Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
K2028: ALLENDE, ISABEL. - Herinnering aan mijn Chili.
Y3768: ALLENDE, ISABEL. - Eva Luna.
K0095: ALLILOEJEWA, SWETLANA. - Twintig brieven aan een vriend. Vertaald door E.L. Duret.
W5643: ALLOUETEAU, MARC / PIERRE ROUDIL. - La lithographie.
T3247: ALLT, PETER. - Some aspects of the life and works of James Augustine Joyce. Inaugural lecture.
Y1222: ALMA, REDMER. E.A. - Virtus. Jaarboek voor Adelgeschiedenis No. 10. 2003.
R8727: ALMANAK. - Holland. Almanak voor 1866. Uitgegeven door Mr. J. van Lennep.
T2742: ALMANAK. - Cadetten Almanak 1939.
R7514: ALMANAK. - Nederlandsche Muzen-Almanak voor 1844.
T6733: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 81ste jaargang 1938.
T5194: ALMANAK. - Friesch Jaarboekje of Almanak voor het schrikkeljaar 1912. 86ste Jaargang.
R7474: ALMANAK. - Castalia. Jaarboekje, aan de Fraaie Letteren gewijd. Jaargang 1867.
Y2895: ALMANAK. - Almanak van den Kweekelingen Geh.-Onthoudersbond. 1915.
R2500: ALMANAK. - Almanach der Africaansche Landbouwers en Hoveniers / African Gardeners and Farmers Almanac.
T5050: ALMANAK. - Arbeiders-Jaarboekje voor 1901. Derde jaargang.
T3154: ALMANAK. - Kweekelingen Almanak 1908.
R3471: ALMANAK. - Holland. Almanak voor 1853. Uitgegeven door Mr. J. van Lennep.
T6731: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 79ste jaargang 1936.
T6552: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 88ste Jaargang 1948.
K3486: ALMANAK. - Schrijversalmanak voor het jaar 1953.
K3485: ALMANAK. - Schrijversalmanak voor het jaar 1957. Samengesteld door Bert Voeten en M. Beck.
Y3665: ALMANAK. - Friesche Almanak, voor het jaar 1893.
T6635: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 68ste Jaargang 1924.
K8199: ALMANAK. - Schrijversalmanak voor het jaar 1954.
L3419: ALMANAK. - Almanak van den Kweekelingen Geh.-Onthoudersbond. 1914.
L4937: ALMANAK. - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1847.
L4934: ALMANAK. - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1848.
L4933: ALMANAK. - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1851.
L4935: ALMANAK. - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1834.
K9453: ALMANAK. - De liefde sticht. Almanak voor het jaar 1902.
K9454: ALMANAK. - De liefde sticht. Almanak voor het jaar 1903.
H5103: ALMANAK. - Litteraire Parade. Almanak voor boekenvrienden voor het jaar 1940.
K3484: ALMANAK. - Schrijversalmanak voor het jaar 1956. Samengesteld door Bert Schierbeek en Jan Walravens.
R7494: ALMANAK. - Erato. Miniatuur-Almanak voor Neerlands Schoonen voor 1850. Veertiende jaar.
R7132: ALMANAK. - Groningsche Studenten Almanak
R7478: ALMANAK. - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1835.
T6730: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 78ste jaargang 1935.
T6721: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 53ste jaargang 1910.
R7480: ALMANAK. - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1829.
T6631: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 71ste Jaargang 1928.
R8427: ALMANAK. - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1904, jaarboekje voor geschiedenis, taal- en oudheidkunde der provincie Groningen.
R7492: ALMANAK. - Erato. Miniatuur-Almanak voor Neerlands Schoonen voor 1853. Zeventiende jaar.
T6638: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 91ste Jaargang 1951.
T6616: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 73ste jaargang 1930.
T6729: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 77ste jaargang 1934.
R7477: ALMANAK. - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1855.
T6636: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 72ste Jaargang 1929.
R7493: ALMANAK. - Erato. Miniatuur-Almanak voor Neerlands Schoonen voor 1852. Zestiende jaar.
R7475: ALMANAK. - Utrechtsche Studenten-Almanak voor het jaar 1867.
T4615: ALMANAK. - 't Beertje. Volkskundige almanak 1952.
T4616: ALMANAK. - 't Beertje. Volkskundige almanak 1951.
T6615: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 74ste jaargang 1931.
T6728: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 76ste jaargang 1933.
R5175: ALMANAK. - Almanak voor Blijgeestigen. Achtste jaar 1883.
T6618: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 44ste jaargang 1901.
T6617: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 46ste jaargang 1903.
R7506: ALMANAK. - Volks-Almanak voor het jaar 1873.
R7507: ALMANAK. - Volks-Almanak voor het jaar 1869.
R7505: ALMANAK. - Almanak tot Nut en Verpoozing voor 1830.
R7504: ALMANAK. - Almanak voor Hollandsche Blijgeestigen voor het jaar 1873. Nieuwe Serie, 27ste Jaargang.
R7496: ALMANAK. - Nederlandsche Volks-Almanak, voor 1853, onder redaktie van H.J. Schimmel.
R7503: ALMANAK. - Almanak voor Hollandsche Blijgeestigen voor het schrikkeljaar 1876. Nieuwe Serie, 30ste Jaargang.
R7501: ALMANAK. - Tesselschade. Jaarboekje voor 1839.
B3954: ALMANAK. - Amsterdamsche studenten almanak voor het jaar 1926 Jaargang 96.
B3955: ALMANAK. - Amsterdamsche studenten almanak voor het jaar 1927 Jaargang 97.
Y3666: ALMANAK. - Provinciale Groninger Hazelhoff's Almanak voor het jaar 1906. Voorzien van alle Jaar--, Paarde- en Beestenmarkten. 93ste jaargang.
T6720: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 51ste jaargang 1908.
R7500: ALMANAK. - Volks-Almanak voor het jaar 1874.
R6839: ALMANAK. - Almanach de France et de Flandre. Pour l'an de grace 1926.
T5719: ALMANAK. MASTENBROEK, FENNA E.A. - Jaarboekje door Natuur en Kunst aan Genoegen gewijd.
R6143: ALMANAK. - Drenthsche Volksalmanak 1849. Dertiende Jaar.
R6142: ALMANAK. - Drentsche Volksalmanak 1840. Vierde Jaar.
R6139: ALMANAK - Volksalmanak voor het jaar 1878.
B5413: ALMANAK. - Zaanlandsch Jaarboekje voor het jaar 1847. Zevende Jaar.
B5414: ALMANAK. - Zaanlandsch Jaarboekje voor het jaar 1846. Zesde Jaar.
B5416: ALMANAK. - Zaanlandsch Jaarboekje voor het jaar 1844. Vierde Jaar.
B5423: ALMANAK. - Castalia. Jaarboekje aan de Fraaie Letteren gewijd. Jaargang 1872.
B5458: ALMANAK. - Utrechtsche Studenten Almanak 1892.
B5476: ALMANAK. - Utrechtsche Studenten Almanak voor 1913. Jaargang 91.
B5545: ALMANAK. - Utrechtsche Studenten Almanak voor 1914. Jaargang 92.
B5546: ALMANAK. - Utrechtsche Studenten Almanak voor 1919. Jaargang 97.
B5547: ALMANAK. - Utrechtsche Studenten Almanak voor 1918. Jaargang 96.
B5553: ALMANAK. - Utrechtsche Studenten Almanak voor 1916. Jaargang 94.
B5554: ALMANAK. - Utrechtsche Studenten Almanak voor 1915. Jaargang 93.
B5555: ALMANAK. - Utrechtsche Studenten Almanak voor 1917. Jaargang 95.
B5557: ALMANAK. - Utrechtsche Studenten Almanak voor 1910.
B5672: ALMANAK. - Almanak 1912 van de Maatschappijen tegen Wreedheid jegens Dieren.
B6264: ALMANAK. - Almanak van de Vereeniging van Vrouwelijke Studenten te Leiden. MCMXXXIV Dertiende jaargang. V.V.S.L.
B6710: ALMANAK. - Utrechtsche Studenten Almanak 1893.
B6711: ALMANAK. - Utrechtsche Studenten Almanak 1898.
T6643: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 96ste Jaargang 1956.
T6644: ALMANAK. - De Goede Jonge Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 99ste Jaargang 1959.
T6642: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 95ste Jaargang 1955.
T6647: ALMANAK. - Almanak van de Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Sterken Drank. Tweede jaargang 1859.
T6718: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 49ste jaargang 1906.
T6719: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 50ste jaargang 1907.
T0664: ALMANAK. - Almanak 1925 uitgave Utrechtssche Technische Vereeniging U.T.V. opgericht 20 juni 1913.
T6551: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 83ste Jaargang 1940.
T6549: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 85ste Jaargang 1942.
T6550: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 84ste Jaargang 1941.
T7921: ALMANAK. - Unitas Studiosorum Amstelodamensium 1927.
T7927: ALMANAK. - Spaaralmanak 1940. Aangeboden door de Nutsspaarbank te Amersfoort.
T7944: ALMANAK. - Almanak voor 1917. Algemeene Jongelieden Geheelonthouders Vereeniging De Propagandist.
T8020: ALMANAK. - Almanak voor 1922. Jeugdbond voor onthouding.
T6641: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 94ste Jaargang 1954.
T6553: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 89ste Jaargang 1949.
T6646: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 86ste Jaargang 1943.
T7704: ALMANAK. - Arbeiders-Jaarboekje voor 1903. Vijfde jaargang.
R3316: ALMANAK. - Vergeet mij niet. Muzen-almanak voor 1852.
T4936: ALMANAK. - Almanak van het Amsterdamsch Studentencorps voor het jaar 1880.
T4935: ALMANAK. - Almanak van het Amsterdamsch Studentencorps voor het jaar 1882.
T4934: ALMANAK. - Almanak van het Amsterdamsch Studentencorps voor het jaar 1883.
T6633: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 69ste Jaargang 1926.
R7476: ALMANAK. - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1857.
B9780: ALMANAK. - Nieuwe Friesche Volks-Almanak 1853. Eerste jaargang.
T4937: ALMANAK. - Almanak van het Amsterdamsch Studentencorps voor het jaar 1886.
T5049: ALMANAK. - Socialistische Almanak voor het jaar 1921.
T6473: ALMANAK. - Almanak voor het jaar 1861, uitgegeven door de Vriend van Armen en Rijken, Inrigting tot Bevordering van Volkgeluk en Volkswelvaart door Verspreiding van nuttige Kennis. / Volksletterkunde elfde deel.
R8724: ALMANAK. - Holland. Almanak voor 1855. Uitgegeven door Mr. J. van Lennep.
R8722: ALMANAK. - Holland. Almanak voor 1860. Uitgegeven door Mr. J. van Lennep.
R8723: ALMANAK. - Holland. Almanak voor 1850. Uitgegeven door Mr. J. van Lennep.
T6745: ALMANAK. - Gentsche Studentenalmanak 48ste jaargang 1913-1914. Meegebonden Bond der oudleden van 'T Zal Wel Gaan. 28ste jaarlijksche Algemeene Vergadering 18 mei 1913. 27ste jaarlijksche Algemeene Vergadering 11 februari 1912.
T6645: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 87ste Jaargang 1947.
T6640: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 93ste Jaargang 1953.
R7479: ALMANAK. - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1834.
Y0631: ALMANAK. - Soldaten-Almanak 1925.
T5500: ALMANAK. - Weezen Almanak voor het jaar 1915. Vier-enveerstigste jaargang. Ten voordeele der Weesinrichting te Neerbosch.
T6637: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 90ste Jaargang 1950.
R7513: ALMANAK. - Nederlandsche Muzen-Almanak voor 1842. Vier-en-twintigste Jaar.
R7646: ALMANAK. - Nederlandsche Muzen-Almanak 1827. Negende jaar.
T5048: ALMANAK. - Socialistische Almanak voor het jaar 1919.
R7648: ALMANAK. - Nederlandsche Muzen-Almanak 1826. Achtste jaar.
T6734: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 82ste jaargang 1939.
R8726: ALMANAK. - Holland. Almanak voor 1862. Uitgegeven door Mr. J. van Lennep.
B5457: ALMANAK. - Utrechtsche Studenten Almanak 1891.
R8725: ALMANAK. - Holland. Almanak voor 1858. Uitgegeven door Mr. J. van Lennep.
T6827: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 52ste jaargang 1909.
T6735: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 72ste jaargang 1929.
T6716: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 47ste jaargang 1904.
R6568: ALMANAK. - Almanak van het Wageningsch Studentencorps voor het jaar 1932.
T6632: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 70ste Jaargang 1927.
T6639: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 92ste Jaargang 1952.
T2209: ALMANAK. - De Vriend des Huizes. Almanak voor het Katholieke Huisgezin voor het jaar 1900.
R1051: ALMANAK. - Almanak van den Socialisten-Bond 1899. Derde jaargang.
R6006: ALMANAK. - Swanneblummen. Jierboekje for 1857. Utjown fon da Selscip foar Frysce Tael in scriftenkinnisse.
T4597: ALMANAK. - 't Beertje. Volkskundige almanak 1956.
R9752: ALMANAK. - Zak-Almanak voor 1897.
R8728: ALMANAK. - Holland. Almanak voor 1859. Uitgegeven door Mr. J. van Lennep.
T6634: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 68ste Jaargang 1925.
T3773: ALMANAK. - Almanak 1924 uitgave Utrechtsche Technische Vereeniging U.T.V. opgericht 20 juni 1913.
T6717: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 48ste jaargang 1905.
T4928: ALMANAK. - Holland. Almanak voor 1857. Uitgegeven door Mr. J. van Lennep.
T6727: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 75ste jaargang 1932.
T6726: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 67ste jaargang 1924.
T6736: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 98ste jaargang 1958.
R8309: ALMANAK. - De Nederlandsche Kweekeling. Almanak voor 1909.
T4938: ALMANAK. - Almanak van het Amsterdamsch Studentencorps voor het jaar 1887.
T6725: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 66ste jaargang 1923.
T3153: ALMANAK. - Kweekelingen Almanak 1907.
T5047: ALMANAK. - Anarchistisch Jaarboekje 1931.
Y3669: ALMANAK. - Van Zwaamen's en Thompson's Almanak voor het Jaar onzes Heeren Jesu Christi 1913. 282ste jaargang.
T9007: ALMANAK. - Amsterdamsche studenten almanak voor het jaar 1928. Jaargang 98.
T6518: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 97ste jaargang 1957.
Y1420: ALMANAK. - Soldaten-Almanak 1908.
R6357: ALMANAK - Friesche Volksalmanak voor het jaar 1898.
R9472: ALMANAK. - Zwolsche Almanak voor het jaar 1902.
R5341: ALMANAK. - Holland. Almanak voor 1849. Uitgegeven door Mr. J. van Lennep.
T6732: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 80ste jaargang 1937.
R8234: ALMANAK. - Feestbundel bij gelegenheid van het Vijf-Jarig Bestaan van den Utrechtschen Studenten-Almanak, bijeengebracht door eenige oud-redacteuren.
Y3668: ALMANAK. - Van Zwaamen's en Thompson's Almanak voor het Jaar onzes Heeren Jesu Christi 1910. 279ste jaargang.
M9992: ALMODOVAR, NORMA JEAN. - Cop to Call Girl.
B4874: ALMOND, DAVID. - De schaduw van Skellig. Vertaling Annelies Jorna.
Y1994: ALOHA. - Aloha 1972. Nummers: 1 - 2 - 3 - 8 - 9 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 -25 - 26.
Y1992: ALOHA. - Aloha 1969. Nummers: 1 - 2 - 5 - 7 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17.
Y1993: ALOHA. - Aloha 1971. Nummers: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.
Y1996: ALOHA. - Aloha 1970. Nummers: 18 - 20 - 21 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 37.
Y1995: ALOHA. - Aloha 1973-1974. Nummers: 26 - 2 - 4 - 6 - 7 - 10 - 11 -12 - 13 - 16 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26.
Y1997: ALOHA. - Aloha 1971. Nummers: 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 49 - 50 - 51 - 52.
A0472: ALPERT, GEORGE. - The Queens.
B4104: ALPHEN, HIERONYMUS VAN. - Bloemlezing. Met inleiding en aantekeningen door P.J. Buijnsters.
T1107: ALPHEN, P.J.M. VAN. - Nederlandse Terentius-vertalingen in de 16e en 17e eeuw.
B8469: ALPHEN, H. VAN EN RHIJNVIS FEITH E.V.A. - Stichtelijke Gedachten, op alle dagen van het jaar.
L8054: ALSCHE, A.G.C. - Specimen Academicum de Jacobo Catsio, JCTO.Lugduni
K0289: ALSTEIN. - Het vertrek naar Amerika.
K3675: ALSTEIN. - Het vertrek naar Amerika.
T5742: ALSTORPHIUS GREVELINK, P.W. - Ons cellulair stelsel. Een woord tot Mr. M.H. Godefroi naar aanleiding zijner rede in de Tweede Kamer der Staten-Generaal van den 11 Junij 1868.
T2250: ALTENA, ERNST VAN. - Verloren liedjes. Verspreide liedteksten. Een bloemlezing.
K7226: ALTENA, PETER, WILLEM HENDRIX E.A. (ED.). - Het verlokkend ooft. Proeven over Jaco Campo Weyerman.
R6399: ALTENA, PETER E.A. (EDS.). - Van Abelard tot de Zwaanridder. Literaire en historische personages uit middeleeuwen en latere tijd, met hun voortleven in de kunsten. Een Lexicon.
R5018: ALTENA, BERT. - Een Broeinest der Anarchie. Arbeiders, arbeidersbeweging en maatschappelijke ontwikkeling. Vlissingen 1875-1929 (1940). Deel II: Verantwoording.
B7617: ALTENA, PETER & MYRIAM EVERARD [EDS.]. - Onbreekbare Burgerharten. De historie van Betje Wollf en Aagje Deken.
T8992: ALTENA, ERNST VAN. - Chansons van Ernst. Een selectie eigen luisterliedjes.
R7082: ALTENA, ERNST VAN. - Daar ik tot zang word aangespoord. Occitaanse troubadours 1100-1300.
M6592: ALTER, ROBERT. - Stendhal, a biography. In collaboration with Carol Cosman.
Y2552: ALTERA, JAN. - Optima forma. Methode voor het nieuwe schrijfonderwijs. Cahier: Recht naar schuin.
Y2515: ALTERS, J. - Normaalschrift. Methode voor het schrijfonderwijs op de lagere school. Loodrechtstaande leesletters, voorlopertje A, overtrekken. Oefeningen in methodisch schrift, voorbeeldenboekje 1, 2 en 3.
M3171: ALTHER, LISA. - Dikker dan water. Vertaling Marre Dubbink.
W0534: ALTING VON GEUSAU, FRANS. - De som der delen. Europa voor en na de omwenteling.
R8849: ALTING VON GEUSAU, G.A.A. - Onze weermacht te land.
R8856: ALTING VON GEUSAU, J.TH. - De Koninklijke Landmacht.
H9936: ALVAREZ, JULIA. - In de naam van Salome. Vertaling Tom van Beek.
P0924: [BECKETT] ALVAREZ, A. - Beckett.
H4939: ALVAREZ, A. - Nacht. Een onderzoek naar nachtleven, nachttaal, slaap en dromen. Vertaling Arnan Oberski.
H1949: AMALRIK, ANDREJ. - Niet begeerde reis naar Siberie. Vertaling J. Israel/Karel van het Reve.
H9921: AMALRIK, GUZEL. - Herinneringen aan mijn kinderjaren. Vertaling J. van het Reve-Israel.
Y0522: AMBRAZIEJUTE, MARIA. - Studien uber die Johanniter Regel. Dissertation.
R8876: AMBROS, A.W. - De Nederlandsche Toonkunstenaars der 15e en 16e eeuw. Fragmenten uit de geschiedenis der muziek.
Y2201: DE GEMEENTE-AMBTENAAR. - De Gemeente-Ambtenaar. Orgaan van het Nationaal Verbond van Gemeente Ambtenaren in Nederland. Aangesloten bij het N.V.V. 34e jrg. 15 december 1940 no. 837.
T3374: AMELINK, H. - Onder eigen banier. Beknopt overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling der christelijke vakbeweging in de begin-periode na de oprichting van de eerste Christelijke vakvereniging en van de geschiedenis van de oprichting van het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland.[1890-1910].
R6877: AMERONGEN, M. VAN. E.A. - De Baader-Meinhof Groep. Een documentaire.
H1320: AMERONGEN, M. VAN. - Persmuskieten.
K2828: AMERONGEN, MARTIN VAN. - Over de doden niets dan goeds. Necrologieen van politici. Samengesteld en ingeleid door...
B4190: AMERONGEN, MARTIN VAN. - Rook doet leven. Over het recht op een hedonistisch bestaan.
T3009: AMERONGEN, M. VAN EN C.J. AARTS. - DUITSLAND 1933. Brieven, citaten, dagboeken, documenten, foto's, memoires, poŽzie, prenten, redevoeringen, romans.
B6979: AMERONGEN, MARTIN. - Een kleine dondersteen.
R0869: AMERONGEN, MARTIN VAN. - L.A.J. Burgersdijk.
Y1823: AMERONGEN, MARTIN VAN. - Shylock, woekeraar.
R2761: AMERONGEN, M. VAN. - Het matrassengraf. Heine's sterfbed 1848-1856.
R6302: AMERONGEN, MARTIN VAN E.V.A. - Voor buurt en beweging. Negentig jaar sociaal-democratie tussen IJ en Amstel.
Y3874: AMERONGSCHE COURANT, DE. - De Amerongsche Courant. Nieuws- en Advertentieblad voor Amerongen, Leersum, Doorn, Elst, Rhenen, Veendendaal en omstreken. No. 1250. 24e jaargang, Woensdag 7 September 1898.
T3282: AMERSFOORT, PIET VAN. [=JAN WILLEM JACOBS]. - Gedachten zijn vrij. Gedichten.
T7484: AMI D' ENFANT. - Moeder ga voor je kindje staan!
K4364: AMICIS, EDMONDO DE. - Liefde en gymnastiek. Vertaald door Hanneke Handl.
K7209: [BECKETT] AMIRAN, EYAL. - Wandering and home. Beckett's metaphysical narrative.
A0270: AMIS, KINGSLEY. - Huwelijk op de helling. Vertaling Niek en Theo Hendriks.
M5929: AMIS, KINGSLEY. - Ik wil het nu. Vertaling Jean A. Schalekamp.
W2531: AMIS, KINGSLEY. - Ik wil het nu. Vertaling Jean A. Schalekamp.
M5868: AMIS, KINGSLEY. - Jake's geval. Vertaling W. Dielemans.
H9723: AMIS, KINGSLEY. - Lucky Jim. Vertaling H.W.J. Schaap.
M5764: AMIS, KINGSLEY. - Naar het einde. Vertaald door Else Hoog.
A0757: AMIS, KINGSLEY. - Oude reuzen. Vertaald door Joop van Helmond.
L9666: AMIS, KINGSLEY. - Iedere dag een glaasje. Vertaling A. van Nimwegen.
R9739: AMIS, MARTIN. - De zwangere weduwe. Binnen de geschiedenis. Vertaald door Jan Pieter van der Sterre.
T4079: AMMAN, JOST. - Im Frauenzimmer - Wirt vermeldt von allerley schŲnen Kleidungen unnd Trachten der Weiber / hohes und niders Standes / wie man fast an allen Orten geschmŁckt und gezieret ist.
M6599: AMMERS-K‹LLER, JO. - De zaligmaker.
L3815: AMMERS-KULLER, JO VAN. - Het inzicht.
K6038: AMMERS-KULLER, JO VAN. - Mijn Amerikaansche reis.
H4704: AMMERS-K‹LLER, JO. - De zaligmaker.
T5551: AMMERS-KULLER, JO VAN. E.V.A. - Onze mei.
B7906: AMORIE VAN DER HOEVEN, MARTINUS DES. - Specimen literarium inaugurale De nonnullis logcis veterum scriptorum, cum appendice de Arusiani Messi exemplis elocutionum.
L5375: AMPE S.J., ALB. (ED.). - Dr. L. Reypens-Album. Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. L. Reypens s.j. t.g.v. zijn tachtigste verjaardag op 26 februari 1964.
Y2248: AMSTEL, ANNIE VAN. - Geef me nu ik wil.
L2431: AMSTEL, D.J. VAN. (ED.). - Hout, een veelzijdig materiaal.
B4419: AMSTELODAMUM. - Zeven en twintigste jaarboek van het Genootschap Amstelodamum.
R6579: AMSTELODAMUM. - Acht en twintigste jaarboek van het Genootschap Amstelodamum.
K8897: AMSTERDAM, W. VAN. - Marionetten.
H2672: HOLLANDSCHE DRAAD- EN KABELFABRIEK AMSTERDAM. - In de draeck 1910-20 april-1960.
T6660: AMSTERDAM. - Amsterdam
T6506: AMSTERDAM. - Ceremoniboek van de regeering der stad Amsterdam.
T6462: AMSTERDAM. - Gebouwen, gezigten, en oudheden der stad Amsterdam. Met figuuren.
Y3905: PROGRAMMA AMSTERDAM. - Programma der Feestelijkheden te Amsterdam bij gelegenheid van de Inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina 5-9 September 1898.
Y3147: BIBLIOTHEEK DER UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM. - Werken van klassieke schrijvers en latere latijnsche werken; Met overzicht van de drukkers en uitgevers
Y2431: LETTERGIETERIJ AMSTERDAM. - Durch Weines Kraft.
T4944: AMSTERDAM. - Plattegrond, map, plan, stadtplan van Amsterdam. 1:20.000.
Y2792: AMSTERDAMMER, DE. - De Amsterdammer. Weekblad voor Nederland. Zondag 24 Maart 1889. No 613. Ter nagedachtenis van Prof. Dr J.A. Alberdingk Thijm. Met 2 Platen van Joh. Braakensiek. 1: Alberdingk Thijm in zijn studeervertrek. 2: De uitvaart.
Y3944: DE AMSTERDAMMER. - De Amsterdammer. Weekblad voor Nederland. No. 173-174-175, 17 - 24 en 31 october 1880. No.196 - 197, 27 maart - 3 april 1881.
Y3889: EEN KATHOLIEK AMSTERDAMMER. - De afloop der verkiezingen te Amsterdam. Jubelzang.
R6072: ANAGRAPHEUS, D.N. - De Zwijndrechtsche nieuwlichters (1816-1832). Volgens de gedenkschriften van Maria Leer. Met een inleidend woord van J. H. Maronier.
T3279: ANASTASIUS. - De Denekamp. Een Twentsch tafereel uit den Tijd van het Veemgerecht. Inleidend woord A. Benthem.
K2426: ANBEEK, TON, HUGO BREMS, PIET COUTTENIER. E.A. - Nederlandse Literatuur na 1830.
H7599: ANBEEK, TON. - Sisyfus verliefd.
B4872: ANBEEK, T. EN J.J. KLOEK. - Literatuur in verandering. Voorbeelden van de vernieuwing in het proza tussen 1879 en 1887.
H2796: ANBEEK, TON. - Het donkere hart. Romantische obsessies in de moderne Nederlandstalige literatuur.
L5999: ANCEAUX, JOHANNES C. - The Wolio language. Outline of grammatical discription and texts.
T9165: ANCONA, G.J. D' - Een Amsterdamsch standje. Boertig Dichtstuk.
B4126: ANDAHAZI, FEDERICO. - De Anatoom. Vertaling Fred de Vries.
L0525: ANDEL, M.A. VAN. - Chirurgijns, vrije meesters, beunhazen en kwakzalvers. De chirurgijnsgilden en de practijk der heelkunde (1400-1800).
R8450: ANDELA, H.A.M. - De Rooms Katholieke Begraafplaats te Sneek.
R7731: DEN EEN / DEN ANDER. - Vrede in de politiek? Berijmd verslag van 'n politieke vredesconferentie. Door Den Een, met prentjes van Den Ander.
Y2719: ANDERE KRANT, DE. - De andere krant. Special Issue.
Y2720: ANDERE KRANT, DE. - De andere krant. Nr. 15.
W3212: ANDERS, A. VAN. - Rapport van de secretarisvogel.
L3439: ANDERSEN, H.C. - De wind vertelt van Valdemar Daae en zijn dochters. Uit het Deensch vertaald door Marie Nijland-van der Meer de Walcheren.
K4964: ANDERSEN, H.C. - Sprookjes en vertellingen. Vertaling P.M. Boer, M. Nijland, Annie Romein Verschoor en Marie Vos.
Y3394: ANDERSEN, H.C. - Prentenboek zonder platen. Naar de 9de Deensche editie, met een aanhangseltje getiteld: Kent u haar? De blinde krijgsman, De koning der dichters. enz. enz. Door Aquelet.
Y1704: ANDERSEN, H.C. EN THEO VAN HOYTEMA. - Het lelijke jonge eendje.
Y0966: ANDERSEN, H.C. - De Wilde Zwanen. [Prinses Elize].
T4441: ANDERSEN, H.C. - De improvisator. Vertaald door Jan Baptist.
R8010: ANDERSEN, H.C. EN C.M. MENSING. - Winteravond-Vertellingen.
T9736: ANDERSEN, H.C. - Sprookjes en vertellingen. Naar het Deens door W. Van Eeden. Geillustreerd door Rie Cramer. Twee delen.
MK0209: ANDERSON, CHARLES R. - Lettering.
L1513: [MULTATULI] ANDERSON, MARIE. - Uit Multatuli's leven. Met inleiding en annotaties door J. Kortenhorst.
T7833: ANDERSON, MOSA. - Germany and Europe's Future.
R4928: ANDERSON, DAVID L. ET AL. - Symbolism. A Bibliography of Symbolism as an International and Multi-Disciplinary Movement.
M3139: ANDREA, YDA ELISABETH - Daar moet veel strijds gestreden zijn...[Bloemlezing uit Nederlandsche gedichten door ...]
Y1740: D'ANDREA, JEANNE. - Kazimir Malevich 1878-1935.
Y1885: ANDREAE, A.J. E.A. - Friesland en de Friezen. Gids voor reizenden.
T6335: ANDREAE, A.J. - Het klooster "Jerusalem" of het Gerkesklooster. Eene bijdrage tot de geschiedenis der kloosters in Friesland.
T7362: ANDREAE, A.J. - Te Wapen! Te Wapen! Een woord in ons aller belang.
R9870: ANDREJEF, LEONID. - In de slaapstee. Uit het Russisch vertaald door Josine Termaat.
R8349: ANDREJEF, LEONID. - In de slaapstee. Uit het Russisch vertaald door Josine Termaat.
L0126: ANDRES, STEFAN. - Het mes der barmhartigheid. Vertaling J. van Wattenwyl-de Gruyter.
T8301: ANDRES, STEFAN. - Wij zijn Utopia. Een novelle. Vertaald door Thomas Rosenboom, nawoord Chris van der Heijden.
K3395: ANDREUS, HANS. - Schilderkunst. Gedichten.
H4603: ANDREUS, HANS. - Denise.
M6862: ANDREUS, HANS. - Gedichten.
M4980: ANDREUS, HANS. - Het explosieve uur.
W7893: ANDREUS, HANS. - Jubal.
L7508: ANDREUS, HANS / J. BERNLEF / CEES BUDDINGH' E.A. - Een boekje vol poŽzie samengesteld uit oude poŽzie-albums.
B5366: ANDREUS, HANS & SIMON VINKENOOG. - Brieven 1950-1956. Inleiding, tekstverzorging en aantekeningen door Jan van der Vegt.
M8108: ANDREUS, HANS. - Raffia. Tekstverzorging en toelichting door Jan van der Vegt.
T8169: ANDREUS, HANS. - Natuurgedichten en andere.
T8171: ANDREUS, HANS. - Om de mond van het licht. Een kleine case history.
B7861: ANDREUS, HANS. - Viermaal J en Janus.
B7862: ANDREUS, HANS E.A. - De Troostvogel & andere Trapeze verhalen.
B7863: ANDREUS, HANS. - Meester Pompelmoes en lachplaat.
B7864: ANDREUS, HANS. - Dierenverhalen.
B7865: ANDREUS, HANS. - Blijf van ons bos af.
M6355: ANDREUS, HANS. - Misschien. Gedichten.
R3755: ANDREUS, HANS. - Valentijn.
T3112: ANDREUS, HANS. - Verzameld proza.
T3113: ANDREUS, HANS. - Het overige werk. Dramatisch werk, vertalingen en andere teksten. Samenstelling en tekstverzorging. Jan van der Vegt en Pim de Vroomen.
K5949: ANDREUS, HANS. - Uit het jeugdige leven van Melchior Blovoet, een novelle en tijdsbeeld.
K5948: ANDREUS, HANS. - Bezoek.
R3769: ANDREUS, HANS. - Italie. Gedichten.
T9131: ANDREUS, HANS. - Gedichten van Hans Andreus.
B0849: ANDREWS, GEORGE AND SIMON VINKENOOG (EDS.). - The Book of Grass. An anthology of Indian hemp.
H9479: ANDRIES, MARC. - De maagdenhorde, roman.
K5496: ANDRIES, MARC. - Een zeer brave borst. De cykloop.
K0259: ANDRIES, MARC. - De vleugels van Helena.
T3458: ANDRIES, J. - Over Mensch-zijn.
K7311: ANDRIESSE, PETER. - Desperado's, een novelle.
P2691: ANDRIESSE, C.D. - Een boudoir op Terschelling.
H8942: ANDRIESSE, PETER /HANS PLOMP /HEERE HEERESMA /GEORGE KOOL. - Manifest voor de jaren zeventig.
R5622: ANDRIESSEN, P.J. - De Muiderkring of Vijftien jaar uit den bloeitijd onzer letterkunde, 1623-1637.
B3896: ANDRIESSEN, P.J. - De Prins en Johan de Witt of Ons land in het tweede tijdperk der eerste stadhouderlooze regeering.
B6311: ANDRIESSEN, P.J. - De suppoost aan de Bank van Leening, of De laatste levensjaren van Joost van den Vondel 1657-1679.
B6312: ANDRIESSEN, P.J. - De Muiderkring of Vijftien jaren van den bloeitijd onzer letterkunde, 1623-1637.
R4575: ANDRIESSEN, P.J. EN W.F. OOSTVEEN. - Onze Koning. Een feestgeschenk naar P.J. Andriessen. Voor 't jonge Nederland bewerkt door W.F. Oostveen.
R0030: ANDRIESSEN, JURRIAAN. - Levensbeeld van Jurriaan Andriessen.
Y0116: ANDRINGA, W. - Een vorstelijk gezin. Schetsen uit het leven van Z.M. Koning Willem III en H.M. Koningin Emma en Koningin Wilhelmina der Nederlanden.
T7759: ANDRINGA GZN., W. - De oranjevlag ontplooid. Nederlands bevrijding van de Fransche overheersching. Aan het volk verhaald.
H2274: ANDRZEJEWSKI, JERZY. - Daar komt hij, springend over de bergen. Vertaling L. Stembord.
R4555: ANEMA, SEERP. - Het Hooglied. Metrische bewerking me nieuwe verklaring.
R4830: ANEMA, SEERP. - Moderne kunst en ontaarding.
R5885: ANEMA, A. - Bezinning en bezieling.
T4068: ANEMA, ANNE. - Tweeerlei Democratie.
L6583: ANEMA, ANNE. - Bijzondere Universiteiten. Een woord naar aanleiding van het aanhangig Hooger-Onderwijs-Ontwerp.
B8759: ANEMA, SEERP. - Moderne kunst en ontaarding.
B7395: ANEMA, SEERP. - Calvinistische en impressionistische aesthetiek.
T5041: ANEMA, ANNE. - Staatkundige rondblik.
T5845: ANGELL, NORMAN E.A. - Anniversaire du 30 juin. Norman Angell - Victor Bach - Julien Benda - Louis de Brouckere - Jules Destree - Franz Hellens - Pierre Hubermont e.a.
P0987: ANGELO, MICHEL. - Sonnetten. Vertaling Nico van Suchtelen.
M5504: ANGELOU, MAYA. - Dans om het bestaan. Vertaald door Kathleen Rutten.
M6720: ANGELOU, MAYA. - Een lange reis naar huis. Een autobiografische roman. Vertaling K. Rutten.
H4255: ANGELOU, MAYA. - Het hart van een vrouw. Vertaald door Kathleen Rutten.
M6719: ANGELOU, MAYA. - Ik weet waarom gekooide vogels zingen. Vertaald door Kathleen Rutten.
M1986: ANGELOU, MAYA. - Zingen en swingen. Een autobiografische roman. Vertaling Kathleen Rutten.
H9988: ANGELUCCI, ENZO. - Praktisch handboek vliegtuigen Deel I - van 1783 tot 1918. Vertaling Hugo Hooftman. Illustraties Vincenzo Cosentino.
T0606: ANGERMILLE, KAREL. - De Logevallen van een Activist. Van Antwerpen naar Antwerpen! 1914 - 1929.
M2801: ANGEVAARE, INGE. - Dansen op verlangen.
L9267: ANKER, ROBERT. - Een soort Engeland.
B4074: ANKER, ROBERT. - Nieuw Lelievelt.
Y3824: ANKER, ROBERT. - Is dit Engeland ? Amsterdam1992/2003.
Y3163: ANKER, ROBERT. - Waar ik nog ben. Gedichten.
T8680: ANKER, ROBERT, - Van het balkon.
T6189: ANKERSMIT, J.F. - Balans. Regeering Ruys - redelijke arbeiderseischen.
T6692: ANKERSMIT, HELEEN. - Het wezen der school in Sovjet Rusland. Zooals het uit den arbeid der kinderen tot ons kwam.
R0253: ANKERSMIT, J.F. - Taak en plaats der Sociaal-Democratische Pers. Voordracht, gehouden op 12 januari 1936 tijdens het week-einde van de Vereniging van Journalisten van Sociaal-Democratische bladen.
T6382: ANKERSMIT, J.F. - Ferdinand Lassalle 1825 - 11 april - 1925.
T6479: ANKERSMIT, J.F. EN H. VERKOUTEREN. - De Republikeinsche Regeeringsvorm. Pro en Contra.
T0462: ANKERSMIT, J.F. - Ter herdenking van dr. Herman Gorter.
T9333: ANKERSMIT, J.F. - Het stembiljet tegen den woningjammer.
Y3160: ANKERSMIT WZN., J.H. - Ik zal handhaven. Tooneelspel in twee bedrijven.
Y2526: ANKUM, L. - Schrijfvoorbeelden voor de hoogste klassen der lagere scholen, herhalingsscholen enz. 1: Kleine gedichten. 2: Grootere gedichten. 3: Brieven. 4: Allerlei.
H0032: ANON. - The Bagman's book of limericks.
Y3088: ANON. - Memoires de Suzon, soeur du Portier des Chartreux suivis de Histoire de Marguerite, filles de Suzon.
K8936: ANONIEM. - Lessen van den ondermeester.
M2671: ANONIEME. - Goya's Maja in de Rij. Posthuum gedicht. Bewerkt door F.L.C. Marie Bosteels.
K7128: ANONYMUS. - De bruid in de rode kamer. Vertaling C.J. Kelk.
T1567: ANSEELE, EDWARD. - Voor 't volk geofferd. In een bewerking van Boontje.
K0894: ANSINK, B.J.J. - Is de pyramide in opbouw?
A0317: ANSINK-SCHIPPER, M.C. - Auxanographic typing of Neisseria Gonorrhoeae isolated in the Netherlands.
Y1157: ANSLIJN NS., N. - Nieuw Spel- of Leesboekje, dienende, om de kinderen, reeds bij de eerste beginselen, ook in het lezen te oefenen, ten gebruike der scholen. Eerste stukje, eerste gedeelte en tweede gedeelte. Tweede stukje. Bijvoegsel op het eerste stukje.
Y1155: ANSLIJN, NZ., N. - Nieuw Spel- of Leesboekje, dienende, om de kinderen, reeds bij de eerste beginselen, ook in het lezen te oefenen, ten gebruike der scholen. Eerste stukje, eerste gedeelte.
B4869: ANSLIJN, N. - Nederlandsche voorbeelden van deugd. Een leesboek voor de schooljeugd. Eerste stukje.
Y1137: ANSLIJN N.Z., N. - Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen. Vierde stukje.
B4603: ANSTADT, MILO. - De wankele rechtsgang van Albert Kranenburg. Roman.
T3487: ANTHEUNIS, LOD. - Een blik in het verleden van onze taal.
H6210: [ERASMUS] ANTHEUNISSEN, W. - Erasmus. Een historische schets van renaissance en humanisme.
R3963: ANTHIERENS, JOHAN. - Het Belgische domdenken. Smaadschrift.
B5542: ANTHIERENS, JOHAN. E.A. - Aspecten van de literaire biografie. Voorwoord Anton Korteweg.
T7086: ANTHONIUS. - De sluiker. Eene geschiedenis voor de jeugd.
Y2008: ANTI-MILITARIST, DE. - De Anti-Militarist. Maandblad der Socialistische Oud-Strijders en aanverwanten. Voor Vlaamsch Belgie. Jaargang 10. 1931. nrs: 4-8-10-11. Jaargang 11. 1932. nrs: 1-2-3. Jaargang 15. 1935. nrs: 7-9-10-10a-11. Jaargang 16. 1936. nrs: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-12. Jaargang 17. 1937. nrs: 1-2-3-5-6-7.
Y0803: ANTIEK. - Antiek tijdschrift voor liefhebbers en kenners van oude kunst en kunstnijverheid. Bevat o.a.: Mevrouw H.C. Haarman-Engelberts Glasserviezen van Leerdam.
T3050: ANTONISSE, J.H. & B.N. VAN DER VELDEN. (EDS.). - IndiŽ en het opium. Een verzameling opstellen betreffende het opiumvraagstuk, bijeengebracht en uitgegeven door de Nederlandsch-Indische Grootloge van de Internationale Orde van Goede Tempelieren.
R9913: ANTONISSEN, ROB. - Herman Gorter en Henriette Roland Holst.
K7443: ANTONISSEN, ROB. - De hedendaagse Zuidafrikaanse letterkunde van 1930 af.
K3663: ANTONISSEN, ROB. - Die Afrikaanse Letterkunde van die Aanvang tot Hede.
K3577: ANTONISSEN, ROB. - Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche Letterkunde. Twee Delen. Deel I: Studie. Deel II: Bloemlezing.
B0491: ANTONISSEN, ROB. - Zuidafrikaansche poŽzie. Bezorgd en ingeleid...
B1100: ANTONISSEN, ROB. - Herman Gorter en Henriette Roland Holst.
Y4011: HET HANDELSBLAD VAN ANTWERPEN. - Het Handelsblad van Antwerpen. 70ste jrg. nr 248. Woensdag 7 Ocotber 1914.
K2316: ANWB. - Per auto en te voet. Deel I: 70 gecombineerde auto- en wandeltochten. Het Gooi, Utrecht en de Veluwe.
B6819: ANWB. - Toeristische wegenatlas Nederland. Kaarten op schaal 1:100.000, Stadsplattegronden, Toeristische informatie.
T9514: ANWB. - Straatnaamborden.
B9288: ANZELEWSKY, F.E.A. & HANS MOHLE. (ED.). - Durer en zijn tijd. Meesterwerken van de Duitse tekenkunst XVe en XVIe eeuw uit de verzamelingen van het Kupferstichkabinett, Staatsmusea, Stiftung Preussischer Kulturbesitz, Berlijn.
T6971: BROEK AP VAN DEN. - Zwijgt niet!
M5028: APARAIN, MARIO DELGADO. - De ballade van Johnny Sosa. Vertaling F. Mendelaar.
Y3651: [VONDEL] APELDOORN, C.G.L. EN J.P. REBEL (EDS.). - Joost van den Vondel Lyriek.
B7259: APELDOORN, J. EN W.F. VAN VLIET JR. - Kunstvormen in poŽzie en proza, maat en rijm. Ten gebruike bij de korte geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde.
B7371: APELDOORN, C.G.L. - Dr. Willem Doorenbos.
T8059: APELDOORN, L.J. VAN. - De financieele verhouding tusschen kerk en staat.
H0854: APETZ, JAN / I. VAN DULLEMEN / H. RAES / W. VAN TOORN. - De vierde deur.
K7391: APOL, P. - Achter tralies. Studies.
M4148: APOL, PIET. - De rode vogel.
B0194: APOLLINAIRE, GUILAUME. - Antiopee. Een cubistische promenade aan de hand van teksten ... uitgevoerd door Heerlen, Le monument le plus sublime de l'Art humain.
R1794: APOLLINAIRE, GUILLAUME. - Ketterpaus & Cie. Vertaald door Rein Bloem.
T3909: APOLLINAIRE, GUILLAUME. - Two Novels: The Debauched Hospodar and Memoirs of a Young Rakehell.
B4835: APOLLO. TIELROOY, JOHANNES. (RED.). - Apollo: Maandschrift voor Litteratuur en Beeldende Kunst. Jaargang I. nr. 5. april 1946.
B4836: APOLLO TIELROOY, JOHANNES. (RED.). - Apollo: Maandschrift voor Litteratuur en Beeldende Kunst. Jaargang I. nr. 4. maart 1946.
R3949: APOLLO TIELROOY, JOHANNES. (RED.). - Apollo: Maandschrift voor Litteratuur en Beeldende Kunst. Jaargang II. nr. 5. mei 1947.
R3952: APOLLO TIELROOY, JOHANNES. (RED.). - Apollo: Maandschrift voor Litteratuur en Beeldende Kunst. Jaargang II. nr. 8. september 1947.
R3954: APOLLO TIELROOY, JOHANNES. (RED.). - Apollo: Maandschrift voor Litteratuur en Beeldende Kunst. Jaargang II. nr. 10. november 1947.
T6759: APOSTATIA. - Los van de kerk. Een pleidooi om te voorkjomen, dat kinderen reeds bij hun geboorte worden ingelijfd bij het kerkgenootschap hunner ouders.
K1648: APPEL, RENE. - Persoonlijke omstandigheden.
M1517: APPEL, REN…. - De derde persoon.
M6979: APPEL, REN…. - Geweten.
L9819: APPEL, REN…. - Spijt.
P0787: APPEL, REN…. - Vlekkeloos.
L9782: APPEL, RENE. - Geronnen bloed.
L9909: APPEL, RENE. - Spanning.
R1201: APPEL, KAREL. - Karel Appel. De kleurige onbekende. Gedichten en tekeningen.
T6292: APPEL, K. EN HUGO CLAUS. - De blijde en onvoorziene week.
Y3345: APPLETON, TONY. - A Typological Tally. Thirteen Hundred Writings in English on Printing History, Typography, Bookbinding and Papermaking.
T3742: AQUARIUS. - Warme Kadetjes.
R0810: ARABESKEN. - De stille kracht op toneel.
R6917: ARAUNER, PAUL. EN ERICH ARAUNER. - Kitzinger Weinbuch. Ein Ratgeber fur die Hausweinbereitung.
K5792: ARBAN, DOMINIQUE. - Dostojewski. De schrijver de mens.
T4257: DIRECTIE VAN DEN ARBEID. - Onderzoek naar den Fabrieksarbeid van Gehuwde Vrouwen in Nederland.
Y0614: PARTIJ VAN DE ARBEID. - Monster dat eigen jongen verslindt.
Y2996: PARTIJ VAN DE ARBEID. - De tijden veranderen.
Y3004: DIRECTIE VAN DEN ARBEID. - Gedwongen Winkelnering in de Tabaksnijverheid en eenige andere bedrijfstakken. No. 16.
Y3003: DIRECTIE VAN DEN ARBEID. - Gedwongen Winkelnering in de Venen. No 12. Uitgegeven voor rekening van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel.
Y3053: ARBEIDER, DE. - De Arbeider. Sociaal-Anarchistisch Weekblad. 42e jaargang 1932. nrs: 43 - 45. 43e jaargang 1933. nrs: 35 - 36 - 37 - 47 - 50 - 51 - 52. 44e jaargang 1934. 1 - 2 - 3.
Y4273: ARBEIDER, DE. - De Arbeider. Sociaal-Anarchistisch Weekblad. Jaargang 43. Zaterdag 25 Nov. 1933. nr 47.
T8085: DE ARBEIDERSPERS. - Van een belangwekkend bedrijf. Hoe het werkt en groeit.
T6103: KEESINGS HISTORISCH ARCHIEF. - Historische documenten en illustraties van de verloving en het huwelijk van prinses Juliana met prins Bernhard 7 Januari 1937.
Y3994: ARCHIPEL. - Wijktentoonstelling Gebouw 't Klokhuis. 24 mei t/m 6 juli. 1975. Nr. 1.
R3445: BOUWKUNDIG WEEKBLAD ARCHITECTURA. - Bouwkundig Weekblad Architectura: jaargang 1934.
Y4190: DE MODERNE ARENA. - De Moderne Arena. Geillustreerde Courant van Circus Charles. 4 Juli 1911.
Y3985: AREND, GUY. - Het offensief in de Ardennen en de belegering van Bastenaken.
B9050: ARENDS, JAN. - Ik had een strohoed en een wandelstok. Verhalen.
T4687: ARENDS, JAN. - Ik had een strohoed en een wandelstok. Verhalen.
C2304: ARENSBERG, ANN. - De wolvenvrouw. Vertaling M. Emeis.
R0772: ARENTS, AM. - Bibliografie van en over Hendrik van Tichelen. Inleiding Lode Monteyne.
T9056: ARENTS, PROSPER. - Antwerpen in dicht en lied. Deel I: 837-1830, Deel II: 1831-1964.
L6643: ARENTS, PROSPER. - De Vlaamse schrijvers in het Engels vertaald 1481-1949.
L8926: ARENTS, AM. - Jacob van Maerlant proeve van bibliografie. Inleiding J. van Mierlo.
L8967: ARENTS, PROSPER. - Werk van Lode Baekelmans. Addenda.
Y3655: [VONDEL] ARENTS, PROSPER. - Zuidnederlandsche Vondeldrukken en Vondelstudies.
T9587: ARENTS, PROSPER. - Cervantes in het Nederlands. Bibliografie.
T7605: ARENTS, PROSPER. - Het geheimzinnig kastje.
R2234: ARENTS, PROSPER. - Werk van Lode Baekelmans. Bibliografie + Addenda.
H8390: ARETINO, PIETRO. - Het net der Wellustigheyt vermeerderd met Uytgelese Minne-zangen. [1646] Uitgegeven en ingeleid door A.N.W. van der Plank.
Y3445: ARETOPHILUS, CHRISTIANUS. - Briev aen Philalethes. Waer in de egte gevoelens van de natuurwetverheffers Uitvoerig worden voorgestelt, derselver regtsinnigheit tegen syne valsche beschuldigingen volkomen bewesen, en enige verdere grieven, nopens de Formulieren, een Algemene Christelyke Kerk ens. beantwoort. In de Voorrede waer van men het vervolg der byzonderheden Van den Hoog Eerw. Heer de Blau ook in 't kort wederlegt.
Y1930: ARIADNE. - Ariadne. Leidraad door de wereld der reclame, verkoopsontwikkeling, verkooptechniek en organisatie. 1956, nrs: 7/8 - 9. - 1958 nr. 10.
K3707: ARIDJIS, HOMERO. - De vlinder en de schildpad. Naar het einde van het millennium. Uit het Spaans vertaald door Mieke Westra.
W5016: ARIDJIS, HOMERO. - Juan Cabezon in de nieuwe wereld. Vertaald door A. Glastra van Loon. [Memorias del Nuevo Mundo].
H0001: ARIDJIS, HOMERO. - Persephone. Translated from the revised Spanish edition by Betty Ferber.
B4150: ARIDJIS, HOMERO. - De heer der laatste dagen. Visioenen uit het jaar duizend. Vertaling A. Glastra van Loon.
B4137: ARIDJIS, HOMERO. - De fabel van de zonnen. Vertaling M. Sabarte Belacortu.
B5178: ARIENS, MARGARETHA MARIA. - Het jeugdwerk van Henriette Roland Holst-Van der Schalk gezien in verband met de tijd van ontstaan.
T2572: ARIENS KAPPER, E.H. - S. Jessurun de Mesquita.
B9364: ARIES, PHILIPPE. - Het beeld van de dood. Vertaling Jeanne Holierhoek.
A0241: ARION, FRANK MARTINUS. - Nobele wilden.
Y1968: ARION, FRANK MARTINUS. - Dubbelspel.
T9253: ARIONI, J. - Transvaalsche Ballade. Drie Kogels / Drei Schusse. Woorden (gedicht) naar het Duitsch van dr. Rud-Presber. Voor zang en piano.
Y2589: ARISTO. - Aristo. Algemeen Cultureel Maandblad. 24e Jaaragang 1956. nrs. 1 - 2 - 7 - 9/10 - 11. 25e aargang 1957. nrs. 1/2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8/9.
Y1663: ARISTOTELES. - Over kleuren. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door Rein Ferwerda. Essay P. Struycken.
L2335: ARKEL, C.G. VAN. - Het geneesmiddel en het geneesmiddelonderzoek.
K2640: ARKEL, FREEK VAN / HAN VAN DER HORST. - Rotterdam, de stad en de rivier.
B6481: ARKEL, DIRK VAN. - Antisemitism in Austria.
B3651: ARKESTEIJN, ROEL (ED.). - Respect: Forms of community. Contemporary art from the Netherlands. Formes de cohabitation. Art contemporain des Pays-Bas.
K7598: ARLT, ROBERTO. - De vlammenwerpers. Roman. Vertaald uit het Spaans door Mariolein Sabarte Belacortu.
B8551: ARMADA. - Denkend aan Holland... Nederlandse cultuurgeschiedenis in vreemde ogen.
B6916: ARMANDO. - Aantekeningen over de vijand.
L8435: ARMANDO. - De straat en het struikgewas.
K0728: ARMSTRONG, ADAM. - Het zandpaard.
T4444: ARMSTRONG, KAREN. - De grote transformatie. Het begin van onze religieuze tradities.
B2160: ARNOLD, HANS. - Monsterland. Reisindrukken.
R9688: ARNOLD, FRITZ EN KOOS VAN WERINGH. - Honderd karikaturen uit Simplicissimus uit de jaren 1896-1914. Met een essay en inleiding.
R7263: ARNOLDI, FRANK. - En nu... een revue! Handleiding voor het samenstellen en opvoeren van revues, cabaretvoorstellingen. z.g. bonte avonden enz.
L3886: ARNOLDS, DENIS. - Hij, Jan Cremer.
L1957: ARNOLDUSSEN, PAUL. - Clark Gable in Monnickendam.
B8934: ARNOLDUSSEN, PAUL. - Wroeten. Kleine geschiedenis van boekhandel De Oude Mol.
M4035: ARNONI, M.S. - De laatste verhalen. Vertaling J. Schalekamp.
M2825: ARNONI, M.S. - De overlevenden tellen niet.Vertaling Jean Schalekamp.
M4039: ARNONI, M.S. - Fela J. Novelle. Vertaling John Vandenbergh.
K3954: ARON, PAUL (ED.). - Albert Ayguesparse la memoire et l'histoire. Expositionrealisee par L'A.S.B.L. archives et musee de la litterature sous la direction scientifique de Paul Aron avant-propos de Hubert Juin.
M5894: ARRABAL, FERNANDO. - Baal Babylon, roman. Vertaald door Ansje Tilroe.
M5893: ARRABAL, FERNANDO. - De architekt en de keizer van Assyrie. De tuin der lusten. Vertaald door J. Soer/ J. v. Velde.
H3636: ARRABAL. - Brief aan generaal Franco. Vertaald.
T7923: ARRATIA, ANJELINA. - El comunismo en America.
R7482: ARTISTS, JUDY'S AND CHARLES H. ROSS. - The Husband's Boat. A book for travellers, and for those who wait for the travelles' return.
R5272: ARTS, A.C.B. - Volksraadpleging en het parlementair stelsel.
L6229: ARTS, ANTOON. - Van blad tot boek.
L7377: ARTS, MONIQUE. E.A. - Opstellen Drukkunst.
B2571: AMERICAN INSTITUTE OF GRAPHIC ARTS. - Printing for Commerce 1953.
R5508: ARTS, A.W.P. - Grepen uit de geschiedenis van het postkantoor te Eindhoven.
T1204: EEN ARTS. - In de macht der Roomsche Kerk. (Een ernstig woord aan alle Roomsche Mannen en Vrouwen).
R4957: ARWAS, VICTOR. - Alastair. Illustrator of Decadence.
L8370: AS, G.G. VAN. - Mr. Lohmans's feest. Herinneringen aan den tachtigsten verjaardag van Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman. 1837 - 29 mei - 1917.
T8055: AS, G.G. VAN. - November Alarm. De revolutie bedreiging in Nederland, November 1918. Gedenkboek.
B8356: AS, JAN VAN. - Lawine.
T3373: ASBEEK BRUSSE, W.E. EN A.G. VREEDE. - Lux Orientis. Tweemaandelijksch Tijdschrift Orgaan van de Algemeene Gemeenschappelijke Vrijmetselarij en van de Vertegenwoordiging van den Opperraad der Orde voor Nederland en Kolonien. Uitgave van de Loge Le Droit Humain no. 402 Lux Orientis in het O. van Batavia. 6e jaargang 1917
T3372: ASBEEK BRUSSE, W.E. EN A.G. VREEDE. - Lux Orientis. Tweemaandelijksch Tijdschrift Orgaan van de Algemeene Gemeenschappelijke Vrijmetselarij in Nederlandsch-Indie. 5e jaargang 1916.
C0260: ASCH, SHOLEM. - Dooltocht door de nacht. Vertaling H.P. van den Aardweg.
R6391: ASCH VAN WIJCK, H.M.A.J. VAN. - Instellingen van Hooger Onderwijs in Utrecht voor den jare 1636.
L4368: ASHLEY, RICHARD. - Cocaine. Its History, Uses and Effects.
Y1394: ASMUSSEN, G. / A DON. - Om en bij Kaap Hoor.
R0771: ASSCHE, HILDA VAN EN ROB ROEMANS. - Bibliografie van Gerard Walschap.
R1182: ASSCHE, HILDA VAN. - Analytische bibliografie van Dr. Rob. Roemans. Ingeleid door Leo van Puyvelde, Al. de Maeyer, M.A. Nauwelaerts en Prosper Arents.
L5923: ASSCHE, HILDA VAN EN RICHARD BAEYENS. - Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. De Tijdschriften verschenen in 1980.
L5924: ASSCHE, HILDA VAN EN RICHARD BAEYENS. - Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. De Tijdschriften verschenen in 1981.
L5925: ASSCHE, HILDA VAN EN RICHARD BAEYENS. - Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. De Tijdschriften verschenen in 1982.
L5926: ASSCHE, HILDA VAN EN RICHARD BAEYENS. - Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. De Tijdschriften verschenen in 1983.
L5927: ASSCHE, HILDA VAN EN RICHARD BAEYENS. - Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. De Tijdschriften verschenen in 1984.
L5921: ASSCHE, HILDA VAN EN RICHARD BAEYENS. - Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. Voortzetting van Reeks III. De Tijdschriften verschenen in 1978.
L5922: ASSCHE, HILDA VAN EN RICHARD BAEYENS. - Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. Voortzetting van Reeks III. De Tijdschriften verschenen in 1979.
L5915: ASSCHE, HILDA VAN. - Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. Voortzetting van Reeks III. De Tijdschriften verschenen in 1972.
L5919: ASSCHE, HILDA VAN. - Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. Voortzetting van Reeks III. De Tijdschriften verschenen in 1976.
L5920: ASSCHE, HILDA VAN. - Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. Voortzetting van Reeks III. De Tijdschriften verschenen in 1977.
L5913: ASSCHE, HILDA VAN. - Bibliografie van de Vlaamse Tijdschriften. Reeks III. Aflevering 2. Vlaamse Literaire Tijdschriften vanaf 1969. De Tijdschriften verschenen in 1970.
L5914: ASSCHE, HILDA VAN. - Bibliografie van de Vlaamse Tijdschriften. Reeks III. Aflevering 3. Vlaamse Literaire Tijdschriften vanaf 1969. De Tijdschriften verschenen in 1971.
L5912: ASSCHE, HILDA VAN. - Bibliografie van de Vlaamse Tijdschriften. Reeks III. Aflevering I. Vlaamse Literaire Tijdschriften vanaf 1969. De Tijdschriften verschenen in 1969.
R6356: ASSCHE, HILDA, RICHARD BAEYENS, ELLY COCK-INDESTEGE (EDS.) - Vlaamse bibliofiele uitgaven 1830-1980. Nederlandse letterkunde in BelgiŽ. Tentoonstellingscatalogus.
B6563: ASSCHE, HILDA VAN & RICHARD BAEYENS. - Bibliografie Ons Erfdeel 1957-1977.
T5155: ASSCHE, HILDA VAN. - Dr. Rob. Roemans. De veelzijdige bibliograaf (1904-1968).
R0898: ASSCHE, HILDA EN RICHARD BAEYENS. - Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften Reeks I. Aflevering 2 bis: De Vlaamse Gids 1959-1968.
R0899: ASSCHE, HILDA EN RICHARD BAEYENS. - Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften Reeks I. Aflevering 3 bis: Nieuwe Vlaams Tijdschrift 1959-1968.
M5336: ASSCHER, MAARTEN. - Dodeneiland. Vier geschiedenissen.
T4797: ASSCHER, MAARTEN E.A. - Overgangen. Gedichten bij figuren uit Ovidius' Metamorphosen.
L2663: ASSELBERGS, W.J.M.A. - Guido Gezelle's Kerkhofblommen 1858 -1958.
Y1971: ASSELBERGS, W.J.M.A. - Een paradox der twaalfde eeuw. Rede uitgesproken bij de opening van de Jan van Eyck Academie.
L2057: ASSELBERGS, W.J.M.A. - Gerard Brom in memoriam.
K2156: ASSELBERGS, W.J.M.A. - Het landschap van de vierde Martijn.
K8088: ASSELBERGS, W.J.M.A. - Merck toch hoe sterck.
K7739: ASSELBERGS, W.J.M.A. - Pascha problemen.
K7856: ASSELBERGS, W.J.M.A. - Tweemaal Dante.
H5136: ASSELBERGS, W.J.M.A. - Vijftig jaar na Schaepmans dood. Een bladzijde uit de voorgeschiedenis der moderne interpretatie-methodiek.
L7966: ASSELBERGS, W.J.M.A. - Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden. Het tijdperk der vernieuwing van de Noordnederlandse Letterkunde.
B2396: ASSELBERGS, W.J.M.A. - Schaepman als Letterkundige.
B3303: ASSELBERGS, ALPH. J.M. - Esthetische vragen bij actieve deelname.
B7277: ASSELBERGS, W.J.M.A. - Nijmeegse colleges.
Y2496: ASSELBERGS, JAN. - Keurig vrouwtje. Tekst en Muziek.
T8030: ASSELBERGS, J.P.J. - Verweer der R.K. Werkgeversvereeniging tegen de beschuldigingen van het R.K. Werkliedenverbond.
Y3272: ASSELBERGS, WILLEM EN G. KNUVELDER. - Fabrieksarbeid van vrouwen en meisjes. Sociale studieclub.
L1949: ASSELBERGS, W.J.M.A. - Tussen Vosmaer en Tollens.
R9938: ASSELBERGS, ALPHONS J.M. - Dr. Jan Pieter Heije of De kunst en het leven. (Mit deutscher Zusammenfassung).
Y1778: ASSELBERGS, W.J.M.A. E.A. - De ontwikkeling der wetenschappen in de laatste halve eeuw. Gedenkboek van het Thijmgenootschap bij het vijftigjarig bestaan.
B4771: ASSELIJN, THOMAS. - Jan Klaaz. of Gewaande dienstmaagt.
B0207: ASSELMAN, JACQUES EN RON TAN. - Popbibliografie Internationaal.
Y0952: ASSELNERGS, W.J.M.A. (ANTON VAN DUINKERKEN). - Het Wilhelmus. Een lezing. Met een voorwoord van M. Kohnstamm.
M2927: ASSEM, BERT VAN DEN/ D. BRONGERS / J. RATH E.A. - Sterke papieren. Praktische gids in de wereld van beveiligd waardedrukwerk.
R5273: ASSEN, A. VAN. - Wat Nu?
Y0011: ASSEN, MARK VAN E.A. (ED.). - Wandelen over Londense kerkhoven. De dodenakkers en hun legendarische bewoners.
R0778: ASSENOV, ASSEN EN GERDA MEIJERINK E.A. - Van A tot Z. Duits- en Nederlandstalige Literaire Tijdschriften.
H2038: ASSER, ELI. E.A. - Op de valreep. Eli Asser en 'n bundeling van deugdelijke perikelen van alledag.
T8051: ASSER, H.L. - Het nader gewijzigd ontwerp tot wijziging en aanvulling van de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek omtrent de vaderlijke macht en de voogdij en daarmede samenhangende artikelen. Amendementen, in overweging gegeven door H.L. Asser.
B8023: ASSER, T.M.C. - Grondwetsherziening. Kantteekening bij enkele voorstellen der regeering.
B8140: ASSER, T.M.C. - Grondwetsherziening. Kantteekening bij enkele voorstellen der regeering.
R6077: ASSER, T.M.C. - Iets over de Rijntollen.
T8310: ASTAFJEV, VIKTOR. - De keizervis. Een vertelling in verhalen. Vertaling Lourens Reedijk.
L5752: ATE, ERIN / TOM KRUIS E.A. - Wulps naakt.
M4909: ATKINSON, DIANA. - Littekens liegen niet. Vertaling Christien Jonkheer.
MK0036: ATKINSON, F.H. EN G.W. ATKINSON. - 'A show at' Showcards comprehensive complete concise.
H4126: ATTEMA, P. (ED.). - Nieuw licht op een Oude Stad. Italiaanse en Nederlandse opgravingen in Satricum.
B8033: ATTEMA, DIRK SIJBOLT. - De Mohammedaansche opvattingen omtrent het tijdstip van den jongsten dag en zijn voorteekenen.
T7473: ATTEMA, D.S. - Het oudste christendom in Zuid-Arabie.
T9339: ATTEN, A. VAN EN WIM VAN DER VALK. - 10 geestige teekeningen van Wim van der Valk. Gedichten van A. van Atten.
Y4163: AUDEN,W.H. - Vertel me de waarheid over de liefde met een vertaling van Willem Wilmink.
M5066: AUDIN, MARIUS. - Le Livre, son architecture sa technique, preface d'Henri Focillon.
W5602: AUDIN, MARIUS. - Le Livre, son illustration, sa decoration. Preface de Leon Pichon.
L5383: AUE, HARTMANN VON. - Der arme Heinrich.
W2563: AUERBACH, JESSICA. - Wintervrouw. Vertaling M. van Sligter.
L5425: AUFDERHEYDE, ANNIE E.A. - Het Kind zoals moeders en vaders hetzelve waarnemen.
B1671: AUFDERHEYDE, ANNIE E.A. - Het Kind zoals moeders en vaders hetzelve waarnemen.
R9056: AUGUR [= J.E. VAN DER WIELEN]. - Van het Haagsche Binnenhof. Parlementaire schetsen.
Y0846: AUGUSTIJN, PIET / GEERTJE HUISMAN / BERT WOUDENBERG. - Contrasten in glas.
R5411: AUGUSTIJN, CORNELIS. - Erasmus von Rotterdam. Sein Erschnungsbild in Deutschland und in den Niederlanden.
T6808: AUGUSTIJN, J.A. - Aanleiding tot de beoefening der natuur- en landhuishoudkundige scheikunde. Een leesboek voor de hoogste klassen der lagere scholen. Tweede afdeeling.
T1397: AUGUSTIN, ELISABETH. - Moord en doodslag in Wolhynie.
A0644: AUGUSTIN, ELISABETH. - Moord en doodslag in Wolhynie.
H4779: AUGUSTIN, ELISABETH. - Moord en doodslag in Wolhynie.
T0882: AUGUSTIN, ELISABETH. - Moord en doodslag in Wolhynie.
B2719: AUGUSTIN, FELIX. - De dans in zijn sociale en artistieke beteekenis.
M2813: AUGUSTIN, ELISABETH. - Het patroon. Herinneringen.
B7481: AUGUSTINUS, AURELIUS. - Belijdenissen in XIII boeken. Uit het Latijn vertaald door Frans Erens.
Y0843: GERMANN AUKTIONSHAUS. - Kunstgewerbe, Schmuck (Glas) 1900-1960. Auktion 21 Mai 1984.
L5757: AURELIANUS, P. - De verhouding van godsdienst en ethiek in Homerus.
B2736: AUSSENBERG, ADOLF. - Adolf Aussenberg. Kunstenaar in Theresienstadt. Dedicated to Beit Terezin Israel. Met een tekst van Ab Caransa.
M8539: AUSTEN, JANE. - Emma.
T8367: AUSTEN, JANE. - Emma.
T3798: AUSTER, PAUL. - Man in het duister. Roman. Vertaald door Ton Heuvelmans.
B8744: DIVERSE AUTEURS. - Vaarwel aan August Vermeylen.
K3299: DIVERSE AUTEURS. - Lyrical Holland. / La Hollande lyrique. / Lyrisches Holland.
T3960: DIVERSE AUTEURS. - Vlaamsch Belgie sedert 1830. Studien en Schetsen bijeengebracht door het Algemeen Bestuur van het Willems-Fonds ter gelegenheid van het jubeljaar 1905. [Zes delen in drie banden. Compleet].
B6382: VERSCHILLENDE AUTEURS. - Menschen die die Welt regieren.
Y0655: DIVERSE AUTEURS. - 40 jaar Stam. 1921 - 1961.
T1850: DIVERSE AUTEURS. - Jaarboek van het Davidsfonds voor 1900.
T9181: VERSCHILLENDE AUTEURS. - Dingen om ons heen. Nrs: 4 t/m 13. In samenwerking met J.P. Wyers Industrie- en Handelsonderneming.
R1589: DIVERSE AUTEURS. - Het poŽziealbum.
M8929: DRUKKERSWEEKBLAD / AUTOLIJN. - 1957. [Over reizen]. Bevat bijdragen van L. van Egeraat, A. Sizoo, P.J. Mijksenaar (over Propaganda en affiches), A. Overbeek (Reisboeken en kaarten), R. Blijstra (Reis-illustraties).
M8934: DRUKKERSWEEKBLAD / AUTOLIJN. - 1965. Een Beeldverhaal 1900 - 1965. Tekst D.H. Couvee. Inl. en typogr. verz. Jan Bons. met 34 p. Advertenties en bijlagen, typogr. verz. door Ch. A Jongejans e.a.
K9895: DRUKKERSWEEKBLAD / AUTOLIJN. - 1953. Letters en beeld: G.W. Ovink, Illustratie en typografische vormgeving: H. Krijger, Op zevenmijlslaarzen door de reclame: Jan G. Elburg.
K9257: DRUKKERSWEEKBLAD / AUTOLIJN. - 1955. Inl. G.W. Ovink. Bevat bijdragen van K.G. Boon over de Illustratie van Dierenboeken en van J.J. Vriend over Negentiende eeuwse bouwkunst.
M8933: DRUKKERSWEEKBLAD / AUTOLIJN. - 1961. Opdracht-Ontwerp-Uitvoering.
K9771: DRUKKERSWEEKBLAD / AUTOLIJN. - Grafisch Nederland 1976. Vrijheid van drukpers. Bevat bijdragen van S. Carmiggelt, Nico Scheepmaker, Karel van het Reve, Joost Swarte. e.v.a. Typogr. verz. Paul Mijksenaar
M8090: DRUKKERSWEEKBLAD / AUTOLIJN. - 1959. [Druktechnische en Aesthetische Vormgeving van de Bijbel]. Samenstelling Otto Treumann. Bevat Bijbel-illustr. door Marc Chagall, Jozef Cantre, Rembrandt e.a. en bijdragen van Aldert Witte, Henri Friedlaender, H.L.C. Jaffe e.a.
K9264: DRUKKERSWEEKBLAD / AUTOLIJN. - Kerstnummer 1960. Nederlandse Beeldende Kunst sinds 1945. Bijdragen van C. Doelman De bevrijding van de grafiek, H.R. Rookmaker Kunst in het boek, J.W.M. van Harren Achtergronden van de Ned. drukkunst na 1945. Over Werkman, Escher, Appel, Corneille.
K9267: DRUKKERSWEEKBLAD / AUTOLIJN. - 1952. [De Kleur]. Bevat bijdragen van H.C.L. Jaffe (over Van Gogh), Theo Ramaker (over fotografie), C. Doelman (de grafiek van o.a. M.C. Escher) en R. Kuipers (o.a. over H.N. Werkman).
Y3741: AUTOMAAT, DE. - De Automaat. N.V. Maatschappij tot Detailverkoop van Petroleum. 9e jaargang nr 11 en 17. Mei en Augustus 1932.
C1472: AUWERA, F. - Uit het raam springen moet als nutteloos worden beschouwd.
K3352: AUWERA, FERNAND. - Engagement of escapisme? Nieuwe gesprekken.
L3723: AUWERA, FERNAND. - Mathias 't Kofschip. Een relaas.
B4188: AUWERA, FERNAND. - Schrijvers drinken om helder te blijven en andere onbenevelde meningen over literatuur.
R9544: AUWERA, FERNAND, RENE STOUTE, HERMINE DE GRAAF, COOT VAN DOESBURGH, - De negende deur. Vier nieuwe verhalen.
R5850: AUXILIUS, FR. [=CORNELIUS T.D. BROKKEN]. - Guide to St. John Cathedral 's-Hertogenbosch (Bois-le-duc).
L4946: D'AVENEL, LE VICOMTE G. - La Noblesse francaise sous Richelieu.
W2558: AVENTIN, CHRISTINE. - De geverfde duivel. Vertaling Ton Luyben.
L6401: AVERMAETE, ROGER. - Moderne kunststrekkingen.
R7230: AVERMAETE, ROGER. - Jan Pieter van Baurscheit de Jonge en Het Huis Osterrieth thans Het Hotel van de Bank van Parijs en van de Nederlanden te Antwerpen 1956.
R8272: AVERMAETE, ROGER. - Een voorbeeldige vrouw. Met 9 houtsneden van Joris Minne.
T8738: AVERMAETE, ROGER. (ED.). - Le Livre et L'Estampe. Numero I-2-3-4.
T7452: AVRO. - Avrodite: Radiovrouwenrevue.
B0888: AXELHOLM. - Die Axelholmsche Gravier-Maschine.
L6628: AXTERS, ST. - La Spiritualite des Pays-Bas. L'Evolution d'une doctrine mystique avec une liste des traductions francaises des auteurs neerlandais.
L7150: AXTERS, STEPHANUS. - Jan van Leeuwen. Een bloemlezing uit zijn werk. Verzameld en ingeleid.
Y0912: AXTERS, STEPHANUS. - Jan van Leeuwen. Een bloemlezing uit zijn werk. Verzameld en ingeleid.
B7235: AZORIN [= J. MARINEZ RUIZ]. - De route van Don Quijote. Vertaling E. Straat.
Y3984: AZORIN [=JOSE MARTINEZ RUIZ]. - Een uur van Spanje (tusschen 1560-1590). Vertaling door H. Menge Challa.
L8941: HANDLEIDING 8B-88B. - Metaalbewerking. Electrisch lassen, Smeden-bankwerkers auto- en rijwielherst.
L6801: BAADER, THEODOR. - Einfuhrung in die Lautschrift und instumentale Sprachregistrierung. Mit 34 Abbildungen auf 21 Tafeln im Anhang.
R6505: BAADER, TH. (ED.). - De Weegschaal. Maandblad voor de vrienden van het Duitsche Boek. Jaargang 1 nr. 1-12, 1934-1935.
R6506: BAADER, TH. (ED.). - De Weegschaal. Maandblad voor de vrienden van het Duitsche Boek. Jaargang 4 nr. 1-12, 1937-1938.
R6504: BAADER, TH. (ED.). - De Weegschaal. Maandblad voor de vrienden van het Duitsche Boek. Jaargang 5 nr. 1-12, 1938-1939.
L2006: BAAK, J.C. - De verhouding van den Russischen tot den West-Europeeschen Mensch.
B4759: BAAK, J.C. - De verhouding van den Russischen tot den West-Europeeschen mensch. Aan de hand van een critische beschouwing over Walter Schubart's 'Europa und die Seele des Ostens'.
T2813: BAALBERGEN, J. - Van Opstand tot Onafhankelijkheid. De Unie van Utrechts en het ontstaan van een zelfstandige staat 1559-1609.
L5271: BAALE-UITTENBOSCH, ALEXANDRINA E.M. - Les poetesses dolentes du Romantisme.
B0456: BAALEN, ANNEKE EN MARIJKE EKELSCHOT. - Het Rode Puzzelboekje voor vrouwen.
T8057: BAALEN, ANNEKE VAN. - Geschiedenis van de vrouwentoekomst.
R7573: BAALEN, ANNEKE VAN. E.V.A. - Vrouwen over seksualiteit.
T5011: BAAN, J. DE. - De geestelijke mensch en zijn voeding.
R6160: BAAN, J. VAN DER. - Philippus en Petrus Lansbergen. Eene bijdrage, als toevoegsel aan die van A.A. Fokker.
Y3299: [REVE] RUIM BAAN. - Ruim Baan. Tijdschrift voor de Nederlandse Jongeren. 1e jaargang nr. 4 (4 nov.).
Y4139: DE BAANBREKER. - De Baanbreker. Sociaal Democratisch Orgaan. 1944. nrs: 1 - 4 - 5 - Amsterdamse Editie 8 november 1944 - 27 november 1944 - - 5 december 1944 -
Y4057: BAANBREKER, DE. - De Baanbreker. Orgaan der Rev. Soc. Partij. 5e jrg. 1934. no. 29 - 36 t/m 47 - 49 - 50 - 51 - 52. 6e jrg. 1935. 1 - 2 - 4 t/m 8 - 10 t/m 14 - 16 t/m 26 - 28 t/m 33 - 35 t/m 40 - 42 t/m 44.
Y4138: DE BAANBREKER. - De Baanbreker. Onafhankelijk Socialistisch Weekblad voor Politiek en Cultuur. 2e jaargang 5 januari - 13 juli 1946. nr. 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 11 - 28 .
L9839: BAAR, PETER PAUL DE / ROB GROOTENDORST / JAN ROEDOE. - Het Amsterdam van Theo Thijssen.
R0774: BAAREN, THEO VAN EN GERTRUDE PAPE (ED.). - De Schone Zakdoek onafhankelijk tijdschrift. 1941-1944. Verhalen, gedichten, cadavres-exquis collages, tekeningen, foto's, objecten.
H6640: BAAREN, TH. P. VAN. - Dans en religie.
H6639: BAAREN, TH. P. VAN. - Van maansikkel tot rijzende zon. De grote godsdiensten van Azie.
B8577: BAARLE, W.H. VAN. - Reclamekunde en reclameleer.
B9730: BAARN, VICTOR. - De Kroon.
T0199: BAARS, HERMAN D. - Gedichten.
Y1082: BAARSCHERS, H. - Het Groene Boekje. Leeslesjes voor de eerste- of tweede klasse. Een vervolg op het Vijfde Leesboekje.
L4339: BAARSLAG, M. N. - Etude comparative de quelques besoins linguistiques du Francais et du Neerlandais.
B5047: BAARSLAG, D.J. - Israel in Egypte.
K6929: BAART DE LA FAILLE, J.M. E.A. - Leven en werken van Cornelis Adrianus Pekelharing 1848-1922.
M4385: BAART, ANNE MARIE. - Het wrede en ontroerende, verhalen.
T4092: BAART, J.M. E.A. - Textiele bodemvondsten. Verslag textieldag 24 november 1979.
T6440: BAARTMANS, JACQUES J.M. - Hollandse wijsgeren in Brabant en Vlaanderen. Geschriften van Noord-Nederlandse patriotten in de Oostenrijkse Nederlanden.
B5165: BAARTMANS, K. - Boer Koekoek.
B6269: BAARTSE, DIRK. E.A. - Alleen de dood is tussen U en Mij. Literaire dodenkalender van de twingste eeuw.
Y1159: BAAS, O. - De Wereldhistorie. Kijkjes in de Geschiedenis der Volken. Een Leesboek voor de Volksschool. Tweede stukje.
Y1158: BAAS, O. - De Wereldhistorie. Kijkjes in de Geschiedenis der Volken. Een Leesboek voor de Volksschool. Eerste stukje.
R5067: BAAS, N. - De jonge arbeider en het oude geloof.
Y3527: BAAS, O. - Oranje-Nassau en Nederland.
T9569: BABEL, I.E. - Verhalen.
T3268: BABELON, JEAN. - A la gloire de... Cervantes.
L9641: BABYLON, DIRK VAN. - De Brabantse Decamerone.
T0229: BACALON, M. - Invloed der priesterlijke bediening op de welvaart der maatschappij. Leerrede. Uit het Fransch vertaald door Hermanus Tomas.
Y2482: BACALON, M. - Invloed der priesterlijke bediening op de welvaart der maatschappij. Leerrede. Uit het Fransch vertaald Hermanus Tomas.
R7761: BACH KOLLING-DANDRIEU, FRANCIS & SPRENKELS-TEN HORN, JET. - Index op De Stijl. Inhoud en register op namen en trefwoorden / Index of De Stijl. Table of contents and index of names and references.
R0965: BACHER, JULIUS. - Kost voor onverlekkerde monden. Uit het Hoogduitsch.
T4483: BACKE, HERBERT. - Um die Nahrungsfreiheit Europas. Weltwirtschaft oder Großraum.
K2017: DE BACKER, LISETTE & MARCEL. - Spectraal-Lexicon voor Kunst, Letteren en Cultuur. Inleiding Rene Turkry.
B3810: BACKER, LEEN EN LILLIAN DEWACHTER (ED.). - De verzameling. La Collection / The Collection.
T6783: BACKER, H.G. - Beknopte schets van de gronden der Nederlandsche Taal, in vragen en antwoorden ten dienste der lagere scholen.
R9104: BACKER, J. - Het Burger Weeshuis te Amsterdam, gesticht door Haesje Claesdochter, in 't Paradijs, in of omtrent den jare 1520.
T6805: BACKER, H.G. - Leesboekje voor kinderen, in korte volzinnen. Vervolg op de negen leestafels van den heer P.J. Prinsen. Tweede stukje.
R7696: BACKHUSIUS, TILEMANNUS. - Verhaal van hetgene Z.B. van Espen J.U.D. als ook Christiaan van Erkel en Paschasius Quesnel betrekkelijk de Nederlandsche Zending verrigt hebben. Eene bijdrage tot de geschiedenis der Utrechtsche Kerk. Uit het Latijn door F.J. van Vree.
M2043: BADDIEL, DAVID. - Bedtijd. Vertaling Rob van der Veer.
T7982: EENE BADGAST. - Schetsjes uit het Visschersleven.
H0835: BADINTER, ELISABETH EN ROBERT BADINTER. - Markies de Condorcet 1743-1794. Een intellectueel in de politiek. Vertaling Frans de Haan.
R3608: BAECK, MARIO EN ADA DEPREZ. - De Middelaer 1840-1843. De School- en Letterbode 1844-1845.
T9593: BAEDEKER, KARL. - Belgien und Holland nebst Luxemburg. Handbuch fŁr Reisende. Mit 18 Karten, 36 Plšnen und 8 Grundrissen. 25. Aufl.
Y2290: BAEKE, JAN. - Seizoensroddel. Gedichten.
T3396: BAEKELMANS, LODE. - De waard uit De Bloeiende Eglantier. Teekeningen van Rene Pin.
R9680: BAEKELMANS, LODE. - De doolaar en de weidsche stad.
T1933: BAEKELMANS, LODE. - Reimond Stijns 1850-1905.
T0156: BAEKELMANS, LODE. - Drie Vlaamsche Realisten.
R9872: BAEKELMANS, LODE. - De doolaar en de weidsche stad.
T4083: BAEKELMANS, LODE. - De waard uit De Bloeiende Eglantier. Teekeningen van Rene Pin.
T0869: BAEKELMANS, LODE. - Het geheim van De drie snoeken.
T1236: BAEKELMANS, LODE. - Robinson.
R9630: BAEKELMANS, LODE. - Dr. Amand de Vos.
R3056: BAEKELMANS, LODE (ED.). - Plantijn: Letterkundig Overzicht van de Nederlandsche Boekhandel. nrs: 2-3-4. 1911.
T1474: BAEKELMANS, LODE. - Dwaze tronies.
T1576: BAEKELMANS, LODE. - De Mannen Van "Elck Wat Wils".
R5703: BAEKELMANS, LODE. - De Mannen Van "Elck Wat Wils".
R7821: BAEKELMANS, L. - In die Gulde Fonteyne van de Boekenwurm.
T3425: BAEKELMANS, LODE. - De doolaar en de weidsche stad.
K5513: BAELEN, KAMIEL VAN. - Gebroken melodie. In memoriam Kamiel van Baelen door Em. Janssen.
K4661: BAELEN, KAMIEL VAN. - Volledig werk. Twee delen.
L6012: BAERE, C. DE. (ED.). - Meisjesfiguren uit de Nederlandse Letteren.
L6702: BAERE, C. DE EN J. VERBOVEN. - Vijf Vlaamsche novellen. Hilda Ram: Slachtoffers voor Transvaal. R. Loveling: Meester Huyghe. V. Loveling: Emiliaantje. R. Stijns: Peter Joannes. A. Snieders: Sneeuwvlokske.
T7329: BAES, P. - De taalsleutel, of Vlaamsche spraakregels, tafelwijze geschikt.
K1779: BAETE, MARCELLA. - Jaren van leem.
L9391: BAETE, MARCELLA. - Het leven kan wreed schoon zijn.
L9392: BAETE, MARCELLA. - Kasterbant.
L8494: BAGCHUS, FILIP. - Oh, zit dat zo! Een verhaal over de oorsprong en de sprong van een uitvinding.
L1522: BAGGERMAN, ARIANNE. - Een lot uit de loterij. Het wel en wee van een uitgeversfamilie in de achttiende eeuw.
T1410: BAGULEY, DAVID. - Bibliographie de la critique sur Emile Zola 1864-1970.
L5414: BAHR, HERMANN. - Summula.
L6593: BAHR, HERMANN. - Schwarzgelb.
Y3837: BAHRING, BERNARD. - Thomas van Kempen, prediker van de navolging van Christus en zijne Tijdgenooten. Uit het Hoogduitsch door J.G. Verhoeff. Eerste gedeelte. Thomas in betekking tot zijne gelijkgezinde tijdgenooten.
T1952: BAIE, EUGENE. - Le Siecle des Gueux. (Histoire de la sensibilite flamande sous la Renaissance). Edition Definitive. Tome Deuxieme: L Miroir de l'Escaut.
T1949: BAIE, EUGENE. - Le Siecle des Gueux. (Histoire de la sensibilite flamande sous la Renaissance). Edition Definitive. Tome Premier: La Metropole de l'Occident.
W3939: BAILEY, HERBERT S. - The art and science of book publishing.
L9548: BAINBRIDGE, BERYL. - Engelse reis, of een verward maar getrouw relaas van wat een enkeling zoal ziet & hoort & denkt op een tocht door Engeland. Vertaling Joop van Helmond.
B8011: BAINES, PHIL & SARAH ROOKLEDGE (EDS.). - International handbook of Type Designers. A biographical directory
T9771: [BECKETT] BAIR, DEIRDRE. - Samuel Beckett. A biography.
Y2723: BAJESKRANT. - Bajeskrant. (Coornhertliga). 1e jaargang 1974 nrs. 1 en 2.
K2297: BAJETTA, C.M. - Some notes on Printing & Publishing in Renaissance Venice.
T2006: BAKELMANS, LODE. - Elektitaj Noveloj. Tradukis Jan van Schoor. [Keur van novellen].
L6699: BAKELS, HENRI. - Spiegelingen.
R6736: BAKELS, F.B. - Goed taalgebruik. Het persklaar maken van stukken.
T1205: BAKELS, H. - Bouquetje dogmatiek, waarin zoo overtuigend als mogelijk was, volgens het beginsel der vrije gedachte, wordt aangetoond der waarachtigheid van God, Deugd, Onsterfelijkheid.
T6579: HET BAKEN. - Onafhankelijk Orgaan voor principieele Voorlichting. No. 1, Januari 1945. No. 2, Februari 1945. No. 3, Maart 1945. No. 4, April 1945. No. 7, Juli 1945. No. 8, Augustus 1945. No. 1, Januari 1946. No. 2, Februari 1946. No. 3, Maart 1946.
MK0114: BAKER, ARTHUR. - Calligraphic alphabets.
K9042: BAKER, RICHARD. - Mozart.
H5117: BAKER, STEPHEN. - How to live with a neurotic cat. Illustrated by Jackie Geyer.
H3198: BAKER, NICHOLSON. - De fermate. Roman. Vertaling Rob van Moppes.
T9107: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. - StudiŽn en schetsen over vaderlandsche geschiedenis en letteren. Uit vroegere opstellen bijeenverzameld, herzien en vermeerderd. Deel 1.
L4525: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. EN J. LINDEBOOM. - Handboek der Kerkgeschiedenis. Twee delen.
L0555: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. - Briefwisseling van Bakhuizen van den Brink met zijne vrienden gedurende zijne ballingschap (1844-1851).
L0502: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. - Cartons voor de geschiedenis van den Nederlandschen vrijheidsoorlog. Twee delen.
L2566: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. - Rede ter nagedachtenis van Mr. John Bake.
L2443: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. - Vondel met Roskam en Rommelpot.
H2039: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. - Uit de werkplaats van...
Y4136: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. - Overzigt van het Nederlandsche Rijks-archief / uitgeg. op last van Z. Exc. den Minister van Binnenlandsche Zaken. [ingeleid en verzameld door R.C.Bakhuizen van den Brink]. 1e stuk: Inleiding, Geschiedenis, Overzigt van het archief der voormalige regtscollegien in Holland.
L8344: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. - Rede ter nagedachtenis van Mr. John Bake. Vermeerderd met toespraken van Mr. G. Groen van Prinsterer, J. Bake, J. Geel en R.C. Bakhuizen van den Brink.
Y0918: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. - Van Hollandsche Potaard. Studien en Fragmenten.
R1381: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. - Vondel met Roskam en Rommelpot.
R0950: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. - Cartons voor de geschiedenis van den Nederlandschen vrijheidsoorlog. Deel II.
Y3133: BAKI. - Twee liefdesgedichten.
R3398: [TROELSTRA] BAKKER, PIET (ED.). - Troelstra's heengaan. 12 Mei 1930.
B9272: BAKKER, SIEM. - Literaire tijdschriften van 1885 tot heden.
L9208: BAKKER, GERBRAND. - Boven is het stil.
K6748: BAKKER, BERT / BAREND DE GOEDE / G. KAMPHUIS. - De weegschaal. Essays van Protestantsche Letterkundigen. Bijeengebracht door ...
L5330: BAKKER, A.M. DE. - Willem Frederik Hermans en de oorlog die niet voorbijging.
M6310: BAKKER, B. / E. FLEURBAAY / A.W. GERLAGH. - De verzameling Van Eeghen. Amsterdamse tekeningen 1600 - 1950.
W6849: BAKKER, BERT /A. MIDDELDORP. (SAMENGESTELD). - Nieuw kommentaar op Achterberg.
M8266: BAKKER, BERT. - Reizigers.
M2718: BAKKER, BERT. (ED.) - Achterberg in kaart.
K4671: BAKKER, BERT/W.GS. HELLINGA/ED. HOORNIK/B. VOETEN. - A. Roland Holst zeventig jaar.
L2021: BAKKER, NEL. - Het jaar van de honger 1944-1945.
W8447: BAKKER, SIEM / THEO VOS. - Over Een tevreden lach van Andreas Burnier.
K3578: BAKKER, SIEM EN JAN STASSEN. - Bert Schierbeek en het onbegrensde. Een inleidende studie over de experimentele romans.
K2538: BAKKER, SIEM. - Het woord en Gerard Diels. Vier literair-historische artikelen over het tijdschrift Het Woord (1945-1949) en de dichter Gerard Diels (1897-1956).
H2159: BAKKER, SIEM. - Het literaire tijdschrift Het Woord 1945-1949.
B0436: BAKKER, S. / H. EISMA / E.W. DE JONG. - Het Groene Boekje, nuchter protest tegen het Rode Boekje voor scholieren.
B5786: BAKKER, J.P. - Bodem en bodemprofielen van Suriname, in het bijzonder van de noordelijke savannenstrook.
T7945: BAKKER, PIET. - Kollektion Lucas Bols. Illustriert Eppo Doeve.
T8127: BAKKER, GERRIT. - Ommekeer.
T9032: BAKKER, S.K. - Het Christen-Socialisme.
Y1012: BAKKER, NIEK. - De andere modernist. T.S. Eliot en het christelijk geloof.
T1127: BAKKER, J.P. - Naar nieuwe wegen in de analyse van reliefvormen van het aardoppervlak.
R3009: BAKKER, PIET. - Misdadige Praktijken. Een onderzoek in de duistere wereld der aborteuses.
T2697: BAKKER SCHUT, FRITS. - Industrie en Woningbouw. Een technisch-economische beschouwing over bemoeiingen van de industrie met arbeiderswoningbouw.
L5871: BAKKER, NIENKE. - Reclames en Advertenties in Noord- en Zuidnederland. Een bijdrage tot de vergelijkende studie van de Noord- en Zuidnederlandse woordenschat.
B8368: BAKKER, V.H. EN M.A. CASPERS. (RED.). - Brabant in de ban van buiten. Gids van de natuurgebieden van Brabants Landschap.
R3495: BAKKER, S.K. - De zedelijke beteekenis van het socialisme.
T3406: BAKKER, G.P. - Het hellende vlak. Radio-omroep in nazi-greep.
Y1431: BAKKER, S.K. - Naast het kruis de Roode Vaan! Rede.
B8401: BAKKER, PIET. - Collectie Lucas Bols. Met tekeningen door Eppo Doeve.
B8443: BAKKER, PIET. - Kidnap.
B8672: BAKKER, BERT / REIN BLIJSTRA EN J. HULSKER. - Catalogus. Wereldschrijvers van nabij.
R0878: BAKKER, KEES DE. - Mijn eerste boek. 30 schrijversdebuten.
R1294: BAKKER, BERT. (ED.) - Achterberg in kaart. Inleiding P.J. Meertens.
K3470: BAKKER, KEES DE/HERMAN ARNOLDS. - De vijftig Boekenweekgeschenken 1932-1985.
T7052: BAKKER, SIMON (SECR.). - Wij roepen.
C1313: BAKKER, ROB. - Graven.
Y2372: BAKKER, MARCEL EN ROB VREEKEN. - Obstakel. 1e jaargang 1976-1977. Nrs- 1 en 2.
R1122: BAKLANOV, GRIGORI. - Een voetbreed aarde. Vertaald door Nico Scheepmaker.
L1084: BAKOENIN, MICHAEL. - Brief aan een Fransman. De revolutionaire situatie in Frankrijk in 1870.
Y0324: BAKOENIN, MICHAEL. - Over anarchisme, staat en dictatuur.
R0420: BAKOENINE, MICHEL. - Nagelaten Werken: Federalisme, Socialisme en anti-theologisme, Brieven over het Patriotisme, God en de Staat.
R2695: BAKX, H. - Midas' tranen, een anekdote.
T4716: BAL, MIEKE. - Het Rembrandt effect. Visies op kijken.
Y0577: BALBIAN VERSTER, J.F.L. DE. - Overzicht van de historische afdeeling op de Eerste Nederlandsche Tentoonstelling op Scheepvaartgebied. 5 juni - 30 september 1913.
T0990: BALBIAN VERSTER, J.F.L. DE. - Gedenkschrift ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de firma Peck & Co. 1857 - 27 april - 1932.
Y3552: BALCKIUS OF TRABIUS, ISBRANDUS. - Leerrede over Marcus 4. vs. 30-33 uitgesproken te Antwerpen op den 9 April 1567.... Naar de tweede uitgave met eene inleiding door B. Glasius.
W4174: BALDICK, CHRIS. - The Concise Oxford Literary terms.
K6552: BALDWIN, JAMES. - Geen naam op de straten. Vertaling Louis Ferron.
M5358: BALDWIN, JAMES. - Zeg mij hoe lang de trein al weg is. Vertaling Louis Ferron.
B3153: BALDWIN, RUTH M. - 100 Ninetheenth-Century Rhyming Alphabets in English. From the Library of Ruth M. Baldwin.
T8711: BALDWIN, JAMES. - Een picknick om nooit te vergeten.
R4884: [BIERBAUM] BALEN JR., CHR. VAN. - Otto Julius Bierbaum.
H3130: BALEN, W.J. VAN. - Holland aan de Hudson. Een verhaal van Nieuw Nederland.
L4204: BALEN, W.J. VAN. - Naar de Indische wonderwereld met Jan Huyghen van Linschoten.
L7376: BALEN, G. VAN / GERARD DEN BRABANDER E.A. - Ruwe diamant. Eerste bloemlezing uit het werk onzer jongste schrijversgeneratie in Nederland.
T0057: BALEN, C.L. VAN. - Het Noordzeekanaal: zijn onstaan en beteekenis voor Amsterdam.
B8436: BALEN, W.J. VAN. - Nederland en de A.B.C.-Staten. Een schets van onze aanraking met Argentinie, Brazilie en Chili.
R0403: [SPINOZA] BALEN, PETRUS VAN. - De verbetering der gedachten. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door M.J. van den Hoven.
R6763: BALEN, J. HENDRIK VAN. - Diamanten en Parelen. Avonturen van vier krijgsgevangen boeren op Ceylon.
R5070: BALET, LEO. - Der Fruhhollander Geertgen tot Sint Jans.
L5190: BALK, FERDINAND. - Lessing auf der niederlandischen Buhne. (bis 1830).
K4755: BALK-SMIT DUYZENTKUNST, F. / J.P. GUEPIN. E.A. - Controversen in de taal- en literatuurwetenschap.
Y3624: BALK, JAAP; HENRI KNAP; HAN LAMMERS; NICO SCHEEPMAKER E.A. - [Amsterdam] wil z'n IJ niet kwijt, Amsterdamse kronikeurs over hun haven ter gelegenheid van het 10-jarige bestaan van de Amsterdamse Havenperssocieteit.
L7766: HABAKUK II DE BALKER. - Oud gereedschap mensheid moe.
R0953: BALKT, H.H. TER. E.A. - Nieuw verschenen. Een bloemlezing met nooit eerder in boekvorm verschenen werk.
R2201: BALL, PAMELA. - Droom Encyclopedie. Vertaling Jacqueline Moonen.
Y1549: BALLAND, DR. - l'Arbre Genealogique d'Orange. Quinze Sonnets a la Hollande. Dedies a sa Majeste la Reine Wilhelmine a l'occasion de son couronnement 1880 - 31 Aout - 1898.
R5587: BALLOT, A. - Eigenaardigheden van het Twentsche dialect. Inleiding K.D. Schonfeld Wichers.
T9102: BALSEM, N.C. (BIJEENGEBRACHT). - Mannen van beteekenis in onze dagen. Levensschetsen en portretten. Leon Gambetta. Pius IX. Victor Immanuel. Keshub Chunder. Pater Angelo Secchi en Urbain Jean Joseph Leverrier. Henry Moreland Stanley. Nikolaas Paulowitsch. John Russell. Ferdinand Freiligrath. Leopold von Ranke.
T9155: BALSEM, N.C. (ED.). - Mannen van beteekenis in onze dagen. Levensschetsen en portretten. Prins Gortchakof. Friedrich Max Muller. Mithad-Pacha. Theodoor Parker. P.L.A. Falck. Eduard von Hartmann. Alfred Tennyson. Thomas Carlyle. W.C.H. Staring.
B3904: BALSEM, N.C. - Dichterleven en LevenspoŽzie. Een viertal lezingen.
T9153: BALSEM, N.C. (ED.). - Mannen van beteekenis in onze dagen. Met portretten. Charles Robert Darwin. Charles Kingsley. E.J. Potgieter. Odilon Barrot. Wilhelm von Kaulbach. Edgar Quinet. Sir Charles Lyell. Hans Christiaan Andersen. F.L. Const. Tischendorf. Henry Thomas Buckle.
T9149: BALSEM, N.C. (ED.). - Mannen van beteekenis in onze dagen. Levensschetsen en portretten. Jacobus Jan Cremer. Loris Melikoff. John Tyndall. Alexander II. George Eliot. H. Taine. Maximilien Paul Emile Littre. James Abram Garfield. Georg Ebers. Carl Weyprecht.
R8244: BALSEM, N.C. - J.J. van Oostzee. Rudolf Virchow. Anton Rubinstein. Herbert Spencer. Hans Makart. Thomas Henry Huxley. Elisabeth, Koningin van Rumenie (Carmen Sylva). Jacob Molescott. Peter Cooper. Francois Laurent. Hendrik Conscience.
T0811: BALTHAZAR, HERMAN. E.A. - De Rode Verleiding. Een Eeuw Socialistische Affiches. Twee delen.
T2460: [HUYSMANS, CAMILLE] BALTHAZAR, H. & GOTOVICH, J. - Camille Huysmans Geschriften en Documenten VII. Camille Huysmans in Londen.
B9069: BALZAC, HONORE DE. - De oude Goriot en zijn dochters. Vertaling W.J.A. Roldanus.
K3556: BALZAC, HONORE DE. - De baldadige vertelsels. Bijeengegaert in de abdyen van Touraysne ende ondeugenderwyse in het licht gegeven door den sinjeur Honore de Balzac tot vermaeck der Pantagruelisten ende geene anderen.
P2506: BALZAC, HONORE DE. - De oude Goriot. Vertaald door J. Lopez/Sam. Goudsmit.
H0350: BALZAC, HONORE DE. - Het huis "De kaatsende kat" Vertaald door R. Jacobsen
B7049: BALZAC, HONORE DE. - Het meisje met de gouden ogen. Vertaling George Pape.
T7933: BALZAC, DE. - Veronique pour faire suite au cure de village.
T1077: BALZAC, HONORE DE. - Pierrette. Vertaling J.K. Rensburg.
B4399: BAMMES, REINHOLD. - Der Titelsatz, seine Entwicklung und seine Grundsatze.
Y3635: BANCK, J.E. - Vondel herdacht.
Y3886: BANCK, J.E. EN DR. SCHAEPMAN. - Gala Kunstavond. Hare Majesteit de Koningin eerbiedig aangeboden door het Hoofdcomite voor de Inhuldigingsfeesten te 's-Gravenhage op Zaterdag 10 September 1898 in de zalen van het Koninklijk Zoologisch Botanisch Genootschap.
M3180: BANDOPADHYAYA, MANIK. - Roeier op de Padma. Vertaling H. Richard-Nutbey.
T9218: BANDY, LOU EN CH. BOREL-CLERQ. - Lach iederen dag. Uit Bob Peters Nationale Revue.
C1314: BANEN, JAN. - Doolhof in meervoud.
R2618: BANG, HERMAN. - Tine, een roman van liefde. Vertaling Emil Gruno.
K1200: BANG, HERMAN. - De raven. Novellen. Vertaling J.C. Torringa-Timmer. Ingeleid F.S. de Vrieze.
W2135: BANG, HERMAN. - Tine. Vertaling A. van Hees.
T0465: BANG, HERMAN. - Tine. Vertaling en nawoord A. van Hees.
T2308: BANG, HERMAN. - De vier duivels. Vertaald door Alice van Nahuijs.
R9258: BANG, HERMAN. - Aan den weg. Vertaling R. Crous.
T4565: BANG, HERMAN. - Am Wege.
Y2853: BANG, HERMAN. - Der Grosse Kahn. Mit Gedenkworten von Peter Nasen und Sophus Michaelis.
T2311: BANG, HERMAN. - Mikael. Naar het Deensch. Vertaald door D. Logeman-van der Willigen.
T1084: BANG, HERMAN. - Tine.
R8259: BANG, HERMAN. - Mikael. Vertaald door D. Logeman-van der Willigen.
K1565: BANGERT, ALBRECHTS - Curiosa. Vertaling H.A.M. van der Heijden.
R6317: BANK, JAN / MARTIN ROS / PAUL KALMA EN BART TROMP. (EDS.). - Het derde jaarboek voor het democratisch socialisme.
R6318: BANK, JAN / PAUL KALMA / MARTIN ROS EN BART TROMP. (EDS.). - Het vijfde jaarboek voor het democratisch socialisme.
H9570: NMB BANK. - The Art of Banking. The NMB Art collection.
H9571: NMB BANK. - Uit de Kunst van de Bank. De kunstcollectie van de NMB Bank.
R6316: BANK, JAN / MARTIN ROS EN BART TROMP. (EDS.). - Het tweede jaarboek voor het democratisch socialisme.
R6315: BANK, JAN / MARTIN ROS EN BART TROMP. (EDS.). - Het eerste jaarboek voor het democratisch socialisme.
R3540: BANK, JAN / PAUL KALMA / MARTIN ROS EN BART TROMP. (EDS.). - Het vierde jaarboek voor het democratisch socialisme.
B3564: BANKES, HENRY. - Treatise on Lithography. Reprinted from the 1813 and 1816 editions with an introduction and notes by Michael Twyman.
R6192: OUD-BANKIER. [=M.H. DE GRAAF]. - Het zwarte boek der staatsgeheimen geopend, of Europa's toekomst in verband met de belangen van Nederland.
R1415: BANNER, G.W. - Advocatenblad. Register op de jaargangen I t/m XXI (1918-1938).
B3397: BANNIER, J.H. (ED.). - Provo. Special issue of Delta, a Review of Arts Life and Thought in the Netherlands. Autumn 1967.
T9134: BANNING, W. - In Verbondenheid. Een woord tot vrienden en makkers, bekende en onbekende, aan het einde van het oorlogsjaar 1940.
T6188: BANNING, W. - Een nieuwe wil een nieuwe wereld.
R6916: BANNING, JOHAN P.D. VAN. - Gebiedsovergang en zijn gevolgen. Getoetst aan de praktijk van de inlijving van Eupen-Malmedy door Belgie.
R4879: BANNING, W. EN J. JAC. THOMSON. - Het Regeeringsjubileum. Geschriften van de Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers in Holland No. 10.
R9286: BANNING, W. - Recht op van lijf, Recht op van ziel! Waarom wij het fascisme bestrijden.
T2801: BANNING, W. - Voor wijde horizonnen... Kerstbrochure.
R6671: BANNING, W. - Over de ontmoeting van Theologie en Sociologie.
B4441: BARANELLI, MARIUCCIA. - Geachte promovenda, 100 jaar promoverende vrouwen aan de Universiteit van Amsterdam.
K1610: BARBA, ANDRES. - Het zusje van Katia. Vertaling Adri Boon.
T1224: BARBER, SOLON R. - Cross-Country. A. Miscellany.
R4873: BARBEY D'AUREVILLY, JULES. - Du Dandysme et de Georges Brummell.
T4813: BARBIERS-SEELEMEIJER, R. - Over meisjes die op fabrieken werken.
T7724: BARBUSSE, HENRI. - Het mes tusschen de tanden. Vertaald door Andries de Rosa.
L4310: BARBUSSE, HENRI. - Henri Barbusse over zijn leven en zijn werk.
M9695: BARCHAM GREEN, J. - One hundred and fifty years of papermaking by hand.
L7848: BAREN, J. VAN. - De Bodem van Nederland. Deel I: De vormingen, ouder dan het kwatair. Deel II: Het kwartair.
T6749: BARENBOIM, DANIEL. - The Ethics of Aesthetics. Nexus Lecture 2010 / De Ethiek van de Esthetiek. Nexus-lezing 2010.
B4779: BARENDREGT, LARIISA. E.A. - Paus streelt vreemde groente.
K9997: BARENTS, J. - H.P.G. Quack zijn leven en werk.
T4905: BARENTZ-SCHONBERG, S.J. - Hoe mevrouw van Alfen aan de bommel ging.
B6395: BARGE, J.A.J. - De betrekking tusschen vorm en functie als biologisch probleem.
T0234: BARGE, J.A.J. /BUYTENDIJK, F.J. /SCHULTE, J.E. - Het ras morphologisch, physiologisch en psychologisch beschouwd, Voordrachten gehouden op den Studiedag over het Rassenvraagstuk
T5633: BARGER, H.H. - Gedenkschrift bij het 75-jarig bestaan der Inrichting van Diakonessen in Nederland, gevestigd te Utrecht. 1844 - 4 november - 1919.
T9584: BARGER, H.H. - Een predikant uit de patriottentijd.
R1627: BARILLE, ELISABETH. - Rituelen voor de stilte. Verhalen. Vertaling E. van Hemert.
T0158: BARJITZCHAK, YOSHUAH. - UriŽl da Costa.
H6800: BARKER, NICOLAS. - The Oxford University Press and the Spread of Learning 1478-1978. An illustrated history. With a preface by Charles Ryskamp.
R5830: BARKMAN, BEN, SUZANNE PIET, WILLEM SELLINK. - Interactieve media: ontwerp en gebruik.
H0157: BARKOV, IVAN. - De barre ballade van Boris Borus.
H9631: BARNARD, BENNO & PAUL DE WISPELAERE (EDS.). - Het land van de mosseleters. 150 jaar Vlaamse vertelkunst.
H9934: BARNARD, BENNO. - Het gat in de wereld.
K2854: BARNARD, W. - Tussen twee stoelen.
L9706: BARNARD, BENNO. - Door God bij Europa verwekt. Foto's Patrick de Spiegelaere.
T8607: BARNARD, BENNO. - Uitgesteld paradijs.
K0587: BARNES, JULIAN. - Cross Channel.
H8423: BARNES, JULIAN. - Trioloog. Vertaling Bartho Kriek.
R1769: BARNES, JULIAN. - Flauberts papegaai. Vertaling Else Hoog.
K1556: BARNES, JULIAN. - Het stekelvarken. Vertaald door Frans van der Wiel.
R3229: BARNEVELD, D. - De oude banketbakkerij.
R6055: BARNHOORN, H.J. EN JOH. G. CRABBENDAM. - Gedenkboekje uitgegeven bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Parochie Sint Agatha te Zandvoort.
L0158: [VONDEL] BARNOUW, A.J. - Vondel.
L0943: [VONDEL] BARNOUW, A.J. - Vondel.
L1003: [VONDEL] BARNOUW, A.J. - Vondel.
T9139: BARNOUW, DAVID. / M.M. ROST VAN TONNINGEN. - Correspondentie van Mr. M.M. Rost van Tonningen Deel II: Mei 1942 - Mei 1945. Ingeleid en uitgeven door David Barnouw. With an English summary.
R2633: BARNOUW, ADRIAAN J. - Monthly letters on the culture and history of the Netherlands.
R5448: BARNOUW, A.J. - Schriftuurlijke poŽzie der Angelsaksen.
B8272: BARON VAN HUGENPOTH, J.B. - Anti. Sociale Rechtsbeschouwingen.
H6125: [MARDERSTEIG] BARR, JOHN. - The Officina Bodoni. Montagnola-Verona. Books printed by Giovanni Mardersteig on the Hand Press 1923-1977.
R7626: BARRES, PHILIPPE. - Charles de Gaulle. (Vrije bewerking naar het Fransch).
B5623: BARRETT, ANDREA. - De reis van de Narwhal 1855-1856. Vertaald door May van Sligter.
R6920: BARREZEELE, KRIS (ED.). - Jongeren in de Vlaamse Beweging. 15 jaar heelnederlands jongerentijdschrift Nieuw-Vlaanderen onderwerpen- en auteursrepertorium 1967-1982.
B2284: [TSJECHOV] BARRICELLI, JEAN-PIERRE. - Chekhov's great plays. A critical anthology.
T5497: BARRIE, J.M. - Margaret Ogilvy, door haar zoon. Uit het Engelsch vertaald door J. Kuylman.
B2612: BARRIOS, C. - Tradato elemental de Armas Portatiles.
B3154: BARRON, DON (ED.). - Creativity 8. A Photographic Review of Creativity '78.
M6580: BARSTOW, STAN. - Er is nog tijd. Vertaling Gerrit Komrij.
T6996: BART, A.TH. - Oorlog, Dienstdwang, Dienstweigering of Hoe geraken wij tot een Practisch Vredesideaal?
B6749: BARTELING, D. - Is volksontwikkeling mogelijk door middel van lectuur van boeken?
R2725: BARTELINK, G.J.M. - Klassieke letterkunde.
R4490: BARTELS, H.J. - Hoe verdrijft men zenuwachtigheid en vrees? Nieuwe eenvoudige en beproefde methode om in eenige minuten zenuwachtigheid en vrees geheel te verdrijven.
R3190: BARTELS, H.J. - Een stalen geheugen !
T6575: BARTELS, A. (RED.). - In memoriam. Uitgave van de Raad van Leraren bij het Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs ter herdenking van de door en ten gevolge van de oorlog gevallen leraren in de periode van 1940-1945.
R8792: BARTELS, H.M.H. - De Katholieke Sociale Actie.
T8490: BARTELS, THIJS & JOS VERSTEEGEN. - Homo Encyclopedie van Nederland.
R4489: BARTELS, H.J. - Het geheim der hersenen. Beproefde methode om studielust, werk- en denkkracht te vermeerderen, onmisbaar voor studeerenden, kantoristen, handelslieden e.a.
R8753: BARTEN, J.B. EN J.C.M. VAN ROOY. - Regels voor verkeer en veiligheid in Teekeningen met vragen. Bestemd voor het 4de t/m 7de leerjaar.
T9140: BARTEN, A.W. - Vakgeschiedenis door postzegels.
W2365: BARTHELME, DONALD. - Sneeuwwitje. Vertaald door Else Hoog.
T5897: BARTHOLOMEW. - Bartholomew Pocket. Atlas and Guide to London.
T0099: BARTLING, D., VAN DEN BERGH VAN EYSINGA, HOFSTRA, KUYPERS, WOLTERSON. - In memoriam Dr. J.D. Bierens de Haan 1866-1943.
H5760: BARTON, EMILY. - Het testament van Yves Gundron. Vertaald door Marijke Koch.
T7737: BARTSTRA, J.S. - Vergelijkende stemmingsgeschiedenis in de bezette gebieden van West-Europa 1940-1945.
L1053: BARTSTRA, J.S. EN W. BANNING (EDS.). - Nederland tussen de Natien. I. Een bijdrage tot onze cultuurgeschiedenis.
T7747: BARTSTRA, J.S. - Adolf Hitler.
Y1737: BARZUN, JACQUES. - From Dawn to Decadence. 500 Years of Western Cultural Life. 1500 to the Present.
T6741: BAS, FR. [=FREDERIK BERENS A. STOKVIS]. - Schuim. Klucht en Zang in vier bedrijven.
T8538: BAS, JAN DE. - Dat zijn zo de dingen waar het hier om gaat.
T4782: BAS, F. DE. - Valsche Staatkunde. Bestrijding van Pierre Nothomb's Histoire du Grand-Duche de Luxembourg.
L6554: BAS, F. DE. (ED.). - Brieven van Prins Willem V. aan Baron Van Lijnden Van Blitterswijk, Representant van den Eersten Edele van Zeeland met vergunning van Hare Koninklijke Hoogheid Mevrouw de Prinses Van Wied, Prinses der Nederlanden.
Y1699: BASCHET, ERIC. - Russia 1904-1924. The Revolutionary Years. A History in Documentary Photographs.
T0559: BASCHWITZ, K. - De krant door alle tijden.
T6341: BASCHWITZ, KURT. - Denkend mensch en menigte. Bijdrage tot een exacte massapsychologie. Vertaling Johan W. Schotman.
R6560: BASCHWITZ, K. - De intelligentie van het krantenlezend publiek.
R6466: BASCHWITZ, K. - De krant door alle tijden.
T7828: BASDEVANT, JULES. - Les Deportations du Nord de la France et de la Belgique en vue du Travail force et le Droit International.
B5669: BASELINE. - Baseline. International Typographics Magazine. Issue Six.
T9432: BASELINE. - Baseline. International Typographics Magazine. Issue Seven.
R0617: BASELINE. - Baseline. International Typographics Magazine. St Bride's Issue [12].
R0619: BASELINE. - Baseline. International Typographics Magazine. Issue 42.
R0618: BASELINE. - Baseline. International Typographics Magazine. Issue 34.
R0613: BASELINE. - Baseline. International Typographics Magazine. Issue 24.
R0611: BASELINE. - Baseline. International Typographics Magazine. Issue 22.
R0615: BASELINE. - Baseline. International Typographics Magazine. Cassandre Issue [10].
R0616: BASELINE. - Baseline. International Typographics Magazine. Bradbury Thompson Issue [11].
L3409: BASHIR-HECHT, HERMA. - Der Mensch als Pilger. Albrecht Durer und die Esoterik der Akademien seiner Zeit. Mit einem Geleitwort von Renate Riemeck.
Y0233: BASSECOUR, JONKVROUWE H.B. DE LA. - Christelijke Arbeid. Officieele Gids van Stichtingen en Vereenigingen die in Nederland en Nederl.-Indie Christelijken Arbeid Verrichten.
T6576: BASSOMPIERRE, ALFRED DE. - De nacht van 2 op 3 augustus 1914 op 't Ministerie van Buitenlandsche Zaken te Brussel.
T9677: BASTET, FREDERIC. - De kat uit de boom. Haarlemse herinneringen.
P1415: BASTET, F.L. - De stoptrein en andere verhalen.
M5197: BASTET, F.L. - Drieluik.
C1730: BASTET, F.L. - Gedichten.
M5651: BASTET, F.L. - Heksendans.
W7701: BASTET, F.L. - Het Fin de Siecle alfabet, uit de nalatenschap van Vincent Vere.
M0361: BASTET, F.L. - Lava.
W7719: BASTET, F.L. - Manuscript in een rose smoking gevonden en andere verhalen.
H6016: BASTET, F.L. / J.F. HEIJBROEK / NOP MAAS. E.A. - De verzameling van mr. Carel Vosmaer ( 1826-1888).
K2735: BASTET, F.L. /A. LEHNING, J.J. OVERSTEEGEN E.A. - Thema's voor een uitgever. Voordrachten ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Johan Polak.
B6012: BASTET, F.L. - Lobster cocktail.
L7935: BASTET, FREDERIC. - Twee vrouwen en een gorilla. Met een vraaggesprek door Luc Daems.
K2124: BASTET, F.L. - Mr. Carel Vosmaer. Zijn achtergronden, zijn reizen, zijn tijdgenoten, zijn invloed.
T8147: BASTET, F.L. - Arion op de dolfijn. Gedichten.
T8148: BASTET, F.L. - Een mislukte pansfluit. Gedichten.
T4651: BASTET, FREDERIC. - Met Louis Couperus op reis.
T0852: BASTIAANS, W.CH.J. - Leven op de brug.
L1426: BASTIAANSE, FRANS. - Overzicht van de ontwikkeling der Nederlandsche Letterkunde. Vierde deel.
H3851: BASTIAANSE, FRANS. - Verzamelde gedichten. Deel I: 1890 - 1913.
L1083: BASTIAANSE, FRANS. - Gedichten.
B8287: BASTIAANSE, FRANS. - Verzamelde gedichten. Deel I: 1890 - 1913.
R2307: BASTIAANSE, FRANS. - Overzicht van de ontwikkeling der Nederlandsche letterkunde, met bloemlezing en illustraties in vier deelen.
T0985: BASTIAANSE, FRANS. - Natuur en leven. Verzen.
R4378: BASTIAENSEN, A.A.R. - Observations sur le vocabulaire liturgique dan l'itineraire d'egerie.
B5680: BATAILLE, CHRISTOPHE. - De meester van de tijd. Vertaling Liesbeth van Nes.
T9992: BATAVUS. - Een Surprise. Klucht met Zang in een Bedrijf voor 7 Heeren en 8 Dames.
T1940: BATAVUS. - De Vrouwenvereeniging Gelijke Rechten. Komische Scene met Zang voor 6 Dames.
T9987: BATAVUS. - Een oude zeerob. Blijspel in een bedrijf voor 7 Heeren en 1 Dame.
T9988: BATAVUS. - Een kostschoolscene. Klucht met Zang in een Bedrijf voor 8 Dames en 2 Heeren.
T9989: BATAVUS. - Kapitein Kluiver. Blijspel in een bedrijf voor 7 Heeren en 5 Dames.
T9991: BATAVUS. - De Nieuwe Dokter. Klucht in een Bedrijf voor 5 Heeren en 1 Dame.
T9984: BATAVUS. - Ongelukkige Liefde. Blijspel met Zang in een bedrijf voor 2 Heeren en 1 Dame.
T9986: BATAVUS. - Bij den Tandarts. Vierstemmig Zangspel voor twee Heeren en twee Dames.
K8836: BATE, LUDWIG. - Intermezzo in Meisenheim. Vertaling K.H.R. de Josselin de Jong.
T6978: BATENBURG, A. VAN. - De revolutionnaire inwerking in maatschappij en leger, een gevaar voor Nederland. Voordracht gehouden voor de Vereeniging van Officieren van de Nederlandsche Landmacht.
R4999: BATHO, EDITH C & BONAMY DOBREE. - The Victorians and After 1830-1914. With a chapter on the economic background by Guy Chapman.
L0603: BATTEN, F.E. VAN (ED.). - Aan D.M.G. Koch op zijn vijfenzeventigste verjaardag van zijn vrienden.
R1175: BATTEN, F EN A.A.M. STOLS. (EDS.). - Bibliographie van de werken van Charles Edgar du Perron.
K4392: BATTERS, ELMER. - Legs that Dance to Elmer's Tune. 1919-1997. With an introduction by Dian Hanson.
Y1897: BATTLEFELD. - Groote vredeskaart van Europa en West-AziŽ. Gevend een overzicht van alle belangrijke krijgsverrichtingen in de jaren 1914-1918 en de kaart van Europa bij het tot stand komen van den vrede.
M7115: [ERASMUS] BATTUM, ANNET VAN. - Erasmus rebel tegen wil en dank.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

5/30