Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
L4937: ALMANAK. - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1847.
L4933: ALMANAK. - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1851.
B5423: ALMANAK. - Castalia. Jaarboekje aan de Fraaie Letteren gewijd. Jaargang 1872.
B5545: ALMANAK. - Utrechtsche Studenten Almanak voor 1914. Jaargang 92.
B5546: ALMANAK. - Utrechtsche Studenten Almanak voor 1919. Jaargang 97.
B5547: ALMANAK. - Utrechtsche Studenten Almanak voor 1918. Jaargang 96.
B5553: ALMANAK. - Utrechtsche Studenten Almanak voor 1916. Jaargang 94.
B5554: ALMANAK. - Utrechtsche Studenten Almanak voor 1915. Jaargang 93.
B5555: ALMANAK. - Utrechtsche Studenten Almanak voor 1917. Jaargang 95.
B5557: ALMANAK. - Utrechtsche Studenten Almanak voor 1910.
K3484: ALMANAK. - Schrijversalmanak voor het jaar 1956. Samengesteld door Bert Schierbeek en Jan Walravens.
K3485: ALMANAK. - Schrijversalmanak voor het jaar 1957. Samengesteld door Bert Voeten en M. Beck.
K3486: ALMANAK. - Schrijversalmanak voor het jaar 1953.
T7921: ALMANAK. - Unitas Studiosorum Amstelodamensium 1927.
T7927: ALMANAK. - Spaaralmanak 1940. Aangeboden door de Nutsspaarbank te Amersfoort.
T2209: ALMANAK. - De Vriend des Huizes. Almanak voor het Katholieke Huisgezin voor het jaar 1900.
T9007: ALMANAK. - Amsterdamsche studenten almanak voor het jaar 1928. Jaargang 98.
R6139: ALMANAK - Volksalmanak voor het jaar 1878.
Y2895: ALMANAK. - Almanak van den Kweekelingen Geh.-Onthoudersbond. 1915.
R9472: ALMANAK. - Zwolsche Almanak voor het jaar 1902.
B5414: ALMANAK. - Zaanlandsch Jaarboekje voor het jaar 1846. Zesde Jaar.
R2500: ALMANAK. - Almanach der Africaansche Landbouwers en Hoveniers / African Gardeners and Farmers Almanac.
R7648: ALMANAK. - Nederlandsche Muzen-Almanak 1826. Achtste jaar.
R7493: ALMANAK. - Erato. Miniatuur-Almanak voor Neerlands Schoonen voor 1852. Zestiende jaar.
R7494: ALMANAK. - [Erato]. Miniatuur-Almanak voor Neerlands Schoonen voor 1850. Veertiende jaar.
H5103: ALMANAK. - Litteraire Parade. Almanak voor boekenvrienden voor het jaar 1940.
R6357: ALMANAK - Friesche Volksalmanak voor het jaar 1898.
R5175: ALMANAK. - Almanak voor Blijgeestigen. Achtste jaar 1883.
Y1420: ALMANAK. - Soldaten-Almanak 1908.
Y5205: ALMANAK. - Volks-Almanak voor het jaar 1865.
T6736: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 98ste jaargang 1958.
T6636: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 72ste Jaargang 1929.
T6732: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 80ste jaargang 1937.
T6733: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 81ste jaargang 1938.
T6734: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 82ste jaargang 1939.
T6731: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 79ste jaargang 1936.
R8728: ALMANAK. - Holland. Almanak voor 1859. Uitgegeven door Mr. J. van Lennep.
T5194: ALMANAK. - Friesch Jaarboekje of Almanak voor het schrikkeljaar 1912. 86ste Jaargang.
Y0631: ALMANAK. - Soldaten-Almanak 1925.
R6568: ALMANAK. - Almanak van het Wageningsch Studentencorps voor het jaar 1932.
R7496: ALMANAK. - Nederlandsche Volks-Almanak, voor 1853, onder redaktie van H.J. Schimmel.
R8722: ALMANAK. - Holland. Almanak voor 1860. Uitgegeven door Mr. J. van Lennep.
T3153: ALMANAK. - Kweekelingen Almanak 1907.
T6632: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 70ste Jaargang 1927.
T6633: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 69ste Jaargang 1926.
T6730: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 78ste jaargang 1935.
R7474: ALMANAK. - Castalia. Jaarboekje, aan de Fraaie Letteren gewijd. Jaargang 1867.
R7475: ALMANAK. - Utrechtsche Studenten-Almanak voor het jaar 1867.
R7476: ALMANAK. - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1857.
T6728: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 76ste jaargang 1933.
T6726: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 67ste jaargang 1924.
R7132: ALMANAK. - Groningsche Studenten Almanak
R6142: ALMANAK. - Drentsche Volksalmanak 1840. Vierde Jaar.
R3316: ALMANAK. - Vergeet mij niet. Muzen-almanak voor 1852.
T5047: ALMANAK. - Anarchistisch Jaarboekje 1931.
T5049: ALMANAK. - Socialistische Almanak voor het jaar 1921.
T6634: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 68ste Jaargang 1925.
T6646: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 86ste Jaargang 1943.
T6647: ALMANAK. - Almanak van de Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Sterken Drank. Tweede jaargang 1859.
B5457: ALMANAK. - Utrechtsche Studenten Almanak 1891.
T6727: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 75ste jaargang 1932.
T6716: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 47ste jaargang 1904.
T6725: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 66ste jaargang 1923.
R8309: ALMANAK. - De Nederlandsche Kweekeling. Almanak voor 1909.
R7506: ALMANAK. - Volks-Almanak voor het jaar 1873.
T6640: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 93ste Jaargang 1953.
T4937: ALMANAK. - Almanak van het Amsterdamsch Studentencorps voor het jaar 1886.
T4938: ALMANAK. - Almanak van het Amsterdamsch Studentencorps voor het jaar 1887.
T4936: ALMANAK. - Almanak van het Amsterdamsch Studentencorps voor het jaar 1880.
R7507: ALMANAK. - Volks-Almanak voor het jaar 1869.
R7513: ALMANAK. - Nederlandsche Muzen-Almanak voor 1842. Vier-en-twintigste Jaar.
R7514: ALMANAK. - Nederlandsche Muzen-Almanak voor 1844.
T5719: ALMANAK. MASTENBROEK, FENNA E.A. - Jaarboekje door Natuur en Kunst aan Genoegen gewijd.
R7480: ALMANAK. - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1829.
T5500: ALMANAK. - Weezen Almanak voor het jaar 1915. Vier-enveerstigste jaargang. Ten voordeele der Weesinrichting te Neerbosch.
T6618: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 44ste jaargang 1901.
T6616: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 73ste jaargang 1930.
T6718: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 49ste jaargang 1906.
T6631: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 71ste Jaargang 1928.
T6638: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 91ste Jaargang 1951.
B6710: ALMANAK. - Utrechtsche Studenten Almanak 1893.
B6711: ALMANAK. - Utrechtsche Studenten Almanak 1898.
R8726: ALMANAK. - Holland. Almanak voor 1862. Uitgegeven door Mr. J. van Lennep.
R8427: ALMANAK. - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1904, jaarboekje voor geschiedenis, taal- en oudheidkunde der provincie Groningen.
T3154: ALMANAK. - Kweekelingen Almanak 1908.
R7505: ALMANAK. - Almanak tot Nut en Verpoozing voor 1830.
T4615: ALMANAK. - 't Beertje. Volkskundige almanak 1952.
T6549: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 85ste Jaargang 1942.
Y3665: ALMANAK. - Friesche Almanak, voor het jaar 1893.
Y3666: ALMANAK. - Provinciale Groninger Hazelhoff's Almanak voor het jaar 1906. Voorzien van alle Jaar--, Paarde- en Beestenmarkten. 93ste jaargang.
Y3668: ALMANAK. - Van Zwaamen's en Thompson's Almanak voor het Jaar onzes Heeren Jesu Christi 1910. 279ste jaargang.
Y3669: ALMANAK. - Van Zwaamen's en Thompson's Almanak voor het Jaar onzes Heeren Jesu Christi 1913. 282ste jaargang.
T6635: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 68ste Jaargang 1924.
R9752: ALMANAK. - Zak-Almanak voor 1897.
R7500: ALMANAK. - Volks-Almanak voor het jaar 1874.
R7501: ALMANAK. - Tesselschade. Jaarboekje voor 1839.
T2742: ALMANAK. - Cadetten Almanak 1939.
T6637: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 90ste Jaargang 1950.
T6550: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 84ste Jaargang 1941.
T6518: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 97ste jaargang 1957.
T6473: ALMANAK. - Almanak voor het jaar 1861, uitgegeven door de Vriend van Armen en Rijken, Inrigting tot Bevordering van Volkgeluk en Volkswelvaart door Verspreiding van nuttige Kennis. / Volksletterkunde elfde deel.
T6827: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 52ste jaargang 1909.
T6641: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 94ste Jaargang 1954.
T6644: ALMANAK. - De Goede Jonge Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 99ste Jaargang 1959.
T6643: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 96ste Jaargang 1956.
T6721: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 53ste jaargang 1910.
T6719: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 50ste jaargang 1907.
T6720: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 51ste jaargang 1908.
T6645: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 87ste Jaargang 1947.
T6615: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 74ste jaargang 1931.
T6642: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 95ste Jaargang 1955.
T6617: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 46ste jaargang 1903.
T6639: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 92ste Jaargang 1952.
T6735: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 72ste jaargang 1929.
T6729: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 77ste jaargang 1934.
T6717: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 48ste jaargang 1905.
T4616: ALMANAK. - 't Beertje. Volkskundige almanak 1951.
T4597: ALMANAK. - 't Beertje. Volkskundige almanak 1956.
T4935: ALMANAK. - Almanak van het Amsterdamsch Studentencorps voor het jaar 1882.
R6839: ALMANAK. - Almanach de France et de Flandre. Pour l'an de grace 1926.
R8234: ALMANAK. - Feestbundel bij gelegenheid van het Vijf-Jarig Bestaan van den Utrechtschen Studenten-Almanak, bijeengebracht door eenige oud-redacteuren.
T4934: ALMANAK. - Almanak van het Amsterdamsch Studentencorps voor het jaar 1883.
R7504: ALMANAK. - Almanak voor Hollandsche Blijgeestigen voor het jaar 1873. Nieuwe Serie, 27ste Jaargang.
R8727: ALMANAK. - Holland. Almanak voor 1866. Uitgegeven door Mr. J. van Lennep.
L3419: ALMANAK. - Almanak van den Kweekelingen Geh.-Onthoudersbond. 1914.
R7503: ALMANAK. - Almanak voor Hollandsche Blijgeestigen voor het schrikkeljaar 1876. Nieuwe Serie, 30ste Jaargang.
B4874: ALMOND, DAVID. - De schaduw van Skellig. Vertaling Annelies Jorna.
Y1992: ALOHA. - Aloha 1969. Nummers: 4 - 13(3x) - 14(2x) - 15(2x) - 16.
Y8852: ALOHA. - Aloha 1974. Nummer: 26 (3x).
Y1995: ALOHA. - Aloha 1973. Nummer: 2 - 6 - 20 - 22 - 23 - 25.
Y1996: ALOHA. - Aloha 1970. Nummers: 21 - 30- 32 -40.
Y1997: ALOHA. - Aloha 1971. Nummers: 1 (4x) - 3 (3x) - 4 (4x) - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 (3x) -13 - 15 - 16 - 17 - 46 (2x) - 48 - 49 - 50 (3x) - 52 (2x).
B4104: ALPHEN, HIERONYMUS VAN. - Bloemlezing. Met inleiding en aantekeningen door P.J. Buijnsters.
B8469: ALPHEN, H. VAN EN RHIJNVIS FEITH E.V.A. - Stichtelijke Gedachten, op alle dagen van het jaar.
T1107: ALPHEN, P.J.M. VAN. - Nederlandse Terentius-vertalingen in de 16e en 17e eeuw.
L8054: ALSCHE, A.G.C. - Specimen Academicum de Jacobo Catsio, JCTO.Lugduni
K3675: ALSTEIN. - Het vertrek naar Amerika.
K0289: ALSTEIN. - Het vertrek naar Amerika.
T5742: ALSTORPHIUS GREVELINK, P.W. - Ons cellulair stelsel. Een woord tot Mr. M.H. Godefroi naar aanleiding zijner rede in de Tweede Kamer der Staten-Generaal van den 11 Junij 1868.
T2250: ALTENA, ERNST VAN. - Verloren liedjes. Verspreide liedteksten. Een bloemlezing.
K7226: ALTENA, PETER, WILLEM HENDRIX E.A. (ED.). - Het verlokkend ooft. Proeven over Jaco Campo Weyerman.
R6399: ALTENA, PETER E.A. (EDS.). - Van Abelard tot de Zwaanridder. Literaire en historische personages uit middeleeuwen en latere tijd, met hun voortleven in de kunsten. Een Lexicon.
T8992: ALTENA, ERNST VAN. - Chansons van Ernst. Een selectie eigen luisterliedjes.
B7617: ALTENA, PETER & MYRIAM EVERARD [EDS.]. - Onbreekbare Burgerharten. De historie van Betje Wollf en Aagje Deken.
Y5575: ALTENA, ERNST VAN. - Het kind en het lied.
R7082: ALTENA, ERNST VAN. - Daar ik tot zang word aangespoord. Occitaanse troubadours 1100-1300.
M6592: ALTER, ROBERT. - Stendhal, a biography. In collaboration with Carol Cosman.
Y2515: ALTERS, J. - Normaalschrift. Methode voor het schrijfonderwijs op de lagere school. Loodrechtstaande leesletters, voorlopertje A, overtrekken. Oefeningen in methodisch schrift, voorbeeldenboekje 1, 2 en 3.
M3171: ALTHER, LISA. - Dikker dan water. Vertaling Marre Dubbink.
W0534: ALTING VON GEUSAU, FRANS. - De som der delen. Europa voor en na de omwenteling.
R8849: ALTING VON GEUSAU, G.A.A. - Onze weermacht te land.
P0924: [BECKETT] ALVAREZ, A. - Beckett.
H4939: ALVAREZ, A. - Nacht. Een onderzoek naar nachtleven, nachttaal, slaap en dromen. Vertaling Arnan Oberski.
H9936: ALVAREZ, JULIA. - In de naam van Salome. Vertaling Tom van Beek.
H9921: AMALRIK, GUZEL. - Herinneringen aan mijn kinderjaren. Vertaling J. van het Reve-Israel.
H1949: AMALRIK, ANDREJ. - Niet begeerde reis naar Siberie. Vertaling J. Israel/Karel van het Reve.
Y5927: AMBO. - Uitgeverij AMBO, Amsterdam, Baarn, Utrecht. Map met catalogi, prospectussen, kaartjes.
Y0522: AMBRAZIEJUTE, MARIA. - Studien uber die Johanniter Regel. Dissertation.
R8876: AMBROS, A.W. - De Nederlandsche Toonkunstenaars der 15e en 16e eeuw. Fragmenten uit de geschiedenis der muziek.
Y2201: DE GEMEENTE-AMBTENAAR. - De Gemeente-Ambtenaar. Orgaan van het Nationaal Verbond van Gemeente Ambtenaren in Nederland. Aangesloten bij het N.V.V. 34e jrg. 15 december 1940 no. 837.
T3374: AMELINK, H. - Onder eigen banier. Beknopt overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling der christelijke vakbeweging in de begin-periode na de oprichting van de eerste Christelijke vakvereniging en van de geschiedenis van de oprichting van het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland.[1890-1910].
K2828: AMERONGEN, MARTIN VAN. - Over de doden niets dan goeds. Necrologieen van politici. Samengesteld en ingeleid door...
T3009: AMERONGEN, M. VAN EN C.J. AARTS. - DUITSLAND 1933. Brieven, citaten, dagboeken, documenten, foto's, memoires, poëzie, prenten, redevoeringen, romans.
B4190: AMERONGEN, MARTIN VAN. - Rook doet leven. Over het recht op een hedonistisch bestaan.
R6302: AMERONGEN, MARTIN VAN E.V.A. - Voor buurt en beweging. Negentig jaar sociaal-democratie tussen IJ en Amstel.
Y1823: AMERONGEN, MARTIN VAN. - Shylock, woekeraar.
R6877: AMERONGEN, M. VAN. E.A. - De Baader-Meinhof Groep. Een documentaire.
R2761: AMERONGEN, M. VAN. - Het matrassengraf. Heine's sterfbed 1848-1856.
B6979: AMERONGEN, MARTIN. - Een kleine dondersteen.
R0869: AMERONGEN, MARTIN VAN. - L.A.J. Burgersdijk.
Y4566: AMERONGEN, M. VAN EN C.J. AARTS. - DUITSLAND 1933. Brieven, citaten, dagboeken, documenten, foto's, memoires, poëzie, prenten, redevoeringen, romans.
H1320: AMERONGEN, M. VAN. - Persmuskieten.
Y5868: AMERONGSCHE COURANT, DE. - De Amerongsche Courant. Nieuws- en Advertentieblad voor Amerongen, Leersum, Doorn, Elst, Rhenen, Veenendaal en omstreken. Donderdag 24ste jaargang, 15 September 1898. No 1251,
Y3874: AMERONGSCHE COURANT, DE. - De Amerongsche Courant. Nieuws- en Advertentieblad voor Amerongen, Leersum, Doorn, Elst, Rhenen, Veendendaal en omstreken. No. 1250. 24e jaargang, Woensdag 7 September 1898.
T7484: AMI D' ENFANT. - Moeder ga voor je kindje staan!
K4364: AMICIS, EDMONDO DE. - Liefde en gymnastiek. Vertaald door Hanneke Handl.
K7209: [BECKETT] AMIRAN, EYAL. - Wandering and home. Beckett's metaphysical narrative.
M5929: AMIS, KINGSLEY. - Ik wil het nu. Vertaling Jean A. Schalekamp.
M5868: AMIS, KINGSLEY. - Jake's geval. Vertaling W. Dielemans.
L9666: AMIS, KINGSLEY. - Iedere dag een glaasje. Vertaling A. van Nimwegen.
W2531: AMIS, KINGSLEY. - Ik wil het nu. Vertaling Jean A. Schalekamp.
A0270: AMIS, KINGSLEY. - Huwelijk op de helling. Vertaling Niek en Theo Hendriks.
R9739: AMIS, MARTIN. - De zwangere weduwe. Binnen de geschiedenis. Vertaald door Jan Pieter van der Sterre.
H9723: AMIS, KINGSLEY. - Lucky Jim. Vertaling H.W.J. Schaap.
A0757: AMIS, KINGSLEY. - Oude reuzen. Vertaald door Joop van Helmond.
T4079: AMMAN, JOST. - Im Frauenzimmer - Wirt vermeldt von allerley schönen Kleidungen unnd Trachten der Weiber / hohes und niders Standes / wie man fast an allen Orten geschmückt und gezieret ist.
Y7193: [MULTATULI] AMMERS-KULLER, JO. - Een pionierster. Mina Kruseman en haar verhouding tot Multatuli.
K6038: AMMERS-KULLER, JO VAN. - Mijn Amerikaansche reis.
H4704: AMMERS-KÜLLER, JO. - De zaligmaker.
Y5269: AMMERS-KULLER, JO VAN. - Krantenknipsels van/over Jo van Ammers Kuller.
M6599: AMMERS-KÜLLER, JO. - De zaligmaker.
T5551: AMMERS-KULLER, JO VAN. E.V.A. - Onze mei.
Y9000: AMORIE VAN DER HOEVEN JR., ABRAHAM DES. - De Maasstroom.
B7906: AMORIE VAN DER HOEVEN, MARTINUS DES. - Specimen literarium inaugurale De nonnullis logcis veterum scriptorum, cum appendice de Arusiani Messi exemplis elocutionum.
L5375: AMPE S.J., ALB. (ED.). - Dr. L. Reypens-Album. Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. L. Reypens s.j. t.g.v. zijn tachtigste verjaardag op 26 februari 1964.
L2431: AMSTEL, D.J. VAN. (ED.). - Hout, een veelzijdig materiaal.
Y2248: AMSTEL, ANNIE VAN. - Geef me nu ik wil.
R6579: AMSTELODAMUM. - Acht en twintigste jaarboek van het Genootschap Amstelodamum.
Y8860: FANTASIO / KOSMOS AMSTERDAM. - Fantasio / Kosmos Amsterdam. 32 krantenknipsels 1965. + 1x tijdschrift Lemuria Meditatie Centrum Kosmos.
K8897: AMSTERDAM, W. VAN. - Marionetten.
Y7750: FEDERATIE AMSTERDAM DER S.D.A.P. - Wij kondigen U een belangrijk bezoek aan!. De Federatie Amsterdam der S.D.A.P. en de Amsterdamsche Bestuurdersbond hebben besloten om van 20 tot 26 April een Dageraad-week te organiseeren. Wijs hem of haar niet af.
Y2431: LETTERGIETERIJ AMSTERDAM. - Durch Weines Kraft.
H2672: HOLLANDSCHE DRAAD- EN KABELFABRIEK AMSTERDAM. - In de draeck 1910-20 april-1960.
Y6103: DE STAD AMSTERDAM. - De Stad Amsterdam Geillustreerd Weekblad. 8e jrg. 31 augustus 1928. No 24.
T4944: AMSTERDAM. - Plattegrond, map, plan, stadtplan van Amsterdam. 1:20.000.
Y5552: RIJKSMUSEUM AMSTERDAM. - De Rijksmuseumkunstkrant. Over verzamelingen en tentoonstellingen. Jrg. 24 (1998) - Jrg. 33 (5), 2007.
Y5551: RIJKSMUSEUM AMSTERDAM. - De Rijksmuseumkunstkrant. Over verzamelingen en tentoonstellingen. Jrg. 18, nr. 3 (dec. 1991) - Jrg. 23, 1997.
Y3905: PROGRAMMA AMSTERDAM. - Programma der Feestelijkheden te Amsterdam bij gelegenheid van de Inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina 5-9 September 1898.
T6462: AMSTERDAM. - Gebouwen, gezigten, en oudheden der stad Amsterdam. Met figuuren.
T6506: AMSTERDAM. - Ceremoniboek van de regeering der stad Amsterdam.
T6660: AMSTERDAM. - Amsterdam
Y3147: BIBLIOTHEEK DER UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM. - Werken van klassieke schrijvers en latere latijnsche werken; Met overzicht van de drukkers en uitgevers
Y8884: AMSTERDAM. - Kantonsverdeling der stad Amsterdam. Voor de ingezetenen gemaklyk gemaakt, ofNaauwkeurige Alphabetische Aanwyzing in welke der zes kantonsiedere gracht,straat, dwarsstraat of steeg gelegen is; mitsgaders de namen en woonplaatsender Heeren Vredesregters en Kommissarissen van Policie, over de zes kantons, voor het jaar 1819.
Y5912: DE VRIJE AMSTERDAMMER. - De Vrije Amsterdammer. Extra Editie juni 1952. Verkiezingsorgaan van de afd. Amsterdam van de V.V.D. Lijst 5, P.J. Oud. Rooms-Rood Bewind.
Y2792: AMSTERDAMMER, DE. - De Amsterdammer. Weekblad voor Nederland. Zondag 24 Maart 1889. No 613. Ter nagedachtenis van Prof. Dr J.A. Alberdingk Thijm. Met 2 Platen van Joh. Braakensiek. 1: Alberdingk Thijm in zijn studeervertrek. 2: De uitvaart.
Y5903: DE NIEUWE AMSTERDAMMER. - De Nieuwe Amsterdammer. 5 Maart 1945 t/m 4 Mei 1945. No: 59 - 71 - 76 - 83 - 84.
Y3889: EEN KATHOLIEK AMSTERDAMMER. - De afloop der verkiezingen te Amsterdam. Jubelzang.
Y3944: DE AMSTERDAMMER. - De Amsterdammer. Weekblad voor Nederland. No. 173-174-175, 17 - 24 en 31 october 1880. No.196 - 197, 27 maart - 3 april 1881.
T3279: ANASTASIUS. - De Denekamp. Een Twentsch tafereel uit den Tijd van het Veemgerecht. Inleidend woord A. Benthem.
H2796: ANBEEK, TON. - Het donkere hart. Romantische obsessies in de moderne Nederlandstalige literatuur.
H7599: ANBEEK, TON. - Sisyfus verliefd.
K2426: ANBEEK, TON, HUGO BREMS, PIET COUTTENIER. E.A. - Nederlandse Literatuur na 1830.
B4872: ANBEEK, T. EN J.J. KLOEK. - Literatuur in verandering. Voorbeelden van de vernieuwing in het proza tussen 1879 en 1887.
L5999: ANCEAUX, JOHANNES C. - The Wolio language. Outline of grammatical discription and texts.
T9165: ANCONA, G.J. D' - Een Amsterdamsch standje. Boertig Dichtstuk.
L0525: ANDEL, M.A. VAN. - Chirurgijns, vrije meesters, beunhazen en kwakzalvers. De chirurgijnsgilden en de practijk der heelkunde (1400-1800).
R8450: ANDELA, H.A.M. - De Rooms Katholieke Begraafplaats te Sneek.
R7731: DEN EEN / DEN ANDER. - Vrede in de politiek? Berijmd verslag van 'n politieke vredesconferentie. Door Den Een, met prentjes van Den Ander.
Y2720: ANDERE KRANT, DE. - De andere krant. Nr. 15.
W3212: ANDERS, A. VAN. - Rapport van de secretarisvogel.
Y8493: ANDERSEN, H.C. - Schetsboek zonder schetsen, gevolgd door Schetsboek met schetsen.
L3439: ANDERSEN, H.C. - De wind vertelt van Valdemar Daae en zijn dochters. Uit het Deensch vertaald door Marie Nijland-van der Meer de Walcheren.
Y3394: ANDERSEN, H.C. - Prentenboek zonder platen. Naar de 9de Deensche editie, met een aanhangseltje getiteld: Kent u haar? De blinde krijgsman, De koning der dichters. enz. enz. Door Aquelet.
K4964: ANDERSEN, H.C. - Sprookjes en vertellingen. Vertaling P.M. Boer, M. Nijland, Annie Romein Verschoor en Marie Vos.
R8010: ANDERSEN, H.C. EN C.M. MENSING. - Winteravond-Vertellingen.
T4441: ANDERSEN, H.C. - De improvisator. Vertaald door Jan Baptist.
Y8058: [MULTATULI] ANDERSON, MARIE. - Uit Multatuli's leven. Bijdrage tot de kennis van zijn karakter.
R4928: ANDERSON, DAVID L. ET AL. - Symbolism. A Bibliography of Symbolism as an International and Multi-Disciplinary Movement.
T7833: ANDERSON, MOSA. - Germany and Europe's Future.
L1513: [MULTATULI] ANDERSON, MARIE. - Uit Multatuli's leven. Met inleiding en annotaties door J. Kortenhorst.
MK0209: ANDERSON, CHARLES R. - Lettering.
Y4544: ANDO. - Ando Agenda 2009. Ontwerp: Suzanne Hertogs. Tekst Nicole Ros. Papiersoorten: buitenzijde Crepe kraft. Binnenwerk Kraft effen bruin.
M3139: ANDREA, YDA ELISABETH - Daar moet veel strijds gestreden zijn...[Bloemlezing uit Nederlandsche gedichten door ...]
T7362: ANDREAE, A.J. - Te Wapen! Te Wapen! Een woord in ons aller belang.
T6335: ANDREAE, A.J. - Het klooster "Jerusalem" of het Gerkesklooster. Eene bijdrage tot de geschiedenis der kloosters in Friesland.
Y1885: ANDREAE, A.J. E.A. - Friesland en de Friezen. Gids voor reizenden.
R9870: ANDREJEF, LEONID. - In de slaapstee. Uit het Russisch vertaald door Josine Termaat.
T8301: ANDRES, STEFAN. - Wij zijn Utopia. Een novelle. Vertaald door Thomas Rosenboom, nawoord Chris van der Heijden.
L0126: ANDRES, STEFAN. - Het mes der barmhartigheid. Vertaling J. van Wattenwyl-de Gruyter.
M6355: ANDREUS, HANS. - Misschien. Gedichten.
W7893: ANDREUS, HANS. - Jubal.
K5948: ANDREUS, HANS. - Bezoek.
K5949: ANDREUS, HANS. - Uit het jeugdige leven van Melchior Blovoet, een novelle en tijdsbeeld.
M4980: ANDREUS, HANS. - Het explosieve uur.
M6862: ANDREUS, HANS. - Gedichten.
K3395: ANDREUS, HANS. - Schilderkunst. Gedichten.
T8171: ANDREUS, HANS. - Om de mond van het licht. Een kleine case history.
H4603: ANDREUS, HANS. - Denise.
T9131: ANDREUS, HANS. - Gedichten van Hans Andreus.
Y5265: ANDREUS, HANS. - Krantenknipsels van/over Hans Andreus.
T8169: ANDREUS, HANS. - Natuurgedichten en andere.
B7862: ANDREUS, HANS E.A. - De Troostvogel & andere Trapeze verhalen.
B7863: ANDREUS, HANS. - Meester Pompelmoes en lachplaat.
B7864: ANDREUS, HANS. - Dierenverhalen.
B7865: ANDREUS, HANS. - Blijf van ons bos af.
B7861: ANDREUS, HANS. - Viermaal J en Janus.
T3112: ANDREUS, HANS. - Verzameld proza.
T3113: ANDREUS, HANS. - Het overige werk. Dramatisch werk, vertalingen en andere teksten. Samenstelling en tekstverzorging. Jan van der Vegt en Pim de Vroomen.
M8108: ANDREUS, HANS. - Raffia. Tekstverzorging en toelichting door Jan van der Vegt.
Y6654: ANDREUS, HANS. - De sonnetten van de kleine waanzin.
R3755: ANDREUS, HANS. - Valentijn.
R3769: ANDREUS, HANS. - Italie. Gedichten.
L7508: ANDREUS, HANS / J. BERNLEF / CEES BUDDINGH' E.A. - Een boekje vol poëzie samengesteld uit oude poëzie-albums.
B5366: ANDREUS, HANS & SIMON VINKENOOG. - Brieven 1950-1956. Inleiding, tekstverzorging en aantekeningen door Jan van der Vegt.
B0849: ANDREWS, GEORGE AND SIMON VINKENOOG (EDS.). - The Book of Grass. An anthology of Indian hemp.
K5496: ANDRIES, MARC. - Een zeer brave borst. De cykloop.
K0259: ANDRIES, MARC. - De vleugels van Helena.
T3458: ANDRIES, J. - Over Mensch-zijn.
K7311: ANDRIESSE, PETER. - Desperado's. Een novelle.
H8942: ANDRIESSE, PETER /HANS PLOMP /HEERE HEERESMA /GEORGE KOOL. - Manifest voor de jaren zeventig.
P2691: ANDRIESSE, C.D. - Een boudoir op Terschelling.
B6311: ANDRIESSEN, P.J. - De suppoost aan de Bank van Leening, of De laatste levensjaren van Joost van den Vondel 1657-1679.
B6312: ANDRIESSEN, P.J. - De Muiderkring of Vijftien jaren van den bloeitijd onzer letterkunde, 1623-1637.
B3896: ANDRIESSEN, P.J. - De Prins en Johan de Witt of Ons land in het tweede tijdperk der eerste stadhouderlooze regeering.
R4575: ANDRIESSEN, P.J. EN W.F. OOSTVEEN. - Onze Koning. Een feestgeschenk naar P.J. Andriessen. Voor 't jonge Nederland bewerkt door W.F. Oostveen.
Y8404: ANDRIESSEN, L. / MARITA MATHIJSEN EN JOOST ZWAGERMAN E.V.A. - Mulisch toegesproken.
R5622: ANDRIESSEN, P.J. - De Muiderkring of Vijftien jaar uit den bloeitijd onzer letterkunde, 1623-1637.
T7759: ANDRINGA GZN., W. - De oranjevlag ontplooid. Nederlands bevrijding van de Fransche overheersching. Aan het volk verhaald.
Y0116: ANDRINGA, W. - Een vorstelijk gezin. Schetsen uit het leven van Z.M. Koning Willem III en H.M. Koningin Emma en Koningin Wilhelmina der Nederlanden.
H2274: ANDRZEJEWSKI, JERZY. - Daar komt hij, springend over de bergen. Vertaling L. Stembord.
T4068: ANEMA, ANNE. - Tweeerlei Democratie.
B7395: ANEMA, SEERP. - Calvinistische en impressionistische aesthetiek.
L6583: ANEMA, ANNE. - Bijzondere Universiteiten. Een woord naar aanleiding van het aanhangig Hooger-Onderwijs-Ontwerp.
T5041: ANEMA, ANNE. - Staatkundige rondblik.
R4830: ANEMA, SEERP. - Moderne kunst en ontaarding.
R5885: ANEMA, A. - Bezinning en bezieling.
T5845: ANGELL, NORMAN E.A. - Anniversaire du 30 juin. Norman Angell - Victor Bach - Julien Benda - Louis de Brouckere - Jules Destree - Franz Hellens - Pierre Hubermont e.a.
P0987: ANGELO, MICHEL. - Sonnetten. Vertaling Nico van Suchtelen.
M1986: ANGELOU, MAYA. - Zingen en swingen. Een autobiografische roman. Vertaling Kathleen Rutten.
M5504: ANGELOU, MAYA. - Dans om het bestaan. Vertaald door Kathleen Rutten.
Y5123: ANGELOU, MAYS. - Een lied aan de hemel. Uit het Engels vertaald door Kathleen Rutten.
H4255: ANGELOU, MAYA. - Het hart van een vrouw. Vertaald door Kathleen Rutten.
M6720: ANGELOU, MAYA. - Een lange reis naar huis. Een autobiografische roman. Vertaling K. Rutten.
M6719: ANGELOU, MAYA. - Ik weet waarom gekooide vogels zingen. Vertaald door Kathleen Rutten.
H9988: ANGELUCCI, ENZO. - Praktisch handboek vliegtuigen Deel I - van 1783 tot 1918. Vertaling Hugo Hooftman. Illustraties Vincenzo Cosentino.
T0606: ANGERMILLE, KAREL. - De Logevallen van een Activist. Van Antwerpen naar Antwerpen! 1914 - 1929.
M2801: ANGEVAARE, INGE. - Dansen op verlangen.
B4074: ANKER, ROBERT. - Nieuw Lelievelt.
T8680: ANKER, ROBERT, - Van het balkon.
Y5258: ANKER, ROBERT. - Krantenknipsels van/over Robert Anker.
Y6123: ANKER, ROBERT. - Goede manieren. Een episodisch gedicht.
L9267: ANKER, ROBERT. - Een soort Engeland.
Y3163: ANKER, ROBERT. - Waar ik nog ben. Gedichten.
T6189: ANKERSMIT, J.F. - Balans. Regeering Ruys - redelijke arbeiderseischen.
T0462: ANKERSMIT, J.F. - Ter herdenking van dr. Herman Gorter.
T9333: ANKERSMIT, J.F. - Het stembiljet tegen den woningjammer.
T6382: ANKERSMIT, J.F. - Ferdinand Lassalle 1825 - 11 april - 1925.
T6692: ANKERSMIT, HELEEN. - Het wezen der school in Sovjet Rusland. Zooals het uit den arbeid der kinderen tot ons kwam.
T6479: ANKERSMIT, J.F. EN H. VERKOUTEREN. - De Republikeinsche Regeeringsvorm. Pro en Contra.
Y3160: ANKERSMIT WZN., J.H. - Ik zal handhaven. Tooneelspel in twee bedrijven.
R0253: ANKERSMIT, J.F. - Taak en plaats der Sociaal-Democratische Pers. Voordracht, gehouden op 12 januari 1936 tijdens het week-einde van de Vereniging van Journalisten van Sociaal-Democratische bladen.
Y2526: ANKUM, L. - Schrijfvoorbeelden voor de hoogste klassen der lagere scholen, herhalingsscholen enz. 1: Kleine gedichten. 2: Grootere gedichten. 3: Brieven. 4: Allerlei.
H0032: ANON. - The Bagman's book of limericks.
K8936: ANONIEM. - Lessen van den ondermeester.
M2671: ANONIEME. - Goya's Maja in de Rij. Posthuum gedicht. Bewerkt door F.L.C. Marie Bosteels.
K7128: ANONYMUS. - De bruid in de rode kamer. Vertaling C.J. Kelk.
K0894: ANSINK, B.J.J. - Is de pyramide in opbouw?
A0317: ANSINK-SCHIPPER, M.C. - Auxanographic typing of Neisseria Gonorrhoeae isolated in the Netherlands.
Y1157: ANSLIJN NS., N. - Nieuw Spel- of Leesboekje, dienende, om de kinderen, reeds bij de eerste beginselen, ook in het lezen te oefenen, ten gebruike der scholen. Eerste stukje, eerste gedeelte en tweede gedeelte. Tweede stukje. Bijvoegsel op het eerste stukje.
Y1137: ANSLIJN N.Z., N. - Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen. Vierde stukje.
B4603: ANSTADT, MILO. - De wankele rechtsgang van Albert Kranenburg. Roman.
T3487: ANTHEUNIS, LOD. - Een blik in het verleden van onze taal.
H6210: [ERASMUS] ANTHEUNISSEN, W. - Erasmus. Een historische schets van renaissance en humanisme.
B5542: ANTHIERENS, JOHAN. E.A. - Aspecten van de literaire biografie. Voorwoord Anton Korteweg.
R3963: ANTHIERENS, JOHAN. - Het Belgische domdenken. Smaadschrift.
Y0803: ANTIEK. - Antiek tijdschrift voor liefhebbers en kenners van oude kunst en kunstnijverheid. Bevat o.a.: Mevrouw H.C. Haarman-Engelberts Glasserviezen van Leerdam.
T3050: ANTONISSE, J.H. & B.N. VAN DER VELDEN. (EDS.). - Indië en het opium. Een verzameling opstellen betreffende het opiumvraagstuk, bijeengebracht en uitgegeven door de Nederlandsch-Indische Grootloge van de Internationale Orde van Goede Tempelieren.
B0491: ANTONISSEN, ROB. - Zuidafrikaansche poëzie. Bezorgd en ingeleid...
K7443: ANTONISSEN, ROB. - De hedendaagse Zuidafrikaanse letterkunde van 1930 af.
K3577: ANTONISSEN, ROB. - Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche Letterkunde. Twee Delen. Deel I: Studie. Deel II: Bloemlezing.
B1100: ANTONISSEN, ROB. - Herman Gorter en Henriette Roland Holst.
K3663: ANTONISSEN, ROB. - Die Afrikaanse Letterkunde van die Aanvang tot Hede.
R9913: ANTONISSEN, ROB. - Herman Gorter en Henriette Roland Holst.
K2316: ANWB. - Per auto en te voet. Deel I: 70 gecombineerde auto- en wandeltochten. Het Gooi, Utrecht en de Veluwe.
B9288: ANZELEWSKY, F.E.A. & HANS MOHLE. (ED.). - Durer en zijn tijd. Meesterwerken van de Duitse tekenkunst XVe en XVIe eeuw uit de verzamelingen van het Kupferstichkabinett, Staatsmusea, Stiftung Preussischer Kulturbesitz, Berlijn.
T6971: BROEK AP VAN DEN. - Zwijgt niet!
M5028: APARAIN, MARIO DELGADO. - De ballade van Johnny Sosa. Vertaling F. Mendelaar.
B7371: APELDOORN, C.G.L. - Dr. Willem Doorenbos.
K8122: APELDOORN, C.G.L. - Dr. Willem Doorenbos.
B7259: APELDOORN, J. EN W.F. VAN VLIET JR. - Kunstvormen in poëzie en proza, maat en rijm. Ten gebruike bij de korte geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde.
T8059: APELDOORN, L.J. VAN. - De financieele verhouding tusschen kerk en staat.
Y3651: [VONDEL] APELDOORN, C.G.L. EN J.P. REBEL (EDS.). - Joost van den Vondel Lyriek.
H0854: APETZ, JAN / I. VAN DULLEMEN / H. RAES / W. VAN TOORN. - De vierde deur.
K7391: APOL, P. - Achter tralies. Studies.
B0194: APOLLINAIRE, GUILAUME. - Antiopee. Een cubistische promenade aan de hand van teksten ... uitgevoerd door Heerlen, Le monument le plus sublime de l'Art humain.
Y6093: APOLLINAIRE, GUILLAUME. - Poèmes secrets / Geheime gedichten. Vertaald uit het Frans door Paul Claes.
R1794: APOLLINAIRE, GUILLAUME. - Ketterpaus & Cie. Vertaald door Rein Bloem.
T3909: APOLLINAIRE, GUILLAUME. - Two Novels: The Debauched Hospodar and Memoirs of a Young Rakehell.
B4836: APOLLO TIELROOY, JOHANNES. (RED.). - Apollo: Maandschrift voor Litteratuur en Beeldende Kunst. Jaargang I. nr. 4. maart 1946.
R3949: APOLLO TIELROOY, JOHANNES. (RED.). - Apollo: Maandschrift voor Litteratuur en Beeldende Kunst. Jaargang II. nr. 5. mei 1947.
R3952: APOLLO TIELROOY, JOHANNES. (RED.). - Apollo: Maandschrift voor Litteratuur en Beeldende Kunst. Jaargang II. nr. 8. september 1947.
R3954: APOLLO TIELROOY, JOHANNES. (RED.). - Apollo: Maandschrift voor Litteratuur en Beeldende Kunst. Jaargang II. nr. 10. november 1947.
T6759: APOSTATIA. - Los van de kerk. Een pleidooi om te voorkjomen, dat kinderen reeds bij hun geboorte worden ingelijfd bij het kerkgenootschap hunner ouders.
R1201: APPEL, KAREL. - Karel Appel. De kleurige onbekende. Gedichten en tekeningen.
M6979: APPEL, RENÉ. - Geweten.
K1648: APPEL, RENE. - Persoonlijke omstandigheden.
L9909: APPEL, RENE. - Spanning.
P0787: APPEL, RENÉ. - Vlekkeloos.
L9819: APPEL, RENÉ. - Spijt.
L9782: APPEL, RENE. - Geronnen bloed.
Y6816: APPEL, RENE. - Weerzin.
Y3345: APPLETON, TONY. - A Typological Tally. Thirteen Hundred Writings in English on Printing History, Typography, Bookbinding and Papermaking.
T3742: AQUARIUS. - Warme Kadetjes.
R0810: ARABESKEN. - De stille kracht op toneel.
K7321: ARANA, MIGUEL V. - Veturian. Foto-erotica 3.
R6917: ARAUNER, PAUL. EN ERICH ARAUNER. - Kitzinger Weinbuch. Ein Ratgeber fur die Hausweinbereitung.
Y3004: DIRECTIE VAN DEN ARBEID. - Gedwongen Winkelnering in de Tabaksnijverheid en eenige andere bedrijfstakken. No. 16.
Y3003: DIRECTIE VAN DEN ARBEID. - Gedwongen Winkelnering in de Venen. No 12. Uitgegeven voor rekening van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel.
Y2996: PARTIJ VAN DE ARBEID. - De tijden veranderen.
Y8069: PARTIJ VAN DE ARBEID. - Nationale figuur vraagt uw vertrouwen. (Drees nationale figuur Lijst 2 Partij van de Arbeid).
Y7486: PARTIJ VAN DE ARBEID. - Vrouwen van Nederland. Schenkt Uw vertrouwen aan de Partij van de Arbeid en stemt op W. Drees Lijst 2 voor de Tweede Kamer van de Staten-Generaal op 25 Juni.
Y0614: PARTIJ VAN DE ARBEID. - Monster dat eigen jongen verslindt.
Y7138: PARTIJ VAN DE ARBEID. - Strijd en overwinning. Film van de verkiezingsactie der P.v.d.A.
Y3053: ARBEIDER, DE. - De Arbeider. Sociaal-Anarchistisch Weekblad. 42e jaargang 1932. nrs: 43 - 45. 43e jaargang 1933. nrs: 35 - 36 - 37 - 47 - 50 - 51 - 52. 44e jaargang 1934. 1 - 2 - 3.
T6103: KEESINGS HISTORISCH ARCHIEF. - Historische documenten en illustraties van de verloving en het huwelijk van prinses Juliana met prins Bernhard 7 Januari 1937.
Y3994: ARCHIPEL. - Wijktentoonstelling Gebouw 't Klokhuis. 24 mei t/m 6 juli. 1975. Nr. 1.
R3445: BOUWKUNDIG WEEKBLAD ARCHITECTURA. - Bouwkundig Weekblad Architectura: jaargang 1934.
Y5931: ARENA. - Uitgeverij Arena, Amsterdam. Map met catalogi, prospectussen, kaartjes.
Y4190: DE MODERNE ARENA. - De Moderne Arena. Geillustreerde Courant van Circus Charles. 4 Juli 1911.
Y3985: AREND, GUY. - Het offensief in de Ardennen en de belegering van Bastenaken.
B9050: ARENDS, JAN. - Ik had een strohoed en een wandelstok. Verhalen.
Y5259: ARENDS, JAN. - Krantenknipsels van/over Jan Arends.
T4687: ARENDS, JAN. - Ik had een strohoed en een wandelstok. Verhalen.
Y7219: ARENDS, JAN. - Keefman.
Y5822: ARENE, PAUL. - Contes de Provence.
T7605: ARENTS, PROSPER. - Het geheimzinnig kastje.
T9587: ARENTS, PROSPER. - Cervantes in het Nederlands. Bibliografie.
L8967: ARENTS, PROSPER. - Werk van Lode Baekelmans. Addenda.
T9056: ARENTS, PROSPER. - Antwerpen in dicht en lied. Deel I: 837-1830, Deel II: 1831-1964.
R2234: ARENTS, PROSPER. - Werk van Lode Baekelmans. Bibliografie + Addenda.
L6643: ARENTS, PROSPER. - De Vlaamse schrijvers in het Engels vertaald 1481-1949.
L8926: ARENTS, AM. - Jacob van Maerlant proeve van bibliografie. Inleiding J. van Mierlo.
Y3655: [VONDEL] ARENTS, PROSPER. - Zuidnederlandsche Vondeldrukken en Vondelstudies.
R0772: ARENTS, AM. - Bibliografie van en over Hendrik van Tichelen. Inleiding Lode Monteyne.
H8390: ARETINO, PIETRO. - Het net der Wellustigheyt vermeerderd met Uytgelese Minne-zangen. [1646] Uitgegeven en ingeleid door A.N.W. van der Plank.
H0001: ARIDJIS, HOMERO. - Persephone. Translated from the revised Spanish edition by Betty Ferber.
B4150: ARIDJIS, HOMERO. - De heer der laatste dagen. Visioenen uit het jaar duizend. Vertaling A. Glastra van Loon.
B4137: ARIDJIS, HOMERO. - De fabel van de zonnen. Vertaling M. Sabarte Belacortu.
K3707: ARIDJIS, HOMERO. - De vlinder en de schildpad. Naar het einde van het millennium. Uit het Spaans vertaald door Mieke Westra.
W5016: ARIDJIS, HOMERO. - Juan Cabezon in de nieuwe wereld. Vertaald door A. Glastra van Loon.
B5178: ARIENS, MARGARETHA MARIA. - Het jeugdwerk van Henriette Roland Holst-Van der Schalk gezien in verband met de tijd van ontstaan.
T2572: ARIENS KAPPER, E.H. - S. Jessurun de Mesquita.
B9364: ARIES, PHILIPPE. - Het beeld van de dood. Vertaling Jeanne Holierhoek.
Y5267: ARION, FRANK MARTINUS. - Krantenknipsels van/over Frank Martinus Arion
Y1968: ARION, FRANK MARTINUS. - Dubbelspel.
Y7910: [DUMMY] ARION, FRANK MARTINUS. - Dubbelspel.
A0241: ARION, FRANK MARTINUS. - Nobele wilden.
T9253: ARIONI, J. - Transvaalsche Ballade. Drie Kogels / Drei Schusse. Woorden (gedicht) naar het Duitsch van dr. Rud-Presber. Voor zang en piano.
B6481: ARKEL, DIRK VAN. - Antisemitism in Austria.
K2640: ARKEL, FREEK VAN / HAN VAN DER HORST. - Rotterdam, de stad en de rivier.
L2335: ARKEL, C.G. VAN. - Het geneesmiddel en het geneesmiddelonderzoek.
B3651: ARKESTEIJN, ROEL (ED.). - Respect: Forms of community. Contemporary art from the Netherlands. Formes de cohabitation. Art contemporain des Pays-Bas.
K7598: ARLT, ROBERTO. - De vlammenwerpers. Roman. Vertaald uit het Spaans door Mariolein Sabarte Belacortu.
B8551: ARMADA. - Denkend aan Holland... Nederlandse cultuurgeschiedenis in vreemde ogen.
B6916: ARMANDO. - Aantekeningen over de vijand.
Y5266: ARMANDO. - Krantenknipsels van/over Armando.
K0728: ARMSTRONG, ADAM. - Het zandpaard.
T4444: ARMSTRONG, KAREN. - De grote transformatie. Het begin van onze religieuze tradities.
Y5506: ARNOLD [= NICOLAAS ARNOLDUS WIJNSTOK]. - Jan Sukkel. Blijspel in een bedrijf. Blijspelen voor rederijkers I.
B2160: ARNOLD, HANS. - Monsterland. Reisindrukken.
R9688: ARNOLD, FRITZ EN KOOS VAN WERINGH. - Honderd karikaturen uit Simplicissimus uit de jaren 1896-1914. Met een essay en inleiding.
R7263: ARNOLDI, FRANK. - En nu... een revue! Handleiding voor het samenstellen en opvoeren van revues, cabaretvoorstellingen. z.g. bonte avonden enz.
L3886: ARNOLDS, DENIS. - Hij, Jan Cremer.
B8934: ARNOLDUSSEN, PAUL. - Wroeten. Kleine geschiedenis van boekhandel De Oude Mol.
L1957: ARNOLDUSSEN, PAUL. - Clark Gable in Monnickendam.
Y7891: ARNOLDUSSEN, PAUL & BAAR, PETER PAUL, E.A. - Aan de Amsterdamse wallen.
M4035: ARNONI, M.S. - De laatste verhalen. Vertaling J. Schalekamp.
H6497: ARNONI, M.S. - Fela J. Novelle. Vertaling John Vandenbergh.
M2825: ARNONI, M.S. - De overlevenden tellen niet.Vertaling Jean Schalekamp.
M5893: ARRABAL, FERNANDO. - De architekt en de keizer van Assyrie. De tuin der lusten. Vertaald door J. Soer/ J. v. Velde.
M5894: ARRABAL, FERNANDO. - Baal Babylon, roman. Vertaald door Ansje Tilroe.
H3636: ARRABAL. - Brief aan generaal Franco. Vertaald.
R7482: ARTISTS, JUDY'S AND CHARLES H. ROSS. - The Husband's Boat. A book for travellers, and for those who wait for the travelles' return.
R5272: ARTS, A.C.B. - Volksraadpleging en het parlementair stelsel.
L7377: ARTS, MONIQUE. E.A. - Opstellen Drukkunst.
R5508: ARTS, A.W.P. - Grepen uit de geschiedenis van het postkantoor te Eindhoven.
B2571: AMERICAN INSTITUTE OF GRAPHIC ARTS. - Printing for Commerce 1953.
T1204: EEN ARTS. - In de macht der Roomsche Kerk. (Een ernstig woord aan alle Roomsche Mannen en Vrouwen).
L6229: ARTS, ANTOON. - Van blad tot boek.
R4957: ARWAS, VICTOR. - Alastair. Illustrator of Decadence.
B8356: AS, JAN VAN. - Lawine.
T8055: AS, G.G. VAN. - November Alarm. De revolutie bedreiging in Nederland, November 1918. Gedenkboek.
L8370: AS, G.G. VAN. - Mr. Lohmans's feest. Herinneringen aan den tachtigsten verjaardag van Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman. 1837 - 29 mei - 1917.
T3373: ASBEEK BRUSSE, W.E. EN A.G. VREEDE. - Lux Orientis. Tweemaandelijksch Tijdschrift Orgaan van de Algemeene Gemeenschappelijke Vrijmetselarij en van de Vertegenwoordiging van den Opperraad der Orde voor Nederland en Kolonien. Uitgave van de Loge Le Droit Humain no. 402 Lux Orientis in het O. van Batavia. 6e jaargang 1917
T3372: ASBEEK BRUSSE, W.E. EN A.G. VREEDE. - Lux Orientis. Tweemaandelijksch Tijdschrift Orgaan van de Algemeene Gemeenschappelijke Vrijmetselarij in Nederlandsch-Indie. 5e jaargang 1916.
C0260: ASCH, SHOLEM. - Dooltocht door de nacht. Vertaling H.P. van den Aardweg.
R6391: ASCH VAN WIJCK, H.M.A.J. VAN. - Instellingen van Hooger Onderwijs in Utrecht voor den jare 1636.
L4368: ASHLEY, RICHARD. - Cocaine. Its History, Uses and Effects.
Y1394: ASMUSSEN, G. / A DON. - Om en bij Kaap Hoor.
B6563: ASSCHE, HILDA VAN & RICHARD BAEYENS / WIM CHIELENS. - Bibliografie Ons Erfdeel 1957-1977 [en] Deel 2: 1978-1982. Twee delen.
L5915: ASSCHE, HILDA VAN. - Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. Voortzetting van Reeks III. De Tijdschriften verschenen in 1972.
L5914: ASSCHE, HILDA VAN. - Bibliografie van de Vlaamse Tijdschriften. Reeks III. Aflevering 3. Vlaamse Literaire Tijdschriften vanaf 1969. De Tijdschriften verschenen in 1971.
L5919: ASSCHE, HILDA VAN. - Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. Voortzetting van Reeks III. De Tijdschriften verschenen in 1976.
L5920: ASSCHE, HILDA VAN. - Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. Voortzetting van Reeks III. De Tijdschriften verschenen in 1977.
L5921: ASSCHE, HILDA VAN EN RICHARD BAEYENS. - Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. Voortzetting van Reeks III. De Tijdschriften verschenen in 1978.
L5922: ASSCHE, HILDA VAN EN RICHARD BAEYENS. - Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. Voortzetting van Reeks III. De Tijdschriften verschenen in 1979.
L5923: ASSCHE, HILDA VAN EN RICHARD BAEYENS. - Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. De Tijdschriften verschenen in 1980.
L5924: ASSCHE, HILDA VAN EN RICHARD BAEYENS. - Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. De Tijdschriften verschenen in 1981.
L5925: ASSCHE, HILDA VAN EN RICHARD BAEYENS. - Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. De Tijdschriften verschenen in 1982.
L5926: ASSCHE, HILDA VAN EN RICHARD BAEYENS. - Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. De Tijdschriften verschenen in 1983.
L5927: ASSCHE, HILDA VAN EN RICHARD BAEYENS. - Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. De Tijdschriften verschenen in 1984.
L5913: ASSCHE, HILDA VAN. - Bibliografie van de Vlaamse Tijdschriften. Reeks III. Aflevering 2. Vlaamse Literaire Tijdschriften vanaf 1969. De Tijdschriften verschenen in 1970.
L5912: ASSCHE, HILDA VAN. - Bibliografie van de Vlaamse Tijdschriften. Reeks III. Aflevering I. Vlaamse Literaire Tijdschriften vanaf 1969. De Tijdschriften verschenen in 1969.
R6356: ASSCHE, HILDA, RICHARD BAEYENS, ELLY COCK-INDESTEGE (EDS.) - Vlaamse bibliofiele uitgaven 1830-1980. Nederlandse letterkunde in België. Tentoonstellingscatalogus.
R0899: ASSCHE, HILDA EN RICHARD BAEYENS. - Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften Reeks I. Aflevering 3 bis: Nieuwe Vlaams Tijdschrift 1959-1968.
R0898: ASSCHE, HILDA EN RICHARD BAEYENS. - Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften Reeks I. Aflevering 2 bis: De Vlaamse Gids 1959-1968.
T5155: ASSCHE, HILDA VAN. - Dr. Rob. Roemans. De veelzijdige bibliograaf (1904-1968).
M5336: ASSCHER, MAARTEN. - Dodeneiland. Vier geschiedenissen.
T4797: ASSCHER, MAARTEN E.A. - Overgangen. Gedichten bij figuren uit Ovidius' Metamorphosen.
Y6583: ASSCHER, E.W. - Paedagogische overwegingen. Tweede deel.
Y6521: ASSCHER, E.W. - Jeugdherinneringen.
Y6498: ASSCHER, EVA. - Een kinderleven.
H5136: ASSELBERGS, W.J.M.A. - Vijftig jaar na Schaepmans dood. Een bladzijde uit de voorgeschiedenis der moderne interpretatie-methodiek.
R9938: ASSELBERGS, ALPHONS J.M. - Dr. Jan Pieter Heije of De kunst en het leven. (Mit deutscher Zusammenfassung).
K7739: ASSELBERGS, W.J.M.A. - Pascha problemen.
T8030: ASSELBERGS, J.P.J. - Verweer der R.K. Werkgeversvereeniging tegen de beschuldigingen van het R.K. Werkliedenverbond.
L2057: ASSELBERGS, W.J.M.A. - Gerard Brom in memoriam.
L2663: ASSELBERGS, W.J.M.A. - Guido Gezelle's Kerkhofblommen 1858 -1958.
K7856: ASSELBERGS, W.J.M.A. - Tweemaal Dante.
K2156: ASSELBERGS, W.J.M.A. - Het landschap van de vierde Martijn.
K8088: ASSELBERGS, W.J.M.A. - Merck toch hoe sterck.
L1949: ASSELBERGS, W.J.M.A. - Tussen Vosmaer en Tollens.
B3303: ASSELBERGS, ALPH. J.M. - Esthetische vragen bij actieve deelname.
Y2496: ASSELBERGS, JAN. - Keurig vrouwtje. Tekst en Muziek.
Y1971: ASSELBERGS, W.J.M.A. - Een paradox der twaalfde eeuw. Rede uitgesproken bij de opening van de Jan van Eyck Academie.
B2396: ASSELBERGS, W.J.M.A. - Schaepman als Letterkundige.
Y1778: ASSELBERGS, W.J.M.A. E.A. - De ontwikkeling der wetenschappen in de laatste halve eeuw. Gedenkboek van het Thijmgenootschap bij het vijftigjarig bestaan.
B7277: ASSELBERGS, W.J.M.A. - Nijmeegse colleges.
L7966: ASSELBERGS, W.J.M.A. - Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden. Het tijdperk der vernieuwing van de Noordnederlandse Letterkunde.
Y3272: ASSELBERGS, WILLEM EN G. KNUVELDER. - Fabrieksarbeid van vrouwen en meisjes. Sociale studieclub.
B4771: ASSELIJN, THOMAS. - Jan Klaaz. of Gewaande dienstmaagt.
B0207: ASSELMAN, JACQUES EN RON TAN. - Popbibliografie Internationaal.
Y0952: ASSELNERGS, W.J.M.A. (ANTON VAN DUINKERKEN). - Het Wilhelmus. Een lezing. Met een voorwoord van M. Kohnstamm.
M2927: ASSEM, BERT VAN DEN/ D. BRONGERS / J. RATH E.A. - Sterke papieren. Praktische gids in de wereld van beveiligd waardedrukwerk.
R5273: ASSEN, A. VAN. - Wat Nu?
Y0011: ASSEN, MARK VAN E.A. (ED.). - Wandelen over Londense kerkhoven. De dodenakkers en hun legendarische bewoners.
R0778: ASSENOV, ASSEN EN GERDA MEIJERINK E.A. - Van A tot Z. Duits- en Nederlandstalige Literaire Tijdschriften.
R6077: ASSER, T.M.C. - Iets over de Rijntollen.
B8023: ASSER, T.M.C. - Grondwetsherziening. Kantteekening bij enkele voorstellen der regeering.
H2038: ASSER, ELI. E.A. - Op de valreep. Eli Asser en 'n bundeling van deugdelijke perikelen van alledag.
B8140: ASSER, T.M.C. - Grondwetsherziening. Kantteekening bij enkele voorstellen der regeering.
Y4336: ASSIS, MACHADO DE. - Vrouwenarmen en andere verhalen. Vertaald en van een nawoord voorzien door August Willemsen.
T8310: ASTAFJEV, VIKTOR. - De keizervis. Een vertelling in verhalen. Vertaling Lourens Reedijk.
L5752: ATE, ERIN / TOM KRUIS E.A. - Wulps naakt.
Y5928: ATHENAEUM, POLAK & VAN GENNEP. - Uitgeverij Athenaeum, Polak & Van Gennep, Amsterdam. Map met catalogi, prospectussen, kaartjes.
Y4642: [BECKETT]. ATIK, ANNE. - How it was. A memoir of Samuel Beckett..
M4909: ATKINSON, DIANA. - Littekens liegen niet. Vertaling Christien Jonkheer.
MK0036: ATKINSON, F.H. EN G.W. ATKINSON. - 'A show at' Showcards comprehensive complete concise.
Y4526: ATLAS. - Nouvel Atlas de Belgique a l'usage des ecoles et des familles. Contenant 20 Cartes.
T7473: ATTEMA, D.S. - Het oudste christendom in Zuid-Arabie.
H4126: ATTEMA, P. (ED.). - Nieuw licht op een Oude Stad. Italiaanse en Nederlandse opgravingen in Satricum.
Y8832: AUDEN, W.H. - The Platonic Blow / Platonisch pijpen.
W5602: AUDIN, MARIUS. - Le Livre, son illustration, sa decoration. Preface de Leon Pichon.
M5066: AUDIN, MARIUS. - Le Livre, son architecture sa technique, preface d'Henri Focillon.
L5383: AUE, HARTMANN VON. - Der arme Heinrich.
W2563: AUERBACH, JESSICA. - Wintervrouw. Vertaling M. van Sligter.
B1671: AUFDERHEYDE, ANNIE E.A. - Het Kind zoals moeders en vaders hetzelve waarnemen.
L5425: AUFDERHEYDE, ANNIE E.A. - Het Kind zoals moeders en vaders hetzelve waarnemen.
R9056: AUGUR [= J.E. VAN DER WIELEN]. - Van het Haagsche Binnenhof. Parlementaire schetsen.
R5411: AUGUSTIJN, CORNELIS. - Erasmus von Rotterdam. Sein Erschnungsbild in Deutschland und in den Niederlanden.
Y0846: AUGUSTIJN, PIET / GEERTJE HUISMAN / BERT WOUDENBERG. - Contrasten in glas.
Y8513: [ERASMUS] AUGUSTIJN. C. E.A. - Erasmus, Genie en wereld.
B2719: AUGUSTIN, FELIX. - De dans in zijn sociale en artistieke beteekenis.
M2813: AUGUSTIN, ELISABETH. - Het patroon. Herinneringen.
H4779: AUGUSTIN, ELISABETH. - Moord en doodslag in Wolhynie.
T0882: AUGUSTIN, ELISABETH. - Moord en doodslag in Wolhynie.
A0644: AUGUSTIN, ELISABETH. - Moord en doodslag in Wolhynie.
B7481: AUGUSTINUS, AURELIUS. - Belijdenissen in XIII boeken. Uit het Latijn vertaald door Frans Erens.
Y0843: GERMANN AUKTIONSHAUS. - Kunstgewerbe, Schmuck (Glas) 1900-1960. Auktion 21 Mai 1984.
L5757: AURELIANUS, P. - De verhouding van godsdienst en ethiek in Homerus.
B2736: AUSSENBERG, ADOLF. - Adolf Aussenberg. Kunstenaar in Theresienstadt. Dedicated to Beit Terezin Israel. Met een tekst van Ab Caransa.
T8367: AUSTEN, JANE. - Emma.
M8539: AUSTEN, JANE. - Emma.
R1589: DIVERSE AUTEURS. - Het poëziealbum.
T1850: DIVERSE AUTEURS. - Jaarboek van het Davidsfonds voor 1900.
B6382: VERSCHILLENDE AUTEURS. - Menschen die die Welt regieren.
K3299: DIVERSE AUTEURS. - Lyrical Holland. / La Hollande lyrique. / Lyrisches Holland.
T9181: VERSCHILLENDE AUTEURS. - Dingen om ons heen. Nrs: 4 t/m 13. In samenwerking met J.P. Wyers Industrie- en Handelsonderneming.
Y6748: DIVERSE AUTEURS. - Ken uw dichters! Honderd gedichten van honderd dichters. Een poetisch stalenboek.
Y0655: DIVERSE AUTEURS. - 40 jaar Stam. 1921 - 1961.
B8744: DIVERSE AUTEURS. - Vaarwel aan August Vermeylen.
T3960: DIVERSE AUTEURS. - Vlaamsch Belgie sedert 1830. Studien en Schetsen bijeengebracht door het Algemeen Bestuur van het Willems-Fonds ter gelegenheid van het jubeljaar 1905. [Zes delen in drie banden. Compleet].
K9771: DRUKKERSWEEKBLAD / AUTOLIJN. - Grafisch Nederland 1976. Vrijheid van drukpers. Bevat bijdragen van S. Carmiggelt, Nico Scheepmaker, Karel van het Reve, Joost Swarte. e.v.a. Typogr. verz. Paul Mijksenaar
K9257: DRUKKERSWEEKBLAD / AUTOLIJN. - 1955. Inl. G.W. Ovink. Bevat bijdragen van K.G. Boon over de Illustratie van Dierenboeken en van J.J. Vriend over Negentiende eeuwse bouwkunst.
K9264: DRUKKERSWEEKBLAD / AUTOLIJN. - Kerstnummer 1960. Nederlandse Beeldende Kunst sinds 1945. Bijdragen van C. Doelman De bevrijding van de grafiek, H.R. Rookmaker Kunst in het boek, J.W.M. van Harren Achtergronden van de Ned. drukkunst na 1945. Over Werkman, Escher, Appel, Corneille.
M8934: DRUKKERSWEEKBLAD / AUTOLIJN. - 1965. Een Beeldverhaal 1900 - 1965. Tekst D.H. Couvee. Inl. en typogr. verz. Jan Bons. met 34 p. Advertenties en bijlagen, typogr. verz. door Ch. A Jongejans e.a.
M8933: DRUKKERSWEEKBLAD / AUTOLIJN. - 1961. Opdracht-Ontwerp-Uitvoering.
M8929: DRUKKERSWEEKBLAD / AUTOLIJN. - 1957. [Over reizen]. Bevat bijdragen van L. van Egeraat, A. Sizoo, P.J. Mijksenaar (over Propaganda en affiches), A. Overbeek (Reisboeken en kaarten), R. Blijstra (Reis-illustraties).
K9895: DRUKKERSWEEKBLAD / AUTOLIJN. - 1953. Letters en beeld: G.W. Ovink, Illustratie en typografische vormgeving: H. Krijger, Op zevenmijlslaarzen door de reclame: Jan G. Elburg.
M8090: DRUKKERSWEEKBLAD / AUTOLIJN. - 1959. [Druktechnische en Aesthetische Vormgeving van de Bijbel]. Samenstelling Otto Treumann. Bevat Bijbel-illustr. door Marc Chagall, Jozef Cantre, Rembrandt e.a. en bijdragen van Aldert Witte, Henri Friedlaender, H.L.C. Jaffe e.a.
Y3741: AUTOMAAT, DE. - De Automaat. N.V. Maatschappij tot Detailverkoop van Petroleum. 9e jaargang nr 11 en 17. Mei en Augustus 1932.
R9544: AUWERA, FERNAND, RENE STOUTE, HERMINE DE GRAAF, COOT VAN DOESBURGH, - De negende deur. Vier nieuwe verhalen.
L3723: AUWERA, FERNAND. - Mathias 't Kofschip. Een relaas.
B4188: AUWERA, FERNAND. - Schrijvers drinken om helder te blijven en andere onbenevelde meningen over literatuur.
C1472: AUWERA, F. - Uit het raam springen moet als nutteloos worden beschouwd.
R5850: AUXILIUS, FR. [=CORNELIUS T.D. BROKKEN]. - Guide to St. John Cathedral 's-Hertogenbosch (Bois-le-duc).
L4946: D'AVENEL, LE VICOMTE G. - La Noblesse francaise sous Richelieu.
T8738: AVERMAETE, ROGER. (ED.). - Le Livre et L'Estampe. Numero I-2-3-4.
L6401: AVERMAETE, ROGER. - Moderne kunststrekkingen.
R7230: AVERMAETE, ROGER. - Jan Pieter van Baurscheit de Jonge en Het Huis Osterrieth thans Het Hotel van de Bank van Parijs en van de Nederlanden te Antwerpen 1956.
T7452: AVRO. - Avrodite: Radiovrouwenrevue.
B0888: AXELHOLM. - Die Axelholmsche Gravier-Maschine.
L7150: AXTERS, STEPHANUS. - Jan van Leeuwen. Een bloemlezing uit zijn werk. Verzameld en ingeleid.
B7235: AZORIN [= J. MARINEZ RUIZ]. - De route van Don Quijote. Vertaling E. Straat.
Y3984: AZORIN [=JOSE MARTINEZ RUIZ]. - Een uur van Spanje (tusschen 1560-1590). Vertaling door H. Menge Challa.
L8941: HANDLEIDING 8B-88B. - Metaalbewerking. Electrisch lassen, Smeden-bankwerkers auto- en rijwielherst.
R6505: BAADER, TH. (ED.). - De Weegschaal. Maandblad voor de vrienden van het Duitsche Boek. Jaargang 1 nr. 1-12, 1934-1935.
R6506: BAADER, TH. (ED.). - De Weegschaal. Maandblad voor de vrienden van het Duitsche Boek. Jaargang 4 nr. 1-12, 1937-1938.
R6504: BAADER, TH. (ED.). - De Weegschaal. Maandblad voor de vrienden van het Duitsche Boek. Jaargang 5 nr. 1-12, 1938-1939.
L6801: BAADER, THEODOR. - Einfuhrung in die Lautschrift und instumentale Sprachregistrierung. Mit 34 Abbildungen auf 21 Tafeln im Anhang.
B4759: BAAK, J.C. - De verhouding van den Russischen tot den West-Europeeschen mensch. Aan de hand van een critische beschouwing over Walter Schubart's 'Europa und die Seele des Ostens'.
T2813: BAALBERGEN, J. - Van Opstand tot Onafhankelijkheid. De Unie van Utrechts en het ontstaan van een zelfstandige staat 1559-1609.
L5271: BAALE-UITTENBOSCH, ALEXANDRINA E.M. - Les poetesses dolentes du Romantisme.
B0456: BAALEN, ANNEKE EN MARIJKE EKELSCHOT. - Het Rode Puzzelboekje voor vrouwen.
R7573: BAALEN, ANNEKE VAN. E.V.A. - Vrouwen over seksualiteit.
T8057: BAALEN, ANNEKE VAN. - Geschiedenis van de vrouwentoekomst.
Y3299: [REVE] RUIM BAAN. - Ruim Baan. Tijdschrift voor de Nederlandse Jongeren. 1e jaargang nr. 4 (4 nov.).
R6160: BAAN, J. VAN DER. - Philippus en Petrus Lansbergen. Eene bijdrage, als toevoegsel aan die van A.A. Fokker.
Y4139: DE BAANBREKER. - De Baanbreker. Sociaal Democratisch Orgaan. December 1944.
Y4057: BAANBREKER, DE. - De Baanbreker. Orgaan der Rev. Soc. Partij. 5e jrg. 1934. no. 29 - 36 t/m 47 - 49 - 50 - 51 - 52. 6e jrg. 1935. 1 - 2 - 4 t/m 8 - 10 t/m 14 - 16 t/m 26 - 28 t/m 33 - 35 t/m 40 - 42 t/m 44.
Y8971: BAAR, PETER-PAUL DE; ELLENBROEK, WILLEM; MAK, GEERT E.A. - De Amstel.
L9839: BAAR, PETER PAUL DE / ROB GROOTENDORST / JAN ROEDOE. - Het Amsterdam van Theo Thijssen.
H6640: BAAREN, TH. P. VAN. - Dans en religie.
H6639: BAAREN, TH. P. VAN. - Van maansikkel tot rijzende zon. De grote godsdiensten van Azie.
Y8387: BAAREN, THEO VAN. - De steen vergat te bloeden. Gedichten.
R0774: BAAREN, THEO VAN EN GERTRUDE PAPE (ED.). - De Schone Zakdoek onafhankelijk tijdschrift. 1941-1944. Verhalen, gedichten, cadavres-exquis collages, tekeningen, foto's, objecten.
B8577: BAARLE, W.H. VAN. - Reclamekunde en reclameleer.
B9730: BAARN, VICTOR. - De Kroon.
T0199: BAARS, HERMAN D. - Gedichten.
Y1082: BAARSCHERS, H. - Het Groene Boekje. Leeslesjes voor de eerste- of tweede klasse. Een vervolg op het Vijfde Leesboekje.
B5047: BAARSLAG, D.J. - Israel in Egypte.
L4339: BAARSLAG, M. N. - Etude comparative de quelques besoins linguistiques du Francais et du Neerlandais.
K6929: BAART DE LA FAILLE, J.M. E.A. - Leven en werken van Cornelis Adrianus Pekelharing 1848-1922.
M4385: BAART, ANNE MARIE. - Het wrede en ontroerende, verhalen.
B5165: BAARTMANS, K. - Boer Koekoek.
T6440: BAARTMANS, JACQUES J.M. - Hollandse wijsgeren in Brabant en Vlaanderen. Geschriften van Noord-Nederlandse patriotten in de Oostenrijkse Nederlanden.
B6269: BAARTSE, DIRK. E.A. - Alleen de dood is tussen U en Mij. Literaire dodenkalender van de twingste eeuw.
Y7144: BAARTSE, D. - Alleen de dood is tussen u en mij. Literaire dodenkalender van de twintigste eeuw.
Y3527: BAAS, O. - Oranje-Nassau en Nederland.
R5067: BAAS, N. - De jonge arbeider en het oude geloof.
Y1159: BAAS, O. - De Wereldhistorie. Kijkjes in de Geschiedenis der Volken. Een Leesboek voor de Volksschool. Tweede stukje.
Y1158: BAAS, O. - De Wereldhistorie. Kijkjes in de Geschiedenis der Volken. Een Leesboek voor de Volksschool. Eerste stukje.
Y6766: BABEL, BOENIN, TOERGENJEV, TSJECHOV. - Je wordt bedankt! Pensioenverhalen van Babel, Boenin, Toergenjev, Tsjechov.
T3268: BABELON, JEAN. - A la gloire de... Cervantes.
L9641: BABYLON, DIRK VAN. - De Brabantse Decamerone.
Y2482: BACALON, M. - Invloed der priesterlijke bediening op de welvaart der maatschappij. Leerrede. Uit het Fransch vertaald Hermanus Tomas.
T0229: BACALON, M. - Invloed der priesterlijke bediening op de welvaart der maatschappij. Leerrede. Uit het Fransch vertaald door Hermanus Tomas.
R0965: BACHER, JULIUS. - Kost voor onverlekkerde monden. Uit het Hoogduitsch.
T4483: BACKE, HERBERT. - Um die Nahrungsfreiheit Europas. Weltwirtschaft oder Gro§raum.
Y5076: BACKER DIRKS, F.C. - De Gouvernements Marine in het voormalige Nederlands-Indië in haar verschillende tijdsperioden geschetst, 1861 - 1949. Deel I.
Y5971: BACKER HZ., C. - Reglement der Markten. Geapprobeerd bij den Edelen Achtbaren Raad der Stad Amsterdam, den 3den Februarij 1817.
B3810: BACKER, LEEN EN LILLIAN DEWACHTER (ED.). - De verzameling. La Collection / The Collection.
K2017: DE BACKER, LISETTE & MARCEL. - Spectraal-Lexicon voor Kunst, Letteren en Cultuur. Inleiding Rene Turkry.
T6783: BACKER, H.G. - Beknopte schets van de gronden der Nederlandsche Taal, in vragen en antwoorden ten dienste der lagere scholen.
T6805: BACKER, H.G. - Leesboekje voor kinderen, in korte volzinnen. Vervolg op de negen leestafels van den heer P.J. Prinsen. Tweede stukje.
R9104: BACKER, J. - Het Burger Weeshuis te Amsterdam, gesticht door Haesje Claesdochter, in 't Paradijs, in of omtrent den jare 1520.
R7696: BACKHUSIUS, TILEMANNUS. - Verhaal van hetgene Z.B. van Espen J.U.D. als ook Christiaan van Erkel en Paschasius Quesnel betrekkelijk de Nederlandsche Zending verrigt hebben. Eene bijdrage tot de geschiedenis der Utrechtsche Kerk. Uit het Latijn door F.J. van Vree.
M2043: BADDIEL, DAVID. - Bedtijd. Vertaling Rob van der Veer.
H0835: BADINTER, ELISABETH EN ROBERT BADINTER. - Markies de Condorcet 1743-1794. Een intellectueel in de politiek. Vertaling Frans de Haan.
R3608: BAECK, MARIO EN ADA DEPREZ. - De Middelaer 1840-1843. De School- en Letterbode 1844-1845.
T9593: BAEDEKER, KARL. - Belgien und Holland nebst Luxemburg. Handbuch für Reisende. Mit 18 Karten, 36 Plänen und 8 Grundrissen. 25. Aufl.
Y2290: BAEKE, JAN. - Seizoensroddel. Gedichten.
R9680: BAEKELMANS, LODE. - De doolaar en de weidsche stad.
R3056: BAEKELMANS, LODE (ED.). - Plantijn: Letterkundig Overzicht van de Nederlandsche Boekhandel. nrs: 2-3-4. 1911.
T4083: BAEKELMANS, LODE. - De waard uit De Bloeiende Eglantier. Teekeningen van Rene Pin.
R5703: BAEKELMANS, LODE. - De Mannen van "Elck Wat Wils".
T1236: BAEKELMANS, LODE. - Robinson.
T3396: BAEKELMANS, LODE. - De waard uit De Bloeiende Eglantier. Teekeningen van Rene Pin.
Y5958: DE STROOM. LODE BAEKELMANS. E.V.A. - De Stroom. Algemeen Maandschrift voor Vlaanderen. Onder redactie van Lode Baekelmans, A. Claus, J. Denuce. e.v.a. 1e jaargang 1918, no 2 en 3.
R9630: BAEKELMANS, LODE. - Dr. Amand de Vos.
T3425: BAEKELMANS, LODE. - De doolaar en de weidsche stad.
R7821: BAEKELMANS, L. - In die Gulde Fonteyne van de Boekenwurm.
T1576: BAEKELMANS, LODE. - De Mannen van "Elck Wat Wils".
T0869: BAEKELMANS, LODE. - Het geheim van De drie snoeken.
T0156: BAEKELMANS, LODE. - Drie Vlaamsche Realisten.
R9872: BAEKELMANS, LODE. - De doolaar en de weidsche stad.
T1933: BAEKELMANS, LODE. - Reimond Stijns 1850-1905.
K5513: BAELEN, KAMIEL VAN. - Gebroken melodie. In memoriam Kamiel van Baelen door Em. Janssen.
K4661: BAELEN, KAMIEL VAN. - Volledig werk. Twee delen.
L6702: BAERE, C. DE EN J. VERBOVEN. - Vijf Vlaamsche novellen. Hilda Ram: Slachtoffers voor Transvaal. R. Loveling: Meester Huyghe. V. Loveling: Emiliaantje. R. Stijns: Peter Joannes. A. Snieders: Sneeuwvlokske.
L6012: BAERE, C. DE. (ED.). - Meisjesfiguren uit de Nederlandse Letteren.
Y8566: BAERLE, C. VAN. - Gedichten van C. van Baerke, J. van der Burgh, J. van Heemskerk, L. Real, Anna en Maria Tesselschade Visscher. Twee delen in een band.
T7329: BAES, P. - De taalsleutel, of Vlaamsche spraakregels, tafelwijze geschikt.
L9391: BAETE, MARCELLA. - Het leven kan wreed schoon zijn.
L9392: BAETE, MARCELLA. - Kasterbant.
K1779: BAETE, MARCELLA. - Jaren van leem.
L8494: BAGCHUS, FILIP. - Oh, zit dat zo! Een verhaal over de oorsprong en de sprong van een uitvinding.
L1522: BAGGERMAN, ARIANNE. - Een lot uit de loterij. Het wel en wee van een uitgeversfamilie in de achttiende eeuw.
T1410: BAGULEY, DAVID. - Bibliographie de la critique sur Emile Zola 1864-1970.
L6593: BAHR, HERMANN. - Schwarzgelb.
L5414: BAHR, HERMANN. - Summula.
T1952: BAIE, EUGENE. - Le Siecle des Gueux. (Histoire de la sensibilite flamande sous la Renaissance). Edition Definitive. Tome Deuxieme: L Miroir de l'Escaut.
T1949: BAIE, EUGENE. - Le Siecle des Gueux. (Histoire de la sensibilite flamande sous la Renaissance). Edition Definitive. Tome Premier: La Metropole de l'Occident.
W3939: BAILEY, HERBERT S. - The art and science of book publishing.
L9548: BAINBRIDGE, BERYL. - Engelse reis, of een verward maar getrouw relaas van wat een enkeling zoal ziet & hoort & denkt op een tocht door Engeland. Vertaling Joop van Helmond.
B8011: BAINES, PHIL & SARAH ROOKLEDGE (EDS.). - International handbook of Type Designers. A biographical directory
T9771: [BECKETT] BAIR, DEIRDRE. - Samuel Beckett. A biography.
K2297: BAJETTA, C.M. - Some notes on Printing & Publishing in Renaissance Venice.
L6699: BAKELS, HENRI. - Spiegelingen.
T1205: BAKELS, H. - Bouquetje dogmatiek, waarin zoo overtuigend als mogelijk was, volgens het beginsel der vrije gedachte, wordt aangetoond der waarachtigheid van God, Deugd, Onsterfelijkheid.
R6736: BAKELS, F.B. - Goed taalgebruik. Het persklaar maken van stukken.
Y6431: BAKELS, H. - Luther's leven voor leeken verteld.
T6579: HET BAKEN. - Onafhankelijk Orgaan voor principieele Voorlichting. No. 1, Januari 1945. No. 2, Februari 1945. No. 3, Maart 1945. No. 4, April 1945. No. 7, Juli 1945. No. 8, Augustus 1945. No. 1, Januari 1946. No. 2, Februari 1946. No. 3, Maart 1946.
MK0114: BAKER, ARTHUR. - Calligraphic alphabets.
H5117: BAKER, STEPHEN. - How to live with a neurotic cat. Illustrated by Jackie Geyer.
H3198: BAKER, NICHOLSON. - De fermate. Roman. Vertaling Rob van Moppes.
Y5586: [MONTAIGNE] BAKEWELL, SARAH. - Hoe te leven of Een leven van Montaigne.In één vraag en twintig pogingen tot een antwoord.
L2443: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. - Vondel met Roskam en Rommelpot.
L8344: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. - Rede ter nagedachtenis van Mr. John Bake. Vermeerderd met toespraken van Mr. G. Groen van Prinsterer, J. Bake, J. Geel en R.C. Bakhuizen van den Brink.
R1381: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. - Vondel met Roskam en Rommelpot.
L3321: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. - Uit de werkplaats van...
Y0918: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. - Van Hollandsche Potaard. Studien en Fragmenten.
Y4136: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. - Overzigt van het Nederlandsche Rijks-archief / uitgeg. op last van Z. Exc. den Minister van Binnenlandsche Zaken. [ingeleid en verzameld door R.C.Bakhuizen van den Brink]. 1e stuk: Inleiding, Geschiedenis, Overzigt van het archief der voormalige regtscollegien in Holland.
R0950: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. - Cartons voor de geschiedenis van den Nederlandschen vrijheidsoorlog. Deel II.
L4525: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. EN J. LINDEBOOM. - Handboek der Kerkgeschiedenis. Twee delen.
Y3133: BAKI. - Twee liefdesgedichten.
K2538: BAKKER, SIEM. - Het woord en Gerard Diels. Vier literair-historische artikelen over het tijdschrift Het Woord (1945-1949) en de dichter Gerard Diels (1897-1956).
M6310: BAKKER, B. / E. FLEURBAAY / A.W. GERLAGH. - De verzameling Van Eeghen. Amsterdamse tekeningen 1600 - 1950.
W6849: BAKKER, BERT /A. MIDDELDORP. (SAMENGESTELD). - Nieuw kommentaar op Achterberg.
Y8542: BAKKER, NEL. - De blauwe gordijnen van Ibsen.
R3495: BAKKER, S.K. - De zedelijke beteekenis van het socialisme.
C1313: BAKKER, ROB. - Graven.
L9208: BAKKER, GERBRAND. - Boven is het stil.
Y1012: BAKKER, NIEK. - De andere modernist. T.S. Eliot en het christelijk geloof.
H2159: BAKKER, SIEM. - Het literaire tijdschrift Het Woord 1945-1949.
B8368: BAKKER, V.H. EN M.A. CASPERS. (RED.). - Brabant in de ban van buiten. Gids van de natuurgebieden van Brabants Landschap.
T8127: BAKKER, GERRIT. - Ommekeer.
W8447: BAKKER, SIEM / THEO VOS. - Over Een tevreden lach van Andreas Burnier.
R1294: BAKKER, BERT. (ED.) - Achterberg in kaart. Inleiding P.J. Meertens.
T7945: BAKKER, PIET. - Kollektion Lucas Bols. Illustriert Eppo Doeve.
K4671: BAKKER, BERT/W.GS. HELLINGA/ED. HOORNIK/B. VOETEN. - A. Roland Holst zeventig jaar.
K6748: BAKKER, BERT / BAREND DE GOEDE / G. KAMPHUIS. - De weegschaal. Essays van Protestantsche Letterkundigen. Bijeengebracht door ...
K3578: BAKKER, SIEM EN JAN STASSEN. - Bert Schierbeek en het onbegrensde. Een inleidende studie over de experimentele romans.
R3398: [TROELSTRA] BAKKER, PIET (ED.). - Troelstra's heengaan. 12 Mei 1930.
T9032: BAKKER, S.K. - Het Christen-Socialisme.
B8443: BAKKER, PIET. - Kidnap.
Y2372: BAKKER, MARCEL EN ROB VREEKEN. - Obstakel. 1e jaargang 1976-1977. Nrs- 1 en 2.
B5786: BAKKER, J.P. - Bodem en bodemprofielen van Suriname, in het bijzonder van de noordelijke savannenstrook.
Y1431: BAKKER, S.K. - Naast het kruis de Roode Vaan! Rede.
B9272: BAKKER, SIEM. - Literaire tijdschriften van 1885 tot heden.
Y8908: BAKKER G. - G. Bakker aan zijne landgenooten.
K3470: BAKKER, KEES DE/HERMAN ARNOLDS. - De vijftig Boekenweekgeschenken 1932-1985.
R3009: BAKKER, PIET. - Misdadige Praktijken. Een onderzoek in de duistere wereld der aborteuses.
B8672: BAKKER, BERT / REIN BLIJSTRA EN J. HULSKER. - Catalogus. Wereldschrijvers van nabij.
T7052: BAKKER, SIMON (SECR.). - Wij roepen.
T1127: BAKKER, J.P. - Naar nieuwe wegen in de analyse van reliefvormen van het aardoppervlak.
Y4605: BAKKER, GERBRAND. - Gras om languit in te liggen. Buitendagboek.
M8266: BAKKER, BERT. - Reizigers.
T3406: BAKKER, G.P. - Het hellende vlak. Radio-omroep in nazi-greep.
L5871: BAKKER, NIENKE. - Reclames en Advertenties in Noord- en Zuidnederland. Een bijdrage tot de vergelijkende studie van de Noord- en Zuidnederlandse woordenschat.
M2718: BAKKER, BERT. (ED.) - Achterberg in kaart.
B8401: BAKKER, PIET. - Collectie Lucas Bols. Met tekeningen door Eppo Doeve.
L5330: BAKKER, A.M. DE. - Willem Frederik Hermans en de oorlog die niet voorbijging.
Y0324: BAKOENIN, MICHAEL. - Over anarchisme, staat en dictatuur.
L1084: BAKOENIN, MICHAEL. - Brief aan een Fransman. De revolutionaire situatie in Frankrijk in 1870.
R0420: BAKOENINE, MICHEL. - Nagelaten Werken: Federalisme, Socialisme en anti-theologisme, Brieven over het Patriotisme, God en de Staat.
R2695: BAKX, HANS W. - Midas' tranen. Een anekdote.
T4716: BAL, MIEKE. - Het Rembrandt effect. Visies op kijken.
Y0577: BALBIAN VERSTER, J.F.L. DE. - Overzicht van de historische afdeeling op de Eerste Nederlandsche Tentoonstelling op Scheepvaartgebied. 5 juni - 30 september 1913.
T0990: BALBIAN VERSTER, J.F.L. DE. - Gedenkschrift ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de firma Peck & Co. 1857 - 27 april - 1932.
Y3552: BALCKIUS OF TRABIUS, ISBRANDUS. - Leerrede over Marcus 4. vs. 30-33 uitgesproken te Antwerpen op den 9 April 1567.... Naar de tweede uitgave met eene inleiding door B. Glasius.
W4174: BALDICK, CHRIS. - The Concise Oxford Literary terms.
T8711: BALDWIN, JAMES. - Een picknick om nooit te vergeten.
B3153: BALDWIN, RUTH M. - 100 Ninetheenth-Century Rhyming Alphabets in English. From the Library of Ruth M. Baldwin.
M5358: BALDWIN, JAMES. - Zeg mij hoe lang de trein al weg is. Vertaling Louis Ferron.
R0403: [SPINOZA] BALEN, PETRUS VAN. - De verbetering der gedachten. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door M.J. van den Hoven.
H3130: BALEN, W.J. VAN. - Holland aan de Hudson. Een verhaal van Nieuw Nederland.
L4204: BALEN, W.J. VAN. - Naar de Indische wonderwereld met Jan Huyghen van Linschoten.
B8436: BALEN, W.J. VAN. - Nederland en de A.B.C.-Staten. Een schets van onze aanraking met Argentinie, Brazilie en Chili.
R6763: BALEN, J. HENDRIK VAN. - Diamanten en Parelen. Avonturen van vier krijgsgevangen boeren op Ceylon.
L7376: BALEN, G. VAN / GERARD DEN BRABANDER E.A. - Ruwe diamant. Eerste bloemlezing uit het werk onzer jongste schrijversgeneratie in Nederland.
R5070: BALET, LEO. - Der Fruhhollander Geertgen tot Sint Jans.
L5190: BALK, FERDINAND. - Lessing auf der niederlandischen Buhne. (bis 1830).
K4755: BALK-SMIT DUYZENTKUNST, F. / J.P. GUEPIN. E.A. - Controversen in de taal- en literatuurwetenschap.
Y7643: CATALOGUS BOEKHANDEL BALKEMA. - Catalogus van boeken verkrijgbaar bij Boekhandel Balkema, Amsterdam. LIX. November 1947. + rekening.
L7766: HABAKUK II DE BALKER. - Oud gereedschap mensheid moe.
R0953: BALKT, H.H. TER. E.A. - Nieuw verschenen. Een bloemlezing met nooit eerder in boekvorm verschenen werk.
Y1549: BALLAND, DR. - l'Arbre Genealogique d'Orange. Quinze Sonnets a la Hollande. Dedies a sa Majeste la Reine Wilhelmine a l'occasion de son couronnement 1880 - 31 Aout - 1898.
R5587: BALLOT, A. - Eigenaardigheden van het Twentsche dialect. Inleiding K.D. Schonfeld Wichers.
Y5762: BALS, KEES EN MARTIN GERRITSEN. - De Indonesië-weigeraars.
B3904: BALSEM, N.C. - Dichterleven en Levenspoëzie. Een viertal lezingen.
T9102: BALSEM, N.C. (BIJEENGEBRACHT). - Mannen van beteekenis in onze dagen. Levensschetsen en portretten. Leon Gambetta. Pius IX. Victor Immanuel. Keshub Chunder. Pater Angelo Secchi en Urbain Jean Joseph Leverrier. Henry Moreland Stanley. Nikolaas Paulowitsch. John Russell. Ferdinand Freiligrath. Leopold von Ranke.
R8244: BALSEM, N.C. - J.J. van Oostzee. Rudolf Virchow. Anton Rubinstein. Herbert Spencer. Hans Makart. Thomas Henry Huxley. Elisabeth, Koningin van Rumenie (Carmen Sylva). Jacob Molescott. Peter Cooper. Francois Laurent. Hendrik Conscience.
T9149: BALSEM, N.C. (ED.). - Mannen van beteekenis in onze dagen. Levensschetsen en portretten. Jacobus Jan Cremer. Loris Melikoff. John Tyndall. Alexander II. George Eliot. H. Taine. Maximilien Paul Emile Littre. James Abram Garfield. Georg Ebers. Carl Weyprecht.
T2460: [HUYSMANS, CAMILLE] BALTHAZAR, H. & GOTOVITCH, J. - Camille Huysmans Geschriften en Documenten VII. Camille Huysmans in Londen.
T0811: BALTHAZAR, HERMAN. E.A. - De Rode Verleiding. Een Eeuw Socialistische Affiches. Twee delen.
Y6459: BALZAC, HONORE DE. - Het gevloekte kind. Vertaald en ingeleid door C. en M. Scharten-Antink.
K3556: BALZAC, HONORE DE. - De baldadige vertelsels. Bijeengegaert in de abdyen van Touraysne ende ondeugenderwyse in het licht gegeven door den sinjeur Honore de Balzac tot vermaeck der Pantagruelisten ende geene anderen.
Y6466: BALZAC, HONORE DE. - Het gevloekte kind. Vertaald en ingeleid door C. en M. Scharten-Antink.
P2506: BALZAC, HONORE DE. - De oude Goriot. Vertaald door J. Lopez/Sam. Goudsmit.
B4399: BAMMES, REINHOLD. - Der Titelsatz, seine Entwicklung und seine Grundsatze.
Y3635: [VONDEL] BANCK, J.E. - Vondel herdacht.
M3180: BANDOPADHYAYA, MANIK. - Roeier op de Padma. Vertaling H. Richard-Nutbey.
T9218: BANDY, LOU EN CH. BOREL-CLERQ. - Lach iederen dag. Uit Bob Peters Nationale Revue.
C1314: BANEN, JAN. - Doolhof in meervoud.
K1200: BANG, HERMAN. - De raven. Novellen. Vertaling J.C. Torringa-Timmer. Ingeleid F.S. de Vrieze.
T4565: BANG, HERMAN. - Am Wege.
R2618: BANG, HERMAN. - Tine, een roman van liefde. Vertaling Emil Gruno.
W2135: BANG, HERMAN. - Tine. Vertaling A. van Hees.
Y6666: BANG, HERMAN. - Mikael. Naar het Deensch. Vertaald door D. Logeman-van der Willigen.
Y2853: BANG, HERMAN. - Der Grosse Kahn. Mit Gedenkworten von Peter Nasen und Sophus Michaelis.
T0465: BANG, HERMAN. - Tine. Vertaling en nawoord A. van Hees.
R8259: BANG, HERMAN. - Mikael. Vertaald door D. Logeman-van der Willigen.
K1565: BANGERT, ALBRECHTS - Curiosa. Vertaling H.A.M. van der Heijden.
R3540: BANK, JAN / PAUL KALMA / MARTIN ROS EN BART TROMP. (EDS.). - Het vierde jaarboek voor het democratisch socialisme. Bevat: De logica van het compromis. W.A. Bonger. Sociaal democratie in het interbellum.
H9570: NMB BANK. - The Art of Banking. The NMB Art collection.
R6318: BANK, JAN / PAUL KALMA / MARTIN ROS EN BART TROMP. (EDS.). - Het vijfde jaarboek voor het democratisch socialisme. Bevat: De overgang naar het socialisme. Verbruikscooperaties. Hendrik de Man. PvdA en Marshallhulp.
H9571: NMB BANK. - Uit de Kunst van de Bank. De kunstcollectie van de NMB Bank.
R6315: BANK, JAN / MARTIN ROS EN BART TROMP. (EDS.). - Het eerste jaarboek voor het democratisch socialisme. Links klassiek. Bevat: Verzorgingsstaat, crisis en kritiek. Biografie: F. van der Goes. Het socialisme onder het communisme. Biografie J.G. Suurhoff. Profiel: Jacques de Kadt.
R6317: BANK, JAN / MARTIN ROS / PAUL KALMA EN BART TROMP. (EDS.). - Het derde jaarboek voor het democratisch socialisme.
B3564: BANKES, HENRY. - Treatise on Lithography. Reprinted from the 1813 and 1816 editions with an introduction and notes by Michael Twyman.
R6192: OUD-BANKIER. [=M.H. DE GRAAF]. - Het zwarte boek der staatsgeheimen geopend, of Europa's toekomst in verband met de belangen van Nederland.
R1415: BANNER, G.W. - Advocatenblad. Register op de jaargangen I t/m XXI (1918-1938).
B3397: BANNIER, J.H. (ED.). - Provo. Special issue of Delta, a Review of Arts Life and Thought in the Netherlands. Autumn 1967.
T6188: BANNING, W. - Een nieuwe wil een nieuwe wereld.
R4879: BANNING, W. EN J. JAC. THOMSON. - Het Regeeringsjubileum. Geschriften van de Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers in Holland No. 10.
R6671: BANNING, W. - Over de ontmoeting van Theologie en Sociologie.
T9134: BANNING, W. - In Verbondenheid. Een woord tot vrienden en makkers, bekende en onbekende, aan het einde van het oorlogsjaar 1940.
R6916: BANNING, JOHAN P.D. VAN. - Gebiedsovergang en zijn gevolgen. Getoetst aan de praktijk van de inlijving van Eupen-Malmedy door Belgie.
T2801: BANNING, W. - Voor wijde horizonnen... Kerstbrochure.
R9286: BANNING, W. - Recht op van lijf, Recht op van ziel! Waarom wij het fascisme bestrijden.
B4441: BARANELLI, MARIUCCIA. - Geachte promovenda, 100 jaar promoverende vrouwen aan de Universiteit van Amsterdam.
K1610: BARBA, ANDRES. - Het zusje van Katia. Vertaling Adri Boon.
T1224: BARBER, SOLON R. - Cross-Country. A. Miscellany.
R4873: BARBEY D'AUREVILLY, JULES. - Du Dandysme et de Georges Brummell.
T4813: BARBIERS-SEELEMEIJER, R. - Over meisjes die op fabrieken werken.
M9695: BARCHAM GREEN, J. - One hundred and fifty years of papermaking by hand.
L7848: BAREN, J. VAN. - De Bodem van Nederland. Deel I: De vormingen, ouder dan het kwatair. Deel II: Het kwartair.
B4779: BARENDREGT, LARIISA. E.A. - Paus streelt vreemde groente.
K9997: BARENTS, J. - H.P.G. Quack zijn leven en werk.
B6395: BARGE, J.A.J. - De betrekking tusschen vorm en functie als biologisch probleem.
T0234: BARGE, J.A.J. /BUYTENDIJK, F.J. /SCHULTE, J.E. - Het ras morphologisch, physiologisch en psychologisch beschouwd, Voordrachten gehouden op den Studiedag over het Rassenvraagstuk
T9584: BARGER, H.H. - Een predikant uit de patriottentijd.
T5633: BARGER, H.H. - Gedenkschrift bij het 75-jarig bestaan der Inrichting van Diakonessen in Nederland, gevestigd te Utrecht. 1844 - 4 november - 1919.
R1627: BARILLE, ELISABETH. - Rituelen voor de stilte. Verhalen. Vertaling E. van Hemert.
T0158: BARJITZCHAK, YOSHUAH. - Uriël da Costa.
H6800: BARKER, NICOLAS. - The Oxford University Press and the Spread of Learning 1478-1978. An illustrated history. With a preface by Charles Ryskamp.
R5830: BARKMAN, BEN, SUZANNE PIET, WILLEM SELLINK. - Interactieve media: ontwerp en gebruik.
H0157: BARKOV, IVAN. - De barre ballade van Boris Borus.
K2854: BARNARD, W. - Tussen twee stoelen.
H9934: BARNARD, BENNO. - Het gat in de wereld.
H9631: BARNARD, BENNO & PAUL DE WISPELAERE (EDS.). - Het land van de mosseleters. 150 jaar Vlaamse vertelkunst.
L9706: BARNARD, BENNO. - Door God bij Europa verwekt. Foto's Patrick de Spiegelaere.
Y8005: BARNARD, BENNO. - Een engel van Rossetti. Gedichten.
H8423: BARNES, JULIAN. - Trioloog. Vertaling Bartho Kriek.
K1556: BARNES, JULIAN. - Het stekelvarken. Vertaald door Frans van der Wiel.
Y7878: BARNES, JULIAN. - Hm, he, ha: kunst en woorden. Vertaald door Jelle Noorman.
Y5770: BARNES, IAN. - Ridders en kastelen. Een historisch overzicht van de opkomst en teloorgang van het ridderschap.
R1769: BARNES, JULIAN. - Flauberts papegaai. Vertaling Else Hoog.
R3229: BARNEVELD, D. - De oude banketbakkerij.
R6055: BARNHOORN, H.J. EN JOH. G. CRABBENDAM. - Gedenkboekje uitgegeven bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Parochie Sint Agatha te Zandvoort.
L0943: [VONDEL] BARNOUW, A.J. - Vondel.
L1003: [VONDEL] BARNOUW, A.J. - Vondel.
L0158: [VONDEL] BARNOUW, A.J. - Vondel.
R2633: BARNOUW, ADRIAAN J. - Monthly letters on the culture and history of the Netherlands.
T9139: BARNOUW, DAVID. / M.M. ROST VAN TONNINGEN. - Correspondentie van Mr. M.M. Rost van Tonningen Deel II: Mei 1942 - Mei 1945. Ingeleid en uitgeven door David Barnouw. With an English summary.
R5448: BARNOUW, A.J. - Schriftuurlijke poëzie der Angelsaksen.
B8272: BARON VAN HUGENPOTH, J.B. - Anti. Sociale Rechtsbeschouwingen.
Y6339: BAROS, LINDA MARIA. - Het huis van scheermesjes. Uit het Frans vertaald door Jan H. Mysjkin.
H6125: [MARDERSTEIG] BARR, JOHN. - The Officina Bodoni. Montagnola-Verona. Books printed by Giovanni Mardersteig on the Hand Press 1923-1977.
R7626: BARRES, PHILIPPE. - Charles de Gaulle. (Vrije bewerking naar het Fransch).
B5623: BARRETT, ANDREA. - De reis van de Narwhal 1855-1856. Vertaald door May van Sligter.
R6920: BARREZEELE, KRIS (ED.). - Jongeren in de Vlaamse Beweging. 15 jaar heelnederlands jongerentijdschrift Nieuw-Vlaanderen onderwerpen- en auteursrepertorium 1967-1982.
T5497: BARRIE, J.M. - Margaret Ogilvy, door haar zoon. Uit het Engelsch vertaald door J. Kuylman.
B2612: BARRIOS, C. - Tradato elemental de Armas Portatiles.
B3154: BARRON, DON (ED.). - Creativity 8. A Photographic Review of Creativity '78.
M6580: BARSTOW, STAN. - Er is nog tijd. Vertaling Gerrit Komrij.
T6996: BART, A.TH. - Oorlog, Dienstdwang, Dienstweigering of Hoe geraken wij tot een Practisch Vredesideaal?
B6749: BARTELING, D. - Is volksontwikkeling mogelijk door middel van lectuur van boeken?
R2725: BARTELINK, G.J.M. - Klassieke letterkunde.
R8792: BARTELS, H.M.H. - De Katholieke Sociale Actie.
T6575: BARTELS, A. (RED.). - In memoriam. Uitgave van de Raad van Leraren bij het Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs ter herdenking van de door en ten gevolge van de oorlog gevallen leraren in de periode van 1940-1945.
T8490: BARTELS, THIJS & JOS VERSTEEGEN. - Homo Encyclopedie van Nederland.
R3190: BARTELS, H.J. - Een stalen geheugen !
R4489: BARTELS, H.J. - Het geheim der hersenen. Beproefde methode om studielust, werk- en denkkracht te vermeerderen, onmisbaar voor studeerenden, kantoristen, handelslieden e.a.
R4490: BARTELS, H.J. - Hoe verdrijft men zenuwachtigheid en vrees? Nieuwe eenvoudige en beproefde methode om in eenige minuten zenuwachtigheid en vrees geheel te verdrijven.
R8753: BARTEN, J.B. EN J.C.M. VAN ROOY. - Regels voor verkeer en veiligheid in Teekeningen met vragen. Bestemd voor het 4de t/m 7de leerjaar.
T9140: BARTEN, A.W. - Vakgeschiedenis door postzegels.
W2365: BARTHELME, DONALD. - Sneeuwwitje. Vertaald door Else Hoog.
T5897: BARTHOLOMEW. - Bartholomew Pocket. Atlas and Guide to London.
T0099: BARTLING, D., VAN DEN BERGH VAN EYSINGA, HOFSTRA, KUYPERS, WOLTERSON. - In memoriam Dr. J.D. Bierens de Haan 1866-1943.
H5760: BARTON, EMILY. - Het testament van Yves Gundron. Vertaald door Marijke Koch.
T7737: BARTSTRA, J.S. - Vergelijkende stemmingsgeschiedenis in de bezette gebieden van West-Europa 1940-1945.
L1053: BARTSTRA, J.S. EN W. BANNING (EDS.). - Nederland tussen de Natien. I. Een bijdrage tot onze cultuurgeschiedenis.
T7747: BARTSTRA, J.S. - Adolf Hitler.
T4782: BAS, F. DE. - Valsche Staatkunde. Bestrijding van Pierre Nothomb's Histoire du Grand-Duche de Luxembourg.
Y4670: BAS, W.G. DE EN L.M. KALMIJN. - Oranjelente. Met een inleidend woord van H.Th. Obbink.
Y5213: BAS, F. DE. - Levensbericht van den Luitenant-Generaal A.W. Ph. Weitzel.
L6554: BAS, F. DE. (ED.). - Brieven van Prins Willem V. aan Baron Van Lijnden Van Blitterswijk, Representant van den Eersten Edele van Zeeland met vergunning van Hare Koninklijke Hoogheid Mevrouw de Prinses Van Wied, Prinses der Nederlanden.
T6341: BASCHWITZ, KURT. - Denkend mensch en menigte. Bijdrage tot een exacte massapsychologie. Vertaling Johan W. Schotman.
R6466: BASCHWITZ, K. - De krant door alle tijden.
R6560: BASCHWITZ, K. - De intelligentie van het krantenlezend publiek.
T0559: BASCHWITZ, K. - De krant door alle tijden.
T7828: BASDEVANT, JULES. - Les Deportations du Nord de la France et de la Belgique en vue du Travail force et le Droit International.
R0617: BASELINE. - Baseline. International Typographics Magazine. St Bride's Issue [12].
R0618: BASELINE. - Baseline. International Typographics Magazine. Issue 34.
R0619: BASELINE. - Baseline. International Typographics Magazine. Issue 42.
R0616: BASELINE. - Baseline. International Typographics Magazine. Bradbury Thompson Issue [11].
R0615: BASELINE. - Baseline. International Typographics Magazine. Cassandre Issue [10].
R0613: BASELINE. - Baseline. International Typographics Magazine. Issue 24.
R0611: BASELINE. - Baseline. International Typographics Magazine. Issue 22.
L3409: BASHIR-HECHT, HERMA. - Der Mensch als Pilger. Albrecht Durer und die Esoterik der Akademien seiner Zeit. Mit einem Geleitwort von Renate Riemeck.
Y8962: BASLER, ADOLPHE EN CHARLES KUNSTLER. - La Peinture Independante en France II. De Matisse a Segonzac.
Y8758: BASSANI, GIORGIO. - Lida Mantovani. Uit het Italiaansch vertaald door Tineke van Dijk.
Y0233: BASSECOUR, JONKVROUWE H.B. DE LA. - Christelijke Arbeid. Officieele Gids van Stichtingen en Vereenigingen die in Nederland en Nederl.-Indie Christelijken Arbeid Verrichten.
Y7974: BASSERMANN, LUJO. - Betaalde liefde.
T6576: BASSOMPIERRE, ALFRED DE. - De nacht van 2 op 3 augustus 1914 op 't Ministerie van Buitenlandsche Zaken te Brussel.
Y6995: BASTET, F.L. - Heksendans.
M0361: BASTET, F.L. - Lava.
Y6370: BASTET, F.L. - Pot en Penseel. Gids voor de verzameling Griekse ceramiek in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
K2735: BASTET, F.L. /A. LEHNING, J.J. OVERSTEEGEN E.A. - Thema's voor een uitgever. Voordrachten ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Johan Polak.
P1415: BASTET, F.L. - De stoptrein en andere verhalen.
T8148: BASTET, F.L. - Een mislukte pansfluit. Gedichten.
T9677: BASTET, FREDERIC. - De kat uit de boom. Haarlemse herinneringen.
K2124: BASTET, F.L. - Mr. Carel Vosmaer. Zijn achtergronden, zijn reizen, zijn tijdgenoten, zijn invloed.
M5197: BASTET, F.L. - Drieluik.
T8147: BASTET, F.L. - Arion op de dolfijn. Gedichten.
T4651: BASTET, FREDERIC. - Met Louis Couperus op reis.
Y7433: BASTET, F.L. - Haagse krengen. Alfabet uit de kist van Vincent Vere.
K2125: BASTET, F.L. / J.F. HEIJBROEK / NOP MAAS. E.A. - De verzameling van mr. Carel Vosmaer (1826-1888).
B6012: BASTET, F.L. - Lobster cocktail.
W7701: BASTET, F.L. - Het Fin de Siecle alfabet, uit de nalatenschap van Vincent Vere.
Y8569: BASTET, FREDERIC. - De wereld van Louis Couperus.
L7935: BASTET, FREDERIC. - Twee vrouwen en een gorilla. Met een vraaggesprek door Luc Daems.
T0852: BASTIAANS, W.CH.J. - Leven op de brug.
R2307: BASTIAANSE, FRANS. - Overzicht van de ontwikkeling der Nederlandsche letterkunde, met bloemlezing en illustraties in vier deelen.
Y6226: BASTIAANSE, FRANS. - Dien Middag.
Y6491: BASTIAANSE, FRANS. - Overzicht van de ontwikkeling der Nederlandsche Letterkunde. Tweede deel.
T0985: BASTIAANSE, FRANS. - Natuur en leven. Verzen.
L1426: BASTIAANSE, FRANS. - Overzicht van de ontwikkeling der Nederlandsche Letterkunde. Vierde deel.
Y8478: BASTIAANSE, FRANS. - Natuur en leven. Verzen.
L1083: BASTIAANSE, FRANS. - Gedichten.
Y6457: BASTIAANSE, FRANS. - Gedichten.
K3948: BASTIAANSE, FRANS. - Verzamelde gedichten. Deel I: 1890 - 1913.
Y8018: BASTIAENSEN, FRANS. - Mijn hart die leeuw.
R4378: BASTIAENSEN, A.A.R. - Observations sur le vocabulaire liturgique dan l'itineraire d'egerie.
B5680: BATAILLE, CHRISTOPHE. - De meester van de tijd. Vertaling Liesbeth van Nes.
Y8253: BATAILLE, GEORGES. - Krantenknipsels 1980-1994 over Georges Bataille.
Y6344: BATAILLE, GEORGES. - Het kleintje. Uit het Frans vertaald door Paul Claes.
Y7696: BATAILLE, GEORGES. - Coryphea. Vertaling Paul Claes.
T9989: BATAVUS. - Kapitein Kluiver. Blijspel in een bedrijf voor 7 Heeren en 5 Dames.
T9991: BATAVUS. - De Nieuwe Dokter. Klucht in een Bedrijf voor 5 Heeren en 1 Dame.
T9987: BATAVUS. - Een oude zeerob. Blijspel in een bedrijf voor 7 Heeren en 1 Dame.
K8836: BATE, LUDWIG. - Intermezzo in Meisenheim. Vertaling K.H.R. de Josselin de Jong.
T6978: BATENBURG, A. VAN. - De revolutionnaire inwerking in maatschappij en leger, een gevaar voor Nederland. Voordracht gehouden voor de Vereeniging van Officieren van de Nederlandsche Landmacht.
R4999: BATHO, EDITH C & BONAMY DOBREE. - The Victorians and After 1830-1914. With a chapter on the economic background by Guy Chapman.
R1175: BATTEN, F EN A.A.M. STOLS. (EDS.). - Bibliographie van de werken van Charles Edgar du Perron.
K4392: BATTERS, ELMER. - Legs that Dance to Elmer's Tune. 1919-1997. With an introduction by Dian Hanson.
Y8134: BATTEUX, ABBÉ. - Histoire des Causes Premières, ou Exposition sommaire des pensées des Philosophes sur les principes des êtres.
M7115: [ERASMUS] BATTUM, ANNET VAN. - Erasmus rebel tegen wil en dank.
H3510: BATTUS. - Letterkunst.
Y8334: BATTUS. - Q.
L9039: BAUDELAIRE, CHARLES. - Les Fleurs du Mal. Prefacee et annotee par Ernest Raynaud.
Y8252: BAUDELAIRE, CHARLES. - Krantenknipsels 1957-2003 over Charles Baudelaire.
Y8538: BAUDELAIRE, CHARLES. - Wenken voor jonge letterkundigen. Vertaling en nawoord Rikus Hofstede.
L6625: BAUDELAIRE, CHARLES. - Les Fleurs du Mal.
Y6246: BAUDELAIRE, CHARLES. - Chant d'automne.
L5680: BAUDELAIRE, CHARLES. - Les Fleurs du Mal.
R1095: BAUDELAIRE, CHARLES. - Les Fleurs du Mal.
B9958: BAUDELAIRE, CHARLES. - Die Blumen des Bosen. Umdichtungen von Stefan George.
Y4826: BAUDET, H. EN L.J. BRUGMANS. - Balans van Beleid. Terugblik op de laatste halve eeuw van Nederlands-Indie.
Y5974: BAUDOIN. - De eerste reis. Vertaling Mat Schifferstein
Y8868: BAUDRILLARD, JEAN E.A. - NOX B. Biotech.
R5677: BAUDUIN, PAUL. - Marketing de nieuwe wetenschap. Deel III: ( Het belang van het kleine. De vertegenwoordiger. De zelfbediening).
R5676: BAUDUIN, PAUL. - Olifanten aan het werk.
T7667: BAUER, OTTO. - De Socialisierungsaktion im ersten Jahre der Republik.
M1210: BAUER, C. - De groene boogschutter en andere verhalen.
B6360: [REVE] BAUER, GUUS / DAVID DE POEL / J. SCHMIDT / PETER DE RIJK. - Bij Reve aan tafel. Een schrijfmarathon. Voorwoord A.F.Th. van der Heijden.
R6550: BAUER, RIJKAARD LOD. - Leeuwenmuilen en Pantoffelbloemen. Vlaanderen door de laatste jaren heen.
W5159: BAUER, KONRAD F. - Wie eine Buchdruckschrift entsteht.
T7615: BAUER, OTTO E.A. - De Internationale en de Oorlog. Stellingen voor Internationale discussie Otto Bauer, Th. Dan, A. Dunois, J. Zyromski, Friedrich Adler, H.N. Brailsford. Vertaald en voorwoord H. Brok-Troelstra.
K7183: BAUER, F. / J. DE HAAN / J. HULSKER / G. SMOOK / G. STUIVELING. - De Nederlandse Letterkunde in honderd schrijvers.
R9183: BAUER, OTTO. - De opstand van de Oostenrijksche arbeiders. Zijn oorzaken en gevolgen.
B6927: BAUER, GUUS. - De weinigen die ik ken. Brieven aan Frans Pointl.
K0314: BAUER, HELMUTH / CHRISTIAN PFEIFFER-BELLI. - 270 Schriften. Eine Sammlung zeitgemasser Alphabete.
T3287: BAUER, E. EN L. TROTZKI. - Oostenrijk een les voor allen!
T4332: BAUER, MARIUS. - Werk van M. Bauer. Egypte-Voor-Indie. Catalogus van de veiling 17 april 1929. Te houden bij Frederik Muller & Co., Amsterdam.
T1562: [COHEN] BAUM, VICKY. - Tooneel-ingang. Vertaling S.J. Barentz-Schonberg.
R4340: BAUMAN, GERMAN. - De Tribunisten. De revolutionaire marxisten van Nederland.
L2354: BAUR, FRANK. - Scripta Minora. Uit het werk van Prof. Dr. Frank Bauer.
K3150: BAUR, FRANK. - Uit Gezelle's leven en werk.
K5873: BAUR, FRANK. - Uit Gezelle's leven en werk.
K5876: BAUR, FR. - Germaanse philologie Nederlandse Letterkunde.
T4006: BAVIER, ANDRE DE. - De meening van een neutrale omtrent Engeland.
T1175: BAVINCK, J.H. - Christus en de Wereldstorm.
H4809: [BILDERDIJK] BAVINCK, H. - Bilderdijk als denker en dichter.
B8641: BAX, CASPARI. - Prolusio scholastica habita d. XIV septembris 1835, in memoriam viri nobilissimi amplissimi Jacobi Caroli van de Kasteele, Defuncti d. 1 julii 1835 A. Aet. LV.
B8642: BAX, CASPARI. - Laudatio viri doctissimi, Iohannis Kappeyne van de Coppello, phil. theor. mag. lit. hum. doct. Gymnasii Hagani rectoris, defuncti d. XXVII Aprilis 1833, a. aet. XLIII. Habita d. IX septembris 1833, cum Gymnasii Hagani rectoris munus auspicaretur.
R5699: BAX, JACOB. - Prins Maurits in de volksmeening der 16e en 17e eeuw.
T6215: BAX, W. - Verdediging en terechtwijzing ten opzichte eener Synodale Motie. Onuitgesproken toespraak.
M4252: BAXTER, B.M. - Albert Verwey's translations from Shelley's poetical works. A study of their style and rhythm and a consideration of their value as translations.
Y5751: BAYER, PATRICIA / MARK WALLER. - The Art of Rene Lalique.
R6878: BAYER, F.J. - Das Papstbuch. Herausgegeben und Eingeleitet.
Y3769: BAYER, CHARLES. - Petit catechisme de l'athee.
H0152: BAYL, FRIEDRICH. - Der nackte Mensch in der Kunst.
W8614: BAYLEY, HAROLD. - The lost language of symbolism, an inquiry into the origin of certain letters, words names, fairy-tales, folklore and mythologies.
B5660: [VERHAEREN] BAZALGETTE, LEON. - Emile Verhaeren.
MK0077: BE, PIERRE LE. - Pierre le Be: Bele Prerie. Ein Buchstabenbuch von Pierre le Be, Paris 1601.
H9182: BEALU, MARCEL. - Onpersoonlijk avontuur. Vertaling en nawoord Jeanne Holierhoek.
R2612: BEARDSLEY, AUBREY. - Under the Hill and other essays in prose and verse.
T3370: BEARDSLEY, AUBREY. - Aubrey Beardsley Zeichnungen.
K0097: BEARDSLEY, AUBREY / JOHN GLASSCO. - De Venusberg. Vertaling Werner Cranshoff.
Y2141: THE BEATLES. - Ob la di, ob la da. Back in the U.S.S.R. The continuing story of Bungalow Bill. Honey pie. Dear prudence. Martha my dear.
H8079: BEATON, KENDALL. - Enterprise in Oil. A history of Shell in the United States.
T1792: BEAUFORT, JAN A.A.H. DE. - De herziening der Conventie van Geneve.
Y4674: BEAUFORT, RENE F.P. DE. - Het Mausoleum der Oranje's te Delft.
L5372: BEAUFORT, HENRIETTE L.T. DE. - Cornelis van Vollenhoven 1874 - 1933.
T3313: BEAUFORT, W.H. DE. - Tegen Dr. A. Kuyper. Een woord van Zelfverdediging en nadere Toelichting.
M7096: BEAUFORT, HENRIETTE L.T. DE. - Willem de Zwijger.
Y6562: BEAUMARCHAIS. - Een dag vol dwaasheid of De bruiloft van Figaro. Vertaling Top Naeff.
Y6518: BEAUMARCHAIS. - De Barbier van Sevilla. of Nuttelooze voorzorgsmaatregelen 1775. Blijspel in vier bedrijven. Vertaling Marie Lok.
P1348: [DRUKKERIJ TRIO.] BEAUMONT, ELIE DE / RODOLPHE TÖPFFER. - Mons. Cryptogame en zijn metamorphose.
L0479: [DRUKKERIJ TRIO.] BEAUMONT, ELIE DE. - De vastberaden Ridder. Elf houtsneden Le Chevalier Délibéré van Olivier de la Marche-editie Schiedam 1498. Inleiding en parafrase der oud franse tekst.
R5781: BEAUMONT, P.C. DE. - Mastreechter versjes en leedsjes.
M6466: [DRUKKERIJ TRIO.] BEAUMONT, ELIE DE. - Het vaderhart spreekt. Brieven van vier vaders aan hun zoon.
M6469: [DRUKKERIJ TRIO.] BEAUMONT, ELIE DE. - Cervantes.
R3263: [DRUKKERIJ TRIO.] BEAUMONT, ELIE DE. - William Blake.
L5491: BEAUMONT, MICHAEL. - Tekst in beeld. Toepassing met vorm en kleur. Bewerking Arthur O. Eger.
W6586: BEAUVOIR, SIMONE DE. - De anderen. Vertaling L.P.J. Braat
B8073: BEAUVOIR, SIMONE DE. - Marquis de Sade. Een selectie uit Sade's werk, voorafgegaan door een essay van Simone de Beauvoir. Vertaald door Jenny Tuin.
T9536: BEAUVOIR, SIMONE DE. - De mandarijnen. Vertaling Jan Hardenberg.
A0692: BEAUVOIR, SIMONE DE. - Met kramp in de ziel. Vertaling J. Holierhoek.
H9147: BEAUVOIR, SIMONE DE. - Memoires/ De druk der omstandigheden II. Vertaling L. Witsenburg.
R6955: BEAZLEY, J.D. - Potter and Painter in Ancient Athens.
T6161: BEBEL, AUGUST. - Uit mijn leven. Vertaald door H.J. Hegeraat. Twee delen.
K5915: BECHT, F.W. - Vincent van Gogh.
T0277: BECK, J.W. - Iets over de latere latiniteit.
H9774: BECK, DOREEN. - The book of bottle collecting.
H5449: BECKER, FRANS / JOHAN FRIESWIJK. - Bedrijven in eigen beheer. Kolonies en produktieve associaties in Nederland tussen 1901 en 1958 / met bijdragen van J.M. Welcker en F.J.M. van Puijenbroek.
L3755: BECKETT, SAMUEL. - Watt. Uit het Engels vertaald door Onno Kosters.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

10/27