Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
T1691: NORTHCOTE PARKINSON, C. - Some laws on the use and abuse of paper in industry.
M3590: NORWID, CYPRIAN KAMIL. - De legende van Krakus en de draak. [Krakus and the dragon Vertaald en geïllustreerd door A. Nonymus]
W6571: NOSSACK, H.E. - De ondergang. Vertaling M. Mulder.
T6773: NOSTER, CATO. - De Geest van den Prins van Oranje en De Hollander. Schouwspel in een tooneel. (Iacta esto alea).
R7187: BRABANTIA NOSTRA. - Brabantia Nostra jaargang 9, september 1950 nr. 1.
B8137: NOSTRADAMUS, MICHEL. - Hoe zal deze oorlog eindigen? Een belangwekkende en actueele beschouwing op grond der voorspellingen van Michel Nostradamus gegeven in Les vrayes Centuries et Propheties. Samengesteld uit de nagelaten geschriften van Jean Francois Pasteur.
R9566: NOTERMANS, J.M.G. [INL.] EN EDMOND BELLEFROID [TEKENINGEN]. - Vanden levene ons Heren, zes fragmenten.
L3624: [VELDEKE, HENDRIK VAN] NOTERMANS, JEF. - Hendrik van Veldekes letterkundige nalatenschap.
K7439: NOTERMANS, JEF. - Schets van de geschiedenis van 't toneel in de Maasgouw voor de Franse Revolutie. Verlucht door Emile Taalman.
L6716: NOTERMANS, JEF. - Kultuur en literatuur in de Maasgouw voor 1200. Bijdrage tot de geschiedenis der oud-Nederlandse letterkunde.
R6021: [VELDEKE, HENDRIK VAN] NOTERMANS, JEF. - Henrijck van Veldeken. Z'n tijd, leven en werk.
B5311: [VELDEKE, HENDRIK VAN] NOTERMANS, JEF. - Commentaren op Heinric van Veldeken's Sint Servaaslegende. Deel IV (A).
R6039: NOTERMANS, JEF. - Veldeke in vogelvlucht sinds 1745.
R7459: NOTERMANS, JEF. - Over de belangstelling der philologen voor het Nederlands in onze Archipel.
T1765: NOTHOMB, PIERRE. - Villes de Flandre. Ville Meurtries de Belgique.
T3303: NOTHOMB, PIERRE. - Koning Albert. Vertaald door Ro van Oven.
T5288: NOUHUIJS, J.W. VAN. - Het Hekbeeld van het schip De Liefde ex Erasmus in het Keizerlijk Museum te Tokio.
K6292: NOUHUYS, W.G. VAN. - Letterkundige opstellen. Van Looy en Aletrino, Aug. P. van Groeningen, Albert Verwey, Frederik van Eeden, Frans Netscher, Ibsen's Vrouwefiguren, Ontaarding.
B4470: NOUHUYS, W.G. - Van over de grenzen. Studien en critieken.
B8823: NOUHUYS, W.G. - Uit Noord- en Zuid-Nederland. Beschouwingen en Critieken.
R6002: NOUHUYS, H.J.C. - De Historie van Heer Ranulf van Crequy [en] De wapensmid en zijn zoon.
R8540: NOUWENS, J. - Middenstand en Cooperatie.
L8843: NOVAIRE, RASHID. - Maisroest.
T9565: NOVALIS. - De genius van de zang.
T4685: NOWARRA, HEINZ J. UND KARLHEINZ KENS. - Die Deutschen Flugzeuge 1933-1945. Deutschlands Luftfahrt-Entwicklungen bis Zum Ende des Zweiten Weltkrieges.
R7221: NOWE, H. - Les Baillis Comtaux de Flandre. Des origines a la fin du XIVe siecle.
W8258: NOWELL-SMITH, SIMON. - The House of Cassell 1848-1958.
T0809: NUEL, M. - Het Joodsche Witzenboek. Vrij vertaald door D. Klein Jr.
T4818: NUFFEL, PETRUS VAN. - De voormalige omvang der stad Aalst.
T3912: NUFFEL, R.O.J. VAN (ED.). - MAETERLINCK UIT HET VERGEETBOEK.
T0908: NUIJENS, W.J.F. - De excommunicatie, antwoord aan A. van Toorenenbergen.
L4692: NUIJENS, W.J.F. - Regering van Pius IX en hare beschuldigers.
L8319: NUIJENS, W.J.F. - Een blik op de geschiedenis van onzen tijd.
R6741: NUIJENS, W.J.F. - De Paus in 1859. Een woord tot de Katholieken van Nederland.
B8392: NUIJS, CHR. - Uit den Grooten Tijd. Politieke Weekoverzichten van Chr. Nuijs 1914-1918.
K2502: NUIS, A. - Propria Cures 1890 - 1965. Een bloemlezing.
K7622: NUIS, A. - Wat is er gebeurd in Amsterdam?
K2695: NUIS, AAD / JAAP GOEDEGEBUURE / JOS BORRE. - Een jaar boek. Overzicht van de Nederlandse en Vlaamse literatuur 1988.
K2697: NUIS, AAD / ROBERT-HENK ZUIDINGA / ELLEN BEEK. - Een jaar boek. Overzicht van de Nederlandse 1985-86.
K1925: NUIS, AAD. - Boeken. Veerig besprekingen.
M8466: NUIS, AAD. - Twee schelven hooi. Opmerkingen over poëzie en politiek.
W0236: NUIS, AAD. - Wisselend weer.
M0411: NUIS, AAD (RED.). - Het geheim van de uitgever. Verkenningen voor Rienk Visser.
B8064: NUIS, AAD. - Een stem in je hoofd. Beschouwingen over literatuur en literatuurkritiek.
R0197: NUIS, AAD. - Het boek en de markt. Een pleidooi voor vrijheid door verkeersregels.
B5118: [BOLLAND] NUNES, ESTER VAS. - Een schijnbetoog tegen Bolland's leer van zuivere rede. (K.J. Pen: Over het onderscheid tusschen de wetenschap van Hegel en de wijsheid van Bolland.).
W5291: NUNEZ, SIGRID. - Een veertje op Gods ademtocht. Vertaling Molly van Gelder.
H1577: NUSSELDER, YOLANDE / WIM NOORDHOEK. - Het gebied van de goede kruiden.
T9831: NUYENS, W.J.F. - Geschiedenis van den oorsprong en het begin der Nederlandsche Beroerten in de 16e eeuw. Vier delen.
B2033: NUYENS, P.A.J. - Het mysterie van leven en werk van Hans Memlinc.
T1992: NUYENS, ELISABETH M.T.W. - De staatkundige geschiedenis der provincie Limburg vanaf haar ontstaan tot aan haar uiteenvallen in 1839.
B6262: NUYENS, W.J.F. - De Ultramontaansche kritiek, antwoord aan Mr. G. Groen van Prinsterer, een verweerschrift van Dr. W.J.F. Nuyens. Naschrift op De Ultramontaansche kritiek.
B8125: NUYENS, W.J.F. - De Katholieken tegenover de Staatspartijen in Nederland.
T7290: NUYENS, A. - Welke is een rechtvaardig, den arbeider toekomend loon? Een bijdrage tot oplossing der loonkwestie.
H9245: NUZZI, PAOLO/ RENATO BARILLI (ED.). - Cesare Zavattini una vita in mostra. Volume I: Giornalismo, Letteratura, Cinema. Volume II: Dipinti 1938-1988.
T4591: NVFA. - Onze aanloop. Reeds bereikten wij aan meer dan 100 bedrijven verhoging van loon en verbetering van de arbeidsvoorwaarden.
W2243: NYE, ROBERT. - Falstaff. Vertaling Piet Verhagen.
L7526: NYESSEN, DIONISIUS JAN HENDRIK. - The passing of the Frisians. Anthropography of Terpia.
H6454: NYPELS, C. - Blad, Boek en Band.
H9042: NYPELS, CHARLES. - In memoriam Charles Nypels 1893-1952.
R9855: NYPELS, CHARLES. - Over typografie.
T1770: NYROP, CHRISTOPHE. - L'arrestation des professeurs belges et l'Université de Gand. Un conflit entre la force et le droit. Une réponse à la légation allemande de Stockolm. Traduit du danois par E.Philipot.
K2094: OAKLEY, KENNETH P. - Man the Tool-maker.
K3109: OATES, JOYCE CAROL. - Het rad van liefde. Vertaling L. Coutinho.
W1058: OATES, JOYCE CAROL. - Het rad van liefde. Vertaling L. Coutinho.
H1904: OBERSKI, ARNAN. - Zonen. Verhalen over hun vaders.
M4670: OBERSKI, JONA. - De ongenode gast. Novelle.
T8263: OBERSKI, JONA. - Kinderjaren.
M4669: OBERSKI, JONA. - Kinderjaren.
T4532: OBERSKI, JONA. - De ongenode gast. Novelle.
R6800: OBOUSSIER, MAX. - De Haven van Antwerpen en de Economische Conferentie van Parijs.
R1246: [BELLAMY] OCKERSE, W.A. EN A. KLEIJN GEB. OCKERSE. - Gedenkzuil op het graf van Jacobus Bellamij.
T6661: DE RODE OCTOBER. - De Rode October. Maandschrift van de Revolutionnair-Socialistische Arbeiderspartij (RSAP). 1e jaargang 1936. nrs: 1 t/m 10. 2e jaargang 1937. Nr: 3. 3e jaargang 1938. Nrs: 6-9-12. 4e jaargang 1939. Nrs: 2-4-5-7-8-9. 5e jaargang 1940. nr. 4.
T7088: DE RODE OCTOBER. - De Rode October Maanschrift. 1e jaargang 1936 nr. 1.
B6768: ODE, A.W.M. DE. - Reflexe von, Tabu und Noa in den indogermanischen Sprachen.
T7084: ODEVAERE, T. - Notice sur le tableau de la fondation de la maison et principaute d'Orange.
T2119: ODHE, THORSTEN. - Cooperatief Zwitserland. Vertaald en bewerkt door Wiling Dijkstra. Voorwoord G.W. Stroink.
K5045: ODIJK, AD. J. - Al-ter-na-tief ABC.
T8617: OE, KENZABURO. - De hoogmoedige doden. Verhalen.
W6181: OEGEMA, TH. - Verzen van een venter.
L9504: OEGEMA VAN DER WAL, TH. - Herman Teirlinck. Geillustreerd met vijftien foto's.
L9793: OEGEMA VAN DER WAL, TH. - Van en over Jac. van Hattum.
L2269: OERLEMANS, J.W. - De gedichten van nu en vroeger.
M7027: OERLEMANS, J.W. - In de neerslachtige polder en elders.
T0890: OERLEMANS, A.I. - Beknopte opsporingsleer. Door A.I. Oerlemans hoofdinspecteur van politie.
T7936: OEST, C. VAN DER. - Gestadige vernieuwing. De 150-jarige geschiedenis van N.V. Drukkerij H.P. de Swart en Zoon, 1804-1954.
T8090: OESTREICH, K. - Congres International de Geographie Amsterdam 1938. Excursion B 4 La region Glaciaire 29-31 juillet.
T9353: OESTREICH, G. - Die Niederlande und Brandenburg-Preussen.
R7790: OEVER, KAREL VAN DEN. - In schemergloed der morgenverte.
T0244: OEVER, KAREL VAN DEN. - Het open luik.
M2640: OEVER, ANNIE VAN DEN. - De broer van God.
K8051: OEVER, KAREL VAN DEN. - De "Hollandsche Natie" voor een Vlaamsche spiegel.
T0131: OEVER, KAREL VAN DEN. - De Geuzenstad. Historieele verbeeldingen uit de XVIde eeuw.
B2975: OEVER, KAREL VAN DEN. - Kritische opstellen.
R8869: OEVER, KAREL VAN DEN. - Perelierken en Ginneginneken. Met 17 teekeningen van C.J. Addicks.
T0248: OFFEL, EDMOND. - Vader vertelt.
T1670: [SPINOZA] OFFENBERG, ADRI K. - Spinoza's library. The story of a reconstruction.
W9357: OFFENBERG, ADRI K / EMILE G.L. SCHRIJVER AND F.J. HOOGEWOUD. - Bibliotheca Rosenthaliana. Treasures of Jewish Booklore. Marking the 200th anniversary of the birth of Leeser Rosenthal 1794-1994.
T5464: OFFENBERG, ADRIAAN K. - Bibliography of the writings of Dr. Jaap Meijer. offprint.
W9302: OFFERHAUS, J. EN R. STARINK. - Venetie, stad van de drukkunst. Pronkstukken uit de vijftiende en zestiende eeuw in Nederlands bezit. Met een voorwoord van Frans A. Janssen.
R0844: OFFERMANS, PAUL EN BERNT FEIS. - Geschiedenis van het gewone volk van Nederland.
K8172: OFFERMANS, CYRILLE. - De menschen zijn mooier dan ze denken. Essays.
B6483: STEDELIJK MUSEUM / OFFSET. - Als de steenen spreken.
T4057: OGTEROP, A. - De maatschappelijke toestand der arbeiders. Bewerkt naar Lily Braun's Vrouwenkwestie.
B1306: OHLBERGER, REINHARD. - Wenn am Buch der Handler klebt.
B8369: OIRSCHOT, ANTON VAN. - Antiek kopen. Boeken, kaarten, prenten.
T0564: OIRSCHOT, ANTON VAN. - De kranten in Brabant.
T7449: OKRI, BEN. - De rood bestoven stad. Verhalen. Vertaald door Irene Eichholtz.
W9654: OLBES, CLAUDE DES. - Emilienne. Vertaling N. van Dronte.
R8547: OLBRECHTS, FRANS M. - Kunst van Vroeg en van Verre.
R6903: OLDENBARNEVELD, A.A. VAN, GENAAMD WITTE TULLINGH. - De Omwenteling van 1813 te 's-Gravenhage. Aanteekeningen naar aanleiding van de bijdragen tot de geschiedenis der revolutie van den hoogleeraar Theod. Jorissen.
K7414: OLDENBURG ERMKE, FR. VAN. - De practijk van het vertalen.
L4847: OLDENBURG ERMKE, FRANS VAN. - Kruis of Munt? Een bundel verzen met een inleidende ballade van Anton van Duinkerken.
A0710: OLDENBURG ERMKE, FRANS VAN. - Van Alberdingk Thijm tot van Duinkerken en Kuyle. Overzicht van de jonge katholieke letterkunde in Nederland.
T2494: OLDENBURG ERMKE, FRANS VAN. - Een jongere uit het jaar tachtig. Ter gelegenheid van den zeventigsten verjaardag van Lodewijk van Deyssel, den meester van ons proza. 1864 - 22 september - 1934.
R8193: OLDENBURG ERMKE, FRANS VAN. - Hubert Levigne. Graveur.
B2324: OLDENHOF, H. EN M.J. YDEMA. - Geschiedenis van de parochie Sensmeer-Blauwhuis.
K5106: OLDENHOF, BOUKE. (ED.). - Frisian literature today. A choice of contemporary Frisian Literature / Friesische Literatur heute. Eine Anthologie der zeitgenossischen Friesischen Literatur.
R8526: OLDENHOF, H. EN M.J. YDEMA. - Geschiedenis van de parochie Sensmeer Blauwhuis bij gelegenheid van het 300-jarig bestaan 1651 - 14 augustus - 1951.
T1814: OLDEWARRIS, HANS. - De Best Verzorgde Boeken 1995. / The Best Book Designs.
T5334: OLDEWELT, H. - Plato.
L5743: OLDEWELT, H.M.J. - Terugblik en uitzicht. Bloemlezing uit de verspreide geschriften.
T7526: OLDEWELT, W.F.H. - De oudste lastgeldrekeningen van directeuren van de Levantse handel (1625-1631).
T5405: OLIPHANT, W.E. - Krijgsherinneringen uit Nederland 1891-1896.
R4569: OLIVARIUS. - Staatkundige Opmerkingen. XXII: Ontwerp van nieuwe grondwet, waarbij 's volks vrijheden op de meest zekere wijze gewaarborgd zijn. XXXIII: De nieuwe grondwet voor het Koningrijk der Nederlanden, door Olivarius opgesteld; toelichting.
T9679: OLIVEIRA, E.D'. - '80 en '90 aan het woord. Ingeleid door Kees Fens. Gesprekken met L. van Deyssel, Willem Kloos, Albert Verwey, e.a.
H7675: OLIVEIRA, E.D'. - De jonge generatie (vervolg op "De mannen van '80").
K2436: OLIVEIRA, E.D'. - De jongere generatie (vervolg op "De mannen van '80").
R8910: OLIVEIRA, E.D'. - De mannen van '80 :Aan het woord: Een onderzoek naar eenige beginselen van de 'Nieuwe Gids' school.
K7930: OLIVER, ROLAND AND GERVASE MATHEW. (ED.). - History of East Africa. Volume I.
T3805: OLIVIER, JOS (ED.). - Stichting Textielcommissie Nederland. Jaarboek 2001. Inhoud: Trekt de schoen u aan? Historische interieurs en vrijwilligers.
T3803: OLIVIER, JOS (ED.). - Stichting Textielcommissie Nederland. Jaarboek 1999. Inhoud: Zwart [over vele aspecten van de kleur zwart in de kleding, nu en vroeger], Beschilderd en bedrukt textiel.
T3804: OLIVIER, JOS (ED.). - Stichting Textielcommissie Nederland. Jaarboek 2000. Inhoud: Sportkleding, mode in materialen. Textile Coservation: past, present, future.
B3201: OLLEFEN, LIEVE EN R. BAKKER. - De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver.
R6175: OLLENHAUER, ERICH. E.A. - De Rode Jeugd van Europa. Haar doel, organisatie en werkzaamheid.
T4724: OLTEN, J. - Ideeen van Freud. Naar aanleiding van eenige artikelen in het dagblad De Telegraaf door G. Jelgersma.
K9405: OLTHETEN, FONS. - Op zoek naar evenwicht. De filosofische ontwikkeling van J.C. van Schagen in de twintiger jaren.
H9840: OLTHETEN, TH. H. - Raad en Daad 1954/55. Een antwoord op vragen uit de practijk van het grafische leven. Voorzien van een register.
R2258: OLTHETEN, TH. H. - Geschreven getuigenis.
B3332: OLTHETEN, TH. H. - Over vorm en inhoud. Functie-onderzoek van de grafische communicatie.
H9346: OLTMANS, J.F. - De volledige werken. De schaapherder. Met 700 oorspronkelijke illustratien naar teekeningen van Jan de Jong. Vier delen.
A0494: OLTMANS, J.F. - Het slot Loevestein in 1570. Het huis van het Zeewijf en andere verhalen.
Y0016: OLY, P.J.W. - De Grondslag van het Bedrijf der Lettergieterij Amsterdam voorheen N. Tetterode.
K6255: OLYSLAEGERS, FRANS. - Gedempte tonen.
H2733: OLYSLAEGERS, JEROEN. - Open gelijk een mond.
T5398: OM. - OM, nr. 9.
R2124: NATIONAAL INSTITUUT VOOR RADIO-OMROEP. - Fransche, Fransch-Belgische, Vlaamsche, Noord-Nederlandsche, Duitsche, Noorsche, Deensche, Zweedse, Finsche, Italiaansche, Spaansche, Engelsche Letterkunde sinds 1914.
A0478: ONDAATJE, MICHAEL. - In de familie. Vertaling Paul de Bruin.
H2395: ONDEI, MICHELE. - Het grote land.
W0625: ONDEI, MICHELE. - Mensenzoon.
M6199: ONDEI, MICHELE. - Taboe en televisie. Novellen.
T2483: EEN OUD-ONDEROFFICIER. - Lief en Leed van een Vrijwilliger. Schetsen uit het Militaire Leven.
T5698: BOND VAN NEDERLANDSE ONDERWIJZERS. - Kinderen in de crisis. Een woord van protest.
R5287: EEN STAATSMAN IN ONGEDULD. - De Kamer van Honderd. Physionomisch-Critisch-Politieke Studie.
K3162: ONIE, BEN. - Verzen aan God. Selstemmingen.
R8336: ONNEN, MARTIN FREDERIK. - De opleiding van den handwerksman.
T9375: ONS TIJDSCHRIFT. BUCKMANN, L. (RED.). - Ons Tijdschrift. Chr. Lett. Maandblad. 11 jaargang 1906/1907.
R7106: ONSMAN, INTE. - Gedenkboek 1891-1916. Bedrijf en Organisatie der Kappers en Barbiers in Nederland.
T1537: ONSTENK, ANNEMIEK. - Annemarie Grewel. Een portret.
B7290: ONSTENK, A.J. - Ik behoor bij mezelf. Cornelis Elisa van Koetsveld 1807-1893.
R3716: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat: Bloomsbury.
R3715: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat: De regent van Lebak en Max Havelaar.
R3721: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat: Nescio: Mijn tijd komt nog wel.
R3714: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat: P.A. Daum chroniqueur van tempo doeloe.
R3712: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat: Waarom heeft de DDR een ministerie van cultuur?
R3717: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat: Albert Verwy: Amerikaanse reisbrieven.
R3710: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat: Anton Tsjechov.
R3720: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat: Herman Kesten 90.
R3719: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat: Jac. van Hattum.
R3707: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat: Lodewijk van Deyssel de bunkerbouwer aan De Nieuwe Gids 1938-1943.
R3711: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat: Multatuli in het land van Saidjah en Adinda.
R4735: HET OOG IN 'T ZEIL. - Register.
R1608: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat o.a.: Kunstenaars in het Hitler tijdperk.
B2447: HET OOG IN 'T ZEIL. - Gerrit Krol (50). De man in de stoel.
B2308: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat o.a.: Gesprekken met Jan Arends.
R2527: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat o.a.: Willem Paap.
B2304: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat o.a.: Ruth Wolf en J.L. Heldring over Carry van Bruggen. Ludwig Hohl schreef meesterwerk in Den Haag. Karel Beunis gaf de Bij een gezicht. Du Perron-Walraven: reconstructie van een verloren correspondentie.
B6486: HET OOG IN 'T ZEIL. - Dublin.
B1782: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat o.a. Marquez terug naar Macondo. Standbeeld van Multatuli. Huisgenote over Jacob Israel de Haan. Hoe positief is het KZ-syndroom van Yvo Pannekoek?
B2303: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat o.a.: Hans Renders: Barbarber, het blad dat nooit richt en toch raakschiet. Gunter Walraff. Koos van Weringh. Reinold Kuipers. Jan Paul Hinrichs. Hein Groen.
B2307: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat o.a.: Literair journaal van Jeroen Brouwers. Rahel Varnhagen: Een leven in brieven. Multatuli en het pak van K. ter Laan. J.L. Heldring en het conservatisme.
B2448: HET OOG IN 'T ZEIL. - Het kindercircus van Dirkje Kuik.
B2616: HET OOG IN 'T ZEIL. - Een document van oorlogsvriendschap.
B2309: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat o.a.: S. Vestijk woekeraar met talenten.
B2306: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat o.a.: E. du Perron.
B2305: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat o.a.: Vijf vraagesprekken met Du Perron.
B2617: HET OOG IN 'T ZEIL. - Theo Thijssen, De vader van 'Het grijze kind' lucht zijn hart. Zelfmoord als literatuur. Russische poëzie: Goemiljov, Achmatova, Steiger.
R3708: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat: Hans Warren; van de schaduw in het licht.
B2310: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat o.a.: Schrijvers en nationaal-socialisme.
B6910: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat o.a.: Jacob Israel de Haan als bakkeling. Schrijvers in dienst van het drankkapitaal. S.L. Hartz, graveur en letterontwerper. Proza en beeldend werk van Willem Brakman.
R3884: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat o.a.: Anna Achmatova. Herinneringen aan Mandelstam.
B1784: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat o.a. De schrijver als misdadiger W.F. Hermans en Podium in 1951.
B1781: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat o.a. Janwillem van der Ent: W.F. Hermans is hier geweest.
M3391: [EEDEN] HET OOG IN 'T ZEIL. - Frederik van Eeden in Amerika.
L8115: OOMES, PIET. - Pieter Cornelisz. Hooft en de Muiderkring.
K4155: OOMES, PIET. - Antoon Coolen.
K8065: [VONDEL] OOMES, P. - Joost van den Vondel.
B4340: OOMKENS, MARIA. - Dat, wat er niet is.
H1587: OOMS-VINCKERS, C.F. - Hoort burgers hoort! Handleiding voor Publiciteit en Voorlichting.
T2146: OOR, MATHIEU. - Alarmkreet tot het Nederlandsche Volk. Gifgassenoorlog en Burgerbevolking.
B6920: OORDT, ADRIAAN VAN. - Nagelaten werk.
B6921: OORDT, ADRIAAN VAN. - Warhold. Met teekeningen van G.A. Brender A Brandis.
B7121: OORDT, J.W.G. VAN. - Zuid-Afrika zoo als het thans bestaat.
T4635: OORDT, H.L. VAN. - De Staatkundige en Militaire Verhouding tusschen Nederland en Belgie.
M9107: OORSCHOT, GEERT VAN. - Brieven van een uitgever. Met commentaar van de ontvangers.
L1345: OORSCHOT, WOUTER VAN. - De vaste boekenprijs en de losse flodders van de Consumentenbond. Pamflet.
R5945: OORSCHOT, GEERT VAN. - Gevangenis. Gedichten.
K4402: OORT, DORINDE VAN. - Vrouwenvlees.
M6141: OORT, DORINDE VAN. - Portret aan huis. Nederlandse schrijvers in woord en beeld. Met een voorwoord van Maarten 't Hart.
T6273: OORT, DORINDE VAN. - Kat in de stad. Ongehoorde ontboezemingen.
T4703: OOSTDAM, A.J. - Het Ministerie-De Meester. Door de linkerzijde beoordeeld.
T4702: OOSTDAM, A.J. - Staangeld en Staking na invoering der wet op het arbeidscontract.
K7631: OOSTEN, A.J.D. VAN. - Vuursteen.
T6679: OOSTEN-MOSSINGER, R. VAN. - Toen er oorlog was... Vertellingen voor kinderen. Met teekeningen van Netty Klingen.
K2750: OOSTENDORP, HERRE VAN. - Regulatie processen bij tekstverwerking. (regulation processes in textprocessing).
L9968: OOSTENDORP, MARC VAN. - Steenkolen Engels. Een pleidooi voor normvervaging.
T6351: OOSTERBAAN, A.W. - Handboek voor den drukker.
T8918: OOSTERHUIS, HUUB. - De een en de ander.
H3932: OOSTERHUIS, HUUB. - Bid om vrede.
W4540: OOSTERHUIS, HUUB. - Binnenkant.
B4018: OOSTERHUIS, HUUB. - Gedroomde god. Nieuwe gedichten.
B8419: OOSTERHUIS, HUUB. - Parcival.
T8769: OOSTERHUIS, HUUB. - De zevenmaster. Een klein heldendicht.
T7191: OOSTERHUIS, HUUB. - De een en de ander.
B5041: OOSTERWIJK, BRAM EN HANS SOETERS. - 't Nieuwsblad. Een beeld van een Rotterdams Dagblad.
L4331: OOSTERZEE, J.J. VAN. - Iets over Da Costa.
L9011: OOSTHOEK, ANDRE. - Ik ga maar en ben. Dubbelbeeld van J.C. van Schagen.
T0905: OOSTINDIE, GERT & EMY MADURO. - In het land van de overheerser. II Antillianen en Surinamers in Nederland, 1634/1667-1954.
R7330: OOSTROM, F.P. VAN. - Beatrijs en Tweefasenstructuur. Over de betrekkingen tussen wereldlijke en geestelijke cultuur in de Middeleeuwen.
B6548: OOSTROM, FRITS VAN. - Maerlants wereld.
R0877: OOSTROM, F.P. VAN. - Het woord van eer. Literatuur aan het Hollandse hof omstreeks 1400.
M1164: OOSTROM, FRITS VAN. - Maerlants wereld.
T7894: OOTMAR, G.EN J.J. VISSER. - Gezond leven. Hygienisch leesboek voor het hoogste leerjaar der lagere school. Geillustreerd door H. Meyer.
H1476: OPGANG. - Geillustreerd Weekblad voor godsdienst, wetenschap, staatkunde, economie, techniek, landbouw, handel, industrie.
T1242: OPGANG. - Opgang: Tijdschrift op Christelijken Grondslag ter Beoefening van de Ned. Letteren en Kunst 6e jaargang 1922.
R4509: OPGANG. - H. van Randwijk: Verdrevenen / Vergeven en Lied in de nachtwind. F. Slager: De zonnebloemen. J.H. Eekhout: Yaouchi. J. van Nes: Joodsche feestliederen. D. v.d. Stoep: De winter komt. A. Coolen: Stiefkind. J. Kroonenburg: Crisis.
R8535: OPPENHEIM, J.D. - Klimatolische beschouwingen in verband met de Citruscultuur in Suriname.
K0223: OPPENOORTH, FRITS. - Tijdgebrek en misere.
L6687: OPPERMAN, J. - Dolosse.
L3336: OPPERMANN, O. - Kolnisch-Geldrische Urkundenstudien zur Geschichte des 13. Jahrhunderts.
L4142: OPPERMANN, OTTO. - Opmerkingen over Hollandsche Stadrechten der XIIIe eeuw. Met een aanhangesel van St. Jeroen.
T7856: OPSOMER, WALTER EN KAREL DILLEN. - Amnestie. De repressie, door Walter Opsomer. Amnestie, door Karel Dillen.
L5777: OPTATUS, P. - De spiritualiteit van de Capucijnen in de Nederlanden gedurende de XVIIe en XVIIIe eeuw. Een bijdrage tot de geschiedenis van de Vaderlandse Vroomheid.
R7560: OPTIMA. - T. Tellegen: Circus Dvizjenie. K. Michel: Er is daar iets dat wacht. H. Propper: Bruidstaarten uit Brussel. J. Stavinoha: De oerzucht. N. Noordervliet: Het denkende oog. Gedichten: B. Zwaal, M. Asscher, G. Komrij, V. Schiferli, A. Breekveld, M. de Wolff, H. van der Waal.
B3842: OPTIMA. - A.F.Th. van der Heijden nummer.
B4465: OPTIMA. - Adriaan van Dis: Vrijtaal.
B8917: OPTIMA. - Inhoud: Multatuli: De gelukkige Hans. Naschrift: Sander Blom. T. v. Reen: Levende piramide. E. v. Vliet: Vier gedichten. Ad Franssen: Over-schrijven. H. Propper: Van Schendel in een symbolistische traditie. F.A. Janssen: Boekenmaken. Magazijn: E.P. Veltkamp. L. Ligtenberg. A. Jongstra.
L7083: OPZOOMER, C.W. - De Bonapartes en Het recht van Duitschland ook na Sedan.
L8731: OPZOOMER, C.W. - Natuurkennis en natuurpoëzie.
L8735: OPZOOMER, G.W. - Geschiedenis en wijsbegeerte.
B1381: OPZOOMER, C.W. - De Vrije Volksschool. Redevoering naar aanleiding van Het Mandement der Bisschoppen.
B1383: OPZOOMER, C.W. - Aanteekeningen op Shakespeare's treurspel Macbeth.
B1384: OPZOOMER, C.W. - De Restauratie. Eene voorlezing ter Opening der Akademische Lessen.
B1385: OPZOOMER, C.W. - Aanspraak bij de opening van de 85ste algemeene vergadering der Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen, gehouden den 9den Augustus 1870.
B1386: OPZOOMER, C.W. - Een nieuwe kritiek der wijsbegeerte.
B1387: OPZOOMER, C.W. - De waarborgen van onzen vooruitgang. Redevoering ter Opening der Akademische Lessen.
B2560: OPZOOMER, C.W. - De Vrije Volksschool. Redevoering naar aanleiding van Het mandement der bisschoppen.
B7794: OPZOOMER, C.W. - Losse bladen. Tweede deel: godsdienst, wijsbegeerte, onderwijs.
R6605: ORANJE, JAN VAN. - De dwang in het vaccinevraagstuk.
R8386: ORATEUR, B. - De Heraut, of wat is, wat wil en wat zal de wereldburgelijke orde?
T3180: [STREUVELS] ORBAIX, D.-J. D'. - De tijd der kollebloemen. Uit het Fransch overgezet door Stijn Streuvels.
W2015: ORCUTT, REGINALD. - Merchant of alphabets.
B3485: OREMUS, F.T.M. - Tijdschriften en controlled circulation.
T7529: ORIENTATIE. - W.F. Prins: De plechtige aanhef van constituties. Vincent Mahieu: Didi / Gedichten. E. Breton de Nijs: Kitty. Boeken: Nes Tergast, Het Moederland door E.R.D. Elias. Kroniek: Loop! zei Uilenspiegel door Vincent Mahieu. Tekeningen en vignetten Arie Smit.
H6328: D'ORLEANS, CHARLES/PIERRE DE RONSARD. - Poesies de Charles D'Orleans. Publiees avec l'autorisation de M. le Ministre de l'Instruction publique par J. Marie Guichard.
R5220: ORNEE, W.A. - De Mof in de Nederlandse Blij- en Kluchtspelen uit de 17e en 18e eeuw.
R6985: ORNEE, W.A. - De zin in het Nederlands proza en de poëzie van Philips van St. Aldegonde. Een syntactisch-stilistische analyse.
T1541: ORTEGA Y GASSET, JOSE. - De opstand der horden. Vertaling J. Brouwer.
L6287: ORTH, GEERTRUIDA C.F.A.G. - De Dalontwikkeling van het Boven-Engadin.
M7832: ORTHEIL, HANNS-JOSEF. - De versierders. Vertaling Theodor Duquesnoy.
R0827: ORTT, FELIX. - Apen en menschen.
T7520: ORTT, FELIX. - Jubileum-nummer. Vegetarische Bode. Orgaan van den Nederlandschen Vegetariersbond. Maandblad, gewijd aan de belangen van het vegetarisme in den ruimsten zin. 37ste jaargang no. 9. 10 september 1934.
R8828: ORTT, FELIX. - Drankzucht en hoe die tegen te gaan.
R8829: ORTT, FELIX. - Hoe kan de Vegetarier zich voldoende voeden?
T5238: ORTT, FELIX. - Het leven na den dood.
T5240: ORTT, FELIX. - Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
T5237: ORTT, FELIX. - Troost voor hen die achterbleven.
T7547: ORTT, FELIX - Liefde en Huwelijk.
R0362: ORTT, FELIX. - Spoken.
R0360: ORTT, FELIX. - Brieven over Gezondheid. (In het bizonder gericht tot arbeiders). Met voorwoord van Dr. G. Luchtmans.
R0361: ORTT, FELIX. - Menschwaardig arbeidsleven.
T6609: ORTT, FELIX. - Sexueele Opvoeding.
R0990: ORTT, FELIX. - Brieven over Gezondheid. (In het bizonder gericht tot arbeiders). Met voorwoord van Dr. G. Luchtmans.
R0926: ORTT, FELIX. - Brieven over Gezondheid. (In het bizonder gericht tot arbeiders). Met voorwoord van Dr. G. Luchtmans.
T7548: ORTT, FELIX - Aan mijn zuster. Brief over het Geslachtsleven.
R6740: ORTT, FELIX. - Staat en Volk. Natuurphilosophische beschouwing, toegepast op het Vlaamsche vraagstuk.
T7198: ORTT, FELIX. - Van de planeet Mars.
H9954: ORWELL, GEORGE / GUSTAVE FLAUBERT / PAUL THEROUX E.A. - Frankrijk. Reisverhalen.
L1766: ORWELL, GEORGE. - 1984.
K4310: ORWELL, GEORGE. - 1984. Vertaling Halbo C. kool.
L0716: ORWELL, GEORGE. - Een olifant omleggen. Essays, journalistiek en brieven. Keuze en nawoord door Martin Schouten.
B4144: ORWELL, GEORGE. - Houd de sanseferia hoog. Vertaling Else Hoog.
L9561: ORWELL, GEORGE. - Happend naar lucht. Vertaling Gerrit Komrij.
L8131: OS, TH. VAN. - Borstendraagster. Roman.
B0283: OS, TH. VAN. - Berliner Lullaby.
B5342: OS, HENK VAN. - Moederlandse geschiedenis.
MK0165: OSBORN, MARJJANE EN STELLA LONGLAND. - Rune Games.
T3647: FRANKLIN / A. OSBORN. - Een verboden toespraak. [Verslag van een lezing door sergeant-majoor Franklin. Met aanteekeningen van A. Osborn. Vert. naar een Engelsche brochure van de "No More War" (Nooit Meer Oorlog) Beweging].
R9046: OSS, ALEXANDER M. VAN. - Onverholen verhalen uit bezet Nederland. Met illustraties van Pol Dom.
T1957: OSSENBLOK, E.J. - Eene lezing over Guido Gezelle.
T6696: OSSENDORP, F.L. - De S.D.A.P. en het onderwijs.
T6196: OSSENDORP, F.L. - Het onderwijs en de gemeenten.
H8198: OSTAIJEN, PAUL VAN & E. DU PERRON E.A. (EDS.). - Avontuur. februari-april 1928.
W8380: OSTAIJEN, PAUL VAN. - Dag stoel naast de tafel. Een programma van fragmenten uit het Muzikaal Plastisch Literair Oeuvre. Gespeeld door Arena/De nieuwe komedie
M8073: OSTAIJEN, PAUL VAN. - De bende van De Stronk. Een romanties verhaal van roof en liefde.
L4046: OSTAIJEN, PAUL VAN. - Diergaarde voor kinderen van nu.
H1075: OSTAIJEN, PAUL VAN. - Het landhuis in het dorp en De jongen.
K6418: OSTAIJEN, PAUL VAN. - Ik wil bloot zijn en beginnen.
H9123: OSTAIJEN, PAUL VAN. - Spiegel van uw eenzaamheid. Een keuze uit de poëzie van Paul van Ostaijen, ingeleid en samengesteld door Stefaan Evenepoel.
T2570: OSTAIJEN, PAUL VAN. - Paul van Ostaijen 100.
B4358: OSTAIJEN, PAUL VAN. - Verzamelde gedichten.
B0646: OSTAIJEN, PAUL. - Patriotism, Inc. and other tales.
T9897: OSTAIJEN, PAUL VAN. - Verzameld werk: poëzie en Proza. 4 delen in cassette
T8836: OSTAIJEN, PAUL VAN. - Music-Hall. Een programma vol charlestons, grotesken polonaises en dressuurnummers. Samengesteld en ingeleid door Gerrit Borgers.
T3735: OSTAIJEN, PAUL VAN. - Feasts of fear and agony. Translated by Hidde Van Ameyden van Duyn.
B0895: OSWALD, WILHELM. - Die Farbschule. Eine Anleitung zur praktischen Erlernung der wissenschaflichen Farbenlehre.
K6443: OTERDAHL, JEANNA. - Ruth, de kleine koningin.
K6466: OTERDAHL, JEANNA. - Het kind uit de diepte.
R8453: OTTEMA, NANNE. - Het oude zuivelbedrijf in het Friesch Museum. Met twaalf afbeeldingen naar schilderijen en teekeningen van Ids Wiesma en naar foto's.
T4960: OTTEMA, J.G. - Toespraak bij de opening van de bewaarschool voor kinderen uit den fatsoenlijken stand, opgerigt door het Departement Leeuwarden, der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen op den 15 september 1847.
T5254: OTTEMA, J.G. - De Koninklijke Akademie en Het Oera Linda Boek. Open brief van L.F. over de Linden aan de Koninklijke Academie van Wetenschappen.
T5255: OTTEMA, J.G. - Geschiedkundige aanteekeningen en ophelderingen bij het Thet Oera Linda Bok.
T5257: OTTEMA, J.G. - De Deventer Courant en Het Oera Linda Boek.
T9592: OTTEMA, J.G. (ED.). - Thet Oera Linda Bok. Naar een Handschrift uit de dertiende eeuw. Met vergunning van den eigenaar den heer C. Over de Linden, aan Den Helder. Bewerkt, vertaald en uitgegeven door J.G. Ottema.
K7820: OTTEN, WILLEM JAN. - Specht en zoon.
T1160: OTTEN, WILLEM JAN. - Een man van horen zeggen.
K4590: [MACHIAVELLI]. OTTEN, J.F. - Machiavelli, sleutel van onze tijd gevolgd door de volledige vertaling van De Vorst.
A0730: OTTEN, WILLEM JAN. - Het keurslijf alsmede "Onderkomen" en "De nadagen", gedichten 1971 - 1973.
B2919: OTTEN, WILLEM JAN. - Specht en zoon.
T8534: OTTEN, WILLEM JAN. - Eindaugustuswind.
R1353: OTTEN, WILLEM JAN. - Onze Lieve Vrouwe van de Schemering. Essays over poëzie, film en geloof.
T8056: OTTEN, G.J. - De ontwikkeling der verbruikscooperatie in Nederland.
T8142: OTTEN, WILLEM JAN. - Het ruim, gedichten 1973 - 1976.
R3793: OTTEN, CHRISTINE. - Een echt verhaal.
M3434: OTTEN, WILLEM JAN. - De wijde blik.
K3439: OTTEN, WILLEM JAN. - Specht en zoon.
R9535: OTTEN, WILLEM JAN. - Gerichte gedichten.
T2166: OTTEN, P.F.S. - O Nederland! Let op U Saek.
T8516: OTTEN, WILLEM JAN. - Op de hoge. Gedichten 1998-2003.
B4487: OTTERSPEER, WILLEM. - Geleerde vrouwen.
T4686: OTTERSPEER, WILLEM. - De mislukkingskunstenaar, Willem Frederik Hermans, Biografie, deel 1 (1921-1952).
K8413: OTTEVAERE, E. - J.C. Bloem.
T5157: OTTO, WILLEM. - Telegrafische schetsen.
B3049: OUCHER, FLORINE. (ED.). - Woord gehouden. Veertig jaar Stichting 1940-1945.
L8425: OUD, J.J.P. - Nieuwe Bouwkunst in Holland en Europa (1935).
B4389: OUD, P.J. - Het jongste verleden. Parlementaire geschiedenis van Nederland. Zes delen.
K5807: OUDE, J. VAN DEN. - Litterarische interludien. Tweede bundel.
A0528: OUDE, J. VAN DEN. - Uit de poppenkraam onzer romantiek.
B3425: OUDE, J. VAN DEN. - Litterarische interludien. Tweede bundel.
T6511: OUDEGEEST, JAN. - Veel geld voor Staatspensioen! Geen geld voor Oorlog!
R4799: OUDEGEEST, J. - Breekt uw kluisters! Een pleidooi voor invoering van een wettelijk geregelden 10-urigen arbeidsdag voor volwassenen.
T2913: OUDEGEEST, J. - Niet bij brood alleen!.
T3175: OUDEGEEST, J. - De vakbeweging. Eenige beschouwingen over ontstaan, doel en middelen der vakorganisatie.
R4403: OUDEJANS, NICO. - De jood in de Middelnederlandse literatuur. Een onderzoek naar de jood als type in de letterkunde tot 1600, met een nadruk op de exempelen.
R3740: OUDEMANS, A.C. - Het leven en de lotgevallen van Hugo de Groot. In gesprekken.
P1779: OUDENBOSCH, A.M. - Na lijden komt verblijden.
T9095: OUDENDIJK, K.E. - Opstellen over den vestingoorlog. Met figuren in den tekst.
K8292: OUDENDIJK, JOHANNA K. - Johan de Witt en de zeemacht.
K5536: OUDHEUSDEN, J. VAN. E.A. (ED.). - Brabantse biografieen Deel 1. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Noordbrabanders.
H5517: OUDHEUSDEN, PIETER VAN / H. VERHEY. - De mensch Deelder waarin opgenomen J.A. Deelder: teksten 1962 - 1985.
H6990: OUDOT, SUSAN. - Hartsvriendinnen voor altijd. Vertaling W. Montanus.
R6098: OUDSHOORN, HENRICUS I. - De tuinders in Wateringen en De Lier. Bijdrage tot de godsdienstgeografie van het Westland. The market-gardeners in Wateringen and De Lier.
B3749: OUDSHOORN, J. VAN. - Verzamelde Werken. Deel I Novellen en schetsen. Uitgegeven en ingeleid door W.A.M. de Moor. Deel II Romans. Uitgegeven door W.A.M. de Moor.
T8377: OUDSHOORN, J. VAN. - Pinksteren.
B9366: OUDSHOORN, J. VAN. - In memoriam.
L0809: OUDSHOORN, J. VAN. - Achter groene horren.
B9819: OUDSHOORN, J. VAN. - Verzamelde Werken. Deel I : Novellen en schetsen. Uitgegeven en ingeleid door W.A.M. de Moor.
K6143: OUDSHOORN, J. VAN. - Het onuitsprekelijke. Brieven. Verzameld en toegelicht door Wam de Moor.
R8944: OUDSHOORN, J. VAN. - Bezwaarlijk verblijf, uitgegeven naar het handschrift, toegelicht en van een levensschets voorzien door W.A.M. de Moor.
K8581: OUDSHOORN, J. VAN. - Achter groene horren.
B9367: OUDSHOORN, J. VAN. - In memoriam.
B0643: OUDVORST, A.F. VAN. - Menno ter Braak als woordvoerder van de intellektuelen. Een literatuursociologische benadering.
R5356: OUIDA. - Huwelyks Candidaten.
B3247: OUMERGUE, E. - Kunst en gevoel in het werk van Calvijn. Drie lezingen. Vertaling W.F.A. Winckel.
K4770: OUOLOGUEM, YAMBO. - Het recht van geweld. Vertaling Jenny Tuin.
M6663: OUSMANE, SEMBÈNE. - Einde van een Imperium. Roman uit Senegal. Twee delen. Vertaling Hetty Renes.
M6669: OUTERS, JEAN-LUC. - Keurslijf. Vertaald door Edith Klapwijk.
R0732: OUWEJAN KZN, R.J. - Het Nederlandsche schrift.
R8692: OUWENDIJK, DICK. - Het beenen voorhoofd.
R7002: OUWENDIJK, DICK. - De man die God werd.
A0084: OUWENS, KEES. - De strategie.
H1427: OUWENS, KEES. - Droom. Gedichten.
K0058: OUWENS, KEES. - Een twee drie vier ...
A0751: OUWENS, KEES. - Van de verliezer & de lichtbron. Gedichten.
T8155: OUWENS, KEES. - Als een beek.
T8837: OUWENS, KEES. - Arcadia.
T8838: OUWENS, KEES. - Klem.
T4801: OVEN, J.C. VAN. - De bekoring der rechtsgeschiedenis. (Ius Gentium - Het proces-Verginia).
T3466: OVER DE LINDEN, L.F. - Beweerd maar niet bewezen. Bestrijding van de argumenten voorkomende in de Brochure van den Heer J. Beckering Vinckers over Het Oera Linda Boek.
B2749: OVERBEEK, JAN. - Een beeld van een man. Kort verhaal.
W8185: OVERDIEP, G.S. - Onze renaissance in proza. Bloemlezing uit geschriften van de 16de en 17de eeuw.
L6770: OVERDIEP, G.S. - De stilistische methode in de Nederlandsche Taal- en Letterkunde.
B0027: [VONDEL] OVERDIEP, G.S. - De zinsvormen in Vondel's Pascha en Lucifer.
R5249: OVERDIEP, G.S. EN G.A. VAN ES. - Stijl en litteratuurgeschiedenis. Bibliographie.
B8129: OVERDIEP, G.S. - Fragmenten van de Roman van Walewein naar het handschrift uitgegeven en verklaard.
R5194: OVERDIEP, G.S. - Over Vondels dichtkunst.
T2675: OVERDUIN, H.J. EN RINKE TOLMAN. - Het eerste nieuws. Nieuwsblad voor de scholen en voor cursussen voor de rijpende jeugd.
T1846: OVERST, H. - De ruzie aan de leestafel. Een krantengeschiedenis. Verlucht door Albert Hahn.
T6320: OVERSTEEG, JB. VAN. - "Kinderen huns tijds" en "Vrij-Antirevolutionairen". Een woord aan den heer A.J. Hoogenbirk.
Y0264: OVERSTEEG, JAC. VAN. - Wettige bezwaren of Liberale kleinzieligheid? Een woord n.a.v. de Hooger-Onderwijs-debatten.
R7204: [MULTATULI] OVERSTEEGEN, J.J. (ED.). - Multatuli en de kritiek. Een bloemlezing uit de literatuur over Multatuli.
B9126: OVERSTEEGEN, J.J. - Gemunt op wederkeer Het leven van Cola Debrot vanaf 1948.
B9111: OVERSTEEGEN, J.J. - In het schuim van grauwe wolken. Het leven van Cola Debrot tot 1948.
K4454: OVERSTEEGEN, J.J. (ED.). - Kort geding. Een bloemlezing uit de moderne verhalen-literatuur.
M2533: [MULTATULI] OVERSTEEGEN, J.J. (ED.). - Multatuli en de kritiek. Een bloemlezing uit de literatuur over Multatuli.
B2903: OVERSTEEGEN, J.J. - Voetstappen van WFH. Essays over Conserve, De tranen der acacia's, De god denkbaar denkbaar de god, Mandarijnen op zwavelzuur, Het sadistische universum.
B4052: OVERSTEEGEN, J.J. - Vorm of vent. Opvattingen over de aard van het literaire werk in de Nederlandse kritiek tussen de twee wereldoorlogen.
B4107: OVERSTEEGEN, J.J. - Beperkingen. Methodologische recepten en andere vooronderstellingen en vooroordelen in de moderne literatuurwetenschap.
B7720: OVERSTEEGEN, J.J. - Vorm of vent. Opvattingen over de aard van het literaire werk in de Nederlandse kritiek tussen de twee wereldoorlogen.
T5507: OVERSTEEGEN, G. - Moscou zonder masker.
T0597: OVERSTRAETEN, TOON VAN. - Dossier Limburg. De grote staking. 1900-1970 Limburg, Belgische kolonie...
K1731: OVERVEEN, ERICK. - Maansverduistering. Scenes uit het leven van de laatste deejay.
T9169: OVERWEEL, J. - Het Leidertje.
T3467: OVERWIJN, J.F. - Het Oera Linda Boek. That Vvra Linda Bok. Opnieuw bewerkt en uitgegeven door ....
R2741: OVIDIUS. - Tristia. Boek III. Vertaald en toegelicht door Wiebe Hogendoorn.
K5085: OVINK, G.W. - De ontembare lettergieter.
R4290: OVINK, G.W. - Von Gutenbergbibel bis Readers Digest.
B0911: OVINK, G.W. - Bij tien tekeningen van S.H. de Roos.
B4361: OVINK, G.W. (ED.). - 5 x 65. Tien boeken ieder van vijf vijfenzestigjarige boekverzorgers uit vijf landen.
L5756: OVINK, G.W. - Het aanzien van een eeuw. De periode 1856-1956 weerspiegeld in 950 illustraties uit de voornaamste Nederlandse familiebladen.
T0507: OVINK, G.W. - Schoonheid - toeleg of toegift?
H1351: OVINK, G.W. - De hachelijkheid van toekomstspeculaties over het gedrukte woord.
B6086: OWEN, SYLVESTER. - De witte bruid. Een verhaal van liefde.
H6638: OXENAAR, R.W.D. - De schilderkunst van onze tijd. Met 84 reproducties.
W7512: OXNAM, ROBERT B. - Ming. Een liefdesgeschiedenis in het Oude China. Vertaling Frans J. Bruning.
L8438: OZ, AMOS. - Plotseling diep in het woud. Sprookje. Vertaling Hilde Pach.
B1133: OZ, AMOS. - Verzen van het leven en de dood. Vertaling Hilde Pach.
B5503: OZ, AMOS. - Mijn Michael. Vertaling Hilde Pach.
R4332: OZ, AMOS. - Dezelfde zee. Roman. Uit het Hebreeuws vertaald door Hilde Pach.
R8337: OZINGA, M.D. - Mythe en Ratio in de verklaring der middeleeuwse architectuurgeschiedenis.
H2406: OZON, DIANA. - De Ozon Expres.
T2182: OZON. - Veiligheid?! Leiddraad voor gezinshoofden inzake gasaanvallen.
T2961: PAALTJENS, PIET. - Snikken en grimlachjes. Gekozen en ingeleid door Rob Nieuwenhuys.
T8494: PAALTJENS, PIET. - Snikken en grimlachjes. poëzie uit den studententijd. Met portret.
T1645: PAALTJENS, PIET. - Snikken en grimlachjes. poëzie uit den studententijd. Tekst naar de zesde en zevende druk bezorgd en van aantekeningen voorzien door Rob Nieuwehuys.
T8552: PAALTJENS, PIET. - Snikken en grimlachjes. poëzie uit den studententijd. Met portret.
T8551: PAALTJENS, PIET. - Snikken en grimlachjes. poëzie uit den studententijd. Met portret.
K4248: PAALTJENS, PIET [=F. HAVERSCHMIDT]. - Nagelaten snikken. poëzie en proza, tekeningen en curiosa uit de nalatenschap van Francois Haverschmidt.
H6424: PAALTJENS, PIET [=F. HAVERSCHMIDT]. - Snikken en grimlachjes. Gekozen en ingeleid door Rob Nieuwenhuys.
K3295: PAALTJENS, PIET. - Snikken en grimlachjes. Gekozen en ingeleid door Rob Nieuwenhuys.
K3296: PAALTJENS, PIET. - Snikken en grimlachjes. Gekozen en ingeleid door Rob Nieuwenhuys.
L2496: PAALTJENS, PIET. - Snikken en grimlachjes. poëzie uit den studententijd. Met portret.
L6342: PAALTJENS, PIET [=F. HAVERSCHMIDT]. - Nagelaten snikken. poëzie en proza, tekeningen en curiosa uit de nalatenschap van Francois Haverschmidt samengesteld door Hans van Straaten.
K4380: PAALTJENS, PIET. - Snikken en grimlachjes. Academische poëzie.
B4148: PAALTJENS, PIET [=F. HAVERSCHMIDT]. - Snikken en grimlachjes. Gekozen en ingeleid door Rob Nieuwenhuys.
B7730: PAALTJENS, PIET. - Snikken en grimlachjes. Nieuwe uitgave van den eersten druk van 1867 met Inleiding en Verklaringen door K.H. de Raaf. Verlucht met foto's en facsimiles.
T8550: PAALTJENS, PIET. - Snikken en grimlachjes. poëzie uit den studententijd. Met portret.
K3287: PAALTJENS, PIET. - Snikken en grimlachjes. Academische poëzie.
T8493: PAALTJENS, PIET [=F. HAVERSCHMIDT]. - Snikken en grimlachjes. poëzie uit den studententijd. Tekst naar de zesde en zevende druk bezorgd en van aantekeningen voorzien door Rob Nieuwenhuys.
B9830: PAALTJENS, PIET. - Snikken en grimlachjes. poëzie uit den studententijd. Met portret.
T8500: PAALTJENS, PIET. - Snikken en grimlachjes. poëzie uit den studententijd. Met portret.
T8554: PAALTJENS, PIET [=F. HAVERSCHMIDT]. - Nagelaten snikken. poëzie en proza, tekeningen en curiosa uit de nalatenschap van Francois Haverschmidt samengesteld door Hans van Straaten.
T8496: PAALTJENS, PIET. - Snikken en grimlachjes. Academische poëzie.
T8495: PAALTJENS, PIET. - Snikken en grimlachjes. poëzie uit den studententijd. Met portret.
T8556: PAALTJENS, PIET. - Snikken en grimlachjes. poëzie uit den studententijd. Met portret.
T8557: PAALTJENS, PIET. - Snikken en grimlachjes. poëzie uit den studententijd. Met portret.
T8502: PAALTJENS, PIET. - Snikken en grimlachjes. poëzie uit den studententijd. Met portret.
T8497: PAALTJENS, PIET. - Tenentlazohtlaliztli ofwel Tevergeefse liefde. Azteekse vertaling van Immortelle XLIV. ....met een inleiding over de Azteekse taal en cultuur door Rudolf van Zantwijk en een uitleiding over de ongelukkige dichter en zijn werk door Hans Heestermans.
B9831: PAALTJENS, PIET. - Snikken en grimlachjes. poëzie uit den studententijd. Met portret.
T3654: PAALTJENS, PIET [=F. HAVERSCHMIDT]. - Steek af naar de diepte. Een voordracht en een preek. Ingeleid door Pieter van Tilburg. Gekozen door Rob Nieuwenhuys.
W0453: PAANS, BOUDEWIJN. - Man & Paard.
T5637: PAANS, H.W.A. - Het Corvershof. Ter Herinnering aan het 200-jarig bestaan 1723-1923.
C0312: PAAP, W.A. - Koningsrecht.
M2677: PAAP, WOUTER. - Literair leven in Utrecht tussen de beide wereldoorlogen.
K7849: PAAP, WOUTER. - Mens en melodie.
L2796: PAAP, WOUTER. - Mens en melodie.
R0233: PAAP, W.A. - Koningsrecht.
T5582: PAAP, W.A. - Vincent Haman.
T2258: PAAPE, A.H. - Nederlandse permanente expositie in het Poolse Staatsmuseum te Auschwitsch.
T2654: PAARDEKOOPER, P.C. - Er zijn geen Belgen!
T6459: PAARDEKOOPER, P.C. - Nederland in Frankrijk.
R4173: PAARDEKOOPER, JOS. - Kom op verhaal in Overijssel: Deventer. Van Albert die Scriver tot Jan de Zanger.
K2655: PAARDT, RUDI VAN DER. - Over de Griekse romans van Simon Vestdijk.
B7602: PAARDT, RUDI VAN DER (ED.). - Klassieke Profielen. Een collectie essays over classici-literatoren uit de moderne Nederlandse letterkunde met een bloemlezing uit hun werk.
L7024: PAASMAN, A.N. - Elisabeth Maria Post (1755-1812). Een bio-bibliografisch onderzoek.
B4310: PAASMAN, A.N. - Reinhart: Nederlandse literatuur en slavernij ten tijde van de Verlichting. With a Summary in English.
T5599: PABON, N.J. - Mijn afscheid van de kerk.
L4034: PACHNICKE, GERHARD. - Ludwig Storch ein Gothaer Dichter.
W9825: PACKARD, WILLIAM (ED.). - Desire. Erotic poetry through the ages. Foreword by Richard Eberhart.
W4466: PADBERG, H. - Frederik van Eeden.
W8884: PADBERG, H. - Frederik van Eeden.
L5784: [MULTATULI] PADBERG, H. - Multatuli. De mensch, De denker, De literator.
T2617: PADBERG, H. - J.A. Alberdingk Thijm schets van zijn leven en streven.
W0603: PAEILE, CH. - Kritiesch onderzoek naar de uitvinding der boekdrukkunst. [etc.]. nu, ter afdoende inlichting der landgenooten van Lourens Janssen Coster, In het Nederlandsch overgebracht door J.H. Rutjens. Vermeerderd met aanteekeningen.
M7074: PAEMEL, MONIKA VAN. - De confrontatie.
M4581: PAEMEL, MONIKA VAN. - De eerste steen. Roman.
H0631: PAEMEL, MONIKA VAN. - De vermaledijde vaders.
H2601: PAEMEL, MONIKA VAN. - Rozen op ijs. Roman.
L4223: PAEMEL, MONIKA VAN. - De eerste steen. Novelle.
M9131: PAEMEL, MONIKA VAN. - Marguerite.
K2460: PAEPE, N. DE. - Hadewijch strofische gedichten. Een keuze. / Grondige studie van een middelnederlandse auteur. Twee delen.
T1877: PAESEN, NOEL. - Ons Vaandel. Tolk der Militianenbonden en Kringen (1911-1914).
B1373: PAGET, L'ABBE F.N. - L'Okygraphie sacree ou nouveau cours de Stenographie Gallico-Latine, a l'usage de MM. les ecclesiastique, des eleves des siminaires, etc.
K1647: PAGLIA, CAMILLE. - Seks, kunst en Amerikaanse cultuur, essays. Vertaling A. Kruijssen.
L8147: PAISEY, DAVID (ED.). - Unbekannte Gedichte des Barock. Anonyme Meisterwerke aus den Schatzen der British Library.
R4412: PALACHE, J.L. - Het heiligdom in de voorstelling der Semietische volken.
B9024: PALACHE, J.L. - De Hebreeuwsche litteratuur van den na-Talmoedischen tijd tot op onze dagen in schetsen en vertalingen.
K4292: PALATINA, ANTHOLOGIA. - De spiegel van Lais. Vertaling M. d'Hane-Scheltema.
A0336: PALAZZOLI, M. - L'impuissance sexuelle chez l'homme. Etiologie - Diagnostic- Traitement. Preface du Prof. Legueu.
K1728: PALIN, MICHAEL. - De stoel van Hemingway. Vertaald door Wiebe Buddingh'.
L7161: PALLEMANS, HARRY. - Vandaag in de boekhandel.
M5772: PALLISER, CHARLES. - De senstionist. Vertaling R. Jonkers.
K2120: PALLISER, CHARLES. - Les Faubourgs de l'enfer. Le quinconce II. Roman. Traduit de l'anglais par Gerard Piloquet.
T1824: PALM, J.PH. DE. - Encyclopedie van de Nederlandse Antillen.
T4199: PALM, J.H. VAN DER. - Geschied- en Redekunstig Gedenkschrift van Nederlands Herstelling in den jare 1813.
B0656: PALM, JULES DE. - Lekker warm, lekker bruin. Vallen en opstaan in twee culturen.
B3233: PALM, J.H. VAN DER. - Leerredenen. Deel I.
B6299: PALM, J.H. VAN DER & B.S. NAYLER. - Redevoering over het Oordeel der Nakomelingschap. Vertaling in het Engelsch door B.S. Nayler.
T3333: PALM, J.H. VAN DER. - Feestgeschenk bij de vijftigjarige herdenking van Nederlands Herstelling. Geschied- en Redekunstig gedenkschrift van Nederlands Herstelling in den jare 1813.
Y0415: PALM, J.PH. DE & H. POS (EDS.). - Kennismaking met de Antilliaanse en de Surinaamse poëzie.
T7754: PALM, J.H. VAN DER. - Feestgeschenk bij de vijftigjarige herdenking van Nederlands Herstelling. Geschied- en Redekunstig gedenkschrift van Nederlands Herstelling in den jare 1813.
H7365: PALMEN, CONNIE. - Geheel de uwe.
Y0256: PALMEN, CONNIE. - Krantenknipsels over/van Palmen. Map met Tijdschriften- en Krantenknipsels. Ca. 50 stuks uit de periode 1991 - 2011.
K2929: PALMEN, CONNIE. - De vriendschap.
H4897: PALMEN, CONNIE. - I.M.
B1493: PALMEN, CONNIE. - I.M.
B6103: PALMEN, CONNIE. - De erfenis.
T9265: PALMER, TONY. - The trials of OZ.
B5074: PALOCZI-HORVATH, GEORGE. - De schrijver en kommissaris. Met een inleiding van S. Vestdijk.
L3451: PAM, MAX. - Het ravijn. Autobiografie van de angst.
R7014: PAMA, C. - Heraldiek en Ex Libris.
T9386: PAMUK, ORHAN. - Ik heet Karmozijn. Roman. Uit het Turks vertaald door Margreet Dorleijn & Hanneke van der Heijden.
T5325: PAMUK, ORHAN. - Het nieuwe leven. Roman. Uit het Turks vertaald door Veronica Divendal.
T4434: PAMUK, ORHAN. - Istanbul. Herinneringen en de stad. Uit het Turks vertaald door Hanneke van der Heijden.
T6268: PAMUK, ORHAN. - De heer Cevdet en zonen. Roman. Uit het Turks vertaald door Veronica Divendal.
T8350: PAMUK, ORHAN. - Het Museum van de onschuld. Roman. Uit het Turks vertaald door Margreet Dorleijn.
Y0409: PAMUK, ORHAN. - Het valies van mijn vader. Uit het Turks vertaald door Hanneke van der Heijden.
B6734: PAN, J. - Aanmerkingen op de taal en stijl der ontwerpen van wet tot herziening der grondwet.
K8113: PANHUIJSEN, JOS. - De pornograaf. Roman.
L7635: PANHUIJSEN, JOS. - Gewoon bespottelijk.
K4563: PANKOWSKI, MARIAN. - De getaande vrijheid. Vijf tractaten. Vertaling Karol Lesman.
M1342: PANKOWSKI, MARIAN. - Matuga komt. Vertaling P. Beers en P. Jacobs.
L4098: PANNE, MARINUS C. VAN DE. - Recherches sur les rapports entre le Romantisme Francais et le Theatre Hollandais.
R0826: PANNEKOEK, ANT. - Godsdienst en Socialisme. Voordracht op 14 September 1905 te Bremen gehouden. Uit het Duitsch vertaald.
R8413: PANNEKOEK JR., G.H. - De verluchting van het boek.
R4126: PANNEKOEK, A.J. - Evolution du bassin de la Tet dans les Pyrenees orientales pendant le Neogene. Etude de morphotectonique.
K8508: PANNEKOEK, G.H. - Verzen. Met een inleiding van Jan Walch.
W0290: PANNEKOEK, YVO. - Memoires.
B4292: PANNEKOEK, YVO. - Memoires.
T7926: PANNEKOEK, T. - Wat is Staatspensioen?
R8998: PANNEKOEK, E.J. - Het slot Keppel.
B8440: PANNEKOEK, ANNA. - Beitrage zur Kenntnis der altmiocanen Molluskenfauna von Rembang (Java).
R7434: PANNEKOEK, ANTON. - Herinneringen. Herinneringen uit de arbeidersbeweging. Sterrenkundige herinneringen.
R1636: PANNEKOEK JR, G.H. - Verzen.
Y0059: PANNEKOEK, ANT. - Ethiek en Socialisme.
Y0060: PANNEKOEK, ANT. - De Oorlog zijn oorsprong en zijn bestrijding.
T5688: PANNENBORG, H.J. UND W.A. - Die Psychologie des Zeichners und Malers.
T6107: PANORAMA. - Panorama: Feestnummer September 1936.
B4501: PANOWA, VERA. - De zonnige oever.
T1898: PANZINI, ALFREDO. - Gelsom“no, 's Konings nar.
K7085: PANZINI, ALFREDO / LUIGI PIRANDELLO / FRANCESCO CHIESA. E.A. - Italiaansche novellen. Vertaling Mary Robbers.
R3913: PAP, LASZLO ISTVAN. - Das israelitische Neujahrfest.
H3402: PAPA, KATINA. - Onder de moerbeiboom.
M6671: PAPAZOGLOU, ORANIA. - Dodelijke hartstocht. Vertaald door May v. Sligter.
L4883: PAPIN, JOZEF. - Doctrina de Bono Perfecto. Eiusque in Systemate N.O. Losskij Personalistico Applicatio.
B1161: PAPIN, JOZEF. - Christus bij Dostojevskij.
M9673: PARCA, GABRIELLA. - Italiaanse hartekreet. Sex, samenleving, en de benedenmenselijke situatie van de vrouw.
B0384: PAREAU, N.E.M. - XXVIII Sonnetten.
B9454: PAREAU, N.E.M. - Sonnetten.
T5431: PAREAU, N.E.M. - Sonnetten. (dummy).
T0295: DE PARELDUIKER. - Dagboekfragmenten van J. Oudshoorn. Herinnering aan Gerard van het Reve, een Amsterdamse episode. Het proefschrift van H.J. Friedericy, de standen op Zuid Celebes. Louis Couperus aan het werk, de handschriften vergeleken.
B3191: DE PARELDUIKER. - De Parelduiker: Slauerhoff over Kloos. Het leven van Arie Visser. Kniertje in Palestina. Martinus Nijhoff, mei 1940.
B5684: DE PARELDUIKER. - De Parelduiker: Cocteau in Amsterdam. Wie is Marcel Polak? Gelegenheidsverzen van Pierre Kemp. A. den Doolaard achterna.
B5685: DE PARELDUIKER. - De Parelduiker: Arthur Lehning als drukkersgezel in Berlijn. De gebroeders Zwagerman. Het Blauwland-cabaret van Bob Demets. Missing link' rond Dokter Zjivago opgedoken. Uit het dagboek van Jan Veth. Verzonken verval in Rijmenam.
B6575: DE PARELDUIKER. - De Parelduiker: G.K. van het Reve in Edinburgh. Jeroen Brouwer onderzoekt Ter Braak. H.J.A. Hofland over Jean-Paul Franssen. De vergeten individualist Jo Otten.
B6579: DE PARELDUIKER. - De Parelduiker: Het lijden van David Vogel. Rudi van Dantzig blikt terug. Geldzorgen van J.C. Bloem. Siebenhaar en D.H. Lawrence. De oorlog van Albert Helman. Jan Arend in Laagwater.
R8987: DE PARELDUIKER. - Nieuw licht op Hans Lodeizen. Hans Lodeizen en de mieren. Autobiografie van Hans Lodeizen. E. du Perron als pornograaf. Het proefschrift van W.F. Hermans. Pasternak in Den Haag.
R8988: DE PARELDUIKER. - Brieven van Adriaan Morrien. A. Morrien aan het woord. De vis van A. Morrien. Peillood van H.J.A. Hofland. Jan van Nijlen en Arthur van Schendel. De aanloop van de jonge Lucebert.
R3701: DE PARELDUIKER. - De Parelduiker: Het graf van Gust van Roosbroeck. Hora est voor J.C. Bloem. Geert van Oorschot als briefschrijver. E. du Perron en Odilon-Jean Perier. Over Couperus en Jan Arends.
R3698: DE PARELDUIKER. - De Parelduiker: Andre Gide.
B3190: DE PARELDUIKER. - Geert Lubberhuizen.
R6884: DE PARELDUIKER. - De Parelduiker: Amsterdam Wereldboekenstad.
R7325: DE PARELDUIKER. - Top Naeff en Mari Bosland, Richard Minne, Couperus, A. Alberts, Marie Lafarge.
B6577: DE PARELDUIKER. - Johan B.W. Polak.
R4193: DE PARELDUIKER. - Cohen, Loeb, Gans, Roegholt, I. Meijer e.a.
R4195: DE PARELDUIKER. - Gorter en zijn muze, Hotz, Jellema e.a.
R4196: DE PARELDUIKER. - Van Deyssel, Ter Braak, Kafka, Hermans en Vestdijk e.a.
R4197: DE PARELDUIKER. - Mikloecho-Maklaj, Perk, Coenen, Van Eeden e.a.
R4198: DE PARELDUIKER. - Du Perron, Pasternak, Kloos, Van Vorden e.a.
R4199: DE PARELDUIKER. - Leopold, Van Schendel, Reve e.a.
R4200: DE PARELDUIKER. - Van Deventer, De Haan, Ter Braak, Nescio, Van Looy e.a.
R4201: DE PARELDUIKER. - Kneppelhout, Minne, K. van het Reve, Bloem e.a.
R4205: DE PARELDUIKER. - Koch, Brouwer, Walraven, Vermeylen, Arondeus, Gans e.a.
R4206: DE PARELDUIKER. - Muller, Boutens, Proust, Vestdijk e.a.
B9504: PARES, BERNARD. - The Fall of the Russian Monarchy. A Study of the Evidence.
T0352: PARFIT, J.T. - Mesopotamie. De sleutel tot de toekomst.
T4692: PARIS, H.J. - Beschouwingen van Tijd tot Tijd, boeken persoonlijkheden, plannen. aflevering no. 13.
K7843: [CATALOGUE] PIASA PARIS. - Bibliotheque Philippe Zoummeroff. Importants Livres et Manuscrits Autographes.
B4924: DROUOT PARIS. - Incunables et gothiques livres romantiques tres belles reliures.
T5695: LE GROUPE DES ETUDIANTS SOCIALISTES REVOLUTIONNAIRES INTERNATIONALISTES DE PARIS. - Les Communistes Anarchistes et la Femme.
M5995: PARISE, GOFFREDO. - De grote baas. Vertaling J.H. Klinkert.
P1333: PARKE, JEAN. - Crescendo. The romance of a wondrous work.
T4077: PARKER, ROZSIKA. - The Subversive Stitch. Embroidery and the Making of the Feminine.
H0042: PARKER, DEREK. - An anthology of erotic verse.
MK0206: PARKER, MURIEL M. - Calligraphy. A practical handbook for the beginner.
R1593: PARKHAM WALSH, W. - The Moabite Stone. The substance of two lectures.
R0090: PARMENTIER. - Schrijver en biograaf. Elsbeth Etty, Nico Markus, Wam de Moor, J. van Oudshoorn, Martin Ros, Claude Arnaud, Harry G.M. Prick, Lodewijk van Deyssel, H. Roland Holst.
M2653: PARNY, EVARISTE. - Chansons Madecasses. Traduites en francais par ...
T5215: HET PAROOL. - Aan de nagedachtenis van Mr. C.H. de Groot.
R2106: PARR, MARTIN. - Postcards.
B8282: PARRET, H. - Jacques Derrida. Een wijsbegeerte van de schriftuur.
T9394: STAATKUNDIG GEREFORMEERDE PARTIJ. - Verkiezings-propaganda [19 april 1939]. Nederland een onder het aloude vaandel der Reformatie. Groote Openbare Vergadering. Rede van Ds. Kersten. Manifest aan het Nederlandsche Volk.
T9392: SOCIAAL DEMOCRATISCHE ARBEIDERS PARTIJ. - Verkiezings-propaganda 26 April: S.D.A.P. Allen naar de stembus, niemand stemme blanco. Geen dubbelhartigheid, maar sociaal recht en maatschappelijke orde. Kiezers en Kiezeressen. Lijst 11.
M2421: PARTRIDGE, BURGO. - A history of orgies.
L8336: PARVE, STIJN. - De Hoogere Burgerscholen in 1874.
T0485: PARVUS [=I.A. HELPHAND]. - De vakbeweging. Vertaling J.C. Ceton.
H5888: PARYS, JORIS VAN. - Masereel. Een biografie.
B8304: [BUYSSE] PARYS, JORIS VAN. - Het leven, niets dan het leven. Cyriel Buysse en zijn tijd.
R4824: PASCAL. - Bloemlezing uit de Gedachten van Pascal. Met eene korte schets van zijn leven en eene vlugtige beoordeeling van zijne godsdienstige denkwijze door L.G. James.
K6692: PASCOAES, TEIXEIRA DE. - Hieronymus. De dichter der vriendschap. Vertaald door A.V. Thelen en H. Marsman.
R3285: PASCOAES, TEIXEIRA DE. - Napoleon spiegel van de antichrist. Uit het Portugees vertaald door A.V. Thelen en Gerard Diels.
H3288: PASOLINI, PIER PAOLO.F - Daden van onkuisheid, en Amado mio : twee korte romans. Vertaald door Marguerite Seton en Thomas Graftdijk.
B3813: PASOLINI, PIER PAOLO. - Olie. Roman. Uit het Italiaans vertaald door Henny Vlot.
R8051: LITERAIR PASPOORT - J. Guimaraes Rosa, D. Trevisan, Paul van Ostaijen, G. Gils, H. Knopper, Thomas Mann, G. Wohmann, W.H. Auden, J. Berryman, C. Burkhart, H. Calisher, A. Bjelyj, Albert Camus, A. Hardellet. T. Hawkes.
R8050: LITERAIR PASPOORT - Sarah Kirsch, B. Malamud, S. Bellow, Wasilij Aksjonov, Gyula Illyes, Louis Ferron, Gustave Flaubert.
R8053: LITERAIR PASPOORT - Thema: Het Weense Fin de Siecle.
B7586: [HERMANS, W.F.] LITTERAIR PASPOORT. - Bevat o.a.: W.F. Hermans: Spanje en de objectiviteit.
B7588: [HERMANS, W.F.] LITTERAIR PASPOORT. - Bevat o.a.: W.F. Hermans: Borst en rug even bloot maken.
B7589: [HERMANS, W.F.] LITTERAIR PASPOORT. - Bevat o.a.: W.F. Hermans: Marianne's aderverkalking.
B7590: [HERMANS, W.F.] LITTERAIR PASPOORT. - Bevat o.a.: W.F. Hermans: De zwarte humor van de Baron van Munchhausen.
B7592: [HERMANS, W.F.] LITTERAIR PASPOORT. - Bevat o.a.: W.F. Hermans: Gezondheid zonder boosheid.
R8054: LITERAIR PASPOORT - Thema: Jane Bowles en Paul Bowles.
R8055: LITERAIR PASPOORT - Thema: De Franse roman in de jaren zeventig.
R8057: LITERAIR PASPOORT - Andrej Bjely, Peter V. Zima, Inna Varlamova, S. Satta, N. Mahfouz, O. Blinder, J.P. Sartre, B. Bainbridge, E. Bishop, D. Solle, K.E. Franzos.
R8059: LITERAIR PASPOORT - Hilbert Kuik, Rafael Alberti, Boris Pasternak, O. Ivinskaja, B. Emecheta, K. Tucholsky, G. Kunert, J. Kruithof.
R8061: LITERAIR PASPOORT - Rimbaud, Flaubert, Huysmans, O. Elytis, J. Roth, A. Gladilin, Oek de Jong, A. de Vries, I. Compton-Burnett, Nabokov, Wilson M. de Unamuno.
R8063: LITERAIR PASPOORT - Onthullende literatuur in de Chinese Volksrepubliek. Het litteken, een verhaal van Lu Xinhua. Recente ontwikkelingen in de poëzie. poëzie van Wang Can en Wang Wei.
R8065: LITERAIR PASPOORT - V.S. Pritchett, P. Taylor, Edna O'Brien, M. Yourcenar, W.F. Hermans, S. Polet, C. Buddingh', M. Frisch, H. Kant, M. Sjolochow, F. Krjoekow, V. Maximov, R. J. Sender, M. Vargas Llosa, P. Neruda.
R8066: LITERAIR PASPOORT - R.K. Narayan, J. Cheever, Ford Madox Ford, A. Malraux, Stanislaw I. Witkiewicz, M. Pankowski, Gerrit Komrij, Carmen Martin Gaite.
M7132: PASSCHIER, ANNELIES. - Mors.
B0253: PASSEL, FR. VAN. - Het tijdschrift RUIMTE (1920-1921) als brandpunt van humanitair expressionisme.
K7339: PASSEN, ROBERT VAN. - Kunstschilder Alfred Ost. Een getuigenis.
T9832: DE GULDEN PASSER. - De Gulden Passer: driemaandelijksch bulletijn van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen. 26e jaargang 1948, nr 1 en 2.
R5149: DE GULDEN PASSER. - De Gulden Passer: driemaandelijksch bulletijn van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen, nieuwe reeks, 24e jaargang 1946.
Y0470: PASSERBY, HARRY. - Misdadige willekeur. De vermoording van Wim Holthaus jr.
T3473: PASSTOORS, W.C.J. - Christelijke Politiek en Socialistische Woelingen.
L0893: PASTERNAK, BORIS. - Letters to Georgian friends. Translated from the Russian by David Magarshack.
T8242: PASTERNAK, BORIS. - Vier verhalen. Uit het Russisch vertaald en van een nawoord voorzien door Charles B. Timmer.
T8284: PASTERNAK, BORIS LEONIDOWITSJ. - Dokter Zjivago. Vertaald door Nico Scheepmaker.
R3124: PASTERNAK, BORIS. - Autobiografische geschriften / Gedichten / Verhalen en Essays. Met een inleiding over auteur en werk door Charles B. Timmer.
T9895: PROGRAMMA. HENRY KOSTER. JOSEPH PASTERNAK. - Deanna Durbin: 100 Mannen en 1 Meisje.
K4621: PATCHEN, KENNETH. - Het dagboek van Albion Moonlight. Vertaling John Vandenbergh.
H6455: PATEMAN, F & L.C. YOUNG. - Printing Science.
L0146: PATER, J.C.H. DE. - De familie Falck in den Patriottentijd en de reis van Anton Reinhard Falck uit het bezette gebied van Holland naar Frankrijk in het jaar 1795.
K6705: PATER, J.C.H. DE. - Jan van Hout (1542-1609). Een levensbeeld uit de 16e eeuw.
Y0418: PATER, J.C.H. (INGELEID). - Bibliografie van de belangrijkste geschriften van Dr. H.A. Enno van Gelder.
R4055: PATRICK, DAVID LYALL. - The Textual History of Richard III.
T1219: PATRIOT, JAN. - De patriot. Artikelen verschenen in het illegale blad De Patriot uitgegeven te Maastricht tijdens de Nazi-Duitsche bezetting.
T9219: PATRIOT, JUSTUS. - Jan Papbroek. Komische Voordracht en Coupletten. Zang en Piano.
B1718: PATRU, OLIVIER. - La vie de Monsieur d'Ablancourt suivie du discours et des lettres de M. d'Ablancourt a Monsieur Patru. Preface pa M. Valery Larbaud.
H4252: PATT, BEATRICE P. / MARTIN NOZICK. - Spanish literature since the Civil War.
K0022: PATTINSON, JAMES. - Konvooi der verdoemden.Vertaling Ria van Haaster.
R3847: [SPINOZA] PATZOLD, DETLEV. - Spinozas Politiktheorie und das Streben nach Selbsterhaltung. Vortrag gehalten zu Katwijk am 28. Mai 2005.
P1781: PAUKA, TOM. - Een moeilijke eter en andere verhalen.
P2787: PAUL, ANTHONY. - Barbaren. Vertaald door Rene Kurpershoek.
L3251: PAUL, JEAN. - Het leven van Quintus Fixlein. In vijftien laden met aantekeningen. Een idylle. Vertaling I. Lesener.
R9087: PAULI, HERTHA. - Maar een vrouw.... Biografische roman over Bertha von Suttner. Vertaald door J.W. Hoogaers.
R5094: PAULINE, E.Z.M. - De Verheffing der Negervrouw.
L5110: PAULISSEN, JOSEPHUS H.J. - Het leven en de werken van Fulgentius Bottens O.F.M.
H0194: PAULL, HERMANN. - De Vrouw. Een volledige voorlichting. Lichaamsbouw, geslachtsleven, liefde, moederschap, ziekten, overgangsjaren. Herzien door Kurt Pollak.
M7198: PAULSEN, MARGARETA. - Calligrafie een kunst door 20 eeuwen. Enige proeven van schrift.
T9216: PAULUS. (M.J. DE ZOETE). - Ansichts-Kaarten. Komische Coupletten. Met enorm succes voorgedragen door het Duo Paulus.
B1312: PAUST, ALBERT. - Die Reichsbibliothek von 1848 und die Deutsche Bucherei.
K0372: PAUVERT, J.J. (ED.). - Erotisme au Cinema Almanach .
T3926: PAUVERT, JEAN-JACQUES. - Markies de Sade in levenden lijve: een natuurlijke onschuld 1740-1783. Vertaald door Theo Buckinx.
T7648: PAUVERT, J.J. - L'Enrage. Six volumes. 1968. No. 1 - 6.
T2657: PAUW, NAPOLEON DE. - Ypre jeghen Poperinghe angaende den verbonden. Gedingstukken der XIVe Eeuw nopens het Laken.
T6347: PAUW, G.F. DE (MUZIEK) & MARIE KOENEN (WOORDEN). - Van het Kinderleven. Nieuwe liedjes voor de jeugd. Met begeleiding van Piano.
B3843: PAUW, G.F. DE (MUZIEK) & MARIE KOENEN (WOORDEN). - 't Kinderleven. Twaalf Kinderliedjes met begeleiding van Piano.
T7062: PAUW VAN WIELDRECHT, MAARTEN IMAN. - Beoordeeling van het werk van de Socialist Henry George, Vooruitgang en Armoede.
K8489: PAUW, CORNELIS. - Strubbelingen in stad en lande.
R6450: PAUW, J.L. VAN DER. - Coremans de Rapaljaan. Opkomst en ondergang van L.G.A. Coremans en zijn Rapaille Partij. Bijdrage van M.P.C.M. van Schendelen.
R4141: PAUW, MARION. - Daglicht.
T1614: PAUW, J.L. VAN DER. - De Actualisten. De kinderjaren van het georganiseerde fascisme in Nederland 1923-1924. Met een bijdrage van W. Haighton.
K8466: PAUWELS, FRANCOIS. - Dag van leugen. Een menschenleven in verzen.
H0290: PAUWELS, FRANCOIS. - Enkele verzen.
P1782: PAUWELS, FRANCOIS. - Het recht ontkleed.
W8767: PAUWELS, FRANCOIS. - Klinkende boeien, oorlogssonnetten.
M2638: PAUWELS, WERNER. - Leugens en krengen.
L7069: PAUWELS, J.L. - De Nederlandse Dialectstudie in 1953.
R9053: PAUWELS, FRANCOIS. - De lachende beklaagde.
T1713: PAUWELS, FRANCOIS. - Io vivat! Bloemlezing uit Moderne Studenten-Poëzie.
T2168: PAUWELS, FRANCOIS. - Klinkende boeien, oorlogssonnetten.
T1057: PAUWELS, FRANCOIS. - De lachende beklaagde.
T8384: PAVESE, CESARE. - Werken is vermoeiend. Vertaald, geannoteerd en van een nawoord voorzien door Frans Denissen en Leonard Nolens.
T0460: PAWEL, ERNST. - Het leven van Franz Kafka. Vertaald door Jos Perry.
B0046: PAYNE, ROBERT. - The life and death of Adolf Hitler.
M6673: PAYNE, DAVID. - Een taoïst in Wall Street. Een geromantiseerde Chinees-Amerikaanse vertelling.
M5763: PAYNE, SIMON. - De doorslag. Vertaling R. van Erkel.
M7865: PAZ, OCTOVIO / CHARLES TOMLINSON. - Kinderen van de lucht. Air Born. Hijos del aire. Gedichten van... Vertaling Peter Nijmeijer en Laurens Vancrevel. Vignetten van Rik Lina.
T8245: PAZ, OCTAVIO. - De boog en de lier. Het gedicht. De poetische openbaring. poëzie en geschiedenis.
M5742: PAZZI, ROBERTO. - De prinses en de draak. Vertaling M. de Jager.
T4803: PEARCE HIGGINS, A. - Defensief gewapende Koopvaardijschepen en de Duikbootoorlog. (Verkorte uitgave).
H0187: PEARSALL, RONALD. - Sex im Viktorianischen Zeitalter. Sittengeschichte.
M3680: PEARSON, HESKETH. - Bernard Shaw his life and personality.
K6759: PEATER, P. - Singing pictures. Een potpourri van hartverkwikkende en hartverscheurende melodieen. Opgevangen en in beeld gebracht door C.A. Bantzinger.
R2325: SIPAPU. NOEL PEATTIE (ED.). - Sipapu. Six issues: 1971-1975. Volume 2, nr. (2). Volume 3, nr. (1). Volume 3, nr. (2). Volume 5, nr. (2). Volume 6, nr. (1). Volume 6. nr. (2).
R2659: PECHUEL-LOESCHE, E. - Volkskunde von Loango.
W8145: PEDROLI, JAN. - Zelf-kant.
T5939: PEE, JULIUS. - Emile Erckmann. Letterkundige studie.
L6666: PEE, WILLEM. - Dialectgeographie der Nederlandsche Diminutiva. Twee delen.
L8522: [MULTATULI] PEE, JULIUS. (ED.). - Brieven van Multatuli aan Mr. Carel Vosmaer, R.J.A. Kallenberg van den Bosch en Dr. Vitus Bruinsma.
B0385: [MULTATULI] PEE, JULIUS. - Multatuliana. Bij de vijtigste verjaring van Dekkers dood.
B4320: PEE, JULIUS. - Rene Dumesnil. Alexandra David-Neel. Twee schetsen.
T4401: PEEL, ROBERT. - Sir Robert Peel's Redevoering over de voorgenomene hervorming in het Engelsche tarief van inkomende regten, gehouden in het Lagerhuis van het Parlement, dinsdag, 27 Januarij 1846. Vertaald door S. Vissering.
K4726: PEELEN, GERT J. (ED.). - Opwaartse wegen. Een bloemlezing uit de poëzie der 'jong-protestanten' (1923-1940).
B0663: PEELLAERT, GUY EN PASCAL THOMAS. - Pravda. Vertaling Remco Campert.
B0723: [BOON, LOUIS PAUL]. PEELMAN-LOTH, BERTHA. - Als vrouwen beminnen.
K2700: PEENE, BERT. - Eerste druk '86. Overzicht en bespreking van Nederlandstalig literair proza dat voor het eerst verscheen in het jaar 1986.
K2698: PEENE, BERT. - Eerste druk '88. Overzicht en bespreking van Nederlands en Vlaams literair proza dat voor het eerst in het jaar 1988 verscheen. Met inleidend essay van Hugo Bousset.
R4238: [CATS] PEENE, H. VAN. - Vader Cats of Een uertje van het buitenleven: blyspel met zang in één bedryf.
R5595: PEER, A. VAN. - Maria Jesse. Historische schets van Delffs Ommeganck.
W4049: PEEREBOOM, J.J. - Een man aan de deur.
W4050: PEEREBOOM, J.J. - Andere mensen. Verhalen.
T6542: PEEREBOOM, K. - Het Parool. Van illegale nieuwsbrief tot modern Dagbladbedrijf.
T3129: PEEREBOOM, ROBERT. - Gijzelaar in Gestel.
R6700: PEEREBOOM, ROBERT. - Het Dagblad.
R5674: PEETERS, J.E. - Grafische boekverbeelding.
H3611: PEETERS, CAREL. - Gemaakt op zondag. Over Vladimir Nabokov.
K3210: PEETERS, CAREL. - Alles moet over. Essays.
P0837: PEETERS, CAREL. - Hollandse pretenties.
L5767: PEETERS, CORNELIS A. - Fas en Nefas. Een Semantische Studie. (With an English summary).
L5128: PEETERS, GASTON J. - Frans Vervoort O.F.M. en zijn afhankelijkheid.
B3995: PEETERS, CAREL. - Het avontuurlijke uitzicht. Een essay over literatuur en kritiek.
B2037: PEETERS, K.C. - Het volksche kerstlied in Vlaanderen.
K2286: PEETERS, CAREL. - Gemaakt op zondag. Over Vladimir Nabokov.
T0350: PEETERS, RONALD. - De Paap van Gramschap. Vier eeuwen schrijven en drukken in Tilburg.
R0865: PEETERS, HARRY / MARCEL GIELIS / CHARLES CASPERS. - Literatuurgids historische gedragswetenschappen.
R1361: PEETERS, LEOPOLD. - Historische und literarische Studien zum dritten Teil des Kundrunepos.
T1230: PEETERS, K.C. - Het steen te Antwerpen. I: 's Heren Steen in de Antwerpse Burcht. II: Het Steen als Gevangenis. III: Het Steen als Museum.
T3816: UITGEVERIJ PEGASUS. - Catalogus Pegasus 1961.
B3271: PEIGNOT, CHARLES. - Schrift in unserer Zeit. Eine Ausstellung der Internationalen Typographischen Vereinigung.
T0787: PEIJNENBURG, JOHANNES W.M. - Judocus Smits en zijn TIJD.
B4308: PEIJPE, TACO VAN. - De ontwikkeling van het loonvormingsrecht.
T4913: PEIJPERS, W.N. - Willem van Oranje en Jakob Simonszoon de Rijk. Groot historisch-fantastisch ballet. Door W.N. Peijpers. Gearrangeerd en gemonteerd door den Balletmeester E. Witt. Nieuwe Decoratien van den Chef-Decorateur J.D.G. Grootveld en J.C. Maandag. Muziek van Joh. M. Coenen. Nieuwe Costumes.
L4805: PEJU, PIERRE. - De vermoorde onschuld. Roman. Uit het Frans vertaald door Nelleke van Maarsen.
B6236: PELCKMANS, PAUL. - De ambitie van Werther. Een wandeling langs de tederheidscultuur.
R9570: PELEMA, G. EN WIL VAN MOLL (EDS.). - Grote prijs van de Vlaamse Boekbindkunst. Derde wedstrijd georganiseerd door de Vlaamse Handboekbindersgilde.
B6543: PELEMANS, WILLEM. - Muziek beluisteren. Met een woord vooraf van E.J. Verheyen.
B7578: PELINCK, E. - Johannes Cornelisz Vermeyen. Aertgen of Vermeyen.
L2824: PELLER, P.R.O. - Zonen van Icarus. Ontwikkelingsschets van het vliegwezen.
L2848: PELLER, P.R.O. - Zonen van Icarus. Ontwikkelingsschets van het vliegwezen.
K4509: PELS, COR. - Smeekschrift van het papier aan de geleerden.
L2097: PELS, C. & L.A. VAN GASTEL. - Het papier voor de drukker.
K7815: PELS, C. - Van boom tot krant.
H7902: PELS, C. / F.H.W. FRIEDERICH / P.D. VAN DER WAL. - Het Papier. Drukinkt. Luchtverzorging in de Grafische Bedrijven.
K1381: PELS, C. - Facetten van boekdruk.
T9755: PELS, C. - Papier.
R1012: PELS, FRANK. - De opportunisten.
L2920: PELS, C. - Papierfabricage.
H3166: PELUSI, SIMONETTA. - Le cicilta del Libro e la stampa a Venezia. Testi sacri ebraici, islamici dal Quattrocento al Settecento.
H5787: PELZER, L.H. - Leo Vroman.
T9867: PENAAT, WILHELM. - Catalogus met de beschrijving van de tentoonstelling door de Commissie voor Architektuur en Nijverheidskunst ineengezet in de maand April 1905, Stedelijk Museum te Amsterdam [W. P.].
M3402: PENDEL, WINNIE. - Ik ga weg, tot ziens.
L1029: PENDEL, GERDY. - Zonder vleugels en andere verhalen.
K2369: PENN, H.J. - Ruimtevaart en geneeskunde.
T8352: PENNA, SANDRO. - Een beetje koorts. Uit het Italiaans vertaald door Willem Timmermans.
L7276: PENNEY, STEF. - De tederheid van wolven.
R9750: PENNING JR., W.L. - Sintjans-lot.
L0554: PENNING, W.L. JR. - Benjamin's vertellingen. Een gedicht.
T6774: PENNING JR., W.L. - Kamermuziek. Gedichten.
T3731: PENNING JR. W.L. - Levensavond. Gedichten. Bezorgd door Alb. Verwey en J. v. Krimpen.
T3743: PENNING, W.L. - Tom's dagboek. Een gedicht.
K5594: PENNINGS, L. & B. LANGEVELD. (ED.). - Dichter bij de mens. Het allernieuwste werk van onze allergrootste dichters.
H4998: PENNINK, R. - Twee uit het latijn vertaalde middelnederlandse novellen. Pseudo-Petrarca, Teghen die strael der minnen en Petrarca, Hystorie van Griseldis met Latijnse teksten.
W4523: PENNINK, R. - Twee uit het latijn vertaalde middelnederlandse novellen. Pseudo-Petrarca, Teghen die strael der minnen en Petrarca, Hystorie van Griseldis met Latijnse teksten.
L6742: PENNINK, RENETTA. - Nederland en Shakespeare. Achttiende eeuw en vroege romantiek.
W2646: PENNOCK, GLENN. - De weg naar de kat, roman.
L8655: PENON, G. - Dicht- en Prozawerken. Bloemlezing uit de Nederlandsche Letteren, ten gebruike bij W.J.A. Jonckbloets 'Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde'. Zes delen.
L4364: PEPER, RASCHA. - Verfhuid. Novelle.
B1515: PEPER, RASCHA. - Waterscheerling. Met tekeningen van Annemarie van Haeringen.
H3320: PEPIN F. - MAGIC 17. Erotische Begegnungen.
T8792: PEPPELENBOS, COEN (ED.). - Poetisch Amsterdam. Een wandeling in gedichten.
L3961: PEPYS, SAMUEL. - Memoirs of Samuel Pepys, Esq. , F.R.S. comprising his diary from 1659 to 1669, and a selection from his private correspondence. Edited by Richard Lord Braybrooke.
M6078: PEPYS, SAMUEL. - Dagboek 1660-1669. Een selectie uit het volledige dagboek.
B3981: PEPYS, SAMUEL. - In woelige dagen, naar het dagboek van .... 1660 - 1669. Vertaald en bewerkt door J.C. Mollema.
H9399: PEPYS, SAMUEL. - The diary of Samuel Pepys.
K4222: PERDECK, A. - Bernard Shaw.
L3253: PERDECK, ALBERT. - Nakend op de fiets. Aspecten, evenementen, gedaanten.
B1227: PERDECK, ALBERT A. - Theology in Augustan Literature. Being an inquiry into the extent of orthodox protestant thought in the literature of Pope's time.
L4372: PERDUE, LEWIS. - De Da Vinci erfenis.
H5500: PEREGRIJN, LUKAS (ED.). - Al bleef ik eeuwig ongelezen. Tijdgenoten der Tachtigers die Tachtigers meden of bestreden.
L7477: CASTRVM PEREGRINI I. - Castrum Peregrini. Erstes Heft.
M4281: CASTRUM PEREGRINI - Stefan George und Holland. Katalog der Ausstellung zum 50. Todestag. Universitatsbibliothek Amsterdam.
M9652: PEREIRA, MANUEL. - De commandant, roman. Vertaald door A. v. Haastrecht
K5650: PERFECT, CHRISTOPHER & GORDON ROOKLEDGE. - Rookledge's international type finder. The essential handbook of typeface recognition and selection.
B4922: PERGLIASCO, LIBRERIA ANTIQUARIA. - Cento libri di Scherma.
T2754: [LOB] PERI, JACOPO / RINUCCINI, OTTAVIO. - Euridice. Holland Festival 1981.
T8762: PERIER, GASTON-DENYS. (ED.). - Exil. Revue Mensuelle de Litterature et d'Art. Juin 1912.
T0533: PERK, JACQUES. - Brieven en dokumenten.
M6270: PERK, BETSY. - Jacques Perk, geschetst voor 't jong Nederland der XXe eeuw, met onuitgegeven prozastukken, gedichten en portretten van den dichter.
H1839: PERK, JACQUES. - Mathilde-Krans. Naar de handschriften volledig uitgegeven door G. Stuiveling. Drie delen in cassette.
L1650: PERK, JACQUES. - Proeven in dicht en ondicht.
B4517: PERK, JACQUES. - Gedichten. Met voorrede van Mr. C. Vosmaer en inleiding van Willem Kloos. Bezorgd door Fabian R.W. Stolk.
B5736: PERK, BETSY. - Jacques Perk, geschetst voor 't jong Nederland der XXe eeuw, met onuitgegeven prozastukken, gedichten en portretten van den dichter. Tweede stuk.
B7761: PERK, M.A. - Schetsen en Beelden.
R9057: PERK, JACQUES. - Een dichter verliefd. Brieven van Jacques Perk aan Joanna C. Blancke. Uitgegeven en ingeleid door G. Stuiveling.
T6235: PERK, BETSY. - Jacques Perk, geschetst voor 't jong Nederland der XXe eeuw, met onuitgegeven prozastukken, gedichten en portretten van den dichter. Twee delen.
T9927: PERK, JACQUES. - Gedichten, met een slotwoord door Willem Kloos. Met facsimiles naar het handschrift der Mathilde.
R6726: PERK, M.A. - De Weselsche feesten op den 7 Augustus 1896.
T0076: HORTENSIUS / PEERLKAMP EN A. PERK. - Hortensius over de Opkomst en den ondergang van Naarden, met vertaling en aanteekeningen van Prof. Peerlkamp en nalezingen en bijvoegsels van A. Perk.
T6768: PERK, JACQUES. - Gedichten.
T3680: PERK, JACQUES. - Gedichten. Met Voorrede van Willem Kloos en versiering van J.G. Veldheer.
T1009: PERK, JACQUES. - Verzamelde gedichten. Naar de handschriften uitgegeven door Garmt Stuiveling.
T1010: PERK, JACQUES. - Gedichten, volgens de eerste druk (1882). Met de voorrede van C.Vosmaer, de inleiding van Willem Kloos, en andere door Kloos geschreven Perk-beschouwingen. Uitgegeven door G. Stuiveling.
T1040: PERK, JACQUES. - Gedichten. Verzorgd en ingeleid H.A. Mulder.
B3940: PERMYS, MARTIN. - De zwaluwen om den toren. Verzen.
T1465: PERNATH, HUGUES C. - Het masker man.
T1466: PERNATH, HUGUES C. - De adem ik.
R8806: PERNTER, J.M. - Vrij Onderzoek en Katholieke Wetenschap. Vertaald en van eenige aanteekeningen voorzien door Mac Eliot.
L5886: PERQUIN, NICOLAAS C.A. - Wilhelm Raabes Motive als Ausdruck seiner Weltanschauung.
H5539: PERRAULT, GILLES. - Die Rote Kapelle. De geschiedenis van Het Rode Orkest de spionage-organisatie die een beslissende rol speelde in de nederlaag van Nazi-Duitsland.
K2938: PERRE, RUDOLF VAN DE. - Anton van Wilderode. Dienstbaar het woord. Toespraken en teksten samengesteld door ....
K4061: PERRE, RUDOLF VAN DE. - De gekleurde wereld. Een dertigtal gedichten uit de hedendaagse Noord- en Zuidnederlandse letterkunde benaderd en verklaard. Met een inleiding van Anton van Wilderode.
K3231: PERRE, RUDOLF VAN DE. - poëzie en leven. Dichters ervaren de mens.
B5877: PERRE, HUGO VAN DE. - John Osborne: boze jonge man.
T8809: PERRE, RUDOLF VAN DE (ED.). - Niet te stelpen licht. Nieuwe religieuze poëzie.
K4264: PERRIN, HELENE. - De nauwe weg. Vertaling C.P. Heering.
K2481: PERRON, E. DU. - E. du Perron.
M4972: PERRON, E. DU. - In deze grootse tijd.
W8155: PERRON, E. DU. - Indies memorandum.
H8332: PERRON, E. DU. - Nutteloos verzet.
W9493: PERRON, E. DU. - Parlando, verzamelde gedichten.
H5342: PERRON, E. DU. - Schandaal in Holland.
M1468: PERRON, E. DU. - Schandaal in Holland.
A0079: PERRON, E. DU. - Tegenonderzoek. (Cahiers van een lezer). Nawoord H. Marsman.
H1556: [MULTATULI] PERRON, E. DU. - Multatuli's naleven.
B0818: PERRON, E. DU. - De muze van Jan Companjie. Overzichtelijke verzameling van Nederlands-Oostindiese belletrie uit de Companjietijd (1600 - 1780).
B0928: PERRON, E. DU. - Vriend of vijand. (Cahiers van een lezer).
B1095: PERRON, E. DU. - Voor kleine parochie. (Cahiers van een lezer).
H3156: PERRON, E. DU. - Het sprookje van de misdaad. Dialogen over het detektive-verhaal gevolgd door De werkelike D'Artagnan.
B1997: PERRON, E. DU. - Brieven. 9 delen.
B6282: PERRON, E. DU. - Uren met Dirk Coster, De smalle mens I [en] De smalle mens II. Twee delen.
T1687: PERRON, E. DU. - Scheepsjournaal van Arthur Ducroo.
B9435: PERRON, E. DU. - Poging tot afstand. Verhalen.
B9392: PERRON, E. DU. - De muze van Jan Companjie. Overzichtelijke verzameling van Nederlands-Oostindiese belletrie uit de Companjietijd (1600 - 1780).
B9394: PERRON, E. DU. - In deze grootse tijd.
H9374: PERRON, E. DU. - Het land van herkomst.
B0965: PERRON, E. DU. - Een grote stilte. Teekening van A.C. Willink.
M3625: PERRON, E. DU. - P.P.C. Brief aan een Indonesier.
K4955: PERRON, E. DU. - Poging tot afstand. Verhalen.
B8201: PERRON, E. DU. - Uren met Dirk Coster, De smalle mens I.
B8202: PERRON, E. DU. - De smalle mens II.
B8206: PERRON, E. DU. - Voor kleine parochie. (Cahiers van een lezer).
B8208: PERRON, E. DU. - Vriend of vijand. (Cahiers van een lezer).
T2759: PERRON, E. DU. - Cahiers van een lezer. Gevolgd door Uren met Dirk Coster.
H2410: PERRON, E. DU. - Manuscript in een jaszak gevonden. / Manuscrit trouve dans une poche. Kroniek van de Bekering van Bodor Guila, Buitenlander.
B9643: PERRON, E. DU. - Brieven III: 1 april 1931 - 31 december 1932.
B9644: PERRON, E. DU. - Brieven VII: 2 juli 1937 - 30 november 1938.
B9615: PERRON, E. DU. - Parlando, verzamelde gedichten.
L0380: PERRON, E. DU. - Verzameld Werk VI. Essays. Boekbesprekingen en andere artikelen. Het sprookje van de misdaad.
B8381: PERRON, E. DU. - Chere Mademoiselle. Een onbekende brief aan Suzanne Lonneux met een toelichting door P.E. Voorhoeve.
B9476: PERRON, E. DU. - De smalle mens.
B9484: PERRON, E. DU. - Indies memorandum.
T9345: PERRON, E. DU. - Uren met Dirk Coster. (Een tegenstem).
T1602: PERRON, E. DU. - Cahiers van een lezer. Inleiding door Jaap Goedegebuure.
T9554: PERRON, E. DU. - Parlando, verzamelde gedichten.
T8925: PERRON, E. DU. - Alle de rozen of Het gesprek bij maanlicht.
T3693: PERRON, E. DU. - Schandaal in Holland.
B3265: PERROT, PAUL N. / P.V. GARDNER / J.S. PLAUT. - Steuben. Seventy years of American Glassmaking.
A0355: PERRY, LEO. - Auf diesem nicht mehr ungewohnlichen Wege... Der Liebesmarkt des Zeitungs- Inserates.
L4683: PERSIJN, ANNE J. - De Dietse vertaling der 'Scala Sacre Communionis' van Ioannes Mauburnus.
T8920: PERSOON, WILLEM. - Anton van Wilderode.
K2842: PERSOON, WILLEM. - Anton van Wilderode.
L4311: PERSYN, JUL. - August Snieders en zijn Tijd. Drie delen.
K6758: PERSYN, JUL. - Kijkjes op de Letterkunde van elders: Noorwegen.
L6984: PERSYN, JUL. - Over de ziel der Lage Landen. Vertaald uit het Engelsch, ingeleid en van aanteekeningen voorzien door R.F. Lissens.
L7067: PERSYN, JUL. - Kritisch Kleingoed (Vlaanderen).
B0744: PERSYN, JUL. - Albertine Steenhoff-Smulders en Marie Koenen.
B0796: PERSYN, JUL. - Aesthetische Verantwoordingen.
B0797: PERSYN, JUL. - Aesthetische Verantwoordingen.
B0822: PERSYN, JUL. - Studien en Lezingen. I & II.
B1111: PERSYN, JUL. - Kiezen, Smaken, Schrijven. Onze Letterkunde in vogelvlucht.
B8864: PERSYN, JUL. - Kritisch Kleingoed (Nederland).
B8453: PERSYN, JAN. - De wording van het tijdschrift Dietsche Warande en Belfort en zijn ontwikkeling onder de redactie van Em. Vliebergh en Jul. Persyn (1900 - 1924).
R1256: PERSYN, JUL. - Lodewijk van Deyssel en Omaar K. de Laey.
R7046: [MULTATULI] PERSYN, J. - Multatuli en de Vlamingen.
L1014: PERTCHEVAL, JAN. - Jan Pertcheval's Den Camp vander Doot. Met inleiding, aanteekeningen en glossarium door Gilbert De Groote en een toelichting bij de houtsneden door A.J.J. Delen.
M8503: PERUGINI, MARK EDWARD. - Victorian days and ways.
R7175: PESCH, GERADUS VAN. - De Procli Fontibus. Dissertatio ad Historiam Matheseos Graecae Pertinens.
T6537: PESEK, JIRI / EMANUEL PURGHART. - The Revolution in Prague.
K3934: PESKENS, R.J. - De Vlissingse verhalen. Twee vorstinnen en een vorst, Mijn tante Coleta, Verspreide verhalen, Ongebundeld werk.
H9358: PESKENS, R.J. - Mijn tante Coleta.
K3254: PESKENS, R.J. - Twee vorstinnen en een vorst.
K9158: PESKENS, R.J. - De man met de urn. Verhalen.
T3873: PESKENS, R.J. - Uitgestelde vragen en andere verhalen.
R2334: PESKENS, R.J. - Mijn moeder was eigenlijk een Italiaanse. Verhalen.
B7120: PESKI, ADRIAAN M. VAN. - Hendrik de Man. Ein Wille zum Sozialismus. Mit einer Vorbemerkung von Heinz-Dietrich Ortlieb.
T5571: PETERKA, K.F. (HG.). - Das Evangelium nach Markus. In Form eines Berichts verkündet Markus die Botschaft des Löwen. Wider die Schriftgelehrten neu zu lesen. Nach den griechischen Quellen übersetzt und für seine Freunde herausgegeben.
L6767: PETERNOLLI, E. - Iets over 'humor' en 'umorismo' in de moderne Italiaanse letterkunde.
K3643: PETERS, JO. - De onderste steen. Een bibliografie van Wiel Kusters.
C1579: PETERS, ANDRE. - De spion van Brahma. Novelle.
B6475: PETERS, LOUIS F. - Kunst en revolte. Het politieke plakkaat en de opstand van de Franse Studenten.
B8188: PETERS, PIETER A. - Geloof en mystiek. Een theologische bezinning op de geestelijke leer van Sint-Jan van het Kruis.
R8546: PETERS, F. - Heilzame wenken, betrekkelijk de roeping en voorbereiding tot den huwelijken staat.
T6882: [COHEN] PETERS, JAN. - De jeugd voor het plan [van de arbeid].
T7802: PETERS, JAN. - Wat is en wil de A.J.C.?
T5928: PETERSE, L.W. - Het Conflict bij de R.E.T.M. en de houding van St. Rafael en Prot. Christelijken Bond.
T1685: PETERSEN, J.W. VAN EN W. ZONDERVAN. - Oude ambachten en bedrijven achter Rijn en IJssel.
R9452: PETERSEN, AD. - De Ploeg. Gegevens omtrent de Groningse schilderkunst in de jaren '20.
R8019: PETISCUS, A.H. - Johannes, of de vaderzegen. Bijdragen ter bevordering van godsdienstige en zedelijke vorming voor jonge lieden uit den beschaafden stand. Uit het Hoogduitsch door A.B. v. Meerten geb. Schilperoort.
T0627: PETIT, LOUIS D. - Repertorium der verhandelingen en bijdragen betreffende de geschiedenis des vaderlands in tijdschriften en mengelwerken tot op 1900 verschenen.
M5310: PETIT, LEON. - Duivenkweek en duivensport. Lessen uit 50 jaar ervaring met postduiven.
B6622: PETIT, J.P.A.M. (VOORW.). - Lichtreflexen. Revue in twee bedrijven. Programmaboekje.
T9690: PETRARCA. - Lauweringsrede. Vertaald en toegelicht door Chris Tazelaar.
H7929: PETRI, W.A. / G.J. VAN DER LEK. - Bibliografie. Beknopte handleiding.
T0640: PETRI, JOH. F. - Onthullingen over het leven in de gevangenkampen in Duitschland. Door een Nederlander.
T5430: PETRI, J. - Literatuur en levensverdieping.
K0297: PETRIE, FLINDERS. - Decorative patterns of the ancient world for craftsmen.
L7565: PETRONIUS. - Begebenheiten des Enkolp. Ubertragung von Wilhelm Heinse.
R9741: PETRY, YVES. - De maagd Marino. Roman.
T8123: PEURSEM, J.H. VAN. - Willem van Oranje.
W3036: PEYPERS, ANKIE. - Binnenland.
M5528: PEYPERS, ANKIE. - De liefde verwilderde niet. Gedichten.
M1641: PEYPERS, ANKIE. - Geen denken aan.
H1433: PEYPERS, ANKIE. - Letters van een naam.
M2600: PEYPERS, ANKIE. - Met welke maten.
K6181: PEYPERS, ANKIE. - October.
A0081: PEYPERS, ANKIE. - Tussentijds, roman. Met een inleiding van Petra Veeger.
B0144: PEYPERS, W.N. - 1572 - 1672 - 1872. De Spanjaarden in Holland. Tooneelen uit de laatste levensdagen der Gebroeders de Witt. Gevolgd door eene beknopte beschrijving van het Onafhankelijkheidsfeest in 1872.
R6662: PEYPERS, ANKIE. - October.
L8639: PEYSER, JOAN. - Leonard Bernstein.
T9649: PEYSTER, HENRY DE. - Les troubles de Hollande à la veille de la Révolution Française (1780-1795). Études sur la République des Provinces-Unies à la fin du dix-huitième siècle.
K7810: PEZAS, MIKIA. - Alarm op de Olympus. Vertaling Jac. v.d. Ster.
B2630: PFANDL, LUDWIG. - Karl II. Des Ende der spanischen Machtstellung in Europa.
R3450: PFEIFFER, CEES. - Pampus. Geschiedenis van een fort.
R9672: PFEIJFFER, ILJA LEONARD. - Minister Kwist. Een reconstructie van de val van de minst bekende bewindspersoon van het eerste kabinet Rutte.
R3564: PFEIJFFER, ILJA LEONARD. - De eeuw van mijn dochter. Een treurspel in vijf bedrijven
R9236: PFEIL, H. - Nieuwe karaktertrekken en bijzonderheden uit het leven van vermaarde personen. Met 3 gekleurde platen.
R4597: PFLUGER, PAUL. - Vrijheid en gelijkheid. Vrij vertaald uit het Duitsch door Mannheim.
T4363: PHAEDRUS. - Fabels. Vertaald en toegelicht door John Nagelkerken.
L8335: PHILANTROPUS. - Philantropie. Rijssel, bij Zutphen. (gesticht voor verwaarloosde knapen). Een woord van afkeuring: meer bepaald aan de heeren oprigters.
R2188: PHILIPE, ANNE. - Weerklank van de liefde. Vertaling Jeanne Holierhoek.
H5737: PHILIPE, ANNE. - Een zomer aan zee. Vertaling E. Klaver.
H5738: PHILIPE, ANNE. - Hier, ginds, elders... Vertaling E. Klaver.
W2473: PHILIPE, ANNE. - Ontmoetingen op de heuvel. Vertaling Clare Lennart.
L0283: PHILIPPE, CHARLES-LOUIS. - Bubu van Montparnasse. Vertaald en ingeleid door Gerard van Eckeren.
B2030: PHILIPPEN, L.J.M. - Onze Begijntjes, hun naam, hun leven.
T0119: PHILIPPUS, CHRISTIAAN. [=BOB HANF]. - Mymeringen over de nachtzijde des levens.
T7106: PHILIPPUS, CHRISTIAAN (=BOB HANF). - Mijmeringen over de nachtzijde des levens.
K1750: PHILIPS, FRITS. - 45 jaar met Philips. Tekstverzorging Leo Ott.
L5130: PHILIPS, J.F.R. / J. JANSEN / TH. CLAESSENS. - Geschiedenis van de landbouw in Limburg 1750 -1914.
A0557: PHILIPS, MARIANNE. - Bruiloft in Europa.
T2370: PHILIPS JACOBSZ., CASPAR. - Grachtenboek. Naar de oorspronkelijke tekeningen van Caspar Philips Jacobszoon te Amsterdam ± 1767. [met] de Geschied-bouwkundige beschrijvingen door E. van Houten. 25 losse platen met tekstdeel.
H1172: PHILIPS, MARIANNE. - De jacht op de vlinder.
T5473: PHILIPS, HANS. - P.C. Hooft. Muziek op het Muiderslot.
K7267: PHILIPSE, J.H. - Levensberigt van H. Nienhuis.
K2897: PHILLIPS, ARTHUR. - Praag. Vertaling Anneke Goddijn-Bok.
T4017: PHILLIPS, BARTY. - Fabrics and Wallpapers. Design Sources and Inspiration.
M0174: PHYSICK, J.F. - The engraved work of Eric Gill.
M9915: PIA, PASCAL. - Praten over du Perron/Parler de du Peron avec un postface par J.H.W. Veenstra.
T9765: PICARD, LEO EN C. GERRETSON. - Geschiedenis van de Vlaamsche en Groot-Nederlandsche Beweging I.
T9766: PICARD, LEO EN C. GERRETSON. - Geschiedenis van de Vlaamsche en Groot-Nederlandsche Beweging I.
B7757: PICARD, MAX. - De mensch zonder werkelijkheid.
R6717: PICARD, LEO. - Van Vlaamse Beweging naar Sociale Revolutie. Verspreide geschriften.
B8892: PICASSO, PABLO. - Picasso. Grafik gegen den Krieg.
H9993: PICCARD, AUGUSTE. - Boven de wolken onder de golven.
H8428: PICCARD, AUGUSTE. - Tussen aarde en hemel. Feiten toekomstdromen. ingeleid door S.W. Visser.
H0581: PICCARDT, ENGEL. [=HANS WARREN]. - Sperma en tranen.
T2489: PICCARDT, R.A.S. - Filips van Marnix, Heer van St. Aldegonde, enz. Met een woord vooraf van J. van Vloten.
T5019: PICCARDT, S. - Moet de werkkring van de vrouw worden uitgebreid? Eenige opmerkingen met betrekking tot eene belangrijke vraag van onze tijd.
B1989: PICHOIS, CLAUDE / JEAN ZIEGLER. - Baudelaire, een biografie. Vertaald door T. Boot/N. van Maaren.
H0849: PICHOIS, CLAUDE. - Baudelaire.
L5536: PICHON, LEON. - The new Book-Illustration in France.
T2273: PICHT, WERNER. - Het einde der illusies.
H8309: PICKNETT, LYNN, CLIVE PRINCE & STEPHEN PRIOR. - Hess. Het dubbelleven van de man achter Hitler.
R8474: PIEBENGA, J. - Het goed recht van de Friese Beweging.
L8521: PIECK, JAN. (ED.). - L'art froid. Literair tijdschrift. 14 afleveringen.
W9448: PIERIK, HERMAN. - Lummels, opschieten!
R7693: PIERLINCK, JACOB. - De verschrikkelyke watersnood, Langs de Rivieren de Waal en de Maas, voorgevallen in de Maand February des Jaars 1757 Met derzelver droevige gevolgen, Uit geloofbaare Berigten en eigen Bevindinge by een verzameld en beschreven: Waar by gevoegd is een vertoog Over het eenig Middel van Redres, Voor het toekomende. Opgehelderd door een Kaart van de Rivieren.
T4024: PIERSON, H. - Prostitutie en Maatschappij.
R5253: PIERSON, N.G. - De Sociale Quaestie. Nuts-lezing.
B1696: PIERSON, A. - Willem de Clercq naar zijn dagboek. Door A. Pierson en De Clercqs jongste kleindochter. Twee Delen. Eerste deel: 1811-1824 Met een portret naar de teekening van Couwenberg. Deel twee: 1825-1844 Met een facsimile van Willem de Clercq.
B6762: PIERSON, J.L. - Poging om te komen tot een grondslag voor vergelijkende grammatica.
R7985: PIERSON, ALLARD. - Uit de verspreide geschriften: derde reeks verschenen in 1852-1865. Twee delen.
B7274: PIERSON, ALLARD. - Feuilletons. Samengesteld en toegelicht door Nop Maas.
T5380: PIERSON, N.G. - Een woord over de Indische Suikercrisis.
T2952: PIERSON, N.G. - Het begrip van Volksrijkdom.
T3148: PIERSON, A. - De Liberale Partij op Staatkundig gebied. Nr. 1: Beginsel, Bondgenooten, Hooger en Lager Onderwijs.
R9009: PIERSON, H. - Openbare brief aan Dr. A. Aletrino n.a.v. diens brochure: "Over eenige oorzaken der prositutie".
B7542: PIET, DICK EN EDDIE DE BLIECK. - Amstelveen, pyjama van de hoofdstad.
R8667: PIET, FRANS. - Bassie. Het verhaal van den Zeeman. No 1.
L5351: PIETERS, JOANNES T.M.F. - Cratinus. Bijdrage tot de geschiedenis der Vroeg-Attische comedie. Suivi d'un abrege en Francais.
W7731: PIETERS, L.J. - Randgebergte. Gedichten.
R5031: PIETERS, G.H. - Een kwart eeuw van strijd. Herinneringen uit de Limburgse arbeidersbeweging.
B9737: PIETERS, TOINE. - Historische trajecten in de farmacie. Medicijnen tussen confectie en maatwerk.
R1855: PIETERS, L.J. - Randgebergte.
B7369: PIETERSE, WILHELMINA C. - Daniel Levi de Barrios als geschiedschrijver van de Portugees-Israelietische gemeente te Amsterdam in zijn 'Triumpho del Govierno Popular'.
W0560: PIETERSEN, LIEUWE. - Draaiers mythe.
W0722: PIETROPINTO, A. / J. SIMENAUER. - Gonado. Onthullingen over de manlijke seksualiteit.
W5621: PIGGOTT, REGINALD. - Handwriting. A national survey together with a plan for better modern handwriting.
B7126: PIGIER. - Comptabilite Commerciale. Cours pratique 1re section Commerce applique. Etude des Operations et des Documents Commerciaux. Guide.
T6283: PIGORINI, LUIGI. - De terpen van Friesland en de eerst bewoonde plaatsen (Citta) van Friesland. Twee verhandelingen. Uit het Italiaansch vertaald en met een naschrift vermeerderd door J. Dirks.
B2191: PIJE, DAVID. - De maffe wereld van de sex.
H3063: PIJFERS, HERMAN. - Alles heeft zijn tijd. Herinneringen van een uitgever.
H1770: PIJL, KEES VAN DER. - De flat.
R3132: PIJL, LUUK E.A. (ED.). - Van Cuyp tot Rembrandt. De verzameling Cornelis Hofstede de Groot.
T2918: PIJL, L. VAN DER. - Plantenleven in Indie.
R6013: PIJLS, H. - De Bokkenrijdersbende met de doodende hand.
R8412: PIJNAPPEL, M.W. - Max Pettenkofer.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

12/15