Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
T0621: SCHRAMA, NIC. - Dagblad De Tijd 1845-1974. (Dieu et mon droit).
T2729: SCHRANT, J.M. - Redevoeringen en Verhandelingen. Twee delen.
B6505: SCHRANT, J.M. - Het oproer te Antiochie en deszelfs afloop; of het vermogen Van de Godsdienst.
Y0938: SCHRANT, J.M. - Lofrede op Godfried van Bouillon.
R4562: SCHRANT, J.M. - Leerrede over de pligten van onderdanen jegens de burgelijke overheid.
L0105: SCHREGEL-ONSTEIN, FRANCINE. - De Ganzepen. Het levensverhaal van onze eerste kinderdichter Hieronymus van Alphen.
T0590: SCHREINER, GERTH. - Wij leven in Holland. Ingeleid door Anton van Duinkerken. Geillustreerd door Mies Blomsma.
B1329: SCHREUDER, MAX. - Ik mis de dingen die je zou zeggen op normale dagen.
T0773: SCHREUDER, JOHAN GEORGE. - Onderzoek naar het oude strafrechtssgebruik volgens hetwelk eenen veroordeelde kwijtschelding kon worden verleend wanneer eene vrouw hem wilde huwen.
B5691: SCHREUDERS, P. - De Poezenkrant nr. 28.
R7972: SCHREUDERS, PIET. - Paperbacks, U.S.A. Een Grafische Geschiedenis, 1939-1959.
M4864: SCHREUDERS, PIET. - The book of Paperbacks. A visual history of the Paperback. Translated from the Dutch by Jos Pachter.
H4922: SCHREUDERS, P. - De Poezenkrant no 39.
B5558: SCHREUDERS, P. (ED.). - De Poezenkrant 49.
R0683: SCHREUDERS, PIET (ED.). - Furore no. 9. januari 1978.
Y0961: SCHREUDERS, P. - De Poezenkrant no 54.
Y0962: SCHREUDERS, P. - De Poezenkrant no 58.
T2770: SCHREUDERS, PIET ET AL. - Twee jaar later... VPRO-Blad no. 7
B2387: SCHREUDERS, P. (RED.). - De Poezenkrant 27.
R0679: SCHREUDERS, PIET (ED.). - Furore Vol. 1 no. 3. mei 1976.
Y0963: SCHREUDERS, P. - De Poezenkrant no 59.
K5261: SCHREURS, JAC. - De pieta. Een mysteriespel van droom en gelijkenis.
L0270: SCHREURS, JACQUES. - Mijn moeder Elisabeth. Roman uit de mijnwerkerswereld.
K9813: SCHREURS, JACQUES. - Odyssee van het kind Margreet.
B4270: SCHREURS, WILBERT. - Geschiedenis van de reclame in Nederland 1870-1990. Voorwoord Paul Mertz.
K8973: SCHREURS, JACQUES. - Omnis Terra. Gemeenschapsspel.
L5245: SCHREURS, JAC. - Het lied van den sluier.
R5736: SCHRIECK, M. VAN DER. - Waar stond de Regale Abdij van Egmond? Onderzoekingen.
L5512: SCHRIJNEN, JOS. - De waarde der kultuurhistorische methode voor de kennis van de Christelijke Oudheid.
L5838: SCHRIJNEN, JOS. - Taal en Kultuur.
L6398: SCHRIJNEN, JOS. - Collectanea Schrijnen. Verspreide opstellen.
L6946: SCHRIJNEN, JOS. - Het Latijn en de theorie van de Ino-Europeesche randtalen.
B4903: SCHRIJNEN, JOS. - Sint Jans Minne. Folkloristische Studie.
B6743: SCHRIJNEN, JOS. - De Latijnsche genitief singularis van de O-stammen.
T7358: SCHRIJNEN, JOS. EN H. VAN DER VELDEN. - Lijkverbranding of Lijkbegraving?
T7564: SCHRIJVER, ELKA. - Glas en kristal. Deel 2: Van midden 19e eeuw tot heden.
W7814: SCHRIJVER, J. - Leerboek der graphologie. Met reproducties van de besproken handschriften in een bijlage.
T7563: SCHRIJVER, ELKA. - Modern glas en kristal.
B2589: SCHRIJVER, J. - Maeterlinck. Een studie.
R3226: SCHRIJVER, ELKA. - Hollands porselein.
R0754: SCHRIJVER, G. - Ontwapend.
R0755: SCHRIJVER, G. - Het eenzame pad.
R0756: SCHRIJVER, G. - De lichte last.
R0753: SCHRIJVER, G. - Ontwapend.
R1059: SCHRIJVER, G. - Jobje's avontuurlijke jeugd.
T0175: SCHRIJVER. - Zakboekje voor het volk. Lessen van Pluto aan de armen en aan de rijken.
T3650: MEEST GEACHTE SCHRIJVERS. - De Nederlanden: karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen. Tekst van de meest geachte schrijvers, met gravuren van den heer Henry Brown, naar teekeningen van de voornaamste Nederlandsche kunstenaren.
H5913: SCHRIJVERS, JOKE. - De boodschap van het vijfde ontwikkelingsdecennium.
T9692: SCHRIJVERS, PIET. - Horatius. Dichter en moralist.
T6567: SCHRIJVERS, REEBRECHT. - Verduitsching onzer meest gebruikte doopnamen.
H7263: HET SCHRIJVERSCOLLEKTIEF. - 100 jaar gelden. Illustraties van Fiel van der Veen.
M9909: SCHRIJVERSPRENTENBOEK. - Schrijversprentenboek van Suriname.
R2738: SCHRIJVERSPRENTENBOEK. - Schrijversprentenboek van de Nederlandse Antillen.
K6778: [BRAAK, M. TER] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 5. - Menno ter Braak.
K2552: [VESTDIJK] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 2. - S. Vestdijk.
M8006: [GRESHOFF] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 3. - J. Greshoff.
K2139: [COUPERUS] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 9. - Louis Couperus.
K2574: [GRESHOFF] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 3. - J. Greshoff.
K2768: [BLAMAN] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 8. - Anna Blaman.
L1913: [BLAMAN] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 8. - Anna Blaman.
K2769: [VESTDIJK] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 2. - S. Vestdijk.
K6776: [MARSMAN] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 4. - H. Marsman.
H0428: [ROLAND HOLST, A.] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 1. - A. Roland Holst.
H0924: [BRAAK, M. TER] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 5. - Menno ter Braak.
M8007: [KEMP] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 7. - Pierre Kemp.
H4796: SCHRIKS, C.F.J. - Neem nou papier... een kleine historie over de uitvinding van het papier.
K1158: SCHRIKS, CHRIS (ED.). - De vervaardiging van Japans handpapier.
K7236: SCHRIKS, CHRIS. - Nondeju! God en geld in de schaduw van het Rijke Roomse Leven.
K6875: SCHRIKS, CHRIS (ED.). - Presse-papier. Spreuken, spreekwoorden, gezegden en aforismen over het verschijnsel papier.
L3334: SCHRILL, ERNST. - Uit Ruslands Steppen. Vertaling P.J. van Melle.
Y0303: SCHRÖDER, FRITZ. - Das Linotype Brevier.
L4173: SCHRODER, ALLARD. - De hydrograaf.
W4022: SCHRODER, LOUIS. - Hoog zomer.
K2882: SCHRODER, P.H. - En met zo'n juffertje ging dominee trouwen. Twintig Nederlandse en Vlaamse schrijvers bekeken.
K3325: SCHRODER, P.H. - Van Aalmoes tot Zwijntjesjager.
B4525: SCHRODER, PIETER HENDRIK. - Parodieen in de Nederlandse Letterkunde.
R5637: SCHRODER, P.H. - De Muiderkring. Historisch tafereel in een bedrijf.
Y1976: SCHROEDER, HANS ERNST. - Neri. Romein en reformator.
T3900: SCHROEDER-WESKI, E. - "Industriele revolutie". Tentoonstelling in het Twents-Gelders Textielindustriemuseum te Enschede.
T2678: SCHRYVER, REGINALD DE. - Uit het archief van Frans van Cauwelaert I. Gedenkschriften over Vlaamse Beweging en Belgische Politiek 1895-1918.
H3802: SCHUBART, WALTER. - Dostojewski en Nietzsche. De symboliek van hun leven.
B4687: SCHUBART, J.W. - Nog eenige belangrijke mededeelingen omtrent 1813.
W7976: SCHUCHART, MAX. - Sprekend mijzelf. Gedichten.
B3089: SCHUDDEBOOM, P.H. - Dutch Co. Schuddeboom.
H2963: SCHUDDEKOPF, OTTO-ERNST. - Grote stromingen der 20e eeuw. Fascisme. Vertaling M.W. Blok.
R4119: SCHUERE, JACOB VAN DER. - Nederduydsche spellinge. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door F.L. Zwaan.
P0056: SCHUH, GOTTHARD. - Eilanden der Goden. Java, Sumatra, Bali. Nederlandsche bewerking van Fred Rombach.
R3027: SCHUHMACHER, ANTIQUARIAAT. - Provo-Bulletin.
Y2791: SCHUHMACHER, WILMA. - Willem Elsschot in boek en band. Een eerste inventarisatie van bandvarianten.
T6150: SCHUIJL, JOHANNES WIJNAND. - Delinquente jongens. Een analyse van 1800 dossiers uit het archief van het Rijksopvoedingsgesticht De Kruisberg.
R1417: SCHUIJT, W.J. - Dertigjarig register Neophilologus. Jaargang I-XXX.
T9599: SCHUIJT, WILHELMUS JOHANNES. - Doctrinael des Tijts.
R5665: SCHUILING, R. - Nederlandsche Landschappen III: De boompjes te Rotterdam.
L5781: SCHUILING, R. - Tien vacantie-cursussen voor geografen 1906 - 1924. Met foto's en kaarten.
T2761: SCHUITEMA, E.B.W. - Grondslagen van de moderne reclame.
T9366: SCHULLER, SEPP. - Albrecht Durer in den Niederlanden.
T2571: SCHULTE, ALFRED. - Wir machen die Sachen die nimmer vergehen. Zur Geschichte der Papiermacherei. Bearbeitet von Toni Schulte.
H5572: SCHULTE NORDHOLT, J.W. - Rassenproblemen en burgerrechten in de Verenigde Staten.
K5495: SCHULTE, A.G. (ED.). - Arnhems Historisch Genootschap Prodesse Conamur 1792-1992. Overal lieten zij hun sporen na.
B4574: SCHULTE NORDHOLT, JAN WILLEM. - Het woord brengt de waarheid teweeg. Essays over literatuur en werkelijkheid.
T8480: SCHULTE NORDHOLT, JAN WILLEM. - Waarom wil je dat ik zing. Vertaald.
Y3538: SCHULTE. F.W.C.L. - Het gebed voor onze Koningin. Predikatie gehouden door F.W.C.L. Schulte in de Hervormde Kerk te Muiden op Woensdag 31 Augustus 1898.
T8807: SCHULTE NORDHOLT, J.W. (ED.). - Wanneer dit tijdlijk leven endt. Gedichten over de dood. Een bloemlezing.
L9364: SCHULTEN, C.M. - Nederlandse expansie in Latijns-Amerika. Brazilie 1624-1654.
Y2993: SCHULTS, ULFERT. - Berceuse & Tourbillon. OP 32.
Y2679: SCHULTS, ULFERT. - Scherzo voor piano, op 12.
Y0928: SCHULTS, U. - Het Byronianisme in Nederland.
B5341: SCHULTZ, WILHELM. - De horlogemaker aan de werkbank. Handboek en vraagbaak voor herstellers en horlogers.
K9758: SCHULTZE-NAUMBURG, PAUL. - Kulturarbeiten Band V: Kleinburgerhauser. Herausgegeben vom Kunstwart.
L8008: SCHULZ JACOBI, J.C. - De Nederlandsche Doodendans.
Y2937: SCHULZ-ANKER, ERICH. - Formanalyse und Dokumentation einer serifenlosen Linearschrift auf neuer Basis: Syntax-Antiqua.
R1200: SCHULZ-HOFFMANN, CARLA (HRSG.). - Mythos Italien. Wintermarchen Deutschland. Die italienische Moderne und ihr Dialog mit Deutschland.
R4284: SCHULZE, FRANZ (ED.). - Balthasar Springers Indienfahrt 1505/06. Wissenschaftliche Wuerdigung der Reiseberichte Springers zur Einfuehrung in den Neudruck seiner 'Meerfahrt' vom Jahre 1509.
Y3365: SCHULZE, FRIEDRICH. - Der deutsche Buchhandel und die geistigen Stromungen der letzten hundert Jahre.
T3359: SCHUMAN, L.O. - Een moderne Arabische vertelling : Nagib Mahfuz, Awlad Haritna.
R6932: SCHUMANN, B.TH.K. - Vriend of Vijand van het Nederlandsch? Een protest tegen taal-vandalisme.
T5595: SCHUMANN, B.TH.K. - De strijdwijze der Kollewijners en: Een gebladerde stam zonder takken. Denkende menschen ter overweging aangeboden.
R9590: SCHUPP, SJENG & MICHIEL VAN DIJK AND GUESTS. - Kijkshock 3. 9 music animations. Boek + DVD.
R8575: SCHUR, ERNST. - Das Buch der dreizehn Erzahlungen.
T3336: SCHUR, ERNST. - Grundzuge und Ideen zur Ausstattung des Buches.
R9990: SCHURER, FEDDE / J.J. BUSKES / H. VAN HOUTEN. - De klokken van Rome. Krachten en tegenkrachten. Steun aan de Volkenbond mits....
L2449: SCHURER, FEDDE. - Fersen.
H5937: SCHURER, FEDDE. - Simson.
R7251: SCHURER, FEDDE. - Ienriedich en Trou. Radio toespraak gehouden op 5 maart 1941.
Y2994: SCHURER, FEDDE / P. FOLKERTSMA. - Kampsangen.
T8858: SCHURER, FEDDE. - Simson.
R1350: SCHURER, FEDDE. - Fen twa wallen. Fersen.
R7030: SCHURER, F. - Christendom en oorlog.
R7028: SCHURER, FEDDE. - Folk en Tael.
R7029: SCHURER, F. - Kristendom en Oarloch.
R5230: SCHURER, FEDDE. - Fersen.
T8857: SCHURER, FEDDE. - Fiif en tweintich Fryske dichters.
T8859: SCHURER, FEDDE. - Protestants protest. Kanttekeningen bij het mandement der rooms-katholieke bisschoppen.
T6981: SCHURER, FEDDE. - Geloofsonderzoek. Vragen, mij voorgelegd door het bestuur der Chr. school te Lemmer.
T3492: SCHUREREN, FEDDE. - Lof fen alle tiden. Psalmen, gesangen en lieten. Gearbrocht en fortaeld.
M7623: SCHURGERS, JAN M.G. - Jan Hanlo.
T7551: SCHURING, H.A. - De invloed van het landschap op de militaire operaties tijdens de Tweede Wereldoorlog. The influence of the landscape on military operations during the Second World War.
Y3478: SCHURINK, H.J.A.M. (ED.). - Catalogus van de Koning Willem II tentoonstelling in het Paleis Raadhuis te Tilburg, 12-20 Maart 1949.
R9891: SCHURMANN, WILLEM. - De Violiers. Tragi-komedie in vier bedrijven.
T4069: SCHURMANN, ULRICH. - Teppiche aus dem Orient: Mit 124 Farbtafeln.
R6849: SCHURMANN, WILLEM. - De Violiers. Tragi-komedie in vier bedrijven.
B5872: SCHURMANN, JULES. - De eenzame weg.
B5894: SCHURMANN, JULES. - Mijmeringen van een mandarijn.
R4421: SCHURMANN, WILLEM. - De Violiers. Tragi-komedie in vier bedrijven.
T0013: SCHURMANN, WILLEM. - Het dubbele leven. Tooneelspel in vier bedrijven.
R6283: SCHURMANN, JULES. - Uit de stilte. Verzen. Met voorrede van Willem Kloos en 6 lithographieen van Willem E. Roelofs Jr.
R4038: SCHUSTER, AHARON EN MENACHEM E. BOLLE E.A. - Liber amicorum voor Opperrabijn A. Schuster t.g.v. zijn zestigste verjaardag.
B5011: SCHUT, D.W.O.A. - Opmerkingen over den geadresseerde bij de binnenvaart.
R7335: SCHUT, D.W.O.A. - Opmerkingen over den geadresseerde bij de binnenvaart.
T6545: SCHUTJES, HENRIK. (RED.). - Ontwikkeling. Populair Maandschrift voor Natuurwetenschappelijke en Wijsgeerige Vraagstukken. 1e jaargang 1914.
B4430: SCHUTTE, O. - Het Album Promotorum van de Academie te Harderwijk.
B7255: SCHUTTE, O. - De Orde van de Unie.
W0477: SCHUTTER, FREDDY DE. - Het verhaal van de Nederlandse literatuur, Middeleeuwen, Renaissance-Barok. Band I.
B5445: SCHUTTER, G. DE & J. TAELDEMAN. - De ovenpaal. Een kommentaar bij de kaart voor het Nederlandse taalgebied.
K1772: SCHUTZ, FRIEDRICH. - Aloys Ruppel Leben und Werk.
T6830: [ALMANAK] SCHÜTZE, ST. (HRSG.). - Taschenbuch für das Jahr 1830 der Liebe und Freundschaft gewidmet.
R2465: SCHUTZEICHEL, RUDOLF - Koln und das Niederland. Zur sprachgeographisch-sprachhistorischen Stellung Kolns im Mittlelalter.
L3282: SCHUUR, KOOS. - Fata Morgana voor Nederlanders en andere gedichten.
R7074: SCHUUR, KOOS. - Het herinnerde landschap.
K6420: SCHUUR, KOOS. - Waar het was. Gedichten.
M5595: SCHUUR, KOOS. - Herfst, Hoos en Hagel, gedichten.
B1961: SCHUUR, KOOS. - Gunter Grass, informatie.
R9196: SCHUUR, KOOS. - Herfst, Hoos en Hagel, gedichten.
T7641: SCHUUR, KOOS EN ALDERT WITTE. E.A. - Het draaiorgelboek. Dat is een verzameling liederen op lichte wijs.
T1134: SCHUUR, KOOS. - Novemberland.
K8789: SCHUUR, KOOS. - En de kookaburra lacht. Brieven van een emigrant.
T3915: SCHUUR, KOOS. - Novemberland.
T7159: SCHUURMAN, HERMAN. [=J.H. SCHEPS]. - Plaats en Taak van de Illegale Beweging na den Oorlog.
H8106: SCHUYT, H. - Calligrafie, Calligraphie, Calligraphy, Kalligarphie.
R2243: SCHUYTER, JAN DE. - Drij moorden voor vijf cens. Marktzangers als verspreiders van stadsnieuws. Met teekeningen door Gaston Schuermans.
R6844: SCHUYTER, JAN DE. - Geheime bladzijden uit het heldenboek van den weerstand. Teekeningen Willy Mertens.
R6786: SCHUYTER, JAN DE. - Teun Koekeloer vertelt. Antwerpsche letterkundigen en kunstenaars in hun hemdsmouwen. Met teekeningen door Gaston Schuermans.
R6899: SCHUYTER, JAN DE. - Tijl tegen den Mof. Vlaamsche Volkshumor tijdens den Oorlog. Teekeningen van A. en M. Payot.
T1577: SCHUYTVLOT, A.C. (ED.). - Papier in de U.B.A. Catalogus bij de tentoonstelling ingericht t.g.v. de zeventigste verjaardag van Mevr. B.J. van Ginneken-Van de Kasteele, van 1965 t/m 1979 conservatrice van de papierhistorische Labarre-Collectie in de UBA
M7953: SCHWAIGER, BRIGITTE. - Lange afwezigheid. Vertaling Hans Hom.
W2425: SCHWAIGER, BRIGITTE. - Mijn Spaanse dorp. Vertaling Hans Hom.
W5626: SCHWANDNER, JOHANN GEORG. - Calligraphy. Calligraphia Latina.
P1959: SCHWARTZ, GARY & MARTEN JAN BOK. - Pieter Saenredam. De schilder in zijn tijd. Uit het engels vertaald door Loekie Schwartz.
H6027: SCHWARTZ, GARY. - Rembrandt zijn leven, zijn schilderijen. Een nieuwe biografie met alle beschikbare schilderijen in kleur afgebeeld.
H7785: SCHWARTZ, M.A. [VERTAALD EN TOEGELICHT]. - Barnsteen. Een bundel verhalen uit de klassieke oudheid.
K3624: SCHWARTZ, GARY. - Dutch Kills. Vertaling Loekie-Schwartz.
W0118: SCHWARZ, SIMONE. - Wind en zeil. Vertaling Edith Klapwijk.
W2351: SCHWARZ-BART, SIMONE EN ANDRE. - Varkensvlees met groene banaan. De mulattin Solitude. Vertaling C.P. Heering.
L5123: SCHWARZENFELD, GETRUDE VON. - Karel V vader van Europa. Vertaling Johan van Os.
M3189: SCHWARZER, ALICE. - Gesprekken met Simone de Beauvoir. Uit een periode van tien jaar 1972 - 1982. Vertaald door Jose Rijnaars.
W0087: SCHWARZER, ALICE. - Met hart en ziel. Artikelen 1968-1983. Vertaald.
H8318: SCHWEBER, S.S. - In the shadow of the bomb. Bethe, Oppenheimer, and the Moral Responsibility of the Scientist.
L7960: SCHWEIG, LAURA EN CLAUDIA COENEN. - Tori Tandoor!
R0174: SCHWEIGMAN, F.A.A. - De eigendomsphilosophie van Hugo de Groot.
M3803: SCHWEIZER, RICHARD. - De laatste kans. Vertaling David de Jong.
R2321: SCHWENCKE, JOHAN. - Het Exlibris als Boekversiering en Verzamelobject.
R2316: SCHWENCKE, JOHAN. - Het beeld van het Nederlandse Exlibris 1880-1960.
W8556: SCHWENCKE, JOHAN. - Het Exlibris in Nederland. Een studie voor vrienden van Boek en Prent.
K0120: SCHWENCKE, JOHAN. - Het gouden getij.
K3963: SCHWENCKE, JOHAN. - Het letter-exlibris.
R3570: SCHWENCKE, JOHAN. - Bibliographie en andere gegevens over het Nederlandsche exlibris.
T0501: SCHWENCKE, JOHAN. - Het beeld van het Nederlandse Exlibris 1880-1960.
W1038: SCHWIETERT, PETER. - De vogel heeft geen vleugels meer. Brieven aan een joodse moeder. Vertaling E. van Leeuwen.
Y1581: SCHWIRTZ, LOUIS EN TINY VAN ELMEIJ. - Bruidslied voor H.K.H. Prinses Juliana en Z.D.H. Prins Bernhard. Tekst en Muziek.
L7221: SCIASCIA, LEONARDO. - De wijnrode zee. Verhalen. Vertaling Jenny Tuin.
B8432: SCIRTOPODES [=ANTONIUS HIRSCHIG CZ.]. - De Oranje-woorden in Februarij 1857, getoetst aan de waarheid.
T9942: SCIULLO, PIERRE DI. - Expériences graphiques et typographiques.
H3295: SCORZA, MANUEL. - De slapeloze ruiter.
K1631: SCOTT BERG, A. - Lindbergh.
L4704: SCOTT, GEORGE RYLEY. - Phallic worship. A history of sex and sex rites in relation to the religions of all races from antiquity to the present day.
H1884: SCOTT BERG, A. - Lindbergh.
W5127: SCOTT, C.P. - C.P. Scott 1846-1932. The making of The Machester Guardian.
H6796: SCOTT, WALTER. - De oude pelgrim. Vertaling Gerard Keller.
H6792: SCOTT, WALTER. - De Oudheidkenner. Vertaling Gerard Keller.
L9450: SCOTT FITZGERALD, F. - Pat Hobby. Aan lager wal in Hollywood. Vertaling Guido Goluke.
B5856: SCRIPTORES. - Scriptores. Tijdschrift van de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Kalligrafen.
B5857: SCRIPTORES. - Scriptores. Tijdschrift van de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Kalligrafen.
T6312: SEARLE, V. & R. CLAYSON. - Zeefdrukken op stof.
M7807: SEBASTIAN, ANA. - De eerste fakkels. Vertaling G. Klaster.
L9861: SEBASTIAN, ANA. - De Dikke van de melksalon. Vertaling Giny Klatser.
R4921: SECKER, MARTIN (ED.). - The Eighteen-Nineties. A Period Anthology in Prose and Verse. Introduction by John Betjeman.
T9065: REVOLUTIONAR SOCIALISTISCHE PARTIJ EN NATIONAAL ARBEIDS-SECRETARIAAT. - De Nieuwe Weg. Onafhankelijk, revolutionair socialistisch maandschrift. Jaargang 4 [=1], nr 1-12 (compleet) en Jaargang 5 [=2], nr 1-7.
Y0508: IOANNES SECUNDUS. - Het Boeck der Kvskens. Nv aldereerst vviit Tlatijn overgestelt in onse gemeine Nederdvviittsche Taele eensdeels bii Ian van Hovt, ende eensdeels bii Dovza ende Anderen, Liefhebberen der Nederduijtscher Poëzyen.
T4493: SEDDON, J.A. - Waarom de Britsche Arbeiders den oorlog steunen.
T2842: SEELEN, ANTOON. - Het volkslied in Nederland. Heden en verleden van een ideaaltype.
R2323: SEESSLEN, GEORG EN BERNT KLING. - Unterhaltung: Lexikon zur popularen Kultur. I: Western Science Fiction, Horror, Crime, Abenteuer. 2: Komik, Romanze, Heimat und Familie, Sport und Spiel, Sex.
H3384: SEGAL, ERICH. - Love Story verhaal van een liefde. Vertaling W. Wielek.
H5364: SEGER, AGATHA. - De fonkelende keten.
K2756: SEGERS, RIEN. - Het lezen van literatuur. Een inleiding tot een nieuwe literatuurbenadering.
Y0685: SEGERS, GUSTAAF. - De Algemeene Letterkundige Taal en De Beschaafde Omgangstaal in de Normaalschool, de Volksschool en het gewone leven.
R0783: SEGERS, R.T. (ED.). - Receptie-Esthetika. Grondslagen, theorie en toepassing.
R2419: SEGERS, GUY E.A. - Uilenspiegel. Wie ben jij? Zeven eeuwen Uil en Spiegel.
H5171: SEGGELEN, A.J.M. VAN (ED.). - Het Liedboek van Liisbet Ghoeyuaers.
K0119: SEGHERS, GRETA. - Een dunne wand, roman in fragmenten.
L2583: SEGHERS, GRETA. - Het eigenzinnige leven van Angele Manteau.
K5517: SEGHERS, GRETA. - Wat ge leest en schrijft, dat zijt ge zelf.
L9593: SEGHERS, GRETA. - De opdrachtgeefster. Een zedenschets.
B4186: SEGHERS, ANNA. - Het oproer der visschers van St. Barbara. Geautoriseerde vertaling van Nico Rost.
B6169: SEGHERS, ANNA. - Het echte blauw. Een vertelling uit Mexico.
T4596: SEIF, MORTON. (RED.). - New Dutch Writing & Art. The Busy Bee Review nr. 2.
K0664: SEIFERT, MILOS. - Herinneringen aan Holland. Op bezoek bij de dichter Frederik van Eeden.
R8108: SEIPGENS, EMILE. - De kapelaan van Bardelo, tonelen uit Limburg.
K4992: SEL, M.R. - Van het experiment tot Xanthippe. De roman van Paul Lebeau.
Y0092: SELBIE, W.B. - Christelijk Nationalisme.
K4831: SELDAM, PETER TEN. - Wonderlijke weefsels.
R7079: SELHORST, B. - Reclame. Theoretische beschouwingen en practische toepassing.
H0050: SELIGMANN, KURT. - Das Weltreich der Magie. 5000 Jahre Geheime Kunst. Mit einem Nachwort von G.F. Harlaub.
Y2286: SELLES, HEDWIG. - Wie hier binnentreedt. Gedichten.
L4420: SELM, BERT VAN (ED.). - Vande Druckerije. Dialoog over het boekdrukken, toegeschreven aan Christoffel Plantijn, in een anonieme bewerking uit het laatste decennium van de zestiende eeuw.
H9450: SELM, BERT VAN. - Inzichten en vergezichten. Zes beschouwingen over het onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse boekhandel.
B4097: SELM, B. VAN. - Een menighte treffelijcke Boecken. Nederlandse boekhandelscatalogi in het begin van de zeventiende eeuw.
B3347: SELMAN, IBRAHIM. - Tedere zielen.
T5437: SELMER, AGOT GJEMS. - Een bloemensprookje over het ontstaan van het leven, een vervolg op Een doktersfamilie in het Hooge Noorden.
K5710: SELMS, A. VAN. - Arabies-Afrikaanse studies. I. 'N tweetalige (Arabiese en Afrikaanse) kategismus.
R8183: SELZ, PETER EN THALIA. - Leonard Baskin.
H2960: SEMMLER, RUDOLF. - Goebbels, de man achter Hitler.
H0660: LIN TSIN SEN. - De liefdespijl. Vertaling Th. van Berkel.
B7114: SENDEN, LEO. - Mooie vlinders.
M1465: SENDER, RAMON. - De tuinman en de koningin. Vertaling Helene J. Meijer.
H1220: SENDER, RAMON. - De tuinman en de koningin. Vertaling Helene J. Meijer.
L0345: SENGERS, H. - Dichters en God. Het godsbeeld in de nieuwe Nederlandsche Lyriek 1880-1940.
K1842: SENGERS, W.J. - Homoseksualiteit als klacht. Een psychiatrische studie.
R1582: SENGHOR, LEOPOLD SEDAR. - Poemes.
W2404: SENIOR, OLIVE. - Zomerweerlicht. Vertaling M. Luyten.
W0090: SEPAMLA, SIPHO. - De ondergang van Johnstown. Vertaling L. Jalvingh.
Y3788: SEPARAAT. - Het leven van Henrik Brouwer, Gouverneur Generaal van Neerlands Indien.
Y3653: SEPARAAT. - De Vondel-feesten in october 1867.
Y3789: SEPARAAT. - Het leven van Jan Camphuis, Gouverneur Generaal van Neerlands Indien.
Y2284: SEPERS, HENRY. - Je zadelt een vlinder. Gedichten.
R0196: SERGANT, M.C. - Taal & Logica. Openbare les.
R0983: SERGE, VIKTOR. - Een brandend vraagstuk: Marxisme en Anarchisme. Uit het frans vertaald en van een inleiding voorzien door Jantien Vermeer.
R8226: SERGEJENKO, P. - Hoe Tolstoy leeft en werkt.
K2972: POETRY INTERNATIONAL SERIE. - De circusklanten zijn weg. Gedichten van H.C. Artmann /J. Becker. e.a.
L8531: POETRY INTERNATIONAL SERIE. - Machine van woorden. Gedichten van Z. Herbert, M. Holub, G. Kunert, V. Popa.
Y3155: SERMAISE, ROBERT. - Prelude charnel. Lithographies en couleurs de Edouard Chimot.
R8138: SERRARENS, ED. A. - De dichter-predikant François Haverschmidt (Piet Paaltjens).
T5338: SERRURIER, C. - Descartes, Leer en Leven.
T1908: SERTORIUS, LILI. - Literarisches Schaffen und Volkstum in Flandern 1890-1930.
L3836: SERVAAS VAN ROOIJEN, A.J. - Oranje-album. Feestbundel ter gelegenheid van het aanvaarden der regeering door H.M. Koningin Wilhelmina op 31 augustus 1898.
B5217: SERVAAS VAN ROOIJEN, A.J. - Haagsch Jaarboekje voor 1897. Negende jaargang.
K3574: SERVAES, JAN. - De boekenindustrie in Vlaanderen. Een verkennende studie naar de structuur en werking van het uitgeven, distribueren en consumeren van boeken.
L7549: SERVAES, MARIE. - Onze eigen taal. Handboek van de Taalclub. Samengesteld door Herman Schrijver.
P1848: SERVAES, ANKE. - Spreekuur.
K4742: SERVOTTE, HERMAN. - Literatuur als levenskunst. Essays over hedendaagse Engelse literatuur.
T1880: SETTEUR, W.C. - De Katholiek en de Dienstdwang.
H9708: SEVENHOVEN, HANS. - Verslag van een ontdekkingsreis naar Franciscus. Enkele patronen uit het denkweefsel van een geestelijk leider.
R7286: SEVENHUIJSEN, SELMA L. - De orde van het vaderschap. Politieke debatten over ongehuwd moederschap, afstamming en het huwelijk in Nederland 1870-1900.
T6251: SEVENS, TH. - Handvesten rakende de Wederdoopers en de Calvinisten der XVIe eeuw in de voormalige kastelnij van Kortrijk.
T6972: SEVENSTER, J. / L. DE BAAN / J.F. VAN DOBBEN. - Pro Justitia. Zes verdedigingsreden, gehouden voor de Rechtbank en het Gerechtshof te Leeuwarden, op 12 Januari en 2 Maart 1916.
T1834: [WILDE] SEVERI, RITA (ED.). - Oscar Wilde in Italia. L'anima dell'uomo.
T1343: [SPINOZA] SEVERIJN, JOHANNES. - Spinoza en de Gereformeerde Theologie zijner dagen.
T2877: SEVERINSEN, HANS. - Er kan zoo veel gebeuren in acht dagen. Geautoriseerde vertaling uit het Deensch van Willy Corsari en Hedda Sydberg.
B0880: SEVERUS, CLAUDIUS. [=LOD. SEVEREIJNS]. - Waarom? Daarom!
T2228: SEVOOY, GEORGE DE. - Ster en blazoen.
R8857: SEYFFARDT, A.L.W. - Onze nationale weerkrachten.
T6933: SEYMOUR COCKS, F. - Het oorlogsgevaar. Schokkende onthullingen uit de hedendaagsche diplomatie. Vertaling Annie van der plaats. Voorwoord J.B. Meijer.
M6743: SEYMOUR-SMITH, MARTIN. - From bed to verse. An unashamed Pillow Book. Compiled and introduced by....
K6699: SEYS, RAF. - Skrow '66. Schrijvers en Kunstenaars in het Rijksonderwijs in West-Vlaanderen. Aspect '66.
L1445: SEYS, RAF. (ED.). - De andere Jan Vercammen ook 60.
H8207: SHACKLETON, ROBERT (ED.). - The John Johnson collection. Catalogue of an exhibition.
T8394: SHAKESPEARE, WILLIAM. - De storm. Vertaald door Gerrit Komrij.
R9890: SHAKESPEARE, WILLIAM. - De koopman van Venetie. Drama in 5 bedrijven. Vertaling van Edward B. Koster.
T8375: SHAKESPEARE. - Hamlet / Othello. In de vertaling van Bert Voeten.
Y3392: SHAKESPEARE, WILLIAM. - De koopman van Venetie. Tooneelspel. Uit het Engelsch door T.N. van der Stok.
W9837: SHAKESPEARE, NICHOLAS. - Het visioen van Elena Silves. Vertaling E. v. Domburg Scipio.
H5263: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Histories. / Comedies. Twee delen.
L3040: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Richard III. Treurspel. Vertaald door A. Roland Holst.
H9228: SHAKESPEARE, WILLIAM. - The complete works. Edited, with a clossary by W.J. Craig.
M6243: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Pericles. Vertaling Gerrit Komrij.
R4436: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Coriolanus. Treurspel. Vertaling Edward B. Koster.
L8185: SHAKESPEARE, WILLIAM. - The Phoenix and the Turtle.
B3014: SHAKESPEARE, WILLIAM. - De koopman van Venetie. Drama in 5 bedrijven. Vertaling van Edward B. Koster.
B3609: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Comedies, Histories, & Tragedies. A facsimile edition prepared by Helge Kokeritz. With an introduction by Charles Tyler Prouty.
B6849: SHAKESPEARE, WILLIAM. - De sonnetten van William Shakespeare met de vertaling van Gerard Messelaar. Ingeleid door W. van Maanen.
R4443: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Koning Lear. Treurspel in vijf bedrijven. Vertaling A. Roland Holst.
T8931: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Romeo and Juliet.
T2596: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Othello. De Moor van Venetie. Vertaling Edward B. Koster.
R0978: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Macbeth. Vertaald door Jac. van Looy. Geillustreerd door Rie Cramer.
R4437: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Othello. De Moor van Venetie. Vertaling Edward B. Koster.
R4439: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Coriolanus. Treurspel. Vertaling Edward B. Koster.
R0120: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Naar het u lijkt. Vertaald door Jac. van Looy. Geillustreerd door Rie Cramer.
T8392: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Koning Lear. Vertaald door Gerrit Komrij.
R9360: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Julius Caesar. Metrische vertaling van Edward B. Koster.
K8494: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Koning Lear. Treurspel in vijf bedrijven. Vertaling A. Roland Holst.
Y3395: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Romeo en Julia. Treurspel. Vertaald en toegelicht A.S. Kok.
R0977: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Naar het u lijkt. Vertaald door Jac. van Looy. Geillustreerd door Rie Cramer.
Y3801: SHAKESPEARE / BERGH, L.PH. C. VAN DEN. - Bloemlezing uit de Dramatische Werken van Shakespeare; in Nederduitsche dichtmaat overgebracht.
R9368: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Macbeth. Treurspel, vertaald door Edward B. Koster.
Y2740: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Othello. Tragedie in vijf bedrijven in de vertaling van Bert Voeten.
T1078: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Coriolanus. Treurspel. Vertaling Edward B. Koster.
B8929: [SHAKESPEARE] SHAKSPEARE, W. - Antonius en Cleopatra. Treurspel. Uit het Engelsch vertaald door W. van Loon.
R9756: SHALEV, MEIR. - De bijbel nu. Vertaling Ruben Verhasselt.
K7816: SHALEV, MEIR. - Mijn Jeruzalem.
H0382: SHANGE, NTOZAKE. - Liliane. Opstanding van de dochter. Vertaling M. Gossije.
B4920: [CATALOGUE] SHAPERO, BERNARD. - A Collection of Books from the Furstenberg Library at Donaueschingen 16th - 19th Century.
B4937: [CATALOGUE] SHAPERO, BERNARD. - Colour Plate Books.
W2300: SHARP, ALAN. - De wind loopt om. Vertaling Lisette Lewin.
R0765: SHAW, G. BERNARD. - De Salon-Socialist. Roman. Vertaald door Herman Fairfax met een inleiding van Ed. Coenraads.
R4988: [WILDE] SHAW, BERNARD AND ALFRED DOUGLAS. - A Correspondence. Edited by Mary Hyde.
A0340: SHAW, BERNARD. - The Doctor's Dilemma: a Tragedy.
L1482: SHAW, G. BERNARD. - Zijn artisten gedegenereerd? Vertaling Herman Fairfax.
K7275: SHAW, GEORGE BERNARD. - Majoor Barbara. Toneelspel in vier bedrijven. Vertaling Simon B. Stokvis. Inleiding L.S.
L1968: SHAW, HENRY. - Alfabetten, Cijfers en Miniaturen uit de Middeleeuwen.
M7830: SHAW, IRWIN. - Twee weken van huis. Vertaling John Kooy.
T6202: SHAW, G. BERNARD. - Het Onmogelijke van het Anarchisme. Uit het Engelsch door H. Polak.
Y0224: SHEEHY, MICHAEL. - Divided We Stand. Foreword by John J. Horgan.
T9691: SHELLEY, PERCY BYSSHE. - De familie Cenci. Een drama in vijf bedrijven. Vertaald en ingeleid door Gerlof Janzen.
H4446: SHEON, AARON. - Monticelli. His contemporaries, his influence.
MK0205: SHEPHERD, MARGARET. - Calligraphy projects for pleasure and profit.
T5548: SHERIDAN. - De Rivalen. Tooneelspel in 5 bedrijven. Vertaling Carry van Bruggen.
H9044: SHERWIN, HIROKO. - Acht miljoen goden en demonen.
T9491: [GILL] SHEWRING, WALTER. - A note on the Latin preface to Eric Gill's introduction for his ENGRAVINGS, 1929.
H3376: SHNURRE, W. - Vriendschap met Adam en vijf andere vertellingen.
Y3102: SHULMAN, ALIX KATES. - De baan op. Vertaling Molly van Gelder.
W2540: SHULMAN, ALIX KATES. - Dwingende vragen. Vertaling Geertje Lammers.
Y2941: SHUNSHO, DAIJI. - Dschiu-Dschitsu.
Y1277: SIBBE. - Sibbe. Maandblad van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde.
R7534: SIBBE. - Sibbe. Maandblad van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde. Dr. Eeltje Halberysma 1797-1858.
R7532: SIBBE. - Sibbe. Maandblad van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde. Sipko Adriaan Drijber.
B3301: SIBBE. - Sibbe. Maandblad van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde. Een Vlaamsche strijder Albrecht Rodenbach.
R7533: SIBBE. - Sibbe. Maandblad van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde. Geert Reinders 1737-1815.
R7530: SIBBE. - Sibbe. Maandblad van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde. Dr. Jan Pieter Heye.
R7529: SIBBE. - Sibbe. Maandblad van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde. Dirk Swchafer, componist en pianist.
Y1271: SIBBE. - Sibbe. Maandblad van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde.
R7528: SIBBE. - Sibbe. Maandblad van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde. Jan van der Heyden.
R7527: SIBBE. - Sibbe. Maandblad van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde. Dorus Rijkers, een held der zee.
Y1275: SIBBE. - Sibbe. Maandblad van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde.
Y1274: SIBBE. - Sibbe. Maandblad van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde.
Y1273: SIBBE. - Sibbe. Maandblad van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde.
Y1272: SIBBE. - Sibbe. Maandblad van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde.
B8564: SIBBE. - Sibbe. Maandblad van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde. 2e jaargang nr 7 juli 1942.
Y1276: SIBBE. - Sibbe. Maandblad van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde.
T5251: SIBBE. - Sibbe. Maandblad van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde. Onder redactie van Jurriaan van Toll. 3e jaargang, jan-dec. 1943.
R7167: SIC. - SIC. Letterkundig tijdschrift voorjaar 1991: Jubileumnummer De Provincie Jubileert!
Y4104: SIC. - SIC. Wekelijkse Kanttekeningen. 1e jaargang 29 Juni 1945. No. 4. De Veiligheidsraad wordt bewapend. Illustratie: Mickey van 't Hof jr. Sic's Sotte Saterdag.
B8113: SICCAMA, KORNELIS HENDRIKUS. - De annexatie van Bosnie-Hercegowina 5 October 1908 - 19 April 1909.
L8600: SICHERER, C.A.X.G.F. - Lorelei. Plaudereien uber Holland und seine Bewohner. Zwei Theilen.
T5696: SICKING, J.J.M. - Waarom tegen De Courant?
K1831: SICKING, J.M.J. (RED.). - Podium 1944-1969. Bibliografische beschrijving, analytische inhoudsopgave, index.
R8356: SIDERIUS, K. - Planten-Typen IV: Zomerbloemen en Sporeplanten. Met 15 lithografieen in kleuren en 54 penteekeningen van L. Klaver.
B4572: SIDON, KAROL. - Droom van mijzelf. Vertaling Edgar de Bruin.
R6630: SIEBECK, WERNER. - Der Heidelberger Verlag von Jacob Christian Benjamin Mohr. Ein Ruckblick. Mit einem Bild und einer Urkunde in Faksimiledruck.
R2109: SIEBELINK, JAN. - Laatste schooldag.
H7400: SIEBELINK, JAN. - De bloemen van Oscar Kristelijn.
B9115: SIEBELINK, JAN. - En joeg de vossen door het staande koren.
T0568: SIEBELINK, JAN. - Zaailingen van violen. Enkele onbekende hoofdstukken uit de roman Knielen op een bed violen van Jan Siebelink.
L3489: SIEBELINK, JAN. - De herfst zal schitterend zijn.
R6811: SIEBELINK, JAN. - Oscar.
H0160: SIEBELINK, J.G. - Oponthoud.
L3543: SIEBELINK, JAN. - Eigen teelt. Met foto's van Adrienne M. Norman.
M3642: SIEBELINK, JAN. - Ereprijs, novelle.
C0908: SIEBELINK, JAN. - Koning Cophetua en het bedelmeisje, verhalen.
M4588: SIEBELINK, JAN. - Pijn is genot. Erik Breukink, Wim van Est, Jan Janssen, Peter Post, Joop Zoetemelk e.a.
B0947: SIEBELINK, JAN. - De prins van nachtelijk Parijs. Gesprekken en portretten.
B3113: SIEBELINK, JAN. - Met een half oog. Novelle.
T8612: SIEBELINK, JAN. - Knielen op een bed violen. Roman.
T7681: SIEBERER, ANTON. - Katalonien gegen Kastilien. Zur innenpolitischen Problematik Spaniens.
M2036: SIEGEL, KLAUS. - De zoon van madame Butterfly benevens de struikelingen van enkele andere randfiguren door het tweede fin de millenaire.
A0531: SIEGEL, KLAUS. - Winterkoren. Ontwikkelingsroman.
M3699: SIEGEL, LILIANE. - La clandestine. Twintig jaar in de ban van Jean-Paul Sartre. Vertaling N. Nieland-Weits.
T1550: SIEGENBEEK, MATTHYS. - Proeven van Nederduitsche Dichtkunde uit de zeventiende eeuw, met eene voorrede uitgegeven.
R2128: SIEGENBEEK, MATTHIJS. - Proeven van Nederduitsche welsprekendheid. Ten gebruike bij zijn lessen.
Y3662: SIEGENBEEK, MATTHIJS. - Twee redevoeringen van Matthys Siegenbeek, gevolgd van aanmerkingen, tot het onderwerp der laatste betrekkelijk. I: Redevoering over het onderwijs in de Nederduitsche welsprekendheid. II: Aanmerkingen op de redevoering over Pieter Cornelisz. Hooft.
B3957: SIEGENBEEK, MATTHIJS. - Brief aan den hoogleeraar mr. J. Kinker, als bijvoegsel tot zijne beoordeeling der Nederlandsche spraakleer van mr. W. Bilderijk.
R2274: SIEGENBEEK, MATTHYS. - Proeven van Nederduitsche Dichtkunde uit de zeventiende eeuw, met eene voorrede uitgegeven.
B0811: SIERKSMA, FOKKE. - Tussen twee vuren. Een pamflet en een essay.
B1475: SIERKSMA, FOKKE. - Schoonheid als eigenbelang. Essay.
T0104: SIERKSMA, FOKKE (VERZ.). - Commentaar op Achterberg. Opstellen van jonge schrijvers over de poëzie van Gerrit Achterberg.
B8686: SIERKSMA, FOKKE (ED.). - Commentaar op Achterberg. Opstellen van jonge schrijvers over de poëzie van Gerrit Achterberg.
B8075: SIERMAN, KOOSJE (ED.). - Grafische vormgeving verhoudt zich tot beeldende kunst. Bijdragen aan het symposium in De Beyerd (16 februari 1990).
Y2138: SIERMAN, KOOSJE. - Harry Sierman.
W7214: SIERMAN, K. / S. VAN FAASSEN / S. HUBREGTSE. - Adieu aesthetica & mooie pagina's! J. van Krimpen en het 'schoone boek' Letterontwerper & boekverzorger 1892-1958.
R4558: SIERMAN, KOOSJE. - Typo & Type. De mens en zijn karakter.
L8178: SIERRA, JAVIER. - Het geheime avondmaal.
T7261: HET SIGNAAL. - Het Signaal, maandblad voor lekenspel muziek, toneel, dans onder leiding van Piet Tiggers. A.J.C. 1e jaargang januari - december 1930. 2e jaargang 1931 januari - december 1931.
Y4181: LIGA-SIGNAAL. - Liga-Signaal. Weekblad van de Internationale Soc. Anti-Oorlogs-Liga. 11 januari 1935 no. 12.
T4862: HET SIGNAAL. - Het Signaal, maandblad voor lekenspel muziek, toneel, dans onder leiding van Piet Tiggers. A.J.C. 3e jaargang 1932 januari - december.
Y0659: HET SIGNAAL. - Het Signaal, maandblad voor lekenspel muziek, toneel, dans onder leiding van Piet Tiggers. A.J.C. 5e jaargang 1934 januari - december.
T3486: HET SIGNAAL. - Het Signaal, maandblad voor lekenspel muziek toneel dans onder leiding van Piet Tiggers. A.J.C. 4e jaargang 1933 januari - december.
A0679: SIGNORET, SIMONE. - De volgende morgen lachte ze weer... Vertaald door Marianne Minier.
A0857: SIGNORET, SIMONE. - Nostalgie is ook niet meer wat het was. Met een voorwoord van Maurice Pons. Vertaling Carly Misset.
T9223: SIGTENHORST MEYER, B. VAN DEN. - Een vrouw, die niet als singht en tuyt. Anna Roemers Visscher.Voor 4-stemmig mannenkoor a cappella.
R2966: SIJENS, DOEKE. - Josef Cohen: literator en bibliothecaris.
T0971: SIJES, BEN. - Ik vergat nog iets te vertellen.
Y1107: SIJS, NICOLINE VAN DER. - Taaltrots. Purisme in een veertigtal talen.
Y3244: SIJTHOFF. - Stoomturbine. Sijthoff's Beweegbare Modellen van Hedendaagsche Techniek. Met beschrijvenden tekst.
Y3245: SIJTHOFF. - Draaistroommotor met kooianker. Sijthoff's Beweegbare Modellen van Hedendaagsche Techniek. Met beschrijvenden tekst.
Y3248: SIJTHOFF. - Steinmuller waterpijpketel. Sijthoff's Beweegbare Modellen van Hedendaagsche Techniek. Met beschrijvenden tekst.
R2430: A.W. SIJTHOFF. - A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V. Leiden 1851-1951.
Y3247: SIJTHOFF. - Dorschmachine. Sijthoff's Beweegbare Modellen van Hedendaagsche Techniek. Met beschrijvenden tekst.
Y3246: SIJTHOFF. - Gelijkstroommotor. Sijthoff's Beweegbare Modellen van Hedendaagsche Techniek. Met beschrijvenden tekst.
Y4042: SIJTHOFF. - Nederlandse Bibliografie. Maandblad voor Boekenvrienden. 91ste jaargang, September 1948. No. 8.
Y3243: SIJTHOFF. - De Locomotief voor oververhitten stoom. Sijthoff's Beweegbare Modellen van Hedendaagsche Techniek. Met beschrijvenden tekst.
Y3242: SIJTHOFF. - De Automobiel. Sijthoff's Beweegbare Modellen van Hedendaagsche Techniek. Met beschrijvenden tekst.
T1558: SIJTSMA, BERNARD J. - Een jongen van buiten, twee novellen.
R7883: SIKEMEIER, ELIZA C.F. VAN. - Elise van Calcar-Schiotling, haar leven en omgeving, haar arbeid, haar geestesrichting. Voorrede van G. Kalff te Leiden.
T7902: SIKKEL, J.C. - Het loon der werklieden.
Y0053: SIKKEL, J.C. - Vrijmaking van den Arbeid. Vooraf gaat een schrijven aan den Heer W.H. Gispen jr.
T2328: SIKKENS, JAAP. - Het goede van het kwaad.
R6496: SILEVIS, JAN. (ED.). - De Haagse School. Nederlandse Impressionisten uit de collectie van het Haags Gemeentemuseum.
T7289: SILLEM, J.A. - Onderzoek naar loonen en prijzen van levensmiddelen in 14e eeuwsche Nederlandsche bronnen.
L2773: SILLEVIS SMIT, J.H. - Angst?
Y3071: SILLEVIS, JOHN EN ANNE TABAK. - Het Haagse School boek.
T1535: SILONE, IGNAZIO. - Over de waardigheid van de intelligentie en de onwaardigheid van de intellectuelen.
B5106: SILONE, IGNAZIO. - Simplicio. 2 novellen. Geautoriseerde vertaling van Johan van der Woude. Nawoord Nico Rost.
R6432: SILONE, IGNAZIO. - Brood en Wijn. Vertaling J. Hilvers.
R5812: SILONE, IGNAZIO. - Simplicio, Letizia. Vertaling Johan van der Woude. Nawoord Nico Rost.
Y1248: SILVER, FRANK AND IRVING COHN. - Yes! We have no bananas.
B9696: SILVERMAN, KENNETH. - Edgar A. Poe. Mournful and never-ending remembrance.
R4250: PELLICO SILVIO. - Opere.
M5576: SIMHOFFER, KEES. - De knijpkat.
H0478: SIMHOFFER, KEES. - Een geile gifkikker.
Y1870: SIMOENS, AMAND. - Na den storm.
H6696: SIMOENS, LEO. - Rainer Maria Rilke.
R5753: SIMON THOMAS, M. - Onze IJslandsvaarders in de 17de en 18de eeuw. Bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandsche handel en visscherij.
T5283: SIMON-MEES, J.A. - Twee levens. Kringen van Hoogten en Vlakten. Zijn evenbeeld. Drie tooneelspelen. Inleiding L. Simons.
T4767: SIMON, F.W.W. EN J.M. DEN UYL. - Van bevrijding tot nieuwe Staten-Generaal.
M7827: SIMON, YVES. - Liefde tot op het bot. Vertaling Ernst van Altena.
L8686: SIMON, JULES. - La Liberte de Conscience.
B1576: SIMON, FREDERIK WILLEM. - Boeren en Wevers. Een sociaal-geographische monographie van de ontwikkeling en organisatie van het productieproces in het gebied van Helmond.
B9821: SIMON, OLIVER. - Printer and Playground. An Autobiography.
K2066: SIMON, OLIVER. - Introduction to typography.
T3945: SIMON, OLIVER A.O. - Penguins Progress 5: September 1947.
R7201: SIMON, A. - L'Eglise catholique et les debuts de la Belgique independante.
L9669: SIMONART, SERGE. - Belgen op zondag.
R8518: SIMONI, ANNA E.C. - Publish and be free. A catalogue of clandestine books printed in the Netherlands 1940-1945 in the British Library.
T9944: SIMONI, ANNA E.C. - Catalogue of books from the Low Countries 1601-1621 in the British Library.
T2692: SIMONS, L. (VOORW.). - Een Nederlander in geteisterd Belgie.
R5769: SIMONS, M.S.M. - Drenten in Eindhoven.
T0007: SIMONS-MEES, J.A. - Kasbloem. Tooneelspel in 4 bedrijven.
R8517: SIMONS, L. / M. SOMERS / A. VAN RUYSSEVELT. - Hendrik Conscience of de Vlaamse wedergeboorte.
K2857: SIMONS, WIM J. - De tijd van Herman Robbers. Bloemlezing uit Elsevier's geïllustreerd maandschrift 1909-1937.
T9954: SIMONS, IDA. - Een dwaze maagd.
R9503: SIMONS, G. - Op den zoom.
H6235: SIMONS, L. (RED.). - De Ploeg. Geillustreerd maandblad der Wereld-bibliotheek. 3e jaargang 1 juli 1910-1911.
T6873: SIMONS, ADAM. - Verhandelingen.
W2220: SIMONS, ANNA. - Edward Johnston und die englische Schriftkunst. Edward Johnston and English Lettering. Mit einem Beitrag von Eberhard Holscher.
K0190: SIMONS, L. - Tot afscheid. (Boeken en hun beteekenis).
H6238: SIMONS, L. (RED.). - De Ploeg. Geillustreerd maandblad der Wereld-bibliotheek. 4e jaargang 1911-1912.
H6236: SIMONS, L. (RED.). - De Ploeg. Geillustreerd maandblad der Wereld-bibliotheek. 5e jaargang 1912-1913.
L1858: [LEOPOLD] SIMONS, PIET. (ED.). - Jan Hendrik Leopold (1865-1925).
W7388: SIMONS, W. J. - Het geschreven woord. Handboek ten dienste van redacties en medewerkers van bedrijfs-, personeels- en verenigingstijdschriften en aankomende journalisten.
H5481: SIMONS, WIM J. - Frederik van Eeden.
M4140: SIMONS, WIM J. - Geladen pistolen. Gevleugelde woorden over het boek bijeengebracht en ingeleid.
H6695: SIMONS, WIM J. - Henriette Roland Holst.
M9833: SIMONS, WIM J. - Het woord gedrukt. Boeken en mensen.
M6482: SIMONS, WIM J. - Omgang met boeken.
K2052: SIMONS, WIM J. (ED.). - Reinder Blijstra 1901-1975. Een vriendenboek.
L1846: SIMONS-MEES, J.A. - Atie's huwelijk. Tooneelspel in vier bedrijven.
L4323: SIMONS-MEES, J.A. - Levensstroomingen. Tooneelspel in 3 bedrijven.
T1097: SIMONS, W. J. - Het geschreven woord. Handboek ten dienste van redacties en medewerkers van bedrijfs-, personeels- en verenigingstijdschriften en aankomende journalisten.
L7721: SIMONS, P.H. - Wij beginnen te sympathiseren. Betje Wolff en Aagje Deken.
L7959: SIMONS, W.J. - Fotoboek van de eeuw.
B0518: SIMONS, WIM J. - Goden, priesters en koningen. Deel I: De oosterse litteratuur van het begin tot heden. Deel II: Bloemlezing uit de oosterse letterkunde.
B0812: SIMONS, LUDO. - Oostnoordoost. Facetten van de uitstraling van Vlaanderens taal en literatuur. Voorwoord G. Schmook.
B1092: SIMONS, LUDO / PIERRE H. DUBOIS EN ANTON VAN WILDERODE. - Drie beschouwingen over Maurice Gilliams.
B3015: SIMONS-MEES, J.A. - Een paladijn. Fantastische comedie in vier bedrijven.
T0012: SIMONS-MEES, J.A. - Voor het diner. Voorstukje in een bedrijf (1889).
R4471: SIMONS, PH.J. - Taalevolutie en Patriotisme.
R8954: SIMONS, WIM J. - Louis Couperus.
T0668: SIMONS, LUDO. - Geschiedenis van de uitgeverij in Vlaanderen. I: De negentiende eeuw.
B8046: SIMONS, WIM J. - De krant is een meneer. Voorwoord C.F. van Dam.
R4426: SIMONS-MEES, J.A. - Van hoogten en vlakten. Tooneelspel in drie bedrijven.
R4432: SIMONS-MEES, JOSINE A. - De Nimf. Tooneelspel in 3 bedrijven. Met een woord vooraf en een bijlage Beate solliciteert.
R4440: SIMONS-MEES, JOSINE A. - De Nimf. Tooneelspel in 3 bedrijven. Met een woord vooraf en een bijlage Beate solliciteert.
T7412: SIMONS, MENNO. - Meditaesje oer psalm 25. Fen Menno Simons yn oersetting en mei ynlieding fen Sj. de Zee.
T7411: SIMONS, L. - De bewustwording van Vlaanderen.
T1277: SIMONS, J.M.I.A. - Hoe richt ik een Vereeniging op?
K3391: SIMONS, L. (ED.). - Zelfkeur. Bloemlezing uit het werk van een aantal Letterkundigen. Tweede Reeks. Eerste, Tweede, Derde bundel in een band.
K2543: SIMONS, WIM J. - Omgang met boeken.
T2384: SIMONS, LUDO. - Van Duinkerke tot Koningsberg. Geschiedenis van de Aldietsche Beweging.
R4221: SIMONS, WIM J. - De Beuk: 35 jaar in poëzie.
K6193: SIMONS, WIM J. - Het paleis van Circe. Frederik van Eedens Amerikaanse reizen.
T5216: SIMONS, G. - Tot het uiterste.
Y0352: SIMONS, L. (RED.). - Studies in volkskracht.
R8228: SIMONS, WIM J. - Hakken en spaanders. Kleine curiosa uit de Nederlandse en Vlaamse letteren.
R7692: PHILOMUSUS / IGNOTUS MYSTICUS / STOICUS SINCERUS. - Lof-zang, voor den uitmuntenden lier- en harp-dichter Petrus Dathenus, Dathenianasche bedenkingen, over de maandelyksche by-dragen van Lente- en Gras-maand, no. 5 en 6. des jaars 1759. Lof-zang, voor den uitmuntenden lier- en harp-dichter Petrus Dathenus.
H8197: SINCLAIR, MAC D. (ED.). - Die Intertype. Ihre Handhabung, Bedienung, Konstruktion und Einstellung.
K9638: SINCLAIR, UPTON. - De voordeelen van den godsdienst. (the profits of religion) Proeve van economische verklaring. Vertaling J. v.d. Bergh van Eysinga-Elias.
K8845: SINCLAIR, UPTON. - De wildernis. Vertaling H. Mendels-Stokvis. Inleiding F.M. Wibaut.
K9375: SINCLAIR, UPTON. - De wildernis. Vertaling H. Mendels-Stokvis. Inleiding F.M. Wibaut.
K5353: SINCLAIR, UPTON. - Geld. Vertaling H.J. Ankersmit.
R1524: SINCLAIR, UPTON. - Om een nieuwe wereld. Vertaling J.L. van Tijn.
R7732: SINCLAIR, UPTON. - Wij, volk van Amerika en hoe wij een einde maakten aan de armoede. Waarin opgenomen Het plan voor Nederland. Vertaling W.L. van Warmelo.
Y2085: SINCLAIR, W.A. - De stem van den Nazi. 1. Bij het luisteren naar Herr Hitler. 2. Hoe Dr. Goebbels het doet.
T6380: SINCLAIR, UPTON. - De uitweg. Vertaling W.L. van Warmelo.
R7313: SINCLAIR, UPTON. - Koning Kool. Roman uit de Amerikaansche Kolenmijnen. Vertaling Th. Holdert. Voorwoord: Frederik van Eeden. Illustraties: Herman Heyenbrock. Twee delen.
R1205: SINCLAIR, UPTON. - Men noemt mij timmerman. Vertaling Willem Weeda.
H2430: SINDERAM, H.W. - Handleiding tot zelfonderricht van Friesch Houtsnijwerk.
R5498: SINDERAM, H.W. - Handleiding tot zelfonderricht van Friesch Houtsnijwerk.
R7062: SINGELENBERG-VAN DER MEER, M. - Nederlandse keramiek- en glasmerken 1880-1940.
T6197: SINGER JR., K. - De nood in den tuinbouw.
K0382: SINGER, ISAAC BASHEVIS. - De duizendkunstenaar van Lublin.
B5273: SINGER, ISAAC BASHEVIS. - De boeteling. Vertaald door Rene Kurpershoek.
B6165: SINGER, ISAAC BASHEVIS. - De duizendkunstenaar van Lublin.
T8294: SINGER, ISAAC BASHEVIS. - Oude liefde en andere verhalen. Vertaling Joop van Helmond.
T8307: SINGER, ISAAC BASHEVIS. - Vroege Sabbat en andere verhalen. Vertaling Jet van der Mijn.
T8322: SINGER, ISAAC BASHEVIS. - Vijanden. Een liefdesroman. Vertaling: Stella Bromet.
B6166: SINGER, ISAAC BASHEVIS. - De duizendkunstenaar van Lublin. Vertaling Nico Polak.
R1929: SINGER, ISAAC BASHEVIS - De magier van Lublin. Vertaling Nico Polak.
T8610: SINGER, ISAAC BASHEVIS. - De dood van Methusalem. Verhalen. Vertaald door Bartho Kriek.
T8712: SINGER, ISAAC BASHEVIS. - De Spinoza van Warschau en andere jiddisje verhalen.
M7093: SINGHELER, ARTHUR RUDOLF. - Yada of De nacht na het feest mammoet.
B2577: SINGOR, HENK. - Grieken in oorlog. Veldtochten en veldslagen in het klassieke Griekenland.
B2581: SINGOR, HENK. - Homerische helden. Oorlogsvoering in het vroege Griekenland.
T8320: SINJAVSKI, ANDREJ (ABRAHAM TERTS). - Jij en ik. Vijf verhalen. Vertaald door Bram Rebers en Charles B. Timmers.
R6022: [VELDE, HENDRIK VAN] SINNEMA, JOHN R. - Hendrik Van Veldeke.
B3800: SINNER, LOUIS. - Provo's en Justitie. Met medewerking van Aad Nuis.
T5219: SINNIGE, JAN. - In memoriam Jan Sinnige. Geboren te Rotterdam 8 october 1923, dood geschoten te Waldenburg (Silezie) 15 februari 1945.
L2793: SINNINGHE, J.R.W. - Sagen van Nederland.
R9301: SINNINGHE, J.R.W. - Opstand in Brabant.
R6464: SINNINGHE, J.R.W. - Opstand in Brabant.
T2227: SINNINGHE, J.W.R. - De gelaarsde gehangene. Gevolgd door De wonderlijke historie van Jan van Gent Peerdeken Malegijs, met illustraties van Aart van Breda.
K9476: SINT-JAN, R. VAN. - Guido Gezelle's avonturen in de journalistiek.
B1766: SINT-MARIENGRAAT, J.W.B. VAN. - Joannes Baptissta naar Vondel's Epos. Drama in vijf bedrijven.
W2461: SIONIL JOSE, F. - Maskerade. Vertaling Ina Neseker.
B5629: SIPKES, KEES. - Van Universiteit der Armen tot Volksuniversiteit. De geschiedenis van drie-kwart eeuw Volksuniversiteit Jong Haarlem. Vooruit de Rijkskweekschool.
T6626: SIPMAN, ARN. J. - De gedesorganiseerde Post- en Telegraafdienst. Aan wien de schuld?
Y3264: DIE SIRENE. - Die Sirene. Illustrierte mit den Mitteilungen des Reichsluftschutzbundes. Nummer 12 Zweites Juniheft 1935.
Y3256: DIE SIRENE. - Die Sirene. Illustrierte mit den Mitteilungen des Reichsluftschutzbundes. Nummer 10 Zweites Maiheft 1935.
Y3258: DIE SIRENE. - Die Sirene. Illustrierte mit den Mitteilungen des Reichsluftschutzbundes. Nummer 23 Zweites Novemberheft 1935.
Y3265: DIE SIRENE. - Die Sirene. Illustrierte mit den Mitteilungen des Reichsluftschutzbundes. Nummer 2 Zweites Januarheft 1935.
Y3261: DIE SIRENE. - Die Sirene. Illustrierte mit den Mitteilungen des Reichsluftschutzbundes. Nummer 24 Erstes Oktoberheft 1934.
Y3260: DIE SIRENE. - Die Sirene. Illustrierte mit den Mitteilungen des Reichsluftschutzbundes. Nummer 8 Zweites Aprilheft 1935.
Y3257: DIE SIRENE. - Die Sirene. Illustrierte mit den Mitteilungen des Reichsluftschutzbundes. Nummer 27 Zweites Novemberheft 1934.
Y3262: DIE SIRENE. - Die Sirene. Illustrierte mit den Mitteilungen des Reichsluftschutzbundes. Nummer 22 Erstes Septemberheft 1934.
Y3259: DIE SIRENE. - Die Sirene. Illustrierte mit den Mitteilungen des Reichsluftschutzbundes. Nummer 4 Zweites Februarheft 1935.
Y1889: DIE SIRENE - Die Sirene. Illustrierte Zeitschrift mit den Mitteilungen des Reichsluftschutzbundes 1935, nr. 13.
Y3263: DIE SIRENE. - Die Sirene. Illustrierte mit den Mitteilungen des Reichsluftschutzbundes. Nummer 5 Erstes (Zweites?) Marzheft 1935.
B9962: SIRKS, M.J. - Het leven ontsluierd. Algemeene biologie in populair-wetenschappelijke vorm.
Y2952: SITTERS, HERMAN. - H.M. Koningin Wilhelmina eerbiedig opgedragen. Prinses Juliana Marsch voor piano.
R5586: SIXMA VAN HEEMSTRA, F.S. - Oude vroomheid. Een iconografische interpretatie van een relief, gemetseld in de muur van de Oude Kerk te Zwolle.
K4830: SIXTI, SVFFRIDI. - Apollo over de Inwijdinghe van de Neerlandtsche Academia De Byenkorf. Gesticht door D.S. Coster Amsterdammer.
L8532: SIZOO, HANS. & ANNEMARIE DE WILDT. - Het Amsterdam van Herman Gordijn. Met een woord vooraf door Benno Premsela.
R2345: SIZOO, MARIJN. - Groet aan de tegenstanders. Verhalen.
K5703: SJAIKH, HANAAN AS-. - Vrouwen tusen hemel en zand. Vertaling Djuke Poppinga.
P0563: SJAMMAS, ANTON. - Arabesken. Vertaling Mirjam Lumkeman.
R8220: SJMELJOW, IWAN. - Een oud vrouwtje. Het verhaal van een man, die veel meegemaakt heeft. Uit het Russisch door Anna Kosloff. Met een woord vooraf van N. van Wijk.
B4502: SJOLOCHOW, MICHAIL. - Het lot van een mens.
H2200: SKELTON, R.A. - Decorative printed Maps of the 15th to 18th centuries. A revised edition of Old decorative Maps and Charts by A.L. Humphreys.
K3734: SKINNER, CORNELIA OTIS. - Madame Sarah. Het leven van Sarah Bernhardt. Vertaald door M. de Haas-Tobias.
B2738: SKIRA. - Bulletin Trimestriel 2 Juillet 1966.
B2739: SKIRA. - Bulletin Trimestriel 1 Avril 1966.
B2740: SKIRA. - Bulletin 6/7 des Editions d'Art Albert Skira.
T4372: SKOPOS. [= HANS CHRISTIAAN SCHWENCKE]. - Schets van ons huidig hoofdprobleem.
L4996: SKREDSVIK, KARE. - Die Philosophie des jungen Geijer in ihrem ideengeschichtlichen Zusammenhang.
B2227: SKRIPT. - Geschiedenis van het lichaam. Artikelen: Lichaam en lichamelijkheid. De pest in Holland. De Neo-Malthusiuaanse Bond. Badhuizen in Amsterdam. Lesbische tijdschriften in de Weimarrepubliek. Elias homo clausus en het lichaam.
T7286: SKRIPT. - Bevat o.a.: Wally de Lang: Jode bin ook mensche. Aspecten van de joodse achtergrond van Carry van Bruggen. (217-228 p.)
T4916: SKRIPT. - Seksualiteit & Sekseverhoudingen.
B2116: SLACKENMEEL, THOMAS. [=COR BLOK]. - De verkoudheid en de muze.
H8312: SLAGTER, W.J. - Schaarse rechten. Afscheidscollege.
B4398: SLAGTER, GERT-JAN. - Tusken keapsjoch en keunst. Tussen handel en kunst. Vertaald uit het Fries Teake Oppewal.
T8560: SLAUERHOFF, J. - Eldorado.
H9757: SLAUERHOFF, J. - De opstand van Guadalajara.
H0584: SLAUERHOFF, J. - Een bezoek aan Makallah.
H2989: SLAUERHOFF, J. - Het eind van het lied.
L1034: SLAUERHOFF, J. - Het eind van het lied. Ingeleid door A.L. Sotemann.
H8380: SLAUERHOFF, J. - Het lente-eiland en andere verhalen.
H4247: SLAUERHOFF, J. - Verwonderd saam te zijn.
T4405: SLAUERHOFF, J. - Schuim en as. Bezorgd door K. Lekkerkerker.
B4092: SLAUERHOFF, J. - Schuim en As.
B4820: SLAUERHOFF, J. - Het lente-eiland en andere verhalen.
B7439: SLAUERHOFF, J. - Verzamelde gedichten. Twee delen in cassette.
B8721: SLAUERHOFF, J. - Slauerhoff student auteur. Samengesteld door Eep Francken, Geerte van Munster en Arie Pos.
K9435: SLAUERHOFF, J. - In memoriam J. Slauerhoff. Bij zijn tienden sterfdag.
T8144: SLAUERHOFF, J. - Serenade.
Y3337: SLAUERHOFF, J. - Winter op zee. [Met een typografische illustratie in kleuren door Frans de Jong].
T8223: SLAUERHOFF, J. - Soleares.
R7857: SLAUERHOFF, J. / DIRK KROON (VERZ.). - Maar toen het lag ontdekt, leek het verraad. Opstellen over het proza van J. Slauerhoff.
R9220: SLAUERHOFF, J. - In memoriam J. Slauerhoff, overleden 5 october 1936.
B9870: SLAUERHOFF, J. - Het lente-eiland en andere verhalen.
T4889: SLAUERHOFF, J. - Schuim en Asch. Verhalen.
T8488: SLAUERHOFF, J. - Verzamelde gedichten. Deel I: Eerste verzen, Archipel, Saturnus, Serenade, Eldorado, Oost-Azie. Deel II: Yoeng Poe Tjoeng, Fleurs de Marecage, Een eerlijk zeemansgraf, Soleares, Al dwalend.
T3688: SLAUERHOFF, J. - Verzamelde gedichten.
Y0786: SLAUERHOFF, J. - Schuim en Asch. Vijf verhalen.
Y3336: SLAUERHOFF, J. - Drie gedichten en een mening.
R9260: SLAUERHOFF, J. - Soleares.
T3715: SLAUERHOFF, J. - Het lente-eiland en andere verhalen.
Y3850: SLAUERHOFF, J. - Jan Pietrsz. Coen. Drama in elf tafereelen.
T3655: SLAUERHOFF, J. - Brieven aan Hans Feriz. Bezorgd en van aantekeningen voorzien door Herman Vernout.
W5140: SLAUERHOFF, J. - De opstand van Guadalajara.
T1607: SLAUERHOFF, J. - Archipel.
T0086: SLAUERHOFF, J. - De ochtendzon. Teekening van C.F. Roelofsz.
T8701: SLAUERHOFF, J. - Schuim en Asch, verhalen.
Y0784: SLAUERHOFF, J. - Het leven op aarde.
L0476: SLEE, CARRY. - De toegift.
L4677: SLEE, J.C. VAN. - De Kloostervereeniging van Windesheim. Eene filiaalstichting van de Broeders van het Gemeene Leven. Kerkhistorische studie.
Y2982: SLEE, CARRY & PHILIP HOPMAN. - Botsing met Zwarte Piet.
L8034: SLEECKX. - De kraenkinders. Drama in dry bedryven.
R7339: SLEECKX. - De Patriottentijd.
T3379: SLEGTE, J. DE. - Fondscatalogus Boekhandel J. de Slegte.
R8567: SLEGTE, J. DE. - Fondscatalogus Boekhandel J. de Slegte.
R8566: SLEGTE, J. DE. - Fondscatalogus Boekhandel J. de Slegte.
Y2785: DE SLEGTE. - Fondscatalogus maart 1961.
R6805: SLEMPKES, J.A. - Na twintig jaar lijdens weer vrij! Historische feestklanken voor de rijpere jeugd.
R6807: SLEMPKES, J.A. - Uit den Franschen Tijd. Een vertelling van Grootmoe voor de jongste feestelingen.
L4602: SLICHER VAN BATH, B.H. - Herschreven Historie. Schetsen en studien op het gebied der Middeleeuwse Geschiedenis.
R9720: SLICHER VAN BATH, B.H. EN E.D. EIJKEN. - Gijsbert Johan ter Kuile. Een biografie en overzicht van zijn geschriften aangeboden aan G.J. ter Kuile t.g.v. zijn aftreden als rijksarchivaris in de provincie Overijssel.
H7021: SLIGGERS, BERT (ED.). - De verborgen wereld van Democriet. Een kolderiek en dichtlievend genootschap te Haarlem.
K1279: SLIJPER, BART (ED.). - In droomcadans bedwongen. Over Hendrik de Vries.
K1280: SLIJPER, BART (ED.). - Verlangen zonder vorm en zonder naam. Over J.C. Bloem.
R9477: SLINGENBERG, BODO J.W. - Misvormingen van extremiteiten.
T3115: SLINGERBERG, M. - Het werkende land.
B6905: SLINGS, G. - Een boos en overspelig geslacht. (De moderne literatuur als teken des tijds).
M4230: SLIVE, SEYMOUR. - Drawings of Rembrandt. With a selection of drawings by his pupils and followers. 2 vols.
L8342: SLOET, D.A.W.H. - Bollands 'Lichtkogels'. Met een aanhangsel van H. Poels.
R8747: SLOGTEREN, L.J. VAN. - Schrijven op commando. Cahier B I.
H7655: SLOOS, LOUIS PH. - Voor den dienst der Armee. De militaire uitgeverij-boekhandel De Gebroeders van Cleef.
L5287: SLOOTHAAK, MARIJ M. - De ontdekking van Osdorp.
W7227: SLOOTWEG, DICK. - Piekerans in het land zonder lezers.
R2110: SLOT, PAULINE. - Zuiderkruis. Roman.
B1508: SLOT, PAULINE. - Memoires van een roman.
T4034: SLOTEMAKER DE BRUINE, J.R. - Het Solidarisme.
L4751: SLOTEMAKER DE BRUINE, MARTINUS C. - Het ideaal der Navolging van Christus ten tijde van Bernard van Clairvaux.
T7309: SLOTEMAKER DE BRUINE, J.R. - De Steunregeling.
T4035: SLOTEMAKER DE BRUINE, J.R. - Christelijke Vakorganisatie.
R5691: SLOTEMAKER DE BRUINE, J.R. - Wat Amerika ons leert.
L1819: SLUIMERS, LASZLO E.L. - De Brits-Russische entente van 31 augustus 1907 gezien als verwezenlijking van Bismarcks "Cauchemar des Coalitions"
T2797: SLUIS, WIEBE VAN DER. - Boeren Stemt Rood!
T2800: SLUIS, W. VAN DER. - De landbouw crisis in de Tweede Kamer.
T5358: [COHEN] SLUIS, W. VAN DER. - Een en ander over het landbouw-vraagstuk.
H5513: SLUITER, WILLEM. - Willem Sluyter. Bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door Martien Beversluis.
R2269: SLUITER, W. - Buyten- eensaem huys- somer- en winter-leven .. Aenwijsende, hoe men op een slechte en eensame plaets, buyten op 't land, vernoegt mag leven. meer dan in 't gewoel van groote aensienlijke steden....
Y1535: SLUITERS, W. - Eenzaam Buitenleven. Met Aantekeningen en Zinnebeelden Verrykt. Benevens zijne Vreugde- en Liefdezangen. [Bevat ook Eenzaam Huis- en Winterleven].
R5424: SLUYS, CORN. VAN DER. - Onze woning en haar inrichting. Een boek voor allen die belangstelling hebben voor Het Huis. Met 139 afbeeldingen.
T9563: SLUYS, CORN. VAN DER. - Machinale textielkunst. Tapijten, gordijnen, enz.
H8438: SLUYS JR., W.N. VAN DER. - Het ABC der reclame.
B1779: SLUYSER, MEYER. - Voordat ik het vergeet. Als de dag van gisteren. Hun lach klinkt van zover. Voorwoord W. Drees.
T7911: SLUYSER, M. - In de greep van Holdert. De moord op de A.V.R.O.
R7352: SLUYSER, M. - Eenheidsfront?
R8424: SLUYTERAN, KATE EVELINE. - Ondernemen in sigaren. Analyse van bedrijfsbeleid in vijf Nederlandse sigarenfabrieken in de perioden 1856-1865 en 1925-1934.
B2247: SLUYTERMAN, KEETIE. E.A. - Het cooperatieve alternatief. Honderd jaar Rabobank 1898-1998.
R9121: SLUYTERMAN, T.K.L. - Vrouwen van beteekenis voor de decoratieve kunst in de dagen der fransche renaissance.
C1619: SMABERS, NICOLETTE. - Portret van mijn engel.
B6976: SMABERS, NICOLETTE. - Stiefmoeder.
W2496: SMARTT BELL, MADISON. - Een jaar stilte. Vertaling N. d'Oliveyra.
Y2230: SMEDING, ALIE. - Sterke Webben. 'n Roman.
L5451: SMEDING, ALIE. - Duivelsnaaigaren.
Y2231: SMEDING, ALIE. - Menschen uit 'n stil Stadje. 'n Roman.
B4443: SMEDING, T.U. - School in de steigers. De wording van de Friese lagere school in de periode 1800-1857.
T1891: SMEDING, ALIE. - Sterke Webben. 'n Roman.
B4752: SMEDING, ALIE. - De zondaar.
T7889: SMEDING, SIBOLD S. - 1 3/4 Eeuw. Provinciale Zeeuwsche Middelburgsche en Goesche Courant 1758-1933.
R9515: SMEDING, ALIE. - Als een bes in een hofje.
R1002: SMEDING, ALIE. - Strakke dagen.
B4909: SMEDING, ALIE. - Tijne van Hilletje.
L2207: SMEDT, RITA DE. - Stilistisch Onderzoek over de Werken van Guido Gezelle.
B7679: SMEDT, MARCEL DE. - De literair-historische activiteit van Jan Frans Willems (1793-1846) en Ferdinand Augustijn Snellaert (1809-1872).
M7328: SMEDTS, MATHIEU. - Den vaderland getrouwe. Een boek over oorlog en verzet. Samengesteld door... Geschreven door mensen die beleefd hebben wat ze schreven.
T0343: SMEENK, C. - Het Christen-Socialisme.
B8375: SMEENK, C. EN P. VAN VLIET JR. - Een held in volle wapenrusting. A.S. Talma en zijn arbeid.
T3893: SMEENK, C. - In Kuyper's lijn. De Antirevolutionaire Partij en het Socialisme.
T7193: SMEENK, C. - De Revolutionnaire Totaal-Staat. Fascisme en Nationaal-Socialisme.
L0546: SMEETS, JEAN-ROBERT. - Enige opmerkingen over de "Bestiaires" en hun "Senefiance"
L5399: SMEETS, JEAN-ROBERT. - La Chevalerie de Jadas Macabe.
H4711: SMEETS, M.J.H. - Economisch beleid en belastingrecht.
H8517: SMEETS, MART. - Een brok in de keel.
W9340: SMEETS, MART. - Hoezo bezeten?
T5206: SMELIK, KLAAS. - Jongens van alle stranden.
R7930: SMELIK, KLAAS. - Storm over de oceanen...
R9618: SMELIK, KLAAS. - Een vloot voedt een volk.
T3751: SMEND, FRIEDRICH, HEINZ STEINBERG, U.A. - Dreihundert Jahre Preussische Staatsbibliothek 1661-1961.
R7699: DE SMET, J.J. - Getrouw verhael der marteldood van de Heeren van Audenaerde, ten tyde der Beeldenstormery, naer gelyktydige schrijvers.
T0848: SMET, ANTOINE DE (INL.) - Philippe Vandermaelen 1795-1869. Tentoonstellingcatalogus door Liliane Wellens-De Donder.
L0961: SMET, PROSPER DE. - Aan de voet van 't Gravensteen.
K6230: SMET, PROSPER DE. - De ontploffing.
B2302: DE SMET, MARC. - Bronwaarts afdwalen. Literaire kritieken. Voorwoord Joris Denoo.
R6578: SMET, A. DE. - De Hollandse Kartografie. Met medewerking van R. Calcoen, L. Danckaert, D. Geeraerts, L. Wellens-De Donder.
R6551: SMET, ANTOINE DE. - Voyageurs Belges aux Etats-Unis du XVII siecle a 1900. Notices bio-bibliographiques.
B4085: SMEYERS, JOS. - In de avond een hoorn. Gedichten.
B9499: SMEYERS, MAURITS. - Flemish Miniatures from the 8th to the mid-16th Century. The Medieval World on Parchment.
B7784: SMIDT, H.J. E.A. (VERZ.). - Geschriften van Dr. H.J. Nassau. Derde deel: De levende taal, vergelijkende taalstudie, historische taalkunde.
B5940: SMIERS, JOOST. - Cultuur in Nederland 1945-1955. Meningen en beleid.
Y2267: SMILDE, MIEK. - De achterkant van juni. Gedichten.
R3373: SMILDE, H. - Jacob Cats in Dordrecht. Leven en werken gedurende de jaren 1623-1636.
Y2278: SMINK, PETER. - Koudijs' Hellevaart. Een epyllion.
T2213: SMINK J.BZ, P.J. - Het lied van den arbeid.
M3416: SMISSAERT, H. - Nederland in den aanvang der twintigste eeuw. Geschetst in woord en beeld door verschillende schrijvers, onder leiding van H. Smissaert.
M0045: SMIT, GABRIEL. - Evenbeeld.
R7677: SMIT, GABRIEL. - Beatrijs. De vroege tekst, nieuwe bewerking en nabeschouwing door Gabriel Smit.
R7847: SMIT, GABRIEL. - Tempore Belli. Verzen.
L0831: [POTGIETER] SMIT, JC. - Bijdrage tot de kennis van Potgieter's stijl
L0097: SMIT, JACOB. - Driemaal Huygens. Vergelijkende karakteristieken van Constantijn Huygens' Batava Tempe, 'T costelick mal en de uytlandighe herder.
T0486: SMIT, M.W. (RAPPORTEUR). - Verslag nopens het onderzoek naar voorwaarden en verhoudingen bij den arbeid in Nederland. Ingesteld door het Bestuur van het Christelijk Arbeids-Secretariaat in Nederland.
M7080: LUTKIE & SMIT. - Littera Eget Scheda. De geschiedenis van een Amsterdamse Papiergroothandel 1877 - 1952.
T9640: WILMS J.H. EN WILHELMUS SMIT. - Wilhelmus en Wien Neerlands bloed. Oude en nieuwe toonzetting voor zang en harmonium (piano) of gemengd koor.
L6219: SMIT, C. - Diplomatieke geschiedenis van Nederland. Inzonderheid sedert de vestiging van het koninkrijk. Met 14 kaartjes.
L5242: SMIT, C. - Het vredesverdrag van Munster 30 januari 1648.
L0480: SMIT, GABRIEL / H. KUITENBROUWER EN CHARLES NYPELS. - In 't Licht. Een tijdschrift gewijd aan de werkzaamheid van de Uitgeverij Het Spectrum te Utrecht. Lente 1940.
K9880: SMIT, GABRIEL. - Declamatie en voordracht.
K7263: SMIT, GABRIEL. - Geboorte.
K7301: SMIT, GABRIEL. - In het land van den dichter.
L2915: SMIT, GABRIEL. - Jongenskerstfeest. Een klein kerstspel voor jongens. Vrij bewerkt naar Josef Maria Heinen.
M0124: SMIT, GABRIEL. - Sonnetten.
K9806: SMIT, GABRIEL. - Spiegelbeeld.
A0487: SMIT, GABRIEL. - XL Psalmen.
L0556: SMIT, H.J. EN W.J. WIERINGA. (ED). - Correspondentie van Robert Fruin 1845-1899.
K2963: SMIT, JACOB. - De kosmische zelfvergroting van de dichter bij Bilderdijk, Perk en Marsman.
K6884: SMIT, JACOB. - De kosmische zelfvergroting van de dichter bij Bilderdijk, Perk en Marsman.
H5072: SMIT, JACOB. - E.J. Potgieter 1808-1875.
L4989: SMIT, JAN HENDRIK. - The short stories of John Galsworthy.
T1263: SMIT, W.A.P. - Feesten van 't jaar.
L5003: SMIT, P. - Minister van der Brugghen.
K3367: SMIT, P. / F. LULOFS / J.R. SMEETS. E.A. - Non-conformisten.
W7467: SMIT, PETER. - Nooit meer gapen, Het kunstgebit in de literatuur.
L1774: SMIT, PETER. - Onbegonnen werk. Veertien verhalen.
M0148: SMIT, W.A.P. - Feesten van 't jaar en andere gedichten. Samengesteld en ingeleid door Hans Werkman.
K2266: SMIT, W.A.P. - Literatuur-Historie bij een meilied van Hooft. ('De Min met pricken van zijn strael').
M3790: SMIT, W.A.P. - Masscheroen 1941.
K6785: SMIT, W.A.P. - Reprise na 130 jaar. 'Over den waren dichter'.
R7239: SMIT, W.A.P. - Hooft en Dia. Een onderzoek naar Hooft's verzen-bouquet van 1608-1609 voor DIA, de identiteit van deze geliefde, andere verzen van Hooft voor haar en de implicaties van dit alles.
L7584: SMIT, GABRIEL. - Requiem in memoriam matris.
R6046: SMIT, J.P.W.A. - De legervlaggen uit den aanvang van den 80-jarigen oorlog.
L6657: SMIT, MEIJER CORNELIS. - De verhouding van Christendom en Historie in de huidige Rooms-Katholieke geschiedbeschouwing.
L6354: SMIT, GABRIEL. - Weerklank.
T2951: [POTGIETER]. SMIT, JAC. - Catalogus Tentoonstelling E.J. Potgieter Zwolle 1808-Amsterdam 1875. Februari-Mei 1975.
B0823: [BILDERDIJK]. SMIT, JOHAN. - Bilderdijk et la France.
B2122: SMIT, J.W. - Fruin en de Partijen tijdens de Republiek.
B3853: SMIT, GABRIEL. - Met de dichters door de natuur.
B5251: SMIT, W.A.P. - Twaalf studies. Met een lijst van zijn wetenschappelike publikaties door S.F. Witstein.
B6289: SMIT, ALBERDIEN. - Otium cum dignitate. Een bundel bijdragen van Ambo-auteurs bij het afscheid van Alberdien Smit, 23 augustus 1996.
B6460: SMIT, MILLY (ED.). - Het is later. Foto's, verhalen en een gedicht over ouderdom.
B7204: SMIT KLEINE, F. - Dietsche doolhof. Zedekruyt gewassen in 1906-1915.
B7237: SMIT KLEINE, F. - Kritische schetsen.
B7671: SMIT, C.G.M. & W.F. HEUVEL. - Autonoom. Nederlandstalige literatuur op de Antillen.
R2952: SMIT, D. - Gedenkschrift ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de uitgeverszaak en drukkerij van A.W. Sijthoff's uitgeversmaatschappij te Leiden.
T6959: SMIT, J.W. - Zijn de Anti-Militaristen misdadigers?
Y3314: LUTKIE & SMIT. - 3 Tellers boven een noemer. 3x feest bij L&S 1877-1962 / 1887-1962 / 1912-1062.
T7656: SMIT, GABRIEL. - Voor Otto van Rees (1884-1944).
L8292: [POTGIETER] SMIT, JAKOB. - Bijdrage tot de kennis van Potgieter's stijl.
R9627: SMIT, W.A.P. - Soldate op Wag. Een motief bij Van Wijk Louw en pleidooi voor literatuur-historie.
R2339: SMIT, D. - Het boek aan het Bestelhuis en in het Nieuwsblad. Korte geschiedenis van het Bestelhuis en van het Nieuwsblad voor den Boekhandel.
K7289: SMIT, GABRIEL. - Ternauwernood.
L0387: SMIT, JACOB. - E.J. Potgieter 1808-1875.
R0891: SMIT, C. - Tien studien betreffende Nederland in de eerste wereldoorlog.
Y2560: LUTKIE & SMIT. - Model Cahiers. Papiergroothandel Lutkie & Smit N.V., Amsterdam.
T7791: SMIT, GABRIEL. - Koning der Koningen. Een klein declamatorium voor het feest van Christus-koning. Muziek Han van Koert.
R7934: SMIT, GABRIEL. - Fragment. Sonnetten.
T5492: SMIT, B.A. - Het Ultramontaansche wespennest. Bevattende curieuse en weinig bekende bijzonderheden uit het leven van pausen, heiligen en wonderdoeners, alsmede bijdragen tot de geschiedenis der Ultramontanen uit alle tijden.
R4323: SMIT, GABRIEL. - Weerlicht.
T8849: SMIT, GABRIEL. - Op mijn woord.
T8850: SMIT, GABRIEL. - Ik geloof. Gedichten.
T8668: SMIT, WILFRED. - Een harp op wielen. Gedichten.
R5537: SMIT, W.A.P. - De Dichter Revius.
R8115: SMIT, MAURITS. (F.M. JAEGER). - Kunst en leven. Studies.
T7145: SMIT, D.H. - Johan van Heemskerck 1597-1656.
Y2574: SMITH, WALKER C. - Was it Murder? The Truth About Centralia. Authentic Record of the Causes Leading to, the Actual Events of, and the Trial That Followed the Armistice Day Tragedy at Centralia, Wash., Nov. 11, '19. Including the Statements of Seven of the Jurors Who Declare That the Convicted Men Are Not Guilty.
H5667: SMITH, ALAN G.R. - Science and Society in the sixteenth and seventeenth centuries.
M2976: SMITH, APRIL. - Boven Montana. Vertaling R. van Moppes.
C1086: SMITH, LOWELL. - De eerste vlucht om de wereld. Bevattende het authentiek reisverhaal van Lowell Smith, Erik H. Nelson, Leslie Arnold, Henry Ogden, Leigh Wade, John Harding. Bwerkt door R.H.G. Nahuys.
R2934: SMITH, RICHARD NORTON. - The Harvard Century. The Making of a University to a Nation.
T4906: MEISCHKE-SMITH - Maggie's Smith.
T5070: SMITH, ZADIE. - Witte tanden. Vertaald door Sophie Brinkman.
R2314: SMITS, J.C.J. - De Gymnastiek als Volksonderwijs, voor allen bevattelijk gemaakt.
R7135: SMITS, JAN MATTHIJS JR. - Vervangende hechtenis volgens het Wetboek van Strafrechts van 3 Maart 1881 (St.bl. no. 35).
H5167: SMITS VAN WAESBERGHE, JOS. - Muziek en drama in de middeleeuwen.
L8971: SMITS, J.C.P. - De Keizerrogi.
T3011: SMITS, FRANS. - Heimwee. (Fragmenten uit een dagboek).
B6324: SMITS, DEN OUDE HEER. [=M. PRAGER LINDO]. - Familie van ons. Met zes platen naar teekeningen van K.F. Bombled.
L7845: SMITS, EVERARD JEAN FRANCOIS. - Herder's Humaniteitsphilosophie.
B7475: SMITS, FRANS / R. GUIETTE. - De Fransche Letterkunde sinds 1914. / De Fransch-Belgische Letterkunde sinds 1914.
T8041: SMITS-GOVERTSEN, A. - De Ferrer-Legende.
R0757: SMITS, H. - Het troetelkind der maatschappij. Twee delen in een band.
T0825: SMITS, FRANS. - Het huis der smart.
R0945: SMITS, DEN OUDE HEER. [=M. PRAGER LINDO]. - Brieven en uitboezemingen van den ouden heer Smits.
R6058: SMITS, H.N. - Drie avonden debat over de roomsche sportbeweging.
R7602: SMITS VAN WAESBERGHE, JOS. - De uitzondelijke plaats van de Ars Musica in de ontwikkeling der wetenschappen gedurende de eeuw der Karolingers.
Y3521: SMITS, J. - Belangrijke brief door Willem I, Prins van Oranje, Den 16 Mei 1572, Uit Dillenborch geschreven aan zijne Vrienden in Dordrecht: met eenige geschiedkundige bijzonderheden tot dezelve betrekkelijk.
T6172: SMITS, H. - De Nederlandsche Arbeidersbeweging in de Negentiende Eeuw. Voorrede van H. Spiekman.
R8081: [ELSSCHOT] SMITS, FRANS E.A. - Willem Elsschot. Feestreden uitgesproken t.g.v. zijn zeventigste verjaardag door Frans Smits, Albert Westerlinck, Raymond Herreman en Martinus Nijhoff op Zondag 11 Mei 1952.
Y3475: SMITS PZ, F.W. - Nederland en Oranje onafscheidelijk vereenigd. Feestrede over Psalm LXXXIX vers 19, bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van Nederlands vrijheid.
L7922: [GROEN VAN PRINSTERER, G.] SMITSKAMP, HENDRIK. - Groen van Prinsterer als Historicus.
R6417: SMITT, L.H. - Enige wenken voor den onervaren verslaggever in rechtzaken en, in het algemeen, voor de op dit gebied iets weten willende nietswetenden.
Y1974: SMULDERS, WILLEM. - Cantica Graduum. Verzen. Inleiding Anton van Duinkerken.
B3840: SMULDERS, ALBERT. - Lustrumboek van de jongstudenten-vereniging NOS 1921-1931.
T6476: SNEEVLIET, H. - Internationale Klassenstrijd (De stakingen in het Transportbedrijf) door H. Sneevliet. Met een voorrede van Henriette Roland Holst.
R9221: SNEIJDERS DE VOGEL, J. - Handleiding voor den Roode Kruisman en voor den E.H.B.O.-er tot het verleenen van eerste hulp aan gaszieken. Met 53 afbeeldingen.
B4321: SNELDERS, H.A.M. - De geschiedenis van de scheikunde in Nederland. Deel I: Van alchemie tot chemie en chemische industrie rond 1900. Deel II: De ontwikkeling van chemie en chemische technologie 1900-1950.
R7687: SNELL, K.CH. - Ueber Zweck und Einrichtung eines Realgymnasiums. Ein Programm.
T0973: SNELLAERT, A. - Histoire de la Litterature Flamande.
B2367: SNELLEMAN, WILLEM. - Das Haus Anjou und der Orient in Wolframs 'Parzival'
L9312: [GROEN VAN PRINSTERER, G.] SNELLER, Z.W. - Groen van Prinsterer en Fruin.
M6164: SNETHLAGE, HENRIETTE FUHRI. - In het licht van het lezen. De rol van het boek in de beeldende kunst.
L1331: SNEYDERS DE VOGEL, K. - De Rozeroman. Een beeld uit het Middeleeuwsche cultuurleven.
T3777: SNEYERS, E. - Mijn leesboek. Eerste stukje. Oefeningen in het aanvankelijk lezen. Met teekeningen van Jozef Wouters.
T3778: SNEYERS, E. - Mijn leesboek. Derde stukje. Oefeningen in het aanvankelijk lezen. Met teekeningen van E. van Offel.
T3776: SNEYERS, E. - Mijn leesboek. Vierde stukje. Oefeningen in het aanvankelijk lezen. Met teekeningen van E. Van Offel.
T0172: SNIEDERS, AUG. - Gedenkboek: Eeuwfeest Dr Aug. Snieders 1825-1925.
L8634: SNIEDERS, J. RENIER. - De Wraakroepende Zonde. Tafereelen uit het dorpleven in De Kempen.
T1514: SNIEDERS, AUGUST. - De Voetbranders. De Franschen in Noordbrabant (1793).
T2022: SNIEDERS, AUGUST. - Dit sijn Sniderien, dat is Loef- ende Beeltwerc, die hevet gheteikent ende ghesneden.
H4326: SNIJDER, H.G.S. - Episoden. Sonnetten.
L9089: SNIJDER, H.G.S. - Magisch strand.
B4904: SNIJDER, H.G.S. - Magisch strand.
L5769: SNIJDERS, JOHANNES T. - Zelfcorrectie en zelfcritiek bij kinderen in de kleuterperiode.
B6110: SNIJDERS, C.J. - De Gulden Snede. Voorwoord Sj. Groenman.
T7369: SNIJDERS, J. - Partijvorming op principiele grondslag.
B5057: SNIJDERS, COR. - Een god van 37 celsius.
R0214: SNIJDERS, D. - Herman Linnebank 1875-1927. Zijn werk als criticus en Vlamingen vriend.
L6727: SNIJMAN, FREDERICK J. - Literere styl met die oog op stylondersoek.
B4363: [PROOST PRIKKELS] SNIPPERS. - Snippers. Merkwaardigheden uit de literatuur over papier, drukken en binden. Bijblad van Prikkels 71-77.
K8854: SNITKER, WIM. - Maskerade. Het spel van den jongen die geen fantasie had. Met muziek van Marius Monnikendam.
L3829: SNITKER, WIM. - Vijf gedramatiseerde vertellingen. I. Pastoor zijn noteboom. II. Het verhaal van twee vaders, 'n pijp tabak, 'n appel en nog veel meer. III. De zieke moeder. IV. Het vertelsel van Jan Klaasen die vrij wilde zijn. V. Van drie heiligen den duivel en nog iemand.
L6282: SNITSLAAR, LOUISE. - Sidelights on Robert Browning's 'The Ring and the Book'.
T4030: SNOECK HENKEMANS, J.R. - Armverzorging. Het Elberfeldsche en het Nederlandsche stelsel.
T4773: SNOECK HENKEMANS, J.R. - De vaste pijlers van den Staat. Eene overdenking in mei 1945.
T7335: SNOECK HENKEMANS, J.R. - Maatschappelijke bedrijfsorganisatie.
Y3132: SNOEK, KEES. - E. du Perron, Den Haag en uitgever Boucher.
K2432: SNOEK, KEES. - De Indische jaren van E. du Perron.
L2373: SNOEK, PAUL. - Reptielen & amfibieen.
R4115: SNOEK, PAUL. - Paul Snoek, ik ben steeds op doorreis.
T8797: SNOEK, PAUL. - Renaissance.
L8631: SNOUCK HURGRONJE, C. (VERT. + INL.). - Het Leidsche Orientalistencongres. Indrukken van een Arabisch Congreslid. [= Amin b. Hasan al-Halawani al Hanafi].
K4318: SOBRY, PAUL / A.J.D. VAN OOSTEN / JAN H. EEKHOUT. - Moderne Vlaamsche religieuze lyriek. Bijeengebracht door...
T7534: SOBY, JAMES THRALL. - Ben Shahn.
Y2807: DE VRIJE SOCIALIST. - De Vrije Socialist. Anarchistisch tijdschrift. Federatie van Vrije Socialisten. 1974-1975. nrs.: 2 - 4 - 9.
Y2710: SOCIALIST, DE. - De Socialist. Links Socialistisch Weekblad. Proefnummer. 1e jrg. 1929 nrs: 21 - 42 - 43 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 52 . 2e jrg. 1929. nrs: 53 - 54 - 55 - 57 - 60 - 61 - 63 - 64/65 - 74.
T7763: SOCIUS. [=WIJNAND ROMIJN]. - Na-oorlogse perspectieven van het socialisme in Europa.
K2235: SODDERLAND, J.W. E.A. - Leeskabinet. Grepen uit de geschiedenis en de Boekerij van het Rotterdamsch Leeskabinet 1759-1984.
T7689: SODERBERGH, PETER A. - 78 RPM Records & Prices.
B9531: SODERHJELM, TORSTEN & WERNER SODERHJELM. - De Italiaansche Renaissance. Litteratuur- en Kultuurstudies. Uit het Zweedsch door D. Logeman-van der Willigen.
T4982: SOEP, A.B. - Een onuitgesproken rede voor het congres der S.D.A.P. april 1915.
B7041: SOEP, A. - De besnijdenis. Een ethnologische studie. Met een voorrede van J.J. Fahrenfort.
R9717: SOEP, A.B. - Het jodendom. Anti-semitisme van uit een sociaal-historisch gezichtspunt bezien.
T4981: SOEP, A.B. - Nationalisme of Internationalisme? Met een onuitgesproken rede voor het congres van de S.D.A.P. april 1915.
T8472: SOEPBOER, ALBERTINA. - Bezonken.
M6693: SOEPNEL, INE. - Festina Lente. Aldus Manutius drukker/uitgever.
B2767: SOER, F.C. - Rede uitgesproken door Dr. F.C. Soer in de Groote Zaal der Hoogere Burgerschool Willem II, 19 februari 1877 te Tilburg.
T2706: SOER, ELISE. - De Vlaamsche Vesper.
L6669: SOEROTO, NOTO. - Fluisteringen van den Avondwind.
B4342: SOEST, MARJO VAN. - Over de regels van het spel.
R6165: SOEST, JUDOCUS VAN. - Krantenbezorgers in Amsterdam, Een beetje uitgebuit. Fotografie en tekst van J. van Soest.
L5220: SOET, FRANS D. DE. - Puritan and royalist literature in the seventeenth century.
R7470: SOETARDJO, KARTOHADIKOESOEMO. - De Petitie Soetardjo.
T9384: SOETEBOOM, H. - Oud-heden van Zaan-land, Stavoren, Vronen en Waterland. Twee delen.
B9043: SOETEMAN, C. E.A. - Literatuur en samenleving. Zes lezingen.
L7844: SOETEMAN, CORNELIS. - Untersuchungen zur Ubersetzungstechnik Otfrid von Weiszenburgs.
R3080: SOETEMAN, FRED EN CHRIS ROODBEEN. - De Hoornse taart en andere rechtsmonumentjes.
T9360: SOETEMAN, C. - Deutsche Sprache und Literatur an den niederlandischen Universitaten.
B5511: SOETENDORP, AWRAHAM. - Met het verleden op mijn hielen.
T9254: SOETERIK, G.J. - Militaire-marsch ter gelegenheid van het 50 jarig feest der herstelling van Neerlands onafhankelijkheid 1813-1863 gecomponeerd door G.J. Soeterik.
L1618: SOEWARNO- VAN DER KAADEN, J.C. - De weg naar Plantoengan.
T9960: SOHN-RETHEL, ALFRED. - Grootkapitaal en fascisme. De Duitse industrie achter Hitler.
L8871: SOHNGEN, J.N.G. - Uit de Meierij. Schetsen uit het Noordbrabantsche Volksleven.
Y1515: SOISSON, JANINE EN PIERRE. - Kastelen langs de Loire.
Y3866: SOLDATENKRANT, DE. - Feestnummer no. 48. Woensdag 31 augustus 1898. Nederland juicht en jubelt, inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina.
T4743: SOLF, WILHELM HEINRICH. - De Duitsche Staatssecretaris van kolonien, Dr. Solf spreekt....
Y1060: SOLGER, H. / S. WAGENAAR. - Algemeene Geschiedenis in Verhalen. De Nieuwe Tijd. Een Leesboek voor het eerste middelbaar en hooger en het uitgebreid lager onderwijs, normaal- en kweekscholen. Vrij naar het Hoogduitsch van H. Solger. Vertaling S. Wagenaar.
K9675: SOLO, DAN X. (ED.). - Extended alphabets. 100 complete fonts.
K9677: SOLO, DAN X. (ED.). - Outline alphabets. 100 complete fonts.
K9678: SOLO, DAN X. (ED.). - Rustic and rough-hewn alphabets. 100 complete fonts.
MK0098: SOLO, DAN X. (ED.). - Sans Serif display alphabets. 100 complete fonts.
B8570: SOLO, DAN X. - Thematic Alphabets. Eight Decorative Faces in Three Sizes.
B3338: SOLVANGER, ERIK. - Eenvoudig schedellichten.
B6163: SOMA. - Soma Literair Magazine. Nrs. 1-28.
B6882: SOMA 5. - H. Heeresma: Han de Wit gaat in ontwikkelingshulp. Dirk Ayelt Kooiman: Het mechaniek gestoord. Witold Gombrowicz: De schrijver en geld. Tom Graftdijk /Witold Gombrowicz in gevecht met de vorm. Willem Veldman: Gedicht. e.a.
R2589: SOMA 7. - Chris van Geel. Jeroen Brouwers. Jules Deelder. Hans Plomp. J. v.d. Krogt. H. Heeresma. R.A. Cornets de Groot. R. van Gennep. Vassili Vassilikos.
R2579: SOMA 8. - Arjen van der Burg. A. Heumakers. H. Verdaasdonk. Dick Walda. Remco Campert. Rob Flapper. D.A. Kooiman. A. v.d. Berg. Andre Veltkamp.
T5534: SOMBART, W. - Het proletariaat. Bewerkt door M. Hugenholtz-Zeeven.
T7323: SOMBART, WERNER. - Socialisme en Sociale Beweging. Voor Nederland bewerkt door Helene Mercier.
L9254: SOMBREFF, LOUIS HENRI LEONARD JOSEPH VAN DER MAESEN DE. - Over den aanvang van het lidmaatschap der Staten-Generaal.
B5790: SOMEREN, R.H. VAN. - Hulde aan de nagedachtenis van Dr. Jan Scharp; toegebragt ter gelegenheid zijner lijkplegtigheid gevierd den 11en April l.l., in de Maatschappij Verscheidenheid en Overeenstemming te Rotterdam.
B5827: SOMEREN, J.F. VAN. - De Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Haar geschiedenis en kunstschatten voor 1880.
B4415: SOMERHAUSEN, H. & J. BOSSAERT. - Verhandelingen over de stenographie op de Nederlandsche taal toegepast, door het Koninklijk Genootschap Concordia te Brussel bekroond en in het licht gegeven. Met 8 gesteendrukte platen.
L8567: SOMERS, MARC (ED.). - Karel van de Woestijne 1878-1929. Tentoonstellingscatalogus. Net een inleiding door Albert Westerlinck en chronologische raamwerk door Prof.em. M. Rutten.
R8656: SOMERWIL-AYRTON, S.K. - Poverty and power in early works of Dostoevskij.
T9188: SOMMER, KEES. - Tommy Song. March (Two-step). Words and Music by Kees Sommer.
B8856: SOMMER, MARTIN. - Krantebeest. J.M. Lucker. Triomf en tragiek van een courantier.
L6320: SOMMERVOGEL, CARLOS. - Dictionnaire de ouvrages Anonymes et Pseudonymes publies par de religieux de la compagnie de jesus.
H7280: SON, PHILIP VAN. - Distels voor vakgenoten. Illustraties C.A.B. Bantzinger.
Y3500: SON, CASPERT VAN. (INLEIDING). - Portretten uit het Huis Oranje-Nassau, historisch foto-album uitgegeven ter gelegenheid van het regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina (1898-1938).
T4868: BLACKIE & SON. [FONDSCATALOGUS]. - Blackie's List of Story Books & Other Books 1923-1924. Blackie & Son's publications 1923-1924.
R7134: SONSBEECK, HERMAN GEORGE VAN. - Eenige opmerkingen over het zoogenaamde depositum irregulare.
K1828: SONTROP, TH. A. / MARTIN ROS (EDS.). - >>Prive-Domein<<. Schrijvers over zichzelf.
R2137: [BILDERDIJK] SOPHOCLES. - De dood van Edipus, treurspel. Het oorsprongklijk van Sofokles nagevolgd door Willem Bilderdijk.
B2741: SORGDRAGER, W. - Gaat het om de kunst of om het systeem?
K8739: SOTEMANN, GUUS. - Vijfenveertig seizoenen.
T1519: SOTEMANN, A.L. - Vier opstellen over J.C. Bloem.
L6579: SOTEMANN, A.L. - Dichters die nog maar namen lijken.
A0960: SOTEMANN, A.L. - Over de dichter J.C. Bloem.
B1273: SOTEMANN, G. - A. Roland Holst en de mythe van Ierland.
T1993: SOTEMANN, A.L. - De structuur van de Max Havelaar. Bijdrage tot het onderzoek naar de interpretatie en evaluatie van de roman.
B5189: SOTEMANN, A.L. - Querido van 1915 tot 1990. Een Uitgeverij.
B8203: SOTEMANN, GUUS. - De muze en het heelal. Een verzameling gedichten, handelende over licht en duister, over aarde, zon, maan en sterren, over ruimtevaart, een primula en een citroen.
T3667: SOTEMANN, A.L. - Op het voetspoor van de dichter. De ontstaansgeschiedenis van J.H. Leopolds 'Naast ons, naast ons, achter het riet'.
R4660: SOTHEBY'S. - English literature and History. Auction 11 July 1996.
R4659: SOTHEBY'S. - English literature, History, Children's books and Illustrations. Auction 15 July 2010.
B2662: SOTHEBY'S. - Libri Stampe e Carte Geografische.
B2791: SOTHEBY'S. - Western Manuscripts and Miniatures. Including eight extremely important manuscripts from the Sammlung Ludwig, the property of the J. Paul Getty Museum,mostly of the eight to tenth century [etc].
B2795: SOTHEBY'S - The Book as Art. Modern Illustrated Books and Fine Bindings, Part II.
K7454: SOTHEBY'S. - Arts of the Islamic World . Auction 25 April 2002.
K7432: SOTHEBY'S. - Bibliotheque d' un Amateur . Auction 15 May 1997.
K7456: SOTHEBY'S. - Continental and Russian Books and Manuscripts, Science and Medicine. Auction 20th November 1990.
K7431: SOTHEBY'S. - Fantasy and Illustrated Books and Related Drawings . Auction 31 October 1997.
K7455: SOTHEBY'S. - Fine Books and Manuscripts. Auction 6515: 10/11 December 1993.
K7435: SOTHEBY'S. - Modern French Bindings and Illustrated Books. Auction 27 June 1997.
K7433: SOTHEBY'S. - Realms of the Mind: British Fantasy Art and Illustration. Auction 30 October 1997.
L8083: SOTHEBY'S. - The Otto Kallir Collection of Aviation History.
L8090: SOTHEBY'S. - Medieval Illuminated Miniatures from The Collection of The Late Eric Korner.
L8098: SOTHEBY'S. - The Library of George M. Pflaumer Charitable Unitrust.
L8099: SOTHEBY'S. - Western Manuscripts and Miniatures.
L8101: SOTHEBY'S - The Library of Irwin Silver.
L8484: SOTHEBY. - A Brilliant History. Jewels at Sotheby's.
L8487: SOTHEBY. - Collection Fred Feinsilber. Itineraire d'un collectioneur 1460-1960. Livres, Manuscrits, Gravures, Photographies. Vol. 1 et Vol. 2.
B2839: SOTHEBY'S. - A further Ninety-Seven Highly Important Hebrew Manuscripts. From the Collection formed by the Late David Solomon Sassoon.
B2876: SOTHEBY'S. - Fine Books and Manuscripts. Including Property from the Library of Raymond and Elizabeth Hartz.
B2881: SOTHEBY'S. - Fine Books and Manuscripts. Including the Collection of Dr. Morton McMichael.
B2893: SOTHEBY'S. - Catalogue of Valuable Hebrew Printed Books. The Property of the Valmadonna Trust.
L8086: SOTHEBY'S - Important American Voyages and Explorations.
L8093: SOTHEBY'S. - Seventy-six Important Hebrew and Samaritan Manuscripts for the library of the late David Solomon Sassoon.
L8095: SOTHEBY'S. - Collection J. -M.B. Editions Originales.
L8097: SOTHEBY'S. - The Continental Library of Archibald, 5th Earl of Rosebery and Midlothian, K.G., K.T.
B2833: SOTHEBY'S. - Persian and Indian Manuscripts and Miniatures from the collection formed by the British Rail Pension Fund.
B2834: SOTHEBY'S. - Livres Ancienc et Modernes. Comprenant La bibliotheque du Comte et de La Comtesse Guy du Boisrouvray.
B2838: SOTHEBY'S. - Fine Judaic Books, Manuscripts and Works of Art. The property of Charles E. Feinberg. The Traub Collection. The Collection of the Warner Resort Company.
B8176: SOTHEBY. - The Honeyman Collection of Scientific Books and Manuscripts. Part VI: Printed Books N - Sa.
Y0801: SOTHEBY'S. - Summer Sale. Amsterdam 24 June and 25 June 1997. Section I: 145 items of Glass.
B2883: SOTHEBY'S. - Western Manuscripts and Miniatures.
R4662: SOTHEBY'S. - Valuable Printed Books. Auction 26 and 27 June 1997.
R4663: SOTHEBY'S. - Valuable Printed Books, comprising Natural History, Atlases, Travel, Early Printed and Continental Books. Auction 30 November 1995.
B4915: SOTHEBY'S LONDON. - Fine Oriental Manuscripts and Miniatures.
B2888: SOTHOBY'S. - Valuable Hebrew Printed Books. Including Judaica. The Property of the Valmadonna Trust.
Y0504: SOUCHY, AUGUSTIN. - Hoe leeft de arbeider en boer in Rusland en in de Ukraine? Resultaat eener studiereis van April tot October 1920.
W4025: SOUDIJN, KAREL. - Op reis.
B4259: SOUEIF, AHDAF. - Aisha. Vertaling A. van den Bogaard.
B4930: CATALOGUE SOURGET. - Librairie Sourget. Manuscrits enlumines et Livres Precieux: Six siecles de Patrimoine Bibliophilique 1280 - 1927.
T2673: SOURIE, LOUIS. - Inleiding tot de geschiedenis van Van Nu en Straks.
T0854: SOURIE, LOUIS. - Van Nu en Straks. Historiek en betekenis.
L0328: SOURIE, LOUIS. - Prosper van Langendonck.
B5567: SOUSA TAVARES, MIGUEL. - Evenaar. Vertaald uit het Portugees door Harrie Lemmers.
B6275: SOUVARINE, BORIS. - Stalin en het Bolsjewisme. Vertaald door E. du Perron.
H6158: SOYA. - Een gast. Vertaling Marie W. Vos.
T9075: SPAAN, PETER. - De verheerlijking.
Y1031: SPAAN, J. - Aanschouwelijk onderwijs in het dierenrijk, of handboekje voor aankomende onderwijzers, onderwijzeressen en bewaarschoolhouderessen ten gebruike bij platen van de voornaamste en nuttigste dieren.
P2930: SPAAN, HENK. - Kermis op de Dam.
T6977: SPAAN, JAN. - Internationale spanningen.
T9821: SPAAN, S. - De oorzaak der Werkloosheid en de taak der W.A.C.'s
T7617: SPAAN, J.G. - Eenige beschouwingen betreffende Vrijmetselarij.
T8658: SPAAN, HENK. - De zoon van Cruijff en andere gedichten.
K3085: SPAANS, LEX. - Homo-politieke teksten.
R5381: SPAANSTRA-POLAK, BETTINA. - Het Symbolisme.
T4194: SPAEN, W.A. VAN. - Proeven van historie en oudheidkunde.
R8452: SPAHR V.D. HOEK, J.J. - Spoaren fen in pleatse-stelsel yn eastergo (yn 'e 16e ieu).
P0867: SPAIN, STANLEY. - Rajac, een vertelling. Vertaling Richard Bouman.
L1800: SPAINK, A. / G. GORREMANS / R. GAASBEEK. - Fantasfeer. Bibliografie van Science Fiction en Fantasy in het Nederlands.
Y0650: SPANHAAK, GERARD. (BIJEENGEBRACHT). - Tusschen Hoop en Herinnering. Tien gedichten uit den laatsten bezettingstijd.
H0175: SPANIDOU, IRINI. - Mijn Spartaanse vader. Vertaling M. Lindenburg.
R5419: SPANJAARD, L. - L. Spanjaard: Graphologie en handschriften van misdadigers. K. Herman Bouman: Het medisch beroepsgeheim. D. Hazewinkel-Suringa: Het beroepsgeheim van den medicus.
Y3941: VRIJ SPANJE. - Vrij Spanje. 18 juli-uitgave [1948]. Heimwee!
T9331: VRIJ SPANJE. - Theun de Vries: Het voorspel van de tragedie. M. van der Goes: Naar een constructieve Spanje-politiek. V. van Vriesland: Actie van de P.E.N. Club. A. Rosal: Een Spaansche stem in Amsterdam.
L7877: SPANJER, MAARTEN. - Maarten maakt vrienden. Ontmoetingen.
R7537: SPANJER, L.B. - De broederstrijd in het bouwbedrijf te Amsterdam. Tragedie der wankelmoedigen.
M7825: SPARK, MURIEL. - De abdis van Crewe. Vertaling R. Wesselius.
M7826: SPARK, MURIEL. - De plaats achter het stuur. Vertaling J. van der Woude.
L5500: SPARNAAY, C. - Een beroep op het Jongere Geslacht.
L5620: SPARNAAY, H. - Prof. Dr. H. Sparnaay zur Sprache und Literatur des Mittelatlters. Verzamelde opstellen t.g.v. zijn zeventigste verjaardag.
L5221: SPARNAAY, H. - Verschmelzung legendarischer und weltlicher Motive in der Poesie des Mittelalters.
R7723: SPARTACUS. - Spartacus. Travel Magazine.
R0603: SPATIUM. - Spatium - Heft fur Typografie und Gestaltung: Collecting mania / Sammelwut.
B1158: SPATKOWA, V.R. - Woorden en wendingen in het Russisch.
B7973: SPEAIGHT, ROBERT. - The life of Eric Gill.
K0234: SPEAR, PERCIVAL. - The Nabobs. A study of the Social Life of the English in Eighteenth Century India.
B2398: SPECKMAN, H.A.W. - De inscriptie van het monument van William Shakespeare te Stratford on Avon.
Y4048: DE NEDERLANDSCHE SPECTATOR. - De Nederlandsche Spectator. 1868 Nrs: 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 10 - 11 - 12 - 24 - 25 - 32 - 33 - 34.
Y4169: DE NEDERLANDSCHE SPECTATOR. - De Nederlandsche Spectator 1903.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

5/30