Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
T7559: - - Wat wil de Vrije Gemeente?
T7560: - - Kraai-kraai. Een satyre op de Heilige Leugen. Door een mensch geworden ezel.
R1785: TIRADE 154. - Hierin: Gerard Kornelis van het Reve: Vier sprookjes.
R1620: TIRADE 074. - G. K. van het Reve, Brief uit Camden Town.
R1786: PENROSE ANNUAL. 68 - The Penrose Graphic Arts International Annual. Volume 68: 1975.
R4359: [VONDEL]. - J.FM. Sterck: Het stockske van Oldenbarneveldt. H.C. Diferee: Lijst der plano-drukken van gedichten van Vondel, voorhanden in het Vondel-Museum en, voor zoover bekend, in andere verzamelingen.
R4321: TIRADE 234. - Chr. van Geel: Tien slakken. A. Alberts: De waarzegster. H. de Coninck: Twaalf gedichten. P. de Smet: Richard Minne. C. Buddingh': Vier gedichten. F. Bokshoorn: De sociologie als oplichterij. S. Melissen: Drie gedichten.
R1675: [HAVERSCHMIDT] - Francois Haverschmidt. De dominee, de dichter, de mens. Bloemlezing met inleiding van J.J. Borger.
T6655: - - Groningen in vuur en puin. Groningen: Fire and Ruins.
M9851: [WOLFF & DEKEN] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 20. - Betje Wolff & Aagje Deken.
T7541: - - Het Koningsplein voorheen en thans.
R1973: [DE PLOEG]. - De illegale pers over na-oorlogsche problemen.
R1894: [ANTHONY BOSMAN]. - Alleen de wind is vrij. Zes Chinese gedichten.
R1946: [ADRIAAN MORRIEN]. - Luchtalarm. [Gedichten door Adriaan Morrien, Utrecht].
R1618: - Kunstwerken verworven door de Staat 1978-1979.
R1848: - Klapper op de voordrachten, gehouden in de wetenschappelijke vergaderingen van 1892-1932. Nederlandsche Vereeniging voor Kindergeneeskunde.
R1586: - - De Libris Literatuur Prijs, de auteurs en de kans om te winnen. 20 jaar Stichting Literatuur Prijs: 20 jaar spraakmakend.
R1940: - Bekende Rotterdammers door hun stadgenoten beschreven. Zes en dertig bijdragen over burgers van Rotterdam, die in stadsbestuur, bedrijfsleven en op verscheidene gebieden van de cultuur hun stadgenoten tot voorbeeld zijn geweest of mede het leven en streven van hun stad bepaald hebben.
R1843: - - 50 jaar Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven.
L7633: - Another useless type book.
R3539: - Arbeiders-jaarboekje voor 1902, uitgegeven door de Sociaaldemokratische Arbeiderspartij. Vierde jaargang.
M6087: - Ars Erotica. Die erotische Buchillustration im Frankreich des 18. Jahrhunderts.
R2445: - Art Directors' index to Photographers No. 9.
R1617: - Arte in Metropolitana. Biennale di Venezia. Comunita Fiamminga del Belgio.
H9454: - Beeld en tekst in het moderne wetenschappelijke boek. Catalogus van een tentoonstelling gehouden t.g.v. het vierhonderdjarig bestaan van de Universiteitsbibliotheek Leiden. 31 oktober 1987-17 januari 1988.
R0465: - Bekende landgenooten. 1e jaargang 1920.
R1980: - - Berijmd verzet. [Bloemlezing uit de verzetspoŽzie, samengesteld en ingeleid door K.C. van Boeschoten en L.J. Zimmerman].
L2145: - Bernardo Bellotto 1720-1780. Schilderijen en tekeningen uit het Nationaal Museum te Warschau.
R7678: - Beatrijs. Met inleiding en aantekeningen van W.H. Beuken.
M9849: [HOORNIK] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 17. - Ed. Hoornik.
R3411: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS]. - De boere studeerkamer, of Rariteyt-kraam der zotten en zottinnen. Beschreven door een genoodschap boeren [...]
T1760: - - Vlaamsche Liederen (Vlaamsch en Duitsch). Flamische Gedichte (Flamisch und Deutsch).
T1361: - - Sipke Huismans : Haags Gemeentemuseum, 4 maart-16 april 1967
T9373: [MULTATULI]. - Eduard Douwes Dekker - MULTATULI, Amsterdam 1820 - Nieder-Ingelheim 1887.
R7157: - - Vorstelijk Damast. Tafelgoed geschonken door Koningin Wilhelmina der Nederlanden aan Elisabeth Kroonprinses van Engeland Ter gelegenheid van haar huwelijk met Prins Philip Hertog van Edinburgh.
T4589: RAAM LITERAIR MAANDBLAD NR. 57. - Ivo Michiels.
T4041: TIRADE 342. - Meeuws: Verhalen. Moerbeek: De vrouwenhaat van Vallotton. Ghyssaert: Gedichten. Otten: Er is een fantastische poging mislukt. Bernlef: Uit het fotoboek van Dick Boer. Schiet niet op de pianist. Weijters: Gedichten. Matsier: Routes, Routines. Anker: Herlezen: Frans Kellendonk. Lieske: poŽziekroniek: Wilfred Smit.
T4137: TIRADE 333. - Tomas Lieske, Oorlogstuinen. Marlene Dumas, Tekeningen plus tekst. Kees 't Hart, Drie gedichten. T. Lieske: poŽziekroniek: Eva Gerlach. e.a.
R4557: - Buurserbeek. Overpeinzingen van een bramenzoeker.
T9522: - - Nr. I. Dagbundel ter gelegenheid van de PoŽziecarrousel 1997.
R3561: - Bijdragen en Mededelingen van het Genootschap voor de Joodsche Wetenschap in Nederland gevestigd te Amsterdam No. X.
K8884: TIRADE 200. - Jubileumnummer.
R2621: - - Het Boek in Vlaanderen 1949. Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen.
R2620: - - Het Boek in Vlaanderen 1951. 20e Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen.
K1671: SINGEL 262. - Ik hou van jou. Drieennegentig auteurs van Querido fotografisch, biografisch en bibliografisch.
R2608: SINGEL 262. - Zeventien auteursgeheimen.
R2581: SOMA 12. - Witold Gombrowicz. R.A. Cornet de Groot. A.M. Dhondt. Hans van Weely. H. Heeresma. Rob Flapper. Jan Kuijper. I.F. Stone.
R2582: SOMA 18/19. - Vladimir Nabokov.
R2583: SOMA 20/21. - Nieuw Proza! L. Ross. T. Diepgraber. J. Donkers. M. Postma. T. Graftdijk. M. Hartkamp. F. Koenegracht. D.A. Kooiman. G. Kuijer. K. Ouwens. P. Vos. A. Chionis. G.K. van het Reve. H. Heeresma. R.A. Cornets de Groot.
R2584: SOMA 22. - Nieuw proza 2: J.M.A. Biesheuvel. H. Plomp. E. Vanvugt. W.F. Hermans. G.K. van het Reve. Kees Ouwens. Gerard den Brabander. e.a.
R2585: SOMA 24/25. - Nieuw proza 3. H. Mulisch. V. Nabokov. G. Garcia Marquez. Johnny van Doorn. Pe Hawinkels. Hans Plommp. L.H. Wiener e.a.
R2586: SOMA 26. - H.R. Heite. H.C. ten Berge. Abu Nuwas. Robert Lemm. Juan Rulfo. R. Lucassen. J. Hamelink. D.A. Kooiman. Rutger Kopland.
R2588: SOMA 27. - C. Cabrera Infante, M. Pankowski, Chr. J. van Geel, Kooiman, Leo Ross, e.a.
R2591: TIRADE 010. - Tijdgenoten (De Custine en Sainte-Beuve). Cola Debrot: Dagboekbladen uit Geneve. Gedichten van Van Geel en J.A. Emmens. A. Koolhaas: Mijnheer Tip is de dikste mijnheer. J.J. Peereboom: Brief uit Parijs. L.Th. Lehmann: Klein pleidooi voor roem. Boekenoorlog op het kerkhof.
R2592: TIRADE 011. - Tijdgenoten (Sei Shonagon). Italo Svevo: Mijn ledigheid. Jan van Nijlen: De eenzame. Kwatrijnen. Van Geel, R. Campert: Gedichten. A. Morrien: Een ontslapen mode-koning. Cola Debrot: Dagboekbladen uit Geneve. L. Vroman: Ei vrienden. L.Th. Lehmann: Toneel om naar te kijken. K.L. Poll: Theater. J. Veenstra: Boekbespreking.
R2593: TIRADE 012. - Tijdgenoten: (van der Tuuk). H.J. Friedericy: De nieuwe gast. L.Th. Lehmann: Gedichten. Theater. Boekbespreking. G.K. v.h. Reve: Interview met Angus Wilson. J.J. Peereboom: Brief uit Parijs. J. Veenstra: Oog in oog met de acteur. C. Debrot: Dagboekbladen uit Geneve. N. v.d. Schaaf: Het moerasvrouwtje. L. Veerman: de ontmoeting. J.A. Emmens Gedicht.
R2594: TIRADE 013. - Tijdgenoten (Delecluze). R.J. Peskens: Uitgestelde vragen. R. Campert: Gedichten. Een onmogelijke discussie. Cryptogram. L.Th. Lehmann: Een opgevoerd stuk, en Een student-poeet uit Utrecht.
R2595: TIRADE 016. - Tijdgenoten (Constant). R.J. Peskens: De bloemenkoopman. Gedichten door Jan van Nijlen, E. Eybers, H. Michaelis, Cola Debrot, Pierre Kemp en H. Ikink. Louis Paul Boon: Het sprookje van de wijzende hand. J. de Kadt: Charles Spencer Chaplins boemerang. J.W.L. Meyer: Nietzsche's zuster.
R2599: TIRADE 026. - B. Vuyk: Villon's vrouw. H.A. Gomperts: Revolutionaire informatie. Gedichten door: E. Eybers, Chris v. Geel, R. Campert, C. Nooteboom, J. van Nijlen. J. de Kadt: De getuigen van de bom. L.Th. Lehmann: Humeurig praatje. L. Vroman: Na vier maanden. G.K. van het Reve: Vervalsing in eigen werk. J. Wolkers: Het tillenbeest.
R2600: TIRADE 027. - Tijdgenoten (Leautaud). B. Vuyk: Koppen hebben gezichten. J.J. Peereboom: De lof der verveling. Gedichten door: R. Char, vertaald door A. Morrien. P. Peyeye: Brief uit Holland. J.W.L. Meyer: Antwoord aan P. Peyeye. J. van Hattum: De amulet.
M5362: TIRADE 300. - Jubileumnummer.
T9642: - - Het Wilhelmus.
R4548: - - Rapport van de Belgische Socialisten over Punt VI van het kongres van 1880.
R3310: TIRADE 030. - Tijdgenoten (Prosper Merimee). H.U. Jesserun d'Oliveira: Interview met Lucebert en Lucebert, Nar en Koning. H. Romijn Meijer: Leraar in den vreemde. Chr. J. van Geel: Gedichten. W.L. Meijer: Camus en het absurde leven. Alfred Kossmann: Gebed tegen de dominees.
T5488: - - Wapens! Amerikaansche vliegtuigleveranties aan Duitschland / Soldaten in de mijnen / Een herhaling van 1918?
B7200: [HUYGENS]. - Constantijn en Christiaan Huygens op Hofwijck.
R7055: - Dr. August Borms voor het gerecht.
R7036: - - Het nieuws in eigen hand. Projektgroep Vrije Pers.
T0240: - - Gedenkboek van de inwijding van het Diaconie Weeshuis der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Amsterdam 15 December 1882.
R4546: - De blyde incomste van syne keyserlycke ende catholycke majesteyt Carel den Sesden keyser der Romeynen, coninck van Spaignien, &c. als hertogh van Brabant, verleent den 8. October ende besworen den 11. der selve maendt in den jaere 1717.
R4553: - Verslag van het verhandelde in de vergadering van de Geneeskundige Afdeeling der Vereeniging tot het Bevorderen van de Beoefening der Wetenschap onder de Katholieken in Nederland.
T1188: - - Oorlog aan de kerk. Strijdschrift tegen de gebonden en voor de Vrije Gedachte.
T1189: [ HOCHSTETTER, JULIUS ]. - Monita Secreta of De geheime voorschriften der Jezuieten.
T2094: DE GEMEENSCHAP 1933. - A, van Duinkerken. Jacq. Schreurs. Renate. J.H. Kard. Vic. Reinders. A.J.D. van Oosten.
T2093: DE GEMEENSCHAP 1933. - St. van Schaik. Chr. de Graaff. Henri van der Burght. A.J.D. van Oosten. Jacq. Schreurs. A. van Duinkerken. J.A. Wijnhof. Simon Druyf. J.J. van Geuns. Martin Bruyns. e.a.
T2092: DE GEMEENSCHAP 1931. - Jac. Schreurs. Emile Erens. Jan H. de Groot. Justus Mercks. J. Babeliowsky. Albert Helman. A. van Duinkerken.
T2091: DE GEMEENSCHAP 1931. - A. van Duinkerken. Pierre Kemp. Jac. Stolte. V. Reijnders. S. van Ravensteyn. M. Mok. Willem Nieuwenhuis. Eric van der Steen. Leo van Breen.
T4186: TIRADE 051. - Leonard Linsky, Een omwenteling in de filosofie. Henk Romijn Meijer, Inspecteurs. Leo Vroman, Daar gaat mijn vlees. Lucebert en Pierre Kemp, Gedichten. J. van der Eng, Met wie is het afgelopen?
L8721: - - Biblia Sacra. A Biblical Monument by famous Dutch masters of the 17th Century.
T4443: TH., A.F. - Het schervengericht. Een transatlantische tragedie.
T9130: - - Geschenk der Christelijke Liefde aan Kinderen.
T4000: - - De Vrouwen-peerle, ofte Dryvoudighe Historie van Helena de Verduldighe/ Griseldis de Saeghtmoedige/ Florentina de Getrouwe.
T2066: DE GEMEENSCHAP 1932. - Anton van Duinkerken. Chr. de Graaff. A.J.D. van Oosten. Ad. Sassen. Louis de Bourbon. F. Bordewijk. Eric van der Steen.
T2068: DE GEMEENSCHAP 1932. - A. van Duinkerken. A.J.D. van Oosten. Pierre Kemp. Albert Kuyle. Eduard Brom.
T2061: DE GEMEENSCHAP 1941. - H. Swildens. Jan Vercammen. D. van Deurne. Vic. Reinders. Louis de Bourbon. Gustav Falke.
T2053: DE GEMEENSCHAP 1932. - Anton van Duinkerken. A.J. van Oosten. W.P.J. Pompe.Alex Campaert. S. van Ravesteijn. M. Mok. Louis de Bourbon. Albert Kuyle.
T2065: DE GEMEENSCHAP 1935. - A. van Duinkerken. Halbo C. Kool. Theo Schlichting. Koos van Doorne. Ed. Hoornik. Herluf van Merlet. Alex Campaert. Jan Campert. Louis de Bourbon. Paul Vlemminx. A.J.D. van Oosten.
T2060: DE GEMEENSCHAP 1941. - L.J.M. Feber. A. van Duinkerken. Antoon Coolen. L. de Bourbon. H. Wehberg. D. van Deurne. Frans Muller. Herman Tons. Halbo C. Kool. A. Marja. H. de Vries. C.A. Durang. Jef Last.
T2062: DE GEMEENSCHAP 1934. - Bevat o.a.: B. van Clairvaux. H. Andriessen. G. Wijdeveld. A. Coolen. E. Erens. A. Greban. W. Nolet. M. Nijhoff. e.v.a.
T2076: DE GEMEENSCHAP 1931. - Chr. de Graaff. Albert Helman. Franz von Eldenburg Ermke. Albert Kuyle. Vic. Reinders. A. van Duinkerken.
T2070: DE GEMEENSCHAP 1934. - A.J.D. van Oosten. Louis de Bourbon. Charles Eyck. Pierre Kemp. Paul Vlemminx. F. Bordewijk. Bernard Verhoeven. Jan Vercammen. Vic. Reinders. Koos van Doorne. Man Arnet. Kees Meekel. Anton van Duinkerken.
T2058: DE GEMEENSCHAP 1941. - F.J.J. Buijtendijk. Math. Kemp. Ad. J. Odijk. O.J. van Eck. Amandus Smackers. Pierre Kemp.
T6027: AMSTERDAMSCHE COURANT 279E JAARGANG 1898. - Amsterdamsche Courant 279e Jaargang 1898 no. 4833 t/m 4841 van Donderdag 1 september t/m 12 september 1898. Negen kranten over H.M. Koningin Wilhelmina.
T2055: DE GEMEENSCHAP 1935. - Th.H. Schlichting. Louis de Bourbon. Ernest v.d. Hallen. A.J.D. van Oosten. Leo Boekraad. Jan Engelman. Pierre Kemp. Vic. Reinders. Koos van Doorne. J.J. van Geuns.
T2063: DE GEMEENSCHAP 1935. - A. van Duinkerken. A.J.D. van Oosten. Jan Engelman. Alex Campaert. J.C. Bloem. B. Verhoeven. G.W.V.D. Does. S. van Ravesteyn.
T2074: DE GEMEENSCHAP 1930. - Jac. Stolte. H. Marsman. G. Wijdeveld. Theun de Vries. Chr, de Graaff. A. van Duinkerken. Albert Helman. R.M. Rilke. G. Weustink.
T2059: DE GEMEENSCHAP 1933. - A. van Duinkerken. Pierre Kemp. Albert Kuyle. A.J.D. van Oosten. Emile Erens. Martin Bruijns. Antoon Coolen. To Holscher.
T2071: GEMEENSCHAP 1932. - Henri van Rooijen. Chr. de Graaff. Fr. E. Bruning. Frans Erens. Jacq. Schreurs. Albert Kuyle. A.J.D. van Oosten. Emile Erens. A. van Duinkerken. Pierre Kemp.
T2067: DE GEMEENSCHAP 1932. - Anton van Duinkerken. Emile Erens. A.J.D. van Oosten. Cuun v.d. Steene. Albert Kuyle. Vic. Reinders. J. van Schaveren. Jan Lindner. Charles Eijck. Henk Kuitenbrouwer. Pierre Kemp.
T2080: DE GEMEENSCHAP 1930. - A. van Duinkerken. Gabriel Smit. P. Hemdrix. Gerard Wijdevel. J.J. v. Geuns. Chr. de Graaff. M. Revis. Albert Helman.
T2072: DE GEMEENSCHAP 1933. - Henk Kuitenbrouwer. Pierre Kemp. Gabriel Smit. Antoon Coolen. A.J.D. van Oosten. Louis de Bourbon. M. Mok. J.J. van Geuns. A. van Duinkerken. Gaston Burssens.
T2077: DE GEMEENSCHAP 1928. - Lou Lichtveld. Jan Engelman. A. den Doolaard. Willem Maas. Henk Kuitenbrouwer. Albert Kuyle.
T4344: M.J.L. - Gedenkschriften van den reserve-kapitein M.J.L., 1 R.V.A. 1914-1917.
T2073: DE GEMEENSCHAP 1931. - Frans Erens. A. van Duinkerken. Willem Nieuwenhuis. Pierre Kemp. Eric van der Steen. A.J.D. van Oosten. Leo van Been.
T2075: DE GEMEENSCHAP 1934. - Joep Nicolas. Bern. Verhoeven. G. Wijdeveld. D.A.M. Binnendijk. Aug. v. Cauwelaert. Pierre Kemp. Jan Engelman. Louis de Bourbon. Alex Campaert.
T2069: DE GEMEENSCHAP 1934. - Anton van Duinkerken. Gerard Wijdeveld. A.J.D. van Oosten. Louis de Bourbon. Pierre Kemp. F. Bordewijk.
R7305: - Verslag van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Almelo over het jaar 1892.
T6214: [BLECKMANN, C.B.]. - Radicalen-raadsel. sic vos, non vobis Openbaringen en profetiŽn.
T6220: - - Staatspensioneering. Een waarschuwend woord aan de Arbeiders.
R2136: [FEITH, RHIJNVIS]. - De Patriotten. Tooneelspel.
T4911: - - Uitgaan in Oud-Amsterdam in tekening.
T4929: - - Die Nederlandse Grafiese Industrie.
T3545: - - Centennial Pocket Album.
T4561: TIRADE 021. - Tijdgenoten (Benvenuto Cellini). Over het drama, A. Tsjechow. Tirade en de pers. Vestdijk en de religie. Gedichten L.Th. Lehmann. Drie 1/2-acters Remco Campert. Misschien Cola Debrot. Tersiene Elisabeth Eybers. Er zit geen spek in de val A. Koolhaas. Gedichten door Sybren Polet.
R4051: - Illustriertes Briefmarken-Journal. Organ fŁr die Gesamt-Interessen der Briefmarkenkunde. XXXVIII. Jahrgang, 1911.
R6638: - Roseboek van de muiterij.
T6762: - - Adres van het R.C. parochiaal Wees- en armbestuur te Alkmaar aan den gemeenteraad aldaar.
T9285: - - Pioniervoorschrift voor de infanterie. (P.V.I. !!'17). Ontwerp 1917. Tweede gedeelte. Grondwerk, Timmerwerk, Gemeenschapsmiddelen en Legering. No. 99A. 99A. 99C.
R5787: B.E.F. - Wij willen Holland houen.
R4015: - Het verslag Van Cauwelaert inzake het anti-Nederlandsch verdrag. Een Vlaamsch-nationaal antwoord en eene waarschuwing aan Nederland
T9629: - - Reglement voor het Leesgezelschap Tot Nut en Vermaak te Eindhoven.
T6162: - - Naar een grooter Nederland? Beschouwingen over het annexatie vraagstuk na den oorlog.
T7508: - - Zangbundel voor het Nederlandsche Leger.
T6160: - - Cooperatief Arsenaal.
T9597: - - Historie van Mariken van Nieumeghen. [facsimile van] W. Vorsterman, Antwerpen, c. 1518.
T7297: - - De veldarbeid van kinderen in Nederland. Verslag der enquetes, gehouden door de afdeelingen van den Bond van Ned. Onderwijzers, de Soc. Dem. Arbeiderspartij en den Socialisten-Bond in Nederland in zake de uitbreiding en duur van den veldarbeid van kinderen ten platten lande, ten behoeve van het Onderwijs-Congres op 4 Juni 1899.
T9591: [DIJK, J.F. VAN]. - Eenvoudig Verhaal, van de naar Frankrijk weggevoerden der voormalige Haagsche Oranje Gardes te Woerden, na den noodlottige 24 November 1813, gevangen genomen. Door een derzelven beschreeven.
T6151: - - Opening der Schweer bey der Becke Stichting te Dieren, 9 Augustus 1913.
R8527: - Een uitstapje naar en wandelingen door Gaasterland.
R8523: - Gids voor Zierikzee en de eilanden Schouwen en Duiveland. Met 21 teekeningen van Mr. J.G. Huyser.
R8456: - Een nieuwe stadstoren met carillon voor Leeuwarden.
R8455: - Uitkomsten van de volkstelling van Smallingerland in 1796. Register van de in 1812 aangenomen familienamen (gemeenten Dragten en Oudega Sm.) uitg. door het Comite voor het gedenkboek Smellingera-land.
R8522: - Rapport van de Commissie voor Rationeele Woningbouw, gevormd uit vertegenwoordigers van Nederlandsche Cooperatieve Vrouwenbond enz.
T3558: - - Tien jaar Elseviers Weekblad. Willekeurige bloemlezing van october 1935 tot october 1955.
R8323: DE GEMEENSCHAP 1931. - 7e jaargang nr. 3, maart 1931.
Y0157: - - Het socialistisch schandaal te Maastricht, of De Wilde staking aan de Maastrichtsche zinkwitfabriek.
T2925: P.C. D. B. [= BEAUMONT, PAULUS DE]. - Mastreechter versjes en leedsjes. Oetgegeve ten veurdeile vaan 'n ech Mastreechs good werrek.
R4501: - - De Socialisten in het Parlement: Niet klerikaal, niet liberaal, maar socialist.
T2848: J.N. [= NANNING, J.]. - Twee PredikatiŽn op den Jaarlykschen Gedenkdag van het Wonder der Heilige Stede, gedaan binnen Amsteldam. [met] Brief van Desiderius Erasmus van Rotterdam, aan Koenraad Pelikaan, bevattende zyn gevoelen wegens het Heilig Avondmaal des Heeren. Misgaders twee Predikatien , Onlangs over dezelve Stoffe gedaan.
T5438: J.B. - Strijd en overwinning.
R0075: DE GEMEENSCHAP 1933. - Albert Kuyle. Gabriel Smit. Jacq. Scjreurs. Chr. de Graaff. A.J.D. van Oosten. Anton van Duinkerken. Paul Vlemminx.
R3880: [BUITENRUST HETTEMA] (ED.). - Een pic-nic in proza. Bloemlezing uit de Nieuwe Gids. Twee delen.
T4581: - - Boon's geillustreerd magazijn: 9e jaargang tweede deel.
T0936: - - Histoire de la Belgique Contemporaine 1830-1914. Drie delen.
L0290: TIRADE 113/114. - Inhoud: R. Nieuwenhuys, F.W. Junghuhn, C. Buddingh, H.G. Schogt, A.M. dhondt, Chr. J. van Geel, J. de Kadt, A. Roland Holst, R. de Roos, J.H.W. Veenstra, G. Krol.
L0289: TIRADE 115/116. - Inhoud: J. Droogleever Fortuyn, G.K. van het Reve, J. de Kadt, C. Buddingh, H. Brandt Corstius, Hanny Michaelis, A.L. Schneiders, Leo Vroman, Philo Bregstein, W. Wilmink, G. Krol.
B1077: TIRADE 224. - Jesenin: Afscheidsgedicht. Majokovski: Aan Sergej Jesenin. Francken: Slordigheid in Het Verboden Rijk. Hamelink: Sierra Bernia. Buddingh, Droes en Steeg: Gedichten. Weerwoord: Een vitalistische vent met visie, Reinout Hogeweg.
L3558: TIRADE 250. - De Nieuwe Revisor door Jeroen Brouwers.
B1051: TIRADE 255. - Gomperts: Een snuifje wetenschap en een slik literaire kritiek. Meijer: Mei '68 en de Goelag Archipel. Goedegebuure: Marsman naleven. Hart: De eerste lichting. Fondse: Gedicht. Lefelaar: De selectieve exactheid van Kousbroek.
B1053: TIRADE 288. - Noordzij: De nieuwe letters van de keizer. Raven: Egyptisch dagboek. Kovacs: Vredesbewegingen in Oost en West. Dresden: Hugo de Groot. Burnier: Boeddha. Bokshoorn: Keynes en de ijdele gebruikers van zijn naam. Roosenschoon W. Smit. Layxtermann: Marx zonder maskerade. Gedichten.
B1060: TIRADE 307. - C.Kloos: Kellendonk denker, aangenaam. Wentholt: Over D.H. Lawrence en Thomas Mann. Neck Yoder: Calibans antwoord. Herk: Van Melk en bloed. Bokshoorn: Ironie als allemanshouding. Sandberg: Zeus verlos ons van de Olympische gedachte. Brodski, Tellegen, Kruit en Pallemans: Gedichten.
T9396: - - De Loterij-leening voor het Paleis voor Volksvlijt, eene finantiŽle mystificatie?
T4307: C.P.N. - Proces in Budapest. De ontmaskering van de grote samenzwering.
T6584: - - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan op 10 januari 1948 [van de] Rotterdamse Journalisten-Vereniging.
T4185: TIRADE 052. - A. Koolhaas, Namens Miel. E. Ternoo, Een en ander over de esthetica van de roman. K. Fens, Koolhaas' Dierenverhalen. Pierre Kemp, Gedichten.
B8896: TIRADE 062. - Niet eerder gepubliceerde verhalen en fragmenten van Nescio.
R8635: - Catalogus Tuinbouwtentoonstelling Herfstpracht 1947 in de Harmonie Groningen 16 t/m 20 september.
T5057: - - Aanteekeningen voor het debat, bij de stembus van 1905.
R8620: - Uitstapjes met de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij no. 12: De Graafschap. De Achterhoek met 6 illustratien.
T4668: - - Sint Lydwina door een contemplatieve van Bethanie, Bloemendaal.
T2910: A.B.K. [=ASSER B. KLEEREKOPER]. - Naar het licht.
R9560: KOPPERMAANDAG 2011. - Toeval bestaat niet.
T4128: PENROSE ANNUAL. 56 - The Penrose Annual. A Review of the Graphic Arts. Volume 56: 1962.
Y0445: - - Fascisme ou Liberte. / Theocratie.
Y0444: - - Britsch-Indie getrouw. De London correspondent van de 'New York Times' interviewt Lord Hardinge of Penshurst.
Y0443: - - Joe Smith Travailleur Americain.
R5645: - 107de verslag van het Friesch Genootschap van geschied-, oudheid- en taalkunde te Leeuwarden 1 januari - 31 december 1935.
R5642: H. DE H. - Over vorsten en onderdanen enz. Amsterdamsche brieven.
T2082: DE GEMEENSCHAP 1930. - W.P.J. Pomp. Albert Kuyle. A. van Duinkerken. H. Kuitenbrouwer. S. van Ravesteijn. W. Herpers.
T9818: - - Het Plan van de Arbeid en de Middenstand.
R9337: - - Karel ende Elegast. Opnieuw uitgegeven en toegelicht door J. Bergsma.
T4940: - - Hulde aan de Onbevlekte Ontvangenis ter gelegenheid van het vijftig-jarig jubile der dogma-verklaring, 1854, 8 december, 1904, gebracht op 21 december 1904, door de congregatie van Maria Onbevlekt Ontvangen en van den heiligen Aloysius, onder leiding van den Katholieken Kunstkring De Violier
T4945: - - Occupied England. A Selection of Drawings and Jokes.
T4949: - - Wat willen de Sociaaldemokraten? Een woord tot de arbeiders van distrikt V.
T7735: - - Ruilverkaveling, een nationaal belang. Economie en ruilverkaveling. Behoefte aan ruilverkaveling. Crisis en ruilverkaveling.
R7522: - Die Sproke van Beatrijs. Inleiding M.R. de Brouwer.
B1023: TIRADE 151. - Amalrik: De Boetyrki-gevangenis. Timmer: Russische notities. Geel: 23 gedichten. Kadt: Van jonge en oude revolutionairen. Deel: 3 gedichten. Terduyn: Onvoltooide trilogie.
R7521: - Beatrijs. [toneelbewerking].
R4227: [WILLEMS, J.-F.]. - Gedenkzuil aen J.-F. Willems toegewyd.
R4242: - Prysdeeling by de Akademie van teeken- en bouwkunde der stad Eecloo.
T7395: - - Panorama De intocht van Jezus. Amsterdam Plantage tegenover Artis.
T0090: [SPINOZA]. - De steen vliegt/A stone in flight. Verkenningen geinspireerd door het gedachtengoed van/Artistic explorations inspired by BENEDICTUS DE SPINOZA.
T8814: [NIJHOFF, MARTINUS]. - Der Apostelen eerste Daad. Fragment uit het Pinksterspel Des Heilands Tuin.
R8120: - - Mary of Nimmegen. A facsimile reproduction fo the copy of the english version in the Huntington Library. With an introducion by Harry Morgan Ayres and Adriaan Jacob Barnouw.
T8748: [WAALS, JACQUELIE E.]. - De Herdersfluit. Opstellen over de poŽzie van Jacqueline E. van der Waals. Voorzien van een bloemlezing. Geschreven en samengesteld door Myrtuscollege A 5.
T6055: - - Adelheid Emma Wilhelmina Theresia, Prinses van Waldeck Pyrmont, Oud Koningin Regentes der Nederlanden, Koningin Moeder overleden op 20 Maart 1934.
T8730: - - Description de l'arbre a quinquina. Memoire inedit de Joseph de Jussieu (1737).
R5262: - De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 22e jrg. nr. 1-4. 1998.
T6519: - - Om Neerland's Toekomst.
R5688: - De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 16e jrg. nr. 1-4. 1992.
R5689: - De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 7e jrg. nr. 1-4. 1983.
T0018: - - De Big Five. Roosevelt, Churchill, Stalin, Eisenhower, Tsjiang Kai-Sjek.
T3990: - - IN MEMORIAM.
T4181: TIRADE 064. - Beb Vuijk, De oudste waardigheid. Karel van het Reve, De goede verstaander. H.J. Friedericy, Mrs Robinson. e.a.
T8397: [KOMRIJ]. - Komrij Route.
T7283: - - Verslag van de sociale week, gehouden te Breda 1 - 8 September 1907. Uitgave van het Centraal Bureau van de Katholieke Sociale Actie.
R6184: - De Zuidergasfabriek. L'Usine a gaz Zuid. Das Zuider Gaswerk. The Zuider Gasworks.
T4323: - - De merkweerdigste voorvallen, daeden, vertoon-schriften, aengewezene herderlyke brieven, decreeten, etc., van wylen den uytmuntensten heer Joannes-Henricus, Priester Cardinael van de Heylige Roomsche Kerk, Graef van Franckenberg en Schellendorff, tienden Aerts-Bisschop van Mechelen, Primaet der Nederlanden, Ridder van 't Groot-Kruys van den H. Stephanus, Geheymen Raed van Zyne Keyzerlyke en Koninglyke Majesteyt, etc. overleeden den 11.sten dag van june 1804 : voorgegaen van een lyk-sermoon.
T3476: - - Maandelijksche Kronijk. Geschiedenis van den dag. 15 januari 1854, 3e jrg. Nr.1. Met portret.
R6177: - Afstandgids vanaf Amsterdam. Onmisbaar voor Automobilisten en Wielrijders.
T3234: - - Gedenkboek der Nederlandsch Indische Theecultuur 1824-1924. Uitgegeven door het proefstation voor thee bij gelegenheid van het theecongres met tentoonstelling Bandoeng 1924.
T4335: - - Voor wijde horizonnen... Kerstbrochure.
T2921: - - Socialistische Liederenbundel. 58 Strijd- en Propagandaliederen.
T9326: - Het officieel feestprogramma voor Amsterdam en 's Gravenhage met de bezienswaardigheden. Intocht Amsterdam 6 september. Inhuldiging 7 September 1898.
T5460: - - Beschrijving van de vervaardiging van cliche's (en van stereotypen en matrijzen) met eenige wenken voor hen, die cliche's op te dragen hebben.
T6820: - - Korte beschrijving van het Evangeliesch Luthersch Diaconie- Wees-, Oude Mannen en Vrouwenhuis te Amsterdam.
R1481: - - Reineke Fuchs. Das Niederdeutsche Epos. Reynke de Vos von 1498 mit 40 Holzschnitten des Originals. Ubertragung und Nachwort von Karl Langosch.
R2606: - - De Boekenwereld. Keuze catalogus voor 1941-1942.
R6486: - - Seyss-Inquart. De beul van Nederland. 5 Jaren roof, terreur en misdaad. Door B 1/10.
T4328: - - Livre d'Or de l'Exil Francais.
T9950: - - Korte beschrijving van de Centrale Noord II der Gemeente Electriciteitswerken. Samengesteld t.g.v. haar officieele inbedrijfstelling.
T2141: - - Briefwisseling tusschen zijner Majesteits Regeering in het Vereenigd Koninkrijk en de Duitsche Regeering. Vertaald in opdracht van de Britsche Legatie.
T2147: IR. P. - Hitler, Mussolini, Mussert, Uitkomst?
T1795: M.J. - Er is onrecht gedaan in Katholiek Amsterdam. Eenige beschouwingen rond Het Spaarnestad-Concern.
T4374: - - Afscheid van Adolf en Antoon. Hekeldichten. Ter herinnering voor het nageslacht.
T4556: - - Een Nieuwe Catechismus voor den Vlaamschen Nationalist.
T1065: [SPINOZA]. - Inzake Spinoza. Enkele opstellen bij de herdenking van de 300e sterfdag van Spinoza.
T0209: STEDELIJK MUSEUM CATALOGUS 367. - Hundertwasser.
R7292: - Snakerijen van Tijl Uilenspiegel. Bewerkt voor de jeugd naar de oudste uitgaven. Met 24 gravuren.
T2164: L., M.D. VAN. - Caricatuur-Historie van Napoleon III. Naar het Engelsch. Met 135 Houtsneeplaten.
R5803: - Het Stikstofbindingsbedrijf der Staatsmijnen in Limburg.
T9419: - - Nederland jubelt. Herdenkings-album van het gouden jubileum en de troonsbestijging. Fotografen: Maria Austria, Henk Jonker, Aart Klein, W. Zilver Rupe. Omslagillustraties: Eppo Doeve.
Y0442: - - Rapport over de uitsluiting in de bouwvakken te Amsterdam van 8 Augustus tot 20 November 1905. Uitgebracht door het comite uit de bouwvakken.
Y0441: - - Wat is en doet de SAJ? Socialistische Arbeiders-Jeugd (Rotterdam).
T7731: - - Het Soechomlinow-proces. De Russische mobilisatie in 1914, bezien in het licht van de officieele documenten en de onthullingen van het proces.
T2088: DE GEMEENSCHAP 1931. - Jan H. de Groot. Albert Helman. A.J.D. van Oosten. Emile Erens. Hans van Zijl. Albert Helman. J.C. van Schagen. Theun de Vries.
T2087: DE GEMEENSCHAP 1930. - G. Wijdeveld. A. van Duinkerken. H. Andriessen. To Holscher. Man Arnet. Theun de Vries. Gabriel Smit. V. Reinders. Jac. Stolte. B. Verhoeven. K. Gabriel Pfeill. N.G.H. Deen. Th. H. Schlichting.
T2086: DE GEMEENSCHAP 1929. - Jan Engelman. Karel Gabriel Pfeil. Theun de Vries. J.C. van Schagen. Willem ten Berge. Gerard Wijdeveld. Pierre Kemp. Jos. Verjans.
T2942: - - Het Roode lied. Een bundel veel gezongen liederen der Nederlandsche Arbeidersbeweging.
R6660: - Zondagsdichters over Amsterdam. poŽzie uit liefhebberij II.
R7202: - Een bedreiging. De buurt der Gildekamersstraat.
R9063: - - Rapport over het onderwijs der kinderen die in of voor fabrieken arbeiden.
T2079: DE GEMEENSCHAP 1933. - A. van Duinkerken. A.J.D. van Oosten. Albert Kuyle. Jacques Schreurs.
T4327: - - Das Farben Misch Buch.
R5328: - Die Schonsten Bucher der Deutschen Demokratischen Republik 1985.
R5329: - De Femogtyve Vakreste Boker 1957. Nordisk Bokkunst
R5330: - De Femogtyve Vakreste Boker 1958. Nordisk Bokkunst
R5331: - Catalogue de la Bibliotheque de l'Academie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles. Premiere Partie.
R5333: - Bonheur.
B0998: TIRADE 163. - Grootendorst: Kees de jongen en de grote pers. G.K.v.h. Reve: Vijf gedichten. Wiener: Ik ben ook nog leraar. Geel: Diergedichten. Veenstra: Konkrete poŽzie. Wesselo: Weder de dood van mijn broer.
R5371: [CASANOVA]. - Brieven van vrouwen aan Casanova. Vertaald en bezorgd door Els Naaijkens.
R5444: - Nieuwsblad voor den Boekhandel. 57ste jaargang 1890.
R5445: - Nieuwsblad voor den Boekhandel. 46ste jaargang 1879.
R5446: - Nieuwsblad voor den Boekhandel. 55ste jaargang 1880.
R5447: - Nieuwsblad voor den Boekhandel. 50ste jaargang 1883.
R5449: STEDELIJK MUSEUM CATALOGUS 152. - Kurt Schwitters.
R5486: TIRADE 252. - Herman de Coninck, A. Morrien, M. Kneepkens: Gedichten. P.H. Dubois: Isabelle de Charriere verklaart zich nader. J. Goedegebuure: De subversieve schoonheid. K. Helsloot: Een overtuigend schrijver. F. Bokshoorn: Een bijzonder bordeauxs sap, jaargang 1580.
R5487: TIRADE 254. - E. Kummer: Mort a credit. J. Herzberg, A. Morrien, H. van Waarsenburg: Gedichten. Maarten 't Hart: De bekering van Hannemieke Stamperius. J. Goedegebuure: De schrijver als boekbespreker.
R5488: TIRADE 286. - C. Sanders: Het lied van een jongen. Jeroen Brouwers: Jan Emmens (1924-1971). H. van Gelre: Het geval Joseph Beuys. Leo Vroman: Het bed. Ch.B. Timmer: Russische notities. H.F. Cohen: Over aard en oorzaken van de 17e eeuwse wetenschapsrevolutie. H. van den Bergh: De poppenspeler en zijn marionetten.
R5489: TIRADE 258/259. - A. Korteweg, J. Trapman, Leo Vroman, Marko Fondse, K. Helsloot, J.C. van Schagen, A. Morrien, F. Koenegracht, J. Hamelink: Gedichten. Kees Fens: Zo is het. Jeroen Brouwers: Voorjaarsmoeheid. J.G. Gaarlandt: Cambridge voorbij.
R5510: - Een belangrijk plekje in onze oude Amstelstad.
R5518: - Amsterdam between D-Day and Liberation, June 1944 - May 1945.
T5732: - Jaarverslag over 1906-1907. Van de Vereeniging tot Werkverschaffing aan Hulpbehoevende Blinden gevestigd te Amsterdam.
R5523: - Wijkgids De Jordaan.
R5540: - Doel en verrichte werkzaamheden van de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de Drooggelegde Zuiderzeepolders.
R5544: - Restauratie der Noorderkerk te Hoorn.
R5571: - Amsterdam in de 18de eeuw. Museum Fodor: vierde tentoonstelling 2 juli - 30 september 1934.
T7081: - - Bijdragen tot de Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant over het jaar 1869.
T2923: - - Het Roode lied. Een bundel veel gezongen liederen der Nederlandsche Arbeidersbeweging.
T2924: - - Sociaal-Demokratisch Liederenboekje. 43 bekende populaire liederen.
T7300: - - De Kindercourant van het Utrechtsch Nieuwsblad. 1934-1935. Nrs: 1-52.
T5529: FR. L.F.J.H. EN J.F.S. - Allegorie bij het Vijf-en-zeventigjarig Bestaan der Maatschappij V.W.
T3910: - - Geo-hydrologische gesteldheid van de Wieringermeer. Rapport, samengesteld door den Dienst der Zuiderzeewerken in samenwerking met het Rijksbureau voor Drinkwatervoorziening.
T5866: - - Een dwangcontract.
T0633: - - De Oorlogsmisdaden bedreven gedurende het tegenoffensief van Von Rundstedt in de Ardennen december 1944 - januari 1945. BANDE.
Y0333: - - Van leed en zorg. Het conflict in de steenindustrie [uitgave van den Ned. R.K. Steenfabrieksarbeidersbond St. Stephanus].
Y0183: FEESTGIDS 1887. - Geillustreerde Feestgids. Amsterdam April 1887. Uitgegeven onder medewerking van het Uitvoerend Comite der Feestcommissie (Voorz. A.J.C.S.J. Bergsma), met illustratien van H.P. Berlage, Gerard Muller, L.W.R. Wenckebach. T.g.v. de 70e verjaardag van Koning Willem III.
T9226: - - O, Amsterdam is Grandioos! Coupletten gezongen door den Heer en Mevrouw Gosschalk in den Parktuin te Amsterdam en De Harmonie te Groningen. Voor zang en piano.
T7397: - - 1866-1966. 100 jaar Amstel Hotel, Amsterdam.
R8851: - - De weg naar Socialistisch Nederland. Ontwerp beginselprogram der C.P.N. Opgesteld door het Dagelijks Bestuur der Partij.
T6193: - - Duijs 1933 of November 1918.
T9019: - - Buffalo Bill. No. 96: In den ballon door het Wilde Westen. No. 113: Leona, de avonturierster van Red Rock. 533: De geheimzinnige loods der River-Belle. 560: De geheimzinnige Medicijnhand.
T6140: - - Catalogus. Het Huis Oranje Nassau en de Leidse Universiteit.
B0994: TIRADE 160. - Veenstra: Van Ostaijen en het organische vers. Michaelis: Vier gedichten. Fontijn: Nooit meer slapen of naar het middelpunt der aarde. Hanlo: Als God fatsoenlijk is (en anders is Hij geen God). Groot: Generatieproblemen in perspectief.
B0021: - - U2 by U2. Bono, The Edge, Adam Clayton, Larry Mullen Jr.Vertaling Joost van der Meer.
T8579: BZZLLETIN 086. - Ger Verrips, Oek de Jong, Sal SAnten, August Strindberg, Francisco Quevedo.
T8580: BZZLLETIN 082. - R. Musil, A. den Doolaard e.a.
T2096: DE GEMEENSCHAP 1933. - W.P.J. Pompe. A.J.D. van Oosten. Frans Erens. Antoon Coolen. Koos van Doorne. Chr. de Graaff. Albert Kuyle. Gabriel Smit.
Y0133: - - Beschrijvingsbrief voor het congres van den Socialisten-Bond, te houden op 25 en 26 December 1897, in de Veilingzaal van 't Algemeen Verkooplokaal te Rotterdam.
T6026: NEDERLANDSCHE STAATS-COURANT NR. 212. - Nederlandsche Staats-Courant. Zondag 11 en Maandag 12 September 1898. H.M. de Koningin keerde terug naar Den Haag.
T6071: - - De Oranjeboom en de rijpsten zijner vruchten. Feest-uitgave 12 Mei 1874.
T0981: - - Tijdsignalen 1930. Bloemlezing uit moderne revolutionaire poŽzie. Tweede jaargang.
T2312: - - Programma t.g.v. de herdenking van de vierhonderdste verjaardag van het overlijden van Christoffel Plantijn (ca. 1520-1589).
T1067: [SPINOZA]. - Spinoza herdacht 1677 21 februari 1977.
T4735: [STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE]. - Nederlandse literatuur in de marge. Catalogus van de tentoonstelling gehouden in de expositiezalen van de Koninklijke Bibliotheek 1 juni-27 juli 1985.
T6890: - - Nationalsozialistisches Strafrecht. Denkschrift des Preußischen Justizministers.
T9300: - - Betoog van het uitvoerbare der voorgeslagen middelen om, gedurende het strenge jaargetijde, in de behoeften van noodlijdenden, door buitengewone maatregelen te voorzien, door den schrijver der Proeve van onderzoek, enz.
T6057: - - Kaat Mossel het bekende Oranje-blijspel met Zang en Dans Dinsdag 5 Januari 1937 in het City Theater. Uitvoering Ned. Ind. Tooneelvereeniging, onder leiding van Henk Smit. Woensdag 6 januari Groot Oranje-Bal.
T4365: - - Brood en Bezinning. Corporatief en cultureel program van De Nederlandsche Unie.
T5779: [BOKKEL, J.G. TEN]. - Dominee, pastoor of rabbi? Populaire kritiek.
R8164: TIRADE 212. - Theo Thijssen brieven aan zijn uitgever. Cola Debrot, Het Venezolaans-Antilliaans Antagonisme in de 16e eeuw.
R8170: - God Nederland & Oranje. No. 9.
R8800: - - Programma-boek van de sociale week. 1-8 september 1912. Breda.
T6889: - - De Nieuwe Kerk te Amsterdam, historische overzicht van den tegenwoordigen staat van het gebouw en zijn monumenten. The New Church at Amsterdam, survey of the present state of the buildings and its monuments.
R8181: - Marino Marini als schilder.
R8184: - Beeldententoonstelling Floriade.
R8189: - Bijdragen tot de kennis van de provincie Groningen en omgelegen streken. Nieuwe reeks, eerste en tweede stuk.
B5745: - - Het Grafisch Museum orgaan van de Vereeniging Museum voor de Grafische vakken en van het Nederlandsch Verbond van Boekenvrienden.
R8257: [HERMANS, WARD.]. - Het Fransch-Belgisch geheim Militair akkoord. Het verweerschrift van Ward Hermans.
T5520: - - Volksgaarkeuken te Leeuwarden. Huishoudelijk reglement voor het bestuur. Statuten van de naamloze vennootschap De Leeuwarder Volks-Gaarkeuken te Leeuwarden. / Verslag omtrent den toestand der Leeuwarder Volksgaarkeuken over het jaar 1886-1887-1889-1890-1891-1892-1893-1895.
T7537: - - Teekenboek voor onze custumieres. R.K. Vereeniging tot Bevordering van Industrie-onderwijs voor meisjes St. Anna.
T5531: - - Hulp aan onvolledige gezinnen. Rapport der commissie voor het vraagstuk der verzorging van half-weezen en daarmede gelijk te stellen kinderen
B1080: TIRADE 306. - Peskens: Het geldkistje. Anker: Nee ik wil niet in uw bloemlezing. Sanders: Een archeologische reis. Radstake: Van Oudhoorn en Judith. Hanssen: T. Mann en Ter Braak: drie nieuwe brieven. Sandberg: Het been van Oliver Sacks. Wieg: Klachten in mijn moedertaal. Gedichten.
T2575: - - Rotterdamsche Kunstkring Genkboek 1893-1913.
T0233: - - De Turksche Overheersching.
T0148: - - Over de volkshuisvesting te Rotterdam. Samengesteld voor het Xe Internationaal Woningcongres te 's-Gravenhage in 1913.
T7500: - - Redevoeringen uitgesproken door de heeren Verhaegen, Frere, Thiefry, Orts, Lebeau, Rogier, Pierre, Vervoort en Delfosse. Bij gelegenheid der diskussie van de Wet op de Liefdadigheid.
T6772: - - Godsdienstige Gezangen, voor Katholieken.
T0710: - - Annuarium der Apologetische Vereeniging Petrus Canisius. Annuarium 1917, 9e jaar. Het jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm 66e jaar.
T5767: - - Een poliep in de vaderlandse trekvaarten. Naar de dictatuur van het kapitalisme?
T1201: - - Tegenstrijdige teksten in den bijbel. Voorrede van het Bestuur, naschrift A. Kuyper.
R0070: DE GEMEENSCHAP 1933. - Anton van Duinkerken. Hendrik Andriessen en Michiel de Swaan. Antoon Coolen. Em. Erens. A.J.D. van Oosten. Jacques Schreurs.
T7040: - - Anti-militarisme en vakbeweging.
T3130: NO. 469. - De Hel op de Vughtse heide.
T0763: - - De Fabrieksarbeider. Weekblad Nederlandsche Vereeniging van Fabrieks-Arbeiders. 17e jaargang 1924. nrs: 1-52. Complete jaargang.
T4091: - - Standaards en poppen voor het opstellen van kostuums. Verslag van de Textieldag op 20 november 1975 in het Haags Gemeentemuseum te 's-Gravenhage.
T4509: - - Kaart: Waterschap Pingjum.
T4513: - - Het sprookje van prinses Rozenmond.
T4494: - - De Elzas-Lotharingsche kwestie.
T7051: - - Wat willen de Communisten? Cursus in zes delen.
T6999: - - Internationaal Antimilitairistisch Jaarboek 1928.
T7102: - - Groupe des Etudiants Socialistes Revolutionnaires Internationalistes de Paris. No. 5: l'Individu et le Communisme.
T7002: - - Alle vrouwen een tegen oorlog en fascisme.
T7123: - - Open brief aan alle predikanten, pastoors en rabbi's die in den naam van God en Christus het militarisme verdedigen en zijne geweldsmiddelen zegenen.
T7130: - - De vrouwen vredesgang.
T7131: - - Amsterdam 8 mei - 8 nov. '45. 6 maanden herstel en vernieuwing.
T7132: - - Dolle dinsdag in beeld - 5 September 1944.
T7149: - - Maakt front voor de Openbare School!
T7156: - - Onze Water-sterilisator maakt het meest besmette water geheel vrij van ziektekiemen. Voor de Huishouding, voor Hospitalen, Gestichten, Hotels enz., voor Steden en Dorpen.
T7161: - - Ouderdomsrente. Propaganda-brochure voor de vrijwillige ouderdomsverzekering, zooals deze is geregeld in de Ouderdomswet 1919.
T7163: - - De Partij-Arbeider. Jaargang 1, februari-maart 1931, no 2/3.
T7164: - - Vier jaren van strijd. Eenige gegevens uit de afgeloopen 4-jarige periode van de parlementaire werkzaamheden in de Tweede Kamer.
T7166: - - Werkend Nederland. Verdedigt de Vakbeweging.
T7167: - - De Jeugd-Internationale en haar program.
T7168: - - 't Fascisme in Holland! Arbeiders in de gevangenis.
T7170: - - Negro types. 64 pictures.
T7172: [HOORN, NICOLAAS TEN ?]. - Wegwyzer door Amsterdam, zynde eene beknopte verhandeling van desselfs eerste opkomst, vergrootingen, en teegenwoordigen staat, [etc.].
T7178: - - beginselverklaring en statuten der C.P.N. (De Waarheid).
T7180: - - Wegwijzer voor hen die in Duitschland gaan werken. Samenstelling I.V.I.O. Leermiddelendienst.
T7195: H.T.W. - D. - Naar nieuwe Gemeenteraden.
T7205: - - Met kruit noch degen. Drie wetsvoorstellen ingediend door de sociaal-democratische kamerfractie met de memories van toelichting, de voorloopige verslagen en de memories van antwoord.
T7576: - - Bibliographie der geschriften van Jhr. Dr. Jan Six.
T7211: - - Verslag van den Geneeskundigen en Gezondheidsdienst te Amsterdam, over het jaar 1923.
T7212: - - Verslag van het Gemeente -Archief te Amsterdam, over het jaar 1927.
T7213: - - Verslag betreffende den toestand van het Middelbaar Onderwijs te Amsterdam gedurende het jaar 1925.
T7214: - - Verslag betreffende den toestand van het Middelbaar Onderwijs te Amsterdam gedurende het jaar 1926.
T7215: - - Verslag betreffende den toestand van het Middelbaar Onderwijs te Amsterdam gedurende het jaar 1927.
T7216: - - Verslag betreffende den toestand van het Middelbaar Onderwijs te Amsterdam gedurende het jaar 1923.
T7217: - - Verslag betreffende den toestand van het Middelbaar Onderwijs te Amsterdam gedurende het jaar 1924.
T2829: [PROVO] K.K. EN S. D'ORGEAT (TEKENINGEN). - Provo special no. 2 - militariste.
K2011: AA, MANU VAN DER. - E. du Perron en de avant-garde. Kroniek van een heilzame ziekte.
L2744: AA, O.L. VAN DER. - Ikonografie van Mr. R.J. Schimmelpenninck en de zijnen.
K8899: AAFJES, BERTUS. - In het atrium der Vestalinnen en andere fragmenten.
T6445: AAFJES, BLOEM, NIJHOFF, DU PERRON, SLAUERHOFF E.A. - Orpheus. [Geillustreerde poŽziereeks].
W7477: AAFJES, BERTUS. - Gerrit Achterberg, de dichter van de sarcophaag. Aanteekeningen bij zijn poŽzie.
K7549: AAFJES, BERTUS. - Arenlezer achter de maaiers. Kronieken over kleine maar vergeten bijzonderheden in het oude en het nieuwe testament.
K8142: AAFJES, BERTUS. - Arenlezer achter de maaiers. Vergeten bijbelse bijzonderheden.
K7720: AAFJES, BERTUS. - De blinde harpenaar. De liefde, Het leven, Het geloof, De dood, In de poŽzie der Oude Egyptenaren. Vertaald.
L3503: AAFJES, BERTUS. - De blinde harpenaar. De liefde, Het leven, Het geloof, De dood, In de poŽzie der Oude Egyptenaren. Vertaald.
H4746: AAFJES, BERTUS. - De dichter van de sarcophaag en andere opstellen.
P2693: AAFJES, BERTUS. - De lyrische schoolmeester.
P1402: AAFJES, BERTUS. - De Tooverfluit vrij bewerkt naar Des Knaben Wunderhorn.
H9418: AAFJES, BERTUS. - De zeemeerminnen. Novellen.
P2270: AAFJES, BERTUS. - Een laars vol rozen.
K7020: AAFJES, BERTUS. - Egyptische brieven.
P1404: AAFJES, BERTUS. - Egyptische brieven.
W2941: AAFJES, BERTUS. - Het gevecht met de muze, Het zanduur van de dood, Sonnetten uit 1938. Verspreide gedichten.
M6894: AAFJES, BERTUS. - Het gevecht met de muze. Gedichten.
L1938: AAFJES, BERTUS. - Het koningsgraf, honderd en een sonnetten.
M0052: AAFJES, BERTUS. - Het koningsgraf, honderd en een sonnetten.
M3246: AAFJES, BERTUS. - Het zanduur van de dood.
H1927: AAFJES, BERTUS. - Pet en Petra en het geheim van de bouwkunst.
W9146: AAFJES, BERTUS. - Vorstin onder de landschappen. Een reis door het Heilige Land.
R7831: AAFJES, BERTUS. - Elf sonnetten op Friesland.
B3552: AAFJES, BERTUS. - Het zanduur van de dood.
K8452: AAFJES, BERTUS. - Het gevecht met de muze. Gedichten.
K7293: AAFJES, BERTUS. - Logboek voor dolle dinsdag.
R9193: AAFJES, BERTUS. - In het atrium der Vestalinnen, een fragmenten.
K8756: AAFJES, BERTUS. - Gedichten. Eerste sonnetten. Het gevecht met de muze. Het zanduur van den dood. Verspreide gedichten.
R8675: AAFJES, BERTUS. - Per slot van rekening.
R1452: AAFJES, BERTUS. - De blinde harpenaar. De liefde, het leven, het geloof, de dood in de poŽzie der Oude Egyptenaren. Vertaling en toelichting van Bertus Aafjes.
B8426: AAFJES, BERTUS. - Kleine katechismus der poŽzie.
T0089: AAFJES, BERTUS. - Amoureus liedje in de morgenstond. Teekening van Doeve.
K5498: AAFJES, BERTUS. - Dooltocht van een Griekse held.
T1659: AAGEN-MORO, TAI. [=W.J.T. VAN AGGELEN]. - Onmondig genie.
T5979: AALBERSE, P.J.M. - Een onbekende enquete naar de arbeidstoestanden in Nederland. (gehouden in het jaar 1841).
T4706: AALBERSE, P.J.M. EN W.C.J. PASSTOORS. - De tien-urendag. Redevoering uitgesproken in de Tweede Kamer in Maart 1909.
T6682: AALBERSE, P.J.M. - Windthorst als sociaal-politicus.
T4708: AALBERSE, P.J.M. - Kardinaal Manning's Commentaar op de Encycliek Rerum Novarum. Vertaald en met inleiding en aanteekeningen voorzien.
T3411: AALBERSE P.J.M. - De drie wetsontwerpen. Een eenvoudig woord.
R7589: AALBERSE, P.J.M. - Verleden heden en toekomst.
T3144: AALBERSE, P.J.M. - Volksontwikkeling. Toespraak.
T6627: AALBERSE, P.J.M. EN HENRI HERMANS. - Eerste Congres van het R.K. Werkliedenverbond in Nederland, gehouden te Utrecht op 30 mei 1926. Openingsrede en slotwoord, inl. van: P.J.M. Aalberse, Alph. Laudy en Henri Hermans.
H5914: AALDEREN, H.J. VAN. - Anders denken, anders doen.
Y0459: AALDERS, W.J. - Tersteegen.
W0500: AALDERS, E.C. - Even afdwalen.
B5471: AALDERS, HEIN (ED.). - Adem. Tijdschrift voor literatuur. Egodocumenten.
B8474: AALDERS, W.J. - De roep der kerk.
K7901: CURIOSITEITEN VAN ALLERLEI AARD. - Koopjesgevers, Letterkundige kunststukjes, Flaters in en over boeken, Het toneel, Van den Kansel, Hoge ouderdom.
K7904: CURIOSITEITEN VAN ALLERLEI AARD. - Drukfouten, Flaters in en over boeken, Zonderlinge advertentien, Curieuse documenten, Zonderlinge testamenten, Koopjesgevers.
K7905: CURIOSITEITEN VAN ALLERLEI AARD. - Verstrooidheid, Koopjesgevers, Letterkundige kunststukjes, Zonderlinge testamenten, Het toneel, Voor de balie.
K7906: CURIOSITEITEN VAN ALLERLEI AARD. - Zonderlinge testamenten, Verstrooidheid, Het toneel, Flaters in en over boeken, Hoge ouderdom, Antipathie.
K7902: CURIOSITEITEN VAN ALLERLEI AARD. - Flaters in en over boeken, Het toneel, Zonderlinge testamenten, Zonderlinge advertentien, Curieuse documenten, Van den Kansel.
K7903: CURIOSITEITEN VAN ALLERLEI AARD. - Het toneel, Canards, Drukfouten, Van den kansel, Geestige gezegden, Zonderlinge testamenten.
R5120: AARDWEG, G.J.M. VAN. - Homofilie, neurose en dwangzelfbeklag. Een psychologiesche theorie over homofilie, toegelicht met een analyse van leven en werk van Andre Gide.
R7585: AARSE, S. - Voltaire. Een kleine keur uit zijn werken. Verzameld en vertaald.
H2445: AART, JAN CORNELIS VAN. - Idealisme en 'Ideisme'. Een vergelijkend onderzoek van de poetica van Albert Verwey en die van de 'symbolist' Remy de Gourmont.
T8650: AARTS, C.J. EN M.C. VAN ETTEN. - Alles in de wind. De bekendste kinderversjes van vroeger.
K3091: AARTS. - Aarts' Letterkundige Almanak. Voor het George Orwell jaar 1984. Met Theodor Holman en Tom Lanoye over 1984 en Hans Hoenjet over George Orwell. Extra: De Salamander 50 jaar!
L1106: AARTS. - Aarts' Letterkundige Almanak. Na het Anne Frank-herdenkingsjaar Geheel gewijd aan auteurs die stierven in de oorlogsjaren 1940-1945.
W7090: AARTS. - Aarts' Letterkundige Almanak. Voor het Betje Wolff-jaar 1988 en het Aagje Deken-jaar 1991.
H2065: AARTS. - Aarts' Letterkundige Almanak. Voor het boekenjaar 1983.
H0263: AARTS. - Aarts' Letterkundige Almanak. Voor het De Nieuwe Gids jaar 1885-1985. Waarin opgenomen: Met adressen en verjaardagen van de Nieuwe Tachtigers en hun tijdgenoten.
K3093: AARTS. - Aarts' Letterkundige Almanak. Voor het J. Slauerhoff jaar 1986. Met K. Lekkerkerker over J. Slauerhoff en Cyrille Offermans over Hugo Brandt Corstius.
K3092: AARTS. - Aarts' Letterkundige Almanak. Voor het Multatuli-jaar 1987.
H0261: AARTS. - Aarts' Letterkundige Almanak. Voor het P.C. Hooft jaar 1981. Nu met kronieken van het Letterkundig leven in Nederland en Vlaanderen door Frans de Rover en Marc Reynebeau.
H2064: AARTS. - Aarts' Letterkundige Almanak. Voor het schrikkeljaar 1980.
L9737: AARTS, C.J. / THIJS WIEREMA (ED.). - Jan Arends 1925 - 1974.
K5577: AARTS, C.J. EN N. VAN DER MEULEN. (ED.). - Het literair eeuwboek. Honderd jaar het boek van het jaar. Met een woord vooraf door Gerrit Komrij.
T6365: AARTS, CORNELIS JAN, BOERSTOEL, HOLMAN, KAL, RAWIE, WILMINK, E.A. - Een Feestelijk Cahier voor Drs. P.
B3555: AARTS, C.J. / A. DEN DOOLAARD / K. FENS E.A. - Het Salamanderboek 1934-1984.
B1658: AARTS, FLORENT GERARD ANTOINE MARIE. - The Pater Noster of Richard Ermyte. A Late Middle English Explosition of the Lord's Prayer.
B6454: AARTS. - Aarts' Letterkundige Almanak. Voor het Willem Elsschot jaar 1982. Nu met nagenoeg alle Letterkundige prijzen van Nederland en Vlaanderen ingeleid door Alstein en Piet Grijs. Nieuws! Vic van de Reijt over Willem Elsschot.
T8276: AARTS. - Aarts' Letterkundige Almanak. Voor het Gerard Vanter-jaar 1992.
L6004: AARTS, FLORENT G.A.M. - The Pater Noster of Richard Ermyte. A Late Middle English Exposition of the Lord's Prayer. Edited from Westminster School Library MS. 3 with an Introduction, Variants, Notes and Glossary.
T9929: AARTS, C.J. & M.C. VAN ETTEN [EDS.]. - Domweg gelukkig, in de Dapperstraat. De bekendste gedichten uit de Nederlandse literatuur.
T4684: AARTS, C.J. EN M.C. VAN ETTEN. - Komt allen tezamen. Oude en nieuwe kerstliedjes in hun oorspronkelijke versie.
T2154: AARTS, C.J. EN M.C. VAN ETTEN. - O, kom er eens kijken. Oude en nieuwe Sinterklaasliedjes in hun oorspronkelijke versie.
T3627: AARTSZ, P. [=ANTON PANNEKOEK]. - De Arbeidersraden. I. De taak, II. De strijd.
R4943: AAS, GREGO & ANDREAS RIEDMILLER. - Loofbomen. De belangrijkste loofbomen van Europa herkennen, begrijpen, beschermen. Met adviezen voor het beschermen van bomen in de natuur en de eigen tuin.
R6990: ABAS, S.P. - Het volk in onze hedendaagsche schilderkunst.
R6614: ABAS, S.P. - Schilders van een andere werkelijkheid. Raoul Hynckes, Pijke Koch en Carel Willink.
K3191: ABBEY, PAUL. - Maori op klompen. Handgemeen met de tegenvoeters
T9085: ABBING, JUSTINE [= CARRY VAN BRUGGEN - Uit het leven van een denkende vrouw.
T5806: ABBING, A.G.M. - Het drama van Trianon. Iets uit de geschiedenis van Hongarije voor, onder en na den wereldoorlog.
T5549: ABBING, JUSTINE [= CARRY VAN BRUGGEN]. - Het verspeelde leven.
T5252: ABBING, JUSTINE. [CARRY VAN BRUGGEN]. - De vergelding.
T8632: ABDOLAH, KADER. - De reis van de lege flessen. Roman. Aangevuld met vier verhalen uit De adelaars en De meisjes en de partizanen.
R1086: ABDOLAH, KADER. - De reis van de lege flessen.
T8664: ABE, KOBO. - Toverkrijt. Verhalen. Uit het Japans vertaald door Noriko de Vroomen en Marc W. Mooij.
T2029: ABEELE, HUGO VAN DEN. - Het Ontstaan der Zijdenijverheid in de Stad Deinze. (1847-1862).
T2679: ABEELS, GUSTAVE. - Les pionniers de la photographie a Bruxelles.
T2672: ABEL, A. E.A. - Wat denken de Chinezen, Indiers, Arabieren en Negers over Europa?
R3510: [TOONDER] ABEL, PETER (ED.). - Bewogen aanhalingen. Een onthullende lijst citaten uit de verhalen van Marten Toonder. Uitgezocht en voor dagelijks gebruik gerangschikt.
R8478: ABELING, JORIS. - Willem III.
B8530: HEUTE ABEND. - Heute Abend. Tijdschrift voor intiem cultureel leven rond de Damstraat. Juni/juli 1978.
T5012: ABHEDANANDA, SWAMI. - Waarom zijn de Hindoes vegetariers?
R7291: ABMA, G / Y KUIPER / J. RYPKEMA. (ED.). - Tussen goed en fout. Nieuwe gezichtspunten in de geschiedschrijving 1940-1945.
R5999: AMORIE VAN DER HOEVEN JR. ABR. DES. - Herinneringen van mijne academiereis in 1843.
T8016: ABRAHAM, PIERRE. - Balzac. Recherches sur la creation intellectuelle.
H1788: ABRAHAMS, FRITS. - Oog in Oog. Notities van een dwarskijker.
B6107: ABRAHAMS, FRITS. - Liefde en ander leed.
T1431: ABRAHAMS, H.P. - De pers in Zeeland 1758-1900. Beschrijving van in Zeeland uitgegeven dag- en weekbladen en periodieke geschriften van 1758 tot ultimo December 1900.
H3446: RIETVELD ACADEMIE. - Stichting IKEA Foundation award and grants 1989.
T8981: ACHMATOVA, ANNA. - En de nacht belooft geen dageraad. Gedichten.
T8466: ACHMATOVA, ANNA. - Gedicht zonder held. Triptiek 1940-1962. Uit het Russisch vertaald door Frans-Joseph van Agt.
T8453: ACHTERBERG, GERRIT. - Energie. Gedichten.
R7843: ACHTERBERG, GERRIT. - Sintels. Gedichten.
T0174: ACHTERBERG, GERRIT. - Existentie. Gedichten.
R5046: ACHTERBERG, GERRIT. - Radar.
B8150: ACHTERBERG, GERRIT. - Ode aan den Haag.
L3586: ACHTERBERG, G. - Zestien.
M4438: ACHTERBERG, GERRIT / MIES BOUHUYS / G. DEN BRABANDER. - Martinus Nijhoff ter nagedachtenis.
W2959: ACHTERBERG, GERRIT. - En Jezus schreef in 't zand, gedichten.
L6237: ACHTERBERG, GERRIT. - Eurydice.
L5675: ACHTERBERG, GERRIT. - Stof. Gedichten
M1983: ACHTERBERG, GERRIT. - Vergeetboek.
W7478: ACHTERBERG, GERRIT. - Vergeetboek.
T8433: ACHTERBERG, GERRIT. - Spel van de wilde jacht.
R7827: ACHTERBERG, GERRIT. - Autodroom.
B0522: ACHTERBERG, GERRIT. - Voorbij de laatste stad. Een bloemlezing uit zijn gehele oeuvre samengesteld en ingeleid door Paul Rodenko.
R7840: ACHTERBERG, GERRIT. - Morendo. Gedichten.
T0448: ACHTERBERG, GERRIT. - Ballade van de gasfitter.
B8811: ACHTERBERG, GERRIT. - Ode aan Den Haag / Ballade van de gasfitter.
R3770: ACHTERBERG, GERRIT. - Dead end.
R3771: ACHTERBERG, GERRIT. - Thebe. Gedichten.
T8452: ACHTERBERG, GERRIT. - Spel van de wilde jacht.
T8457: ACHTERBERG, GERRIT. - Doornroosje. Gedichten.
T8134: ACHTERBERG, GERRIT. - En Jezus schreef in 't zand.
B8775: ACHTERBERG, GERRIT. - Fiatproef van Spel van de wilde jacht.
B9882: ACHTERBERG, GERRIT. - Verzamelde gedichten.
B8684: ACHTERBERG, GERRIT. - Verzamelde gedichten.
M6123: ACHTERBERG, GERRIT. - Blauwzuur.
T3684: ACHTERBERG, GERRIT. - Cryptogamen III. Eurydice, Limiet, Energie, Existentie, Zestien, Hoonte, Doornroosje, En Jezus schreef in het Zand.
T3685: ACHTERBERG, GERRIT. - Cryptogamen 4. Sneeuwwitje. Mascotte. Cenotaaf. Ode aan Den Haag. Ballade van de gasfitter. Autodroom. Spel van de wilde jacht.
M4842: ACHTERBERG, GERRIT. - Verzamelde gedichten.
T5321: ACHTERBERG, GERRIT. - Eťn meer dan ik tel. Een keuze uit zijn gedichten door Eva Gerlach.
B8792: ACHTERBERG, GERRIT. - Voorbij de laatste stad. Een bloemlezing uit zijn gehele oeuvre samengesteld en ingeleid door Paul Rodenko.
L9203: ACHTERBERG, GERRIT. - En Jezus schreef in 't zand.
R0045: ACHTERBERG, GERRIT. - Cryptogamen. Eiland der ziel, Dead end, Osmose, Thebe.
B9923: ACHTERBERG, GERRIT. - Cryptogamen. Eiland der ziel, Dead end, Osmose, Thebe.
B9557: ACHTERBERG, GERRIT. - Gedichten. Historisch-kritische uitgave. Verzorgd door P.G. de Bruin. Deel I: Teksten. Deel 2: Commentaar. Deel 3a & 3b: Apparaat.
R8680: ACHTERBERG, GERRIT. - Limiet. Gedichten.
R3123: ACHTERBERG, GERRIT. - Verzamelde gedichten.
R1816: ACHTERBERG, GERRIT. - Achtergebleven gedichten.
T3024: ACHTERBERG, GERRIT. - Radar. [Facsimile van het handschrift].
R8240: ACHTERBERG, GERRIT. - Sneeuwwitje.
R3269: ACHTERHUIS, HANS E.A. (EDS.). - De denkers. Een intellectuele biografie van de twintigste eeuw.
M3166: ACKER, KATHY. - Don Quichot, een droom. Vertaling Mieke Lindenburg.
A0265: ACKER, KATHY. - Mijn dood, mijn leven, door Pier Paolo Pasolini. Vertaling Peter van Oers.
R6413: ACKER, L. VAN. - Geschiedenis van de parochiale boerengilde van Ardooie (1893-1969).
B7726: ACKER, K. VAN. - Vlaamsche temperamenten.
R6900: ACKER, K. VAN. - Zeven diagnosen.
K5590: ACKERE, J.E. VAN. - Luigi Pirandello of literatuur als psychogram.
K3043: ACKERE, J. VAN. - Dichterschap en levensvlam bij Keats en Baudelaire.
L6145: ACKERE, J.E. VAN. - Gabriele D'Annunzio.
M1470: ACKERLEY, J.R. - Mijn vader en ikzelf.
K9954: ACKERSO-ADDOR, SUZANNE. - Le papier en Amerique Latine.
R4985: ACKET, J.M. (ED.). - Nieuwe vrienden. Leesboek voor de eerste klassen van alle scholen met voortgezet onderwijs.
R0314: ACKET, J.M. - Lodewijk van Deyssel.
R4895: [WILDE] ACKROYD, PETER. - Het laatste testament van Oscar Wilde.
L0838: ACQUOY, J.G.R. - Handleiding tot de kerkgeschiedvorsching en kerkgeschiedschrijving. Bewerkt door F. Pijper.
A0019: ACTON, WILLIAM. - Prostitution, considered in its moral, social, and sanitary aspects in London and other large cities and Garrison towns. With proposals for the control and prevention of its attendant evils.
R0415: ADAGIARIUS. - Latijnsche termen in het dagelijksch leven. Bijeengebracht, verklaard en met opgave van bronnen voorzien.
Y0322: VILLIERS DE L'ISLE-ADAM. - Trois contes cruels. Eaux-fortes de Jean-Paul Vroom.
W0864: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - De Tors. In zeven zangen.
R9427: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Van zon en zomer.
T8572: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Zwervers verzen.
A0360: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Van zon en zomer.
K6809: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Van zon en zomer.
H4234: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Zwervers verzen.
W7986: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - De Tors. In zeven zangen.
W8002: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Eenzame liedjes.
K6808: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Eerste oogst, bloemlezing uit een weg van verzen en Uit den dool.
K8348: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Levende steden. Amsterdam, een wijsgeerig leerdicht.
K8349: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Levende steden. Dusseldorp of De ontmoetingen van Petrus Cordatus. Een satirisch dramatisch gedicht.
L0595: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Uit stilte en strijd.
H9771: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Uit stilte en strijd.
L0596: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Van zon en zomer.
C1237: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Verzamelde gedichten.
C0512: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Verzamelde gedichten.
R9571: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Een weg van verzen.
A0316: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - De keerende kudde.
A0957: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Kunstenaar en Samenleving. De plaats van den kunstenaar in zijn volk en zijn tijd van 500 voor Christus tot op onze dagen.
B3557: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Uit stilte en strijd.
T2443: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Uit den dool.
T9312: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Oranje-liederen voor Neerlands Volk, bij het Zilveren-Kroningsfeest van Z.M. Willem III, den 12 den Mei 1874.
T9313: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Bij het Zilveren Kroningsfeest van Z.M. Koning Willem III, den 12den Mei 1874.
R8719: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. / LAURENS VAN DER WAALS. - Orpheus. 1924 Januarinummer. Maandschrift voor Dichterlijke Letterkunde.
R9428: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Uit stilte en strijd.
R9422: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Zingende stemmen.
B8430: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Immanuel. Kersdag-feestlied.
R5193: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Uit stilte en strijd.
R1685: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Zwervers verzen.
T5458: ADAMA VAN SCHELTEMA, CAREL STEVEN. - Hulde aan Willem Egeling, stichter der Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Sterken Drank.
R9423: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Zwervers verzen.
R9424: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Een weg van verzen.
R9425: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Eenzame liedjes.
H5489: ADAMOV, ARTHUR / HENDRIK CRAMER. - Het lot van de kinderen van Lir. Ierse legende. Naar verschillende teksten gereconstrueerd door Hendrik Cramer en Arthur Adamov. Vertaling Laurens Vancrevel.
H8927: ADAMS RICHARDS, DAVID. - Genade onder kinderen.Uit het Engels vertaald door Regina Willemse.
K1141: ADAMS, J.B.J EN G. VAN BEUSEKOM. E.A. - Grafische en aanverwante technieken.
B4768: ADAMS, ALICE. - Voorbeeldige vrouwen. Vertaald door P.H. Ottenhof.
B7257: ADAMS, W. EN R. BREUGELMANS. - Reizende bladen. Literaire tijdschriften van Noord en Zuid na 1945.
H2415: ADBURGHAM, ALISON. - Liberty's. A biography of a shop.
K7252: ADELAAR, DICK & MICHIEL RODING (EDS.). - Lezende Titus. Rembrandt, zijn leven en werk in versregels.
T3438: ADELAAR, JO. - Vlaamsche vertellingen. Met teekeningen van Hubert Levigne, typografische verzorging Ernest van Aelst.
B4662: ADELBERG, SIMON VAN. - De Marranen. De geschiedenis van Portugezen uit Spanje.
R6167: ADEMA, TJEERD. - Om de zilveren schatten der zee. Met 18 illustraties van Leo van Gestel.
C1166: ADES, DAWN. - Posters. The 20th-Century Poster. Design of the Avant-Garde.
T7490: ADLER, FRIEDRICH. - Falls der Krieg dennoch ausbrechen sollte...
T7372: ADLER, MAX. - Uber psychologische und ethische Lauterung des Marxismus.
R5728: ADLER, FRIEDRICH, R. ABRAMOVITCH, LEON BLUM, E. VANDERVELDE. - The Moscow Trial and the Labour and Socialist International.
R4354: ADLER, FRIEDRICH. - De Russische reis der Engelsche vakvereenigingsdelegatie. Het officieele verslag der delegatie beoordeeld. Met een aanhangsel over het eenheidsfront.
T3917: ADLER, FRIEDRICH. R. ABRAMOWITSCH. LEON BLUM. EMILE VANDERVELDE. - Der Moskauer Prozess und die Sozialistische Arbeiter-Internationale.
R1688: ADLINGTON, WILLIAM. - The golden asse of Apuleius. With an introduction by Thomas Seccombe.
B6606: ADOLPH. - Liebhabereien mit Buchern.
A0001: ADOSWA, ANNE. - De verstekeling.
R4448: ADRIAANSE, WILLEM. [=W.A. HOOGERWERFF]. - Een-akters. Em, dramatische schets. Het Schot, een spel van werkelijkheid en droom. Het diner, spel van spot.
T5502: ADRIAENS, F.H.M.C. - De magistraat van Nijmegen en de Armenzorg (1750-1800).
T0693: ADRIAENSEN, JAN. - De Boer.
L1927: ADRIANI ENGELS, M.J. & G.H. WALLAGH. - Nacht over Nederland. Journalistieke reportage van vijf bezettingsjaren 1940-1945.
R8893: ADWAITA (=MOUW, JOHAN ANDREAS DER). - Herinnering. DŤr Mouw's rit over het Bodenmeer. Ingeleid door G.J. Kleinrensink.
R8892: ADWAITA (=MOUW, JOHAN ANDREAS DER). - De heilige vlinder.
T5017: AENGENENT, J.D.J. - De sociale taak der roomsche vrouw in onze dagen.
R8793: AENGENENT, J.D.J. - De klassenstrijd. Een enstig woord aan de arbeiders.
R8801: AENGENENT, J.D.J. - De naastenliefde in het sociale leven. Vastenmandement 1929.
K7532: AERDE, ROGIER VAN. - Stem in de woestijn. Met penseeltekeningen van Frans Hamer.
L3369: AERSCHOT, BERT VAN. - De lift. Roman.
H9326: AERTS, J.A. / A. MUSSCHE / G. STUIVELING. E.A. - Moderne Encyclopedie der Wereldliteratuur. 9 delen.
R1293: AERTS, J.J. - Verwondering en rekenschap. Opstellen over Nederlandse Letterkunde. Gebundeld en aangeboden t.g.v. zijn emeriaat.
R2711: AERTS, W.J. - Eros in Byzantium.
K9930: AERTSENS, G. - Aspecten van de moderne poŽzie.
H8722: AESCHYLUS. - Prometheus. Vertaald en ingeleid door Gerrit Komrij.
T4388: AEWERDONK, W. - Waarom Vrouwenadel?
R6693: AFBRAAK. - Afbraak: Gevel acrobatiek. Protestnummer van het personeel van De Telegraaf en De Courant. September 1948.
T7871: AFFICHE. - Nieuwe Rotterdamse Courant. 1 april 1872. Herdenking 1 april 1572. Bijdrage van W.J. Hofdijk.
B8920: AFFICHE. - Affiche. Tijdschrift voor culturele en commerciele affiches. Complete set nr. 1-16 [= all published].
T0217: AFFICHES. - Muurkrant Indonesie nrs: 1,2,3.
B0418: AFONSO FURTADO, JOSE. - O papel e o pixel do impresso ao digital: continuidades e transformacoes. Prefacio de Anibal Braganca.
B8946: AGEE, JAMES. - Een sterfgeval in de familie. Vertaald door Nele Ysebaert.
B3452: AGFA - Die Agfa Photographie. Ein wegweiser fur Freunde der Lichbildkunst und alle die selbst photographieren wollen.
T7562: AGLAJA. - Aglaja Dames Handwerken.
H8797: AGT, J.F. VAN. - Synagogen in Amsterdam.
R4946: [WILDE] AGUSTINOY, FERNANDO. - Oscar Wilde. La escandalosa vida de un escritor.
T7916: AHLIUS VANER, D. - Ontwerp van een Nieuwe Gemeenschap.
T9429: AIGA. - 14th annual Textbook Exhibition 1952.
B2316: D'AIGREMONT, PAUL. - Onwettige geboorte. Roman.
H2741: D'AILLY, ROGIER. - Twee gedichten.
T4752: AILLY, A.J. D'. - Nederland en zijne oorlogvoerende naburen in het licht der vaderlandsche historie.
R3472: AILLY, ARRNOLD D'. - Vernieuwing onzer democratie.
T3555: D'AILLY, A.J. - Een halve eeuw Pangermanisme in Belgie. Bladzijden uit de geschiedenis der Duitsche propaganda in Belgie gedurende de jaren 1840 tot 1895.
H8623: AISCHYLOS. - Doodenoffer & Eumenieden. Vertaling P.C. Boutens.
B3046: [BOUTENS, P.C.] AISCHYLOS. - Doodenoffer. Treurspel naar het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens.
B9234: [BOUTENS, P.C.] AISCHYLOS. - Eumenieden naar het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens.
T7863: AJC - Vriendschap! Een Rode Valkengroet en een woord tot alle 12-16 jarige jongens en meisjes.
L3992: AJGI, GENNADI. - Geoormerkte winter. Gedichten. Keuze, vertaling en nawoord Charles B. Timmer.
C0490: AKAVIA, MIRJAM. - Herfstdagen. Vertaling Fanny Bernstein.
L1002: AKEN, PIET VAN. - De onschuldige barbaren.
L5591: AKEN, LUCIE J.N.K. VAN. - Catalogus Nederlands Toneel. Deel I: Oorspronkelijke stukken. Deel II: Vertalingen en bewerkingen. Bijzondere genres. Deel III: Geschiedenis. Drie delen.
K7180: AKEN, PIET VAN. - De wilde jaren.
P1406: AKEN, PIET VAN. - Het begeren.
K8955: AKEN, PIET VAN. - Het hart en de klok.
K3822: AKEN, PIET VAN. - Vierde Martijn. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door W.E. Hegman.
L9848: AKEN, PIET. VAN. - De Goddemaers.
L9966: AKEN, PIET VAN. - De wilde jaren.
L9994: AKEN, PIET VAN. - Slapende honden.
B1568: AKEN, HEINRIC VAN. - Die Rose. Met de fragmenten der tweede vertaling. Uitgegeven door Eelco Verwijs.
T6651: AKEN, L. VAN. - Staking en uitsluiting.
K1851: AKEN, PAUL VAN. - Paul de Wispelaere.
R0597: AKEN, PIET VAN. - Grut / De mooie zomer van 40.
R8352: AKERLAKEN, A.M. VAN. - Korte beschrijving van De Pieterskerk te Utrecht. Naar geschiedkundige bouwkundige en andere gegevens verzameld en uitgegeven door ....
T3568: AKKER-JANSSEN, J. V.D. - Jij behoort bij ons!
Y0389: AKKER, W.J. VAN DEN. - De zanger zonder weerga. J.H.Leopold en de modern(istische) poŽzie over 'Verzen 1897'.
R6111: AKKER, J.C. VAN DEN. - Pius IX. Op zijn Jubelfeest 16-21 Juni 1871. Gedicht.
B2899: AKKER, W.J. / G.J. DORLEIJN (EDS.). - Traditie en vernieuwing. Opstellen aangeboden aan A.L. Sotemann.
T5738: AKKER, W. VAN DEN. - Is oorlog uit God?
L4957: AKKERMAN, JAN. - Studien zum Karlmeinet. Der dritte Abschnitt der Kompilation und sein Verhaltnis zum ersten.
B7278: AKKERMANS, F.P.J. - Het copieren van brieven.
K7452: LITERAIR AKKOORD 8. - Een keuze uit bijdragen verschenen in de Zuid- en Noordnederlandse letterkundige tijdschriften van het jaar 1963.
K7445: LITERAIR AKKOORD 9. - Een keuze uit bijdragen verschenen in de Zuid- en Noordnederlandse letterkundige tijdschriften van het jaar 1964.
K8643: AKSJONOV, VASILI. - Geen markt voor holle vaten en andere verhalen. Vertaling Tom Eekman.
T3307: AKTIE-KOMITE TER VERVLAAMSCHING, GENT. - De Wet-Nolf en de vervlaamsching der Universiteit te Gent.
H7838: AKVELD, LEO EN ELS M. JACOBS. - Nationaal Jubileumboek VOC 1602-2002. De kleurrijke wereld van de VOC.
M7263: ALAIMO, EMMA. - Proverbi Siciliani.
R8964: ALB. P. [= ALBERT PLASSCHAERT]. - Liefde's Onrust.
K6766: ALBACH, BEN. - Jan Punt en Marten Corver. Nederlandsch tooneelleven in de 18e eeuw.
L3469: ALBACH, BEN. - Jan Punt en Marten Corver. Nederlandsch tooneelleven in de 18e eeuw.
K5491: ALBACH, BEN. - Duizend jaar toneel in Nederland.
R1664: ALBACH, BEN EN H. VAN DEN BERGH E.A. - Scenarium. Deel 1. Met bijdragen van: Ben Albach, H. van den Bergh, J.M. Bordewijk-Knotter, R.L. Erenstein, Cor Geljon, H.H.J. de Leeuwe.
L2319: ALBADA, G.B. VAN. - Panta Rhei.
T6186: ALBARDA, J.W. - Denemarken - Nederland. Nationale ontwapening.
T4739: ALBARDA, J.H. (SAMENG.). - Prentenboek voor Delftsche Studenten. Zijnde een bloemlezing uit de teekeningen in den Delftschen Studentenalmanak van 1900-1931.
T2390: ALBARDA, J.W. EN E. BOEKMAN. - Ir. J. W. Albarda. Een kwart eeuw parlementaire werkzaamheid in dienst van de bevrijding der Nederlandse arbeidersklasse. Een beeld van de groei der Nederlandse volksgemeenschap.
T5022: ALBARDA, J.W. - Een ander licht - een ander oordeel over de gebeurtenissen met de Zeven Provincien.
R6689: ALBARDA, J.W. - Het landbouw-proletariaat en het socialisme.
R6688: ALBARDA, J.W. - De schat der armen.
R6687: ALBARDA, J.W. - Met de kracht van het geloof.
R6685: ALBARDA, J.W. - Sluimerende krachten.
R6686: ALBARDA, J.W. - Dienstweigering, Dienstplicht en Sociaaldemokratie.
R6684: ALBARDA, J.W. - De as Colijn Goseling. Tweeslachtig regeringsbeleid.
R7941: ALBE. - Federico Garcia Lorca.
L2297: ALBE. - Federico Garcia Lorca.
H1570: ALBE. - Giuseppe Ungaretti.
L0611: ALBE. - Miniaturen.
W2464: ALBEE, EDWARD. - Kleine Alice, toneelspel in drie bedrijven. Nederlandse vertaling Ernst van Altena. [Tiny Alice].
R8014: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Palet en Harp. Romantiesch Dichtwerk in vaerzen en proza.
R0242: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Werken van J.A. Alberdingk Thijm. Verzameld en gerangschikt met inleiding en overzichten door J.F.M. Sterck. Deel X. Verspreide verhalen Deel I.
T9120: ALBERDINGK THIJM, JOANNES FRANCISCUS. - Joannes Franciscus Alberdingk Thijm : zijne afkomst, zijn leven, zijn charakter.
T0723: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, JOS.A. (ED.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, 1877.
T0722: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, JOS.A. (ED.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, 1890.
T0725: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, JOS.A. (ED.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, 1886.
K3049: ALBERDINGK THIJM, CATHARINA. - Jos. Alb. Alberdingk Thijm in zijn brieven als Christen Mensch Kunstenaar.
L0549: ALBERDINGK THIJM, CATHARINA. - Jos. Alb. Alberdingk Thijm in zijne brieven geschetst als christen mensch kunstenaar.
H5743: ALBERDINGK THIJM, J.A. - J.A. Alberdingk Thijm. Een keuze uit zijn werken. Met een inleiding door M.A.P.C. Poelhekke.
R8758: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De menschenhater. Komedie van Moliere. Vertaald door ....
R6034: ALBERDINGK THIJM, M. JOS ALB. - Dietsche Warande: Revue neerlandaise de l'archeologie, de l'art et de la litterature (partie francaise) 1855-1856.
R8771: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De Katholieke Kerkregeling in ons Vaderland.
T3224: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, JOS.A. (ED.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, in het jaar O.H. 1875.
R8759: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De zegepraal der schoonheid. Blijspel in een bedrijf.
R7963: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De Hr. W.J. Hofdijk, geschied- en staatsleeraar. Een woord ter gunste van konstitutie en historie, uitgelokt door de onlangs binnen Alkmaar aangerichte feestelijkheid.
L5897: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Het Koggeschip. Legende van Amsterdam.
L6810: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Verspreide gedichten 1841-1889. (met portret).
R8757: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Alberdingk Thijm-herdenking 1820-1920. Gedachtenisviering en tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam, VII September 1920.
L7093: ALBERDINGK THIJM, P.P.M. - Karel de Groote en zijne eeuw (741-814) voorgesteld in zonderheid met betrekking tot Nederland.
R8756: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Mejufvrouw Leclerc. Iets uit de jongste Oude Tijd. Met een plaatjen van Dujardin.
L8304: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Legenden en Fantaizien.
L8321: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Een lees- en zangboekjen voor de jeugd.
L8553: [VONDEL] ALBERDINGK THIJM, J.A. - J. vanden Vondels Leeuwendalers, lantspel. Ingericht voor het nieuwere schouwtoneel.
L8554: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De zegepraal der schoonheid. Blijspel in een bedrijf.
L8556: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Magdalena van Vaernewyck. Naar de natuur geteekend door Pauwels Foreestier. Medegedeeld door ....
L8561: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Gedichten uit de verschillende tijdperken der Noord- en Zuid-Nederlandsche Literatuur. Verzameld, naar tijdsorde en geranschikt, en toegelicht door...
L9060: ALBERDINGK THIJM, P.P.M. - Spiegel van Nederlandsche Letteren, bijzonder bestemd voor Belgische scholen. I-II : De geschiedenis der Letterkunde.
Y0041: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, JOS.A. (ED.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, 1878.
B0875: [VONDEL] ALBERDINGK THIJM, JOS. ALB. - Portretten van Joost van den Vondel. Eene laatste aflevering tot het werk van Mr Jac. van Lennep.
T9511: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Het voorgeborchte en andere gedichten.
T0331: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, JOS. A. (ED.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, in o.h. 1865.
B5257: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De giftbrief van Koning Karel aan zijne getrouwen Diederik, het voetstuk der historie van onzen staat. In eenige zijner deelen beschouwd en verklaard.
R8387: ALBERDINGK THIJM, JOS ALB. - De koningin van Napels. Een Hollandsche Dichtkrans, neergelegd aan de voeten van Hare Majesteit Maria Sophia Amalia.
B6248: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Moraal [en] Aesthetica. Afweering van grieven. [Meegebonden]: I: L. van Deyssel: Een wederwoord voor Dr H.J.A.M. Schaepman. Nog over Fransche Meesters. II: [J. Jeen]: Twijfelingen op het gebied der Gotische Kunst.
T9776: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Moraal [en] Aesthetica. Afweering van grieven.
Y0042: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, JOS.A. (ED.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, 1881.
B8018: ALBERDINGK THIJM, P.P.M. - Levensschets van H.E. Moltzer.
T3669: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Drie gedichten. Bij het borstbeeld van Bilderdijk. Ermingard van Voorne. De geboorte der kunst.
T9309: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Trouw. Een huldegroet aan Zijne Majesteit Koning Willem den Derde, bij zijn bezoek van Amsterdam, in Grasmaand, 1853.
B5221: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Notre Dame de Forest. Een verhaal uit de XVIIe eeuw. Met oorspronkelijke schetsen van den schrijver.
T0330: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, JOS. A. (ED.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, in o.h. schrikkeljaar 1864.
R0243: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Werken van J.A. Alberdingk Thijm. Verzameld en gerangschikt met inleiding en overzichten door J.F.M. Sterck. Deel XI. Verspreide verhalen Deel II.
T2699: ALBERDINGK THIJM, JOS A. - De Dietsche Warande. Nederlandsche Oudheden, en Nieuwere Kunst en Letteren. Vijfde deel.
T2698: ALBERDINGK THIJM, JOS A. - De Dietsche Warande. Nederlandsche Oudheden, en Nieuwere Kunst en Letteren. Vierde deel.
T5054: ALBERDINGK THIJM, J.A. EN C. LEEMANS. - De kunst in Nederland. I. De kunst en archaeologie in Holland, Door J.A. Alberdingk Thijm; (Uit het Fransch vertaald). II. De kunst in Nederland, Door C. Leemans. III. Aanmerkingen op J.A. Alberdingk Thijm's kunst en archaeologie in Nederland (Dietsche Warande 1855 No 2), door C. Leemans.
L7970: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Werken van J.A. Alberdingk Thijm. Verzameld en gerangschikt met inleiding en overzichten door J.F.M. Sterck. Deel X. Verspreide verhalen Deel I.
L7971: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Werken van J.A. Alberdingk Thijm. Verzameld en gerangschikt met inleiding en overzichten door J.F.M. Sterck. Deel XI. Verspreide verhalen Deel II.
L7973: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Werken van J.A. Alberdingk Thijm. Verzameld en gerangschikt met inleiding en overzichten door J.F.M. Sterck. Deel XIV. Verspreide verhalen Deel V.
T0721: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, JOS.A. (ED.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, 1865.
T0332: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, JOS. A. (ED.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, in o.h. Schrikkeljaar 1868.
Y0062: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, J. A. (ED.). - Almanka voor Nederlandsche Katholieken, A.D. 1901
T0333: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, JOS. A. (ED.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, in 1869.
R1057: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Werken van J.A. Alberdingk Thijm. Verzameld en gerangschikt met inleiding en overzichten door J.F.M. Sterck. Deel XI: Verspreide verhalen deel V.
R1056: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Werken van J.A. Alberdingk Thijm. Verzameld en gerangschikt met inleiding en overzichten door J.F.M. Sterck. Deel VI: Portretten van Joost van den Vondel.
B4046: ALBERDINGK THIJM, J.A. - J.A. Alberdingk Thijm. Een keuze uit zijn werk.
T0724: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, JOS.A. (ED.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, 1885.
T0079: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Werken van J.A. Alberdingk Thijm. Deel IX: Portretten van Joost van den Vondel.
T2265: ALBERDINGK THIJM, JOS A. - De Dietsche Warande. Nederlandsch tijdschrift voor Aesthetische beschaving. Nieuwe Reeks Ve deel.
T0335: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, JOS. A. (ED.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, 1888.
T4214: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Werken van J.A. Alberdingk Thijm. Verzameld en gerangschikt met inleiding en overzichten door J.F.M. Sterck. Deel IV. Kunst en Oudheidkunde I.
Y0232: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, JOS.A. (ED.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, in het jaar O.H. 1879.
R8669: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Een lees- en zangboekjen voor de jeugd.
T1231: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De giftbrief van Koning Karel aan zijne getrouwen Diederik, het voetstuk der historie van onzen staat. In eenige zijner deelen beschouwd en verklaard.
T0336: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, JOS. A. (ED.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, 1889.
T0334: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, JOS. A. (ED.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, in 1870.
T7173: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De bezwaren van Jhr. Dr. F.A. Hartsen, tegen het Catholicisme.
L5100: ALBERING, LEONARDUS A.H. - Vergelijkend-syntactische studie van den Renout en het volksboek der Heemskinderen.
L4672: ALBERS, P. - De hoogeerwaarde Pater Joannes Philippus Roothaan XXI Generaal der Societeit van Jezus en De voornaamste lotgevallen zijner Orde. Deel I: 1785 - 1829. Deel II: 1829 - 1853.
R1372: ALBERS, P. - De Sinte Teresia-Kerk op Het Hooge Westeinde voorheen De Spaansche Kapel en De Kerk van Spanje te 's-Gravenhage. Beknopte Geschiedenis naar aanleiding van haar Diamanten Jubelfeest 1841-1916.
Y0178: ALBERTS, A. - Namen noemen. Zo maar wat ongewone en openhartige herinneringen aan het leven in het verloren paradijs, dat Nederlands-Indie heette 1939-1947.
K1263: ALBERTS, A. - De zilveren kogel.
K4004: ALBERTS, A. - Laten we vrede sluiten. De merkwaardige voorgeschiedenis van de Vrede van Breda.
L0648: ALBERTS, A. - Aan Frankrijk uitgeleverd.
H6356: ALBERTS, A. - De Franse slag.
K3983: ALBERTS, A. - De Franse slag.
K3985: ALBERTS, A. - De honden jagen niet meer.
H1419: ALBERTS, A. - De vergaderzaal.
K7894: ALBERTS, A. - In de tijd gezet.
P1352: ALBERTS, A. - In de tijd gezet.
H8831: ALBERTS, A. - Laten we vrede sluiten. De merkwaardige voorgeschiedenis van de Vrede van Breda.
L0647: ALBERTS, A. - Libretto voor een gewezen koningin. Een keuze uit eigen werk.
K0448: ALBERTS, A. - Maar geel en glanzend blijft het goud.
M8999: ALBERTS, A. - Twee jaargetijden minder.
A0002: ALBERTS, BOB. - De sprong. Een Hollands drama.
K8343: ALBERTS, JOH. C.P. - Feestelijke ommegang. Bloemlezing uit het leven van een 20ste eeuwer. Eerste deel 1913-1918.
K8528: ALBERTS, JOH. C.P. - Goede reis! (Viaticum). Verzen.
K7691: ALBERTS, JOH. C.P. - Ter verklaring.
M8319: ALBERTS, W. JAPPE. - De Middeleeuwse Stad.
B6950: ALBERTS, A. - De eilanden.
K3715: ALBERTS, A. - De vrouw met de parasol.
L9725: ALBERTS, A. - Haast hebben in september. Verhalen.
B3060: ALBERTS, JOKE & HANS VISSER. - Vestdijk en het kinderboek.
B3232: ALBERTS, A. - De Utrechtse herinneringen.
T8236: ALBERTS, A. - De eilanden.
T8237: ALBERTS, A. - De bomen.
T8933: ALBERTS, A. - Dankwoord bij de aanvaarding van de P.C.Hooft-prijs 1995 uitgesproken in het Letterkundig Museum te 's-Gravnhage op 22 mei 1955. Feestrede door Willem Jan Otten. Jurryrapport.
K3987: ALBERTS, A. - Een koning die van geen nee wil horen. De Europese ambities van Lodewijk XIV 1638 - 1715.
T8597: ALBERTS, A. - De vergaderzaal.
B1664: ALBERTS, A. - Romans en verhalen.
R1749: ALBERTS, A. - De Hollanders komen ons vermoorden. De scheiding tussen Noord- en Zuid-Nederland 1585-1648.
T6771: ALBERTS, JOH. C.P. - Idealistisch dierendom. Geschiedenis van een groote revolutie onder het volk der dieren. De prenten zijn van Henri Verstijnen.
L5337: ALBERUS, ERASMUS. - Fabeln. Ein nachwort von Wilhelm Matthiessen. 15 Holzschnitte von Vergil Solis.
T1928: ALBIN, PIERRE. - 43 Ans de politique pacifique et conciliante envers l'Allemagne, 1871-1914.
B0931: ALBLAS, JAN. - Bibliographie der Werken van Theodoor Rodenburgh.
H7497: ALBO, JOHN. - Monkey business. Seventy-two studies of the monkey in ourselves.
T1733: PLAATJES ALBUM. - Wat oude Barend vertelde!
R9556: LANGBEIN'S KEGEL ALBUM. - Augenspiegel fur achte Kegelfreunde.
M9930: ALCOFORADO, MARIANNA. - Minnebrieven van een Portugeesche non. Vertaling Arthur van Schendel.
B9575: ALCOFORADO, MARIANNA. - Minnebrieven van een Portugeesche non. Vertaling Arthur van Schendel.
B8044: ALDEN, JOHN. - Printers and printing in philately. With a foreword by John Alden.
L5535: ALDEWERELD, EDDY (ED.). - Grafische technieken.
L2355: ALDISS, W. (ED.). - Fontein Science Fiction 2. Vertaling Hans Kemming.
M6774: ALDUS. - 'Allemaal flauwekul' en andere typografische notities.
B9827: ALDUS. - Typogrommel.
R4776: ALECHINSKY, P. JOYCE MANSOUR EN FOLON. - Alechinsky a la ligne.
K3913: ALEICHEM, SJOLEM. - Tewje in boter en kaas.
K2902: ALER, J.M.M. - Inleiding tot de vroege Duitse letterkunde. Van het Heldenlied tot de Barok.
K2646: ALER, J.M.M. / C. NEUTJENS / V.A. SCHMITZ. E.A. - Gestalte um Stefan George. Gundolf, Wolfskehl, Verwey, Derleth.
L4715: ALER, JEAN M M. - Im Spiegel der Form. Stilkritische Wege zur Deutung von Stefan Georges Maximindichtung.
L7213: ALER, JAN. E.A. - Albert Verwey en Stefan George. Hun vriendschap, het keerpunt.
B7470: ALER, J.M.M. - Im Spiegel der Form. Stilkritsche Wege zur Deutung von Stefan Georges Maximindichtung.
B2518: ALETRIINO, L. - Zes Wereldgodsdiensten. Islam, Brahmanisme en Hindoeisme, Boeddhisme, Sjintoisme, De verbondenheid der Oosterse godsdiensten, Jodendom.
T4241: ALETRINO, A. - Over eenige oorzaken der prostitutie. Voordracht gehouden in de afdeeling 's-Gravenhage en in de afdeeling Amsterdam van Nosokomos.
T2011: ALETRINO, A. - Is celstraf nog langer geoorloofd en gewenscht?
T1884: ALETRINO, ARNOLD. - Handleiding bij de studie der crimineele anthropologie. Twee delen.
R9875: ALETRINO, A. - Line.
L0061: ALETRINO, A. - A. Aletrino.
H6561: ALETRINO, A. - Twee opstellen over crimineele anthropologie.
H5622: ALETRINO, COUPERUS, EMANTS. E.A. - Verhalen uit de negentiende eeuw 1870-1900.
W9858: ALETRINO, L. - Verloren tronen. Anecdotische geschiedenis van de sedert de eerste wereldoorlog onttroonde vorstenhuizen (1918-1953).
T0951: ALETRINO, A. - Uit den dood en andere schetsen.
K3885: ALETRINO. A. - Zuster Bertha. Met een nawoord van Kees Joosse.
B5089: ALETRINO, A. - Napoleons laatste levensjaren.
T1657: ALETRINO, ARNOLD. - Uit 't leven.
T3277: ALETRINO, ARNOLD. - Handleiding bij de studie der crimineele anthropologie.
T3276: ALETRINO, ARNOLD. - Handleiding bij de studie der crimineele anthropologie.
R8926: ALETRINO, A. - Novellen.
T1604: ALETRINO, A. - Zuster Bertha.
R6519: ALEXANDER, E. (ED.). - Scenarium. Deel II. In memoriam en Opstellen ter nagedachtenis van W.Ph. Pos.
T7771: ALEXANDER, J.J.G. - Italian Renaissance Illuminations.
B7905: ALFEN, H. VAN. - De bron van Bakhuizen v.d. Brink's Andries Bourlette (Luiksche verhooren over Oranje's tocht in 1568).
K4063: DANTE ALIGHIERI. - De Monarchie (de Monarchia). Uit het Latijn vertaald, ingeleid en van aanteekeningen voorzien door Jan Asser.
K0155: ALINGS, WIM. - Don Antonio.
M5339: ALINGS, WIM. - Trapspijlen met een toefje goud.
T7067: ALINGS, H.W. - Amsterdamse hofjes.
K0108: ALISCA, NICOLAAS. - Wij zijn allen heiligen, gedichten.
T6118: ALKEMA, H. - Weer Oranje boven! Een verhaal uit de omwenteling van 1813 in Den Haag.
T0934: ALLARD, ELISABETH. - Een grammaticaal onderzoek van het proza van Hadewych.
B1096: ALLARD, ELISABETH. - Een grammaticaal onderzoek van het Proza van Hadewych.
B4856: [VONDEL] ALLARD, H.J. - Vondel en de Moeder des Heeren, of Rozen- en lelienkrans uit Vondel's dichtbloemen voor Maria gevlochten.
T7585: ALLARD, H. - Antonius van Gils en de kerkelijke gebeurtenissen van zijn tijd.
R7267: ALLARD, LIESBETH. - Sint Lydwina. Graalspel. Massaal Leekespel uitgevoerd door zevenduizend graalleden in het Xerxes Stadion te Schiebroek.
T2036: ALLARD, H. - Antonius van Gils en de kerkelijke gebeurtenissen van zijn tijd.
B5739: ALLEBLAS, J. - 16e en 17e eeuwse Dordtse uitgevers- en drukkersmerken. Kalender voor 1983.
T2939: ALLEN, GRANT. - De verloving van Dr. Greatrex. Vertaald door J.L. van der Moer.
T5877: DE GROND AAN ALLEN. - De Grond aan Allen. Propaganda-tijdschrift voor Gemeenschappelijk Grondbezit. 1e t/m 4e jaargang 1890-1894.
M3672: ALLEN, FREDERICK LEWIS. - De grote Pierpont Morgan. Vertaling C. Dikshoorn.
H3328: ALLEN, ROGER E. / STEPHEN D. ALLEN. - Winnie-de-Poeh en succes. Waarin de lezer en Poeh en zijn vrienden het allerbelangrijkste onderwerp leren kennen: Succes!
W2532: ALLEN, WOODY. - Ja, maar kan een stoommachine dat ook? Vertaling Aris J. van Braam.
R4712: RECHT VOOR ALLEN. - Tweede Memorandum van Recht voor Allen. Deuxieme Memoire de Recht voor Allen. Zweites Memorandum von Recht voor Allen. Second Memorandum of Recht voor Allen.
H7289: ALLENDE, ISABEL. - De stad van de wilde goden. Vertaling R. Degenaar.
M4072: ALLENDE, ISABEL. - Fortuna's dochter.
K2028: ALLENDE, ISABEL. - Herinnering aan mijn Chili.
M2380: ALLENDE, ISABEL. - Het goud van Tomas Vargas. De verhalen van Eva Luna.
H2891: ALLENDE, ISABEL. - Het oneindige plan. Vertaling Adri Boon.
H1705: ALLENDE, ISABEL. - Liefde en schaduw. Vertaling G. Klaster.
H4761: ALLENDE, ISABEL. - Paula.
H4898: ALLENDE, ISABEL. - Portret in sepia. Vertaling B. Coopmans.
K0095: ALLILOEJEWA, SWETLANA. - Twintig brieven aan een vriend. Vertaald door E.L. Duret.
W5643: ALLOUETEAU, MARC / PIERRE ROUDIL. - La lithografie.
T3247: ALLT, PETER. - Some aspects of the life and works of James Augustine Joyce. Inaugural lecture.
R8727: ALMANAK. - Holland. Almanak voor 1866. Uitgegeven door Mr. J. van Lennep.
T2742: ALMANAK. - Cadetten Almanak 1939.
R7514: ALMANAK. - Nederlandsche Muzen-Almanak voor 1844.
T6733: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 81ste jaargang 1938.
T5194: ALMANAK. - Friesch Jaarboekje of Almanak voor het schrikkeljaar 1912. 86ste Jaargang.
R7814: ALMANAK. - Nederlandsche Muzen-Almanak 1830. Twaalfde jaar.
R7474: ALMANAK. - Castalia. Jaarboekje, aan de Fraaie Letteren gewijd. Jaargang 1867.
R2500: ALMANAK. - Almanach der Africaansche Landbouwers en Hoveniers / African Gardeners and Farmers Almanac.
T5050: ALMANAK. - Arbeiders-Jaarboekje voor 1901. Derde jaargang.
T3154: ALMANAK. - Kweekelingen Almanak 1908.
R3471: ALMANAK. - Holland. Almanak voor 1853. Uitgegeven door Mr. J. van Lennep.
T6731: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 79ste jaargang 1936.
T6552: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 88ste Jaargang 1948.
K3486: ALMANAK. - Schrijversalmanak voor het jaar 1953.
K3485: ALMANAK. - Schrijversalmanak voor het jaar 1957. Samengesteld door Bert Voeten en M. Beck.
T6635: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 68ste Jaargang 1924.
K8199: ALMANAK. - Schrijversalmanak voor het jaar 1954.
L3419: ALMANAK. - Almanak van den Kweekelingen Geh.-Onthoudersbond. 1914.
L4937: ALMANAK. - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1847.
L4934: ALMANAK. - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1848.
L4933: ALMANAK. - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1851.
L4935: ALMANAK. - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1834.
K9453: ALMANAK. - De liefde sticht. Almanak voor het jaar 1902.
K9454: ALMANAK. - De liefde sticht. Almanak voor het jaar 1903.
H5103: ALMANAK. - Litteraire Parade. Almanak voor boekenvrienden voor het jaar 1940.
K3484: ALMANAK. - Schrijversalmanak voor het jaar 1956. Samengesteld door Bert Schierbeek en Jan Walravens.
R7494: ALMANAK. - Erato. Miniatuur-Almanak voor Neerlands Schoonen voor 1850. Veertiende jaar.
R7132: ALMANAK. - Groningsche Studenten Almanak
R7478: ALMANAK. - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1835.
T6730: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 78ste jaargang 1935.
T6721: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 53ste jaargang 1910.
R7480: ALMANAK. - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1829.
T6631: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 71ste Jaargang 1928.
R8427: ALMANAK. - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1904, jaarboekje voor geschiedenis, taal- en oudheidkunde der provincie Groningen.
R7492: ALMANAK. - Erato. Miniatuur-Almanak voor Neerlands Schoonen voor 1853. Zeventiende jaar.
T6638: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 91ste Jaargang 1951.
T6616: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 73ste jaargang 1930.
T6729: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 77ste jaargang 1934.
R7477: ALMANAK. - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1855.
T6636: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 72ste Jaargang 1929.
R7493: ALMANAK. - Erato. Miniatuur-Almanak voor Neerlands Schoonen voor 1852. Zestiende jaar.
R7475: ALMANAK. - Utrechtsche Studenten-Almanak voor het jaar 1867.
T4615: ALMANAK. - 't Beertje. Volkskundige almanak 1952.
T4616: ALMANAK. - 't Beertje. Volkskundige almanak 1951.
T6615: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 74ste jaargang 1931.
T6728: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 76ste jaargang 1933.
R5175: ALMANAK. - Almanak voor Blijgeestigen. Achtste jaar 1883.
T6618: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 44ste jaargang 1901.
T6617: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 46ste jaargang 1903.
R7506: ALMANAK. - Volks-Almanak voor het jaar 1873.
R7507: ALMANAK. - Volks-Almanak voor het jaar 1869.
R7505: ALMANAK. - Almanak tot Nut en Verpoozing voor 1830.
R7504: ALMANAK. - Almanak voor Hollandsche Blijgeestigen voor het jaar 1873. Nieuwe Serie, 27ste Jaargang.
R7496: ALMANAK. - Nederlandsche Volks-Almanak, voor 1853, onder redaktie van H.J. Schimmel.
R7503: ALMANAK. - Almanak voor Hollandsche Blijgeestigen voor het schrikkeljaar 1876. Nieuwe Serie, 30ste Jaargang.
R7501: ALMANAK. - Tesselschade. Jaarboekje voor 1839.
B3954: ALMANAK. - Amsterdamsche studenten almanak voor het jaar 1926 Jaargang 96.
B3955: ALMANAK. - Amsterdamsche studenten almanak voor het jaar 1927 Jaargang 97.
T6720: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 51ste jaargang 1908.
R7500: ALMANAK. - Volks-Almanak voor het jaar 1874.
R6839: ALMANAK. - Almanach de France et de Flandre. Pour l'an de grace 1926.
T5719: ALMANAK. MASTENBROEK, FENNA E.A. - Jaarboekje door Natuur en Kunst aan Genoegen gewijd.
R6143: ALMANAK. - Drenthsche Volksalmanak 1849. Dertiende Jaar.
R6142: ALMANAK. - Drentsche Volksalmanak 1840. Vierde Jaar.
R6139: ALMANAK - Volksalmanak voor het jaar 1878.
B5413: ALMANAK. - Zaanlandsch Jaarboekje voor het jaar 1847. Zevende Jaar.
B5414: ALMANAK. - Zaanlandsch Jaarboekje voor het jaar 1846. Zesde Jaar.
B5416: ALMANAK. - Zaanlandsch Jaarboekje voor het jaar 1844. Vierde Jaar.
B5423: ALMANAK. - Castalia. Jaarboekje aan de Fraaie Letteren gewijd. Jaargang 1872.
B5458: ALMANAK. - Utrechtsche Studenten Almanak 1892.
B5476: ALMANAK. - Utrechtsche Studenten Almanak voor 1913. Jaargang 91.
B5545: ALMANAK. - Utrechtsche Studenten Almanak voor 1914. Jaargang 92.
B5546: ALMANAK. - Utrechtsche Studenten Almanak voor 1919. Jaargang 97.
B5547: ALMANAK. - Utrechtsche Studenten Almanak voor 1918. Jaargang 96.
B5553: ALMANAK. - Utrechtsche Studenten Almanak voor 1916. Jaargang 94.
B5554: ALMANAK. - Utrechtsche Studenten Almanak voor 1915. Jaargang 93.
B5555: ALMANAK. - Utrechtsche Studenten Almanak voor 1917. Jaargang 95.
B5557: ALMANAK. - Utrechtsche Studenten Almanak voor 1910.
B5672: ALMANAK. - Almanak 1912 van de Maatschappijen tegen Wreedheid jegens Dieren.
B6264: ALMANAK. - Almanak van de Vereeniging van Vrouwelijke Studenten te Leiden. MCMXXXIV Dertiende jaargang. V.V.S.L.
B6710: ALMANAK. - Utrechtsche Studenten Almanak 1893.
B6711: ALMANAK. - Utrechtsche Studenten Almanak 1898.
T6643: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 96ste Jaargang 1956.
T6644: ALMANAK. - De Goede Jonge Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 99ste Jaargang 1959.
T6642: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 95ste Jaargang 1955.
T6647: ALMANAK. - Almanak van de Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Sterken Drank. Tweede jaargang 1859.
T6718: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 49ste jaargang 1906.
T6719: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 50ste jaargang 1907.
T0664: ALMANAK. - Almanak 1925 uitgave Utrechtssche Technische Vereeniging U.T.V. opgericht 20 juni 1913.
T6551: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 83ste Jaargang 1940.
T6549: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 85ste Jaargang 1942.
T6550: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 84ste Jaargang 1941.
T7921: ALMANAK. - Unitas Studiosorum Amstelodamensium 1927.
T7927: ALMANAK. - Spaaralmanak 1940. Aangeboden door de Nutsspaarbank te Amersfoort.
T7944: ALMANAK. - Almanak voor 1917. Algemeene Jongelieden Geheelonthouders Vereeniging De Propagandist.
T8020: ALMANAK. - Almanak voor 1922. Jeugdbond voor onthouding.
T6641: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 94ste Jaargang 1954.
T6553: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 89ste Jaargang 1949.
T6646: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 86ste Jaargang 1943.
T7704: ALMANAK. - Arbeiders-Jaarboekje voor 1903. Vijfde jaargang.
R3316: ALMANAK. - Vergeet mij niet. Muzen-almanak voor 1852.
T4936: ALMANAK. - Almanak van het Amsterdamsch Studentencorps voor het jaar 1880.
T4935: ALMANAK. - Almanak van het Amsterdamsch Studentencorps voor het jaar 1882.
T4934: ALMANAK. - Almanak van het Amsterdamsch Studentencorps voor het jaar 1883.
T6633: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 69ste Jaargang 1926.
R7476: ALMANAK. - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1857.
B9780: ALMANAK. - Nieuwe Friesche Volks-Almanak 1853. Eerste jaargang.
T4937: ALMANAK. - Almanak van het Amsterdamsch Studentencorps voor het jaar 1886.
T5049: ALMANAK. - Socialistische Almanak voor het jaar 1921.
T6473: ALMANAK. - Almanak voor het jaar 1861, uitgegeven door de Vriend van Armen en Rijken, Inrigting tot Bevordering van Volkgeluk en Volkswelvaart door Verspreiding van nuttige Kennis. / Volksletterkunde elfde deel.
R8724: ALMANAK. - Holland. Almanak voor 1855. Uitgegeven door Mr. J. van Lennep.
R8722: ALMANAK. - Holland. Almanak voor 1860. Uitgegeven door Mr. J. van Lennep.
R8723: ALMANAK. - Holland. Almanak voor 1850. Uitgegeven door Mr. J. van Lennep.
T6745: ALMANAK. - Gentsche Studentenalmanak 48ste jaargang 1913-1914. Meegebonden Bond der oudleden van 'T Zal Wel Gaan. 28ste jaarlijksche Algemeene Vergadering 18 mei 1913. 27ste jaarlijksche Algemeene Vergadering 11 februari 1912.
T6645: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 87ste Jaargang 1947.
T6640: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 93ste Jaargang 1953.
R7479: ALMANAK. - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1834.
T5500: ALMANAK. - Weezen Almanak voor het jaar 1915. Vier-enveerstigste jaargang. Ten voordeele der Weesinrichting te Neerbosch.
T6637: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 90ste Jaargang 1950.
R7513: ALMANAK. - Nederlandsche Muzen-Almanak voor 1842. Vier-en-twintigste Jaar.
R7646: ALMANAK. - Nederlandsche Muzen-Almanak 1827. Negende jaar.
T5048: ALMANAK. - Socialistische Almanak voor het jaar 1919.
R7648: ALMANAK. - Nederlandsche Muzen-Almanak 1826. Achtste jaar.
T6734: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 82ste jaargang 1939.
R8726: ALMANAK. - Holland. Almanak voor 1862. Uitgegeven door Mr. J. van Lennep.
B5457: ALMANAK. - Utrechtsche Studenten Almanak 1891.
R8725: ALMANAK. - Holland. Almanak voor 1858. Uitgegeven door Mr. J. van Lennep.
T6827: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 52ste jaargang 1909.
T6735: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 72ste jaargang 1929.
T6716: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 47ste jaargang 1904.
R6568: ALMANAK. - Almanak van het Wageningsch Studentencorps voor het jaar 1932.
R7639: ALMANAK. - Nederlandsche Muzen-Almanak 1827. Negende jaar.
T6632: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 70ste Jaargang 1927.
T6639: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 92ste Jaargang 1952.
T2209: ALMANAK. - De Vriend des Huizes. Almanak voor het Katholieke Huisgezin voor het jaar 1900.
R1051: ALMANAK. - Almanak van den Socialisten-Bond 1899. Derde jaargang.
R6006: ALMANAK. - Swanneblummen. Jierboekje for 1857. Utjown fon da Selscip foar Frysce Tael in scriftenkinnisse.
T4597: ALMANAK. - 't Beertje. Volkskundige almanak 1956.
R9752: ALMANAK. - Zak-Almanak voor 1897.
R8728: ALMANAK. - Holland. Almanak voor 1859. Uitgegeven door Mr. J. van Lennep.
T6634: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 68ste Jaargang 1925.
T3773: ALMANAK. - Almanak 1924 uitgave Utrechtsche Technische Vereeniging U.T.V. opgericht 20 juni 1913.
T6717: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 48ste jaargang 1905.
T4928: ALMANAK. - Holland. Almanak voor 1857. Uitgegeven door Mr. J. van Lennep.
T6727: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 75ste jaargang 1932.
T6726: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 67ste jaargang 1924.
T6736: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 98ste jaargang 1958.
R8309: ALMANAK. - De Nederlandsche Kweekeling. Almanak voor 1909.
T4938: ALMANAK. - Almanak van het Amsterdamsch Studentencorps voor het jaar 1887.
T6725: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 66ste jaargang 1923.
T3153: ALMANAK. - Kweekelingen Almanak 1907.
T5047: ALMANAK. - Anarchistisch Jaarboekje 1931.
T9007: ALMANAK. - Amsterdamsche studenten almanak voor het jaar 1928. Jaargang 98.
T6518: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 97ste jaargang 1957.
R6357: ALMANAK - Friesche Volksalmanak voor het jaar 1898.
R9472: ALMANAK. - Zwolsche Almanak voor het jaar 1902.
R5341: ALMANAK. - Holland. Almanak voor 1849. Uitgegeven door Mr. J. van Lennep.
T6732: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 80ste jaargang 1937.
R8234: ALMANAK. - Feestbundel bij gelegenheid van het Vijf-Jarig Bestaan van den Utrechtschen Studenten-Almanak, bijeengebracht door eenige oud-redacteuren.
M9992: ALMODOVAR, NORMA JEAN. - Cop to Call Girl.
B4874: ALMOND, DAVID. - De schaduw van Skellig. Vertaling Annelies Jorna.
H0300: ALPERS, ANTONY. - Het boek van de dolfijnen. Vertaling E. Schenkkan.
A0472: ALPERT, GEORGE. - The Queens.
B4104: ALPHEN, HIERONYMUS VAN. - Bloemlezing. Met inleiding en aantekeningen door P.J. Buijnsters.
T1107: ALPHEN, P.J.M. VAN. - Nederlandse Terentius-vertalingen in de 16e en 17e eeuw.
B8469: ALPHEN, H. VAN EN RHIJNVIS FEITH E.V.A. - Stichtelijke Gedachten, op alle dagen van het jaar.
L8054: ALSCHE, A.G.C. - Specimen Academicum de Jacobo Catsio, JCTO.Lugduni
K0289: ALSTEIN. - Het vertrek naar Amerika.
K3675: ALSTEIN. - Het vertrek naar Amerika.
T5742: ALSTORPHIUS GREVELINK, P.W. - Ons cellulair stelsel. Een woord tot Mr. M.H. Godefroi naar aanleiding zijner rede in de Tweede Kamer der Staten-Generaal van den 11 Junij 1868.
T2250: ALTENA, ERNST VAN. - Verloren liedjes. Verspreide liedteksten. Een bloemlezing.
K7226: ALTENA, PETER, WILLEM HENDRIX E.A. (ED.). - Het verlokkend ooft. Proeven over Jaco Campo Weyerman.
R7468: ALTENA, PETER. - Gerrit Paape (1752-1803). Levens en werken.
R6308: ALTENA, BERT EN HOMME WEDMAN. - Tussen anarchisme en sociaal-democratie. Het Revolutionaire Kommunisme van Christiaan Cornelissen (1864-1943).

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

12/15