Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
T1031: MONTAGNE, V.A. DELA. - Gedichten.
T4599: MONTAGNON, B. ADRIEN MARWUET / MARCEL DEAT / MAX BONNAFOUS. - Neo-socialisme? Orde gezag natie. Vertaald en ingeleid door E. Boekman.
T9751: MONTAGUE, LADY MARY WORTLEY. - Letters of Lady Mary Wortley Montague. Written during her travels in Europe, Asia, and Africa; to which are added Poems by the same author.
Y0206: MONTAIGNE. - Zinspreuken. Vertaling en samenstelling: Paul Claes.
K6354: MONTAIGNE, MICHEL DE. - The Autobiography. Translated, edited and introduced by Marvin Lowenthal.
H5438: MONTAIGNE, MICHEL DE. - Ouders en kinderen. Essays over de opvoeding. Vertaald door Hans van Pinxteren.
T0223: MONTAIGNE. - Les inscriptions dans la bibliothèque de Montaigne.
R1591: MONTAIGNE, MICHEL DE. - Versuche.
T8485: MONTALE, EUGENIO. - Eindig. Late gedichten. Vertaald door Eva Gerlach.
L7998: MONTALEMBERT, CHARLES DE EN FRANCOIS GUIZOT. - Redevoeringen van de heeren de Montalembert en Guizot, gehouden in het Instituut van Frankrijk, op 5 februari 1852. Naar het Fransch door Alexander Kruseman.
M3592: MONTENS, FONS [SAMENG.]. - O Kersnacht, schooner dan de dagen, een bundel Kerstverzen.
L7990: MONTEPIN, XAVIER DE. - De Man met de wassen beelden. Vertaald uit het Frans. Feuilleton van het Zondagsblad van het Nieuwsblad voor Nederland.
T5944: MONTEYNE, LODE. - Wendingen in de moderne tooneelkunst. Van de Hertog van Meiningen tot Piscator - den Rebel. Eerste deel 1870-1918. Tweede deel: 1918-1930.
T2024: MONTEYNE, LODE. - Spiegel van het Modern Tooneel in Vlaanderen. Een critische beschouwing.
R3160: MONTEYNE, LODE. - Kritische Bijdragen over Tooneel. Met een inleidend woord van Maurits Sabbe.
R9014: MONTEYNE, LODE. - Het schoone avontuur.
B8097: MONTEYNE, LODE. - Geerten Basse.
R9687: MONTEYNE, LODE. - Lode Baekelmans. Een inleiding tot zijn werk.
R7228: MONTEYNE, LODE. - De Sabbe's. Maurits Sabbe-hulde.
T1601: MONTEYNE, LODE. - Charles de Coster. De mensch en de kunstenaar. Met een voorrede van Georges Eekhoud.
R4898: [WILDE] MONTGOMERY HYDE, H. - The trials of Oscar Wilde.
H0155: MONTGOMERY HYDE, H. - Geschichte der Pornographie. Eine wissenschafliche Studie.
L8311: MONTGOMERY, FLORENCE. - Meta Forrester. Een zeer eenvoudig verhaal. Uit het Engelsch door Almine.
H9855: MONTHAYE, A. - Het Grafisch Bedrijf.
H3545: MONTHERLANT, HENRY DE. - Stierenvechters. Vertaling H. Manger.
T5026: MONTIJN, A.J. - De geschiedenis der plaatselijke keuze in Nederland.
T3023: MONTIJN, ILEEN. - 't Gonst. 125 jaar De Bijenkorf.
R2748: MONTIS, KOSTAS. - Brieven aan Moeder. Vertaling Hero Hokwerda.
R0592: MOOIJ, J.J.A. - De andere aarde. Maanreisverhalen door de eeuwen heen.
L5945: MOOIJ, ANNE L.A. - Caracteres principaux et tendances des romans psychologiques chez quelques femmes auteurs, de Mme Riccoboni a Mme de Souza ( 1757 - 1826).
L3610: MOOIJ, J.J.A. - Menagerie van het imaginaire: Dichters over dieren.
H4450: MOOIJ, MARTIN. - Woorden in vrijheid. Nederlandse en Vlaamse dichters op Poetry International 1970-1990. Gekozen en ingeleid door .....
R0602: MOOIJ, J.J.A. - De ruimte van de tijd.
H8406: MOOIJ, MARTIN. - Adriaan van der Veen.
T4533: MOOIJ, ANNET. - Van Pest tot Aids. Vijf eeuwen besmettelijke ziekten in Amsterdam.
L1806: FORUM. WILLEM MOOIJMAN (VERZ.). - Forum. Brieven, citaten, dokumenten en knipsels. Ingeleid door L. Mosheuvel.
K7131: MOOIJWEER, MARIANNE. - De Amerikaanse droom van Frederik van Eeden.
H6149: MOOK, H.J. VAN. - Nederlandsch-Indie onder de Japansche bezetting. Zeven toespraken gehouden over Radio Oranje in den zomer van 1944.
H2236: MOOK, PAUL VAN. - Brand.
K7196: MOOLENAAR, DAVID EN HERMAN POORT. - Nederlandsche verskunst. Kritische studien. Eerste deel.
T1640: MOONEN, A. - Open afdeling.
R8447: MOONEN, A. - Verbanning. Verhalen.
T1752: MOONEN, A. - Omgelegde dagen: Uitgaande post, Hijdraken, Koningsgambiet, De anale variant.
T1799: MOONS, AD. - Ontstaan en Ontwikkeling der Stedelijke Volksboekerijen van Antwerpen 1865-1925.
K0666: MOOR, MARGRIET DE. - Eerst grijs dan wit dan blauw.
H4095: MOOR, MARGRIET DE. - Zee-Binnen.
K7468: MOOR, WAM DE. - Over Willem Mertens' levensspiegel van J. van Oudshoorn.
R6822: MOOR, MARENTE DE, - De Nederlandse maagd.
H1410: MOOR, MARGRIET DE. - De virtuoos.
M4038: MOOR, MARGRIET DE. - Ik droom dus. Verhalen.
M2768: MOOR, PIET DE. - Een masker voor de macht. Over Ismail Kadare.
K6610: MOOR, WAM DE. - De mannen van de blauwe boten. Verhalen.
K1918: MOOR, WAM DE. - Deze kant op. Kritieken en profielen van boeken en schrijvers 1979-1984.
M0216: MOOR, WAM DE. - Koolhaas onder de mensen. Profiel van een bovenmaats auteur.
K3362: MOOR, WAM DE. - Meester en leerling. In de voetsporen van S. Vestdijk. Kritieken.
B6067: MOOR, MARGRIET DE. - Kreutzersonate.
L9785: MOOR, WAM DE. (ED.). - Het gevederde gevoel. Verhalen van: Biesheuvel, Donkers, Haasse, Hart, Koolhaas, Kuijer, Siebelink, Toorn.
B9441: MOOR, WAM DE. - Van Oudshoorn. Biografie van de ambtenaar-schrijver J.K. Feijlbrief. Twee delen: Boek Een 1876-1933, Boek Twee 1933-1951.
T8901: MOOR, MARGRIET DE. - De kegelwerper.
P0478: MOORE, OSCAR. - Een zaak van leven en seks. Vertaling Gideon den Tex.
H9710: MOORE, THOMAS. - The soul of sex. Cultivating life as an act of love.
B8969: MOORE, FRANK J. - The magic moving alphabet book.
T2282: MOOREHEAD, ALAN. - Gallipoli.
Y0321: MOORMANN, ERIC M. & WILFRIED UITTERHOEVE. - Van Achilleus tot Zeus. Thema's uit de klassieke mythologie in literatuur, muziek, beeldende kunst en theater.
R9573: MOORMANN, J.G.M. - De Geheimtalen. Het Bargoense standaardwerk, met een nieuw, nagelaten deel.
R6231: DE ZINGENDE ZAAG. GEORGE MOORMANN (ED.). - De Zingende Zaag Jaargang 2, Nr. 11.
R6229: DE ZINGENDE ZAAG. GEORGE MOORMANN (ED.). - De Zingende Zaag Jaargang 2, Nr. 8.
R6222: DE ZINGENDE ZAAG. MARK FEKKES EN GEORGE MOORMANN (EDS.). - De Zingende Zaag Jaargang 1, Nr. 4.
R6234: DE ZINGENDE ZAAG. GEORGE MOORMANN (ED.). - De Zingende Zaag Nr. 13. Water op stelten.
R6220: DE ZINGENDE ZAAG. MARK FEKKES EN GEORGE MOORMANN (EDS.). - De Zingende Zaag Jaargang 1, Nr. 2.
R6806: DE ZINGENDE ZAAG. GEORGE MOORMANN (ED.). - De Zingende Zaag Nr. 21/22. Zigzag: poëzie als kinderspel.
R6792: DE ZINGENDE ZAAG. GEORGE MOORMANN (ED.). - De Zingende Zaag Nr. 18. Trek: over reizen eetlust en verlangen.
R6803: DE ZINGENDE ZAAG. GEORGE MOORMANN (ED.). - De Zingende Zaag Nr. 20. Op de rug van de hemel.
R4410: MOORMANN, ERIC M. & WILFRIED UITTERHOEVE. - Van Achilleus tot Zeus. Thema's uit de klassieke mythologie in literatuur, muziek, beeldende kunst en theater.
R6802: DE ZINGENDE ZAAG. GEORGE MOORMANN (ED.). - De Zingende Zaag Nr. 19. De Missing Link.
R6790: DE ZINGENDE ZAAG. GEORGE MOORMANN (ED.). - De Zingende Zaag Nr. 16/17. De parabel van de kringloop.
R6224: DE ZINGENDE ZAAG. GEORGE MOORMANN (ED.). - De Zingende Zaag Jaargang 2, Nr. 7.
T1420: MOORTEL, M. VAN DE. - Vrouwen treden uit de schaduw.
B8452: MOORTGAT, ALFONS. - Germanismen in het Nederlandsch.
H6403: MOOSER, RON (ED.). - Dit verval. Verhalen rond een grote ziekte met een kleine naam.
L2783: MOOSER, RON. - Variaties op Frank. Drie prozastukken.
R0915: MOOSER, RON. (ED.). - Het huis dat vriendschap heet. Mannelijke homoseksualiteit in de twintigste-eeuwse Nederlandse literatuur.
R3687: MOOSER, RON. - Een sonnet.
K6622: MOOY, HENRIETTE. - Bij de bloemen.
K6211: MOOY, HENRIETTE. - Schakeeringen.
T1121: MOOY, HENRIETTE. - Gruis. Een bundel aphorismen.
T4263: MOOY, HENRIETTE. - Het duitse schrikbewind 1940-1945. Dagboek en herinnering.
R9994: MOOY, WIM DE EN PIETER GROENEWOLD. - Schaduwen van gisteren.
L4139: MOQUETTE, HERMINE CHRISTINE HELENE. - Over de romans van Wolff en Deken, beschouwd in verband met de romantische scheppingen van Richardson.
T1764: MORAK, P.H. - Simon Turchi of De Italianen te Antwerpen, Treurspel in zes bedrijven, vrij naar den roman van denzelfden naam van Hendrik Conscience voor Rederijkers bewerkt door....
T5221: MORALES, BALTHASAR GRACIAN Y. - Gracian. A Selection of Wise, Witty, Moral and Satyrical Maxims, Pluck'd from the writings of the Spanish Philosoher & Monk.
W8274: MORAN, JAMES. - Stanley Morison. His typographic achievement.
W8400: MORAN, JAMES. - Stanley Morison. His typographic achievement.
W8260: MORAN, JAMES. - Wynkyn de Worde. Father of Fleet street.
K2087: MORAN, JAMES. - Wynkyn de Worde. Father of Fleet Street. With a chronological bibliography of works on Wynkyn de Worde compiled by Lotte Hellinga and Mary Erler and a preface by John Dreyfus.
T3362: MORAN, JAMES (ED.). - Printing in the 20th Century. A Penrose Anthology.
M5798: MORAND, PAUL. - Hecate en haar honden. Vertaling Ernst van Altena.
W9689: MORAVIA, ALBERTO. - Agostino. Vertaling Corinna van Schendel.
M5739: MORAVIA, ALBERTO. - De robot en andere verhalen. Vertaling J.H. Klinkert.
H4736: MORAVIA, ALBERTO. - De voyeur. Vertaling F. van der Velde.
H0117: MORAVIA, ALBERTO. - Hij en ik. Uit het Italiaans vertaald door C. Quant.
L9938: MORAVIA, ALBERTO. - De villa van de vrijdag. Vertaling Rosita Steenbeek.
R3110: MORAVIA, ALBERTO. - Nieuwe Romeinse verhalen.
R1911: MORAVIA, ALBERTO. - Daar is Venus, zwaar als goud.
R1910: MORAVIA, ALBERTO. - De luipaardvrouw.
M3703: MORET-BOOGAART, M.C. - Het mixerboekje.
H3388: MORGAN, GEOFFREY. - Een stukje paradijs. Vertaling W. Wielek.
H5668: MORGENSTERN, CHRISTIAN. - De knie en andere gedichten. Vertaling Johan van Nieuwenhuizen.
K5439: MORGENTHALER, W. - Man en vrouw in liefde, huwelijk en geslachtsleven. Vertaling J.M. Kijzer.
T0566: MÖRING, MARCEL. - Mendels erfenis.
A0758: MÖRING, MARCEL. - Het grote verlangen.
M4489: MORING, MARCEL. - In Babylon. Roman.
T1781: MÖRING, MARCEL. - Dis. Roman.
R4217: MORING, MARCEL. - Een lange weg. Essay.
W7203: MORISON, STANLEY. - Grondbeginselen der Typografie. Vertaling Huib van Krimpen.
K4832: MORISON, STANLEY. - Grondbeginselen van de typografie. Naar de laatste uitgave uit het Engelsch vertaald.
H6617: MORISON, STANLEY. - Schrift Inschrift Druck. Mit 28 Abbildungen.
MK0080: MORISON, STANLEY. - The typographic arts. Two lectures.
B4402: MORISON, STANLEY. - Handbuch der Druckerkunst. 250 Beispiele mustergultiger Antiquadrucke aus den Jahren 1500-1900.
B7716: MORISON, STANLEY. - First principles of typography.
B8091: MORISON, STANLEY. - The art of printing. Annual lecture on aspects of art.
T9036: MORIZET, ANDRE. - De l'incoherence a l'assassinat! 30 mois de ministere radical.
R4899: [WILDE] MORLEY, SHERIDAN. - Oscar Wilde.
M7736: MORLEY, JOHN DAVID. - In het labyrint. Vertaling Agnes de Wit.
B9085: MORPURGO, J.E. - Allen Lane. King Penguin. A Biography.
B1021: MORPURGO, E. - De nonsens-poëzie. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de Italiaanse taal- en letterkunde aan de UVA.
B4884: MORPURGO, ENRICO. - Stroomingen in de Italiaansche Letteren van na den oorlog.
T2988: MORRIEN, ADRIAAN. - Zoals een ster verstand heeft van het licht. Gekozen en ingeleid door Naomi Perquin.
H3862: MORRIEN, ADRIAAN. - Avond in een tuin.
K8716: MORRIEN, ADRIAAN. - Brood op de plank. Verzameld Kritisch Proza 2 delen.
H5186: MORRIEN, ADRIAAN. - Een bijzonder mooi been.
H3534: MORRIEN, ADRIAAN. - Het kalfje van de gnoe en andere miniaturen.
K1625: MORRIEN, ADRIAAN. - Ik heb nu weer de tijd.
L1630: MORRIEN, ADRIAAN. - Mens en engel.
H9054: MORRIEN, ADRIAAN. - Plantage Muidergracht.
M2413: MORRIEN, ADRIAAN. - poëzie van nu. Bijeengebracht door....
H6294: MORRIEN, ADRIAAN. - Waarom ik geen Dante specialist ben geworden. (Een bijdrage tot het probleem van de besluitvorming.
H9482: MORRIEN, ADRIAAN. - Waarom ik geen Dante-specialist ben geworden. verhalen.
H5372: MORRIEN, ADRIAAN. - Alissa en Adrienne.
T8202: MORRIEN, ADRIAAN. - Verzamelde gedichten.
B8151: MORRIEN, ADRIAAN. - Kijken naar de wolken. Gedichten.
M6961: MORRIEN, ADRIAAN. - Cryptogram.
L1035: MORRIEN, ADRIAAN (ED.).. - Beeldende poëzie 1. Amsterdam. Bijeengebracht, ingeleid en van bio- en bibliografieen voorzien. Foto's: Eddy Posthuma de Boer.
K8109: MORRIEN, ADRIAAN. - Op bezoek bij Albert Vigoleis Thelen.
W7465: MORRIEN, ADRIAAN. - Ontmoeting encounter. Ills: Bhaskar Hande.
R1626: MORRIEN, ADRIAAN. - Brood op de plank. Verzameld kritisch proza 2.
R8948: MORRIS, WILLIAM. - Hoe de maatschappij is, hoe zij behoorde te zijn. (True and false Society) Vertaald door K.A.B.
L9552: MORRIS, JAN. - Laatste berichten uit Hav. Vertaling Gerrit Jan Zwier.
W7539: MORRIS, CHRISTOPHER. - Western Political Thought. Volume one: Plato to Augustine.
K5277: MORRIS, DESMOND. - De naakte aap. Een zoologische studie van het menselijke dier. Vertaling T. Nicolaas.
L9843: MORRIS, DESMOND. - De mensentuin. Vertaling R. Leijten.
L9850: MORRIS, DESMOND. - Intiem gedrag. Vertaling Riet Leijten.
T5726: MORRISH, REGINALD. - The police and crime-detection to-day.
B6512: MORRISON, BLAKE. - De rechtvaardiging van Gutenberg. Vertaling Ronald Cohen.
W8670: MORRISSY, MARY. - Paarle's moeder. Een roman. Vertaling Joop van Helmond.
L1463: MORTIER, ERWIN. - Sluitertijd.
H2095: MORTIER, ERWIN. - Marcel. Roman.
T7698: MORTIER, A. - Les soldats aux cotes des travailleurs. Contre le Fascisme.
K0057: MORTIER, ERWIN. - Vergeten licht. Gedichten.
W0103: MORTIMER, JOHN. - Dunster. Het verhaal van een vriendschap. Vertaald door Marianne Verhaart.
K7552: MORUS. - Het rijk van Venus. Algemene geschiedenis van de menselijke sexualiteit. Vertaling A. De Froe.
T2867: MORYA E.A. - Ontwaking. 1e jaargang No. 1 en No. 3.
B6555: MORYA, [MAHATMA]. - Denken!
B3316: MOSER, MILENA. - Het poetsvrouwenland. Roman. Vertaling Elly Schippers.
B6897: MOSHEUVEL, L.H. - Een Roosvenster. Aantekeningen bij Een winter aan zee van A. Roland Holst.
R0395: MOSHEUVEL, L.H. - Een roosvenster. Aantekeningen bij Een winter aan zee van A. Roland Holst. A commentary on Een Winter aan zee by A. Roland Holst (with a summary in English).
T3806: MOSK, JAAP (ED.). - Stichting Textielcommissie Nederland. Jaarboek 2002. Inhoud: Jacquard in erfgoed en in industrie. Wat je van ver haalt...VOC en textiel.
T3807: MOSK, JAAP (ED.). - Stichting Textielcommissie Nederland. Jaarboek 2003. Inhoud: Textielonderzoek, textielonderzoekers en faciliteiten. Kralen.
R7611: MOSLEY, LEONARD. - Parachutisten boven Holland. [Vertaald uit het Engels].
T6181: MOSMANS, H. - De Grondslagen van het Socialisme. Populair-wetenschappelijk behandeld.
M5996: MOSS, ROGER. - Het spel van de roze pagode. Vertaling A. Hazenberg.
B6651: MOSS, KEVIN (ED.). - Out of the blue. Russia's hidden gay literature. An anthology.
L5019: MOSSELMAN, FREDERIK. - Der Wortschatz Gottfrieds von Strassburg.
B8341: MOSZKOWICZ, MAX. - Raab geeft niet op.
M6686: MOTT, CAROLYN / LEO B. BAISDEN. - The children's book on how to use books and libraries.
R6309: MOULAERT, JAN. - De vervloekte staat. Anarchisme in Frankrijk, Nederland en Belgie 1890-1914.
K6030: MOULIN, R. EN P. MOREL. (ED.). - Pierre Kemp. Man in het zwart, heer van het groen.
R6795: MOULIN, LEO. - Grote figuren uit Belgie.
B4688: MOUNIER, P.J.J. - Discours preche le 15 Novembre 1863, a l'occasion du jubile semi-seculaire de la Restauration nationale de la Hollande en Novembre 1813; dans le nouveau Temple Wallon d'Amsterdam.
B5020: MOURIK, INEKE VAN. - Tropenritme.
B8093: MOURIK, FRANS VAN. - Beeldschermtypografie.
R2217: MOURITS, JAN E.A. (EDS.). - De Stem der Jongeren. Maandblad van socialistiese jongeren.
L2696: MOUSSAULT, A.P.M. - De man in de tang. Roman uit de Amsterdamsche krantenwereld.
L3337: MOUSTIER, BENOIT DU. - Met de mystieken van overzee. Met een inleiding door Anton van Duinkerken.
R2122: MOUTON, W.TH. - In Memoriam.
B4857: MOUTON J.TH. (VOORW.). - De Bond voor Zedelijk Onderwijs 'The Moral Education League' en zijne werkwijze. Door een lid van de M.E.L.
Y0176: DER MOUW, JOHAN ANDREAS. - Verzamelde werken. Brahman I & II.
R8889: DER MOUW, JOHAN ANDREAS. (ADWAITA). - Nagelaten verzen. Met een inleiding door V.E. v. Vr[iesland].
R1354: MOUW, J.A. DER. - Je bent de wolken en je bent de hei. Gekozen en ingeleid door Marjoleine de Vos.
T1605: DER MOUW, JOHAN ANDREAS (ADWAITA). - Brahman I & II.
Y0182: DER MOUW, JOHAN ANDREAS. - Verzamelde werken vijfde deel: Kritische studies.
R8888: MOUW, JOHAN ANDREAS DER (ADWAITA). - Sleetocht.
M5015: MOWRY, JESS. - Cool bloedig. Vertaald Anton Oomen.
R2273: MOZIN, ABBE. - Neue Sammlung französischer und deutscher, theils neuer, theils aus den besten französischen und deutschen Briefstellern ausgewählter Handlungsbriefe, sowohl zur Bildung im kaufmannischen Briefstyle, als zum Uebersetzen in beide Sprachen bestimmt.
H9838: MUDDE, JOH. - Het misbruik van de lettervormen. Harde woorden en prikkelende opmerkingen over - met de bedoeling in brede kring aandacht te vragen voor de schone letter en op te wekken dit misbruik zoveel mogelijk tegen te gaan.
T3136: MUELLER, W. - Abessinie. Land en Volk.
T0642: MUEREN, FLORIS VAN DER. - Vlaamsche muziek en componisten in de XIXde en XXste eeuw.
K3261: MUERMANS, A. - Het huis aan de kade. De roemvolle historie van het Rijksmuseum te Amsterdam en van al die zaken, waarin een klein volk groot kan zijn.
R6595: MUHLE, HANS / MARTIEN BEVERSLUIS (VERT.). - Arbeiders-Noodlot. (Das proletarische Schicksal).
L1733: MUINCK, BERNARD EBO DE. - Een Regentenhuishouding omstreeks 1700. Gegevens uit de prive-boekhouding van Mr. Cornelis de Jonge van Ellemeet, Ontvanger-Generaal der Verenigde Nederlander (1646-1721).
W6834: MUIR, PERCY. - Victorian illustrated books.
R2116: MULDER, JAN. - Spreek en Vergissing.
T0113: MULDER, W. - De Iersche Kwestie. Een Overzicht.
B9042: MULDER, ANNE H. - Amsterdam die grote stad.
R9742: MULDER, ETTY. - Fuga uit Buchenwald. Marguerite Duras/Robert Antelme.
K8881: MULDER, ANNE H. - De ezel van de heilige stal. Z'n origine en perspectieven z'n grillen en grieven.
H1147: MULDER, ANNE H. - Een Ars Amandi. Dat is de kunst van het beminnen.
L2641: MULDER, ANNE H. - Franse Caprices en Franse Soldaten.
M4109: MULDER, ANNE H. - Joyeus relaas. Tot op een cicero nauwkeurig van schrijvende monniken tot rotatiepersen met al wat daar tussen ligt aan poetskatoen en regenmiddagen drukinkt en clareit zetsel en pastei.
H9759: MULDER, ANNE H. - Passepartout. Ingeleid door E.D. Spelberg.
L6285: MULDER, EGGE S. - Die Teologie van die Jesaja-Apokalipse, Jesaja 24-27.
K2993: MULDER, H.A. - Opstelle oor Poesie.
K1951: MULDER, H.A. - Twee werelde. Opstelle oor Afrikaanse en Nederlandse Letterkunde.
L5132: MULDER, HARM. - Cognition and volition in language.
P0948: MULDER, HK. - Boutens en Bijbel. Een studie.
L5285: MULDER, J. - Van Laurens Jansz. Coster tot Apple Macintosh. Vijf eeuwen tekstverwerking.
H8450: MULDER, JAN. - De vrouw als karretje. Verhalen.
K1721: MULDER, JAN. - Iris in de zomer van 2003.
C0749: MULDER, JAN. - Jacob's wapen.
K0706: MULDER, M. - De erkenning en werking van de factor macht in de organisatie.
M5919: MULDER, R. / B. POLAK. - De ziekte van Kronkel en ander verval. Propria Cures 1973-1979. Samengesteld door....
T6927: MULDER, B. - Oorlog en waarheid.
L7138: MULDER, ANNE H. - Logarithmen en Rozen.
B0201: MULDER, ETTY. E.A. - Programma en teksten, uitgesproken bij de uitreiking van de Verzetsprijs 1987.
B0857: MULDER, ANNE H. - Logarithmen en Rozen.
T4379: MULDER, F. - Nederland in oorlogstijd. Redevoeringen, gehouden te Leiden op 14 en 15 december 1939. Door F. Muller, A.C. Josepus Jitta, J. van Walre de Bordes en J. Linthorst Homan.
B7787: MULDER, HENDRICK. - Tussen droom en daad.
R9049: MULDER, ANNIE H. - Kinderliedjes die eeuwen oud zijn.
R2310: MULDER, HANS. - Kunst in crisis en bezetting. Een onderzoek naar de houding van Nederlandse kunstenaars in de periode 1930-1945. Met een voorwoord van H.L.C. Jaffe.
B9398: MULDER, HANS. - Een groote laars een plompe voet. Nederland en de Nazi's in spotprent en karikatuur 1933-1945. Met een voorwoord van Marten Toonder.
B6355: MULDER, LIEK. (RED.). - Lexicon geschiedenis van Nederland & Belgie.
T8824: MULDER, JAN. - De toespraken.
R8194: MULDER, G.J. - Redevoering over P.O.C. Vorsselman de Heer; uitgesproken in het Natuurkundig Gezelschap te Utrecht, 7 Januarij 1842.
L4726: MULDERS, MARTINUS H. - Geert Groote en het huwelijk. Uitgave van zijn tractaat De Matrimonio en onderzoek naar de bronnen.
B3821: MULDERS, WIM VAN EN PHILIPPE ROBERTS-JONES. - Luc Claus.
H0702: MULISCH, HARRY. - Bericht aan de rattenkoning.
T5339: MULISCH, HARRY. - De ontdekking van de hemel II.
R0847: MULISCH, HARRY. - De versierde mens.
R5035: MULISCH, HARRY. - Het zwarte licht. Kleine roman.
T2792: MULISCH, HARRY. - Vijf fabels: De pupil, De elementen, Het beeld en de klok, Voorval, De gezochte spiegel.
A0876: MULISCH, HARRY. - Oude lucht. Drie verhalen.
W8996: MULISCH, H. / A. SONTROP / M. 'T HART E.A. - De toekomst van het boek.
H6542: MULISCH, HARRY. - De Oer-aanslag.
C1563: MULISCH, HARRY. - Chantage op het leven.
W4379: MULISCH, HARRY. - Chantage op het leven.
H3719: MULISCH, HARRY. - De kamer gevolgd door een beknopte drukgeschiedenis van zijn romans door Marita Mathijsen.
K8587: MULISCH, HARRY. - De procedure. Roman.
H3055: MULISCH, HARRY. - De pupil.
H8202: MULISCH, HARRY. - De romans. [met] De kamer, gevolgd door een beknopte drukgeschiedenis van De Romans door Marita Mathijsen.
H5537: MULISCH, HARRY. - De taal is een ei.
H4405: MULISCH, HARRY. - De verhalen 1947-1977.
H2595: MULISCH, HARRY. - De verhalen.
K4243: MULISCH, HARRY. - Het zwarte licht. Kleine roman.
H8416: MULISCH, HARRY. - Hoogste tijd.
M8519: MULISCH, HARRY. - Hoogste tijd.
H4402: MULISCH, HARRY. - Oude lucht. Drie verhalen.
C1567: MULISCH, HARRY. - Tanchelijn. Kroniek van een Ketter. Geen historisch toneelstuk in vijf bedrijven.
W3842: MULISCH, HARRY. - Vergrote raadsels, verklaringen, paradoxen, mulischesken gekozen door Gerd de Ley.
H5184: MULISCH, HARRY. - Wij uiten wat wij voelen, niet wat past.
H8594: MULISCH, HARRY. GERRIT KOMRIJ E.A. - De Schrijver. Een literaire estafette.
M3791: MULISCH, HARRY. - Het ene. Huizinga-lezing 1984.
L9682: MULISCH, HARRY. - Voorval. Variatie op een thema.
L8537: MULISCH, HARRY. - Vergrote raadsels: verklaringen, paradoxen, mulischesken bijeengelezen door Gerd de Ley.
K0535: MULISCH, HARRY. - Het zwarte licht. Kleine roman.
T4675: MULISCH, HARRY. - Harry Mulisch leest. CD met vijf gedichten en een proza-fragment.
B5982: MULISCH, HARRY. - Tegenlicht.
T8366: MULISCH, HARRY. - Paniek der onschuld.
T8254: MULISCH, HARRY. - Het stenen bruidsbed. Roman.
T8259: MULISCH, HARRY. - Het mirakel. Episodes van troost en liederlijkheid uit het leven van de heer Tiennoppen.
B9357: MULISCH, HARRY. - Het seksuele bolwerk. Zin en waanzin van Wilhelm Reich.
B9843: MULISCH, HARRY. - De aanslag.
R3565: MULISCH, HARRY. - Wat gebeurde er met sergeant Massuro? Verhalen.
T0439: MULISCH, HARRY. - De kamer. Gevolgd door een beknopte drukgeschiedenis van zijn romans door Marita Mathijsen.
T8549: MULISCH, HARRY. - De versierde mens.
W3187: MULISCH, HARRY. - Bezoekuur.
P2210: MULISCH, HARRY. - Chantage op het leven.
H1977: MULISCH, HARRY. - Siegfried. Een zwarte idylle.
H8874: MULISCH, HARRY. - Het beeld en de klok.
R2456: MULLER HENDRIKSZOON, SAMUEL. - Onze wijze van grondwetsherziening.
T9411: MULLER MASSIS, IJ.D. EN H.A.P. DE WAART. - Feestlied. Cantate ter gelegenheid van de herdenking der Hereeniging van Oranje en Nederland, in 1813. Gedicht van IJ.D. Muller Massis, muziek voor solo's en gemengd koor met pianobegeleiding van H.A.P. de Waart.
L3916: MULLER FZ, S. - Briefwisseling van Bakhuizen van den Brink met zijne vrienden gedurende zijne ballingschap (1844-1851). Nalezing.
L5841: MULLER, F. - Cicero in zijn blijvende beteekenis.
L2336: MULLER, F.A. - Natuurkunde vroeger en nu.
L0046: MULLER, FRANS. - Gedichten.
K6667: MULLER, J.W. - Verspreide opstellen.
L5378: MULLER, JOHANNES. - Das Jesuitendrama in den Landern Deutscher Zunge vom Anfang (1555) bis zum Hochbarock (1665). Zwei Banden.
M6765: MÜLLER, JOHN. - Het literair anekdoten boek.
W9181: MULLER, P.H. (ED.). - Nederlandsche Historie dichten sedert 1527. De geschiedenis van ons land en volk weerspiegeld in de poëzie.
K6639: MULLER, P.H. (ED.). - "Toen de dieren nog spraken". Een bundel Nederlandsche fabels, verzameld en van een inleiding voorzien.
H4274: MULLER, P.L. - Onze Gouden Eeuw. De Republiek der Vereenigde Nederlanden in haar bloeitijd. Met een voorwoord van P.J. Blok.
H8525: MULLER, ULRIKE. - Langhaar Katten. Alles over aanschaf, gewenning, verzorging, voeding, ziekten, hun taal.
H3305: [ERASMUS] MULLER, ADOLF. - Leven van Desiderius Erasmus. Voorafgegaan door eenige beschouwingen over de wereldgeschiedenis, als inleiding, tot aanwijzing van de overeenkomst in de ontwikkeling van elken bijzonderen mensch, en die der menschheid.
M9770: MULLER, JOHN. - De perfecte puber. Van Het lijden van de jonge Werther tot Het geheime dagboek van Adriaan Mole. Een bloemlezing.
L6712: MULLER FZ., S. - Schetsen uit de Middeleeuwen. Nieuwe bundel.
L7175: MULLER, F. - De 'komst' van den hemelgod.
L7285: MULLER, J.W. - De taak der Nederlandsche Philologie.
R9846: MULLER, GERBRAND. - De uitverkoren wereld.
B4316: MULLER, P.H. - Over literatuur.
B4692: MULLER, N. - Engelsche misdadigers en hunne behandeling.
B6498: MULLER, GERBRAND. - Wagens beladen met hooi. Novelle. Gevolgd door een gesprek met de auteur door Wim Gerritsen.
B7384: MULLER FZ, S. - Briefwisseling van Bakhuizen van den Brink met zijne vrienden gedurende zijne ballingschap (1844-1851).
T7837: MULLER, A.F. - Ordening of Chaos in de Baksteen-Industrie.
B7719: MULLER, P.H. (ED.). - Bibliografie betreffende den bijbel, den godsdienst, het christelijk geloof, de kerkgeschiedenis, enz. 1882-1933.
T7991: MULLER, JACOB WIJBRAND. - De oude en de jongere bewerking van den Reinaert. Bijdrage tot de critiek der beide Reinaert gedichten.
T8114: MULLER, FREDERIK. - Nievs-Tydinghen. Waeragtighe en pertinente verhaelen van verscheyde plaetsen in Desen en in Vremden Landen. Pamphlets et feuilles volantes concernant divers villes et villages de l'Europe.
T8118: MULLER, CORNELIS. - Geschenk voor de Nederlandsche jeugd.
T8119: MULLER, C. - Leerzame verhalen en onderrigtingen voor de Nederlandsche jeugd.
R4405: MULLER, FRANS. - Het blauw. [Gedichten].
R9848: MULLER, ELLEN EN KYROVA, MAGDA. - Antoon Molkenboer. Ontwerpen voor muziek en toneel, 1895-1917.
T6812: MULLER, J.W. - Van den Vos Reinaerde, Critisch Uitgegeven. Deel I: Inleiding met aanteekeningen. Lijst van eigennamen. Tekst. Deel II: Exegetische commentaar.
R9523: MULLER, C. - Nuttige uitspanningen voor de Nederlandsche jeugd.
B8526: MULLER, BERND. - Sporen naar Duitsland. Het Duitslandbeeld in Nederlandse romans 1945-1990.
T5725: MULLER, N. (SAMENG.). - Over de opvoedingsgedachte in strafrechtspraak, reclasseering en gevangeniswezen. Zes voordrachten.
R7180: [KAMPEN, N.G. VAN] MULLER, SAMUEL. - Levens- en karakterschets van Nicolaas Godfried van Kampen.
R7153: MULLER, S. - Over de oudste geschiedenis van Schieland.
R0972: MULLER LEHNING, ARTHUR. - De feiten en de beteekenis van de zaak Sacco en Vanzetti.
R1802: MÜLLER LYER, F. - De ontwikkeling der beschaving. In tijdperken geschetst en ontwikkelingslijnen van den vooruitgang.
R1674: MULLER, P.L. E.A. - Geschiedkundige opstellen aangeboden aan Robert Fruin bij zijn aftreden als hoogleeraar aan de Rijks-universiteit te Leiden.
T6629: MULLER, A.F. - Een droeve nasleep van de staking aan de zinkwitfabriek te Maastricht.
T3083: MULLER, HENDRIK P.N. - Azië gespiegeld. Malakka en China. Studien en ervaringen.
T3586: MULOCK HOUWER, D.Q.R. / F. GREWEL / REINE FRIEDMAN-V.D. HEIDE. - Vijftigduizend kinderen roepen om hulp!
T0432: MULS, JOZEF. - De gruweljaren 1914-1916 steden en landschappen.
W9081: MULS, JOZEF / E. DU PERRON / JAN ENGELMAN E.A. - Paul van Ostaijen.
K2008: MULS, JOZEF. - Het rijk der stilte. De kunst en de oorlog.
L2816: MULS, JOZEF. - Schilders van gisteren uit Noord- en Zuid Nederland.
K3662: MULS, JOZEF. - Werk. Ingeleid door Jan Hallez en Dirk Vansina met een bibliographie door Rob Roemans.
B0933: MULS, JOZEF. - Een onuitgegeven Gedicht van Paul Van Ostayen.
B3032: [ERASMUS] MULS, JOZEF. E.A. - J. Muls: Inleiding tot de Erasmus-hulde. Marits Sabbe: Erasmsu en zijn Antwerpsche Vrienden. J. Van Mierlo: Erasmus, een Levensbeeld. Leonard Willems: Erasmus en Jan Van den Dale. Een prioriteits-vraag opgelost.
B5659: MULS, JOZEF. - Het levende Oud-Antwerpen.
R4737: MULS, JOZEF. - De beteekenis van Van Nu en Straks in de evolutie onzer literatuur.
B7845: MULS, JOZEF. - De krans van Laurier. Letterkundige bijdrage.
R8416: MULS, JOZEF. - Edgard Tytgat.
B9624: MULTACOGNOVI. - De Steunpilaren onzer samenleving.
B9544: MULTATULI. - Volledige Werken: Deel 8.
H9444: MULTATULI. - Volledige werken deel IX. Brieven en dokumenten uit de jaren 1846-1857. Gebonden in leer.
Y0295: MULTATULI. - Woutertje Pieterse. Uit zijn ideen verzameld door zijn weduwe
H5318: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 37.
L2559: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 41.
B9219: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 27.
T2885: MULTATULI. - Max Havelaar. Naar het authentieke handschrift uitgegeven en ingeleid door Dr. G. Stuiveling.
T2411: MULTATULI. - Gedichten. Verzameld en ingeleid door Sander Blom.
T2410: MULTATULI. - Max Havelaar. Geillustreerd door Ben Horsthuis.
T2975: MULTATULI. - Geld.
T2976: MULTATULI. - Het gebed van de onwetende.
H9442: MULTATULI. - Volledige werken deel XII. Brieven en dokumenten uit de jaren 1867-1868. Gebonden in leer.
T1647: MULTATULI. - Max Havelaar of de Koffieveilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij. Met een inleiding van A.L. Sotemann.
H9023: MULTATULI. - Barbertje moet hangen. Verhalen / Parabelen / Aforismen.
H0503: MULTATULI. - Brieven aan J. Waltman jr. met een inleiding en aanteekeningen door Henri A Ett.
K5380: MULTATULI. - Brieven van Multatuli. Bydragen tot de kennis van zyn leven. Gerangschikt en toegelicht door Mevr. Douwes Dekker.
W9581: MULTATULI. - Brieven. Bijdragen tot de kennis van zijn leven gerangschikt en toegelicht door M. Douwes Dekker-Hamminck Schepel. 10 delen.
M2531: MULTATULI. - De kleine Wouter, fragmenten uit de geschiedenis van Woutertje Pieterse.
W3194: MULTATULI. - De roeping van de mens. Een keuze uit zijn gehele werk door C. Bij.
P1007: MULTATULI. - Duizend en enige hoofdstukken over specialiteiten.
W3099: MULTATULI. - Duizend en enige hoofdstukken over specialiteiten.
P1005: MULTATULI. - Duizend-en-eenige hoofdstukken over specialiteiten. Met noten van den schrijver en een inl. van Mevr. Douwes Dekker-Schepel.
W3676: MULTATULI. - Duizend-en-eenige hoofdstukken over specialiteiten. The right man on the right place.
M2538: MULTATULI. - Gedichten. Verzameld en ingeleid door Sander Blom.
M4126: MULTATULI. - Het Woutertje van Multatuli.
C1187: MULTATULI. - Hoofden van Lebak.
P1002: MULTATULI. - Keur uit de Brieven van Multatuli. Naar tijdsorde gerangschikt en van aanteekeningen voorzien door Dr. Julius Pee.
K9798: MULTATULI. - Max Havelaar of de koffiveilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij.
L0504: MULTATULI. - Max Havelaar. Naar het authentieke handschrift uitgegeven en ingeleid door Dr. G. Stuiveling.
H5302: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 1 t/m 31.
H5313: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 10.
H5312: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 11.
H5310: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 13.
H5309: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 14.
H5308: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 15.
H5315: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 2.
H5314: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 3.
H5307: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 40.
H5305: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 43.
B3985: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 44.
L2555: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 45.
H8683: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 48.
L2868: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 54.
L2869: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 55.
M2536: MULTATULI. - Reisbrieven aan Mimi en andere bescheiden. Met aanteekeningen in het licht gegeven door Julius Pee.
L1591: MULTATULI. - Schrijven in tussenzinnen. Ingeleid door Rob Nieuwenhuys.
K5079: MULTATULI. - Volledige werken deel XIV. Brieven en dokumenten uit de jaren 1870-1871. Gebonden in leer.
H9447: MULTATULI. - Volledige werken deel XX. Brieven en dokumenten uit de jaren 1879-1880. Gebonden in leer.
K5005: MULTATULI. - Vorstenschool.
T1646: MULTATULI. - Max Havelaar of De koffiveilingen der Nederlandsche Handelsmaatschappy. Met een nawoord van J.J. Oversteegen.
M2575: MULTATULI. - Aleid. Twee fragmenten uit een onafgewerkt blijspel.
W9582: MULTATULI. - Duizend-en-eenige hoofdstukken over specialiteiten, met een inl. van Mevr. Douwes Dekker-Schepel.
H5311: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 12.
L7026: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 1.
L7030: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 30.
T2451: MULTATULI. - Max Havelaar of de Koffieveilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij. Inleiding en verklarende noten Gerard Pijfers.
M6616: MULTATULI. - Mainzer Beobachter. Met bijdragen van Karel van het Reve en Maarten Schneider.
B0842: MULTATULI. - Vorstenschool.
B1528: MULTATULI. - Multatuli! Bloemlezing uit Multatuli's werken samengesteld en geredigeerd door H. van den Bergh, Eep Francken, G.A. van Oorschot en Sander Blom.
B1838: MULTATULI. - Brieven van Multatuli. Bijdragen tot de kennis van zijn leven. Gerangschikt en toegelicht door Mevr. Douwes Dekker. Brieven 1860: De Havelaar verschenen.
B1839: MULTATULI. - Brieven van Multatuli. Bijdragen tot de kennis van zijn leven. Gerangschikt en toegelicht door Mevr. Douwes Dekker. Brieven 1846-1859: Vervolg Eerste periode.
B1842: MULTATULI. - Ik wil gelezen worden. Werk van Multatuli.
B1850: MULTATULI. - Bloemlezing.
B2603: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 34.
B3593: MULTATULI. - Bloemlezing uit de werken van Multatuli.
B3998: MULTATULI. - Volledige Werken: Deel 13.
B3999: MULTATULI. - Volledige Werken: Deel 12.
B5358: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 4.
B5359: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 5.
B5360: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 7.
B5361: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 8.
B5362: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 9.
B6589: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 50.
B1841: MULTATULI. - Volledige Werken: Deel 10.
B7654: MULTATULI. - Brieven van Multatuli. Bydragen tot de kennis van zijn leven. Gerangschikt en toegelicht door Mevr. Douwes Dekker. Brieven 1870-1875: Te Wiesbaden.
L7029: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 29.
B7750: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 31.
B7805: MULTATULI. - Millioenen-studien.
B9310: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 49.
L7028: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 28.
L7027: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 23.
B9655: MULTATULI. - Over vryen-arbeid in Nederlandsch Indie.
B9654: MULTATULI. - Duizend-en-eenige hoofdstukken over specialiteiten. The right man on the right place.
B9652: MULTATULI. - Millioenen-studien.
B9651: MULTATULI. - Vorstenschool. Drama.
B9309: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 47.
R2220: MULTATULI. - Ideen. Tweede bundel.
R0850: MULTATULI. - Volledige Werken: Deel 15.
R0851: MULTATULI. - Volledige Werken: Deel 14.
R0853: MULTATULI. - Volledige Werken: Deel 18.
R2227: MULTATULI. - Ideen. Vierde bundel.
R2229: MULTATULI. - Ideen. Vijfde bundel.
Y0323: MULTATULI. - Volledige werken deel III. Japanse gesprekken, De school des levens, Ideeen, tweede bundel, De bruid daarboven, De zegen gods door Waterloo, Franse Rymen.
B9545: MULTATULI. - Volledige Werken: Deel 9.
H9443: MULTATULI. - Volledige werken deel XI. Brieven en dokumenten uit de jaren 1862-1866. Gebonden in leer.
B1855: MULTATULI. - Ideen. Vierde bundel.
R3944: MULTATULI. - Max Havelaar. Naar het authentieke handschrift uitgegeven en ingeleid door Dr. G. Stuiveling.
W0372: MULTATULI. - Twee brieven uit Menado. Met een inleiding en aantekeningen door Henri A. Ett.
T3701: MULTATULI. - Een paar nog onuitgegeven brieven van Eduard Douwes Dekker (Multatuli). Met aanteekening door Mr. C.A. Wienecke. Afbeeldingen van de brieven en drie portretten.
T3702: MULTATULI. - Multatuli en zijn zoon. Brieven van Multatuli aan J. van der Hoeven. Uitgegeven en ingeleid door Menno ter Braak.
T7219: MULTATULI. - Volledige Werken: Deel 8.
T7220: MULTATULI. - Volledige Werken: Deel 9.
T7221: MULTATULI. - Volledige Werken: Deel 10.
T7222: MULTATULI. - Volledige Werken. Deel 1 t/m 7. Zeven delen.
T7223: MULTATULI. - Volledige werken. Delen 8 t/m 25. Brieven en documenten.
L8907: MULTAVIDI. - Van zwart tot rood. Roman van 'n roomsch jongetje.
T6962: MULTAVIDI. - Geen man meer voor het leger.
W5125: MUMBY, FRANK ARTHUR. - Publishing and bookselling. A history from the earliest times to the present day.
M3349: MUNBY, A.N.L. AND LAWRENCE W TOWNER. - The flow of books and manuscripts. With a foreword of James Thorpe.
T7542: MUNCH, EDVARD. - Edvard Munch.
K2716: MUNCK, MONDA DE. (ED.). - Leven en werk van Lambert Swerts.
B6494: MUNELES, OTTO. - Bibliographical survey of Jewish Prague.
T7836: MUNNIK, C.W. DE. - Is Jan Boezeroen weer de sigaar?
M2902: MUNRO, JAMES. (ED.). - James Watson's preface to the history of printing 1713.
T3620: MUNROE SMITH, EDMUND. - Het gewicht van het onweegbare. Militarisme contra diplomatie in Bismarck's dagen en naderhand. Uit het Engelsch vertaald door W. de Veer.
R1352: MUNSTER, HANNAH VAN. - De trompetboom.
L7234: MUNSTERMANN, HANS. - De bekoring.
B1769: MUNSTERS, A. - Kasteelgids Stein.
R6862: MUNTENDAM, J. - Loon naar werken. Enkele sociale aspecten van het werk van J.C. van Marken.
T6423: MURALT, W.J.J. - De Toekomst van Nederland.
R9109: MURALT, W.J.J. DE. - Nederland heeft een doel!
T5865: MURAN, J.B. - We Fight On.. Slovak Rising in the German Rear.
B5161: MURDOCH, IRIS. - De leertijd. Vertaald door Heleen ter Holt.
R1938: MURDOCH, IRIS. - Antwoord op het raadsel. Vertaling Annet Mons.
R0204: MURPHY, JOHN & MICHAEL ROWE. - Het ontwerpen van merken en logo's.
T9731: MURRAY, PETER. - The Architecture of the Italian Renaissance.
R6387: MURRAY, JOYCE. (ED.). - In Mid-Victorian Cape Town. Letters from Miss Rutherfoord.
T6412: MURRAY, GILBERT. - Hoe kan oorlog ooit goed te praten zijn?
T8348: MURUKAMI, HARUKI. - Norwegian Wood. Vertaald door Elbrich Fennema.
Y0283: MUSAUS, PAUL, TIECK E.A. - Verhalen uit de Duitse Romantiek. Vertaling Ingeborg Lesener.
M9672: MUSCHG, ADOLF. - In de zomer van de haas. Vertaling Hermien Manger.
H6519: MUSCHG, WALTER. - De ontwrichting van de Duitse literatuur.
H2194: MUSELER, W. - Geist und Antlitz der Renaissance.
H2193: MUSELER, W. - Geist und Antlitz des Barock.
H2192: MUSELER, W. - Kunst, Romaansch, Gothiek, Renaissance en Barok. Een vergelijkende studie. Bewerkt door H.J. van Doornik.
T5272: STEDELIJK MUSEUM. - Charles Roelofsz. Verlos ons van confectieachtig denken.
L5444: LETTERKUNDIG MUSEUM - 't Is vol van schatten hier. Deel I: Nederlandse literatuur van 1750 tot 1940. Deel II: Nederlandse literatuur na 1940.
B1326: STEDELIJK MUSEUM. - Patrick Bakker.
B1341: STEDELIJK MUSEUM. - Vormen van inspiratie. Inspiratiebronnen van 9 grafisch ontwerpers GVN tentoonstelling.
B2737: STEDELIJK MUSEUM. - Teekeningen van Fransche Meesters 1800-1900.
T7572: STEDELIJK MUSEUM. - Vijf Amerikanen in Europa.
R5420: GRONINGER MUSEUM. - De silhouette in Nederland.
T5499: STEDELIJK MUSEUM. - In Holland staat een huis. Het interieur van 1800 tot heden.
T7543: STEDELIJK MUSEUM. - G.K.F. Hand en machine
K0443: STEDELIJK MUSEUM. - La grande parade. Hoogtepunten van de schilderkunst na 1940 / Highlights in painting after 1940.
R8185: STEDELIJK MUSEUM. - Marc Chagall, werk van latere jaren.
R8186: STEDELIJK MUSEUM. - De cyclus in de grafiek.
R8187: STEDELIJK MUSEUM. - Frederick Franck. Tentoonstellingen 1955-1956.
R8252: STEDELIJK MUSEUM. - Andre Bauchant.
R8253: STEDELIJK MUSEUM. - Benni Efrat. Artist's proof.
B2062: MUSEUMJOURNAAL. - H.L.C. Jaffe: Polariteit, zomertentoonstelling. L.Gans: Twee onbekende tekeningen uit Van Gogh's Hollandse periode. W. Beeren: Signalement van Corneille. W. Jos de Gruyter: Kunstenaars. Marius van Beek: Beeldentuin van Kroller-Muller.
R2704: MUSIL, ROBERT. - Drie vrouwen.
L1563: MUSIL, ROBERT. - Het postume werk van een levende. Vertaling en nawoord Tom Naaijkens.
T9833: MUSIL, ROBERT. - De man zonder eigenschappen. Roman. Uit het Duits vertaald door Ingeborg Lesener.
L3140: MUSIL, ROBERT. - Brieven aan Anna. Vertaling Ton Naaijkens.
M0190: MUSSCHE, ACHILLES. - Dat arme beetje mens.
K7715: MUSSCHE, ACHILLES. - Langzaam adieu. Verzen.
L0508: MUSSCHE, ACHILLES. - Nederlandse poetica.
B5798: MUSSCHE, ACHILLES. - Herman Gorter de weinig bekende. Een inleiding.
R8119: MUSSCHE, ACHILLES. - Aan de voet van het Belfort.
R8131: MUSSCHE, ACHILLES. - Cyriel Buysse. Een studie. Met portret en bandversiering door Frans Masereel.
T5682: MUSSCHENBROEK, S.C.I.W. - Iets over de inlandsche wijze van katoen-verven (roodverven, bruinverven, blauwverven, enz.) op Midden-Java, en over de daarbij gebruikte grondstoffen.
M4296: MUSSCHOOT, A.M. - Van Nu en Straks 1893-1901. Een vrij voorhoede-orgaan gewijd aan de kunst van Nu, nieuwsgierig naar de kunst-nog-in-wording - die van Straks. Bloemlezing.
H7218: MUSSCHOOT, ANNE MARIE. - Het Judith-thema in de Nederlandse Letterkunde.
B3299: MUSSCHOOT, A.M. - De poëzie van F. Schmidt-Degener.
R4351: MUSSERT. - De Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland en de Cultuur.
T2173: MUSSERT, A.A. - 12 jaren van strijd voor het Nederlandsche volk.
H5454: MUSSET, ALFRED DE. - Een deur moet open zijn of dicht. Naar het Fransch door Jan Prins.
R4438: MUSSET, ALFRED. - Andre del Sarto. Drama in twee bedrijven. Vertaling Louis Landry.
L8807: MUTSAERS, CHARLOTTE. - De markiezin.
L9111: MUTSAERS, CHARLOTTE. - De markiezin.
K9419: MUTSAERT, J. TEN [JAN HENDRIK DE GROOT]. - Om land en hart. Verzen.
T0397: MUUSSES, MARTHA A. - Landvinning. Nutida Hollandsk Dikt I Svensk Tolkning. [Hedendaagse Nederlandse poëzie in Zweedse Interpretatie].
M5556: MWAURA, MIKE. - De afvallige. Vertaling H. Lucas.
H8180: MYERS, R. & M. HARRIS (EDS.). - Antiquaries, book collectors and the circles of learning.
H8183: MYERS, R. & M. HARRIS (EDS.). - Fakes and frauds. Varieties of deception in print and manuscript.
H8179: MYERS, R.M. HARRIS & G. MANDELBROTE (EDS.). - Libraries and the book trade. The formation of collections from the sixteenth to the twentieth century.
H9305: MYERS, ROBIN & MICHAEL HARRIS. - Medicine, Mortality and the Book Trade.
T7390: IDEE EN MYTHE. - Idee en Mythe. Tweemaandelijksch Tijdschrift. 1e jaargang October 1938 no. 1.
R9133: MYZELF. - Vanitas.
K0352: MZYKOVA, MARIE. - Romanticky Historismus Novogotika.
R4247: NAARDEN, GEERTJE MARIANNE. - Onze jeugd behoort de morgen... De geschiedenis van de AJC in oorlogstijd.
L4341: NAARDING, J. - De Drenten en hun Taal. Terreinverkenningen inzake de Dialectgeografie van Drenthe.
T8946: NAASTEPAD, TOM. - Het zevende jaar.
T5154: NABER, JOHANNA W.A. - Wat heeft het Feminisme der Nederlandsche Vrouw gebracht? Wat mag het daarom van deze verwachten?
H0744: NABER, JOHANNA W.A. - Betje Wolff en Aagje Deken.
L0835: NABER, JOHANNA W.A. - Betje Wolff en Aagje Deken.
L2677: NABER, JOHANNA W.A. - In memoriam van Florence Nightingale. 1820 - 1920.
H4705: NABER, JOHANNA W.A. - Het leven en werken van Jeltje de Bosch Kemper.
B4957: NABER, JOHANNA W.A. - Eerste Proeve van een Chronologisch Overzicht van de Geschiedenis der Vrouwenbeweging in Nederland.
R7756: NABER, JOHANNA W.A. (ED.). - Vrouwenarbeid. Orgaan van de Vereeniging Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid. nrs: 1-36.
T9707: NABOKOV, VLADIMIR. - Glorie. Vertaling Gerrit de Blaauw.
T9614: NABOKOV, VLADIMIR. - Verzamelde verhalen 2. Vertaling Yolanda Bloemen, Anneke Brassinga, Rien Verhoef, Peter Verstegen en Marja Wiebes.
H7461: NABOKOV, VLADIMIR. - Het oog. Vertaling Johan Hos.
L4854: NABOKOV, VLADIMIR. - Lente in Fialta. Verhalen. Vertaling M. Coutinho.
K4167: NABOKOV, VLADIMIR. - Doorzichtige dingen.
K9915: NABOKOV, VLADIMIR. - Het werkelijke leven van Sebastian Knight. Vertaling Sjaak Commandeur.
L1507: NABOKOV, VLADIMIR. - Lente in Fialta. Verhalen. Vertaling M. Coutinho.
K8216: NABOKOV, VLADIMIR. - Uitnodiging voor een onthoofding. Vertaling Anneke Brassinga.
T9550: NABOKOV, VLADIMIR. - Lolita.
T8231: NABOKOV, VLADIMIR. - Nikolaj Gogol. Vertaling Else Hoog.
T8233: NABOKOV, VLADIMIR. - Het scheermes. Vertaling Anneke Brassinga. Met een essay over de schrijver van Karel van het Reve.
T8266: NABOKOV, VLADIMIR. - Ultima Thule. Vertaling A. Brassinga & P. Verstegen.
T8314: NABOKOV, VLADIMIR. - De tovenaar. Vertaling Marja Wiebes. Met een nawoord van Dmitri Nabokov.
T4222: NABOKOV, VLADIMIR. - Lolita.
R9769: NABOKOV, VLADIMIR. - Nikolaj Gogol. Vertaald door Else Hoog.
T8402: NABOKOV, VLADIMIR. - Lolita.
T9613: NABOKOV, VLADIMIR. - Verzamelde verhalen 1. Vertaling Yolanda Bloemen, Anneke Brassinga, Peter Verstegen en Marja Wiebes.
T9611: NABOKOV, VLADIMIR. - Het oog. Vertaling Johan Hos.
T9612: NABOKOV, VLADIMIR. - Ada. Een familiekroniek. Vertaling Rene Kurpershoek.
T9609: NABOKOV, VLADIMIR. - Let op de Harlekijn. Vertaling Anneke van Huisseling.
T9610: NABOKOV, VLADIMIR. - Heer, vrouw, boer. Vertaling Rien Verhoef.
T9606: NABOKOV, VLADIMIR. - Bleek vuur. Vertaling Peter Verstegen.
T9604: NABOKOV, VLADIMIR. - Gebroken schild. Vertaling Rene Kurpershoek.
T9605: NABOKOV, VLADIMIR. - Lolita. Roman. Vertaling Rien Verhoef
B0199: NABRINK, GE. - Drie baanbrekers. Leven en opvattingen van: Ferdinand Domela Nieuwenhuis, J. Rutgers, Leo Polak.
T6690: NABRINK, GE EN CORRIE VAN SIJL. - Bibliografie van, over en in verband met Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Deel 3 en 4.
R0521: NABRINK, GE / W.J. JONG ET AL. - Bart de Ligt 1883-1938.
T3890: NABROG, T.D. - Toen het Dolle Dinsdag werd. Holland toen de electrische klok stilstond.
L6682: NABUURS, J.W.M. (ED.). - O mijn lieve Augustijn. Een historische en sociologische analyse van de katholieke student.
B3132: NADEAU, MAURICE. - The greatness of Flaubert. Translated by Barbara Bray.
R3850: [SPINOZA] NADLER, STEVEN. - Spinoza's Theory of Divine Providence. Rationalist Solutions, Jewish Sources. A lecture delivered in Utrecht on November 22, 2003.
K8932: NAEFF, TOP. - De glorie.
K6830: NAEFF, TOP. - Offers.
H1789: NAEFF, J.P. - Bredero en de kritiek. Een bloemlezing uit de literatuur over Bredero. Ingeleid en samengesteld...
M3134: NAEFF, TOP. - Charlotte von Stein. Een episode.
K7705: NAEFF, TOP. - Dramatische kroniek. 1918 - 1923. Vier delen.
A0218: NAEFF, TOP. - Klein avontuur.
K7256: NAEFF, TOP. - Klein avontuur.
H4701: NAEFF, TOP. - Vriendin.
M5231: NAEFF, TOP. - Vriendin.
B1795: NAEFF, JAN PAULUS. - De waardering van Gerbrand Adriaenszoon Bredero.
B4220: NAEFF, TOP. - Dramatische Kroniek 1918-1919. Deel I.
B8242: NAEFF, TOP. - Offers.
K6842: NAEFF, TOP. - Letje of De weg naar het geluk.
R8130: NAEFF, TOP. - Willem Royaards. De Tooneelkunstenaar in zijn tijd.
L1184: NAHON, ALICE. - Op zachte Vooizekens.
L1185: NAHON, ALICE. - Op zachte Vooizekens.
L4554: NAHON, ALICE. - Op zachte Vooizekens. Gedichten.
K3164: NAHON, ALICE. - Vondelingskens, gedichten.
L1186: NAHON, ALICE. - Vondelingskens, gedichten.
L4553: NAHON, ALICE. - Vondelingskens. Gedichten.
T8657: NAHON, ALICE. - Op zachte Vooizekens.
L3051: NAIPAUL, V.S. - Proloog voor een autobiografie. Vertaling Tinke Davids.
H5771: NAIPAUL, V.S. - Een half leven. Roman. Vertaald door Marianne Verhaart.
L0821: NAIPAUL, V.S. - Terug naar India. "A million mutinies now" Vertaling Tinke Davids.
L9473: NAIPAUL, SHIVA. - Een onvoltooide reis. Vertaling Martine Vosmaer.
T5310: NAIPAUL, V.S. - Guerrilla.
AP0418: NAIR, NARAYANA. - Narayana. Roman tantrique. Traduit du tamil par Jaimouny et A.P.
R1880: NANDOYLE, CO. [=ARTHUR CONAN DOYLE]. - Hoe kapitein Etienne Gerard Saragossa nam. [How the Brigadier captured Saragossa]. Vertaald door A. Nonymus [= J.H. van Eikeren].
L0837: NANNINGA. J.G. - Het handelsverkeer der Oosterlingen door Holland in de dertiende eeuw.
M9651: NARAYAN, R.K. - De geldschieter. Vertaling P.M. Dolne.
W0548: NARBIKOVA, VALERIA. - Echo's. Vertaling J. Vonhoff.
R2215: NARDI, SHULAMITH SCHWARTZ. - The shrine of the book and its scrolls.
T4701: NASSAU, JAN VAN EN WILLEM VAN ORANJE. - Allemaal Socialist! ? Woorden en daden der socialisten. Verzameld en toegelicht. Twee deeltjes.
M7316: NATHUSIUS, MARIE-SOPHIE. - Het manuscript.
R8985: NATHUSIUS, MARIE-SOPHIE. - De boog van Eros.
T0513: [HUYSMANS, J.-K.] BIBLIOTHEQUE NATIONALE. - J.-K. Huysmans (1848-1907). Exposition organisee pour commemorer le centenaire de sa naissance. Fevrier-Mars 1948.
T3314: DE NATURIST. - De Naturist. Populair Wetenschappelijk Tijdschrift voor Bevordering van de Natuurlijke Leef- en Geneeswijze. 8e jrg. juli 1937 nr. 7.
W2070: NAUMOFF, LAWRENCE. - De nacht van de huilende vrouw. Vertaling A. van Huisseling.
H9203: NAUTA, L.W. - Jean-Paul Sartre.
B2338: [BILDERDIJK]. NAUTA, D. - Bilderdijk en de Kerk.
H6064: NAVGERII, ANDREAE. (PATRICII VENETI). - LVSVS. Joachim dv Bellay. Gentilhomme Angevin, Voevz Rvstiqves. Pierre de Ronsard, Gentilhomme Vandomois, Ode.
T9786: NAYLOR, GILLIAN. - The Bauhaus Reassesse. Sources and Design Theory.
Y0017: NCSV. - Eerstejaarsnummer NCSV: Nederlandsche Christen-Studenten Vereeniging.
R4867: NEBEHAY, CHRISTIAN M. - Ver Sacrum 1898-1903.
H8531: NECKER, CLAIRE. - The natural history of cats.
B4675: NEDERBURGH, I.A. - Wordt Nederland billijk beoordeeld? 1914-1918.
K6872: VRIJ NEDERLAND - Wat zei V.N. er van? Citaten uit bijna vijf ondergrondsche jaargangen.
H2529: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1974. Het 2e gebruik. Tekst Herman Hoeneveld.
K1590: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1988. Taal.
K9779: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1996. Van taarten en balken.
H4272: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1990. Olie is onschuldig. Olie is een zegen, olie is een plaag. Een verhaal in beelden verteld door Gerard Berlijn en Gerard Hadders. Met speciale fotografie van Pieter VanderMeer, Jack Kielen e.v.a.
M8914: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1968. De Nederlandse Musea. Samengest. door Jan van Toorn. Foto's Aart Klein, Hans Samson e.a. Typogr. verz. Jan van Toorn.
M8916: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1972. 10: Europa 9. Tekst L.A.V. Metzemaekers. Over de 10 belangrijkste industriele bedrijfstakken in Nederland. Foto's Ad Windig Typogr. verz. Pieter Brattinga.
H5472: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1973. Drukwerk en communicatie, oorsprong en perspectief. Tekst H. van Praag. Typogr. verz. Frits Stoepman. Over de ontwikkeling van het alfabet; blokdruk en boekdruk, televisie, het nieuwe ontspanningsboek.
H5467: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1978. ...En een tijd om te spelen.
K8398: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1980. Nooit gebouwd Nederland.
H4159: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1983. Kijk! Letters! De makers aan het woord. [De beletterde stad]. Tekst Bob Malmberg. Neonglasblazers, straatnaambordenmakers, handgraveurs, gevelreinigers, plasticbewerkers.
H4157: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1985. Geordend en gedrukt Vier eeuwen Nederlandse handelscatalogi. Bijdragen van Roelof van Gelder, Walter Nikkels, K. Schippers e.a.
M8943: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1986. Mensenwereld Dierenwereld. Over het gebruik van het dierensymbool m.n. in drukwerk en reklame. Bijdragen van D. Hillenius, Paul Mijksenaar e.a. Typogr. verz. Tineke Wieringa.
H2262: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1989/1990. De Tijden Veranderen. De mens als Informatie-Individu.
H4152: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1989/1990. De Tijden Veranderen. De mens als Informatie-Individu.
K9781: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1992. Stedelijke Openbare Ruimte.
K9773: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1994. In stug verzet 1940-45. Herinneringen van Grafici.
K9038: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1997. Onder de grond.
K9036: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1998. Geld.
K9035: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1999. Een Kerstnummer dat over Kerstmis gaat.
T7861: SHELL NEDERLAND. - Toen en nu 1907-1957.
L7100: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1993. Familiebladen.
T1829: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1999. Een Kerstnummer dat over Kerstmis gaat.
L7102: GRAFISCH NEDERLAND. - 1979. Boeken in Nederland. Vijfhonderd jaar schrijven, drukken, en uitgeven.
L7474: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 2002. Wie denkt u wel dat ik ben.
B5976: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1995. De techniek van de Nederlandse boekillustratie in de 19e eeuw.
H2527: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1977. Hoor mij... volg mij! [Geschiedenis van de reclame]. Tekst Anne van der Meijden. Typogr. verz. Anthon Beeke.
H5468: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1962. Geen uur zonder drukwerk. Print round the clock.
T8774: GROOT NEDERLAND. - C.P. Brandt van Doorne: De Stugge Sterft. Felix Rutten: Stemmingen. Herman Middendorp: Het Schoone Mysterie. Henri van Booven: Uit den Oorlog. Mies Kievits: Als de Meiwind en Schemering. Carry van Bruggen: Humor en Idealisme. Nanda Sandbergen: Verzen. Literatuur door Walch en Goudsmit.
T3386: JONG NEDERLAND. - Jong Nederland. Weekblad voor Hollandsche Jongens en Meisjes. 12e jaargang 1928. nrs. 1-52.
K8401: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1975. Terug naar het natuurlijke. Tekst Simon Mari Pruys. Over de toepassing van natuurkenmerken in architectuur. Bevat bijdrage van Rudy Kousbroek Typogr. verz. Otto van Eersel.
K1293: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1991. Wereldtentoonstelling 1851, 1853, 1855, 1862, ...1992.
T4689: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1981. Circus-nummer.
R1325: GROOT NEDERLAND. - Bastiaanse: Verzen van vroeger. Maersens-de Meent: Phine. Achterberg: Gedichten. Heerikhuizen: M. Mok als lyrisch en episch dichter. Mok: Gedichten. Vestdijk: Aktaion onder de sterren. Eckeren: Nederlandsch Proza. Binnendijk: Nederlandsche poëzie. Daniskas: Muziek-Kroniek. Marja: Aanteekeningen over poëzie.
R7635: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 2000. Ogenschijnlijk.
R1828: GROOT NEDERLAND. - G. d'Hondt: Tijden van Beroering. M. Heijermans: Lente-Wiegeliedje. G. v. Eckeren: Ouderdom. H. v. Daalhoff: Gedichtjes. M. Marx Koning: Laat Licht. Prosper v. Hove: Vlaamse vrouwen. J.B. Schepers: De moord van Scheepers. B. Stolk: Slecht weer. W.G. van Nouhuys: Literatuur. Bibliografie.
H4270: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1984. Foto in vorm. Bijdragen van Kees Broos, Harold Evans, Gerard Hadders, Gert Dumbar e.a.
T9301: ALEXANDER PRINS DER NEDERLANDEN. - Nadere toelichting van mijnen brief van den 17den September 1879.
R2140: NEDERLANDEN, FRENK DER. - 101x Frenk. Amsterdamse stadskronieken.
Y0357: ALEXANDER PRINS DER NEDERLANDEN. - Een vermoedelijk Slotwoord.
T9303: ALEXANDER PRINS DER NEDERLANDEN. - Een vermoedelijk Slotwoord.
T9298: EEN NEDERLANDER [ =LEONARD J. VAN RHIJN]. - Nederlands Volksbestaan. Een woord aan mijne landgenooten.
T4291: EEN NEDERLANDER. - Nederland en Duitschland (keur van documenten). Door een Nederlander.
R9434: ENEN VRIJHEID-LIEVENDEN NEDERLANDER. - De Waare Vrijheid.
T4806: HERVORMD NEDERLANDER. [=DIRK JAN DE GEER]. - Politiek Panorama. Een woord aan Nederlands Protestanten.
T5137: EEN NEDERLANDER. - Nederland en Duitschland. Een keur van documenten bijeenverzameld en toegelicht door een Nederlander.
L4739: NEDERLOF, ARIE BASTIAAN. - Plutarchus' Leven van Pyrrhus. Historische commentaar.
L6980: NEEF, EMIEL DE. - Klank- & vormleer van het gedicht Van den VII Vroeden van binnen Rome.
R8085: NEEF, M.J. DE. - De halsband van de duif.
T3385: NEELISSEN, TON EN JOSINE DE BRUYNE KOPS.¤¤ - Een beeld van Bronner 1881-1971.
R1487: STUDIA NEERLANDICA 8. - C. de Zoeten: Vondels lyckklacht aen het Vrouwekoor, over het verlies van mijn Ega. H. Schultink: Moderne Nederlandse grammatica als wetenschap. E.C. Schermer-Vermeer: De begrippen topic en geidentificeerde referent. W. van Langendonck: Over zgn. generische determinatoren.
B1565: STUDIA NEERLANDICA 7. - Th. van den Hoek: Opmerkingen over zinscomplementatie. H. Hamberger: De functie van de indirecte betekenis in enige sprookjes van Godfried Bomans. D.A. Wells. The Middle Dutch Moriaen, Wolfram von Eschenbach's Parzival, and Medieval Tradition.
T5619: NEEVE, A.C., J.C. VAN DIJK, J.A. EIGEMAN & C.A. MÜLLER - Herinneringsboek 1914-1918.
R1240: NEGRI, RENATA. - Chefs d'Oeuvre de l'Art. XXe Siecle. L'Impressionisme le Cubisme. L'Art abstrait le Surrealisme.
B3509: NEIJS, H.H.A. - Generaal H.P. Staal's excentrieke uitlatingen in oorlogsartikelen en interview, Belgie's schuldvraag.
W4631: NEIJSSEL, ANTOINETTE. - Gesloten grenzen, twee novellen.
L7840: NEL, BAREND FREDERIK. - Die fantasie van blanke en naturelle skoolgaande kinders. Met inagneming van die werking van die hele geestestruktuur. 'n Vergelykende Studie.
T0789: NELDE, PETER H. - Hoffmann von Fallersleben und die Niederlande.
T0866: NELEN, JAN. - De eenzame wolf. Verhalen en beschouwingen.
T4512: VAN NELLE. - Liederenbundel aangeboden door de erven de Wed. J. van Nelle Rotterdam.
T9356: NELLEN, HENK J.M. - Hugo Grotius 1583-1645. Geschichte seines Lebens basierend auf seiner Korrespodenz.
R9067: NELLIE [=J.M.P. VAN KOL-PORREY]. - Afdrukken van indrukken. Voorwoord W. Ridsdel.
T6751: NELLIE [=J.M.P. VAN KOL-PORREY]. - Als 't Kindje komt....
T0593: NEMROD. - Het feest van de haat. Kollaboratie, verzet, repressie, amnestie.
B7690: [ALMANAK] NEPVEU, J.I.D. EN S.J. VAN DEN BERGH (EDS.). - Aurora. Jaarboekje voor 1853.
B4660: NEPVEU, J.I.D. - Levensschets van Mr. H. Hooft Graafland.
B7684: [ALMANAK] NEPVEU, J.J.D. EN S.J. VAN DEN BERGH (EDS.). - Aurora. Jaarboekje voor 1849.
B7689: [ALMANAK] NEPVEU, J.I.D. (ED.). - Aurora. Jaarboekje voor 1840.
M6682: NERDINGER, EUGEN & LISA BECK. - Schriftschreiben Schriftzeichnen. Grundlagen der Schriftdarstellung.
K0505: NERUDA, PABLO. - Song of Protest. Translated and with an Introduction by Miguel Algarin.
K6491: NERUDA, PABLO. - Uit een straat werd ik geroepen. Gedichten en teksten over Chili.
L6881: NERUDA, PABLO. - Canto general.
K0480: NERUDA, PABLO. - De toppen van Macchu Picchu en andere gedichten. Vertalingen en inleiding van Dolf Verspoor.
T9953: NERUDA, PABLO. - Een kooi vol liederen. Gedichten gekozen en vertaald door Riekus Waskowsky.
R9738: NES, W. VAN. - Donderdagavond. Novelle.
A0335: NES, CORNELIS VAN. - Staat en prostitutie. Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Rechtsgeleerdheid 12 juli 1928.
R1533: NES CZN., JAC. VAN. - Het Jodendom. Een boek voor Joden en Christenen.
R4963: NES, H.M. VAN. - De nieuwe mystiek.
MK0113: NESBITT, ALEXANDER (ED.). - 200 Decorative Title-Pages.
MK0035: NESBITT, ALEXANDER. - Lettering. The history and technique of lettering as design.
B1530: NESCIO. - Nescio en het voorjaar in Zuid-Limburg.
R9932: NESCIO. - Insula Dei. Ingeleid door Kees Fens.
K1860: NESCIO. - Aandacht voor Nescio. Een bibliografie van de reacties op het werk en de figuur van J.H.F. Gronloh.
T8355: NESCIO. - Verzameld proza: De uitvreter - Titaantjes - Dichtertje - Mene Tekel; Boven het dal; Nagelaten werk. Bezorgd door Lieneke Frerichs.
T3682: NESCIO. - Boven het dal en andere verhalen.
T9574: NESCIO. - Mene Tekel. Met tekeningen van Joost Swarte.
R0930: NESCIO. - Fullesies.
L6858: NESCIO. - Heimwee en andere fragmenten.
L7243: NESCIO. - Boven het dal en andere verhalen.
L8912: NESSON, PIERRE DE. - Leenhulde aan de Maagd. Vertaald en ingeleid door Frank Valkenier.
R8953: NETSCHER, FRANS. - Louis Couperus en Wereldvrede.
AP0419: NETTELBECK, UWE. - Fantomas. Eine Sittengeschichte des Erkennungsdienstes.
T5654: NETTLAU, M. - Bakunin en de Meiomwenteling in Dresden.
R1070: NEUBURG, VICTOR E. - The Batsford Companion to Popular Literature.
B1636: NEUGEBAUER, FRIEDRICH. - Biliophile, Buchgraphik, Schriftgraphik.
Y0005: NEUHUYS, THEO (ONTWERP). - Programma van het Concertgebouw te Amsterdam Zondag 14 Januari 1906.
Y0006: NEUHUYS, THEO (ONTWERP). - Programma van het Concertgebouw te Amsterdam Donderdag 14 April 1910.
R6158: NEUJEAN, F.P. - Notice historique sur l'Abbaye de Rolduc, depuis son origine jusqu'a nos jours.
T1615: NEUMAN, H.J. - Arthur Seyss-Inquart. Het leven van een Duits onderkoning in Nederland. Met authentieke brieven tijdens zijn gevangenschap geschreven.
H0733: NEUMANN, ROBERT. - Damon Weib oder die Selbstverzauberung durch Literatur, samt technischen Hinwiesen, wie man dorthin gelangt.
R6150: NEUMANN, G.R. - Handleiding tot het Schaakspel. Bewerkt door W.A.T. Schelfhout.
R7194: NEUMANN, MARGARETE. - Ich kann nicht mehr... Mit einem Brief von Leo Trotzki.
B6008: NEURDENBURG, MARTINUS GERARDUS. - Doodsoorzaak en statistiek.
R8123: NEURDENBURG, ELISABETH. - Van Nyeuvont, Loosheit ende practike: hoe sij vrou Lortse verheffen. Met inleiding, aanteekeningen en woordenlijst.
K3626: NEUTJENS, CLEM. - De techniek van de filologische arbeid.
T6154: NEVE, ED. DE. - Indien de Nederlandsche Regeering in Londen.....
T4109: NEVE, ED DE. - Waarom Carl von Ossietzky de Nobel-prijs voor de Vrede verdiende.
L0918: NEVILLE, KATHERINE. - De Acht. Vertaling M. van Velzen.
K2007: NEVILLE, RICHARD. - Play power. Ontdekkingsreis door de internationale underground. Vertaling door Helen Knopper
L5284: NEWDIGATE, BERNARD H. - The art of the book,
B0184: NEWMAN DORLAND, W.A. - The American Illustrated Medical Dictionary.
H9020: NEWMEN. - Secret Plot. volume two.
L7374: NEXO, MARTIN ANDERSEN. - De verworpenen der aarde. Proletarische verhalen.
R7664: NEXO, MARTIN ANDERSEN. - Onder de wijde hemel. Vertaling B. van Deilen.
R7910: NEXO, MARTIN ANDERSEN. - Hulpeloos? Op zoek naar een levensdoel. Roman.
R9673: NEXUS. - Nexus nr. 43.
W2391: NGCOBO, LAURETTA. - Kruis van goud. Roman uit Zuid-Afrika. Vertaling M. Emeis.
M7244: NICHOLS, JOHN. - Bloed en scherven. Vertaling Koos Schuur.
R6188: NICHOLSON PRESTON, ISA. - Onze geschiedenis (De Cooperatieve Beweging). Uit het Engelsch door A.H. Inleiding W.R. Rae.
T2458: NICO, ROST. - Het geval Jef Last, over Fascisme en Trotzkisme.
W2231: NICOL, MIKE. - De magische krachten van Captain Numes.
T0280: NICOLA, JOHAN. [=JOHAN REDEKER]. - Verzen.
L5762: NICOLAAS, THEODORUS W.J. - Praetextatus.
L2821: NICOLAS, EDM. - Hormonen. Voorwoord U.G. Bijlsma.
H2872: NICOLSON, HAROLD. - Reis naar Java. Vertaling Hetty Stolk.
B5075: NICOLSON, NIGEL. - Portrait of a marriage.
M7170: NICOSIA, FRANCESCO. - Om een droom.
T4348: NIE, J.A. VAN. - De straat waardoor wij gingen. [1940-1945].
M6530: NIEBAUM, HERMANN / FOKKO VELDMAN. - Tot tijdverdrijf in ballingschap (1663-1665). Dagboek van Gerard Udinck. Een Groninger gildeleider uit Westfalen. Ingeleid en uitgegeven door....
T7738: NIEBOER, H.J. - De beteekenis der hoogere standen voor de tegenwoordige maatschappij.
B3399: NIEKERK, MARLENE VAN. - Het oog van de meester. Vertaling Riet de Jong-Goossens.
M5549: NIEKUS, THEO. - Passanten.
T5638: NIELAND, K. - De wet op woonwagens en woonschepen 1918, (staatsblad nr 492). Met aanteekeningen uit de gewisselde stukken, gevoerde beraadslagingen, ter uitvoering vastgestelde algemeene maatregel van bestuur enz.
M7102: NIELSEN, AAGE KRARUP. - Door de tropen naar de Zuidelijke IJszee ter walvischvangst. Vertaling M. Schluter.
T9561: NIELSEN, KAY (ILLUSTRATOR). - East of the Sun and West of the Moon. Old Tales from the North.
L2450: NIELSON, A.C. - Latijnse Zinspreuken op Nederlandse Boekmerken.
W8555: NIELSON, A.C. - Latijnse Zinspreuken op Nederlandse Boekmerken.
R5504: NIEMAN, E.A. - Utrechts Molenboek.
W5637: NIEMEIJER, JAN A. - Nico Bulder. De houtgraveur.
L8825: NIEMEIJER, ARIE. - Beest onder de Dom.
H0534: NIEMOLLER, JOOST. - De dood, de stad, de rug tegen de muur.
B9840: NIEMOLLER, JOOST. - Broers. Roman.
L4095: NIENABER, G.S. - Oor die Afrikaanse Taal. 'n Bydrae oor sy ontwikkeling, na aanleiding van enige versterkingswyses.
K3789: NIENABER, P.J. - Jonger Skrywers Oor Eie Werk.
K7324: NIEPOTH, FRANK R. - Wie schrijft die blijft. Vijfenzeventig jaar Edah.
Y0265: BURGERSDIJK & NIERMANS. - BULLETIN No 9: Geschriften, dichtstukken, muziekstukken, portretten en gedenkplaten enz. over de Herstelling in 1813 en Waterloo benevens de herdenkingen in 1863 en 1865.
R3032: BURGERSDIJK & NIERMANS. - Catalogus XII. Fraaie drukken.
H9971: BOS-NIERMEYER. - Schoolatlas der geheele aarde. Verzorgd door F.J. Ormeling.
H9970: BOS-NIERMEYER. - Schoolatlas der geheele aarde. Herzien door P. Eibergen.
K6787: NIERMEYER, J.F. - Her-orientatie van onze mediaevistiek.
L4695: NIERMEYER, JAN. F. - Honderd Noord-Nederlandse oorkonden en akten uit de jaren 1254 - 1501.
R5946: NIERMEYER, J.F. - Judaeorum Sequaces. Joodse kooplieden en christelijke kooplieden, bijdrage tot de onstaansgeschiedenis van de Lotharingse burgerij (elfde eeuw).
T5400: NIEROP, IS. VAN L. COSTER EN D. BLEIJI. - Westerbork. Het leven en werken in het kamp.
B6726: NIERSTRASZ, N.H. - A.K.P.F.R. van Hasselt.
T2512: NIERSTRASZ, B. - Nederland en Belgie. Souvereiniteits- en andere vragen.
R4018: NIERSTRASZ, B. - Nederland en België: de gevaren van het verdrag.
T4826: NIESSEN, RINUS. - Zangteksten uit Rose-Marie. Amerikaansche show-operette in 10 tafreelen. Gespeeld door Het Grand-Theatre Operette-Gezelschap te Amsterdam.
B6435: NIESSEN, FRITS EN ERIK JURGENS (EDS.). - De heren van Den Haag zijn onderweg. 100 gedichten over politiek & maatschappij. Een bloemlezing.
B7786: NIETZSCHE. - De levende gedachten van Nietzsche. Met een woord vooraf van J.D. Bierens de Haan. Nederlandse bewerking Rob Limburg.
R2776: NIETZSCHE, FRIEDRICH. - Gedichte.
T4378: NIEUKERKEN, K.J. VAN. - Ambtsplicht in Oorlogstijd.
T9288: NIEUWENHOFF, W. VAN. - Eene zeventiend'-eeuwsche bekeeringsgeschiedenis.
T3972: NIEUWENHOVEN, HENRI VAN EN CEASAR GEZELLE. - Allerzielen. Mannenkoor.
T3971: NIEUWENHOVEN, HENRI VAN EN GERARD J. SPOOR. - Hymne aan den Vrede. Mannenkoor.
T0861: NIEUWENHUIJZEN, KEES. (ED.). - Antwerpen gefotografeerd in de 19de eeuw. Voorwoord Hubert Lampo, nawoord Andre Van Putte.
K1467: NIEUWENHUIS, F. DOMELA. - Typen. Karakter-studies. Tweede deel.
L1199: NIEUWENHUIS, F. DOMELA. (ED.). - Vertellingen voor het volk.
L2686: NIEUWENHUIS, WILLEM. - Verkenningen.
T4744: NIEUWENHUIS, WILLEM JAN. - Het Kletst I en II. Twee deeltjes.
L7275: NIEUWENHUIS, WILLEM. - Chesterton.
B9979: DOMELA NIEUWENHUIS. - Gedenkboek ter gelegenheid van den 70sten verjaardag van F. Domela Nieuwenhuis 31 December 1916.
R2959: NIEUWENHUIS, J. - Va-et-vient in vroeger dagen.
R1494: NIEUWENHUIS, JAN. - Liefde verwinnet al. Een Vondel-spel in vier bedrijven.
R0220: NIEUWENHUIS, F. DOMELA. - Een Galerij van Bijbelsche Personen. (Ter leering en navolging voorgehouden).
R0130: NIEUWENHUIS DOMELA, F. - Een Galerij van Bijbelsche Personen. (Ter Leering en navolging voorgehouden).
T1209: F.D.N. = NIEUWENHUIS, FERDINAND DOMELA. - Is het atheisme onzedelijk?
R5632: NIEUWENHUIS, JOAN A. - Het einde van een jongensoorlog.
T4276: NIEUWENHUIS, JOAN A. - Een halve eeuw onder socialisten. Bijdrage tot de geschiedenis van het socialisme in Nederland.
H4348: NIEUWENHUIZEN, JOHAN VAN. - De vijver was wit van de vissen.
R2679: NIEUWENHUYS, ROB. - Tussen twee vaderlanden.
K7517: NIEUWENHUYS, ROB. - Het wondere woord. De Nieuwe Gids 1885-1894. Kunst en letteren. Gekozen en ingeleid door ....
K2556: NIEUWENHUYS, ROB. - Leven tussen twee vaderlanden.
L9005: NIEUWENHUYS, R. - Oom Tjen.
B6930: NIEUWENHUYS, ROB. - Oost-Indische Spiegel. Wat Nederlandse schrijvers en dichters over Indonesie hebben geschreven, vanaf de eerste jaren der compagnie tot op heden.
T9957: NIEUWENHUYS, ROB. - Een beetje oorlog. Java 8 december 1941 - 15 november 1945.
K3833: NIEUWENHUYS, ROB. - Oost-Indische Spiegel. Wat Nederlandse schrijvers en dichters over Indonesie hebben geschreven, vanaf de eerste jaren der compagnie tot op heden.
R2399: NIEUWENHUYS, ROB. - Een beetje oorlog. Java 8 december 1941 - 15 november 1945.
T3142: NIEUWENHUYSEN, W.L. VAN. - De Noordzee-delta. Een studie over het annexatie-vraagstuk.
R0405: NIEUWENTIJT, BERNARD. - Een zekere, zakelijke wijsbegeerte. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door R.H. Vermij.
T4071: NIEUWHOFF, CONSTANCE; WILLEM DIEPRAAM; CAS OORTHUYS. - Klederdrachten. Een reis langs de levende streekdrachten van Nederland.
L4473: NIEUWLAND, PIETER. - Nagelaten gedichten.
B1598: JURIDIESE GROEP NIEUWMARKT. - Het aangiftenboek van de Nieuwmarkt.
T6867: NIEUWMEIJER, A.E. - De Kleine Rekenaar zonder Lei. Rekenkunstige spelen, raadsels en andere oefeningen. Een Handleiding voor onderwijzers en onderwijzeressen op de lagere en bewaarscholen.
T4562: INDISCH NIEUWS. - Het Indisch nieuws. Algemeen voorlichtingsorgaan gewijd aan de overzeesche gebiedsdeelen.
B8225: NIEUWSTADT, MICHEL VAN. - De verschrikkingen van het denken. Over Menno ter Braak.
M0644: NIEVELT, C. VAN. - Onder de palmen. Een keuze uit Indische verhalen van C. van Nievelt 1843 - 1913. Ingeleid door Joop van den Berg.
R5605: NIFTRIK, J.G. VAN. - De drooglegging van de Zuiderzee. Weder ter sprake gebracht door een Oud-Ingenieur.
B4135: NIGRO, RAFFAELE. - De vuren van het zuiden. Vertaling Frans Denissen.
T4780: NIJDAM, C. - Het Nieuwe Huis 1866-1916. Gedachtenisrede uitgesproken 24 april 1916. Bij gelegenheid van de herdenking der inwijding van de vermaning dier Gemeente op 22 april 1866.
R1623: NIJDAM, C. - Een winter in de oase. Brieven uit Biskra.
R8067: NIJE, W.F. - Catalogus der Leesbibliotheek Ardito.
W0556: NIJEN, JOHAN VAN. - De ontdekkings reis.
R9753: NIJENHUIS, W. - John Ponet (ca.1514-1556) als revolutionair pamflettist.
B2222: NIJENHUIS, HANS. - Zoektocht naar symbool van hoop.
T8128: NIJGH, LENNAERT EN BOUDEWIJN DE GROOT. - Voor de overlevenden en andere liedjes.
T9871: NIJHOF, PETER. - Langs pakhuizen, fabrieken en watertorens. Industrieel-archeologische routes in Nederland en Belgie.
H5754: NIJHOF, E. (ED.). - 100 jaar geleide innovatie. De Nederlandse grafische industrie in de 20ste eeuw.
M6456: NIJHOF, P. - Langs monumenten van Papier- en Grafische industrie in Nederland.
K1177: NIJHOF, P. - Schetsen van papierwatermolens. Met tekeningen van R. Nijhof.
H4799: NIJHOF, P. & ARTHUR STEEGH. - Grafische en Papiermusea in Nederland en net over de grens.
R2439: MARTINUS NIJHOFF. - A short description of the firm Martinus Nijhoff. Bookseller and Publisher established 1853.
K5135: NIJHOFF, M. - De pen op papier.
R7966: NIJHOFF, MARTINUS. - Fondscatalogus van Martinus Nijhoff 1853-1953.
A0250: NIJHOFF, A.H. - De dagen spreken.
K6930: NIJHOFF, A.H. - Medereizigers.
W6932: NIJHOFF, A.H. - Medereizigers.
L2546: NIJHOFF, A.H. - Twee meisjes en ik.
L5856: NIJHOFF, IS. AN. - Honderd jaar bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en Oudheidkunde, opgericht in 1836. Een terugblik door N. Japikse en Registers op de gedurende dien tijd verschenen deelen. Met portretten.
K8339: NIJHOFF, M. - Des Heilands Tuin. Een pinksterspel.
W8149: NIJHOFF, M. - Het heilige hout. Drie spelen.
L3618: NIJHOFF, M. - Het verhaal van den vos. Een vroolijke vertooning met zang en dans naar het Russisch van Igor Strawinsky.
H5283: NIJHOFF, M. - Verzameld werk deel II*. Kritisch, verhalend en nagelaten proza.
B0874: NIJHOFF, DIRK CHRISTIAAN. - Vondels Hecuba, Gebroeders en Maria Stuart aesthetisch-critisch beschouwd.
B2113: NIJHOFF, P. - Het voornaamste uit de geschiedenis van Gelderland aan jonge lieden verhaald. Eerste en tweede stukje.
B6833: NIJHOFF, MARTINUS. - Lees maar, er staat niet wat er staat. Keuze uit de oorspronkelijke gedichten voorafgegaan door een beschouwing Over eigen werk.
B1116: NIJHOFF, M. - Gedachten op dinsdag.
M1628: NIJHOFF, M. - Verzameld werk. Drie delen: Deel 1: Gedichten. Deel 2: Kritisch en verhalend proza. Deel 3: Vertalingen.
T8416: NIJHOFF, M. - Gedichten. Historisch-kritische uitgave, verzorgd door W.J. van den Akker en G.J. Dorleijn. Drie delen: Deel 1 Teksten, Deel 2 commentaar Deel 3 apparaat.
R0019: NIJHOFF, MARTINUS. - Claudine Witsen Elias leest: Het bruidje. Het kind en ik. De moeder de vrouw. Het klimop. Martinus. Langs een wereld. Het lied der dwaze bijen.
T7679: NIJHOFF, IS. AN. - Het klooster Bethlehem of Bielheim bij Doetinchem.
T2514: NIJHOFF, D.C. - De Hertog van Brunswijk. Eene bijdrage tot de geschiedenis van Nederland gedurende de jaren 1750-1784.
L1783: NIJHOFF, M. - Pierrot aan de lantaarn, een clowneske rapsodie.
T1945: NIJHOFF, MARTINUS. - Catalogus van de Openbare Boekerij te Gouda.
T7540: NIJHOFF, D.C. - Beroemde schrijvers III: Berthold Auerbach.
T8852: NIJHOFF, MARTINUS. - Awater. A long poem, with a comment on poetry in a period of crisis, translated by James S. Holmes
R4554: NIJHOFF, D.C. - Het zedelijk ideaal en het politieke leven van Nederland.
R5533: NIJHOFF, P. - Het voornaamste uit de geschiedenis van Gelderland aan jongelieden verhaald. Voorrede L.Ed. Lenting.
R8148: NIJHOFF PZN, WOUTER. - Wouter Nijhoff 1891 - 1 october - 1941. Toespraak.
R7967: NIJLAND, J. ALEIDA. - Joost van den Vondel 1587-1679.
R9430: NIJLAND, J. ALEIDA. - Jacques Perk. (Mathilde-Iris), een studie.
T0421: NIJLEN, JAN VAN. - Gedichten 1904 - 1938.
T0423: NIJLEN, JAN VAN. - De dauwtrapper.
H2400: NIJLEN, JAN VAN. - Druilende burgerij. Jeugdherinneringen van een eenzelvig man.
H1110: NIJLEN, JAN VAN. - Herinneringen aan E. du Perron.
L6385: NIJLEN, JAN VAN. - Herinneringen aan E. du Perron.
B6670: NIJLEN, JAN VAN. - Verzamelde gedichten 1904-1948.
W9217: NIJLEN, JAN VAN. - Gedichten 1904 - 1938.
B8213: NIJLEN, JAN VAN. - Herinneringen aan E. du Perron.
B9903: NIJLEN, JAN VAN. - Geheimschrift. Gedichten.
R6949: NIJLEN, JAN VAN. - Betooverd bosch.
R4537: NIJLEN, JAN VAN. - De vogel Phoenix. Gedichten.
B0966: NIJLEN, JAN VAN. - Betooverd bosch. Teekening van Jan Roede.
K4113: NIJS, BOB DE. (ED.). - Een Catalaans bericht. Vertaling Bob de Nijs.
B9273: NIJSSEN, PETER (RED.). - Mekka. Jaarboek voor lezers 1993.
B7816: NIJSSEN, R. - Limburgsch Studentenbladje voor oorlogstijd (IJzer, 1916-1917).
R3587: NIJSTAD, SAAM. - De Joodse Bruid? Het sprookje is uit.
B4555: NILLESEN, J.A. - De sociale toestand der joden in Rusland onder de Tasaren en de Sowets. Een bijdrage tot de studie van het jodenvraagstuk.
B5344: NIMETO (ED.). - Versieren. Een bloemlezing van korte verhalen over schilders, etaleurs en hun werk.
B5677: NIMWEGEN, ARJAAN VAN. - Van tol kijkt om.
M7391: NIN, ANAIS. - Djuna's droomzegel. Vertaling Nora Houtman.
H9650: NIN, ANAIS. - Het hart met de vier kamers. Vertaling Suzan de Wilde.
K3880: NIN, ANAIS. - Ladders naar het vuur. Vertaling Suzan de Wilde.
K5024: NIN, ANAÏS. - Een spion in het huis van liefde. Vertaling H.P. Ohringer.
H9648: NIN, ANAÏS. - Een spion in het huis van liefde. Vertaling M. Ferguson.
M7245: NIN, ANAÏS. - Lieve vogeltjes. Erotische verhalen. Vertaling Aris J. van Braam.
R0490: NIN, ANAÏS. - Little Birds.
L9675: NIN, ANAIS. - Dagboek 1931-1934. Vertaling Margaretha Ferguson.
Y0135: NISPEN TOT SEVENAER, C.M.O. VAN. - Had de Duitsche bezetter eenig gezag en hadden zijn maatregelen eenige rechtswaarde?
L0887: NISPEN, VIKTOR VAN. - Verkenningen op het gebied van taal en taalonderwijs.
R9040: NISPEN TOT SEVENAER, C.M.O. VAN. - Waarom de Hooge Raad faalde. Een beschouwing naar aanleiding van Mr. van den Dries pleidooi voor de Hooge Raad tijdens de bezetting.
T6481: NISPEN TOT SEVENAER, P.J.A.A.M. - De invloed der Armenwet op de Rechtspersoonlijkheid.
T3899: NISPEN TOT SEVENAER, C.M.O. VAN. - Geen inpalming, wel inlijving van Duitsch gebied?
H6764: AFFICHE NO. 1. - Straatpoëzie. Strijdcultuur. Japanse affiches en hun culturele achtergrond. Standpunten in beeld. Buitenreclame. De vlucht naar het paradijs.
H6762: AFFICHE NO. 3/4. - Aandacht voor het Detail.
H6759: AFFICHE NO. 6. - Italian Fascist Posters. Contemporary Western-American Counterculture. El cartel Mexicano. The History of the Danisch Posters. A Rendezvous in Cuba. The English Poster Scene.
H6760: AFFICHE NO. 7. - Borrowed Design. Berlindesign. A poster tour of New York. Green White Red. De Feure. Lines about the designer Wim Crouwel.
H6761: AFFICHE NO. 8. - Film poster special.
H6730: SPIEGELTJE AAN DE WAND NO 1. - Een Tijdgenoot. GBS: Typograaf. Twee artikelen over George Bernard Shaw 1856-1950.
L0226: NOAILLES, COMTESSE ANNA DE. - Het zal lang licht vanavond zijn. Met vertaling in het Nederlands van Jan Coljee.
B3030: NOBODY, JEAN. - Die geheime Venuswoche. Mit sechs Lithographien von Gustave Montagne. Aus dem Franzosischen ubersetzt von H.L.
M9895: NOE, J. - Aart van der Leeuw
M9886: NOE, J. - Arthur van Schendel.
B7630: NOESEL, MARION VAN & ANS JANSSEN. - De Nederlandse literatuur in Franse vertaling. La litterature neerlandaise en traduction francaise.
C2393: NOLAN, CHRISTOPHER. - De tijd zal het leren. Vertaling G. de Blaauw.
R4573: NOLEN, TH. - Levensbericht van Johannes Benedictus Kan.
T5857: NOLENS, W.H. - Beteekenis en Omvang van de Arbeidswetgeving.
B5222: NOLENS, W.H. - In memoriam Dr. H.J.A.M. Schaepman 2 maart 1844 - 21 januari 1903. Met een interview van C.K. Elout.
T8165: NOLENS, LEONARD. - Manieren van leven.
T8167: NOLENS, LEONARD. - Een fractie van een kus.
T8192: NOLENS, LEONARD. - Hart tegen hart. Gedichten 1975 - 1990.
T8194: NOLENS, LEONARD. - Tweedracht. Gedichten.
T8845: NOLENS, LEONARD. - Woestijnkunde.
B7738: NOLET, WILHELMUS ADRIANUS. - Marnix als Theoloog. Historische inleiding.
L5957: [ERASMUS] NOLHAC, PIERRE DE. - Erasme et l'Italie.
R6602: NOLST TRENITE, A.N. - Verpleegsters zakwoordenboekje.
T8616: NOLTHENIUS, HELENE. - Een man uit het dal van Spoleto. Franciscus tussen zijn tijdgenoten.
H1229: NOLTHENIUS, HELENE. - Het vliegend haft.
M8450: NOLTHENIUS, HELENE. - Mozart miniatuur.
L5235: NOLTHENIUS, HELENE. - Voortgeschopt als een steen.
L9579: NOLTHENIUS, HELENE. - Moord in Toscane, een monnik als speurder in de middeleeuwen.
L9580: NOLTHENIUS, HELENE. - Een ladder op de aarde.
T9743: NOLTHENIUS, HELENE. - Renaissance in Mei. Florentijns leven rond Francesco Landini.
L1205: SEIJI NOMA. - Kodansha. Die Autobiographie des Japanische Zeitungskonigs.
M4131: NONYMUS, A. - Typografisch jaartallen boekje van vier eeuwen boekdrukkunst 1440 - 1840. Samengesteld door ....
K1166: NONYMUS, A. - Het Waterlooplein.
H1815: NONYMUS, A. - Amsterdamse gapers.
M7206: NONYMUS, A. - Omstreeks honderd jaar geleden op papier. Een lichtvaardige en volkomen onverantwoorde bespiegeling van wat er een eeuw geleden zoal aan drukwerk werd gemaakt, op schrift gesteld en van te hooi en te gras verzamelde afbeeldingen voorzien.
T1941: NOOIJ, JAN DE. - Eenheid en vrijheid in het Nationale Onderwijs onder Koning Willem I.
T3284: NOORD, C. VAN DER. - Die derwaert gingen keerden niet.
B7514: NOORDA, SIJBOLT / FRITS STAAL. - Later op een maandagmiddag. / Varen onder eigen vlag. Redes uitgesproken bij de opening van het Academisch Jaar 1999/2000.
B4997: ZELDENRUST-NOORDANUS M. - De plaats van de seksualiteit in het huwelijk.
T7446: NOORDEGRAAF, LEENDERT. - Hollands welvaren? Levensstandaard in Holland 1450-1650.
B9002: NOORDEGRAAF, HERMAN. - Henri van den Bergh van Eysinga 1868-1920. Revolutionair predikant en volksopvoeder.
T2818: NOORDEGRAAF, HERMAN EN ROKUS VERWOERD. - Anke van der Vlies, een bliksems wijf.
L5959: NOORDELOOS, P. - Pastoor Maarten Donk. Deel I: 1505-1567. Deel II: 1567-1590.
L4464: NOORDELOOS, P. - Cornelius Musius (Mr. Cornelius Muys). Pater van Sint Agatha te Delft. Humanist / Priester / Martelaar.
R5683: NOORDELOOS, P. EN J.C.W. VAN DE WIEL. - Maria-vereering in de geschiedenis: een en ander over Onze Lieve Vrouw van Hoorn en andere Maria devoties.
T2457: NOORDEN, HENRIETTE VAN. - Weet je nog wel van toen? Geillustreerd door Albert Hahn.
K4902: NOORDENBOS, O. / P. SPIGT. - Atheisme en vrijdenken in Nederland. Noordenbos: Het atheisme in Nederland in de 19e eeuw. Een kritisch overzicht. Spigt: Raddraaiers der redelijkheid. Portretten van vrijdenkers.
T0941: NOORDENBOS, O. - Het atheisme in Nederland in de negentiende eeuw. Een kritisch overzicht.
L0865: NOORDENBOS, O. - De crisis der verlichting.
L3685: NOORDENBOS, O. - Romantische nabloei en modernisme in Nederland ca. 1840 - 1885.
H6731: [ERASMUS] NOORDENBOS, O. - In het voetspoor van Erasmus.
B9226: NOORDERVLIET, NELLEKE. - Tine of De dalen waar het leven woont.
H5709: NOORDERVLIET, NELLEKE. - Ik kan het niet langer verbergen. Over liefdesbrieven. Met een keuze uit de brieven van Belle van Zuylen, Willem Bilderdijk, Multatuli e.a.
L4260: NOORDERVLIET, NELLEKE. - Veeg teken. Drie novellen.
L3160: NOORDERVLIET, NELLEKE. - Water en as. Novelle.
M2870: NOORDERVLIET, NELLEKE. - Het oog van de engel.
B7797: NOORDERVLIET, NELLEKE. - De erfenis.
R0117: NOORDERVLIET, NELLEKE / RUUD LUBBERS. - De ongrijpbaarheid van het kwaad / De derde bevrijding.
T5350: NOORDERVLIET, NELLEKE. - Altijd roomboter.
B5540: NOORDEVLIET, NELLEKE. - Millemorti.
T8692: NOORDEWIER, WOUTER. - Loop niet over deze sneeuw! Keur van Japanse klassieke poëzie.
B8516: NOORDHOEK, WIM. - Pool. Roman.
T6918: NOORDHOFF, F.S. - Stikgas. De chemische wetenschap voor oorlogsdoeleinden misbruikt.
T4987: NOORDHOFF, F.S. - De jeugd wacht op daden! Rede, uitgesproken op het congres "Jeugd in nood", gehouden op 19 Januari 1935 te Amsterdam.
T7890: NOORDHOFF, F.S. - Versterkt den C.N.A.B.
T7011: NOORDHOFF, R EN B.A. KWAST. - Nederland in woord en beeld. Bloemenland: Bloembollenteelt bij Noordwijk aan Zee.
R5570: NOORDHOFF, R. - Het Rembrandtplein te Amsterdam.
R1852: NOORDLING [=JAN VAN DER VEN]. - In 't gevang. Muurkrabbels.
B6626: NOORDMAN, TH.B.J. & WARNDERINK VINKE, R. - De soms schokkende, maar altijd boeiende historie van het effect.
T3694: NOORDSTAR, J.C. / PAREAU, N.E.M. - J.C. Noordstar, De Zwanen & andere gedichten, & proza. ; N.E.M. Pareau, Sonnetten & andere gedichten, & proza; Rudolf Esscher & Reinold Kuipers, J.C. Noordstar, N.E.M. Pareau & Ebenhaëzer. Een album.
T4875: NOORDUYN, J.P.F.A. - De nerveusiteit van het kind.
T1428: NOORDWAL, CORNELIE. - De Referendaris-titulair. Haagsch blijspel in vijf bedrijven.
T6279: NOORDWAL, CORNELIE. - De winkeljuffrouw.
R5277: NOORDZIJ, GERRIT. - Vergeetboek. De expansie van het boek in zijn ontwikkeling van leesboek tot naslagwerk, van rol tot rom.
K6878: NOORDZIJ, NEL. - De kromme danseur. Boomplastieken en een gedicht.
C0369: NOORDZIJ, NEL. - Een etmaal leven.
C1212: NOORDZIJ, NEL. - Met de hand op een boomtak, een manoeuvre.
M4811: NOORDZIJ, NEL. - Wachtende mijn hart. Gedichten.
R6655: NOORDZIJ, NEL. - De schuldvraag. Roman.
T7873: NOORMAN. - De jodenquaestie.
R6059: NOORT, G. VAN. - Modernisme en anti-modernisten-eed. Vier conferenties gehouden in de kerk van den H. Willibrordus binnen de Veste te Amsterdam.
R3998: NOORT, SASKIA. - Terug naar de kust.
R0035: NOORT, SASKIA. - Afgunst
T5385: NOORT, SASKIA. - De eetclub.
H5607: NOOT, JAN VAN DER. - Epitalameon, oft houwelycx sanck voor Otto van Vicht en Cornelia van Balen (1583). Inleiding en aantekeningen van W.A.P. Smit.
R4043: NOOTEBOOM, URI. - Tusschen vrijheid en vrede. Verzamelde opstellen. Verschenen in De Gelderlander-Pers 23 september 1944 - 10 april 1945.
A0908: NOOTEBOOM, CEES. - Een lied van schijn en wezen.
H5448: NOOTEBOOM, CEES. - Waar je gevallen bent, blijf je.
T8526: NOOTEBOOM, CEES. - Rituelen. Roman.
K1608: NOOTEBOOM, CEES. - De omweg naar Santiago.
K3731: NOOTEBOOM, CEES. - De verliefde gevangene. Tropische verhalen.
M9206: NOOTEBOOM, CEES. - De wereld een reiziger.
L0820: NOOTEBOOM, CEES. - Een avond in Isfahan, reisverhalen uit Perzie, Gambia, Duitsland, Japan, Engeland, Madeira en Maleisie.
K3683: NOOTEBOOM, CEES. - Een lied van schijn en wezen.
P2190: NOOTEBOOM, CEES. - Het volgende verhaal
M0457: NOOTEBOOM, CEES. - Im Fruhling der Tau, Osliche Reisen. Aus dem Niederlandischen von Helga Beuningen.
K5655: NOOTEBOOM, CEES. JAN BROKKEN. BOUDEWIJN BUCH. - Naar huis.
K5310: NOOTEBOOM, URI. - Journalistieke opstellen. Voorwoord F. van der Meer. Met illustratiefoto's van Martien Coppens.
L8782: NOOTEBOOM, CEES. - Een avond in Isfahan, reisverhalen uit Perzie, Gambia, Duitsland, Japan, Engeland, Madeira en Maleisie.
B4685: NOOTEBOOM, CEES. - Paradijs verloren.
T8205: NOOTEBOOM, CEES. - Vuurtijd, ijstijd. Gedichten 1955-1983.
T8252: NOOTEBOOM, CEES. - Allerzielen.
T8256: NOOTEBOOM, CEES. - Het volgende verhaal.
T8258: NOOTEBOOM, CEES. - Philip en de anderen. Roman. Met een nawoord door Rudiger Safranski.
Y0253: NOOTEBOOM, CEES. - Krantenknipsels over/van Nooteboom. Map met Tijdschriften- en Krantenknipsels. Ca. 70 stuks uit de periode 1955 - 2010.
B6231: NOOTEBOOM, CEES. - Het gezicht van het oog.
R3259: NOOTEBOOM, CEES. - Honderd gedichten van vroeger en zeventien nieuwe.
T3726: NOOTEBOOM, CEES. - Het zwarte gedicht.
R7226: NOOTEBOOM, URI. - Werken en dagen in Nederland. Journalistica 1933-1943.
R6721: NOOTEBOOM, URI. - Tusschen vrijheid en vrede. Verzamelde opstellen. Verschenen in De Gelderlander-Pers 23 september 1944 - 10 april 1945.
R7065: NOOTEBOOM, CEES. - Allerzielen.
T5446: NOOTEBOOM, CHRTISTIAAN. - Onder de laars. Wording, groei en ontbinding van een gemeenschap in een Duitsch gevangenenkamp.
T8528: NOOTEBOOM, CEES. - Philip en de anderen.
R7777: NORD, MAX. - Josepha Mendels. Portret van een kunstenaar.
K8114: NORD, MAX. - Albert Helman. Een inleiding tot zijn werk met enkele teksten, handschriften, foto's, curiosa en een bibliographie.
H0937: NORD, MAX. (ED.). - Alexander Cohen. Uiterst rechts, journalistiek werk 1906 - 1920.
W2868: NORD, MAX. - Geen talent voor geluk.
B8227: NORD, MAX. - Verzen.
B8194: NORD, MAX. - Suite Pathetique en andere verzen.
R0843: NORD, J.J. - Herman Heijermans, un grand dramaturge hollandais.
T6232: NORDEN, ALBERT. - Was verschweigt Heinrich Lübke? Zur Biographie des westdeutschen Bundespräsidenten.
T9126: NORDEN, S.A. - Over het vervoer van zieken en gekwetsten te water.
T7091: NORDHOFF, J.B. - Denkwurdigkeiten aus dem Munsterischen Humanismus. Mit einer Anlage uber das fruhere Press- und Bucherwesen Westfalens.
K2104: NORDHOLT, JAN WILLEM SCHULTE. - Ad Fontes.
T6119: NOREL-STRAATSMA, A. - Het Kindje in Hollands Huis.
H0422: NORGAARD, ERIK UND MICHAEL SCHIFF. - In Liebe Dein. Sexpostkarten aus Grossvaters Pornokiste.
H0881: NORRIS, PAMELA. - Het verhaal van Eva. Een geschiedenis van vrouwelijke ongehoorzaamheid. Vertaling E. Pluijm.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

12/15