Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
R8817: QUACK, H.P.G. - Bouw en samenstel der maatschappij.
T2389: QUACK, H.P.G. - Uit den kring der Gemeenschap. Omtrekken en figuren.
R8812: QUACK, H.P.G. - Traditie en ideaal in het volksleven.
T4524: QUACK, H.P. - De doorgraving van Holland op zijn smalst. Een laatste wooord.
K1775: QUADFLIEG, ROSWITHA. - 20 Jahre Raamin-Presse 1973-1993. Einundzwanzig Buchergeschichten und eine halbe. Ein Almanach.
H5882: QUADFLIEG, ROSWITHA. - De dood van mijn broer. Vertaling Daan Cartens.
M7106: QUAIFE, MILO MILTON. - Trailblazer: The autobiography of Kit Carson.
B1690: QUAY, JAN EDUARD DE. - Het aandeel der sensorische en motorische componenten in het verloop van leer- en arbeidersproces.
M5749: QUEFFELEC, YANN. - De vrouw achter de horizon. Vertaling Ernst van Altena.
T0060: QUEIROZ, ECA DE. - Briefwisseling van Fradique Mendes. Herinneringen en aantekeningen uit 't Portugees vertaald door M.J. Kollewijn.
R9918: QUEIROZ, EÇA DE. - De Maia's. Episodes uit het romantische leven. Vertaald door Harrie Lemmens en van een nawoord voorzien door J. Rentes de Carvalho.
R2980: QUENNELL, PETER / TORE ZETTERHOLM. (ED.). - An Illustrated Companion to World Literature.
T5223: QUERIDO, A. - Het Wilhelmina Gasthuis. Geschiedenis en voorgeschiedenis.
B4598: QUERIDO, IS. - Studien.
A0801: QUERIDO, IS. - Letterkundig leven II.
L0515: QUERIDO, IS. - Saul en David. Treurspel in vier bedrijven. (vijf tafreelen).
K6394: QUERIDO, IS. - Van verbeelding en werkelijkheid.
B3926: QUERIDO, IS. - Amsterdam. Proza. Met een litho door W. Wagner.
B4507: QUERIDO, IS. - Van verleden en heden.
B5214: QUERIDO, IS. - Meditaties over literatuur en leven.
B7181: QUERIDO, IS. - De jeugd van Beethoven.
R4441: QUERIDO, IS. - Studien.
T0583: QUERIDO, IS. - Studien over Tijdgenooten. Eerste reeks. Frank van der Goes.
K9799: QUERIDO, IS. - Mijn zwerftochten door Jordaan en donker Amsterdam.
T4917: QUERIDO, IS. - Misleide Majesteit. Zinnebeeldig verhaal uit de Oudheid. Met houtsneden van Jan Schonk.
R6873: QUERIDO, IS. - De Oude Waereld. Het land van Zarathustra. Romantisch epos uit Oud-Perzie benevens het boek der toelichtingen. Koningen.
T9951: QUEVEDO Y VILLEGAS, DON FRANCISCO. - Verhaal van de lotgevallen van den gelukzoeker Don Pablo. Het model van vagebonden en de spiegel voor schelmen.
L8844: QUINDLEN, ANNA. - Bont en blauw. Vertaling Marijke Versluys.
L1581: QUINT, MICHEL. - En mijn pijn zal zoet zijn. Vertaling Nelleke van Maaren.
B2960: QUINT, MICHEL. - De tuinen van de herinnering. Vertaling Nelleke van Maaren.
B5159: QUINT, MICHEL. - Een liefde die schrijnt. Vertaling Nelleke van Maaren.
R3174: QUINTREAU, LAURENT. - Grof geld. Roman. Uit het Frans vertaald door Kiki Coumans.
L5655: [ERASMUS] QUONIAM, TH. - Erasme.
R2162: QWERTY. - Qwerty. Driemaandelijks tijdschrift over typografie.
R2164: QWERTY. - Qwerty. Driemaandelijks tijdschrift over typografie. 2e jaargang #2.
R2165: QWERTY. - Qwerty. Driemaandelijks tijdschrift over typografie. 2e jaargang #1.
R2163: QWERTY. - Qwerty. Driemaandelijks tijdschrift over typografie. Nulnummer.
R7791: RAA, J.A.R.C. TEN EN JOH. HUBER (RED). - Gedenkboek Edw. B. Koster, 1861-1931.
L5367: RAAD, ESTHER DE. - Het antwoord van Suzanna aan Joachim van Babylon.
R7740: RAADT, P. DE. - De Koninklijke Besluiten van 23 mei 1845 en 1 julij 1850 en de verslagen der Staats-Commissien voor De toelating van Studenten tot de Hoogescholen en Athenaea.
K9764: RAAF, K.H. DE. - Willem Kloos. De mensch, de dichter, de kriticus.
L3041: RAAF, K.H. DE EN J.J. GRISS. - Een Nieuwe bundel. Vijfde deel. Van 1880 tot onze tijd. Bloemlezing van Nederlandse poëzie en proza voor de hogere klassen van Gymnasia, Hogere Burgerscholen en zelfstudie.
L1707: RAAF, K.H. DE. - Hoffmann von Fallersleben. Voortrekker in het oude land der Dietsche Letteren. Verlucht met foto's en facsimiles.
K3373: RAAF, K.H. DE. - Problemen der poëzie. Beschouwingen over de beginselen der dichtkunst en het Nederlandsche vers van dezen tijd.
L8867: RAAF, K.H. DE EN J.J. GRISS. - Een nieuwe bundel. Derde deel: Bloemlezing van Nederlandse poëzie en proza voor de hogere klassen van Gymnasia, Hogere Burgerscholen en voor zelfstudie. Dertiende tot Achttiende Eeuw.
M4006: RAAFF, HENK. - De asielhond.
B8985: RAAFF, HENK. - Papier maken. Met tekeningen van Ruud van den Boogaard.
R6481: RAAIJMAAKERS, HUUB. - Vervelende waarheden en bevrijdende oplossingen.
T7151: RAAIJMAKERS, CHARLES. - Staat en Armenzorg.
T4256: RAALTE, ERNST VAN. - De Minister-president.
R4648: RAALTE, FRITS VAN. - Vragen van opvoeding.
R2493: RAALTE, E. VAN. - Dr. D. Bos. Leven en werken van een Nederlands staatsman.
T3192: RAALTE, J. VAN. - In het Concentratiekamp.
L2658: RAALTE, ARN. VAN. - Louis Bouwmeester 1861 - 1901. Zijn veertig-jarig tooneelloopbaan.
L2630: RAALTE, E. VAN. - Gezien, gehoord, geschreven tussen 1916 en 1972.
L7673: RAALTE, E. VAN. - Dr. D. Bos. Leven en werken van een Nederlands staatsman.
T5442: RAALTE, FRITS VAN. - Levensgeschiedenis van de kleine Verra.
R8308: RAAN, E. VAN (ED.). - Het Nederlandse boek in vertaling. Bibliografie van vertalingen van Noord- en Zuidnederlandse werken 1984. The Dutch Book in Translation. Bibliography of translations from Holland and Flanders 1984.
B5440: RAAN, E. VAN (ED.). - Het Nederlandse boek in vertaling. Bibliografie van vertalingen van Noord- en Zuidnederlandse werken 1985. The Dutch Book in Translation. Bibliography of translations from Holland and Flanders 1985.
B5441: RAAN, E. VAN (ED.). - Het Nederlandse boek in vertaling. Bibliografie van vertalingen van Noord- en Zuidnederlandse werken 1986. The Dutch Book in Translation. Bibliography of translations from Holland and Flanders 1986.
B5442: RAAN, E. VAN (ED.). - Het Nederlandse boek in vertaling. Bibliografie van vertalingen van Noord- en Zuidnederlandse werken 1987. The Dutch Book in Translation. Bibliography of translations from Holland and Flanders 1987.
R8307: RAAN, E. VAN (ED.). - Het Nederlandse boek in vertaling. Bibliografie van vertalingen van Noord- en Zuidnederlandse werken 1982. The Dutch Book in Translation. Bibliography of translations from Holland and Flanders 1982.
T3267: RAAN, E. VAN (ED.). - Het Nederlandse boek in vertaling. Bibliografie van vertalingen van Noord- en Zuidnederlandse werken 1958 - 1967.
T3266: RAAN, E. VAN (ED.). - Het Nederlandse boek in vertaling. Bibliografie van vertalingen van Noord- en Zuidnederlandse werken 1968 - 1972.
T3265: RAAN, E. VAN (ED.). - Het Nederlandse boek in vertaling. Bibliografie van vertalingen van Noord- en Zuidnederlandse werken 1973 - 1977.
H7060: RAAT, G.F.H. - Over De hondsdagen van Hugo Claus.
B7182: RAAT, G.F.H. - Veertig jaar 'De avonden' van Gerard Reve.
L7519: RABBINOWITSCH, JACOB FAIWUSCH. - Probleme der Neidhartforschung. Eine Untersuchung uber das Verhaltnis zwischen Neidhartliedern und Pseudoneidharten.
R3363: RABE, MARTIN EN GEORG SCHULTZ. (RED.). - Schoonheid in beeld. 25 eeuwen Europese kunst.
M6011: RABELAIS, FRANCOIS. - Gargantua en Pantagruel. Uit het Frans vertaald door J.A. Sandfort.
K3020: RABELAIS, FRANCOIS. - Pantagruel. Het Derde en Vierde boek. Vertaald en ingeleid door J.M. Vermeer-Pardoen.
A0283: RACHEWILTZ, MARY DE. - Discretions. A memoir by Ezra Pound's daughter.
B7615: RADEMAKER, ABRAHAM. - Kabinet van Nederlandsche outheden en gezichten. Vervat in 300 Konstplaaten. Met eene korte beschrijving der zelve in het Duitsch, Fransch en Engelsch. Twee delen in een band.
B7846: RADEMAKER, LEONARD ALBERT. - Didericus Camphuysen.
T3126: RADEMAKER, L.A. - Crematie en het Crematorium te Driehuizen voor en tegen.
L4607: RADERMACHER SCHORER, M.R. - Bijdrage tot de geschiedenis van de renaissance der Nederlandse boekdrukkunst.
W3915: RADERMACHER SCHORER, M.R. - Bijdrage tot de geschiedenis van de renaissance der Nederlandse boekdrukkunst.
A0565: RADIGUET, RAYMOND. - Het bal van Graaf d' Orgel. Vertaling Jacoba van Velde.
R0482: RADIGUET, RAYMOND. - Het bal van Graaf d' Orgel. Vertaald door Jacoba van Velde en F.C. Kuipers.
B3482: RADIOBOEKEN. - 14 Radioboeken + CD Hella S. Haasse, Een kruik uit Arelate. 1e & 2e reeks In doos.
M8490: RAEDT, JAN DE. - Middeleeuwsche wereldlijke poëzie. Verlucht met houtgravures van Pam G. Rueter.
T7650: RAEMAEKERS, L. - Hoe het kwam... De schoone en wonderbare historie van Droogloods, van een Fee en van het Comptoir Tuilier de Courtrai verteld en verlucht door L. Raemaekers.
R0777: RAEMDONCK, BERT VAN. - Allemaal zeep aan onze zolen. Kroniek van het Nieuw Vlaams Tijdschrift (1946-1950).
K8900: RAES, HUGO & PAUL DE WISPELAERE. - Wereld in teksten. Deel I.
L3740: RAES, HUGO. - Bankroet van een charmeur. Met een nawoord van Paul de Wispelaere.
K4252: RAES, HUGO. - Brandstichting tegen de tijd. Met een voorwoord van Eddy van Vliet.
K4624: RAES, HUGO. - De vadsige koningen.
M7915: RAES, HUGO. - De verwoesting van Hyperion, roman.
M6915: RAES, HUGO. - De Vlaamse reus, fantastische verhalen.
L6205: RAES, HUGO. - Een faun met kille horentjes. Roman.
W8281: RAES, HUGO. - Een tijdelijk monument links van de helikopterlijn, verhalen.
K4938: RAES, HUGO. - Een tijdelijk monument.
M3655: RAES, HUGO. - Explosie. Verhalen.
W4318: RAES, HUGO. - Hemel en dier.
W6360: RAES, HUGO. - Het smaran, het vikka, de ronko en de andere kleuren van de geschiedenis.
K6045: RAES, HUGO. - Links van de helikopterlijn en andere verhalen.
B0198: RAES, HUGO. - La singa liniei de elicoptere. In romaneste de H.R. Radian. Cuvint inainte de Ion Hobana.
W6260: RAES, HUGO. - Bankroet van een charmeur.
T1139: RAES, HUGO. - Afro-europees. Grafiek van Mark Verstockt.
B8776: RAES, HUGO. - De goudwaterbron. Een vertelling.
R0760: RAESKIN, P. - Pastoor Horsman.
R4024: RAET, LODEWIJK DE & ZUIDEMA, WILLEM. - Lodewijk de Raet en Willem Zuidema. Een briefwisseling uit de jaren 1891 - 1892. Met inleiding en aantekeningen door K. De Clerck.
T1762: RAET, LODEWIJK DE. - Vlaanderen's Economische Ontwikkeling. Voorwoord R. Lamberty-De Raet. Met portret van den schrijver.
L2822: RAEYMAEKER, L. - Wat denkt u van den mens? Korte wijsgerige beschouwingen.
L2839: RAEYMAEKER, L. - Wat denkt u van den mens? Korte wijsgerige beschouwingen.
B0023: RAFF, FRIEDRICH. - Peter Tingeltangel. Nederlandsche bewerking V. Jr.
A0284: RAGLAN, LORD. - Le tabou de l'inceste. Etude anthropologique. Traduit de l'anglais par L. Rambert.
L7610: RAINE, CRAIG. (ED.). - Arete. The Arts Tri-Quartely. Fiction poetry reportage reviews.
L7611: RAINE, CRAIG. (ED.). - Arete. The Arts Tri-Quartely. Fiction poetry reportage reviews.
R7431: RAMAER, HANS. (ED.). - De piramide der tirannie. Anarchisten in Nederland. Voorwoord Rudolf de Jong.
R5433: RAMAKER, WIM (ED.). - Anne Frank-nummer.
B5473: RAMAKER, WIM. (ED.). - Anna Blamannummer.
B5474: RAMAKER, WIM. (ED.). - Aart van der Leuw. Louis Paul Boon. Vrouwentheater. Jaap Zijlstra.
R1164: RAMAN, ANNY. - Bibliografie van Marnix Gijsen. Ingeleid door Marnix Gijsen.
B8026: RAMBOUSEK, ANTONIN (ED.). - Dictionary of Printing Terms / Polygraficky Slovenik.
R1665: RAMECKERS, J.M. - Der Kindesmord in der Literatur der Sturm-und-Drang-Periode. Ein Beitrag zur Kultur- und Literatur-geschichte des 18. Jahrhunderts.
R4180: RAMECKERS, STEPHAN JOZEF RUDOLF. - A.S.C. Wallis (Adele Opzoomer).
T7486: RAMONDT, MARIE. - Sprookjesvertellers en hun wereld. Van primitivisme tot symbolisme. Vier sprookjesstudien.
R5150: RAMP. - Ramp, kwartaalschrift voor taal noch teken. Nr. 13.
T7934¤: RAMSHORN, LUDWIG. - Prosodica der Latijnsche Taal. Vrij naar het Hoogduits door J.J. de Gelder.
R1834: RAMUS, PIERRE [=RUDOLF GROSSMANN]. - Friedenskrieger des Hinterlandes. Der Schicksalsroman eines Anarchisten im Weltkriege.
B9172: RAMUZ, C.F. - Menschenliefde. Vertaling Marie W. Vos.
L8308: RANA, SOERA. - Nieuwe gedichten.
M1700: RANDOLPH, P.B. - Magia Sexualis.
R0260: RANDWIJK, H.M. VAN. - De held en de rovers. Een zwartboek over "De Telegraaf"
K0938: RANDWIJK, H.M. - Celdroom.
K3929: RANDWIJK, H.M. VAN. - De doden en de levenden.
K9244: RANDWIJK, H.M. VAN. - Een zoon begraaft zijn vader.
R0504: RANDWIJK, H.M. - Heet van de naald. Keuze uit het werk van een man in verzet. Ingeleid door Mathieu Smedts.
R1865: RANDWIJK, H.M. - Celdroom. [In het oorlogsjaar 1943].
R4930: [WILDE] RANSOME, ARTHUR. - Oscar Wilde. A critical study.
T6602: RANSOME, ARTHUR. - Zes weken in Rusland in 1919. Uit het Engelsch vertaald door P.W.Z.
T0006: RANUCCI-BECKMAN, BETSY. - Dat, wat je niet hebt... 'n onschuldig spel van een schuldige verhouding in drie bedrijven.
K0123: RAP, THOMAS. - Doorzonwoning. Moderne gedichten.
H5781: RAP, THOMAS. - Verzamelde gedichten.
B2198: RAP, THOMAS & GUIDO JOSEPH. - En de voorzitter van de rietmannetjes heet Bodde... Een klein voorleesboek.
B2234: RAP, THOMAS. - Kantoor. Monumentale gedichten.
T8721: RAP, THOMAS. - Woordenboek der natuur. Met een nawoord van D. Hillenius.
B0707: RAPAILLE G. [=GER BERTHOLET]. - Mim en het stout kacheltje.
L0003: RAPPOPORT, CHARLES. - Jean Jaures. De mensch, de denker en de socialist.
R9611: RAPPORT. - De huisvesting van krotbewoners.
L5185: RAS, GERARD. - Borne und Heine als Politische Schriftsteller.
M3657: RASCH, GERARD. - De angst van Hermafroditus.
B1958: RASCH, GERARD. - Tadeusz Konwicki, informatie.
T5371: RASJID, MOEHD. - Oranje Nassau 1898-1938.
H7055: RASKER, MAYA. - Met onbekende bestemming.
H1426: RASKIN, BRIGITTE. - De maagd van Antwerpen.
T8764: RASKIN, LUDO. HENRI VAN STRATEN. - Tentoonstelling Henri Van Straten 100ste geboorteverjaardag 1892-1944. Oeuvrecatalogus.
R3404: RASTER. - Tijdschrift in boekvorm Nr. 10, 1979.
K7359: RASTER. - Tijdschrift in boekvorm Nr. 2, 1977. Avant Garde.
H9521: RASTER. - Tijdschrift in boekvorm Nr. 77, 1997. Meneer & Co.
K6036: RASTER. - Willem Frederik Hermans. Met bijdrage van: Hella S. Haasse, Wam de Moor, Rein Bloem, J.J. Oversteegen, Jan Fontijn, H.C. ten Berge.
B0748: RASTER. - Tijdschrift in boekvorm Nr. 7, 1978. Literatuur onderwijs.
B0752: RASTER. - Tijdschrift in boekvorm Nr. 77, 1997. Meneer & Co.
B1936: RASTER. - Frank Diamand, Konrad Eberhardt, P.H.H. Hawinkels, P.C. Kuiper, Arthur Rimbaud, A. Roland Holst, P.H. Schrijvers, Ernst Vermeulen.
B3824: RASTER. - Willem Frederik Hermans: Het evangelie van O. Dapper Dapper. Gerrit Kouwenaar: Landschappen en andere gebeurtenissen. Hans Faverey: Rivierlandschap met bloedingstijd.
B6885: RASTER. - G. Kouwenaar: Gedichten. Jan G. Elburg: Verschil in hoogte. Ivan Vyskocil: De muur van Jakob. L. van Marissing: Gedichten. Hans Faverey: Leuk licht wordt het. e.a.
R4394: RASTER. - H.C. ten Berge: Het meisje met de korte vlechten. Rein Bloem: In het teken van Bunuel. Rob du Bois: 27 informaties over de vorm. Jan G. Elburg: Een gedicht in aanbouw. J.G. Kooij: Over Vestdijk in kaart. G. Kouwenaar: Teksten van Kok. H. Michaux: Plume. J.J. Oversteegen: De essays van d'Oliveira. Ad Zuiderent: In het hol van de eeuw.
R4397: RASTER. - Francois Rabelais. J.D.P. Warners. H.C.D. de Wit. Hans Faverey. Nathaniel Tarn. Rein Bloem. Gerrit Kouwenaar. Hans Verhagen. Redbad Fokkema. Ad Zuiderent. Th. Sontrop. Theodor W. Adorno.
R4396: RASTER. - P. de Meijer. E. Sanguineti. Andre P. Brink. Breyten Breytenbach. Halldor Laxness. F.C. Terborgh. J.P. Snapper. Jos Ruting. R. Fokkema. H.C.D. de Wit. Rein Bloem. Liederen uit Lapland.
B6883: RASTER. - H.C. ten Berge: Logopoeia. D. Betlem: Over W.F. Hermans. Rein Bloem: Pasolini. Jacq. Hamelink: Novelle. S. ten Holt: Muziek. Gerrit Kouwenaar: Zes rose gedichten. J.J. Oversteegen: Marsman voor jong en oud. Riekus Waskowsky: Drie gedichten.
B6886: RASTER. - Ezra Pound, Rein Bloem, Hans Faverey, Italo Calvino, F.C. Terborgh, Isaak Kisch, Johan P. Snapper en Ernst Vermeulen.
R4064: RASTER. - Tijdschrift in boekvorm Nr. 32. poëzie en kritiek.
K9468: RASTER. - F.C. Terborgh.
R8090: RASTER. - Kees Fens, Wam de Moor, Martin Reints, August Willemsen, e.a.
R8091: RASTER. - Gerrit Kouwenaar, W.F. Hermans, Hans Faverey, e.a.
R3403: RASTER. - Daniel Robberechts. Sybren Polet. Lidy van Marissing. Jan G. Elburg. Arie van den Berg. Joyce & Co. J. van der Veen. Ezra Pound. Gary Snyder. Kenneth White. Shuji Terayama. H.C. ten Berge. Pieter de Meijer.
K7216: [BECKETT] RATHJEN, FRIEDHELM. - Samuel Beckett: seine Fahrrader. Ein treffliches, leichtes Gerat mit Holzfelgen und roten Reifen.
L7280: RATIO - Ratio. LUYYENDIJK, G.: Gerard Kornelis van het Reve: Geloofd zij Jezus Christus! Een beschouwing en een interview.
T3317: RATIO. - Ratio. Literair Maandblad. 2 jaargang nr 7, oktober 1965. Henk J. Meier (red.).
B0406: [VONDEL] RAU, S.J.E. - Proeve van aanteekeningen op de Treurspelen van Vondel, meest naar aanleiding der uitgave van 'Vondels werken in verband gebracht met zijn leven, door Mr. J. van Lennep'
B8674: RAUSCHNING, HERMANN. - Hitler's eigen woorden. Politieke gesprekken met Hitler over zijn werkelijke bedoelingen. Vertaald en ingeleid door Menno ter Braak en Max Nord.
B8123: RAUSCHNING, HERMANN. - De nihilistische revolutie. Schijn en werkelijkheid in het Derde Rijk. Ingeleid en bewerkt door Menno ter Braak.
K1093: RAVEN, MAARTEN J. - Papyrus. Van bies tot boekrol. Met een bloemlezing uit de Leidse papyrusverzameling.
B6593: RAVENSWOOD, JOH. [=J. SLAUERHOFF]. - Oost-Azie. Ingeleid door J. Slauerhoff.
W9628: RAVESTEIJN, W. VAN. - Herman Gorter. De dichter van Pan. Een heroisch en tragisch leven.
L4254: RAVESTEIJN, W. VAN. - Herman Gorter. De dichter van Pan: een heroisch en tragisch leven.
B6000: RAVESTEIN, MAX VAN. [=N.M.C. SLOOT]. - Aan d'overkant.
T7368: RAVESTEYN, W. VAN. - De worsteling der vrijheid.
R5056: RAVESTEYN, WILLEM VAN. - Onderzoekingen over de Economische en Sociale Ontwikkeling van Amsterdam gedurende de 16de en het eerste kwart der 17de eeuw.
B9039: RAVESTEYN, W. VAN. - De wording van het communisme in Nederland 1907-1925.
R8816: RAVESTEYN, W. VAN. - Geen reactie en geen utopie maar... Democratie. Proeve van een radicaal-democratisch program.
R5234: RAVESTEYN, W. VAN. - Pseudo-socialisme en echte revisionisme.
M6542: RAVESTEYN, W. VAN. - Het socalisme aan de vooravond van de wereldoorlog 1914-1918. Derde deel.
L6055: RAVESTEYN, W. VAN. - Rotterdamsche cultuur voor honderd jaar.
K7646: RAVESTEYN, W. VAN. - Satyre als medicijn, Jonathan Swift.
T3139: RAVESTEYN, W. VAN / J. BROUWER EN J. ROMEIN. - De Iberische geschiedenis en de Spaansche Burgeroorlog. / Spaansche Cultuur. / De Wereld op de Tweesprong.
T6157: RAVESTEYN, W. VAN. - Verloren horizon. Zes studies over geschiedenis en politiek.
T9671: RAVIEZ, STEYE. - Raviez' Reve. [tekst en foto's Raviez / 1968-1987].
H0709: RAWIE, JEAN PIERRE. - Geleende tijd.
L9568: RAWIE, JEAN PIERRE. - Onmogelijk geluk.
T6281: RAWIE, JEAN PIERRE. - Wij hebben alles nog te goed. De mooiste liefdesgedichten.
H0792: RAY, MAN. - Man Ray 1890-1976.
T0167: RAYMAEKERS, F.J. EN J.E. JANSEN. - Geschiedkundige Navoorschingen over de aloude Abdij van 't Park door F.J. Raymaekers uit het Fransch vertaald, voltrokken en aangeteekend door J.E. Jansen.
M1200: RAYNER, RICHARD. - Los Angeles op goed geluk. Vertaling Paul Syrier.
M5753: READ, PIERS PAUL. - De Junkers. Vertaling J.H. Pereboom.
M9615: READ, PIERS PAUL. - Hemels spel met Tussy Marx. Vertaling P. van Vliet.
M5756: READ, PIERS PAUL. - Pas op de plaats. Vertaling D. Koning.
B3029: REAVIS, EDWARD. - Groschen Pornographie in den USA. Aus dem Englischen ubertragen von Teja Schwaner.
K1722: REBELO PINTO, MARGARIDA. - Een man is geen man.
L6623: REBELO PINTO, MARGARIDA. - Ons soort mensen.
P1798: RECHT, STEVEN DE. - Cabaret voor heren.
K0959: [ERASMUS] RECKMAN, WIM. - Erasmus, met Erasmus de mist in 1969-2....
R6702: RECKMAN, M. EN J. HEYN JR. - Voor de persen draaien. Journalisten klappen uit de school.
R2436: RECLAM. - 100 Jahre Universal Bibliothek 1867-1967.
L0263: RECLUS, ELIE. - De oorspronkelijken. Studien over vergelijkende Volkenkunde. Naar het Fransch bewerkt door B.P. van der Voo.
R4751: RECLUS, ELISEE. - Evolutie, Revolutie en het Anarchistisch Ideaal.
K5054: [SCHMOLLER] THE MONOTYPE RECORDER. - The Monotype Recorder. New Series / Number 6. Hans Schmoller, typographer: his life and work.
K5058: THE MONOTYPE RECORDER. - The Monotype Recorder Volume 42, Number 4, Summer 1963. Languages of the World that can be set on 'Monotype' machines. Compiled by R.A. Downie.
K5056: THE MONOTYPE RECORDER. - The Monotype Recorder Volume 43, Number 2, Summer 1965. Filmsetting in focus.
K5055: THE MONOTYPE RECORDER. - The Monotype Recorder Volume 43, Number 3, Autumn 1968. James Moran: Stanley Morison 1889-1967.
MK0183: THE MONOTYPE RECORDER. - The Monotype Recorder Volume 43, Number 3, Autumn 1968. James Moran: Stanley Morison 1889-1967.
B8086: THE MONOTYPE RECORDER. - The Monotype Recorder Volume 42, Number, Spring 1961.
M5264: REDDINGIUS, JOANNES. - Bloei. Gedichten.
M5259: REDDINGIUS, JOANNES. - Zonnewende.
L7268: REDEKER, HANS. - De dagen der artistieke vertwijfeling. Een essay over de crisis van het kunstenaarschap.
R4154: [MELLE] REDEKER, HANS (INL.). - Melle.
W9337: REDFIELD, JAMES. - De Celestijnse belofte. Vertaling Jaap van Spanje.
B0434: REDFIELD, JAMES. - Inzicht in de Celestijnse belofte. De essentie van de negen inzichten. Vertaling Katja van Grieken.
B0435: REDFIELD, JAMES. - De essentie van het tiende inzicht. Vertaling Katja van Grieken.
R2720: REE, HANS. - Een man merkt nooit iets. Columns.
M3615: REED, A.H. - An autobiography.
M3348: REEDIJK, C. - Engelse boekbanden. Tentoonstelling van The Guild of Contmorary Bookbinders te Londen en de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage
K5206: REEDIJK, C. EN P.J.H. VERMEEREN. - Rondom de meester van Catharina van Cleef.
B3420: REEDIJK, C. EN P.J.H. VERMEEREN. - Rondom de meester van Catharina van Cleef.
B6119: REEDIJK, C. (INL.). - 150 jaar boekproduktie in Nederland.
B8506: REEDIJK, IS. J. - De Zwijndrechtsche Nieuwlichters.
T5822: REEDT DORTLAND, P.H. VAN. - Supplement-Catalogus van de Openbare Boekerij te Gouda.
T9958: REEHORST, PEETERS, VAN KRIMPEN, BUCH, HALBEY. - De Letter of de Waardering voor het Boek. Toespraken gehouden bij de uitreiking van de vijfde Laurens Janszoon Costerprijs 1983 verleend aan Huib van Krimpen.
A0893: REEN, TON VAN. - De moord door de geallieerde militairen en burgers uit de lichtstad Kork op leden van het door de mierrijder gestichte gezin van cherubijnen. Kleine roman.
W0547: REEN, TON VAN. - De moord door geallieerde militairen en burgers uit de Lichtstad Kork op leden van het door de mierrijder gestichte gezin van Cherubijn.
M6916: REEN, TON VAN. - De moord door geallieerde militairen en burgers uit de Lichtstad Kork op leden van het door de mierrijder gestichte gezin van Cherubijn.
K7663: REEN, TON VAN. - Een beest binnenhalen. Luisterspel.
W3962: REEN, TON VAN. - Een heidin die het licht zag. Roomse fabels.
P1799: REEN, TON VAN. - Lachgas.
P2135: REEN, TON VAN. - Landverbeuren, roman.
K7241: REEN, TON VAN. - Zomerbloei.
B5083: REEN, TON VAN. - Bevroren dromen. roman.
T0965: REEN, TON VAN. - Klein volk. Leven en werken van de kabouter.
R4691: REENS, A.M. - Ghetto-Ghijntjes. II. Humoristische schetsen. Met illustraties van Karel Verbrugge.
R4609: REENS, A.M. - Ghetto-Ghijntjes. I & II. Humoristische schetsen. Met illustraties van Karel Verbrugge. Twee delen.
T3531: REERINK, JAN. - Honderd jaar over de Rooien. De Sociaal-Democratie in Limburg van 1889 tot 1989.
Y0172: REES, J. VAN / A. ARIENS. E.A. - Prof. Dr. J. van Rees dankbaar herdacht.
T7555: REES, JACQUES. - In de greep van het bijgeloof. Critische beschouwingen over occultisme en parapsychologie.
T7825: REES, JACQUES. - De giftige Internationale. De Internationale van zielevergif. Een ernstig woord tot de jongeren in en buiten de jeugdbeweging.
B9670: REES, JACQUES [= MARTIN PAULISSEN]. - Het Parlement in brand!
T7624: REES, J. VAN. - Open brief aan den Heer Dr. A. Kuyper, naar aanleiding van de dienstweigering van Jan P. Terwey.
Y0458: REESE, MARIA. - Wie zijn de schuldigen. Brief aan de Sociaal Democratische Arbeiders.
T0895: REESER, EDUARD. - De muzikale handschriften van Alphons Diepenbrock. Gecatalogiseerd en ingeleid door ... Met twee portretten en vier facsimile's
W9236: REESER, H. - De jeugdjaren van Anna Louisa Geertruida Toussaint 1812 - 1851.
R4802: REESER, EDUARD. - Alphons Diepenbrock.
L5710: REESINK, HENDRIKA J. - L'Angleterre et la Litterature Anglaise dans les trois plus anciens periodiques Francais de Hollande de 1684 a 1709.
A0891: REEST, RUDOLF VAN. - De levensroman van Dr H. Colijn. Opgedragen aan ons Nederlandsche volk.
Y0360: [BILDERDIJK] REEST, RUDOLF VAN. - 'n Onbegriepelijk mensch. Het leven van Mr. W. Bilderdijk.
T4319: REEUWIJK, A.J. VAN. - Vroedkunde en vroedvrouwen in de Nederlanden in de 17e en 18e eeuw.
L1642: REGENHARDT, J.W. - Het gemaskerde leven van Eduard Veterman.
T7152: REGENTEN. - Schets der lotgevallen van het voormalig Burger-kinderen-weeshuis en Armen-kinderenhuis, nu Protestantsch-kinderen-weeshuis en Roomsch-Katholijk-weeshuis te Nijmegen. Door Regenten der beide Weeshuizen aldaar.
R5670: REGISTER. - Register Zannekin jaarboeken 1-10.
R1412: REGISTER. - Weekblad van het Recht 1922. (Nos 10813-10968). Register.
R1435: REGISTER. - Register op het tijdschrift voor geschiedenis. Jaargangen XXXV - XLIV (1920-1929).
R1420: REGISTER. - Register op het tijdschrift voor geschiedenis. Jaargangen XLV - LIV (1930-1939).
R1419: REGISTER. - Register op het tijdschrift voor geschiedenis. Jaargangen LV - LXIX (1940-1956).
R1429: REGISTER. - Kultureel jaarboek voor de provincie OostVlaanderen. Register op de jaargangen I (1947) - XX (1966).
R1433: REGISTER. - Register op de jaarboekjes voor Geschiedenis en Oudheidkunde van Leiden en Omstreken 1904-1958.
R1434: REGISTER. - Register op de jaarboekjes voor Geschiedenis en Oudheidkunde van Leiden en Omstreken 1904-1970.
R1428: REGISTER. - Kultureel jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen. Register op de jaargangen XXI (1967) - XXXV (1981).
R1421: REGISTER. - Kultureel jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen. Bijdragen-nieuwe reeks. Register op de nummers 1 (1976) - 30 (1989).
R1846: REGISTER. - Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde. Register der oorspronkelijke stukken, verschenen in de eerste vijftig jaargangen, 1857-1906.
T1126: REGNARD, JEAN-FRANCOIS. - Voyage de Flandre et de Hollande, commencé le 26 avril 1681.
T5768: REGOUT, P. - Pauperisme en industrie. Proeve ter beantwoording van de vraag. Wat is er te doen tot verbetering van de werking der bedelaars-kolonien?
T0227: REGOUT, EUGENE. - De Maas en de Maasbrug-kwestie te Maastricht, historisch en chronologisch overzicht. 4de gedeelte: Historisch Overzicht.
T8504: REGOUT, EUGENE. - Alweer nieuwe groote Staats-onrechtvaardigheden, vervolg van Nederlande verval.
B4432: REGT, ALIDA JACOMINA DE. - Arbeidersgezinnen en beschavingsarbeid. Ontwikkelingen in Nederland 1870-1940; een historisch-sociologische studie.
R6608: REGTDOORZEE GREUP-ROLDANUS, SIJBRECHTS CLASINA. - Geschiedenis der Haarlemmer Bleekerijen.
B9208: REGTEREN, J.Q. VAN. - De Goudsche Glazen 1555-1603. Beschouwingen over Gouda, haar Sint Janskerk en de gebrandschilderde glazen. Met een voorwoord van H.A. van Karnebeek.
R5895: REGTEREN VAN ALTENA, H.H. (RED.). - Stadskernonderzoek in Amsterdam (1954-1962).
B3097: REGTEREN ALTENA, LUCAS VAN. - Twee vragen uit het leerstuk van de geldboete.
R4279: REGTEREN ALTENA, A.D. VAN. - 'obeir Lentement' De Opschorting Van Een Executiebevel in De Zestiende Eeuw.
T4265: REGTEREN, I.Q. VAN / P.J.J. VAN THIEL. - De portret-galerij van de Universiteit van Amsterdam en haar stichter Gerard van Papenbroeck 1673-1743.
W6961: REHM, ALBERT. - De tuin der muzen, gedichten.
K2056: REHM, ALBERT. - Sprookjes en vertellingen.
K5678: REICH, WILHELM. - Die sexuelle Revolution. Zur charakterlichen Selbststeuerung des Menschen.
K5416: REICH, WILHELM. - Sexualiteit en Nieuwe Cultuur. Bijdrage tot de socialistische omvorming van de mens. Vertaling R. de Lange.
L0418: REICHE, REIMUT. - Seksualiteit en klassenstrijd over de afweer van repressieve desublimatie.
H4283: REICHLING, ANTON. - Wat is algemene taalwetenschap?
T1708: REICHNER, HERBERT. - Die Gutenberg-Bibel der Sammlung Vollbehr. Schicksale des kostbarsten Buches.
P2919: REIJNDERS, K. - Onder dekmantel van etiket.
M9553: REIJNDERS, KAREL. - Couperus bij van Deyssel. Een chronische konfrontatie in beschouwingen, brieven en notities.
M5397: REIJNDERS, KAREL. - Couperus bij van Deyssel. Een chronische konfrontatie in beschouwingen, brieven en notities. Uitgegeven en toegelicht door...
K4969: REIJNDERS, KAREL. (ED.). - Algemene verantwoording van de Volledige Werken Louis Couperus.
K8794: REIJNDERS, KAREL. - Pierre Kemp, een zondagsdichter?
R7243: REIJNDERS, KAREL. - Bij gelegenheid.
R5934: REIJNDORP, B. - Een strijder voor vrijheid en gerechtigheid. Enrico Malatesta.
K5049: [ERASMUS] REIJNEN, H. - Erasmus en Luther.
T7374: REIJNERS, M. EN AUG. V.D. LINDE. - Toen het oude kerkje van pastoor Wubbe nog bestond.
T4457: REIJT, VIC VAN DE. - Elsschot. Leven en werken van Alfons De Ridder.
L8815: REIJT, VIC VAN DE (ED.). - Ik wou dat ik twee hondjes was. Nederlandse nonsens- en plezierdichters van de twintigste eeuw.
T4458: REIJT, VIC VAN DE. - Het land van Maas & Waal. De 20ste eeuw in 400 en enige liedteksten.
T3730: REIJT, VIC VAN DE. - Nieuws! over Willem Elsschot.
T6477: REIMAN, J.D. - De Staatsidee. Elementen voor den opbouw van den corporatievenstaat op democratischen grondslag.
R6683: REIMAN, ARNOLD F.S. - Albarda. [Johan Willem]. Ik maak me ongerust over onze beweging; daarom wil ik eens met U praten. Uw partijgenoot.
B2709: REIMANN, HORST. - Wahlplakate. I: Die politische Affiche in der Weimarer Zeit. Wahlplakate als parteipropagandistisches Mittel. II: Die Plakatpropaganda der Parteien im Bundestagswahlkampf 1961. Die politische Affiche - entideologisiert?
R3000: REIMER, P.J. - Prisma woordenboek der Klassieke Oudheid.
L4718: REIMERS, HEINRICH. - Friesische Papsturkunden aus dem Vatikanischen Archive zu Rom.
T7478: REIN, J. VAN. - De vrouw op kantoor.
T7968: REINALDA, BOB EN NATASCHA VERHAAREN. - Vrouwenbeweging en Internationale Organisaties 1868-1986. Een vergeten hoofdstuk uit de geschiedenis van de internationale betrekkingen.
L6809: REINDERS, E. - De Gymnasiale geest en de realia aan B-Gymnaium.
T5200: REINDERS, S. / T.P. TRESLING / H.C.C. DRONRIJP UGES. - Zestal dichtstukjes in den Groninger Tongval.
B8573: REINDERS, PIM, RUDY KOUSBROEK, JEROEN STUMPEL E.A. - Schip & Affiche. Honderd jaar rederijreclame in Nederland.
H9281: REINER, IMRE. - Creative desire.
K9692: REINER, IMRE. - Das Buch der Werkzeichen.
R8211: REINHARDT, AURELIA HENRY. - The Garden Club of America's Redwood Grove. An Address.
K3931: REININK, H.J. - Vrij en verantwoordelijk.
L9959: REININK, A.W. - K.P.C. de Bazel.
K7651: REINSMA, R. - Scholen en schoolmeesters onder Willem I en II.
K5181: REINSMA, RIEMER. (ED.). - Signalement van nieuwe woorden. W.P. woordenboek van 2000 neologismen.
R6189: REINZI. (H. VAN KOL). - Vrouwen der Fransche Revolutie.
T5351: REISEL, WANDA. - Baby Storm.
A0918: REISEL, WANDA. - Jacobi's tocht. Twee verhalen.
K2245: REISGIDS. - Mexico.
H8021: REISIG, OTTO. - Deutsche Spielkarten.
R5369: REISSMULLER, REIHARD. - Aus einer kleinen Garnison.
R7773: REITSMA, ANNEKE. - 'In de taal zelf verscholen' over de poëzie van Ida Gerhardt.
T2667: REITSMA, ELISABETH EN JAN H. EEKHOUT. - Witte muziek. Mystische lyriek der Indische Middeleeuwen.
H3477: REITSMA, ELISABETH / JAN EEKHOUT. - In Aedibus Amoris. Verzen.
R6620: REITSMA, A.T. - De overwinteringen in de Noordpool gewesten.
T6366: REITSMA, GEORGE. - Weerzin. Gedichten.
T6163: REITSMA, C. - Zoo moet Nederland worden. Plan voor annexatie van West-Duitsch territorium.
T6367: REITSMA, GEORGE. - Weerzin. Gedichten.
R6647: REITZEL, HANS. - Sine Billedbog.
B1265: REK, J. DE. - Van Hunebed tot Hanzestad.
B1266: REK, J. DE. - Van Boergondie tot Barok.
B8972: REMBRANDT. - Alle etsen van Rembrandt op ware grootte afgebeeld.
B5490: REMMERS DE VRIES, DAAN. - Zo zal ik bij je zijn.
T7882: REMOUCHAMPS, A.E. - Opgravingen te Vechten (1922-1926).
T3036: [SPINOZA] RENAN, ERNEST. - Spinoza. Discours prononcé, à la Haye le 21 février 1877 à l'occasion du 200e anniversaire de sa mort.
T3897: RENARD, GEORGES. - Is de mensch vrij? Uit het Fransch.
H3394: RENARD, JULES. - Natuurlijke historietjes. Vertaling Carel Scharten.
T8609: RENARD, JULES. - Natuurlijke historietjes. Vertaald door C Buddingh'. Geïllustreerd door Peter Vos.
L5662: [ERASMUS] RENAUDET, A.(ED.). - Erasme. Oeuvres choisies.
T3160: RENCY, GEORGES. - Georges Eekhoud. l'Homme - l'Oeuvre. Essai Critique.
L9156: RENDERS, HANS. - Barbarber 1958 - 1971.
R6193: RENDERS, HANS, LISA KUITERT, ERNST BRUINSMA (EDS.). - Inktpatronen. De Tweede Wereldoorlog en het Boekbedrijf in Nederland en Vlaanderen.
K6608: RENES, T. (SAMENGESTELD). - Bibliografie van Antoon Coolen bijgewerkt tot 1 januari 1961.
M2729: RENES, T. (SAMENGESTELD). - Bibliografie van Antoon Coolen tot 17 april 1957.
T5519: RENESSE, P.E. VAN. - Amsterdam zoo het lijdt en strijdt. Op huisbezoek bij werkloozen.
T0019: RENGELINK, J.W. - The reconstruction of the Netherlands. Translated by R.S. Springett.
B0944: RENGELINK, J.W. EN I. MUG. - Volk in verdrukking en verzet 1940-1945.
T1894: RENGERS HORA SICCAMA, W.C. EN HERMAN POORT. - De Bloeiende Bongerd. Bloemlezing. Een inleiding tot de literaire kunst. Twee delen.
R4839: RENIER, G.J. - Oscar Wilde.
B7620: RENIER, G.J. - The Dutch Nation. A historical study.
R3982: RENIER SNIEDERS, J. - Hoe men burgemeester wordt.
R5132: [WILDE] RENIER, G.J. - Oscar Wilde.
R5774: RENIER, C.A. E.A. - Kort verhaal van den kerkelijken strijd te Amsterdam, in de eerste dagen van Januari 1886. Brief aan het Provinciaal Kerkbestuur van Noord-Holland, van eenige niet geschorste Kerkeraadsleden. Met twee bijlagen.
R4232: RENILDIS, E.M. - Een ernstig woord tot de Christelijke Vrouwen.
K2823: RENKEMA, J. - Schrijfwijzer. Handboek voor duidelijk taalgebruik.
B5000: RENKEMA, J. - Schrijfwijzer. Handboek voor een duidelijk taalgebruik.
H2676: RENNER, FRANZ C. AND MAX SEEMANN. - Viennese stained glass designs in full color.
T0268: RENNER, A.M. - Ein Haus brennt.
T6063: RENNES, CATHARINA VAN. - Oranje-Nassau-Cantate. Voor meerstemmig kinderkoor. Woorden J.D.C. van Dokkum, muziek Catharine van Rennes.
L5636: RENNES, JACOB J. VAN. - Bowles, Byron and the Pope-Controversy.
K3793: RENS, LIEVEN. - Acht Eeuwen Nederlandse Letteren. Van Veldeke tot vandaag.
L7713: [VONDEL] RENS, L. - O zoete vrijheid. Vondel als strijder voor vrijheid en vrede.
L7964: [VONDEL] RENS, LIEVEN. - Het Priester-Koningconflict in Vondels drama.
R4586: RENS, JOS. (ED.). - Roode pijlen. Inhoud: De Brouckere: Het Socialisme. Praktijk en Theorie. S. de Wolff: Historisch Materialisme. Marcel Deat: Het Spiritualistisch Socialisme.
B1822: RENSBURG, J.K. - Theorie der evolutie, van oerschrift en oertaal tot wereldschrift en wereldtaal. Inleiding E. d'Oliveira.
T1603: RENSBURG, J.K. - Wereldbouw.
R8715: RENSBURG, J.K. - Sita. Een cyclus van inter-asteraal naturalisme.
H8762: RENSEN, TOM. - Alles uit... behalve de radio. Gesprekken met Rosse Alie.
T7579: RENTERGHEM, A.W. VAN. - Freud en zijn School. Nieuwe banen der psychologie.
H6364: RENTES DE CARVALHO, J. - De zevende golf.
M6191: RENTES DE CARVALHO, J. - La Coca. Vertaling Harrie Lemmens.
P0744: RENTES DE CARVALHO, J. - Mazagran. Vertaling Harrie Lemmens.
K5943: RENTES DE CARVALHO, J. - De juwelier en andere verhalen.
K5942: RENTES DE CARVALHO, J. - Het miljoen. Herinneringen en andere verzinsels. Vertaald door Harrie Lemmens.
K5613: RENTES DE CARVALHO, J. - La Coca. Vertaling Harrie Lemmens.
W0263: RESINK, G.J. - Kreeft en Steenbok, gedichten.
T7370: RESOCIDEM. [=J.H. SCHEPS]. - Over de mogelijke ontwikkeling van de S.D.A.P. tot breede Volkspartij.
L7698: RESOORT, ROB (ED.). - Robrecht de Duyvel.
H9964: RESSLER, KONRAD. - Bertolt Brecht beim Photographen. Portratstudien von Konrad Ressler.
K3786: RESTANT. - 15 jaar Restant letterkundig tijdschrift, een bibliografisch overzicht.
H8074: RESTON, JAMES. - Deadline. A memoir.
R0542: RETTE, ADOLPHE. - Gedachten en Stellingen over Anarchie (Promenades subversives). Vertaald door B.P.V.
T7312: REUCHLIN, HENRI. - Werkverruiming en haar gevolgen voor volkshuishouding en overheidsfinancien. Bijdrage tot de kennis van de primaire en secundaire invloeden van het verleenen van steun voor de constructie van een productief kapitaalgoed (de tweede Statendam). Re-employment and its consequences for national welfare and public finance. A contribution to the study of primary and secondary effects of public expenditure for the construction of a durable capital good (the second Statendam).
H2712: REUGEBRINK, MARC. - Wild vlees. Roman.
B0649: REUGEBRINK, MARC. - Komgrond.
R1583: REUGEBRINK, MARC. - Nachtlicht.
B6487: REULAND, ERIC JACOB. - Principles of subordination and construal in the grammar of Dutch.
B3634: REULING, JOSINE. - Siempie. Roman van een kind met sprietharen.
T3481: REUVEKAMP, GERRIT JAN. - St. Martinus Tongelre. Sociografie ener Parochie.
Y0257: REVE, KAREL VAN HET. - Krantenknipsels over/van Karel van het Reve. Map met Tijdschriften- en Krantenknipsels. Ca. 30 stuks uit de periode 1959 - 2011.
L9107: REVE, KAREL VAN HET. - Marius wil niet in Joegoslavie wonen en andere stukken over cultuur, recreatie en maatschappelijk werk.
R0875: REVE, G.J.M. VAN HET. - Mijn rode jaren. Herinneringen van een ex-bolsjewiek. Met een voorwoord van Karel van het Reve.
L9105: REVE, KAREL VAN HET. - Met twee potten pindakaas naar Moskou.
H9718: REVE, GERARD. - Op weg naar het einde.
B3719: REVE, G.K. VAN HET. - De avonden. Een winterverhaal.
T0299: REVE, K. VAN HET. - Literatuurwetenschap: het raadsel der onleesbaarheid.
L4555: REVE, GERARD. - Brieven van een aardappeleter.
T9540: REVE, GERARD. - Ik had hem lief.
T9769: REVE, GERARD. - Verzameld werk. Zes delen.
T9966: REVE, GERARD KORNELIS VAN HET. - De ondergang van de familie Boslowits. Werther Nieland.
H6543: REVE, GERARD / M. DENDERMONDE / H. KEULS E.A. - Over Jan den Hartog.
H2782: REVE, GERARD /WILLEM NIJHOLT. - Met niks begonnen. Correspondentie.
W6811: REVE, GERARD KORNELIS VAN HET. - De taal der liefde.
H4602: REVE, GERARD. - De taal der liefde / Lieve jongens.
H8360: REVE, GERARD. - De taal der liefde.
K6751: REVE, GERARD. - De taal der liefde.
M4641: REVE, GERARD. - De taal der liefde.
H8121: REVE, GERARD. - Een circusjongen.
M2173: REVE, GERARD. - Een circusjongen.
H7888: REVE, GERARD. - Een circusjongen. Levensroman.
H7899: REVE, GERARD. - Een eigen huis.
K1683: REVE, GERARD. - Het Boek Van Violet En Dood.
H7879: REVE, GERARD. - Het boek Van Violet en Dood.
H2789: REVE, GERARD. - Het hijgend hert.
K0935: REVE, GERARD. - Het zingend hart.
W4203: REVE, GERARD. - Moeder en zoon.
H4386: REVE, GERARD. - Tien vrolijke verhalen.
K2932: REVE, GERARD. - Wolf.
L6441: REVE, GERARD. - Op zoek.
L6448: REVE, GERARD. - Roomse Heisa. Met foto's van Vincent Mentzel.
L6456: REVE, GERARD. - Schoon schip 1945 - 1984.
H2318: REVE, GERARD K. VAN HET. - De avonden. Een winterverhaal.
L6874: REVE, GERARD. - Vier wintervertellingen.
T1162: REVE, GERARD. - Werther Nieland.
B0494: REVE, GERARD. - Op weg naar het einde.
B4123: REVE, GERARD. - Lieve jongens.
B7398: REVE, GERARD. - Gerard Reve leest De Avonden. Volkseditie.
M2462: REVE, GERARD. - Brieven aan Matroos Vosch 1975-1992.
T9964: REVE, GERARD. - De ondergang van de familie Boslowits. Werther Nieland.
T8249: REVE, GERARD. - Tien vrolijke verhalen.
T8250: REVE, GERARD. - Het lieve leven.
T8265: REVE, GERARD. - Verzamelde gedichten.
T8285: REVE, GERARD KORNELIS VAN HET. - Op weg naar het einde.
T8306: REVE, GERARD. - Lieve jongens.
T8339: REVE, GERARD. - Zondagmorgen zonder zorgen.
T8360: REVE, GERARD. - Bezorgde ouders.
H7874: REVE, GERARD KORNELIS VAN HET. - Nader tot U.
B5292: REVE, GERARD KORNELIS VAN HET. - Vier wintervertellingen.
T3878: REVE, GERARD. - Brieven aan Bram P. 1987-1999.
H8137: REVE, GERARD. - Lieve jongens.
B0363: REVE, GERARD. - Brieven aan Bernard S. 1965 - 1975.
B9868: REVE, GERARD. - Het boek van Violet en Dood.
L1224: REVE, GERARD & GEERT VAN OORSCHOT. - Briefwisseling 1951-1987.
T8590: REVE, GERARD KORNELIS VAN HET. - De ondergang van de familie Boslowits. Werther Nieland.
T8591: REVE, G.K. VAN HET. - De avonden. Een winterverhaal.
L6573: TIRADE 289. REVE - Met bijdragen van o.a. H.F. Cohen, Ludo Pieters, D.P. Walker, Hans van den Bergh, Aad van den Heuvel.
M7374: REVE, GERARD. - Het boek van Violet en Dood.
T8587: REVE, GERARD. - Het hijgend hert.
T8588: REVE, GERARD. - Op weg naar het einde.
T9808: REVE, KAREL VAN HET. - Ik heb nooit iets gelezen en alle andere fragmenten.
K0549: REVE, GERARD. - De Taal der Liefde.
B8619: REVE, KAREL VAN HET. - Siberisch dagboek.
K0444: REVE, KAREL VAN HET. - Rusland hoe het was. Een merkwaardige verzameling foto's van 80 jaar Rusland ( 1852-1932).
R1216: REVE, GERARD. - Broer Wolf zijn kamer.
R6120: REVE, GERARD. - Moeder en zoon.
T3868: REVE, GERARD. - Schoon schip 1945 - 1984.
K0900: REVE, GERARD. - Dialoog. Extra Van het Reve-nummer.
W5505: REVE, GERARD. - Lieve jongens.
B9823: REVE, GERARD. - Werther Nieland.
R1078: REVE, GERARD. - Tien vrolijke verhalen.
R1079: REVE, GERARD. - Het boek van Violet en Dood.
L6871: REVE, GERARD. - Bezorgde ouders.
R5965: REVE, GERARD & GEERT VAN OORSCHOT. - Briefwisseling 1951-1987.
T3704: REVE, KAREL VAN HET. - Een grote bruine envelop. Een keuze uit eigen werk.
T9699: REVE,GERARD. - Albvm Gerard Reve.
R7939: REVE, GERARD KORNELIS VAN HET. - Commissaris Fennedy. Tragedie in een proloog, drie bedrijven en een epiloog.
T1011: REVE, GERARD KORNELIS VAN HET. - Verzameld werk: De laatste jaren van mijn grootvader. De ondergang van de familie Boslowits. De avonden. Werther Nieland.
T6272: REVE, GERARD. - Nader tot u.
T9965: REVE, GERARD. - Op weg naar het einde.
H0304: REVESZ-ALEXANDER, M. - Eva, Maria, Venus. Symbolen van het vrouwelijk wezen.
T3772: ADAM INTERNATIONAL REVIEW. - Adam International review. 17e jaargang july 1949 nr. 196. The Netherlands. A selection of modern Dutch Poetry & Prose. The War's influence on Dutch Composers. The Theatre in Holland. Edited by Miron Grindea.
R7561: PARTISAN REVIEW. - K. Jaspers: Philosophy and Science. S. Spender: Oxford ad Germany. M. Bewley: The poetry of Wallace Stevens. W. Barrett: Sartre and the Literary situation. V. Nabokov: first Poem. J.L. borges: Emma zunz (a story). K. Shapiro: Going to School (a poem).
K3655: REVIS, M. - Stenen uit het mozaiek andermaal twaalf verhalen. Met tekeningen van Faber Heeresma.
B2086: REVIS, M. - Kringloop. De geschiedenis van een schip.
K3652: REVIS, M. - Knopen in het koord. Twaalf verhalen. Met tekeningen van Faber Heeresma.
Y0250: REVISOR. - De Revisor. Letterkundig Tijdschrift voor Nederland en Vlaanderen. 1999 Nr. 3/4. Hoe de Wereld beschreven moet worden.
M9980: REVIUS, JACOBUS. - Sonnetten. Tekstverzorging Wim J. Simons.
L6703: REVIUS, JACOBUS. - Over-Ysselsche sangen en dichten. Overige gedichten. Uitgegeven, met ongedrukte gedichten vermeerderd en van verklarende aanteekeningen voorzien door W.A.P. Smit.
B1725: REVIUS, JACOBUS. - Bloemlezing uit de Oud-Ysselsche Sagen en Dichten van Jacobus Revius. Inleiding en aantekeningen W.J.C. Buitendijk. Volledige herziene uitgave van Het leven en de uitgelezen zangen en dichten door J. van Vloten.
B5050: REVIUS, JACOBUS. - Een bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door L.M. Hagen.
T4737: REVIUS, JACOBUS. - Over-Ysselsche sangen en dichten. Het epos der Godsgeschiedenis. Uitgegeven, met ongedrukte gedichten vermeerderd en van verklarende aanteekeningen voorzien door W.A.P. Smit.
T9391: ANTI-REVOLUTIONAIR. - Verkiezings-propaganda: Stemt Anti-Revolutionair. No. 1-2-3-4. Stemt 26 April no. 1 van lijst 33 Dr. H. Colijn. + De roep van Staat en Stad. [Aan de] Rotterdammers!
R7660: REVOLVER. - Over Richard Minne en Jan van Nijlen.
W2620: REY, PIERRE. - De Griek. Vertaling Jenny Tuin.
B9334: REY, PIERRE. - De weduwe. Vertaling Tom Graftdijk.
Y0439: REYDING, A. EN A.N.J. FABIUS. - De historische allegorische optocht. Gehouden te Amsterdam bij de feesten ter gelegenheid der Inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina.
H0587: REYM, KAREL E. VAN. - Het slaapmiddel.
R5807: REYN, G. VAN. - Constantijn Huygens , Heer van Zuilichem enz. Inzonderheid als mensch beschouwd.
R7481: REYNAERT, J.B. - Het politieke poesjenellenspel. Met medewerking van F. Courtois en R. Berlijn. Met 21 penteekeningen van D. Bert en V. Boudewijn.
R9022: REYNAERT, J. - Het licht in de beeldspraak van Hadewijch.
T7739: REYNE, K. - De uittocht der plattelandsbevolking.
K1993: REYNEBEAU, MARC. - Apollo's klacht. Over cultuur in Vlaanderen en elders.
H2357: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - Stemmingen.
B5456: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - Don Juan en zijn Vrouw. Moderne huwelijksroman.
B5455: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - De roman der getrouwde vrouwen. Een studie van huwelijksleven.
B4618: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - Een verloving.
B4619: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - Zestien.
B4620: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - Geengageerd.
B5454: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - Het eerste jaar eens nieuwen levens. Practisch huishoud-brevier voor alle verloofden, en jonge vrouwen in het eerste huwelijksjaar.
B5453: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - Huwelijksvacantie.
R1624: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - De heer Van de State. Twee delen in een band.
H0086: REYNOLDS, REGINALD. - Beds. With many noteworthy instances of lying on, under or about them.
T6302: REYNVAAN, PAULINA JOHANNA. - Eene moeder voor velen. Verzamelde opstellen.
H8548: REYPENS, L. - Ruusbroec de Wonderbare. Bloemlezing uit zijn werk als "Doctor Divinus".
H9322: REYPENS, L. - Uren met Ruusbroec.
B2038: REYPENS, L. - Ruusbroec de wonderbare.
B5308: REYPENS, L. - Ruusbroec.
R5100: REYPENS, L. - Rabindranath Tagore: de Indische dichter en ijveraar.
L4585: REZNICEK, E.K.J. - Hendrick Goltzius als tekenaar.
L2436: RHEA, ROBERT. - Wat is de Dow theorie? Een poging om haar nut aan te toonen als hulpmiddel voor beleggers. Vertaald onder toezicht en met een voorwoord van F.R. Boot.
H7806: RHEENEN, GEERTJE VAN. - Kattegespin.
H6205: [ERASMUS] RHIJN, M. VAN. - Studien over Luther's rechtvaardigingsleer. Met een nawoord over nieuwere Erasmus-waardering.
B5737: RHIJN, C.H. VAN. - Martinus van Tours.
T4033: RHIJN, A.A. VAN. - Christendom en Politiek.
R7594: RHODIUS, H.E.R. EN E.H. VAN EEGHEN. - Op de drempel van een nieuwe tijd. De geschiedenis van een uit Indonesie repatrierend militair.
K7202: RHOER, SONJA VAN DE. - Asperges, een culinair feest. Recepten, wijnadviezen, productinformatie en andere wetenswaardigheden.
H8244: RHOIDIS, EMMANUEL. - Pausin Johanna. Vertaald en van een nawoord voorzien door Gerrit Komrij.
M7518: RHYS, JEAN. - Goedemorgen, middernacht. Vertaling M. Schuchart.
T7311: RIBBIUS PELLETIER, E. - Inventaris onderzoek. Resultaten van een onderzoek naar kleding, dekking en schoeisel in de gezinnen van werklozen en werkenden anno 1936. Ingesteld door het wetenschappelijk Bureau van de S.D.A.P. in samenwerking met de Bond van Sociaal-Democr. Vrouwenclubs.
R4338: RIBEIRO, JOAO UBALDO. - De lach van de hagedis. Vertaald door Harrie Lemmens.
T0144: RICARD, HERBERT M. - Duitschland's weg naar de vrijheid. Over de verschillen tusschen Nederlandsch verzet en Duitschen tegenstand tegen het fascisme.
M1658: RICH, ADRIENNE. - Keuze uit de gedichten 1950-1984. Samenstelling en vertaling Maaike Meijer.
Y0128: RICHARD, J. - Le Musee Oceanographique de Monaco, Guide illustre.
R6305: RICHARDS, VERNON. (ED.). - Errico Malatesta. Leven en ideeen van een Italiaanse anarchist. Vertaling Tinke Davids.
K0042: RICHARDSON, DOUG. - Soviet Fighters.
T4082: LINKS RICHTEN. - Verzet Kapitalisme. Gedichten van 1. Bertus Meijer 2. Freek van Leeuwen 3. Geert van Oorschot 4. Jef Last 5. Jo Gross 6. Lou Tieman 7. Willem van Iependaal.
H3408: RICHTER, HANS WERNER. - De snoek en andere vertellingen. Vertaling Theun de Vries.
K5176: RICHTER, HANS WERNER. - Keuromnibus. Sporen in het zand. Zij vielen uit gods hand, Het gevecht aan de beek. Vertaald M.H. Ros.
W2811: RICHTER, JUTTA. - De geraniumgevangenis. Vertaling Jan de Zanger.
W8627: RICHTER, KURT. - 666 Kurzpartien. Eine "Hohe Schule der Schachtaktik" (708 Diagramme, davon 74 Teildiagramme)
L8354: RICHTER, LUDWIG. - Das Ludwig Richter Album. Samtliche Holzschnitte. Einleitung von Wolf Stubbe.
H2752: BELLIVEAU. FRED / LIN RICHTER. - Het baanbrekend werk van William H. Masters en Virginia E Jonhson. Sexuele stoornissen bij man en vrouw.
T5244: RICO, N. - Magie Geesten Goden en Mythen.
R7794: RIDDER, ANDRE DE. - Stijn Streuvels zijn leven en zijn werk.
R9324: RIDDER, J.J.A. DE. - De Ford. Samenstelling, werking en gebruik van Ford-automobielen. Met 47 afbeeldingen.
T7782: RIDDER, ANDRE DE / LODE OPDEBEEK. - In memoriam Lode Opdebeek, ridder der Leopoldsorde, geboren te Laken op 19 juni 1869, ingeslapen te Antwerpen op 4 mei 1930, begraven te 's Gravenwezel op 7 mei 1930.
K7266: RIDDER, J. HERMAN DE. - Levensbericht van F.J. Domela Nieuwenhuis.
K6448: RIDDER, TONY DE. - De overkant.
K6463: RIDDER, TONY DE. - Van den akker...
H2356: RIDDER, TONY DE. - Witte wegen.
L3800: RIDDER, WILLEM DE & WILLIAM LEVY. - De Ridder retrospective. July-August 1983 Holland Festival/Groninger Museum.
K9383: RIDDER, ANDRE DE. - London, Sprookjesavond, Zondag.
R6984: RIDDER, B. DE. - Verdwenen Straatnamen.
B0372: RIDDER, ANDRE DE. - Stijn Streuvels zijn leven en zijn werk.
L1022: RIDDER, ANDRE DE EN GUST VAN ROOSBROECK. - Pol de Mont.
R9323: RIDDER, J.J.A. DE. - De electrische uitrusting van den automobiel. Met 53 afbeeldingen.
T2587: RIDDER, ANDRE DE. - Valerius de Saedeleer en Zuid-Vlaanderen.
R0154: RIDDER, ANDRE DE. - La Litterature Flamande Contemporaine (1890-1923).
T1475: RIDDER, ANDRE DE. - La Litterature Flamande Contemporaine (1890-1923).
T5523: RIDDER, B. DE. - Het Burgerweeshuis der stad Amsterdam.
T2500: RIDDER, ANDRE DE. - Ninon de Lenclos en de vrouwen der XVIIe eeuw.
R9794: RIDDER, ANDRE DE. - Jozef Cantre.
R4535: RIDDER, J.H. DE. - Cornelis Petrus Tiele.
T9092: RIDEE, O.H.P. DE. - Het verzamelen van postzegels. Bewaren, verzorgen, afweken, rangschikken, tandingen, watermerken, enz.
W6578: RIDER HAGGARD, H. - De mijnen van koning Salomo. Vertaling R. Germeraad.
L8145: RIDLER, ANNE. - The Phoenix Answered.
T6922: RIEL, C.G. VAN. - Waarom wordt de particuliere wapen-industrie niet afgeschaft?
L8368: RIEL, P.M. VAN. - The Snellius-Expedition in the Eastern part of the Netherlands East-Indies 1929-1930. Vol. II: Oceanographic results. Part 2: Soundings and Bathymetric Charts. Chapter II: The bottom configuration in relation to the flow of the botto, water.
R6311: RIEL, H. VAN. - Geschiedenis van het Nederlandse liberalisme in de negentiende eeuw. Bezorgd door J.G. Bruggeman.
T2509: RIELE, H. TE. - Een Deventer Lilliputter.Het Nieuws- en Advertentie-Blaadje van A. Ter Gunne. !844-1845.
T6464: RIEMENS-REURSLAG, J. (RED.). - Zeg me dat eens na. Oude en nieuwe rijmen en spelletjes.
R4512: RIEMENS-REURSLAG, J. - Het Vrouwenjaarboek. [Eerste deel].
B6975: RIEMERSMA, TRINUS. - Na de klap. Uit het Fries vertaald door Jabik Veenbaas.
R7288: RIEMSDIJK, J.C.M. VAN. - Johannes Josephus Herman Verhulst.
K4502: RIEMSDIJK, G.A. VAN (ED.). - De jaargetijden in de Nederlandsche poëzie. Een bloemlezing.
T2431: RIEMSDIJK, A.W.G. VAN. - Mea Culpa. Toneelspel in vijf bedrijven.
B6731: RIEMSDIJK KREENEN, JAN JACOB VAN. - Het venten van drukwerk op de openbare straat.
K4501: RIEMSDIJK, G.A. VAN (ED.) - De vrolijke Kramer met Klijn Jans plezierig en vermakelijk Mars-dragend hondje bestaande in de aangenaamste gezangen op de nieuwste en hedendaagsche vooisen, op nieuw overzien verbeterd en vermeerderd met verscheide nieuwe liederen.
T2703: RIEMSDIJK, B.W.F. VAN. - Historische beschrijving van het Klooster van Sinte Agatja met het Prinsenhof te Delft. Benevens een catalogus der verzameling en eene lijst der boeken in de historische zaal aanwezig.
T7144: RIEMSDIJK, MARGARETHA VAN. - Prof. Rudolf Hendrik Saltet.
M0647: RIENCOURT, AMAURY DE. - Sex and power in history.
R7535: RIENZI. [=HENRI HUBERT VAN KOL]. - Loon naar werken verdedigd tegenover M.W.F. Treub.
T5455: RIES, L.A. / A.D. BESTEBREURTJE E.A. - Inlijving van Duitsch grondgebied is noodzakelijk.
T7527: RIESSEN, WOUTERUS VAN. - Met den landmeter op stap. Populaire geillustreerde beschrijving van de sociale betekenis van het kadaster en de landmeetkunde.
H7907: RIETBERGEN, C. TH. / S. HOOGEBOS, / A.W.I. PIJPE / E.A. - Reproductie-fotografie, Retouche en reproductie-tekenen, Chemigrafie, Stereotype, Galvanostegie, galvanoplastiek, rubber-, semperit- en plastic-cliche's
B2724: RIETBERGEN, C.TH. - Kopieren voor offsetdruk.
T7007: RIETMAN, B. - Knevelt het oorlogsspook! Brochure tot bevordering van wereldvrede.
L8387: RIETSTAP, J.B. - Het Westen. De jongste zee- en landreizen door Groot Brittannie, De Nederlanden, Frankrijk, Spanje en Portugal. Aan het volk verhaald.
B4215: RIETSTAP, A.J.TH. - Herziene bladzijde van 'Het Huisgezin' Nederlandsche Volkscourant.
R9393: RIETSTAP, J.B. - Wapenkunde of Heraldiek.
L5171: RIETVELD, WILLEM. - De metriek in Caesar's geschriften.
T1986: RIETVELD-VAN WINGERDEN, MARJOKE. - Voor de lieve kleinen. Het jeugdtijdschrift in Nederland 1757-1942.
R9935: RIETVELD-VAN WINGERDEN, MARJOKE. - Jeugdtijdschriften in Nederland & Vlaanderen 1757-1942. Bibliografie.
L5580: RIEWALD, J.G. - Autogene symbolen in de poëzie van Robert Lowell.
R4917: RIEWALD, J.G. - Beerbohm's Literary Caricatures. From Homer to Huxley. Selected, introduced and annotated by J.G. Riewald.
W6458: RIFBJERG, KLAUS. - De chronische onschuld. Vertaling Jan F. de Zanger.
R7091: RIJDES, B. - Ramth Sech Partunal. Een Etruskische Fantasie.
T5657: RIJDT, ONNO TE. - Mores.
B4975: RIJK, J.A. DE. - Protest tegen het woord van Mr. C.W. Opzoomer tot zijne Katholieke Landgenooten.
B6630: RIJK, J. DE & A. BUURSMA. - Oefencahier E. Schrijfmethode voor de L.S. op ritmische grondslag.
T9780: RIJKS, B. - Theorie en Praktijk van het Leger des Heils.
R9751: RIJKSMUSEUM. - Oog in oog met kunst en geschiedenis. Nr. 1, winter 2007, Nr 1 t/m 4 2008. De eerste vijf afleveringen.
T9912: RIJLE, J.C. EN L. VAN ERPECUM. - Hebt Gij Vrede? Naar het Engelsch van J.C. Rijle, door L. van Erpecum.
L4807: RIJN, MICHEL VAN. - De vijfde sarcofaag
T8536: RIJN, JACOMIJN VAN. - Rode appels.
B7209: [BEETS]. RIJN, G. VAN / J.J. DEETMAN. - Nicolaas Beets. Derde deel.
B2516: RIJNBERK, G. VAN. - Wenken over het samenstellen van wetenschappelijke geschriften.
R0667: RIJNBERK, G. VAN. - De Kwakzalver in de Nederlandsche Prentkunst.
R5930: RIJNDERS, G. - God, de brandkast en de oorlog.
R9162: RIJNDERS, G. (VOORWOORD). - Vrijdenkers-zangen. Een bundel anti-godsdienstige liederen en gedichten van de beste schrijvers.
T7625: RIJNDERS, GERHARD. - Dienstweigeren of soldaat worden?
R8124: RIJNDERS, GERHARD. - Van leed en waarheid. Een bundel opstellen.
K2645: RIJNSDORP, C. - Literair dagboek ( 1940-1950).
K1871: RIJNSDORP, C. - Op zoek naar het geheim. Gebundelde essays.
B7921: RIJNSDORP, C. - Ter zijde. Beschouwingen over litteratuur en muziek.
K3639: RIJPMA, E. - Gids bij de studie der Nederlandse Letterkunde. Bespreking van verschillende werken.
B4189: RIJPSTRA-VERBEEK, MIMI. - Soepgroente. Het levensverhaal van Tilly Perin-Bouwmeester.
T6739: RIJSSEL, J. VAN. - Een bundel eerstelingen. Voorwoord L. Kelder.
L4948: RIJSWIJCK, ANTOON P. H VAN. - Heinrich Hansjakob.
R4107: RIJXMAN, A.S. - A.C. Wertheim 1832-1897. Een bijdrage tot zijn levensgeschiedenis.
L2646: RILKE, RAINER MARIA. - De Dichter.
H5903: RILKE, RAINER MARIA. - Duineser Elegien.
T7581: RILKE, RAINER MARIA. - Das schweizerische Rilke-Archiv der Schweiz. Landesbibliothek in Bern. Vorwort Pierre Bourgeois.
T8293: RILKE, RAINER MARIA. - Wladimir de wolkenschilder e.a. verhalen, schetsen en essays uit de jaren 1893-1904. Vertaald door Tom Graftdijk.
R1252: RILKE, RAINER MARIA. - Six Lettres a A.A.M. Stols.
T3739: RILKE, RAINER MARIA. - Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke.
T1774: RIMBAUD, ARTHUR. - Ik heb de zomerdageraad omarmd. Tweeentwintig liefdesgedichten en twee brieven.
B8757: RIMBAUD, ARTHUR / PAUL VERLAINE. - Geschreven vriendschap. Correspondentie 1871-1875. Samenstelling Lex Spaan.
B7958: RIMSCHI. - Rimschi. Tweemaandelijks tijdschrift, literair tijdschrift. Eerste jaargang 1968 nr. 4.
B6050: RINGELESTEIN, D.G.G. VAN EN LEONARD ROGGEVEEN. (ED.). - Drie letters PTT. Naar gegevens van de PTT. Met platen van Jo Spier.
T4888: RINGELESTEIN, D.G.G. VAN EN LEONARD ROGGEVEEN. (ED.). - Drie letters PTT. Naar gegevens van de PTT. Met platen van Jo Spier.
Y0126: RINGELNATZ, JOACHIM. - Kuttel Daddeldu. Mit 25 Zeichnungen von Karl Arnold .
T9270: RINGLSTETTER, HERBERT. - Major Helmut Wick. Kommodore Jagdgeschwader Richthofen Nr. 2.
L6635: RINGMAN, MATHIAS (PHILESIUS VOGESIGENA). - Die Grammatica Figurata. In Faksimiledruck. Herausgegeben mit einer Einleitung von Fr. R. v. Wieser.
R9796: RINKE, JAN. - Holland's Jeugd in Kleederdracht en Spel.
H7084: RINKLEFF, MARJAN (ED.). - Romantische liefde. Een droombeeld vereeuwigd.
M2520: RINSER, LUISE. - Totdat de dag aanbreekt. Vertaling
T8326: RINSER, LUISE. - Drieluik voor Kerstmis. Vertaling Ruth Wolf.
M7841: RINSER, LUISE. - Ik ben Tobias. Vertaling H.P. Leopold.
K8141: RISPENS, J.A. - De dichter van den Zarathustra in verband met onzen tijd.
H5156: RISPENS, J.A. - De geharnaste dromer. Mr. Johannes Kinker als aestheticus en dichter.
M6535: RISPENS, J.A. - De geharnaste dromer. Mr. Johannes Kinker als aestheticus en dichter.
M6750: RISPENS, J.A. - Richtingen en figuren in de Nederlandsche letterkunde na 1880.
K1901: RISPENS, J.A. - Zonder omwegen.
L0376: RISPENS, J.A. - De geharnaste dromer. Mr. Johannes Kinker als aestheticus en dichter.
B5630: DAS, J. / J. VAN DOORNE / P.J. RISSEUW. - Vloedlijn. Een verzameling gedichten bijeengebracht.
R3535: VIETOR / REDINGER & JOHANN RIST. - Format-Buchlein, Frankfurt am Main 1679 & Deposito Cornuti Typographici, Frankfurt am Main 1677. Nachdruck.
B0145: RITCHIE, LEITCH. - Heath's Picturesque Annual for 1833. Travelling Sketches on the Rhine, and in Belgium and Holland.
T2700: RITMAN, J.H. - Journalistieke herinneringen.
R9914: RITSCHL, GIZA. - Zangen van droom, liefde en dood. Nederlandsche en Duitsche poëzie 1939-1941.
R9915: RITSCHL, GIZA. - Nieuwe verzen.
R9610: RITSEMA VAN ECK, S. - Historische democratie.
B9279: RITTER, P.H. - De ijlende reis.
B9278: RITTER, P.H. - De ijlende reis.
T7848: RITTER, P.H. - I: De Courant, haar opbouw en beteekenis. II: W. Stead.
K2536: RITTER JR. P.H. - Vertoog en ontboezeming. Verzameld essayistisch proza. Ingeleid door Anton van Duinkerken. Met een bibliografie door G.H. 's-Gravesande.
L2802: RITTER, P.H. - De hoorn der Schelde.
L2828: RITTER, P.H. - De hoorn der Schelde.
M3660: RITTER, P.H. - Hemeltje -Blauw.
W9071: RITTER, P.H. - Het gracieus avontuur.
K0282: RITTER, P.H. - Het welkom schandaal.
C0298: RITTER, P.H. - Lodewijk van Deyssel.
L4406: RITTER, P.H. - Paedagogische fragmenten.
L4407: RITTER, P.H. - Verspreide fragmenten. Eerste bundel.
L8298: RITTER, P.H. - Een leven van kleur en gratie. Causerie over vrouwenfiguren uit het Fransch gezelschapsleven in vroegere eeuwen.
B8867: RITTER, P.H. - Lodewijk van Deyssel.
R9553: RITTER, P.H. - Over lezen en schrijven. Fragmenten van Nederlandsche schrijvers verzameld en naar tijdsorde gerangschikt.
R1474: RITTER, P.H. JR. EN DIRK COSTER. - De Meest Delftse Delftenaar. De briefwisseling Dr. P.H. Ritter Jr. - Dirk Coster.
T4382: RITTER, P.H. - Wie zijn de drie mannen van de Nederlandsche Unie?
M5234: RITTER, P.H. - De legende van het juweel.
L4408: RITTER, P.H. - Verspreide fragmenten. Tweede bundel.
R0933: RITTER, A. / R. HANNEN / H. KNOOP EN H.P. WIRTZ. - P.C. Hooft. Tekstuitgaven en studien sinds 1931. Een bibliografie.
K7083: RITTER JR. P. - De vertelster weerspiegeld. Leven en werken van Ina Boudier-Bakker.
B0453: RITTER, P.H. - Momenten.
L4157: RITZEN, JOHANNES M.H. - Der junge Sebastian Brunner in seinem Verhaltnis zu Jean Paul, Anton Gunther und Furst Metternich.
W2140: RITZERFELD, J. - Zee van marmer.
B4731: RITZERFELD, J. - De Amazone.
P2868: RITZERFELD, J. - Grensovergang Oestiloeg.
R0483: RITZERFELD, J. - Anima. Je reinste film.
R1932: RITZERFELD, J. - De Poolse vlecht.
W0624: RIVAS, FRANCISCO SIMON. - Het rapport Mancini. Vertaling Martine Inklaar.
T3809: SLJUCHT EN RJUCHT. - Sljucht en Rjucht Rym en Onrym. nr. 22-23-24-25.
H6890: ROBBEN, MARIE-JOSE. - Schilderijen 1985-2002.
L3744: ROBBERECHTS, DANIEL. - Aankomen in Avignon. Relaas. Met een nawoord van Joris Note.
L9622: ROBBERECHTS, DANIEL. - Open boek. Een dynamische zelfbeschrijving.
L4702: ROBBERS, HERMAN. - De vreemde plant.
T2609: ROBBERS, HERMAN EN J.H. KOK. - Aansluiting bij de Berner Conventie.
T4820: ROBBERS, HERMAN. - Hoe een roman ontstaat. Een lezing.
R2769: ROBBRS, HERMAN. - De Nederlandsche Litteratuur na 1880.
W5603: ROBERT, MAURICE. - Code de la bibliophilie moderne. Preface de Francis de Miomandre.
H0676: ROBERTS, RAYMOND. - Typographic Design.
R2144: ROBERTSON SCOTT, J.W. - The life and death of a newspaper.
K0027: ROBERTSON, BRUCE - Beaufort Special.
P0854: ROBERTSON, R.B. - Mens en walvis. Vertaald door J. Franke.
P0859: ROBERTSON, R.B. - Of whales and men.
R6978: ROBERTSON, R.A. - Chats on old glass.
R2219: ROBERTSON, ROBIN. - Swithering.
B4594: ROBIDA, A. - Les vieilles villes des Flandres. Belgique et Flandre francaise.
K0024: ROBINSON, ANTHONY. - Moderne Ontwikkelingen van de Luchtvaart.
H0865: ROBINSON, CHRISTOPHER. - Scandal in the Ink. Male and Female Homosexuality in Twentieth-century French Literature.
T9978: ROBINSON, WILLIAM HEATH (TEKENINGEN). - Radio-leed en Radio-vreugd van den Heer Pimpel.
L8252: ROBOTHAM, MICHAEL. - Nachtboot. Vertaling Joost Mulder.
L4945: ROCA, EMILE. - De Richelieu a Mazarin. (1642 - 1644). Les etapes de Mazarin, Les Mecontents, Louis XIII, Roi; sa mort, La comedie Politque, La conquete de la Reine, La bonne Regence, Le tout Paris avant la Regence.
L4944: ROCA, EMILE. - Le regne de Richelieu. (1617 - 1642). D'apres des documents originaux.
W4327: ROCHE, MAURICE. - One-man-show. Nederlands van Eric de Marex Oyens.
Y0289: ROCHEFOUCAULD, LA. - Maximen. Bespiegelingen/Portretten. Vertaling C. Jongenburger.
T3120: ROCHUSSEN, JHR. - Sociale Vertellingen.
T7803: ROCK, J.G. - Beknopt overzicht der Kometen. Populair beschreven.
R3973: ROCK, ROBERT. - Zo streed Eylenbosch.
T8000: ROCKER, RUDOLF. - Achter prikkeldraad en tralies. Vertaling Henk Eikeboom. Tweede deel.
B9622: ROCKER, RUDOLF. - Nationalisme. Een politieke godsdienst. Fragment uit Nationalisme en Cultuur.
B9025: RODENBACH, ALBRECHT. - Gudrun. Spel in vijf bedrijven.
M0150: RODENBACH, ALBRECHT - Gedichten. Volledige uitgave bezorgd en ingeleid door Leo van Puyvelde.
A0738: RODENBACH, ALBRECHT. - Gedichten. Bezorgd en volledigd door Ferdinand Rodenbach en ingeleid door Cyriel Verschaeve. Twee delen.
T7154: RODENBACH, FERDINAND. - Albrechts Rodenbach en de Blauwvoeterij. Deel I: In het gesticht van Roeselare. Deel II: Leven. Twee delen in een band.
T4555: RODENBURG, A. - De vrede van Rijswijk. 1697 - 20 september - 1947.
T3033: RODENBURG, G.H. & G.W. BIJLSMA (EDS.). - Van Vlissingen & Co's Gedenkboek 1846-1946. Honderd jaren van Vlissingen & Co / Over de kunst van het drukken.
M3652: RODENKO, OLGA. - Antichambreren. Verhalen.
P2123: RODENKO, OLGA. - Oversteken.
L4011: RODENKO, PAUL. - Een kwestie van symmetrie. Verzamelde verhalen. Met een nawoord van Koen Hilberdink.
K2424: RODENKO, PAUL. - Over Hans Lodeizen.
W8082: RODENKO, PAUL. - Over Hans Lodeizen.
B0566: RODENKO, PAUL. (ED.). - Helse vertelsels I. De el van liefde en andere onstichtelijke historien uit vrijmoediger eeuwen. Opnieuw verteld.
B0567: RODENKO, PAUL. (ED.). - Trouw nooit met een heks en andere vrijmoedige liefdesverhalen uit 1001-Nacht. Bewerkt en ingeleid.
B0568: RODENKO, PAUL. (ED.). - Schandaal in Damascus en andere vrijmoedige liefdesverhalen uit 1001-Nacht. Bewerkt.
B0569: RODENKO, PAUL. (ED.). - De gestolen minnaar en andere vrijmoedige liefdesverhalen uit 1001-Nacht. Bewerkt.
T8697: RODENKO, PAUL. (ED.). - Nieuwe griffels schone leien. Van Gorter tot Lucebert van Gezelle tot Hugo Claus. Een bloemlezing uit de poëzie der avantgarde.
R8313: RODIN, AUGUSTE. - Testament.
R3128: RODITI, EDOUARD. - Thrice chosen.
T3094: FESTETICS DE TOLNA RODOLPHE. - Chez les Cannibales. Huit ans de croisiére dans l'océan Pacifique a bord du yacht "Le Tolna".
H1875: RODRIGUES DE MIRANDA, S. - Pro Domo. Verklaard en toegelicht door Gilles Borrie, Geert Mak.
T3604: RODRIGUES DE MIRANDA, S. - Pro Domo.
M1835: ROE, GORDON F. - The Victorian child.
H1382: ROEDE, M.J. - Color as related to size, sex, and behavior in seven Caribbean Labrid fish species. ( genera Thalassoma, Halichoeres and Hemipteronotus).
L7490: ROEDER-BAUMBACH, IRMENGARD VON. - Versieringen bij blijde inkomsten. Gebruikt in de zuidelijke Nederlanden gedurende de 16e en 17e eeuw.
T8034: ROEDER, MAX. - Is das Centrum eine Oppositionspartei? Eine aktuelle politische Skizze.
R7580: ROEGES, JAN. - De Vlaamse Politieke Doctrine. Zeven proefschriften over de vragen van deze tijd.
K3469: ROEGHOLT, RICHTER. - De geschiedenis van De Bezige Bij 1942 - 1972.
H5557: ROEGHOLT, RICHTER. - Spiegel van Sem.
B3514: ROEGHOLT, RICHTER. - Haven.
T9860: ROEINGH, ROLF. - Flieger des Weltkrieges. Heft 2.
M2573: [MULTATULI] ROELANDT, L. - Pages choisies de Multatuli. Preface de Henry Poulaille. Notice biographique de Julius Pee. Quatre Planches hors-texte.
L7430: ROELANDTS, K. EN P.J. MEERTENS. - Nederlandse Familienamen in Historisch Perspectief.
T5804: ROELANTS, WALSCHAP, ZIELENS. - Rondom Roelants Walschap Zielens. Korte bijdragen tot beter kennis dezer schrijvers.
K8299: ROELANTS, MAURICE. - Pygmalion.
T1412: ROELANTS, MAURICE. - De kom der loutering.
W8139: ROELANTS, MAURICE. - Drie romanellipsen, bestaande uit Zusterliefde, Het negerinnebeeld, De jazzspeler.
W8190: ROELANTS, MAURICE. - Het leven dat wij droomden.
C1256: ROELANTS, MAURICE. - Het verzaken, verzamelde gedichten.
W4356: ROELANTS, MAURICE. - Komen en gaan.
L2601: ROELANTS, MAURICE. - Maria Danneels of Het leven dat wij droomden.
K2887: ROELANTS, MAURICE. - Schrijvers, wat is er van de mens? Een verzameling schrifturen. Twee delen.
H1202: ROELANTS, MAURICE. - Schrijvers, wat is er van de mens? Eerste deel van een verzameling schrifturen.
K6580: ROELANTS, MAURICE. - Van de vele mogelijkheden om gelukkig te zijn.
K6435: ROELANTS, MAURICE/ EPPO DOEVE. - Vuur en dauw.
L9878: ROELANTS, M. - Alles komt terecht.
B0591: ROELANTS, MAURICE. - De Jazz-speler. Kleine roman met een personnage en zeven instrumenten zijnde een volledige slagwerk-batterij.
B5561: ROELANTS, MAURICE. - Komen en gaan.
T2875: ROELANTS, MAURICE. - Twee helden.
R0938: ROELANTS, M. - Begin, splitsing en einde van het tijdschrift Forum.
B9748: ROELANTS, MAURICE. - De Weduwe Becker. Reportage over haar proces.
B9749: ROELANTS, MAURICE. - Gun goede wijn zijn krans.
R2791: ROELANTS, MAURICE. - Marnix Gijsen.
L3714: ROELANTS, MAURICE. - Komen en gaan.
B7810: ROELF SR., JAN - Een Bank-van-goud aan de Nes 1935-1985.
R8525: ROELFSEMA, W.J. - Na twaalf jaren. De Begrooting der Gemeente Groningen voor het dienstjaar 1894, vergeleken met die van 1882.
B8274: ROELINK, JAN. - Een honderdtal brieven uit de correspondentie van Elbertus Leoninus. Uitgegeven met inleiding en toelichting.
L0825: ROELL, A.H. - De nieuwe Burgemeester.
B3847: ROELOFSZ. ROELOF. - Waerachtig verhael van de schipvaerd op Oost-Indien ghedaen by de acht schepen in den jare 1598, van Amsterdam uyt-gezeylt onder 't beleyd van den admirael Jacob Cornelissoon van Neck, ende vice-admirael Wybrand van Warwijck. Kort ende waerachtigh verhael van de tweede schipvaerd by de Hollanders op Oost-Indien ghedaen, onder den heer admirael Iacob van Neck, getogen uyt het journael van Roelof Roelofsz, vermaender op 't schip Amsterdam, ende doorgaens uyt andere schrijvers vermeerdert.
T4736: ROELOFS, J. - In vogelvlucht. De geschiedenis van de Nederlandse Lito- Foto- en Chemigrafenbond.
T9788: ROELOFSEN, J.C. - Hoe worden de moreele eigenschappen in een leger aangekweekt en hoe krijgt men in verband hiermede een goed geoefenden troep?
R9174: ROELOFSEN, E. - Cement en Beton nr II: Afwerken van beton en bepleisteren.
B9067: ROELOFSZ, JOOST / REMCO CAMPERT. E.A. - De zeven hoofdzonden.
T1270: [SPINOZA] ROELOFSZ, C. - De beteekenis van Christus voor Spinoza. Met een voorwoord van Dr. J.H. Carp.
R9068: ROELOFSZ, C.F. - 't Kleine burgerboekje.
R9206: ROELOFSZ, CHARLES. - 't Kleine burgerboekje.
K5931: ROELSE, PIETER. - Het Stikwonder.
R1022: [STREUVELS] ROELSTRAETE, JOHAN. - De voorouders van Stijn Streuvels.
R0779: ROEMANS, ROB. - Fernand-Victor Toussaint van Boelaere. Een studie.
R1242: ROEMANS, ROB EN HILDA VAN ASSCHE. - Bibliografie van de Vlaamse Tijdschriften Reeks I. Aflevering 3: Nieuw Vlaams Tijdschrift.
K3771: ROEMANS, R. - Gedenkboek Dr. C. Godelaine 1888-1942. Met een chronologisch-analytische bibliografie.
K4736: ROEMANS, ROB. (ED.). - Aphorismen van August Vermeylen.
L6811: ROEMANS, ROB. - Analytische bibliographie van Prof. Dr. Leo van Puyvelde.
B3830: ROEMANS, ROB EN HILDA VAN ASSCHE. - Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften Reeks II. Aflevering 2: Leuvense bijdragen en bijblad.
R1183: ROEMANS, ROB EN HILDA VAN ASSCHE. - Bibliografie van Stijn Streuvels. Werk in Boekvorm.
R1181: ROEMANS, ROB. EN HILDA VAN ASSCHE. - Bibliografie van Karel Jonckheere. Ingeleid door Angela Manteau en Karel Jonckheere. Met een portret getekend door Loe Nagels.
T3368: ROEMANS, ROB. - Kritische Bibliographie van Cyriel Buysse gevolgd door een Bibliographie over Cyriel Buysse.
R0804: ROEMANS, ROB. - Analytische bibliographie van en bibliographie over Prof. Dr. Maurits Sabbe.
R0873: ROEMANS, ROB. - Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften Reeks I. Aflevering 6: De tijdschriften opgericht tussen 1940 en 1944. Westland. Podium en Nieuwe Stemmen.
R1241: ROEMANS, ROB EN HILDA VAN ASSCHE. - Bibliografie van de Vlaamse Tijdschriften Reeks II. Aflevering 2: Leuvense bijdragen en Bijblad.
R1244: ROEMANS, ROB EN HILDA VAN ASSCHE. - Bibliografie van de Vlaamse Tijdschriften Reeks I. Aflevering 4: Band (1942-1960) Zuiderkruis (1956-1959).
R1243: ROEMANS, ROB EN HILDA VAN ASSCHE. - Bibliografie van de Vlaamse Tijdschriften Reeks I. Aflevering 2: De Vlaamse Gids.
B7320: ROEMANS, ROB. EN HILDA VAN ASSCHE. - Analytische bibliografie van Julien Kuypers. Ingeleid door Karel Jonckheere en Garmt Stuiveling.
R0798: ROEMANS, ROB. - Het werk en de betekenis van Prof. Dr Willem de Vreese.
R3868: ROEMANS, ROB. - Het werk van Prof. Dr. A. Vermeylen. Analytische bibliografie.
H8537: ROEMER, ASTRID. - Alles wat gelukkig maakt.
R5715: ROEMERS VISSCHER, ANNA. - Alle de gedichten van Anna Roemers Visscher vroeger bekend en gedrukt of eerst onlangs in handschrift ontdekt, naar tijdsorde en in verband met hare levensbijzonderheden uitgegeven en toegelicht door Nicolaas Beets. Twee delen.
T4252: ROEPING. - Thema: Pieter van der Meer de Walcheren zestig jaar.
B1952: ROEPING. - Anton van Duinkerken 50 jaar.
B6449: ROEPING. - Knuvelder: Dr. Moller overleden; Walch's handboek. Wijdeveld: Hendrik Moller. Gorris: Epitaaf; Avond in October; Liedje om de dood. Bourbon: Hazardspel. Panhuysen Kroniek der poëzie.
B6450: ROEPING. - Valkenier: Opdracht. Gorris: Ook jij...; Kwatrijnen. Hofstra: Geschiedenisboek. Smit: In Memoriam. Valentijn: Lente 1940. Eerdmans: Uitvaart. Maas: Heimelijk hart. Lisdonk: Opwerpingen tegen de kerk. Panhuysen: Clara Eggink. Thurn: De verschillende wijzen van geloven. Knuvelder: Naar een Nederlandse sociolgie. Weytens: Het Leesgezelschap van Diepenbeek.
B6452: ROEPING. - Lisdonk: Kerk en christendom. Leeuwen: Pontius Pilatus. Meeuwesse: Vigilie van Pasen. Gorris: Apres l'adieu; Gebed om vrede. Vat: Zwervers. Valetijn: Een lente; Laatste nacht. Wilderode: In memoriam patris. Vencken: De chirurg. Kramer: Een middeleeuwsch lied. Hofstra: Bezoek in den avond. Molenaar: Getrud von le Fort. Panhuysen: Kroniek der poëzie. Pecasse: Nationalisme en internationalisme.
B6453: ROEPING. - Knuvelder: Pluriformiteit, geen uniformiteit (Brabant in de Nederlanden). Kramer: Een middeleeuwsch lied (slot). Paap: Kroniek van het proza: Rogier van Aerde, Kain.
B6447: ROEPING. - Molenaar: Het christendom en de nieuwe mens. Grevers: Dodenmasker. Deak: Moment critique; Heimwee; Na het gevaar. Voeten: Drie kleine gedichten van het najaar; nachtredactie. Paap: H. Marsman. Kerssemakers: Gorters Mei. Panhuysen: Kroniek der poëzie. Heyden Tradioneele Staatkunde II. Knuvelder: Zelfmoordplannen der Nederlandse Unie?
T4063: ROEREN, HERMAN EN SLOTEMAKER, J.C.E. - De openbare onzedelijkheid en hare bestrijding.
L4737: ROERSCH, ALPHONSE. - L'Humanisme Belge a L'Epoque de la Renaissance. Etudes et Portraits.
T0938: ROES, J.H. (RED.). - MemoReeks. Herinneringen aan personen en gebeurtenissen uit het katholiek leven. Met medewerking van Mechteld Wijgerinck.
H8022: ROES, A. - Symbolen uit het Oude Oosten.
K4753: ROES, ANDRE. - Een schaduw die verschuift. Leven en werk van de jonge Anton van Duinkerken.
R6591: ROES, FRANS JOAN. - De Opsoninenleer en hare diagnotische waarde bij de Tuberculose.
R4888: [WILDE] ROESE, OTTO. - Richard Strauss Salome. Ein Wegweiser durch die Oper.
R4887: [WILDE] ROESE, OTTO. - Richard Strauss Salome. Ein Wegweiser durch die Oper.
T6488: ROESLER. - Die Bahnhofswirtschaft der Neuzeit.
T9789: ROEST VAN LIMBURG, TH. M. - Feestrede, uitgesproken den 21sten October 1903 in de Groote Kerk te Breda, t.g.v. de viering van het 75-jarig bestaan der Koninklijke Militaire Academie.
W7474: ROEST, HANS. - Schaatsenrijder. Terugdenken aan Gerrit Achterberg.
B0833: ROETERT FREDERIKSE, J.A. (ED.). - Dietsche Sprokkelingen. Tweede deel.
T4738: ROETERT FREDERIKSE, J.A. (ED.). - Dietsche Sprokkelingen. Tweede deel. [Twee bundels moderne lyriek, voornamelijk ten behoeve van Lycea, Gymnasia en H.B.S].
L2330: ROEVER, W.P. DE. - Het werk van de moderne mineraloog.
L1263: ROEVER, W.P. DE. - Petrografische bijdragen tot de kennis van diepere delen der aarde.
M3514: ROEVER-DOZY, DE. - Het leven van onze voorouders. Geheel opnieuw bewerkt en voortgezet door F.H. Fischer. 4 delen.
B6728: ROEVER, NICOLAAS DE. - Catalogus van de belangrijke Bibliotheek: Rechtsgeleerdheid, Geschiedenis, Amsterdam, Wapenkunde, Zeden en Gewoonten, Letterkunde en Kunst. Nagelaten door Mr. Nicolaas de Roever.
R6948: ROEVER, N. DE. - Vondels woning in de Warmoesstraat, met lendenen en verdere geburen, opgehelderd met een plattegrond.
T2782: ROEVER, N. DE. - Het verzamelen van handschriften. Handboek voor het aanleggen van eene verzameling van handschriften.
R9723: ROEVER, N. DE. - De Amsterdamsche Weeskamer.
B5875: ROEY, JOHAN DE. - Hugo Claus. Een poreuze man van steen.
T3489: ROEY, JOSEPH E. VAN. - Herderlijke brief van Z. Em. den kardinaal-aartsbisschop van Mechelen en van H.H. exc. de bisschoppen van Belgie, 7 october 1940. Authentieke tekstuitgave voorzien van het analyseerend inhoudsoverzicht.
K0296: ROGERS, BRUCE. - Paragraphs on printing. Elicited from Bruce Rogers in talks with James Hendrickson on the functions of the book designer. With occasional notes and illustrations.
T7267: ROGGE, ELIS. M. - De Vrouw en haar Huis. Geillustreerd maandschrift. 7e jaargang Nr. 1 Mei 1912.
T7268: ROGGE, ELIS. M. - De Vrouw en haar Huis. Geillustreerd maandschrift. 9e jaargang Nr. December 1914.
L0426: ROGGE, H.C. - Geschiedkundige opstellen.
H3729: ROGGE, SYLVIA / PEGGY PARNASS / A. TROGER. - Frauen unterm Hakenkreuz.
R0202: ROGGE, H.C. - Lijst van de voornaamste vorsten en regenten uit de oud-, middel- en nieuwe geschiedenis. Met opgave van de regeeringsjaren en eenige genealogische bijzonderheden.
B8459: ROGGE, H.C. - Johannes Wtenbogaert en zijn tijd. Eerste deel (Voor het Bestand).
L0420: ROGGEMAN, WILLEM M. - Sneeuwblindheid.
T2498: [BOON] ROGGEMAN,W.M. E.A. (RED.). - Louis Paul Boon-Genootschap. Jaarboek 3. 1985.
T2497: [BOON] ROGGEMAN,W.M. E.A. (RED.). - Louis Paul Boon-Genootschap. Jaarboek 2. 1984.
R1619: ROGGEMAN, WILLEM M. - Pyramis. Rondreizende tentoonstelling Pyramis.
R6891: ROGGEN-BLOMHERT, H.C. VAN. - Het Vrouwenvraagstuk. Leekebeschouwingen.
T3304: ROGGHE, PAUL. - Vlaanderen en het zevenjarig beleid van Jacob van Artevelde (1338 - 1345). Een critisch-historische studie. Twee delen.
R4170: ROGGHE, PAUL. - Vlaanderen en het zevenjarig beleid van Jacob van Artevelde (1338-1345). Een critisch-historische studie. Tweede deel
T7306: ROGIER, L.J. EN N. DE ROOY. - In Vrijheid herboren. Katholiek Nederland 1853-1953.
R0770: ROGIER, L.J. - Het tijdschrift Katholikon 1827-1830.
Y0121: ROGIER, JAN. - Favente Deo. Gulden Huis.
K1783: ROGIER, L.J. - Herdenken en herzien. Verzamelde opstellen.
K9284: ROGIER, L.J. - De historicus en hoogleraar R.R. Post 1937 - 25 januari - 1962.
K9750: ROGIER, L.J. - De zin der geschiedenis voor geloof en rede. Bijeengebracht door...
L0358: ROGIER, L.J. - Leke gedachten en invallen over de Caritas.
T4627: ROGIER, L.J. - Het verschijnsel der culturele inertie bij de Nederlandse katholieken.
L7857: ROGIER, L.J. - Henri Gregoire en de katholieken van Nederland.
R6313: ROGIER, JAN. - De Geschiedschrijver des Rijks en andere socialisten.
L9929: ROGIER, JAN. - Een zondagskind in de politiek en andere christenen. Opstellen over konfessionele politiek in Nederland van Colijn tot Cals.
B1395: ROGIER, JAN. - Arthur Lehning, Tachtig jaar. Toespraak op 23-10-1979.
B1818: ROGIER, L.J. - Herdenking van P. Geyl (15 december 1887 - 31 december 1966).
B4654: ROGIER, L.J. - Een halve eeuw levens van het Thijmgenootschap 1904-1905.
B4655: ROGIER, L.J. - Het Thijmgenootschap: doel en werkzaamheid.
T8081: ROGIER, L.J. - Nassau en Nederland.
R5596: ROGIER, L.J. - Overzicht der geschiedenis van het katholicisme in Spangen.
R2800: [VELDEKE, HENDRIK VAN] ROGIER, L.J. - Henric van Veldeken. Inleiding tot den dichter en zijn werk met bloemlezing.
R6559: ROGIER, L.J. - De Nederlandse Pers van gisteren en heden. Overwegingen van een buitenstaander.
R6732: ROGIER, L.J. - Limburg in de Franse tijd.
T4264: ROGIER, L.J. - Terugblik en uitzicht. Verspreide opstellen. Twee delen.
R5541: ROGIER, L.J. - De lauwer van de Liemers. Toespraak bij de uitreiking van de Turmac-Liemers-prijs aan A.G. van Dalen.
B8138: ROGIER, L.J. - Schrikbeeld van een Staatsgreep in 1853.
H0677: ROHRING, HANS-HELMUT. - Wie ein Buch entsteht. Eine Einfuhrung in den modernen Buchverlag.
L5995: ROHRMAN, HENDRIK. - The way of life. A thematic exposition of some plays of Marlowe and Shakespeare.
K9153: ROJAS, FERNANDO DE. - Komediespel van Knisters en Goziedemij [Comedia de Calisto y Melibea]. Een eeuwwendentoneel in drie dagen en een ochtendschemer algemeen bekend als 'La Celestina' 1500.
Y0354: ROKEWODE, JOHANNE GAGE. - Chronica Jocelini De Brakelonda, De Rebus Gestis Samsonis Abbatis Monasterii Sancti Edmundi.
T3834: ROL, NEL E.A. - Lijfgoed van wit linnen en katoen. Verslag van de Textieldag van 20 november 1986 in het Haags Gemeentemuseum te 's Gravenhage.
T0764: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - De taak der hedendaagsche vrouw in de maatschappij.
T0530: ROLAND HOLS, HENRIETTE. - De kruisgang van een volk. (Berichten van ooggetuigen uit het gebied van den hongersnood in Rusland). Met een voorrede over de oorzaken van den hongersnood.
B7868: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Thomas More. Een treurspel in verzen.
R6162: ROLAND HOLST, R.N. - Chasseriau en Puvis de Chavannes.
T3392: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - De nieuwe geboort.
T3393: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - De nieuwe geboort.
T7429: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Generalstreik und Sozialdemokratie. Mit einem Vorwort von Karl Kautsky.
R3765: ROLAND HOLST, A. - Over den dichter Leopold.
R3787: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HERRIETTE. - Jeugdwerk 1884-1892.
T2010: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Sonnetten en verzen, in terzinnen geschreven.
T3391: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - De nieuwe geboort.
T6376: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Verworvenheden.
T5976: ROLAND HOLST, H. - Volksleger of ontwapening.
T3044: ROLAND HOLST, HENRIETTE, B. DE LIGT, J.J. THOMSON E.A. - Bevrijding. Orgaan van de Bond van Religieuze Anarcho-Communisten: Tolstoinummer 1828-1928.
T6168: ROLAND HOLST-VANDER SCHALK, HENRIETTE. - Clara Meijer-Wichmann herdacht.
T3214: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Geschiedenis van den proletarischen klassenstrijd.
T5879: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Volksleger of ontwapening. Twee opstellen.
T2008: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE - het Offer.
T6180: ROLAND HOLST, HENRIETTE EN RICHARD. - Dante Gabriel Rossetti. Als Dichter en Schilder.
T0527: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE - De Zekerheid van het Socialisme.
R5258: ROLAND HOLST, R.N. - Vijftien afbeeldingen in boekdruk naar de wandschilderingen van R.N. Roland Holst in het gebouw van den Algemeenen Nederlandschen Diamantbewerkersbond te Amsterdam.
K4673: ROLAND HOLST, A. - Een winter aan zee.
A0375: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Herman Gorter.
K7808: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Verzonken grenzen.
T4052: ROLAND HOLST, H. - Revisionistische en Marxstische Taktiek in de Kiesrecht-Beweging.
R9867: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - De nieuwe geboort.
Y0007: ROLAND HOLST, R.N. (ONTWERP). - Programma van het Concertgebouw te Amsterdam Zondag 6 October 1918.
T7814: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Open brief aan Maxim Gorki.
K6285: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Guido Gezelle.
T3193: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Algemeene Werkstaking en Sociaaldemokratie. Vertaling J.F.A.
T3190: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Algemeene Werkstaking en Sociaaldemokratie. Vertaling van J.F.A.
T6688: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - De kruisgang van een volk. Berichten van ooggetuigen uit het gebied van den hongersnood in Rusland. Met een voorrede over de oorzaken van den hongersnood door Henriette Roland Holst.
K8431: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE - Het offer.
H3475: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Keur uit de gedichten van Henriette Roland Holst van der Schalk. Verzameld en van een inleiding voorzien door S.A. Baelde.
A0390: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - De kinderen. Feestelijk spel in verzen.
L5423: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - De maatschappelijke ontwikkeling en de bevrijding der vrouw.
C1594: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - De moeder. Leekenspel in drie bedrijven.
C1231: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - De nieuwe geboort.
K8870: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - De opstandelingen. Een lyrisch treurspel in drie bedrijven.
C1831: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - De stem die roept. Zes kleine spelen en koren.
K8355: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - De stem die roept. Zes kleine spelen en koren.
M3650: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - De stem die roept. Zes kleine spelen en koren.
K8440: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - De vrouw in het woud.
L2689: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Een overgang tot het Socialisme.
L0434: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Gandhi.
M3648: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Gandhi.
C1833: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Gedroomd gebeuren. Dramatisch spreekkoor.
A0286: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Heldensage. Een gedicht.
K8849: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Heldensage. Een gedicht.
L3398: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Over dramatische kunst. Met 30 afbeeldingen en een register.
H2282: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Sonnetten en verzen, in terzinnen geschreven.
H3124: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Thomas More. Een treurspel in verzen.
K7802: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Thomas More. Een treurspel in verzen.
W8126: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Thomas More. Een treurspel in verzen.
A0237: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Uit de diepte, tijdgedichten.
C1834: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Wij willen niet. Een anti-oorlogsspel.
W6177: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. E.A. - Over den dichter A. Roland Holst. Met bibliografie.
L1472: ROLAND HOLST, A. - De wilde kim.
M5340: ROLAND HOLST, A. - Een winter aan zee.
W9206: ROLAND HOLST, A. - Een winterdageraad.
H3832: ROLAND HOLST, A. - Eigen achtergronden. Inleiding tot een voordracht uit eigen werk.
M3788: ROLAND HOLST, A. - Helena's inkeer, een fragment.
P0351: ROLAND HOLST, A. - Helena's inkeer, een fragment.
H8693: ROLAND HOLST, A. - Het elysisch verlangen. Een beschouwing gevolgd door een iersche sage. De zeetocht van Bran Zoon van Febal.
K2613: ROLAND HOLST, A. - In den verleden tijd.
L1730: ROLAND HOLST, A. - Omtrent de grens.
H8692: ROLAND HOLST, A. - Onderweg.
H1196: ROLAND HOLST, A. - Over den dichter Leopold.
H3921: ROLAND HOLST, A. - Over den dichter Leopold.
K6118: ROLAND HOLST, A. - Over den dichter Leopold.
W6173: ROLAND HOLST, A. - Over den dichter Leopold.
H8697: ROLAND HOLST, A. - Tusschen vuur en maan.
W9069: ROLAND HOLST, A. - Tusschen vuur en maan.
M7544: ROLAND HOLST, A. - Uit een oud dorp. Bijeengebracht en ingeleid door Alfred Kossmann.
K4355: ROLAND HOLST, A. - Uit zelfbehoud.
K4670: ROLAND HOLST, A. - Uit zelfbehoud.
W0856: ROLAND HOLST, A. - Uit zelfbehoud.
B2084: ROLAND HOLST, A. - Verzamelde gedichten. Deel II: De Wilde Kim, Een winter aan zee, Onderweg, Tegen de wereld, In ballingschap.
H3834: ROLAND HOLST, A. - Verzamelde Werken. Twee delen poëzie. Twee delen Proza.
H8088: ROLAND HOLST, A. - Verzamelde Werken. Twee delen Proza.
W2108: ROLAND HOLST, A. - Voor West-Europa.
W0313: ROLAND HOLST, A. - Voorlopig.
W0314: ROLAND HOLST, A. - Voorlopig.
H9037: ROLAND HOLST, A. - Voorteekens.
H3471: ROLAND HOLST, A. - Woest en moe. In- en uitvallen naar aanleiding van een oude versregel.
K9334: ROLAND HOLST, H. / A. ROLAND HOLST / D. COSTER / A. DONKER. - In memoriam Herman Gorter.
H3759: ROLAND HOLST, H. /K. HUYSMANS / P.N. VAN EYCK /H. TEIRLINCK. - Wegens uitnemende verdiensten. Toespraken gehouden bij de erepromoties aan de Universiteit van Amsterdam. T.g.v. de driehonderdjarige herdenking van de sterfdag van Pieter Cornelisz. Hooft op 20 mei 1947.
K6128: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Erasmus herdacht.
H8811: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Gebroken kleuren.
H8815: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Gebroken kleuren.
K9565: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Herman Gorter.
M7916: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Herman Gorter.
H8816: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Het rijkere leven en andere literaire beschouwingen.
L2026: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Jean Jacques Rousseau. Een beeld van zijn leven en werken.
H8817: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Portretten en verzen. Uitgekozen door Garmt Stuiveling.
K1905: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Romankunst als levensschool. Tolstoi, Balzac en Dickens.
K6788: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Socialisme en wereldbeschouwing.
H8812: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Vierentwintig sonnetten. Uitgekozen door Garmt Stuiveling.
H8813: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Vrienden ter gedachtenis.
P1804: ROLAND HOLST, R.N. - Overpeinzingen van een bramenzoeker. Ingeleid door Arthur van Schendel.
K0062: ROLAND HOLST, R.N. - Overpeinzingen van een bramenzoeker. Ingeleid door Michael Zeeman.
A0800: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HENRIETTE - Tusschen twee werelden.
H6023: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Het vuur brandde voort, levensherinneringen. Con Fuoco. Met een nawoord van Garmt Stuiveling.
T3186: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Opwaartsche wegen. Verzen.
Y0081: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - De opstandelingen. Een lyrisch treurspel in drie bedrijven.
B3158: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - De roep der stad. Leekenspel in drie bedrijven.
B3251: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Romain Rolland.
L7158: ROLAND HOLST, A. - De kamer die mijn leven was. Met een kenschets door Martinus Nijhoff.
L7632: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Opgang tot het huis der gemeenschap.
B0541: ROLAND HOLST, A. - In ballingschap. Keuze uit eigen werk.
B0550: ROLAND HOLST, A. - In ballingschap. Keuze uit eigen werk.
B0964: ROLAND HOLST, A. - Weer een dag. Teekening van Gisele van Waterschoot van der Gracht.
R5257: ROLAND HOLST, R.N. - Vijftien afbeeldingen in boekdruk naar de wandschilderingen van R.N. Roland Holst in het gebouw van den Algemeenen Nederlandschen Diamantbewerkersbond te Amsterdam.
L7620: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - De opstandelingen. Een lyrisch treurspel in drie bedrijven.
B2779: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - De opstandelingen. Een lyrisch treurspel in drie bedrijven.
B3027: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - De opstandelingen. Een lyrisch treurspel in drie bedrijven.
B3137: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - De weg tot eenheid.
B3139: ROLAND HOLST- VAN DER SCHALK, H. - Der Vrouwen Weg. Een spreekkoor.
B3140: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Verworvenheden.
B3141: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Belijdenis voor jonge menschen die god zoeken.
B3142: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Kerstmis als boodschap in een gebroken wereld.
B3182: ROLAND HOLST, R.N. - Over kunst en kunstenaars. Beschouwingen en herdenkingen. Nieuwe bundel.
B3183: ROLAND HOLST, R.N. - In en buiten het tij. Nagelaten beschouwingen en herdenkingen. Met een woord ten geleide van Henriette Roland Holst-van der Schalk en van den samensteller A.M. Hammacher.
T3213: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Geschiedenis van den proletarischen klassenstrijd.
B6397: ROLAND HOLST, A. - Een winter aan zee. Gevolgd door Rekenschap voor Een Winter aan Zee.
T6173: ROLAND HOLST, H. - Sociaal-Demokratie en Anti-Militarisme. / Vrijheid.
T8980: ROLAND HOLST, A. - De afspraak.
T8001: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Kapitaal en Arbeid in Nederland. Bijdrage tot de economische geschiedenis der 19de eeuw
L9023: ROLAND HOLST, A. - Brieven aan Marius Brinkgreve 1908 - 1914. Met een inleiding en aantekeningen bezorgd door Margaretha H. Schenkeveld.
R6961: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Heldensage. Een gedicht.
T4891: ROLAND HOLST, A. - Uit zelfbehoud.
B8152: ROLAND HOLST, A. - Tegen de wereld.
T2009: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - De kinderen. Feestelijk spel in verzen.
T2272: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - De vrouw in het woud.
R1504: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Over dramatische kunst. Met 30 afbeeldingen en een register. Nieuwe titeluitgaaf.
H9151: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Het vuur brandde voort. Levensherinneringen.
R5479: ROLAND HOLST, R.N. - Reproducties naar de schilderingen van R.N. Roland Holst, in het gebouw van den Alg. Ned. Diamantbewerkersbond, met een toelichting tot de laatste schilderingen.
T9568: ROLAND HOLST, A. - Helena's inkeer, een fragment.
T9030: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - De opstandelingen. Een lyrisch treurspel in drie bedrijven. Leiddraad voor de bezoekers van de opvoering.
T6361: ROLAND HOLST, H. - De vrouw, de arbeidswetgeving en de sociaaldemokratie.
T3300: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Een woord aan de vrouwen der arbeidende klasse naar aanleiding der Nat. Tentoonstelling van Vrouwen Arbeid.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

12/15