Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
M4280: WEEVERS, THEODOOR. - Vision and form in the poetry of Albert Verwey. Poems from the Oorspronkelijk Dichtwerk with renderings in English verse.
K8125: WEEVERS, THEODOOR. - Droom en beeld. De poŽzie van Albert Verwey.
B8554: WEEVERS, TH. - Beeldspraak, klank en bouw van De nieuwe geboort. [van Henriette Roland Holst].
T6064: WEEZEL, GERRIT VAN. - Koningin Wilhelminalied. Woorden van Paul Carree, muziek van Gerrit van Weezel.
R9144: WEEZELENBURG, J.J. VAN. - Redevoering ter eeuwfeestviering der stichting van het Corvershof, uitgesproken in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, den 23sten Julij 1823.
T5261: DE NIEUWE WEG. - H. Sneevliet: Kroniek. J. Reele: Waarom kan het kapitalisme zijn crisis niet overwinnen? J. de Kadt: Eenige opmerkingen over het program der Nieuwe Internationale. W. Jochems: Taak en methode van een analytische psychologie van de maatschappij. Feiten en cijfer.
T9319: WEG, C.D. VAN DER. - Nederland en Oranje. Feestliederen voor de school, bij gelegenheid van 's Konings 25-jarig jubile op 12 mei 1874.
R9132: WEG, HENRI VAN DE. - Vijf jaar hakenkruis over Nederland. Inleiding en verklarende bijschriften van ...
T5262: DE NIEUWE WEG. - Een ernstig woord tot de abonne's. H. Sneevliet: Kroniek. Eenige kantteekeningen over den Thermidor van het jaar 1794. Iets over den Amerikaansche landbouw. De Workers Party in de Vereenigde Staten. Toon de Boer: Geen Ken-Socialisme, maar Vol-Socialisme. Boekbespreking. Ingekomen boeken.
T6533: DE NIEUWE WEG. - De Nieuwe Weg. Onafhanelijk Revolutionnair Socialistisch Maandschrift. 9e jaargang 1934. Nrs: 1-6-7/8-9-10-12.
T9058: OPWAARTSCHE WEGEN. - Opwaartsche wegen. Tijdschrift op Christelijken grondslag ter beoefening van de Nederlandsche Letteren. Zevende jaargang 1929-1930.
T9059: OPWAARTSCHE WEGEN. - Opwaartsche wegen. Tijdschrift op Christelijken grondslag ter beoefening van de Nederlandsche Letteren. Negende jaargang 1931-1932.
T9063: OPWAARTSCHE WEGEN. - Opwaartsche wegen. Tijdschrift op Christelijken grondslag ter beoefening van de Nederlandsche Letteren. Zesde jaargang 1928-1929.
R9961: OPWAARTSCHE WEGEN. - Bevat o.a.: E. Legrand: Confrontatie. G. Stuiveling: Karakter en peil van het hedendaagse proza. Jan H. Eekhout: Vlaamsche kroniek. R. Houwink: Noodzakelijke bezinning. D. Dirkmaat: Fakir in de far west.
R9958: OPWAARTSCHE WEGEN. - Bevat o.a.: R. Houwink: Bij het overlijden van Albert Verwey. A. van Duinkerken: Peil en karakter van ons hedendaagsch proza. J. van Hulzen: Begin. D.A. De Graaf: Chestertons autobiographie. R. Houwink: Tweeerlei wijsheid.
L5839: WEGENER, E.P. - De betekenis der grafologie voor de Griekse papyrologie.
L7676: WEGHE, JAN FRANS VAN DEN. - Levensavond. Een tuiltje Vlaamsche poŽzie.
R4007: WEGHE, JAN FRANS VAN DEN. - Een keuze uit zijn gedichten. Verzameld en ingeleid door Dr Julius Pee.
R7838: WEIDE, T.H. VAN. [=THEA GREGOOR-VELTHUIJS] - Kleine Vogels. Verzen.
R4343: WEIDEMA, PIET EN BER DRUKKER (TEKST). - Dagen van vriendschap. Pasen 1946 20-21-22 april Amsterdam.
Y1873: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE / ELSTERFANGER VON WEIDENBUSCH. - Over zekerheid en twijfel. / Over twijfel en zekerheid.
B1137: WEIDLICH, HANSJURGEN. - Liefdesverhalen voor schuchteren. Vertaling Olaf J. de Landell.
A0530: WEIGALL, ARTHUR. - Sappho auf Lesbos. Ihr Leben und ihre Zeit. Aus dem Englischen von Ruth Weiland Freeman.
R2780: WEIJ, J.J. VAN DER. - De Nederlandsche Katholieke Vakpers.
R3521: [TOONDER] WEIJER, JOOST VAN DE (ED.). - Marten Toonder, tekenaar in oorlogstijd.
Y0390: WEIJERS, NINA. - Hoe het licht binnenvalt. De taal van de literatuur.
Y0924: WEIJNEN, A. - Zeventiende-eeuwse Taal.
B1398: WEIJNEN, A. - Studies over het Achthuizens dialect.
B3697: WEIJNEN, A. / J.M. RENDERS EN JAC. VAN GINNEKEN. - Oost-Noordbrabantsche dialectproblemen.
B6764: WEIJNEN, A. - Wezen en Waarde van het Dialect.
T0534: WEIJTENS, M.J.P.M. - Nathan en Shylock in de Lage Landen. De Jood in het werk van de Nederlandse letterkundigen uit de negentiende eeuw.
R4012: WEIJTENS, M.J.P.M. - Nathan en Shylock in de Lage Landen., De Jood in het werk van de Nederlandse letterkundigen uit de negentiende eeuw.
B8441: WEIJTENS, M.J.P.M. - Nathan en Shylock in de Lage Landen. De Jood in het werk van de Nederlandse letterkundigen uit de negentiende eeuw.
M1543: WEIL, GRETE. - B zeggen en andere verhalen. Vertaling W. Wielek.
B4573: WEIL, GRETE. - Generaties. Roman. Vertaling Margot Klaarhamer.
B6154: WEIL, GRETE. - Mijn zuster Antigone. Vertaald door Margot Klaarhamer.
T7008: WEIL, SIMONE. - Oorlog en Revolutie. Naar het Fransch van S. Weil.
T1825: WEILAND, JAN SPERNA / WIM BLOCKMANS / WILLEM FRIJHOFF. - Erasmus von Rotterdam. Die Aktualitat seines Denkens.
L5211: WEILER, ANTONIUS G. - Heinrich von Gorkum (1431). Seine Stellung in der Philosophie und der Theologie des Spatmittelalters.
W4279: WEINBERG, GEORGE. - De zoektocht van zes . Een fabel. Vertaling Robert Dorsman.
M4299: WEINBERG, S. (ED.). - Sex research. Studies from the Kinsey Institute.
B6482: WEINBERG, ABRAHAM A. - Psychosociology of the Immigrant. An investigation into the Problems of Adjustment of Jewish Immigrants into Palestine based on Replies to an Enquiry conducted among Immigrants from Holland. With a preface by Roberto Bachi.
B7807: WEINHOFEN, FJODOR. - ...sluit toch eens een oog! Haiku & Senryu gedichten.
W5657: WEISE, O. - Schrift- und Buchwesen in alter und neuer Zeit.
MK0094: WEISE, O. - Schrift- und Buchwesen in alter und neuer Zeit.
P2384: WEISGAL, MEIJER. - ....So far, an autobiography.
K5300: WEISGERBER, JEAN. - Aspecten van de Vlaamse roman 1927-1960. Van Vorm tot betekenis.
R8125: WEISGERBER, JEAN. - Stijn Streuvels. Een sociologische balans.
M8479: WEISS, PETER. - Afscheid van mijn ouders. Vertaling Koos Schuur.
H0074: WEISS, HEIPE. - Das Lexikon der Sunde.
M2551: WEISS, POLA. - Cats and their ways. Translated by David Macrae.
H8999: WEISS, WISSO. - Historische Wasserzeichen.
T9868: WEISSMAN, A.W. - Voorheen en Thans. Drie lezingen gehouden voor ambachtslieden.
R5511: WEISSMAN, A.W. - De Beurs te Amsterdam en de heer J.R. de Kruyff.
L7644: WEISSMAN, A.W. - Renaissance.
R5653: WEISSMAN, A.W. - Toelichting ter gelegenheid der bezoeken aan het Koninklijk Paleis te Amsterdam tusschen 8 februari en 8 maart 1911.
T4361: WEITJENS, W.M.A. - Ter informatie. - Menschen zonder uniform. - Hoor en Wederhoor.
T0292: WEITJENS, W.M.A. - Onze Nationaal Socialisten.
P1967: WEIZSACKER, RICHARD. - Leven op de grens.In gesprek met Gunter Hofmann en Werner A. Perger. Vertaald uit het Duits door Ria van Hengel.
L2801: WEL, JOS. VAN. - Het geld van alle tijden.
L2827: WEL, JOS. VAN. - Het geld van alle tijden.
B3511: WELDEREN RENGERS, BARON T.M.T. VAN. - De afsluiting en drooglegging der Zuiderzee. Uitgegeven door de Zuiderzee-Vereeniging.
L6430: WELDON, FAY. - Leven en liefdes van een duivelin.
L8170: WELDON, FAY. - Niks om aan te trekken. Vertaald door Christine Elion.
B0070: WELIE, F.A.M. VAN. - Hoofdstukken van Canoniek Huwelijksrecht. Algemeene begrippen omtrent het huwelijk. De toestemming in het huwelijk. De scheiding van de echtgenooten.
B5878: WELIS, JOS. - De mythe van Marlon Brando.
R4370: WELLE, J.A. VAN DER. - Dryden and Holland.
K2690: WELLEK, R. & A. WARREN. - Theorie der literatuur. Vertaling T. Etty, T. Anbeek en J. Fontijn.
M5309: WELLEK, R. & A. WARREN. - Theorie der literatuur. Vertaling T. Etty, T. Anbeek en J. Fontijn.
B2283: [TSJECHOV] WELLEK, RENE AND NONNA (EDS.). - Chekhov. New Perspectives.
Y1734: WELLS, STANLEY. - Shakespeare for all time.
H5694: WELLS, JAMES M. (ED.). - The scholar printers. Two exhibitions at the Newberry Library in Honor of the Association of American University Presses on the Occasion of their Visit to Chicago on May 31, 1964.
R8961: WELLS, H.G. - The Discovery of the Future.
T1560: [COHEN] WELLS, H.G. - Bealby, een vacantie. Vertaling van S.J. Barent-Schonberg.
R8966: WELLS, H.G. - This Misery of Boots. Reprinted with alterations from the Independent Review, December 1905.
L2249: WELSH, ROBERT / BOUDEWIJN BAKKER / MARTY BAX. - Mondriaan aan de Amstel 1891-1912.
T6062: WELTER, JOH. F. - Je Maintiendrai. Marsch voor piano.
R6539: WELTERS, HENRI. - Le Triomphe de Pie IX au 16 juin 1871.
R1610: WELTEVREDEN, HENK. - De bril van Gandhi.
Y1529: NEERLANDS WELVAART. - Neerlands Welvaart. De Krant. Aflevering 99. Grafische Bedrijven aflevering 2.
Y1530: NEERLANDS WELVAART. - Neerlands Welvaart Vereenigde Koninklijke Papierfabrieken der Firma van Gelder Zonen. Aflevering 67-68. Paperfabricatie aflevering 1.
T5771: WELVAARTS, TH. - Kommetje van den H. Franciscus van Assisie.
R6710: WELVAARTS, TH. IGN. - Geschiedenis van Bladel en Netersel naar de archieven Postel's Abdij.
T1042: WELVAARTS, TH. IGN. - Postels aloude Kerk & Kandelaar van de XII eeuw.
L7292: WELY, JOS. VAN. - Schaepman. Levensverhaal.
B7122: WENCKEBACH, L.W.R. - Oud-Amsterdam. 100 stadsgezichten.
R3488: WENDEL, HERMANN. - Sociaaldemocratie en propaganda tegen de kerk. Vertaald door W. v. Ravesteyn Jr.
T7931: WENDEL, W.J. - Kindervreugd. Vertellingen, Fabels en Versjes. Naverteld en berijmd.
R8351: WENNEKENDONK, JOANNES GERARDUS. - Kerk- en kerkhof-wijding, twee redevoeringen uitgesproken bij de kerkwijding te Harmelen, den 29 October 1839 en bij de kerkhofwijding te Houten, den 2 Julij 1833. Door J.G. Wennekendonk.
H3165: WENNEKES, W. / F. VAN VREE / I. MONTIJN. - Het lood voorbij. Sijthoff en de Haagsche Courant. Geschiedenis van een dagbladbedrijf.
H8143: WENNEKES, WIM. / IGOR CORNELISSEN. - Omtrent De Avonden.
H4642: [REVE] WENNEKES, WIM. - Jezus Maria ! Van het Reve, van het Violet en van de Dood.
K0724: WENNER, JANN S. - Lennon ongecensureerd. De volledige Rolling Stone-interviews uit 1970.
H3244: WENSELEERS, LUC. - Het wonderbaarlijk lichaam. Marinus Nijhoff en de moderne westerse poŽzie.
B5522: WENTGES, R.TH.R. - De neus van Frederik van Eeden. Een beschouwing over de betekenis van reuk en geur in zijn werk.
B6827: WENTGES, R.TH.R. - De neus van Frederik van Eeden. Een beschouwing over de betekenis van reuk en geur in zijn werk.
L3383: WENTINCK, CH. - Realisme en abstractie in de schilderkunst.
H6641: WENTINCK, CHARLES. - De moderne beeldhouwkunst in Europa. Met 77 reproducties.
M4764: WENTINCK, CHARLES. - Het Hart: symbool en werkelijkheid. Het hart en de kunst.
R8329: WENZEL, GEORG / ARNOLD ZWEIG. - Arnold Zweig 1887-1968. Werk und Leben in Dokumenten und Bildern. Mit unverofferentlichten Manuskripten und Briefen aus den Nachlas.
T9503: WERELDBIBLIOTHEEK. - Boekennieuws van de Wereldbibliotheek Maart 1931.
T9502: CATALOGUS WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje W.B. Nederlandse uitgave, najaar 1947.
T9501: CATALOGUS WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje W.B.-Vereniging en catalogus Wereldbibliotheek seizoen 1966-1967.
T9500: CATALOGUS WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje W.B.-Vereniging en catalogus Wereldbibliotheek seizoen 1969-1970.
T9499: CATALOGUS WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje W.B.-Vereniging en catalogus Wereldbibliotheek seizoen 1971-1972.
T9498: CATALOGUS WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje W.B.-Vereniging en catalogus Wereldbibliotheek seizoen 1967-1968.
T9497: CATALOGUS WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje W.B.-Vereniging en catalogus Wereldbibliotheek seizoen 1961-1962.
T9496: CATALOGUS WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje en Catalogus der Wereldbibliotheek N.V. Amsterdam. Herfst 1949.
T4847: WERELDBIBLIOTHEEK. - Catalogus van alle uitgaven der N.V. Maatschappij tot Verspreiding van Goede en Goedkoope Lectuur, Amsterdam 1935.
T9495: CATALOGUS WERELDBIBLIOTHEEK. - Volledige Catalogus Wereldbibliotheek 1936.
Y1894: DE WERELDPOST. - De Wereldpost 2e jaargang september 1924. No. 21.
K6933: WERESAJEF, W. & L. ANDTEJEF. - De aarde neemt... Russische novellen. Vertaling van Arn. Saalborn.
Y2341: WERF, LARS VAN DER. - Versjes van Lars.
Y2342: WERF, LARS VAN DER. - Heb lief
R4752: WERF, S. V.D. - De Leugens van het Socialisme.
T5256: [SPINOZA] WERF, THEO VAN DER A.O. (EDS.). - A Spinoza Bibliography 1971-1983.
R3846: [SPINOZA] WERF, THEO VAN DER (ED.). - Herdenking van de 375ste geboortedag van Benedictus de Spinoza.
K8696: WERFHORST, AAR VAN DE. - De groote stille knecht.
W6753: WERFHORST, AAR VAN DE. - Madame Jatzkowa.
W9084: WERFHORST, AAR VAN DE. - Madame Jatzkowa.
W9099: WERFHORST, AAR VAN DE. - Volcmar, de Ommelandvaarder.
R1125: WERFHORST, AAR VAN DE. - Volcmar, de Ommelandvaarder. Geillustreerd door Leon Holman
L2544: WERFHORST, AAR VAN DE. - Madame Jatzkowa.
B2929: WERFHORST, AAR VAN DE. - Volcmar, de ommelandvaarder.
Y1731: WERINGH, KOOS VAN. - Altijd op de loer. Het beeld van Duitsland in de Nederlandse karikatuur 1871-2005.
K0301: WERINGH, KOOS VAN. - Albert Hahn. Tekenen om te ontmaskeren.
W7816: WERINGH, KOOS VAN. - De Houten Pomp. A.R. Caricaturistisch Weekblad 1922 - 1930.
H9004: WERINGH, KOOS VAN. - Frits Muller oud nieuws. Een verzameling politieke prenten uit de jaren 1964-1981.
L9678: WERINGH, JAC. VAN. - Onrust is van alle tijden, Opstellen over criminaliteit in Nederland.
B7179: WERINGH, KOOS VAN. - Albert Hahn. Tekenen om te ontmaskeren.
R9008: WERINGH, JAC. VAN. - De afstand tot de horizon. Verwachting en werkelijkheid in de Nederlandse criminologie.
R1505: WERINGH, KOOS VAN. - Albert Hahn. Tekenen om te ontmaskeren.
Y0055: WERK. - Werk Letterkundig Maandschrift 1e jaargang Januari 1939. Onder leiding van Johan Daisne, Ed. Hoornik, Jan Schepens, A. van der Veen.
R4633: WERKGEM, F.G. VAN. - Dubbel Nederlands. 23 opstellen voor Simon C. Dik.
T6323: [COHEN] WERKHOVEN, C. - Hoe het groeide. Een beknopte beschouwing van het ontstaan, de ontwikkeling en den tegenwoordigen toestand der soc. dem. arbeiderspartij in Nederland. Twee deeltjes.
T8967: WERKMAN, HANS. - De Appelweg. Ballade in honderd strofen op 4 mei.
L0281: WERKMAN, EVERT. - Ik neem het niet! Hoogtepunt uit het Verzet 1940/1945. Een keuze.
K2013: WERKMAN, HANS. - Vloeken in de moderne literatuur.
T8546: WERKMAN, HANS. - De Merode en de jongens. Biografische fragmenten.
T8443: WERKMAN, HANS. - Hier. 40 kwatrijnen.
T8400: WERKMAN, HANS. - Het leven van Willem de Merode.
B6684: WERKMAN, GERHARD. - Amsterdam, stad te water.
T9848: WERKMAN, HANS (INL.). - [10].
R1517: WERKMAN, H.N. - Brieven. Bezorgd door J. Martinet.
R9676: WERKMAN, M.H. - Inleiding tot de poŽzie.
B9524: WERKMAN, HENDRIK NICOLAAS. - Brieven rond De Blauwe Schuit 1940-1945. Twee delen.
T2151: WERKMAN, H.N. - Preludium.
T8883: WERKMAN, HANS. - Duizend bunder nieuwe klei. Gedichten.
T8751: WERKMAN, HANS. - Vijfentwintig kwatrijnen.
T8793: WERKMAN, HANS. - Wachten bij Brug 8. Lettergrepen.
T8569: WERKMAN, HANS. - De haven uitgraven. De wereld van J.K. van Eerbeek, schrijver (Meindert Boss 1898-1937).
K5907: WERLEMANN, CO. (ED.). - 5 generaties.
R7555: WERMESKERKEN-JUNIUS, S.M.C. VAN. (RED.). - De Hollandsche Lelie. Weekblad voor jonge dames. 11e jaargang 1897-98. nrs. 1-52.
R1153: [ALMANAK] WERNER, H.M. - De Geldersche Volks-Almanak Registers 1895-1904.
R4636: WERNER, JOHANNES (VOORWOORD). - Das wervolle deutsche Buch. Eine Auswahl guter Bucher deutscher Schriftsteller sowie deutscher Ubersetzungen bekannter auslandischer Autoren.
H7618: WERTHEIM, A.H. - De psycholoog als ergonoom: Klusjesman of Wetenschapper?
C0393: WERTHEIM, M. - Isaac de Fuentes. Een geschiedenis uit het geslacht De Fuentes.
T6050: WERTHEIM, S.L. EN SELLY DE JONG. - Huldigings-Marsch. 1898 - 31 Augustus - 1923.
R5274: WERTHER [=J.T. OOSTERMAN]. - De sociale kwestie. Opmerkingen bij de studie van het gewichtige vraagstuk onzes tijds.
R6217: WERUMEUS BUNING, JOHAN WILLEM FREDERIK. - Zeven en twintig Stokpaarden zijnde een aantal verhandelingen, Tierelantijnen, Oneenigheden, Gedichten, Reportages, Verhalen, Vertalingen en andere Wissewasjes over de heer ...... ().
L3009: WERUMEUS BUNING, JOHAN WILLEM FREDERIK. - Zeven en twintig Stokpaarden zijnde een aantal verhandelingen, Tierelantijnen, Oneenigheden, Gedichten, Reportages, Verhalen, Vertalingen en andere Wissewasjes over de heer ...... ().
L0574: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Negen balladen.
M6569: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Maria Lecina. Een lied in honderd verzen met een zangwijs.
K4878: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Verboden verzen. Grafschrift voor M. van 't H. en andere gedichten.
P0422: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Dagelijksch brood.
K8334: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - De hoeve in het gebergte. Een kerstverhaal met 20 teekeningen van J.F. Doeve.
W9175: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - De roos van Vigo en andere tierelantijnen.
P1985: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - De vergulde druiventros.
K5913: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Een boekje van het glas.
K8414: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Hemel en aarde.
H1018: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Het gebroken hart of De reis naar Barcelona. Een ouderwetsche, omslachtige, en sentimenteele geschiedenis en bovendien vrijwel naar waarheid verteld.
W2917: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Jacob en de engel, sonnetten, liederen balladen en andere verzen.
L3811: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Les Vins de Bordeaux zijnde de beschrijving der ervaringen opgedaan op eene reis in deze voorname en weldadige landstreek, verrijkt met een en ander over hare onverbeterlijke en zegenrijke wijnen.
L1950: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Lof van de parel.
M7251: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Maria Lecina en een ontmoeting met vreemde gevolgen.
M0101: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Maria Lecina, een lied in honderd verzen met een zangwijs.
W4041: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Stukgoed, een bundel gedichten verhalen, proeve van vertaling, reportage, etcaetera, uit het werk.
K7299: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Tierelantijnen, bespiegelingen over het goede der aarde.
C0506: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Verboden verzen. Grafschrift voor M. van 't H. en andere gedichten.
W2965: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Verzamelde gedichten.
H1542: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Voor twee stuiver anjelieren. Nieuwe coplas.
P1041: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Wandelingen met mars.
W7981: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Winter-aconiet.
K9922: WERUMEUS BUNING, J.W.F. / CONSTANT VAN WESSEM / C.J. KELK. - Marionetten.
K7259: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Dood en leven.
K8838: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Dood en leven.
L7521: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Petrus en de Katwijker visschers.
L7104: WERUMEUS BUNING, A. - Jonker Sicco en de dochter van ouwe Kees.
L8662: WERUMEUS BUNING, A. - Menschen zooals er meer zijn. Voordrachten. Geillustreerd door L.W.R. Wenckebach.
B5191: WERUMEUS BUNING, J.W.F. (VOORWOORD). - Waar is dat boek?
M0060: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Maria Lecina, een lied in honderd verzen met een zangwijs.
T0282: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Vae Victis (wee den overwonnenen). Een reportage.
W8152: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Twee eeuwen danskunst en curiositeit.
R2931: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Lof van Nederland zijnde een verzameling zoowel van ouds beproefde als kortelings geschreven gedichten, verzen en rijmen waarin de schoonheid des Vaderlands te water en te land wordt zichtbaar gemaakt.
T3055: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - In memoriam.
B8768: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Tooneelspeelkunst.
K7295: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Een ontmoeting met vreemde gevolgen. (Hoe Maria Lecina geschreven werd).
L7105: WERUMEUS BUNING, A. - Jonker Sicco en de dochter van ouwe Kees.
K9429: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Tierelantijnen, bespiegelingen over het goede der aarde.
K8462: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - In memoriam.
T3402: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Het Tooneeldecor. De toegepast kunsten in Nederland.
T9378: WERVEKE, HANS VAN. E.A. - Marnix van Sinte Aldegonde. Officieel Gedenkboek. Voorwoord Frans Wittemans.
R9858: WERVEKE, HANS VAN. E.A. - Marnix van Sinte Aldegonde. Officieel Gedenkboek. Voorwoord Frans Wittemans.
A0911: WERVEKE, HANS VAN. E.A. - Marnix van Sinte Aldegonde. Officieel Gedenkboek. Voorwoord Frans Wittemans.
Y0686: WERVEKE, H. VAN. - Het Willems-Fonds en de Vlaamse Beweging. Toespraak gehouden op 26 april 1959.
W3637: WES, M.A. - Tussen twee bronzen ruiters. Klassieken in Rusland, 1700 -1855.
R2971: WES, M.A. - Gustave Flaubert en zijn Salammbo: meer dan historisch.
K4837: WESLEY, MARY. - An imaginative experience.
T4825: WESSEL, A.J. - Levend Bestelgoed of Kort van Memorie. Blijspel met Zang voor Heer en Dame.
B7887: WESSELING, HANS. - Yoga 1.
Y2264: WESSELING, BERNARD. - & de dag ligt open als een ei in zijn gebroken schaal.
R6187: WESSELING, C.D. - De Katholieken en het Tooneel.
K6453: WESSELINK, JOHAN. - De zomertocht van den reus.
R9569: WESSELINK, JOHAN / ANDRE VAN DER VOSSEN. - De Dwaze Sancho. Met vijf houtgravuren van Andre van der Vossen.
K4779: WESSELO, J.J. - Vlaamse wegen. Het vernieuwende proza in Vlaanderen tussen 1960-1980.
L5379: WESSELS, P.B. - Die Landschaft im jungeren Minnesang.
L6821: WESSELS, P.B. - Der hofische Ritter ein Wanderer zwischen zwei Welten.
B7517: WESSELS, ANTON. - Moslim in Mokum: Tranen van Hagar.
R9108: WESSELS, F.W. - Ik beschuldig! Mijn antwoord aan Ir. Mussert. N.S.B. aanslag op de A.V.R.O. De Telegraaf werd misleid.
H8703: WESSELS, F.W. - De N.S.B.-leiding ontmaskerd. De bloem der natie.
R0127: WESSELS, A.M. - Zeeland in de patriottentijd.
T2704: WESSELS, H.F. - Gouda. Proeve ener stadsmonographie.
T1989: WESSELS, F.W. - Ik beschuldig! Mijn antwoord aan Ir. Mussert. N.S.B. aanslag op de A.V.R.O. "De Telegraaf" werd misleid.
R6993: WESSEM, CONSTANT VAN. - Gustav Mahler.
L0128: WESSEM, CONSTANT VAN. - Charlie Chaplin. Met opnamen uit zijn films.
K9877: WESSEM, CONSTANT VAN. - Margreet vervult de wet.
W9054: WESSEM, CONSTANT VAN. - Slauerhoff, een levensbeschrijving. Met reproducties naar foto's en manuscripten alsmede een bibliographie.
B4826: WESSEM, CONSTANT VAN. - Gustaaf. Een idylle.
Y0726: WESSEM, CONSTANT VAN. - Slauerhoff, een levensbeschrijving. Met reproducties naar foto's en manuscripten alsmede een bibliographie.
L2116: WESSUM (ED.). - Vreugde met Venus. Een verzameling versjes, uitspraken, verhalen, gedichten, spreekwoorden en dergelijke.
M7641: WEST, ALEXANDER. - Geen andere wereld.
T3274: WESTBONK, E. - Gewogen en te licht bevonden? Verweerschrift in verband met mijn uittreden uit de A.R. Partij.
Y0591: WESTENBERG, EVA. - De kunst van lezen en spreken en iets over het tooneel in Nederland.
B6522: WESTENBROEK, J.J.M. - Bij een door Gezelle gecorrigeerde eerste druk van Kerkhofblommen.
K5307: WESTENBROEK, J.J.M. - Van het leven naar het boek. Onderzoek naar het ontstaan en de aard van Guido Gezelles gedichten, gezangen en gebeden (1862-1879-1893).
R9139: WESTENBURGH, LEO VAN. - Vragen en Antwoorden naar aanleiding van onze Kinderwetten. Voorwoord L.J.M. Basquin.
R7142: WESTENDORP, HERMAN KAREL. - Het Huwelijk der Koningin.
L2308: WESTER, J. - De sociale voorziening inzake Tuberculose door de ongevallenwet 1921.
B1653: WESTER, JET./GERRIT KROL/CHARLES CROMBACH. - Gaat het Nederlands teloor? Drie essays.
T0115: WESTERA, L. - Herinneringen aan de belegering van Doesburg van 1 tot 16 april 1945.
R7974: WESTERIK, CO. - 42 tekeningen, etsen en litho's. Gevolgd door een nawoord van R.W.D. Oxenar
R9482: WESTERIK, CO. - Co Westerik. Grafiek 1945-1984.
B8694: WESTERLINCK, ALBERT. - De eerste rijpe jaren van Karel van de Woestijne. Beschouwingen rond zijn brieven aan Louis Ontrop (1896-1909).
B0488: WESTERLINCK, ALBERT. - Het lied van Tantalus. Bijdrage tot de studie van een menschelijkheidstype in de litteraire kunstschepping op grond van een onderzoek over het werk van A. Demedts.
K3059: WESTERLINCK, A. - Het schone geheim der poŽzie. Beluisterd niet ontluisterd.
K2838: WESTERLINCK, A. - Het schone geheim van de poŽzie. Beluisterd niet ontluisterd.
K2718: WESTERLINCK, A. - Poetisch Panorama. Bloemlezing uit de dichtkunst van de Zuidelijke Nederlanden (1830-1890). Samengesteld en ingeleid...
K2719: WESTERLINCK, A. - Wandelen al peinzend.
K2941: WESTERLINCK, ALBERT. - Alleen en van geen mens gestoord. Verzamelde opstellen. Tweede reeks.
K7017: WESTERLINCK, ALBERT. - Het schoone geheim der poŽzie. Beluisterd niet ontluisterd.
L3024: WESTERLINCK, ALBERT. - Prosper van Langendonck. Diagnose van een ongeneeslijke ziel.
L8566: WESTERLINCK, ALBERT. - De psychologische figuur van Karel van de Woestijne als dichter. Een litterair-psychologische studie.
B6926: WESTERLINCK, ALBERT. - De oude taaltovenaar Guido Gezelle.
T0320: WESTERLINCK, ALBERT. - Prosper van Langendonck. Diagnose van een ongeneeslijke ziel.
T6901: WESTERLING, H.J. - De Diaconiebakkerij 1675 - 1925.
R1628: WESTERLINK, ALBERT. - De psychologische figuur van Karel van de Woestijne als dichter.
T0567: WESTERLOO, GERARD VAN. - De zaak M.
L2304: WESTERMAN HOLSTIJN, A.J. - De medische psychologie haar gebied en haar grenzen.
B4900: WESTERS, A. - De Groningse Gilden.
L2337: WESTERVELD, J. - Doelstellingen en vooruitzichten der economische geologie.
L2896: WESTERVELD, WIM. - Het straatbeeld van Dublin, Amsterdam & Berlin.
R7752: WESTERVOORT, FLORIS VAN. - Gedichten en Minnespelen.
T4003: WESTERVOORT, FLORIS VAN [=L.A.J. KETTMANN]. - Hannes en Klaartje. Minnespel in een bedrijf.
T7451: WESTERWOUDT,F.TH. - Een woord aan mijne geloofsgenooten, over een nationaal feest ter herinnering aan de laatste drie-honderd jaren.
M6697: WESTHEIM, PAUL. - Das Holzschnittbuch. Mit 144 Abbildungen nach Holzschnitten des vierzehnten bis zwanzigsten Jahrhunderts.
L6076: WESTLAND, CORA. - Droom.
R0994: WESTLAND, CORA. - De Panhoeve.
T5594: WESTMIJSE, G. - Langs vele wissels.
P0605: WESTPHAL, UWE. - The Bauhaus.
L4894: WESTRA, CECILIA M. - A Talkyng of De Loue of God. Tekst-uitgave met commentaar.
B1853: [MULTATULI] WESTRA, P.M. - Over Multatuli als Auteur in het bijzonder als navolger van Alphone Karr.
T3060: WESTRIENEN, ANNA F.A.S. VAN. - Die vergleichende Teratologie der dicephalen Doppelbildungen.
B7383: WESTSTRATE, H.A. - Gelderland in den Patriottentijd.
P0983: WESTWOOD, J.O. - The art of illuminated manuscripts. Illustrated sacred writings being a series of illustrations of The ancient versions of the bible, copied from illuminated manuscripts executed between the fourth and sixteenth centuries.
K1756: WETERING, JANWILLEM VAN DE. - Buitelkruid.
K1541: WETERING, JANWILLEM VAN DE. - Een aflopende geschiedenis en andere verhalen.
K1528: WETERING, JANWILLEM VAN DE. - Fris en vrolijk. Of hoe een nootje te kraken.
K9459: WETERING, REIN VAN DE. - Achter de hand. Gedichten.
L5483: WETERING, REIN VAN DE. - Achter de hand. Gedichten.
L5431: WETERING, REIN VAN DE. - Niemand is te vertrouwen. Novelle.
K4924: WETZEL, R.G. & B. GOPAL (EDS.). - Limnology in Developing Countries. Volume 3.
L9183: WETZELS, FRANS. - De vrolijke tuchtheer van de Abderieten. Jacob Campo Weyerman (1677-1747) in Breda.
T1001: WEUSTENRAAD, J.H.TH. - De persessie vaan Sjerrepenheuvel. Ingeleid en vertaald door H.G.M. Derks.
Y0518: WEVER, W.W.F. - Actueele vraagstukken. De meening van Mr. Van Kleffens.
M4549: WEVERBERGH. - Blauw rapen.
K9287: WEVERBERGH. - BokBoek.
K0831: [BOON] WEVERBERGH, JULIEN EN HERWIG LEUS. - Louis Paul Boonboek. Gesprekken met Louis Paul Boon en de spoken van zijn Kapellekensbaan, alsook documenten, brieven, tekeningen, commentaren en ongepubliceerd proza van Boontje.
K5289: WEVERBERGH. - Het dossier Jan.
L9726: WEVERBERGH. - Puin, korzelig proza.
R9055: WEVERBERGH, JULIEN EN HERWIG LEUS. - Boonboek. Gesprekken met Louis Paul Boon en de spoken van zijn Kapellekensbaan, alsook documenten, brieven, tekeningen, commentaren en ongepubliceerd proza van Boontje.
H5336: WEVERBERGH. - Jij goudgepunte lans. Beschouwingen over de Franse erotische poŽzie uit de zestiende en zeventiende eeuw. Vertaling van de priapeeen door Ernst van Altena.
Y1227: WEVERS, LEO. E.A. - Zwijnsbergen. Herrezen uit de as.
B7711: WEYAND, VINCENT. - Najeugd en andere verzen.
L5055: WEYDEN, MATHIAS H.J. - Eduard von Schenk. Ein bayrischer Dichter und Staatsmann.
L3263: WEYERMAN, JACOB CAMPO. - Den Vrolyke Tuchtheer (1729). Twee delen. DeeI I: Tekst. Deel II: Kommentaar door A.J. Hanou.
L7440: WEYERMAN, JACOB CAMPO. - Den Amsterdamschen Hermes I (1722) no. 1-8. Ingeleid en geannoteerd door Riet Hoogma en Mandy Ruthenkolk.
L8824: WEYERMAN, JACOB CAMPO. - De Rotterdamsche Hermes. Ingeleid door Adele Nieuwboer.
Y1819: WEYERMAN, JACOB CAMPO. - De Historie des Pausdoms, Of een Verhaal van de Dwaalingen en Bygeloovigheden Dewelke van tyd tot tyd zyn ingesloopen in de Kerk [etc.]. Het Tweede Deel.
Y0083: WEYL, S. - Het leven van den Europeeschen militair in Nederlandsch-Oost-IndiŽ.
MK0051: WHALLEY, JOYCE IRENE. - The Pen's Excellence. Calligraphy of Western Europe and America.
W9268: WHETTON, HARRY. (ED.). - Practical printing and binding. A complete guide to the latest developments in all branches of the printer's craft.
T5710: WHIST, HENRY. - l'Acadťmie de Mťdecine. Album 1į Sťrie. 23 planches de caricatures en couleurs des membres de l'Acadťmie, avec annotation et signature de chaque personnage.
K5962: WHITE, KENNETH. - Zwerven in de dageraad. Reizen van een nihilist. Vertaling H.C. ten Berge.
T9706: WHITE, EDMUND. - De afscheidssymfonie. Vertaald door Rob van der Veer en Marianne Verhaart.
Y0589: WHITEHILL, WALTER MUIR. - Portrait of Men 1670 - 1936. A Massachusetts Historical Society Picture Book.
H6973: WHITELAW, STELLA. - Kattekrabbels. Vertaling Paul van der Lecq.
Y2160: WHITEMAN, PAUL. - Der Jazz Konig. Tonfilm-Schlager. King of Jazz. Die Bank dort im Park.
R7454: WHITLOCK, BRAND. - Officieele Publicatie der Engelsche Regeering van de door haar met den Gezant der Vereenigde Staten in zake de Terechtstelling van Miss Cavell te Brussel gevoerde correspondentie.
R5280: WHITRIDGE, FREDERICK W. - Wat een Amerikaan van den Europeeschen oorlog denkt. Een antwoord op Duitschland's beroep. Vertaling W. de Veer.
L6673: WIARDA, REIN. - Taine et la Hollande.
R8826: WIARDI BECKMAN, H.B. - Doel en wezen der S.D.A.P.
L0312: [TROELSTRA] WIARDI BECKMAN, H.B. - Troelstra de ziener. Keur uit het journalistieke werk. Verzameld en toegelicht.
T3566: WIARDI BECKMAN, H.B. - Sociaal-Democratie en Nationale Gedachte.
R7372: WIARDI BECKMAN, H.B. - In het Rode Noorden. Een reportage.
R7404: WIARDI BECKMAN, H.B. E.A. - Sociaal Democratie en Nederlands Neutraliteit. L.A. Donker: Staatssouvereiniteit en Internationale Rechtsorde. Jan F. de Jongh: Marxisme, Humanisme. H. Nieuwenhuis: De geestelijke grondslagen voor het Openbaar Onderwijs. S.L. Mansholt: Prijsvorming van Landbouwproducten en Grondrente.
T3181: WIBAUT-BERDENIS VAN BERLEKOM, M. - Het boek en het volkskind. Geschreven voor de moeders der arbeiderskinderen.
Y0152: WIBAUT-VAN BERLEKOM, M. - Het Socialisme roept ook U! Een woord tot de werksters in de huishoudelijke beroepen.
R5232: WIBAUT, F.M. - Uit het werk van Dr. F.M. Wibaut. Herdrukken verzameld en ingeleid door E. Boekman.
T0365: WIBAUT, F.M. - De redding.
T4048: WIBAUT, F.M. - Staatspensioneering.
R9877: WIBAUT, F.M. - Trusts en Kartellen.
T2805: WIBAUT, F.M. - Wat de socialisten willen.
T2806: WIBAUT, F.M. - De redding.
T6541: WIBAUT, F.M. - Economische Kronieken.
T5232: WIBAUT-B. V. BERLEKOM, M. - De beroepsarbeid der vrouw en het socialisme.
T2799: WIBAUT, F.M. - Hoe komen wij tot socialisme.
R7412: WIBAUT, F.M. E.A. - Redevoeringen over socialisatie. Verslag der cursussen gehouden op 24, 25 en 26 December 1920 te Amsterdam.
T3208: WIBAUT, F.M. / J. GERRITSZ / F. ANKERSMIT / L. HOEJENBOS / L. HEIJERMANS. - Socialistische gemeentepolitiek. Een verzameling van bijdragen betreffende de sociaal-democratische opvatting omtrent de taak der gemeentebesturen.
R6769: WIBAUT, F.M. - Toezicht op trusts en kartels.
R6681: WIBAUT, F.M. - De nieuwste ontwikeling van het Kapitalisme.
R6679: WIBAUT, F.M. - De Noodzakelijkheid van Ordening der Productie.
R6676: WIBAUT, F.M. - Slechte tijden.
R6674: WIBAUT, F.M. - Op voor de Socialisatie!
R6675: WIBAUT, F.M. - Verspilling in de produktie.
T6175: WIBAUT, F.M. (ED.). - De Verbruikscooperatie en de S.D.A.P.
T9335: WICHERS, W. - Wie heeft den oorlog gewild?
T2174: WICHMAN, ERICH ET AL. - Hagel en vuur. De jongeren en de politiek.
R0738: WICHMANN, CLARA. - Misdaad, Straf en Maatschappij.
M8047: WICKLER, W. - De aard van het beestje, over de natuurwetten van het seksuele contact. Inleiding K. Lorenz. Vertaling D. Hillenius.
K7269: WIDMANN, HANS. - Vom Nutzen und Nachteil der Erfindung des Buchdrucks -aus der Sicht der Zeitgenossen des Erfinders.
K4426: WIEDMANN, FRANZ. - Hegel.
T8419: WIEG, ROGI. - De zee heeft geen manieren.
K1267: WIEG, ROGI. - Spek van mooie zijde.
Y1715: WIEG, ROGI. - Beminde onrust. Novelle.
M7159: WIEGAND, DIETMAR. - Goethe en zijn drukkers. Vertaling A. Nonymus.
T7521: WIEGERSMA, H. - Tentoonstelling van schilderijen en teekeningen door H. Wiegersma, Deurne van 14 april tot 7 mei 1928 in het Stedelijk Museum te Amsterdam.
R8496: WIEKART, K. - J.J.P. Oud.
H2718: WIEL, REIN VAN DER. - Gezicht op Haarlem. Verhalen.
B4797: WIEL, REIN VAN DER. - Hier aan land gaan, hier blijven.
K9893: WIEL, REIN VAN DER. - Ewijkshoeve, tuin van tachtig.
K0115: WIELEK, WILLY. - Zwarte de pik van botha, verhalen.
B0885: WIELEK, H. (RED.). - De stem van Europa. Inleiding Anton van Duinkerken.
L9470: WIELEMAKER, KEES. - Afrika dagboek.
L4773: WIELEN, H.G.W. VAN DER. - Friesland door de eeuwen heen. Eerste deel.
H5173: WIELEN, STALPART VAN DER. - poŽzie.
T3902: WIELEN, STALPART VAN DER. - poŽzie.
T7487: WIELENGA, B. - Moderne Letterkunde: Willem Kloos als literair profeet - Louis Couperus als type van den modernen mensch.
L3498: WIENER, L.H. - Man met ervaring.
B3513: WIERDELS, FERD. - Een opkomende zon. Noodzakelijk verweer tegen grieven en pleitrede voor de Katholieke Pers.
M9804: WIERINGA, W.J. - Ten dienste van bedrijf en gemeenschap. Vijf jaar boekdrukkersorganisatie
Y0583: WIERINGERMEER. - Der Abschlusz und die teilweise Trockenlegung der Zuidersee.
T6809: WIERINGHEN BORSKI, G. VAN. - Beknopt leerboek voor het aanvankelijk onderwijs in de moedertaal. Tweede Cursus.
H4451: WIERSINGA, PIM. - Gracchanten.
T0138: WIERSMA, KLAAS MEIJER. - Bijdrage tot de geschiedenis der bepalingen aangaande in- en uitvoer in de provincie Groningen 1795-1802.
R7018: WIERSMA, K. - De Aardbei (Fragaria).
T2659: WIERSUM, E. - Egbert Meussen Cortenaer. Geboren te Groningen in 1605, Gesneuveld bij Lowestoff in 1665.
T3974: WIERTS, J.P.J. EN RENE DE CLERCQ. - Liederen voor 't Volk. Vierde Reeks. 1: Mijn Ventje Slaapt. 2: De Zeedraaier. 3: Mijn Bleuzerke. 4: Ik ben van den Buiten.
T4958: WIESSING, H.P.L. - Ferdinand Brunetiere.
L9345: WIESSING, H.P.L. - Het ontstaan van De Nieuwe Groene.
R5023: WIETEN, JAN. - Dagblad en doorbraak. De Nederlander en De Nieuwe Nederlander.
R0923: WIEZSACKER, RICHARD VON. - Vier tijdperken. Herinneringen. Vertaling Wil Boesten.
R8361: WIGERI, JOHANNES / DIRK BOING / DIRK VAN HINLOOPEN. - Schets van den Braaven man in 't gemeen burgelijk leven. Eerste, tweede en derde andwoord op de vraag: Wie is de braave man in 't gemeen burgelijk huwelijk. Meegebonden: De pligten van handwerks-lieden en dienstbooden. Meegebonden: Verhandeling over de landeigene goede en kwaade zeden der Nederlanden. Meegebonden: Brief aan de schoolhouderen in Nederland.
B5111: [BOLLAND] WIGERSMA, B. - G.J.P.J. Bolland. Een schets.
W5195: WIGGINS, MARIANNE. - John Dollar. Vertaling M. Lindenburg.
K2916: WIGGINS, MARIANNE. - Toch verliefd en andere verhalen. Vertaling Marijke Emeis.
Y1799: WIGMAN, MENNO & ROB SCHOUTEN (EDS.). - A Joy Forever. De mooiste liefdesgedichten uit de wereldliteratuur.
T8743: WIIRALT, EDUARD. - Eduard Wiiralt. Exposition du peintre-graveur Estonien. Ausstellung des estnischen Graphikers.
R4463: [SPINOZA] WIJCK, JHR. VAN DER. - Spinoza.
T9039: WIJDEVELD, H. TH. - Wereldtentoonstelling voor KoloniŽn, Zeevaart en Vlaamsche Kunst te Antwerpen 1930. Nederlandsch paviljoen.
T1416: WIJDEVELD, H.TH. - Concerto Grosso 1905-1944.
K8405: WIJDEVELD, GERARD. - Het vaderland.
K8822: WIJDEVELD, GERARD. - Het voorschot.
W2960: WIJDEVELD, GERARD. - Het voorschot.
K4912: WIJDEVELD, GERARD. - Zomerwolk.
B1710: WIJDEVELD, GERARD. - Het vaderland.
R5809: WIJDEVELD, H.TH. - Concerto Grosso 1905-1944.
T9067: WIJDEVELD, H. TH. - Wereldtentoonstelling voor KoloniŽn, Zeevaart en Vlaamsche Kunst te Antwerpen 1930. Nederlandsch paviljoen.
T3308: WIJDEVELD, H. TH. - De Nieuwe Orde. Inventies.
R1853: WIJDEVELD, H.TH. - De bevrijding.
T8693: WIJDEVELD, GERARD. - Hoogvlakte. Verzen van Spaanse dichters.
L6393: WIJER, H.J. VAN DE. - Bibliographie van de Vlaamsche Plaatsnaamkunde. (Begin XIXe eeuw tot en met 1927).
R6709: WIJER, H.J. VAN DE. - Onze Vlaamsche Gemeentenamen in moderne spelling.
T1229: WIJER, H.J. VAN DE. - Onze Vlaamsche Gemeentenamen in moderne spelling.
R5917: WIJFFELS, H.C.M. - Proza uit de zeventiende eeuw.
Y2229: WIJHE-SMEDING, ALIE VAN. - De ontmoetingen van Rieuwertje Brand.
T2884: WIJHE-SMEDING, ALIE VAN. - De ijzeren greep.
B1886: WIJHE-SMEDING, ALIE. - Naakte waarheid.
Y2228: WIJHE-SMEDING, ALIE VAN. - Grillige schaduwen. Enkhuizer vertelsels.
T4103: WIJHE, M.C. VAN. - Wachter wat is er van den nacht? Na vier jaren oorlog, Augustus 1914 - Augustus 1918.
T3886: WIJHE-SMEDING, ALIE VAN. - Harlekijntje.
T4102: WIJHE, M.C. VAN. - Het Manifest der Dienstweigeraars afgekeurd!
T2623: WIJHE-SUERHOFF, J.H. VAN. - Kralen snoeren. Gedichten.
T2198: WIJHE, M.C. VAN. - Bezwaren tegen geheelonthouding weerlegd.
T2199: WIJHE, M.C. VAN. - Niet naar het slagveld.
T5457: WIJHE, M.C. VAN. - Hier met de levensmiddelen. Wekstem tot de hongerende vrouwen en mannen van Nederland.
R4621: WIJK, FRANCK VAN. - Etymologisch Woordenboek der Nederlandsche Taal. Supplement door C.B. van Haeringen.
Y0462: WIJK, HEIN (JAN HENDRIK) VAN. - De dienstweigering van Dries Brunia.
T1746: WIJK, JAN VAN. - Het sierteeltcentrum Boskoop.
L5092: WIJK, LOUISE E. VAN. - De klinkers der Oergermaanse stamsyllaben in hun onderling verband.
B1155: WIJK, N. VAN. - Klankhistorie en phonologie.
B6028: WIJK, N. VAN. - Optimisme en Pessimisme in de Russiese Letterkunde.
R6765: WIJK, A.J. VAN. - De bereiding van enkele Franse kaassoorten.
R6754: WIJK, J.C. CZN. - Wereldlente. Roman van hedendaagsche christelijke moraal.
T4828: WIJKER, W. - Waar is het Spook of De List van een Student. Blijspel in een bedrijf.
W3672: WIJLIE, J.A. - Geschiedenis, leer, geest en uitzigten des Pausdoms. Naar het engelsch en hoogduitsch. Met een voorwoord van J.I. Doedes.
L7586: WIJN, J.W. - Krijgskundige aanteekeningen van Johan de Middelste van Nassau.
T1105: WIJNAENDTS FRANCKEN, C.J. - Levenswerk van dr. C.J. Wijnaendts Francken. Kort overzicht, opgesteld voor vrienden en belangstellenden bij gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag 14 november 1933.
T0387: WIJNAENDTS FRANCKEN-DYSERINCK, W. - Over de sociale positie van de ongehuwde moeder en van haar kind. (Het onderzoek naar het vaderschap).
K4000: WIJNAENDTS FRANCKEN, C.J. - Friedrich Hebbel. Voornamelijk naar zijn dagboeken.
L7428: WIJNAENDTS FRANCKEN, C.J. - Het Phaedra probleem in de vergelijkende letterkunde.
T6148: WIJNAENDTS FRANCKEN, C.J. - Sociale vertoogen.
T6594: WIJNBEEK, D. - Vrij Zwolle. (omslagtitel) Herinnering aan de historische aprildagen 1945.
P2753: WIJNBEEK, D. - De Ruyter als mens.
R8355: KALIDASA. NICOLAAS WIJNBERG [PROGRAMMA]. - Holland Festival 1958: Shakuntala of De Noodlottige Ring. Toneelspel in zeven taferelen. Nederlandse Toneelmanifestatie.
L4657: WIJNBERG, SIMON. - Antiphon's Eerste Rede. Met vertaling en commentaar.
T1469: WIJNBERG, NICOLAAS. - Over Schu.
Y0306: WIJNBERG, NICOLAAS (ED.). - Het Janusboek van Peco. Een Amsterdamse drukkerij bestaat 35 jaar.
R7975: WIJNBERG, NICOLAAS. - 42 tekeningen, etsen en litho's. Gevolgd door een nawoord van H. Redeker.
R8583: WIJNBERG, S. - De joden in Amsterdam. Een studie over verandering in hun attitudes.
R8198: WIJNBERG, NICOLAAS. - Programma: William Shakespeare. Wat U maar wilt of Driekoningenavond. Nederlandse tekst van Dolf Verspoor.
R8796: WIJNBERGEN, A. BARON VAN. - Hoe staan wij tegenover de moderne Strafrechtsleer?
T7608: WIJNDELTS, J.W. - Catalogus van Academische Proefschriften verdedigd aan de Nederlandsche Universiteiten gedurende de jaren 1815-1900. Bewerkt door J.W. Wijndelts.Met naam- en zaakregisters.
L5868: WIJNE, JOHAN S. - Stuuf Wiardi Beckman patricier en sociaal democraat.
B8000: WIJNEKUS, F.J.M. (ED.). - Elsevier's Dictionary of the Printing and Allied Industries. In four languages: English, French, German, Dutch.
M7249: WIJNEN, NICO. - Tegenzin.
T0459: WIJNEN, NICO. - Lacque. Gedichten en zangen 1966.
T7645: WIJNEN, JAN HENDRIK. - De arbeid der kinderen in fabrieken onder godsdienstig, zedelijk en stoffelijk oogpunt beschouwd.
R6529: WIJNEN, H.A. VAN. - Willem Drees. Democraat.
T7135: WIJNEN, J.H. - De Arbeiders-kwestie. Mijne verklaringen voor de enquete-commissie afgelegd nader toegelicht.
L4997: WIJNGAARDEN, ANNE VAN. - Biologie en bestrijding van de woelrat. Arvicola terrestris terrestris (L.) in Nederland.
B0946: WIJNGAARDS, N. - Liederen van Mechteldis van Lom en andere annuntiaten, voorafgegaan door De Transcedronkroniek van Barbara de Put.
W3066: WIJNGAARDS, N. - Jan Harmens Krul zijn leven, zijn werk en zijn betekenis.
L6646: WIJNGAARDS, NICOLAAS C.H. - Mechteldis van Lom 1600 - 1653. Dichteres en Annuntiate van Venlo.
B1367: WIJNGAERT, FRANK VAN DEN. - Glorie en Nood van het Plantijnse Huis.
T3461: WIJNGEN, J. VAN. - Gedenkboek van de afdeling Amsterdam van de Bond van Nederl. Onderwijzers.
T3579: WIJNKOOP, D.J. - Bij de herdenking van de Franse Revolutie. Met vele andere artikelen.
K8767: WIJNMAN, H.F. - Uit de kring van Rembrandt en Vondel. Verzamelde studies over hun leven en omgeving.
B6604: WIJNNE, J.A. - Levensschets van Mr. Jacques Adolphe Charles Rovers, Hoogleeraar te Franeker, Groningen, Utrecht.
B5574: WIJNPERSSE, W.M.A. VAN DE. - De terminologie van het jachtwezen bij Sophocles.
L1193: WIJNSTROOM, J.J. - Dietsch verleden.
R6262: WIJS, IVO DE. - Vroege vogels. Vijf.
Y0535: WIJSMAN. - De moord op Mr. Wijsman! De sluier opgelicht. Aan wien schreef Mr. Wijsman dit briefje? Volledige publicatie, ook de afschriften van de processtukken. Waarom wordt de dader niet vervolgd?
T9289: WIJT, WILLEM MELCHIOR. - Stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in de rechtswetenschap.
T9486: WILBERS, N.H. - Redispen letters.
R5051: WILDE, OSCAR. - De kerker-ballade. In de Nederlandsche herdichting van Hendrik van der Wal.
H7434: WILDE, OSCAR. - Oscar; het belang een kat te zijn. Houtgravures Yvonne Skargon.
R4834: WILDE, OSCAR. - Prozagedichten. Met tekeningen en vignetten van Aubrey Beardsley. Vertaald en ingeleid door Max Schuchart.
R4844: WILDE, OSCAR. - Salome. Drame en un acte avec sept gravures au burin par Jean-Paul Vroom.
R4865: WILDE, OSCAR. - Dramatische Werken. Vertaald door Chr. van Balen Jr. Twee delen.
R4859: WILDE, OSCAR. - De menselijke ziel onder het socialisme.
R4840: WILDE, OSCAR - Lord Arthur Saviles misdaad. Uit het Engels vertaald door Jan Fastenau.
R4841: WILDE, OSCAR. - Prozagedichten.
R4843: WILDE, OSCAR. - Verhalen van een dandy. Salome. Vertaling B. van Laerhoven.
R5052: WILDE, OSCAR. - De Ballade van Reading.
R5053: WILDE, OSCAR. - Ballade de la geŰle de Reading. Traduite par Henry D. Davray.
R4986: WILDE, OSCAR. - De Profundis. Met enkele brieven van Wilde. Geautoriseerde vertaling van P.C. Boutens.
R4903: WILDE, OSCAR. - The annotated Oscar Wilde.
M9226: WILDE, OSCAR. - Verhalen. Het portret van Dorian Gray en andere verhalen. Vertaald en ingeleid door Max Schuchart.
R2664: WILDE, OSCAR. - De ballade van Reading Gaol. Bewerking van Leo van Breen.
T9077: WILDE, MAURICE DE. - Belgie in de Tweede Wereldoorlog: 3 De Nieuwe Orde.
R4979: WILDE, OSCAR. - De Bajesballade. Opnieuw gezongen door een nauwelijks aan de bajes ontsnapten en van huis en haard verdreven onderduiker. [Marja, A. (=A.TH. Mooij)].
R4880: WILDE, OSCAR. - Salome. Tragoedie in einem Akt.
R3197: [BELLAMY] WILDE RZN, P. DE. - Ordening op Bellamyaanse grondslag.
T4559: WILDE, OSCAR. - De tuchthuisballade. [Uit het Engels vertaald door Eduard Verkade].
R4933: WILDE, OSCAR. - De gelukkige prins en andere verhalen. Vertaald door Herm. Bossier.
T2269: WILDE, OSKAR. - Die ergebene Freund.
R4971: WILDE, OSCAR. - The importance of being earnest. A trivial comedy for serious people.
R4993: WILDE, OSCAR. - Het portret van Dorian Gray.
R5050: WILDE, OSCAR. - De ballade van Reading Gaol. Bewerking van Leo van Breen.
K5813: WILDE, INGE DE. - 249 Vrouwen na Aletta Jacobs. Vrouwelijke gepromoveerden aan de Rijksuniversiteit Groningen 1879-1987.
H0659: WILDE, OSCAR. - Het granaatappelhuis. Vertaling Liana van Oosterzee.
K6998: WILDE, OSCAR. - Het granaatappelhuis. Vertaling Liane van Oosterzee. Met versieringen van J. en B. Midderigh-Bokhorst.
L4304: WILDE, W. - De eerste Engelsche oorlog. Binnenlandsche verdeeldheid. Jan de Witt komt aan 't bestuur. (1652-53).
R4972: WILDE, OSCAR. - De Profundis. Met enkele brieven van Wilde. Geautoriseerde vertaling van P.C. Boutens.
M4495: WILDE, OSCAR. - De verjaardag van de infante. Vertaling Gerrit Komrij met illustraties van Leonard Lubin.
R4976: WILDE, OSCAR. - Individualisme en socialisme. Geautoriseerde vertaling van P.C. Boutens.
R4936: WILDE, OSCAR. - Salomť. Muziek van Richard Strauss. Muziekdrama in ťťn bedrijf. Opera Italiana d'Olanda.
R4975: WILDE, OSCAR. - Individualisme en socialisme. Geautoriseerde vertaling van P.C. Boutens.
R4974: WILDE, OSCAR. - De Profundis. Met enkele brieven van Wilde. Geautoriseerde vertaling van P.C. Boutens.
Y1563: WILDE, OSCAR. - Het Spook van Canterville.
R4973: WILDE, OSCAR. - De Profundis. Met enkele brieven van Wilde. Geautoriseerde vertaling van P.C. Boutens.
B1037: WILDE, OSCAR. - De Bajesballade. Opnieuw gezongen door een nauwelijks aan de bajes ontsnapten en van huis en haard verdreven onderduiker. [Marja, A. (=A.TH. Mooij)].
B2321: WILDE, W. - De waarheid gehandhaafd tegen Dr. Gunning's verweer.
B3125: WILDE, W. - Merkwaardige cijfers, betreffende de Geloofsvervolgingen in Nederland, tijdens de 16e eeuw.
B3126: WILDE, W. - Treurige toestand der Nederlandsche Katholieken ten tijde der Republiek. Meegebonden: De gewetensvrijheid ten tijde der Republiek. Oordeel van Fruin.
B3268: WILDE, OSCAR. - The poems of Oscar Wilde.
B3421: WILDE, INGE DE. - Aletta Jacobs in Groningen.
B5796: WILDE, W. - De waarheid gehandhaafd tegen Dr. Gunning's verweer. Tweede (laatste) stuk.
R4452: WILDE, OSCAR. - Individualisme en socialisme. Vertaling P.C. Boutens.
Y0275: WILDE, OSCAR. - Het portret van Dorian Gray. Vertaling Anneke Brassinga. Nawoord van Aad Nuis.
Y0611: WILDE, H. DE. - Landbouw-Vertengenwoordiging. Met bijlage: Gewijzigd Ontwerp van Wet op de Instelling van Landbouwraden.
T3649: WILDE, OSCAR. - Een vrouw van geen beteekenis. Tooneelspel. Vertaling Chr. van Balen Jr.
R2941: WILDE, OSCAR. - Ravenna. Recited in The Theatre, Oxford, June 26, 1878.
R4934: WILDE, OSCAR. - Het granaatappelhuis.
R3791: WILDE, OSCAR. - Het spook van Canterville.
R5126: WILDE, OSCAR. - Complete works of Oscar Wilde. With an Introduction by Vyvyan Holland.
B8415: WILDE, OSCAR. - Een vrouw van geen beteekenis. Tooneelspel. Vertaling Chr. van Balen Jr.
T3342: WILDE, OSCAR. - Twee fantasiŽn. Naverteld.
R7178: WILDE, OSCAR. - An ideal husband. A play.
T9079: WILDE, MAURICE DE. - Belgie in de Tweede Wereldoorlog: 5 De Kollaboratie Deel 1.
R4837: WILDE, OSCAR. - Salome en Een Florentijnsch treurspel. Vertaling P.C. Boutens.
T0329: WILDE, OSKAR. - Der gluckliche Prinz. Ubersetzt von Wilh. Cremer.
R7058: WILDE, OSCAR. - An ideal husband. A play.
R7059: WILDE, OSCAR. - An ideal husband. A play.
K8492: WILDE, OSCAR. - Individualisme en socialisme. Vertaling P.C. Boutens.
R4914: WILDE, OSCAR. - Het portret van Dorian Gray.
R4919: WILDE, OSCAR. - The critic as artist. A Dialogue.
R2616: WILDE, OSCAR. - De Gelukkige Prins en andere verhalen. Vertaling Hendrik van Tichelen.
R2626: WILDE, OSCAR. - De modelmiljonair. Vertaling Auke Leistra.
M7187: WILDE, OSCAR. - Een Florentijnsch treurspel. Vertaald door P.C. Boutens.
L6387: WILDE, OSCAR. - Epigrammen
R7060: WILDE, OSCAR. - An ideal husband. A play.
R7057: WILDE, OSCAR. - An ideal husband. A play.
R7056: WILDE, OSCAR. - An ideal husband. A play.
T8666: WILDE, OSCAR. - Sprookjes. Het sterrekind en andere sprookjes. Vertaald en ingeleid door Max Schuchart.
L2482: WILDE, OSCAR. - Salome en Een Florentijnsch treurspel. Vertaling P.C. Boutens.
R4951: WILDE, OSCAR. - Un Marido Ideal (Comedia en cuatro actos). Traduccion de Roman Jori.
R4964: WILDE, OSCAR. - De ballade van het tuchthuis te Reading. Vertaald door E. De Waele.
R5380: WILDE, OSCAR. - Kinderverhalen. GeÔllustreerd door P.J. Lynch.
R7110: WILDE, OSCAR. - The importance of being earnest.
T1037: WILDE, OSCAR. - Brieven. Geselecteerd en vertaald door Gerlof Janzen.
L6902: WILDE, OSCAR. - Een ideaal echtgenoot. Tooneelspel. Vertaling van Chr. van Balen Jr.
T7722: WILDEMAN, M.G. - Les Worbert comtes van Wassenaer-Starrenburg devant les Tribunal de l'Histoire.
R8045: WILDEMAN, M.G. - Elisabeth Musch. Geschiedkundige aanteekeningen.
T4860: WILDEMAN, M.G. - Ultramontaansch gedoe. Antwoord aan den Eerw. Heer J.L. Jansen C.SS.R. op zijn Aanteekeningen in De Katholiek KI. CXXIII, blz 154-177.
M7174: WILDER, THORNTON NIVEN. - Oom Pio en Camila Perichole. Vertaald door A. Nonymus.
T8624: WILDERODE, ANTON VAN. - De vlinderboom. Gedichten.
T9002: WILDERODE, ANTON VAN. - Een tent van tamarinde. Gedichten uit Griekenland.
T8570: WILDERODE, ANTON VAN. - Ex libris. Gedichten.
T8440: WILDERODE, ANTON VAN. - Dorp zonder ouders.
T8474: WILDERODE, ANTON VAN. - Het oudste geluk. Gedichten.
T8481: WILDERODE, ANTON VAN. - La Madre. Gedichten. Met hertalingen in het Italiaans door Luisa van Wassenaer-Crocini.
R7264: WILDERODE, ANTON VAN. E.A. - poŽzie ter gelegenheid. Lezingen tijdens het Gezellecolloquium.
H8409: WILDERODE, ANTON VAN. - Andre Demedts.
T8475: WILDERODE, ANTON VAN. - L'autre rive / De overoever. Poemes traduit par Emile Lauf et introduit par Eugene van Itterbeek.
T8540: WILDERODE, ANTON VAN. - De overoever.
T8468: WILDERODE, ANTON VAN. - Zachtjes, mijn zoon ligt hier. Gedichten.
T8928: WILDERODE, ANTON VAN. - Apostel na de twaalf.
T8729: WILDERODE, ANTON VAN & ELISABETH EYBERS. - Tweegelui. Gedichten.
T8790: WILDERODE, ANTON VAN. - De dag van eden.
B2663: WILEY, JOHN & SONS. - The first one hundred and fifty years. A History of John Wiley and Sons Incorporated 1807-1957.
W1009: WILHELM, KATE. - De tijd van de jeneverbes. Vertaling M. v.d. Heijden.
T3930: WILHELMINA, KONINGIN DER NEDERLANDEN. - Proclamatie, 10 mei 1940.
T0279: KONINGIN WILHELMINA. - Proclamatie van H.M. Koningin Wilhelmina 10 mei 1940.
W3429: WILHELMINA. - Rede van H.M. Koningin Wilhelmina 7 december 1942.
K6201: WILK, EMILE VAN DER. - Ed. de Neve. Schrijver, journalist, verzetsman 1889-1961.
Y0234: WILKIE, KENNETH. - The Van Gogh Assignment. The assignment that became an obsession.
H5722: WILKINS, CHRISTOPHER. - Tijd van liefde. Vertaling L. Schreuder.
T4711: POOTJES JOH. WILL. - Aanklacht eedbreuk. De grondwet geschonden in Londen.
L0181: WILL, CHRISTIAAN/PETER J.A. WINKELS. - De dubbelbegaafdheid van Jacobus van Looy.
T0996: WILL, CHRISTIAAN/PETER J.A. WINKELS. - De dubbelbegaafdheid van Jacobus van Looy.
T2543: WILLAERT, HENDRIK EN JAN DEWILDE. - 150 jaar muziekleven en Vlaamse Beweging. Het lied in ziel en mond.
B6112: WILLBERG, HANS PETER. - Lichtsatz fur Werksatz. Ein Schriften-Vergleich.
Y0797: WILLBERG, HANS PETER. - Das Buch ist ein sinnliches Ding - den BŁchermachern in die Schule geplaudert.
Y0796: WILLBERG, HANS PETER. - Typolemik. Streiflichter zur Typographical Correctness [Und:] Typophilie. Geliebte BŁcher. (2 Teile in 1 Bd.).
Y0794: WILLBERG, HANS PETER. - Schrift und Typographie im 20. Jahrhundert.
L0235: WILLBERG, HANS PETER. - Ein Einband Band. Handbuch der Einbandgestaltung. / Fordergemeinschaft Buch-Leinen.
H5157: WILLE, J. - Heiman Dullaart zijn leven, omgeving en werk. Met herdruk van zijn meeste gedichten.
H7209: WILLE, J. - Marnix' Byencorf. Met herdruk van G. Hervet's brief.
B2335: [BILDERDIJK]. WILLE, J. - Een Doorgewerkt Gedicht. Het Handschrift van Bilderdijk's Vreugde 1805. - De Orde van den Zwaan.
B6881: WILLE, E. - Centrale tijdschriftencatalogus van de Rijksuniversiteit te Gent. Twee delen.
B8015: WILLE, J. - Heiman Dullaart zijn leven, omgeving en werk. Met herdruk van zijn meeste gedichten.
M0602: WILLEKENS, EMIEL. - Hij leerde zijn volk lezen. Profiel van Hendrik Conscience 1812-1833.
B5627: WILLEKENS, EM. & BERT DECORTE. - Schrijvenderwijs. Een documentatie I: 1907-1945. II: 1945-1982.
B5754: WILLEKENS, EMIEL. - Hendrik Conscience en zijn tijd. Kroniek van Consciences leven opgemaakt door Dr. Emiel Willekens naar een initiatief van Dr. Gilbert Degroote.
K4654: WILLEKENS, EMIEL. - Hendrik Conscience 1812-1883.
L9042: WILLEKES MACDONALD, INA. - Geschiedenis van de vrouw in de maatschappij.
B3462: WILLEM. - Storm over Batavia. Gevolgd door: Misdaad betaalt niet en andere verhalen.
B3887: WILLEM. - Billy the Kid of hoe een eenvoudige jongen uit Texas maarschalksstaf in zijn ransel vond en er mee op kruistocht ging.
B2697: WILLEMEN, AD. C. - Constant Huijsmans' laatste reis. Schier Ultieme Exercities in Voyeurisme.
Y1050: WILLEMIER, D. - Korte Schets der Oude Aardrijkskunde. Eene Handleiding bij het Onderwijs in de Gijmnasien en andere Scholen.
T0171: WILLEMS, P. - De Nederlandsche Welsprekendheid.
M9889: WILLEMS, GILBERT. - Simone de Beauvoir.
L0904: WILLEMS, LEONARD. - De benaming Amerika.
B0584: WILLEMS, JAN FRANS. - Reinaert de Vos naar de oudste berijming uit de twaalfde eeuw en opnieuw in 1834 berijmd door... Ingeleid W.Gs. Hellinga.
B1258: WILLEMS, LEONARD. - Elckerlyc-Studien.
B1354: WILLEMS, LEONARD. - Lexicografische sprokkelingen.
B2403: WILLEMS, J.H.J. - Bernard ter Haar 1806-1880. Predikant, Poeet, Professor.
B3737: WILLEMS-BIERLAAGH, CLAAR. - Nederlandse vrouwentijdschriften 1800-1945. Bibliografische lijst.
T4775: WILLEMS, LEONARD. - Het Bonaventura-Raadsel in het leven van Anna Bijns.
B7264: WILLEMS, LEONARD. - De Axelsche Rederijkersgilde van Sinte-Barbara en haar Deken Jacob De Hondt (1487-1529).
L1422: [HASEBROEK]. WILLEMS, J.H.J. (ED.). - Brieven van J.P. Hasebroek aan E.J. Potgieter en aan de redactie van "De Gids" uit de jaren 1836-1840.
R9903: WILLEMS, W.J.A. - Een Bijdrage tot de Kennis der Voor-Romeinsche Urnenvelden in Nederland.
R1112: WILLEMS, JEAN. (VOORWOORD). - Laureaten van de Francqui-Prijzen 1934-1968.
T2025: WILLEMS, P. - De verdiensten van Hoogleeraar J.-B. David in het gebied der Nederlandsche Taal- en Letterkunde. Redevoering.
R0002: WILLEMS, J. - Het Groote Bijgeloof.
R0781: WILLEMS AZ, LEONARD EN MAURITS SABBE. - Hulde Dr. Leonard Willems. Werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie 28 Januari 1934. (27 Januari 1864 - 27 Januari 1934).
T2116: WILLEMSE, A. - Paul Verlaine vu par un medecin.
Y1557: WILLEMSEN, P.H.L. (ED.). - Voor nu en later. Zicht op de gemeente Brummen en haar geschiedenis.
T0675: WILLEMSEN, A.W. - Het Vlaams-nationalisme. De geschiedenis van de jaren 1914-1940.
Y1142: WILLEMSEN, P.F. - De Duitsche Kindervriend. Eerste stukje. In een Nederlandschen veranderd, nagezien en gewijzigd door R.G. Rijkens. Opnieuw herzien door J. Wijma.
H7131: WILLEMSEN, A. / R. CAMPERT, PAUL VAN OSTAYEN E.A. - De beste voetbalverhalen (en enige gedichten).
C0396: WILLEMSEN, FLIP. - De geslaagde sneeuwman.
R6557: WILLEMSEN, A.W. - Het Vlaams-nationalisme. De geschiedenis van de jaren 1914-1940.
L9770: WILLEMSEN, FLIP. - De vrouw aanhebben.
T8017: WILLEMSEN, AUGUST (VERT. EN INL.). - Ik verheerlijk het verleden niet. Dertien hedendaagse dichters uit Portugal.
Y1202: WILLEMSEN, P.F. - De Duitsche Kindervriend. Tweede stukje. Nagezien en gewijzigd door R.G. Rijkens. Opnieuw herzien door J. Wijma.
B0734: WILLEMSEN, AUGUST. - Het hoge woord. Beschouwingen en boutades.
K3876: WILLEMSEN, AUGUST. - Een liefde in het Zuiden en De dood in Zuid.
Y1954: WILLEQUET, R. - Vlaemsche Kunst-Schat, ten gebruike der lagere scholen.
Y1574: WILLEUMIER, A.C. EM B. DE NIE. - Jubellied. T.g.v. het huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana en Z.D.H. Prins Bernard op 7 Januari 1937.
L4973: WILLIAM. - Madock. Ingeleid en vertaald door H.W.J. Vekeman.
T3501: ARCHER WILLIAM. - Kleurblinde neutraliteit.
L2547: WILLIAMS, TENNESSE. - De Romeinse lente van Mrs. Stone. Vertaling Schuchart.
T5059: WILLIAMS, JOHN. - Butcher's crossing. Vertaald uit het Amerikaans door Edzard Krol.
M2037: WILLIAMS, NIGEL. - De meesterlijke moslim. Vertaling Wiebe Buddingh'.
C0194: WILLIAMS, TENNESSE. - De Romeinse lente van Mrs. Stone. Vertaling Schuchart.
L2548: WILLIAMS, TENNESSE. - De Romeinse lente van Mrs. Stone. Vertaling Schuchart.
L5484: WILLIAMS, TENNESSEE. - Iets van Tolstoi. Vertaald door Bas Heijne.
B7884: WILLIAMS, HEATHCOTE. - Het rijk van de walvis.
R6701: WILLIAMS, FRANCIS. - Dangerous Estate. The Anatomy of Newspapers.
L2007: WILLIAMSON, C.N. EN W.M. - De kranige chauffeur. De wonderlijke avonturen van een motorwagen. Vrij bewerkt naar de achttiende Amerikaansche uitgave door Mevr. van Heuvelinck.
M6696: WILLIAMSON, HUGH. - Methods of book design. The practice of an industrial craft.
L7980: WILLIAMSON, EDWIN. - Borges, een leven. Vertaling Barber van de Pol.
B7972: WILLIAMSON, HUGH. - Methods of book design. The practice of an industrial craft.
B8019: WILLIAMSON, HUGH. - The Book. Number one: Book typography. A handlist for book designers.
B1900: WILLIGEN, ADRIAAN VAN DER. - Uit het dagboek van Adriaan van der Willigen. Drossaard in Tilburg 1795-1802. Met annotatien voorzien door Lamb. G. de Wijs.
K8644: WILLINCK, MARIAN. - Kleine zaken.
H7292: WILLINK, C.A. - Het weten komt langzaam. Met portret van den schrijver door H. Behrens-Hangeler.
T6825: WILLINK, DANIEL. - Amsterdamsche Tempe of de Nieuwe Plantagie. Begrepen in Twee Boeken, nevens Den Amstelstroom.
M6349: WILLINK, A.C. - De schilderkunst in een kritiek stadium.
K1937: WILLINK, A.C. - De schilderkunst in een kritiek stadium.
R1254: WILLINK, JOOST. - De Rijksakademie en de Ideologie van de Vrije Kunst.
T7182: WILLINK, DANIňL. - Amsterdamsche buitensingel nevens de omleggende dorpen, opgeheldert door aanteekeningen over veele voornaame geschiedenissen: met afbeeldingen eeniger oude en tegenwoordige stads poorten, wachttoorens, kloosters, dorpen, enz.
R3671: WILLOT, JAN. - Discours sur les excessives miseres qu'endure le povre Pays-Bas. (1595).
R8263: WILLUMSEN, DORRIT. - Bang. En roman om Herman Bang.
R6927: WILMA. - Visioen.
T9728: WILMINK, WILLEM. - Verzamelde liedjes en gedichten. Volgens aanwijzingen van de dichter bijeengebracht en uitgegeven door W.P. Gerritsen met medewerking van Lily Hunter. Twee delen in cassette.
B9003: WILMINK, WILLEM. - Wat ik heb gevonden, je raadt het nooit. Vijftien opstellen over schrijvers in onze taal.
H6324: WILMINK, WILLEM. - Spook tussen spoken. Met tekeningen van Alfons van Heusden.
B4383: WILMINK, WILLEM. - Dat overkomt iedereen wel. Twintig liedjes voor kinderen.
B3977: WILMINK, WILLEM. - Zeven liedjes voor een piek.
B6434: WILMINK, WILLEM EN FETZE PIJLMAN (EDS.). - Het kind. Een bloemlezing.
Y1666: WILMINK, WILLEM. - Mijn middeleeuwen.
T8406: WILMINK, WILLEM. - Wilminks keus II. Nederlandse poŽzie van 1945 tot heden.
B8251: WILMINK, WILLEM (ED.). - Kinderen. Meer dan honderd gedichten over hun wondere wereld.
H7791: WILMINK, WILLEM [ED.]. - Ik heb de liefde lief. De mooiste liefdesgedichten uit de Nederlandse en Vlaamse poŽzie.
T6362: WILMINK, WILLEM. - Zeven liedjes voor een piek.
Y0748: WILMINK, WILLEM. - Hier is Prins Zonneschijn. Autobiografie.
T8405: WILMINK, WILLEM. - Schriftelijke cursus dichten.
R1904: WILMINK, WILLEM. - Waar komt dat kind vandaan?
L6470: WILMINK, WILLEM. - Het kind is vader van de man. Een bloemlezing uit eigen werk met een inleiding van Fetze Pijlman.
T8843: WILMINK, WILLEM. - Vandaag is het de grote dag. Spoedcursus gelegenheidgedichten. Met illustraties van Waldemar Post.
R8369: WILMSEN, F.P. - Belangrijke Tafereelen, tot opwekking van Godsdienstig en Zedelijk gevoel, voor de Schoone Kunne. Naar het Hoogduitsch van.... door G. Ramakers jr.
B9977: [DOMELA NIEUWENHUIS] WILOD VERSPRILLE, J.M. - Algemeen stemrecht een eisch des tijds? Een woord over, en naar aanleiding van de rede van den heer F. Domela Nieuwenhuis, door hem uitgesproken te Stiens, 13 April 1885.
K6882: WILS, J. - De oorsprong van het verbale r-passief in de Indogermaansche talen.
L5074: WILS, J. - Het teken in de taal.
R6419: WILS, LODE. - De Messias van Vlaanderen. Frans van Cauwelaert 1880-1910.
R6553: WILS, LODE. - Kanunnik Jan David en de Vlaamse Beweging van zijn tijd.
T0601: WILS, LODE. - Flamenpolitik en aktivisme. Vlaanderen tegenover Belgie in de eerste Wereldoorlog.
K4332: WILSON, COLIN. - Man zonder schaduw. Dagboek van een existentialist. Vertaling Jean Schalekamp.
K4420: WILSON, CHARLES. - First with the news. The history of W.H. Smith 1792-1972.
K2839: WILSON, EDMUND. - Axels burcht. Creatieve literatuur van 1870-1930.
W1008: WILSON, EDMUND. - De prinses met het gouden haar. Vertaling Else Hoog. Met een nawoord van John Updike.
W6588: WILSON, EDMUND. - De vrouw met het gouden haar. Roman en vijf verhalen. Vertaling Else Hoog.
K1303: WILSON, HARACE HAYMAN. - Travels in the Himalayan provinces of Hindustan and the Punjab in Ladakh and Kashmir in Peshawar, Kabul, Kunduz and Bokhara. From 1819-1825. 2 Vols.
Y0998: PRESIDENT WILSON. - The Challenge Accepted. President Wilson's address to Congress april 2 nd, 1917.
L9557: WILSON, EDMUND. - Galahad. Vertaling Else Hoog.
R0897: WILSON, CHARLES. - Holland and Britain.
R7446: WILSON, JONATHAN. - Een Palestijnse Affaire. Vertaling Nicolette Hoekmeijer.
T7983: WILZEN-BRUINS, E.J. - Het huishoudboekje.
T1724: WILZEN-BRUINS, E.J. - Aardappelallerlei.
T5078: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 10e jaargang 1911. nrs. 1 t/m 12.
T5077: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 11e jaargang 1912. nrs. 1 t/m 12.
T5085: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 20e jaargang 1921. nrs. 1 t/m 12.
T5064: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 17e jaargang 1918. nrs. 1 t/m 12.
T5053: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Geillustreerd Maandschrift voor Boekenvrienden onder leiding van Gerard van Eckeren & J. Greshoff. 26e en 27e jaargang 1927 en 1928.
T5075: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 13e jaargang 1914. nrs. 1 t/m 12.
T5091: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van F. Smit Kleine. 2e jaargang 1903. nrs. 1 t/m 12.
T5062: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Geillustreerd Maandschrift voor Boekenvrienden onder leiding van Gerard van Eckeren & J. Greshoff. 25e en 26e jaargang 1925 en 1926.
T5065: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 16e jaargang 1917. nrs. 1 t/m 12.
T5079: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 9e jaargang 1910. nrs. 1 t/m 12.
T5086: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 21e jaargang 1922. nrs. 1 t/m 12.
T5089: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 19e jaargang 1920. nrs. 1 t/m 12.
T5082: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 6 jaargang 1907. nrs. 1 t/m 12.
T5066: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 15e jaargang 1916. nrs. 1 t/m 12.
T5080: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 8 jaargang 1909. nrs. 1 t/m 12.
T5092: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van F. Smit Kleine. 1e jaargang 1902. nrs. 1 t/m 12.
T5484: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Geillustreerd Maandschrift voor Boekenvrienden onder leiding van Gerard van Eckeren & J. Greshoff. 26e jrg. 1927.
T5483: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Geillustreerd Maandschrift voor Boekenvrienden onder leiding van Gerard van Eckeren & J. Greshoff. 25e jrg. 1926.
T5084: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 4e jaargang 1905. nrs. 1 t/m 12.
T5076: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 12e jaargang 1913. nrs. 1 t/m 12.
T5829: WINCKEL, W.F.A. - Versterkt de Wacht. Een woord naar aanleiding van Prof. Hepp's tooneelvoorstelling. Artikel in de Overtoomsche Kerkbode en Geen doofpot tactiek. Artikel in De Reformatie.
T5067: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 14e jaargang 1915. nrs. 1 t/m 12.
K9587: WIND, BARTINA H. - Enkele structurele kenmerken van het moderne Frans.
L1795: WIND, KAREL DE. - Rond het leven van Israel Querido.
L8961: WIND, BARTINA H. - Gesproken en geschreven Frans in de XVIe eeuw.
W5256: WINDER, ROBERT. - Een verstandshuwelijk met de tijd. Vertaling Karina van Santen.
H1389: WINDISCH, ALBERT. - Die kunstlerische Drucktype. Wie entsteht eine Schrift? Wie beurteilt man eine Schrift?
L6607: WINDLER, ERNST. - Das Bremer mittelniederdeutsche Arzneibuch des Arnoldus Doneldey. Mit Einleitung und Glossar.
M7763: WINDROOS. - Windrozen per bos. Een bloemlezing uit de Windroos 1950-1955.
B6981: WINDSANT, MARC. - Dichtslag.
R0551: DUCHESS OF WINDSOR. - The heart has its reasons. The Memoirs of The Duchess of Windsor.
H1942: WINEAPPLE, BRENDA. - Genet, a biography of Janet Flanner.
T8956: WINEKE, BEREND. - Requiem voor een vlinder.
T8673: WINEKE, BEREND. - Een zeker verblijf.
M2188: WINGENS, MARC. - Over de grens. De bedevaart van katholieke Nederlanders in de zeventiende en achttiende eeuw.
R2894: WINGERDE, GERARD VAN. - De Hondsdagen. Beeld & dichtbundel.
T1830: WINK, TH. E.A. - Boekengerucht. 125 jaar Nieuwsblad voor de Boekhandel.
H8526: WINK, URSULA / FELIX KETSCH. - Het kattenboek.
H7932: WINK, TH. - De instellingen.
R0449: WINK, P.M. (RED.). - Naar betere tijden: No. 1.
R7441: WINKEL, JAN TE. - Overzicht der Nederlandsche Letterkunde.
T2701: WINKEL, JAN TE. - Bladzijden uit de Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde.
T9060: WINKEL, J. TE. - De Ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde. Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde. Republiek der Vereenigde Nederlanden. Deel III.
T9062: WINKEL, J. TE. - De Ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde. Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde. Republiek der Vereenigde Nederlanden. Deel I.
Y1020: WINKEL, BAU. - Driehonderdvijfenzestig maal. Jaarverslag 2001 Bau Winkel
K4871: WINKEL, J. TE. - Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde in de eerste eeuw der Europeesche Staatsomwentelingen.
K6575: WINKEL, J. TE. - Kurze Charakteristik der Nordniederlandischen Dialekte. (Gallee: Das Niederlandische Bauernhaus und seine Bewohner).
L0368: WINKEL, J. TE. - De verbreiding der Frankische tongvallen over de Nederlanden.
K9598: WINKEL, J. TE. - Levensbericht van Dr. A. de Jager.
L0903: WINKEL, J. TE. - Levensbericht van Dr. A. de Jager.
K7854: [BEETS]. WINKEL, J. TE. - Nicolaas Beets.
K9502: WINKEL, J. TE. - Taalgeschiedenis als geschiedenis van den geest.
K9356: WINKEL, JAN TE. - Overzicht der Nederlandsche Letterkunde.
K8069: [VONDEL] WINKEL, J. TE. - De oudste gedichten van Vondel.
L8386: WINKEL, J. TE. - De beoefening der Germanistiek aan de Amsterdamsche Hoogeschool.
B1970: WINKEL, J. TE. - De uitspraak der U + W in het Middelnederlandsch.
B6732: WINKEL, J. TE. - Verslag van de lotgevallen der Universiteit van Amsterdam in den cursus 1910-1911.
B6750: WINKEL, J. TE. - De taalkaart voor Noord-Nederland.
B6753: WINKEL, JAN TE. - Germanismen in het Middelnederlandsch.
B6755: WINKEL, J. TE. - Taalschakeering als gevolg van taaloverneming.
B7013: WINKEL, JAN TE. - Het nationaal karakter van Vondel's poŽzie.
B7014: WINKEL, JAN TE. - Vondel en Nil Volentibus Arduum.
B7016: WINKEL, JAN TE. - Valentijn en Nameloos.
B7017: WINKEL, JAN TE. - De volkomen klinker van sommige verkleinwoorden.
B7018: WINKEL, JAN TE. - Bijdragen tot de kennis der Noord-Nederlandsche tongvallen. I: De Oudgermaansche lange AE.
B7019: WINKEL, JAN TE. - Bijdragen tot de kennis der Noord-Nederlandsche tongvallen. II: De tongval van Delfland bij Huygens.
B7020: WINKEL, JAN TE. - Bijdragen tot de kennis der Noord-Nederlandsche tongvallen. III: De Oudgermaansche lange I.
B7021: WINKEL, JAN TE. - Kachel Catteel.
T8234: WINKEL, CHRISTIAAN TE. - De grasbaan.
R4068: WINKEL, JAN TE. - De Grammatische Figuren in het Nederlandsch.
R3680: WINKEL, J. TE. - De Vlaamsche beweging en haar belang voor de Noord-Nederlanders.
R7444: WINKEL, JAN TE. - Overzicht der Nederlandsche Letterkunde.
R7442: WINKEL, JAN TE. - Overzicht der Nederlandsche Letterkunde.
R7443: WINKEL, JAN TE. - Overzicht der Nederlandsche Letterkunde.
L0608: WINKEL, JAN TE. - Overzicht der Nederlandsche Letterkunde.
R6159: WINKEL, JAN TE. - Rede uitgesproken door Jan te winkel over Hendrik van Veldeke op het XXXIe Taal- en Letterkundig Congres te Maastricht.
T3422: WINKEL, L. E. - De ondergrondse pers 1940-1945.
R7416: WINKELHOF, LEENDERT H. VAN. - De Normaal-Arbeidsdag.
R2937: WINKELS, PETER J.A. E.A - Peter J.A. Winkels: De Tachtigers en Limburg. Francois Erens, een Limburgse Tachtiger. Ad A.M. Hodinius: Lodewijk van Deyssel. Frans Erens: In de bloeiende hei. Peter Nissen: Het culturele leven in Limburg rond 1885.
H8345: WINKELS, PETER J.A. E.A. - Ten tijde van de Tachtigers. Rondom De Nieuwe Gids 1880-1895.
H9950: WINKELS, PETER EN CHRIS WILL. - Jacobus van Looy. Schilder van huis uit, schrijver door toevallige omstandigheden. Een biografische schets.
T1948: WINKLER, P.E. - Zieltogend Europa en ontwakend Azie.
T9163: WINKLER, C. - Freud is een voyeur. Gedichten.
W3308: WINKLER, C. - Verspreide momenten. Gedichten.
K0114: [TROELSTRA] WINKLER, JOHAN. - Profeet van een nieuwe tijd. Leven en streven van Mr. Pieter Jelles Troelstra.
L3603: WINKLER, KEES. - De maanden.
A0234: WINKLER, KEES. - Oude en nieuwe gedichten.
H6318: WINKLER, KEES. - Vers uit de veren. Gedichten.
W8399: WINKLER, T.T. - GeÔllustreerd handwoordenboek voor de grafische vakken. Samengesteld door ...
L7148: WINKLER, JOHAN. - Studien in Nederlandsche Namenkunde.
T0250: WINKLER, JOHAN. - Guido Gezelle en de Friezen.
T8211: WINKLER, KEES. - Verzamelde gedichten.
T6194: WINKLER, JOH. - Een Mei aan ons!
T1114: WINKLER, JOHAN. - September 1938. Met een inleiding van Dr. H.B. Wiardi Beckman.
T8799: WINKLER, KEES. - 13 poemes / 13 gedichten. Traduit du neerlandais par / in het Frans vertaald door Elisabeth Ader-Winkler.
T1051: WINKLER, J. (RED.). - Naar het licht kalender 1929.
R9308: WINKLER PRINS, J. - Liefdes Erinnering. Nieuwe Gedichten en Zangen.
R9307: WINKLER PRINS, J. - Liefdes Erinnering. Nieuwe Gedichten en Zangen.
L5787: WINNING, C.H.O.M. VON. - Johan de Brune de Oude. Een Zeeuwsche Christen-Moralist en Humanist uit de Zeventiende Eeuw.
B3461: WINNIPS, LUCAS. - Louise Honing.
R7336: WINSEMIUS, JAN P. - De historische ontwikkeling van het waterstaatsrecht in Friesland.
K1656: WINSTON, ROBERT. - The human mind and how to make the most of it.
K2086: WINTER, LEON DE. - God's Gym.
L1268: WINTER, L.I. DE. - De maatschappelijke woonplaats als aanknopingsfactor in het internationaal privaatrecht.
M4061: WINTER, LEON DE. - De hemel van Hollywood. Roman.
M6041: WINTER, LEON DE. - De ruimte van Sokolov. Roman.
M9205: WINTER, LEON DE. - Hoffman's honger.
H1611: WINTER, LEON DE. - Zionoco.
L5510: WINTER, P.J. VAN. - Engeland en Cromwell.
L7066: WINTER, LORENZ. - Heinrich Mann and his public. A socioliterary study of the relationship between an author and his public.
L9019: WINTER, LEON DE. - La Place de la Bastille. Vertelling.
T1805: WINTER, WILHELMINA. - De Gouden Klompjes. Openluchtspel in 4 bedrijven.
M6416: WINTER, DENIS. - Haig's command. A reassessment.
Y0944: WINTER, LEON DE. - De verhalen.
R7627: WINTER, MAX. - Das Kind und der Sozialismus. Eine Betrachtung von ...
L1717: WINTER, LEON DE. - Vertraagde roman. Reportage.
K6579: WINTER, THEUN DE. - De gedichten.
R8190: WINTER, THEUN DE. - De Billen van Jan Cremer. Voorwoord S. Carmiggelt en foto's van Philip Mechanicus.
T5614: WINTERBOEK. - Winterboek van de Wereldbibliotheek 1923 -1924. Bijdragen van Carry van Bruggen, Cyriel Buysse, Jac. P. Thijsse, e.v.a.
L1398: WINTERBOEK. - Negende Winterboek van de Wereldbibliotheek 1930 -1931. Bijdragen van Else Bukowska, Ernest Claes, Anton van Duinkerken, J. Slauerhoff, Jo de Wit. e.v.a.
L1396: WINTERBOEK. - Zevende Winterboek van de Wereldbibliotheek 1928 -1929. Bijdragen van Takema Izumo, Lode Baekelmans, Jan Feith, Aino Kallas, G. Knuttel, L. Simons, Augusta de Wit. e.a.
K9821: WINTERBOEK. - Achtste Winterboek van de Wereldbibliotheek 1929 -1930. Bijdragen van Frans Mijnssen, Diet Kramer, Nine van der Schaaf, Helene Swarth, Kees van Brugggen e.v.a.
L1395: WINTERBOEK. - Winterboek van de Wereldbibliotheek 1922 -1923. Felix Timmermans, Top Naeff, Frans Bastiaanse, Helene Swarth, H.P. Berlage. E.v.a.
T2551: WINTERBOEK. - Derde Winterboek van de Wereldbibliotheek 1924 -1925. Bijdragen van Ina Boudier Bakker, Johan de Meester, H. Mooy, Alice Nahon, Antoon Thiry, Rinke Tolman, Bernard Zweers e.v.a.
T5613: WINTERBOEK. - Vierde Winterboek van de Wereldbibliotheek 1925 -1926. Bijdragen van Carry van Bruggen, Waldie van Eck, A. van der Leeuw, Herman de Man, P. Otten. E.v.a.
K3968: WINTERINK, J.C. - De taak van de uitgever.
H7956: WINTERINK, J.C. - Hoe boeken gemaakt worden.
L9200: WINTERINK, J.C. - Hoe boeken gemaakt worden.
R5188: WINTERINK, J.C. - Het Uitgeversbedrijf.
Y1531: WINTERKLANKEN. - Winterklanken. A.J.C. October 1946.
H1379: WINTERLINK, J.C. - Het Uitgeversbedrijf.
K3478: WINTERLINK, J.C. - Het Uitgeversbedrijf.
B3277: WINTERS, WILLEM & MICHAEL ZEEMAN. - Het eerste wat ik mij van W... herinner. Tien jaar Stichting Litteraire Activiteiten Leeuwarden 1983-1993. De Koperen Tuin voorleesmarathon, 26 juni 1993.
T3062: WINTGENS, LEO. - Grundlegung einer Geschichte der Literatur in Ostbelgien. Bild der sprachlichen Wechsel wirkungen im Zwitschenland.
B5896: WIRTH, H.F. - Der Untergang des Niederlandischen Volksliedes.
P0864: WISE, TERENCE. - To catch a whale.
R6885: WISEMAN, KARDINAAL N. - Beroep op het gezond verstand en het beter gevoel van het Engelsche volk, bij de instelling der Katholieke Hierarchie in Engeland.
K3758: WISPELAERE, PAUL DE / JAAK VAN SCHOOR / PAUL VAN AKEN. E.A. - De Nederlandstalige letteren in Belgie. De Franstalige letteren in Belgie.
H4641: WISPELAERE, PAUL DE. - Bar en bizar. Ontsluierde geheimen. Verzameld en ingeleid door...
K4643: WISPELAERE, PAUL DE. - Facettenoog. Een bundel kritieken gekozen en ingeleid door Weverbergh.
K2521: WISPELAERE, PAUL DE. - Hendrik Marsman.
L3050: WISPELAERE, PAUL DE. - Het verkoolde alfabet. Dagboek 1990 - 1991.
K2833: WISPELAERE, PAUL DE. - Met kritisch oog.
K8533: WISPELAERE, PAUL DE. - Mijn levende schaduw.
K1084: WISPELAERE, PAUL DE. - Tuin en wereld: Tussen tuin en wereld, Mijn huis is nergens meer, Brieven uit Nergenshuizen, En de liefste dingen nog verder.
W5036: WISPELAERE, PAUL DE. - Paul-tegenpaul 1969 - 1970.
B0020: WISPELAERE, PAUL DE. - Tussen tuin en wereld.
L9432: WISPELAERE, PAUL DE. - De broek van Sartre en andere essays.
L9464: WISPELAERE, PAUL DE. - Brieven uit Nergenshuizen.
L9574: WISPELAERE, PAUL DE. - Louis Paul Boon, tedere anarchist. Omtrent het utopia in 'vergeten straat'.
L9859: WISPELAERE, PAUL DE. - Cuba en andere reisverhalen.
L9976: WISPELAERE, PAUL DE. - Een Vlaming bekijkt Nederland.
L3545: WISPELAERE, PAUL DE. - Het verkoolde alfabet. Dagboek 1990 - 1991.
T6141: WISSE, G. - De Kroonprinses door God bekroond. Tijdwoord bij de blijde gebeurtenis ten paleize.
L3612: WISSEMA, J.G. - Zeg mij, wat voor een ding is technologie?
B4201: WISSEN, DRIEK VAN. - De dikke van Dale is mijn beste vriend. Oudvaderlandsche liederen en nieuwvaderlandse woorden op strikt populair-wetenschappelijke wijze verklaard. Voorwoord Ivo J.M. Niehe.
R2260: WISSEN, DRIEK. - Drie maal Driek.
B7618: WISSING, PIETER VAN. - Stokebrand Janus 1787.
Y1887: WISTER, OWEN. - De pinksteren der beproeving.
R2283: [THORBECKE] WIT, C.H.E. DE. - Limburg - Maastricht - Thorbecke, 1848-1853.
M7004: WIT, AUGUSTA DE. - De avonturen van den muzikant.
H5118: WIT, AUGUSTA DE. - Een witte angora en enige mensen.
A0560: WIT, AUGUSTA DE. - Gods goochelaartjes.
L2603: WIT, AUGUSTA DE. - Gods goochelaartjes.
M7247: WIT, JAN. - Nederlandse gedachten en andere gedichten.
K9581: WIT, P.W.A. DE. - Paschen. Gedicht. Met een origineele houtsnede van H.M. Hopma.
H4443: WIT, WIM DE. (ED.). - Louis Sullivan. The function of ornament.
L6700: WIT, H.C.D. DE. - Het tropisch regenwoud.
L7406: WIT, R.J. DE. - Kadaster, Ruilverkaveling en Toponymie.
L8510: WIT, WIM DE. - Auke Komter, Architect.
L8511: WIT, COR DE. - Johan Niegeman 1902 - 1977. Bauhaus, Sowjet Unie, Amsterdam.
B1366: [THORBECKE] WIT, C.H.E. DE EN J.R. THORBECKE. - Thorbecke en de Wording van de Nederlandse Natie. Thorbecke, Staatsman en Historicus. Historische Schetsen.
B3297: WIT, AUGUSTA DE. - Het dure moederschap.
B6924: WIT, AUGUSTA DE. - De wake bij de brug en andere verhalen.
Y0774: WIT, AUGUSTA DE. - Orpheus in de dessa.
W4498: WIT, AUGUSTA DE. - De avonturen van den muzikant.
T8958: WIT, JAN. - In den metalen stier.
K9164: WIT, AUGUSTA DE. - Natuur en menschen in Indie.
T1184: WIT, AUGUSTA DE. - De drie vrouwen in het heilige woud.
T5028: WIT, AUGUSTA DE. - Een Javaan.
T9408: HITWEEK / WITHEEK. - Hitweek: Blad voor tiener, twen en ouderen. 1e jaargang 1966. Nrs. 16 - 17 - 19 - 21 t/m 24, 26 t/m 53.
T6129: WITHUYS C.G. - Withuys' woorden der feest-cantate, muziek van J.H. Lubeck. Uit te voeren voor en na het leggen van den Eersten Steen van het Nationaal Gedenkteeken voor November 1813, in het Willemspark te 's Gravenhage; op Dinsdag 17 November 1863.
R3018: WITKAM, J.J. / J. BRUGMAN / G.J.H. VAN GELDER. E.A. - De Arabische wereld. De geschiedenis en betekenis van de Islam, Arabische taal, poŽzie en politieke herrijzenis, Nederlands koloniaal verleden.
Y1156: WITKAMP, P.H. - Aardrijkskundig leerboekje voor de lagere scholen in de provincie Gelderland. Eerste stukje 1. Gelderland. 2. de Nederlanden.
Y1176: WITKAMP, P.H. - Aardrijkskundig leerboekje voor de Lagere scholen. Tweede stukje III: Europa. IV: De Aarde.
Y1131: WITKAMP, P.H. - Aardrijkskundig leerboekje voor de lagere scholen. Tweede stukje: III Europa. IV: De Aarde.
T6503: [AMSTERDAM] WITKAMP, P.H. - Amsterdam in schetsen. Teekeningen van W. Hekking jr. Twee delen in een band.
T6068: WITKAMP, P.H. - De Nassau's en hun oudste burg in de Nederlanden. Eene feestgave op 12 Mei 1874.
T6807: WITKAMP, P.H. - Aardrijkskundig leerboekje voor de lagere scholen in de provincie Noord-Holland. Eerste stukje: 1. Noord Holland. II. De Nederlanden.
Y1168: WITKAMP, P.H. - Aardrijkskundig leerboekje voor de lagere scholen in de provincie Zuid-Holland. Eerste stukje 1. Zuid-Holland. 2. de Nederlanden.
R6048: WITKAMP, P.H. EN MARTIN KALFF. - Prins Hendrik der Nederlanden. Eene levensschets.
Y1169: WITKAMP, P.H. - Handboekje der Aardrijkskunde van Europa. Inzonderheid ten dienste van jonge lieden, die eene beschaafde opvoeding ontvangen. Tweede stukje, eerste afdeeling.
R5640: WITKAMP, P.H. - Amsterdam's zesde eeuwfeest op den 27sten October 1875.
R8446: WITKAMP, P.H. - Amsterdam's zesde eeuwfeest op den 27sten October 1875.
R2141: WITLOX, J.H.J.M. - De staatkundige emancipatie van Nederlands katholieken 1848-1870. Derde deel van: De Katholieke Staatspartij in haar oorsprong en ontwikkeling geschetst.
L5376: WITLOX, J.H.J.M. - Varia historica. Met een inleiding van P.J.M. Aalberse.
T6525: WITLOX, J. - Onze eigen politieke organisatie blijve!
B8449: WITLOX, J.H.J.M. - Varia historica. Met een inleiding van P.J.M. Aalberse.
T2108: WITLOX, J.H.J.M. - Een Zuid-Nederlander als Emancipator van Neerlands Katholieken. Graaf Fortune Duchastel.
T6824: WITSEN GEYSBEEK, P.G. - Critisch verslag van zeker werkje, ten titel voerende: Het Tempelfeest, na het vijftigjarige bestaan des Amsterdamschen Stads-Schouwburgs, briefswijze, op deszelfs verzoek, medegedeeld aan een' vriend te Rotterdam.
L5953: WITSEN ELIAS, J.W.J. & J. PIEBENGA. - Twee eeuwen Leeuwarder Courant.
L5258: WITSEN ELIAS, JACOB S. - De Nederlandsche koorbanken tijdens Gothiek en Renaissance.
T9510: WITSEN GEYSBEEK, P.G. - Nederduitsch rijmwoorden-boek, waarin de bruikbare rijmwoorden uit de beste Noord- en Zuid-Nederlandsche dichters bijeenverzameld en naar vokaalorde, onder derzelver natuurlijke klanken gerangschikt zijn, tot gemak bij de praktische beoefening der dichtkunst.
A0712: [VONDEL] WITSTEIN, S.F. EN E.K. GROOTES. (ED.). - Visies op Vondel na 300 jaar. Een bundel artikelen.
B6791: WITSTEIN, S.F. - De verzencommentaar in Het Theatre van Jan van der Noot. Bronnen en bewerkingswijze.
R5633: WITSTEIN, S.F. - Funeraire poŽzie in de Nederlandse renaissance.
T1068: WITSTEIN, S.F. - Bekentenis aan Julien DeLande.
T5649: WITTE, DIRK. - Tusschen Dam en Rembrandtplein. Cabaretliedjes nr. 25.
T5650: WITTE, DIRK. - Episode. Cabaretliedjes nr. 23.
T5765: WITTE, C. DE. - L' histoire du papier et les filigranes.
R9643: WITTE, DIRK. - M'n eerste. Woorden en Muziek. Voorwoord Jean Louis Pisuisse.
R9642: WITTE, DIRK. - De kleine soubrette.
H0856: WITTE, DIRK DE. - De vlucht naar Mytilene.
K5930: WITTE, DIRK DE. - Ernie Wever.
M9511: WITTE, RICHARD. - Praktikum des Stein- und Zinkdrucks.
T5645: WITTE, DIRK. - Nocturne. Cabaretliedjes nr. 16.
R9639: WITTE, DIRK. - Voorbij. Woorden en Muziek.
B3997: WITTE, ALDERT. - Charles Nypels Meester-Drukker.
B6767: WITTE, A.J.J. DE. - De mens in zijn taal gevangen.
R9638: WITTE, DIRK. - 't Meisje van den winkel. Woorden en Muziek.
T5651: WITTE, DIRK. - De vrouw van Thans. Cabaretliedjes nr. 24.
T9198: WITTE, DIRK EN E. PERSON. - Het Echtpaar. Woorden en Muziek.
T9199: WITTE, DIRK. - In de Hei. Cabaretliedjes no. 20.
R9637: WITTE, DIRK. - De Zegen des Vrouwenkiesrechts.
T5647: WITTE, DIRK. - Het land van Noord-Scharwou. Cabaretliedjes nr. 11.
T5863: WITTEBOON, S. - Confectiemeisjes. Een reportage over het leven van meisjes in de confectiebedrijven.
T4119: WITTEET VAN HOOGLAND, E.B.F.F. BARON. - De St. Michael-Beweging in de R.K. Staatspartij. Waar het om gaat en waarom het niet gaat.
R8788: WITTERT VAN HOOGLAND, E.B.F.F. - Katholieke Organisatie.
R8632: WITTEVEEN, ARJEN. - Fryske Boukinst en hwet der mei mank is.
B0074: WITTEWAALL, G. - Het toonderpapier. Eene burgerrechtelijke Studie.
Y1684: WITTGENSTEIN, LUDWIG. - Tractatus Logico-Philosophicus.
T3712: WITTKAMPF, WILLEM. - Verzameld werk. Samengesteld door Hans Heesen.
M3471: WITTOP KONING, D.A. - De oude apotheek.
R3235: WITTOP KONING, D.A. - De oude apotheek.
T5895: WNDELAER BONGA, S.E. - Oer Eastrum ald en nij.
T6677: WOENSEL KOOY, J. VAN. - Geoorloofde contractbreuk? Een woord naar aanleiding der spoorwegstakingen.
K8087: WOENSEL, LODEWIJK VAN. - Meziek uit eige land.
L7444: WOENSEL, PIETER VAN. - Staat der geleerdheid in Turkijen (1791). Bezorgd door Meike Broecheler.
B8522: WOENSEL, PIETER VAN. - Amurath-Effendi, Hekim-Bachi. Ingeleid en geannoteerd door J.J. Wesselo.
B2207: WOERDEMAN, M.W. EN DIRK COSTER. - Betje Wolff en Aagje Deken herdenking en erepromotie van Dirk Coster op maandag 1 november 1954.
R6669: WOERDEN JR., C.B. VAN. - De assurantie en de vaccinatie. Onvereenigbaar bevonden met het geloofsleven van Gods volk.
T7860: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Vandaag. Vlaamsche half maandelyksche kroniek nr. 17. Karel van de Woestijne-mummer. 20 October 1920.
H3731: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Een karakteristiek en een keur uit zijn gedichten. Verzameld en ingeleid door Bernard Verhoeven.
L1182: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Het zatte hart.
M9313: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Wiekslag om de kim: Het menschelijk brood, De modderen man, God aan zee, Het bergmeer.
L6054: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Zon in den rug.
K4268: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Goddelijke verbeeldingen.
L0206: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Keur uit het werk.
W9104: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Laethemsche brieven over de lente aan Adolf Kerckenrath.
W7515: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Nagelaten gedichten
L6127: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Substrata. Geschreven en verlucht door Leo Marfurt.
L8564: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - 'Altijd maar bijeenblijven'. Brieven aan C.A.J. van Dishoeck, 1903-1929. Bezorgd door Leo Jansen & Jan Robert.
B0938: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Verzameld werk. Zesde deel: Beschouwingen over literatuur. Het dagelijksch brood. Keur uit de brieven in dagbladen 1906-1929.
B2681: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Pieter Brueghel.
B3726: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Dagboek. Inleiding en begeleidende nota's Karel Jonckheere.
B5641: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Journalistiek. Brieven aan de Nieuwe Rotterdamsche Courant.
B8855: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Over schrijvers en boeken. Tweede bundel.
R2251: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Mededeelingen van het Karel van de Woestijne-Genootschap. 1e jaargang nr. 1, 1933.
R2252: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Mededeelingen van het Karel van de Woestijne-Genootschap. 2e jaargang nr. 3, 1934.
R2253: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Mededeelingen van het Karel van de Woestijne-Genootschap. 2e jaargang nr. 4, 1934.
R2254: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Mededeelingen van het Karel van de Woestijne-Genootschap. 2e jaargang nr. 5, 1934.
R2194: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - De nieuwe Esopet. Met zestien teekeningen van Jozef Cantre.
B8735: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Wiekslag om de kim. Historisch-kritische uitgave, verzorgd door Leo Jansen. Twee delen.
B0249: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Beginselen der chemie.
W8038: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Goddelijke verbeeldingen.
T8839: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Verhalen.
T9753: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Verzameld werk. 7 + 1 delen.
T0051: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Het menschelijk brood.
H9904: WOESTYNE, GUSTAVE VAN DE. - Karel en ik, herinneringen.
T2931: WOHLBRUCK, OLGA. - Haar jongen.
K2918: WOHMANN, GABRIELE. - Hebzucht en andere verhalen. Vertaling Wouter D. Tieges.
T5040: WOKER, GERTRUD. - Moderne oorlogstechniek en bescherming der burgerbevolking.
L5817: WOLDA, G. - Periodiciteit, rhythme en symmetrie bij de geboorten in 1698 Amsterdamsche gezinnen met zes en meer kinderen. / Periodicity, rhytm and symmetry with the births in 1698 Amsterdam families of six and more children.
T4492: WOLDA, W. - Communisme en anarchisme. Rede uitgesproken door W. Wolda, in een vergadering te Rotterdam.
R2716: WOLDHEK, SIEGFRIED. - Literaire tekeningen. Ingeleid door Rudy Kousbroek.
B3243: WOLDHEK, SIEGFRIED. - Getekende schrijvers. Met een inleiding door Jeroen Brouwers.
T6200: WOLF, RUTH. - Van alles het middelpunt. Over het leven en werk van Carry van Bruggen.
R5066: WOLF-CATZ, HELMA. - De vrijheid roept de diepste slapers. Romanfragmenten, verhalen en sprookjes.
R9989: WOLF, G. DE. - Purmerend in oorlogstijd 1939-1945.
K0406: WOLF, MANFRED. - Albert Verwey and English romanticism. A comparative and critical study, with original translations. Proefschrift.
W8492: WOLF, HANS JURGEN. - Geschichte der Druckpressen. Ein illustriertes Handbuch mit einer ausfuhrlichen Zeittafel.
K6643: WOLF-CATZ, HELMA. - Een nacht.
R8790: WOLF, B.TH. DE. - Hoe de revolutie werd voorbereid.
B6485: WOLF, HERMAN. - Hedendaagsche Wijsbegeerte. Gestalten en stroomingen.
B7509: WOLF, HERMAN. - Ideeen en problemen in Goethe's Faust.
K2548: WOLF-CATZ, LOEKA. - Helma Wolf-Catz.
Y0078: WOLF, H. DE. - Roomsche waarheidsliefde.
B8519: WOLF, RUDOLF. - Garamond. Die zeitlos aktuelle Antiqua.
W0522: WOLF, SYLVIA. - Briefbogen, Umschlage, Visitenkarten, Grusskarten. Mit Papiermustern und einem Original-Stahlstichbogen. Letterpaper, envelopes, Visiting Cards, Greeting Cards with paper specimens. and an original steel engraving.
R3990: WOLFE, TOM. - De wereld en Wolfe. Vertaling Paul van den Hout.
T7758: WOLFF, SAM DE. - De crisis.
H9851: WOLFF, ANDREA. - Een boekverkoper in St.-Petersburg omstreeks 1860, over mijn grootvader. Ingeleid en vertaald door W.A. Meeuws.
H7867: WOLFF, BETJE EN AAGJE DEKEN. - Lotje Roulin. Een liefde in de achtiende eeuw zoals zij wordt verhaald in de roman Willem Leevend.
H0746: WOLFF, BETJE EN AAGJE DEKEN. - Critisch commentaar. Keuze door J.C. Brandt Corstius.
L3485: WOLFF, S. DE. - Van eerstelingen tot late oogst. Opstellen met een inleiding van J.W. Matthijsen.
L3482: WOLFF, SAM DE. - En toch...! Driekwart eeuw socialisme in vogelvlucht.
L3481: WOLFF, SAM DE. - Voor het land van belofte. Een terugblik op mijn leven.
H7065: WOLFF-BEKKER, ELISABETH. - De menuet en de dominees pruik. Inleiding en aantekeningen P. Minderaa.
B5858: WOLFF, BETJE EN AAGJE DEKEN. - Lotje Roulin. Een liefde in de achtiende eeuw zoals zij wordt verhaald in de roman Willem Leevend.
B0376: WOLFF, BETJE & AAGTJE DEKEN. - Brieven van Betje Wolff en Aagtje Deken. Met aanteekeningen van Joh. Dyserinck.
R7386: WOLFF, S. DE. - Strijdenskracht door Wetensmacht. Opstellen aangeboden aan S. de Wolff t.g.v. zijn 60e verjaardag.
K4250: WOLFF, BETJE. - Holland in het jaar 2440 gevolgd door Brief over Holbach en Mercier. Ingeleid en toegelicht door W.G. Huygens.
T0752: WOLFF, S. DE. - Beschouwingen over de waardeleer.
R7406: WOLFF, S. DE. - Crisis in permanentie.
R5200: WOLFF, M. - De ondergang van Jeruzalem.
R0401: WOLFF, GUST. - Psychiatrie en dichtkunst. Uit het Duitsch vertaald door G. v. E.
R1818: WOLFF-BEKKER, ELISABETH. - De menuet en de dominees pruik. Inleiding en aantekeningen P. Minderaa.
T3534: WOLFF, BETJE/AAGJE DEKEN. - De Historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart. (Niet vertaald)
H9321: WOLFF, E. EN A. DEKEN. - Bloemlezing uit de Economische Liedjes. Samengesteld en ingeleid Johan van Nieuwenhuizen.
R7290: WOLFF, S. DE. - Het heldenleven en de levende leer van Karl Marx.
C1685: WOLFFERS, IVAN. - De laatste handelreiziger.
H2251: WOLFFERS, IVAN. - Het gevangen beeld.
T0678: WOLFS, A. - Het kolonialisme in Vlaanderen. Pleidooi voor een sociale revolutie.
L4159: WOLFS, PETRUS F. - Das groninger 'Religionsgesprach' (1523) und seine Hintergrunde.
T2593: WOLFSON, J.M. - Iets over Thorbecke als Mensch en als Staatsman.
K3022: WOLIN, RICHARD. - Heideggers kinderen. Hannah Arendt, Karl Lowith, Hans Jonas en Herbert Marcuse. Vertaald door Rob van Essen.
Y1926: WOLINSKI. - Hitparade. Vertaling Piet Piryns.
M4164: WOLITZER, HILMA. - Niets om het lijf. Vertaling Geertje Lammers.
Y2206: DE WOLKENRIDDER. - De Wolkenridder. Personeelsorgaan van de K.L.M. 15e jarg. no. 25 kerstmis 1961.
H7586: WOLKERS, JAN. - Serpentina's petticoat met tekeningen uit de hongerwinter.
A0904: WOLKERS, JAN. - De doodshoofd vlinder.
L3157: WOLKERS, JAN. - Dominee met strooien hoed.
L2238: WOLKERS, JAN. - Zomerhitte.
L9386: WOLKERS, JAN. - De hond met de blauwe tong.
B3600: WOLKERS, JAN. - Zomerhitte.
T4676: WOLKERS, JAN. - Jan Wolkers leest. CD met vier proza-fragmenten en zeven sonnetten.
K8210: WOLKERS, JAN. - Brandende liefde.
H1530: WOLKERS, JAN. - Wegens sterfgeval gesloten. Commedia della morte.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

6/1