Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
B2582: MEIJER, ISCHA. - De handzame Ischa Meijer.
B2654: MEIJER, SAL. - Sal Meijer. Inleiding door Hans van Straten.
B4397: MEIJER, P.W.M. DE. - Pirandelliaanse combinaties.
B4740: MEIJER, JAAP. - Van Israelieten tot Israeliers. Anderhalve eeuw Joodse geschiedenis 1815-1965.
B4986: MEIJER, JAAP. - Tussentijdse verantwoording. Een Zionistische Enquete uit 1916.
B4987: MEIJER, JAAP. - Discriminatie in domineesland C.E. van Koetsveld 1807-1893.
B4989: MEIJER, JAAP. - Herman van den Bergh: Sabbath. Een joods-thematische studie.
B4990: MEIJER, JAAP. - Herman van den Bergh 1897-1967. Een documentatie.
B4992: MEIJER, JAAP. - Voorvaderlijke vooroordelen. Het joodse type bij Jacob van Lennep 1802-1868.
B5151: MEIJER, JAAP. - De schim van P.C. Hooft, Jacques Perks alternatieve terzinen 17 maart 1881.
R6648: MEIJER, JAAP. - Afscheid van de grote Sjoel. Synagogencomplex werd museum. Balans der Ballingschap.
B7180: MEIJER, JAAP. - Martelgang of cirkelgang. Isaac da Costa als joods romanticus.
R4694: MEIJER, G. - Beroerders des Volks. Praat en daad der C.D.U.
L6153: MEIJER, ISCHA. - Een jongetje dat alles goed zou maken.
L5565: MEIJER, JAAP. - Waar wij ballingen zijn. Essays over joodse letterkundigen in Nederland.
T8337: MEIJER, MIA. - Gerard Reve.
B9458: MEIJER, J. / KAREL V. H. REVE / H.G. SCHOGT / CHARLES B. TIMMER. - Over Toergenjew.
R2939: MEIJER, JOKOB / ADRIAAN K. OFFENBERG. - Al tehomot. Op de rand van de afgrond. Catalogus van Hebraica en Judaica onder de Duitse bezetting in Nederland verschenen.
R2685: MEIJER, ISCHA. - Brief aan mijn moeder.
H0223: MEIJER, J. - Jacques Perk en Willem Kloos 1881.
K0440: MEIJER, ISCHA. - De Interviewer. 50 interviews uit 25 jaar interviewen.
R1534: MEIJER, J. - Van Corantijn tot Marowijne. Beknopt overzicht van de geschiedenis van Suriname.
T1339: [SPINOZA] MEIJER, W. - De wetenschap van Dr.G. Jelgersma en de wijsbegeerte van Benedictus de Spinoza.
T1362: [SPINOZA] MEIJER, W. & J.D. BIERENS DE HAAN. - De ontwikkelingsleer en het spinozisme. [gevolgd door] Nabeschouwing over: Het spinozisme als ontwikkelingsleer [gevolgd door] Verweer tegen de nabeschouwing van Dr. J.D. Bierens de Haan.
B4761: MEIJER, JAAP. - Contrastbelichting en caricatuur. Het Joodse type bij J.J. Cremer 1827-1880.
B8793: MEIJER, ISCHA. - Gekgemaakt in het huwelijk en Een geval van onaangepast gedrag. Met tekeningen van Monika Sauwer.
T1241: MEIJER, W. - Disputationem Familiarem De Republica. Latine edidit W.G. van der Tak.
K9554: MEIJER, JAAP. - Onze taal als een bare schat. Jacob Israel de Haan en het Hebreeuws.
R4046: MEIJER, JAAP. - J.K. Rensburg 1870 - 1943. Een joodse graalzoeker.
B4985: MEIJER, JAAP. - De bedevaartgangers. Een proto-zionistische roman van Betsy Hasebroek (1841).
R3895: MEIJER, JAKOB. - Isaac da Costa's weg naar het Christendom. Bijdrage tot de geschiedenis der joodsche problematiek in Nederland.
R1599: MEIJER, JAAP. - Bibliography of the writings of Dr. Jaap Meijer.
R1777: MEIJER, JOANNES B.J. - De eerste levensvraag in het intellectualisme van St. Thomas van Aquino en het integraal-realisme van Maurice Blondel.
R5737: MEIJER, JAN DE. - De Kerk der Ned. Herv. Gemeente te Koog aan de Zaan.
R2671: MEIJER, ISCHA. - Een Rabbijn in de Tropen.
B4729: MEIJER, J. - Zij lieten hun sporen achter. Joodse bijdragen tot de Nederlandse beschaving.
R5483: MEIJER, ADOLPH F. - De droom.
T0982: MEIJER, ISCHA. - Brief aan mijn moeder.
Y0498: MEIJER, W.J. - De Rechtstoestand van Gemeente-Ambtenaren en -werklieden.
T5259: MEIJER, S.J. - Een en ander in verband met het Oera Linda Bok.
T7126: MEIJER, G.A. EN N.J.M. DRESCH. - Het honderdvijftigjarig bestaan van het Roomsch-Katholiek Weeshuis te Schiedam 1774-1924.
L0872: MEIJERE, VICTOR DE. - De Avondgaarde.
K9642: MEIJERE, VICTOR DE. - Labber-de Zwie.
R3640: MEIJERE, VICTOR DE. - Uit mijn land.
L4605: MEIJERS, J.A. - Taal en leven. Een populaire uiteenzetting van enkele taalverschijnselen.
R4962: MEIJERS, DEBORA. - De vrouw een godin, de kunst een god. Over vrouwenstudies en het symbolisties vrouwbeeld.
L1231: MEIJNE, N.G. - In een stroomversnelling van de chirurgie.
A0332: MEIJSING, DOESCHKA. - De kat achterna.
W5099: MEIJSING, DOESCHKA. - De kat achterna.
H1253: MEIJSING, DOESCHKA. - De tweede man.
K2501: MEIJSING, DOESCHKA. - Ethel Portnoy. Informatie.
H3824: MEIJSING, DOESCHKA. - Tijger, tijger!
L1891: MEIJSING, DOESCHKA. - Utopia of De geschiedenissen van Thomas.
L3361: MEIJSING, GEERTEN. - De grachtengordel. Een roman.
L0216: MEIJSING, GEERTEN. - Tussen mes en keel.
L8801: MEIJSING, GEERTEN. - Altijd de vrouw.
B8482: MEIJSING, GEERTEN. - Veranderlijk en wisselvallig. (vijf variaties).
R1774: MEIJSING, GEERTEN. - Malocchio. Een Toscaanse jeugd.
R1155: MEILINK, WIM (ED.). - Bibliografie van in Nederland en Belgie verschenen werken op het gebied van het poppenspel.
T2170: MEILOF-WITTE, NOOR / JAN MEILOF / JOOST DE MOOR. - Achter onze bonte vaan. Een beeld van de Arbeiders Jeugd Centrale 1918-1959.
T5489: MEILOF, JAN. - Een wereld licht en vrij. Het culturele werk van de AJC 1918 - 1959.
R4530: MEINER, ANNEMARIE (ED.). - Grundstock einer Fachbibliothek für den Buchhändler.
Y0616: MEINHOF, ULRIKE M. - Laatste teksten van Ulrike.
M4088: MEINKEMA, HANNES. - De driehoekige reis.
W0403: MEINKEMA, HANNES. - Mooie horizon.
W2230: MEINKEMA, HANNES. - Verhalen. Alle verhalen uit: Het wil nog maar niet zomeren, De groene weduwe, De naam van mijn moeder.
B4488: MEINKEMA, HANNES. - Te kwader min.
P0746: MEINKEMA, HANNES. - Een geluid als van onweer.
P0315: MEINKEMA, HANNES. - De groene weduwe en andere grijze verhalen.
R3258: MEINKEMA, HANNES. - Het persoonlijke is poëzie.
R0914: MEINKEMA, HANNES. - Op eigen tenen.
R0911: MEINKEMA, HANNES. - Dora, een geschiedenis.
Y2140: MEINKEN, FRED. - Wabash blues. La mode est aux blues.
T1334: [SPINOZA] MEINSMA, K.O. - Spinoza en zijn Kring. Historisch-kritische studiën over Hollandsche vrijgeesten.
T9638: MEINSMA, KOENRAAD OEGE. - Middeleeuwsche Bibliotheken.
Y0699: MEINSMA, K.O. - De Librye te Zutphen. Ingeleid door B. Looper en A.J. Geurts.
R3222: MEISCHKE, M.C.A. - Boerenwagens.
R5777: MEISCHKE, M.C.A. - Koek- en Speculaasprenten. Het vanwaar en het waarvan.
L7949: MEISENBACH, A.C. - ACME Commodity and Phrase Code.
L5396: MEISSINGER, KARL AUGUST. - Der katholische Luther.
L7254: MEISSNER, FRANZ HERMANN. - Hans Thoma.
T5566: MEISTER, KARINA [SAMENSTELLING EN CALLIGRAFIE]. - O admirabile Veneris idolum.
L0020: MEISTERSANGER, JACOB DER. - Net als vroeger.
B2262: [TSJECHOV] MELCHINGER, SIEGFRIED. - Anton Chekhov. Translated by Edith Tarcov.
B3283: [TSJECHOV] MELCHINGER, SIEGFRIED. - Anton Tschechow.
L1479: MELCHIOR, A. - De eerste walvisvaart van de "Willem Barendsz". Inleiding W.H. Bierman.
B7165: MELCHIOR, WILLEM. - De roeping van het vlees.
W5884: MELGERS, AAFJES. - Spaanse furie.
T0884: BINDELS & VAN MELICK (RED.). - Over niks. Over alles. Dag van de Brief.
B4589: MELIS, HENRI. - Taferelen uit het leven van een Pallieter. 10 tekeningen.
T0692: MELIS, WILLEM. - De strijd om de vereeniging der Nederlanden.
K7531: MELKER, SASKIA DE (EDS.). - The Image of the Word. Jewish Tradition in Manuscripts and Printed Books.
B9021: MELKMAN, J. - Geliefde vijand. Het beeld van de Jood in de naoorlogse Nederlandse literatuur.
R3912: MELKMAN, JOZEPH. - David Franco Mendes. A Hebrew Poet.
T5037: MELKMAN, JOZEPH. [= J. MICHMAN] - Ter Herinnering aan de Uittocht uit Egypte.
T2126: MELKMAN, J. [=J. MICHMAN]. - Samuel Joseph Agnon. Inleiding over Auteur en werk.
T9242: MELLAERTS, J EN GILBERT NEIRINCKX. - Avond. Gedicht en Muziek. Onder leiding van Emiel Hullebroeck.
L1168: MELLE, J.P. VAN. - De "Oude" Jan Luyken.
T6424: MELLE, MARIUS VAN EN ROB VAN VEELEN. - Gerard Albert Vader (1865-1940). Een sociaal bewogen leven in Weesp.
L1142: [VONDEL] MELLES, J. - Joost van den Vondel. De geschiedenis van zijn leven.
H5160: MELLES, J. - Joachim Oudaan. Heraut der verdraagzaamheid 1628-1692.
K8762: MELLES, J. - Joachim Oudaan. Heraut der verdraagzaamheid 1628-1692.
R0630: MELLES, J. - Het Huys van Leeninge. Geschiedenis van de oude Lombarden en de Stedelijke Bank van Lening te Rotterdam 1325-1950.
R1581: [VONDEL] MELLES, J. - Joost van den Vondel. De geschiedenis van zijn leven.
R6204: MELLINK, A.F. - De Wederdopers in de Noordelijke Nederlanden 1531-1544.
R9238: MELLINK PZ., F.G. - Nederlandsche spraakkunst.
T1066: MELLINK, A.F. - De radikale Reformatie als thema van sociaal-religieuze geschiedenis.
R3300: MENS EN MELODIE. - Mens en melodie. Algemeen maandblad voor muziek 5e jaargang nr 1, januari 1950.
L5305: MELOEN, JOSIEN. - Uit de oude poepdoos. Versjes.
W8550: MELOTTE, M.A. DE. - Discours prononce a l'inauguration de l'exposition Joh. Enschede en Zonen de Haarlem au musee d'Ansembourg a Liege.
L6789: MELSEN, A.G.M. VAN. - Het nut der wijsbegeerte.
Y1949: MELVILL VAN CARNBEE LOWRY EDWARDS, E. - Une heresie aux Pays Bas, Tanchelin Raspoutin, un rapprochement Historique.
L6151: MELVILLE, HERMAN. - De jacht op de witte walvis. Vertaling A. v.d. Vet. Tekeningen Rein Snapper.
L3112: MELVILLE, HERMAN. - Moby Dick.
Y0296: MELVILLE, HERMAN. - Moby Dick of de Walvis. Vertaling S. Westerdijk.
K8336: MEMBRECHT, STEVEN. - De eerstelingen.
M9643: MEMBRECHT, STEVEN. - De ruimte gevangenis. Zeven novellen.
P1718: MEMBRECHT, STEVEN. - De sektariers en de witte vlek.
K3180: MEMBRECHT, STEVEN. - Een waarachtige driehoek. Essay. Eenzaamheid, schuld en angst in de literatuur.
P1719: MEMBRECHT, STEVEN. - Het tweede besluit. (Verslag van een vertwijfelde).
H8462: MEMBRECHT, STEVEN. - Ja-of nee / nee-of ja. Gedichten
M4475: MEMBRECHT, STEVEN. - Raderwerk. Gedichten/Teksten.
B3547: MEMBRECHT, STEVEN. - Totdat het leven daalt. De Martha-gedichten.
B3917: MEMBRECHT, STEVEN. - Het labyrint en de poetische ruimte.
Y2844: MEMBRECHT, STEVEN. - Een oliedruppel tijd. Gedichten.
T0998: MEMMI, ALBERT. - Portret van een Jood. De impasse. Vertaling Hermien Manger.
M2507: MENCKEBERG, HENRY. - De vrolijke dood van David Caprino.
L1232: MENDEL, B. - Over de taak der pharmacologie.
M2505: MENDELS, JOSEPHA. - Alles even gezond bij jou. Roman.
K3857: MENDELS, JOSEPHA. - Alle verhalen.
H5189: MENDELS, JOSEPHA. - Alles even gezond bij jou. Roman.
M5200: MENDELS, JOSEPHA. - Heimwee naar Haarlem.
M1892: MENDELS, JOSEPHA. - Joelika en andere verhalen.
M2504: MENDELS, JOSEPHA. - Welkom in dit leven. Verhalen.
K6393: MENDELS, JOSEPHA. - Zoethout en etamien en andere novellen.
R4350: MENDLIK, O. - Kunst en nationalisme.
P1067: MENG, WANG/WANG ANYI. - De staart van de vlieger. Chinese verhalen van kort na de Culturele Revolutie. Vertaald door R. Sybesma.
T3176: MENGER, ANTON. - Nieuwe zedeleer. Vertaling W.H. Vliegen.
B4954: MENNE, KARL. - Der Einfluss der deutschen Literatur auf die niederlandische um die Wende des 18.u. 19Jhts. Teil I. Periode der Ubersetzungen; Fabel- und Idyllendichtung; Klopstocks Messias; Ubersicht uber das Drama.
K9609: MENNEKENS, JEF. - Kinderpoëzie in verband met onderwijs en opvoeding.
R5360: MENNEKENS, JEF. - Een kroon. Drama in 5 bedrijven.
K7317: MENS, JAN. - Het rode gerucht.
L3333: MENS, JAN. - Lampions der liefde zijnde enige spannende fragmenten uit het geheim dagboek van Maria Petronella Goudentor.
H0258: MENS, JAN. - Meester Rembrandt. Roman.
R7233: MENS, JAN. - Godt alleen d'eere.
R6527: EEN MENSCHENVRIEND. - Licht en Schaduw in ons Maatschappelijk Leven.
Y1228: MENSEMA, A.J. - Kasteel Rechteren.
Y1229: MENSEMA, A.J. EN JS. MOOIJWEER. - Havezaten van Vollenhove. Marxveld, Oldenhof en Oldruitenborgh.
Y1315: MENSEMA, A.J. E.A. - De ridderschap van Overijssel. Le Métier du Noble.
B6586: MENSING, JAN. - Grafische monografieen: Bandtitels van Jan Mensing met een bijschrift van L. Ronner.
L6295: MENSINK, BERNARDUS A. - Jan Baptist Stalpart van der Wiele. Advocaat, priester en zielzorger 1579 - 1630.
R5549: MENSINK, B. A. - Jan Baptist Stalpart van der Wiele. Advocaat, priester en zielzorger 1579 - 1630.
L5416: MENSSCHERT, WILLEM. - De gouden bruiloft. Met een voorberigt van H. Tollens, Cz.
L0190: MENTEN, TED. - Art Deco small frames and borders.
L0186: MENTEN, TED. - Borders.
W2217: MENZ, GERHARD. - Der deutsche Buchhandel.
Y1769: MENZIES, GAVIN. - 1434. Het jaar waarin China de Italiaanse Renaissance deed ontbranden.
T3556: MERCIER, DESIRE FELICIEN. - Noodkreet der Belgische bisschoppen tot de openbare meening.
L2031: MERCIER, HELENE. - Verbonden schakels.
P0920: [BECKETT] MERCIER, VIVIAN. - Beckett/Beckett.
T9793: MERCIER, KARDINAAL. - Herderlijke Brief van Zijne Eminentie Kardinaal Mercier, Aartsbisschop van Mechelen over de Vaderlandsliefde en standvastige lijdzaamheid. Kerstmis 1914.
Y2619: MERCURIUS. - Mercurius. Orgaan van de Vereeniging van Handelsbedienden Mercurius. Juli - December 1901 nrs: 1 t/m 19 .
R8639: MEREJKOWSKI, DMITRI SERGEWITSCH. - Tolstoi en Dostojewski als menschen en kunstenaars. Voor Nederland bewerkt door W.J.A. Roldanus jr.
R9356: MEREZJKOWSKJOE, D.S. - Paul I. Drama in vijf bedrijven. Uit het Russisch vertaald door Annie de Graaf.
Y2700: MERGL, JAN / ERNST PLOIL / HELMUT RICKE. - Loetz. Bohemian Glass 1880-1940. [With CD-ROM].
M3806: MERI, VEIJO. - Verhalen. Vertaald door Dolf Coppes.
R4587: DE MERIDIAAN. - Congo. F. Olbrechts: De sereniteit van de Afrikaanse plastiek. E. van Ruysbeek: Inheemse litteratuur. A. Meeussen: Een wiegelied uit Burundi. G. Walschap: Kunstenaars reizen in Congo. K. Jonckheere: Neger, een scheldwoord. H. Wouters: Negerdansen. M Wyckaert: Picasso, Matisse, Vlaminck, Getrude Stein en de Afrikaanse kunst.
L6907: MERIMEE, PROSPER. - Carmen. Vertaling J. de Jong.
T6032: MERISON, JOS. - Oranje-Jubel Marsch. Met den meest verschuldigden eerbied aan Hare Majesteit Koningin Wilhelmina der Nederlanden. Ter herdenking aan Hoogst Derzelve 25 Jarige zegenrijke Regeering. 1898 - 1923.
R8562: MERK, E. - Onder een dak. Novelle.
T5243: MERKELBACH, H.M. - Naar aanleiding van de collectieve arbeidsovereenkomst.
T9233: MERKX, C.J.M. EN G.W. LOVENDAAL. - Vergeefs Verwacht. Voor Mannenkoor of kwartet.
R4935: [STRACHEY]. MERLE, GABRIEL. - Lytton Strachey (1880-1932). Biographie et critique d'un critique et biographe. 2 vol.
R4686: MERLYN. - Vierde jaargang nrs 1 t/m 6, 1966, complete jaargang.
T4541: MERLYN. - Bijdragen Alberts' De eilanden, Couperus en Engeland, Claus' Een geverfde ruiter.
M3154: MERLYN. - Bijdragen over De brieven Van van het Reve. Vestdijks Zo de ouden zongen... I. Gomperts' heldhaftige literatuurbeschouwing Het orakel van Gomperts.
B7547: MERLYN. - Bijdragen over: Polet en de complementariteit. Vestdijks Genadeschot. Hendrik de Vries, reprise. Hendrik de Vries, derde ronde. Autonomie.
B7548: MERLYN. - Bijdragen over: Boutens' Nacht-Stilte. Mnemosyne in de bergen. Willem Mertens' levensspiegel. Auteursbelangen.
B7549: MERLYN. - Bijdragen over: Mnemosyne in de bergen II. Tobias en de dood. Analyse en oordeel III. Kafka's Amerka.
B7550: MERLYN. - Bijdragen over: Sartre voor de spiegel. Achterberg's hiervoormaals. De God Denkbaar. De vertaler als censor. Lucebert's visser van Ma Yuan.
B7551: MERLYN. - Bijdragen over: Nog een meisje van Gorter. Awater. Nijhoff-Achterberg. Vromans Over de dichtkunst. Kloos in de nacht. Vera Janacopoulos. Lucebert en het program.
B7552: MERLYN. - Bijdragen over: Hermans' Donkere kamer. Taalkunde en literatuur. Vestdijks Zo de ouden zongen...(II). Hooftse wendingen.
B7553: MERLYN. - Bijdragen over: Hendrik de Vries. Hoorniks Vis. De laatste Koolhaas. Analyse en oordeel.
B1947: MERLYN. - Bijdragen over Coenens Onpersoonlijke herinneringen. Tengnagel en de Schouwburg. Lodeizen en de sterren. Zeemorgen en Toetsing door splitsing.
R4685: MERLYN. - Derde jaargang nrs 1 t/m 6, 1965, complete jaargang.
T8577: MERODE, WILLEM DE. - O Tempora, O Mores !
B4821: MERODE, WILLEM DE. - De overgave.
W4347: MERODE, WILLEM DE. - De lichtstreep.
M0095: MERODE, WILLEM DE. - Kaleidoscoop.
M0028: MERODE, WILLEM DE. - Spiegelbeelden.
T8143: MERODE, WILLEM DE. - Spiegelbeelden.
T8197: MERODE, WILLEM DE. - Verzamelde gedichten. Twee delen.
T8203: MERODE, WILLEM DE. - Chineesche gedichten.
T8204: MERODE, WILLEM DE. - De steile tocht.
T8206: MERODE, WILLEM DE. - Eenvoudige gedichten. Met teekeningen van H. Molenaar.
T8210: MERODE, WILLEM DE. - Doodenboek.
T8219: MERODE, WILLEM DE. - Ruischende Bamboe.
T8353: MERODE, WILLEM DE. - Chinese gedichten. Ingeleid en toegelicht door Hans Werkman.
R8685: MERODE, WILLEM DE. - De overgave.
T3311: MERODE, WILLEM DE. - Kwattrijnen.
R7865: MERODE, WILLEM DE. - De donkere bloei.
T0030: MERODE, WILLEM DE. - Het kostbaar bloed.
T2435: MERODE, WILLEM DE. - De rozenhof. Kwatrijnen.
R3457: MERRILL, E.D. - De Plantengroei van de Maleise Archipel. Bewerkt door J. Th. Koster.
K4399: MERRILL, JOHN C. - The Elite Press. Great newspapers of the world.
T5313: MERTENS, ANTHONY. - Zwaluwziek. Leven na een herseninfarct.
T6665: MERTENS, D. - In Memoriam Martin Luther King.
W7950: MERTENS, ANNA. - Voorspel.
M1016: MERTENS, PIERRE. - Begoochelingen. Vertaling Ernst van Altena.
L9941: MERTENS, PIERRE. - Koninklijke rust. Vertaling Ernst van Altena.
R8740: MERTENS, A.TH.L.M. - De invloed van het geboortenummer op den levensloop.
R8160: MERTENS, A.T.L.M. - Eenige aspecten van de beteekenis van het geboortenummer. Bewerking van gegevens an 5202 gezinnen met 34528 kinderen verkregen via een enquete.
T6878: MERWE, JAAP VAN DE. - 't Oproer kraait, geillustreerd gezangboek voor rebellen.
M0248: MERWE, A. V.D. = PIETER GEYL. - Het wachtwoord, sonnetten.
T6330: MERWE, J.P. VAN DER. - Die Kaap onder die Bataafse Republiek 1803-1806.
R5870: MERWE, JAAP VAN DE. - Gij zijt kanalje, heeft men ons verweten! Het proletarierslied in Nederland en Vlaanderen.
T7862: MERZ, KONRAD. - Duitscher aangespoeld. Vertaling Nico Rost.
B7655: MERZ, KONRAD. - Duitscher aangespoeld. Vertaling Nico Rost.
R5730: MERZ, DR. - Ultramontaansche wonderziekte in de tweede helft der negentiende eeuw.
B4283: MES, ALOYS J.J.M. - Retributien.
T7299: MES, GOMARIUS. - De Katholieke Pers van Nederland 1853-1887. Alphabetische verzameling der titels van boeken, brochures, tijdschriften, vervolgwerken, dag en weekbladen door katholieke Nederlanders geschreven en ter perse gelegd van 1853, de invoering der bisschoppelijke kerkregeling in Nederland, tot 1887, het jaar van het gouden priesterfeest van Z.H. Paus Leo XIII, benevens een wetenschappelijk overzicht.
R1208: MESDAG, M.J. - Bibliographie van de werken van Nederlandsche schrijvers op het gebied der neurologie en psychiatrie en aanverwante vakken. Met een woord vooraf van K. Herman Bouman. Eerste deel.
T7838: MESMAN, JAN. - De monnik biecht. Een vrije bewerking van het Hexenlied van Ernst von Wildenbruch naar een vertaling van Henk Eikeboom.
H1801: MESSADI, MAHMOUD. - De geboorte van het vergeten. Vertaling M. van de Pol.
R8008: MESSCHERT, WILLEM. - De Gouden Bruiloft. Gedicht.
T4796: MESSEL, SAUL VAN. - Over de huid van mijn geheugen. Een cyclus Joodse gedichten.
K9938: MESSEL, SAUL VAN. - Het eeuwige leven. Een bundel doodspoëzie.
H0574: MESSEL, SAUL VAN. - Toverstaf. Nieuwe priapeeen.
T8152: MESSEL, SAUL VAN. - Het geluid hing te trouwen.
R2300: MESSEL, SAUL VAN. - Balans 5739. Drie kwatrijnen.
R3748: MESSEL, SAUL VAN. - Bruid waar blijft je mond. Een bundel priapeeen.
R3068: MESSEL, SAUL VAN. - Vaderland in den vreemde. Joodse balladen uit Groningerland.
W7687: MESSEL, SAUL VAN. - Syndroom: joodse poëzie.
T8840: MESSEL, SAUL VAN. - Vaderland in den vreemde. Joodse balladen uit Groningerland.
T8661: [SALOMO] MESSEL, SAUL VAN. - Salomo, keur uit zijn liederen. Uit het Hebreeuws vertaald.
T8754: MESSEL, SAUL VAN. - Zeer zeker en zeker zeer. Joodse gedichten.
T8784: MESSEL, SAUL VAN. - Mammoeth mijn muze. Gedichten van een leraar.
R5335: MESSEL, SAUL VAN. - Aign etmoel. Gedichten.
R6556: MESSENS, RUDY. - Repertorium van de Oostvlaamse Pers. (met uitzondering van Gent en het arrondissement Aalst). 1784-1914.
W2094: MESSERER, WILHELM. - Kinder ohne Alter. Putten in der Kunst der Barockzeit.
T6016: MESSINK, H.J. - Onze kleine Prinses. Populaire Marsch voor piano.
P1673: METELLUS, JEAN. - Duisternis over Jacmel. Roman uit Haiti. Vertaald door M. Jacobs
K9425: METER, LEO EN PAUL GUERMONPREZ. (ED.). - Eva's jongste dochter. Schoonheden van het zwakke en zwakheden van het schone geslacht.
B9988: METHOFER, J. - De Vereeniging Gemeenschappelijk Grondbezit. Doel, Middelen en Organisatie.
H6693: METS, G. DE. - Maksim Gorki.
B4378: METSCH, G. - Uitverkoren volk. Joods godsdienstig leven.
L8024: METTENEYEN, BERT VAN. - Hugo de Vedelaar. Naverteld uit een middeleeuwsch volksverhaal.
R1501: METZ, LEX - Letterteekenen.
M2567: METZ DERONA, ELIZABETH. - Zijne majesteit de kat.
B8668: METZGER, BRUCE M. & MICHAEL D. COOGAN (EDS.). - The Oxford Companion to the Bible.
T4567: MEUFFELS, HUBERT. - Sainte Lydwine de Schiedam.
R6458: MEUFFELS, HUBERT. - De Heilige Liduina van Schiedam.
R9110: MEULE, BAT ACHTER DE EN ZIEN MASSEPANT. - Riempies. (Berijmde schetsen uit Geldersche boerenleven).
T0324: MEULEMAN, B.A. - Ibsen en Nederland. Critische en bibliografische gegevens, in chronologische volgorde bijeengebracht.
R7753: MEULEMANS, ARTHUR. - Kinderliederen op gedichten van Willem Gijssels.
H7536: [MULTATULI] MEULEN, DIK VAN DER. - Multatuli. Leven en werk van Eduard Douwes Dekker.
R2440: MEULEN, R. VAN DER. - Een veertigjarige uitgeversloopbaan A.W. Sijthoff te Leiden 1851 - 1 januari - 1891. Naar bescheiden uit het archief der zaak geschetst.
Y1955: MEULEN, M.E. VAN. - Levensvragen. Brieven aan eene vriendin.
B5663: MEULEN, R. VAN DER. - Over de liefhebberij voor boeken. Voornamelijk met het oog op Het boek voor onze dagen.
L1850: MEULEN, A.J. VAN DER / M. TEN BOUWHUYS / N.B. TENHAEFF. - Platen Atlas voor de Vaderlandsche Geschiedenis.
M2506: MEULEN, AP VAN DER. - De erfenis. roman.
W4615: MEULEN, R. VAN DER. - Boekhandel en bibliographie. Theorie en praktijk geschetst in een reeks aaneensluitende opstellen [etc.].
L7181: MEULEN, R. VAN DER. - Oudpruisisch Mixkai.
Y0502: MEULEN, P. VAN DER. - De Krant heeft het gezegd.
B1162: MEULEN, R. VAN DER. - Over de onderscheiding van levend en levenloos in de Slavische talen.
B4728: MEULEN, R. VAN DER. - De Boekenwereld. Theorie en practijk van den Boekhandel, benevens het meest wetenswaardige van de daaraan verwante vakken.
B6437: MEULEN, R. VAN DER. - Peter de Groote en het Hollandsch.
B6736: MEULEN, R. VAN DER. - Over enige aardrijkskundige namen bij onze vroegere zeevaarders.
B6737: MEULEN, R. VAN DER. - Nogmaals over een woord voor Hollanders in Spaansche Archivalia.
B6741: MEULEN, R. VAN DER. - Over een woord voor Hollanders in Spaansche Archivalia.
B6757: MEULEN, R. VAN DER. - Over een naam van het Stormvogeltje: Malefijt.
R6122: MEULEN, P. VAN DER. - De comedies van Coornhert.
T1478: MEULEN, B. VAN DER. - Uw huis en uwe woning.
T1994: MEULEN, R. VAN DER. - Het boek in onze dagen, beschreven en afgebeeld.
R6219: MEULEN, R. VAN DER. - De courant. Geschiedkundig en vergelijkend overzicht der nieuwsbladen van alle landen. Naar in- en uitheemsche bronnen bewerkt.
R8302: MEULEN, B. VAN DER. - Kaleidoscoop : bloemlezing van aphorismen bijeengegaard uit het "Boek der Natuur".
T3125: MEULEN, P. VAN DER. - De waarheid omtrent het Amerikaansche alcoholverbod. Rapport aan de Nederlandsche vereeniging tot afschaffing van alcoholhoudende dranken uitgebracht op grond van een studiereis met wijlen N.A. De Vries.
T5456: MEULEN, PIETER VAN DER EN A.K. MONTIJN. - De menschheid en de alcohol. Een maatschappelijk vraagstuk, veelzijdig door gezaghebbende Nederlanders.
T3956: MEULEN, M.E. VAN DER. - Het Raadhuis te Bolsward 1614-1896.
H8745: MEULENBELT, ANJA. - Casablanca, of de onmogelijkheden van de heteroseksuele liefde.
H8752: MEULENBELT, ANJA. - De bewondering. Roman.
K6711: MEULENBELT, ANJA. - De bewondering. Roman.
H1054: MEULENBELT, J. - Plattegrond.
H8779: MEULENBELT, ANJA. E.A. - De eerste sekse. Meningen over mannelijkheid.
K5173: MEULENBELT, ANJA. (ED.). - Wie weegt de woorden. De auteur en haar werk.
L6523: MEULENBERG, FRANS. - Heimwee is een kat. Ziekte in de literatuur.
L6524: MEULENBERG, FRANS. - Formules voor verlangen. Voorwoord Frans J. Meijman.
L5354: MEULENBROEK, BERNARDUS L. - Metriek en Rhythmiek in Augustinus' Cassiciacum-Dialogen.
T3831: UITGEVERIJ MEULENHOFF. - Catalogus Meulenhoff cursus 1955-1956. Losse kaart met nieuwe uitgave.
R5212: MEULENHOFF. - De Molen. Kalender van de Meulenhoff editie voor het jaar 1913.
T3827: UITGEVERIJ MEULENHOFF. - Najaarscatalogus 1951. J.M. Meulenhoff, Amsterdam.
T3830: UITGEVERIJ MEULENHOFF. - Catalogus Meulenhoff cursus 1956-1957. Losse kaart met nieuwe uitgave.
R4724: MEULENHOFF. - De Molen. Kalender van de Meulenhoff editie voor het jaar 1913.
R1073: MEULENHOFF, J.M. - Viert Feest! Korte geschiedenis van de feesten en het jolijt gedurende de eerste honderd jaren uit het leven der Vereeniging.
Y1100: MEULEVELT, W.G. - Beknopt Chronologisch Overzicht der Algemeene Geschiedenis, ten gebruike van Burgerscholen en Normaallessen.
Y1203: MEULEVELT, W.G. - Beknopt Chronologisch Overzicht der Algemeen Geschiedenis. Ten gebruike van Burgerscholen en Normaallessen.
L6372: MEURER, R.J.TH. - De vrouw en het moederschap.
T2864: MEURS, F. VAN. - Het fusievraagstuk. Rede uitgesproken op het congres, gehouden op 30 juni, 1 en 2 juli 1930 te 's-Gravenhage.
K1159: MEURS, G.N., OUDENALDER, A.C. VAN DEN ET AL. (ED.). - Het papier op de postzegel.
K3638: MEURS, BERN. VAN. - Letterkundige termen en begrippen.
Y2018: MEURS-VAN DER BURG, W.M. (RED.). - Actieve Democratie. Mededelingenblad van het Comite voor Actieve Democratie. 20 Maart 1947.
R7986: MEURS, B. VAN. - De Luchtballon. Eene voorlezing, voorafgegaan door een gedicht van H.J.A.M. Schaepman.
B7313: MEURS, B. VAN. - Pepermuntjes. 250 Dichtjes.
B7466: MEURS, B. VAN. - De roman + De roman II. Zijn invloed op geest en hart + De roman III. Eenige tegenwerpingen beantwoord.
B7910: MEURS, B. VAN. - De Vroolijkheid en het Lachen.
R8561: MEURS, B. VAN. - Rijm en Zang. Twee dozijn luimige stukjes.
Y0499: MEURS, F. VAN. - Van Onderdaan tot Burger. Een Verdediging van de Medezeggenschap bij de Openbare Diensten en Bedrijven, Geschreven voor de Raadsverkiezingen 1935.
B9771: MEURS, B. VAN. - De roman.
R0247: MEURS, B. VAN. - Kriekende Kriekske. Betuwsche gedichten.
R1437: MEURS, H. VAN. - Inhoudsopgave der bijdrage tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederl.-Indie. Deel 91 (1934) - deel 100 (1941). Alphabetisch register.
T2354: MEURS, F. VAN. - Vaste Aanstelling of Arbeidscontract ? Rede.
R4212: MEVIS, ANNETTE. (INLEIDING). - Overzicht van de Archieven in het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging.
R4511: MEYBOOM, S.G.F. (ED.). - Het Vrouwenjaarboek. [Tweede deel].
R7932: MEYER, CONRAD FERDINAND. - Angela Borgia. Vertaald door Jac. van der Ster.
T0546: MEYER, MAURITS DE. - Volkskunde. Verzamelde opstellen van Maurits de Meyer. T.g.v. zijn zeventigste verjaardag.
M8472: MEYER, CONRAD FERDINAND. - Angela Borgia. Vertaald door Johan M. Palm.
M3808: MEYER, CONRAD FERDINAND. - Het amulet en andere verhalen. Vertaald door Theun de Vries.
L5350: MEYER, HERMAN. - Der Typus des Sonderlings in der deutschen Literatur.
M8153: MEYER, JOAN. - Sekse als organisatieprincipe. Veranderende normen in de asymmetrische machtsrelatie tussen vrouwen en mannen.
W4519: MEYER, JUSTUS. - De schoonheid van Shakespeare. Drie delen. Met teekeningen en vignetten van Eugen Dragutescu.
M3451: MEYER, JUSTUS. - Shakespeare het gelukskind.
L2533: MEYER-RANKE, PETER. - De rode farao. Egypte en de Arabische werkelijkheid.
Y2190: MEYER, JOSEPH & LUCIEN BOYER & LOUIS LEMARCHAND. - Une tasse de cafe. A cup of coffee, a sandwich and you.
L8990: MEYER, M. HUBERT (ED.). - Beatus Rhenanus (1485-1547). Son activite de lecteur, d'editeur et d'ecrivain.
Y0090: MEYER, KEES. - Godsdienstig Socialisme. Een woord aan partijgenooten en geestverwanten.
T6494: MEYER, LIVINIUS DE. - De Gramschap in Dry Boeken. Een Latijnsch en Vlaamsch leerdicht. Op nieuw uitgegeven met aanteekeningen door J.M. Schrant.
R8950: MEYER, J. - De achtergrond van Tachtig, Kloos en Perk herdacht.
H6622: MEYER, JOSINE W.L. - Oude vrienden en een veranderende wereld. Een keuze uit eigen werk.
T3202: MEYER, ALBERTI DE. - Miscellanea historica in honorem Alberti de Meyer. Vniversitatis catholicae in oppido Lovaniensi iam annos XXV professoris.
B7652: MEYERE, VICTOR DE. - Labber-de-Zwie.
B0097: MEYERS, JAN. - Mussert. Een politiek leven.
L3033: MEYIER, FENNA DE. - De keuze.
L0050: MEYIER, FENNA DE. - Het leven gaat door.
K5126: MEYIER, M. DE. (ED.). - Fenna de Meyier. Vriendenboek.
R7786: MEYLANDER, JOHAN / GUSTAVE VAN DE WOESTYNE. - Fashion. Met drie sterkwaterplaten.
L8928: MEYLING, CHRISTINE. - Een hand voor ogen.
B4671: MEYNEN, MARIA. - Als de dag van gisteren. Een jaar na de dood van miijn verslaafde zoon.
H6539: MEYRINK, FRANK. - Gottliebs dood.
L1578: MEYRINK, GUSTAV. - Het wassenbeeldenspel en 16 andere verhalen. Vertaling Wouter Donath Tieges.
T9187: MEYRINK, GUSTAV. - Der Golem.
R9747: MEZIERES, L. - Een geneesmiddel tegen de armoede, of De lof der spaarzaamheid. Uit het Fransch vertaald door H. Hooft Graafland.
K3141: MIANO, SARAH EMILY. - Encyclopedie van de sneeuw. Vertaling Marijke Versluys.
L3524: MIANO, SARAH EMILY. - Van Rijn. Vertaling Sjaak de Jong en Marijke Versluys.
W7256: MICHAEL, EDMUND. - Fuhrer fur Pilzfreunde. De am haufigsten vorkommenden essbaren, verdachtigen und giftigen Pilze. Drei Banden.
K1369: MICHAEL, HUBERT, DORINE RAAFF, AART HOEKMAN. (ED.). - Nederlandse literaire prijzen 1980-1985.
M1705: MICHAEL, IB. - Kilroy Kilroy. Vertaling Gerard Rasch.
W8582: MICHAEL, SAMMY. - Een trompet in de wadi. Vertaling Ruben Verhasselt.
W7254: MICHAEL, SAMMY. - Victoria, een joodse vrouw in Bagdad. Vertaald door Ruben Verhasselt.
B0460: MICHAEL, JAN. - Op de fiets.
R8009: MICHAEL, C. / H.A. ACKERLIN-GREGOOR / E. LAURILLARD. - Lessen en liederen eener Moeder.
T6261: MICHAELIS, HANNY. - Tegen de wind in.
T6260: MICHAELIS, HANNY. - De rots van Gibraltar.
T2275: MICHAELIS, HANNY. - Het onkruid van de twijfel. Een keuze uit eigen werk.
T8157: MICHAELIS, HANNY. - Water uit de rots.
T8158: MICHAELIS, HANNY. - Onvoorzien.
M3809: MICHAELS, KARIN. - Het paarlsnoer. Vertaald door H.J. Smeding.
L7830: MICHEELS, PAULINE. - Geen vogel kan van louter fluiten leven. Vereniging van Letterkundigen 1905-2005.
B6300: MICHEELS, J. - Hamlet in Holland. Eene proef van Vergelijkende Letterkunde.
R9410: MICHEELS, L.A. - Holland op zijn Duitsch. Verzoekschrift aan de Staten Generaal der Nederlanden.
T3522: MICHEL, ERNEST - Een andere Dynamiek.
K8486: MICHEL, ERNEST. - De bisschop.
B4207: MICHEL, ERNEST. - Extazen.
T2204: MICHEL, ERNEST. - Zwarte verzen.
R9408: MICHEL, ERNEST. - Neo-communisten. Vermeerderd met een verslag van het onderhoud en de correspondentie tusschen bisschop en auteur.
R3783: MICHEL, ERNEST. - Europeesche jeugd.
T7188: MICHEL, ERNEST. - Ex paradiso...
B2112: MICHELANT, M.H. - Voyage de Jaques Cartier au Canada en 1534. Nouvelle edition, publiee d'apres l'edition de 1598 et d'apres Ramusio. Avec deux cartes. Documents inedits sur Jaques Cartier et le Canada, communiques par M. Alfred Rame.
L4298: MICHELET, J. - Richelieu et la Fronde. Histoire de France au dix-septieme siecle XII.
R4871: [VONDEL] MICHELS, L.C. - Filologische opstellen deel IV. Stoffen van verscheiden aard,Registers.
M7356: MICHELS, F.W. - Reis zonder einde en andere verhalen.
L6216: MICHELS, F.W. & G.E.K. BRUMMER. - Over cartografie. Een vlucht over het terrein van vogelvlucht- en andere kaarten, gewone en ongewone, eendrachtig gevlogen door ....
H5615: MICHELS, L.C. - Filologische opstellen deel 1: Stoffen uit de Middeleeuwen.
L2712: MICHELS, L.C. - Recht van spreken.
K4864: MICHELS, L.C. - Uit de school van Michels. Opstellen aangeboden aan L.C. Michels bij zijn afscheid als hoogleraar te Nijmegen op 30 mei 1958.
T4403: MICHELS, A.W. - De provoost-straf. Een pleidooi voor een humanere en rechtvaardiger toepassing van het militaire tucht-recht.
L6787: MICHELS, L.C. - Over het waarnemen van taalverschijnselen.
B6761: MICHELS, L.C. - Trekken van taalgebruik.
B7732: [VONDEL] MICHELS, L.C. - Filologische opstellen deel III. Stoffen uit Vondels werk.
R4082: MICHELS, L.C. - V.S. in 't geweer.
T6386: MICHELS, A.W. - Sluit de gelederen! Een korte opwekking in de verkiezingsstrijd voor de Provinciale Staten in 1935.
M9254: MICHELS, L.C. - Filologische opstellen deel II: Stoffen uit de 16e en 17e eeuw.
R8294: MICHELS, F.W. - Schieveen? Neen! Agrarische bezwaren tegen het Rotterdamse Luchthavenproject.
H6565: MICHIE, ALLAN A. - Keep the peace through air power.
K4346: MICHIELS, IVO. - Het afscheid.
K4744: MICHIELS, IVO. - Het afscheid. Met aantekeningen door Paul de Wispelaere.
W6329: MICHIELS, IVO. - Het boek der nauwe relaties. Journal brut. Boek twee.
L2700: MICHIELS, IVO. - Het vonnis. Roman.
K5280: MICHIELS, IVO. - Journal brut.
M9641: MICHIELS, IVO. - Orchis militaris.
L8060: MICHIELS, IVO. - Verhalen uit Journal brut.
T4837: MICHIELS, A.W. - De taak der provincie ten aanzien der geesteszieken.
L3725: MICHIELS, IVO. - Journal brut. Met een nawoord van Joris Gerits.
R8116: MICHIELSE, H.C.M. - Socialistiese vorming. Het Instituut voor Arbeidersontwikkeling (1924-1940) en het vormings- en scholingswerk van de Nederlandse Sociaal-demokratie sinds 1900.
R1535: MICHMAN, J. EN J. ILAN-ONDERWIJZER. (ED.). - Opperrabbijn A.S. Onderwijzer 1862-1934 zijn persoon, zijn tijd.
R8587: MICHMAN, DAN. - Het Liberale Jodendom in Nederland 1929-1943.
R5790: MICKLEM, N. - Nationaal Socialisme en Christendom.
T8634: MIDDAG, GUUS. - Vrolijk als een vergelijking. Vijftig kleine essays over poëzie.
R4382: DE MIDDELAER. - De Middelaer of bydragen ter bevordering van Tael, Onderwijs en Geschiedenis. Tweede jaargang nr: 1, october 1841 - nr 12: augustus/september 1842. [Mist nrs: 4 en 8].
R4383: DE MIDDELAER. - De Middelaer of bydragen ter bevordering van Tael, Onderwijs en Geschiedenis. Eerste jaargang nr: XI en XII augustus/september 1841.
R4385: DE MIDDELAER. - De Middelaer of bydragen ter bevordering van Tael, Onderwijs en Geschiedenis. Eerste jaargang nr: I, october 1841.
R4384: DE MIDDELAER. - De Middelaer of bydragen ter bevordering van Tael, Onderwijs en Geschiedenis. Eerste jaargang nr: X, july 1841.
M6214: MIDDELDORP, A. - Morgen misschien.
B9498: MIDDELKOOP, NORBERT (RED.). - Kopstukken. Amsterdammers geportretteerd 1660-1800.
R3500: MIDDENDORP, W. - Vrede door strijd. Indonesische Mei-rede.
R5953: MIDDENDORP, JAN. - Ha ! Haagse boekvormgeving na 1945.
L3796: MIDDERIGH-BRONKHORST, B. - Glans en Gloed uit donkere diepten.
H0006: MIDDLEMAS, KEITH. - Pursuit of pleasure. High Society in the 1900s.
R8325: MIDGLEY, DAVID R. - Arnold Zweig. Zu Werk und Wandlung 1927-1948.
K9685: MIDOLLE, SILVESTRE A.O. - Florid and unusual alphabets.
B2441: MIEDEMA, R. - Odilon Redon en Albrechts Durer.
L9634: MIELEN, EDDY (ED.). - C.C.S. Crone kroniek van een Utrechtse schrijver.
H7093: MIELKE, HANS (ED.). - Manierismus in Holland um 1600. Kupferstiche, Holzschnitte und Zeichnungen aus dem Berliner Kupferstichkabinett.
H6616: MIELKE, HEINZ-PIETER / KATHARINA GUTING. - Nederrijns drukwerk. De chromolithografische drukkerijen van het industriegebied Krefeld-Monchengladbach-Viersen.
Y3021: DE WITTE MIER. - De Witte Mier. Nr: 3. Mei 1926.
B1034: DE WITTE MIER. - De Witte Mier. Maandschrift voor de Vrienden van Boek en Prent onder leiding van J. Greshoff. Nieuwe Reeks, Eerste Jaargang.
B1035: DE WITTE MIER. - De Witte Mier. Maandschrift voor de Vrienden van Boek en Prent onder leiding van J. Greshoff, J. van Krimpen & A.A.M. Stols. Nieuwe Reeks, Derde Jaargang.
Y3020: DE WITTE MIER. - De Witte Mier. Nr: 1. Januari 1924.
Y1400: DE WITTE MIER. - De Witte Mier. Nrs: 9 - 10 - 11- 12. Januari t/m April. 1913. Onder Redactie van J. Greshoff.
Y3022: DE WITTE MIER. - De Witte Mier 1e jaargang Nr. 9 Januari 1913. 2e jaargang nrs: 1 en 4. 1913/1914.
Y3018: DE WITTE MIER. - De Witte Mier. Nrs: 6-7/8-9/10. Augustus t/m December 1926.
R5260: MIERAS, JOHANNES PIETER. - Liber amicorum J.P. Mieras.
T0782: MIERLO, J. VAN. - De poëzie van Hadewijch.
L1337: MIERLO, J. - Beknopte geschiedenis van de oud- en middelnederlandsche letterkunde.
L2204: MIERLO, J. VAN (ED.). - Het Roelantslied.
K5708: [VELDEKE, HENDRIK VAN] MIERLO, J. VAN. - De speelman Hendrik van Veldeke.
K9522: MIERLO, J. VAN. - Jan Frans Willems 1793-1846.
B2152: MIERLO, J. VAN. - Sprokkelingen op het gebied der middelnederlandse poëzie.
Y0959: MIERLO, J. VAN. - Jacob van Maerlant. Zijn leven, zijn werken, zijn beteekenis.
T4771: MIERLO, J. VAN. - Anna Bijns en de Volksliteratuur in haar Jeugd te Antwerpen.
B8128: [VELDEKE, HENDRIK VAN] MIERLO, J. VAN. - Oude en nieuwe bijdragen tot het Veldeke-probleem.
H2026: MIERLO, J. VAN. - Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden. Deel I: De Letterkunde van de Middeleeuwen tot 1300. Deel II: De Middelnederlandsche Letterkunde van 1300 tot de Renaissance.
B8457: [VELDEKE, HENDRIK VAN] MIERLO, J. VAN. - Nieuws over Heynrijck van Veldeken. Naar aanleiding van Jungbluth's Untersuchungen zu Heinrich von Veldeken.
T5731: MIERLO, J. VAN. - Over leekenbiecht in den Reinaert. (Rein v. 1439).
T4790: MIERLO, J. VAN. - Eenige moeilijke plaatsen in de Strophische Gedichten van Hadewijch.
T3560: MIERLO, J. VAN. - Perrout gehandhaafd. Eenige kantaanteekeningen bij het verweer van Prof J.W. Muller.
T4060: MIEROP, LOD. - Met wie mag men trouwen?
T6956: MIEROP, LOD. VAN. - Dienstweigering uit beginsel geen strafbaar feit.
T7027: MIEROP, LOD. VAN. - Uit de cel.
B0416: MIGUEL, SALIM, & EGLE MALHEIROS. - Memoria de Editor. Organizado por Dorothee de Bruchard.
H5943: MIJKSENAAR, P.J. - Amsterdam hoofdstad. Eertijds, thans, straks.
B8076: MIJKSENAAR, PAUL (ED.). - Ontplofte beelden. Een documentaire over inzichtelijkheid in ruimtelijkheid.
Y0144: MIJNHARDT, W.W. - Over de moderniteit van de Nederlandse Republiek.
K8495: MIJNSSEN, FRANS. - Tooneelspelen. Uit eigen wil. Verdwaalden.
T0838: MIJNSSEN, FRANS. - Ida Wahl. Een spel in vier gedeelten.
R1772: MIJNSSEN, FRANS. - Over tooneel. Deel I: Tooneelkunst. Deel II: Nederlandsche Tooneelspelen.
R4998: [WILDE] MIKHAIL, E.H. - Oscar Wilde. Interviews and Recollections. Two volumes.
R9833: MIKSZATH, KALMAN. - De Wonderparaplu. Uit het Hongaarsch door T. Beets-Damste.
T6377: EEN OUD-MILICIEN. [= A. FERNHOUT]. - Kazerneleven. Een stem uit de ervaring.
Y2008: DE ANTI-MILITARIST. - De Anti-Militarist. Maandblad der Socialistische Oud-Strijders en aanverwanten. Voor Vlaamsch Belgie. Jaargang 10. 1931. nrs: 4-8-10-11. Jaargang 11. 1932. nrs: 1-2-3. Jaargang 15. 1935. nrs: 7-9-10-10a-11. Jaargang 16. 1936. nrs: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-12. Jaargang 17. 1937. nrs: 1-2-3-5-6-7.
B4719: MILL, JOHN O'. - Lyrical Laria in Dutch and Double Dutch. Voorwoord Wim Kan.
R4326: MILLER, HENRY. - De Steenbokskeerkring. Vertaald door John Vandenbergh.
L3154: MILLER, HENRY. - Glimlachend aan de voet van de ladder. Vertaling Johan van Nieuwenhuizen.
M2229: MILLER, ARTHUR. - Na de zondeval. Toneelspel in twee bedrijven. Vertaald door Bert Voeten.
H3672: MILLER, HENRY. - De rozenkruisiging boek een: Sexus. Vertaling John Vandenbergh.
M6401: MILLER, HENRY. - De Steenbokskeerkring. Vertaling John Vandenbergh.
H4202: MILLER, HENRY. - The smile at the foot of the ladder. Drawings by Dick Elffers.
K5241: MILLER, HENRY. - Zwarte lente. Vertaling J. Vandenbergh.
M6377: MILLER, HENRY. - Zwarte lente. Vertaling J. Vandenbergh.
W1095: MILLER, HENRY. - The Rosy Crucifixion. Sexus. Book one -six.
R6240: MILLER, HENRY. - De kreeftskeerkring. Vertaling John Vandenbergh.
R9059: MILLER, HENRY. - Obsceniteit en de wet der wederkerigheid. Vertaling John Vanderbergh.
Y0834: MILLER, ROBERT W. - The Art Glass Basket.
Y0814: MILLER, EVERETT & ADDIE. - The New Martinsville Glass Story. Book II - 1920 - 1950.
M5779: MILLER, ARTHUR. - Na de zondeval, Incident in Vichy. Vertaald door Bert Voeten / Anty Westerling.
H5745: MILLET, CATHERINE. - Het seksuele leven van Catherine M. Vertaling Kiki Coumans en Martine Vosmaer.
H8166: MILLINGTON, ROY. - Stephenson Blake. The last of the old English typefounders.
H8051: MILLS, MAGNUS. - Komt allen tezamen. Vertaling Rob van Moppes.
T8297: MILNE, A.A. - Now we are six. Decorations by Ernest H. Shepard.
T8300: MILNE, A.A. - Winnie the Pooh. Decortations by Ernest H. Shepard.
T8302: MILNE, A.A. - When we were very young. Decorations by Ernest H. Shepard.
T2383: MILO, T.H. - De geheime onderhandelingen tusschen De Bataafsche en Fransche Republieken van 1795 tot 1797 in verband met de expeditie van Schout bij Nacht E. Lucas naar de Kaap de Goede Hoop.
T3435: MILREIS, COLAS. - In het Elfenland. Vertaald uit het Zweedsch door Irma.
T1489: MILTON, JOHN. - On the Morning of Christ"s Nativity.
H4968: MIN, ANCHEE. - Wilde Gember. Vertaling Thera Idema.
T9926: MIN, NEELTJE MARIA. - Voor wie ik liefheb wil ik heten.
Y2871: MINCO, MARGA. - Na de sterren.
L4222: MINCO, MARGA. - De glazen brug.
L3910: MINCO, MARGA. - Door het land.
K6506: MINCO, MARGA. - Terugkeer.
K4668: MINCO, MARGA. - Een leeg huis.
L8058: MINCO, MARGA. - De andere kant. Verhalen.
B0580: MINCO, MARGA. - De andere kant. Verhalen.
K4553: MINCO, MARGA. - Kijk 'ns in de la.
W7075: MINCO, MARGA. - De zon is maar een zeepbel. Twaalf droomverslagen.
R0009: MINCO, MARGA EN BERT VOETEN. - M. Minco: Bomen. B. Voeten: Wissant. Eenmaal. Het leven voor ogen.
L3494: MINCO, MARGA. - De val.
R0368: MINCO, MARGA. - Terugkeer.
H4388: MINCO, MARGA. - Het bittere kruid. Een kleine kroniek.
L0915: MINCO, MARGA. - Nagelaten dagen.
T1070: MINCO, MARGA. - De andere kant. Verhalen.
T3026: MINCOFF-MARRIAGE, E. - Souterliedekens. Een Nederlandsch psalmboek van 1540 met de oorspronkelijke volksliederen die bij de melodieën behooren.
A0130: MINDERAA, P. - Aandacht voor Cats bij zijn 300ste sterfdag.
K1942: MINDERAA, P. - Opstellen en voordrachten uit mijn Hoogleeraarstijd (1948-19164).
W3695: MINDERAA, P. E.A. (REDACTIE). - Boeket voor Betje en Aagje. Van en over de schrijfsters Wolff en Deken.
B1731: MINDERAA, P. - Karel van de Woestijne zijn leven en werken.
R1684: MINDERAA, P. E.A. (REDACTIE). - Boeket voor Betje en Aagje. Van en over de schrijfsters Wolff en Deken.
T9921: MINDERHOUD KZ, A. - Praktisch Rekenboekje voor de Scholen. Tweede stukje.
T9922: MINDERHOUD KZ, A. - Praktisch Rekenboekje voor de Scholen. Derde stukje.
B7174: MINDERHOUD, H.J. - La Henriade dans la Litterature Hollandaise.
H6717: [BECKETT] MINIHAN, JOHN. - Samuel Beckett photographs by John Minihan with an introduction by Aidan Higgins.
L5339: DOCTEUR MINIME. - Le Parnasse hippocratique. Receuil de poésies fantaisistes tirées de différents auteurs plus ou moins drolatiques. Sur des Sujets Hippocratiques de genres divers, hormis le genre ennuyeux.
T3241: MINNAERT, G.D. - Nederlandsche schrijvers van deze tijd. Proza en poezij.
Y1206: MINNAERT, G.D. EN J. VILDERS. - Kinderlust. Leesboek voor de middelste klas. Vierde stukje.
T9717: MINNE, RICHARD. - Verzameld werk. Inden zoeten inval, Wolfijzers en schietgeweren, Verspreide Gedichten, Heineke Vos en zijn biograaf, Verhalen.
B3788: MINNE, RICHARD. - Wolfijzers en schietgeweren. Een nieuwe verzameling verzen. Verder eenige verhalen benevens een serie epistelen over den nood en de nijdigheden de hoop en de zoetheid de wijsheid en de argeloosheden van den dichter en den mensch dit alles bijeengegaard door R. Herreman en M. Roelants.
K1950: MINNE, RICHARD. - Wolfijzers en schietgeweren.
K4343: MINNE, RICHARD. - Heineke vos en zijn biograaf.
L0646: MINNE, RICHARD. - Verzamelde verhalen.
L5597: MINNE, RICHARD. - Cyriel Buysse.
R7816: MINNE, RICHARD. - In den zoeten inval. Voorwoord: Raymond Brulez.
T2152: MINNE, ANDRE. - Cirkus mensen.
T4375: MINNEMA, NINE. - De andere lijn. (Naar aanleiding van De Moderne Vrouw en haar Tekort).
B9163: MIR, GUILLERMO HERNADEZ. - De hof der oranjeboomen. Vertaald door J. Slauerhoff.
L7375: MIRABELLA, GIUSEPPE. - Artisi Italiani dell Ex Libris.
R7381: MIRANDA, S.R. DE. - De Gemeente als Koopvrouw of de ware geschiedenis van het Amsterdamsche Vleesch-Monopolie.
K0381: MIRBEAU, OCTAVE. - De tuin der folteringen. Vertaald door Marin Ros.
T2532: MIRBEAU, OCTAVE. - Sebastien Roch.
H9645: MIRBEAU, OCTAVE. - Het dagboek van een kamermeisje. Vertaald door Martin Ros.
W0012: MIROW, GREGORY. - A treasury of design for artists and craftsmen. 725 paisleys, florals, geometrics, folk and primitive motifs.
T9667: MISHIMA, YUKIO. - Het verval van de hemelinge. Roman.
T9665: MISHIMA, YUKIO. - Losgebroken paarden. Roman.
T9662: MISHIMA, YUKIO. - Na het banket. Roman. Vertaald door Jef Last.
T9663: MISHIMA, YUKIO. - Een zeeman door de zee verstoten. Roman.
B7476: MISKOTTE, K.H. - Messiaansch verlangen. Het lyrisch werk van Henriette Roland Holst.
R3838: [SPINOZA] MISRAHI, ROBERT. - La place du desir dans la philosophie eudemoniste de Spinoza.
R2184: MITCHARD, JACQUELYN. - Mijn eigen kind. Vertaling Lidwien Biekmann.
H8645: MITGUTSCH, ANNA. - Jeruzalem. Vertaling Tinke Davids.
H8868: MITTLER, ELMAR (ED.). - Bibliotheca Palatina. Katalog zur Ausstellung vom 8. Juli bis 2. November 1986 Heiliggeistkirche Heidelberg.
R3456: MJOBERG, E. - Borneo. De onbekende parel van Nederlandsch-Indie. Het leven, de zeden en de gewoonten der bewoners.
W3591: MO, TIMOTHY. - Koning Aap, roman. Vertaald door C. Buddingh'
H3993: MO, TIMOTHY. - Zuurzoet. Vertaling R. v.d. Veer.
P1724: MOCK, MINNY. - Nagelwater.
T5656: MODIANO, PATRICK. - In het café van de verloren jeugd. Vertaald door Maarten Elzinga.
H7829: MODOR, JANKO EN HANS VAN PINXTEREN. - Uitreiking Martinus Nijhoffprijs voor Vertalingen 1980 aan Janko Modor en Hans van Pinxteren.
B6508: MOEI, JANNEKE DE. - Joodse kinderen in het kamp Vught.
T7366: MOEN, ADR. - De Reguliersgracht.
T0542: MOENS, WIES. - Landing.
K2054: MOENS, WIES. - Celbrieven.
K5347: MOENS, WIES. - Celbrieven.
K5414: MOENS, WIES. - Celbrieven.
K5569: MOENS, WIES. - Celbrieven.
K5878: MOENS, WIES. - Lodewijk Dosfel herdacht.
B6303: MOENS, A.M. - Tafereelen van eene christelijke opvoeding, in Briefwisseling tusschen Moeder en Dochter. Uit het Engelsch. Benevens brieven aan Emilia.
T2883: MOENS, PETRONELLA. - Mevrouw Leliëndal en hare kinderen, of geschenk aan mijne jeugdige vriendinnen.
T0691: MOENS, WIES. - Nederlandsche Letterkunde van Volksch Standpunt gezien.
K4112: MOENS, WIES. - Celbrieven.
R6729: MOENS, WIES. - Dertig dagen oorlog. Penteekeningen van Rene de Pauw.
R7216: MOENS, WIES. - Dertig dagen oorlog. Penteekeningen van Rene de Pauw.
H6662: MOERBEEK, TOINE. - Paard en beest. Essays over schilderkunst.
L9151: MOERDIJK, MARIE-CECILE. - Mijn hart is warm. Aforismen met een knipoog. Met een woord vooraf van Michel van der Plas.
Y1405: MOERE, VANDER J. - Recit de la persecution enduree par les seminaristes du diocese de Gand en 1813 & 1814 a Wezel, a Paris etc. precedee d'un coup d'oeil sur l'histoire de l'Eglise dans ses rapports avec ce diocese de 1800 a 1814, par J. Vander Moere.
R6035: MOERKERK, HERMAN. - Verwoest Nederland. Een tocht langs de puinen. Beschreven en geteekend door Herman Moerkerk.
T0058: MOERKERKEN, P.N. VAN. - XII oude liederen. Met V prentjes versierd door P.H. van Moerkerken jr.
B0840: MOERKERKEN, P.H. VAN. - De ondergang van het dorp.
W7953: MOERKERKEN, P.H. VAN. - De bloedrode planeet of Merlijns laatste vizioen.
K4221: MOERKERKEN, P.H. VAN. - Het nieuwe Jeruzalem.
L6031: MOERKERKEN, P.N. - De dood van Keizer Otto III en Christus op de Alpen. Twee drama's.
K7176: MOERKERKEN, P.N. VAN. - De verwildering.
W3441: MOERKERKEN, P.N. VAN. - In den lusthof Arkadie.
W8202: MOERKERKEN, P.N. VAN. - Naar de eenzaamheid.
M3405: MOERKERKEN, P.N. VAN. - Naar de eenzaamheid. Herinneringen van een onbekende.
R9159: MOERKERKEN JR., P.H. VAN. - De doodendans. Drama met een woord vooraf over Dramatische Vertooningen.
R0951: MOERKERKEN, P.H. VAN. - Aphorismen uit Vondel's werken saamgelezen.
R6930: MOERKERKEN, P.N. VAN. - In den lusthof Arkadie.
R3772: MOERKERKEN JR., P.H. VAN. - Modron. Een dramatisch spel.
R8672: MOERKERKEN, P.H. VAN. - Jan van den Dom.
R6503: MOERKERKEN, P.H. VAN. - De wereld van het schone en zinvolle beeld. Beschouwingen over verleden en toekomst.
Y1231: MOERMAN, INGRID W.L. - Kastelen en hun bewoners.
B9195: MOERMAN, JACOB. - Met andere woorden. Interviews met: Jeroen Brouwers, Hugo Claus, Willem Frederik Hermans, Gerrit Komrij, Rutger Kopland, Gerrit Krol, Jean Pierre Rawie en vele andere.
H3350: MOERMAN, JOSIEN. - Lexicon internationale auteurs.
R2999: MOERMAN, JOSIEN. - Lexicon Nederlandstalige auteurs.
H5821: MOGGACH, DEBORAH. - Tulpenkoorts. Vertaling Jean Schalekamp.
R7069: MOHRMANN, CHRISTINE. - De struktuur van het Oudchristelijk Latijn.
R7070: MOHRMANN, CHRISTINE. - Epiphania.
A0312: MOK, M. - Scheppingsdroom.
H1920: MOK, M. - Vergeefs gebaar. Gedichten.
H7833: MOK, M. - Verzen van Nederland.
W4424: MOK, MAURITS. - De rattenvanger. Een gedicht.
W7973: MOK, MAURITS. - Kaas- en broodspel.
H5656: MOK, MAURITS. - Laat getijde.
K0870: MOK, MAURITS. - Storm uit het Oosten.
M8068: MOK, MAURITS. - Woorden in het donker.
K2433: MOK, MAURITS / BEREND BOUDEWIJN E.A. - Eerbetoon en vriendschap aan Johan van der Woude.
L8827: MOK, MAURITS. - Zeven gedichten & een fragment.
B7311: MOK, MAURITS. - De vliegende Hollander.
R9170: MOK, MAURITS. - Berijmde bokkesprongen.
B8803: MOK, MAURITS. - Een mens van nergens. Novelle.
R1873: MOK, M. - Europa. Gedicht.
T8945: MOK, MAURITS. - Grondtoon.
K6533: MOK, MAURITS (ED.). - Dichters over Holland. Bloemlezing.
H7728: MOK, MAURITS. - Berijmde bokkesprongen.
A0629: MOL, ALBERT. - Haar van boven...
K9585: MOL, H. - Geloof en bijgeloof in de fonetiek.
T6995: MOL, ERIC. - Vrijheid voor Piet van Staveren.
R6289: MOLEN, S.J. VAN DER. - De Friese Tjalk. Volbeladen met liederen, deuntjes en dansen.
R8513: MOLEN, S.J. VAN DER. - De Friesche Kalenderfeesten. Volksgebruiken van Westerlauwersch Friesland, het geheele jaar rond.
R0463: MOLEN, S.J. V.D. E.A. - Scheepspraet. Uitgegeven t.g.v. de zestigste verjaardag van K.C. Peeters.
K2236: MOLEN, FRITS VAN DER EN MAPS VALK. - Na mij, mevrouw. Viertien verhalen om en om.
H1537: MOLEN, W.J. VAN DER. - Sous-Terrain.
B3375: MOLEN, F.J. VAN DER. - Het kind in de literatuur. Schilderingen van kinderleven. Bijeengebracht.
B6990: MOLEN, JOH. R. TER. - Arti & Urbi. De stichting Museum Boymans-van Beuningen als steunpilaar onder een Rotterdams museum.
T8947: MOLEN, W.J. VAN DER. - De onderkant van het licht.
Y0015: [BIJLSMA, AUKE] MOLEN, MARTIJN VAN DER (FOTO'S). - Auke 65 in vijfenzestig portretten. Met DVD: Geen buizen maar huizen.
T8940: MOLEN, W.J. VAN DER. - Een decor van dood.
T8941: MOLEN, W.J. VAN DER. - Clair-obscur.
R6442: MOLEN, P. VAN DER. - De Hogerhuistragedie. Een terugblik op het strafproces in 1896 gevoerd tegen de drie gebroeders Hogerhuis en de vruchteloze jarenlange strijd voor hun invrijheidstelling.
T8835: MOLEN, W.J. VAN DER. - Op een grasstengel klimmen. Gedichten.
T8752: MOLEN, W.J. VAN DER. - Een doodstil iemand. Gedichten.
T8722: MOLEN, W.J. VAN DER. - Over het hoofd gezien.
T8787: MOLEN, W.J. VAN DER. - Wegwijzers naar nergens. Gedichten.
T8788: MOLEN, W.J. VAN DER. - Geeft 't leven terug? Gedichten.
K7693: MOLENAAR, JOHAN DE. - Dubbelconcert. Vertaalde gedichten.
W7823: MOLENAAR, JOHAN DE. - Kleine suite. Gedichten over muziek.
T4643: MOLENAAR, A.M. - Bloemlezing uit Huygens' Kleinere Gedichten.
T4661: MOLENAAR, FRANS. - Frans Molenaar design.
T5292: MOLENBROEK, P. - De onwaarheid van J'Accuse!
T2050: MOLENBROEK, P. - De Duitsche Wetenschap.
R8820: MOLENDIJK, HERMAN. - Bloederige vaderlandsliefde.
R8821: MOLENDIJK, HERMAN. - De eerste plichten.
R5925: MOLENDIJK, HERMAN. - Rapport omtrent het onderzoek naar de toestanden te plattelande in verband met onze jeugdarbeid ingesteld door het hoofdbestuur der Arbeiders Jeugd Centrale.
R8822: MOLENDIJK, HERMAN. - Waarom jij niet?
T6381: MOLENDIJK, HERMAN. - Nooit of te nimmer. De alcohol en de A.J.C.
L7174: MOLHUYSEN, P.C. - Twee brieven uit de correspondentie van Hugo Grotius.
L7370: MOLHUYSEN, P.C. - De briefwisseling van Hugo Grotius.
T9379: MOLHUYSEN, BLOK & KOSSMANN. - Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek.
H9166: MOLIERE. - Le bourgeois gentilhomme. Illustrations de Dubout.
B2685: MOLIERE. - Le Tartufe. Le depit amoureux.
K5649: MOLIN, ROB. - Aardbeien in september. Verhalen.
W2025: MOLIN, ROB. - Een dichte liguster. Roman.
R2806: MOLIN, J.H.G. ROB. - Het heelal in de huiskamer. De poeticale opvattingen van Adriaan Morrien.
L2584: MOLITOR, JAN. - Asmodai in Praag. Franz Kafka zijn tijd en zijn werk.
T1543: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ED.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 2e jaargang. 1931.
T9172: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ED.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 2e jaargang nr. 1, februari 1931.
T9176: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ED.). - Vondelkroniek. Tweemaandelijksch tijdschrift, 10e jaargang nr. 2, april 1939.
A0792: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. - De jonge Vondel.
T9171: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ED.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 1e jaargang nr. 4, december 1930.
B1726: MOLKENBOER, B.H. EN A.H.M.J. VAN ROOY. (ED). - Pater de Groot. Herdenking en hulde.
T9170: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ED.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 1e jaargang nr. 1, juni 1930.
T9175: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ED.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 8e jaargang nr. 1, januari 1937.
T7972: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ED.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 5e jaargang. 1934.
T7973: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ED.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 6e jaargang. 1935.
T7974: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ED.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 7e jaargang. 1936.
T7975: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ED.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 8e jaargang. 1937.
T7979: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ED.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 3e jaargang. 1932.
T9173: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ED.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 4e jaargang nr. 1, januari 1933.
T9174: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ED.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 5e jaargang nr. 4, october 1934.
B0276: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. - Studies over Vondel en zijn tijd. Liber Amicorum van B.H. Molkenboer O.P.
R1432: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. - Register op de Vondelkroniek. Jaargangen I-X, 1931-1940.
L6835: MOLKENBOER, B.H. - Het rhythme van de Vondelwaardeering.
T2112: MOLKENBOER, ANTOON. - Mincelyn. Tekst en versieringen door Antoon Molkenboer.
Y1336: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ED.). - Vondelkroniek. Tweemaandelijksch tijdschrift, 10e jaargang. Nr. 6. Feestnummer aan Molkenboer bij zijn zestigsten verjaardag aangeboden door zijn leerlingen.
B1655: MOLL, G. - Verhandeling over eenige vroegere zeetogten der Nederlanders.
B2566: MOLL, WILLEM HENDRIK. - Ueber den Einfluss der lateinischen Vagantendichtung auf die Lyrik Walters von der Vogelweide und die seiner Epigonen im 13. Jahrhundert.
B2909: MOLL, HANS. - Chantal.
R8340: MOLL, W. - Berigten aangaande den Staat van het Kerkgezang in Nederland. Tijdens de opkomst en den bloei der Oud-Nederlandsche Muziekschool.
Y0339: MOLL, WILLEM. - Leerrede na den 18den verjaardag van Zijne Koninklijke Hoogheid Willem Nicolaas Alexander Frederik Karel Hendrik, Kroonprins van Nederland, in tegenwoordigheid van het Vorstelijk Huis uitgesproken in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, op den vijfden September 1858, door W. Moll.
A0117: MOLLE, BERT VAN. - Toen vond zijn vader de avond uit.
L6056: MOLLEMA, J.C. - Een zedeprint van den ouden zeiltijd.
L4236: MOLLEMA, J.C. - Voor den stroom en op de klippen. De lotgevallen van Frans en Pieter Bol.
L4123: MOLLER, H.W.E. - Geschiedenis van de Nederlandse letterkunde.
K2364: [VONDEL] MOLLER, HENRIK WILLEM EVERT. - De heerlijckheit der kercke van Joost van den Vondel.
T4835: MOLLER, H.W.E. - Karel ende Elegast. Middeleeuws Ridderdicht. Met verklarende aantekeningen.
T4834: MOLLER, H.W.E. - Karel ende Elegast. Middeleeuws Ridderdicht. Met verklarende aantekeningen.
Y1782: MOLLISON, ELIZABETH EN HENK ROMIJN MEIJER (EDS.). - Spiegel van de Engelse poëzie uit de gehele wereld. Deel twee. Dichters van de twintigste eeuw.
B6348: MOLSTER, J.A. - Neerlands verleden.
R8914: MOLTER, A. E.A. - Julien Kuypers, Vlaams Europeeer.
T1492: MOMIYAMA, NANAE. - Sumi-E. An Introduction to Ink Painting.
R6453: MOMMEN, ANDRE. - De Belgische Werkliedenpartij. Ontstaan en ontwikkeling van het reformistisch socialisme (1880-1914).
B8286: MOMMERS, A.R.M. - Brabant van generaliteitsland tot gewest. Bestuursinrichting en gezagsuitoefening in en over de landen en steden van Staats-Brabant en Bataafs Braband 14 September 1629 - 1 Maart 1796. Twee delen.
Y2153: MONCHEN, WILLIAM. - Marsch-album voor piano.
B6816: MONCHY-NILSSON, GUNVOR DE. - Een twijfelende nar. Gedichten. Tekeningen van Luis Filcer.
T6600: MONCHY, S.J.R. DE. - Bezetting en Bevrijding. Persoonlijke herinneringen van Mr S.J.R. de Monchy.
T5201: LE PETIT MONDE. - Le petit monde. Journal menuel pour les enfants de trois a dix ans. 1re annee, janvier 1878 - decembre 1878.
K0031: MONDEY, DAVID. - Vliegtuigen.
L9182: MONDLIN, MARVIN & ROY MEADOR. - Book Row. An anecdotal and pictorial history of the Antiquarian Book Trade.
B0239: MONDRIA, HENK R. - Bommelbibliografie. En de bommelverhalen: Tom poes en de maanraket, Dieper leven en Heer Bommel en de superconcentratie.
Y1624: MONDT VAN DE POLL, H.J. - Vermaken.
K0351: MONDUCCI, ELIO AND MASSIMO PIRONDINI. - L'Honorato et gran Palaggio. I Vicedomini a Reggio Emilia: la famiglia, la dimora, gli affreschi.
T7780: MONELLI, PAOLO. - Mussolini. Leven en ondergang. Vertaald door Jeroen Franke.
H0817: MONESTIER, MARTIN. - The art of paper currency.
T7964: MONET, AUGUST EN TAKSANDER. - Criminaliteitslectuur in Dagbladen. Pro: August Monet. Contra: Taksander.
Y2126: KUNSTHANDEL MONET. - Philipp Bauknecht 1884-1933. Oelbilder, Aquerelle, Grafik. Ausstellung zum 100. Geburtstag.
M4216: MONEY, JOHN / ANKE A. EHRHARDT. - Man & woman boy & girl. The differentiation and dimphism of gender identity from conception to maturity.
W0149: MONNICH, C.W. - Koningsvanen. Latijns-christelijke poëzie tussen Oudheid en Middeleeuwen 300 - 600.
M0582: MONNICH, C.W. / MICHEL VAN DER PLAS. - Het woord in beeld. Vijf eeuwen bijbel in het dagelijks leven.
K4905: MONNICH, C.W. EN J.W. SCHULTE NORDHOLT. E.A. - 'Ergenshuizen' of 'nergens meer'? Utopie en anti-utopie rond Orwells jaar 1984.
L8906: MONNICKENDAM, MARTIN. - Martin Monnickendam 1874-1943.
Y1703: MONNIKENDAM, JOEP / HANS WOESTENBURG. - Herder. Her en Der.
R7066: MONOD, ADOLPHE. - Maria-Magdalena. Leerrede.
R3382: MONOD-FONTAINE, ISABELLE. - Daniel-Henry Kahnweiler, Marchand, Editeur, Ecrivain.
B3086: MONOTYPE. - Het staat vrij te vragen over Monotype losse-letter zet- en gietmachines.
B8609: MONOTYPE. - Een zak-prentenboek over Monotype machines.
T0388: MONROE, WILH. S. - De ontwikkeling van het Sociale Bewustzijn der Kinderen. Bijdrage tot de studie der psychologie en paedagogiek van de kinderjaren. Bewerkt door M.J. Vles.
T2374: MONROE, WILL. S. - Kinderleven.
H6887: MONROY, J.F. - Vocht en papier.
T0614: MONT, POL DE. - Sedert Potgieters dood. Verzen van Noord- en Zuidnederlandsche Dichters.
L8026: MONT, POL DE. - Jan van Beers.
B1732: MONT, POL DE. - Twee legenden.
T3750: MONT, POL DE. - Idyllen.
B9087: MONTAG, S. - Het gevoel van Columbus en andere overpeinzingen.
W6325: MONTAG, S. - Een oplettende voorbijganger.
W6471: MONTAG, S. - Overpeinzingen.
R4099: MONTAGNE, O. EN JOHAN WINKLER. - Doctor Henri Polak. Van het vuur dat in hem brandde.
L2035: MONTAGNE, VICTOR DELA. - Gedichten. Inleiding Emmanuel de Bom.
T1031: MONTAGNE, V.A. DELA. - Gedichten.
T4599: MONTAGNON, B. ADRIEN MARWUET / MARCEL DEAT / MAX BONNAFOUS. - Neo-socialisme? Orde gezag natie. Vertaald en ingeleid door E. Boekman.
T9751: MONTAGUE, LADY MARY WORTLEY. - Letters of Lady Mary Wortley Montague. Written during her travels in Europe, Asia, and Africa; to which are added Poems by the same author.
K6354: MONTAIGNE, MICHEL DE. - The Autobiography. Translated, edited and introduced by Marvin Lowenthal.
H5438: MONTAIGNE, MICHEL DE. - Ouders en kinderen. Essays over de opvoeding. Vertaald door Hans van Pinxteren.
T0223: MONTAIGNE. - Les inscriptions dans la bibliothèque de Montaigne.
R1591: MONTAIGNE, MICHEL DE. - Versuche.
T8485: MONTALE, EUGENIO. - Eindig. Late gedichten. Vertaald door Eva Gerlach.
L7998: MONTALEMBERT, CHARLES DE EN FRANCOIS GUIZOT. - Redevoeringen van de heeren de Montalembert en Guizot, gehouden in het Instituut van Frankrijk, op 5 februari 1852. Naar het Fransch door Alexander Kruseman.
M3592: MONTENS, FONS [SAMENG.]. - O Kersnacht, schooner dan de dagen, een bundel Kerstverzen.
L7990: MONTEPIN, XAVIER DE. - De Man met de wassen beelden. Vertaald uit het Frans. Feuilleton van het Zondagsblad van het Nieuwsblad voor Nederland.
Y1674: MONTESQUIEU. - Perzische brieven. Vertaald en van een nawoord voorzien door Jeanne Holierhoek.
T5944: MONTEYNE, LODE. - Wendingen in de moderne tooneelkunst. Van de Hertog van Meiningen tot Piscator - den Rebel. Eerste deel 1870-1918. Tweede deel: 1918-1930.
T2024: MONTEYNE, LODE. - Spiegel van het Modern Tooneel in Vlaanderen. Een critische beschouwing.
R3160: MONTEYNE, LODE. - Kritische Bijdragen over Tooneel. Met een inleidend woord van Maurits Sabbe.
R9014: MONTEYNE, LODE. - Het schoone avontuur.
B8097: MONTEYNE, LODE. - Geerten Basse.
R9687: MONTEYNE, LODE. - Lode Baekelmans. Een inleiding tot zijn werk.
R7228: MONTEYNE, LODE. - De Sabbe's. Maurits Sabbe-hulde.
T1601: MONTEYNE, LODE. - Charles de Coster. De mensch en de kunstenaar. Met een voorrede van Georges Eekhoud.
R4898: [WILDE] MONTGOMERY HYDE, H. - The trials of Oscar Wilde.
H0155: MONTGOMERY HYDE, H. - Geschichte der Pornographie. Eine wissenschafliche Studie.
L8311: MONTGOMERY, FLORENCE. - Meta Forrester. Een zeer eenvoudig verhaal. Uit het Engelsch door Almine.
H9855: MONTHAYE, A. - Het Grafisch Bedrijf.
H3545: MONTHERLANT, HENRY DE. - Stierenvechters. Vertaling H. Manger.
T5026: MONTIJN, A.J. - De geschiedenis der plaatselijke keuze in Nederland.
Y1411: MONTIJN, ILEEN. - Hoog geboren. 250 jaar adellijk leven in Nederland.
T3023: MONTIJN, ILEEN. - 't Gonst. 125 jaar De Bijenkorf.
R2748: MONTIS, KOSTAS. - Brieven aan Moeder. Vertaling Hero Hokwerda.
R0592: MOOIJ, J.J.A. - De andere aarde. Maanreisverhalen door de eeuwen heen.
L5945: MOOIJ, ANNE L.A. - Caracteres principaux et tendances des romans psychologiques chez quelques femmes auteurs, de Mme Riccoboni a Mme de Souza ( 1757 - 1826).
L3610: MOOIJ, J.J.A. - Menagerie van het imaginaire: Dichters over dieren.
H4450: MOOIJ, MARTIN. - Woorden in vrijheid. Nederlandse en Vlaamse dichters op Poetry International 1970-1990. Gekozen en ingeleid door .....
R0602: MOOIJ, J.J.A. - De ruimte van de tijd.
Y2458: MOOIJ, ANNET - Branie. Het leven van Mina Kruseman (1839-1922).
H8406: MOOIJ, MARTIN. - Adriaan van der Veen.
T4533: MOOIJ, ANNET. - Van Pest tot Aids. Vijf eeuwen besmettelijke ziekten in Amsterdam.
L1806: FORUM. WILLEM MOOIJMAN (VERZ.). - Forum. Brieven, citaten, dokumenten en knipsels. Ingeleid door L. Mosheuvel.
K7131: MOOIJWEER, MARIANNE. - De Amerikaanse droom van Frederik van Eeden.
H6149: MOOK, H.J. VAN. - Nederlandsch-Indie onder de Japansche bezetting. Zeven toespraken gehouden over Radio Oranje in den zomer van 1944.
H2236: MOOK, PAUL VAN. - Brand.
K7196: MOOLENAAR, DAVID EN HERMAN POORT. - Nederlandsche verskunst. Kritische studien. Eerste deel.
T1640: MOONEN, A. - Open afdeling.
T1799: MOONS, AD. - Ontstaan en Ontwikkeling der Stedelijke Volksboekerijen van Antwerpen 1865-1925.
Y1426: MOOR, PIETER CORNELIS DE. - Pieter Cornelis de Moor (1866-1953). Catalogo a cura di Mario Quesada.
K0666: MOOR, MARGRIET DE. - Eerst grijs dan wit dan blauw.
H4095: MOOR, MARGRIET DE. - Zee-Binnen.
R6822: MOOR, MARENTE DE, - De Nederlandse maagd.
H1410: MOOR, MARGRIET DE. - De virtuoos.
M4038: MOOR, MARGRIET DE. - Ik droom dus. Verhalen.
M2768: MOOR, PIET DE. - Een masker voor de macht. Over Ismail Kadare.
K6610: MOOR, WAM DE. - De mannen van de blauwe boten. Verhalen.
K1918: MOOR, WAM DE. - Deze kant op. Kritieken en profielen van boeken en schrijvers 1979-1984.
M0216: MOOR, WAM DE. - Koolhaas onder de mensen. Profiel van een bovenmaats auteur.
K3362: MOOR, WAM DE. - Meester en leerling. In de voetsporen van S. Vestdijk. Kritieken.
B6067: MOOR, MARGRIET DE. - Kreutzersonate.
Y0942: MOOR, MARGRIET DE. - Op de rug gezien.
K7468: MOOR, WAM DE. - Over Willem Mertens' levensspiegel van J. van Oudshoorn.
L9785: MOOR, WAM DE. (ED.). - Het gevederde gevoel. Verhalen van: Biesheuvel, Donkers, Haasse, Hart, Koolhaas, Kuijer, Siebelink, Toorn.
B9441: MOOR, WAM DE. - Van Oudshoorn. Biografie van de ambtenaar-schrijver J.K. Feijlbrief. Twee delen: Boek Een 1876-1933, Boek Twee 1933-1951.
T8901: MOOR, MARGRIET DE. - De kegelwerper.
P0478: MOORE, OSCAR. - Een zaak van leven en seks. Vertaling Gideon den Tex.
H9710: MOORE, THOMAS. - The soul of sex. Cultivating life as an act of love.
B8969: MOORE, FRANK J. - The magic moving alphabet book.
T2282: MOOREHEAD, ALAN. - Gallipoli.
Y0321: MOORMANN, ERIC M. & WILFRIED UITTERHOEVE. - Van Achilleus tot Zeus. Thema's uit de klassieke mythologie in literatuur, muziek, beeldende kunst en theater.
R9573: MOORMANN, J.G.M. - De Geheimtalen. Het Bargoense standaardwerk, met een nieuw, nagelaten deel.
R6231: DE ZINGENDE ZAAG. GEORGE MOORMANN (ED.). - De Zingende Zaag Jaargang 2, Nr. 11.
R6229: DE ZINGENDE ZAAG. GEORGE MOORMANN (ED.). - De Zingende Zaag Jaargang 2, Nr. 8.
R6222: DE ZINGENDE ZAAG. MARK FEKKES EN GEORGE MOORMANN (EDS.). - De Zingende Zaag Jaargang 1, Nr. 4.
R6234: DE ZINGENDE ZAAG. GEORGE MOORMANN (ED.). - De Zingende Zaag Nr. 13. Water op stelten.
R6220: DE ZINGENDE ZAAG. MARK FEKKES EN GEORGE MOORMANN (EDS.). - De Zingende Zaag Jaargang 1, Nr. 2.
R6806: DE ZINGENDE ZAAG. GEORGE MOORMANN (ED.). - De Zingende Zaag Nr. 21/22. Zigzag: poëzie als kinderspel.
R6792: DE ZINGENDE ZAAG. GEORGE MOORMANN (ED.). - De Zingende Zaag Nr. 18. Trek: over reizen eetlust en verlangen.
R6803: DE ZINGENDE ZAAG. GEORGE MOORMANN (ED.). - De Zingende Zaag Nr. 20. Op de rug van de hemel.
R4410: MOORMANN, ERIC M. & WILFRIED UITTERHOEVE. - Van Achilleus tot Zeus. Thema's uit de klassieke mythologie in literatuur, muziek, beeldende kunst en theater.
R6802: DE ZINGENDE ZAAG. GEORGE MOORMANN (ED.). - De Zingende Zaag Nr. 19. De Missing Link.
R6790: DE ZINGENDE ZAAG. GEORGE MOORMANN (ED.). - De Zingende Zaag Nr. 16/17. De parabel van de kringloop.
R6224: DE ZINGENDE ZAAG. GEORGE MOORMANN (ED.). - De Zingende Zaag Jaargang 2, Nr. 7.
Y1562: MOORREES, F.D.J. - De graftombe van Brederode te Vianen aan de Lek.
T1420: MOORTEL, M. VAN DE. - Vrouwen treden uit de schaduw.
B8452: MOORTGAT, ALFONS. - Germanismen in het Nederlandsch.
H6403: MOOSER, RON (ED.). - Dit verval. Verhalen rond een grote ziekte met een kleine naam.
L2783: MOOSER, RON. - Variaties op Frank. Drie prozastukken.
R3687: MOOSER, RON. - Een sonnet.
K6622: MOOY, HENRIETTE. - Bij de bloemen.
K6211: MOOY, HENRIETTE. - Schakeeringen.
T1121: MOOY, HENRIETTE. - Gruis. Een bundel aphorismen.
T4263: MOOY, HENRIETTE. - Het duitse schrikbewind 1940-1945. Dagboek en herinnering.
R9994: MOOY, WIM DE EN PIETER GROENEWOLD. - Schaduwen van gisteren.
L4139: MOQUETTE, HERMINE CHRISTINE HELENE. - Over de romans van Wolff en Deken, beschouwd in verband met de romantische scheppingen van Richardson.
T1764: MORAK, P.H. - Simon Turchi of De Italianen te Antwerpen, Treurspel in zes bedrijven, vrij naar den roman van denzelfden naam van Hendrik Conscience voor Rederijkers bewerkt door....
T5221: MORALES, BALTHASAR GRACIAN Y. - Gracian. A Selection of Wise, Witty, Moral and Satyrical Maxims, Pluck'd from the writings of the Spanish Philosoher & Monk.
W8274: MORAN, JAMES. - Stanley Morison. His typographic achievement.
W8400: MORAN, JAMES. - Stanley Morison. His typographic achievement.
W8260: MORAN, JAMES. - Wynkyn de Worde. Father of Fleet street.
K2087: MORAN, JAMES. - Wynkyn de Worde. Father of Fleet Street. With a chronological bibliography of works on Wynkyn de Worde compiled by Lotte Hellinga and Mary Erler and a preface by John Dreyfus.
T3362: MORAN, JAMES (ED.). - Printing in the 20th Century. A Penrose Anthology.
M5798: MORAND, PAUL. - Hecate en haar honden. Vertaling Ernst van Altena.
W9689: MORAVIA, ALBERTO. - Agostino. Vertaling Corinna van Schendel.
M5739: MORAVIA, ALBERTO. - De robot en andere verhalen. Vertaling J.H. Klinkert.
H4736: MORAVIA, ALBERTO. - De voyeur. Vertaling F. van der Velde.
H0117: MORAVIA, ALBERTO. - Hij en ik. Uit het Italiaans vertaald door C. Quant.
L9938: MORAVIA, ALBERTO. - De villa van de vrijdag. Vertaling Rosita Steenbeek.
R3110: MORAVIA, ALBERTO. - Nieuwe Romeinse verhalen.
R1911: MORAVIA, ALBERTO. - Daar is Venus, zwaar als goud.
R1910: MORAVIA, ALBERTO. - De luipaardvrouw.
Y2724: MOREA, BEN AND RON HAHNE (ED.). - Black Mask No. 7. (August - Sept. 1967). (Anarchism).
Y2726: MOREA, BEN AND RON HAHNE (ED.). - Black Mask No. 9. (Jan. - Feb. 1968). (Anarchism).
Y2725: MOREA, BEN AND RON HAHNE (ED.). - Black Mask No. 8. (Oct. - Nov. 1967). (Anarchism).
Y2727: MOREA, BEN AND RON HAHNE (ED.). - Black Mask No. 10. (April - May. 1968). (Anarchism).
M3703: MORET-BOOGAART, M.C. - Het mixerboekje.
H3388: MORGAN, GEOFFREY. - Een stukje paradijs. Vertaling W. Wielek.
Y1932: MORGENROOD. - Morgenrood. Zondagsblad gewijd aan Wetenschap, Kunst en Letteren. 4e jaargang 1896.
H5668: MORGENSTERN, CHRISTIAN. - De knie en andere gedichten. Vertaling Johan van Nieuwenhuizen.
K5439: MORGENTHALER, W. - Man en vrouw in liefde, huwelijk en geslachtsleven. Vertaling J.M. Kijzer.
T0566: MÖRING, MARCEL. - Mendels erfenis.
A0758: MÖRING, MARCEL. - Het grote verlangen.
M4489: MORING, MARCEL. - In Babylon. Roman.
T1781: MÖRING, MARCEL. - Dis. Roman.
R4217: MORING, MARCEL. - Een lange weg. Essay.
W7203: MORISON, STANLEY. - Grondbeginselen der Typografie. Vertaling Huib van Krimpen.
K4832: MORISON, STANLEY. - Grondbeginselen van de typografie. Naar de laatste uitgave uit het Engelsch vertaald.
H6617: MORISON, STANLEY. - Schrift Inschrift Druck. Mit 28 Abbildungen.
MK0080: MORISON, STANLEY. - The typographic arts. Two lectures.
B4402: MORISON, STANLEY. - Handbuch der Druckerkunst. 250 Beispiele mustergultiger Antiquadrucke aus den Jahren 1500-1900.
B7716: MORISON, STANLEY. - First principles of typography.
B8091: MORISON, STANLEY. - The art of printing. Annual lecture on aspects of art.
T9036: MORIZET, ANDRE. - De l'incoherence a l'assassinat! 30 mois de ministere radical.
R4899: [WILDE] MORLEY, SHERIDAN. - Oscar Wilde.
M7736: MORLEY, JOHN DAVID. - In het labyrint. Vertaling Agnes de Wit.
B9085: MORPURGO, J.E. - Allen Lane. King Penguin. A Biography.
B1021: MORPURGO, E. - De nonsens-poëzie. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de Italiaanse taal- en letterkunde aan de UVA.
B4884: MORPURGO, ENRICO. - Stroomingen in de Italiaansche Letteren van na den oorlog.
Y1007: MORRIEN, ADRIAAN EN KOOS SCHUUR. (RED.). - Uit de Korf no 1. Mei 1946.
T2988: MORRIEN, ADRIAAN. - Zoals een ster verstand heeft van het licht. Gekozen en ingeleid door Naomi Perquin.
H3862: MORRIEN, ADRIAAN. - Avond in een tuin.
K8716: MORRIEN, ADRIAAN. - Brood op de plank. Verzameld Kritisch Proza 2 delen.
H5186: MORRIEN, ADRIAAN. - Een bijzonder mooi been.
H3534: MORRIEN, ADRIAAN. - Het kalfje van de gnoe en andere miniaturen.
K1625: MORRIEN, ADRIAAN. - Ik heb nu weer de tijd.
L1630: MORRIEN, ADRIAAN. - Mens en engel.
H9054: MORRIEN, ADRIAAN. - Plantage Muidergracht.
M2413: MORRIEN, ADRIAAN. - poëzie van nu. Bijeengebracht door....
H6294: MORRIEN, ADRIAAN. - Waarom ik geen Dante specialist ben geworden. (Een bijdrage tot het probleem van de besluitvorming.
H9482: MORRIEN, ADRIAAN. - Waarom ik geen Dante-specialist ben geworden. verhalen.
H5372: MORRIEN, ADRIAAN. - Alissa en Adrienne.
T8202: MORRIEN, ADRIAAN. - Verzamelde gedichten.
B8151: MORRIEN, ADRIAAN. - Kijken naar de wolken. Gedichten.
M6961: MORRIEN, ADRIAAN. - Cryptogram.
L1035: MORRIEN, ADRIAAN (ED.).. - Beeldende poëzie 1. Amsterdam. Bijeengebracht, ingeleid en van bio- en bibliografieen voorzien. Foto's: Eddy Posthuma de Boer.
K8109: MORRIEN, ADRIAAN. - Op bezoek bij Albert Vigoleis Thelen.
W7465: MORRIEN, ADRIAAN. - Ontmoeting encounter. Ills: Bhaskar Hande.
R1626: MORRIEN, ADRIAAN. - Brood op de plank. Verzameld kritisch proza 2.
Y1985: MORRIS, DESMOND. - En nu is het Kerstmis.
R8948: MORRIS, WILLIAM. - Hoe de maatschappij is, hoe zij behoorde te zijn. (True and false Society) Vertaald door K.A.B.
L9552: MORRIS, JAN. - Laatste berichten uit Hav. Vertaling Gerrit Jan Zwier.
W7539: MORRIS, CHRISTOPHER. - Western Political Thought. Volume one: Plato to Augustine.
L9843: MORRIS, DESMOND. - De mensentuin. Vertaling R. Leijten.
L9850: MORRIS, DESMOND. - Intiem gedrag. Vertaling Riet Leijten.
T5726: MORRISH, REGINALD. - The police and crime-detection to-day.
B6512: MORRISON, BLAKE. - De rechtvaardiging van Gutenberg. Vertaling Ronald Cohen.
Y0813: MORRISON MCCLINTON, KATHARINE. - Collecting American Glass.
W8670: MORRISSY, MARY. - Paarle's moeder. Een roman. Vertaling Joop van Helmond.
L1463: MORTIER, ERWIN. - Sluitertijd.
H2095: MORTIER, ERWIN. - Marcel. Roman.
T7698: MORTIER, A. - Les soldats aux cotes des travailleurs. Contre le Fascisme.
K0057: MORTIER, ERWIN. - Vergeten licht. Gedichten.
W0103: MORTIMER, JOHN. - Dunster. Het verhaal van een vriendschap. Vertaald door Marianne Verhaart.
Y3069: MORTON, FREDERIC. - Onweer in de schemering. Wenen 1913-1914.
K7552: MORUS. - Het rijk van Venus. Algemene geschiedenis van de menselijke sexualiteit. Vertaling A. De Froe.
T2867: MORYA E.A. - Ontwaking. 1e jaargang No. 1 en No. 3.
B6555: MORYA, [MAHATMA]. - Denken!
B3316: MOSER, MILENA. - Het poetsvrouwenland. Roman. Vertaling Elly Schippers.
Y1112: MOSHER, THOMAS B. - The Bibelot. A Reprint of poetry and Prose for Book Lovers, chosen in part from scarce editions and sources not generally known. Three issues
R0395: MOSHEUVEL, L.H. - Een roosvenster. Aantekeningen bij Een winter aan zee van A. Roland Holst. A commentary on Een Winter aan zee by A. Roland Holst (with a summary in English).
T3806: MOSK, JAAP (ED.). - Stichting Textielcommissie Nederland. Jaarboek 2002. Inhoud: Jacquard in erfgoed en in industrie. Wat je van ver haalt...VOC en textiel.
T3807: MOSK, JAAP (ED.). - Stichting Textielcommissie Nederland. Jaarboek 2003. Inhoud: Textielonderzoek, textielonderzoekers en faciliteiten. Kralen.
R7611: MOSLEY, LEONARD. - Parachutisten boven Holland. [Vertaald uit het Engels].
T6181: MOSMANS, H. - De Grondslagen van het Socialisme. Populair-wetenschappelijk behandeld.
M5996: MOSS, ROGER. - Het spel van de roze pagode. Vertaling A. Hazenberg.
B6651: MOSS, KEVIN (ED.). - Out of the blue. Russia's hidden gay literature. An anthology.
L5019: MOSSELMAN, FREDERIK. - Der Wortschatz Gottfrieds von Strassburg.
Y2490: MOST, JOHN. - De godspest. Een besmettelijke ziekte, door de doctoren weinig bestudeerd, door de geestelijkheid verspreid. Holl. Vert. Jacq Krul.
Y1723: MOSTERT, MARCO. - In de marge van de beschaving. De geschiedenis van Nederland 0 - 1100.
B8341: MOSZKOWICZ, MAX. - Raab geeft niet op.
M6686: MOTT, CAROLYN / LEO B. BAISDEN. - The children's book on how to use books and libraries.
R6309: MOULAERT, JAN. - De vervloekte staat. Anarchisme in Frankrijk, Nederland en Belgie 1890-1914.
K6030: MOULIN, R. EN P. MOREL. (ED.). - Pierre Kemp. Man in het zwart, heer van het groen.
R6795: MOULIN, LEO. - Grote figuren uit Belgie.
B4688: MOUNIER, P.J.J. - Discours preche le 15 Novembre 1863, a l'occasion du jubile semi-seculaire de la Restauration nationale de la Hollande en Novembre 1813; dans le nouveau Temple Wallon d'Amsterdam.
B5020: MOURIK, INEKE VAN. - Tropenritme.
B8093: MOURIK, FRANS VAN. - Beeldschermtypografie.
R2217: MOURITS, JAN E.A. (EDS.). - De Stem der Jongeren. Maandblad van socialistiese jongeren.
L2696: MOUSSAULT, A.P.M. - De man in de tang. Roman uit de Amsterdamsche krantenwereld.
L3337: MOUSTIER, BENOIT DU. - Met de mystieken van overzee. Met een inleiding door Anton van Duinkerken.
R2122: MOUTON, W.TH. - In Memoriam.
B4857: MOUTON J.TH. (VOORW.). - De Bond voor Zedelijk Onderwijs 'The Moral Education League' en zijne werkwijze. Door een lid van de M.E.L.
Y0176: DER MOUW, JOHAN ANDREAS. - Verzamelde werken. Brahman I & II.
R1354: MOUW, J.A. DER. - Je bent de wolken en je bent de hei. Gekozen en ingeleid door Marjoleine de Vos.
R8889: DER MOUW, JOHAN ANDREAS. (ADWAITA). - Nagelaten verzen. Met een inleiding door V.E. v. Vr[iesland].
Y0182: DER MOUW, JOHAN ANDREAS. - Verzamelde werken vijfde deel: Kritische studies.
R8888: MOUW, JOHAN ANDREAS DER (ADWAITA). - Sleetocht.
M5015: MOWRY, JESS. - Cool bloedig. Vertaald Anton Oomen.
Y1698: MOYNAHAN, BRIAN. - De Eeuw van Rusland. De geschiedenis van een wereldmacht.
R2273: MOZIN, ABBE. - Neue Sammlung französischer und deutscher, theils neuer, theils aus den besten französischen und deutschen Briefstellern ausgewählter Handlungsbriefe, sowohl zur Bildung im kaufmannischen Briefstyle, als zum Uebersetzen in beide Sprachen bestimmt.
H9838: MUDDE, JOH. - Het misbruik van de lettervormen. Harde woorden en prikkelende opmerkingen over - met de bedoeling in brede kring aandacht te vragen voor de schone letter en op te wekken dit misbruik zoveel mogelijk tegen te gaan.
T3136: MUELLER, W. - Abessinie. Land en Volk.
T0642: MUEREN, FLORIS VAN DER. - Vlaamsche muziek en componisten in de XIXde en XXste eeuw.
K3261: MUERMANS, A. - Het huis aan de kade. De roemvolle historie van het Rijksmuseum te Amsterdam en van al die zaken, waarin een klein volk groot kan zijn.
R6595: MUHLE, HANS / MARTIEN BEVERSLUIS (VERT.). - Arbeiders-Noodlot. (Das proletarische Schicksal).
Y1358: DE MUIDERTOREN. - De Muidertoren. Periodiek voor leden van de Boekenclub. 3e Jaargang 1950. Nrs. 1 t/m 4.
L1733: MUINCK, BERNARD EBO DE. - Een Regentenhuishouding omstreeks 1700. Gegevens uit de prive-boekhouding van Mr. Cornelis de Jonge van Ellemeet, Ontvanger-Generaal der Verenigde Nederlander (1646-1721).
W6834: MUIR, PERCY. - Victorian illustrated books.
R2116: MULDER, JAN. - Spreek en Vergissing.
T0113: MULDER, W. - De Iersche Kwestie. Een Overzicht.
B9042: MULDER, ANNE H. - Amsterdam die grote stad.
R9742: MULDER, ETTY. - Fuga uit Buchenwald. Marguerite Duras/Robert Antelme.
K8881: MULDER, ANNE H. - De ezel van de heilige stal. Z'n origine en perspectieven z'n grillen en grieven.
H1147: MULDER, ANNE H. - Een Ars Amandi. Dat is de kunst van het beminnen.
L2641: MULDER, ANNE H. - Franse Caprices en Franse Soldaten.
M4109: MULDER, ANNE H. - Joyeus relaas. Tot op een cicero nauwkeurig van schrijvende monniken tot rotatiepersen met al wat daar tussen ligt aan poetskatoen en regenmiddagen drukinkt en clareit zetsel en pastei.
H9759: MULDER, ANNE H. - Passepartout. Ingeleid door E.D. Spelberg.
L6285: MULDER, EGGE S. - Die Teologie van die Jesaja-Apokalipse, Jesaja 24-27.
K2993: MULDER, H.A. - Opstelle oor Poesie.
K1951: MULDER, H.A. - Twee werelde. Opstelle oor Afrikaanse en Nederlandse Letterkunde.
L5132: MULDER, HARM. - Cognition and volition in language.
P0948: MULDER, HK. - Boutens en Bijbel. Een studie.
L5285: MULDER, J. - Van Laurens Jansz. Coster tot Apple Macintosh. Vijf eeuwen tekstverwerking.
H8450: MULDER, JAN. - De vrouw als karretje. Verhalen.
K1721: MULDER, JAN. - Iris in de zomer van 2003.
C0749: MULDER, JAN. - Jacob's wapen.
K0706: MULDER, M. - De erkenning en werking van de factor macht in de organisatie.
M5919: MULDER, R. / B. POLAK. - De ziekte van Kronkel en ander verval. Propria Cures 1973-1979. Samengesteld door....
T6927: MULDER, B. - Oorlog en waarheid.
L7138: MULDER, ANNE H. - Logarithmen en Rozen.
B0201: MULDER, ETTY. E.A. - Programma en teksten, uitgesproken bij de uitreiking van de Verzetsprijs 1987.
B0857: MULDER, ANNE H. - Logarithmen en Rozen.
T4379: MULDER, F. - Nederland in oorlogstijd. Redevoeringen, gehouden te Leiden op 14 en 15 december 1939. Door F. Muller, A.C. Josepus Jitta, J. van Walre de Bordes en J. Linthorst Homan.
R2310: MULDER, HANS. - Kunst in crisis en bezetting. Een onderzoek naar de houding van Nederlandse kunstenaars in de periode 1930-1945. Met een voorwoord van H.L.C. Jaffe.
B7787: MULDER, HENDRICK. - Tussen droom en daad.
R9049: MULDER, ANNIE H. - Kinderliedjes die eeuwen oud zijn.
B9398: MULDER, HANS. - Een groote laars een plompe voet. Nederland en de Nazi's in spotprent en karikatuur 1933-1945. Met een voorwoord van Marten Toonder.
B6355: MULDER, LIEK. (RED.). - Lexicon geschiedenis van Nederland & Belgie.
T8824: MULDER, JAN. - De toespraken.
R8194: MULDER, G.J. - Redevoering over P.O.C. Vorsselman de Heer; uitgesproken in het Natuurkundig Gezelschap te Utrecht, 7 Januarij 1842.
L4726: MULDERS, MARTINUS H. - Geert Groote en het huwelijk. Uitgave van zijn tractaat De Matrimonio en onderzoek naar de bronnen.
B3821: MULDERS, WIM VAN EN PHILIPPE ROBERTS-JONES. - Luc Claus.
H0702: MULISCH, HARRY. - Bericht aan de rattenkoning.
T5339: MULISCH, HARRY. - De ontdekking van de hemel II.
R0847: MULISCH, HARRY. - De versierde mens.
R5035: MULISCH, HARRY. - Het zwarte licht. Kleine roman.
T2792: MULISCH, HARRY. - Vijf fabels: De pupil, De elementen, Het beeld en de klok, Voorval, De gezochte spiegel.
A0876: MULISCH, HARRY. - Oude lucht. Drie verhalen.
W8996: MULISCH, H. / A. SONTROP / M. 'T HART E.A. - De toekomst van het boek.
H6542: MULISCH, HARRY. - De Oer-aanslag.
C1563: MULISCH, HARRY. - Chantage op het leven.
W4379: MULISCH, HARRY. - Chantage op het leven.
H3719: MULISCH, HARRY. - De kamer gevolgd door een beknopte drukgeschiedenis van zijn romans door Marita Mathijsen.
K8587: MULISCH, HARRY. - De procedure. Roman.
H3055: MULISCH, HARRY. - De pupil.
H8202: MULISCH, HARRY. - De romans. [met] De kamer, gevolgd door een beknopte drukgeschiedenis van De Romans door Marita Mathijsen.
H5537: MULISCH, HARRY. - De taal is een ei.
H4405: MULISCH, HARRY. - De verhalen 1947-1977.
H2595: MULISCH, HARRY. - De verhalen.
K4243: MULISCH, HARRY. - Het zwarte licht. Kleine roman.
H8416: MULISCH, HARRY. - Hoogste tijd.
M8519: MULISCH, HARRY. - Hoogste tijd.
H4402: MULISCH, HARRY. - Oude lucht. Drie verhalen.
C1567: MULISCH, HARRY. - Tanchelijn. Kroniek van een Ketter. Geen historisch toneelstuk in vijf bedrijven.
W3842: MULISCH, HARRY. - Vergrote raadsels, verklaringen, paradoxen, mulischesken gekozen door Gerd de Ley.
H5184: MULISCH, HARRY. - Wij uiten wat wij voelen, niet wat past.
H8594: MULISCH, HARRY. GERRIT KOMRIJ E.A. - De Schrijver. Een literaire estafette.
M3791: MULISCH, HARRY. - Het ene. Huizinga-lezing 1984.
L9682: MULISCH, HARRY. - Voorval. Variatie op een thema.
L8537: MULISCH, HARRY. - Vergrote raadsels: verklaringen, paradoxen, mulischesken bijeengelezen door Gerd de Ley.
K0535: MULISCH, HARRY. - Het zwarte licht. Kleine roman.
T4675: MULISCH, HARRY. - Harry Mulisch leest. CD met vijf gedichten en een proza-fragment.
B5982: MULISCH, HARRY. - Tegenlicht.
T8366: MULISCH, HARRY. - Paniek der onschuld.
T8254: MULISCH, HARRY. - Het stenen bruidsbed. Roman.
T8259: MULISCH, HARRY. - Het mirakel. Episodes van troost en liederlijkheid uit het leven van de heer Tiennoppen.
Y2238: MULISCH, FRIEDA. - Nooit vergat ik jou.
B9357: MULISCH, HARRY. - Het seksuele bolwerk. Zin en waanzin van Wilhelm Reich.
B9843: MULISCH, HARRY. - De aanslag.
Y0747: MULISCH, HARRY. - Bericht aan de rattenkoning.
R3565: MULISCH, HARRY. - Wat gebeurde er met sergeant Massuro? Verhalen.
T0439: MULISCH, HARRY. - De kamer. Gevolgd door een beknopte drukgeschiedenis van zijn romans door Marita Mathijsen.
T8549: MULISCH, HARRY. - De versierde mens.
K4239: MULISCH, HARRY. - Chantage op het leven.
H1977: MULISCH, HARRY. - Siegfried. Een zwarte idylle.
H8874: MULISCH, HARRY. - Het beeld en de klok.
R2456: MULLER HENDRIKSZOON, SAMUEL. - Onze wijze van grondwetsherziening.
L3916: MULLER FZ, S. - Briefwisseling van Bakhuizen van den Brink met zijne vrienden gedurende zijne ballingschap (1844-1851). Nalezing.
L5841: MULLER, F. - Cicero in zijn blijvende beteekenis.
L2336: MULLER, F.A. - Natuurkunde vroeger en nu.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

9/13