Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
R9070: LINA, H. - Dagboek van een Motor-ordonnans. Herinneringen van een Grens-motor-ordonnans van de Peel Divisie 2-19 Mei 1940..
M5351: LIND, JAKOV. - Een ziel van hout en andere verhalen. Vertaling H.L. Mulder.
H3383: LIND, JAKOV. - Een ziel van hout. Vertaling H.L. Mulder.
W2603: LIND, JOKOV. - Close-up. Autobiografie deel II. Vertaling Therese Cornips.
M5350: LIND, JOKOV. - Ergo. Vertaling Oscar Timmers.
M5360: LIND, JOKOV. - Landschap in beton. Vertaling M. Coutinho.
M5955: LIND, JAKOV. - Trip naar Jeruzalem. Vertaling Therese Cornips.
C1089: LINDBERGH, ANNE MORROW. - Luister! De wind. Met een voorwoord en kaarten van Charles A. Lindbergh.
H9992: LINDBERGH, ANNE MORROW. - Om de Noord naar het Verre Oosten.
L4296: [STREUVELS] LINDE, RAF VAN DE. - Het oeuvre van Streuvels, sociaal document.
T8052: LINDE, A.VAN DER. - Het oudste gezangboek. Voor de openbare godsdiensoefeningen in de Nederlandsche Gereformeerde Kerk.
T1583: [STREUVELS] LINDE, RAF VAN DE. - Het oeuvre van Streuvels, sociaal document.
T2958: LINDE, M.A. VAN DER. - Pierre Reverdy. Poťsie nouvelle et peinture cubiste. Thťories et pratiques reverdiennes 1913 - 1920.
K9573: LINDEBOOM, J. - Geert Groote's preeksuspensie, een bijdrage tot zijn geestelijke plaatsbepaling.
H6211: [ERASMUS] LINDEBOOM, J. - Erasmus van Rotterdam.
L7187: LINDEBOOM, J. - St. Willibrord's roomsche reizen.
B8032: LINDEBOOM, LUKAS. - Parlementaire schadeloosstelling.
R6565: LINDEBOOM, G.A. / A.A.G. HAM. - A Classified Bibliography of History of Dutch Medicine 1900-1974.
R6436: LINDEBOOM, J. - Stiefkinderen van het Christendom.
R5739: LINDEBOOM, J. - Arnold Moonen 1644-1711.
T7578: LINDEBOOM, J. - De confessioneele ontwikkeling der reformatie in de Nederlanden.
R2730: LINDEMAN, O. - 't Was anders.
T5972: LINDEMAN, H. - Het Zweedse voorbeeld.
T5896: LINDEMAN, W.N. - Het boerenerf in Nederland.
T6043: LINDEMAN, J. - Neerlands Volkslied met Piano en Orgelbegeleiding.
T2233: LINDEMAN, L. - Het socialisme van de N.S.B. Een documentatie over het tijdvak einde 1931 - zomer 1940.
T4086: LINDEMANN, TILL. - In stille nachten. Gedichten. Samengesteld door Alexander Gorkow. Vertaald uit het Duits door Ilja Leonard Pfeijffer.
H0916: LINDEN, CATHARINA VAN DER. - De klimmende boomvrouw. Gedichten.
H4332: LINDEN, CATHARINA VAN DER. - De steenboom.
K8444: LINDEN, CATHARINA VAN DER. - De visgier.
M4467: LINDEN, CATHARINA VAN DER. - De vissen vangende vrouw, gedichten.
K9240: LINDEN, CATHARINA VAN DER. - De vogelboot.
H4992: LINDEN, CATHARINA VAN DER. - Het pijnboomzaad.
M4469: LINDEN, CATHARINA VAN DER. - Uw tempel.
L6002: LINDEN, JACOBUS PETRUS VAN DER. - Alphonse Esquiros. De la Boheme Romantique a la Republique Sociale.
T3968: LINDEN, NICO VAN DER EN C.S. ADAMA VAN SCHELTEMA. - Kindergedachten. Voor gemengd koor gecomponeerd.
K3848: LINDEN, F. VAN DER & A.S.A. STRUIK (EDS.). - De jas van het woord. De boekband en de uitgever 1800-1950.
B3339: LINDEN, ROB VAN DER. - Het logboek van Brandaan.
R9034: LINDEN, L.A. V.D. - Ultramontaans pleidooi. Bezwaren tegen Katholieke Herleving van Prof. L.J. Rogier.
R1377: LINDEN, C. VAN DER EN HAGANUS. - Een Nederlandsche Opera. Pro: C. van der Linden. Contra: Haganus.
L3372: LINDEN, GERRY VAN DER. - Val op de rand.
R5580: LINDEN VAN DEN HEUVELL, A. - De ontwateringswerken in Overijssel.
M4898: LINDEN, FONS VAN DER. - In linnen gebonden. Nederlandse uitgeversbanden van 1840 tot 1940. Met medewerking van Albert Struik.
R1796: LINDEN, CATHARINA VAN DER. - De maand mij.
T8771: LINDEN, CAREL TER. - Om een zin. Gedichten.
T3965: LINDEN, NICO VAN DER EN C.S. ADAMA VAN SCHELTEMA. - Het Orgel. Voor vierstemmig Mannenkoor a cappella.
T9224: LINDEN, NICO V.D. - Herdenking (A.C.W. Staring) Voor vierstemmig gemengdkoor a cappella.
T9225: LINDEN, NICO VAN DER. - De Koeien en de Ganzen. (Piet Zwager). Voor Kinderkoor met orkestbegeleiding.
Y0174: LINDENHOUT, JOHANNES VAN 'T. - Nagelaten verzen.
R6130: LINDENHOUT, J. VAN. - Na vijf en twintig jaren. Levensherinneringen.
H1781: LINDERS, JOKE. - Doe nooit wat je moeder zegt. Annie M.G. Schmidt, de geschiedenis van haar schrijverschap.
A0328: LINDERS, JOKE. - An Rutgers van der Loeff. Biografie.
T3709: LINDO, MARK PRAGER. - Janus Snor.
A0331: LINDSEY, BEN B. / WAINWRIGHT EVANS. - Huwelijk in kameraadschap. Vertaling E.A. Voogd-Pull.
T2041: LINDT, MAARTEN WILLEM JAN. - Als je wortels taboe zijn. Verwerking van levensproblemen bij kinderen van Nederlandse nationaal-socialisten.
B0889: LINEPHTY, MAUR GUILLAUME. - D'un age a l'autre.
W3414: LING TING, G./L.S. PALDER.[=JOKE V. LEYDENBACKER] [=G.J. GEERS]. - Bloemen en puin. Verzen.
H6070: LINGEN, J. VAN. - Yussuf.
R0560: LINKLATER, MAGNUS, ISABEL HILTON EN NEAL ASCHERSON. - Het vierde Reich. Het Barbie-dossier.
T9194: LINKS, KAREL LEENDERT. - Kalender voor het jaar 1944. Met tekeningen door Karel Leendert Links.
T7992: LINNARTZ, H. - Zo leer ik de cijfers schrijven.
R3653: LINNE, GERHARD. - Antwerpen schone reiche Stadt am Strom.
B3672: LINNEBANK, D.A. - Moderne amusementsproblemen.
R7720: LINNEBANK, PATER. - Van Nederlandsche Letteren.
B4698: LINNEBANK, PATER. - Van Onkruid en Tarwe.
B4699: LINNEBANK, PATER. - Van Leven en Kwijnen.
R6959: LINNIG, BEN. - Oud Antwerpen, kerken en kloosters. Voorwoord Maurits Sabbe. Eerste reeks.
Y0249: LINOTYPE. - The Linotype Times. Aflevering XVI. Nummer 6.
B8541: LINOTYPE. - Linotype-Schriften.
B8539: LINOTYPE. - Linotype-Sondermatrizen.
R6906: LINSDONK. - Prikkels! Voelen, horen, ruiken, zien, proeven.
R5877: LINSE, H. - Mededeeling betreffende de indijking en droogmaking van het Hoornsche Hop en de Goudzee.
T7282: LINT, J.G. DE. - Geneeskundige volksprenten in de Nederlanden.
T6246: LINT, GERRY VAN. - Carry van Bruggen: Eva.
T4366: LINTHORST HOMAN, J. - In vaderlandsche zin. Een antwoord op veel critiek.
T4367: LINTHORST HOMAN, J. - Aanpakken! Een hartekreet van een jongen Nederlander.
B1599: LINTHORST, KEES. (ED.). - Coconaster. Tijdschrift voor ideeen nr 5, maart 1985.
T7063: LINTHUM, C. TE. - De Cholera te Rotterdam in Vroeger Tijden.
L6011: LINTSEN, HARRY. - Ingenieurs in Nederland in de negentiende eeuw. Een streven naar erkenning en macht.
L3562: LINTUM, C. TE. - Een eeuw van vooruitgang 1813 - 1913.
M8497: LION, JOHNNY / JOOP OONK. - Hallo lieve.... Brieven aan sterren.
T4789: LIPMAN, S.P. - De scheiding van Belgie in derzelver gevolgen getoetst.
B4440: LIPPE-BIESTERFELD, IRENE VAN. - Van daar. Portretten van buitenlandse vrouwen in Nederland.
R1011: LIPPER, WOUT. - De komplete Nixnut.
T0196: LAM EN HARRY LIPS. - Vrij Nederland zingt. Bundel Nederlandsche liederen.
H8721: LIPSCHITS, I. - Honderd jaar NIW. Het Nieuw Israelietsch Weekblad 1865 - 1965.
T7302: LISSA, P.K. VAN. E.A. - De crematie in Nederland en daarbuiten. Verzameling van opstellen, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der Nederlandsche Vereeniging voor Facultatieve Lijkverbranding, uitgegeven door het hoofdbestuur.
T7359: LISSA, PH. K. - Lijkverbranding.
K3737: LISSENS, R.F. - Balans en bezinning. Vijf en twintig jaar Vlaamse Letteren.
K2055: LISSENS, R.F. - Brieven van Albrecht Rodenbach. Verzameld, ingeleid en toegelicht door....
K2010: LISSENS, R.F. - Letter en geest. Opstellen over Nederlandse Letterkunde.
B4317: LISSENS, R.F. - De Vlaamse letterkunde van 1780 tot heden.
T0599: LISSENS, R.F. - De Vlaamse letterkunde van 1780 tot heden.
R1061: LISSENS, R.F. - Het impressionisme in de Vlaamsche letterkunde.
R6924: LISSENS, R.F. - Benamingen van onze Letterkunde in Encyclopedieen en Literaire Lexicons.
T7116: LISSENS, R.F. - De Vlaamse literatuur sedert Gezelle.
R6359: LIST, LODE. - AMSTERDAM 29 APRIL - 6 MEI 1980. Een cyclus.
L9145: LITERATUUR. - Literatuur. Tijdschrift over Nederlandse Letterkunde 1997. Complete jaargang 14, zes losse afleveringen.
R8886: LITERATUUR. - Literatuur. Tijdschrift over Nederlandse Letterkunde 1988. Complete jaargang 5, zes losse afleveringen.
K3701: LITZROTH, ADRIAAN. - Sebastiaan. Leven en lijden.
T7946: LIVINGSTONE, RICHARD. - Some thoughts on university education.
L3242: MUSEE DU LIVRE. - Sept etudes publiees a l'occasion du quatrieme centenaire du celebre imprimeur anversois Christophe Plantin.
R8231: LJESKOF, N.S. - De lady Macbeth uit Mtsenk. Vertaald door Aleida G. Schot.
H8327: LJESKOW, N.S. - Romans en verhalen.
B4217: LLOSA, MARIO VARGAS. - De jonge honden van Miraflores. Uit het Spaans vertaald door Michiel Tjebbes.
T0430: LLOYD GEORGE, D. / M. HYMANS / M. STANDAERT. - Fete Nationale Belge. Belgian Independence Day. Belgisch Nationaal Feest. [21 juillet, july, juli 1917]. Redevoeringen uitgesproken in den Queen's Hall.
H8945: LLOYD, JOSIE & EMLYN REES. - Liefdeslevens. Vertaling Esther Ottens.
K2063: LLOYD, JOSIE & EMLYN REES. - Oude liefde roest niet. Vertaling Esther Ottens.
H2243: LLOYD, STEPHANIE ANNE. - Stephanie. Ik ben een bijzondere vrouw.Vertaling Els Franci.
B0673: LLOYD, TREVOR. - Vrouwen in opstand. De Internationale Suffragettebeweging. Vertaling J.F. Kliphuis.
B6168: [DRUKKERIJ TRIO.] LOB, KURT. - Bibliofiele boekillustratie, vandaag en gisteren.
M9449: LOB, KURT. - Boekkunstenaar/Buchkunstler. Ingeleid door/Mit einer Einfuhrung von Ernst Braches.
K5972: LOB, KURT. - De onbekende Jan Sluijters. Boekgrafiek, oorlogsprenten, affiches, postzegels.
K3365: LOB, KURT. - Jan Sluijters. Boekillustraties, politieke prenten, affiches.
K2392: TSJECHOV / KURT LOB. - De vlinder. Vertaling Aleida G. Schot. Tekeningen Kurt Lob.
K2391: TSJECHOV / KURT LOB. - Drie verhalen. Vertaling Charles B. Timmer. Tekeningen Kurt Lob.
B6177: LOB, KURT. - Zeichnungen zu russischer Literatur. Eingefuhrt von Gunter Coufal.
B6192: LOB, KURT. - Kurt Lob. 3/VI - 10/VII 1977, Stadtische Kellergalerie Dusseldorff.
B7423: LOB, KURT. - Zeichnungen zu russischer Literatur. Eingefuhrt von Gunter Coufal.
B7447: LOB, KURT. - Gestalten. Malerei und Buchillustration.
B7455: LOB, KURT. - Mens ziet mens. Een tekenaar over het zien van tekeningen.
B7446: LOB, KURT. - Finale. 20 jaar bibliofilie in Meppel 1979-1998.
B7995: LOB, KURT. - Exil-Gestalten. Deutsche Buchgestalter in den Niederlanden 1932-1950.
K4576: LOB, KURT. - Buchillustration - heute [da gibts nur wenig zu lachen]. Ein Vortrag.
T0296: LOBEL, ARNOLD. - Kvak a Zblunck. Jsou kamaradi.
R7172: LOBEN SELS, PIETER JUSTUS VAN. - Beschouwingen over den Noord-Amerikaanschen Staten-Oorlog van 1861-1864.
T4303: LOBO, SASKA. - Het kinderboek 1920-1924. Een keur uit vijf jaren.
L3236: LOCHER, TH. J.G. - Geschiedenis van ver en nabij. Bundel verspreide geschriften van Dr. Th. J. G. Locher aangeboden bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit van Leiden.
R8321: LOCHER, TH.J.G. - Over de verhouding van Oost en West in de Europese Geschiedenis.
T1909: LOCKE, WILLIAM J. - De roman van Triona. Geautoriseerde vertaling.
B1566: LOCKHART, R.D. - Living Anatomy. A photografic Atlas of Muscles in Action and surface Contours.
T2413: LODEIZEN, HANS. - Nagelaten werk.
K6177: LODEIZEN, HANS. - Nagelaten werk.
T2989: LODEIZEN, HANS. - De wanhoop is tijdelijk voorbij. Gekozen en ingeleid door Bart Moeyaert.
T8185: LODEIZEN, HANS. - Het innerlijk behang en andere gedichten.
R9563: LODEIZEN, HANS. - Het innerlijk behang en andere gedichten.
L7362: LODER, F.J. - Wat voor verwaarloosde Protestantsche kinderen gedaan wordt in het overwegend Roomsche Zuiden van ons land.
K3334: LODEWICK, H.J.M.F., W.A.M. DE MOOR, K. NIEUWENHUIJZEN. - Ik probeer mijn pen... Atlas van de Nederlandse Letterkunde .
T1597: LODEWICK, FERNAND. - Pierre Kemp.
T3860: LODEWIJKS, J. E.A. - Symposium ter gelegenheid van 25 jaar Textielcommissie Musea.
B1353: LOEB, WOUTER. - Gek en Wijs tijdens Seyss.
T0952: LOEB, WILHELM. - Ten schaamlen disch.
K0262: LOEFF, PAUL VAN DER. - Splijtbaar materiaal.
T0657: LOENATSJARSKI, A.W. - De bevrijde Don Quichotte. Een tooneelspel in negen tafereelen en een epiloog.
L5900: LOENEN, D. - Bibliografie van het werk van professor Dr. D. Loenen.
R9250: LOENEN MARTINET, J. VAN. - Het fatalisme in onze jongste letterkunde.
B5782: LOENEN, J. VAN. - Verschijnselen des Tijds, Doris en Doortje van Jan Holland. Voor het godsdienstonderwijs. De Zondag in de oude Kerk. Borger's geboortedag na honderd jaren herdacht. De heerlijkheid der gemeente en de partijschap in de Kerk.
T8214: LOENEN, RENE VAN. - De steen voorbij. Gedichten voor de veertigdagentijd.
T5242: LOENEN, D. - De Atheense democratie. Drogbeeld of historie?
R8881: LOENEN MARTINET, J. VAN. - Het Fatalisme in onze jongste letterkunde.
R5156: LOENEN, D. - Protagoras and the Greek Community.
T8737: LOENEN, RENE VAN. - Mooi voetenwerk. Gedichten.
T8772: LOENEN, RENE VAN. - Straatliefdegras. Een pelgrimage in 40 gedichten.
R2617: LOESER, NORBERT. - Nietzsche & Wilde en andere essays. Inleiding B. Stroman.
H6774: LOESER, JOHN D. (ED.). - Bonica's Management of Pain.
B1149: LOEWENSTEIN, SIR ALBRECHT COUNT OF. - Pilgrim's Book. Concerning all the venerable Places throughout the Holy Land and Egypt... Johann Sauer Frankfurt 1609.
B6738: LOEY, A. VAN. - Het bezittelijk voornaamwoord 'hun'.
R8761: LOFFELT, A.C. - Jupiter Van Vloten en zijn kritiek.
K4952: LOGEMAN, TED. - Poolman Pinxit. Novelle.
M1592: LOGGEM, MANUEL VAN. - Buiten zijn de mensen, roman.
W8007: LOGGEM, MANUEL VAN. - De Chinese fluitspeler. Toneel in drie bedrijven.
K5000: LOGGEM, MANUEL VAN. - Insecten in plastic. De stuwdam in de Iljoesj.
T0652: [COHEN] LOGGEM, EM. VAN. - Asfalt en Horizon.
B8679: LOGGEM, MANUEL VAN. - Letternijen.
K5778: LOGGEM, MANUEL VAN. - Inleiding tot het toneel.
T6911: LOGHEM, M.G.L. VAN. (FIORE DELLA NEVE) (ED.). - Nederland. Verzameling van oorspronkelijke bijdragen door Nederlandsche Letterkundigen. 1893, tweede deel.
L4505: LOGHEM, J.J. VAN / P. MUNTENDAM E.A. - Louis Pasteur (1822 - 1922).
L2333: LOGHEM, J.J. VAN. - Verweer en ziekten.
L9068: LOGHEM, M.G.L. VAN. (FIORE DELLA NEVE). (ED.). - Nederland 1894. eerste deel. Verzameling van oorspronkelijke bijdragen door Nederlandsche Letterkundigen.
T3018: LOGHEM, J.B. - In memoriam de schoonheidscommissie van Haarlemmerliede C.A.
B5664: LOGHEM, M.G.L. VAN. (RED.). - Nederland. Verzameling van oorspronkelijke bijdragen van Nederlandsche Letterkundigen. jaargang 1894. No. 5. Met portret van den Heer P.A.M. Boele van Hensbroek.
T6910: LOGHEM, M.G.L. VAN. (FIORE DELLA NEVE) (ED.). - Nederland. Verzameling van oorspronkelijke bijdragen door Nederlandsche Letterkundigen. 1893, eerste deel.
T6912: LOGHEM, M.G.L. VAN. (FIORE DELLA NEVE) (ED.). - Nederland. Verzameling van oorspronkelijke bijdragen door Nederlandsche Letterkundigen. 1893, derde deel.
R5827: LOHMAN, H.W. - Bekijk het maar : TYPEtypografie.
R5828: LOHMAN, H.W. - Hoe begin je aan een vogeltje?
T2248: LOHMAN, ANNEKE. - Een roeiboot in het riet. Gedichten.
T5370: LOKERSE, NEELTJE. - Nieuwe Zedewetten. Rede door Mej. Neeltje Lokerse, onze Regeering, christelijke- en fatsoenlijke Maatschappij ter overweging aangeboden.
H3984: LOKHORST, EMMY EN BERT VOETEN (RED.). - In memoriam M. Nijhoff.
K6694: LOKHORST, EMMY VAN EN VICTOR E. VAN VRIESLAND. (EDS.). - Kristal. Letterkundig jaarboek.
K7281: LOKHORST, EMMY VAN. - Droomen.
B3889: LOKHORST, EMMY EN BERT VOETEN (RED.). - In memoriam M. Nijhoff.
B4185: LOKHORST, EMMY VAN. - De zonnewijzer.
R0177: LOM, MECHTELDIS VAN. - Zuster Mechtildis van Lom, annonciate 1600-1653. Haar leven en dichten. Uitgegeven door Edg. Heynen.
T8066: LOMMEL, A. VAN. - Bijdragen tot de kerkelijke geschiedenis van Nederland. Berigten omtrent de Zendelingen S.J. ten jare 1773.
L5301: LOMMEN, MATHIEU. - De grote vijf. S.H. de Roos, J.F. van Royen, J. van Krimpen, C. Nypels en A.A.M. Stols.
W8873: LOMMEN, MATHIEU. - Letterontwerpers. Gesprekken met Dick Dooijes, Sem Hartz, Chris Brand, Bram de Does, Gerard Unger. Met een voorwoord van John Dreyfus.
Y0014: LOMMEN, MATHIEU. - Het boek van het gedrukte boek Een visuele geschiedenis.
Y0422: LOMMEN, MATHIEU (ED.). - Ontwerper & opdrachtgever: Harry N. Sierman/Querido; Reynoud Homan/Wim Quist; Irma Boom/Paul Fentener van Vlissingen.
R4331: LONDERSELE. - De vernietiging van Einstein.
T5835: NETHERLANDS CHAMBER OF COMMERCE IN LONDON. - Pottery, Glass and Building Materials.
L9283: LONDON, JACK. - Tusschen de wielen. Vertaling W.L. Leclercq.
M3502: DE LONG, DAVID G. (ED.). - American architecture. Innovation and tradition.
H3054: LONGFELLOW, HENRY WADSWORTH. - Selected Poems.
L5878: LONGIE, ALBERT DE. - Gerrit Achterberg.
L2040: LONGOS. - De treffelijke historie van Daphnis ende Cloe. Vertaling J. Brouwer.
K3943: LONGUS. - De treffelijke historie van Daphnis ende Chloe zijnde de klassieke herdersroman van Longos overgebracht uit het fransch van Amyox door J. Brouwer en verlucht met vier teekeningen van C.A.B. Bantzinger.
T2425: LONNET VAN GEERTSE, R. - Perspectieven. Literaire opstellen en critieken.
R3430: LOO, C.J. VAN DER. - Handleiding tot het boekhouden voor den boekhandelaar, zoowel uitgever als debitant.
K2060: LOO, TESSA DE. - Alle verhalen.
K8568: LOO, TESSA DE. - De tweeling. Roman.
H2703: LOO, TESSA DE. - Het mirakel van de hond.
M9210: LOO, TESSA DE. - Meander.
M5040: LOO, TESSA, NATALIA POPOVA, CARLA BOGAARDS E.A. - Ontmoetingen. Verhalen van diverse schrijfsters.
H5333: LOO, TESSA DE. - Een bed in de hemel. Roman.
H4944: LOO, TESSA DE. - Een varken in het paleis.
B1813: LOO, H. TE. - Wijsheden over Nederlands geld. Illustraties van Bert Witte.
T8074: LOO, TESSA DE. - Kenau. Roman.
M9209: LOO, TESSA DE. - De meisjes van de suikerwerkfabriek. Verhalen.
M8150: LOOHUIS, JOHANNES GERARDUS. - De verhouding tusschen den tropischen landbouwgordel en de industriecentra der gematigde zone in hare beteekenis voor het huidig aspect van het koloniale vraagstuk in Zuid-Oost Azie.
H7964: LOON, H.A. VAN. - Handschriftverbetering en Calligrafie.
M8328: LOON, MAUD VAN. - Een lichaam vacant. Novelle.
B5388: LOON, J.VAN / BOER, M. DE. - Frysk Lieteboek. In gearjefte, de Friezen oanbean. Op ť nij biwirke en neigien fen T.E.Halbertsma en W.Faber.
B5898: LOON, H. VAN. - In de verstrooiing.
T4952: LOON, P. VAN. - Zorg voor het A-Sociale Gezin.
B2232: LOOPER, B. - K.O. Meinsma 1865-1929. Bio- en bibliografie, inventaris van de collectie aantekeningen.
L5095: LOOPSTRA, JAN J. - De assibilatie in de Oudfriese oorkonden.
T3184: LOOPUIT, JOS. - Het Anarchisme in de Arbeidersbeweging.
T6360: LOOPUIT, JOS. - Christelijke vakaktie in theorie en praktijk.
T5472: LOOPUIT, JOS. - Jean Jaures zijn leven en zijn werk voor nederlandsche arbeiders geschetst.
W8946: LOOS, J.C. VAN DER. - Geschiedenis der voormalige S. Catharina-kerk te Amsterdam.
K3275: LOOS, KAREL. - Jan Fabricius en zijne werken. Een dramaturgische studie.
K7440: LOOS, KAREL. - Jan Fabricius en zijne werken. Een dramaturgische studie.
T7815: LOOS, HENRICUS. - Schets eener geschiedenis van de Roomsch-Katholijke oud-bisschoppelijke klerezy in Nederland, door den schrijver van: De regering en de klerezy.
L7228: LOOS, J.C. VAN DER. - Bibliographie der werken van Mgr. De. Antonius Hubertus Leonardus Hensen 1879 - 1929.
R8425: LOOS, J.A. VAN DER. - Geschiedenis van Amstelland voor 1300.
R8428: LOOS, J.A. VAN DER. - Geschiedenis van Amstelland voor 1300.
R8537: LOOS, D. DE. - Gesteenten en mineralen van Nederlandsch Oost-Indie I: Tin.
T7499: LOOS, D. DE. - Vetten, was, aetherische olien, harsen, gom.
R1376: LOOS, HENRICUS. - Schets eener geschiedenis van de Roomsch-Katholijke Oud-Bisschoppelijke Klerezy in Nederland. Door den schrijver van: De regering en de Klerezy.
R9392: LOOS, D. DE. - Zetmeel en Melk. Een paar onderwerpen uit het gebied van scheikunde.
K5560: LOOSBROEK, TINEKE VAN / ULLA JANSZ. E.A. - Geleerde vrouwen.
R7543: LOOSJES PZ., A. - Ewoud van Lodijke of de ondergang der Zeeuwsche stad Rommerswaal. Treurspel, benevens eene beknopte beschrijving der gemelde stad.
T2583: LOOSJES, VINCENT. - Louis Bonaparte. De Koning van Holland.
R4076: LOOSJES PZ, A. - Huig de Groots tweede ballingschap of Vlugt uit Amsterdam, Tooneelspel, gevolgd door een lofdicht op Huig de Groot
H3466: LOOSJES, A. - Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels 1915-1940.
K3787: LOOSJES, TH. P. - Documentaire informatie en haar functie in de communicatie binnen de wetenschap.
K3804: LOOSJES, TH. P. - Over kwaliteit en kwantiteit in de documentaire informatie.
B8297: LOOSJES PZ., A. - Het leven van Maurits Lijnslager. Eene Hollandsche familiegeschiedenis uit de 17de eeuw.
R2204: LOOTEN, EMMANUEL. - Lieu-Chef de ma Revolte.
T3963: LOOTS, PHILIP EN F. DE CORT (GEDICHT). - Jan Gerstekoorn. Voor Mannenkoor gecomponeerd.
T3961: LOOTS, PHILIP EB J. VAN BREEMEN JZ. - Onze Duinen. Voor Mannenkoor gecomponeerd.
T3962: LOOTS, PHILIP EN B. VAN MEURS. - Morgenlied voor Mannenkoor gecomponeerd.
R5338: LOOTS, CORNELIS. - Hulde, toegebragt aan de nagedachtenis van J. van den Vondel op den Amsterdamschen Schouwburg, na het vertoonen van den Gysbrecht van Aemstel in de wintermaand des jaars 1818.
T4781: LOOVEREN, W. VAN. - Nieuwe Waterweg 1866-1936. Op 31 October 1936 uitgegeven door de Stichting Havenbelangen te Rotterdam, ter gelegenheid van de herdenking van het steken van de eerste spade voor de doorgraving van den Hoek van Holland op den 31en October 1866.
T7047: LOOY, JAC. VAN. - De dood van mijn poes.
K7503: LOOY, JAC. VAN. - Jaapje.
H3344: LOOY, JAC. VAN. - Jaapje.
W5072: LOOY, JAC. VAN. - De wonderlijke avonturen van Zebedeus. 3 delen.
K8925: LOOY, JAC. VAN. - Feesten.
K6659: LOOY, JAC. VAN. - Jaapje.
H1173: LOOY, JAC. VAN. - Nieuw proza.
T0815: LOOY VAN DER LEEUW, A.E.C. VAN DER. - Bijdrage tot de geschiedenis van het natuurgevoel in de middeleeuwsche Nederlanden. Twee delen.
L6380: LOOY VAN DER LEEUW, A.E.C. VAN DER. - Bijdrage tot de geschiedenis van het natuurgevoel in de middeleeuwsche Nederlanden.
B1823: LOOY VAN DER LEEUW, A.E.C. VAN DER. - Bijdrage tot de geschiedenis van het natuurgevoel in de middeleeuwsche Nederlanden. Twee delen.
B1979: LOOY, JACOBUS VAN. - De Weesjongen. Fragmenten uit Jaapje, Jaap en Jakob. Uitgezocht en ingeleid door Godfried Bomans.
B3123: LOOY, JACOBUS VAN. - Een Epos in Ist. Samengesteld en toegelicht door Chris Will en Peter Winkels.
B5426: LOOY, JAC. VAN. - Een feestdroom. Een keuze uit ongebundeld en ongepubliceerd werk.
T1681: LOOY, JAC. VAN. - Gedichten. 1884 - 1925.
B5586: LOOY, GLENN T. VAN. (ED.). - Fred Bervoets. ICC Internationaal Cultureel Centrum Antwerpen: 19 april t/m 19 mei 1985.
B8601: LOOY, JAC. VAN. - De wonderlijke avonturen van Zebedeus. Nawoord Jan Kuijper.
R4461: LOOY, S.L. VAN. - Iets over de geschiedenis van het boek en de beteekenis van den boekhandel.
H3751: LOOY, JACOBUS VAN. - Wie dronk toen water! Bloemlezing uit de briefwisseling met August Allebe gedurende zijn Prix de Rome-reis 1885 - 1887.
R3946: LOOY, JAC. VAN. - Op reis.
R3883: LOOY, JAC. VAN. - Gekken. Met een inleiding van Chris Will en Peter J.A. Winkels.
T1728: LOOY, REINDER J.C. VAN. (ILLUSTRATIES). - De kleine parade.
A0716: LOOY, JAC. VAN. - Jaap.
A0541: LOOY, JAC. VAN. - Jaapje.
T9672: LOOY, JAC. VAN. - Gedichten. 1884 - 1925.
R6360: LOOY, JAC. VAN. - Gekken.
H9760: LOOY, JAC. VAN. - De wonderlijke avonturen van Zebedeus.
H9720: LOPES, HENRI. - Een nieuwe Wali N'Kama. Vertaling Marjolijn Jacobs.
B2652: LOPES CARDOZO, PAUL. - Atlas of Clinical Cytology. A contribution to precise cytodiagnosis and cytological differential diagnosis. With 3300 full-colour illustrations.
B4263: LOPES, HENRI. - In tranen lachen. Vertaald door Ernst van Altena.
B0294: LOPEZ, ESTEBAN. (ED.). - Vertoning aflevering 5. Maart 1957. Dubbel/nummer.
K3836: LOPEZ, ESTEBAN. - Mevrouw Mama.
L9436: LOPEZ, BARRY. - De geheimzinnige Noordpool. Vertaling M.D.J. Leijten.
M5643: LOPEZ, ESTEBAN. - Pijnlijke vertellingen.
T1804: LORBEER, HANS. - Wacht auf ! Erzšhlungen.
T8451: LORCA, FEDERICO GARCÕA. - Gedichten. Vertaling en nawoord Dolf Verspoor.
T6430: LORCA, FEDERICO GARCIA. - Toneelwerk: Het huis van Bernarda Alba, Het fantastische schoenlappersvrouwtje gevolgd door Causerie over toneel. Nederlandse tekst Dolf Verspoor.
B2114: LORDA ALAIZ, F.M. - Spaanse schrijvers onder Franco. Vertaling Daniel de Lange.
K4963: LOREIS, HECTOR-JAN. - Nieuwe roman - Nieuwe filosofie. Van de nouveau roman naar de nouveau nouveau roman.
M0400: LORM, A.J. DE. - Kunstzin der Eskimo's. Ethnografische voorwerpen uit Oost-Groenland.
B2629: LORTZ, JOSEPH. - Die Reformation in Deutschland. Erster Band: Voraussetzungen, Aufbruch erste Entscheidung. Zweiter Band: Ausbau der Fronten Unionsversuche Ergebnis.
L3399: LOS, SIETSE OENE. - Aristoteles in Nederland gedurende de laatste veertig jaren.
T3108: LOS VAN AARLANDERVEEN, V.R. - Het Nieuwe Ideaal. Beschouwingen over het annexatie-vraagstuk.
T6034: LOSER, JOH. H. EN L.B. PEREL. - Neerland's Jubelzang. Gedicht van L.B. Perel voor vierstemmig Mannenkoor gecomponeerd door Joh H. Loser.
W9816: LOTH, DAVID. - De erotiek in de literatuur. Een luchthartige geschiedenis van de pornografie. Vertaald door Kees Kelfkens.
B6703: LOTI, PIERRE. - Pecheur d'Islande.
R4626: LOTI, PIERRE. [=L.M.J.VIAUD]. - Pecheur d'Islande. Compositions de E. Rudaux.
B3176: LOTSY, J.P. - Het tegenwoordige standpunt der evolutie-leer.
H0847: LOTTMAN, HERBERT. - Flaubert. A biography.
L4397: LOUBSER, JACQUES E. - Die saamgestelde verbale vorm van Nederlands na Afrikaans.
R9988: LOUDON, ALEXANDER. - Holland. A History of Freedom.
K1198: O'LOUGHLIN, MICHAEL. - De weeen van de mannen van Ulster. Vertaling Wim Platvoet.
B2553: LOUISE B.B. [LOUISE ADRIANA JOHANNA DE NEVE]. - Prinsesje. [H.K.H. Prinses Wilhelmina der Nederlanden]. Met portret en platen.
T5021: LOUTER, J. DE. - Onzijdig, maar ook alzijdig.
T6066: LOUTHER, HENRI. - Wilhelmina-Gavotte.
L5515: LOUW, S.A. - Dialektvermenging en taalontwikkeling. Proewe an Afrikaanse taalgeografie.
K3590: LOUW, W.E.G. - De nieuwere Afrikaanse poŽzie.
T6540: LOUW, ANDRE VAN DER. - Rood als je hart. 'n Geschiedenis van AJC.
R0484: LOUWE, HARMINE EN RAOUL DELEO. (ONTWERP/DESIGN). - Dutch Design 2004-2005. Deel X en Y. Inleidende tekst Tom Dorresteijn. Vertaling Hetty Roque-de Houer et al.
R7706: LOUWE, C. - Lof der Duinen. Dichtregelen. Uitgegeven ten voordeele der hulpbehoevende bewoners van de Oostenburgervoorstraat te Amsterdam.
T9910: LOUWERSE, P. - Veel geluk! Nieuwjaars- en Verjaardagsversjes voor kinderen.
R7487: LOUWERSE, P. - Een werk van lijden en moed of Nederlands herstel in 1813 aan kinderen en eenvoudigen verteld.
T4645: LOUWERSE, P. - Een met het volk. Beknopte geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau. Aan oud en jong verteld.
T9078: LOUYET, PAUL. - Belgie in de Tweede Wereldoorlog: 4 Het Verzet.
B3134: LOUYS, PIERRE. - Aphrodite [Ancient manners]. In the English version, prepared by Willis L. Parker. With illustrations by Frank J. Buttera.
B5695: LOUYS, PIERRE. - La femme et le pantin. Illustrations de Philippe Swyncop.
A0330: LOVATT, GLORIA/PAM COCKERILL. - A nice girl like me. The autobiography of Gloria Lovatt.
B8716: LOVELOCK, YANN. - The line forward. A survey of modern Dutch poetry in English translation.
B4859: LOVEN, R.A.D. - Traditie en techniek van de locomotief.
R9107: LOVINK HZ, S.H. - De geschiedenis van Doetinchem.
H2131: LOWRY, MALCOLM. - Onder de vulkaan. Vertaling John Vandenbergh
B9452: LOWRY, MALCOLM. - Onder de vulkaan. Vertaling John Vandenbergh
M5974: LOY, ROSETTA. - Wegen van stof. Vertaling Tine Riegen.
M5787: LOY, ROSETTA. - De fiets. Vertaling T. Riegen.
M1202: LOY, ROSETTA. - Wegen van stof. Vertaling Tine Riegen.
P0795: LOY, ROSETTA. - Winterdromen. Vertaling T. Riegen.
L5107: LUBACH, ADOLF EDZARD. - Over de verbuiging van het werkwoord in het Nederlandsch der 16de eeuw.
Y0372: LUBBEN, AUGUST. - Reinke de Vos nach der altesten Ausgabe (Lubeck 1498). Mit Einleitung, Anmerkungen und einem Wortenbuche.
B1983: LUBBERHUIZEN, BAS. (ED.). - Herinneringen aan De Engelbewaarder 1971-1981.
B1143: LUBBERHUIZEN, GEERT. - Ik heb er slechts een nul af gedaan. Brieven van en aan Geert Lubberhuizen. Samenstelling en inleiding Hans Renders.
R3406: LUBBERHUIZEN, BAS EN THIJS WIEREMA (EDS.). - Maitre, Frits Muller.
R6598: LUBBERINK, W. - Het socialistisch experiment. Dictatuur of Democratie?
R9624: LUBBERINK, W. - De enkeling en zijn verantwoordelijkheid. Een geschift voor eenzame durvers.
L4899: LUBBERS-VAN DER BRUGGE, CATHARINA J.M. - Johnson and Baretti some aspects of eighteenth-century literary life in England and Italy.
L2221: [HERMANS, W.F.] LUBBERS, ROOS. (ED.). - Suum Cuique: Barlaeus-ode aan Hermans.
T4073: LUBELL, CECIL (ED.). - Textile Collections of the World. Volume 2 United Kingdom and Ireland.
B2169: LUBLINK-WEDDIK, WILLEM FRANS. - Adatdelictenrecht in de Rapat-Marga-Rechtspraak van Palembang.
T2507: LUCAS, J.W. - De R.K. pers door Spaarnestadbril gezien.
H8222: LUCASSEN, JAN. - Jan, Jan Salie en diens kinderen. Vergelijkend onderzoek naar continuiteit en discontinuiteit.
H2018: LUCCIONI, MAARTJE. - Alles anders.
L4212: LUCCIONI, MAARTJE. - Het hart van Fabio Genovese.
W6228: LUCCIONI, MAARTJE. - Wie nu geen huis heeft.
B0725: LUCEBERT. - Nefertete.
B5181: LUCEBERT. - Triangel in de jungle gevolgd door de dieren der democratie.
L7708: LUCEBERT. - Gedichten 1948-1963. Verzameld door Simon Vinkenoog. Met tekeningen van Lucebert.
K8600: LUCEBERT. - Val voor vliegengod.
M2479: LUCEBERT. - Namiddag van een faun. Luceberts wandschildering in het Letterkundig Museum.
R5318: LUCEBERT. PETERSEN, AD. (ED.). - Lucebert in het Stedelijk / Lucebert in the Stedelijk. Catalogus van alle schilderijen, tekeningen, gouaches, aquarellen en prenten in de verzameling.
H9601: LUCENTE, GREGORY L. - The Narrative of Realism and Myth. Verga, Lawrence, Faulkner, Pavese.
T7888: LUCHTBESCHERMING. - Besef dat Luchtbescherming voor 90 % zelfbescherming is. Waarschuw bij bominslag onmiddellijk den Hoofdpost Luchtbeschermingsdienst Raadhuisstraat 27 Heemstede.
K7833: LUCIE-SMITH, EDWARD. - Ars Erotica. An arousing history of erotic art.
T6030: LUCIEN. - Een Land, Een Volk, Een Vorstin! Vervaardigd en gecreeerd door Lucien. Zang en Piano.
H3259: LUCKA, EMIL. - Die drei Stufen der Erotik.
R7338: LUDEKUSE, CHRIS. - Bij de terugkeer van een vrouw.
L3561: LUDWIG, EMIL. - Napoleon.
T3753: LUGER, JOHAN. - In het stervende Wolgagebied.
T7865: LUGER, JOHAN. - Naar wij vernemen... Roman uit de krantenwereld.
B6891: LUGER, JOHAN. - Vorm en kleur in huis. Illustraties van Piet Worm.
K3796: LUGER, BERNT. - Wie las wat in de negentiende eeuw.
Y0125: LUGINBUEHL, RUDOLPHO (ED.). - Nikolaus' Geschichte von den Schlachten und dem Untergang des Herzogs von Burgund ca. 1478 & Nicolai: De prelijs et occasu ducis burgundie histhoria.
T2900: LUGT, FRITS. - Le portrait-miniature. Illustre par la collection de S.M. la Reine des Pays-Bas.
L5067: LUGT, JOANNES M.H. VAN DER. - L'Action religieuse de Ferdinand Brunetiere.
T2568: LUGT, ANTON P.W. VAN DER. - Vriendenboek gewijd aan de nagedachtenis van Anton P.W. van der Lugt 26 october 1944.
L1011: LUHRS, CORRIE. - Mijn zuster Anna Blaman.
K2162: LUIJTERS, GUUS (ED.). - Dichters van de avant-garde. De moderne Franse poŽzie.
C1536: LUIJTERS, GUUS. - Circus Melancholia.
W5361: LUIJTERS, GUUS. - De egelantier, stad en land in vier seizoenen.
C1535: LUIJTERS, GUUS. - De scherven van de slijter.
M7105: LUIJTERS, GUUS. - Een avontuurlijke reis. Reportages.
K4360: LUIJTERS, GUUS. - Jane Austen. Met een bijdrage van Kwis Kraus-van Essen.
P2141: LUIJTERS, GUUS. - Liefde en leugens, verhalen.
W7454: LUIJTERS, GUUS. - Modernisme van toen, drie verhalen uit de telescoop. 1959 - 1962.
K2285: LUIJTERS, GUUS. - Tussen vrouwen en vrienden. Verzamelde verhalen.
L1749: LUIJTERS, GUUS. (ED.). - Jan Cremer in beeld.
T8227: LUIJTERS, GUUS (ED.). - Het Grote Dieren Gedichten Boek.
T6298: LUIJTERS, GUUS. - Beroemde doden van Pere Lachaise en andere Parijse begraafplaatsen.
H2748: LUIK, WILLEM VAN. - Freud de sfinx van Wenen. De archeologische collectie van Sigmund Freud.
L1987: LUIKEN, JAN EN KASPER. - Spiegel van het menselyk bedryf, vertoonende honderd verscheiden ambachten.
A0781: LUIKEN, JAN. - De bykorf des gemoeds, honing zaamelende uit allerly bloemen. Vervattende vyftig konstige figuuren met godlyke spreuken en stichtelyke verzen.
K4304: LUIKEN, JAN. - Het beste deel. Verzameld en ingeleid door Garmt Stuiveling.
K1473: LUIKEN, JOHANNES EN CASPAARES. - Het menselyk bedryf. Vertoond in 100 Verbeeldingen van Ambachten, Konsten, Hanteeringen en Bedryven met Versen.
M2752: LUIKEN, TONNIE / D. BAARTSE / B. POLAK. - Willem Frederik Hermans en de CPNB 1950-1993.
L8625: LUIKEN, JAN. - Beschouwing der Wereld, bestaande in Vyftig Konstige Figuuren, met Godlyke Spreuken en Stichtelyke Verzen. Twee delen.
L8626: LUIKEN, JAN. - Vonken der Liefde Jezus, van het God-Begeerende Zielen-Vuur: zynde Bloempjes der Zalige Hoop, tot verheugelykheid der Wandelaars, langs den Weg, na Vreden-Ryk.
L8630: LUIKEN, JAN. - Het Leerzaam Huisraad, vertoond in Vyftig Konstige Figuuren, met Godyke Spreuken en Stichtelyke Verzen.
L8627: LUIKEN, JAN. - De Bykorf des Gemoeds, Honing zaamelende uit allerly Bloemen. Vervattende Vyftig Konstige Figuuren met Godlyke Spreuken en Stichtelyke Verzen. Twee delen.
T8780: LUIKEN, JAN. - Duitsche Lier. Opnieuw uitgegeven door Maurits Sabbe.
T2802: LUIKINGA, A.J. - Een dure les... wordt zij verstaan? De begrootingsdebatten in de Tweede Kamer en de houding der Katholieken.
T7515: LUIKINGA, A.J. - Dierenbescherming.
K1561: LUIS, JANET. - Een onbekrompen schenken. Vijftig jaar Campert prijzen.
R1383: LUIS COLOMA, P. - Een heilige...
R9230: LUITINGH, J.C. - Jan de Lapper. Een verhaal uit de Geschiedenis des Vaderlands.
T1191: LUITJES, TJERK. - Wat te denken van 'n leven na dit leven? Is de dood het einde?
T5134: LUITJES, T. - Waarom zijn wij ziek? Hoe kunnen wij gezond worden?
R4339: LUITZEN, JAN. - Koningsoffer.
L8449: LUKACS, GEORG. - Theorie van de roman. Een poging tot een geschiedfilosofische beschouwing van de grote epische vormen.
T1611: LUKACS, JOHN. - Hitler en de historici. De plaats van Adolf Hitler in de 20e eeuw. Vertaald uit het Engels door Stan Verschuuren.
H1735: LUKKENAER, W.J. - Cheops: Held en schurk. Een onderzoek naar de receptie van Leopolds gedicht, mede bedoeld als eerste aanzet tot een andere interpretatie.
B8693: LULOFS, FRANCIS. - Verkenning door varianten. De redacties van HET UUR U van M. Nijhoff stilistisch onderzocht.
L8200: [VONDEL] LULOFS, B.H. - J. van den Vondel, door geschiedkundige inleidingen, omschrijving in proza en aanteekeningen, in eenige zijner kleinere gedichten opgehelderd.
H2437: LULOFS, F. - Nu gaet Reynaerde al huten spele. Over commentaar en interpretatie.
T7513: [VONDEL] LULOFS, B.H. - J. van den Vondel, door geschiedkundige inleidingen, omschrijving in proza en aanteekeningen, in eenige zijner kleinere gedichten opgehelderd.
R7329: LULOFS, F. - Ik lees, ik lees, wat jij niet leest. Of boosaardig is ook aardig. Afscheidscollege op 19 december 1984.
H1853: LUMEY, JAN VAN. - De dodensprong. Marionetten in een bedrijf.
T5921: LUMMEL, H.J. VAN. - Wat hebben Nederland en Utrecht in de maand November van het Jubeljaar der onafhankelijkheid, 1863, te herdenken. Een eenvoudig woord voor het volk.
R5464: LUMMEL, H.B. VAN. - Een vriend van Prins Willem I. Kort verhaal van 't leven van Philips Marnix van St. Aldegonde.
L7383: LUNDBYE, AXEL. - Drukvormen van rubber en plastic.
L5796: LUNDEGARD, AXEL. - Asra. Een moderne idylle. Naar het Zweedsch door Ph. Wijsman.
L1736: LUNDWALL, SAM J. - Wat is sience fiction? Vertaling en bewerking Warner Flamen.
Y0266: LUNS, HUIB. - Lustrum Utrecht Optocht. 1921. Getekend door Huib Luns.
L2813: LUNS, HUIB. - Met wijde wiekslag door het beeldend scheppen. Episoden uit het leven van schilder- en beeldhouwkunst in Europa.
T1435: LUNS, HUIB. - Peter Paul Rubens, 30 mei 1640-1940.
B4973: LUNS, FRANK. - Roomsch Nederland en tooneel. Een beschouwing. Inleiding B.H. Molkenboer. Slotwoord C.R. de Klerk.
T2487: LUNS, HUIB. - Tien wandelingen in Gent, Brugge en Antwerpen.
L0892: LUNSHOF, H.A. - Leven zonder demon. Een levensschets van Antony Winkler Prins.
B8462: LUNSHOF, H.A. - Vlag halfstok. Een studie in onrecht.
T4259: LUNSHOF, H.A. - De Gevaarlijke Staat.
T3597: LUNSHOF, H. - Als dieven in de nacht....
R6471: LUNSHOF, H.A. - Moderne inquisitie. Een woord tot de zuiveraars.
H7219: LUNSINGH SCHEURLEER, J. (ED.). - Egypte eender en anders. Tentoonstelling ter viering van het vijftig jarig bestaan van het Allard Pierson Museum gesticht 12 october 1934.
R3281: LUNSINGH SCHEURLEER, D.F. - Chine de commande.
R5641: LUNSINGH SCHEURLEER, TH. H. - Het huis Herengracht 475 en zijn bewoners.
Y0034: LUNZER, HEINZ. - Franz Kafka 1883-1924. Katalog zur einer Ausstellung des Bundesministeriums fur Auswartige Angelegenheiten.
R4598: LUNZER, HEINZ. - Franz Kafka 1883-1924. Katalog zur einer Ausstellung des Bundesministeriums fur Auswartige Angelegenheiten, zusammengestellt von Heinz Luner mit Beitragen von Ilse Aichinger, Elias Canetti, Peter Handke.
T3474: LURASCO, F.M. - De vlinder-verzameling. Handboekje voor het vangen, kweeken, opzetten, etc. van vlinders en rupsen.
R7385: LUREMAN, C.H. EN W.H. KRUIDERINK. - Het eerste verzet. Geschiedenis der Arnhemsche Arbeidersbeweging voor 1894.
T9232: LURSEN, MART J. EN GUIDO GEZELLE. - De Navond komt zoo stil. Voor Mannenkoor.
K3761: LUSSU, JOYCE. - De man die als vrouw geboren had willen worden. Feministisch journaal over de oorlog.
M3421: LUSTGARTEN, EDGAR. - A century of murderers.
T9304: LUTGE, H.A.J. - Leerrede over Ps. 107: 43. Na het overlijden van Z.M. Koning Willem III, uitgesproken op 30 November 1890 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.
T2247: LUTH, WOLFGANG UND CLAUS KORTH. - Boot greift wieder an ! Ritterkreuztraeger erzšhlen.
R5767: LUTTERVELT, R. VAN. - Pieter Cornelisz Hooft Drossaert van Goeylant en Castelein op Thuys te Muyen.
R5820: LUTTERVELT, R. VAN. - Vier eeuwen Markiezaat 1555- 1955. Tentoonstelling Veere, Schotse Huizen, Vlissingen, Stedelijk Museum.
R3077: LUTTGER, ABRAHAM. - Openhartigheden... over de lach en de traan in de liefde.
B6123: LUTZ, JAN. - Het ontstaan van de illustratie voor boek en tijdschrift.
Y0220: LUTZ, RUDOLF. - Die Ansichts-Postkarte, ihre Entstehung, Entwickelung und Bedeutung : eine zeitgemasse Studie.
H1791: EX ORIENTE LUX. - JAARBERICHT no 7 van het Vooraziatisch-Egyptisch Gezelschap Ex Oriente Lux.
T6601: LUXEMBURG, ROSA. - Massastaking, partij en vakbonden.
T7832: LUXEMBURG, ROSA. - De opbouw van de Internationale. Benevens vooruitzichten en voorslagen. Een kritiek op Kautsky door Mortimer. Vertaald door D.J. Wijnkoop.
B5541: LUXEMBURG, JAN VAN, MIEKE BAL, WILLEM WESTSTEIJN. - Over literatuur.
R9088: LUXEMBURG, ROSA. - Kerstmis in een nachtasyl.
R4365: LUXEMBURG, JAN VAN, MIEKE BAL, WILLEM WESTSTEIJN. - Inleiding in de literatuurwetenschap.
T2794: LUYENDIJK, JORIS. - Het zijn net mensen. Beelden uit het Midden-Oosten.
L1174: LUYKEN, JAN. - Gedichten en spreuken. Ingeleid en verzameld door Roel Houwink.
L1163: LUYKEN, JAN. - Gedichten. Verzameld door W. Kramer.
W9283: LUYKEN, JOAN. - Joan Luykens Duytse Lier. Drayende veel van de nieuwste, deftige en dartelende Toonen, bevad in tien Verdeelingen.
R1646: LUYKEN, JAN. - Een bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door M. Kamphuis.
R9386: LUYKEN, JAN. - Jezus en de ziel.
T2733: LUYKEN, JAN. - Stichtelijke verzen. Bijeengebracht en Ingeleid door C.B. Hylkema.
R3655: LUYKX, THEO. - Gedenkboek van de Rijksuniversiteit te Gent na een kwarteeuw vervlaamsing (1930-31 - 1955-56).
L5867: LUYKX, P. EN N. BOOTSMA (ED.). - De laatste tijd. Geschiedschrijving over Nederland in de 20 eeuw. Voorwoord A.F. Manning.
R4169: LUYKX, THEO. - Op den drempel der geschiedenis van het Vlaamsche volk. De Germanen en hun expansie in onze gewesten.
T0622: LUYKX, TH. - Dr. Alfons van de Perre en zijn tijd (1872-1925).
L9653: LUYTEN, DIRK JAN. - Joker.
B4750: LUYTERS, GUUS (ED.) & NORGE BEND (TEKENINGEN). - De moord van Raamsdonk.
T7539: HET AMSTERDAMSCH LYCEUM. - Het Amsterdamsch Lyceum. Lijst der boeken en andere schoolbenodigheden 1929-1930 13e schooljaar.
R4390: [JUVENALIS] LYDIUS, RUDOLPHUS. - Vermaakelyke tydkorting bestaande in D.I. Juvenaals derde Schimpdicht, in vaerzen vertaald; eenige Mengeldichten, waar in de Jufferschap ter hoogsten top van eere werd verheven. En 't Blyspel van de Princelyke Slaaf.
R7781: LYNDEN VAN DEN BOSCH, A.M.C. VAN. - Moderne dichters.
K2251: LYNDEN-DE BRUINE, A.M. VAN. - In vogelvlucht door Europa. De reisjournalen van Dionysia Catharina Temminck-Cau [1807-1824].
T1044: LYNX, J.J. (ED.). - De pen is machtiger. De geschiedenis van den oorlog in caricatuur.
B2111: LYTTON, LORD. - Alice or The Mysteries.
T1844: MAANDAG, BEN SR. EN RIEN ROBIJNS. - ...En niet vergeten. Herinneringen aan Het Vrije Volk.
T5721: RATIO LITERAIR MAANDBLAD. - Ratio. 1e jaargang november/december 1964. Strip nummer.
T4522: RATIO LITERAIR MAANDBLAD. - 2e jaargang augustus 1965. Provo, BVD.
T4519: RATIO LITERAIR MAANDBLAD. - Ratio. 2e jaargang maart/april 1965. Amsterdam Gangsterstad? Strip uit het schetsboek van Jan Cremer.
T4520: RATIO LITERAIR MAANDBLAD. - Ratio. 2e jaargang juli 1965. De James Bond Republiek.
T4521: RATIO LITERAIR MAANDBLAD. - Ratio. 2e jaargang oktober 1965. Elsevier Weekblad.
B9029: ERICA MAANDBLAD. - M. Hesling: Alles hef zien tied. A. Kettelarij: Bij de dood van Willem Pijper. R. Kuipers: Aan een dichter over duizend jaar. M. van Alland: De vriendin. De jacht. W. van Leeuwen. Persoonlijke herinneringen aan H. Marsman. G.J. ter Kuile: De Athenaeum Bibliotheek te Deventer. e.a.
B3870: RATIO LITERAIR MAANDBLAD. - Ratio. Waarin opgenomen Elseviers Weekblad, Vrij Nederland, Haagse Post, De Nieuwe Linie, De Groene Amsterdammer.
B2676: RATIO LITERAIR MAANDBLAD. - Ratio. Film nummer: o.a. Nederlandse filmers '65. 18 filmcritici over drie film. Nederlandse kritiek & Jean-Luc Godard.
B3871: RATIO LITERAIR MAANDBLAD. - Ratio. De Lou-Groep: begrijpelijk, maar daarom niet minder gevaarlijk. Eerste avondmaal op het Witte Huis. Bibliografie: boekje open over god. Spionage en de nieuwe held.
R3304: HOLLANDS MAANDBLAD. - H. de Graaf: Dooie visjes. N. Heykamp: Arena. B. Jansma: Het misverstand van het idealisme. B. Bommelje: H. Mulisch en het Andre. W. Kusters: Waar zijn mijn varens? R. Rooyaards: Mexico: de revolutie een droom.
B5241: RATIO LITERAIR MAANDBLAD. - Ratio. Dit nummer is een Happening.
T7457: RATIO LITERAIR MAANDBLAD. - Ratio. Eerste jaargang nr. 1 februari 1964 t/m november/december 1964
T4523: RATIO LITERAIR MAANDBLAD. - Ratio. 2e jaargang juni 1965. Dood in drukkerij.
T4517: RATIO LITERAIR MAANDBLAD. - Ratio. Compleet: Eerste jaargang nr. 1 februari 1964 t/m november/december 1964 en Tweede jaargang Januari t/m oktober 1965.
W4382: MAANEN, WILLEM G. VAN. - De hagel is gesmolten, een verslag.
H2377: MAANEN, WILLEM G. VAN. - Hebt u mijn pop ook gezien?
L7122: MAANEN, W. VAN. - Het landschap van George Meredith.
B4644: MAANEN, FLOR. JAC. VAN. - Gedachtenis rede, uitgesproken in de Maatschappij voor Natuur- en Letterkunde, onder de zinspreuk: Diligentia, te 's-Gravenhage op Vrijdag, den 25 November 1831.
B5498: MAANEN, WILLEM G. VAN. - Helse steen. Een vertelling.
Y0348: MAANEN, H.J. VAN. - Verzameling van Wetten en Besluiten betreffende de Nationale Militie. Jaargangen 1889-1892.
R3372: MAANEN, WILLEM G. VAN. - Vertelde tijd. Verhalen.
T8830: MAANEN, WILLEM G. VAN. - Bagatellen. Verhalen.
H0617: MAANEN, WILLEM G. VAN. - Een eilandje van pijn.
T0476: MAARSEN, I. - Jodendom, Sabbath en Kalenderhervorming. Een woord aan den lezer van Brochure L. Fles.
H4357: MAARSEN, JACQUELINE (JOPIE) VAN. - Anne en Jopie. Leven met Anne Frank.
R8603: MAARSEN, I. VAN. (INL.). - Tentoonstelling van joodsche gebruiksvoorwerpen in het huisgezin.
M7723: MAARTENS, MAARTEN. - Vrouwen die ik heb gekend. Zeven verhalen. Vertaling E. Stortenbeker.
R7898: MAAS, NOP EN PETER YVON DE VRIES. - Bloomers.
R8837: [WILDE, OSCAR] MAAS, NOP. - Een pseudo-esthetische zeepbel. Nederlandse reacties op Oscar Wilde. Deel I: 1890-1897.
R2635: [EEDEN, FREDERIK VAN] MAAS, NOP (ED.). - Een duivelsvent. Frederik van Eeden in caricatuur.
R0796: MAAS, NOP E.A. - Karel Reijnders bij gelegenheid. Voorwoord Johan Polak.
R9874: MAAS, SIMON A. - Voeren wij de klassenstrijd? (Een rechtvaardiging van beleid).
R8844: MAAS, NOP (ED.). - Een bezoek bij graaf Leo Tolstoi en andere teksten.
L6235: MAAS GEESTERANUS, RUDOLF A. - Revision of the Lichens of the Netherlands. I. Parmeliaceae.
L4379: MAAS, LOUKI & JAAP VOERMAN (EDS.). - Lopende zaken? Ondernemende verhalen.
K0605: MAAS, N. / M. STAPERT-EGGEN. - Uit het leven. Bloemlezing naturalistische verhalen rond 1885.
M6767: MAAS, NOP EN F.W. KUYPER (RED.). - Offeren aan Mercurius en Minerva. Nederlandse Vereeniging van Antiquaren 1935-1995.
H2880: MAAS, PETER. - Angstige uren. Een duikboot in nood.
L2093: MAAS, W.G. - De draad van Ariadne. Eenige wenken ten opzichte der kostprijsberekening en bedrijfsorganisatie.
K3016: MAAS, WILLEM. - Jacques Gans. Biografie.
L6377: MAAS, NOP. - De Nederlandsche Spectator. Schetsen uit het letterkundig leven van de tweede helft van de negentiende eeuw. Met medewerking van Frank Engering.
B4873: MAAS, NOP. - De literaire wereld van Carel Vosmaer. Een documentaire.
B0629: MAAS, NOP. - Kleine Bolsjewieken. De kleuterjaren van Karel en Gerard (van het) Reve.
B1474: MAAS, LOE. - Praeludium. Verzen.
B2235: MAAS, NOP. - Altyt waek saem. De drukker-uitgever A.W. Sijthoff (1829-1913).
R8836: MAAS, NOP (ED.). - Zonder omhaal van woorden. De criticus W.G. van Nouhuys.
R8835: MAAS, NOP. (ED.). - Grote doden.
T9416: MAAS, H.A. EN M.A. DANIEL-BOOM. - Wilhelmina-hymne. Voor middenstem met piano en orgel. (in den volkstoon).
B5795: MAAS, P.M. - Francois Villon. Dief, Roover, Moordenaar en Dichter.
B7273: MAAS, NOP. (ED.). - Marcellus Emants, W.G. van Nouhuys en A.W. Stellwagen. Letterkundige tijdsidealen.
T6970: MAAS, A.J. - Nationale ontwapening in strijd met nationaal belang en internationalen plicht. Eene weerlegging van de propaganda voor nationale weerloosheid.
B8407: [WILDE, OSCAR] MAAS, NOP. - Nagloeiend vuurwerk. Nederlandse reacties op Oscar Wilde. Deel II: 1899-1913.
R8845: MAAS, NOP (ED.). - Marcellus Emants, W.G. van Nouhuys, A.W. Stellwagen. Letterkundige tijdsidealen.
R4277: [NETSCHER] MAAS, NOP (ED.). - Nescheriana.
B8421: MAAS, C.J. - Muziek in de Renaissance. Renaissance in de muziek?
B8409: MAAS, NOP. - A.C. Loffelt. Toneelfeuilletons.
B8410: MAAS, NOP. - Couperiana.
R1298: MAAS, NOP. - De ontvangst van De Nieuwe Gids.
B8411: MAAS, NOP. - Marcellus Emants. Reisplezier.
R1773: MAAS, NOP. - Werken voor de eeuwigheid. Een geschiedenis van het Letterkundig Museum.
R3901: MAAS, EMILIE M.L. VAN DER. - Hollands ABC. Historisch ABC van veertig plaatsen in Noord- en Zuid Holland, samengesteld uit de Atlas van Stolk.
R9925: MAAS, NOP. (RED.). - Waardevol oud papier. Feestbundel bij het tienjarig bestaan van Bubb Kuyper Veilingen Boeken en Grafiek 1986-1996.
M0093: MAASDIJK, ELISABETH VAN. - Aan hen die vielen. Ingeleid door R.P. Cleveringa.
T1220: MAASTRICHT. - Plaatselijke Verordeningen van Maastricht van 1851-1880.
T4764: MAATS, JAN EN E. DEWISPELAERE. - Naar den Buiten. Leesboek voor de Lagere School. Deel A - B - C. Derde leerjaar. Drie deeltjes.
R2897: MAATSTAF. - Kees van den Broek. Anne Caspers. J.B. Charles. F. Harmsen van Beek. D. Hillenius. E. Kummer. G.L. van Lennep. Ross Macdonald. H. Romijn Meijer. Portfolio: W.O.J. Nieuwenkamp.
R2873: MAATSTAF. - M.A. Wes. Robert Walser. Arthur Stam. Paul de Lussanet. Hans Hoenjet. Hans Ester. Karlheinz Deschner. Louis Paul Boon. F.L. Bastet. Portfolio: Nol van Geuns.
R2848: MAATSTAF. - M. Jansen: Op zoek naar een nieuw politiek systeem in de voormalige Sovjetunie. H.G.M. Prick: Lodewijk van Deyssel en Henry Wildermuth. P. Ghyssaert: Gedichten. H. Neervoort: Over Het schip Herman Manelli van Koos van Zomeren. Ed Leeflang: Maecenas. E. Aafjes: Portfolio.
R2535: MAATSTAF. - Paul Avrich. Ger van den Berg. Louis Paul Boon. Anton Constandse. Thom Holterman. Marc. Jansen. E. Kummer. Arthur Lehning. Hans Ramaer. Martin Ros. Portfolio Anarchisten.
R2540: MAATSTAF. - H.C. Anderson. Arie van den Berg. Koen Koch. Rudy Kousbroek. H. Marsman. Wijnand Steemers. Tymen Trolsky. Annie Romein-Verschoor. Joop Waasdorp. Portfolio William D. Kuik.
R2545: MAATSTAF. - F.L. Bastet. E.B. de Bruyn. Rabin Gangadin. Dana Hokke. Leo van Maris. Elisabeth Mollison. Will Ogrinc. Hugo Pos. D. Ricklefs. Ad. Zuiderent. Portfolio Dora van der Veen.
R2541: MAATSTAF. - Donald Weeks. Charles B. Timmer. Rob Schouten. Martin Ros. H.L. Prenen. F.B. Hotz. J. Eijkelboom. F.G. Dalenoord. Jeroen Brouwers. J.M.A. Biesheuvel. Portfolio Charles Keene.
R2542: MAATSTAF. - Arie van den Berg. J.M.A. Biesheuvel. C. Buddingh. Gerrit Komrij. William D. Kuik. Berend Lasseur. Robert Loesberg. Peter Simpelaar. Th. Sontrop. J.H.W. Veenstra. Portfolio Charles Donker.
H4367: MAATSTAF. - Zeeland.
R1797: MAATSTAF. - Louis Paul Boon.
R4287: MAATSTAF. - Leo van Maris: Uit het dagboek van Edmond de Goncourt. J. Lowland: Five Sonnets. K. van Zomeren: Het verkeerde paard. R. Carver: Gedichten. R. Bakker: Graaf Remy de Gourmont. J. Ipema: Ernst Junger. T. Gallagher: Gedichten. J. Zwagerman: Oudenier haakt in.
R2845: MAATSTAF. - Eva Gerlach: Gedichten. Kees Verwey: Mijn schooljaren in Bloemendaal. Boudewijn Buch: Kindergraven. L. Brunt: Jagerslatijn. Jeroen Brouwers: Het gebied van de stilte. B. Barnard: Gedichten.
K2415: MAATSTAF - Brieven-special: waarin o.a. over de brievenboeken van Jeroen Brouwers. Felicien Rops en de moderne tijd.
H4368: MAATSTAF. - A. Roland Holst 1888-1973.
M6426: MAATSTAF. - Gerrit Achterberg 20 mei 1905 - 17 januari 1962.
H4374: MAATSTAF. - Gesprekken met schrijvers
K4791: MAATSTAF. - L.P. Boon 1912 -1972.
R2850: MAATSTAF. - P. Kralt: De Lodewijk-verhalen van S. Vestdijk. E. Gerlach: Domicilie. P.R.D. Stokvis: Blauwboekjes over de verborgenheden van Den Haag, 1828-1853. R. Schouten: Gedichten. P. van Capelleveen: Mijn Engelse periode. Deelstaat / Etnische verhoudingen in Nederland. H. Pos: De dood van mijn grootvader, tevens kleine familiekroniek. Portfolio Joost Graftdijk.
R2874: MAATSTAF. - Franse Literatuur. F.L. Bastet. J.M.A. Biesheuvel. Boudewijn Buch. Atere Michel Dhondt. F.B. Hotz. Ed. Leeflang. Stephane Mallarme. Leo van Maris. Harry G.M. Prick. Rob Schouten. Portfolio: Felicien Rops.
M3702: MAATSTAF. - Dostojevski nummer.
L8112: MAATSTAF. - Louis Couperus als briefschrijver.
B3662: MAATSTAF. - An amazing family. Thomas Mann en de zijnen.
B7522: MAATSTAF. - Rembrandt en zijn tijd.
B7523: MAATSTAF. - Experimenteel perspectief. De situatie van de moderne poŽzie.
R2908: MAATSTAF. - Peter van Zonneveld. Aleksander Zinovjev. Hans Warren. R. Voegindeweij. Rob Schouten. J. Meyers. Wim Meulenkamp. Pszisko Jacobs. Lodewijk van Deyssel. J.B. Charles. Portfolio: Charles Wells.
B7772: MAATSTAF. - Conrad Busken Huet 1886-1986.
R2898: MAATSTAF. - Hans Warren. Ed. Schilders. Sal Santen. Ethel Portnoy. J.J. Peereboom. Joyce & Co. Maarten 't Hart. Wessel Gussinklo. F.G. Dalenoord. Portfolio: Gerald Leslie Brockhurst.
R2904: MAATSTAF. - Rob Schouten. Ed. Schilders. Mario Praz. Ethel Portnoy. W. Otterspeer. Amy van Marken. J.P. Guepin. Emma Brunt. Jan C. Brokken. Benno Barnard. Portfolio: Chateau Gistoux.
R2899: MAATSTAF. - Louis Paul Boon. Byron. Karlheinz Deschner. Albert Helman. Theodor Holman. Gerrit Komrij. P.M. Reinders. Rob Schouten. R. Vroegindeweij. Marinus Wes. Portfolio: Wilhelm Busch.
R2905: MAATSTAF. - Jean A. Schalekamp. Maartje Luccioni. Ed Leeflang. J. Kroeskop. Anton Korteweg. Astere Michel Dhondt. J.B. Charles. F.L. Bastet. Hans Barendregt. Portfolio: Hieron Pessers.
R2896: MAATSTAF. - Karlheinz Deschner. Lodewijk van Deyssel. Jose Donoso. Eddy Evenhuis. T. Grafdijk. Jacques den Haan. Robert Loesberg. Peter Simpelaar. Fauste Socin. Ad Zuiderent. Portfolio: Thomas Rowlandson.
R2906: MAATSTAF. - Janwillem van de Wetering. Donald Weeks. Charles Vergeer. Ed Leeflang. Peter Krug. J. Eijkelboom. Astere Michel Dhondt. Portfolio: Henk Broer.
R2903: MAATSTAF. - Jan S. Dijkema. Rene Hamers. Maarten 't Hart. Robert Lemm. Bernard Roder. Jan de Rooy. Charles B. Timmer. Ruud Uittenhout. Ger Verrips. Rien Vroegindeweij. In dit nummer een nieuw verhaal van 31 pagina's van F.B. Hotz.
R2901: MAATSTAF. - Jacques den Haan. J. Kneppelhout. Joyce van Lankeren. Frank Ligtvoet. Marita Mathijsen. W. Otterspeer. C. de Ruiter. Tymen Trolsky. Charles Vergeer. Portfolio: Nietzsche.
R2902: MAATSTAF. - Hans Barendregt. E.B. de Bruyn. C. Buddingh'. J. Eijkelboom. D. Hillenius. Dorinde van Oort. Jean Schalekamp. Bob den Uyl. Charles Vergeer. Donald Weeks. Portfolio: Abel Buell.
R2912: MAATSTAF. - De grootsheid en smalheid van Nederlands langste provincie Verhalen, gedichten, beschouwingen en herinneringen. M. Maas: Virtual Limburg. T. Woltgens: De Limburgse waarheid. Jeroen Brouwers: Een terloopse voetnoot. J. Perry: De mijn als roman. C. Palmen: Vertalen is mijn woord. T. van Reen: Brandende mannen. H. Beurskens: Steyler sonnetten.
R2910: MAATSTAF. - Dagboeken: Hans Warren. Bart Tromp. Charles B. Timmer. Harry G.M. Prick. Ethel Portnoy. Gerda Meijerink. Leo van Maris. Koen Koch. Maarten 't Hart. Hans Ester. Tom Eekman. Simona Brolsma. Harold Beaver.
R2913: MAATSTAF. - Caspar Wintermans: Lord Alfred Douglas.
R2900: MAATSTAF. - Carlos Drummond de Andrade. Eva Gerlach. Mensje van Keulen. Koen Koch. Gerrit Komrij. William D. Kuik. Ed Leeflang. Martin Ros. August Willemsen. Portfolio: William D. Kuik.
R2876: MAATSTAF. - Hans Plomp. Konrad Merz. Gerrit Komrij. Jan Kal. Jaap Harten. F. Harmsen van Beek. Jan Hein Donner. Henri A. Ett. J.B. Charles. Jan Biezen. Portfolio: Evert van Dijk.
R2869: MAATSTAF. - Huib Wouters. Joost Veerkamp. Rob Schouten. Wies Roosenschoon. Hugo Pos. Rudi van der Paardt. Yvette Metral. Albert Helman. Estelle Debrot. Boudewijn Buch. Lodewijk Brunt. Portfolio: Devis Grebu.
R2833: MAATSTAF. - A. Morrien: Gedichten. M.A. Wes: Kleio in korset. G.M. Meijsing: Portfolio / Ferdinand Hart Nibbrig. M. Kappers: A little learning. H. Romijn Meijer: Oorzaak van ergernis. T. Anbeek: Biografie. T. Graftdijk: Gedichten.
R2834: MAATSTAF. - B. Vanheste: Paul-Gustave van Hecke als mede-schepper van Mijn kleine oorlog. M. Asscher: Oscar Wilde in Griekeland. E. Gerlach: Uit De uren. C. Meckel: Rede fur Judith Herzberg. W. Meulenkamp: Portfolio / Herman Giesler en de politieke stijl. A. Korteweg: Plaatsen.
R2864: MAATSTAF. - J.M.A. Biesheuvel: De steen der wijzen. Ch. B. Timmer: De Idioot als geldroman. J. Kal: Li Tai Po: Karakters die mijn hand penseelt. R. Schouten: Ceterum censeo. R. Spoor: Alexander Cohen in Den Haag. Portfolio: Max Kreijn.
R2827: MAATSTAF. - J.P. Guepin: Twee verhalen. Y. Bloemen: Tussen Palermo en Stomersee: De letse connectie van Giuseppe Tomasi di Lampedusa. I. Starkenburg: Gedichten. G.M. Moore: Portfolio / Een Poolreiziger in Krasnapolsky: Joseph Conrad in Amsterdam. R. Schouten: poŽzierubriek. H. Wind: Het gesticht. E. Kotze: Het jaar van de grote regens.
R2831: MAATSTAF. - H.G.M. Prick: Lodewijk van Deyssel en Johan de Meester: 1883-1902. Een episode uit hun vriendschap. P. Smit: Godenstreek. P. Aalbers: Gesprekken met Adriaan Morrien over W.F. Hermans. Portfolio: Rene Boin: Wraak nemen op de werkelijkheid. B. Barnard: Gedichten. B. Buch: Reiskwatrijnen annex jongensleed (1978-1985).
R2849: MAATSTAF. - F.B. Hotz: Vakantie. P. de Boer: Serrespinsels. G. de Vries: Ada van Vladimir Nabokov, de letter A van een encyclopedie van raadsels. W.R. Reilingh: Gedichten. Koen Koch: George Orwell en de internationale politiek. G. v.d. Kolk: De ontzetting van San Sebastian (II). Portfolio: Pietro Aretino.
R2828: MAATSTAF. - F. Bastet: Kruimels van Couperus' tafel. E. Jansma: Gedichten. M. Jouhandeau: Dagboek. J.M. Loen: Portfolio / Caravaggio en de opwekking van Lazarus. D. van Oort: De eerste steen. K. Freriks: De toneelroute.
R2823: MAATSTAF. - F. Bolkestein: De engel en het beest. K. Freriks: Monoloog van een toeschouwer. E.B. de Bruyn: Bij het gezelschap van Jezus. W. de Moor: De Haagse huizen van Oudshoorn. Ed Leeflang: Tien gedichten. H. Mes: Portfolio. L. Nathan: Gedichten.
R2855: MAATSTAF. - Eva Gerlach: Vluchtig geheugen. G. Kuijer: Het geheim van het ijzer. U. Sabba: Il canzoniere. J. Renard: Een passionnette. E. Lotichius: Zijn tachtigste verjaardag. Louis Paul Boon: Vertellingen van Jo.
R2835: MAATSTAF. - F.B. Hotz: Liebestraum. M. 't Hart: De aardbeving. W. Hoogbergen: Boni, ca. 1730-1793. Mythe en werkelijkheid. D. van Oort: Da Capo. H. Vernout: Portfolio / Reizen in de wereld van Slauerhoff.
R2839: MAATSTAF. - J.B. Charles. Lodewijk van Deyssel. Wessel te Gussinklo. Albert Helman. F.B. Hotz. Joyce & Co. Jan Kal. Ed. Leeflang. W. Otterspeer. Portfolio: Judith Gautier.
R2890: MAATSTAF. - J.M.A. Biesheuvel.
R2889: MAATSTAF. - Charles Vergeer. Tsjen Jo-sji. Jean A. Schalekamp. Henk Romijn Meijer. Guus Kuijer. Lloyd Haft. D.W. Fokkema. Hans Ester. Estelle Debrot. Portfolio: Adalbert Stifter.
R2875: MAATSTAF. - Donald Weeks. Charles Vergeer. Pieter R.D. Stokvis. Paul F. Sanders. Dirkje Kuik. Gerrit Komrij. P. Hijmans. Jacques den Haan. J.B. Charles. Jan Brokken. Portfolio: Leo Hofman.
R2842: MAATSTAF. - Donald Weeks. K.H. Visscher. Giovanni Nurchi. Joyce & Co. H.C. Halberstadt-Freud. Eva Gerlach. Theo D'haen. Boudewijn Buch. H.C. ten Berge. Portfolio; Heinrich Kley.
R2870: MAATSTAF. - Donald Weeks. Paul van 't Veer. Charles B. Timmer. Slachters Keesje. Wessel te Gussinklo. Emily Dickinson. E.B. de Bruyn. A.H. den Boef. F.L. Bastet. Portfolio: Edward Gorey.
R2886: MAATSTAF. - Eva Gerlach. Jim Harrison. Peter van den Hazel. Albert Helman. P. Kralt. Pieter A. Kuyk. Robert Lemm. Josine Meijer. J. Meyers. August Willemsen. Portfolio Jean-Etienne Liotard.
R2836: MAATSTAF. - B. Zwaal: Gedichten. D. van Oordt: De bovenburen. J. Renard: Dagboek 1887-1910. M. Brusse: Portfolio met een tekst van Roland Topor. W.J. van Wijk: Gedichten. H.G.M. Prick: Ik zag mijn vreugdedroom in wanhoop tanen / Lodewijk van Deyssel en zijn vader.
T2945: MAATSTAF. - Carel Blotkamp, Piet Mondriaan, J.B. Charles, Hilbert Kuik, F.G. Dalenoord, Jean A. Schalekamp, Portfolio Wilhelm Raabe.
R2911: MAATSTAF. - F.B. Hotz: Duistere jaren. Joseph Brodsky: Anna Achmatova. Ed Leeflang: De schilderes Joyce van Rijn. J.H.W. Veenstra: Du Perrons Indische leerjaren. Rob Schouten: Ceterum censeo. Aeg. W. Timmerman: Autobiografie.
R2883: MAATSTAF. - A. Adams: Het hakenkruis op onze deur. E. van der Starre: Marguerite Yourcenar tussen toen en nu. J. Kal: Po Tsju I (772-846): Zandpagodes bouwen. H.G.M. Prick: August Graf von Platen en zijn gedichten voor Cardenio. Portfolio: Frans van Steenhoven. Gedichten van: C.M. van de Heijkant, Ad Zuiderent, R. Beckers, H. Barendregt, A. Holman.
R2822: MAATSTAF. - A. Ent: Gedichten. R. Schouten: poŽzierubriek. E.B. de Bruyn: On his majesty's service. T. Leenhouts en P. van Capelleveen: Portfolio / Charles Ricketts. J. Gautier: De gele salon. F. Bernhard: Herinneringen aan Jan Hanlo. B. Tromp: Obiter Dicta.
R2837: MAATSTAF. - A. Helman: Cola Debrot als homo caribensis. H. Romijn Meijer: Vier jazzverhalen. P. ter Mors: Portfolio. R. Schouten: Acht voorkeurzenders. J. Fontijn: Ik heb mijn best gedaan je te leren leven. Frederik van Eeden en zijn vader. A. Korteweg: Gedichten.
R2832: MAATSTAF. - N. Heykamp: Zimmer Frei. P. Smit: Javaanse jongen. E.B. de Bruyn: De 'strofen van Andries de Hoghe. J. Rentes de Carvalho: Portfolio / De vrouwen van Maria Mendes. B. Barnard: Brusselse bijdragen. H. de Coninck: Gedichten.
R2885: MAATSTAF. - Noriko de Vroomen. Raphael Rudnik. Henk Romijn Meijer. Rudi van der Paardt. F.B. Hotz. D. Hillenius. E.M. Cioran. J.B. Charles. Lodewijk Brunt. Peter de Boer. Portfolio: Toby Vos.
R2825: MAATSTAF. - M. Vincken: Eerste klasse. H.G.M. Prick: Werken aan Frans Erens: Winst en verlies. D. Blom: Portfolio / De schilderijen van Florine Stettheimer. N. Heykamp: Maria. J.P. Rawie: Gedichten. E.M. Janssen Perio: Moeite met Finkielkraut. J. Lameriks: Gedichten.
R2861: MAATSTAF. - Over literatuur. J. E. Koch: Louis Couperus' koningsroman. H. Werkman: Willem de Merode, Okke en Ode. R. Delvigne & L. Ross: Besliste volzinnen. J.H.W. Veenstra: Du Perron en Vestdijk, een vriendschap met haperingen. T. Anbeek: W.F. Hermans en de na-oorlogse literatuur (1945-1948).
R2884: MAATSTAF. - Pleuke Boyce. Jeroen Brouwers. Lodewijk Brunt. Boudewijn Buch. Anton Ent. Eva Gerlach. Joyce & Co. Leo Maris. Henk Romijn Meijer. Rene Stoute. Portfolio: Vladimir Gazovic.
R2829: MAATSTAF. - M. Ros: Literatuur en fascisme. H. Romijn Meijer: Portfolio / Herman Gordijn. M.A. Wes: Richard Wagner: All you need is love. G. de Vries: De literaire begaafdheden van Vladimir Nabokov: zijn giften en giffen. T. Ensink: Geboorterecht.
R2843: MAATSTAF. - R.A. Basart. Boudewijn Buch: Twaalf liedjes over dood. William Calder III. Lodewijk van Deyssel: Zes nooit verzonden brieven. Martin Hart. Anton Korteweg. Robert Lemm. J. Mansfeld. J. Guimaraes Rosa. Ad Zuiderent. Portfolio: Kees Hauwert.
R2865: MAATSTAF. - poŽzienummer. Dichters: Barnard. Basart. Bastet. Buch. Deel. Deelder. Eijkelboom. Fokkema. Gerlach. Guepin. Herzberg. Kal. Leeflang Mulisch. Toorn. Veltman. Warren. Willmink. Zuiderent.
R2860: MAATSTAF. - Polemiek en Pamflet. Inleiding Gerrit Komrij.
B8447: MAATSTAF. - Marcel Proust.
R5390: MAATSTAF. - E.B. de Bruyn: Madame Serpette of een klein snoeimes. J. de Rooy: Kiss my shoes. A. Morrien: Rendez-vous (de geschiedenis van een medelijden). H. Spahr: Portfolio. J. Peereboom: Journaal. Lord A. Douglas: De stad van de ziel. J.P. Rawie: drie vertalingen.
R2887: MAATSTAF. - J. Eijkelboom. Semiramis Guillen. Kees Joosse. Jan Kal. Geert van der Kolk. Fred Lanzing. Anthony Paul. Jan de Rooy. Jean Schalekamp. Rob Schouten. Portfolio: John Goudie Lynch.
K6121: MAATSTAF. - Hans Warren.
K9434: MAATSTAF. - Victor E. van Vriesland 1892-1972.
R2878: MAATSTAF. - R.A. Basart. C. Buddingh' Jan Elburg. J.P. Guepin. Martin Hart. Koen Koch. Ieme van der Poel. Martin Schouten. Albert Vig. Thelen. J.H.W. Veenstra.
R2868: MAATSTAF. - Rachel Pollack. J. Meyers. P. Kralt. A.M.J. de Keyser. Jaap van Ginneken. P. van Capelleveen. K. Bruin. Wim Brands. D. Boulanger. Michael Baird. Portfolio: Basil King.
R2859: MAATSTAF. - S. en U. Brolsma: De dagboeken van Thomas Mann. M. Howeler: Zum Wohl, Zum Gluck. P.J.A. Nissen: Jongleren voor de Moeder Gods. G. v.d. Kolk: Ole! zei de man uit Quito. C. de Troyes, J. Molinet, Ch. de Pisan, M. Kool, C.M. v.d. Heijkant: Gedichten. Portfolio: Sergio Zalis.
K3113: MAATSTAF. - In memoriam S. Vestdijk 1898-1971.
R5389: MAATSTAF. - W.F. Jonckheere: Zuid-Afrika door het oog van de Nederlandse dichter. K. Appel: September 1993, Monaco. C. Honingh: Dementia Praecox. H. Prick: De Correspondance de Marcel Proust. L.Th. Lehmann: Dynastische obessie.
R0436: MAATSTAF. - Autobiografieen. Muzikale memoires. De dagboeken van George Gissing. De memoires van Jean-Baptiste Louvet de Couvray. Een kooi van woorden. Autobiografie of antibiografie? Een dialoog. Metamorfoses en spiegelingen in Goethes Dichtung und Wahrheit.
R0438: MAATSTAF. - Gerrit Komrij Speciaal.
R0440: MAATSTAF. - Jan Fontijn: De jeugdliefde van Frederik van Eeden en Henriette Ortt. Frank Lodeizen: Portfolio/herinnering aan Hans Andreus. James Purdy: Slaap lekker. D. van Bastelaere: Haworth pastorie. E.B. de Bruyn in en om Perugia.
R0432: MAATSTAF. - Paul van Capelleveen: De lieflijke macht. Over het gedicht Capriccio van Gerrit Komrij.
T2947: MAATSTAF. - Louis Paul Boon, J.H. Donner, J.M.A. Biesheuvel, e.v.a. Portfolio: Gerard Deen.
K6422: MAATSTAF. BERT BAKKER, A. ROLAND HOLST E.A. - 75 jaar A. Roland Holst.
R2534: MAATSTAF. - Literatuur en Politiek. Bart Tromp. E.M. Janssen-Perio. Arnold Heumakers. Jan Bervoets en Hans Ramaer. Aad Nuis. Frits Bolkestein.
M7785: MAC RAUCH, EARL. - New York New York. Vertaling L. Toroz.
M6364: MACAULAY TREVELYAN, GEORGE. - British History in the nineteenth century and after 1782 - 1919.
B9401: MACAULAY, T.B. - Geschiedenis van Engeland, sedert de troonbestijging van Jacobus II. Op nieuw bewerkt door J.C. van Deventer. Vier delen.
H7803: MACAULAY, THOMAS BABINGTON. - The history of England in the eighteenth century. Edited and supplemented by Peter Rowland. Introduction by J.P. Kenyon.
M6499: MACCARTHY, FIONA. - Eric Gill.
R4145: MACDONALD, ANN-MARIE. - Laten wij aanbidden. Vertaling Peter Abelsen.
L3858: MACHADO, DYONELIO. - De muizen. Vertaald uit het Portugees en van een nawoord voorzien door Harrie Lemmens.
M5181: MACHADO, GEORGE. - Masculine. Introduction by Frank Browning.
K3046: MACHEREY, PIERRE. - Gebroken spiegel. Over de realistiese illusie. Pierre Macherey's opvattingen over realisme, weerspiegeling en de voorwaarde van de literaire produktie met een kommentaar van de redaktie.
B3238: MACINNES, JOHN W. - The comical as textual practice in Les Fleurs du Mal.
B2645: MACINTYRE, DONALD. E.A. - Zeilvaart 1520-1914.
H5236: MACK, LORRIE. - Kleine ruimten praktisch en stijlvol ingericht.
T8794: MACKAAY, ROBERT. - Zonlicht in mijn ogen.
T0035: MACKAIL, J.W. - William Morris. An Address Delivered the XIth November MDCCCC at Kelmscott House Hammersmith Before the Hammersmith Socialist Society.
R4761: MACKAY, JOHN HENRY. - De Anarchisten. Een tafereel uit het eind van de 19e eeuw. Naar het Duitsch. Twee delen.
T4990: MACKENNA, R. / A. SPICER HURD / WILLEM DE VEER. - Mr. McKenna's billioenen budget. De man geinterviewd en zijn werk beoordeeld.
R8367: MACKENSTEIN-KONING, JOHANNA SARA. - Beelden en omtrekken. Naar het leven geteekend.
M6169: MACROBERT, T.M. - Printed books. A short introduction to fine typography.
P0403: MADE, J. A. VAN DER. - Sakota.
T1457: MARIE MADELEINE. - Die drei Nachte.
T3415: MADELEINE, MARIE. - Die indische Felsentaube.
L5163: MADELIN, LOUIS. - L'Affaire d'Espagne 1807 - 1809.
L5165: MADELIN, LOUIS. - L'Avennement de l'Empire
L5733: MADELIN, LOUIS. - L'Ascension de Bonaparte.
L5734: MADELIN, LOUIS. - L'Empire de Napoleon.
L5737: MADELIN, LOUIS. - L'Ecroulement du Grand Empire.
L5167: MADELIN, LOUIS. - De brumaire a Marengo.
L5162: MADELIN, LOUIS. - L'Apogee de l'Empire 1809 - 1810.
L5738: MADELIN, LOUIS. - La campagne de France.
L5736: MADELIN, LOUIS. - La Catastrophe de Russe.
L5732: MADELIN, LOUIS. - La Crise de l'Empire 1810 - 1811.
L5739: MADELIN, LOUIS. - La jeunesse de Bonaparte.
L5735: MADELIN, LOUIS. - La Nation sous l'Empereur.
L5166: MADELIN, LOUIS. - Le Consulat.
L5164: MADELIN, LOUIS. - Vers l'Empire d'occident 1806 - 1807.
H8791: MADIGAN, JEAN. - Steuben Glass. An American tradition in crystal.
T6678: MADRA. - Onze weezen. Een woord naar aanleiding van het verslag der commissie van onderzoek inzake Neerbosch.
H9243: MADSEN, ALEX. - Simone de Beauvoir & Jean-Paul Sartre. Vertaling J. de Wit.
T3992: MADSEN, AXEL. - Living for design: The Yves Saint Laurent story.
H6289: MAELE, MARCEL VAN. - Koreaanse vinken.
L3726: MAELE, MARCEL VAN. - Scherpschuttersfeest. Roman. Met een nawoord van Erik Spinoy.
T7953: MAELSTAF, RAOUL. - De Animatiefilm in Belgie.
L4965: MAERLANT, JACOB VAN. - Godsdienstige lyriek. ingeleid en geannoteerd door Paul De Keyser.
L8601: MAERLANT, JACOB VAN. - Leven van Sint Franciscus.
B7216: MAERLANT, JACOB VAN. - Dboec vanden Houte. uitgegeven door J. Tideman.
H5253: MAERLANT. - Maerlants werk. Juweeltjes van zijn hand. Met inleiding en vertalingen door Ingrid Biesheuvel.
R0065: MAERLANT, JACOB VAN. - Godsdienstige lyriek. ingeleid en geannoteerd door Paul De Keyser.
R0206: MAERLANT, JACOB VAN. - De anderen Merten. Synoptische archiefeditie van Jacob van Maerlant's tweede Martijn. Bezorgd door Th. Mertens.
L2840: MAES, J.D.M. - De god die men vereert.
R4021: MAES, B. - Antwoord van de Frontpartij op de regeeringsverklaring van 16en December 1919.
B8413: MAETERLINCK, MAURICE. - Monna Vanna. Vertaling Frans Mijnssen.
T3059: MAETERLINCK, M. - Twee Spelen. Vertaling van Jan Eelen.
R3875: MAETERLINCK, MAURICE. - Wijsheid en levenslot. Met inleidend woord van J.D. Bierens de Haan.
B5524: HERMANS MAGAZINE. - Hermansiana. Een vijf en een halfje. Wie is wie in Onder professoren? (2). Driewerf amende honorable. Studentenhaver. Kleinigheden. Wederzijds respect. Van verwondering naar angst. Een nationaal monument. Hermans als allochtoon.
B5526: HERMANS MAGAZINE. - Hermansiana. 50 x het zogenaamde Hermans-magazine. Lichaam en geest (1). Kleinigheden. De Kwatta-soldaat begint scheuren te vertonen. Samen naar de film, in Groningen. Barbaar Jan Cremer. Herstel.
B5527: HERMANS MAGAZINE. - Hermansiana. Hermans' doorbraak. De donkere kamer en de verhoren van de Parlementaire Enquetecommissie. Een zieke geest in een ziek lichaam. Damesklets. Osewoudt naar de film met Marianne. Kleinigheden. Enige agitasie (3). In De Bijenkorf.
B5529: HERMANS MAGAZINE. - Hermansiana. Docent in Groningen (3). Wim Roeleveld: Het was een kort sollicitatiegesprek. Ibn Battuta bezoekt. Laatste colleges. Tentamen in T-shirt. Schuw en verlegen. Voor de zitting. Kleinigheden. De achtergronden van een engelbewaarder (3). Mooi! In memoriam Philip Mechanicus.
B5530: HERMANS MAGAZINE. - Hermansiana. Een loos gebaar. De achtergronden van een engelbewaarder (2). Dichtung und Wahrheit. Vuurwapendeskundige zet puntjes op de i. Schreider en Giskes aan het woord. Nederland houdt niet van helden. Dertig kussen in '44. Kleinigheden. Hij kon ook heel laconiek zijn. Harde vrienden. Hoe ik een Issendorfiet vond.
B5531: HERMANS MAGAZINE. - Hermansiana. Oorlog! De achtergronden van een engelbewaarder (1). Dichtung und Wahrheit (1). Kleinigheden. Een villa waar zijn vader nooit is geweest (2). Met kop en schouders. Verzord taalgebruik. Harde fouten. Voor de overige zeurkousen (2).
Y0229: TALENT MAGAZINE. - Talent Magazine. Visueel Vakblad nr 1. November 1978.
B5525: HERMANS MAGAZINE. - Hermansiana. N-Ethyl-8-hydroxytetrahydrochloropheen-hydrochloride. Wie is wie in Onder professoren? (1). Een hommage aan mr. Harry Addens. Blauw oog. Studenhaver. Kleinigheden. Over de sneeuwgrens. Een verlegen docent. Je stak er wel het een en ander van op. Getest worden. Op De Kring.
R1666: HERMANS MAGAZINE. - Hermansiana. Wetenschapsman in Groningen. Profesoor Lucius: Ik stel voor het werk met een cum laude te waarderen. Buren. Damesklets. Dorbeck bestaat. Of toch niet? Van Voltaire tot Wittgenstein. Kleinigheden. Suidafrikaantjies. Op die berg. In de mijn. Open brief aan de Rijksuniversiteit Groningen.
T0200: RIBBENTEL-MAGERBUICK [=JOHN C.J. KENNIS]. - O, dat Wintertje '45. Een vluchtige maar luchtige herinnering aan de laatste (?) maar raakste (?) oorlogswinter.
L7373: MAGET, ERNST. - Irons nous sur la lune ?
T2628: MAGIL, MARCUS. - Het wrekende rechts.
K2442: MAGNAN, JEAN-MARIE. - Essai sur Jean Genet. Bibliographie, portraits.
T4791: MAGRE, MAURICE. - La nuit de haschich et d'opium. Bois en couleurs de AhŁ.
R5678: MAGRIS, CLAUDIO. - Aan de andere kant. Beschouwingen over grenzen. Vertaling Anton Haakman.
R5096: MAHE, P.J. - Hooger Onderwijs in Indie.
T8619: MAHFOEZ, NAGIEB. - Taveerne De Zwarte Kat. Verhalen.
T8667: MAHFOEZ, NAGIEB. - De moskee in de steeg. Verhalen. Samenstelling en nawoord Richard van Leeuwen.
T8710: MAHFOEZ, NAGIEB. - De dwaaltocht. Uit het Arabisch vertaald door Richard van Leeuwen.
L3874: MAHIEU, VINCENT. E.A. - Nog steeds Gerilja nog steeds (wie weet het?) meer dan ooit: Maandblad voor zelfbehoud.
L8779: MAHY, MARGARET. - Vergeten herinnering.
W2057: MAIDENBAUM, ARYEH / S.A. MARTIN. - Lingering shadows. Jungians, Freudians, and Anti-Semitism.
B3314: MAIMON, SALOMON. - Mijn levensverhaal. Vertaald en van noten en een nawoord voorzien door W. Hansen.
T2569: MAIREY, FRANCOISE. - Substitution.
K8328: MAISTRE, XAVIER DE. - De melaatsche van Aosta. Vertaling Jacques Benoit.
R2275: MAISTRE, LE COMTE J. DE. - Soirees de Saint Petersbourg ou entretiens sur le Gouvernement temporel de la Providence suivies d'un traitť sur les sacrifices.
B5696: MAIZEROY, RENE. - Amuseuse. Roman inedit orne de nombreuses illustrations photographiques (de E. Lagrange).
R4283: MAJOR, E. (ED.). - "Der Haussradt". Ein basler Gedicht vom Jahre 1569. In Faksimiledruck herausgegeben mit einer Einleitung von E. Major.
K1366: MAJORICK, B. - Vormentaal.
L6267: [KWADRAAT-BLAD] MAJORICK, BERNARD [=JOOP BELJON]. - De klokken van Chagall.
L0760: MAK, GEERT. - De engel van Amsterdam.
L3468: MAK, J.J. - De Rederijkers.
L1988: MAK, J.J. - Dit is een Suuerlijc Boecxken. Het oudste gedrukte geestelijke liedboek in de Nederlanden naar het enig bekende exemplaar van de Antwerpse druk van 1508 in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage.
H4851: MAK, J.J. - Uyt ionsten versaemt. Retoricale studien 1946-1956.
H3853: MAK, J.J. - Vijf eeuwen Nederlandse KerstpoŽzie. Verzameld en ingeleid door...
L4106: MAK, J.J. - Vlaamse Volksdevoties in een Geuzenlied uit de 16e eeuw.
L5028: MAK, WILLEM. - Rights affecting the manufacture and use of gramophone records.
L9255: MAK, GEERT. - De eeuw van mijn vader.
L9030: MAK, GEERT. - De goede stad.
B3448: MAK, GEERT. - Gedoemd tot kwetsbaarheid.
H6624: MAK, GEERT. - Hoe God verdween uit Jorwerd. Een Nederlands dorp in de twintigste eeuw.
K3002: MAK, GEERT. - In Europa. Reizen door de twintigste eeuw.
K5293: MAK, J.J. - De geboorte der moderne westerse beschaving.
T4100: MAK, A. - Catalogus van eene bekende en fraaie verzameling, moderne schilderijen en eenige beeldhouwwerken ... vormende een particuliere, afgesloten collectie.
R8607: MAK, GEERT. UITGELEZEN BOEKEN. - Geert Mak: De Ysbreeker. De merkwaardige geschiedenis van zestien meter aan de Amstel.
R3079: MAK, GEERT. - De engel van Amsterdam.
K5575: MAK, J.J. - De geboorte der moderne westerse beschaving.
R3277: MAKASKE, PETER (ED.). - De joodse gemeenschap van Avereest. Een terugblik op het Joodse leven in de gemeente Avereest, voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.
R4175: MAKINE, ANDREI. - Het Franse testament. Vertaling Jan Versteeg.
L6041: MAKKINK, HENRI JACOB. - Philip Massinger and John Fletcher a comparison.
M5501: MALAMUD, BERNARD. - De huwelijksmakelaar en andere verhalen. Vertaling M. Coutinho.
L6489: MALAMUD, BERNARD. - De fikser. Vertaling M. en L. Coutinho.
T8335: MALAMUD, BERNARD. - De verhalen.
K1025: MALAMUD, BERNARD. - Portretten van Fidelman. Een collage. Vertaling F. Zegirius.
T7922: MALATESTA, ERRICO. - Entre Campesinos. Precio de este folleto, de cada uno segun sus fuerzas.
T9829: MALATESTA, ENRICO. - De Anarchie. Haar mogelijkheid en noodzakelijkheid. Vertaling Gerhard Rijnders.
R0535: MALATO, CHARLES - De ontwikkeling der menschheid [en] Vormverandering der maatschappij [en] Eenige verzen. Naar het Fransch van B.P.V.
L8855: MALCOLM, NORMAN. - Wittgenstein. Een biografisch essay. Met een kort levensbericht door Georg Henrik von Wright.
T7472: MALCOMESIUS, H. PH. J. HOEDEMAKER EN J.P. ERINGA. - Het leerstellig kerkrechterlijk en staatkundig beginsel der Hervormde Kerk uit hare belijdenis afgeleid. Drie referaten, voorgedragen op de jaarvergadering der Confessionele Vereeniging gehouden te Utrecht 3 en 4 Juni 1891.
W4256: MALERBA, LUIGI. - De slang. Vertaling F. van der Velde.
M5824: MALERBA, LUIGI. - Na de haaien. Vertaling P. de Voogd.
M5734: MALERBA, LUIGI. - Salto mortale. Vertaling I. Beckers.
L3835: MALHERBE, F.E.J. - Humor in die algemeen en sy uiting in die Afrikaanse Letterkunde.
R0153: MALHERBE, JEAN EN CHRISTINA VAN STEENSEL. - Het is of ik met mijn lieve sprak. De briefwisseling tussen Jean Malherbe en Christina van Steensel, 1782-1800.
L7281: MALKANI, GAUTAM. - Londonstani.
W8491: MALLALIEU, HUON (ED.). - The illustrated history of antiques. The essential reference for all antique lovers and collectors.
K7597: MALLEA, EDUARDO. - Al het groen zal vergaan. Roman. Vertaald uit het Spaans en van een nawoord voorzien door Arie van der Wal.
M7739: MALLET-JORIS, FRANCOISE. - Onderaards spel. Vertaling C.P. Heering.
B6989: MALLET-JORIS, FRANCOISE. - Adriana Sposa. Vertaling Jose Rijnaarts.
W3664: MALLETT, MICHAEL. - The Borgias. The rise and fall of a Renaissance Dynasty.
T0619: MALLINSON, VERNON. - Modern Belgian Literature 1830-1960.
Y0291: MALORY, SIR THOMAS. - De Morte d'Artur. Vertaling Wim Tigges.
M6264: MALORY, SIR THOMAS. - Sir Tristram de Lyonesse. Chronicles of King Arthur II. Revised and with an introduction by Sue Bradbury, foreword by Kevin Crossley-Holland, Lino-cuts by Edward Bawden.
T6792: MALOT, HECTOR. - Alleen op de wereld. Nieuwe bewerking J.M. Bloemink-Lugten en F.H.N. Bloemink. Met platen van Tjeerd Bottema.
B9178: MALRAUX, ANDRE. - Het menselijk tekort. Vertaling E. du Perron.
K9641: MALRAUX, ANDR…. - Het menschelijk tekort. Vertaling E. du Perron.
M9608: MALRAUX, ANDR…. - Het menschelijk tekort. Vertaling E. du Perron.
M6538: MALRAUX, ANDR…. - Lazarus. De spiegel van het voorgeborchte. Vertaling Maurits Mok.
M0331: MALRAUX, CLARA. - Memoirs. Translated by Patrick O'Brien.
B3291: MALRAUX, ANDRE. - De veroveraars. De strijd om de macht in China. Vertaling L.F.C. Cante.
R6349: MALRAUX, CLARA. - De kibboets. Een eigentijds experiment in Israel.
R8408: MALSEN, H. VAN. - Alexander Frederik de Savornin Lohman. Karakterschets.
B6357: MALSTAF, LAWRENCE. - Lawrence Malstaf. Witteveen + Bos prijs voor Kunst + Techniek 2008.
T6668: MALSUM, H.J.L.P. VAN. [=E.C.P. REDELE]. - De Aprilstaking tegenover een jong sociaal-democraat beoordeeld.
T0560: MAN, HENDRIK DE. - Herinneringen. [Uit her Frans vertaald].
T2688: [COHEN] MAN, HERMAN DE. - Heilig Pietje de Booy.
K6909: MAN, HERMAN DE. - Kapitein Aart Luteyn. Beurtvaart.
A0568: MAN, HERMAN DE. - Maria en haar timmerman.
C1537: MAN, HERMAN DE. - De barre winter van negentig.
K4632: MAN, HERMAN DE. - Rijshout en rozen.
K7084: MAN, HERMAN DE. - Rijshout en rozen.
L1528: MAN, JOHN. - Gutenberg. How one Man Remade the World with Words.
L7755: MAN, HERMAN DE. - Een stoombootje in den mist. Roman.
B4757: MAN, HERMAN DE. - Maria et son charpentier. Traduit du Hollandais par Camille Melloy.
B6573: MAN, HENDRIK DE. - Herinneringen. [Uit her Frans vertaald].
T2525: [COHEN] MAN, HENDRIK DE. - Het Sosialisme als kultuurbeweging. Vertaling van Koos Vorrink.
R5625: MAN, HENDERIK DE. - Sozialismus und National-Fascismus.
R7411: MAN, HENDRIK DE. - Antwort an Kautsky.
R6672: MAN, HENDRIK DE. - Voor een Plan van Actie.
K8203: MAN, HERMAN DE. - Aart Luteyn de andere. Rijnvaart.
T3729: MAN, HERMAN DE. - De erotiek in onze letteren. Over pornografie en Vestdijk.
Y0236: MAN, M. DE. - Een Merkwaardige Historieprent.
T5450: MANASSEN, JO. - Alcoholisme. Wat drijft hen naar zulk een ellende?
R5673: MANDEL, LADISLAS. - Du pouvoir de l'ecriture.
W7517: MANDER, CAREL VAN. - Het Schilder-Boek. Het leven der doorluchtige Nederlandsche en Hoogduitsche Schilders. Met meer dan tweehonderd afbeeldingen.
R1747: MANDER, KAREL VAN. - De Kerck der Deucht. Uitgegeven en van commentaar voorzien door Hessel Miedema en Marijke Spies.
T7495: MANDERE, HENRI VAN DER. - Mr. Hendrik Goeman Borgesius.
B8327: MANDERE, H.CH.G.J. VAN DER. - Van Yalta tot Korea. Vijf jaren vrede en koude oorlog.
R1761: MANDERE, H. VAN DER. - Hugo de Groot.
L0323: MANDERS, TOM. - Plakboek van Dorus. Met een voorwoord van Gijs Stappershoef.
L4425: MANDERS, W.J.A. - Vijf kunsttalen. Vergelijkend onderzoek naar de waarde van het Volapuk, Esperanto, Ido, Occidental en Novial.
R9822: MANDERS, KEES. - Op naar Drente. Kale Knikker Parade. Tekst en muziek.
H9901: MANDIARGUES, A. PIEYRE DE. - De dood in Barcelona. Vertaling Henny Scheepmaker.
H9944: MANDIARGUES, ANDRE PIEYRE DE. - De liefdesnacht van Vanina. Gevolgd door het essay De zeelelies. Vertaling Henny Scheepmaker.
T8316: MANDIARGUES, ANDRE PIERYRE DE. - Het bloed van het lam. Vertaling Belcampo.
W8617: MANDL, G.T. - Three hundred years in paper.
R4823: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. Mei 1951. No. 7.
R2150: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. 1 April 1949 no 7.
R5440: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. Mei 1949, no 8.
R5441: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. Maart 1949, no 6.
R5439: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. Juni 1949, no 9.
R5437: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. Augustus 1949, no 11.
R5435: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. November 1949, no 2.
R5438: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. April 1949, no 10.
R2687: MANEN, JAAP VAN. - Verliefd.
R0728: MANGASARIAN, M.M. - De wereld zonder God. (Een nieuwe katechismus). Uit het Engelsch vertaald en met een inleiding van F. Domela Nieuwenhuis.
L9096: MANGER, J.B. SR. - Eenige Verzen.
L9309: [THORBECKE] MANGER, J.B. JR. - Thorbecke en de historie. Bijdragen tot de kennis van het Nederlands Liberalisme. Voorwoord H. te Velde.
B9036: MANKOWITZ, WOLF. - Het leven van Edgar Allan Poe (1890-1849).
H4510: MANN, HEINRICH. - Verlaten. Vertaling G. Bussink.
T4696: MANN, TOM. - Symposium on Syndicalism. By active workers.
K6514: MANN, THOMAS, A. ROLAND HOLST, S. VESTDIJK. - Over Menno ter Braak.
L3461: MANN, ERIKA. - Het laatste jaar van Thomas Mann. Vertaling C. Dinaux.
W2453: MANN, ERIKA. - Het laatste jaar van Thomas Mann. Vertaling C. Dinaux.
K1762: MANN, KLAUS. - Kinderjahre in Munchen.
H5951: MANN, THOMAS. - Diester Friede.
T9464: MANN, GOTTFRIED. - Kroningsmarsch. Opgedragen aan H.M. de Koningin der Nederlanden.
R3007: MANN, HEINRICH. - De blauwe engel. Vertaling R. Blijstra.
T9029: MANN, KLAUS. - Het getraliede venster. Novelle over Ludwig II van Beieren aangevuld met De val van de Droomkoning van Leon Hanssen.
T4989: MANN, TOM. - All Hail, Industrial Solidarity! Bravo! Bravo! Comrades of France!
T4698: MANN, TOM. - The Railwaymen.
M0583: MANNING, A.F. - Op zoek naar het alledaagse vaderland.
R9297: MANNING, A.F. - Buitenlandse reacties op de Machtubernahme.
T8043: MANNING, FREDERIC. - Geslacht. Met een voorwoord door William Boyd. Vertaald door Paul Syrier.
R0550: MANNING, ROSWITHA. - Pre-Columbian collections in Dutch museums. Inventory and historical perspective.
B8681: MANNOURY, G. - Woord en gedachte. Een inleiding tot de Signifika, inzonderheid met het oog op het onderwijs in de wiskunde.
T7340: MANNOURY, G. - De dood als zegepraal. Opstellen voor de massa edukatieve zijde van het doodstrafprobleem.
B4879: MANOLSON, FRANK. - The language of your cat.
W3419: MANRIQUE, JORGE. - Coplas. Que fizo por la muerte de su padre.
T5000: MANSFELD, R.G. - 50 jaar joodse invalide 1911-1961.
R4470: MANSION, JOSEPH. - Die Etymologie von 'Holen'.
T2604: MANSSEN, W.J. - Het Christendom en de Vrouw. Historisch-Apologetische Studie.
R3908: MANSSEN, W.J. - Iwan Toergenjef.
R8650: MANSVELT, W.M.F. - De oorsprong van den Hollandschen suikerstandaard.
R5202: A. MANTEAU. - A. Manteau Brussel 1932-1947.
M3584: MANTINGA, HECTOR. - De vader spreekt. Gedicht met houtgravures van Freek Meering [ pseudoniem van Tjomme de Vries].
T7518: EEN HANDELAAR IN MANUFACTUREN. - De brochure van den Heer Mr. M. Mees, Een en ander over het stelsel van bescherming, getoetst aan logica en staathuishoudkunde. Door een handelaar in manufacturen.
T8255: MARAI, SANDOR. - Gloed.
T8408: MARAI, SANDOR. - De opstandigen. Uit het Hongaars vertaald door Henry Kammer.
L7938: MARAI, SANDOR. - De nacht voor de scheiding.
T5306: MARAI, SANDOR. - De erfenis van Eszter.
M7086: MARAIN, ELISABETH. - Cyclus der legenden deel I, De vluchtelingen.
L9685: MARAIN, ELISABETH. - Waskowsky. Roman.
L9614: MARAIN, ELISABETH. - Een mond van zand.
L9893: MARAIN, ELISABETH. - Het tranenmeer.
L9894: MARAIN, ELISABETH. - Kameraad President.
M5781: MARAINI, DACIA. - De trein naar Helsinki. Vertaling P. de Voogd.
M5991: MARAINI, DACIA. - De vakantie. Vertaling Jenny Tuin.
W2460: MARAINI, DACIA. - Teresa, de dievegge. Vertaling M. van Peype.
R6073: MARANG, G.P. - De Zwijndrechtsche nieuwlichters.
R6940: MARCELISSEN, ED & PIET VAN DIJK. - Groeten uit Niemandsland. Een Nederlands reisverhaal.
P0523: MARCH, MARION. - Creative typography.
B0071: MARCHANT, H.P. - Echtgenoten zonder contract.
T1533: MARCHANT, H.P. - Een staatkundige epidemie. Het ziektebeeld van het Dietse Nationaal-Socialisme in Nederland.
R9302: MARCHANT ET D'ANSEMBOURG, GRAAF M. DE. - Het stelsel Colijn gevonnist.
K9962: MARCHLEWSKA, JADWIGA. - Was der Kuenftige Papierhistoriker ueber das Heutige Zeitungspapier finden wird?
K9960: MARCHLEWSKA, JADWIGA. - Wer hat die Bezeichnung 'Cellulose' in die Chemie eingefuehrt?
R2712: MARCK, E.M. VAN DER EN P.H.M. GERVER. - Van pennen en streken. Het notariaat in gedichten en verhalen.
T5027: MARCK, TH. VAN DER. - Boerenleenbanken (Systeem Raiffeisen).
K2323: MARCK, MARC VAN DER. - Z, de grote onbekende. Zeefdruk.
B4727: MARCK, JAN VAN DER (ED.). - De hedendaagse boekband als kunst. / The art of contemporary bookbinding.
H8319: MARCU, VALERIU. - De verdrijving der Joden uit Spanje. (Die Vertreibung der Juden aus Spanien). Vertaling Eduard Coenraads. Bandontwerp Wim A. Weynman.
P2642: MARCUS, STEVEN. - Het verborgen leven. Seksualiteit en pornografie in het Victoriaanse tijdperk. Vertaling G. Messelaar.
M4954: MARCUS, STEVEN. - The other Victorians. A study of sexuality and pornography in mid-nineteenth-century England.
R3433: MARE, A.J. DE. - Museum Meermanno-Westreenianum, Catalogus der gedrukte Werken. Drie delen.
T2651: MARE, A.J. DE. - Herinneringen aan Dr. P.C. Molhuysen. Feiten en geschriften.
L2027: MARE, ELINE. - Lieveke.
T2649: MARE, A.J. DE. - Van Flament tot Holtrop.
T1689: MARE, ELINE. - Mossieur Sarelke.
T5164: MARE, STELLA. - Een kus. Vrij naar het Duitsch.
R0996: MARE, ELINE. - De witte vos.
R3435: [MULTATULI] MARE, A.J. DE. - Multatuli-literatuur. Lijst der geschriften van en over Eduard Douwes Dekker.
T2650: MARE, A.J. DE. - Lijst der geschriften van Dr. M.F.A.G. Campbell 1840-1890.
M6001: MARECHERA, DAMBUDZO. - Huis van hunkering. Vertaling A. Roskam.
H5104: MAREE, PIET. - Boeken in ons huis.
H5243: MAREE, PIET. - Boeken in ons huis.
R5453: MAREES VAN SWINDEREN, C. DE. - Berijmde gedachten. (dwaze, minder dwaze, en zelfs wel een ernstige).
L5724: MARGADANT, S.V. - Eine tiefenpsychologische Grundlage zur Klages'schen Graphologie.
L4521: MARGADANT, S.W.F. - De Wereldlitteratuur. Geschiedenis der Letteren.
K4854: MARGADANT, S.W.F. (ED.). - Twintigduizend citaten.
B2334: [BILDERDIJK]. MARGADANT, S.W.F. EN J.F.M. STERCK. - Een proces van Mevrouw Bilderdijk-Woesthoven over een valsch codicil, 1796-1797. - Eenige gegevens over het ontstaan van mijn Bilderdijk verzameling.
B2336: [BILDERDIJK]. MARGADANT, S.W.F. - Een proces van Bilderdijk uit het jaar 1788.
T4733: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Bibliografie van marginale uitgaven voor 1 juli 1981.
T4732: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Bibliografie van uitgaven der contribuanten voor 1 september 1977.
B3730: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Drukkers in de marge. T.g.v. het tienjarig bestaan. + 10 jaar Stichting Drukwerk in de Marge, Toelichting bij de tentoonstellingen in het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum / Museum van het Boek en de Koninklijke Bibliotheek. 1 juni-27 juli 1985
R3605: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Bulletin: nr. 19. Lente 1991.
R3610: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Bulletin: nr. 14. Najaar 1981.
R1220: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Bibliografie van Marginale Uitgaven 1981-1994.
T4734: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Drukkers in de marge. Uitgegeven ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Stichting Drukwerk in de Marge.
R0477: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Bulletin: nr. 21. Lente 1993.
R3613: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Bulletin: nr. 13. februari 1981.
R3589: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Bulletin: nr. 20. Lente 1992.
R0476: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Bulletin: nr. 22. Herfst 1994.
L9718: MARGUEZ, GABRIEL GARCIA. - De kampioen van Colombia. Vertaling M. Sabarte.
H0071: MARGULIS, LYNN / DORION SAGAN. - Eros ontsluierd. De oorsprong van ons seksuele leven. Vertaling M. Gemmeke.
T2329: MARIEL, PIERRE. - De Fratellini. De geschiedenis van drie clowns. Bewerkt door J.W.F. Werumeus Buning.
K5861: MARIEN, MARCEL E. - Victor Stuyvaert. Houtsnijder en Miniaturist
B8567: MARIEN, MARCEL E. - Victor Stuyvaert. Houtsnijder en Miniaturist
L7454: MARIJAM, SITI. (ED.). - De Indonesische vrouw 1898 - 1948.
R7366: MARINUS, B. - Verenigen hier is 'fransch. Organisatie van Sigarenmakers in Kampen (1894-1913).
R8012: MARIO [=M. LAMPING-VAN BOSSE]. - Schetsen en Novellen.
T5789: MARIS, C.W. - HORROR VACUI. Een filosofisch oratorium over botsende wereldbeelden in drie pseudo-dialectische delen.
T7030: MARIS, A.H. & C.J. WITTEVEEN. - Grenswijziging Ned. - Duitsl. 1948-1998.
H1899: MARISSING, LIDY VAN. - Dwaalgasten of de kunst van het vluchten.
H0651: MARISSING, LIDY. - Reis door loopgraven.
T9445: MARITAIN, JACQUES. - Gino Severini. Exposition retrospective.
T5055: MARIUS, G.H. - John Ruskin. Een inleiding tot zijn werken.
B8130: MARIUS, G.H. - Jac. van Looy. Hollandsche schilders van dezen tijd.
B9973: MARIVAUX. - Les fausses confidences. Comedie (1737).
T0110: MARJA, A. [=A.T. MOOIJ]. - Maar ja, marja. Gedichten.
T9159: MARJA, A. - Zich lekker voelen. Vijftien gedichten ofwel bijdragen tot de geestelijke volksgezondheid.
T9160: MARJA, A. - Traject. Gedichten.
K3232: MARJA, A. - Binnendijks/buitendijks... Essays, Kauserieen en kritische notities.
H1130: MARJA, A. - Buiten het boekje. Geschreven portretten van vrienden en vakgenoten. Geillustreerd met foto's.
K3308: MARJA, A. - Buiten het boekje. Geschreven portretten van vrienden en vakgenoten. Geillustreerd met foto's.
M6557: MARJA, A. - poŽzieproeven. Over dichters, gedichten, beweegredenen, resultaten.
W9072: MARJA, A. - Schuchter en iets luider. Essays en kritische aantekeningen.
H1515: MARJA, A. - De bajesballade van Wilde Oscar. Voorwoord J. van der Grient.
B0543: MARJA, A. - Over de kling. Schrijvers slaags met elkaar. Polemische uitingen in poŽzie en proza uit twee eeuwen Nederlandse literatuur.
T8522: MARJA, A. - Confidentieel. Gedichten.
B4815: MARJA, A. - Stalen op zicht. Gedichten.
T0048: MARJA, A. - Zon en sneeuw. Gedichten.
T8719: MARJA, A. - Nochtans een christen. Oude, herziene en nieuwe gedichten.
R2142: MARK, PETER L.L. VAN DER. - Soms denk je dat je het zeker weet. Gedichten.
A0512: MARK, MARY ELLEN. - Falkland Road. Prostitutes of Bombay.
R6864: MARKEN, J.C. VAN. - Uit De Fabrieksbode. De Sociaal-Democratie. Scheidsgerechten. Kapitaal en Arbeid.
T2330: MARKEN, J.C. VAN. - Hoofdartikelen uit De Fabrieksbode. Uit het Fabrieksleven Delft 1869-1905. Drie delen.
R2747: MARKOV, GEORGI. - Ontmoetingen met Todor Zjikov.
R0862: MARKS-VAN LAKERVELD, GEERTRUI. - Over Lijmen/Het been van Willem Elsschot.
B6959: MARKUS, PHILIP. - Het verlossende woord.
R7215: MARLE, CORNELIS VAN. - Vlugtige beschouwing der vraag: welke moeten, uit het dubbel oogpunt der welvaart en onafhankelijkheid, voor Noord-Nederland de onvermijdelijke gevolgen zijn van deszelfs afscheiding van Belgie?
R8543: MARLE, P.H.P. VAN. - Cooperatie en Socialisme. Twee lezingen gehouden voor den Nederlandschen Bond Maatschappelijk Belang.
R6564: MARLE, RAIMOND VAN. - Le comte de Hollande sous Philippe le Bon (1428-1467).
T4236: MARLOW, GEORGES. - L'Śme en exil.
R7445: MARMELSTEIN, J.W. - Figuren uit de Fransche Letterkunde.
T1522: MARNEMAN. - De geschiedenis van het verre verleden van het Marne-eiland en eenige hoffdstukken over verschillende onderwerpen uit lateren tijd.
L7569: MARNIX. - poŽzie en proza.
T2120: MARNIX. [=SAMUEL JOSUA VAN EMBDEN]. - Nederland's na-oorlogsche gedaante.
L8042: MARONIER, J.H. - Pinksterfeest. Historische studie.
T0470: MAROTZKE, HENRIETTE. - Verzen der Aarde.
L3919: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA. - Alle verhalen 1947-1982.
K8699: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA. - Liefde in tijden van Cholera. Roman. Vertaald door Mariolein Sabarte Belacortu.
M4565: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA. - De herfst van de patriarch. Vertaling Sabarte Belacortu.
K4764: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA. - De ongelooflijke maar droevige geschiedenis van de onschuldige Erendira en haar harteloze grootmoeder en andere verhalen. Vertaling B. van de Pol.
H3455: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA. - De uitvaart van Mama Grande. Verhalen. Vertaling.
H2820: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA. - De verhalen.
K9006: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA. - Kroniek van een aangekondigde dood. Gevolgd door het verhaal van een verhaal. Vertaling M. Sabarte-Belacorte.
K3682: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA. - Ogen van een blauwe hond. Verhalen.
M9933: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA. - Verhaal van een schipbreukeling die tien dagen zonder eten en drinken op een vlot ronddobberde. Vertaling R.G. Groeneboer.
H2764: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA. - De geur van guave. Gesprekken met Plinio Apuleyo Mendoza.
H2071: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA. - De ongelooflijke maar droevige geschiedenis van de onschuldige Erendira en haar harteloze grootmoeder en andere verhalen. Vertaling B. van de Pol.
L9747: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA. - Het kwade uur. Roman.
L6876: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA. - Honderd jaar eenzaamheid. Roman. Vertaling C.A.G. van den Broek.
B3311: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA. - Kroniek van een aangekondigde dood. Gevolgd door het verhaal van een verhaal. Vertaling M. Sabarte-Belacorte.
B3456: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA. - Herinnering aan mijn droeve hoeren. Roman. Vertaald door Mariolein Sabarte Belacortu.
T8076: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA. - Leven om het te vertellen. Uit het Spaans vertaald.
T8246: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA. - De kolonel krijgt nooit post. Vertaling Barber van de Pol.
T8251: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA. - Afval en dorre bladeren. Roman. Vertaald door C.A.G. van den Broek.
T8338: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA. - Honderd jaar eenzaamheid. Vertaald door C.A.G. van den Broek.
T9327: MARQUIS DE THOUARS, G.A.C.W. - Jubelzang ter Verjaarfeestviering van Z.K.H. Prins Frederik der Nederlanden. 28 Februarij 1834.
R5968: MARS, F. - Zaandams straatnamen verklaard.
R5180: MARS, KETTLY. - Wrede seizoenen. Vertaald uit het Frans door Marianne Kaas.
T5882: MARS. - Het fooienstelsel veroordeeld!
R5852: MARS, K.H.M. - De Parochie St. Nicolaasga 1691-1941.
M3361: MARSHALL, RICHARD. - Robert Mapplethorpe. With essays by Richard Howard, Ingrid Sischy.
B3021: MARSMAN, H. - De anatomische les.
B9098: MARSMAN, H. - Porta Nigra.
A0483: MARSMAN, H. - Tempel en kruis.
W0005: MARSMAN, H. - De vijf vingers.
M7944: MARSMAN, H. - Herman Gorter. Aanteekeningen bij zijn poŽzie.
K3276: MARSMAN, H. - Kort geding.
L0388: MARSMAN, H. - Menno ter Braak. Een studie.
M4377: MARSMAN, H. - Tempel en kruis en andere gedichten.
A0510: MARSMAN, H. - Verzameld werk. poŽzie, proza en critisch proza.
L0133: MARSMAN, H. - Verzameld werk. poŽzie, proza en critisch proza.
M4745: MARSMAN, H. - Verzamelde gedichten.
M7997: MARSMAN, H. - Voor de spiegel. Bijeengebracht en ingeleid door A. L. Sotemann.
L3491: MARSMAN, H. - Zelfportret van J.F. en andere verhalen.
W4461: MARSMAN, H. / S. VESTDIJK. - Brieven over literatuur.
H2020: MARSMAN, H. / S. VESTDIJK. - Heden ik, morgen gij.
K0158: MARSMAN, H. / S. VESTDIJK. - Heden ik, morgen gij.
M7421: MARSMAN, H. - Vijf versies van " Vera". Ingeleid door Arthur Lehning, verzorgd door Daisy Wolthers.
H1013: MARSMAN, H. - Herman Gorter. Aanteekeningen bij zijn poŽzie.
M4979: MARSMAN, H. - Verzameld werk. Vier delen; Deel I: poŽzie, Deel II: Proza, Deel III: Critisch Proza, Deel, IV: Critisch Proza.
B1099: MARSMAN, H. - Verzameld werk IV. Critisch proza.
B8220: MARSMAN, H. - Menno ter Braak. Een studie.
R0982: MARSMAN, H. - De lamp van Diogenes.
T1390: MARSMAN, H. - De lamp van Diogenes.
K3182: MARSMAN, H. - Voor de spiegel. Bijeengebracht en ingeleid door A. L. Sotemann.
B5031: MARSMAN, H. - Critsch Proza.
R8507: MARSMAN, H. - Brieven aan die zeer ver en zeer nabij is, beide.
T8713: MARSMAN, H. - Porta Nigra.
L7911: WARMERDAM. MART. (ED.). - De electrische rozen # 1: Piet Bakker.
T1269: MARTELS, ZWEDER VON E.A. (EDS.). - Limae labor et mora. Opstellen voor Fokke Akkerman ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag.
T0469: MARTENS, ERIK. - Het hooglied der creativiteit. De poŽzie van Marsman.
K2522: MARTENS, ERIK. - Het hooglied van de creativiteit. De poŽzie van H. Marsman.
H0578: MARTIALIS. - Erotogrammen. Vertaald door Frans van Dooren.
P0530: MARTIN PEDERSEN, B. - The international survey of logo disign. / Ein Internationaler Uberblick uber dei Gestaltung von Logos. / Une vue d'ensemble de la creation internationale de logos.
W4596: MARTIN, KINGSLEY. - A second volume of autobiography 1931 - '45.
B1249: MARTIN, W. EN E.W. MOES. - Oude Schilderkunst in Nederland. 1e jaargang 1910-11.
B1250: MARTIN, W. EN E.W. MOES. - Oude Schilderkunst in Nederland. 2e jaargang 1911-12.
R0932: MARTIN GAITE, CARMEN. - Spaanse vrouwen, bewolkte luchten. Vertaling F. Mendelaar en H. Petri.
B9680: MARTIN. - Regeeren of Heerschen. Een woordje tot allen die de vrijheid liefhebben.
B9681: MARTIN. - Regeeren of Heerschen. Een woordje tot allen die de vrijheid liefhebben.
B9508: MARTIN, W. - De schilderkunst in de tweede helft van de zeventiende eeuw.
T5052: MARTIN, GEORGE R.R. - De scherpe wijsheden van Tyrion Lannister.
T5707: MARTINET, J.F. - Katechismus der Natuur. Vier delen.
B7653: MARTINET, JOHANNES FLORETIUS. - Huisboek voor vaderlandsche huisgezinnen.
K4844: MARTORELL, JOANOT. - De volmaakte ridder Tirant lo Blanc. Vertaald door Bob de Nijs.
T2903: MARTSJENKO, ANATOLI. - Van Taroesa naar Tsjoena. Uit het Russisch vertaald door Sofia Visser.
H3405: MARWITZ, ROLAND. - Ontkiemend zaad. Vertaling Pieter Grashoff.
T7725: MARX, KARL. - Letters to dr. Kugelmann.
T2452: MARX, KARL / FRIEDRICH ENGELS. - Manifest der Kommunistischen Partei. VerŲffentlicht im Februar 1848.
K8930: MARX-KONING, MARIE. - Nacht-silene.
P1098: MARX-KONING, MARIE. - Nacht-Silene.
B3671: MARX, OLGA. - Stefan George in seinen Ubertragungen englischer Dichtung.
T7006: MARX-KONING, MARIE (RED.). - Nederlandsch Letterkundig Bijblad van Cosmos. 1e jaargang 1901 nr. 1.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

12/15