Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
B0944: RENGELINK, J.W. EN I. MUG. - Volk in verdrukking en verzet 1940-1945.
R5774: RENIER, C.A. E.A. - Kort verhaal van den kerkelijken strijd te Amsterdam, in de eerste dagen van Januari 1886. Brief aan het Provinciaal Kerkbestuur van Noord-Holland, van eenige niet geschorste Kerkeraadsleden. Met twee bijlagen.
B7620: RENIER, G.J. - The Dutch Nation. A historical study.
R4839: RENIER, G.J. - Oscar Wilde.
R3982: RENIER SNIEDERS, J. - Hoe men burgemeester wordt.
R5132: [WILDE] RENIER, G.J. - Oscar Wilde.
Y6410: RENIERS, REM. - Guido Gezelle / katholiek vrijmetselaar.
R4232: RENILDIS, E.M. - Een ernstig woord tot de Christelijke Vrouwen.
B5000: RENKEMA, J. - Schrijfwijzer. Handboek voor een duidelijk taalgebruik.
H2676: RENNER, FRANZ C. AND MAX SEEMANN. - Viennese stained glass designs in full color.
T0268: RENNER, A.M. - Ein Haus brennt.
Y2680: RENNES, J. VAN. - Een Hollandsche kermis. Met platen van W.F.A.I. Vaarzon Morel ontworpen en op steen gebracht.
T6063: RENNES, CATHARINA VAN. - Oranje-Nassau-Cantate. Voor meerstemmig kinderkoor. Woorden J.D.C. van Dokkum, muziek Catharine van Rennes.
L5636: RENNES, JACOB J. VAN. - Bowles, Byron and the Pope-Controversy.
K3793: RENS, LIEVEN. - Acht Eeuwen Nederlandse Letteren. Van Veldeke tot vandaag.
R4586: RENS, JOS. (ED.). - Roode pijlen. Inhoud: De Brouckere: Het Socialisme. Praktijk en Theorie. S. de Wolff: Historisch Materialisme. Marcel Deat: Het Spiritualistisch Socialisme.
L7713: [VONDEL] RENS, L. - O zoete vrijheid. Vondel als strijder voor vrijheid en vrede.
L7964: [VONDEL] RENS, LIEVEN. - Het Priester-Koningconflict in Vondels drama.
B1822: RENSBURG, J.K. - Theorie der evolutie, van oerschrift en oertaal tot wereldschrift en wereldtaal. Inleiding E. d'Oliveira.
H8762: RENSEN, TOM. - Alles uit... behalve de radio. Gesprekken met Rosse Alie.
Y8872: RENSON, INE. - Op zoek naar stilte.
Y8036: RENSSEN, P. VAN. - Nieuwe Nederlandsche Lyriek. Een bloemlezing van 100 Noord-Nederlandsche, Vlaamsche en Zuid-Afrikaansche gedichten voor Middelbaar Onderwijs.
T7579: RENTERGHEM, A.W. VAN. - Freud en zijn School. Nieuwe banen der psychologie.
M6191: RENTES DE CARVALHO, J. - La Coca. Vertaling Harrie Lemmens.
K5613: RENTES DE CARVALHO, J. - La Coca. Vertaling Harrie Lemmens.
P0744: RENTES DE CARVALHO, J. - Mazagran. Vertaling Harrie Lemmens.
H6364: RENTES DE CARVALHO, J. - De zevende golf.
K5942: RENTES DE CARVALHO, J. - Het miljoen. Herinneringen en andere verzinsels. Vertaald door Harrie Lemmens.
K5943: RENTES DE CARVALHO, J. - De juwelier en andere verhalen.
Y8540: RENTMEESTER, J.J. - Kleptomanen. Oorspronkelijk kluchtspel in een bedrijf.
Y5834: RESIDENTIEBODE, DE. - De Residentiebode. 51ste jaargang 1945. No. 12681 - 12719 - 12720 - 12721 - 12722. Vrijdag 26 januari t/m 19 maart 1945.
Y3879: RESIDENTIEBODE, DE. - Een buitengewoon nummer. Proclamatie van Hare Majesteit de Koningin-Weduwe, Regentes. Inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina.
W0263: RESINK, G.J. - Kreeft en Steenbok, gedichten.
T7370: RESOCIDEM. [=J.H. SCHEPS]. - Over de mogelijke ontwikkeling van de S.D.A.P. tot breede Volkspartij.
L7698: RESOORT, ROB (ED.). - Robrecht de Duyvel.
H8074: RESTON, JAMES. - Deadline. A memoir.
T7312: REUCHLIN, HENRI. - Werkverruiming en haar gevolgen voor volkshuishouding en overheidsfinancien. Bijdrage tot de kennis van de primaire en secundaire invloeden van het verleenen van steun voor de constructie van een productief kapitaalgoed (de tweede Statendam). Re-employment and its consequences for national welfare and public finance. A contribution to the study of primary and secondary effects of public expenditure for the construction of a durable capital good (the second Statendam).
Y8805: REUCK, DE. PROFESSOR ENZ. - Behendigheid is geen hekserij. Verklaring van twaalf nieuwe en schoone goocheltoeren.
B0649: REUGEBRINK, MARC. - Komgrond.
H2712: REUGEBRINK, MARC. - Wild vlees. Roman.
B6487: REULAND, ERIC JACOB. - Principles of subordination and construal in the grammar of Dutch.
T3481: REUVEKAMP, GERRIT JAN. - St. Martinus Tongelre. Sociografie ener Parochie.
M2462: REVE, GERARD. - Brieven aan Matroos Vosch 1975-1992.
H8121: REVE, GERARD. - Een circusjongen.
H8137: REVE, GERARD. - Lieve jongens.
T8306: REVE, GERARD. - Lieve jongens.
L6874: REVE, GERARD. - Vier wintervertellingen.
T1162: REVE, GERARD. - Werther Nieland.
W5505: REVE, GERARD. - Lieve jongens.
M7374: REVE, GERARD. - Het boek van Violet en Dood.
T8587: REVE, GERARD. - Het hijgend hert.
T9808: REVE, KAREL VAN HET. - Ik heb nooit iets gelezen en alle andere fragmenten.
Y6605: REVE, GERARD. - Archief Reve 1961 - 1980. Geredigeerd door Pierre H. Dubois en geannoteerd door Sjaak Hubregtse.
Y7151: REVE, GERARD. - Nader tot hem. Reve-krant. nr. 1 t/m 8.
R5965: REVE, GERARD & GEERT VAN OORSCHOT. - Briefwisseling 1951-1987.
B9823: REVE, GERARD. - Werther Nieland.
B7398: REVE, GERARD. - Gerard Reve leest De Avonden. Volkseditie.
T8285: REVE, GERARD KORNELIS VAN HET. - Op weg naar het einde.
Y8368: REVE, GERARD KORNELIS VAN HET. - Veertien etsen van Frans Lodewijk Pannekoek voor arbeiders verklaard.
B0494: REVE, GERARD. - Op weg naar het einde.
H4602: REVE, GERARD. - De taal der liefde / Lieve jongens.
K6751: REVE, GERARD. - De taal der liefde.
T8360: REVE, GERARD. - Bezorgde ouders.
L1224: REVE, GERARD & GEERT VAN OORSCHOT. - Briefwisseling 1951-1987.
W6811: REVE, GERARD KORNELIS VAN HET. - De taal der liefde.
T8588: REVE, GERARD. - Op weg naar het einde.
T9699: REVE,GERARD. - Albvm Gerard Reve.
T8339: REVE, GERARD. - Zondagmorgen zonder zorgen.
H7899: REVE, GERARD. - Een eigen huis.
T9966: REVE, GERARD KORNELIS VAN HET. - De ondergang van de familie Boslowits. Werther Nieland.
H4386: REVE, GERARD. - Tien vrolijke verhalen.
R6120: REVE, GERARD. - Moeder en zoon.
K0900: REVE, GERARD. - Dialoog. Extra Van het Reve-nummer.
T9540: REVE, GERARD. - Ik had hem lief.
B9868: REVE, GERARD. - Het boek van Violet en Dood.
T1011: REVE, GERARD KORNELIS VAN HET. - Verzameld werk: De laatste jaren van mijn grootvader. De ondergang van de familie Boslowits. De avonden. Werther Nieland.
R1216: REVE, GERARD. - Broer Wolf zijn kamer.
H6543: REVE, GERARD / M. DENDERMONDE / H. KEULS E.A. - Over Jan den Hartog.
M4641: REVE, GERARD. - De taal der liefde.
B8619: REVE, KAREL VAN HET. - Siberisch dagboek.
K0549: REVE, GERARD. - De Taal der Liefde.
H2782: REVE, GERARD /WILLEM NIJHOLT. - Met niks begonnen. Correspondentie.
H2789: REVE, GERARD. - Het hijgend hert.
K1683: REVE, GERARD. - Het Boek Van Violet En Dood.
L9105: REVE, KAREL VAN HET. - Met twee potten pindakaas naar Moskou.
L9107: REVE, KAREL VAN HET. - Marius wil niet in Joegoslavie wonen en andere stukken over cultuur, recreatie en maatschappelijk werk.
L6573: TIRADE 289. REVE - Met bijdragen van o.a. H.F. Cohen, Ludo Pieters, D.P. Walker, Hans van den Bergh, Aad van den Heuvel.
L6456: REVE, GERARD. - Schoon schip 1945 - 1984.
L6448: REVE, GERARD. - Roomse Heisa. Met foto's van Vincent Mentzel.
L6441: REVE, GERARD. - Op zoek.
R1079: REVE, GERARD. - Het boek van Violet en Dood.
Y7808: REVE, GERARD. - Brieven aan Bernard S. 1965 - 1975.
Y3856: REVE, KAREL VAN HET. - Siberisch dagboek.
H7888: REVE, GERARD. - Een circusjongen. Levensroman.
H7879: REVE, GERARD. - Het boek Van Violet en Dood.
T3868: REVE, GERARD. - Schoon schip 1945 - 1984.
Y8004: REVE, KAREL VAN HET. - De leerboeken en ik. Voordracht, uitgesproken bij de viering van het 150-jarig bestaan van Wolters-Noordhoff in de Oosterpoort te Groningen op 11 oktober 1986.
R7939: REVE, GERARD KORNELIS VAN HET. - Commissaris Fennedy. Tragedie in een proloog, drie bedrijven en een epiloog.
T0299: REVE, K. VAN HET. - Literatuurwetenschap: het raadsel der onleesbaarheid.
B3719: REVE, G.K. VAN HET. - De avonden. Een winterverhaal.
Y5999: REVE, K. VAN HET. - Sovjet-annexatie der klassieken. Bijdrage tot de geschiedenis der Marxistische cultuurbeschouwing.
R0875: REVE, G.J.M. VAN HET. - Mijn rode jaren. Herinneringen van een ex-bolsjewiek. Met een voorwoord van Karel van het Reve.
Y8019: REVE, GERARD. - Het zingend hart.
Y6390: REVE, GERARD. - Moedig Voorwaarts. Brieven aan Bet en Netty de Groot 1974-1997. Bezorgd door Nop Maas.
Y7126: REVE, SIMON VAN HET. - De avonden. Een winterverhaal.
L4555: REVE, GERARD. - Brieven van een aardappeleter.
Y6884: REVE, GERARD. - Het lieve leven.
Y6885: REVE, GERARD. - Tien vrolijke verhalen.
Y6886: REVE, GERARD. - Brieven aan Josine M. 1959 - 1975.
H8360: REVE, GERARD. - De taal der liefde.
K2932: REVE, GERARD. - Wolf.
Y7062: REVE, GERARD. - Ik bak ze bruiner. Met tekeningen van Theo van den Boogaard.
T3878: REVE, GERARD. - Brieven aan Bram P. 1987-1999.
Y6906: REVE, GERARD KORNELIS VAN HET. - Herfstdraden. Uitgave verzorgd door J. van Delden.
Y6820: REVE, GERARD. - Een circusjongen.
H0304: REVESZ-ALEXANDER, M. - Eva, Maria, Venus. Symbolen van het vrouwelijk wezen.
T3772: ADAM INTERNATIONAL REVIEW. - Adam International review. 17e jaargang july 1949 nr. 196. The Netherlands. A selection of modern Dutch Poetry & Prose. The War's influence on Dutch Composers. The Theatre in Holland. Edited by Miron Grindea.
R7561: PARTISAN REVIEW. - K. Jaspers: Philosophy and Science. S. Spender: Oxford ad Germany. M. Bewley: The poetry of Wallace Stevens. W. Barrett: Sartre and the Literary situation. V. Nabokov: first Poem. J.L. borges: Emma zunz (a story). K. Shapiro: Going to School (a poem).
Y7238: REVIS, M. - Valse meesters.
Y0782: REVIS, M. [= W. VISSER]. - Paviljoen van glas. Een Amsterdamse Cavalcade.
B2086: REVIS, M. - Kringloop. De geschiedenis van een schip.
Y0250: REVISOR. - De Revisor. Letterkundig Tijdschrift voor Nederland en Vlaanderen. 1999 Nr. 3/4. Hoe de Wereld beschreven moet worden.
Y8362: REVISOR. - A.F.TH. [van der Heijden] 25 jaar schrijven.
B5050: REVIUS, JACOBUS. - Een bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door L.M. Hagen.
B1725: REVIUS, JACOBUS. - Bloemlezing uit de Oud-Ysselsche Sagen en Dichten van Jacobus Revius. Inleiding en aantekeningen W.J.C. Buitendijk. Volledige herziene uitgave van Het leven en de uitgelezen zangen en dichten door J. van Vloten.
L6703: REVIUS, JACOBUS. - Over-Ysselsche sangen en dichten. Overige gedichten. Uitgegeven, met ongedrukte gedichten vermeerderd en van verklarende aanteekeningen voorzien door W.A.P. Smit.
M9980: REVIUS, JACOBUS. - Sonnetten. Tekstverzorging Wim J. Simons.
T4737: REVIUS, JACOBUS. - Over-Ysselsche sangen en dichten. Het epos der Godsgeschiedenis. Uitgegeven, met ongedrukte gedichten vermeerderd en van verklarende aanteekeningen voorzien door W.A.P. Smit.
Y2093: ANTI-REVOLUTIONAIR. - Verkiezings-propaganda: Stemt Anti-Revolutionair. No. 1. H. Colijn.
R7660: REVOLVER. - Over Richard Minne en Jan van Nijlen.
Y3188: GRAFISCHE REVUE. - Grafische Revue. 23 afleveringen.
Y4241: REVUE VAN DE WEEK, DE. - De Revue van de Week. Algemeen Weekblad. 1e jaargang No. 3. Zaterdag 27 Augustus 1898. No 4. Zaterdag 3 September 1898. No 5. Zaterdag 10 September 1898.
Y8158: AIR FRANCE REVUE. - Air France Revue. Printemps 1935.
B9334: REY, PIERRE. - De weduwe. Vertaling Tom Graftdijk.
W2620: REY, PIERRE. - De Griek. Vertaling Jenny Tuin.
Y8828: REYBROUCK, DAVID VAN. - Congo. Een geschiedenis.
Y0439: REYDING, A. EN A.N.J. FABIUS. - De historische allegorische optocht. Gehouden te Amsterdam bij de feesten ter gelegenheid der Inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina.
Y1238: REYEN, PAUL E. VAN. - Middeleeuwse Kastelen in Nederland.
Y4146: REYGERSBERGEN, JOHAN; BOXHORN, MARCUS ZUERIUS VAN. - Chroniick van Zeelandt, eertijds beschreven door d'Heer Johan Reygersbergen, nu verbetert, ende vermeerdert. Twee delen.
H0587: REYM, KAREL E. VAN. - Het slaapmiddel.
Y3389: REYN, J. VAN. - Nederlands beroemdste dichters en prozaschrijvers, van den oorsprong der Nederlandsche letterkunde tot op onze dagen, geschetst in hun leven en hunne verdiensten.
R5807: REYN, G. VAN. - Constantijn Huygens , Heer van Zuilichem enz. Inzonderheid als mensch beschouwd.
R7481: REYNAERT, J.B. - Het politieke poesjenellenspel. Met medewerking van F. Courtois en R. Berlijn. Met 21 penteekeningen van D. Bert en V. Boudewijn.
Y3417: REYNAERT. - Reinaert. Willems Gedicht Van den vos Reinaerde und die Umarbeitung und Fortsetzung Reinaerts Historie. Herausgegeben und erlaeutert von Ernst Martin.
T7739: REYNE, K. - De uittocht der plattelandsbevolking.
K1993: REYNEBEAU, MARC. - Apollo's klacht. Over cultuur in Vlaanderen en elders.
Y5065: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - Vrije kracht, uit het leven van Odilia Berhem, medisch studente. Twee delen in een band.
Y4862: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - Caline. Roman uit het Parijsche leven.
Y4874: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - De heer Van de State. Twee delen.
Y5068: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - Het leege leven. Twee delen in een band.
Y5435: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - Krantenknipsels van/over Jeanne Reyneke van Stuwe.
Y6696: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - Met den handschoen. Indische schetsen.
Y6695: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - Het vroolijke leven.
B5453: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - Huwelijksvacantie.
B4618: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - Een verloving.
B4619: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - Zestien.
Y6694: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - Voor zestig jaren...
Y1643: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - Geef ons heden...
Y1637: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - Het eerste jaar eens nieuwen levens. Practisch huishoud-brevier voor alle verloofden, en jonge vrouwen in het eerste huwelijksjaar.
Y5058: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - In 's heiligen bureaucratius' rijk. Roman uit de Haagsche Ambtenaarswereld. Twee delen in een band.
Y5067: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - Liefde's Schijn. Twee delen in een band.
R1624: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - De heer Van de State. Twee delen in een band.
B5454: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - Het eerste jaar eens nieuwen levens. Practisch huishoud-brevier voor alle verloofden, en jonge vrouwen in het eerste huwelijksjaar.
B5455: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - De roman der getrouwde vrouwen. Een studie van huwelijksleven.
B5456: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - Don Juan en zijn Vrouw. Moderne huwelijksroman.
Y5066: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - De onbluschbare vlam. Roman van vrouwenleven. Twee delen in een band.
Y5036: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - Het gevleugelde wiel. Een familie-geschiedenis. Twee delen in een band.
H0086: REYNOLDS, REGINALD. - Beds. With many noteworthy instances of lying on, under or about them.
H9322: REYPENS, L. - Uren met Ruusbroec.
B5308: REYPENS, L. - Ruusbroec.
H8548: REYPENS, L. - Ruusbroec de Wonderbare. Bloemlezing uit zijn werk als "Doctor Divinus".
R5100: REYPENS, L. - Rabindranath Tagore: de Indische dichter en ijveraar.
B2038: REYPENS, L. - Ruusbroec de wonderbare.
L4585: REZNICEK, E.K.J. - Hendrick Goltzius als tekenaar.
L2436: RHEA, ROBERT. - Wat is de Dow theorie? Een poging om haar nut aan te toonen als hulpmiddel voor beleggers. Vertaald onder toezicht en met een voorwoord van F.R. Boot.
B5737: RHIJN, C.H. VAN. - Martinus van Tours.
T4033: RHIJN, A.A. VAN. - Christendom en Politiek.
H6205: [ERASMUS] RHIJN, M. VAN. - Studien over Luther's rechtvaardigingsleer. Met een nawoord over nieuwere Erasmus-waardering.
R7594: RHODIUS, H.E.R. EN E.H. VAN EEGHEN. - Op de drempel van een nieuwe tijd. De geschiedenis van een uit Indonesie repatrierend militair.
K7202: RHOER, SONJA VAN DE. - Asperges, een culinair feest. Recepten, wijnadviezen, productinformatie en andere wetenswaardigheden.
H8244: RHOIDIS, EMMANUEL. - Pausin Johanna. Vertaald en van een nawoord voorzien door Gerrit Komrij.
Y8956: RHYS, ERNEST. {LAST]. - Tagore. Vertaling in Chinese karakters.
M9674: RHYS, JEAN. - Goedemorgen, middernacht. Vertaling M. Schuchart.
Y1487: RIBBENS, KEES. - Historisch Album Overijssel.
R4338: RIBEIRO, JOAO UBALDO. - De lach van de hagedis. Vertaald door Harrie Lemmens.
M1658: RICH, ADRIENNE. - Keuze uit de gedichten 1950-1984. Samenstelling en vertaling Maaike Meijer.
Y0128: RICHARD, J. - Le Musee Oceanographique de Monaco, Guide illustre.
Y4972: RICHARD. - Nouveau Guide 0u Itineraire du voyageur en Angleterre, en Ecosse et en Irlande, etc.
R6305: RICHARDS, VERNON. (ED.). - Errico Malatesta. Leven en ideeen van een Italiaanse anarchist. Vertaling Tinke Davids.
K0042: RICHARDSON, DOUG. - Soviet Fighters.
T4082: LINKS RICHTEN. - Verzet Kapitalisme. Gedichten van 1. Bertus Meijer 2. Freek van Leeuwen 3. Geert van Oorschot 4. Jef Last 5. Jo Gross 6. Lou Tieman 7. Willem van Iependaal.
L8354: RICHTER, LUDWIG. - Das Ludwig Richter Album. Samtliche Holzschnitte. Einleitung von Wolf Stubbe.
K5176: RICHTER, HANS WERNER. - Keuromnibus. Sporen in het zand. Zij vielen uit gods hand, Het gevecht aan de beek. Vertaald M.H. Ros.
W2811: RICHTER, JUTTA. - De geraniumgevangenis. Vertaling Jan de Zanger.
H2752: BELLIVEAU. FRED / LIN RICHTER. - Het baanbrekend werk van William H. Masters en Virginia E Jonhson. Sexuele stoornissen bij man en vrouw.
Y1820: RICHTER, HANS. - Dada art and anti-art.
Y0835: RICKE, HELMUT. - Leerdam Unica. Nederlands aandeel in de glaskunst van de twintigste eeuw.
T5244: RICO, N. - Magie Geesten Goden en Mythen.
R0154: RIDDER, ANDRE DE. - La Litterature Flamande Contemporaine (1890-1923).
K6448: RIDDER, TONY DE. - De overkant.
K9383: RIDDER, ANDRE DE. - London, Sprookjesavond, Zondag.
K6463: RIDDER, TONY DE. - Van den akker... Foto's Ernst Schottelius
K7266: RIDDER, J. HERMAN DE. - Levensbericht van F.J. Domela Nieuwenhuis.
R4535: RIDDER, J.H. DE. - Cornelis Petrus Tiele.
B0372: RIDDER, ANDRE DE. - Stijn Streuvels zijn leven en zijn werk.
H2356: RIDDER, TONY DE. - Witte wegen.
R6984: RIDDER, B. DE. - Verdwenen Straatnamen.
T5523: RIDDER, B. DE. - Het Burgerweeshuis der stad Amsterdam.
R9324: RIDDER, J.J.A. DE. - De Ford. Samenstelling, werking en gebruik van Ford-automobielen. Met 47 afbeeldingen.
R7794: RIDDER, ANDRE DE. - Stijn Streuvels zijn leven en zijn werk.
R9323: RIDDER, J.J.A. DE. - De electrische uitrusting van den automobiel. Met 53 afbeeldingen.
T2587: RIDDER, ANDRE DE. - Valerius de Saedeleer en Zuid-Vlaanderen.
W6578: RIDER HAGGARD, H. - De mijnen van koning Salomo. Vertaling R. Germeraad.
L8145: RIDLER, ANNE. - The Phoenix Answered.
L8368: RIEL, P.M. VAN. - The Snellius-Expedition in the Eastern part of the Netherlands East-Indies 1929-1930. Vol. II: Oceanographic results. Part 2: Soundings and Bathymetric Charts. Chapter II: The bottom configuration in relation to the flow of the botto, water.
R6311: RIEL, H. VAN. - Geschiedenis van het Nederlandse liberalisme in de negentiende eeuw. Bezorgd door J.G. Bruggeman.
T6922: RIEL, C.G. VAN. - Waarom wordt de particuliere wapen-industrie niet afgeschaft?
T2509: RIELE, H. TE. - Een Deventer Lilliputter.Het Nieuws- en Advertentie-Blaadje van A. Ter Gunne. !844-1845.
Y2301: RIEM, INEKE. - Alle zeeŽn zijn geduldig. Gedichten.
T6464: RIEMENS-REURSLAG, J. (RED.). - Zeg me dat eens na. Oude en nieuwe rijmen en spelletjes.
B6975: RIEMERSMA, TRINUS. - Na de klap. Uit het Fries vertaald door Jabik Veenbaas.
Y8303: RIEMSDIJK, G.A. VAN (ED.). - De vrolijke Kramer met Klijn Jans plezierig en vermakelijk Mars-dragend hondje bestaande in de aangenaamste gezangen op de nieuwste en hedendaagsche vooisen, op nieuw overzien verbeterd en vermeerderd met verscheide nieuwe liederen.
K4501: RIEMSDIJK, G.A. VAN (ED.). - De vrolijke Kramer met Klijn Jans plezierig en vermakelijk Mars-dragend hondje bestaande in de aangenaamste gezangen op de nieuwste en hedendaagsche vooisen, op nieuw overzien verbeterd en vermeerderd met verscheide nieuwe liederen.
K4502: RIEMSDIJK, G.A. VAN (ED.). - De jaargetijden in de Nederlandsche poŽzie. Een bloemlezing.
B6731: RIEMSDIJK KREENEN, JAN JACOB VAN. - Het venten van drukwerk op de openbare straat.
T2703: RIEMSDIJK, B.W.F. VAN. - Historische beschrijving van het Klooster van Sinte Agatja met het Prinsenhof te Delft. Benevens een catalogus der verzameling en eene lijst der boeken in de historische zaal aanwezig.
Y8910: RIEMSDIJK, W. VAN. - Het Nederlands Literatuur Kwartet.
Y8940: RIEMSDIJK, JAN VAN. - Ierse gedichten. Met tekeningen van Wil den Ouden.
R7288: RIEMSDIJK, J.C.M. VAN. - Johannes Josephus Herman Verhulst.
T7144: RIEMSDIJK, MARGARETHA VAN. - Prof. Rudolf Hendrik Saltet.
Y6194: RIENKS, HENK. - De Nederlandse Watertoren in oude foto's en prentbriefkaarten.
Y0569: RIENZI. [=HENRI HUBERT VAN KOL]. - Kapitalisme en Socialisme of Arbeidsloon zooals het is, en zooals het worden moet.
R7535: RIENZI. [=HENRI HUBERT VAN KOL]. - Loon naar werken verdedigd tegenover M.W.F. Treub.
T7527: RIESSEN, WOUTERUS VAN. - Met den landmeter op stap. Populaire geillustreerde beschrijving van de sociale betekenis van het kadaster en de landmeetkunde.
B2724: RIETBERGEN, C.TH. - Kopieren voor offsetdruk.
H7907: RIETBERGEN, C. TH. / S. HOOGEBOS, / A.W.I. PIJPE / E.A. - Reproductie-fotografie, Retouche en reproductie-tekenen, Chemigrafie, Stereotype, Galvanostegie, galvanoplastiek, rubber-, semperit- en plastic-cliche's
T7007: RIETMAN, B. - Knevelt het oorlogsspook! Brochure tot bevordering van wereldvrede.
B4215: RIETSTAP, A.J.TH. - Herziene bladzijde van 'Het Huisgezin' Nederlandsche Volkscourant.
R9393: RIETSTAP, J.B. - Wapenkunde of Heraldiek.
T1986: RIETVELD-VAN WINGERDEN, MARJOKE. - Voor de lieve kleinen. Het jeugdtijdschrift in Nederland 1757-1942.
R9935: RIETVELD-VAN WINGERDEN, MARJOKE. - Jeugdtijdschriften in Nederland & Vlaanderen 1757-1942. Bibliografie.
R4917: RIEWALD, J.G. - Beerbohm's Literary Caricatures. From Homer to Huxley. Selected, introduced and annotated by J.G. Riewald.
L5580: RIEWALD, J.G. - Autogene symbolen in de poŽzie van Robert Lowell.
W6458: RIFBJERG, KLAUS. - De chronische onschuld. Vertaling Jan F. de Zanger.
Y6080: RIGALTIUS, NICOLAUS ET AL. - Quatuor clariss. virorum satyrae. [...]
Y8909: [AMSTERDAM] RIJ, AD VAN / ART UNLIMITED. - Straatnamenkwartet Amsterdam Oud West.
Y7209: RIJDES, B. - Het derde beeld. Een vertelling. Verlucht door G. Douwe.
R7091: RIJDES, B. - Ramth Sech Partunal. Een Etruskische Fantasie.
T5657: RIJDT, ONNO TE. - Mores.
B4975: RIJK, J.A. DE. - Protest tegen het woord van Mr. C.W. Opzoomer tot zijne Katholieke Landgenooten.
Y2854: RIJK, J. DE & A. BUURSMA. - Het Normschrift. 5 Schrijfkartons. Schrijfmethode voor de L.S. op ritmische grondslag.
Y2855: RIJK, J. DE & A. BUURSMA. - Het Normschrift. 12 Schrijfkartons. Schrijfmethode voor de L.S. op ritmische grondslag.
Y2518: RIJK, J. DE & A. BUURSMA. - Oefencahier G en H. Schrijfmethode voor de lagere school op ritmische grondslag.
Y2517: RIJK, J. DE & A. BUURSMA. - Het Normschrift 1, 2 en 3. Voorbeeldenboekje. Schrijfmethode voor de lagere school op ritmisch grondslag.
B6630: RIJK, J. DE & A. BUURSMA. - Oefencahier E. Schrijfmethode voor de L.S. op ritmische grondslag.
Y3770: RIJK, J.A. DE. - Respice fimen. Eine niederlandische Skizze Altkatholischer Zustande im neunzehnten Jahrhundert.
Y4447: ONS RIJK. - Ons Rijk April 1945 nr. 1.
Y4173: ONS RIJK. - Ons Rijk. April 1945 nr. 1 en Mei 1945 nr 2.
T9780: RIJKS, B. - Theorie en Praktijk van het Leger des Heils.
Y6359: RIJKSE, RONALD. - 100 jaar Nederlandse Private Presses.
Y4319: BULLETIN VAN HET RIJKSMUSEUM. - Bulletin van het Rijksmuseum, Jaargang 49 (2-3), Amsterdam, 2001. Oorspr. omslag, Ills., 117-308 p.
T9912: RIJLE, J.C. EN L. VAN ERPECUM. - Hebt Gij Vrede? Naar het Engelsch van J.C. Rijle, door L. van Erpecum.
T8536: RIJN, JACOMIJN VAN. - Rode appels.
L4807: RIJN, MICHEL VAN. - De vijfde sarcofaag
B7209: [BEETS]. RIJN, G. VAN / J.J. DEETMAN. - Nicolaas Beets. Derde deel.
B2516: RIJNBERK, G. VAN. - Wenken over het samenstellen van wetenschappelijke geschriften.
R5930: RIJNDERS, G. - God, de brandkast en de oorlog.
R8124: RIJNDERS, GERHARD. - Van leed en waarheid. Een bundel opstellen.
Y0488: RIJNE, HERMAN. - Good Evening Listeners. Eerste serie van 20 lessen gegeven voor de Radio Omroep Herrijzend Nederland.
K2645: RIJNSDORP, C. - Literair dagboek ( 1940-1950).
K1871: RIJNSDORP, C. - Op zoek naar het geheim. Gebundelde essays.
B7921: RIJNSDORP, C. - Ter zijde. Beschouwingen over litteratuur en muziek.
K3639: RIJPMA, E. - Gids bij de studie der Nederlandse Letterkunde. Bespreking van verschillende werken.
B4189: RIJPSTRA-VERBEEK, MIMI. - Soepgroente. Het levensverhaal van Tilly Perin-Bouwmeester.
T6739: RIJSSEL, J. VAN. - Een bundel eerstelingen. Voorwoord L. Kelder.
Y7121: RIJSWIJCK, JAN THEODOOR VAN. - Krantenknipsels van/over Jan Theodoor van Rijswijck 1811-1849. Vlaams schrijver, dichter, flamingant
Y7122: RIJSWIJCK, JAN VAN. - Krantenknipsels van/over Jan van Rijswijck 1853-1907. Belgisch advocaat, staatsman en journalist, Burgemeester van Antwerpen.
L4948: RIJSWIJCK, ANTOON P. H VAN. - Heinrich Hansjakob.
Y7894: RILEY, LUCINDA. - De lavendeltuin.
R1252: RILKE, RAINER MARIA. - Six Lettres a A.A.M. Stols.
Y8500: RILKE, RAINER MARIA. - De wijze van liefde en dood van den cornet Christoffel Rilke. Vertaling Victor E. van Vriesland.
T7581: RILKE, RAINER MARIA. - Das schweizerische Rilke-Archiv der Schweiz. Landesbibliothek in Bern. Vorwort Pierre Bourgeois.
R1864: RILKE, RAINER MARIA. - De Dichter.
T8293: RILKE, RAINER MARIA. - Wladimir de wolkenschilder e.a. verhalen, schetsen en essays uit de jaren 1893-1904. Vertaald door Tom Graftdijk.
Y8857: RILKE, RAINER MARIA. - A Sonnet to Orpheus.
T3739: RILKE, RAINER MARIA. - Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke.
T1774: RIMBAUD, ARTHUR. - Ik heb de zomerdageraad omarmd. Tweeentwintig liefdesgedichten en twee brieven.
Y1108: RIMBAUD. - Le bateau ivre et autres poemes.
K3015: RIMBAUD, ARTHUR. - Brieven 1870-1875. Vertaling Paul Claes.
B7958: RIMSCHI. - Rimschi. Tweemaandelijks tijdschrift, literair tijdschrift. Eerste jaargang 1968 nr. 4.
T4888: RINGELESTEIN, D.G.G. VAN EN LEONARD ROGGEVEEN. (ED.). - Drie letters PTT. Naar gegevens van de PTT. Met platen van Jo Spier.
B6050: RINGELESTEIN, D.G.G. VAN EN LEONARD ROGGEVEEN. (ED.). - Drie letters PTT. Naar gegevens van de PTT. Met platen van Jo Spier.
Y0126: RINGELNATZ, JOACHIM. - Kuttel Daddeldu. Mit 25 Zeichnungen von Karl Arnold .
T9270: RINGLSTETTER, HERBERT. - Major Helmut Wick. Kommodore Jagdgeschwader Richthofen Nr. 2.
L6635: RINGMAN, MATHIAS (PHILESIUS VOGESIGENA). - Die Grammatica Figurata. In Faksimiledruck. Herausgegeben mit einer Einleitung von Fr. R. v. Wieser.
R9796: RINKE, JAN. - Holland's Jeugd in Kleederdracht en Spel.
H7084: RINKLEFF, MARJAN (ED.). - Romantische liefde. Een droombeeld vereeuwigd.
M7841: RINSER, LUISE. - Ik ben Tobias. Vertaling H.P. Leopold.
T8326: RINSER, LUISE. - Drieluik voor Kerstmis. Vertaling Ruth Wolf.
M2520: RINSER, LUISE. - Totdat de dag aanbreekt. Vertaling
Y1261: LE RIRE. - Le Rire. Journal humoristque le Samedi. No. 249 - 9 Novembre 1907. Litho's. Bertin & Cie. Gerbault. Marcel Capy. S. Delaw.
L0376: RISPENS, J.A. - De geharnaste dromer. Mr. Johannes Kinker als aestheticus en dichter.
L1473: RISPENS, J.A. - De geest over de wateren. Litteraire en wijsgerige essays.
K8141: RISPENS, J.A. - De dichter van den Zarathustra in verband met onzen tijd.
M6750: RISPENS, J.A. - Richtingen en figuren in de Nederlandsche letterkunde na 1880.
K1901: RISPENS, J.A. - Zonder omwegen.
H5156: RISPENS, J.A. - De geharnaste dromer. Mr. Johannes Kinker als aestheticus en dichter.
R3535: VIETOR / REDINGER & JOHANN RIST. - Format-Buchlein, Frankfurt am Main 1679 & Deposito Cornuti Typographici, Frankfurt am Main 1677. Nachdruck.
B0145: RITCHIE, LEITCH. - Heath's Picturesque Annual for 1833. Travelling Sketches on the Rhine, and in Belgium and Holland.
T2700: RITMAN, J.H. - Journalistieke herinneringen.
R9914: RITSCHL, GIZA. - Zangen van droom, liefde en dood. Nederlandsche en Duitsche poŽzie 1939-1941.
Y4873: RITSEMA VAN ECK, S. - Nederland's staatkunde in zijne Aziatische kolonien.
R9610: RITSEMA VAN ECK, S. - Historische democratie.
K2536: RITTER JR. P.H. - Vertoog en ontboezeming. Verzameld essayistisch proza. Ingeleid door Anton van Duinkerken. Met een bibliografie door G.H. 's-Gravesande.
L4408: RITTER, P.H. - Verspreide fragmenten. Tweede bundel.
C0298: RITTER, P.H. - Lodewijk van Deyssel.
M5234: RITTER, P.H. - De legende van het juweel.
W9071: RITTER, P.H. - Het gracieus avontuur.
B0453: RITTER, P.H. - Momenten.
L2828: RITTER, P.H. - De hoorn der Schelde.
R9553: RITTER, P.H. - Over lezen en schrijven. Fragmenten van Nederlandsche schrijvers verzameld en naar tijdsorde gerangschikt.
K7083: RITTER JR. P. - De vertelster weerspiegeld. Leven en werken van Ina Boudier-Bakker.
L8298: RITTER, P.H. - Een leven van kleur en gratie. Causerie over vrouwenfiguren uit het Fransch gezelschapsleven in vroegere eeuwen.
L2802: RITTER, P.H. - De hoorn der Schelde.
B8867: RITTER, P.H. - Lodewijk van Deyssel.
M3660: RITTER, P.H. - Hemeltje -Blauw.
R0933: RITTER, A. / R. HANNEN / H. KNOOP EN H.P. WIRTZ. - P.C. Hooft. Tekstuitgaven en studien sinds 1931. Een bibliografie.
K0282: RITTER, P.H. - Het welkom schandaal.
B9278: RITTER, P.H. - De ijlende reis.
L4407: RITTER, P.H. - Verspreide fragmenten. Eerste bundel.
L4406: RITTER, P.H. - Paedagogische fragmenten.
T4382: RITTER, P.H. - Wie zijn de drie mannen van de Nederlandsche Unie?
B9279: RITTER, P.H. - De ijlende reis.
L4157: RITZEN, JOHANNES M.H. - Der junge Sebastian Brunner in seinem Verhaltnis zu Jean Paul, Anton Gunther und Furst Metternich.
P2868: RITZERFELD, J. - Grensovergang Oestiloeg.
R0483: RITZERFELD, J. - Anima. Je reinste film.
W2140: RITZERFELD, J. - Zee van marmer.
B4731: RITZERFELD, J. - De Amazone.
W0624: RIVAS, FRANCISCO SIMON. - Het rapport Mancini. Vertaling Martine Inklaar.
Y7685: RIVIERE & VOORHOEVE, LA. - Uitgeverij La Riviere & Voorhoeve, Zwolle. Map met 45 prospectussen
Y1326: SLJUCHT EN RJUCHT. - Sljucht en Rjucht. Rym en Onrym. 1920: Nrs: 49 t/m 52. 1921. Nrs: 26 t/m 52. 1922: Nrs: 2 t/m 7 en 22 t/m 49 en 51-52. 1924: Nrs: 1-2-3.
T3809: SLJUCHT EN RJUCHT. - Sljucht en Rjucht Rym en Onrym. nr. 22-23-24-25.
H6890: ROBBEN, MARIE-JOSE. - Schilderijen 1985-2002.
L9622: ROBBERECHTS, DANIEL. - Open boek. Een dynamische zelfbeschrijving.
L3744: ROBBERECHTS, DANIEL. - Aankomen in Avignon. Relaas. Met een nawoord van Joris Note.
Y8454: ROBBERS, HERMAN. - De roman van Bernard Bandt.
T2609: ROBBERS, HERMAN EN J.H. KOK. - Aansluiting bij de Berner Conventie.
W5603: ROBERT, MAURICE. - Code de la bibliophilie moderne. Preface de Francis de Miomandre.
H0676: ROBERTS, RAYMOND. - Typographic Design.
P0854: ROBERTSON, R.B. - Mens en walvis. Vertaald door J. Franke.
P0859: ROBERTSON, R.B. - Of whales and men.
R2144: ROBERTSON SCOTT, J.W. - The life and death of a newspaper.
R6978: ROBERTSON, R.A. - Chats on old glass.
R2219: ROBERTSON, ROBIN. - Swithering.
K0027: ROBERTSON, BRUCE - Beaufort Special.
B4594: ROBIDA, A. - Les vieilles villes des Flandres. Belgique et Flandre francaise.
Y1810: ROBID… VAN DER AA, C.P.E. - Oud-Nederland in de uit vroegere dagen, overgeblevene Burgen en Kasteelen geschetst en afgebeeld.
Y1185: ROBIDE VAN DER AA, C.P.E. - Voorbeelden tot vorming van het verstand en het hart der Nederlandsche Jeugd, aan de Vaderlandsche Geschiedenis ontleend. Met portretten en platen.
K0024: ROBINSON, ANTHONY. - Moderne Ontwikkelingen van de Luchtvaart.
L8252: ROBOTHAM, MICHAEL. - Nachtboot. Vertaling Joost Mulder.
L4944: ROCA, EMILE. - Le regne de Richelieu. (1617 - 1642). D'apres des documents originaux.
L4945: ROCA, EMILE. - De Richelieu a Mazarin. (1642 - 1644). Les etapes de Mazarin, Les Mecontents, Louis XIII, Roi; sa mort, La comedie Politque, La conquete de la Reine, La bonne Regence, Le tout Paris avant la Regence.
W4327: ROCHE, MAURICE. - One-man-show. Nederlands van Eric de Marex Oyens.
Y7087: ROCHEFOUCAULD, F. DE LA. - Maximes. Vertaald door D.F. Scheurleer.
Y3429: ROCHUSSEN, J.J. - Daniel Hooibrenk's kunstmatige bewerking en bevruchting van granen en boomen en hare toepassing op cultures in Indie.
Y2617: ROCHUSSEN, W.F. - Onderzoek naar het vaderschap. De vrucht van tienjarigen strijd door den Nederlandschen wetgever gevoerd tegen Art. 342 al. 1 B.W.
Y1429: ROCHUSSEN, CHARLES. - Tentoonstelling van werken van Charles Rochussen (1814-1894).
T3120: ROCHUSSEN, JHR. - Sociale Vertellingen.
R3973: ROCK, ROBERT. - Zo streed Eylenbosch.
T7803: ROCK, J.G. - Beknopt overzicht der Kometen. Populair beschreven.
T8000: ROCKER, RUDOLF. - Achter prikkeldraad en tralies. Vertaling Henk Eikeboom. Tweede deel.
B9622: ROCKER, RUDOLF. - Nationalisme. Een politieke godsdienst. Fragment uit Nationalisme en Cultuur.
Y4235: RODDELTJE, 'T. - 'T Roddeltje. Feestorgaan ter gelegenheid van het 2de Lustrum der Operette Vereeniging De Phoenix 1909- 1919. Donderdag 4 September 1919 Ochtend en Avondblad No 11. 10de jaargang. + Bijvoegsel.
M0150: RODENBACH, ALBRECHT - Gedichten. Volledige uitgave bezorgd en ingeleid door Leo van Puyvelde.
Y2869: RODENBACH, ALBRECHT. - Gudrun. Spel in vijf bedrijven.
A0738: RODENBACH, ALBRECHT. - Gedichten. Bezorgd en volledigd door Ferdinand Rodenbach en ingeleid door Cyriel Verschaeve. Twee delen.
B9025: RODENBACH, ALBRECHT. - Gudrun. Spel in vijf bedrijven.
T8697: RODENKO, PAUL. (ED.). - Nieuwe griffels schone leien. Van Gorter tot Lucebert van Gezelle tot Hugo Claus. Een bloemlezing uit de poŽzie der avantgarde.
Y7924: RODENKO, PAUL. (ED.). - Helse vertelsels II. De nijvere nachten van Teobaldo en andere onstichtelijke historien uit vrijmoediger eeuwen. Opnieuw verteld.
Y7959: RODENKO, PAUL. - Met twee maten. De kern van vijftig jaar [Nederlandse] poŽzie, geisoleerd en experimenteel gesplitst.
P2123: RODENKO, OLGA. - Oversteken.
B0568: RODENKO, PAUL. (ED.). - Schandaal in Damascus en andere vrijmoedige liefdesverhalen uit 1001-Nacht.
B0527: RODENKO, PAUL. - Tussen de regels. Wandelen en spoorzoeken in de moderne poŽzie.
B0566: RODENKO, PAUL. (ED.). - Helse vertelsels I. De el van liefde en andere onstichtelijke historien uit vrijmoediger eeuwen. Opnieuw verteld.
L4011: RODENKO, PAUL. - Een kwestie van symmetrie. Verzamelde verhalen. Met een nawoord van Koen Hilberdink.
B0569: RODENKO, PAUL. (ED.). - De gestolen minnaar en andere vrijmoedige liefdesverhalen uit 1001-Nacht.
B0565: RODENKO, PAUL. (ED.). - Huwelijksnacht in duplo en andere vrijmoedige liefdesverhalen uit 1001-Nacht. Bewerkt en ingeleid.
M3652: RODENKO, OLGA. - Antichambreren. Verhalen.
B0572: RODENKO, PAUL. - De maagdenspiegel en andere vrijmoedige liefdesverhalen uit 1001-Nacht.
B0567: RODENKO, PAUL. (ED.). - Trouw nooit met een heks en andere vrijmoedige liefdesverhalen uit 1001-Nacht.
K2424: RODENKO, PAUL. - Over Hans Lodeizen.
R8313: RODIN, AUGUSTE. - Testament.
R3128: RODITI, EDOUARD. - Thrice chosen.
T3094: FESTETICS DE TOLNA RODOLPHE. - Chez les Cannibales. Huit ans de croisiťre dans l'ocťan Pacifique a bord du yacht "Le Tolna".
H1875: RODRIGUES DE MIRANDA, S. - Pro Domo. Verklaard en toegelicht door Gilles Borrie, Geert Mak.
Y1919: RODRIGUEZ, SPAIN. - The Collected Trashman. Vol. 1 no. 1.
M1835: ROE, GORDON F. - The Victorian child.
H1382: ROEDE, M.J. - Color as related to size, sex, and behavior in seven Caribbean Labrid fish species. ( genera Thalassoma, Halichoeres and Hemipteronotus).
T8034: ROEDER, MAX. - Is das Centrum eine Oppositionspartei? Eine aktuelle politische Skizze.
L7490: ROEDER-BAUMBACH, IRMENGARD VON. - Versieringen bij blijde inkomsten. Gebruikt in de zuidelijke Nederlanden gedurende de 16e en 17e eeuw.
R7580: ROEGES, JAN. - De Vlaamse Politieke Doctrine. Zeven proefschriften over de vragen van deze tijd.
K3469: ROEGHOLT, RICHTER. - De geschiedenis van De Bezige Bij 1942 - 1972.
B3514: ROEGHOLT, RICHTER. - Haven.
T9860: ROEINGH, ROLF. - Flieger des Weltkrieges. Heft 2.
M2573: [MULTATULI] ROELANDT, L. - Pages choisies de Multatuli. Preface de Henry Poulaille. Notice biographique de Julius Pee. Quatre Planches hors-texte.
L7430: ROELANDTS, K. EN P.J. MEERTENS. - Nederlandse Familienamen in Historisch Perspectief.
Y5443: ROELANTS, MAURICE. - Krantenknipsels van/over Maurice Roelants.
K6580: ROELANTS, MAURICE. - Van de vele mogelijkheden om gelukkig te zijn.
W8190: ROELANTS, MAURICE. - Het leven dat wij droomden.
L3714: ROELANTS, MAURICE. - Komen en gaan.
K8299: ROELANTS, MAURICE. - Pygmalion.
K6435: ROELANTS, MAURICE/ EPPO DOEVE. - Vuur en dauw.
L9878: ROELANTS, M. - Alles komt terecht.
B9748: ROELANTS, MAURICE. - De Weduwe Becker. Reportage over haar proces.
B9749: ROELANTS, MAURICE. - Gun goede wijn zijn krans.
L2601: ROELANTS, MAURICE. - Maria Danneels of Het leven dat wij droomden.
W8139: ROELANTS, MAURICE. - Drie romanellipsen, bestaande uit Zusterliefde, Het negerinnebeeld, De jazzspeler.
B5561: ROELANTS, MAURICE. - Komen en gaan.
T2875: ROELANTS, MAURICE. - Twee helden.
R0938: ROELANTS, M. - Begin, splitsing en einde van het tijdschrift Forum.
R2791: ROELANTS, MAURICE. - Marnix Gijsen.
W4356: ROELANTS, MAURICE. - Komen en gaan.
T1412: ROELANTS, MAURICE. - De kom der loutering.
K2887: ROELANTS, MAURICE. - Schrijvers, wat is er van de mens? Een verzameling schrifturen. Twee delen.
T5804: ROELANTS, WALSCHAP, ZIELENS. - Rondom Roelants Walschap Zielens. Korte bijdragen tot beter kennis dezer schrijvers.
B7810: ROELF SR., JAN - Een Bank-van-goud aan de Nes 1935-1985.
R8525: ROELFSEMA, W.J. - Na twaalf jaren. De Begrooting der Gemeente Groningen voor het dienstjaar 1894, vergeleken met die van 1882.
L0825: ROELL, A.H. - De nieuwe Burgemeester.
T4736: ROELOFS, J. - In vogelvlucht. De geschiedenis van de Nederlandse Lito- Foto- en Chemigrafenbond.
B9067: ROELOFSZ, JOOST / REMCO CAMPERT. E.A. - De zeven hoofdzonden.
T1270: [SPINOZA] ROELOFSZ, C. - De beteekenis van Christus voor Spinoza. Met een voorwoord van Dr. J.H. Carp.
R9068: ROELOFSZ, C.F. - 't Kleine burgerboekje.
K5931: ROELSE, PIETER. - Het Stikwonder.
R1022: [STREUVELS] ROELSTRAETE, JOHAN. - De voorouders van Stijn Streuvels.
Y7388: ROELVINK, HERMAN. - Lentewolken. Blijspel in drie bedrijven.
K4736: ROEMANS, ROB. (ED.). - Aphorismen van August Vermeylen.
B3830: ROEMANS, ROB EN HILDA VAN ASSCHE. - Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften Reeks II. Aflevering 2: Leuvense bijdragen en bijblad.
K3771: ROEMANS, R. - Gedenkboek Dr. C. Godelaine 1888-1942. Met een chronologisch-analytische bibliografie.
R3868: ROEMANS, ROB. - Het werk van Prof. Dr. A. Vermeylen. Analytische bibliografie.
R1183: ROEMANS, ROB EN HILDA VAN ASSCHE. - Bibliografie van Stijn Streuvels. Werk in Boekvorm.
R1181: ROEMANS, ROB. EN HILDA VAN ASSCHE. - Bibliografie van Karel Jonckheere. Ingeleid door Angela Manteau en Karel Jonckheere. Met een portret getekend door Loe Nagels.
T3368: ROEMANS, ROB. - Kritische Bibliographie van Cyriel Buysse gevolgd door een Bibliographie over Cyriel Buysse.
L6811: ROEMANS, ROB. - Analytische bibliographie van Prof. Dr. Leo van Puyvelde.
R0873: ROEMANS, ROB. - Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften Reeks I. Aflevering 6: De tijdschriften opgericht tussen 1940 en 1944. Westland. Podium en Nieuwe Stemmen.
R0804: ROEMANS, ROB. - Analytische bibliographie van en bibliographie over Prof. Dr. Maurits Sabbe.
R0798: ROEMANS, ROB. - Het werk en de betekenis van Prof. Dr Willem de Vreese.
R0779: ROEMANS, ROB. - Fernand-Victor Toussaint van Boelaere. Een studie.
R1241: ROEMANS, ROB EN HILDA VAN ASSCHE. - Bibliografie van de Vlaamse Tijdschriften Reeks II. Aflevering 2: Leuvense bijdragen en Bijblad.
R1242: ROEMANS, ROB EN HILDA VAN ASSCHE. - Bibliografie van de Vlaamse Tijdschriften Reeks I. Aflevering 3: Nieuw Vlaams Tijdschrift.
R1243: ROEMANS, ROB EN HILDA VAN ASSCHE. - Bibliografie van de Vlaamse Tijdschriften Reeks I. Aflevering 2: De Vlaamse Gids.
R1244: ROEMANS, ROB EN HILDA VAN ASSCHE. - Bibliografie van de Vlaamse Tijdschriften Reeks I. Aflevering 4: Band (1942-1960) Zuiderkruis (1956-1959).
B7320: ROEMANS, ROB. EN HILDA VAN ASSCHE. - Analytische bibliografie van Julien Kuypers. Ingeleid door Karel Jonckheere en Garmt Stuiveling.
R5715: ROEMERS VISSCHER, ANNA. - Alle de gedichten van Anna Roemers Visscher vroeger bekend en gedrukt of eerst onlangs in handschrift ontdekt, naar tijdsorde en in verband met hare levensbijzonderheden uitgegeven en toegelicht door Nicolaas Beets. Twee delen.
B6452: ROEPING. - Lisdonk: Kerk en christendom. Leeuwen: Pontius Pilatus. Meeuwesse: Vigilie van Pasen. Gorris: Apres l'adieu; Gebed om vrede. Vat: Zwervers. Valetijn: Een lente; Laatste nacht. Wilderode: In memoriam patris. Vencken: De chirurg. Kramer: Een middeleeuwsch lied. Hofstra: Bezoek in den avond. Molenaar: Getrud von le Fort. Panhuysen: Kroniek der poŽzie. Pecasse: Nationalisme en internationalisme.
B6447: ROEPING. - Molenaar: Het christendom en de nieuwe mens. Grevers: Dodenmasker. Deak: Moment critique; Heimwee; Na het gevaar. Voeten: Drie kleine gedichten van het najaar; nachtredactie. Paap: H. Marsman. Kerssemakers: Gorters Mei. Panhuysen: Kroniek der poŽzie. Heyden Tradioneele Staatkunde II. Knuvelder: Zelfmoordplannen der Nederlandse Unie?
B6449: ROEPING. - Knuvelder: Dr. Moller overleden; Walch's handboek. Wijdeveld: Hendrik Moller. Gorris: Epitaaf; Avond in October; Liedje om de dood. Bourbon: Hazardspel. Panhuysen Kroniek der poŽzie.
B6453: ROEPING. - Knuvelder: Pluriformiteit, geen uniformiteit (Brabant in de Nederlanden). Kramer: Een middeleeuwsch lied (slot). Paap: Kroniek van het proza: Rogier van Aerde, Kain.
B6450: ROEPING. - Valkenier: Opdracht. Gorris: Ook jij...; Kwatrijnen. Hofstra: Geschiedenisboek. Smit: In Memoriam. Valentijn: Lente 1940. Eerdmans: Uitvaart. Maas: Heimelijk hart. Lisdonk: Opwerpingen tegen de kerk. Panhuysen: Clara Eggink. Thurn: De verschillende wijzen van geloven. Knuvelder: Naar een Nederlandse sociolgie. Weytens: Het Leesgezelschap van Diepenbeek.
B1952: ROEPING. - Anton van Duinkerken 50 jaar.
T4063: ROEREN, HERMAN EN SLOTEMAKER, J.C.E. - De openbare onzedelijkheid en hare bestrijding.
L4737: ROERSCH, ALPHONSE. - L'Humanisme Belge a L'Epoque de la Renaissance. Etudes et Portraits.
K4753: ROES, ANDRE. - Een schaduw die verschuift. Leven en werk van de jonge Anton van Duinkerken.
R6591: ROES, FRANS JOAN. - De Opsoninenleer en hare diagnotische waarde bij de Tuberculose.
H8022: ROES, A. - Symbolen uit het Oude Oosten.
R4887: [WILDE] ROESE, OTTO. - Richard Strauss Salome. Ein Wegweiser durch die Oper.
R4888: [WILDE] ROESE, OTTO. - Richard Strauss Salome. Ein Wegweiser durch die Oper.
T6488: ROESLER. - Die Bahnhofswirtschaft der Neuzeit.
W7474: ROEST, HANS. - Schaatsenrijder. Terugdenken aan Gerrit Achterberg.
T4738: ROETERT FREDERIKSE, J.A. (ED.). - Dietsche Sprokkelingen. Tweede deel. [Twee bundels moderne lyriek, voornamelijk ten behoeve van Lycea, Gymnasia en H.B.S].
B0833: ROETERT FREDERIKSE, J.A. (ED.). - Dietsche Sprokkelingen. Tweede deel.
T2782: ROEVER, N. DE. - Het verzamelen van handschriften. Handboek voor het aanleggen van eene verzameling van handschriften.
B6728: ROEVER, NICOLAAS DE. - Catalogus van de belangrijke Bibliotheek: Rechtsgeleerdheid, Geschiedenis, Amsterdam, Wapenkunde, Zeden en Gewoonten, Letterkunde en Kunst. Nagelaten door Mr. Nicolaas de Roever.
L2330: ROEVER, W.P. DE. - Het werk van de moderne mineraloog.
R6948: ROEVER, N. DE. - Vondels woning in de Warmoesstraat, met lendenen en verdere geburen, opgehelderd met een plattegrond.
Y1936: ROEVER, N. DE. (RED.). - Oud-Holland. Nieuwe bijdragen voor de geschiedenis der Nederlandsche Kunst, Letterkunde, Nijverheid enz. Derde Jaargang, vierde aflevering.
M3514: ROEVER-DOZY, DE. - Het leven van onze voorouders. Geheel opnieuw bewerkt en voortgezet door F.H. Fischer. 4 delen.
Y1509: ROEVER, M.B. DE (ED.). - "Het Kasteel van Amstel" Burcht of bruggehoofd?
L1263: ROEVER, W.P. DE. - Petrografische bijdragen tot de kennis van diepere delen der aarde.
R9723: ROEVER, N. DE. - De Amsterdamsche Weeskamer.
B5875: ROEY, JOHAN DE. - Hugo Claus. Een poreuze man van steen.
T3489: ROEY, JOSEPH E. VAN. - Herderlijke brief van Z. Em. den kardinaal-aartsbisschop van Mechelen en van H.H. exc. de bisschoppen van Belgie, 7 october 1940. Authentieke tekstuitgave voorzien van het analyseerend inhoudsoverzicht.
K0296: ROGERS, BRUCE. - Paragraphs on printing. Elicited from Bruce Rogers in talks with James Hendrickson on the functions of the book designer. With occasional notes and illustrations.
L0426: ROGGE, H.C. - Geschiedkundige opstellen.
B8459: ROGGE, H.C. - Johannes Wtenbogaert en zijn tijd. Eerste deel (Voor het Bestand).
T7267: ROGGE, ELIS. M. - De Vrouw en haar Huis. Geillustreerd maandschrift. 7e jaargang Nr. 1 Mei 1912.
T7268: ROGGE, ELIS. M. - De Vrouw en haar Huis. Geillustreerd maandschrift. 9e jaargang Nr. December 1914.
H3729: ROGGE, SYLVIA / PEGGY PARNASS / A. TROGER. - Frauen unterm Hakenkreuz.
R0202: ROGGE, H.C. - Lijst van de voornaamste vorsten en regenten uit de oud-, middel- en nieuwe geschiedenis. Met opgave van de regeeringsjaren en eenige genealogische bijzonderheden.
Y4568: ROGGE, CORNELIUS. - Vanitas [vergankelijkheid].
Y4533: ROGGE, H.C. - Dominicus Sapma en Grietje Ulbes.
L0420: ROGGEMAN, WILLEM M. - Sneeuwblindheid.
R1619: ROGGEMAN, WILLEM M. - Pyramis. Rondreizende tentoonstelling Pyramis.
T2498: [BOON] ROGGEMAN,W.M. E.A. (RED.). - Louis Paul Boon-Genootschap. Jaarboek 3. 1985.
T2497: [BOON] ROGGEMAN,W.M. E.A. (RED.). - Louis Paul Boon-Genootschap. Jaarboek 2. 1984.
Y5523: ROGGEMAN, WILLEM M. - Brief op papier met briefhoofd Kentering aan Henri: Ziehier de foto van Cesare Pavese voor de voorzijde van het omslag van mijn boekje. Met drie originele foto's van Pavese(1) en van Willem Roggeman(2).
R6891: ROGGEN-BLOMHERT, H.C. VAN. - Het Vrouwenvraagstuk. Leekebeschouwingen.
R4170: ROGGHE, PAUL. - Vlaanderen en het zevenjarig beleid van Jacob van Artevelde (1338-1345). Een critisch-historische studie. Tweede deel
T3304: ROGGHE, PAUL. - Vlaanderen en het zevenjarig beleid van Jacob van Artevelde (1338 - 1345). Een critisch-historische studie. Twee delen.
K9750: ROGIER, L.J. - De zin der geschiedenis voor geloof en rede. Bijeengebracht door...
K9284: ROGIER, L.J. - De historicus en hoogleraar R.R. Post 1937 - 25 januari - 1962.
L0358: ROGIER, L.J. - Leke gedachten en invallen over de Caritas.
Y0121: ROGIER, JAN. - Favente Deo. Gulden Huis.
T8081: ROGIER, L.J. - Nassau en Nederland.
L9929: ROGIER, JAN. - Een zondagskind in de politiek en andere christenen. Opstellen over konfessionele politiek in Nederland van Colijn tot Cals.
B1818: ROGIER, L.J. - Herdenking van P. Geyl (15 december 1887 - 31 december 1966).
Y2885: ROGIER, L.J. - Rede t.g.v. de herdenking van een eeuw vrijheid van onderwijs 1848-1948 op 1 April 1948 uitgesproken door L.J. Rogier.
T7306: ROGIER, L.J. EN N. DE ROOY. - In Vrijheid herboren. Katholiek Nederland 1853-1953.
K1783: ROGIER, L.J. - Herdenken en herzien. Verzamelde opstellen.
R6732: ROGIER, L.J. - Limburg in de Franse tijd.
R2800: [VELDEKE, HENDRIK VAN] ROGIER, L.J. - Henric van Veldeken. Inleiding tot den dichter en zijn werk met bloemlezing.
T4264: ROGIER, L.J. - Terugblik en uitzicht. Verspreide opstellen. Twee delen.
B4654: ROGIER, L.J. - Een halve eeuw levens van het Thijmgenootschap 1904-1905.
R6559: ROGIER, L.J. - De Nederlandse Pers van gisteren en heden. Overwegingen van een buitenstaander.
B4655: ROGIER, L.J. - Het Thijmgenootschap: doel en werkzaamheid.
T4627: ROGIER, L.J. - Het verschijnsel der culturele inertie bij de Nederlandse katholieken.
R0770: ROGIER, L.J. - Het tijdschrift Katholikon 1827-1830.
R6313: ROGIER, JAN. - Politieke portretten Deel I: De Geschiedschrijver des Rijks en andere socialisten. Deel II: Een zondagskind in de politiek en andere christenen. Opstellen over konfessionele politiek in Nederland van Colijn tot Cals.
L7857: ROGIER, L.J. - Henri Gregoire en de katholieken van Nederland.
B8138: ROGIER, L.J. - Schrikbeeld van een Staatsgreep in 1853.
H0677: ROHRING, HANS-HELMUT. - Wie ein Buch entsteht. Eine Einfuhrung in den modernen Buchverlag.
L5995: ROHRMAN, HENDRIK. - The way of life. A thematic exposition of some plays of Marlowe and Shakespeare.
K9153: ROJAS, FERNANDO DE. - Komediespel van Knisters en Goziedemij [Comedia de Calisto y Melibea]. Een eeuwwendentoneel in drie dagen en een ochtendschemer algemeen bekend als 'La Celestina' 1500.
Y0354: ROKEWODE, JOHANNE GAGE. - Chronica Jocelini De Brakelonda, De Rebus Gestis Samsonis Abbatis Monasterii Sancti Edmundi.
T3834: ROL, NEL E.A. - Lijfgoed van wit linnen en katoen. Verslag van de Textieldag van 20 november 1986 in het Haags Gemeentemuseum te 's Gravenhage.
H9037: ROLAND HOLST, A. - Voorteekens.
T4891: ROLAND HOLST, A. - Uit zelfbehoud.
T6361: ROLAND HOLST, H. - De vrouw, de arbeidswetgeving en de sociaaldemokratie.
Y7660: ROLAND HOLST, A. - Aan Prinses Beatrix.
L4593: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Uit de diepte, tijdgedichten.
T4056: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - De Socialistische opvoeding der jeugd.
T4054: ROLAND HOLST, H. - De philosophie van Dietzgen en hare beteekenis voor het proletariaat.
P0351: ROLAND HOLST, A. - Helena's inkeer, een fragment.
H4046: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. E.A. - Over den dichter A. Roland Holst. Met bibliografie.
Y0927: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Het vuur brandde voort. Levensherinneringen.
W0314: ROLAND HOLST, A. - Voorlopig.
P1804: ROLAND HOLST, R.N. - Overpeinzingen van een bramenzoeker. Ingeleid door Arthur van Schendel.
L1472: ROLAND HOLST, A. - De wilde kim.
M3788: ROLAND HOLST, A. - Helena's inkeer, een fragment.
W0856: ROLAND HOLST, A. - Uit zelfbehoud.
T3186: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Opwaartsche wegen. Verzen.
T3190: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Algemeene Werkstaking en Sociaaldemokratie. Vertaling van J.F.A.
R9439: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Kapitaal en arbeid in Nederland deel I en II.
T7430: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Het socialistisch proletariaat en de vrede.
K8870: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - De opstandelingen. Een lyrisch treurspel in drie bedrijven.
K8849: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Heldensage. Een gedicht.
T8001: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Kapitaal en Arbeid in Nederland. Bijdrage tot de economische geschiedenis der 19de eeuw
R5479: ROLAND HOLST, R.N. - Reproducties naar de schilderingen van R.N. Roland Holst, in het gebouw van den Alg. Ned. Diamantbewerkersbond, met een toelichting tot de laatste schilderingen.
K8431: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE - Het offer.
K2613: ROLAND HOLST, A. - In den verleden tijd.
B0550: ROLAND HOLST, A. - In ballingschap. Keuze uit eigen werk.
K6346: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Vernieuwingen. Verzen.
W0313: ROLAND HOLST, A. - Voorlopig.
H3124: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Thomas More. Een treurspel in verzen.
L1730: ROLAND HOLST, A. - Omtrent de grens.
K4670: ROLAND HOLST, A. - Uit zelfbehoud.
K4672: ROLAND HOLST, A. - Onder koude wolken. Gedichten.
K4673: ROLAND HOLST, A. - Een winter aan zee.
K6403: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Kinderen van dezen tijd. Leekenspel in drie bedrijven.
L2655: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Thomas More. Een treurspel in verzen.
H6023: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Het vuur brandde voort, levensherinneringen. Con Fuoco. Met een nawoord van Garmt Stuiveling.
K6118: ROLAND HOLST, A. - Over den dichter Leopold.
K6128: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Erasmus herdacht.
B3858: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Kinderjaren en jeugd van R.N. Roland Holst.
H8811: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Gebroken kleuren.
H8812: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Vierentwintig sonnetten. Uitgekozen door Garmt Stuiveling.
H8813: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Vrienden ter gedachtenis.
H8815: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Gebroken kleuren.
H8816: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Het rijkere leven en andere literaire beschouwingen.
H8817: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Portretten en verzen. Uitgekozen door Garmt Stuiveling.
Y6534: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - De opstandelingen. Een lyrisch treurspel in drie bedrijven.
K7802: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Thomas More. Een treurspel in verzen.
K8355: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - De stem die roept. Zes kleine spelen en koren.
L2689: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Een overgang tot het Socialisme.
K6285: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Guido Gezelle.
K6788: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Socialisme en wereldbeschouwing.
B3158: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - De roep der stad. Leekenspel in drie bedrijven.
K9565: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Herman Gorter.
L7659: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Keur uit de gedichten van Henriette Roland Holst van der Schalk. Verzameld en van een inleiding voorzien door S.A. Baelde.
W6173: ROLAND HOLST, A. - Over den dichter Leopold.
W6177: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. E.A. - Over den dichter A. Roland Holst. Met bibliografie.
B3183: ROLAND HOLST, R.N. - In en buiten het tij. Nagelaten beschouwingen en herdenkingen. Met een woord ten geleide van Henriette Roland Holst-van der Schalk en van den samensteller A.M. Hammacher.
L2026: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Jean Jacques Rousseau. Een beeld van zijn leven en werken.
H8693: ROLAND HOLST, A. - Het elysisch verlangen. Een beschouwing gevolgd door een iersche sage. De zeetocht van Bran Zoon van Febal.
H8697: ROLAND HOLST, A. - Tusschen vuur en maan.
B6397: ROLAND HOLST, A. - Een winter aan zee. Gevolgd door Rekenschap voor Een Winter aan Zee.
Y6604: ROLAND HOLST, A. - De belijdenis van de stilte.
T1026: ROLAND HOLST, HENRIETTE EN HENK SNEEVLIET. - Waarom schrijf je nooit meer? Briefwisseling Henriette Roland Holst - Henk Sneevliet. Bezorgd door Nico Markus. Inleiding Fritjof Tichelman.
B8513: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Sonnetten en verzen, in terzinen geschreven.
T3213: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Geschiedenis van den proletarischen klassenstrijd.
B3251: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Romain Rolland.
R6961: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Heldensage. Een gedicht.
H3834: ROLAND HOLST, A. - Verzamelde Werken. Twee delen poŽzie. Twee delen Proza.
T0050: ROLAND HOLST, R.N. - Overpeinzingen van een Bramenzoeker. Ingeleid door Arthur van Schendel.
Y2508: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Kinderen van dezen tijd. Leekespel opgevoerd door de Vrijzinnig Christelijke Studentenbond t.g.v. zijn IIIde Lustrum.
B3137: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - De weg tot eenheid.
B3139: ROLAND HOLST- VAN DER SCHALK, H. - Der Vrouwen Weg. Een spreekkoor.
B3140: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Verworvenheden.
B3141: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Belijdenis voor jonge menschen die god zoeken.
B3142: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Kerstmis als boodschap in een gebroken wereld.
L7158: ROLAND HOLST, A. - De kamer die de kamer van mijn leven was. Met een kenschets door Martinus Nijhoff.
L4020: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENR. - Over leven en schoonheid. Opstellen over aesthetische en ethische onderwerpen.
B8152: ROLAND HOLST, A. - Tegen de wereld.
T0082: ROLAND HOLST, A. - Eigen achtergronden. Inleiding tot een voordracht uit eigen werk.
R5257: ROLAND HOLST, R.N. - Vijftien afbeeldingen in boekdruk naar de wandschilderingen van R.N. Roland Holst in het gebouw van den Algemeenen Nederlandschen Diamantbewerkersbond te Amsterdam.
B2779: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - De opstandelingen. Een lyrisch treurspel in drie bedrijven. Met een inleiding H.R.H.
R5258: ROLAND HOLST, R.N. - Vijftien afbeeldingen in boekdruk naar de wandschilderingen van R.N. Roland Holst in het gebouw van den Algemeenen Nederlandschen Diamantbewerkersbond te Amsterdam.
B3052: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Een requiem voor Gandhi.
B3027: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - De opstandelingen. Een lyrisch treurspel in drie bedrijven.
H3759: ROLAND HOLST, H. /K. HUYSMANS / P.N. VAN EYCK /H. TEIRLINCK. - Wegens uitnemende verdiensten. Toespraken gehouden bij de erepromoties aan de Universiteit van Amsterdam. T.g.v. de driehonderdjarige herdenking van de sterfdag van Pieter Cornelisz. Hooft op 20 mei 1947.
T3391: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - De nieuwe geboort.
T3392: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - De nieuwe geboort.
L9023: ROLAND HOLST, A. - Brieven aan Marius Brinkgreve 1908 - 1914. Met een inleiding en aantekeningen bezorgd door Margaretha H. Schenkeveld.
B0964: ROLAND HOLST, A. - Weer een dag. Teekening van Gisele van Waterschoot van der Gracht.
K7808: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Verzonken grenzen.
L7632: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Opgang tot het huis der gemeenschap.
C1833: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Gedroomd gebeuren. Dramatisch spreekkoor.
C1831: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - De stem die roept. Zes kleine spelen en koren.
K4355: ROLAND HOLST, A. - Uit zelfbehoud.
A0286: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Heldensage. Een gedicht.
T3079: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, H. - Kapitaal en Arbeid in Nederland. Bijdrage tot de economische geschiedenis der 19de eeuw.
C1834: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Wij willen niet. Een anti-oorlogsspel.
Y0815: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Kapitaal en arbeid in Nederland. Twee delen.
Y8070: ROLAND HOLST, A. - Proza 1 & 2.
W9069: ROLAND HOLST, A. - Tusschen vuur en maan.
H3471: ROLAND HOLST, A. - Woest en moe. In- en uitvallen naar aanleiding van een oude versregel.
H1196: ROLAND HOLST, A. - Over den dichter Leopold.
L0434: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Gandhi.
Y8430: ROLAND HOLST, A. - In memoriam Herman Gorter.
K0062: ROLAND HOLST, R.N. - Overpeinzingen van een bramenzoeker. Ingeleid door Michael Zeeman.
C1594: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - De moeder. Leekenspel in drie bedrijven.
T3174: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - De vrouw, de arbeidswetgeving en de sociaaldemokratie.
A0800: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HENRIETTE - Tusschen twee werelden.
W9206: ROLAND HOLST, A. - Een winterdageraad.
Y5444: ROLAND HOLST, A. - Krantenknipsels van/over A. Roland Holst
K4885: ROLAND HOLST, A. - Verzamelde Werken. Twee delen poŽzie. Twee delen Proza.
T0053: ROLAND HOLST, A. - Van Erts tot Arend.
L2112: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - De nieuwe geboort.
K5189: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Thomas More. Een treurspel in verzen.
R1504: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Over dramatische kunst. Met 30 afbeeldingen en een register. Nieuwe titeluitgaaf.
T8980: ROLAND HOLST, A. - De afspraak.
Y7239: ROLAND HOLST, R.N. - Over kunst en kunstenaars. Beschouwingen en herdenkingen. Nieuwe bundel.
H7721: ROLAND HOLST, A. - Voor West-Europa.
T3214: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Geschiedenis van den proletarischen klassenstrijd.
H3921: ROLAND HOLST, A. - Over den dichter Leopold.
T2837: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, H. - Kapitaal en Arbeid in Nederland. Bijdrage tot de economische geschiedenis der 19de eeuw.
T2219: ROLAND HOLST, A. - De dood van Cuchulainn van Murhevna.
T0527: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE - De Zekerheid van het Socialisme.
H9461: ROLAND HOLST, R.N. - Overpeinzingen van een bramenzoeker. Ingeleid door Arthur van Schendel.
T9568: ROLAND HOLST, A. - Helena's inkeer, een fragment.
K9334: ROLAND HOLST, H. / A. ROLAND HOLST / D. COSTER / A. DONKER. - In memoriam Herman Gorter.
T2896: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Kapitaal en Arbeid in Nederland. Bijdrage tot de economische geschiedenis der 19e eeuw.
R6162: ROLAND HOLST, R.N. - Chasseriau en Puvis de Chavannes.
Y0799: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - De vrouw in het woud.
Y0800: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE - Het offer.
M3648: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Gandhi.
M3650: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - De stem die roept. Zes kleine spelen en koren.
M7916: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Herman Gorter.
Y8609: ROLAND HOLST, A. - Verzamelde gedichten. Deel I: Verzen. De belijdenis van de stilte. Voorbij de wegen. Deel II: De Wilde Kim, Een winter aan zee, Onderweg, Tegen de wereld, In ballingschap.
T0521: ROLAND HOLST, H. - De Strijd om de Jeugd. Rede gehouden op zondag 8 maart 1931, in gebouw Bellevue, Amsterdam.
T0530: ROLAND HOLS, HENRIETTE. - De kruisgang van een volk. (Berichten van ooggetuigen uit het gebied van den hongersnood in Rusland). Met een voorrede over de oorzaken van den hongersnood.
T0525: ROLAND HOLST, HENR. - Sterft, oude vormen en gedachten! Een beschouwing over den strijd der Oostenrijksche arbeiders.
T0526: ROLAND HOLST, H. - De Vrouw en het Communisme. Rede uitgesproken op den Internationalen Vrouwendag.
T0524: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Geen reaktie?
L5423: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - De maatschappelijke ontwikkeling en de bevrijding der vrouw.
L5412: ROLAND HOLST, A. - In memoriam. Charles Edgar du Perron et Menno ter Braak.
H3832: ROLAND HOLST, A. - Eigen achtergronden. Inleiding tot een voordracht uit eigen werk.
T3299: ROLAND HOLST, H. - De ontwikkeling van het Nederlandsche Kapitalisme in de laatste kwart-eeuw.
A0390: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - De kinderen. Feestelijk spel in verzen.
R3765: ROLAND HOLST, A. - Over den dichter Leopold.
R3787: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HERRIETTE. - Jeugdwerk 1884-1892. Met een inleiding en verantwoording door Garmt Stuiveling.
H8088: ROLAND HOLST, A. - Verzamelde Werken. Twee delen Proza.
H2282: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Sonnetten en verzen, in terzinen geschreven.
Y0536: ROLANDUS, G.J. - Verslag van de Vereeniging Geneeskundig Onderzoek voor het Huwelijk uitgebracht aan den Nationalen Vrouwenraad van Nederland, op zijn in April 1932 gehouden jaarvergadering.
T1108: ROLDANUS, CORNELIA W. - Zeventiende eeuwse geestesbloei.
Y5039: ROLF, ANITA. - Java - Bali. Artemis reis- en cultuurgids.
H9657: ROLFE, FR. (FREDERICK BARON CORVO). - Hadrianus VII. Met een nawoord van Donald Weeks. Vertaald en van een nawoord en commentaar voorzien door Joyce & Co.
R2326: ROLING, G.V.A. EN J. VAN KRIMPEN (BIJEENGEBRACHT). - Twaalf Rijmprenten van Nederlandsche Kunstenaars. Bijeengebracht en verzorgd door G.V.A. Roling en J. van Krimpen met een inleidend woord van J.W.F. Werumeus Buning.
Y8755: ROLING, MARTE. - Marte Roling Fodor 12. Tentoonstelling van 23 glas-applique's voor het Gemeentevervoerbedrijf te Amsterdam van 19 mei - 11 juni 1973.
Y6984: ROLLAND, ROMAIN. - Het leven van Beethoven. Vertaling J. de Jong.
Y6510: ROLLAND, ROMAIN. - Het leven van Michel Angelo. Vertaald uit het Fransch door H. Koffieberg, met gedichten van Michel Angelo, vertaald [uit het Italiaans] door Nico van Suchtelen en met 34 reproducties naar werken van den meester.
T7657: ROLLAND, ROMAIN - Den hingeschlachteten Volkern!
T7532: ROLLAND, ROMAIN. - Jan Christoffel VI: Antoinette. Vertaald door Jan Romein.
Y6472: ROLLAND, ROMAIN. - Het leven van Michel Angelo. Vertaald uit het Fransch door H. Koffieberg, met gedichten van Michel Angelo, vertaald [uit het Italiaans] door Nico van Suchtelen en met 34 reproducties naar werken van den meester.
R7928: ROLLAND, ROMAIN. - Goede Vrijdag.
R7929: ROLLAND, ROMAIN. - Goede Vrijdag.
R0729: ROLLER, ARNOLD [=SIEGFRIED NACHT]. - Direkte aktie.
T5234: ROLLER, ARNOLD [= SIEGFRIED NACHT]. - De eindstrijd. De sociale, algemeene Werkstaking.
T1935: ROLLER, J. - Practische Handleiding bij het Etsen op Koper. Een onmisbare vraagbaak voor allen die zich op het etsen willen toeleggen.
M6332: ROLLIN, CHARLES. - Merckwaerdighe tooneelen uit de waereldgeschiedenis. In kooper gebragt door Simon Fokke 1712 - 1784. Met teksten van Charles Rollin 1661 - 1741.
K9647: [DE VINNE] ROLLINS, CARL PURINGTON. - Theodore Low De Vinne.
L4367: ROLLINS, JAMES. - Steen der wijzen.
L1065: ROMAINS, JULES. - Donogoo-Tonka of De wonderen der wetenschap. Vertaald en van een inleiding voorzien door Herman van den Bergh. Met teekeningen van Jo Spier.
T8851: ROMBAUT, PRUDENT. - Veronica. Reflecties over lijden.
K5801: ROMBAUTS, W. - De Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde (1886-1914). Haar geschiedenis en haar rol in het Vlaamse cultuurleven II en III.
T4836: ROMBAUTS, E. (ED.). - Karel ende Elegast. Ingeleid en verklaard.
K7847: ROMBOUT, C.T. - Hoger, sneller, verder. 37 beroemde namen in een sigarettenkoker.
H5670: ROMBOUT, S.A.F. - Causons Littťrature.
K5041: ROMBOUTS, S. - De anderen en gij. Moderne psychologie en mensenkennis.
L2846: ROMBOUTS, S. - De anderen en gij. Moderne psychologie en mensenkennis.
Y8954: ROMBOUTS, HANS. - Tussen de regels. Koppermaandag 1988.
K9597: ROMBOUTS, FR. S. - De psychologie der kleutertaal. Verklaard voor taalleeraren, pedologen, opvoeders en kindervrienden. Met een voorwoord van Jac. van Ginneken.
L6236: ROMBOUTS, S. - Te wapen tegen 't bederf onzer dagen !
R2466: ROMBOUTS, PH. - Certificats delivres aux imprimeurs des Pays-Bas par Christophe Plantin et autres documents se rapportant a la charge du Prototypographie
B2373: ROMBOUTS, S. - De Rembrandt-Duitser Julius Langbehn.
M6363: ROMEIN, JAN. - Machten van dezen tijd. Overzicht van de voornaamste problemen der hedendaagse internationale politiek 1933 - 1935.
K2509: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - Drielandenpunt. Essay.
R2322: ROMEIN-VERSCHOOR, A.H.M. - Vrouwenspiegel. Een literair-sociologische studie over de Nederlandse Romanschrijfster na 1880. Waarin opgenomen Een eenzaam avontuur in de literaire sociologie.
K6596: ROMEIN, MARGRE. - Het zijn peren uit mijn eigen tuin.
H2169: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - Omzien in verwondering. Herinneringen. Twee delen.
K9482: ROMEIN, JAN. - In de hof der historie. Klein encyclopedie der theoretische geschiedenis.
R1385: ROMEIN, J.M. - Apparaat voor de studie der geschiedenis. Nieuwe uitgave door J. Haak met medewerking van W.H. Roobol.
K9318: ROMEIN, JAN. - Toynbee's studie der geschiedenis. Grondslagen ener algemene en vergelijkende beschavingsleer.
K7194: ROMEIN, JAN. - Het onvoltooid verleden. Cultuurhistorische studies.
L5183: ROMEIN, JAN. - In de ban van Prambanan. Indonesische voordrachten en indrukken.
K5314: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. E.A. - Invloeden op de literatuur.
B1921: ROMEIN, JAN & ANNIE. - De lage landen bij de zee. Een geschiedenis van het Nederlandse volk. GeÔllustreerd met 130 afbeeldingen.
R5775: ROMEIN, J.M. - In Vossius' Voetspoor.
B1269: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - P.C. Hooft 1581-1647.
T9372: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - Character und Kultur des Niederlanders.
T1512: ROMEIN, JAN. - Eeuwigheidswaarden. Over het al of niet verouderen van geestelijke waarden en in verband daarmee over de structuur van het geniale.
K2457: ROMEIN, JAN. - Twee beelden. Johan van Oldenbarnevelt / Hugo de Groot.
R1135: ROMEIN, J. / B.W. SCHAPER / A.C.J. DE VRANKRIJKER E.A. - De tachtigjarige oorlog. Met talrijke illustraties in en buiten de tekst en een gekleurde kaart.
B1901: ROMEIN, JAN & ANNIE. - Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen.
B8173: ROMEIN, J.M. - Apparaat voor de studie der geschiedenis.
M3441: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - Omzien in verwondering. Herinneringen.
C1812: ROMEIN, JAN & ANNIE. - Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen. 4 delen.
M9481: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - De vruchtbare muze. Tendens en engagement in de literatuur.
Y8581: ROMEIN, JAN & ANNIE. - De lage landen bij de zee. Een geschiedenis van het Nederlandse volk. GeÔllustreerd met 130 afbeeldingen.
H4093: ROMEIN, JAN. - Oorsprong, voortgang en toekomst van de Nederlandse geest.
C1800: ROMEIN, JAN. - In opdracht van de tijd. Tien voordrachten over historische thema's.
C1802: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - Slib en wolken. Stromingen en gestalten van de nieuwe Nederlandse Literatuur.
R3280: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - Ja vader, nee vader. Over de afbraak van het patriarchaal gezag en over wat er voor in de plaats kwam.
C1595: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - De vruchtbare muze.
K3087: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - Man en vrouw. Uit de geschiedenis van een menselijke verhouding.
C1798: ROMEIN, JAN. - Machten van dezen tijd. Overzicht van de voornaamste problemen der hedendaagse internationale politiek.
C1799: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - Vaderland in de verte. Historische roman.
C1698: ROMEIN, J.M. - Het vergruisde beeld over het onderzoek naar de oorzaken van onze opstand.
C1805: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - Vrouwenwijsheid. Een bundel kritieken en essays over de vrouw.
C1809: ROMEIN, JAN. - Gegist bestek, aspecten van drie jaar wereldbestel.
C1803: ROMEIN, J. - Beschouwingen over het Nederlandse volkskarakter.
Y6184: ROMEIN, J.M. EN J. HAAK. - Apparaat voor de studie der geschiedenis. Herzien door J.G.F. Hasekamp.
T6588: ROMEIN, J.M. - Over de democratie. Lezing van J. Romein op 1 april 1947.
L6193: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - Spelen met de tijd.
H4094: ROMEIN, JAN. - Nieuw Nederland. Algemene beginselen ener hervorming in hoofd en leden.
T1481: ROMEIN, JAN MARIUS. - Dostojewskij in de westersche kritiek. Een hoofdstuk uit de geschiedenis van den literairen roem. Met een bibliografie.
Y7546: ROMEN & ZONEN, J.J. - Uitgeverij J.J. Romen & Zonen, Roermond. Map met 22 prospectussen + 7 bestelkaarten.
Y8533: ROMER, HERMAN. - Bewaasde dromen. Gedichten met tekeningen van Otto Dicke.
R0442: ROMERS, M.A. & M. VAN PRAAG. - Inleiding tot de beginsel-verklaring van den Bond van Religieuse Anarcho-Communisten.
L2246: ROMI. - Maisons closes. L'histoire, l'art, la litterature les Moeurs. Preface du docteur Jean Lacassagne.
P2987: ROMIJN MEIJER, HENK. - Naakt twaalfuurtje. Essays en polemieken.
P2985: ROMIJN MEIJER, HENK. - Bang weer. Verhalen.
P2986: ROMIJN MEIJER, HENK. - Misverstane huurders. Kritieken en essays. Ideeen.
M1354: ROMIJN, JAAP. - Rechtvaardiging van Don Juan.
W4017: ROMIJN MEIJER, HENK. - Resten van jou en andere gedichten.
M6919: ROMIJN MEIJER, HENK. - Mijn naam is Garrigue. De reconstructie van een moord, gepleegd in de loop van 1874 in Dordogne.
B6472: ROMIJN MEIJER, HENK. - Uptown downbeat. Novelle.
B2910: ROMIJN MEIJER, HENK. - Op oude voet. Verhalen.
L0241: ROMIJN MEIJER, HENK. - Bernard Malamud. Informatie.
L4543: ROMIJN, J. EN A.L. SOTEMANN. (RED.). - Bont-Boek over Bond en Boek. Een gevarieerde verzameling opstellen over het uitgeven, produceren en distribueren van boeken. Voorafgegaan door een geschiedenis van de N.U.B. van 1931-1955.
H4846: ROMIJN MEIJER, HENK. - De stalmeesters of Geheimhouding verzekerd.
W3166: ROMIJN MEIJER, HENK. - Onder schoolkinderen. Verhalen.
R7418: ROMIJN, W. - Het Sociaal-Democratisch Centrum S.D.C. Wat het is, wat het wil.
H8441: ROMIJN, JAAP. - Minder dood dan levend.
R4665: ROMIJN, JAAP. - Geschiedenis van een Delftse fabriek. Een overzicht van de productie van De porceleyne Fles te Delft van de zeventiende eeuw tot heden in het Fries Museum te Leeuwarden van 11 december 1970 tot 30 januari 1971.
Y5439: ROMIJN MEIJER, HENK. - Krantenknipsels van/over Henk Romein Meijer.
H6118: ROMIJN, J. EN A.L. SOTEMANN. (RED.). - Bont-Boek over Bond en Boek. Een gevarieerde verzameling opstellen over het uitgeven, produceren en distribueren van boeken. Voorafgegaan door een geschiedenis van de N.U.B. van 1931-1955.
R9411: ROMME, C.P.M. - De Corporatien in den Staat.
K0261: ROMPAEY, PIERRE VAN. - Raad eens wie boven ligt.
M2789: ROMUALD BANZ, P. - Geschiedenis van de Latijnse Letterkunde.
R1542: RONAN, RICHARD. - Buddha's kisses and other poems. Drawings by Bill Rancitelli.
B2192: RONDAY, H.J. - Prent praat.
K5768: DE TWEEDE RONDE. - Joegoslavisch nummer.
K5770: DE TWEEDE RONDE. - Belgie nummer.
R3959: DE TWEEDE RONDE. - Indonesie nummer.
R3960: DE TWEEDE RONDE. - Met gedichten van: Job Degenaar, Maarten Doorman, Marko Fondse, Ed Leeflang, Th. van Os, Jean Pierre Rawie, L.F. Rosen, Georgine Sanders, Max Schreuder, Peter Verstegen, Lou Vleugelhof, Duco van Weerlee, Klaas de Wit en Jaap van Zweden.
R5391: DE TWEEDE RONDE. - Bevat o.a.: W.H. Auden. Charles Baudelaire. Emily Dickinson. Jan Kal. Valery Larbaud. Vladimir Nabokov. Drs. P. Kees Stip. Bert voeten. Driek van Wissen.
R6843: DE TWEEDE RONDE. - Australie-nummer.
K5769: DE TWEEDE RONDE. - Venetie nummer.
R4181: DE TWEEDE RONDE. - Proza: J. Donkers: Beeldmateriaal. R. Widemann: Zelfdoding in Gebouw K. L.H. Wiener: Het Naamloze Meisje. poŽzie: Dedinsky, v.d. Eerenbeemt, Gerlach, Hombergen, van Hoore, Lukkenaer, van Moppes, Plomp, van Riessen, Schipper en Schouten. Vertaalde poŽzie: Heine, Holderlin en Rainer Maria Rilke. e.v.a.
R4183: DE TWEEDE RONDE. - J.M.A. Biesheuvel. Jan Boerstoel. T.S. Eliot. J. Eijkelboom. Jan Fontijn. Herman Gorter. J. Greshoff. K. Karyotakis. F.G. Lorca. drs. P. Poesjkin. V. Poesjkin. J.P. Rawie. K. v.h. Reve. M. Tsvetajeva. D. Verspoor. e.a.
R4184: DE TWEEDE RONDE. - Hongaars nummer.
R7895: DE TWEEDE RONDE - De Tweede Ronde. Tijdschrift voor literatuur. Zomer 1981, 2e jaargang nr 11.
K5017: DE TWEEDE RONDE. - Vlaams nummer.
K5481: DE TWEEDE RONDE. - Hommage aan Charles B. Timmer.
K5483: DE TWEEDE RONDE. - Proza: Peter Andriesse, Maarten 't Hart, Mees Houkind. poŽzie: J.B. Charles, Marko Fondse, Andriaan Morrien, Jean Pierre Rawie. e.v.a.
K5484: DE TWEEDE RONDE. - Het treffendste uit vijf jaar.
K5487: DE TWEEDE RONDE. - Met proza van: Biesheuvel, Calvino, Machiavelli, Nabokov. Met poŽzie van: Majakovski, Pasolini, Poesjkin, Shakespeare, Slauerhoff.
R4188: DE TWEEDE RONDE. - E. Aarestrup. J. Aben. H.C. Andersen. Herman Bang. T. Bjornvig. K. Blixen. H.C. Branner. I. Christensen. S. Claussen. S. Holm. Jan Kal. drs. P. A. Pola. H.L. Prenen. K. Rifbjerg. Driek van Wissen e.v.a.
R4189: DE TWEEDE RONDE. - M. Atwood. W.H. Auden. S. Bellow. G. Berriault. Paul Bowles. G. den Brabander. John Cheever. H. De Coninck. T.S. Eliot. J. Greenwood. Mees Houtekind. Jan Kal. P. Leive. A. Morrien. Agden Nash. E.A. Poe. Kees Stip. John Updike. e.v.a.
B0420: DE TWEEDE RONDE. - Inhoud: J.M.A. Biesheuvel, L.H. Wiener, Erika Dedensxky, Marko Fondse, Cees van Hoore, Max Nord, Jean Pierre Rawie, Nico Slothouwer, Peter Verstegen.
R4186: DE TWEEDE RONDE. - Lustrum nummer.
R4208: DE TWEEDE RONDE. - Canadees nummer.
R4209: DE TWEEDE RONDE. - Noors nummer.
R4210: DE TWEEDE RONDE. - M.S. Arnoni. Nini Brunt. Th. Campion. John Donne. Umberto Eco. E.M. Forster. Heinrich Heine. Hwang O. Jan Kal. Philip Larkin. Drs. P. Philip Roth. Kees Stip. Hendrik de Vries e.v.a.
R4211: DE TWEEDE RONDE. - William Blake. Aleksandr Blok. Ben Borgart. Catullus. J.W. Holsbergen. Stephane Mallarme. Adriaan Morrien. Max Nord. Drs. P. J.P. Rawie. Kurt Schwitters. Bert Voeten. Willem Wilmink. Driek van Wissen. Virginia Woolf. e.v.a.
T4360: RONDUIT, JAN [= J.H. SCHEPS]. - De verstrakking van het gemeentelijk bestuursapparaat.
Y6970: RONNER, L. - De hedendaagsche grafische technieken.
Y5156: RONNER, DICK. - Antecedenten..
W4614: RONNER, L. - De geschiedenis van het ornament in het boek.
L4835: [DRUKKERIJ TRIO.] RONNER, L. - De drukkunst der late Middeleeuwen en op de drempel van De Gouden Eeuw.
Y6636: RONSARD, PIERRE DE. - Enkele gedichten uit Les amours. Vertaling Jef Last.
Y2673: RONTGEN, JULIUS. - XIV Altniederlandische Volkslieder nach Adrianus Valerius (1626). Fur eine Singstimme mit Klavierbegleitung. Deutsche Ubertragung von Karl Budde.
Y8678: RONZEBONS. - De ronzebons, of de schijnbare verzoening; onder de zinspreuk: Heden zoo - morgen zoo. (eene Jan-Klaassens-Klucht).
B3807: ROO, R. DE (INL.) - Tsjechische kant van Art Deco tot op heden.
Y4657: ROO VAN ALDERWERELT, J.K.H. - De voorgeschiedenis van het wapen gevoerd door de eerste prins van Orange uit het geslacht van de graven van Nassau.
L9971: ROOBJEE, PJEROO. - Van het Nieuwland. Roman.
Y4059: STEMT ROOD!. - Stemt Rood! Verkiezingsblad der Sociaal Demokratische Arbeiderspartij in het District Amsterdam IV. juli 1905 no. 3.
Y8774: ROOD, LYDIA / GRUNBERG, ARNON / MENNES, PAUL. - De anderen / Linkerschoen / De Beatles en de Stones.
T1863: ROODE, JAN DE. - Jan de Roode 65 jaar. 3 februari 1931. Een keur uit zijn journalistieke werk. Voorwoord J.F. Ankersmit. Nawoord Piet Bakker.
Y1843: ROODE, J.J. DE. - De portefeuille-kwestie.
R7536: ROODE, J.J. DE. - De interpellaties over De Spoorwegstaking.
T5056: ROODE, J.J. DE. - Sociale verzekering en de christelijke regeering.
R4797: ROODE, J.J. DE. - De geschonden beloften.
T7427: ROODE, J.J. DE. - Dwalende herders. Voorwoord Willem Drees. Met korte karakteristiek door Jan Rot.
Y1103: ROODHUIJZEN, H.G. - Lessen van Levenswijsheid, geput uit eenige Nederlandsche Spreekwoorden. Een Leesboek voor de Scholen.
T6413: ROOIJ, HENRI J.M. VAN. - Korte schets van de geschiedenis van het Oude Mannen- en Vrouwenhuis en het Bedeelingsfonds te 's-Hertogenbosch.
L2662: ROOIJ. M. - De vrijheid van de journalist.
B5447: ROOIJ, J. DE EN J.B. BERNS. - Zuidelijk Nederlands in het algemeen en in het bijzonder.
Y2297: ROOIJ, JEROEN VAN. - Niemand had er enig idee van wat er aan de hand was. Gedichten.
R0552: ROOIJ, M. - Enkele opmerkingen over taak en verantwoordelijkheid van de journalist.
L9834: ROOIJEN, MAURITS. - Op gevels geschreven.
L8296: ROOIJEN, C.J. VAN. - Een lach en een traan. Schetsen en novellen.
B8255: ROOJEN, PEPIN VAN. - 1000 Decorated Initials.
M6778: ROOK, GERRIT JAN DE. - Frans de Jong. Schilderen met de drukpers.
M8292: ROOKE, LEON. - Shakespeare's hond. Hij luistert alles af en doet daarvan verslag honds openhartig. Vertaling A. Hazenberg.
T8005: ROOM, FRANS. - De Zaan etsen. Twaalf etsen van de Zaan gezien vanuit een astrologische achtergrond.
Y8812: ROORDA VAN EYSINGA, S.E.W. - Verzamelde stukken VI: Het misdadig adres der 100.
Y8813: ROORDA VAN EYSINGA, S.E.W. - Verzamelde stukken III: Is niet het bezit van rijkdom onzedelijk en schadelijk? Nederlandsch Farizeisme.
Y8810: ROORDA VAN EYSINGA, S.E.W. - Verzamelde stukken IV: Fijne Beschuit. Een aanzienlijk Roover.
L6322: ROORDA, GERRIDINA. - Realism in Daniel de Foe's narratives of adventure.
H3207: ROORDA, D.J. - Eeuw tegen eeuw.
Y8814: ROORDA VAN EYSINGA, S.E.W. - Verzamelde stukken I & II: Brieven zonder oorspronkelijkheid. Twee afleveringen.
Y8811: ROORDA VAN EYSINGA, S.E.W. - Verzamelde stukken VIII: Adellijke en Burgelijke Lakeien onzer Pers II. F. DomelaNieuwenhuis: S.E.W. Roorda van Eysinga 8 Augustus 1825 - 23 Oktober 1887.
H1790: ROOS, JAN DE (RED.). - 100 jaar Haarlems Dagblad.
L7190: ROOS, A.G. - Soranus een Bataaf in Romeinse krijgsdienst.
B8938: ROOS, SJOERD H. DE. - Typografische geschriften 1907-1920.
T7550: ROOS, S.H. DE. / REINOLD KUIPERS. - In memoriam Mr J.F. van Royen.
L7182: ROOS, A.G. - Van groote mogendheid tot Universiteitsstad. Athene van Alexander den Grooten tot het midden der derde eeuw v. Chr. Een overzicht.
T2869: ROOS, S.H. DE (INL.). - Incunabelen, perkamentdrukken en postincunabelen. Tentoonstelling van 18 januari tot 18 februari 1922.
M3647: ROOS, BETTY. - Zamira, een bedoeinenkind.
L7321: ROOS, A.G. - Catalogus der incunabelen van de bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen.
L5493: ROOS, G. - Comparative researches on the variation of the constituents of coal of one seam from South Limburg. (The Netherlands).
L4719: ROOS, ELISABETH GEERTRUIDA DE. - Het essayistische werk van Jacques Riviere.
M6368: ROOSBROECK, R. VAN. - Willem van Oranje.
B9077: ROOSBROECK, R. VAN. - Koning Filips de Tweede
B7201: ROOSE, L. & K. PORTEMAN. - Vondel bij gelegenheid 1679-1979. Handelingen van het Vondelcolloquium, gehouden te Leuven op 2 maart 1979.
B6266: ROOSENDAAL, L. VAN. (ED.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de Grafische Industrie.
B5848: ROOSENDAAL, L. VAN (ED.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de Grafische industrie.
L8229: ROOSENSCHOON, WIES. - Betje Wolff en Coosje Busken: Een hartsvriendschap.
B7352: ROOSENSCHOON, WIES. - Leven & werk van Betje Wolff & Aagje Deken.
R7235: ROOSES, MAX. - Schetsenboek. Zuid-Nederlandsche schrijvers onzer eeuw: Jan Frans Willems. Ledeganck. Theodoor van Rijswijck. Conscience. Jan van Beers. Frans de Cort. Julius Vuylsteke. Emanuel Hiel. Tony. Rosalie en Virginie Loveling.
Y2899: ROOSES, MAX. - Oud Antwerpen. Le Vieil Anvers. Waterverfschilderingen en teekeningen/ Aquarelles et dessins door Frans van Kuyck.
R7719: ROOSES, MAX. - Catalogus van het museum Plantin-Moretus.
R6748: ROOSES, MAX. - Letterkundige studien.
R7236: ROOSES, MAX. - Derde Schetsenboek. De jongste richting in de Zuid-Nederlandsche letterkunde. Jan van Rijswijck. Taine. R. Snieders. Pol de Mont. Virginie Loveling. A. Rodenbach. Historische romans in Duitschland. Onze dichters. Wazenaar. Hilda Ram. L. de Konincke. Jan van Beers. Aug. Michiels.
T4723: ROOSEVELT, THEODORE. - Theodore Roosevelt weerlegt anti-Mormoonsche leugens. Zijne getuigenis in betrekking tot het Mormoonsche volkskarakter. Bericht aangaande meervoudig huwelijk. Een krachtige terverantwoordingroeping van tijdschriftenlasteraars. Verklarende aanteekeningen van Isaac Russell.
B5493: ROOSMALEN, CEES VAN. - Ongedroomde zomermaanden.
K7900: ROOTHAERT, A. - Doktor Vlimmen. Trilogija. Prvi Del.
W4470: ROOVER, ADRIAAN DE. - Paul van Ostaijen.
H4173: ROOVERE, ANTHONIS DE. - De gedichten van Anthonis de Roovere. Naar alle tot dusver bekende handschriften en oude drukken. Uitgegeven door J.J. Mak.
L9201: ROOVERE, ANTHONIS DE. - Een keus uit zijn werk. Met inleiding en aanteekeningen van Th. de Jager.
R8843: ROOY, P. DE. - Darwin en de strijd langs vaste lijnen. Rede uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de sociaal-economische en politieke geschiedenis, inzonderheid van de twintigste eeuw Universiteit Amsterdam.
M3646: ROOY, JAN DE. - Leda Styx. Roman.
L8138: ROOYENS, BOB. (ED.). - Jef de Groot.
R4749: ROOYER, L.CH. - De Naaktloopers. Nederlandsch van Gerh. Rijders.
Y1099: ROOZEMEIJER, J.H.L. - De Christelijke Heilsleer. Leidraad bij het Catechetisch Onderwijs.
R4124: ROPCKE, EDOUARD EN HOYTEMA, WILLEM VAN. - Uit het leven, Militaire en burger-schetsen.
R0987: ROQUES, MARIO (ED.). - Le Roman de Renart. Branches VII-IX.
K4949: ROS, MARTIN. - Liefde en ouderdom.
K0516: ROS, MARTIN EN EMILE BRUGMAN. (ED.). - PRIVE-DOMEIN 1966-1984.
Y6163: ROS, MARTIN. EN THEO. GAASBEEK. - Klein uitgeven. 2000 bijzondere boeken uit de marge van het boekenbedrijf.
R2736: ROS, MARTIN EN THEO GAASBEEK. - Klein uitgegeven. 2000 bijzondere boeken uit de marge van het boekenbedrijf.
T7301: ROSA, ANDR. DE. - Wat wil de Arbeidersvereeniging voor lijkverbranding?
T7303: ROSA, A. DE E.A. - Het goed recht der lijk verassching. Opstellen geschreven op verzoek der vereeniging voor facultatieve lijkverbranding en der arbeidersvereeniging voor lijkverbranding.
T7304: ROSA, A. DE. - De verzorging der doden door krematie.
Y4528: ROSAMOND, PEGGY JO. - The Antique Dolls go to a Paper Doll Wedding.
M7836: ROSCA, NINOTCHKA. - Staat van oorlog. Vertaling A. Eulen.
L5442: ROSEI, PETER. - Een mensenkompas. Vertaling Hans Bakx.
M7838: ROSEN, KENNETH. - Zend ons regenwolken. Eigentijdse verhalen van Noordamerikaanse Indianen. Verzameld en ingeleid door ....
T8800: ROSEN, L.F. - Al het aardsch geluk.
Y2006: ROSENBERG, CARL BENJAMIN HERMANN VON. - Reistochten naar de Geelvinkbaai op Nieuw-Guinea in de jaren 1869 en 1870.
Y8502: ROSENBOOM, THOMAS. - Denkend aan Holland. Kellendonklezing 2005.
T8073: ROSENBOOM, THOMAS. - Zoete mond.
Y0254: ROSENBOOM, THOMAS. - Krantenknipsels over/van Rosenboom.
B8784: ROSENBOOM, THOMAS. - De nieuwe man.
K1686: ROSENBOOM, THOMAS. - De nieuwe man.
H8951: ROSENBOOM, THOMAS. - De nieuwe man.
Y7647: ROSENBOOM, THOMAS. - Gewassen vlees.
R2975: ROSENBOOM, THOMAS. - Denkend aan Holland. Kellendonklezing 2005.
T2226: ROSENBOOM, THOMAS. - Vriend van verdienste.
M7839: ROSENFELD, FRITZ. - Chineesche legenden. Vertaling A.B. Hildebrand.
T9865: ROSENFELD, HELMUT. - Deutsches Ernte-Dankfest 1933. Das Bekenntnis der Nation zum Bauerntum.
Y4532: ROSENTHAL, JACOBUS. - Complectentis codices manuscriptos, editiones traductionesque plusquam sexaginta linguarum hujus libri inter omnes medii aevi celeberrimi: adjecta sunt opera Thomae a Kempis et Johannis Gerson atque in extremo opuscula fere omnia quae agunt de controversia illa famosissima hodie post trium seculorum disputationes obscuriore quam antea, quis sit autor illius libri: omnia pretiis appositis vendere curat Monachii Bavariae ... Jacobus Rosenthal bibliopola.
R2807: BIBLIOTHECA ROSENTHALIANA. - Systematische Catalogus van de Judaica der Bibliotheca Rosenthaliana. Deel 1-9. Met supplement 1/1. Complete set.
M3447: ROSLER, WALTER. - Aristide Bruant am Montmartre. Chansons und Monologe. Herausgegeben von... Nachdichtungen von Heinz Kahlau.
B1603: ROSMALEN, ROELOF VAN. - Zeventien etsen bij het gedicht Lilith van Marcellus Emants.
B3496: ROSMALEN, PAUL J. VAN. (VOORW.). - Perspectives.
L3758: ROSMALEN, JO VAN. - Het boek in de tijd. Samen- en tegenspraak in citaten. Met tekeningen van Peter van Straaten.
R7979: ROSMALEN, J., DICK DOOIJES, ERNST BRACHES, ALBERT HELMAN. - Charles Nypels: meester-drukker.
M6043: ROSMALEN, JO VAN. - Goud op snee. Boek en tijdschriften in de Lage Landen 1935 - 1985.
L5409: ROSMAN, CORRIE. - Statik und Dynamik in Conrad Ferdinand Meyers Gedichten.
H8621: ROSNER, CHARLES. - Printer's progress. A comparative survey of the craft of printing 1851-1951.
H0138: ROSS, LEO. - Classics.
M5470: ROSS, LEO. - L'amour vert.
Y4009: ROSS, JOHN & CARL ROMANO. - The Complete Screenprint and Lithograph. The Art and Technique of the Screen Print, the Lithograph, Photographic Techniques, Care of Prints, the Dealer end the Edition, Collecting Prints, Print Workshop, Sources and Charts.
R0038: ROSS, LEO. - De Fabels van Lokman. Naar het Latijn van Thomas Erpenius.
Y5229: ROSS, TOMAS. - King Kong. Het verraad van Arnhem. (Voor Koningin en Vaderland deel 3).
L9014: ROSS, LEO. - Op een geringe afstand.
Y1009: ROSSAERT, ISABELLE. - Dat is wat ik bemin. Roman.
R5722: ROSSEAU, AUG. - Rood wordt de wereld.
R5276: ROSSEELS, EMM. - Het huis van Christoffel Plantijn.
L6709: ROSSEM, JOHAN VAN. - De staatsrechtelijke, politieke en sociale denkbeelden van de Girondijnen.
B3255: ROSSETTI, D.G. - Rossetti's poems & translations. Introduction by E. Gardner.
T0052: ROSSETTI, D.G. - Selected poems (by H.J. Scheepmaker).
Y7761: ROSSI, SONIA. - Fucking Berlin. Het dubbelleven van een studente wiskunde.
L3637: ROSSING, J.H. - Dokter Klaus, blijspel in vijf bedrijven. Uit het Duitsch van L'Arronge door J.H. Rossing.
R5771: ROSSING, J.H. - De Vernieuwde Amsterdamsche Schouwburg. Eene herinnering aan het verleden.
Y3611: ROSSING, J.H. - Geschiedenis der stichting en feestelijke opening van den schouwburg op het Leidsche Plein te Amsterdam.
Y2454: ROSSUM, LEO E.A. - Marx vergeten erfgenaam: Karl Kautsky Praag 1854 - Amsterdam 1938.
T6078: ROSSUM, W. VAN EN W.F. OOSTVEEN.8.50 - Mijn Nederland ik heb u lief! Nieuw volkslied met piano.
K4714: ROST, L.C.M. - Groot Lexicon van Eigennamen. Kramers Lexicon.
B9427: ROSTAND, EDMOND. - Cyrano de Bergerac. Heldenkomedie in vijf bedrijven in verzen. Vertaling R. de Buci.
R9132: ROT, JAN (TEKENINGEN). - Vijf jaar hakenkruis over Nederland. Inleiding en verklarende bijschriften van Henri van de Weg.
K9431: [ERASMUS] ROTERDAMO, ERASMO DE. - Laudo de l'stulteco
R3142: ROTGANS, LUKAS. - Eneas en Turnus. Van inleiding en aantekeningen voorzien door L. Strengholt.
Y8445: ROTH, JOSEPH. - Joseph Roth. Waarnemer van zijn tijd. Een keuze uit zijn journalistieke werk (1919 - 1939). Samenstelling en inleiding Koos van Weringh. Vertaling Huib van Krimpen.
K7949: ROTH, ALFRED & GOTTHARD JEDLICKA. - Werk 1944. Die Schweizer Monatsschift fur Kunst, Architektur, Kunstlerisches Gewerbe.
L4803: ROTH, PHILIP. - Alleman.
T8460: ROTH, HENNIE. - Papieren schouder.
T9117: ROTH, PAUL. - Leipzig der Mittelpunkt des Buchhandels.
Y1605: ROTH, CECIL. (ED.). - Encyclopaedia Judaica. Volume: 1 t/m 17 + four Yearbooks 1973 t/m 1978.
R4863: ROTH, PHILIP. - De borst. Vertaling Else Hoog.
Y2954: ROTH, PHILIP. - De vernedering. Vertaald door Babet Mossel.
W2644: ROTH, GERHARD. - Een hoofd vol manke vliegen. Vertaling P. Grashoff.
R1202: [DAUMIER] ROTHE, HANS. - Daumier on War. 64 print reproductions after the original lithographs.
R1606: ROTHENSTEIN, JOHN. - Edward Burra.
Y8022: ROTHMANN, MARIE E. - Goedgeluk. Met een woord vooraf door Jan Greshoff.
L5085: ROTHUIZEN, WILLIAM. - De vrijheid van de ontwerper.
K5205: ROTHUIZEN, G. TH. - Steen of stroom? Menno ter Braak en Anton van Duinkerken over het christendom.
K9956: ROTTENSTEN, BIRTE & EBBA WAABEN. - Danske Vandmaerker & Papirmoller 1570-1695. Bind I Vandmaerker.
T9247: ROTTER, FRITZ UND WALTER JURMANN. - Ein spanischer Tango und ein Madel wie du... Text und Musik.
W4018: ROTTERDAM, MARY VAN. - Volk in Smart.
Y0368: PROGRAMMA ROTTERDAM. - Officieele Feestwijzer voor de Viering te Rotterdam op den 17 November 1913 van het Eeuwfeest van het Herstel van Nederlands Onafhankelijkheid.
B4795: ERASMUS VON ROTTERDAM. - Das Lob der Torheit. Encomium moriae.
R0554: ROTTERDAM, RIJK VAN. - Vechten.
Y8102: DE ROTTERDAMMER. - De Rotterdammer. Nieuwsblad voor Nederland. 39e jaargang no 11754 Woensdag 15 October 1941.
L5272: ROTTGER, FRIEDRICH. - Volk und Vaterland bei Wilhelm Raabe.
B5058: ROTTHIER, RUDI. - Het land dat zichzelf bemint. Een reis door de Verenigde Staten.
T1379: [SPINOZA] ROTTNER, ELI. - Aus Spinozas Heimat und Constantin Brunners letzter Zufluchtsstštte (EindrŁcke). Mit 37 Abbildungen und 10 Anlagen.
H1867: ROUAUD, JEAN. - De wereld bij benadering. Vertaling Marianne Kaas.
R2290: ROUAUD, JEAN. - De beloofde vrouw. Vertaald uit het Frans door Marianne Kaas.
B4062: ROUAUD, JEAN. - In de hemel zoals op aarde. Vertaling Marianne Kaas.
B8810: ROUAUD, JEAN. - De wereld bij benadering. Vertaling Marianne Kaas.
T7807: ROUCK, R. DE. - Plan met Gids van Brussel. schaal 1:10.000. Kaart nr. 6.
K8777: ROUGEMONT, DENIS DE. - Het aandeel van den duivel. Vertaling Agaat van Ree.
L0627: ROUGEMONT, DENIS DE. - Persoonlijkheid als roeping in dezen tijd. Nederlandsch van Roel Houwink.
T3270: CARTES BLONDEL LA ROUGERY. - Collection des cartes des Provinces Belges nr. 1. Anvers. Schaal 1 : 150.000.
R9105: ROUKEMA HZ, A. EN W. 'T HOOFT. - De Republikeinsche School.
Y2913: ROUKENS, WIN. - Wort: und Sachgeographie in Niederlandsich Limburg und den benachbarten Gebieten.Mit besonderer Berucksichtigung des Volkskundlichen. Teil IB Atlas.
L2973: ROUKENS, WIN. - Onze Limburgse Dialecten en Het werk van V.E.L.D.E.K.E. Een antwoord op stille en luide critiek.
L5623: ROUKENS, WIN. - De taal der Limburgers als Spiegel van Volk, Geschiedenis en Cultuur.
K7556: ROUQUETTE, MAX. - Het nachtspook. Verhalen. Vertaald uit het Occitaans en van een nawoord voorzien door T.E. Ubbink.
R8373: ROUSSEL, NAPOLEON. - De Katholieke en Protestantsche natien, onderling vergeleken uit het drieledig oogpunt van welvaren, verlichting en zedelijkheid. Met eene voorrede van P. Hofstede de Groot. Twee delen.
R2660: LE ROUX T.H. - Taalkundige opstelle van oud-studente aan Prof. Dr. T.H. Le Roux.
H3748: ROVER, FRANS C. DE. - Over Het innerlijk behang van Hans Lodeizen.
B1959: ROVER, C. DE. - Frans Kellendonk, informatie.
Y8786: ROVERS, JACQUES A.C. - Iacobi Adolphi Caroli Rovers Sermo ad Karstenii D. VII. M. Maii a. MDCCCLXIV vita defuncti, discipulos.
M6008: ROY, ROSETTA. - De laatste zomer. Verhalen. Vertaald uit het Italiaans door Tine Riegen en Anna Maria Domburg.
W9286: ROYAARDS-SANDBERG, JACQUELINE. - Herinneringen.
R6126: ROYAARDS, H.J. - Van Heusde, geschetst als geschiedkundige en als paedagoog tot de godgeleerdheid. In twee voorlezingen.
W9287: ROYAARDS-SANDBERG, JACQUELINE. - Ik heb je zoveel te vertellen. Brieven van en aan L. v. Deyssel, E. Erens en I. Israel. bezorgd door Harry G.M. Prick.
L5097: ROYEN, NICOLAUS J.H. - De jongere veranderingen van het Indogermaanse nominale drieklassensysteem.
R5927: ROYEN, P.D. VAN. - Nederland let op uw saeck! Een waarschuwing tegen de overheersing der katholieke geestelijkheid.
B6740: GERLACH ROYEN. - Spraak en taal.
B8643: ROYEN, HENRICUS VAN. - Bij de ter aarde bestelling van Johannes Kappeyne van de Coppello, op de begraafplaats Eikenduinen, bij 's-Gravenhage, den 2 Mei 1833.
B0049: ROYEN, HELEEN. - Godin van de jacht.
L9665: ROYEN, MARJON VAN. - Italie op maandag.
L7179: ROYEN, GERLACH. - Ongaaf Nederlands.
L4025: GERLACH ROYEN. - Taalkundig inzicht voor school en leven.
Y0827: GERLACH ROYEN. - Taalpanoptikum.
L7405: GERLACH ROYEN. - Simplisme en dilettantisme.
Y3799: ROYEN, J.F. VAN & S.H. DE ROOS. - Zilvertype corps 15. Briefwisseling tussen J.F. van Royen en S.H. de Roos over het ontwerp van de Zilvertype, 1914-16.
R3921: ROYEN, PAUL DAVID VAN. - Jezus en Johannes de Doper. Een historisch onderzoek op grond van de synoptische evangelien naar hun onderlinge verhouding sedert de arrestatie van den laatste.
L7916: GERLACH ROYEN. - Bijgedachten en botsingen in taal.
B5409: ROYER, W.H. - Eenige aanteekeningen op de Artikelen 10, 11, 12 en 13 W. v. K.
K1754: ROZEBOOM, ANNELIE. - De mythe van de Pekinees. China van binnenuit bekeken.
T8426: ROZEMA, HILBRAND. - Embargo. Gedichten.
T8816: ROZEMA, HILBRAND. - Slagveldtoerisme. Gedichten.
T8689: ROZEMA, HILBRAND. - Paradijs. [gedichten].
B7813: ROZEMOND, S. - Kant en de Volkenbond.
B4061: ROZIER, GILLES. - De verwachting. Vertaling Martine Woudt.
R4391: RUBENS, MARIA. - 't Is toch vergeven. Twee Brieven van Maria Ruben uit het jaar 1571.
H8820: RUBENS, MARIA. - ''t Is toch vergeven'. Twee brieven van Maria Rubens aan haar man Jan Rubens uit het jaar MDLXXI.
B7050: RUBIN, LILLIAN B. - Intieme vreemden. Vertaling S. Wagenaar.
L8956: RUBIN, LILLIAN B. - Vriendschap. Vertaling S. Wagenaar.
K5626: RUBINSTEIN, RENATE. - Pleidooi voor de bevrijdingsdag. {5 mei lezing 1988].
L4630: RUBINSTEIN, RENATE. - Ieder woelt hier om verandering.
M5467: RUBINSTEIN, RENATE. - Liefst verliefd.
M6920: RUBINSTEIN, RENATE. - Hedendaags feminisme.
T8623: RUBINSTEIN, RENATE. - Was getekend Tamar.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

10/27