Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
B0406: [VONDEL] RAU, S.J.E. - Proeve van aanteekeningen op de Treurspelen van Vondel, meest naar aanleiding der uitgave van 'Vondels werken in verband gebracht met zijn leven, door Mr. J. van Lennep'
Y2788: RAU, ARTHUR. - L'Édition originale de la Déploration sur le Trespas de Feu Messire Florimond Robertet par CLÉMENT MAROT, Avec un fac-similé intégral du seul Exemplaire connu.
B8674: RAUSCHNING, HERMANN. - Hitler's eigen woorden. Politieke gesprekken met Hitler over zijn werkelijke bedoelingen. Vertaald en ingeleid door Menno ter Braak en Max Nord.
B8123: RAUSCHNING, HERMANN. - De nihilistische revolutie. Schijn en werkelijkheid in het Derde Rijk. Ingeleid en bewerkt door Menno ter Braak.
K1093: RAVEN, MAARTEN J. - Papyrus. Van bies tot boekrol. Met een bloemlezing uit de Leidse papyrusverzameling.
B6593: RAVENSWOOD, JOH. [=J. SLAUERHOFF]. - Oost-Azie. Ingeleid door J. Slauerhoff.
K6098: RAVESTEIJN, W. VAN. - Herman Gorter. De dichter van Pan. Een heroisch en tragisch leven.
Y0798: RAVESTEIJN, W. VAN. - Herman Gorter de dichter van Pan. Een heroïsch en tragisch leven.
B6000: RAVESTEIN, MAX VAN. [=N.M.C. SLOOT]. - Aan d'overkant.
T7368: RAVESTEYN, W. VAN. - De worsteling der vrijheid.
B9039: RAVESTEYN, W. VAN. - De wording van het communisme in Nederland 1907-1925.
R8816: RAVESTEYN, W. VAN. - Geen reactie en geen utopie maar... Democratie. Proeve van een radicaal-democratisch program.
R5234: RAVESTEYN, W. VAN. - Pseudo-socialisme en echte revisionisme.
M6542: RAVESTEYN, W. VAN. - Het socalisme aan de vooravond van de wereldoorlog 1914-1918. Derde deel.
L6055: RAVESTEYN, W. VAN. - Rotterdamsche cultuur voor honderd jaar.
K7646: RAVESTEYN, W. VAN. - Satyre als medicijn, Jonathan Swift.
T6157: RAVESTEYN, W. VAN. - Verloren horizon. Zes studies over geschiedenis en politiek.
T9671: RAVIEZ, STEYE. - Raviez' Reve. [tekst en foto's Raviez / 1968-1987].
H0709: RAWIE, JEAN PIERRE. - Geleende tijd.
L9568: RAWIE, JEAN PIERRE. - Onmogelijk geluk.
T6281: RAWIE, JEAN PIERRE. - Wij hebben alles nog te goed. De mooiste liefdesgedichten.
H0792: RAY, MAN. - Man Ray 1890-1976.
M1200: RAYNER, RICHARD. - Los Angeles op goed geluk. Vertaling Paul Syrier.
M5753: READ, PIERS PAUL. - De Junkers. Vertaling J.H. Pereboom.
M9615: READ, PIERS PAUL. - Hemels spel met Tussy Marx. Vertaling P. van Vliet.
M5756: READ, PIERS PAUL. - Pas op de plaats. Vertaling D. Koning.
B3029: REAVIS, EDWARD. - Groschen Pornographie in den USA. Aus dem Englischen ubertragen von Teja Schwaner.
Y2659: REBATTU, FRANCOIS. - De Zaanlandsche Molen. Hollandsch Karakterstuk. Le moulin Hollandias. The Dutch Mill. Die Hollandische Muhle. (voor piano).
K1722: REBELO PINTO, MARGARIDA. - Een man is geen man.
L6623: REBELO PINTO, MARGARIDA. - Ons soort mensen.
Y2325: REBERGEN, ROOS. - Ik ben al 11 jaar geen 16 meer. Met illustraties van Colin Temple.
P1798: RECHT, STEVEN DE. - Cabaret voor heren.
Y0526: VREDE DOOR RECHT. - Jaarverslag over 1911. Algemeene Nederlandsche Bond Vrede door Recht. Met statuten, lijst van Bestuurderen en Ledenlijst.
K0959: [ERASMUS] RECKMAN, WIM. - Erasmus, met Erasmus de mist in 1969-2....
R6702: RECKMAN, M. EN J. HEYN JR. - Voor de persen draaien. Journalisten klappen uit de school.
R2436: RECLAM. - 100 Jahre Universal Bibliothek 1867-1967.
L0263: RECLUS, ELIE. - De oorspronkelijken. Studien over vergelijkende Volkenkunde. Naar het Fransch bewerkt door B.P. van der Voo.
R4751: RECLUS, ELISEE. - Evolutie, Revolutie en het Anarchistisch Ideaal.
K5054: [SCHMOLLER] THE MONOTYPE RECORDER. - The Monotype Recorder. New Series / Number 6. Hans Schmoller, typographer: his life and work.
K5058: THE MONOTYPE RECORDER. - The Monotype Recorder Volume 42, Number 4, Summer 1963. Languages of the World that can be set on 'Monotype' machines. Compiled by R.A. Downie.
K5056: THE MONOTYPE RECORDER. - The Monotype Recorder Volume 43, Number 2, Summer 1965. Filmsetting in focus.
K5055: THE MONOTYPE RECORDER. - The Monotype Recorder Volume 43, Number 3, Autumn 1968. James Moran: Stanley Morison 1889-1967.
MK0183: THE MONOTYPE RECORDER. - The Monotype Recorder Volume 43, Number 3, Autumn 1968. James Moran: Stanley Morison 1889-1967.
B8086: THE MONOTYPE RECORDER. - The Monotype Recorder Volume 42, Number, Spring 1961.
M5264: REDDINGIUS, JOANNES. - Bloei. Gedichten.
M5259: REDDINGIUS, JOANNES. - Zonnewende.
Y2486: REDDINGIUS, G. BENTHEM. - Maria de moeder van onzen Heere. Een leesboek voor alle oprechte christenen, vooral voor vrouwen.
L7268: REDEKER, HANS. - De dagen der artistieke vertwijfeling. Een essay over de crisis van het kunstenaarschap.
R4154: [MELLE] REDEKER, HANS (INL.). - Melle.
B0434: REDFIELD, JAMES. - Inzicht in de Celestijnse belofte. De essentie van de negen inzichten. Vertaling Katja van Grieken.
W9337: REDFIELD, JAMES. - De Celestijnse belofte. Vertaling Jaap van Spanje.
B0435: REDFIELD, JAMES. - De essentie van het tiende inzicht. Vertaling Katja van Grieken.
R2720: REE, HANS. - Een man merkt nooit iets. Columns.
M3615: REED, A.H. - An autobiography.
M3348: REEDIJK, C. - Engelse boekbanden. Tentoonstelling van The Guild of Contmorary Bookbinders te Londen en de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage
K5206: REEDIJK, C. EN P.J.H. VERMEEREN. - Rondom de meester van Catharina van Cleef.
B3420: REEDIJK, C. EN P.J.H. VERMEEREN. - Rondom de meester van Catharina van Cleef.
B6119: REEDIJK, C. (INL.). - 150 jaar boekproduktie in Nederland.
B8506: REEDIJK, IS. J. - De Zwijndrechtsche Nieuwlichters.
T5822: REEDT DORTLAND, P.H. VAN. - Supplement-Catalogus van de Openbare Boekerij te Gouda.
T9958: REEHORST, PEETERS, VAN KRIMPEN, BUCH, HALBEY. - De Letter of de Waardering voor het Boek. Toespraken gehouden bij de uitreiking van de vijfde Laurens Janszoon Costerprijs 1983 verleend aan Huib van Krimpen.
A0893: REEN, TON VAN. - De moord door de geallieerde militairen en burgers uit de lichtstad Kork op leden van het door de mierrijder gestichte gezin van cherubijnen. Kleine roman.
W0547: REEN, TON VAN. - De moord door geallieerde militairen en burgers uit de Lichtstad Kork op leden van het door de mierrijder gestichte gezin van Cherubijn.
M6916: REEN, TON VAN. - De moord door geallieerde militairen en burgers uit de Lichtstad Kork op leden van het door de mierrijder gestichte gezin van Cherubijn.
K7663: REEN, TON VAN. - Een beest binnenhalen. Luisterspel.
W3962: REEN, TON VAN. - Een heidin die het licht zag. Roomse fabels.
P1799: REEN, TON VAN. - Lachgas.
P2135: REEN, TON VAN. - Landverbeuren, roman.
K7241: REEN, TON VAN. - Zomerbloei.
B5083: REEN, TON VAN. - Bevroren dromen. roman.
T0965: REEN, TON VAN. - Klein volk. Leven en werken van de kabouter.
Y1506: REENEN-VOLTER, M. VAN. - De Heerlijkheid Bergen in woord en beeld.
R4691: REENS, A.M. - Ghetto-Ghijntjes. II. Humoristische schetsen. Met illustraties van Karel Verbrugge.
T3531: REERINK, JAN. - Honderd jaar over de Rooien. De Sociaal-Democratie in Limburg van 1889 tot 1989.
Y0172: REES, J. VAN / A. ARIENS. E.A. - Prof. Dr. J. van Rees dankbaar herdacht.
T7555: REES, JACQUES. - In de greep van het bijgeloof. Critische beschouwingen over occultisme en parapsychologie.
T7825: REES, JACQUES. - De giftige Internationale. De Internationale van zielevergif. Een ernstig woord tot de jongeren in en buiten de jeugdbeweging.
B9670: REES, JACQUES [= MARTIN PAULISSEN]. - Het Parlement in brand!
T7624: REES, J. VAN. - Open brief aan den Heer Dr. A. Kuyper, naar aanleiding van de dienstweigering van Jan P. Terwey.
Y0458: REESE, MARIA. - Wie zijn de schuldigen. Brief aan de Sociaal Democratische Arbeiders.
T0895: REESER, EDUARD. - De muzikale handschriften van Alphons Diepenbrock. Gecatalogiseerd en ingeleid door ... Met twee portretten en vier facsimile's
W9236: REESER, H. - De jeugdjaren van Anna Louisa Geertruida Toussaint 1812 - 1851.
R4802: REESER, EDUARD. - Alphons Diepenbrock.
L5710: REESINK, HENDRIKA J. - L'Angleterre et la Litterature Anglaise dans les trois plus anciens periodiques Francais de Hollande de 1684 a 1709.
A0891: REEST, RUDOLF VAN. - De levensroman van Dr H. Colijn. Opgedragen aan ons Nederlandsche volk.
Y0360: [BILDERDIJK] REEST, RUDOLF VAN. - 'n Onbegriepelijk mensch. Het leven van Mr. W. Bilderdijk.
T4319: REEUWIJK, A.J. VAN. - Vroedkunde en vroedvrouwen in de Nederlanden in de 17e en 18e eeuw.
Y2017: DE VERTROUWENSMANNEN DER REGEERING. - Proclamatie. Nederland herwint zijn vrijheid.
L1642: REGENHARDT, J.W. - Het gemaskerde leven van Eduard Veterman.
T7152: REGENTEN. - Schets der lotgevallen van het voormalig Burger-kinderen-weeshuis en Armen-kinderenhuis, nu Protestantsch-kinderen-weeshuis en Roomsch-Katholijk-weeshuis te Nijmegen. Door Regenten der beide Weeshuizen aldaar.
R5670: REGISTER. - Register Zannekin jaarboeken 1-10.
R1435: REGISTER. - Register op het tijdschrift voor geschiedenis. Jaargangen XXXV - XLIV (1920-1929).
R1420: REGISTER. - Register op het tijdschrift voor geschiedenis. Jaargangen XLV - LIV (1930-1939).
R1419: REGISTER. - Register op het tijdschrift voor geschiedenis. Jaargangen LV - LXIX (1940-1956).
R1429: REGISTER. - Kultureel jaarboek voor de provincie OostVlaanderen. Register op de jaargangen I (1947) - XX (1966).
R1433: REGISTER. - Register op de jaarboekjes voor Geschiedenis en Oudheidkunde van Leiden en Omstreken 1904-1958.
R1434: REGISTER. - Register op de jaarboekjes voor Geschiedenis en Oudheidkunde van Leiden en Omstreken 1904-1970.
R1428: REGISTER. - Kultureel jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen. Register op de jaargangen XXI (1967) - XXXV (1981).
R1421: REGISTER. - Kultureel jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen. Bijdragen-nieuwe reeks. Register op de nummers 1 (1976) - 30 (1989).
R1846: REGISTER. - Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde. Register der oorspronkelijke stukken, verschenen in de eerste vijftig jaargangen, 1857-1906.
T1126: REGNARD, JEAN-FRANCOIS. - Voyage de Flandre et de Hollande, commencé le 26 avril 1681.
T0227: REGOUT, EUGENE. - De Maas en de Maasbrug-kwestie te Maastricht, historisch en chronologisch overzicht. 4de gedeelte: Historisch Overzicht.
T8504: REGOUT, EUGENE. - Alweer nieuwe groote Staats-onrechtvaardigheden, vervolg van Nederlande verval.
B4432: REGT, ALIDA JACOMINA DE. - Arbeidersgezinnen en beschavingsarbeid. Ontwikkelingen in Nederland 1870-1940; een historisch-sociologische studie.
R6608: REGTDOORZEE GREUP-ROLDANUS, SIJBRECHTS CLASINA. - Geschiedenis der Haarlemmer Bleekerijen.
B9208: REGTEREN, J.Q. VAN. - De Goudsche Glazen 1555-1603. Beschouwingen over Gouda, haar Sint Janskerk en de gebrandschilderde glazen. Met een voorwoord van H.A. van Karnebeek.
R5895: REGTEREN VAN ALTENA, H.H. (RED.). - Stadskernonderzoek in Amsterdam (1954-1962).
B3097: REGTEREN ALTENA, LUCAS VAN. - Twee vragen uit het leerstuk van de geldboete.
R4279: REGTEREN ALTENA, A.D. VAN. - 'obeir Lentement' De Opschorting Van Een Executiebevel in De Zestiende Eeuw.
T4265: REGTEREN, I.Q. VAN / P.J.J. VAN THIEL. - De portret-galerij van de Universiteit van Amsterdam en haar stichter Gerard van Papenbroeck 1673-1743.
W6961: REHM, ALBERT. - De tuin der muzen, gedichten.
K2056: REHM, ALBERT. - Sprookjes en vertellingen.
K5678: REICH, WILHELM. - Die sexuelle Revolution. Zur charakterlichen Selbststeuerung des Menschen.
K5416: REICH, WILHELM. - Sexualiteit en Nieuwe Cultuur. Bijdrage tot de socialistische omvorming van de mens. Vertaling R. de Lange.
L0418: REICHE, REIMUT. - Seksualiteit en klassenstrijd over de afweer van repressieve desublimatie.
H4283: REICHLING, ANTON. - Wat is algemene taalwetenschap?
Y0733: REICHLING, ANTON. - Het Woord. Een studie omtrent de grondslag van taal en taalgebruik.
T1708: REICHNER, HERBERT. - Die Gutenberg-Bibel der Sammlung Vollbehr. Schicksale des kostbarsten Buches.
Y2875: REID, GELEIJNSE & VAN TOL. - Fokke & Sukke. Het afzien van 2005.
Y2872: REID, GELEIJNSE & VAN TOL. - Fokke & Sukke zien het echt niet.
Y2876: REID, GELEIJNSE & VAN TOL. - Fokke & Sukke. Het afzien van 2003.
Y2877: REID, GELEIJNSE & VAN TOL. - Fokke & Sukke. Het afzien van 2008.
Y2878: REID, GELEIJNSE & VAN TOL. - Fokke & Sukke. Compleet afzien.Het afzien van 2000, 2001, 2002, 2003 en 2004. + het afzien bij BNN.
Y2874: REID, GELEIJNSE & VAN TOL. - Fokke & Sukke maken zich kwaad.
Y2873: REID, GELEIJNSE & VAN TOL. - Fokke & Sukke zijn weer thuis.
P2919: REIJNDERS, K. - Onder dekmantel van etiket.
M9553: REIJNDERS, KAREL. - Couperus bij van Deyssel. Een chronische konfrontatie in beschouwingen, brieven en notities.
M5397: REIJNDERS, KAREL. - Couperus bij van Deyssel. Een chronische konfrontatie in beschouwingen, brieven en notities. Uitgegeven en toegelicht door...
K4969: REIJNDERS, KAREL. (ED.). - Algemene verantwoording van de Volledige Werken Louis Couperus.
K8794: REIJNDERS, KAREL. - Pierre Kemp, een zondagsdichter?
R7243: REIJNDERS, KAREL. - Bij gelegenheid.
R5934: REIJNDORP, B. - Een strijder voor vrijheid en gerechtigheid. Enrico Malatesta.
K5049: [ERASMUS] REIJNEN, H. - Erasmus en Luther.
T4457: REIJT, VIC VAN DE. - Elsschot. Leven en werken van Alfons De Ridder.
L8815: REIJT, VIC VAN DE (ED.). - Ik wou dat ik twee hondjes was. Nederlandse nonsens- en plezierdichters van de twintigste eeuw.
T4458: REIJT, VIC VAN DE. - Het land van Maas & Waal. De 20ste eeuw in 400 en enige liedteksten.
H7793: REIJT, VIC VAN DE [ED.]. - Toen wij van Rotterdam vertrokken. Nederlandse liederen uit de 20ste eeuw.
T3730: REIJT, VIC VAN DE. - Nieuws! over Willem Elsschot.
T6477: REIMAN, J.D. - De Staatsidee. Elementen voor den opbouw van den corporatievenstaat op democratischen grondslag.
R6683: REIMAN, ARNOLD F.S. - Albarda. [Johan Willem]. Ik maak me ongerust over onze beweging; daarom wil ik eens met U praten. Uw partijgenoot.
B2709: REIMANN, HORST. - Wahlplakate. I: Die politische Affiche in der Weimarer Zeit. Wahlplakate als parteipropagandistisches Mittel. II: Die Plakatpropaganda der Parteien im Bundestagswahlkampf 1961. Die politische Affiche - entideologisiert?
R3000: REIMER, P.J. - Prisma woordenboek der Klassieke Oudheid.
L4718: REIMERS, HEINRICH. - Friesische Papsturkunden aus dem Vatikanischen Archive zu Rom.
T7478: REIN, J. VAN. - De vrouw op kantoor.
T7968: REINALDA, BOB EN NATASCHA VERHAAREN. - Vrouwenbeweging en Internationale Organisaties 1868-1986. Een vergeten hoofdstuk uit de geschiedenis van de internationale betrekkingen.
L6809: REINDERS, E. - De Gymnasiale geest en de realia aan B-Gymnaium.
T5200: REINDERS, S. / T.P. TRESLING / H.C.C. DRONRIJP UGES. - Zestal dichtstukjes in den Groninger Tongval.
B8573: REINDERS, PIM, RUDY KOUSBROEK, JEROEN STUMPEL E.A. - Schip & Affiche. Honderd jaar rederijreclame in Nederland.
H9281: REINER, IMRE. - Creative desire.
K9692: REINER, IMRE. - Das Buch der Werkzeichen.
R8211: REINHARDT, AURELIA HENRY. - The Garden Club of America's Redwood Grove. An Address.
K3931: REININK, H.J. - Vrij en verantwoordelijk.
L9959: REININK, A.W. - K.P.C. de Bazel.
K7651: REINSMA, R. - Scholen en schoolmeesters onder Willem I en II.
R6189: REINZI. (H. VAN KOL). - Vrouwen der Fransche Revolutie.
T5351: REISEL, WANDA. - Baby Storm.
A0918: REISEL, WANDA. - Jacobi's tocht. Twee verhalen.
K2245: REISGIDS. - Mexico.
H8021: REISIG, OTTO. - Deutsche Spielkarten.
R5369: REISSMULLER, REIHARD. - Aus einer kleinen Garnison.
R7773: REITSMA, ANNEKE. - 'In de taal zelf verscholen' over de poëzie van Ida Gerhardt.
T2667: REITSMA, ELISABETH EN JAN H. EEKHOUT. - Witte muziek. Mystische lyriek der Indische Middeleeuwen.
H3477: REITSMA, ELISABETH / JAN EEKHOUT. - In Aedibus Amoris. Verzen.
R6620: REITSMA, A.T. - De overwinteringen in de Noordpool gewesten.
Y0632: REITSMA, J. - Oostergo. Register van Geesterlijke Opkomsten van Oostergo volgens de opgave daarvan in de dorpen van dit kwartier gedaan aan de Commissariussen der Staten van Friesland in 1580-1581. Historische toelichting tot De Kerkelijke Omswenteling in Friesland.
T6366: REITSMA, GEORGE. - Weerzin. Gedichten.
T6367: REITSMA, GEORGE. - Weerzin. Gedichten.
R6647: REITZEL, HANS. - Sine Billedbog.
B1265: REK, J. DE. - Van Hunebed tot Hanzestad.
B1266: REK, J. DE. - Van Boergondie tot Barok.
B8972: REMBRANDT. - Alle etsen van Rembrandt op ware grootte afgebeeld.
B5490: REMMERS DE VRIES, DAAN. - Zo zal ik bij je zijn.
Y1774: REMOORTERE, J. VAN EN F. VAN DEN BREMT. - Chateaux de Belgique. Kastelen van Belgie. Schlosser Belgiens. Castles of Belgium. Castillos de Belgica.
T3036: [SPINOZA] RENAN, ERNEST. - Spinoza. Discours prononcé, à la Haye le 21 février 1877 à l'occasion du 200e anniversaire de sa mort.
T3897: RENARD, GEORGES. - Is de mensch vrij? Uit het Fransch.
H3394: RENARD, JULES. - Natuurlijke historietjes. Vertaling Carel Scharten.
T8609: RENARD, JULES. - Natuurlijke historietjes. Vertaald door C Buddingh'. Geïllustreerd door Peter Vos.
Y2146: RENAUD, ALBERT. - Prinses Juliana Wals. Nieuwe salondans opgedragen aan Prins Hendrik der Nederlanden t.g.v. den begoortedag van Prinses Juliana.
L5662: [ERASMUS] RENAUDET, A.(ED.). - Erasme. Oeuvres choisies.
T3160: RENCY, GEORGES. - Georges Eekhoud. l'Homme - l'Oeuvre. Essai Critique.
L9156: RENDERS, HANS. - Barbarber 1958 - 1971.
R6193: RENDERS, HANS, LISA KUITERT, ERNST BRUINSMA (EDS.). - Inktpatronen. De Tweede Wereldoorlog en het Boekbedrijf in Nederland en Vlaanderen.
K6608: RENES, T. (SAMENGESTELD). - Bibliografie van Antoon Coolen bijgewerkt tot 1 januari 1961.
M2729: RENES, T. (SAMENGESTELD). - Bibliografie van Antoon Coolen tot 17 april 1957.
Y1164: RENESSE, J. VAN. - Verzameling van gebrekkige opstellen, toepasselijk op de rededeelen, ter verbetering van de daarin voorkomende fouten tegen de spelling en de taal, het schrijven der hoofdletters en het plaatsen der leesteekens. Tweede stukje.
T5519: RENESSE, P.E. VAN. - Amsterdam zoo het lijdt en strijdt. Op huisbezoek bij werkloozen.
T0019: RENGELINK, J.W. - The reconstruction of the Netherlands. Translated by R.S. Springett.
B0944: RENGELINK, J.W. EN I. MUG. - Volk in verdrukking en verzet 1940-1945.
T1894: RENGERS HORA SICCAMA, W.C. EN HERMAN POORT. - De Bloeiende Bongerd. Bloemlezing. Een inleiding tot de literaire kunst. Twee delen.
R4839: RENIER, G.J. - Oscar Wilde.
B7620: RENIER, G.J. - The Dutch Nation. A historical study.
R5132: [WILDE] RENIER, G.J. - Oscar Wilde.
R5774: RENIER, C.A. E.A. - Kort verhaal van den kerkelijken strijd te Amsterdam, in de eerste dagen van Januari 1886. Brief aan het Provinciaal Kerkbestuur van Noord-Holland, van eenige niet geschorste Kerkeraadsleden. Met twee bijlagen.
R3982: RENIER SNIEDERS, J. - Hoe men burgemeester wordt.
R4232: RENILDIS, E.M. - Een ernstig woord tot de Christelijke Vrouwen.
B5000: RENKEMA, J. - Schrijfwijzer. Handboek voor een duidelijk taalgebruik.
H2676: RENNER, FRANZ C. AND MAX SEEMANN. - Viennese stained glass designs in full color.
T0268: RENNER, A.M. - Ein Haus brennt.
T6063: RENNES, CATHARINA VAN. - Oranje-Nassau-Cantate. Voor meerstemmig kinderkoor. Woorden J.D.C. van Dokkum, muziek Catharine van Rennes.
L5636: RENNES, JACOB J. VAN. - Bowles, Byron and the Pope-Controversy.
Y2680: RENNES, J. VAN. - Een Hollandsche kermis. Met platen van W.F.A.I. Vaarzon Morel ontworpen en op steen gebracht.
K3793: RENS, LIEVEN. - Acht Eeuwen Nederlandse Letteren. Van Veldeke tot vandaag.
L7713: [VONDEL] RENS, L. - O zoete vrijheid. Vondel als strijder voor vrijheid en vrede.
L7964: [VONDEL] RENS, LIEVEN. - Het Priester-Koningconflict in Vondels drama.
R4586: RENS, JOS. (ED.). - Roode pijlen. Inhoud: De Brouckere: Het Socialisme. Praktijk en Theorie. S. de Wolff: Historisch Materialisme. Marcel Deat: Het Spiritualistisch Socialisme.
B1822: RENSBURG, J.K. - Theorie der evolutie, van oerschrift en oertaal tot wereldschrift en wereldtaal. Inleiding E. d'Oliveira.
T1603: RENSBURG, J.K. - Wereldbouw.
R8715: RENSBURG, J.K. - Sita. Een cyclus van inter-asteraal naturalisme.
H8762: RENSEN, TOM. - Alles uit... behalve de radio. Gesprekken met Rosse Alie.
T7579: RENTERGHEM, A.W. VAN. - Freud en zijn School. Nieuwe banen der psychologie.
H6364: RENTES DE CARVALHO, J. - De zevende golf.
M6191: RENTES DE CARVALHO, J. - La Coca. Vertaling Harrie Lemmens.
P0744: RENTES DE CARVALHO, J. - Mazagran. Vertaling Harrie Lemmens.
K5943: RENTES DE CARVALHO, J. - De juwelier en andere verhalen.
K5942: RENTES DE CARVALHO, J. - Het miljoen. Herinneringen en andere verzinsels. Vertaald door Harrie Lemmens.
K5613: RENTES DE CARVALHO, J. - La Coca. Vertaling Harrie Lemmens.
W0263: RESINK, G.J. - Kreeft en Steenbok, gedichten.
T7370: RESOCIDEM. [=J.H. SCHEPS]. - Over de mogelijke ontwikkeling van de S.D.A.P. tot breede Volkspartij.
L7698: RESOORT, ROB (ED.). - Robrecht de Duyvel.
H9964: RESSLER, KONRAD. - Bertolt Brecht beim Photographen. Portratstudien von Konrad Ressler.
K3786: RESTANT. - 15 jaar Restant letterkundig tijdschrift, een bibliografisch overzicht.
H8074: RESTON, JAMES. - Deadline. A memoir.
R0542: RETTE, ADOLPHE. - Gedachten en Stellingen over Anarchie (Promenades subversives). Vertaald door B.P.V.
T7312: REUCHLIN, HENRI. - Werkverruiming en haar gevolgen voor volkshuishouding en overheidsfinancien. Bijdrage tot de kennis van de primaire en secundaire invloeden van het verleenen van steun voor de constructie van een productief kapitaalgoed (de tweede Statendam). Re-employment and its consequences for national welfare and public finance. A contribution to the study of primary and secondary effects of public expenditure for the construction of a durable capital good (the second Statendam).
H2712: REUGEBRINK, MARC. - Wild vlees. Roman.
B0649: REUGEBRINK, MARC. - Komgrond.
R1583: REUGEBRINK, MARC. - Nachtlicht.
B6487: REULAND, ERIC JACOB. - Principles of subordination and construal in the grammar of Dutch.
B3634: REULING, JOSINE. - Siempie. Roman van een kind met sprietharen.
T3481: REUVEKAMP, GERRIT JAN. - St. Martinus Tongelre. Sociografie ener Parochie.
Y0257: REVE, KAREL VAN HET. - Krantenknipsels over/van Karel van het Reve. Map met Tijdschriften- en Krantenknipsels. Ca. 30 stuks uit de periode 1959 - 2011.
L9107: REVE, KAREL VAN HET. - Marius wil niet in Joegoslavie wonen en andere stukken over cultuur, recreatie en maatschappelijk werk.
R0875: REVE, G.J.M. VAN HET. - Mijn rode jaren. Herinneringen van een ex-bolsjewiek. Met een voorwoord van Karel van het Reve.
L9105: REVE, KAREL VAN HET. - Met twee potten pindakaas naar Moskou.
H9718: REVE, GERARD. - Op weg naar het einde.
B3719: REVE, G.K. VAN HET. - De avonden. Een winterverhaal.
T0299: REVE, K. VAN HET. - Literatuurwetenschap: het raadsel der onleesbaarheid.
L4555: REVE, GERARD. - Brieven van een aardappeleter.
T9540: REVE, GERARD. - Ik had hem lief.
T9769: REVE, GERARD. - Verzameld werk. Zes delen.
T9966: REVE, GERARD KORNELIS VAN HET. - De ondergang van de familie Boslowits. Werther Nieland.
H6543: REVE, GERARD / M. DENDERMONDE / H. KEULS E.A. - Over Jan den Hartog.
H2782: REVE, GERARD /WILLEM NIJHOLT. - Met niks begonnen. Correspondentie.
W6811: REVE, GERARD KORNELIS VAN HET. - De taal der liefde.
H4602: REVE, GERARD. - De taal der liefde / Lieve jongens.
H8360: REVE, GERARD. - De taal der liefde.
K6751: REVE, GERARD. - De taal der liefde.
M4641: REVE, GERARD. - De taal der liefde.
H8121: REVE, GERARD. - Een circusjongen.
M2173: REVE, GERARD. - Een circusjongen.
H7888: REVE, GERARD. - Een circusjongen. Levensroman.
H7899: REVE, GERARD. - Een eigen huis.
K1683: REVE, GERARD. - Het Boek Van Violet En Dood.
H7879: REVE, GERARD. - Het boek Van Violet en Dood.
H2789: REVE, GERARD. - Het hijgend hert.
W4203: REVE, GERARD. - Moeder en zoon.
H4386: REVE, GERARD. - Tien vrolijke verhalen.
K2932: REVE, GERARD. - Wolf.
L6441: REVE, GERARD. - Op zoek.
L6448: REVE, GERARD. - Roomse Heisa. Met foto's van Vincent Mentzel.
L6456: REVE, GERARD. - Schoon schip 1945 - 1984.
H2318: REVE, GERARD K. VAN HET. - De avonden. Een winterverhaal.
L6874: REVE, GERARD. - Vier wintervertellingen.
T1162: REVE, GERARD. - Werther Nieland.
B0494: REVE, GERARD. - Op weg naar het einde.
B4123: REVE, GERARD. - Lieve jongens.
T9699: REVE,GERARD. - Albvm Gerard Reve.
B7398: REVE, GERARD. - Gerard Reve leest De Avonden. Volkseditie.
M2462: REVE, GERARD. - Brieven aan Matroos Vosch 1975-1992.
T9964: REVE, GERARD. - De ondergang van de familie Boslowits. Werther Nieland.
T8250: REVE, GERARD. - Het lieve leven.
T8265: REVE, GERARD. - Verzamelde gedichten.
T8285: REVE, GERARD KORNELIS VAN HET. - Op weg naar het einde.
T8306: REVE, GERARD. - Lieve jongens.
T8339: REVE, GERARD. - Zondagmorgen zonder zorgen.
T8360: REVE, GERARD. - Bezorgde ouders.
H7874: REVE, GERARD KORNELIS VAN HET. - Nader tot U.
T3878: REVE, GERARD. - Brieven aan Bram P. 1987-1999.
H8137: REVE, GERARD. - Lieve jongens.
B9868: REVE, GERARD. - Het boek van Violet en Dood.
L1224: REVE, GERARD & GEERT VAN OORSCHOT. - Briefwisseling 1951-1987.
T8590: REVE, GERARD KORNELIS VAN HET. - De ondergang van de familie Boslowits. Werther Nieland.
T8591: REVE, G.K. VAN HET. - De avonden. Een winterverhaal.
L6573: TIRADE 289. REVE - Met bijdragen van o.a. H.F. Cohen, Ludo Pieters, D.P. Walker, Hans van den Bergh, Aad van den Heuvel.
M7374: REVE, GERARD. - Het boek van Violet en Dood.
T8587: REVE, GERARD. - Het hijgend hert.
T8588: REVE, GERARD. - Op weg naar het einde.
T9808: REVE, KAREL VAN HET. - Ik heb nooit iets gelezen en alle andere fragmenten.
K0549: REVE, GERARD. - De Taal der Liefde.
B8619: REVE, KAREL VAN HET. - Siberisch dagboek.
K0444: REVE, KAREL VAN HET. - Rusland hoe het was. Een merkwaardige verzameling foto's van 80 jaar Rusland ( 1852-1932).
R1216: REVE, GERARD. - Broer Wolf zijn kamer.
R6120: REVE, GERARD. - Moeder en zoon.
T3868: REVE, GERARD. - Schoon schip 1945 - 1984.
K0900: REVE, GERARD. - Dialoog. Extra Van het Reve-nummer.
W5505: REVE, GERARD. - Lieve jongens.
B9823: REVE, GERARD. - Werther Nieland.
R1079: REVE, GERARD. - Het boek van Violet en Dood.
R5965: REVE, GERARD & GEERT VAN OORSCHOT. - Briefwisseling 1951-1987.
T3704: REVE, KAREL VAN HET. - Een grote bruine envelop. Een keuze uit eigen werk.
R7939: REVE, GERARD KORNELIS VAN HET. - Commissaris Fennedy. Tragedie in een proloog, drie bedrijven en een epiloog.
T1011: REVE, GERARD KORNELIS VAN HET. - Verzameld werk: De laatste jaren van mijn grootvader. De ondergang van de familie Boslowits. De avonden. Werther Nieland.
T6272: REVE, GERARD. - Nader tot u.
T9965: REVE, GERARD. - Op weg naar het einde.
H0304: REVESZ-ALEXANDER, M. - Eva, Maria, Venus. Symbolen van het vrouwelijk wezen.
T3772: ADAM INTERNATIONAL REVIEW. - Adam International review. 17e jaargang july 1949 nr. 196. The Netherlands. A selection of modern Dutch Poetry & Prose. The War's influence on Dutch Composers. The Theatre in Holland. Edited by Miron Grindea.
R7561: PARTISAN REVIEW. - K. Jaspers: Philosophy and Science. S. Spender: Oxford ad Germany. M. Bewley: The poetry of Wallace Stevens. W. Barrett: Sartre and the Literary situation. V. Nabokov: first Poem. J.L. borges: Emma zunz (a story). K. Shapiro: Going to School (a poem).
Y0782: REVIS, M. [= W. VISSER]. - Paviljoen van glas. Een Amsterdamse Cavalcade.
B2086: REVIS, M. - Kringloop. De geschiedenis van een schip.
Y0250: REVISOR. - De Revisor. Letterkundig Tijdschrift voor Nederland en Vlaanderen. 1999 Nr. 3/4. Hoe de Wereld beschreven moet worden.
M9980: REVIUS, JACOBUS. - Sonnetten. Tekstverzorging Wim J. Simons.
L6703: REVIUS, JACOBUS. - Over-Ysselsche sangen en dichten. Overige gedichten. Uitgegeven, met ongedrukte gedichten vermeerderd en van verklarende aanteekeningen voorzien door W.A.P. Smit.
B1725: REVIUS, JACOBUS. - Bloemlezing uit de Oud-Ysselsche Sagen en Dichten van Jacobus Revius. Inleiding en aantekeningen W.J.C. Buitendijk. Volledige herziene uitgave van Het leven en de uitgelezen zangen en dichten door J. van Vloten.
B5050: REVIUS, JACOBUS. - Een bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door L.M. Hagen.
T4737: REVIUS, JACOBUS. - Over-Ysselsche sangen en dichten. Het epos der Godsgeschiedenis. Uitgegeven, met ongedrukte gedichten vermeerderd en van verklarende aanteekeningen voorzien door W.A.P. Smit.
Y2707: LE REVOLTE. - Le Revolte. Organe Anarchiste. 1 septembre 1909 - 15 fevrier 1913. 3 me annee nrs: 52 - 55 - 55. 5e annee nrs: 1 - 2 - 3. 6e annee nrs: 1 - 7 - 10 - 13 - 15 - 17.
T9391: ANTI-REVOLUTIONAIR. - Verkiezings-propaganda: Stemt Anti-Revolutionair. No. 1-2-3-4. Stemt 26 April no. 1 van lijst 33 Dr. H. Colijn. + De roep van Staat en Stad. [Aan de] Rotterdammers!
Y2093: ANTI-REVOLUTIONAIR. - Verkiezings-propaganda: Stemt Anti-Revolutionair. No. 1. H. Colijn.
R7660: REVOLVER. - Over Richard Minne en Jan van Nijlen.
W2620: REY, PIERRE. - De Griek. Vertaling Jenny Tuin.
B9334: REY, PIERRE. - De weduwe. Vertaling Tom Graftdijk.
Y0439: REYDING, A. EN A.N.J. FABIUS. - De historische allegorische optocht. Gehouden te Amsterdam bij de feesten ter gelegenheid der Inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina.
Y1238: REYEN, PAUL E. VAN. - Middeleeuwse Kastelen in Nederland.
H0587: REYM, KAREL E. VAN. - Het slaapmiddel.
R5807: REYN, G. VAN. - Constantijn Huygens , Heer van Zuilichem enz. Inzonderheid als mensch beschouwd.
R7481: REYNAERT, J.B. - Het politieke poesjenellenspel. Met medewerking van F. Courtois en R. Berlijn. Met 21 penteekeningen van D. Bert en V. Boudewijn.
R9022: REYNAERT, J. - Het licht in de beeldspraak van Hadewijch.
T7739: REYNE, K. - De uittocht der plattelandsbevolking.
K1993: REYNEBEAU, MARC. - Apollo's klacht. Over cultuur in Vlaanderen en elders.
B5456: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - Don Juan en zijn Vrouw. Moderne huwelijksroman.
B5455: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - De roman der getrouwde vrouwen. Een studie van huwelijksleven.
B4618: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - Een verloving.
B4619: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - Zestien.
B5453: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - Huwelijksvacantie.
Y1643: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - Geef ons heden...
B4620: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - Geengageerd.
B5454: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - Het eerste jaar eens nieuwen levens. Practisch huishoud-brevier voor alle verloofden, en jonge vrouwen in het eerste huwelijksjaar.
R1624: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - De heer Van de State. Twee delen in een band.
Y1770: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - De illusie der doode menschen. Twee delen in een band.
Y1637: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - Het eerste jaar eens nieuwen levens. Practisch huishoud-brevier voor alle verloofden, en jonge vrouwen in het eerste huwelijksjaar.
H0086: REYNOLDS, REGINALD. - Beds. With many noteworthy instances of lying on, under or about them.
T6302: REYNVAAN, PAULINA JOHANNA. - Eene moeder voor velen. Verzamelde opstellen.
H8548: REYPENS, L. - Ruusbroec de Wonderbare. Bloemlezing uit zijn werk als "Doctor Divinus".
H9322: REYPENS, L. - Uren met Ruusbroec.
B2038: REYPENS, L. - Ruusbroec de wonderbare.
B5308: REYPENS, L. - Ruusbroec.
R5100: REYPENS, L. - Rabindranath Tagore: de Indische dichter en ijveraar.
L4585: REZNICEK, E.K.J. - Hendrick Goltzius als tekenaar.
L2436: RHEA, ROBERT. - Wat is de Dow theorie? Een poging om haar nut aan te toonen als hulpmiddel voor beleggers. Vertaald onder toezicht en met een voorwoord van F.R. Boot.
H7806: RHEENEN, GEERTJE VAN. - Kattegespin.
H6205: [ERASMUS] RHIJN, M. VAN. - Studien over Luther's rechtvaardigingsleer. Met een nawoord over nieuwere Erasmus-waardering.
B5737: RHIJN, C.H. VAN. - Martinus van Tours.
T4033: RHIJN, A.A. VAN. - Christendom en Politiek.
R7594: RHODIUS, H.E.R. EN E.H. VAN EEGHEN. - Op de drempel van een nieuwe tijd. De geschiedenis van een uit Indonesie repatrierend militair.
K7202: RHOER, SONJA VAN DE. - Asperges, een culinair feest. Recepten, wijnadviezen, productinformatie en andere wetenswaardigheden.
H8244: RHOIDIS, EMMANUEL. - Pausin Johanna. Vertaald en van een nawoord voorzien door Gerrit Komrij.
M7518: RHYS, JEAN. - Goedemorgen, middernacht. Vertaling M. Schuchart.
Y1487: RIBBENS, KEES. - Historisch Album Overijssel.
T7311: RIBBIUS PELLETIER, E. - Inventaris onderzoek. Resultaten van een onderzoek naar kleding, dekking en schoeisel in de gezinnen van werklozen en werkenden anno 1936. Ingesteld door het wetenschappelijk Bureau van de S.D.A.P. in samenwerking met de Bond van Sociaal-Democr. Vrouwenclubs.
R4338: RIBEIRO, JOAO UBALDO. - De lach van de hagedis. Vertaald door Harrie Lemmens.
T0144: RICARD, HERBERT M. - Duitschland's weg naar de vrijheid. Over de verschillen tusschen Nederlandsch verzet en Duitschen tegenstand tegen het fascisme.
M1658: RICH, ADRIENNE. - Keuze uit de gedichten 1950-1984. Samenstelling en vertaling Maaike Meijer.
Y0128: RICHARD, J. - Le Musee Oceanographique de Monaco, Guide illustre.
R6305: RICHARDS, VERNON. (ED.). - Errico Malatesta. Leven en ideeen van een Italiaanse anarchist. Vertaling Tinke Davids.
K0042: RICHARDSON, DOUG. - Soviet Fighters.
T4082: LINKS RICHTEN. - Verzet Kapitalisme. Gedichten van 1. Bertus Meijer 2. Freek van Leeuwen 3. Geert van Oorschot 4. Jef Last 5. Jo Gross 6. Lou Tieman 7. Willem van Iependaal.
H3408: RICHTER, HANS WERNER. - De snoek en andere vertellingen. Vertaling Theun de Vries.
K5176: RICHTER, HANS WERNER. - Keuromnibus. Sporen in het zand. Zij vielen uit gods hand, Het gevecht aan de beek. Vertaald M.H. Ros.
W2811: RICHTER, JUTTA. - De geraniumgevangenis. Vertaling Jan de Zanger.
W8627: RICHTER, KURT. - 666 Kurzpartien. Eine "Hohe Schule der Schachtaktik" (708 Diagramme, davon 74 Teildiagramme)
L8354: RICHTER, LUDWIG. - Das Ludwig Richter Album. Samtliche Holzschnitte. Einleitung von Wolf Stubbe.
H2752: BELLIVEAU. FRED / LIN RICHTER. - Het baanbrekend werk van William H. Masters en Virginia E Jonhson. Sexuele stoornissen bij man en vrouw.
Y1820: RICHTER, HANS. - Dada art and anti-art.
Y0835: RICKE, HELMUT. - Leerdam Unica. Nederlands aandeel in de glaskunst van de twintigste eeuw.
T5244: RICO, N. - Magie Geesten Goden en Mythen.
R7794: RIDDER, ANDRE DE. - Stijn Streuvels zijn leven en zijn werk.
R9324: RIDDER, J.J.A. DE. - De Ford. Samenstelling, werking en gebruik van Ford-automobielen. Met 47 afbeeldingen.
K7266: RIDDER, J. HERMAN DE. - Levensbericht van F.J. Domela Nieuwenhuis.
K6448: RIDDER, TONY DE. - De overkant.
K6463: RIDDER, TONY DE. - Van den akker...
H2356: RIDDER, TONY DE. - Witte wegen.
L3800: RIDDER, WILLEM DE & WILLIAM LEVY. - De Ridder retrospective. July-August 1983 Holland Festival/Groninger Museum.
K9383: RIDDER, ANDRE DE. - London, Sprookjesavond, Zondag.
R6984: RIDDER, B. DE. - Verdwenen Straatnamen.
B0372: RIDDER, ANDRE DE. - Stijn Streuvels zijn leven en zijn werk.
R9323: RIDDER, J.J.A. DE. - De electrische uitrusting van den automobiel. Met 53 afbeeldingen.
T2587: RIDDER, ANDRE DE. - Valerius de Saedeleer en Zuid-Vlaanderen.
R0154: RIDDER, ANDRE DE. - La Litterature Flamande Contemporaine (1890-1923).
T1475: RIDDER, ANDRE DE. - La Litterature Flamande Contemporaine (1890-1923).
T5523: RIDDER, B. DE. - Het Burgerweeshuis der stad Amsterdam.
R9794: RIDDER, ANDRE DE. - Jozef Cantre.
R4535: RIDDER, J.H. DE. - Cornelis Petrus Tiele.
T9092: RIDEE, O.H.P. DE. - Het verzamelen van postzegels. Bewaren, verzorgen, afweken, rangschikken, tandingen, watermerken, enz.
W6578: RIDER HAGGARD, H. - De mijnen van koning Salomo. Vertaling R. Germeraad.
L8145: RIDLER, ANNE. - The Phoenix Answered.
T6922: RIEL, C.G. VAN. - Waarom wordt de particuliere wapen-industrie niet afgeschaft?
L8368: RIEL, P.M. VAN. - The Snellius-Expedition in the Eastern part of the Netherlands East-Indies 1929-1930. Vol. II: Oceanographic results. Part 2: Soundings and Bathymetric Charts. Chapter II: The bottom configuration in relation to the flow of the botto, water.
R6311: RIEL, H. VAN. - Geschiedenis van het Nederlandse liberalisme in de negentiende eeuw. Bezorgd door J.G. Bruggeman.
T2509: RIELE, H. TE. - Een Deventer Lilliputter.Het Nieuws- en Advertentie-Blaadje van A. Ter Gunne. !844-1845.
Y2301: RIEM, INEKE. - Alle zeeën zijn geduldig. Gedichten.
T6464: RIEMENS-REURSLAG, J. (RED.). - Zeg me dat eens na. Oude en nieuwe rijmen en spelletjes.
R4512: RIEMENS-REURSLAG, J. - Het Vrouwenjaarboek. [Eerste deel].
B6975: RIEMERSMA, TRINUS. - Na de klap. Uit het Fries vertaald door Jabik Veenbaas.
R7288: RIEMSDIJK, J.C.M. VAN. - Johannes Josephus Herman Verhulst.
K4502: RIEMSDIJK, G.A. VAN (ED.). - De jaargetijden in de Nederlandsche poëzie. Een bloemlezing.
T2431: RIEMSDIJK, A.W.G. VAN. - Mea Culpa. Toneelspel in vijf bedrijven.
B6731: RIEMSDIJK KREENEN, JAN JACOB VAN. - Het venten van drukwerk op de openbare straat.
K4501: RIEMSDIJK, G.A. VAN (ED.) - De vrolijke Kramer met Klijn Jans plezierig en vermakelijk Mars-dragend hondje bestaande in de aangenaamste gezangen op de nieuwste en hedendaagsche vooisen, op nieuw overzien verbeterd en vermeerderd met verscheide nieuwe liederen.
T2703: RIEMSDIJK, B.W.F. VAN. - Historische beschrijving van het Klooster van Sinte Agatja met het Prinsenhof te Delft. Benevens een catalogus der verzameling en eene lijst der boeken in de historische zaal aanwezig.
T7144: RIEMSDIJK, MARGARETHA VAN. - Prof. Rudolf Hendrik Saltet.
M0647: RIENCOURT, AMAURY DE. - Sex and power in history.
R7535: RIENZI. [=HENRI HUBERT VAN KOL]. - Loon naar werken verdedigd tegenover M.W.F. Treub.
Y0569: RIENZI. [=HENRI HUBERT VAN KOL]. - Kapitalisme en Socialisme of Arbeidsloon zooals het is, en zooals het worden moet.
T7527: RIESSEN, WOUTERUS VAN. - Met den landmeter op stap. Populaire geillustreerde beschrijving van de sociale betekenis van het kadaster en de landmeetkunde.
H7907: RIETBERGEN, C. TH. / S. HOOGEBOS, / A.W.I. PIJPE / E.A. - Reproductie-fotografie, Retouche en reproductie-tekenen, Chemigrafie, Stereotype, Galvanostegie, galvanoplastiek, rubber-, semperit- en plastic-cliche's
B2724: RIETBERGEN, C.TH. - Kopieren voor offsetdruk.
T7007: RIETMAN, B. - Knevelt het oorlogsspook! Brochure tot bevordering van wereldvrede.
B4215: RIETSTAP, A.J.TH. - Herziene bladzijde van 'Het Huisgezin' Nederlandsche Volkscourant.
R9393: RIETSTAP, J.B. - Wapenkunde of Heraldiek.
T1986: RIETVELD-VAN WINGERDEN, MARJOKE. - Voor de lieve kleinen. Het jeugdtijdschrift in Nederland 1757-1942.
R9935: RIETVELD-VAN WINGERDEN, MARJOKE. - Jeugdtijdschriften in Nederland & Vlaanderen 1757-1942. Bibliografie.
L5580: RIEWALD, J.G. - Autogene symbolen in de poëzie van Robert Lowell.
R4917: RIEWALD, J.G. - Beerbohm's Literary Caricatures. From Homer to Huxley. Selected, introduced and annotated by J.G. Riewald.
W6458: RIFBJERG, KLAUS. - De chronische onschuld. Vertaling Jan F. de Zanger.
R7091: RIJDES, B. - Ramth Sech Partunal. Een Etruskische Fantasie.
T5657: RIJDT, ONNO TE. - Mores.
Y2517: RIJK, J. DE & A. BUURSMA. - Het Normschrift 1, 2 en 3. Voorbeeldenboekje. Schrijfmethode voor de lagere school op ritmisch grondslag.
Y2855: RIJK, J. DE & A. BUURSMA. - Het Normschrift. 12 Schrijfkartons. Schrijfmethode voor de L.S. op ritmische grondslag.
Y2518: RIJK, J. DE & A. BUURSMA. - Oefencahier G en H. Schrijfmethode voor de lagere school op ritmische grondslag.
Y2854: RIJK, J. DE & A. BUURSMA. - Het Normschrift. 5 Schrijfkartons. Schrijfmethode voor de L.S. op ritmische grondslag.
B4975: RIJK, J.A. DE. - Protest tegen het woord van Mr. C.W. Opzoomer tot zijne Katholieke Landgenooten.
B6630: RIJK, J. DE & A. BUURSMA. - Oefencahier E. Schrijfmethode voor de L.S. op ritmische grondslag.
Y2513: RIJK, J. DE & A. BUURSMA. - Het normschrift. Oefencahier A, B, C, D, en E. Schrijfmethode voor de L.S. op ritmische grondslag.
T9780: RIJKS, B. - Theorie en Praktijk van het Leger des Heils.
R9751: RIJKSMUSEUM. - Oog in oog met kunst en geschiedenis. Nr. 1, winter 2007, Nr 1 t/m 4 2008. De eerste vijf afleveringen.
T9912: RIJLE, J.C. EN L. VAN ERPECUM. - Hebt Gij Vrede? Naar het Engelsch van J.C. Rijle, door L. van Erpecum.
Y2097: RIJMPRENT. - Het klein land. Gedicht. Tekening Karel Leendert Links. Rijmprent werd speciaal voor Trouw in maart 1945 in het verborgene gedrukt.
L4807: RIJN, MICHEL VAN. - De vijfde sarcofaag
T8536: RIJN, JACOMIJN VAN. - Rode appels.
B7209: [BEETS]. RIJN, G. VAN / J.J. DEETMAN. - Nicolaas Beets. Derde deel.
B2516: RIJNBERK, G. VAN. - Wenken over het samenstellen van wetenschappelijke geschriften.
R0667: RIJNBERK, G. VAN. - De Kwakzalver in de Nederlandsche Prentkunst.
R5930: RIJNDERS, G. - God, de brandkast en de oorlog.
R9162: RIJNDERS, G. (VOORWOORD). - Vrijdenkers-zangen. Een bundel anti-godsdienstige liederen en gedichten van de beste schrijvers.
T7625: RIJNDERS, GERHARD. - Dienstweigeren of soldaat worden?
R8124: RIJNDERS, GERHARD. - Van leed en waarheid. Een bundel opstellen.
Y0488: RIJNE, HERMAN. - Good Evening Listeners. Eerste serie van 20 lessen gegeven voor de Radio Omroep Herrijzend Nederland.
K2645: RIJNSDORP, C. - Literair dagboek ( 1940-1950).
K1871: RIJNSDORP, C. - Op zoek naar het geheim. Gebundelde essays.
B7921: RIJNSDORP, C. - Ter zijde. Beschouwingen over litteratuur en muziek.
K3639: RIJPMA, E. - Gids bij de studie der Nederlandse Letterkunde. Bespreking van verschillende werken.
B4189: RIJPSTRA-VERBEEK, MIMI. - Soepgroente. Het levensverhaal van Tilly Perin-Bouwmeester.
T6739: RIJSSEL, J. VAN. - Een bundel eerstelingen. Voorwoord L. Kelder.
L4948: RIJSWIJCK, ANTOON P. H VAN. - Heinrich Hansjakob.
Y0651: RIJSWIJK. - Algemeene Politie-Verordening voor de Gemeente Rijswijk 1884.
R4107: RIJXMAN, A.S. - A.C. Wertheim 1832-1897. Een bijdrage tot zijn levensgeschiedenis.
H5903: RILKE, RAINER MARIA. - Duineser Elegien.
T7581: RILKE, RAINER MARIA. - Das schweizerische Rilke-Archiv der Schweiz. Landesbibliothek in Bern. Vorwort Pierre Bourgeois.
T8293: RILKE, RAINER MARIA. - Wladimir de wolkenschilder e.a. verhalen, schetsen en essays uit de jaren 1893-1904. Vertaald door Tom Graftdijk.
Y1786: RILKE, RAINER MARIA. - De mooiste gedichten. Vertaald door Piet Thomas. Met aquarellen van Auguste Rodin en een uitleiding van Bert Schreurs.
R1252: RILKE, RAINER MARIA. - Six Lettres a A.A.M. Stols.
R1864: RILKE, RAINER MARIA. - De Dichter.
T3739: RILKE, RAINER MARIA. - Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke.
K3015: RIMBAUD, ARTHUR. - Brieven 1870-1875. Vertaling Paul Claes.
T1774: RIMBAUD, ARTHUR. - Ik heb de zomerdageraad omarmd. Tweeentwintig liefdesgedichten en twee brieven.
B8757: RIMBAUD, ARTHUR / PAUL VERLAINE. - Geschreven vriendschap. Correspondentie 1871-1875. Samenstelling Lex Spaan.
Y1108: RIMBAUD. - Le bateau ivre et autres poemes.
B7958: RIMSCHI. - Rimschi. Tweemaandelijks tijdschrift, literair tijdschrift. Eerste jaargang 1968 nr. 4.
B6050: RINGELESTEIN, D.G.G. VAN EN LEONARD ROGGEVEEN. (ED.). - Drie letters PTT. Naar gegevens van de PTT. Met platen van Jo Spier.
T4888: RINGELESTEIN, D.G.G. VAN EN LEONARD ROGGEVEEN. (ED.). - Drie letters PTT. Naar gegevens van de PTT. Met platen van Jo Spier.
Y0126: RINGELNATZ, JOACHIM. - Kuttel Daddeldu. Mit 25 Zeichnungen von Karl Arnold .
T9270: RINGLSTETTER, HERBERT. - Major Helmut Wick. Kommodore Jagdgeschwader Richthofen Nr. 2.
L6635: RINGMAN, MATHIAS (PHILESIUS VOGESIGENA). - Die Grammatica Figurata. In Faksimiledruck. Herausgegeben mit einer Einleitung von Fr. R. v. Wieser.
R9796: RINKE, JAN. - Holland's Jeugd in Kleederdracht en Spel.
H7084: RINKLEFF, MARJAN (ED.). - Romantische liefde. Een droombeeld vereeuwigd.
M2520: RINSER, LUISE. - Totdat de dag aanbreekt. Vertaling
T8326: RINSER, LUISE. - Drieluik voor Kerstmis. Vertaling Ruth Wolf.
M7841: RINSER, LUISE. - Ik ben Tobias. Vertaling H.P. Leopold.
Y1261: LE RIRE. - Le Rire. Journal humoristque le Samedi. No. 249 - 9 Novembre 1907. Litho's. Bertin & Cie. Gerbault. Marcel Capy. S. Delaw.
K8141: RISPENS, J.A. - De dichter van den Zarathustra in verband met onzen tijd.
H5156: RISPENS, J.A. - De geharnaste dromer. Mr. Johannes Kinker als aestheticus en dichter.
M6535: RISPENS, J.A. - De geharnaste dromer. Mr. Johannes Kinker als aestheticus en dichter.
M6750: RISPENS, J.A. - Richtingen en figuren in de Nederlandsche letterkunde na 1880.
K1901: RISPENS, J.A. - Zonder omwegen.
L0376: RISPENS, J.A. - De geharnaste dromer. Mr. Johannes Kinker als aestheticus en dichter.
B5630: DAS, J. / J. VAN DOORNE / P.J. RISSEUW. - Vloedlijn. Een verzameling gedichten bijeengebracht.
R3535: VIETOR / REDINGER & JOHANN RIST. - Format-Buchlein, Frankfurt am Main 1679 & Deposito Cornuti Typographici, Frankfurt am Main 1677. Nachdruck.
B0145: RITCHIE, LEITCH. - Heath's Picturesque Annual for 1833. Travelling Sketches on the Rhine, and in Belgium and Holland.
T2700: RITMAN, J.H. - Journalistieke herinneringen.
R9914: RITSCHL, GIZA. - Zangen van droom, liefde en dood. Nederlandsche en Duitsche poëzie 1939-1941.
R9915: RITSCHL, GIZA. - Nieuwe verzen.
R9610: RITSEMA VAN ECK, S. - Historische democratie.
B9279: RITTER, P.H. - De ijlende reis.
B9278: RITTER, P.H. - De ijlende reis.
K2536: RITTER JR. P.H. - Vertoog en ontboezeming. Verzameld essayistisch proza. Ingeleid door Anton van Duinkerken. Met een bibliografie door G.H. 's-Gravesande.
L2802: RITTER, P.H. - De hoorn der Schelde.
L2828: RITTER, P.H. - De hoorn der Schelde.
M3660: RITTER, P.H. - Hemeltje -Blauw.
W9071: RITTER, P.H. - Het gracieus avontuur.
K0282: RITTER, P.H. - Het welkom schandaal.
C0298: RITTER, P.H. - Lodewijk van Deyssel.
L4406: RITTER, P.H. - Paedagogische fragmenten.
L4407: RITTER, P.H. - Verspreide fragmenten. Eerste bundel.
L8298: RITTER, P.H. - Een leven van kleur en gratie. Causerie over vrouwenfiguren uit het Fransch gezelschapsleven in vroegere eeuwen.
B8867: RITTER, P.H. - Lodewijk van Deyssel.
R9553: RITTER, P.H. - Over lezen en schrijven. Fragmenten van Nederlandsche schrijvers verzameld en naar tijdsorde gerangschikt.
T4382: RITTER, P.H. - Wie zijn de drie mannen van de Nederlandsche Unie?
M5234: RITTER, P.H. - De legende van het juweel.
L4408: RITTER, P.H. - Verspreide fragmenten. Tweede bundel.
R0933: RITTER, A. / R. HANNEN / H. KNOOP EN H.P. WIRTZ. - P.C. Hooft. Tekstuitgaven en studien sinds 1931. Een bibliografie.
K7083: RITTER JR. P. - De vertelster weerspiegeld. Leven en werken van Ina Boudier-Bakker.
B0453: RITTER, P.H. - Momenten.
L4157: RITZEN, JOHANNES M.H. - Der junge Sebastian Brunner in seinem Verhaltnis zu Jean Paul, Anton Gunther und Furst Metternich.
W2140: RITZERFELD, J. - Zee van marmer.
B4731: RITZERFELD, J. - De Amazone.
P2868: RITZERFELD, J. - Grensovergang Oestiloeg.
R0483: RITZERFELD, J. - Anima. Je reinste film.
R1932: RITZERFELD, J. - De Poolse vlecht.
W0624: RIVAS, FRANCISCO SIMON. - Het rapport Mancini. Vertaling Martine Inklaar.
T3809: SLJUCHT EN RJUCHT. - Sljucht en Rjucht Rym en Onrym. nr. 22-23-24-25.
Y1326: SLJUCHT EN RJUCHT. - Sljucht en Rjucht. Rym en Onrym. 1920: Nrs: 49 t/m 52. 1921. Nrs: 26 t/m 52. 1922: Nrs: 2 t/m 7 en 22 t/m 49 en 51-52. 1924: Nrs: 1-2-3.
H6890: ROBBEN, MARIE-JOSE. - Schilderijen 1985-2002.
L3744: ROBBERECHTS, DANIEL. - Aankomen in Avignon. Relaas. Met een nawoord van Joris Note.
L9622: ROBBERECHTS, DANIEL. - Open boek. Een dynamische zelfbeschrijving.
L4702: ROBBERS, HERMAN. - De vreemde plant.
T2609: ROBBERS, HERMAN EN J.H. KOK. - Aansluiting bij de Berner Conventie.
T4820: ROBBERS, HERMAN. - Hoe een roman ontstaat. Een lezing.
R2769: ROBBRS, HERMAN. - De Nederlandsche Litteratuur na 1880.
W5603: ROBERT, MAURICE. - Code de la bibliophilie moderne. Preface de Francis de Miomandre.
H0676: ROBERTS, RAYMOND. - Typographic Design.
R2144: ROBERTSON SCOTT, J.W. - The life and death of a newspaper.
K0027: ROBERTSON, BRUCE - Beaufort Special.
P0854: ROBERTSON, R.B. - Mens en walvis. Vertaald door J. Franke.
P0859: ROBERTSON, R.B. - Of whales and men.
R6978: ROBERTSON, R.A. - Chats on old glass.
R2219: ROBERTSON, ROBIN. - Swithering.
B4594: ROBIDA, A. - Les vieilles villes des Flandres. Belgique et Flandre francaise.
Y1810: ROBIDÉ VAN DER AA, C.P.E. - Oud-Nederland in de uit vroegere dagen, overgeblevene Burgen en Kasteelen geschetst en afgebeeld.
Y1185: ROBIDE VAN DER AA, C.P.E. - Voorbeelden tot vorming van het verstand en het hart der Nederlandsche Jeugd, aan de Vaderlandsche Geschiedenis ontleend. Met portretten en platen.
K0024: ROBINSON, ANTHONY. - Moderne Ontwikkelingen van de Luchtvaart.
H0865: ROBINSON, CHRISTOPHER. - Scandal in the Ink. Male and Female Homosexuality in Twentieth-century French Literature.
T9978: ROBINSON, WILLIAM HEATH (TEKENINGEN). - Radio-leed en Radio-vreugd van den Heer Pimpel.
L8252: ROBOTHAM, MICHAEL. - Nachtboot. Vertaling Joost Mulder.
L4945: ROCA, EMILE. - De Richelieu a Mazarin. (1642 - 1644). Les etapes de Mazarin, Les Mecontents, Louis XIII, Roi; sa mort, La comedie Politque, La conquete de la Reine, La bonne Regence, Le tout Paris avant la Regence.
L4944: ROCA, EMILE. - Le regne de Richelieu. (1617 - 1642). D'apres des documents originaux.
W4327: ROCHE, MAURICE. - One-man-show. Nederlands van Eric de Marex Oyens.
Y1429: ROCHUSSEN, CHARLES. - Tentoonstelling van werken van Charles Rochussen (1814-1894).
T3120: ROCHUSSEN, JHR. - Sociale Vertellingen.
Y2617: ROCHUSSEN, W.F. - Onderzoek naar het vaderschap. De vrucht van tienjarigen strijd door den Nederlandschen wetgever gevoerd tegen Art. 342 al. 1 B.W.
T7803: ROCK, J.G. - Beknopt overzicht der Kometen. Populair beschreven.
R3973: ROCK, ROBERT. - Zo streed Eylenbosch.
T8000: ROCKER, RUDOLF. - Achter prikkeldraad en tralies. Vertaling Henk Eikeboom. Tweede deel.
B9622: ROCKER, RUDOLF. - Nationalisme. Een politieke godsdienst. Fragment uit Nationalisme en Cultuur.
B9025: RODENBACH, ALBRECHT. - Gudrun. Spel in vijf bedrijven.
M0150: RODENBACH, ALBRECHT - Gedichten. Volledige uitgave bezorgd en ingeleid door Leo van Puyvelde.
A0738: RODENBACH, ALBRECHT. - Gedichten. Bezorgd en volledigd door Ferdinand Rodenbach en ingeleid door Cyriel Verschaeve. Twee delen.
Y2869: RODENBACH, ALBRECHT. - Gudrun. Spel in vijf bedrijven.
T7154: RODENBACH, FERDINAND. - Albrechts Rodenbach en de Blauwvoeterij. Deel I: In het gesticht van Roeselare. Deel II: Leven. Twee delen in een band.
T4555: RODENBURG, A. - De vrede van Rijswijk. 1697 - 20 september - 1947.
T3033: RODENBURG, G.H. & G.W. BIJLSMA (EDS.). - Van Vlissingen & Co's Gedenkboek 1846-1946. Honderd jaren van Vlissingen & Co / Over de kunst van het drukken.
M3652: RODENKO, OLGA. - Antichambreren. Verhalen.
P2123: RODENKO, OLGA. - Oversteken.
L4011: RODENKO, PAUL. - Een kwestie van symmetrie. Verzamelde verhalen. Met een nawoord van Koen Hilberdink.
K2424: RODENKO, PAUL. - Over Hans Lodeizen.
W8082: RODENKO, PAUL. - Over Hans Lodeizen.
B0566: RODENKO, PAUL. (ED.). - Helse vertelsels I. De el van liefde en andere onstichtelijke historien uit vrijmoediger eeuwen. Opnieuw verteld.
R8313: RODIN, AUGUSTE. - Testament.
R3128: RODITI, EDOUARD. - Thrice chosen.
T3094: FESTETICS DE TOLNA RODOLPHE. - Chez les Cannibales. Huit ans de croisiére dans l'océan Pacifique a bord du yacht "Le Tolna".
H1875: RODRIGUES DE MIRANDA, S. - Pro Domo. Verklaard en toegelicht door Gilles Borrie, Geert Mak.
T3604: RODRIGUES DE MIRANDA, S. - Pro Domo.
Y1919: RODRIGUEZ, SPAIN. - The Collected Trashman. Vol. 1 no. 1.
M1835: ROE, GORDON F. - The Victorian child.
H1382: ROEDE, M.J. - Color as related to size, sex, and behavior in seven Caribbean Labrid fish species. ( genera Thalassoma, Halichoeres and Hemipteronotus).
L7490: ROEDER-BAUMBACH, IRMENGARD VON. - Versieringen bij blijde inkomsten. Gebruikt in de zuidelijke Nederlanden gedurende de 16e en 17e eeuw.
T8034: ROEDER, MAX. - Is das Centrum eine Oppositionspartei? Eine aktuelle politische Skizze.
R7580: ROEGES, JAN. - De Vlaamse Politieke Doctrine. Zeven proefschriften over de vragen van deze tijd.
K3469: ROEGHOLT, RICHTER. - De geschiedenis van De Bezige Bij 1942 - 1972.
H5557: ROEGHOLT, RICHTER. - Spiegel van Sem.
B3514: ROEGHOLT, RICHTER. - Haven.
T9860: ROEINGH, ROLF. - Flieger des Weltkrieges. Heft 2.
M2573: [MULTATULI] ROELANDT, L. - Pages choisies de Multatuli. Preface de Henry Poulaille. Notice biographique de Julius Pee. Quatre Planches hors-texte.
L7430: ROELANDTS, K. EN P.J. MEERTENS. - Nederlandse Familienamen in Historisch Perspectief.
T5804: ROELANTS, WALSCHAP, ZIELENS. - Rondom Roelants Walschap Zielens. Korte bijdragen tot beter kennis dezer schrijvers.
K8299: ROELANTS, MAURICE. - Pygmalion.
T1412: ROELANTS, MAURICE. - De kom der loutering.
W8139: ROELANTS, MAURICE. - Drie romanellipsen, bestaande uit Zusterliefde, Het negerinnebeeld, De jazzspeler.
W8190: ROELANTS, MAURICE. - Het leven dat wij droomden.
C1256: ROELANTS, MAURICE. - Het verzaken, verzamelde gedichten.
W4356: ROELANTS, MAURICE. - Komen en gaan.
L2601: ROELANTS, MAURICE. - Maria Danneels of Het leven dat wij droomden.
K2887: ROELANTS, MAURICE. - Schrijvers, wat is er van de mens? Een verzameling schrifturen. Twee delen.
H1202: ROELANTS, MAURICE. - Schrijvers, wat is er van de mens? Eerste deel van een verzameling schrifturen.
K6580: ROELANTS, MAURICE. - Van de vele mogelijkheden om gelukkig te zijn.
K6435: ROELANTS, MAURICE/ EPPO DOEVE. - Vuur en dauw.
L9878: ROELANTS, M. - Alles komt terecht.
B0591: ROELANTS, MAURICE. - De Jazz-speler. Kleine roman met een personnage en zeven instrumenten zijnde een volledige slagwerk-batterij.
B5561: ROELANTS, MAURICE. - Komen en gaan.
T2875: ROELANTS, MAURICE. - Twee helden.
R0938: ROELANTS, M. - Begin, splitsing en einde van het tijdschrift Forum.
B9748: ROELANTS, MAURICE. - De Weduwe Becker. Reportage over haar proces.
B9749: ROELANTS, MAURICE. - Gun goede wijn zijn krans.
R2791: ROELANTS, MAURICE. - Marnix Gijsen.
L3714: ROELANTS, MAURICE. - Komen en gaan.
B7810: ROELF SR., JAN - Een Bank-van-goud aan de Nes 1935-1985.
R8525: ROELFSEMA, W.J. - Na twaalf jaren. De Begrooting der Gemeente Groningen voor het dienstjaar 1894, vergeleken met die van 1882.
B8274: ROELINK, JAN. - Een honderdtal brieven uit de correspondentie van Elbertus Leoninus. Uitgegeven met inleiding en toelichting.
L0825: ROELL, A.H. - De nieuwe Burgemeester.
B3847: ROELOFSZ. ROELOF. - Waerachtig verhael van de schipvaerd op Oost-Indien ghedaen by de acht schepen in den jare 1598, van Amsterdam uyt-gezeylt onder 't beleyd van den admirael Jacob Cornelissoon van Neck, ende vice-admirael Wybrand van Warwijck. Kort ende waerachtigh verhael van de tweede schipvaerd by de Hollanders op Oost-Indien ghedaen, onder den heer admirael Iacob van Neck, getogen uyt het journael van Roelof Roelofsz, vermaender op 't schip Amsterdam, ende doorgaens uyt andere schrijvers vermeerdert.
T4736: ROELOFS, J. - In vogelvlucht. De geschiedenis van de Nederlandse Lito- Foto- en Chemigrafenbond.
T9788: ROELOFSEN, J.C. - Hoe worden de moreele eigenschappen in een leger aangekweekt en hoe krijgt men in verband hiermede een goed geoefenden troep?
B9067: ROELOFSZ, JOOST / REMCO CAMPERT. E.A. - De zeven hoofdzonden.
T1270: [SPINOZA] ROELOFSZ, C. - De beteekenis van Christus voor Spinoza. Met een voorwoord van Dr. J.H. Carp.
R9068: ROELOFSZ, C.F. - 't Kleine burgerboekje.
R9206: ROELOFSZ, CHARLES. - 't Kleine burgerboekje.
K5931: ROELSE, PIETER. - Het Stikwonder.
R1022: [STREUVELS] ROELSTRAETE, JOHAN. - De voorouders van Stijn Streuvels.
R0779: ROEMANS, ROB. - Fernand-Victor Toussaint van Boelaere. Een studie.
R1242: ROEMANS, ROB EN HILDA VAN ASSCHE. - Bibliografie van de Vlaamse Tijdschriften Reeks I. Aflevering 3: Nieuw Vlaams Tijdschrift.
K3771: ROEMANS, R. - Gedenkboek Dr. C. Godelaine 1888-1942. Met een chronologisch-analytische bibliografie.
K4736: ROEMANS, ROB. (ED.). - Aphorismen van August Vermeylen.
L6811: ROEMANS, ROB. - Analytische bibliographie van Prof. Dr. Leo van Puyvelde.
B3830: ROEMANS, ROB EN HILDA VAN ASSCHE. - Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften Reeks II. Aflevering 2: Leuvense bijdragen en bijblad.
R1183: ROEMANS, ROB EN HILDA VAN ASSCHE. - Bibliografie van Stijn Streuvels. Werk in Boekvorm.
R1181: ROEMANS, ROB. EN HILDA VAN ASSCHE. - Bibliografie van Karel Jonckheere. Ingeleid door Angela Manteau en Karel Jonckheere. Met een portret getekend door Loe Nagels.
T3368: ROEMANS, ROB. - Kritische Bibliographie van Cyriel Buysse gevolgd door een Bibliographie over Cyriel Buysse.
R0804: ROEMANS, ROB. - Analytische bibliographie van en bibliographie over Prof. Dr. Maurits Sabbe.
R0873: ROEMANS, ROB. - Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften Reeks I. Aflevering 6: De tijdschriften opgericht tussen 1940 en 1944. Westland. Podium en Nieuwe Stemmen.
R1241: ROEMANS, ROB EN HILDA VAN ASSCHE. - Bibliografie van de Vlaamse Tijdschriften Reeks II. Aflevering 2: Leuvense bijdragen en Bijblad.
R1244: ROEMANS, ROB EN HILDA VAN ASSCHE. - Bibliografie van de Vlaamse Tijdschriften Reeks I. Aflevering 4: Band (1942-1960) Zuiderkruis (1956-1959).
R1243: ROEMANS, ROB EN HILDA VAN ASSCHE. - Bibliografie van de Vlaamse Tijdschriften Reeks I. Aflevering 2: De Vlaamse Gids.
B7320: ROEMANS, ROB. EN HILDA VAN ASSCHE. - Analytische bibliografie van Julien Kuypers. Ingeleid door Karel Jonckheere en Garmt Stuiveling.
R0798: ROEMANS, ROB. - Het werk en de betekenis van Prof. Dr Willem de Vreese.
R3868: ROEMANS, ROB. - Het werk van Prof. Dr. A. Vermeylen. Analytische bibliografie.
H8537: ROEMER, ASTRID. - Alles wat gelukkig maakt.
R5715: ROEMERS VISSCHER, ANNA. - Alle de gedichten van Anna Roemers Visscher vroeger bekend en gedrukt of eerst onlangs in handschrift ontdekt, naar tijdsorde en in verband met hare levensbijzonderheden uitgegeven en toegelicht door Nicolaas Beets. Twee delen.
B1952: ROEPING. - Anton van Duinkerken 50 jaar.
B6449: ROEPING. - Knuvelder: Dr. Moller overleden; Walch's handboek. Wijdeveld: Hendrik Moller. Gorris: Epitaaf; Avond in October; Liedje om de dood. Bourbon: Hazardspel. Panhuysen Kroniek der poëzie.
B6450: ROEPING. - Valkenier: Opdracht. Gorris: Ook jij...; Kwatrijnen. Hofstra: Geschiedenisboek. Smit: In Memoriam. Valentijn: Lente 1940. Eerdmans: Uitvaart. Maas: Heimelijk hart. Lisdonk: Opwerpingen tegen de kerk. Panhuysen: Clara Eggink. Thurn: De verschillende wijzen van geloven. Knuvelder: Naar een Nederlandse sociolgie. Weytens: Het Leesgezelschap van Diepenbeek.
B6452: ROEPING. - Lisdonk: Kerk en christendom. Leeuwen: Pontius Pilatus. Meeuwesse: Vigilie van Pasen. Gorris: Apres l'adieu; Gebed om vrede. Vat: Zwervers. Valetijn: Een lente; Laatste nacht. Wilderode: In memoriam patris. Vencken: De chirurg. Kramer: Een middeleeuwsch lied. Hofstra: Bezoek in den avond. Molenaar: Getrud von le Fort. Panhuysen: Kroniek der poëzie. Pecasse: Nationalisme en internationalisme.
B6453: ROEPING. - Knuvelder: Pluriformiteit, geen uniformiteit (Brabant in de Nederlanden). Kramer: Een middeleeuwsch lied (slot). Paap: Kroniek van het proza: Rogier van Aerde, Kain.
B6447: ROEPING. - Molenaar: Het christendom en de nieuwe mens. Grevers: Dodenmasker. Deak: Moment critique; Heimwee; Na het gevaar. Voeten: Drie kleine gedichten van het najaar; nachtredactie. Paap: H. Marsman. Kerssemakers: Gorters Mei. Panhuysen: Kroniek der poëzie. Heyden Tradioneele Staatkunde II. Knuvelder: Zelfmoordplannen der Nederlandse Unie?
T4063: ROEREN, HERMAN EN SLOTEMAKER, J.C.E. - De openbare onzedelijkheid en hare bestrijding.
L4737: ROERSCH, ALPHONSE. - L'Humanisme Belge a L'Epoque de la Renaissance. Etudes et Portraits.
T0938: ROES, J.H. (RED.). - MemoReeks. Herinneringen aan personen en gebeurtenissen uit het katholiek leven. Met medewerking van Mechteld Wijgerinck.
H8022: ROES, A. - Symbolen uit het Oude Oosten.
K4753: ROES, ANDRE. - Een schaduw die verschuift. Leven en werk van de jonge Anton van Duinkerken.
R6591: ROES, FRANS JOAN. - De Opsoninenleer en hare diagnotische waarde bij de Tuberculose.
R4888: [WILDE] ROESE, OTTO. - Richard Strauss Salome. Ein Wegweiser durch die Oper.
R4887: [WILDE] ROESE, OTTO. - Richard Strauss Salome. Ein Wegweiser durch die Oper.
T6488: ROESLER. - Die Bahnhofswirtschaft der Neuzeit.
T9789: ROEST VAN LIMBURG, TH. M. - Feestrede, uitgesproken den 21sten October 1903 in de Groote Kerk te Breda, t.g.v. de viering van het 75-jarig bestaan der Koninklijke Militaire Academie.
W7474: ROEST, HANS. - Schaatsenrijder. Terugdenken aan Gerrit Achterberg.
B0833: ROETERT FREDERIKSE, J.A. (ED.). - Dietsche Sprokkelingen. Tweede deel.
T4738: ROETERT FREDERIKSE, J.A. (ED.). - Dietsche Sprokkelingen. Tweede deel. [Twee bundels moderne lyriek, voornamelijk ten behoeve van Lycea, Gymnasia en H.B.S].
L2330: ROEVER, W.P. DE. - Het werk van de moderne mineraloog.
L1263: ROEVER, W.P. DE. - Petrografische bijdragen tot de kennis van diepere delen der aarde.
M3514: ROEVER-DOZY, DE. - Het leven van onze voorouders. Geheel opnieuw bewerkt en voortgezet door F.H. Fischer. 4 delen.
B6728: ROEVER, NICOLAAS DE. - Catalogus van de belangrijke Bibliotheek: Rechtsgeleerdheid, Geschiedenis, Amsterdam, Wapenkunde, Zeden en Gewoonten, Letterkunde en Kunst. Nagelaten door Mr. Nicolaas de Roever.
R6948: ROEVER, N. DE. - Vondels woning in de Warmoesstraat, met lendenen en verdere geburen, opgehelderd met een plattegrond.
Y1936: ROEVER, N. DE. (RED.). - Oud-Holland. Nieuwe bijdragen voor de geschiedenis der Nederlandsche Kunst, Letterkunde, Nijverheid enz. Derde Jaargang, vierde aflevering.
Y1509: ROEVER, M.B. DE (ED.). - "Het Kasteel van Amstel" Burcht of bruggehoofd?
T2782: ROEVER, N. DE. - Het verzamelen van handschriften. Handboek voor het aanleggen van eene verzameling van handschriften.
R9723: ROEVER, N. DE. - De Amsterdamsche Weeskamer.
B5875: ROEY, JOHAN DE. - Hugo Claus. Een poreuze man van steen.
T3489: ROEY, JOSEPH E. VAN. - Herderlijke brief van Z. Em. den kardinaal-aartsbisschop van Mechelen en van H.H. exc. de bisschoppen van Belgie, 7 october 1940. Authentieke tekstuitgave voorzien van het analyseerend inhoudsoverzicht.
K0296: ROGERS, BRUCE. - Paragraphs on printing. Elicited from Bruce Rogers in talks with James Hendrickson on the functions of the book designer. With occasional notes and illustrations.
T7267: ROGGE, ELIS. M. - De Vrouw en haar Huis. Geillustreerd maandschrift. 7e jaargang Nr. 1 Mei 1912.
T7268: ROGGE, ELIS. M. - De Vrouw en haar Huis. Geillustreerd maandschrift. 9e jaargang Nr. December 1914.
L0426: ROGGE, H.C. - Geschiedkundige opstellen.
H3729: ROGGE, SYLVIA / PEGGY PARNASS / A. TROGER. - Frauen unterm Hakenkreuz.
R0202: ROGGE, H.C. - Lijst van de voornaamste vorsten en regenten uit de oud-, middel- en nieuwe geschiedenis. Met opgave van de regeeringsjaren en eenige genealogische bijzonderheden.
B8459: ROGGE, H.C. - Johannes Wtenbogaert en zijn tijd. Eerste deel (Voor het Bestand).
L0420: ROGGEMAN, WILLEM M. - Sneeuwblindheid.
T2498: [BOON] ROGGEMAN,W.M. E.A. (RED.). - Louis Paul Boon-Genootschap. Jaarboek 3. 1985.
T2497: [BOON] ROGGEMAN,W.M. E.A. (RED.). - Louis Paul Boon-Genootschap. Jaarboek 2. 1984.
R1619: ROGGEMAN, WILLEM M. - Pyramis. Rondreizende tentoonstelling Pyramis.
R6891: ROGGEN-BLOMHERT, H.C. VAN. - Het Vrouwenvraagstuk. Leekebeschouwingen.
T3304: ROGGHE, PAUL. - Vlaanderen en het zevenjarig beleid van Jacob van Artevelde (1338 - 1345). Een critisch-historische studie. Twee delen.
R4170: ROGGHE, PAUL. - Vlaanderen en het zevenjarig beleid van Jacob van Artevelde (1338-1345). Een critisch-historische studie. Tweede deel
T7306: ROGIER, L.J. EN N. DE ROOY. - In Vrijheid herboren. Katholiek Nederland 1853-1953.
R0770: ROGIER, L.J. - Het tijdschrift Katholikon 1827-1830.
Y0121: ROGIER, JAN. - Favente Deo. Gulden Huis.
K1783: ROGIER, L.J. - Herdenken en herzien. Verzamelde opstellen.
K9284: ROGIER, L.J. - De historicus en hoogleraar R.R. Post 1937 - 25 januari - 1962.
K9750: ROGIER, L.J. - De zin der geschiedenis voor geloof en rede. Bijeengebracht door...
L0358: ROGIER, L.J. - Leke gedachten en invallen over de Caritas.
T4627: ROGIER, L.J. - Het verschijnsel der culturele inertie bij de Nederlandse katholieken.
L7857: ROGIER, L.J. - Henri Gregoire en de katholieken van Nederland.
R6313: ROGIER, JAN. - De Geschiedschrijver des Rijks en andere socialisten.
L9929: ROGIER, JAN. - Een zondagskind in de politiek en andere christenen. Opstellen over konfessionele politiek in Nederland van Colijn tot Cals.
B1395: ROGIER, JAN. - Arthur Lehning, Tachtig jaar. Toespraak op 23-10-1979.
B1818: ROGIER, L.J. - Herdenking van P. Geyl (15 december 1887 - 31 december 1966).
B4654: ROGIER, L.J. - Een halve eeuw levens van het Thijmgenootschap 1904-1905.
B4655: ROGIER, L.J. - Het Thijmgenootschap: doel en werkzaamheid.
T8081: ROGIER, L.J. - Nassau en Nederland.
R5596: ROGIER, L.J. - Overzicht der geschiedenis van het katholicisme in Spangen.
R2800: [VELDEKE, HENDRIK VAN] ROGIER, L.J. - Henric van Veldeken. Inleiding tot den dichter en zijn werk met bloemlezing.
R6559: ROGIER, L.J. - De Nederlandse Pers van gisteren en heden. Overwegingen van een buitenstaander.
R6732: ROGIER, L.J. - Limburg in de Franse tijd.
Y2885: ROGIER, L.J. - Rede t.g.v. de herdenking van een eeuw vrijheid van onderwijs 1848-1948 op 1 April 1948 uitgesproken door L.J. Rogier.
T4264: ROGIER, L.J. - Terugblik en uitzicht. Verspreide opstellen. Twee delen.
R5541: ROGIER, L.J. - De lauwer van de Liemers. Toespraak bij de uitreiking van de Turmac-Liemers-prijs aan A.G. van Dalen.
B8138: ROGIER, L.J. - Schrikbeeld van een Staatsgreep in 1853.
H0677: ROHRING, HANS-HELMUT. - Wie ein Buch entsteht. Eine Einfuhrung in den modernen Buchverlag.
L5995: ROHRMAN, HENDRIK. - The way of life. A thematic exposition of some plays of Marlowe and Shakespeare.
K9153: ROJAS, FERNANDO DE. - Komediespel van Knisters en Goziedemij [Comedia de Calisto y Melibea]. Een eeuwwendentoneel in drie dagen en een ochtendschemer algemeen bekend als 'La Celestina' 1500.
Y0354: ROKEWODE, JOHANNE GAGE. - Chronica Jocelini De Brakelonda, De Rebus Gestis Samsonis Abbatis Monasterii Sancti Edmundi.
T3834: ROL, NEL E.A. - Lijfgoed van wit linnen en katoen. Verslag van de Textieldag van 20 november 1986 in het Haags Gemeentemuseum te 's Gravenhage.
T0764: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - De taak der hedendaagsche vrouw in de maatschappij.
T0530: ROLAND HOLS, HENRIETTE. - De kruisgang van een volk. (Berichten van ooggetuigen uit het gebied van den hongersnood in Rusland). Met een voorrede over de oorzaken van den hongersnood.
B7868: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Thomas More. Een treurspel in verzen.
R6162: ROLAND HOLST, R.N. - Chasseriau en Puvis de Chavannes.
T3392: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - De nieuwe geboort.
T3393: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - De nieuwe geboort.
T7429: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Generalstreik und Sozialdemokratie. Mit einem Vorwort von Karl Kautsky.
Y2508: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Kinderen van dezen tijd. Leekespel opgevoerd door de Vrijzinnig Christelijke Studentenbond t.g.v. zijn IIIde Lustrum.
R3765: ROLAND HOLST, A. - Over den dichter Leopold.
R3787: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HERRIETTE. - Jeugdwerk 1884-1892.
T3391: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - De nieuwe geboort.
T6376: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Verworvenheden.
T5976: ROLAND HOLST, H. - Volksleger of ontwapening.
T3044: ROLAND HOLST, HENRIETTE, B. DE LIGT, J.J. THOMSON E.A. - Bevrijding. Orgaan van de Bond van Religieuze Anarcho-Communisten: Tolstoinummer 1828-1928.
T6168: ROLAND HOLST-VANDER SCHALK, HENRIETTE. - Clara Meijer-Wichmann herdacht.
T3214: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Geschiedenis van den proletarischen klassenstrijd.
T6180: ROLAND HOLST, HENRIETTE EN RICHARD. - Dante Gabriel Rossetti. Als Dichter en Schilder.
T0527: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE - De Zekerheid van het Socialisme.
R5258: ROLAND HOLST, R.N. - Vijftien afbeeldingen in boekdruk naar de wandschilderingen van R.N. Roland Holst in het gebouw van den Algemeenen Nederlandschen Diamantbewerkersbond te Amsterdam.
K4673: ROLAND HOLST, A. - Een winter aan zee.
K7808: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Verzonken grenzen.
T4052: ROLAND HOLST, H. - Revisionistische en Marxstische Taktiek in de Kiesrecht-Beweging.
R9867: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - De nieuwe geboort.
Y0007: ROLAND HOLST, R.N. (ONTWERP). - Programma van het Concertgebouw te Amsterdam Zondag 6 October 1918.
K6285: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Guido Gezelle.
T3193: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Algemeene Werkstaking en Sociaaldemokratie. Vertaling J.F.A.
T3190: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Algemeene Werkstaking en Sociaaldemokratie. Vertaling van J.F.A.
T6688: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - De kruisgang van een volk. Berichten van ooggetuigen uit het gebied van den hongersnood in Rusland. Met een voorrede over de oorzaken van den hongersnood door Henriette Roland Holst.
K8431: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE - Het offer.
H3475: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Keur uit de gedichten van Henriette Roland Holst van der Schalk. Verzameld en van een inleiding voorzien door S.A. Baelde.
A0390: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - De kinderen. Feestelijk spel in verzen.
L5423: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - De maatschappelijke ontwikkeling en de bevrijding der vrouw.
C1594: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - De moeder. Leekenspel in drie bedrijven.
C1231: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - De nieuwe geboort.
K8870: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - De opstandelingen. Een lyrisch treurspel in drie bedrijven.
C1831: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - De stem die roept. Zes kleine spelen en koren.
K8355: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - De stem die roept. Zes kleine spelen en koren.
M3650: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - De stem die roept. Zes kleine spelen en koren.
K8440: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - De vrouw in het woud.
L2689: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Een overgang tot het Socialisme.
L0434: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Gandhi.
M3648: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Gandhi.
C1833: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Gedroomd gebeuren. Dramatisch spreekkoor.
A0286: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Heldensage. Een gedicht.
K8849: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Heldensage. Een gedicht.
L3398: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Over dramatische kunst. Met 30 afbeeldingen en een register.
H2282: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Sonnetten en verzen, in terzinen geschreven.
H3124: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Thomas More. Een treurspel in verzen.
K7802: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Thomas More. Een treurspel in verzen.
W8126: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Thomas More. Een treurspel in verzen.
A0237: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Uit de diepte, tijdgedichten.
C1834: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Wij willen niet. Een anti-oorlogsspel.
W6177: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. E.A. - Over den dichter A. Roland Holst. Met bibliografie.
L1472: ROLAND HOLST, A. - De wilde kim.
M5340: ROLAND HOLST, A. - Een winter aan zee.
W9206: ROLAND HOLST, A. - Een winterdageraad.
H3832: ROLAND HOLST, A. - Eigen achtergronden. Inleiding tot een voordracht uit eigen werk.
M3788: ROLAND HOLST, A. - Helena's inkeer, een fragment.
P0351: ROLAND HOLST, A. - Helena's inkeer, een fragment.
H8693: ROLAND HOLST, A. - Het elysisch verlangen. Een beschouwing gevolgd door een iersche sage. De zeetocht van Bran Zoon van Febal.
K2613: ROLAND HOLST, A. - In den verleden tijd.
L1730: ROLAND HOLST, A. - Omtrent de grens.
H8692: ROLAND HOLST, A. - Onderweg.
H1196: ROLAND HOLST, A. - Over den dichter Leopold.
H3921: ROLAND HOLST, A. - Over den dichter Leopold.
K6118: ROLAND HOLST, A. - Over den dichter Leopold.
W6173: ROLAND HOLST, A. - Over den dichter Leopold.
H8697: ROLAND HOLST, A. - Tusschen vuur en maan.
W9069: ROLAND HOLST, A. - Tusschen vuur en maan.
M7544: ROLAND HOLST, A. - Uit een oud dorp. Bijeengebracht en ingeleid door Alfred Kossmann.
K4355: ROLAND HOLST, A. - Uit zelfbehoud.
K4670: ROLAND HOLST, A. - Uit zelfbehoud.
W0856: ROLAND HOLST, A. - Uit zelfbehoud.
B2084: ROLAND HOLST, A. - Verzamelde gedichten. Deel II: De Wilde Kim, Een winter aan zee, Onderweg, Tegen de wereld, In ballingschap.
H3834: ROLAND HOLST, A. - Verzamelde Werken. Twee delen poëzie. Twee delen Proza.
H8088: ROLAND HOLST, A. - Verzamelde Werken. Twee delen Proza.
W2108: ROLAND HOLST, A. - Voor West-Europa.
W0313: ROLAND HOLST, A. - Voorlopig.
W0314: ROLAND HOLST, A. - Voorlopig.
H9037: ROLAND HOLST, A. - Voorteekens.
H3471: ROLAND HOLST, A. - Woest en moe. In- en uitvallen naar aanleiding van een oude versregel.
K9334: ROLAND HOLST, H. / A. ROLAND HOLST / D. COSTER / A. DONKER. - In memoriam Herman Gorter.
H3759: ROLAND HOLST, H. /K. HUYSMANS / P.N. VAN EYCK /H. TEIRLINCK. - Wegens uitnemende verdiensten. Toespraken gehouden bij de erepromoties aan de Universiteit van Amsterdam. T.g.v. de driehonderdjarige herdenking van de sterfdag van Pieter Cornelisz. Hooft op 20 mei 1947.
K6128: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Erasmus herdacht.
H8811: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Gebroken kleuren.
H8815: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Gebroken kleuren.
M7916: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Herman Gorter.
H8816: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Het rijkere leven en andere literaire beschouwingen.
L2026: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Jean Jacques Rousseau. Een beeld van zijn leven en werken.
H8817: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Portretten en verzen. Uitgekozen door Garmt Stuiveling.
K1905: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Romankunst als levensschool. Tolstoi, Balzac en Dickens.
K6788: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Socialisme en wereldbeschouwing.
H8812: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Vierentwintig sonnetten. Uitgekozen door Garmt Stuiveling.
H8813: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Vrienden ter gedachtenis.
P1804: ROLAND HOLST, R.N. - Overpeinzingen van een bramenzoeker. Ingeleid door Arthur van Schendel.
K0062: ROLAND HOLST, R.N. - Overpeinzingen van een bramenzoeker. Ingeleid door Michael Zeeman.
A0800: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HENRIETTE - Tusschen twee werelden.
H6023: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Het vuur brandde voort, levensherinneringen. Con Fuoco. Met een nawoord van Garmt Stuiveling.
T3186: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Opwaartsche wegen. Verzen.
B3158: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - De roep der stad. Leekenspel in drie bedrijven.
B3251: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Romain Rolland.
L7158: ROLAND HOLST, A. - De kamer die mijn leven was. Met een kenschets door Martinus Nijhoff.
L7632: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Opgang tot het huis der gemeenschap.
B0541: ROLAND HOLST, A. - In ballingschap. Keuze uit eigen werk.
B0550: ROLAND HOLST, A. - In ballingschap. Keuze uit eigen werk.
B0964: ROLAND HOLST, A. - Weer een dag. Teekening van Gisele van Waterschoot van der Gracht.
R5257: ROLAND HOLST, R.N. - Vijftien afbeeldingen in boekdruk naar de wandschilderingen van R.N. Roland Holst in het gebouw van den Algemeenen Nederlandschen Diamantbewerkersbond te Amsterdam.
L7620: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - De opstandelingen. Een lyrisch treurspel in drie bedrijven.
B2779: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - De opstandelingen. Een lyrisch treurspel in drie bedrijven.
B3027: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - De opstandelingen. Een lyrisch treurspel in drie bedrijven.
B3137: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - De weg tot eenheid.
B3139: ROLAND HOLST- VAN DER SCHALK, H. - Der Vrouwen Weg. Een spreekkoor.
B3140: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Verworvenheden.
B3141: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Belijdenis voor jonge menschen die god zoeken.
B3142: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Kerstmis als boodschap in een gebroken wereld.
B3183: ROLAND HOLST, R.N. - In en buiten het tij. Nagelaten beschouwingen en herdenkingen. Met een woord ten geleide van Henriette Roland Holst-van der Schalk en van den samensteller A.M. Hammacher.
T3213: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Geschiedenis van den proletarischen klassenstrijd.
B6397: ROLAND HOLST, A. - Een winter aan zee. Gevolgd door Rekenschap voor Een Winter aan Zee.
K9565: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Herman Gorter.
T6173: ROLAND HOLST, H. - Sociaal-Demokratie en Anti-Militarisme. / Vrijheid.
T8980: ROLAND HOLST, A. - De afspraak.
T8001: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Kapitaal en Arbeid in Nederland. Bijdrage tot de economische geschiedenis der 19de eeuw
L9023: ROLAND HOLST, A. - Brieven aan Marius Brinkgreve 1908 - 1914. Met een inleiding en aantekeningen bezorgd door Margaretha H. Schenkeveld.
R6961: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Heldensage. Een gedicht.
T4891: ROLAND HOLST, A. - Uit zelfbehoud.
B8152: ROLAND HOLST, A. - Tegen de wereld.
R1504: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Over dramatische kunst. Met 30 afbeeldingen en een register. Nieuwe titeluitgaaf.
H9151: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Het vuur brandde voort. Levensherinneringen.
R5479: ROLAND HOLST, R.N. - Reproducties naar de schilderingen van R.N. Roland Holst, in het gebouw van den Alg. Ned. Diamantbewerkersbond, met een toelichting tot de laatste schilderingen.
T9568: ROLAND HOLST, A. - Helena's inkeer, een fragment.
T9030: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - De opstandelingen. Een lyrisch treurspel in drie bedrijven. Leiddraad voor de bezoekers van de opvoering.
T6361: ROLAND HOLST, H. - De vrouw, de arbeidswetgeving en de sociaaldemokratie.
T3299: ROLAND HOLST, H. - De ontwikkeling van het Nederlandsche Kapitalisme in de laatste kwart-eeuw.
T7406: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - De intellektueelen, het kapitalisme en de sociaaldemocratie.
Y0815: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Kapitaal en arbeid in Nederland. Twee delen.
Y0800: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE - Het offer.
Y0799: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - De vrouw in het woud.
T6522: ROLAND HOLST, HENR. - Fragment uit De opstandelingen. Lyrisch treurspel. Uit te voeren door het spreekkoor van de A.J.C. met een solist.
T3079: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, H. - Kapitaal en Arbeid in Nederland. Bijdrage tot de economische geschiedenis der 19de eeuw.
T0521: ROLAND HOLST, H. - De Strijd om de Jeugd. Rede gehouden op zondag 8 maart 1931, in gebouw Bellevue, Amsterdam.
T0526: ROLAND HOLST, H. - De Vrouw en het Communisme. Rede uitgesproken op den Internationalen Vrouwendag.
H9461: ROLAND HOLST, R.N. - Overpeinzingen van een bramenzoeker. Ingeleid door Arthur van Schendel.
T4055: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Klassenstrijd in Spanje en Zweden. Rede gehouden voor eenige bestuurdersbonden en afdeeelingen van de S.D.A.P.
L5412: ROLAND HOLST, A. - In memoriam. Charles Edgar du Perron et Menno ter Braak.
B3858: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Kinderjaren en jeugd van R.N. Roland Holst.
B8513: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Sonnetten en verzen, in terzinen geschreven.
T0523: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - De groote Spoorwegstaking, de Vakbeweging en de S.D.A.P.
T5005: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Gustaaf Landauer zijn levensgang en levenswerk.
T7430: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Het socialistisch proletariaat en de vrede.
T0050: ROLAND HOLST, R.N. - Overpeinzingen van een Bramenzoeker. Ingeleid door Arthur van Schendel.
T2896: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Kapitaal en Arbeid in Nederland. Bijdrage tot de economische geschiedenis der 19e eeuw.
T0524: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Geen reaktie?
T0525: ROLAND HOLST, HENR. - Sterft, oude vormen en gedachten! Een beschouwing over den strijd der Oostenrijksche arbeiders.
L4020: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENR. - Over leven en schoonheid. Opstellen over aesthetische en ethische onderwerpen.
T2219: ROLAND HOLST, A. - De dood van Cuchulainn van Murhevna.
T7887: [DIETZGENS] ROLAND-HOLST, HENRIETTE. - Josef Dietzgens Philosophie gemeinverständlich erläutert in ihrer Bedeutung für das Proletariat.
T3174: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - De vrouw, de arbeidswetgeving en de sociaaldemokratie.
T2837: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, H. - Kapitaal en Arbeid in Nederland. Bijdrage tot de economische geschiedenis der 19de eeuw.
T4056: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - De Socialistische opvoeding der jeugd.
K6346: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Vernieuwingen. Verzen.
K4672: ROLAND HOLST, A. - Onder koude wolken. Gedichten.
B3052: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Een requiem voor Gandhi.
T6752: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - De eerste gedenkdag der sociale revolutie in Rusland.
K8513: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Opwaartsche wegen. Verzen.
T9625: ROLAND HOLST, A. - Een winter aan zee.
T3086: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Kapitaal en Arbeid in Nederland. Bijdrage tot de economische geschiedenis der 19e eeuw.
R9439: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Kapitaal en arbeid in Nederland deel I en II.
T0082: ROLAND HOLST, A. - Eigen achtergronden. Inleiding tot een voordracht uit eigen werk.
T5827: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - De daden der Bolschewiki.
T0053: ROLAND HOLST, A. - Van Erts tot Arend.
T1026: ROLAND HOLST, HENRIETTE EN HENK SNEEVLIET. - Waarom schrijf je nooit meer? Briefwisseling Henriette Roland Holst - Henk Sneevliet. Bezorgd door Nico Markus. Inleiding Fritjof Tichelman.
T4054: ROLAND HOLST, H. - De philosophie van Dietzgen en hare beteekenis voor het proletariaat.
Y0621: ROLAND HOLST, A. - Voor West-Europa.
K6403: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Kinderen van dezen tijd. Leekenspel in drie bedrijven.
Y0536: ROLANDUS, G.J. - Verslag van de Vereeniging Geneeskundig Onderzoek voor het Huwelijk uitgebracht aan den Nationalen Vrouwenraad van Nederland, op zijn in April 1932 gehouden jaarvergadering.
T1108: ROLDANUS, CORNELIA W. - Zeventiende eeuwse geestesbloei.
H9657: ROLFE, FR. (FREDERICK BARON CORVO). - Hadrianus VII. Met een nawoord van Donald Weeks. Vertaald en van een nawoord en commentaar voorzien door Joyce & Co.
R2326: ROLING, G.V.A. EN J. VAN KRIMPEN (BIJEENGEBRACHT). - Twaalf Rijmprenten van Nederlandsche Kunstenaars. Bijeengebracht en verzorgd door G.V.A. Roling en J. van Krimpen met een inleidend woord van J.W.F. Werumeus Buning.
R7929: ROLLAND, ROMAIN. - Goede Vrijdag.
R5421: ROLLAND, ROMAIN. - Jan Christoffel VIII. De Vrienden. Vertaald door Jan Romein.
T7657: ROLLAND, ROMAIN - Den hingeschlachteten Volkern!
R7928: ROLLAND, ROMAIN. - Goede Vrijdag.
T7532: ROLLAND, ROMAIN. - Jan Christoffel VI: Antoinette. Vertaald door Jan Romein.
T1935: ROLLER, J. - Practische Handleiding bij het Etsen op Koper. Een onmisbare vraagbaak voor allen die zich op het etsen willen toeleggen.
R0729: ROLLER, ARNOLD [=SIEGFRIED NACHT]. - Direkte aktie.
T5234: ROLLER, ARNOLD [= SIEGFRIED NACHT]. - De eindstrijd. De sociale, algemeene Werkstaking.
M6332: ROLLIN, CHARLES. - Merckwaerdighe tooneelen uit de waereldgeschiedenis. In kooper gebragt door Simon Fokke 1712 - 1784. Met teksten van Charles Rollin 1661 - 1741.
L4367: ROLLINS, JAMES. - Steen der wijzen.
K9647: [DE VINNE] ROLLINS, CARL PURINGTON. - Theodore Low De Vinne.
L1065: ROMAINS, JULES. - Donogoo-Tonka of De wonderen der wetenschap. Vertaald en van een inleiding voorzien door Herman van den Bergh. Met teekeningen van Jo Spier.
T8851: ROMBAUT, PRUDENT. - Veronica. Reflecties over lijden.
K5801: ROMBAUTS, W. - De Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde (1886-1914). Haar geschiedenis en haar rol in het Vlaamse cultuurleven II en III.
T4836: ROMBAUTS, E. - Karel ende Elegast. Ingeleid en verklaard.
L6592: ROMBAUTS, EDWARD. - Richard Verstegen. Een polemist der Contra- Reformatie.
K7847: ROMBOUT, C.T. - Hoger, sneller, verder. 37 beroemde namen in een sigarettenkoker.
H5670: ROMBOUT, S.A.F. - Causons Littérature.
R2466: ROMBOUTS, PH. - Certificats delivres aux imprimeurs des Pays-Bas par Christophe Plantin et autres documents se rapportant a la charge du Prototypographie
K9597: ROMBOUTS, FR. S. - De psychologie der kleutertaal. Verklaard voor taalleeraren, pedologen, opvoeders en kindervrienden. Met een voorwoord van Jac. van Ginneken.
K5041: ROMBOUTS, S. - De anderen en gij. Moderne psychologie en mensenkennis.
L2846: ROMBOUTS, S. - De anderen en gij. Moderne psychologie en mensenkennis.
L6236: ROMBOUTS, S. - Te wapen tegen 't bederf onzer dagen !
B2373: ROMBOUTS, S. - De Rembrandt-Duitser Julius Langbehn.
B3296: ROMBOUTS, J.M. - Sexualiteit, natuur en cultuur.
T4805: ROMEIN, JAN - Een historisch moment, met de volledige tekst der nieuwe Sowjet grondwet.
T1481: ROMEIN, JAN MARIUS. - Dostojewskij in de westersche kritiek. Een hoofdstuk uit de geschiedenis van den literairen roem. Met een bibliografie.
B1269: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - P.C. Hooft 1581-1647.
C1803: ROMEIN, J. - Beschouwingen over het Nederlandse volkskarakter.
C1698: ROMEIN, J.M. - Het vergruisde beeld over het onderzoek naar de oorzaken van onze opstand.
H3012: ROMEIN, JAN & ANNIE. - De lage landen bij de zee. Een geschiedenis van het Nederlandse volk. Geïllustreerd met 130 afbeeldingen.
C1812: ROMEIN, JAN & ANNIE. - Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen. 4 delen.
C1809: ROMEIN, JAN. - Gegist bestek, aspecten van drie jaar wereldbestel.
K7194: ROMEIN, JAN. - Het onvoltooid verleden. Cultuurhistorische studies.
K9482: ROMEIN, JAN. - In de hof der historie. Klein encyclopedie der theoretische geschiedenis.
C1800: ROMEIN, JAN. - In opdracht van de tijd. Tien voordrachten over historische thema's.
M6363: ROMEIN, JAN. - Machten van dezen tijd. Overzicht van de voornaamste problemen der hedendaagse internationale politiek 1933 - 1935.
C1798: ROMEIN, JAN. - Machten van dezen tijd. Overzicht van de voornaamste problemen der hedendaagse internationale politiek.
M6360: ROMEIN, JAN. - Nieuw Nederland. Algemene beginselen ener hervorming in hoofd en leden.
H4093: ROMEIN, JAN. - Oorsprong, voortgang en toekomst van de Nederlandse geest.
K9318: ROMEIN, JAN. - Toynbee's studie der geschiedenis. Grondslagen ener algemene en vergelijkende beschavingsleer.
L5183: ROMEIN, JAN. - In de ban van Prambanan. Indonesische voordrachten en indrukken.
K6596: ROMEIN, MARGRE. - Het zijn peren uit mijn eigen tuin.
C1595: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - De vruchtbare muze.
M9481: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - De vruchtbare muze. Tendens en engagement in de literatuur.
K2509: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - Drielandenpunt. Essay.
K3087: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - Man en vrouw. Uit de geschiedenis van een menselijke verhouding.
W2133: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - Omzien in verwondering. Herinneringen. 2 dln.
M3441: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - Omzien in verwondering. Herinneringen.
C1802: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - Slib en wolken. Stromingen en gestalten van de nieuwe Nederlandse Literatuur.
L6193: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - Spelen met de tijd.
C1799: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - Vaderland in de verte. Historische roman.
C1805: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - Vrouwenwijsheid. Een bundel kritieken en essays over de vrouw.
K5314: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. E.A. - Invloeden op de literatuur.
B1901: ROMEIN, JAN & ANNIE. - Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen.
B1915: ROMEIN, JAN. - Historische lijnen en patronen. Een keuze uit de essays.
B8173: ROMEIN, J.M. - Apparaat voor de studie der geschiedenis.
R2322: ROMEIN-VERSCHOOR, A.H.M. - Vrouwenspiegel. Een literair-sociologische studie over de Nederlandse Romanschrijfster na 1880. Waarin opgenomen Een eenzaam avontuur in de literaire sociologie.
T6588: ROMEIN, J.M. - Over de democratie. Lezing van J. Romein op 1 april 1947.
R6439: ROMEIN, JAN. - Byzantium. Geschiedkundig overzicht van staat en beschaving in het Oost-Romeinsche Rijk.
R1385: ROMEIN, J.M. - Apparaat voor de studie der geschiedenis. Nieuwe uitgave door J. Haak met medewerking van W.H. Roobol.
K2457: ROMEIN, JAN. - Twee beelden. Johan van Oldenbarnevelt / Hugo de Groot.
R1135: ROMEIN, J. / B.W. SCHAPER / A.C.J. DE VRANKRIJKER E.A. - De tachtigjarige oorlog. Met talrijke illustraties in en buiten de tekst en een gekleurde kaart.
R5775: ROMEIN, J.M. - In Vossius' Voetspoor.
R3280: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - Ja vader, nee vader. Over de afbraak van het patriarchaal gezag en over wat er voor in de plaats kwam.
H2169: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - Omzien in verwondering. Herinneringen. 2 dln.
T9372: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - Character ubd Kultur des Niederlanders.
T1512: ROMEIN, JAN. - Eeuwigheidswaarden. Over het al of niet verouderen van geestelijke waarden en in verband daarmee over de structuur van het geniale.
R0442: ROMERS, M.A. & M. VAN PRAAG. - Inleiding tot de beginsel-verklaring van den Bond van Religieuse Anarcho-Communisten.
L2246: ROMI. - Maisons closes. L'histoire, l'art, la litterature les Moeurs. Preface du docteur Jean Lacassagne.
P2985: ROMIJN MEIJER, HENK. - Bang weer. Verhalen.
L0241: ROMIJN MEIJER, HENK. - Bernard Malamud. Informatie.
H4846: ROMIJN MEIJER, HENK. - De stalmeesters of Geheimhouding verzekerd.
P2986: ROMIJN MEIJER, HENK. - Misverstane huurders. Kritieken en essays. Ideeen.
P2987: ROMIJN MEIJER, HENK. - Naakt twaalfuurtje. Essays en polemieken.
W3166: ROMIJN MEIJER, HENK. - Onder schoolkinderen. Verhalen.
W4017: ROMIJN MEIJER, HENK. - Resten van jou en andere gedichten.
H6118: ROMIJN, J. EN A.L. SOTEMANN. (RED.). - Bont-Boek over Bond en Boek. Een gevarieerde verzameling opstellen over het uitgeven, produceren en distribueren van boeken. Voorafgegaan door een geschiedenis van de N.U.B. van 1931-1955.
L4543: ROMIJN, J. EN A.L. SOTEMANN. (RED.). - Bont-Boek over Bond en Boek. Een gevarieerde verzameling opstellen over het uitgeven, produceren en distribueren van boeken. Voorafgegaan door een geschiedenis van de N.U.B. van 1931-1955.
M1354: ROMIJN, JAAP. - Rechtvaardiging van Don Juan.
B2910: ROMIJN MEIJER, HENK. - Op oude voet. Verhalen.
B6472: ROMIJN MEIJER, HENK. - Uptown downbeat. Novelle.
H8441: ROMIJN, JAAP. - Minder dood dan levend.
M6919: ROMIJN MEIJER, HENK. - Mijn naam is Garrigue. De reconstructie van een moord, gepleegd in de loop van 1874 in Dordogne.
R7418: ROMIJN, W. - Het Sociaal-Democratisch Centrum S.D.C. Wat het is, wat het wil.
R4665: ROMIJN, JAAP. - Geschiedenis van een Delftse fabriek. Een overzicht van de productie van De porceleyne Fles te Delft van de zeventiende eeuw tot heden in het Fries Museum te Leeuwarden van 11 december 1970 tot 30 januari 1971.
R9411: ROMME, C.P.M. - De Corporatien in den Staat.
Y1837: ROMME, C.P.M. - Nieuwe Grondwetsartikelen. Een bijdrage tot herstel en vernieuwing.
K0261: ROMPAEY, PIERRE VAN. - Raad eens wie boven ligt.
M2789: ROMUALD BANZ, P. - Geschiedenis van de Latijnse Letterkunde.
R1542: RONAN, RICHARD. - Buddha's kisses and other poems. Drawings by Bill Rancitelli.
B2192: RONDAY, H.J. - Prent praat.
K5487: DE TWEEDE RONDE. - Met proza van: Biesheuvel, Calvino, Machiavelli, Nabokov. Met poëzie van: Majakovski, Pasolini, Poesjkin, Shakespeare, Slauerhoff.
K5770: DE TWEEDE RONDE. - Belgie nummer.
K5768: DE TWEEDE RONDE. - Joegoslavisch nummer.
K5483: DE TWEEDE RONDE. - Proza: Peter Andriesse, Maarten 't Hart, Mees Houkind. poëzie: J.B. Charles, Marko Fondse, Andriaan Morrien, Jean Pierre Rawie. e.v.a.
K5017: DE TWEEDE RONDE. - Vlaams nummer.
K5484: DE TWEEDE RONDE. - Het treffendste uit vijf jaar.
B0420: DE TWEEDE RONDE. - Inhoud: J.M.A. Biesheuvel, L.H. Wiener, Erika Dedensxky, Marko Fondse, Cees van Hoore, Max Nord, Jean Pierre Rawie, Nico Slothouwer, Peter Verstegen.
R6843: DE TWEEDE RONDE. - Australie-nummer.
R3959: DE TWEEDE RONDE. - Indonesie nummer.
R5391: DE TWEEDE RONDE. - Bevat o.a.: W.H. Auden. Charles Baudelaire. Emily Dickinson. Jan Kal. Valery Larbaud. Vladimir Nabokov. Drs. P. Kees Stip. Bert voeten. Driek van Wissen.
R7895: DE TWEEDE RONDE - De Tweede Ronde. Tijdschrift voor literatuur. Zomer 1981, 2e jaargang nr 11.
R3960: DE TWEEDE RONDE. - Met gedichten van: Job Degenaar, Maarten Doorman, Marko Fondse, Ed Leeflang, Th. van Os, Jean Pierre Rawie, L.F. Rosen, Georgine Sanders, Max Schreuder, Peter Verstegen, Lou Vleugelhof, Duco van Weerlee, Klaas de Wit en Jaap van Zweden.
K5481: DE TWEEDE RONDE. - Hommage aan Charles B. Timmer.
R4181: DE TWEEDE RONDE. - Proza: J. Donkers: Beeldmateriaal. R. Widemann: Zelfdoding in Gebouw K. L.H. Wiener: Het Naamloze Meisje. poëzie: Dedinsky, v.d. Eerenbeemt, Gerlach, Hombergen, van Hoore, Lukkenaer, van Moppes, Plomp, van Riessen, Schipper en Schouten. Vertaalde poëzie: Heine, Holderlin en Rainer Maria Rilke. e.v.a.
R4183: DE TWEEDE RONDE. - J.M.A. Biesheuvel. Jan Boerstoel. T.S. Eliot. J. Eijkelboom. Jan Fontijn. Herman Gorter. J. Greshoff. K. Karyotakis. F.G. Lorca. drs. P. Poesjkin. V. Poesjkin. J.P. Rawie. K. v.h. Reve. M. Tsvetajeva. D. Verspoor. e.a.
R4184: DE TWEEDE RONDE. - Hongaars nummer.
R4185: DE TWEEDE RONDE. - Nieuwgrieks nummer.
R4186: DE TWEEDE RONDE. - Lustrum nummer.
R4188: DE TWEEDE RONDE. - E. Aarestrup. J. Aben. H.C. Andersen. Herman Bang. T. Bjornvig. K. Blixen. H.C. Branner. I. Christensen. S. Claussen. S. Holm. Jan Kal. drs. P. A. Pola. H.L. Prenen. K. Rifbjerg. Driek van Wissen e.v.a.
R4189: DE TWEEDE RONDE. - M. Atwood. W.H. Auden. S. Bellow. G. Berriault. Paul Bowles. G. den Brabander. John Cheever. H. De Coninck. T.S. Eliot. J. Greenwood. Mees Houtekind. Jan Kal. P. Leive. A. Morrien. Agden Nash. E.A. Poe. Kees Stip. John Updike. e.v.a.
R4208: DE TWEEDE RONDE. - Canadees nummer.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

9/13