Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
R4450: MARX, KARL. - Het Kapitaal. Eerste deel (VI-VII). De Kapitalistische Produktie. Vertaling F. van der Goes.
T0954: MARX-KONING, MARIE E.A. - Een bundel letterkundige bijdragen van Marie Marx-Koning, Anna de Savornin Lohman, Jeannette Nijhuis, Ina Bakker, Gerard van Eckeren, Herman Teirlinck e.a.
L1873: MARXVELDT, CISSY VAN. - Joop ter Heul
R4997: MARXVELDT, CISSY VAN. - Joop ter Heul's problemen.
T7059: MASEREEL, FRANS. - Das Werk. 60 Holzschnitte. Einleitung von Hans Reisiger.
R9228: SACHER-MASOCH. - Russische liefde. Novelle.
M2527: [MULTATULI] MASOCH, SACHER. - Maria Theresia en de vrijmetselaars. Vertaling Multatuli en Marie Anderson. Inleiding en annotaties door J. Kortenhorst en J.J. Oversteegen.
L9004: MASON, DANIEL. - Een ver land.
R3830: [SPINOZA] MASON, RICHARD. - Spinoza or Pascal? Two views on religion.
T6564: MASSINGHAM, H.W. - Waarom Engeland Belgie te hulp gekomen is.
B9356: MASSON, JEFFREY M. - Traumatische ervaring of fantasie. Freuds rampzalige herziening van de verleidingstheorie.
M7513: MAST, JAN VAN DER. - Films, Vaders & Neuzen.
H3260: MASTERS, WILLIAM H. / VIRGINIA E. JOHNSON. - Homosexualitat. Ubersetzt S. Wahrhaftig.
H0688: MASTERS, WILLIAM H., EN VIRGINIA E. JOHNSON. - Homosexualiteit (Homosexuality in perspective). Ingeleid door Walter Everaerd.
B9322: MASTERS, ANTHONY. - Schrijvers als spionnen. Vertaald door Peter Nijmeijer.
H3841: MATANLE, IVOR. - De geschiedenis van De Tweede Wereldoorlog. Van de aanleiding tot de overwinning op Japan.
T0851: MATHIJS, ACKET, J. - Over de navolging Christi.
K8308: MATHIJS ACKET, J. - Jacques Perk.
Y0380: MATHIJSEN, MARITA. - De afwezigheid van het verleden. Pamflet.
H1047: MATHIJSEN, MARITA. - Waarde van Lennep. Brieven van De Schoolmeester, toegelicht door Marita Mathijsen.
H2439: MATHIJSEN, MARITA / HENK EIJSSENS / DICK WELSINK. - Schandaal in Leiden. Brieven over de lotgevallen van de theologiestudent Gerrit van de Linde.
L2183: MATHIJSEN, MARITA. - Het voorbestemde toeval. Gesprekken met Harry Mulisch.
T4213: MATHIJSEN, MARITA & JANNEKE WEIJERMANS. - De Bildungsroman van het Verenigd Koninkrijk. De ontwikkeling van Noord en Zuid in de literatuur.
R4008: MATHIJSEN, MARITA. - Gij zult niet lezen. De geschiedenis van een gedoogproces. Vijfde Bert van Selm-lezing.
M9435: MATHIJSEN, MARITA. - Harry Mulisch. Een bibliografie.
B6329: MATHIJSEN, MARITA. - De mythe terug. Negentiende-eeuwse literatuur als travestie van maatschappelijke conflicten.
T6915: MATHON, H. - Het recht op veiligheid.
M7751: MATMOR, YORAM. - Het lenig instrument. Vertaling J.H. Peereboom.
R5235: MATOUCHENKO, A. - De Matrozenopstand in de Zwarte Zee. Verhaal der gebeurtenissen aan boord van het Russische Oorlogschip Knjas Potemkin. Vertaald door W.H. Vliegen.
L6304: MATSIER, NICOLAAS. - Onbepaald vertraagd. Vier verhalen.
B6335: MATSIER, NICOLAAS. - Onbepaald vertraagd. Vier verhalen.
L7166: MATTHEUS. - De bergrede. Naschrift van prof.dr W.K. Grossouw.
B7881: MATTHEWS, LEONARD HARRISON (ED.). - The Whale.
T1624: MATTHEWS, J.H. - Joyce Mansour.
T8786: MATTHEWS, JAMES & GLADYS THOMAS. - Cry Rage / Schreeuw van woede. Een bundel zwarte poŽzie, vertaald en ingeleid door G.Th. Rothuizen.
K5955: MATTHIJS, HEIN. - Ik ben net als een waringin...
B6601: MATTHIJS, MARCEL. - De ruitentikker.
T0491: MATTHIJSEN, J.W. - Een loon-enquete. Onderzoek naar den invloed van het loon op de werkgelegenheid in de industrie.
T5013: MATTHIJSEN, J.W. - Moskou. Reisindrukken.
T0146: MATTHIJSEN, J.W. - Onder rood bewind. Hoe Weenen door de Sociaal-Demokraten bestuurd wordt.
K5346: MATTHYS, MARCEL. - De doodslag.
B4969: TEIXEIRA DE MATTOS. - De kunstzyde-industrie haar ontwikkeling en toekomst.
T2035: MAUBOUSSIN, G. - Le Diamant.
T2499: MAUDER, BRUNO. - Bruno Mauder, Glaserzeugung und Glasveredelung.
B9109: MAUPASSANT, GUY DE. - Verhalen. Vertaald en ingeleid door Adriaan Morrien.
B9062: MAUPASSANT, GUY DE. - Hartsverhalen. Vertaald en ingeleid door Adriaan Morrien.
M7818: MAUPASSANT, GUY DE. - Een vrouwenleven. Vertaald door M. Mok. Ingeleid door C.J. Kelk.
L1559: MAUPASSANT, GUY DE. - Het leven van een vrouw. Vertaling I.E. Prins.
M7817: MAUPASSANT, GUY DE. - Lusten en lasten. Vertaling Y. Kuyten.
L7226: MAUPASSANT, GUY DE. - Boulevard en campagne.
B6179: MAUPASSANT, GUY DE / KURT LOB. - Zwei Freunde. Erzahlung mit funf Illustrationen von Kurt Lob.
Y0272: MAUPASSANT, GUY DE. - Pierre en Jean. Vertaling W. Scheltens.
B9342: MAUPASSANT, GUY DE. - Boulevard en campagne. Vertaling J.A. van Praag.
T3101: MAUPASSANT, GUY DE. - Le Horla.
T6305: MAUR, G. IN DER. - Rijksopvoedingsgestichten. Ervaringen en aanteekeningen. Met eene bevestigende verklaring van zeven oud-verpleegden en een bijschrift van Herm. Heijermans Jr.
A0010: MAURER, HARRY. - Sex: An oral history.
H9787: MAURIAC, FRANCOIS. - Zwarte engelen. Vertaald door W.A.M. Schoenmakers.
R8270: MAURIAC, FRANCOIS. - De kus aan den melaatsche. Uit het Fransch vertaald door Martin J. Premsela.
R8693: MAURIK, JUSTUS VAN. - Krates. Een levensbeeld. Met platen van Johan Braakensiek.
R4624: MAURIK, JUSTUS VAN. - Uit het Volk. Amsterdamsche novellen.
R4623: MAURIK, JUSTUS VAN. - Krates. Een levensbeeld.
T2622: MAURIK, JUSTUS VAN. - Amsterdam bij Dag en Nacht. Novellen en Schetsen.
T1739: MAURIK, JUSTUS VAN. - Papieren Kinderen. Novellen en Schetsen.
T1740: MAURIK, JUSTUS. - Oude Kennissen.
T1742: MAURIK, JUSTUS VAN. - Met z'n achten. Novellen en schetsen.
L5951: MAURIK JR., JUSTUS VAN. - Van allerlei slag. Novellen en schetsen. Met acht platen geteekend door Joh. Braakensiek.
K7835: MAURIK, JAN VAN. - Versch drinkwater voor de hoofdstad. Rapport over de onderscheidene middelen welke de Stad Amsterdam van Versch drinkwater zullen kunnen voorzien, 1849. Bewerkt en toegelicht door Peter-Paul de Baar.
L0484: MAURIK JR., JUSTUS VAN. - Met z'n achten. Novellen en schetsen.
H7844: MAURIK JR., JUSTUS VAN. - Uit een pen. Novellen en schetsen.
T1743: MAURIK, JUSTUS VAN. - Verspreide novellen.
R8042: MAURIK JR., JUSTUS VAN. - Met z'n achten. Novellen en Schetsen.
T1744: MAURIK, JUSTUS VAN. - Uit een pen. Novellen en schetsen.
Y0405: MAURIK JR., JUSTUS VAN - Tekstboekje voor het Concert ten behoeve van Gezondheids- en Vacantie-Kolonies. Philanthropos Scriopticon, Fantasie.
B6784: MAURIK JR., JUSTUS VAN. - Uit een pen. Novellen en schetsen.
B6787: MAURIK JR., JUSTUS VAN. - Van allerlei slag. Novellen en schetsen. Met acht platen geteekend door Joh. Braakensiek.
B6775: MAURIK, JUSTUS VAN. - Burgerluidjes. Novellen en Schetsen. Met platen van Johan Braakensiek.
B6776: MAURIK, JUSTUS VAN. - Burgerluidjes. Novellen en Schetsen. Met platen van Johan Braakensiek.
B6779: MAURIK, JUSTUS VAN. - Papieren Kinderen. Novellen en Schetsen. Met platen van Johan Braakensiek.
B6780: MAURIK, JUSTUS VAN. - Papieren Kinderen. Novellen en Schetsen. Met platen van Johan Braakensiek.
B6781: MAURIK, JUSTUS VAN. - Uit het Volk. Amsterdamsche Novellen. Met 8 platen van Johan Braakensiek naar schetsen van den schrijver.
B6782: MAURIK, JUSTUS VAN. - Uit het Volk. Amsterdamsche Novellen. Met 8 platen van Johan Braakensiek naar schetsen van den schrijver.
B6783: MAURIK, JUSTUS VAN. - Uit het Volk. Amsterdamsche Novellen. Met 8 platen van Johan Braakensiek naar schetsen van den schrijver.
B6785: MAURIK, JUSTUS VAN. - Uit het Volk. Amsterdamsche Novellen. Met 8 platen van Johan Braakensiek naar schetsen van den schrijver.
B6786: MAURIK, JUSTUS VAN. - Verspreide Novellen. Geillustreerd door L.W.R. Wenckenbach.
T5161: MAURIK JR., JUSTUS VAN. - Het genootschap te "Leuterburg". (Een voordracht). [en drie andere schetsen].
T5160: MAURIK, JUSTUS VAN. - Muller's buste.
R3255: MAURIK JR., JUSTUS VAN. - Krates. Een levensbeeld. Met een nawoord van T.W. R. de Haan.
T4921: MAURIK, JUSTUS VAN. - De laatste der Oempah's. Amsterdamsche Volksschets.
B4712: MAURIK, JUSTUS. - Uit Justus van Maurik's werken.
R7314: MAURIK, JUSTUS VAN E.A. - Malle Minetje. Alleen voor de klanten. Arme menschen. 'T is maar een kind. Truida Kok: Toni. F. de Sinclair: Een vleugelslag van 't geluk. Marie Corelli: Drie wijze mannen van Gotham. Christine Fris: Zijn vader. Novellen.
T2488: MAURIK, JUSTUS VAN. - Van Allerlei Slag. Novellen en Schetsen.
R7315: MAURIK, JUSTUS VAN E.A. - Amsterdamsche Luidjes enz. Novellen. Amanda Kerfstedt. Willem Otto. A. Prell en Fokko Bos.
R7316: MAURIK, JUSTUS VAN. E.A. - Toon en Toos in de Opera. Novellen.
R7317: MAURIK, JUSTUS VAN. E.A. - Mijn lezing te Boschwijk enz. Novellen.
R7318: MAURIK, JUSTUS VAN E.A. - Het Genootschap Leuterburg. Novellen.
R7319: MAURIK, JUSTUS VAN E.A. - Een manusje van alles. Novellen.
R7320: MAURIK, JUSTUS VAN E.A. - Rozenwangen enz. Novellen.
R1233: MAURIK, JUSTUS VAN. - Van Allerlei Slag. Novellen en Schetsen. Met platen van Johan Braakensiek.
R1234: MAURIK, JUSTUS VAN. - Uit het Volk. Amsterdamsche Novellen. Met platen van Johan Braakensiek.
R1230: MAURIK, JUSTUS VAN. - Uit een pen. Novellen en Schetsen. Met platen van Johan Braakensiek.
R1229: MAURIK, JUSTUS VAN. - Met z'n achten. Novellen en Schetsen. Met platen van Johan Braakensiek.
R1231: MAURIK, JUSTUS VAN. - Krates. Een levensbeeld. Met platen van Johan Braakensiek.
R1232: MAURIK, JUSTUS VAN. - Burgerluidjes. Novellen en Schetsen. Met platen van Johan Braakensiek.
T1741: MAURIK, JUSTUS. - Op reis en thuis. Novellen en schetsen.
L8025: MAURIK, JUSTUS VAN. - Joris Komijn op de Tentoonstelling. Humoristische Schets.
T5159: MAURIK, JUSTUS VAN. - Amsterdamsche luidjes.
B6618: MAURIK, JUSTUS VAN. - Muller's buste.
R7337: MAURITS [=DAUM, P.A.]. - Hoe hij Raad van Indie werd. Oorspronkelijke roman.
K6077: MAURITS (DAUM, P.A.). - Maurits (P.A. Daum) "Nummer elf".
R7643: MAURITS (P.A. DAUM). - H. van Brakel, Ing. B.O.W. Oorspronkelijke roman.
T7425: MAUROIS, ANDRE. [=E.S.W. HERZOG]. - Het treurspel van Frankrijk. Vertaald uit het Frans.
K0103: MAUROIS, ANDRE. - Disraeli, a picture of the Victorian age. Transl. Hamish Miles.
K7822: MAUROIS, ANDRE. - Prometheus. The life of Balzac. Translated by Norman Denny.
K5089: MAUROIS, ANDRE. [=E.S.W. HERZOG]. - Rozen van september. Vertaling Herman Leenes.
L0135: MAURRAS, CHARLES. - Odysseus hartsgeheim. Vertaling Anton van Duinkerken.
T6460: MAURY, FRANCOIS. - L'Effort Militaire de la France.
R8397: MAUSBACH, JOSEPH. - Het standpunt der vrouw in de maatschappij. Eene toepassing der katholieke leer op het vrouwenvraagstuk. Vertaald: Anna Kellenaers-Damerau.
T2184: MAVORS. - Zijn wij gereed voor de mobilisatie in het jaar 1936?
L2359: MAWER, SIMON. - Het evangelie van Judas. Vertaald door Peter Out.
M2331: MAWSON, ROBERT. - Lazaruskind.
H3009: KEYSER MAXIMILIAEN. - Dit sijn die wondelijcke oorloghen van den doorluchtghen hoochgheboren Prince, Keyser Maximiliaen. Hoe hij eerst int landt quam. Ende hoe hij vrou Marien troude.
L5873: [VONDEL] MAXIMILIANUS, P. DR. - Vondelstudies. Overzien en ingeleid door L.C. Michels.
R4709: MAXIMILIANUS, P. - Vergilius en Vondel's Joannes de Boetgezant.
R4941: MAXIMILIANUS, P. - Op 's hemels ronde spil. PoŽzie van Vondel.
M4473: MAY, LIZZY SARA. - Binnenkort in dit theater, gedichten.
M6913: MAY, LIZZY SARA. - De blauwe plek. Vervolg op Vader en dochter.
C1544: MAY, LIZZY SARA. - De tennisspelers of de som der mogelijkheden.
W6251: MAY, LIZZY SARA. - Het dubbelspoor.
W6252: MAY, LIZZY SARA. - Mimicri.
W4056: MAY, LIZZY SARA. - Vader en dochter, een relaas.
W6478: MAY, LIZZY SARA. - Wacht u voor de hond.
H4215: MAYA, WANDA. - Etappe.
B9125: MAYAKOVSKY, VLADIMIR & LILI BRIK. - Love is the heart of everything. Correspondence between Vladimir Mayakovsky and Lili Brik 1915-1930.
R2285: [VERLAINE] MAYER, F. - Paul Verlaine. [Met vertalingen van gedichten door Jan G. Elburg en Ernest Dowson].
P0517: MAYER, F. - Ter herinnering aan Charles Nypels 1895-1952.
K6887: MAYNARD, THEODORE. - Franciscus Xaverius. Onder de banier van Christus. Vertaling Henri Bruning.
T8649: MAYNARD, JOHN. - Dochters van het land. Vertaald uit het Engels door Anke ten Doeschate.
H0177: MAZAL, OTTO. - Schatzkammer der Buchkunst Pflegestatte der Wissenschaft. Die Handschriften- und Inkunabelsammlung der Osterreichischen Nationalbibliothek.
M2329: PINGEOT. MAZARINE. - Het debuut. Vertaald door Nini Wielink.
T7742: MAZUMDAR, SUSHIL. - Ik luister naar de stem van binnen.
K9964: MAZZOLENI, LOLE. - Note paleografiche e diplomatiche su alcune carte Revellesi dei Secc. VII-XIV.
L0219: MAZZUCCO, MELANIA. - Vita. Vertaling Manon Smits.
R1362: MCAULEY, ROISIN. - Mijn Ierse dochter. Vertaling M. Posthumus.
W9844: MCCABE, PATRICK. - De dodenklas. Vertaling Maarten Polman.
T5786: MCCARTHY, MARY. - Can There Be a Gothic Literature? Johan Huizinga-lezing 1973.
R9744: MCCARTHY, TOM. - C. Vertaald door Auke Leistra.
M1368: MCCARTHY, ELAINE CLARK. - De vlucht van de valk.
C0114: MCCARTHY, MARY. - De oase. Vertaling Dolf Koning.
M5811: MCCARTHY, MARY. - Het teken aan de wand en andere literaire essays. Vertaling H. Surendonk.
T2963: MCCAY, WINSOR. - Kleine Nemo in Dromenland. Met een inleiding van August Derleth. Vertaling Martin Beumer.
H4577: MCCOURT, MALACHY. - Een zwemmende monnik. Een herinnering. Vertaling Peter Abelsen.
L7217: MCCOURT, FRANK. - De as van mijn moeder. Een Ierse herinnering. Vertaling Christien Jonkheer.
H8430: MCCOURT, FRANK. - De nieuwe wereld. Vertaling C. Jonkheer.
B9474: MCCULLERS, CARSON. - Het hart is een havik. Vertaling W.F.H. ten Bruggen.
H3258: MCDOUGALL, JOYCE. - Pladoyer fur eine gewisse Anormalitat. Ubersetzt von Klaus Laermann.
L9562: MCEWAN, IAN. - Het imitatiespel. Drie televisiespelen. Vertaling Heleen ten Holt.
T5320: MCEWAN, IAN. - Zaterdag. Vertaald door Rien Verhoef.
H9266: MCEWAN, IAN. - Boetekleed. Vertaald door Rien Verhoef.
T3935: MCEWAN, IAN. - Aan Chesil Beach. Vertaald door Rien Verhoef.
T8914: MCEWAN, IAN. - De dagdromer. Vertaling Heleen ten Holt.
B9576: MCFADDEN, CYRA. - Het feuilleton. Vertaling Ko Kooman.
B4578: MCFARLAND, DENNIS. - De muziekkamer. Vertaling Molly van Gelder.
B9332: MCGUINNESS, BRIAN. - Wittgenstein. A Life, Young Ludwig 1889-1921.
W5457: MCKEE, ALASDAIR. - Oom Henry's laatste oordeel. Vertaling Heleen ten Holt.
T8477: MCKENDRICK, JAMIE. - Een versteende dierentuin. Gedichten vertaald door Ko Kooman.
W4599: MCKEON, RICHARD / ROBERT K. MERTON / WALTER GELLHORN. - The Freedom to Read. Perspective and Program.
W8259: MCKERROW, RONALD B. - An introduction to bibliography for literary students.
H8168: MCKERROW, RONALD B. - An introduction to bibliography for literary students. Introduction by David McKitterick.
H6141: MCLEAN, RUARI. - How typography happens.
B7980: MCLEAN, RUARI. - Modern Book Design. From William Morris to the present day.
B8008: MCLEAN, RUARI. - Cobden-Sanderson and the Doves Press.
L8445: MCLELLAN, DAVID. - Friedrich Engels 1820-1895.
M5994: MCMAHON, THOMAS. - U spreekt met Klein Egypte. Vertaling M. Eenhoorn.
T1530: MCMILLAN, RICHARD. - Bloedende Betuwe.
M7079: MCMURTIE, DOUGLAS C. - Over de uitvinding van de boekdrukkunst. Waarvan de herdenking na vijfhonderd jaren in 1940 plaats vindt volgen hier uit Douglas C. McMurtie's The Book te New York 1937.
H7976: MCMURTRIE, DOUGLAS C. - The book. The story of printing & Bookmaking.
W5322: MCMURTY, LARRY. - Prairiemeiden. Vertaling Piet Verhagen.
K9847: MEASHAM, TERRY. - De Modernen 1945-1975. 104 reprodukties.
R6705: MECHELEN, RENEE VAN. - Uit eigen beweging. Balans van de vrouwenbeweging in Vlaanderen 1970-1980.
T0143: MEDEFIND, HEINZ. - Dat was Londen. Rijkdom en armoede in de grootste stad der wereld.
T1443: MEDICUS. - Zakboekje voor Eerste Hulp bij Luchtaanvallen.
T2586: MEDITAVI, - De vlaming en zijn Taalrechten.
W0485: MEE, CHARLES L. - Hoog spel. Onderhandelen op topniveau door de eeuwen heen. Vertaling M. van der Marck.
R6482: MEEGEREN, D.A. - Over de politieke toekomst van Nederland en de houding der katholieken.
B2664: MEEHAN, AIDAN. - Celtic Alphabets.
L7098: MEEKEL, KEES. - Jerusalem. Met 16 platen.
H5992: MEEKEREN, JOB VAN. - Heel- en Geneeskonstige Aenmerkingen. Ingeleid door D. de Moulin.
R9310: MEEKHOF. - Het dooden van slachtdieren.
A0583: MEENT, GEERTJE MAERSSENS DE. - De schilder en zijn vrouw.
L6586: MEER, HERMAN F. VAN DER. - Euhemerus van Messene.
L5874: MEER DE WALCHEREN, PIETER VAN DER. - Menschen en god. Eerste deel 1911 - 1929.
H2198: MEER, F. VAN DER. - Atlas van de Westerse Beschaving.
H9974: MEER, F. VAN DER. - Schoolatlas van de Westerse Beschaving.
H9344: MEER, FATIMA. - Nelson Mandela. De biografie.
L6323: MEER, HINDRIKUS J. VAN DER. - Main facts concerning the Syntax Mandeville's Travels.
L4927: MEER, JORRIT VAN DER. - Bijdrage tot de kennis van Senecio Vulgaris.
L4560: MEER, L.B. VAN DER. - De Etrusken. Inleiding tot de verzameling Etruskische oudheden in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
H6856: MEER, VONNE VAN DER. - De avondboot.
K0842: MEER, VONNE VAN DER. - De reis naar het kind. Een vertelling.
M8523: MEER, VONNE VAN DER. - Een warme rug.
H8922: MEER, VONNE VAN DER. - Het limonadegevoel en andere verhalen.
L7647: MEER DE WALCHEREN, PIETER VAN DER. - Menschen en God. Deel I: 1911 - 1929. Deel II: 1929 - 1935.
L7734: MEER, VONNE VAN DER. - Eilandgasten.
B3729: MEER, F. VAN DER. - Augustinus de zielzorger. Een studie over de praktijk van een kerkvader.
B4341: MEER, VONNE VAN DER. - Spookliefde. Een Iers verhaal.
B6263: MEER, S. VAN DER. - Venloer Stadt-Texte 1320-1543. Eine lautliche und orthographische Untersuchung.
B6595: MEER DE WALCHEREN, PIETER VAN DER. - Mijn dagboek november 1907 - juni 1911.
T3337: MEER VAN KUFFELER, F.C. VAN DER. - Inventaris van het archief van de Weeskamer van 's-Gravenhage 1482-1852.
R4084: MEER, T. VAN DER/ SCHUPPEN, S. VAN/ VEEN, S., - De SDAP en de kiesrechtstrijd. De ontwikkeling van de Nederlandse sociaal-democratie 1894-1913.
T6239: MEER, PIETER VAN DER. - Levens van leed. Studies en schetsen (1902-1905).
R6586: MEER, HERMAN D. VAN DER. - Over de doofstomheid en het audiologisch aspect van hoorgebreken bij kinderen in het algemeen.
T1679: MEER, P. VAN DER. - Jong leven.
T5448: MEER, H. VAN DER. - Levende doden.
K6708: MEERBEKE, KAREL WILLEM VAN. - Ik zal het zijn... Historische roman om Willem van Oranje.
R7222: MEERDERVOORT, M. VAN. - Het bolwerk van den blinden pionier.
R0963: MEERE, J.A.P. - De Verfspuit zijn toepassing door den huis-, decoratie-, reclame-, meubel- en autoschilder.
H2246: MEERKERK, J.B. - Om het derde rijk. Eene studie over Hendrik J. Ibsen.
K6894: MEERKERK, J.B. - Menschen in Nederland.
L8495: [MULTATULI] MEERKERK, J.B. - Eduard Douwes Dekker. Multatuli. Eene karakterstudie.
T0780: MEERLOO, JOOST A.M. - Asklepiaden. Verzamelde essays.
R6725: MEERLOO, A.M. - Over wortels en vertakkingen van het angstgevoel.
W3742: MEERMAN, INIGO. - Donatello en Moerlemei, twee novellen.
L7334: MEERSHOEK, GERARDUS Q.A. - Le latin biblique d'apres Saint Jerome. Aspects linguistiques de la rencontre entre la Bible et le monde classique.
T6566: MEERT, LEO. - Holland en het Vlaamsch activisme. Een woord vooraf van L. Simons. Met als naschrift een hoofdartikel van De Nieuwe Courant en met belangrijke toelichtende aanteekeningen van den schrijver.
T3759: MEERTEN, WED. A.B. VAN, ENZ. - Vergeet ons niet. Proza en poŽzy voor de jeugd.
H8508: MEERTENS, P.J. - De betekenis van de Nederlandse Familienamen.
K9485: MEERTENS, P.J. - De betekenis van de Nederlandse Familienamen.
L6967: MEERTENS, P.J. / A. WEIJNEN EN H.C.M. GHIJSEN. - Zeeuwsche dialectproblemen.
L7313: MEERTENS, P.J. - De lof van den boer. De boer in de Noord- en Zuidnederlandsche Letterkunde van de Middeleeuwen tot 1880.
L7328: MEERTENS, P.J. EN L. KAISER. - Het eiland Urk.
H6840: MEERTENS, PIET. - In het voetspoor van Henriette Roland Holst. Radicalen en religieuze socialisten in Nederland. Ingeleid door Ger Harmsen.
R2452: MEERUM TERWOGT, P.C.E. - Voltaire's Dictionaire Philosophique. Leergang gehouden te Zaandam October-December 1942.
H1822: MEERWALDT, J.D. - Vormaspecten.
T9377: MEES-VERWEY, M. - Apologie ofte verantwoordinge van den prince van Orangien. Met voorrede van Albert Verwey en portret van den Prins naar de gravure van Goltzius.
T7510: MEES, M. - Een en ander over het stelsel van bescherming.
T7509: MEES, M. - Nadeelen van het protectionisme voor de werkende klassen.
B7751: MEES-VERWEY, MEA. - De betekenis van Johannes van Vloten. Een bibliografie met inleiding.
R4035: MEES AZ., G. - De Fransche heerschappij in ons vaderland en de verlossing daarvan in 1813.
K8147: MEESTER, J. DE. - Het avontuur van David Zangvogel en andere vertellingen.
K9562: MEESTER, J. DE. - Liefdetrouw.
K8712: MEESTER, J. DE. - Vertellingen van vroeger en later.
H1076: MEESTER, JOH. DE. - Gezin.
M3541: MEESTER, JOH. DE. - Gezin.
M0927: MEESTER, JOH. DE. - Goethe's liefdeleven.
A0597: MEESTER, JOHAN DE. - Allerlei mensen. Samengesteld door Johan de Meester Jr. en ingeleid door Victor E. van Vriesland.
M0533: MEESTER, MARIET. - De eerste zonde. Roman.
K5511: MEESTER, MARIET. - Het mythische Menaka.
H8056: MEESTER, MARIET. - Landschap met dieren.
L8616: MEESTER, J. DE. - 's Zomers buiten. Stadje in roem.
L8621: MEESTER, J. DE, BRUSSE, VAN EEDEN, HAVELAAR, HEYERMANS. - Nieuwere Schrijvers.
B3777: MEESTER, J. DE. - De menschenliefde in de werken van Zola. Eene lezing. Uitgegeven ten voordeele van het monument voor Zola.
B6919: MEESTER, J. DE. - Iets over de literatuur dezer dagen. Een nutslezing.
L6983: MEESTER, BERNARD DE. - Le Saint-Siege et les Troubles des Pays-Bas 1566 - 1579.
T6778: MEESTER, J. DE. - Het avontuur van David Zangvogel en andere vertellingen.
B5658: MEESTERS, ROB. - Roman van Heinric en Margriete van Limborch. Uitgegeven volgens het Brusselse handschrift. Editio princeps.
L1233: MEEUSE, A.D.J. - Les extremes se touchent.
H5923: MEEUSE, PIET. - Oud nieuws. essays.
B1318: MEEUSE, A.D.J. - All about Angiosperms.
B1561: MEEUSE, A.D.J. - The Euphorbiaceae Auct. Plur. An unnatural taxon.
B2698: MEEUWESSE, KAREL EN JAN STARINK. (EDS.). - Anton van Duinkerken 1903-1968. KRO-Herdenkingsprogramma.
B6798: MEEUWESSE, ANTONIUS C.M. - Jan Luyken als dichter van de Duytse Lier.
B8894: MEEUWESSE, KAREL. - Martinus Nijhoff en de kerkelijke traditie. De symboliek van Des Heilands Tuin, een pinksterspel.
L3493: MEEUWS, PAUL. - Badhuis in de sneeuw.
W2848: MEEUWS, PAUL. - Jonge modinettes.
R0221: MEGALEEP. [FREDERIKA HENRIETTE BROEKSMIT]. - Zeedrijfsel.
B6379: MEHLER, F.Z. - Dr. Pieter Bernagie.
L3950: MEHRING, FRANZ. - Karl Marx. Geschiedenis van zijn leven. Geautoriseerde vertaling door Jan Romein.
R0801: MEHRTENS, GERHARD F. - Windmolens voor het Vaticaan.
T8891: MEIDEN, ANNEMIKE F.R. VAN DER. - Woonplaats van verwachting.
L3779: MEIER, E. (ED.). - Uwe Ommer photedition 2.
K9815: MEIHUIZEN, H.W. - Galenus Abrahamsz 1622-1706. Strijder voor een onbeperkte verdraagzaamheid en verdediger van het Doperse Spiritualisme.
T4380: MEIHUIZEN, H.W. - Een dader des woords. In memoriam Ds Albert Keuter.
T6041: MEIJ, H.W. VAN DER EN ADR. P. HAMERS. - Zes liederen in den volkstoon met begeleiding van piano. Woorden van H.W. van der Meij en Adr. P. Hamers.
T9104: MEIJ, HENRIETTE VAN DER. - Gezondheids- en vacantiekoloniŽn in Nederland (A) + Mededeelingen (B).
R9713: MEIJ, H.W. VAN DER EN ADR. P. HAMERS. - Twaalf liederen in den volkstoon met begeleiding van piano.
MK0027: MEIJBOOM, L.S.P. - Verhandeling over den oorsprong van het ABC, Uitgesproken in de Hollandsche Maatschappij Van Fraaije Kunsten en Wetenschappen.
R3919: MEIJBOOM, MARGARETHA. - Bjornstjerne Bjornson
H0136: MEIJER, JAAP. - De zoon van een Gazzen. Het leven van Jacob Israel de Haan 1881 - 1924.
R8592: MEIJER, JAAP. - Moeder in Israel. Een geschiedenis van het Amsterdamse Asjkenazische Jodendom.
T4449: MEIJER, FIK. - Macht zonder grenzen. Rome en zijn imperium.
R3392: MEIJER, JAAP. - Meijer Marcus Roest (1821-1889) Deel I: De biografie van een bibliograaf. Deel II: Bronnenboek.
H7188: MEIJER, BERT W. - Rondom Rembrandt en Titiaan. Artistieke relaties tussen Amsterdam en Venetie in prent en tekening.
H7036: MEIJER, DAPHNE. - Joodse tradities in de literatuur. Van Mendels Mojcher Sforim tot Arnon Grunberg.
K5581: MEIJER, ISCHA. - Een jongetje dat alles goed zou maken.
H1456: MEIJER, ISCHA. - Ischa Meijer's Magazine No 1. juli 1979.
K8410: MEIJER, JAAP. - J.K. Rensburg 1870 - 1943. Een joodse graalzoeker.
K9561: MEIJER, JAAP. - Manipulaties met de Mathilde Deel I: de bronnen tot november 1881. Deel II: de editie van 1882. Deel III: schaven achter de schermen.
K9560: MEIJER, JAAP. - The onlie begetter Jacques Perk in de poŽzie van Willem Kloos 1881-1888.
K2261: MEIJER, LODEWIJK. - Verloofde Koninksbruidt. Uitgegeven en toegelicht door een werkgroep van Utrechtse Neerlandici.
K3524: MEIJER, REINDER P. - Literature of the Low Countries. A short history of Dutch literature in the Netherlands and Belgium.
L5866: MEIJER, W.H. - Terugblik. Herinneringen van een sociaal democraat. Verzorgd en geannoteerd door Mies Campfens.
B4569: MEIJER, JAAP. - Gedreven door verlangen en gemis. Joodse letterkundigen in Nederland over jood en jodendom.
T1281: [SPINOZA] MEIJER, W. - Spinoza. Een levensbeeld.
T1287: [SPINOZA] MEIJER, W. - Nieuw licht over Spinoza's wijsbegeerte met een aanhangsel over verschillende lezingen in de Ethica.
L9691: MEIJER, ISCHA. - De dikke man voor altijd.
M4672: MEIJER, ISCHA. - Interviews.
L0777: MEIJER, ISCHA. - Zing, m'n jongen zing! De radioteksten voor Cor Galis.
B7190: MEIJER, J. - Het levensverhaal van een vergetene. Willem Anthony Paap 1856-1923. Zeventiger onder de Tachtigers.
L7782: [REVE] MEIJER, MIA & KLAUS BEEKMAN. - Gerard (Kornelis van het) Reve.
B2582: MEIJER, ISCHA. - De handzame Ischa Meijer.
B2654: MEIJER, SAL. - Sal Meijer. Inleiding door Hans van Straten.
B4397: MEIJER, P.W.M. DE. - Pirandelliaanse combinaties.
B4729: MEIJER, J. - Zij lieten hun sporen achter. Joodse bijdragen tot de Nederlandse beschaving.
B4740: MEIJER, JAAP. - Van Israelieten tot Israeliers. Anderhalve eeuw Joodse geschiedenis 1815-1965.
B4986: MEIJER, JAAP. - Tussentijdse verantwoording. Een Zionistische Enquete uit 1916.
B4987: MEIJER, JAAP. - Discriminatie in domineesland C.E. van Koetsveld 1807-1893.
B4989: MEIJER, JAAP. - Herman van den Bergh: Sabbath. Een joods-thematische studie.
B4990: MEIJER, JAAP. - Herman van den Bergh 1897-1967. Een documentatie.
B4992: MEIJER, JAAP. - Voorvaderlijke vooroordelen. Het joodse type bij Jacob van Lennep 1802-1868.
B5151: MEIJER, JAAP. - De schim van P.C. Hooft, Jacques Perks alternatieve terzinen 17 maart 1881.
R6648: MEIJER, JAAP. - Afscheid van de grote Sjoel. Synagogencomplex werd museum. Balans der Ballingschap.
B7180: MEIJER, JAAP. - Martelgang of cirkelgang. Isaac da Costa als joods romanticus.
R4694: MEIJER, G. - Beroerders des Volks. Praat en daad der C.D.U.
L6153: MEIJER, ISCHA. - Een jongetje dat alles goed zou maken.
L5565: MEIJER, JAAP. - Waar wij ballingen zijn. Essays over joodse letterkundigen in Nederland.
T8337: MEIJER, MIA. - Gerard Reve.
B9458: MEIJER, J. / KAREL V. H. REVE / H.G. SCHOGT / CHARLES B. TIMMER. - Over Toergenjew.
R2939: MEIJER, JOKOB / ADRIAAN K. OFFENBERG. - Al tehomot. Op de rand van de afgrond. Catalogus van Hebraica en Judaica onder de Duitse bezetting in Nederland verschenen.
R2685: MEIJER, ISCHA. - Brief aan mijn moeder.
H0223: MEIJER, J. - Jacques Perk en Willem Kloos 1881.
K0440: MEIJER, ISCHA. - De Interviewer. 50 interviews uit 25 jaar interviewen.
R1534: MEIJER, J. - Van Corantijn tot Marowijne. Beknopt overzicht van de geschiedenis van Suriname.
T1339: [SPINOZA] MEIJER, W. - Dewetenschap van Dr.G. Jelgersma en de wijsbegeerte van Benedictus de Spinoza.
T1362: [SPINOZA] MEIJER, W. & J.D. BIERENS DE HAAN. - De ontwikkelingsleer en het spinozisme. [gevolgd door] Nabeschouwing over: Het spinozisme als ontwikkelingsleer [gevolgd door] Verweer tegen de nabeschouwing van Dr. J.D. Bierens de Haan.
B4761: MEIJER, JAAP. - Contrastbelichting en caricatuur. Het Joodse type bij J.J. Cremer 1827-1880.
B8793: MEIJER, ISCHA. - Gekgemaakt in het huwelijk en Een geval van onaangepast gedrag. Met tekeningen van Monika Sauwer.
R3368: MEIJER, JAAP. - Balans der ballingschap. Bijdragen tot de geschiedenis der joden in Nederland 1 t/m 18.
T1241: MEIJER, W. - Disputationem Familiarem De Republica. Latine edidit W.G. van der Tak.
K9554: MEIJER, JAAP. - Onze taal als een bare schat. Jacob Israel de Haan en het Hebreeuws.
R4046: MEIJER, JAAP. - J.K. Rensburg 1870 - 1943. Een joodse graalzoeker.
B4985: MEIJER, JAAP. - De bedevaartgangers. Een proto-zionistische roman van Betsy Hasebroek (1841).
R3895: MEIJER, JAKOB. - Isaac da Costa's weg naar het Christendom. Bijdrage tot de geschiedenis der joodsche problematiek in Nederland.
R1599: MEIJER, JAAP. - Bibliography of the writings of Dr. Jaap Meijer.
R1777: MEIJER, JOANNES B.J. - De eerste levensvraag in het intellectualisme van St. Thomas van Aquino en het integraal-realisme van Maurice Blondel.
R5737: MEIJER, JAN DE. - De Kerk der Ned. Herv. Gemeente te Koog aan de Zaan.
R4462: [SPINOZA] MEIJER, W. - Wat is de staat? (naar Spinoza).
R2671: MEIJER, ISCHA. - Een Rabbijn in de Tropen.
R5483: MEIJER, ADOLPH F. - De droom.
T0982: MEIJER, ISCHA. - Brief aan mijn moeder.
T5259: MEIJER, S.J. - Een en ander in verband met het Oera Linda Bok.
T7126: MEIJER, G.A. EN N.J.M. DRESCH. - Het honderdvijftigjarig bestaan van het Roomsch-Katholiek Weeshuis te Schiedam 1774-1924.
L0872: MEIJERE, VICTOR DE. - De Avondgaarde.
K9642: MEIJERE, VICTOR DE. - Labber-de Zwie.
R3640: MEIJERE, VICTOR DE. - Uit mijn land.
L4605: MEIJERS, J.A. - Taal en leven. Een populaire uiteenzetting van enkele taalverschijnselen.
R5585: MEIJERS, E.M. (BEWERKT). - Kleinindustrieen ten platten lande.
T3104: MEIJERS, JAN ANDRIES. - Land zonder volk? Een bijdrage tot de discussie over het annexatieprobleem.
R4962: MEIJERS, DEBORA. - De vrouw een godin, de kunst een god. Over vrouwenstudies en het symbolisties vrouwbeeld.
L1231: MEIJNE, N.G. - In een stroomversnelling van de chirurgie.
A0332: MEIJSING, DOESCHKA. - De kat achterna.
W5099: MEIJSING, DOESCHKA. - De kat achterna.
H1253: MEIJSING, DOESCHKA. - De tweede man.
K2501: MEIJSING, DOESCHKA. - Ethel Portnoy. Informatie.
H3824: MEIJSING, DOESCHKA. - Tijger, tijger!
L1891: MEIJSING, DOESCHKA. - Utopia of De geschiedenissen van Thomas.
L3361: MEIJSING, GEERTEN. - De grachtengordel. Een roman.
L0216: MEIJSING, GEERTEN. - Tussen mes en keel.
L8801: MEIJSING, GEERTEN. - Altijd de vrouw.
B8482: MEIJSING, GEERTEN. - Veranderlijk en wisselvallig. (vijf variaties).
R1774: MEIJSING, GEERTEN. - Malocchio. Een Toscaanse jeugd.
R1155: MEILINK, WIM (ED.). - Bibliografie van in Nederland en Belgie verschenen werken op het gebied van het poppenspel.
T2170: MEILOF-WITTE, NOOR / JAN MEILOF / JOOST DE MOOR. - Achter onze bonte vaan. Een beeld van de Arbeiders Jeugd Centrale 1918-1959.
T5489: MEILOF, JAN. - Een wereld licht en vrij. Het culturele werk van de AJC 1918 - 1959.
R4530: MEINER, ANNEMARIE (ED.). - Grundstock einer Fachbibliothek fŁr den Buchhšndler.
M4088: MEINKEMA, HANNES. - De driehoekige reis.
W0403: MEINKEMA, HANNES. - Mooie horizon.
W2230: MEINKEMA, HANNES. - Verhalen. Alle verhalen uit: Het wil nog maar niet zomeren, De groene weduwe, De naam van mijn moeder.
B4488: MEINKEMA, HANNES. - Te kwader min.
P0746: MEINKEMA, HANNES. - Een geluid als van onweer.
P0315: MEINKEMA, HANNES. - De groene weduwe en andere grijze verhalen.
R3258: MEINKEMA, HANNES. - Het persoonlijke is poŽzie.
R0914: MEINKEMA, HANNES. - Op eigen tenen.
R0911: MEINKEMA, HANNES. - Dora, een geschiedenis.
T1334: [SPINOZA] MEINSMA, K.O. - Spinoza en zijn Kring. Historisch-kritische studiŽn over Hollandsche vrijgeesten.
T9638: MEINSMA, KOENRAAD OEGE. - Middeleeuwsche Bibliotheken.
B7665: MEIR, GEORGE. - Pol de Mont. Een studie over zijn leven en zijn werk.
R9207: [DRUKKERIJ TRIO.] MEISCHKE, C.A. - Over de betekenis van de drukkunst in het mensenleven.
R3222: MEISCHKE, M.C.A. - Boerenwagens.
R5777: MEISCHKE, M.C.A. - Koek- en Speculaasprenten. Het vanwaar en het waarvan.
L7949: MEISENBACH, A.C. - ACME Commodity and Phrase Code.
L5396: MEISSINGER, KARL AUGUST. - Der katholische Luther.
L7254: MEISSNER, FRANZ HERMANN. - Hans Thoma.
T5566: MEISTER, KARINA [SAMENSTELLING EN CALLIGRAFIE]. - O admirabile Veneris idolum.
L0020: MEISTERSANGER, JACOB DER. - Net als vroeger.
B2262: [TSJECHOV] MELCHINGER, SIEGFRIED. - Anton Chekhov. Translated by Edith Tarcov.
B3283: [TSJECHOV] MELCHINGER, SIEGFRIED. - Anton Tschechow.
L1479: MELCHIOR, A. - De eerste walvisvaart van de "Willem Barendsz". Inleiding W.H. Bierman.
B7165: MELCHIOR, WILLEM. - De roeping van het vlees.
W5884: MELGERS, AAFJES. - Spaanse furie.
T0884: BINDELS & VAN MELICK (RED.). - Over niks. Over alles. Dag van de Brief.
B6270: MELICK, BEN VAN. - Literatuur in en uit Limburg. Portretten Joseph Quaedackers.
B4589: MELIS, HENRI. - Taferelen uit het leven van een Pallieter. 10 tekeningen.
T0692: MELIS, WILLEM. - De strijd om de vereeniging der Nederlanden.
K7531: MELKER, SASKIA DE (EDS.). - The Image of the Word. Jewish Tradition in Manuscripts and Printed Books.
B9021: MELKMAN, J. - Geliefde vijand. Het beeld van de Jood in de naoorlogse Nederlandse literatuur.
R3912: MELKMAN, JOZEPH. - David Franco Mendes. A Hebrew Poet.
T5037: MELKMAN, JOZEPH. [= J. MICHMAN] - Ter Herinnering aan de Uittocht uit Egypte.
T2126: MELKMAN, J. [=J. MICHMAN]. - Samuel Joseph Agnon. Inleiding over Auteur en werk.
T9242: MELLAERTS, J EN GILBERT NEIRINCKX. - Avond. Gedicht en Muziek. Onder leiding van Emiel Hullebroeck.
L1168: MELLE, J.P. VAN. - De "Oude" Jan Luyken.
T6424: MELLE, MARIUS VAN EN ROB VAN VEELEN. - Gerard Albert Vader (1865-1940). Een sociaal bewogen leven in Weesp.
L1142: [VONDEL] MELLES, J. - Joost van den Vondel. De geschiedenis van zijn leven.
H5160: MELLES, J. - Joachim Oudaan. Heraut der verdraagzaamheid 1628-1692.
K8762: MELLES, J. - Joachim Oudaan. Heraut der verdraagzaamheid 1628-1692.
K5805: MELLES, J. - Bisschoppen en Bankiers. De eerste lombardiers in de lage landen ca.1260.
T6411: MELLES, J. - Rondom een oude rentebrief. Een bijdrage tot de oprichtingsgeschiedenis van de Zuidnederlandse bergen van barmhartigheid.
R0630: MELLES, J. - Het Huys van Leeninge. Geschiedenis van de oude Lombarden en de Stedelijke Bank van Lening te Rotterdam 1325-1950.
R1581: [VONDEL] MELLES, J. - Joost van den Vondel. De geschiedenis van zijn leven.
R6204: MELLINK, A.F. - De Wederdopers in de Noordelijke Nederlanden 1531-1544.
R9238: MELLINK PZ., F.G. - Nederlandsche spraakkunst.
T1066: MELLINK, A.F. - De radikale Reformatie als thema van sociaal-religieuze geschiedenis.
R3300: MENS EN MELODIE. - Mens en melodie. Algemeen maandblad voor muziek 5e jaargang nr 1, januari 1950.
L5305: MELOEN, JOSIEN. - Uit de oude poepdoos. Versjes.
W8550: MELOTTE, M.A. DE. - Discours prononce a l'inauguration de l'exposition Joh. Enschede en Zonen de Haarlem au musee d'Ansembourg a Liege.
L6789: MELSEN, A.G.M. VAN. - Het nut der wijsbegeerte.
R0595: MELVILLE, HERMAN. - Moby Dick. Vertaald door Helen Knopper.
L6151: MELVILLE, HERMAN. - De jacht op de witte walvis. Vertaling A. v.d. Vet. Tekeningen Rein Snapper.
L3112: MELVILLE, HERMAN. - Moby Dick.
Y0296: MELVILLE, HERMAN. - Moby Dick of de Walvis. Vertaling S. Westerdijk.
Y0288: MELVILLE, HERMAN. - Moby Dick of de Walvis. Vertaling S. Westerdijk.
K8336: MEMBRECHT, STEVEN. - De eerstelingen.
M9643: MEMBRECHT, STEVEN. - De ruimte gevangenis. Zeven novellen.
P1718: MEMBRECHT, STEVEN. - De sektariers en de witte vlek.
K3180: MEMBRECHT, STEVEN. - Een waarachtige driehoek. Essay. Eenzaamheid, schuld en angst in de literatuur.
P1719: MEMBRECHT, STEVEN. - Het tweede besluit. (Verslag van een vertwijfelde).
H8462: MEMBRECHT, STEVEN. - Ja-of nee / nee-of ja. Gedichten
M4475: MEMBRECHT, STEVEN. - Raderwerk. Gedichten/Teksten.
B3547: MEMBRECHT, STEVEN. - Totdat het leven daalt. De Martha-gedichten.
B3917: MEMBRECHT, STEVEN. - Het labyrint en de poetische ruimte.
T0998: MEMMI, ALBERT. - Portret van een Jood. De impasse. Vertaling Hermien Manger.
M2507: MENCKEBERG, HENRY. - De vrolijke dood van David Caprino.
L1232: MENDEL, B. - Over de taak der pharmacologie.
M2505: MENDELS, JOSEPHA. - Alles even gezond bij jou. Roman.
K3857: MENDELS, JOSEPHA. - Alle verhalen.
H5189: MENDELS, JOSEPHA. - Alles even gezond bij jou. Roman.
M5200: MENDELS, JOSEPHA. - Heimwee naar Haarlem.
K6925: MENDELS, JOSEPHA. - Je wist het toch...
M1892: MENDELS, JOSEPHA. - Joelika en andere verhalen.
M2504: MENDELS, JOSEPHA. - Welkom in dit leven. Verhalen.
B4767: MENDELS, JOSEPHA. - Spel is het leven. Waarin opgenomen Rolien en Ralien, Als wind en rook, De speeltuin.
K6393: MENDELS, JOSEPHA. - Zoethout en etamien en andere novellen.
R4350: MENDLIK, O. - Kunst en nationalisme.
P1067: MENG, WANG/WANG ANYI. - De staart van de vlieger. Chinese verhalen van kort na de Culturele Revolutie. Vertaald door R. Sybesma.
T3176: MENGER, ANTON. - Nieuwe zedeleer. Vertaling W.H. Vliegen.
B4954: MENNE, KARL. - Der Einfluss der deutschen Literatur auf die niederlandische um die Wende des 18.u. 19Jhts. Teil I. Periode der Ubersetzungen; Fabel- und Idyllendichtung; Klopstocks Messias; Ubersicht uber das Drama.
K9609: MENNEKENS, JEF. - KinderpoŽzie in verband met onderwijs en opvoeding.
R5360: MENNEKENS, JEF. - Een kroon. Drama in 5 bedrijven.
K7317: MENS, JAN. - Het rode gerucht.
L3333: MENS, JAN. - Lampions der liefde zijnde enige spannende fragmenten uit het geheim dagboek van Maria Petronella Goudentor.
H0258: MENS, JAN. - Meester Rembrandt. Roman.
R7233: MENS, JAN. - Godt alleen d'eere.
R6527: EEN MENSCHENVRIEND. - Licht en Schaduw in ons Maatschappelijk Leven.
B6586: MENSING, JAN. - Grafische monografieen: Bandtitels van Jan Mensing met een bijschrift van L. Ronner.
L6295: MENSINK, BERNARDUS A. - Jan Baptist Stalpart van der Wiele. Advocaat, priester en zielzorger 1579 - 1630.
R5549: MENSINK, B. A. - Jan Baptist Stalpart van der Wiele. Advocaat, priester en zielzorger 1579 - 1630.
K5799: MENSONIDES, S.S. - Het Wilhelmus naar de uitgave van het Geuzenliedboek van 1581. Met inleiding, verklaring en aantekeningen van...
L5416: MENSSCHERT, WILLEM. - De gouden bruiloft. Met een voorberigt van H. Tollens, Cz.
L0190: MENTEN, TED. - Art Deco small frames and borders.
L0186: MENTEN, TED. - Borders.
W2217: MENZ, GERHARD. - Der deutsche Buchhandel.
T3556: MERCIER, DESIRE FELICIEN. - Noodkreet der Belgische bisschoppen tot de openbare meening.
L2031: MERCIER, HELENE. - Verbonden schakels.
P0920: [BECKETT] MERCIER, VIVIAN. - Beckett/Beckett.
T9793: MERCIER, KARDINAAL. - Herderlijke Brief van Zijne Eminentie Kardinaal Mercier, Aartsbisschop van Mechelen over de Vaderlandsliefde en standvastige lijdzaamheid. Kerstmis 1914.
R8639: MEREJKOWSKI, DMITRI SERGEWITSCH. - Tolstoi en Dostojewski als menschen en kunstenaars. Voor Nederland bewerkt door W.J.A. Roldanus jr.
R9356: MEREZJKOWSKJOE, D.S. - Paul I. Drama in vijf bedrijven. Uit het Russisch vertaald door Annie de Graaf.
R8233: MEREZJKOWSKJOE, D.S. - Paul I. Drama in vijf bedrijven. Uit het Russisch vertaald door Annie de Graaf.
M3806: MERI, VEIJO. - Verhalen. Vertaald door Dolf Coppes.
R4587: DE MERIDIAAN. - Congo. F. Olbrechts: De sereniteit van de Afrikaanse plastiek. E. van Ruysbeek: Inheemse litteratuur. A. Meeussen: Een wiegelied uit Burundi. G. Walschap: Kunstenaars reizen in Congo. K. Jonckheere: Neger, een scheldwoord. H. Wouters: Negerdansen. M Wyckaert: Picasso, Matisse, Vlaminck, Getrude Stein en de Afrikaanse kunst.
L6907: MERIMEE, PROSPER. - Carmen. Vertaling J. de Jong.
T6032: MERISON, JOS. - Oranje-Jubel Marsch. Met den meest verschuldigden eerbied aan Hare Majesteit Koningin Wilhelmina der Nederlanden. Ter herdenking aan Hoogst Derzelve 25 Jarige zegenrijke Regeering. 1898 - 1923.
R8562: MERK, E. - Onder een dak. Novelle.
K5862: MERKELBACH. - Over tooneel.
T5243: MERKELBACH, H.M. - Naar aanleiding van de collectieve arbeidsovereenkomst.
T9233: MERKX, C.J.M. EN G.W. LOVENDAAL. - Vergeefs Verwacht. Voor Mannenkoor of kwartet.
R4935: [STRACHEY]. MERLE, GABRIEL. - Lytton Strachey (1880-1932). Biographie et critique d'un critique et biographe. 2 vol.
R4686: MERLYN. - Vierde jaargang nrs 1 t/m 6, 1966, complete jaargang.
T4541: MERLYN. - Bijdragen Alberts' De eilanden, Couperus en Engeland, Claus' Een geverfde ruiter.
M3154: MERLYN. - Bijdragen over De brieven Van van het Reve. Vestdijks Zo de ouden zongen... I. Gomperts' heldhaftige literatuurbeschouwing Het orakel van Gomperts.
B7547: MERLYN. - Bijdragen over: Polet en de complementariteit. Vestdijks Genadeschot. Hendrik de Vries, reprise. Hendrik de Vries, derde ronde. Autonomie.
B7548: MERLYN. - Bijdragen over: Boutens' Nacht-Stilte. Mnemosyne in de bergen. Willem Mertens' levensspiegel. Auteursbelangen.
B7549: MERLYN. - Bijdragen over: Mnemosyne in de bergen II. Tobias en de dood. Analyse en oordeel III. Kafka's Amerka.
B7550: MERLYN. - Bijdragen over: Sartre voor de spiegel. Achterberg's hiervoormaals. De god Denkbaar. De vertaler als censor. Lucebert's visser van Ma Yuan.
B7551: MERLYN. - Bijdragen over: Nog een meisje van Gorter. Awater. Nijhoff-Achterberg. Vromans Over de dichtkunst. Kloos in de nacht. Vera Janacopoulos. Lucebert en het program.
B7552: MERLYN. - Bijdragen over: Hermans' Donkere kamer. Taalkunde en literatuur. Vestdijks Zo de ouden zongen...(II). Hooftse wendingen.
B7553: MERLYN. - Bijdragen over: Hendrik de Vries. Hoorniks Vis. De laatste Koolhaas. Analyse en oordeel.
B1947: MERLYN. - Bijdragen over Coenens Onpersoonlijke herinneringen. Tengnagel en de Schouwburg. Lodeizen en de sterren. Zeemorgen en Toetsing door splitsing.
R4685: MERLYN. - Derde jaargang nrs 1 t/m 6, 1965, complete jaargang.
T8577: MERODE, WILLEM DE. - O Tempora, O Mores !
B4821: MERODE, WILLEM DE. - De overgave.
W4347: MERODE, WILLEM DE. - De lichtstreep.
M0095: MERODE, WILLEM DE. - Kaleidoscoop.
M0028: MERODE, WILLEM DE. - Spiegelbeelden.
T8143: MERODE, WILLEM DE. - Spiegelbeelden.
T8197: MERODE, WILLEM DE. - Verzamelde gedichten. Twee delen.
T8203: MERODE, WILLEM DE. - Chineesche gedichten.
T8204: MERODE, WILLEM DE. - De steile tocht.
T8206: MERODE, WILLEM DE. - Eenvoudige gedichten. Met teekeningen van H. Molenaar.
T8210: MERODE, WILLEM DE. - Doodenboek.
T8219: MERODE, WILLEM DE. - Ruischende Bamboe.
T8353: MERODE, WILLEM DE. - Chinese gedichten. Ingeleid en toegelicht door Hans Werkman.
R8685: MERODE, WILLEM DE. - De overgave.
T3311: MERODE, WILLEM DE. - Kwattrijnen.
R7865: MERODE, WILLEM DE. - De donkere bloei.
T0030: MERODE, WILLEM DE. - Het kostbaar bloed.
T2435: MERODE, WILLEM DE. - De rozenhof. Kwatrijnen.
R3457: MERRILL, E.D. - De Plantengroei van de Maleise Archipel. Bewerkt door J. Th. Koster.
K4399: MERRILL, JOHN C. - The Elite Press. Great newspapers of the world.
T5313: MERTENS, ANTHONY. - Zwaluwziek. Leven na een herseninfarct.
T6665: MERTENS, D. - In Memoriam Martin Luther King.
W7950: MERTENS, ANNA. - Voorspel.
M1016: MERTENS, PIERRE. - Begoochelingen. Vertaling Ernst van Altena.
L9941: MERTENS, PIERRE. - Koninklijke rust. Vertaling Ernst van Altena.
R8740: MERTENS, A.TH.L.M. - De invloed van het geboortenummer op den levensloop.
R8160: MERTENS, A.T.L.M. - Eenige aspecten van de beteekenis van het geboortenummer. Bewerking van gegevens an 5202 gezinnen met 34528 kinderen verkregen via een enquete.
T6878: MERWE, JAAP VAN DE. - 't Oproer kraait, geillustreerd gezangboek voor rebellen.
M0248: MERWE, A. V.D. = PIETER GEYL. - Het wachtwoord, sonnetten.
T6330: MERWE, J.P. VAN DER. - Die Kaap onder die Bataafse Republiek 1803-1806.
R5870: MERWE, JAAP VAN DE. - Gij zijt kanalje, heeft men ons verweten! Het proletarierslied in Nederland en Vlaanderen.
T7862: MERZ, KONRAD. - Duitscher aangespoeld. Vertaling Nico Rost.
B7655: MERZ, KONRAD. - Duitscher aangespoeld. Vertaling Nico Rost.
R5730: MERZ, DR. - Ultramontaansche wonderziekte in de tweede helft der negentiende eeuw.
B4283: MES, ALOYS J.J.M. - Retributien.
T7299: MES, GOMARIUS. - De Katholieke Pers van Nederland 1853-1887. Alphabetische verzameling der titels van boeken, brochures, tijdschriften, vervolgwerken, dag en weekbladen door katholieke Nederlanders geschreven en ter perse gelegd van 1853, de invoering der bisschoppelijke kerkregeling in Nederland, tot 1887, het jaar van het gouden priesterfeest van Z.H. Paus Leo XIII, benevens een wetenschappelijk overzicht.
R1208: MESDAG, M.J. - Bibliographie van de werken van Nederlandsche schrijvers op het gebied der neurologie en psychiatrie en aanverwante vakken. Met een woord vooraf van K. Herman Bouman. Eerste deel.
T7838: MESMAN, JAN. - De monnik biecht. Een vrije bewerking van het Hexenlied van Ernst von Wildenbruch naar een vertaling van Henk Eikeboom.
H1801: MESSADI, MAHMOUD. - De geboorte van het vergeten. Vertaling M. van de Pol.
R8008: MESSCHERT, WILLEM. - De Gouden Bruiloft. Gedicht.
T4796: MESSEL, SAUL VAN. - Over de huid van mijn geheugen. Een cyclus Joodse gedichten.
K9938: MESSEL, SAUL VAN. - Het eeuwige leven. Een bundel doodspoŽzie.
H0574: MESSEL, SAUL VAN. - Toverstaf. Nieuwe priapeeen.
T8152: MESSEL, SAUL VAN. - Het geluid hing te trouwen.
R2300: MESSEL, SAUL VAN. - Balans 5739. Drie kwatrijnen.
R3748: MESSEL, SAUL VAN. - Bruid waar blijft je mond. Een bundel priapeeen.
R3068: MESSEL, SAUL VAN. - Vaderland in den vreemde. Joodse balladen uit Groningerland.
W7687: MESSEL, SAUL VAN. - Syndroom: joodse poŽzie.
T8840: MESSEL, SAUL VAN. - Vaderland in den vreemde. Joodse balladen uit Groningerland.
T8661: [SALOMO] MESSEL, SAUL VAN. - Salomo, keur uit zijn liederen. Uit het Hebreeuws vertaald.
T8754: MESSEL, SAUL VAN. - Zeer zeker en zeker zeer. Joodse gedichten.
T8784: MESSEL, SAUL VAN. - Mammoeth mijn muze. Gedichten van een leraar.
R5335: MESSEL, SAUL VAN. - Aign etmoel. Gedichten.
R6556: MESSENS, RUDY. - Repertorium van de Oostvlaamse Pers. (met uitzondering van Gent en het arrondissement Aalst). 1784-1914.
W2094: MESSERER, WILHELM. - Kinder ohne Alter. Putten in der Kunst der Barockzeit.
T6016: MESSINK, H.J. - Onze kleine Prinses. Populaire Marsch voor piano.
P1673: METELLUS, JEAN. - Duisternis over Jacmel. Roman uit Haiti. Vertaald door M. Jacobs
K9425: METER, LEO EN PAUL GUERMONPREZ. (ED.). - Eva's jongste dochter. Schoonheden van het zwakke en zwakheden van het schone geslacht.
B9988: METHOFER, J. - De Vereeniging Gemeenschappelijk Grondbezit. Doel, Middelen en Organisatie.
H6693: METS, G. DE. - Maksim Gorki.
T2122: METS TZN, W. - De vrijbuiter. Een jongensboek. Geillustreerd door J. Koppenol.
B4378: METSCH, G. - Uitverkoren volk. Joods godsdienstig leven.
L8024: METTENEYEN, BERT VAN. - Hugo de Vedelaar. Naverteld uit een middeleeuwsch volksverhaal.
M2567: METZ DERONA, ELIZABETH. - Zijne majesteit de kat.
B8668: METZGER, BRUCE M. & MICHAEL D. COOGAN (EDS.). - The Oxford Companion to the Bible.
T4567: MEUFFELS, HUBERT. - Sainte Lydwine de Schiedam.
R6458: MEUFFELS, HUBERT. - De Heilige Liduina van Schiedam.
R9110: MEULE, BAT ACHTER DE EN ZIEN MASSEPANT. - Riempies. (Berijmde schetsen uit Geldersche boerenleven).
T0324: MEULEMAN, B.A. - Ibsen en Nederland. Critische en bibliografische gegevens, in chronologische volgorde bijeengebracht.
R7753: MEULEMANS, ARTHUR. - Kinderliederen op gedichten van Willem Gijssels.
H7536: [MULTATULI] MEULEN, DIK VAN DER. - Multatuli. Leven en werk van Eduard Douwes Dekker.
R2440: MEULEN, R. VAN DER. - Een veertigjarige uitgeversloopbaan A.W. Sijthoff te Leiden 1851 - 1 januari - 1891. Naar bescheiden uit het archief der zaak geschetst.
B5663: MEULEN, R. VAN DER. - Over de liefhebberij voor boeken. Voornamelijk met het oog op Het boek voor onze dagen.
L1850: MEULEN, A.J. VAN DER / M. TEN BOUWHUYS / N.B. TENHAEFF. - Platen Atlas voor de Vaderlandsche Geschiedenis.
M2506: MEULEN, AP VAN DER. - De erfenis. roman.
W4615: MEULEN, R. VAN DER. - Boekhandel en bibliographie. Theorie en praktijk geschetst in een reeks aaneensluitende opstellen [etc.].
L7181: MEULEN, R. VAN DER. - Oudpruisisch Mixkai.
B1162: MEULEN, R. VAN DER. - Over de onderscheiding van levend en levenloos in de Slavische talen.
B4728: MEULEN, R. VAN DER. - De Boekenwereld. Theorie en practijk van den Boekhandel, benevens het meest wetenswaardige van de daaraan verwante vakken.
B6437: MEULEN, R. VAN DER. - Peter de Groote en het Hollandsch.
B6736: MEULEN, R. VAN DER. - Over enige aardrijkskundige namen bij onze vroegere zeevaarders.
B6737: MEULEN, R. VAN DER. - Nogmaals over een woord voor Hollanders in Spaansche Archivalia.
B6741: MEULEN, R. VAN DER. - Over een woord voor Hollanders in Spaansche Archivalia.
B6757: MEULEN, R. VAN DER. - Over een naam van het Stormvogeltje: Malefijt.
R6122: MEULEN, P. VAN DER. - De comedies van Coornhert.
T7938: MEULEN, R. VAN DER. - Een veertigjarige uitgeversloopbaan A.W. Sijthoff te Leiden 1851 - 1 januari - 1891. Naar bescheiden uit het archief der zaak geschetst.
T1478: MEULEN, B. VAN DER. - Uw huis en uwe woning.
T1994: MEULEN, R. VAN DER. - Het boek in onze dagen, beschreven en afgebeeld.
R6219: MEULEN, R. VAN DER. - De courant. Geschiedkundig en vergelijkend overzicht der nieuwsbladen van alle landen. Naar in- en uitheemsche bronnen bewerkt.
R8302: MEULEN, B. VAN DER. - Kaleidoscoop : bloemlezing van aphorismen bijeengegaard uit het "Boek der Natuur".
T3125: MEULEN, P. VAN DER. - De waarheid omtrent het Amerikaansche alcoholverbod. Rapport aan de Nederlandsche vereeniging tot afschaffing van alcoholhoudende dranken uitgebracht op grond van een studiereis met wijlen N.A. De Vries.
R4334: MEULEN, MARGRIET VAN DER. - Je liet iets na.
T5456: MEULEN, PIETER VAN DER EN A.K. MONTIJN. - De menschheid en de alcohol. Een maatschappelijk vraagstuk, veelzijdig door gezaghebbende Nederlanders.
T3956: MEULEN, M.E. VAN DER. - Het Raadhuis te Bolsward 1614-1896.
H8745: MEULENBELT, ANJA. - Casablanca, of de onmogelijkheden van de heteroseksuele liefde.
H8752: MEULENBELT, ANJA. - De bewondering. Roman.
K6711: MEULENBELT, ANJA. - De bewondering. Roman.
H1054: MEULENBELT, J. - Plattegrond.
T6289: MEULENBELT, H.H. - Den Vaderlandt ghetrouwe. Toespraken, gehouden Zondag 28 en Woensdag 31 Augustus 1898.
H8779: MEULENBELT, ANJA. E.A. - De eerste sekse. Meningen over mannelijkheid.
K5173: MEULENBELT, ANJA. (ED.). - Wie weegt de woorden. De auteur en haar werk.
L6523: MEULENBERG, FRANS. - Heimwee is een kat. Ziekte in de literatuur.
L6524: MEULENBERG, FRANS. - Formules voor verlangen. Voorwoord Frans J. Meijman.
L5354: MEULENBROEK, BERNARDUS L. - Metriek en Rhythmiek in Augustinus' Cassiciacum-Dialogen.
T3831: UITGEVERIJ MEULENHOFF. - Catalogus Meulenhoff cursus 1955-1956. Losse kaart met nieuwe uitgave.
R5212: MEULENHOFF. - De Molen. Kalender van de Meulenhoff editie voor het jaar 1913.
T3827: UITGEVERIJ MEULENHOFF. - Najaarscatalogus 1951. J.M. Meulenhoff, Amsterdam.
R4742: J.M. MEULENHOFF. - Catalogus van Boekwerken uitgegeven door J.M. Meulenhoff te Amsterdam.
T3830: UITGEVERIJ MEULENHOFF. - Catalogus Meulenhoff cursus 1956-1957. Losse kaart met nieuwe uitgave.
R4724: MEULENHOFF. - De Molen. Kalender van de Meulenhoff editie voor het jaar 1913.
R1073: MEULENHOFF, J.M. - Viert Feest! Korte geschiedenis van de feesten en het jolijt gedurende de eerste honderd jaren uit het leven der Vereeniging.
L6372: MEURER, R.J.TH. - De vrouw en het moederschap.
T2864: MEURS, F. VAN. - Het fusievraagstuk. Rede uitgesproken op het congres, gehouden op 30 juni, 1 en 2 juli 1930 te 's-Gravenhage.
K1159: MEURS, G.N., OUDENALDER, A.C. VAN DEN ET AL. (ED.). - Het papier op de postzegel.
K3638: MEURS, BERN. VAN. - Letterkundige termen en begrippen.
R7986: MEURS, B. VAN. - De Luchtballon. Eene voorlezing, voorafgegaan door een gedicht van H.J.A.M. Schaepman.
B7313: MEURS, B. VAN. - Pepermuntjes. 250 Dichtjes.
B7466: MEURS, B. VAN. - De roman + De roman II. Zijn invloed op geest en hart + De roman III. Eenige tegenwerpingen beantwoord.
B7910: MEURS, B. VAN. - De Vroolijkheid en het Lachen.
R8561: MEURS, B. VAN. - Rijm en Zang. Twee dozijn luimige stukjes.
B9771: MEURS, B. VAN. - De roman.
R0247: MEURS, B. VAN. - Kriekende Kriekske. Betuwsche gedichten.
R1437: MEURS, H. VAN. - Inhoudsopgave der bijdrage tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederl.-Indie. Deel 91 (1934) - deel 100 (1941). Alphabetisch register.
T2354: MEURS, F. VAN. - Vaste Aanstelling of Arbeidscontract ? Rede.
R4212: MEVIS, ANNETTE. (INLEIDING). - Overzicht van de Archieven in het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging.
R4511: MEYBOOM, S.G.F. (ED.). - Het Vrouwenjaarboek. [Tweede deel].
R7932: MEYER, CONRAD FERDINAND. - Angela Borgia. Vertaald door Jac. van der Ster.
T0546: MEYER, MAURITS DE. - Volkskunde. Verzamelde opstellen van Maurits de Meyer. T.g.v. zijn zeventigste verjaardag.
M8472: MEYER, CONRAD FERDINAND. - Angela Borgia. Vertaald door Johan M. Palm.
M3808: MEYER, CONRAD FERDINAND. - Het amulet en andere verhalen. Vertaald door Theun de Vries.
L5350: MEYER, HERMAN. - Der Typus des Sonderlings in der deutschen Literatur.
M8153: MEYER, JOAN. - Sekse als organisatieprincipe. Veranderende normen in de asymmetrische machtsrelatie tussen vrouwen en mannen.
W4519: MEYER, JUSTUS. - De schoonheid van Shakespeare. Drie delen. Met teekeningen en vignetten van Eugen Dragutescu.
M3451: MEYER, JUSTUS. - Shakespeare het gelukskind.
L2533: MEYER-RANKE, PETER. - De rode farao. Egypte en de Arabische werkelijkheid.
L8990: MEYER, M. HUBERT (ED.). - Beatus Rhenanus (1485-1547). Son activite de lecteur, d'editeur et d'ecrivain.
Y0090: MEYER, KEES. - Godsdienstig Socialisme. Een woord aan partijgenooten en geestverwanten.
T6494: MEYER, LIVINIUS DE. - De Gramschap in Dry Boeken. Een Latijnsch en Vlaamsch leerdicht. Op nieuw uitgegeven met aanteekeningen door J.M. Schrant.
R8950: MEYER, J. - De achtergrond van Tachtig, Kloos en Perk herdacht.
H6622: MEYER, JOSINE W.L. - Oude vrienden en een veranderende wereld. Een keuze uit eigen werk.
T3202: MEYER, ALBERTI DE. - Miscellanea historica in honorem Alberti de Meyer. Vniversitatis catholicae in oppido Lovaniensi iam annos XXV professoris.
B7652: MEYERE, VICTOR DE. - Labber-de-Zwie.
B0097: MEYERS, JAN. - Mussert. Een politiek leven.
L3033: MEYIER, FENNA DE. - De keuze.
L0050: MEYIER, FENNA DE. - Het leven gaat door.
K5126: MEYIER, M. DE. (ED.). - Fenna de Meyier. Vriendenboek.
R7786: MEYLANDER, JOHAN / GUSTAVE VAN DE WOESTYNE. - Fashion. Met drie sterkwaterplaten.
L8928: MEYLING, CHRISTINE. - Een hand voor ogen.
B4671: MEYNEN, MARIA. - Als de dag van gisteren. Een jaar na de dood van miijn verslaafde zoon.
H6539: MEYRINK, FRANK. - Gottliebs dood.
L1578: MEYRINK, GUSTAV. - Het wassenbeeldenspel en 16 andere verhalen. Vertaling Wouter Donath Tieges.
T9187: MEYRINK, GUSTAV. - Der Golem.
R9747: MEZIERES, L. - Een geneesmiddel tegen de armoede, of De lof der spaarzaamheid. Uit het Fransch vertaald door H. Hooft Graafland.
K3141: MIANO, SARAH EMILY. - Encyclopedie van de sneeuw. Vertaling Marijke Versluys.
L3524: MIANO, SARAH EMILY. - Van Rijn. Vertaling Sjaak de Jong en Marijke Versluys.
W7256: MICHAEL, EDMUND. - Fuhrer fur Pilzfreunde. De am haufigsten vorkommenden essbaren, verdachtigen und giftigen Pilze. Drei Banden.
K1369: MICHAEL, HUBERT, DORINE RAAFF, AART HOEKMAN. (ED.). - Nederlandse literaire prijzen 1980-1985.
M1705: MICHAEL, IB. - Kilroy Kilroy. Vertaling Gerard Rasch.
W8582: MICHAEL, SAMMY. - Een trompet in de wadi. Vertaling Ruben Verhasselt.
W7254: MICHAEL, SAMMY. - Victoria, een joodse vrouw in Bagdad. Vertaald door Ruben Verhasselt.
B0460: MICHAEL, JAN. - Op de fiets.
R8009: MICHAEL, C. / H.A. ACKERLIN-GREGOOR / E. LAURILLARD. - Lessen en liederen eener Moeder.
T6261: MICHAELIS, HANNY. - Tegen de wind in.
T6260: MICHAELIS, HANNY. - De rots van Gibraltar.
T2275: MICHAELIS, HANNY. - Het onkruid van de twijfel. Een keuze uit eigen werk.
T8157: MICHAELIS, HANNY. - Water uit de rots.
T8158: MICHAELIS, HANNY. - Onvoorzien.
T8955: MICHAELIS, HANNY. - Een keuze uit haar gedichten door J.J. Voskuil.
M3809: MICHAELS, KARIN. - Het paarlsnoer. Vertaald door H.J. Smeding.
L7830: MICHEELS, PAULINE. - Geen vogel kan van louter fluiten leven. Vereniging van Letterkundigen 1905-2005.
B6300: MICHEELS, J. - Hamlet in Holland. Eene proef van Vergelijkende Letterkunde.
R9410: MICHEELS, L.A. - Holland op zijn Duitsch. Verzoekschrift aan de Staten Generaal der Nederlanden.
T3522: MICHEL, ERNEST - Een andere Dynamiek.
K8486: MICHEL, ERNEST. - De bisschop.
B4207: MICHEL, ERNEST. - Extazen.
T2204: MICHEL, ERNEST. - Zwarte verzen.
R9408: MICHEL, ERNEST. - Neo-communisten. Vermeerderd met een verslag van het onderhoud en de correspondentie tusschen bisschop en auteur.
R3783: MICHEL, ERNEST. - Europeesche jeugd.
T7188: MICHEL, ERNEST. - Ex paradiso...
B2112: MICHELANT, M.H. - Voyage de Jaques Cartier au Canada en 1534. Nouvelle edition, publiee d'apres l'edition de 1598 et d'apres Ramusio. Avec deux cartes. Documents inedits sur Jaques Cartier et le Canada, communiques par M. Alfred Rame.
L4298: MICHELET, J. - Richelieu et la Fronde. Histoire de France au dix-septieme siecle XII.
R4871: [VONDEL] MICHELS, L.C. - Filologische opstellen deel IV. Stoffen van verscheiden aard,Registers.
M7356: MICHELS, F.W. - Reis zonder einde en andere verhalen.
L6216: MICHELS, F.W. & G.E.K. BRUMMER. - Over cartografie. Een vlucht over het terrein van vogelvlucht- en andere kaarten, gewone en ongewone, eendrachtig gevlogen door ....
H5615: MICHELS, L.C. - Filologische opstellen deel 1: Stoffen uit de Middeleeuwen.
L2712: MICHELS, L.C. - Recht van spreken.
K4864: MICHELS, L.C. - Uit de school van Michels. Opstellen aangeboden aan L.C. Michels bij zijn afscheid als hoogleraar te Nijmegen op 30 mei 1958.
T4403: MICHELS, A.W. - De provoost-straf. Een pleidooi voor een humanere en rechtvaardiger toepassing van het militaire tucht-recht.
L6787: MICHELS, L.C. - Over het waarnemen van taalverschijnselen.
B6761: MICHELS, L.C. - Trekken van taalgebruik.
B7732: [VONDEL] MICHELS, L.C. - Filologische opstellen deel III. Stoffen uit Vondels werk.
R4082: MICHELS, L.C. - V.S. in 't geweer.
T6386: MICHELS, A.W. - Sluit de gelederen! Een korte opwekking in de verkiezingsstrijd voor de Provinciale Staten in 1935.
M9254: MICHELS, L.C. - Filologische opstellen deel II: Stoffen uit de 16e en 17e eeuw.
R8294: MICHELS, F.W. - Schieveen? Neen! Agrarische bezwaren tegen het Rotterdamse Luchthavenproject.
H6565: MICHIE, ALLAN A. - Keep the peace through air power.
K4346: MICHIELS, IVO. - Het afscheid.
K4744: MICHIELS, IVO. - Het afscheid. Met aantekeningen door Paul de Wispelaere.
W6329: MICHIELS, IVO. - Het boek der nauwe relaties. Journal brut. Boek twee.
L2700: MICHIELS, IVO. - Het vonnis. Roman.
K5280: MICHIELS, IVO. - Journal brut.
M9641: MICHIELS, IVO. - Orchis militaris.
L8060: MICHIELS, IVO. - Verhalen uit Journal brut.
T4837: MICHIELS, A.W. - De taak der provincie ten aanzien der geesteszieken.
L3725: MICHIELS, IVO. - Journal brut. Met een nawoord van Joris Gerits.
R8116: MICHIELSE, H.C.M. - Socialistiese vorming. Het Instituut voor Arbeidersontwikkeling (1924-1940) en het vormings- en scholingswerk van de Nederlandse Sociaal-demokratie sinds 1900.
R1535: MICHMAN, J. EN J. ILAN-ONDERWIJZER. (ED.). - Opperrabbijn A.S. Onderwijzer 1862-1934 zijn persoon, zijn tijd.
R8587: MICHMAN, DAN. - Het Liberale Jodendom in Nederland 1929-1943.
R5790: MICKLEM, N. - Nationaal Socialisme en Christendom.
T8634: MIDDAG, GUUS. - Vrolijk als een vergelijking. Vijftig kleine essays over poŽzie.
R4382: DE MIDDELAER. - De Middelaer of bydragen ter bevordering van Tael, Onderwijs en Geschiedenis. Tweede jaargang nr: 1, october 1841 - nr 12: augustus/september 1842. [Mist nrs: 4 en 8].
R4383: DE MIDDELAER. - De Middelaer of bydragen ter bevordering van Tael, Onderwijs en Geschiedenis. Eerste jaargang nr: XI en XII augustus/september 1841.
R4385: DE MIDDELAER. - De Middelaer of bydragen ter bevordering van Tael, Onderwijs en Geschiedenis. Eerste jaargang nr: I, october 1841.
R4384: DE MIDDELAER. - De Middelaer of bydragen ter bevordering van Tael, Onderwijs en Geschiedenis. Eerste jaargang nr: X, july 1841.
Y0386: PROGRAMMA MIDDELBURG. - Programma van de feestviering op den 25sten verjaardag van H.M. Koningin Wilhelmina. Donderdag 31 Augustus 1905. Vereeniging Uit Het Volk - Voor Het Volk te Middelbug.
M6214: MIDDELDORP, A. - Morgen misschien.
B9498: MIDDELKOOP, NORBERT (RED.). - Kopstukken. Amsterdammers geportretteerd 1660-1800.
R3500: MIDDENDORP, W. - Vrede door strijd. Indonesische Mei-rede.
R5953: MIDDENDORP, JAN. - Ha ! Haagse boekvormgeving na 1945.
L3796: MIDDERIGH-BRONKHORST, B. - Glans en Gloed uit donkere diepten.
H0006: MIDDLEMAS, KEITH. - Pursuit of pleasure. High Society in the 1900s.
R8325: MIDGLEY, DAVID R. - Aronld Zweig. Zu Werk und Wandlung 1927-1948.
K9685: MIDOLLE, SILVESTRE A.O. - Florid and unusual alphabets.
B2441: MIEDEMA, R. - Odilon Redon en Albrechts Durer.
L9634: MIELEN, EDDY (ED.). - C.C.S. Crone kroniek van een Utrechtse schrijver.
H7093: MIELKE, HANS (ED.). - Manierismus in Holland um 1600. Kupferstiche, Holzschnitte und Zeichnungen aus dem Berliner Kupferstichkabinett.
H6616: MIELKE, HEINZ-PIETER / KATHARINA GUTING. - Nederrijns drukwerk. De chromolithografische drukkerijen van het industriegebied Krefeld-Monchengladbach-Viersen.
B1034: DE WITTE MIER. - De Witte Mier. Maandschrift voor de Vrienden van Boek en Prent onder leiding van J. Greshoff. Nieuwe Reeks, Eerste Jaargang.
B1035: DE WITTE MIER. - De Witte Mier. Maandschrift voor de Vrienden van Boek en Prent onder leiding van J. Greshoff, J. van Krimpen & A.A.M. Stols. Nieuwe Reeks, Derde Jaargang.
R5260: MIERAS, JOHANNES PIETER. - Liber amicorum J.P. Mieras.
T0782: MIERLO, J. VAN. - De poŽzie van Hadewijch.
L1337: MIERLO, J. - Beknopte geschiedenis van de oud- en middelnederlandsche letterkunde.
L2204: MIERLO, J. VAN (ED.). - Het Roelantslied.
K5708: [VELDEKE, HENDRIK VAN] MIERLO, J. VAN. - De speelman Hendrik van Veldeke.
K9522: MIERLO, J. VAN. - Jan Frans Willems 1793-1846.
B2152: MIERLO, J. VAN. - Sprokkelingen op het gebied der middelnederlandse poŽzie.
T4771: MIERLO, J. VAN. - Anna Bijns en de Volksliteratuur in haar Jeugd te Antwerpen.
B8128: [VELDEKE, HENDRIK VAN] MIERLO, J. VAN. - Oude en nieuwe bijdragen tot het Veldeke-probleem.
H2026: MIERLO, J. VAN. - Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden. Deel I: De Letterkunde van de Middeleeuwen tot 1300. Deel II: De Middelnederlandsche Letterkunde van 1300 tot de Renaissance.
B8457: [VELDEKE, HENDRIK VAN] MIERLO, J. VAN. - Nieuws over Heynrijck van Veldeken. Naar aanleiding van Jungbluth's Untersuchungen zu Heinrich von Veldeken.
T5731: MIERLO, J. VAN. - Over leekenbiecht in den Reinaert. (Rein v. 1439).
T4790: MIERLO, J. VAN. - Eenige moeilijke plaatsen in de Strophische Gedichten van Hadewijch.
T3560: MIERLO, J. VAN. - Perrout gehandhaafd. Eenige kantaanteekeningen bij het verweer van Prof J.W. Muller.
T4060: MIEROP, LOD. - Met wie mag men trouwen?
T6956: MIEROP, LOD. VAN. - Dienstweigering uit beginsel geen strafbaar feit.
T7027: MIEROP, LOD. VAN. - Uit de cel.
B0416: MIGUEL, SALIM, & EGLE MALHEIROS. - Memoria de Editor. Organizado por Dorothee de Bruchard.
H5943: MIJKSENAAR, P.J. - Amsterdam hoofdstad. Eertijds, thans, straks.
B8076: MIJKSENAAR, PAUL (ED.). - Ontplofte beelden. Een documentaire over inzichtelijkheid in ruimtelijkheid.
Y0144: MIJNHARDT, W.W. - Over de moderniteit van de Nederlandse Republiek.
K8495: MIJNSSEN, FRANS. - Tooneelspelen. Uit eigen wil. Verdwaalden.
T0838: MIJNSSEN, FRANS. - Ida Wahl. Een spel in vier gedeelten.
R1772: MIJNSSEN, FRANS. - Over tooneel. Deel I: Tooneelkunst. Deel II: Nederlandsche Tooneelspelen.
R4998: [WILDE] MIKHAIL, E.H. - Oscar Wilde. Interviews and Recollections. Two volumes.
R9833: MIKSZATH, KALMAN. - De Wonderparaplu. Uit het Hongaarsch door T. Beets-Damste.
T6377: EEN OUD-MILICIEN. [= A. FERNHOUT]. - Kazerneleven. Een stem uit de ervaring.
B4719: MILL, JOHN O'. - Lyrical Laria in Dutch and Double Dutch. Voorwoord Wim Kan.
R4326: MILLER, HENRY. - De Steenbokskeerkring. Vertaald door John Vandenbergh.
L3154: MILLER, HENRY. - Glimlachend aan de voet van de ladder. Vertaling Johan van Nieuwenhuizen.
M2229: MILLER, ARTHUR. - Na de zondeval. Toneelspel in twee bedrijven. Vertaald door Bert Voeten.
H3672: MILLER, HENRY. - De rozenkruisiging boek een: Sexus. Vertaling John Vandenbergh.
M6401: MILLER, HENRY. - De Steenbokskeerkring. Vertaling John Vandenbergh.
H4202: MILLER, HENRY. - The smile at the foot of the ladder. Drawings by Dick Elffers.
K5241: MILLER, HENRY. - Zwarte lente. Vertaling J. Vandenbergh.
M6377: MILLER, HENRY. - Zwarte lente. Vertaling J. Vandenbergh.
W1095: MILLER, HENRY. - The Rosy Crucifixion. Sexus. Book one -six.
R6240: MILLER, HENRY. - De kreeftskeerkring. Vertaling John Vandenbergh.
R9059: MILLER, HENRY. - Obsceniteit en de wet der wederkerigheid. Vertaling John Vanderbergh.
L7628: MILLER, HENRY. - De rozenkruisiging boek een: Sexus. Vertaling John Vandenbergh.
M5779: MILLER, ARTHUR. - Na de zondeval, Incident in Vichy. Vertaald door Bert Voeten / Anty Westerling.
H5745: MILLET, CATHERINE. - Het seksuele leven van Catherine M. Vertaling Kiki Coumans en Martine Vosmaer.
H8166: MILLINGTON, ROY. - Stephenson Blake. The last of the old English typefounders.
H8051: MILLS, MAGNUS. - Komt allen tezamen. Vertaling Rob van Moppes.
T8297: MILNE, A.A. - Now we are six. Decorations by Ernest H. Shepard.
T8300: MILNE, A.A. - Winnie the Pooh. Decortations by Ernest H. Shepard.
T8302: MILNE, A.A. - When we were very young. Decorations by Ernest H. Shepard.
T2383: MILO, T.H. - De geheime onderhandelingen tusschen De Bataafsche en Fransche Republieken van 1795 tot 1797 in verband met de expeditie van Schout bij Nacht E. Lucas naar de Kaap de Goede Hoop.
T3435: MILREIS, COLAS. - In het Elfenland. Vertaald uit het Zweedsch door Irma.
T1489: MILTON, JOHN. - On the Morning of Christ"s Nativity.
H1422: MIN, NEELTJE MARIA. - Een vrouw bezoeken.
H4968: MIN, ANCHEE. - Wilde Gember. Vertaling Thera Idema.
T9926: MIN, NEELTJE MARIA. - Voor wie ik liefheb wil ik heten.
B4853: DOLLE MINA. - Een rebelse meid is een parel in de klassenstrijd. Wat te doen? Nr. 2.
L4222: MINCO, MARGA. - De glazen brug.
L3910: MINCO, MARGA. - Door het land.
K6506: MINCO, MARGA. - Terugkeer.
K4668: MINCO, MARGA. - Een leeg huis.
L8058: MINCO, MARGA. - De andere kant. Verhalen.
B0580: MINCO, MARGA. - De andere kant. Verhalen.
K4553: MINCO, MARGA. - Kijk 'ns in de la.
H3085: MINCO, MARGA. - Het bittere kruid. Een kleine kroniek.
W7075: MINCO, MARGA. - De zon is maar een zeepbel. Twaalf droomverslagen.
R0009: MINCO, MARGA EN BERT VOETEN. - M. Minco: Bomen. B. Voeten: Wissant. Eenmaal. Het leven voor ogen.
L3494: MINCO, MARGA. - De val.
R0368: MINCO, MARGA. - Terugkeer.
L0915: MINCO, MARGA. - Nagelaten dagen.
T1070: MINCO, MARGA. - De andere kant. Verhalen.
T3026: MINCOFF-MARRIAGE, E. - Souterliedekens. Een Nederlandsch psalmboek van 1540 met de oorspronkelijke volksliederen die bij de melodieŽn behooren.
A0130: MINDERAA, P. - Aandacht voor Cats bij zijn 300ste sterfdag.
K1942: MINDERAA, P. - Opstellen en voordrachten uit mijn Hoogleeraarstijd (1948-19164).
W3695: MINDERAA, P. E.A. (REDACTIE). - Boeket voor Betje en Aagje. Van en over de schrijfsters Wolff en Deken.
B1731: MINDERAA, P. - Karel van de Woestijne zijn leven en werken.
R1684: MINDERAA, P. E.A. (REDACTIE). - Boeket voor Betje en Aagje. Van en over de schrijfsters Wolff en Deken.
T9921: MINDERHOUD KZ, A. - Praktisch Rekenboekje voor de Scholen. Tweede stukje.
T9922: MINDERHOUD KZ, A. - Praktisch Rekenboekje voor de Scholen. Derde stukje.
B7174: MINDERHOUD, H.J. - La Henriade dans la Litterature Hollandaise.
H6717: [BECKETT] MINIHAN, JOHN. - Samuel Beckett photographs by John Minihan with an introduction by Aidan Higgins.
L5339: DOCTEUR MINIME. - Le Parnasse hippocratique. Receuil de poťsies fantaisistes tirťes de diffťrents auteurs plus ou moins drolatiques. Sur des Sujets Hippocratiques de genres divers, hormis le genre ennuyeux.
T3241: MINNAERT, G.D. - Nederlandsche schrijvers van deze tijd. Proza en poezij.
T9717: MINNE, RICHARD. - Verzameld werk. Inden zoeten inval, Wolfijzers en schietgeweren, Verspreide Gedichten, Heineke Vos en zijn biograaf, Verhalen.
B3788: MINNE, RICHARD. - Wolfijzers en schietgeweren. Een nieuwe verzameling verzen. Verder eenige verhalen benevens een serie epistelen over den nood en de nijdigheden de hoop en de zoetheid de wijsheid en de argeloosheden van den dichter en den mensch dit alles bijeengegaard door R. Herreman en M. Roelants.
K1950: MINNE, RICHARD. - Wolfijzers en schietgeweren.
K4343: MINNE, RICHARD. - Heineke vos en zijn biograaf.
L0646: MINNE, RICHARD. - Verzamelde verhalen.
L5597: MINNE, RICHARD. - Cyriel Buysse.
R7816: MINNE, RICHARD. - In den zoeten inval. Voorwoord: Raymond Brulez.
T2152: MINNE, ANDRE. - Cirkus mensen.
T4375: MINNEMA, NINE. - De andere lijn. (Naar aanleiding van De Moderne Vrouw en haar Tekort).
B9163: MIR, GUILLERMO HERNADEZ. - De hof der oranjeboomen. Vertaald door J. Slauerhoff.
L7375: MIRABELLA, GIUSEPPE. - Artisi Italiani dell Ex Libris.
R7381: MIRANDA, S.R. DE. - De Gemeente als Koopvrouw of de ware geschiedenis van het Amsterdamsche Vleesch-Monopolie.
K0381: MIRBEAU, OCTAVE. - De tuin der folteringen. Vertaald door Marin Ros.
T2532: MIRBEAU, OCTAVE. - Sebastien Roch.
H9645: MIRBEAU, OCTAVE. - Het dagboek van een kamermeisje. Vertaald door Martin Ros.
W0012: MIROW, GREGORY. - A treasury of design for artists and craftsmen. 725 paisleys, florals, geometrics, folk and primitive motifs.
T9667: MISHIMA, YUKIO. - Het verval van de hemelinge. Roman.
T9665: MISHIMA, YUKIO. - Losgebroken paarden. Roman.
T9663: MISHIMA, YUKIO. - Een zeeman door de zee verstoten. Roman.
T9664: MISHIMA, YUKIO. - Lentesneeuw. Roman.
T9662: MISHIMA, YUKIO. - Na het banket. Roman. Vertaald door Jef Last.
T8826: MISHIMA, YUKIO. - Rouw om het vaderland.
T9661: MISHIMA, YUKIO. - Het Gouden Paviljoen. Uit het Japans vertaald en van een inleiding voorzien door C. Ouwehand.
T9660: MISHIMA, YUKIO. - Bekentenissen van een gemaskerde. Vertaald door Jef Last.
B7476: MISKOTTE, K.H. - Messiaansch verlangen. Het lyrisch werk van Henriette Roland Holst.
R3838: [SPINOZA] MISRAHI, ROBERT. - La place du desir dans la philosophie eudemoniste de Spinoza.
R2184: MITCHARD, JACQUELYN. - Mijn eigen kind. Vertaling Lidwien Biekmann.
H8645: MITGUTSCH, ANNA. - Jeruzalem. Vertaling Tinke Davids.
H8868: MITTLER, ELMAR (ED.). - Bibliotheca Palatina. Katalog zur Ausstellung vom 8. Juli bis 2. November 1986 Heiliggeistkirche Heidelberg.
R3456: MJOBERG, E. - Borneo. De onbekende parel van Nederlandsch-Indie. Het leven, de zeden en de gewoonten der bewoners.
W3591: MO, TIMOTHY. - Koning Aap, roman. Vertaald door C. Buddingh'
H3993: MO, TIMOTHY. - Zuurzoet. Vertaling R. v.d. Veer.
P1724: MOCK, MINNY. - Nagelwater.
T5656: MODIANO, PATRICK. - In het cafť van de verloren jeugd. Vertaald door Maarten Elzinga.
H7829: MODOR, JANKO EN HANS VAN PINXTEREN. - Uitreiking Martinus Nijhoffprijs voor Vertalingen 1980 aan Janko Modor en Hans van Pinxteren.
B6508: MOEI, JANNEKE DE. - Joodse kinderen in het kamp Vught.
T7366: MOEN, ADR. - De Reguliersgracht.
T0542: MOENS, WIES. - Landing.
K2054: MOENS, WIES. - Celbrieven.
K5347: MOENS, WIES. - Celbrieven.
K5414: MOENS, WIES. - Celbrieven.
K5569: MOENS, WIES. - Celbrieven.
K5878: MOENS, WIES. - Lodewijk Dosfel herdacht.
B6303: MOENS, A.M. - Tafereelen van eene christelijke opvoeding, in Briefwisseling tusschen Moeder en Dochter. Uit het Engelsch. Benevens brieven aan Emilia.
R7216: MOENS, WIES. - Dertig dagen oorlog. Penteekeningen van Rene de Pauw.
T2883: MOENS, PETRONELLA. - Mevrouw LeliŽndal en hare kinderen, of geschenk aan mijne jeugdige vriendinnen.
T0691: MOENS, WIES. - Nederlandsche Letterkunde van Volksch Standpunt gezien.
K4112: MOENS, WIES. - Celbrieven.
R6729: MOENS, WIES. - Dertig dagen oorlog. Penteekeningen van Rene de Pauw.
H6662: MOERBEEK, TOINE. - Paard en beest. Essays over schilderkunst.
L9151: MOERDIJK, MARIE-CECILE. - Mijn hart is warm. Aforismen met een knipoog. Met een woord vooraf van Michel van der Plas.
R6035: MOERKERK, HERMAN. - Verwoest Nederland. Een tocht langs de puinen. Beschreven en geteekend door Herman Moerkerk.
T0058: MOERKERKEN, P.N. VAN. - XII oude liederen. Met V prentjes versierd door P.H. van Moerkerken jr.
B0840: MOERKERKEN, P.H. VAN. - De ondergang van het dorp.
W7953: MOERKERKEN, P.H. VAN. - De bloedrode planeet of Merlijns laatste vizioen.
K4221: MOERKERKEN, P.H. VAN. - Het nieuwe Jeruzalem.
L6031: MOERKERKEN, P.N. - De dood van Keizer Otto III en Christus op de Alpen. Twee drama's.
K7176: MOERKERKEN, P.N. VAN. - De verwildering.
W3441: MOERKERKEN, P.N. VAN. - In den lusthof Arkadie.
W8202: MOERKERKEN, P.N. VAN. - Naar de eenzaamheid.
M3405: MOERKERKEN, P.N. VAN. - Naar de eenzaamheid. Herinneringen van een onbekende.
R9159: MOERKERKEN JR., P.H. VAN. - De doodendans. Drama met een woord vooraf over Dramatische Vertooningen.
R0951: MOERKERKEN, P.H. VAN. - Aphorismen uit Vondel's werken saamgelezen.
R6930: MOERKERKEN, P.N. VAN. - In den lusthof Arkadie.
R3772: MOERKERKEN JR., P.H. VAN. - Modron. Een dramatisch spel.
R8672: MOERKERKEN, P.H. VAN. - Jan van den Dom.
R6503: MOERKERKEN, P.H. VAN. - De wereld van het schone en zinvolle beeld. Beschouwingen over verleden en toekomst.
B9195: MOERMAN, JACOB. - Met andere woorden. Interviews met: Jeroen Brouwers, Hugo Claus, Willem Frederik Hermans, Gerrit Komrij, Rutger Kopland, Gerrit Krol, Jean Pierre Rawie en vele andere.
H3350: MOERMAN, JOSIEN. - Lexicon internationale auteurs.
R2999: MOERMAN, JOSIEN. - Lexicon Nederlandstalige auteurs.
H5821: MOGGACH, DEBORAH. - Tulpenkoorts. Vertaling Jean Schalekamp.
R7069: MOHRMANN, CHRISTINE. - De struktuur van het Oudchristelijk Latijn.
R7070: MOHRMANN, CHRISTINE. - Epiphania.
A0312: MOK, M. - Scheppingsdroom.
H1920: MOK, M. - Vergeefs gebaar. Gedichten.
H7833: MOK, M. - Verzen van Nederland.
M4044: MOK, MAURITS (ED.). - Dichters over Holland. Bloemlezing.
W4424: MOK, MAURITS. - De rattenvanger. Een gedicht.
W7973: MOK, MAURITS. - Kaas- en broodspel.
H5656: MOK, MAURITS. - Laat getijde.
K0870: MOK, MAURITS. - Storm uit het Oosten.
M8068: MOK, MAURITS. - Woorden in het donker.
K2433: MOK, MAURITS / BEREND BOUDEWIJN E.A. - Eerbetoon en vriendschap aan Johan van der Woude.
L8827: MOK, MAURITS. - Zeven gedichten & een fragment.
B7311: MOK, MAURITS. - De vliegende Hollander.
R9170: MOK, MAURITS. - Berijmde bokkesprongen.
B8803: MOK, MAURITS. - Een mens van nergens. Novelle.
R1873: MOK, M. - Europa. Gedicht.
T8945: MOK, MAURITS. - Grondtoon.
H7728: MOK, MAURITS. - Berijmde bokkesprongen.
Y0075: DE MOKER. - De Moker, opruiend blad voor jonge arbeiders. no. 31 en 32. 1927.
A0629: MOL, ALBERT. - Haar van boven...
K9585: MOL, H. - Geloof en bijgeloof in de fonetiek.
T6995: MOL, ERIC. - Vrijheid voor Piet van Staveren.
R6289: MOLEN, S.J. VAN DER. - De Friese Tjalk. Volbeladen met liederen, deuntjes en dansen.
R8513: MOLEN, S.J. VAN DER. - De Friesche Kalenderfeesten. Volksgebruiken van Westerlauwersch Friesland, het geheele jaar rond.
R0463: MOLEN, S.J. V.D. E.A. - Scheepspraet. Uitgegeven t.g.v. de zestigste verjaardag van K.C. Peeters.
K2236: MOLEN, FRITS VAN DER EN MAPS VALK. - Na mij, mevrouw. Viertien verhalen om en om.
H1537: MOLEN, W.J. VAN DER. - Sous-Terrain.
B3375: MOLEN, F.J. VAN DER. - Het kind in de literatuur. Schilderingen van kinderleven. Bijeengebracht.
B6990: MOLEN, JOH. R. TER. - Arti & Urbi. De stichting Museum Boymans-van Beuningen als steunpilaar onder een Rotterdams museum.
T8947: MOLEN, W.J. VAN DER. - De onderkant van het licht.
Y0015: [BIJLSMA, AUKE] MOLEN, MARTIJN VAN DER (FOTO'S). - Auke 65 in vijfenzestig portretten. Met DVD: Geen buizen maar huizen.
T8940: MOLEN, W.J. VAN DER. - Een decor van dood.
T8941: MOLEN, W.J. VAN DER. - Clair-obscur.
R6442: MOLEN, P. VAN DER. - De Hogerhuistragedie. Een terugblik op het strafproces in 1896 gevoerd tegen de drie gebroeders Hogerhuis en de vruchteloze jarenlange strijd voor hun invrijheidstelling.
T8835: MOLEN, W.J. VAN DER. - Op een grasstengel klimmen. Gedichten.
T8752: MOLEN, W.J. VAN DER. - Een doodstil iemand. Gedichten.
T8722: MOLEN, W.J. VAN DER. - Over het hoofd gezien.
T8787: MOLEN, W.J. VAN DER. - Wegwijzers naar nergens. Gedichten.
T8788: MOLEN, W.J. VAN DER. - Geeft 't leven terug? Gedichten.
R5337: MOLEN, JOH. R. TER. (ED.). - 150 jaar Museum Boijmans Van Beuningen. Een reeks beeldbepalende verzamelaars.
K7693: MOLENAAR, JOHAN DE. - Dubbelconcert. Vertaalde gedichten.
W7823: MOLENAAR, JOHAN DE. - Kleine suite. Gedichten over muziek.
T5375: MOLENAAR, EELTSJE EN J. BECKERING. (ED.). - Het geheimzinnige handschrift van de familie Over de Linden. Feiten en gegevens omtrent herkomst en voorgeschiedenis van Het Oera Linda Boek.
T4643: MOLENAAR, A.M. - Bloemlezing uit Huygens' Kleinere Gedichten.
T4661: MOLENAAR, FRANS. - Frans Molenaar design.
T5292: MOLENBROEK, P. - De onwaarheid van J'Accuse!
T2050: MOLENBROEK, P. - De Duitsche Wetenschap.
R8820: MOLENDIJK, HERMAN. - Bloederige vaderlandsliefde.
R8821: MOLENDIJK, HERMAN. - De eerste plichten.
R8822: MOLENDIJK, HERMAN. - Waarom jij niet?
R5925: MOLENDIJK, HERMAN. - Rapport omtrent het onderzoek naar de toestanden te plattelande in verband met onze jeugdarbeid ingesteld door het hoofdbestuur der Arbeiders Jeugd Centrale.
T6381: MOLENDIJK, HERMAN. - Nooit of te nimmer. De alcohol en de A.J.C.
R2658: MOLENGRAAFF, G.A.F. - Borneo-expeditie. Geologische verkenningstochten in Centraal-Borneo (1893-1994).
R2161: MOLESCHOTT, JACOBUS. - De eenheid des levens. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Vincent J.B.M. Peeters.
L7174: MOLHUYSEN, P.C. - Twee brieven uit de correspondentie van Hugo Grotius.
L7370: MOLHUYSEN, P.C. - De briefwisseling van Hugo Grotius.
T9379: MOLHUYSEN, BLOK & KOSSMANN. - Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek.
H9166: MOLIERE. - Le bourgeois gentilhomme. Illustrations de Dubout.
B2685: MOLIERE. - Le Tartufe. Le depit amoureux.
K5649: MOLIN, ROB. - Aardbeien in september. Verhalen.
W2025: MOLIN, ROB. - Een dichte liguster. Roman.
R2806: MOLIN, J.H.G. ROB. - Het heelal in de huiskamer. De poeticale opvattingen van Adriaan Morrien.
L2584: MOLITOR, JAN. - Asmodai in Praag. Franz Kafka zijn tijd en zijn werk.
T1543: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ED.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 2e jaargang. 1931.
T9172: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ED.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 2e jaargang nr. 1, februari 1931.
T9176: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ED.). - Vondelkroniek. Tweemaandelijksch tijdschrift, 10e jaargang nr. 2, april 1939.
A0792: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. - De jonge Vondel.
T9171: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ED.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 1e jaargang nr. 4, december 1930.
B1726: MOLKENBOER, B.H. EN A.H.M.J. VAN ROOY. (ED). - Pater de Groot. Herdenking en hulde.
T9170: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ED.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 1e jaargang nr. 1, juni 1930.
T9175: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ED.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 8e jaargang nr. 1, januari 1937.
T7972: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ED.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 5e jaargang. 1934.
T7973: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ED.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 6e jaargang. 1935.
T7974: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ED.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 7e jaargang. 1936.
T7975: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ED.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 8e jaargang. 1937.
T7979: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ED.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 3e jaargang. 1932.
T9173: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ED.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 4e jaargang nr. 1, januari 1933.
T9174: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ED.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 5e jaargang nr. 4, october 1934.
B0276: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. - Studies over Vondel en zijn tijd. Liber Amicorum van B.H. Molkenboer O.P.
R1432: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. - Register op de Vondelkroniek. Jaargangen I-X, 1931-1940.
L6835: MOLKENBOER, B.H. - Het rhythme van de Vondelwaardeering.
T2112: MOLKENBOER, ANTOON. - Mincelyn. Tekst en versieringen door Antoon Molkenboer.
B1655: MOLL, G. - Verhandeling over eenige vroegere zeetogten der Nederlanders.
B2566: MOLL, WILLEM HENDRIK. - Ueber den Einfluss der lateinischen Vagantendichtung auf die Lyrik Walters von der Vogelweide und die seiner Epigonen im 13. Jahrhundert.
B2909: MOLL, HANS. - Chantal.
R8340: MOLL, W. - Berigten aangaande den Staat van het Kerkgezang in Nederland. Tijdens de opkomst en den bloei der Oud-Nederlandsche Muziekschool.
Y0339: MOLL, WILLEM. - Leerrede na den 18den verjaardag van Zijne Koninklijke Hoogheid Willem Nicolaas Alexander Frederik Karel Hendrik, Kroonprins van Nederland, in tegenwoordigheid van het Vorstelijk Huis uitgesproken in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, op den vijfden September 1858, door W. Moll.
A0117: MOLLE, BERT VAN. - Toen vond zijn vader de avond uit.
L6056: MOLLEMA, J.C. - Een zedeprint van den ouden zeiltijd.
L4236: MOLLEMA, J.C. - Voor den stroom en op de klippen. De lotgevallen van Frans en Pieter Bol.
L4123: MOLLER, H.W.E. - Geschiedenis van de Nederlandse letterkunde.
K2364: [VONDEL] MOLLER, HENRIK WILLEM EVERT. - De heerlijckheit der kercke van Joost van den Vondel.
T4835: MOLLER, H.W.E. - Karel ende Elegast. Middeleeuws Ridderdicht. Met verklarende aantekeningen.
T4834: MOLLER, H.W.E. - Karel ende Elegast. Middeleeuws Ridderdicht. Met verklarende aantekeningen.
B6348: MOLSTER, J.A. - Neerlands verleden.
R8914: MOLTER, A. E.A. - Julien Kuypers, Vlaams Europeeer.
T1492: MOMIYAMA, NANAE. - Sumi-E. An Introduction to Ink Painting.
R6453: MOMMEN, ANDRE. - De Belgische Werkliedenpartij. Ontstaan en ontwikkeling van het reformistisch socialisme (1880-1914).
B8286: MOMMERS, A.R.M. - Brabant van generaliteitsland tot gewest. Bestuursinrichting en gezagsuitoefening in en over de landen en steden van Staats-Brabant en Bataafs Braband 14 September 1629 - 1 Maart 1796. Twee delen.
B6816: MONCHY-NILSSON, GUNVOR DE. - Een twijfelende nar. Gedichten. Tekeningen van Luis Filcer.
T6600: MONCHY, S.J.R. DE. - Bezetting en Bevrijding. Persoonlijke herinneringen van Mr S.J.R. de Monchy.
T5201: LE PETIT MONDE. - Le petit monde. Journal menuel pour les enfants de trois a dix ans. 1re annee, janvier 1878 - decembre 1878.
K0031: MONDEY, DAVID. - Vliegtuigen.
L9182: MONDLIN, MARVIN & ROY MEADOR. - Book Row. An anecdotal and pictorial history of the Antiquarian Book Trade.
B0239: MONDRIA, HENK R. - Bommelbibliografie. En de bommelverhalen: Tom poes en de maanraket, Dieper leven en Heer Bommel en de superconcentratie.
K0351: MONDUCCI, ELIO AND MASSIMO PIRONDINI. - L'Honorato et gran Palaggio. I Vicedomini a Reggio Emilia: la famiglia, la dimora, gli affreschi.
T7780: MONELLI, PAOLO. - Mussolini. Leven en ondergang. Vertaald door Jeroen Franke.
H0817: MONESTIER, MARTIN. - The art of paper currency.
T7964: MONET, AUGUST EN TAKSANDER. - Criminaliteitslectuur in Dagbladen. Pro: August Monet. Contra: Taksander.
M4216: MONEY, JOHN / ANKE A. EHRHARDT. - Man & woman boy & girl. The differentiation and dimphism of gender identity from conception to maturity.
W0149: MONNICH, C.W. - Koningsvanen. Latijns-christelijke poŽzie tussen Oudheid en Middeleeuwen 300 - 600.
M0582: MONNICH, C.W. / MICHEL VAN DER PLAS. - Het woord in beeld. Vijf eeuwen bijbel in het dagelijks leven.
K4905: MONNICH, C.W. EN J.W. SCHULTE NORDHOLT. E.A. - 'Ergenshuizen' of 'nergens meer'? Utopie en anti-utopie rond Orwells jaar 1984.
L8906: MONNICKENDAM, MARTIN. - Martin Monnickendam 1874-1943.
R7066: MONOD, ADOLPHE. - Maria-Magdalena. Leerrede.
R3382: MONOD-FONTAINE, ISABELLE. - Daniel-Henry Kahnweiler, Marchand, Editeur, Ecrivain.
B3086: MONOTYPE. - Het staat vrij te vragen over Monotype losse-letter zet- en gietmachines.
B8609: MONOTYPE. - Een zak-prentenboek over Monotype machines.
T0388: MONROE, WILH. S. - De ontwikkeling van het Sociale Bewustzijn der Kinderen. Bijdrage tot de studie der psychologie en paedagogiek van de kinderjaren. Bewerkt door M.J. Vles.
T2374: MONROE, WILL. S. - Kinderleven.
H6887: MONROY, J.F. - Vocht en papier.
T0614: MONT, POL DE. - Sedert Potgieters dood. Verzen van Noord- en Zuidnederlandsche Dichters.
L5823: MONT, POL DE. - In Noord en Zuid. Idyllen en andere gedichten. [gebonden met] Loreley. Liederen en gedichten.
L8026: MONT, POL DE. - Jan van Beers.
B1732: MONT, POL DE. - Twee legenden.
T3750: MONT, POL DE. - Idyllen.
B9087: MONTAG, S. - Het gevoel van Columbus en andere overpeinzingen.
W6325: MONTAG, S. - Een oplettende voorbijganger.
W6471: MONTAG, S. - Overpeinzingen.
R4099: MONTAGNE, O. EN JOHAN WINKLER. - Doctor Henri Polak. Van het vuur dat in hem brandde.
L2035: MONTAGNE, VICTOR DELA. - Gedichten. Inleiding Emmanuel de Bom.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

12/15