Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
Y4170: DE NEDERLANDSCHE SPECTATOR. - De Nederlandsche Spectator 1905.
L4713: SPEE, HUBERT. - Franz Herwig als Dichter und Kritiker.
L1948: SPEEKAERT, ALBERT. - Heemvaart.
Y3413: SPEELMAN, CORNELIS EN A. HOTZ. - Journaal der reis van den gezant der O.I. Compagnie Joan Cunaeus naar Perzie in 1651-1652. Uitgegeven door A. Hotz met route-kaart en plattegrond en plaat van Persepolis.
R9436: SPEENHOFF, J.H. - Loe. Tooneelspel in één Bedrijf.
T3975: SPEENHOFF, J.H. - De Vrije Vrouwen. Zang en Piano.
R6346: SPEENHOFF, J.H. - Liedjes, wijzen en prentjes door J.H. Speenhoff, dichter-zanger-teekenaar. Vierde bundel. Met piano-begeleidingen door Jac. Blazer.
K6626: SPEENHOFF, J.H. - Drie jonge schilders in een vrachtauto, of een reisje door de Nederlandsche beemden.
T6314: SPEENHOFF, J.H. - De beste gedichten. Uitgezocht en ingeleid door J. Greshoff.
R6345: SPEENHOFF, J.H. - Liedjes, wijzen en prentjes door J.H. Speenhoff, dichter-zanger-teekenaar. Tweede bundel. Met piano-begeleidingen door Johan Schmier.
R6344: SPEENHOFF, J.H. - Liedjes, wijzen en prentjes door J.H. Speenhoff, dichter-zanger. Met piano-begeleiding.
B5119: SPEENHOFF, J.H. - Twaalf liedjes met muziek.
Y2678: SPEENHOFF, J.H. - Een brief van 'n jongen, die in de nor zit, aan z'n moeder. Zang en Piano.
R6347: SPEENHOFF, J.H. - Liedjes, wijzen en prentjes door J.H. Speenhoff, dichter-zanger-teekenaar. Vijfde bundel. Met klavier-begeleidingen door Wouter Hutschenruijter.
T4619: SPEET, LEO. - Bloedig Carnaval. Feiten en documenten betreffende de Oostenrijksche Revolutie.
B6147: SPEET, BEN. - Descartes et les Pays-Bas.
B5757: SPEISER, WERNER. - Chinesische Gemalde der Ming- und Ch'ing-Zeit.
L5207: SPEK, CORNELIS VAN DER. - The church and the churchman in English dramatic literature before 1642.
R2521: SPEKKENS, J.P.L. - L'Ecole centrale du departement de la Meuse-Inferieure. Maestricht 1798-1804.
R7176: SPEKTAKEL. - Spektakel 20ste jaargang nr. 3/4, juni 1967.
Y2743: SPEKTAKEL. - Spektakel. Maandblad. 19e jaargang 1966. nrs: 6 en 7. 20e jaargang 1967. nrs: 1 en 2.
B0309: SPEKTATOR. - Bredero-nummer.
B3048: SPELBERG-STOKMANS, L. EN E.D. SPELBERG. - 't Liep tegen het nieuwe jaar. [met oorspronkelijke verzen van J. Jac. Thompson; illustraties van Henk Krijger].
T8033: SPELEERS, H.L. - Is de Vlaamsche Beweging een Nationale Beweging, ja of neen?
R9974: SPELEERS, REIMOND. - Nieuwe richtlijnen in de Vlaamsche Beweging?
R7887: SPELIERS, HEDWIG. - Met verpauperde pen. Essays over de verarmingsverschijselen in onze poëzie.
K2601: SPELIERS, HEDWIG. - De pool van de droom van en over Johan Daisne.
H3674: SPELIERS, HEDWIG. - Gerard Kornelis van het Reve & de groene anjelier.
K4350: SPELIERS, HEDWIG. - Omtrent Streuvels. Het einde van een myte. Een anti-essay.
B4111: SPELIERS, HEDWIG. - Als een oude Germaanse eik. Stijn Streuvels en Duitsland.
B4112: SPELIERS, HEDWIG. - Dag Streuvels. 'ik ken den weg alleen'.
K5438: SPELIERS, HEDWIG. - Wij, galspuwers. Een bundel polemieken.
T0634: SPELIERS, HEDWIG. - Die Verrekte Gelijkhebber. Polemieken.
R8877: SPEMANN, ADOLF. - Das Streuvels-Buch. Zum 70. Geburtstag von Stijn Streuvels.
W5411: SPENCER, ROBIN (ED.). - Whistler. A retrospective.
Y0177: SPENDER, STEPHEN. - De tempel. Uit het Engels vertaald door Eva Wolff.
L5872: SPENDER, STEPHEN AND DONALD HALL. (ED.). - The Concise Encyclopedia of English and American Poets and Poetry.
R5110: SPENGLER, TILMAN. - De hersens van Lenin. Vertaling Tinke Davids.
T8038: SPERRY, [LYMAN BEECHER]. - Een Boek voor Jonge Mannen. Bewerkt naar het Amerikaansch van Dr. Sperry, met slothoofdstuk door H. Bosma.
K7845: SPEVACK, MARVIN (ED.). - Isaac d' Israeli on books. Pre Victorian Essays on the History of Literature.
L1986: SPIEGEL, HENDRIK LAURENSZ. - Lieden op 't vader ons.
B1428: SPIEGHEL, H.L. & WILLEM BILDERDIJK - H.L. Spieghels Hartspiegel, In nieuwer Taal en Dichtmaat overgebracht door Willem Bilderdijk.
R4389: SPIEGHEL, HENDRIK LAURENSZ. - Hertspieghel en andere zede-schriften. Meest noyt voor dezen gedrukt.
T1853: SPIEKMAN, H. - Doel, Streven en Grenzen der Vakbeweging van Onzen Tijd.
T4647: SPIEKMAN, H. - Het lot der Arbeiderskinderen onder het Kapitalisme in Nederland en de Sociaaldemokratie.
T4051: SPIEKMAN, H. - Pleidooi en Verweer inzake de Ongevallenwet.
H8851: SPIELMAN, M.H. & G.S. LAYARD. - The Life and Works of Kate Greenaway.
T7961: SPIER, JO. - Tegen.... helpt Aspirin!!! De echte met het Bayer kruis.
Y2652: SPIER, JO. - Uit en thuis. Reisscheten van Jo Spier. Aangeboden door de directie van de Stoomvaartmaatschappij Nederland.
R6895: SPIER, JO. - Thuis best.
T5051: SPIER, JO. - 1001 manieren om u te beveiligen.
T0911: SPIER, JO. - Onze schulden zijn hun schuld. Een prenteboekje over de annexatie.
T3908: SPIER, JO (ILLS.). - Lof van den Bordeaux en de Bourgogne.
B1170: SPIERDIJK, JAN. - Andermans roem.
R1869: SPIERDIJK, JAN. - XVI sonnetten.
L5291: SPIERTZ, MATHIUE G. - Maastricht in het vierde kwart van de Achttiende Eeuw. Kerkelijke, Politieke en Sociale Verhoudingen 1775 - 1801.
H7140: SPIES, MARIJKE. (ED.). - Historische letterkunde. Facetten van vakbeoefening.
B3122: SPIES, M. EN J. JANSEN (VERZAMELD). - Visie in veelvoud. Opstellen van prof. dr. E.K. Grootes over zeventiende-eeuwse letterkunde.
R4386: SPIES, A.T.V. - Laatste woorden van een gehangene. Gehangen te Chicago den 11 november 1887.
Y3607: [VONDEL] SPIES, M. - Vondel en Amsterdam. Vondels gedicht "De inwydinge van 't stadthuis t'Amsterdam" in beeld gebracht.
K4707: SPIGT, P. - Het ontstaan van de autobiografie in Nederland.
L1213: [MULTATULI] SPIGT, P. - Multatuli in Nijmegen.
W9807: [MULTATULI] SPIGT, P. - Keurig in de kontramine. Over Multatuli.
L1211: [MULTATULI] SPIGT, P. - Multatuli, minister in spe.
L7744: [MULTATULI] SPIGT, P. - Multatuli, sarcast op een ongelegen moment.
K5334: [MULTATULI] SPIGT, P. - Multatuli 1820 - 1887.
T4657: SPIGT, P. - Notities van een lezer. Op de bonnefooi.
H6686: SPILLEBEEN, WILLY. - Jos de Haes.
L3718: SPILLEBEEN, WILLY. - Steen des aanstoots.
T1574: SPILLEBEEN, WILLY. - Ida Gerhardt.
T0272: SPINOZA, BENEDICTUS DE. - Ethica. Op meetkundige wijze uiteengezet. Uit het Latijn door W. Meijer.
T0271: SPINOZA, BENEDICTUS DE. - Ethica. Vertaald door J.C. Logemann.
T1652: SPINOZA, BENEDICTUS DE. - Godgeleerd-Staatkundig vertoog. Uit het Latijn door W. Meijer. Met inleiding van J.P.N. Land. Hoofdstuk IX-XIV.
R4052: SPINOZA, BENEDICT VON. - Ethik. übesetzt, erläutert und mit einer Lebensbeschreibung Spinoza's versehen von J.H. v. Kirchmann.
T0273: SPINOZA, BENEDICTUS DE. - Ethica. Vertaald door H. Gorter.
T0262: SPINOZA, BENEDICTUS DE. - Korte verhandeling van God, de Mensch en deszelvs Welstand. Oorspronkelijk in het Latijn geschreven en thans uit een Neêrduitsche vertaling der 17de eeuw in de taal van onzen tijd overgebracht door W. Meijer.
L3798: SPINOZA, BENEDICTUS DE. - Ethica. Op meetkundige wijze uiteengezet. Uit het Latijn door W. Meijer.
Y1848: SPINOZA. - Ethica. Vertaald en ingeleid door Henri Krop.
T6252: SPINOZA, BENEDICTUS DE. - Ethica. Op meetkundige wijze uiteengezet en verdeeld in vijf hoofdstukken. Uit het Latijn door W. Meijer.
Y1858: SPINOZA. - Korte verhandeling van God, de mensch en deszelfs welstand. Tractatuli deperditi. De deo et homine ejusque felicitate. Versio Belgica. Ad antiquisiimi codicis fidem edidit et praefatus est Car. Schaarschmidt.
T1715: SPINOZA, BENEDICTUS DE. - "Stelkonstige reeckening van den regenboog" and "Reeckening van kanssen". Two nearly unknown treatises.
T0256: SPINOZA, BENEDICTUS DE. - Godgeleerd-Staatkundig vertoog. Uit het Latijn door W. Meijer. Met inleiding van J.P.N. Land.
T1337: SPINOZA. - Brief van Spinoza aan Lodewijk Meijer, 26 juli 1663. Uitgegeven door A.K. Offenberg.
M5260: SPITZ, R.J. - Uit Hooft's Lyriek. Bloemlezing gekozen, ingeleid en van aanteekeningen voorzien door....
R4447: SPITZ, R.J. - Het Hooglied. Opnieuw, naar de versmaat van het oorspronkelijke, uit den grondtekst in het Nederlandsch overgebracht met inleiding en toelichtingen.
T0517: SPITZEN, O.A. - Nalezing op mijn Thomas a Kempis als schrijver der navolging van Christus gehandhaafd, benevens tien nog onbekende Cantica Spiritualia van Thomas a Kempis.
Y2893: SPITZEN, OTTO. - Thomas a Kempis als schrijver der Navolging van Christus gehandhaafd.
H1562: SPLENTER, ANDRE DE. - De onbewogen vlucht.
T6031: SPOEL, ARNOLD EN J. JONGBLOED-TALEN. - Vrouwe van Neerland. Lied voor middelstem met piano of orgelbegeleiding. Gedicht van J. Jongbloed-Talen en gecomponeerd door Arnold Spoel.
Y1571: SPOEL, ARNOLD. - Prinsesseliedje. Woorden: A. Willemina Keukenmeester. Voor eene zangstem met pianobegeleiding. Opus 57.
Y1569: SPOEL, ARNOLD. - Ons Prinsesje. Gedicht van H.W. van der Mey. In volkstoon gecomponeerd voor een zangstem met piano.
W5584: SPOOR, HENDRICKJE. - Een huwelijk.
H7009: SPOOR, HENDRICKJE. - Het leven bestaat niet. Roman.
W6277: SPOOR, RONALD. - Alexander Cohen. Uiterst links, journalistiek werk 1887 - 1896.
H1454: SPOOR, VICTOR. - Rood is de hemel.
R8048: SPOOR, ANDRE. - De Verheven boodschapper. Tekst van de rede die op 26 augustus 1983 werd uitgesproken bij het afscheid als hoofdredacteur van NRC Handelsblad.
Y3540: NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN. - Huwelijk H.K.H. Prinses Juliana - Z.D.H. Prins Bernhard 7 januari 1937, dienstregeling Nederlandsche Spoorwegen.
H2414: SPORK, RENE. - Celine in Nederland.
B2924: SPORSCHIL, JOH. - Geschiedenis der Kruistogten. Uit het Hoogduitsch. Met platen. Nieuwe uitgave. Twee delen.
Y4116: HET AMSTERDAMSCH SPORTBLAD. - Het Amsterdamsch Sportblad. Orgaan gewijd aan de Sport in Amsterdam. 1e jaargang 4 october 1919. nr. 1.
H9347: SPOTO, DONALD. - Blauwe Engel. Het leven van Marlene Dietrich.
R8241: SPREE, M. - Mottige Janus. Tooneelspel uit het Hollandsch Matrozenleven in 6 bedrijven.
T4331: SPREEKMEESTER, I. - Amsterdam. Zes pentekeningen - Six pen drawings - Seis dibujos a la pluma - Sechs Zeichnungen - Six dessins a la plume.
K2331: SPRENGER, KAI-MICHAEL. - Zug um Zug. Die Schreibmeister und ihre Kunst vom 16. bis zum 19. Jahrhundert.
R7714: SPRENGER VAN EIJK, PETRUS G. - Eenvoudig onderwijs in de godsdienst-leer der Gereformeerde Kerk voor ongeoefenden.
H5720: SPREY, K. - Het rijk van Rome. Opkomst en groei / Verval en ondergang. Twee delen.
M9024: SPRINGER, F. - Teheran, een zwanezang.
L1490: SPRINGER, F. - De gladde paal van macht. Een politieke legende.
L1492: SPRINGER, F. - Quissama. Een relaas.
A0154: [MULTATULI] SPRINGER, F. /W.F. HERMANS/K. FENS E.A. - Er is niets poetischer dan de waarheid. Schrijvers over Multatuli.
B6104: SPRINGER, F. - Sterremeer. Een romance.
H9382: SPRINGER, F. / ANNE VAN DER MEIDEN. - Nooit vergeten. Gevolgd door het gedicht 'Stad', van Willem van Toorn. / Vrijheid luistert nauw.
T9552: SPRINGER, F. - Zaken overzee. [Verhalen].
T8633: SPRINGER, F. - Zaken overzee. Verhalen.
T6275: SPRINGER, F. - Bougainville. Een gedenkschrift.
T4501: SPRINGER, F. - Bandoeng-Bandung. Een novelle.
T1153: SPRONCK, GERDA I.M. - Steenslag. Aforismen.
R9224: [COHEN] SPRUIJT, G.C. - Schiphol Centrale Luchthaven.
B2995: SPRUIJT, C.B. & L.J.G. VAN OGTROP. - Afgedwongen antwoord aan Dr. C.B. Spruijt, op zijn open brief Antipapistische felheid of Protestantsche Plichtsbetrachting van Mr. L.J.G. van Ogtrop.
Y1923: SPRUIT. - Spruit. Maandelijks Mannekensblad. nr. 2. Maart/April 1972.
Y2477: SPRUIT. - Spruit. Maandelijks Mannekensblad. nr. 3. Juli 1972.
Y0073: SPRUIT, A. - Stakingsrecht in het kader van de arbeidsovereenkomst.
Y1921: SPRUIT. - Spruit. Maandelijks Mannekensblad. nr. 1. Met poster Vrij Volksfestival Spruit 71. Op 31 oktober 1971.
Y1922: SPRUIT. - Spruit. Maandelijks Mannekensblad. 1e jaargang, nr. 1. Jan. Feb. 1972.
L8337: SPRUYT, C.B. - Rome en Dordt in 't Geweer. Antwoord aan de heeren Mr. L.J.G. van Ogtrop en Jhr. Mr. A.F. De Savornin Lohman.
T5202: SPRUYT, C.B. - De persoonlijke dienstplicht voor de Vierschaar der Oud-Hollandsche deftigheid.
B8144: SPRUYT, C.B. - De Liberale Partij en de Schoolquaestie.
R4942: SRORIM, MENDELW MOJCHER. - Manke Fisjke. Vertaling Willy Brill.
M9466: ST. AUBIN DE TERAN, LISA / CAROLIJN VISSER. - Op doorreis & Verre reizen. Vertaling E. Beek & Aad Nuis.
L6052: STAAL, ABRAHAM JAN. - De methoden van psychologisch taalonderzoek. Speciaal die, betreffende de taal van de rijpende jeugd.
H2078: [MULTATULI] STAAL, FRITS E.V.A. - Het pak van Sjaalman. Hoderdzevenenveertig verhandelingen en opstellen.
R1737: STAAL, K.R. VAN. - Terug uit de Hel van Buchenwald.
T3839: STAAL, C. E.A. - Kerkelijke textiel. Verslag van de Textieldag op 18 april 1995, Rijksmuseum het Catherijneconvent te Utrecht.
T4336: STAAL, K.R. VAN - Terwijl vadertje Boelganin feest ..., lijden in de Russische kampen millioenen gevangenen.
T4554: STAATSBOSCHBEHEER. - De storm van 30 sept. - 1 Oct. 1911 in het Haagsche bosch.
Y2939: STAATSCOURANT. - Buitengewone Nederlandsche Staatscourant Zaterdag 1 Mei 1909. Nrs: 101 t/m 108. Omtrent den gezondheidstoestand van Hare Majesteit de Koningin en van de jonggeboren Prinses Juliana.
T9395: R.K. STAATSPARTIJ. - Verkiezings-propaganda 1933: Vlugschriftenreeks No.1. Vrijheid en verantwoordelijkheid. Stemt op Goseling! Lijst no. 25.
T9388: LIBERALE STAATSPARTIJ. - Goed volksonderwijs eischt verlaging van de leerlingenschaal.
R6935: STADSFRONT. - Stadsfront. 1 mei: strijddag van de arbeiders.
R6934: STADSFRONT. - Stadsfront nr. 3. Niet de baas de baas maar de arbeiders de baas.
Y3128: STADSSCHOUWBURG. - Stadsschowburg Utrecht, Programma Seizoen 1923-1924.
R2765: STAFFORD, ROBERT A. - Scientist of empire. Sir Roderick Murchison, scientific exploration and Victorian imperialism.
R4861: STAHLIE, MARIA. - Zondagskinderen.
R2111: STAHLIE, MARIA. - Verleden hemel toekomst.
M3560: STAHLIE, MARIA. - In de geest van de monadini's.
B1924: STAHLIE, MARIA. - Sint-Juttemis.
B3472: STAHLIE, MARIA. - Het woeste gevecht.
T2189: STÄHLIN, JAKOB VON. - Originalanekdoten von Peter dem Grossen. Aus dem Munde angesehener Personen zu Moskou und Petersburg vernommen un der Vergessenheit entrissen.
B6752: STAIGER, EMIL. - Die Kunst der Interpretation.
T9893: STAINTON, LESLIE. - Lorca. A dream of life.
H4355: STAKENBURG, JOAN TH. - Verre Orfeus.
L7346: STAKENBURG, JOAN TH. - Queesten.
Y3367: STAKERSKRANT. - Stakerskrant. Uitgave van het Stakingscomite van Zeelieden en Havenarbeiders. Open brief aan Min. Pres. Schermerhorn. Namens het Hoofdbestuur der E.V.C. B. Blokzijl.
Y2303: STALBORCH, ELS VAN. - Tijd vergist zich. Gedichten.
Y1601: STALIN. - Verslag van het XVIIIde partijkongres over het werk van de K.P.S.U. (b). 10 maart 1939.
B4537: STALLAERT, K. (ED.). - Van den VII Vroeden van binnen Rome. Een dichtwerk der XIVde eeuw.
L1148: STALPART VAN DER WIELEN, JOANNES. - Een bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door G. Kamphuis.
B5129: STALPART VAN DER WIELE, JOH. - Het leven en de uitgelezen dichten van Joh. Stalpert van de Wiele. Met inleiding en aanteekeningen van J. van Vloten.
B6258: STALPART VAN DER WIELE, JAN BAPTIST. - Gulde-Jaer Ons Heeren Iesv Christi. Op alle de zonnen-dagen des Iaers.
B4180: STALPART VAN DER WIELE, JOHANNES. - Johannes Stalpart van der Wiele. Bloemlezing met inleiding en aantekeningen van M.C.A. van der Heijden.
T4324: STALS, JEAN. - Le Wilhelmus. Hymne national des Pays-Bas. Traduction en vers français dans le rythme du texte original et commentaire historique, religieux et litteraire.
L8007: STAM, G. - Tweede zestal nieuwe zedelijke verhalen.
R2270: STAM, DINEKE. - De glorie van het ongeziene. Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1898: 100 jaar later.
Y1175: STAMKART, JA. EN PH. RANK LZ. - Stamkart en Rank's Rekenboek voor de Lagere Scholen. 1e - 2e - 4e en 5e stukje.
L0623: STAMPERIUS, HANNEMIEKE. - Vrouwen en literatuur. Een inleiding.
T4295: STAMPERIUS, J. - Over Kinderlectuur.
R3486: STAMPFER, FR. - Godsdienst is privaatzaak. Uit het Duitsch vertaald door A. Verhoef.
L5628: STANDAERT, A. - De Zedenwet in Kunst & Letteren.
Y0523: STAP, JAN A. - Het ontstaan en de werking der Vereeniging Broedertrouw te St. Jacobi-Parochie (Gemeente Het Bildt). Aan het volk verteld.
H0475: STAP, GERDY VAN DER. - Nestspel.
Y1573: STAP, JO VAN DER EN J. NAUTA. - Bruidslied en Prinsessedag t.g.v. het huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana van Oranje Nassau en Z.D.H. Prins Bernhard von Lippe-Biesterfeld.
T7176: STAP, I. - Wat hebben de bladen na 14 mei geschreven?
M7042: STAPEL, F.W. / HANS MARTIN / H. HOOGENBERK. - Indie schrijft zijn eigen geschiedenis. Samengesteld door ....
B5136: STAR, MIEKE VAN DER. - Rik Cox. Letting memories speak through paper. Herinneringen door papier.
T8939: STARING, A.C.W. - Jaromir. Inleiding en aantekeningen van W.A. Wijnands.
T2665: STARING, A. - Damiaan Hugo Staring. Een zeeman uit de achttiende eeuw 1736-1783.
L0613: STARING, A.C.W. - Keur uit de gedichten. Met een inleiding door C.S. Jolmers.
L0565: STARING, A.C.W. - Twee verhalen. Herdrukt naar de eerste uitgave van 1837 uit den bundel kleine verhalen.
H0662: STARING, A.C.W. - Twee verhalen. Herdrukt naar de eerste uitgave van 1837 uit den bundel kleine verhalen.
L8340: STARING, A.C.W. - Keur uit Starings gedichten. Met inleiding en aanteekeningen door M.J. Koenen.
L8618: STARING. - Verhalen.
H5515: STARING, A.C.W. - Gedichten.
T4653: STARING, H. & S. MANTE. - Jong Nederland en de Militaire Luchtvaart.
T6785: STARING, A.C.W. - Gedichten. Ter tweede uitgave bijeengezameld en verbeterd. Vier stukken in twee banden.
T7497: STARING, W.C.H. - Oud nieuws over den Nederlandschen Landbouw II.
R5233: STARINK, JOHANNES. - Marcel Proust 1871-1922.
R5667: STARINK, JOHANNES. - Pieter Corneliszoon Hooft.
R8941: STARKIE, ENID. - Arthur Rimbaud. Vertaald door Nelleke van Maaren.
W3775: STARMANS, LEX. - Psychologische analyse van het jeugddagboek van Frederik van Eeden.
R9287: STARP, J.E. V.D. - Het Englandspiel. Demasque der Vau-mannen.
T1438: STARP, J.E. V.D. - Een dolkstoot in de rug van het Nederlandse volk.
L6817: STARRENBURG, CORNELIS J. - L'Ordonnance de la Phrase chez Villehardouin.
L1154: STARTER, JAN JANSZ. - Bloemlezing uit de liederen van Jan Jansz. Starter.
B2684: STARTER, JAN JANSZ. - Bloemlezing uit de liederen van Jan Jansz. Starter. Bijeengebracht en van inleidende levensschets en aanteekeningen voorzien door C.H.Ph. Meijer.
Y0630: STARTER, JAN J. EN GYSBERT JAPICX. - Fryske bybleteek fen F. Buitenrust Hettema. ta-egne oan J. van Loon Jz., foarsitter fen it Frysk Selskip I: Starter's Frysk. II: Gysbert Japiks, Z'n brieven aan Gabbema; z'n verhouding tot Gabbema. Datering van z'n gedichten.
T1913: STARZ, EDWARD (INL.) EN JAN NIEUWENHUYS (ILLS.). - "Daàg". The Canadian Army in Holland.
H0474: STASSAERT, LUCIENNE. - Requiem.
T5274: CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK. - Prijzen en kosten van levensonderhoud. Januari 1940. Januari 1939. Januari 1935.
R8638: STATIUS, P.P. EN M.R. BRINKGREVE. - Statii Achilleis. Van Nederlandsche aanteekeningen voorzien door M.R. Brinkgreve. Deel I: Tekst. II: Verklaring.
R7603: STAVEREN, DAVID VAN. - Rood Weenen.
T0784: STAVERMAN, M. - Buitenkerkelijkheid in Friesland. Voorwoord G.H.L. Zeegers.
M7554: STAVINOHA, JAN. - Adams uniform.
W0323: STAVINOHA, JAN. - Het nut van een paradijs.
M7553: STAVINOHA, JAN. - Interval.
K1066: STAVINOHA, JAN. - In goede handen.
T4959: STAVORINUS, D. - Hoe bezuinig ik op mijn gasverbruik?
Y2408: STECK, FRANZ XAVER. - Die Liturgie der katholischen Armenier : zum ersten Male aus dem Armenischen ins Deutsche ubersetzt und mit alteren Liturgien, namentlich jenen des Basilius und Chrysostomus verglichen.
K4571: STEEGE, RENE TER. - Land van herkomst. Argentinie en Maxima. Met een bijdrage van Hans Vogel.
T7089: STEEGH, J.S. VAN DER. - In Oantinken. Neilitten Skriften (Forhalen, Sketsen, ensft.). By enoar sammele en fen in foarwird foarsjoen troch O. Stellingwerf.
K4941: STEEGSTRA, JOS. - Een schrijfster. Lidy van Eijsselsteijn 75 jaar.
M0109: STEEN, ERIC VAN DER. - Controversen.
R7490: STEEN, PETER VAN. - Eens droomden wij.
T0105: STEEN, ERIC VAN DER. (= DICK ZIJLSTRA). - Gemengde berichten.
K4834: STEEN, ERIC VAN DER. - Loosdrecht. Roman.
K3288: STEEN, ERIC VAN DER. - Paaltjens Sr. (Somberder-Schoolmeester).
W6921: STEEN, ERIC VAN DER. - Zo ver mogelijk van Kerstmis af....
K4080: STEEN, JOS VAN DER. - Amerikaanse romanciers van heden.
H4147: STEEN, PETER VAN. - Drie dromen.
W3286: STEEN, ERIC VAN DER. - Cadans.
B1797: STEEN, PETER VAN. - Revue der dagen.
B3344: STEEN, PAUL VAN DER. - Van gelijke duisternis. Gedichten.
B7306: STEEN, PETER VAN. - Bijna niet uit te spreken...
R7568: STEEN, MARIA VAN DER. - Twistgesprekken van een huisvrouw met god.
R5039: STEEN, ERIC VAN DER. - Nederlandsche Liedjes.
M4809: STEEN, ERIC VAN DER. - Alfabetises ook wel genaamd margarinalia.
W3383: STEEN, ERIC VAN DER/ MAX SCHUCHART. - Vice Versa. Sonnetten.
R6640: STEEN, PETER VAN. - Het valse paradijs.
H8210: STEENBEEK, ROSITA. - Ballets Russes. Een Venetiaanse roman.
B7032: STEENBEEK, ROSITA. - Ballets Russes. Een Venetiaanse roman.
H4008: STEENBEEK, ROSITA. - Schimmenrijk.
Y1705: STEENBRUGGEN, HAN. - Hendrik N. Werkman 1882-1945. Uit innerlijke noodzaak geboren. Born of an inner need.
R4246: STEENHOFF, W. - Hercules Seghers.
T7613: STEENHOFF, P.H.J. - Het militairisme.
R6152: STEENHUIS, JAKOB FREDERIK. - Bijdrage tot de kennis van den diluvialen ondergrond van Drente en Friesland.
R1410: STEENHUIS, J.F. - Lijst der proefschriften ter verkrijging van den doctoralen graad over onderwerpen van geologischen of mijnbouwkundigen aard, of met de geologie of den mijnbouw van het rijk in- en buiten Europa verband houdende, geschreven door Nederlanders aan binnen- of buitenlandsche inrichtingen voor hooger onderwijs. 4. 1950-1955, met addenda.
R1409: STEENHUIS, J.F. - Lijst der proefschriften ter verkrijging van den doctoralen graad over onderwerpen van geologischen of mijnbouwkundigen aard, of met de geologie of den mijnbouw van het rijk in- en buiten Europa verband houdende, geschreven door Nederlanders aan binnen- of buitenlandsche inrichtingen voor hooger onderwijs ( 1778-1949). 3. Addenda op de jaren 1778-1939, vervolg voor de jaren 1940-1949.
R1408: STEENHUIS, J.F. - Lijst der proefschriften ter verkrijging van den doctoralen graad over onderwerpen van geologischen of mijnbouwkundigen aard, of met de geologie of den mijnbouw van het rijk in- en buiten Europa verband houdende, geschreven door Nederlanders aan binnen- of buitenlandsche inrichtingen voor hooger onderwijs ( 1781-1929).
B8862: STEENMEIJER, MAARTEN. - Je sterft maar twee keer. Over literair denken en herinnering.
T8357: [BORGES] STEENMEIJER, MAARTEN (ED.). - Ontmoetingen met Borges. Met bijdragen van Kees Fens, Jacob Groot, Hans Sleutelaar, Jaap Goedegebuure, Cees nooteboom, Doeschka Meijsing, Willem Jan Otten, Kees Verheul, Barber van de Pol, Nicolaas Matsier, Stefan Hertmans.
Y3573: STEENWIJK, G. VAN. - De liefhebber van spreekwoorden. Een lees- en prentenboek voor de jeugd. Opnieuw bewerkt door J.H. van Dale.
L3233: STEER, VINCENT. - Printing design and layout. The manual for printers, typographers and all designers and users of printing and advertising.
R2320: STEFAN, JUDE. - Litanies de Scribe.
R3189: STEFFENS, GERRIT ANTONIUS. - Pieter Nieuwland en het evenwicht.
T9004: STEGEMAN, JAN. - Het deltaplan.
H6705: STEGEMAN, H./STUDIO VINCENT. - Letter voor letter.
T0612: STEGHERS, OKT. A. - Onze Vlaamsche Novellisten Rond 1830.
Y2300: STEHOUWER, SASKIA. - Vrije uitloop. Gedichten.
Y2281: STEHOUWER, SASKIA. - Wachtkamers. Gedichten.
H7977: STEIJN, ALWIN VAN. - De Kneep. Over de verschijningsvorm van het boek.
L4699: STEIJN, ANNEKE VAN (ED.). - Scholco-bekroning 2000.
M0409: STEIN, ROLF A. - Die Kultur Tibets. Aus dem Französischen von Dr. Helga Uebach. Illustriert von Lobsang Tendsin.
B6542: STEIN, LEO. - Polenbloed. Operette in 3 bedrijven. Muziek van Oskar Nedbal. Vertaald door Beekaa.
L5976: STEIN, HENRICUS J.A.M. - Boileau en Hollande. Essai sur son influence aux XVIIe et XVIIIe siecles.
Y2986: STEIN, MATHILDE & MARTIJN VAN DER LINDEN. - De Nieuwe Sint.
L2067: STEINBECK, JOHN. - Muizen en menschen. Vertaling Clara Eggink.
R1917: STEINBECK, JOHN. - De verdoolde bus. Vertaling E.D. Veltman.
B7983: STEINBERG, S.H. - Five hundred years of printing. With a foreword by Beatrice Warde.
T0765: STEINBERG, SAUL. - Steinberg.
L2755: STEINBUCH, G.F. - De Automobiel. Handboek voor autobestuurders, monteurs, reparateurs en technici. Deel II: Het chassis (zonder de motor), De Carrosserie.
K9008: STEINER, GEORGE. - Anno Domini. Drie novellen. Vertaling Peter Bergsma.
K3511: STEINER, GEORGE. - Anno Domini. Drie oorlogsvertellingen. Vertaling Peter Bergsma.
K4363: STEINER, GEORGE. - Verval van het woord. Vertaling Hans Plomp.
K1129: STEINER, RUDOLF. - De boekdrukkunst en haar betekenis voor de kultuur. Vertaling B. Muijres.
B8527: [HEGEL]. STEINHAUER, KURT EN GITTA HAUSEN. - Hegel Bibliography. Background Material on the International Reception of Hegel within the Context of the History of Philosophy. Hegel Bibliographie. Materialien zur Geschichte der internationalen Hegel-Rezeption und zur Philosophie-Geschichte.
L5373: STEINHAUSEN, HERRMANN. - Die Rolle des Bosen in der Weltgeschichte.
R2155: STEINLEN, TH.A. - Oeuvres choisis. 24 litho's.
Y1701: STEINLEN. - Theophile-Alexandre Steinlen. Meester van Montmartre.
R2241: STEINLEN, T.A. - Steinlen. Vier opstellen naar het Fransch van Anatole France, Lucien Puech, Madame George Renard en Camille de Sainte-Croix.
T7574: STEINMETZ, RUDOLF. - Englands Anteil an der Trennung der Niederlande 1830. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte des Belgischen Staates.
Y2441: STEINZ, PIETER. - Waanzin in de wereldliteratuur.
T0716: STEINZ, P.W.J. - Vagebondage.
B2364: STEKELENBURG, TEUN VAN. (ED.). - Kunst uit Tetterode.
T5453: STEKELENBURG, HERMAN. - De stem van de sport.
L9471: STEKETEE, HANS. - Landschap achter het oog.
T2127: STEKETEE, H. - De Ambtenaar in het Nieuwe Nederland.
T5156: STELLEMANS, A[UGUST]. - De werkman.
T7183: STELLINGSWERF, O. - Ho 't de nije domeny en malle Tys elkoarren bikearden.
B0785: STELLINGWERFF, J. - Mensen en boeken.
B4193: [KUYPER] STELLINGWERFF, J. / A. KUYPER / - Geboekt in eigen huis. Bevattende een opsomming van de werken van Abraham Kuyper zoals vermeld in de catalogus van de bibliotheek van de Vrije Universiteit, een essay van J. Stellingwerff benevens twee herdrukte redes van Abraham Kuyper.
R9177: STELLINGWERFF, J. - Werkelijkheid en grondmotief bij Vincent Willem van Gogh.
H8105: STELLINGWERFF, J. - De Mr. H. Bos-Bibliotheek van de Vrije Universiteit.
R5174: STELLWAG, H.W.F. - De waarde der klassieke vorming. Een cultuur-historische, paedagogisch-psychologische en didaktische inleiding.
L8045: STELLWAGEN, A.W. - Prof. R. Fruin.
Y4248: STEM DES VOLKS, DE. - De Stem des Volks. Verkiezingsorgaan van de Sociaal Democratische Arbeiders-Partij Afdeeling Zwolle. April 1905.
Y2094: REVUE VAN BUITENLANDSCHE STEMMEN. - Revue van buitenlandsche stemmen. Uitgave van de Sectie Voorlichting van het Militair Gezag. Juli en Augustus 1945. nrs. 4, 6 en 7, 8. Frankrijk en West-Europa. Duitschland en de Geallieerden.
Y1543: STEMMEN. - Stemmen. Studenten Tijdschrift 1e jaargang. 1e aflevering. 15 october 1891.
L7252: STEMPEL, BERTHA MARIANNE VAN DER. - De vrouw in onze Britsche romans.
B1270: STEMPEL, BERTHA MARIANNE VAN DER. - De vrouw in onze Britsche romans.
B2464: STEMPEL. - Schwarze Kunst & weisse Kunst. Stempel-Schriften auf Classen-Papieren.
T0837: STEMPELS, A. - Kijk in een jarige krant. NRC 125 jaar.
C1624: STEMPELS, KEES. - Rook in het hoofd en andere verhalen.
T9469: STEMPELS, B. GERARDUS. - Oranje. Historisch tooneelspel in vijf bedrijven of acht tafereelen.
B0894: STEMPELS, A. / A. V.D. VET / B. STEINMETZ / H. SCHAAFSMA. - Van bezigheid tot beroep. Praktijk van de dagbladjournalistiek. Redactionele organisatie van een dagblad. De vakopleiding van de journalist.
H7957: STEMPLINGER, EDUARD. - De boekhandel in de Oudheid.
M8065: STENDHAL. - Souvenirs d'egotisme.
B9221: STENDHAL. - De Chartreuse van Parma. Vertaald en ingeleid door Elisabeth de Roos.
Y0284: STENDHAL, BALZAC, E.A. - Verhalen uit de Franse Romantiek. Vertaling IJean A. Schalekamp.
T4440: STENDHAL. - Liefdesverhalen. Vertaald door Tatjana Daan.
B2680: STENEKER, H. - Uit eigen bron. Gedichten.
Y0755: STENFERT KROESE, W.H. - De mythe van A. Roland Holst.
R6420: STENGERS, JEAN. - De Koningen der Belgen. Macht en Invloed van 1831 tot nu. Vertaling Luk Verlonje.
R7297: [COHEN] STENHUIS, R. - Opstellen over vakbeweging.
T5228: STENHUIS, R. - De Jonge Arbeiders en de Arbeidersbeweging van deze Tijd.
T5924: STENHUIS, R. - Wapent U voor den Strijd voor de 48-urenweek.
R6868: STENHUIS, R. - De concentratie in de industrie en de arbeiders.
R6869: STENHUIS, R. - Vooruit naar nieuwen strijd.
T2539: [COHEN] STENHUIS, R. - Opstellen over vakbeweging.
L9335: STEPHAN, B. - Een dreigend gevaar. Over de verduitsching van Nederland's handel, nijverheid en techniek.
L0348: STEPPENBACH, LEO. - De zonde. Landelijk zedenspel in een bedrijf.
M7182: STER, JAC. VAN DER. - De Alderminste onder de Rijmers.
Y2033: DE ROODE STER. - De Roode Ster. Zondag-bijlage van De Tribune 11 maart 1933. Veertien jaren Marxisme. Hitler en Marx.
A0742: [VONDEL] STERCK, J.F.M. - Oud en nieuw over Joost van den Vondel. Verspreide opstellen, met portretten, afbeeldingen en facsimile's
L4060: [VONDEL] STERCK, J.F.M. - Vondelbrieven uit de XVIIe eeuw aan en over den dichter. Verzameld en toegelicht door....
T1985: STERCK, MARITA DE. - Schrijver gezocht. Jeugdboekengids. Encyclopedie van de jeugdliteratuur.
L9152: [VONDEL] STERCK, J.F.M. - Oud en nieuw over Joost van den Vondel. Verspreide opstellen met portretten, afbeeldingen en facsimile's
T9778: STERCK-PROOT, J.M. - Historisch gedenkschrift bij het twaalf-en-half jarig bestaan der St. Antoniuskerk. Aerdenhout-Bentveld, 22 Juni 1935.
B6384: STERCK, JAN F.M. - Reyer Anslo te Rome. Naar nieuwe bronnen medegedeeld.
R5528: STERCK, J.F.M. - De Mirakelkist en de traditie. Een bijdrage tot de geschiedenis van het kerkelijk Oud-Amsterdam.
R1060: [VONDEL] STERCK, J.F.M. - Hoofdstukken over Vondel en zijn kring. Met prenten en facsimile's.
R2472: [VONDEL] STERCK, J.F.M. - Het leven van Joost van den Vondel.
L6439: STERK-POOT, J.M. - De historische schoonheid van Haarlem.
M5167: STERKENBURG, P.G.J. - Johan Henrik van Dale en zijn opvolgers.
K3609: STERKENBURG, P.G.J. VAN (ED.). - Lexicologie. Een bundel opstellen voor F. de Tollenaere ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag door vrienden en vakgenoten.
T0463: STERKENS, REMI. - Georges Eekhoud als Kempisch Schrijver.
T1104: STERKMAN, P. - De plaats van J.H. Lambert in de ontwikkeling van het idealisme vóór Kant.
K1248: STERNE, HARALD E. - A Catalogue of Nineteenth Century Printing Presses.
T4216: STERNE, LAURENCE. - Een sentimentele reis door Frankrijk en Italie.
T3721: STERNE, LAURENCE. - Sentimenteele reis, door Frankryk en Italie. Gedaan door Mr.Yorick. Vertaald door Jacob Geel.
H9165: STERNEBERG, FERD. - Charlotte Kohler. Klank en weerklank.
R5382: STERNER, GABRIELLE (ED.). - Nieuwe Kunst Art Nouveau Jugendstil Modern Style.
T6385: STERNHEIM, ANDRIES. - De Sociaal-Democratie en Sovjet-Rusland.
R3536: STERNHEIM, ANDR. - Het socialisme in zijn nieuwste schakeeringen.
R4653: STERNHEIM, ANDR. - Het socialisme in zijn nieuwste schakeeringen.
B4998: STERRE, A.P. VAN DER. - Iets over het seksueel afwijkend gedrag.
T2531: STERRE, DAVID VAN DER. - Zeer aenmerkelijke reysen gedaan door Jan Erasmus Reyning. Bewerkt door L.C. Vrijman.
K9500: STERRINGA, TJ. - Schets van de voornaamste taalverschijnselen.
W9490: STERRY, PAUL. - Fungi. Country Guides of Britain and Northern Europe. Introduced by Tony Soper.
R9797: STEUR, A.G. VAN DER (BEWERKT). - Arm in Haarlem. Herinneringen van de Haarlemse armenopziener C. Nel uit het begin van de twintigste eeuw.
R9435: STEUR, A.G. VAN DER. - Werken en studeeren, het eenige doel van mijn leven. De boekhistoricus, musicoloog, bibliothecaris en archivaris Jan Willem Enschedé [1865-1926].
T6123: STEVENS, J. - Onze Prinsesjes Thuis. Het Prinselijk Gezin weer in ons midden!Augustus 1945.
W5894: STEVENS, TIMON. - Kalligrafie van A tot Z. Een leidraad voor het schrijven en tekenen van letters en teksten.
B5678: STEVENS, HERMAN. - Gouden bergen.
K7875: STEVENSON, ROBERT LOUIS. - De ontvoering van David Balfour. Bevattende zijn avonturen en wederwaardigheden anno 1751. Vertaling Bert Voeten.
Y3181: STEVENSON, R.L. - De fles van Satan.
R8967: STEVENSON, ROBERT LOUIS. - A Lodging for the Night. A story of Francis Villon. Including a Foreword by James S. Johnson.
R9851: STEVENSON, R.L. - De verkeerde kist. Vertaald door G. van Uildriks.
T5506: STEVERS, TH. A. - Schets van een hervorming van ons belastingstelsel. Een economische benadering.
K8084: STEVIN, SIMON. - Het Burgherlick Leven. Herdruk naar de eerste uitgaaf van 1590.
B6126: STEWART, M. DOROTHY. - Bluff your way in Publishing.
R9018: STEYEN, JOB. - Sentimenteele geschiedenissen.
R9825: STEYN, COR. - The Amsterdam Polka.
R7669: STEYNEN, J. - Verbijsterden. Schetsen.
L4901: STEYNEN, PETRUS A.W. - Stylistische opmerkingen aangaande het gebruik der deminutiva in het Latijn.
R8940: STEYNEN, J. - Van het menschenspel. Schetsen en impressies.
T5381: JONGE KUNST. J. STEYNEN E.A. - Jonge Kunst. Proza en poëzie van Moderne Auteurs.
L5893: STHOLL, JEAN-PIERRE. - Dessins Erotiques. Preface de Jacques Chambon.
Y1638: NEDERLANDSE KASTELEN STICHTING. - Nieuwe reeks: Kasteel De Blauwe Camer. Nijenrode. Singraven. De Menkemaborg. Hedel. Van Heeze. Schaep en Burgh. De Ruine van Duurstede. Zuylen. Het Nijenhuis. Loevestein. Amerongen. De Haar. Huize Westerveld. Duivenvoorde. Van Rhoon. Rosendael. Haamstede. Wychen. Beeckestijn. De Borggraaf te Lottum. Klein Poelgeest. 't Huys Dever. De Haere. Het Binnenhof.
Y0593: STICK, A. - Nos Modeles. 12 Portraits. 1re Serie.
H0176: STIEBNER, ERHARDT D. - Bruckmann's Handbuch der Drucktechnik.
MK0066: STIEBNER, ERHARDT D. / WALTER LEONHARD. - Bruckmann's Handbuch der Schrift.
K0316: STIEBNER, ERHARDT D. / HELMUT HUBER. - Alphabete. Ein Schriftatlas von A bis Z. / Alphabets. A Type Specimen Atlas from A to Z.
T7907: STIEKLOFF, GEORG. - Marx und Anarchisten.
Y3690: STIELER, KARL. - Ein Winteridyll. Mit fünf farbigen Handlithographien von Marguerite Frey-Surbek.
H6834: STIEMENS-HOPMAN, M.M. - Meisje. Een boek voor moeders. Met een voorrede van Ida Heyermans. Geillustreerd door B. Midderigh-Bokhorst.
H3375: STIFTER, ADALBERT. - Brigitta. Vertaling Johan de Molenaar.
T1039: STIGTER, PIETER JACOB. - Enkele teratologische beschouwingen naar aanleiding van Diplopagi, geboren in obstetrische kliniek te Leiden.
K2361: STIJEVOORTS, JAN VAN. - Refereinenbundel Anno MDXXIV. Twee delen.
H5600: STIJL, SIMON. - De Torenbouw van het vlek Brikkekiks in het landschap Batrachia. Uitgegeven naar het handschrift.
R7343: STIJNS, REIMOND. - Ruwe liefde.
T2832: STIJNS, REIMOND. - Ruwe liefde.
T2246: STIJNS, REIMOND. - Arme menschen.
T6265: STILGEBAUER, EDWARD. - De waardin van de herberg bij de brug. Naar het Duitsch.
T2930: STILGEBAUER, EDWARD. - De Bonte Vlinder. Vertaald door I.P. Wesselink-van Rossum.
B6662: SCHOONHOVEN & STILLER (RED.). - De nieuwe sleur. April 1983.
B4445: STILMA, L.C. - De School met den Bijbel in historisch-pedagogisch perspectief. Ontstaan en voortbestaan van het protestants-christelijk lager onderwijs in Nederland.
B2059: STIP, KEES. - Van Aap tot Zevenslaper. Het alfabed opgeschud door Trijntje Fop.
K7095: STIP, C. - Dieuwertje Diekema. Een lied in dertig verzen waar geen woord spaansch bij is.
K7119: STIP, C. - Dieuwertje Diekema. Een lied in dertig verzen waar geen woord spaansch bij is. Bedacht door Kees Stip en geknipt door Tom van Weerden.
M3793: STIP, KEES. - Ezelsoor.
B7295: STIP, KEES. - Ballade van de honderd vrijers. Met illustraties van C.J. Kelfkens.
B7704: STIP, C. - De Peperbek en andere beesten. Met beestachtige cartoons van Ton Hoogendoorn.
T4688: STIP, KEES / TRIJNTJE FOP. - Nu stoppen de muizen op tijd.
T8880: STIP, C. - Dieuwertje Diekema. Een lied in dertig verzen waar geen woord spaansch bij is.
T8698: STIP, KEES. - Mensen wat 'n beesten. Met illustraties van de auteur.
T5333: STIPRIAAN, RENÉ VAN. - De jacht op het meesterwerk. Ooggetuigen van twintig eeuwen kunstgeschiedenis.
H5528: STIRTON, PAUL. - Renaissance Painting.
Y1653: STITOU, MUSTAFA. - Varkensroze ansichten.
Y1692: STITOU, MUSTAFA. - Mijn vormen & Mijn gedichten.
R1104: STOCKMANS, PIET. - Piet Stockmans.
K8850: STOCKUM, TH. C. VAN. - 'Der Ackermann aus Bohmen' Herfsttij der middeleeuwen of Humanistische lente?
L0332: STOCKUM, TH. C. VAN. (ED). - Verzamelde opstellen. Geschreven door oud-leerlingen van Professor Dr. J.H. Scholte.
L1228: STOCKUM, TH. C. VAN. (ED). - Verzamelde opstellen. Geschreven door Oud-leerlingen van Professor Dr. J.H. Scholte.
L7186: STOCKUM, TH.C. VAN. - Valetin Wiegel, Doper en Paracelsist.
B6727: STOCKUM, TH. C. VAN (RED.). - Het Duitsche Boek. Tijdschrift voor de vrienden van het Duitsche Boek in Nederland.
T7707: STOCKUM, TH.C. VAN (RED.). - Het Duitsche Boek. Tijdschrift voor de vrienden van het Duitsche Boek in Nederland. 1e jaargang januari 1930. No. 1.
Y0665: VAN STOCKUM. - Catalogue d'une collection de portraits de femmes. Publie a l'occasion de l'Exposition La Femme 1813 - 1913 a Amsterdam.
T7622: STOCKUM, TH.C. VAN. - Friedrich von Spee en de heksenprocessen.
T1376: [SPINOZA] STOCKUM, THEODORUS CORNELIS VAN. - Spinoza - Jacobi - Lessing. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Literatur und Philosophie im 18. Jahrhundert.
L5025: STOELINGA, THEODORUS G.D. - Convexe puntverzamelingen.
T4249: DE STOEP. - De Stoep: Nederlands Periodiek. Maart 1943, eerste serie nr 9-10. poëzie.
R2532: DE STOEP. - De Stoep Nederlands Periodiek. Februari 1950, derde serie nr. 3.
R2531: DE STOEP. - De Stoep Nederlands Periodiek. Dubbelnummer: Jubileumnummer September 1950, derde serie IV en V.
R7882: DE STOEP. - De Stoep: Nederlands Periodiek. Juli 1942, nr 6. Jan Greshoff over Arthur van Schendel.
K3477: STOEP, D. VAN DER (ED.). - Het lam voor de glazen. Opstellen over een eeuw boekbedrijf 1877-1977.
W6339: STOEP, D. VAN DER. - De familie Argeloos.
M9697: STOEP, D. VAN DER. - Over het boek en zo.
R2925: DE STOEP. - De Stoep Nederlands Periodiek. December 1941, eerste serie nr. 5.
R2926: DE STOEP. - De Stoep Nederlands Periodiek. Augustus 1942, eerste serie nr. 7.
R2923: DE STOEP. - De Stoep Nederlands Periodiek. April 1941, eerste serie nr. 3.
R2924: DE STOEP. - De Stoep Nederlands Periodiek. Augustus 1941, eerste serie nr. 4.
R3903: DE STOEP. - De Stoep: Nederlands Periodiek. October 1942, eerste serie nr 8. Adriaan van der Veen: Idylle in New York en andere verhalen.
T8808: STOEP, D. VAN DER. - Dit kind.
T8819: STOEP, D. VAN DER. - Dit is 't vertelsel van het kind.
W6169: STOETT, F.A. - Nederlandsche Spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden. Naar hun oorsprong en beteekenis verklaard.
Y0917: STOETT, F.A. (ED.). - Drie kluchten uit de zestiende eeuw: Een esbatement vande schuyfman, Een esbatement van Hanneken Leckertant, Een batement vanden katmaecker.
Y1779: STOETT, F.A. - Middelnederlandsche Spraakkunst. Syntaxis.
Y0935: STOETT, F.A. - Nederlandsche Spreekwoorden en gezegden verklaard en in het Fransch, Duitsch en Engelsch vertaald.
B8472: STOFFEL, J. - De Oplossing der Sociale Kwestie door opheffing van het privaat grondbezit.
B8473: STOFFEL, J. (RED.). - De grond aan allen. Propaganda Tijdschrift voor Gemeenschappelijk grondbezit.
Y0670: STOFFELS, A.J.B. - Eene veroordeelde (?) wetenschap (met nog iets). Een woord naar aanleiding van No. 9 der Katholiek-Nederlandschen Brochuren-Vereeniging, handelende over de kerk en volkswelvaart.
L7536: STOFFERS, A.L. - The vegetation of the Netherlands Antilles.
B8848: STOK, J.A. VAN DER. - Een zeldzaam Nederlander. Levensbeschrijving van Zijne Excellentie Menno David Graaf van Limburg Stirum.
T1617: STOKE, MELIS. [=HERMAN SALOMOSON]. - Liedjes van de rails.
B7088: STOKES, JOHN. - Oscar Wilde.
R5128: [WILDE] STOKES, JOHN. - Oscar Wilde.
R1261: STOKES, HUGH. - Benozzo Gozzoli.
B9290: STOKVIS, BENNO J. - Lodewijk van Deyssel. Een samenvattende studie.
K7041: STOKVIS, BENNO. - Het paard in de literatuur.
L4326: STOKVIS, BERTHOLD. - Het verzien in de zwangerschap. Medisch en Psychologisch beschouwd. Een experimenteel-psychologisch onderzoek betreffende de mogelijk van beinvloeding der menschelijke vrucht door geestelijke factoren.
R7695: STOKVIS, J. - Lofzangen der kerk ter eere van Jesus, Maria en Joseph in Hollandsche versmaat overgebragt.
B8870: STOKVIS, BENNO J. - Lodewijk van Deyssel. Een samenvattende studie.
T3301: STOKVIS, Z. - Het bolsjewistische Rusland.
R0508: STOKVIS, BENNO. - rechts en slecht. Radiobeschouwingen.
R9378: STOKVIS, Z. - Inleiding tot de Russische literatuurgeschiedenis.
Y3976: STOLK, ROB / J. DE JONG / S. DAVIDSON / A. LEEFLANG. - De Tand des Tijds. Historisch Tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr 9/10. 29 december 1976
T9804: STOLK, SWIP. EN WILLEM ELLENBROEK (TEKST). - Swip Stolk. Is getekend - zwart op wit. 50 jaar visuele statements.
Y3982: STOLK, ROB / J. DE JONG / S. DAVIDSON / A. LEEFLANG. - De Tand des Tijds. Historisch Tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr 3. 2 oktober 1976.
M4810: STOLK, P.J. - Het ontslag.
R6880: STOLK, L. - Geschiedenis van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (R.K. Ziekenverpleging).
Y3977: STOLK, ROB / J. DE JONG / S. DAVIDSON / A. LEEFLANG. - De Tand des Tijds. Historisch Tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr 8. 6 november 1976.
Y3978: STOLK, ROB / J. DE JONG / S. DAVIDSON / A. LEEFLANG. - De Tand des Tijds. Historisch Tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr 7. 30 oktober 1976.
Y3979: STOLK, ROB / J. DE JONG / S. DAVIDSON / A. LEEFLANG. - De Tand des Tijds. Historisch Tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr 6. 23 oktober 1976.
Y3970: STOLK, ROB / J. DE JONG / S. DAVIDSON / A. LEEFLANG. - De Tand des Tijds. Historisch Tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr 21. - 31 mei 1978.
Y3965: STOLK, ROB / J. DE JONG / S. DAVIDSON / A. LEEFLANG. - De Tand des Tijds. Historisch Tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr 26. - 7 juli 1979.
Y3966: STOLK, ROB / J. DE JONG / S. DAVIDSON / A. LEEFLANG. - De Tand des Tijds. Historisch Tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr 22. - 30 september 1978.
Y3967: STOLK, ROB / J. DE JONG / S. DAVIDSON / A. LEEFLANG. - De Tand des Tijds. Historisch Tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr 25. - 10 maart 1979.
Y3968: STOLK, ROB / J. DE JONG / S. DAVIDSON / A. LEEFLANG. - De Tand des Tijds. Historisch Tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr 28. - 11 april 1980.
Y3969: STOLK, ROB / J. DE JONG / S. DAVIDSON / A. LEEFLANG. - De Tand des Tijds. Historisch Tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr 23. - 15 november 1978.
Y3972: STOLK, ROB / J. DE JONG / S. DAVIDSON / A. LEEFLANG. - De Tand des Tijds. Historisch Tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr 18/19. - 15 mei 1977.
Y3973: STOLK, ROB / J. DE JONG / S. DAVIDSON / A. LEEFLANG. - De Tand des Tijds. Historisch Tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr 16/17. - 24-september 1977.
Y3996: STOLK, ROB / J. DE JONG / S. DAVIDSON. - De Tand des Tijds. Historisch Tijdschrift Postkrant voor Nederland. Nr 24. 6 februari 1979.
Y3971: STOLK, ROB / J. DE JONG / S. DAVIDSON / A. LEEFLANG. - De Tand des Tijds. Historisch Tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr 20. - 20-3-1978.
Y3975: STOLK, ROB / J. DE JONG / S. DAVIDSON / A. LEEFLANG. - De Tand des Tijds. Historisch Tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr 11/ 12. 29 januari 1977
Y3980: STOLK, ROB / J. DE JONG / S. DAVIDSON / A. LEEFLANG. - De Tand des Tijds. Historisch Tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr 5. 16 oktober 1976.
Y3974: STOLK, ROB / J. DE JONG / S. DAVIDSON / A. LEEFLANG. - De Tand des Tijds. Historisch Tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr 13/14.
Y3981: STOLK, ROB / J. DE JONG / S. DAVIDSON / A. LEEFLANG. - De Tand des Tijds. Historisch Tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr 4. 9 oktober 1976.
T0862: STOLP, ANNIE. - De Eerste Couranten in Holland. Bijdrage tot de geschiedenis der geschreven nieuwstijdingen.
T3829: UITGEVERIJ A.A.M. STOLS. - Nieuwe uitgaven 1948.
B9218: STOLS, A.A.M. - Erasme: Annuaire, Franco-Neerlandais. Arts, Lettres, Philosophie, Sciences. 1 ere annee 1946.
H5950: STOLS, A.A.M. - Firmin Didot en de letter 'Bembo'.
L5181: STOLS, A.A.M. - Het werk van S.H. de Roos. Een bijdrage tot de geschiedenis van de herleving der Nederlandsche boekdrukkunst.
T1963: STOLS, A.A.M. - Het schoone boek. De toegepaste kunsten in Nederland.
R9210: STOLS, A.A.M. - Het schoone boek. De toegepaste kunsten in Nederland.
Y1265: STOLS, A.A.M. (RED.). - Halcyon Nr. 11-12. 1942. Compleet.
L6071: STOLTE, L.A.M. - Over het specialisme van de vrouwenarts.
M6678: STOLWIJK, F.F.M. - De collectieve arbeidsovereenkomst voor de typografie.
R8786: STOLZ, ALBAN. - De verboden boom voor katholieken en protestanten. Uit het Duitsch vertaald door G. Dennig.
B4407: STOLZENBURG, R. - Het sociaal wetenschappelijk onderzoek bij het uitbreidings- en structuurplan. Een sociografische opgave.
M9190: STONE, IRVING. - Het leven van Vincent van Gogh. Biografische roman.
R7914: STONE, IRVING. - Het leven van Vincent van Gogh. Roman. Met 17 illustraties.
T5415: STOOP, ANDRE. (SAMENG.). - Catalogus: Reynaert de Vos in het boek en de beeldende kunst.
T1705: STOOP, PAUL. - De geheime rapporten van H.J. Noordewier Berlijn 1933-1935.
B9720: STOPPARD, TOM. - Every good boy deserves favour. A play for actors and orchestra and Professional foul. A play for television.
B9718: STOPPARD, TOM. - On the razzle.
R1682: STOPPARD, TOM. - If you're glad i'll be frank. A play for radio.
R5294: STOPPELAAR, J.H. DE - Jacob Cats te Middelburg 1603-1623, en zijn huis aldaar, ook in betrekking tot de vroegere en latere bewoners.
Y1139: STOPPELAAR, A. DE. - Versjes voor Kinderen, overeenkomstig de vijf eerst leestafels van den heer Prinsen.
Y3761: STORM VAN LEEUWEN, JAN. - Kunstenaars, ontwerpers en boekbanden. Nederlandse uitgeversbanden (1890-1930) in de Universiteitsbibliotheek Nijmegen. Catalogus bij de tentoonstelling mei- juli 2010
Y0076: STORM, A. E.A. - Het Vrij-Socialistisch Program in onderlinge bespreking aan de orde gesteld op de Bevrijdings Zomerschool 1935 van 3 tot 10 Augustus te Loosdrecht, naar aanleiding van de referaten van A. Storm: Sociale grondslagen. Jo de Haas: Psychologische grondslagen. Han Kuysten: De Crisis van het kapitalisme en de crisis van het socialisme. Max van Praag: De zelforganisatie van de revolutie. Piet Dekker: Practische problemen de boeren de maatschappij.
B1471: STORM, ARIE. - Gevoel.
W8514: STORM VAN LEEUWEN, JAN. - Europese boekbanden anno 1995. Reliures européennes en l'an 1995. European bookbindings in the year 1995.
H9043: STORM VAN LEEUWEN, JAN. - 75 jaar boekbindkunst in Nederland.
B0686: STORM VAN LEEUWEN, JAN. - De achttiende-eeuwse Haagse boekband in de Koninklijke Bibliotheek en het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum.
T2934: STORM, THEODOOR. - De Zonen van den Senator.
B3341: STORM, ARIE. - De ongeborene.
R5364: STORME, MAX. - Koning Oriant. Heldenspel in drie bedrijven.
Y2816: STORMKLOK. - De Stormklok. Strijdorgaan der Jongeren Vredes Actie, No. 1.
Y4106: STORMVOGEL. - Stormvogel. Weekblad van de Nederlandse Jeugd Federatie. 2e jaargang 21 Maart 1940. No. 38. De vrede van Moskou.
Y3736: DE VLIEGENDE STOTER. - De Vliegende Stoter. Bataljonsblad van 5 R.S. 18 juli 1949 no 8 en 30 september 1949 no. 12.
B0233: STOTT, REBECCA. - Nachtwake. Vertaling Hugo Kuipers.
H9789: STOURZH, HELENE. - Die Anorgasmie der Frau.
B2818: STOUTE, RENATE. - Waarom ik geen bloemenmeisje werd.
B0135: STOUTEN, J. - Verlichting in de letteren.
B0428: STRAATEN, PETER VAN. - Grote jongens huilen niet.
T9380: STRAATEN, PETER VAN. - Het dagelijks leven.
H4651: STRAATEN, PETER VAN. - Dames en heren. Verhalen.
K7736: STRAATEN, PETER VAN. - Het dagelijks leven.
K1566: STRAATEN, PETER VAN. - Het literaire leed.
L8846: STRAATEN, PETER VAN. - Vrouwen & Mannen.
L8847: STRAATEN, PETER VAN. - Reizen & trekken.
L8848: STRAATEN, PETER VAN. - Huwelijk & relatie.
L8849: STRAATEN, PETER VAN. - Trouw & ontrouw.
B3090: STRAATEN, A. VAN DER. - Beestachtig.
B4941: STRAATEN, PETER VAN. - Boekenweektest 2002. Peter van Straaten tekent de Liefde.
B5514: STRAATEN, PETER VAN. - Waarom ligt mijn boek niet naast de kassa?
B6279: STRAATEN, PETER VAN. - Zaken & werk.
R0886: STRAATEN, HARMEN VAN. - Luchtacrobaten.
T6777: STRAATSMA, FEMKE. - Typically Typographic. The effects of typographic layout on the processing of print advertisements.
B0929: STRACHE, D.A. (INL.). - Jan van Ruusbroec leven / werken.
Y0975: STRACKE D.A. - In de leer bij Jacob Van Maerlant. Voordracht uitgesproken op de Brugsche Cultuurdagen 31 Mei 1942.
H9324: STRACKE, D.A. / J. VAN MIERLO / L. REYPENS. - Ruusbroec de wonderbare. Zijn leven, zijn kunst, zijn leer.
K0323: STRACKE, E.P.D.A. - Dietsche Heiligen. Met vier en twintig houtjes van Luc. De Jaegher.
R3641: STRACKE, A. - Over Sinte-Lutgart.
Y2266: STRAETEN, VAN DER, BART. - Onbalans. Gedichten.
R6017: STRAETER, CARL. - Gewijzigd ontwerp. Wet op Arbeid en Rusttijden. Eenige Beschouwingen.
MK0012: STRANGE, EDWARD F. - Alphabets. A manual of lettering for the use of students, with historical and practical descriptions. With 200 Illustrations.
K3336: STRATEN, HANS VAN / RENE GIJSEN / HEERE HEERESMA. E.A - Hugo Raes.
K1203: [MULTATULI] STRATEN, HANS VAN. - Multatuli van blanke radja tot bedelman. Een schrijversleven.
K2595: STRATEN, HANS VAN. - Opmars der plagiatoren. Handleiding voor de praktijk.
L1701: STRATEN, HANS VAN. - Zie aldaar.
L9567: STRATEN, HANS VAN. (ED.). - De schrijflui. Hun zeden en gewoonten. Momentopnamen uit dagboeken, brieven, memoires en interviews verzameld.
L9695: STRATEN, HANS VAN. - Teruggevonden gesprekken met Willem Fredrik Hermans.
B8615: [MULTATULI] STRATEN, HANS VAN. - Multatuli van blanke radja tot bedelman. Een schrijversleven.
L7142: STRATEN, HANS VAN. - Plagiatoren trekken voorbij. Eerste supplement bij 'Opmars der plagiatoren'.
Y1410: STRATEN, HANS VAN. - Hermans zijn tijd, zijn werk, zijn leven.
T4514: STRATEN, HENRI VAN - LEBEER, L. - Het grafisch werk van Henri Van Straten bevattend houtsneden, suites, blokboeken, boekillustraties en lithografieen.
R8001: STRATENUS, LOUISE. - Beschermengelen. Geschiedkundig verhaal.
T3845: STRATENUS, SYTSKE. E.A. - "Restaureert de restaurator nog?". Verslag van de Textieldag op 29 maart 1990, Kasteel Amerongen, Amerongen.
T5158: STRATENUS, LOUISE. - Ada. Oorspronkelijke novelle.
K4506: STRATING, J.J. (ED.). - Uit de Hooglanden. Zes Schotse fantastische vertellingen. Inleiding Max van Rooy. Illustraties Thomas Bewick.
R4889: [WILDE] STRAUSS, RICHARD. - Salome. Drama in einem Aufzuge. Nach Oskar Wilde's gleichnamiger Dichtung in Deutscher Ubersetzung von Hedwig Lachmann.
R4881: STRAUSS, RICHARD. - Salome / Elektra.
R4995: STRAUSS, RICHARD. - Salome in Full Score.
T2408: STRAUSS, RICHARD. - 1. Ein Heldenleben, 2. Zwei Gesänge, 3. Symphonia domestica. Dirigent Richard Strauss. Woensdag 29 November 1911. Vierde concert.
T2407: STRAUSS, RICHARD. - 1. Orkestwerken, 2. Feuersnot. Ein Singgedicht in einem Akt von Ernst von Wolzogen. Musik von Richard Strauss. Woensdag 22 November 1911.
H1709: STRAUSS, BOTHO. - Marlene's zuster. Twee verhalen. Vertaling T. Duquessnoy.
R4937: [WILDE] STRAUSS, RICHARD. - Salome. Muziekdrama in één bedrijf. Libretto van Oscar Wilde. Duitse vertaling van Hedwig Lachmann. Vert. Bert Decorte.
R3021: STRAUSS, RICHARD EN OSCAR WILDE. - Salome. Musikdrama in einem Aufzug. Libretto Richard Strauss naar het toneelstuk van Oscar Wilde in de Duitse vertaling van Hedwig Lachmann.
B2515: STREEKSTRA, N.F. EN P.E.L. VERKUYL. (ED.). - Huygens in Noorder Licht. Lezingen van het Groningse Huygens-symposium.
K6361: STREEPJES, IGOR [=PETER VERSTEGEN]. - Alpenland. Menig vers tegen de wintersport.
T6363: STREEPJES, IGOR. - Weer een gezicht dat met de billen vloekt. Gedichten.
K6360: STREEPJES, IGOR. - Weer een gezicht dat met de billen vloekt.
R4931: STREET, G.S. - The Ghosts of Piccadilly.
K3607: STRENGHOLT, L. - De dichters van Bauw-Heers Wel-leven: Pieter Janssoon Schaghen. Een oud literair-historisch vraagstuk opgelost.
B1723: STRENGHOLT, L. - Bloemen in Gethsemane. Verzamelde studies over de dichter Revius.
B8448: STRENGHOLT, L. - Dromen is denken. Constantijn Huygens over dromen en denken en dichten.
R7541: STRENGHOLT, L. - Huygens-studies. Bijdragen tot het onderzoek van de poëzie van Constantijn Huygens.
K4995: STRESAU, HERMANN. - Ernest Hemingway. Vertaling P. Kapteyn.
H3441: STRESOW, GUSTAV. - Auf der Suche nach der Buchgestalt. Zehn Jahre typographischer Arbeit im Prestel-Verlag.
L3501: STRESOW, GUSTAV. - Bucherreise zu Bodoni.
B3440: STRESOW, GUSTAV. - Eugen Sporer, Holzschneider und Buchermacher.
H5646: STREURMAN, G.H. - Schiller en het idealisme. Een essay.
R7904: STREUVELS, STIJN. - Het uitzicht der dingen.
R7905: STREUVELS, STIJN. - Herinneringen uit het verleden.
R8840: STREUVELS, STIJN, ALBERT WESTERLINCK E.A. - Een eeuw Stijn Streuvels.
T6336: STREUVELS, STIJN. - Tieghem. Het Vlaamsche lustoord.
K6755: STREUVELS, STIJN. - Heule.
R7886: STREUVELS, STIJN. - Uit lust-met-de-penne.... Niet gebundelde opstellen, open brieven, boekbesprekingen, huldegroeten, enz. Verzameld en ingeleid door Luc Schepens.
T4665: STREUVELS, STIJN. - Alma met de vlassen haren.
K4697: STREUVELS, STIJN. - De blijde dag.
L1198: STREUVELS, STIJN. - De oogst.
L0240: STREUVELS, STIJN. - De vreemde verteller. Kerstverhaal.
K7521: STREUVELS, STIJN. - Dodendans.
K5087: STREUVELS, STIJN. - Het kerstekind. Inleiding en aantekeningen door P. Meersseman.
K8169: STREUVELS, STIJN. - In levenden lijve.
P1865: STREUVELS, STIJN. - In levenden lijve.
K0146: STREUVELS, STIJN. - Langs de wegen. Onverkorte roman.
K9181: STREUVELS, STIJN. - Op de Vlaamsche binnenwateren.
K4696: STREUVELS, STIJN. - Prutske.
L2133: STREUVELS, STIJN. - Stijn Streuvels. De ogen en het raam. Samengesteld en uitgeleid door Piet Thomas & ingeleid door Walter van den Broeck.
K6893: STREUVELS, STIJN. - Werken, 2 delen.
K5352: STREUVELS, STIJN. - Werkmenschen.
K2225: STREUVELS, STIJN. - Album Stijn Streuvels.
L8901: STREUVELS, STIJN. - In oorlogstijd. October 1914. Uit het dagboek.
B0252: STREUVELS, STIJN. - Het glorierijke licht.
B6014: STREUVELS, STIJN. - Herinneringen uit het verleden.
R9550: STREUVELS, STIJN. - 1. Het Duivelstuig. 2. Jeugd.
T6702: STREUVELS, STIJN. - In oorlogstijd. September 1914. Uit het dagboek.
T1787: STREUVELS, STIJN. - Sous le Ciel de Flandre. Traduit du Flamand par Pierre Maes. Illustrations de Henri Cassiers.
R1564: STREUVELS, STIJN. - Ingoyghem 1904-1914.
T3310: STREUVELS, STIJN. - Reinaert de vos. Uit het middelnederlandsch herschreven door Stein Streuvels. Fragment.
T1401: [TOLSTOI] STREUVELS, STIJN. - Vertellingen van Tolstoï bewerkt door Stijn Streuvels.
T1955: STREUVELS, STIJN. - De Landsche Woning in Vlaanderen.
T3944: STREUVELS, STIJN. - De oogst.
R8737: STREUVELS, STIJN. - Vertelsels van 't jaar nul ten tijde dat de uilen praken.
T1387: STREUVELS, STIJN. - De Vlaschaard.
T2292: STREUVELS, STIJN. - Contes a Poucette. Traduits du Flamand par Camille Melloy.
T6700: STREUVELS, STIJN. - In oorlogstijd. November 1914. Uit het dagboek.
T1020: STREUVELS, STIJN. - De boomen.
R8141: STREUVELS, STIJN. - Over Vrouwe Courtmans.
K4745: STREUVELS, STIJN. - In levenden lijve.
Y0079: [COHEN]. DE STRIJD. - De Strijd. Weekblad van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen. 6e jaargang 1935. Nrs. 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 47, 49.
Y4022: JONGE STRIJD. - Jonge Strijd. Orgaan van de Jongelieden Geheelonthoudersbond. 19e jaargang no. 9, september 1932.
T7342: STRIJD, KR. - Geen Doodstraf! Waarom niet? Wat dan?
Y3875: STRIJDKREET. - Strijdkreet. Jublieum-Nummer 37ste jaargang No. 36. Zaterdag 8 September 1923. Het Regeerings-Jublieum van H.M. Koningin Wilhelmina. 1898-1923.
Y2216: STRIJDKREET. - Inhuldigings Strijdkreet No. 36. 12e jaargang zaterdag 3 September 1898.
T0929: STRIJPENS, H. - Aalst. Artsen, het hospitaal, de gemeenschap en het medicaliseriningsproces in Belgie 1242-1940.
Y2295: STRIJTEM, IVO VAN. - De Liefde, jazeker.
B9101: STRINDBERG, AUGUST. - De biecht van een dwaas. (Het verweer van een waanzinnige). Naar de authentieke uitgaaf bewerkt door J. Elias Berger. Met eene inleiding van den schrijver.
K4136: STRINDBERG, AUGUST. - De indringer. Vertaald door J. Mulder.
M9525: STRINDBERG, AUGUST. - Huwelijksverhalen. Vertaald en van een nawoord voorzien door R.E. Tornqvist.
L8813: STRINDBERG, AUGUST. - Tijd van gisting. De ontwikkeling van een ziel (1868-1872). Vertaling M.E. Tornqvist-Verschuur.
K4101: STRINDBERG, AUGUST. - Uit het occulte dagboek. Vertaling M. Tornqvist-Verschuur.
T9316: STRINDBERG, AUGUST. - Een Droomspel. Naar het Zweedsch "Ett drömspel" door Willem Royaards.
B9107: STRINDBERG, AUGUST. - De zoon der dienstmaagd. Vertaald door J.C. de Cock met eene inleiding van Frans Coenen.
B9948: STRINDBERG, AUGUST. - A Witch (En Haxa). Translated by Mary Sandbach.
B1643: STRINDBERG, AUGUST. - De zoon van een dienstbode. De ontwikkeling van een ziel (1849-1867). Vertaald door Rita Tornquist-Verschuur.
M4697: STRINDBERG, AUGUST. - Aan open zee. Vertaling Karst Woudstra.
L3865: STRINDBERG, AUGUST. - De rode kamer. Vertaald door R. Tweehuysen met een nawoord van E. Tornqvist.
K1761: STRITTMATTER, EVA. - Morgens, Abends. Gedichte.
T5401: STROETHOFF JR., F.A. - Ik zat achter de tralies.
L0172: STROEVE, LANS. - Dialoogbox macro.
Y3382: STROINK, L. (ED.). - Fotoboek Oud Enschede. Verzameling van foto's, tekeningen, reproducties enz. uit het verleden der stad geplaatst in het Twentsch Dagblad Tubantia in de jaren 1953-1954.
L7762: STROMAN, B. - De gevloekte verlosser. Ene romantische vertelling.
L8283: STROMAN, B. - Het Centraalstation. Met teekeningen van Dick Elffers.
T0916: STROMAN, B. - Obbe Philipsz oudste der doopers.
L1081: STROMAN, B. - De Nederlandse toneelschrijfkunst. Poging tot verklaring van een gemis.
R1745: STROMAN, B. - Overzicht en indrukken. De Nederlandse roman in de periode 1940-1950.
Y1365: DE STROOM. - De Stroom. Letterkundig Maandschrift. 1913-1914. Nrs: 1 t/m 6. (mist nr. 1). Niet verder verschenen.
Y3908: STROOTMAN, K.E.W. - Het verblijf van Prinses Marianne te Rome en hare kunstschatten.
T4620: STRUBBE, EG. I. E.A. - Huldebetoon ter eere van Karel de Flou. Werkend lid van de Koninklijke Vlaamsche Academie, voorzitter van de Vlaamsche Toponomische Vereeniging, doctor honoris causa in de wijsbegeerte en letteren van de Katholieke Hoogeschool te Leuven. Ter gelegenheid van zijn 75ste verjaring, gehouden te Brugge den 4 november 1928.
W1022: STRUCK, KARIN. - Liefde. Vertaling T. Duquesnoy.
M7820: STRUCK, KARIN. - Scheiding. Vertaling T. Ausma.
R9853: STRUG, A. [= TADEUSZ GALECKI]. - De geschiedenis eener bom. Uit het Poolsch vertaald door Cecile de Jong van Beek en Donk.
K5885: STRUIK, A.S.A. EN TANJA DE BOER. - Machinaal en mooi. Industriele boekbanden uit de collectie Struik.
R6987: STRUIK, L.A. - Van Willem I tot Paars. Een schets van de gang van het katholiek onderwijs in de negentiende en twintigste eeuw: van vrij en rooms-katholiek naar gekooid en levensbeschouwelijk onderwijs.
T6673: STRUIK, J. - De Overwinning der Bolsjewiki. Naar de Zwitsersche jeugdbrochure Kampf und Sieg der Bolschewiki.
Y0215: JAANTJE STRUIK. - Het proces van Jaantje Struik (bijgenaamd) de Millioenen-Juffrouw.
R5716: STRUIK, D.J. - Het land van Stevin en Huygens.
L5194: STRUYCKEN, A.A.H. - De oorlog en het Volkenrecht.
H2879: STRYBOS, JAN P. - Hoe heet die vogel. Determineerboekje voor de in Nederland in het wild waargenomen vogelsoorten. Twee delen.
Y1551: STUART, TH. - Oranje-Collectie. Tentoongesteld in het Stedelijk Museum te Amsterdam 26 Mei - 6 juni 1910.
MK0179: STUART, A.F. & QUENTIN CRIP. - Lettering for brush and pen.
K1862: STUBBE, A. - Constant Permeke.
L7600: STUBBE, A. - Albert Saverys.
B1284: STUBBE, A. - Naturalistisch of Mystiek? Het probleem der Renaissance als aanleiding tot het probleem der Barok.
B1114: STUCKENBERG, VIGGO. - Een slagschaduw. Naar het Deensch door Marg. Meijboom.
R1426: REGISTER STUDIEN. - Register op het tijdschrift Studien van het 1ste tot en met het 130ste deel. (1e tot en met 70e jaargang) Register Studien 1868-1924 + 1924-1928 + 1929-1933 + 1934-1938.
R6061: THE STUDIO. - The Studio. An illustrated Magazine of Fine & Applied Art. 1902 Nov. 15, Vol. 27 no. 116.
B6305: STUFKENS, N. - In de derde.
B1608: STUHR, MICHAEL. - Hans Baldung Grien.
R3517: [TOONDER] STUIT, MARIANNE EN HUBRECHT DUIJKER. - Gastronomisch Bommelboek. Een praktisch kookboek met drinkadviezen, samengesteld door Joost.
R8935: STUIVELING, G. - Versbouw en ritme in de tijd van '80.
T1868: STUIVELING, GARMT. - Het vraagstuk van de vrede.
K8847: STUIVELING, G. - Wegen der poëzie. Beknopte beschouwingen over de Nederlandse dichtkunst sinds de oorlog.
L0272: STUIVELING, GARMT. - Het korte leven van Jacques Perk. Een biografie.
H1118: STUIVELING, G. - De briefwisseling Vosmaer - Perk. Uitgegeven, ingeleid en geannoteerd door ....
K6145: STUIVELING, G. - De Nieuwe Gids als geestelijk brandpunt.
M4005: STUIVELING, G. - Een eeuw Nederlandse letteren.
K3183: STUIVELING, G. - Het boek als vraagstuk. Openbare les gegeven op 8 februari 1939.
K6880: [MULTATULI] STUIVELING, G. - Multatuli en de welsprekendheid.
P0231: STUIVELING, G. - Rekenschap.
H4226: STUIVELING, G. - Steekproeven.
K2597: STUIVELING, G. - Triptiek. essays.
H8351: STUIVELING, G. - Versbouw en ritme in de tijd van '80.
H9342: STUIVELING, GARMT (ED.). - Uit het werk van Jan Luiken 16 april 1649/5 april 1712.
H4589: STUIVELING, GARMT. - Bij Nederlands bevrijding.
W3393: STUIVELING, GARMT. - Bij Vondel's feest.
K3125: STUIVELING, GARMT. - De muze en Europa. Bijeengebracht door...
K8103: STUIVELING, GARMT. - Een eeuw Nederlandse letteren.
W0377: STUIVELING, GARMT. - Onvoltooid verslag.
H3890: STUIVELING, GARMT. - Vakwerk. Twaalf studies in literatuur.
K2663: STUIVELING, GARMT. - Willens en wetens. Twaalf essays.
H3222: [ERASMUS] STUIVELING, GARMT. - Erasmus. Spel van het humanisme.
B1866: STUIVELING, G. - De wording van Perks 'Iris".
L7409: STUIVELING, G. - Het boek als vraagstuk.
L8287: STUIVELING, G. - De Nieuwe Gids als geestelijk brandpunt.
B3660: STUIVELING, GARMT. - Elementen.
B5259: STUIVELING, G. - Een eeuw Nederlandse Letteren.
B5383: STUIVELING, GARMT. - Het korte leven van Jacques Perk. Een biografie.
T6960: STUIVELING, GARMT. - Volksweerbaarheid zonder oorlog. Verdediging of bescherming?
L1212: [MULTATULI] STUIVELING, GARMT. - Humor, ironie en sarkasme bij Multatuli.
H0914: STUIVELING, G. - De Nieuwe Gids als geestelijk brandpunt.
R9015: STUIVELING, GARMT. - Willem Elsschot.
T6839: STUIVELING, GARMT. - Geestelijk weerbaar ! Kunstenaars Centrum voor Geestelijke Weerbaarheid.
R4817: STUIVELING, G. - Herman Gorters kenteringssonnetten.
R5724: STUIVELING, GARMT. - Mens, wees vrij! Spreekkoor.
R3588: STUIVELING, G. - Kultuur of Barbarisme?
R4324: STUIVELING, GARMT. - Elementen.
K3223: STUIVELING, GARMT. - De muze en Europa. Bijeengebracht door...
T1969: STUIVELING, GARMT. - Het korte leven van Jacques Perk. Een biografie.
H8233: STUIVELING, GARMT (REDACTIE). - Acht over Gorter. Een reeks beschouwingen over poëzie en politiek onder redactie van Garmt Stuiveling.
R1768: STUIVELING, GARMT. - Het nieuwe Geuzenlied, Een symposion.
R1925: STUIVELING, GARMT. - Een eeuw Nederlandse letteren.
R1945: STUIVELING, GARMT. - Bij Nederlands bevrijding. [Gedichten. Met houtgravure van Th. Giesen].
Y3956: GEILLUSTREERD STUIVERSBLAD. - Geillustreerd Stuiversblad. 36e jaargang 25-31 januari 1926. No. 5.
T6797: STULDREHER-NIENHUIS, J. - Verborgen paradijzen. Het leven en de werken van Maria Sibylla Merian 1647-1717.
Y0647: STUMPF, C. UND P. MENZER. - Tafeln zur Geschichte der Philosophie. Graphische Darstellung der Lebenszeiten seit Thales und Ubersicht der Literatur seit 1440.
K2593: STUTTERHEIM, C.F.P. - Conflicten en grenzen. Acht literatuurwetenschappelijke studies.
L1431: STUTTERHEIM, C.F.P. - Twee onbekende Tafelspelen. Met inleiding en aantekeningen door...
K5208: STUTTERHEIM, C.F.P. - Gevoelsintensiteit en vorm-anarchie in de dichtkunst.
K2422: STUTTERHEIM, C.F.P. - Herinneringen van een oude taalonderzoeker.
C1012: STUTTERHEIM, C.F.P. - Problemen der literatuurwetenschap.
C1014: STUTTERHEIM, C.F.P. - Problemen der literatuurwetenschap.
K8345: STUTTERHEIM, C.F.P. - Problemen der literatuurwetenschap.
L6943: STUTTERHEIM, C.F.P. - Tijd en taalkunstwerk.
L7170: STUTTERHEIM, C.F.P. - Gevoelsintensiteit en vorm-anarchie in de dichtkunst.
B6773: STUTTERHEIM, C.F.P. - Voornaamwoordelijke misstappen en misverstanden.
H6656: STUTVOET, COR. - Bij nader inzien. 50 Gedichten.
Y1456: STUURMAN, SIEP. - Het tragische lot van de gravin van Isenburg. Een zeventiende-eeuwse geschiedenis.
R7125: STUWE, J.R. VAN. - De Nederlandsche Vereeniging te Londen.
L5398: STUYVER, CLARA W.J.J. - Psychologie en symboliek van Ibsens ouderdomsdrama's. De vrouw van de zee, Hedda Gabler, Bouwmeester Solness, Kleine Eyolf, John Gabriel Borkman, Als wij dooden ontwaken.
R6781: STUYVER, CLARA W.J.J. - Psychologie en symboliek van Ibsens ouderdomsdrama's. De vrouw van de zee, Hedda Gabler, Bouwmeester Solness, Kleine Eyolf, John Gabriel Borkman, Als wij dooden ontwaken.
B5397: STYL, S. - De opkomst en bloei der Vereenigde Nederlanden.
L9130: STYLES, SHOWELL. - Het Zwarte Kasteel. Vertaling.
B1140: STYLES, SHOWELL. - Tijgerpatrouille op zee. Vertaling Henk Noops.Tekeningen Rein van Looy.
L6558: ZAKENMAANDBLAD SUCCES (EDS.). - Advies-boek voor advertentie- en drukwerkreclame.
H1392: SUCHTELEN, NICO VAN. - Oudejaarsvuur.
T1273: [SPINOZA] SUCHTELEN, GUIDO VAN. - Spinoza's sterfhuis aan de Paviljoensgracht. Levensbericht van een Haags monument 1646-1977.
W0645: SUCHTELEN, NICO VAN. - De stille lach.
H4148: SUCHTELEN, NICO VAN. - De stille lach.
H0470: SUCHTELEN, NICO VAN. - De tuin der droomen. Comedie der liefde in vijf bedrijven.
K9604: SUCHTELEN, NICO VAN. - Droomspel des levens.
K9074: SUCHTELEN, NICO VAN. - Zwerveling in den vreemde.
B6928: SUCHTELEN, NICO VAN. - Verzamelde werken Deel 12: Verspreide geschriften.
R6166: SUCHTELEN, NICO VAN. - Quia Absurdum.
T7104: [COHEN] SUCHTELEN, NICO VAN. - Zwerftochten. Met 64 foto's.
T3263: SUCHTELEN, NICO VAN. - Verzamelde Werken Deel II: Quia Absurdum. Zwerveling in den vreemde. Een paedagoog.
R1204: SUCHTELEN, NICO VAN. - Verzen. Dramatisch, episch, lyrisch.
R9784: SUCHTELEN, NICO VAN. - Quia Absurdum. Een roman.
K9068: SUCHTELEN, NICO VAN. - Interview. Voordracht gehouden de 22ste october 1938 voor het kunstenaars-centrum voor geestelijke weerbaarheid bij de opening der tentoonstelling van werken van Frederik van Eeden, Herman Gorter, H. Roland Holst en N. van Suchtelen.
H0393: SUCHTELEN, NICO VAN. - Zwerftochten met de tent door Nederland. Met vijftig oorspronkelijke foto's.
T4844: SUDERMANN, HERM. - De sterren, die men niet begeert.
R5112: SUERMONDT LZN, WILLEM. - Een Amerikaansche Arbeidersvereeniging en hare eischen.
Y0066: SUERMONDT, EDWIN. - Heinrich Nauen.
K2723: SUFFELEERS, TONY J. - Taalverzorging in Vlaanderen. Een opiniegeschiedenis.
B6971: SUISTER, ED. - Fotocolumn Amsterdam. Inleiding Theodor Holman. Vormgeving Pieter van Delft.
T1720: SUISTER, ED. - Fotocolumn. Foto's en tekst. Inleiding H.J.A. Hofland. Vormgeving Pieter van Delft.
Y3746: HISPANO SUIZA. - Revue technique Hispano Suiza. Numero 1 - juillet 1938.
K0118: SULLIVAN, MARY. - My double life.
R3832: [SPINOZA] SUNIER, A. - Elementen van Piagets epistemologie herkenbaar In Spinoza's kenleer. Voordracht gehouden te Leusden op 3 november 1990.
T1732: SUNIERM, A.L.J. - Roofdieren in Artis.
Y3282: SURALCO. - Suralco Magazine nr. 3-4, december 1974.
T5702: SURENDER, K.T. / FRITS M. WOUDSTRA / GERHARD VAN DRAGT. - Le Gazette. nrs: 1 - 5. 1976-1978. Bijgevoegd een test cover Rahiti met bedrukte envelop.
H0469: SURIE, ANNE. - Mijn zoon.
Y4045: NIEUW SURINAME. - Nieuw Suriname. 2e jaargang 31 Mei 1947 en 26 Juli 1947. No. 43 en 47.
R8033: SURINGAR, G.T.N. EN M.C. VAN HALL. - Gedenkzuil voor Mr. Rhijnvis Feith.
T9634: SURINGAR, W.H.D. (ED.). - Die Bouc van Seden. Een Middelnederlandsch zedekundig leerdicht, na Kausler, volgens het Comburger handschrift.
R1839: SURKAMP, MAJA. - Woher? - Wohin? Zwei Erzahlungen von Geburt und Tod. Mit vier bildern von H.L. Keller.
T3695: SURYANINGRAT, S. / R.A. VAN ATMODIRONO. - Levensschetsen van vooraanstaande Indonesiers: Noto Dirodjo, M.A. Atmodirono, Wahidin Soedirohoesodo.
T9191: SUSAN, S. EN PAUL FIESTA. - Monty. Muziek en tekst.
L2490: SUSKIND, PATRICK. - Het parfum. De geschiedenis van een moordenaar. Vertaling Ronald Jonkers.
B9532: SUTTON, DENYS. (ED.). - The Rijksprentenkabinet Amsterdam.
R8824: SUURHOFF, J.G. - Eenheid van actie?... Ja! in de moderne vakbeweging.
T7831: SUURHOFF, J.G. - Staking Ja of Neen? Voorwoord W. Schermerhorn.
T7160: SUURHOFF, J.G. - Oud en arm. Wet-Drees.
R7586: SUZANNE, ALFRED. - Honderd voorschriften tot het bereiden en het gebruik van eieren en eierspijzen.
Y2268: SVETLIKOVA, RUNA. - Deze zachte witte kamer. Gedichten.
T3927: SVEVO, ITALO. - De goede oude man en het mooie jonge meisje. Vertaald door F. van der Velde.
K0676: SVEVO, ITALO. - James Joyce. Vertaald door Jeroen Koolbergen.
B3716: SVEVO, ITALO. - Alle verhalen.
L2388: SVEVO, ITALO. - Bekentenissen van Zeno.
K8579: SVEVO, ITALO. - De goede oude man en het mooie jonge meisje. Vertaald door F. van der Velde.
L7057: SVEVO, ITALO. - De moord in de via Belpoggio en andere verhalen. Vertaald door F. van der Velde.
L9535: SVEVO, ITALO. - Umbertino. Vertaling F. van der Velde.
R0588: SVEVO, ITALO. - Een geslaagde grap. Vertaling F. van der Velde.
B6667: SVEVO, ITALO. - Alle verhalen.
L9536: SVEVO, ITALO. - De goede oude man en het mooie jonge meisje. Vertaald door F. van der Velde.
W3385: SWAAK, ALBERT. - Zwartboek.
M9917: SWAAN, ABRAM DE. - De verzorging in het teken van het kapitaal. Lezing.
R9923: SWAAN, A. DE. - Volgende les: de Amsterdamse sociale wetenschap na 50 jaar.
Y1211: SWAAN, M. ABRAM DE. - Langue et Culture dans La Societe Transnationale. Lecon Inaugurale faite le Vendredi 24 octobre 1997.
M3908: SWAANENBURG, WILLEM VAN. - Een hel vol weelde. Teksten uit het werk van Willem van Swaanenburg (1679 - 1728). Ingeleid en van kommentaar voorzien door A. Hanou e.a.
R7458: SWAAY, H. VAN. - Indie in nood. Geen uur te verliezen.
K4306: SWAEN, MICHIEL DE. - Gelijk de zonnebloem. Verzameld en ingeleid door Raf Seys.
B6092: SWAEN, MICHIEL. - De Verheerelyckte schoenlappers of de Gecroonde Leersse. Tot een Vasten-Avont-Spel Tonneelwijs opgestelt.
B7838: SWAEN, MICHIEL DE. - Werken van Michiel de Swaen. Deel I & II: De toneelspelen. Deel III & IV: Het leven en de dood van Jesus Christus. Deel V & VI: Verscheyden godtvruchtige en sedige rym-wercken.
L8217: SWAEP, E.J. - Zwakzinnigheid.
H8715: SWANBORN, PETER. - Tot de dood op zee.
W6382: SWART, KOBA. - Nora. Een val.
T8019: SWART, JACOB. - Iets over de draagbare vuurwapenen.
B7895: SWART, NICOLAAS. - Vaderlandsche Lettervruchten voor Jongelingen en Meisjes. Bijeenverzameld.
T0579: SWARTH, HELENE. - Sneeuwvlokken.
R3440: SWARTH, HELENE. - Beeldjes uit vrouwenleven.
R3437: SWARTH, HELENE. - Nieuwe verzen.
R3441: SWARTH, HELENE. - Premières Poésies.
T6850: SWARTH, HELENE. - Verzen: Blauwe bloemen. Beelden en stemmen. Sneeuwvlokken. Rouwviolen. Passiebloemen. Nieuwe gedichten.
A0919: SWARTH, HELENE. - Avonddauw.
W4030: SWARTH, HELENE. - Morgenrood.
W0117: SWARTH, HELENE. - Nieuwe verzen.
M7057: SWARTH, HELENE. - Verzen.
L9324: SWARTH, HELENE. - Les Printanieres.
B4614: SWARTH, HELENE. - Sterven.
T6851: SWARTH, HÉLÈNE. - Poëzie: Beelden en stemmen ; Sneeuwvlokken ; Rouwviolen ; Passiebloemen ; Nieuwe gedichten.
L7841: SWARTTOUW, CORNELIS NICOLAAS FRANCISCUS. - De ontwikkeling van de textielindustrie, de confectie-industrie en den textielhandel, alsmede de textielvoorziening van Nederland gedurende den bezettingstijd 1940 - 1945.
R6264: SWEDENBORG, EMANUEL. - Over het laatste oordeel en de verwoesting van Babylon waaruit blijkt dat alles wat in de openbaringen is voorzegd nu is vervuld.
R6265: SWEDENBORG, EMANUEL. - Vervolg Over het laatste oordeel en over de geestelijke wereld.
B4996: SWELHEIM-DE BOER, R. - Seksuele moeilijkheden van de vrouw. Naar een bewerking van Sex difficulties in the wives.
B4999: SWELHEIM-DE BOER, R. - Seksuele moeilijkheden van de man. Naar een bewerking van Sex difficulties in the husbands.
T5889: SWELLENGREBEL, N.H. - De Anophelinen van Nederlandsch Oost-Indie.
K3144: SWERT, FRED DE. - Anton van Wilderode.
H8987: SWIECICKI, MAREK. - Roode duivels in Arnhem.
Y0298: SWIFT, JONATHAN. - Gullivers reizen. Reizen naar diverse afgelegen landen van de wereld.. Vertaling Arjaan van Nimwegen.
M9597: SWIFT, GRAHAM. - Waterland. Vertaling Rien Verhoef.
R1813: SWIFT, GRAHAM. - Vederbal. Een psychologische thriller. Vertaling Rien Verhoef.
L3021: SWIGCHEM, C.A. VAN. - Afbraak of Restauratie. Monumentenzorg in Nederland.
R8379: SWILDENS, JOHAN HENDRIK. - Godsdienstig staatsboek. Kenschets van zaaken den godsdienst in de Bataafsche Republiek geduurende den revolutionairen oorlog betreffende. Ontwerp van artikelen aangaande de zorg voor den godsdienst, thans en voortaan door den staat aan te wenden. Fragment, nopens de hoogere doeleinden des revolutionairen oorlogs, en deszelfs invloed op de belangen van godsdienst en staat.
H3021: SWILLENS, P.T.A. - Prentkunst in de Nederlanden tot 1800.
L2792: SWILLENS, P.T.A. - Prentkunst in de Nederlanden tot 1800. Met illustraties naar originelen uit vier eeuwen.
H7983: SWILLENS, P.T.A. - Prentkunst in de Nederlanden tot 1800. Met illustraties naar originelen uit vier eeuwen.
B5030: SWILLENS, P.T.A. - Nederland in de prentkunst.
B3254: SWINBURNE, A.C. - A channel passage and other poems.
T3012: SWITZAR, SIMON. - Met Bauer in het Oosten.
K5648: SYKES, BRYAN. - Een toekomst zonder mannen. Wordt de man met uitsterven bedreigd?
R8371: SYLVA, CARMEN. - Een gebed. Novelle. Vertaling F. Smit Kleine.
R8370: SYLVA, CARMEN. - Les pensees d'une reine.
R9893: SYLVA, CARMEN. - Castel Pelesch. Naar het Duitsch bewerkt door Cornelie Huygens.
Y0093: SYLVESTER SCHAAP, Z. - Een vrede met somber vooruitzicht.
R8363: SYMEON, ANTON. - Allerlei. Lectuur voor Rijken en Armen, Ouden en Jongen, Blijgeestigen en Zwaarmoedigen enz. enz.
K9198: SYMONS, A.J.A. - Essays and Biographies. Edited by Julian Symons.
Y4062: SYNDIKAAL. - Syndikaal Mededeelingsblad van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen. 2e jaargang 1916 no. 12. / 3e jaargang 1917 no 7 - 9 - 16 - 20 - 23 - 25.
Y2601: SYPESTEYN, C.A. VAN. - Het Hof van Boheme en Het leven in Den Haag in de XVIIe eeuw. Eene voorlezing.
Y3438: SYPESTEYN, JHR. J.W. VAN. - Het leven en karakter van Jean Baptiste Graaf du Monceau, Oud-Maarschalk van Holland. Uit oorspronkelijke bescheiden beschreven...
T7459: SYTSEMA, A. E.A. - Deltaplan en Textiel. Uitwerking van het "Deltaplan" op textielcollecties. Verslag van de Textieldag op 10 december 1993, Museum Boymans van Beuningen te Rotterdam.
L8318: SYTSTRA, H.S. - Inleiding tot de Friesche Spraakkunst.
Y1621: SYTSTRA, O.H. - It Frysk Eigene. Forsprate Stikken oer Tael en Taelgebruk.
B0306: SZEKELY-LULOFS, M.H. - Kulio. El la Nederlanda Lingvo Tradukis P.J. Makkinje.
H9075: SZIRMAI, J.A. - Boekbanden uit het Centro del Libro Ascona.
H0180: SZIRMAI, J.A. - Boekbandkunst. Catalogus van boekbanden.
M2970: SZWAJGER, ADINA BLADY. - Meer herinner ik me niet. Een kinderarts in verzet. Warschau 1940-1945. Vertaling L. Teixeira de Mattos.
H0054: SZYLIOWICZ, IRENE L. - Pierre Loti and the Oriental Woman.
Y2760: TIJD EN TAAK. - Tijd en Taak. Religieus Socialistisch Weekblad. 31ste jrg. 1932. No: 5 - 21. / 32ste jrg. 1933. No: 6. 33ste jrg. 1934. No. 12 - 30. 47ste jrg. 1949. No. 29.
R6266: TAAL, J. - Hugo de Groot en Gouda.
L7929: TAAL, JOHANNES. - De gouden kloosters in de middeleeuwen.
K5854: DE NIEUWE TAALGIDS. - Minderaa-nummer.
L3211: DE NIEUWE TAALGIDS. - 56ste jaargang 1963 t/m 65ste jaargang 1972.
L3878: DE NIEUWE TAALGIDS. - Van Haeringen-nummer.
H6379: DE NIEUWE TAALGIDS. - W.A.P. Smit-nummer.
L2621: ONZE TAALTUIN. - Maandblad voor de wetenschap der taal als volksuiting, nationale cultuurschat en instrument voor schoone kunst. Onder redactie van Jac. van Ginneken en G.S. Overdiep.
R9719: ONZE TAALTUIN. - Bijdragen tot de Nederlandsche taal- en letterkunde prof. dr. Jac. van Ginneken aangeboden op den 21sten April 1937 ter gelegenheid van zijn 60sten verjaardag.
L2622: ONZE TAALTUIN. - Maandblad voor de wetenschap der taal als volksuiting, nationale cultuurschat en instrument voor schoone kunst. Onder redactie van Jac. van Ginneken en G.S. Overdiep.
H6908: TAAT, JAN. - Amsterdam heeft het Concertgebouw.
L7902: TABOR, STEPHEN. (ED.). - International Association of Bibliophiles. XIVth Congress Transactions.
T0808: TABRANI, M. - Ons wapen. De Nationaal Indonesische Pers en Hare Organisatie.
M7870: TACHTSIS, KOSTAS. - De vreselijke rechterstoel. Vertaling Hero Hokwerda.
T9697: TACITUS, PUBLIUS CORNELIUS. - Kronieken. Ab excessu divi Augusti annales. In de vertaling van J.W. Meijer.
T9698: TACITUS, PUBLIUS CORNELIUS. - Opera Minora. Dialoog over de welsprekendheid. Het leven van Iulius Agricola. Germania.. In de vertaling van J.W. Meijer.
R5866: TADEMA, JAN. - Haarlemsche jeugdherinneringen.
T1508: TAEL, AREND. - Frontlijn PTT.
R7439: TAELS, J. - De Katholieke Literatuur in de XXe eeuw.
R8071: DE TAFELRONDE. - De Tafelronde. Algemeen Cultureel Maandblad. 1e jaargang nr. 2. Februari.
R8072: DE TAFELRONDE. - De Tafelronde. Algemeen Cultureel Maandblad. 1e jaargang nr. 3. maart.
R8073: DE TAFELRONDE. - De Tafelronde. Algemeen Cultureel Maandblad. 1e jaargang nr. 4. april.
R8074: DE TAFELRONDE. - De Tafelronde. Algemeen Cultureel Maandblad. 6e jaargang nr. 2. januari.
R8075: DE TAFELRONDE. - De Tafelronde. Algemeen Cultureel Maandblad. 2e jaargang nr. 2. mei.
R8076: DE TAFELRONDE. - De Tafelronde. Algemeen Cultureel Maandblad. 2e jaargang nr. 3/4.
Y2753: AUSZUG AUS DER TAGESPRESSE. - Auszug aus der Tagespresse. 1e jaargang 10 april 1917 t/m 20 Dezember 1917. 15 afleveringen. 2e jaargang 3 - 5 - 6 - 7 9 - 10 - 11 - 12 - 156 - 223. 10 afleveringen.
R4845: [WILDE, OSCAR] TAGGERT, TOM. - Het Spook van Canterville. Blijspel in 3 bedrijven naar de novelle van Oscar Wilde. Nederlandse bewerking: H.M. Planten.
H3404: TAGORE, RABINDRANATH. - De vier hoofdstukken. Vertaling Johan de Molenaar.
H2336: TAGORE, RABINDRANATH. - Vuurvliegen. Vertaling Johan de Molenaar.
R9083: TAGORE, RABINDRANATH. - De brief van den koning. (The Post Office). Spel in twee bedrijven. Nederlandsche vertaling van Henri Borel. Voorwoord van William Butler Yeats, Geillustreerd doo Rie Cramer.
R0546: TAGORE, RABINDRANATH. - Hongerige Steenen. Deel I. Vertaling Frederik van Eeden.
L3028: TAINE, HENRI. - Vijf portretten. Uit het Franch door J.C. van Deventer.
L2705: TAJAN. - Beaux livres dans de riches reliures.
K7679: TAJAN. - Bibliotheque d'un amateur. Manuscripts, Incunables, Beaux livres anciens et modernes.
K7675: TAJAN. - Bibliotheque du Docteur Robert Fleury. Premiere partie.
K7677: TAJAN. - Bibliotheque Jacques Guerin. cinquieme partie. Livres exceptionnels, Manuscrits precieux.
T9246: TAK, MAX EN FREDDY. - Holland blijf Holland. Cabaret-liedje. Woorden Freddy. Muziek van Max Tak. Gecreeerd door J.L. Pisuisse.
T3982: TAK, MAX EN AN. SCHRODER. - Jopie Slim en Dikkie Bigmans. Marchlied. Voor zangstem en Piano.
T0413: TAK, P.L. - Henry George.
T0414: TAK, P.L. - Liebknecht en Bebel.
K9331: TAK, P.L. - Herdrukken uit de kroniek. Verzameld door J.W. Albarda en H.E. van Gelder. Met een inleiding van F.M. Wibaut en een bibliografie.
R0971: TAK, P.L. - Diagnose.
T3979: TAK, MAX EN SAM TRIP. - De Spaarpot. Muziek Max Tak. Woorden Sam Trip. Repertoire Henri Wallig.
Y2144: TAK, MAX EN AN. SCHRODER. - Jopie Slim en Dikkie Bigmans. Marschlied.
T9458: TAL, CORNELIS VAN. - Feest March. 1849 - 12 Mei - 1874.
Y2155: TAL, C. VAN. - Feestmarsch t.g.v. het hoogstvereerend bezoek van Z.M. Willem III te Utrecht. Voor de piano.
B5117: [BOLLAND] TAL, J. - Open brief aan Prof. G.J.P.J. Bolland, Hoogleeraar te Leiden.
R4041: TAL, TOBIAS. - Uit de geschriften van Opperrabijn Tobias Tal.
L7077: LEVENDE TALEN. - Joyce-nummer.
T4212: TALMA, A.S. - De Arbeidersbeweging. Drie voordrachten.
T5024: TALSMA, PIET. - Jeugd tegen Alcohol.
B5482: TAMARO, SUSANNA. - Love en andere verhalen. Vertaling Rosita Steenbeek.
T8900: TAMARO, SUSANNA. - Het hoofd in de wolken.
T5982: TAMMENOMS BAKKER, S.P. - Psycho-pathologische reacties in het Huis van Bewaring te Amsterdam.
T8961: TAMMINGA, D.A. / THEUN DE VRIES. - In memoriam.
T8998: TAMMINGA, D.A. - In memoriam.
L7389: DE TAMPON. - Kerstnummer december1926. 7e jaargang nummer 1-3.
L7391: DE TAMPON. - Kerstnummer 1928. 9e jaargang nummer 1-3.
M8259: DE TAMPON. - Kerstnummer 1943. 24e jaargang nummer 1-3.
L7396: DE TAMPON. - Kerstnummer 1929. 10e jaargang nummer 1-3.
L7392: DE TAMPON. - Kerstnummer 1932. 13e jaargang nummer 1-3.
M8255: DE TAMPON. - Kerstnummer 1933. 14e jaargang nummer 1-3.
L7393: DE TAMPON. - Kerstnummer 1934. 15e jaargang nummer 1-3.
R8568: DE TAMPON. - Kerstnummer 1950. 28e jaargang nummer 1-3.
L7395: DE TAMPON. - Kerstnummer 1942. 23e jaargang nummer 1-3.
M8253: DE TAMPON. - Kerstnummer 1931. 12e jaargang nummer 1-3.
R4236: DE TAMPON. - Kerstnummer 1939. 20e jaargang nummer 1-3.
R4237: DE TAMPON. - Kerstnummer 1938. 19e jaargang nummer 1-3.
Y0366: TAMSE, C.A. (RED.). - Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis.
B7746: TAMSE, C.A. (ED.). - Memoires van een enfant terrible. Politieke herinneringen van de Zeeuwse liberale afgevaardigde Mr. Daniel van Eck aan vijfendertig jaar Kamerlidmaatschap 1849-1884.
R3425: TAMSMA, R. - De Moshav Ovdiem. Invloeden op de sociale geografie van Israel's coöperatieve kleine-boerendorpen zonder loonarbeid.
H1638: TAN, AMY. - De honderd geheime zintuigen. Vertaling Peter Abelsen.
K1609: TAN, AMY. - De keerzijde van het lot. Een boek vol bespiegelingen.
R3234: TAN, S.C.A. - Schaatsen.
T6454: TAN, HUMBERTO. - Het Surinaamse legioen. Surinaamse voetballers in de eredivisie 1954-2000.
H1769: TANIZAKI, JUNICHIRO. E.A. - De tatoeeerder en andere verhalen. Vertaling Jan Willem van de Wetering.
H0146: TANNAHILL, REAY. - Sex in History.
H8209: TANNENBAUM, SAMUEL A. - The handwriting of the renaissance. Being the development and characteristics of the script of Shakspere's time. With an introduction by Ashley H. Thorndike.
Y0320: [BECKETT] TANNER, JAMES EN J. DONN VANN. - Samuel Beckett. A Checklist of Criticism.
Y1729: TANNER, MICHAEL. - Nietzsche.
T6898: TANNER, MICHAEL. - Nietzsche.
L4526: TANS, JOSEPH A.G. - Bossuet en Hollande.
L7404: TANS, J.A.G. - Toneel en leven. Enkele beschouwingen over Anouilh.
R0631: TANS, JOSEPH A.G. - Bossuet en Hollande.
M5847: TANSI, SONY LABOU. - De dodelijke deugdzaamheid van Dadou. Vertaling M. Ottevanger.
L6275: TAPPERWIJN, J. - Omslag: J. Tapperwijn. Boekomslagen van Ary Langbroek en J. Tapperwijn, gekozen door Ary Langbroek. Met een interview door Hub. Hubben.
R2958: TARN, W.W. - Alexander the Great.
R5656: TARR, JOHN CHARLES. - How to plan print.
H3371: TARTT, DONNA, DALE PECK, JEFF EUGENIDES E.V.A. - Cowboys, Indianen & Forensen. Verzameld door Jay McInerney. Vertaald.
L3340: TARTT, DONNA. - De kleine vriend. Vertaling Christien Jonkheer, Barbara de Lange en Babet Mossel.
K0376: TARTT, DONNA. - De verborgen geschiedenis. Vertaling B. de Lange.
T7716: TAS, SAL. - De politieke taak der illegale beweging.
R5414: TAS, JAN G. VAN DER / HORST LADEMACHER. E.V.A. - Reizende Nachbarn. Literatur und Kultur der Niederland.
L1946: TAS, S. - Analyse van een charme.
L6118: TAS, S. - Een critische periode.
W0375: TAS, S. - Europa, laatste phase.
L6269: TAS, S. - Intellect en macht.
L7847: TAS, SAL. - Leiderschap en Intellect of De macht der Intellectuelen.
B8034: TAS, S. - De tweede wereldvrede.
R5301: TAS, FILIP. - Filip Tas. A series of photos entitled Hero Place. + K.J. Geilandt, Filip Tas.
R6280: TASMAN, COEN. - Louter Kabouter. Kroniek van een beweging.
R4816: TAST, TON VAN [=A. VAN DER VALK]. - Hoe help ik de post en mijzelf. Noodige en nuttige wenken voor iedereen. Verstrekt door het Hoofdbestuur der P.T.T.
B2106: TAST, TON VAN. - De Daverende Dingen Dezer Dagen. Oranje Boven 1945 ons land uit lijden ontzet.
K6256: TAUNAY, JOH. - Een keur van verzen.
K4836: TAVERNE, N.J.M. - Vulkaanstudien op Java.
T9168: TAVERNE, E. - Frans Hemsterhuis. Hemsterhuis als verzamelaar, tekenaar en archeoloog.
T3442: TAVERNE DE SAINT-ANDRE, JEAN. - Een welkom geschenk. (Un cadeau bien accueilli).
L6828: TAVERNIER-VEREECKEN, C. - Diersoortnamen van Mensennamen afgeleid: garnaal, wulk, pier, vlinder.
R4984: TAYLOR, JOHN RUSSELL. - The Art Nouveau Book in Britain.
K0026: TAYLOR, JOHN W.R. - Aircraft Aircraft.
B8322: TAYLOR, J.W.R. & P.J.R. MOYES. - Pictorial history of the R.A.F. Volume 3 1945-1969.
R6851: TAZELAAR, C. - Moderne romankunst.
L4787: TAZELAAR, C. - De cultuurwaarde van Hildebrands Camera Obscura.
K2860: TAZELAAR, C. - Tienjaren-oogst. Belangrijke romans van de laatste tien jaren.
Y2536: TAZELAAR, P. / S.J. MATTHIJSSE EN F. EVERS. - Eerst duidelijk... dan snel. Toelichting R. en Toelichting LH.
T0481: TAZELAAR, C. / A.L. VAN HULZEN E.A. - Radio-Lezingen over Letterkunde. Een vijftal radio-toespraken.
T6139: TAZELAAR, J.P. - Eene dochter der edelen. Een woord bij de Kroning van H.M. Koningin Wilhelmina.
Y2540: TAZELAAR, P. / S.J. MATTHIJSSE EN F. EVERS. - Eerst duidelijk... dan snel. Toelichting, de methode en Toelichting R.
R3896: TAZELAAR, C. - Rondom Da Costa's "Vijf en Twintig Jaren, een lied in 1840". (naar aanleiding en met publicatie van onuitgegeven brieven).
T2449: TCHENG, CHENG. - Mijn moeder. Met een Voorrede van Paul Valery. Geautoriseerde Vertaling uit het Fransch door Henri Borel.
R4684: TEATRAAL. - Inhoud: Toneel en opleiding gesprek met W.Ph. Pos. Gesprek tussen Jules Royaards en Hans Croiset. Dolf Verspoor: Paradoxe sur l'auteur. De Gids, dialoog van Henk Sparreboom. Jan Donia: Het taboe.
B8480: TEATRAAL. - Inhoud: H. Croiset: Het Nederlands toneel of de zak van Sinterklaas. D. Verspoor: Spelenderwijs. Diskussie met Ton Lutz. G. Altes: Kritiek en lezer. W. Bank: Edward Albee: op leven en dood. O. Dijk: Arme dramatur. Kommentaar.
B8483: TEATRAAL. - Inhoud: P. Brook: Radikale eksperimenten. G. Altes: Hendrik V, van toneelkoning tot filmheld. W. Bank: L. de Boer Altviolist en toneelschrijver. K. Muller: De voor- en nadelen van het lezen van toneelstukken. Kommentaar.
Y3084: TEBBE, F.J.J. E,A. (ED). - Encyclopedie van het Koninklijk Huis.
R9714: TEBBENHOFF, C.A. - Korte leiddraad der mythologie.
Y3551: TEBBENHOFF, C.A. - Handleiding tot de kennis der Fransche Litteratuur.
Y3919: TEBBENHOFF, C.A. - Nederland & Oranje. Vaderlandsche Zangen. Op 'sKonings Zilveren Kroningsfeest.
Y3891: TEBBENHOFF, C.A. - Nederland & Oranje. Vaderlandsche Zangen. Op 'sKonings Zilveren Kroningsfeest.
R0736: TEDING VAN BERKHOUT, GOVERT. - De Volkenbond. Christelik-Nationale staatspolitiek en het geloof aan Staat en Volkenbond van binnen bekeken. Voorwoord van Henk Eikeboom.
T7127: TEDING VAN BERKHOUT, N.G. - Is de onderteekening van het Manifest der Dienstweigeraars een misdrijf?
T2995: J. (TEKST), TEEKENINGEN VAN R. - Levensgang van Piet van der Hoop.
H8082: TEENSTRA, M.D. - De kinderwereld.
R7037: TEERINK, M.G.J. - Huis van Bewaring (Dichterlijke reacties op het ervaren van de tijd).
T1930: TEESING, HUBERT PAUL HANS. - Das Problem der Perioden in de Literaturgeschichte.
B6747: TEEUW, A. - Taal en versbouw.
Y1106: TEGEN, EUGENE VON. - Dreyfus. De Banneling op het Duivelseiland. Liefde en lijden van den onschuldig veroordeelde en zijn gezin in den strijd tegen machtsmisbruik en onrecht.
Y4257: TEGENSTROOM. - Tegenstroom. Orgaan ter Bestrijding van Sociale, Economische en Politieke Nieuwigheden. 4e jaargang 1922. No 13 - 16 - 17 - 21 - 22 - 23.
R1007: TEGNER, ESAIAS. - Frithiofs saga. Uit het Zweedssch vertaald door P.L.F.C. von Eichstorff. Herzien door J.J.L. ten Kate.
R6753: TEIJE, C.W. TEN. - De opkomst van het socialisme in Breda. Actie en reactie tot 1908.
B8294: [BRAAK, M. TER] TEIPE, MAX B. EN JOHAN VAN DER WOUDE. - Dr. Menno ter Braak. 'Reinaert uit Eibergen'. Een proeve van beschouwing.
T0326: TEIRLINCK, HERMAN. - Het ivoren aapje. Roman van Brusselsch leven.
W7399: TEIRLINCK, HERMAN. - August Vermeylen 1872 - 1945.
R7797: TEIRLINCK, HERMAN. - Ode aan mijn hand.
R7807: TEIRLINCK, HERMAN. - De Vlaamse Helicon. Inleiding en notities van Karel Jonckheere.
B9285: TEIRLINCK, HERMAN. - Griseldis. De vrouwenpeirle.
L1052: TEIRLINCK, HERMAN. - Wijding voor een derde geboorte.
K2625: TEIRLINCK, HERMAN. - Brussel 1900. Samengesteld door J. van Schoor.
L3293: TEIRLINCK, HERMAN. - De fluitketel. Satyre in twee delen.
L1483: TEIRLINCK, HERMAN. - De vertraagde film. Een gedanst, gezongen en gesproken drama in drie bedrijven.
K7723: TEIRLINCK, HERMAN. - De wonderlijke mei.
P1873: TEIRLINCK, HERMAN. - Het ivoren aapje. Roman van Brusselsch leven.
K6904: TEIRLINCK, HERMAN. - Johan Doxa.
L3197: TEIRLINCK, HERMAN. - Johan Doxa.
L3679: TEIRLINCK, HERMAN. - Karel van de Woestijne 1878-1929.
K5134: TEIRLINCK, HERMAN. - Maria Speermalie. Levensgetijden op De Heerlijkheid 't Homveld 1875/1937.
M3962: TEIRLINCK, HERMAN. - Maria Speermalie. Levensgetijden op De Heerlijkheid 't Homveld 1875/1937.
K5583: TEIRLINCK, HERMAN. - Mijnheer J.B. Serjanszoon. Johan Doxa.
P2331: TEIRLINCK, HERMAN. - Mijnheer J.B. Serjanszoon. Orator Didacticus.
W4502: TEIRLINCK, HERMAN. - Mijnheer J.B. Serjanszoon. Orator Didacticus.
H0468: TEIRLINCK, HERMAN. - Versmoorde goden. Jokaste tegen god, treurspel in twee bedrijven. Taco, scenario voor een treurspel in twee delen. De Fluitketel, Sature in twee delen.
K4805: TEIRLINCK, HERMAN. - Versmoorde goden. Jokaste tegen god, treurspel in twee bedrijven. Taco, scenario voor een treurspel in twee delen. De Fluitketel, Sature in twee delen.
K0159: TEIRLINCK, HERMAN. - Mijnheer J.B. Serjanszoon. Orator Didacticus.
L6985: TEIRLINCK, HERMAN. - De wonderlijke mei.
Y1950: TEIRLINCK, IS. (RED.). - Folklore. Exposition, Bruxelles, Palais du cinquantenaire. Tentoonstelling, Brussel, Jubelparkhalle. 1910
L9220: TEIRLINCK, HERMAN. - Het Lied van Peer Lobbe.
L9844: TEIRLINCK, HERMAN. - Het avontuurlijke leven van Lieven Cordaat.
B0034: TEIRLINCK, HERMAN. - Mijnheer J.B. Serjanszoon. Orator Didacticus.
B4218: TEIRLINCK, HERMAN. - Maria Speermalie 1875-1937. Levensgetijden op de Heerlijkheid t' Homveld.
B8256: TEIRLINCK, HERMAN. - Zelfportret of het galgemaal.
R7453: TEIRLINCK, HERMAN. - Brabants Brueghel Reservaat bedreigd. Een noodkreet.
T2444: TEIRLINCK, HERMAN. - 't Bedrijf van den kwade.
R9448: TEIRLINCK, HERMAN. - Verzameld werk. Tweede deel.
Y0788: TEIRLINCK, HERMAN. - Mijnheer J.B. Serjanszoon. Orator Didacticus.
T3687: TEIRLINCK, HERMAN. - De wonderbare wereld.
B8528: TEIRLINCK, HERMAN. - Herman Teirlinck. Gedenkboek 1879-1929. Ter gelegenheid van des schrijvers vijftigsten verjaardag.
W6526: TEIRLINCK, HERMAN. - Zelfportret of het galgemaal.
R9889: TEIRLINCK, HERMAN. - De vertraagde film. Een gedanst, gezongen en gesproken drama in drie bedrijven.
T0241: TEIRLINCK, HERMAN. - Bloemlezing: Landelijke Historie, Zon, Mijnheer Serjanszoon. Met inleiding en aanteekeningen door Fr. van Hoof.
R9449: TEIRLINCK, HERMAN. - Verzameld werk. Derde deel.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

5/30