Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
W8164: RUYSLINCK, WARD. - Het dal van Hinnom, roman.
B3826: RUYSLINCK, WARD (TEKST). - Octave Landuyt.
K4990: RUYSLINCK, WARD. - Uitspraken in opspraak.
H8860: RUYSLINCK, WARD. - Alle verhalen.
L9696: RUYSLINCK, WARD. - De stille zomer.
L9659: RUYSLINCK, WARD. - Het ganzenbord.
K1450: RUYSLINCK, WARD. - De heksenkring.
H6295: RUYSLINCK, WARD. - De Apokatastasis of het Apocriefe boek van Galax Niksen.
M2683: RUYSLINCK, WARD. - IJlings naar nergens, ontboezemingen aan een boezemvriend.
R4793: RUYSLINCK, WARD / BOUDEWIJN VANDER PLAETSE. - Het Reservaat. Toneelbewerking: Boudewijn Vander Plaetse.
K3743: RUYSSEVELT, ANTOON VAN. (ED.). - Het beeld in huis. Catalogus.
T1232: RUYSSEVELT, A. VAN (ED.). - Lode Baekelmans 1879-1965. Tentoonstelling 11 mei - 31 september 1979. Voorwoord Wim Geldolf. Inleiding Emiel Willekens.
R7937: RYCHNER, MAX. - Zur europaischen Literatur zwischen zwei Weltkriegen.
T0783: RYCK, PAUL DE. - Gentianen. Een resem oude Gentse sagen. Verzameld, ingeleid en van aantekeningen voorzien. Tekeningen van Alex Wauters.
R6837: RYCKAERTS, ERIK EN EM. WILLEKENS. - Vlaamse jeugdliteratuur sinds 1832. Tentoonstellingscatalogus.
R0943: RYCKEBOER, H. - Hulde Album Prof. dr. Marcel Hoebeke hem door vakgenoten, medewerkers en vrienden aangeboden bij zijn afscheid van de Rijksuniversiteit Gent. Met medewerking van A. de Groote.
B6261: RYCKMANS, P. - Une Page d'Histoire Coloniale. L'occupation allemande dans l'Urundi.
L5454: RYCKMANS, G. - De maangod in de Voorislamietische Zuidarabische godsdienst.
B3161: RYDEN, HOPE. - De Lelievijver. Vier jaar met een beverfamilie. Vertaald door Giselle Gouverne.
M2244: RYDER, JOHN. - The case for legibility.
T8121: RYLE, J.C. - Het kruis. Naar het Engelsch.
Y1074: RYLE, J.C. - Christus en de beide kwaaddoeners. Naar het Engelsch door L. van Erpecum.
Y1073: RYLE, J.C. - Waar zijt Gij? Eene vraag aan iedereen. Naar het Engelsch.
T9658: RYNCK, PATRICK DE (ED.). - Op de snaren van Apollo. Acht eeuwen Latijnse poŽzie.
W9011: RYNCK, PATRICK DE EN ANDRIES WELKENHUYSEN. - De Oudheid in het Nederlands. Repertorium en bibliografische gids voor vertalingen van Griekse en Latijnse auteurs en geschriften.
T1493: RYSWYCK, TH. VAN. - Balladen.
T8465: RYZJI, BORIS. - Wolken boven E. Gedichten.
M6200: SAADAWI, NAWAL EL. - De zoektocht van Fouada. Vertaling D. Poppinga.
R8809: SAAL, C.D. - Sociale dynamiek. Structuur veranderingen in de plattelandssamenleving.
L5863: SAALBORN, ARNOLD L.B. - Het ontwaken van het sociale bewustzijn in de litteratuur.
Y0925: SAALBORN, ARNOLD L.B. - Het ontwaken van het sociale bewustzijn in de litteratuur.
B8030: SAAR, JOHANNES DU. - Het leven en de composities van Jacobus Barbireau.
T4621: SAARLOOS, A.E.C. VAN. - Het psychotechnisch geschiktheidsonderzoek voor trambestuurders en chauffeurs.
R6901: SABARSKY, SERGE. - Egon Schiele. Palais de Beaux Arts, Charleroi. 18-09 - 16-12-1987.
L8108: SABATIER, RUTH. (ED.). - Boek in geding.
B4205: SABBE, MAURITS. - Peilingen.
T4804: SABBE, M. - Handschriften en Vroegdrukken.
Y3357: SABBE, MAURITS. - Het museum Plantin-Moretus. Plantin, de Moretussen en hun werk. [en] Handschriften en Vroegdrukken. Twee deeltjes in een band.
L2118: SABBE, MAURITS. - Fanny's Sonnet. Tooneelspel in een bedrijf.
K2599: SABBE, HERMAN JULIUS. - Maurits Sabbe en zijn Brugse mensen. Eeen postume wedersamenstelling. Geillustreerd met historische foto's.
K3637: SABBE, MAURITS. - Het proza in de Vlaamsche letterkunde.
K5412: SABBE, MAURITS. - Het museum Plantin-Moretus. Plantin, de Moretussen en hun werk.
T9282: SABBE, M. - Handschriften en Vroegdrukken.
L6711: SABBE, MAURITS. - Dierkennis en diersage bij Vondel.
R5708: SABBE, M. - Brabantsche en Vlaamsche Strijdgedichten uit de 17e eeuw.
L4851: SABBE, MARITS. - In 't gedrang. Vertellingen uit den oorlog.
R5004: SABBE, MAURITS. - Vondel's Herbarium.
B4228: SABBE, JULIUS. - Peter Benoit zijn leven, zijne werken, zijne beteekenis.
P2032: [VONDEL] SABBE, MAURITS. - Vondel en Zuid-Nederland met andere opstellen.
T2687: SABBE, MAURITS. (INLEIDING). - Oud Vlaamsche Kerstliederen. Klavierbewerking van Edward Verheyden. Penteekeningen en kleuromslag van Edmond van Offel.
T6373: SABBE, M. - De Antwerpsche vriendenkring van Anna Roemers Visscher.
T2689: SABBE, MAURITS. - De meesters van den Gulden Passer. Christoffel Plantin, Aartsdrukker van Philips II en zijn opvolgers, de Moretussen.
T1585: SABBE, MAURITS. - Brabant in 't verweer. Bijdrage tot de studie der Zuid-Nederlandsche strijdliteratuur in de eerste helft der 17e eeuw.
R5339: SABBE, MAURITS. - Vondeltentoonstelling Museum der Vlaamsche Letterkunde, Minderbroedersrui. Ingericht door de Stadsbibliotheek, het Museum Plantin Moretus en Het Antwerpsch Prentenkabinet.
R6738: SABBE, M. - Fransch-Vlaandersche Rederijkerskunst in de 18de eeuw.
Y0783: SABBE, MAURITS. - De filosoof van 't Sashuis. Verlucht met 20 illustraties van Renťe Valery.
Y3630: SABBE, MAURITS; B.H. MOLKENBOER E.A. - Vondel 1587 - 1679.
T4560: SABBE, MAURITS. - De Moretussen en hun kring. Verspreide opstellen.
Y3346: SABBE, MAURICE. - L'oeuvre de Christophe Plantin et de ses successeurs.
A0113: SABBE, MAURITS. - 't Pastorken van Schaerdycke. Spel van personagien.
R5384: SABBE, HERMAN. - Dadaisme. Wereld in beeld 3.
T0032: SABBE, M. - De Plantijnsche Werkstede. Arbeidsregeling Tucht en Maatschappelijke Voorzorg in de Oud Antwerpsche Drukkerij.
W7323: SABBE, MAURICE. - La Vie des Livres a Anvers aux XVIe, XVIIe et XVIIIe Siecles.
R5362: SABBE, MAURITS. - Een mei van vroomheid.
B2236: SABBE, MAURITS. - Letterkundige Verscheidenheden.
T3072: VAN SABBEN. - Van Sabben Poster Auctions Nr. 6.
T3073: VAN SABBEN. - Van Sabben Poster Auctions Nr. 5.
T3074: VAN SABBEN. - Van Sabben Poster Auctions Nr. 4.
T3071: VAN SABBEN. - Van Sabben Poster Auctions Nr. 7.
T3069: VAN SABBEN. - Van Sabben Poster Auctions Nr. 9.
T3070: VAN SABBEN. - Van Sabben Poster Auctions Nr. 8.
T3075: VAN SABBEN. - Van Sabben Poster Auctions Nr. 3.
Y4324: VAN SABBEN. - Van Sabben Poster Auctions Nr. 29.
T3068: VAN SABBEN. - Van Sabben Poster Auctions Nr. 10.
T3067: VAN SABBEN. - Van Sabben Poster Auctions Nr. 11.
T3066: VAN SABBEN. - Van Sabben Poster Auctions Nr. 15.
K0280: SABLONIERE, MARGRIT DE. - Vincent van Gogh. Een korte beschrijving van zijn leven en werken.
R5583: SABLONIERE, MARGRIT. - Staphorst. Het levenspatroon van een creatief-tradionele gemeenschap.
B5158: SACHAROV, ANDREJ. - Mijn land en de wereld. Ingeleid door prof. dr. Karel van het Reve.
B3181: SACHER-MASOCH, LEOPOLD. - Martelaar voor een dagdroom. Twee verhalen van .... en een studie van Alfred Kossmann.
AP0417: SACHER MASOCH, L. VON. / C.P.J. CREBILLON. - La Venus a la fourrure / Le Sopha.
H7810: SACHER-MASOCH, LEOPOLD VON. - Le lit d'une Imperatrice.
T2238: SACHER MASOCH, LEOPOLD VON. - De Zwerver en De Hajdamak (Roover). Vertaald uit het Duitsch.
T1965: SACHER MASOCH, LEOPOLD. - De Zwerver en De Hajdamak (Roover). Vertaald uit het Duitsch.
R6178: SACHS, HANS. - De Student reist naar het paradijs. Klucht in een bedrijf. Vertaling Marie W. Vos.
L8240: SACHS, HANS. - Der Tod ein End aller irdischen Ding.
K2421: SACK, SICK. [BERTUS AAFJES]. - Warenhuis wankelt.
T8868: SACKS, OLIVER. - De man die zijn vrouw voor een hoed hield.
H7661: SACKVILLE-WEST, V. - The Easter Party.
Y5178: SACKVILLE-WEST, VITA. - Een gelaten leven. Vertaald door M. Lindenburg. Met een nawoord van Hannemieke Stamperius.
K2217: SACRE, D. (ED.). - 125 jaar 'Zuidnederlandsche Maatschappij van Taalkunde' Een bundel opstellen.
K5432: SADE, MARQUIS DE. - Le crimes de l'amour.
T3941: SADE, MARQUIS DE. - Les infortunes de la vertu, Historiettes et Contes et Fabliaux.
H2023: SADE, D.A.F. DE. - Justine ou Les Malheurs de la Vertu.
H9808: SADE, MARQUIS DE. - Ernestine. Eaux-fortes de S. Sauvage.
H0710: SADOUL, JAQUES. - Le tresor de Alchimistes.
L8239: SAFRAN FOER, JONATHAN. - Alles is verlicht. Een fragment uit de roman. Vertaald door Peter Abelsen.
B8243: SAGAN, FRANCOISE. - Een verre glimlach.
K8315: SAGAN, FRANCOISE. - De oorlog beu. Vertaald uit het Frans door Margreet Hirs.
B4579: SAGAN, FRANCOISE. - Bloed van waterverf. Vertaling Margreet Hirs.
M3452: SAGAN, FRANCOISE. - Een beetje zon in het koude water. Vertaling S. Dubois.
A0869: SAGAN, FRANCOISE. - Sarah Bernhardt. De onverwoestbare lach. Vertaling M. Hirs.
T4895: SAGE TEN BROEK, JOACHIM G. LE. - De Morgenstar der Toekomst. Anti-Revolutionnair Tijdschrift. Zevende deel 1835.
B2148: SAGNAC, PHILIPPE ET A. DE SAINT-LEGER. - Louis XIV (1661-1715).
Y5027: SAHER, HERBERT VON. - Emanuel Rodenburg of wat er op het eiland Bali geschiedde toen de eerste Nederlanders daar in 1597 voet aan wal zetten.
R3119: SAHL, HANS. - Memoires van een moralist. Vertaald door W. Hansen.
Y1595: SAILER, J.M. EN J.M. SCHRANT. - Het gebed des Heeren, voor kinderen, in hunne taal, en naar hunne bevatting. Uit het Hoogduitsch door J.M. Schrant.
Y4924: SAJA, BOEKAN. - Handlangers van den dood. Indische detectiveroman.
B0801: SAKS, J. - Busken Huet en Potgieter.
T8002: SAKS, J. - Socialistische opstellen. Eerste en Tweede Bundel
L3034: SAKS, J. - Busken Huet en Potgieter.
L3255: SAKS, J. - Kritische herinneringen. Met een woord vooraf van Fr. de Jong Edz.
L7265: SAKS, J. - Socialistische opstellen.
W5634: SALAMAN, MALCOLM C. - The great Painter-Etchers from Rembrandt to Whistler.
B8006: SALBERG, R. DE. - Manuel de Graphologie Usuelle.
C1185: SALDEN, HELMUT. - De vuurproef.
T2814: SALDIEN, T. - Romantiek en Realisme 1815-1880.
R4611: SALFELLNER, HARALD. - Franz Kafka und Prag.
T8315: SALINGER, J.D. - Franny en Zooey. Vertaling Koos Schuur.
T8303: SALINGER, J.D. - Heft hoog de nokbalk, timmerlieden en Seymour, een introductie. Vertaling Johan Hos.
W4595: SALISBURY, HARRISON E. - Without fear or favor. The New York Times and its times.
M7809: SALLENAVE, DANIELE. - Adieu. Vertaling M. Jansen.
T9684: SALLUSTIUS CRISPUS, GAIUS. - De oorlog met Catalina; de oorlog met Iurgurtha; Historische fragmenten; Brieven aan Caesar; Smaadschrift tegen Cicero; Appendix. In de vertaling van J.W. Meijer.
Y5789: SALM. - Uitgeverij W.L. Salm & Co., Amsterdam. Vier prospectussen en twee bestel/informatiekaartjes.
Y5708: SALM & CO., W.L. - 't Neusje. Het kleinste boekenmagazine.
R4179: SALOMONS, ANNIE. - Ballingen.
B0520: SALOMONS, ANNIE. - Herinneringen aan schrijvers die ik persoonlijk heb gekend.
B0545: SALOMONS, ANNIE. - Herinneringen uit den ouden tijd. Over schrijvers die ik persoonlijk heb gekend.
B0581: SALOMONS, ANNIE. - Herinneringen uit den ouden tijd. Over schrijvers die ik persoonlijk heb gekend II.
Y5448: SALOMONS, ANNIE. - Krantenknipsels van/over Annie Salomons.
K4799: SALOMONS, ANNIE. - De ongerepte droom. Verzen.
L8274: SALOMONS, A. - Verpakking, gezien vanuit het drukkersstandpunt.
B0915: SALOMONS, ANNIE & INA BOUDIER-BAKKER. - A. Salomons: Zelfportret. Mevrouw I. Mevrouw II. I. Boudier-Bakker: De posthond.
Y5115: SALOMONS, ANNIE. - Liederen van droom en derven.
R9369: SALOMONS, ANNIE. - Verhalen uit het Verre Oosten.
K2780: SALOMONS, ANNIE. - Over de wonderlijke kunst van 'lezen'.
B0516: SALOMONSA, ANNIE. - Heilige stenen en andere verhalen. Keuze uit eigen werk.
M0042: SALOMONSON, HERMAN (MELIS STOKE). - Recrutenschool en andere gevangenisverzen. Met een inleiding van A.K.C. de Brauw.
L6758: SALOMONSON, JAN WILLEM. - Chair, Sceptre and Wreath. Historical Aspects of their Representation on some Roman sepulchral Monuments.
Y0548: SALSMANS, J. - De Index en de Kerkelijke Boekenwetten.
L2459: SALVERDA DE GRAVE, J.J. - Uit het gebied der Romaanse Letteren.
R7103: SALVERDA DE GRAVE, J.J. - De Troubadours.
Y4922: SALVERDA, MURK. E.A. (ED.). - In IndiŽ geweest. Maria DermoŻt - H.J.Friedericy - Bep Vuyk.
L7118: SALVERDA DE GRAVE, J.J. - Klank en gedachte in Frankrijk's en Italie's Letterkunde.
L6181: SALVERDA, MURK (ED.). - Schrijversprentenboek 37: Babs' Bootje Krijgt Een Stuurman. De Meisjesroman En Illustrator Hans Borrebach (1903-1991).
R4120: SALVERDA DE GRAVE, JEAN-JACQUES. - Melanges de Philologie. A l'occasion de sa soixante-dixieme annee par ses amis et ses eleves.
Y5788: SAMSON. - Uitgeverij N. Samson, Alphen a/d Rijn. Map met catalogi, prospectussen, kaartjes.
T0863: SAMYN, JOSEPH. - De Fransche Revolutie in Vlaanderen en in t bijzonder te Thielt (1792-1802).
T4812: SAMYN, JAN. - De geschiedenis der Vlasnijverheid in Vlaanderen.
Y2790: SAMYN, J. - De geschiedenis der Socialistische Vakvereeniging van de Vlasbewerkers en Bewerksters, gesticht in 1875.
Y1338: SANCHA, FRANCISCO. - De lessen van Aesopus op onzen tijd toegepast. Six Prints reproduced from the original paintings
L8916: SANCTA CLARA, ABRAHAM A. [= J.U. MEGERLE]. - Narrinnen-spiegel waarin zich alle Getrouwde en Ongetrouwde Eva's dochters zonder onderscheid van rang of stand, van alle kanten, zoowel van binnen als van buiten, kunnen spiegelen. Twee delen.
T0137: SAND, J.C.E. - Hier is Hilversum de A.V.R.O.
B8136: SAND, GEORGE EN SOLANGER CLESINGER. - Een verstoorde relatie. Brieven 1828-1876. Bezorgd en vertaald door Rosalien van Witsen.
Y0091: SANDAY. - Wanneer de oorlog zal kunnen eindigen.
T1275: [SPINOZA] SANDE BAKHUYZEN, H.G. VAN DE. - De toestand van de natuurwetenschappen in den tijd van Spinoza.
Y4352: SANDE, JEF VAN DE. - W.F. Hermans.
K1887: SANDE, JEF VAN DE. - Onsterfelijk behang & andere essays.
R0057: SANDERS, K. - Thoreau en Walden. Achtergronden.
W8695: SANDERS, CEES. - Waaien op het dek.
L1419: SANDERS, EWOUD EN NOP MAAS. - Goed gelezen. 10 jaar de nationale voorleesdag.
B0497: SANDERS, EWOUD EN JAAP ENGELSMAN. - Geoniemen woordenboek. Woorden die zijn afgeleid van plaatsnamen.
W0336: SANDERS, CEES. - In de luwte van eros.
T9357: SANDERS, W. - Leidener Humanisten und die Anfange der Germanistik.
B6226: SANDERS, EWOUD. - Eponiemen woordenboek. Woorden die teruggaan op historische personen.
R7491: SANDERS, W. - Heinric van Veldeken. Portrat eines maaslandischen Dichters des 12. Jahrhunderts.
T0878: [COHEN] SANDERS, PAUL F. - De Piano. Het instrument en zijn meesters. Met pentekeningen van Jordaan.
Y4428: SANDERS, STEPHAN EN JOOST HARTOG. - Malcolm X.
R0788: SANDERS, EWOUD. - Een onbekende bekende: Nono.
B1971: SANDERS, JAN & NICO SCHEEPMAKER. - Lik op stuk.
L3205: SANDERS, EWOUD. - Tararaboemdiee & De blikken dominee. De geschiedenis van ons nationale straatlied.
T2446: SANDERS, EWOUD. - Een zomer in Leiden.
B9805: SANDNER, INGO (ED.). - Unsichtbare Meisterzeichnungen auf dem Malgrund. Cranach und seine Zeitgenossen.
B1280: SANDOR, A.I. - The Exile of Gods. Interpretation of a theme, a theory and a technique in the work of Heinrich Heine.
Y5112: SANDWIJK, G. VAN. - Beknopt leer- en leesboek voor de jeugd over wetenschappelijke onderwerpen.
T4611: SANNES, SANNE & HUGO CLAUS (TEKST). - Oog om oog.
T1869: SANNES, G.W. - Ontwapening! Rede.
B6957: SANSOT, PIERRE. - Lof der traagheid. Vertaling Frans de Haan.
R3520: [TOONDER] SANTBRINK, ROB VAN (ED.). - De curieuze wereld van Heer Bommel en Tom Poes.
R3538: SANTCROOS DLZ, IS. (ED.). - Arbeidersjaarboekje voor 1935. zeven-en-dertigste jaargang.
T2242: SANTCROOS DLZ, IS. (ED.). - Arbeidersjaarboekje voor 1931. drie-en-dertigste jaargang.
T7024: SANTCROOS, DLZ, IS. - In en om de volkslogementen. Zwerftochten van een journalist met een rechercheur.
T7095: SANTCROOS DLZ, IS. (ED.). - Arbeidersjaarboekje voor 1932. vier-en-dertigste jaargang.
T7096: SANTCROOS DLZ, IS. (ED.). - Arbeidersjaarboekje voor 1933. vijf-en-dertigste jaargang.
Y3081: SANTEGOEDS, EVERT. - Juliana, moeder, majesteit.
B0149: SANTEN, JOHANNIS VAN EN HENRICI JOANNIS VAN BUUL. - Johannis van Santen et Henrici Joannis van Buul Epistola ad Summum Pontificem Pium IX, de Literis Apostolicis Ex Qua Die, d.d. 4 m. Martii 1853.
P2448: SANTEN, SAL. - Een geintje. Verhalen.
K4603: SANTEN, SAL. - Jullie is jodenvolk. Herinneringen aan een jeugd.
W4072: SANTEN, SAL. - Stormvogels.
K6373: SANTEN, SAL. - Deze vijandige wereld. Schetsen.
R6304: SANTEN, SAL. - Adios companeros. Politieke herinneringen.
B2366: SANTEN, JOSEPH VAN. - De Marxistische Accumulatietheorie.
T3092: SANTEN, M. VAN. - 5 landverraders: Mussert, Krekel, Rost van Tonningen, Max Blokzijl, Smit.
R8225: SANTEN, AIME VAN. (JAN MOLITOR). - Over Karel Capek.
W8409: SANTIAGO, ESMERALDA. - America's droom. Vertaling Anna Kapteijns-Bacuna.
W1042: SANTOS, JESUS FERNANDEZ. - Buiten de muren. Vertaling Ton Ceelen.
Y1633: SANTS, RAYMUNDUS EN J.H. FROGER. - Rechtvaardiging van Pater Raymund van Sante, predikbroeder.
Y5790: SARA. - Feministische Uitgeverij Sara, Amsterdam. Catalogus najaar 1984.
B4394: SARAFAAN. - Inhoud: Brieven van Mina Kruseman. Essay van Elaine Showalter. Verhaal van Nicole Zwager. Gedichten van Stevie Smith. Zweedse schrijfsters 1880-1980. Gedichten van Kristina Lugn. Kunst: Elizabeth de Vaal.
R3299: SARAIVA, ANTONIO JOSE. - Le discours ingenieux. Cours inaugural a l'Universite d'Amsterdam.
R2639: SARASIN, PAUL UND FRITZ. - Reisen in Celebes. Ausgefuhrt in den Jahren 1893-1896 und 1902-1903. 2 Bde.
P1812: SARDANE, IMRE. - Viermaal vier.
M7917: SARDEIS, STRATO VAN. - Knapenliedboek. Vertaald en nawoord voorzien door Charles Vergeer.
W1041: SARGENT, PAMELA. - Vrouwen in Wonderland. Vertaling Jean Schalekamp.
K2959: SARNEEL, FONS. - Inleiding tot het lezen van romans.
B3849: SARNOW, EMIL & KURT TRUBENBACH. - Mundus Novus. Ein Bericht Amerigo Vespucci's an Lorenzo de Medici uber siene Reise nach Brasilien in den Jahren 1501/02. Nach einem Exemplare der zu Rostock von Hermann Barckhusen gedruckten Folioausgabe, im Besitze der Stadbilothek zu Frankfurt a. M.
K4054: SARRAUTE, NATHALIE. - De gouden vruchten. Roman.
B9526: SARRIA, AMALIA (ED.). - Les Rois Bibliophiles. Catalogue Europalia 85 Espana.
K7729: SARS, PAUL. - Adriaan van Dis. De zandkastelen van je jeugd.
H9233: SARTRE, JEAN PAUL. - De muur. Vertaling C.N. Lijsen.
K9702: SARTRE, JEAN PAUL. - Baudelaire. Vertaling Paul Beers.
B3313: SARTRE, JEAN-PAUL. - De wegen der vrijheid. Deel I: De jaren des onderscheids. Deel II: Het oponthoud. Deel III: De dood in het hart.
T5326: SARTRE, JEAN-PAUL. - De jaren des onderscheids. Deel een van de vierdelige romancyclus " De wegen der vrijheid". Vertaling Jo Boer.
L6192: SARTRE, J.P. EN CATHARINE CHAINE. - Sartre en de vrouwen. Een gesprek met Catherine Chaine. Vertaling Maurits Mok.
Y4415: SARTRE, JEAN-PAUL. - Colonialism and Neocolonialism.
B8550: SASSE VAN YSSELT, A.F.O. VAN - Nieuwe Catalogus der Oorkonden en Handschriften, Berustende in de Boekerij van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant. Eerste supplement.
L5244: SASSEN, FERD. - Jacob Nieuwenhuis (1777-1857) en het Krausianisme in Nederland.
T0639: SASSEN, FERD. - Wijsbegeerte van onzen tijd.
R3886: SASSEN, FERD. - Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland tot het einde der negentiende eeuw.
B2762: SASSEN, D. - Asselt. Zijn kerk, zijn museum en het slot Hillenraad.
T1341: SASSEN, FERD. - Geschiedenis van de wijsbegeerte der negentiende eeuw.
R5821: SASSEN, D. - Asselt: zijn kerk, zijn museum en het slot Hillenraad.
H5791: SASSEN, FERD. - De wijsbegeerte der Middeleeuwen in de Nederlanden.
R5147: [WILDE] SATO, TOMOKO & LIONEL LAMBOURNE (EDS.). - The Wilde years. Oscar Wilde & the art of his time.
B4832: SATURNE. - Het laatste oordeel of 's Waerelds poppenkast. Eene wijsgeerige humoreske. Onderzoek naar de mogelijkheid en de gewenschtheid van haar eeuwige verdoemenis.
Y2080: SAUMONEAU, LOUISE. - Les Femmes Socialistes Contre la Guerre I en II. Appel de Clara Zetkin son introduction en France. Autour du manifeste de Clara Zetkin.
B2272: [TSJECHOV] SAUNDERS, BEATRICE. - Tchehov the Man.
Y1548: SAUTIJN KLUIT, W.P. - Belasting op de Nieuwspapieren (1674-1869) en verzending van het Nieuwspapier. Nagelaten geschriften.
R8654: SAUWEN, RIK. INLEIDING - De Driehoek 1925-1926.
W9028: SAUWER, MONIKA. - Een verlegen man.
L4216: SAUWER, MONIKA. - De animist.
L2508: SAVAGE LANDOR, WALTER. - Serena. Vertaling E. du Perron.
K8408: SAVAGE LANDOR, WALTER. - Serena. Vertaling E. du Perron.
H9068: SAVARD, REJEAN. (ED). - Education and research for marketing and quality management in libraries. / La formation et la recherche sur le marketing et la gestion de la qualite en bibliotheque.
Y4400: SAVIANO, ROBERTO. - Het tegenovergestelde van dood.
M5775: SAVINIO, ALBERTO. - Momument voor een held. Keuze, vertaling en nawoord Paul van Heck.
W7244: SAVOIE, JACQUES. - De draaideur. Vertaling Marijke Jansen.
B4880: SAVORNIN LOHMAN, W.H. DE. - Van huwelijk en echtscheiding.
B5102: SAVORNIN LOHMAN, A.F. DE. - Waarom en hoelang? Aan Dr. C.B. Spruyt.
L9313: [GROEN VAN PRINSTERER, G.] SAVORNIN LOHMAN, JHR. MR. DE. - Groen van Prinsterer.
B5791: DE SAVORNIN LOHMAN, A.F. - Aan Neerlands Anticlericalen. Een woord tot toelichting van De Staatsschool en de Roomsche Kerk.
B8021: SAVORNIN LOHMAN, A.F. DE. - Nog eens: Wat wil de Antirevolutionaire Partij?
Y5452: SAVORNIN LOHMAN, ANNA DE. - Krantenknipsels van/over Anna de Savornin Lohman.
L8403: SAVORNIN LOHMAN, A.F. DE. - De Staatsschool en De Roomsche Kerk.
T6328: SAVORNIN LOHMAN, B.C. DE - De Bestuursinrichting van Gewest, Stad en Platteland van Utrecht gedurende de Bataafsche Republiek.
B4514: SAVORNIN LOHMAN, A.F. DE. - Een vaccine-aanbidder.
M8477: SAVULESCU-VOUDOURIS, MONICA. - Vader, wij zijn slaapwandelaars. Autobiografie. Uit het Roemeens vertaald door Jana de Goede.
R0813: SCACCHI GRACCO, LUCA. - Pensieri di plastica / Plastic Thoughts. 100 jaar plastic.
H4129: SCADLICH, HANS JOACHIM. - Tallhover. De geschiedenis van een staatsdienaar. Vertaald door Wouter Donath Tieges.
T3792: SCALDEN. - Tweede Jaarboek van de Scalden; 25 juni-10 juli 1898 Tweede Tentoonstelling van Monumentale, Dekoratieve & Toegepaste Kunst.
R9669: SCALDEN. - De Scalden. XIIe Jaarboek. Feestalbum 1889-1909.
T1119: SCALDEN. - Spreekwoorden. De Scalden XIe jaarboek 1908.
B3592: SCAMOZZI, OTTAVIO BERTOTTI. - L' origine dell' Accademia Olimpica di Vicenza con una breve descrizione del suo Teatro.
MK0067: SCARFE, LAURENCE. - Alphabets. An introductory treatise on written and printed letter forms for the use of students.
M8476: SCARRON, PAUL. - Wanfortuin der komedianten. Vertaaald en ingeleid door C.J. Kelk.
L8132: SCEVE, MAURICE. - Gedichte.
H8273: SCEVE, MAURICE. - Delie. Beeld van allerhoogste deugd. Honderd dizijnen. Vertaling en nawoord Robert de Does. Inleiding Rein Bloem.
T6178: SCH. J.H. [=J.H.A. SCHAPER]. - Hoe woont gij? Een woord aan de arbeiders en hunne vrouwen.
R7351: SCH[APER], J.H. - De Tering en het Arbeidende Volk.
R9269: SCHAAF, NINE VAN DER. - Naar het onzichtbare.
Y5454: SCHAAF, NINE VAN DER. - Krantenknipsels van/over Nine van der Schaaf.
B5944: SCHAAF, NINE VAN DER. - Heerk Walling.
B5995: SCHAAF, NINE VAN DER - De reis van Job.
B4337: SCHAAF, NINE VAN DER. - In de stroom.
B5916: SCHAAF, NINE VAN DER. - Leven van Karel de Stoute.
T0049: SCHAAF, NINE VAN DER. - Droomvaart.
T3015: SCHAAF, NINE VAN DER. - De uitvinder.
T3733: SCHAAF, NINE VAN DER. - De liefde van een dwaas.
M5034: SCHAAFSMA, JOHAN. - Ontaarde cirkels.
R8651: SCHAAKE-VERKOZEN, CELINE EN JOHAN. - Tafelcharme. Aanwijzingen over de kunst van tafeldekken en de verzorging van de tafel.
Y0454: SCHAAKSPEL. - Handleiding tot het Schaakspel voor Eerstbeginnenden, benevens De Wetten en Regelen van dit Spel.
R4026: SCHABERG, J.P. - De getelde dagen: een geschenk voor Nederlandsche kinderen, op het gouden gedenkfeest van de overwinning bij Waterloo.
H9009: SCHACHNER, ERWIN. - Drucken. Schritt fur Schritt.
C1841: SCHACHNER, ERWIN. - Drucken. Schritt fur Schritt. Eine vollstandige Einfuhrung in die Techniken des Hochdrucks.
R7164: SCHADE VAN WESTRUM, A.T.J. - Verbintenissen met strafbepaling. Aanteekeningen op de artikelen 1340-1348 B. W.
H0732: SCHADE, HERBERT. - Damonen und Monstren. Gestaltungen des Bosen in der Kunst des fruhen Mittelalters.
B7825: SCHADEWALDT, WOLFGANG. - Gedenkrede aus Werner Jaeger 1888-1961. Mit einem Verzeichnis der Schriften Werner Jaegers.
B2375: SCHAEPAMN, H.J.A.M. - Het lied des Konings. Een Gedicht.
R6735: SCHAEPDRIJVER, SOPHIE DE. - De Groote Oorlog. Het koninkrijk Belgie tijdens de Eerste Wereldoorlog.
B2378: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Herodes en Petrus.
B2379: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Verzamelde Dichtwerken. Een inleiding van den dichter opgedragen aan Z.D.H. Henricus van de Wetering op Zijn Zilveren Priesterfeest.
B2380: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Verzamelde Dichtwerken. Feestuitgave 1867 - 15 Augustus - 1892.
B5235: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - St. Thomas van Aquino. Drie voorlezingen.
L8339: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Verzamelde dichtwerken. De paus. Vondel. De pers. S. Maria, de zondaresse. De eeuw en haar koning.
K8077: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Chronica over Staatkunde en Letteren. Tweede reeks.
B2558: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - De protest-meeting te Utrecht, 17 December 1888. Stenographisch verslag.
T7633: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Roomsch Recht tegen Protestantsch Verweer.
R8755: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Brieven... van Alberdingk Thijm.
B4974: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Jan Pieterszoon Coen.
B0025: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Een kroningslied.
B8650: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Bolland en Petrus.
T6686: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - S. Vincentius a Paulo. Twee toespraken 1890 en 1896.
L8736: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Geschiedvervalsching. Eene wederlegging der meest in omloop zijnde dwalingen op het gebied van algemeene en kerkelijke geschiedenis. Door drie vrienden der waarheid voor Nederland bewerkt door drie gelijkgezinden. Met een brief aan de vertalers.
R4469: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Van Strijd tot Vrede ? Nog een Woord over Art. 194 der Grondwet.
Y3627: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - VONDEL 1679 - 5 februari - 1879. Gedachtenisrede.
B2383: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - De rechterzijde en de persoonlijke dienstplicht.
R4109: SCHAEPMAN, FRANS. - Bijdragen ter verfrissching van de volkshuishouding.
B2146: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Aya Sofia.
M2685: SCHAEVERS, MARK. - Atlas of de reis rond de wereld.
B3752: SCHAGEN, J.C. VAN. - 44 reflexen. Domburgse Cahiers No. VIa Mei 1965.
B3753: SCHAGEN, J.C. VAN. - Laatste vaart. Domburgse Cahiers No. VII October 1965.
B3755: SCHAGEN, J.C. VAN. - Met een vinger. Domburgse Cahiers No. XIV November 1970.
B3756: SCHAGEN, J.C. VAN. - Klein vlooientheater. Domburgse Cahiers No. XVI November 1970.
B3757: SCHAGEN, J.C. VAN. - Tactielen. Milieu hygiene 86 Hekels. Domburgse Cahiers No. XV November 1970.
B3759: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers No. I October 1963.
B3760: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers No. III Mei 1964.
B3761: SCHAGEN, J.C. VAN. - Nieuwe Miniaturen 162 Reflexen. Domburgse Cahiers No. II April 1964.
B3764: SCHAGEN, J.C. VAN. - Schaduwen. Domburgse Cahiers No. VIII October 1965.
B3762: SCHAGEN, J.C. VAN. - Kleine dierentuin. Domburgse Cahiers No. XIX April 1971.
B3763: SCHAGEN, J.C. VAN. - Van gewone mensen. Domburgse Cahiers No. IX December 1965.
B1549: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse fragmenten (autobiografisch). Domburgse Cahiers No. XVII.
B1550: SCHAGEN, J.C. VAN. - Voorhof. Domburgse Cahiers No. XVIII.
K6426: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers no XXI. Murmureersels in de muizenval. Rancuneuze rimram 1968-1971.
B3493: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers No. Xa, 1 april 1966.
B3494: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers No. V, 1 maart 1965.
B5911: SCHAGEN, J.C. VAN. - Kleine doedelzak. 101 nieuwe reflexen. Domburgse Cahiers no. XII September 1967.
B5912: SCHAGEN, J.C. VAN. - Present.
T0917: SCHAGEN, J.C. VAN. - Litanie.
A0269: SCHAGEN, J.C. VAN. - Al tuimelende.
Y5455: SCHAGEN, J.C. VAN. - Krantenknipsels van/over J.C. van Schagen.
B6079: SCHAGEN, J.C. VAN. - Tekens. Domburgse Cahiers No. XX, september 1971.
L5547: SCHAGEN, J.C. VAN. - Flarden van den wind. Omzwervingen in de beklemming.
M2198: SCHAIK, WILLEM VAN. - Tijdgenoten. Getekend door ... Met woorden door E. Elias.
K6475: SCHAIK-WILLING, JEANNE VAN. - De zondaar en het meisje. Novelle.
B5740: SCHAIK, WILLEM VAN & E. ELIAS. - Tijdgenoten. Getekend met lijnen door Willem van Schaik, met woorden door E. Elias.
K4898: SCHAIK, A.H.M. VAN. - Dr. Hendrik Moller 1869-1940. Een ongemakkelijk initiator van onderwijs en cultuur in Noord-Brabant.
K3923: SCHAIK-WILLING, JEANNE VAN. - Onder wiegende sterren. Logboek van een vrouw.
B8814: SCHAIK-WILLING, JEANNE. - Na afloop. Damatische kronieken.
B8178: SCHAIK, CORNELIS J.J. VAN. - Balthazar Huydecoper. Een taalkundig, letterkundig en geschiedkundig initiator.
K1847: SCHAIK-WIILING, JEANNE VAN. - Ondanks alles.
H9213: SCHAIK-WILLING, JEANNE VAN. - Uit de stalles. Reacties op toneel.
L6956: SCHAIK-WILLING, JEANNE VAN. - Nachtvorst.
L6958: SCHAIK-WILLING, JEANNE VAN. - Sofie Blank. Roman.
B7962: DE SCHAKEL. - Jubileum nummer De Schakel. Orgaan van de Nederlandse Vereniging van chefs in het grafisch bedrijf. 25e jaargang no. 14, augustus 1937.
Y4115: SCHAKELS. - Schakels. Socialistisch Maandschrift voor Noord en Zuid Nederland. 2e Jaargang Nr. 1. November 1930. en 3e Jaargang nr. 12. October-November 1932.
R5700: SCHALIJ, M.A. EN P. BAKKUM. - Blokschrift. Een nieuwe schrijfmethode met oude lettervormen. Toelichting met vele voorbeelden van kinderwerk.
K6127: SCHALK, HENRIETTE VAN DER. - Vroegste sonnetten. Naar het handschrift uitgegeven door Garmt Stuiveling.
H8818: SCHALK, HENRIETTE VAN DER. - Vroegste sonnetten. Naar het handschrift uitgegeven door Garmt Stuiveling.
T9074: SCHALK, HENRIETTE VAN DER. - Sonnetten en verzen in terzinen.
T2192: SCHALK, HENRIETTE VAN DER. - Sonnetten en verzen in terzinen geschreven.
L7665: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK. H. - poŽzie en Maatschappelijke vernieuwing.
H6692: SCHALKEN, TOM. - Ward Ruyslinck.
B3560: SCHALKWIJK, H.J. - Kruisen. Een studie over het gebruik van kruistekens in de ontwikkeling van het godsdienstig en maatschappelijk leven.
R5705: SCHALKWIJK, JAN. - Handleiding tot het leren schrijven met de brede pen.
B8834: SCHALLENBERG, E.W. - Muziekhistorische perspectieven.
Y2541: SCHALY, M.A. - Verbonden blokschrift. Modelschrift B, tweede leerjaar. Modelschrift E. vijfde en hogere leerjaren.
R7245: SCHAMELHOUT, G. - Ethnische vraagstukken en verzamelde toespraken.
T3298: SCHAMELHOUT, G. - Het Indogermaansch of Indo-Europeesch Vraagstuk. Noordschen en Ariers.
T1700: SCHAMHARDT, WILLEM. [ORIENTATIE]. - Willem Walraven nummer.
W2256: SCHANS, JAN J. VAN DER (ED.). - Werken met Kleuren.
T1202: SCHAPDRIJVER, KAREL DE / JULIUS CHARPENTIER. - Open brieven der Vlaamsche Frontpartij. Verzameld door...
H7090: SCHAPELHOUMAN, MARIJN & SCHATBORN, PETER. - Land & Water. Hollandse tekeningen uit de 17de eeuw in het Rijksprentenkabinet / Dutch drawings from the 17th century in the Rijksmuseum Print Room.
T1528: SCHAPER, J.H. - Het groote leven in. Een woord aan de jongelieden uit het volk.
R3504: SCHAPER, J.H. - De Sociaaldemokratie en Wat er van gezegd wordt.
R3475: SCHAPER, J.H. - Drie artikelen over Sociaal-Demokratie en Landsverdediging.
T7607: SCHAPER, J.H. - De tien-uren-dag in de Tweede Kamer en daarbuiten.
Y2891: SCHAPER, J.H. - Een halve eeuw van strijd. Herinneringen van J.H. Schaper. Eerste deel.
R3477: SCHAPER, J.H. - De kabinetscrisis en de R.K. Kamerclub. Een woord aan de katholieke arbeiders en democraten
R3479: SCHAPER, J.H. - Onze grondwet en de arbeidende klasse.
R3480: SCHAPER, J.H. - Een daad voor den tien-urigen arbeidsdag.
R3482: SCHAPER, J.H. - Het groote leven in. Een woord aan de jongelieden uit het volk.
R3483: SCHAPER, J.H. - De Zwolsche beslissing.
R3484: SCHAPER, J.H. - Aan hen die van verre staan in de arbeidersklasse van Nederland.
R3476: SCHAPER, J.H. - Op de bres. Alfabetisch strijdschrift voor de sociaal-demokratie.
R3485: SCHAPER, J.H. - De Sociaaldemokratie en Wat er van gezegd wordt.
T6592: SCHAPER, J.H. - In den strijd. Handboekje ten dienste van de Sociaaldemokratische Arbeiderspartij in Nederland.
T5249: SCHAPER, J.H. - De Arbeidswet van 1919.
L2309: SCHARPE, ADR. - Wezen en wording der Klassieke Sanskritliteratuur.
L5850: SCHARPE, ADR. - Wezen en wording der klassieke Sanskritliteratuur.
T5690: SCHARPE, A.A.M. - Tentoonstelling Sanskritkunde in de Nederlanden en in Europa in historisch perspectief, ingericht door de Universiteitsbibliotheek in samenwerking met het Seminarie voor Indologie in aansluiting bij de Indische studiedagen, 15-31 maart 1966 . Catalogus der tentoonst. en Indisch-Nederlandse bibliografie.
K5585: SCHARTEN, C. - De bloedkoralen doekspeld en andere korte vertellingen.
B3627: SCHARTEN-ANTINK, M. - In den vrijen Amerikaan. Koen van Wessum's Haagsche jaren.
K6955: SCHARTEN-ANTINK, M. - Vier vertellingen. Uit: "Van scheiding en dood".
K7862: SCHARTEN-ANTINK, C. EN M. - De kapper van Tremalfo.
L0120: SCHARTEN-ANTINK, C. EN M. (ED.). - Julie Simon. De levensroman van R.C. Bakhuizen van den Brink. Uit brieven en bescheiden tezamengesteld.
L8352: SCHARTEN, CAREL. - Het Spellingvraagstuk. De vereenvoudigde een gevaar voor volk en stam.
B6922: SCHARTEN, CAREL. - De krachten der toekomst.
T0957: SCHARTEN-ANTINK, M. - Sprotje's verder leven. Vervolg op: Sprotje heeft een dienst.
T0958: SCHARTEN-ANTINK, M. - Sprotje heeft een dienst. Vervolg op: Sprotje.
B3541: SCHARTEN-ANTINK, C. EN M. - De gave gulden. Een historie uit het moderne huwlijks leven.
L7255: SCHARTEN, CAREL. - De roeping der kunst. De poŽzie, het proza, de Vlaamsche beweging en de oorlog, op den weg naar een nieuwe moraal.
C1782: SCHARTEN-ANTINK, C. - Carnaval.
B2622: SCHARTEN, CAREL. - Guido Gezelle.
K0334: SCHARTEN, CAREL. - De bloedkoralen doekspeld. De geschiedenis van een jongen edelman uit het begin der XXste eeuw.
B3535: SCHARTEN-ANTINK, C. EN M. - Jhr. Mr. James de Beyll, Minister van Nuttelooze Zaken.
B3540: SCHARTEN-ANTINK, C. EN M. - De vreemde heerschers. Verhaal van de Italiaansche meren.
T0647: [COHEN] SCHARTEN-ANTINK, C. EN M. - Het leven van Francesco Campana. [De Jeugd, De Duistere Waarheid en Het Eeuwige Licht]. Volledige uitgave, definitieve tekst.
R9506: SCHARTEN-ANTINK, M. - Sprotje.
R9092: [COHEN] SCHARTEN-ANTINK, C. EN M. - Het leven van Francesco Campana. [De Jeugd, De Duistere Waarheid en Het Eeuwige Licht]. Volledige uitgave, definitieve tekst.
R9367: SCHARTEN-ANTINK, C. EN M. - Een huis vol menschen. Verhaal uit het Parijsche leven.
M2687: SCHARTEN, CAREL. - De bloedkoralen doekspeld. De geschiedenis van een jongen edelman uit het begin der XXste eeuw.
L7470: SCHATZ, HENRIETTE. - Lik op stuk. Het dialect van Amsterdam.
H7659: SCHAUER, GEORG KURT. - Kleine Geschichte des deutschen Buchumschlages im 20. Jahrhundert. Mit 113 Abbildungen von Buchumschlagen aus der Sammlung Curt Tillmann.
B3433: SCHAUER, GEORG KURT. - Typographie der Mitte.
T1433: SCHAUER, GEORG KURT. - De kunst van het boek in Duitsland in de negentiende en twintigste eeuw.
R9130: SCHAUM, C.L.J. - Loof- en vruchtboomen op straat- en landwegen.
Y2588: KUNSTHANDEL PIETER A. SCHEEN. - Catalogus. Tentoonstelling van Schilderijen en Tekeningen. 1950 t/m 1980. Nrs. 1 - 2 - 6- 7- 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 25 - 27 - 28. + Collectie Pieter A. Scheen in Pictura, Groningen.
B8153: SCHEEN, PIETER A. - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750 - 1880. Herzien door P. Scheen.
T2978: SCHEEN, PIETER A. - Catalogus Zomertentoonstelling 1975. Romantische en Haagse School.
L7380: SCHEEPERS, G.J. - Indrukken van Amerika.
M0046: SCHEEPERS, G.J. - Dierengeluiden en menselijk stembereik.
R3891: SCHEEPERS, ESTHER & CHRIS WILL (EDS.). - Looy met den noorderzon, weg!! De reizen van Jacobus van Looy.
H8060: SCHEEPERS, G.J. / R.H. BOER. E.A. - Nederlandse Boekdrukkers in Amerika.
Y2363: SCHEEPMAKER, NICO & JAN KAL. - Vinger in de hoed wie d'r mee doet: Heinz Polzer & Aart van Zoest.
M1085: SCHEEPMAKER, N. - Hopper's Holland.
M6193: SCHEEPMAKER, NICO. - Maar mooi! Beschouwingen over poŽzie. Samengesteld en ingeleid door Jaap Bakker.
H3151: SCHEEPMAKER, NICO / AART VAN ZOEST. - Zondags dichters. Zondagskinderen van de poŽzie. Samengesteld door ...
L3550: SCHEEPMAKER, NICO. - Een stukje taalgebeuren dus...
K8338: SCHEEPMAKER, H.J. - Het gedenken.
K1068: SCHEEPMAKER, NICO. - Het bolletje van IBM. Columns.
K3269: SCHEEPMAKER, NICO. - Nederland, Toen en nu. Foto's van toen: Bernard F. Eilers, foto's van nu: Con Monnich.
T0202: SCHEEPMAKER, H.J. - Aan het raam. Een kleine reeks sonnetten.
Y2364: SCHEEPMAKER, NICO & JAN KAL. - Vinger in de hoed wie d'r mee doet: Heinz Polzer & Aart van Zoest.
Y5125: SCHEEPMAKER, NICO. - Hare Majesteit. Nico Scheepmaker en het boekenbal.
H6135: SCHEEPMAKER, NICO. - Kan weg!
Y5574: SCHEEPMAKER, NICO. - Het kind en z'n sport.
M7589: SCHEEPMAKER, NICO. - De kip van Egypte.
K4326: SCHEER, LIEVE. - De poetische wereld van Paul Snoek. Proeve van close-reading.
L2732: SCHEER, LIEVE. - De ontaarde slapers door Ward Ruyslinck. Kennis maken met... No. 2.
R1397: SCHEEREN, MARTHA EN PEPIJN. - Martha Scheeren.
K5777: SCHEFFER, H.J. - Het Volksdagblad. Arbeidersbeweging en dagbladpers.
R4532: SCHEFFER, H.J. - In vorm gegoten. Het Rotterdamsch Nieuwsblad in de negentiende eeuw.
R0379: SCHEFFER, H.J. - De Controleur. Een kritisch blad kritisch bekeken.
T3407: SCHEFFER, H.J. - Henry Tindal. Een ongewoon heer met ongewone besognes.
R1640: SCHEFFER, H.J. - In vorm gegoten. Het Rotterdamsch Nieuwsblad in de negentiende eeuw.
L5750: SCHEFFERS, ALBERT A.J. - De Nederlandse dukaat (1586-1986).
T0355: SCHELDEN, THOMAS VAN DER. - Het Vraagstuk van het Vlaamsche Nationalisme. Antwoord op Dr Rubbens' boekje Het gevaar van het Nationalisme.
K7464: THOMAS-SCHELER. - Impressions d'Italie. Livres publies en Italie de 1468 a 1893.
L2704: THOMAS-SCHELER. - Un choix de soixante textes manuscrits ou imprimes entre 1400 et 1800.
R6531: SCHELHAAS, T.N. E.A. - De afgescheidenen van 1834 en hun nageslacht.
T0923: SCHELKLE, KARL HERMAN. - Oorsprong en theologische betekenis van het Nieuwe Testament.
Y1570: SCHELL, JOH. - Prinses Juliana-Marsch. Woorden en Muziek Op. 4.
T9603: SCHELLART, FRANCISCUS JACOBUS. - Volksboek van Margarieta van Lymborch (1516).
Y2462: SCHELLART, A.I.J.M. - Huizen van Oranje. Verblijven van de Oranjes en de Nassaus in Nederland.
Y1522: SCHELLART, A.I.J.M. - Historische landhuizen.
Y1219: SCHELLART, A.,I.J.M. EN PIET HEIN ZIJL. - Kijk op Kastelen. Tekst en Tekeningen.
T1763: SCHELLEKENS, JOZEF. - Turnhout. De Hoofdstad van de Kempen.
Y3787: SCHELLER, IMMAN, JO, GERH. - Klein woordenboek der Latijnsche taal.
R8624: SCHELTEMA, P. - De oudste regten van Amsterdam. Uitgegeven den 27sten October 1875. Met facsimile.
P2038: SCHELTEMA, P. - Aemstel's Oudheid of Gedenkwaardigheden van Amsterdam. Zes delen.
W0371: SCHELTEMA, J.M.W. - Chansons, gedichten en studentenliederen.
R8368: SCHELTEMA-TIDEMAN, A.W. - Schetsen uit het vrouwenleven.
Y5182: SCHELTEMA, P. - Oud en Nieuw, uit de Vaderlandsche Geschiedenis en Letterkunde. Tweede en laatste deel.
B8628: SCHELTEMA, JACOBUS. - Daniel Joncktijs. Beschouwd als schrijver en dichter.
Y4513: SCHELTEMA, P. - Jean de Labadie te Amsterdam in de jaren 1669 en 1670.
R7713: SCHELTEMA, P. - De Beurs van Amsterdam.
Y3409: SCHELTEMA, P. - Het leven en de letterkundige verrigtingen van den geschiedschrijver Mr. Jacobus Scheltema.
Y3751: SCHELTEMA, JACOBUS. - Anna en Maria Tesselschade, de dochters van Roemer Visscher.
T4699: SCHELTEMA, P. - Aemstel's Oudheid of Gedenkwaardigheden van Amsterdam. Zevende deel.
Y3557: SCHELTEMA, P. - Aemstel's Oudheid of Gedenkwaardigheden van Amsterdam. Deel 1 t/m 7.
L0895: SCHELVEN, A.A. VAN. - Marnix van Sint Aldegonde.
L0558: SCHELVEN, A.A. VAN. - Van Hoepelrok en pruikentooi. De 18e eeuw bezien in 8 novellen en 18 kunsthistorische bijdragen aan de hand van aquarellen.
Y0722: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Herinneringen van dommen jongen.
B9311: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Jan Compagnie.
T2771: SCHENDEL, A. VAN. - De berg van droomen.
Y4884: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Het fregatschip Johanna Maria.
P2322: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Het oude huis, roman.
B9604: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Anders en eender.
B9610: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een zwerver verliefd.
B9520: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Rose Angelique. De droomers van de liefde.
M6923: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Jan Compagnie.
M6924: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Mijnheer Oberon en mevrouw.
Y5446: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Krantenknipsels van/over Arthur van Schendel.
P1829: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Der liefde bloesems.
P1838: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Jan Compagnie.
P1840: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Voorbijgaande schaduwen.
K7584: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een spel der natuur.
K4561: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Maneschijn.
K4578: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een spel der natuur.
T8328: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De waterman.
K6832: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Herinneringen van dommen jongen.
Y0729: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Merona. Een edelman.
B3623: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een zwerver verdwaald.
Y0714: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een spel der natuur.
Y0719: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De grauwe vogels.
Y0720: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De rijke man.
Y0717: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Vijftien verhalen.
K8329: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Fratilamur.
Y0721: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Nachtgedaanten. Verhalen.
K6323: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een zwerver verdwaald.
W4020: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De Nederlanden, een gedicht.
B5167: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Lof van Arthur van Schendel. 5 Maart 1944 t.g.v. den 70ste verjaardag onder leiding van Fred Batten en Adriaan Morrien bij de terugkeer van A. van Schendel in ons land op 1 nov. 1945.
K6006: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een zwerver verliefd.
K4875: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Bij het uitpakken van de boeken.
K8995: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Angiolino en de lente.
Y0712: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De wereld een dansfeest. Roman.
B9235: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De menschenhater.
B9236: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Avonturiers.
B9237: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Anders en eender.
B9241: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een Hollandsch drama.
Y0713: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Het oude huis, roman.
T9538: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De waterman. Roman.
T8921: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een zwerver verliefd.
L9131: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een eiland in de Zuidzee. Mede opgenomen werd het verhaal De aartsvader van Samoa.
Y0715: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een zindelijke wereld.
L6491: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Jeugdherinneringen. Een document.
B9580: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Bijbelsche verhalen.
Y0718: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een Hollandsch drama.
Y0716: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Voorbijgaande schaduwen.
B9250: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Herdenkingen. Fratilamur, De grammar school, Dromen, Herdenkingen.
B9258: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een zwerver verliefd. Een zwerver verdwaald.
M2139: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Blidmonde.
B9328: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Shakespeare.
B9330: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De mensch van Nazareth.
H9856: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Over boeken. Bij het uitpakken van de boeken, Boekkunst en grafiek, Het land zonder boek, Over de schatting van boeken, De gave van het boek.
B9246: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De wedergeboorte van bedelman.
B9249: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Herdenkingen. Fratilamur, De grammar school, Dromen, Herdenkingen.
A0579: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Blanke gestalten.
B9390: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De pleiziervaart.
W6930: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Pandorra.
B9412: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Herinneringen van dommen jongen.
W9095: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De mensenhater.
Y0768: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Drogon.
R4547: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Lof van Arthur van Schendel t.g.v. 70e verjaardag onder leiding van Fred Batten en Adriaan Morrien bij de terugkeer van A. van Schendel in ons land op 1 nov. 1945.
B9428: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Shakespeare.
B9429: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Angiolino en de lente.
B9431: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Het oude huis, roman.
B9439: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De zomerreis.
B9457: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De mensch van Nazareth.
B9242: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een zwerver verliefd.
L3620: SCHENE, AART H. - Grenzen over de identiteit van de geestelijke gezondheidszorg.
T6153: SCHENK, M.G. EN J.B.TH. SPAAN. - Het boek der diaconie: De helpende hand.
B2642: SCHENK, PETRUS. - 100 afbeeldingen der voornaamste gebouwen van Amsterdam.
K4503: SCHENK, M.G. EN J.B.TH. SPAAN (ED.). - Wie wil hooren een goed nieuw lied? Balladen en romancen over allerlei blijde en droeve zaken uit verleden en heden.
Y1622: SCHENK, M.G. EN J.B.TH. SPAAN. - Huis ten Bosch en zijn bewoners.
T9376: SCHENK, M.G. (RED.). - Verantwoordinge, verklaaringhe en de waerschowinghe mitsgaders eene hertgrondighe begheerte des edelen, lancmoedighen ende hooghgeboren princen van Oraengien. Naar de eerste drukken van 1568 opnieuw uitgegeven en ingeleid door M.G. Schenk, met een voorwoord van A.A. van Schelven en portret van den prins naar de gravure van Hendrick Goltzius.
Y1523: SCHENK, M.G. (ED.). - De Vrouw en haar Huis. Geillustreerd Maandschrift. 40ste jaargang mei 1946 no. 5.
Y1520: SCHENK, M.G. (ED.). - De Vrouw en haar Huis. Geillustreerd Maandschrift. 34ste jaargang maart 1946 no.11.
Y1521: SCHENK, M.G. (ED.). - De Vrouw en haar Huis. Geillustreerd Maandschrift. 41ste jaargang mei 1947 no. 5.
Y1379: SCHENK, M.G. & J.B.TH. SPAAN. - Drakensteyn en zijn bewoners.
R1034: SCHENK-BAUMANN, TONIA. - Nelly Bodenheim. Haar leven en werk.
T0894: SCHENK, M.G. EN H.M. MOS. (RED.). - Geuzenliedboek 1940-1945.
T6496: SCHENK, MAGDALENA G. EN J.B.TH. SPAAN. - In de laatste ronde.
B7795: SCHENKEVELD, MARGARETHA H. - Willem de Clercq en de literatuur.
T0762: SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN, M.A. - Retorica van onderzoek. Vormgeving en publiek van Nederlandse literatuurgeschiedenissen.
B3769: SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN, MARIA ADRIANA. - Het dichterschap van Hubert Korneliszoon Poot. Een vergelijking van de mengeldichten en het vervolg der gedichten.
K3763: SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN, M.A. (ED.). - Nederlandse Literatuur, een geschiedenis.
B5253: SCHENKEVELD, MARGARETHA H. - Willem de Clercq en de literatuur.
L5158: SCHENKEVELD, MARGARETHA H. - Willem de Clercq en de literatuur.
M2719: SCHENKEVELD, M. & ALII. - Aantekeningen bij Achterbergs Spel van de wilde jacht.
K2810: SCHEPENS, JAN. - Johan Daisne.
K7945: SCHEPENS, LUC. - Kroniek van Stijn Streuvels 1871-1969.
B8748: SCHEPENS, PIET. - De Zweedsche Letterkunde.
R3961: SCHEPENS, LUC. - De Belgen in Groot-Brittannie 1940-1944. Feiten en getuigenissen.
T7893: SCHEPENS, JAN. - Twee Gentsche Schilders: J. Neerman, E. Dutry.
K2792: SCHEPENS, PIET. - August Strindberg, leven en werken. Twee delen.
T2306: SCHEPENS, JAN. - Letterkundig Prentenboek bevattende de Avonturen van Don Quichote, Greshoff en Sancho Panza, Schepens in het Vlaamsche Literatuurland.
T9364: SCHEPER, BURCHARD. - Die Niederlande und die Unterweserraum.
T3291: SCHEPERS, J.B. - Belgie's Onafhankelikheid voor Nederland een Levensbelang.
R6008: SCHEPERS, J.B. - Gedichten
R8504: SCHEPERS, J.B. - Het Fries in Nederland. Redevoering.
K0978: SCHEPHARD, PETER. - How to photograph aircraft.
Y3601: SCHEPMAN, A.M.H. - Bij het afscheid van Dr. A.M.H. Schepman.
K1983: SCHEPPER, MARCUS DE & LINDA FONTEYNE. - Gezelle beschreven 1899-1999. Selectieve bibliografie van een eeuw Gezellestudie.
R0939: SCHEPPER, MARCUS DE. - Nederlandse Letteren in de Leuvense Universiteitsbibliotheek.
T5227: SCHEPS, J.H. - Kan een kristen sosialist zijn?
T5260: SCHEPS, J.H. - Rooms recht of Nederlands recht?
T0142: SCHEPS, J.H. - In het licht der openbaarheid of De Anti Rev. heer H.A.C. v.d. Kraan als tijdelik redakteur der S.D. voorwaarts.
R7618: SCHEPS, J.H. - Wat deed Koos Vorrink? De klare taal der feiten. Voorwoord W. Drees.
R5928: SCHEPS, J.H. - Door de kracht van het geloof. De taak der Sociaal-Democraten in dezen tijd.
T0063: SCHEPS, J.H. - Om de Internationaal Sosialisties Volksgemeenschap.
T0064: SCHEPS, J.H. - Krachten die onsterfelijk zijn. Proeve eener - na den oorlog te stellen - synthese der tegenstellingen. Nationaal Front, Nederlandsche Unie, Prot. Chr. Partijen en Soc.-Democratie.
T0065: SCHEPS, J.H. - Ingenieur Anton Mussert door De Waag gewogen.
Y0545: SCHEPS, J.H. - Een woord tot onze weifelende en aanpassende landgenoten.
K9719: SCHEPS, J.H. - Vlaamsche flitsen. (Liever een zatterik, dan een geus en andere verhalen).
B5948: SCHEPS, J.H. - Scheps inventariseert. Twee delen.
T0069: SCHEPS, J.H. - Het misverstand der Ned. Soc.-Werkgemeenschap.
T4385: SCHEPS, J.H. - Gerechtigheid en Volksleer.
R6488: SCHEPS, J.H. - Ons zelf zijn en blijven. (Lonkhuyzens brochuur 'Op den drempel van den nieuwe tijd' afgewezen).
T4373: SCHEPS, J.H. - De Artsenstrijd is Neerlands strijd.
T7157: SCHEPS, J.H. - De Groote Kuisch.
T2132: SCHEPS, J.H. - Persdans der charletans. Gedocumenteerd overzicht van den onderlingen strijd der autoritaire partijen in Nederland.
T0056: SCHEPS, J.H. - Eer en ideaal. De open brief van de Troelstra Beweging Nederland beantwoord.
T6474: SCHEPS, J.H. - Het N.V.V. in de branding.
R6487: SCHEPS, J.H. - Vrijheid en volkseer. Het verdoolde Zeeuwsche liberale statenlid arts C.J.M. Boogerd te Zierikzee het rechte pad gewezen.
C1610: SCHERFT, TONNY. - IJdele episode.
R2306: SCHERMER, LUKAS. - Meleager en Atalante. Treurspel.
B1232: SCHERMER, LUKAS. - Meleager en Atalante. Treurspel.
Y4699: SCHERMER HESSELING, H.J. - Aan Zijne Koninklijke Hoogheid! den Heer Prins Frederik der Nederlanden. 28 Februari 1861.
T1895: SCHERMERHORN, W. - De boeren in onze volksgemeenschap.
T6434: SCHERMERHORN, W. - De Positie van de Lage Landen aan de Zee.
B9657: SCHERMERHORN, N.J.C. - Vrijheid en Gezag.
M8146: SCHERMERHORN, W. - Nederland in de wereld. Rede, gehouden op de dag der Vereenigde Naties voor de Vereeniging voor Internationale Rechtsorde te 's-Gravenhage.
Y0646: SCHERMERHORN, WILLEM. - Rede uitgesproken door den Minister-President Zijne Excellentie Professor Ir. W. Schermerhorn voor den zender Herrijzend Nederland op oudejaarsavond 1945.
L3665: SCHERR, JOHANNES. - De jeugd van Goethe.
B6294: SCHERR, JOHANNES. - De Propheet van Florence 1492-1498. Twee delen.
B5194: SCHERRER, PAUL ET AL. - Das Schweizer Buch. Schweizerische Buchkunst und Schweizer Verlag in historischer Schau.
T9519: SCHEUERMANN, WILHELM. - Ein Volk steht auf. 53 Tage nationaler Revolution. 120 Kupfertiefdrucke. Mit einer Einleitung von Wilhelm Scheuermann.
T2474: SCHEVENSTEEN,A.F.C. VAN. - La Lepre dans le Marquisat d'Anvers aux temps passes.
R6389: SCHEVICHAVEN, J. VAN. - Van leven en sterven. Het verleden en heden der levensverzekering.
T8082: SCHEVICHAVEN, J. VAN EN R.J. V.D. MEULEN. - Levensverzekering.
L1926: SCHICK, INGRID T. - Das Bilderlexikon der Uniformen. Von 1700 bis zur Gegenwart.
T4751: SCHIE, RENE VAN DE. - Toen het donker was. Naar gegevens verzameld en gerangschikt.
T9286: SCHIELAND, WILLEM VAN [=WILLEM ADRIAAN WAGENER]. - Verkort front.
M1025: SCHIELDS, CAROL. - Het Swann symposium. Vertaling E. van Dijk. poŽzie vertaling Chawwa Wijnberg.
B7788: SCHIERBEEK, A. - Jan Swammerdam (12 Februari 1637 - 17 Februari 1680). Zijn leven en zijn werken. Met een hoofdstuk: De genealogie van Swammerdam en verdere Archivalia door H. Engel. Met 28 platen.
B1673: SCHIERBEEK, BERT. - De blinde zwemmers.
T2908: SCHIERBEEK, BERT. - Mexico I. Translated by Charles McGeehan.
K4232: SCHIERBEEK, BERT. - Het kind der tienduizenden. Televisiespel.
R8498: SCHIERBEEK, BERT. - Los experimentales.
K9410: SCHIERBEEK, BERT. - Gebroken horizon.
W4602: SCHIERBEEK, BERT. - Drie vel in het wapen. 250 jaar NV Berghuizer papierfabriek vh B. Cramer.
Y5450: SCHIERBEEK, BERT. - Krantenknipsels van/over Bert Schierbeek.
H2263: SCHIERBEEK, BERT. - Taal & Teken.
B9908: SCHIERBEEK, BERT. - Een grote dorst. Een kettingreactie.
Y2558: SCHIERBEEK, A. / P.G. CATH. / R.J. FORBES / H. ENGEL. - Bijdrage tot de Geschiedenis der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Voordrachten.
B9850: SCHIERBEEK, BERT. - Je geld of je leven. Illustratie Piet Klaasse.
T8905: SCHIERBEEK, BERT. - De gestalte der stem.
W6255: SCHIERBEEK, BERT. - De tuinen van Zen. Een essay over het Zenbuddhisme.
L9241: SCHIERBEEK, ABRAHAM. - On the setal pattern of Caterpillars and Pupae.
Y1437: SCHIERBEEK. A. - Den Haag 1945. Een documentatie over de jaren 1940-1945. In opdracht van de Algem. Vereniging voor Natuurbescherming voor 's-Gravenhage en omstreken; met een voorwoord van S.J.R. de Monchy, foto's van Willy Schurman en F.P.J. Kooymans.
H6288: SCHIERBEEK, BERT. - Inspraak.
W6345: SCHIERBEEK, BERT. - Het dier heeft een mens getekend.
A0608: SCHIERBEEK, BERT. - Een groot dood dier.
L4303: SCHIERBEEK, BERT. - De derde persoon.
M2633: SCHIERBEEK, BERT. - Terreur tegen terreur.
R9007: SCHIERBEEK, BERT. - Ezel mijn bewoner.
Y2322: SCHIFERLI, VICTOR. - De man van vroeger. Gedichten.
H5891: SCHIFFER, DANIEL SALVATORE. - Het labyrint van de wereld. Leven en werk van Umberto Eco. Vertaling Theo Buckinx.
T7150: SCHILDER, A. - rechts tot werkstaking?
R5275: SCHILDER, K. - Licht- en schaduwbeelden uit het Nederlandsche Volksleven in de jaren 1870-1885.
T3609: SCHILDER, K. - Geen duimbreed. Een synodaal besluit inzake 't lidmaatschap van N.S.B. en C.D.U.
K2758: SCHILDERS, ED. - De erfenis van Diderot.
L9763: SCHILDERS, ED. - De voorhuid van Jezus en andere roomse wonderen.
H3976: SCHILDERS, ED. - Vergeten boeken. Literaire curiosa en rariora, boekenvrienden en biliomanen.
M7201: SCHILLER, FRIEDERICH. - (10 november 1759) Ik heb mij laten scheren. Een dramatisch grapje. Inleiding en vertaling Guido van Suchtelen.
B3548: SCHILLING, PETER. - Liederlijke liederen.
T7691: SCHILLING, D.H. EN W.G. DE BAS. - De reserve laat zich niet gebruiken en duistere practijken.
L2055: SCHILLINGS, HARRY. - Toneel en theater in Limburg in de 19e en 20e eeuw.
W9212: SCHILP, C.A. - Herman Heijermans.
L5364: SCHILPEROORT, GIJSBERT. - Le commercant dans la litterature francaise du Moyen Age. (Caractere, vie position sociale).
T2480: SCHILSTRA, W.N. - Vrouwenarbeid in Landbouw en Industrie in Nederland in de tweede helft der 19e eeuw.
R3230: SCHILSTRA, J.J. - Koekplanken.
R1463: SCHILT, JAN. - 100 jaar H.J.W. Becht uitgever 1892-1992. Impressie van een eeuw boeken maken en verkopen.
Y4736: SCHILT, JAN. - Soldaatje spelen onder de smaragden gordel.
B9128: SCHILT, JAN. - Hier wordt echter het belang van het boek geschaad... Het Nederlandse boekenvak 1933-1948.
M6651: SCHILTMEIJER, J.R. - De Gevelstenen spreken. Fotoboek met 275 afbeeldingen van gevelstenen in Nederland en Vlaanderen.
R3351: SCHILTMEIJER, J.R. - Nederland in de Gouden Eeuw. Groot Platenboek met 360 afbeeldingen naar oude prenten en gravures.
B6064: SCHILTMEIJER, J.R. (ED.). - Amsterdam in 17e eeuwse prent.
T2544: SCHIMMEL, G.W. - Beschouwingen over de periodieke pers in verband met De verantwoordelijkheid voor drukpersdelicten.
L1364: SCHIMMEL, H.J. - Romantische Werken: Bonaparte en zijn tijd. De eerste dag eens nieuwen levens. Sproken en vertellingen. Een Haagsche Joffer.
L1156: SCHIMMEL, H.J. - Mary Hollis. Twee delen.
K9705: SCHIMMEL, H.J. - Romantische Werken: My Lady Carlisle.
L0091: SCHIMMEL, H.J. - Verzoend. Twee delen.
T3375: SCHIMMEL, H.J. (RED.). - Nederland 1854. Met medewerking van eenige Letterkundigen. Platen naar Ch. Rochussen. Drie delen in een band.
B8172: SCHIMMEL, H.J. - Gondebald, dramatiesch gedicht. Gewijzigd naar de middelen van gezelschappen, waarbij geene vrouwenrollen vervuld kunnen worden door J.A. Alberdingk Thijm.
L8667: SCHIMMEL, H.J. - Mylady Carlisle. Twee delen.
Y3524: SCHIMMEL. - Oranje en Nederland. Dramatisch tafereel in ťťn bedrijf. Een bladzijde uit de geschiedenis des vaderlands.
Y3157: SCHIMMEL, H.J. - Sinjeur Semeyns. Met illustratiŽn van CH.Rochussen e.a. Twee delen in ťťn band.
L3955: SCHIMMELPENNINK, TON (ED.). - Van Boekman tot Schimmelpennink. De kleine geschiedenis van een boekhandel op de Weteringschans.
T9834: SCHIMMELPENNINK, TON. - Moedig zijwaarts. Verzamelde stukjes van een boekhandelaar.
T7263: SCHINKEL, A.D. - Geschied- en letterkundige bijdragen. Met twee facsimile's.
T0887: SCHINKEL, ADRIANUS DAVID. - Beschrijving van een Triptikon en een Diptikon.
T4634: SCHINKEL, A.D. - Drijfkunst en kunstdrijvers in Nederland. Gedachtenisbeker voor Mr. M. Emants.
T5535: SCHIPPEL, MAX. - De ekonomische revolutie en de ontwikkeling der sociaal-demokratie. Een voordracht. Vertaald door B. Reyndorp.
L4049: SCHIPPER, ANNE (ED.). - Dr. C. Rijnsdorp Prijs voor Literatuur 1993. Toegekend aan Guillaume van der Graft.
Y5451: SCHIPPER, K. - Krantenknipsels van/over K. Schipper.
T8688: SCHIPPER, ANNE. - Kamers en suite.
L7467: SCHIPPERS, K. - Vluchtig eigendom.
R1562: SCHIPPERS, K EN YVON DE VRIES, PETER. - Voor uw intellectuele make-up.
H3520: SCHIPPERS, K. - Poeder en wind.
H8277: SCHIPPERS, K. - Zilah.
B4958: SCHIPPERS, J.C. EN A. MIDDELHOVEN (ED.). - Titels van de wetenschappelijke geschriften van Prof. Dr. Cornelia C. de Lange.
L9758: SCHIPPERS, K. - Het witte schoolbord.
H3521: SCHIPPERS, K. - Beweegredenen.
R0861: SCHIPPERS, K. - Waar was je nou.
Y1048: SCHLEZ, J.F. EN B. BRUGSMA. - Leesboek, ter bevordering van den natuurlijken leestoon, ten dienste der scholen.
R8807: SCHLICHTING, L.G.A. - Rechts en Links.
L3529: SCHLINK, BERNARD. - De thuiskomst. Vertaling W. Hansen.
K8734: SCHLOSSER, IGNAZ. - Le verre ancien.
Y0809: SCHLOSSER, IGNAZ. - Venezianer Glaser.
T4713: SCHLOTTER (VOORWOORD). - Die stadtische Arbeitszentrale fur Erwerbsbeschrankte in Frankfurt am Main. In Wort und Bild.
Y0724: [ERASMUS] SCHLUTER, LUCY L.E. - Niet alleen. Een kunsthistorische-ethische plaatsbepaling van tuin en huis in het "Convivium religiosum" van Erasmus.
L5335: SCHLUTER, JACQUELINE. - Kruimels in bed.
T9920: SCHMAL, J. - De Jonge Handelaar. Leesboek voor School en Huis.
Y1078: SCHMAL, J. - De Manufactuurwinkel. Leesboek voor school en huis.
Y1080: SCHMAL,J. - De Kleine Manufactuurwinkel. Leesboekje.
Y1059: SCHMAL, J. EN P. LOUWERSE. - Rozeblaadjes. Proza en poŽzie.
K0243: SCHMELLER, ALFRED. - Kubisme.
L8128: SCHMID, KARL. - Brot und Wein. Gedanken uber Gottfried Kellers Weltfrommigkeit.
K8857: SCHMID, C. - Het oude roofslot en andere verhalen.
T0734: [SPINOZA] SCHMID, J.J. VON. - De gedachte der verdraagzaamheid in Spinoza's leer.
Y1077: SCHMID, C. - De Kersavond. Een verhaal voor kinderen. Met platen.
Y1178: SCHMID, C. - Derde honderdtal. Leerzame verhalen voor kinderen. Een leesboek voor de scholen.
Y1177: SCHMID, C. - Tweede honderdtal. Leerzame verhalen voor kinderen. Een leesboek voor de scholen.
Y1086: SCHMID, C. - Tweede honderdtal leerzame verhalen, voor kinderen. Een leesboek voor de scholen.
R9243: SCHMID, C. - De frambozen. Korte verhalen.
R3526: SCHMIDT, P.J. - Het koloniale gevaar. De beteekenis van het moderne imperialisme, zijn winstbronnen en machtsgebieden.
Y0554: SCHMIDT, F.U. - Wenken voor het verkrijgen van handteekeningen. Het Volkspetitionnement voor Plaatselijke Keuze.
T9928: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Tot hier toe. Gedichten en liedjes voor toneel, radio en televisie 1938-1985.
B1864: SCHMIDT-DEGENER, F. - De poort van Ishtar. Lyrisch drama.
L0208: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Impressies van een simpele ziel.
H8910: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Tot hier toe. Gedichten en liedjes voor toneel, radio en televisie 1938-1985.
Y5945: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Liefs van Annie. De mooiste brieven van Annie M.G. Schmidt. Ingeleid door Annejet van der Zijl.
Y5721: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Weer of geen weer. Gedichten.
B5676: SCHMIDT, ALFRED PAUL. - Vijf vingers in de wind. Vertaling Herman van der Klei.
K6738: SCHMIDT-DEGENER, F. - 55 variaties op een bekend thema.
K6103: SCHMIDT, ANNIE M.G. - In holland staat mijn huis.
R5310: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Sprookjes. Kalenderboek 1964.
T9727: SCHMIDT-DEGENER, F. - Silvedene. Tien suites voor viool en woord.
B4586: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Impressies van een simpele ziel. Derde bloemlezing.
B7770: SCHMIDT DEGENER, HENRI. - Proeve eener vergelijkende studie over Plato en Husserl. Bijdrage tot de transscendentale psychologie.
R6893: SCHMIDT O.J. / M. WODOPJANOW, I. PAPANIN. - De Noordpool veroverd.
R0751: SCHMIDT, JOHAN. - De triomf van het moederschap.
R0364: SCHMIDT, P.J. - Democratie of dictatuur? Een woord naar aanleiding van de terreur in Sovjet-Rusland.
L5360: SCHMIDT, CORNELIS. - De concessieve voegwoordelijke bijzin in het Nederlands van de Middeleeuwen en de Zeventiende eeuw.
T9208: SCHMIDT, JOSEPH. - Tiritomba. Canzone Napolitane. Uit de film: Wenn du jung bist. Hollandsche tekst Lou de Groot.
Y2921: SCHMIDT, JOHAN. - Koninginnedag. Opgedragen aan H.M. Koningin Wilhelmina na de viering van haar Vijfentwintigste Levensjaar.
Y2621: SCHMIDT, P.J. (RED.). - Ons Gemeenebest.
Y1648: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Die van die van u.
R1071: SCHMIDT-PRIJES, S. [=SANI VAN BUSSUM]. - Plaatselijke Keuze. (Wat men ervan moet weten.).
R8534: SCHMIDT, LODEWIJK EN GEROLD STAHEL. - Verslag van drie reizen naar de Bovenlandsche Indianen.
R1867: SCHMIDT-DEGENER, F. - Rembrandt's tegenstrijdigheden.
B9625: SCHMIDT, JOSINE. - De Partij. Oorspronkelijke roman. Uit het Duits vertaald door Giacomo della Barca.
R3537: SCHMIDT, P.J. - Naar internationalen klassenstrijd.
T3203: SCHMIDT, P.W. / WILHELM KOPPERS. - Festschrift. Publication d'hommage offerte au P.W.Schmidt. 76 sprachwissenschaftliche, ethnologische, religionswissenschaftliche, prahistorische und andere Studien. Recueil de 76 etudes de linguistique, d'ethnologie, de science religieuse, de prehistoire et autres. Mit 41 Tafeln, 158 Textillustrationen, 2 Karten. Avec 41 planches, 158 gravures de texte, 2 cartes.
R7833: SCHMIDT, ANNIE M.G. - De familie Doorsnee. Met een voorwoord van Wim Ibo, portretten, tekeningen van Wim Bijmoer.
R0763: SCHMIDT, JOHAN. - Plankenleven.
H8204: SCHMIDT-KUNSEMULLERER, FRIEDRICH ADOLF. - Die Erfindung des Buchdrucks als technisches Phšnomen.
B2051: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Zeur niet!
T3646: SCHMIDT, P.J. - In de cel. Losse aanteekeningen.
B2745: SCHMIDT, ANNIE M.G. E.A. - Moord en brand en andere verhalen.
R5222: SCHMIDT-DEGENER, F. - Phoenix. Vier essays. Rembrandts vogel Phoenix, Herinnering aan Leopold, De eeuw van Flaubert, Rembrandt en Vondel.
A0291: SCHMIDT, A.M.G. / LEVI WEEMOEDT / L.P. BOON E.A. - Lang zal ie leven! Feestelijke verhalen.
R0299: SCHMIDT, P.J. - Crisis, Fascisme, Revolutie!
R8676: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Het schaap Veronica. Met plaatjes van Wim Bijmoer.
Y2951: SCHMIEDECKE, W.C. - Prinses Juliana-Wals. Gemakkelijke salon-wals.
W7551: SCHMIEDT, HEINZ H. - Der Drucker Ernst Engel und die Offenbacher Schule.
W2652: SCHMIELE, WALTER. - Henry Miller. Vertaling Hans van Megen.
R0537: SCHMITT, EUGEN HEINRICH. - Zonder staat. Vertaald door L.A.B.
M5236: SCHMITZ, MARIE. - Weifeling.
R5960: SCHMITZ, MARIE. - Uit uren van verlangen.
R6393: SCHMITZ, JOHANNES P.G. - Rechtshistorische bijdragen tot de kennis van het materieele en formeele strafrecht van toepassing op de dienaren van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie, voornamelijk betrekking hebbende op het delict van desertie.
Y0065: SCHMITZ, HANNA. - 20 Patiencen.
W1040: SCHMITZ, HERMANN HARRY. - Katastrofale verhalen. Vertaald door Gerrit Komrij. Met tekeningen van Joost Roelofsz.
B3860: SCHMITZ, VINCENT. (ED.). - Nymph Literair Tijdschrift jrg. 14, nr 4, februari 2004. Dit is de laatste Nymph.
B3861: SCHMITZ, VINCENT. (ED.). - Nymph Literair Tijdschrift jrg. 11, nr 4, december 2000.
L6986: SCHMITZ, MARIE. - Weifeling.
R6537: SCHMITZ, H. - Schiedam in de tweede helft van de negentiende eeuw. Een onderzoek naar enige aspecten van de economische en sociale geschiedenis van de stad in de jaren 1850-1890.
L4682: SCHMITZ, WILHELMUS A. - Het aandeel der Minderbroeders in onze Middeleeuwse Literatuur. Inleiding tot een bibliografie der Nederlandse Franciscanen.
M3443: SCHMITZ, P.F. - Kritiek en criteria. Menno ter Braak en het literaire waardeoordeel.
T1554: SCHMITZ, MARIE. - Verzen.
R4732: SCHMOOK, G EN P.H. SCHRODER. - Boeken en Bibliotheken, twee redevoeringen.
T0988: SCHMOOK, GER. - Stap voor stap langs kronkelwegen. Gedenkschriften.
R9124: SCHMOOK, GER. - Lode Baekelmans (1879-1965).
R1192: SCHMOOK, GER. - Het Museum van de Vlaamsche Letterkunde te Antwerpen: Groei en Taak.
T3747: SCHMOOK, GER. - Baekelmans' "Doolaar en De Weidsche Stad" van 1904 (eerste uitgave) tot 1978 (zesde uitgave).
L5870: SCHMOOK, G. - De Driehoeksverhouding Pol De Mont, August Gittee, Alfons De Cock.
L4103: SCHMOOK, GER. - Een Parijse 'Beau' onder Antwerpse 'Jolikes'. Rogier de Beauvoir op doorreis in de winter van 1834/35.
W6107: SCHNECK, MARCUS / JILL CARAVAN. - De katcyclopedie. Maak dat de kat wijs! Vertaling A. Houwink ten Cate.
Y5024: SCHNEEBAUM, TOBIAS. - De geesten van het oerwoud. Een odyssee door de jungle van Nieuw-Guinea. Vertaald door Ton Maas.
K4439: SCHNEIDER, MAARTEN. - De Nederlandse Krant. Van "Nieuwstijdinghe" tot dagblad.
R6712: SCHNEIDER, MAARTEN. - De urgentie ener dagbladwetenschap in Nederland.
H0188: SCHNEIDER, WOLF. - Worter machen Leute. Magie und Macht der Sprache.
L6276: SCHNEIDER, WOLFGANG (ED.). - Bibliothek Suhrkamp. Bibliographie Band 1 bis Band 1000. 1951-1989.
H7300: SCHNEIDER, HELGA. - Laat mij gaan, moeder. Vertaling H. Herber.
T3419: SCHNEIDER, MAARTEN. - De Nederlandse Krant. Van nieuwstijdinghe tot dagbladconcentratie.
T5478: SCHNEIDER, M. - Internationale propaganda in recente decennia.
B0893: SCHNEIDER, M & J.J. GIELE. & TH. H. OLTHETEN. - Verleden en heden van de krant. Druktechniek.
B6561: SCHNEIDERS, P. - Papieren geheugen. Boek en schrift in de westerse wereld.
B4301: SCHNEIDERS, A.L. - Een kater in blik.
H7437: SCHNEITER, C. - Het eeuwig menschlijke. Vertaling uit het Duitsch.
T9351: SCHNEPPEN, HEINZ. - Niederlandische Universitaten und deutsches Geistesleben.
R3026: [HERMANS, W.F.] SCHNEYDERBERG, ERIC J. - De incomplete werken van Willem Frederik Hermans.
B8420: SCHNITLER, GUDMUND. - De Wereldoorlog (1914-1918). Vertaald door W.H.C. Boellaard, Voorwoord van C.J. Snijders
T3826: SCHNITZER, WERNER E.A. - Leer, bont en veren in samenhang met kleding. Verslag van de Textieldag van 18 november1982 in het Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem.
L1899: SCHNITZLER, ARTHUR. - In de ban van het noodlot. Vertaling W.A. Braasem.
B6188: SCHNITZLER, ARTHUR / KURT LOB. - Reidans. Zedenkomedie in tien dialogen.
B6189: SCHNITZLER, ARTHUR / KURT LOB. - Reidans. Zedenkomedie in tien dialogen.
L8357: SCHNURER, GUSTAV. - De Katholieke Kerk en de Beschaving in de Achttiende Eeuw.
L8360: SCHNURER, GUSTAV. - De Katholieke Kerk en de Beschaving tijdens de Barok.
B1778: SCHNURER, GUSTAV. - Kerk en Beschaving in de Middeleeuwen Deel II.
R0925: SCHNURER, GUSTAV. - Kerk en Beschaving in de Middeleeuwen. Drie delen.
Y1482: SCHOBER, ULRIKE. - Burchten en Kastelen in Europa.
T7028: SCHOCKAERT, R. - Les dangers de l'avortement et du neo-malthusianisme pour l'organisme feminin.
B6817: SCHOEN, DANNY. - De Postzegelman. Amsterdamse grafische thriller.
L7557: SCHOENFELD, EUGENE. - Dag dokter. Voorwoord Joel Fort. Vertaling Frits Boer.
L5172: SCHOENGEN, M. - Jacobus Traiecti alias de Voecht. Narratio de Inchoatione Domus Clericorum in Zwollis met Akten en bescheiden betreffende dit fraterhuis.
T5248: SCHOENMAEKERS, M.H.J. - Over het principieele verschil tusschen geloovig en ongeloovig.
T3502: SCHOEPP, F. - Economische Crises. Beschrijving der voornaamste crises, met haar oorzaken, verschijnselen en gevolgen.
T1620: SCHOFFER, IVO. - Het nationaal-socialistische beeld van de geschiedenis der Nederlanden. Een historiografische en bibliografische studie.
T2118: SCHOKKING, J.J. - In de klem der verdeeldheid.
R8159: SCHOKKING, C.PH. - Uitbreiding van het tweelingonderzoek in Nederland.
B8004: SCHOLDERER, VICTOR. - Johann Gutenberg. The inventor of printing.
R3073: SCHOLEM, GERSHOM. - Van Berlijn naar Jeruszalem. Jeugdherinneringen. Vertaling Yge Foppema.
R2216: SCHOLTE, J.H. - Philipp von Zesen.
K2671: SCHOLTE, J.H. - Verzamelde opstellen. Geschreven door oud-leerlingen.
T2156: SCHOLTE, HENDRIK. - Intermezzo.
L7838: SCHOLTE, ANTONI. - Publii Ovidii Nasonis Ex Ponto. Liber Primus, Commentario Exegetico, Instructus.
H5938: SCHOLTE, J.H. - Rembrandt en Vondel.
B2250: SCHOLTEN, FRITS. - Zilver.
B5779: SCHOLTEN, J.H. - Levensberigt van Herman Johan Royaards.
H4929: SCHOLTEN, HARRY. - Een aanslag op de ouderdom. Over de poŽzie van Remco Campert.
B0089: SCHOLTEN, PATTY. - Traliedieren.
Y5719: SCHOLTEN, PATTY. - Een tuil zeeanemonen.
K0827: SCHOLTEN, HARRY (ED.). - Voor wie de Lutinebel luidt. Verhalen uit de crisistijd 1930-1940.
B3080: SCHOLTEN, HENDRIK. - De dichter H.W.J.M. Keuls. De poŽzie van de maand.
Y5064: SCHOLTEN, P. - Op reis met de 'Special Party'. Oorlogs- en kampherinneringen
H1548: SCHOLTEN, HENRICUS. - Aspecten van het tijdschrift De Gemeenschap.
B8660: SCHOLTENS, BROER. - Robert G. Webster. Grieppandemie in aantocht. Vogelvirussen veranderen voortdurend.
T8067: SCHOLTENS, H.J.J. - Het Roermondse Kartuizerconvent voor de zestiende eeuw.
R5545: SCHOLTENS, H.J.J. - Oud Beverwijk, een rondwandeling. Stedeplan en stadsbeeld in vroegere eeuwen.
K9840: SCHOLTZ, J. DU P. - Dietse studies. Bundel aangebied aan Prof. Dr. J. Du P. Scholtz by geleentheid van sy vyf-ensestigste verjaardag 14 mei 1965.
K6089: SCHOLTZ, ANTONINE M. - De waarheid van Karen Blixen.
L7435: SCHONCK, E.J.B. - Nijmeegse mutsen. Een satire uit 1792. De Bonheurs uit de mode. Heldendicht. Uitgegeven en toegelicht door Andre Hanou.
B6742: SCHONFELD, M. - Oe-relikten in Holland en Zeeland.
T7714: SCHONFELD, M. / B.H. SLICHTER VAN BATH / P.C. BOEREN. - Friezen, Saksen, Franken. Lezingen gehouden voor de dialecten-commissie der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen op 14 mei 1947.
R4040: SCHONFELD, M. - Historische grammatica van het Nederlands. Schets van de klankleer, vormleer en woordvorming.
T9631: SCHONFELDER, ALBERT. - Isengrimus. Das flšmische Tierepos aus dem Lateinischen verdeutscht.
T7093: SCHONHUTH, OTTMAR F.H. - Historie von den vier Heymons-kindern, gar lieblich und anmuthig zu lesen. Mit schonen Figuren geziert. Neu erzahlt fur Jung und Alt von Ottmar F. J. Schonhuth.
T7218: [COHEN] SCHONLANK, BRUNO. - De Moloch. Spreekkoor. Geautoriseerde vertaling van Marie W. Vos.
R5835: [COHEN, FRE] SCHONLANK, BRUNO. - Aan de aarde. Spreekkoor. Vertaling van Marie W. Vos.
R5248: SCHONLE, GUSTAV. - Deutsch-niederlandische Beziehungen in der Literatur des 17. Jahrhunderts.
K0877: THE INLAND PRINTER TECHNICAL SCHOOL. - The I.T.U. Course of Instruction in Printing.
B9946: DE ENSCHEDESE SCHOOL. - Moderne kunst. Nr. 9 september 1982. Portretten.
H6252: DE ENSCHEDESE SCHOOL. - Moderne kunst. Dubbelnummer 6/7 oktober 1981. De wereld van Roland Sips.
H6254: DE ENSCHEDESE SCHOOL. - Moderne kunst. nr 5. 1981. Met twee zeefdrukken van Trudi de Jong.
Y3252: HET KATHOLIEKE SCHOOLBLAD. - Het Katholieke Schoolblad van Nederlandsch Indie. T.g.v. het zilveren regeeringsjubile van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina 1898-1923.
B0605: SCHOOLMEESTER. - Keuze uit de gedichten van den Schoolmeester.
T8644: SCHOOLMEESTER, DEN. - De gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door J. van Lennep. Met 300 illustraties van Anth. de Vries
T2835: SCHOOLMEESTER, DEN. - De gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door J. van Lennep. Met 300 illustraties van Anth. de Vries.
L6526: SCHOOLMEESTER. - Knittelverzen.
L7231: SCHOOLMEESTER. - De gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door J. van Lennep.
L7233: SCHOOLMEESTER. - De gedichten van Den Schoolmeester. Uitgegeven door J. van Lennep.
H2469: SCHOOLMEESTER. - De gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door J. van Lennep.
R2768: SCHOOLMEESTER, DE. - De gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door Mr. J. van Lennep. Met 300 illustratien van J. Doncker.
T2784: SCHOOLMEESTER. - De gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door J. van Lennep.
L6948: SCHOOLMEESTER. - Gedichten van den Schoolmeester. Een keuze met zeven oorspronkelijke illustraties. Verzameld door Jaap Romijn.
H3923: SCHOOLMEESTER. - Gedichten van den Schoolmeester. Dierkundelessen.
T6313: SCHOOLMEESTER. - De gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door J. van Lennep. Met 300 illustraties van Anth. de Vries.
B0838: SCHOOLMEESTER. - Gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door Mr. J. van Lennep.
L1943: SCHOON, J. (ED.). - LEVENDE TALEN. Joyce nummer.
R8834: SCHOON, J. - Volksleger of politieleger?
B5885: SCHOONDERGANG, H.J. - B.B. lacht, Brigitte huilt.
M8242: SCHOONDERGANG, HUUB. - ... en toen kwamen de kabouters. Van jeugdbeweging tot bewogen jeugd.
L4568: SCHOONDERWOERD, NICOLAAS H.G. - J.T. Grein. Ambassador of the theatre 1862 -1935. A study in Anglo-Continental theatrical relations.
R4565: SCHOONEES, P.C. - Die Afrikaanse Woordeboek.
T4955: SCHOONEVELD, C.H. VAN. - Over de woordsoorten in het moderne Russisch.
R4282: SCHOOR, ROB VAN DE. - Voorbije toekomst. Toekomstbeelden uit de Nederlandse literatuur 1777-1930.
R7610: SCHOOT, Y. VAN DER. - Vlucht naar Frankrijk.
Y0424: SCHOOTEMEYER, WILLY. - K.L.M. The Flying Dutchman. March. (piano).
L0791: SCHOOTS, HANS. - Van Amerongen, letterknecht.
Y5766: SCHOOTS, HANS. - Gevaarlijk leven. Een biografie van Joris Ivens.
L9179: SCHOPENHAUER, ARTHUR. - Sobre Livros e Leitura. / Uber Lesen und Bucher.
R3162: SCHOPENHAUER. - Kleines Schopenhauer-Brevier. Gedanken aus dem Handschriftlichen Nachlass. Auswahl und Nachtwort von Rudolf Malter.
T5447: SCHORER, G.L. - Annexatie. Een recht en een plicht.
H0718: SCHORMANN, GERHARD. - Hexenprozesse in Deutschland.
R5327: SCHOTEL, G.D.J. (VOORWOORD). - De legende van den Geusen Troubele over Zeelant in den jare 1572 ende 1573 door een Roomsch Catholyk Tijdgenoot.
R6633: SCHOTEL, G.D.J. - Anna Maria van Schurman. Met portret en facsimile.
B7820: SCHOTEL, G.D.J. - De winterkoning en zijn gezin.
T2718: SCHOTEL, G.D.J. EN H.C. ROGGE. - Het maatschappelijk leven onzer vaderen in de Zeventiende Eeuw.
B7912: SCHOTEL, G.D.J. - Brief van Dr. G.D.J. Schotel, Predikant te Tilburg, aan Mr. J. de Wal, Hoogleeraar te Leijden, over 's Rijks Archief te 's Hage.
Y3603: SCHOTEL, G.D.J. - De Hollandsche keuken en kelder der 17de eeuw.
Y2845: SCHOTTE, JAN. - De bondgenoot. Verhalen.
T1827: SCHOTTEN, SIMON. - De deputatie van Pieter Govarts. De houding van Rome en de Staten in de kwestie-Codde (1703-1704).
K9836: SCHOTTMULLER, FRIDA. - Fra Angelico da Fiesole. Des Meisters Gemalde in 327 Abbildungen.
K5679: SCHOUTEN, WIM. - Een vak vol boeken.
R5889: SCHOUTEN, J. - Partijformatie en partijgroepeering.
K2557: SCHOUTEN, M. / E. DE JONG / JACOB GROOT. E.A. - Schrijversportretten uit de Haagse Post: Boon, Campert, Heeresma, Heijermans, Hillenius, Nescio, A. Roland Holst.
B2173: SCHOUTEN, ANTON. - De Nederlandsche Groote Trawlvisscherij.
Y5126: SCHOUTEN, WIM. - Het Gewoel om Boekenfeesten.
T5231: SCHOUTEN, J. - Inder gherechticheyt. Rede.
K9724: SCHOUTEN, J.A. - Over de wisselwerking tussen wiskunde en physica in de laatste 40 jaren.
T8422: SCHOUTEN, ROB. - Gedichten 2.
W3198: SCHOUTEN, DICK. - Muzelmannen.
L4796: SCHOUTEN, ALET & SIMONE SCHELL (EDS.). - Vignetten van Enschede op Haarlems stramien. Joh. Enschede en Zonen 1703-1978.
R7242: SCHOUTEN, MARTIN. - De Socialen zijn in aantogt. De Nederlandse arbeidersbeweging in de negentiende eeuw.
B5029: SCHOUTEN HZN., L. - Open brief aan een vriend naar aanleiding van het Vijftal opmerkingen over de dusgenaamde Gezangen-quaestie, voorkomende in het Weekblad De Heraut van zondag 8 februari 1885.
H0646: SCHOUTEN, ROB. - Het krantengevoel van....
W3176: SCHOUTEN, DICK. - Ver van de Mannequins.
W4021: SCHOUTEN, ROB. - Carabas ontvluchten.
Y4991: SCHOUTEN, TED. - Dwaalsporen. Oorlogsmisdaden in Nederlands-Indie 1945-1949.
B6841: SCHOUTEN, J.H. E.A. - Aspecten van de Romantiek. Zes lezingen.
Y2309: SCHOUTEN, ROB. - Vervelende vlekken.
K2288: SCHOUTEN, MARTIN. - De spiegel en de blinde. Novelle.
Y3288: SCHOUTEN, LYDIA. - Personals.
Y4988: SCHOUTEN, MARIAN EN A. ALBERTS. - Rondom de Buitenzorgse troon. Indisch dagboek C.L.M. Bijl de Vroe 1914-1919.
B6044: SCHOUTEN, HENNIE. - Hugo Wolf. Mensch en Componist.
B6080: SCHOUTEN, JOHAN. - Heksenwaan en heksenwaag in oude prenten.
R1799: SCHOUTEN, ROB. - Cinema Literair. Film in de Nederlandse literatuur. Samengesteld door...
T6138: SCHOUTEN, J. - Koningin Wilhelmina. Een Feestgeschenk voor onze kinderen.
H8084: SCHOUTEN, JOHAN. - Heksenwaan en heksenwaag in oude prenten.
R1791: SCHOUWENAAR, JACO. - Tussen Beurs en Binnenhof. J.W. van den Biesen en de politieke journalistiek van het Handelsblad (1828-1845).
P0643: SCHRADER, BARBEL / JURGEN SCHEBERA. - The Golden Twenties. Art and Literature in the Weimar Republic.
R3152: SCHRAM, P.L. - Jacobus Isaac Doedes.
T0621: SCHRAMA, NIC. - Dagblad De Tijd 1845-1974. (Dieu et mon droit).
Y4717: SCHRAMM, C.C. - Saxonia Monumentis Viarum Illustrata Hoc est De Statuis Mercurialibus Columnis Brachiatis Ac Milliaribus = Von denen Wege-Weisern, Armen- und Meilen-Sšulen Una Cum Affinibus De Angariis et Parangariis, Postarum Origine ... Tractatio Historico-Juridico-Politica, Accedentibus, Prĺter Rescriptor. Responsor. Documentorum Appendicem, ... Figuris Aeneis, ... Auctore Carolo Christiano Schramm, Dresdensi
T2729: SCHRANT, J.M. - Redevoeringen en Verhandelingen. Twee delen.
Y0938: SCHRANT, J.M. - Lofrede op Godfried van Bouillon.
B8632: SCHRANT, J.M. - Redevoering over den waren volksroem.
B6505: SCHRANT, J.M. - Het oproer te Antiochie en deszelfs afloop; of het vermogen Van de Godsdienst.
R4562: SCHRANT, J.M. - Leerrede over de pligten van onderdanen jegens de burgelijke overheid.
L0105: SCHREGEL-ONSTEIN, FRANCINE. - De Ganzepen. Het levensverhaal van onze eerste kinderdichter Hieronymus van Alphen.
T0590: SCHREINER, GERTH. - Wij leven in Holland. Ingeleid door Anton van Duinkerken. Geillustreerd door Mies Blomsma.
T0773: SCHREUDER, JOHAN GEORGE. - Onderzoek naar het oude strafrechtssgebruik volgens hetwelk eenen veroordeelde kwijtschelding kon worden verleend wanneer eene vrouw hem wilde huwen.
B1329: SCHREUDER, MAX. - Ik mis de dingen die je zou zeggen op normale dagen.
R7972: SCHREUDERS, PIET. - Paperbacks, U.S.A. Een Grafische Geschiedenis, 1939-1959.
B5691: SCHREUDERS, P. - De Poezenkrant nr. 28.
H4922: SCHREUDERS, P. - De Poezenkrant no 39.
T2770: SCHREUDERS, PIET ET AL. - Twee jaar later... VPRO-Blad no. 7
M4864: SCHREUDERS, PIET. - The book of Paperbacks. A visual history of the Paperback. Translated from the Dutch by Jos Pachter.
B5558: SCHREUDERS, P. (ED.). - De Poezenkrant 49.
R0679: SCHREUDERS, PIET (ED.). - Furore Vol. 1 no. 3. mei 1976.
Y0961: SCHREUDERS, P. - De Poezenkrant no 54.
Y0962: SCHREUDERS, P. - De Poezenkrant no 58.
Y0963: SCHREUDERS, P. - De Poezenkrant no 59.
B2387: SCHREUDERS, P. (RED.). - De Poezenkrant 27.
R0683: SCHREUDERS, PIET (ED.). - Furore no. 9. januari 1978.
K8973: SCHREURS, JACQUES. - Omnis Terra. Gemeenschapsspel.
K5261: SCHREURS, JAC. - De pieta. Een mysteriespel van droom en gelijkenis.
K9813: SCHREURS, JACQUES. - Odyssee van het kind Margreet.
L0270: SCHREURS, JACQUES. - Mijn moeder Elisabeth. Roman uit de mijnwerkerswereld.
B4270: SCHREURS, WILBERT. - Geschiedenis van de reclame in Nederland 1870-1990. Voorwoord Paul Mertz.
L5245: SCHREURS, JAC. - Het lied van den sluier.
R5736: SCHRIECK, M. VAN DER. - Waar stond de Regale Abdij van Egmond? Onderzoekingen.
T7358: SCHRIJNEN, JOS. EN H. VAN DER VELDEN. - Lijkverbranding of Lijkbegraving?
B6743: SCHRIJNEN, JOS. - De Latijnsche genitief singularis van de O-stammen.
B4903: SCHRIJNEN, JOS. - Sint Jans Minne. Folkloristische Studie.
L5838: SCHRIJNEN, JOS. - Taal en Kultuur.
L6398: SCHRIJNEN, JOS. - Collectanea Schrijnen. Verspreide opstellen.
L6946: SCHRIJNEN, JOS. - Het Latijn en de theorie van de Ino-Europeesche randtalen.
L5512: SCHRIJNEN, JOS. - De waarde der kultuurhistorische methode voor de kennis van de Christelijke Oudheid.
W7814: SCHRIJVER, J. - Leerboek der graphologie. Met reproducties van de besproken handschriften in een bijlage.
B2589: SCHRIJVER, J. - Maeterlinck. Een studie.
T7563: SCHRIJVER, ELKA. - Modern glas en kristal.
T7564: SCHRIJVER, ELKA. - Glas en kristal. Deel 2: Van midden 19e eeuw tot heden.
R1059: SCHRIJVER, G. - Jobje's avontuurlijke jeugd.
T0175: SCHRIJVER. - Zakboekje voor het volk. Lessen van Pluto aan de armen en aan de rijken.
R3226: SCHRIJVER, ELKA. - Hollands porselein.
R0756: SCHRIJVER, G. - De lichte last.
R0755: SCHRIJVER, G. - Het eenzame pad.
R0754: SCHRIJVER, G. - Ontwapend.
R0753: SCHRIJVER, G. - Ontwapend.
T3650: MEEST GEACHTE SCHRIJVERS. - De Nederlanden: karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen. Tekst van de meest geachte schrijvers, met gravuren van den heer Henry Brown, naar teekeningen van de voornaamste Nederlandsche kunstenaren.
T9692: SCHRIJVERS, PIET. - Horatius. Dichter en moralist.
H5913: SCHRIJVERS, JOKE. - De boodschap van het vijfde ontwikkelingsdecennium.
T6567: SCHRIJVERS, REEBRECHT. - Verduitsching onzer meest gebruikte doopnamen.
H7263: HET SCHRIJVERSCOLLEKTIEF. - 100 jaar gelden. Illustraties van Fiel van der Veen.
K2552: [VESTDIJK] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 2. - S. Vestdijk.
H0428: [ROLAND HOLST, A.] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 1. - A. Roland Holst.
K2768: [BLAMAN] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 8. - Anna Blaman.
K2769: [VESTDIJK] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 2. - S. Vestdijk.
K2574: [GRESHOFF] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 3. - J. Greshoff.
L1913: [BLAMAN] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 8. - Anna Blaman.
K6776: [MARSMAN] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 4. - H. Marsman.
K6778: [BRAAK, M. TER] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 5. - Menno ter Braak.
K2139: [COUPERUS] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 9. - Louis Couperus.
M9909: SCHRIJVERSPRENTENBOEK. - Schrijversprentenboek van Suriname.
H0924: [BRAAK, M. TER] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 5. - Menno ter Braak.
M8006: [GRESHOFF] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 3. - J. Greshoff.
R2738: SCHRIJVERSPRENTENBOEK. - Schrijversprentenboek van de Nederlandse Antillen.
M8007: [KEMP] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 7. - Pierre Kemp.
K1158: SCHRIKS, CHRIS (ED.). - De vervaardiging van Japans handpapier.
K7236: SCHRIKS, CHRIS. - Nondeju! God en geld in de schaduw van het Rijke Roomse Leven.
K6875: SCHRIKS, CHRIS (ED.). - Presse-papier. Spreuken, spreekwoorden, gezegden en aforismen over het verschijnsel papier.
H4796: SCHRIKS, C.F.J. - Neem nou papier... een kleine historie over de uitvinding van het papier.
L3334: SCHRILL, ERNST. - Uit Ruslands Steppen. Vertaling P.J. van Melle.
K3325: SCHRODER, P.H. - Van Aalmoes tot Zwijntjesjager.
W4022: SCHRODER, LOUIS. - Hoog zomer.
Y0303: SCHR÷DER, FRITZ. - Das Linotype Brevier.
K2882: SCHRODER, P.H. - En met zo'n juffertje ging dominee trouwen. Twintig Nederlandse en Vlaamse schrijvers bekeken.
L4173: SCHRODER, ALLARD. - De hydrograaf.
R5637: SCHRODER, P.H. - De Muiderkring. Historisch tafereel in een bedrijf.
B4525: SCHRODER, PIETER HENDRIK. - Parodieen in de Nederlandse Letterkunde.
Y5591: SCHRODER, ALLARD. - Terugkeer. Vier verhalen
Y5456: SCHRODER, ALLARD. - Krantenknipsels van/over Allard Schroder.
T3900: SCHROEDER-WESKI, E. - "Industriele revolutie". Tentoonstelling in het Twents-Gelders Textielindustriemuseum te Enschede.
Y1976: SCHROEDER, HANS ERNST. - Neri. Romein en reformator.
T2678: SCHRYVER, REGINALD DE. - Uit het archief van Frans van Cauwelaert I. Gedenkschriften over Vlaamse Beweging en Belgische Politiek 1895-1918.
B4687: SCHUBART, J.W. - Nog eenige belangrijke mededeelingen omtrent 1813.
H3802: SCHUBART, WALTER. - Dostojewski en Nietzsche. De symboliek van hun leven.
W7976: SCHUCHART, MAX. - Sprekend mijzelf. Gedichten.
B3089: SCHUDDEBOOM, P.H. - Dutch Co. Schuddeboom.
H2963: SCHUDDEKOPF, OTTO-ERNST. - Grote stromingen der 20e eeuw. Fascisme. Vertaling M.W. Blok.
R4119: SCHUERE, JACOB VAN DER. - Nederduydsche spellinge. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door F.L. Zwaan.
P0056: SCHUH, GOTTHARD. - Eilanden der Goden. Java, Sumatra, Bali. Nederlandsche bewerking van Fred Rombach.
R3027: SCHUHMACHER, ANTIQUARIAAT. - Provo-Bulletin.
Y2791: SCHUHMACHER, WILMA. - Willem Elsschot in boek en band. Een eerste inventarisatie van bandvarianten.
T6150: SCHUIJL, JOHANNES WIJNAND. - Delinquente jongens. Een analyse van 1800 dossiers uit het archief van het Rijksopvoedingsgesticht De Kruisberg.
R1417: SCHUIJT, W.J. - Dertigjarig register Neophilologus. Jaargang I-XXX.
T9599: SCHUIJT, WILHELMUS JOHANNES. - Doctrinael des Tijts.
R5665: SCHUILING, R. - Nederlandsche Landschappen III: De boompjes te Rotterdam.
L5781: SCHUILING, R. - Tien vacantie-cursussen voor geografen 1906 - 1924. Met foto's en kaarten.
T2761: SCHUITEMA, E.B.W. - Grondslagen van de moderne reclame.
T9366: SCHULLER, SEPP. - Albrecht Durer in den Niederlanden.
K5495: SCHULTE, A.G. (ED.). - Arnhems Historisch Genootschap Prodesse Conamur 1792-1992. Overal lieten zij hun sporen na.
H5572: SCHULTE NORDHOLT, J.W. - Rassenproblemen en burgerrechten in de Verenigde Staten.
T8480: SCHULTE NORDHOLT, JAN WILLEM. - Waarom wil je dat ik zing. Vertaald.
B4574: SCHULTE NORDHOLT, JAN WILLEM. - Het woord brengt de waarheid teweeg. Essays over literatuur en werkelijkheid.
T8807: SCHULTE NORDHOLT, J.W. (ED.). - Wanneer dit tijdlijk leven endt. Gedichten over de dood. Een bloemlezing.
Y4997: SCHULTE, ADDIE. (ED.). - Oorlogsreportages uit Nederland en Nederlands-Indie. De Tweede Wereldoorlog in ooggetuigenverslagen.
T2571: SCHULTE, ALFRED. - Wir machen die Sachen die nimmer vergehen. Zur Geschichte der Papiermacherei. Bearbeitet von Toni Schulte.
Y3538: SCHULTE. F.W.C.L. - Het gebed voor onze Koningin. Predikatie gehouden door F.W.C.L. Schulte in de Hervormde Kerk te Muiden op Woensdag 31 Augustus 1898.
L9364: SCHULTEN, C.M. - Nederlandse expansie in Latijns-Amerika. Brazilie 1624-1654.
Y2993: SCHULTS, ULFERT. - Berceuse & Tourbillon. OP 32.
Y2679: SCHULTS, ULFERT. - Scherzo voor piano, op 12.
Y0928: SCHULTS, U. - Het Byronianisme in Nederland.
B5341: SCHULTZ, WILHELM. - De horlogemaker aan de werkbank. Handboek en vraagbaak voor herstellers en horlogers.
K9758: SCHULTZE-NAUMBURG, PAUL. - Kulturarbeiten Band V: Kleinburgerhauser. Herausgegeben vom Kunstwart.
L8008: SCHULZ JACOBI, J.C. - De Nederlandsche Doodendans.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

5/9