Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
M9672: MUSCHG, ADOLF. - In de zomer van de haas. Vertaling Hermien Manger.
H6519: MUSCHG, WALTER. - De ontwrichting van de Duitse literatuur.
H2194: MUSELER, W. - Geist und Antlitz der Renaissance.
H2193: MUSELER, W. - Geist und Antlitz des Barock.
T5272: STEDELIJK MUSEUM. - Charles Roelofsz. Verlos ons van confectieachtig denken.
L5444: LETTERKUNDIG MUSEUM - 't Is vol van schatten hier. Deel I: Nederlandse literatuur van 1750 tot 1940. Deel II: Nederlandse literatuur na 1940.
B1341: STEDELIJK MUSEUM. - Vormen van inspiratie. Inspiratiebronnen van 9 grafisch ontwerpers GVN tentoonstelling.
B2737: STEDELIJK MUSEUM. - Teekeningen van Fransche Meesters 1800-1900.
Y2868: STEDELIJK MUSEUM. - Ere- tentoonstelling Jacob Dooijewaard. November-december 1951.
Y0817: STEDELIJK MUSEUM. - Tentoonstelling van glas, aardewerk en kant, van moderne Italiaansche kunstnijverheid in het Stedelijk Museum te Amsterdam = Mostra di vetri ceramiche e merletti d'arte moderna italiana presso il Museo Municipale di Amsterdam.Georg. door de Kamer van Koophandel en fabrieken van Venetie.
Y0658: STEDELIJK MUSEUM. - Pablo Picasso 43 Lithographies 1945-'47.
T7572: STEDELIJK MUSEUM. - Vijf Amerikanen in Europa.
R5420: GRONINGER MUSEUM. - De silhouette in Nederland.
T7543: STEDELIJK MUSEUM. - G.K.F. Hand en machine
K0443: STEDELIJK MUSEUM. - La grande parade. Hoogtepunten van de schilderkunst na 1940 / Highlights in painting after 1940.
R8185: STEDELIJK MUSEUM. - Marc Chagall, werk van latere jaren.
R8186: STEDELIJK MUSEUM. - De cyclus in de grafiek.
R8187: STEDELIJK MUSEUM. - Frederick Franck. Tentoonstellingen 1955-1956.
R8252: STEDELIJK MUSEUM. - Andre Bauchant.
R8253: STEDELIJK MUSEUM. - Benni Efrat. Artist's proof.
B2062: MUSEUMJOURNAAL. - H.L.C. Jaffe: Polariteit, zomertentoonstelling. L.Gans: Twee onbekende tekeningen uit Van Gogh's Hollandse periode. W. Beeren: Signalement van Corneille. W. Jos de Gruyter: Kunstenaars. Marius van Beek: Beeldentuin van Kroller-Muller.
R2704: MUSIL, ROBERT. - Drie vrouwen.
L1563: MUSIL, ROBERT. - Het postume werk van een levende. Vertaling en nawoord Tom Naaijkens.
T9833: MUSIL, ROBERT. - De man zonder eigenschappen. Roman. Uit het Duits vertaald door Ingeborg Lesener.
L3140: MUSIL, ROBERT. - Brieven aan Anna. Vertaling Ton Naaijkens.
M0190: MUSSCHE, ACHILLES. - Dat arme beetje mens.
K7715: MUSSCHE, ACHILLES. - Langzaam adieu. Verzen.
B5798: MUSSCHE, ACHILLES. - Herman Gorter de weinig bekende. Een inleiding.
R8119: MUSSCHE, ACHILLES. - Aan de voet van het Belfort.
R8131: MUSSCHE, ACHILLES. - Cyriel Buysse. Een studie. Met portret en bandversiering door Frans Masereel.
M4296: MUSSCHOOT, A.M. - Van Nu en Straks 1893-1901. Een vrij voorhoede-orgaan gewijd aan de kunst van Nu, nieuwsgierig naar de kunst-nog-in-wording - die van Straks. Bloemlezing.
H7218: MUSSCHOOT, ANNE MARIE. - Het Judith-thema in de Nederlandse Letterkunde.
B3299: MUSSCHOOT, A.M. - De poŽzie van F. Schmidt-Degener.
R4351: MUSSERT. - De Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland en de Cultuur.
Y1828: MUSSERT. - Wordt ook uw kerk een paardenstal?
T2173: MUSSERT, A.A. - 12 jaren van strijd voor het Nederlandsche volk.
H5454: MUSSET, ALFRED DE. - Een deur moet open zijn of dicht. Naar het Fransch door Jan Prins.
R4438: MUSSET, ALFRED. - Andre del Sarto. Drama in twee bedrijven. Vertaling Louis Landry.
L8807: MUTSAERS, CHARLOTTE. - De markiezin.
L9111: MUTSAERS, CHARLOTTE. - De markiezin.
Y1665: MUTSAERS, CHARLOTTE. - Zeepijn.
K9419: MUTSAERT, J. TEN [JAN HENDRIK DE GROOT]. - Om land en hart. Verzen.
T0397: MUUSSES, MARTHA A. - Landvinning. Nutida Hollandsk Dikt I Svensk Tolkning. [Hedendaagse Nederlandse poŽzie in Zweedse Interpretatie].
M5556: MWAURA, MIKE. - De afvallige. Vertaling H. Lucas.
H8180: MYERS, R. & M. HARRIS (EDS.). - Antiquaries, book collectors and the circles of learning.
H8183: MYERS, R. & M. HARRIS (EDS.). - Fakes and frauds. Varieties of deception in print and manuscript.
H8179: MYERS, R.M. HARRIS & G. MANDELBROTE (EDS.). - Libraries and the book trade. The formation of collections from the sixteenth to the twentieth century.
H9305: MYERS, ROBIN & MICHAEL HARRIS. - Medicine, Mortality and the Book Trade.
R9133: MYZELF. - Vanitas.
K0352: MZYKOVA, MARIE. - Romanticky Historismus Novogotika.
Y3914: FEESTGIDS NAARDEN. - Feestgids der Kroningsfeesten te Naarden op 31 Aug. en 1 Sept. 1898.
R4247: NAARDEN, GEERTJE MARIANNE. - Onze jeugd behoort de morgen... De geschiedenis van de AJC in oorlogstijd.
T8946: NAASTEPAD, TOM. - Het zevende jaar.
T5154: NABER, JOHANNA W.A. - Wat heeft het Feminisme der Nederlandsche Vrouw gebracht? Wat mag het daarom van deze verwachten?
H0744: NABER, JOHANNA W.A. - Betje Wolff en Aagje Deken.
L0835: NABER, JOHANNA W.A. - Betje Wolff en Aagje Deken.
H4705: NABER, JOHANNA W.A. - Het leven en werken van Jeltje de Bosch Kemper.
B4957: NABER, JOHANNA W.A. - Eerste Proeve van een Chronologisch Overzicht van de Geschiedenis der Vrouwenbeweging in Nederland.
R7756: NABER, JOHANNA W.A. (ED.). - Vrouwenarbeid. Orgaan van de Vereeniging Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid. nrs: 1-36.
T9707: NABOKOV, VLADIMIR. - Glorie. Vertaling Gerrit de Blaauw.
H7461: NABOKOV, VLADIMIR. - Het oog. Vertaling Johan Hos.
L4854: NABOKOV, VLADIMIR. - Lente in Fialta. Verhalen. Vertaling M. Coutinho.
K4167: NABOKOV, VLADIMIR. - Doorzichtige dingen.
K9915: NABOKOV, VLADIMIR. - Het werkelijke leven van Sebastian Knight. Vertaling Sjaak Commandeur.
L1507: NABOKOV, VLADIMIR. - Lente in Fialta. Verhalen. Vertaling M. Coutinho.
K8216: NABOKOV, VLADIMIR. - Uitnodiging voor een onthoofding. Vertaling Anneke Brassinga.
T9550: NABOKOV, VLADIMIR. - Lolita.
T8231: NABOKOV, VLADIMIR. - Nikolaj Gogol. Vertaling Else Hoog.
T8233: NABOKOV, VLADIMIR. - Het scheermes. Vertaling Anneke Brassinga. Met een essay over de schrijver van Karel van het Reve.
T8266: NABOKOV, VLADIMIR. - Ultima Thule. Vertaling A. Brassinga & P. Verstegen.
T8314: NABOKOV, VLADIMIR. - De tovenaar. Vertaling Marja Wiebes. Met een nawoord van Dmitri Nabokov.
T8232: NABOKOV, VLADIMIR. - Pnin. Vertaald door Else Hoog.
Y0886: NABOKOV, VLADIMIR. - Bastaards.
T4222: NABOKOV, VLADIMIR. - Lolita.
R9769: NABOKOV, VLADIMIR. - Nikolaj Gogol. Vertaald door Else Hoog.
T8402: NABOKOV, VLADIMIR. - Lolita.
T9612: NABOKOV, VLADIMIR. - Ada. Een familiekroniek. Vertaling Rene Kurpershoek.
T9610: NABOKOV, VLADIMIR. - Heer, vrouw, boer. Vertaling Rien Verhoef.
T9611: NABOKOV, VLADIMIR. - Het oog. Vertaling Johan Hos.
T9605: NABOKOV, VLADIMIR. - Lolita. Roman. Vertaling Rien Verhoef
T9604: NABOKOV, VLADIMIR. - Gebroken schild. Vertaling Rene Kurpershoek.
B0199: NABRINK, GE. - Drie baanbrekers. Leven en opvattingen van: Ferdinand Domela Nieuwenhuis, J. Rutgers, Leo Polak.
T6690: NABRINK, GE EN CORRIE VAN SIJL. - Bibliografie van, over en in verband met Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Deel 3 en 4.
R0521: NABRINK, GE / W.J. JONG ET AL. - Bart de Ligt 1883-1938.
T3890: NABROG, T.D. - Toen het Dolle Dinsdag werd. Holland toen de electrische klok stilstond.
L6682: NABUURS, J.W.M. (ED.). - O mijn lieve Augustijn. Een historische en sociologische analyse van de katholieke student.
B3132: NADEAU, MAURICE. - The greatness of Flaubert. Translated by Barbara Bray.
R3850: [SPINOZA] NADLER, STEVEN. - Spinoza's Theory of Divine Providence. Rationalist Solutions, Jewish Sources. A lecture delivered in Utrecht on November 22, 2003.
K8932: NAEFF, TOP. - De glorie.
K6830: NAEFF, TOP. - Offers.
H1789: NAEFF, J.P. - Bredero en de kritiek. Een bloemlezing uit de literatuur over Bredero. Ingeleid en samengesteld...
M3134: NAEFF, TOP. - Charlotte von Stein. Een episode.
K7705: NAEFF, TOP. - Dramatische kroniek. 1918 - 1923. Vier delen.
A0218: NAEFF, TOP. - Klein avontuur.
K7256: NAEFF, TOP. - Klein avontuur.
H4701: NAEFF, TOP. - Vriendin.
B1795: NAEFF, JAN PAULUS. - De waardering van Gerbrand Adriaenszoon Bredero.
B4220: NAEFF, TOP. - Dramatische Kroniek 1918-1919. Deel I.
B8242: NAEFF, TOP. - Offers.
K6842: NAEFF, TOP. - Letje of De weg naar het geluk.
R8130: NAEFF, TOP. - Willem Royaards. De Tooneelkunstenaar in zijn tijd.
L1184: NAHON, ALICE. - Op zachte Vooizekens.
L1185: NAHON, ALICE. - Op zachte Vooizekens.
L4554: NAHON, ALICE. - Op zachte Vooizekens. Gedichten.
K3164: NAHON, ALICE. - Vondelingskens, gedichten.
L1186: NAHON, ALICE. - Vondelingskens, gedichten.
L4553: NAHON, ALICE. - Vondelingskens. Gedichten.
T8657: NAHON, ALICE. - Op zachte Vooizekens.
L3051: NAIPAUL, V.S. - Proloog voor een autobiografie. Vertaling Tinke Davids.
H5771: NAIPAUL, V.S. - Een half leven. Roman. Vertaald door Marianne Verhaart.
L0821: NAIPAUL, V.S. - Terug naar India. "A million mutinies now" Vertaling Tinke Davids.
L9473: NAIPAUL, SHIVA. - Een onvoltooide reis. Vertaling Martine Vosmaer.
T5310: NAIPAUL, V.S. - Guerrilla.
AP0418: NAIR, NARAYANA. - Narayana. Roman tantrique. Traduit du tamil par Jaimouny et A.P.
R1880: NANDOYLE, CO. [=ARTHUR CONAN DOYLE]. - Hoe kapitein Etienne Gerard Saragossa nam. [How the Brigadier captured Saragossa]. Vertaald door A. Nonymus [= J.H. van Eikeren].
Y3757: NANNINGA, WOUTER RUDOLF. - Verhandeling over de verbuiging van het werkwoord Laten, als een hulpwerkwoord der gebiedende of toevoegende wyze gebruikt. Bylagen door Nikolaas Hinlopen.
L0837: NANNINGA. J.G. - Het handelsverkeer der Oosterlingen door Holland in de dertiende eeuw.
M9651: NARAYAN, R.K. - De geldschieter. Vertaling P.M. Dolne.
W0548: NARBIKOVA, VALERIA. - Echo's. Vertaling J. Vonhoff.
R2215: NARDI, SHULAMITH SCHWARTZ. - The shrine of the book and its scrolls.
Y3141: NARGAUD, JACQUES. - L'Amour des Livres (revue mensuelle) No. 5: Leurs Amours par Jacques Nargaud.
Y1662: NASR, RAMSEY. - Onhandig bloesemend. Gedicht.
Y0553: NASSAU, JAN VAN & WILLEM VAN ORANJE. - Allemaal Socialist! ? Woorden en daden der socialisten. Verzameld en toegelicht. Nieuwe Reeks, Deel II.
Y3191: PROGRAMMA: GRAAF ADOLF VAN NASSAU. - Programma der feestelijkheden, die zullen plaats grijpen bij gelegenheid van het leggen van den eersten steen voor het op te richten monument, ter herinnering aan de overwinning, voor 300 jaren te Heiligerlee op Spanje behaald en het roemrijk sneuvelen van graaf Adolf van Nassau, op den 23sten Mei 1568, van 21 tot 24 Mei 1868.
Y0552: NASSAU, JAN VAN & WILLEM DEN ZWIJGER. - Allemaal Socialist! ? Woorden en daden der socialisten. Verzameld en toegelicht. Deel II
Y1146: NASSAU, JAN VAN & WILLEM DEN ZWIJGER. - Allemaal Socialist! ? Woorden en daden der socialisten. Verzameld en toegelicht. Deel I.
Y1147: NASSAU, JAN VAN & WILLEM VAN ORANJE. - Allemaal Socialist! ? Woorden en daden der socialisten. Verzameld en toegelicht. Nieuwe Reeks, Deel II.
M7316: NATHUSIUS, MARIE-SOPHIE. - Het manuscript.
R8985: NATHUSIUS, MARIE-SOPHIE. - De boog van Eros.
Y2480: NATIONAALSOCIALIST, DE. - De Nationaalsocialist. Orgaan van het Vlaamsch Nationaal Verbond. Weekblad. 1e jaargang 19 juli 1941 t/m 27 december 1941. nrs.: 6 - 13 - 14 - 15 - 16 - 20 - 21 - 24 - 26 - 27.
T0513: [HUYSMANS, J.-K.] BIBLIOTHEQUE NATIONALE. - J.-K. Huysmans (1848-1907). Exposition organisee pour commemorer le centenaire de sa naissance. Fevrier-Mars 1948.
Y2717: NATIONALE DAGBLAD, HET - Het Nationale Dagblad. 4e jaargang Zaterdag 20 juli - 1 october 1940 nr. 213 - 275 - 276 - 278 - 279 - 286 en 5e jaargang 4 november - 14 december 1940. nrs. 3 - 10 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 22 - 23 - 24 - 33 - 34 - 38 en 2 augustus 1941. nr. 228. 7e jaargang 1943, nr. 82.
T3314: DE NATURIST. - De Naturist. Populair Wetenschappelijk Tijdschrift voor Bevordering van de Natuurlijke Leef- en Geneeswijze. 8e jrg. juli 1937 nr. 7.
W2070: NAUMOFF, LAWRENCE. - De nacht van de huilende vrouw. Vertaling A. van Huisseling.
Y0564: NAUTA, P. - Ons reisje naar de militairen in september 1914.
H9203: NAUTA, L.W. - Jean-Paul Sartre.
B2338: [BILDERDIJK]. NAUTA, D. - Bilderdijk en de Kerk.
H6064: NAVGERII, ANDREAE. (PATRICII VENETI). - LVSVS. Joachim dv Bellay. Gentilhomme Angevin, Voevz Rvstiqves. Pierre de Ronsard, Gentilhomme Vandomois, Ode.
T9786: NAYLOR, GILLIAN. - The Bauhaus Reassesse. Sources and Design Theory.
Y0017: NCSV. - Eerstejaarsnummer NCSV: Nederlandsche Christen-Studenten Vereeniging.
R4867: NEBEHAY, CHRISTIAN M. - Ver Sacrum 1898-1903.
Y2757: DE WAPENS NEDER. - De Wapens Neder. Maandorgaan van de Internationale Antimilitaristische Ver. in Nederland. 21ste jrg. juni 1925. No. 6. -- 23ste jrg. april/mei 1927. No 4/5. -- 25ste jrg. mei 1929. No. 5. -- 26ste jrg. 1930. No 5 en Kerstnummers.
B4675: NEDERBURGH, I.A. - Wordt Nederland billijk beoordeeld? 1914-1918.
Y4052: VRIJ NEDERLAND. - Vrij Nederland. Nederland & Oranje. 1e jaargang 1940. No. 3 - 8 - 9 - 10. + 31 Mei 1941 nr. 8.
Y2805: HET NIEUWSBLAD VOOR NEDERLAND. - Het Nieuwsblad voor Nederland. 13de Jaargang 1895. Nrs.: 3844-3868- -3985-4021.
K6872: VRIJ NEDERLAND - Wat zei V.N. er van? Citaten uit bijna vijf ondergrondsche jaargangen.
H2529: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1974. Het 2e gebruik. Tekst Herman Hoeneveld.
K1590: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1988. Taal.
K9779: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1996. Van taarten en balken.
H4272: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1990. Olie is onschuldig. Olie is een zegen, olie is een plaag. Een verhaal in beelden verteld door Gerard Berlijn en Gerard Hadders. Met speciale fotografie van Pieter VanderMeer, Jack Kielen e.v.a.
M8914: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1968. De Nederlandse Musea. Samengest. door Jan van Toorn. Foto's Aart Klein, Hans Samson e.a. Typogr. verz. Jan van Toorn.
M8916: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1972. 10: Europa 9. Tekst L.A.V. Metzemaekers. Over de 10 belangrijkste industriele bedrijfstakken in Nederland. Foto's Ad Windig Typogr. verz. Pieter Brattinga.
H5472: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1973. Drukwerk en communicatie, oorsprong en perspectief. Tekst H. van Praag. Typogr. verz. Frits Stoepman. Over de ontwikkeling van het alfabet; blokdruk en boekdruk, televisie, het nieuwe ontspanningsboek.
H5467: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1978. ...En een tijd om te spelen.
K8398: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1980. Nooit gebouwd Nederland.
H4159: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1983. Kijk! Letters! De makers aan het woord. [De beletterde stad]. Tekst Bob Malmberg. Neonglasblazers, straatnaambordenmakers, handgraveurs, gevelreinigers, plasticbewerkers.
H4157: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1985. Geordend en gedrukt Vier eeuwen Nederlandse handelscatalogi. Bijdragen van Roelof van Gelder, Walter Nikkels, K. Schippers e.a.
M8943: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1986. Mensenwereld Dierenwereld. Over het gebruik van het dierensymbool m.n. in drukwerk en reklame. Bijdragen van D. Hillenius, Paul Mijksenaar e.a. Typogr. verz. Tineke Wieringa.
H2262: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1989/1990. De Tijden Veranderen. De mens als Informatie-Individu.
H4152: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1989/1990. De Tijden Veranderen. De mens als Informatie-Individu.
K9781: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1992. Stedelijke Openbare Ruimte.
K9773: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1994. In stug verzet 1940-45. Herinneringen van Grafici.
K9038: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1997. Onder de grond.
K9036: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1998. Geld.
K9035: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1999. Een Kerstnummer dat over Kerstmis gaat.
T7861: SHELL NEDERLAND. - Toen en nu 1907-1957.
L7100: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1993. Familiebladen.
T1829: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1999. Een Kerstnummer dat over Kerstmis gaat.
L7102: GRAFISCH NEDERLAND. - 1979. Boeken in Nederland. Vijfhonderd jaar schrijven, drukken, en uitgeven.
L7474: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 2002. Wie denkt u wel dat ik ben.
B5976: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1995. De techniek van de Nederlandse boekillustratie in de 19e eeuw.
Y2028: VRIJ NEDERLAND. - Vrij Nederland Nieuws Bulletin voor Midden Noord-Holland. Nr 70 - 9 mei 1945. Proclamatie. Nederland herwint zijn vrijheid. Nr. 71 - 12 mei 1945. Gebed voor ons nieuwe leger. Twee afleveringen.
Y4051: VRIJ NEDERLAND. - Vrij Nederland. Nederland & Oranje. 4e jaargang 1943. Nrs: 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 12 - 14. + Geillustreerd Vrij Nederland 4e jrg. 1944 nr. 12.
Y3240: ONS VRIJE NEDERLAND. - Ons Vrije Nederland. 5e jaargang 1945, Nr. 9 - 10 - 11 - 12 - 14.
H2527: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1977. Hoor mij... volg mij! [Geschiedenis van de reclame]. Tekst Anne van der Meijden. Typogr. verz. Anthon Beeke.
H5468: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1962. Geen uur zonder drukwerk. Print round the clock.
Y4050: VRIJ NEDERLAND. - Vrij Nederland. Nederland & Oranje. 5e jaargang 1944 - 1945. nrs: 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20. + Kerstuitgave 1944. + Speciale uitgave 8 nov. 1944. + Eind Januari 1945.
Y2074: JM : DE STEM VAN NEDERLAND. - J.M. de Stem van Nederland. Onafhankelijk weekblad. 8e jaargang 1948 No. 48. Palestina-nummer.
Y4053: VRIJ NEDERLAND. - Vrij Nederland. Nederland & Oranje. 3e jaargang 1942. Nrs: 4 - 5 - 5a - 6 - 7 - 8 - 10.
T3386: JONG NEDERLAND. - Jong Nederland. Weekblad voor Hollandsche Jongens en Meisjes. 12e jaargang 1928. nrs. 1-52.
K8401: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1975. Terug naar het natuurlijke. Tekst Simon Mari Pruys. Over de toepassing van natuurkenmerken in architectuur. Bevat bijdrage van Rudy Kousbroek Typogr. verz. Otto van Eersel.
K1293: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1991. Wereldtentoonstelling 1851, 1853, 1855, 1862, ...1992.
Y4049: VRIJ NEDERLAND. - Internationale Informatie-Bladen van Vrij Nederland. 1944. Januari t/m Juli nrs: 1 t/m 7. / October 1944 nr 9. / Maart 1945 nr 10. / April 1945 nr 11.
T4689: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1981. Circus-nummer.
Y3964: VRIJ NEDERLAND. - Vrij Nederland. Oranje Nederland. Bevrijdingsnummer 17 mei 1945.
Y3987: VRIJ NEDERLAND. - Vrij Nederland. Je Maintiendrai. Onafhankelijk Weekblad voor alle Nederlanders. 5 Mei 1945.
R1325: GROOT NEDERLAND. - Bastiaanse: Verzen van vroeger. Maersens-de Meent: Phine. Achterberg: Gedichten. Heerikhuizen: M. Mok als lyrisch en episch dichter. Mok: Gedichten. Vestdijk: Aktaion onder de sterren. Eckeren: Nederlandsch Proza. Binnendijk: Nederlandsche poŽzie. Daniskas: Muziek-Kroniek. Marja: Aanteekeningen over poŽzie.
R7635: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 2000. Ogenschijnlijk.
Y2800: HET NIEUWSBLAD VOOR NEDERLAND. - Het Nieuwsblad voor Nederland. 29ste jaargang dinsdag 15 Augustus 1911 no. 8920.
R1828: GROOT NEDERLAND. - G. d'Hondt: Tijden van Beroering. M. Heijermans: Lente-Wiegeliedje. G. v. Eckeren: Ouderdom. H. v. Daalhoff: Gedichtjes. M. Marx Koning: Laat Licht. Prosper v. Hove: Vlaamse vrouwen. J.B. Schepers: De moord van Scheepers. B. Stolk: Slecht weer. W.G. van Nouhuys: Literatuur. Bibliografie.
Y0997: VRIJ NEDERLAND. - Vrij Nederland, Oranje. Derde extra nummer. Speciaal Indonesie nummer.
Y4004: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 2001. Communicatie.
H4270: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1984. Foto in vorm. Bijdragen van Kees Broos, Harold Evans, Gerard Hadders, Gert Dumbar e.a.
T9301: ALEXANDER PRINS DER NEDERLANDEN. - Nadere toelichting van mijnen brief van den 17den September 1879.
R2140: NEDERLANDEN, FRENK DER. - 101x Frenk. Amsterdamse stadskronieken.
Y0357: ALEXANDER PRINS DER NEDERLANDEN. - Een vermoedelijk Slotwoord.
Y2924: FREDERIK PRINS DER NEDERLANDEN. - Toespraak van Z. K. H. Prins Frederik der Nederlanden als voorzitter der Hoofd-Commissie tot oprigting van een Nationaal Gedenkteeken voor Nov. 1813, enz,, bij gelegenheid der onthulling van de gedenknaald in het zeeduin bij Scheveningen, op donderdag 24 augustus 1865 : beantwoord namens de gemeente van 's Gravenhage, door den heer Mr. H. baron Collot d'Escury.
Y0668: WILHELMINA KONINGIN DER NEDERLANDEN. - The Queen looks at the future. Important statements of H. M. Queen Wilhelmina on war and peace aims, together with statements by the Netherlands Government and Prime Minister Pieter S. Gerbrandy, as well as some American Comments. Bijlage: Visit of Her Majesty Queen Wilhelmina of the Netherlands to the Congress of the United States, Thursday, August 6, 1942.
T9303: ALEXANDER PRINS DER NEDERLANDEN. - Een vermoedelijk Slotwoord.
T9298: EEN NEDERLANDER [ =LEONARD J. VAN RHIJN]. - Nederlands Volksbestaan. Een woord aan mijne landgenooten.
Y2223: NEDERLANDER, DE. - De Nederlander. Feestnummer. 5e jaargang Woensdag 31 Augustus 1898. Leve Koningin Wilhelmina, achttiende verjaardag.
Y4272: NEDERLANDER, DE. - De Nederlander. Nieuwe Utrechtsche Courant. Maandag 21 November 1853. No. 1046.
T4291: EEN NEDERLANDER. - Nederland en Duitschland (keur van documenten). Door een Nederlander.
Y4086: NEDERLANDER, DE. - De Nederlander. Nieuwe Utrechtsche Courant. Donderdag 11 Maart 1852. No. 523.
R9434: ENEN VRIJHEID-LIEVENDEN NEDERLANDER. - De Waare Vrijheid.
T4806: HERVORMD NEDERLANDER. [=DIRK JAN DE GEER]. - Politiek Panorama. Een woord aan Nederlands Protestanten.
T5137: EEN NEDERLANDER. - Nederland en Duitschland. Een keur van documenten bijeenverzameld en toegelicht door een Nederlander.
L4739: NEDERLOF, ARIE BASTIAAN. - Plutarchus' Leven van Pyrrhus. Historische commentaar.
Y4167: NEDERVEEN PIETERSE, JAN. - Wit over zwart. Beelden van Afrika en zwarten in de westerse populaire cultuur.
L6980: NEEF, EMIEL DE. - Klank- & vormleer van het gedicht Van den VII Vroeden van binnen Rome.
R8085: NEEF, M.J. DE. - De halsband van de duif.
T3385: NEELISSEN, TON EN JOSINE DE BRUYNE KOPS.§§ - Een beeld van Bronner 1881-1971.
Y3673: ALLIANCE GASTRONOMIQUE NEERLANDAISE. - Les Plaisirs de la Table.
Y2548: NEERLANDE, JUS VAN. [=THEO DRIESSEN) - Wij en oorlog of vrede. Ter overdenking door ons allen nu.
R1487: STUDIA NEERLANDICA 8. - C. de Zoeten: Vondels lyckklacht aen het Vrouwekoor, over het verlies van mijn Ega. H. Schultink: Moderne Nederlandse grammatica als wetenschap. E.C. Schermer-Vermeer: De begrippen topic en geidentificeerde referent. W. van Langendonck: Over zgn. generische determinatoren.
B1565: STUDIA NEERLANDICA 7. - Th. van den Hoek: Opmerkingen over zinscomplementatie. H. Hamberger: De functie van de indirecte betekenis in enige sprookjes van Godfried Bomans. D.A. Wells. The Middle Dutch Moriaen, Wolfram von Eschenbach's Parzival, and Medieval Tradition.
T5619: NEEVE, A.C., J.C. VAN DIJK, J.A. EIGEMAN & C.A. M‹LLER - Herinneringsboek 1914-1918.
R1240: NEGRI, RENATA. - Chefs d'Oeuvre de l'Art. XXe Siecle. L'Impressionisme le Cubisme. L'Art abstrait le Surrealisme.
B3509: NEIJS, H.H.A. - Generaal H.P. Staal's excentrieke uitlatingen in oorlogsartikelen en interview, Belgie's schuldvraag.
W4631: NEIJSSEL, ANTOINETTE. - Gesloten grenzen, twee novellen.
L7840: NEL, BAREND FREDERIK. - Die fantasie van blanke en naturelle skoolgaande kinders. Met inagneming van die werking van die hele geestestruktuur. 'n Vergelykende Studie.
T0789: NELDE, PETER H. - Hoffmann von Fallersleben und die Niederlande.
T0866: NELEN, JAN. - De eenzame wolf. Verhalen en beschouwingen.
T4512: VAN NELLE. - Liederenbundel aangeboden door de erven de Wed. J. van Nelle Rotterdam.
T9356: NELLEN, HENK J.M. - Hugo Grotius 1583-1645. Geschichte seines Lebens basierend auf seiner Korrespodenz.
T6751: NELLIE [=J.M.P. VAN KOL-PORREY]. - Als 't Kindje komt....
T0593: NEMROD. - Het feest van de haat. Kollaboratie, verzet, repressie, amnestie.
B7690: [ALMANAK] NEPVEU, J.I.D. EN S.J. VAN DEN BERGH (EDS.). - Aurora. Jaarboekje voor 1853.
B4660: NEPVEU, J.I.D. - Levensschets van Mr. H. Hooft Graafland.
B7684: [ALMANAK] NEPVEU, J.J.D. EN S.J. VAN DEN BERGH (EDS.). - Aurora. Jaarboekje voor 1849.
B7689: [ALMANAK] NEPVEU, J.I.D. (ED.). - Aurora. Jaarboekje voor 1840.
M6682: NERDINGER, EUGEN & LISA BECK. - Schriftschreiben Schriftzeichnen. Grundlagen der Schriftdarstellung.
K0505: NERUDA, PABLO. - Song of Protest. Translated and with an Introduction by Miguel Algarin.
K6491: NERUDA, PABLO. - Uit een straat werd ik geroepen. Gedichten en teksten over Chili.
L6881: NERUDA, PABLO. - Canto general.
K0480: NERUDA, PABLO. - De toppen van Macchu Picchu en andere gedichten. Vertalingen en inleiding van Dolf Verspoor.
Y3079: NERUDA, PABLO. - Honderd liefdessonnetten.
T9953: NERUDA, PABLO. - Een kooi vol liederen. Gedichten gekozen en vertaald door Riekus Waskowsky.
R9738: NES, W. VAN. - Donderdagavond. Novelle.
A0335: NES, CORNELIS VAN. - Staat en prostitutie. Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Rechtsgeleerdheid 12 juli 1928.
R1533: NES CZN., JAC. VAN. - Het Jodendom. Een boek voor Joden en Christenen.
R4963: NES, H.M. VAN. - De nieuwe mystiek.
MK0113: NESBITT, ALEXANDER (ED.). - 200 Decorative Title-Pages.
MK0035: NESBITT, ALEXANDER. - Lettering. The history and technique of lettering as design.
B1530: NESCIO. - Nescio en het voorjaar in Zuid-Limburg.
R9932: NESCIO. - Insula Dei. Ingeleid door Kees Fens.
K1860: NESCIO. - Aandacht voor Nescio. Een bibliografie van de reacties op het werk en de figuur van J.H.F. Gronloh.
T3682: NESCIO. - Boven het dal en andere verhalen.
T9574: NESCIO. - Mene Tekel. Met tekeningen van Joost Swarte.
L6858: NESCIO. - Heimwee en andere fragmenten.
L7243: NESCIO. - Boven het dal en andere verhalen.
L8912: NESSON, PIERRE DE. - Leenhulde aan de Maagd. Vertaald en ingeleid door Frank Valkenier.
Y4113: VOICE OF THE NETHERLANDS. - Voice of the Netherlands. Authoritative digest of Dutch news and views Vol. 1, No 24. 31 January 1942.
R8953: NETSCHER, FRANS. - Louis Couperus en Wereldvrede.
Y1449: NETSCHER, FRANS. (ED.). - De Hollandsche Revue. [10e jaargang] 1905.
R1070: NEUBURG, VICTOR E. - The Batsford Companion to Popular Literature.
Y3143: NEUENSCHWANDER, B. E.A. - Kijken naar dezelfde maan. Japanse en westerse kalligrafie van nu / Looking at the same moon. Modern Japanese and western calligraphy.
B1636: NEUGEBAUER, FRIEDRICH. - Biliophile, Buchgraphik, Schriftgraphik.
Y0005: NEUHUYS, THEO (ONTWERP). - Programma van het Concertgebouw te Amsterdam Zondag 14 Januari 1906.
Y0006: NEUHUYS, THEO (ONTWERP). - Programma van het Concertgebouw te Amsterdam Donderdag 14 April 1910.
R6158: NEUJEAN, F.P. - Notice historique sur l'Abbaye de Rolduc, depuis son origine jusqu'a nos jours.
Y3904: NEUKOM, SIGISMOND. - XV Mei, 1874. te, deum, laudamus.
T1615: NEUMAN, H.J. - Arthur Seyss-Inquart. Het leven van een Duits onderkoning in Nederland. Met authentieke brieven tijdens zijn gevangenschap geschreven.
H0733: NEUMANN, ROBERT. - Damon Weib oder die Selbstverzauberung durch Literatur, samt technischen Hinwiesen, wie man dorthin gelangt.
R6150: NEUMANN, G.R. - Handleiding tot het Schaakspel. Bewerkt door W.A.T. Schelfhout.
R7194: NEUMANN, MARGARETE. - Ich kann nicht mehr... Mit einem Brief von Leo Trotzki.
Y1209: NEUNDORFER, LUDWIG. - Wie Wohnen? Neuzeit-Einrichtung kleiner Wohnungen.
B6008: NEURDENBURG, MARTINUS GERARDUS. - Doodsoorzaak en statistiek.
R8123: NEURDENBURG, ELISABETH. - Van Nyeuvont, Loosheit ende practike: hoe sij vrou Lortse verheffen. Met inleiding, aanteekeningen en woordenlijst.
K3626: NEUTJENS, CLEM. - De techniek van de filologische arbeid.
T6154: NEVE, ED. DE. - Indien de Nederlandsche Regeering in Londen.....
T4109: NEVE, ED DE. - Waarom Carl von Ossietzky de Nobel-prijs voor de Vrede verdiende.
L0918: NEVILLE, KATHERINE. - De Acht. Vertaling M. van Velzen.
K2007: NEVILLE, RICHARD. - Play power. Ontdekkingsreis door de internationale underground. Vertaling door Helen Knopper
L5284: NEWDIGATE, BERNARD H. - The art of the book,
H9020: NEWMEN. - Secret Plot. volume two.
Y3998: GOOD NEWS. - Good News. Is made by Willem de Ridder & Wouter Klootwijk.
Y2940: ARUBA ESSO NEWS. (KRANT). - Lago Is Host To Queen and Prince. Aruba Hails First Queen's Visit. (Koningin Juliana en Prins Bernhard bezoeken Aruba).
L7374: NEXO, MARTIN ANDERSEN. - De verworpenen der aarde. Proletarische verhalen.
R7664: NEXO, MARTIN ANDERSEN. - Onder de wijde hemel. Vertaling B. van Deilen.
R7910: NEXO, MARTIN ANDERSEN. - Hulpeloos? Op zoek naar een levensdoel. Roman.
R9673: NEXUS. - Nexus nr. 43.
W2391: NGCOBO, LAURETTA. - Kruis van goud. Roman uit Zuid-Afrika. Vertaling M. Emeis.
M7244: NICHOLS, JOHN. - Bloed en scherven. Vertaling Koos Schuur.
R6188: NICHOLSON PRESTON, ISA. - Onze geschiedenis (De Cooperatieve Beweging). Uit het Engelsch door A.H. Inleiding W.R. Rae.
Y4090: DE NICKERIAAN. - Herinneringsnummer van De Nickeriaan over het bezoek van H.K.H. Prinses Beatrix aan ons District. Zaterdag 1 maart 1958.
W2231: NICOL, MIKE. - De magische krachten van Captain Numes.
L2821: NICOLAS, EDM. - Hormonen. Voorwoord U.G. Bijlsma.
H2872: NICOLSON, HAROLD. - Reis naar Java. Vertaling Hetty Stolk.
B5075: NICOLSON, NIGEL. - Portrait of a marriage.
M7170: NICOSIA, FRANCESCO. - Om een droom.
T4348: NIE, J.A. VAN. - De straat waardoor wij gingen. [1940-1945].
M6530: NIEBAUM, HERMANN / FOKKO VELDMAN. - Tot tijdverdrijf in ballingschap (1663-1665). Dagboek van Gerard Udinck. Een Groninger gildeleider uit Westfalen. Ingeleid en uitgegeven door....
T7738: NIEBOER, H.J. - De beteekenis der hoogere standen voor de tegenwoordige maatschappij.
Y2974: NIEHE, IVO & DANKERLEROUX. - Sinterklaas en de lege tonnen.
B3399: NIEKERK, MARLENE VAN. - Het oog van de meester. Vertaling Riet de Jong-Goossens.
M7102: NIELSEN, AAGE KRARUP. - Door de tropen naar de Zuidelijke IJszee ter walvischvangst. Vertaling M. Schluter.
T9561: NIELSEN, KAY (ILLUSTRATOR). - East of the Sun and West of the Moon. Old Tales from the North.
L2450: NIELSON, A.C. - Latijnse Zinspreuken op Nederlandse Boekmerken.
W8555: NIELSON, A.C. - Latijnse Zinspreuken op Nederlandse Boekmerken.
R5504: NIEMAN, E.A. - Utrechts Molenboek.
L8825: NIEMEIJER, ARIE. - Beest onder de Dom.
W5637: NIEMEIJER, JAN A. - Nico Bulder. De houtgraveur.
H0534: NIEMOLLER, JOOST. - De dood, de stad, de rug tegen de muur.
B9840: NIEMOLLER, JOOST. - Broers. Roman.
L4095: NIENABER, G.S. - Oor die Afrikaanse Taal. 'n Bydrae oor sy ontwikkeling, na aanleiding van enige versterkingswyses.
K3789: NIENABER, P.J. - Jonger Skrywers Oor Eie Werk.
K7324: NIEPOTH, FRANK R. - Wie schrijft die blijft. Vijfenzeventig jaar Edah.
R3032: BURGERSDIJK & NIERMANS. - Catalogus XII. Fraaie drukken.
K6787: NIERMEYER, J.F. - Her-orientatie van onze mediaevistiek.
L4695: NIERMEYER, JAN. F. - Honderd Noord-Nederlandse oorkonden en akten uit de jaren 1254 - 1501.
R5946: NIERMEYER, J.F. - Judaeorum Sequaces. Joodse kooplieden en christelijke kooplieden, bijdrage tot de onstaansgeschiedenis van de Lotharingse burgerij (elfde eeuw).
T5400: NIEROP, IS. VAN L. COSTER EN D. BLEIJI. - Westerbork. Het leven en werken in het kamp.
T2512: NIERSTRASZ, B. - Nederland en Belgie. Souvereiniteits- en andere vragen.
R4018: NIERSTRASZ, B. - Nederland en BelgiŽ: de gevaren van het verdrag.
T4826: NIESSEN, RINUS. - Zangteksten uit Rose-Marie. Amerikaansche show-operette in 10 tafreelen. Gespeeld door Het Grand-Theatre Operette-Gezelschap te Amsterdam.
B6435: NIESSEN, FRITS EN ERIK JURGENS (EDS.). - De heren van Den Haag zijn onderweg. 100 gedichten over politiek & maatschappij. Een bloemlezing.
B7786: NIETZSCHE. - De levende gedachten van Nietzsche. Met een woord vooraf van J.D. Bierens de Haan. Nederlandse bewerking Rob Limburg.
R2776: NIETZSCHE, FRIEDRICH. - Gedichte.
T4378: NIEUKERKEN, K.J. VAN. - Ambtsplicht in Oorlogstijd.
Y2732: NIEUWE WEG, DE. - De Nieuwe Weg. Bulletijn in dienst van den strijd voor werkelijken vrede en sociale rechtvaardigheid. 1939. Nrs: 1-2-3. 1940. nr. 1.
Y4244: NIEUWE FAKKEL, DE. - De Nieuwe Fakkel. Orgaan van de Revolutionnair Socialistische Arbeiders Partij. 2e jrg. 1936. No. 123. 3e jrg. 1937. No. 14. 4e jrg. 1938. No. 12. 6e jrg. 1940. No. 17 en 18.
T9288: NIEUWENHOFF, W. VAN. - Eene zeventiend'-eeuwsche bekeeringsgeschiedenis.
T3972: NIEUWENHOVEN, HENRI VAN EN CEASAR GEZELLE. - Allerzielen. Mannenkoor.
T3971: NIEUWENHOVEN, HENRI VAN EN GERARD J. SPOOR. - Hymne aan den Vrede. Mannenkoor.
Y3663: NIEUWENHUIJZEN, MARTINUS. - De Geest der Nederlandsche Dichters.
Y0501: NIEUWENHUIJZEN, W.C. - Leugen of Waarheid. Dikaiophilos ontmaskerd.
T0861: NIEUWENHUIJZEN, KEES. (ED.). - Antwerpen gefotografeerd in de 19de eeuw. Voorwoord Hubert Lampo, nawoord Andre Van Putte.
K1467: NIEUWENHUIS, F. DOMELA. - Typen. Karakter-studies. Tweede deel.
L1199: NIEUWENHUIS, F. DOMELA. (ED.). - Vertellingen voor het volk.
L2686: NIEUWENHUIS, WILLEM. - Verkenningen.
T4744: NIEUWENHUIS, WILLEM JAN. - Het Kletst I en II. Twee deeltjes.
B9979: DOMELA NIEUWENHUIS. - Gedenkboek ter gelegenheid van den 70sten verjaardag van F. Domela Nieuwenhuis 31 December 1916.
R2959: NIEUWENHUIS, J. - Va-et-vient in vroeger dagen.
R1494: NIEUWENHUIS, JAN. - Liefde verwinnet al. Een Vondel-spel in vier bedrijven.
L7275: NIEUWENHUIS, WILLEM. - Chesterton.
R0220: NIEUWENHUIS, F. DOMELA. - Een Galerij van Bijbelsche Personen. (Ter leering en navolging voorgehouden).
R0130: NIEUWENHUIS DOMELA, F. - Een Galerij van Bijbelsche Personen. (Ter Leering en navolging voorgehouden).
T1209: F.D.N. = NIEUWENHUIS, FERDINAND DOMELA. - Is het atheisme onzedelijk?
R5632: NIEUWENHUIS, JOAN A. - Het einde van een jongensoorlog.
T4276: NIEUWENHUIS, JOAN A. - Een halve eeuw onder socialisten. Bijdrage tot de geschiedenis van het socialisme in Nederland.
H4348: NIEUWENHUIZEN, JOHAN VAN. - De vijver was wit van de vissen.
R2679: NIEUWENHUYS, ROB. - Tussen twee vaderlanden.
K2556: NIEUWENHUYS, ROB. - Leven tussen twee vaderlanden.
K7517: NIEUWENHUYS, ROB. - Het wondere woord. De Nieuwe Gids 1885-1894. Kunst en letteren. Gekozen en ingeleid door ....
L9005: NIEUWENHUYS, R. - Oom Tjen.
B6930: NIEUWENHUYS, ROB. - Oost-Indische Spiegel. Wat Nederlandse schrijvers en dichters over Indonesie hebben geschreven, vanaf de eerste jaren der compagnie tot op heden.
T9957: NIEUWENHUYS, ROB. - Een beetje oorlog. Java 8 december 1941 - 15 november 1945.
K3833: NIEUWENHUYS, ROB. - Oost-Indische Spiegel. Wat Nederlandse schrijvers en dichters over Indonesie hebben geschreven, vanaf de eerste jaren der compagnie tot op heden.
R2399: NIEUWENHUYS, ROB. - Een beetje oorlog. Java 8 december 1941 - 15 november 1945.
Y0763: NIEUWENHUYS, ROB. - Tussen twee vaderlanden.
Y1253: NIEUWENKAMP, W.O.J. - Mijn huis op het water. Mijn huis op het land. (vervolg 1931-1935).
R0405: NIEUWENTIJT, BERNARD. - Een zekere, zakelijke wijsbegeerte. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door R.H. Vermij.
T4071: NIEUWHOFF, CONSTANCE; WILLEM DIEPRAAM; CAS OORTHUYS. - Klederdrachten. Een reis langs de levende streekdrachten van Nederland.
B1598: JURIDIESE GROEP NIEUWMARKT. - Het aangiftenboek van de Nieuwmarkt.
T6867: NIEUWMEIJER, A.E. - De Kleine Rekenaar zonder Lei. Rekenkunstige spelen, raadsels en andere oefeningen. Een Handleiding voor onderwijzers en onderwijzeressen op de lagere en bewaarscholen.
T4562: INDISCH NIEUWS. - Het Indisch nieuws. Algemeen voorlichtingsorgaan gewijd aan de overzeesche gebiedsdeelen.
Y2204: BELLAMY NIEUWS. - Bellamy-Nieuws. Officieel Orgaan der Intern. Ver. [Edw.] Bellamy. 6e jrg. 1938. no. 38. 8e jrg. 1940 nrs. 1 en 11.
Y2747: POňZIE-NIEUWS. - poŽzie Nieuws. 1992-1993. Nrs: 0 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8.
Y4189: POLITIE NIEUWS. - Geillustreerd Politie Nieuws. 25e jaargang 28 augustus en 1 en 8 september 1898. No. 2174 - 2175 - 2177.
Y2697: ROTTERDAMSCH NIEUWSBLAD. - Jubileumnummer ter gelegenheid van de 50 jarige Regeeringsperiode van H.M. Koningin Wilhelmina. 1898 - 1948.
B8225: NIEUWSTADT, MICHEL VAN. - De verschrikkingen van het denken. Over Menno ter Braak.
M0644: NIEVELT, C. VAN. - Onder de palmen. Een keuze uit Indische verhalen van C. van Nievelt 1843 - 1913. Ingeleid door Joop van den Berg.
R5605: NIFTRIK, J.G. VAN. - De drooglegging van de Zuiderzee. Weder ter sprake gebracht door een Oud-Ingenieur.
B4135: NIGRO, RAFFAELE. - De vuren van het zuiden. Vertaling Frans Denissen.
T4780: NIJDAM, C. - Het Nieuwe Huis 1866-1916. Gedachtenisrede uitgesproken 24 april 1916. Bij gelegenheid van de herdenking der inwijding van de vermaning dier Gemeente op 22 april 1866.
R1623: NIJDAM, C. - Een winter in de oase. Brieven uit Biskra.
W0556: NIJEN, JOHAN VAN. - De ontdekkings reis.
R9753: NIJENHUIS, W. - John Ponet (ca.1514-1556) als revolutionair pamflettist.
B2222: NIJENHUIS, HANS. - Zoektocht naar symbool van hoop.
T9871: NIJHOF, PETER. - Langs pakhuizen, fabrieken en watertorens. Industrieel-archeologische routes in Nederland en Belgie.
K1139: NIJHOF, P. - Langs monumenten van Papier- en Grafische industrie in Nederland.
H5754: NIJHOF, E. (ED.). - 100 jaar geleide innovatie. De Nederlandse grafische industrie in de 20ste eeuw.
K1177: NIJHOF, P. - Schetsen van papierwatermolens. Met tekeningen van R. Nijhof.
H6857: NIJHOF, P. & ARTHUR STEEGH. - Grafische en Papiermusea in Nederland en net over de grens.
K5135: NIJHOFF, M. - De pen op papier.
R7966: NIJHOFF, MARTINUS. - Fondscatalogus van Martinus Nijhoff 1853-1953.
A0250: NIJHOFF, A.H. - De dagen spreken.
K6930: NIJHOFF, A.H. - Medereizigers.
W6932: NIJHOFF, A.H. - Medereizigers.
L2546: NIJHOFF, A.H. - Twee meisjes en ik.
L5856: NIJHOFF, IS. AN. - Honderd jaar bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en Oudheidkunde, opgericht in 1836. Een terugblik door N. Japikse en Registers op de gedurende dien tijd verschenen deelen. Met portretten.
K8339: NIJHOFF, M. - Des Heilands Tuin. Een pinksterspel.
W8149: NIJHOFF, M. - Het heilige hout. Drie spelen.
L3618: NIJHOFF, M. - Het verhaal van den vos. Een vroolijke vertooning met zang en dans naar het Russisch van Igor Strawinsky.
H5283: NIJHOFF, M. - Verzameld werk deel II*. Kritisch, verhalend en nagelaten proza.
B0874: NIJHOFF, DIRK CHRISTIAAN. - Vondels Hecuba, Gebroeders en Maria Stuart aesthetisch-critisch beschouwd.
B2113: NIJHOFF, P. - Het voornaamste uit de geschiedenis van Gelderland aan jonge lieden verhaald. Eerste en tweede stukje.
B6833: NIJHOFF, MARTINUS. - Lees maar, er staat niet wat er staat. Keuze uit de oorspronkelijke gedichten voorafgegaan door een beschouwing Over eigen werk.
B1116: NIJHOFF, M. - Gedachten op dinsdag.
Y3238: NIJHOFF, M. - Rijmprent. Samenspraak. [Bij de geboorte van Beatrix].
T7679: NIJHOFF, IS. AN. - Het klooster Bethlehem of Bielheim bij Doetinchem.
T2514: NIJHOFF, D.C. - De Hertog van Brunswijk. Eene bijdrage tot de geschiedenis van Nederland gedurende de jaren 1750-1784.
L1783: NIJHOFF, M. - Pierrot aan de lantaarn, een clowneske rapsodie.
Y3498: NIJHOFF, D.C. - Bij den dood onzer vorstin. Een woord tot het Nederlandsche Volk.
T1945: NIJHOFF, MARTINUS. - Catalogus van de Openbare Boekerij te Gouda.
T7540: NIJHOFF, D.C. - Beroemde schrijvers III: Berthold Auerbach.
T8852: NIJHOFF, MARTINUS. - Awater. A long poem, with a comment on poetry in a period of crisis, translated by James S. Holmes
R4554: NIJHOFF, D.C. - Het zedelijk ideaal en het politieke leven van Nederland.
Y2687: NIJHOFF, M. - Tot de gevallenen. Gedicht. Teekening van P. Klaasse.
R5533: NIJHOFF, P. - Het voornaamste uit de geschiedenis van Gelderland aan jongelieden verhaald. Voorrede L.Ed. Lenting.
R8148: NIJHOFF PZN, WOUTER. - Wouter Nijhoff 1891 - 1 october - 1941. Toespraak.
M1628: NIJHOFF, M. - Verzameld werk. Drie delen: Deel 1: Gedichten. Deel 2: Kritisch en verhalend proza. Deel 3: Vertalingen.
R7967: NIJLAND, J. ALEIDA. - Joost van den Vondel 1587-1679.
Y3407: NIJLAND, J. ALEIDA. - Leven en werken van Jacobus Bellamy (1757-1786). Twee Delen.
R9430: NIJLAND, J. ALEIDA. - Jacques Perk. (Mathilde-Iris), een studie.
Y3474: NIJLAND, A.J. - De luister van Oranje, herdacht 12 Mei 1874.
T0421: NIJLEN, JAN VAN. - Gedichten 1904 - 1938.
H2400: NIJLEN, JAN VAN. - Druilende burgerij. Jeugdherinneringen van een eenzelvig man.
H1110: NIJLEN, JAN VAN. - Herinneringen aan E. du Perron.
L6385: NIJLEN, JAN VAN. - Herinneringen aan E. du Perron.
B6670: NIJLEN, JAN VAN. - Verzamelde gedichten 1904-1948.
W9217: NIJLEN, JAN VAN. - Gedichten 1904 - 1938.
B8213: NIJLEN, JAN VAN. - Herinneringen aan E. du Perron.
B9903: NIJLEN, JAN VAN. - Geheimschrift. Gedichten.
R6949: NIJLEN, JAN VAN. - Betooverd bosch.
B0966: NIJLEN, JAN VAN. - Betooverd bosch. Teekening van Jan Roede.
K4113: NIJS, BOB DE. (ED.). - Een Catalaans bericht. Vertaling Bob de Nijs.
B9273: NIJSSEN, PETER (RED.). - Mekka. Jaarboek voor lezers 1993.
B7816: NIJSSEN, R. - Limburgsch Studentenbladje voor oorlogstijd (IJzer, 1916-1917).
R3587: NIJSTAD, SAAM. - De Joodse Bruid? Het sprookje is uit.
B4555: NILLESEN, J.A. - De sociale toestand der joden in Rusland onder de Tasaren en de Sowets. Een bijdrage tot de studie van het jodenvraagstuk.
B5344: NIMETO (ED.). - Versieren. Een bloemlezing van korte verhalen over schilders, etaleurs en hun werk.
B5677: NIMWEGEN, ARJAAN VAN. - Van tol kijkt om.
M7391: NIN, ANAIS. - Djuna's droomzegel. Vertaling Nora Houtman.
H9650: NIN, ANAIS. - Het hart met de vier kamers. Vertaling Suzan de Wilde.
K3880: NIN, ANAIS. - Ladders naar het vuur. Vertaling Suzan de Wilde.
K5024: NIN, ANAŌS. - Een spion in het huis van liefde. Vertaling H.P. Ohringer.
H9648: NIN, ANAŌS. - Een spion in het huis van liefde. Vertaling M. Ferguson.
M7245: NIN, ANAŌS. - Lieve vogeltjes. Erotische verhalen. Vertaling Aris J. van Braam.
R0490: NIN, ANAŌS. - Little Birds.
L9675: NIN, ANAIS. - Dagboek 1931-1934. Vertaling Margaretha Ferguson.
Y0135: NISPEN TOT SEVENAER, C.M.O. VAN. - Had de Duitsche bezetter eenig gezag en hadden zijn maatregelen eenige rechtswaarde?
L0887: NISPEN, VIKTOR VAN. - Verkenningen op het gebied van taal en taalonderwijs.
R9040: NISPEN TOT SEVENAER, C.M.O. VAN. - Waarom de Hooge Raad faalde. Een beschouwing naar aanleiding van Mr. van den Dries pleidooi voor de Hooge Raad tijdens de bezetting.
T6481: NISPEN TOT SEVENAER, P.J.A.A.M. - De invloed der Armenwet op de Rechtspersoonlijkheid.
H6764: AFFICHE NO. 1. - StraatpoŽzie. Strijdcultuur. Japanse affiches en hun culturele achtergrond. Standpunten in beeld. Buitenreclame. De vlucht naar het paradijs.
H6762: AFFICHE NO. 3/4. - Aandacht voor het Detail.
H6759: AFFICHE NO. 6. - Italian Fascist Posters. Contemporary Western-American Counterculture. El cartel Mexicano. The History of the Danisch Posters. A Rendezvous in Cuba. The English Poster Scene.
H6760: AFFICHE NO. 7. - Borrowed Design. Berlindesign. A poster tour of New York. Green White Red. De Feure. Lines about the designer Wim Crouwel.
H6761: AFFICHE NO. 8. - Film poster special.
Y2474: WITTE KRANT NO. 9. - Witte Krant. No. 9.
Y2475: WITTE KRANT NO. 2/3. - Witte Krant. No. 2/3. Extra bubbel dubbel nummer.
Y2471: WITTE KRANT NO. 7. - Witte Krant No. 7. We Love you.
Y2555: VLIEGENDE BLAADJES NO. 8. - Geen leerplicht, maar leer-, eet- en speelrecht. Een Onderwijzer.
L0226: NOAILLES, COMTESSE ANNA DE. - Het zal lang licht vanavond zijn. Met vertaling in het Nederlands van Jan Coljee.
B3030: NOBODY, JEAN. - Die geheime Venuswoche. Mit sechs Lithographien von Gustave Montagne. Aus dem Franzosischen ubersetzt von H.L.
M9895: NOE, J. - Aart van der Leeuw
M9886: NOE, J. - Arthur van Schendel.
B7630: NOESEL, MARION VAN & ANS JANSSEN. - De Nederlandse literatuur in Franse vertaling. La litterature neerlandaise en traduction francaise.
C2393: NOLAN, CHRISTOPHER. - De tijd zal het leren. Vertaling G. de Blaauw.
R4573: NOLEN, TH. - Levensbericht van Johannes Benedictus Kan.
T5857: NOLENS, W.H. - Beteekenis en Omvang van de Arbeidswetgeving.
B5222: NOLENS, W.H. - In memoriam Dr. H.J.A.M. Schaepman 2 maart 1844 - 21 januari 1903. Met een interview van C.K. Elout.
T8165: NOLENS, LEONARD. - Manieren van leven.
T8167: NOLENS, LEONARD. - Een fractie van een kus.
T8192: NOLENS, LEONARD. - Hart tegen hart. Gedichten 1975 - 1990.
T8194: NOLENS, LEONARD. - Tweedracht. Gedichten.
T8845: NOLENS, LEONARD. - Woestijnkunde.
B7738: NOLET, WILHELMUS ADRIANUS. - Marnix als Theoloog. Historische inleiding.
L5957: [ERASMUS] NOLHAC, PIERRE DE. - Erasme et l'Italie.
Y3271: NOLST TRENITE, G. - Guck, so weisst du's. Bilder, Worter und Satze. Direkte Methode fur die deutsche Sprache. Erste Folge: zwei Teile (Worter und Satze Bilder).
R6602: NOLST TRENITE, A.N. - Verpleegsters zakwoordenboekje.
T8616: NOLTHENIUS, HELENE. - Een man uit het dal van Spoleto. Franciscus tussen zijn tijdgenoten.
H1229: NOLTHENIUS, HELENE. - Het vliegend haft.
M8450: NOLTHENIUS, HELENE. - Mozart miniatuur.
L5235: NOLTHENIUS, HELENE. - Voortgeschopt als een steen.
L9579: NOLTHENIUS, HELENE. - Moord in Toscane, een monnik als speurder in de middeleeuwen.
L9580: NOLTHENIUS, HELENE. - Een ladder op de aarde.
L1205: SEIJI NOMA. - Kodansha. Die Autobiographie des Japanische Zeitungskonigs.
M4131: NONYMUS, A. - Typografisch jaartallen boekje van vier eeuwen boekdrukkunst 1440 - 1840. Samengesteld door ....
K1166: NONYMUS, A. - Het Waterlooplein.
H1815: NONYMUS, A. - Amsterdamse gapers.
M7206: NONYMUS, A. - Omstreeks honderd jaar geleden op papier. Een lichtvaardige en volkomen onverantwoorde bespiegeling van wat er een eeuw geleden zoal aan drukwerk werd gemaakt, op schrift gesteld en van te hooi en te gras verzamelde afbeeldingen voorzien.
T1941: NOOIJ, JAN DE. - Eenheid en vrijheid in het Nationale Onderwijs onder Koning Willem I.
T3284: NOORD, C. VAN DER. - Die derwaert gingen keerden niet.
Y3870: NOORD-HOLLANDER, DE. - 31 Augustus 1898. Inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina.
B7514: NOORDA, SIJBOLT / FRITS STAAL. - Later op een maandagmiddag. / Varen onder eigen vlag. Redes uitgesproken bij de opening van het Academisch Jaar 1999/2000.
B4997: ZELDENRUST-NOORDANUS M. - De plaats van de seksualiteit in het huwelijk.
T7446: NOORDEGRAAF, LEENDERT. - Hollands welvaren? Levensstandaard in Holland 1450-1650.
B9002: NOORDEGRAAF, HERMAN. - Henri van den Bergh van Eysinga 1868-1920. Revolutionair predikant en volksopvoeder.
T2818: NOORDEGRAAF, HERMAN EN ROKUS VERWOERD. - Anke van der Vlies, een bliksems wijf.
L5959: NOORDELOOS, P. - Pastoor Maarten Donk. Deel I: 1505-1567. Deel II: 1567-1590.
L4464: NOORDELOOS, P. - Cornelius Musius (Mr. Cornelius Muys). Pater van Sint Agatha te Delft. Humanist / Priester / Martelaar.
R5683: NOORDELOOS, P. EN J.C.W. VAN DE WIEL. - Maria-vereering in de geschiedenis: een en ander over Onze Lieve Vrouw van Hoorn en andere Maria devoties.
T2457: NOORDEN, HENRIETTE VAN. - Weet je nog wel van toen? Geillustreerd door Albert Hahn.
T0941: NOORDENBOS, O. - Het atheisme in Nederland in de negentiende eeuw. Een kritisch overzicht.
L0865: NOORDENBOS, O. - De crisis der verlichting.
L3685: NOORDENBOS, O. - Romantische nabloei en modernisme in Nederland ca. 1840 - 1885.
H6731: [ERASMUS] NOORDENBOS, O. - In het voetspoor van Erasmus.
B9226: NOORDERVLIET, NELLEKE. - Tine of De dalen waar het leven woont.
H5709: NOORDERVLIET, NELLEKE. - Ik kan het niet langer verbergen. Over liefdesbrieven. Met een keuze uit de brieven van Belle van Zuylen, Willem Bilderdijk, Multatuli e.a.
L4260: NOORDERVLIET, NELLEKE. - Veeg teken. Drie novellen.
L3160: NOORDERVLIET, NELLEKE. - Water en as. Novelle.
M2870: NOORDERVLIET, NELLEKE. - Het oog van de engel.
B7797: NOORDERVLIET, NELLEKE. - De erfenis.
Y0941: NOORDERVLIET, NELLEKE. - Begoochelingen.
R0117: NOORDERVLIET, NELLEKE / RUUD LUBBERS. - De ongrijpbaarheid van het kwaad / De derde bevrijding.
B5540: NOORDEVLIET, NELLEKE. - Millemorti.
T8692: NOORDEWIER, WOUTER. - Loop niet over deze sneeuw! Keur van Japanse klassieke poŽzie.
B8516: NOORDHOEK, WIM. - Pool. Roman.
T6918: NOORDHOFF, F.S. - Stikgas. De chemische wetenschap voor oorlogsdoeleinden misbruikt.
T4987: NOORDHOFF, F.S. - De jeugd wacht op daden! Rede, uitgesproken op het congres "Jeugd in nood", gehouden op 19 Januari 1935 te Amsterdam.
T7890: NOORDHOFF, F.S. - Versterkt den C.N.A.B.
T7011: NOORDHOFF, R EN B.A. KWAST. - Nederland in woord en beeld. Bloemenland: Bloembollenteelt bij Noordwijk aan Zee.
R5570: NOORDHOFF, R. - Het Rembrandtplein te Amsterdam.
R1852: NOORDLING [=JAN VAN DER VEN]. - In 't gevang. Muurkrabbels.
T3694: NOORDSTAR, J.C. / PAREAU, N.E.M. - J.C. Noordstar, De Zwanen & andere gedichten, & proza. ; N.E.M. Pareau, Sonnetten & andere gedichten, & proza; Rudolf Esscher & Reinold Kuipers, J.C. Noordstar, N.E.M. Pareau & EbenhaŽzer. Een album.
T4875: NOORDUYN, J.P.F.A. - De nerveusiteit van het kind.
T1428: NOORDWAL, CORNELIE. - De Referendaris-titulair. Haagsch blijspel in vijf bedrijven.
T6279: NOORDWAL, CORNELIE. - De winkeljuffrouw.
Y3818: NOORDZIJ, GERRIT. - Gewone letters. Gerrit's early models.
R5277: NOORDZIJ, GERRIT. - Vergeetboek. De expansie van het boek in zijn ontwikkeling van leesboek tot naslagwerk, van rol tot rom.
Y3820: NOORDZIJ, GERRIT. - Laurens Janszoon Costerprijs 2011: Gerrit Noordzij.
K6878: NOORDZIJ, NEL. - De kromme danseur. Boomplastieken en een gedicht.
C0369: NOORDZIJ, NEL. - Een etmaal leven.
M4811: NOORDZIJ, NEL. - Wachtende mijn hart. Gedichten.
R6655: NOORDZIJ, NEL. - De schuldvraag. Roman.
T7873: NOORMAN. - De jodenquaestie.
R6059: NOORT, G. VAN. - Modernisme en anti-modernisten-eed. Vier conferenties gehouden in de kerk van den H. Willibrordus binnen de Veste te Amsterdam.
R3998: NOORT, SASKIA. - Terug naar de kust.
R0035: NOORT, SASKIA. - Afgunst
T5385: NOORT, SASKIA. - De eetclub.
H5607: NOOT, JAN VAN DER. - Epitalameon, oft houwelycx sanck voor Otto van Vicht en Cornelia van Balen (1583). Inleiding en aantekeningen van W.A.P. Smit.
R4043: NOOTEBOOM, URI. - Tusschen vrijheid en vrede. Verzamelde opstellen. Verschenen in De Gelderlander-Pers 23 september 1944 - 10 april 1945.
A0908: NOOTEBOOM, CEES. - Een lied van schijn en wezen.
H5448: NOOTEBOOM, CEES. - Waar je gevallen bent, blijf je.
T8526: NOOTEBOOM, CEES. - Rituelen. Roman.
K1608: NOOTEBOOM, CEES. - De omweg naar Santiago.
K3731: NOOTEBOOM, CEES. - De verliefde gevangene. Tropische verhalen.
M9206: NOOTEBOOM, CEES. - De wereld een reiziger.
L0820: NOOTEBOOM, CEES. - Een avond in Isfahan, reisverhalen uit Perzie, Gambia, Duitsland, Japan, Engeland, Madeira en Maleisie.
K3683: NOOTEBOOM, CEES. - Een lied van schijn en wezen.
P2190: NOOTEBOOM, CEES. - Het volgende verhaal
M0457: NOOTEBOOM, CEES. - Im Fruhling der Tau, Osliche Reisen. Aus dem Niederlandischen von Helga Beuningen.
K5655: NOOTEBOOM, CEES. JAN BROKKEN. BOUDEWIJN BUCH. - Naar huis.
K5310: NOOTEBOOM, URI. - Journalistieke opstellen. Voorwoord F. van der Meer. Met illustratiefoto's van Martien Coppens.
L8782: NOOTEBOOM, CEES. - Een avond in Isfahan, reisverhalen uit Perzie, Gambia, Duitsland, Japan, Engeland, Madeira en Maleisie.
B4685: NOOTEBOOM, CEES. - Paradijs verloren.
T8205: NOOTEBOOM, CEES. - Vuurtijd, ijstijd. Gedichten 1955-1983.
T8252: NOOTEBOOM, CEES. - Allerzielen.
T8256: NOOTEBOOM, CEES. - Het volgende verhaal.
T8258: NOOTEBOOM, CEES. - Philip en de anderen. Roman. Met een nawoord door Rudiger Safranski.
Y0253: NOOTEBOOM, CEES. - Krantenknipsels over/van Nooteboom. Map met Tijdschriften- en Krantenknipsels. Ca. 70 stuks uit de periode 1955 - 2010.
B6231: NOOTEBOOM, CEES. - Het gezicht van het oog.
R3259: NOOTEBOOM, CEES. - Honderd gedichten van vroeger en zeventien nieuwe.
T3726: NOOTEBOOM, CEES. - Het zwarte gedicht.
R7226: NOOTEBOOM, URI. - Werken en dagen in Nederland. Journalistica 1933-1943.
R6721: NOOTEBOOM, URI. - Tusschen vrijheid en vrede. Verzamelde opstellen. Verschenen in De Gelderlander-Pers 23 september 1944 - 10 april 1945.
R7065: NOOTEBOOM, CEES. - Allerzielen.
Y1767: NOOTEBOOM, CEES. - Open als een schelp - dicht als een steen. Gedichten.
T5446: NOOTEBOOM, CHRTISTIAAN. - Onder de laars. Wording, groei en ontbinding van een gemeenschap in een Duitsch gevangenenkamp.
R7777: NORD, MAX. - Josepha Mendels. Portret van een kunstenaar.
K8114: NORD, MAX. - Albert Helman. Een inleiding tot zijn werk met enkele teksten, handschriften, foto's, curiosa en een bibliographie.
H0937: NORD, MAX. (ED.). - Alexander Cohen. Uiterst rechts, journalistiek werk 1906 - 1920.
W2868: NORD, MAX. - Geen talent voor geluk.
B8227: NORD, MAX. - Verzen.
B8194: NORD, MAX. - Suite Pathetique en andere verzen.
R0843: NORD, J.J. - Herman Heijermans, un grand dramaturge hollandais.
T6232: NORDEN, ALBERT. - Was verschweigt Heinrich LŁbke? Zur Biographie des westdeutschen Bundespršsidenten.
T9126: NORDEN, S.A. - Over het vervoer van zieken en gekwetsten te water.
T7091: NORDHOFF, J.B. - Denkwurdigkeiten aus dem Munsterischen Humanismus. Mit einer Anlage uber das fruhere Press- und Bucherwesen Westfalens.
K2104: NORDHOLT, JAN WILLEM SCHULTE. - Ad Fontes.
T6119: NOREL-STRAATSMA, A. - Het Kindje in Hollands Huis.
H0422: NORGAARD, ERIK UND MICHAEL SCHIFF. - In Liebe Dein. Sexpostkarten aus Grossvaters Pornokiste.
Y1775: NORMAN, GERALDINE. - Biedermeier painting 1815-1848. Reality Observed in Genre, Portrait and Landscape. With 113 illustrations, 80 in colour.
H0881: NORRIS, PAMELA. - Het verhaal van Eva. Een geschiedenis van vrouwelijke ongehoorzaamheid. Vertaling E. Pluijm.
T1691: NORTHCOTE PARKINSON, C. - Some laws on the use and abuse of paper in industry.
M3590: NORWID, CYPRIAN KAMIL. - De legende van Krakus en de draak. [Krakus and the dragon Vertaald en geÔllustreerd door A. Nonymus]
M9611: NOSSACK, H.E. - De ondergang. Vertaling M. Mulder.
T6773: NOSTER, CATO. - De Geest van den Prins van Oranje en De Hollander. Schouwspel in een tooneel. (Iacta esto alea).
R7187: BRABANTIA NOSTRA. - Brabantia Nostra jaargang 9, september 1950 nr. 1.
B8137: NOSTRADAMUS, MICHEL. - Hoe zal deze oorlog eindigen? Een belangwekkende en actueele beschouwing op grond der voorspellingen van Michel Nostradamus gegeven in Les vrayes Centuries et Propheties. Samengesteld uit de nagelaten geschriften van Jean Francois Pasteur.
R9566: NOTERMANS, J.M.G. [INL.] EN EDMOND BELLEFROID [TEKENINGEN]. - Vanden levene ons Heren, zes fragmenten.
L3624: [VELDEKE, HENDRIK VAN] NOTERMANS, JEF. - Hendrik van Veldekes letterkundige nalatenschap.
K7439: NOTERMANS, JEF. - Schets van de geschiedenis van 't toneel in de Maasgouw voor de Franse Revolutie. Verlucht door Emile Taalman.
L6716: NOTERMANS, JEF. - Kultuur en literatuur in de Maasgouw voor 1200. Bijdrage tot de geschiedenis der oud-Nederlandse letterkunde.
R6021: [VELDEKE, HENDRIK VAN] NOTERMANS, JEF. - Henrijck van Veldeken. Z'n tijd, leven en werk.
B5311: [VELDEKE, HENDRIK VAN] NOTERMANS, JEF. - Commentaren op Heinric van Veldeken's Sint Servaaslegende. Deel IV (A).
R6039: NOTERMANS, JEF. - Veldeke in vogelvlucht sinds 1745.
R7459: NOTERMANS, JEF. - Over de belangstelling der philologen voor het Nederlands in onze Archipel.
T1765: NOTHOMB, PIERRE. - Villes de Flandre. Ville Meurtries de Belgique.
T3303: NOTHOMB, PIERRE. - Koning Albert. Vertaald door Ro van Oven.
K6292: NOUHUYS, W.G. VAN. - Letterkundige opstellen. Van Looy en Aletrino, Aug. P. van Groeningen, Albert Verwey, Frederik van Eeden, Frans Netscher, Ibsen's Vrouwefiguren, Ontaarding.
B4470: NOUHUYS, W.G. - Van over de grenzen. Studien en critieken.
B8823: NOUHUYS, W.G. - Uit Noord- en Zuid-Nederland. Beschouwingen en Critieken.
R6002: NOUHUYS, H.J.C. - De Historie van Heer Ranulf van Crequy [en] De wapensmid en zijn zoon.
R8540: NOUWENS, J. - Middenstand en Cooperatie.
L8843: NOVAIRE, RASHID. - Maisroest.
T9565: NOVALIS. - De genius van de zang.
T4685: NOWARRA, HEINZ J. UND KARLHEINZ KENS. - Die Deutschen Flugzeuge 1933-1945. Deutschlands Luftfahrt-Entwicklungen bis Zum Ende des Zweiten Weltkrieges.
R7221: NOWE, H. - Les Baillis Comtaux de Flandre. Des origines a la fin du XIVe siecle.
W8258: NOWELL-SMITH, SIMON. - The House of Cassell 1848-1958.
T0809: NUEL, M. - Het Joodsche Witzenboek. Vrij vertaald door D. Klein Jr.
T0908: NUIJENS, W.J.F. - De excommunicatie, antwoord aan A. van Toorenenbergen.
L4692: NUIJENS, W.J.F. - Regering van Pius IX en hare beschuldigers.
L8319: NUIJENS, W.J.F. - Een blik op de geschiedenis van onzen tijd.
R6741: NUIJENS, W.J.F. - De Paus in 1859. Een woord tot de Katholieken van Nederland.
B8392: NUIJS, CHR. - Uit den Grooten Tijd. Politieke Weekoverzichten van Chr. Nuijs 1914-1918.
K2502: NUIS, A. - Propria Cures 1890 - 1965. Een bloemlezing.
K7622: NUIS, A. - Wat is er gebeurd in Amsterdam?
K2695: NUIS, AAD / JAAP GOEDEGEBUURE / JOS BORRE. - Een jaar boek. Overzicht van de Nederlandse en Vlaamse literatuur 1988.
K2697: NUIS, AAD / ROBERT-HENK ZUIDINGA / ELLEN BEEK. - Een jaar boek. Overzicht van de Nederlandse 1985-86.
K1925: NUIS, AAD. - Boeken. Veerig besprekingen.
M8466: NUIS, AAD. - Twee schelven hooi. Opmerkingen over poŽzie en politiek.
W0236: NUIS, AAD. - Wisselend weer.
M0411: NUIS, AAD (RED.). - Het geheim van de uitgever. Verkenningen voor Rienk Visser.
B8064: NUIS, AAD. - Een stem in je hoofd. Beschouwingen over literatuur en literatuurkritiek.
R0197: NUIS, AAD. - Het boek en de markt. Een pleidooi voor vrijheid door verkeersregels.
B5118: [BOLLAND] NUNES, ESTER VAS. - Een schijnbetoog tegen Bolland's leer van zuivere rede. (K.J. Pen: Over het onderscheid tusschen de wetenschap van Hegel en de wijsheid van Bolland.).
W5291: NUNEZ, SIGRID. - Een veertje op Gods ademtocht. Vertaling Molly van Gelder.
H1577: NUSSELDER, YOLANDE / WIM NOORDHOEK. - Het gebied van de goede kruiden.
T9831: NUYENS, W.J.F. - Geschiedenis van den oorsprong en het begin der Nederlandsche Beroerten in de 16e eeuw. Vier delen.
B2033: NUYENS, P.A.J. - Het mysterie van leven en werk van Hans Memlinc.
B6262: NUYENS, W.J.F. - De Ultramontaansche kritiek, antwoord aan Mr. G. Groen van Prinsterer, een verweerschrift van Dr. W.J.F. Nuyens. Naschrift op De Ultramontaansche kritiek.
B8125: NUYENS, W.J.F. - De Katholieken tegenover de Staatspartijen in Nederland.
T7290: NUYENS, A. - Welke is een rechtvaardig, den arbeider toekomend loon? Een bijdrage tot oplossing der loonkwestie.
H9245: NUZZI, PAOLO/ RENATO BARILLI (ED.). - Cesare Zavattini una vita in mostra. Volume I: Giornalismo, Letteratura, Cinema. Volume II: Dipinti 1938-1988.
T4591: NVFA. - Onze aanloop. Reeds bereikten wij aan meer dan 100 bedrijven verhoging van loon en verbetering van de arbeidsvoorwaarden.
W2243: NYE, ROBERT. - Falstaff. Vertaling Piet Verhagen.
L7526: NYESSEN, DIONISIUS JAN HENDRIK. - The passing of the Frisians. Anthropography of Terpia.
H6454: NYPELS, C. - Blad, Boek en Band.
H9042: NYPELS, CHARLES. - In memoriam Charles Nypels 1893-1952.
R9855: NYPELS, CHARLES. - Over typografie.
T1770: NYROP, CHRISTOPHE. - L'arrestation des professeurs belges et l'Universitť de Gand. Un conflit entre la force et le droit. Une rťponse ŗ la lťgation allemande de Stockolm. Traduit du danois par E.Philipot.
K2094: OAKLEY, KENNETH P. - Man the Tool-maker.
K3109: OATES, JOYCE CAROL. - Het rad van liefde. Vertaling L. Coutinho.
W1058: OATES, JOYCE CAROL. - Het rad van liefde. Vertaling L. Coutinho.
H1904: OBERSKI, ARNAN. - Zonen. Verhalen over hun vaders.
M4670: OBERSKI, JONA. - De ongenode gast. Novelle.
T8263: OBERSKI, JONA. - Kinderjaren.
M4669: OBERSKI, JONA. - Kinderjaren.
T4532: OBERSKI, JONA. - De ongenode gast. Novelle.
R6800: OBOUSSIER, MAX. - De Haven van Antwerpen en de Economische Conferentie van Parijs.
R1246: [BELLAMY] OCKERSE, W.A. EN A. KLEIJN GEB. OCKERSE. - Gedenkzuil op het graf van Jacobus Bellamij.
Y1361: DE RODE OCTOBER. - De Rode October. Maandschrift van de Revolutionnair-Socialistische Arbeiderspartij (RSAP). 1e jaargang 1936 nrs: 1-12. (ontbreekt nrs: 5-9). 2e jaargang 1937 nrs: 1 t/m 12. (compleet). 3e jaargang 1938 nrs: 1 t/m 12. (compleet). 4e jaargang 1939 nrs: 1 t/m 12. (ontbreekt 1 en 12). 5e jaargang 1940 nrs: 1-3-4.
T6661: DE RODE OCTOBER. - De Rode October. Maandschrift van de Revolutionnair-Socialistische Arbeiderspartij (RSAP). 1e jaargang 1936. nrs: 1 t/m 12. 2e jaargang 1937. Nr: 3-4-6-7-8-9-10-11. 3e jaargang 1938. Nrs: 2-4-6-9-12. 4e jaargang 1939. Nrs: 2-4-5-7-8-9-10. 5e jaargang 1940. nr. 4.
T7088: DE RODE OCTOBER. - De Rode October Maanschrift. 1e jaargang 1936 nr. 1.
B6768: ODE, A.W.M. DE. - Reflexe von, Tabu und Noa in den indogermanischen Sprachen.
T7084: ODEVAERE, T. - Notice sur le tableau de la fondation de la maison et principaute d'Orange.
T2119: ODHE, THORSTEN. - Cooperatief Zwitserland. Vertaald en bewerkt door Wiling Dijkstra. Voorwoord G.W. Stroink.
K5045: ODIJK, AD. J. - Al-ter-na-tief ABC.
T8617: OE, KENZABURO. - De hoogmoedige doden. Verhalen.
W6181: OEGEMA, TH. - Verzen van een venter.
L9504: OEGEMA VAN DER WAL, TH. - Herman Teirlinck. Geillustreerd met vijftien foto's.
L9793: OEGEMA VAN DER WAL, TH. - Van en over Jac. van Hattum.
L2269: OERLEMANS, J.W. - De gedichten van nu en vroeger.
M7027: OERLEMANS, J.W. - In de neerslachtige polder en elders.
T7936: OEST, C. VAN DER. - Gestadige vernieuwing. De 150-jarige geschiedenis van N.V. Drukkerij H.P. de Swart en Zoon, 1804-1954.
T8090: OESTREICH, K. - Congres International de Geographie Amsterdam 1938. Excursion B 4 La region Glaciaire 29-31 juillet.
T9353: OESTREICH, G. - Die Niederlande und Brandenburg-Preussen.
M2640: OEVER, ANNIE VAN DEN. - De broer van God.
K8051: OEVER, KAREL VAN DEN. - De "Hollandsche Natie" voor een Vlaamsche spiegel.
T0131: OEVER, KAREL VAN DEN. - De Geuzenstad. Historieele verbeeldingen uit de XVIde eeuw.
B2975: OEVER, KAREL VAN DEN. - Kritische opstellen.
R8869: OEVER, KAREL VAN DEN. - Perelierken en Ginneginneken. Met 17 teekeningen van C.J. Addicks.
T0248: OFFEL, EDMOND. - Vader vertelt.
Y3139: OFFENBERG, ADRI K. - Mijn vijf roerige jaren als Jaap Meijers huisbibliograaf, of als u wilt, bibliografisch hofleverancier.
W9357: OFFENBERG, ADRI K / EMILE G.L. SCHRIJVER AND F.J. HOOGEWOUD. - Bibliotheca Rosenthaliana. Treasures of Jewish Booklore. Marking the 200th anniversary of the birth of Leeser Rosenthal 1794-1994.
T5464: OFFENBERG, ADRIAAN K. - Bibliography of the writings of Dr. Jaap Meijer. offprint.
W9302: OFFERHAUS, J. EN R. STARINK. - Venetie, stad van de drukkunst. Pronkstukken uit de vijftiende en zestiende eeuw in Nederlands bezit. Met een voorwoord van Frans A. Janssen.
R0844: OFFERMANS, PAUL EN BERNT FEIS. - Geschiedenis van het gewone volk van Nederland.
K8172: OFFERMANS, CYRILLE. - De menschen zijn mooier dan ze denken. Essays.
Y1223: OFFERMANS, JOEP. - De abdij Kloosterrade-Rolduc (1104-1830).
B6483: STEDELIJK MUSEUM / OFFSET. - Als de steenen spreken.
T4057: OGTEROP, A. - De maatschappelijke toestand der arbeiders. Bewerkt naar Lily Braun's Vrouwenkwestie.
B1306: OHLBERGER, REINHARD. - Wenn am Buch der Handler klebt.
Y1266: OIRSCHOT, ANTON VAN. - Middeleeuwse kastelen van Noord-Brabant. Hun bewoners en bewogen geschiedenis.
B8369: OIRSCHOT, ANTON VAN. - Antiek kopen. Boeken, kaarten, prenten.
T0564: OIRSCHOT, ANTON VAN. - De kranten in Brabant.
T7449: OKRI, BEN. - De rood bestoven stad. Verhalen. Vertaald door Irene Eichholtz.
W9654: OLBES, CLAUDE DES. - Emilienne. Vertaling N. van Dronte.
Y1362: OLDE MEIERINK, B. E.A. - Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht.
R6903: OLDENBARNEVELD, A.A. VAN, GENAAMD WITTE TULLINGH. - De Omwenteling van 1813 te 's-Gravenhage. Aanteekeningen naar aanleiding van de bijdragen tot de geschiedenis der revolutie van den hoogleeraar Theod. Jorissen.
K7414: OLDENBURG ERMKE, FR. VAN. - De practijk van het vertalen.
L4847: OLDENBURG ERMKE, FRANS VAN. - Kruis of Munt? Een bundel verzen met een inleidende ballade van Anton van Duinkerken.
A0710: OLDENBURG ERMKE, FRANS VAN. - Van Alberdingk Thijm tot van Duinkerken en Kuyle. Overzicht van de jonge katholieke letterkunde in Nederland.
T2494: OLDENBURG ERMKE, FRANS VAN. - Een jongere uit het jaar tachtig. Ter gelegenheid van den zeventigsten verjaardag van Lodewijk van Deyssel, den meester van ons proza. 1864 - 22 september - 1934.
R8193: OLDENBURG ERMKE, FRANS VAN. - Hubert Levigne. Graveur.
B2324: OLDENHOF, H. EN M.J. YDEMA. - Geschiedenis van de parochie Sensmeer-Blauwhuis.
K5106: OLDENHOF, BOUKE. (ED.). - Frisian literature today. A choice of contemporary Frisian Literature / Friesische Literatur heute. Eine Anthologie der zeitgenossischen Friesischen Literatur.
T1814: OLDEWARRIS, HANS. - De Best Verzorgde Boeken 1995. / The Best Book Designs.
L5743: OLDEWELT, H.M.J. - Terugblik en uitzicht. Bloemlezing uit de verspreide geschriften.
T7526: OLDEWELT, W.F.H. - De oudste lastgeldrekeningen van directeuren van de Levantse handel (1625-1631).
T5405: OLIPHANT, W.E. - Krijgsherinneringen uit Nederland 1891-1896.
T9679: OLIVEIRA, E.D'. - '80 en '90 aan het woord. Ingeleid door Kees Fens. Gesprekken met L. van Deyssel, Willem Kloos, Albert Verwey, e.a.
K2436: OLIVEIRA, E.D'. - De jongere generatie (vervolg op "De mannen van '80").
H7675: OLIVEIRA, E.D'. - De jonge generatie (vervolg op "De mannen van '80").
R8910: OLIVEIRA, E.D'. - De mannen van '80 :Aan het woord: Een onderzoek naar eenige beginselen van de 'Nieuwe Gids' school.
K7930: OLIVER, ROLAND AND GERVASE MATHEW. (ED.). - History of East Africa. Volume I.
T3805: OLIVIER, JOS (ED.). - Stichting Textielcommissie Nederland. Jaarboek 2001. Inhoud: Trekt de schoen u aan? Historische interieurs en vrijwilligers.
Y0916: OLIVIER, L.J.J. (ED.). - Vier Middeleeuwse spelen: Esmoreit, Gloriant, Buskenblazer, Nu noch, voor schooltoneel bewerkt
T3803: OLIVIER, JOS (ED.). - Stichting Textielcommissie Nederland. Jaarboek 1999. Inhoud: Zwart [over vele aspecten van de kleur zwart in de kleding, nu en vroeger], Beschilderd en bedrukt textiel.
T3804: OLIVIER, JOS (ED.). - Stichting Textielcommissie Nederland. Jaarboek 2000. Inhoud: Sportkleding, mode in materialen. Textile Coservation: past, present, future.
B3201: OLLEFEN, LIEVE EN R. BAKKER. - De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver.
R6175: OLLENHAUER, ERICH. E.A. - De Rode Jeugd van Europa. Haar doel, organisatie en werkzaamheid.
Y2168: OLMAN, ISR. J. - Mei-verbeelding. C.S. Adema van Scheltema voor vrouwen- en een mannenkoor.
Y2167: OLMAN, ISR. J. - Herfstliedje. (C.S. Adama van Scheltema). Voor driestemmig Vrouwenkoor.
T4724: OLTEN, J. - Ideeen van Freud. Naar aanleiding van eenige artikelen in het dagblad De Telegraaf door G. Jelgersma.
K9405: OLTHETEN, FONS. - Op zoek naar evenwicht. De filosofische ontwikkeling van J.C. van Schagen in de twintiger jaren.
H9840: OLTHETEN, TH. H. - Raad en Daad 1954/55. Een antwoord op vragen uit de practijk van het grafische leven. Voorzien van een register.
R2258: OLTHETEN, TH. H. - Geschreven getuigenis.
B3332: OLTHETEN, TH. H. - Over vorm en inhoud. Functie-onderzoek van de grafische communicatie.
H9346: OLTMANS, J.F. - De volledige werken. De schaapherder. Met 700 oorspronkelijke illustratien naar teekeningen van Jan de Jong. Vier delen.
Y0016: OLY, P.J.W. - De Grondslag van het Bedrijf der Lettergieterij Amsterdam voorheen N. Tetterode.
K6255: OLYSLAEGERS, FRANS. - Gedempte tonen.
T5398: OM. - OM, nr. 9.
Y1427: KOOPMAN & VAN OMMEN. - Een ontmoeting met de Tovenaar. Over Willem Frederik Hermans in foto's en teksten.
R2124: NATIONAAL INSTITUUT VOOR RADIO-OMROEP. - Fransche, Fransch-Belgische, Vlaamsche, Noord-Nederlandsche, Duitsche, Noorsche, Deensche, Zweedse, Finsche, Italiaansche, Spaansche, Engelsche Letterkunde sinds 1914.
Y3221: OMROEPGIDS. - Omroepgids. Officieel orgaan van de Nederlandsche Christelijke Radio-Vereeniging. 24e jaargang no. 52. 25 december 1948.
H2395: ONDEI, MICHELE. - Het grote land.
W0625: ONDEI, MICHELE. - Mensenzoon.
M6199: ONDEI, MICHELE. - Taboe en televisie. Novellen.
T2483: EEN OUD-ONDEROFFICIER. - Lief en Leed van een Vrijwilliger. Schetsen uit het Militaire Leven.
Y2527: INSPECTEURS VAN HET LAGER ONDERWIJS. - Thieme's schoolschriften . Volledige cursus in 10 nummers. Goedgekeurd en aanbevolen door heeren inspecteurs van het lager onderwijs. Deel 1, 2, 5, 6, 7 en 10.
T5698: BOND VAN NEDERLANDSE ONDERWIJZERS. - Kinderen in de crisis. Een woord van protest.
R5287: EEN STAATSMAN IN ONGEDULD. - De Kamer van Honderd. Physionomisch-Critisch-Politieke Studie.
K3162: ONIE, BEN. - Verzen aan God. Selstemmingen.
R8336: ONNEN, MARTIN FREDERIK. - De opleiding van den handwerksman.
T9375: ONS TIJDSCHRIFT. BUCKMANN, L. (RED.). - Ons Tijdschrift. Chr. Lett. Maandblad. 11 jaargang 1906/1907.
R7106: ONSMAN, INTE. - Gedenkboek 1891-1916. Bedrijf en Organisatie der Kappers en Barbiers in Nederland.
T1537: ONSTENK, ANNEMIEK. - Annemarie Grewel. Een portret.
B7290: ONSTENK, A.J. - Ik behoor bij mezelf. Cornelis Elisa van Koetsveld 1807-1893.
Y4144: ONTWAKING. - Ontwaking. Strijdblad. 3de jaar 1902. No. 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 24 .
Y4143: ONTWAKING. - Ontwaking. Kunsten, Wetenschappen, Sociologie. 2de jaar 1901. No. 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23. Van 23 Februari t/m 10 December 1901.
Y3225: ONTWAKING. - Ontwaking. Strijdblad. 3de jaar 1902. no. 2 - 3 - 4 - 7 t/m 24
R3716: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat: Bloomsbury.
R3715: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat: De regent van Lebak en Max Havelaar.
R3721: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat: Nescio: Mijn tijd komt nog wel.
R3714: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat: P.A. Daum chroniqueur van tempo doeloe.
R3712: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat: Waarom heeft de DDR een ministerie van cultuur?
R3717: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat: Albert Verwy: Amerikaanse reisbrieven.
R3710: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat: Anton Tsjechov.
R3720: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat: Herman Kesten 90.
R3719: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat: Jac. van Hattum.
R3707: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat: Lodewijk van Deyssel de bunkerbouwer aan De Nieuwe Gids 1938-1943.
R3711: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat: Multatuli in het land van Saidjah en Adinda.
R4735: HET OOG IN 'T ZEIL. - Register.
B2447: HET OOG IN 'T ZEIL. - Gerrit Krol (50). De man in de stoel.
R2527: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat o.a.: Willem Paap.
B2304: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat o.a.: Ruth Wolf en J.L. Heldring over Carry van Bruggen. Ludwig Hohl schreef meesterwerk in Den Haag. Karel Beunis gaf de Bij een gezicht. Du Perron-Walraven: reconstructie van een verloren correspondentie.
B6486: HET OOG IN 'T ZEIL. - Dublin.
B1782: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat o.a. Marquez terug naar Macondo. Standbeeld van Multatuli. Huisgenote over Jacob Israel de Haan. Hoe positief is het KZ-syndroom van Yvo Pannekoek?
B2303: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat o.a.: Hans Renders: Barbarber, het blad dat nooit richt en toch raakschiet. Gunter Walraff. Koos van Weringh. Reinold Kuipers. Jan Paul Hinrichs. Hein Groen.
B2307: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat o.a.: Literair journaal van Jeroen Brouwers. Rahel Varnhagen: Een leven in brieven. Multatuli en het pak van K. ter Laan. J.L. Heldring en het conservatisme.
B2448: HET OOG IN 'T ZEIL. - Het kindercircus van Dirkje Kuik.
B2616: HET OOG IN 'T ZEIL. - Een document van oorlogsvriendschap.
B2309: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat o.a.: S. Vestijk woekeraar met talenten.
B2306: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat o.a.: E. du Perron.
B2305: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat o.a.: Vijf vraagesprekken met Du Perron.
B2617: HET OOG IN 'T ZEIL. - Theo Thijssen, De vader van 'Het grijze kind' lucht zijn hart. Zelfmoord als literatuur. Russische poŽzie: Goemiljov, Achmatova, Steiger.
R3708: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat: Hans Warren; van de schaduw in het licht.
B6910: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat o.a.: Jacob Israel de Haan als bakkeling. Schrijvers in dienst van het drankkapitaal. S.L. Hartz, graveur en letterontwerper. Proza en beeldend werk van Willem Brakman.
R3884: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat o.a.: Anna Achmatova. Herinneringen aan Mandelstam.
B1784: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat o.a. De schrijver als misdadiger W.F. Hermans en Podium in 1951.
B1781: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat o.a. Janwillem van der Ent: W.F. Hermans is hier geweest.
M3391: [EEDEN] HET OOG IN 'T ZEIL. - Frederik van Eeden in Amerika.
Y0680: EENE OOGGETUIGE. - Verhaal van het beleg van het kasteel Vredenburg te Utrecht in 1576.
L8115: OOMES, PIET. - Pieter Cornelisz. Hooft en de Muiderkring.
K4155: OOMES, PIET. - Antoon Coolen.
K8065: [VONDEL] OOMES, P. - Joost van den Vondel.
B4340: OOMKENS, MARIA. - Dat, wat er niet is.
H1587: OOMS-VINCKERS, C.F. - Hoort burgers hoort! Handleiding voor Publiciteit en Voorlichting.
Y4000: MUZIEKKRANT OOR. - Muziekkrant Oor. 1e jaargang 1971. Nrs.: 1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17. (Mist nr. 5).
Y4003: MUZIEKKRANT OOR. - Muziekkrant Oor. 4e jaargang 1974. Nrs.: 1 t/m 23.
Y4001: MUZIEKKRANT OOR. - Muziekkrant Oor. 2e jaargang 1972. Nrs.: 1 t/m 26.
Y4002: MUZIEKKRANT OOR. - Muziekkrant Oor. 3e jaargang 1973. Nrs.: 2 t/m 26. (mist nummer 1)
Y4287: MUZIEKKRANT OOR. - Muziekkrant Oor. 9e jaargang 1979. Nrs.: 1 t/m 11.
Y4096: MUZIEKKRANT OOR. - Muziekkrant Oor. 6e jaargang 1976. Nrs.: 1 t/m 26.
Y4097: MUZIEKKRANT OOR. - Muziekkrant Oor. 7e jaargang 1977. Nrs.: 1 t/m 26.
Y4098: MUZIEKKRANT OOR. - Muziekkrant Oor. 8e jaargang 1978. Nrs.: 1 t/m 26.
Y4099: MUZIEKKRANT OOR. - Muziekkrant Oor. 5e jaargang 1975. Nrs.: 1 t/m 26. Ontbreekt nr. 5 / 8 / 11 / 19 / 20.
T2146: OOR, MATHIEU. - Alarmkreet tot het Nederlandsche Volk. Gifgassenoorlog en Burgerbevolking.
Y3638: [VONDEL] OORDA, I. - Uren bewondering voor groote kunstwerken. Lucifer.
B6920: OORDT, ADRIAAN VAN. - Nagelaten werk.
B6921: OORDT, ADRIAAN VAN. - Warhold. Met teekeningen van G.A. Brender A Brandis.
B7121: OORDT, J.W.G. VAN. - Zuid-Afrika zoo als het thans bestaat.
T4635: OORDT, H.L. VAN. - De Staatkundige en Militaire Verhouding tusschen Nederland en Belgie.
Y2035: OORLOG AAN DE OORLOG. - Oorlog aan de Oorlog! November 1933. P.J. Smidt Veroordeeld. Anti-oorlogspropaganda wordt gestaft! Wapenfabrikanten worden geeerd!
Y2762: NEDERLAND IN OORLOGSTIJD. - Nederland in Oorlogstijd. Orgaan van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. 1e jaargang, 12 April - 28 December 1946. Nrs: 1 t/m 20.
Y2765: NEDERLAND IN OORLOGSTIJD. - Nederland in Oorlogstijd. Orgaan van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. 4e jaargang, Januari- december 1949. Nrs: 1 t/m 4 + 1 bijlage.
Y2764: NEDERLAND IN OORLOGSTIJD. - Nederland in Oorlogstijd. Orgaan van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. 3e jaargang, Januari- december 1948. Nrs: 1 t/m 6.
Y2766: NEDERLAND IN OORLOGSTIJD. - Nederland in Oorlogstijd. Orgaan van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. 5e jaargang, 1950. Nrs: 1 t/m 3
Y2763: NEDERLAND IN OORLOGSTIJD. - Nederland in Oorlogstijd. Orgaan van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. 2e jaargang, Januari- december 1947. Nrs: 1 t/m 16.
M9107: OORSCHOT, GEERT VAN. - Brieven van een uitgever. Met commentaar van de ontvangers.
L1345: OORSCHOT, WOUTER VAN. - De vaste boekenprijs en de losse flodders van de Consumentenbond. Pamflet.
R5945: OORSCHOT, GEERT VAN. - Gevangenis. Gedichten.
K4402: OORT, DORINDE VAN. - Vrouwenvlees.
M6141: OORT, DORINDE VAN. - Portret aan huis. Nederlandse schrijvers in woord en beeld. Met een voorwoord van Maarten 't Hart.
T6273: OORT, DORINDE VAN. - Kat in de stad. Ongehoorde ontboezemingen.
T4703: OOSTDAM, A.J. - Het Ministerie-De Meester. Door de linkerzijde beoordeeld.
T4702: OOSTDAM, A.J. - Staangeld en Staking na invoering der wet op het arbeidscontract.
K7631: OOSTEN, A.J.D. VAN. - Vuursteen.
T6679: OOSTEN-MOSSINGER, R. VAN. - Toen er oorlog was... Vertellingen voor kinderen. Met teekeningen van Netty Klingen.
Y4247: HET OOSTEN. - Het Oosten. Orgaan van de Vereen. Ons Huis buiten de Muiderpoort. 10e jrg. september 1908. No. 9. 11e jrg. september 1909 No. 9.
K2750: OOSTENDORP, HERRE VAN. - Regulatie processen bij tekstverwerking. (regulation processes in textprocessing).
L9968: OOSTENDORP, MARC VAN. - Steenkolen Engels. Een pleidooi voor normvervaging.
Y1759: OOSTENDORP, H.E. - Heiloo. Geschiedenis en verklaring van de straatnamen.
T6351: OOSTERBAAN, A.W. - Handboek voor den drukker.
Y4278: OOSTERBEEK'S ADVERTENTIEBLAD. - Oosterbeek's Advertentieblad. 3 September 1898.
T8918: OOSTERHUIS, HUUB. - De een en de ander.
H3932: OOSTERHUIS, HUUB. - Bid om vrede.
W4540: OOSTERHUIS, HUUB. - Binnenkant.
B4018: OOSTERHUIS, HUUB. - Gedroomde god. Nieuwe gedichten.
T8769: OOSTERHUIS, HUUB. - De zevenmaster. Een klein heldendicht.
T7191: OOSTERHUIS, HUUB. - De een en de ander.
B5041: OOSTERWIJK, BRAM EN HANS SOETERS. - 't Nieuwsblad. Een beeld van een Rotterdams Dagblad.
Y1033: OOSTERZEE. H.M.C. VAN. - Beknopte Uitspraakleer der Nederlandsche Taal. Handleiding tot zelfonderrigt voor jonge lieden en ten gebruike voor scholen.
L4331: OOSTERZEE, J.J. VAN. - Iets over Da Costa.
L9011: OOSTHOEK, ANDRE. - Ik ga maar en ben. Dubbelbeeld van J.C. van Schagen.
R7330: OOSTROM, F.P. VAN. - Beatrijs en Tweefasenstructuur. Over de betrekkingen tussen wereldlijke en geestelijke cultuur in de Middeleeuwen.
B6548: OOSTROM, FRITS VAN. - Maerlants wereld.
R0877: OOSTROM, F.P. VAN. - Het woord van eer. Literatuur aan het Hollandse hof omstreeks 1400.
M1164: OOSTROM, FRITS VAN. - Maerlants wereld.
Y2923: OOSTVEEN, W.F. - Uit het leven van onze Koningen. Een feestgeschenk voor het jonge Nederland.
Y3497: OOSTZEE, J.J. VAN. - Het laatste woord. Toespraak na de Onthulling van het Nationaal Gedenkteeken in het Willemspark te 's Gravenhage. 17 November 1869.
T7894: OOTMAR, G.EN J.J. VISSER. - Gezond leven. Hygienisch leesboek voor het hoogste leerjaar der lagere school. Geillustreerd door H. Meyer.
Y4250: DE OPBOUW. - De Opbouw. Orgaan van de Portugees-Israelietische Gemeente te Amsterdam. 3e jrg. no. 5. Februari 1950 Adar 5710.
Y4251: OPBOUW. - Opbouw. Mededelingen uit wijk 31 van de Hervormde Gemeente te 's-Gravenhage. No 17 - 1 September 1953.
H1476: OPGANG. - Geillustreerd Weekblad voor godsdienst, wetenschap, staatkunde, economie, techniek, landbouw, handel, industrie.
T1242: OPGANG. - Opgang: Tijdschrift op Christelijken Grondslag ter Beoefening van de Ned. Letteren en Kunst 6e jaargang 1922.
R4509: OPGANG. - H. van Randwijk: Verdrevenen / Vergeven en Lied in de nachtwind. F. Slager: De zonnebloemen. J.H. Eekhout: Yaouchi. J. van Nes: Joodsche feestliederen. D. v.d. Stoep: De winter komt. A. Coolen: Stiefkind. J. Kroonenburg: Crisis.
Y4187: DE OPMARS. - De Opmars. Propaganda blad van de R.K. Staatspartij. 2e jrg. 1937 No. 25a. 3e jrg. 1938. No. 17 - 18 - 20 - 21 -23 - 24 . 4e jrg. 1938-1939. No. 11 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22.
R8535: OPPENHEIM, J.D. - Klimatolische beschouwingen in verband met de Citruscultuur in Suriname.
K0223: OPPENOORTH, FRITS. - Tijdgebrek en misere.
L6687: OPPERMAN, J. - Dolosse.
L3336: OPPERMANN, O. - Kolnisch-Geldrische Urkundenstudien zur Geschichte des 13. Jahrhunderts.
L4142: OPPERMANN, OTTO. - Opmerkingen over Hollandsche Stadrechten der XIIIe eeuw. Met een aanhangesel van St. Jeroen.
Y1788: OPPEWAL, TEAKE & PIER BOORSMA (EDS.). - Spiegel van de Friese poŽzie. Van de zeventiende eeuw tot heden.
T7856: OPSOMER, WALTER EN KAREL DILLEN. - Amnestie. De repressie, door Walter Opsomer. Amnestie, door Karel Dillen.
R6946: OPSTOOT. - De Opstoot. Een satirisch blad: Dat lukt nooit in Nederland. nr. 3, maart 1982.
R6951: OPSTOOT. - De Opstoot. Een satirisch blad: Dat lukt nooit in Nederland. nr. 5, april 1982.
R6950: OPSTOOT. - De Opstoot. Een satirisch blad: Dat lukt nooit in Nederland. nr. 4, april 1982.
R6938: OPSTOOT. - De Opstoot. Een satirisch blad: Dat lukt nooit in Nederland. nr. 1, februari 1982.
L5777: OPTATUS, P. - De spiritualiteit van de Capucijnen in de Nederlanden gedurende de XVIIe en XVIIIe eeuw. Een bijdrage tot de geschiedenis van de Vaderlandse Vroomheid.
R7560: OPTIMA. - T. Tellegen: Circus Dvizjenie. K. Michel: Er is daar iets dat wacht. H. Propper: Bruidstaarten uit Brussel. J. Stavinoha: De oerzucht. N. Noordervliet: Het denkende oog. Gedichten: B. Zwaal, M. Asscher, G. Komrij, V. Schiferli, A. Breekveld, M. de Wolff, H. van der Waal.
B4465: OPTIMA. - Adriaan van Dis: Vrijtaal.
Y1489: OPZEELAND, ED VAN. - Ben Bril. Davidster als ereteken.
L7083: OPZOOMER, C.W. - De Bonapartes en Het recht van Duitschland ook na Sedan.
L8731: OPZOOMER, C.W. - Natuurkennis en natuurpoŽzie.
L8735: OPZOOMER, G.W. - Geschiedenis en wijsbegeerte.
B1381: OPZOOMER, C.W. - De Vrije Volksschool. Redevoering naar aanleiding van Het Mandement der Bisschoppen.
B1383: OPZOOMER, C.W. - Aanteekeningen op Shakespeare's treurspel Macbeth.
B1384: OPZOOMER, C.W. - De Restauratie. Eene voorlezing ter Opening der Akademische Lessen.
B1385: OPZOOMER, C.W. - Aanspraak bij de opening van de 85ste algemeene vergadering der Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen, gehouden den 9den Augustus 1870.
B1386: OPZOOMER, C.W. - Een nieuwe kritiek der wijsbegeerte.
B1387: OPZOOMER, C.W. - De waarborgen van onzen vooruitgang. Redevoering ter Opening der Akademische Lessen.
B2560: OPZOOMER, C.W. - De Vrije Volksschool. Redevoering naar aanleiding van Het mandement der bisschoppen.
B7794: OPZOOMER, C.W. - Losse bladen. Tweede deel: godsdienst, wijsbegeerte, onderwijs.
Y2983: ORANJE, LAURENTIEN VAN & JAN JUTTE. - Pietje Pienter pakt uit.
R6605: ORANJE, JAN VAN. - De dwang in het vaccinevraagstuk.
Y3485: EEN ORANJEKLANT. - De brief van Z.K.H. Prins Alexander: zijn oorzaken en gevolgen. Gerangschikt door een Oranjeklant.
Y3251: DE ORANJEKRANT. - De Oranjekrant. Uitgave t.g.v. het Vorstelijk Huwelijk. Bevattend programma en route der Huwelijksstoet. Den 7den Januari , in het jaar 1937.
R8386: ORATEUR, B. - De Heraut, of wat is, wat wil en wat zal de wereldburgelijke orde?
Y1280: ORBONS, ANNE ROSE. - Amstenrade. Een adellijk woonhuis in Zuid-Limburg.
Y3997: ORCANO. - Orcano. Schunnig blad uit Enschede. Nr. 1. 1978. Herman Bloot.
Y4179: ORDE! - Orde! Het laatste nieuws over de Sovjet-Unie. Samengesteld door het Departement voor Volksvoorlichting en Kunsten. Juli 1941.
B3485: OREMUS, F.T.M. - Tijdschriften en controlled circulation.
Y2036: PAMFLET: ROTTERDAMSE VREDES ORGANISATIE. - Het Amerikaanse Moordtuig zal niet gelost worden! Steunt de Rotterdamse Havenarbeiders.
T7529: ORIENTATIE. - W.F. Prins: De plechtige aanhef van constituties. Vincent Mahieu: Didi / Gedichten. E. Breton de Nijs: Kitty. Boeken: Nes Tergast, Het Moederland door E.R.D. Elias. Kroniek: Loop! zei Uilenspiegel door Vincent Mahieu. Tekeningen en vignetten Arie Smit.
Y1355: ORIENTATIE. - Orientatie, Cultureel Maandblad. 1948-1954: Nrs: 1-2-4 t/m 22. - 25 t/m 28. - 30 t/m 30 t/m 34. - 36 t/m 46.
H6328: D'ORLEANS, CHARLES/PIERRE DE RONSARD. - Poesies de Charles D'Orleans. Publiees avec l'autorisation de M. le Ministre de l'Instruction publique par J. Marie Guichard.
R5220: ORNEE, W.A. - De Mof in de Nederlandse Blij- en Kluchtspelen uit de 17e en 18e eeuw.
R6985: ORNEE, W.A. - De zin in het Nederlands proza en de poŽzie van Philips van St. Aldegonde. Een syntactisch-stilistische analyse.
Y3131: ORNEE, W.A. - Calvinisme en Humanisme bij Philips van Marnix, heer van St. Aldegonde.
T1541: ORTEGA Y GASSET, JOSE. - De opstand der horden. Vertaling J. Brouwer.
L6287: ORTH, GEERTRUIDA C.F.A.G. - De Dalontwikkeling van het Boven-Engadin.
M7832: ORTHEIL, HANNS-JOSEF. - De versierders. Vertaling Theodor Duquesnoy.
R0827: ORTT, FELIX. - Apen en menschen.
T7520: ORTT, FELIX. - Jubileum-nummer. Vegetarische Bode. Orgaan van den Nederlandschen Vegetariersbond. Maandblad, gewijd aan de belangen van het vegetarisme in den ruimsten zin. 37ste jaargang no. 9. 10 september 1934.
R8829: ORTT, FELIX. - Hoe kan de Vegetarier zich voldoende voeden?
T5238: ORTT, FELIX. - Het leven na den dood.
T5240: ORTT, FELIX. - Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
T5237: ORTT, FELIX. - Troost voor hen die achterbleven.
T7547: ORTT, FELIX - Liefde en Huwelijk.
R0362: ORTT, FELIX. - Spoken.
R0360: ORTT, FELIX. - Brieven over Gezondheid. (In het bizonder gericht tot arbeiders). Met voorwoord van Dr. G. Luchtmans.
R0361: ORTT, FELIX. - Menschwaardig arbeidsleven.
T6609: ORTT, FELIX. - Sexueele Opvoeding.
R0990: ORTT, FELIX. - Brieven over Gezondheid. (In het bizonder gericht tot arbeiders). Met voorwoord van Dr. G. Luchtmans.
R0926: ORTT, FELIX. - Brieven over Gezondheid. (In het bizonder gericht tot arbeiders). Met voorwoord van Dr. G. Luchtmans.
T7548: ORTT, FELIX - Aan mijn zuster. Brief over het Geslachtsleven.
R6740: ORTT, FELIX. - Staat en Volk. Natuurphilosophische beschouwing, toegepast op het Vlaamsche vraagstuk.
T7198: ORTT, FELIX. - Van de planeet Mars.
H9954: ORWELL, GEORGE / GUSTAVE FLAUBERT / PAUL THEROUX E.A. - Frankrijk. Reisverhalen.
L0716: ORWELL, GEORGE. - Een olifant omleggen. Essays, journalistiek en brieven. Keuze en nawoord door Martin Schouten.
B4144: ORWELL, GEORGE. - Houd de sanseferia hoog. Vertaling Else Hoog.
L9561: ORWELL, GEORGE. - Happend naar lucht. Vertaling Gerrit Komrij.
L8131: OS, TH. VAN. - Borstendraagster. Roman.
B0283: OS, TH. VAN. - Berliner Lullaby.
B5342: OS, HENK VAN. - Moederlandse geschiedenis.
MK0165: OSBORN, MARJJANE EN STELLA LONGLAND. - Rune Games.
T3647: FRANKLIN / A. OSBORN. - Een verboden toespraak. [Verslag van een lezing door sergeant-majoor Franklin. Met aanteekeningen van A. Osborn. Vert. naar een Engelsche brochure van de "No More War" (Nooit Meer Oorlog) Beweging].
R9046: OSS, ALEXANDER M. VAN. - Onverholen verhalen uit bezet Nederland. Met illustraties van Pol Dom.
T1957: OSSENBLOK, E.J. - Eene lezing over Guido Gezelle.
T6696: OSSENDORP, F.L. - De S.D.A.P. en het onderwijs.
T6196: OSSENDORP, F.L. - Het onderwijs en de gemeenten.
H8198: OSTAIJEN, PAUL VAN & E. DU PERRON E.A. (EDS.). - Avontuur. februari-april 1928.
W8380: OSTAIJEN, PAUL VAN. - Dag stoel naast de tafel. Een programma van fragmenten uit het Muzikaal Plastisch Literair Oeuvre. Gespeeld door Arena/De nieuwe komedie
M8073: OSTAIJEN, PAUL VAN. - De bende van De Stronk. Een romanties verhaal van roof en liefde.
L4046: OSTAIJEN, PAUL VAN. - Diergaarde voor kinderen van nu.
H1075: OSTAIJEN, PAUL VAN. - Het landhuis in het dorp en De jongen.
K6418: OSTAIJEN, PAUL VAN. - Ik wil bloot zijn en beginnen.
H9123: OSTAIJEN, PAUL VAN. - Spiegel van uw eenzaamheid. Een keuze uit de poŽzie van Paul van Ostaijen, ingeleid en samengesteld door Stefaan Evenepoel.
T2570: OSTAIJEN, PAUL VAN. - Paul van Ostaijen 100.
B4358: OSTAIJEN, PAUL VAN. - Verzamelde gedichten.
B0646: OSTAIJEN, PAUL. - Patriotism, Inc. and other tales.
T9897: OSTAIJEN, PAUL VAN. - Verzameld werk: poŽzie en Proza. 4 delen in cassette
Y1149: OSTAIJEN, PAUL VAN. - Krities Proza II.
T8836: OSTAIJEN, PAUL VAN. - Music-Hall. Een programma vol charlestons, grotesken polonaises en dressuurnummers. Samengesteld en ingeleid door Gerrit Borgers.
T3735: OSTAIJEN, PAUL VAN. - Feasts of fear and agony. Translated by Hidde Van Ameyden van Duyn.
Y3220: OTERDAHL, JEANNE. - Het meisje dat op Kerstmis schreide. Uit het Zweedsch vertaald door N. Basenau-Goemans. Kerstbrief.
K6443: OTERDAHL, JEANNA. - Ruth, de kleine koningin.
K6466: OTERDAHL, JEANNA. - Het kind uit de diepte.
R8453: OTTEMA, NANNE. - Het oude zuivelbedrijf in het Friesch Museum. Met twaalf afbeeldingen naar schilderijen en teekeningen van Ids Wiesma en naar foto's.
T4960: OTTEMA, J.G. - Toespraak bij de opening van de bewaarschool voor kinderen uit den fatsoenlijken stand, opgerigt door het Departement Leeuwarden, der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen op den 15 september 1847.
T5255: OTTEMA, J.G. - Geschiedkundige aanteekeningen en ophelderingen bij het Thet Oera Linda Bok.
Y0940: OTTEN, WILLEM JAN. - Gerichte gedichten.
T1160: OTTEN, WILLEM JAN. - Een man van horen zeggen.
K4590: [MACHIAVELLI]. OTTEN, J.F. - Machiavelli, sleutel van onze tijd gevolgd door de volledige vertaling van De Vorst.
A0730: OTTEN, WILLEM JAN. - Het keurslijf alsmede "Onderkomen" en "De nadagen", gedichten 1971 - 1973.
B2919: OTTEN, WILLEM JAN. - Specht en zoon.
T8534: OTTEN, WILLEM JAN. - Eindaugustuswind.
R1353: OTTEN, WILLEM JAN. - Onze Lieve Vrouwe van de Schemering. Essays over poŽzie, film en geloof.
T8056: OTTEN, G.J. - De ontwikkeling der verbruikscooperatie in Nederland.
T8142: OTTEN, WILLEM JAN. - Het ruim, gedichten 1973 - 1976.
R3793: OTTEN, CHRISTINE. - Een echt verhaal.
M3434: OTTEN, WILLEM JAN. - De wijde blik.
K3439: OTTEN, WILLEM JAN. - Specht en zoon.
R9535: OTTEN, WILLEM JAN. - Gerichte gedichten.
T2166: OTTEN, P.F.S. - O Nederland! Let op U Saek.
T8516: OTTEN, WILLEM JAN. - Op de hoge. Gedichten 1998-2003.
B4487: OTTERSPEER, WILLEM. - Geleerde vrouwen.
T4686: OTTERSPEER, WILLEM. - De mislukkingskunstenaar, Willem Frederik Hermans, Biografie, deel 1 (1921-1952).
K8413: OTTEVAERE, E. - J.C. Bloem.
T5157: OTTO, WILLEM. - Telegrafische schetsen.
B3049: OUCHER, FLORINE. (ED.). - Woord gehouden. Veertig jaar Stichting 1940-1945.
L8425: OUD, J.J.P. - Nieuwe Bouwkunst in Holland en Europa (1935).
K5807: OUDE, J. VAN DEN. - Litterarische interludien. Tweede bundel.
A0528: OUDE, J. VAN DEN. - Uit de poppenkraam onzer romantiek.
B3425: OUDE, J. VAN DEN. - Litterarische interludien. Tweede bundel.
Y4284: OUDEGEEST, J. E.A. - Aan het Nederlandsche Volk! Op tegen het ellende kweekende kapitalisme! Stemt op de candidaten der S.D.A.P.
T6511: OUDEGEEST, JAN. - Veel geld voor Staatspensioen! Geen geld voor Oorlog!
R4799: OUDEGEEST, J. - Breekt uw kluisters! Een pleidooi voor invoering van een wettelijk geregelden 10-urigen arbeidsdag voor volwassenen.
T2913: OUDEGEEST, J. - Niet bij brood alleen!.
T3175: OUDEGEEST, J. - De vakbeweging. Eenige beschouwingen over ontstaan, doel en middelen der vakorganisatie.
R4403: OUDEJANS, NICO. - De jood in de Middelnederlandse literatuur. Een onderzoek naar de jood als type in de letterkunde tot 1600, met een nadruk op de exempelen.
R3740: OUDEMANS, A.C. - Het leven en de lotgevallen van Hugo de Groot. In gesprekken.
Y3444: [BREDERO] OUDEMANS, A.C. - Woordenboek op de gedichten van G. Az. Bredero.
T9095: OUDENDIJK, K.E. - Opstellen over den vestingoorlog. Met figuren in den tekst.
K8292: OUDENDIJK, JOHANNA K. - Johan de Witt en de zeemacht.
K5536: OUDHEUSDEN, J. VAN. E.A. (ED.). - Brabantse biografieen Deel 1. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Noordbrabanders.
H5517: OUDHEUSDEN, PIETER VAN / H. VERHEY. - De mensch Deelder waarin opgenomen J.A. Deelder: teksten 1962 - 1985.
H6990: OUDOT, SUSAN. - Hartsvriendinnen voor altijd. Vertaling W. Montanus.
R6098: OUDSHOORN, HENRICUS I. - De tuinders in Wateringen en De Lier. Bijdrage tot de godsdienstgeografie van het Westland. The market-gardeners in Wateringen and De Lier.
B3749: OUDSHOORN, J. VAN. - Verzamelde Werken. Deel I Novellen en schetsen. Uitgegeven en ingeleid door W.A.M. de Moor. Deel II Romans. Uitgegeven door W.A.M. de Moor.
Y2519: OUDSHOORN, C. VAN EN MARGREET BROUWER. - Schrijf nu maar. Handleiding bij de schrijfmethode. Overtrekboek. Deel 1,2,3,4, en 6. Een methode met genormaliseerde letters en cijfers.
B9366: OUDSHOORN, J. VAN. - In memoriam.
L0809: OUDSHOORN, J. VAN. - Achter groene horren.
B9819: OUDSHOORN, J. VAN. - Verzamelde Werken. Deel I : Novellen en schetsen. Uitgegeven en ingeleid door W.A.M. de Moor.
K6143: OUDSHOORN, J. VAN. - Het onuitsprekelijke. Brieven. Verzameld en toegelicht door Wam de Moor.
R8944: OUDSHOORN, J. VAN. - Bezwaarlijk verblijf, uitgegeven naar het handschrift, toegelicht en van een levensschets voorzien door W.A.M. de Moor.
K8581: OUDSHOORN, J. VAN. - Achter groene horren.
B0643: OUDVORST, A.F. VAN. - Menno ter Braak als woordvoerder van de intellektuelen. Een literatuursociologische benadering.
B3247: OUMERGUE, E. - Kunst en gevoel in het werk van Calvijn. Drie lezingen. Vertaling W.F.A. Winckel.
K4770: OUOLOGUEM, YAMBO. - Het recht van geweld. Vertaling Jenny Tuin.
M6663: OUSMANE, SEMB»NE. - Einde van een Imperium. Roman uit Senegal. Twee delen. Vertaling Hetty Renes.
M6669: OUTERS, JEAN-LUC. - Keurslijf. Vertaald door Edith Klapwijk.
R0732: OUWEJAN KZN, R.J. - Het Nederlandsche schrift.
R8692: OUWENDIJK, DICK. - Het beenen voorhoofd.
R7002: OUWENDIJK, DICK. - De man die God werd.
A0084: OUWENS, KEES. - De strategie.
H1427: OUWENS, KEES. - Droom. Gedichten.
K0058: OUWENS, KEES. - Een twee drie vier ...
A0751: OUWENS, KEES. - Van de verliezer & de lichtbron. Gedichten.
T8155: OUWENS, KEES. - Als een beek.
T8837: OUWENS, KEES. - Arcadia.
T8838: OUWENS, KEES. - Klem.
Y0687: OUWERLING, H.N. - Kleine katechismus der nieuwe spelling, gegrondvest op de beschaafde spreektaal, zijnde het onvolprezen, welluidende Hollandsche dialect, nuttig en profijtelijk voor alle Nederlanders, onverschillig of zij met De Vries en Te Winkel of met Kollewijn spellen. Gevolgd door een rij van stichtelijke refreinen.
T4801: OVEN, J.C. VAN. - De bekoring der rechtsgeschiedenis. (Ius Gentium - Het proces-Verginia).
T3466: OVER DE LINDEN, L.F. - Beweerd maar niet bewezen. Bestrijding van de argumenten voorkomende in de Brochure van den Heer J. Beckering Vinckers over Het Oera Linda Boek.
B2749: OVERBEEK, JAN. - Een beeld van een man. Kort verhaal.
Y1953: OVERBEEK DE MEIJER, CARSTEN VAN. - De Pokken-Epidemie in Nederland in 1870-1873. Uitgegeven door het Departement van Binnenladsche Zaken.
W8185: OVERDIEP, G.S. - Onze renaissance in proza. Bloemlezing uit geschriften van de 16de en 17de eeuw.
L6770: OVERDIEP, G.S. - De stilistische methode in de Nederlandsche Taal- en Letterkunde.
B0027: [VONDEL] OVERDIEP, G.S. - De zinsvormen in Vondel's Pascha en Lucifer.
R5249: OVERDIEP, G.S. EN G.A. VAN ES. - Stijl en litteratuurgeschiedenis. Bibliographie.
B8129: OVERDIEP, G.S. - Fragmenten van de Roman van Walewein naar het handschrift uitgegeven en verklaard.
R5194: OVERDIEP, G.S. - Over Vondels dichtkunst.
T2675: OVERDUIN, H.J. EN RINKE TOLMAN. - Het eerste nieuws. Nieuwsblad voor de scholen en voor cursussen voor de rijpende jeugd.
T1846: OVERST, H. - De ruzie aan de leestafel. Een krantengeschiedenis. Verlucht door Albert Hahn.
Y4280: OVERST, H[IJMAN]. - Aan de losse arbeiders.
T6320: OVERSTEEG, JB. VAN. - "Kinderen huns tijds" en "Vrij-Antirevolutionairen". Een woord aan den heer A.J. Hoogenbirk.
Y0264: OVERSTEEG, JAC. VAN. - Wettige bezwaren of Liberale kleinzieligheid? Een woord n.a.v. de Hooger-Onderwijs-debatten.
R7204: [MULTATULI] OVERSTEEGEN, J.J. (ED.). - Multatuli en de kritiek. Een bloemlezing uit de literatuur over Multatuli.
B9111: OVERSTEEGEN, J.J. - In het schuim van grauwe wolken. Het leven van Cola Debrot tot 1948.
K4454: OVERSTEEGEN, J.J. (ED.). - Kort geding. Een bloemlezing uit de moderne verhalen-literatuur.
M2533: [MULTATULI] OVERSTEEGEN, J.J. (ED.). - Multatuli en de kritiek. Een bloemlezing uit de literatuur over Multatuli.
B2903: OVERSTEEGEN, J.J. - Voetstappen van WFH. Essays over Conserve, De tranen der acacia's, De god denkbaar denkbaar de god, Mandarijnen op zwavelzuur, Het sadistische universum.
B4052: OVERSTEEGEN, J.J. - Vorm of vent. Opvattingen over de aard van het literaire werk in de Nederlandse kritiek tussen de twee wereldoorlogen.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

5/30