Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
H9019: UTATANE, HIROYUKI. - Countdown Sex Bombs.
T9576: UTENHOVE, JAN. - 25 psalmen end andere ghesanghen, 26 psalmen ende ander ghesanghen, 11 ander psalmen door J.V., Inleiding door Jan Luth.
H3789: UYL, LIESBETH DEN. - Beppie van Vessem.
H3788: UYL, LIESBETH DEN. - Ik ben wel gek maar niet goed.
R3295: UYL, LIESBETH DEN. - Alle verhalen.
M3867: UYLDERT, MAURITS. - Over de poëzie van Albert Verwey. Verzamelde opstellen.
M4098: UYLDERT, MAURITS. - Alkestis.
W4410: UYLDERT, MAURITS. - De glazen bol.
L2877: UYLDERT, MAURITS. - Voorspel van vrede. Een allegorie.
B2028: UYLDERT, ERIK. - Tussen drie bomen.
B5882: UYLDERT, HERMAN. - Vorstin van de gospel: Mahalia Jackson.
L5986: UYLDERT, MAURITS. - Albert Verwey.
R6886: UYTENDOORN, CORRY. - Van vrouwenwerk. Losse opstellen.
R6887: UYTENDOORN, CORRY. - Vrouwelijk winkelpersoneel enz. Losse opstellen.
R6888: UYTENDOORN, CORRY. - Middenstandsvrouw. Losse opstellen.
R6580: UYTENDOORN, CORRY. [=J.C.M. KALLER-WIGMAN]. - Vrouw en ontwikkeling. Losse opstellen.
T4511: UYTENDOORN, CORRY. - Voor de Roomsche vrouw. Losse opstellen.
R8403: UYTTENBOOGAARD, COR. GEVANGENE NO. 634. - In de klauwen der SS, concentratiekamp herinneringen.
T3728: UYTTERSPROT, HERMAN. - Paul van Ostaijen en zijn proza.
T6079: UZANNE, OCTAVE. - Dictionnaire Bibliophilosophique, typologique, iconophilesque, bibliopégique et bibliotechnique à l'usage des Bibliognostes, des Bibliomanes et des Bihbliophilistins.
T9047: UZURET, F.W.M. - Een vlammend protest tegen drankgebruik, matig en onmatig.
T6742: VAAL, AUGUST. - 5500 kilometer door de Sowjet-Unie. Mijn reis door Rusland in 1931.
T0023: VAART SMIT, VAN DER. - Kamptoestanden 1944-'45 - '48. Rapport met een voorwoord van G.M.G.H. Russel.
T7460: VAART SMIT, VAN DER. - Kamptoestanden 1944-'45 - '48. Rapport met een voorwoord van G.M.G.H. Russel.
T4811: VAARTJES, GE. - Ina Boudier-Bakker en Vianen 1917-1922.
L3588: VACANO, EMIL MARIA EN LOLA MONTEZ. - Vrouwenschoonheid. Toiletgeheimen. Bewerkt door Beauty.
T9790: ARNHEMSCHE VACANTIESCHOOL. - Leidraad voor kinderspelen.
W2617: VACHER, ROBERT. - Grensgebieden.
A0008: VACHET, PIERRE. - La psychologie sexuelle.
L9503: VAES, GUY. - Eindeloze zondag in oktober. Vertaling Edith Klapwijk.
K0736: VAESSEN, THIEU. - Oranjebitter. Het verhaal van prinses Margarita en Edwin de Roy van Zuydewijn.
R5099: VAETH, A. - Boeddha en zijne leer.
R5098: VAETH, A. - Het Hindoeisme.
L6006: VAISSIER, JOHANNES J. - A deuout treatyse called the tree & xii. frutes of the holy goost. Edited from MS. McClean 132 Fitzwilliam Museum Cambridge.
T1422: VALCKENAERE, JULIEN DE. - Zonneburg.
K1815: VALCKENAERE, JULIEN DE. - Steentjes des aanstoots. Een bloemlezing uit zijn aforismen.
T6874: VALCKENIER KIPS, J.H. - Vooruitzichten in de Binnenlandsche Politiek.
K3256: VALENTIN, ERICH. - Mozart. Eine Bildbiographie.
L6352: VALENTIN, VEIT. - Geschichte der Deutschen Revolution von 1848 - 49. Erster Band: Bis zum Zusammentritt des Frankfurter Parlaments. Zweiter Band: Bis zum Ende Volksbewegung von 1848.
M5180: VALENTINE HOOVEN III, F. - Beefcake. The muscle magazines of America 1950-1970.
R6054: VALERIUS, ADRIANUS. - Oud-Nederlandsche Liederen uit den Nederlandtsche Gedenck-Clanck (1626).
R6977: VALERIUS, ADRIAEN. - Nederlandtsche Gedenck-Clanck.
L0300: VALERIUS, A. - De liederen uit Valerius' Nederlandtsche Gedenck-Clanck. Verzorgd door K. Ph. Bernet Kempers met aanteekeningen van Dr. C.M. Lelij.
L7918: VALERY, PAUL. - Hommage des ecrivains etrangers a Paul Valery.
B2604: VALERY, PAUL. (TEXTE). - Daumier. Les Tresors de la Peinture Francaise Album 16. XIX Siecle.
L3413: VALETON, J.M.J. - De Romeinsche Historiographie in haar verband met Het Romeinsche Karakter. Redevoering.
M3899: VALI, ANNA. - De sensitieven.
L3397: VALK, W. - Dr. Eduard Benes. Tijdgenoot der toekomst.
R7609: VALK, M.H.A. VAN DER. - Hoe zijn de helden gevallen. Met teekeningen van Ton van Tast.
R5959: VALK, M.H.A. VAN DER. - Pro of Conta de Doodstraf. Voorwoord L.J. Schippers.
T1996: VALK LZ., M. - De waarheid in zake de drie broeders Hogerhuis, onschuldig veroordeeld tot 12, 11 en 6 jaren gevangenisstraf.
T6950: VALKEMA, D. - Een moderene vredesbeweging.
H3958: VALKENBURG, C.T. VAN. - J. Huizinga zijn leven en zijn persoonlijkheid.
R8195: VALKENBURG PLANTENGA, BEPPY VAN. - Uit Brusselsche uren.
L4506: VALKENIER, FRANK. - Blazoen.
K9527: VALKENIER, FRANK. - Laus Brabanciae. Verzen.
L4410: VALKENIER, FRANK. - Taferelen van de menswording onzes Heren. Een cyclus kerstverzen.
R6040: VALKENIER, FRANK. - Balladen van Brabant.
B1867: VALKENIER, FRANK. - Tussentijds. Fragmenten uit het niets.
Y0069: VALKENIER, FRANK. - De Tuimelaar van Onze Lieve Vrouw.
T3612: VALKHOFF, J. - Twee nieuwe staatsvormen. Fascistische en Sowjetstaat.Overeenkomst en verschil.
A0341: VALKHOFF, J. EN HENR. ROLAND HOLST. - Geweld en geweldloosheid in den strijd voor socialisme.
L0086: VALKHOFF, MARIUS. - Argot en Bargoens.
K7566: VALKHOFF, MARIUS. - Geschiedenis en actualiteit der Frans-Nederlandse taalgrens.
W3400: VALKHOFF, MARIUS. - Roemeensche volksballaden. Ingeleid en vertaald door...
K9730: VALKHOFF, P. - Over Frankrijk's Letterkunde.
L5369: VALKHOFF, PIET. - Ontmoetingen tussen Nederland en Frankrijk.
H5955: VALKHOFF, R.J. - Sonnetten met een staart 1940-1945.
K9540: VALKHOFF, MARIUS. - De expansie van het Nederlands.
T9810: VALKHOFF, J. - De Staatstheorie van het Nieuwe Rusland.
T3238: VALKHOFF, REIN. - De Bokkenrijders van Terblijt. Geillustreerd door Jan Lutz.
R4098: VALKHOFF, MAURIUS. - De expansie van het Nederlands.
R1625: VALKHOFF, PIET. - Justus van Effen en de Franse Letterkunde.
R6495: VALKHOFF, P. - Over Frankrijk's Letterkunde.
P1176: VALLEIDA, GUUS. GUUS VLEUGEL. - Fluitles.
T8660: VALSTAR, ALFRED. - Sporen uit het achterland. Gedichten.
Y0346: VALVEKENS, P. EMIEL. - De Zuid-Nederlandsche Norbertijner Abdijen en de opstand tegen Spanje: Maart 1576-1585.
R1780: VANACKER, V.F. EN A. SASSEN. - De syntaxis in de dialectstudie.
R1788: VANBESELAERE, W. - Jos Verdegem.
H3351: VANDAMME, JAN. - Charles Peguy.
R1718: VANDAMME, JAN. - Alain Fournier.
L4611: VANDEBEECK, TH EN J. GRAUWELS. - De Boerenkrijg in het Departement van de Nedermaas. Met een voorwoord van L. Roppe en L. Rogier.
B5562: VANDEKERCKHOVE, HANS. - Hans Vandekerckhove. Tentoonstellingscatalogus.
R2421: VANDEKERKHOVE, RAYMONDE. - Herrie op het negereiland.
P1891: VANDELOO, JOS. - De muur.
L3731: VANDELOO, JOS. - De muur.
L9771: VANDELOO, JOS. - De muur.
L9789: VANDELOO, JOS. - Les Hollandais sont la. Verhalen.
L9962: VANDELOO, JOS. - De Vijand.
B2928: VANDELOO, JOS. - Woorden met doofstommen.
R5838: VANDELOO, JOS. - De week van de kapteins. Televisiespel/eenakter.
T5151: VANDELOO, JOS. - De weg naar de Ardennen. Roman.
H9348: VANDENBERG, PHILIPP. - Caesar & Cleopatra.
K9078: VANDENBERGH, JOHN. - Kleine biografie van Henry Miller.
P2160: VANDENBERGHE, PHILIP. - Het water zal theater.
L9972: VANDENBERGHE, PHILIP. - Hotel Quidousse.
L2811: VANDENBERGHE, B.H. - Chrysostomus. De grote redenaar. Cultuurbeeld van het Oude Antiochie.
B3901: VANDER LOO, FIRMIJN. - Proeve van bibliografie van en over de dichter Maurice Gilliams.
H3192: VANDERBEKE, BIRGIT. - Alberta ontvangt een minnaar. Vertaling Elly Schippers.
M6359: VANDERHAEGHE, GUY. - Het volmaakte einde van een volmaakte dag. Vertaling E. Ris.
M6357: VANDERHAEGHE, GUY. - Tegen de morgen in slaap gevallen. Vertaling E. Ris.
T4758: VANDERHEIJDEN, JAN F. - De Crisis en de Openbare Bibliotheek in de Vereenigde Staten.
K9475: VANDERHEYDEN, JAN F. - F. de la Fontaine en zijn verhandeling over de redevoering.
B0044: VANDERHEYDEN, JAN F. - Hervorming en Neo-filologie.
B6647: VANDERHEYDEN, F. - Adriaen Verwer. Verwer in de geschiedschrijving en over de geschiedenis van het Nederlands. Verwer en Zuid-Nederland.
T3063: VANDERKINDERE, LEO. - De eeuw der Artevelden. Studien over de zedelijke en maatschappelijke beschaving in Vlaanderen en Brabant. Vertaald door Richard Delbecq.
H7676: VANDERSCHAEGHE, PAUL. - Ernest Hemingway.
H9780: VANDERSCHAEGHE, PAUL. - Heinrich Boll.
M4786: VANDERSCHAEGHE, PAUL. - Heinrich Boll.
K5013: VANDERSCHAEGHE, PAUL. - Stefan Andres.
R1754: VANDERSCHAEGHE, PAUL. - Heinrich Boll.
T3573: VANDERVEKEN, G. VAN. - Education Morale et Jeunesses Socialistes.
T8070: VANDERVELDE, EMIEL. - Na-oorlogsch Socialisme. Voorontwerp tot herziening van ons programma.
T3564: VANDERVELDE, EMIEL. - Het Verval van het Kapitalisme. Voordracht gehouden voor De Jonge Balie te Brussel op 7 april 1892.
R0976: VANDERVELDE, EMIEL. - Leve de Commune.
R1833: VANDERVELDE, EMIEL. - Naar het Collectivism of Socialism. Wenken voor den propagandist.
L4390: [VONDEL] VANDERVELDEN, JOS. - Vondel's schoonheid. Kort vertoog over Vondel's transcendentale aesthetica.
K7208: [VONDEL] VANDERVELDEN, JOS. - Aurora. Een bijdrage tot de kennis van Vondel's sociale betekenis.
K9901: [VONDEL] VANDERVELDEN, JOS. - Vondels wereldbeeld.
K8982: [VONDEL] VANDERVELDEN, JOS. - Vondel's pleitrede voor God. Inleiding op de 'Bespiegelingen'.
R1455: [VONDEL] VANDERVELDEN, JOS. - Vondels wereldbeeld.
R5005: VANDERVELDEN, J. - Staat en rechts bij Vondel.
R1379: VANDERVELDEN, J. - Staat en rechts bij Vondel.
K8791: VANDERVELDEN, JOS. - Marginalia. Verborgen stemmen uit het politieke en religieuze leven der 17e eeuw.
T6535: VANDEVELDE, ARTHUR W. (RED.). - Proces Verbaal. 3e jaargang nrs. 2 en 3.
T6534: VANDEVELDE, ARTHUR W. (RED.). - Proces Verbaal. 2e jaargang nrs. 2 en 3.
B2462: VANDEWIELE, APR. L.J. - Geschiedenis van de Farmacie in Belgie met een inleiding tot de algemene geschiedenis van de Farmacie.
T3518: VANDEWOUDE, G .VAN. - Vlaanderen's tragedie in den Westhoek. (naar nota's van Is. Floriszoone).
M2114: VANEJEVA, LARISA. - De kubus uit. Vertaling Arie van der Ent.
T0914: VANEL, C. - Boeven die ik gekend heb... en hun bewakers.
H0085: VANGGAARD, THORKIL. - Phallus. Symbool door alle tijden. Uit het Deens vertaling Jan de Zanger.
M3898: VANHESTE, BERT. - Weg van Brugge. Verkenningen van de onvoltooid verleden toekomende tijd.
L9664: VANHOLE, KAMIEL. - De beet van de schildpad.
H9569: VANK. - Attentie in druk. Vank - Vakgroep voor drukkunst, bindkunst en leerbewerking.
T1675: VANLANDSCHOOT, ROMAIN. - Joris Lannoo. Drukker en Uitgever voor Vlaanderen 1891-1971.
A0274: VANVUGT, EWALD. - Buiten zinnen. Verhalen & Gedichten.
P2250: VANVUGT, EWALD. - Een bizonder vreemde dief.
W6495: VANVUGT, EWALD. - Rodeo of zuster Bertram.
W6389: VANVUGT, EWALD. - Top jongen & man. ...vechten voor liefde of dood...
K6016: VANVUGT, EWALD. - Darwin & gezellen: kanttekeningen bij een leven.
K2734: VANVUGT, EWALD. (SAMENGST.). - Een sober feest. Schrijvers over hun werksituatie.
L6995: VANVUGT, EWALD. - Nestbevuilers. 400 jaar Nederlandse critici van het koloniale bewind in de Oost en de West.
B4955: VANWELKENHUYZEN, GUSTAVE. - Histoire d'un livre Un Male, de Camille Lemonnier.
T3491: VANWELKENHUYZEN, G. / P. DELSEMME / R. MORTIER / J. DETEMMERMAN. - Regards sur les lettres francaises de Belgique. Etudes dediees a la memoire de Gustave Vanwelkenhuyzen.
R5573: VAREKAMP, T. - Universitaire waardigheid in het geding. De hoogleraarsbenoeming van Dr. G.J. Kruijer door de Amsterdamse gemeenteraad.
T7730: VARGA, EUGEN. - De ekonomies-politieke problemen der proletariese diktatuur. Verkorte vertaling door G. Buriks-v.L.v.d.H.
R2709: VARGAS LLOSA, MARIO. - De cultuur van de vrijheid. Lezing, gehouden op 29 november 1985 te Amsterdam, t.g.v. het negentigjarig jubileum van Meulenhoff & Co.
K1397: VARGAS LLOSA, MARIO. - De jonge honden van Miraflores. Verhalen. Vertaling Michiel Tjebbes.
M9065: VARGAS LLOSA, MARIO. - The culture of freedom / De cultuur van de vrijheid. A lecture delivered in Amsterdam on 29 november 1985 to mark the nineteenth anniversary of Meulenhoff.
T8600: VARGAS LLOSA, MARIO. - De jonge honden van Miraflores. Verhalen. Vertaald door Michiel Tjebbes.
H0789: VARNEDOE, K. - Wien 1900. Kunst, Architektur & Design.
T2859: VAS DIAS, M.J.TH. - Over de plannen tot reorganisatie der sociale verzekering.
T9877: VASALIS, M. - Vergezichten en gezichten.
T9878: VASALIS, M. - De vogel Phoenix. Gedichten.
T2274: VASALIS, M. - Parken en woestijnen. Gedichten.
T9879: VASALIS, M. - Parken en woestijnen. Gedichten.
T6316: VASALIS, M. - Vergezichten en gezichten.
T1165: VASALIS, M. & GEERT VAN OORSCHOT. - Briefwisseling 1951-1987.
R6513: VASALIS, M. - De vogel Phoenix. Gedichten.
T1693: VASALIS, M. - Kinderen. Fragment.
M9943: VASSALLUCCI, MICHEL. - Ik ben een leugen die altijd de waarheid spreekt. Een hommage aan Michel Vassallucci.
L0804: VAT, DAAN VAN DER. - Britten beesten en buitenlanders of hoe in Engeland aan het leven wordt geleden.
B6532: VAT, DAAN VAN DER. - De Londense Wandelaar.
H0123: BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA . - Quinto Centenario della Biblioteca Apostolica Vaticana 1475-1975. Catalogo della Mostra.
K5845: VATSYAYANA. - Kama Soetra. Vertaling J.F. Kliphuis.
R2752: VAYENAS, NASOS. - Biografie en andere gedichten. Vertaling Marko Fondse en Hero Hokwerda.
B8989: [SPINOZA] VAZ DIAS, A.M. / W.G. VAN DER TAK. - Spinoza and Simon Joosten de Vries / Jarich Jellesz origins, Jellesz life and business.
T8035: VAZ DIAS, HERM. - Door de bioscoop gered. Levensschets.
T1375: [SPINOZA] VAZ DIAS, A.M. & W.G. VAN DER TAK. - Spinoza Merchant & Autodidact. Charters and other authentic documents relating to the philosopher's youth and his relations.
R3298: VAZQUEZ DE PRADA, V. - Filips II. Heerser van een wereldrijk.
R7272: VEATCH, HENRY B. - Aristoteles beschouwd als tijdgenoot. Vertaling van W.A. Verloren van Themaat.
L7288: VEAUCE, EUGENE. - L'Affaire du masque de Napoleon. Avec une preface de Paul Fleuriot de Langle.
MK0034: VECHT, N.J. VAN DE. - Onze letterteekens en hun samenstelling.
T6582: VEDDER, A. - Nederland. Zoo als het is... Zoo als het wordt?
B4645: VEDER, AART. - Gedachtenis rede aan Mr. A. Siewertsz van Reesema. Uitgesproken ter opening der winter-vergaderingen van de afdeeling Rotterdam der Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen den 14 november 1848.
B8464: VEDER, W.R. - November 1863. Dichterlijke uitboezeming.
Y0221: VEDER, W.R. - Levensbericht van Mr. Nicolaas de Roever.
L4581: VEEGENS, D. - Historische studien. Twee delen.
B9663: VEEGENS, J.D. - De Fransche omwenteling.
Y0466: VEEN, JOS VAN. - Het modernisme in de R.K. Kerk.
R4645: VEEN, HARM R.S. VAN DER. - Jewish characters in eighteenth century English fiction and drama.
P0274: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Blijf niet zitten waar je zit.
R2429: L.J. VEEN. - Supplement tot 1962 op het korte overzicht van de geschiedenis van L.J. Veen's Uitgeversmaatschappij N.V. 1887 - 1 maart 1947. Met fondscatalogus.
H0942: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Vriendelijke vreemdeling.
H0941: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Kom mij niet te na.
R5859: VEEN, JOS VAN. - Waarom wij, priesters, uit de Roomsche Kerk treden.
T6687: VEEN, JOS VAN. - Open brief aan Jhr. Mr. Ch. J. M. Ruys de Beerenbrouck.
R5213: VEEN, S.D. VAN. - Historische studien en schetsen.
W4623: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Alibi voor het onvolkomen hart.
K3869: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - De boze vrienden.
W4355: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - De man met de zilveren hoed.
M9985: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - De man met de zilveren hoed. Ingeleid door G.W. Huygens.
H0940: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Doen alsof.
W4575: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Een idealist.
L0311: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Geld speelt de groote rol.
W9076: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Het grijze paard van Aran.
M3896: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Het wilde feest.
M0717: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Jacht in de diepte.
K6262: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Make believe. Translated from the Dutch by Roy Edwards.
K2870: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Maurice Roelants.
K6169: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Tusschen kantoor en archief. De Bevrijding.
W4339: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Wij hebben vleugels
W4340: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Zuster ter zee.
H2774: VEEN, BART VAN. - Lezen is leven. De geschiedenis van vijfenzeventig jaar uitgeverij Becht.
L4925: VEEN, EBERTUS VAN. - Interpolaties in Aeschylus' zeven tegen Thebe.
L7060: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Wij hebben vleugels
L7896: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Het wilde feest.
L7943: VEEN, MARTIN VAN. - Drie staat tot een. Acht tekeningen van Martin van Veen en acht gedichten van Hans Andreus, Nico Verhoeven en Simon Vinkenoog.
L8350: VEEN, HANS VAN DER & JOS VAN WATERSCHOOT. - De Brinkman. Ondankbare arbeid voor nu en later.
L8302: VEEN, JOH. VAN. - Onderzoekingen in de hoofden in verband met de gesteldheid der Nederlandsche Kust.
B0214: VEEN, JOHAN VAN. - Land below sea level. Holland in its age-long fight against the waters.
B0916: VEEN, ADRIAAN VAN DER & ADRIAAN MORRIEN. - A. van der Veen: Fragment uit Het wilde feest. A. Morrien: Landelijke liefde. Loefde en vriendschap. Engelen. Slapeloosheid.
B1420: VEEN, J.S. VAN. - Levensbericht van P.N. van Doorninck.
L8982: VEEN, H.R.S. VAN DER. - Dostojewskij's 'Vernederden en Gekrenkten'.
B3219: VEEN, FULCO VAN DER. - Voorplantingsgeneeskunde tussen evaluatie en hybridisatie.
R8990: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Geld speelt de groote rol.
T9088: VEEN, A.H.L. VAN. - Gedenkboekje t.g.v. het 50 jarig bestaan Amsterdamsche Vereeniging De Philatelist. 1927-1977.
T3552: VEEN, JOS VAN. - De geschiedenis van Jesoes-Christos. Eerste deeltje: Maran Atha! - Onze Heer komt!. Tweede deeltje: Ho Logos Sarks egenet - Het woord is Vleesch geworden. Derde (laatste) deeltje: Ecce Homo - Ziedaar, de Mensch.
W5034: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Het vroege werk.
T3105: VEEN, E. - Schadevergoeding door annexatie (aankoop).
T7367: VEEN, J.H.S.M. - Trams in en om Zwolle.
T4846: VEEN, PIET VAN. - Arthur.
R9530: VEEN, JOS VAN. - De geschiedenis van Jêsoes-Christos. Eerste deeltje. "Maran Atha!" - "Onze Heer komt!".
T3553: VEEN, JOS VAN. - De geschiedenis van de hel.
T6171: VEEN, JOS VAN. - God. Voordracht gehouden in het Toussaint-Huis te Den Haag op zondag den 13den December 1908.
T0658: VEEN, PIET VAN. - Soldaat.
L8385: VEENENDAAL, E.J. - Zes jaren van de tachtig of Alva en de Geuzen. Herinneringen voor Neerlands Volk.
B6036: VEENENDAAL, JAC. VAN. - In Tijden van Oorlog.
T9916: VEENENDAAL, J.H. EN J. KOK. - Bijvoegsel tot het praktisch cijferboek voor de Nederlandsche Jeugd.
R9718: VEENHOF, K.R. - Spijkerschriftarchieven.
K1379: VEENLAND-HEINEMAN, K.M. / A. VELS HEIJN. - Het nieuwe Rijks Museum ontwerpen en bouwen 1863 - 1885.
L4988: VEENSTRA, HEERE DOUWE. - Les formes nominales du verbe dans la prose du treizieme siecle.
K6225: VEENSTRA, J.H.W. - D'Artagnan tegen Jan Fuselier. E. du Perron als Indisch polemist.
T0466: [MULTATULI] VEENSTRA, J.H.W. - Multatuli als lotgenoot van du Perron.
B5859: VEENSTRA, J.H.W. - D'Artagnan tegen Jan Fuselier. E. du Perron als Indisch polemist.
T8122: VEENSTRA, H. - Handleiding tot het vervaardigen van postzegelwerk.
T6018: VEER, J.H. DE. - Oranje, de Zee.
T0700: VEER, W. DE EN J.F.M. STERCK. (RED.). - Het Jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm. Nieuwe Reeks. Zesde Bundel. 56e jaar 1907.
L0987: VEER, PAUL VAN 'T. - De strijdlustige amateur.
L6009: VEER S.J., W. DE. - Uit mijn lente. Gedichten.
L5562: VEER, H. DE. - Hoe oom op zijn neus keek. Blijspel in 3 bedrijven.
L4433: VEER, H. DE. - Trou-Ringh voor 't Jonge Holland.
K6247: VEER, H. DE. - Trou-ringh voor 't jonge Holland.
B3229: VEER, W. DE EN J.F.M. STERCK. (RED.). - Het Jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm. Nieuwe Reeks. Tweede Bundel. 52e Jaar 1903.
T0701: VEER, W. DE EN J.F.M. STERCK. (RED.). - Het Jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm. Nieuwe Reeks. Derde Bundel. 53e jaar 1904.
T0706: VEER, W. DE EN J.F.M. STERCK. (RED.). - Het Jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm. Nieuwe Reeks. Tweede Bundel. 52e jaar 1903.
T0702: VEER, W. DE EN J.F.M. STERCK. (RED.). - Het Jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm. Nieuwe Reeks. Vierde Bundel. 54e jaar 1905.
B1638: VEERDEGHEM, FR. VAN. - Het Gemoraliseerd Kaatsspel.
R7590: VEERDEGHEM, F. VAN. - Houwaert en Parma. Onuitgegeven gedichten uit de zestiende eeuw.
T6022: VEERE, B. VAN. EN W. ZUIDEMA. - Wilhelmina Cantate voor Jongens en Meisjes Stemmen met Klavierbegeleiding.
K3621: VEERING, J. - De Nederlandse Letterkunde.
H8315: VEERMAN, C.P. - Denkend aan Holland. Een visie op de agrarische ontwikkeling.
T8917: VEERMAN, NEL. - Nacht en dag.
T8829: VEERMAN, NEL. - Er schijnt een ster.
T8884: VEERMAN, NEL. - De cyclame.
T8750: VEERMAN, NEL. - Horen en zien.
H2984: VEGT, JAN VAN DER. - De brekende spiegel. Ontwikkeling, samenhang, achtergronden bij A. Roland Holst.
H0636: VEGT, JAN VAN DER. - Vuur onder de wereld. Het magisch dichterschap van Hendrik de Vries.
T1644: VEGT, JAN VAN DER. - Mijn tweede huid. De geschiedenis van A. Roland Holst en zijn huis.
M0686: VEGT, JAN VAN DER. - Het ingeklonken lied. De poëzie van Ida Gerhardt.
H4454: VEGT, JAN VAN DER. - Hendrik de Vries ( 1896-1989). Een biografische schets.
R8661: VEGT, JAN VAN DER. - Hendrik de Vries. Biografie.
R7700: VEITH, L.F.X. - Tegenwoordige staat van de Utrechtsche kerk. Uit het Latijn vertaald.
L9323: [VONDEL] VEKEMAN, HERMAN EN HERBERT VAN UFFELEN. (ED.). - Jetzt kehr ich an den Rhein. Een opstellenbundel bij Vondels 400ste verjaardag. / Eine Aufsatzsammlung zu Vondels 400stem Geburtstag.
B7743: VEKEMAN, H. - Torec, een middeleeuws kunstwerk.
H0088: VELD, RENEE IN 'T. - Uit liefde voor de Fuhrer. Vrouwen van het Derde Rijk.
R8878: VELDE, J.H. VAN DE. - De ontwikkeling van het toezicht op maten en gewichten in Friesland.
T8651: VELDE, JACOBA VAN. - De grote zaal.
L2803: VELDE, ANTON VAN DE. - Het eeuwig masker.
L2826: VELDE, ANTON VAN DE. - Het eeuwig masker.
L4539: VELDE, MARCEL VAN DE. - Eerstelingetjes. Gedichten uit den Oorlogstijd 1914 - 1981.
C0016: VELDE, TH. H. VAN DE. - De vruchtbaarheid van het huwelijk en haar opzettelijke beinvloeding.
M2183: VELDE, TH. H. VAN DE. - Ideal marriage and technique.
R6846: VELDE, MARCEL VAN DE. - Geschiedenis der Jong Vlaamsche Beweging 1914-1918.
L7086: [VONDEL] VELDE, EDG. VAN DE. - Vondel en de plastische kunsten.
R3151: VELDE, PAUL VAN DER. (SAMENG.) - Een potje met Veth. Paarlen van en over P.J.
B8114: VELDE, I. VAN DER. - Het eeuwige vuur. Met een inleiding van Henr. Roland Holst-van der Schalk.
T1709: VELDE, HENRY VAN DE. - AMO.
R1540: VELDE, ANTON VAN DE. - De Rechtvaerdige Trou. Evocatie van Vondel's leven.
T9809: VELDE, JACOBA VAN. - De grote zaal. [met een lofrede door Rosita Steenbeek en een uitleiding: De eenzaamste mens door Onno Blom].
R3644: VELDE, MARCEL VAN DE. - Heimelijkheden uit het Brugse Vrije. Verborgen sproken en volkse verbeeldingen.
R6756: VELDE, HENRY VAN DE. - De poetische vorming van Max Elskamp.
R1779: VELDE, R.G. VAN DE. - De studie van het Gotisch in de Nederlanden. Bijdrage tot een status quaestionis over de studie van het Gotisch en het Krimgotisch.
R4392: VELDEKE, HENDRIK VAN. - Die minne maket reinen moet. Bezorgd en ingeleid door Jef Notermans.
T9266: VELDEKE. - Veldeke orgaan van V.E.L.D.E.K.E. vereeniging tot instandhouding en bevordering der Limburgsche Dialecten. 15e jaargang 1940. nrs: 84 - 85. 16e jaargang 1941: 90 t/m 95. 17e jaargang 1942. nrs: 97 t/m 101. 18e jaargang 1943. nrs: 102. 25e jaargang 1951. nrs: 139-140-141. 26e jaargang 1951 nrs: 142 t/m 147. 27e jaargang 1952. nrs: 148 t/m 153. 28e jaargang 1953. nrs: 154 t/m 156.
T3529: VELDEKE. - Veldeke orgaan van V.E.L.D.E.K.E. vereeniging tot instandhouding en bevordering der Limburgsche Dialecten. 11e jaargang t/m 14e jaargang. nr. 60 t/m 83. 1936-1940.
T9913: VELDEN JZ., C. VAN DER. - De wegwijzer. Leesboekje voor scholen en huisgezinnen. Tweede stukje.
K7088: VELDEN, BEN VAN DER. - Verblijf te Rome.
L2761: VELDEN, DORA VAN (ED.). - Journaal van W.H.J. van Westreenen van zijn reizen naar Londen, Cambridge en Oxford in de jaren 1834 en 1835.
B2751: VELDEN, D. VAN. - De geschiedenis van het huis Prinsessegracht 30 en omgeving.
T0303: VELDEN, BEN VAN DER. - Celeste. Het meisje van Proust.
H5177: VELDHEIM, J. (ED.). - Jesus' Minne. Een bloemlezing van geestelijke poëzie uit de middeleeuwen.
L8646: VELDHOEN, A.J. - Twee en veertig etsen gevolgd door een nawoord van J. van Wessem.
L7681: VELDHUIS, LOUISE. - De eerste Nederlandsche tekstfamilie der Navolging van Christus. (De Alpha-Groep).
H8807: VELDHUIZEN, A. VAN. - De vogelen des hemels. Met penteekeningen van H. Sikkema.
K8469: VELDHUIZEN, G. VAN EN WILLEM VAN IEPENDAAL. - De trap.
K9299: VELDINK, J.G. - W.C.H. Staring 1808-1877 Geoloog en Landbouwkundige.
B8765: VELDKAMP, J. - Moderne Engelsche Literatuur.
H7069: [COORNHERT] VELDMAN, ILJA. - De wereld tussen goed en kwaad. Late prenten van Coornhert.
R4715: VELDMAN, H.S. - Catalogus van den Topographischen Atlas van Delft en Delftland.
T3352: VELDMAN, ILJA. - Nederlands gebrandschilderd glas uit de zestiende eeuw. Teylers Genootschapslezingen.
B2104: VELDSTER, RONER. - Dagnacht.
M0660: H.A.J. GELDERBLOM/ M.B. SMITS-VELDT. - Eer is het Lof des Deuchts. Opstellen over renaissance en classicisme. Aangeboden aan dr. Fokke Veenstra. Onder redactie van H. Duits e.a.
R5400: VELDT, JULES VAN DER. - Mietje Pietje nr. 2.
H9421: VELMANS-VAN HESSEN, EDITH / SIJBOLT NOORDA. - 1945: Niet terugkijken... / Over stimulerende middelen en ongewenste bijwerkingen.
Y0387: FEESTGIDS VELP. - Officiele Gids van de Feestelijkheden t.g.v. het Vijftig Jarig Regerings-Jubileum van H.M. Koningin Wilhelmina en de Troonbestijging door H.K.H. Prinses Juliana op 27 Augustus t/m 6 September 1948. Vereniging Velp Voor Oranje.
R0598: VELS HEIJN, ANNEMARIE. - Etsen van Rembrandt.
T7601: VELTHOVEN, G.J. VAN. - Scheveningen Vught. Door gevangene G.J. van Velthoven Kampnummer np. 6099. Ce; in het Oranje Hotel te Scheveningen.
R6532: VELTHOVEN, H. VAN. - Noord-Brabant in de samenwerking Nederland-Belgie.
K4493: VELTHUYSEN, TON. - Tirade 1957-1985.
L0493: VELTMAN, JAN. - De Vlaamsche scharenslijper.
K1675: VELTMAN, MARTIN. - De Veltman-verzameling. Bezorgd en verantwoord door L.R. Pol.
W3317: VELTMAN, MARTIN. - Spiegelgevecht.
W7978: VELTMAN, MARTIN. - Negentien Villanellen.
L7605: VELTMAN, JAN. - Het lange gelukkige leven van Date Dalwoud.
B1210: VELTMAN, MARTIN. - Destinaties.
B1212: VELTMAN, MARTIN. - Vijfenzestig gedichten. Een keuze. Samenstelling en verantwoording L.R. Pol.
R1607: VELTMAN, MARTIN. - Hollandse quintijnen.
T5947: VEN, J.M. VAN DER. - De Weelde. Eene sociologische studie.
T9066: VEN, D.J. VAN DE. - Neerlands Volksleven.
R5902: VEN, D.J. VAN DER. - Dank voor stank bij dominee. Typische gebruiken uit den Achterhoek.
H6664: VEN, D.J. VAN DER. - Het Carnavalsboek van Nederland in elf hoofdstukken.
L2804: VEN, D.J. VAN DER. - In de bloeiende hof onzer volkscultuur.
P1009: VEN, D.J. VAN DER. - Van Nederlandsche Luilakken.
L7621: VEN, D.J. VAN. - Het Carnavalsboek van Nederland in elf hoofdstukken.
B5048: VEN, D.J. VAN DER. - Van Driekoningen-Avond en Keuninkje spelen.
B5236: VEN, J. VAN DE. - Naamvallen, tijden en wijzen in den 'Heliand'.
M3374: VENEMA, ADRIAAN. - Verleden tijd, memoires.
M0860: VENEMA, ADRIAAN. - Het dilemma. Gevolgd door een interview met Ischa Meijer.
K8623: VENEMA, ADRIAAN. - Jongensdroom en andere verhalen.
K5874: VENEMA, ADRIAAN. - Liever waarheid dan sensatie. Een woord achteraf aan Martien J.G. de Jong.
B0235: VENEMA, ADRIAAN. - Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 1: Het systeem.
B5601: VENEMA, ADRIAAN. - De laatste uren.
R7959: VENEMA, ADRIAAN. - Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 2: De harde kern.
K1846: VENEMA, ADRIAAN. - Aristo revisited.
R7946: VENEMA, ADRIAAN. - Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 3A: De kleine collaboratie.
R7945: VENEMA, ADRIAAN. - Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 4: Uitgevers en boekhandelaren.
R5302: VENEMA, ADRIAAN. - Kunsthandel in Nederland 1940-1945.
T7208: VENEMA, ADRIAAN. - Mussert.
T1552: VENEMANS, B.A. - De Marnix-pers. Een korte geschiedenis en een bibliografie.
L3754: VENERIS CAP. O.F.M., FRATER. - Speels ABC. Ter onderrichting aan de jeugd.
T9948: EDIZIONI LA BIENNALE DI VENEZIA. - Le Arti a Vienna dall a Secessione alla Caduta dell' Impero asbugico.
T9342: VENMAN, J.H.C. - Herinnering aan Neerlands Hoofdstad Augustus 1856. Dankbetoon aan Z.M. Willem de Derde als beschermheer van het Metalen Kruis.
R6991: HET VENSTER. - Het Venster. Algemeen Litterair Maandblad: Nr. 4, eerste jaargang 3 Oct. 1931.
T2287: HET VENSTER. - Het Venster. Algemeen Litterair Maandblad: Nr. 7, eerste jaargang 16 Jan. 1932.
T2286: HET VENSTER. - Het Venster. Algemeen Litterair Maandblad: Nr. 6, eerste jaargang 5 Dec 1931.
B7668: VENSTERMANS, J. - August Vermeylen.
R7179: VENTURA, JULIA. - Fotografisch werk.
M3366: VER HUELL, ALEXANDER. - De werken van Alexander Ver Huell. Zoo zijn er! Jeugd.
T2017: VERAART, J.A. - Holland. Preface by G.N. Clark.
T5860: VERAART, J.A. - Beginselen der Economische Bedrijfsorganisatie.
T2278: VERAART, AUG. W. - Meer zonneschijn in het nevelig noorden, meer regen in de tropen.
T5233: VERAART, JOANNES ANTONIUS. - Arbeidsloon.
B8736: VERACHERT, FRANS. - Karel van den Oever.
B2707: VERACHTERT, FRANS. - Karel Van den Oever (1879-1926).
K2869: VERBEECK, RENE. - Pieter G. Buckinx.
B8310: VERBEECK, RENE. - De dichter H. Marsman.
T2208: VERBEECK, RENE. - De dwaze bruid.
K9479: VERBEEK, E. - De man met de glazen hoed. Biografisch essay over de dromen van Sigmund Freud.
K4148: VERBEEK, GERARD. - Marnix Gijsen.
M7230: VERBEEK, HANSJE. - Goede bedoelingen. Zaakwaarnemers in een hoerenorganisatie.
R8974: VERBEEK, R.D.M. - Kort verslag over de aardbeving te Ambon op 6 januari 1898.
R8649: VERBEEK, R.D.M. - Kort verslag over de Aard- en zeebeving op Ceram den 30sten september 1899.
R3831: [SPINOZA] VERBEEK, THEO. - "De wil van God". Over een centraal thema in Spinoza's filosofie. Voordracht gehouden te Rijsburg op 16 mei 1998.
T0847: VERBEKE, LUC. - Vlaanderen in Frankrijk. Taalstrijd en Vlaamse Beweging in Frans- of Zuid-Vlaanderen. Inleiding en slotbeschouwing Andre Demedts.
K6931: VERBERNE, L.G.J. - In den spiegel van het verleden. Historische opstellen.
R6908: VERBERNE, L.G.J. - Geschiedenis van Nederland in de jaren 1813-1850. Twee delen.
R6898: VERBERNE, L.G.J. - Noord-Brabant in den Status-Quo-Tijd (1830-1839).
R8192: VERBERNE, L.G.J. - Gogel en de Uniteit.
T6415: VERBIEST, J.V.L.M. - Spaarnestadiana nr. 1 t/m 7. De tijd op drift. Jan Willem Lucas aan de geestelijkheid van Nederland. Tantiemisten In frauden legis. De R.K. pers door Spaarnestadbril gezien. Nazi-regeering en Spaarnestad. Het schandaal aan De Tijd. Tusschen Haarlem en Berlijn.
T2506: VERBIEST, J.V.L.M. - Tantiemisten. In fraudem legis.
T2508: VERBIEST, J.V.L.M. - Nazi-regeering en Spaarnestad.
T2502: VERBIEST, J.V.L.M. - Tusschen Haarlem en Berlijn...
T2505: VERBIEST, J.V.L.M. - Jan Willem Lucas aan de Geestelijkheid van Nederland.
T2503: VERBIEST, J.V.L.M. - Het schandaal aan De Tijd.
T2504: VERBIEST, J.V.L.M. - De Tijd op drift. Een uiteenzetting naar aanleiding van het aftreden van Mr. A.F.M. Hendrix, Mgr. Dr. G.C. van Noort, Mr. C.M.J.F. Goseling, Mr. Aug. E.M. Povel, Mr. C.P.M. Romme, commissarissen der N.V. Drukkerij de Tijd.
L3366: VERBOGT, THOMAS. - Gebroken glimlach. Verhalen.
R8530: VERBRAAK, H.C. - Pastoor H.C. Verbraak. Bij gelegenheid van zijn Vijf en Twintigjarig verblijf als Aalmoezenier bij de Troepenmacht te Atjeh 1874-1899.
T9760: VERBRUGGEN, CHRISTOPHE. - Schrijverschap in de Belgische belle époque. Een sociaal-culturele geschiedenis.
T0484: VERBURGH, ED. [=EDUARD THORN PRIKKER]. (RED.). - De Arbeid. Maandschrift voor Litteratuur en Kunst. Vierde Jaargang 1901-1902.
K4994: VERCAMMEN, JAN (ED.). - Van twintig dichters.
B8854: VERCAMMEN, LOUIS. (ED.). - Bruegel tussen de regels. Jaarboek 1984 van het Felix Timmermans-Genootschap.
K4971: VERCAMMEN, L. - Vijftig jaar Pallieter. Een historische terugblik.
T2762: VERCAMMEN, FRANCISCUS ANTONIUS. - Thijm en Vlaanderen.
R1789: VERCAMMEN, FRANCISCUS ANTONIUS. - Thijm en Vlaanderen.
L3109: VERCORS. - De stilte der zee.
C0086: VERCORS. - De droom. Vertaling Clara Eggink.
W8191: VERCORS. - De wapens der duisternis. Vertaald door Jo Boer.
T2263: VERCORS. - De stilte der zee.
T6747: VERCORS. - La marche a l' étoile.
T0519: VERCOULLIE - De taal der Vlamingen.
L7627: VERCOULLIE, J. - Album opgedragen aan Prof. Dr. J. Vercoullie 1857 - 1927. Door ambtgenoten, oud-leerlingen en vereerders, t.g.v. zijn zeventigsten verjaardag en van zijn emiraat.
R5278: VERDAASDONK, H. - De Vvuchtigheid van iteratuur: Het verwerven van boeken als vorm van cultureel gedrag.
H4760: VERDAASDONK, H. - Literatuurbeschouwing en argumentatie.
M3893: VERDAASDONK, M. - Niemand weet waarom.
L5896: VERDAM, J. - Die Rose. Een wedergevonden fragment der tweede bewerking, vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden.
A0085: VERDAM, J. - Ferguut. Van Dr. Eelco Verwijs, opnieuw bewerkt en uitgegeven.
L1024: VERDAM, J. - Een en ander over en uit het Middelnederlandsch Woordenboek.
L2742: VERDAM, J. - Een museum van taaloudheden.
K7563: VERDAM, J. - Levensbericht van Eelco Verwijs.
L8338: VERDAM, J. - Over wetenschap en wetenschappelijke methode.
B0274: VERDAM, J. - Uit de Geschiedenis der Nederlandsche Taal.
B4393: VERDAM, J. - Middelnederlandsch Handwoordenboek. Onveranderde herdruk en van het woord Sterne af opnieuw bewerkt door C.H. Ebbinge Wubben.
B5785: VERDAM, J. - Sporen van volksgeloof in onze Taal en Letterkunde.
T9633: VERDAM, J. (ED.). - Seghelijn van Jherusalem. Naar het Berlijnsche handschrift en den ouden druk.
T9636: VERDAM, J. (ED.). - Theophilus, Middelnerlandsch gedicht der XIVde eeuw. Op nieuw uitgegeven.
R4034: VERDAM, J. - Afscheidsgroet aan zijne leerlingen, den 17den Juni 1915 uitgesproken.
K6784: VERDENIUS, A.A. - Bredero's dialectkunst als Hollandse reactie tegen Zuidnederlandse taalhegemonie.
K9336: VERDENIUS, A.A. - In de Nederlandse taaltuin. Wandelingen en waarnemingen.
L0589: VERDENIUS, A.A. - In de Nederlandse taaltuin. Wandelingen en waarnemingen.
W9578: VERDENIUS, A.A. - In de Nederlandse taaltuin. Wandelingen en waarnemingen.
M8894: VERDENIUS, A.A. - Studies over zeventiende eeuws. Verspreide opstellen en aantekeningen.
B1279: VERDENIUS, W.J. - Beknopte Bibliographie voor de Studie der Griekse Taal- en Letterkunde.
Y0396: VERDEYEN, R.W.R. - België in Nederland 1914 - 1919. De vluchtoorden Houtenisse en Uden.
L7601: VERDONCK, JORIS. - Maurice Felbier.
R9257: VERDOODT, FRAN-JOS. - Boon bibliografie. Het afzonderlijk verschenen werk en zijn wordingsgeschiedenis. [Louis Paul Boon].
R6418: VERDUYN, PRUDENS. - Geschiedenis van Wenduine.
B9976: [DOMELA NIEUWENHUIS] VERECQUE, CH. - Spiegel der Sociaal-Demokratie. Drie jaren deelneming aan een bourgeois-regeering. Met inleiding, slotbeschouwing en naschrift door F. Domela Nieuwenhuis.
T6561: VERELST, H. - De heerlijkheid van Keerbergen. Oorsprong en geschiedenis met plan en zichten. Gids voor den toerist.
R7075: VERELST, STAN. - Louis Zimmer en zijn werken.
L4528: VEREMANS, RENAAT. - Herinneringen aan Felix Timmermans.
T4432: VERGA, GIOVANNI. - Baas don Gesualdo. Vertaald door Yond Boeke en Patty Krone.
T4431: VERGA, GIOVANNI. - De Leeglopers. I Malavoglia. Vertaald door Yond Boeke en Patty Krone.
R8006: VERGA, GIOV. - Realistische schetsen. Eene proeve van vertaling.
L5328: VERGEER, CHARLES. - Arthur van Schendel en zijn vrienden.
L3182: VERGEER, CHARLES. - Toen werden schoot en boezem lekkernij. Erotiek van de Tachtigers.
R0121: VERGEER, CHARLES. - Gewezen en gemaskerd: over de jonge Arthur van Schendel.
T1363: VERGILIUS. - De Aeneis van P. Virgilius Maro, bestaende in XII. boecken, uyt het Latijn in Nederduytsche rymen gebracht door Jacob Westerbaen.
B8275: VERHAAK, G.T.M. - Het geestelijk liedboek uit het Tertiarissenklooster 'Mariengraff' te Grave. Deel I: Inleiding.
W3060: VERHAAR, THEO. - Stof bedekt niet.
T1808: VERHAAREN, J. - Kindsoldaat.
B4302: VERHAEREN, EMILE. - Gedichten. Nawoord Martien Beversluis.
B5207: VERHAEREN, EMILE. - Les Heures d'Apres-Midi.
T9349: VERHAEREN, EM. - Petites Légendes.
R1659: VERHAEREN, EMILE. - Die Stunden. Les heures claires, les heures d'apres-midi-, les heures du soir. Uebertragen von Erna Rehwoldt.
K9247: VERHAGEN, BALTHAZAR. - Het schoone leven.
B4453: VERHAGEN, W.C.A. E.A. - Kerst 1944. Herinneringen van mensen uit het voormalig verzet en overlevenden uit concentratiekampen.
B4777: VERHAGEN, JAN HENDRIK. - A farewell to arms en andere gedichten.
T4027: VERHAGEN, P. - Sociale haken en oogen. Gedichten. 1e twaalftal.
T3031: VERHAGEN JR., H. EN F. KAPTEIJN. - In het Teeken van het Verkeer. Een interessante beschrijving van de ontwikkeling, economische en politieke beteekenis van het verkeer en der verkeersmiddelen.
T1383: VERHAGEN, HANS. - Cocon. Cyclus.
R5467: VERHAGEN, J. - Hervormer en Krijgsman. Een geschiedenis uit het begin der Hervorming in Zwitserland.
R5468: VERHAGEN, J. - Voor Moeder. Een Verhaal.
K2919: VERHALEN. - Korte verhalen uit Afrika, Azie en Latijns-Amerika.
R8250: VERHAVE, JACOBUS HENRIK. - Karakter en erfelijkheid. Onderzoek naar bepaalde componenten in het karakter bij vier en twintig volwassen eeneiige tweelingen en een volwassen eeneiige drieling.
L6279: VERHAVERT, CYPR. - Brusselsche typen.
T5211: VERHAVERT, CYPRIAAN. - In onze goedige stede.
H7119: VERHEIJ, MARIA. - De rode cirkel.
T1878: VERHELST, KAREL. - Essais litteraires offerts aux amis de la jeunesse studieuse par la Societe de litterature francaise. (Sint-Truiden 1851-1893).
M3894: VERHELST, INGRID. - De verzamelde leugens van J. Mboya.
K0850: VERHEUL, KEES. - Antwoord van een buitenstaander en andere opstellen.
K3160: VERHEUL, KEES. - Een volmaakt overwoekerde tuin. Opstellen over literatuur.
M2788: VERHEUL, KEES. - Verlaat debuut en andere opstellen.
L6507: VERHEUL, KEES. - Villa Bermond.
R0479: VERHEUL, KEES. - Een jongen met vier benen.
K2098: VERHEUS, SIMON L. - Theologie in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Bijdragen over de collecties en verwante verzamelingen alsmede Doopsgezinde Adversaria verschenen bij het afscheid van Simon L. Verheus als conservator van de kerkelijke collecties.
T7165: VERHEY, HARRY (VOORW.). - De partij van de actie. Resolutie van de conferentie van 23 en 24 December 1949 der Communistische Partij Nederland.
R3664: VERHEYDEN, PROSPER. - Triumphdicht over den nieuwen Carlejon, Hasselt 1752.
B4965: VERHEYDEN, PROSPER. - De maagdendans.
R3670: VERHEYDEN, PROSPER. - Prosper Verheyden gehuldigd ter gelegenheid van zijn zeventigsten verjaardag 23 October 1943.
T2933: VERHOEFF, BERNARD. - Frans van Stoghem en zijn vrouw.
L5308: VERHOEVEN, BERNARD. - Over de lach.
T4072: VERHOEVEN, D. E.A. (EDS.). - Klederdracht en Kleedgedrag. Het Kostuum Harer Majesteits onderdanen 1898 - 1998.
T9936: VERHOEVEN, CORNELIS. - Weerloosheid onder druk.
K6583: VERHOEVEN, BERNARD. - De zielegang van Henriette Roland Holst.
K6049: VERHOEVEN, BERNARD. - De zilveren spiegel.
M7030: VERHOEVEN, BERNARD. - De zilveren spiegel.
L2089: VERHOEVEN, BERNARD. - Guido Gezelle. Vader van het nieuwe Vlaanderen bij de eeuwherdenking van zijn geboorte 1830-1930.
K2682: VERHOEVEN, BERNARD. - Over kunst en leven.
M3570: VERHOEVEN, BERNARD. - Pax Hominibus. Gedichten.
L9337: VERHOEVEN, BERNARD. - Het Bisschopsspel van Rotterdam.
B3855: VERHOEVEN, BERNARD. - De zielegang van Henriette Roland Holst.
B4542: VERHOEVEN, BERNARD. - Karel van de Woestijne. Een karakteristiek en een keur uit zijn gedichten.
R8962: VERHOEVEN, HANS. - Moord in den commandopost.
R8963: VERHOEVEN, HANS. - Moord op een ouden heer.
B8515: VERHOEVEN, BERNARD. - De zielegang van Henriette Roland Holst.
R1269: VERHOEVEN, NICO. - Doelmatigheid van industriele vormgeving.
T1966: VERHOEVEN, BERNARD. - De zielegang van Henriette Roland Holst.
B3704: VERHOEVEN, BERNARD. (VERTAALD). - De poëzie van San Juan de la Cruz. Ingeleid en vertaald door Bernard Verhoeven.
T3953: VERHOFSTEDE, A.L. / J. VAN MIERLO / G. LIEFTINCK / R. ROEMANS. - Beatrijs. Eerste integrale reproductie van het handschrift, naast de tekst in typographie. Onder de leiding van A.L. Verhofstede, met een bijdrage van J. van Mierlo, een beschrijving van de codex door G.I. Lieftinck, en een bibliografie door Rob. Roemans.
R4316: VERHUELL, Q.M.R. - Levensherinneringen 1787-1812. Bezorgd en ingeleid door L. Turksma.
T5328: VERHULST, DIMITRI. - Godverdomse dagen op een godverdomse bol.
L8016: VERHULST, RAFAEL. - Telamon & Myrtalee.
T0182: VERHULST, J. [=A.C.J.A. GREEBE]. - Pro Memorie.
W7168: VERHUYCK, PAUL. - De binnendienst.
L9642: VERHUYCK, PAUL. - De doodbieren.
L9643: VERHUYCK, PAUL. - De elektrische man.
B7656: VERIDICUS. (ILLUSTRATIES). - De Nieuwe Schoolwet en het Rapport der Commissie.
T6603: VERITAS. [=A.M. ANDERSON]. - Dekt de vlag de lading? Een woord over verbetering van maatschappelijke toestanden naar aanleiding van het oprichten van Boterfabrieken.
P2383: VERKADE-CARTIER VAN DISSEL, E.F. - Eduard Verkade en zijn strijd voor een nieuw toneel.
B8235: [THORBECKE] VERKADE, W. - Thorbecke als Oost-Nederlands pariot. Der achtundvierziger Thorbecke in der Tradition des Ost.Niederlaendische Patriotismus.
M6762: VERKRUIJSSE, P.J. - Critisch Bulletin I. Bibliografische beschrijvingen, analytische inhoudsopgaven.
L3185: VERKRUIJSSE, P.J. - Critisch Bulletin I. Bibliografische beschrijvingen, analytische inhoudsopgaven. Critisch Bulletin II. Index.
T3166: VERKRUYSEN, H.C. - De cultureele beteekenis van het lichtbeeld.
T3353: VERKUYL, H.J. - De schouders waarop wij staan. Taalfilosofische grondslagen voor taalkundig onderzoek.
R4618: S. FISCHER VERLAG. - Das vierzigste Jahr 1886-1926.
L1712: VERLAINE, PAUL. - Twee weken Holland.
L1577: VERLAINE, PAUL. - Twee weken in Holland. Brieven aan een vriend. Vertaling Frank de Zwager. Nawoord Louis Vis.
T6262: VERLAINE, PAUL. - Het zal een zomerdag vol zonlicht zijn. De mooiste liefdesgedichten. Gekozen en vertaald door Peter Verstegen.
T4016: VERLET, PIERRE A.O. - The Book of Tapestry. History and Technique
T6419: VERLINDEN, CHARLES. - Les origines de la frontiere linguistique en Belgique et la colonisation frangue.
T0688: VERMANDERE, MARTINE. - Adamastos. 100 jaar Algemene Diamantbewerkersbond van Belgie.
L0049: VERMANDERE, RENE. - Van Zon zaliger. Door hem-zelf.
L6670: VERMASEREN, BERNARD A. - De katholieke Nederlandse geschiedschrijving in de XVIe en XVIIe eeuw over den opstand.
W5547: VERMEEGEN, HARRY. - Ballenjongen.
R4375: VERMEER, G.F.M. - Observations sur le vocabulaire du pelerinage chez Egerie et chez Antonin de Plaisance.
B0447: VERMEER, WIM. - Liefdeszinnebeelden. Amoureuze emblematiek 1600/1620.
T9361: VERMEEREN, P.J.H. - Vondel und Koln. Die Rheinmetropole in seiner Dichtung.
B1371: VERMEEREN, PETRUS JOSEPHUS HENRICUS. - De Bibliotheca Neerlandica Manuscripta van Willem de Vreese.
L3391: VERMEEREN, P.J.H. - Drie boeken uit P.C. Hoofts Neederlandsche Histoorien. Bezorgd en ingeleid door ....
T0798: VERMEERSCH, ARTHUR J. - Repertoire de la presse bruxelloise / Repertorium van de Brusselse pers. 1789-1914. I: A-K. II: L-Z. III: Index des noms de personnes / Index van persoonsnamen A-Z.
B8277: VERMEERSCH, A.P.L. - De taalschat van het laat-middelnederlandse Keurbouc van Werveke. Een bijdrage.
L9816: VERMEIREN, KOEN. - Dood Spoor.
R1515: VERMEIRSCH, E.H. - Inleiding tot Vondel's Lucifer.
R5243: VERMEULEN, F.A.J. - Bouwmeesters der Klassicistische Barok in Nederland.
L5771: VERMEULEN, ANTONIUS J. - The Semantic Development of Gloria in Early-Christian Latin.
K5156: VERMEULEN, N.C.H.M. - Jan de Leenheer. Moralisator en Humanist. Een inleiding tot zijn leven en zijn werken.
L5997: VERMEULEN, WILHELMUS H. - Parlementaire geschiedenis van Nederland 1901 - 1914.
H5031: VERMEULEN, WILLEM. - Oog op drukwerk. Met tien dierenverhalen
L7962: VERMEULEN, F.A.J. - Handboek tot de Geschiedenis der Nederlandsche Bouwkunst. Tweede deel: Kentering en Renaissance.
L7963: VERMEULEN, F.A.J. - Handboek tot de Geschiedenis der Nederlandsche Bouwkunst. Eerste deel: Voorgeschiedenis en Middeleeuwen.
B2563: VERMEULEN, P.J.F. - De Katholieken in Nederland en hunne bondgenooten gedurende de laatste honderd jaren, lezing, gehouden te Helmond, den 13n Februari 1891 en van aanteekeningen voorzien.
R5701: VERMEULEN, W.G.J.R. - Een Romeinsch Grafveld op den Hunnerberg te Nijmegen. (uit den tijd van Tiberus-Nero).
R6363: VERMEULEN, N.C.H.M. - Jan de Leenheer. Moralisator en Humanist. Een inleiding tot zijn leven en zijn werken.
R7802: VERMEYLEN, AUG. - Verzamelde opstellen. Eerste en tweede bundel.
L0334: VERMEYLEN, AUG. - Quelques aspects de la question de langues en Belgique.
K3640: VERMEYLEN, AUGUST. - De Vlaamsche Letteren van Gezelle tot heden.
K3644: VERMEYLEN, AUGUST. - De Vlaamsche Letteren van Gezelle tot heden.
H1160: VERMEYLEN, AUGUST. - Verzameld werk (6 delen).
B0481: VERMEYLEN, AUG. - Eerste bundel van Aug. Vermeylen's Verzamelde Opstellen.
B1800: VERMEYLEN, AUGUST. - Verzameld werk (6 delen).
B3693: VERMEYLEN, AUG. - Twee vrienden.
B4805: VERMEYLEN, AUG. - Indrukken uit Rusland.
T5362: VERMINNEN, BERT. - Vlaamse toneelschrijvers van vandaag.
R3453: [MULTATULI] VERMOORTEL, PHILIP. - Multatuli in Vlaanderen.
L4634: VERNADSKI, GEORGE. - Geschiedenis van Rusland. Twee delen.
B9059: VERNE, JULES. - Van de aarde naar de maan. Vertaling Ingrid Holscher.
B9055: VERNE, JULES. - De jacht op de meteoor. Vertaling Pieter Verhulst.
B9054: VERNE, JULES. - De verschrikkelijke reis. Vertaling Anita van der Ven.
B9052: VERNE, JULES. - Op bezoek in de toekomst. Vertaling Pieter Verhulst.
W0589: VERNE, JULES. - Robur de veroveraar. Vertaling P. Verhulst.
T0790: VERNE, JULES. - De jacht op den meteoor. Een nagelaten werk van Jules Verne. Vertaling M.C.M. Voorbeijtel.
M5010: VERNON, JOHN. - Peter Doyle. Vertaling A. Eulen.
H1717: VERNOOY, ROBERT. - Het zwelgen.
L2091: VEROLME. - Memoires. Met medewerking van Leo Ott.
B4125: VERONESI, SANDRO. - In de ban van mijn vader. Vertaling Rob Gerritsen.
R1612: VERPALE, ERIEK. - De patatten zijn geschild. Nagelbrieven 1975-1980.
L9701: VERPALE, ERIEK. - Katse nachten.
L3256: VERRE, TONY VAN. - Ontmoet Albert Helman. Uit het leven van een dwarsliggende Indiaan.
K4856: VERRE, TONY VAN. - Ontmoet Simon Carmiggelt. Uit 't leven van een schrijvend persoon.
B2129: VERRIEST, G. - Eeredag van Guido Gezelle. Aansprake van prof. dr. G. Verriest.
L1304: VERRIJN STUART, G.M. - Verstoring en herstel van economisch evenwicht.
T2479: VERRIJN STUART, COENRAAD ALEXANDER. - Ricardo en Marx. Eene dogmatsch-historische studie.
M5311: FOK-VERRINK. - Kinderhandenarbeid. Een verzameling werkjes door, met en voor kinderen thuis te maken.
M3891: VERRIPS, GER. - De blauwe bruid.
C1648: VERRIPS, GER. - Een vrouw alleen.
P0839: VERRIPS, GER. - Met andere ogen.
K7242: VERRIPS, GER. - Witte gezichten.
R0472: VERRIPS, GER. - Berlijns blauw.
R0499: VERRIPS, GER. - Witte gezichten.
B6925: VERROEN, DOLF. - Clare Lennart.
L2713: VERSCHAEVE, CYR. - Christiaan de Wet. Een jaar na de Begrafenis.
L1179: VERSCHAEVE, CYRIEL. - Zeesymphonieen.
Y0054: VERSCHAEVE, YVONNE. - 4 x 3. Gedichten.
R6714: VERSCHAVE, PAUL. - De politieke partijen in Nederland en de christelijke coalitie. Uit het Fransch.
H9154: VERSCHOOR, DIET. - Dronken van Dauw. Novelle.
K2739: VERSCHOREN, FRANS. - Jeugd. De vlieger, Hun broerke, Karossen, Doodzonde, Van een jongen die geluk had, Van ouderzorg en kindervreugde, Op de foor, Naijver, Sooike en zijn vriendjes.
K5348: VERSCHOREN, FRANS. - Vlaamsche humor. Novellenbundel.
T2787: VERSCHOREN, FRANS - Jeugd.
H9275: VERSCHUEREN, J. (ED.). - Nederlandsch Bibliographisch Woordenboek. (NBW) Bevattende de belangrijkste werken in Noord- en Zuid-Nederland verschenen in het eerste kwart der XXe eeuw (1900-1929).
T4466: VERSCHUUR, H.A. - Het Groote Avontuur met Hitler aan het Stuur. Met illustraties van den Auteur.
T4914: VERSCHUUR, H.G.J. - De zuiveringschaos in de pers. Eenige beschouwingen over de willekeur, de inconsequenties en de onrechtvaardigheden der huidige perszuivering.
L5811: VERSLUYS, JAN CORNELIS. - Essai sur le caractere de Lamennais.
K6970: VERSLUYS, N.J.D. - Journalistiek en Wetenschap. Een studie van de betrekkingen tusschen journalistiek en sociale wetenschap.
R1639: VERSLUYS, NICOLAAS JAN DERK. - Journalistiek en Wetenschap. Een studie van de betrekkingen tusschen Journalistiek en Sociale Wetenschap.
R9062: VERSLUYS, J. - Handleiding bij het Schrijfonderwijs in de Lagere School.
R8161: VERSLUYS, J.J. - Bijdrage tot de tweelingenpathologie in verband met de erfelijkheidsleer.
L8743: VERSNAEYEN, KAREL. - Jacob van Maerlant en zijne werken.
T0600: VERSOU, JOZEF. - Stemmen der vrijheid.
L1568: VERSPAANDONK, J.A.J.M. E.A. - Geschreven, gedrukt, versierd, verzameld. Boeken uit de bibliotheek van het Rijksmuseum Het Catharijneconvent.
K8638: VERSPOOR, DOLF. - Romances van Spanje voorafgegaan door Villancicos.
W3946: VERSPOOR, DOLF/WILLEM VAN ELDEN. - Rauw op het lijf. Vrijgevochten verzen van Cecco Angiolieri en Meo dei Tolomei.
T9262: VERSPOOR, DOLF. - De Spaanse Gouden Eeuw in honderd sonnetten.
T9261: VESTDIJK / VERSPOOR. - Villanelle.
K5722: VERSTAPPEN, JACK. - Lexicon Vlaamse toneel schrijvers.
L6837: VERSTAPPEN, H.TH. - Geomorphological observations on Indonesian Volcanoes.
R8741: VERSTAPPEN, JACK. - Volksleven rond Antwerpse cafe-chantants.
B0267: VERSTEEG, JAN. - Louis-Ferdinand Celine Informatie.
T8691: VERSTEEGEN, JOS. - Voorgoed volmaakt.
M6935: VERSTEGEN, JUDICUS. - De koning van het puin.
M7694: VERSTEGEN, PETER. - De tweede ronde.
M3032: VERSTEGEN, PETER. - Je vaart nog als een edelman.
L0014: VERSTEGEN, PETER. - Vol van ziel en zelfgevoel.
L1385: VERSTEGEN, PETER. (ED.). - De muze met de Januskop. Dertig jaar Martinus Nijhoff Prijs.
T8304: VERSTEGEN, PETER. (VERT). - Natuur zal kunst nooit blijvend evenaren. De Westeuropese poëzie in honderd gedichten. Vertaald en van commentaar voorzien door Peter Verstegen.
B7812: VERSTEGEN, H.H. - Het Phoenix-motief. Bijdrage tot de studie van de humanistische visie op de vorst.
H9125: VERSTRAETE, ERIK. - Wij hebben zes ridders voorbij zien gaan. Balladen uit Zuid en Noord, van Guido Gezelle tot Jan Veulemans.
M3892: VERSTRAETE, JOHNNIE. - Het uitzinnig gezelschap doet de revolutie falen.
B6862: VERSTRAETE, ERIK. - Wies Moens.
R7884: VERSTRAETE, ERIK. - Wies Moens 1898-1982. Gedenkboek.
R8404: VERSTRAETEN, JOS. - Tusschen de mazen. SD en Gestapo in het Oranje Hotel.
T0806: VERSTRAETEN, JOS. - Storm over Den Bosch. Dagboek over den eindstrijd van de bevrijding van 's-Herogenbosch.
T6158: VERSTRAETEN, JOS. - Oranje Hotel. Episoden uit het leven van No. 724 een politieke gevangene in de Polizeigefangnis te Scheveningen.
T9762: VERTHE, ARTHUR. - Gabrielle Demedts.
L9013: VERTOMMEN, KAREL. - Uut herten vri. Balladen en zangen.
T2369: VERTOMMEN, KAREL. - Het Veer. Tekeningen door Jan Wouters.
R4600: VERVAART, J.A. - Inleiding tot de Nederlandsche Constitutie.
T4081: VERVIERS, EMILE. - Opstand in de Jordaan.
T4274: VERVIERS, EMILE. - Eenige beginselen der Gemeente-Financien.
H1354: VERVLIET, H.D.L. - Een variatie op varianten. Lipsius' De Constantia en de New Bibliography. Afscheidscollege gehouden in de de Aula van de Universiteit van Amsterdam op 18 april 1989.
MK0015: VERVLIET, H.D.L. - Sixteenth-century printing types of the Low Countries. With a foreword by Harry Carter.
M0871: VERVLIET, HENDRIK D.L. (ED.). - Liber Librorum. 5000 jaar Boekkunst. Een overzicht door Fernand Baudin, Andre E. Boutemy, e.a.
K0391: VERVLIET, HENDRIK D.L. (ED.). - Post-incunabula en hun uitgevers in de Lage Landen.
H2455: VERVOORN, A.J. - Exlibris van Nederlandse Letterkundigen.
L6133: VERVOORT, HANS. - Sicco Roorda van Eysinga. Zijn eigen vijand.
L6188: VERVOORT, WILLEM. - The Copepoda of the Snellius Expedition I.
T3988: VERVOORT, HANS. - Heden mosselen, morgen gij.
R8626: VERVOORT, A.J.M. - Mislukt optreden van een Ex-Hoofdredacteur.
T5797: VERWACHTING. - Verwachting eerste jaargang no. 1 november 1948.
B2937: VERWEERD, JOKE. - Wapenbroeders.
M4249: VERWEY, ALBERT. - Frederik van Eeden.
T1096: VERWEY, ALBERT. - Ritme en metrum.
T3521: VERWEY-JONKER, H. - Lage Inkomens. Een statistisch onderzoek naar de verdeling der inkomens beneden de belastinggrens in de Gemeente Eindhoven.
T0842: VERWEY, ALBERT. - Keuze uit het proza van zijn hoogleraarstijd. (1925 - 1935). Verzameld en verzorgd door M. Nijland-Verwey.
H2105: VERWEY, ALBERT (VERTAALD). - De roman van Heinric en Margriete van Limborch. In hedendaags nederlands naverteld en ingeleid door Albert Verwey.
K0811: VERWEY, ALBERT. - Briefwisseling 1 juli 1885 tot 15 december 1888. Bezorgd, ingeleid en van aantekeningen voorzien door M.H. Schenkeveld en R. van der Wiel.
M6634: VERWEY, ALBERT. - Catalogus van de Albert Verwey tentoonstelling.
K0936: VERWEY, ALBERT. - Catalogus van werken van Albert Verwey.
A0912: VERWEY, ALBERT. - De figuren van de Sarkofaag.
W0981: VERWEY, ALBERT. - De figuren van de Sarkofaag.
W3776: VERWEY, ALBERT. - De legende van de ruimte.
M3797: VERWEY, ALBERT. - De legenden van de ene weg.
C0501: VERWEY, ALBERT. - De maker.
W3777: VERWEY, ALBERT. - De ring van leed en geluk.
P1097: VERWEY, ALBERT. - De ring van leed en geluk.
W1076: VERWEY, ALBERT. - Frederik van Eeden.
B7191: VERWEY, ALBERT. - Hendrick Laurensz. Spieghel.
K8337: VERWEY, ALBERT. - Het kind van het land. Persoonlijke en staatkundige overdenkingen bij het huwelijk van prinses Juliana, een gedicht.
K7268: VERWEY, ALBERT. - Het lijden aan de tijd. Antwoorden op een vraag van de Kouter-redactie.
W7970: VERWEY, ALBERT. - In de koorts van het kortstondige.
K6253: VERWEY, ALBERT. - Luide toernooien.
W3778: VERWEY, ALBERT. - Nieuwjaarsmorgen.
M6635: VERWEY, ALBERT. - Oorlogsdaad of oorlogsgevoel. Voordruk, april nummer de XXe eeuw 1903.
H8355: VERWEY, ALBERT. - Proza. Tien delen.
K1874: VERWEY, ALBERT. - Rhythmus und Metrum, uebersetzt von Antoinette Eggink.
K6254: VERWEY, ALBERT. - Stille toernooien.
K8807: VERWEY, ALBERT. - Van Jacques Perk tot nu. Rede ter aanvaarding van het hoogleeraars-ambt aan de Universiteit te Leiden op 14 jan. 1925. uitgesproken door...
K6190: VERWEY, ALBERT. - Verhalende poëzie. Persephone en Demeter.
A0784: VERWEY, ALBERT. - Verzamelde gedichten. Deel I: De nieuwe tuin, Het brandende braambosch, Dagen en daden, De kristaltwijg, Jacoba van Beieren. Deel II: Uit de lage landen bij de zee, Het blank heelal, Het levensfeest, Cola Rienzi.
H4974: VERWEY, ALBERT. - Vondels vers.
T7858: VERWEY, ALBERT (RED.). - De Beweging. Algemeen maandschrift voor letteren, kunst, wetenschap en staatkunde. Derde jaargang, eerste deel.
B3023: VERWEY, ALBERT. - Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche dichtkunst (1880 - 1900).
T7857: VERWEY, ALBERT (RED.). - De Beweging. Algemeen maandschrift voor letteren, kunst, wetenschap en staatkunde. Derde jaargang, derde deel.
B0480: VERWEY, ALBERT. - De Getilde Last.
B0483: VERWEY, ALBERT. - Het leven van E.J. Potgieter.
B0484: VERWEY, ALBERT / F. DE BACKER E.A. - Over De wandelende jood.
B2916: VERWEY, ALBERT. - Het Brandende Braambosch.
B3138: VERWEY, ALBERT. - Onze taak in de tijd.
B4172: [VONDEL] VERWEY, ALBERT. - Een inleiding tot Vondel.
B5112: [BOLLAND] VERWEY, C. - Professor Bolland en het maatschappelijk vraagstuk.
B7231: VERWEY, ALBERT. - Vondel herdacht. Uitgesproken op verzoek van de Vereeniging 'Leidsch Studenten-Tooneel' 5 Februari 1929.
B7298: VERWEY, ALBERT. - Het leven van E.J. Potgieter.
B7435: VERWEY, ALBERT. - Toen de Gids werd opgericht....
B7499: VERWEY, ALBERT. - Verzamelde gedichten. Deel I: Jeugdpoëzie. De Tragische Historie van Dr. Faustus. Aarde. Johan van Oldenbarnevelt. Deel II: De nieuwe tuin. Het brandende braambosch. Dagen en daden. De kristaltwijg. Jacoba van Beieren. Deel III: Uit de lage landen bij de zee. Het blank heelal. Het levensfeest, Cola Rienzi.
T3173: VERWEY, ALBERT. - De Beweging. Algemeen maandschrift voor letteren, kunst, wetenschap en staatkunde. Derde jaargang, tweede deel.
R9346: VERWEY, ALBERT. - Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche dichtkunst (1880 - 1900).
T7331: VERWEY-JONKER, H. EN J.P. VAN PRAAG. - Geen grond maar goederen.
R4401: VERWEY, ALBERT. - Nederlandsche dichters. P.C. Hooft. Met proza van Albert Verwey.
B8014: VERWEY, ALBERT. - Vondels vers.
R9691: VERWEY, ALBERT. - Het testament van Potgieter. Gedroomd Paardrijden met inleiding en aanteekeningen ter gelegenheid van Potgieters eerste eeuwfeest.
M5130: VERWEY, ALBERT. - De legende van de ruimte.
T2324: VERWEY, ALBERT. (RED.). - De Beweging. Algemeen maandschrift voor letteren, kunst, wetenschap en staatkunde. Derde jaargang, vierde deel.
T2323: VERWEY, ALBERT. (RED.). - De Beweging. Algemeen maandschrift voor letteren, kunst, wetenschap en staatkunde. Vierde jaargang, eerste deel.
T3398: VERWEY, ALBERT. - Het testament van Potgieter. Gedroomd Paardrijden met inleiding en aanteekeningen ter gelegenheid van Potgieters eerste eeuwfeest.
R9349: VERWEY, ALBERT. - Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche dichtkunst (1880 - 1900).
M5107: VERWEY, ALBERT. - Roemer Visscher tot Feitama. Nederlandsche dichters. Met proza van Albert Verwey.
R5491: VERWEY, ALBERT. - Johan van Oldenbarnevelt. Treurspel.
B3919: VERWEY, MEA. - 1 uit 7. Herinneringen en beschouwingen.
T4853: VERWEY, ALBERT. - Nederlandsche dichters: G.A. Bredero. Met proza van Albert Verwey.
L2587: VERWIJS, M.C. (ED.). - Uit de notulen van de 's-Gravenhaagsche Boekhandelaars Vereeniging 1854-1954.
A0399: VERWIJS, EELCO. - Bloemlezing uit Middelnederlandsche dichters. Bijeenverzameld door Eelco Verwijs. Bezorgd door F.A. Stoett. 4 delen.
B0844: VERWIJS, EELCO (ED.). - Dit sijn X goede boerden. Uitgegeven en toegelicht.
R2186: VERWOERD, HENRICA E. (ED.). - Bibliografie van Anne Hallema. Tzum (Franekeradeel) 8 september 1893 - Breda 23 februari 1973.
R7300: HADEWIJCH. ALBERT VERWY. - De vizioenen van Hadewych. In hedendaagsch Nederlandsch overgebracht door Albert Verwey.
B4808: VERZETT, PEGGY. - Prijken die buik.
T7736: VERZIJL, J.H.W. - Volkenrechtsgeschiedenis.
H6338: VESSEUR, THEO. - Kleine literatuurgeschiedenis in verzen over Nederlandse schrijvers.
B7472: VESSEUR, THEO. - Kleine literatuurgeschiedenis in verzen over Nederlandse schrijvers.
T0029: VESTDIJK, S. - Merlijn. Een drama in verzen.
K4954: VESTDIJK, S. - Gestalten tegenover mij. Persoonlijke herinneringen.
T9533: VESTDIJK, S. - Bericht uit het hiernamaals. Roman.
T1117: VESTDIJK, S. - Klimmende Legenden. Verzen.
T9535: VESTDIJK, S. - De grenslijnen uitgewist. Nagelaten verhalen.
R4244: VESTDIJK, S. - De bruine vriend. Het veer. Barioni en Peter. Pijpen.
B9153: VESTDIJK, S. - Bevrijdingsfeest. Roman.
B9145: VESTDIJK, S. - De vrije vogel en zijn kooien. De geschiedenis van een domicilie.
B9152: VESTDIJK, S. - Verzamelde verhalen.
B9151: VESTDIJK, S. - De koperen tuin.
B9146: VESTDIJK, S. / JEANNE VAN SCHAIK WILLING. - De overnachting.
B9144: VESTDIJK, S. - Kunst en droom. Een keuze uit de essays.
W4359: VESTDIJK, S. - De dokter en het lichte meisje.
L6160: VESTDIJK, S. - De dokter en het lichte meisje.
P1243: VESTDIJK, S. - Barioni en Peter. Het stenen gezicht.
L3893: VESTDIJK, S. - De dokter en het lichte meisje.
H1296: VESTDIJK, S. - De dubbele weegschaal, methoden en toepassingen ener praktische muziekesthetiek.
K8632: VESTDIJK, S. - De fantasia. Een twee drie vier vijf en andere verhalen.
C1653: VESTDIJK, S. - De redding van Fré Bolderhey.
H9646: VESTDIJK, S. - De schandalen.
K3207: VESTDIJK, S. - De zieke mens in de romanliteratuur.
L6168: VESTDIJK, S. - Een moderne Antonius.
K2608: VESTDIJK, S. - Essays in duodecimo.
L3179: VESTDIJK, S. - Essays in duodecimo.
M8071: VESTDIJK, S. - Fabels met kleurkrijt.
M2151: VESTDIJK, S. - Het schuldprobleem bij Dostojewski.
M0746: VESTDIJK, S. - Het verboden bacchanaal. Roman
A0647: VESTDIJK, S. - Iersche nachten. Roman.
H8883: VESTDIJK, S. - Juffrouw Lot.
H2750: VESTDIJK, S. - Mnemosyne in de bergen. Een episch gedicht in negen zangen.
L6166: VESTDIJK, S. - Puriteinen en piraten.
K4520: VESTDIJK, S. - Stomme getuigen. Verhalen.
M0745: VESTDIJK, S. - Vijf vadem diep. Roman.
K8742: VESTDIJK, S. - Zuiverende kroniek. Essays.
H1108: VESTDIJK, SIMON. - Vestdijk in kaart.
R4367: VESTDIJK, S. - Een twee drie vier vijf, Homerus fecit, Gummivingers, Doge en Cicisbeo.
B5599: VESTDIJK, S. - Terug tot Ina Damman. Anton Wachter roman 3.
B0356: VESTDIJK, S. / MENNO TER BRAAK / ANTON VAN DUINKERKEN. - Nederlandsche litteratuur van nu.
L8432: VESTDIJK, S. - Het dagboek van het witte bloedlichaampje.
L8514: VESTDIJK, S. - Blauwbaard en Reus. Vier verhalen.
L8719: VESTDIJK, S. - Muiterij tegen het etmaal. Deel I: Proza.
B0486: VESTDIJK, S. - De persconferentie.
B0501: VESTDIJK, S. - Door de bril van het heden. Keuze uit eigen werk.
B0504: VESTDIJK, S. - Mnemosyne in de bergen. Een episch gedicht in negen zangen.
B0789: VESTDIJK, S. - Muiterij tegen het etmaal. Eerste deel: Proza. Tweede deel: poëzie en Essay.
B2365: VESTDIJK, S. - De Oubliette. Novelle.
B2585: VESTDIJK, S. - Barioni en Peter.
B2586: VESTDIJK, S. - Het geroofde lam. Teekening van J.M. Prange.
K4701: VESTDIJK, S. - Het schandaal der blauwbaarden.
B3118: VESTDIJK, S. - Verzen.
B4319: VESTDIJK, S. - Voor en na de explosie. Opstellen over poëzie.
B5920: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 106.
B5921: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 105.
B5922: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 104.
B5923: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 103.
B5924: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 102.
B5925: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 101.
B5927: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 093.
B5928: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 090.
B5931: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 097.
B5932: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 111.
B5947: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 096.
B6484: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 112.
T5138: VESTDIJK, S. - Rembrandt en de engelen 1606-1956. Twaalf gedichten en een acrostichon.
B9359: VESTDIJK, S. - De vrije vogel en zijn kooien. De geschiedenis van een domicilie. Anton Wachter romans 6.
B9338: VESTDIJK, S. - De laatste kans. De geschiedenis van een liefde. Anton Wachter romans 8.
B9336: VESTDIJK, S. - De zwarte ruiter.
B9318: VESTDIJK, S. - De filosoof en de sluipmoordenaar. Roman.
B9319: VESTDIJK, S. - Het spook en de schaduw. Roman.
B9315: VESTDIJK, S. - De grenslijnen uitgewist, nagelaten verhalen.
B9314: VESTDIJK, S. - De redding van Fré Bolderhey.
B9462: VESTDIJK, S. - Vijf vadem diep.
B5929: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 099. Forum nummer.
B9437: VESTDIJK, S. - De zieke mens in de romanliteratuur.
R3206: VESTDIJK, S. - De nadagen van Pilatus.
B9154: VESTDIJK, S. - De beker van de min. De geschiedenis van een eerste jaar.
B9767: VESTDIJK, S. - Puriteinen en piraten.
R9168: VESTDIJK, S. - Kind tussen vier vrouwen. Kroniek van een jongensleven.
T1995: VESTDIJK, S. - Kunstenaars en oorlogspsychologie.
K3335: VESTDIJK, SIMON / HANS ANDREUS. E.A. - Paul Snoek.
T0215: VESTDIJK, S. - De uiterste seconde. Gedichten.
B9937: VESTDIJK, S. - Kort begrip van Lahringen. Apocrief romanfragment.
B5930: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 094.
T9542: VESTDIJK, S. - De fantasia en andere verhalen.
L6213: VESTDIJK, S. - De hotelier doet niet meer mee.
B9571: VESTDIJK, S. - De dood betrapt.
R7823: VESTDIJK, S. - De rimpels vam Esther Ornstein. De geschiedenis van een verzuim.
R1668: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 100.
R1658: VESTDIJK, S. - Vrouwendienst. Verzen.
B1794: VESTDIJK, S. - Vrouwendienst. Verzen.
T2987: VESTDIJK, SIMON. - Een snik tot glimlach omgelogen. Gekozen en ingeleid door T. van Deel.
T8820: VESTDIJK, S. - De filmheld en het gidsmeisje. Roman.
T8912: VESTDIJK, S. - Fabels met kleurkrijt.
T0266: VESTDIJK, S. - Rilke als Barokkunstenaar.
R7922: VESTDIJK, S. - Negen jeugdverhalen.
L6426: VESTDJK, S. - Het genadeschot. Roman.
R6371: VESTERS, J.A. - Tweemaal de grote vier. Het drama Tsjecho-Slowakije.
R3837: [SPINOZA] VET, JAN DE. - Spinoza en Spinozisme in enkele "Journeaux de Hollande. Voordracht gehouden te Katwijk op 19 mei 2001.
T9681: VETERMAN, EDUARD NECKER. - Keizersgracht 763. Een blauwboek.
L8210: VETERMAN, EDUARD. - De Krijt-Kring (Hoei-Lanki). Naar Klabund's bewerking van Li-Hing-Tao's Oud-Chineesche Tooneelspel.
B0346: VETERMAN, EDUARD. - De Krijt-Kring (Hoei-Lanki). Naar Klabund's bewerking van Li-Hing-Tao's Oud Chineesche Tooneelspel.
R3922: VETERMAN, EDUARD. - De bruiloft van Kloris en Roosje benevens de Nieuwjaarswensch 1946.
R1899: VETERMAN, EDUARD [=ELIAS VETERMAN]. - Essais.
T7439: VETH, CORNELIS. - Bezet en beschermd. Een geteekende Kroniek van de jaren 1940-1945.
R2311: VETH, CORNELIS. - Vijftig jaar Nederlandse letterkunde in dertig karikaturen. Ingeleid en toegelicht door Harry G.M. Prick.
T2749: VETH, P.J. - Specimens from the English Classics. With an introductory essay on English Literature, Explanatory notes, and a Glossary. Twee delen.
R9632: VETH, CORNELIS. - Het jaar van de Vrouw. Feestgave bij het Internationaal Congres voor Vrouwenkiesrecht te Amsterdam, Juni 1908.
L3668: VETH, CORNELIS. - Crimineel allerlei (Lotgevallen van Nick Carter, Buffalo Bill, De Gentleman-inbrekers, enz).
K0872: VETH, CORNELIS. - Die goede, oude tijd.
K1863: VETH, CORNELIS. - Een eeuw Nederlandsche caricatuur.
K9075: VETH, CORNELIS. - Nella of Het slachtoffer van misdaad en bedrog. Volksroman.
H5936: VETH, CORNELIS. - Nelly Bodenheim illustratrice.
A0747: VETH, CORNELIS. - Onthullingen door een kamenier Ten Hove.
M0847: VETH, CORNELIS. - Oude meesters der illustratie.
L3670: VETH, CORNELIS. - Roberto en Ewalda of wel Rooverhoofdman en Haremdame. Familie roman.
M3031: VETH, CORNELIS. - Tijdbeeldenstorm.
L3667: VETH, CORNELIS. - Wissewas. Burleske comedie in vier bedrijven.
M3507: VETH, JAN. - Rembrandts leven en kunst. Met een inleiding en toelichting door J.Q. van Regteren Altena.
L9045: VETH, CORNELIS. - Revolutionnaire Beeldende Kunst.
B1691: VETH, CORNELIS. - Klappetjes. Met een caricatuur door Jo Spier.
B1692: VETH, CORNELIS. - Klappetjes. Met een caricatuur door Jo Spier.
B2133: VETH, CORNELIS. - De politieke prent in Nederland.
B3544: VETH, JAN. - Een veronachtzaamd hoofdstuk uit onze beschavingsgeschiedenis der zeventiende eeuw.
B4833: VETH, CORNELIS. - Gisteren en vandaag.
B4852: VETH, CORNELIS. - Engelsche journalistieke prentkunst. Lezing voor de vereeniging gehouden op 14 november 1904.
T1748: VETH, BAS. - Het leven in Nederlandsch-Indië.
B6060: VETH, CORNELIS. - De humor in de moderne Nederlandsche Litteratuur.
L3672: VETH, CORNELIS. - Gids voor Padvinders. Indianen-verhaal.
R6626: VETH, CORNELIS. - Adolph Menzel.
T1843: VETH, CORNELIS. - Geschiedenis van de Nederlandsche Caricatuur en van de scherts in de Nederlandsche Beeldende Kunst.
T4267: VETH, JAN. - Portretstudies en silhouetten.
R8714: VETH, B. - Verhoudingen. Van man en vrouw.
T4570: VETH, CORNELIS. - Schoon schip! Expertise naar echtheid en onechtheid inzake Vincent van Gogh.
T4293: VETH, CORNELIS. - Kate Greenaway en Randolph Caldecott.
R1382: VETH, CORNELIS. - Fransche caricaturisten.
L3673: VETH, CORNELIS. - Het geheim van den idioot. Tooneelspel a grand spectacle.
R6762: VETH, P.J. - Onze Transvaalsche Broeders.
T5229: VETH, CORN. (INLEIDING). - Catalogus der tentoonstelling van het geillustreerde boek tot 1900. Van 14-26 maart 1923, Internationaal Antiquariaat Menno Hertzberger.
B6894: VEUILLOT, LOUIS. - De ijdele inbeelding der liberalen. Uit het fransch vertaald door een R.K. Priester.
K4115: VEULEMANS, JAN. - Dag mens. De tijdgenoot in de roman.
T8685: VEULEMANS, JAN. - Elke dag leven.
R6292: VEURMAN, B.W.E. - Volendam, leven en lied.
L6197: VEYDT, LAURENT. - De hemel. (tekst in XII delen).
B5702: VEYRIN-FORRER, JEANNE & ANDRE JAMMES. - Les Premiers caracteres de l' Imprimerie Royale. Etude sur un specimen inconnu de 1643.
T9959: VIAN, BORIS. - Herfst in Peking.
H3262: VICEROY, FRANCE. - Die Bocksflote.
W5615: VICTOR-MICHEL, V.P. - Essai sur le livre de qualite. Preface d'Edmond Pognon.
W8983: VICTOR, WALTHER (EINL.). - Lesebucher fur unsere Zeit.
M2939: VIDA, NINA. - Vaarwel Saigon. Vertaling Hedi de Zanger.
B4303: VIDAL, PIERE E.A. - Alt provenzalische Gedichte. Ubersetzt sind die Gedichte von Walter Naumann, illustriert von Dietrich Naethe.
W1014: VIDAL, GORE. - Twee zusters. Vertaling Dolf Koning.
T9759: VIERHOUT, CHRISTIEN & MAURITS WAGEVOORT. - Tegen het leven is niet te strijden. Briefwisseling 1889-1910. Bezorgd door Rob van de Schoor.
R7299: VIES, A.B. VAN DER - Nederlandsche bibliographie over Het Vredevraagstuk.
L6274: VIEU-KUIK, H.J. - Het gebruik van Franse woorden door Wolff en Deken. Een bijdrage tot de cultuurgeschiedenis der 18e eeuw. Deel I: Woorden, die betrekking hebben op den mens in zijn verhouding tot den evenmens.
L0528: VIEU-KUIK, H.J. (ED.). - Keur uit het werk van Betje Wolff en Aagje Deken.
L4350: VIEU-KUIK, HERMINA J. - Het gebruik van Franse woorden door Wolff en Deken. Een bijdrage tot de cultuurgeschiedenis der 18e eeuw. Deel I, woorden, die betrekking hebben op den mens in zijn verhouding tot den evenmens.
B9535: VIGNAU-WILBERG, THEA. - Rembrandt auf Papier. Werk und Wirkung. Rembrandt and his followers. Drawings from Munich. Mit einem Beitrag von Peter Schatborn.
B4897: VIGNIER, CHARLES M. & M. DENSMORE. - Catologue de la Bibliotheque de livres japonais illustres, appartenant a M. Emile Javal. Premiere partie.
R2494: VIJLBRIEF, I. - Van anti-aristocratie tot democratie : een bijdrage tot de politieke en sociale geschiedenis der stad Utrechts.
T3240: VIJN, H. (SAMENGESTELD). - V.V.V. Wandelkaarten voor Overijssel. Goor, Markelo en Diepenheim. Schaal 1:25000, 4 cm is 1 km.
T9080: VIJVER, H. VAN DE / R. VAN DOORSLAER / E. VERHOEYEN. - Belgie in de Tweede Wereldoorlog: 6 Het Verzet Deel 2.
T9081: VIJVER, HERMAN VAN DE. - Belgie in de Tweede Wereldoorlog: 8 Het cultureel leven tijdens de bezetting.
T1102: VIJVER, C. VAN DER. - De twee vrijmetselaars. Tooneelspel in drie bedrijven, naar het Fransch van Pelletier Volmeranges.
B6488: VIJVER, STEVEN VAN DE. - Tussen droom en daad. Hoe talenten hun top bereiken.
B9980: VIJVER,J.G. V.D. / DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Stemplicht.
T6512: [AMSTERDAM] VIJVER, C. VAN DER. - Geschiedkundige beschrijving der stad Amsterdam, sedert hare wording tot op den tegenwoordigen tijd; of Beknopt overzigt van den oorsprong, de uitbreiding, lotgevallen, bijzonderheden, geestelijke en wereldlijke inrigtingen en gebruiken dier stad.
R5822: VIJVERBERG, C.P. - De peelmijnvelden.
M2940: VILALLONGA, JOSE-LUIS DE. - Furia of de spaanse erfenis. Vertaald door Kees Jongenburger.
B5225: VILLATTE, CESAIRE. - Parisismen. Alphabetisch gerangschikte verzameling der eigenaardige zegswijzen van het Parijsche Argot. Supplement op alle Fransch-Nederlandsche woordenboeken.
B5154: VILLEFRANCHE, ANNE-MARIE. - Folies d'Amour. Erotische memoires uit het Parijs van de jaren '20.
R0648: VILLETARD, EDMOND. - Geschiedenis van de Internationale.
T8432: VILLON, FRANCOIS. - Verzamelde gedichten. Vertaling Ernst van Altena.
K4362: VILLON, FRANCOIS. - Verzamelde gedichten. Vertaling Ernst van Altena.
M6161: VILLON, FRANCOIS. - Het grote testament. In Nederlandse verzen overgebracht door K.J.A. Janson.
L9033: VILLON. - Oeuvres. Illustations de Dubout.
B2179: VILLON, FRANCOIS. - Het testament van Villon. Vertaald en van verklarende noten in beeld voorzien door K.J.A. Janson.
B4817: VILLON, FRANCOIS. - Balladen van Villon. / Ballades de Villon. Uit het Frans door Bert Decorte.
T1446: VILLON, FRANCOIS. - Les Oeuvres de Francoys Villon. Les lais. Le Testament. Poesies diverses. Le jargon.
M0241: VILLON, FRANCOIS. - Verzamelde gedichten. Vertalingen van Ernst van Altena.
T0204: VILLON, FRANCOIS. - Les oeuvres: Les lais, Le testament, Poesies diverses, Le jargon.
M9460: VINCI, LEONARDO DA. - Gedachten. Vertaling en inleiding Catharina Ypes.
R7711: VINDEX, P. - Minzame brieven, aan den eerw. heer J. Bramer, over eene aanmerkelijke misvatting, in zijn tweede stuk tegen den heer J. Scholten voorkomende.
R1944: VINDEX [=HENDRIK HERMAN BACKER]. - Vlam in 't hart.
H6924: VINK, JAAP. - Met teckel Sue van Barneveld naar Peru.
L8264: VINK, N. - Het nut van een grafisch advies- en calculatiebureau in de praktijk.
B8559: VINK, JEANNETTE C.H.H. DE. - Het einde van het lidmaatschap van den Volkenbond.
R4857: VINKENOOG, SIMON. - Het huiswerk van de dichter.
T3668: VINKENOOG, SIMON (ED.). - Atonaal. Bloemlezing uit de gedichten van Hans Andreus - Remco Campert - Hugo Claus - Jan G.Elburg - Jan Hanlo - Gerrit Kouwenaar - Hans Lodeizen - Lucebert - Paul Rodenko - Koos Schuur - Simon Vinkenoog.
A0481: VINKENOOG, SIMON. - Heren zeventien. Proeve van waarneming.
M6205: VINKENOOG, SIMON. - Zolang te water. Een alibi.
K4922: VINKENOOG, SIMON (ED.). - Het moederkruid. Een boek over marihuana.
M7153: VINKENOOG, SIMON. - Enkele reis Nederland.
M5366: VINKENOOG, SIMON. - Hoogseizoen.
P2926: VINKENOOG, SIMON. - Proeve van kommunikatie. Met hand en voetnoten van de auteur.
H3645: VINKENOOG, SIMON. - Tegen de wet. (zes weken Huis van Bewaring, maart/april 1965).
M5446: VINKENOOG, SIMON. - Wij helden.
W6519: VINKENOOG, SIMON. - Wij helden.
H1883: VINKENOOG, SIMON. - Zolang te water, Wij helden, Hoogseizoen.
M1546: VINKENOOG, SIMON. - Zolang te water. Een alibi.
L9757: VINKENOOG, SIMON. - Leven en dood van Marcel Polak.
R8982: VINKENOOG, SIMON. - Onder (eigen) dak. Gedichten.
K5234: VINKENOOG, SIMON. - Hoogseizoen.
R3774: VINKENOOG, SIMON. - Wondkoorts.
T3676: VINKENOOG, SIMON. - Wij helden. Verhaal.
R5043: VINKENOOG, SIMON. - Uit de doeken (signalementen) 1957-1960.
R7877: VINKENOOG, SIMON. - Spiegelschrift-gebruikslyriek. Gedichten.
R7832: VINKENOOG, SIMON (ED.). - Atonaal. Bloemlezing uit de gedichten van Hans Andreus - Remco Campert - Hugo Claus - Jan G.Elburg - Jan Hanlo - Gerrit Kouwenaar - Hans Lodeizen - Lucebert - Paul Rodenko - Koos Schuur - Simon Vinkenoog.
T0802: VINKS, JOS. - Borms.
T4809: VINKS, JOS. - Nationalisme in Vlaanderen.
H9093: VINNE, THEODORE L. DE. - The Printers' Price List. [A Manual for the use of clerks and book-keepers in job printing offices]. With a new introduction by Irene Tichenor.
W8881: VINNE, THEO. L. - Historic Printing Types. A lecture read before the Grolier Club of New York, January 25, 1885, with additions and new illustrations.
K7585: VIOLA, CESARE GIULIO. - Prico. Vertaling Mary Robbers.
T7107: KUNSTKRING DE VIOLIER. - Zesde en Zevende Jaarverslag van den Katholieken Kunstkring De Violier.
M3913: VIRGILIUS. - Facsimile van de oudste druk van het Vlaamse volksboek ingeleid door Jan Gessler. Met kanttekeningen bij de illustratie van de Nederlandse uitgave door Fr. van den Wijngaert.
T7558: VIROLLEAUD, CH. - De legende van den Christus. Vertaling J.M. Storch.
T5936: VIRULY, A. - Om de eer van ons land. Een pleidooi voor luchtvaart boven de oorlogsgedachte uit.
L3777: VIRULY, A. - Kleurenvlucht vervolg op De Wereld van Boven.
K0003: VIRULY, A. - Logboek Vliegtuig Douglas P.H. - A.K.E.
H6130: VIRULY, A. - The green hat. Boekversiering Jo Spier.
T4111: VIRULY, A. - Kain in de Cockpit.
T4110: VIRULY, A. - Ons land en het geweld.
L0116: VIS, G.J. - Johannes Kinker en zijn literaire theorie. Bijdrage tot een interpretatie van de voorredes bij zijn gedichten (1819-1921).
H3136: VIS, GEORGE J. - Tussen vloek en zegen. De poëzie van de jonge Nijhoff.
L4950: VIS, JEROEN M. - Tertullianus' De Pallio. Tegen de achtergrond van zijn overige werken.
H7784: VIS, JURJEN. - De Poort. De Oudemanhuispoort en haar gebruikers 1602-2002.
L6717: VIS, ADRIAAN JAN. - Willelmus procurator en zijn chronicon.
T5281: VIS, JURJEN. - Liefde het fundament. 400 jaar Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor in Amsterdam.
T1927: VIS, JAN MARINUS. - Vrede is! Opgedragen aan Jong Nederland. Het Vredespaleis in Den Haag. Naar het Engelsch van Robert Underwood Johnson. Vrouwen en oorlog. Naar het Engelsch van Ella Wheeler Wilcox. Zeg mij: Zijn Broeders Wij? Oorlog. Vrede.
K2151: VISSCHER, ANNE. - Ninjutsu. 30 jaren Nederlands Oost-Indie 1916-1946.
L4760: VISSCHER, BERNARD S.L. - Ferdinand von Saar. Sein Verhaltenis zur Biedermeierdichtung.
K2771: VISSCHER, H.S. - Dromen in moderne Nederlandse poëzie.
M2910: VISSCHER, H.S. - Dromen in moderne Nederlandse poëzie.
R9731: VISSCHER, JOH. - De Ondergang van een Wereld. Historisch-oeconomische studie over de oorzaken van den Anglo-Boer Oorlog (1899-1902). Met een naschrift over de Waarschijnlijke Toekomst van Zuid Afrika.
R9873: VISSCHER, JOH. - De Ondergang van een Wereld. Historisch-oeconomische studie over de oorzaken van den Anglo-Boer Oorlog (1899-1902). Met een naschrift over de Waarschijnlijke Toekomst van Zuid Afrika.
T9637: VISSCHER, L.G. (ED.). - FERGUUT. Ridderroman uit den Fabelkring van de ronde Tafel. [met verschillende bijlagen].
T2898: VISSCHER, JOH. - De Ondergang van een Wereld. Historisch-oeconomische studie over de oorzaken van den Anglo-Boer Oorlog (1899-1902). Met een naschrift over de Waarschijnlijke Toekomst van Zuid Afrika.
T9512: VISSCHER, R. - Leeuwarden van 1846 tot 1906. Een vervolg op Eekhoff's geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden.
T3078: VISSCHER, JOH. - De Ondergang van een Wereld. Historisch-oeconomische studie over de oorzaken van den Anglo-Boer Oorlog (1899-1902). Met een naschrift over de Waarschijnlijke Toekomst van Zuid Afrika.
R3191: VISSCHERS, M.P.H. - Het Geheim van den eenigen weg tot succes.
L5530: VISSER, ELIZABETH. - Iamboulos en de eilanden van de zon.
B0633: VISSER, EDITH. - Foto's schrijversportretten uit de jaren vijftig.
M4067: VISSER, CAROLIJN. - De kapers van Miskitia. Reisverhaal.
B9196: VISSER, EDUARD. - Een Jaguar wisselt van eigenaar. Verhalen.
H9331: VISSER, AB. - Rudolf de Mepse. Het monsterproces van Faan.
K6603: VISSER, AB. - Millennium. Gedichten.
K8484: VISSER, ARJAN. - Over smalle wegen. De tien geboden. Voorwoord Paul Witteman. Foto's Mark Kohn.
L0988: VISSER, CAROLIJN. - Buigend Bamboe. Reizen in China.
K4584: VISSER, ELIZABETH. E.A. - Het beeld van de vrouw in de literatuur.
L4728: VISSER, FREDERIKUS T. - A Syntax of the English Language of St. Thomas More. A. The Verb.
K5164: VISSER, H.A. - Confrontatie met een confrontatie. Moderne litteratuur en bijbelse boodschap.
H5826: VISSER, HANS G. - Indie in Holland. Nederlandse schrijvers over hun Rijk van Insulinde.
L2479: VISSER, HANS. - Simon Vestdijk, kinderjaren.
L4685: VISSER, JACOB. - Willem Levinus Penning Jr. De mensch en de dichter.
L2005: VISSER, M. - Het leven van Milton.
K5457: VISSER, PIET. - Sporen van Menno. Het veranderende beeld van Menno Simons en de Nederlandse mennisten.
K2092: [ERASMUS] VISSER-ISLES, LARAINE. - Erasmus van Rotterdam.
T7471: VISSER, W.J.A. - Geschiedenis der relieken van den H.Willibrordus, die in 1301 naar Oudmunster te Utrecht zijn overgebracht : (onderzoek naar de betrouwbaarheid van het verhaal over de translatie van den H.Willibrordus in 1031, dat door Thiofried van Echternach wordt medegedeeld).
L6887: VISSER, ELIZABETH. - Couperus, Grieken en Barbaren.
L6784: VISSER, F.TH. - Enige opmerkingen betreffende de studie van de historische syntaxis van het Engels.
L7013: VISSER, M.F. - De Nederlandse taal bij haar gebruik in de landbouw.
L8232: VISSER, HANS. - Simon Vestdijk. Een schrijversleven.
L8266: VISSER, A. DE. - Waar het om gaat!
R7721: VISSER, H. - De Brusselsche Anti-Slavernij Conferentie 1889-1890.
L9319: VISSER, M. - Het leven van Milton.
L9847: VISSER, CAROLIJN. - Aan het einde van de regenboog. Goudzoeken in Costa Rica. Met foto's van de auteur.
B0111: VISSER, PETER. - Wend.
T6944: VISSER, C. - Is het mogelijk enkele van onze oude gevels voor de toekomst te bewaren?
B2216: VISSER, AB. - Geblokkeerd in de bergen. Tekeningen J. Ploos van Amstel.
B3465: VISSER, CAROLIJN. - De barones van Ragavere. Het bruidje met de voile.
B4796: VISSER, ARJAN. - De tien geboden. Foto's Mark Kohn / Maartje Geels en Arno Lingerak.
B6128: VISSER, PIET. (ED.). - Van offer tot opera. Doopsgezinden en kunst in de zeventiende eeuw.
B9200: VISSER, EDUARD. - Twee handen van zwart. Verhalen uit Texas.
R3354: VISSER, P. - Heemskerck op Nova Zembla. Historisch verhaal.
T7752: VISSER, LOUIS DE. - Nederland Onafhankelijk, Welvarend, Vrij.
T2618: VISSER, W. - De Papieren Spiegel. Honderd-vijf-en-twintig jaar Algemeen Handelsblad 1828 -1953.
R6644: VISSER, MARIE SOPHIE. - De figuur van de vrouw in de troubadourslyriek. Een studie van de hoofse liefde.
H0897: VISSER, HANS. - Brieven rond de Vestdijk-biografie. Samengesteld en ingeleid door...
T9971: VISSER, EDUARD. - Homo sapiens, etc. Science fiction opera.
T1158: VISSER, GERRIT. - Bitterzoet. 300 Haaikoeien.
R6079: [VESTDIJK] VISSER, HANS / ANNE WADMAN. - Biografisch bijwerk. Met medewerking van Willem Diemer en Gerben Wynia.
L7746: VISSER, WILLEM M. - Abel J. Herzberg.
R1942: VISSER, LEEN [=KLAAS HANZEN HEEROMA]. - Ic sie des meyen schijn... Gedichten.
T8825: VISSER, FRANK. - De butler.
T6019: VISSER, B.C.A.M. - Princesjes Wals. Ter gelegenheid van den verjaardag van H.K.H. Wilhelmina Helena Paulina Maria, Prinses der Nederlanden.
T1848: VISSER VAN NIEUWPOORT, A. - De Anti-Revolutionnaire Partij en Dr. H. Colijn. Voorwoord Karel de Geus.
T7048: VISSER, H. / G. KNUTTEL / C. KRIEGER. - Tentoonstelling Aziatische Kunst.
R9606: VISSER, ARJAN. - Hotel Linda. Roman.
L0477: VISSER 'T HOOFT, H. PH. - De dichter Jan van Walre.
R7735: VISSERING, G. - De troonbestijging van den Keizer van Japan. De relatien in ouden tijd van Holland tot Japan. (Herinneringen uit het archief van mijn Vader).
T8061: VISSERING, GERARD. - De Stakingen. Een ernstig woord tot het Nederlandsche volk.
B7876: VISSERING, S. - Tochten naar het Noorden.
R4473: VISSERING, S. - Gijsbert Karel van Hogendorp.
B4643: VISSERING, S. - Levensbericht van Mr. O. van Rees.
Y0143: VISSERING, S. - Uitstapje naar Y-Muiden.
M7000: VISSERS, KARL. - Knipogen zoals mama. Verhalen.
M2430: VISTO, H.E. - Jawel Majoor. Met tekeningen van A.G. Smit.
T5454: VITORIA, FRANCISCO. - Is annexatie door Nederland van aangrenzend Duitsch gebied zedelijk verantwoord?. Gevolgd door Over het recht van den oorlog.
L3427: VITRUVIUS. - Les dix livres d'architecture de Vitruve. Preface Antoine Picon.
H7243: VITTORINI, ELIO. - Mens of niet. Vertaling Anthonie Kee.
H3393: VIVANTI, ANNIE. - De onderbroken reis. Vertaling Cath. Ypres.
T4242: VLAANDEREN, ANDRE. - Het Letterteekenen. Lettervormen en letters in hun practische, ornamentele en decoratieve toepassing.
T5427: VLAANDEREN. - K. De Laey: Flandria Illustrata. De Dondervlagen. Ad. Herckenrath: Verzen. Gustaaf Ontrop: Wijding. Weemoed. Karel van de Woestijne: Liederen van Lente en Herfst. Fernand Toussaint: De Doolage.
T5224: KSA-JONG-VLAANDEREN. - Verraad? Neen! Weerstand!. Verweerschrift der K.S.A. Jong Vlaanderen.
T3171: VLAANDEREN. - Vlaanderen. Maandschrift voor Vlaamsche Letterkunde. Tweede jaargang 1904.
R3968: RAAD VAN VLAANDEREN. - Memorandum over de buitenlandsche politiek van België.
T5425: VLAANDEREN. - Aug. Vermeylen: Op weg naar de hemel. Victor de Meyere: Hendrik Leys (vervolg en slot).Gustaaf Ver meersch: Geknakt. Fernand Tousaint: Hard Labeur van Reimond Stijns. A.V.: Aanteekeningen.
T5426: VLAANDEREN. - Aug. Vermeylen: Op weg naar de hemel (vervolg en slot). Victor de Meyere: Hendrik de Brakeleer. Lodewijk De Raet: Vlaanderen's Zeevisscherij.
T3170: VLAANDEREN. - Vlaanderen. Maandschrift voor Vlaamsche Letterkunde. Eerste jaargang 1903.
K9869: VLAARDINGEN, A. VAN. - Mijn Jordanertjes. Kinderen, die ik gekend heb.
K6541: VLADERACKEN, GEERTRUIDA VAN. - Beter zingen!
K6534: VLADERACKEN, GEERTRUIDA VAN. - Om de kribbe. Een kerstboekje. Samengesteld door...
B5212: VLADERACKEN, GEERTRUIDA VAN. - Muziek. Veroverd paradijs. Het leven van een zangeres.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

12/15