Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
R5511: WEISSMAN, A.W. - De Beurs te Amsterdam en de heer J.R. de Kruyff.
L7644: WEISSMAN, A.W. - Renaissance.
R5653: WEISSMAN, A.W. - Toelichting ter gelegenheid der bezoeken aan het Koninklijk Paleis te Amsterdam tusschen 8 februari en 8 maart 1911.
T4361: WEITJENS, W.M.A. - Ter informatie. - Menschen zonder uniform. - Hoor en Wederhoor.
T0292: WEITJENS, W.M.A. - Onze Nationaal Socialisten.
P1967: WEIZSACKER, RICHARD. - Leven op de grens.In gesprek met Gunter Hofmann en Werner A. Perger. Vertaald uit het Duits door Ria van Hengel.
L2801: WEL, JOS. VAN. - Het geld van alle tijden.
L2827: WEL, JOS. VAN. - Het geld van alle tijden.
L6430: WELDON, FAY. - Leven en liefdes van een duivelin.
L8170: WELDON, FAY. - Niks om aan te trekken. Vertaald door Christine Elion.
B0070: WELIE, F.A.M. VAN. - Hoofdstukken van Canoniek Huwelijksrecht. Algemeene begrippen omtrent het huwelijk. De toestemming in het huwelijk. De scheiding van de echtgenooten.
B5878: WELIS, JOS. - De mythe van Marlon Brando.
R4370: WELLE, J.A. VAN DER. - Dryden and Holland.
K2690: WELLEK, R. & A. WARREN. - Theorie der literatuur. Vertaling T. Etty, T. Anbeek en J. Fontijn.
M5309: WELLEK, R. & A. WARREN. - Theorie der literatuur. Vertaling T. Etty, T. Anbeek en J. Fontijn.
B2283: [TSJECHOV] WELLEK, RENE AND NONNA (EDS.). - Chekhov. New Perspectives.
Y1734: WELLS, STANLEY. - Shakespeare for all time.
H5694: WELLS, JAMES M. (ED.). - The scholar printers. Two exhibitions at the Newberry Library in Honor of the Association of American University Presses on the Occasion of their Visit to Chicago on May 31, 1964.
R8961: WELLS, H.G. - The Discovery of the Future.
T1560: [COHEN] WELLS, H.G. - Bealby, een vacantie. Vertaling van S.J. Barent-Schonberg.
R8966: WELLS, H.G. - This Misery of Boots. Reprinted with alterations from the Independent Review, December 1905.
L2249: WELSH, ROBERT / BOUDEWIJN BAKKER / MARTY BAX. - Mondriaan aan de Amstel 1891-1912.
T6062: WELTER, JOH. F. - Je Maintiendrai. Marsch voor piano.
R6539: WELTERS, HENRI. - Le Triomphe de Pie IX au 16 juin 1871.
R1610: WELTEVREDEN, HENK. - De bril van Gandhi.
Y1529: NEERLANDS WELVAART. - Neerlands Welvaart. De Krant. Aflevering 99. Grafische Bedrijven aflevering 2.
Y1530: NEERLANDS WELVAART. - Neerlands Welvaart Vereenigde Koninklijke Papierfabrieken der Firma van Gelder Zonen. Aflevering 67-68. Paperfabricatie aflevering 1.
T5771: WELVAARTS, TH. - Kommetje van den H. Franciscus van Assisie.
R6710: WELVAARTS, TH. IGN. - Geschiedenis van Bladel en Netersel naar de archieven Postel's Abdij.
T1042: WELVAARTS, TH. IGN. - Postels aloude Kerk & Kandelaar van de XII eeuw.
L7292: WELY, JOS. VAN. - Schaepman. Levensverhaal.
B7122: WENCKEBACH, L.W.R. - Oud-Amsterdam. 100 stadsgezichten.
R3488: WENDEL, HERMANN. - Sociaaldemocratie en propaganda tegen de kerk. Vertaald door W. v. Ravesteyn Jr.
T7931: WENDEL, W.J. - Kindervreugd. Vertellingen, Fabels en Versjes. Naverteld en berijmd.
R8351: WENNEKENDONK, JOANNES GERARDUS. - Kerk- en kerkhof-wijding, twee redevoeringen uitgesproken bij de kerkwijding te Harmelen, den 29 October 1839 en bij de kerkhofwijding te Houten, den 2 Julij 1833. Door J.G. Wennekendonk.
Y3711: WENNEKES, WIM. - Geert Lubberhuizen, uitgever. Het mysterie van de Van Miereveldstraat.
H3165: WENNEKES, W. / F. VAN VREE / I. MONTIJN. - Het lood voorbij. Sijthoff en de Haagsche Courant. Geschiedenis van een dagbladbedrijf.
H8143: WENNEKES, WIM. / IGOR CORNELISSEN. - Omtrent De Avonden.
H4642: [REVE] WENNEKES, WIM. - Jezus Maria ! Van het Reve, van het Violet en van de Dood.
Y3988: ROLLING STONE. JANN WENNER (ED.). - Rolling Stone. 173: Issue 147. - 1974: Issue 154 - 155 - 156 .
K0724: WENNER, JANN S. - Lennon ongecensureerd. De volledige Rolling Stone-interviews uit 1970.
H3244: WENSELEERS, LUC. - Het wonderbaarlijk lichaam. Marinus Nijhoff en de moderne westerse poëzie.
B5522: WENTGES, R.TH.R. - De neus van Frederik van Eeden. Een beschouwing over de betekenis van reuk en geur in zijn werk.
B6827: WENTGES, R.TH.R. - De neus van Frederik van Eeden. Een beschouwing over de betekenis van reuk en geur in zijn werk.
L3383: WENTINCK, CH. - Realisme en abstractie in de schilderkunst.
H6641: WENTINCK, CHARLES. - De moderne beeldhouwkunst in Europa. Met 77 reproducties.
M4764: WENTINCK, CHARLES. - Het Hart: symbool en werkelijkheid. Het hart en de kunst.
R8329: WENZEL, GEORG / ARNOLD ZWEIG. - Arnold Zweig 1887-1968. Werk und Leben in Dokumenten und Bildern. Mit unverofferentlichten Manuskripten und Briefen aus den Nachlas.
T9503: WERELDBIBLIOTHEEK. - Boekennieuws van de Wereldbibliotheek Maart 1931.
T9502: CATALOGUS WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje W.B. Nederlandse uitgave, najaar 1947.
T9501: CATALOGUS WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje W.B.-Vereniging en catalogus Wereldbibliotheek seizoen 1966-1967.
T9500: CATALOGUS WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje W.B.-Vereniging en catalogus Wereldbibliotheek seizoen 1969-1970.
T9499: CATALOGUS WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje W.B.-Vereniging en catalogus Wereldbibliotheek seizoen 1971-1972.
T9498: CATALOGUS WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje W.B.-Vereniging en catalogus Wereldbibliotheek seizoen 1967-1968.
T9497: CATALOGUS WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje W.B.-Vereniging en catalogus Wereldbibliotheek seizoen 1961-1962.
T9496: CATALOGUS WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje en Catalogus der Wereldbibliotheek N.V. Amsterdam. Herfst 1949.
T4847: WERELDBIBLIOTHEEK. - Catalogus van alle uitgaven der N.V. Maatschappij tot Verspreiding van Goede en Goedkoope Lectuur, Amsterdam 1935.
T9495: CATALOGUS WERELDBIBLIOTHEEK. - Volledige Catalogus Wereldbibliotheek 1936.
Y1894: DE WERELDPOST. - De Wereldpost 2e jaargang september 1924. No. 21.
K6933: WERESAJEF, W. & L. ANDTEJEF. - De aarde neemt... Russische novellen. Vertaling van Arn. Saalborn.
Y2341: WERF, LARS VAN DER. - Versjes van Lars.
Y2342: WERF, LARS VAN DER. - Heb lief
R4752: WERF, S. V.D. - De Leugens van het Socialisme.
T5256: [SPINOZA] WERF, THEO VAN DER A.O. (EDS.). - A Spinoza Bibliography 1971-1983.
R3846: [SPINOZA] WERF, THEO VAN DER (ED.). - Herdenking van de 375ste geboortedag van Benedictus de Spinoza.
K8696: WERFHORST, AAR VAN DE. - De groote stille knecht.
W6753: WERFHORST, AAR VAN DE. - Madame Jatzkowa.
W9084: WERFHORST, AAR VAN DE. - Madame Jatzkowa.
W9099: WERFHORST, AAR VAN DE. - Volcmar, de Ommelandvaarder.
R1125: WERFHORST, AAR VAN DE. - Volcmar, de Ommelandvaarder. Geillustreerd door Leon Holman
L2544: WERFHORST, AAR VAN DE. - Madame Jatzkowa.
B2929: WERFHORST, AAR VAN DE. - Volcmar, de ommelandvaarder.
Y1731: WERINGH, KOOS VAN. - Altijd op de loer. Het beeld van Duitsland in de Nederlandse karikatuur 1871-2005.
W7816: WERINGH, KOOS VAN. - De Houten Pomp. A.R. Caricaturistisch Weekblad 1922 - 1930.
H9004: WERINGH, KOOS VAN. - Frits Muller oud nieuws. Een verzameling politieke prenten uit de jaren 1964-1981.
L9678: WERINGH, JAC. VAN. - Onrust is van alle tijden, Opstellen over criminaliteit in Nederland.
B7179: WERINGH, KOOS VAN. - Albert Hahn. Tekenen om te ontmaskeren.
R9008: WERINGH, JAC. VAN. - De afstand tot de horizon. Verwachting en werkelijkheid in de Nederlandse criminologie.
R1505: WERINGH, KOOS VAN. - Albert Hahn. Tekenen om te ontmaskeren.
Y0055: WERK. - Werk Letterkundig Maandschrift 1e jaargang Januari 1939. Onder leiding van Johan Daisne, Ed. Hoornik, Jan Schepens, A. van der Veen.
T6323: [COHEN] WERKHOVEN, C. - Hoe het groeide. Een beknopte beschouwing van het ontstaan, de ontwikkeling en den tegenwoordigen toestand der soc. dem. arbeiderspartij in Nederland. Twee deeltjes.
T8967: WERKMAN, HANS. - De Appelweg. Ballade in honderd strofen op 4 mei.
L0281: WERKMAN, EVERT. - Ik neem het niet! Hoogtepunt uit het Verzet 1940/1945. Een keuze.
K2013: WERKMAN, HANS. - Vloeken in de moderne literatuur.
T8546: WERKMAN, HANS. - De Merode en de jongens. Biografische fragmenten.
T8443: WERKMAN, HANS. - Hier. 40 kwatrijnen.
T8400: WERKMAN, HANS. - Het leven van Willem de Merode.
B6684: WERKMAN, GERHARD. - Amsterdam, stad te water.
T9848: WERKMAN, HANS (INL.). - [10].
R1517: WERKMAN, H.N. - Brieven. Bezorgd door J. Martinet.
B9524: WERKMAN, HENDRIK NICOLAAS. - Brieven rond De Blauwe Schuit 1940-1945. Twee delen.
T2151: WERKMAN, H.N. - Preludium.
T8883: WERKMAN, HANS. - Duizend bunder nieuwe klei. Gedichten.
T8751: WERKMAN, HANS. - Vijfentwintig kwatrijnen.
T8793: WERKMAN, HANS. - Wachten bij Brug 8. Lettergrepen.
T8569: WERKMAN, HANS. - De haven uitgraven. De wereld van J.K. van Eerbeek, schrijver (Meindert Boss 1898-1937).
K5907: WERLEMANN, CO. (ED.). - 5 generaties.
R7555: WERMESKERKEN-JUNIUS, S.M.C. VAN. (RED.). - De Hollandsche Lelie. Weekblad voor jonge dames. 11e jaargang 1897-98. nrs. 1-52.
R1153: [ALMANAK] WERNER, H.M. - De Geldersche Volks-Almanak Registers 1895-1904.
R4636: WERNER, JOHANNES (VOORWOORD). - Das wervolle deutsche Buch. Eine Auswahl guter Bucher deutscher Schriftsteller sowie deutscher Ubersetzungen bekannter auslandischer Autoren.
H7618: WERTHEIM, A.H. - De psycholoog als ergonoom: Klusjesman of Wetenschapper?
C0393: WERTHEIM, M. - Isaac de Fuentes. Een geschiedenis uit het geslacht De Fuentes.
Y3752: WERTHER. - Het leven en de daden van Mr. Lieven Jansz. Kaarsemaker. Uit de bestaande bronnen geput en voornamelijk het werk van Mr. A.J. de Ruever naverteld door ....
R5274: WERTHER [=J.T. OOSTERMAN]. - De sociale kwestie. Opmerkingen bij de studie van het gewichtige vraagstuk onzes tijds.
Y3439: WERTZ, COENRAAD. - Redevoering ter gedachtenis van Jan Nieuwenhuijzen, leeraar der doopsgezinden te Monnikendam, stichter der Maatschappij, tot Nut van 't Algemeen. Uitgesproken bij gelegenheid der algemeene vergadering dier Maatschappij, den 13den van oogstmaand, 1806.
R6217: WERUMEUS BUNING, JOHAN WILLEM FREDERIK. - Zeven en twintig Stokpaarden zijnde een aantal verhandelingen, Tierelantijnen, Oneenigheden, Gedichten, Reportages, Verhalen, Vertalingen en andere Wissewasjes over de heer ...... ().
L3009: WERUMEUS BUNING, JOHAN WILLEM FREDERIK. - Zeven en twintig Stokpaarden zijnde een aantal verhandelingen, Tierelantijnen, Oneenigheden, Gedichten, Reportages, Verhalen, Vertalingen en andere Wissewasjes over de heer ...... ().
L0574: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Negen balladen.
M6569: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Maria Lecina. Een lied in honderd verzen met een zangwijs.
K4878: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Verboden verzen. Grafschrift voor M. van 't H. en andere gedichten.
P0422: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Dagelijksch brood.
K8334: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - De hoeve in het gebergte. Een kerstverhaal met 20 teekeningen van J.F. Doeve.
W9175: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - De roos van Vigo en andere tierelantijnen.
P1985: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - De vergulde druiventros.
K5913: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Een boekje van het glas.
K8414: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Hemel en aarde.
H1018: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Het gebroken hart of De reis naar Barcelona. Een ouderwetsche, omslachtige, en sentimenteele geschiedenis en bovendien vrijwel naar waarheid verteld.
W2917: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Jacob en de engel, sonnetten, liederen balladen en andere verzen.
L1950: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Lof van de parel.
M7251: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Maria Lecina en een ontmoeting met vreemde gevolgen.
M0101: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Maria Lecina, een lied in honderd verzen met een zangwijs.
W4041: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Stukgoed, een bundel gedichten verhalen, proeve van vertaling, reportage, etcaetera, uit het werk.
K7299: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Tierelantijnen, bespiegelingen over het goede der aarde.
C0506: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Verboden verzen. Grafschrift voor M. van 't H. en andere gedichten.
W2965: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Verzamelde gedichten.
H1542: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Voor twee stuiver anjelieren. Nieuwe coplas.
P1041: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Wandelingen met mars.
W7981: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Winter-aconiet.
K9922: WERUMEUS BUNING, J.W.F. / CONSTANT VAN WESSEM / C.J. KELK. - Marionetten.
K7259: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Dood en leven.
K8838: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Dood en leven.
L7521: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Petrus en de Katwijker visschers.
L7104: WERUMEUS BUNING, A. - Jonker Sicco en de dochter van ouwe Kees.
L8662: WERUMEUS BUNING, A. - Menschen zooals er meer zijn. Voordrachten. Geillustreerd door L.W.R. Wenckebach.
B5191: WERUMEUS BUNING, J.W.F. (VOORWOORD). - Waar is dat boek?
M0060: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Maria Lecina, een lied in honderd verzen met een zangwijs.
T0282: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Vae Victis (wee den overwonnenen). Een reportage.
W8152: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Twee eeuwen danskunst en curiositeit.
R2931: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Lof van Nederland zijnde een verzameling zoowel van ouds beproefde als kortelings geschreven gedichten, verzen en rijmen waarin de schoonheid des Vaderlands te water en te land wordt zichtbaar gemaakt.
T3055: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - In memoriam.
B8768: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Tooneelspeelkunst.
K7295: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Een ontmoeting met vreemde gevolgen. (Hoe Maria Lecina geschreven werd).
L7105: WERUMEUS BUNING, A. - Jonker Sicco en de dochter van ouwe Kees.
K9429: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Tierelantijnen, bespiegelingen over het goede der aarde.
K8462: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - In memoriam.
T3402: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Het Tooneeldecor. De toegepast kunsten in Nederland.
T9378: WERVEKE, HANS VAN. E.A. - Marnix van Sinte Aldegonde. Officieel Gedenkboek. Voorwoord Frans Wittemans.
R9858: WERVEKE, HANS VAN. E.A. - Marnix van Sinte Aldegonde. Officieel Gedenkboek. Voorwoord Frans Wittemans.
A0911: WERVEKE, HANS VAN. E.A. - Marnix van Sinte Aldegonde. Officieel Gedenkboek. Voorwoord Frans Wittemans.
Y0686: WERVEKE, H. VAN. - Het Willems-Fonds en de Vlaamse Beweging. Toespraak gehouden op 26 april 1959.
Y3130: WERVEKE, H. VAN. - Marnix en Oranje.
W3637: WES, M.A. - Tussen twee bronzen ruiters. Klassieken in Rusland, 1700 -1855.
K4837: WESLEY, MARY. - An imaginative experience.
T4825: WESSEL, A.J. - Levend Bestelgoed of Kort van Memorie. Blijspel met Zang voor Heer en Dame.
B7887: WESSELING, HANS. - Yoga 1.
Y2264: WESSELING, BERNARD. - & de dag ligt open als een ei in zijn gebroken schaal.
R6187: WESSELING, C.D. - De Katholieken en het Tooneel.
K6453: WESSELINK, JOHAN. - De zomertocht van den reus.
R9569: WESSELINK, JOHAN / ANDRE VAN DER VOSSEN. - De Dwaze Sancho. Met vijf houtgravuren van Andre van der Vossen.
K4779: WESSELO, J.J. - Vlaamse wegen. Het vernieuwende proza in Vlaanderen tussen 1960-1980.
L5379: WESSELS, P.B. - Die Landschaft im jungeren Minnesang.
L6821: WESSELS, P.B. - Der hofische Ritter ein Wanderer zwischen zwei Welten.
B7517: WESSELS, ANTON. - Moslim in Mokum: Tranen van Hagar.
R9108: WESSELS, F.W. - Ik beschuldig! Mijn antwoord aan Ir. Mussert. N.S.B. aanslag op de A.V.R.O. De Telegraaf werd misleid.
H8703: WESSELS, F.W. - De N.S.B.-leiding ontmaskerd. De bloem der natie.
T2704: WESSELS, H.F. - Gouda. Proeve ener stadsmonographie.
T1989: WESSELS, F.W. - Ik beschuldig! Mijn antwoord aan Ir. Mussert. N.S.B. aanslag op de A.V.R.O. "De Telegraaf" werd misleid.
R6993: WESSEM, CONSTANT VAN. - Gustav Mahler.
L0128: WESSEM, CONSTANT VAN. - Charlie Chaplin. Met opnamen uit zijn films.
K9877: WESSEM, CONSTANT VAN. - Margreet vervult de wet.
W9054: WESSEM, CONSTANT VAN. - Slauerhoff, een levensbeschrijving. Met reproducties naar foto's en manuscripten alsmede een bibliographie.
B4826: WESSEM, CONSTANT VAN. - Gustaaf. Een idylle.
Y0726: WESSEM, CONSTANT VAN. - Slauerhoff, een levensbeschrijving. Met reproducties naar foto's en manuscripten alsmede een bibliographie.
L2116: WESSUM (ED.). - Vreugde met Venus. Een verzameling versjes, uitspraken, verhalen, gedichten, spreekwoorden en dergelijke.
M7641: WEST, ALEXANDER. - Geen andere wereld.
Y3880: DE WEST. - De West. Dagblad uit en voor Suriname. 47ste jaargang Vrijdag 28 October 1955. No. 6768. Glorieuze intocht van Koningin Juliana en Prins Bernhad.
T3274: WESTBONK, E. - Gewogen en te licht bevonden? Verweerschrift in verband met mijn uittreden uit de A.R. Partij.
Y0591: WESTENBERG, EVA. - De kunst van lezen en spreken en iets over het tooneel in Nederland.
B6522: WESTENBROEK, J.J.M. - Bij een door Gezelle gecorrigeerde eerste druk van Kerkhofblommen.
K5307: WESTENBROEK, J.J.M. - Van het leven naar het boek. Onderzoek naar het ontstaan en de aard van Guido Gezelles gedichten, gezangen en gebeden (1862-1879-1893).
R9139: WESTENBURGH, LEO VAN. - Vragen en Antwoorden naar aanleiding van onze Kinderwetten. Voorwoord L.J.M. Basquin.
R7142: WESTENDORP, HERMAN KAREL. - Het Huwelijk der Koningin.
L2308: WESTER, J. - De sociale voorziening inzake Tuberculose door de ongevallenwet 1921.
B1653: WESTER, JET./GERRIT KROL/CHARLES CROMBACH. - Gaat het Nederlands teloor? Drie essays.
T0115: WESTERA, L. - Herinneringen aan de belegering van Doesburg van 1 tot 16 april 1945.
R7974: WESTERIK, CO. - 42 tekeningen, etsen en litho's. Gevolgd door een nawoord van R.W.D. Oxenar
R9482: WESTERIK, CO. - Co Westerik. Grafiek 1945-1984.
B8694: WESTERLINCK, ALBERT. - De eerste rijpe jaren van Karel van de Woestijne. Beschouwingen rond zijn brieven aan Louis Ontrop (1896-1909).
B0488: WESTERLINCK, ALBERT. - Het lied van Tantalus. Bijdrage tot de studie van een menschelijkheidstype in de litteraire kunstschepping op grond van een onderzoek over het werk van A. Demedts.
K3059: WESTERLINCK, A. - Het schone geheim der poëzie. Beluisterd niet ontluisterd.
K2838: WESTERLINCK, A. - Het schone geheim van de poëzie. Beluisterd niet ontluisterd.
K2718: WESTERLINCK, A. - Poetisch Panorama. Bloemlezing uit de dichtkunst van de Zuidelijke Nederlanden (1830-1890). Samengesteld en ingeleid...
K2719: WESTERLINCK, A. - Wandelen al peinzend.
K2941: WESTERLINCK, ALBERT. - Alleen en van geen mens gestoord. Verzamelde opstellen. Tweede reeks.
L3024: WESTERLINCK, ALBERT. - Prosper van Langendonck. Diagnose van een ongeneeslijke ziel.
L8566: WESTERLINCK, ALBERT. - De psychologische figuur van Karel van de Woestijne als dichter. Een litterair-psychologische studie.
B6926: WESTERLINCK, ALBERT. - De oude taaltovenaar Guido Gezelle.
T0320: WESTERLINCK, ALBERT. - Prosper van Langendonck. Diagnose van een ongeneeslijke ziel.
T6901: WESTERLING, H.J. - De Diaconiebakkerij 1675 - 1925.
R1628: WESTERLINK, ALBERT. - De psychologische figuur van Karel van de Woestijne als dichter.
T0567: WESTERLOO, GERARD VAN. - De zaak M.
L2304: WESTERMAN HOLSTIJN, A.J. - De medische psychologie haar gebied en haar grenzen.
B4900: WESTERS, A. - De Groningse Gilden.
L2337: WESTERVELD, J. - Doelstellingen en vooruitzichten der economische geologie.
L2896: WESTERVELD, WIM. - Het straatbeeld van Dublin, Amsterdam & Berlin.
R7752: WESTERVOORT, FLORIS VAN. - Gedichten en Minnespelen.
T4003: WESTERVOORT, FLORIS VAN [=L.A.J. KETTMANN]. - Hannes en Klaartje. Minnespel in een bedrijf.
T7451: WESTERWOUDT,F.TH. - Een woord aan mijne geloofsgenooten, over een nationaal feest ter herinnering aan de laatste drie-honderd jaren.
M6697: WESTHEIM, PAUL. - Das Holzschnittbuch. Mit 144 Abbildungen nach Holzschnitten des vierzehnten bis zwanzigsten Jahrhunderts.
L6076: WESTLAND, CORA. - Droom.
R0994: WESTLAND, CORA. - De Panhoeve.
T5594: WESTMIJSE, G. - Langs vele wissels.
P0605: WESTPHAL, UWE. - The Bauhaus.
L4894: WESTRA, CECILIA M. - A Talkyng of De Loue of God. Tekst-uitgave met commentaar.
B1853: [MULTATULI] WESTRA, P.M. - Over Multatuli als Auteur in het bijzonder als navolger van Alphone Karr.
T3060: WESTRIENEN, ANNA F.A.S. VAN. - Die vergleichende Teratologie der dicephalen Doppelbildungen.
B7383: WESTSTRATE, H.A. - Gelderland in den Patriottentijd.
P0983: WESTWOOD, J.O. - The art of illuminated manuscripts. Illustrated sacred writings being a series of illustrations of The ancient versions of the bible, copied from illuminated manuscripts executed between the fourth and sixteenth centuries.
Y2768: WETENSCHAPPELIJKE NEDERLANDER, DE. - De Wetenschappelijke Nederlander. Eerste jaargang, tweede serie. 1886. Nrs: 2 t/m 23. (mist nr. 22).
K1756: WETERING, JANWILLEM VAN DE. - Buitelkruid.
K1541: WETERING, JANWILLEM VAN DE. - Een aflopende geschiedenis en andere verhalen.
K1528: WETERING, JANWILLEM VAN DE. - Fris en vrolijk. Of hoe een nootje te kraken.
K9459: WETERING, REIN VAN DE. - Achter de hand. Gedichten.
L5483: WETERING, REIN VAN DE. - Achter de hand. Gedichten.
L5431: WETERING, REIN VAN DE. - Niemand is te vertrouwen. Novelle.
K4924: WETZEL, R.G. & B. GOPAL (EDS.). - Limnology in Developing Countries. Volume 3.
L9183: WETZELS, FRANS. - De vrolijke tuchtheer van de Abderieten. Jacob Campo Weyerman (1677-1747) in Breda.
T1001: WEUSTENRAAD, J.H.TH. - De persessie vaan Sjerrepenheuvel. Ingeleid en vertaald door H.G.M. Derks.
Y0518: WEVER, W.W.F. - Actueele vraagstukken. De meening van Mr. Van Kleffens.
M4549: WEVERBERGH. - Blauw rapen.
K9287: WEVERBERGH. - BokBoek.
K0831: [BOON] WEVERBERGH, JULIEN EN HERWIG LEUS. - Louis Paul Boonboek. Gesprekken met Louis Paul Boon en de spoken van zijn Kapellekensbaan, alsook documenten, brieven, tekeningen, commentaren en ongepubliceerd proza van Boontje.
K5289: WEVERBERGH. - Het dossier Jan.
L9726: WEVERBERGH. - Puin, korzelig proza.
R9055: WEVERBERGH, JULIEN EN HERWIG LEUS. - Boonboek. Gesprekken met Louis Paul Boon en de spoken van zijn Kapellekensbaan, alsook documenten, brieven, tekeningen, commentaren en ongepubliceerd proza van Boontje.
H5336: WEVERBERGH. - Jij goudgepunte lans. Beschouwingen over de Franse erotische poëzie uit de zestiende en zeventiende eeuw. Vertaling van de priapeeen door Ernst van Altena.
Y1227: WEVERS, LEO. E.A. - Zwijnsbergen. Herrezen uit de as.
L5055: WEYDEN, MATHIAS H.J. - Eduard von Schenk. Ein bayrischer Dichter und Staatsmann.
L3263: WEYERMAN, JACOB CAMPO. - Den Vrolyke Tuchtheer (1729). Twee delen. DeeI I: Tekst. Deel II: Kommentaar door A.J. Hanou.
L7440: WEYERMAN, JACOB CAMPO. - Den Amsterdamschen Hermes I (1722) no. 1-8. Ingeleid en geannoteerd door Riet Hoogma en Mandy Ruthenkolk.
L8824: WEYERMAN, JACOB CAMPO. - De Rotterdamsche Hermes. Ingeleid door Adele Nieuwboer.
Y1819: WEYERMAN, JACOB CAMPO. - De Historie des Pausdoms, Of een Verhaal van de Dwaalingen en Bygeloovigheden Dewelke van tyd tot tyd zyn ingesloopen in de Kerk [etc.]. Het Tweede Deel.
Y0083: WEYL, S. - Het leven van den Europeeschen militair in Nederlandsch-Oost-Indië.
MK0051: WHALLEY, JOYCE IRENE. - The Pen's Excellence. Calligraphy of Western Europe and America.
W9268: WHETTON, HARRY. (ED.). - Practical printing and binding. A complete guide to the latest developments in all branches of the printer's craft.
T5710: WHIST, HENRY. - l'Académie de Médecine. Album 1° Série. 23 planches de caricatures en couleurs des membres de l'Académie, avec annotation et signature de chaque personnage.
T9706: WHITE, EDMUND. - De afscheidssymfonie. Vertaald door Rob van der Veer en Marianne Verhaart.
Y0589: WHITEHILL, WALTER MUIR. - Portrait of Men 1670 - 1936. A Massachusetts Historical Society Picture Book.
H6973: WHITELAW, STELLA. - Kattekrabbels. Vertaling Paul van der Lecq.
Y2160: WHITEMAN, PAUL. - Der Jazz Konig. Tonfilm-Schlager. King of Jazz. Die Bank dort im Park.
R7454: WHITLOCK, BRAND. - Officieele Publicatie der Engelsche Regeering van de door haar met den Gezant der Vereenigde Staten in zake de Terechtstelling van Miss Cavell te Brussel gevoerde correspondentie.
R5280: WHITRIDGE, FREDERICK W. - Wat een Amerikaan van den Europeeschen oorlog denkt. Een antwoord op Duitschland's beroep. Vertaling W. de Veer.
L6673: WIARDA, REIN. - Taine et la Hollande.
R8826: WIARDI BECKMAN, H.B. - Doel en wezen der S.D.A.P.
L0312: [TROELSTRA] WIARDI BECKMAN, H.B. - Troelstra de ziener. Keur uit het journalistieke werk. Verzameld en toegelicht.
T3566: WIARDI BECKMAN, H.B. - Sociaal-Democratie en Nationale Gedachte.
R7372: WIARDI BECKMAN, H.B. - In het Rode Noorden. Een reportage.
R7404: WIARDI BECKMAN, H.B. E.A. - Sociaal Democratie en Nederlands Neutraliteit. L.A. Donker: Staatssouvereiniteit en Internationale Rechtsorde. Jan F. de Jongh: Marxisme, Humanisme. H. Nieuwenhuis: De geestelijke grondslagen voor het Openbaar Onderwijs. S.L. Mansholt: Prijsvorming van Landbouwproducten en Grondrente.
T3181: WIBAUT-BERDENIS VAN BERLEKOM, M. - Het boek en het volkskind. Geschreven voor de moeders der arbeiderskinderen.
Y0152: WIBAUT-VAN BERLEKOM, M. - Het Socialisme roept ook U! Een woord tot de werksters in de huishoudelijke beroepen.
R5232: WIBAUT, F.M. - Uit het werk van Dr. F.M. Wibaut. Herdrukken verzameld en ingeleid door E. Boekman.
T0365: WIBAUT, F.M. - De redding.
T4048: WIBAUT, F.M. - Staatspensioneering.
R9877: WIBAUT, F.M. - Trusts en Kartellen.
T2805: WIBAUT, F.M. - Wat de socialisten willen.
T2806: WIBAUT, F.M. - De redding.
T6541: WIBAUT, F.M. - Economische Kronieken.
T5232: WIBAUT-B. V. BERLEKOM, M. - De beroepsarbeid der vrouw en het socialisme.
T2799: WIBAUT, F.M. - Hoe komen wij tot socialisme.
R7412: WIBAUT, F.M. E.A. - Redevoeringen over socialisatie. Verslag der cursussen gehouden op 24, 25 en 26 December 1920 te Amsterdam.
T3208: WIBAUT, F.M. / J. GERRITSZ / F. ANKERSMIT / L. HOEJENBOS / L. HEIJERMANS. - Socialistische gemeentepolitiek. Een verzameling van bijdragen betreffende de sociaal-democratische opvatting omtrent de taak der gemeentebesturen.
R6769: WIBAUT, F.M. - Toezicht op trusts en kartels.
R6681: WIBAUT, F.M. - De nieuwste ontwikeling van het Kapitalisme.
R6679: WIBAUT, F.M. - De Noodzakelijkheid van Ordening der Productie.
R6676: WIBAUT, F.M. - Slechte tijden.
R6674: WIBAUT, F.M. - Op voor de Socialisatie!
R6675: WIBAUT, F.M. - Verspilling in de produktie.
Y3726: WIBAUT, M. EN L. EISENLOEFFEL. - Ons kinderblaadje. Bijblad van de Proletarische Vrouw. Twintig losse nummers uit de periode 1932 - 1937.
T9335: WICHERS, W. - Wie heeft den oorlog gewild?
T2174: WICHMAN, ERICH ET AL. - Hagel en vuur. De jongeren en de politiek.
R0738: WICHMANN, CLARA. - Misdaad, Straf en Maatschappij.
K7269: WIDMANN, HANS. - Vom Nutzen und Nachteil der Erfindung des Buchdrucks -aus der Sicht der Zeitgenossen des Erfinders.
Y3309: WIEDENFELD, A.G. (RED.). - The Public's Progrees. A Contact Book.
K4426: WIEDMANN, FRANZ. - Hegel.
T8419: WIEG, ROGI. - De zee heeft geen manieren.
K1267: WIEG, ROGI. - Spek van mooie zijde.
Y1715: WIEG, ROGI. - Beminde onrust. Novelle.
M7159: WIEGAND, DIETMAR. - Goethe en zijn drukkers. Vertaling A. Nonymus.
T7521: WIEGERSMA, H. - Tentoonstelling van schilderijen en teekeningen door H. Wiegersma, Deurne van 14 april tot 7 mei 1928 in het Stedelijk Museum te Amsterdam.
R8496: WIEKART, K. - J.J.P. Oud.
H2718: WIEL, REIN VAN DER. - Gezicht op Haarlem. Verhalen.
B4797: WIEL, REIN VAN DER. - Hier aan land gaan, hier blijven.
K0115: WIELEK, WILLY. - Zwarte de pik van botha, verhalen.
B0885: WIELEK, H. (RED.). - De stem van Europa. Inleiding Anton van Duinkerken.
L9470: WIELEMAKER, KEES. - Afrika dagboek.
L4773: WIELEN, H.G.W. VAN DER. - Friesland door de eeuwen heen. Eerste deel.
H5173: WIELEN, STALPART VAN DER. - poëzie.
T3902: WIELEN, STALPART VAN DER. - poëzie.
T7487: WIELENGA, B. - Moderne Letterkunde: Willem Kloos als literair profeet - Louis Couperus als type van den modernen mensch.
L3498: WIENER, L.H. - Man met ervaring.
B3513: WIERDELS, FERD. - Een opkomende zon. Noodzakelijk verweer tegen grieven en pleitrede voor de Katholieke Pers.
M9804: WIERINGA, W.J. - Ten dienste van bedrijf en gemeenschap. Vijf jaar boekdrukkersorganisatie
Y3766: WIERINGA, TOMMY. - Dit zijn de namen. Roman.
Y0583: WIERINGERMEER. - Der Abschlusz und die teilweise Trockenlegung der Zuidersee.
T6809: WIERINGHEN BORSKI, G. VAN. - Beknopt leerboek voor het aanvankelijk onderwijs in de moedertaal. Tweede Cursus.
Y3496: WIERINGHEN BORSKI, G. VAN. - Met Oranje, Nederland; door Oranje, de Nederlandsche Volksvrijheid. Herinnering aan het halve-eeuwfeest van Neerlands met Volksvrijheid gekroonde herstelling.
H4451: WIERSINGA, PIM. - Gracchanten.
T0138: WIERSMA, KLAAS MEIJER. - Bijdrage tot de geschiedenis der bepalingen aangaande in- en uitvoer in de provincie Groningen 1795-1802.
T2659: WIERSUM, E. - Egbert Meussen Cortenaer. Geboren te Groningen in 1605, Gesneuveld bij Lowestoff in 1665.
T3974: WIERTS, J.P.J. EN RENE DE CLERCQ. - Liederen voor 't Volk. Vierde Reeks. 1: Mijn Ventje Slaapt. 2: De Zeedraaier. 3: Mijn Bleuzerke. 4: Ik ben van den Buiten.
T4958: WIESSING, H.P.L. - Ferdinand Brunetiere.
R5023: WIETEN, JAN. - Dagblad en doorbraak. De Nederlander en De Nieuwe Nederlander.
R0923: WIEZSACKER, RICHARD VON. - Vier tijdperken. Herinneringen. Vertaling Wil Boesten.
R8361: WIGERI, JOHANNES / DIRK BOING / DIRK VAN HINLOOPEN. - Schets van den Braaven man in 't gemeen burgelijk leven. Eerste, tweede en derde andwoord op de vraag: Wie is de braave man in 't gemeen burgelijk huwelijk. Meegebonden: De pligten van handwerks-lieden en dienstbooden. Meegebonden: Verhandeling over de landeigene goede en kwaade zeden der Nederlanden. Meegebonden: Brief aan de schoolhouderen in Nederland.
B5111: [BOLLAND] WIGERSMA, B. - G.J.P.J. Bolland. Een schets.
W5195: WIGGINS, MARIANNE. - John Dollar. Vertaling M. Lindenburg.
K2916: WIGGINS, MARIANNE. - Toch verliefd en andere verhalen. Vertaling Marijke Emeis.
T8743: WIIRALT, EDUARD. - Eduard Wiiralt. Exposition du peintre-graveur Estonien. Ausstellung des estnischen Graphikers.
R4463: [SPINOZA] WIJCK, JHR. VAN DER. - Spinoza.
T9039: WIJDEVELD, H. TH. - Wereldtentoonstelling voor Koloniën, Zeevaart en Vlaamsche Kunst te Antwerpen 1930. Nederlandsch paviljoen.
T1416: WIJDEVELD, H.TH. - Concerto Grosso 1905-1944.
K8405: WIJDEVELD, GERARD. - Het vaderland.
K8822: WIJDEVELD, GERARD. - Het voorschot.
W2960: WIJDEVELD, GERARD. - Het voorschot.
K4912: WIJDEVELD, GERARD. - Zomerwolk.
B1710: WIJDEVELD, GERARD. - Het vaderland.
R5809: WIJDEVELD, H.TH. - Concerto Grosso 1905-1944.
T3308: WIJDEVELD, H. TH. - De Nieuwe Orde. Inventies.
R1853: WIJDEVELD, H.TH. - De bevrijding.
T8693: WIJDEVELD, GERARD. - Hoogvlakte. Verzen van Spaanse dichters.
L6393: WIJER, H.J. VAN DE. - Bibliographie van de Vlaamsche Plaatsnaamkunde. (Begin XIXe eeuw tot en met 1927).
T1229: WIJER, H.J. VAN DE. - Onze Vlaamsche Gemeentenamen in moderne spelling.
R5917: WIJFFELS, H.C.M. - Proza uit de zeventiende eeuw.
Y2229: WIJHE-SMEDING, ALIE VAN. - De ontmoetingen van Rieuwertje Brand.
T2884: WIJHE-SMEDING, ALIE VAN. - De ijzeren greep.
B1886: WIJHE-SMEDING, ALIE. - Naakte waarheid.
Y2228: WIJHE-SMEDING, ALIE VAN. - Grillige schaduwen. Enkhuizer vertelsels.
T4103: WIJHE, M.C. VAN. - Wachter wat is er van den nacht? Na vier jaren oorlog, Augustus 1914 - Augustus 1918.
T3886: WIJHE-SMEDING, ALIE VAN. - Harlekijntje.
T4102: WIJHE, M.C. VAN. - Het Manifest der Dienstweigeraars afgekeurd!
T2623: WIJHE-SUERHOFF, J.H. VAN. - Kralen snoeren. Gedichten.
T2198: WIJHE, M.C. VAN. - Bezwaren tegen geheelonthouding weerlegd.
T2199: WIJHE, M.C. VAN. - Niet naar het slagveld.
Y0462: WIJK, HEIN (JAN HENDRIK) VAN. - De dienstweigering van Dries Brunia.
T1746: WIJK, JAN VAN. - Het sierteeltcentrum Boskoop.
B1155: WIJK, N. VAN. - Klankhistorie en phonologie.
B6028: WIJK, N. VAN. - Optimisme en Pessimisme in de Russiese Letterkunde.
Y2607: WIJK, HEIN VAN EN JEAN VAN LIERDE. - Het getuigenis van Jean Van Lierde. Jan van Lierde, dienstweigeraar in Belgie.
R6765: WIJK, A.J. VAN. - De bereiding van enkele Franse kaassoorten.
R6754: WIJK, J.C. CZN. - Wereldlente. Roman van hedendaagsche christelijke moraal.
T4828: WIJKER, W. - Waar is het Spook of De List van een Student. Blijspel in een bedrijf.
W3672: WIJLIE, J.A. - Geschiedenis, leer, geest en uitzigten des Pausdoms. Naar het engelsch en hoogduitsch. Met een voorwoord van J.I. Doedes.
L7586: WIJN, J.W. - Krijgskundige aanteekeningen van Johan de Middelste van Nassau.
T1105: WIJNAENDTS FRANCKEN, C.J. - Levenswerk van dr. C.J. Wijnaendts Francken. Kort overzicht, opgesteld voor vrienden en belangstellenden bij gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag 14 november 1933.
T0387: WIJNAENDTS FRANCKEN-DYSERINCK, W. - Over de sociale positie van de ongehuwde moeder en van haar kind. (Het onderzoek naar het vaderschap).
K4000: WIJNAENDTS FRANCKEN, C.J. - Friedrich Hebbel. Voornamelijk naar zijn dagboeken.
L7428: WIJNAENDTS FRANCKEN, C.J. - Het Phaedra probleem in de vergelijkende letterkunde.
T6148: WIJNAENDTS FRANCKEN, C.J. - Sociale vertoogen.
T6594: WIJNBEEK, D. - Vrij Zwolle. (omslagtitel) Herinnering aan de historische aprildagen 1945.
P2753: WIJNBEEK, D. - De Ruyter als mens.
R8355: KALIDASA. NICOLAAS WIJNBERG [PROGRAMMA]. - Holland Festival 1958: Shakuntala of De Noodlottige Ring. Toneelspel in zeven taferelen. Nederlandse Toneelmanifestatie.
L4657: WIJNBERG, SIMON. - Antiphon's Eerste Rede. Met vertaling en commentaar.
T1469: WIJNBERG, NICOLAAS. - Over Schu.
Y0306: WIJNBERG, NICOLAAS (ED.). - Het Janusboek van Peco. Een Amsterdamse drukkerij bestaat 35 jaar.
R7975: WIJNBERG, NICOLAAS. - 42 tekeningen, etsen en litho's. Gevolgd door een nawoord van H. Redeker.
R8583: WIJNBERG, S. - De joden in Amsterdam. Een studie over verandering in hun attitudes.
R8198: WIJNBERG, NICOLAAS. - Programma: William Shakespeare. Wat U maar wilt of Driekoningenavond. Nederlandse tekst van Dolf Verspoor.
R8796: WIJNBERGEN, A. BARON VAN. - Hoe staan wij tegenover de moderne Strafrechtsleer?
T7608: WIJNDELTS, J.W. - Catalogus van Academische Proefschriften verdedigd aan de Nederlandsche Universiteiten gedurende de jaren 1815-1900. Bewerkt door J.W. Wijndelts.Met naam- en zaakregisters.
L5868: WIJNE, JOHAN S. - Stuuf Wiardi Beckman patricier en sociaal democraat.
B8000: WIJNEKUS, F.J.M. (ED.). - Elsevier's Dictionary of the Printing and Allied Industries. In four languages: English, French, German, Dutch.
M7249: WIJNEN, NICO. - Tegenzin.
T0459: WIJNEN, NICO. - Lacque. Gedichten en zangen 1966.
T7645: WIJNEN, JAN HENDRIK. - De arbeid der kinderen in fabrieken onder godsdienstig, zedelijk en stoffelijk oogpunt beschouwd.
R6529: WIJNEN, H.A. VAN. - Willem Drees. Democraat.
T7135: WIJNEN, J.H. - De Arbeiders-kwestie. Mijne verklaringen voor de enquete-commissie afgelegd nader toegelicht.
L4997: WIJNGAARDEN, ANNE VAN. - Biologie en bestrijding van de woelrat. Arvicola terrestris terrestris (L.) in Nederland.
Y2529: WIJNGAARDEN, JOHS VAN. - Eenvoudige schrijfcursus in 8 nummers. Deel 3 en 4.
Y2553: WIJNGAARDEN, JOHS VAN. - Eenvoudige schrijfcursus in 8 nummers. Deel 3.
B0946: WIJNGAARDS, N. - Liederen van Mechteldis van Lom en andere annuntiaten, voorafgegaan door De Transcedronkroniek van Barbara de Put.
W3066: WIJNGAARDS, N. - Jan Harmens Krul zijn leven, zijn werk en zijn betekenis.
L6646: WIJNGAARDS, NICOLAAS C.H. - Mechteldis van Lom 1600 - 1653. Dichteres en Annuntiate van Venlo.
B1367: WIJNGAERT, FRANK VAN DEN. - Glorie en Nood van het Plantijnse Huis.
T3461: WIJNGEN, J. VAN. - Gedenkboek van de afdeling Amsterdam van de Bond van Nederl. Onderwijzers.
T3579: WIJNKOOP, D.J. - Bij de herdenking van de Franse Revolutie. Met vele andere artikelen.
Y2615: WIJNKOOP, D.J. - Crisis en Eenheidsfront. Rede gehouden in de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
K8767: WIJNMAN, H.F. - Uit de kring van Rembrandt en Vondel. Verzamelde studies over hun leven en omgeving.
B6604: WIJNNE, J.A. - Levensschets van Mr. Jacques Adolphe Charles Rovers, Hoogleeraar te Franeker, Groningen, Utrecht.
B5574: WIJNPERSSE, W.M.A. VAN DE. - De terminologie van het jachtwezen bij Sophocles.
L1193: WIJNSTROOM, J.J. - Dietsch verleden.
R6262: WIJS, IVO DE. - Vroege vogels. Vijf.
Y0535: WIJSMAN. - De moord op Mr. Wijsman! De sluier opgelicht. Aan wien schreef Mr. Wijsman dit briefje? Volledige publicatie, ook de afschriften van de processtukken. Waarom wordt de dader niet vervolgd?
T9289: WIJT, WILLEM MELCHIOR. - Stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in de rechtswetenschap.
R5051: WILDE, OSCAR. - De kerker-ballade. In de Nederlandsche herdichting van Hendrik van der Wal.
H7434: WILDE, OSCAR. - Oscar; het belang een kat te zijn. Houtgravures Yvonne Skargon.
R4834: WILDE, OSCAR. - Prozagedichten. Met tekeningen en vignetten van Aubrey Beardsley. Vertaald en ingeleid door Max Schuchart.
R4844: WILDE, OSCAR. - Salome. Drame en un acte avec sept gravures au burin par Jean-Paul Vroom.
R4865: WILDE, OSCAR. - Dramatische Werken. Vertaald door Chr. van Balen Jr. Twee delen.
R4859: WILDE, OSCAR. - De menselijke ziel onder het socialisme.
R4840: WILDE, OSCAR - Lord Arthur Saviles misdaad. Uit het Engels vertaald door Jan Fastenau.
R4841: WILDE, OSCAR. - Prozagedichten.
R4843: WILDE, OSCAR. - Verhalen van een dandy. Salome. Vertaling B. van Laerhoven.
R5052: WILDE, OSCAR. - De Ballade van Reading.
R5053: WILDE, OSCAR. - Ballade de la geôle de Reading. Traduite par Henry D. Davray.
R4986: WILDE, OSCAR. - De Profundis. Met enkele brieven van Wilde. Geautoriseerde vertaling van P.C. Boutens.
R4903: WILDE, OSCAR. - The annotated Oscar Wilde.
Y3695: WILDE, OSCAR. - Moderne sprookjes (voor groote menschen).
M9226: WILDE, OSCAR. - Verhalen. Het portret van Dorian Gray en andere verhalen. Vertaald en ingeleid door Max Schuchart.
R2664: WILDE, OSCAR. - De ballade van Reading Gaol. Bewerking van Leo van Breen.
T9077: WILDE, MAURICE DE. - Belgie in de Tweede Wereldoorlog: 3 De Nieuwe Orde.
R4979: WILDE, OSCAR. - De Bajesballade. Opnieuw gezongen door een nauwelijks aan de bajes ontsnapten en van huis en haard verdreven onderduiker. [Marja, A. (=A.TH. Mooij)].
R4880: WILDE, OSCAR. - Salome. Tragoedie in einem Akt.
R3197: [BELLAMY] WILDE RZN, P. DE. - Ordening op Bellamyaanse grondslag.
T4559: WILDE, OSCAR. - De tuchthuisballade. [Uit het Engels vertaald door Eduard Verkade].
R4933: WILDE, OSCAR. - De gelukkige prins en andere verhalen. Vertaald door Herm. Bossier.
T2269: WILDE, OSKAR. - Die ergebene Freund.
R4971: WILDE, OSCAR. - The importance of being earnest. A trivial comedy for serious people.
R4993: WILDE, OSCAR. - Het portret van Dorian Gray.
R5050: WILDE, OSCAR. - De ballade van Reading Gaol. Bewerking van Leo van Breen.
K5813: WILDE, INGE DE. - 249 Vrouwen na Aletta Jacobs. Vrouwelijke gepromoveerden aan de Rijksuniversiteit Groningen 1879-1987.
H0659: WILDE, OSCAR. - Het granaatappelhuis. Vertaling Liana van Oosterzee.
K6998: WILDE, OSCAR. - Het granaatappelhuis. Vertaling Liane van Oosterzee. Met versieringen van J. en B. Midderigh-Bokhorst.
L4304: WILDE, W. - De eerste Engelsche oorlog. Binnenlandsche verdeeldheid. Jan de Witt komt aan 't bestuur. (1652-53).
R4972: WILDE, OSCAR. - De Profundis. Met enkele brieven van Wilde. Geautoriseerde vertaling van P.C. Boutens.
M4495: WILDE, OSCAR. - De verjaardag van de infante. Vertaling Gerrit Komrij met illustraties van Leonard Lubin.
R4976: WILDE, OSCAR. - Individualisme en socialisme. Geautoriseerde vertaling van P.C. Boutens.
R4936: WILDE, OSCAR. - Salomé. Muziek van Richard Strauss. Muziekdrama in één bedrijf. Opera Italiana d'Olanda.
R4975: WILDE, OSCAR. - Individualisme en socialisme. Geautoriseerde vertaling van P.C. Boutens.
R4974: WILDE, OSCAR. - De Profundis. Met enkele brieven van Wilde. Geautoriseerde vertaling van P.C. Boutens.
Y1563: WILDE, OSCAR. - Het Spook van Canterville.
R4973: WILDE, OSCAR. - De Profundis. Met enkele brieven van Wilde. Geautoriseerde vertaling van P.C. Boutens.
B1037: WILDE, OSCAR. - De Bajesballade. Opnieuw gezongen door een nauwelijks aan de bajes ontsnapten en van huis en haard verdreven onderduiker. [Marja, A. (=A.TH. Mooij)].
B2321: WILDE, W. - De waarheid gehandhaafd tegen Dr. Gunning's verweer.
B3125: WILDE, W. - Merkwaardige cijfers, betreffende de Geloofsvervolgingen in Nederland, tijdens de 16e eeuw.
B3126: WILDE, W. - Treurige toestand der Nederlandsche Katholieken ten tijde der Republiek. Meegebonden: De gewetensvrijheid ten tijde der Republiek. Oordeel van Fruin.
B3268: WILDE, OSCAR. - The poems of Oscar Wilde.
B3421: WILDE, INGE DE. - Aletta Jacobs in Groningen.
B5796: WILDE, W. - De waarheid gehandhaafd tegen Dr. Gunning's verweer. Tweede (laatste) stuk.
R4452: WILDE, OSCAR. - Individualisme en socialisme. Vertaling P.C. Boutens.
Y0611: WILDE, H. DE. - Landbouw-Vertengenwoordiging. Met bijlage: Gewijzigd Ontwerp van Wet op de Instelling van Landbouwraden.
T3649: WILDE, OSCAR. - Een vrouw van geen beteekenis. Tooneelspel. Vertaling Chr. van Balen Jr.
R2941: WILDE, OSCAR. - Ravenna. Recited in The Theatre, Oxford, June 26, 1878.
R4934: WILDE, OSCAR. - Het granaatappelhuis.
R3791: WILDE, OSCAR. - Het spook van Canterville.
R5126: WILDE, OSCAR. - Complete works of Oscar Wilde. With an Introduction by Vyvyan Holland.
Y3614: WILDE, OSCAR. - De Gelukkige Prins en andere vertellingen. Vertaald door Gerrit Komrij met tekeningen van Thomas Koolhaas.
B8415: WILDE, OSCAR. - Een vrouw van geen beteekenis. Tooneelspel. Vertaling Chr. van Balen Jr.
R7178: WILDE, OSCAR. - An ideal husband. A play.
T9079: WILDE, MAURICE DE. - Belgie in de Tweede Wereldoorlog: 5 De Kollaboratie Deel 1.
Y3612: WILDE, OSCAR. - De Gelukkige Prins. Tekeningen van Ota Janecek.
Y3421: WILDE, OSCAR. - Een Florentijnsche tragedie. Vertaald door K.H. de Raaf.
Y3144: WILDE, OSCAR. - Goede voornemens.
T0329: WILDE, OSKAR. - Der gluckliche Prinz. Ubersetzt von Wilh. Cremer.
R7058: WILDE, OSCAR. - An ideal husband. A play.
R7059: WILDE, OSCAR. - An ideal husband. A play.
K8492: WILDE, OSCAR. - Individualisme en socialisme. Vertaling P.C. Boutens.
R4914: WILDE, OSCAR. - Het portret van Dorian Gray.
R4919: WILDE, OSCAR. - The critic as artist. A Dialogue.
R2616: WILDE, OSCAR. - De Gelukkige Prins en andere verhalen. Vertaling Hendrik van Tichelen.
R2626: WILDE, OSCAR. - De modelmiljonair. Vertaling Auke Leistra.
M7187: WILDE, OSCAR. - Een Florentijnsch treurspel. Vertaald door P.C. Boutens.
L6387: WILDE, OSCAR. - Epigrammen
R7060: WILDE, OSCAR. - An ideal husband. A play.
R7057: WILDE, OSCAR. - An ideal husband. A play.
R7056: WILDE, OSCAR. - An ideal husband. A play.
R4951: WILDE, OSCAR. - Un Marido Ideal (Comedia en cuatro actos). Traduccion de Roman Jori.
R4964: WILDE, OSCAR. - De ballade van het tuchthuis te Reading. Vertaald door E. De Waele.
R5380: WILDE, OSCAR. - Kinderverhalen. Geïllustreerd door P.J. Lynch.
R7110: WILDE, OSCAR. - The importance of being earnest.
T1037: WILDE, OSCAR. - Brieven. Geselecteerd en vertaald door Gerlof Janzen.
L6902: WILDE, OSCAR. - Een ideaal echtgenoot. Tooneelspel. Vertaling van Chr. van Balen Jr.
T7722: WILDEMAN, M.G. - Les Worbert comtes van Wassenaer-Starrenburg devant les Tribunal de l'Histoire.
R8045: WILDEMAN, M.G. - Elisabeth Musch. Geschiedkundige aanteekeningen.
T4860: WILDEMAN, M.G. - Ultramontaansch gedoe. Antwoord aan den Eerw. Heer J.L. Jansen C.SS.R. op zijn Aanteekeningen in De Katholiek KI. CXXIII, blz 154-177.
M7174: WILDER, THORNTON NIVEN. - Oom Pio en Camila Perichole. Vertaald door A. Nonymus.
T8624: WILDERODE, ANTON VAN. - De vlinderboom. Gedichten.
T9002: WILDERODE, ANTON VAN. - Een tent van tamarinde. Gedichten uit Griekenland.
T8570: WILDERODE, ANTON VAN. - Ex libris. Gedichten.
T8440: WILDERODE, ANTON VAN. - Dorp zonder ouders.
T8481: WILDERODE, ANTON VAN. - La Madre. Gedichten. Met hertalingen in het Italiaans door Luisa van Wassenaer-Crocini.
T8475: WILDERODE, ANTON VAN. - L'autre rive / De overoever. Poemes traduit par Emile Lauf et introduit par Eugene van Itterbeek.
R7264: WILDERODE, ANTON VAN. E.A. - poëzie ter gelegenheid. Lezingen tijdens het Gezellecolloquium.
T8474: WILDERODE, ANTON VAN. - Het oudste geluk. Gedichten.
H8409: WILDERODE, ANTON VAN. - Andre Demedts.
T8540: WILDERODE, ANTON VAN. - De overoever.
T8468: WILDERODE, ANTON VAN. - Zachtjes, mijn zoon ligt hier. Gedichten.
T8928: WILDERODE, ANTON VAN. - Apostel na de twaalf.
T8729: WILDERODE, ANTON VAN & ELISABETH EYBERS. - Tweegelui. Gedichten.
T8790: WILDERODE, ANTON VAN. - De dag van eden.
Y3072: WILDEROTTER, H. U.A. (EDS.). - Der letzte Kaiser. Wilhelm II. im Exil.
B2663: WILEY, JOHN & SONS. - The first one hundred and fifty years. A History of John Wiley and Sons Incorporated 1807-1957.
W1009: WILHELM, KATE. - De tijd van de jeneverbes. Vertaling M. v.d. Heijden.
T3930: WILHELMINA, KONINGIN DER NEDERLANDEN. - Proclamatie, 10 mei 1940.
T0279: KONINGIN WILHELMINA. - Proclamatie van H.M. Koningin Wilhelmina 10 mei 1940.
W3429: WILHELMINA. - Rede van H.M. Koningin Wilhelmina 7 december 1942.
Y3206: WILHELMUS (VOLKSLIED). - Krantenknipsels over het Nederlandse Volklied, Het Wilhelmus. 58 krantenknipsels uit de periode 1874-1998.
K6201: WILK, EMILE VAN DER. - Ed. de Neve. Schrijver, journalist, verzetsman 1889-1961.
Y0234: WILKIE, KENNETH. - The Van Gogh Assignment. The assignment that became an obsession.
H5722: WILKINS, CHRISTOPHER. - Tijd van liefde. Vertaling L. Schreuder.
T4711: POOTJES JOH. WILL. - Aanklacht eedbreuk. De grondwet geschonden in Londen.
L0181: WILL, CHRISTIAAN/PETER J.A. WINKELS. - De dubbelbegaafdheid van Jacobus van Looy.
T0996: WILL, CHRISTIAAN/PETER J.A. WINKELS. - De dubbelbegaafdheid van Jacobus van Looy.
T2543: WILLAERT, HENDRIK EN JAN DEWILDE. - 150 jaar muziekleven en Vlaamse Beweging. Het lied in ziel en mond.
Y3760: WILLBERG, HANS PETER. - 40 Jahre Buchkunst. Die Entwicklung der Buchgestaltung im Spiegel des Wettbewerbs "Die schönsten Bücher der Bundesrepublik Deutschlands" 1951-1990.
B6112: WILLBERG, HANS PETER. - Lichtsatz fur Werksatz. Ein Schriften-Vergleich.
Y0797: WILLBERG, HANS PETER. - Das Buch ist ein sinnliches Ding - den Büchermachern in die Schule geplaudert.
Y0796: WILLBERG, HANS PETER. - Typolemik. Streiflichter zur Typographical Correctness [Und:] Typophilie. Geliebte Bücher. (2 Teile in 1 Bd.).
Y0794: WILLBERG, HANS PETER. - Schrift und Typographie im 20. Jahrhundert.
L0235: WILLBERG, HANS PETER. - Ein Einband Band. Handbuch der Einbandgestaltung. / Fordergemeinschaft Buch-Leinen.
H5157: WILLE, J. - Heiman Dullaart zijn leven, omgeving en werk. Met herdruk van zijn meeste gedichten.
H7209: WILLE, J. - Marnix' Byencorf. Met herdruk van G. Hervet's brief.
B2335: [BILDERDIJK]. WILLE, J. - Een Doorgewerkt Gedicht. Het Handschrift van Bilderdijk's Vreugde 1805. - De Orde van den Zwaan.
B6881: WILLE, E. - Centrale tijdschriftencatalogus van de Rijksuniversiteit te Gent. Twee delen.
B8015: WILLE, J. - Heiman Dullaart zijn leven, omgeving en werk. Met herdruk van zijn meeste gedichten.
M0602: WILLEKENS, EMIEL. - Hij leerde zijn volk lezen. Profiel van Hendrik Conscience 1812-1833.
B5627: WILLEKENS, EM. & BERT DECORTE. - Schrijvenderwijs. Een documentatie I: 1907-1945. II: 1945-1982.
B5754: WILLEKENS, EMIEL. - Hendrik Conscience en zijn tijd. Kroniek van Consciences leven opgemaakt door Dr. Emiel Willekens naar een initiatief van Dr. Gilbert Degroote.
K4654: WILLEKENS, EMIEL. - Hendrik Conscience 1812-1883.
L9042: WILLEKES MACDONALD, INA. - Geschiedenis van de vrouw in de maatschappij.
B3887: WILLEM. - Billy the Kid of hoe een eenvoudige jongen uit Texas maarschalksstaf in zijn ransel vond en er mee op kruistocht ging.
Y3113: WALRAVEN. WILLEM. - Een maand in het boevenpak. Een novelle bezorgd door Frans Schamhardt.
B2697: WILLEMEN, AD. C. - Constant Huijsmans' laatste reis. Schier Ultieme Exercities in Voyeurisme.
Y1050: WILLEMIER, D. - Korte Schets der Oude Aardrijkskunde. Eene Handleiding bij het Onderwijs in de Gijmnasien en andere Scholen.
Y3564: WILLEMS, LEONARD. - Verslag Prijsvragen voor 1925 Letterkundige Geschiedenis: Een onderzoek naar de bronnen van 'De Biëncorf der H. Roomsche Kercken van Isaac Rabotenu'[=Marnix van St. Aldegonde].
T0171: WILLEMS, P. - De Nederlandsche Welsprekendheid.
M9889: WILLEMS, GILBERT. - Simone de Beauvoir.
L0904: WILLEMS, LEONARD. - De benaming Amerika.
B0584: WILLEMS, JAN FRANS. - Reinaert de Vos naar de oudste berijming uit de twaalfde eeuw en opnieuw in 1834 berijmd door... Ingeleid W.Gs. Hellinga.
B1258: WILLEMS, LEONARD. - Elckerlyc-Studien.
B1354: WILLEMS, LEONARD. - Lexicografische sprokkelingen.
B2403: WILLEMS, J.H.J. - Bernard ter Haar 1806-1880. Predikant, Poeet, Professor.
B3737: WILLEMS-BIERLAAGH, CLAAR. - Nederlandse vrouwentijdschriften 1800-1945. Bibliografische lijst.
T4775: WILLEMS, LEONARD. - Het Bonaventura-Raadsel in het leven van Anna Bijns.
B7264: WILLEMS, LEONARD. - De Axelsche Rederijkersgilde van Sinte-Barbara en haar Deken Jacob De Hondt (1487-1529).
L1422: [HASEBROEK]. WILLEMS, J.H.J. (ED.). - Brieven van J.P. Hasebroek aan E.J. Potgieter en aan de redactie van "De Gids" uit de jaren 1836-1840.
R9903: WILLEMS, W.J.A. - Een Bijdrage tot de Kennis der Voor-Romeinsche Urnenvelden in Nederland.
Y3402: WILLEMS, J.F. - Mengelingen van Vaderlandschen inhoud no. 5. Inhoud: I: Verzoening der stad Antwerpen met Philips den Goede 1435. II: Brief van Montigny aen de Graaf van Hornes, 1567 met facsimile. III: Charter van Hertoginne Johanna, over de Munten 1393. IV: Inventaris van een sterfhuis des jaers 1377. V: Gezag der Nederlandsche Tael by de Walen.
R1112: WILLEMS, JEAN. (VOORWOORD). - Laureaten van de Francqui-Prijzen 1934-1968.
T2025: WILLEMS, P. - De verdiensten van Hoogleeraar J.-B. David in het gebied der Nederlandsche Taal- en Letterkunde. Redevoering.
R0002: WILLEMS, J. - Het Groote Bijgeloof.
R0781: WILLEMS AZ, LEONARD EN MAURITS SABBE. - Hulde Dr. Leonard Willems. Werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie 28 Januari 1934. (27 Januari 1864 - 27 Januari 1934).
Y3400: WILLEMS, J.F. - Mengelingen van Vaderlandschen inhoud no. 2. Inhoud: I: Bericht wegens de Antwerpensche Boek-Printers der vyftiende eeuw, en den Drukker van het Breviarium Tornacense (met Facsimile). II: Brieven uit Antwerpen geschreven in de jaren 1582 tot 1584 (de 14 eerste brieven).
Y3401: WILLEMS, J.F. - Mengelingen van Vaderlandschen inhoud no. 4. Inhoud: I: Oude bevolking der Provincie Antwerpen. II: Oude Nederlandsche Volksliederen (met Facsimile).
T2116: WILLEMSE, A. - Paul Verlaine vu par un medecin.
Y1557: WILLEMSEN, P.H.L. (ED.). - Voor nu en later. Zicht op de gemeente Brummen en haar geschiedenis.
T0675: WILLEMSEN, A.W. - Het Vlaams-nationalisme. De geschiedenis van de jaren 1914-1940.
Y1142: WILLEMSEN, P.F. - De Duitsche Kindervriend. Eerste stukje. In een Nederlandschen veranderd, nagezien en gewijzigd door R.G. Rijkens. Opnieuw herzien door J. Wijma.
C0396: WILLEMSEN, FLIP. - De geslaagde sneeuwman.
L9770: WILLEMSEN, FLIP. - De vrouw aanhebben.
T8017: WILLEMSEN, AUGUST (VERT. EN INL.). - Ik verheerlijk het verleden niet. Dertien hedendaagse dichters uit Portugal.
Y1202: WILLEMSEN, P.F. - De Duitsche Kindervriend. Tweede stukje. Nagezien en gewijzigd door R.G. Rijkens. Opnieuw herzien door J. Wijma.
B0734: WILLEMSEN, AUGUST. - Het hoge woord. Beschouwingen en boutades.
K3876: WILLEMSEN, AUGUST. - Een liefde in het Zuiden en De dood in Zuid.
Y1954: WILLEQUET, R. - Vlaemsche Kunst-Schat, ten gebruike der lagere scholen.
Y1574: WILLEUMIER, A.C. EM B. DE NIE. - Jubellied. T.g.v. het huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana en Z.D.H. Prins Bernard op 7 Januari 1937.
L4973: WILLIAM. - Madock. Ingeleid en vertaald door H.W.J. Vekeman.
L2547: WILLIAMS, TENNESSE. - De Romeinse lente van Mrs. Stone. Vertaling Schuchart.
T5059: WILLIAMS, JOHN. - Butcher's crossing. Vertaald uit het Amerikaans door Edzard Krol.
M2037: WILLIAMS, NIGEL. - De meesterlijke moslim. Vertaling Wiebe Buddingh'.
C0194: WILLIAMS, TENNESSE. - De Romeinse lente van Mrs. Stone. Vertaling Schuchart.
L2548: WILLIAMS, TENNESSE. - De Romeinse lente van Mrs. Stone. Vertaling Schuchart.
L5484: WILLIAMS, TENNESSEE. - Iets van Tolstoi. Vertaald door Bas Heijne.
B7884: WILLIAMS, HEATHCOTE. - Het rijk van de walvis.
R6701: WILLIAMS, FRANCIS. - Dangerous Estate. The Anatomy of Newspapers.
L2007: WILLIAMSON, C.N. EN W.M. - De kranige chauffeur. De wonderlijke avonturen van een motorwagen. Vrij bewerkt naar de achttiende Amerikaansche uitgave door Mevr. van Heuvelinck.
M6696: WILLIAMSON, HUGH. - Methods of book design. The practice of an industrial craft.
L7980: WILLIAMSON, EDWIN. - Borges, een leven. Vertaling Barber van de Pol.
B7972: WILLIAMSON, HUGH. - Methods of book design. The practice of an industrial craft.
B8019: WILLIAMSON, HUGH. - The Book. Number one: Book typography. A handlist for book designers.
B1900: WILLIGEN, ADRIAAN VAN DER. - Uit het dagboek van Adriaan van der Willigen. Drossaard in Tilburg 1795-1802. Met annotatien voorzien door Lamb. G. de Wijs.
K8644: WILLINCK, MARIAN. - Kleine zaken.
H7292: WILLINK, C.A. - Het weten komt langzaam. Met portret van den schrijver door H. Behrens-Hangeler.
T6825: WILLINK, DANIEL. - Amsterdamsche Tempe of de Nieuwe Plantagie. Begrepen in Twee Boeken, nevens Den Amstelstroom.
M6349: WILLINK, A.C. - De schilderkunst in een kritiek stadium.
K1937: WILLINK, A.C. - De schilderkunst in een kritiek stadium.
R1254: WILLINK, JOOST. - De Rijksakademie en de Ideologie van de Vrije Kunst.
T7182: WILLINK, DANIËL. - Amsterdamsche buitensingel nevens de omleggende dorpen, opgeheldert door aanteekeningen over veele voornaame geschiedenissen: met afbeeldingen eeniger oude en tegenwoordige stads poorten, wachttoorens, kloosters, dorpen, enz.
R3671: WILLOT, JAN. - Discours sur les excessives miseres qu'endure le povre Pays-Bas. (1595).
R8263: WILLUMSEN, DORRIT. - Bang. En roman om Herman Bang.
R6927: WILMA. - Visioen.
Y4160: WILMINK, WILLEM. - Goedenavond, speelman. Schriftelijke cursus dichten.
B9003: WILMINK, WILLEM. - Wat ik heb gevonden, je raadt het nooit. Vijftien opstellen over schrijvers in onze taal.
H6324: WILMINK, WILLEM. - Spook tussen spoken. Met tekeningen van Alfons van Heusden.
B4383: WILMINK, WILLEM. - Dat overkomt iedereen wel. Twintig liedjes voor kinderen.
B6434: WILMINK, WILLEM EN FETZE PIJLMAN (EDS.). - Het kind. Een bloemlezing.
T8406: WILMINK, WILLEM. - Wilminks keus II. Nederlandse poëzie van 1945 tot heden.
B8251: WILMINK, WILLEM (ED.). - Kinderen. Meer dan honderd gedichten over hun wondere wereld.
H7791: WILMINK, WILLEM [ED.]. - Ik heb de liefde lief. De mooiste liefdesgedichten uit de Nederlandse en Vlaamse poëzie.
T6362: WILMINK, WILLEM. - Zeven liedjes voor een piek.
Y4159: WILMINK, WILLEM. - Waar het hart vol van is. Schriftelijke cursus dichten.
Y0748: WILMINK, WILLEM. - Hier is Prins Zonneschijn. Autobiografie.
Y4158: WILMINK, WILLEM. - Koen, maak je mijn schoen? Schriftelijke cursus dichten.
T8405: WILMINK, WILLEM. - Schriftelijke cursus dichten.
R1904: WILMINK, WILLEM. - Waar komt dat kind vandaan?
L6470: WILMINK, WILLEM. - Het kind is vader van de man. Een bloemlezing uit eigen werk met een inleiding van Fetze Pijlman.
T8843: WILMINK, WILLEM. - Vandaag is het de grote dag. Spoedcursus gelegenheidgedichten. Met illustraties van Waldemar Post.
R8369: WILMSEN, F.P. - Belangrijke Tafereelen, tot opwekking van Godsdienstig en Zedelijk gevoel, voor de Schoone Kunne. Naar het Hoogduitsch van.... door G. Ramakers jr.
B9977: [DOMELA NIEUWENHUIS] WILOD VERSPRILLE, J.M. - Algemeen stemrecht een eisch des tijds? Een woord over, en naar aanleiding van de rede van den heer F. Domela Nieuwenhuis, door hem uitgesproken te Stiens, 13 April 1885.
K6882: WILS, J. - De oorsprong van het verbale r-passief in de Indogermaansche talen.
L5074: WILS, J. - Het teken in de taal.
R6419: WILS, LODE. - De Messias van Vlaanderen. Frans van Cauwelaert 1880-1910.
R6553: WILS, LODE. - Kanunnik Jan David en de Vlaamse Beweging van zijn tijd.
T0601: WILS, LODE. - Flamenpolitik en aktivisme. Vlaanderen tegenover Belgie in de eerste Wereldoorlog.
K4332: WILSON, COLIN. - Man zonder schaduw. Dagboek van een existentialist. Vertaling Jean Schalekamp.
K4420: WILSON, CHARLES. - First with the news. The history of W.H. Smith 1792-1972.
K2839: WILSON, EDMUND. - Axels burcht. Creatieve literatuur van 1870-1930.
W1008: WILSON, EDMUND. - De prinses met het gouden haar. Vertaling Else Hoog. Met een nawoord van John Updike.
W6588: WILSON, EDMUND. - De vrouw met het gouden haar. Roman en vijf verhalen. Vertaling Else Hoog.
K1303: WILSON, HARACE HAYMAN. - Travels in the Himalayan provinces of Hindustan and the Punjab in Ladakh and Kashmir in Peshawar, Kabul, Kunduz and Bokhara. From 1819-1825. 2 Vols.
Y0998: PRESIDENT WILSON. - The Challenge Accepted. President Wilson's address to Congress april 2 nd, 1917.
L9557: WILSON, EDMUND. - Galahad. Vertaling Else Hoog.
R0897: WILSON, CHARLES. - Holland and Britain.
R7446: WILSON, JONATHAN. - Een Palestijnse Affaire. Vertaling Nicolette Hoekmeijer.
T7983: WILZEN-BRUINS, E.J. - Het huishoudboekje.
T1724: WILZEN-BRUINS, E.J. - Aardappelallerlei.
T5078: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 10e jaargang 1911. nrs. 1 t/m 12.
T5077: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 11e jaargang 1912. nrs. 1 t/m 12.
T5085: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 20e jaargang 1921. nrs. 1 t/m 12.
T5064: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 17e jaargang 1918. nrs. 1 t/m 12.
T5053: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Geillustreerd Maandschrift voor Boekenvrienden onder leiding van Gerard van Eckeren & J. Greshoff. 26e en 27e jaargang 1927 en 1928.
T5075: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 13e jaargang 1914. nrs. 1 t/m 12.
T5091: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van F. Smit Kleine. 2e jaargang 1903. nrs. 1 t/m 12.
T5062: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Geillustreerd Maandschrift voor Boekenvrienden onder leiding van Gerard van Eckeren & J. Greshoff. 25e en 26e jaargang 1925 en 1926.
T5065: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 16e jaargang 1917. nrs. 1 t/m 12.
T5079: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 9e jaargang 1910. nrs. 1 t/m 12.
T5086: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 21e jaargang 1922. nrs. 1 t/m 12.
Y2584: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 11e jaargang 1912. nrs. 1 t/m 12.
T5089: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 19e jaargang 1920. nrs. 1 t/m 12.
T5082: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 6 jaargang 1907. nrs. 1 t/m 12.
T5066: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 15e jaargang 1916. nrs. 1 t/m 12.
T5080: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 8 jaargang 1909. nrs. 1 t/m 12.
T5092: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van F. Smit Kleine. 1e jaargang 1902. nrs. 1 t/m 12.
T5484: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Geillustreerd Maandschrift voor Boekenvrienden onder leiding van Gerard van Eckeren & J. Greshoff. 26e jrg. 1927.
T5483: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Geillustreerd Maandschrift voor Boekenvrienden onder leiding van Gerard van Eckeren & J. Greshoff. 25e jrg. 1926.
T5084: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 4e jaargang 1905. nrs. 1 t/m 12.
T5076: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 12e jaargang 1913. nrs. 1 t/m 12.
T5829: WINCKEL, W.F.A. - Versterkt de Wacht. Een woord naar aanleiding van Prof. Hepp's tooneelvoorstelling. Artikel in de Overtoomsche Kerkbode en Geen doofpot tactiek. Artikel in De Reformatie.
Y3732: DEN GOEDE WIND. - Journaal Den Goede Wind. 1988-1991. Nrs: 6-7-9-10-11-12.
K9587: WIND, BARTINA H. - Enkele structurele kenmerken van het moderne Frans.
L8961: WIND, BARTINA H. - Gesproken en geschreven Frans in de XVIe eeuw.
L1795: WIND, KAREL DE. - Rond het leven van Israel Querido.
W5256: WINDER, ROBERT. - Een verstandshuwelijk met de tijd. Vertaling Karina van Santen.
H1389: WINDISCH, ALBERT. - Die kunstlerische Drucktype. Wie entsteht eine Schrift? Wie beurteilt man eine Schrift?
L6607: WINDLER, ERNST. - Das Bremer mittelniederdeutsche Arzneibuch des Arnoldus Doneldey. Mit Einleitung und Glossar.
M7763: WINDROOS. - Windrozen per bos. Een bloemlezing uit de Windroos 1950-1955.
B6981: WINDSANT, MARC. - Dichtslag.
R0551: DUCHESS OF WINDSOR. - The heart has its reasons. The Memoirs of The Duchess of Windsor.
H1942: WINEAPPLE, BRENDA. - Genet, a biography of Janet Flanner.
T8956: WINEKE, BEREND. - Requiem voor een vlinder.
T8673: WINEKE, BEREND. - Een zeker verblijf.
M2188: WINGENS, MARC. - Over de grens. De bedevaart van katholieke Nederlanders in de zeventiende en achttiende eeuw.
R2894: WINGERDE, GERARD VAN. - De Hondsdagen. Beeld & dichtbundel.
T1830: WINK, TH. E.A. - Boekengerucht. 125 jaar Nieuwsblad voor de Boekhandel.
R0449: WINK, P.M. (RED.). - Naar betere tijden: No. 1.
H7932: WINK, TH. - De instellingen.
R7441: WINKEL, JAN TE. - Overzicht der Nederlandsche Letterkunde.
T2701: WINKEL, JAN TE. - Bladzijden uit de Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde.
T9060: WINKEL, J. TE. - De Ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde. Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde. Republiek der Vereenigde Nederlanden. Deel III.
L8386: WINKEL, J. TE. - De beoefening der Germanistiek aan de Amsterdamsche Hoogeschool.
Y1020: WINKEL, BAU. - Driehonderdvijfenzestig maal. Jaarverslag 2001 Bau Winkel
K6575: WINKEL, J. TE. - Kurze Charakteristik der Nordniederlandischen Dialekte. (Gallee: Das Niederlandische Bauernhaus und seine Bewohner).
L0368: WINKEL, J. TE. - De verbreiding der Frankische tongvallen over de Nederlanden.
K9598: WINKEL, J. TE. - Levensbericht van Dr. A. de Jager.
L0903: WINKEL, J. TE. - Levensbericht van Dr. A. de Jager.
K7854: [BEETS]. WINKEL, J. TE. - Nicolaas Beets.
K9502: WINKEL, J. TE. - Taalgeschiedenis als geschiedenis van den geest.
K9356: WINKEL, JAN TE. - Overzicht der Nederlandsche Letterkunde.
K8069: [VONDEL] WINKEL, J. TE. - De oudste gedichten van Vondel.
B1970: WINKEL, J. TE. - De uitspraak der U + W in het Middelnederlandsch.
B6732: WINKEL, J. TE. - Verslag van de lotgevallen der Universiteit van Amsterdam in den cursus 1910-1911.
B6750: WINKEL, J. TE. - De taalkaart voor Noord-Nederland.
B6753: WINKEL, JAN TE. - Germanismen in het Middelnederlandsch.
B6755: WINKEL, J. TE. - Taalschakeering als gevolg van taaloverneming.
B7013: WINKEL, JAN TE. - Het nationaal karakter van Vondel's poëzie.
B7014: WINKEL, JAN TE. - Vondel en Nil Volentibus Arduum.
B7016: WINKEL, JAN TE. - Valentijn en Nameloos.
B7017: WINKEL, JAN TE. - De volkomen klinker van sommige verkleinwoorden.
B7018: WINKEL, JAN TE. - Bijdragen tot de kennis der Noord-Nederlandsche tongvallen. I: De Oudgermaansche lange AE.
B7019: WINKEL, JAN TE. - Bijdragen tot de kennis der Noord-Nederlandsche tongvallen. II: De tongval van Delfland bij Huygens.
B7020: WINKEL, JAN TE. - Bijdragen tot de kennis der Noord-Nederlandsche tongvallen. III: De Oudgermaansche lange I.
B7021: WINKEL, JAN TE. - Kachel Catteel.
T8234: WINKEL, CHRISTIAAN TE. - De grasbaan.
R4068: WINKEL, JAN TE. - De Grammatische Figuren in het Nederlandsch.
R3680: WINKEL, J. TE. - De Vlaamsche beweging en haar belang voor de Noord-Nederlanders.
R7444: WINKEL, JAN TE. - Overzicht der Nederlandsche Letterkunde.
R7442: WINKEL, JAN TE. - Overzicht der Nederlandsche Letterkunde.
R7443: WINKEL, JAN TE. - Overzicht der Nederlandsche Letterkunde.
L0608: WINKEL, JAN TE. - Overzicht der Nederlandsche Letterkunde.
R6159: WINKEL, JAN TE. - Rede uitgesproken door Jan te winkel over Hendrik van Veldeke op het XXXIe Taal- en Letterkundig Congres te Maastricht.
T3422: WINKEL, L. E. - De ondergrondse pers 1940-1945.
R7416: WINKELHOF, LEENDERT H. VAN. - De Normaal-Arbeidsdag.
R2937: WINKELS, PETER J.A. E.A - Peter J.A. Winkels: De Tachtigers en Limburg. Francois Erens, een Limburgse Tachtiger. Ad A.M. Hodinius: Lodewijk van Deyssel. Frans Erens: In de bloeiende hei. Peter Nissen: Het culturele leven in Limburg rond 1885.
H8345: WINKELS, PETER J.A. E.A. - Ten tijde van de Tachtigers. Rondom De Nieuwe Gids 1880-1895.
H9950: WINKELS, PETER EN CHRIS WILL. - Jacobus van Looy. Schilder van huis uit, schrijver door toevallige omstandigheden. Een biografische schets.
T1948: WINKLER, P.E. - Zieltogend Europa en ontwakend Azie.
T9163: WINKLER, C. - Freud is een voyeur. Gedichten.
W3308: WINKLER, C. - Verspreide momenten. Gedichten.
K0114: [TROELSTRA] WINKLER, JOHAN. - Profeet van een nieuwe tijd. Leven en streven van Mr. Pieter Jelles Troelstra.
L3603: WINKLER, KEES. - De maanden.
A0234: WINKLER, KEES. - Oude en nieuwe gedichten.
H6318: WINKLER, KEES. - Vers uit de veren. Gedichten.
W8399: WINKLER, T.T. - Geïllustreerd handwoordenboek voor de grafische vakken. Samengesteld door ...
L7148: WINKLER, JOHAN. - Studien in Nederlandsche Namenkunde.
T0250: WINKLER, JOHAN. - Guido Gezelle en de Friezen.
T8211: WINKLER, KEES. - Verzamelde gedichten.
T6194: WINKLER, JOH. - Een Mei aan ons!
T1114: WINKLER, JOHAN. - September 1938. Met een inleiding van Dr. H.B. Wiardi Beckman.
T8799: WINKLER, KEES. - 13 poemes / 13 gedichten. Traduit du neerlandais par / in het Frans vertaald door Elisabeth Ader-Winkler.
T1051: WINKLER, J. (RED.). - Naar het licht kalender 1929.
R9308: WINKLER PRINS, J. - Liefdes Erinnering. Nieuwe Gedichten en Zangen.
R9307: WINKLER PRINS, J. - Liefdes Erinnering. Nieuwe Gedichten en Zangen.
L5787: WINNING, C.H.O.M. VON. - Johan de Brune de Oude. Een Zeeuwsche Christen-Moralist en Humanist uit de Zeventiende Eeuw.
B3461: WINNIPS, LUCAS. - Louise Honing.
R7336: WINSEMIUS, JAN P. - De historische ontwikkeling van het waterstaatsrecht in Friesland.
K1656: WINSTON, ROBERT. - The human mind and how to make the most of it.
K2086: WINTER, LEON DE. - God's Gym.
L1268: WINTER, L.I. DE. - De maatschappelijke woonplaats als aanknopingsfactor in het internationaal privaatrecht.
M4061: WINTER, LEON DE. - De hemel van Hollywood. Roman.
M6041: WINTER, LEON DE. - De ruimte van Sokolov. Roman.
M9205: WINTER, LEON DE. - Hoffman's honger.
H1611: WINTER, LEON DE. - Zionoco.
L5510: WINTER, P.J. VAN. - Engeland en Cromwell.
L7066: WINTER, LORENZ. - Heinrich Mann and his public. A socioliterary study of the relationship between an author and his public.
L9019: WINTER, LEON DE. - La Place de la Bastille. Vertelling.
Y2488: WINTER, NICOLAAS SIMON VAN. - De Amstelstroom in zes zangen.
T1805: WINTER, WILHELMINA. - De Gouden Klompjes. Openluchtspel in 4 bedrijven.
M6416: WINTER, DENIS. - Haig's command. A reassessment.
Y0944: WINTER, LEON DE. - De verhalen.
R7627: WINTER, MAX. - Das Kind und der Sozialismus. Eine Betrachtung von ...
L1717: WINTER, LEON DE. - Vertraagde roman. Reportage.
K6579: WINTER, THEUN DE. - De gedichten.
R8190: WINTER, THEUN DE. - De Billen van Jan Cremer. Voorwoord S. Carmiggelt en foto's van Philip Mechanicus.
T5614: WINTERBOEK. - Winterboek van de Wereldbibliotheek 1923 -1924. Bijdragen van Carry van Bruggen, Cyriel Buysse, Jac. P. Thijsse, e.v.a.
L1398: WINTERBOEK. - Negende Winterboek van de Wereldbibliotheek 1930 -1931. Bijdragen van Else Bukowska, Ernest Claes, Anton van Duinkerken, J. Slauerhoff, Jo de Wit. e.v.a.
L1396: WINTERBOEK. - Zevende Winterboek van de Wereldbibliotheek 1928 -1929. Bijdragen van Takema Izumo, Lode Baekelmans, Jan Feith, Aino Kallas, G. Knuttel, L. Simons, Augusta de Wit. e.a.
K9821: WINTERBOEK. - Achtste Winterboek van de Wereldbibliotheek 1929 -1930. Bijdragen van Frans Mijnssen, Diet Kramer, Nine van der Schaaf, Helene Swarth, Kees van Brugggen e.v.a.
L1395: WINTERBOEK. - Winterboek van de Wereldbibliotheek 1922 -1923. Felix Timmermans, Top Naeff, Frans Bastiaanse, Helene Swarth, H.P. Berlage. E.v.a.
T2551: WINTERBOEK. - Derde Winterboek van de Wereldbibliotheek 1924 -1925. Bijdragen van Ina Boudier Bakker, Johan de Meester, H. Mooy, Alice Nahon, Antoon Thiry, Rinke Tolman, Bernard Zweers e.v.a.
T5613: WINTERBOEK. - Vierde Winterboek van de Wereldbibliotheek 1925 -1926. Bijdragen van Carry van Bruggen, Waldie van Eck, A. van der Leeuw, Herman de Man, P. Otten. E.v.a.
K3968: WINTERINK, J.C. - De taak van de uitgever.
H7956: WINTERINK, J.C. - Hoe boeken gemaakt worden.
L9200: WINTERINK, J.C. - Hoe boeken gemaakt worden.
R5188: WINTERINK, J.C. - Het Uitgeversbedrijf.
Y1531: WINTERKLANKEN. - Winterklanken. A.J.C. October 1946.
H1379: WINTERLINK, J.C. - Het Uitgeversbedrijf.
K3478: WINTERLINK, J.C. - Het Uitgeversbedrijf.
B3277: WINTERS, WILLEM & MICHAEL ZEEMAN. - Het eerste wat ik mij van W... herinner. Tien jaar Stichting Litteraire Activiteiten Leeuwarden 1983-1993. De Koperen Tuin voorleesmarathon, 26 juni 1993.
T3062: WINTGENS, LEO. - Grundlegung einer Geschichte der Literatur in Ostbelgien. Bild der sprachlichen Wechsel wirkungen im Zwitschenland.
B5896: WIRTH, H.F. - Der Untergang des Niederlandischen Volksliedes.
P0864: WISE, TERENCE. - To catch a whale.
R6885: WISEMAN, KARDINAAL N. - Beroep op het gezond verstand en het beter gevoel van het Engelsche volk, bij de instelling der Katholieke Hierarchie in Engeland.
K3758: WISPELAERE, PAUL DE / JAAK VAN SCHOOR / PAUL VAN AKEN. E.A. - De Nederlandstalige letteren in Belgie. De Franstalige letteren in Belgie.
H4641: WISPELAERE, PAUL DE. - Bar en bizar. Ontsluierde geheimen. Verzameld en ingeleid door...
K4643: WISPELAERE, PAUL DE. - Facettenoog. Een bundel kritieken gekozen en ingeleid door Weverbergh.
K2521: WISPELAERE, PAUL DE. - Hendrik Marsman.
L3050: WISPELAERE, PAUL DE. - Het verkoolde alfabet. Dagboek 1990 - 1991.
K2833: WISPELAERE, PAUL DE. - Met kritisch oog.
K8533: WISPELAERE, PAUL DE. - Mijn levende schaduw.
K1084: WISPELAERE, PAUL DE. - Tuin en wereld: Tussen tuin en wereld, Mijn huis is nergens meer, Brieven uit Nergenshuizen, En de liefste dingen nog verder.
W5036: WISPELAERE, PAUL DE. - Paul-tegenpaul 1969 - 1970.
B0020: WISPELAERE, PAUL DE. - Tussen tuin en wereld.
L9432: WISPELAERE, PAUL DE. - De broek van Sartre en andere essays.
L9464: WISPELAERE, PAUL DE. - Brieven uit Nergenshuizen.
L9574: WISPELAERE, PAUL DE. - Louis Paul Boon, tedere anarchist. Omtrent het utopia in 'vergeten straat'.
L9859: WISPELAERE, PAUL DE. - Cuba en andere reisverhalen.
L9976: WISPELAERE, PAUL DE. - Een Vlaming bekijkt Nederland.
L3545: WISPELAERE, PAUL DE. - Het verkoolde alfabet. Dagboek 1990 - 1991.
T6141: WISSE, G. - De Kroonprinses door God bekroond. Tijdwoord bij de blijde gebeurtenis ten paleize.
L3612: WISSEMA, J.G. - Zeg mij, wat voor een ding is technologie?
B4201: WISSEN, DRIEK VAN. - De dikke van Dale is mijn beste vriend. Oudvaderlandsche liederen en nieuwvaderlandse woorden op strikt populair-wetenschappelijke wijze verklaard. Voorwoord Ivo J.M. Niehe.
R2260: WISSEN, DRIEK. - Drie maal Driek.
B7618: WISSING, PIETER VAN. - Stokebrand Janus 1787.
Y1887: WISTER, OWEN. - De pinksteren der beproeving.
R2283: [THORBECKE] WIT, C.H.E. DE. - Limburg - Maastricht - Thorbecke, 1848-1853.
M7004: WIT, AUGUSTA DE. - De avonturen van den muzikant.
H5118: WIT, AUGUSTA DE. - Een witte angora en enige mensen.
A0560: WIT, AUGUSTA DE. - Gods goochelaartjes.
L2603: WIT, AUGUSTA DE. - Gods goochelaartjes.
M7247: WIT, JAN. - Nederlandse gedachten en andere gedichten.
K9581: WIT, P.W.A. DE. - Paschen. Gedicht. Met een origineele houtsnede van H.M. Hopma.
H4443: WIT, WIM DE. (ED.). - Louis Sullivan. The function of ornament.
L6700: WIT, H.C.D. DE. - Het tropisch regenwoud.
L7406: WIT, R.J. DE. - Kadaster, Ruilverkaveling en Toponymie.
L8510: WIT, WIM DE. - Auke Komter, Architect.
L8511: WIT, COR DE. - Johan Niegeman 1902 - 1977. Bauhaus, Sowjet Unie, Amsterdam.
B1366: [THORBECKE] WIT, C.H.E. DE EN J.R. THORBECKE. - Thorbecke en de Wording van de Nederlandse Natie. Thorbecke, Staatsman en Historicus. Historische Schetsen.
B3297: WIT, AUGUSTA DE. - Het dure moederschap.
B6924: WIT, AUGUSTA DE. - De wake bij de brug en andere verhalen.
Y3703: WIT, JAKOB HENDRIK DE. - Davids tranen of de zeven boet-zangen berymd en met korte aanteekeningen opgehelderd. Naar Vondel. Ten behoeve der Algemeene Haagsche Armen.
Y0774: WIT, AUGUSTA DE. - Orpheus in de dessa.
Y2814: DE WIT, PATER FR. SOLANUS. - De statie der paters minderbroeders te Gorcum 1628 - 28 october - 1928.
W4498: WIT, AUGUSTA DE. - De avonturen van den muzikant.
T8958: WIT, JAN. - In den metalen stier.
K9164: WIT, AUGUSTA DE. - Natuur en menschen in Indie.
T1184: WIT, AUGUSTA DE. - De drie vrouwen in het heilige woud.
T5028: WIT, AUGUSTA DE. - Een Javaan.
T6129: WITHUYS C.G. - Withuys' woorden der feest-cantate, muziek van J.H. Lubeck. Uit te voeren voor en na het leggen van den Eersten Steen van het Nationaal Gedenkteeken voor November 1813, in het Willemspark te 's Gravenhage; op Dinsdag 17 November 1863.
R3018: WITKAM, J.J. / J. BRUGMAN / G.J.H. VAN GELDER. E.A. - De Arabische wereld. De geschiedenis en betekenis van de Islam, Arabische taal, poëzie en politieke herrijzenis, Nederlands koloniaal verleden.
Y1156: WITKAMP, P.H. - Aardrijkskundig leerboekje voor de lagere scholen in de provincie Gelderland. Eerste stukje 1. Gelderland. 2. de Nederlanden.
Y1176: WITKAMP, P.H. - Aardrijkskundig leerboekje voor de Lagere scholen. Tweede stukje III: Europa. IV: De Aarde.
Y1131: WITKAMP, P.H. - Aardrijkskundig leerboekje voor de lagere scholen. Tweede stukje: III Europa. IV: De Aarde.
T6503: [AMSTERDAM] WITKAMP, P.H. - Amsterdam in schetsen. Teekeningen van W. Hekking jr. Twee delen in een band.
T6068: WITKAMP, P.H. - De Nassau's en hun oudste burg in de Nederlanden. Eene feestgave op 12 Mei 1874.
T6807: WITKAMP, P.H. - Aardrijkskundig leerboekje voor de lagere scholen in de provincie Noord-Holland. Eerste stukje: 1. Noord Holland. II. De Nederlanden.
Y1168: WITKAMP, P.H. - Aardrijkskundig leerboekje voor de lagere scholen in de provincie Zuid-Holland. Eerste stukje 1. Zuid-Holland. 2. de Nederlanden.
R6048: WITKAMP, P.H. EN MARTIN KALFF. - Prins Hendrik der Nederlanden. Eene levensschets.
Y1169: WITKAMP, P.H. - Handboekje der Aardrijkskunde van Europa. Inzonderheid ten dienste van jonge lieden, die eene beschaafde opvoeding ontvangen. Tweede stukje, eerste afdeeling.
R5640: WITKAMP, P.H. - Amsterdam's zesde eeuwfeest op den 27sten October 1875.
R8446: WITKAMP, P.H. - Amsterdam's zesde eeuwfeest op den 27sten October 1875.
R2141: WITLOX, J.H.J.M. - De staatkundige emancipatie van Nederlands katholieken 1848-1870. Derde deel van: De Katholieke Staatspartij in haar oorsprong en ontwikkeling geschetst.
L5376: WITLOX, J.H.J.M. - Varia historica. Met een inleiding van P.J.M. Aalberse.
T6525: WITLOX, J. - Onze eigen politieke organisatie blijve!
B8449: WITLOX, J.H.J.M. - Varia historica. Met een inleiding van P.J.M. Aalberse.
T2108: WITLOX, J.H.J.M. - Een Zuid-Nederlander als Emancipator van Neerlands Katholieken. Graaf Fortune Duchastel.
T6824: WITSEN GEYSBEEK, P.G. - Critisch verslag van zeker werkje, ten titel voerende: Het Tempelfeest, na het vijftigjarige bestaan des Amsterdamschen Stads-Schouwburgs, briefswijze, op deszelfs verzoek, medegedeeld aan een' vriend te Rotterdam.
L5953: WITSEN ELIAS, J.W.J. & J. PIEBENGA. - Twee eeuwen Leeuwarder Courant.
L5258: WITSEN ELIAS, JACOB S. - De Nederlandsche koorbanken tijdens Gothiek en Renaissance.
Y4151: WITSEN GEYSBEEK, P.G. - Apollineum. Bijdragen, de Nederduitsche Taal, Dichtkunst, Welsprekendheid en Fraaije Letteren. Betreffende. Deel Twee.
T9510: WITSEN GEYSBEEK, P.G. - Nederduitsch rijmwoorden-boek, waarin de bruikbare rijmwoorden uit de beste Noord- en Zuid-Nederlandsche dichters bijeenverzameld en naar vokaalorde, onder derzelver natuurlijke klanken gerangschikt zijn, tot gemak bij de praktische beoefening der dichtkunst.
A0712: [VONDEL] WITSTEIN, S.F. EN E.K. GROOTES. (ED.). - Visies op Vondel na 300 jaar. Een bundel artikelen.
B6791: WITSTEIN, S.F. - De verzencommentaar in Het Theatre van Jan van der Noot. Bronnen en bewerkingswijze.
R5633: WITSTEIN, S.F. - Funeraire poëzie in de Nederlandse renaissance.
T1068: WITSTEIN, S.F. - Bekentenis aan Julien DeLande.
T5649: WITTE, DIRK. - Tusschen Dam en Rembrandtplein. Cabaretliedjes nr. 25.
T5765: WITTE, C. DE. - L' histoire du papier et les filigranes.
R9642: WITTE, DIRK. - De kleine soubrette.
H0856: WITTE, DIRK DE. - De vlucht naar Mytilene.
K5930: WITTE, DIRK DE. - Ernie Wever.
M9511: WITTE, RICHARD. - Praktikum des Stein- und Zinkdrucks.
B3997: WITTE, ALDERT. - Charles Nypels Meester-Drukker.
B6767: WITTE, A.J.J. DE. - De mens in zijn taal gevangen.
R9638: WITTE, DIRK. - 't Meisje van den winkel. Woorden en Muziek.
T9198: WITTE, DIRK EN E. PERSON. - Het Echtpaar. Woorden en Muziek.
T9199: WITTE, DIRK. - In de Hei. Cabaretliedjes no. 20.
R9639: WITTE, DIRK. - Voorbij. Woorden en Muziek.
R9637: WITTE, DIRK. - De Zegen des Vrouwenkiesrechts.
T5863: WITTEBOON, S. - Confectiemeisjes. Een reportage over het leven van meisjes in de confectiebedrijven.
T4119: WITTEET VAN HOOGLAND, E.B.F.F. BARON. - De St. Michael-Beweging in de R.K. Staatspartij. Waar het om gaat en waarom het niet gaat.
Y3562: WITTEMANS, F. - Marnix van Ste Aldegonde. Minister van Willem van Oranje.
R8788: WITTERT VAN HOOGLAND, E.B.F.F. - Katholieke Organisatie.
Y2493: WITTEVEEN, CORN. JOS. EN A.G. MARIS. - 1948 Reconstruction, Recuperation, Sanitation, Cooperation. A new borderline Netherlands-Germany.
R8632: WITTEVEEN, ARJEN. - Fryske Boukinst en hwet der mei mank is.
B0074: WITTEWAALL, G. - Het toonderpapier. Eene burgerrechtelijke Studie.
Y1684: WITTGENSTEIN, LUDWIG. - Tractatus Logico-Philosophicus.
T3712: WITTKAMPF, WILLEM. - Verzameld werk. Samengesteld door Hans Heesen.
M3471: WITTOP KONING, D.A. - De oude apotheek.
R3235: WITTOP KONING, D.A. - De oude apotheek.
T5895: WNDELAER BONGA, S.E. - Oer Eastrum ald en nij.
Y3722: WODZICKA, HELEN. - The Printer and his Craft. An Eywitness Book.
T6677: WOENSEL KOOY, J. VAN. - Geoorloofde contractbreuk? Een woord naar aanleiding der spoorwegstakingen.
K8087: WOENSEL, LODEWIJK VAN. - Meziek uit eige land.
L7444: WOENSEL, PIETER VAN. - Staat der geleerdheid in Turkijen (1791). Bezorgd door Meike Broecheler.
B8522: WOENSEL, PIETER VAN. - Amurath-Effendi, Hekim-Bachi. Ingeleid en geannoteerd door J.J. Wesselo.
B2207: WOERDEMAN, M.W. EN DIRK COSTER. - Betje Wolff en Aagje Deken herdenking en erepromotie van Dirk Coster op maandag 1 november 1954.
R6669: WOERDEN JR., C.B. VAN. - De assurantie en de vaccinatie. Onvereenigbaar bevonden met het geloofsleven van Gods volk.
T7860: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Vandaag. Vlaamsche half maandelyksche kroniek nr. 17. Karel van de Woestijne-mummer. 20 October 1920.
H3731: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Een karakteristiek en een keur uit zijn gedichten. Verzameld en ingeleid door Bernard Verhoeven.
L1182: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Het zatte hart.
M9313: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Wiekslag om de kim: Het menschelijk brood, De modderen man, God aan zee, Het bergmeer.
L6054: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Zon in den rug.
K4268: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Goddelijke verbeeldingen.
L0206: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Keur uit het werk.
W9104: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Laethemsche brieven over de lente aan Adolf Kerckenrath.
W7515: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Nagelaten gedichten
L6127: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Substrata. Geschreven en verlucht door Leo Marfurt.
L8564: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - 'Altijd maar bijeenblijven'. Brieven aan C.A.J. van Dishoeck, 1903-1929. Bezorgd door Leo Jansen & Jan Robert.
B0938: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Verzameld werk. Zesde deel: Beschouwingen over literatuur. Het dagelijksch brood. Keur uit de brieven in dagbladen 1906-1929.
B2681: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Pieter Brueghel.
B3726: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Dagboek. Inleiding en begeleidende nota's Karel Jonckheere.
B5641: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Journalistiek. Brieven aan de Nieuwe Rotterdamsche Courant.
B8855: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Over schrijvers en boeken. Tweede bundel.
R2251: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Mededeelingen van het Karel van de Woestijne-Genootschap. 1e jaargang nr. 1, 1933.
R2252: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Mededeelingen van het Karel van de Woestijne-Genootschap. 2e jaargang nr. 3, 1934.
R2253: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Mededeelingen van het Karel van de Woestijne-Genootschap. 2e jaargang nr. 4, 1934.
R2254: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Mededeelingen van het Karel van de Woestijne-Genootschap. 2e jaargang nr. 5, 1934.
R2194: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - De nieuwe Esopet. Met zestien teekeningen van Jozef Cantre.
B8735: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Wiekslag om de kim. Historisch-kritische uitgave, verzorgd door Leo Jansen. Twee delen.
B0249: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Beginselen der chemie.
W8038: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Goddelijke verbeeldingen.
T8839: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Verhalen.
T9753: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Verzameld werk. 7 + 1 delen.
T0051: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Het menschelijk brood.
T2931: WOHLBRUCK, OLGA. - Haar jongen.
K2918: WOHMANN, GABRIELE. - Hebzucht en andere verhalen. Vertaling Wouter D. Tieges.
T5040: WOKER, GERTRUD. - Moderne oorlogstechniek en bescherming der burgerbevolking.
L5817: WOLDA, G. - Periodiciteit, rhythme en symmetrie bij de geboorten in 1698 Amsterdamsche gezinnen met zes en meer kinderen. / Periodicity, rhytm and symmetry with the births in 1698 Amsterdam families of six and more children.
T4492: WOLDA, W. - Communisme en anarchisme. Rede uitgesproken door W. Wolda, in een vergadering te Rotterdam.
R2716: WOLDHEK, SIEGFRIED. - Literaire tekeningen. Ingeleid door Rudy Kousbroek.
B3243: WOLDHEK, SIEGFRIED. - Getekende schrijvers. Met een inleiding door Jeroen Brouwers.
T6200: WOLF, RUTH. - Van alles het middelpunt. Over het leven en werk van Carry van Bruggen.
R5066: WOLF-CATZ, HELMA. - De vrijheid roept de diepste slapers. Romanfragmenten, verhalen en sprookjes.
K0406: WOLF, MANFRED. - Albert Verwey and English romanticism. A comparative and critical study, with original translations. Proefschrift.
K6643: WOLF-CATZ, HELMA. - Een nacht.
R8790: WOLF, B.TH. DE. - Hoe de revolutie werd voorbereid.
B6485: WOLF, HERMAN. - Hedendaagsche Wijsbegeerte. Gestalten en stroomingen.
B7509: WOLF, HERMAN. - Ideeen en problemen in Goethe's Faust.
K2548: WOLF-CATZ, LOEKA. - Helma Wolf-Catz.
W8492: WOLF, HANS JURGEN. - Geschichte der Druckpressen. Ein illustriertes Handbuch mit einer ausfuhrlichen Zeittafel.
Y0078: WOLF, H. DE. - Roomsche waarheidsliefde.
Y2991: WOLF, JOHANNES. - 25 driestemmige Oud-Nederlandsche liederen uit het einde der vijftiende eeuw, naar den codex London British Museum Add. Mss. 35087. Inleiding in het Duits en Nederlands.
B8519: WOLF, RUDOLF. - Garamond. Die zeitlos aktuelle Antiqua.
W0522: WOLF, SYLVIA. - Briefbogen, Umschlage, Visitenkarten, Grusskarten. Mit Papiermustern und einem Original-Stahlstichbogen. Letterpaper, envelopes, Visiting Cards, Greeting Cards with paper specimens. and an original steel engraving.
R3990: WOLFE, TOM. - De wereld en Wolfe. Vertaling Paul van den Hout.
B5220: WOLFF, B. EN A. DEKEN. - De historie van mejuffrouw Sara Burgerhart.
T7758: WOLFF, SAM DE. - De crisis.
H9851: WOLFF, ANDREA. - Een boekverkoper in St.-Petersburg omstreeks 1860, over mijn grootvader. Ingeleid en vertaald door W.A. Meeuws.
H7867: WOLFF, BETJE EN AAGJE DEKEN. - Lotje Roulin. Een liefde in de achtiende eeuw zoals zij wordt verhaald in de roman Willem Leevend.
H0746: WOLFF, BETJE EN AAGJE DEKEN. - Critisch commentaar. Keuze door J.C. Brandt Corstius.
L3485: WOLFF, S. DE. - Van eerstelingen tot late oogst. Opstellen met een inleiding van J.W. Matthijsen.
L3482: WOLFF, SAM DE. - En toch...! Driekwart eeuw socialisme in vogelvlucht.
L3481: WOLFF, SAM DE. - Voor het land van belofte. Een terugblik op mijn leven.
H7065: WOLFF-BEKKER, ELISABETH. - De menuet en de dominees pruik. Inleiding en aantekeningen P. Minderaa.
B5858: WOLFF, BETJE EN AAGJE DEKEN. - Lotje Roulin. Een liefde in de achtiende eeuw zoals zij wordt verhaald in de roman Willem Leevend.
B0376: WOLFF, BETJE & AAGTJE DEKEN. - Brieven van Betje Wolff en Aagtje Deken. Met aanteekeningen van Joh. Dyserinck.
R7386: WOLFF, S. DE. - Strijdenskracht door Wetensmacht. Opstellen aangeboden aan S. de Wolff t.g.v. zijn 60e verjaardag.
K4250: WOLFF, BETJE. - Holland in het jaar 2440 gevolgd door Brief over Holbach en Mercier. Ingeleid en toegelicht door W.G. Huygens.
T0752: WOLFF, S. DE. - Beschouwingen over de waardeleer.
R7406: WOLFF, S. DE. - Crisis in permanentie.
R5200: WOLFF, M. - De ondergang van Jeruzalem.
R0401: WOLFF, GUST. - Psychiatrie en dichtkunst. Uit het Duitsch vertaald door G. v. E.
R1818: WOLFF-BEKKER, ELISABETH. - De menuet en de dominees pruik. Inleiding en aantekeningen P. Minderaa.
T3534: WOLFF, BETJE/AAGJE DEKEN. - De Historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart. (Niet vertaald)
Y3023: WOLFF, SAM DE. - Koemie Orie. Landelijk orgaan van de Poale Zion be-Holland. Bijzonder nummer t.g.v. de 75e verjaardag van Sam de Wolff, 13 augustus 1953.
H9321: WOLFF, E. EN A. DEKEN. - Bloemlezing uit de Economische Liedjes. Samengesteld en ingeleid Johan van Nieuwenhuizen.
R7290: WOLFF, S. DE. - Het heldenleven en de levende leer van Karl Marx.
C1685: WOLFFERS, IVAN. - De laatste handelreiziger.
H2251: WOLFFERS, IVAN. - Het gevangen beeld.
T0678: WOLFS, A. - Het kolonialisme in Vlaanderen. Pleidooi voor een sociale revolutie.
L4159: WOLFS, PETRUS F. - Das groninger 'Religionsgesprach' (1523) und seine Hintergrunde.
T2593: WOLFSON, J.M. - Iets over Thorbecke als Mensch en als Staatsman.
Y1926: WOLINSKI. - Hitparade. Vertaling Piet Piryns.
M4164: WOLITZER, HILMA. - Niets om het lijf. Vertaling Geertje Lammers.
Y2206: DE WOLKENRIDDER. - De Wolkenridder. Personeelsorgaan van de K.L.M. 15e jarg. no. 25 kerstmis 1961.
L3157: WOLKERS, JAN. - Dominee met strooien hoed.
L2238: WOLKERS, JAN. - Zomerhitte.
L9386: WOLKERS, JAN. - De hond met de blauwe tong.
B3600: WOLKERS, JAN. - Zomerhitte.
K8210: WOLKERS, JAN. - Brandende liefde.
H1530: WOLKERS, JAN. - Wegens sterfgeval gesloten. Commedia della morte.
R3058: WOLKERS, JAN. - Brandende liefde.
T6399: WOLKERS, JAN. - 22 sprookjes, verhalen en fabels.
R6658: WOLKERS, JAN. - Terug naar Oegstgeest.
Y4166: WOLKERS, JAN. - Jan Wolkers schilder beeldhouwer.
Y2843: WOLLHEIM, DONALD A. (ED.). - De beste Science Fiction verhalen van het jaar.
R8162: WOLTERING, B. - Gelijkenis van tweelingen. Een psychologisch onderzoek.
Y4154: WOLTERS, ALB. - De heiligen Wiro, Plechelmus en Orgerus en Het Kapittel van Sint Odilien-Berg.
L5170: WOLTERS, XAVIER F.M.G. - Notes on Antique folklore on the basis of Pliny's natural history L. XXVIII. 22 - 29.
L7590: WOLTERS, M.J.H. (VOORWOORD). - Onze lieve vrouw van Renkum. Het herstel van een oude devotie.
L7207: WOLTHEKKER, DIRK (ED.). - Een keten van macht. Amsterdam en zijn burgemeesters vanaf 1850.
Y1404: WOLTHUIS, G.W. - Het drama in de middeleeuwen.
T0557: WOLTHUIS, G.W. - Duivelskunsten en sprookjesgestalten. Studien over literatuur en folklore, Mariken van Nieumeghen.
H6910: WOLTMANN, ALFRED. - Holbein und seine Zeit. Des Kunstlers Familie, Leben und Schaffen.
R8227: WOLTRING, JULIUS. - Massa-Actie en Massa-Mentaliteit.
B1502: [HOFLAND] WOLTZ, W. (ED.). - H.J.A. Hofland journalist. Een vriendenboek.
T2600: WOLZOGEN, ERNST VON. - De Pot der Danaiden. Bewerking Bernard Canter.
L4230: WOLZOGEN KUHR, S.I. VON. - De Nederlandsche Vrouw in de Eerste/Tweede helft der 18e eeuw. Twee delen.
K7922: WOLZOGEN, ERNST VON. - Das dritte Geschlecht. Roman. Mit Buchschmuck von Walter Caspari.
T1089: WOLZOGEN, HANS VON. - Wagner-Brevier. Die Musik. Herausgegeben von Richard Strauss.
L5578: WONG LUN HING, F.J.H. - Prostitutie, een fenomenologische studie uit een huisartsenpraktijk. Met een ten geleide van P. Muntendam.
Y4186: ONZE WONING. - Onze Woning. Orgaan van de Christ. Bond van Patroons in het meubileringsbedrijf in Nederland. April-Mei 1947.
Y3948: WONINGGIDS. - Woninggids van het kantoor van vaste goederen Van Beijnum & Co. 4e jaargang februari 1907.
W2525: WOOD, IRA. - De tafelknecht. Vertaling M. Polman.
B3467: WOOD, MICHAEL. - The magician's doubts. Nabokov and the risks of fiction.
B8437: WOODHAM-SMITH., CECIL. - Florence Nightingale 1820-1910. Vertaling P. van As.
B7872: WOODSON, CARTER GODWIN. - The rural negro.
T9250: WOOLDENDORP, COR EN JACK BESS. - De Fietsbel. (Als ik tweemaal met m'n fietsbel bel).
Y3313: WOOLF, VIRGINIA. - Hoor haar.
R5349: WOOLF, VIRGINIA. - Over Londen. Vertaling Carol Limonard.
L3856: WOOLLEY, LUCY. - Vertrouw op mij.
T1905: HET WOORD. - 2e Jaargang October 1946 nr. 1.
T1900: HET WOORD. - 1e Jaargang Augustus 1946 nr. 11.
T1901: HET WOORD. - 1e Jaargang Sept. 1946 nr. 12.
B7105: HET WOORD. - 1e jaargang 1946, nr. 4, Januari 1946.
B7504: HET WOORD. - 1e Jaargang december 1945 nr. 3.
B7505: HET WOORD. - 1e Jaargang november 1945. nr. 2.
H6231: HET WOORD. - 1e Jaargang 1946. nr. 5, februari 1946.
B1123: HET WOORD. - Tweede Jaargang 1946. nr. 1 october 1946.
B1124: HET WOORD. - 1e Jaargang 1946. nr. 14-15 november/december 1946.
B6998: HET WOORD. - Gerard den Brabander: De steenen minnaar. Jan G. Elburg: Brand in de holle man en De boog met pijlen. B. Rijdes: Kringloop. B. Voeten: De tocht, twee rondeelen. J.J. Klant: Kanapee. Gedichten: Nico Verhoeven, Victor Westhoff, Theo van Baaren.
B6999: HET WOORD. - Hendrik de Vries: De dood van den heerscher. G. Langen: De toneelspeler. Koos Schuur: Notities over poëzie. B. Voeten: Odysseus' terugkeer. Ab Visser: De havezate. Koos Schuur: Over epigonisme, pose en dichterschap. J.J. Nieuwburg: Vier gedichten.
B7000: HET WOORD. - Gerard Diels: Verzen ter gedachtenis. H. Redeker: De blik naar binnen. B. Voeten: Sine nomine. De dorst. De laatste dichter. Koos Schuur: Notities over poëzie. N. Verhoeven: Zes gedichten. Til Brugman: Hemelia. Leo Koekraad: Het toornig woord. Johan van Delden: Droomland.
R3066: HET WOORD. - Elburg: Het telraam. Stadsrand. Niet... Vestdijk: Het lied van Antaeus. Leiker: Suikergeesten. Buckinx: Het afscheid. Meyland: Drie gedichten. Redeker: Een kleine ontboezeming in poeticis. v.d. Steen: Watersport. Boekraad: Oost-Europeesche volksliederen. Fekkes: Twee gedichten.
T5741: GULDEN WOORDEN. - Gulden woorden. Een roep om meer idealisme, 'n bundel proza - ten dienste van de propaganda verzameld en aangeboden door de afdeeling Dieren van de Nationale Christen Geheelonthouders Vereeniging, aan haar 25-jarig bestaan tot aandenken.
T0665: WORBY, JOHN. - De andere helft. Levensbeschrijving van een zwerver. Vertaling Johanna Smelik.
L4370: WORMER, LAURA VAN. - Onthullingen.
Y3912: PROGRAMMA WORMERVEER - Programma voor de Kroningsfeesten te Wormerveer op 30 en 31 Augustus 1898.
K9352: WORMSER, C.W. - Frans Junghuhn.
T2343: WORMSER, J.A. - Een man uit en voor het volk. Het leven van Klaas Kater.
T5735: WORMSER, J.A. - Wat heeft het bestuur der Stuiversvereeniging toch misdreven? Openbare brief aan de Heeren A.P. c.s. voor het bestuur der Stuiversvereeniging De school met den Bijbel te Amsterdam gesteld door haren voorzitter J.A. Wormser.
R6713: WORMSER, J.A. - Een man uit en voor het volk. Het leven van Klaas Kater.
Y0049: WORP, J.A. - [Constantijn] Huygens. Onze Groote Mannen Serie I no 4.
W0694: WORP, J.A. - Isaak Vos.
R8980: WORP, J.A. - Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland. Twee delen.
R7141: WORST, JOHANNES HUIBERTUS. - Het rechtsskarakter der beneficiaire aanvaarding.
T5617: WORTEL, GIJS. - Mooi gedrukt op linnen.
T2270: [WILDE] WORTH, KATE. - Oscar Wilde.
W0811: WOUD, ELISABETH. [=YDA E. ANDREA]. - Levensbegin.
L8391: WOUD, ROM VAN DER. - Ons dagelijks drukwerk.
B6393: WOUD, ROM VAN DER. - Ons dagelijks druk werk.
T6325: WOUDE, TH.W. V.D. - Een en ander uit het alcohol-vraagstuk.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

5/30