Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
B6973: POL, BARBER VAN DE. - Er was wat met Meneer Maker & Mevrouw Maker.
B5113: [BOLLAND] POL, C. VAN DER. - Een Nederlandsch Wijsgeer (?), critische fragmenten betreffende Prof. Bolland.
B8737: POLA, ALEXANDER. - Schrijfkramp. Light verse & cursiefjes.
R1804: POLA, ALEXANDER. - De fabel van de fabelachtige veenmol. Tekst van Alexander Pola, illustraties van Eppo Doeve.
B7791: POLAK, LEO. - Kennisleer contra materie-realisme. Bijdrage tot Kritiek en Kantbegrip.
R3907: POLAK, ARTHUR. - Joodse penningen in de Nederlanden. Jewish Medals in the Netherlands.
Y7075: POLAK, BOB & DIRK BAARTSE. (ED.). - WFH-verzamelkrant Over Willem Frederik Hermans Nr. 1. jaargang 1 december 1991.
Y7074: POLAK, BOB & DIRK BAARTSE. (ED.). - WFH-verzamelkrant Over Willem Frederik Hermans Nr. 0. jaargang 1 september 1991.
T5864: POLAK, ED. - De zeeliedenstaking en haar gevolgen.
H8503: POLAK, CHAJA. - Stenen Halzen.
M2739: POLAK, JOHAN B.W. EN W.J. SIMONS. (ED.). - In Memoriam P.N. van Eyck.
R7391: POLAK, HENRI. - Het Bankroet. Eenige opmerkingen betreffende Het Bankroet der Tegenwoordige Sociale Politiek door Mej. Mr. E.C. van Dorp.
Y6014: POLAK, JOHAN. - Zeven kleine studies.
K7746: POLAK, JOHAN. - Het oude heden.
K5139: POLAK, H.J. - Tweeerlei letterkundige kritiek Potgieter en Huet.
R5912: POLAK, LEO. - Oorlogsfilosofie.
B3865: POLAK, BOB & DIRK BAARTSE. (ED.). - WFH-magazine Nr. 20. jaargang 5 september 1996.
B3866: POLAK, BOB & DIRK BAARTSE. (ED.). - WFH-magazine Nr. 21. jaargang 6 december 1996.
B3867: POLAK, BOB & DIRK BAARTSE. (ED.). - WFH-magazine Nr. 22. jaargang 6 maart 1997.
R7119: POLAK, STELLA EN HENRI POLAK. - Het Socialistisch Liederboek. Achttien Socialistische Liederen voor Zang met Pianobegeleiding.
T7852: POLAK, HENRI. - De Vakvereeniging. Een beknopte beschouwing van haar wezen en geschiedenis.
B3863: POLAK, BOB & DIRK BAARTSE. (ED.). - WFH-verzamelkrant Nr. 6. jaargang 2 maart 1993.
B2210: POLAK, NICO. (ED.). - Het was vreesselijk! Onsterfelijke pagina's uit de roemruchte jaargangen van het Gillustreerd Politienieuws.
T3477: POLAK, HENRI. - Openbare brief aan den weledelzeergeleerden Heer A.R. Zimmerman.
W7379: POLAK, CHAJA. - Stenen Halzen.
L5363: POLAK, MEIJER. - The historical, philosohical and religious aspects of John Inglesant.
H4289: POLAK, LEO. - Eenheid boven geloofsverdeeldheid.
L0691: POLAK, J.B.W. - Der Mouw in Doetinchem.
R6584: POLAK, BETJE. - Een onderzoek naar de botanische samenstelling van het Hollandsche Veen.
Y7077: POLAK, BOB & DIRK BAARTSE. (ED.). - WFH-verzamelkrant Over Willem Frederik Hermans Nr. 5. jaargang 2 december 1992.
Y7076: POLAK, BOB & DIRK BAARTSE. (ED.). - WFH-verzamelkrant Over Willem Frederik Hermans Nr. 2. jaargang 1 maart 1992.
H1959: POLAK, JOHAN. - Oscar Wilde in Nederland. Een flard verlaat fin de siecle.
Y7078: POLAK, BOB & DIRK BAARTSE. (ED.). - WFH-verzamelkrant Over Willem Frederik Hermans Nr. 6. jaargang 2 maart 1993.
Y6743: POLAK, ESTHER. - De wond.
R1823: POLAK, JOHAN. - Bloei der decadence.
T3603: POLAK, M.W. - Het hoofdbestuur der wereld. Een weg naar wereldvrede.
T2473: POLAK, SIEGFRIED. - Een kennismaking met de leer der economische vrijheid, het socialisme en het staatssocialisme.
Y7073: POLAK, BOB & DIRK BAARTSE. (ED.). - WFH-verzamelkrant Over Willem Frederik Hermans Nr. 4. jaargang 1 september 1992.
H7692: POLAK, INGE. - Geloof mij vrij, mevrouw. Een bloemlezing uit vrouwentijdschriften tussen 1870 en 1920.
Y4346: POLAK, BOB. - In Groningen was ik van ellende doodgegaan. Een literaire wandeling door het Groningen van Willem Frederik Hermans.
L7116: POLAK, LEON. - Goethe's 'Veel-eenheid'.
Y7029: POLAK, BOB. - Bij de dood van Willem Frederik Hermans (1921-1995).
T5073: POLAK, M.W. - Bezwaren tegen de opvattingen der relativisten.
T2614: POLAK, HENRI. - Het Bankroet. Eenige opmerkingen betreffende Het Bankroet der Tegenwoordige Sociale Politiek door Mej. Mr. E.C. van Dorp.
R8210: POLAK-KIEK, J. - Administratie voor de vrouw, in gezin, beroep en bedrijf.
H8627: POLAK, JOHAN. - Zeven kleine studies.
R3780: POLAK, ERNST. - Amsterdammers. 45 teekeningen van Mr. Ernst Polak, bijschriften van hier en ginder, met een inleiding van Cornelis Veth.
T4629: POLAK, STELLA EN HENRI POLAK. - Het Socialistisch Liederenboekje I.
T7881: POLD, LEO. - De toekomst van den onderwijzer.
B2242: POLDER, RUDI. - Geschreven dingen.
B0473: POLET, SYBREN. - Namen zijn nieuws, Het Stark, Het sensorium.
W6418: POLET, SYBREN. - Adam X , De softenonzoon of hoe solliciteert men bij het publiek, De koning komt voorbij.
M6212: POLET, SYBREN. - Kikker en nachtegaal. Buitenlandse poëzie over Nederland en Nederlanders van de zeventiende eeuw tot heden. Samengesteld en ingeleid door....
K4024: POLET, SYBREN. - Verboden tijd. Een tijdfabel.
W5311: POLET, SYBREN. - De sirkelbewoners, een model.
W5314: POLET, SYBREN. - Verboden tijd. Een tijdfabel.
Y6803: POLET, SYBREN. - Gedichten I. Demiurgasmen. Organon 1. Geboorte-Stad. Organon II. Lady Godiva op scooter. Metakonkrete poëzie.
H4216: POLET, SYBREN. - Lady Godiva op scooter.
W6257: POLET, SYBREN. - De geboorte van een geest. Een kadercollage.
M3411: POLET, SYBREN. - Geboorte-stad / Lady Godiva op scooter.
B3120: POLET, SYBREN. - Een geschreven leven. (fragment).
A0078: POLET, SYBREN. - De koning komt voorbij. Drama in drie stadia.
L7248: POLET, SYBREN. - De steen.
H8628: POLET, SYBREN. - De steen.
R8678: POLET, SYBREN. - Demiurgasmen.
Y1239: POLIDORI, ROBERT & JEAN-MARIE PEROUSE DE MONTCLOS. - Kastelen langs de Loire.
W9523: POLIS, HAROLD. - Uren na middernacht. Verhalen over slapeloosheid.
W4094: POLITE, CARLENE HATCHER. - De flagellanten.
Y4204: RUIMTE ALS POLITIEK. - Ruimte als politiek I.
P2945: POLL, K.L. - Zonder mirakels, kritieken en essays.
P1787: POLL, K.L. - Het masker van de redelijkheid. Politieke essays.
P1788: POLL, K.L. - De eigen vorm. Essays over poëzie.
Y7148: POLL, W. VAN DE, SHAEF. - Nazi Hel.
B6199: POLL, K.L. - De gouden lamp. Essays over Nederland en de menselijke geest.
Y6645: POLL, C.N. VAN DE. - Zwangerschap en kraambed. Enkele wenken en inlichtingen.
H1057: POLL, K.L. - Het principe van de omweg. Ideeen.
H1534: POLL, K.L. - Wennen aan vrede. Essays over een tijdvak van voorspoed en ongeloof. Formules voor een moraal 5.
R7173: POLL, FREDRIK VAN DE. - Tijdelijke waarneming van het koninklijk gezag.
R5466: POLLATSCHEK, STEFAN. - Vlammen en kleuren. Het leven van Vincent van Gogh. Vertaald door H.J. Smeding.
L6392: POLLET, J. EN J. HELSEN. - Toponymie van Varsenare.
Y0974: POLLMANN, THIJS. - De letteren als wetenschappen. Een inleiding.
R6508: POLLMANN, JOP. - Dit is onze grootste schande.
Y6280: POLLMANN, JOOST. - Letterlijk & figuurlijk. Strips kun je beter lezen.
H9982: POLLOG, C.H. EN E. TILGENKAMP. - Vliegers ontdekken de wereld. Boven polen, zeeen en continenten. Vertaling A.C. Tholema.
K8830: POLMAN, P. - Huizinga als kultuurhistoricus.
R5237: POLMAN, P. - Godsdienst in de Gouden Eeuw.
T6775: POLVLIET, G. - Amsterdam, in 1672 in verband met onze tegenwoordige weerbaarheid.
L4591: POMES, H. - Over van Alphen's kindergedichtjes. Bijdrage tot de kennis van de opvoeding hier te lande in de achttiende eeuw.
Y0227: POMPE, W.P.J. - Het nieuwe tijdperk en het recht.
Y2127: PING-PONG. - The official edition of revised laws of Ping Pong. Authorised by the Ping Pong Association.
H1865: PONIATOWSKA, ELENA. - Tinisima. Het leven van Tina Modotti. Vertaling K. Rutten.
Y5660: PONS, MAURICE. - De seizoenen. Vertaald uit het Frans en van een nawoord voorzien door Mirjam de Veth.
Y6098: PONS, MAURICE. - Nachtpassagier. Vertaald door Mirjam de Veth.
L6683: PONSE, CHARLES. - Causa Finalis. Geloofsbelijdenis van een avonturier. Van Fetisj tot Monon.
T1852: PONT, J.W. - Rede over psalm 126 gehouden in den dankstond voor het herstel van Neerlands onafhankelijkheid op zondag 16 november 1913 in de Herst. Evang. Luth. Kerk te Amsterdam.
Y3062: PONTANUS, JOHANNES ISACIUS - Historische Beschrijvinghe der seer wijt beroemde Coopstadt Amsterdam.
R6012: PONTEN, JOSEF. - De Bokkerijders.
T9121: CHRIS KRAS / KEES VAN PONTEN. - Opdracht aan Eduard den Zevende.
Y2942: POOLMAN, W. EN P.DAS. - Splinters.
H6456: POOPENBERG, FELIX. - Buchkunst.
Y6231: POORT, COERT. - Gedicht naar Psalm 24.
K0105: POORT, COERT. - Een kleine dag voor mijzelf.
T8684: POORT, COERT. - Om precies te zijn.
L1799: POORT, HERMAN. - Van de planken. Dagbladkronieken over tooneel.
Y2514: POORT, N.J.A. - De kortste weg. Van blokschrift over koordschrift naar een persoonlijk schrijfhand. Schrijfcursus voor de lagere school. Aanwijzingen voor de leerkracht. + Hoofdletter en verbindingskaart.
T8683: POORT, COERT. - Ingevuld om te leven.
R6760: POORT, HERMAN. - Enkele verzen.
T8681: POORT, COERT. - De Koning van Wezel.
T8682: POORT, COERT. - Een bijkomstigheid van geschrijf.
Y6483: POORT, HERMAN. - Literatuur. Vier lezingen.
K6465: POORTENAAR, JAN. - Ons is gheboren. Oude prenten en teksten, verzameld en toegelicht.
K6542: POORTENAAR, JAN. - Het feest der schilderkunst. Met teekeningen van den schrijver.
K6543: POORTENAAR, JAN. - Rembrandt als etser.
K6547: POORTENAAR, JAN. - Lau-tze en Confucius.
W2834: POORTENAAR, JAN. - Van prenten en platen. De grafische technieken in voorbeelden, afbeeldingen en beschrijving.
L2644: POORTENAAR, JAN. - Wilhelmus van Nassouwe. Samengesteld door...
T9756: POORTENAAR, JAN/DARD HUNTER/C. PELS. - De papierwereld.
M8015: POORTENAAR, JAN. - Matthijs Maris.
M8010: POORTENAAR, JAN. - Vier Chineesche legenden.
M5612: POORTERE, JOSE DE. - Martinus Nijhoff.
L3047: POORTERE, A. DE. - Barth. Verschaeren.
L0001: POORTMAN, J.J. - Repertorium der Nederlandse Wijsbegeerte. Twee delen.
L0945: POORTMAN, J.J. - Repertorium der Nederlandse Wijsbegeerte.
H8991: POORTMAN, J. / A.J. SCHRADER. - Vijftig jaren Huisman. Gedenkschrift van een veelzijdig bedrijf. (1904-1954).
T1648: POORTMAN, J.J. - Repertorium der Nederlandse Wijsbegeerte. Supplement I.
T1377: [SPINOZA] POORTMAN, J.J. - Spinoza, Louis Hoyack en het hylisch pluralisme.
L7894: POOT, H.K. - Minnezangen van Hubert Korneliszoon Poot. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door C.M. Geerars.
L1149: POOT, HUBERT CORNELISZ. - Een bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door Martien Beversluis.
Y4542: POOT, HUBERT KORNELISZOON. - Gedichten. Met kunstige printen versiert.
W6829: POP, J. - Over De koperen tuin van Simon Vestdijk.
M5606: POPELIER, ED. - Piet van Aken.
K9040: POPESCU, PETRU. - The Oasis. A memoir of love and survival in a Concentration Camp.
K9722: POPKEN, J. - Mathesis en maatschappij.
K7668: POPMA, S.J. - Graham Greene en het Rooms-Katholicisme.
T8796: POPMA, MURK A.J. - Buitenstaander.
Y7130: ILLUSTRAZIONE POPOLARE. - Illustrazione popolare. Giornale per le Famiglie. Volume XXXV, N. 38 - 39, 18 - 25 Septembre 1898.
L6795: POPP, WALTER. - Milieu und Selbstbestimmung in der individuellen Entwicklung.
R6416: POPP, CAROLINE. - De legende van Jantje van Sluis.
K4802: POPPE, ANDRIES. - Odon von Horvath.
B2964: POPTA, W.M. VAN. - De Landerziehungsheime. (New Schools-Ecoles Nouvelles). Geschiedenis-ontwikkeling en beteekenis.
Y4176: DE PORDER. - De Porder! Vliegend blad, op ongezette tijden uitgegeven door de Ver. Economisch Reveil. No. 1. 8 November 1923.
R6003: PORNBACHER, HANS. - Von Veldeke bis Albertinus. Bleispiele sprachlicher und literarischer Wirkung der Niederlande auf Bayern.
B6061: PORTA, A. - Joan en Gerrit Corver. De politieke macht van Amsterdam, (1702-1748).
T5536: PORTE, J.M. ANDRE DE LA. - Cement en Beton nr 6: Doorvoeringen en bevestigingsconstructies.
Y1397: DE PORTEFEUILLE. - De Portefeuille, kunst- en letterbode. Geillustreerd Weekblad. 9e jaargang 1887-88 Deel I.
M3639: PORTEGIES ZWART, FRED. - For reviewers only. Een keuze uit de gedichten van Fred Portegies Zwart.
M3150: PORTEGIES ZWART, FRED. - Gegijzelde gedichten.
H3075: PORTEMAN, K. - Symbolische boekwetenschap of twee vliegen in een klap. Zevende Bert van Selm-lezing.
L6417: PORTENGEN, ALBERTA J. - Primitieve cultuur. Een en ander uit de vergelijkende volkenkunde.
B9969: PORTEOUS, JOHN. - Aangemunt en nagemunt. Een episode uit de vaderlandse muntgeschiedenis.
H7595: PORTER, KATHERINE ANNE. - Middagwijn en andere verhalen. Vertaling Jo Fiedeldij Dop.
K1881: PORTER, CATHY. - Alexandra Kollontaj. Een biografie. Vertaling Tinke Davids.
K5515: PORTNOY, ETHEL. - Opstandige vrouwen. Verhalende essays.
W8460: PORTNOY, ETHEL. - De brandende bruid.
M2642: PORTNOY, ETHEL. - Steen en been en andere verhalen.
M6154: PORTNOY, ETHEL. - De eerste zoen. Verhalen.
M1552: PORTNOY, ETHEL. - Overal thuis. Reisverhalen.
Y6316: PORTNOY, ETHEL. - Belle van Zuylen ontmoet Cagliostro. Een toneelstuk in twee bedrijven.
M2641: PORTNOY, ETHEL. - De brandende bruid.
Y6920: PORTNOY, ETHEL. - Vliegende vellen, schetsen en verhalen.
Y6841: PORTNOY, ETHEL. - Gemengde gevoelens.
B8248: POS, H.J. (ED.). - Anti-Semitisme en Jodendom. Een bundel studies over een actueel vraagstuk.
B4015: POS, HUGO. - Reizen en stilstaan.
M0370: POS, HUGO. - De ziekte van Anna Printemps.
K6792: POS, H.J. - Phonologie en betekenisleer.
K9599: POS, H.J. - Keur uit de verspreide geschriften van Dr. H.J. Pos.
Y5428: POS, HUGO. - Krantenknipsels van/over Hugo Pos.
Y0192: POS, HUGO. - Het verlaten koninkrijk. Verhalen.
B9814: POS, HUGO. - Het mausoleum van de innerlijke vrede.
K2824: POS, H.J. - Keur uit de verspreide geschriften van Dr. H.J. Pos. Twee delen.
R0807: AERTS / CALIS / JACOBI / KUSTERS EN POS. - De Gids sinds 1837. De geschiedenis van een algemeen cultureel en literair tijdschrift.
Y5012: POS, MARY. - Werkelijkheid op Bali.
R7096: POS, HUGO. - Van het een.
Y5034: POS, MARY. - Eens op Java en Sumatra.... Het laatste reisboek over ons Indie in zijn glorietijd.
Y5977: HAAGSCHE POST. - Elf Haagsche Post Politieke Prenten. P. van der Hem. Januari t/m December 1932.
L4438: POST VAN DER MOLEN, GERARD. - Dat is wat wonders. Relaas van een thuisdrukker.
Y4784: POST, HANS. - Politionele Actie. Boek II van de trilogie Bandjir over Noord-Sumatra.
L0223: POST VAN DER MOLEN, GERARD & RONALD RIJKSE. - Wat baard den Druk, Niet al Geluk! Werk en materialen van De Ammoniet.
Y4785: POST, HANS. - Bandjir over Noord-Sumatra. Boek I van de gelijknamige trilogie.
H3439: POST, HERBERT. - Schrift und Druck.
Y6167: POST VAN DER MOLEN, GERARD. - De toekomst van ons grafisch verleden. Met een bijdragen van: Jan Keijser, Arie Lenoir, Laurens van Krevelen en Johan de Zoete.
L2676: POST, P. - Over de woordenschat van zesjarige kinderen in tweetalig Friesland.
H5858: POST, ELIZABETH MARIA. - Reinhart. Bewerkt en ingeleid door Leonard de Vries.
Y6314: POST, HERMAN. - Te voet naar Rome. In het spoor van Bertus Aafjes.
T0926: POST, MATTHIEU J. H. - De driebond van 1788 en de Brabantse Revolutie.
T6886: POST, JAN. - De dood spreekt... Spreekkoor.
Y5979: HAAGSCHE POST. - Acht Haagsche Post Politieke Prenten. Doeve. 1938.
Y5980: HAAGSCHE POST. - Negenentwintig Haagsche Post Politieke Prenten. Doeve. 1939.
T3008: POST, P.G.J. (ED.). - Verbeelding van vroomheid. De devotieprent als cultuurwetenschappelijke bron.
R5560: POST, R.R. - De overgang van de Friezen tot het Christendom,
L5635: POST, VINCENT WOUTER. - Les Tentatives de Reforme Orthographique du Pere Monet, S.J.
L4375: POST, ELVIN. - Vals beeld.
Y7177: POSTER. - Wat Duitschland hebben wil, zijne aanspraken zooals die door de leiders der Duitsche gedachte zijn uitgedrukt.
Y7176: POSTER. - Om niet te vergeten. 1917-1918.
Y4480: S.D.A.P. - POSTER. - De Wasch in 't Huisgezin van Jans. Voorheen & Thans. Ontwerper: Eli Smalhout. Verkiezingen Lijst 18 F.M. Wibaut.
L7296: POSTHUMA DE BOER, EDDY. - In 't nest met de rest. Deel 3. Voorwoord Jan Kuitenbrouwer.
T9719: POSTHUMA DE BOER, EDDY EN TESSA. - 222 schrijvers, literaire portretten. Voorwoord Cees Nooteboom.
R9548: POSTHUMA DE BOER, EDDY / J.BERNLEF (TEKST). - In 't nest met de rest. [Deel 1].
R5654: POSTHUMUS, N.W. - Het oudst bewaarde Amsterdamsche Koopmansboek.
T7433: POSTHUMUS, RINSE. - De natuur en bestemming der kerkelijke, vooral pastorie-goederen, in verband met het gebeurde te Marrum en Nijkerk, benevens den oorsprong, enz. der suppletie-tractementen in Friesland, in het licht gesteld, met bijlagen.
T7279: POSTHUMUS, M. (VERZ.). - Onze Zangbundel. Strijd- en Volksliederen uit verschillende landen.
T6706: POSTHUMUS, S.N. EN F. NIEUWENHUIZEN. - Hoofden in de Bond. Polemiek tussen S.N. Posthumus en F. Nieuwenhuizen.
L7216: POSTHUMUS, N.W. - De Nationale Organisatie der Lakenkoopers tijdens de Republiek.
M9550: POSTMA, W.P. & H. KLEIJN. - Paddestoelen.
R7608: POSTMA, S.J. - Hu-Bo-Be. De strategische VerVa in de oorlogsdagen van 1940.
T9724: POSTMA, OBE. - Samle fersen. Mei in ynlieding fan Philippus Breuker. Besoarge troch Tineke Steenmeijer-Wielenga.
B4449: POSTMA, A. EN B.J. BONENKAMP. - Aan deze zijde van het Binnenhof. Gedenkboek ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.
Y2246: POSTMA, SEBASTIENE - Trappen.
Y0074: POSTMA, O. - It Fryske Doarp as Tsjerklike en Wraldske Ienheid.
Y3588: POSTMUSEUM. - Hoe ontstonden de typen I en II in de postzegels der uitgifte 1867 Nederland.
T3312: POT, J.E. VAN DER. - Voor vijftig jaar. Een terugblik.
R7296: POT, C.W. VAN DER. - Julianus de Afvallige, of De strijd tegen het Christendom. In drie zangen met houtgravuren, naar teekeningen van C. Rochussen door Best, Vermorcken en Verveer.
B1881: POTGIETER, E.J. - Gedichten. 2e bundel. Met aanteekeningen door Th.J. Bosman.
K5035: POTGIETER, E.J. - Liedekens van Bontekoe. Blaauw bes, blaauw bes! 'T is maar een pennelikker! Marie. De ezelinnen. Hanna.
H2955: POTGIETER, E.J. - Onder weg in den regen. Met aantekeningen en een toelichting door Jacob Smit.
H2956: POTGIETER, E.J. - Proza 1837 - 1845.
H2957: POTGIETER, E.J. - Een bundel liederen en gedichten. Bijeenverzameld door Joh. C. Zimmerman.
H2958: POTGIETER, E.J. - Een bundel liederen en gedichten. Bijeenverzameld door Joh. C. Zimmerman.
B7254: POTGIETER, E.J. - Verspreide en nagelaten gedichten 1828-1874. Twee delen.
K7198: POTGIETER, E.J. - Poezy 1832-1868. Eerste deel.
K7199: POTGIETER, E.J. - Poezy 1827-1874. Tweede deel.
K7200: POTGIETER, E.J. - De werken: Studien en Schetsen. Drie delen
K8522: POTGIETER, E.J. - Jan, Jannetje en hun jongste kind.
T2372: POTGIETER, E.J. - Een bundel Liederen en Gedichten.
Y6591: POTGIETER, E.J. - Jan, Jannetje en hun jongste kind. Het Rijksmuseum. Met inleiding en aanteekeningen van L.S. [=Leo Simons] en vier-enveertig afbeeldingen.
K0635: POTGIETER, E.J. - Proza 1837-1845 eerste deel, idem tweede deel, Poezy 1827-1874 eerste deel, idem tweede deel. Vier delen.
B5662: POTGIETER, E.J. - II. 't Is maar een Pennelikker!
M3904: POTGIETER, E.J. - Florence den XIVden mei 1265-1865 aan Cd. Busken-Huet. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door Jacob Smit.
L8660: POTGIETER. - Potgieter's poëzie Deel I: Zangen des tijds. Deel II: Nalatenschap van den Landjonker.
L3268: POTGIETER, E.J. - Droom en tucht. Proza en poëzie.
K0331: POTGIETER, E.J. - De werken: Kritische Studien. Drie delen.
K0330: POTGIETER, E.J. - De werken: Studien en Schetsen. Drie delen.
B7850: POTGIETER, E.J. - Leven van R.C. Bakhuizen van den Brink.
K0660: POTGIETER, EVERHARDUS J. - Liedekens van Bontekoe.
Y0908: POTGIETER, E.J. - Florence den XIVden mei 1265-1865 aan Cd. Busken-Huet. Ingeleid en toegelicht door Geertruida M.J. Duyfhuizen.
B7230: POTGIETER, E.J. - Proza 1837 - 1845. Stereotiep-Uitgaaf.
M8143: POTGIETER, E.J. - Het Rijksmuseum. Met een voorwoord van Albert Verwey.
B7779: POTGIETER, E.J. - Onder weg in den regen. Met aantekeningen en een toelichting door Jacob Smit.
A0516: POTGIETER, E.J. - Leven van R.C. Bakhuizen van den Brink.
L3422: POTGIETER, E.J. - Een bundel Liederen en Gedichten.
Y1421: POTHUIS-SMIT, C. - Drie Novemberdagen. Kort toneelstukje in 3 bedrijven.
R6861: POTHUIS, S.J. - Arbeiders-weekloonen in een aantal bedrijven en vakken te Amsterdam.
T4985: POTHUIS, S.J. - Tegen Zondags- en Nachtarbeid en voor versterking der vakorganisatie.
B3522: POTOK, CHAIM. - De belofte. Vertaald door Peter Sollet en Ed de Moel.
T8563: POTOK, CHAIM. - Op zoek naar Ruth. Een vertelling. Vertaald door Liesbeth van Nes.
H0562: POTOK, CHAIM. - De familie Slepak. Kroniek van een Russisch dissidentengezin. Vertaald door Pieter Cramer.
T8278: POTOK, CHAIM. - Uitverkoren.
H7774: POTOK, CHAIM. - De hand van de golem. Vertaling Marianne Verhaart.
H7773: POTOK, CHAIM. - Davita's harp. Vertaling Peter Sollet.
H8954: POTOK, CHAIM. - Het boek van het licht. Vertaald door Jeanette Bos.
H5074: POTOK, CHAIM. - Davita's harp. Vertaling Peter Sollet.
K1334: POTOK, CHAIM. - Het boek van het licht. Vertaald door Jeanette Bos.
M2467: POTOK, CHAIM. - Isabel en andere verhalen. Vertaling Wiebe Buddingh'.
B1282: POTTER, DIRC. - Der Minnen Lope. Eerste, tweede, derde en vierde boek. Inleiding en woordenlijst. 4 delen.
T0480: POTTER, FRANS DE. - De Advertentie in de Nieuwsbladen.
B9229: POTTER, DENNIS. - Zoon des mensen. Een spel. Vertaling Evert Straat.
T1406: POTTIER, A. - Cooperatie. Inleiding van P.J.M. Aalberse.
T6699: POTTIER, A. - Cooperatie. Inleiding van P.J.M. Aalberse.
K0124: POTTLE, FREDERICK A. (ED.). - Boswell in Holland 1763 - 1764. Including his correspondence with Belle de Zuylen (Zelide).
Y4512: POTZ, H. - Sententie uyt-ghesproocken ende ghepronuncieert over Iohan van Oldenbarnevelt, ghewesen advocaet vanden Lande van Hollandt ende West-Vrieslandt, ende geexecuteert den derthienden May Anno sestien-hondert negenthien. Stilo novo, op 't Binnen-hof in 's Gravenhage.
L9860: POUCKE, WILLY VAN. - Formosa.
L9502: POUCKE, WILLY VAN. - De Secretaresse.
B8640: [BILDERDIJK] POULLAIN DE SAINT-FOIX, GERMAIN FRANCOIS. - Deukalion en Pyrrha: Tooneelstuk. Uit het Frans vertaald door Willem Bilderdijk.
R5228: POULSSEN, J. - Tragiek van Vondels glans. Bijdrage tot de beschrijving ener dichterlijke eigenheid.
Y6852: POUND, EZRA. - 15 Cantos. Vertaald en verzorgd door H.C. ten Berge.
M9696: POURRAT, HENRI. - Le diable au moulin papier.
Y6271: POUW, GERARD. - Bloemrijk behang.
Y3851: POUW, GERARD. - Bloedbad. Over het Van Heutszmonument.
M0696: POVEE, HENK. - Herman de Man.
H5746: POWELL, ANTHONY. - Een dans op muziek van de tijd II. Lente een kopersmarkt. Vertaling Auke Leistra.
H9094: POWELL, G.H. - Excursions in Libraria, being retrospective reviews and bibliographical notes.
K1102: POWELL, NEIL. - Die Wissenschaft der Alchimisten.
M8504: POWER, EILEEN. - Medieval Women.
H5666: POWER, EILEEN. - Medieval People.
B3991: POWERS, ALAN. - Shop Fronts.
W0553: POYSER, JAMES. - Een eenzaam oord. Vertaling Stella Bromet.
Y6263: PRAAG, JAAP EN A.A. SANDERS. - Kickshaws. 'n Typografisch avontuur in Parijs.
R3893: PRAAG, SIEGFRIED VAN. - De West-Joden en hun Letterkunde sinds 1860.
K4554: PRAAG, SIEGFRIED VAN. - Een lange jeugd in joods Amsterdam. Een visie op joods Amsterdam in foto's door Willy Lindwer.
K4717: PRAAG, SIEGFRIED E. VAN. - Jeruzalem van het westen.
B8940: PRAAG, MARINUS M. VAN. - De Toneelspeler.
K6480: PRAAG, SIEGFRIED E. VAN. - Op enkel spoor.
K6517: PRAAG, SIEGFRIED E. VAN. - Jezus en Menacheem.
Y4812: PRAAG, S. VAN. - Onrust op Java. De jeugd van Dipanegara. Een historisch-literaire studie.
B2420: PRAAG, SIEGFRIED E. VAN. - De Oude Darsjan, over Jodenbuurten en joodse buurten.
H4256: PRAAG, SIEGFRIED E. VAN. - Partijtje ruw partijtje geslepen.
L6434: PRAAG, H. VAN. - Wijsheid en schoonheid van India.
L3433: PRAAG, J.A. VAN. - Problemen om de Spaanse Schelmenroman.
M7121: [MULTATULI] PRAAG S. V. (ED.). - Multatuli, bloemlezing. Ingeleid Anna v. Gogh-Kaulbach.
Y5426: PRAAG, SIEGFRIED E. VAN. - Krantenknipsels van/over Siegfried E. van Praag.
B8512: PRAAG, J. PH VAN. - Henriette Roland Holst. Wezen en werk.
Y6961: PRAAG, SIEGFRIED E. VAN. - Wij en de dieren. Een beschouwing over het dier in de letterkunde en een keur van dierverhalen.
H0481: PRAAG, PH. VAN. - Sociale symboliek op Nederlandse exlibris.
H9150: PRAAG, J. PH VAN. - Henriette Roland Holst wezen en werk.
B6108: PRAAG, PH. VAN. - Joodse symboliek op Nederlandse exlibris.
T0427: PRAAG, SIEGFRIED E. VAN. - Jeruzalem van het Westen.
B9016: PRAAG, SIEGFRIED E. VAN. - Wereldburgers. Portretten en miniaturen.
H7206: PRAAG, HERMAN MEIR VAN. - De laatste berg.
B9017: PRAAG, SIEGFRIED VAN. - In eigen en vreemden spiegel. (Uit de letterkunde van en over Joden).
B9018: PRAAG, SIEGFRIED VAN. - Het Ghetto. Een beschouwing en bloemlezing van West- en Oost-Joodsche ghettoschetsen.
Y3342: PRAAG, SIEGFRIED E. VAN E.A. - Zestig jaar Leopold. Het gezicht van een uitgeverij 1923-1983.
B0792: PRAAMSTRA, OLF. - Busken Huet. Een biografie.
Y7026: PRAAMSTRA, OLF. - Busken Huet. Een biografie.
K0686: [MULTATULI] PRAAS, JAN & HANS VAN STRAATEN (EDS.). - Multatuli onder vuur. Schimpscheuten & schampschoten op Eduard Douwes Dekker.
L3585: PRAKKE, H.J. - De 'seismograaf-functie' der jongere generatie. Ingeleid door P.J. Bouman.
L2001: PRAKKE, H.J. - Pers en politieke elite. Enquete over de rol van de pers in de geestelijke achtergronden van sociale veranderingen. Met een inleidend woord van P.J. Bouman.
L3579: PRAKKE, H.J. - Bild und Plakat. Zwei studien.
L3580: PRAKKE, H.J. - Uber die Entrenzung der Publizistik und die Ruckblende als Publizistisches Moment im Kulturwandel.
L3581: PRAKKE, H.J. & B.J. BERTINA. - Film in den Niederlanden. Zwei Vortrage. Anhang: Programm der niederlandischen Filmtage Munster 1963.
T9370: PRAKKE, H.J. - Bentheimer Grenz - Triptyk.
B8663: PRAKKE, H.J. - Drente hoog opstoten! Gewestelijk-culturele redenaties en prakkezaties van een Drentse boekdrukker. Verlucht door Johannes Mulders.
T2260: PRAKKE, HENK. - Zur Frage der Ur-Publizistik.
M4133: PRAKKE, H.J. - De sneldialoog van het affiche.
M4111: PRAKKE, H.J. - Herleving der Koppermaandagviering? Eerherstel voor oud Drukkersfestijn!
H1369: PRAKKE, H.J. - Van perswetenschap tot publicistiek.
B8495: PRAKKE, H.J. - Over de eeuw van Pet en hoe een curieuse mystificatie daarvan een hoogtepunt vormt... Een stukje Drentse boekdrukkersgeschiedenis.
T5462: PRAKKE, H.J. - Publicistische beinvloeding van het plattelandse denken. Historisch-sociografische speurtocht.
T6590: PRAKKE, HENK. - Vom Sinn der Publizistik.
H1367: PRAKKE, H.J. - Educatie in drukinkt. Memoirettes van een Drentse boekdrukker.
T5809: PRAKKE, L. - Het Huis verzopen, het Hof gepakt, de Koning ontbloot. staatsrecht onder spanning
T1707: PRAKKE, HENK. - Towards a philosophy of publicistics. Edited by Hanno Hardt.
R1775: PRAKKE, H.J. - Dante Publizistisch Gesehen. Gedanken zum Verbannungseffekt und zur umgestaltenden Tradition.
A0281: PRAKKEN, J.R. - Leerboek der geslachtsziekten.
M7209: PRAMPOLINI, GIACOMO. - Mensen, oorlogshooi/Uomini, fieno della guerra. Vertaling en inleiding Catharina Ypes.
M7653: PRANTERA, AMANDA. - Gesprekken met Lord Byron. Vertaling Joop van Helmond.
R6548: VRIJBUITER EN HENDRIK DE PRATER (H.B. FORTUIN). - En nu hoort u Vrijbuiter... Rijmen en praatjes uit de Engelsche radio tijdens de oorlogsjaren.
R3306: PRAUSE, GERHARD. - Herodes de Grote. Koning der Joden: moordenaar of politiek genie?
K7490: PRAZ, MARIO. - Studies in Seventeenth-Century Imagery.
W5128: PRAZ, MARIO. - Studies in Seventeenth-Century Imagery. Volume two. A Bibliography of Emblem Books.
B0359: PREETORIUS, EMIL. - Vom Buhnenbild bei Richard Wagner.
H3443: PREETORIUS, EMIL. - Vom Wege eines Kunstlers und vom Wandel der Kunst.
R6643: PRELL, A. - Taptoe! Herinneringen van Oud-soldaten en Invialiden van het Indische Leger te Bronbeek.
R8317: PREMSELA, MARTIN J. - Anatole France en Hollande. Essai de bibliographie francienne. Preface: Louis Dumont-Wilden.
K7710: PREMSELA, MARTIN J. - De gedachtengroei van Francois Mauriac's romanwerk.
R5455: PREMSELA, MARTIN J. - Lectuurgids voor moderne Fransche Letterkunde. Inleiding P. Valkhoff.
M4118: PRENEN, H.L. - Esprit en anecdote. Anecdoten van Franse esprit uit drie eeuwen, bijeengelezen, vertaald en ingeleid door....
L4238: PRENEN, H.L. - Houtgravures van den heer Henry Brown.
B4945: LA PRESSE. - La Presse Federation de Journaux Belges. De Pers Federatie van Belgische Dagbladen.
T3151: PRESSER, SAMUEL. (SAMENGESTELD). - Dat gebeurde hier. Kroniek van vijf jaar oorlog.
R3070: PRESSER, JACQUES. - Geschenk van vrienden bij zijn zestigste verjaardag. 1899 24 februari 1959.
K6980: PRESSER, J. - Gewiekte wielen. Richard Arkwright.
T2433: PRESSER, JACQUES. - Louter verwachting. Autobiografische schets 1899-1919.
R5311: PRESSER, J. - De Tachtigjarige Oorlog.
M5776: PRESTI, GIUSEPPE LO. - De jager met de belletjes. Vertaling J. van der Haar. Voorwoord Aldo Busi.
H9180: PRESTON-MAFHAM, KEN. - Bugs and beetles. The new compact study guide and identifier.
Y1846: PREVOST, HIPPOLYTE. - Nouveau manuel complet de sténographie, ou art de suivre la parole en écrivant. Nouvelle édition, revue augmentée et accompagnée de planches.
A0842: PREZCIER, G. & E. [=WILHELMINA EN LOUISE DRUCKER]. - George David.
K0984: PRICE, ANDRE. - Meisjes achter ramen.
T9682: PRICK, HARRY G.M. - Teruggedaan. Eenenvijftig bijdragen voor Harry G.M. Prick ter gelegenheid van zijn afscheid als conservator van het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum.
W4460: PRICK, HARRY G.M. - De Adriaantjes, een onderzoek naar wording en achtergronden van Van Deyssels Kind-leven.
T9680: PRICK, HARRY G.M. - Jongenslief en jongensleed.
B8876: PRICK, HARRY G.M. - Herinneringen aan Lodewijk van Deyssel.
T8878: PRICK, HARRY G.M. (ED.). - Ik ben gestemd om een sonnet te maken. Een bloemlezing uit de poëzie der Tachtigers. Samengesteld en ingeleid door ....
M4527: PRICK, HARRY G.M. - In de zekerheid van eigen heerlijkheid. Het leven van Lodewijk van Deyssel tot 1890
B9124: PRICK, HARRY G.M. - In de zekerheid van eigen heerlijkheid. Het leven van Lodewijk van Deyssel tot 1890.
B8872: PRICK, HARRY G.M. - Lodewijk van Deyssel. Dertien close-ups.
K2410: PRICK, HARRY G.M. - Een weefsel van overpeinzingen. Causerie over Frans Erens in diens briefwisseling met Andries Bonger.
R0207: PRICK VAN WELY, MAX. - De bloeitijd van het Nederlandse Volkslied vanaf het ontstaan tot aan de tweede helft van de zeventiende eeuw. Met 25 meest onbekende liederen.
H5441: PRICK, HARRY G.M. - Herinneringen aan Lodewijk van Deyssel.
H7543: PRICK, HARRY G.M. - Uit de schrijfcassette van Lodewijk van Deyssel. Ontnomen, ingeleid en van aantekeningen voorzien door ....
L9325: PRIEM, G.H. - Zon en zang. Verzamelde gedichten.
T0475: PRIES-HEIJKE, ANNA P. - De zaak Suchovo-Kobylin.
M6440: PRIESLEY, J.B. - 3 Mannen in burger. Vertaling Koos Schuur.
R6068: EEN R.K. PRIESTER. - Leven van den H. Bonifacius. voorafgegaan van een woord van aanbeveling door J.A. de Rijk.
T6993: PRIESTER, A. - Het ingewikkeld oorlogsvraagstuk.
B9463: PRIESTLEY, J.B. - Zonlicht op zaterdag. Een roman over een vliegtuigfabriek. Vertaling L.A. de Witt. [=W.F. Hermans].
B9361: PRIJPERMAN, H.H.P. (ED.). - Uit de correspondentie van Prins Willem III den Stadhouder-Koning. Vertalingen van C. Serrurier.
L4557: PRIJT, HANS VAN DER. - 'Die boekhandel is er altijd geweest'. 50 jaar Boekhandel Blokker.
H9740: PROOST PRIKKELS. - 401: ATV schijf.
B2487: PROOST PRIKKELS. - 157: Op bezoek bij de Koninklijke Nederlandse Papierfabriek te Maastricht.
B2470: PROOST PRIKKELS. - 221: Krant voor hen die de Prikkelhond in de pot vonden, of er door aan lager wal zijn geraakt.
L3923: PROOST PRIKKELS. - 197: De Slechtste Prikkels van het jaar, waarin verhaald wordt van de fouten die er in voorkwamen. Met bijdragen van Carmiggelt, J. Tersteeg en A.W. Weselius.
H9743: PROOST PRIKKELS. - 451: Enveloppen/zetduiveltje.
H9729: PROOST PRIKKELS. - 391: Test die zal aantonen of de lezer bijgelovig is of niet. Dertien vragen, dertien situaties, dertien uitkomsten.
M8988: PROOST PRIKKELS. - 369: Het Holtland. Feiten, cijfers en meningen over bos, bomen en hout in Nederland.
M8992: PROOST PRIKKELS. - 414: Leg het voorlopig maar in de ijskast. Een beschrijving van tien onvoltooide Proost Prikkels.
T4191: PROOST PRIKKELS. - 200: Dartbord met schietschijf, onder het motto Werp u op Proost Papier. Pijltje en spelregels bijgeleverd
B4257: PROOST PRIKKELS. - 218: Monstermap waarin polyethyleenzakjes, bedrukt met dingen die er tijdens de vakantie in bewaard kunnen worden: paddestoelen, bladeren, schelpen.
R3590: PROOST PRIKKELS. - 226: Tourprikkels over tochten en tochtjes door ons land.
R3591: PROOST PRIKKELS. - 223: Keus in kunstdruk, monstermapje met veel soorten kunstdrukpapier.
R3597: PROOST PRIKKELS. - 390 B: Brief van de Prikkelsredactie dat de vele reacties op de drukproeven van Prikkels 390 het onnodig maken tot een definitieve druk over te gaan.
R3594: PROOST PRIKKELS. - 084: Pleidooi voor Nederlands Fabrikaat; toelichting op een nieuw distributiesysteem voor papier; Sprookjes over het land dat tijd over had.
R3593: PROOST PRIKKELS. - 199: Beeldroman over Polyethyleentje, een nieuw verpakkingsprodukt
R3598: PROOST PRIKKELS. - 396: Publivatie van het Rijksinnovatiebureau RIB, waarin produktideeen worden aangeboden aan de Nederlandse industrie.
R3599: PROOST PRIKKELS. - 225: Parodie op het Engelse tijdschrift Punch, nu Prunch.
M8575: PROOST PRIKKELS. - 277: De Prikkelsredactie wenst de lezers een gelukkige en voorspoedige Schrikkelmaand.
M8613: PROOST PRIKKELS. - 244: Presentexemplaar, gaat over de verhouding die schrijvers hebben met papier: haat, liefde, onverschilligheid.
M8579: PROOST PRIKKELS. - 287: Prikkels tot het Boekenvak. Briefwisseling tussen Jan W. Holsbergen, Sjoerd de Vries en Prikkelsredacteur over het boekenvak, ter gelegenheid van de Nationale Boekenmarkt.
B2534: PROOST PRIKKELS. - 445: Wenskaart voor Nieuwjaar En weer een prachtig nieuw millennium. Met: Wij deden dat al in Duizend. En ook in Drieduizend mag u op Ons rekenen. Let maar op.
M8200: PROOST PRIKKELS. - 201: Prikuls 201: Spellingsprikkel: De eerste prikkel in de laatste spelling.
H9748: PROOST PRIKKELS. - 418: Ik sta voor niets.
K8282: PROOST PRIKKELS. - 310: Vergaderpakket waarin een notitieblok met zelfkopierend papier, spelregels, een checklist, oefenvoorbeelden voor de spiegel en vergadermappen. Tekst Jan W. Holsbergen.
K8283: PROOST PRIKKELS. - 379: Gezelschapsspel gebaseerd op de uitgeversfunctie. Alle factoren van een boek zo goed mogelijk overwegen om er zo veel mogelijk aan te verdienen.
K8284: PROOST PRIKKELS. - 095: Parodie op de fabels van la Fontaine, geschreven naar de wereld van het papier en het boek toe.
K8285: PROOST PRIKKELS. - 098: Een Oost-West-Prikkels, met bijdragen van G. Ovink en Ies Spreekmeester; artikel over Hanri Friedlander, over de Olympische dag en over het persoonlijke cachet van reclame.
K8286: PROOST PRIKKELS. - 094: Grote verscheidenheid aan artikelen. Naast een vervolg op 'De zakenman van na 1945' een bericht over tentoonstellingen en huisorganen.
K8288: PROOST PRIKKELS. - 091: Rijkspapier of Papiergroothandel. Nogmaals over oud papier. [Voor het omslag zijn oude krantenmatrijzen gebruikt, waardoor alle nummers een verschillend omslag hebben].
K8966: PROOST PRIKKELS. - 206: Speciaal nummer over eenzijdig gestreken karton, met aanwijzingen voor afsetdrukkers. De tweeblikken proef en Carton-karton.
K8967: PROOST PRIKKELS. - 208: De Wel-tijd-Prikkels, een reactie op 'Geen tijd' Bijdragen H.J.A. Hofland e.a. over Tijd genoeg. Zelf tijd maken, Geen minuut. Een kwestie van organisatie.
K8968: PROOST PRIKKELS. - 216: Verbouwingsprikkels, naar aanleiding van veranderingen op 't Rusland. Bijdragen van M.G. Emeis jr. Simon Carmiggelt, P. Kievit, Friso Endt, over Ons Rusland, De duistere poëzie van het bestek, De Bouwvergadering en Gesprek met de Elektricien.
K8969: PROOST PRIKKELS. - 220: Handschriftnummer, behandelt de kenmerken van het handschrift: De mens en zijn handschriftagenda.
K8978: PROOST PRIKKELS. - 375: Spatie/pastei, tijdschrift voor grafische cultuur/orgaan voor grafische subcultuur en visuele zelfbevrediging. Met bijdragen van Gerrit Noordzij, Cor Jongens e.a.
K8289: PROOST PRIKKELS. - 090: Maandblad voor herverwerkend Nederland. Thema: De verwerking van oud papier, wat lichtvoetig benaderd.
K8290: PROOST PRIKKELS. - 161: Gratis publiciteit voor het Koningin Wilhelminafonds voor de kankerbestrijding.
K8291: PROOST PRIKKELS. - 164: Fragmenten uit Twee eeuwen Brandt en Proost, bijdragen H. Thomassen (laboratorium) over Papieronderzoek zonder instrumenten.
K8277: PROOST PRIKKELS. - 393: Een aanvulling op Prikkels 359 over plagiaat. Met vele voorbeelden van roof. Tekst Frits Oppenoorth.
R5942: PROOST PRIKKELS. - 074: Over de papierfabricage op de Veluwe, geschreven door Melle Oosterhagen.
R5943: PROOST PRIKKELS. - 062: Propla nummer. Artikelen over vakantie in eigen land en over de mobilisatie.
B2496: PROOST PRIKKELS. - 443: Papier en zo. Naslagwerk voor wie al ingewijd is maar iets zeker wil weten, een uitgave voor wie pas onlangs kennismaakte met papier en meer wil weten.
B2498: PROOST PRIKKELS. - 380: Ontheffing van de parkeerverplichting.
B2501: PROOST PRIKKELS. - 406: Rijwielbelasting.
B2502: PROOST PRIKKELS. - 229: "La Cosa Brandon". Thriller over een moord in Barcelona; brief met bijgeleverde bewijsstukken.
B2503: PROOST PRIKKELS. - 280: Aanzoekbiljet. Van de aanzoeker der rechtstreekse inzamelingen.
B2504: PROOST PRIKKELS. - 280: Aanzoekbiljet. Van de aanzoeker der rechtstreekse inzamelingen.
K8234: PROOST PRIKKELS. - 255: Catalogus van de meest courante ruimtevaart uitrustingsstukken, met prijzen in dollars, guldens, ponden en roebels.
K8236: PROOST PRIKKELS. - 347: Wonen met karton geeft suggesties voor het bouwen van huizen van speciaal geprepareerd karton.
K8238: PROOST PRIKKELS. - 268: Krant in oude stijl met reklameuitingen uit opeenvolgende perioden, om de ontwikkeling te laten zien.
K8239: PROOST PRIKKELS. - 382: Milieubestrijding; aspecten als De mythe van het milieu, Het Grote Gevaar, Meer verpakking, /frisseluchtfabriek.
K8242: PROOST PRIKKELS. - 217: De ontwikkeling van ons schrift door de eeuwen heen, onder de titel Van holenwand tot bankpost.
K8248: PROOST PRIKKELS. - 324: Catalogus van de bestverzorgde 49 boeken uit de jaren 1470-1970. Willekeurige fragmenten uit recente juryrapporten, geplaatst onder willekeurige boeken.
K8221: PROOST PRIKKELS. - 367: Planmaster voor 1978 waar geen afspraak meer bij kan, omdat alle weken al vol staan met aforismen. Verzameld door Gerd de Ley.
K8222: PROOST PRIKKELS. - 394: Herdruk van de Prikkelopaedie, die verder verscheen onder de nummers 122, 230 en 340.
K8223: PROOST PRIKKELS. - 399: Een set stickers om de stickerrage te bestrijden. In plaats van I love sticker nu een I hate sticker op de achterruit.
K8225: PROOST PRIKKELS. - 346: Interviews van Betty van Garrel en Cherry Duyns met de papierspecialisten van Proost en Brandt.
L2220: PROOST PRIKKELS. - 402: Illustraties in boeken.
K7991: PROOST PRIKKELS. - 118: (abusievelijk gedateerd 10 januari 1948). Een promotioneel nummer, met extra aandacht voor het nieuwe filiaal Twenthe.
K7996: PROOST PRIKKELS. - 173: Artikelen over huisorganen van L. Smilde, C.J. van Nus, P.T. van Leeuwen, J.A. van Puffelen.
K8002: PROOST PRIKKELS. - 176: Waarom van links naar rechts, door G.W. Ovink. Spelletjes met spiegelbeeldige teksten.
K8003: PROOST PRIKKELS. - 190: Nummer over typografie, met o.a. Van Futura naar Reiner Script?
K8006: PROOST PRIKKELS. - 194: Over 40.000 jaar Grafische Kunst, van Rotstekening tot nu.
K8007: PROOST PRIKKELS. - 252: Zestien prentbriefkaarten betreffende merkwaardige opschriften op etalageruiten.
K8011: PROOST PRIKKELS. - 279: Over verpakking met Proost praten, op de Macropak. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van verpakkingsmaterialen.
K8014: PROOST PRIKKELS. - 245: Prikkelplanologie. Vanuit 1960: 15 jaar terugkijken (1945) en vooruitkijken (1975). Tekst W.F. Heinemeyer.
K8018: PROOST PRIKKELS. - 267: De geschiedenis van het maken en bedrukken van papier door de eeuwen heen, geschreven door Jos Hermans.
K8021: PROOST PRIKKELS. - 297: De geschiedenis van de schaar.
K8026: PROOST PRIKKELS. - 211: Prikkelkost zijnde een kleine verzameling recepten uit de Nederlandse keuken. Samengesteld door Annie van 't Veer en geillustreerd door Lex Metz.
K8027: PROOST PRIKKELS. - 218: Monstermap waarin polyethyleenzakjes, bedrukt met dingen die er tijdens de vakantie in bewaard kunnen worden: paddestoelen, bladeren.
K8030: PROOST PRIKKELS. - 308: What is what in publicity? biedt de helpende hand bij het begrijpen van de onbegrijpelijke reclametermen. Tekst Ernst van Altena.
K8034: PROOST PRIKKELS. - 209: Tekeningen en verhaaltjes van leerlingen Prof. Kohnstamschool.
K8039: PROOST PRIKKELS. - 243: Themanummer over druk en papier bij postzegels. Tekst J.M. Fuchs, met los vel waarop de besproken postzegels in kleur.
K8041: PROOST PRIKKELS. - 242: Fotoboekje over alles wat vermeldenswaard is binnen een straal van 400 meter rondom het Rusland. Tekst Bas Roodnat.
K8049: PROOST PRIKKELS. - 448: 'Oranje boven'
K8384: PROOST PRIKKELS. - 086: Nadere beschouwingen van de Start-papiercollectie en wat de gebruiker er aan heeft; W Kundsen over 'De komende tien jaren'
K8385: PROOST PRIKKELS. - 087: Facetten van verpakkingen.
K8386: PROOST PRIKKELS. - 088: Berichten van allerlei aard.
K8387: PROOST PRIKKELS. - 089: Artikelen over Verantwoordelijkheid; Vakliteratuur en prullemand; Over papier; Prikkels in de pers; Leesboekje voor de grafische jeugd; Typografie van de boekband.
K7957: PROOST PRIKKELS. - 120: Vormden de Brandt-Vonken (boekbinderijberichten) steeds een onderdeel van Prikkels, dit maal wordt Brandt-Vonken uitgegeven waarin Prikkels 120 is opgenomen. Thema: spiralen in alle mogelijke vormen.
K7958: PROOST PRIKKELS. - 121: Over de papiermarkt en de monstertas van een Proost Papier-verkoper.
K7959: PROOST PRIKKELS. - 123: Nieuws uit de papiermarkt: Eis tot schadevergoeding en fouten in de tabellen in Prikklopaedie.
K7965: PROOST PRIKKELS. - 138: Komt het spook van de oudpapieractie terug? Tentoonstelling Het Nederlandse Boek 1300-1800.
K7968: PROOST PRIKKELS. - 151: Afscheid van E.G. Volkersz, initiatiefnemer van Proost Prikkels en jarenlang medewerker.
K7969: PROOST PRIKKELS. - 162: Speurtocht naar Proost Papieren.
K7973: PROOST PRIKKELS. - 174: De groothandel in klein bestek. Bijdrage van Friso Endt.
K7974: PROOST PRIKKELS. - 177: Tableau de la troupe.
K7975: PROOST PRIKKELS. - 178: Over aspecten van het personeelsorgaan.
K7977: PROOST PRIKKELS. - 191: Statistieknummer over papierproduktie, -consumptie, etc.
K7979: PROOST PRIKKELS. - 119: Gewijd aan Magazijnpartijen, proefstation voor verpakkingen en papier in proza en poëzie.
K7980: PROOST PRIKKELS. - 113: Parkeer bij Proost Prikkels, omdat u er veilig staat.
K7982: PROOST PRIKKELS. - 109: Bijdragen van de hand van Agha M.G. Hartley, A.W. Wesselius, U. Proost, E.G. Volkersz. reacties van lezers.
K7988: PROOST PRIKKELS. - 108: Over eenvoud bij de paperassen en over Romein en cursief. Bijdrage van H. van Krimpen.
K7990: PROOST PRIKKELS. - 104: Een Benelux-prikkels, waarin artikelen over de Papyriometer.
K8959: PROOST PRIKKELS. - 185: Over het verpakken van dingen.
K8960: PROOST PRIKKELS. - 186: Proost Papierprijsvraag: Twaalf naamloze soorten Proost Papier, waarvan de lezers moeten raden welke het zijn. Er is een prijsvraag aan verbonden, waarmee boekenbonnen te winnen zijn.
K8961: PROOST PRIKKELS. - 189: W.B.F. Schaper over Perkament, het edelste materiaal, Chachet en het cachet van Brandt. Het gebruik van Proostleggers.
K8963: PROOST PRIKKELS. - 203: Richtlijnen voor de viering van 1 april, waaronder Landelijk goedgekeurde grappen en landelijk ontraden grappen.
K8964: PROOST PRIKKELS. - 204: Lessen in golfkarton, en een reportage van de gebeurtenissen op 31 maart 24.01 uur.
K8965: PROOST PRIKKELS. - 202: Meesterdrukkers onder elkaar: over Didot en een verhaal van Bob de Binder over nieuw boekbandmateriaal Fabroleen.
L3151: PROOST PRIKKELS. - 067: Uitgevoerd op gelinieerd houtvrij schrijf. Omslag met uitgestanst schoolbord
L3152: PROOST PRIKKELS. - 213: Nummer voor ongeduldige mensen: 'Waar blijft...'.
B2539: PROOST PRIKKELS. - 175: Boekje in pakpapier tussen twee plankjes. Aan allerlei mensen is gevraagd hoe zij over papier denken.
B2540: PROOST PRIKKELS. - 239: Rekenschijf, waarin de insluitschema's voor vouwvellen zijn verwerkt.
B2541: PROOST PRIKKELS. - 436: Eureka. Omnummer-plakkers voor de oude munten met daarop de waarde in euro's.
B2542: PROOST PRIKKELS. - 301: Een muurkrant, roept de grafische garde op tot actie om de dictatuur van de papiergroothandel te doorbreken.
B2543: PROOST PRIKKELS. - 293: Partijwetten geeft de beginselprogramma's van de politieke partijen die deze maand aan de verkiezingen meedoen. De redactie heeft ze niet leuker gemaakt.
B2544: PROOST PRIKKELS. - 211: Prikkelkost zijnde een kleine verzameling recepten uit de Nederlandse keuken. Samengesteld door Annie van 't Veer en geillustreerd door Lex Metz.
B2545: PROOST PRIKKELS. - 187: a.u.b. doorhalen wat niet verlangd wordt, dossiermap met snelhechter, over formulieren en wat daarmee samenhangt.
B2547: PROOST PRIKKELS. - 130: Reuzeprikkels, als krant opgemaakt, formaat 126 x 95 cm. Over de concentratie van Amsterdamse bedrijven in een gebouw.
B2548: PROOST PRIKKELS - 122 Herdruk: Als gecorriceerde en volledig bijgewerkte overdruk van Prikkels nr 122 - 10 mei 1949 (prikklopaedie). De grijze onderdrukjes geven aan wat oorspronkelijk fout was.
B2549: PROOST PRIKKELS. - 352: Dertien stellingen naar de Wet van Murphy, opgedragen aan de bezorgde Nederlandse ondernemer. Uitgevoerd als bureaustandaard.
B2551: PROOST PRIKKELS. - 413: Emaille-achtig blauw straatnaambordje: Wandelgang.
L0668: PROOST PRIKKELS. - 166: Verpakkingsnummer waarin zestien verschillende verpakkingspapieren zijn verwerkt.
K8377: PROOST PRIKKELS. - 071: Brochure op het standaardformaat, gewijd aan de bibliotheek. Geschreven door Emma Dronckers, L. Ronner A.D. Huysman.
K8383: PROOST PRIKKELS. - 085: Een als een krant opgemaakt nummer. Bijdrage uit Amerika van Paul Standard; tweede toelichting op de nieuwe distributieregeling voor papier en de aankondiging van de nieuwe Start-papiercollectie.
K8979: PROOST PRIKKELS. - 294: Een zelfkopierende Prikkels waarin de draak wordt gestoken met de uitkomsten van het psychologisch marktonderzoek.
L3941: PROOST PRIKKELS. - 198: Nummer gewijd aan de reprografie.
K8257: PROOST PRIKKELS. - 384: 'Drukkers in de marge' gaat over de zondagsdrukkers, die zich voor hun plezier bezighouden met het maken van boeken.
K8260: PROOST PRIKKELS. - 377: Waarin wordt vastgesteld dat het niet gaat om een keuze tussen wel of niet deelhebben aan de vooruitgang van de techniek maar om zowel behouden als veranderen.
K8261: PROOST PRIKKELS. - 370: Prikkels knipseldienst laat zien hoe verschillend kranten eenzelfde bericht verslaan, in dit geval het verhaal van Roodkapje. Teksten Ruud Kok.
K8264: PROOST PRIKKELS. - 376: Konstruktie. Interviews naar aanleiding van een tentoonstelling in het souterrain van Proost en Brandt met vouwconstructeurs en afbeeldingen van werk van Karel Ettekoven e.a.
K8265: PROOST PRIKKELS. - 364: Kritische opmerkingen van Prikkels-abonnees en een essay over kritiek door Piet Grijs.
B2490: PROOST PRIKKELS. - 410: Eindelijk veilig!! Een stadion-maatpas voor voetbalsupporters.
B2492: PROOST PRIKKELS. - 447: Tattoo Transfers. Plakplaatjes met modellen voor tatoeages, waaronder een rode roos met daaromheen een tekstbanier met: I regret my Tattoo.
B2493: PROOST PRIKKELS. - 440: Beursfraudebestendig aandeel in Proost en Brandt. Maar let op de kleine lettertjes. Dividenten die op de dag waaop zij betaalbaar zijn gesteld niet zijn geind, worden ten bate van de Proost Prikkels redactie witgewassen.
B2494: PROOST PRIKKELS. - 431: Mededeling: De Prikkelsredactie heeft besloten geen Proost Prikkels te wijden aan het AOV.
T9347: PROOST PRIKKELS. - 296: Omdat de 20ste eeuw al weer voor tweederde verstreken is werd een reeks wenskaarten van verschillende afzenders, geldig tot het jaar 2000, verstrekt.
Y2847: PROOST PRIKKELS. - 172: In vieren gevouwen vel. Gecacheerd met film. Afbeelding van een papiermachine/bespreking celloskin.
B2526: PROOST PRIKKELS. - 442: Vel stickers met de waarschuwing: Millennium bug inside.
B2527: PROOST PRIKKELS. - 456: Kies. Verkiezingsaffiche met in een portret een collage van de foto's van de lijstrekkers. Variant op nr. 453.
B2528: PROOST PRIKKELS. - 453: Kies. Verkiezingsaffiche, met in een portret een collage van de foto's van de lijsttrekkers.
B2529: PROOST PRIKKELS. - 416: Nonsens/No nonsense. Een stempel met twee hoofden, een januskop voor de stempelfreak.
B2530: PROOST PRIKKELS. - 343: Promino Dominospel. Met blanco stenen, beplakt met verschillende papiersoorten. Alleen echte papierkenners weten wat ze tegen wat moeten leggen.
B2532: PROOST PRIKKELS. - 441: Ansichtkaart met tegen een achtergrond van wolken een antiek paars kabinet.
B2533: PROOST PRIKKELS. - 435: We gaan er onderdoor. Cartoon: dwars door het groene hart breekt met geweld een TGV.
L3931: PROOST PRIKKELS. - 227: Verschil van dag en nacht. Experiment met de tweelingdruk; twee autotypieen die ten opzichte van elkaar verschoven gebruikt worden en dan een verschil laten zien als van dag en nacht.
L3932: PROOST PRIKKELS. - 163: Over de kunst van graveren en Pannekoekpapier.
L3939: PROOST PRIKKELS. - 167: Ballade van Proost, artikelen over Canada: Drie millioen kilometer bos levert grondstof voor papier.
B2468: PROOST PRIKKELS. - 282: Ook u moet spijsbewust leven.
Y5167: PROOST PRIKKELS. - 405: Affiche. "Het Paleis van de Dam!" Foto van de Dam zonder het Koninklijk Paleis. Voorstel van de Stichting tot het afbreken, inpakken en opslaan van oude monumenten.
B2476: PROOST PRIKKELS. - 214: Verhalen op losse vellen, omdat we 100 jaar verder zijn en lezen dan verboden is: een illegale Prikkels.
B2489: PROOST PRIKKELS. - 457: Proost Prikkertjes. Pakje met cocktailprikkers in de kleuren van de EU-vlag: Heel Europa schreeuwt om kaas.
B2486: PROOST PRIKKELS. - 270: HOLSBERGEN, Jan W., Muzenschroom.
B2478: PROOST PRIKKELS. - 417: Groeten van het Noordelijk Halfrond, ansichtkaarten.
K8227: PROOST PRIKKELS. - 398: Olympische strippenkaart, te gebruiken op de OS 1992 in Amsterdam. Dan bestaat Proost en Brandt 250 jaar en daarom stelt de redactie deze vrijkaart ter beschikking.
L8932: PROOST PRIKKELS. - 354. Beginselverklaring. Een puzzel.
Y5164: PROOST PRIKKELS. - 430: Affiche met een ei met prikkels als een cactus. Onderraan klein afgebeeld alle eerdere prikkels met een prikkel-motief.
H9818: PROOST PRIKKELS. - 286: Binderijreportage in de vorm van een uitgeversdummie. Verscheen op de dag dat de eerste snelbinder in gebruik werd genomen. Tekst Bert Schierbeek.
M9422: PROOST PRIKKELS. - 205: Wat willen ze. Het kogelschrijvertje, Q-riosa.
M9421: PROOST PRIKKELS. - 112: Feestnommer voor bruiloften en partijen, maar gaat dan ook over partijen papier.
M9420: PROOST PRIKKELS. - 133: Over verpakkingen en verpakkingsconsulenten, Schotten en dozen en de breeklengte van papier.
M9417: PROOST PRIKKELS. - 283: Opwekking om lekker veel kilometers te rijden, ten gunste van de kwade dampen in onze omgeving. Een milieuprikkels dus.
M9410: PROOST PRIKKELS. - 230: Prikklopaedie. Herdruk PP 122.
M9415: PROOST PRIKKELS. - 254: Bij het aftreden van Ulco Proost als directeur van Proost en Brandt verscheen een bloemlezing van citaten uit het door hem geschreven gedenkboek Twee eeuwen Brandt en Proost.
K8251a: PROOST PRIKKELS. - 340: Derde druk van de Prikkelopaedie(zie ook nr 122 en 230).
K8725: PROOST PRIKKELS. - 144: Vooruitzichten op de papiermarkt; Hygienisch papier (Santosa) en De strijd tegen de grondstoffenschaarste; ons volk zal oud materiaal moeten inzamelen.
K8723: PROOST PRIKKELS. - 132: Normalisatie na 10 jaar, onder het motto: maak geen prul, gebruik A-nul. Bijdrage van Huib van Krimpen, Wat maakt u van uw boek.
M7448: PROOST PRIKKELS. - 304: Geloof het of geloof het niet. Weerprikkels verwoord door J.M. Fuchs.
Y5163: PROOST PRIKKELS. - 419: Zeer groot affiche; Volland, maar er is ook een andere kant.
M8986: PROOST PRIKKELS. - 372: Spaarzegelaktie waar niemand wijzer van wordt. Ingewikkeld verhaal dat verhult dat er nimmer iets te sparen valt. Tekst Jaap de Kreek
M8981: PROOST PRIKKELS. - 438: Vakantiedroom: Weg zonder file. Portret van een idyllisch leeg landschap.
M8980: PROOST PRIKKELS. - 307: Nulnummer van een modeblad dat zich richt tot de greenermarkt, liggend voor de teenermarkt. Met foto's, knipmodellen en trends. Auteur W. Gobel.
M8965: PROOST PRIKKELS. - 331: Promotie voor de edele sport van het papierproppenschieten. Tekst Klaas Peereboom.
M8966: PROOST PRIKKELS. - 329: Uitvlucht naar Dusseldorp, reisvoerder voor Drupagangers en - gangsters. Tekst J.M. Fuchs en W.J. Simons.
M8971: PROOST PRIKKELS. - 415: Brevet van onvermogen.
Y5166: PROOST PRIKKELS. - 335: Affiche met alternatieve verkeerstekens: U nadert de Walletjes, Hotel Garni, Vrij-ingang, Nieuw Links, Naar de Hemel, Drive-in zwembad.
M8964: PROOST PRIKKELS. - 390: In gesprek met de computer laat in de vorm van drukproef zien dat er veel mis kan gaan in de communicatie tussen computer en computergebruiker. Met [los bijgesloten in envelop] een verzoek aan de lezers om commentaar op deze proef vol fouten.
B2535: PROOST PRIKKELS. - 425: In een doos met de waarschuwing Onbreekbaar een stevig papieren Wegwerpverzamel-Jubileumbord met Delfts blauwe opdruk.
M8953: PROOST PRIKKELS. - 366: Het verlangen naar kleinschaligheid. Tekst Simon Mari Pruys.
B2495: PROOST PRIKKELS. - 450: Proost Prikkels goes www. Kaart met de tekst: Ja, laat mij via email weten als er een nieuwe Prikkels op de website staat.
R3284: PROOST PRIKKELS. - 360: 75 jaar "goed" zijn! T.g.v. het 75 jarig bestaan van de KNVD. Een pop-up.
R3283: PROOST PRIKKELS. - 429: Een leporello-gevouwen vel met stickers die -in navolging van Deel 3 van het kentekenbewijs- op autoramen geplakt kunnen worden. Voor een uitzichtsloze toekomst.
M8890: PROOST PRIKKELS. - 181: Over papier en druk op verschillende plaatsen in de wereld.
M8886: PROOST PRIKKELS. - 248: Heruitgave van de niet verzonden Prolympische Prikkel 210, omgewerkt voor de Olympische Spelen 1960. Tekst Klaas Peereboom.
M8884: PROOST PRIKKELS. - 371: Catalogus van Drukkerskunst, vrij werk van medewerkers van grafische bedrijven. Inleiding G.W. Ovink.
Y4192: PROOST PRIKKELS. - 403: Freudiaans kwartet.
M8616: PROOST PRIKKELS. - 386: Leergang Kwismaster.
M8615: PROOST PRIKKELS. - 289: Elken dag een riempje . Verhaal over papier en zijn eigenschappen.
M8612: PROOST PRIKKELS. - 330: Prentulier, een kruising tussen prentbriefkaart en formulier.
M8604: PROOST PRIKKELS. - 182: Er is iets aan de hand met die fotografie. Met artikelen als De oudste Amateurfotografen in Europa.
M8602: PROOST PRIKKELS. - 246: Het Testamentum Tudderense. De controverse Coster-Gutenberg: Kees Stip bedacht een gevonden testament, dat voor twee totaal verschillende uitleggen vatbaar is.
H7385: PROOST PRIKKELS. - 324: Catalogus van de bestverzorgde 49 boeken uit de jaren 1470-1970. Willekeurige fragmenten uit recente juryrapporten, geplaatst onder willekeurige boeken.
H7374: PROOST PRIKKELS. - 353: Reportage over het uitgeversdistributie-centrum in De Meern, waar jaarlijks 15 miljoen boeken omgaan.
R3600: PROOST PRIKKELS. - 327: Groot affiche met Waarschuwing tegen de geestvervuiling, tekst van Nils B. Treving op het Comprintcongres 1971.
M8588: PROOST PRIKKELS. - 359: In naam der Koningin gaat over plagiaat.
M8580: PROOST PRIKKELS. - 305: Geloof het of geloof het niet, een betere Prikkels. Nummer 304 opnieuw uitgegeven wegens een opeenhoping van fouten slechte kwaliteitsbeheersing: te vette druk, paginering vergeten.
B2488: PROOST PRIKKELS. - 408: Achtervolging Proost Prikkels als krantenpagina over de verhuizing.
M8570: PROOST PRIKKELS. - 224: Prikkel Pocket. Cartoons over de vaktermen in de grafische industrie, van de hand van Frits Muller. Tekst van Jacques den Haan.
K8369: PROOST PRIKKELS. - 328: Kunststofprikkels. Wat polyethyleen is, wat je er mee kunt doen, welke lasten het oplevert en een produktieschema van de vervaardiging ervan.
M8558: PROOST PRIKKELS. - 156: Verhaal van Cornelis Veth. Onthullingen door een kamenier ten hove. Uitgevoerd als garenloos gebonden boekje ter demonstratie van deze nieuwe bindwijze(sanfileer).
B2485: PROOST PRIKKELS. - 426: Waarom huisdieren belasting?
B2483: PROOST PRIKKELS. - 188: Pakje sigarettenvloei op groot formaat. Sinterklaasnummer door Friso Endt. ill. Herman Focke
B2482: PROOST PRIKKELS. - 423A: Nagemaakt NRC Handelsblad met de lintjesregen van dat jaar (alle begunstigden waren relaties van Proost en Brandt).
B2479: PROOST PRIKKELS. - 306: Waarin een lans wordt gebroken voor het opvijzelen van het eigen image door middel van tatouage.
M8572: PROOST PRIKKELS. - 258: Bibliografie betreffende de produktiegebieden van de grafische industrie.
B2474: PROOST PRIKKELS. - 159: Over de Ph-bepaling van papier en Drukkers kijken naar Amerika.
B2469: PROOST PRIKKELS. - 137: Hoofdartikel over de papierschaarste, de oorzaken en de verwachtingen.
Y5168: PROOST PRIKKELS. - 368: Twee affiches met alfabet van versierde initialen door Pam Rueter in hout gesneden
Y5169: PROOST PRIKKELS. - 389: Affiche. Elektroprint maakt het bedrukken mogelijk van een gehele pallet papier in meerkleuren in een keer, zowel in schoon- als in weerdruk. [foutief genummerd 387 i.p.v. 389].
K7961: PROOST PRIKKELS. - 126: Parodie op eigen Proost papier prijzen. Gaat natuurlijk over papier, in het bijzonder Proost Papier. Met bijdragen van C.P. Gunning en Huib van Krimpen.
R3592: PROOST PRIKKELS. - 215: Jan-Bert en de letters. Opwekking aan jonge mensen om een grafisch vak te leren.
M7453: PROOST PRIKKELS. - 303: Uit de Oudste geschiedenis van de Amsterdamse papierhandel in het bijzonder over de Compagnie der Duytse papieren. Door Henk Voorn.
B2481: PROOST PRIKKELS. - 247: VVV folder voor Prickelberg-Buiten, die meer belooft dan waargemaakt zal kunnen worden.
H9809: PROOST PRIKKELS. - 356: Introductie nieuw briefpapier voor Proost en Brandt. Tekst Jaap de Kreek.
M8204: PROOST PRIKKELS. - 276: Honderd jaar op zoek naar woorden. Over het woordenboek Nederlandse taal. Tekst W. Boswinkel.
M8205: PROOST PRIKKELS. - 233: Dr. G.W. Ovink, Over de industrie van het boek.
M8203: PROOST PRIKKELS. - 232: Magazijnnummer. , over de zorg waarmee Proost Papier in het magazijn en tijdens het vervoer wordt omringd. Tekst Tom Pauka.
T4188: PROOST PRIKKELS. - 234: Kies onze partijen; affiche bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Opgebouwd uit handelsmerken, sigarenbandjes en riemetiketten.
T4190: PROOST PRIKKELS. - 180: Vel gekleurd couverture in drieen gevouwen. Op de voorzijde aanwijzingen voor het spelen met papier. Stroken zijn bijgeleverd die in de lengte aan elkaar moeten worden geplakt, gedraaid en in de lengte worden geknipt. Het resultaat is een stel ringen die in elkaar zitten (ring van Moebius).
K8233: PROOST PRIKKELS. - 222: Vouwen en knippen van papier en de resultaten die daarmee te bereiken zijn. Vouwvellen bijgeleverd.
L3930: PROOST PRIKKELS. - 154: Over levering van offsetpapieren in golfkartonnen dozen, en over Twee eeuwen Proost en Brandt.
H9734: PROOST PRIKKELS. - 397: Talenpraktikum voor vakantiegangers. Methode om op de manier van Scrabble zinnen te vormen met de bijgeleverde lettergrepen en korte woordjes.
H9557: PROOST PRIKKELS. - 272: Kwadraat-Prikkels. Zelfs vormgevers slapen in hemelbedden... en een beetje science-fiction design. Idee, tekst, vormgeving, tekeningen Boris Kullmann.
H9558: PROOST PRIKKELS. - 358: 'n open boekje! Tekst Henk van Delden.
L3926: PROOST PRIKKELS. - 082: De prijs van het boek; Het stofomslag; Over typografie, bijdrage van Beatrice Warde.
L3927: PROOST PRIKKELS. - 092: Kerstnummer met een artikel over Prikkelkritiek en -taktiek, over Amerika en wij en De typografie van de boekband.
L3928: PROOST PRIKKELS. - 125: Badprikkels. Verfrissend maandblad voor papierverwerkend Nederland. Krantenpagina gevouwen tot 16,5 x 25,1 cm. Kwasi-krantenachtige benadering van de positie van de consument.
B4258: PROOST PRIKKELS. - 305: Geloof het of geloof het niet, een betere Prikkels. Nummer 304 opnieuw uitgegeven wegens een opeenhoping van fouten slechte kwaliteitsbeheersing: te vette druk, paginering vergeten.
K8228: PROOST PRIKKELS. - 380: Ontheffing van de parkeerverplichting.
M8960: PROOST PRIKKELS. - 412: Het papierloze kantoor.
H9738: PROOST PRIKKELS. - 446: Gebakken lucht.
Y5165: PROOST PRIKKELS. - 350: Affiche. De 350ste Prikkels. Als symbool daarvan een bergje spelden waarboven een hand zweeft waarin de laatste geprikt zit.
H9728: PROOST PRIKKELS. - 365: Een maat voor het meten van het gat in de tijdschriftenmarkt.
H7373: PROOST PRIKKELS. - 290: Feestnummer, voorafgaand aan het verschijnen van de 26ste jaargang van de Revue der Reclame. Tekst Rinus Ferdinandusse, Han W. Holsbergen e.a.
M8548: PROOST PRIKKELS. - 168: Prikkels als schrijfblok, met een bijdrage van Kl. Sierksma over reclame en papier.
R1765: PROOST PRIKKELS. - 105: Nieuwjaarsnummer waarin de uitvinding van een Nieuwjaarsreceptie-apparaat wordt aangekondigd. 1 voud aub.
M7460: PROOST PRIKKELS. - 381: Catalogus bij tentoonstelling 'Reception-Art'. Door Pierre Janssen en Cor Jongens.
R3603: PROOST PRIKKELS. - 423A + 423B: Nagemaakt NRC Handelsblad met de lintjesregen van dat jaar (alle begunstigden waren relaties van Proost en Brandt). Met brief met Excuses op verzoek NRC Handelsblad
M8569: PROOST PRIKKELS. - 212: Een weg in het doolhof van glans op papier
Y5170: PROOST PRIKKELS. - ongenummerd: Affiche. Jacht op verborgen talent. Opsporing verzocht: Proost & Brandt zoekt drukkers, zetters, lithograven, boekbinderes e.a. grafische ambachtslieden.
T6331: PRIKKEMAAT, G. - Bataafse vrijheid in Nijmegen 1794-1795.
T1910: PRIMS, FLORIS. - De Sociaal-Economische Geschiedenis van Belgie.
B0974: PRIMS, FLORIS. - Antwerpsche teksten uit de jaren 1292-1312 en de eerste Brabantsche teksten in onze taal.
T2511: PRIMS, FLORIS. - De Kapel van Burgondie van Jan van Immerseel.
R3665: PRIMS, FLORIS. - De arbeid van de Antwerpsche Natien in de geschiedenis. II: Van rond 1550 tot aan de Barreeltractaten.
L4510: PRINCE, FELIX. - Andre Antoine et le renouveau du Theatre Hollandais (1880-1900).
Y4813: PRINCEN, PONCKE. - Een kwestie van kiezen. Zijn levensverhaal opgetekend door Joyce van Fenema.
T6101: DE PRINS. - H.K.H. Prinses Juliana verloofd met Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld.
K5493: PRINS, ARIJ. - Uit het leven.
K7717: PRINS, JAN. - Verschijningen.
L4651: PRINS, ANTON A. - The Booke of the Common Prayer, 1549. An enquiry into its language (phonology and accidence), with an introductory note about its composition and origin.
T8008: DE PRINS. - De Prins der geillustreerde bladen. Jubileumnummer 1 Juli 1901-26 Juni 1926.
T9621: PRINS, ARY. - Een koning.
K3224: PRINS, ARIJ. - Uit het leven.
R1369: PRINS, SONJA EN MICHIEL JANSEN SCHOONHOVEN. - Ademhuis. Gedichten van zoon en moeder.
K6341: PRINS, JAN. [=C.L. SCHEPP]. - Getijden.
T8677: PRINS, SONJA. - Het geschonden aangezicht.
K3776: PRINS, PIETER DE. - Belgische tijdingen. De Hedendaagse poëzie.
B5035: PRINS, JAN. - Bijeengebrachte gedichten.
R4697: PRINS, P. - Wat wil de C.D.U.?
Y2651: WEEKREVUE DE PRINS. - Weekrevue De Prins der geillustreerde bladen waarin opgenomen Het Leven. 41e jaargang 1941. nrs. 21 - 22 - 23 - 24 en kerst-prijsvraag.
L4902: PRINS, NICOLAAS. - De oorspronkelijke beteekenis van de Aegis.
L6654: PRINS, A.H.J. - Oud en nieuw in zwart Oost-Afrika. Structuurveranderingen in het Noordoost-Bantoegebied.
L4666: PRINS, MARIA P. - Joseph Freiherr von Hormayr. Van apostel der Oostenrijks-Nationale gedachte tot pionier der Duitse eenheid.
H2290: PRINS, SONJA. - Nieuwe proeve in strategie.
T3741: PRINS, P. - Hitler - Regiem en Religie.
Y5954: PRINS DE JONG, H. - Ter gedachtenis aan 1 April 1872. Een lithogram, ontworpen door Remmert de Vries Kz., met bijschrift en een woord aan het Nederlandsche volk.
T2165: PRINS, E EN C.M. MACINNES. - War poetry from occupied Holland. Dedicated by gracious permission to H.M. Queen Wilhelmina of the Netherlands who, like William the Silent and our own William the Third, has made the House of Orange the living embodiment of the Dutch people's will to survive. Voorwoord: G. Bolkestein. Vertaald: E. Prins and C.M. MacInnes.
W3410: PRINS, JAN. - Drie bevrijdingsgedichten. Bloeitij 1945. Holland en de zee. Bevrijding.
T6743: PRINS, J.M. - Atlasje behoorende bij Ons lichaam en zijn verzorging. Natuurkunde van den mensch voor de hoogste klasse der lagere school en vervolgscholen. (Alleen het Atlasje)
T3098: PRINS-WILLEKES MACDONALD, INA. - De vrouw en de maatschappij.
W0621: PRINS, ARIJ. - De heilige tocht.
R9315: PRINS, P. - Wat wil Mussert? Iets over de N.S.B. (Nationaal Socialistische Beweging).
H0419: PRINSEN J.LZN, J. - Handboek tot de Nederlandsche letterkundige geschiedenis.
Y1190: PRINSEN, P.J. - Beschouwend en Beoefenend Rekenboek. Tweede stukje.
R1538: PRINSEN, MARIE MADELEINE. - De Idylle in de achttiende eeuw in het licht der aesthetische theorieen.
T6120: PRINSEN GEERLINGS, BERT. (ED.). - Moeder des Vaderlands.
W9584: [MULTATULI] PRINSEN, J. (ED). - Uit de ideen van Multatuli.
L3592: PRINSEN, J. - Het sentimenteele bij Feith, Wolff-Deken en Post.
L0483: PRINSEN, J. - De oude en de nieuwe historische roman in Nederland.
R2611: PRINSEN, J.LZN. J. - Handboek tot de Nederlandsche letterkundige geschiedenis.
K3632: PRINSEN, J. - Geillustreerde Nederlandsche Letterkunde. Beknopt overzicht van de vroegste tijden tot op heden.
B5096: PRINSEN, J. - Het drama in de 18e eeuw in West-Europa.
H2980: PRINSEN, J. - Pieter Cornelisz. Hooft.
L6321: PRINSEN, BERNARDUS A. - Intellectmetingen bij kinderen. Bijdrage tot een vergelijkend onderzoek van stad en platteland.
R6367: PRINSEN, P.J. - Geographische oefeningen; of leerboek der aardrijkskunde, met XX genommerde kaarten, naar de nieuwste ontdekkingen en volgens de tegenwoordige verdeling der landen, opgemaakt uit de eerste schriften en nieuwste landkaarten.
Y0850: PRINSEN, J.LZN. J. - Handboek tot de Nederlandsche letterkundige geschiedenis.
K1907: PRINSEN, J. - Varia Literaria. Veertien opstellen over literatuur.
L4250: PRINSEN J.LZN., J. - De Nederlandsche renaissance-dichter Jan van Hout.
Y1962: HET PRINSESJE. - Het Prinsesje. Voor meisjes en jongens. 1e jrg. 1909. nrs: 2 t/m 10 en nr. 13.
Y4174: HET PRINSESJE. - Het Prinsesje voor meisjes en jongens. 1e jaargang 1909 No. 1. 2e jaargang 1913 No. 10 en 16.
L1809: PRINT. - Print's regional design annual 1995. America's graphic magazine.
R0637: FINE PRINT. - Fine Print. The Review for the Arts of the Book. Vol. 13, number 3, July 1987.
R0644: FINE PRINT. - Fine Print. The Review for the Arts of the Book. Vol. 14, number 1, January 1988.
R0643: FINE PRINT. - Fine Print. The Review for the Arts of the Book. Vol. 14, number 2, July 1988.
R0642: FINE PRINT. - Fine Print. The Review for the Arts of the Book. Vol. 14, number 3, July 1988.
R0641: FINE PRINT. - Fine Print. The Review for the Arts of the Book. Vol. 14, number 4, October 1988.
R0640: FINE PRINT. - Fine Print. The Review for the Arts of the Book. Vol. 11, number 1, January 1985.
R0639: FINE PRINT. - Fine Print. The Review for the Arts of the Book. Vol. 11, number 2, April 1985.
R0638: FINE PRINT. - Fine Print. The Review for the Arts of the Book. Vol. 12, number 4, October 1986.
R0636: FINE PRINT. - Fine Print. The Review for the Arts of the Book. Vol. 13, number 4, October 1987.
Y6372: PRISMA. - 500 Prisma-boeken. Het Nederlandse pocketboek. Prisma-Junioren, het pocketboek voor de jeugd; Aula-boeken. het wetenschapprlijke pocketboek; Pictura-boeken, het geillustreerde pocketboek. Lijst van alle verschenen titels.
R5204: CATALOGUS PRISMA. - Duizend-en-een pockets voor het grijpen.
Y1382: PROCES. - Proces. Sociaal Cultureel Tijdschrift 1e jrg. nr. 9. september 1969. Dienstweigeren.
T9754: PROCOPIUS. - Geheime geschiedenis van Byzantium. Zesde eeuw.
L6112: PROD'HOMME, J.G. - Napoleon. Lettres, discours, proclamations, ordres, messages en appendice: documents divers, temoignages de contemporains, bibliographie et iconographie sommaires.
Y4293: PARADE DER PROFETEN. - Parade der profeten. Litterair tijdschrift. Poëzie nummer Deel I. (7/9). [o.a. Van der Graft, Rodenko, Den Besten, Warren, Hermans].
Y6717: PROGRAMMA. - Pompelmoes. Vroolijk spel in 3 bedrijven door Andr Birabeau. Ten tooneele gebracht door 't Nieuw Schouwtooneel onder regie van Frits Boumeester.
Y3388: PROGRAMMA. - Officieel programma van de feestelijkheden augustus/september 1938. Comite voor de luisterrijke viering van het 40-jarig Regeerings-jubileum van H.M. de Koningin te 's-Gravenhage.
Y2023: PROGRAMMA. - Programma Liberale Staatspartij De Vrijheidsbond afd. Zaandam. Kies R. Kohne lijst 4 no. 1.
Y5878: PROGRAMMA. - Comite voor de luisterrijke viering van de 25-jarige Regeering van Hare Majesteit de Koningin te 's-Gravenhage. Officieel Programma.
R5669: PROGRAMMA. - Bredero 1585-1935. Herdenkingsavond in de Stadsschouwburg april 1935.
T7712: PROGRAMMA. - Hilversumsche Rederijkerskamer. Soiree op zaterdam 7 december 1912 in 't Concertgebouw.
Y5499: PROGRAMMA. - Programma van het Onderwijs aan de Rijks Hoogere Burgerschool met vijfjarigen cursus te Alkmaar 67e schooljaar 1933-1934. 68e schooljaar 1934-1935.69e schooljaar 1935-1936. 70e schooljaar 1936-1937.
T9899: PROGRAMMA. - Programma Cinema Palace, Amsterdam. Van vrijdag 22 t/m donderdag 28 Januari 1915. Onder twee vlaggen. Fraulein Picolo, klucht in 3 acten. Vervaardigd door Frans Hofer. In de hoofdrol Dorit Weixler.
T9900: PROGRAMMA. - Biscoop Theater F. Noggerath. Reguliersbreestr. Amsterdam. Christa Hartungen. Levens-Tragedie in 4 afdeelingen. In de hoofdrol Henny Porten.
T9902: PROGRAMMA. - Officieel Programma Hollandsche Schouwburg. De Gids 23e jaargang zaterdag 23 maart 1929 no. 30.
Y4676: PROGRAMMA. - Feest-programma voor het Oranjefeest op woensdag 9 september 1936 te Reeuwijk aan de Brug.
T7813: PROGRAMMA. - Programma voor de uitvoering ter Herdenking van Neerland's Onafhankelijkheid op Donderdag 17 November 1927, 's avonds 8.15 uur in de Societeit de Vereeniging Willemstraat van Oranje Boven. Operette in drie bedrijven door W. Liernur. muziek van N. Haasbroek.
Y6721: PROGRAMMA. - Ik hou van vier vrouwen. Blijspel in drie bedrijven door Johann von Bokay. Nederlandsche bewerking Jan van Ees. Regie Cor Hermus.
Y4678: PROGRAMMA. - Officieel Feestprogramma van de feestelijkheden georganiseerd ter gelegenheid van het jubileum van H.M. Koningin Wilhelmina 28 Augustus - 6 September 1948 door de Oranje vereniging Statenkwartier.
T9886: PROGRAMMA. - Een meisje uit duizend. In de hoofdrol Sonja Henie, bijgestaan door Adolphe Menjou en Jean Hersholt. Regie Sidney Lanfield. Muziek Lew Pollack. IJsballetten ontworpen door Jack Haskell.
Y3237: PROGRAMMA. - Programma der feestelijkheden georganiseerd door het Comite 1813-1913 te Delft, ter viering van het herstel van Neerland's Onafhankelijkheid, op 8, 9 en 10 september 1913.
Y0383: PROGRAMMA. - Programma van de Feestelijkheden in de Residentie. 40-Jarig Regeeringsjubileum van H.M. de Koningin. 1898-1938.
T7023: PROGRAMMA. - Programma voor de elfde algemeene vergadering van den Jeugdbond voor Onthouding. 18, 19 en 20 Mei 1929 te Utrecht.
Y6722: PROGRAMMA. - Met Kunst en Vliegwerk. Ontspannings Vereniging Aminco 30 Januari 1960 in Krasnapolsky.
Y6723: PROGRAMMA. - Concertzaal Amsterd. Conservatorium, zesde concert van de sectie Holland der International Society for contemporary music, i.s.m. den Amsterdamschen Kunstkring Voor Allen, op 18 mei 1932.
Y2499: PROGRAMMA. - Officieel Feestprogramma. 1930 Comite Lichtfeest. Illuminatie van Den Haag t.g.v. de 50e verjaardag van Koningin Wilhelmina.
Y2453: PROGRAMMA. - Officieel Programma. Sportweek Amsterdam 10 - 17 Juli 1948.
R6041: PROGRAMMA. - Middelburg Kroningsfeesten 1898. Officieel Programma.
Y2215: PROGRAMMA. - Feestprogramma ter gelegenheid van de verloving [8 september 1936]. van Prinses Juliana en Prins Bernhard.
Y2212: PROGRAMMA. - Feesten te Amsterdam van 5 tot 9 September 1898. Plechtige intocht van Hare Majesteit de Koningin en H.M. de Koningin-Moeder te Amsterdam.
Y2134: PROGRAMMA. - Utrechtsch Stedelijk Orchest. Abonnements-Concerten 1928-1929.
Y2132: PROGRAMMA. - Concertgebouw. Programma der abonnements-concerten 1900-1901. Proeve van bewerking.
Y2125: PROGRAMMA. - Programma Cinema Palace, 224 Kalverstraat, Amsterdam. De laatste van een oud geslacht met Maria Carmi in de hoofdrol.
Y2130: PROGRAMMA. - De Stem des Volks. Tekstboekje van het tweede jubileum-concert ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan (1898-1938) op maandag 11 april 1937 in het Concertgebouw (grote zaal). Medewerkenden Eline Hemrica en Herman Nieland. Het Utrechts Stedelijk Orkest o.l.v. Antoon Krelage.
Y2129: PROGRAMMA. - 10 jarig jubileum-revue: 't Is allemaal Circus in Krasnapolski.
Y2117: PROGRAMMA. - Rembrandt-Theater. Cinematographie d'art. De vijandelijke buren of Romeo en Julia in de sneeuw. Parodistisch blijspel in 4 acten. In de hoofdrol Lotte Neumann.
Y2115: PROGRAMMA. - Gala-Concert t.g.v. het 40-jarig bestaan van de Vereeniging Pro Juventute te Amsterdam op woensdag 11 maart 1936 in den Stadsschouwburg te Amsterdam.
Y2113: PROGRAMMA. - Bevrijdingsfeest 1945. Weesperzijde-kwartier. Programma der feestelijkheden op 25 en 26 juni 1945. Feestterrein bij het Amstelstation.
Y2110: PROGRAMMA. - De stem des volks. Dirigent Antoon Krelage. Tekstboekje Joh. Brahms: Ein deutsches Requiem. Isr. J. Olman: Arbeids-Verrijzenis. Uitvoering 22 november 1930.
Y2109: PROGRAMMA. - Theatre National de l'Opera-Comique. Representation de Les contes d'Hoffmann. Opera fantastique en 5 actes. Musique de Jacques Offenbach. D'apres le drame de Jules Barbier et Michel Carre. Poeme de Jules Barbier.
Y1620: PROGRAMMA. - Cabaret-Avond. 18 Januari 1942 in het Gebouw Diligentia. Georganiseerd door het Bureau Ontwikkeling en Ontspanning. Eeregasten zijn: Onze Haagsche gewonde Militairen.
Y6718: PROGRAMMA. - Germinal. Naar het meesterwerk van Emile Zola.
Y0381: PROGRAMMA. - Programma van het Nationale Huldebetoon t.g.v. het 40-jarig regeeringsjubileum van H.M. de Koningin op 6 September 1938. (Afdeeling Zeeland).
Y5532: PROGRAMMA. - Officieel Programma der feestelijkheden ter gelegenheid van den 70sten verjaardag van H.M. de Koningin-moeder op donderdag 2 Augustus 1928.
Y6716: PROGRAMMA. - Een onbeschreven blad. Blijspel in drie bedrijven door Ernst van Wolzogen. Reciteervereeniging Pericles op zaterdag 30 Januari 1926.
Y0994: PROGRAMMA. - Officieel Programma voor de feestelijkheden t.g.v. den 50sten geboortedag van H.M. Koningin Wilhelmina. Rantjangan Jang Soedah di Tetepken. Oentoek Merajaken Limapoelaoeh Taoennja Sribaginda Maharadja Poetri Wilhelmina.
Y0993: PROGRAMMA. - Programma en Tekstboekje der Feestelijkheden te Batavia ter gelegenheid van den 50sten verjaardag van H.M. de Koningin [Wilhelmina] georganiseerd door de Feestcommissie Koninginnedag 1930 op 30 Augustus en 1 September. 1880-1930.
Y6719: PROGRAMMA. - Letterkundig Genootschap 1834-1884: Oefening Kweekt Kennis. Programma voor het Gouden Feest 18 April 1884.
Y7145: PROGRAMMA. - Lioba van Frederik van Eeden. Drama in 7 tafereelen met muziek van Edvard Grieg in Stadsschouwburg Concordia opgevoerd bij 95-jarig bestaan van de Koninklijke Militaire Academie. Regie A. den Hertog.
Y3570: PROGRAMMA. - De Poort van Ishtar van F. Schmidt Degener. Lustrumspel. Opgevoerd door het Amsterdamsch Studenten Corps t.g.v. het LXIIIe Lustrum der Instelling voor Hooger Onderwijs te Amsterdam op 27 en 29 Juli 1947 in den Stadschouwburg.
Y4683: PROGRAMMA. - Officieel programma van de feestelijkheden. Comite voor luisterrijke viering van het 40-jarig regeerings-jubileum van H.M. de Koningin te 's-Gravenhage.
T7197: PROGRAMMA. - Van Pierement tot Mengelberg. Revue in 2 bedrijven en een proloog. 7 mei 1938.
Y3377: PROGRAMMA. - H.J. Schimmel, Oranje en Nederland. Dramatisch Tafereel in een bedrijf. Opgevoerd door de Koninklijke Vereeniging Het Nederlandsch Tooneel. Stadsschouwburg donderdag 8 September 1898. Gala-Voorstelling aangeboden door het Gemeentebestuur van Amsterdam.
Y6724: PROGRAMMA. - Middag-Concert op woensdag 17 maart 1915 in de Groote zaal van het Concertgebouw. Medewerking van: Olag Petronowa, Leopold Meylink, Hans Frnco Mendes en Sam de Gorter.
T6105: PROGRAMMA. - Programma. Van de Feestelijkheden ter gelegenheid van het Huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana en Z.D.H. Prins Bernhard op 7 en 8 Januari 1937 te Hengelo (G).
Y3640: PROGRAMMA. - Amsterdamsch Vondelcomite. Herdenkingsvoorstelling onder auspicien van de Wagnervereeniging. Faeton. Treurspel van Vondel. Regie: Eduard Verkade, Muziek van Willem Pijper.
Y3882: PROGRAMMA. - Societeit Prins van Oranje. Zondag, 16 Aug. 1891. Harmonie-Concert door Stafmuziek van het 2e Regt. Husaren o.l.v. den Heer G. Joh Van Dam, Kapelmeester.
Y3555: PROGRAMMA. - Officieel programma t.g.v. het 50-jarig regeerings-jubileum van H.M. Koningin Wilhelmina op 31 Augustus 1948. Jubileum en Kroningsfeest op 31 Augustus en 6 September 1948.
Y4684: PROGRAMMA. - Officieel Programma van de feestelijkheden te Harlingen op Maandag 5 en Dinsdag 6 September 1898.
Y3513: PROGRAMMA. - Programma der Feesten te geven door de Vereeniging tot Veredeling van het Volksvermaak te Amsterdam ter viering van den verjaardag van Hare Majesteit de Koningin op 31 Augustus 1906.
Y3514: PROGRAMMA. - Programma der Feesten te geven door de Vereeniging tot Veredeling van het Volksvermaak te Amsterdam ter viering van den verjaardag van Hare Majesteit de Koningin op 31 Augustus 1900.
Y1924: PROGRAMMA. - Programma Seizoen 1912-1913. Woensdag 19 februari 1913 De Violiers. Tragi-Komedie in vier bedrijven van Willem Schurmann. Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen 's-Gravenhage.
Y3566: PROGRAMMA. - Programma en Teksten van de muziekuitvoering op dinsdag 7 mei, in het gebouw Diligentia o.l.v. den heer Frans L. Vink en Constance Lacueille de dames Cathrien Kettenis, Betsy Vintges en Betsy van Wijk. Voordracht Albertine Steenhoff Smulders.
Y4685: PROGRAMMA. - Programma van het Kroningsfeest te IJlst op Dinsdag en Woensdag 6 en 7 September 1898.
Y3512: PROGRAMMA. - Programma der Feesten te geven door de Vereeniging tot Veredeling van het Volksvermaak te Amsterdam ter viering van den verjaardag van Hare Majesteit de Koningin op 31 Augustus 1905.
R4700: EEN PROLETARIER. - Het Laaste Woord in den Klassenstrijd.
Y6104: PLATVOET & PRONK (ONTWERP). - Het briefpapier voor Nederlanders. 7 briefhoofd-modellen in zakformaat gedrukt op Nationaal Bank.
Y3816: PROOF. - Proof. Journal on Electronic Publishing. Jaargang 1, nummer 2 en 3. Twee afleveringen
T5799: PROOSDIJ, CORNELIS VAN. - Ter gedachtenis 1835 - 14 October - 1910. Met naschrift door L. Neijens.
K9868: PROOST, K.F. - Ibsen-essays.
B9044: PROOST, K.F. - De Bijbel in de Nederlandsche Letterkunde als spiegel der cultuur. Deel II: Zestiende en zeventiende eeuw.
T0108: PROOST, MIEN. [=HANS M. KLOP]. - Tot Slot. Gedichten.
B4812: PROOST, MIEN. - Het Middelbaar Onderwijs en andere gedichten.
K7157: PROOST, MIEN. - Het middelbaar onderwijs en andere gedichten.
L2487: PROOST, K.F. - De bijbel in onze literatuur.
K3426: PROOST, K.F. - De religie in onze moderne literatuur 1880-1920.
M2776: PROOST, K.F. - Henriette Roland Holst in haar strijd om gemeenschap.
B0045: PROOST, K.F. - Maxim Gorki zijn leven en werken.
K2683: PROOST, K.F. - Georg Brandes. Inleiding tot zijn leven en werken.
T3127: PROOST, K.F. - Weg en werk. Een eeuw drankbestrijding. Ontwikkelingsgang van de Nederlandse Vereniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende dranken geschetst ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan.
Y3391: PROOST, PIETER JZN. - Jodocus van Lodenstein.
T8741: PROPER, ROGIER EN FRITS BOER (ED.). - Bikkelacht no. 64 Olofspoort Magazine. Nico Scheepmaker. Joop van Tijn. G.K. van het Reve. Pleemeid. Jan Donkers. A. de Swaan en Willem de Ridder.
R8557: PROPER, ROGIER. (ED.). - Citroen, Citroen ('Loof de Heer' is kampioen). Een selektie van gedichten uit Propria Cures 1964-1972.
L6290: PROPER, COENRAAD B.A. - Social elements in English prose fiction between 1700 and 1832.
Y5111: PROSPECTUS. - De Brochurenhandelaar der Rein Leven-Beweging verzendt franco na ontvangst van bedrag in postzegels of per postwissel de onderstaande lectuur.
Y7160: PROSPECTUS. - Dit moet u ook lezen! Hitler hervormer of misdadiger? door Dr. W. Bottema C.Azn. Een vlot geschreven en op authentieke gegevens berustende beschouwing over Hitler-Duitschland. Wat zegt de groote pers?
R2438: PROSPECTUS. - De Zonnebloem, Apeldoorn.
Y3341: PROSPECTUS. - Russische Bibliotheek: Dostojevski, De broers Karamazov. Introductie door Willem Jan Otten, Interview met vertaler Arthur Langeveld, Fragment uit de nieuwe vertaling.
M9247: PROULX, E. ANNIE. - Ansichten. Vertaling Regina Willemse.
L6207: PROULX, E. ANNIE. - Accordion crimes.
Y3320: PROUST, MARCEL. - Op zoek naar de verloren tijd. De kant van Swann. Deel een: Combray. Vertaling C.N. Lijsen.
T0164: PROUST, MARCEL. - Les Cahiers Marcel Proust: Tome I a VIII. Tome I : Hommage a Marcel Proust. Tome II : Repertoire des Personnages de A la Recherche du Temps Perdu par C. Daudet. Precede de La Vie Sociale dans l'Oeuvre de Marcel Proust par R. Fernandez. Tome III : Morceaux Choisis de Marcel Proust. Tome IV : Au Bal avec Marcel Proust par La Princesse Bibesco. Tome V : Autour de Soixante Lettres de Marcel Proust par L. Daudet. Tome VI : Marcel Proust Lettres a la NRF. Bibliographie Proustienne par G. Da Silva Ramos. Proust a la Mazarine. Tome VII : Repertoire des Themes de Marcel Proust par R. Celly. Tome VIII :L'Amitie de Proust par G. Cattaui.
R2478: PROVO. - Provo nr. 9. 12 mei 1966. Verkiezingsnummer.
R2481: PROVO. - Provo nr. 11. 15 augustus 1966.
R3632: PROVOOST, GUIDO. - Vlaanderen en het militair-politiek beleid in Belgie tussen de twee wereldoorlogen. Deel II. Het Frans-Belgisch militair akkoord van 1920.
R1296: PROVOOST, GUIDO EN WILLEM VAN DEN STEENE. - Vijfentwintig jaar Vlaamse beweging. Bibliografie 1945-1970. Jubileumnummer.
R8499: PRUIMERS, J.C. - Enkele rijmen.
Y3385: PRUNNER, G. (GELEITWORT). - 16 Farbtafeln nach japanischen Originalen zu dem Werk "Das Geschlechtsleben des japanischen Volkes". von Tamio Satow und F.S. Krauss.
Y4196: PSY-IN. - Psy-In. no. 83. Underground magazine from Amsterdam.
L8913: RIJKS GESCHIEDKUNDIGE PUBLICATIEN. - Overzicht van de door bronnenpublicatie aan te vullen leemten der Nederlandsche Geschiedkennis.
Y2995: PUBLICUS, J. - Die moderne Schandpresse, nach ihren eigenen Leistungen beleuchtet.
R8930: PUCHINGER, G. - Ontmoetingen met literatoren.
T7854: PUCHINGER, G. - Gerretson en van Eyck.
T8932: PUCHINGER, G. - Over de hartstocht van de ware geschiedschrijver.
L8750: [GROEN VAN PRINSTERER, G.] PUCHINGER, G. - Groen van Prinsterer als correspondent (1848-1866) strijder-triomfator. Een studie.
T3410: PUCHINGER, G. - Calvinisme en Koningschap.
R3332: PUCHINGER, G. - Herinneringen aan Geyl.
Y1257: PUCK. - Puck Magazine Volume X no. 261, March 8, 1882.
Y1260: PUCK. - Puck Magazine Volume XII no. 294, October 25, 1882.
Y1259: PUCK. - Puck Magazine Volume XII no. 299, November 29, 1882.
Y1258: PUCK. - Puck Magazine Volume XI no. 270, May 10, 1882.
L3998: PUETTMANN, EMILE. - Schoon- en weerdruk.
K0749: PUETTMANN, EMILE. - 'it'. Drukwerk
K2875: PULINCKX, R. - Arthur van Schendel, zijn werk en zijn beteekenis.
Y6639: PULLE, A. - Naar het sneeuwgebergte van Nieuw-Guinea. Met de derde Nederlandsche Expeditie. 32 illustraties.
T2648: PUNIET, J. DE. - De liturgie van het heilig misoffer. Haar oorsprong en historische ontwikkeling door den Hoogwaardigen Heer Dom J. de Puniet, Abt van de Sint Paulus Abdy van Oosterhout en uit het Frans vertaald door de monniken van dezelfde abdy.
L2329: PUNT, A. - Toetst alle dingen.
M1884: PURDY, JAMES. - Kleur van duisternis. Vertaling Hans Plomp.
M6954: PURDY, JAMES. - Eustace Chisholm & Consorten. Vertaling Thomas Grafdijk.
K4759: PURDY, JAMES. - In een ondiep graf. Vertaald door Graa Boomsma.
M9596: PURDY, JAMES. - In een ondiep graf. Vertaald door Graa Boomsma.
Y1733: PURVIS, ALSTON W. / H.N. WERKMAN. - H.N. Werkman.
R9509: PURVIS, ALSTON W. - Dutch Graphic Design, 1918-1945.
B2060: PUTHAAR, RENE. - Hier en daar. Gedichten.
T2427: PUTMAN, J.J. - Cervantes reis naar den Parnassus.
T1456: PUTMAN, WILLEM. - Vader en ik.
Y2966: PUTMAN, KEES. - Amerigo. Een Sinterklaascrimi.
Y0495: PUTMAN, J.J. - Studien over Calderon en zijne geschriften.
L0325: PUTMAN, WILLEM. - Jeugd. Minnespel in drie bedrijven.
B3248: PUTMAN, WILLEM. - Tooneeldagboek 1928-1938.
T1023: PUTMAN, WILLEM. - Legende spel: Hedwig.
R8959: PUTMAN, WILLEM. - Het oordeel van Olga. Comedie in drie bedrijven.
R4561: PUTMAN, WILLEM. - Tooneel-Groei (1921-1926). Indrukken over het na-oorlogsch tooneel-herleven in ons land.
B0360: PUTMAN, J.J. - Mijne studien over Calderon en zijne geschriften verdedigd tegen Professor A. Pierson.
K1510: PUTMAN, ROBERT. - Oude scheepskaarten en hun makers. Hoogtepunten uit vijf eeuwen cartografie.
T1967: PUTMAN, WILLEM. - Vader en ik.
T0549: PUTTEN, HENRI VAN. - ..... en de krant kwam uit! Roman van een journalist in bezettingstijd.
T6291: PUTTEN, M.F. VAN - Haken en Oogen, kinderliedjes. Silhouetten van Nelly Bodenheim.
R1526: PUTTMANN, FRANCINE. E.A. - Markante Nederlandse Zionisten.
T1411: PUTTMANN, F. & K. SIERMAN. - 'It'. Drukwerk van Emile Puettmann.
R6348: PUTTMANN, FRANCINE E.A. (RED.). - Markante Nederlandse Zionisten.
Y1983: PUYMBROUCK, HERMAN VAN. - Georges Eekhoud en zijn werk. Een studie, met portret en handschrift.
T2581: PUYMBROUCK, HERMAN VAN. - Cyriel Buysse en zijn land. Met zes buitentekst-platen en facsimile van een handschrift.
R9862: PUYVELDE, LEO VAN. - De Vereenvoudiging van onze Schrijftaal.
R6814: PUYVELDE, LEO VAN - De Vlaamsche Beweging en de Oorlog.
T2202: PUYVELDE, LEO VAN. - De allereerste taak der neutralen.
T5029: PUYVELDE, LEO VAN. - Het keerpunt der Vlaamsche Beweging.
H7346: PYE, MICHAEL. - De stukken uit Berlijn. Vertaling Paul Syrier.
R5851: PYROPHYLAX. [=JAN TE WINKEL]. - De regenboog der staatspartijen. [gedicht].
M9469: QOSJA, REXHEP. - De ogen en de dood. Vertaling Roel Schuyt.
R0107: QUACK, H.P.G. - De Socialisten. Personen en Stelsels. Deel I: Het socialisme voor de negentiende eeuw. Deel II: De eerste dertig jaren der negentiende eeuw. Deel III en Deel IV: Het tijdvak tusschen de jaren 1830 en 1850. Eerste helft: Frankrijk en tweede helft: Engeland en Duitschland. Deel V en Deel VI: In de tweede helft der negentiende eeuw. Eerste helft en Tweede helft met register over de zes deelen.
L2513: QUACK, H.P.G. - Herinneringen uit de levensjaren van H.P.G. Quack 1834-1914.
T7517: QUACK, H.P.G. - Sociale Politiek.
R0112: QUACK, H.P.G. - Herinneringen uit de levensjaren van H.P.G. Quack 1834-1914.
T9053: QUACK, H.P.G. - Beelden en Groepen. Studien.
T2577: QUACK, H.P.G. - Studien en Schetsen.
T2389: QUACK, H.P.G. - Uit den kring der Gemeenschap. Omtrekken en figuren.
Y1644: QUACK, H.P.G. - Studien op sociaal gebied.
R8817: QUACK, H.P.G. - Bouw en samenstel der maatschappij.
R8818: QUACK, H.P.G. - Op den drempel der twintigste eeuw. Slot-hoofdstuk van het werk De Socialisten, personen en stelsels.
T0922: QUACK, H.P.G. - Studien op sociaal gebied.
R8812: QUACK, H.P.G. - Traditie en ideaal in het volksleven.
H5882: QUADFLIEG, ROSWITHA. - De dood van mijn broer. Vertaling Daan Cartens.
K1775: QUADFLIEG, ROSWITHA. - 20 Jahre Raamin-Presse 1973-1993. Einundzwanzig Buchergeschichten und eine halbe. Ein Almanach.
M7106: QUAIFE, MILO MILTON. - Trailblazer: The autobiography of Kit Carson.
Y4681: QUAST, J. - Neerlands Psalmlied. Toespraak gehouden voor het Garnizoen in de Ned. Herv. Gem. te Utrecht op 31 Augusut 1898 in de Buurkerk.
Y4644: QUATREGE. - Pouique... célibataire. Dessins de Fernand Couderc.
B1690: QUAY, JAN EDUARD DE. - Het aandeel der sensorische en motorische componenten in het verloop van leer- en arbeidersproces.
M5749: QUEFFELEC, YANN. - De vrouw achter de horizon. Vertaling Ernst van Altena.
R9918: QUEIROZ, EÇA DE. - De Maia's. Episodes uit het romantische leven. Vertaald door Harrie Lemmens en van een nawoord voorzien door J. Rentes de Carvalho.
T0060: QUEIROZ, ECA DE. - Briefwisseling van Fradique Mendes. Herinneringen en aantekeningen uit 't Portugees vertaald door M.J. Kollewijn.
R2980: QUENNELL, PETER / TORE ZETTERHOLM. (ED.). - An Illustrated Companion to World Literature.
Y6975: QUERIDO, IS. - Napoleon.
T0583: QUERIDO, IS. - Studien over Tijdgenooten. Eerste reeks. Frank van der Goes.
B7181: QUERIDO, IS. - De jeugd van Beethoven.
T5223: QUERIDO, A. - Het Wilhelmina Gasthuis. Geschiedenis en voorgeschiedenis.
Y6501: QUERIDO, IS. - Menschenwee. Roman van het land.
B4598: QUERIDO, IS. - Studien.
B5214: QUERIDO, IS. - Meditaties over literatuur en leven.
L0515: QUERIDO, IS. - Saul en David. Treurspel in vier bedrijven. (vijf tafreelen).
B3926: QUERIDO, IS. - Amsterdam. Proza. Met een litho door W. Wagner.
K6394: QUERIDO, IS. - Van verbeelding en werkelijkheid.
Y6419: QUERIDO, IS. - Geschreven portretten.
R4441: QUERIDO, IS. - Studien.
Y6416: QUERIDO, IS. - Letterkundig leven I + II. Twee delen.
Y6415: QUERIDO, IS. - Mijn zwerftochten door Jordaan en donker Amsterdam.
Y6477: QUERIDO, IS. - Studien. Tweede bundel.
R6873: QUERIDO, IS. - De Oude Waereld. Het land van Zarathustra. Romantisch epos uit Oud-Perzie benevens het boek der toelichtingen. Koningen.
T4917: QUERIDO, IS. - Misleide Majesteit. Zinnebeeldig verhaal uit de Oudheid. Met houtsneden van Jan Schonk.
A0801: QUERIDO, IS. - Letterkundig leven II.
Y6418: QUERIDO, IS. - Literatuur en kunst. Eerste reeks.
Y5425: QUERIDO, IS. - Krantenknipsels van/over Is. Querido.
Y6417: QUERIDO, IS. - Zegepraal.
B4507: QUERIDO, IS. - Van verleden en heden.
Y6288: QUERIDO, M. ISRAEL. - Catalogue de la bibliothèque de feu M. Israël Querido.
L8844: QUINDLEN, ANNA. - Bont en blauw. Vertaling Marijke Versluys.
B2960: QUINT, MICHEL. - De tuinen van de herinnering. Vertaling Nelleke van Maaren.
B5159: QUINT, MICHEL. - Een liefde die schrijnt. Vertaling Nelleke van Maaren.
L1581: QUINT, MICHEL. - En mijn pijn zal zoet zijn. Vertaling Nelleke van Maaren.
Y5855: QUINTANE, NATHALIE. - Opmerkingen. Vertaling Kiki Coumans.
R3174: QUINTREAU, LAURENT. - Grof geld. Roman. Uit het Frans vertaald door Kiki Coumans.
L5655: [ERASMUS] QUONIAM, TH. - Erasme.
R2162: QWERTY. - Qwerty. Driemaandelijks tijdschrift over typografie.
R2163: QWERTY. - Qwerty. Driemaandelijks tijdschrift over typografie. Nulnummer.
R2164: QWERTY. - Qwerty. Driemaandelijks tijdschrift over typografie. 2e jaargang #2.
R2165: QWERTY. - Qwerty. Driemaandelijks tijdschrift over typografie. 2e jaargang #1.
R7791: RAA, J.A.R.C. TEN EN JOH. HUBER (RED). - Gedenkboek Edw. B. Koster, 1861-1931.
L5367: RAAD, ESTHER DE. - Het antwoord van Suzanna aan Joachim van Babylon.
R7740: RAADT, P. DE. - De Koninklijke Besluiten van 23 mei 1845 en 1 julij 1850 en de verslagen der Staats-Commissien voor De toelating van Studenten tot de Hoogescholen en Athenaea.
K9764: RAAF, K.H. DE. - Willem Kloos. De mensch, de dichter, de kriticus.
L1707: RAAF, K.H. DE. - Hoffmann von Fallersleben. Voortrekker in het oude land der Dietsche Letteren. Verlucht met foto's en facsimiles.
L3041: RAAF, K.H. DE EN J.J. GRISS. - Een Nieuwe bundel. Vijfde deel. Van 1880 tot onze tijd. Bloemlezing van Nederlandse poëzie en proza voor de hogere klassen van Gymnasia, Hogere Burgerscholen en zelfstudie.
K3373: RAAF, K.H. DE. - Problemen der poëzie. Beschouwingen over de beginselen der dichtkunst en het Nederlandsche vers van dezen tijd.
L8867: RAAF, K.H. DE EN J.J. GRISS. - Een nieuwe bundel. Derde deel: Bloemlezing van Nederlandse poëzie en proza voor de hogere klassen van Gymnasia, Hogere Burgerscholen en voor zelfstudie. Dertiende tot Achttiende Eeuw.
B8985: RAAFF, HENK. - Papier maken. Met tekeningen van Ruud van den Boogaard.
M4006: RAAFF, HENK. - De asielhond.
R6481: RAAIJMAAKERS, HUUB. - Vervelende waarheden en bevrijdende oplossingen.
L2630: RAALTE, E. VAN. - Gezien, gehoord, geschreven tussen 1916 en 1972.
T3192: RAALTE, J. VAN. - In het Concentratiekamp.
R2493: RAALTE, E. VAN. - Dr. D. Bos. Leven en werken van een Nederlands staatsman.
R4648: RAALTE, FRITS VAN. - Vragen van opvoeding.
L7673: RAALTE, E. VAN. - Dr. D. Bos. Leven en werken van een Nederlands staatsman.
T4256: RAALTE, ERNST VAN. - De Minister-president.
T5442: RAALTE, FRITS VAN. - Levensgeschiedenis van de kleine Verra.
Y0977: RAALTE, ERNST VAN. (INLEIDING). - Het Ontwerp-Charter van de Internationale Veiligheidsorganisatie (Proposals for the establisment of a General International Organization) ontworpen te Dumbarton Oaks, aangevuld te Yalta.
Y4180: OPEN RAAM. - Open Raam. Onafhankelijk en Critisch. 1e jaargang 1946. no 14.
Y3896: RAAMBILJET. - Verloving Prinses Juliana met Prins Bernhard van Lippe. 8 september 1936.
B5440: RAAN, E. VAN (ED.). - Het Nederlandse boek in vertaling. Bibliografie van vertalingen van Noord- en Zuidnederlandse werken 1985. The Dutch Book in Translation. Bibliography of translations from Holland and Flanders 1985.
T3265: RAAN, E. VAN (ED.). - Het Nederlandse boek in vertaling. Bibliografie van vertalingen van Noord- en Zuidnederlandse werken 1973 - 1977.
T3266: RAAN, E. VAN (ED.). - Het Nederlandse boek in vertaling. Bibliografie van vertalingen van Noord- en Zuidnederlandse werken 1968 - 1972.
T3267: RAAN, E. VAN (ED.). - Het Nederlandse boek in vertaling. Bibliografie van vertalingen van Noord- en Zuidnederlandse werken 1958 - 1967.
B5441: RAAN, E. VAN (ED.). - Het Nederlandse boek in vertaling. Bibliografie van vertalingen van Noord- en Zuidnederlandse werken 1986. The Dutch Book in Translation. Bibliography of translations from Holland and Flanders 1986.
B5442: RAAN, E. VAN (ED.). - Het Nederlandse boek in vertaling. Bibliografie van vertalingen van Noord- en Zuidnederlandse werken 1987. The Dutch Book in Translation. Bibliography of translations from Holland and Flanders 1987.
R8308: RAAN, E. VAN (ED.). - Het Nederlandse boek in vertaling. Bibliografie van vertalingen van Noord- en Zuidnederlandse werken 1984. The Dutch Book in Translation. Bibliography of translations from Holland and Flanders 1984.
R8307: RAAN, E. VAN (ED.). - Het Nederlandse boek in vertaling. Bibliografie van vertalingen van Noord- en Zuidnederlandse werken 1982. The Dutch Book in Translation. Bibliography of translations from Holland and Flanders 1982.
B7182: RAAT, G.F.H. - Veertig jaar 'De avonden' van Gerard Reve.
Y3138: RAAT, ALEXANDER J.P. - Gedrukte vogelboeken 1550-1850.
H7060: RAAT, G.F.H. - Over De hondsdagen van Hugo Claus.
L7519: RABBINOWITSCH, JACOB FAIWUSCH. - Probleme der Neidhartforschung. Eine Untersuchung uber das Verhaltnis zwischen Neidhartliedern und Pseudoneidharten.
R3363: RABE, MARTIN EN GEORG SCHULTZ. (RED.). - Schoonheid in beeld. 25 eeuwen Europese kunst.
K3020: RABELAIS, FRANCOIS. - Pantagruel. Het Derde en Vierde boek. Vertaald en ingeleid door J.M. Vermeer-Pardoen.
A0283: RACHEWILTZ, MARY DE. - Discretions. A memoir by Ezra Pound's daughter.
Y2433: RADECKER, JOHN. - Catalogus [1933] tentoonstelling van beeldhouwwerken, schilderijen en teekeningen.
B7846: RADEMAKER, LEONARD ALBERT. - Didericus Camphuysen.
Y1486: RADEMAKER, ABRAHAM, WILLEM BEELAERTS VAN BLOKLAND. - De kasteeltekeningen van Abraham Rademaker.
B7615: RADEMAKER, ABRAHAM. - Kabinet van Nederlandsche outheden en gezichten. Vervat in 300 Konstplaaten. Met eene korte beschrijving der zelve in het Duitsch, Fransch en Engelsch. Twee delen in een band.
T3126: RADEMAKER, L.A. - Crematie en het Crematorium te Driehuizen voor en tegen.
L4607: RADERMACHER SCHORER, M.R. - Bijdrage tot de geschiedenis van de renaissance der Nederlandse boekdrukkunst.
R0482: RADIGUET, RAYMOND. - Het bal van Graaf d' Orgel. Vertaald door Jacoba van Velde en F.C. Kuipers.
A0565: RADIGUET, RAYMOND. - Het bal van Graaf d' Orgel. Vertaling Jacoba van Velde.
Y3230: RADIOBODE. - Radiobode AVRO. Kerstnummer: 1936-1938-1939-1940.
Y3729: RADIOBODE - De Avrobode 18e jrg. 1948. no 35.
Y3730: RADIOBODE. - Omroepgids N.C.R.V. 18e jrg. 1946. no. 7.
B3482: RADIOBOEKEN. - 14 Radioboeken + CD Hella S. Haasse, Een kruik uit Arelate. 1e & 2e reeks In doos.
M8490: RAEDT, JAN DE. - Middeleeuwsche wereldlijke poëzie. Verlucht met houtgravures van Pam G. Rueter.
T7650: RAEMAEKERS, L. - Hoe het kwam... De schoone en wonderbare historie van Droogloods, van een Fee en van het Comptoir Tuilier de Courtrai verteld en verlucht door L. Raemaekers.
Y1264: RAEMAEKERS, LOUIS. - Twintig opnamen uit mijn Carico-plane. 20 caricaturen van Nederlandse politici.
R0777: RAEMDONCK, BERT VAN. - Allemaal zeep aan onze zolen. Kroniek van het Nieuw Vlaams Tijdschrift (1946-1950).
K4252: RAES, HUGO. - Brandstichting tegen de tijd. Met een voorwoord van Eddy van Vliet.
K4624: RAES, HUGO. - De vadsige koningen.
T1139: RAES, HUGO. - Afro-europees. Grafiek van Mark Verstockt.
L3740: RAES, HUGO. - Bankroet van een charmeur. Met een nawoord van Paul de Wispelaere.
K8900: RAES, HUGO & PAUL DE WISPELAERE. - Wereld in teksten. Deel I.
W6360: RAES, HUGO. - Het smaran, het vikka, de ronko en de andere kleuren van de geschiedenis.
K6045: RAES, HUGO. - Links van de helikopterlijn en andere verhalen.
K4938: RAES, HUGO. - Een tijdelijk monument.
W8281: RAES, HUGO. - Een tijdelijk monument links van de helikopterlijn, verhalen.
M6915: RAES, HUGO. - De Vlaamse reus, fantastische verhalen.
B8776: RAES, HUGO. - De goudwaterbron. Een vertelling.
Y5441: RAES, HUGO. - Krantenknipsels van/over Hugo Raes.
W6260: RAES, HUGO. - Bankroet van een charmeur.
L6205: RAES, HUGO. - Een faun met kille horentjes. Roman.
M3655: RAES, HUGO. - Explosie. Verhalen.
W4318: RAES, HUGO. - Hemel en dier.
M7915: RAES, HUGO. - De verwoesting van Hyperion, roman.
B0198: RAES, HUGO. - La singa liniei de elicoptere. In romaneste de H.R. Radian. Cuvint inainte de Ion Hobana.
R0760: RAESKIN, P. - Pastoor Horsman.
T1762: RAET, LODEWIJK DE. - Vlaanderen's Economische Ontwikkeling. Voorwoord R. Lamberty-De Raet. Met portret van den schrijver.
R4024: RAET, LODEWIJK DE & ZUIDEMA, WILLEM. - Lodewijk de Raet en Willem Zuidema. Een briefwisseling uit de jaren 1891 - 1892. Met inleiding en aantekeningen door K. De Clerck.
L2822: RAEYMAEKER, L. - Wat denkt u van den mens? Korte wijsgerige beschouwingen.
B0023: RAFF, FRIEDRICH. - Peter Tingeltangel. Nederlandsche bewerking V. Jr.
Y1011: RAHIMI, ATIQ. - Aarde en as.
L7610: RAINE, CRAIG. (ED.). - Arete. The Arts Tri-Quartely. Fiction poetry reportage reviews.
L7611: RAINE, CRAIG. (ED.). - Arete. The Arts Tri-Quartely. Fiction poetry reportage reviews.
B5473: RAMAKER, WIM. (ED.). - Anna Blamannummer.
B5474: RAMAKER, WIM. (ED.). - Aart van der Leuw. Louis Paul Boon. Vrouwentheater. Jaap Zijlstra.
R1164: RAMAN, ANNY. - Bibliografie van Marnix Gijsen. Ingeleid door Marnix Gijsen.
B8026: RAMBOUSEK, ANTONIN (ED.). - Dictionary of Printing Terms / Polygraficky Slovenik.
R1665: RAMECKERS, J.M. - Der Kindesmord in der Literatur der Sturm-und-Drang-Periode. Ein Beitrag zur Kultur- und Literatur-geschichte des 18. Jahrhunderts.
T7486: RAMONDT, MARIE. - Sprookjesvertellers en hun wereld. Van primitivisme tot symbolisme. Vier sprookjesstudien.
R5150: RAMP. - Ramp, kwartaalschrift voor taal noch teken. Nr. 13.
T7934¤: RAMSHORN, LUDWIG. - Prosodica der Latijnsche Taal. Vrij naar het Hoogduits door J.J. de Gelder.
R1834: RAMUS, PIERRE [=RUDOLF GROSSMANN]. - Friedenskrieger des Hinterlandes. Der Schicksalsroman eines Anarchisten im Weltkriege.
L8308: RANA, SOERA. - Nieuwe gedichten.
Y6322: RANA, SOERA. - Gedichten.
Y6121: RANA, SOERA. - Met een meeuwepluim en andere gedichten.
Y5580: RANDWIJK, H.M. VAN. - In de schaduw van gisteren. Kroniek van het verzet 1940-1945. Ingeleid door J. Bruins Slot.
K9244: RANDWIJK, H.M. VAN. - Een zoon begraaft zijn vader.
K3929: RANDWIJK, H.M. VAN. - De doden en de levenden.
K0938: RANDWIJK, H.M. - Celdroom.
R0260: RANDWIJK, H.M. VAN. - De held en de rovers. Een zwartboek over "De Telegraaf"
R0504: RANDWIJK, H.M. - Heet van de naald. Keuze uit het werk van een man in verzet. Ingeleid door Mathieu Smedts.
R1865: RANDWIJK, H.M. - Celdroom. [In het oorlogsjaar 1943].
Y5002: RANOE, MAS. - Wat niet mocht. Indische roman.
R4930: [WILDE] RANSOME, ARTHUR. - Oscar Wilde. A critical study.
T0006: RANUCCI-BECKMAN, BETSY. - Dat, wat je niet hebt... 'n onschuldig spel van een schuldige verhouding in drie bedrijven.
T8721: RAP, THOMAS. - Woordenboek der natuur. Met een nawoord van D. Hillenius.
B2234: RAP, THOMAS. - Kantoor. Monumentale gedichten.
B2198: RAP, THOMAS & GUIDO JOSEPH. - En de voorzitter van de rietmannetjes heet Bodde... Een klein voorleesboek.
K0123: RAP, THOMAS. - Doorzonwoning. Moderne gedichten.
B0707: RAPAILLE G. [=GER BERTHOLET]. - Mim en het stout kacheltje.
Y6024: RAPEE, ERNO & LEW POLLACK. - Charmaine.
L0003: RAPPOPORT, CHARLES. - Jean Jaures. De mensch, de denker en de socialist.
R9611: RAPPORT. - De huisvesting van krotbewoners.
Y1439: RAPPORT. - Rapport van de Commissie van Onderzoek betreffende het Verweer tegen de Stakings-Wetsontwerpen in Maart-April 1903.
Y0992: RAPPORT. - Herziening der Drankwet. Rapport uitgebracht aan den Volksbond, Vereeniging tegen Drankmisbruik.
L5185: RAS, GERARD. - Borne und Heine als Politische Schriftsteller.
M3657: RASCH, GERARD. - De angst van Hermafroditus.
B1958: RASCH, GERARD. - Tadeusz Konwicki, informatie.
T5371: RASJID, MOEHD. - Oranje Nassau 1898-1938.
H7055: RASKER, MAYA. - Met onbekende bestemming.
H1426: RASKIN, BRIGITTE. - De maagd van Antwerpen.
K9468: RASTER. - F.C. Terborgh.
R8090: RASTER. - Kees Fens, Wam de Moor, Martin Reints, August Willemsen, e.a.
R8091: RASTER. - Gerrit Kouwenaar, W.F. Hermans, Hans Faverey, e.a.
H9521: RASTER. - Tijdschrift in boekvorm Nr. 77, 1997. Meneer & Co.
B3824: RASTER. - Willem Frederik Hermans: Het evangelie van O. Dapper Dapper. Gerrit Kouwenaar: Landschappen en andere gebeurtenissen. Hans Faverey: Rivierlandschap met bloedingstijd.
R3404: RASTER. - Tijdschrift in boekvorm Nr. 10, 1979.
R3403: RASTER. - Daniel Robberechts. Sybren Polet. Lidy van Marissing. Jan G. Elburg. Arie van den Berg. Joyce & Co. J. van der Veen. Ezra Pound. Gary Snyder. Kenneth White. Shuji Terayama. H.C. ten Berge. Pieter de Meijer.
K7359: RASTER. - Tijdschrift in boekvorm Nr. 2, 1977. Avant Garde.
K6036: RASTER. - Willem Frederik Hermans. Met bijdrage van: Hella S. Haasse, Wam de Moor, Rein Bloem, J.J. Oversteegen, Jan Fontijn, H.C. ten Berge.
B6883: RASTER. - H.C. ten Berge: Logopoeia. D. Betlem: Over W.F. Hermans. Rein Bloem: Pasolini. Jacq. Hamelink: Novelle. S. ten Holt: Muziek. Gerrit Kouwenaar: Zes rose gedichten. J.J. Oversteegen: Marsman voor jong en oud. Riekus Waskowsky: Drie gedichten.
B6885: RASTER. - G. Kouwenaar: Gedichten. Jan G. Elburg: Verschil in hoogte. Ivan Vyskocil: De muur van Jakob. L. van Marissing: Gedichten. Hans Faverey: Leuk licht wordt het. e.a.
B6886: RASTER. - Ezra Pound, Rein Bloem, Hans Faverey, Italo Calvino, F.C. Terborgh, Isaak Kisch, Johan P. Snapper en Ernst Vermeulen.
B0748: RASTER. - Tijdschrift in boekvorm Nr. 7, 1978. Literatuur onderwijs.
B0752: RASTER. - Tijdschrift in boekvorm Nr. 77, 1997. Meneer & Co.
R4064: RASTER. - Tijdschrift in boekvorm Nr. 32. poëzie en kritiek.
R4394: RASTER. - H.C. ten Berge: Het meisje met de korte vlechten. Rein Bloem: In het teken van Bunuel. Rob du Bois: 27 informaties over de vorm. Jan G. Elburg: Een gedicht in aanbouw. J.G. Kooij: Over Vestdijk in kaart. G. Kouwenaar: Teksten van Kok. H. Michaux: Plume. J.J. Oversteegen: De essays van d'Oliveira. Ad Zuiderent: In het hol van de eeuw.
R4396: RASTER. - P. de Meijer. E. Sanguineti. Andre P. Brink. Breyten Breytenbach. Halldor Laxness. F.C. Terborgh. J.P. Snapper. Jos Ruting. R. Fokkema. H.C.D. de Wit. Rein Bloem. Liederen uit Lapland.
R4397: RASTER. - Francois Rabelais. J.D.P. Warners. H.C.D. de Wit. Hans Faverey. Nathaniel Tarn. Rein Bloem. Gerrit Kouwenaar. Hans Verhagen. Redbad Fokkema. Ad Zuiderent. Th. Sontrop. Theodor W. Adorno.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

10/25