSEN, F.A.H. EN J.A. MOOIJ (EDS.). - Dit is de vreugd die langer duurt.... Opstellen aangeboden aan W. Blok t.g.v. zijn afscheid als hoogleraar in de Nederlandse letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
L2402: BERNER, ELSE. - Klange aus Holland.
Y0219: BERNERI, CAMILLO. - Delitto e superstizione e il culto dei santi.
K7698: BERNET KEMPERS, K.PH. - Jamisatie. Voorstel tot een nieuwe nomenclatuur in de muziek.
B7057: BERNET KEMPERS, A.J. & P.J. MEERTENS. - Vriendenboek voor A.J. Bernet Kempers. Aangeboden door de Vereniging Vrienden van het Nederlands Openluchtmuseum t.g.v. zijn afscheid van het museum.
B4143: BERNIERES, LOUIS DE. - Kapitein Corelli's mandoline. Vertaling Tinke Davids.
L2135: BERNIERES, LOUIS DE. - De rooie hond. Een Australisch verhaal. Vertaald door Mea Flothuis. Met tekeningen van Alan Baker.
H9492: BERNLEF, J. - Rondom een gat. Een winterboek.
L3500: BERNLEF, J / G. BRANDS / K. SCHIPPERS. - Barbarberalfabet.
K6090: BERNLEF, J. - De taal van het hart. Een alfabet.
H3249: BERNLEF, J. - Doorgaande reizigers.
K5526: BERNLEF, J. - Ga jij de klas maar uit! Informatie over de Nederlandse literatuur na 1945. Samengesteld door J. Bernlef.
P1954: BERNLEF, J. - Het komplot, verhalen.
W3323: BERNLEF, J. - Het testament van de Vliegende Hollander, gevonden op een vliegveld en bevattende 16 liederen, in modern Nederlands overgezet.
M0343: BERNLEF, J. - Morene.
K5635: BERNLEF, J. - Publiek geheim.
L1111: BERNLEF, J. - Vallende ster. Novelle.
M8634: BERNLEF, J. - Vallende ster. Novelle.
K4642: BERNLEF, J. & K. SCHIPPERS. - Wat zij bedoelen.
H0853: BERNLEF, J. / J. CREMER / H. RUEBSAMEN / J. V.D. WETERING. - De zesde deur.
L7940: BERNLEF. - Op slot.
B2829: BERNLEF, J. - Tegenliggers. Portretten en herinneringen.
B4356: BERNLEF, J. - Hondedromen. Verhalen.
M2477: BERNLEF, J. - Aambeeld.
R8752: BERNLEF, J. - Kokkels. Gedichten.
K6551: BERNLEF, J. - Van zes een jaar. Zes verhalen van zes auteurs over zes jaren met zes illustraties van zes tekenaars.
R3249: BERNLEF, J. - De onzichtbare jongen.
M6175: BERNLEF, J. - Cellojaren. Verhalen.
T0873: BERNLEF, J. - Dit verheugd verval.
K2492: BERNLEF. - Verbroken zwijgen. Verhalen.
R9760: BERNLEF. - Geleende levens.
T7431: BERNSTEIN, EDUARD. - Volkerbund oder Staatenbund. Eine Untersuchung.
R9735: BERNSTEIN, EDUARD. - De Werkstaking. Haar wezen en resultaten. Vertaald en aangevuld door W.H. Vliegen.
L3792: BERNUS, ALEXANDER FREIHERR VON. - Guingamor der getreue Eckart. Zwei Dramen.
L3280: BERNUS, ALEXANDER VON. - Aus Welt und Uberwelt. Ausgewahlte Gedichte.
L3281: BERNUS, ALEXANDER VON. - Weltgesang. Ein Gedichtwerk.
T6913: EEN BEROEPSPOFFICIER. - Wij officieren... (waarom het officierskader verloopt). Opgedragen aan alle militaire autoriteiten.
M9327: BERRINGTON, B.S. (ED.). - Poetic Gems from Shakespere till the present day.
T3575: BERTEN, BERT. - De nieuwe geest in onze beweging. A.J.C.
B5814: BERTHOLD. - Berthold Ubersicht Synopsis Synoptique 1988. (Specimens).
B5815: BERTHOLD. - Berthold Fototypes: Magnum 36 bis 60 Punkt.
B5816: BERTHOLD. - Berthold Fototypes. Body Types Supplement Neue Schriften IV, 1981.
B5817: BERTHOLD. - Berthold Fototypes. Body Types Supplement Neue Schriften V, 1981.
B5818: BERTHOLD. - Berthold Fototypes. Body Types Supplement Neue Schriften VI, 1981.
B5819: BERTHOLD. - Berthold Fototypes. Body Types. Supplement Neue Schriften VII, 1982.
B5820: BERTHOLD. - Berthold Fototypes. Body Types Supplement Nachtrag I zur Synopsis 1982/1983.
B5821: BERTHOLD. - Berthold Fototypes. Body Types Nachtrag I zur Schriften-Ubersicht 1984. Supplement I to Synopsis 1984.
T3289: BERTHOLD, WERNER (ED.). - Exil-Literatur 1933-1945. Eine Ausstellung aus Beständen der Deutschen Bibliothek, Frankfurt am Main. (Sammlung Exil-Literatur).
L8739: BERTIERI, RAFFAELO. - L' Arte di Giambattiste Bodoni.
L2324: BERTLING, C.T. - Sociale werkelijkheid bij primitieven.
L5529: BERTLING, C.T. - Sociale werkelijkheid bij primitieven.
L5988: BERTRAND, ALOYSIUS. - Gaspard de la Nuit. Fantasieen in de trant van Rembrandt en Callot. Vertaald door Hans van Pinxteren.
M8079: BERVOETS, JAN ANTOON ADAM. - Alexander Ver Heull (1822-1897). Een levensbeschrijving.
W7442: BERVOETS, JAN. - Alexander Ver Heull (1822-1897). Een levensbeschrijving.
B3818: BERVOETS, FRED. - Fred Bervoets: Schilderijen en Grafiek.
R1105: BERVOETS, FRED. - Fred Bervoets.
T2414: BES, GERARD. - Hans Lodeizen 1924-1950. Liever liefde dan gedichten.
L5103: BESANCON, JACQUES B. - Essai sur le theatre d'Henry Bataille.
T7262: BESANT, ANNIE / D. ALBERS / J. DE JAGER E.A. - Theosofie en het maatschappelijk vraagstuk 1e bundel. Meegebonden: Lady Emily Lutyens: De roeping der moeder. Georges Chevrier: Waarom ik de theosophie verlaten heb. George Chevrier: L'eglise et la theosophie.
R4806: BESIER, F.J.J. - Bij Gerretsons Vijfentwintig-jarig hoogleraarschap. Met proeve ener bibliographie.
K6736: BESNARD, ALBERT. - Drama.
T0107: BESNARD, ALBERT. - Opstand en wroeging. Gedichten. Met een voorrede door J.C. Bloem.
B5516: BESNARD, ALBERT. - Opstand en wroeging. Gedichten. Met een voorrede door J.C. Bloem.
W7549: BESSELAAR, HERMAN. - Het "Oude Werelt" proces. Novelle.
H4777: BESSELAAR, HERMAN. - Molens van Nederland.
R5492: BESSELAAR, HERMAN. - Het licht der lamplantaren. Kleine geschiedenis van de straatverlichting.
B6960: BESSON, PATRICK. - De familie Braban. Vertaling Annelies Konijnenbelt.
T5366: BESSON, GEORGE. - La Photographie Francaise.
R1388: BESSON, PHILIPPE. - Een onbewaakt ogenblik. Vertaling Martine Woudt.
Y1160: BEST, P. - Grondbeginselen der Aardrijkskunde.
L3872: BESTEN, AD. DEN (ED). - Witboek voor een vijftiger.
K7470: BESTEN, AD DEN. - Ik Uw dichter. Een hoofd-stuk uit de immanente poetica van de dichters van '50.
H6651: BESTEN, AD, JAN DOELMAN, LEENDERT-JAN PARLEVLIET. (ED.). - Leven in zinsverband. Over werk van Willem Barnard, Guillaume van der Graft.
L4026: BESTEN, AD. DEN (ED.). - Stroomgebied. Een bloemlezing uit de poëzie van de na-oorlogse dichtergeneratie. Samengesteld door Ad. den Besten.
T0856: BESTEN, ADRIANUS C. DEN. - Wilhelmus van Nassouwe. Het gedicht en zijn dichter.
L6334: BESTEN, AD. DEN. - Dubbel leven. Sonnetten.
B4544: BESTEN, AD. DEN. - Stroomgebied. Een inleiding tot de poëzie van de na-oorlogse dichtergeneratie.
T8140: BESTEN, AD DEN. - Loflied voor tegenstem, een bundel liedteksten.
T8141: BESTEN, AD. DEN. - Tegen mijn verlies.
L0098: [HEEROMA, K.]. BESTEN, AD / P. BLOK / JO DAAN. E.V.A. - Zijn akker is de taal.
B8205: BESTEN, AD. DEN. - De muze en het meisje. Een bloemlezing van verzen.
R5016: BESTEN, AD. DEN. - Wilhelmus van Nassouwe. Het gedicht en zijn dichter.
B3491: BESTERMAN, THEODORE. - The beginnings of systematic bibliography.
Y3359: BESTERMAN, THEODORE. - Printing, Books Collecting and Illustrated Books. A Bibliography of Bibliographies. Two volumes.
R8407: BESUIJEN, K.P.W. - De Kooperatie en de Oorlog.
R8406: BESUIJEN, K.P.W. - Op bezoek. Propaganda-brochure voor de Arbeiders-Cooperatie.
R4658: BESUIJEN, K.P.W. - De leugen der Sociaal-Democratie? Geschreven n.a.v. een brochuretje van den heer J. Kramer te Leeuwarden, waarin deze meent te behandelen het onderwerp: Godsdienst en Socialisme.
T5516: BETEL, G. - De Woeker in het Volkscredietwezen te Amsterdam.
R6155: BETH, E.W. - De strekking en het bestaansrecht der metaphisica in verband met de toekomst der wijsbegeerte.
R6154: BETH, EVERT WILLEM. - Rede en aanschouwing in de wiskunde.
T2949: BETH, E.W. & FREUDENTHAL, HANS. - Nieuwentyt's significance for the philosophy of science. & Niewentijt und der teleologische Gottesbeweis.
T7686: BETH, E.W. - De betekenis van de wijsbegeerte der exacte wetenschappen als universitair studievak en als terrein van wetenschappelijk onderzoek.
Y3992: GEILLUSTREERD BETHANIENNIEUWS. - Geillustreerd Bethaniennieuws 1e jaargang nrs: 1 en 2.
B6709: BETLEM, GUUS. - Reinders' elf. Een vrolijk voetbal-verhaal.
R4369: BETLEY, J.A. - Belgium and Poland in international relations 1830-1831.
Y0046: BETRAND, VICTOR. - Levende Hand-Schaduwbeelden.
R6808: BETSY. - Vrij en Blij. Voor het jonge Nederland. Op het Eeuwfeest van Neerlands herstelde Onafhankelijkheid 1813 Nov. 1913.
T2967: BETSY. - De vreugd ten top! Een herinnering aan de blijde Septemberdagen van 1898. Voor het Jonge Nederland.
T0541: [SPINOZA] BETZ, H.J. - Spinoza en de vrijheid. Eenige bedenkingen tegen de Spinoza-studie van den heer J.H. Gunning Jr.
T0540: [SPINOZA] BETZ, H.J. - Spinoza en Kant.
Y1434: BEUCKER ANDREAE, WILLEM CORNELIS. - Stellingen. Ter verkrijging van den graad van doctor in de Rechtswetenschap aan de Rijks-Universiteit te Leiden 1906.
R2434: BEUGEL, INA VAN DER. E.A. - Honderd Vijftig Jaar Van Benthem & Jutting.
R4278: BEUGEL, INA VAN DER. - Welkome wenken voor wie bloemen wil schenken.
W0249: BEUGEL, E.H. VAN DER / M.C. BRANDS E.A. - Te beginnen bij Nederland. Opstellen over oorlog en vrede.
B7793: BEUGHEM, A.-E. VAN. - Johan Michel Dautzenberg 1808-1869. Schets van zijn strijd op taal-- en letterkundig gebied.
T7959: KLAROEN EN BEUKELAAR. - Inhoud: Het Conflict in de Anti-Revolutionaire Partij. Op weg naar den Industriestaat. Boekaankondiging. Bijbelkennis van De Residentiebode.
Y1472: BEUKELAER, HANS DE EN BEN BOERSEMA. - De oorlog onder één dak. Verhalen rond Markt 12 in Aalten.
T9061: BEUKEN, W.H. - Dichters der Middeleeuwen. Bloemlezing uit de Katholieke poëzie. Inleiding Anton van Duinkerken.
L5135: BEUKEN, J.H.A. - De Hanze en Vlaanderen.
H3003: BEUKEN, W.H. - Ruusbroec en de middeleeuwse mystiek.
M7974: BEUKEN, W.H. (ED.). - Vanden levene ons heren. Deel I De teksten. Deel II [Inleiding en toelichting]. Avec un résumé en français.
Y0914: BEUKEN, W.H. - Heilige dronkenschap, Jan van Ruusbroec. De Godschouwer van het Sonienbos.
R7757: BEUKER, HAN / A. DE KLOEK-BEUKER. - Caravellis Fox-Trot.
T1513: BEUKERS, F.M. - Wat nu? Enkele beschouwingen omtrent de toekomstige taak van Regeering en Politieke Partijen. Uitgegeven in het vrijheidsjaar 1945.
R0949: BEUKERS, HALCO. - Op een rij gezet. Een handleiding over fotografisch zetten.
L3785: BEULENS, B. / L. BIJNEN / R. GROENEWEG. E.A. - Antoon Coolen 1897 - 1961. Lezingenbundel met teksten over Antoon Coolen. Symposium bij gelegenheid van honderdste geboortedag.
B6852: BEULENS, BERT. - Antoon Coolen 1897-1961. Artikelen, gedichten en foto's bijeengebracht en ingeleid.
T5852: BEUMER, E.J. - Het ministerie-Heemskerk en de sociale wetgeving.
T3388: BEUNINGEN, P. TH. - Wilhelmus Lindanus als Inquisiteur en Bisschop.
L8930: BEUNJE, HENK DE. - Pop.
L6232: BEUNKE, H.E. - Walchersche vertellingen. Schetsen en Novellen.
R6742: BEURDEN, A.F. VAN. - De edele Klokkengieterskunst.
R5785: BEURDEN, A.F. VAN. - Rechten en voorrechten van Roermond XIVe - XVIe eeuw. Naar de brieven in het Stadsarchief.
H4805: BEURSKENS, HUUB. - Cirkelgang.
H6473: BEURSKENS, HUUB. - De verloving. Novelle.
K7251: BEURSKENS, HUUB. - Leila. Roman.
P2681: BEURSKENS, HUUB. - Schrijver zonder stoel. Essays.
L0950: BEURSKENS, HUUB. - Sensibilimente. Verhalen.
L4211: BEURSKENS, HUUB. - Slapende hazen. Verhalen.
H1900: BEURSKENS, HUUB. - Suikerpruimen gevolgd door Het lam. Twee romans.
M1159: BEURSKENS, HUUB. - Vergat het meisje haar badtas maar.
L6551: BEURSKENS, HUUB. - Duivenhart. Een complex.
T8187: BEURSKENS, HUUB. - Hollandse wei en andere gedichten.
R1082: BEURSKENS, HUUB. - Noordzeepalmen.
R5183: BEURSKENS, HUUB. - De leguaan.
H9489: BEURSKENS, HUUB, WIEL KUSTERS, LAURENCE VANCREVEL. - Alles voor niets. Hommages aan Jan. G. Elburg.
L4884: BEUSEKOM, GERRIT VAN. - Over de orientatie van de Bijenwolf. (Philanthus triangulum Fabr.).
L9247: BEUSEKOM, GERRIT VAN. - Over de orientatie van de Bijenwolf. (Philanthus triangulum Fabr.).
B5046: BEUSEKOM, H.G. VAN. - Gandhi de tragische figuur.
B8204: BEUSEKOM, WILLEM VAN. - De muze op school. Een bloemlezing van gedichten betrekking hebbend op school en dus op het leven.
K0383: [ERASMUS] BEUTH, LODEWIJK S. - Erasmus herleeft. Naar een nieuwe renaissance. Met een voorwoord van A.G. den Haan.
T3583: BEUZEMAKER, KO. - De Bolsjewiki in de wereldoorlog en de sociaal-democratie in de huidige oorlog. Met vele andere artikelen.
T3582: BEUZEMAKER, KO. - De tweede imperialistische oorlog, de politiek van de S.-U. en de taak der arbeidersklasse. Met vele andere artikelen.
T3584: BEUZEMAKER, KO. / ANDRE MARTY. - Nog eens: Het karakter van de huidige oorlog. / De toestand in Frankrijk. Met vele andere artikelen.
R5782: BEVEREN, PETER VAN. - Een wandeling door Zieriksee.
R3624: BEVERSLUIS, MARTIEN. - Ballade van Spanje. Illustraties Willem V. Schaik. Voorwoord P. van Wijnen.
T0817: BEVERSLUIS, MARTIEN. - De ruitentikker.
R5811: BEVERSLUIS, MARTIEN. - Brandende Woorden uit Duitschland. Vertaald en bewerkt door Martien Beversluis, met bandteekening van Melle en 2 illustraties van Kathe Kollwitz.
R5085: BEVERSLUIS, MARTIEN. - De Witte Bloem.
B5043: BEVERSLUIS, MARTIEN. (ED.). - Vive le Geus. Een bloemlezing Geuzenliederen.
R3625: BEVERSLUIS, MARTIEN. - De Brood-wee Melodie.
T1979: BEVERSLUIS, MARTIEN. - Liederen van den Arbeid.
R5908: BEVERSLUIS, MARTIEN. - Verzamelen. Gedichten.
R5909: BEVERSLUIS, MARTIEN (ED.). - Wilde loten. Bloemlezing uit geschrapt werk van K. Capek, Ilja Ehrenburg, Prof. Alb. Einstein, Emil Ginkel, Maxim Gorki, A. Habaru, Bruno Jasienski, I.H. Leopold, A. Rosenfeld, Upton Sinclair, Kurt Tucholsky, I.J. Vondel, Micuel Zamacois.
R6433: BEVERSLUIS, MARTIEN. - Kaarten op tafel! Mijn schorsing bij de V.A.R.A.
R3626: BEVERSLUIS, MARTIEN. - De dolende soldaat. Een radio-treurspel in 3 bedrijven.
B5044: BEVERSLUIS, MARTIEN. - De Arke Noachs. Diersatyren. Vrij naar het Fransch van Michuel Zamacois.
R5810: BEVERSLUIS, MARTIEN. - Negerliederen. Vertaald, bewerkt en geschreven door Martien Beversluis. Met bandteekening en illustraties van Melle.
T9803: BEVERSLUIS, MARTIEN. - Genoch? Wirken fen Martien Beversluis ut syn Aanklacht.
T5374: BEVERSLUIS, M. - De val van Dr. A. Kuyper een zegen voor ons land en volk.
R8247: BEVERSLUIS, MARTIEN. - De brug die noord en zuid vereent. Geinspireerd door den bouw van de nieuwe brug aan den Moerdijk.
T5630: BEVILACQUA, ENR. - Lino van Parma. Een leven onder misdaad en armoede. Ingeleid W. Pompe. Vertaling W. Buve.
Y2016: WERELD FEDERALISTEN BEWEGING. - Wereldoorlog of Wereldregering. Openbare Film Propaganda-avond te organiseren door de Wereld Federalisten Beweging afd. Oost. Woensdag 27 april. Vertoond zullen de volgende geluidsfilms: Londen onder de V-I. Bevrijde Slaven. Uno of Wereldregering? Een Wereld of geen. Sprekers: E. v.d. Sluis-Fintelman, H. de Metz.
K2458: BEYAERT, MARC. - Opkomst en bloei van de Gentse Rederijkerskamer Marien Theeren.
R3651: BEYAERT, KAREL. - Helpt u zelve, zoo helpt u God. Wat de werkman vor het heropbeuren van zijnen toestand zelve doen moet. Een woord aan de werklieden en aan dezen die den werkman beminnen.
R5236: BEYEN, ROLAND. - Bibliographie de Michel de Ghelderode.
L7893: BEYEN, J.W. - L'Influence de l'esprit Latin sur un pays nordique.
R0999: BEYEN V.D. BORGH, M. - Straf.
R7289: BEYEN, MARNIX. - Held voor alle werk. De vele gedaanten van Tijl Uilenspiegel.
Y2152: BEYER, FERDINAND. - No. I. La Marseillaise. Vaterland-liederen (chant Patriotiques fur das piano-forte.
T9251: BEYER, FERDINAND. - God save the Queen. (Hymne national anglais). Vaderlands-Lieder nr. 18. Chants partriotiques fur das piano forte.
T9252: BEYER, FERDINAND. - La Brabanconne. (Belgisches nationallied). Vaderlands-lieder nr. 4. Chants partriotiques fur das piano forte.
T9215: BEYER, FERD. - Hollandische Volkslieder. Chants Patriotiques. Fur das Piano-Forte.
R1714: BEYERLING, MAGDALENE (ED.). - Das Papier und sein Zeichen.
T0400: BEYMA THOEKINGMA, S.W.H.A. VAN. - Bijdrage tot de beschouwing van onderhoudpligtigheid, betrekkelijk uitdieping en slatting van openbare vaarwaters in Friesland inzonderheid met betrekking tot de Leeuwarder-Harlinger Trekvaart.
L8224: BEYSTERVELDT, A.A. VAN. - Repercussions du souci de la purete de sang sur la conception de l'honneur dans la 'Comedia Nueva' Espagnole.
R7742: BEZEMER, K.W.L. - Verdreven doch niet verslagen.Verdere verrichtingen der Koninklijke Marine in in de Tweede Wereldoorlog.
L0174: BEZEMER, F. - F. Bezemer. Tekeningen.
L2332: BEZEMER, J.W. - Dorpsgemeenschap en collectief bedrijf in Rusland.
W0248: BEZEMER, J.W. / J.L. HELDRING / K. V.H. REVE. - De achtertuin van Nederland. Opstellen over buitenlandse politiek.
H8691: BEZEMER, K.W.L. (ED.). - De luchtweg Amsterdam-Batavia. Zijn invloed op de verhouding tusschen Nederland en Nederlandsch-Indie.
R8992: BEZEMER SR., F. - Nieuws uit oude boeken.
T9470: BEZEMER, F. EN C.C.A. DE VLIEGH. - Feestliederen der Nederlandsche Jeugd Aangeboden bij Gelegenheid van het 25-jarig Jubileum van Z.M. Willem III.
R5950: BEZEMER SR., F. - Nieuws uit oude boeken.
P1670: BHOESHAN, BIBHOETI BANNERJI. - De weg. Vertaling R. Boverhuis.
R0902: BIAMONTI, FRANCESCO. - De woorden de nacht. Vertaling Mieke Geuzebroek.
L1238: BIANCHI, F. - Genetica en plantenveredeling.
M3362: BIANCHI, TOM. - Bob & Rod.
T7348: NEDERLANDSCHE BIBLIOGRAPHIE. - Nederlandsche Bibliographie. Maandblad voor Boekenvrienden. Redactie P.H. Ritter. 81ste jrg. 1936 nrs. 5 en 9.
Y3798: ASSOCIATION INTERNATIONALE DE BIBLIOPHILIE - Bulletin du Bibliophile. 9 Vols. 2000/2 - 2001/1-2. - 2002/1-2 - 2003/2 - 2004/1 - 2005/1 - 2007/1.
H3139: KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK. - Winst van een kwarteeuw. Een keuze uit de handschriften, gedrukte werken en boekbanden verworven door de Koninklijke Bibliotheek onder het bestuur van L. Brummel 1937-1962.
Y1399: BLAUWE BIBLIOTHEEK. - Tolstoj: De Kozakken. M. Twain: De Erfgenaam in Amerika. Tolstoj: Sebastopol.
Y1540: OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK. - Nederlandsche, Vlaamsche en Zuid-Afrikaansche Gedichten van Latere Tijd.(Titellijst).
T7350: BOEK EN BIBLIOTHEEK. - Boek en Bibliotheek. Tweemaandelijks tijdschrift van de Bibliotheekvereniging van het Willemsfonds. Reeks III 1986 nr. 1 1987 nr. 2. 1988 nr. 1. Reeks IV 1988 nr. 2 en 5.
T9520: BICKER CAARTEN, A. - A mill in Holland; Un moulin en Hollande; Eine Muhle in Holland; Un molino en Holanda.
M1605: BIE, WIM DE. - Meneer Foppe en het gedoe.
R0470: BIEDERMANN, HANS. - Symbolen van A tot Z. Vertaling A. Abeling en Pim Lukkenaer.
Y2957: BIEGEL, PAUL. E.A. - Sinterklaasverhalen. Met illustraties van Saskia Halfmouw.
R6199: BIEGEL, ANNE. - Ja, wij houden van dit land. [Noorwegen].
M5068: BIEGELEISEN, J.I. (ED.). - Antique Alphabets.
T7465: BIEMA, EDUARD VAN. - 1647-1897. Herinnering aan het 250-jarig bestaan van het Bible Hotel.
T9466: BIEMOND, J. - Openluchtspel van Juliana tot Juliana, ter gelegenheid van het huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana en Z.D.H. Prins Bernhard.
T5888: BIENTJES, J.A. - Dr. J. van Vloten herdacht als goed vaderlander en geschetst in zijn temperamentvollen en invloedrijken arbeid op publicistisch gebied in de tweede helft der negentiende eeuw.
R1211: BIENTJES, J.A. - Een Nederlandsch satyricus van onze dagen.
B3244: BIERCE, AMBROSE. - Ghost and horror stories. Selected and introduced by E.F. Bleiler.
R4550: BIERCE, AMBROSE. - De man en de slang. Vertaling Jan Spierdijk.
T0080: BIERCE, AMBROSE. - Het voorval op de Owl Creek brug. Een fantastisch verhaal. Ingeleid en uit het Amerikaans vertaald door Jan Spierdijk met houtgravures van Arnold Pijpers.
H7789: BIERENBROODSPOT, GERTI. - Mijn mond sluimert lila. Gedichten en tekeningen.
B4262: BIERENBROODSPOT, GERTI. - Edittha. Kroniek van een onmogelijke verliefdheid.
T0737: [SPINOZA] BIERENS DE HAAN, J.D. / BRUGMANS, H. / TAK, W.G. VAN DER. - Benedictus de Spinoza Amstelodamensis. Drietal redenen ter gelegenheid van de 300ste verjaring zijner geboorte uitgesproken in de Agnietenkapel te Amsterdam.
Y1517: BIERENS DE HAAN, J.C. E.A. - Meer om Cieraet Als Gebruijck. Tuingeschiedenis Van Gelderse Buitenplaatsen. Kunstbezit Uit Gelderse Kastelen.
H4300: [SPINOZA] BIERENS DE HAAN, J. / L. POLAK / J. V. SCHMID / H.V.D. VAART SMIT - SPINOZA.
W0506: BIERENS DE HAAN, J.D. - Gedichten, perspektieven.
H5549: BIERENS DE HAAN, J.D. - Innerlijk perspectief. Bloemlezing uit het werk 1866-1943. Samengesteld door J.G. van der Bend.
T1267: BIERENS DE HAAN, J.D. - Levensleer naar de beginselen van Spinoza.
L7415: BIERENS DE HAAN, J. - Ekonomie en Maatschappij.
B3206: BIERENS DE HAAN, J.A. - Die tierischen Instinkte und ihr Umbau durch Erfahrung. Eine Einfuhrung in die allgemeine Tierpsychologie.
B6856: BIERENS DE HAAN, J.D. - De zin van het komische.
B7811: BIERENS DE HAAN, J.D. - Schopenhauer.
T0339: BIERENS DE HAAN, J.D. - De levende gedachten van Hemsterhuis.
T0735: [SPINOZA] BIERENS DE HAAN, J.D. - Spinoza, de mysticus.
T2620: BIERENS DE HAAN, D. (INLEIDING). - Feest-Gave van het Wiskundig Genootschap te Amsterdam onder de zinspreuk: Een onvermoeide Arbeid Komt Alles te Boven, T.g.v. zijn honderdjarig bestaan.
Y1480: BIERENS DE HAAN, J.C. - Geldersche Kasteelen. Tot defensie en eene plaissante wooninge. Architectuur, Interieurs, Tuinen.
T4311: BIERENS DE HAAN, J. - Het fatum van bevolkingsvermeerdering.
T2874: BIERMAN, JOHANNES. - De Prophetie van Zacharias, naaukeurig Ontleed, grondig Verklaart, en ter betragtinge Toegepast.
R1174: BIERMAN, WILLEM & HANS RENDERS. - Ps(n)euboek voor Wim Hazeu.
T6891: BIERVLIET, LORI VAN. - Ulenspiegel en de Vlaamse romantiek. Brugge 1835-1840.
L5039: BIESHEUVEL, J.M.A. - Oude geschiedenis van Pa, die leefde als een dier want hij schaamde zich nergens voor en hij was erg practisch. Verhalen.
M1529: BIESHEUVEL, J.M.A. - De angstkunstenaar en andere verhalen.
K0515: BIESHEUVEL, J.M.A. - De steen der wijzen. Verhalen.
M4394: BIESHEUVEL, J.M.A. - De weg naar het licht en andere verhalen.
L8772: BIESHEUVEL, J.M.A. - Duizend vlinders. Verhalen.
L8817: BIESHEUVEL, J.M.A. - Het wonder. Verhalen.
B0724: BIESHEUVEL, J.M.A. - Motje tegen gloeiend lampepeertje. Verhalen.
B3394: BIESHEUVEL, J.M.A. - Hoe de dieren in de hemel kwamen voorafgegaan door Die aardige beer. Geïllustreerd met houtsneden van Charlotte Mutsaers.
B3608: BIESHEUVEL, MAARTEN. - De bruid. Verhalen.
B5712: BIESHEUVEL, J.M.A. - Een dag uit het leven van David Windvaantje. Met studies van Professor Roelofsz.
Y1991: BIESHEUVEL, J.M.A. - Giuliano.
B6932: BIESHEUVEL, J.M.A. - Godencirkel en andere verhalen.
B6942: BIESHEUVEL, J.M.A. - Een dag uit het leven van David Windvaantje.
R9128: BIESHEUVEL, J.M.A. - Hoe de dieren in de hemel kwamen voorafgegaan door Die aardige beer. Geïllustreerd met houtsneden van Charlotte Mutsaers.
Y1967: BIESHEUVEL, J.M.A. - Godencirkel en andere verhalen.
R2278: BIESHEUVEL, J.M.A. - Angst.
R1717: BIESHEUVEL, J.M.A. - Eva's keus. Verhalen.
T5770: BIESTA, P. - Pieterburen. Geschiedenis van kerk, kerspel en borg.
B4071: BIEZEN, JAN. (ED.). - Honderd nieuwe dichters. Deel 4 van dichter/groep Dimensie.
R2634: BIEZEN, JAN (ED.). - Voortbestaan in gerechtigheid: dichten en denken van N.P. van Wijk Louw.
R8089: BIEZEN, JAN. (RED.). - Japan en de Lage Landen. Cultureel-Historisch Tijdschrift. 1e jaargang nr 4, december 1981.
MK0149: BIGGS, JOHN R. - Classic woodcut art and engraving. An international collection and practical handbook.
M5277: BIGLAND, EILEEN. - The story of the W.R.N.S.
Y3931: BEZIGE BIJ. - Uit de Korf. Huisorgaan van de Uitgeverij De Bezige Bij, Amsterdam Nr. 6, October 1948.
Y3930: BEZIGE BIJ. - Uit de Korf. Huisorgaan van de Uitgeverij De Bezige Bij, Amsterdam Nr. 7, Zomer 1949.
B2213: DE BEZIGE BIJ. - Het Vrije Woord. Jubileumfestival van De Bezige Bij. Tachtig auteurs van De Bezige Bij op en om het Leidseplein in Amsterdam van 9 december tot en met 11 december 1994.
T2693: DE BIJENKORF. - Catalogus Leesbibliotheek De Bijenkorf.
R4728: DE BIJENKORF. - Catalogus Leesbibliotheek De Bijenkorf.
R8564: DE BIJENKORF. - Catalogus Leesbibliotheek De Bijenkorf.
T6586: DE BIJENKORF. - Handleiding voor den verkoop van overhemden.
T2319: DE BIJENKORF. - Bij en Korf 1933. januari - december. Complete jaargang.
T2317: DE BIJENKORF. - Bij en Korf 1938. januari - december. Complete jaargang.
T6587: DE BIJENKORF. - Een handleiding voor den kousenverkoop. (omslagtitel) De kous van top tot teen!
T2430: DE BIJENKORF. - Bij en Korf 1940. januari-december. Complete jaargang.
T2322: DE BIJENKORF. - Bij en Korf 1939. januari - december. Complete jaargang.
T2321: DE BIJENKORF. - Bij en Korf 1937. januari - december. Complete jaargang.
R8563: DE BIJENKORF. - Supplement: Catalogus Leesbibliotheek De Bijenkorf.
T2318: DE BIJENKORF. - Bij en Korf 1935. januari - december. Complete jaargang.
T2316: DE BIJENKORF. - Bij en Korf 1936. januari - december. Complete jaargang.
T2320: DE BIJENKORF. - Bij en Korf 1934. januari - december. Complete jaargang.
L5505: BIJKER, J. - Het verloskundig vraagstuk voor Nederlandsch-Indie.
K6749: BIJL, H. VAN DER / JAC. VAN HATTUM / HAN G. HOEKSTRA. - Amsterdam bezongen. Bloemlezing.
W2989: BIJL, M. VAN DER. - Idee en Interest. Voorgeschiedenis, verloop en achtergronden van de politieke twisten in Zeeland en vooral in Middelburg tussen 1702 en 1715.
Y2984: BIJL, MARTINE & LOES RIPHAGEN. - Sint en de Cadeautjesdief.
B3105: BIJLERT, WILHELMUS ANTONIUS VAN. - De mogelijkheid van benadeeling als bestanddeel der valschheid in geschriften.
T9812: BIJLEVELD, H. - Cooperatie.
B8812: BIJLO, VINCENT. - De woordvoerder. Roman.
R3297: BIJLOOS, J. - Adrianus VI. De Nederlandse Paus.
L4542: BIJLSMA, R. - Rotterdams welvaren 1550 -1650. Met 20 afbeeldingen in lichtdruk.
T4814: BIJMHOLT, B. - Kinderarbeid voor 1874.
L8689: BIJNS, ANNA. - Refereinen van Anna Bijns, naar de nalatenschap van Mr. A. Bogaers uitgegeven door Dr. W.L. van Helten.
B2414: BIJNS, ANNA. - Refereinen. Naar de nalatenschap van Mr. A. Bogaers. Uitgegeven door W.L. van Helten.
H0298: BIJSTERBOSCH, WILLEM. - Motief onbekend. Gedichten.
T8441: BIJSTERBOSCH, WILLEM. - Alarmfase een. Gedichten.
T4065: BIJSTERVELD, P. VAN. - Verbleekt onze Banier? Een woord ter ernstige overweging aan alle Antirevolutionairen.
Y2963: BIJVOET, CAROLINE EN MICHEL RAINAUD. - Kom maar binnen Sinterklaas! Pop-up boek.
B5731: BIJVOET, A.W. - Het Groot Gasthuis te 's-Hertogenbosch. Eene nalezing der jongste schriften over hetzelfde onderwerp. [en] Het Groot Gasthuis te 's-Hertogenbosch. Nieuwe proeve eener nalezing van schriften, betreffende dit gesticht. Twee delen.
L3265: BIJVOET, TH.A.P. E.A. (EDS.). - Geboekt in jaargangen. Anderhalve eeuw boektijdschriften in Nederland.
H8489: BIJVOET, THEO, P. KOOPMAN, L. KUITERT, G. VERHOEVEN. - Bladeren in andermans hoofd. Over lezers en leescultuur.
R4080: BIJWAARD, PIETER & VLUGT, HARALD. - tGv.
B1427: BILDERDIJK, WILLEM (VERT.). IBN DOREID. - Treurzang van Ibn Doreid. In Neerduitsche dichtmaat overgebracht door Mr. Wm. Bilderdijk.
R2123: BILDERDIJK, W. - Brief van den navolger van Sofokles Edipus.
L4006: BILDERDIJK, WILLEM. - Het Buitenleven, in vier zangen. (Gevolgd naar l'Homme des champs, ou les Géorgiques françoises, van den abbé Delille.) vertaald door Mr. Willem Bilderdijk.
L4005: BILDERDIJK, WILLEM. - Van het letterschrift.
L1450: BILDERDIJK, WILLEM. - Ridder Sox of De trouwlustige Totebel gevolgd door Koekeloer of De verschalkte vleier. Twee luchtige luimen van Geoffey Chaucer opgediept uit de prullenkraam van .....
L3774: BILDERDIJK-SCHWEICKHARDT, KATARINA WILHELMINA E.A. - Dichtkundige mengelingen van Nederlandsche vrouwen uit 1813. Uitgegeven ter tentoonstelling 'De Vrouw 1813-1913'. Amsterdam
R8374: BILDERDIJK, WILLEM. - Floris de Vijfde. Treurspel.
L7438: BILDERDIJK, WILLEM. - Hanenpoot. Prentenboek voor zijn zoontje Julius Willem. Bezorgd door J. Bosch.
L6662: BILDERDIJK, KATHARINA WILHELMINA. - Treurspelen.
L6664: BILDERDIJK, VROUWE KATHARINA WILHELMINA. - Poezy.
L6668: BILDERDIJK, WILLEM. - Kallimachus lofzangen.
L7047: BILDERDIJK, WILLEM. - Speels vernuft. Rebus-brieven en bedriegers. Toegelicht door J. Bosch.
L8595: BILDERDIJK, W. - Kormak. Treurspel.
L8596: BILDERDIJK, W. - Mengelingen. Vier delen.
L8598: BILDERDIJK, W. - Cinna. Treurspel.
L8606: BILDERDIJK, W. - Mengelpoezy. Twee delen.
R8394: BILDERDIJK, WILLEM. - De ondergang der eerste wareld. I-V zang.
B1262: BILDERDIJK, WILLEM. - De ziekte der geleerden.
H9665: BILDERDIJK, WILLEM. - Sprokkelingen.
B1443: BILDERDIJK, WILLEM. - Poezy. Vier delen in twee banden.
H9664: BILDERDIJK, WILLEM. ALEXANDER POPE. - De Mensch. Popes Essay on Men gevolgd door Willem Bilderdijk.
H9667: BILDERDIJK, WILLEM. - Najaarsbladen. Twee delen.
B1446: BILDERDIJK, WILLEM EN KATHARINA WILHELMINA BILDERDIJK. - Nieuwe Dichtschakeering. Twee delen.
B1430: BILDERDIJK, WILLEM. - Navonkeling. Eerste deel.
W8772: BILDERDIJK, WILLEM. - Vermaking.
B1448: BILDERDIJK, WILLEM. - Nieuwe mengelingen. Eerste en tweede deel.
B1434: BILDERDIJK, WILLEM. - Elius, romance.
B1432: BILDERDIJK, WILLEM (VERT.). EURIPIDES. - De cycloop, saterspel. Naar het Grieksch van Euripides.
B1440: BILDERDIJK, WILLEM. - Over een Oud Amsterdamsch Volksdeuntjen.
B1439: BILDERDIJK, WILLEM. - Frankrijk bedwongen. Gedicht.
B1438: BILDERDIJK, WILLEM. - Beschouwingen der vijf tafereelen van Josephs Leeven, afgebeeld door den konstschilder J.V.D... uitgegeven in 't jaar 1771.
B5188: BILDERDIJK, W. H. LOGMAN. LUDVIG HOLBERG. - De Goudmaker: Blijspel: een indirekte navolging van Ludvig Holberg's Det Atabiske Pulver volgens het enig bekende handschrift voor het eerst uitgegeven door H. Logeman.
B6389: BILDERDIJK, WILLEM. - Aan den Heer Le Sage ten Broek, in antwoord op zijnen openbare brief aan Mr. W. Bilderijk.
B7350: BILDERDIJK, WILLEM. - Poezy. Vier delen in een band.
R0252: BILDERDIJK, W. - Het waarachtig goed. Met inleiding en aanteekeningen door A.H.M. Ruyten.
Y4150: BILDERDIJK, WILLEM. - Korte aanmerkingen op Huydencopers proeve van Taal- en Dichtkunde.
R0250: BILDERDIJK, W. - Het waarachtig goed. Met inleiding en aanteekeningen door A.H.M. Ruyten.
R2313: BILDERDIJK, WILLEM. - Bydragen tot de Tooneelpoezy.
T6303: BILDERDIJK, WILLEM (VERT.). - Redevoeringen des heiligen oudvaders Chrysostomus. Vertaald uit het Grieksch. Voorwoord Jan J.F. Wap.
T9977: BILDERDIJK. - Van de Romeinsche Talletters.
B1442: BILDERDIJK, WILLEM. 1756-1831. - Mengelpoezy. Twee delen.
B8394: BILSEN, B. VAN (ED.). - Kerk en Staat: Wat is de kerk? Christendom en Humanisme. Neutrale Staat? Staat en Humanistisch Verbond. Toetsing.
B9031: BILT, TINI M. VAN DE. - Lipsius' De Constantia en Seneca.
R5342: BILT, E.F. VAN DE (AANTEEKENINGEN). - Godsdienstige Lyriek uit de XVIIe Eeuw.
R1212: BINA, VLADIMIR. - Over liefde en avontuur. Een sociologische verkenning van consumptielectuur.
B0365: BINDELS, ROB. - Nescio.
B4788: [NESCIO] BINDELS, ROB. - Nescio. De man die iets miste.
Y2261: BINDERVOET, ERIK. - Het vuil van de schoonheid.
Y3884: BINGER, H. - Het Meifeest in 1874. Declamatorium. Uitgevoerd in tegenwoordigheid van hunne majesteiten den Koning en de Koningin bij de Gala-voorstelling van 13 Mei 1874 in den Stads-Schouwburg te Amsterdam.
H2063: BINK, RENE. - Speculaas en illusies.
T5618: BINK. - Kijk op folie.
R8861: BINNENDIJK, D.A.M. (VERZ.). - Dichters van dezen tijd. Oogst 1940.
T0962: BINNENDIJK, D.A.M. (VERZAMELD EN INGELEID). - Prisma. Bloemlezing uit de Nederlandsche poëzie na 1918. Verzameld en ingeleid.
L5345: BINNENDIJK, D.A.M. - Zin en tegenzin.
L1282: BINNENDIJK, D.A.M. - Forma formans. Een zestal kleine essays.
L5552: BINNENDIJK, D.A.M. - Mijn en dijn. Gedichten.
M0090: BINNENDIJK, D.A.M. - Mijn en dijn. Gedichten.
C1263: BINNENDIJK, D.A.M. - Onvoltooid verleden.
M3258: BINNENDIJK, D.A.M. - Oog in oog kwatrijnen.
K2864: BINNENDIJK, D.A.M. - Tekst en uitleg.
H3880: BINNENDIJK, D.A.M. - Tekst en uitleg. Tweede reeks.
T3780: BINNENDIJK, D.A.M. (RED.). - Kroniek van Kunst en Kultuur. Maandblad. 16e jaargang 1956. nrs.: 1-10. Januari-December. Complete jaargang.
T3790: BINNENDIJK, D.A.M. (RED.). - Kroniek van Kunst en Kultuur. Maandblad. 7de jaargang 1945-1946. nrs.: 1-12. November-December. Complete jaargang.
B4343: BINNENDIJK, D.A.M. - Commentaar.
T3789: BINNENDIJK, D.A.M. (RED.). - Kroniek van Kunst en Kultuur. Maandblad. 9de jaargang 1948. nrs.: 1-12. Januari-December. Complete jaargang.
T3788: BINNENDIJK, D.A.M. (RED.). - Kroniek van Kunst en Kultuur. Maandblad. 11de jaargang 1950. nrs.: 1-12. Januari-December. Complete jaargang.
B4454: BINNENDIJK, D.A.M. - Dichters van dezen tijd.
B8258: BINNENDIJK, D.A.M. - Dichters van dezen tijd.
T1625: BINNENDIJK, D.A.M. - Balans. Algemeen jaarboek der Nederlandsche kunsten 1930-1931.
K8493: BINNENDIJK, D.A.M. - Tekst en uitleg bij tweeentwintig gedichten.
T2016: BINNENDIJK, D.A.M. - Dichters van dezen tijd.
T3787: BINNENDIJK, D.A.M. (RED.). - Kroniek van Kunst en Kultuur. Maandblad. 10de jaargang 1949. nrs.: 1-12. Januari-December. Complete jaargang.
R1741: BINNENDIJK, D.A.M. - Tekst en uitleg. Eerste reeks.
W0095: BINNENDIJK, D.A.M. - Een protest tegen den tijd. Inleiding tot de poëzie van P.C. Boutens.
T6307: BINNEWIERTZ, A.M.J.I. - Gedichten.
R8670: BINNEWIERTZ, A.M.J.I. - Onuitgegeven gedichten.
T3327: BINNEWIERTZ, A.M.J.I. - Gedichten. Tweede bundel.
T3324: BINNEWIERTZ, A.M.J.I. - Gedichten.
R8477: BINS, P.G. - Frieslands strijd tegen het water.
K7690: BINSBERGEN, WIM VAN. - Leeftocht.
T5903: BIRKMEYER, HANS. - Garmisch-Partenkirchen und Umgebung. 16 Lichtbildaufnahmen in Kupfertiefdruck.
T1563: [COHEN] BIRMINGHAM, GEORGE. - Op goudjacht. Vertaling S.J. Barentz-Schonberg.
Y3579: BIRNBAUM, NATHAN. - Rufe. Sieben Aufsatze.
T2466: BIRNEY, ALFRED. - De veroordeelde.
K8325: BIRRELL, T.A. - Amerikaanse Letterkunde aan de Universiteit?
L5076: BIRRELL, T.A. - Catholic allegiance and the popish plot. A study of some catholic writers of the restoration period.
H5240: BIRT, THEODOR. - Romeinsche Karakterbeelden. Levensbeschrijvingen uit de Romeinsche Geschiedenis.
L8379: BIRZA, JOCOBUS WOLTER. - Onderzoek van enkele ternaire stelsels in verband met de oplosbaarheid van geneesmiddelen in glycerine.
L7082: BISSCHOP, W. EN E. VERWIJS. - Gedichten van Willem van Hildegaersberch vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden.
L8390: BISSCHOP, W. - Justus van Effen geschetst in zijn leven en werken. Bijdrage tot de geschiedenis der Letterkunde in de 18e eeuw.
T8714: BISSCHOP, LODE. - In en om. Op zwart naar wit.
T8715: BISSCHOP, LODE. - Op zwart naar wit.
T8716: BISSCHOP, LODE. - Inbreng. Een bundel psalmen en geestelijke liederen.
T7897: BISSING, VON. - General von Bissing's Testament: A study in German Ideals.
P0048: BITOV, ANDREJ. - Monachovs vlucht, roman. Vertaling Aai Prins.
T7800: BITTER, W.S. - Het wentelend wiel van Indie.
K8426: BITTREMIEUX, C. - P.N. van Eyck.
B8720: BITTREMIEUX, C / M. GILLIAMS / JAN VAN NIJLEN E.A. - Martinus Nijhoff.
H1011: BITTREMIEUX, C. - De dichter Jan van Nijlen. Een commentaar.
Y1927: BIZOT, JEAN-FRANICOIS. - Actuel Nova Press no. 10/11 juillet/Aout 1971.
K0840: BJELOV, VASILI. - Levens. Verhalen. Vertaald en van een nawoord voorzien door Tom Eekman.
T6375: [STREUVELS] BJORNSON, BJORNSTJERNE. - Het bruidslied. Uit het Noorsch vertaald door Stijn Streuvels.
L1847: BJORNSON, BJORNSTJERNE. - Boven menschelijke kracht. Een spel in twee deelen. Vertaling Marg. Meijboom. Inleiding van L.S. en een portret van den schrijver.
R5361: BJORNSON, BJORNSTJERNE. - Synnove Solbakken. Uit het Noorsch vertaald door M.E. Belpaire.
T7677: VLIEGEND BLAADJE. - Vliegend blaadje: 532: Wie is groot? 533: Wee dien mensch.... 534: Ter elfder ure. 535: Eenzaam en bedroefd. 536: Brief aan eene geplaagde grootmoeder. 537: Gij en uw kind. 538: Een vliegend blaadje. 539: Tel uw zegeningen. 759: Geloof. 808: Tegenwind. door A.W. Bronsveld.
R0111: BLAAUW, HENRIETTE (VERTELD). - Tijl Uilenspiegel. Geillustreerd door Frans van Noorden.
R9864: BLAAUW, A.H. - De Tropische Natuur in schetsen en kleuren.
Y3778: BLAAUW, J. - Een loden hart. Gedichten.
R9414: BLAAUW, A.H. - Vrijheid of Tyrannie? De kleine landen bij dezen vrede.
R5383: BLAAUWEN, A.L. DEN E.A. - Art Nouveau Jugendstil Nieuwe Kunst.
L8169: BLACKBURN, JULIA. - Charles Waterton 1782-1865. De eerste natuurbeschermer. Vertaling Ria Leigh-Loohuizen.
M3196: BLACKWOOD, CAROLINE. - De oude mevrouw Webster. Vertaald door Max Schuchart.
H8974: KWADRAAT-BLAD. - Nu 2 / Now 2. Door W. Sandberg.
Y3775: KWADRAAT-BLAD. - Voor de blijmoedige is het altijd feest. Dit pamflet verscheen bij de vijftigste verjaardag van Steendrukkerij De Jong.
H8981: KWADRAAT-BLAD. - Schrijftaal III. Dichters en hun handschrift. Moderne poëzie bijeengebracht door Simon Vinkenoog.
Y3940: VLIEGEND BLAD. - Vliegend Blad. Nieuws- en Advertentieblad voor Enkhuizen en Omstreken. 1e jaargang 24 Feb. 1892 no. 29. en 24 juli 1892 no. 72.
Y3776: KWADRAAT-BLAD. - Schrijf-taal ii. Dichters en hun handschrift. Moderne poëzie bijeengebracht door Simon Vinkenoog. Een tweede verzameling.
H9554: KWADRAAT-BLAD. - Topografische analyse van een bedrukt oppervlak. Door Aloisio Magalhaes.
H8979: KWADRAAT-BLAD. - Schrijftaal I. Dichters en hun handschrift. Moderne poëzie bijeengebracht door Simon Vinkenoog.
Y2605: DE VRIJE BLADEN. - De Vrije Bladen. Onafhankelijk maandschrift voor kunst en letteren. 6e jaargang 1929. Aflevering: 1 t/m 12. Januari tot December .
Y2604: DE VRIJE BLADEN. - De Vrije Bladen. Onafhankelijk maandschrift voor kunst en letteren. 7e jaargang 1930. Aflevering: 1 t/m 12. Januari tot December .
B4967: DE VRIJE BLADEN. - J. Engelman: Aveuglement du coeur. G.A. v. Klinkenberg: De eedgenooten. To be and not to be. De stervende. De terugkomst. De duistere tocht. G. Achterberg: Verzen. Vrouw. D.A.M. Binnendijk: Jan Engelman.
B6565: DE VRIJE BLADEN. - H. Marsman: Vera IX. Maurits Dekker: De electrocutie (Slot). J.F. Otten: De zwarte vogel 1.
B7345: DE VRIJE BLADEN. - Albert Helman, De kostbare dood.
T5265: DE VRIJE BLADEN. - H. de Vries: Spaansche volksliederen. H. Bruning: De meeuw. J. Slauerhoff: Het eind van het lied, II. D.A.M. Binnendijk: Het einde. Borgia. Gijsbrecht 1930. M. ter Braak: Wij Carnavalgangers II. Chr. de Graaf en M. ter Braak: Boekbespreking.
T5664: DE VRIJE BLADEN. - Houwink: Om den dood. Werumeus Buning: In memoriam. Binnendijk: Herkenning en Fantoom. Bruning: Intermezzo. G. van Duyn: Passanten. Marsman: De Zwarte vloot. Doolaard: De verliefde Betonwerker en Bloed en Zand.
R1219: DE VRIJE BLADEN. - Menno ter Braak: Aanklacht en heimwee. Gabriel Smit: Stervende. Martin Leopold: Voorjaarsnacht. D.A.M. Binnendijk: Twee debutanten. Een epos zonder heldendom. A. van Duinkerken: Tachtig. A. Helman: De geloovige Katholiek. V.E. v. Uytvanck: Nieuwe zakelijkheid en surrealisme in de Hollandsche schilderkunst.
Y1392: DE VRIJE BLADEN. - J. Slauerhoff: De Piraat. R. Houwink: Preludium. Werumeus Bunning: De Vogel. Binnendijk: Les Amours Fatales. / De Wandeling., H. van der Bergh: Over Guillaume Appollinaire. H. van Elro: Bruid. / Negresse. / Zelfmoord. / Madonna in Tenebris. H. Marsman: Over Roel Houwink's novelle.
R4103: DE VRIJE BLADEN. - Marsman: Seine-et-Marne. Clean-shaven. Klinkenberg: Midzomernacht. D.A.M.B.: De prijs van Amsterdam. Kroniek III: De Kabbalisten. Helman: Mijn aap schreit I. Doolaard: Pooltocht. Donker: Het kind. Otten: Modern.
T5267: DE VRIJE BLADEN. - M. Dekker: De electrocutie I. H. Bruning: Vrouw. G. Achterberg: Verzen. S. Vestdijk: Arabische bezwering. H. Marsman: Vera VII. Alb. Plasschaert: Over het portret (slot). H. Marsman: Aanteekening: De bekroning van Van Schendel. C. van Wessem: Helman, Wij en de literatuur. M. Nijhoff: Verborgen schrijven.
T5266: DE VRIJE BLADEN. - H. Marsman: Serum tegen kanker. H. de Vries: Spaansche Volksliederen. Semper idem. G. Kamphuis: De Piraten. Einde. A. Donker: Rondeel. D.A.M. Binnendijk: Een pantheistisch Dichter. E. de Roos: Russisch Koor. E. van Vriesland: Gedichten. J.H. Eekhout: Charlie Chaplin. C. van Wessem: Kroniek van het proza. Chr. de Graaff: Boekbespreking.
Y1395: DE VRIJE BLADEN. - D.A.M. Binnendijk: Een boekje open. H. de Vries: Montserrat. H. van Vorden: Vaarwel wereld. E. de Roos: De nieuwe Vieux-Colombier. A. Donker: De uittocht. H. Marsman: Varia. C.J. Kelk: 'n Dessert. M. ter Braak: Carry van Bruggen Eva.
T7184: DE VRIJE BLADEN. - Doolaard: De laatste Viking. Weumeus Buning: Terzinen. Ter Braak: Het opium der Vormen. Jan Campert: Het Halssieraad. Binnendijk: Vijf Kwatrijnen. Donker: Kinderen. / Le pauvre Lelian. Chasalle: De komedie in den Spiegel. Slauerhoff: Complainte. / Het Intra muros. / De Ontdekker. Scholte: Theater- en Filmregie.
T7185: DE VRIJE BLADEN. - Werumeus Buning: De Visch. Ballade (naar Villon). Engelman: October. Chasalle: Het moderne avonturiersleven. Lokhorst: Over Stendhal. H. de Vries: Fabriek. Slauerhoff: Catastrophe. Lichtveld: Kunst der fuga.
T7186: DE VRIJE BLADEN. - Chasalle: Het moderne avonturiersleven II. Doolaard: Hyperion. J. van Broekhuizen: Kwatrijnen. Kelk: Het balconvenster. Jan Campert: De derde. Slauerhoff: Novalis. H. van Loon: Bij het verschijnen van Gide's herinneringen. Ter Braak: Das Grabmal des Unbekannten Soldaten.
T7440: BLADERGROEN, W.F. - Bezetting en... bevrijding. Een aantal impressies in ernst en luim.
T5361: BLADERGROEN, W.F. - Philips tijdens de bezetting. Voorwoord: P.F.S. Otten en F.J. Philips.
W5154: BLAIZOT, CLAUDE (ED.). - Hedendaagse Franse boekbindkunst, enkele stromingen.
Y1690: BLAKE, WILLIAM. - Het huwelijk van hemel en hel. Vertaald en toegelicht door Sylvia Koetsier
H9491: BLAMAN, ANNA. - Op leven en dood.
B3235: BLAMAN, ANNA. - Kruis of munt.
T8647: BLAMAN, ANNA. - De verliezers.
H9155: BLAMAN, ANNA. - De kruisvaarder en Ontmoeting met Selma.
Y3567: BLANCKERTZ, RUDOLF. - Das Schriftmuseum. Herausgeber Rudolf Blanckertz.
L6070: BLANCQUAERT, E. / C. TAVERNIER-VEREECKEN. - Onder Ndl. Jouw ! en Jouwen schuilt een Gallische Haan.
B2973: BLANCQUAERT, E. - Isidoor Teirlinck als Dialectoloog.
B6646: BLANCQUAERT, E. - Vlaamsch Neerlandicus op den uitkijk.
M5069: BLAND, DAVID. - The Illustration of Books.
R5733: BLANKAERT. - Rome wil de baas worden in Nederland.
L5843: BLANKEN, G.H. - De muzen bleven in Hellas. Een beschouwing over Griekse poëzie in de postklassieke tijd.
L7332: BLANKEN, GERARD HENDRIK. - Introduction a une etude du dialecte Grec de Cargese (Corse). Preliminaires, phonetique.
B8398: BLANKENSTEIJN, M. VAN. - Suriname.
L5685: BLANKENSTEIN, A.H.G. (ED.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de grafische industrie.
L5687: BLANKENSTEIN, A.H.G. (ED.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de grafische industrie.
L5688: BLANKENSTEIN, A.H.G. (ED.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de grafische industrie.
L5689: BLANKENSTEIN, A.H.G. (ED.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de grafische industrie.
H8673: BLANKENSTEIN, J.C. - Binderij machines, hun werking, stelling, bediening.
L2969: BLANKENSTEIN, M. VAN. - Indonesie nu. Nieuwe indrukken.
H2967: BLANKENSTEIN, M. VAN. - Russische indrukken.
L9204: BLANKENSTEIN, A.H.G. (ED.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de grafische industrie.
B4272: BLANKENSTEIN, J.C. - Papiersnijden. Snijjmachine-constructies ter vereenvoudiging van het snijden van papier en andere stoffen.
B4381: BLANKENSTEIN, J.C. - Binderij machines.
B5647: BLANKENSTEIN, A.H.G. (ED.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de grafische industrie.
B5849: BLANKENSTEIN, A.H.G. (ED.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de Grafische industrie.
B5850: BLANKENSTEIN, A.H.G. (ED.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de Grafische industrie.
B5851: BLANKENSTEIN, A.H.G. (ED.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de Grafische industrie.
B5852: BLANKENSTEIN, A.H.G. (ED.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de Grafische industrie.
T4283: BLANKENSTEIN, A.H.G. (ED.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de grafische industrie.
Y3186: BLANKENSTEIN, A.H.G. (ED.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de grafische industrie.
T9481: BLANKENSTEIN A.H.G. (RED.). - Ons Technisch Maandblad.
R1783: BLANKENSTEIN, A.H.G. (ED.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de grafische industrie.
T7033: BLARICUM, H.L. VAN. - De Woning. Het rieten meubel. Illustraties Walter Bosch.
B0196: BLAS, JAVIER. - Abstraccion de un joven en el lago.
R5324: BLAS, GEERT [=B.H. DE GRAAFF] - Mit onz' leujongs noar stad tou.
R5406: BLASING, JOACHIM F.E. - Niederlander und Deutsche uber sich und den Nachbarn. Spiegel der zwischenstaatlichen Wirtschaftsbeziehungen im 19. Jahrhundert?
T3207: BLATCHFORD, ROBERT. - Droevig Engeland. Vertaling van Henri Polak.
T3204: BLATCHFORD, ROBERT. - Droevig Engeland. Vertaling van Henri Polak.
T1388: BLATCHFORD, ROBERT. - Droevig Engeland. Vertaling van Henri Polak.
R1119: BLATCHFORD, ROBERT. - De tooverwinkel. Een onmogelijke roman. Vertaling Henri Polak.
T3206: BLATCHFORD, ROBERT. - Droevig Engeland. Vertaling van Henri Polak.
T1906: BLAUWKUIP, FLORIS. - De taalbesluiten van Koning Willem I.
T0545: BLECOURT, WILLEM DE. - Het Amazonenleger. Irreguliere genezeressen in Nederland 1850-1930.
Y1068: BLEEK, G. VAN. - Kijkjes om ons in de natuur. Leesboek voor de hoogste klasse eener lagere school.
R9463: BLEEKER, S. - De druif buiten en onder glas.
T8869: BLEIJENBERGH, GABY. - Op eigen rafels. [Haiku's].
R6913: BLES-THURING, J. EN L. DE RIDDER-BLES. - Eet eens wat anders.
W6966: BLES, DOP. - In memoriam. Verzen.
M4399: BLES, NOUT. - Bevrijdingsvuur.
B6364: BLIGH, WILLIAM. - The Mutiny on Board H.M.S. Bounty 1789.
K3658: BLIJSTRA, R. - Voorspel en voorspelling. Nederlandse Science Fiction van Mr. W. Bilderdijk tot Harry Mulisch en Raoul Chapkis.
M4821: BLIJSTRA, R. - Anaxagoras.
H6069: BLIJSTRA, R. - Gericht tot zelfbehoud.
K8412: BLIJSTRA, R. - Graphische voorstelling.
K0787: BLIJSTRA, R. - Haaien voor Nabatoe.
B4408: BLIJSTRA, R. - Reiziger in Hellas. Met 36 foto's van D.A. Harissiadis.
B3545: BLIJSTRA, R. - Van de vissen uit heb ik geen leven.
B3632: BLIJSTRA, R. - De nuttelozen.
K8664: BLINDER, ODA. - Verzamelde stilte. Proza en gedichten. Nawoord Luc Tournier.
L3473: BLINK, J.G. - Jeugdgedichten.
R5252: BLINK, J.G. - Beschouwingen naar aanleiding van den woningnood.
Y2582: BLINK, H. (RED.). - Vragen van den Dag. Populair Wetenschappelijk Tijdschrift. 13 e jaargang aflevering 3. / 16e jaargang aflevering 1.
K3969: BLISS, CAREY S. - Some Aspects of Seventeenth Century English Printing with Special Reference to Joseph Moxon. Introduction by Ward Ritchie.
B5941: BLIXEN, KAREN. - Een lied van Afrika. (Out of Africa). Vertaling Ruth Wolf.
W9841: BLOCH, DON. - Hechtingen, roman. Vertaald door Marine Vosmaer.
T4058: BLOCHER, HERMAN EN M. BLUMBERG. - De Russische Omwenteling en de Alcohol.
Y2323: BLOCK, LUT DE. - Een tijdelijk onderdak. Gedichten.
B6564: [DEPREZ, A.] BLOCKMANS, A. E.A. (RED.). - Huldenummer Prof. Dr. Ada Deprez aangeboden bij haar zestigste verjaardag.
R7894: BLOEM, J.C. - Aforismen.
T2906: BLOEM, J.C. - Aphorismen.
H8203: BLOEM, J.C. - Avond. Gedichten.
M9302: BLOEM, J.C. - Sintels.
W9030: BLOEM, MARION. - De leugen van de kaketoe.
H3082: BLOEM, MARION. - Geen gewoon Indisch meisje.
M2646: BLOEM, MARION. - Lange reizen korte liefdes.
W7002: BLOEM, MARJA. - Rini Hurkmans. Lopende gebeurtenissen / Current events.
W4534: BLOEM, REIN / R.A. CORNETS DE GROOT / RENE GYSEN E.A. - In gesprek met Hugo Raes.
K3121: BLOEM, REIN. - Jan Siebelink. Informatie.
W7703: BLOEM, REIN. - Part en deel, gekozen gedichten.
H8149: BLOEM, J.C. - Verzamelde gedichten.
L6478: BLOEM, J.C. - Afscheid.
B0624: BLOEM, J.C. - Sintels.
B1461: BLOEM, J.C. - Verzamelde beschouwingen.
B3263: BLOEM, MARION. - Voor altijd moeder.
K4751: BLOEM, J.C. / PIERRE H. DUBOIS / JAC. VAN HATTUM. - Essays over Leopold door....
L1572: BLOEM, J.C. - Verzamelde gedichten.
R9543: BLOEM, M. / H. BRUSSELMANS / J. DONKERS / M. SAUWER. - De tiende deur.
M3122: BLOEM, J.C. - Ongewild archief.
R3743: BLOEM, J.C. - Poetica.
R4800: BLOEM, J.C. - Verzamelde beschouwingen.
Y0737: BLOEM, H. E.A. - BEKNOPT AFRIKAANS-NEDERLANDS WOORDENBOEK.
T9259: BLOEM, J.C. - Over het verlangen.
T7643: BLOEM, IDE. - Richtlijnen voor saneering van het bouwvak.
T4740: BLOEM, H.W. EN J. TER GOUW. - De Tentoonstelling voor Onderwijs te Amsterdam in 1860.
R4214: BLOEM, MARION. - Geen Requiem. Gedicht, gescheven en voorgelezen door Marion Bloem t.g.v. de nationale Herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag op 15 augustus 2009.
R8070: BLOEM, J.C. E.A. EN WIM KOSTER. - Wonen in gedichten. J.J. Slauerhoff, Ellen Warmond, J.C. Bloem, Gerrit Achterberg, C. Buddingh' en M. Nijhoff.
R8238: BLOEM, J.C. - Over poëzie.
T2905: BLOEM, J.C. - Terugblik op de afgelegde weg.
R7605: BLOEMENCORSO. - Officieel Programma van het Bloemencorso, te houden op Zaterdag 10 september 1898, des namiddags te 1 1/2 uur.
T3572: BLOEMENDAAL, NICO. - De wegwyzer.
T7442: BLOEMGARTEN, SALVADOR E. - Henri Polak. Sociaal Democraat 1868-1943.
L4345: BLOEMHOF, FEDDE. - Het vraagstuk der bewuste geboortebeperking. Een onderzoek naar het standpunt van de protestants-christelijke ethiek inzake het toepassen van anticonceptie in verband met de veranderende maatschappelijke omstandigheden.
Y2918: BLOGG, S.E. - Lehrreiche Erzahlungen und Anekdoten gesammelt aus dem Talmud, den Medraschim und anderen judischen Schriften.
R7621: BLOK, P.R. - Neen, Huizinga, Niet: In de schaduwen van morgen. Maar: In het licht van den komende dag. Eenige opmerkingen naar aanleiding van Huizinga's "In de schaduwen van morgen".
K3964: BLOK, H.W. / J.H. DONNER / A. VAN DER VEEN E.A. - M.J. Visser 65 jaar.
L5312: BLOK, BASTIAAN M. - Romantisches in F. Schlegels Trauerspiel Alarcos.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

5/30