Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
R6399: ALTENA, PETER E.A. (EDS.). - Van Abelard tot de Zwaanridder. Literaire en historische personages uit middeleeuwen en latere tijd, met hun voortleven in de kunsten. Een Lexicon.
R5018: ALTENA, BERT. - Een Broeinest der Anarchie. Arbeiders, arbeidersbeweging en maatschappelijke ontwikkeling. Vlissingen 1875-1929 (1940). Deel II: Verantwoording.
B7617: ALTENA, PETER & MYRIAM EVERARD [EDS.]. - Onbreekbare Burgerharten. De historie van Betje Wollf en Aagje Deken.
T8992: ALTENA, ERNST VAN. - Chansons van Ernst. Een selectie eigen luisterliedjes.
R7082: ALTENA, ERNST VAN. - Daar ik tot zang word aangespoord. Occitaanse troubadours 1100-1300.
M6592: ALTER, ROBERT. - Stendhal, a biography. In collaboration with Carol Cosman.
M3171: ALTHER, LISA. - Dikker dan water. Vertaling Marre Dubbink.
W0534: ALTING VON GEUSAU, FRANS. - De som der delen. Europa voor en na de omwenteling.
R8849: ALTING VON GEUSAU, G.A.A. - Onze weermacht te land.
R8856: ALTING VON GEUSAU, J.TH. - De Koninklijke Landmacht.
H9936: ALVAREZ, JULIA. - In de naam van Salome. Vertaling Tom van Beek.
P0924: [BECKETT] ALVAREZ, A. - Beckett.
H4939: ALVAREZ, A. - Nacht. Een onderzoek naar nachtleven, nachttaal, slaap en dromen. Vertaling Arnan Oberski.
H1949: AMALRIK, ANDREJ. - Niet begeerde reis naar Siberie. Vertaling J. Israel/Karel van het Reve.
H9921: AMALRIK, GUZEL. - Herinneringen aan mijn kinderjaren. Vertaling J. van het Reve-Israel.
R8876: AMBROS, A.W. - De Nederlandsche Toonkunstenaars der 15e en 16e eeuw. Fragmenten uit de geschiedenis der muziek.
T3374: AMELINK, H. - Onder eigen banier. Beknopt overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling der christelijke vakbeweging in de begin-periode na de oprichting van de eerste Christelijke vakvereniging en van de geschiedenis van de oprichting van het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland.[1890-1910].
R6877: AMERONGEN, M. VAN. E.A. - De Baader-Meinhof Groep. Een documentaire.
H1320: AMERONGEN, M. VAN. - Persmuskieten.
K2828: AMERONGEN, MARTIN VAN. - Over de doden niets dan goeds. Necrologieen van politici. Samengesteld en ingeleid door...
B4190: AMERONGEN, MARTIN VAN. - Rook doet leven. Over het recht op een hedonistisch bestaan.
T3009: AMERONGEN, M. VAN EN C.J. AARTS. - DUITSLAND 1933. Brieven, citaten, dagboeken, documenten, foto's, memoires, poëzie, prenten, redevoeringen, romans.
B6979: AMERONGEN, MARTIN. - Een kleine dondersteen.
R0869: AMERONGEN, MARTIN VAN. - L.A.J. Burgersdijk.
R2761: AMERONGEN, M. VAN. - Het matrassengraf. Heine's sterfbed 1848-1856.
R6302: AMERONGEN, MARTIN VAN E.V.A. - Voor buurt en beweging. Negentig jaar sociaal-democratie tussen IJ en Amstel.
T3282: AMERSFOORT, PIET VAN. [=JAN WILLEM JACOBS]. - Gedachten zijn vrij. Gedichten.
T7484: AMI D' ENFANT. - Moeder ga voor je kindje staan!
K4364: AMICIS, EDMONDO DE. - Liefde en gymnastiek. Vertaald door Hanneke Handl.
K7209: [BECKETT] AMIRAN, EYAL. - Wandering and home. Beckett's metaphysical narrative.
A0270: AMIS, KINGSLEY. - Huwelijk op de helling. Vertaling Niek en Theo Hendriks.
M5929: AMIS, KINGSLEY. - Ik wil het nu. Vertaling Jean A. Schalekamp.
W2531: AMIS, KINGSLEY. - Ik wil het nu. Vertaling Jean A. Schalekamp.
M5868: AMIS, KINGSLEY. - Jake's geval. Vertaling W. Dielemans.
H9723: AMIS, KINGSLEY. - Lucky Jim. Vertaling H.W.J. Schaap.
M5764: AMIS, KINGSLEY. - Naar het einde. Vertaald door Else Hoog.
A0757: AMIS, KINGSLEY. - Oude reuzen. Vertaald door Joop van Helmond.
L9666: AMIS, KINGSLEY. - Iedere dag een glaasje. Vertaling A. van Nimwegen.
R9739: AMIS, MARTIN. - De zwangere weduwe. Binnen de geschiedenis. Vertaald door Jan Pieter van der Sterre.
T4079: AMMAN, JOST. - Im Frauenzimmer - Wirt vermeldt von allerley schönen Kleidungen unnd Trachten der Weiber / hohes und niders Standes / wie man fast an allen Orten geschmückt und gezieret ist.
M6599: AMMERS-KÜLLER, JO. - De zaligmaker.
L3815: AMMERS-KULLER, JO VAN. - Het inzicht.
K6038: AMMERS-KULLER, JO VAN. - Mijn Amerikaansche reis.
H4704: AMMERS-KÜLLER, JO. - De zaligmaker.
T5551: AMMERS-KULLER, JO VAN. E.V.A. - Onze mei.
B7906: AMORIE VAN DER HOEVEN, MARTINUS DES. - Specimen literarium inaugurale De nonnullis logcis veterum scriptorum, cum appendice de Arusiani Messi exemplis elocutionum.
L5375: AMPE S.J., ALB. (ED.). - Dr. L. Reypens-Album. Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. L. Reypens s.j. t.g.v. zijn tachtigste verjaardag op 26 februari 1964.
L2431: AMSTEL, D.J. VAN. (ED.). - Hout, een veelzijdig materiaal.
B4419: AMSTELODAMUM. - Zeven en twintigste jaarboek van het Genootschap Amstelodamum.
R6579: AMSTELODAMUM. - Acht en twintigste jaarboek van het Genootschap Amstelodamum.
K8897: AMSTERDAM, W. VAN. - Marionetten.
H2672: HOLLANDSCHE DRAAD- EN KABELFABRIEK AMSTERDAM. - In de draeck 1910-20 april-1960.
T6660: AMSTERDAM. - Amsterdam
T6506: AMSTERDAM. - Ceremoniboek van de regeering der stad Amsterdam.
T6462: AMSTERDAM. - Gebouwen, gezigten, en oudheden der stad Amsterdam. Met figuuren.
T4944: AMSTERDAM. - Plattegrond, map, plan, stadtplan van Amsterdam. 1:20.000.
R6072: ANAGRAPHEUS, D.N. - De Zwijndrechtsche nieuwlichters (1816-1832). Volgens de gedenkschriften van Maria Leer. Met een inleidend woord van J. H. Maronier.
H2670: ANAND, RAJ MULK. - Die Liebe in der Kunst: Indien. Uber die philosophischen Grundlagen der Erotik in der Hinduistischen skulptur.
T3279: ANASTASIUS. - De Denekamp. Een Twentsch tafereel uit den Tijd van het Veemgerecht. Inleidend woord A. Benthem.
K2426: ANBEEK, TON, HUGO BREMS, PIET COUTTENIER. E.A. - Nederlandse Literatuur na 1830.
H7599: ANBEEK, TON. - Sisyfus verliefd.
B4872: ANBEEK, T. EN J.J. KLOEK. - Literatuur in verandering. Voorbeelden van de vernieuwing in het proza tussen 1879 en 1887.
H2796: ANBEEK, TON. - Het donkere hart. Romantische obsessies in de moderne Nederlandstalige literatuur.
L5999: ANCEAUX, JOHANNES C. - The Wolio language. Outline of grammatical discription and texts.
T9165: ANCONA, G.J. D' - Een Amsterdamsch standje. Boertig Dichtstuk.
B4126: ANDAHAZI, FEDERICO. - De Anatoom. Vertaling Fred de Vries.
L0525: ANDEL, M.A. VAN. - Chirurgijns, vrije meesters, beunhazen en kwakzalvers. De chirurgijnsgilden en de practijk der heelkunde (1400-1800).
R8450: ANDELA, H.A.M. - De Rooms Katholieke Begraafplaats te Sneek.
R7731: DEN EEN / DEN ANDER. - Vrede in de politiek? Berijmd verslag van 'n politieke vredesconferentie. Door Den Een, met prentjes van Den Ander.
W3212: ANDERS, A. VAN. - Rapport van de secretarisvogel.
L3439: ANDERSEN, H.C. - De wind vertelt van Valdemar Daae en zijn dochters. Uit het Deensch vertaald door Marie Nijland-van der Meer de Walcheren.
K4964: ANDERSEN, H.C. - Sprookjes en vertellingen. Vertaling P.M. Boer, M. Nijland, Annie Romein Verschoor en Marie Vos.
T4441: ANDERSEN, H.C. - De improvisator. Vertaald door Jan Baptist.
R8010: ANDERSEN, H.C. EN C.M. MENSING. - Winteravond-Vertellingen.
T9736: ANDERSEN, H.C. - Sprookjes en vertellingen. Naar het Deens door W. Van Eeden. Geillustreerd door Rie Cramer. Twee delen.
MK0209: ANDERSON, CHARLES R. - Lettering.
L1513: [MULTATULI] ANDERSON, MARIE. - Uit Multatuli's leven. Met inleiding en annotaties door J. Kortenhorst.
T7833: ANDERSON, MOSA. - Germany and Europe's Future.
R4928: ANDERSON, DAVID L. ET AL. - Symbolism. A Bibliography of Symbolism as an International and Multi-Disciplinary Movement.
M3139: ANDREA, YDA ELISABETH - Daar moet veel strijds gestreden zijn...[Bloemlezing uit Nederlandsche gedichten door ...]
T6335: ANDREAE, A.J. - Het klooster "Jerusalem" of het Gerkesklooster. Eene bijdrage tot de geschiedenis der kloosters in Friesland.
T7362: ANDREAE, A.J. - Te Wapen! Te Wapen! Een woord in ons aller belang.
R9870: ANDREJEF, LEONID. - In de slaapstee. Uit het Russisch vertaald door Josine Termaat.
R8349: ANDREJEF, LEONID. - In de slaapstee. Uit het Russisch vertaald door Josine Termaat.
R9871: ANDREJEF, LEONIED. - Judas Iskarioth en de anderen. Uit het Russisch vertaald door Annie de Graaff.
T1761: ANDREJEF, LEONID. - De smarten van Belgie. Spel in zes tafereelen. Vertaling naar het Russisch door Oswaldi.
L0126: ANDRES, STEFAN. - Het mes der barmhartigheid. Vertaling J. van Wattenwyl-de Gruyter.
T8301: ANDRES, STEFAN. - Wij zijn Utopia. Een novelle. Vertaald door Thomas Rosenboom, nawoord Chris van der Heijden.
K3395: ANDREUS, HANS. - Schilderkunst. Gedichten.
H4603: ANDREUS, HANS. - Denise.
M6862: ANDREUS, HANS. - Gedichten.
M4980: ANDREUS, HANS. - Het explosieve uur.
W7893: ANDREUS, HANS. - Jubal.
L7508: ANDREUS, HANS / J. BERNLEF / CEES BUDDINGH' E.A. - Een boekje vol poëzie samengesteld uit oude poëzie-albums.
B5366: ANDREUS, HANS & SIMON VINKENOOG. - Brieven 1950-1956. Inleiding, tekstverzorging en aantekeningen door Jan van der Vegt.
M8108: ANDREUS, HANS. - Raffia. Tekstverzorging en toelichting door Jan van der Vegt.
T8169: ANDREUS, HANS. - Natuurgedichten en andere.
T8171: ANDREUS, HANS. - Om de mond van het licht. Een kleine case history.
B7861: ANDREUS, HANS. - Viermaal J en Janus.
B7862: ANDREUS, HANS E.A. - De Troostvogel & andere Trapeze verhalen.
B7863: ANDREUS, HANS. - Meester Pompelmoes en lachplaat.
B7864: ANDREUS, HANS. - Dierenverhalen.
B7865: ANDREUS, HANS. - Blijf van ons bos af.
M6355: ANDREUS, HANS. - Misschien. Gedichten.
R3755: ANDREUS, HANS. - Valentijn.
T3112: ANDREUS, HANS. - Verzameld proza.
T3113: ANDREUS, HANS. - Het overige werk. Dramatisch werk, vertalingen en andere teksten. Samenstelling en tekstverzorging. Jan van der Vegt en Pim de Vroomen.
K5949: ANDREUS, HANS. - Uit het jeugdige leven van Melchior Blovoet, een novelle en tijdsbeeld.
K5948: ANDREUS, HANS. - Bezoek.
R3769: ANDREUS, HANS. - Italie. Gedichten.
T9131: ANDREUS, HANS. - Gedichten van Hans Andreus.
B0849: ANDREWS, GEORGE AND SIMON VINKENOOG (EDS.). - The Book of Grass. An anthology of Indian hemp.
H9479: ANDRIES, MARC. - De maagdenhorde, roman.
K5496: ANDRIES, MARC. - Een zeer brave borst. De cykloop.
K0259: ANDRIES, MARC. - De vleugels van Helena.
T3458: ANDRIES, J. - Over Mensch-zijn.
K7311: ANDRIESSE, PETER. - Desperado's, een novelle.
P2691: ANDRIESSE, C.D. - Een boudoir op Terschelling.
H8942: ANDRIESSE, PETER /HANS PLOMP /HEERE HEERESMA /GEORGE KOOL. - Manifest voor de jaren zeventig.
R5622: ANDRIESSEN, P.J. - De Muiderkring of Vijftien jaar uit den bloeitijd onzer letterkunde, 1623-1637.
B3896: ANDRIESSEN, P.J. - De Prins en Johan de Witt of Ons land in het tweede tijdperk der eerste stadhouderlooze regeering.
B6311: ANDRIESSEN, P.J. - De suppoost aan de Bank van Leening, of De laatste levensjaren van Joost van den Vondel 1657-1679.
B6312: ANDRIESSEN, P.J. - De Muiderkring of Vijftien jaren van den bloeitijd onzer letterkunde, 1623-1637.
R4575: ANDRIESSEN, P.J. EN W.F. OOSTVEEN. - Onze Koning. Een feestgeschenk naar P.J. Andriessen. Voor 't jonge Nederland bewerkt door W.F. Oostveen.
R0030: ANDRIESSEN, JURRIAAN. - Levensbeeld van Jurriaan Andriessen.
Y0116: ANDRINGA, W. - Een vorstelijk gezin. Schetsen uit het leven van Z.M. Koning Willem III en H.M. Koningin Emma en Koningin Wilhelmina der Nederlanden.
T7759: ANDRINGA GZN., W. - De oranjevlag ontplooid. Nederlands bevrijding van de Fransche overheersching. Aan het volk verhaald.
H2274: ANDRZEJEWSKI, JERZY. - Daar komt hij, springend over de bergen. Vertaling L. Stembord.
R4555: ANEMA, SEERP. - Het Hooglied. Metrische bewerking me nieuwe verklaring.
R4830: ANEMA, SEERP. - Moderne kunst en ontaarding.
R5885: ANEMA, A. - Bezinning en bezieling.
T4068: ANEMA, ANNE. - Tweeerlei Democratie.
L6583: ANEMA, ANNE. - Bijzondere Universiteiten. Een woord naar aanleiding van het aanhangig Hooger-Onderwijs-Ontwerp.
B8759: ANEMA, SEERP. - Moderne kunst en ontaarding.
B7395: ANEMA, SEERP. - Calvinistische en impressionistische aesthetiek.
T5041: ANEMA, ANNE. - Staatkundige rondblik.
T5845: ANGELL, NORMAN E.A. - Anniversaire du 30 juin. Norman Angell - Victor Bach - Julien Benda - Louis de Brouckere - Jules Destree - Franz Hellens - Pierre Hubermont e.a.
P0987: ANGELO, MICHEL. - Sonnetten. Vertaling Nico van Suchtelen.
M4001: ANGELOU, MAYA. - Dans om het bestaan. Vertaald door Kathleen Rutten.
M6720: ANGELOU, MAYA. - Een lange reis naar huis. Een autobiografische roman. Vertaling K. Rutten.
H4255: ANGELOU, MAYA. - Het hart van een vrouw. Vertaald door Kathleen Rutten.
M6719: ANGELOU, MAYA. - Ik weet waarom gekooide vogels zingen. Vertaald door Kathleen Rutten.
M1986: ANGELOU, MAYA. - Zingen en swingen. Een autobiografische roman. Vertaling Kathleen Rutten.
H9988: ANGELUCCI, ENZO. - Praktisch handboek vliegtuigen Deel I - van 1783 tot 1918. Vertaling Hugo Hooftman. Illustraties Vincenzo Cosentino.
T0606: ANGERMILLE, KAREL. - De Logevallen van een Activist. Van Antwerpen naar Antwerpen! 1914 - 1929.
M2801: ANGEVAARE, INGE. - Dansen op verlangen.
K1478: ANKER, ROBERT. - Waar ik nog ben. Gedichten.
L9267: ANKER, ROBERT. - Een soort Engeland.
B4074: ANKER, ROBERT. - Nieuw Lelievelt.
T8680: ANKER, ROBERT, - Van het balkon.
T6189: ANKERSMIT, J.F. - Balans. Regeering Ruys - redelijke arbeiderseischen.
T6692: ANKERSMIT, HELEEN. - Het wezen der school in Sovjet Rusland. Zooals het uit den arbeid der kinderen tot ons kwam.
R0253: ANKERSMIT, J.F. - Taak en plaats der Sociaal-Democratische Pers. Voordracht, gehouden op 12 januari 1936 tijdens het week-einde van de Vereniging van Journalisten van Sociaal-Democratische bladen.
T6382: ANKERSMIT, J.F. - Ferdinand Lassalle 1825 - 11 april - 1925.
T6479: ANKERSMIT, J.F. EN H. VERKOUTEREN. - De Republikeinsche Regeeringsvorm. Pro en Contra.
T0462: ANKERSMIT, J.F. - Ter herdenking van dr. Herman Gorter.
T9333: ANKERSMIT, J.F. - Het stembiljet tegen den woningjammer.
Y0050: ANNUNZIO, GABRIELE D'. - Cabiria. Historische visioenen uit de derde eeuw v.C.
AP0423: ANON. - Memoires de Suzon, soeur du Portier des Chartreux suivis de Histoire de Marguerite, filles de Suzon.
H0032: ANON. - The Bagman's book of limericks.
K8936: ANONIEM. - Lessen van den ondermeester.
M2671: ANONIEME. - Goya's Maja in de Rij. Posthuum gedicht. Bewerkt door F.L.C. Marie Bosteels.
K7128: ANONYMUS. - De bruid in de rode kamer. Vertaling C.J. Kelk.
T1567: ANSEELE, EDWARD. - Voor 't volk geofferd. In een bewerking van Boontje.
K0894: ANSINK, B.J.J. - Is de pyramide in opbouw?
A0317: ANSINK-SCHIPPER, M.C. - Auxanographic typing of Neisseria Gonorrhoeae isolated in the Netherlands.
T9914: ANSLIJN NZ., NICOLAAS. - Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen. Derde stukje. Nagezien en verbeterd door H.G. Witlage.
B4869: ANSLIJN, N. - Nederlandsche voorbeelden van deugd. Een leesboek voor de schooljeugd. Eerste stukje.
B4603: ANSTADT, MILO. - De wankele rechtsgang van Albert Kranenburg. Roman.
T3487: ANTHEUNIS, LOD. - Een blik in het verleden van onze taal.
H6210: [ERASMUS] ANTHEUNISSEN, W. - Erasmus. Een historische schets van renaissance en humanisme.
L0419: ANTHEUNISSEN, W. - Historische opstellen.
R3963: ANTHIERENS, JOHAN. - Het Belgische domdenken. Smaadschrift.
B5542: ANTHIERENS, JOHAN. E.A. - Aspecten van de literaire biografie. Voorwoord Anton Korteweg.
T7086: ANTHONIUS. - De sluiker. Eene geschiedenis voor de jeugd.
T3050: ANTONISSE, J.H. & B.N. VAN DER VELDEN. (EDS.). - Indië en het opium. Een verzameling opstellen betreffende het opiumvraagstuk, bijeengebracht en uitgegeven door de Nederlandsch-Indische Grootloge van de Internationale Orde van Goede Tempelieren.
R9913: ANTONISSEN, ROB. - Herman Gorter en Henriette Roland Holst.
K7443: ANTONISSEN, ROB. - De hedendaagse Zuidafrikaanse letterkunde van 1930 af.
K3663: ANTONISSEN, ROB. - Die Afrikaanse Letterkunde van die Aanvang tot Hede.
K3577: ANTONISSEN, ROB. - Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche Letterkunde. Twee Delen. Deel I: Studie. Deel II: Bloemlezing.
B0491: ANTONISSEN, ROB. - Zuidafrikaansche poëzie. Bezorgd en ingeleid...
L2614: ANTONISSEN, ROB. (ED.). - Lyriek der Nederlanden. De Gouden Eeuw.
B1100: ANTONISSEN, ROB. - Herman Gorter en Henriette Roland Holst.
K2316: ANWB. - Per auto en te voet. Deel I: 70 gecombineerde auto- en wandeltochten. Het Gooi, Utrecht en de Veluwe.
B6819: ANWB. - Toeristische wegenatlas Nederland. Kaarten op schaal 1:100.000, Stadsplattegronden, Toeristische informatie.
T9514: ANWB. - Straatnaamborden.
B9288: ANZELEWSKY, F.E.A. & HANS MOHLE. (ED.). - Durer en zijn tijd. Meesterwerken van de Duitse tekenkunst XVe en XVIe eeuw uit de verzamelingen van het Kupferstichkabinett, Staatsmusea, Stiftung Preussischer Kulturbesitz, Berlijn.
T6971: BROEK AP VAN DEN. - Zwijgt niet!
M5028: APARAIN, MARIO DELGADO. - De ballade van Johnny Sosa. Vertaling F. Mendelaar.
B7259: APELDOORN, J. EN W.F. VAN VLIET JR. - Kunstvormen in poëzie en proza, maat en rijm. Ten gebruike bij de korte geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde.
B7371: APELDOORN, C.G.L. - Dr. Willem Doorenbos.
T8059: APELDOORN, L.J. VAN. - De financieele verhouding tusschen kerk en staat.
H0854: APETZ, JAN / I. VAN DULLEMEN / H. RAES / W. VAN TOORN. - De vierde deur.
K7391: APOL, P. - Achter tralies. Studies.
M4148: APOL, PIET. - De rode vogel.
B0194: APOLLINAIRE, GUILAUME. - Antiopee. Een cubistische promenade aan de hand van teksten ... uitgevoerd door Heerlen, Le monument le plus sublime de l'Art humain.
T3909: APOLLINAIRE, GUILLAUME. - Two Novels: The Debauched Hospodar and Memoirs of a Young Rakehell.
B4835: APOLLO. TIELROOY, JOHANNES. (RED.). - Apollo: Maandschrift voor Litteratuur en Beeldende Kunst. Jaargang I. nr. 5. april 1946.
B4836: APOLLO TIELROOY, JOHANNES. (RED.). - Apollo: Maandschrift voor Litteratuur en Beeldende Kunst. Jaargang I. nr. 4. maart 1946.
R3949: APOLLO TIELROOY, JOHANNES. (RED.). - Apollo: Maandschrift voor Litteratuur en Beeldende Kunst. Jaargang II. nr. 5. mei 1947.
R3952: APOLLO TIELROOY, JOHANNES. (RED.). - Apollo: Maandschrift voor Litteratuur en Beeldende Kunst. Jaargang II. nr. 8. september 1947.
R3954: APOLLO TIELROOY, JOHANNES. (RED.). - Apollo: Maandschrift voor Litteratuur en Beeldende Kunst. Jaargang II. nr. 10. november 1947.
R3953: APOLLO TIELROOY, JOHANNES. (RED.). - Apollo: Maandschrift voor Litteratuur en Beeldende Kunst. Jaargang II. nr. 9. october 1947.
T6759: APOSTATIA. - Los van de kerk. Een pleidooi om te voorkjomen, dat kinderen reeds bij hun geboorte worden ingelijfd bij het kerkgenootschap hunner ouders.
K1648: APPEL, RENE. - Persoonlijke omstandigheden.
M1517: APPEL, RENÉ. - De derde persoon.
M6979: APPEL, RENÉ. - Geweten.
L9819: APPEL, RENÉ. - Spijt.
P0787: APPEL, RENÉ. - Vlekkeloos.
L9782: APPEL, RENE. - Geronnen bloed.
L9909: APPEL, RENE. - Spanning.
T6292: APPEL, K. EN HUGO CLAUS. - De blijde en onvoorziene week.
R1201: APPEL, KAREL. - Karel Appel. De kleurige onbekende. Gedichten en tekeningen.
T3742: AQUARIUS. - Warme Kadetjes.
R0810: ARABESKEN. - De stille kracht op toneel.
R6917: ARAUNER, PAUL. EN ERICH ARAUNER. - Kitzinger Weinbuch. Ein Ratgeber fur die Hausweinbereitung.
K5792: ARBAN, DOMINIQUE. - Dostojewski. De schrijver de mens.
T4257: DIRECTIE VAN DEN ARBEID. - Onderzoek naar den Fabrieksarbeid van Gehuwde Vrouwen in Nederland.
T8085: DE ARBEIDERSPERS. - Van een belangwekkend bedrijf. Hoe het werkt en groeit.
T6103: KEESINGS HISTORISCH ARCHIEF. - Historische documenten en illustraties van de verloving en het huwelijk van prinses Juliana met prins Bernhard 7 Januari 1937.
R3445: BOUWKUNDIG WEEKBLAD ARCHITECTURA. - Bouwkundig Weekblad Architectura: jaargang 1934.
B9050: ARENDS, JAN. - Ik had een strohoed en een wandelstok. Verhalen.
T4687: ARENDS, JAN. - Ik had een strohoed en een wandelstok. Verhalen.
L5747: ARENDS, JAN / LOUIS PAUL BOON / W.F. HERMANS / CARMIGGELT E.A. - Tableaux Litéraires. Twintig scčnes uit de Nederlandse literatuur door De Enschedese School.
L5206: ARENS, JOHANNES C. - De godenschildering in Ovidius' Metamorphosen.
C2304: ARENSBERG, ANN. - De wolvenvrouw. Vertaling M. Emeis.
R0772: ARENTS, AM. - Bibliografie van en over Hendrik van Tichelen. Inleiding Lode Monteyne.
T9056: ARENTS, PROSPER. - Antwerpen in dicht en lied. Deel I: 837-1830, Deel II: 1831-1964.
L6643: ARENTS, PROSPER. - De Vlaamse schrijvers in het Engels vertaald 1481-1949.
L8926: ARENTS, AM. - Jacob van Maerlant proeve van bibliografie. Inleiding J. van Mierlo.
L8967: ARENTS, PROSPER. - Werk van Lode Baekelmans. Addenda.
T9587: ARENTS, PROSPER. - Cervantes in het Nederlands. Bibliografie.
T7605: ARENTS, PROSPER. - Het geheimzinnig kastje.
R0408: ARENTS, PROSPER. - De Vlaamsche schrijvers in vertaling 1830-1931. Proeve van bibliographie. Inleiding Emmanuel de Bom.
R0418: ARENTS, PROSPER. - De Vlaamsche schrijvers in het Duitsch vertaald. I: Vertalingen in boekvorm en op los blad 1842-1843.
R2234: ARENTS, PROSPER. - Werk van Lode Baekelmans. Bibliografie + Addenda.
H8390: ARETINO, PIETRO. - Het net der Wellustigheyt vermeerderd met Uytgelese Minne-zangen. [1646] Uitgegeven en ingeleid door A.N.W. van der Plank.
K3707: ARIDJIS, HOMERO. - De vlinder en de schildpad. Naar het einde van het millennium. Uit het Spaans vertaald door Mieke Westra.
W5016: ARIDJIS, HOMERO. - Juan Cabezon in de nieuwe wereld. Vertaald door A. Glastra van Loon. [Memorias del Nuevo Mundo].
H0001: ARIDJIS, HOMERO. - Persephone. Translated from the revised Spanish edition by Betty Ferber.
B4150: ARIDJIS, HOMERO. - De heer der laatste dagen. Visioenen uit het jaar duizend. Vertaling A. Glastra van Loon.
B4137: ARIDJIS, HOMERO. - De fabel van de zonnen. Vertaling M. Sabarte Belacortu.
B5178: ARIENS, MARGARETHA MARIA. - Het jeugdwerk van Henriette Roland Holst-Van der Schalk gezien in verband met de tijd van ontstaan.
T2572: ARIENS KAPPER, E.H. - S. Jessurun de Mesquita.
B9364: ARIES, PHILIPPE. - Het beeld van de dood. Vertaling Jeanne Holierhoek.
A0241: ARION, FRANK MARTINUS. - Nobele wilden.
T9253: ARIONI, J. - Transvaalsche Ballade. Drie Kogels / Drei Schusse. Woorden (gedicht) naar het Duitsch van dr. Rud-Presber. Voor zang en piano.
T9758: ARIOSTO, LUDOVICO. - Orlando furioso. De razende Roeland. Met alle prenten van Gustave Dore en een inleiding van Italo Calvino. Vertaald door Ike Cialona.
T9688: ARISTOFANES. - Cavalerie / Vrede. Vertaald en toegelicht door Hein L. van Dolen.
T9659: ARISTOTELES. - Ethica. Ethica Nicomachea. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Christine Pannier en Jean Verhaeghe.
L2335: ARKEL, C.G. VAN. - Het geneesmiddel en het geneesmiddelonderzoek.
K2640: ARKEL, FREEK VAN / HAN VAN DER HORST. - Rotterdam, de stad en de rivier.
B6481: ARKEL, DIRK VAN. - Antisemitism in Austria.
B3651: ARKESTEIJN, ROEL (ED.). - Respect: Forms of community. Contemporary art from the Netherlands. Formes de cohabitation. Art contemporain des Pays-Bas.
K7598: ARLT, ROBERTO. - De vlammenwerpers. Roman. Vertaald uit het Spaans door Mariolein Sabarte Belacortu.
B8551: ARMADA. - Denkend aan Holland... Nederlandse cultuurgeschiedenis in vreemde ogen.
B6916: ARMANDO. - Aantekeningen over de vijand.
L8435: ARMANDO. - De straat en het struikgewas.
K0728: ARMSTRONG, ADAM. - Het zandpaard.
T4444: ARMSTRONG, KAREN. - De grote transformatie. Het begin van onze religieuze tradities.
B2160: ARNOLD, HANS. - Monsterland. Reisindrukken.
R9688: ARNOLD, FRITZ EN KOOS VAN WERINGH. - Honderd karikaturen uit Simplicissimus uit de jaren 1896-1914. Met een essay en inleiding.
R7263: ARNOLDI, FRANK. - En nu... een revue! Handleiding voor het samenstellen en opvoeren van revues, cabaretvoorstellingen. z.g. bonte avonden enz.
L3886: ARNOLDS, DENIS. - Hij, Jan Cremer.
L1957: ARNOLDUSSEN, PAUL. - Clark Gable in Monnickendam.
B8934: ARNOLDUSSEN, PAUL. - Wroeten. Kleine geschiedenis van boekhandel De Oude Mol.
M4035: ARNONI, M.S. - De laatste verhalen. Vertaling J. Schalekamp.
M2825: ARNONI, M.S. - De overlevenden tellen niet.Vertaling Jean Schalekamp.
M4039: ARNONI, M.S. - Fela J. Novelle. Vertaling John Vandenbergh.
K3954: ARON, PAUL (ED.). - Albert Ayguesparse la memoire et l'histoire. Expositionrealisee par L'A.S.B.L. archives et musee de la litterature sous la direction scientifique de Paul Aron avant-propos de Hubert Juin.
M5894: ARRABAL, FERNANDO. - Baal Babylon, roman. Vertaald door Ansje Tilroe.
M5893: ARRABAL, FERNANDO. - De architekt en de keizer van Assyrie. De tuin der lusten. Vertaald door J. Soer/ J. v. Velde.
H3636: ARRABAL. - Brief aan generaal Franco. Vertaald.
T7923: ARRATIA, ANJELINA. - El comunismo en America.
T9695: ARRIANUS, LUCIUS FLAVIUS. - Alexander de Grote. Het verhaal van zijn verovering van het Perzische Rijk. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Simone Mooij-Valk.
R7482: ARTISTS, JUDY'S AND CHARLES H. ROSS. - The Husband's Boat. A book for travellers, and for those who wait for the travelles' return.
R5272: ARTS, A.C.B. - Volksraadpleging en het parlementair stelsel.
L6229: ARTS, ANTOON. - Van blad tot boek.
L7377: ARTS, MONIQUE. E.A. - Opstellen Drukkunst.
B2571: AMERICAN INSTITUTE OF GRAPHIC ARTS. - Printing for Commerce 1953.
R5508: ARTS, A.W.P. - Grepen uit de geschiedenis van het postkantoor te Eindhoven.
T1204: EEN ARTS. - In de macht der Roomsche Kerk. (Een ernstig woord aan alle Roomsche Mannen en Vrouwen).
R4957: ARWAS, VICTOR. - Alastair. Illustrator of Decadence.
L8370: AS, G.G. VAN. - Mr. Lohmans's feest. Herinneringen aan den tachtigsten verjaardag van Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman. 1837 - 29 mei - 1917.
T8055: AS, G.G. VAN. - November Alarm. De revolutie bedreiging in Nederland, November 1918. Gedenkboek.
B8356: AS, JAN VAN. - Lawine.
T3373: ASBEEK BRUSSE, W.E. EN A.G. VREEDE. - Lux Orientis. Tweemaandelijksch Tijdschrift Orgaan van de Algemeene Gemeenschappelijke Vrijmetselarij en van de Vertegenwoordiging van den Opperraad der Orde voor Nederland en Kolonien. Uitgave van de Loge Le Droit Humain no. 402 Lux Orientis in het O. van Batavia. 6e jaargang 1917
T3372: ASBEEK BRUSSE, W.E. EN A.G. VREEDE. - Lux Orientis. Tweemaandelijksch Tijdschrift Orgaan van de Algemeene Gemeenschappelijke Vrijmetselarij in Nederlandsch-Indie. 5e jaargang 1916.
C0260: ASCH, SHOLEM. - Dooltocht door de nacht. Vertaling H.P. van den Aardweg.
R6391: ASCH VAN WIJCK, H.M.A.J. VAN. - Instellingen van Hooger Onderwijs in Utrecht voor den jare 1636.
L4368: ASHLEY, RICHARD. - Cocaine. Its History, Uses and Effects.
R0771: ASSCHE, HILDA VAN EN ROB ROEMANS. - Bibliografie van Gerard Walschap.
L5923: ASSCHE, HILDA VAN EN RICHARD BAEYENS. - Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. De Tijdschriften verschenen in 1980.
L5924: ASSCHE, HILDA VAN EN RICHARD BAEYENS. - Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. De Tijdschriften verschenen in 1981.
L5925: ASSCHE, HILDA VAN EN RICHARD BAEYENS. - Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. De Tijdschriften verschenen in 1982.
L5926: ASSCHE, HILDA VAN EN RICHARD BAEYENS. - Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. De Tijdschriften verschenen in 1983.
L5927: ASSCHE, HILDA VAN EN RICHARD BAEYENS. - Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. De Tijdschriften verschenen in 1984.
L5928: ASSCHE, HILDA VAN EN RICHARD BAEYENS. - Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. De Tijdschriften verschenen in 1988.
L5921: ASSCHE, HILDA VAN EN RICHARD BAEYENS. - Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. Voortzetting van Reeks III. De Tijdschriften verschenen in 1978.
L5922: ASSCHE, HILDA VAN EN RICHARD BAEYENS. - Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. Voortzetting van Reeks III. De Tijdschriften verschenen in 1979.
L5915: ASSCHE, HILDA VAN. - Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. Voortzetting van Reeks III. De Tijdschriften verschenen in 1972.
L5919: ASSCHE, HILDA VAN. - Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. Voortzetting van Reeks III. De Tijdschriften verschenen in 1976.
L5920: ASSCHE, HILDA VAN. - Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. Voortzetting van Reeks III. De Tijdschriften verschenen in 1977.
L5913: ASSCHE, HILDA VAN. - Bibliografie van de Vlaamse Tijdschriften. Reeks III. Aflevering 2. Vlaamse Literaire Tijdschriften vanaf 1969. De Tijdschriften verschenen in 1970.
L5914: ASSCHE, HILDA VAN. - Bibliografie van de Vlaamse Tijdschriften. Reeks III. Aflevering 3. Vlaamse Literaire Tijdschriften vanaf 1969. De Tijdschriften verschenen in 1971.
L5912: ASSCHE, HILDA VAN. - Bibliografie van de Vlaamse Tijdschriften. Reeks III. Aflevering I. Vlaamse Literaire Tijdschriften vanaf 1969. De Tijdschriften verschenen in 1969.
R9281: ASSCHE, PIET VAN. - Hagelinde.
R6356: ASSCHE, HILDA, RICHARD BAEYENS, ELLY COCK-INDESTEGE (EDS.) - Vlaamse bibliofiele uitgaven 1830-1980. Nederlandse letterkunde in België. Tentoonstellingscatalogus.
B6563: ASSCHE, HILDA VAN & RICHARD BAEYENS. - Bibliografie Ons Erfdeel 1957-1977.
T5155: ASSCHE, HILDA VAN. - Dr. Rob. Roemans. De veelzijdige bibliograaf (1904-1968).
R1182: ASSCHE, HILDA VAN. - Analytische bibliografie van Dr. Rob. Roemans. Ingeleid door Leo van Puyvelde, Al. de Maeyer, M.A. Nauwelaerts en Prosper Arents.
R0898: ASSCHE, HILDA EN RICHARD BAEYENS. - Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften Reeks I. Aflevering 2 bis: De Vlaamse Gids 1959-1968.
R0899: ASSCHE, HILDA EN RICHARD BAEYENS. - Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften Reeks I. Aflevering 3 bis: Nieuwe Vlaams Tijdschrift 1959-1968.
M5336: ASSCHER, MAARTEN. - Dodeneiland. Vier geschiedenissen.
T4797: ASSCHER, MAARTEN E.A. - Overgangen. Gedichten bij figuren uit Ovidius' Metamorphosen.
L2663: ASSELBERGS, W.J.M.A. - Guido Gezelle's Kerkhofblommen 1858 -1958.
L2057: ASSELBERGS, W.J.M.A. - Gerard Brom in memoriam.
K2156: ASSELBERGS, W.J.M.A. - Het landschap van de vierde Martijn.
K8088: ASSELBERGS, W.J.M.A. - Merck toch hoe sterck.
K7739: ASSELBERGS, W.J.M.A. - Pascha problemen.
K7856: ASSELBERGS, W.J.M.A. - Tweemaal Dante.
H5136: ASSELBERGS, W.J.M.A. - Vijftig jaar na Schaepmans dood. Een bladzijde uit de voorgeschiedenis der moderne interpretatie-methodiek.
L7966: ASSELBERGS, W.J.M.A. - Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden. Het tijdperk der vernieuwing van de Noordnederlandse Letterkunde.
B2396: ASSELBERGS, W.J.M.A. - Schaepman als Letterkundige.
B3303: ASSELBERGS, ALPH. J.M. - Esthetische vragen bij actieve deelname.
B7277: ASSELBERGS, W.J.M.A. - Nijmeegse colleges.
T8030: ASSELBERGS, J.P.J. - Verweer der R.K. Werkgeversvereeniging tegen de beschuldigingen van het R.K. Werkliedenverbond.
L1949: ASSELBERGS, W.J.M.A. - Tussen Vosmaer en Tollens.
R9938: ASSELBERGS, ALPHONS J.M. - Dr. Jan Pieter Heije of De kunst en het leven. (Mit deutscher Zusammenfassung).
B4771: ASSELIJN, THOMAS. - Jan Klaaz. of Gewaande dienstmaagt.
B0207: ASSELMAN, JACQUES EN RON TAN. - Popbibliografie Internationaal.
M2927: ASSEM, BERT VAN DEN/ D. BRONGERS / J. RATH E.A. - Sterke papieren. Praktische gids in de wereld van beveiligd waardedrukwerk.
R5273: ASSEN, A. VAN. - Wat Nu?
Y0011: ASSEN, MARK VAN E.A. (ED.). - Wandelen over Londense kerkhoven. De dodenakkers en hun legendarische bewoners.
R0778: ASSENOV, ASSEN EN GERDA MEIJERINK E.A. - Van A tot Z. Duits- en Nederlandstalige Literaire Tijdschriften.
H2038: ASSER, ELI. E.A. - Op de valreep. Eli Asser en 'n bundeling van deugdelijke perikelen van alledag.
T8051: ASSER, H.L. - Het nader gewijzigd ontwerp tot wijziging en aanvulling van de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek omtrent de vaderlijke macht en de voogdij en daarmede samenhangende artikelen. Amendementen, in overweging gegeven door H.L. Asser.
B8023: ASSER, T.M.C. - Grondwetsherziening. Kantteekening bij enkele voorstellen der regeering.
B8140: ASSER, T.M.C. - Grondwetsherziening. Kantteekening bij enkele voorstellen der regeering.
R6077: ASSER, T.M.C. - Iets over de Rijntollen.
A0969: ASSOULINE, PIERRE. - Simenon. Een biografie. Bewerkt en vertaald door T. Buckinx.
T8310: ASTAFJEV, VIKTOR. - De keizervis. Een vertelling in verhalen. Vertaling Lourens Reedijk.
L5752: ATE, ERIN / TOM KRUIS E.A. - Wulps naakt.
M4909: ATKINSON, DIANA. - Littekens liegen niet. Vertaling Christien Jonkheer.
MK0036: ATKINSON, F.H. EN G.W. ATKINSON. - 'A show at' Showcards comprehensive complete concise.
H4126: ATTEMA, P. (ED.). - Nieuw licht op een Oude Stad. Italiaanse en Nederlandse opgravingen in Satricum.
B8033: ATTEMA, DIRK SIJBOLT. - De Mohammedaansche opvattingen omtrent het tijdstip van den jongsten dag en zijn voorteekenen.
T7473: ATTEMA, D.S. - Het oudste christendom in Zuid-Arabie.
T9339: ATTEN, A. VAN EN WIM VAN DER VALK. - 10 geestige teekeningen van Wim van der Valk. Gedichten van A. van Atten.
H3263: D'AUCOURT, GODARD / CLAUDE DE CREBILLON. - Meine Geliebte und ich. / Der Schaumloffel.
T8428: AUDEN, W.H. - For the time being / In de tussentijd. Een kerstoratorium. Vertaling en commentaar door Michel van der Plas.
M5066: AUDIN, MARIUS. - Le Livre, son architecture sa technique, preface d'Henri Focillon.
W5602: AUDIN, MARIUS. - Le Livre, son illustration, sa decoration. Preface de Leon Pichon.
L5383: AUE, HARTMANN VON. - Der arme Heinrich.
W2563: AUERBACH, JESSICA. - Wintervrouw. Vertaling M. van Sligter.
L5425: AUFDERHEYDE, ANNIE E.A. - Het Kind zoals moeders en vaders hetzelve waarnemen.
B1671: AUFDERHEYDE, ANNIE E.A. - Het Kind zoals moeders en vaders hetzelve waarnemen.
R9056: AUGUR [= J.E. VAN DER WIELEN]. - Van het Haagsche Binnenhof. Parlementaire schetsen.
T6801: AUGUSTIJN, J.A. - Aanleiding tot de beoefening der natuur- en landhuishoudkundige scheikunde. Een leesboek voor de hoogste klassen der lagere scholen.
R5411: AUGUSTIJN, CORNELIS. - Erasmus von Rotterdam. Sein Erschnungsbild in Deutschland und in den Niederlanden.
T6808: AUGUSTIJN, J.A. - Aanleiding tot de beoefening der natuur- en landhuishoudkundige scheikunde. Een leesboek voor de hoogste klassen der lagere scholen. Tweede afdeeling.
T1397: AUGUSTIN, ELISABETH. - Moord en doodslag in Wolhynie.
A0644: AUGUSTIN, ELISABETH. - Moord en doodslag in Wolhynie.
H4779: AUGUSTIN, ELISABETH. - Moord en doodslag in Wolhynie.
T0882: AUGUSTIN, ELISABETH. - Moord en doodslag in Wolhynie.
B2719: AUGUSTIN, FELIX. - De dans in zijn sociale en artistieke beteekenis.
M2813: AUGUSTIN, ELISABETH. - Het patroon. Herinneringen.
B7481: AUGUSTINUS, AURELIUS. - Belijdenissen in XIII boeken. Uit het Latijn vertaald door Frans Erens.
T4329: AUGUSTINUS, AURELIUS. - De Stad Gods in haar begin en voortgang, beschreven in twee deelen, Bevattende: Eene verhandeling over de Stad der Wereld of het heidendom, en Gods Kerk of de Stad Gods; alsmede: Eene verdediging der Christelijke Religie tegen de dwalingen en lasteringen der heidenen en andere vijanden.
L5757: AURELIANUS, P. - De verhouding van godsdienst en ethiek in Homerus.
B2736: AUSSENBERG, ADOLF. - Adolf Aussenberg. Kunstenaar in Theresienstadt. Dedicated to Beit Terezin Israel. Met een tekst van Ab Caransa.
M8539: AUSTEN, JANE. - Emma.
T8367: AUSTEN, JANE. - Emma.
T3798: AUSTER, PAUL. - Man in het duister. Roman. Vertaald door Ton Heuvelmans.
T6256: AUSTER, PAUL. - Het spinsel van de eenzaamheid. Vertaald door Annelies Eulen.
T5467: AUSTER, PAUL. - Onzichtbaar. Roman. Vertaald door Ronald Vlek.
B8744: DIVERSE AUTEURS. - Vaarwel aan August Vermeylen.
K3299: DIVERSE AUTEURS. - Lyrical Holland. / La Hollande lyrique. / Lyrisches Holland.
T3960: DIVERSE AUTEURS. - Vlaamsch Belgie sedert 1830. Studien en Schetsen bijeengebracht door het Algemeen Bestuur van het Willems-Fonds ter gelegenheid van het jubeljaar 1905. [Zes delen in drie banden. Compleet].
B8880: VERSCHILLENDE AUTEURS. - Het neusje van de zalm. Een feestelijke bloemlezing uit Querido's Vlaggetjesreeks.
B6382: VERSCHILLENDE AUTEURS. - Menschen die die Welt regieren.
T1850: DIVERSE AUTEURS. - Jaarboek van het Davidsfonds voor 1900.
T9181: VERSCHILLENDE AUTEURS. - Dingen om ons heen. Nrs: 4 t/m 13. In samenwerking met J.P. Wyers Industrie- en Handelsonderneming.
R1589: DIVERSE AUTEURS. - Het poëziealbum.
M8929: DRUKKERSWEEKBLAD / AUTOLIJN. - 1957. [Over reizen]. Bevat bijdragen van L. van Egeraat, A. Sizoo, P.J. Mijksenaar (over Propaganda en affiches), A. Overbeek (Reisboeken en kaarten), R. Blijstra (Reis-illustraties).
M8931: DRUKKERSWEEKBLAD / AUTOLIJN. - 1960. Nederlandse Beeldende Kunst sinds 1945. Bijdragen van C. Doelman De bevrijding van de grafiek, H.R. Rookmaker Kunst in het boek, J.W.M. van Harren Achtergronden van de Ned. drukkunst na 1945. Over Werkman, Escher, Appel, Corneille.
M8934: DRUKKERSWEEKBLAD / AUTOLIJN. - 1965. Een Beeldverhaal 1900 - 1965. Tekst D.H. Couvee. Inl. en typogr. verz. Jan Bons. met 34 p. Advertenties en bijlagen, typogr. verz. door Ch. A Jongejans e.a.
K9895: DRUKKERSWEEKBLAD / AUTOLIJN. - 1953. Letters en beeld: G.W. Ovink, Illustratie en typografische vormgeving: H. Krijger, Op zevenmijlslaarzen door de reclame: Jan G. Elburg.
K9257: DRUKKERSWEEKBLAD / AUTOLIJN. - 1955. Inl. G.W. Ovink. Bevat bijdragen van K.G. Boon over de Illustratie van Dierenboeken en van J.J. Vriend over Negentiende eeuwse bouwkunst.
M8933: DRUKKERSWEEKBLAD / AUTOLIJN. - 1961. Opdracht-Ontwerp-Uitvoering.
K9771: DRUKKERSWEEKBLAD / AUTOLIJN. - Grafisch Nederland 1976. Vrijheid van drukpers. Bevat bijdragen van S. Carmiggelt, Nico Scheepmaker, Karel van het Reve, Joost Swarte. e.v.a. Typogr. verz. Paul Mijksenaar
L7099: DRUKKERSWEEKBLAD / AUTOLIJN. - 1954. Idee en Vorm.
M8090: DRUKKERSWEEKBLAD / AUTOLIJN. - 1959. [Druktechnische en Aesthetische Vormgeving van de Bijbel]. Samenstelling Otto Treumann. Bevat Bijbel-illustr. door Marc Chagall, Jozef Cantre, Rembrandt e.a. en bijdragen van Aldert Witte, Henri Friedlaender, H.L.C. Jaffe e.a.
K9267: DRUKKERSWEEKBLAD / AUTOLIJN. - 1952. [De Kleur]. Bevat bijdragen van H.C.L. Jaffe (over Van Gogh), Theo Ramaker (over fotografie), C. Doelman (de grafiek van o.a. M.C. Escher) en R. Kuipers (o.a. over H.N. Werkman).
M5172: AUWERA, F. - Mathias 't kofschip, een relaas.
C1472: AUWERA, F. - Uit het raam springen moet als nutteloos worden beschouwd.
K3352: AUWERA, FERNAND. - Engagement of escapisme? Nieuwe gesprekken.
L3723: AUWERA, FERNAND. - Mathias 't Kofschip. Een relaas.
B4188: AUWERA, FERNAND. - Schrijvers drinken om helder te blijven en andere onbenevelde meningen over literatuur.
R9544: AUWERA, FERNAND, RENE STOUTE, HERMINE DE GRAAF, COOT VAN DOESBURGH, - De negende deur. Vier nieuwe verhalen.
R5850: AUXILIUS, FR. [=CORNELIUS T.D. BROKKEN]. - Guide to St. John Cathedral 's-Hertogenbosch (Bois-le-duc).
L4946: D'AVENEL, LE VICOMTE G. - La Noblesse francaise sous Richelieu.
W2558: AVENTIN, CHRISTINE. - De geverfde duivel. Vertaling Ton Luyben.
L6401: AVERMAETE, ROGER. - Moderne kunststrekkingen.
R7230: AVERMAETE, ROGER. - Jan Pieter van Baurscheit de Jonge en Het Huis Osterrieth thans Het Hotel van de Bank van Parijs en van de Nederlanden te Antwerpen 1956.
R8272: AVERMAETE, ROGER. - Een voorbeeldige vrouw. Met 9 houtsneden van Joris Minne.
T8738: AVERMAETE, ROGER. (ED.). - Le Livre et L'Estampe. Numero I-2-3-4.
T7452: AVRO. - Avrodite: Radiovrouwenrevue.
B0888: AXELHOLM. - Die Axelholmsche Gravier-Maschine.
L6628: AXTERS, ST. - La Spiritualite des Pays-Bas. L'Evolution d'une doctrine mystique avec une liste des traductions francaises des auteurs neerlandais.
L7150: AXTERS, STEPHANUS. - Jan van Leeuwen. Een bloemlezing uit zijn werk. Verzameld en ingeleid.
B7235: AZORIN [= J. MARINEZ RUIZ]. - De route van Don Quijote. Vertaling E. Straat.
L8941: HANDLEIDING 8B-88B. - Metaalbewerking. Electrisch lassen, Smeden-bankwerkers auto- en rijwielherst.
L6801: BAADER, THEODOR. - Einfuhrung in die Lautschrift und instumentale Sprachregistrierung. Mit 34 Abbildungen auf 21 Tafeln im Anhang.
R6505: BAADER, TH. (ED.). - De Weegschaal. Maandblad voor de vrienden van het Duitsche Boek. Jaargang 1 nr. 1-12, 1934-1935.
R6506: BAADER, TH. (ED.). - De Weegschaal. Maandblad voor de vrienden van het Duitsche Boek. Jaargang 4 nr. 1-12, 1937-1938.
R6504: BAADER, TH. (ED.). - De Weegschaal. Maandblad voor de vrienden van het Duitsche Boek. Jaargang 5 nr. 1-12, 1938-1939.
L2006: BAAK, J.C. - De verhouding van den Russischen tot den West-Europeeschen Mensch.
B4759: BAAK, J.C. - De verhouding van den Russischen tot den West-Europeeschen mensch. Aan de hand van een critische beschouwing over Walter Schubart's 'Europa und die Seele des Ostens'.
T2813: BAALBERGEN, J. - Van Opstand tot Onafhankelijkheid. De Unie van Utrechts en het ontstaan van een zelfstandige staat 1559-1609.
L5271: BAALE-UITTENBOSCH, ALEXANDRINA E.M. - Les poetesses dolentes du Romantisme.
B0456: BAALEN, ANNEKE EN MARIJKE EKELSCHOT. - Het Rode Puzzelboekje voor vrouwen.
T8057: BAALEN, ANNEKE VAN. - Geschiedenis van de vrouwentoekomst.
R7573: BAALEN, ANNEKE VAN. E.V.A. - Vrouwen over seksualiteit.
T5011: BAAN, J. DE. - De geestelijke mensch en zijn voeding.
R6160: BAAN, J. VAN DER. - Philippus en Petrus Lansbergen. Eene bijdrage, als toevoegsel aan die van A.A. Fokker.
L9839: BAAR, PETER PAUL DE / ROB GROOTENDORST / JAN ROEDOE. - Het Amsterdam van Theo Thijssen.
R0774: BAAREN, THEO VAN EN GERTRUDE PAPE (ED.). - De Schone Zakdoek onafhankelijk tijdschrift. 1941-1944. Verhalen, gedichten, cadavres-exquis collages, tekeningen, foto's, objecten.
H6640: BAAREN, TH. P. VAN. - Dans en religie.
H6639: BAAREN, TH. P. VAN. - Van maansikkel tot rijzende zon. De grote godsdiensten van Azie.
B9730: BAARN, VICTOR. - De Kroon.
T0199: BAARS, HERMAN D. - Gedichten.
L4339: BAARSLAG, M. N. - Etude comparative de quelques besoins linguistiques du Francais et du Neerlandais.
B5047: BAARSLAG, D.J. - Israel in Egypte.
K6929: BAART DE LA FAILLE, J.M. E.A. - Leven en werken van Cornelis Adrianus Pekelharing 1848-1922.
M4385: BAART, ANNE MARIE. - Het wrede en ontroerende, verhalen.
T4092: BAART, J.M. E.A. - Textiele bodemvondsten. Verslag textieldag 24 november 1979.
T6440: BAARTMANS, JACQUES J.M. - Hollandse wijsgeren in Brabant en Vlaanderen. Geschriften van Noord-Nederlandse patriotten in de Oostenrijkse Nederlanden.
B5165: BAARTMANS, K. - Boer Koekoek.
B6269: BAARTSE, DIRK. E.A. - Alleen de dood is tussen U en Mij. Literaire dodenkalender van de twingste eeuw.
R5067: BAAS, N. - De jonge arbeider en het oude geloof.
T8641: BABEL, ISAAK. - Alle verhalen. Vertaald door Charles B. Timmer en Peter Zeeman.
T9569: BABEL, I.E. - Verhalen.
T3268: BABELON, JEAN. - A la gloire de... Cervantes.
L9641: BABYLON, DIRK VAN. - De Brabantse Decamerone.
T0229: BACALON, M. - Invloed der priesterlijke bediening op de welvaart der maatschappij. Leerrede. Uit het Fransch vertaald door Hermanus Tomas.
R7761: BACH KOLLING-DANDRIEU, FRANCIS & SPRENKELS-TEN HORN, JET. - Index op De Stijl. Inhoud en register op namen en trefwoorden / Index of De Stijl. Table of contents and index of names and references.
R0965: BACHER, JULIUS. - Kost voor onverlekkerde monden. Uit het Hoogduitsch.
T4483: BACKE, HERBERT. - Um die Nahrungsfreiheit Europas. Weltwirtschaft oder Gro§raum.
K2017: DE BACKER, LISETTE & MARCEL. - Spectraal-Lexicon voor Kunst, Letteren en Cultuur. Inleiding Rene Turkry.
B3810: BACKER, LEEN EN LILLIAN DEWACHTER (ED.). - De verzameling. La Collection / The Collection.
T6783: BACKER, H.G. - Beknopte schets van de gronden der Nederlandsche Taal, in vragen en antwoorden ten dienste der lagere scholen.
R9104: BACKER, J. - Het Burger Weeshuis te Amsterdam, gesticht door Haesje Claesdochter, in 't Paradijs, in of omtrent den jare 1520.
T6805: BACKER, H.G. - Leesboekje voor kinderen, in korte volzinnen. Vervolg op de negen leestafels van den heer P.J. Prinsen. Tweede stukje.
R7696: BACKHUSIUS, TILEMANNUS. - Verhaal van hetgene Z.B. van Espen J.U.D. als ook Christiaan van Erkel en Paschasius Quesnel betrekkelijk de Nederlandsche Zending verrigt hebben. Eene bijdrage tot de geschiedenis der Utrechtsche Kerk. Uit het Latijn door F.J. van Vree.
M2043: BADDIEL, DAVID. - Bedtijd. Vertaling Rob van der Veer.
T7982: EENE BADGAST. - Schetsjes uit het Visschersleven.
H0835: BADINTER, ELISABETH EN ROBERT BADINTER. - Markies de Condorcet 1743-1794. Een intellectueel in de politiek. Vertaling Frans de Haan.
R3608: BAECK, MARIO EN ADA DEPREZ. - De Middelaer 1840-1843. De School- en Letterbode 1844-1845.
T9593: BAEDEKER, KARL. - Belgien und Holland nebst Luxemburg. Handbuch für Reisende. Mit 18 Karten, 36 Plänen und 8 Grundrissen. 25. Aufl.
T3396: BAEKELMANS, LODE. - De waard uit De Bloeiende Eglantier. Teekeningen van Rene Pin.
R7801: BAEKELMANS, LODE. - In de spiegelbollen. Herinneringen.
R9680: BAEKELMANS, LODE. - De doolaar en de weidsche stad.
T1933: BAEKELMANS, LODE. - Reimond Stijns 1850-1905.
T0156: BAEKELMANS, LODE. - Drie Vlaamsche Realisten.
C1311: BAEKELMANS, LODE. - Tille.
R9872: BAEKELMANS, LODE. - De doolaar en de weidsche stad.
T4083: BAEKELMANS, LODE. - De waard uit De Bloeiende Eglantier. Teekeningen van Rene Pin.
T0869: BAEKELMANS, LODE. - Het geheim van De drie snoeken.
T1236: BAEKELMANS, LODE. - Robinson.
R9630: BAEKELMANS, LODE. - Dr. Amand de Vos.
B7508: BAEKELMANS, LODE. - Lode Baekelmans ter eere 1945. Twee delen.
R3056: BAEKELMANS, LODE (ED.). - Plantijn: Letterkundig Overzicht van de Nederlandsche Boekhandel. nrs: 2-3-4. 1911.
T1474: BAEKELMANS, LODE. - Dwaze tronies.
T1576: BAEKELMANS, LODE. - De Mannen Van "Elck Wat Wils".
R9847: BAEKELMANS, LODE. - Europa Hotel. Spel van het bitterzoete leven in drie bedrijven.
R5703: BAEKELMANS, LODE. - De Mannen Van "Elck Wat Wils".
R7821: BAEKELMANS, L. - In die Gulde Fonteyne van de Boekenwurm.
T3425: BAEKELMANS, LODE. - De doolaar en de weidsche stad.
R9617: BAEKELMANS, LODE. - Uit grauwe nevels.
K5513: BAELEN, KAMIEL VAN. - Gebroken melodie. In memoriam Kamiel van Baelen door Em. Janssen.
K4661: BAELEN, KAMIEL VAN. - Volledig werk. Twee delen.
L6012: BAERE, C. DE. (ED.). - Meisjesfiguren uit de Nederlandse Letteren.
L6702: BAERE, C. DE EN J. VERBOVEN. - Vijf Vlaamsche novellen. Hilda Ram: Slachtoffers voor Transvaal. R. Loveling: Meester Huyghe. V. Loveling: Emiliaantje. R. Stijns: Peter Joannes. A. Snieders: Sneeuwvlokske.
T7329: BAES, P. - De taalsleutel, of Vlaamsche spraakregels, tafelwijze geschikt.
K1779: BAETE, MARCELLA. - Jaren van leem.
L9391: BAETE, MARCELLA. - Het leven kan wreed schoon zijn.
L9392: BAETE, MARCELLA. - Kasterbant.
L9588: BAETE, MARCELLA. - Onblusbaar vuur. Een meisje in gesprek met god.
L9989: BAETE, MARCELLA. - Jeannetje van Diependaele.
L8494: BAGCHUS, FILIP. - Oh, zit dat zo! Een verhaal over de oorsprong en de sprong van een uitvinding.
L1522: BAGGERMAN, ARIANNE. - Een lot uit de loterij. Het wel en wee van een uitgeversfamilie in de achttiende eeuw.
T1410: BAGULEY, DAVID. - Bibliographie de la critique sur Emile Zola 1864-1970.
L5414: BAHR, HERMANN. - Summula.
L6593: BAHR, HERMANN. - Schwarzgelb.
T1952: BAIE, EUGENE. - Le Siecle des Gueux. (Histoire de la sensibilite flamande sous la Renaissance). Edition Definitive. Tome Deuxieme: L Miroir de l'Escaut.
T1949: BAIE, EUGENE. - Le Siecle des Gueux. (Histoire de la sensibilite flamande sous la Renaissance). Edition Definitive. Tome Premier: La Metropole de l'Occident.
W3939: BAILEY, HERBERT S. - The art and science of book publishing.
L9548: BAINBRIDGE, BERYL. - Engelse reis, of een verward maar getrouw relaas van wat een enkeling zoal ziet & hoort & denkt op een tocht door Engeland. Vertaling Joop van Helmond.
B8011: BAINES, PHIL & SARAH ROOKLEDGE (EDS.). - International handbook of Type Designers. A biographical directory
T9771: [BECKETT] BAIR, DEIRDRE. - Samuel Beckett. A biography.
K2297: BAJETTA, C.M. - Some notes on Printing & Publishing in Renaissance Venice.
T2006: BAKELMANS, LODE. - Elektitaj Noveloj. Tradukis Jan van Schoor. [Keur van novellen].
L6699: BAKELS, HENRI. - Spiegelingen.
R6736: BAKELS, F.B. - Goed taalgebruik. Het persklaar maken van stukken.
T1205: BAKELS, H. - Bouquetje dogmatiek, waarin zoo overtuigend als mogelijk was, volgens het beginsel der vrije gedachte, wordt aangetoond der waarachtigheid van God, Deugd, Onsterfelijkheid.
T6579: HET BAKEN. - Onafhankelijk Orgaan voor principieele Voorlichting. No. 1, Januari 1945. No. 2, Februari 1945. No. 3, Maart 1945. No. 4, April 1945. No. 7, Juli 1945. No. 8, Augustus 1945. No. 1, Januari 1946. No. 2, Februari 1946. No. 3, Maart 1946.
MK0114: BAKER, ARTHUR. - Calligraphic alphabets.
K9042: BAKER, RICHARD. - Mozart.
H5117: BAKER, STEPHEN. - How to live with a neurotic cat. Illustrated by Jackie Geyer.
H3198: BAKER, NICHOLSON. - De fermate. Roman. Vertaling Rob van Moppes.
T9107: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. - Studiën en schetsen over vaderlandsche geschiedenis en letteren. Uit vroegere opstellen bijeenverzameld, herzien en vermeerderd. Deel 1.
L4525: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. EN J. LINDEBOOM. - Handboek der Kerkgeschiedenis. Twee delen.
L0555: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. - Briefwisseling van Bakhuizen van den Brink met zijne vrienden gedurende zijne ballingschap (1844-1851).
L0502: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. - Cartons voor de geschiedenis van den Nederlandschen vrijheidsoorlog. Twee delen.
L2566: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. - Rede ter nagedachtenis van Mr. John Bake.
L2443: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. - Vondel met Roskam en Rommelpot.
H2039: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. - Uit de werkplaats van...
L8344: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. - Rede ter nagedachtenis van Mr. John Bake. Vermeerderd met toespraken van Mr. G. Groen van Prinsterer, J. Bake, J. Geel en R.C. Bakhuizen van den Brink.
R1381: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. - Vondel met Roskam en Rommelpot.
B9581: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. - Vondel met Roskam en Rommelpot.
R0950: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. - Cartons voor de geschiedenis van den Nederlandschen vrijheidsoorlog. Deel II.
T7718: BAKKER, J.H. - Ontwerp voorschrift Kribbe M. 80, met gebruikmaking van gegevens uit de mobilisatie-jaren 1914 - 1918; 1938 en 1939.
R3398: [TROELSTRA] BAKKER, PIET (ED.). - Troelstra's heengaan. 12 Mei 1930.
B9272: BAKKER, SIEM. - Literaire tijdschriften van 1885 tot heden.
K6748: BAKKER, BERT / BAREND DE GOEDE / G. KAMPHUIS. - De weegschaal. Essays van Protestantsche Letterkundigen. Bijeengebracht door ...
L5330: BAKKER, A.M. DE. - Willem Frederik Hermans en de oorlog die niet voorbijging.
M6310: BAKKER, B. / E. FLEURBAAY / A.W. GERLAGH. - De verzameling Van Eeghen. Amsterdamse tekeningen 1600 - 1950.
W6849: BAKKER, BERT /A. MIDDELDORP. (SAMENGESTELD). - Nieuw kommentaar op Achterberg.
M8266: BAKKER, BERT. - Reizigers.
M2718: BAKKER, BERT. (ED.) - Achterberg in kaart.
K4671: BAKKER, BERT/W.GS. HELLINGA/ED. HOORNIK/B. VOETEN. - A. Roland Holst zeventig jaar.
H0542: BAKKER, KEES. - De historische intuitie van Frederik van Eeden.
L2021: BAKKER, NEL. - Het jaar van de honger 1944-1945.
L2377: BAKKER, PIET. - Bali in kleuren.
L2379: BAKKER, PIET. - Canada.
L2382: BAKKER, PIET. - Frankrijk.
L2381: BAKKER, PIET. - Groot-Brittannie.
L2380: BAKKER, PIET. - Italie.
L2378: BAKKER, PIET. - Oostenrijk.
L2383: BAKKER, PIET. - Zwitserland.
W8447: BAKKER, SIEM / THEO VOS. - Over Een tevreden lach van Andreas Burnier.
K3578: BAKKER, SIEM EN JAN STASSEN. - Bert Schierbeek en het onbegrensde. Een inleidende studie over de experimentele romans.
K2538: BAKKER, SIEM. - Het woord en Gerard Diels. Vier literair-historische artikelen over het tijdschrift Het Woord (1945-1949) en de dichter Gerard Diels (1897-1956).
H2159: BAKKER, SIEM. - Het literaire tijdschrift Het Woord 1945-1949.
B0436: BAKKER, S. / H. EISMA / E.W. DE JONG. - Het Groene Boekje, nuchter protest tegen het Rode Boekje voor scholieren.
B5786: BAKKER, J.P. - Bodem en bodemprofielen van Suriname, in het bijzonder van de noordelijke savannenstrook.
T7945: BAKKER, PIET. - Kollektion Lucas Bols. Illustriert Eppo Doeve.
T8127: BAKKER, GERRIT. - Ommekeer.
T9032: BAKKER, S.K. - Het Christen-Socialisme.
T1127: BAKKER, J.P. - Naar nieuwe wegen in de analyse van reliefvormen van het aardoppervlak.
R3009: BAKKER, PIET. - Misdadige Praktijken. Een onderzoek in de duistere wereld der aborteuses.
T2697: BAKKER SCHUT, FRITS. - Industrie en Woningbouw. Een technisch-economische beschouwing over bemoeiingen van de industrie met arbeiderswoningbouw.
L5871: BAKKER, NIENKE. - Reclames en Advertenties in Noord- en Zuidnederland. Een bijdrage tot de vergelijkende studie van de Noord- en Zuidnederlandse woordenschat.
B8368: BAKKER, V.H. EN M.A. CASPERS. (RED.). - Brabant in de ban van buiten. Gids van de natuurgebieden van Brabants Landschap.
R3495: BAKKER, S.K. - De zedelijke beteekenis van het socialisme.
T3406: BAKKER, G.P. - Het hellende vlak. Radio-omroep in nazi-greep.
B8401: BAKKER, PIET. - Collectie Lucas Bols. Met tekeningen door Eppo Doeve.
B8443: BAKKER, PIET. - Kidnap.
B8672: BAKKER, BERT / REIN BLIJSTRA EN J. HULSKER. - Catalogus. Wereldschrijvers van nabij.
R0878: BAKKER, KEES DE. - Mijn eerste boek. 30 schrijversdebuten.
R9629: BAKKER, PIET. - Pauperiseeren, emigreeren, vegeteeren of annexeeren.
R1294: BAKKER, BERT. (ED.) - Achterberg in kaart. Inleiding P.J. Meertens.
K3470: BAKKER, KEES DE/HERMAN ARNOLDS. - De vijftig Boekenweekgeschenken 1932-1985.
T7052: BAKKER, SIMON (SECR.). - Wij roepen.
C1313: BAKKER, ROB. - Graven.
L9208: BAKKER, GERBRAND. - Boven is het stil.
R1122: BAKLANOV, GRIGORI. - Een voetbreed aarde. Vertaald door Nico Scheepmaker.
L1084: BAKOENIN, MICHAEL. - Brief aan een Fransman. De revolutionaire situatie in Frankrijk in 1870.
Y0324: BAKOENIN, MICHAEL. - Over anarchisme, staat en dictatuur.
R0420: BAKOENINE, MICHEL. - Nagelaten Werken: Federalisme, Socialisme en anti-theologisme, Brieven over het Patriotisme, God en de Staat.
R2695: BAKX, H. - Midas' tranen, een anekdote.
T4716: BAL, MIEKE. - Het Rembrandt effect. Visies op kijken.
T0990: BALBIAN VERSTER, J.F.L. DE. - Gedenkschrift ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de firma Peck & Co. 1857 - 27 april - 1932.
W4174: BALDICK, CHRIS. - The Concise Oxford Literary terms.
M1706: BALDWIN, JAMES. - Een ander land. Vertaling J. Koolhoven.
K6552: BALDWIN, JAMES. - Geen naam op de straten. Vertaling Louis Ferron.
M5358: BALDWIN, JAMES. - Zeg mij hoe lang de trein al weg is. Vertaling Louis Ferron.
B3153: BALDWIN, RUTH M. - 100 Ninetheenth-Century Rhyming Alphabets in English. From the Library of Ruth M. Baldwin.
T8711: BALDWIN, JAMES. - Een picknick om nooit te vergeten.
R4884: [BIERBAUM] BALEN JR., CHR. VAN. - Otto Julius Bierbaum.
H3130: BALEN, W.J. VAN. - Holland aan de Hudson. Een verhaal van Nieuw Nederland.
L4204: BALEN, W.J. VAN. - Naar de Indische wonderwereld met Jan Huyghen van Linschoten.
L7376: BALEN, G. VAN / GERARD DEN BRABANDER E.A. - Ruwe diamant. Eerste bloemlezing uit het werk onzer jongste schrijversgeneratie in Nederland.
T0057: BALEN, C.L. VAN. - Het Noordzeekanaal: zijn onstaan en beteekenis voor Amsterdam.
B8436: BALEN, W.J. VAN. - Nederland en de A.B.C.-Staten. Een schets van onze aanraking met Argentinie, Brazilie en Chili.
R0403: [SPINOZA] BALEN, PETRUS VAN. - De verbetering der gedachten. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door M.J. van den Hoven.
R6763: BALEN, J. HENDRIK VAN. - Diamanten en Parelen. Avonturen van vier krijgsgevangen boeren op Ceylon.
R5070: BALET, LEO. - Der Fruhhollander Geertgen tot Sint Jans.
M6590: BALFOORT, D.J. - Het muziekleven in Nederland in de 17de en 18de eeuw.
L5190: BALK, FERDINAND. - Lessing auf der niederlandischen Buhne. (bis 1830).
K4755: BALK-SMIT DUYZENTKUNST, F. / J.P. GUEPIN. E.A. - Controversen in de taal- en literatuurwetenschap.
T7634: BALKEMA, C.F. - Verklaring van het nijverheids-tafereel: ledigheid stort den mensch in gewis verderf. Traagheid en verkwisting baren armoede, onrust en ellende maar nijverheid en vlijt, gepaard met wijze spaarzaamheid schenken welvaart, rust en geluk.
L7766: HABAKUK II DE BALKER. - Oud gereedschap mensheid moe.
R0953: BALKT, H.H. TER. E.A. - Nieuw verschenen. Een bloemlezing met nooit eerder in boekvorm verschenen werk.
R2201: BALL, PAMELA. - Droom Encyclopedie. Vertaling Jacqueline Moonen.
R5587: BALLOT, A. - Eigenaardigheden van het Twentsche dialect. Inleiding K.D. Schonfeld Wichers.
T9102: BALSEM, N.C. (BIJEENGEBRACHT). - Mannen van beteekenis in onze dagen. Levensschetsen en portretten. Leon Gambetta. Pius IX. Victor Immanuel. Keshub Chunder. Pater Angelo Secchi en Urbain Jean Joseph Leverrier. Henry Moreland Stanley. Nikolaas Paulowitsch. John Russell. Ferdinand Freiligrath. Leopold von Ranke.
T9155: BALSEM, N.C. (ED.). - Mannen van beteekenis in onze dagen. Levensschetsen en portretten. Prins Gortchakof. Friedrich Max Muller. Mithad-Pacha. Theodoor Parker. P.L.A. Falck. Eduard von Hartmann. Alfred Tennyson. Thomas Carlyle. W.C.H. Staring.
B3904: BALSEM, N.C. - Dichterleven en Levenspoëzie. Een viertal lezingen.
T9153: BALSEM, N.C. (ED.). - Mannen van beteekenis in onze dagen. Met portretten. Charles Robert Darwin. Charles Kingsley. E.J. Potgieter. Odilon Barrot. Wilhelm von Kaulbach. Edgar Quinet. Sir Charles Lyell. Hans Christiaan Andersen. F.L. Const. Tischendorf. Henry Thomas Buckle.
T9149: BALSEM, N.C. (ED.). - Mannen van beteekenis in onze dagen. Levensschetsen en portretten. Jacobus Jan Cremer. Loris Melikoff. John Tyndall. Alexander II. George Eliot. H. Taine. Maximilien Paul Emile Littre. James Abram Garfield. Georg Ebers. Carl Weyprecht.
R3909: BALSEM, H.S. - Giuseppe Garibaldi.
R8244: BALSEM, N.C. - J.J. van Oostzee. Rudolf Virchow. Anton Rubinstein. Herbert Spencer. Hans Makart. Thomas Henry Huxley. Elisabeth, Koningin van Rumenie (Carmen Sylva). Jacob Molescott. Peter Cooper. Francois Laurent. Hendrik Conscience.
T0811: BALTHAZAR, HERMAN. E.A. - De Rode Verleiding. Een Eeuw Socialistische Affiches. Twee delen.
T2460: [HUYSMANS, CAMILLE] BALTHAZAR, H. & GOTOVICH, J. - Camille Huysmans Geschriften en Documenten VII. Camille Huysmans in Londen.
B9069: BALZAC, HONORE DE. - De oude Goriot en zijn dochters. Vertaling W.J.A. Roldanus.
K3556: BALZAC, HONORE DE. - De baldadige vertelsels. Bijeengegaert in de abdyen van Touraysne ende ondeugenderwyse in het licht gegeven door den sinjeur Honore de Balzac tot vermaeck der Pantagruelisten ende geene anderen.
H7271: BALZAC, HONORE DE. - De baldadige vertelsels. Bijeengegaert in de abdyen van Touraysne ende ondeugenderwyse in het licht gegeven door den sinjeur Honore de Balzac tot vermaeck der Pantagruelisten ende geene anderen.
P2506: BALZAC, HONORE DE. - De oude Goriot. Vertaald door J. Lopez/Sam. Goudsmit.
H0350: BALZAC, HONORE DE. - Het huis "De kaatsende kat" Vertaald door R. Jacobsen
B7049: BALZAC, HONORE DE. - Het meisje met de gouden ogen. Vertaling George Pape.
T7933: BALZAC, DE. - Veronique pour faire suite au cure de village.
T1077: BALZAC, HONORE DE. - Pierrette. Vertaling J.K. Rensburg.
B4399: BAMMES, REINHOLD. - Der Titelsatz, seine Entwicklung und seine Grundsatze.
T9343: BANCK, J.E. - Mondig! Een lied Z.K.H. den Prins van Oranje. Toegezongen door J.E. Banck.
M3180: BANDOPADHYAYA, MANIK. - Roeier op de Padma. Vertaling H. Richard-Nutbey.
R9824: BANDY, LOU. - Mokum. Muziek en tekst....
T9218: BANDY, LOU EN CH. BOREL-CLERQ. - Lach iederen dag. Uit Bob Peters Nationale Revue.
C1314: BANEN, JAN. - Doolhof in meervoud.
K2097: BANENS, MAKS. - De homo-aversie. Een analyse van de maatschappelijke onderdrukking van homoseksualiteit.
R2618: BANG, HERMAN. - Tine, een roman van liefde. Vertaling Emil Gruno.
K1200: BANG, HERMAN. - De raven. Novellen. Vertaling J.C. Torringa-Timmer. Ingeleid F.S. de Vrieze.
W2135: BANG, HERMAN. - Tine. Vertaling A. van Hees.
T0465: BANG, HERMAN. - Tine. Vertaling en nawoord A. van Hees.
T2308: BANG, HERMAN. - De vier duivels. Vertaald door Alice van Nahuijs.
R9258: BANG, HERMAN. - Aan den weg. Vertaling R. Crous.
T4565: BANG, HERMAN. - Am Wege.
T2311: BANG, HERMAN. - Mikael. Naar het Deensch. Vertaald door D. Logeman-van der Willigen.
T1084: BANG, HERMAN. - Tine.
R8259: BANG, HERMAN. - Mikael. Vertaald door D. Logeman-van der Willigen.
K1565: BANGERT, ALBRECHTS - Curiosa. Vertaling H.A.M. van der Heijden.
R6317: BANK, JAN / MARTIN ROS / PAUL KALMA EN BART TROMP. (EDS.). - Het derde jaarboek voor het democratisch socialisme.
R6318: BANK, JAN / PAUL KALMA / MARTIN ROS EN BART TROMP. (EDS.). - Het vijfde jaarboek voor het democratisch socialisme.
H9570: NMB BANK. - The Art of Banking. The NMB Art collection.
H9571: NMB BANK. - Uit de Kunst van de Bank. De kunstcollectie van de NMB Bank.
R6316: BANK, JAN / MARTIN ROS EN BART TROMP. (EDS.). - Het tweede jaarboek voor het democratisch socialisme.
R6315: BANK, JAN / MARTIN ROS EN BART TROMP. (EDS.). - Het eerste jaarboek voor het democratisch socialisme.
R3540: BANK, JAN / PAUL KALMA / MARTIN ROS EN BART TROMP. (EDS.). - Het vierde jaarboek voor het democratisch socialisme.
B3564: BANKES, HENRY. - Treatise on Lithography. Reprinted from the 1813 and 1816 editions with an introduction and notes by Michael Twyman.
R6192: OUD-BANKIER. [=M.H. DE GRAAF]. - Het zwarte boek der staatsgeheimen geopend, of Europa's toekomst in verband met de belangen van Nederland.
R1415: BANNER, G.W. - Advocatenblad. Register op de jaargangen I t/m XXI (1918-1938).
B3397: BANNIER, J.H. (ED.). - Provo. Special issue of Delta, a Review of Arts Life and Thought in the Netherlands. Autumn 1967.
T9134: BANNING, W. - In Verbondenheid. Een woord tot vrienden en makkers, bekende en onbekende, aan het einde van het oorlogsjaar 1940.
T6188: BANNING, W. - Een nieuwe wil een nieuwe wereld.
R6916: BANNING, JOHAN P.D. VAN. - Gebiedsovergang en zijn gevolgen. Getoetst aan de praktijk van de inlijving van Eupen-Malmedy door Belgie.
R4879: BANNING, W. EN J. JAC. THOMSON. - Het Regeeringsjubileum. Geschriften van de Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers in Holland No. 10.
R9286: BANNING, W. - Recht op van lijf, Recht op van ziel! Waarom wij het fascisme bestrijden.
T2801: BANNING, W. - Voor wijde horizonnen... Kerstbrochure.
R6671: BANNING, W. - Over de ontmoeting van Theologie en Sociologie.
M3472: BANNISTER, ROGER. - Brain's clinical neurology.
B4441: BARANELLI, MARIUCCIA. - Geachte promovenda, 100 jaar promoverende vrouwen aan de Universiteit van Amsterdam.
K1610: BARBA, ANDRES. - Het zusje van Katia. Vertaling Adri Boon.
T1224: BARBER, SOLON R. - Cross-Country. A. Miscellany.
R4873: BARBEY D'AUREVILLY, JULES. - Du Dandysme et de Georges Brummell.
T4813: BARBIERS-SEELEMEIJER, R. - Over meisjes die op fabrieken werken.
T7724: BARBUSSE, HENRI. - Het mes tusschen de tanden. Vertaald door Andries de Rosa.
L4310: BARBUSSE, HENRI. - Henri Barbusse over zijn leven en zijn werk.
M9695: BARCHAM GREEN, J. - One hundred and fifty years of papermaking by hand.
W8944: BARDOT, BRIGITTE. - Initialen B.B.
L7848: BAREN, J. VAN. - De Bodem van Nederland. Deel I: De vormingen, ouder dan het kwatair. Deel II: Het kwartair.
T6749: BARENBOIM, DANIEL. - The Ethics of Aesthetics. Nexus Lecture 2010 / De Ethiek van de Esthetiek. Nexus-lezing 2010.
B4779: BARENDREGT, LARIISA. E.A. - Paus streelt vreemde groente.
K9997: BARENTS, J. - H.P.G. Quack zijn leven en werk.
T4905: BARENTZ-SCHONBERG, S.J. - Hoe mevrouw van Alfen aan de bommel ging.
B6395: BARGE, J.A.J. - De betrekking tusschen vorm en functie als biologisch probleem.
T0234: BARGE, J.A.J. /BUYTENDIJK, F.J. /SCHULTE, J.E. - Het ras morphologisch, physiologisch en psychologisch beschouwd, Voordrachten gehouden op den Studiedag over het Rassenvraagstuk
T5633: BARGER, H.H. - Gedenkschrift bij het 75-jarig bestaan der Inrichting van Diakonessen in Nederland, gevestigd te Utrecht. 1844 - 4 november - 1919.
T9584: BARGER, H.H. - Een predikant uit de patriottentijd.
R1627: BARILLE, ELISABETH. - Rituelen voor de stilte. Verhalen. Vertaling E. van Hemert.
T0158: BARJITZCHAK, YOSHUAH. - Uriël da Costa.
H6800: BARKER, NICOLAS. - The Oxford University Press and the Spread of Learning 1478-1978. An illustrated history. With a preface by Charles Ryskamp.
R5830: BARKMAN, BEN, SUZANNE PIET, WILLEM SELLINK. - Interactieve media: ontwerp en gebruik.
H0157: BARKOV, IVAN. - De barre ballade van Boris Borus.
H9631: BARNARD, BENNO & PAUL DE WISPELAERE (EDS.). - Het land van de mosseleters. 150 jaar Vlaamse vertelkunst.
H9934: BARNARD, BENNO. - Het gat in de wereld.
K1739: BARNARD, BENNO. - In en uit het paradijs.
K2854: BARNARD, W. - Tussen twee stoelen.
L9706: BARNARD, BENNO. - Door God bij Europa verwekt. Foto's Patrick de Spiegelaere.
T8607: BARNARD, BENNO. - Uitgesteld paradijs.
K0587: BARNES, JULIAN. - Cross Channel.
H8423: BARNES, JULIAN. - Trioloog. Vertaling Bartho Kriek.
R1769: BARNES, JULIAN. - Flauberts papegaai. Vertaling Else Hoog.
K1556: BARNES, JULIAN. - Het stekelvarken. Vertaald door Frans van der Wiel.
R3229: BARNEVELD, D. - De oude banketbakkerij.
R6055: BARNHOORN, H.J. EN JOH. G. CRABBENDAM. - Gedenkboekje uitgegeven bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Parochie Sint Agatha te Zandvoort.
L0158: [VONDEL] BARNOUW, A.J. - Vondel.
L0943: [VONDEL] BARNOUW, A.J. - Vondel.
L1003: [VONDEL] BARNOUW, A.J. - Vondel.
B8557: BARNOUW, ADRIAAN J. - Coming after. An anthology of poetry from the Low Countries.
T9139: BARNOUW, DAVID. / M.M. ROST VAN TONNINGEN. - Correspondentie van Mr. M.M. Rost van Tonningen Deel II: Mei 1942 - Mei 1945. Ingeleid en uitgeven door David Barnouw. With an English summary.
R2633: BARNOUW, ADRIAAN J. - Monthly letters on the culture and history of the Netherlands.
R5448: BARNOUW, A.J. - Schriftuurlijke poëzie der Angelsaksen.
B3713: BAROJA, PIO. - De onrust van Shanti Andia. Vertaling E. Straat.
B8272: BARON VAN HUGENPOTH, J.B. - Anti. Sociale Rechtsbeschouwingen.
H6125: [MARDERSTEIG] BARR, JOHN. - The Officina Bodoni. Montagnola-Verona. Books printed by Giovanni Mardersteig on the Hand Press 1923-1977.
A0021: BARRANTAY, A. - Liefhebben... maar hoe? Een liefde- leer- en leesboekje voor beduurtjes. Vertaling H. Cornelissen.
R7626: BARRES, PHILIPPE. - Charles de Gaulle. (Vrije bewerking naar het Fransch).
B5623: BARRETT, ANDREA. - De reis van de Narwhal 1855-1856. Vertaald door May van Sligter.
R6920: BARREZEELE, KRIS (ED.). - Jongeren in de Vlaamse Beweging. 15 jaar heelnederlands jongerentijdschrift Nieuw-Vlaanderen onderwerpen- en auteursrepertorium 1967-1982.
B2284: [TSJECHOV] BARRICELLI, JEAN-PIERRE. - Chekhov's great plays. A critical anthology.
T5497: BARRIE, J.M. - Margaret Ogilvy, door haar zoon. Uit het Engelsch vertaald door J. Kuylman.
Y0214: BARRIO, DIEGO MARTINEZ. - Paginas para la historia del frente popular. Presidente de las vortes Espanolas.
B2612: BARRIOS, C. - Tradato elemental de Armas Portatiles.
B3154: BARRON, DON (ED.). - Creativity 8. A Photographic Review of Creativity '78.
M6580: BARSTOW, STAN. - Er is nog tijd. Vertaling Gerrit Komrij.
T6996: BART, A.TH. - Oorlog, Dienstdwang, Dienstweigering of Hoe geraken wij tot een Practisch Vredesideaal?
B6749: BARTELING, D. - Is volksontwikkeling mogelijk door middel van lectuur van boeken?
R2725: BARTELINK, G.J.M. - Klassieke letterkunde.
R4490: BARTELS, H.J. - Hoe verdrijft men zenuwachtigheid en vrees? Nieuwe eenvoudige en beproefde methode om in eenige minuten zenuwachtigheid en vrees geheel te verdrijven.
R3190: BARTELS, H.J. - Een stalen geheugen !
T6575: BARTELS, A. (RED.). - In memoriam. Uitgave van de Raad van Leraren bij het Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs ter herdenking van de door en ten gevolge van de oorlog gevallen leraren in de periode van 1940-1945.
H3803: BARTELS, A. - Een eeuw Middelbaar Onderwijs 1863-1963.
R8792: BARTELS, H.M.H. - De Katholieke Sociale Actie.
T8490: BARTELS, THIJS & JOS VERSTEEGEN. - Homo Encyclopedie van Nederland.
R4489: BARTELS, H.J. - Het geheim der hersenen. Beproefde methode om studielust, werk- en denkkracht te vermeerderen, onmisbaar voor studeerenden, kantoristen, handelslieden e.a.
R8753: BARTEN, J.B. EN J.C.M. VAN ROOY. - Regels voor verkeer en veiligheid in Teekeningen met vragen. Bestemd voor het 4de t/m 7de leerjaar.
T9140: BARTEN, A.W. - Vakgeschiedenis door postzegels.
T6711: BARTH, KARL. - De Duitschers en wij. Vertaling Ch. van Praag en M.H.E. Kan.
W2365: BARTHELME, DONALD. - Sneeuwwitje. Vertaald door Else Hoog.
T5897: BARTHOLOMEW. - Bartholomew Pocket. Atlas and Guide to London.
T0099: BARTLING, D., VAN DEN BERGH VAN EYSINGA, HOFSTRA, KUYPERS, WOLTERSON. - In memoriam Dr. J.D. Bierens de Haan 1866-1943.
H5760: BARTON, EMILY. - Het testament van Yves Gundron. Vertaald door Marijke Koch.
T7737: BARTSTRA, J.S. - Vergelijkende stemmingsgeschiedenis in de bezette gebieden van West-Europa 1940-1945.
L1053: BARTSTRA, J.S. EN W. BANNING (EDS.). - Nederland tussen de Natien. I. Een bijdrage tot onze cultuurgeschiedenis.
T7747: BARTSTRA, J.S. - Adolf Hitler.
T6741: BAS, FR. [=FREDERIK BERENS A. STOKVIS]. - Schuim. Klucht en Zang in vier bedrijven.
T8538: BAS, JAN DE. - Dat zijn zo de dingen waar het hier om gaat.
T4782: BAS, F. DE. - Valsche Staatkunde. Bestrijding van Pierre Nothomb's Histoire du Grand-Duche de Luxembourg.
L6554: BAS, F. DE. (ED.). - Brieven van Prins Willem V. aan Baron Van Lijnden Van Blitterswijk, Representant van den Eersten Edele van Zeeland met vergunning van Hare Koninklijke Hoogheid Mevrouw de Prinses Van Wied, Prinses der Nederlanden.
A0602: BASART, R.A. - Oranjebal.
T0559: BASCHWITZ, K. - De krant door alle tijden.
T6341: BASCHWITZ, KURT. - Denkend mensch en menigte. Bijdrage tot een exacte massapsychologie. Vertaling Johan W. Schotman.
R6560: BASCHWITZ, K. - De intelligentie van het krantenlezend publiek.
R6466: BASCHWITZ, K. - De krant door alle tijden.
T7828: BASDEVANT, JULES. - Les Deportations du Nord de la France et de la Belgique en vue du Travail force et le Droit International.
B5669: BASELINE. - Baseline. International Typographics Magazine. Issue Six.
T9432: BASELINE. - Baseline. International Typographics Magazine. Issue Seven.
R0617: BASELINE. - Baseline. International Typographics Magazine. St Bride's Issue [12].
R0619: BASELINE. - Baseline. International Typographics Magazine. Issue 42.
R0618: BASELINE. - Baseline. International Typographics Magazine. Issue 34.
R0613: BASELINE. - Baseline. International Typographics Magazine. Issue 24.
R0612: BASELINE. - Baseline. International Typographics Magazine. Issue 23.
R0611: BASELINE. - Baseline. International Typographics Magazine. Issue 22.
R0615: BASELINE. - Baseline. International Typographics Magazine. Cassandre Issue [10].
R0616: BASELINE. - Baseline. International Typographics Magazine. Bradbury Thompson Issue [11].
T9431: BASELINE. - Baseline. International Typographics Magazine. Issue Three.
L3409: BASHIR-HECHT, HERMA. - Der Mensch als Pilger. Albrecht Durer und die Esoterik der Akademien seiner Zeit. Mit einem Geleitwort von Renate Riemeck.
T8039: BASSE, MAURITS. - Het Aandeel der Vrouw in de Nederlandsche Letterkunde. Eerste deel.
Y0233: BASSECOUR, JONKVROUWE H.B. DE LA. - Christelijke Arbeid. Officieele Gids van Stichtingen en Vereenigingen die in Nederland en Nederl.-Indie Christelijken Arbeid Verrichten.
A0017: BASSERMANN, LUJO. - Betaalde liefde. Van staatsbordeel tot tippelverbod.
T6576: BASSOMPIERRE, ALFRED DE. - De nacht van 2 op 3 augustus 1914 op 't Ministerie van Buitenlandsche Zaken te Brussel.
T1641: BASTET, FREDERIC. - Met Carel Vosmaer op reis.
T9677: BASTET, FREDERIC. - De kat uit de boom. Haarlemse herinneringen.
P1415: BASTET, F.L. - De stoptrein en andere verhalen.
M5197: BASTET, F.L. - Drieluik.
C1730: BASTET, F.L. - Gedichten.
M5651: BASTET, F.L. - Heksendans.
W7701: BASTET, F.L. - Het Fin de Siecle alfabet, uit de nalatenschap van Vincent Vere.
M0361: BASTET, F.L. - Lava.
W7719: BASTET, F.L. - Manuscript in een rose smoking gevonden en andere verhalen.
H6016: BASTET, F.L. / J.F. HEIJBROEK / NOP MAAS. E.A. - De verzameling van mr. Carel Vosmaer ( 1826-1888).
K2735: BASTET, F.L. /A. LEHNING, J.J. OVERSTEEGEN E.A. - Thema's voor een uitgever. Voordrachten ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Johan Polak.
M2678: BASTET, F.L. / BERNLEF, J. / F. VAN DEN BOSCH E.A. - Dat was nog eens luisteren! Negenentwintig schrijvers en dichters van Querido over de muziek in hun leven.
B6012: BASTET, F.L. - Lobster cocktail.
L7935: BASTET, FREDERIC. - Twee vrouwen en een gorilla. Met een vraaggesprek door Luc Daems.
K2124: BASTET, F.L. - Mr. Carel Vosmaer. Zijn achtergronden, zijn reizen, zijn tijdgenoten, zijn invloed.
T8147: BASTET, F.L. - Arion op de dolfijn. Gedichten.
T8148: BASTET, F.L. - Een mislukte pansfluit. Gedichten.
T4651: BASTET, FREDERIC. - Met Louis Couperus op reis.
T0852: BASTIAANS, W.CH.J. - Leven op de brug.
T4015: BASTIAANS, H.A. - De Toekomst 50 jaar. Geschiedkundig overzicht van de Coop Productie- en Verbruiksvereniging De Toekomst te Groningen.
A0318: BASTIAANSE, FRANS. - Gedichten.
L1426: BASTIAANSE, FRANS. - Overzicht van de ontwikkeling der Nederlandsche Letterkunde. Vierde deel.
H3851: BASTIAANSE, FRANS. - Verzamelde gedichten. Deel I: 1890 - 1913.
R8653: BASTIAANSE, FRANS. - Het spellings- en taalstelsel van Kollewijn.
B8287: BASTIAANSE, FRANS. - Verzamelde gedichten. Deel I: 1890 - 1913.
R2307: BASTIAANSE, FRANS. - Overzicht van de ontwikkeling der Nederlandsche letterkunde, met bloemlezing en illustraties in vier deelen.
T0985: BASTIAANSE, FRANS. - Natuur en leven. Verzen.
R4378: BASTIAENSEN, A.A.R. - Observations sur le vocabulaire liturgique dan l'itineraire d'egerie.
B5680: BATAILLE, CHRISTOPHE. - De meester van de tijd. Vertaling Liesbeth van Nes.
T9992: BATAVUS. - Een Surprise. Klucht met Zang in een Bedrijf voor 7 Heeren en 8 Dames.
T1940: BATAVUS. - De Vrouwenvereeniging Gelijke Rechten. Komische Scene met Zang voor 6 Dames.
T9988: BATAVUS. - Een kostschoolscene. Klucht met Zang in een Bedrijf voor 8 Dames en 2 Heeren.
T9989: BATAVUS. - Kapitein Kluiver. Blijspel in een bedrijf voor 7 Heeren en 5 Dames.
T9991: BATAVUS. - De Nieuwe Dokter. Klucht in een Bedrijf voor 5 Heeren en 1 Dame.
T9984: BATAVUS. - Ongelukkige Liefde. Blijspel met Zang in een bedrijf voor 2 Heeren en 1 Dame.
T9987: BATAVUS. - Een oude zeerob. Blijspel in een bedrijf voor 7 Heeren en 1 Dame.
T9986: BATAVUS. - Bij den Tandarts. Vierstemmig Zangspel voor twee Heeren en twee Dames.
K8836: BATE, LUDWIG. - Intermezzo in Meisenheim. Vertaling K.H.R. de Josselin de Jong.
T6978: BATENBURG, A. VAN. - De revolutionnaire inwerking in maatschappij en leger, een gevaar voor Nederland. Voordracht gehouden voor de Vereeniging van Officieren van de Nederlandsche Landmacht.
R4999: BATHO, EDITH C & BONAMY DOBREE. - The Victorians and After 1830-1914. With a chapter on the economic background by Guy Chapman.
R1175: BATTEN, F EN A.A.M. STOLS. (EDS.). - Bibliographie van de werken van Charles Edgar du Perron.
L0603: BATTEN, F.E. VAN (ED.). - Aan D.M.G. Koch op zijn vijfenzeventigste verjaardag van zijn vrienden.
K4392: BATTERS, ELMER. - Legs that Dance to Elmer's Tune. 1919-1997. With an introduction by Dian Hanson.
M7115: [ERASMUS] BATTUM, ANNET VAN. - Erasmus rebel tegen wil en dank.
H3510: BATTUS. - Letterkunst.
B9138: BAUDELAIRE, CHARLES. - Richard Wagner en Tannhauser in Parijs. Vertaald en nawoord J.M. Loen.
L5680: BAUDELAIRE, CHARLES. - Les Fleurs du Mal.
L6625: BAUDELAIRE, CHARLES. - Les Fleurs du Mal.
L9039: BAUDELAIRE, CHARLES. - Les Fleurs du Mal. Prefacee et annotee par Ernest Raynaud.
B9958: BAUDELAIRE, CHARLES. - Die Blumen des Bosen. Umdichtungen von Stefan George.
R1095: BAUDELAIRE, CHARLES. - Les Fleurs du Mal.
R5677: BAUDUIN, PAUL. - Marketing de nieuwe wetenschap. Deel III: ( Het belang van het kleine. De vertegenwoordiger. De zelfbediening).
R5676: BAUDUIN, PAUL. - Olifanten aan het werk.
K8868: BAUER, MARIUS. - Brieven en schetsen van zijn reizen naar Moskou en Constantinopel, gevolgd door enige polemieken tussen socialisten en estheten.
M1210: BAUER, C. - De groene boogschutter en andere verhalen.
K6803: BAUER, F. / J. DE HAAN / J. HULSKER / G. SMOOK / G. STUIVELING. - De Nederlandse Letterkunde in honderd schrijvers.
K3150: BAUER, FRANK. - Uit Gezelle's leven en werk.
K5873: BAUER, FRANK. - Uit Gezelle's leven en werk.
K0314: BAUER, HELMUTH / CHRISTIAN PFEIFFER-BELLI. - 270 Schriften. Eine Sammlung zeitgemasser Alphabete.
W5159: BAUER, KONRAD F. - Wie eine Buchdruckschrift entsteht.
B6360: [REVE] BAUER, GUUS / DAVID DE POEL / J. SCHMIDT / PETER DE RIJK. - Bij Reve aan tafel. Een schrijfmarathon. Voorwoord A.F.Th. van der Heijden.
B6927: BAUER, GUUS. - De weinigen die ik ken. Brieven aan Frans Pointl.
R9183: BAUER, OTTO. - De opstand van de Oostenrijksche arbeiders. Zijn oorzaken en gevolgen.
T3287: BAUER, E. EN L. TROTZKI. - Oostenrijk een les voor allen!
T7667: BAUER, OTTO. - De Socialisierungsaktion im ersten Jahre der Republik.
R6550: BAUER, RIJKAARD LOD. - Leeuwenmuilen en Pantoffelbloemen. Vlaanderen door de laatste jaren heen.
T7615: BAUER, OTTO E.A. - De Internationale en de Oorlog. Stellingen voor Internationale discussie Otto Bauer, Th. Dan, A. Dunois, J. Zyromski, Friedrich Adler, H.N. Brailsford. Vertaald en voorwoord H. Brok-Troelstra.
T4332: BAUER, MARIUS. - Werk van M. Bauer. Egypte-Voor-Indie. Catalogus van de veiling 17 april 1929. Te houden bij Frederik Muller & Co., Amsterdam.
T1562: [COHEN] BAUM, VICKY. - Tooneel-ingang. Vertaling S.J. Barentz-Schonberg.
R4340: BAUMAN, GERMAN. - De Tribunisten. De revolutionaire marxisten van Nederland.
B9742: BAUMANN, E.D. - De dokter en de geneeskunde. Deel I: Maatschappelijk leven. Deel II: De Wetenschap. Twee delen in een band.
T8092: BAUMHAUER, E.H. VON. - Officiele lijst der bekrooningen, toegekend aan de Nederlandsche inzenders en werklieden, door de Internationale jury bij de Parijsche Wereldtentoonstelling. Met de vermelding van het door de Jury over de door Nederlanders ingezonden voorwerpen uitgesproken oordeel.
K5876: BAUR, FR. - Germaanse philologie Nederlandse Letterkunde.
L2354: BAUR, FRANK. - Scripta Minora. Uit het werk van Prof. Dr. Frank Bauer.
R6747: BAVEGEM, J.B. VAN. - Het martelaarsboek of heldhaftig gedrag der Belgische geestelijkheid ten tijde der Fransche Omwenteling op het einde der achttiende eeuw.
T4006: BAVIER, ANDRE DE. - De meening van een neutrale omtrent Engeland.
H4809: [BILDERDIJK] BAVINCK, H. - Bilderdijk als denker en dichter.
T1175: BAVINCK, J.H. - Christus en de Wereldstorm.
L7573: BAX-BOTHA EN D. BAX. (ED.). - Afrikaans verhalend proza.
T6215: BAX, W. - Verdediging en terechtwijzing ten opzichte eener Synodale Motie. Onuitgesproken toespraak.
R5699: BAX, JACOB. - Prins Maurits in de volksmeening der 16e en 17e eeuw.
M4252: BAXTER, B.M. - Albert Verwey's translations from Shelley's poetical works. A study of their style and rhythm and a consideration of their value as translations.
R6878: BAYER, F.J. - Das Papstbuch. Herausgegeben und Eingeleitet.
M3182: BAYER, WILLIAM. - Straf me, kus me. Vertaald door Jan Koesen.
H0152: BAYL, FRIEDRICH. - Der nackte Mensch in der Kunst.
W8614: BAYLEY, HAROLD. - The lost language of symbolism, an inquiry into the origin of certain letters, words names, fairy-tales, folklore and mythologies.
B5660: [VERHAEREN] BAZALGETTE, LEON. - Emile Verhaeren.
T3084: BAZEL, K.P.C. DE. - De houtsneden van K.P.C. de Bazel. Inleiding J.L.M. Lauweriks.
MK0077: BE, PIERRE LE. - Pierre le Be: Bele Prerie. Ein Buchstabenbuch von Pierre le Be, Paris 1601.
H9182: BEALU, MARCEL. - Onpersoonlijk avontuur. Vertaling en nawoord Jeanne Holierhoek.
K0097: BEARDSLEY, AUBREY / JOHN GLASSCO. - De Venusberg. Vertaling Werner Cranshoff.
T3370: BEARDSLEY, AUBREY. - Aubrey Beardsley Zeichnungen.
R2612: BEARDSLEY, AUBREY. - Under the Hill and other essays in prose and verse.
T0935: BEATENS, R. (RED.). - Industriele Revoluties in de provincie Antwerpen.
H8079: BEATON, KENDALL. - Enterprise in Oil. A history of Shell in the United States.
L5372: BEAUFORT, HENRIETTE L.T. DE. - Cornelis van Vollenhoven 1874 - 1933.
M7096: BEAUFORT, HENRIETTE L.T. DE. - Willem de Zwijger.
T3313: BEAUFORT, W.H. DE. - Tegen Dr. A. Kuyper. Een woord van Zelfverdediging en nadere Toelichting.
T1792: BEAUFORT, JAN A.A.H. DE. - De herziening der Conventie van Geneve.
M6469: [DRUKKERIJ TRIO.] BEAUMONT, ELIE DE. - Cervantes.
M6466: [DRUKKERIJ TRIO.] BEAUMONT, ELIE DE. - Het vaderhart spreekt. Brieven van vier vaders aan hun zoon.
L5491: BEAUMONT, MICHAEL. - Tekst in beeld. Toepassing met vorm en kleur. Bewerking Arthur O. Eger.
L0479: [DRUKKERIJ TRIO.] BEAUMONT, ELIE DE. - De vastberaden Ridder. Elf houtsneden Le Chevalier Délibéré van Olivier de la Marche-editie Schiedam 1498. Inleiding en parafrase der oud franse tekst.
P1348: [DRUKKERIJ TRIO.] BEAUMONT, ELIE DE / RODOLPHE TÖPFFER. - Mons. Cryptogame en zijn metamorphose.
R5781: BEAUMONT, P.C. DE. - Mastreechter versjes en leedsjes.
R3263: [DRUKKERIJ TRIO.] BEAUMONT, ELIE DE. - William Blake.
A0692: BEAUVOIR, SIMONE DE. - Met kramp in de ziel. Vertaling J. Holierhoek.
T9536: BEAUVOIR, SIMONE DE. - De mandarijnen. Vertaling Jan Hardenberg.
W6586: BEAUVOIR, SIMONE DE. - De anderen. Vertaling L.P.J. Braat
M7220: BEAUVOIR, SIMONE DE. - Memoires/ De druk der omstandigheden II. Vertaling L. Witsenburg.
B8073: BEAUVOIR, SIMONE DE. - Marquis de Sade. Een selectie uit Sade's werk, voorafgegaan door een essay van Simone de Beauvoir. Vertaald door Jenny Tuin.
R6955: BEAZLEY, J.D. - Potter and Painter in Ancient Athens.
T6161: BEBEL, AUGUST. - Uit mijn leven. Vertaald door H.J. Hegeraat. Twee delen.
T2548: BECHT, ED. - Van Graveeren en Etsen.
K5915: BECHT, F.W. - Vincent van Gogh.
H9774: BECK, DOREEN. - The book of bottle collecting.
T0277: BECK, J.W. - Iets over de latere latiniteit.
R8597: BECKER, JAKOB. - Besneden en begraven... vijf eeuwen joden in Tiel en het Gelders rivierengebied.
T5935: BECKER, G. - Het Groot-Nederlandsche Gevaar. Voorwoord H.W.E. Moller. (Een antwoord op de Critiek der Dietsche beweging van Hub. en Aug. Cuypers).
H5449: BECKER, FRANS / JOHAN FRIESWIJK. - Bedrijven in eigen beheer. Kolonies en produktieve associaties in Nederland tussen 1901 en 1958 / met bijdragen van J.M. Welcker en F.J.M. van Puijenbroek.
R2693: BECKETT, SAMUEL. - En attendant Godot.
P0907: BECKETT, SAMUEL. - Catastrophe et autres dramaticules. Cette fois, Solo, Berceuse, Impromptu d'Ohio, Quoi ou.
P0895: BECKETT, SAMUEL. - Compagnie.
P0881: BECKETT, SAMUEL. - Ends and Odds. Eight new dramatic pieces.
L1866: BECKETT, SAMUEL. - Fin de partie.
K1440: BECKETT, SAMUEL. - Pas suivi de quatre esquisses.
P0906: BECKETT, SAMUEL. - Tetes-mortes.
L3755: BECKETT, SAMUEL. - Watt. Uit het Engels vertaald door Onno Kosters.
P0889: BECKETT. - Journal of Beckett Studies. Spring 1979, Number 4.
P0890: BECKETT. - Journal of Beckett Studies. Summer 1978, Number 3.
T9770: BECKETT, SAMUEL. - The Beckett Trilogy: Molloy, Malone Dies, The Unnamable.
L6519: BECKETT, SAMUEL. - Mal vu mal dit.
M9977: BECKETT, SAMUEL. - Malone sterft. Vertaling F.C. Kuipers. Nawoord Koos Schuur.
T3921: BECKETT, SAMUEL. - Murphy. Vertaling F.C. Kuipers.
T1168: BECKETT, SAMUEL. - Disjecta. Beschouwelijk werk.
H7454: BECKETT, SAMUEL. - Het beeld. Vertaling Karina van Santen en Martine Vosmaer.
T4650: BECKETT, SAMUEL. - Hoe het is. Vertaling F.C. Kuipers.
K5695: BECKFORD, WILLIAM. - Een dromer op reis. Een Grand Tour. Vertaald en ingeleid door Grlof Janzen.
R5502: BEDA VERBEEK, P. - Oud en Nieuw Galilea. De kloosters der Minderbroeders in Leeuwarden.
T7128: BEDA VERBEEK, P. - Oud en nieuw Galilea. De kloosters der Minderbroeders in Leeuwarden.
B7022: BEDARRIDES, TRILLE. - Tekeningen.
B6116: BEDAUX, J.C. / A.C.F. KOCH & A.J. HOVY. - Stads- of Athenaeumbibliotheek Deventer 1560-1985.
M7265: BEDFORD, MARTYN. - Het Houdini-meisje. Vertaling M. Lindenburg.
T5878: BEDIER, JOSEPH. - Duitsche misdaden in het licht van Duitsche getuigenissen. Geautoriseerde vertaling. Voorwoord Terwagne.
P0942: BEEBE, WILLIAM. - 800 meter onder de zeespiegel.
Y0045: BEECK VOLLENHOVEN, HENRIUS VAN. - Verslag omtrent de tentoonstelling van visscherij-gereedschap, gehouden te Amsterdam in September en October 1861.
T4262: BEEK, P. VAN (RED.). - De dolerenden van 1886 en hun nageslacht.
T8539: BEEK, MENNO VAN DER. - Vergezocht. Gedichten.
H7186: BEEK, BERT VAN, JACOBI, HANS & SCHARLOO, MARJAN. - Geld door de eeuwen heen. Geschiedenis van het geld in de Lage Landen.
H9407: BEEK, GEERT VAN. - De 1500 meter.
H4424: BEEK, GEERT VAN. - De steek van een schorpioen.
K5363: BEEK, M.A. (ED.). - De wereld van de bijbel. Tentoonstelling t.g.v. het honderdvijftig-jarig bestaan van het Nederlandsch Bijbelgenootschap.
L5021: BEEK, WILLEM J.A.M. - John Keble's. Literary and religious contribution to the Oxford Movement.
R6703: BEEK, TH. VAN DER. - De Geassocieerden en Wij.
T5465: BEEK, J.A. VAN. - Lijst van eenige boeken en brochuren, uitgegeven in de Oud-Katholieke Kerk van Nederland sedert 1700 tot 1751.
T8801: BEEK, MENNO VAN DER. - Waterdicht. Gedichten.
L2895: BEEKE, ANTHON & K. SCHIPPERS. - Over tijdschriften. Een gesprek.
T2909: BEEKELAAR, G.A.M. E.A. - Maar wat is het toch voor eene Courant? De Arnhemsche? Opstellen over de Arnhemsche Courant 1830-1850.
L7446: BEEKMAN, E.M. - The crippled heart. An introduction to the Life, Times and Works of Willem Godschalck van Foquenbroch.
A0946: BEEKMAN, KLAUS / MIA MEIJER (ED.). - Kort Revier. Gerard Reve en het oordeel van zijn medeburgers.
B5571: BEEKMAN, A. - Egmond's heden en verleden.
R6145: BEEKMAN, A.A. E.A. - Nomina Geographica Neerlandica Deel IX: Hypercorrecte vormen bij plaatsnamen. Het eerste lid van Dordrecht. Groninger plaatsnamen. Walchersche plaatsnamen. Eindhovensche plaatsnamen. De Esch te Enter (met een kaart). Amsterdam en Amstel.
B3066: BEEKMAN, E.M. - Paradijzen van weleer. Koloniale literatuur uit Nederlands-Indie 1600-1950. Vertaald door Maarten van der Marel en Rene Wezel.
L5112: BEEKOM, WILHELMUS L. VAN. - De la Formation Intellectuelle et Morale de la Femme d'apres Moliere.
R4743: BEEM, H. (ED.). - Jerosche. Jiddische spreekwoorden en zegswijzen uit het Nederlandse taalgebied.
T7899: BEEMER, F.A. EN H. PILON. - De Kinderwerktuin. Voorwoord K. Dilling.
R6834: BEEN, JOH. H. - Door den Franschen Tijd naar Oranje.
T9471: BEEN, JAN EN JACQ VAN TOL. - Circus Troulala.
T0718: BEEN, JOHAN H. - Oud-Testamentische Pioniers. Verhalen uit Genesis voor Jong en Oud.
R5003: BEER, TACO H. DE. - Gijsbrecht van Amstel.
Y0355: BEER, TACO H. DE. - Noord en Zuid. Tijdschrift ten dienste van onderwijzers bij de studie der Nederlandsche Taal- en Letterkunde. 18e jaargang 1895.
K4985: BEER, A. DE. - De onsterfelijke Dante. Twee delen: I Leven en Opera Minora, II De "Divinia Commedia".
C0897: BEER, EVELYN. (SAMENST.). - Hedendaagse kunst uit Nederland / Art contemporain des Pays-Bas. De uitnodiging tot de reis / L'Invitation au voyage.
K9391: BEER, K.C.L.M. DE. - Studie over de spiritualiteit van Geert Groote.
L9233: BEER BEYERS, LOURENS JOHANNES ERASMUS DE. - Die echtreglement en die Suid-Afrikaanse reg.
B1807: BEER, PAUL DE. - A. Ein Theaterstuck.
R5431: BEER, MAX. - Annexionistisch Frankrijk voor den oorlog.
T3625: BEER, TACO H. DE. - Prof. Mr. M.W.E. Treub en de Cooperatie.
R5014: BEER, T.H. DE. - Noord en Zuid. Taalkundig Tijdschrift voor de beide Nederlanden, ten behoeve van Onderwijzers, vooral van hen, die zich voor eenig examen voorbereiden. Negende jaargang 1886.
M1696: BEEREN, WIM/R.W.D. OXENAAR/FREDDY DE VREE. - Jan Cremer. Schilder 55 88.
B3004: BEEREN, WIM. - Beeren over Lucebert.
R6522: BEERLING, R.F. - Protestantisme en Kapitalisme, Max Weber in de critiek.
B7775: BEERLING, R.F. - Moderne doodsproblematiek. Een vergelijkende studie over Simmel, Heidegger en Jaspers.
L1226: BEERLING, R.F. - Antithesen. Vier studies. Voorwoord van J. Huizinga.
R6882: BEERMANN, V.A.M. - Stad en Meijerij van 's-Hertogenbosch van 1629 tot 1648. Een episode uit het laatste stadium van den tachtigjarigen oorlog.
H8989: BEERS, A.C. VAN. - Periscoop op! De oorlogsgeschiedenis van den Onderzeedienst der Koninklijke Marine.
H3919: BEERS, JAN VAN. - Gedichten. Eerste deel: 1843-1857. Tweede deel: 1857-1868.
H2485: BEERS, JAN VAN. - Gedichten: Jongelingsdroomen 8e druk. Levensbeelden 4e druk. Gevoel en Leven 3e druk.
H2486: BEERS, JAN VAN. - Jongelingsdroomen.
L8010: BEERS, JAN VAN. - Blik door eene venster. Een nieuwjaersgedicht voor den arme.
R4226: [TOLLENS] BEERS, JAN VAN. - Lijkkrans voor Tollens.
L9833: BEERTEN, LUC. - De Put. Een stomme film.
T0777: BEETS, NICOLAAS. - Verpoozingen op Letterkundig gebied.
H5929: BEETS, NICOLAAS. - Gedichten. Volledige uitgave, naar tijdsorde gerangschikt. Twee delen.
H5712: BEETS, NICOLAAS. - Geschenk aan jonge lidmaten der gemeente van Christus.
K6290: BEETS, NICOLAAS. - Sparsa. Verzameling van Verstrooide opstellen en kleine geschriften.
K2202: BEETS, NICOLAAS. - Uit Nicolaas Beets' dichtwerken. Een bloemlezing.
T6374: BEETS, NICOLAAS. - Mededeeling betreffende een aantal tot hiertoe onuitgegeven gedichten van Anna Roemer Visschers.
L8393: BEETS, NICOLAAS. - Groote mannen en ware grootheid.
L9087: BEETS, A. - De drukkerstermen Smout, Smoutwerk enz.
B0531: BEETS, NICOLAAS. - Hildebrands voorbereiding. Het dagboek van de student Nicolaas Beets. Toegelicht door H.E. van Gelder.
R8011: BEETS, N. E.V.A. - Euterpe. Liederen met accompagnement van de piano. Woorden van N. Beets, S.J. van den Bergh, J. Brester Azn., G.H. Broekhuijzen, J.P. Heije, W.J. Hofdijk, Richard Hol en J. Schimmel.
Y0363: BEETS, NICOLAAS. - Gedichten. Volledige uitgave, naar tijdsorde gerangschikt. Eerste, tweede en derde deel in een band.
B4533: BEETS, NICOLAAS. - Verscheidenheden meest op letterkundig gebied. Een tijdschrift op onbepaalde tijden VI.
B5682: BEETS, NICOLAAS. - Karakter, karakterschaarschte, karaktervorming. Redevoering bij de aanvaarding van het hooleeraarsambt aan de Utrechtsche Hoogeschool, uitgesproken den 16. maart 1875.
B7473: BEETS, NICOLAAS. - Gedichten. Volledige uitgave, naar tijdsorde gerangschikt. Twee delen.
R4417: BEETS, N. - De houtsneden in Vorsterman's Bijbel van 1528. Afbeeldingen der prenten van Jan Swart, Lucas van Leyden, e.a.
T3295: BEETS, NICOLAAS. - Aan mijn Landgenooten op den 18den Juni 1865.
T9427: BEETS, NICOLAAS. - Aan de Bruid van den Erfprins.
T0492: BEETS, NICOLAAS. - Verpoozingen op Letterkundig gebied.
Y0413: BEETS, A. - De 'Disticha Catonis' in het Middelnederlandsch.
R6186: BEETS, NICOLAAS. - Kuser. Inleiding en aantekingen M.H. Schenkeveld.
R0558: BEEUSAERT, KATRIEN & EVELIEN KAYAERT. - Van Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen tot Boek.be. Een verhaal van 75 jaar.
K9882: BEEX, H. - Mirakelen der Zoete Lieve Vrouw. Bewerkt door H. Beex.
B1342: BEEX, G. - Archeologisch overzicht van Noord-Brabant.
L2891: BEGEER, JAN. - Oefeningen typografische vormgeving.
R9304: BEGEER, PIET. - Wespen en horzels. Roman van een school in oorlogstijd.
H8075: BEGEMANN, NIENKE. - Victorine.
H7074: BEGHEYN, PAUL J. & PETERS, ELS F.M. - Gheprint te Nymeghen. Nijmeegse drukkers, uitgevers en boekverkopers 1479-1794.
L2234: BEGHEYN, PAUL. - Abraham Leyniers. Een Nijmeegse boekverkoper uit de zeventiende eeuw. Met een uitgave van zijn correspondentie uit de jaren 1634-1644.
T8739: BEGHEYN, PAUL (ED.). - Met de deur open. Gedichten over mensen en God. Verzameld en vertaald.
M3188: BEHN, NOEL. - De infiltranten. [The Kremlin Letter]. Vertaling O. Falk.
W2604: BEHRENS, KATJA. - De dertiende fee. Vertaling M. Reitsma.
R9598: BEHRENS, CHARLES B. - Dienend dichter in zwart en wit. Over de exlibris van Pam G.Rueter.
T2669: DE BEIAARD. - De Beiaard. Thijm nummer. 5e jaargang 2e deel Augustus-September 1920.
R1290: BEIAARD. - Kees Meekel: Ahasverus. B. van Benthem: Om een Godsbewijs. B. Verhoeven: Lied. L.J.C. van Gorkom: De Fransche Rijnpolitiek. A. van Duinkerken: Het Land. W. Pompe: Het Algemeen Belang. J.H. Valckenier Kips: Mishooren (II). G. Brom: Onze Stiefmoedertaal.
K4443: BEIGBEDER, FREDERIC. - Liefde duurt drie jaar. Uit het Frans vertaald door Marianne Kaas.
T0044: BEIJEN V.D. BORGH, M. EN ANNY LEUSINK. - Drie dierfabels. Bewerkt en gekozen door M. Beyen v.d. Borgh en geillustreerd door Anny Leusink.
B2970: BEIJERINCK, W. - De subfossiele plantenresten in de terpen van Friesland en Groningen. Tweede gedeelte: Diatomeeen -schalen. (Mit Zusammenfassung: Beitrage zur Kenntnis der subfossilen Flora in den hollandischen wurten, zweiter Teil: Die Diatomeen).
B2971: BEIJERINCK, W. - De subfossiele plantenresten in de terpen van Friesland en Groningen. Derde en laatste gedeelte: Overige Macro- en Microscopische resten. (Mit Zusammenfassung: Beitrage zur Kenntnis der subfossilen Flora in den hollandischen wurten, dritter und letzter Teil: Weitere Mako- und Mikroskopische Ueberreste).
Y0212: BEIJERINCK, FR. EN M.G. DE BOER. - Voorpublicatie: Jacob Bicker Raye. Notitie van het merkwaardigste Meyn bekent 1732-1772. Illustraties Anton Pieck.
B6075: BEIJERMAN, HUGO. - Redevoering ten betooge, dat het geenszins de Engelschen zijn, zoo als Montesquieu zegt, maar de Nederlanders, welke ter zelfder tijd die drie gewigtige zaken, de godsdienst, de vrijheid en den handel ten meesten maatschappelijken nutte wisten aan te wenden.
R4932: CATALOGUS. BEIJERS. - Catalogue 133: Symbolisme. Contenant de nombreuses éditions originales et des exemplaires dédicacés.
R5144: BEIJERS. - Het Nederlandse Boek 1892-1906.
T2721: CATALOGUS J.L. BEIJERS' ANTIQUARIAAT. - Nederland en het Nederlandsche Volk in hun oorsprong en ontwikkeling, beschaving en lotgevallen. Met een aanhangsel: De Nederlanders in 't buitenland.
Y0403: BEIJL, H.Z DE. - Oranje-Boek, losse schetsen uit het Leven en Bedrijf der Oranje-Vorsten. Feestgave voor Jong en Oud op het Zilveren Kroningsfeest 12 Mei 1849-1874.
T5205: BEIJNEN, JOHANNES ANDRIES. - Art. 188 der grondwet (schutterij).
H8446: BEIJNUM, KEES VAN. - De oesters van Nam Kee.
L6864: BEIJNUM, KEES VAN. - De ordening.
T2404: BEINS, JAN FREDRIK ADOLF. - Misvorming en verbeelding.
T2549: BEKK, J. - De Lichtechtheid van Wit en Gekleurd Papier.
B4718: BEKK, J. EN MEDEWERKERS. - Het papier. Een bijdrage tot de kennis van de vervaardiging, gebruik en de onderzoekingsmethoden van papier. Twee delen in cassette.
B6127: BEKK, J. - Problemen van de Grafische Techniek.
L3187: BEKKER, E. EN A. DEKEN. - Historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart.
L6818: BEKKER, WILLEM G. - An Historical and Critical Review of Samuel Butler's Literary Works.
H8007: BEKKER, A. EN WED. WOLFF EN A. DEKEN. - Historie van Willem Leevend.
H2615: BEKKER, E. EN A. DEKEN. - Historie van mejuffrouw Cornelia Wildschut.
R4187: BEKKER, ELISABETH, WEDUWE WOLFF EN AGATHA DEKEN. - Geschrift eener bejaarde vrouw. Bewerkt en uitgegeven in verkorte vorm, op basis van de druk (1802) en de handschriften voor het onuitgegeven deel, door Andre Hanou.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

12/15