Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
B8142: THEISSEN, J.S. - Uit de voorgeschiedenis van het liberalisme in Nederland.
Y1631: THELWALL, A.S. - The late Dr. Isaac Da Costa.
B9202: THEMERSON, STEFAN. - Hobsons eiland. Vertaling Ronald Jonkers.
H7217: THEMERSON, STEFAN. - Collected Poems. With drawings by Franciszka Themerson.
B9679: THEO, MR. - Socialist of niet. Een woord aan Voor- en Tegenstanders.
T2966: THEOPHRASTUS. - Karakters. Vertaald en ingeleid door P. Groeneboom.
M6245: THEROUX, PAUL. - De gelukkige eilanden. Vertaald door Tinke Davids.
M6217: THEROUX, PAUL. - De oude Patagonie Expres. Vertaling Tinke Davids.
M0418: THEROUX, PAUL. - De laatste dagen van Hongkong.
B4145: THEROUX, PAUL. - De grote spoorwegcarrousel. Vertaling Cor Koreman.
K1726: THEROUX, PAUL. - De vreemdeling in het Palazzo d'Oro. Vertaling Theo Hendriks.
L8857: THEROUX, PAUL. - China per trein. Vertaling Tinke Davids.
T5069: THEROUX, PAUL. - Chicago Loop. Vertaald door Tinke Davids.
R4143: THEROUX, PAUL. - Hotel Honolulu. Vertaald door Tinke Davids.
L7091: THEUNISSE, J.G.L. - Jan Frederik Vlekke 1849-1903. Ethiek en rentabiltiteit in een ondernemersleven.
T0594: THEUNISSEN, PAUL. - 1950: Ontknoping van de koningskwestie.
L2863: THEUNISSEN, RICH. - Uit het leven en werken van Antony van Leeuwenhoek.
B3393: THEUNISSEN, JEROEN. - Het einde. Vertelling.
Y2315: THEUNISSEN, JEROEN. - Hier woon je. Gedichten.
L5773: THEUNISSEN, WILHELMUS P. - Ploutarchos' leven van Aratos. Met historisch-topographisch commentaar.
B8807: THEUNISZ, JOHAN. - Het eenzaam hart.
R5001: THEUNISZ, JOH. - De jeugd en het boek.
Y3477: THEWISSEN, CHARLES. - Limburg en Oranje.
L4093: THEWISSEN, MARIE A.F.C. - Twee Byzantijnsche H. kruisrelieken uit den schat der voormalige kapittelkerk van Onze Lieve Vrouw te Maastricht.
K0861: THI HOAI, PHAM. - Alomvattende liefde. Vertaling C. Brouwer.
L6531: THIEL, J.H. - Lijst der geschriften.
L5716: THIEL, RUDOLF. - Groote strijders tegen ziekte en dood. Uit leven en werken van groote geneeskundigen. Nederlandsche bewerking van W. Schuurmans Stekhoven.
R0817: THIEL, J.H. - Lijst der geschriften.
L9260: THIEL, MARIA ARENDINA. - La figure de Saul et sa representation dans la litterature dramatique Francaise.
L0266: THIEME, W.L. - Spraak, Taal en Rede. Proeve eener redelijke ontwikkeling van het Taalbegrip. Met een inleidend woord van J. Hessing.
M1764: THIENEN, FR. VAN. - Ballerina's in Beeld.
T6417: THIERRY, J.W. - De indijking en droogmaking der Zuiderzee.
R7703: THIERY, MICH. - De geschiedenis van een koraaleiland. (Proeve van natuurwetenschappelijk Sprookje).
Y2251: THIES, WILLEM. - Meer mensen dan reddingsvesten.
H9659: BRUSSE & VAN THIJN. - De dorpelingen van Innocento. Een zomerthriller.
L0746: THIJN, ED VAN. - Het verhaal.
H8539: THIJS, DOLORES. - Het toeval.
K1857: THIJS, J.G.A. - Ontdek je woorden. Taaltoerisme.
T3592: THIJS, A. - Repertorium van de pers in de provincie Antwerpen. (behoudens de stad Antwerpen en de kantons Mechelen en Puurs). 1833-1914.
M1594: THIJSSEN, THEO. - Het grijze kind.
B5071: THIJSSEN, THEO. - De gelukkige klas.
L2075: THIJSSEN, THEO. - Verzameld Werk deel III. Egeltje, Het taaie ongerief, Een bonte bundel.
Y5467: THIJSSEN, THEO. - Krantenknipsels van/over Theo Thijssen.
B0050: THIJSSEN, TH. J. (RED.). - School en Huis. Weekblad voor Opvoeding en Onderwijs. Orgaan van de Bond van Nederl. Onderwijzers. 1e jrg. 1921-1922 t/m 9e jrg. 1929-1930.
B9950: THIJSSEN, THEO. - Jongensdagen. Een extra boek voor het 5e en 6e leerjaar. Geillustreerd door Jan Sluiters.
L1635: THIJSSEN, THEO. - Egeltje. Een bundel vrolik proza.
T1676: THIJSSEN, THEO. - Het grijze kind.
T6658: THIJSSEN, THEO. - De fatale gaping.
H5339: THIJSSEN, THEO. - Een bonte bundel.
L7022: THIJSSEN, THEO. - Jongensdagen. Een extra-boek voor het 5e en 6e leerjaar. Geillustreerd door Jan Sluiters.
B7170: THIJSSEN, THEO. - La nevenkebla geno. Momentoj de tualeta mizero. El nederlanda lingvo tradukis F. Faulhaber.
T3681: THIJSSEN, THEO. - De Oer-Kees. De eerste fragmenten van Theo Thijssens Kees de Jongen uit De Nieuwe School 1908-1915. Met illustraties van Hans Bayens.
R9776: THIJSSEN, THEO. - School-land (De roman van een klas).
A0111: THIJSSEN, THEO. - Het grijze kind.
R7685: THIJSSEN, THEO. - Jongensdagen. Illustraties van Jan Sluyters.
T1090: THIJSSEN, THEO. - In de ochtend van het leven. Jeugdherinneringen.
M6929: THIRY, ANTOON. - De Izegrim.
L3172: THIRY, A. - De vader.
T8264: THIRY, ANTOON. - Pauwke's vagevuur.
Y4743: THIRY, ANTOON. - Baziel's uittocht.
B9987: THOENES, P. - De verloochening van het Marxisme.
R5663: THOMAS, FRED. - Amstels Oudste en Eerste Parochie.
R0480: THOMAS, D.M. - Het witte hotel. Vertaald door Wim Dielemans.
W7243: THOMAS, AUDREY. - Isobel alleen. Vertaling Pleuke Boyce.
H9516: THOMAS, DYLAN. - In Winterforhael. / A winter's tale. Oersetting en taljochting D.A. Tamminga.
M6135: THOMAS, DYLAN. - Uitzicht op zee en andere verhalen.
T8948: THOMAS, DYLAN. - Avonturen aan den Lijve.
MK0144: THOMAS, DAVID. - A book of printed alphabets. selected and arranged by ...
T3922: THOMAS, DYLAN. - Avonturen aan den lijve. Vertaald en ingeleid door Max Schuchart.
H0850: THOMAS, DONALD. - Seinburne, The Poet in his world.
H9978: THOMAS, GORDON AND MAX MORGAN-WITTS. - Ruin from the air. The Atomic Mission to Hiroshima.
T8613: THOMAS, DYLAN. - Als een jonge hond. Vertaald door Hugo Claus.
K0349: THOMAS, BRUNO / ORTWIN GAMBER /HANS SCHEDELMANN. - Die schonsten Waffen und Rustungen aus europaischen und amerikanischen Sammlungen.
H7984: THOMAS, ALAN G. - Alte Buchkunst.
H7985: THOMAS, ALAN G. - Alte Buchkunst.
K2428: THOMAS, PIET. (ED.). - Kortrijk en de Moderne Nederlandse Letterkunde.
T1694: THOMAS, FRED. - Een dorp wordt prijsgegeven !
L4716: THOMAS, JACQUES. - L'episode ardennais de Renaut de Montauban. Edition synoptique des version rimees. Tome I: Introduction et Texte dus Ms D. Tome II: Textes des Mss P, A, Z, M et O. Tome III: Textes des Mss V, L, C, B et R, Glossaire, Index et Planches.
Y0507: THOMASSEN, W. - De vormgeving van het socialisme en de jongeren.
B3569: THOMASSEN, ALINE & LAZARO TEJEDOR. - I travel in your head. Ik reis in jouw hoofd.
T9049: THOMASSEN, C. - Het kind en de strijd! Een ernstig woord aan alle vaders en moeders en die het hopen te worden.
T5449: THOMASSEN, WIM EN WIM VAN TIEL. - N.B.A.S. Branding.
H4647: THOMASSEN, EJNAR. - Dostojefski.
Y0259: THOMESE, P.F. - Tijdschriften- en Krantenknipsels over/van Thomese.
B3638: THOMESE, P.F. - Zuidland.
Y4423: THOMESE, P.F. - De werkelijkheidsverbeteraar.
B9817: THOMESE, P.F. - Zuidland.
L5385: THOMESE, IKA A. - Romantik und Neuromantik mit besonderer Berucksichtigung Hugo von Hofmannsthals.
L0912: THOMESE, P.F. - Schaduwkind.
K5850: THOMPSON, A.TH.C. - Papieren idealen.
Y5116: THOMPSON, GEORGE. - Reizen en ontmoetingen in het Zuiden van Afrika beschreven door George Thompson, Schildknaap, gedurende acht jaren bewoner van de Kaap; behelzende een overzigt over den tegenwoordigen toestand dier Kolonie; benevens eenige aanmerkingen over den aanwas en de vooruitzigten der Britsche landverhuizingen derwaarts. Uit het Engelsch vertaald. Tweede Deel.
B7737: THOMPSON, A.TH.C. - Emmanuel Kant zijn tijd en zijn philosophie. De groote denkers der eeuwen.
R8222: THOMPSON, DOROTHY. - Nieuw Rusland. Vertaling J.L.J.F. Ezerman.
T4624: THOMSON, J. JAC. - Elementen eener Socialistische Cultuur.
L3766: THOMSON, GEORG L. - The new Better Handwriting.
R8201: THOMSON, J. JAC. - De Russische ziel en de Westerse cultuur.
R8572: THOMSON, J. JAC. - De Russische ziel en de Westersche cultuur.
T4779: THOMSON, A.A.J.J. EN H. PEETERS. - Het gevaar uit de lucht.
T3344: THONISSEN, J.J. - Le socialisme dans le passé. Vol III.
T3343: THONISSEN, J.J. - Le socialisme et ses promesses. (2 tomes).
Y3516: THOOLEN, F.J. - Tekstboekje Nationaal Huldigingsdefile voor H.M. de Koningin op zaterdag 9 september 1933 in het Olympisch Stadion te Amsteerdam. 1898-1933.
B6385: THORBECKE, J.R. - Levensschets van den hoogleeraar G. Wttewaall.
B6297: THORBECKE, J.R. - Brieven van Thorbecke 1830-1832. Inleiding G. Groen van Prinsterer.
B1694: THORBECKE. - Brieven aan zijn verloofde en aan zijn vrouw.
R2230: THORBECKE, J.R. - De briefwisseling van J.R. Thorbecke. Deel V: 1845-1853. Uitgegeven door C.J. Hooykaas en F.J.P. Santegoets.
Y0115: THOREZ, MAURICE. - Une politique Francaise. Renaissance, Democratie, Unite.
Y1445: THOREZ, MAURICE. - Le Parti communiste. Ses luttes, ses principes, ses merites, ses progres. Discours prononce [a la] salle Wagram le 26 decembre 1935. 1920-1935, Du Congres de Tours au Front Populaire.
B1303: THORGERSON, STORM, ROGER DEAN & DAVID HOWELLS. - Album Cover Album. The Second Volume. Vertaling L. Zuidgeest-Perquin.
B1302: THORGERSON, STORM (HIPGNOSIS) & ROGER DEAN. - Album Cover Album. Introduced by Dominy Hamilton.
H9543: THUCYDIDES. - De ondergang der Meliers. Een gesprek tusschen gevolmachtigden van een grooten en een kleinen staat in het jaar 416 voor christus naar de berichtgeving van Thucydides in zijn boek over den Peloponnesischen oorlog.
M7483: THURBER, JAMES. - Alleen. Vertaling A. Nonymus.
H7120: THURMAN, ROBERT A.F. - Innerlijke revolutie. Leven, vrijheid en de zoektocht naar echt geluk. Met een woord vooraf door Zijne Heiligheid de Dalai Lama.
T4049: THURMAN, CHRISTA C. MAYER. - Textiles in the Art Institute of Chicago.
L4272: THURN, FRITZ. - Pumskaja de fabuleuze hoer. Met een nawoord van D. in 't Veld. Vertaling M. Bomers-van Soest.
H0846: THWAITE, ANN. - Edmund Gosse. A Literary Landscape 1849-1928.
W8998: THYREGOD, OSKAR. - Die Kulturfunktion der Bbiliothek
R7111: THYS, AUGUSTIN. - La Persecution Religieuse en Belgique sous le Directoire executif (1798-99) d'apres des documents inedits.
R0803: THYS, WALTER. - De Kroniek van P.L. Tak. Brandpunt van Nederlandse cultuur in de jaren negentig van de vorige eeuw.
K4825: THYSIUS, JOHANNES. - D' avoir une chambre garnie de plus belles editions. Uit de correspondentie van Johannes Thysius.
R4849: TIBBE, LIESKE, WIM GERLAGH, SJAAK HUBREGTSE (EDS.). - William Morris in Nederland. Een bibliografie. Geschriften van en over William Morris verschenen in het Nederlands taalgebied, 1874-2000.
T3255: TICHELEN, HENDRIK VAN. - In vollen groei. Een woord tot afscheid van het Stedelijk Schoolmuzeum te Antwerpen. Met lichtteekeningen.
T7378: TICHELEN, TH. VAN. - In den Patriarkentijd.
T3196: TICHELEN, HENDRIK VAN EN FELIX TIMMERMANS. - Bim Bam Beieren. Gelegenheidsrijmpjes van Nieuwjaar tot Oudejaarsavond.
R9127: TICHELEN, HENDRIK VAN. - Over boeken voor kinderen. Studie ten gerieve van leerkrachten, ouders, bibliothekarissen. Omvattende tevens omstandige lijsten van aan te bevelen werken, naar de verschillende genres en naar den leeftijd der kinderen ingedeeld.
B0884: TICHELEN, HENDRIK VAN. - Sprookjes en Vertellingen uit den vreemde. Deel 3: Prins Maximus.
T4282: TICHELEN, HENDRIK VAN. - Het kinderuur. Zijn onstaan, zijn ontwikkeling en werking, zijn mogelijke toekomst. Inleiding Maurits Sabbe.
R1850: TICHELEN, PAUL VAN. - Bibliografie van en over Emmanuel de Bom.
R1184: TICHELEN, PAUL VAN. - Bibliografie van en over Emmanuel de Bom.
Y4786: TICHELMAN, G.L. - Blanken op Borneo. Herinneringen van J.J. Meijer oud-resident der Zuider- en Ooster-afdeeling van Borneo. Naverteld en van een inleiding voorzien door ....
T8822: TICHELMAN, FRITJOF. - Henk Sneevliet 1888-1942. Een politieke biografie.
H8173: TIDCOMBE, MARIANNE. - Women bookbinders 1880-1920.
T9435: TIDEMAN, J. - Onsterfelijk. Dichtregelen bij het afsterven van Neerlands Koningin Sophia Frederika Mathilda, geboren prinses van Wurtemberg 3 Junij 1877.
R8732: TIDEMAN, P. - Een jongste generatie en de Nieuwe Gids.
Y5202: TIDEMAN, J. - Floris ende Blancefloer.
P1877: TIEGES, WOUTER DONATH. - Met hun fikken aan zijn sarkofaag.
P1878: TIEGES, WOUTER DONATH. - Wie niet ziet is blind.
B1962: TIEGES, W.D. - Max Frisch, informatie.
R8573: TIELE, P.A. EN FREDERIK MULLER. - Memoire bibliographique sur les journaux des navigateurs neerlandais, reimprimes dans les collections de De Bry et de Hulsius, et dans les collections hollandaises du XVIIe siecle, et sur les anciennes editions hollandaises des journaux de navigateurs etrangers; la plupart en la possession de Frederik Muller a Amsterdam. Red. par P.A. Tiele; avec tables des voyages, des editions et des matieres
T5002: TIELEMANS, L.J. EN HERM. H. TONUS. - Nieuw leesboek voor Katholieke Scholen. Deel V.
R3091: TIELMAN, ROB. - Homoseksualiteit in Nederland : studie van een emancipatiebeweging.
R8699: TIELROOY, J.B. - Van l'art pour l'art tot poesie pure.
Y1590: TIELROOY, JOHANNES (RED.). - Apollo. Maandschrift voor literatuur en beeldende kunsten. 1e jaargang 1945. nrs 1-10.
Y0949: TIELROOY, JOHANNES. - Conrad Busken Huet et la Litterature Francaise. Essai de Biographie Intellectuelle.
T1211: TIELROOY, JOHANNES. - Humanisme en Godsdienst.
R7435: TIELROOY, JOHANNES. - Verkenningen in het land der literatuur.
B7539: TIELROOY, JOHANNES. - Conrad Busken Huet et la Litterature Francaise. Essai de Biographie Intellectuelle.
M3351: TIEMANN, HERMANN. - 60 Jahre Maximilian-Gesellschaft 1911 - 1971. Eine Auswahl aus den von der Gesellschaft in den Jahren 1911 bis 1971 veroffentlichten Buchern.
B0901: TIEMEIJER, WILLEM FREDERIK. - Klankleer der gedichten van Willem van Hildegaersberch.
B2959: TIENHOVEN, H.J. VAN. - Kristalkijken.
T8988: TIENHOVEN, H.J. VAN. - Neomagisch.
T4376: TIENHOVEN, HAN VAN. - Weet je nog wel!? Versjes en prentjes. Opgedragen aan de kleine helden (de Hollandsche huisvaders).
T1943: TIENHOVEN, A.B. VAN. (ED.). - Het Gulden Jongensboek.
W3936: TIERIE-HOGERZIEL, E. - Hoe men het ABC begeerde en leerde.
L2808: TIERIE-HOGERZEIL, E. - Hoe men het ABC begeerde en leerde.
T3964: TIERIE JR., J.F. - Acht Kerstliederen met piano- of orgelbegeleiding.
B5130: TIGGELER, ERIC EN ROB DOEVE. - De taalvervuilings Award. Het lelijkste Nederengels ooit.
T7723: TIGGERS, PIET. - Zeven liederen uit De Merel. Tweede bundel Jeugd- en volksliederen met aanwijzingen voor gitaarbegeleiding. Pinsterfeest 1927.
Y1418: TIGGERS, PIET. (RED.). - Jonge Stemmen. 65 Liederen-Teksten.
R7166: TIGGERS, PIET. (VERZAMELD). - De Speelman. Een bundel muziekstukken zoals zij worden gespeeld in het Centrale Rode Muzikanten Gilde.
T3639: TIGGERS, PIET. - De Wielewaal. Derde bundel. Jeugd- en Volksliederen, met aanwijzingen voor luit- of gitaar-begeleiding.
Y1852: JONGE TIJD. - Jonge-Tijd. Nr. 1. Eerste jaargang. October 1915.
Y2786: KOMENDE TIJDEN. - Komende tijden. 1e jaargang 1926. Nrs.: 1 t/m 26 (mist nr. 10).
Y4728: KOMENDE TIJDEN. - Komende Tijden. 1e jaargang No. 13. Kerstnumme. Bevat o.a.:Kees Boeke: Hoe heerlijk klink het jubellied. Martien Beversluis: Uit de donkere dagen voor Kerstmis. Aart v. Dobbenburgh: De Kaars.
Y3534: KOMENDE TIJDEN. - Komende tijden. 1e jaargang 1926. nrs: 12 t/m 26. (mist nr. 25). 2e jaargang 1926 nrs: 1 t/m 16.
R7118: DE TIJDGENOOT. - De Tijdgenoot. Verzameling van stukken; betrekkelijk den tegenwoordigen toestand des vaderlands. Deel 3, 1843.
B1739: DE TIJDGENOOT. - De Tijdgenoot. Verzameling van stukken betreffende den tegenwoordigen toestand des vaderlands. Deel I-V.
Y5599: TIJDINGZAAL. - Tijdingzaal no 14. Driemaandelijksch Tijdschrift voor Boekenliefhebbers. Redachtie A.H. Verheul.
R6751: CIBA-TIJDSCHRIFT - Ciba tijdschrift nr 21: Bibliotheken van geneesheeren.
T1701: ORIENTATIE TIJDSCHRIFT. - Inhoud: E. Verbeek: Gedichten. W. Schippers: Sentimentaliteiten om een walvis. Joken Muljono: Vijf gedichten. E.R. Duncan Elias. Voyage autour de ma chambre. Anoniem: Sasaks liefdeslied. J.B. van der Kamp: Muziek van gisteren en morgen. Omslag en vignetten van Johan van den Broek.
R7155: ZL LITERAIR-HISTORISCH TIJDSCHRIFT. - B. Nuyens: Raymond Herreman en de repressie. M. v.d. Aa: Paul Meral. A. Kuipers: Richard de Cneudt in Nederland. J. Stuyck: Over Dirk de Witte (voorbij). M. de Ridder: De vroege poëzie van Gaston Burssens. G. Burssens: Vijf onbekende gedichten.
B8898: NIEUW VLAAMS TIJDSCHRIFT. - Inhoud: Pszisko Jacobs: Babinka. Marcel Coole: Vijf gedichten. Helmut Gaus: Klerikale reactie tegen de democratisering van de literatuur (Gent 1836-1860). J.J. Wesselo: Drie gedichten. Clem Schouwenaars: De hand der wet (slot).
T7652: ONS TIJDSCHRIFT. - Ons tijdschrift 10de jaargang 1906, aflevering 8 en 11. Onder redactie van L. Buckmann, A.J. Hoogenbirk, J. Lens, G. Schrijver en J. van der Valk.
R2375: NIEUW VLAAMS TIJDSCHRIFT. - Matthijs: Wat was er met Jan Uyttersprot? Jonckheere: Spiegels. Daisne: Mons Mirabilis. Minoc: Geografie. Duclay: He-man. Dammans: Terras Labor I. Rogghe: Gedicht. Liedel: Week-middle op Heerjanssteen. Stuiveling: Horizon-taal. Brulez: Tummelplatz erotischer Exzesse. Gijsen: Frank Harris en Maeterlinck.
T1938: TIJDSCHRIFT. - Jan Klaassen. Orgaan van de Arbeiders Jeugd Centrale. 1e jaargang nr. 1-2-3. Februari/Maart/Mei 1956. Drie nummers.
R6750: CIBA-TIJDSCHRIFT - Ciba tijdschrift nr 14: Het affiche als hulpmiddel der geneeskunde.
R7156: ZL LITERAIR-HISTORISCH TIJDSCHRIFT. - Victor J. Brunclair als jonge beeldenstormer. De dichter Alex Cuttleling (1884-1910). Cinema & Theater als speelbal van uitgeversperikelen. Edith Werkendam. De Wevers, een tijdgebonden verhaal.
L2414: NIEUW VLAAMS TIJDSCHRIFT. - Inhoud: L. Flam: Camus. Jan Greshoff. A. Mussche. G. Walschap. P. van Aken. Blanka Boeye. J. van der Bol. W Meewis. Guy Voets B. Cami. Johan Daine e.a.
R7588: NIEUW VLAAMS TIJDSCHRIFT. - A. van Hoogenbemt: De andere spiegel. N. Verlo: Mikrofonisch. J. Vercammen: De reis van Sint Brandaan. C. Kruithof: Feest. P. Vandeloo: Hittegolg. G. Vermeille: Het blauwe meisje en ik. De Ark prijs 1961. J. Kuypers: Een vergeten redenaar. A. Kossmann: Martelaar voor een dagdroom. W. Ruyslinck: Pieter Aerts: weinig geschreeuw en veel wol. Raymond Brulez: Maarten Luther.
Y3216: DE TIJDSTROOM. - De Tijdstroom, eerste jaar maart 1931, nr. 6.
B7823: TIJHUIS, A. (ED.). - Prof. Dr Jan Romein. Bibliografie. Inleiding J. Presser.
T6332: TIJMSTRA, L.F. - Het Indisch Nieuws Geillustreerd Weekblad uitsluitend gewijd aan de Overzeesche Gebiedsdeelen. 1e Jaargang: nrs.: 1-2-3-4-5-6-8-11-12-13-14-15. 2e Jaargang: 1-2-4 t/m 39- 41 t/m 44.
T7741: TIJN, TH. VAN. - La mennais, zijn "paroles d'un croyant" en hun publiek. Rede, gehouden bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de economische en sociale geschiedenis op 12 januari 1970.
Y5341: TIJN, MAARTJE VAN. - Gedichten voor gedenkdag.
C1640: TIJN, M. VAN. - Verdraaid verleden.
M7541: TIJN, B. VAN. - De inhoud van de vorm. De Nieuwe Gids 1885-1894. Maatschappij en politiek. Gekozen en ingeleid door ....
Y5715: TILANUS, FLORIS. - Keizer Karel verliefd. Een oeroude legende.
T5636: TILANUS, J.W.R. - De vernieuwing der stedelijke ziekenhuizen te Amsterdam in de negentiende eeuw. Historische schets.
Y4085: DE TILBURGERBODE. - De Tilburgerbode Nieuws- en advertentieblad 2e jaargang Zaterdag 4 augustus 1863. No. 69.
Y0163: TILLEMA-HEIJNEN, LIE. - Moeders, uw kind is geen kanonnenvlees.
Y5053: TILLEMA, H.F. - Ons Indisch Boekje. Een bundel praatjes bij plaatjes over Indie. Deel III.
H0593: TILLEMANS, TH. - King and courtier. A cultural reconaissance into an age of transition. With illustrations drawn from the poetry of Sir Thomas Wyatt and other sources.
H1749: TILLIER, ALAN. - Capitool reisgids: Parijs.
R4756: TILLING, OOM. - De Jeugd van Frans Richter.
L8754: TIMAN, SANDRA (ED.). - Cijfers ontcijferd. Zin en onzin van 0 tot en met 9.
T7910: TIME PONY EDITION, NUMMER 23. - Time The Weekly Newsmagazine. Bradley How far to go? (World Battlefronts).
R9592: HIGH TIMES (EDS.). - High Times Greatest Hits: Twenty Years of Smoke in Your Face.
Y4454: BRUMMENSCHE TIMES. - Brummensche Times no. 1. Abonnement: Een fooi aan de meid.
Y4446: THE TIMES. - The Times Literary Supplement Spring & Export number / Anglo-American Section. No 2044 saturday april 5, 1941.
Y3559: IT - THE INTERNATIONAL TIMES. - IT, The International Times. Nr. 60 July 1969.
T5218: TIMMER, JOAN. [=JAN HILVERS]. - Thjazi. Een verhaal van dezen tijd.
M5866: TIMMER, CHARLES B. - Russische notities, een nieuwe bundel.
K9303: TIMMER, ERNST. - Zwarte ogen.
W0289: TIMMER, CHARLES B. - De kinderen van Jesenin.
L8317: TIMMER, E.M.A. - Een Vriendschap in de Negentiende Eeuw.
H6554: TIMMER, CHARLES B. / A. YARMOLINSKY / B.O. UNBEGAUN. - Over Poesjkin.
B3217: TIMMER, ERNST. - Valetons verzamelwoede. Verhaal van verlangen.
K0074: TIMMER, CHARLES B. (ED.). - Halverwege, zeven moderne Russen. Vertaald en ingeleid door ...
B2065: TIMMER, CHARLES B. - Poesjkin en Onegin. Een essay.
B8740: TIMMERIJE, ANNELOES. - De wereld begint in Breda. Uitgeverij De Geus 1983-2008.
R0879: TIMMERIJE, ANNELOES. - De grote Joseph.
B9123: TIMMERMAN, AEGIDIUS W. - Tim's herinneringen.
K7321: TIMMERMAN, TANJA. (ED.). - Venturian. Foto erotica 3.
T2259: TIMMERMAN, AEGIDIUS W. - Tim's Herinneringen.
Y5767: TIMMERMAN, ANNA. - Machteloos? Ooggetuigen van de Jodenvervolging.
T1960: TIMMERMAN, A. (ED.). - Syntaxis. 1e lijst.
T0739: TIMMERMANS, B.J.H.M. - Montaigne en onze tijd.
P2296: TIMMERMANS, FELIX. - Pieter Brueghel, zo heb ik u uit uwe werken geroken.
L2907: TIMMERMANS, FELIX. - Anna-Marie.
W4445: TIMMERMANS, FELIX. - Ik zag Cecilia komen.
L0530: TIMMERMANS, FELIX. - Bij de krabbekoker.
P2003: TIMMERMANS, FELIX. - Pieter Bruegel, zo heb ik u uit uw werken geroken.
P1879: TIMMERMANS, FELIX. - De familie Hernat.
Y0762: TIMMERMANS, FELIX. - Pallieter.
W8180: TIMMERMANS, FELIX. - Pieter Bruegel, zo heb ik u uit uw werken geroken.
K6827: TIMMERMANS, FELIX. - Adriaan Brouwer.
K8892: TIMMERMANS, FELIX. - Pallieter. Aus dem Flamischen ubertragen von Anna Baleton-Hoos.
W9091: TIMMERMANS, FELIX. - De pastoor uit den bloeyenden wijngaert.
L2468: TIMMERMANS, FELIX. - Pijp en toebak.
K4739: TIMMERMANS, LIA. - Mijn vader.
Y0765: TIMMERMANS, FELIX. - Pijp en toebak.
Y0759: TIMMERMANS, FELIX. - Het kindeken Jezus in Vlaanderen.
Y0760: TIMMERMANS, FELIX. - De harp van Sint Franciscus. Roman.
R1144: TIMMERMANS, FELIX. - Lierke-Plezierke. Beschrijving van den folkloristischen stoet die de stad zal rond gaan t.g.v. het vijftigjarig huwelijksfeest van Peborgh-Verstraeten...
B5656: TIMMERMANS, FELIX. - Pieter Bruegel.
W8154: TIMMERMANS, FELIX. - De familie Hernat.
L8959: TIMMERMANS, KAREL J. - Kamiel! of Het leven en streven van C. Huysmans.
Y0847: TIMMERMANS, FELIX. - Het keerseken in de lanteern.
W9074: TIMMERMANS, FELIX. - Pallieter. Aus dem Flamischen ubertragen von Anna Baleton-Hoos.
R6933: TIMMERMANS, FELIX. - De pastoor uit den bloeyenden wijngaert.
K0148: TIMMERMANS, FELIX. - Omnibus 2.
Y0770: TIMMERMANS, FELIX. - Minneke Poes.
T4765: TIMMERMANS, JAN. - T.G. Masaryk en de vestiging van den Tsjechoslovakschen Staat.
C1635: TIMMERMANS, FELIX. - Naar waar de appelsienen groeien.
R3751: TIMMERMANS, FELIX. - Boerenpsalm.
H1090: TIMMERMANS, FELIX. - Een lepel herinneringen.
M6210: TIMMERS, O. - Stier voor piranha's.
W6443: TIMMERS, O. / O.T. - Haar gaan & Haar liggen.
W6444: TIMMERS, OSCAR. - Oogappel, roman.
R7123: TIMMERS, JAN J.M. - Gerard Lairesse. Eerste deel.
M2524: TIMMERS, OSCAR. - Enkele reis retour.
R7702: TIMMERS VERHOEVEN, P.F. - Verhandeling over de verdiensten van Jeremias de Decker.
R8207: TIMMERS, J.J.M. - De beeldhouwkunst van het Neder- en Middenmaasdal tijdens de 16de eeuw.
T6102: TIMOTHEUS. - Timotheus Geillustreerd Weekblad. Oranjenummer 7 Januari 1937.
Y4084: TIMOTHEUS. - Timotheus. Geillustreerd Weekblad voor Jongelui. 6e jaargang 2 Februari 1901 No. 18.
T4260: TINBERGEN, J. E.A. - Uitgangspunten voor de naoorlogsche maatschappij.
H5169: TINBERGEN, D.C. - De Nederlandse Literatuur in de middeleeuwen.
R1386: TINDEMANS, CARLOS. - Mens, gemeenschap en maatschappij in de toneelletterkunde van Zuid-Nederland 1815-1914. Een systematische analyse van de thematiek van het realistisch-burgerlijke drama.
Y5596: TINKEBELL. - Wat allemaal goed zou zijn voor de wereld. Pietje Bell lezing 2011.
W5319: TINNEMANS, WILL. - Tulpen in de nacht. Reisreportages uit Midden-Europa.
K2884: TIRADE 111. NIJLEN, JAN VAN. - Druilende burgerij. Jeugdherinneringen van een eenzelvig man.
Y4715: TIROLER, VON EINEM. [HORMANN, N. VON]. - Tirol unter der baierischen Regierung. Mit Aktenstucken. volume I.
B0464: TISSEN, CHIARA. - Meisje loos.
K7819: TISSEN, CHIARA. - De valduik.
B4007: TITSELAAR, MARION. - Het Getij 1916-1924.
Y3926: TJASINK, J. - Op 'skonings verjaardag 1861. Een Stem uit het Volk. Voorgedragen op den Amsterdamschen Schouwburg.
R7734: TJEBBES, P. - Socialisatie en zonde.
W8991: TJEENK-WILLINK, W.E.J. - Een bundel gedachten. Jubileum-uitgave 1838. 1 mei. 1963.
C0320: TJIKAMATS, MONZAEMON. - Dramatische verhalen. Vertaling S. van Praag.
R3965: TODTS, HERMAN. - Hoop en wanhoop der Vlaamsgezinden II. Kroniek van de Vlaamse Beweging 1954-1965.
T2753: TODTS, HERMAN. - Van Gemeenschap tot Gemeenschap. De Onvoltooide Symfonie.
R3969: TODTS, HERMAN. - Hoop en wanhoop der Vlaamsgezinden III. Belgie op de tweesprong.
T2295: TOE LAER, ANNIE M. - 't Vagevuur.
Y4172: DE TOEKOMST. - De Toekomst. Weekblad voor Nederland. 1e jaargang no. 39. (proefnummer ter kennismaking 25 dec. 1915).
Y4171: DE TOEKOMST. - De Toekomst. 1944. Nrs: 4 - 9.
R7088: TOER, PRAMOEDYA ANANTA. - Korruptie. Roman.
Y4866: TOER, PRAMOEDYA ANANTA. - Aarde der mensen. Roman uit Indonesië. Vertaald door I.E.Slamet-Velsink en Jos Versteegen.
L0131: TOERGENJEF, J.S. - Klop klop klop. Uit het Russisch vertaald door Z. Stokvis.
K3500: TOERGENJEV, I.S. - Faust en andere verhalen. Uit het Russisch vertaald door Marja Wiebes en Yolanda Bloemen.
T3942: TOERGENJEV, IVAN. - Klop klop klop. Een studie. Vertaald door Carl en Rebecca Ebeling.
B9186: TOERGENJEW, I.S. - Klara Militsj. Vertaling Else Bukowsky.
T8897: TOERGENJEW, I.S. - Een koning Lear van de Steppe. Asja.
B3043: TOERGENJEW, IWAN. - Hamlet en Don Quichote. Vertaling Aleida G. Schot.
B9261: TOERGENJEW, IWAN. - Eerste liefde. Vertaling Aleida G. Schot.
H1626: TOERGENJEW, IWAN. - Een koning Lear van de Steppe. Vertaling Aleida G. Schot. Illustraties Bob Buys.
B9299: TOERGENJEW, IVAN. (TURGENIEF). - Een koning Lear van de Steppe. Vertaling S. van Praag.
R8188: TOERGENJEW, IWAN. - Gedichten in proza. Vertaling Aleida G. Schot.
R8178: TOERGENJEW, IWAN. - Een koning Lear van de Steppe. Uit het Russisch vertaald door Aleida G. Schot. Geillustreerd door Bob Buys.
H4670: TOESCA, MAURICE. - The other George Sand.
W3553: TOFFLER, ALVIN & HEIDI. - De nieuwe krijgselite. Strategie, tactiek en de Derde Golf. Vertaling Th.J. Tromp.
B4159: TOIBIN, COLM. - Een lange winter. Uit het Engels vertaald door Anneke Bok en Rob van der Veer.
T5443: TOL, J. VAN DER. - Fryslan en de Drank.
Y5820: TOL, JEAN-MARC VAN. - Musch. Johan de Witt trilogie I.
K0006: TOLAND, JOHN. - De slag om Europa 1945. Hitlers laatste 100 dagen.
K0012: TOLAND, JOHN. - Zonder waarschuwing viel de vijand aan. Pearl Harbour, Java Zee, Midway.
T8345: TOLKIEN, J.R.R. - In de ban van de ring. Vertaald door Max Schuchart.
T0603: TOLLEBEEK, JO. - De ijkmeesters. Opstellen over de geschiedschrijving in Nederland en Belgie.
B0038: TOLLENAERE, F. DE. - De Harigasti-inskriptie op Helm B van Negau. Haar betekenis voor de Oergermaanse klankleer en voor het probleem van de oorsprong der runen. With a summary in English.
T2033: TOLLENS CZ. , H. - Een bedelbrief in den Winter. Dichtstukje.
B2671: TOLLENS, H. & C. DE RIDDER. - De Sterrezienster. Gedicht & Muziek. Onder leiding van Emiel Hullebroeck.
L2261: TOLLENS, H. CZ. - Verstrooide gedichten.
L2255: TOLLENS, H. CZ. - Nieuwe gedichten. Twee delen.
L2258: TOLLENS, H. CZ. - Laatste gedichten. Twee delen.
L2260: TOLLENS, H. CZ. - Nieuwe gedichten. Twee delen.
B0075: TOLLENS, CZ, H. - Bij 's Konings begrafenis Den 4den April 1849.
R6631: TOLLENS, H. - De overwintering der Hollanders op Nova Zembla in de jaren 1596 en 1597 gevolgd door Avondmijmering.
L4879: TOLLENS CZ., H. - Gezamenlijke dichtwerken. Volksuitgave.
L2253: TOLLENS, H. CZ. - Gedichten. Twee delen.
L2805: TOLMAN, RINKE. - Een wereld van schoonheid.
L2795: TOLMAN, RINKE. - Een krans van groen.
Y3292: TOLMAN, RINKE (RED.). - De Wandelaar. Geillustreerd Maandblad 6e jaargang lentemaand 1934.
K0278: TOLMAN, RINKE. - Landverhuizing in de dierenwereld.
Y1931: TOLNAY, CHARLES DE. - Hieronymus Bosch. Het volledige werk.
K3079: TOLSMA, F.J. - Homosexualiteit en homo-erotiek. Ingeleid door L. van der Horst.
R8215: TOLSTOI, LEO. - Opstanding. Opnieuw voor Nederland bewerkt.
R3347: TOLSTOI, L.N. - Huwelijksgeluk. Vertaald door Wil Huisman. Illustraties van Marek Rudnicki.
K5692: TOLSTOJ, L.N. - Verzamelde werken. 8 delen.
Y3334: TOLSTOJ, L.N. - Oorlog en vrede. Proefexemplaar met de eerste 100 bladzijden.
B6441: TOLSTOY, GRAAF LEO. - Kaukasische vertellingen.
T9891: TOLSTOY. - Tolstoy's letters. Volume I 1828 - 1879, Volume II 1880 - 1910. Selected, edited and translated by R.F. Christian.
R0647: TOLSTOY, LEO. - Moderne Slavernij. Uit het Russisch vertaald door Z.S. [=Z. Stokvis].
Y3353: TOMKINS, DAVID. - Gedichten.
R5374: TOMSON, WALTER. - Avonturen op de ladder.
R5593: TONCKENS, N.A. EN E. ABMA. - Verdwijnende dorpen op het Groninger Hoogeland. (Disappearing Villages in Dutch Rural District) a Summary in English.
B8489: HET TONEEL. - Inhoud: P. Braauw: Toneelbedrijvigheid in Nederland. B. Stroman: Op zoek naar het eigentijdse in voorbije stukken. P. Justesen: Per Aspera ad Astra. D. Bablet: Josef Svoboda. A. Rutten: In memoriam Fred Engelen.
B8487: HET TONEEL. - Vietnam op het toneel.
B8488: HET TONEEL. - Inhoud: B. Stoman: Polen van benadering: Hamlet en Fruhlingserwachen. The Dutchman in Nederland: erger dan discriminatie. Shylock Hooggeleerd tekort gedaan. A. Rutten: Hoe? W. Bank: Hold up the mirror to nature. A. Wesker: Het Huis.
B8486: HET TONEEL. - Inhoud: E. Barba: Theater Laboratorium 13 Rzedow. J. Littlewood: Goodby Joan Littlewood. A. Rutten: Vondel en Pinter. P.H. Dubois: Il faut passer par les nuages. K. Muller: Kabaal rond Chioggia.
Y4654: CONVOLUUT VIJF TONEELSTUKKEN - 01. Melati van Java, Het geheim van het kasteel. Toneelstukje in een bedrijf. Vrij bewerkt naar het Duitsch. Blom & Olivierse, Culemborg, z.j. [los bijgevoegd prospectus voor de reeks Toneelstukjes voor Dames]. 02. Charles Dickens / Franc, Het tweegevecht te Great-Winglebury. Toneelspel in één bedrijf, naar de schets van dien naam door Chales Dickens. Voor Rederijkers bewerkt door Franc. J. van der Schouw, Leiden, 1876. 03. Nikolaas Gogol, De Revisor. Blijspel in vijf bedrijven naar het Russisch door Niko en Tony. W. Versluys, Amsterdam, 1887. 04. W. Färber, Geen rook zonder vuur. Blijspel in een bedrijf, vrij gevolgd naar het Fransch. G. Theod. Bom, Amsterdam, 1867. 05. Silvio Pellico, Francesca da Rimini. Treurspel van ..... Uit het Italiaans vertaald in Nederlands proza door A.M. Kollewijn Nz. Valkhoff & Van den Vries, Amersfoort, z.j. 06. Henri Gréville, 'Dosia'. Oorspronkelijk tooneelspel in twee bedrijven, naar den roman van ... A. Rössing, Amsterdam 1889.07. Jose Echegaray, De schandvlek. Drama in drie bedrijven naar het Spaansch voor het Nederlandsch tooneel bewerkt door A.A. Fokker. A. Versluys, Amsterdam, 1898.
R1093: TONGELE, MARK VAN. - Met de plezierboot mee. Gedichten.
L2318: TONGEREN, W. VAN. - Over de waarde van de wetenschap voor de mensch en voor de samenleving.
T5043: TONGEREN, H. VAN & A.F.L. FAUBEL. - Leidraad voor logebesturen en commissies van onderzoek.
B0597: TONKELAAR, J.F. DEN. - Middelen en Mogelijkheden der Meteorologie.
M5106: TONY [=ANTON BERGMANN]. - Ernest Staas advocaat. Schetsen en beelden.
T2493: TONY [=ANTON BERGMANN]. - Ernest Staas Advocaat. Schetsen en Beelden. Met levensschets van J.F.J. Heremans en met eene voorrede van Pol de Mont. Met platen van Walter Vaes.
R9542: TOOLEY, SARAH. - Florence Nightingale. Vertaling J.W. Onnen-Bongers.
B8180: TOOLEY, R.V. - Maps and map-makers.
R3514: TOONDER, MARTEN. - Het geluid van bloemen. Autobiografie Deel II, 1939 - 1945.
R3511: TOONDER, MARTEN. - Ollie B. Bommel's fotoboek.
Y5616: TOONDER, MARTEN. - Alle verhalen van Olivier B. Bommel en Tom Poes. Een misselijk gedoe: Heer Bommel en de betoverde prinses, Tom Poes en Kwetal de breinbaas, Tom Poes en het lijmteem.
Y3032: TOONDER, MARTEN. - Alle verhalen van Olivier B. Bommel en Tom Poes. Dit schreeuwt om wraak: De giegelgak, De wraakgier, Het mengeldier.
T3970: TOONDER, MARTEN. - Een eenvoudige doch voedzame maaltijd.
Y5617: TOONDER, MARTEN. - Alle verhalen van Olivier B. Bommel en Tom Poes. Bedenk eens wat, Tom Poes ! : Tom Poes en het slaagsysteem, Heer Bommel en de daadsteller, Tom Poes en de kniphoed.
L7199: TOONDER, MARTEN. - Een enkel opbeurend woord: De grijze kunsten, De geweldige wiswassen.
T9955: TOONDER, MARTEN. - Onder het kollende meer Doo. Autobiografie Deel III 1945-1965.
T9710: TOONDER, MARTEN. - De loodhervormer.
T9711: TOONDER, MARTEN. - De kwade inblazingen.
W6419: TOONDER, JAN GERHARD. - Hier klopt iets niet.
T9709: TOONDER, MARTEN. - De kwinkslagen.
T9713: TOONDER, MARTEN. - De toornviolen.
T9714: TOONDER, MARTEN. - De wadem.
Y0084: TOONDER, MARTEN. - Hier ligt een mooie taak: De gekikkerde vorst, De unistand.
Y0086: TOONDER, MARTEN. - Ook dat nog: De pijpleider, De denktank.
Y0085: TOONDER, MARTEN. - Daar kan ik niet tegen: De kon gruwer, De wind der verandering.
L0767: TOONDER, MARTEN. - Zeg nu zelf ...
B7456: TOONDER, JAN GERHARD. - De krekel in de herfst. Gedichten.
B7460: TOONDER, J. GERHARD. - Een man zet door.
H3867: TOONDER, MARTEN. - Vroeger was de aarde plat. Autobiografie Deel I. 1912 - 1939.
L9243: TOONDER, MARTEN. - Als u mij wilt verschonen: De dropslaven, De verdwenen heer, De waarde-ring.
L9244: TOONDER, MARTEN. - Zaken zijn zaken: De doffe doffer, De zwelbast, De slijtmijt.
L9245: TOONDER, MARTEN. - Een ragfijn spel: De ombrenger, de minionen.
L6436: TOONDER, MARTEN. - De andere wereld.
T5393: TOONDER, MARTEN. - Verzin toch eens een list.
R9112: TOONDER, J. GERHARD EN HENK KABOS. - Keukenkrabbels.
M2700: TOONDER, MARTEN. - Overgehaalde landrotten: de wraakgier, de beunhaas, het ontstoffen.
M9077: TOONDER, MARTEN. - Met mijn teer gestel: De spliterwt, De dankputters, De mobbeweging.
R0860: TOONDER, MARTEN. - Een groot denkraam: De liefdadiger, Het platmaken, De loodhervormer.
R2160: TOONDER, MARTEN. - Met uw welnemen.
Y0087: TOONDER, MARTEN. - Heel stilletjes: de astromanen, de doorluchtigheid.
Y0088: TOONDER, MARTEN. - Dit gaat te ver: De vrezelijke krakken, De toekomer.
Y0089: TOONDER, MARTEN. - 'k Wist niet dat ik het in mij had.
R3262: TOONDER, MARTEN. - De Bovenbazen.
H7171: TOONDER, MARGJE. - De wind waait weg....
T6299: TOONDER, MARTEN. - We zullen wel zien.
M2698: TOONDER, MARTEN. - Een heer moet alles alleen doen: De feunix, De toornviolen, De trullenhoedster.
Y5615: TOONDER, MARTEN. - Alle verhalen van Olivier B. Bommel en Tom Poes. Zoals mijn goede vader zei...: Heer Bommel en de wezelkennis, Tom Poes en het boze oog, Tom Poes en de niks.
R3508: TOONDER, MARTEN. - Bommeldagkalender 1993.
M2690: TOONDER, MARTEN. - Als je begrijpt wat ik bedoel.
R6216: TOONDER, MARTEN. - Parbleu: Het nieuwe denken, De maanblaffers, De bevrijding van de sollidee.
R3733: TOONK, WERNER. - Zeven vette jaren. Dorpspolitiek in een wereldstad.
T3371: MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER TOONKUNST. - Nederlandsch Muziekfeest Amsterdam 25 juni - 1 juli 1912. Officieele Feestgids.
T8755: TOOREN, J. VAN & SMON BUSCHMAN. - Hoog uit het blauw. Tanka.
P1882: TOORN, WILLEM VAN. - Pestvogels en andere verhalen.
T8450: TOORN, WILLEM VAN. - Gedichten 1960-1997.
T8383: TOORN, WILLEM VAN. - De geur van gedroogde appels.
B6497: TOORN, WILLEM VAN. - Een opstand, verhalen.
R8743: TOORN VRIJTHOFF, PETER VAN DER. - "Wendingen" en Aziatische Kunst.
T9158: TOORN, WILLEM VAN. - Terug in het dorp.
L9727: TOORN, WILLEM VAN. (RED.). - Querido's letterkundige reisgids van Nederland.
Y5465: TOORN, WILLEM. - Krantenknipsels van/over Willem van Toorn.
Y2232: TOORN, WILLEM VAN & HANS VAN DEN WAARSENBURG. - Dodemansdagen. Gedichten.
T8902: TOORN, WILLEM VAN. - Een leeg landschap.
K1746: TOORN, WILLEM VAN. - Het kind dat wij waren. Nederlandse schrijfsters en schrijvers kijken terug op hun jeugd, in verhalen en gedichten gekozen en ingeleid door ....
B6013: TOORN, WILLEM VAN / L. WYNIA EN H. SVOBODOVA. - Dichter en landschap.
R6831: TOORN, KAREL VAN DER. - In de leeuwenkuil. Oratie uitgesproken op 13 maart 1998 in de Aula van de Universiteit van Amsterdam.
R6833: TOORN, WILLEM VAN. - Het grote landschapsboek. Met foto's van Theo Baart.
T2162: CROUWEL - VAN TOORN. - Het debat.
R2172: TOORN, WILLEM VAN. - Twee dagreizen.
T3570: TOORNSTRA, KLAAS. - In Vrije Vlucht. Een pleidooi voor de vakantie-eis van het jeugdprogram der A.J.C.
R9099: TOOROP, JOHANNES THEODORUS. - Johannes Theodorus Toorop, exposition de quelques tableax aquarelles et dessins provenant de musees et collections privees neerlandaises 9 novembre - 12 decembre 1970.
Y5839: TOORTS, DE. - De Toorts. Cultureel Maandblad der Moderne Arbeidersbeweging tevens Orgaan van het Instituut voor Arbeidersontwikkeling. 4e jrg. 1928. nr 10 - 11 - 12. 5e jrg. 1929. nr. 2 - 4 - 7 - 9 - 10 - 12.
Y0080: [COHEN]. DE TOORTS. - De Toorts. Cultureel maandblad der moderne arbeidersbeweging tevens orgaan van het Instituut voor Arbeidersontwikkeling.
Y4213: DE TOORTS. - De Toorts. 47ste jaargang maart 1977. nr 2. Kernenergie: doorgaan of stoppen. + Energiekrant van Nederland.
Y4214: DE TOORTS. - De Toorts. Cultureel Maandblad der Moderne Arbeidersbeweging. 5e jaargang 15 januari 1929. no. 1. Bevat o.a.: In Memoriam C. Werkhoven. Leerdicht De Tijd door K. A Borren. De Begrooting door Kleerekoper. Het conflikt tussen Bolivia en Paraguy. Over poëzie en proza door A.M. de Jong.
Y4215: DE TOORTS. - De Toorts. Cultureel Maandblad der Moderne Arbeidersbeweging. 5e jaargang november 1929. No. 11. Door ontwikkeling tot klassebewustzijn en beschaving. Bij het 5-jarig bestaan van het Instituut 1924-1929.
L0743: TÖPFFER, RODOLPHE. - De wonderbaarlijke lotgevallen van Jubal Jubelslee. Getekend door Rodolphe Töpffer en op rijm gezet door Gerrit Komrij.
L9249: TOPPEN, WILLEM HERMAN. - Conscience in Shakespeare's 'Macbeth'.
Y2026: TOREN, H. VAN DEN. - Brief aan Winston Churchill.
W7476: TORENBEEK, JOHN/FRANS KELLENDONK. - Afgezien van Italie. Met een inleiding van Aat Nie en het verhaal Muren van Frans Kellendonk
Y1867: TORLEY DUWEL, C.L. - Quelques considerations au sujet de l'article 297e du traite de Versailles.
K3111: TORNQVIST, EGIL. - August Strindberg. Informatie.
Y4479: TORPEDO. - Torpedo. Jaargan 1, nummer 2. Bijdragen o.a.: Snijders, Hofland, Munstermann, Starik, Wieringa, e.a.
B4157: TORRENTE BALLESTER, GONZALO. - Don Juan.
W6583: TORY, SIMON. - Een verre neef. Vertaling E. Kunzli.
Y0841: TOSO, GIANFRANCO. - Murano. A history of glass.
Y3777: TOTEMS. - Totems tweemaandelijks tijdschrift, jaargang 1 nummer 5: Een grote poster over de Amerikaanse geschiedenis van de laatste honderd jaar. Ontwerp door weverbergh i.s.m. Willy Plompen.
B4387: TOTIUS. [= JACOB DANIEL DU TOIT]. - Verse van Potgieter's trek.
W5444: TOULET, PAUL-JEAN. - Mon amie Nane.
T2382: TOURNEUR, VICTOR EN FRANS SCHAUWERS. - De Nederlandsche letterkunde in Belgie, 1830-1930.Tentoonstelling Brussel, Koninklijke Bibliotheek van Belgie, ingericht met de medewerking der Vereeniging van Letterkundigen.
R8659: TOURNIER, MICHEL. - Het nachtelijk liefdesmaal. Vertellingen en verslagen. Uit het Frans vertaald en van een nawoord voorzien door Jeanne Holierhoek.
T2110: TOURNIER, MICHEL. - Eleazar of De bron en de struik. Roman. Vertaald door Jeanne Holierhoek.
T3937: TOURNIER, MICHEL. - De meteoren. Roman. Vertaald en van een nawoord voorzien door Jeanne Holierhoek.
T8359: TOURNIER, MICHEL. - Ideeën en hun spiegelbeeld. Essay. Vertaald door Jeanne Holierhoek.
K2567: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - Landelijk minnespel en Petrusken's einde. Twee novellen.
R8034: TOUSSAINT, A.L.G. - Diana.
L8035: TOUSSAINT, JEF. - Arme Menschen! Oorspronkelijke tooneelschets in 1 bedrijf.
K7013: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - Het gesprek in Tractoria.
K5782: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - Landelijk minnespel en andere verhalen.
K6212: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - Geur van bukshout. (dagregister).
B9757: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - Petrusken's einde. Een spel van luttel gebeuren.
B9759: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - Landelijk minnespel. Het verhaal van een dag te lande. Met voorhang en aanhang.
B6398: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - De Vlaamsche Letterkunde sinds 1914.
L6107: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - Barceloneesche Reisindrukken.
R6051: TOUSSAINT, A.L.G. - Gedenkschrift van de inhuldiging van Koning Willem III, binnen de hoofdstad des Rijks, 12 mei 1849.
R7633: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - De gouden oogst. Gedichten.
L6667: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - Mallorca en de nymfen. Met vier illustraties van I. Janckelevici.
R8365: TOUSSAINT, A.L.G. - De Graaf van Leycester in Nederland. Vier delen.
R8026: TOUSSAINT, A.L.G. - Eenige schetsen bijeenverzameld.
L7498: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - De bloeiende verwachting.
Y3297: JE SAIS TOUT. - Jes Sais Tout. La vie d'un Sous-Marin Pirate. Octobre 1937
Y3296: JE SAIS TOUT. - Jes Sais Tout. Revolution dans l'aviation. Le Varivol premier avion a 6 changements de vitesse. Septembre 1936.
W9608: TOWNSEND, SUE. - De groeipijnen van Adriaan Mole. Vertaling Huberte Vriesendorp.
L8459: TOYNBEE, PHILIP. - Underdogs. Verzameling levensverhalen van mensen die zich mislukt voelen op seksueel en sociaal terrein. Vertaling A. v.d. Most.
R5284: TOYNBEE, ARNOLD J. - Het bloedig juk van den Turk.
W7290: TRAA, M. VAN. (VOORZITTER). - Inzake opsporing, enquetecommissie opsporingsmethoden.
T6591: TRAKL, GEORG. - Gesang des Abgeschiedenen. Gedichte.
K5218: TRALBAUT, MARK EDO. - Van en over Andreas Latzko 1 september 1876 - 11 september 1943. Onuitgegeven werk, vertaald, ingeleid en toegelicht.
T5750: TRALBAUT, MARC-EDO. - Armand Guillaumin en famille et au motif.
T5751: TRALBAUT, MARC-EDO. - Da Capo. In het Laboratorium van de Alchemist. Confrontation Picasso - Zadkine.
T5756: TRALBAUT, MARC-EDO. - Van Goghiana VII.
T5757: TRALBAUT, MARC-EDO. - Van Goghiana IV.
T5754: TRALBAUT, MARC-EDO. - Van Goghiana V.
T5759: TRALBAUT, MARC-EDO. - Van Gogh. Debut & Evolution. Van Gogh & Rembrandt.
T5760: TRALBAUT, MARC-EDO. - Richard Wagner in het vizier van vier grote schilders: Henri Fantin-Latour. Odilon Redon. Auguste Renoir. Vincent van Gogh.
T5761: TRALBAUT, MARC-EDO. - Oog in oog met Picasso. Snorkt de duivel door Don Pablo's neus? Aspekten van een ondeelbare persoonlijkheid
T4582: TRALBAUT, MARK EDO. - Onbekende archivalia betreffende Michiel van der Voort den Oude.
Y2430: TRALBAUT, MARK EDO. (VAN GOGH). - Vincent Theo Johanna.
Y2429: TRALBAUT, MARK EDO. (VAN GOGH). - Vincent van Gogh in het caf' conc' of het raakpunt met Raffaelli.
R9259: TRALBAUT, MARK EDO. - Vincent van Gogh in zijn Antwerpsche Periode.
T5755: TRALBAUT, MARC-EDO. - Van Goghiana IX.
T5762: TRALBAUT, MARC-EDO. - Van Gogh & Gauguin.
T5763: TRALBAUT, MARC-EDO. - 8 x Vincent van Gogh.
T5764: TRALBAUT, MARC-EDO. - De taal van de handen bij Jacob Smits - Jacob Smits dans quelques ecrits
T5752: TRALBAUT, MARC-EDO. - Van Goghiana VIII.
T5803: TRALBAUT, MARK EDO. - En toen verscheen Rodenbach Redivivus...
R8163: TRALBAUT, M.E. - Vincent van Gogh en de Vlamingen.
M3900: TRANT, D. - De zoon van Douwe Trant.
L1333: TRAVEN, BEN. - De katoenplukkers. Vertaling L.J. van Looi.
T2111: TRAVEN, BEN. - De katoenplukkers. Roman. Vertaald door Annemarie Houwink ten Cate.
B0009: TRAVEN, B. - De schat van de Sierra Madre. Vertaling Hidde Heringa.
M2951: TRAVEN, B. - Modesta. Vertaling P. Voogd.
A0678: TRAVEN, B. - Een generaal uit de wildernis. Vertaling H.W.J. Schaap.
B3846: TRECCA, GIUSEPPE. - La facciata della Basilica di S. Zeno.
B7984: TREEBUS, K.F. - Tekstwijzer. Een gids voor het grafisch verwerken van tekst.
T6277: TREEBUS, K.F. - Vormwijzer. Een gids bij het vormgeven en produceren van drukwerk.
R9283: TREFOIS, CLEMENS V. - Van komwoning tot Vlaamsche boerderij. Bijdrage tot de geschiedenis der Plattelandsche architectuur in Vlaanderen.
A0760: TREGLOWN, JEREMY. - Roald Dahl. Een biografie. Vertaling Mea Flothuis.
W0448: TREITEL, JONATHAN. - Cafe. De rode kool. Vertaling G. den Tex.
Y3404: TREITSCHKE, CARL. - Heinrich der Erste, Konig der Deutschen, und seine Gemahlin Mathilde.
Y4938: TREUB, M.W.F. - Nederland in de Oost. Reisindrukken.
B6149: TREUB, M.W.F. - Oorlogstijd. Herinneringen en indrukken.
L5826: TREUB, HECTOR. - Over Kwakzalverij.
T4400: TREUB, M.W.F. - De economische toekomst van Nederland.
R8542: TREUB, M.W.F. - Over Cooperatie.
T2478: TREUB, M.W.F. - Sociale Vragen. Verzamelde Opstellen.
R7021: TREVELYAN, R.C. - Rimeless Numbers.
M1761: TREVES, LUISA. - De keuze van Beatrice. Toneelstuk in een bedrijf.
H2882: TREVOR-ROPER, H.R. - De laatste dagen van Hitler. Vertaling Rob Limburg.
R4500: TREVOR, JOHN. - De Arbeiderskerk in Engeland. Vertaald uit 't Engelsch door E.C. Knappert.
H8804: TREZISE, F.J. - Design and Color in Printing.
R7556: DE VRIJE TRIBUNE. - De Vrije Tribune. Maandschrift. Vierde jaargang 1906.
T6546: DE VRIJE TRIBUNE. - De Vrije Tribune. Maandschrift gewijd aan literatuur, kunst en wetenschap. Tweede jaargang 1904.
T6544: DE VRIJE TRIBUNE. - De Vrije Tribune. Maandschrift gewijd aan literatuur, kunst en wetenschap. Eerste jaargang 1903.
K1215: TRICHT, H.W. VAN. - Louis Couperus, een verkenning.
R0049: TRICHT, H.W. VAN. - Frederik van Eeden, denker en strijder. Gedeeltelijk naar onuitgegeven bronnen, met drie onbekende portretten en een facsimile.
W9064: TRICHT, H.W. VAN. - Louis Couperus, een verkenning.
L0378: TRICHT, COEN VAN. - Abortus. Het recht van de vrouw.
W0176: TRICHT, H.W. VAN. - Onzeekerheid is leeven. Beschouwingen over Frederik van Eeden.
P0969: TRICHT, H.W. VAN. - Frederik van Eeden, denker en strijder.
K7361: TRICHT, H.W. VAN. - Over de Tagore-vertalingen van Frederik van Eeden.
A0686: TRICHT, H.W. VAN. - Louis Couperus, een verkenning.
A0067: TRICHT, H.W. VAN. - Het leven van P.C. Hooft.
L5057: TRIEBELS, LEO FELIX. - Enige aspecten van de regenboogslang.
Y1722: TRIMBOS, JURGEN. - Leni Riefenstahl. Een Duitse Carriere. Biografie. Vertaling Els Franci en Janet van der Lee.
B6795: DRUKKERIJ TRIO. - Zo meenden vreemden. Wat zeiden vreemdelingen over ons land van de 16de tot de 19e eeuw.
W8985: DRUKKERIJ TRIO. - De Sjah en zijn heir.
R3385: DRUKKERIJ TRIO. - Uit komkommerzaad groeien geen meloenen.
M3353: DRUKKERIJ TRIO. - Boec van den Houte. Legende van het Kruishout.
Y1613: TRITTLER, H. - Illustrierte und Bibliophile Werke Etchings-Drawings. Katalog nr. VIII. 1928. Graphisches Kabinett H. Trittler.
Y2403: TROCH, P. - Leesboek voor Volksscholen. II.
Y2402: TROCH, P. - Leesboek voor Volksscholen. III.
R3577: TROELSTRA, P.J. - Inzake partijleiding. Toelichtingen en gegevens.
R3575: TROELSTRA, P.J. - de Soc.-demokratie na den oorlog.
T1854: TROELSTRA, DIRK. - Van Recht en Doodstraf. Vlugschrift naar aanleiding van den eisch tot wederinvoering van den doodstraf.
T2101: TROELSTRA, P.J. - De S.D.A.P. Wat zij is en wat zij wil.
K9140: TROELSTRA, JELLE. - Mijn vader Pieter Jelles.
R6690: TROELSTRA, P.J. - De Stockholmsche Conferentie haar werk en beteekenis. Met als bijlage Het manifest der neutrale delegaties aan de socialisten der oorlogvoerende landen.
R3396: TROELSTRA, P.J. - De politieke taak der Socialistische Internationale. Rede gehouden op zondag 2 maart 1919 te Luzern.
R3401: TROELSTRA, P.J. - Waar gaan wij heen? Politiek-dramatische schets in een bedrijf.
R3402: TROELSTRA, P.J. - Art. 165 van het Wetboek van Strafvordering.
R3395: TROELSTRA, P.J. - De wereldoorlog en de sociaaldemocratie.
R0702: TROELSTRA, P.J. - Nederland in het koalitie-moeras. Rede gehouden in de tweede kamer bij de begrootings-debatten op 7 december 1904.
T7872: TROELSTRA, P.J. - De ware schuldigen. Debat tusschen Mr. P.J. Troelstra en Dr. Abr. Kuyper over de oozaken en gevolgen der Aprilstaking gehouden in de Tweede Kamer op 30 Juni en 1 Juli 1903.
T2102: TROELSTRA, P.J. - De S.D.A.P. Wat zij is en wat zij wil.
T2104: TROELSTRA, P.J. - Mijn afscheid. Rede gehouden op 19 september 1925 op de huldigings-bijeenkomst der moderne arbeidersbeweging in den dierentuin te 's-Gravenhage.
Y2892: TROELSTRA, P.J. - Gedenkschriften. 1: Wording. II: Groei. III: Branding. + L.J. Kleyn Naam- en zaakregister op P.J. Troelstra's Gedenkschriften.
K0745: TROELSTRA, P.J. - Troelstra als Fries dichter. Verzen en liederen vertaald en toegelicht door J.B. Schepers.
R5720: TROELSTRA, DIRK. - Meigave voor het Nederlandsche Proletariaat. Verzen. Voorwoord P.J. Troelstra.
T5373: TROELSTRA, P.J. - Politische Aufgaben der Sozialistischen Internationale. Oeffentlicher Vortrag, gehalten Sonntag, den 2. Marz 1919, in Luzern.
T2100: TROELSTRA, P.J. - De S.D.A.P. Wat zij is en wat zij wil.
R7395: TROELSTRA, P.J. - De Sociaal-Demokratie na den oorlog.
T2252: TROELSTRA, P.J. - De S.D.A.P. Wat zij is en wat zij wil.
T3285: TROELSTRA, PIETER JELLES. - De zaak van de Gebr. Hogerhuis in de Tweede Kamer.
R6244: TROELSTRA, P.J. - Oan de Sedyk. Toanielspil mei sang yn ien utkomst.
R8789: TROELSTRA P.J. - De Arbeidersvereeniging volgens de Encykliek. Antwoord op de protest-motie van St. Joseph.
T2047: TROELSTRA, P.J. - Een Politiek Testament. Stenografisch verslag der redevoeringen gehouden in de vergaderingen der Tweede Kamer op 18 en 26 november 1924.
T1855: TROELSTRA, DIRK. - Meigave voor het Nederlandsche Proletariaat. Verzen.
P0204: TROELSTRA, P.J. - Troelstra als Fries dichter. Verzen en liederen vertaald en toegelicht door J.B. Schepers.
R0710: TROELSTRA, P.J. - Voorwaarts, marsch! Ons standpunt bij de Verkiezingen. Rede, gehouden op het Kongres der S.D.A.P. op den Eersten Paaschdag 1905.
T6206: TROELSTRA, P.J. - Verspreide stukken (1892-1898).
W6404: TROLSKY, TYMEN. - Hyacintha en Pasceline, roman.
Y3379: DE TROM. - De Trom. Officieel Orgaan van het Nationaal Jongeren Verbond. 14e jaargang no. 1, October 1944. Bevrijdingsnummer.
R1425: TROMMELMANS, WIM. - Bibliographie 1982-1991 Septentrion, revue de culture neerlandaise.
L8673: TROMMIUS, ABRAHAM. - Nederlandse Concordantie van de Bijbel.
R2678: TROMP, BART. - Tegen het vergeten. Degenstoten en Sabelhouwen.
R7625: TROMP, D. - Volksgenoot en naaste.
H1293: TROOST, A.F. - Ongehoord geheim.
R5768: TROSEE, J.A.G.C. - De Onafwijsbare Getuige van en de Onafwijsbare Verplichting voor den Heer van Alfen.
R0261: TROTSKY, L. - Europa en Amerika.
R0746: TROTSKY, LEON. - The Death Agony of Capitalism And the Tasks of the Working Class: The Transitional Programme of the Fourth International.
R0745: TROTSKY, LEON. - Stalinism and Bolshevism. Concerning the historical and theoretical roots of the Fourth International
T5392: TROTWAER. - Trotwaer. Literair tydskrift janneewaris 1970.
R4683: TROTWAER. - Trotwaer. Literair tydskrift 1e jrg nr 9. septimber 1969.
R0262: TROTZKI, LEO. - 4de Internationale en de USSR.
R0263: TROTZKI, L. - De Spaansche revolutie en de gevaren die haar bedreigen.
R0268: TROTZKI, L. - De Arbeidersstaat. Thermidor en Bonapartisme.
R0748: TROTZKI, L. & G. SINOWJEW. - Uber die Rote Armee.
Y1676: TROTZKI, LEO. - Geschiedenis der Russische Revolutie. Vertaling J. Valkhoff. Drie delen.
R0296: TROTZKI, LEO. - Von der Oktober-Revolution bis zum Brester Friedensvertrag.
T7892: TROTZKI, L. - Terrorismus und Kommunismus Anti-Kautsky.
R0747: TROTZKI, L. - Arbeit, Disziplin und Ordnung werden die sozialistische Sowjet-Republik retten!
R0266: TROTZKY, LEO N. - De oorlog en de Internationale. Vertaald door H. Ide-Bottenheim met inleiding van Henriette Roland Holst.
T4399: TROUGHTON, ERNEST R. - Het gaat weer net zoo! Vertaling M. van Santen, inleiding J.A. van Hamel.
Y5813: TROUW. - Trouw Mededeelingenblad. 7 november t/m 24 November 1944. Nrs: 6 - 13 - 19 - 21.
Y5814: TROUW. - Trouw. 3e jaargang nrs: 1 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9 - 10 - 12 - 17 - 51 - 91. Midden Januari 1945 t/m 15 Augustus 1945.
Y2795: TROUW. - Trouw. Speciale uitgave voor Rotterdam en omstreken 4 Mei 1945. No. 78. Titel: Onze Vorstin.
Y5843: TROUW. - Trouw. 1e jaargang 1943. nrs: 8 - 13 - 14.
Y5844: TROUW. - Trouw. 2e jaargang 1944. Nrs: 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 18.
B2271: [TSJECHOV] TROYAT, HENRI. - Tchekhov.
R8180: [TSJECHOV] TSCHECHOFF, ANTON. - In kleine Stad. Schilderingen uit het Russische Volksleven.
B3269: [TSJECHOV]. TSCHECHOW, ANTON. - Meisternovellen. Aus dem Russischen ubersetzt von Rebecca Candreia. Auswahl und Nachwort von Iwan Schmeljow.
B3280: [TSJECHOV]. TSCHECHOW, ANTON P. - Die Dame mit dem Hundschen und andere Erzahlungen. Mit Zeichnungen von Andras Karakas. Ausgewahlt und Nachwort Werner Berthel.
T1807: TSCHICHOLD, JAN. - De proporties van het boek.
W0845: TSCHICHOLD, JAN. - Leben und Bedeutung des Schriftschneiders Jakob Sabon.
B7997: TSCHICHOLD, JAN. - Ausgewahlte Aufsatze uber Fragen der Gestalt des Buches und der Typographie.
B7998: TSCHICHOLD, JAN. - Meisterbuch der Schrift. Ein Lehrbuch mit vorbildlichen Schriften aus Vergangenheit und Gegenwart fur Schriftenmaler, Graphiker, Bildhauer-Graveure, Lithographen, Verlagshersteller, Buchdrucker, Architekten und Kunstschulen.
B8002: TSCHICHOLD, JAN. - Formenwandlungen der ET-Zeichen.
R9564: TSCHICHOLD, JAN. - Vormveranderingen van het &-teken. In een hedendaagse context.
Y0304: TSCHICHOLD, JAN. - De proporties van het boek.
K9950: TSCHUDIN, PETER. - Petit historique illustre du papier. Tirage special extrait du livre 'Le papier - art et industie' et dedie par la Papeterie de Biberist au Moulin a papier de Bale.
R7308: LU-TSEN. [=LUTZEN HARMENS WAGENAAR]. - Hark ris, Pieter! Ho 't de Franske win us Frysce Foltsaert fordeart. Wolmienend beskie oan de Hear P.J. Troelstra.
B2332: TSJECHOV. - Anton Pawlowitsch Tsjechow. Portraits + Auf dem Wagen + Biographie.
B6156: TSJECHOV, ANTON / KURT LOB. - De dame met het hondje. Vertaling Aleida G. Schot. Tekeningen Kurt Lob.
B6158: TSJECHOV, ANTON / KURT LOB. - De kus. Vertaling Aleida G. Schot. Tekeningen Kurt Lob.
R7517: TSJECHOV, ANTON. - Zonder titel en 34 andere korte verhalen.
B2270: TSJECHOV, ANTON. - Drama op de jacht.
H8330: [TSJECHOV] TSJECHOW, ANTON P. - Drama op de jacht. Vertaling S. van Praag.
T8589: [TSJECHOV] TSJECHOW, ANTON P. - Het verhaal van een onbekende. Gevolgd door De boeren. Vertaling Aleida G. Schot.
B2596: [TSJECHOV] TSJECHOW. - Denken mit Cechov. Almanach auf alle Tage. Mit funf Portats und einer Selbstkarikatur von Doktor Cechov.
H3776: [TSJECHOV] TSJECHOW, ANTON P. - Wanjka en Kasjtanka. Verhalen over kinderen en dieren. Vertaling Charles B. Timmer.
B6172: [TSJECHOV] TSJECHOW, ANTON P. / KURT LOB. - De zweedse lucifer. Een detective-verhaal. Vertaald uit het russisch door Charles B. Timmer. Geillustreerd door Kurt Lob.
B6176: [TSJECHOV] TSJECHOW, ANTON / KURT LOB. - Rothschilds Geige. Erzahlungen. Mit Zeichnungen von Kurt Lob.
M2948: [TSJECHOV] TSJECHOW, ANTON P. - Het verhaal van een onbekende. Vertaling Aleida G. Schot.
H2766: TSJOEKOWSKAJA, LIDIA. - Duik in de diepte. Vertaling Hans Leerink.
H8496: TSYPKIN, LEONID. - Zomer in Baden-Baden. Vertaling Jos Vonhoff en Arjen Uijterlinde, met een inleiding van Susan Sontag.
W6691: TUCHOLSKY, KURT. - Verhalen. Vertaling Toon Bartels.
B6250: TUCHOLSKY, KURT. - Rheinsberg. Een liefdesverhaal. Vertaald door Jeroen Brouwers.
L5718: TUDOR REES, J. AND HARLEY V. USILL. (ED.). - They Stand Apart. A Critical Survey of the Problems of Homosexuality.
MK0030: TUER, ANDREW W. - History of the Horn-Book.
B2199: TUININGA, E.J. - Het voordeel van de twijfel.
K7413: TUINSTRA, FONS. - St. Servaas legende. Geillustreerd doorHubert Levigne.
Y5070: TUINZING, A.J.P. - Koloniale macht. De blanke wereldheerschappij in gevaar?
H4166: TULDER, ROLAND VAN (ED.). - Kinnesinne-ijs & Berliner Bol. Amsterdam in de jaren dertig.
H3702: TULEJA, TAD. - The Catalog of lost books. An annotated and seriously addled collection of great books that should have been written but never were.
Y2655: TULPINCK, CAMILLE. - La peinture decorative religieuse et civile en Belgique aux siecles passes.
R8655: TUMBULT, GEORG. - Die Wiedertaufer. Die socialen und religiosen Bewegungen zur Zeit der Reformation. Mit 4 Kunstbeilagen und 95 authentischen Abbildungen.
R8643: TUMMERS, J.H. - Die Spezielle Relativitatstheorie Einsteins und die Logik.
Y3193: TUNEY TUNES. - Tuney Tunes. No. 43, augustus 1947. Bevat de teksten der laatste dance-songs en tevens wetenswaardigheden van radio, gramofoon en film.
T5925: TUNTLER, H.J. - Zorg voor ons allen, van jong tot oud....
K2669: TURKRY, RENE. - Hubert Lampo.
Y5984: TURNBOND. - Jaarboekje van den Amsterdamschen Turnbond voor het jaar 1908. opgericht 21 Febr. 1903. Beschermheer W.F. van Leeuwen. + Programma van de Propagand-Uitvoering op 4 Januari 1908, in het Concertgebouw met medewerking van het Amstel Fanfare Corps.
L3799: TURNER, F.MCD.C. - The Pepys Library.
B8933: TURNER, E.S. - The Shocking History of Advertising.
T9385: TURNER, W.J. - Miss America.
L8303: TURNER, ETHEL. - Broer. Uit het Engelsch bewerkt door G. Willeumier.
L8247: TURNER, ETHEL. - Sparrebloesem.
M6701: TURNER, D.H. - Early Gothic illuminated manuscripts in England.
L8244: TURNER, ETHEL. - De huisjes van David en Jonathan. Vertaling N. van Hichtum.
L7540: TURNER, ETHEL. - Broer. Bewerkt door G. Willeumier. Illustraties A.J. Johnson.
Y3105: TURTLEDOVE, HARRY. - In the presence of mine enemies.
T9183: TUSSENBROEK, CATHARINE VAN. - 1: Kouwer's geval van ovariaal-zwangerschap nader onderzocht. 2: Un cas de grossesse ovarienne. 3: Over het tekort aan levensenergie bij onze jonge vrouwen en meisjes. 4: Over de Aeguivalentie van Man en Vrouw. 5: Iets over Duhrssen's Prophylaxis. 6: Schoolhygiene in Nederland. 7: Observations on human placentation in its second stage. 8: Fragmente aus dem zweiten Stadium der menschlichen Placentation. ...... etc.
B6889: TUSSENBROEK, OTTO VAN. - De inrichting van kamers. Illustraties van Piet Worm.
T6216: TUSSENBROEK, CATHARINE VAN. - Over de aequivalentie van man en vrouw. Weerlegging van de biologische beschouwing van Dr. W. H. Cox te Deventer
T4776: TUSSENBROEK, CATHARINE VAN. - Over de Aequivalentie van Man en Vrouw. Weerlegging van de biologische beschouwing van W.H. Cox van Deventer.
T7032: TUSSENBROEK, OTTO. - De Woning. Linoleum. Illustraties Walter Bosch.
M6263: TUTEIN NOLTHENIUS, R.P.J. - Wegbereiders. Mevrouw de Stael en hare ouders.
M4046: TUUK, H.N. VAN DER. - De pen in gal gedoopt. Een keuze uit de brieven en documenten. Samengesteld door R. Nieuwenhuys.
T0132: TWAIN, MARK. - Persoonlijke herinneringen aan Jeanne d'Arc. Vertaald uit het Engelsch.
R9807: TWAIN, MARK. - De erfgenaam in Amerika. Geillustreerd. Vertaald door S.J. Andriessen.
M4808: TWIJNSTRA, AKKE HELLA. - Uruguanah bestaat niet meer.
B3076: TWISK, W. VAN. - Zoo doen de kinderen. Leesboek voor de laagste klasse der volksschool.
Y5217: TYDEMAN, P.H. - Oostersche-, westersche- en noordsche mythologie, voor Jonge Lieden. Met platen.
Y4124: TYDEMAN, H.W. EN B.F. - Mnemosyne. Mengelingen voor Wetenschappen en Fraaije Letteren. Deel VI.
T9873: TYL [= A. FREDERIKS]. - Mosquito.
R7007: HAAS TYPEFOUNDRY. - Die Drucktype: Ruckblick, Gegenwart, Ausblick / The Printing Type: Retrospect, Present, Prospects / Le Caractere: Retrospective, Temps present, Perspectives.
B2906: BERTHOLD TYPES. - Volume 1: A-B. Volume 3: G-N. Volume 4: O-Z. Schriften aus der Berthold-Schriftenbibliothek. (duits/engels/frans).
Y2039: TYPHOON. - Typhoon. 2e jaargang nr 53 - 54 - 56 - 57. maart - april 1945.
Y5504: TYRA. - Jan's Kerstfeest. Eene Kerstvertelling.
W6091: TYRON, THOMAS. - Ongekroonde koningen. Vertaling J. Verheydt.
B0474: TZARA, TRISTAN. - God danst Dada. Vertaling Peter Nijmeijer en Sjoerd Kuyper.
R5032: UBACHS, M. - Een Eeuw modern Kapitalisme, De Regouts. Leed en strijd van Maastrichts Proletariaat.
B9355: UBALDO RIBEIRO, JOAO. - De ongelukkige en grootmoedige liefde van Benedita. Vertaling Harrie Lemmens.
L5283: UBINK,B. - Groninger Academiedrukkers.
B1464: UDINK, BETSY/ KURPERSHOEK, MARCEL. - Moord in Kachari, Happy birthday ,dear Prophet!, De baard van de Profeet beledigd! Uitpakken.
M5444: UGLOW, JENNIFER. - George Eliot. Haar leven en werk. Uit het Engels vertaald door Ank van Wijngaarden.
W6764: UGRESIC, DUBRAVKA. - Steffie Steek in de klauwen van het leven. Patchworkverhaal. Vertaald uit het Servokroatisch door Tom Eekman.
L1816: UHLENBECK, C.C. - Ontwerp van eene vergelijkende vormleer der Eskimotalen.
L7173: UHLENBECK, C.C. - Hugo de Groot en de oorsprong der oude bevolking van Amerika.
L7183: UHLENBECK, C.C. - Gestaafde en vermeende affiniteiten van het Baskisch.
L7907: UIJTERSCHOUT, I.L. - Onze Gedenteekenen, een Nationaal bezit.
Y3542: UIJTERSCHOUT, I.L. - Het ceremonieel van de plechtige beediging van Z.D.H. Prins Bernhard van Lippe Biesterfeld, als officier van de Koninklijke Nederlandsche Weermacht.
R9247: UILDRIKS, F.J. VAN EN VITUS BRUINSMA. - Vlinderwereld. Honderd Nederlandsche Vlinders en Rupsen, afgebeeld, beschreven en in hun leven geschetst.
T9028: UILENSPIEGEL. - Nederland onder de grondwet van 1887. Uilenspiegel's Prentenboek voor Groote Menschen.
Y2819: UILENSPIEGEL. - Uilenspiegel. Humoristisch Satiriek Weekblad. 26ste jaargang 1893. Nrs: 1 - 5 - 13- 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 26 - 28 - 29 - 30 - 31 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 44 - 45 - 47 - 48.
Y2820: UILENSPIEGEL. - Uilenspiegel. Humoristisch Satiriek Weekblad. 27ste jaargang 1894. Nrs: 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13 - 16 - 19 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 - 34 - 35 - 36 - 37 - 42 - 45 - 47 - 46 - 48.
Y2773: UILENSPIEGEL. - Uilenspiegel. Humoristisch Satiriek Weekblad. 28ste jaargang 1895. Nrs: 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 11 - 12 - 13- 15 - 18 - 19 - 26 - 27 - 28 - 30 - 31 - 32 - 35 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48.
R8310: UILTJE. - Voor & achter het voetlicht. nrs: 1-6.
T9294: UILTJE. - Babbelguigjes. Psycho, Physio, Patho, Socio- en on-logische beschouwingen. Door Uiltje van De Telegraaf.
R6733: UILTJE. - Zinrijke Onzin. ('t Leven in den lachspiegel).
R8311: UILTJE. - Voor & achter het voetlicht. nr: 4.
R8312: UILTJE. - Voor & achter het voetlicht. nr: 3.
Y4228: D'R UIT. - D'r Uit. Een middel dat niet kan falen, onder redactie van: Een Marxist en drie Intergralen. 13 Februari 1909. Redactie bureau: Het Groote Kerkhof. Vervolgnummer op De Reuke der Liefde.
Y5933: VERSCHILLENDE UITGEVERS. - Verschillende Amsterdamse Uitgevers. Map met catalogi, prospectussen, kaartjes.
Y5935: VERSCHILLENDE UITGEVERS. - Verschillende Uitgevers. Map met catalogi, prospectussen, kaartjes.
Y5934: VERSCHILLENDE UITGEVERS. - Verschillende Uitgevers. Map met catalogi, prospectussen, kaartjes.
Y4488: STICHTSCHE UITKIJK. - Stichtsche Uitkijk. Onafhankelijk Christelijk Weekblad voor Zeist en Omstreken. 1e jaargang 1940 nrs: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12. Van 19 Januari 1940 t/m 22 Maart 1940.
Y6001: DE UITKIJK. - De Uitkijk. Onafhankelijk weekblad voor Nederland. 1e jrg. no 22. Zaterdag 21 juli 1945. Handel in blanke slaven! Gepensionneerden genieten de voorkeur!.
Y4721: DE UITKIJK. - De Uitkijk. Weekblad voor Nederland. Uitgegeven door oud-illegale strijders. 1e jaargang 1945. no. 21 t/m 44. [mist nr. 23]. 14 juli t/m 22 dec. 1945.
T4543: ULFERS, S. - Socialisten-poëzie. Eene lezing.
Y0601: ULFERS, SIEBOLD. - Sociale nooden en Zondagsrust. Eene lezing.
T3248: ULFERS, S. - Charles Kingsley. Een Christen-socialist.
T1630: ULLMANN, LUDWIG. - Moissi. Met foto's van zijn voornaamste rollen.
H9776: UMMAN, JOST. - Kartenspielbuch. Charta Lvsoria.
B3188: UMMELS, THOM. - Tomeloze tijd. Gedichten.
H9518: UMRATH, H. - Wat zij bereikten. Korte samenvatting van de geschiedenis van de Amerikaanse Vakbeweging.
T0719: UNDSET, SIGRID. - Vigdis Gunnarsdochter. (Viga-Ljot og Vigdis). Vertaling Henr. M.H. Ledeboer.
R5116: UNGER, F.C. - De uitspraak van het Latijn. Volledig gedocumenteerde geschiedenis van den strijd van 1925. Een wegwijzer voor Classici en niet-Classici. Met speciale bijdragen van H.G.J. Maas Geesteranus en H. Vroom.
T3949: UNGER, GERARD. - Letters.
H6858: UNGER, MARJAN. - Kleding van papier; voordeel van een kort bestaan.
B5156: UNGER, J.H.W. - G.Az. Brederoo. Eene bibliographie.
B4290: UNGER, G.A. - Typografie als voertuig van de wetenschap.
Y5916: UNGER, GERARD. - While You're Reading.
Y4239: DE UNIE. - De Unie. Orgaan van de Nederlandsche Unie. 1940: Eerste nummer - Propagandanummer - No. 2 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 19 - 1941: No 24 - 27 - 28 - 32 - 36 - 38 - 40 - 42 - 46 - 47.
Y0600: LIBERALE UNIE. - Inleiding tot de behandeling van eenige vraagstukken van sociale wetgeving.
Y5704: V.V.S.U. VERENIGING VRIENDEN DER SOVJET-UNIE. - 1: Mededeling: Aan de lezers van Rusland van heden. 2: Grote Centrale Film Voorstelling Cinema Royal Koelakkenterreur. 3: Non Stop Film Variete Finale. Russisch Cineac Programma. Kees Pruis. The Musical Harmony. 4: Russische Film Revue. Film van de jeugd demonstratie te Moskou. 5: Oproep aan alle leden. 6: Mededeling Aan alle leden der VVSU.
B3151: UNIGRA. - De drukkunst. Medium van woord en beeld.
L6750: UNNITHAN, THOTTAMON K.K.N. - Some problems of social change in India in relation to Gandhian ideas.
B6974: UNSWORTH, BARRY. - Na Hannibal. Vertaling Regina Willemse.
H7018: UNTERMEYER, LOUIS (ED.). - Lots of limericks. Light, lusty, and lasting. Illustrations by R. Taylor.
R7978: UNWIN, STANLEY. - De uitgeverij in haar ware gedaante. Vertaald door J. Tersteeg.
P0228: UNWIN, STANLEY. - De uitgeverij in haar ware gedaante. Vertaald door J. Tersteeg.
H7057: UNWIN, STANLEY. - De uitgeverij in haar ware gedaante. Vertaald door J. Tersteeg.
M9556: UPDIKE, JOHN. - Bij wijze van zelfportret. Vertaling Willem van Toorn.
B4132: UPDIKE, JOHN. - Brazilie. Roman. Vertaling Anneke van Huisseling.
B8088: UPDIKE, DANIEL BERKELEY. - Printing types. Their history, forms and use. A study in survivals. With illustrations Volumes I and II.
W2012: UPDIKE, DANIEL BERKELY. - In the Day's Work.
R2450: UPDIKE, JOHN. - Levines lustiges Literarium. Vorgestellt von...
R1521: UPHOFF, MANON. - De fluwelen machine.
Y5468: UPHOFF, MANON. - Krantenknipsels van/over Manon Uphoff.
B8795: UPHOFF, MANON. - Begeerte.
A0941: UPHOFF, MANON. - Gemis.
B1169: URI, SIKKO PIETER. - Leven en werken van Arij Prins. Een bijdrage tot de studie van de Beweging van Tachtig.
R3011: URI, SIKKO P. - De romantische lijn in het beeld van de Nederlandse letteren.
R4329: URMUZ. - Na het onweer. Verzameld werk. Vertaling en nawoord door Jan Willem Bos.
T5844: D'URVILLE, JACQUES. - La meprisable petite armee. L'Effort militaire de l'Angleterre.
T4430: USAKLIGIL, HALID ZIYA. - Verboden liefde. Vertaald en van een nawword voorzien door Hanneke van der Heijden en Margreet Dorleijn.
H9019: UTATANE, HIROYUKI. - Countdown Sex Bombs.
T9576: UTENHOVE, JAN. - 25 psalmen end andere ghesanghen, 26 psalmen ende ander ghesanghen, 11 ander psalmen door J.V., Inleiding door Jan Luth.
Y3906: FEESTGIDS UTRECHT. - Officieele feestgids voor de Utrechtsche feesten op 30, 31 Aug. en 1 Sept. 1886. Met eene Levensbeschrijving van H.K.H. Prinses Wilhelmina door v. H. Bevattende wetenwaardigheden omtrent Hare Geboorte, Opvoeding, Omgeving en Karakter.
Y4860: UTRECHT, ERNST. - Indonesie's nieuwe orde. Ontbinding en neokolonisatie.
H3788: UYL, LIESBETH DEN. - Ik ben wel gek maar niet goed.
H3789: UYL, LIESBETH DEN. - Beppie van Vessem.
Y5473: UYL, BOB DEN. - Krantenknipsels van/over Bob den Uyl.
R3295: UYL, LIESBETH DEN. - Alle verhalen.
Y3117: UYL, BOB DEN. - Een zwervend bestaan.
B5882: UYLDERT, HERMAN. - Vorstin van de gospel: Mahalia Jackson.
L5986: UYLDERT, MAURITS. - Albert Verwey.
Y5733: UYLDERT, MAURITS. - De jeugd van een dichter. Uit het leven van Albert Verwey.
L2877: UYLDERT, MAURITS. - Voorspel van vrede. Een allegorie.
M4098: UYLDERT, MAURITS. - Alkestis.
M3867: UYLDERT, MAURITS. - Over de poëzie van Albert Verwey. Verzamelde opstellen.
W4410: UYLDERT, MAURITS. - De glazen bol.
B2028: UYLDERT, ERIK. - Tussen drie bomen.
T4511: UYTENDOORN, CORRY. - Voor de Roomsche vrouw. Losse opstellen.
R6580: UYTENDOORN, CORRY. [=J.C.M. KALLER-WIGMAN]. - Vrouw en ontwikkeling. Losse opstellen.
R6887: UYTENDOORN, CORRY. - Vrouwelijk winkelpersoneel enz. Losse opstellen.
R6888: UYTENDOORN, CORRY. - Middenstandsvrouw. Losse opstellen.
R6886: UYTENDOORN, CORRY. - Van vrouwenwerk. Losse opstellen.
R8403: UYTTENBOOGAARD, COR. GEVANGENE NO. 634. - In de klauwen der SS, concentratiekamp herinneringen.
Y2354: UYTTENDAELE, ISABELLE. - Voor eens na altijd.
T3728: UYTTERSPROT, HERMAN. - Paul van Ostaijen en zijn proza.
Y5360: UZANNE, OCTAVE. - Le Livre. Revue du monde littéraire et des bibliophiles contemporains. Tome IV -Juillet-Décembre (19-24) 1891.
Y5362: UZANNE, OCTAVE. - La Chronique Scandaleuse. Publiée par Octave Uzanne avec préface, notes et index.
T9047: UZURET, F.W.M. - Een vlammend protest tegen drankgebruik, matig en onmatig.
T6742: VAAL, AUGUST. - 5500 kilometer door de Sowjet-Unie. Mijn reis door Rusland in 1931.
H8760: VAANDRAGER, CORNELIS. - De avonturen van Cornelis Bastiaan Vaandrager.
Y2081: VAART. - Vaart. Half maandelijks orgaan van de Socialistische Jongeren. 1e jaargang 3 Mei 1945 no 5. In volle vaart vooruit! 1 Mei....
T4811: VAARTJES, GE. - Ina Boudier-Bakker en Vianen 1917-1922.
L3588: VACANO, EMIL MARIA EN LOLA MONTEZ. - Vrouwenschoonheid. Toiletgeheimen. Bewerkt door Beauty.
W2617: VACHER, ROBERT. - Grensgebieden.
Y4266: VADERLAND, HET. - Het Vaderland. 46ste jaargang no 242. Vrijdag 23 September 1914. Ochtendblad. Laatste pagina kaart: Vierde Oorlogskaart van Het Vaderland. Uitvoerige Kaart van het Oorlogsterrein in Noord-Frankrijk, de streek tusschen Parijs en Lotharingen en rondom Parijs, alsmede van de Elzas en Belgie.
Y4267: VADERLAND, HET. - Het Vaderland. 46ste jaargang no 328. Dinsdag 8 September 1914. Tweede avondblad. Laatste pagina kaart: De Strijd tusschen Plotsk aan de Weichsel en Weljun nabij de grens van Silezie.
Y4265: VADERLAND, HET. - Het Vaderland. 46ste jaargang no 229. Zondag 13 September 1914. Avondblad. Laatste pagina: Kaart van Oostelijk Oorlogsterrein in Oostelijk Pruisen, Rusland (Polen) en Oostenrijk (Galicie en de Bukowina) en van het Zuidelijk Oorlogsterrein in Servie, Oostenrijk (Bosnie, Novi-Bazar, Dalmatie) en Montenegro.
Y4264: VADERLAND, HET - Het Vaderland. Zaterdag 19 December 1914. No. 340 Avondblad B. Laatste pagina kaart: Stand van de legers in Polen na de slagen aan de Bzura, bij Lodz en bij Krakau.
Y4263: VADERLAND, HET. - Het Vaderland. Staat- en Letterkundig Nieuwsblad. 76ste jaargang. 3 juni 1944. 9 juni 1944. 6 juni 1944. 21 juli 1944. 9 augustus 1944. 5 september 1944.
Y4262: VADERLAND, HET. - Het Vaderland. Staat- en Letterkundig Nieuwsblad. 76ste jaargang 12 - 18 - 27 - 28 September 1944.
Y3938: VOLK EN VADERLAND. - Volk en Vaderland. Nationaal-Socialistisch Weekblad. Vrijdag 24 april 1942. 10e jaargang no 17. Arbeid is plicht. Wie niet werkt zal ook niet eten.
L9503: VAES, GUY. - Eindeloze zondag in oktober. Vertaling Edith Klapwijk.
R5098: VAETH, A. - Het Hindoeisme.
R5099: VAETH, A. - Boeddha en zijne leer.
L6006: VAISSIER, JOHANNES J. - A deuout treatyse called the tree & xii. frutes of the holy goost. Edited from MS. McClean 132 Fitzwilliam Museum Cambridge.
K1815: VALCKENAERE, JULIEN DE. - Steentjes des aanstoots. Een bloemlezing uit zijn aforismen.
T1422: VALCKENAERE, JULIEN DE. - Zonneburg.
T6874: VALCKENIER KIPS, J.H. - Vooruitzichten in de Binnenlandsche Politiek.
K3256: VALENTIN, ERICH. - Mozart. Eine Bildbiographie.
L6352: VALENTIN, VEIT. - Geschichte der Deutschen Revolution von 1848 - 49. Erster Band: Bis zum Zusammentritt des Frankfurter Parlaments. Zweiter Band: Bis zum Ende Volksbewegung von 1848.
M5180: VALENTINE HOOVEN III, F. - Beefcake. The muscle magazines of America 1950-1970.
R6054: VALERIUS, ADRIANUS. - Oud-Nederlandsche Liederen uit den Nederlandtsche Gedenck-Clanck (1626).
R6977: VALERIUS, ADRIAEN. - Nederlandtsche Gedenck-Clanck.
Y0929: VALERIUS, ADRIAEN. - Nederlandtsche Gedenck-Clanck.
B2604: VALERY, PAUL. (TEXTE). - Daumier. Les Tresors de la Peinture Francaise Album 16. XIX Siecle.
L7918: VALERY, PAUL. - Hommage des ecrivains etrangers a Paul Valery.
L3413: VALETON, J.M.J. - De Romeinsche Historiographie in haar verband met Het Romeinsche Karakter. Redevoering.
M3899: VALI, ANNA. - De sensitieven.
R7609: VALK, M.H.A. VAN DER. - Hoe zijn de helden gevallen. Met teekeningen van Ton van Tast.
R5959: VALK, M.H.A. VAN DER. - Pro of Conta de Doodstraf. Voorwoord L.J. Schippers.
T1996: VALK LZ., M. - De waarheid in zake de drie broeders Hogerhuis, onschuldig veroordeeld tot 12, 11 en 6 jaren gevangenisstraf.
L3397: VALK, W. - Dr. Eduard Benes. Tijdgenoot der toekomst.
T6950: VALKEMA, D. - Een moderene vredesbeweging.
L4058: VALKENBURG, C.T. VAN. - J. Huizinga zijn leven en zijn persoonlijkheid.
R8195: VALKENBURG PLANTENGA, BEPPY VAN. - Uit Brusselsche uren.
Y2907: VALKENHOFF, PIERRE VAN. - Mr. Frans Erens over zijn persoon en arbeid, met bibliographie zijner geschriften.
L4410: VALKENIER, FRANK. - Taferelen van de menswording onzes Heren. Een cyclus kerstverzen.
B1867: VALKENIER, FRANK. - Tussentijds. Fragmenten uit het niets.
K9527: VALKENIER, FRANK. - Laus Brabanciae. Verzen.
Y0069: VALKENIER, FRANK. - De Tuimelaar van Onze Lieve Vrouw.
R6040: VALKENIER, FRANK. - Balladen van Brabant.
L4506: VALKENIER, FRANK. - Blazoen.
K7566: VALKHOFF, MARIUS. - Geschiedenis en actualiteit der Frans-Nederlandse taalgrens.
T9810: VALKHOFF, J. - De Staatstheorie van het Nieuwe Rusland.
K9730: VALKHOFF, P. - Over Frankrijk's Letterkunde.
K9540: VALKHOFF, MARIUS. - De expansie van het Nederlands.
H5955: VALKHOFF, R.J. - Sonnetten met een staart 1940-1945.
L0086: VALKHOFF, MARIUS. - Argot en Bargoens.
T3238: VALKHOFF, REIN. - De Bokkenrijders van Terblijt. Geillustreerd door Jan Lutz.
R1625: VALKHOFF, PIET. - Justus van Effen en de Franse Letterkunde.
W3400: VALKHOFF, MARIUS. - Roemeensche volksballaden. Ingeleid en vertaald door... [Op omslag Roemeensche Roversballaden].
T3612: VALKHOFF, J. - Twee nieuwe staatsvormen. Fascistische en Sowjetstaat.Overeenkomst en verschil.
R6495: VALKHOFF, P. - Over Frankrijk's Letterkunde.
R4098: VALKHOFF, MAURIUS. - De expansie van het Nederlands.
A0341: VALKHOFF, J. EN HENR. ROLAND HOLST. - Geweld en geweldloosheid in den strijd voor socialisme.
P1176: VALLEIDA, GUUS. GUUS VLEUGEL. - Fluitles.
T8660: VALSTAR, ALFRED. - Sporen uit het achterland. Gedichten.
Y0346: VALVEKENS, P. EMIEL. - De Zuid-Nederlandsche Norbertijner Abdijen en de opstand tegen Spanje: Maart 1576-1585.
R1780: VANACKER, V.F. EN A. SASSEN. - De syntaxis in de dialectstudie.
H3351: VANDAMME, JAN. - Charles Peguy.
R1718: VANDAMME, JAN. - Alain Fournier.
B5562: VANDEKERCKHOVE, HANS. - Hans Vandekerckhove. Tentoonstellingscatalogus.
R2421: VANDEKERKHOVE, RAYMONDE. - Herrie op het negereiland.
P1891: VANDELOO, JOS. - De muur.
L3731: VANDELOO, JOS. - De muur.
B2928: VANDELOO, JOS. - Woorden met doofstommen.
L9962: VANDELOO, JOS. - De Vijand.
R5838: VANDELOO, JOS. - De week van de kapteins. Televisiespel/eenakter.
L9789: VANDELOO, JOS. - Les Hollandais sont la. Verhalen.
L9771: VANDELOO, JOS. - De muur.
T5151: VANDELOO, JOS. - De weg naar de Ardennen. Roman.
H9348: VANDENBERG, PHILIPP. - Caesar & Cleopatra.
K9078: VANDENBERGH, JOHN. - Kleine biografie van Henry Miller.
P2160: VANDENBERGHE, PHILIP. - Het water zal theater.
L2811: VANDENBERGHE, B.H. - Chrysostomus. De grote redenaar. Cultuurbeeld van het Oude Antiochie.
L9972: VANDENBERGHE, PHILIP. - Hotel Quidousse.
B3901: VANDER LOO, FIRMIJN. - Proeve van bibliografie van en over de dichter Maurice Gilliams.
H3192: VANDERBEKE, BIRGIT. - Alberta ontvangt een minnaar. Vertaling Elly Schippers.
M6359: VANDERHAEGHE, GUY. - Het volmaakte einde van een volmaakte dag. Vertaling E. Ris.
M6357: VANDERHAEGHE, GUY. - Tegen de morgen in slaap gevallen. Vertaling E. Ris.
T4758: VANDERHEIJDEN, JAN F. - De Crisis en de Openbare Bibliotheek in de Vereenigde Staten.
K9475: VANDERHEYDEN, JAN F. - F. de la Fontaine en zijn verhandeling over de redevoering.
B6647: VANDERHEYDEN, F. - Adriaen Verwer. Verwer in de geschiedschrijving en over de geschiedenis van het Nederlands. Verwer en Zuid-Nederland.
B0044: VANDERHEYDEN, JAN F. - Hervorming en Neo-filologie.
T3063: VANDERKINDERE, LEO. - De eeuw der Artevelden. Studien over de zedelijke en maatschappelijke beschaving in Vlaanderen en Brabant. Vertaald door Richard Delbecq.
H7676: VANDERSCHAEGHE, PAUL. - Ernest Hemingway.
K5013: VANDERSCHAEGHE, PAUL. - Stefan Andres.
M4786: VANDERSCHAEGHE, PAUL. - Heinrich Boll.
R1754: VANDERSCHAEGHE, PAUL. - Heinrich Boll.
H9780: VANDERSCHAEGHE, PAUL. - Heinrich Boll.
T3573: VANDERVEKEN, G. VAN. - Education Morale et Jeunesses Socialistes.
T8070: VANDERVELDE, EMIEL. - Na-oorlogsch Socialisme. Voorontwerp tot herziening van ons programma.
R1455: [VONDEL] VANDERVELDEN, JOS. - Vondels wereldbeeld.
R1379: VANDERVELDEN, J. - Staat en rechts bij Vondel.
K8791: VANDERVELDEN, JOS. - Marginalia. Verborgen stemmen uit het politieke en religieuze leven der 17e eeuw.
K8982: [VONDEL] VANDERVELDEN, JOS. - Vondel's pleitrede voor God. Inleiding op de 'Bespiegelingen'.
K7208: [VONDEL] VANDERVELDEN, JOS. - Aurora. Een bijdrage tot de kennis van Vondel's sociale betekenis.
R5005: VANDERVELDEN, J. - Staat en rechts bij Vondel.
L4390: [VONDEL] VANDERVELDEN, JOS. - Vondel's schoonheid. Kort vertoog over Vondel's transcendentale aesthetica.
K9901: [VONDEL] VANDERVELDEN, JOS. - Vondels wereldbeeld.
T6534: VANDEVELDE, ARTHUR W. (RED.). - Proces Verbaal. 2e jaargang nrs. 2 en 3.
T6535: VANDEVELDE, ARTHUR W. (RED.). - Proces Verbaal. 3e jaargang nrs. 2 en 3.
B2462: VANDEWIELE, APR. L.J. - Geschiedenis van de Farmacie in Belgie met een inleiding tot de algemene geschiedenis van de Farmacie.
T3518: VANDEWOUDE, G .VAN. - Vlaanderen's tragedie in den Westhoek. (naar nota's van Is. Floriszoone).
M2114: VANEJEVA, LARISA. - De kubus uit. Vertaling Arie van der Ent.
T0914: VANEL, C. - Boeven die ik gekend heb... en hun bewakers.
H0085: VANGGAARD, THORKIL. - Phallus. Symbool door alle tijden. Uit het Deens vertaling Jan de Zanger.
M3898: VANHESTE, BERT. - Weg van Brugge. Verkenningen van de onvoltooid verleden toekomende tijd.
L9664: VANHOLE, KAMIEL. - De beet van de schildpad.
H9569: VANK. - Attentie in druk. Vank - Vakgroep voor drukkunst, bindkunst en leerbewerking.
T1675: VANLANDSCHOOT, ROMAIN. - Joris Lannoo. Drukker en Uitgever voor Vlaanderen 1891-1971.
Y2340: VANRIET, JAN. - Moederland. Gedichten.
W6495: VANVUGT, EWALD. - Rodeo of zuster Bertram.
L6995: VANVUGT, EWALD. - Nestbevuilers. 400 jaar Nederlandse critici van het koloniale bewind in de Oost en de West.
P2250: VANVUGT, EWALD. - Een bizonder vreemde dief.
K6016: VANVUGT, EWALD. - Darwin & gezellen: kanttekeningen bij een leven.
K2734: VANVUGT, EWALD. (SAMENGST.). - Een sober feest. Schrijvers over hun werksituatie.
Y4846: VANVUGT, EWALD. - Het dubbele gezicht van de koloniaal. Nederlands-Indië herontdekt.
W6389: VANVUGT, EWALD. - Top jongen & man. ...vechten voor liefde of dood...
Y4885: VANVUGT, EWALD. - De schatten van Lombok. Honderd jaar Nederlandse oorlogsbuit uit Indonesie.
Y4956: VANVUGT, EWALD. - Natilaan.Een voettocht in Java's Duizen Bergen.
Y0605: VANWELKENHUYZEN, GUSTAVE. - J.-K. Huysmans et la Belgique.
B4955: VANWELKENHUYZEN, GUSTAVE. - Histoire d'un livre Un Male, de Camille Lemonnier.
T3491: VANWELKENHUYZEN, G. / P. DELSEMME / R. MORTIER / J. DETEMMERMAN. - Regards sur les lettres francaises de Belgique. Etudes dediees a la memoire de Gustave Vanwelkenhuyzen.
Y3532: VANWELKENHUYZEN, GUSTAVE. - Vocations Litteraires: Camille Lemonnier, Georges Eekhoud, Emile Verhaeren, Georgse Rodenbach, Maurice Maeterlinck.
Y3089: VARANGOT, VICTOR. - Virginia.
R5573: VAREKAMP, T. - Universitaire waardigheid in het geding. De hoogleraarsbenoeming van Dr. G.J. Kruijer door de Amsterdamse gemeenteraad.
Y4982: VARENNE, JAN. - Eer de haan kraait.... Een serdadoe soesoe tussen de peloppers op Java.
T7730: VARGA, EUGEN. - De ekonomies-politieke problemen der proletariese diktatuur. Verkorte vertaling door G. Buriks-v.L.v.d.H.
K1397: VARGAS LLOSA, MARIO. - De jonge honden van Miraflores. Verhalen. Vertaling Michiel Tjebbes.
Y4359: VARGAS LLOSA, MARIO. - De stad en de honden. Roman.
M9065: VARGAS LLOSA, MARIO. - The culture of freedom / De cultuur van de vrijheid. A lecture delivered in Amsterdam on 29 november 1985 to mark the nineteenth anniversary of Meulenhoff.
T8600: VARGAS LLOSA, MARIO. - De jonge honden van Miraflores. Verhalen. Vertaald door Michiel Tjebbes.
R2709: VARGAS LLOSA, MARIO. - De cultuur van de vrijheid. Lezing, gehouden op 29 november 1985 te Amsterdam, t.g.v. het negentigjarig jubileum van Meulenhoff & Co.
Y2427: VARILLE, MATHIEU. - L'Histoire de Riquilda et de l'ermite Juan Garin. Illustree par Hermann Paul avec quatorze bois originaux.
Y3747: VARLIN, EUGENE. - La Vie Ouvriere. Revue Syndicaliste Bimensuelle. 5e Annee no 87. 5 Mai 1913.
H0789: VARNEDOE, K. - Wien 1900. Kunst, Architektur & Design.
T2859: VAS DIAS, M.J.TH. - Over de plannen tot reorganisatie der sociale verzekering.
Y0751: VASALIS, M. - De vogel Phoenix. Gedichten.
T9878: VASALIS, M. - De vogel Phoenix. Gedichten.
T9879: VASALIS, M. - Parken en woestijnen. Gedichten.
Y5890: VASALIS, M. - De oude kustlijn. Nagelaten gedichten.
T9877: VASALIS, M. - Vergezichten en gezichten.
Y1650: VASALIS, M. - De vogel Phoenix. Gedichten.
R6513: VASALIS, M. - De vogel Phoenix. Gedichten.
M9943: VASSALLUCCI, MICHEL. - Ik ben een leugen die altijd de waarheid spreekt. Een hommage aan Michel Vassallucci.
L0804: VAT, DAAN VAN DER. - Britten beesten en buitenlanders of hoe in Engeland aan het leven wordt geleden.
B6532: VAT, DAAN VAN DER. - De Londense Wandelaar.
H0123: BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA . - Quinto Centenario della Biblioteca Apostolica Vaticana 1475-1975. Catalogo della Mostra.
R2752: VAYENAS, NASOS. - Biografie en andere gedichten. Vertaling Marko Fondse en Hero Hokwerda.
B8989: [SPINOZA] VAZ DIAS, A.M. / W.G. VAN DER TAK. - Spinoza and Simon Joosten de Vries / Jarich Jellesz origins, Jellesz life and business.
T8035: VAZ DIAS, HERM. - Door de bioscoop gered. Levensschets.
T1375: [SPINOZA] VAZ DIAS, A.M. & W.G. VAN DER TAK. - Spinoza Merchant & Autodidact. Charters and other authentic documents relating to the philosopher's youth and his relations.
R3298: VAZQUEZ DE PRADA, V. - Filips II. Heerser van een wereldrijk.
Y2041: VDSA. - Stemmen uit Duitsland. De culturele vernieuwing in Duitsland.Vereniging van Duitse Statenloze Antifascisten in Nederland.
Y4191: VDSA. - Mededelingen Ver. van Duitse en Statenloze Antifascisten in Nederland. 30 december 1946. no 5. 3e jrg.
Y4068: VDSA. - Mededelingen Vereniging van Duitse en Statenloze Antifascisten in Nederland. 3e jaargang no 1, 28 October 1946. Wat is en wat wil de V.D.S.A.? 3e jaargang no 4, 9 December 1946. De jeugd in Duitsland. 25 Maart 1946. Hulp aan het nieuwe Duitsland.
R7272: VEATCH, HENRY B. - Aristoteles beschouwd als tijdgenoot. Vertaling van W.A. Verloren van Themaat.
L7288: VEAUCE, EUGENE. - L'Affaire du masque de Napoleon. Avec une preface de Paul Fleuriot de Langle.
MK0034: VECHT, N.J. VAN DE. - Onze letterteekens en hun samenstelling.
Y3949: NEDERLAND VECHT. - Nederland Vecht, te Land, ter Zee en in de Lucht. Speciale uitgave 1e jaargang no 7, juli 1945.
Y0221: VEDER, W.R. - Levensbericht van Mr. Nicolaas de Roever.
B8464: VEDER, W.R. - November 1863. Dichterlijke uitboezeming.
B4645: VEDER, AART. - Gedachtenis rede aan Mr. A. Siewertsz van Reesema. Uitgesproken ter opening der winter-vergaderingen van de afdeeling Rotterdam der Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen den 14 november 1848.
B9663: VEEGENS, J.D. - De Fransche omwenteling.
L4581: VEEGENS, D. - Historische studien. Twee delen.
M3896: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Het wilde feest.
K2870: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Maurice Roelants.
W5034: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Het vroege werk.
R5213: VEEN, S.D. VAN. - Historische studien en schetsen.
M0717: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Jacht in de diepte.
T7367: VEEN, J.H.S.M. - Trams in en om Zwolle.
Y2960: VEEN, HERMAN VAN / TADAHIRO UESUGI. - De stem van Sint ter Klaas.
T0658: VEEN, PIET VAN. - Soldaat.
R9530: VEEN, JOS VAN. - De geschiedenis van Jêsoes-Christos. Eerste deeltje. "Maran Atha!" - "Onze Heer komt!".
Y0466: VEEN, JOS VAN. - Het modernisme in de R.K. Kerk.
L8350: VEEN, HANS VAN DER & JOS VAN WATERSCHOOT. - De Brinkman. Ondankbare arbeid voor nu en later.
K6262: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Make believe. Translated from the Dutch by Roy Edwards.
W4339: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Wij hebben vleugels
W4340: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Zuster ter zee.
L0311: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Geld speelt de groote rol.
P0274: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Blijf niet zitten waar je zit.
W4623: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Alibi voor het onvolkomen hart.
T9088: VEEN, A.H.L. VAN. - Gedenkboekje t.g.v. het 50 jarig bestaan Amsterdamsche Vereeniging De Philatelist. 1927-1977.
L7060: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Wij hebben vleugels
L8302: VEEN, JOH. VAN. - Onderzoekingen in de hoofden in verband met de gesteldheid der Nederlandsche Kust.
B3219: VEEN, FULCO VAN DER. - Voorplantingsgeneeskunde tussen evaluatie en hybridisatie.
Y2649: VEEN, C.F. VAN. - Centsprenten. Catchpennyprints. Nederlandse Volks- en kinderprenten. Dutch Popular- and Childrenprints.
H0942: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Vriendelijke vreemdeling.
T3552: VEEN, JOS VAN. - De geschiedenis van Jesoes-Christos. Eerste deeltje: Maran Atha! - Onze Heer komt!. Tweede deeltje: Ho Logos Sarks egenet - Het woord is Vleesch geworden. Derde (laatste) deeltje: Ecce Homo - Ziedaar, de Mensch.
T3553: VEEN, JOS VAN. - De geschiedenis van de hel.
H2774: VEEN, BART VAN. - Lezen is leven. De geschiedenis van vijfenzeventig jaar uitgeverij Becht.
Y1856: VEEN, L.J. - Kort overzicht van de geschiedenis van L.J. Veen's Uitgeversmaatschappij N.V. Amsterdam 1887 - 1 maart 1947.
B1420: VEEN, J.S. VAN. - Levensbericht van P.N. van Doorninck.
K3869: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - De boze vrienden.
M9985: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - De man met de zilveren hoed. Ingeleid door G.W. Huygens.
Y1391: VEEN, JOS VAN. - Ze hadden het allemaal van Onze Lieve-Heer.
H0940: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Doen alsof.
B0916: VEEN, ADRIAAN VAN DER & ADRIAAN MORRIEN. - A. van der Veen: Fragment uit Het wilde feest. A. Morrien: Landelijke liefde. Loefde en vriendschap. Engelen. Slapeloosheid.
R4645: VEEN, HARM R.S. VAN DER. - Jewish characters in eighteenth century English fiction and drama.
R5859: VEEN, JOS VAN. - Waarom wij, priesters, uit de Roomsche Kerk treden.
W4575: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Een idealist.
T6171: VEEN, JOS VAN. - God. Voordracht gehouden in het Toussaint-Huis te Den Haag op zondag den 13den December 1908.
W4355: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - De man met de zilveren hoed.
R8990: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Geld speelt de groote rol.
W9076: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Het grijze paard van Aran.
T6687: VEEN, JOS VAN. - Open brief aan Jhr. Mr. Ch. J. M. Ruys de Beerenbrouck.
L7896: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Het wilde feest.
L8982: VEEN, H.R.S. VAN DER. - Dostojewskij's 'Vernederden en Gekrenkten'.
Y5470: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Krantenknipsels van/over Adriaan van der Veen.
R2429: L.J. VEEN. - Supplement tot 1962 op het korte overzicht van de geschiedenis van L.J. Veen's Uitgeversmaatschappij N.V. 1887 - 1 maart 1947. Met fondscatalogus.
T4846: VEEN, PIET VAN. - Arthur.
L7943: VEEN, MARTIN VAN. - Drie staat tot een. Acht tekeningen van Martin van Veen en acht gedichten van Hans Andreus, Nico Verhoeven en Simon Vinkenoog.
L4925: VEEN, EBERTUS VAN. - Interpolaties in Aeschylus' zeven tegen Thebe.
Y5800: VEEN. - L.J. Veen Uitgevers Mij. N.V. Amsterdam. Map met catalogi, prospectussen, kaartjes.
T9916: VEENENDAAL, J.H. EN J. KOK. - Bijvoegsel tot het praktisch cijferboek voor de Nederlandsche Jeugd.
L8385: VEENENDAAL, E.J. - Zes jaren van de tachtig of Alva en de Geuzen. Herinneringen voor Neerlands Volk.
Y1132: VEENENDAAL, J.H. EN J. KOK. - Antwoorden op het Tweede stukje van het praktisch cijferboek voor de Nederlandsche Jeugd.
B6036: VEENENDAAL, JAC. VAN. - In Tijden van Oorlog.
Y2495: VEENHOF, C. EN A. ZIJLSTRA. - Kracht en doel der Politiek. Antwoord der vijftien op den door den leider der A.R. Partij, J. Schouten, tot zijn Geestverwanten gerichten oproep.
R9718: VEENHOF, K.R. - Spijkerschriftarchieven.
K1379: VEENLAND-HEINEMAN, K.M. / A. VELS HEIJN. - Het nieuwe Rijks Museum ontwerpen en bouwen 1863 - 1885.
Y0885: VEENMAN, RENE. - De klassieke traditie in de Lage Landen.
L4988: VEENSTRA, HEERE DOUWE. - Les formes nominales du verbe dans la prose du treizieme siecle.
K6225: VEENSTRA, J.H.W. - D'Artagnan tegen Jan Fuselier. E. du Perron als Indisch polemist.
Y4762: VEENSTRA, J.H.W. - Diogenes in de Tropen.
T0466: [MULTATULI] VEENSTRA, J.H.W. - Multatuli als lotgenoot van du Perron.
Y2535: VEENSTRA, R. - Opgaven voor de lei. Klassikale Denk-, Schrijf- en Taalfoefeningen voor de Volksschool. (met eene woordenlijst volgens de nieuwe spelling).
B5859: VEENSTRA, J.H.W. - D'Artagnan tegen Jan Fuselier. E. du Perron als Indisch polemist.
L4433: VEER, H. DE. - Trou-Ringh voor 't Jonge Holland.
T6018: VEER, J.H. DE. - Oranje, de Zee.
T0700: VEER, W. DE EN J.F.M. STERCK. (RED.). - Het Jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm. Nieuwe Reeks. Zesde Bundel. 56e jaar 1907.
T0701: VEER, W. DE EN J.F.M. STERCK. (RED.). - Het Jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm. Nieuwe Reeks. Derde Bundel. 53e jaar 1904.
T0702: VEER, W. DE EN J.F.M. STERCK. (RED.). - Het Jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm. Nieuwe Reeks. Vierde Bundel. 54e jaar 1905.
T0706: VEER, W. DE EN J.F.M. STERCK. (RED.). - Het Jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm. Nieuwe Reeks. Tweede Bundel. 52e jaar 1903.
K6247: VEER, H. DE. - Trou-ringh voor 't jonge Holland.
L0987: VEER, PAUL VAN 'T. - De strijdlustige amateur.
B3229: VEER, W. DE EN J.F.M. STERCK. (RED.). - Het Jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm. Nieuwe Reeks. Tweede Bundel. 52e Jaar 1903.
L6009: VEER S.J., W. DE. - Uit mijn lente. Gedichten.
Y4750: VEER, PAUL VAN 'T. - Geen blad voor de mond. Vijf radicalen uit de negentiende eeuw.
Y3710: VEER, BERT VAN DER. - Uitgevertje spelen.
L5562: VEER, H. DE. - Hoe oom op zijn neus keek. Blijspel in 3 bedrijven.
B1638: VEERDEGHEM, FR. VAN. - Het Gemoraliseerd Kaatsspel.
R7590: VEERDEGHEM, F. VAN. - Houwaert en Parma. Onuitgegeven gedichten uit de zestiende eeuw.
T6022: VEERE, B. VAN. EN W. ZUIDEMA. - Wilhelmina Cantate voor Jongens en Meisjes Stemmen met Klavierbegeleiding.
Y2180: VEERE, B. VAN. & W. ZUIDEMA. - Wilhelmina Cantate voor Jongens- en Meisjes Stemmen met Klavierbegeleiding. Woorden en Muziek.
K3621: VEERING, J. - De Nederlandse Letterkunde.
H8315: VEERMAN, C.P. - Denkend aan Holland. Een visie op de agrarische ontwikkeling.
T8917: VEERMAN, NEL. - Nacht en dag.
T8884: VEERMAN, NEL. - De cyclame.
T8829: VEERMAN, NEL. - Er schijnt een ster.
T8750: VEERMAN, NEL. - Horen en zien.
R8661: VEGT, JAN VAN DER. - Hendrik de Vries. Biografie.
M0686: VEGT, JAN VAN DER. - Het ingeklonken lied. De poëzie van Ida Gerhardt.
H4454: VEGT, JAN VAN DER. - Hendrik de Vries ( 1896-1989). Een biografische schets.
H2984: VEGT, JAN VAN DER. - De brekende spiegel. Ontwikkeling, samenhang, achtergronden bij A. Roland Holst.
H0636: VEGT, JAN VAN DER. - Vuur onder de wereld. Het magisch dichterschap van Hendrik de Vries.
Y2335: VEGT, HAN VAN DER. - Navigatiesystemen. Zes gedichten voorbij de menselijkheid.
T1644: VEGT, JAN VAN DER. - Mijn tweede huid. De geschiedenis van A. Roland Holst en zijn huis.
Y1189: VEGT, H.J. VAN DER. - Leerboekje voor kinderen, die naar de leerwijze van den heer Prinsen onderwezen worden. Overeenkomstig de vierde en vijfde leestafel. Tweede stukje.
R7700: VEITH, L.F.X. - Tegenwoordige staat van de Utrechtsche kerk. Uit het Latijn vertaald.
B7743: VEKEMAN, H. - Torec, een middeleeuws kunstwerk.
L9323: [VONDEL] VEKEMAN, HERMAN EN HERBERT VAN UFFELEN. (ED.). - Jetzt kehr ich an den Rhein. Een opstellenbundel bij Vondels 400ste verjaardag. / Eine Aufsatzsammlung zu Vondels 400stem Geburtstag.
Y2270: VEKEMAN, CHRISTOPHE. - Dit is geen slaapkamer meer nu. Gedichten.
H0088: VELD, RENEE IN 'T. - Uit liefde voor de Fuhrer. Vrouwen van het Derde Rijk.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

5/9