Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
R2958: TARN, W.W. - Alexander the Great.
R5656: TARR, JOHN CHARLES. - How to plan print.
H3371: TARTT, DONNA, DALE PECK, JEFF EUGENIDES E.V.A. - Cowboys, Indianen & Forensen. Verzameld door Jay McInerney. Vertaald.
L3340: TARTT, DONNA. - De kleine vriend. Vertaling Christien Jonkheer, Barbara de Lange en Babet Mossel.
K0376: TARTT, DONNA. - De verborgen geschiedenis. Vertaling B. de Lange.
T7716: TAS, SAL. - De politieke taak der illegale beweging.
R5414: TAS, JAN G. VAN DER / HORST LADEMACHER. E.V.A. - Reizende Nachbarn. Literatur und Kultur der Niederland.
L1946: TAS, S. - Analyse van een charme.
L6118: TAS, S. - Een critische periode.
W0375: TAS, S. - Europa, laatste phase.
L6269: TAS, S. - Intellect en macht.
L7847: TAS, SAL. - Leiderschap en Intellect of De macht der Intellectuelen.
B8034: TAS, S. - De tweede wereldvrede.
R5301: TAS, FILIP. - Filip Tas. A series of photos entitled Hero Place. + K.J. Geilandt, Filip Tas.
R6280: TASMAN, COEN. - Louter Kabouter. Kroniek van een beweging.
R4816: TAST, TON VAN [=A. VAN DER VALK]. - Hoe help ik de post en mijzelf. Noodige en nuttige wenken voor iedereen. Verstrekt door het Hoofdbestuur der P.T.T.
B2106: TAST, TON VAN. - De Daverende Dingen Dezer Dagen. Oranje Boven 1945 ons land uit lijden ontzet.
K6256: TAUNAY, JOH. - Een keur van verzen.
K4836: TAVERNE, N.J.M. - Vulkaanstudien op Java.
T9168: TAVERNE, E. - Frans Hemsterhuis. Hemsterhuis als verzamelaar, tekenaar en archeoloog.
T3442: TAVERNE DE SAINT-ANDRE, JEAN. - Een welkom geschenk. (Un cadeau bien accueilli).
L6828: TAVERNIER-VEREECKEN, C. - Diersoortnamen van Mensennamen afgeleid: garnaal, wulk, pier, vlinder.
R4984: TAYLOR, JOHN RUSSELL. - The Art Nouveau Book in Britain.
K0026: TAYLOR, JOHN W.R. - Aircraft Aircraft.
B8322: TAYLOR, J.W.R. & P.J.R. MOYES. - Pictorial history of the R.A.F. Volume 3 1945-1969.
R6851: TAZELAAR, C. - Moderne romankunst.
L4787: TAZELAAR, C. - De cultuurwaarde van Hildebrands Camera Obscura.
K2860: TAZELAAR, C. - Tienjaren-oogst. Belangrijke romans van de laatste tien jaren.
T0481: TAZELAAR, C. / A.L. VAN HULZEN E.A. - Radio-Lezingen over Letterkunde. Een vijftal radio-toespraken.
R3896: TAZELAAR, C. - Rondom Da Costa's "Vijf en Twintig Jaren, een lied in 1840". (naar aanleiding en met publicatie van onuitgegeven brieven).
T6139: TAZELAARM J.P. - Eene dochter der edelen. Een woord bij de Kroning van H.M. Koningin Wilhelmina.
T2449: TCHENG, CHENG. - Mijn moeder. Met een Voorrede van Paul Valery. Geautoriseerde Vertaling uit het Fransch door Henri Borel.
R4684: TEATRAAL. - Inhoud: Toneel en opleiding gesprek met W.Ph. Pos. Gesprek tussen Jules Royaards en Hans Croiset. Dolf Verspoor: Paradoxe sur l'auteur. De Gids, dialoog van Henk Sparreboom. Jan Donia: Het taboe.
B8480: TEATRAAL. - Inhoud: H. Croiset: Het Nederlands toneel of de zak van Sinterklaas. D. Verspoor: Spelenderwijs. Diskussie met Ton Lutz. G. Altes: Kritiek en lezer. W. Bank: Edward Albee: op leven en dood. O. Dijk: Arme dramatur. Kommentaar.
B8483: TEATRAAL. - Inhoud: P. Brook: Radikale eksperimenten. G. Altes: Hendrik V, van toneelkoning tot filmheld. W. Bank: L. de Boer Altviolist en toneelschrijver. K. Muller: De voor- en nadelen van het lezen van toneelstukken. Kommentaar.
R9714: TEBBENHOFF, C.A. - Korte leiddraad der mythologie.
R0736: TEDING VAN BERKHOUT, GOVERT. - De Volkenbond. Christelik-Nationale staatspolitiek en het geloof aan Staat en Volkenbond van binnen bekeken. Voorwoord van Henk Eikeboom.
T7127: TEDING VAN BERKHOUT, N.G. - Is de onderteekening van het Manifest der Dienstweigeraars een misdrijf?
T2995: J. (TEKST), TEEKENINGEN VAN R. - Levensgang van Piet van der Hoop.
H8082: TEENSTRA, M.D. - De kinderwereld.
R7037: TEERINK, M.G.J. - Huis van Bewaring (Dichterlijke reacties op het ervaren van de tijd).
T1930: TEESING, HUBERT PAUL HANS. - Das Problem der Perioden in de Literaturgeschichte.
B6747: TEEUW, A. - Taal en versbouw.
Y1106: TEGEN, EUGENE VON. - Dreyfus. De Banneling op het Duivelseiland. Liefde en lijden van den onschuldig veroordeelde en zijn gezin in den strijd tegen machtsmisbruik en onrecht.
R1007: TEGNER, ESAIAS. - Frithiofs saga. Uit het Zweedssch vertaald door P.L.F.C. von Eichstorff. Herzien door J.J.L. ten Kate.
R6753: TEIJE, C.W. TEN. - De opkomst van het socialisme in Breda. Actie en reactie tot 1908.
B8294: [BRAAK, M. TER] TEIPE, MAX B. EN JOHAN VAN DER WOUDE. - Dr. Menno ter Braak. 'Reinaert uit Eibergen'. Een proeve van beschouwing.
T0326: TEIRLINCK, HERMAN. - Het ivoren aapje. Roman van Brusselsch leven.
W7399: TEIRLINCK, HERMAN. - August Vermeylen 1872 - 1945.
R7797: TEIRLINCK, HERMAN. - Ode aan mijn hand.
R7807: TEIRLINCK, HERMAN. - De Vlaamse Helicon. Inleiding en notities van Karel Jonckheere.
B9285: TEIRLINCK, HERMAN. - Griseldis. De vrouwenpeirle.
L1052: TEIRLINCK, HERMAN. - Wijding voor een derde geboorte.
K2625: TEIRLINCK, HERMAN. - Brussel 1900. Samengesteld door J. van Schoor.
L3293: TEIRLINCK, HERMAN. - De fluitketel. Satyre in twee delen.
L1483: TEIRLINCK, HERMAN. - De vertraagde film. Een gedanst, gezongen en gesproken drama in drie bedrijven.
K7723: TEIRLINCK, HERMAN. - De wonderlijke mei.
P1873: TEIRLINCK, HERMAN. - Het ivoren aapje. Roman van Brusselsch leven.
K6904: TEIRLINCK, HERMAN. - Johan Doxa.
L3197: TEIRLINCK, HERMAN. - Johan Doxa.
L3679: TEIRLINCK, HERMAN. - Karel van de Woestijne 1878-1929.
K5134: TEIRLINCK, HERMAN. - Maria Speermalie. Levensgetijden op De Heerlijkheid 't Homveld 1875/1937.
M3962: TEIRLINCK, HERMAN. - Maria Speermalie. Levensgetijden op De Heerlijkheid 't Homveld 1875/1937.
K5583: TEIRLINCK, HERMAN. - Mijnheer J.B. Serjanszoon. Johan Doxa.
P2331: TEIRLINCK, HERMAN. - Mijnheer J.B. Serjanszoon. Orator Didacticus.
W4502: TEIRLINCK, HERMAN. - Mijnheer J.B. Serjanszoon. Orator Didacticus.
H0468: TEIRLINCK, HERMAN. - Versmoorde goden. Jokaste tegen god, treurspel in twee bedrijven. Taco, scenario voor een treurspel in twee delen. De Fluitketel, Sature in twee delen.
K4805: TEIRLINCK, HERMAN. - Versmoorde goden. Jokaste tegen god, treurspel in twee bedrijven. Taco, scenario voor een treurspel in twee delen. De Fluitketel, Sature in twee delen.
K5745: TEIRLINCK, HERMAN. - Zon. Een bundel beschrijvingen.
K0159: TEIRLINCK, HERMAN. - Mijnheer J.B. Serjanszoon. Orator Didacticus.
L6985: TEIRLINCK, HERMAN. - De wonderlijke mei.
Y1950: TEIRLINCK, IS. (RED.). - Folklore. Exposition, Bruxelles, Palais du cinquantenaire. Tentoonstelling, Brussel, Jubelparkhalle. 1910
L9220: TEIRLINCK, HERMAN. - Het Lied van Peer Lobbe.
L9844: TEIRLINCK, HERMAN. - Het avontuurlijke leven van Lieven Cordaat.
B0034: TEIRLINCK, HERMAN. - Mijnheer J.B. Serjanszoon. Orator Didacticus.
B4218: TEIRLINCK, HERMAN. - Maria Speermalie 1875-1937. Levensgetijden op de Heerlijkheid t' Homveld.
B8256: TEIRLINCK, HERMAN. - Zelfportret of het galgemaal.
R7453: TEIRLINCK, HERMAN. - Brabants Brueghel Reservaat bedreigd. Een noodkreet.
T2444: TEIRLINCK, HERMAN. - 't Bedrijf van den kwade.
R9448: TEIRLINCK, HERMAN. - Verzameld werk. Tweede deel.
Y0788: TEIRLINCK, HERMAN. - Mijnheer J.B. Serjanszoon. Orator Didacticus.
T3687: TEIRLINCK, HERMAN. - De wonderbare wereld.
B8528: TEIRLINCK, HERMAN. - Herman Teirlinck. Gedenkboek 1879-1929. Ter gelegenheid van des schrijvers vijftigsten verjaardag.
W6526: TEIRLINCK, HERMAN. - Zelfportret of het galgemaal.
R9889: TEIRLINCK, HERMAN. - De vertraagde film. Een gedanst, gezongen en gesproken drama in drie bedrijven.
T0241: TEIRLINCK, HERMAN. - Bloemlezing: Landelijke Historie, Zon, Mijnheer Serjanszoon. Met inleiding en aanteekeningen door Fr. van Hoof.
R9449: TEIRLINCK, HERMAN. - Verzameld werk. Derde deel.
M6211: TEISTER, ALAIN. - Kinderen van een dode keeper.
W6321: TEISTER, ALAIN. - Mijn pappie is enkel een foto.
K3140: TEISTER, ALAIN. - Zenuwen, dame? (Van goeden huize, en kwaden).
B6997: TEISTER, ALAIN. - Brief aan de eigenaar en andere verhalen.
T8686: TEISTER, ALAIN. - De ziekte van Chopin. Gedichten.
Y2135: TEKSTBOEKJE. - De Songs uit: Die Dreigroschenoper. In volgorde zoals zij in de film voorkomen. Regie G.W. Pabst. Muziek Kurt Weil. Gegeven en tekst Bert Brecht.
B1759: TEKSTBOEKJE. - De 28 dagen van Clairette. Operette in 4 bedrijven van H. Raymond en A. Mars. Muziek van Victor Roger.
T7324: TELDERS, B.M. - Nederlands Onzijdigheid. Grondslagen en gevolgen.
L4821: DE TELEGRAAF. - De Telegraaf. Een selectie uit De Telegraaf van 1893 tot en met 1992.
T4633: DE TELEGRAAF. - Stijl- en taalkundige wenken voor medewerkers van De Telegraaf.
T4578: DE TELEGRAAF. - Hoor en wederhoor. De lastercampagne tegen De Telegraaf.
T9338: TELEX. - Extra nummer: Telex. General Political and Cultural Daily Paper. Day of Liberation. 1945.
T8982: TELLEGEN, TOON. - Schrijver en lezer. Gedichten. Met tekeningen van Boris Tellegen.
R6338: TELLEGEN, E. - Drie noodsignalen. Een erg vlugschrift over de bezetting van het Maagdenhuis.
Y1654: TELLEGEN, TOON. - Minuscule oorlogen (niet met het blote oog zichtbaar).
T8865: TELLEGEN, TOON. - De aanzet tot een web. Gedichten.
B8932: TELLER, NEVILLE. - Bluff your way in Marketing.
T6902: TELTING, I. - Over de Sporen van Oud-Germaansch Strafrecht in de Germania van Tacitus.
T5873: TEMPEL, J. VAN DER. - Saboteurs van den acht-urendag. (De Bolsjewieken en de acht-urendag in de Tweede Kamer).
L1300: TEMPEL, F.J. - Enkele aspecten van de huidige prothetische tandheelkunde.
M7329: TEMPEL, J. VAN DEN. - Nederland in Londen. Ervaringen en beschouwingen.
T0364: TEMPEL, J. VAN DEN. - De geesel van dezen tijd.
T4807: TEMPEL, JAN VAN DEN. - Beschermt het kind! Een pleidooi voor verbetering van de wetgeving op den kinderarbeid.
T0490: TEMPEL, JAN VAN DEN. - De Nederlandsche Vakbeweging en haar toekomst. Feiten en beschouwingen. Voorwoord Henri Polak.
Y0225: TEMPEL, J. VAN DEN. - Nederland in Londen. Ervaringen en beschouwingen.
T7313: TEMPEL, J. VAN DEN. - De werkloosheidsverzekering op nieuwe banen.
R7371: TEMPEL, J. VAN DEN. - Democratie in het bedrijf. Hedendaagsche wijzigingen in de verhouding tusschen werkgevers en werknemers en haar beteekenis voor bedrijf en maatschappij.
T2218: TEMPEL, RUD. - De groote illusie.
T6389: TEMPEL, JAN VAN DEN. - Hoe de schatkist wordt beheerd!
R9520: TEMPELMANS PLAT, A.G.J. - Vorm en Kleur. Klassikale Teekenmethode voor school en huis.
M7932: TEMPLE, NIGEL. - Seen and not heard. A Garland of fancies for Victorian children.
H0433: TENGNAGEL, MATTHEUS GANSNEB. - Alle werken waarin opgenomen de paskwillen die ten onrechte aan Tengnagel toegeschreven zijn. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door J.J. Oversteegen.
H3956: TENHAEFF, N.B. - De wereld van Dante.
K0961: [ERASMUS] TENHAEFF, N.B. - Erasmus en Voltaire als exponenten van hun tijd.
L8067: [ERASMUS] TENHAEFF, N.B. - Erasmus herdacht.
R2347: TENHAEFF, W.H.C. - Beknopte handleiding der Physical Research. Dl. 1 Het astraal lichaam. Dl. 2 Occultisme en sexualiteit. Dl. 3 Het ons onbewuste. De magie der archaïsche volkeren. Drie delen.
T7485: TENHAEFF, N.B. - Pamfletten. Engelsch-Hollandsche waardeering in de 17e eeuw. Een parallel tot moderne oorlogslitteratuur.
R8773: TENNYSON, ALFRED. - In memoriam.
T3239: TENNYSON, ALFRED EN SOERA RANA [= IZAAK ESSER JR.]. - Tennyson's Henoch Arden. Naar het Engelsch bewerkt door Soera Rana.
H9301: CATALOGUS TENTOONSTELLING. - De best verzorgde vijftig boeken 1991.
W6055: CATALOGUS TENTOONSTELLING. - De best verzorgde vijftig boeken van het jaar 1966.
H9294: CATALOGUS TENTOONSTELLING. - De bestverzorgde vijftig boeken van het jaar 1954.
R7971: [THIJM] CATALOGUS VAN DE TENTOONSTELLING. - J.A. Alberdingk Thijm 1820-1889. Katholicisme & Cultuur in de negentiende eeuw.
H9296: CATALOGUS TENTOONSTELLING. - De best verzorgde vijftig boeken van het jaar 1963.
B3743: CATALOGUS TENTOONSTELLING. - De best verzorgde 50 boeken van het jaar 1965.
B3745: CATALOGUS TENTOONSTELLING. - De best verzorgde vijftig boeken van het jaar 1961.
T7914: TENTOONSTELLING. - Het Vrije Boek in Onvrije Tijd. Tentoonstelling van letterkunde die in Nederland gedurende de bezetting in het verborgene is gedrukt en verspreid.
H9292: CATALOGUS TENTOONSTELLING. - De best verzorgde vijftig boeken van het jaar 1950.
B3744: CATALOGUS TENTOONSTELLING. - De best verzorgde vijftig boeken van het jaar 1962.
T6274: CATALOGUS TENTOONSTELLING. - De best verzorgde vijftig boeken 2005. / Panorama van twintig jaar best verzorgde boeken 1986 t/m 2005.
T3436: TENTOONSTELLINGSCATALOGUS. - Een verhaal over vrouwen 1830-1980.
L1549: TERBORGH, F.C. - De condottiere en andere verhalen gevolgd door Le petit chateau.
K6888: TERBORGH, F.C. - De Turkenoorlog.
B3751: TERBORGH, F.C. - Verzameld werk. Vier delen. Deel 1: Verhalen, Deel 2: Santa Cruz e.a. verhalen, Deel 3: De Turkenoorlog, Deel 4: Gedichten en Proza.
B4523: TERBORGH, F.C. / W.F. HERMANS E.V.A. - De beste korte verhalen van De Bezige Bij.
K0059: TERBORGH, F.C. - Verzameld werk deel IV. Gedichten en proza.
R7862: TERBORGH, F.C. - Slauerhoff, herinneringen en brieven.
L0799: TERBORGH, F.C. - Slauerhoff, herinneringen en brieven.
H6190: TERENTIUS AFER, P. - Komedies. Vertaald en van aantekeningen voorzien door J. Hemelrijk sr. Ingeleid door J.M. Hemelrijk jr.
R9999: TERENTIUS AFER, P. - Het meisje van Andros en alle overige bewaarde toneelstukken. Vertaald door J. Hemelrijk Sr. Met een inleiding van A.D. Leeman.
T1124: TERENTIUS. - Blijspelen van Terentius. Met inleiding en aantekeningen uitgegeven door P. Hoekstra. IV: Adelphoe.
T6829: TERENTIUS AFER, PUBLIUS. - P. Terentii ComÏdiae sex cum Belgica interpretatione, multo, quam antehac, emendatiore. Quibus accedunt not¾ marginales Joannis Min-ellii.
T1123: TERENTIUS. - Blijspelen van Terentius. Met inleiding en aantekeningen uitgegeven door P. Hoekstra. III: Phormio.
H2716: TERGAST, NES. - Deliria. Gedichten.
M3569: TERGAUW, TON. - Ontgoocheling. Het relaas van een ontmoeting.
R6770: TERGOUW, J. - De Eerste April.
L7870: TERLAAK POOT, LOURENS DIRK. - Het Oudchristelijk Avondmaal en zijn Historische Perspectieven.
L5511: TERLINGEN, J.H. - Stroom en tegenstroom in de Spaanse en de Italiaanse Letterkunde.
R1782: TERLINGEN, J.H. - Condottiero en conquistadores.
T8469: TERM, LUUK VAN E.A. (RED.). - Uit duizenden. Dichter bij handschrift. Gedichten en fotografische portretten. [met] Uit duizenden. Dichter bij jongeren. Essays. Twee delen in een omslag.
R8797: TERM, JAC. P. VAN. - Is de Kath. Staatspartij in Nederland een religieuze partij.
B9189: TERMORSHUIZEN, GERARD. - Journalisten en heethoofden. Een geschiedenis van de Indisch-Nederlandse dagbladpers 1744-1905.
T5894: TERPSTRA, TSJALLING - Hwet wol Frysk Nasjonael Front? Biskriuwing fen bigjinsels en strijd.
L7924: TERPSTRA, JAN ULE. - Friedrich Heinrich Jacobis 'Allwill' Textkritisch herausgegeben, eingeleitet und kommentiert.
R5638: TERPSTRA, P. - De Noord-Oost Polder. Wording en Beteekenis.
M6265: TERRAINE, JOHN. - Het machtige werelddeel. De geschiedenis van Europa in de 20ste eeuw. Vertaling R. Fiddelaar.
T1997: TERSTEEG, J. - Mensen en boeken. Herinneringen van een lezer.
R0323: TERSTEEG, J. - Lutetia en de vreemdeling. Wandelingen door Parijs.
R6197: TERSTEEG, J. - Lutetia en de vreemdeling. Wandelingen door Parijs.
M1222: TERTS, ABRAM. - Fantastische verhalen. Gevolgd door het essay 'Wat is socialistisch realisme?" Vertaling Bram Rebers.
H3210: TERTS, ABRAM. - Drie verhalen. Vertaald en ingeleid door Charles B. Timmer.
H5458: TERTS, ABRAM. - Ljoebimov. Vertaald en ingeleid door Marko Fondse.
L0359: TERVOORT, BERNARD TH. M. - Normaal en afwijkend taalgebruik.
L9262: TERVOORT, BERNARD TH. M. - Normaal en afwijkend taalgebruik.
H8050: TERWEL, J. - Samen onderwijs maken. Over het ontwerpen van Adaptief onderwijs.
L4762: TERWOGT, EDUARD M. - Primitieve geheime Genootschappen als sociaal verschijnsel.
B3920: TERWOGT, W.M. - Het gestolen kind. Dramatische schets, naar aanleiding van Raoul de Naverij's L'enfant vole.
T4719: TESCHITZ, KARL. [= KARL MOTESICZKY]. - Religieuze extase als sexueel surrogaat. Nawoord J.H. Leunbach. Vertaling Rene de Lange.
B3226: TESTAS, P.H. - Zeven Zede-Printen in Constantyn Huygens' trant. Penteekeningen voor vrienden en bekenden. Niet in den Handel.
L8429: TESTRA, A. - Een goede Kerst.
H5824: TETENS, T.H. - Het nieuwe Duitsland en de oude nazi's. Een onthullend feitenrelaas. Vertaling Hans de Vries.
R3529: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' V/H N. TETTERODE. - Grafische Mededeelingen. 3de jaargang 1941-1946.
L7482: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' VH N. TETTERODE. - Grafische mededelingen 18e jaargang, nummer 2.
L7483: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' VH N. TETTERODE. - Grafische mededelingen 14e jaargang, nummer 4.
B5832: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' VH N. TETTERODE. - Grafische mededelingen 13e jaargang, april 1956, no. 4.
B5833: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' VH N. TETTERODE. - Grafische mededelingen 15e jaargang, september 1958, no. 3.
B5834: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' VH N. TETTERODE. - Grafische mededelingen 13e jaargang, januari 1956, no. 3.
B5835: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' VH N. TETTERODE. - Grafische mededelingen 12e jaargang, juli 1955, no. 6.
B5836: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' VH N. TETTERODE. - Grafische mededelingen 12e jaargang, mei 1955, no. 5.
B5837: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' VH N. TETTERODE. - Grafische mededelingen 12e jaargang, maart 1955, no. 4.
B5838: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' VH N. TETTERODE. - Grafische mededelingen 12e jaargang, november 1954, no. 2.
B5839: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' VH N. TETTERODE. - Grafische mededelingen 11e jaargang, januari 1954, no. 3.
B5840: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' VH N. TETTERODE. - Grafische mededelingen 10e jaargang, januari 1953, no. 3.
B5841: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' VH N. TETTERODE. - Grafische mededelingen 11e jaargang, mei 1954, no. 5.
B5842: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' VH N. TETTERODE. - Grafische mededelingen 12e jaargang, september 1954, no. 1.
B5843: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' VH N. TETTERODE. - Grafische mededelingen 12e jaargang, januari 1955.
B5844: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' VH N. TETTERODE. - Grafische mededelingen 13e jaargang, september 1955, nr. 1.
B5845: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' VH N. TETTERODE. - Grafische mededelingen 13e jaargang, november 1955, nr. 2.
B5846: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' VH N. TETTERODE. - Grafische mededelingen 11e jaargang, juli 1954, nr. 6.
B5847: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' VH N. TETTERODE. - Grafische mededelingen 11e jaargang, maart 1954, nr. 4.
B5830: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' VH N. TETTERODE. - Grafische mededelingen 14e jaargang, juni 1957, no. 4.
R3531: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' V/H N. TETTERODE. - Grafische Mededeelingen. 5de jaargang 1947-1948.
H0063: TEUNIS, J.P. - Verliefd verleden. Een renaissance in de beleving van de liefde.
L2196: TEUNISSEN, ANNEKE & KARIN VERAART (ED.). - De kleine wereld. Een klein geschenk van de Volkskrant aan haar vrienden.
L7833: [VELDEKE, HENDRIK VAN] TEUSINK, DERK. - Das Verhaltnis zwischen Veldekes Eneide und dem Alexanderlied.
R6355: [VELDEKE, HENDRIK VAN] TEUSINK, DERK. - Das Verhaltnis zwischen Veldekes Eneide und dem Alexanderlied.
H5734: TEWES, CARL. - In naam der koningin... Roman.
M9633: TEWES, CARL. - In naam der koningin... Roman.
T1340: [SPINOZA] TEX, JAN DEN. - Locke en Spinoza over tolerantie.
B6541: TEX, JAN DEN. - Oldenbarnevelt. Deel V: Stambomen, kaarten en register.
B7783: [SPINOZA] TEX, JAN DEN. - Locke en Spinoza over de tolerantie.
T6390: TEX, E. DEN. - Schipbreuk.
K9843: TEXEIRA, R.M. (ED.). - Atlas van de Nederlandse Broedvogels.
M7821: TEXIER, CATHERINE. - Hou van mij. Vertaling R. Leigh.
T8449: TEYLINGEN, HENDRIK VAN. - Bij de gratie van de dichtspier. 83 verzen en rijmen.
B5800: THACKARA, JOHN. - Lost in space. Een reisverhaal. A traveller's tale. Vertaling Mieke Tekstra.
H0675: THACKERAY, W.M. - Een dinertje bij de familie Timmins. Vertaling Jan Spierdijk.
B8142: THEISSEN, J.S. - Uit de voorgeschiedenis van het liberalisme in Nederland.
R4172: THEISSEN, ELISABETH W. - Das Ich bei Rilke und Carossa.
Y1631: THELWALL, A.S. - The late Dr. Isaac Da Costa.
B9202: THEMERSON, STEFAN. - Hobsons eiland. Vertaling Ronald Jonkers.
H7217: THEMERSON, STEFAN. - Collected Poems. With drawings by Franciszka Themerson.
B9679: THEO, MR. - Socialist of niet. Een woord aan Voor- en Tegenstanders.
T2966: THEOPHRASTUS. - Karakters. Vertaald en ingeleid door P. Groeneboom.
M0418: THEROUX, PAUL. - De laatste dagen van Hongkong.
M6217: THEROUX, PAUL. - De oude Patagonie Expres. Vertaling Tinke Davids.
K1726: THEROUX, PAUL. - De vreemdeling in het Palazzo d'Oro. Vertaling Theo Hendriks.
L8857: THEROUX, PAUL. - China per trein. Vertaling Tinke Davids.
B4145: THEROUX, PAUL. - De grote spoorwegcarrousel. Vertaling Cor Koreman.
T5069: THEROUX, PAUL. - Chicago Loop. Vertaald door Tinke Davids.
R4143: THEROUX, PAUL. - Hotel Honolulu. Vertaald door Tinke Davids.
M6245: THEROUX, PAUL. - De gelukkige eilanden. Vertaald door Tinke Davids.
L7091: THEUNISSE, J.G.L. - Jan Frederik Vlekke 1849-1903. Ethiek en rentabiltiteit in een ondernemersleven.
L2863: THEUNISSEN, RICH. - Uit het leven en werken van Antony van Leeuwenhoek.
L5773: THEUNISSEN, WILHELMUS P. - Ploutarchos' leven van Aratos. Met historisch-topographisch commentaar.
B3393: THEUNISSEN, JEROEN. - Het einde. Vertelling.
T0594: THEUNISSEN, PAUL. - 1950: Ontknoping van de koningskwestie.
Y2315: THEUNISSEN, JEROEN. - Hier woon je. Gedichten.
R0776: THEUNISZ, JOH. - Carolus Clusius. Het merkwaardige leven van een pionier der wetenschap.
B8807: THEUNISZ, JOHAN. - Het eenzaam hart.
R5001: THEUNISZ, JOH. - De jeugd en het boek.
R5764: THEWISSEN, CHARLES. - Limburg en Oranje.
L4093: THEWISSEN, MARIE A.F.C. - Twee Byzantijnsche H. kruisrelieken uit den schat der voormalige kapittelkerk van Onze Lieve Vrouw te Maastricht.
K0861: THI HOAI, PHAM. - Alomvattende liefde. Vertaling C. Brouwer.
L5716: THIEL, RUDOLF. - Groote strijders tegen ziekte en dood. Uit leven en werken van groote geneeskundigen. Nederlandsche bewerking van W. Schuurmans Stekhoven.
L6531: THIEL, J.H. - Lijst der geschriften.
L9260: THIEL, MARIA ARENDINA. - La figure de Saul et sa representation dans la litterature dramatique Francaise.
R0817: THIEL, J.H. - Lijst der geschriften.
L0266: THIEME, W.L. - Spraak, Taal en Rede. Proeve eener redelijke ontwikkeling van het Taalbegrip. Met een inleidend woord van J. Hessing.
M1764: THIENEN, FR. VAN. - Ballerina's in Beeld.
T6417: THIERRY, J.W. - De indijking en droogmaking der Zuiderzee.
R7703: THIERY, MICH. - De geschiedenis van een koraaleiland. (Proeve van natuurwetenschappelijk Sprookje).
Y2251: THIES, WILLEM. - Meer mensen dan reddingsvesten.
H9659: BRUSSE & VAN THIJN. - De dorpelingen van Innocento. Een zomerthriller.
L0746: THIJN, ED VAN. - Het verhaal.
T3592: THIJS, A. - Repertorium van de pers in de provincie Antwerpen. (behoudens de stad Antwerpen en de kantons Mechelen en Puurs). 1833-1914.
H8539: THIJS, DOLORES. - Het toeval.
K1857: THIJS, J.G.A. - Ontdek je woorden. Taaltoerisme.
L2075: THIJSSEN, THEO. - Verzameld Werk deel III. Egeltje, Het taaie ongerief, Een bonte bundel.
T4407: THIJSSEN, THEO. - Schoolland.
T6311: THIJSSEN, THEO. - De gelukkige klas.
H5339: THIJSSEN, THEO. - Een bonte bundel.
L1635: THIJSSEN, THEO. - Egeltje. Een bundel vrolik proza.
A0111: THIJSSEN, THEO. - Het grijze kind.
M1594: THIJSSEN, THEO. - Het grijze kind.
L7022: THIJSSEN, THEO. - Jongensdagen. Een extra-boek voor het 5e en 6e leerjaar. Geillustreerd door Jan Sluiters.
B0050: THIJSSEN, TH. J. (RED.). - School en Huis. Weekblad voor Opvoeding en Onderwijs. Orgaan van de Bond van Nederl. Onderwijzers. 1e jrg. 1921-1922 t/m 9e jrg. 1929-1930.
B5071: THIJSSEN, THEO. - De gelukkige klas.
T6658: THIJSSEN, THEO. - De fatale gaping.
B7170: THIJSSEN, THEO. - La nevenkebla geno. Momentoj de tualeta mizero. El nederlanda lingvo tradukis F. Faulhaber.
B9950: THIJSSEN, THEO. - Jongensdagen. Een extra boek voor het 5e en 6e leerjaar. Geillustreerd door Jan Sluiters.
T3681: THIJSSEN, THEO. - De Oer-Kees. De eerste fragmenten van Theo Thijssens Kees de Jongen uit De Nieuwe School 1908-1915. Met illustraties van Hans Bayens.
T4408: THIJSSEN, THEO. - De gelukkige klas.
T1676: THIJSSEN, THEO. - Het grijze kind.
R9776: THIJSSEN, THEO. - School-land (De roman van een klas).
R7685: THIJSSEN, THEO. - Jongensdagen. Illustraties van Jan Sluyters.
T1090: THIJSSEN, THEO. - In de ochtend van het leven. Jeugdherinneringen.
M6929: THIRY, ANTOON. - De Izegrim.
T8264: THIRY, ANTOON. - Pauwke's vagevuur.
L3172: THIRY, A. - De vader.
B9987: THOENES, P. - De verloochening van het Marxisme.
T8613: THOMAS, DYLAN. - Als een jonge hond. Vertaald door Hugo Claus.
T3924: [CLAUS] THOMAS, DYLAN. - Onder het melkwoud. Vertaald door Hugo Claus.
H7984: THOMAS, ALAN G. - Alte Buchkunst.
H7985: THOMAS, ALAN G. - Alte Buchkunst.
W7243: THOMAS, AUDREY. - Isobel alleen. Vertaling Pleuke Boyce.
K0349: THOMAS, BRUNO / ORTWIN GAMBER /HANS SCHEDELMANN. - Die schonsten Waffen und Rustungen aus europaischen und amerikanischen Sammlungen.
MK0144: THOMAS, DAVID. - A book of printed alphabets. selected and arranged by ...
H0850: THOMAS, DONALD. - Seinburne, The Poet in his world.
H9516: THOMAS, DYLAN. - In Winterforhael. / A winter's tale. Oersetting en taljochting D.A. Tamminga.
M6135: THOMAS, DYLAN. - Uitzicht op zee en andere verhalen.
H9978: THOMAS, GORDON AND MAX MORGAN-WITTS. - Ruin from the air. The Atomic Mission to Hiroshima.
L4716: THOMAS, JACQUES. - L'episode ardennais de Renaut de Montauban. Edition synoptique des version rimees. Tome I: Introduction et Texte dus Ms D. Tome II: Textes des Mss P, A, Z, M et O. Tome III: Textes des Mss V, L, C, B et R, Glossaire, Index et Planches.
K2428: THOMAS, PIET. (ED.). - Kortrijk en de Moderne Nederlandse Letterkunde.
T8948: THOMAS, DYLAN. - Avonturen aan den Lijve.
R5663: THOMAS, FRED. - Amstels Oudste en Eerste Parochie.
T3922: THOMAS, DYLAN. - Avonturen aan den lijve. Vertaald en ingeleid door Max Schuchart.
R0480: THOMAS, D.M. - Het witte hotel. Vertaald door Wim Dielemans.
R5612: THOMAS, FRED. - Het huis met de witte gevel.
T1694: THOMAS, FRED. - Een dorp wordt prijsgegeven !
R5515: THOMAS, FRED. - Het Thijm-Huis op de Pijpenmarkt.
T5449: THOMASSEN, WIM EN WIM VAN TIEL. - N.B.A.S. Branding.
T9049: THOMASSEN, C. - Het kind en de strijd! Een ernstig woord aan alle vaders en moeders en die het hopen te worden.
H4647: THOMASSEN, EJNAR. - Dostojefski.
B3569: THOMASSEN, ALINE & LAZARO TEJEDOR. - I travel in your head. Ik reis in jouw hoofd.
Y0507: THOMASSEN, W. - De vormgeving van het socialisme en de jongeren.
L5385: THOMESE, IKA A. - Romantik und Neuromantik mit besonderer Berucksichtigung Hugo von Hofmannsthals.
L0912: THOMESE, P.F. - Schaduwkind.
B3638: THOMESE, P.F. - Zuidland.
T8915: THOMESE, P.F. (INL.). - Het muzikaalste gedicht. De mooiste gedichten over muziek uit Nederland en Vlaanderen.
Y0259: THOMESE, P.F. - Krantenknipsels over/van Thomese. Map met Tijdschriften- en Krantenknipsels. Ca. 60 stuks uit de periode 1991 - 2012.
B9817: THOMESE, P.F. - Zuidland.
K5850: THOMPSON, A.TH.C. - Papieren idealen.
B7737: THOMPSON, A.TH.C. - Emmanuel Kant zijn tijd en zijn philosophie. De groote denkers der eeuwen.
R8222: THOMPSON, DOROTHY. - Nieuw Rusland. Vertaling J.L.J.F. Ezerman.
T4624: THOMSON, J. JAC. - Elementen eener Socialistische Cultuur.
L3766: THOMSON, GEORG L. - The new Better Handwriting.
R8572: THOMSON, J. JAC. - De Russische ziel en de Westersche cultuur.
T4779: THOMSON, A.A.J.J. EN H. PEETERS. - Het gevaar uit de lucht.
R8201: THOMSON, J. JAC. - De Russische ziel en de Westerse cultuur.
T3344: THONISSEN, J.J. - Le socialisme dans le passé. Vol III.
T3343: THONISSEN, J.J. - Le socialisme et ses promesses. (2 tomes).
B6297: THORBECKE, J.R. - Brieven van Thorbecke 1830-1832. Inleiding G. Groen van Prinsterer.
B6385: THORBECKE, J.R. - Levensschets van den hoogleeraar G. Wttewaall.
R2230: THORBECKE, J.R. - De briefwisseling van J.R. Thorbecke. Deel V: 1845-1853. Uitgegeven door C.J. Hooykaas en F.J.P. Santegoets.
B1694: THORBECKE. - Brieven aan zijn verloofde en aan zijn vrouw.
Y1445: THOREZ, MAURICE. - Le Parti communiste. Ses luttes, ses principes, ses merites, ses progres. Discours prononce [a la] salle Wagram le 26 decembre 1935. 1920-1935, Du Congres de Tours au Front Populaire.
Y0115: THOREZ, MAURICE. - Une politique Francaise. Renaissance, Democratie, Unite.
B1302: THORGERSON, STORM (HIPGNOSIS) & ROGER DEAN. - Album Cover Album. Introduced by Dominy Hamilton.
B1303: THORGERSON, STORM, ROGER DEAN & DAVID HOWELLS. - Album Cover Album. The Second Volume. Vertaling L. Zuidgeest-Perquin.
H9543: THUCYDIDES. - De ondergang der Meliers. Een gesprek tusschen gevolmachtigden van een grooten en een kleinen staat in het jaar 416 voor christus naar de berichtgeving van Thucydides in zijn boek over den Peloponnesischen oorlog.
M7483: THURBER, JAMES. - Alleen. Vertaling A. Nonymus.
H7120: THURMAN, ROBERT A.F. - Innerlijke revolutie. Leven, vrijheid en de zoektocht naar echt geluk. Met een woord vooraf door Zijne Heiligheid de Dalai Lama.
T4049: THURMAN, CHRISTA C. MAYER. - Textiles in the Art Institute of Chicago.
K0952: THURN, FRITZ. - Pumskaja de fabuleuze hoer. Met een nawoord van D. in 't Veld. Vertaling M. Bomers-van Soest.
R8217: THURNEYSEN, /EDUARD. - Dostojefsky. Vertaling J. Jac Thomson.
H0846: THWAITE, ANN. - Edmund Gosse. A Literary Landscape 1849-1928.
W8998: THYREGOD, OSKAR. - Die Kulturfunktion der Bbiliothek
R0803: THYS, WALTER. - De Kroniek van P.L. Tak. Brandpunt van Nederlandse cultuur in de jaren negentig van de vorige eeuw.
R8502: THYS, WALTER. - De kroniek van P.L. Tak. Brandpunt van Nederlandse Cultuur in de jaren negentig van de vorige eeuw.
R7111: THYS, AUGUSTIN. - La Persecution Religieuse en Belgique sous le Directoire executif (1798-99) d'apres des documents inedits.
K4825: THYSIUS, JOHANNES. - D' avoir une chambre garnie de plus belles editions. Uit de correspondentie van Johannes Thysius.
R4849: TIBBE, LIESKE, WIM GERLAGH, SJAAK HUBREGTSE (EDS.). - William Morris in Nederland. Een bibliografie. Geschriften van en over William Morris verschenen in het Nederlands taalgebied, 1874-2000.
B0884: TICHELEN, HENDRIK VAN. - Sprookjes en Vertellingen uit den vreemde. Deel 3: Prins Maximus.
R9127: TICHELEN, HENDRIK VAN. - Over boeken voor kinderen. Studie ten gerieve van leerkrachten, ouders, bibliothekarissen. Omvattende tevens omstandige lijsten van aan te bevelen werken, naar de verschillende genres en naar den leeftijd der kinderen ingedeeld.
T3196: TICHELEN, HENDRIK VAN EN FELIX TIMMERMANS. - Bim Bam Beieren. Gelegenheidsrijmpjes van Nieuwjaar tot Oudejaarsavond.
R1184: TICHELEN, PAUL VAN. - Bibliografie van en over Emmanuel de Bom.
T3255: TICHELEN, HENDRIK VAN. - In vollen groei. Een woord tot afscheid van het Stedelijk Schoolmuzeum te Antwerpen. Met lichtteekeningen.
T4282: TICHELEN, HENDRIK VAN. - Het kinderuur. Zijn onstaan, zijn ontwikkeling en werking, zijn mogelijke toekomst. Inleiding Maurits Sabbe.
R1850: TICHELEN, PAUL VAN. - Bibliografie van en over Emmanuel de Bom.
T7378: TICHELEN, TH. VAN. - In den Patriarkentijd.
T8822: TICHELMAN, FRITJOF. - Henk Sneevliet 1888-1942. Een politieke biografie.
H8173: TIDCOMBE, MARIANNE. - Women bookbinders 1880-1920.
R8732: TIDEMAN, P. - Een jongste generatie en de Nieuwe Gids.
T9435: TIDEMAN, J. - Onsterfelijk. Dichtregelen bij het afsterven van Neerlands Koningin Sophia Frederika Mathilda, geboren prinses van Wurtemberg 3 Junij 1877.
P1877: TIEGES, WOUTER DONATH. - Met hun fikken aan zijn sarkofaag.
P1878: TIEGES, WOUTER DONATH. - Wie niet ziet is blind.
B1962: TIEGES, W.D. - Max Frisch, informatie.
R8573: TIELE, P.A. EN FREDERIK MULLER. - Memoire bibliographique sur les journaux des navigateurs neerlandais, reimprimes dans les collections de De Bry et de Hulsius, et dans les collections hollandaises du XVIIe siecle, et sur les anciennes editions hollandaises des journaux de navigateurs etrangers; la plupart en la possession de Frederik Muller a Amsterdam. Red. par P.A. Tiele; avec tables des voyages, des editions et des matieres
T5002: TIELEMANS, L.J. EN HERM. H. TONUS. - Nieuw leesboek voor Katholieke Scholen. Deel V.
R3091: TIELMAN, ROB. - Homoseksualiteit in Nederland : studie van een emancipatiebeweging.
Y1590: TIELROOY, JOHANNES (RED.). - Apollo. Maandschrift voor literatuur en beeldende kunsten. 1e jaargang 1945. nrs 1-10.
B7539: TIELROOY, JOHANNES. - Conrad Busken Huet et la Litterature Francaise. Essai de Biographie Intellectuelle.
R8699: TIELROOY, J.B. - Van l'art pour l'art tot poesie pure.
Y0949: TIELROOY, JOHANNES. - Conrad Busken Huet et la Litterature Francaise. Essai de Biographie Intellectuelle.
R7435: TIELROOY, JOHANNES. - Verkenningen in het land der literatuur.
T1211: TIELROOY, JOHANNES. - Humanisme en Godsdienst.
M3351: TIEMANN, HERMANN. - 60 Jahre Maximilian-Gesellschaft 1911 - 1971. Eine Auswahl aus den von der Gesellschaft in den Jahren 1911 bis 1971 veroffentlichten Buchern.
B0901: TIEMEIJER, WILLEM FREDERIK. - Klankleer der gedichten van Willem van Hildegaersberch.
T7783: TIENEN, PAUL VAN. (RED.). - Na-oorlogse politiek (uitgeleid maar ongeleid). Strijd tegen geschiedvervalsing.
T1943: TIENHOVEN, A.B. VAN. (ED.). - Het Gulden Jongensboek.
B2959: TIENHOVEN, H.J. VAN. - Kristalkijken.
T8988: TIENHOVEN, H.J. VAN. - Neomagisch.
T4376: TIENHOVEN, HAN VAN. - Weet je nog wel!? Versjes en prentjes. Opgedragen aan de kleine helden (de Hollandsche huisvaders).
L2808: TIERIE-HOGERZEIL, E. - Hoe men het ABC begeerde en leerde.
W3936: TIERIE-HOGERZIEL, E. - Hoe men het ABC begeerde en leerde.
T3964: TIERIE JR., J.F. - Acht Kerstliederen met piano- of orgelbegeleiding.
B5130: TIGGELER, ERIC EN ROB DOEVE. - De taalvervuilings Award. Het lelijkste Nederengels ooit.
T7723: TIGGERS, PIET. - Zeven liederen uit De Merel. Tweede bundel Jeugd- en volksliederen met aanwijzingen voor gitaarbegeleiding. Pinsterfeest 1927.
Y0213: TIGGERS, PIET. A.J.C. - Zeven liederen. Pinksterfeest 1933.
R7166: TIGGERS, PIET. (VERZAMELD). - De Speelman. Een bundel muziekstukken zoals zij worden gespeeld in het Centrale Rode Muzikanten Gilde.
T3639: TIGGERS, PIET. - De Wielewaal. Derde bundel. Jeugd- en Volksliederen, met aanwijzingen voor luit- of gitaar-begeleiding.
Y1418: TIGGERS, PIET. (RED.). - Jonge Stemmen. 65 Liederen-Teksten.
Y1800: TIGGERS, PIET. / A.J.C. - Acht liederen. Pinksterfeest 1935.
R6179: TIGGERS, PIET. (BIJEENGEBRACHT). - Vrolik zijngen wij. 187 teksten. Mars- en Strijdliederen, Mei- en Lenteliederen, Liederen van Vreugde Jolijt en Spot, Minneliederen en Liederen van Vroomheid en Stilte.
Y1852: JONGE TIJD. - Jonge-Tijd. Nr. 1. Eerste jaargang. October 1915.
B1739: DE TIJDGENOOT. - De Tijdgenoot. Verzameling van stukken betreffende den tegenwoordigen toestand des vaderlands. Deel I-V.
R7118: DE TIJDGENOOT. - De Tijdgenoot. Verzameling van stukken; betrekkelijk den tegenwoordigen toestand des vaderlands. Deel 3, 1843.
R7156: ZL LITERAIR-HISTORISCH TIJDSCHRIFT. - Victor J. Brunclair als jonge beeldenstormer. De dichter Alex Cuttleling (1884-1910). Cinema & Theater als speelbal van uitgeversperikelen. Edith Werkendam. De Wevers, een tijdgebonden verhaal.
T1938: TIJDSCHRIFT. - Jan Klaassen. Orgaan van de Arbeiders Jeugd Centrale. 1e jaargang nr. 1-2-3. Februari/Maart/Mei 1956. Drie nummers.
L2414: NIEUW VLAAMS TIJDSCHRIFT. - Inhoud: L. Flam: Camus. Jan Greshoff. A. Mussche. G. Walschap. P. van Aken. Blanka Boeye. J. van der Bol. W Meewis. Guy Voets B. Cami. Johan Daine e.a.
R7155: ZL LITERAIR-HISTORISCH TIJDSCHRIFT. - B. Nuyens: Raymond Herreman en de repressie. M. v.d. Aa: Paul Meral. A. Kuipers: Richard de Cneudt in Nederland. J. Stuyck: Over Dirk de Witte (voorbij). M. de Ridder: De vroege poëzie van Gaston Burssens. G. Burssens: Vijf onbekende gedichten.
B8898: NIEUW VLAAMS TIJDSCHRIFT. - Inhoud: Pszisko Jacobs: Babinka. Marcel Coole: Vijf gedichten. Helmut Gaus: Klerikale reactie tegen de democratisering van de literatuur (Gent 1836-1860). J.J. Wesselo: Drie gedichten. Clem Schouwenaars: De hand der wet (slot).
T1701: ORIENTATIE TIJDSCHRIFT. - Inhoud: E. Verbeek: Gedichten. W. Schippers: Sentimentaliteiten om een walvis. Joken Muljono: Vijf gedichten. E.R. Duncan Elias. Voyage autour de ma chambre. Anoniem: Sasaks liefdeslied. J.B. van der Kamp: Muziek van gisteren en morgen. Omslag en vignetten van Johan van den Broek.
T7652: ONS TIJDSCHRIFT. - Ons tijdschrift 10de jaargang 1906, aflevering 8 en 11. Onder redactie van L. Buckmann, A.J. Hoogenbirk, J. Lens, G. Schrijver en J. van der Valk.
R2375: NIEUW VLAAMS TIJDSCHRIFT. - Matthijs: Wat was er met Jan Uyttersprot? Jonckheere: Spiegels. Daisne: Mons Mirabilis. Minoc: Geografie. Duclay: He-man. Dammans: Terras Labor I. Rogghe: Gedicht. Liedel: Week-middle op Heerjanssteen. Stuiveling: Horizon-taal. Brulez: Tummelplatz erotischer Exzesse. Gijsen: Frank Harris en Maeterlinck.
R7588: NIEUW VLAAMS TIJDSCHRIFT. - A. van Hoogenbemt: De andere spiegel. N. Verlo: Mikrofonisch. J. Vercammen: De reis van Sint Brandaan. C. Kruithof: Feest. P. Vandeloo: Hittegolg. G. Vermeille: Het blauwe meisje en ik. De Ark prijs 1961. J. Kuypers: Een vergeten redenaar. A. Kossmann: Martelaar voor een dagdroom. W. Ruyslinck: Pieter Aerts: weinig geschreeuw en veel wol. Raymond Brulez: Maarten Luther.
R6751: CIBA-TIJDSCHRIFT - Ciba tijdschrift nr 21: Bibliotheken van geneesheeren.
R6750: CIBA-TIJDSCHRIFT - Ciba tijdschrift nr 14: Het affiche als hulpmiddel der geneeskunde.
Y1533: DE TIJGER. - De Tijger. Weekblad van De Tijger-Brigade. 1946-1947: Nrs: 30 - 31 - 32 - 40 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46- 47 - 48 - 49 - 50 - 52 - 53 -54 - 55.
B7823: TIJHUIS, A. (ED.). - Prof. Dr Jan Romein. Bibliografie. Inleiding J. Presser.
T6332: TIJMSTRA, L.F. - Het Indisch Nieuws Geillustreerd Weekblad uitsluitend gewijd aan de Overzeesche Gebiedsdeelen. 1e Jaargang: nrs.: 1-2-3-4-5-6-8-11-12-13-14-15. 2e Jaargang: 1-2-4 t/m 39- 41 t/m 44.
M7541: TIJN, B. VAN. - De inhoud van de vorm. De Nieuwe Gids 1885-1894. Maatschappij en politiek. Gekozen en ingeleid door ....
C1640: TIJN, M. VAN. - Verdraaid verleden.
T7741: TIJN, TH. VAN. - La mennais, zijn "paroles d'un croyant" en hun publiek. Rede, gehouden bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de economische en sociale geschiedenis op 12 januari 1970.
T5636: TILANUS, J.W.R. - De vernieuwing der stedelijke ziekenhuizen te Amsterdam in de negentiende eeuw. Historische schets.
Y0163: TILLEMA-HEIJNEN, LIE. - Moeders, uw kind is geen kanonnenvlees.
H0593: TILLEMANS, TH. - King and courtier. A cultural reconaissance into an age of transition. With illustrations drawn from the poetry of Sir Thomas Wyatt and other sources.
H1749: TILLIER, ALAN. - Capitool reisgids: Parijs.
R4756: TILLING, OOM. - De Jeugd van Frans Richter.
L8754: TIMAN, SANDRA (ED.). - Cijfers ontcijferd. Zin en onzin van 0 tot en met 9.
T7910: TIME PONY EDITION, NUMMER 23. - Time The Weekly Newsmagazine. Bradley How far to go? (World Battlefronts).
R9592: HIGH TIMES (EDS.). - High Times Greatest Hits: Twenty Years of Smoke in Your Face.
T9715: TIMMER, CHARLES B. - Russische notities.
W3281: TIMMER, CHARLES B. - Beeld in spiegel.
W0289: TIMMER, CHARLES B. - De kinderen van Jesenin.
P2830: TIMMER, CHARLES B. - De overkant.
M5866: TIMMER, CHARLES B. - Russische notities, een nieuwe bundel.
K9303: TIMMER, ERNST. - Zwarte ogen.
H6554: TIMMER, CHARLES B. / A. YARMOLINSKY / B.O. UNBEGAUN. - Over Poesjkin.
B2065: TIMMER, CHARLES B. - Poesjkin en Onegin. Een essay.
L8317: TIMMER, E.M.A. - Een Vriendschap in de Negentiende Eeuw.
B3217: TIMMER, ERNST. - Valetons verzamelwoede. Verhaal van verlangen.
K0074: TIMMER, CHARLES B. (ED.). - Halverwege, zeven moderne Russen. Vertaald en ingeleid door ...
T5218: TIMMER, JOAN. [=JAN HILVERS]. - Thjazi. Een verhaal van dezen tijd.
B8740: TIMMERIJE, ANNELOES. - De wereld begint in Breda. Uitgeverij De Geus 1983-2008.
R0879: TIMMERIJE, ANNELOES. - De grote Joseph.
T1960: TIMMERMAN, A. (ED.). - Syntaxis. 1e lijst.
B9123: TIMMERMAN, AEGIDIUS W. - Tim's herinneringen.
K7321: TIMMERMAN, TANJA. (ED.). - Venturian. Foto erotica 3.
T2259: TIMMERMAN, AEGIDIUS W. - Tim's Herinneringen.
K6827: TIMMERMANS, FELIX. - Adriaan Brouwer.
L2907: TIMMERMANS, FELIX. - Anna-Marie.
L0530: TIMMERMANS, FELIX. - Bij de krabbekoker.
P1879: TIMMERMANS, FELIX. - De familie Hernat.
W8154: TIMMERMANS, FELIX. - De familie Hernat.
W9091: TIMMERMANS, FELIX. - De pastoor uit den bloeyenden wijngaert.
H1090: TIMMERMANS, FELIX. - Een lepel herinneringen.
C1635: TIMMERMANS, FELIX. - Naar waar de appelsienen groeien.
K0148: TIMMERMANS, FELIX. - Omnibus 2.
K8892: TIMMERMANS, FELIX. - Pallieter. Aus dem Flamischen ubertragen von Anna Baleton-Hoos.
P2003: TIMMERMANS, FELIX. - Pieter Bruegel, zo heb ik u uit uw werken geroken.
W8180: TIMMERMANS, FELIX. - Pieter Bruegel, zo heb ik u uit uw werken geroken.
P2296: TIMMERMANS, FELIX. - Pieter Brueghel, zo heb ik u uit uwe werken geroken.
L2468: TIMMERMANS, FELIX. - Pijp en toebak.
T8561: TIMMERMANS, FELIX. - Pallieter. Versierd door Anton Pieck.
L8959: TIMMERMANS, KAREL J. - Kamiel! of Het leven en streven van C. Huysmans.
B5656: TIMMERMANS, FELIX. - Pieter Bruegel.
T4765: TIMMERMANS, JAN. - T.G. Masaryk en de vestiging van den Tsjechoslovakschen Staat.
R6933: TIMMERMANS, FELIX. - De pastoor uit den bloeyenden wijngaert.
Y0770: TIMMERMANS, FELIX. - Minneke Poes.
Y0771: TIMMERMANS, FELIX. - Schoon Lier.
Y0765: TIMMERMANS, FELIX. - Pijp en toebak.
Y0760: TIMMERMANS, FELIX. - De harp van Sint Franciscus. Roman.
Y0762: TIMMERMANS, FELIX. - Pallieter.
Y0759: TIMMERMANS, FELIX. - Het kindeken Jezus in Vlaanderen.
R3751: TIMMERMANS, FELIX. - Boerenpsalm.
T0739: TIMMERMANS, B.J.H.M. - Montaigne en onze tijd.
R1144: TIMMERMANS, FELIX. - Lierke-Plezierke. Beschrijving van den folkloristischen stoet die de stad zal rond gaan t.g.v. het vijftigjarig huwelijksfeest van Peborgh-Verstraeten...
W9074: TIMMERMANS, FELIX. - Pallieter. Aus dem Flamischen ubertragen von Anna Baleton-Hoos.
W4445: TIMMERMANS, FELIX. - Ik zag Cecilia komen.
Y0847: TIMMERMANS, FELIX. - Het keerseken in de lanteern.
K4739: TIMMERMANS, LIA. - Mijn vader.
M2524: TIMMERS, OSCAR. - Enkele reis retour.
W6444: TIMMERS, OSCAR. - Oogappel, roman.
M6210: TIMMERS, O. - Stier voor piranha's.
W6443: TIMMERS, O. / O.T. - Haar gaan & Haar liggen.
R7123: TIMMERS, JAN J.M. - Gerard Lairesse. Eerste deel.
R7702: TIMMERS VERHOEVEN, P.F. - Verhandeling over de verdiensten van Jeremias de Decker.
R8207: TIMMERS, J.J.M. - De beeldhouwkunst van het Neder- en Middenmaasdal tijdens de 16de eeuw.
Y1098: CATALOGUS TIMOTHEUS. - Catalogus van de Leesbibliotheek der Geref. Jongelingsvereenigingen Timotheus I en Timotheus II te Nieuwer Amstel.
T6102: TIMOTHEUS. - Timotheus Geillustreerd Weekblad. Oranjenummer 7 Januari 1937.
T4260: TINBERGEN, J. E.A. - Uitgangspunten voor de naoorlogsche maatschappij.
H5169: TINBERGEN, D.C. - De Nederlandse Literatuur in de middeleeuwen.
R1386: TINDEMANS, CARLOS. - Mens, gemeenschap en maatschappij in de toneelletterkunde van Zuid-Nederland 1815-1914. Een systematische analyse van de thematiek van het realistisch-burgerlijke drama.
W5319: TINNEMANS, WILL. - Tulpen in de nacht. Reisreportages uit Midden-Europa.
K2884: TIRADE 111. NIJLEN, JAN VAN. - Druilende burgerij. Jeugdherinneringen van een eenzelvig man.
K7819: TISSEN, CHIARA. - De valduik.
B0464: TISSEN, CHIARA. - Meisje loos.
B4007: TITSELAAR, MARION. - Het Getij 1916-1924.
R7734: TJEBBES, P. - Socialisatie en zonde.
W8991: TJEENK-WILLINK, W.E.J. - Een bundel gedachten. Jubileum-uitgave 1838. 1 mei. 1963.
C0320: TJIKAMATS, MONZAEMON. - Dramatische verhalen. Vertaling S. van Praag.
R3965: TODTS, HERMAN. - Hoop en wanhoop der Vlaamsgezinden II. Kroniek van de Vlaamse Beweging 1954-1965.
R3969: TODTS, HERMAN. - Hoop en wanhoop der Vlaamsgezinden III. Belgie op de tweesprong.
T2753: TODTS, HERMAN. - Van Gemeenschap tot Gemeenschap. De Onvoltooide Symfonie.
T2295: TOE LAER, ANNIE M. - 't Vagevuur.
T5452: TOEBES, C.J. - Alarm! Met teekeningen van G. van Raemdonck.
H0244: TOER, PRAMOEDYA ANANTA. - De vluchteling. Vertaling en voorwoord van A. Rookmaaker.
L6422: TOER, PRAMOEDYA ANANTA. - De vluchteling. Uit het Indonesisch vertaald door Angela Rookmaaker en Alfred van der Helm.
H0622: TOER, PRAMOEDYA ANANTA. - Meisje van het strand. Uit het Indonesisch vertaald door Angela Rookmaaker.
R7088: TOER, PRAMOEDYA ANANTA. - Korruptie. Roman.
K3500: TOERGENJEV, I.S. - Faust en andere verhalen. Uit het Russisch vertaald door Marja Wiebes en Yolanda Bloemen.
T3942: TOERGENJEV, IVAN. - Klop klop klop. Een studie. Vertaald door Carl en Rebecca Ebeling.
B9299: TOERGENJEW, IVAN. (TURGENIEF). - Een koning Lear van de Steppe. Vertaling S. van Praag.
B9186: TOERGENJEW, I.S. - Klara Militsj. Vertaling Else Bukowsky.
H1626: TOERGENJEW, IWAN. - Een koning Lear van de Steppe. Vertaling Aleida G. Schot. Illustraties Bob Buys.
B3043: TOERGENJEW, IWAN. - Hamlet en Don Quichote. Vertaling Aleida G. Schot.
B9261: TOERGENJEW, IWAN. - Eerste liefde. Vertaling Aleida G. Schot.
T8897: TOERGENJEW, I.S. - Een koning Lear van de Steppe. Asja.
R8178: TOERGENJEW, IWAN. - Een koning Lear van de Steppe. Uit het Russisch vertaald door Aleida G. Schot. Geillustreerd door Bob Buys.
R8188: TOERGENJEW, IWAN. - Gedichten in proza. Vertaling Aleida G. Schot.
H4670: TOESCA, MAURICE. - The other George Sand.
W3553: TOFFLER, ALVIN & HEIDI. - De nieuwe krijgselite. Strategie, tactiek en de Derde Golf. Vertaling Th.J. Tromp.
B4159: TOIBIN, COLM. - Een lange winter. Uit het Engels vertaald door Anneke Bok en Rob van der Veer.
T5443: TOL, J. VAN DER. - Fryslan en de Drank.
K0006: TOLAND, JOHN. - De slag om Europa 1945. Hitlers laatste 100 dagen.
K0012: TOLAND, JOHN. - Zonder waarschuwing viel de vijand aan. Pearl Harbour, Java Zee, Midway.
T8345: TOLKIEN, J.R.R. - In de ban van de ring. Vertaald door Max Schuchart.
T0603: TOLLEBEEK, JO. - De ijkmeesters. Opstellen over de geschiedschrijving in Nederland en Belgie.
T9823: TOLLENAAR, ANNIE. (OMSLAGONTWERP). - Programma tekstboekje. I: Ein Deutsches Requiem, Joh. Brahms. II: Te Deum Laudamus, A. Diepenbrock.
B0038: TOLLENAERE, F. DE. - De Harigasti-inskriptie op Helm B van Negau. Haar betekenis voor de Oergermaanse klankleer en voor het probleem van de oorsprong der runen. With a summary in English.
R6631: TOLLENS, H. - De overwintering der Hollanders op Nova Zembla in de jaren 1596 en 1597 gevolgd door Avondmijmering.
L4879: TOLLENS CZ., H. - Gezamenlijke dichtwerken. Volksuitgave.
L2261: TOLLENS, H. CZ. - Verstrooide gedichten.
L2258: TOLLENS, H. CZ. - Laatste gedichten. Twee delen.
L2255: TOLLENS, H. CZ. - Nieuwe gedichten. Twee delen.
L2260: TOLLENS, H. CZ. - Nieuwe gedichten. Twee delen.
B0075: TOLLENS, CZ, H. - Bij 's Konings begrafenis Den 4den April 1849.
B2671: TOLLENS, H. & C. DE RIDDER. - De Sterrezienster. Gedicht & Muziek. Onder leiding van Emiel Hullebroeck.
T2033: TOLLENS CZ. , H. - Een bedelbrief in den Winter. Dichtstukje.
L1064: TOLLENS, H. - De oerwintering der Hollanders op Nova Sembla, in de jirren 1596 en 1597. Forfryske fen H.G. van der Veen.
L2253: TOLLENS, H. CZ. - Gedichten. Twee delen.
L2795: TOLMAN, RINKE. - Een krans van groen.
L2805: TOLMAN, RINKE. - Een wereld van schoonheid.
K0278: TOLMAN, RINKE. - Landverhuizing in de dierenwereld.
Y1931: TOLNAY, CHARLES DE. - Hieronymus Bosch. Het volledige werk.
K3079: TOLSMA, F.J. - Homosexualiteit en homoerotiek. Ingeleid door L. van der Horst.
R3347: TOLSTOI, L.N. - Huwelijksgeluk. Vertaald door Wil Huisman. Illustraties van Marek Rudnicki.
R8215: TOLSTOI, LEO. - Opstanding. Opnieuw voor Nederland bewerkt.
T9885: TOLSTOJ. - Mijn biecht. (Inleiding tot een ongepubliceerd werk). Vertaling Arthur Langeveld. Nabetrachting Patricia de Martelaere.
K5692: TOLSTOJ, L.N. - Verzamelde werken. 8 delen.
H0482: TOLSTOJ, LEO N. - Vader Sergius en andere verhalen. Vertaling Wils Huisman.
T1564: TOLSTOJ, L.N. - Iwan de dwaas en andere volksvertellingen. Vertaald door J. Brandt en D.C. Hesseling.
T9887: TOLSTOJ. - Mijn kleine evangelie. Korte uiteenzetting van de boeken der vier evangelisten. Vertaald door Arthur Langeveld.
T9888: TOLSTOJ. - De weg van het leven. Vertaald door Arthur Langeveld.
B6441: TOLSTOY, GRAAF LEO. - Kaukasische vertellingen.
R0647: TOLSTOY, LEO. - Moderne Slavernij. Uit het Russisch vertaald door Z.S. [=Z. Stokvis].
T9891: TOLSTOY. - Tolstoy's letters. Volume I 1828 - 1879, Volume II 1880 - 1910. Selected, edited and translated by R.F. Christian.
R5374: TOMSON, WALTER. - Avonturen op de ladder.
R5593: TONCKENS, N.A. EN E. ABMA. - Verdwijnende dorpen op het Groninger Hoogeland. (Disappearing Villages in Dutch Rural District) a Summary in English.
B8488: HET TONEEL. - Inhoud: B. Stoman: Polen van benadering: Hamlet en Fruhlingserwachen. The Dutchman in Nederland: erger dan discriminatie. Shylock Hooggeleerd tekort gedaan. A. Rutten: Hoe? W. Bank: Hold up the mirror to nature. A. Wesker: Het Huis.
B8486: HET TONEEL. - Inhoud: E. Barba: Theater Laboratorium 13 Rzedow. J. Littlewood: Goodby Joan Littlewood. A. Rutten: Vondel en Pinter. P.H. Dubois: Il faut passer par les nuages. K. Muller: Kabaal rond Chioggia.
B8489: HET TONEEL. - Inhoud: P. Braauw: Toneelbedrijvigheid in Nederland. B. Stroman: Op zoek naar het eigentijdse in voorbije stukken. P. Justesen: Per Aspera ad Astra. D. Bablet: Josef Svoboda. A. Rutten: In memoriam Fred Engelen.
B8487: HET TONEEL. - Vietnam op het toneel.
R1093: TONGELE, MARK VAN. - Met de plezierboot mee. Gedichten.
L2318: TONGEREN, W. VAN. - Over de waarde van de wetenschap voor de mensch en voor de samenleving.
T5043: TONGEREN, H. VAN & A.F.L. FAUBEL. - Leidraad voor logebesturen en commissies van onderzoek.
B0597: TONKELAAR, J.F. DEN. - Middelen en Mogelijkheden der Meteorologie.
M5106: TONY [=ANTON BERGMANN]. - Ernest Staas advocaat. Schetsen en beelden.
T2493: TONY [=ANTON BERGMANN]. - Ernest Staas Advocaat. Schetsen en Beelden. Met levensschets van J.F.J. Heremans en met eene voorrede van Pol de Mont. Met platen van Walter Vaes.
B8180: TOOLEY, R.V. - Maps and map-makers.
R9542: TOOLEY, SARAH. - Florence Nightingale. Vertaling J.W. Onnen-Bongers.
M2690: TOONDER, MARTEN. - Als je begrijpt wat ik bedoel.
R0860: TOONDER, MARTEN. - Een groot denkraam: De liefdadiger, Het platmaken, De loodhervormer.
T9711: TOONDER, MARTEN. - De kwade inblazingen.
T9709: TOONDER, MARTEN. - De kwinkslagen.
T9710: TOONDER, MARTEN. - De loodhervormer.
T9714: TOONDER, MARTEN. - De wadem.
T9712: TOONDER, MARTEN. - De kwanten.
T9713: TOONDER, MARTEN. - De toornviolen.
R2160: TOONDER, MARTEN. - Met uw welnemen.
Y0084: TOONDER, MARTEN. - Hier ligt een mooie taak: De gekikkerde vorst, De unistand.
T9955: TOONDER, MARTEN. - Onder het kollende meer Doo. Autobiografie Deel III 1945-1965.
W6419: TOONDER, JAN GERHARD. - Hier klopt iets niet.
M9077: TOONDER, MARTEN. - Met mijn teer gestel: De spliterwt, De dankputters, De mobbeweging.
L0767: TOONDER, MARTEN. - Zeg nu zelf ...
L6436: TOONDER, MARTEN. - De andere wereld.
R6216: TOONDER, MARTEN. - Parbleu: Het nieuwe denken, De maanblaffers, De bevrijding van de sollidee.
L7199: TOONDER, MARTEN. - Een enkel opbeurend woord: De grijze kunsten, De geweldige wiswassen.
M2698: TOONDER, MARTEN. - Een heer moet alles alleen doen: De feunix, De toornviolen, De trullenhoedster.
L9243: TOONDER, MARTEN. - Als u mij wilt verschonen: De dropslaven, De verdwenen heer, De waarde-ring.
L9244: TOONDER, MARTEN. - Zaken zijn zaken: De doffe doffer, De zwelbast, De slijtmijt.
L9245: TOONDER, MARTEN. - Een ragfijn spel: De ombrenger, de minionen.
Y0086: TOONDER, MARTEN. - Ook dat nog: De pijpleider, De denktank.
Y0085: TOONDER, MARTEN. - Daar kan ik niet tegen: De kon gruwer, De wind der verandering.
B7456: TOONDER, JAN GERHARD. - De krekel in de herfst. Gedichten.
H3867: TOONDER, MARTEN. - Vroeger was de aarde plat. Autobiografie Deel I. 1912 - 1939.
R3508: TOONDER, MARTEN. - Bommeldagkalender 1993.
T6237: TOONDER, MARTEN. - Alle verhalen van Olivier B. Bommel en Tom Poes. Dat spreekt: De liefdadiger, Het monster Trotteldrom, De killers.
R9112: TOONDER, J. GERHARD EN HENK KABOS. - Keukenkrabbels.
H7171: TOONDER, MARGJE. - De wind waait weg....
B7460: TOONDER, J. GERHARD. - Een man zet door.
R3262: TOONDER, MARTEN. - De Bovenbazen.
Y0087: TOONDER, MARTEN. - Heel stilletjes: de astromanen, de doorluchtigheid.
M2700: TOONDER, MARTEN. - Overgehaalde landrotten: de wraakgier, de beunhaas, het ontstoffen.
Y0088: TOONDER, MARTEN. - Dit gaat te ver: De vrezelijke krakken, De toekomer.
Y0089: TOONDER, MARTEN. - 'k Wist niet dat ik het in mij had.
R3511: TOONDER, MARTEN. - Ollie B. Bommel's fotoboek.
R3514: TOONDER, MARTEN. - Het geluid van bloemen. Autobiografie Deel II, 1939 - 1945.
T6299: TOONDER, MARTEN. - We zullen wel zien.
T5393: TOONDER, MARTEN. - Verzin toch eens een list.
T3970: TOONDER, MARTEN. - Een eenvoudige doch voedzame maaltijd.
Y1807: HOLLANDSCH TOONEELGEZELSCHAP. - Tekstboekje van Ouwe Teun. De Nachtwaker uit de Jordaan. Nieuwe Amsterdamsche Volksschets in 5 bedrijven met zang en dans van Jan Nooy. Muziek van Jan Groot.
Y1797: HOLLANDSCH TOONEELGEZELSCHAP. - Tekstboekje van de O.W.-ers van de Rozengracht. Spel van oorlogswinst en smokkelhandel. Met zang en dans, in drie bedrijven door H. Henning jr. en Henri Orvan. Muziek van Jan Groot.
R3733: TOONK, WERNER. - Zeven vette jaren. Dorpspolitiek in een wereldstad.
T3371: MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER TOONKUNST. - Nederlandsch Muziekfeest Amsterdam 25 juni - 1 juli 1912. Officieele Feestgids.
T8439: TOOREN, J. VAN. - Tanka, het lied van Japan. Vertaald en ingeleid door J. van Tooren.
T8755: TOOREN, J. VAN & SMON BUSCHMAN. - Hoog uit het blauw. Tanka.
T8470: TOOREN, J. VAN. - Oogwenken. Haiku, Senryu, Tanka.
R2172: TOORN, WILLEM VAN. - Twee dagreizen.
T2162: CROUWEL - VAN TOORN. - Het debat.
T8450: TOORN, WILLEM VAN. - Gedichten 1960-1997.
K6248: TOORN, WILLEM VAN. - De feesten zijn voorbij.
K1746: TOORN, WILLEM VAN. - Het kind dat wij waren. Nederlandse schrijfsters en schrijvers kijken terug op hun jeugd, in verhalen en gedichten gekozen en ingeleid door ....
H9332: TOORN, WILLEM VAN. - Pestvogels en andere verhalen.
P1882: TOORN, WILLEM VAN. - Pestvogels en andere verhalen.
T9158: TOORN, WILLEM VAN. - Terug in het dorp.
B6013: TOORN, WILLEM VAN / L. WYNIA EN H. SVOBODOVA. - Dichter en landschap.
B6497: TOORN, WILLEM VAN. - Een opstand, verhalen.
L9727: TOORN, WILLEM VAN. (RED.). - Querido's letterkundige reisgids van Nederland.
R6833: TOORN, WILLEM VAN. - Het grote landschapsboek. Met foto's van Theo Baart.
R6831: TOORN, KAREL VAN DER. - In de leeuwenkuil. Oratie uitgesproken op 13 maart 1998 in de Aula van de Universiteit van Amsterdam.
Y2232: TOORN, WILLEM VAN & HANS VAN DEN WAARSENBURG. - Dodemansdagen. Gedichten.
T8383: TOORN, WILLEM VAN. - De geur van gedroogde appels.
R8743: TOORN VRIJTHOFF, PETER VAN DER. - "Wendingen" en Aziatische Kunst.
T8902: TOORN, WILLEM VAN. - Een leeg landschap.
T3570: TOORNSTRA, KLAAS. - In Vrije Vlucht. Een pleidooi voor de vakantie-eis van het jeugdprogram der A.J.C.
R9099: TOOROP, JOHANNES THEODORUS. - Johannes Theodorus Toorop, exposition de quelques tableax aquarelles et dessins provenant de musees et collections privees neerlandaises 9 novembre - 12 decembre 1970.
Y0080: [COHEN]. DE TOORTS. - De Toorts. Cultureel maandblad der moderne arbeidersbeweging tevens orgaan van het Instituut voor Arbeidersontwikkeling.
L0743: TÖPFFER, RODOLPHE. - De wonderbaarlijke lotgevallen van Jubal Jubelslee. Getekend door Rodolphe Töpffer en op rijm gezet door Gerrit Komrij.
L9249: TOPPEN, WILLEM HERMAN. - Conscience in Shakespeare's 'Macbeth'.
Y2026: TOREN, H. VAN DEN. - Brief aan Winston Churchill.
W7476: TORENBEEK, JOHN/FRANS KELLENDONK. - Afgezien van Italie. Met een inleiding van Aat Nie en het verhaal Muren van Frans Kellendonk
Y1867: TORLEY DUWEL, C.L. - Quelques considerations au sujet de l'article 297e du traite de Versailles.
K3111: TORNQVIST, EGIL. - August Strindberg. Informatie.
B4157: TORRENTE BALLESTER, GONZALO. - Don Juan.
W6583: TORY, SIMON. - Een verre neef. Vertaling E. Kunzli.
Y0841: TOSO, GIANFRANCO. - Murano. A history of glass.
B4387: TOTIUS. [= JACOB DANIEL DU TOIT]. - Verse van Potgieter's trek.
W5444: TOULET, PAUL-JEAN. - Mon amie Nane.
T2382: TOURNEUR, VICTOR EN FRANS SCHAUWERS. - De Nederlandsche letterkunde in Belgie, 1830-1930.Tentoonstelling Brussel, Koninklijke Bibliotheek van Belgie, ingericht met de medewerking der Vereeniging van Letterkundigen.
T8359: TOURNIER, MICHEL. - Ideeën en hun spiegelbeeld. Essay. Vertaald door Jeanne Holierhoek.
R8659: TOURNIER, MICHEL. - Het nachtelijk liefdesmaal. Vertellingen en verslagen. Uit het Frans vertaald en van een nawoord voorzien door Jeanne Holierhoek.
T2110: TOURNIER, MICHEL. - Eleazar of De bron en de struik. Roman. Vertaald door Jeanne Holierhoek.
T3937: TOURNIER, MICHEL. - De meteoren. Roman. Vertaald en van een nawoord voorzien door Jeanne Holierhoek.
R6051: TOUSSAINT, A.L.G. - Gedenkschrift van de inhuldiging van Koning Willem III, binnen de hoofdstad des Rijks, 12 mei 1849.
R8365: TOUSSAINT, A.L.G. - De Graaf van Leycester in Nederland. Vier delen.
K6212: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - Geur van bukshout. (dagregister).
K7013: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - Het gesprek in Tractoria.
K5782: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - Landelijk minnespel en andere verhalen.
K2567: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - Landelijk minnespel en Petrusken's einde. Twee novellen.
L6107: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - Barceloneesche Reisindrukken.
L6667: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - Mallorca en de nymfen. Met vier illustraties van I. Janckelevici.
L7498: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - De bloeiende verwachting.
L8035: TOUSSAINT, JEF. - Arme Menschen! Oorspronkelijke tooneelschets in 1 bedrijf.
B0736: TOUSSAINT, JEAN-PHILIPPE. - Vluchten. Vertaling Marianne Kaas.
B4060: TOUSSAINT, JEAN-PHILIPPE. - De televisie. Vertaling Marianne Kaas.
B6398: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - De Vlaamsche Letterkunde sinds 1914.
R8026: TOUSSAINT, A.L.G. - Eenige schetsen bijeenverzameld.
B9759: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - Landelijk minnespel. Het verhaal van een dag te lande. Met voorhang en aanhang.
B9757: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - Petrusken's einde. Een spel van luttel gebeuren.
R7633: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - De gouden oogst. Gedichten.
R8034: TOUSSAINT, A.L.G. - Diana.
W9608: TOWNSEND, SUE. - De groeipijnen van Adriaan Mole. Vertaling Huberte Vriesendorp.
H4197: TOYNBEE, ARNOLD J. - Een studie der geschiedenis. Ontmoetingen tussen beschavingen.
L8459: TOYNBEE, PHILIP. - Underdogs. Verzameling levensverhalen van mensen die zich mislukt voelen op seksueel en sociaal terrein. Vertaling A. v.d. Most.
R5284: TOYNBEE, ARNOLD J. - Het bloedig juk van den Turk.
W7290: TRAA, M. VAN. (VOORZITTER). - Inzake opsporing, enquetecommissie opsporingsmethoden.
T6591: TRAKL, GEORG. - Gesang des Abgeschiedenen. Gedichte.
T5758: TRALBAUT, MARC-EDO. - Van Goghiana II.
T5803: TRALBAUT, MARK EDO. - En toen verscheen Rodenbach Redivivus...
T5764: TRALBAUT, MARC-EDO. - De taal van de handen bij Jacob Smits - Jacob Smits dans quelques ecrits
T5760: TRALBAUT, MARC-EDO. - Richard Wagner in het vizier van vier grote schilders: Henri Fantin-Latour. Odilon Redon. Auguste Renoir. Vincent van Gogh.
T5752: TRALBAUT, MARC-EDO. - Van Goghiana VIII.
T5753: TRALBAUT, MARC-EDO. - Van Goghiana I.
T5755: TRALBAUT, MARC-EDO. - Van Goghiana IX.
T5754: TRALBAUT, MARC-EDO. - Van Goghiana V.
T5757: TRALBAUT, MARC-EDO. - Van Goghiana IV.
T5756: TRALBAUT, MARC-EDO. - Van Goghiana VII.
T5750: TRALBAUT, MARC-EDO. - Armand Guillaumin en famille et au motif.
T5751: TRALBAUT, MARC-EDO. - Da Capo. In het Laboratorium van de Alchemist. Confrontation Picasso - Zadkine.
T5761: TRALBAUT, MARC-EDO. - Oog in oog met Picasso. Snorkt de duivel door Don Pablo's neus? Aspekten van een ondeelbare persoonlijkheid
K5218: TRALBAUT, MARK EDO. - Van en over Andreas Latzko 1 september 1876 - 11 september 1943. Onuitgegeven werk, vertaald, ingeleid en toegelicht.
T5763: TRALBAUT, MARC-EDO. - 8 x Vincent van Gogh.
R9259: TRALBAUT, MARK EDO. - Vincent van Gogh in zijn Antwerpsche Periode.
T5762: TRALBAUT, MARC-EDO. - Van Gogh & Gauguin.
R8163: TRALBAUT, M.E. - Vincent van Gogh en de Vlamingen.
T4582: TRALBAUT, MARK EDO. - Onbekende archivalia betreffende Michiel van der Voort den Oude.
T5759: TRALBAUT, MARC-EDO. - Van Gogh. Debut & Evolution. Van Gogh & Rembrandt.
M3900: TRANT, D. - De zoon van Douwe Trant.
A0678: TRAVEN, B. - Een generaal uit de wildernis. Vertaling H.W.J. Schaap.
M2951: TRAVEN, B. - Modesta. Vertaling P. Voogd.
L1333: TRAVEN, BEN. - De katoenplukkers. Vertaling L.J. van Looi.
B0009: TRAVEN, B. - De schat van de Sierra Madre. Vertaling Hidde Heringa.
T2111: TRAVEN, BEN. - De katoenplukkers. Roman. Vertaald door Annemarie Houwink ten Cate.
B3846: TRECCA, GIUSEPPE. - La facciata della Basilica di S. Zeno.
B7984: TREEBUS, K.F. - Tekstwijzer. Een gids voor het grafisch verwerken van tekst.
T6277: TREEBUS, K.F. - Vormwijzer. Een gids bij het vormgeven en produceren van drukwerk.
R9283: TREFOIS, CLEMENS V. - Van komwoning tot Vlaamsche boerderij. Bijdrage tot de geschiedenis der Plattelandsche architectuur in Vlaanderen.
A0760: TREGLOWN, JEREMY. - Roald Dahl. Een biografie. Vertaling Mea Flothuis.
W0448: TREITEL, JONATHAN. - Cafe. De rode kool. Vertaling G. den Tex.
L5826: TREUB, HECTOR. - Over Kwakzalverij.
T4400: TREUB, M.W.F. - De economische toekomst van Nederland.
B6149: TREUB, M.W.F. - Oorlogstijd. Herinneringen en indrukken.
R8542: TREUB, M.W.F. - Over Cooperatie.
T2478: TREUB, M.W.F. - Sociale Vragen. Verzamelde Opstellen.
R7021: TREVELYAN, R.C. - Rimeless Numbers.
H0663: TREVES, LUISA. - De brief van Don Juan. Blijspel in een bedrijf.
M1761: TREVES, LUISA. - De keuze van Beatrice. Toneelstuk in een bedrijf.
H2882: TREVOR-ROPER, H.R. - De laatste dagen van Hitler. Vertaling Rob Limburg.
R4500: TREVOR, JOHN. - De Arbeiderskerk in Engeland. Vertaald uit 't Engelsch door E.C. Knappert.
H8804: TREZISE, F.J. - Design and Color in Printing.
T6546: DE VRIJE TRIBUNE. - De Vrije Tribune. Maandschrift gewijd aan literatuur, kunst en wetenschap. Tweede jaargang 1904.
R7556: DE VRIJE TRIBUNE. - De Vrije Tribune. Maandschrift. Vierde jaargang 1906.
T6544: DE VRIJE TRIBUNE. - De Vrije Tribune. Maandschrift gewijd aan literatuur, kunst en wetenschap. Eerste jaargang 1903.
L0378: TRICHT, COEN VAN. - Abortus. Het recht van de vrouw.
P0969: TRICHT, H.W. VAN. - Frederik van Eeden, denker en strijder.
A0067: TRICHT, H.W. VAN. - Het leven van P.C. Hooft.
A0686: TRICHT, H.W. VAN. - Louis Couperus, een verkenning.
K1215: TRICHT, H.W. VAN. - Louis Couperus, een verkenning.
W9064: TRICHT, H.W. VAN. - Louis Couperus, een verkenning.
W0176: TRICHT, H.W. VAN. - Onzeekerheid is leeven. Beschouwingen over Frederik van Eeden.
K7361: TRICHT, H.W. VAN. - Over de Tagore-vertalingen van Frederik van Eeden.
R0049: TRICHT, H.W. VAN. - Frederik van Eeden, denker en strijder. Gedeeltelijk naar onuitgegeven bronnen, met drie onbekende portretten en een facsimile.
L5057: TRIEBELS, LEO FELIX. - Enige aspecten van de regenboogslang.
Y1722: TRIMBOS, JURGEN. - Leni Riefenstahl. Een Duitse Carriere. Biografie. Vertaling Els Franci en Janet van der Lee.
M3353: DRUKKERIJ TRIO. - Boec van den Houte. Legende van het Kruishout.
W8985: DRUKKERIJ TRIO. - De Sjah en zijn heir.
B6795: DRUKKERIJ TRIO. - Zo meenden vreemden. Wat zeiden vreemdelingen over ons land van de 16de tot de 19e eeuw.
R3385: DRUKKERIJ TRIO. - Uit komkommerzaad groeien geen meloenen.
Y1613: TRITTLER, H. - Illustrierte und Bibliophile Werke Etchings-Drawings. Katalog nr. VIII. 1928. Graphisches Kabinett H. Trittler.
Y2403: TROCH, P. - Leesboek voor Volksscholen. II.
Y2402: TROCH, P. - Leesboek voor Volksscholen. III.
T2102: TROELSTRA, P.J. - De S.D.A.P. Wat zij is en wat zij wil.
R6690: TROELSTRA, P.J. - De Stockholmsche Conferentie haar werk en beteekenis. Met als bijlage Het manifest der neutrale delegaties aan de socialisten der oorlogvoerende landen.
T2100: TROELSTRA, P.J. - De S.D.A.P. Wat zij is en wat zij wil.
T1854: TROELSTRA, DIRK. - Van Recht en Doodstraf. Vlugschrift naar aanleiding van den eisch tot wederinvoering van den doodstraf.
T5373: TROELSTRA, P.J. - Politische Aufgaben der Sozialistischen Internationale. Oeffentlicher Vortrag, gehalten Sonntag, den 2. Marz 1919, in Luzern.
R3396: TROELSTRA, P.J. - De politieke taak der Socialistische Internationale. Rede gehouden op zondag 2 maart 1919 te Luzern.
R7395: TROELSTRA, P.J. - De Sociaal-Demokratie na den oorlog.
K9140: TROELSTRA, JELLE. - Mijn vader Pieter Jelles.
K0745: TROELSTRA, P.J. - Troelstra als Fries dichter. Verzen en liederen vertaald en toegelicht door J.B. Schepers.
P0204: TROELSTRA, P.J. - Troelstra als Fries dichter. Verzen en liederen vertaald en toegelicht door J.B. Schepers.
R8789: TROELSTRA P.J. - De Arbeidersvereeniging volgens de Encykliek. Antwoord op de protest-motie van St. Joseph.
R6244: TROELSTRA, P.J. - Oan de Sedyk. Toanielspil mei sang yn ien utkomst.
T1855: TROELSTRA, DIRK. - Meigave voor het Nederlandsche Proletariaat. Verzen.
R5720: TROELSTRA, DIRK. - Meigave voor het Nederlandsche Proletariaat. Verzen. Voorwoord P.J. Troelstra.
R3577: TROELSTRA, P.J. - Inzake partijleiding. Toelichtingen en gegevens.
T2252: TROELSTRA, P.J. - De S.D.A.P. Wat zij is en wat zij wil.
R3401: TROELSTRA, P.J. - Waar gaan wij heen? Politiek-dramatische schets in een bedrijf.
T3285: TROELSTRA, PIETER JELLES. - De zaak van de Gebr. Hogerhuis in de Tweede Kamer.
R0702: TROELSTRA, P.J. - Nederland in het koalitie-moeras. Rede gehouden in de tweede kamer bij de begrootings-debatten op 7 december 1904.
R0710: TROELSTRA, P.J. - Voorwaarts, marsch! Ons standpunt bij de Verkiezingen. Rede, gehouden op het Kongres der S.D.A.P. op den Eersten Paaschdag 1905.
R3575: TROELSTRA, P.J. - de Soc.-demokratie na den oorlog.
T7872: TROELSTRA, P.J. - De ware schuldigen. Debat tusschen Mr. P.J. Troelstra en Dr. Abr. Kuyper over de oozaken en gevolgen der Aprilstaking gehouden in de Tweede Kamer op 30 Juni en 1 Juli 1903.
R3402: TROELSTRA, P.J. - Art. 165 van het Wetboek van Strafvordering.
R3395: TROELSTRA, P.J. - De wereldoorlog en de sociaaldemocratie.
T2047: TROELSTRA, P.J. - Een Politiek Testament. Stenografisch verslag der redevoeringen gehouden in de vergaderingen der Tweede Kamer op 18 en 26 november 1924.
T2104: TROELSTRA, P.J. - Mijn afscheid. Rede gehouden op 19 september 1925 op de huldigings-bijeenkomst der moderne arbeidersbeweging in den dierentuin te 's-Gravenhage.
T2101: TROELSTRA, P.J. - De S.D.A.P. Wat zij is en wat zij wil.
T6206: TROELSTRA, P.J. - Verspreide stukken (1892-1898).
W6404: TROLSKY, TYMEN. - Hyacintha en Pasceline, roman.
R1425: TROMMELMANS, WIM. - Bibliographie 1982-1991 Septentrion, revue de culture neerlandaise.
L8673: TROMMIUS, ABRAHAM. - Nederlandse Concordantie van de Bijbel.
R2678: TROMP, BART. - Tegen het vergeten. Degenstoten en Sabelhouwen.
R7625: TROMP, D. - Volksgenoot en naaste.
H1293: TROOST, A.F. - Ongehoord geheim.
R5768: TROSEE, J.A.G.C. - De Onafwijsbare Getuige van en de Onafwijsbare Verplichting voor den Heer van Alfen.
R0746: TROTSKY, LEON. - The Death Agony of Capitalism And the Tasks of the Working Class: The Transitional Programme of the Fourth International.
R0745: TROTSKY, LEON. - Stalinism and Bolshevism. Concerning the historical and theoretical roots of the Fourth International
R0261: TROTSKY, L. - Europa en Amerika.
T5392: TROTWAER. - Trotwaer. Literair tydskrift janneewaris 1970.
R4683: TROTWAER. - Trotwaer. Literair tydskrift 1e jrg nr 9. septimber 1969.
Y1676: TROTZKI, LEO. - Geschiedenis der Russische Revolutie. Vertaling J. Valkhoff. Drie delen.
T7892: TROTZKI, L. - Terrorismus und Kommunismus Anti-Kautsky.
R0747: TROTZKI, L. - Arbeit, Disziplin und Ordnung werden die sozialistische Sowjet-Republik retten!
R0748: TROTZKI, L. & G. SINOWJEW. - Uber die Rote Armee.
R0296: TROTZKI, LEO. - Von der Oktober-Revolution bis zum Brester Friedensvertrag.
R0262: TROTZKI, LEO. - 4de Internationale en de USSR.
R0263: TROTZKI, L. - De Spaansche revolutie en de gevaren die haar bedreigen.
R0264: TROTZKI, L.D. - Hun moraal en de onze....
R0268: TROTZKI, L. - De Arbeidersstaat. Thermidor en Bonapartisme.
R0266: TROTZKY, LEO N. - De oorlog en de Internationale. Vertaald door H. Ide-Bottenheim met inleiding van Henriette Roland Holst.
T4399: TROUGHTON, ERNEST R. - Het gaat weer net zoo! Vertaling M. van Santen, inleiding J.A. van Hamel.
B2271: [TSJECHOV] TROYAT, HENRI. - Tchekhov.
T9549: TRUIJENS, ALEID. - Over verhalen van F.B. Hotz.
R8180: [TSJECHOV] TSCHECHOFF, ANTON. - In kleine Stad. Schilderingen uit het Russische Volksleven.
B3269: [TSJECHOV]. TSCHECHOW, ANTON. - Meisternovellen. Aus dem Russischen ubersetzt von Rebecca Candreia. Auswahl und Nachwort von Iwan Schmeljow.
B3280: [TSJECHOV]. TSCHECHOW, ANTON P. - Die Dame mit dem Hundschen und andere Erzahlungen. Mit Zeichnungen von Andras Karakas. Ausgewahlt und Nachwort Werner Berthel.
Y0304: TSCHICHOLD, JAN. - De proporties van het boek.
W0845: TSCHICHOLD, JAN. - Leben und Bedeutung des Schriftschneiders Jakob Sabon.
B7997: TSCHICHOLD, JAN. - Ausgewahlte Aufsatze uber Fragen der Gestalt des Buches und der Typographie.
B7998: TSCHICHOLD, JAN. - Meisterbuch der Schrift. Ein Lehrbuch mit vorbildlichen Schriften aus Vergangenheit und Gegenwart fur Schriftenmaler, Graphiker, Bildhauer-Graveure, Lithographen, Verlagshersteller, Buchdrucker, Architekten und Kunstschulen.
B8002: TSCHICHOLD, JAN. - Formenwandlungen der ET-Zeichen.
R9564: TSCHICHOLD, JAN. - Vormveranderingen van het &-teken. In een hedendaagse context.
T1807: TSCHICHOLD, JAN. - De proporties van het boek.
K9950: TSCHUDIN, PETER. - Petit historique illustre du papier. Tirage special extrait du livre 'Le papier - art et industie' et dedie par la Papeterie de Biberist au Moulin a papier de Bale.
R7308: LU-TSEN. [=LUTZEN HARMENS WAGENAAR]. - Hark ris, Pieter! Ho 't de Franske win us Frysce Foltsaert fordeart. Wolmienend beskie oan de Hear P.J. Troelstra.
B6158: TSJECHOV, ANTON / KURT LOB. - De kus. Vertaling Aleida G. Schot. Tekeningen Kurt Lob.
B2270: TSJECHOV, ANTON. - Drama op de jacht.
B2332: TSJECHOV. - Anton Pawlowitsch Tsjechow. Portraits + Auf dem Wagen + Biographie.
B6156: TSJECHOV, ANTON / KURT LOB. - De dame met het hondje. Vertaling Aleida G. Schot. Tekeningen Kurt Lob.
R7517: TSJECHOV, ANTON. - Zonder titel en 34 andere korte verhalen.
M2948: [TSJECHOV] TSJECHOW, ANTON P. - Het verhaal van een onbekende. Vertaling Aleida G. Schot.
M2947: [TSJECHOV] TSJECHOW, ANTON P. - Wanjka en Kasjtanka. Verhalen over kinderen en dieren. Vertaling Charles B. Timmer.
B2596: [TSJECHOV] TSJECHOW. - Denken mit Cechov. Almanach auf alle Tage. Mit funf Portats und einer Selbstkarikatur von Doktor Cechov.
B6172: [TSJECHOV] TSJECHOW, ANTON P. / KURT LOB. - De zweedse lucifer. Een detective-verhaal. Vertaald uit het russisch door Charles B. Timmer. Geillustreerd door Kurt Lob.
B6176: [TSJECHOV] TSJECHOW, ANTON / KURT LOB. - Rothschilds Geige. Erzahlungen. Mit Zeichnungen von Kurt Lob.
T8589: [TSJECHOV] TSJECHOW, ANTON P. - Het verhaal van een onbekende. Gevolgd door De boeren. Vertaling Aleida G. Schot.
H8330: [TSJECHOV] TSJECHOW, ANTON P. - Drama op de jacht. Vertaling S. van Praag.
H2766: TSJOEKOWSKAJA, LIDIA. - Duik in de diepte. Vertaling Hans Leerink.
H8496: TSYPKIN, LEONID. - Zomer in Baden-Baden. Vertaling Jos Vonhoff en Arjen Uijterlinde, met een inleiding van Susan Sontag.
H2668: TUCCI, GIUSEPPE. - Die Liebe in der Kunst: Nepal. Studie uber die erotischen Darstellungen in der Nepalesischen Kunst.
B6250: TUCHOLSKY, KURT. - Rheinsberg. Een liefdesverhaal. Vertaald door Jeroen Brouwers.
R7920: TUCHOLSKY, KURT. - Drie Verhalen.
W6691: TUCHOLSKY, KURT. - Verhalen. Vertaling Toon Bartels.
L5718: TUDOR REES, J. AND HARLEY V. USILL. (ED.). - They Stand Apart. A Critical Survey of the Problems of Homosexuality.
MK0030: TUER, ANDREW W. - History of the Horn-Book.
H0351: TUINDER, WERNHER DE. / STIJN STREUVELS. - De rampzalige Kaproen. Een middeleeuwse boerenroman, nageschreven door Stijn Streuvels.
B2199: TUININGA, E.J. - Het voordeel van de twijfel.
K7413: TUINSTRA, FONS. - St. Servaas legende. Geillustreerd doorHubert Levigne.
H4166: TULDER, ROLAND VAN (ED.). - Kinnesinne-ijs & Berliner Bol. Amsterdam in de jaren dertig.
H3702: TULEJA, TAD. - The Catalog of lost books. An annotated and seriously addled collection of great books that should have been written but never were.
H0029: TULLMANN, ADOLF. - Das Liebesleben der Kulturvolker. Eine Darstellung des seuellen Verhaltens in hochentwichelten Gemeinschaften. Mit 84 Abbildungen auf Kunstdrucktafeln und 65 Illustrationen im Text.
H0027: TULLMANN, ADOLF. - Sex und Liebe in USA. Mit 67 Abbildungen auf Kunstdrucktafeln und 56 Illustrationen im Text.
R8655: TUMBULT, GEORG. - Die Wiedertaufer. Die socialen und religiosen Bewegungen zur Zeit der Reformation. Mit 4 Kunstbeilagen und 95 authentischen Abbildungen.
R8643: TUMMERS, J.H. - Die Spezielle Relativitatstheorie Einsteins und die Logik.
T5925: TUNTLER, H.J. - Zorg voor ons allen, van jong tot oud....
K2669: TURKRY, RENE. - Hubert Lampo.
T9385: TURNER, W.J. - Miss America.
M6701: TURNER, D.H. - Early Gothic illuminated manuscripts in England.
M4238: TURNER, E.S. - Liebeswerben im Spiegel der Zeit. Mit 10 Kunstdruckbildern.
L3799: TURNER, F.MCD.C. - The Pepys Library.
L7540: TURNER, ETHEL. - Broer. Bewerkt door G. Willeumier. Illustraties A.J. Johnson.
L8244: TURNER, ETHEL. - De huisjes van David en Jonathan. Vertaling N. van Hichtum.
L8247: TURNER, ETHEL. - Sparrebloesem.
L8303: TURNER, ETHEL. - Broer. Uit het Engelsch bewerkt door G. Willeumier.
B8933: TURNER, E.S. - The Shocking History of Advertising.
W8257: TURNER BERRY, W. AND H. EDMUND POOLE. - Annals of printing. A chronological encyclopeaedia from the earliest times to 1950.
T7032: TUSSENBROEK, OTTO. - De Woning. Linoleum. Illustraties Walter Bosch.
T9183: TUSSENBROEK, CATHARINE VAN. - 1: Kouwer's geval van ovariaal-zwangerschap nader onderzocht. 2: Un cas de grossesse ovarienne. 3: Over het tekort aan levensenergie bij onze jonge vrouwen en meisjes. 4: Over de Aeguivalentie van Man en Vrouw. 5: Iets over Duhrssen's Prophylaxis. 6: Schoolhygiene in Nederland. 7: Observations on human placentation in its second stage. 8: Fragmente aus dem zweiten Stadium der menschlichen Placentation. ...... etc.
B6889: TUSSENBROEK, OTTO VAN. - De inrichting van kamers. Illustraties van Piet Worm.
T6216: TUSSENBROEK, CATHARINE VAN. - Over de aequivalentie van man en vrouw. Weerlegging van de biologische beschouwing van Dr. W. H. Cox te Deventer
T4776: TUSSENBROEK, CATHARINE VAN. - Over de Aequivalentie van Man en Vrouw. Weerlegging van de biologische beschouwing van W.H. Cox van Deventer.
M6263: TUTEIN NOLTHENIUS, R.P.J. - Wegbereiders. Mevrouw de Stael en hare ouders.
M4046: TUUK, H.N. VAN DER. - De pen in gal gedoopt. Een keuze uit de brieven en documenten. Samengesteld door R. Nieuwenhuys.
B3796: TUYNMAN, HANS. - Full-time Provo.
R9807: TWAIN, MARK. - De erfgenaam in Amerika. Geillustreerd. Vertaald door S.J. Andriessen.
T0132: TWAIN, MARK. - Persoonlijke herinneringen aan Jeanne d'Arc. Vertaald uit het Engelsch.
Y0286: TWAIN, MARK. - De avonturen van Huckleberry Finn. Vertaling S. Westerdijk.
M4808: TWIJNSTRA, AKKE HELLA. - Uruguanah bestaat niet meer.
B3076: TWISK, W. VAN. - Zoo doen de kinderen. Leesboek voor de laagste klasse der volksschool.
T9873: TYL [= A. FREDERIKS]. - Mosquito.
Y1342: TYL [= A. FREDERIKS]. - Utrecht Liberated,
Y1354: TYL [= A. FREDERIKS]. - Mosquito. Februari 1945.
R7007: HAAS TYPEFOUNDRY. - Die Drucktype: Ruckblick, Gegenwart, Ausblick / The Printing Type: Retrospect, Present, Prospects / Le Caractere: Retrospective, Temps present, Perspectives.
B2906: BERTHOLD TYPES. - Volume 1: A-B. Volume 3: G-N. Volume 4: O-Z. Schriften aus der Berthold-Schriftenbibliothek. (duits/engels/frans).
Y2039: TYPHOON. - Typhoon. 2e jaargang nr 47 - 48 - 51 - 57 - 58. februari - april 1945.
W6091: TYRON, THOMAS. - Ongekroonde koningen. Vertaling J. Verheydt.
Y1611: TYTGAT, JEAN. - Achtung, mutzen ab! Verlucht door Paul Eeckhout.
B0474: TZARA, TRISTAN. - God danst Dada. Vertaling Peter Nijmeijer en Sjoerd Kuyper.
R5032: UBACHS, M. - Een Eeuw modern Kapitalisme, De Regouts. Leed en strijd van Maastrichts Proletariaat.
B4162: UBALDO RIBEIRO, JOAO. - Brazilie Brazilie. Vertaald door Harrie Lemmens.
B9355: UBALDO RIBEIRO, JOAO. - De ongelukkige en grootmoedige liefde van Benedita. Vertaling Harrie Lemmens.
B8780: UBALDO RIBEIRO, JOAO. - De betovering van het Pauweneiland. Vertaling Harrie Lemmens.
L5283: UBINK,B. - Groninger Academiedrukkers.
B1464: UDINK, BETSY/ KURPERSHOEK, MARCEL. - Moord in Kachari, Happy birthday ,dear Prophet!, De baard van de Profeet beledigd! Uitpakken.
M5444: UGLOW, JENNIFER. - George Eliot. Haar leven en werk. Uit het Engels vertaald door Ank van Wijngaarden.
W6764: UGRESIC, DUBRAVKA. - Steffie Steek in de klauwen van het leven. Patchworkverhaal. Vertaald uit het Servokroatisch door Tom Eekman.
L1816: UHLENBECK, C.C. - Ontwerp van eene vergelijkende vormleer der Eskimotalen.
K9400: UHLENBECK, E.M. - Taalwetenschap. Een eerste inleiding.
L7173: UHLENBECK, C.C. - Hugo de Groot en de oorsprong der oude bevolking van Amerika.
L7183: UHLENBECK, C.C. - Gestaafde en vermeende affiniteiten van het Baskisch.
L7907: UIJTERSCHOUT, I.L. - Onze Gedenteekenen, een Nationaal bezit.
R9247: UILDRIKS, F.J. VAN EN VITUS BRUINSMA. - Vlinderwereld. Honderd Nederlandsche Vlinders en Rupsen, afgebeeld, beschreven en in hun leven geschetst.
T4205: UILENSPIEGEL. - Nederland onder de grondwet van 1887. Uilenspiegel's Prentenboek voor Groote Menschen.
T9028: UILENSPIEGEL. - Nederland onder de grondwet van 1887. Uilenspiegel's Prentenboek voor Groote Menschen.
P1871: NES-UILKENS G. VAN. - Duikelaartje.
T9294: UILTJE. - Babbelguigjes. Psycho, Physio, Patho, Socio- en on-logische beschouwingen. Door Uiltje van De Telegraaf.
R8312: UILTJE. - Voor & achter het voetlicht. nr: 3.
R8310: UILTJE. - Voor & achter het voetlicht. nrs: 1-6.
R8311: UILTJE. - Voor & achter het voetlicht. nr: 4.
R6733: UILTJE. - Zinrijke Onzin. ('t Leven in den lachspiegel).
Y0505: ULFERS, S. - Socialisme en Onsterfelijkheid. Uitg. door het Ned. Godsdienstig Traktaatgenootschap.
T4543: ULFERS, S. - Socialisten-poëzie. Eene lezing.
T3248: ULFERS, S. - Charles Kingsley. Een Christen-socialist.
Y0601: ULFERS, SIEBOLD. - Sociale nooden en Zondagsrust. Eene lezing.
T1630: ULLMANN, LUDWIG. - Moissi. Met foto's van zijn voornaamste rollen.
H9776: UMMAN, JOST. - Kartenspielbuch. Charta Lvsoria.
B3188: UMMELS, THOM. - Tomeloze tijd. Gedichten.
H9518: UMRATH, H. - Wat zij bereikten. Korte samenvatting van de geschiedenis van de Amerikaanse Vakbeweging.
T0719: UNDSET, SIGRID. - Vigdis Gunnarsdochter. (Viga-Ljot og Vigdis). Vertaling Henr. M.H. Ledeboer.
R5116: UNGER, F.C. - De uitspraak van het Latijn. Volledig gedocumenteerde geschiedenis van den strijd van 1925. Een wegwijzer voor Classici en niet-Classici. Met speciale bijdragen van H.G.J. Maas Geesteranus en H. Vroom.
T3949: UNGER, GERARD. - Letters.
H4800: UNGER, MARJAN. - Kleding van papier; voordeel van een kort bestaan.
B4290: UNGER, G.A. - Typografie als voertuig van de wetenschap.
B5156: UNGER, J.H.W. - G.Az. Brederoo. Eene bibliographie.
Y1935: UNGER, J.H.W. - Dagboek van Constantijn Huygens, voor de eerste maal naar het afschrift van diens kleinzoon. Bijlage van Oud-Holland (derde Jaargang).
R1616: UNGER, GERARD. - Tekst over tekst. Een documentaire over typografie.
Y0600: LIBERALE UNIE. - Inleiding tot de behandeling van eenige vraagstukken van sociale wetgeving.
B3151: UNIGRA. - De drukkunst. Medium van woord en beeld.
L6750: UNNITHAN, THOTTAMON K.K.N. - Some problems of social change in India in relation to Gandhian ideas.
B6974: UNSWORTH, BARRY. - Na Hannibal. Vertaling Regina Willemse.
H7018: UNTERMEYER, LOUIS (ED.). - Lots of limericks. Light, lusty, and lasting. Illustrations by R. Taylor.
R7978: UNWIN, STANLEY. - De uitgeverij in haar ware gedaante. Vertaald door J. Tersteeg.
H7057: UNWIN, STANLEY. - De uitgeverij in haar ware gedaante. Vertaald door J. Tersteeg.
P0228: UNWIN, STANLEY. - De uitgeverij in haar ware gedaante. Vertaald door J. Tersteeg.
R2450: UPDIKE, JOHN. - Levines lustiges Literarium. Vorgestellt von...
M9556: UPDIKE, JOHN. - Bij wijze van zelfportret. Vertaling Willem van Toorn.
W2012: UPDIKE, DANIEL BERKELY. - In the Day's Work.
B4132: UPDIKE, JOHN. - Brazilie. Roman. Vertaling Anneke van Huisseling.
B8088: UPDIKE, DANIEL BERKELEY. - Printing types. Their history, forms and use. A study in survivals. With illustrations Volumes I and II.
A0768: UPHOFF, MANON. - Gemis.
R1521: UPHOFF, MANON. - De fluwelen machine.
B8795: UPHOFF, MANON. - Begeerte.
B1169: URI, SIKKO PIETER. - Leven en werken van Arij Prins. Een bijdrage tot de studie van de Beweging van Tachtig.
R3011: URI, SIKKO P. - De romantische lijn in het beeld van de Nederlandse letteren.
R4329: URMUZ. - Na het onweer. Verzameld werk. Vertaling en nawoord door Jan Willem Bos.
T5844: D'URVILLE, JACQUES. - La meprisable petite armee. L'Effort militaire de l'Angleterre.
T4430: USAKLIGIL, HALID ZIYA. - Verboden liefde. Vertaald en van een nawword voorzien door Hanneke van der Heijden en Margreet Dorleijn.
H9019: UTATANE, HIROYUKI. - Countdown Sex Bombs.
T9576: UTENHOVE, JAN. - 25 psalmen end andere ghesanghen, 26 psalmen ende ander ghesanghen, 11 ander psalmen door J.V., Inleiding door Jan Luth.
Y2076: REVOLUTIONAIR SOCIALISTISCH COMITE UTRECHT. - Oproep aan onze mede-arbeiders en kameraden in het soldatenpak. Groote Demonstratieve Vergadering op Zondag 17 November in de Stads-Schouwburg, Vreeburg. Sprekers H. Roland Holst, J.W. Kruyt en L. Spanjer.
Y0697: UUDEN, CORNELIE VAN & PIETER STOKVIS. - De gezusters Van Vloten. De vrouwen achter Frederik van Eeden, Willem Witsen en Albert Verwey.
H3789: UYL, LIESBETH DEN. - Beppie van Vessem.
H3788: UYL, LIESBETH DEN. - Ik ben wel gek maar niet goed.
R3295: UYL, LIESBETH DEN. - Alle verhalen.
M3867: UYLDERT, MAURITS. - Over de poëzie van Albert Verwey. Verzamelde opstellen.
M4098: UYLDERT, MAURITS. - Alkestis.
W4410: UYLDERT, MAURITS. - De glazen bol.
L2877: UYLDERT, MAURITS. - Voorspel van vrede. Een allegorie.
B2028: UYLDERT, ERIK. - Tussen drie bomen.
B5882: UYLDERT, HERMAN. - Vorstin van de gospel: Mahalia Jackson.
L5986: UYLDERT, MAURITS. - Albert Verwey.
R6886: UYTENDOORN, CORRY. - Van vrouwenwerk. Losse opstellen.
R6887: UYTENDOORN, CORRY. - Vrouwelijk winkelpersoneel enz. Losse opstellen.
R6888: UYTENDOORN, CORRY. - Middenstandsvrouw. Losse opstellen.
R6580: UYTENDOORN, CORRY. [=J.C.M. KALLER-WIGMAN]. - Vrouw en ontwikkeling. Losse opstellen.
T4511: UYTENDOORN, CORRY. - Voor de Roomsche vrouw. Losse opstellen.
R8403: UYTTENBOOGAARD, COR. GEVANGENE NO. 634. - In de klauwen der SS, concentratiekamp herinneringen.
Y2354: UYTTENDAELE, ISABELLE. - Voor eens na altijd.
T3728: UYTTERSPROT, HERMAN. - Paul van Ostaijen en zijn proza.
T6079: UZANNE, OCTAVE. - Dictionnaire Bibliophilosophique, typologique, iconophilesque, bibliopégique et bibliotechnique à l'usage des Bibliognostes, des Bibliomanes et des Bibliophilistins.
T9047: UZURET, F.W.M. - Een vlammend protest tegen drankgebruik, matig en onmatig.
T6742: VAAL, AUGUST. - 5500 kilometer door de Sowjet-Unie. Mijn reis door Rusland in 1931.
H8760: VAANDRAGER, CORNELIS. - De avonturen van Cornelis Bastiaan Vaandrager.
Y2081: VAART. - Vaart. Half maandelijks orgaan van de Socialistische Jongeren. 1e jaargang 3 Mei 1945 no 5. In volle vaart vooruit! 1 Mei....
T4811: VAARTJES, GE. - Ina Boudier-Bakker en Vianen 1917-1922.
L3588: VACANO, EMIL MARIA EN LOLA MONTEZ. - Vrouwenschoonheid. Toiletgeheimen. Bewerkt door Beauty.
W2617: VACHER, ROBERT. - Grensgebieden.
A0008: VACHET, PIERRE. - La psychologie sexuelle.
L9503: VAES, GUY. - Eindeloze zondag in oktober. Vertaling Edith Klapwijk.
K0736: VAESSEN, THIEU. - Oranjebitter. Het verhaal van prinses Margarita en Edwin de Roy van Zuydewijn.
R5099: VAETH, A. - Boeddha en zijne leer.
R5098: VAETH, A. - Het Hindoeisme.
L6006: VAISSIER, JOHANNES J. - A deuout treatyse called the tree & xii. frutes of the holy goost. Edited from MS. McClean 132 Fitzwilliam Museum Cambridge.
T1422: VALCKENAERE, JULIEN DE. - Zonneburg.
K1815: VALCKENAERE, JULIEN DE. - Steentjes des aanstoots. Een bloemlezing uit zijn aforismen.
T6874: VALCKENIER KIPS, J.H. - Vooruitzichten in de Binnenlandsche Politiek.
K3256: VALENTIN, ERICH. - Mozart. Eine Bildbiographie.
L6352: VALENTIN, VEIT. - Geschichte der Deutschen Revolution von 1848 - 49. Erster Band: Bis zum Zusammentritt des Frankfurter Parlaments. Zweiter Band: Bis zum Ende Volksbewegung von 1848.
M5180: VALENTINE HOOVEN III, F. - Beefcake. The muscle magazines of America 1950-1970.
Y0929: VALERIUS, ADRIAEN. - Nederlandtsche Gedenck-Clanck.
R6054: VALERIUS, ADRIANUS. - Oud-Nederlandsche Liederen uit den Nederlandtsche Gedenck-Clanck (1626).
R6977: VALERIUS, ADRIAEN. - Nederlandtsche Gedenck-Clanck.
M1190: VALERIUS, A. - De liederen uit Valerius' Nederlandtsche Gedenck-Clanck. Verzorgd door K. Ph. Bernet Kempers met aanteekeningen van Dr. C.M. Lelij.
L7918: VALERY, PAUL. - Hommage des ecrivains etrangers a Paul Valery.
B2604: VALERY, PAUL. (TEXTE). - Daumier. Les Tresors de la Peinture Francaise Album 16. XIX Siecle.
L3413: VALETON, J.M.J. - De Romeinsche Historiographie in haar verband met Het Romeinsche Karakter. Redevoering.
M3899: VALI, ANNA. - De sensitieven.
L3397: VALK, W. - Dr. Eduard Benes. Tijdgenoot der toekomst.
R7609: VALK, M.H.A. VAN DER. - Hoe zijn de helden gevallen. Met teekeningen van Ton van Tast.
R5959: VALK, M.H.A. VAN DER. - Pro of Conta de Doodstraf. Voorwoord L.J. Schippers.
T1996: VALK LZ., M. - De waarheid in zake de drie broeders Hogerhuis, onschuldig veroordeeld tot 12, 11 en 6 jaren gevangenisstraf.
T6950: VALKEMA, D. - Een moderene vredesbeweging.
R8195: VALKENBURG PLANTENGA, BEPPY VAN. - Uit Brusselsche uren.
L4506: VALKENIER, FRANK. - Blazoen.
K9527: VALKENIER, FRANK. - Laus Brabanciae. Verzen.
L4410: VALKENIER, FRANK. - Taferelen van de menswording onzes Heren. Een cyclus kerstverzen.
R6040: VALKENIER, FRANK. - Balladen van Brabant.
B1867: VALKENIER, FRANK. - Tussentijds. Fragmenten uit het niets.
Y0069: VALKENIER, FRANK. - De Tuimelaar van Onze Lieve Vrouw.
T3612: VALKHOFF, J. - Twee nieuwe staatsvormen. Fascistische en Sowjetstaat.Overeenkomst en verschil.
A0341: VALKHOFF, J. EN HENR. ROLAND HOLST. - Geweld en geweldloosheid in den strijd voor socialisme.
L0086: VALKHOFF, MARIUS. - Argot en Bargoens.
K7566: VALKHOFF, MARIUS. - Geschiedenis en actualiteit der Frans-Nederlandse taalgrens.
W3400: VALKHOFF, MARIUS. - Roemeensche volksballaden. Ingeleid en vertaald door...
K9730: VALKHOFF, P. - Over Frankrijk's Letterkunde.
L5369: VALKHOFF, PIET. - Ontmoetingen tussen Nederland en Frankrijk.
H5955: VALKHOFF, R.J. - Sonnetten met een staart 1940-1945.
K9540: VALKHOFF, MARIUS. - De expansie van het Nederlands.
T9810: VALKHOFF, J. - De Staatstheorie van het Nieuwe Rusland.
T3238: VALKHOFF, REIN. - De Bokkenrijders van Terblijt. Geillustreerd door Jan Lutz.
R4098: VALKHOFF, MAURIUS. - De expansie van het Nederlands.
R1625: VALKHOFF, PIET. - Justus van Effen en de Franse Letterkunde.
R6495: VALKHOFF, P. - Over Frankrijk's Letterkunde.
P1176: VALLEIDA, GUUS. GUUS VLEUGEL. - Fluitles.
T8660: VALSTAR, ALFRED. - Sporen uit het achterland. Gedichten.
Y0346: VALVEKENS, P. EMIEL. - De Zuid-Nederlandsche Norbertijner Abdijen en de opstand tegen Spanje: Maart 1576-1585.
R1780: VANACKER, V.F. EN A. SASSEN. - De syntaxis in de dialectstudie.
R1788: VANBESELAERE, W. - Jos Verdegem.
H3351: VANDAMME, JAN. - Charles Peguy.
R1718: VANDAMME, JAN. - Alain Fournier.
L4611: VANDEBEECK, TH EN J. GRAUWELS. - De Boerenkrijg in het Departement van de Nedermaas. Met een voorwoord van L. Roppe en L. Rogier.
B5562: VANDEKERCKHOVE, HANS. - Hans Vandekerckhove. Tentoonstellingscatalogus.
R2421: VANDEKERKHOVE, RAYMONDE. - Herrie op het negereiland.
P1891: VANDELOO, JOS. - De muur.
L3731: VANDELOO, JOS. - De muur.
L9771: VANDELOO, JOS. - De muur.
L9789: VANDELOO, JOS. - Les Hollandais sont la. Verhalen.
L9962: VANDELOO, JOS. - De Vijand.
B2928: VANDELOO, JOS. - Woorden met doofstommen.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

6/1