Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
A0115: RUBINSTEIN, RENATE. - Alexander, een impressie van de kroonprins bij zijn achttiende verjaardag.
M6920: RUBINSTEIN, RENATE. - Hedendaags feminisme.
B3071: RUBINSTEIN, RENATE. - Klein Chinees woordenboek.
M5467: RUBINSTEIN, RENATE. - Liefst verliefd.
H5082: RUBINSTEIN, RENATE. - Toekomstmuziek.
B4294: RUBINSTEIN, RENATE. - Nee heb je, notities over ziek zijn.
R0815: RUBINSTEIN, RENATE. - Mein besseres Ich. Erinnerungen an eine Liebe. Aus dem Niederlandischen von Helga van Beuningen.
M4748: RUBINSTEIN, RENATE. - Met verschuldigde hoogachting, 54 Tamarkolommen.
T8623: RUBINSTEIN, RENATE. - Was getekend Tamar.
L4630: RUBINSTEIN, RENATE. - Ieder woelt hier om verandering.
R8264: RUBOW, PAUL V. - Herman Bang og flere kritiske Studier.
B4547: RUCKER, ELISABETH. - Maria Sibylla Merian 1647-1717. Ihr Wirken in Deutschland und Holland.
L2432: RUDDER, MAY DE. - Guido Gezelle.
T4108: RUDOLFS, J. - De gevaren van luchtbescherming.
H3090: RUEBSAMEN, HELGA. - Beer is terug.
M9073: RUEBSAMEN, HELGA. - Het lied en de waarheid.
L6930: RUEBSAMEN, HELGA. - Jonge liefde en oud zeer. De verhalen deel 2
L3547: RUEBSAMEN, HELGA. - De bevrijding.
R0324: RUEBSAMEN, HELGA. - Het lied en de waarheid.
Y3608: RUEBSAMEN, HELGA. - De bevrijding.
Y3235: RUEBSAMEN, HELGA. - Het lied en de waarheid.
R6953: RUELENS, CHARLES. - La question de l'origine de l'imprimerie et le grand concile typographique.
H3437: RUETER, PAM G. - Gelegenheidsgrafiek / Grafik Kenangan. Voorwoord Pam G. Rueter.
T6965: RUGERS, A.R. / H. BOSCHMA / J.J. BUSKES JR. - Ik ga heen! ik blijf! Inzichten betreffende het lidmaatschap van Kerk en Vrede.
T7947: RUGERS, V.H. - De bezwaren tegen de plaatselijke keuze. Inleiding gehouden op het eerste Christelijke Congres tegen het alcoholisme, te Utrecht, 26 Augustus 1909.
Y1849: RUHLE, OTTO. - Liebe- Ehe - Familie.
H9584: RUIJTER, MIRJAM. - Grafies werk 1967-1986
R0446: RUIMTEN. - Frans Boenders. J.P. Dumolyn. P. Lasoen. S. Braem. F. Herzen. L. Abicht. K.J. Geirlandt. H. Sizoo. E. Elias. H. De Coninck. B. Brouwers.
H1105: RUITENBERG-DE WIT, A.F. - Formule in den morgenstond. Een studie over het dichtwerk van Gerrit Achterberg.
R6523: RUITER, T. DE. - Minister A.S. Talma. Een historisch-ethische studie over de corporatieve gedachte in de christelijk-sociale politiek van Nederland.
H1127: RUITER, C. DE. - Over het proza van S. Carmiggelt.
R9218: RUIZ VILAPLANA, ANTONIO. - Ik verklaar onder eede. Een jaar werkzaamheid in het nationalistische Spanje. Uit het Spaansch door J. Brouwer.
W9559: RULER, DICK VAN. - Verbeeldingen van werkelijkheid. Speurtochten vanuit de kerkers van Piranesi.
R3836: [SPINOZA] RULER, HAN VAN. - Kennen, lijden, handelen. De erfenis van Descartes bij Geulincx en Spinoza. Voordracht gehouden te Rijnsburg op 27 mei 2000.
B0934: RULLMANN, J.C. - De afscheiding in de Nederlandsch Hervormde Kerk der XIXe Eeuw. Historisch geschetst.
B8126: RULLMANN, J.C. - Het Volkspetitionnement van 1878.
T0471: RUMKE, A.C. - Rebekka Aleida Biegel (1866-1943).
R5801: RUMMELEN, F.H. VAN. - Claciale Loss en Limburgsche klei.
R5804: RUMMELEN, F.H. VAN. - De wordingsgeschiedenis der Maasterrassen in Zuid-Limburg en aangrenzend gebied.
H2043: RUMPHIUS, GEORGIUS EVERHARDUS. - The Ambonese Curiosity Cabinet. Translated, edited, annotated, and with an introduction by E.M. Beekman.
R7746: RUN, H.W.M. VAN. - Altijd beperkt. Over persvrijheid.
H4713: RUN, H.W.M. VAN. - Altijd beperkt. Over Persvrijheid.
H3208: RUN, H.W.M. VAN. - Altijd beperkt. Over persvrijheid.
L3448: RUNCIE, JAMES. - De kleur van de hemel.
B6824: RUNSSBERG, EBERHARD VON (ED.). - Der Sachenspiegel. Bilder aus der Heidelberger Handschrift.
K1771: RUPPEL, ALOYS. - Gutenberg Jahrbuch 1950. Festschrift zum 50jahrigen bestehen des Gutenberg-Museums in Mainz.
H9029: RUPPEL, ALOYS. - Weltmuseum der Druckkunst und internationale Gutenberg-Gesellschaft.
R2960: RUPPERT, CHRISTIAAN & GERARD STEEN (EDS.). - Decadentie. Grafiet Nr. 5.
T6607: RUPPERT, J.S. - Werkstaking - directe actie verbreking dienstbetrekking bij werkstaking en inachtneming van opzeggingstermijn.
T4230: RUSHDIE, SALMAN. - De duivelsverzen. Vertaald door Marijke Emeis.
H6405: RUSHDIE, SALMAN. - Woede. Vertaling Karina van Santen.
K0810: RUSHDIE, SALMAN. - Oost, West. Verhalen. Vertaald door E. Dabekaussen en Tilly Maters.
M9304: RUSHDIE, SALMAN. - Middernachtskinderen. Vertaling Max Schuchart.
L7820: RUSHDIE, SALMAN. - Shalimar de clown. Roman. Vertaald door Karina van Santen en Martine Vosmaer.
R4925: RUSKIN, JOHN. - Fors Clavigera. Verzameling van brieven aan werklieden. Uit het engelsch vertaald door B.H. Met voorrede van Frederik van Eeden. Twee delen.
R6323: RUSKIN, JOHN. - De laatstgekomenen. Vier lezingen over de eerste beginselen der staathuishoudkunde. Vertaling M. Hugenholtz-Zeeven.
R4453: RUSKIN, JOHN. - Mensch en Maatschappij, Eerste deel. Met voorrede van Frederik van Eeden, Vertaling Bertha Koch-Huber.
R0055: RUSKIN, JOHN. - Mensch en Maatschappij, 2 delen. Met voorrede van Frederik van Eeden, Vertaling Bertha Koch-Huber.
T5044: RUSKIN, JOHN. - De laatstgekomenen. Vier lezingen over de eerste beginselen der staathuishoudkunde. Vertaling M. Hugenholtz-Zeeven.
T5421: RUSKIN, JOHN. - Dezen Laatsten Ook. (Unto this last). Vier schetsen over de Beginselen der Staathuishoudkunde. Uit het Engelsch vertaald door Paul Horrix.
A0338: RUSS, JOANNA. - Andere levens, andere letteren. Vertaling T. Schel.
W1046: RUSS, JOANNE. - De vrouw-man. Vertaling Nan Lenders.
M5179: RUSSEL, FRANCIS. - Durer et son temps 1471-1528. Le Monde des Arts.
R0456: RUSSELL, JAMES ANDERSON. - Dutch poetry and English.
H3990: RUSSELL, BERTRAND. - Geschiedenis der westerse filosofie. In verband met politieke en sociale omstandigheden van de oudste tijden tot heden.
M8518: RUSSELL, BERTRAND. - Geschiedenis van de westerse filosofie. In verband met politieke en sociale omstandigheden van de oudste tijden tot heden.
K3601: RUSSELL, BERTRAND. - The autobiography of Betrand Russell 1872-1914.
K4019: RUSSELL, BERTRAND. - Autobiografie 1872-1914. Vertaling M. en L. Coutinho.
R2315: RUSSELL, JAMES ANDERSON. - Romance and realism. Trends in Belgo-Dutch prose literature.
T3800: RUSSO, RICHARD. - Empire Falls. Vertaald door Sandra van de Ven.
T4247: RUST, W.J. (INLEIDING). - Het Nederlandse porcelein. Documentaire tentoonstelling van het Nederlandse porcelein tussen 1759 en 1810 in het Museum Willet Holthuysen juni-september 1952.
L5236: RUSTING, SALOMON VAN, E.A. - De drekpoeten. Uit het werk van Salomon van Rusting, Jan Goeree, Hermanus van den Burg en consorten.
M8311: RUTEBEUF. - Bloemlezing uit de poŽzie van een 13de eeuws frans dichter. Ingeleid en vertaald door W. van Elden.
B7919: RUTER, A.J.C. - Historische studies over mens en samenleving.
R5304: RUTER, A.J.C. - De Spoorwegstakingen van 1903. Een spiegel der arbeidersbeweging in Nederland.
L2748: RUTGERS VAN DER LOEFF, J.D. (ED.). - Drie lofdichten op Haarlem. Het Middelnederlandsch gedicht van Dirk Mathijszen en Karel van Mander's Twee beelden van Haarlem.
L4709: RUTGERS, F.L. - Acta van de Nederlandsche Synoden der Zestiende Eeuw. Verzameld en uitgegeven door F.L. Rutgers.
T1504: RUTGERS, V.H. - Geestelijke vrijheid. Openingswoord: V.H. Rugers. Eenheid of eensgezindheid: H. Colijn. Christelijk is nationaal: J.R. Slotemaker de Bruine.
L7488: RUTGERS, J. - Is de Prostitutie een noodzakelijk kwaad?
L7520: RUTGERS, HARMANNUS WILLEM. - Bemerkungen uber das Verhaltnis von Marchen und Sagen, mit besonderer Rucksicht auf die Sigfridsagen.
B4187: RUTGERS, WIM. - De Caraibische jeugdboeken van Miep Diekmann. Een leesverslag.
T4391: RUTGERS, S. - Het Boerenvraagstuk in Sovjet-Rusland, Europa, Amerika, Indie, China.
T3245: RUTGERS, S.J. - De beteekenis van het beton-ijzer als constructie-materiaal.
R4491: RUTGERS, J. - Het gevaar van de vruchtafdrijving.
R4486: RUTGERS, J. - Welvaart en Groei van de Bevolking.
K0028: RUTHERFORD, WARD. - Blitzkrieg 1940.
H9466: RUTING, JOS. - Romeinse slaafjes, roman.
C1598: RUTING, JOS. - Markiesje en andere nagelaten verhalen.
M1497: RUTING, JOS. - Natuurzuiver kinderhormoon, verhalen.
M1825: RUTING, JOS. - Van mij gescheiden. Novelle.
M1494: RUTING, JOS. - In de mierenrijken. Yvonnes mierkundige opstellen. GeÔllustreerd door de schrijver.
H9469: RUTING, JOS. - Lydia en de zwaan.
T5034: RUTTEN, M. - Henriette Roland Holst. Dichteres van de ascese. Vogels van diverse pluimage.
R7885: RUTTEN, M. EN J. WEISGERBER. (RED.). - Van Arm Vlaanderen tot De Voorstad groeit. De opbloei van de Vlaamse Literatuur van Teirlinck-Stijns tot L.P. Boon ( 1888-1946).
L4812: RUTTEN, FELIX. - Confiteor.
K5286: RUTTEN, M. - Tucht en ontucht in de poŽzie van H. Hensen en B. de Corte.
L2328: RUTTEN, M.G. - Theorie en feiten in de geologie.
B4371: RUTTEN, FELIX. - Limburgsche sagen.
B4885: RUTTEN, F.J.TH. - De ontmoeting van een persoonlijkheid. Rede.
B8895: RUTTEN, M. - Karel van de Woestijne 1878-1929. Herdenkingstentoonstelling naar aanleiding van de honderdste verjaardag van zijn geboorte.
B8863: RUTTEN, M. - Het proza van Karel van de Woestijne.
R5882: RUTTEN, FELIX. - Daags veur Krismes.
R1547: RUTTEN, PAUL. - Digitalisering en dynamiek. Over de consequenties van de digitale revolutie voor de media-industrie, in het bijzonder de uitgeverij.
R6493: RUTTEN, TH. - Felix Timmermans.
K2688: RUTTEN, M. - Nederlandse dichtkunst Achterberg en Burssens voorbij. Kronieken. Twee bundel.
K8855: RUTTEN, M. - Karel van de Woestijne.
B1230: RUUSBROEC. - Ruusbroec-Tentoonstelling.
T7640: RUUSBROEC, JAN VAN. - Die Chierheit der Gheestelicker Brulocht. Bewerkt door Titus Brandsma, vertaald door D. Stracke.
Y0913: RUUSBROEC. - Ruusbroec de wonderbare. Bloemlezing van fragmenten in de oorspronkelijke tekst met inleiding en aantekeningen door W.H. Beuken.
T1712: RUUSBROEC. - Van den hemelschen melodyen. Ingeleid en aangeteekend door L. Reypens.
Y0915: RUUSBROEC. - De weg van den mensch. Christelijke gedachten uit de werken van Jan van Ruusbroec. Samengelezen, in nieuwere taal overgebracht en ingeleid door L.M.Fr. Daniels.
B4474: RUUSBROUC, JAN VAN. - Vanden XII beghinen.
B4964: RUWET, JOSEPH. - De Cistercienser abdij van Notre-Dame du Val-Dieu.
L3804: RUWIERE, JEANNE DE LA. - De Vlaamse schilderkunst in de XVe en XVIe eeuw.
L3805: RUWIERE, JEANNE DE LA. - De Vlaamse schilderkunst in de XVIIe eeuw.
Y0637: RUYGERS, GEERT J.N.M. - De politieke partijen in Nederland. Verleden en Toekomst.
T2129: RUYGERS, GEERT. - Volkseenheid.
T0636: RUYS, H.J.A. - Repertorium der verhandelingen en bijdragen betreffende de geschiedenis des vaderlands in tijdschriften en mengelwerken tot op 1929 verschenen.
M3607: RUYS, KEES. - Een lik van de oceaan.
L9931: RUYS, MANU. - De Vlamingen. Een volk in beweging een natie in wording. Voorwoord G. Eyskens.
B8801: RUYS, K. - Een afgedragen huid.
T1112: RUYSBEEK, ERIK VAN (INL.). - Waar is de eerste morgen? 3.
Y3574: RUYSCH, ARIE. - Acasia Loveren. Kleine verzameling van nieuwe Mac. gezangen voor Nederlandsche V.V.M.M. Betreft 41 gezangen.
Y1567: RUYSCH, F.A.C. - H.M. Koningin Wilhelmina. Haar leven, van Hare Troonbestijging af tot aan Haar Huwelijk. September 1898 - Februari 1901.
H8860: RUYSLINCK, WARD. - Alle verhalen.
H6295: RUYSLINCK, WARD. - De Apokatastasis of het Apocriefe boek van Galax Niksen.
K1450: RUYSLINCK, WARD. - De heksenkring.
L1487: RUYSLINCK, WARD. - De madonna met de buil.
L3735: RUYSLINCK, WARD. - De stille zomer. Met een nawoord van Joris Gerits.
M2683: RUYSLINCK, WARD. - IJlings naar nergens, ontboezemingen aan een boezemvriend.
P2655: RUYSLINCK, WARD. - Stille waters.
K4990: RUYSLINCK, WARD. - Uitspraken in opspraak.
W8164: RUYSLINCK, WARD. - Het dal van Hinnom, roman.
L9696: RUYSLINCK, WARD. - De stille zomer.
L9659: RUYSLINCK, WARD. - Het ganzenbord.
B3826: RUYSLINCK, WARD (TEKST). - Octave Landuyt.
B4175: RUYSLINCK, WARD. - De oeroude vijver.
R4793: RUYSLINCK, WARD / BOUDEWIJN VANDER PLAETSE. - Het Reservaat. Toneelbewerking: Boudewijn Vander Plaetse.
K3743: RUYSSEVELT, ANTOON VAN. (ED.). - Het beeld in huis. Catalogus.
T1232: RUYSSEVELT, A. VAN (ED.). - Lode Baekelmans 1879-1965. Tentoonstelling 11 mei - 31 september 1979. Voorwoord Wim Geldolf. Inleiding Emiel Willekens.
R7937: RYCHNER, MAX. - Zur europaischen Literatur zwischen zwei Weltkriegen.
T0783: RYCK, PAUL DE. - Gentianen. Een resem oude Gentse sagen. Verzameld, ingeleid en van aantekeningen voorzien. Tekeningen van Alex Wauters.
R6837: RYCKAERTS, ERIK EN EM. WILLEKENS. - Vlaamse jeugdliteratuur sinds 1832. Tentoonstellingscatalogus.
R0943: RYCKEBOER, H. - Hulde Album Prof. dr. Marcel Hoebeke hem door vakgenoten, medewerkers en vrienden aangeboden bij zijn afscheid van de Rijksuniversiteit Gent. Met medewerking van A. de Groote.
L5454: RYCKMANS, G. - De maangod in de Voorislamietische Zuidarabische godsdienst.
B6261: RYCKMANS, P. - Une Page d'Histoire Coloniale. L'occupation allemande dans l'Urundi.
B3161: RYDEN, HOPE. - De Lelievijver. Vier jaar met een beverfamilie. Vertaald door Giselle Gouverne.
M2244: RYDER, JOHN. - The case for legibility.
Y1073: RYLE, J.C. - Waar zijt Gij? Eene vraag aan iedereen. Naar het Engelsch.
Y1074: RYLE, J.C. - Christus en de beide kwaaddoeners. Naar het Engelsch door L. van Erpecum.
T8121: RYLE, J.C. - Het kruis. Naar het Engelsch.
W9011: RYNCK, PATRICK DE EN ANDRIES WELKENHUYSEN. - De Oudheid in het Nederlands. Repertorium en bibliografische gids voor vertalingen van Griekse en Latijnse auteurs en geschriften.
T9658: RYNCK, PATRICK DE (ED.). - Op de snaren van Apollo. Acht eeuwen Latijnse poŽzie.
T1493: RYSWYCK, TH. VAN. - Balladen.
T8465: RYZJI, BORIS. - Wolken boven E. Gedichten.
M6200: SAADAWI, NAWAL EL. - De zoektocht van Fouada. Vertaling D. Poppinga.
R8809: SAAL, C.D. - Sociale dynamiek. Structuur veranderingen in de plattelandssamenleving.
Y0925: SAALBORN, ARNOLD L.B. - Het ontwaken van het sociale bewustzijn in de litteratuur.
L5863: SAALBORN, ARNOLD L.B. - Het ontwaken van het sociale bewustzijn in de litteratuur.
B8030: SAAR, JOHANNES DU. - Het leven en de composities van Jacobus Barbireau.
T4621: SAARLOOS, A.E.C. VAN. - Het psychotechnisch geschiktheidsonderzoek voor trambestuurders en chauffeurs.
R6901: SABARSKY, SERGE. - Egon Schiele. Palais de Beaux Arts, Charleroi. 18-09 - 16-12-1987.
L8108: SABATIER, RUTH. (ED.). - Boek in geding.
Y3357: SABBE, MAURITS. - Het museum Plantin-Moretus. Plantin, de Moretussen en hun werk. [en] Handschriften en Vroegdrukken. Twee deeltjes in een band.
T1585: SABBE, MAURITS. - Brabant in 't verweer. Bijdrage tot de studie der Zuid-Nederlandsche strijdliteratuur in de eerste helft der 17e eeuw.
T2687: SABBE, MAURITS. (INLEIDING). - Oud Vlaamsche Kerstliederen. Klavierbewerking van Edward Verheyden. Penteekeningen en kleuromslag van Edmond van Offel.
T2689: SABBE, MAURITS. - De meesters van den Gulden Passer. Christoffel Plantin, Aartsdrukker van Philips II en zijn opvolgers, de Moretussen.
T4560: SABBE, MAURITS. - De Moretussen en hun kring. Verspreide opstellen.
Y0783: SABBE, MAURITS. - De filosoof van 't Sashuis. Verlucht met 20 illustraties van Renťe Valery.
K5412: SABBE, MAURITS. - Het museum Plantin-Moretus. Plantin, de Moretussen en hun werk.
T6373: SABBE, M. - De Antwerpsche vriendenkring van Anna Roemers Visscher.
K2599: SABBE, HERMAN JULIUS. - Maurits Sabbe en zijn Brugse mensen. Eeen postume wedersamenstelling. Geillustreerd met historische foto's.
L4851: SABBE, MARITS. - In 't gedrang. Vertellingen uit den oorlog.
W7323: SABBE, MAURICE. - La Vie des Livres a Anvers aux XVIe, XVIIe et XVIIIe Siecles.
A0113: SABBE, MAURITS. - 't Pastorken van Schaerdycke. Spel van personagien.
L2118: SABBE, MAURITS. - Fanny's Sonnet. Tooneelspel in een bedrijf.
K3637: SABBE, MAURITS. - Het proza in de Vlaamsche letterkunde.
P2032: [VONDEL] SABBE, MAURITS. - Vondel en Zuid-Nederland met andere opstellen.
R6738: SABBE, M. - Fransch-Vlaandersche Rederijkerskunst in de 18de eeuw.
L6711: SABBE, MAURITS. - Dierkennis en diersage bij Vondel.
B2236: SABBE, MAURITS. - Letterkundige Verscheidenheden.
B4205: SABBE, MAURITS. - Peilingen.
B4228: SABBE, JULIUS. - Peter Benoit zijn leven, zijne werken, zijne beteekenis.
T9282: SABBE, M. - Handschriften en Vroegdrukken.
Y3346: SABBE, MAURICE. - L'oeuvre de Christophe Plantin et de ses successeurs.
R5708: SABBE, M. - Brabantsche en Vlaamsche Strijdgedichten uit de 17e eeuw.
R5004: SABBE, MAURITS. - Vondel's Herbarium.
T0032: SABBE, M. - De Plantijnsche Werkstede. Arbeidsregeling Tucht en Maatschappelijke Voorzorg in de Oud Antwerpsche Drukkerij.
T4804: SABBE, M. - Handschriften en Vroegdrukken.
Y3630: SABBE, MAURITS; B.H. MOLKENBOER E.A. - Vondel 1587 - 1679.
R5339: SABBE, MAURITS. - Vondeltentoonstelling Museum der Vlaamsche Letterkunde, Minderbroedersrui. Ingericht door de Stadsbibliotheek, het Museum Plantin Moretus en Het Antwerpsch Prentenkabinet.
R5362: SABBE, MAURITS. - Een mei van vroomheid.
R5384: SABBE, HERMAN. - Dadaisme. Wereld in beeld 3.
T3068: VAN SABBEN. - Van Sabben Poster Auctions Nr. 10.
T3070: VAN SABBEN. - Van Sabben Poster Auctions Nr. 8.
T3071: VAN SABBEN. - Van Sabben Poster Auctions Nr. 7.
T3066: VAN SABBEN. - Van Sabben Poster Auctions Nr. 15.
T3072: VAN SABBEN. - Van Sabben Poster Auctions Nr. 6.
T3073: VAN SABBEN. - Van Sabben Poster Auctions Nr. 5.
T3074: VAN SABBEN. - Van Sabben Poster Auctions Nr. 4.
T3075: VAN SABBEN. - Van Sabben Poster Auctions Nr. 3.
T3067: VAN SABBEN. - Van Sabben Poster Auctions Nr. 11.
T3069: VAN SABBEN. - Van Sabben Poster Auctions Nr. 9.
K0280: SABLONIERE, MARGRIT DE. - Vincent van Gogh. Een korte beschrijving van zijn leven en werken.
R5583: SABLONIERE, MARGRIT. - Staphorst. Het levenspatroon van een creatief-tradionele gemeenschap.
B5158: SACHAROV, ANDREJ. - Mijn land en de wereld. Ingeleid door prof. dr. Karel van het Reve.
AP0417: SACHER MASOCH, L. VON. / C.P.J. CREBILLON. - La Venus a la fourrure / Le Sopha.
H7810: SACHER-MASOCH, LEOPOLD VON. - Le lit d'une Imperatrice.
B3181: SACHER-MASOCH, LEOPOLD. - Martelaar voor een dagdroom. Twee verhalen van .... en een studie van Alfred Kossmann.
T1965: SACHER MASOCH, LEOPOLD. - De Zwerver en De Hajdamak ( Roover). Vertaald uit het Duitsch.
T2238: SACHER MASOCH, LEOPOLD VON. - De Zwerver en De Hajdamak (Roover). Vertaald uit het Duitsch.
L8240: SACHS, HANS. - Der Tod ein End aller irdischen Ding.
R6178: SACHS, HANS. - De Student reist naar het paradijs. Klucht in een bedrijf. Vertaling Marie W. Vos.
K2421: SACK, SICK. [BERTUS AAFJES]. - Warenhuis wankelt.
T8868: SACKS, OLIVER. - De man die zijn vrouw voor een hoed hield.
H7661: SACKVILLE-WEST, V. - The Easter Party.
K2217: SACRE, D. (ED.). - 125 jaar 'Zuidnederlandsche Maatschappij van Taalkunde' Een bundel opstellen.
H2023: SADE, D.A.F. DE. - Justine ou Les Malheurs de la Vertu.
K5432: SADE, MARQUIS DE. - Le crimes de l'amour.
H9808: SADE, MARQUIS DE. - Ernestine. Eaux-fortes de S. Sauvage.
T3941: SADE, MARQUIS DE. - Les infortunes de la vertu, Historiettes et Contes et Fabliaux.
H0710: SADOUL, JAQUES. - Le tresor de Alchimistes.
L8239: SAFRAN FOER, JONATHAN. - Alles is verlicht. Een fragment uit de roman. Vertaald door Peter Abelsen.
K8315: SAGAN, FRANCOISE. - De oorlog beu. Vertaald uit het Frans door Margreet Hirs.
M3452: SAGAN, FRANCOISE. - Een beetje zon in het koude water. Vertaling S. Dubois.
A0869: SAGAN, FRANCOISE. - Sarah Bernhardt. De onverwoestbare lach. Vertaling M. Hirs.
B4579: SAGAN, FRANCOISE. - Bloed van waterverf. Vertaling Margreet Hirs.
B8243: SAGAN, FRANCOISE. - Een verre glimlach.
T4895: SAGE TEN BROEK, JOACHIM G. LE. - De Morgenstar der Toekomst. Anti-Revolutionnair Tijdschrift. Zevende deel 1835.
B2148: SAGNAC, PHILIPPE ET A. DE SAINT-LEGER. - Louis XIV (1661-1715).
R3119: SAHL, HANS. - Memoires van een moralist. Vertaald door W. Hansen.
Y1595: SAILER, J.M. EN J.M. SCHRANT. - Het gebed des Heeren, voor kinderen, in hunne taal, en naar hunne bevatting. Uit het Hoogduitsch door J.M. Schrant.
Y1751: SAINT-EXUPERY, ANTOINE. - De kleine prins. Met tekeningen van de schrijver. In een vertaling van Ernst van Altena.
T8862: SAINT-EXUPERY, ANTOINE. - De kleine prins.
L3034: SAKS, J. - Busken Huet en Potgieter.
L3255: SAKS, J. - Kritische herinneringen. Met een woord vooraf van Fr. de Jong Edz.
L7265: SAKS, J. - Socialistische opstellen.
B0801: SAKS, J. - Busken Huet en Potgieter.
T8002: SAKS, J. - Socialistische opstellen. Eerste en Tweede Bundel
W5634: SALAMAN, MALCOLM C. - The great Painter-Etchers from Rembrandt to Whistler.
B8006: SALBERG, R. DE. - Manuel de Graphologie Usuelle.
C1185: SALDEN, HELMUT. - De vuurproef.
T2814: SALDIEN, T. - Romantiek en Realisme 1815-1880.
R4611: SALFELLNER, HARALD. - Franz Kafka und Prag.
T8303: SALINGER, J.D. - Heft hoog de nokbalk, timmerlieden en Seymour, een introductie. Vertaling Johan Hos.
T8315: SALINGER, J.D. - Franny en Zooey. Vertaling Koos Schuur.
W4595: SALISBURY, HARRISON E. - Without fear or favor. The New York Times and its times.
M7809: SALLENAVE, DANIELE. - Adieu. Vertaling M. Jansen.
T9684: SALLUSTIUS CRISPUS, GAIUS. - De oorlog met Catalina; de oorlog met Iurgurtha; Historische fragmenten; Brieven aan Caesar; Smaadschrift tegen Cicero; Appendix. In de vertaling van J.W. Meijer.
K4799: SALOMONS, ANNIE. - De ongerepte droom. Verzen.
K2780: SALOMONS, ANNIE. - Over de wonderlijke kunst van 'lezen'.
L8274: SALOMONS, A. - Verpakking, gezien vanuit het drukkersstandpunt.
B0520: SALOMONS, ANNIE. - Herinneringen aan schrijvers die ik persoonlijk heb gekend.
B0545: SALOMONS, ANNIE. - Herinneringen uit den ouden tijd. Over schrijvers die ik persoonlijk heb gekend.
B0581: SALOMONS, ANNIE. - Herinneringen uit den ouden tijd. Over schrijvers die ik persoonlijk heb gekend II.
B0915: SALOMONS, ANNIE & INA BOUDIER-BAKKER. - A. Salomons: Zelfportret. Mevrouw I. Mevrouw II. I. Boudier-Bakker: De posthond.
R9483: SALOMONS, ANNIE. - Nieuwe verzen.
R9369: SALOMONS, ANNIE. - Verhalen uit het Verre Oosten.
R4179: SALOMONS, ANNIE. - Ballingen.
B0516: SALOMONSA, ANNIE. - Heilige stenen en andere verhalen. Keuze uit eigen werk.
M0042: SALOMONSON, HERMAN (MELIS STOKE). - Recrutenschool en andere gevangenisverzen. Met een inleiding van A.K.C. de Brauw.
L6758: SALOMONSON, JAN WILLEM. - Chair, Sceptre and Wreath. Historical Aspects of their Representation on some Roman sepulchral Monuments.
Y0548: SALSMANS, J. - De Index en de Kerkelijke Boekenwetten.
L2459: SALVERDA DE GRAVE, J.J. - Uit het gebied der Romaanse Letteren.
L6181: SALVERDA, MURK (ED.). - Schrijversprentenboek 37: Babs' Bootje Krijgt Een Stuurman. De Meisjesroman En Illustrator Hans Borrebach (1903-1991).
L7118: SALVERDA DE GRAVE, J.J. - Klank en gedachte in Frankrijk's en Italie's Letterkunde.
R4120: SALVERDA DE GRAVE, JEAN-JACQUES. - Melanges de Philologie. A l'occasion de sa soixante-dixieme annee par ses amis et ses eleves.
R7103: SALVERDA DE GRAVE, J.J. - De Troubadours.
T0863: SAMYN, JOSEPH. - De Fransche Revolutie in Vlaanderen en in t bijzonder te Thielt (1792-1802).
Y2790: SAMYN, J. - De geschiedenis der Socialistische Vakvereeniging van de Vlasbewerkers en Bewerksters, gesticht in 1875.
T4812: SAMYN, JAN. - De geschiedenis der Vlasnijverheid in Vlaanderen.
Y1338: SANCHA, FRANCISCO. - De lessen van Aesopus op onzen tijd toegepast. Six Prints reproduced from the original paintings
L8916: SANCTA CLARA, ABRAHAM A. [= J.U. MEGERLE]. - Narrinnen-spiegel waarin zich alle Getrouwde en Ongetrouwde Eva's dochters zonder onderscheid van rang of stand, van alle kanten, zoowel van binnen als van buiten, kunnen spiegelen. Twee delen.
T0137: SAND, J.C.E. - Hier is Hilversum de A.V.R.O.
B8136: SAND, GEORGE EN SOLANGER CLESINGER. - Een verstoorde relatie. Brieven 1828-1876. Bezorgd en vertaald door Rosalien van Witsen.
Y0091: SANDAY. - Wanneer de oorlog zal kunnen eindigen.
T1275: [SPINOZA] SANDE BAKHUYZEN, H.G. VAN DE. - De toestand van de natuurwetenschappen in den tijd van Spinoza.
K1887: SANDE, JEF VAN DE. - Onsterfelijk behang & andere essays.
R0788: SANDERS, EWOUD. - Een onbekende bekende: Nono.
W8695: SANDERS, CEES. - Waaien op het dek.
R7491: SANDERS, W. - Heinric van Veldeken. Portrat eines maaslandischen Dichters des 12. Jahrhunderts.
B0497: SANDERS, EWOUD EN JAAP ENGELSMAN. - Geoniemen woordenboek. Woorden die zijn afgeleid van plaatsnamen.
B1971: SANDERS, JAN & NICO SCHEEPMAKER. - Lik op stuk.
B6226: SANDERS, EWOUD. - Eponiemen woordenboek. Woorden die teruggaan op historische personen.
T2446: SANDERS, EWOUD. - Een zomer in Leiden.
T0878: [COHEN] SANDERS, PAUL F. - De Piano. Het instrument en zijn meesters. Met pentekeningen van Jordaan.
L3205: SANDERS, EWOUD. - Tararaboemdiee & De blikken dominee. De geschiedenis van ons nationale straatlied.
T9357: SANDERS, W. - Leidener Humanisten und die Anfange der Germanistik.
L1419: SANDERS, EWOUD EN NOP MAAS. - Goed gelezen. 10 jaar de nationale voorleesdag.
W0336: SANDERS, CEES. - In de luwte van eros.
R0057: SANDERS, K. - Thoreau en Walden. Achtergronden.
B9805: SANDNER, INGO (ED.). - Unsichtbare Meisterzeichnungen auf dem Malgrund. Cranach und seine Zeitgenossen.
B1280: SANDOR, A.I. - The Exile of Gods. Interpretation of a theme, a theory and a technique in the work of Heinrich Heine.
T6991: SANNES, G.W. - Ontwapening! Rede.
T4611: SANNES, SANNE & HUGO CLAUS. - Oog om oog.
T1869: SANNES, G.W. - Ontwapening! Rede.
B6957: SANSOT, PIERRE. - Lof der traagheid. Vertaling Frans de Haan.
R3520: [TOONDER] SANTBRINK, ROB VAN (ED.). - De curieuze wereld van Heer Bommel en Tom Poes.
R3538: SANTCROOS DLZ, IS. (ED.). - Arbeidersjaarboekje voor 1935. zeven-en-dertigste jaargang.
T2242: SANTCROOS DLZ, IS. (ED.). - Arbeidersjaarboekje voor 1931. drie-en-dertigste jaargang.
T7095: SANTCROOS DLZ, IS. (ED.). - Arbeidersjaarboekje voor 1932. vier-en-dertigste jaargang.
T7024: SANTCROOS, DLZ, IS. - In en om de volkslogementen. Zwerftochten van een journalist met een rechercheur.
T7096: SANTCROOS DLZ, IS. (ED.). - Arbeidersjaarboekje voor 1933. vijf-en-dertigste jaargang.
Y3081: SANTEGOEDS, EVERT. - Juliana, moeder, majesteit.
K6373: SANTEN, SAL. - Deze vijandige wereld. Schetsen.
P2448: SANTEN, SAL. - Een geintje. Verhalen.
K4603: SANTEN, SAL. - Jullie is jodenvolk. Herinneringen aan een jeugd.
W4072: SANTEN, SAL. - Stormvogels.
B0149: SANTEN, JOHANNIS VAN EN HENRICI JOANNIS VAN BUUL. - Johannis van Santen et Henrici Joannis van Buul Epistola ad Summum Pontificem Pium IX, de Literis Apostolicis Ex Qua Die, d.d. 4 m. Martii 1853.
B2366: SANTEN, JOSEPH VAN. - De Marxistische Accumulatietheorie.
R6304: SANTEN, SAL. - Adios companeros. Politieke herinneringen.
T3092: SANTEN, M. VAN. - 5 landverraders: Mussert, Krekel, Rost van Tonningen, Max Blokzijl, Smit.
R8225: SANTEN, AIME VAN. (JAN MOLITOR). - Over Karel Capek.
W8409: SANTIAGO, ESMERALDA. - America's droom. Vertaling Anna Kapteijns-Bacuna.
W1042: SANTOS, JESUS FERNANDEZ. - Buiten de muren. Vertaling Ton Ceelen.
Y1633: SANTS, RAYMUNDUS EN J.H. FROGER. - Rechtvaardiging van Pater Raymund van Sante, predikbroeder.
B4394: SARAFAAN. - Inhoud: Brieven van Mina Kruseman. Essay van Elaine Showalter. Verhaal van Nicole Zwager. Gedichten van Stevie Smith. Zweedse schrijfsters 1880-1980. Gedichten van Kristina Lugn. Kunst: Elizabeth de Vaal.
R3299: SARAIVA, ANTONIO JOSE. - Le discours ingenieux. Cours inaugural a l'Universite d'Amsterdam.
R2639: SARASIN, PAUL UND FRITZ. - Reisen in Celebes. Ausgefuhrt in den Jahren 1893-1896 und 1902-1903. 2 Bde.
P1812: SARDANE, IMRE. - Viermaal vier.
M7917: SARDEIS, STRATO VAN. - Knapenliedboek. Vertaald en nawoord voorzien door Charles Vergeer.
W1041: SARGENT, PAMELA. - Vrouwen in Wonderland. Vertaling Jean Schalekamp.
K2959: SARNEEL, FONS. - Inleiding tot het lezen van romans.
B3849: SARNOW, EMIL & KURT TRUBENBACH. - Mundus Novus. Ein Bericht Amerigo Vespucci's an Lorenzo de Medici uber siene Reise nach Brasilien in den Jahren 1501/02. Nach einem Exemplare der zu Rostock von Hermann Barckhusen gedruckten Folioausgabe, im Besitze der Stadbilothek zu Frankfurt a. M.
K4054: SARRAUTE, NATHALIE. - De gouden vruchten. Roman.
B9526: SARRIA, AMALIA (ED.). - Les Rois Bibliophiles. Catalogue Europalia 85 Espana.
K7729: SARS, PAUL. - Adriaan van Dis. De zandkastelen van je jeugd.
L6192: SARTRE, J.P. EN CATHARINE CHAINE. - Sartre en de vrouwen. Een gesprek met Catherine Chaine. Vertaling Maurits Mok.
K9702: SARTRE, JEAN PAUL. - Baudelaire. Vertaling Paul Beers.
B3313: SARTRE, JEAN-PAUL. - De wegen der vrijheid. Deel I: De jaren des onderscheids. Deel II: Het oponthoud. Deel III: De dood in het hart.
T5326: SARTRE, JEAN-PAUL. - De jaren des onderscheids. Deel een van de vierdelige romancyclus " De wegen der vrijheid". Vertaling Jo Boer.
H9233: SARTRE, JEAN PAUL. - De muur. Vertaling C.N. Lijsen.
B8550: SASSE VAN YSSELT, A.F.O. VAN - Nieuwe Catalogus der Oorkonden en Handschriften, Berustende in de Boekerij van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant. Eerste supplement.
L4184: SASSEN, ALBERT. - Het Drents van Ruinen.
H5791: SASSEN, FERD. - De wijsbegeerte der Middeleeuwen in de Nederlanden.
B2762: SASSEN, D. - Asselt. Zijn kerk, zijn museum en het slot Hillenraad.
T1341: SASSEN, FERD. - Geschiedenis van de wijsbegeerte der negentiende eeuw.
R3886: SASSEN, FERD. - Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland tot het einde der negentiende eeuw.
R5821: SASSEN, D. - Asselt: zijn kerk, zijn museum en het slot Hillenraad.
L5244: SASSEN, FERD. - Jacob Nieuwenhuis (1777-1857) en het Krausianisme in Nederland.
T0639: SASSEN, FERD. - Wijsbegeerte van onzen tijd.
R5147: [WILDE] SATO, TOMOKO & LIONEL LAMBOURNE (EDS.). - The Wilde years. Oscar Wilde & the art of his time.
B4832: SATURNE. - Het laatste oordeel of 's Waerelds poppenkast. Eene wijsgeerige humoreske. Onderzoek naar de mogelijkheid en de gewenschtheid van haar eeuwige verdoemenis.
Y2080: SAUMONEAU, LOUISE. - Les Femmes Socialistes Contre la Guerre I en II. Appel de Clara Zetkin son introduction en France. Autour du manifeste de Clara Zetkin.
B2272: [TSJECHOV] SAUNDERS, BEATRICE. - Tchehov the Man.
Y1548: SAUTIJN KLUIT, W.P. - Belasting op de Nieuwspapieren (1674-1869) en verzending van het Nieuwspapier. Nagelaten geschriften.
R8654: SAUWEN, RIK. INLEIDING - De Driehoek 1925-1926.
L4216: SAUWER, MONIKA. - De animist.
W9028: SAUWER, MONIKA. - Een verlegen man.
L2508: SAVAGE LANDOR, WALTER. - Serena. Vertaling E. du Perron.
K8408: SAVAGE LANDOR, WALTER. - Serena. Vertaling E. du Perron.
H9068: SAVARD, REJEAN. (ED). - Education and research for marketing and quality management in libraries. / La formation et la recherche sur le marketing et la gestion de la qualite en bibliotheque.
M5775: SAVINIO, ALBERTO. - Momument voor een held. Keuze, vertaling en nawoord Paul van Heck.
W7244: SAVOIE, JACQUES. - De draaideur. Vertaling Marijke Jansen.
T6328: SAVORNIN LOHMAN, B.C. DE - De Bestuursinrichting van Gewest, Stad en Platteland van Utrecht gedurende de Bataafsche Republiek.
L8403: SAVORNIN LOHMAN, A.F. DE. - De Staatsschool en De Roomsche Kerk.
L9313: [GROEN VAN PRINSTERER, G.] SAVORNIN LOHMAN, JHR. MR. DE. - Groen van Prinsterer.
B4514: SAVORNIN LOHMAN, A.F. DE. - Een vaccine-aanbidder.
B4880: SAVORNIN LOHMAN, W.H. DE. - Van huwelijk en echtscheiding.
B5102: SAVORNIN LOHMAN, A.F. DE. - Waarom en hoelang? Aan Dr. C.B. Spruyt.
B5791: DE SAVORNIN LOHMAN, A.F. - Aan Neerlands Anticlericalen. Een woord tot toelichting van De Staatsschool en de Roomsche Kerk.
B8021: SAVORNIN LOHMAN, A.F. DE. - Nog eens: Wat wil de Antirevolutionaire Partij?
M8477: SAVULESCU-VOUDOURIS, MONICA. - Vader, wij zijn slaapwandelaars. Autobiografie. Uit het Roemeens vertaald door Jana de Goede.
R0813: SCACCHI GRACCO, LUCA. - Pensieri di plastica / Plastic Thoughts. 100 jaar plastic.
H4129: SCADLICH, HANS JOACHIM. - Tallhover. De geschiedenis van een staatsdienaar. Vertaald door Wouter Donath Tieges.
T3792: SCALDEN. - Tweede Jaarboek van de Scalden; 25 juni-10 juli 1898 Tweede Tentoonstelling van Monumentale, Dekoratieve & Toegepaste Kunst.
R9669: SCALDEN. - De Scalden. XIIe Jaarboek. Feestalbum 1889-1909.
T1119: SCALDEN. - Spreekwoorden. De Scalden XIe jaarboek 1908.
B3592: SCAMOZZI, OTTAVIO BERTOTTI. - L' origine dell' Accademia Olimpica di Vicenza con una breve descrizione del suo Teatro.
MK0067: SCARFE, LAURENCE. - Alphabets. An introductory treatise on written and printed letter forms for the use of students.
M8476: SCARRON, PAUL. - Wanfortuin der komedianten. Vertaaald en ingeleid door C.J. Kelk.
H8273: SCEVE, MAURICE. - Delie. Beeld van allerhoogste deugd. Honderd dizijnen. Vertaling en nawoord Robert de Does. Inleiding Rein Bloem.
L8132: SCEVE, MAURICE. - Gedichte.
T6178: SCH. J.H. [=J.H.A. SCHAPER]. - Hoe woont gij? Een woord aan de arbeiders en hunne vrouwen.
R7351: SCH[APER], J.H. - De Tering en het Arbeidende Volk.
B4337: SCHAAF, NINE VAN DER. - In de stroom.
R9269: SCHAAF, NINE VAN DER. - Naar het onzichtbare.
B5916: SCHAAF, NINE VAN DER. - Leven van Karel de Stoute.
B5944: SCHAAF, NINE VAN DER. - Heerk Walling.
B5995: SCHAAF, NINE VAN DER - De reis van Job.
T3015: SCHAAF, NINE VAN DER. - De uitvinder.
T0049: SCHAAF, NINE VAN DER. - Droomvaart.
T3733: SCHAAF, NINE VAN DER. - De liefde van een dwaas.
M5034: SCHAAFSMA, JOHAN. - Ontaarde cirkels.
R8651: SCHAAKE-VERKOZEN, CELINE EN JOHAN. - Tafelcharme. Aanwijzingen over de kunst van tafeldekken en de verzorging van de tafel.
Y0454: SCHAAKSPEL. - Handleiding tot het Schaakspel voor Eerstbeginnenden, benevens De Wetten en Regelen van dit Spel.
R4026: SCHABERG, J.P. - De getelde dagen: een geschenk voor Nederlandsche kinderen, op het gouden gedenkfeest van de overwinning bij Waterloo.
H9009: SCHACHNER, ERWIN. - Drucken. Schritt fur Schritt.
C1841: SCHACHNER, ERWIN. - Drucken. Schritt fur Schritt. Eine vollstandige Einfuhrung in die Techniken des Hochdrucks.
H0732: SCHADE, HERBERT. - Damonen und Monstren. Gestaltungen des Bosen in der Kunst des fruhen Mittelalters.
R7164: SCHADE VAN WESTRUM, A.T.J. - Verbintenissen met strafbepaling. Aanteekeningen op de artikelen 1340-1348 B. W.
R7136: SCHADEE, CAROLUS HERMANNUS MARIE. - Iets over verbeurdverklaring van bepaalde voorwerpen.
B7825: SCHADEWALDT, WOLFGANG. - Gedenkrede aus Werner Jaeger 1888-1961. Mit einem Verzeichnis der Schriften Werner Jaegers.
B2375: SCHAEPAMN, H.J.A.M. - Het lied des Konings. Een Gedicht.
R6735: SCHAEPDRIJVER, SOPHIE DE. - De Groote Oorlog. Het koninkrijk Belgie tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Y3627: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - VONDEL 1679 - 5 februari - 1879. Gedachtenisrede.
K8077: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Chronica over Staatkunde en Letteren. Tweede reeks.
R4105: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Van het H. Sacrament van Mirakel tot Amsterdam.
T6686: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - S. Vincentius a Paulo. Twee toespraken 1890 en 1896.
R8755: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Brieven... van Alberdingk Thijm.
L8339: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Verzamelde dichtwerken. De paus. Vondel. De pers. S. Maria, de zondaresse. De eeuw en haar koning.
L8736: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Geschiedvervalsching. Eene wederlegging der meest in omloop zijnde dwalingen op het gebied van algemeene en kerkelijke geschiedenis. Door drie vrienden der waarheid voor Nederland bewerkt door drie gelijkgezinden. Met een brief aan de vertalers.
B0025: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Een kroningslied.
B2378: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Herodes en Petrus.
B2379: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Verzamelde Dichtwerken. Een inleiding van den dichter opgedragen aan Z.D.H. Henricus van de Wetering op Zijn Zilveren Priesterfeest.
B2380: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Verzamelde Dichtwerken. Feestuitgave 1867 - 15 Augustus - 1892.
B2383: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - De rechterzijde en de persoonlijke dienstplicht.
B2417: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Roomsch Recht tegen Protestantsch Verweer.
B2419: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - De rechterzijde en de persoonlijke dienstplicht.
B2522: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Grondwetsherziening. Een woord over onzen politieken toestand.
B2558: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - De protest-meeting te Utrecht, 17 December 1888. Stenographisch verslag.
B5235: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - St. Thomas van Aquino. Drie voorlezingen.
R4469: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Van Strijd tot Vrede ? Nog een Woord over Art. 194 der Grondwet.
B8650: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Bolland en Petrus.
R4109: SCHAEPMAN, FRANS. - Bijdragen ter verfrissching van de volkshuishouding.
B2146: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Aya Sofia.
B4974: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Jan Pieterszoon Coen.
T7633: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Roomsch Recht tegen Protestantsch Verweer.
M2685: SCHAEVERS, MARK. - Atlas of de reis rond de wereld.
K6426: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers no XXI. Murmureersels in de muizenval. Rancuneuze rimram 1968-1971.
A0269: SCHAGEN, J.C. VAN. - Al tuimelende.
L5547: SCHAGEN, J.C. VAN. - Flarden van den wind. Omzwervingen in de beklemming.
B6079: SCHAGEN, J.C. VAN. - Tekens. Domburgse Cahiers No. XX, september 1971.
B1549: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse fragmenten (autobiografisch). Domburgse Cahiers No. XVII.
B1550: SCHAGEN, J.C. VAN. - Voorhof. Domburgse Cahiers No. XVIII.
B3493: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers No. Xa, 1 april 1966.
B3494: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers No. V, 1 maart 1965.
B3752: SCHAGEN, J.C. VAN. - 44 reflexen. Domburgse Cahiers No. VIa Mei 1965.
B3753: SCHAGEN, J.C. VAN. - Laatste vaart. Domburgse Cahiers No. VII October 1965.
B3755: SCHAGEN, J.C. VAN. - Met een vinger. Domburgse Cahiers No. XIV November 1970.
B3756: SCHAGEN, J.C. VAN. - Klein vlooientheater. Domburgse Cahiers No. XVI November 1970.
B3757: SCHAGEN, J.C. VAN. - Tactielen. Milieu hygiene 86 Hekels. Domburgse Cahiers No. XV November 1970.
B3759: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers No. I October 1963.
B3760: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers No. III Mei 1964.
B3761: SCHAGEN, J.C. VAN. - Nieuwe Miniaturen 162 Reflexen. Domburgse Cahiers No. II April 1964.
B3762: SCHAGEN, J.C. VAN. - Kleine dierentuin. Domburgse Cahiers No. XIX April 1971.
B3763: SCHAGEN, J.C. VAN. - Van gewone mensen. Domburgse Cahiers No. IX December 1965.
B3764: SCHAGEN, J.C. VAN. - Schaduwen. Domburgse Cahiers No. VIII October 1965.
B5911: SCHAGEN, J.C. VAN. - Kleine doedelzak. 101 nieuwe reflexen. Domburgse Cahiers no. XII September 1967.
B5912: SCHAGEN, J.C. VAN. - Present.
T0917: SCHAGEN, J.C. VAN. - Litanie.
K4898: SCHAIK, A.H.M. VAN. - Dr. Hendrik Moller 1869-1940. Een ongemakkelijk initiator van onderwijs en cultuur in Noord-Brabant.
M2198: SCHAIK, WILLEM VAN. - Tijdgenoten. Getekend door ... Met woorden door E. Elias.
K1847: SCHAIK-WIILING, JEANNE VAN. - Ondanks alles.
K6475: SCHAIK-WILLING, JEANNE VAN. - De zondaar en het meisje. Novelle.
K3923: SCHAIK-WILLING, JEANNE VAN. - Onder wiegende sterren. Logboek van een vrouw.
H9213: SCHAIK-WILLING, JEANNE VAN. - Uit de stalles. Reacties op toneel.
L6956: SCHAIK-WILLING, JEANNE VAN. - Nachtvorst.
L6958: SCHAIK-WILLING, JEANNE VAN. - Sofie Blank. Roman.
B5740: SCHAIK, WILLEM VAN & E. ELIAS. - Tijdgenoten. Getekend met lijnen door Willem van Schaik, met woorden door E. Elias.
B8814: SCHAIK-WILLING, JEANNE. - Na afloop. Damatische kronieken.
B8178: SCHAIK, CORNELIS J.J. VAN. - Balthazar Huydecoper. Een taalkundig, letterkundig en geschiedkundig initiator.
B7962: DE SCHAKEL. - Jubileum nummer De Schakel. Orgaan van de Nederlandse Vereniging van chefs in het grafisch bedrijf. 25e jaargang no. 14, augustus 1937.
Y4115: SCHAKELS. - Schakels. Socialistisch Maandschrift voor Noord en Zuid Nederland. 2e Jaargang Nr. 1. November 1930. en 3e Jaargang nr. 12. October-November 1932.
R5700: SCHALIJ, M.A. EN P. BAKKUM. - Blokschrift. Een nieuwe schrijfmethode met oude lettervormen. Toelichting met vele voorbeelden van kinderwerk.
T9074: SCHALK, HENRIETTE VAN DER. - Sonnetten en verzen in terzinen.
H8818: SCHALK, HENRIETTE VAN DER. - Vroegste sonnetten. Naar het handschrift uitgegeven door Garmt Stuiveling.
K6127: SCHALK, HENRIETTE VAN DER. - Vroegste sonnetten. Naar het handschrift uitgegeven door Garmt Stuiveling.
L7665: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK. H. - poŽzie en Maatschappelijke vernieuwing.
T2192: SCHALK, HENRIETTE VAN DER. - Sonnetten en verzen in terzinen geschreven.
H6692: SCHALKEN, TOM. - Ward Ruyslinck.
B3560: SCHALKWIJK, H.J. - Kruisen. Een studie over het gebruik van kruistekens in de ontwikkeling van het godsdienstig en maatschappelijk leven.
R5705: SCHALKWIJK, JAN. - Handleiding tot het leren schrijven met de brede pen.
B8834: SCHALLENBERG, E.W. - Muziekhistorische perspectieven.
Y2541: SCHALY, M.A. - Verbonden blokschrift. Modelschrift B, tweede leerjaar. Modelschrift E. vijfde en hogere leerjaren.
R7245: SCHAMELHOUT, G. - Ethnische vraagstukken en verzamelde toespraken.
T3298: SCHAMELHOUT, G. - Het Indogermaansch of Indo-Europeesch Vraagstuk. Noordschen en Ariers.
T1700: SCHAMHARDT, WILLEM. [ORIENTATIE]. - Willem Walraven nummer.
W2256: SCHANS, JAN J. VAN DER (ED.). - Werken met Kleuren.
T1202: SCHAPDRIJVER, KAREL DE / JULIUS CHARPENTIER. - Open brieven der Vlaamsche Frontpartij. Verzameld door...
H7090: SCHAPELHOUMAN, MARIJN & SCHATBORN, PETER. - Land & Water. Hollandse tekeningen uit de 17de eeuw in het Rijksprentenkabinet / Dutch drawings from the 17th century in the Rijksmuseum Print Room.
R3479: SCHAPER, J.H. - Onze grondwet en de arbeidende klasse.
R3485: SCHAPER, J.H. - De Sociaaldemokratie en Wat er van gezegd wordt.
R3483: SCHAPER, J.H. - De Zwolsche beslissing.
R3475: SCHAPER, J.H. - Drie artikelen over Sociaal-Demokratie en Landsverdediging.
R3480: SCHAPER, J.H. - Een daad voor den tien-urigen arbeidsdag.
R3477: SCHAPER, J.H. - De kabinetscrisis en de R.K. Kamerclub. Een woord aan de katholieke arbeiders en democraten
T6592: SCHAPER, J.H. - In den strijd. Handboekje ten dienste van de Sociaaldemokratische Arbeiderspartij in Nederland.
T7607: SCHAPER, J.H. - De tien-uren-dag in de Tweede Kamer en daarbuiten.
R3482: SCHAPER, J.H. - Het groote leven in. Een woord aan de jongelieden uit het volk.
Y2891: SCHAPER, J.H. - Een halve eeuw van strijd. Herinneringen van J.H. Schaper. Eerste deel.
R3476: SCHAPER, J.H. - Op de bres. Alfabetisch strijdschrift voor de sociaal-demokratie.
R3484: SCHAPER, J.H. - Aan hen die van verre staan in de arbeidersklasse van Nederland.
T1528: SCHAPER, J.H. - Het groote leven in. Een woord aan de jongelieden uit het volk.
T2916: SCHAPER, J.H. - Sociale Arbeid in de Gemeenteraden. Gemeente-program toegelicht door de daartoe benoemde kommissie uit de Sociaal-Demokratische Arbeiderspartij in Nederland.
R3504: SCHAPER, J.H. - De Sociaaldemokratie en Wat er van gezegd wordt.
T5249: SCHAPER, J.H. - De Arbeidswet van 1919.
T5690: SCHARPE, A.A.M. - Tentoonstelling Sanskritkunde in de Nederlanden en in Europa in historisch perspectief, ingericht door de Universiteitsbibliotheek in samenwerking met het Seminarie voor Indologie in aansluiting bij de Indische studiedagen, 15-31 maart 1966 . Catalogus der tentoonst. en Indisch-Nederlandse bibliografie.
L2309: SCHARPE, ADR. - Wezen en wording der Klassieke Sanskritliteratuur.
L5850: SCHARPE, ADR. - Wezen en wording der klassieke Sanskritliteratuur.
R9506: SCHARTEN-ANTINK, M. - Sprotje.
K5585: SCHARTEN, C. - De bloedkoralen doekspeld en andere korte vertellingen.
K0334: SCHARTEN, CAREL. - De bloedkoralen doekspeld. De geschiedenis van een jongen edelman uit het begin der XXste eeuw.
M2687: SCHARTEN, CAREL. - De bloedkoralen doekspeld. De geschiedenis van een jongen edelman uit het begin der XXste eeuw.
C1782: SCHARTEN-ANTINK, C. - Carnaval.
K7862: SCHARTEN-ANTINK, C. EN M. - De kapper van Tremalfo.
L0120: SCHARTEN-ANTINK, C. EN M. (ED.). - Julie Simon. De levensroman van R.C. Bakhuizen van den Brink. Uit brieven en bescheiden tezamengesteld.
K6955: SCHARTEN-ANTINK, M. - Vier vertellingen. Uit: "Van scheiding en dood".
T0958: SCHARTEN-ANTINK, M. - Sprotje heeft een dienst. Vervolg op: Sprotje.
L8352: SCHARTEN, CAREL. - Het Spellingvraagstuk. De vereenvoudigde een gevaar voor volk en stam.
B2622: SCHARTEN, CAREL. - Guido Gezelle.
B3535: SCHARTEN-ANTINK, C. EN M. - Jhr. Mr. James de Beyll, Minister van Nuttelooze Zaken.
B3540: SCHARTEN-ANTINK, C. EN M. - De vreemde heerschers. Verhaal van de Italiaansche meren.
B3541: SCHARTEN-ANTINK, C. EN M. - De gave gulden. Een historie uit het moderne huwlijks leven.
B3627: SCHARTEN-ANTINK, M. - In den vrijen Amerikaan. Koen van Wessum's Haagsche jaren.
B6922: SCHARTEN, CAREL. - De krachten der toekomst.
T0957: SCHARTEN-ANTINK, M. - Sprotje's verder leven. Vervolg op: Sprotje heeft een dienst.
L7255: SCHARTEN, CAREL. - De roeping der kunst. De poŽzie, het proza, de Vlaamsche beweging en de oorlog, op den weg naar een nieuwe moraal.
T0647: [COHEN] SCHARTEN-ANTINK, C. EN M. - Het leven van Francesco Campana. [De Jeugd, De Duistere Waarheid en Het Eeuwige Licht]. Volledige uitgave, definitieve tekst.
R9092: [COHEN] SCHARTEN-ANTINK, C. EN M. - Het leven van Francesco Campana. [De Jeugd, De Duistere Waarheid en Het Eeuwige Licht]. Volledige uitgave, definitieve tekst.
R9367: SCHARTEN-ANTINK, C. EN M. - Een huis vol menschen. Verhaal uit het Parijsche leven.
L7470: SCHATZ, HENRIETTE. - Lik op stuk. Het dialect van Amsterdam.
H7659: SCHAUER, GEORG KURT. - Kleine Geschichte des deutschen Buchumschlages im 20. Jahrhundert. Mit 113 Abbildungen von Buchumschlagen aus der Sammlung Curt Tillmann.
T1433: SCHAUER, GEORG KURT. - De kunst van het boek in Duitsland in de negentiende en twintigste eeuw.
B3433: SCHAUER, GEORG KURT. - Typographie der Mitte.
R9130: SCHAUM, C.L.J. - Loof- en vruchtboomen op straat- en landwegen.
B8153: SCHEEN, PIETER A. - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750 - 1880. Herzien door P. Scheen.
T2978: SCHEEN, PIETER A. - Catalogus Zomertentoonstelling 1975. Romantische en Haagse School.
Y2588: KUNSTHANDEL PIETER A. SCHEEN. - Catalogus. Tentoonstelling van Schilderijen en Tekeningen. 1950 t/m 1980. Nrs. 1 - 2 - 6- 7- 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 25 - 27 - 28. + Collectie Pieter A. Scheen in Pictura, Groningen.
M0046: SCHEEPERS, G.J. - Dierengeluiden en menselijk stembereik.
H8060: SCHEEPERS, G.J. / R.H. BOER. E.A. - Nederlandse Boekdrukkers in Amerika.
L7380: SCHEEPERS, G.J. - Indrukken van Amerika.
R3891: SCHEEPERS, ESTHER & CHRIS WILL (EDS.). - Looy met den noorderzon, weg!! De reizen van Jacobus van Looy.
K8338: SCHEEPMAKER, H.J. - Het gedenken.
M1085: SCHEEPMAKER, N. - Hopper's Holland.
H3151: SCHEEPMAKER, NICO / AART VAN ZOEST. - Zondags dichters. Zondagskinderen van de poŽzie. Samengesteld door ...
M7589: SCHEEPMAKER, NICO. - De kip van Egypte.
L3550: SCHEEPMAKER, NICO. - Een stukje taalgebeuren dus...
M6193: SCHEEPMAKER, NICO. - Maar mooi! Beschouwingen over poŽzie. Samengesteld en ingeleid door Jaap Bakker.
H1954: SCHEEPMAKER, NICO. - Over alles. Samengesteld en ingeleid door Tim Krabbe.
Y2363: SCHEEPMAKER, NICO & JAN KAL. - Vinger in de hoed wie d'r mee doet: Heinz Polzer & Aart van Zoest.
K1068: SCHEEPMAKER, NICO. - Het bolletje van IBM. Columns.
K3269: SCHEEPMAKER, NICO. - Nederland, Toen en nu. Foto's van toen: Bernard F. Eilers, foto's van nu: Con Monnich.
H6135: SCHEEPMAKER, NICO. - Kan weg!
T0202: SCHEEPMAKER, H.J. - Aan het raam. Een kleine reeks sonnetten.
Y2364: SCHEEPMAKER, NICO & JAN KAL. - Vinger in de hoed wie d'r mee doet: Heinz Polzer & Aart van Zoest.
L2732: SCHEER, LIEVE. - De ontaarde slapers door Ward Ruyslinck. Kennis maken met... No. 2.
K4326: SCHEER, LIEVE. - De poetische wereld van Paul Snoek. Proeve van close-reading.
R1397: SCHEEREN, MARTHA EN PEPIJN. - Martha Scheeren.
R4532: SCHEFFER, H.J. - In vorm gegoten. Het Rotterdamsch Nieuwsblad in de negentiende eeuw.
K5777: SCHEFFER, H.J. - Het Volksdagblad. Arbeidersbeweging en dagbladpers.
K9814: SCHEFFER, H.J. - November 1918. Journaal van een revolutie die niet doorging.
R0379: SCHEFFER, H.J. - De Controleur. Een kritisch blad kritisch bekeken.
R1640: SCHEFFER, H.J. - In vorm gegoten. Het Rotterdamsch Nieuwsblad in de negentiende eeuw.
T3407: SCHEFFER, H.J. - Henry Tindal. Een ongewoon heer met ongewone besognes.
L5750: SCHEFFERS, ALBERT A.J. - De Nederlandse dukaat (1586-1986).
T0355: SCHELDEN, THOMAS VAN DER. - Het Vraagstuk van het Vlaamsche Nationalisme. Antwoord op Dr Rubbens' boekje Het gevaar van het Nationalisme.
L2704: THOMAS-SCHELER. - Un choix de soixante textes manuscrits ou imprimes entre 1400 et 1800.
K7464: THOMAS-SCHELER. - Impressions d'Italie. Livres publies en Italie de 1468 a 1893.
R6531: SCHELHAAS, T.N. E.A. - De afgescheidenen van 1834 en hun nageslacht.
T0923: SCHELKLE, KARL HERMAN. - Oorsprong en theologische betekenis van het Nieuwe Testament.
Y1570: SCHELL, JOH. - Prinses Juliana-Marsch. Woorden en Muziek Op. 4.
Y1522: SCHELLART, A.I.J.M. - Historische landhuizen.
Y1219: SCHELLART, A.,I.J.M. EN PIET HEIN ZIJL. - Kijk op Kastelen. Tekst en Tekeningen.
Y2462: SCHELLART, A.I.J.M. - Huizen van Oranje. Verblijven van de Oranjes en de Nassaus in Nederland.
T9603: SCHELLART, FRANCISCUS JACOBUS. - Volksboek van Margarieta van Lymborch (1516).
T1763: SCHELLEKENS, JOZEF. - Turnhout. De Hoofdstad van de Kempen.
Y3787: SCHELLER, IMMAN, JO, GERH. - Klein woordenboek der Latijnsche taal.
Y2599: SCHELLINK, S. - Handleiding bij J. Worp's zangboekjes voor de lagere scholen en voor zangscholen.
W0371: SCHELTEMA, J.M.W. - Chansons, gedichten en studentenliederen.
R8368: SCHELTEMA-TIDEMAN, A.W. - Schetsen uit het vrouwenleven.
P2038: SCHELTEMA, P. - Aemstel's Oudheid of Gedenkwaardigheden van Amsterdam. Zes delen.
Y3409: SCHELTEMA, P. - Het leven en de letterkundige verrigtingen van den geschiedschrijver Mr. Jacobus Scheltema.
R8624: SCHELTEMA, P. - De oudste regten van Amsterdam. Uitgegeven den 27sten October 1875. Met facsimile.
T4699: SCHELTEMA, P. - Aemstel's Oudheid of Gedenkwaardigheden van Amsterdam. Zevende deel.
Y3557: SCHELTEMA, P. - Aemstel's Oudheid of Gedenkwaardigheden van Amsterdam. Deel 1 t/m 7.
Y3751: SCHELTEMA, JACOBUS. - Anna en Maria Tesselschade, de dochters van Roemer Visscher.
R7713: SCHELTEMA, P. - De Beurs van Amsterdam.
L0895: SCHELVEN, A.A. VAN. - Marnix van Sint Aldegonde.
L0558: SCHELVEN, A.A. VAN. - Van Hoepelrok en pruikentooi. De 18e eeuw bezien in 8 novellen en 18 kunsthistorische bijdragen aan de hand van aquarellen.
K4561: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Maneschijn.
B9237: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Anders en eender.
B9250: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Herdenkingen. Fratilamur, De grammar school, Dromen, Herdenkingen.
B9241: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een Hollandsch drama.
B9242: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een zwerver verliefd.
B9235: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De menschenhater.
T9538: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De waterman. Roman.
K8995: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Angiolino en de lente.
P2322: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Het oude huis, roman.
M6924: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Mijnheer Oberon en mevrouw.
A0579: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Blanke gestalten.
M2139: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Blidmonde.
W9095: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De mensenhater.
W4020: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De Nederlanden, een gedicht.
P1829: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Der liefde bloesems.
K4578: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een spel der natuur.
K7584: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een spel der natuur.
K6006: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een zwerver verliefd.
K6832: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Herinneringen van dommen jongen.
P1838: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Jan Compagnie.
H9856: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Over boeken. Bij het uitpakken van de boeken, Boekkunst en grafiek, Het land zonder boek, Over de schatting van boeken, De gave van het boek.
P1840: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Voorbijgaande schaduwen.
L6491: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Jeugdherinneringen. Een document.
L9131: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een eiland in de Zuidzee. Mede opgenomen werd het verhaal De aartsvader van Samoa.
B3623: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een zwerver verdwaald.
B5167: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Lof van Arthur van Schendel. 5 Maart 1944 t.g.v. den 70ste verjaardag onder leiding van Fred Batten en Adriaan Morrien bij de terugkeer van A. van Schendel in ons land op 1 nov. 1945.
T8328: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De waterman.
B9330: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De mensch van Nazareth.
B9328: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Shakespeare.
B9439: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De zomerreis.
B9412: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Herinneringen van dommen jongen.
B9311: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Jan Compagnie.
B9457: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De mensch van Nazareth.
B9428: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Shakespeare.
B9431: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Het oude huis, roman.
B9249: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Herdenkingen. Fratilamur, De grammar school, Dromen, Herdenkingen.
B9236: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Avonturiers.
B9638: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De grauwe vogels.
B9610: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een zwerver verliefd.
B9604: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Anders en eender.
B9429: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Angiolino en de lente.
Y0768: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Drogon.
Y0729: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Merona. Een edelman.
Y0721: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Nachtgedaanten. Verhalen.
Y0722: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Herinneringen van dommen jongen.
Y0719: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De grauwe vogels.
Y0720: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De rijke man.
Y0718: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een Hollandsch drama.
Y0716: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Voorbijgaande schaduwen.
Y0717: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Vijftien verhalen.
Y0712: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De wereld een dansfeest. Roman.
Y0713: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Het oude huis, roman.
Y0714: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een spel der natuur.
Y0715: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een zindelijke wereld.
T2771: SCHENDEL, A. VAN. - De berg van droomen.
M6923: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Jan Compagnie.
W6930: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Pandorra.
T8921: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een zwerver verliefd.
B9390: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De pleiziervaart.
B9520: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Rose Angelique. De droomers van de liefde.
B9580: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Bijbelsche verhalen.
K6323: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een zwerver verdwaald.
B9246: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De wedergeboorte van bedelman.
K4875: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Bij het uitpakken van de boeken.
K8329: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Fratilamur.
B9258: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een zwerver verliefd. Een zwerver verdwaald.
R4547: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Lof van Arthur van Schendel t.g.v. 70e verjaardag onder leiding van Fred Batten en Adriaan Morrien bij de terugkeer van A. van Schendel in ons land op 1 nov. 1945.
L3620: SCHENE, AART H. - Grenzen over de identiteit van de geestelijke gezondheidszorg.
T9376: SCHENK, M.G. (RED.). - Verantwoordinge, verklaaringhe en de waerschowinghe mitsgaders eene hertgrondighe begheerte des edelen, lancmoedighen ende hooghgeboren princen van Oraengien. Naar de eerste drukken van 1568 opnieuw uitgegeven en ingeleid door M.G. Schenk, met een voorwoord van A.A. van Schelven en portret van den prins naar de gravure van Hendrick Goltzius.
T6153: SCHENK, M.G. EN J.B.TH. SPAAN. - Het boek der diaconie: De helpende hand.
T0894: SCHENK, M.G. EN H.M. MOS. (RED.). - Geuzenliedboek 1940-1945.
B2642: SCHENK, PETRUS. - 100 afbeeldingen der voornaamste gebouwen van Amsterdam.
Y1521: SCHENK, M.G. (ED.). - De Vrouw en haar Huis. Geillustreerd Maandschrift. 41ste jaargang mei 1947 no. 5.
Y1520: SCHENK, M.G. (ED.). - De Vrouw en haar Huis. Geillustreerd Maandschrift. 34ste jaargang maart 1946 no.11.
Y1379: SCHENK, M.G. & J.B.TH. SPAAN. - Drakensteyn en zijn bewoners.
Y1523: SCHENK, M.G. (ED.). - De Vrouw en haar Huis. Geillustreerd Maandschrift. 40ste jaargang mei 1946 no. 5.
Y1622: SCHENK, M.G. EN J.B.TH. SPAAN. - Huis ten Bosch en zijn bewoners.
R1034: SCHENK-BAUMANN, TONIA. - Nelly Bodenheim. Haar leven en werk.
K4503: SCHENK, M.G. EN J.B.TH. SPAAN (ED.). - Wie wil hooren een goed nieuw lied? Balladen en romancen over allerlei blijde en droeve zaken uit verleden en heden.
T6496: SCHENK, MAGDALENA G. EN J.B.TH. SPAAN. - In de laatste ronde.
M2719: SCHENKEVELD, M. & ALII. - Aantekeningen bij Achterbergs Spel van de wilde jacht.
L5158: SCHENKEVELD, MARGARETHA H. - Willem de Clercq en de literatuur.
B3769: SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN, MARIA ADRIANA. - Het dichterschap van Hubert Korneliszoon Poot. Een vergelijking van de mengeldichten en het vervolg der gedichten.
B5253: SCHENKEVELD, MARGARETHA H. - Willem de Clercq en de literatuur.
B7795: SCHENKEVELD, MARGARETHA H. - Willem de Clercq en de literatuur.
K3763: SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN, M.A. (ED.). - Nederlandse Literatuur, een geschiedenis.
T0762: SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN, M.A. - Retorica van onderzoek. Vormgeving en publiek van Nederlandse literatuurgeschiedenissen.
B8748: SCHEPENS, PIET. - De Zweedsche Letterkunde.
K2810: SCHEPENS, JAN. - Johan Daisne.
K7945: SCHEPENS, LUC. - Kroniek van Stijn Streuvels 1871-1969.
K2792: SCHEPENS, PIET. - August Strindberg, leven en werken. Twee delen.
T2306: SCHEPENS, JAN. - Letterkundig Prentenboek bevattende de Avonturen van Don Quichote, Greshoff en Sancho Panza, Schepens in het Vlaamsche Literatuurland.
T7893: SCHEPENS, JAN. - Twee Gentsche Schilders: J. Neerman, E. Dutry.
R3961: SCHEPENS, LUC. - De Belgen in Groot-Brittannie 1940-1944. Feiten en getuigenissen.
T9364: SCHEPER, BURCHARD. - Die Niederlande und die Unterweserraum.
T3291: SCHEPERS, J.B. - Belgie's Onafhankelikheid voor Nederland een Levensbelang.
R6008: SCHEPERS, J.B. - Gedichten
R8504: SCHEPERS, J.B. - Het Fries in Nederland. Redevoering.
K0978: SCHEPHARD, PETER. - How to photograph aircraft.
Y3601: SCHEPMAN, A.M.H. - Bij het afscheid van Dr. A.M.H. Schepman.
K1983: SCHEPPER, MARCUS DE & LINDA FONTEYNE. - Gezelle beschreven 1899-1999. Selectieve bibliografie van een eeuw Gezellestudie.
R0939: SCHEPPER, MARCUS DE. - Nederlandse Letteren in de Leuvense Universiteitsbibliotheek.
T0064: SCHEPS, J.H. - Krachten die onsterfelijk zijn. Proeve eener - na den oorlog te stellen - synthese der tegenstellingen. Nationaal Front, Nederlandsche Unie, Prot. Chr. Partijen en Soc.-Democratie.
T0063: SCHEPS, J.H. - Om de Internationaal Sosialisties Volksgemeenschap.
T0142: SCHEPS, J.H. - In het licht der openbaarheid of De Anti Rev. heer H.A.C. v.d. Kraan als tijdelik redakteur der S.D. voorwaarts.
T5260: SCHEPS, J.H. - Rooms recht of Nederlands recht?
K9719: SCHEPS, J.H. - Vlaamsche flitsen. (Liever een zatterik, dan een geus en andere verhalen).
R5928: SCHEPS, J.H. - Door de kracht van het geloof. De taak der Sociaal-Democraten in dezen tijd.
Y0545: SCHEPS, J.H. - Een woord tot onze weifelende en aanpassende landgenoten.
B5948: SCHEPS, J.H. - Scheps inventariseert. Twee delen.
T0069: SCHEPS, J.H. - Het misverstand der Ned. Soc.-Werkgemeenschap.
T6474: SCHEPS, J.H. - Het N.V.V. in de branding.
T0065: SCHEPS, J.H. - Ingenieur Anton Mussert door De Waag gewogen.
T4385: SCHEPS, J.H. - Gerechtigheid en Volksleer.
R6488: SCHEPS, J.H. - Ons zelf zijn en blijven. (Lonkhuyzens brochuur 'Op den drempel van den nieuwe tijd' afgewezen).
R7618: SCHEPS, J.H. - Wat deed Koos Vorrink? De klare taal der feiten. Voorwoord W. Drees.
T4373: SCHEPS, J.H. - De Artsenstrijd is Neerlands strijd.
T2132: SCHEPS, J.H. - Persdans der charletans. Gedocumenteerd overzicht van den onderlingen strijd der autoritaire partijen in Nederland.
R6487: SCHEPS, J.H. - Vrijheid en volkseer. Het verdoolde Zeeuwsche liberale statenlid arts C.J.M. Boogerd te Zierikzee het rechte pad gewezen.
T0056: SCHEPS, J.H. - Eer en ideaal. De open brief van de Troelstra Beweging Nederland beantwoord.
T5227: SCHEPS, J.H. - Kan een kristen sosialist zijn?
T7157: SCHEPS, J.H. - De Groote Kuisch.
C1610: SCHERFT, TONNY. - IJdele episode.
R2306: SCHERMER, LUKAS. - Meleager en Atalante. Treurspel.
B1232: SCHERMER, LUKAS. - Meleager en Atalante. Treurspel.
T5859: SCHERMERHORN, W. - Mensch - Techniek - Arbeid.
M8146: SCHERMERHORN, W. - Nederland in de wereld. Rede, gehouden op de dag der Vereenigde Naties voor de Vereeniging voor Internationale Rechtsorde te 's-Gravenhage.
T6434: SCHERMERHORN, W. - De Positie van de Lage Landen aan de Zee.
B9657: SCHERMERHORN, N.J.C. - Vrijheid en Gezag.
B9656: SCHERMERHORN, N.J.C. - Vrijheid en Gezag.
Y0646: SCHERMERHORN, WILLEM. - Rede uitgesproken door den Minister-President Zijne Excellentie Professor Ir. W. Schermerhorn voor den zender Herrijzend Nederland op oudejaarsavond 1945.
T1895: SCHERMERHORN, W. - De boeren in onze volksgemeenschap.
T7801: SCHERMERHORN, N.J.C. - Durf te denken.
L3665: SCHERR, JOHANNES. - De jeugd van Goethe.
B6294: SCHERR, JOHANNES. - De Propheet van Florence 1492-1498. Twee delen.
B5194: SCHERRER, PAUL ET AL. - Das Schweizer Buch. Schweizerische Buchkunst und Schweizer Verlag in historischer Schau.
T9519: SCHEUERMANN, WILHELM. - Ein Volk steht auf. 53 Tage nationaler Revolution. 120 Kupfertiefdrucke. Mit einer Einleitung von Wilhelm Scheuermann.
T2474: SCHEVENSTEEN,A.F.C. VAN. - La Lepre dans le Marquisat d'Anvers aux temps passes.
R6389: SCHEVICHAVEN, J. VAN. - Van leven en sterven. Het verleden en heden der levensverzekering.
T8082: SCHEVICHAVEN, J. VAN EN R.J. V.D. MEULEN. - Levensverzekering.
L1926: SCHICK, INGRID T. - Das Bilderlexikon der Uniformen. Von 1700 bis zur Gegenwart.
T4751: SCHIE, RENE VAN DE. - Toen het donker was. Naar gegevens verzameld en gerangschikt.
T9286: SCHIELAND, WILLEM VAN [=WILLEM ADRIAAN WAGENER]. - Verkort front.
M1025: SCHIELDS, CAROL. - Het Swann symposium. Vertaling E. van Dijk. poŽzie vertaling Chawwa Wijnberg.
K4232: SCHIERBEEK, BERT. - Het kind der tienduizenden. Televisiespel.
R9339: SCHIERBEEK, A. (ED.). - Bloemlezing uit het Cruydt-Boeck van Rembert Dodoens. Met 64 reproducties der oude houtsneden, 1 van een originele tekening, 3 portretten en enkele andere figuren.
W6255: SCHIERBEEK, BERT. - De tuinen van Zen. Een essay over het Zenbuddhisme.
W4602: SCHIERBEEK, BERT. - Drie vel in het wapen. 250 jaar NV Berghuizer papierfabriek vh B. Cramer.
A0608: SCHIERBEEK, BERT. - Een groot dood dier.
K9410: SCHIERBEEK, BERT. - Gebroken horizon.
W6345: SCHIERBEEK, BERT. - Het dier heeft een mens getekend.
H6288: SCHIERBEEK, BERT. - Inspraak.
H2263: SCHIERBEEK, BERT. - Taal & Teken.
M2633: SCHIERBEEK, BERT. - Terreur tegen terreur.
L9241: SCHIERBEEK, ABRAHAM. - On the setal pattern of Caterpillars and Pupae.
B1673: SCHIERBEEK, BERT. - De blinde zwemmers.
B7788: SCHIERBEEK, A. - Jan Swammerdam (12 Februari 1637 - 17 Februari 1680). Zijn leven en zijn werken. Met een hoofdstuk: De genealogie van Swammerdam en verdere Archivalia door H. Engel. Met 28 platen.
R9007: SCHIERBEEK, BERT. - Ezel mijn bewoner.
B9850: SCHIERBEEK, BERT. - Je geld of je leven. Illustratie Piet Klaasse.
L4303: SCHIERBEEK, BERT. - De derde persoon.
B9908: SCHIERBEEK, BERT. - Een grote dorst. Een kettingreactie.
Y2558: SCHIERBEEK, A. / P.G. CATH. / R.J. FORBES / H. ENGEL. - Bijdrage tot de Geschiedenis der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Voordrachten.
T2908: SCHIERBEEK, BERT. - Mexico I. Translated by Charles McGeehan.
R8498: SCHIERBEEK, BERT. - Los experimentales.
T8905: SCHIERBEEK, BERT. - De gestalte der stem.
Y1437: SCHIERBEEK. A. - Den Haag 1945. Een documentatie over de jaren 1940-1945. In opdracht van de Algem. Vereniging voor Natuurbescherming voor 's-Gravenhage en omstreken; met een voorwoord van S.J.R. de Monchy, foto's van Willy Schurman en F.P.J. Kooymans.
Y2322: SCHIFERLI, VICTOR. - De man van vroeger. Gedichten.
H5891: SCHIFFER, DANIEL SALVATORE. - Het labyrint van de wereld. Leven en werk van Umberto Eco. Vertaling Theo Buckinx.
T3609: SCHILDER, K. - Geen duimbreed. Een synodaal besluit inzake 't lidmaatschap van N.S.B. en C.D.U.
R5275: SCHILDER, K. - Licht- en schaduwbeelden uit het Nederlandsche Volksleven in de jaren 1870-1885.
T7150: SCHILDER, A. - rechts tot werkstaking?
K2758: SCHILDERS, ED. - De erfenis van Diderot.
H3976: SCHILDERS, ED. - Vergeten boeken. Literaire curiosa en rariora, boekenvrienden en biliomanen.
L9763: SCHILDERS, ED. - De voorhuid van Jezus en andere roomse wonderen.
M7201: SCHILLER, FRIEDERICH. - (10 november 1759) Ik heb mij laten scheren. Een dramatisch grapje. Inleiding en vertaling Guido van Suchtelen.
B3548: SCHILLING, PETER. - Liederlijke liederen.
T7691: SCHILLING, D.H. EN W.G. DE BAS. - De reserve laat zich niet gebruiken en duistere practijken.
L2055: SCHILLINGS, HARRY. - Toneel en theater in Limburg in de 19e en 20e eeuw.
W9212: SCHILP, C.A. - Herman Heijermans.
L5364: SCHILPEROORT, GIJSBERT. - Le commercant dans la litterature francaise du Moyen Age. (Caractere, vie position sociale).
T3749: SCHILPEROORT, WED. VAN MEERTEN, A.B. - De beslissende ure. Toespraken aan eenige jeugdige vrouwelijke lidmaten, bij het afleggen harer belijdenis en hare eerste toenadering tot het avondmaal.
R3230: SCHILSTRA, J.J. - Koekplanken.
T2480: SCHILSTRA, W.N. - Vrouwenarbeid in Landbouw en Industrie in Nederland in de tweede helft der 19e eeuw.
B9128: SCHILT, JAN. - Hier wordt echter het belang van het boek geschaad... Het Nederlandse boekenvak 1933-1948.
R1463: SCHILT, JAN. - 100 jaar H.J.W. Becht uitgever 1892-1992. Impressie van een eeuw boeken maken en verkopen.
M6651: SCHILTMEIJER, J.R. - De Gevelstenen spreken. Fotoboek met 275 afbeeldingen van gevelstenen in Nederland en Vlaanderen.
B6064: SCHILTMEIJER, J.R. (ED.). - Amsterdam in 17e eeuwse prent.
R3351: SCHILTMEIJER, J.R. - Nederland in de Gouden Eeuw. Groot Platenboek met 360 afbeeldingen naar oude prenten en gravures.
T3375: SCHIMMEL, H.J. (RED.). - Nederland 1854. Met medewerking van eenige Letterkundigen. Platen naar Ch. Rochussen. Drie delen in een band.
Y3157: SCHIMMEL, H.J. - Sinjeur Semeyns. Met illustratiŽn van CH.Rochussen e.a. Twee delen in ťťn band.
L1155: SCHIMMEL, H.J. - Het gezin van baas van Ommeren. (Voor dertig jaren).
L1156: SCHIMMEL, H.J. - Mary Hollis. Twee delen.
L1364: SCHIMMEL, H.J. - Romantische Werken: Bonaparte en zijn tijd. De eerste dag eens nieuwen levens. Sproken en vertellingen. Een Haagsche Joffer.
K9705: SCHIMMEL, H.J. - Romantische Werken: My Lady Carlisle.
L0091: SCHIMMEL, H.J. - Verzoend. Twee delen.
Y3524: SCHIMMEL. - Oranje en Nederland. Dramatisch tafereel in ťťn bedrijf. Een bladzijde uit de geschiedenis des vaderlands.
L8667: SCHIMMEL, H.J. - Mylady Carlisle. Twee delen.
B8172: SCHIMMEL, H.J. - Gondebald, dramatiesch gedicht. Gewijzigd naar de middelen van gezelschappen, waarbij geene vrouwenrollen vervuld kunnen worden door J.A. Alberdingk Thijm.
T2544: SCHIMMEL, G.W. - Beschouwingen over de periodieke pers in verband met De verantwoordelijkheid voor drukpersdelicten.
L3955: SCHIMMELPENNINK, TON (ED.). - Van Boekman tot Schimmelpennink. De kleine geschiedenis van een boekhandel op de Weteringschans.
T9834: SCHIMMELPENNINK, TON. - Moedig zijwaarts. Verzamelde stukjes van een boekhandelaar.
T4634: SCHINKEL, A.D. - Drijfkunst en kunstdrijvers in Nederland. Gedachtenisbeker voor Mr. M. Emants.
T7263: SCHINKEL, A.D. - Geschied- en letterkundige bijdragen. Met twee facsimile's.
T0887: SCHINKEL, ADRIANUS DAVID. - Beschrijving van een Triptikon en een Diptikon.
T5535: SCHIPPEL, MAX. - De ekonomische revolutie en de ontwikkeling der sociaal-demokratie. Een voordracht. Vertaald door B. Reyndorp.
L4049: SCHIPPER, ANNE (ED.). - Dr. C. Rijnsdorp Prijs voor Literatuur 1993. Toegekend aan Guillaume van der Graft.
T8688: SCHIPPER, ANNE. - Kamers en suite.
R0861: SCHIPPERS, K. - Waar was je nou.
H3521: SCHIPPERS, K. - Beweegredenen.
H8277: SCHIPPERS, K. - Zilah.
H3520: SCHIPPERS, K. - Poeder en wind.
L7467: SCHIPPERS, K. - Vluchtig eigendom.
B4958: SCHIPPERS, J.C. EN A. MIDDELHOVEN (ED.). - Titels van de wetenschappelijke geschriften van Prof. Dr. Cornelia C. de Lange.
R1562: SCHIPPERS, K EN YVON DE VRIES, PETER. - Voor uw intellectuele make-up.
L9758: SCHIPPERS, K. - Het witte schoolbord.
Y1048: SCHLEZ, J.F. EN B. BRUGSMA. - Leesboek, ter bevordering van den natuurlijken leestoon, ten dienste der scholen.
R8807: SCHLICHTING, L.G.A. - Rechts en Links.
L3529: SCHLINK, BERNARD. - De thuiskomst. Vertaling W. Hansen.
K8734: SCHLOSSER, IGNAZ. - Le verre ancien.
Y0809: SCHLOSSER, IGNAZ. - Venezianer Glaser.
T4713: SCHLOTTER (VOORWOORD). - Die stadtische Arbeitszentrale fur Erwerbsbeschrankte in Frankfurt am Main. In Wort und Bild.
L5335: SCHLUTER, JACQUELINE. - Kruimels in bed.
Y0724: [ERASMUS] SCHLUTER, LUCY L.E. - Niet alleen. Een kunsthistorische-ethische plaatsbepaling van tuin en huis in het "Convivium religiosum" van Erasmus.
Y1078: SCHMAL, J. - De Manufactuurwinkel. Leesboek voor school en huis.
Y1080: SCHMAL,J. - De Kleine Manufactuurwinkel. Leesboekje.
T9920: SCHMAL, J. - De Jonge Handelaar. Leesboek voor School en Huis.
Y1059: SCHMAL, J. EN P. LOUWERSE. - Rozeblaadjes. Proza en poŽzie.
K0243: SCHMELLER, ALFRED. - Kubisme.
Y1177: SCHMID, C. - Tweede honderdtal. Leerzame verhalen voor kinderen. Een leesboek voor de scholen.
R3468: SCHMID, C. - De nachtegaal en De roode en witte rozen. Verhalen voor de jeugd naar het Hoogduitsch.
Y1086: SCHMID, C. - Tweede honderdtal leerzame verhalen, voor kinderen. Een leesboek voor de scholen.
K8857: SCHMID, C. - Het oude roofslot en andere verhalen.
L8128: SCHMID, KARL. - Brot und Wein. Gedanken uber Gottfried Kellers Weltfrommigkeit.
R9243: SCHMID, C. - De frambozen. Korte verhalen.
Y1077: SCHMID, C. - De Kersavond. Een verhaal voor kinderen. Met platen.
T0734: [SPINOZA] SCHMID, J.J. VON. - De gedachte der verdraagzaamheid in Spinoza's leer.
Y1178: SCHMID, C. - Derde honderdtal. Leerzame verhalen voor kinderen. Een leesboek voor de scholen.
T9727: SCHMIDT-DEGENER, F. - Silvedene. Tien suites voor viool en woord.
T9208: SCHMIDT, JOSEPH. - Tiritomba. Canzone Napolitane. Uit de film: Wenn du jung bist. Hollandsche tekst Lou de Groot.
Y0554: SCHMIDT, F.U. - Wenken voor het verkrijgen van handteekeningen. Het Volkspetitionnement voor Plaatselijke Keuze.
R8534: SCHMIDT, LODEWIJK EN GEROLD STAHEL. - Verslag van drie reizen naar de Bovenlandsche Indianen.
R6893: SCHMIDT O.J. / M. WODOPJANOW, I. PAPANIN. - De Noordpool veroverd.
R5222: SCHMIDT-DEGENER, F. - Phoenix. Vier essays. Rembrandts vogel Phoenix, Herinnering aan Leopold, De eeuw van Flaubert, Rembrandt en Vondel.
A0291: SCHMIDT, A.M.G. / LEVI WEEMOEDT / L.P. BOON E.A. - Lang zal ie leven! Feestelijke verhalen.
L0208: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Impressies van een simpele ziel.
K6103: SCHMIDT, ANNIE M.G. - In holland staat mijn huis.
K3542: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Tot hier toe. Gedichten en liedjes voor toneel, radio en televisie 1938-1985.
L5360: SCHMIDT, CORNELIS. - De concessieve voegwoordelijke bijzin in het Nederlands van de Middeleeuwen en de Zeventiende eeuw.
K6738: SCHMIDT-DEGENER, F. - 55 variaties op een bekend thema.
K6342: SCHMIDT-DEGENER, F. - De poort van Ishtar. Lyrisch drama.
H8204: SCHMIDT-KUNSEMULLERER, FRIEDRICH ADOLF. - Die Erfindung des Buchdrucks als technisches Phšnomen.
B1864: SCHMIDT-DEGENER, F. - De poort van Ishtar. Lyrisch drama.
B2051: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Zeur niet!
B2745: SCHMIDT, ANNIE M.G. E.A. - Moord en brand en andere verhalen.
T3203: SCHMIDT, P.W. / WILHELM KOPPERS. - Festschrift. Publication d'hommage offerte au P.W.Schmidt. 76 sprachwissenschaftliche, ethnologische, religionswissenschaftliche, prahistorische und andere Studien. Recueil de 76 etudes de linguistique, d'ethnologie, de science religieuse, de prehistoire et autres. Mit 41 Tafeln, 158 Textillustrationen, 2 Karten. Avec 41 planches, 158 gravures de texte, 2 cartes.
B4586: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Impressies van een simpele ziel. Derde bloemlezing.
B5676: SCHMIDT, ALFRED PAUL. - Vijf vingers in de wind. Vertaling Herman van der Klei.
B7770: SCHMIDT DEGENER, HENRI. - Proeve eener vergelijkende studie over Plato en Husserl. Bijdrage tot de transscendentale psychologie.
R7833: SCHMIDT, ANNIE M.G. - De familie Doorsnee. Met een voorwoord van Wim Ibo, portretten, tekeningen van Wim Bijmoer.
R1071: SCHMIDT-PRIJES, S. [=SANI VAN BUSSUM]. - Plaatselijke Keuze. (Wat men ervan moet weten.).
T9928: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Tot hier toe. Gedichten en liedjes voor toneel, radio en televisie 1938-1985.
R1544: SCHMIDT-AMSTERDAM, F.U. - Die moderne Arbeiterbewegung und der Kampf gegen den Alkoholismus in Holland.
B9625: SCHMIDT, JOSINE. - De Partij. Oorspronkelijke roman. Uit het Duits vertaald door Giacomo della Barca.
R0763: SCHMIDT, JOHAN. - Plankenleven.
R0751: SCHMIDT, JOHAN. - De triomf van het moederschap.
R3526: SCHMIDT, P.J. - Het koloniale gevaar. De beteekenis van het moderne imperialisme, zijn winstbronnen en machtsgebieden.
Y1648: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Die van die van u.
R8676: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Het schaap Veronica. Met plaatjes van Wim Bijmoer.
R3537: SCHMIDT, P.J. - Naar internationalen klassenstrijd.
Y2621: SCHMIDT, P.J. (RED.). - Ons Gemeenebest.
T3646: SCHMIDT, P.J. - In de cel. Losse aanteekeningen.
R0364: SCHMIDT, P.J. - Democratie of dictatuur? Een woord naar aanleiding van de terreur in Sovjet-Rusland.
R0299: SCHMIDT, P.J. - Crisis, Fascisme, Revolutie!
R1867: SCHMIDT-DEGENER, F. - Rembrandt's tegenstrijdigheden.
R5310: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Sprookjes. Kalenderboek 1964.
Y2921: SCHMIDT, JOHAN. - Koninginnedag. Opgedragen aan H.M. Koningin Wilhelmina na de viering van haar Vijfentwintigste Levensjaar.
Y2951: SCHMIEDECKE, W.C. - Prinses Juliana-Wals. Gemakkelijke salon-wals.
W7551: SCHMIEDT, HEINZ H. - Der Drucker Ernst Engel und die Offenbacher Schule.
W2652: SCHMIELE, WALTER. - Henry Miller. Vertaling Hans van Megen.
R0537: SCHMITT, EUGEN HEINRICH. - Zonder staat. Vertaald door L.A.B.
R5960: SCHMITZ, MARIE. - Uit uren van verlangen.
Y0065: SCHMITZ, HANNA. - 20 Patiencen.
R6393: SCHMITZ, JOHANNES P.G. - Rechtshistorische bijdragen tot de kennis van het materieele en formeele strafrecht van toepassing op de dienaren van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie, voornamelijk betrekking hebbende op het delict van desertie.
M5236: SCHMITZ, MARIE. - Weifeling.
M3443: SCHMITZ, P.F. - Kritiek en criteria. Menno ter Braak en het literaire waardeoordeel.
L4682: SCHMITZ, WILHELMUS A. - Het aandeel der Minderbroeders in onze Middeleeuwse Literatuur. Inleiding tot een bibliografie der Nederlandse Franciscanen.
L6986: SCHMITZ, MARIE. - Weifeling.
B3860: SCHMITZ, VINCENT. (ED.). - Nymph Literair Tijdschrift jrg. 14, nr 4, februari 2004. Dit is de laatste Nymph.
B3861: SCHMITZ, VINCENT. (ED.). - Nymph Literair Tijdschrift jrg. 11, nr 4, december 2000.
W1040: SCHMITZ, HERMANN HARRY. - Katastrofale verhalen. Vertaald door Gerrit Komrij. Met tekeningen van Joost Roelofsz.
T1554: SCHMITZ, MARIE. - Verzen.
R6537: SCHMITZ, H. - Schiedam in de tweede helft van de negentiende eeuw. Een onderzoek naar enige aspecten van de economische en sociale geschiedenis van de stad in de jaren 1850-1890.
R4732: SCHMOOK, G EN P.H. SCHRODER. - Boeken en Bibliotheken, twee redevoeringen.
L5870: SCHMOOK, G. - De Driehoeksverhouding Pol De Mont, August Gittee, Alfons De Cock.
L4103: SCHMOOK, GER. - Een Parijse 'Beau' onder Antwerpse 'Jolikes'. Rogier de Beauvoir op doorreis in de winter van 1834/35.
R9124: SCHMOOK, GER. - Lode Baekelmans (1879-1965).
R1192: SCHMOOK, GER. - Het Museum van de Vlaamsche Letterkunde te Antwerpen: Groei en Taak.
T0988: SCHMOOK, GER. - Stap voor stap langs kronkelwegen. Gedenkschriften.
T3747: SCHMOOK, GER. - Baekelmans' "Doolaar en De Weidsche Stad" van 1904 (eerste uitgave) tot 1978 (zesde uitgave).
W6107: SCHNECK, MARCUS / JILL CARAVAN. - De katcyclopedie. Maak dat de kat wijs! Vertaling A. Houwink ten Cate.
H7300: SCHNEIDER, HELGA. - Laat mij gaan, moeder. Vertaling H. Herber.
K4439: SCHNEIDER, MAARTEN. - De Nederlandse Krant. Van "Nieuwstijdinghe" tot dagblad.
H0188: SCHNEIDER, WOLF. - Worter machen Leute. Magie und Macht der Sprache.
L6276: SCHNEIDER, WOLFGANG (ED.). - Bibliothek Suhrkamp. Bibliographie Band 1 bis Band 1000. 1951-1989.
B0893: SCHNEIDER, M & J.J. GIELE. & TH. H. OLTHETEN. - Verleden en heden van de krant. Druktechniek.
T3419: SCHNEIDER, MAARTEN. - De Nederlandse Krant. Van nieuwstijdinghe tot dagbladconcentratie.
R6712: SCHNEIDER, MAARTEN. - De urgentie ener dagbladwetenschap in Nederland.
T5478: SCHNEIDER, M. - Internationale propaganda in recente decennia.
B4301: SCHNEIDERS, A.L. - Een kater in blik.
B6561: SCHNEIDERS, P. - Papieren geheugen. Boek en schrift in de westerse wereld.
H7437: SCHNEITER, C. - Het eeuwig menschlijke. Vertaling uit het Duitsch.
T9351: SCHNEPPEN, HEINZ. - Niederlandische Universitaten und deutsches Geistesleben.
R3026: [HERMANS, W.F.] SCHNEYDERBERG, ERIC J. - De incomplete werken van Willem Frederik Hermans.
B8420: SCHNITLER, GUDMUND. - De Wereldoorlog (1914-1918). Vertaald door W.H.C. Boellaard, Voorwoord van C.J. Snijders
T3826: SCHNITZER, WERNER E.A. - Leer, bont en veren in samenhang met kleding. Verslag van de Textieldag van 18 november1982 in het Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem.
L1899: SCHNITZLER, ARTHUR. - In de ban van het noodlot. Vertaling W.A. Braasem.
B6188: SCHNITZLER, ARTHUR / KURT LOB. - Reidans. Zedenkomedie in tien dialogen.
B6189: SCHNITZLER, ARTHUR / KURT LOB. - Reidans. Zedenkomedie in tien dialogen.
L8357: SCHNURER, GUSTAV. - De Katholieke Kerk en de Beschaving in de Achttiende Eeuw.
L8360: SCHNURER, GUSTAV. - De Katholieke Kerk en de Beschaving tijdens de Barok.
B1778: SCHNURER, GUSTAV. - Kerk en Beschaving in de Middeleeuwen Deel II.
R0925: SCHNURER, GUSTAV. - Kerk en Beschaving in de Middeleeuwen. Drie delen.
Y1482: SCHOBER, ULRIKE. - Burchten en Kastelen in Europa.
T7028: SCHOCKAERT, R. - Les dangers de l'avortement et du neo-malthusianisme pour l'organisme feminin.
B6817: SCHOEN, DANNY. - De Postzegelman. Amsterdamse grafische thriller.
L7557: SCHOENFELD, EUGENE. - Dag dokter. Voorwoord Joel Fort. Vertaling Frits Boer.
L5172: SCHOENGEN, M. - Jacobus Traiecti alias de Voecht. Narratio de Inchoatione Domus Clericorum in Zwollis met Akten en bescheiden betreffende dit fraterhuis.
T5248: SCHOENMAEKERS, M.H.J. - Over het principieele verschil tusschen geloovig en ongeloovig.
T3502: SCHOEPP, F. - Economische Crises. Beschrijving der voornaamste crises, met haar oorzaken, verschijnselen en gevolgen.
T1620: SCHOFFER, IVO. - Het nationaal-socialistische beeld van de geschiedenis der Nederlanden. Een historiografische en bibliografische studie.
T2118: SCHOKKING, J.J. - In de klem der verdeeldheid.
R8159: SCHOKKING, C.PH. - Uitbreiding van het tweelingonderzoek in Nederland.
B8004: SCHOLDERER, VICTOR. - Johann Gutenberg. The inventor of printing.
R3073: SCHOLEM, GERSHOM. - Van Berlijn naar Jeruszalem. Jeugdherinneringen. Vertaling Yge Foppema.
H5938: SCHOLTE, J.H. - Rembrandt en Vondel.
K2671: SCHOLTE, J.H. - Verzamelde opstellen. Geschreven door oud-leerlingen.
L7838: SCHOLTE, ANTONI. - Publii Ovidii Nasonis Ex Ponto. Liber Primus, Commentario Exegetico, Instructus.
R2216: SCHOLTE, J.H. - Philipp von Zesen.
T2156: SCHOLTE, HENDRIK. - Intermezzo.
K0827: SCHOLTEN, HARRY (ED.). - Voor wie de Lutinebel luidt. Verhalen uit de crisistijd 1930-1940.
H4929: SCHOLTEN, HARRY. - Een aanslag op de ouderdom. Over de poŽzie van Remco Campert.
H1548: SCHOLTEN, HENRICUS. - Aspecten van het tijdschrift De Gemeenschap.
B0089: SCHOLTEN, PATTY. - Traliedieren.
B2250: SCHOLTEN, FRITS. - Zilver.
B3080: SCHOLTEN, HENDRIK. - De dichter H.W.J.M. Keuls. De poŽzie van de maand.
B5779: SCHOLTEN, J.H. - Levensberigt van Herman Johan Royaards.
B8660: SCHOLTENS, BROER. - Robert G. Webster. Grieppandemie in aantocht. Vogelvirussen veranderen voortdurend.
T8067: SCHOLTENS, H.J.J. - Het Roermondse Kartuizerconvent voor de zestiende eeuw.
R5545: SCHOLTENS, H.J.J. - Oud Beverwijk, een rondwandeling. Stedeplan en stadsbeeld in vroegere eeuwen.
K6089: SCHOLTZ, ANTONINE M. - De waarheid van Karen Blixen.
K9840: SCHOLTZ, J. DU P. - Dietse studies. Bundel aangebied aan Prof. Dr. J. Du P. Scholtz by geleentheid van sy vyf-ensestigste verjaardag 14 mei 1965.
L7435: SCHONCK, E.J.B. - Nijmeegse mutsen. Een satire uit 1792. De Bonheurs uit de mode. Heldendicht. Uitgegeven en toegelicht door Andre Hanou.
T7714: SCHONFELD, M. / B.H. SLICHTER VAN BATH / P.C. BOEREN. - Friezen, Saksen, Franken. Lezingen gehouden voor de dialecten-commissie der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen op 14 mei 1947.
B6742: SCHONFELD, M. - Oe-relikten in Holland en Zeeland.
L6061: SCHONFELD, M. - Nagelaten opstellen, studies op naamkundig gebied. Verzorgd door D.P. Blok. Met een levensbericht van S.J. Fockema-Andrea.
R4040: SCHONFELD, M. - Historische grammatica van het Nederlands. Schets van de klankleer, vormleer en woordvorming.
T9631: SCHONFELDER, ALBERT. - Isengrimus. Das flšmische Tierepos aus dem Lateinischen verdeutscht.
T7093: SCHONHUTH, OTTMAR F.H. - Historie von den vier Heymons-kindern, gar lieblich und anmuthig zu lesen. Mit schonen Figuren geziert. Neu erzahlt fur Jung und Alt von Ottmar F. J. Schonhuth.
R5835: [COHEN, FRE] SCHONLANK, BRUNO. - Aan de aarde. Spreekkoor. Vertaling van Marie W. Vos.
T7218: [COHEN] SCHONLANK, BRUNO. - De Moloch. Spreekkoor. Geautoriseerde vertaling van Marie W. Vos.
R5248: SCHONLE, GUSTAV. - Deutsch-niederlandische Beziehungen in der Literatur des 17. Jahrhunderts.
H6254: DE ENSCHEDESE SCHOOL. - Moderne kunst. nr 5. 1981. Met twee zeefdrukken van Trudi de Jong.
H6252: DE ENSCHEDESE SCHOOL. - Moderne kunst. Dubbelnummer 6/7 oktober 1981. De wereld van Roland Sips.
K0877: THE INLAND PRINTER TECHNICAL SCHOOL. - The I.T.U. Course of Instruction in Printing.
B9946: DE ENSCHEDESE SCHOOL. - Moderne kunst. Nr. 9 september 1982. Portretten.
Y3252: HET KATHOLIEKE SCHOOLBLAD. - Het Katholieke Schoolblad van Nederlandsch Indie. T.g.v. het zilveren regeeringsjubile van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina 1898-1923.
H3923: SCHOOLMEESTER. - Gedichten van den Schoolmeester. Dierkundelessen.
L6948: SCHOOLMEESTER. - Gedichten van den Schoolmeester. Een keuze met zeven oorspronkelijke illustraties. Verzameld door Jaap Romijn.
L6526: SCHOOLMEESTER. - Knittelverzen.
L7231: SCHOOLMEESTER. - De gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door J. van Lennep.
B0605: SCHOOLMEESTER. - Keuze uit de gedichten van den Schoolmeester.
B0838: SCHOOLMEESTER. - Gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door Mr. J. van Lennep.
H2469: SCHOOLMEESTER. - De gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door J. van Lennep.
T6313: SCHOOLMEESTER. - De gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door J. van Lennep. Met 300 illustraties van Anth. de Vries.
R2768: SCHOOLMEESTER, DE. - De gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door Mr. J. van Lennep. Met 300 illustratien van J. Doncker.
L7233: SCHOOLMEESTER. - De gedichten van Den Schoolmeester. Uitgegeven door J. van Lennep.
T2835: SCHOOLMEESTER, DEN. - De gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door J. van Lennep. Met 300 illustraties van Anth. de Vries.
T8644: SCHOOLMEESTER, DEN. - De gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door J. van Lennep. Met 300 illustraties van Anth. de Vries
T2784: SCHOOLMEESTER. - De gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door J. van Lennep.
R8834: SCHOON, J. - Volksleger of politieleger?
L1943: SCHOON, J. (ED.). - LEVENDE TALEN. Joyce nummer.
M8242: SCHOONDERGANG, HUUB. - ... en toen kwamen de kabouters. Van jeugdbeweging tot bewogen jeugd.
B5885: SCHOONDERGANG, H.J. - B.B. lacht, Brigitte huilt.
L4568: SCHOONDERWOERD, NICOLAAS H.G. - J.T. Grein. Ambassador of the theatre 1862 -1935. A study in Anglo-Continental theatrical relations.
R4565: SCHOONEES, P.C. - Die Afrikaanse Woordeboek.
T4955: SCHOONEVELD, C.H. VAN. - Over de woordsoorten in het moderne Russisch.
R4282: SCHOOR, ROB VAN DE. - Voorbije toekomst. Toekomstbeelden uit de Nederlandse literatuur 1777-1930.
R7610: SCHOOT, Y. VAN DER. - Vlucht naar Frankrijk.
Y0424: SCHOOTEMEYER, WILLY. - K.L.M. The Flying Dutchman. March. (piano).
L0791: SCHOOTS, HANS. - Van Amerongen, letterknecht.
L9179: SCHOPENHAUER, ARTHUR. - Sobre Livros e Leitura. / Uber Lesen und Bucher.
R3162: SCHOPENHAUER. - Kleines Schopenhauer-Brevier. Gedanken aus dem Handschriftlichen Nachlass. Auswahl und Nachtwort von Rudolf Malter.
T5447: SCHORER, G.L. - Annexatie. Een recht en een plicht.
H0718: SCHORMANN, GERHARD. - Hexenprozesse in Deutschland.
T2718: SCHOTEL, G.D.J. EN H.C. ROGGE. - Het maatschappelijk leven onzer vaderen in de Zeventiende Eeuw.
R6633: SCHOTEL, G.D.J. - Anna Maria van Schurman. Met portret en facsimile.
B7820: SCHOTEL, G.D.J. - De winterkoning en zijn gezin.
B7912: SCHOTEL, G.D.J. - Brief van Dr. G.D.J. Schotel, Predikant te Tilburg, aan Mr. J. de Wal, Hoogleeraar te Leijden, over 's Rijks Archief te 's Hage.
Y3603: SCHOTEL, G.D.J. - De Hollandsche keuken en kelder der 17de eeuw.
R5327: SCHOTEL, G.D.J. (VOORWOORD). - De legende van den Geusen Troubele over Zeelant in den jare 1572 ende 1573 door een Roomsch Catholyk Tijdgenoot.
Y2845: SCHOTTE, JAN. - De bondgenoot. Verhalen.
T1827: SCHOTTEN, SIMON. - De deputatie van Pieter Govarts. De houding van Rome en de Staten in de kwestie-Codde (1703-1704).
K9836: SCHOTTMULLER, FRIDA. - Fra Angelico da Fiesole. Des Meisters Gemalde in 327 Abbildungen.
Y3545: SCHOUTEN, JAN. - Ter Vijf- en Twintigste Verjaring der Inhuldiging van Z.H.E. Prins Frederik der Nederlanden, als Grootmeester Nationaal der Orde van Vrijmetselaren in het Koningrijk der Nederlanden, Onderhoorige Kolonien en Landen. Dichtstuk uitgesproken in het Groot Oosten van het Koningrijk der Nederlanden, binnen 's-Gravenhage, den 6den Junij 1841.
Y2309: SCHOUTEN, ROB. - Vervelende vlekken.
K5679: SCHOUTEN, WIM. - Een vak vol boeken.
L4796: SCHOUTEN, ALET & SIMONE SCHELL (EDS.). - Vignetten van Enschede op Haarlems stramien. Joh. Enschede en Zonen 1703-1978.
W3176: SCHOUTEN, DICK. - Ver van de Mannequins.
K9724: SCHOUTEN, J.A. - Over de wisselwerking tussen wiskunde en physica in de laatste 40 jaren.
H8084: SCHOUTEN, JOHAN. - Heksenwaan en heksenwaag in oude prenten.
K2557: SCHOUTEN, M. / E. DE JONG / JACOB GROOT. E.A. - Schrijversportretten uit de Haagse Post: Boon, Campert, Heeresma, Heijermans, Hillenius, Nescio, A. Roland Holst.
K2288: SCHOUTEN, MARTIN. - De spiegel en de blinde. Novelle.
W4021: SCHOUTEN, ROB. - Carabas ontvluchten.
H0646: SCHOUTEN, ROB. - Het krantengevoel van....
R5889: SCHOUTEN, J. - Partijformatie en partijgroepeering.
B2173: SCHOUTEN, ANTON. - De Nederlandsche Groote Trawlvisscherij.
B6044: SCHOUTEN, HENNIE. - Hugo Wolf. Mensch en Componist.
B6080: SCHOUTEN, JOHAN. - Heksenwaan en heksenwaag in oude prenten.
B6841: SCHOUTEN, J.H. E.A. - Aspecten van de Romantiek. Zes lezingen.
T5231: SCHOUTEN, J. - Inder gherechticheyt. Rede.
R7242: SCHOUTEN, MARTIN. - De Socialen zijn in aantogt. De Nederlandse arbeidersbeweging in de negentiende eeuw.
B5029: SCHOUTEN HZN., L. - Open brief aan een vriend naar aanleiding van het Vijftal opmerkingen over de dusgenaamde Gezangen-quaestie, voorkomende in het Weekblad De Heraut van zondag 8 februari 1885.
T8422: SCHOUTEN, ROB. - Gedichten 2.
Y3288: SCHOUTEN, LYDIA. - Personals.
R1799: SCHOUTEN, ROB. - Cinema Literair. Film in de Nederlandse literatuur. Samengesteld door...
W3198: SCHOUTEN, DICK. - Muzelmannen.
T6138: SCHOUTEN, J. - Koningin Wilhelmina. Een Feestgeschenk voor onze kinderen.
R1791: SCHOUWENAAR, JACO. - Tussen Beurs en Binnenhof. J.W. van den Biesen en de politieke journalistiek van het Handelsblad (1828-1845).
P0643: SCHRADER, BARBEL / JURGEN SCHEBERA. - The Golden Twenties. Art and Literature in the Weimar Republic.
R3152: SCHRAM, P.L. - Jacobus Isaac Doedes.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

5/30