Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
B0423: LEENT, ADRIAAN VAN. - Vaarwel Holland. Gedichten.
R4549: LEENT, F.H. VAN. - Feestklanken. Nieuwe gedichtjes voor Verjaardagen.
Y0453: LEENT, F.H. VAN. - 10 versjes voor geillustreerde briefkaarten.
Y3585: LEENT, F.H. VAN. - 100 versjes voor geillustreerde briefkaarten.
Y2401: EENIGE LEERAARS. - De Jonge Lezer. Ten dienste der leerlingen van het 4e studiejaar der Lagere Meisjesscholen door Eenige Leeraars.
Y3137: LEERINTVELD, AD. - Lust van tafelen. Constantijn Huygens over eten.
Y3168: LEERINTVELD, AD, CHARLOTTE LEMMENS, PETER VAN DER PLOEG E.A. - Constantijn & Christiaan Huygens. Een gouden erfenis.
T0920: LEERSUM, E.C. VAN. - Het levenswerk van Franciscus Cornelis Donders.
Y1911: LEES-MILNE, JAMES. - English Country Houses. Baroque 1685-1715.
R7162: LEESBERG, C.F.A.J. - rechtssbetrekking tusschen Trekker en Acceptant, volgens het Wetboek van Koophandel.
L4147: LEEST, JACOB. - Duitsche invloed op het Nederlandsch de protestansche theologen sedert het begin der XIXe eeuw.
L8107: LEEUW, AART VAN DER. - De gezegenden.
T0829: LEEUW, AART VAN DER. - De kleine Rudolf.
T1527: LEEUW LANGNESE, H.J. VAN DER. - WeltfriedenswŁnsche. Dritte und vermehrte Auflage.
T9797: LEEUW, A.S. - Het Communisme.
L2352: LEEUW, A.C.J. - Het geheel en de delen.
H7731: LEEUW, AART VAN DER. - Bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld door Mea Nijland-Verwey.
A0119: LEEUW, AART VAN DER. - De mythe van een jeugd.
H2700: LEEUW, AART VAN DER. - De mythe van een jeugd.
K7863: LEEUW, AART VAN DER. - De reismakkers.
C0569: LEEUW, AART VAN DER. - Die van hun leven vertelden.
K4026: LEEUW, AART VAN DER. - Die van hun leven vertelden.
C0508: LEEUW, AART VAN DER. - Opvluchten en Het aardsche paradijs.
H3855: LEEUW, AART VAN DER. - Vluchtige begroetingen.
L4849: LEEUW, G. VAN DER. - Dr. G. van der Leeuw. Bibliographie zijner geschriften bij de viering van zijn 25-jarig professoraat door zijn leerlingen en oud-leerlingen aangeboden en van een woord ter inleiding voorzien door J. Lindeboom.
K9569: LEEUW, GERARD VAN DER. - Vom Heiligen in der Kunst.
T3188: LEEUW, VENANTIUS DE. - De Ebed Jahweh-Profetieen. Historisch-kritisch onderzoek naar hun ontstaan en hun betekenis. Avec un resume en francais.
A0943: LEEUW, AART VAN DER. - Ik en mijn speelman, een luchthartige geschiedenis.
L9059: LEEUW, LOUIS DE. - Open brief aan den heer F.S. Kraaijvanger van Louis de Leeuw.
B1190: LEEUW, AART VAN DER. - Kinderland.
L8105: LEEUW, AART VAN DER. - De kleine Rudolf.
T8175: LEEUW, AART VAN DER. - Het aardsche paradijs.
T5348: LEEUW, KITTY DE E.A. (EDS.). - Jong! Jongeren cultuur en stijl in Nederland 1950-2000,
R3738: LEEUW, BOUDEWIJN DE EN ADA DEPREZ. - Dietsche Warande 1888-1899.
R1466: LEEUW, RONALD DE. (ED.). - The Hague School. Dutch Masters of the 19th Century.
R3620: LEEUW, BOUDEWIJN DE EN MARIO BAECK. - Het Belfort 1886-1899.
L8104: LEEUW, AART VAN DER. - Kinderland.
Y0773: LEEUW, AART VAN DER. - Vluchtige begroetingen.
Y2979: LEEUW, PAUL DE & THE TJONG KHING. - Voor jullie tien anderen!
R6969: LEEUW, AART VAN DER. - Vluchtige begroetingen.
R6306: LEEUW, A.S. DE. - Het socialisme en de natie. Van het Communistisch Manifest tot de strijd tegen het fascisme.
T6446: LEEUW, TON DE. - Kwadraatblad Muziek en Techniek.
R6737: LEEUW, JAN VAN DER. - Het proces van Dieren.
B5017: LEEUW, AART VAN DER. - Verzamelde gedichten.
H1048: LEEUW, AART VAN DER. - De opdracht, Miniaturen, Vertumnus.
R7234: LEEUW, AART VAN DER. - Vertellingen. Houtsneden van W.J. Rozendaal.
Y3911: FEESTGIDS LEEUWARDEN. - Officieele feestgids, uitgegeven van wege de feestcommissie. Algemeen programma der feestviering te Leeuwarden tijdens het bezoek van Hare Majesteit de Koningin en zijne Koninklijke Hoogheid den Prins der Nederlanden aan de provincie Friesland
W9588: [MULTATULI] LEEUWE, H. DE. - Multatuli. Het drama en het toneel.
L5827: LEEUWE, H.H.J. DE. - Commedia dell'arte, dat is: puur toneel.
L5387: LEEUWE, H.H.J. DE. - Modern toneel. Een terreinverkenning.
R3918: LEEUWE, H.H.J. DE. - Shakespeares Shylock en zijn vertolking door Louis Bouwmeester.
K8498: LEEUWEN, FREEK VAN. - De kruistocht der bedelaars.
R4994: LEEUWEN, WOUTER J. VAN. - The " Nieuwe Kunst ". The Dutch contribution to the international Art Nouveau. Part 1: Dijsselhof - Lion Cachet - Nieuwenhuis.
T2915: LEEUWEN, J. VAN. - De Sociaal-Demokratische Arbeiders-Partij.
B9303: LEEUWEN, CHARLES VAN. - Hemelse voorbeelden. De heiligenliederen van Joannes Stalpart van der Wiele 1579-1630.
R7394: LEEUWEN, J. VAN. - Eenheid, geen verdeeldheid. Een woord tot de leden der S.D.A.P. naar aanleiding van de partijgeschillen.
K8297: LEEUWEN, FREEK VAN. - De deur op een kier. Levensherinneringen van Freek van Leeuwen. Bewerking en nawoord Martin Mooij.
K6829: LEEUWEN, FREEK VAN. - Het simpel hart. Met illustraties van Dick Lammers.
H3981: LEEUWEN, W.L.M.E. - Dichterschap en werkelijkheid. GeÔllustreerde literatuurgeschiedenis van Noord- en Zuid-Nederland en Zuid-Afrika.
M6776: LEEUWEN, W.L.M.E. - Dichterschap en werkelijkheid. GeÔllustreerde literatuurgeschiedenis van Noord- en Zuid-Nederland en Zuid-Afrika.
K4527: LEEUWEN, W.L.M.E. - Drie vrienden. Studies en herinneringen aan Menno ter Braak, H. Marsman, E. du Perron.
M4326: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN / J.A. GORIS. - Schrijvers en schilders. Verhalen en liederen uit Noord- en Zuid-Nederland van Veldeke tot Lucebert, verlucht met 150 reproducties van geestverwante werken der beeldende kunst. Verzameld door...
K3527: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN. - Drift en bezinning. Beknopte geschiedenis der nieuwe Noord-Nederlandsche Letterkunde.
K3528: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN. - Drift en bezinning. Beknopte geschiedenis der nieuwe Noord-Nederlandsche Letterkunde.
K3604: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN. - Korte schets van de ontwikkeling der Nederlandsche Letterkunde.
K3973: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN. - La Litterature Neerlandaise depuis 1880.
K3398: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN. - Lezende onder de lamp. Studies over nieuwe Nederlandse litteratuur.
B4785: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN. - La litterature neerlandaise depuis 1880.
B5467: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN. - De liefde tot zijn land is ieder aangeboren. Land en Volk van Nederland in Kunst en Letteren.
B6131: LEEUWEN, JOS VAN. - Boeken maken.
B8849: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN. - A. Roland Holst. De noodlottig uitverkorene 1888 - 23 Mei - 1948.
K9976: LEEUWEN, FREEK VAN. - Herdersgave. Gedichten met een inleiding van Anton van Duinkerken.
R5844: LEEUWEN, FREEK VAN. - Door het donker, met een inleiding van Henr. Roland Holst.
Y0609: LEEUWEN, JOHANNES VAN. - Zal het Socialisme de Maatschappij Verbeteren?
Y3026: LEEUWEN, S.VAN. - Memorandum inzake de verdwenen Personeelfondsen bij de N.V. Koninklijke Hollandsche Lloyd Amsterdam.
R5651: LEEUWEN, J. VAN. - Algemeen overzicht van den Staat, Inhoud en Organisatie van het Provinciaal Archief van Friesland, Beginnende in de dertiende eeuw en eindigende in den jare 1813; opgemaakt ten dienste van de Heeren Staten van Friesland.
R3890: LEEUWEN, NICOLAAS DIRK VAN. - Het Bijbelsch-Akkadisch-Schumerisch zondvloedverhaal.
B6681: LEEUWEN, FREEK VAN. - Wederkomst. Gedichten.
K1805: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN. - De ivoren toren. Meditaties over litteratuur en leven.
K5573: LEEUWEN, FREEK VAN. - Herdersgave. Gedichten met een inleiding van Anton van Duinkerken.
R1657: [MARSMAN] LEEUWEN, W.L.M.E. VAN. - Bij den dood van Marsman.
H9389: LEEUWEN, W.L.M.E. - Drie vrienden. Studies over en herinneringen aan Menno ter Braak, H. Marsman, E. du Perron.
T3100: [ZWART, PIET] LEEUWEN, A.H. VAN EN H. SANGSTER. - Schuilplaatsen, en beveiliging tegen luchtaanvallen. Met een woord vooraf van Zijn Excellentie J.A. de Wilde.
T7044: LEEUWEN, J. VAN. - Voor den wereldvrede! Weg met de geheime diplomatie!
T3045: LEEUWENBURGH, BART. - Het noodlot van een ketter. Adrian Koerbagh 1633-1669.
L2806: LEEUWENDAAL, WOUTER VAN. - Het meisje Jehanne.
T4887: LEEUWES, W. - Twee- en driestemmige liederen voor het opkomend geslacht.
R7628: LEGENE, P.M. - De roode man en het evangelie. Pioniers in de Zuid-Amerikaansche Oerwouden. Illustraties Eva Schutz.
M1218: LEGER, JACK-ALAIN. - Mijn eerste liefde. Vertaling N. van Maaren.
H0314: LEGMAN, G. (ED.). - The Limerick. 1700 examples, with notes variants and index.
H0043: LEGMAN, G. - The new Limerick. 2750 unpublished examples American and British.
T6853: LEGOUVE, GABRIEL. - Le Mťrite des femmes, poŽme.
R5179: LEGRAND, MERCEDES. - Gťographies. PoŤmes avec un prologue de Valery Larbaud.
B5237: LEGRAND, L. - Geschiedenis der Bataafsche Republiek. Vertaald en met aanteekeningen vermeerderd door H. Pyttersen Tz. Met eene voorrede van W.H. de Beaufort.
B5244: LEGROS, ELISEE. - Trois themes de recits de lutins ou de fees dans le folklore Wallon et le folklore compare.
Y1815: LEHEMBRE, LEONARD. - Leeslust I. Leesboek voor het Lager- en Middelbaar Onderwijs.
Y2373: LEHMAN, BERND B. (RED.). - Kunstwerkt. Links tijdschrift over beeldende kunst. 1e jaargang nr. 1 oktober 1980 en nr. 2. februari-maart 1981.
W3292: LEHMANN, L. TH. - Een steen voor Hermes.
K7487: LEHMANN, L. TH. - Subjectieve reportage. Gedichten.
L6888: LEHMANN, JOHN. - Virginia Woolf. Vertaling M.S. Kuyper.
L7511: FAUTH EN LEHMANN. - Taschenbuch des Buchhandlers.
T6982: LEHMANN-RUSSBULDT, OTTO. - De industrie van den massamoord. Vertaald door J.B.Th. Hugenholtz.
C1527: LEHMANN, L.TH. - De pauwenhoedster.
MK0107: LEHNER, ERNST. - Alphabets and ornaments.
R1159: LEHNING, ARTHUR. - Arthur Lehning Amsterdam, 8 januari 1976.
K5562: LEHNING, ARTHUR. - De Arbeid vrij.
L3238: LEHNING, ARTHUR. - De draad van Ariadne / Ithaka. Essays en commentaren Deel I & II.
K1954: LEHNING, ARTHUR. - De draad van Ariadne. Essays en commentaren Deel I.
M2762: LEHNING, ARTHUR. - De draad van Ariadne. Essays en commentaren.
M0681: LEHNING, ARTHUR. - De vriend van mijn jeugd. Herinneringen aan H. Marsman.
M0805: LEHNING, ARTHUR. - H. Marsman de vriend van mijn jeugd. Herinneringen.
K1931: LEHNING, ARTHUR. - Ithaka. Essays en commentaren 2.
K0854: LEHNING, ARTHUR. - Marsman en het expressionisme, met reproducties naar veelal ongepubliceerd materiaal.
H1111: LEHNING, ARTHUR. - Marsman en het expressionisme, met reproducties naar veelal ongepubliceerd materiaal.
T6714: LEHNING, ARTHUR. - Over vrijheid en gelijkheid.
R7793: LEHNING, ARTHUR. - Brieven van Slauerhoff.
Y0476: LEHNING, ARTHUR. - In memoriam Maria Hunink 1924-1988. Rede uitgesproken op 24 maart 1988 te Wijhe.
T1012: LEHNING, ARTHUR. - Bakoenin. Een biografie in tijdsdocumenten. Ingeleid en samengesteld door Arthur Lehning.
R6455: LEHOUCK, FERNAND. - Van apathie tot strijdbaarheid. Schets van een geschiedenis van de Belgische Vakbeweging 1830-1914.
R5244: LEHR, ANDRE. - De klokkengieters Francois en Pieter Hemony.
K2362: LEIDMANN, CHEYCO. - Foxy Lady.
H7320: LEIGH, JULIA. - Het tijgerspoor. Vertaling Marijke Emeis.
R1889: LEIJDEN, S. VAN. [=LUCAS STAFLEU]. - Ballade van den Arbeid.
R0896: LEIJNSE, ELISABETH (RED.). - Over en van Martien J.G. de Jong. Een beknopte bibliografie met commentaar.
L7353: LEIKER, SJOERD / D.H. LAWRENCE / A. MARJA. - Drie in een: Buitengaats. De man die gestorven was. De bajesballade van Wilde Oscar.
T1071: LEIKER, SJOERD. - De Heksenmeester.
P1336: LEIMBACH, MARTI. - California Blues. Vertaling T. Noto Soeroto.
T2379: LEINHOS, GEORGE. - Een stem van het slagveld. Brieven van...
T1632: LEISCHING, JULIUS. - Die Kunst im Leben des Kindes.
W8916: LEIST, FRIEDRICH. - Urkundenlehre. Katechismus der Diplomatik, Palšographie, Chronologie und Sphragistik.
L6017: LEK, G.J. VAN DER. (ED.). - Het Buitenlandsche Boek 1937.
H9011: LEK, G.J. VAN DER. - Bibliografie.
L6019: LEK, G.J. VAN DER. (ED.). - Het Buitenlandsche Boek 1935.
L6018: LEK, G.J. VAN DER. (ED.). - Het Buitenlandsche Boek 1936.
R0281: LEK, G.J. VAN DER. (ED.). - Het Buitenlandsche Boek 1938.
Y2626: DE LELIE. - De Lelie. Maandelijksch Katholiek Dames-tijdschrift voor Noord- en Zuid Nederland. 3e jaargang 1912. Nrs: 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12.
Y2624: DE LELIE. - De Lelie. Maandelijksch Katholiek Dames-tijdschrift voor Noord- en Zuid Nederland. 2e jaargang 1910. Nrs: 1-12. (mist nr. 7+12).
T3808: DE LELIE. - A. Steenhoff-Smulder: Kostschoolmeisje. en Over Tooneelkunst. Richard de Cneudt: ln den lenteregen. S.G.F. Meyboom: Over huishoudonderwijs. J. Wigman: Allerzielenmorgen. H. Cuypers: Lied. Ida van Emstede-Winkler: Kunstnaaldwerk. H. Linnebank: poŽzie voor vrouwen. Mara: Modepraatje. Rene de Clercq: Een dravenden ruiten: H. Lambrechts: Bezoek aan eene Vlaamsche Kantschool.
Y2627: DE LELIE. - De Lelie. Maandelijksch Katholiek Dames-tijdschrift voor Noord- en Zuid Nederland. 1e jaargang 1909. Nrs: 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
Y2625: DE LELIE. - De Lelie. Maandelijksch Katholiek Dames-tijdschrift voor Noord- en Zuid Nederland. 5e jaargang 1913. Nrs: 4 t/m 12
Y1560: DE LELIE. - De Lelie. Maandelijksch Katholiek Dames-tijdschrift voor Noord- en Zuid Nederland. 4e jaargang 1912. Nrs: 1-12. (mist nr. 11).
L7533: LELY, C.W. EN J. KOOPER. - Verhooging van de stormvloedsstanden op de Friesche kust, tengevolge van de afsluiting der Zuiderzee. / Nota betreffende den te verwachten invloed van de afsluiting van de Zuiderzee op de waterhoogten langs de Friesche en Groninger kusten.
Y3925: LELYVELD, PIERRE JEAN. - Eerbiedige welkomst-groet aan des souvereinen vorstes doorluchtigen jongsten zoon Willem Frederik Karel, prince van Oranje enz. enz. enz., bij hoogstdeszelfs komst te Leyden ter beoefening der wetenschappen / uit de oorspr. Latijnsche dichtmaat, in een vrij Nederduitsch prosa overgezet door Pierre Jean van Lelyveld.
T2155: LELYVELD, TH. B. VAN. - Penneschetsen.
T2421: LEM, ANTON VAN DER. - Johan Huizinga. Leven en werk in beelden & documenten.
T1784: LEM, CONSTANT. - De Franse band.
K7610: LEMAIRE, RIA. (ED.). - Ik zing mijn lied voor al wie met mij gaat. Vrouwen in de volksliteratuur.
T9630: LEMKE, HANS (ED.). - Die Reisen des Venezianers Marco Polo im 13. Jahrhundert.
L2444: LEMMENS, GERARD. - De Kain van Valkenburg. Een sage verhaal van lieven en moorden in Limburg.
H8034: LEMMENS, MARCEL. - Tot straks, na de reclame! Het Nederlands in beweging.
R8708: LEMONNIER, CAMILLE. - Het ventje van onzen lieve heer. Naverteld door Antoon Thiry. Met houtsneden van Jozef Cantre.
R9782: LEMONNIER, CAMILLE. - Het ventje van onzen-lieven-heer. Naverteld door Antoon Thiry. Met houtsneden van Jozef Cantre.
Y4007: LEMSTRA, PIEN / ADA TEITLER-TERWEIJ. - Kartonnage van mappen en dozen.
R5090: LENAGHAN, KEVIN C. - De Kerk in Zuid-Afrika.
B7914: LENDERS, P. - De politieke crisis in Vlaanderen omstreeks het midden der achttiende eeuw. Bijdrage tot de geschiedenis der Aufklaerung in Belgie.
T0451: LENIN, N. - De diktatuur van het proletariaat. Haar economische en politieke verhoudingen. Vertaald W.S. van Reesema.
T5800: LENIN, N. [VLADIMIR]. - Staat und Revolution. Die Lehre des Marxismus vom Staat und die Aufgaben des Proletariats in der Revolution.
T7821: LENIN, N. - Het groote initiatief. De heldenmoed van de arbeiders in Sowjet-Rusland. De Kommunistische zaterdagen. Vertaald door H.S. van Reesema-Rozenberg.
R7255: LENNART, CLARE. - Scheepjes van papier.
K3539: LENNART, CLARE. - Serenade uit de verte.
M6428: LENNART, CLARE. - Huisje van kaarten.
W9117: LENNART, CLARE. - Kasteel te huur.
W6481: LENNART, CLARE. - Scheepjes van papier.
M1526: LENNART, CLARE. - Stad met rose huizen.
C0459: LENNART, CLARE. - Toverlantaarn.
R7257: LENNART, CLARE. - De blauwe horizon.
P1648: LENNART, CLARE. - Pluk een roos.
M1472: LENNART, CLARE. - Kasteel te huur.
T9108: LENNEP, J. VAN. - Het leven van Mr. C[ornelis] van Lennep 1751-1813. Beschreven in verband met zijn tijd, toegelicht uit zijn gedichten en vermeerderd met ongedrukte brieven en staatsstukken.
H0383: LENNEP, D.F.W. VAN. - Een smekeling op een cocktail-party. Griekse studies.
M5184: LENNEP, J. VAN EN W.J. HOFDIJK. - Merkwaardige kasteelen in Nederland. 6 delen.
L6126: LENNEP, J. VAN. - Poetische werken. Twee delen in een band.
H7094: LENNEP, JACOB VAN. - Elisabeth Musch. In de bewerking van A. Alberts.
K2203: LENNEP, JACOB VAN. - Vertellingen van vroeger en later tijd.
Y0362: LENNEP, JACOB VAN. - Ferdinand Huyck. Met illustraties naar teekeningen van D. Bles.
L7303: LENNEP, J. VAN. - Alledaagsche Bokken in 't Gesprek.
L8613: LENNEP, J. VAN. - De Reisgenooten.
L8620: LENNEP, J. VAN. - De Friezen te Rome.
T5190: LENNEP, J. VAN & COMPAGNIE [=PIETER VAN LOON]. - Tafereelen uit de geschiedenis des Vaderlands tot nut van groot en klein, vermakelijk voorgesteld. Aanvangende met de komst der Batavieren en eindigende als het uit is.
B3784: LENNEP, JACOB VAN. - Een liefde tussen Vossius' boeken. Kornelia Vossius. Een novelle [1857].
T5189: LENNEP, J. VAN & COMPAGNIE [=PIETER VAN LOON]. - Tafereelen uit de geschiedenis des Vaderlands tot nut van groot en klein, vermakelijk voorgesteld. Aanvangende met de komst der Batavieren en eindigende als het uit is. [met] Verantwoording over de uitgave der Tafereelen uit de geschiedenis des Vaderlands.
B4209: LENNEP, J. VAN. - Onze voorouders. Illustraties Ch. Rochussen en W. de Famars Testas. Romantische werken. Vijf delen.
B5770: LENNEP, J. VAN & J. TER GOUW. - De Uithangteekens in verband met Geschiedenis en Volksleven beschouwd. Deel I. Geillustreerd met ruim 300 Boekdruketsen van F.W. Zurcher.
B5771: LENNEP, J. VAN & J. TER GOUW. - Het boek der Opschriften. Een bijdrage tot de Geschiedenis van het Nederlandsche Volksleven. Geillustreerd met ruim 50 Boekdruketsen van F.W. Zurcher.
B6340: LENNEP, J. VAN. - Een Amsterdamsche winteravond in 1632. Geschiedkundig Tafereel, in twee bedrijven.
B7244: LENNEP, J. VAN. - Elizabeth Musch. Met illustratien van W. de Famars Testas. Twee delen.
B7245: LENNEP, J. VAN. - Novellen. Met illustratien van Ch. Rochussen. Twee delen.
R0910: LENNEP, J. VAN / CAREL VOSMAER. - Antwoord op de uitdaging van Mr. C. Vosmaer door J. van Lennep.
Y1534: LENNEP, J[AN] H[ENDRIK]. - Jan Davids Boekekraam. Het boek voor den Zeeman. Losse aflevering met prospectus.
T6793: LENNEP, JACOB VAN. - Nederland in den goeden ouden tijd, zijnde het dagboek van hunne reis te voet, per trekschuit en per diligence van Jacob van Lennep en zijn vriend Dirk van Hoogendorp door de Noord -Nederlandsche provintiŽn in den jare 1823.
Y1316: LENNEP, JACOB VAN EN W.J. HOFDIJK. - Merkwaardige kastelen in Nederland. 36 afbeeldingen met een verkorte beschrijving.
R8025: LENNEP D.J. VAN. - Davidis Iacobi van Lennep Poematum fasciculus.
Y0956: LENNEP, JACOB VAN. - Een schaking in de zeventiende eeuw. Met een voorwoord van L.S.
L0461: LENNEP, J. VAN. - De Roos van Dekama.
R5123: LENNEP, J. VAN. (ED.). - Gedenkboek der plechtige viering van het tweehonderdjarig bestaan de doorluchtige school te Amsterdam.
R6255: LENNEP, JOHANNA ELISABETH VAN. - Beleving en verbeelding in het tekenen. Een klinisch-psychologische studie van de Driebomentest.
T2183: LENORMAND, H.-R. / DE MOREAU. - Ciels de Hollande. Illustrations De Moreau.
T9438: LENS, J. - Een echte Oranje! Geschiedenis van vorstin en volk. Bij gelegenheid van den 50sten verjaardag van Koningin Wilhelmina. Aan de Nederlandsche jeugd verteld.
R5153: LENSELINK, SAMUEL J. - De Nederlandse psalmberijmingen in de 16e eeuw van de Souterliedekens tot Datheen met hun voorgangers in Duitsland en Frankrijk.
L9359: LENSELINK, J. - Vuurwapens van 1840 tot heden.
Y2522: LENSEN, B.J. / A.J. VAN HOUWELINGEN / W.H. STROOP. - Nationaal Normschrift. Handleiding voor de onderwijzer(es). Overtrekboekje 1. Schrijfschrift 2, Overtrekboekje 3, Schrijfschrift 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Schrijfmethode voor de lagere scholen.
T0912: LENSTRA, P. - De bevrijding van Oranienburg.
T3490: LENTDECKER, LOUIS DE. - Het Proces Romsee Secretaris-Generaal van Binnenlandse Zaken.
T2048: LENTDECKER, LOUIS DE. (INLEIDING). - Het dagboek van vrouw Laplasse. Gefusilleerd te Brugge op 29 mei 1945.
L3697: LENZ, HANS. - Papier in Colonial Mexico. Part one and part two.
K4936: LENZ, SIEGFRIED. - Soldatenland. Vertaling W. Wielek-Berg.
K5614: LEON, ADRIANO GONZALEZ. - De leren vogel. Vertaling Janneke Noordemeer.
H5220: LEONARD, HUGH. - Stephen D. Toneelstuk naar de romans A portrait of the artist as a young man en Stephen Hero van James Joyce. Vertaling G. Franken Nawoord Fritz Senn.
T1441: LEONHARD, FRITS. - Het Knechtje.
H6349: LEONHARDT, RUDOLF WALTER. - Das Weib, das ich geliebet hab. Heines Madchen und Frauen.
L9282: LEONOW, LEONID. - Het uur der vergelding. Vertaling A.H. Kuipers.
H5590: LEOPOLD, J.H. - Verzamelde verzen.
L5744: LEOPOLD, H.M.R. - De ontwikkeling van het Heidendom in Rome.
M2058: LEOPOLD, J.H. - Verzen, Drama, Proza.
H0983: LEOPOLD, J.H. - Verzen. Eerste en Tweede bundel.
Y0199: LEOPOLD, J.H. - O rijkdom van het onvoltooide, een bloemlezing uit zijn verzen, samengesteld door Johan Polak.
T7703: LEOPOLD, R. - Leopold III.
H2157: LEOPOLD, J.H. - In deze weidsche vlucht de koning Cheops. Bijeengebracht door Dirk Kroon.
B2954: LEOPOLD, J.H. - Verzen, Drama, Proza.
B6222: LEOPOLD, J.H. & C.H. COSTER. - Twee Amoreuse liedekens. 1. Tavont sullen wir vrolic sijn. 2. Een liedeken van sceiden. Woorden en muziek.
R9536: LEOPOLD, J.H. / G.J. DORLEIJN / H.T.M. VAN VLIET. - Gedichten uit de nalatenschap. Deel I: De gedichten voorafgegaan door editie-technisch commentaar. Deel II: Genetisch-interpretatief commentaar. Gedichten II Nagelaten poŽzie. Deel 1 Teksten, Deel 2 Apparaat en commentaar. Vijf delen.
T2726: LEPPER, J.L.M. DE. - De rebus gestis Bonifatii comitis Africae et magistri militum.
L3584: LERG, WINFRIED B & MICHAEL SCHMOLKE & FRANZ DROGE. - Publizisten zwischen Intuition und Gewissheit.
L4002: LERG, WINFRIED B & MICHAEL SCHMOLKE & GERHARD E. STOLL (EDS.). - Publizistik im Dialog. Festgabe fur Prof.Dr. Henk Prakke zur Vollendung seines 65. Lebensjahres dargebracht von seinen Mitarbeitern und Schuler.
L3583: LERG, WINFRIED B & MICHAEL SCHMOLKE. - Massenpresse und Volkszeitung. Zwei Beitrage zur Pressegeschichte des 19. Jahrhunderts.
R6414: LERNO, AMAAT. - Priester Edward Poppe: Sociaal Apostel. Voorwoord L.A. Van Peteghem.
L0475: LEROI, ARMAND. - Mutanten. Over de (mis)vorming van het menselijk lichaam. Vertaald door Robert Vernooy.
K6516: LEROUX, KAREL. - De barmhartige samaritaan.
R8933: LEROUX, KAREL. - De barmhartige Samaritaan. Bandontwerp Elza van Hagendoren.
R5919: LESAGE, A. - Nouvelles observation concernant Se Odile d'Odilien-berg (Hollande) et Se Adele d'Orp-le-Grand (Belgique).
R3649: LESAGE, A. - Le fondateur de Liege. Le Matyr S. Leger Eveque d'Auntun. Sa premiere sepulture a Saint-Trond. Etude preliminaire des principaux documents.
R8214: LESKOW, N.S. - De betooverde pelgrim. Vertaling Wladimir Zatskoy. Inleiding van N. van Wijk.
W9487: LESNIKOWSKI, WOJCIECH. - The new French architecture. Introduction by Patrice Goulet.
L6198: LESOURD, MARTHE. - Erkenne dein Kind in seiner Handschrift.
W0951: LESSING, DORIS. - De verzoeking. Vertaling Klaas Vondeling.
M2602: LESSING, DORIS. - Pas op jezelf, lieveling. Verhalen. Vertaling P. van Vliet.
W3134: LESSING, DORIS. - Terugkeer. Vertaling Molly van Gelder.
L1558: LESSING, DORIS. - In 't bijzonder katten. Vertaling A.J. van Braam.
Y0986: [BODONI] LESTER, VALERIE. - Giambattista Bodoni. His Life and His World.
T5828: LESTER, W.R. - Natuurwetten in het sociale leven.
B8037: LETOUZEY, VICTOR. - La Typographie.
R2385: FORUM DER LETTEREN. - Van Groningen: Literaire vormen der Griekse verbeelding. Blok: De roman 'Breekwater' van Sybren Polet. Dresden: De betekenis van het boek in het humanisme.
B5949: INDISCHE LETTEREN. - Themanummer: Symposium dekolonisatie in de Indisch-Nederlandse en de Indonesische Literatuur.
B5950: INDISCHE LETTEREN. - Themanummer: Oostindische koloniale literatuur periode 1600-1840.
B5954: INDISCHE LETTEREN. - Themanummer: Indisch-Nederlandse jeugdliteratuur.
B5955: INDISCHE LETTEREN. - Themanummer: Indische egodocumenten.
B5959: INDISCHE LETTEREN. - Themanummer: Humor in de Indische Letteren.
B5963: INDISCHE LETTEREN. - Zuid-Afrika in Compagnietijd.
B5964: INDISCHE LETTEREN. - 150 jaar KITLV.
B6242: FORUM DER LETTEREN. - G.J. de Vries: Aspecten van Longinus. I. Schoffer: Het Wirtschaftswunder van Nazi-Duitsland 1933-1939. G.J. Resink: Axel Conrad en Martin Rimbaud. G.J. Resink: J.C. [Joseph Conrad] en C.D. [Claude Debussy].
B6243: FORUM DER LETTEREN. - Bevat o.a.: Kamerbeek: Archaische Griekse lyriek als uitdrukking van persoonlijk beleven. Dik: Oppervlaktestruktuur en dieptestruktuur. Hoff Stolk: Grenzen der vertaling. Drijkoningen: De genetische kritiek van Georges Poulet. Groningen: Keizer Julianus.
B7468: SPIEGEL DER LETTEREN. - Themanummer: Geschiedschrijving van de 19e-eeuwse Nederlandse Literatuur.
R3133: KEUR VAN NEDERLANDSCHE LETTEREN. - Keur van Nederlandsche Letteren. [1e & 2e jaargang = alles dat verscheen].
R2387: FORUM DER LETTEREN. - Waszink: De poetische expressie in de Oden en Epoden van Horatius. Stutterheim: Enkelvoudige en samengestelde prominentieverhoudingen. Welcker: Kunstenaar en partij in de Sowjet-Unie.
R2388: FORUM DER LETTEREN. - Van Groningen: Pindarus en de wereld waarin hij leeft. Uhlenbeck: Betekenis en Syntaxis. Van den Toorn: De IJslandse saga vergeleken met de moderne roman.
T4896: REPUBLIEK DER LETTEREN N.V. - Uitgeverij Republiek der Letteren N.V. Nieuwe boeken 1947-1948.
R2379: FORUM DER LETTEREN. - Schulte Nordholt: Het hooggerechtshof beslist. Droste: Mens en machine in het vertaalproces. Bulhof: Terug tot Else Bohler.
R2386: FORUM DER LETTEREN. - Cohen: Versprekingen als verklappers van het proces van spreken en verstaan. M. Janssens: Retarderende structuurelementen in Max Havelaar. Stutterheim: Gezelle als Prokrustes. J. v.d. Veen: Timotheus en de elfde snaar.
R2384: FORUM DER LETTEREN. - Bulhof-Rutgers: Verdrinken in de tijd. Mol: De Klinker-fonemen van het Nederlands. Schallenberg: Een probleem betreffende Gustav Mahler. G.J. de Vries: Het stijlniveau der Griekse tragedie.
R2389: FORUM DER LETTEREN. - Waszink: Het stijlbesef in de laat-antieke en Middeleeuwse Latiniteit. Mooij: Over de methodologie van het interpreteren van literaire werken. Brugman: Soviet-Russisch imperialisme in Centraal-Azie. Kamerbeek: Vijf gedichten van J.C. Bloem.
R2383: FORUM DER LETTEREN. - Kibedi Varga: Poetica in de hedendaagse Franse poŽzie. Tollenaere: Litterae ex machina. Taalkunde en automatisering. Noske: De roman als bron van muziekhistorische informatie. Geurts: De historicus betrekkelijk.
R3889: FORUM DER LETTEREN. - H. Steinmetz: Franz Kafka; problemen rond receptie en interpretatie van zijn werken. S. de Mey: Wat is de letterlijke betekenis van een woord. G. Kempen: De taalgebruiker in de mens. P. Schmitz: Maatje's Literatuurwetenschap en de kritiek. D. ten Berge: Blauwbaard nader aan de tand gevoeld.
R8094: FORUM DER LETTEREN. - G.H. Blanken: Onderzoek en lezer. Corn. de Deugd: Verhaal, lezer en literatuurwetenschap. B.A. van Groningen: Cultuur en woord: woord en cultuur. A. Teeuw: Hang Tuah en Hang Djebat. K. van het Reve: In die doos zat weer een doos.
R8095: FORUM DER LETTEREN. - J.C. Opstelten: Ja, de Grieken waren meer visueel dan auditief van aanleg. T.A. Birrell: Engelse literaire critiek op zpoek naar een methodologie. S. Kooijman: Arthur van Schendel en de Zuidzee.
R8096: FORUM DER LETTEREN. - F.C. Maatje: Literaire-ruimtebenadering. J.H. Croon: De Orphiek. G.J. Resink: Conradiaanse interraciale vriendschappen.
R8098: FORUM DER LETTEREN. - J.C. Kamerbeek: Archaische Griekse lyriek als uitdrukking van persoonlijk beleven. S.C. Dik: Oppervlaktestruktuur en dieptestruktuur. A.Z. van 't Hoff Stolk-Huisman: Grenzen der vertaling. J.J. Wesselo: Er staat niet wat er staat.
R8099: FORUM DER LETTEREN. - D.W. Fokkema: Problemen bij de waardering van niet-Westerse literatuur. F.F.J. Drijkoningen: De genetische kritiek van Georges Poulet. S.G. Nooteboom: Hardop lezen als een vorm van continu taalgebruik. B.N. Teensma: G.J. Geers en Miguel de Unamuno.
R8100: FORUM DER LETTEREN. - P.H. van Laer: Wat is wetenschap? B.A. van Groningen: Keizer Julianus. E. van der Starre: Dichter in oorlogstijd. Rene Char: Fete de arbres et du chasseur. Een poging tot interpretatie. Pim de Vroomen: Individu en intensiteit in de gedichten van Hans Andreus.
R8101: FORUM DER LETTEREN. - D.M. Bakker: Transformationele en functionele grammatia. J. van der Veen: Hector Berlioz en de muzische synthese.
R8103: FORUM DER LETTEREN. - Titus Al: Literatuur als taalkunst. G. Extra: Taalkompensatieprogramms'a als bijdrage aan het socialisatieproces van het kind. J. de Smit & L. Pepplinkhuizen: De interpetatie van symbolen in literatuur. J.W. de Vries: de slot-t in consonantcluster te Leiden: een sociolinguistisch onderzoek. Auteursregister 1960-1974.
R8293: FORUM DER LETTEREN. - P.E. de Josselin de Jong: Afhankelijkheid, onafhankelijkheid, vrijheid: de taalkundige situatie. P.G.J. van Sterkenburg: Woordarchief en bronnen voor een computergestuurd woordarchief van het hedendaags Nederlands. E. Kummer: The Rhetoric of Fiction van Wayne C. Booth in de praktijk. L.H. Bouma: Het afnemen van de belangstelling voor de Noorse literatuur in Nederland.
B7008: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - Harry Ikink: Landschap met kraaien. W. van Elden: Francesco Berni, 2 staartsonnetten. Steven Membrecht: Wachten op de zon (romanfragment). D. Wesselius: Schijn en werkelijkheid in rusland. A. Marja: Bewerkingen van Paul Valery.
B7007: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - J.C. Bloem: Naar A.E. Housman. Dolf Verspoor: Vier vuistslagen van Quevedo. D. Wesselius: Schijn en werkelijkheid in Rusland. Wilfred Smit: Zes gedichten. Bas den Ouden: De kemenade van Couperus.
B3167: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - Inhoud: M. Scheltema: Drie gedichten. Andre Kuyten: Heer Lucas dood. E.M. Janssen Perio: Walgen van de groene. S.: Brief in eigen beheer.
B3168: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - Inhoud: Wim Gijsen: Zo vlug gaat de mens voorbij. Lodewijk de Boer: De omgekeerde god. E.M. Janssen Perio: Walgen van de groene.
B5435: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - Inhoud: Jaap Harten: Twee gedichten. Paul van der Loef: Point de mocquerie. Fred Portegies Zwart: Drie gedichten. E.M. Janssen Perlo: Ook op het spoor terug...
B7002: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - Heere Heeresma: De anjelieren. K.P. Kavafis: Vijf gedichten. Jac. van Hattum: Gedicht. G. Colmjon: Parasiteren op andermans werk. A.V.N. van Woerden: Nog meer katholieke coupures.
B7003: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - Christopher Logue: Three poems. Andre Kuyten: Naar IJsland gaan. Fred Kleinbejag: Balans van een rel. E.M. Janssen Perio: Onwerkzaam tegengif.
B7004: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - D. Hillenius: vier gedichten. J.A. Schalekamp: Het kind. D. Wesselius: Wortman. A. Marja: Pretentieus beeld der letteren.
B7005: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - M.A. Veltman: De vader. Heere Heeresma: Caldonia platz 14. E. Willems: Drie gedichten. E.M. Janssen Perio: Een kapel in Dachau. L. von Ranke: Over de Reuchlin-affaire. A.V.N. van Woerden: Vier en een halve eeuw later. E. van Krakou: Pathetiek van het ego. M. Scheltema: Kwatrijnen.
B7006: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - Peter Berger: Vijf gedichten. Andre Kuyten: Thomas. Gerrit Hugo Pronk: Vijf gedichten. E.M. Janssen Perio: Wereldje van Wiessing.
B7009: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - Maurits Mok: Dwars door de zomer. Heere Heeresma: Alg, een parafrase. Andre Kuyten: Vier gedichten. J.A. Steinz: Gedicht.
R1346: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - R. van Gennep: Twee gedichten. Wilfred Smit: Klein epos. W. van Ravesteyn: Iets over satan en het satanische. D. Wesselius: Een antwoord aan Charles B. Timmer. Een Soefi in China. Charles B. Timmer: een laatste appel.
B5436: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - Inhoud: Martin Veltman: De verliezer. Hans Andreus: Ballade van een tv-komiek. Andre Kuyten: Rossel vien. Wilfred Smit: Tete d'ange. Hohn Drager: Vier gedichten. Charles B. Timmer: Een guiz over Rusland.
R1345: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - Hans Wesseling: Gedicht. Witold Gombrowicz: Twee fragmenten uit Ferdydurke. Heere Heeresma: Een dagje naar het strand (romanfragment). Andre Kuyten: Drie gedichten. I. Lipschits: Israel en de jonge staten in Azie en Afrika. A. van Woerden: Dwangvoorstellingen als Noodlot (III). P. Berger: Drie gedichten. H. van Kerkwijk: Vier gedichten.
R1347: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - Hans Andreus: Vijf gedichten. S. Membrecht: Mijn vriend, de dichter. W. van Elden: Tema con variazioni. B. Fris: Beschermde elites. M. Veltman: Dialoog. Janssen Perio: Het platte van Rondhuis of Panhuysen als pornostylist. R. van Gennep: Idillische censuur. E. van Krakou: Papalia. G.H. Pronk: Twee gedichten.
R1348: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - C. Angiolieri: De gesjochte. M. Scheltema: Gedichten. L. Vroman: Brief uit Brooklyn. H. Speliers: Gedichten. P. Baehr: Israel en de joden in Amerika. A. van Woerden: Vrij Nederland en het Duits Rooms-Katholicisme. Jac. van Hattum: Twee Werelden.
R1323: AMSTERDAMS TIJDSCHRIFT VOOR LETTERKUNDE. - Amsterdams tijdschrift voor letterkunde. Onder redactie van W.J. Simons, J.B.W. Polak e.a. 1e jaargang nrs. 1-3. 2e jaargang nrs. 1-6. 1953-1954.
R8289: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - 1e jaargang 1959-1960 nrs: 1-10. Complete jaargang.
R8290: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - 2e jaargang 1960-1961 nrs: 1-10. Complete jaargang.
R8291: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - 3e jaargang 1961-1962 nrs: 1-10. Complete jaargang.
Y3448: GEEN LETTERKUNDIGE. - Den Heeren J.A. Alberdingk Thijm en Dr. Nuyens een snuifje aangeboden door .....
T7546: LETTERPROEF. - Littera eget scheda. [De letter behoeft papier].
T5436: LETTERPROEF. MUILENBURG, WILLEM. - wmz. Letterproef van Willem Muilenburg, in drukwerk.
M3008: LETTERPROEF. - Lettertypen van de N.V. Lettergierij en machinehandel voorheen N. Tetterode Nederland.
M3004: LETTERPROEF. - One-line specimens of Linotype faces.
W4608: LETTERPROEF. - Over de omgang met woorden.
MK0173: LETTERPROEF. - Type face manual.
T9749: LETTERPROEF. - Zevende Letter-greep. Gloucester.
T9744: LETTERPROEF. - Tweede Letter-greep. Times New Roman.
T9746: LETTERPROEF. - Eerste Letter-greep. Baskerville.
T9745: LETTERPROEF. - Zesde Letter-greep. Elsevier.
B5149: LETTERPROEF. - ITC Avant Garde Gothic Condensed.
B5753: LETTERPROEF. - The Type Specimen Book. 544 different typefaces with over 3000 sizes show in complete alphabets.
B5759: LETTERPROEF. - Book Types from Clowes. A Specimen Book of Types Faces from Clowes.
B5803: LETTERPROEF. - Linotype Library. Typeview Font Catalog 6/94. Fonts A-Z; Nonlatin; Pi & Symbol.
B5807: LETTERPROEF. - Cloeck en Moedigh bv. Compugraphic IBM composer.
B5811: LETTERPROEF. - Cloeck en Moedigh bv. IBM composer - Diatype.
T9434: LETTERPROEF. - Grafische epigrammen.
R2192: LETTERPROEF. - How to select type faces.
Y0691: LETTERPROEF. - Drukkerij J. Muusses NV Purmerend.
B8542: LETTERPROEF. - Letterproef. Koninklijke Drukkerij Van de Garde b.v. Zaltbommel.
T9747: LETTERPROEF. - Derde Letter-greep. Garamond.
R5713: LETTERPROEF. - Letterproef Drukker Dico.
Y3311: LETTERPROEF. - Letterproef Ehrhardt.
T6863: LETTERPROEF. - Letterproef Drukkerij Atlantic bv. Leuke letters, wijze woorden.
T6861: LETTERPROEF. - Letterproef Drukkerij Heiermann & co.
B2904: [ZWAGERMAN] LETTINGA, ELIK (ED.). - Standplaats Zwagerman.
R6063: LEUFTINK, A.E. - Chirugijns zee-compas. De medische verzorging aan boord van Nederlandse zeeschepen gedurende de Gouden Eeuw.
L9985: LEUS, HERWIG. - Ik ben steeds op doorreis. De wonderlijke avonturen van Paul Snoek in Vlaanderen, in Rusland en overal elders te wereld.
R6254: LEUVEN, LIENKE. - De boekhandel te Amsterdam door katholieken gedreven tijdens de Republiek.
L7023: LEUVEN, LIENKE. - De Boekhandel te Amsterdam door katholieken gedreven tijdens de Republiek.
H0174: LEVAY, SIMON. - Het seksuele brein. Waarom zijn wij seksuele wezens?
L9095: LEVE, M.D.E. DE. - Psychologie en taalonderwijs.
Y3368: NIEUW POLITIEK LEVEN. - Nieuw Politiek Leven. Orgaan der C.N.A. ter verdediging van het recht der hervormde gezindheid. 2e jaargang Februari 1939 no. 2.
M7716: LEVEN, JEREMY. - De maker. Vertaling J.J. de Wit.
T5169: NIEUW LEVEN. - Nieuw Leven. [Nieuwe Reeks]. Maandschrift onder redactie van Gustaaf Vermeersch, Gust Van Hecke, e.a. Jaargang 1908 & Jaargang 1909. Redactie: Ad.Herckenrath, Gust Van Hecke, e.a.
Y0695: HET NIEUWE LEVEN. - Inhoud: Kees Meijer: Pantheisme(II). J. Keulen: Duitsche indrukken. J.C. Wannee: Jodenhaat. Ingezonden: Persoonlijk en Maatschappelijk Geluk.
Y3277: HET LEVEN. - Het Leven. Extra nummer: Het oproer te Amsterdam.
Y2587: KUNST & LEVEN. - Kunst & Leven. Geillustreerd Maandschrift. 2e jaargang [1903] nrs. 1 t/m 12. Complete jaargang.
T0498: LEVENBACH, MARIUS G. - De Vakvereenigingen in Het Nederlandsche Recht.
W9917: LEVERING, MIRIAM (ED.). - Rethinking scripture. Essays from a comparative perspective.
T3822: LEVEY, SANTINA M. E.A. - Kant. Verslag van de Textieldag van 25 april 1985 in het Museum Boymans-Van Beuningen te Rotterdam, in samenwerking met de Vereniging 'Het Kantsalet'
R0585: LEVI, PRIMO. - Lilith, verhalen. Vertaling Frida Vogels.
B1956: LEVI, PRIMO. - Primo Levi, informatie.
R3986: LEVI, PRIMO. - De zesde dag. Verhalen. Vertaling Reinier Speelman.
R0908: LEVIE, SOPHIE ALISA. - Commerce 1924-1932 een internationaal modernistisch tijdschrift.
L9915: LEVIN, BERNARD. - Enthousiasme. Vertaling Pauline Moody.
T0531: LEVINE, EUGENE. - Broeder ik kan de brief niet aannemen. Voorafgegaan van een Levensbeschrijving door Henriette Roland Holst.
L8271: LEVISSON, R.A. - Zeefdruk.
R9558: LEVISSON, A.S. - Het boek Malachi. Vertaald en van een inleiding voorzien.
Y4100: LEVIT, H. - Views of Rome then and now. 41 Etchings by G.B. Piranesi and Corresponding Photographs and Text by Herschel Levit
R8490: LEVITA, EDNA DE. (INGL. EN VERZAMELD). - ABK 'oproerige krabbels. Hoekstukjes van A.B. Kleerekoper.
T5901: LEVY, J.A. - De vergoeding van verloren staatspapieren in Oostenrijk en Nederland, in verband met het te loor gaan van Nederlandsche Bankbiljetten.
H8936: LEVY MOSSANEN, DORA. - Harem.
M5803: LEVY-WILLARD, ANNETTE. - Jane zoekt Tarzan. Vertaling M. Vosmaer.
T3511: LEVY, WILLIAM. - The Virgin Sperm Dancer.
R9692: LEVY, J.A. - De kleinhandel. Eene Anti-Marxistische Repliek.
R4545: LEVY, J.A. - Maskers af!
H0078: LEWANDOWSKI, HERBERT. - Sittengeschichte der Pariserin. Mit 75 Abbildungen auf Kunstdrucktafeln und 130 Illustrationen im Text.
K3475: LEWIN, LISETTE. - Het clandestiene boek 1940-1945.
R2767: LEWIN, LISETTE. - Een hart van prikkeldraad.
T8075: LEWINSKY, CHARLES. - Terugkeer ongewenst. Vertaald door Elly Schippers.
W9568: LEWIS, JOHN. - Typografie. Grundlagen und Experimente.
M3419: LEWIS, L.A. / L. BERRY. - African environments and resources.
K6620: LEWIS, SINCLAIR. - Koninkje.
B0904: LEWIS, JOHN. - The 20th Century Book. Its illustration and design.
B4720: LEWIS, JOHN. - Anatomy of Printing. The influences of art and history on its design.
T9551: LEWY, GUENTER. - De Rooms Katholieke kerk en Nazi-Duitsland.
K3587: LEY, GERD DE. - Aforistisch bestek 1944-1974. Essays, enquete, bibliografie, bloemlezing.
H5078: LEY, GERD DE. - Met voorbedachten rade
R8157: LEYDS, W.J. - Het insluiten van de Boeren-Republieken. Een vervolg op de eerste annexatie van de Transvaal. Twee delen.
B9967: LEYMARIE, JEAN. - Hommage a Marc Chagall. Grand Palais decembre 1969 - mars 1970.
T2662: LEYNEN, HUBERT. - Een eeuw weekbladpers in Limburg.
B3041: LEYTENS, E.H. FRANS. - De nieuwe Richting.
B5897: LEZER, LEO. - Cantinevertellingen. Humor en tragiek uit het oude K.N.I.L.
R4959: LHOMBREAUD, ROGER. - Arthur Symons. A critical biography.
Y1764: CHEN LI. - De rand van het eiland. Gedichten. Vertaald uit het Chinees door Silvia Marijnissen. Gevolgd door een gesprek met de dichter.
W6007: LIAGRE BOHL, HERMAN DE. - Herman Gorter. Zijn politieke aktiviteiten van 1909 tot 1920 in de opkomende kommunistische beweging in Nederland.
T6344: DE LIBEL. - Inhoud: Ger van Greuningen: Een Zomeridylle. Jan Ressing: De Televisie. D. van de Stoep: De hond. J.H. de Groot en J. Nauta: Spelende poesje. Roel Houwink: Iets over het lezen van gedichten. Daan Jansen: A.D. Copier Nederlandse kunstenaars. Leon Blum, politieke portretten. C.W. Visser: Een reis naar de grens van Tibet. Strip: De vreemde wereld Peter Lutz.
Y2733: LIBERTAIRE, LE. - Le Libertaire. Organe Socialiste-Revolutionnaire des groupes de St. Josse ten Noode. Premiere annee 1893. nrs: 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11.
Y4182: LIBERTAS. - Libertas. Maanschrift voor het Koninkrijk der Nederlanden. November 1945. No. 14.
Y0664: LIBERTAS. - Elisabeth v. Maasdijk: Vrij Onverveerd.
B8494: LIBERTAS. - Inhoud: D. Hans: De Rotterdamse havenstaking. De Koningin. F.W. Stapel: Een Oranjevorst naar Indie. A. Lijsen: De betekenis van Hugo de Groot. H.W. Meihuizen: Wees Sterk en werkt! L. Brummel: Het bibliotheekwezen in het Koninkrijk. Hopalong: Een sombere noot.
T6497: LIBERTATE, FELIX. - De Tweede Wereldoorlog en daarna.
B8976: LIBERTINAGE. - A. Roland Holst. Menno ter Braak. Elisabeth de Roos. Yvo K. Pannekoek. J. de Kadt. H. Gomperts. J.H. Veenstra. Besprekingen.
B8974: LIBERTINAGE. - Jan van Gelder. Elisabeth de Roos. H.A. Gomperts. W.F. van Leeuwen. Yvo K. Pannekoek. J. de Kadt. Leo Vroman. Besprekingen.
B8951: LIBERTINAGE. - A. Roland Holst. J. Hanlo. H. Breukers. W. Nabokov. Ch. B. Timmer. J.H.W. Veenstra. Jac. Eduaard. Ch. H. Wentinck. W.J. Rozendaal. Barricade en Besprekingen.
R0397: LIBERTINAGE. - A. Morrien. G.J. Resink. Guus Valleide. Edward Lear. A. Lehning. H.R.G. Vroom. G.H. 's-Gravesande. C. Schuitevoerder. H. van Nieuwhaven. J.O. Kalff. H. van Galen Last.
B8977: LIBERTINAGE. - Alfred Kossmann. Harry Mulisch. Pierre Jansen. J.J. Merlijn. Arthur Lehning. H.A. Gomperts. H. Fastenhorst. R. Nieuwenhuys. Jan Blokker. Ch. Wentinck. J.O. Kalff. Elisabeth de Roos.J. de Kadt.
B8975: LIBERTINAGE. - Robert Lowell. H.A. Gomperts. Alfred Kossmann. H.R.G. Vroom. Elisabeth de Roos. M. Vasalis. Jan van Gelder. L.Th. Lehmann. Max Nord. Ankie Peypers. A. Morrien. J. de Kadt. J.H.W. Veenstra. H. Kesten. H. van Galen Last. Besprekingen.
B8947: LIBERTINAGE. - J.A. Ages. Ch. H. Wentinck. L.Th. Lehamnn. C. Buddingh. J.W.L. Meijer. W.F. van Leeuwen. W.J. Rozendaal. Jacques Gans. J.O. Kalff.
B8953: LIBERTINAGE. - Jan van Nijlen. Ton van Oudwijk. Hendrik de Vries. J. de Kadt. A. Alberts. Besprekingen.
B8954: LIBERTINAGE. - E.M. Forster. J. Moeljono. M. Vasalis. A.C. Willink. W.J. Rozendaal. S. Vestdijk. Ch. H. Wentinck. H.A. Gomperts. P. Vlemminx. P. Abrahams. J. Gans. Besprekingen.
B8955: LIBERTINAGE. - Jac. van Hattum. Jan van Gelder. L.J. Pieters. E. du Perron. H.A. Gomperts. Ch. Wentinck. J. de Kadt. M. Nord. Besprekingen.
H6517: LIBERTINAGE. - Bevat: A. Alberts, Jan van Gelder, J. de Kadt, J. Emmens, e.a.
H6414: LIBERTINAGE. - Bevat: H. Roland Holst, Jan van Gelder, H.A. Gomperts, Hendrik de Vries Hans Lodeizen e.v.a.
H7762: LIBERTINAGE. - Bevat: H. Drion. A. Morrien. J. Hanlo. W.F. van Leeuwen e.a.
L2718: LIBOUREL, J.E.H. - Open brief aan zijne excellentie Dr. H. Colijn.
B1713: LIBOUREL, PH. B. - Maria Stuart. Heeft Maria Stuart de Lettres de Cassette geschreven? Was Maria Stuart medeplichtig aan moord op haar gemaal?
T2517: LIBOUREL, J.E.H. - Is het Fascisme en Nationaal-Socialisme logisch houdbaar?
H7911: BODLEIAN LIBRARY. - Byzantine illumination.
H7908: BODLEIAN LIBRARY. - Gold-tooled bookbindings.
H7910: BODLEIAN LIBRARY. - Portraits of the sixteenth and early seventeenth centuries.
H7912: BODLEIAN LIBRARY. - Scenes from the life of Christ in English manuscripts.
K0986: IN 'T LICHT. - Een tijdschrift gewijd aan de werkzaamheid van de Uitgeverij Het Spectrum te Utrecht, onder redactie van Gabriel Smit, H. Kuitenbrouwer en Charles Nypels.
H6411: LICHT, HANS. - Sittengeschichte Griechenlands. Neu herausgegeben, bearbeitet und eingeleitet von Herbert Lewandowski.
B5671: IN 'T LICHT. - Een tijdschrift gewijd aan de werkzaamheid van de Uitgeverij Het Spectrum te Utrecht, onder redactie van Gabriel Smit, H. Kuitenbrouwer en Charles Nypels.
B8979: IN 'T LICHT. - Een tijdschrift gewijd aan de werkzaamheid van de Uitgeverij Het Spectrum te Utrecht, onder redactie van Gabriel Smit, H. Kuitenbrouwer en Charles Nypels.
B8653: LICHTENBERG, GEORG CHRISTOPH. - Witz und Weisheit. Aphorismen.
T0304: LICHTENBERGER, ANDRE. - Mijn Kleine Trott.
T3424: LICHTENBERGER, ANDRE. - Kleine Trott.
Y2692: DE LICHTTOREN. - 25-jarig Regeeringsjubileum 1898-1923.
K5756: LICHTVELD, LOU. - Sesam der kunst I. Leef duizend levens. Inleiding tot het lezen van romans.
L5972: LICHTVELD, LODEWIJK. - De glorende dag. Verzen.
M6494: LIDDELL HART, B.H. - History of the Second World War.
R0997: LIDTH DE JEUDE, CLARA VAN. - De lage akker.
K1906: LIEBAERS, HERMAN. - Meestal in opdracht. Brusselse kant-tekeningen van een bibliothecaris.
L5214: LIEBAERS, HERMAN. - Helene Swarths Zuidnederlandse jaren.
B9675: LIEBAERS, F. - Kritiek van de Politiek en de Tactiek van de Nationale en Internationale Vakbeweging.
T3601: LIEBAUT, H. - Repertorium van de pers in het arrondissement Aalst 1840-1914.
Y1960: LIEBIG. - Van een groot man en zijn werk. Uitgegeven door de Compagnie Liebig.
R0685: LIEBKNECHT, WILLEM. - Tot Aanval en Verdediging. Eene voordracht. Uit het Hoogduitsch vertaald door E.V.B.
R1545: LIEBKNECHT, KARL. - Speeches of Karl Liebknecht. With a biographical sketch.
R1308: LIEBKNECHT, WILHELM. - Karl Marx: zijn leven en werken. Met een inleiding en historische aanteekeningen door Lucos.
T3065: LIEBMANN, OTTO. - Festgabe der Deutschen Juristen-Zeitung zum 500 jahrigen Jubilaum der Universitat Leipzig.
T2530: LIEDE, CONRAD VAN DE. - Op St. Barbara's bodem. Militaire schetsen. Met illustraties van W. Staring.
R7133: LIEDERIK. [= JORIS FASSOTTE]. - Vlaanderen's ekonomische Zelfstandigheid.
L5892: LIEDMEIER, CHRISTIANA. - Plutarchus' biographie van Aemilus Paullus historische commentaar. / Plutarchus Vita Aemilii Paulli Tekst.
B2567: LIEFDE, CAREL LODEWIJK DE. - Le Saint-Simonisme das la poŽzie francaise entre 1825 et 1865.
Y4216: DE REUKE DER LIEFDE. - De Reuke der Liefde. Spotblad voor het Congres. Eerste jaargang maandag 1 April 1907 No. 1. Veel spotprenten.
R0962: LIEFTINCK, GERARD ISAAC. - De Middelnederlandsche Tauler-handschriften.
B9727: LIEFTINCK, FERD. (VERZAMELING). - Tentoonstelling van Japanse houtsneden.
R6489: LIEFTINCK, P. - De overheid neemt en geeft. De financiele politiek van de regering en de sociale achtergrond daarvan.
T3894: LIEFTINCK, P. - Uitwegen uit den chaos.
R6592: LIENEMAN, JAN ERNST. - Over de helderheid der kleuren.
T4759: LIEPMAN, A.J. - Westerbork en TheresiŽnstadt.
R9513: LIEPMANN, HEINZ. - Het vaderland. (Een documentatieroman uit het Duitschland van nu). Vertaling P. Voogd.
M3795: LIER, BAS VAN. - Voor een ander zingt-ie. Geluk en ongeluk. Ingeleid door Gregor Frenkel Frank.
H9525: LIER, FRANS VAN. (ED.). - De droom leeft voort en andere uitspraken uit 1991.
W0210: LIER, RUDIE VAN. - Praehistorie. Proza.
L6798: LIER, HERMANUS H. VAN. - Mijnen en mensen in Spanje. De praktijk van het Nationaal-Syndicalisme.
T0106: LIER, RUDIE VAN. - Praehistorie. Gedichten.
M6801: LIER, RUDOLF VAN. - Rupturen.
T5532: LIER, TH. VAN. - De vestiging van armlastigen of spoedig armlastig wordende personen in andere gemeenten in het algemeen en in het bijzonder in de mijnstreek van Limburg.
B8493: LIER, RUDIE VAN. - Praehistorie. Gedichten.
T0185: LIER, RUDIE VAN. - Roodkapje. Een romantisch spel in een romantisch bosch.
R5474: LIER, BAS VAN EN ELLY HEES. - Van schrijver tot boekenkast. Hoe een boek wordt gemaakt.
T5481: LIEROP, PIETER VAN. - Kommunisten in bevrijd Zuid-Nederland. Voor een socialistische partij. september 1944 - juli 1945.
R7780: LIESHOUT, H. VAN. - Onze onevenwichtige jongeren.
T0831: LIESHOUT, H. VAN. - Onze onevenwichtige jongeren.
B2701: LIESHOUT, PETER H. VAN. - Belevenissen 1965. Een cyclus powezie.
R3085: LIESHOUT, MAURICE VAN. - Een groeiend zedelijk kwaad. Documenten over de criminalisering en emancipatie van homoseksuelen 1910-1916.
H0198: LIESKE, TOMAS. - Een hoofd in de toendra.
T8968: LIEVAART, INGE. - Ribbels in het zand. Gedichten.
T9123: LIEVAART, INGE. - Een spoor dat vervloeit. Gedichten.
T8969: LIEVAART, INGE. - Binnen klein bestek. Gedichten.
L5834: LIEVEGOED, A.J. - Dagbladwezen en dagbladstudie.
K3777: LIEVEN, M. - Beknopte literatuurgeschiedenis met bloemlezing. Twee delen.
Y1902: LIEVENS, JAN. (TEKST EN TEKENINGEN). - Flip & Mathil in de Kampen. (Beeldverhaal).
R0123: LIEVENS, R. (ED). - Middelnederlandse handschriften in Oost-Europa.
T6353: LIEVERSE, JAAP. - Nieuw licht op een 'paleisrevolutie'. Joop Beljon tegen Paul Schuitema met Jan van Keulen in de coulissen. De openbare strijd voor een nieuw onderwijsklimaat op de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag tussen 1957 en 1967.
T6349: LIEVERSE, JAAP. - Onuitblusbaar verlangen. Het werk van Walter Nikkels.
T6352: LIEVERSE, JAAP (ED.). - Manuel R. Goldschmidt in gesprek met Piet C. Cossee.
T6350: LIEVERSE, JAAP. - Karel Treebus: Integriteit gaat boven populariteit.
Y2406: LIEVRE, P. / JEAN LEBRAU / LOUIS ROYER. - Le Divan. P. Lievre: Jerome Carcopino. Jean Lebrau: Poemes. Louis Royer: Stendhal a Thuellin. Les Chroniques. Georges-Louis Garnier; Henri Martineau; Edmond Pilon; Francois Serzais.
T1919: LIGT, B. DE. - De zin der vervolgingen.
R0517: LIGT, B. DE. - Dienstweigeren en dienstdoen. Rede gehouden in een religieus-socialistische bijeenkomst te Rotterdam.
R0515: LIGT, B. DE. - Profeet en Volksfeest. Rede n.a.v. het verzoek v.d Algemeene Synode der Nederlandsch Hervormde Kerk om den 16en Nov. 1913 het onafhankelijkheidsfeest godsdienstig te vieren.
R0518: LIGT, B. DE. - Wereldstrijd. Een woord tot de kerken, haar voorgangers en leiders. in het bizonder tot de Synode der Ned. Herv. Kerk van 1915.
R0632: LIGT, B. DE. - De oorlog die nadert. Derde zeer veel vermeerderde druk van Oorlog of Revolutie.
R0610: LIGT, B. DE. - Gandhi over Oorlog, Volkenbond en Ontwapening.
R0512: LIGT, B. DE. - Oorlog aan den oorlog. Wat ieder in dit opzicht doen kan.
R0519: LIGT, B. DE. - Veni Sancte Spiritus. Rede den 6 juni 1915 uitgesproken in de Ned. Hervormde Kerk te Eindhoven.
R0511: LIGT, BART DE. - De overwinning van het geweld.
R0606: LIGT, BART DE. - Kerk, cultuur en samenleving. Tien jaren strijd.
B6500: LIGT, BART DE. - Godsdienst en Atheisme. Een geknotte radiorede gehouden voor de Vrijdenkers Radio-Omroepvereeniging.
R0501: LIGT, B. DE. - Een wereldomvattend vraagstuk. Gandhi en de oorlog.
R0634: LIGT, B. DE. / J.B.TH. HUGENHOLTZ. - Het karakter van de B.v.C.S. Verslag van de achtste jaarvergadering van den Bond van Christen-Socialisten gehouden te Amsterdam op 13 Mei 1915.
T1926: LIGT-VAN ROSSEM, CATHERINA LYDIA. - De weg tot ontwapening.
R0743: LIGT, BARTHELEMY DE. - Le Probleme de la Guerre Civile.
R0520: LIGT, B. DE. - Soldaten en arbeiders staakt!
R0635: LIGT, B. DE. - Profeet en volksnood. Met XXII bijlagen over Kerk en Imperialisme.
R0503: LIGT, BART DE. - Mobilisatie tegen den oorlog!
R0509: LIGT, BART DE. - Oorlog, Volkenbond en Sankties.
R0502: LIGT, B. DE. - S.D.A.P. en antimilitarisme.
R0452: LIGT, B. DE. - De wedergeboorte van Maria.
L3310: LIGT, B. DE. - Clara Meijer Wichmann als verdedigster der menschelijkheid.
R0510: LIGT, BART DE. - Open brief aan Gandhi.
Y0345: LIGTENBERG, R. - Collectanea Franciscana Neerlandica uitgegeven bij het Zevende Eeuwfeest van Sint Franciscus, 1226-1926. Collectanea Franciscana Neerlandica.
K8133: LIGTHART, JAN. - Letterkundige studien. De kleine Johannes, eerste deel door Frederik van Eeden.
M3393: LIGTHART, JAN. - Letterkundige studien: De kleine Johannes, eerste deel door Frederik van Eeden.
B5628: LIGTHART, JAN. - Jeugdherinneringen van Jan Ligthart. Inleiding H. Nieuwenhuis.
R5783: LIGTHART-SCHENK, J. - Westkapelle voor en na 3 october 1944.
K2191: LIGTVOET, FRANK UND MARCEL VAN NIEUWENBORGH. - Die niederlandische und flamische Literatur der Gegenwart.
B5012: LIJFERING, JELLE H.W. - Selectieve migratie. Een empirische studie van de samenhang tussen plattelandsmigratie en selectie naar intelligentie in Nederland. Selective Effects of Rural Migration in the Netherlands (with a summary in English).
M6019: LILAR, SUZANNE. - Het paar. Pleidooi voor een duurzame erotiek en voor de sacrale liefde. Vertaling C. Heering. Nawoord Marnix Gijsen.
T0694: LILAR, SUZANNE. - Zestig jaar toneelliteratuur in Belgie. Vertaling Marnix Gijsen.
B9506: LILJE, HANNS. - Portret van Luther in de lijst van zijn tijd.
R3636: LILLE, VICTOR DE. - Vertellingen.
M1384: LIM, CATHERINE. - Het gezicht van de godin. Een Chinese familiekroniek. Vertaald door Hi-en Montijn.
T6577: LIMBORGH, P. VAN. - Wat de annexatie door Belgie voor Limburg en Zeeland beteekent.
Y3795: LIMBURG BROUWER, P. VAN. - Verhandeling over de vraag: bezitten de Nederlanders een nationaal tooneel met betrekking tot het treurspel? Zoo ja, welk is deszelfs karakter? Zoo neen, welke zijn de beste middelen om het te doen ontstaan? Is het in het laatste geval noodzakelijk eene reeds bestaande school te volgen, en welke redenen zouden eene keus hierin moeten bepalen?
L0092: LIMBURG BROUWER, P. VAN. - Diophanes. Romantische Werken.
M7325: LIMBURG, ROB. - Cultuurdragers in bewogen tijden. Met een woord vooraf van C.P. Gunning
T0373: LIMBURG BROUWER, P. VAN. - Een ezel en eenig speelgoed.
H6139: [ERASMUS] LIMBURG, ROB. - De levende gedachten van Erasmus. Met een voorwoord van R. Casimir.
L8683: LIMBURG BROUWER, P. VAN. - Charicles en Euphorion. Grillus.
L8684: LIMBURG BROUWER, P. VAN. - Het Leesgezelschap te Diepenbeek. Een Ezel. Eenig Speelgoed.
B1552: LIMBURG BROUWER, P.A.S. - Akbar. Orienta Romano. Tradukis J.C. & J.R.G. Isbrucker kaj J. Ziermans.
R5255: LIMBURG STIRUM, J.B. VAN. - Een woord van een oud man aan den regeerenden stand.
B5718: LIMBURG, TON. - In een Zwart Gat. De professionele praktijk van een grafisch ontwerper.
B7265: LIMBURG BROUWER, P.A.S. VAN. - Akbar. Een Oostersche roman.
R4570: LIMBURG BROUWER, P.A.S. VAN. - Politieke herinneringen. (door den schrijver van Problematische Politiek).
H2477: LIMBURG BROUWER, P.A.S. VAN. - Akbar. Een Oostersche roman.
R2143: LIMBURG STIRUM, D.A. VAN. - De meerderjarigheid van den vermoedelijken erfgenaam der kroon. Eene academische proeve.
R5289: LIMBURG BROUWER, P.A.S. VAN. - Problematische politiek. Het nieuwe ministerie en de volksvertegenwoordiging in 1856.
K9600: LIMBURG'S JAARBOEK. - Limburg's jaarboek 1906. Limburg Provinciaal Genootschap voor Geschiedkundige Wetenschappen, Taal en Kunst XII. Eerste en tweede aflevering.
W0598: LIN, JULIA C. - Modern Chinese Poetry: An introduction.
M5351: LIND, JAKOV. - Een ziel van hout en andere verhalen. Vertaling H.L. Mulder.
H3383: LIND, JAKOV. - Een ziel van hout. Vertaling H.L. Mulder.
W2603: LIND, JOKOV. - Close-up. Autobiografie deel II. Vertaling Therese Cornips.
M5350: LIND, JOKOV. - Ergo. Vertaling Oscar Timmers.
M5360: LIND, JOKOV. - Landschap in beton. Vertaling M. Coutinho.
M5955: LIND, JAKOV. - Trip naar Jeruzalem. Vertaling Therese Cornips.
Y1821: LINDBERG, DAVID C. - Pioniers van de westerse wetenschap. De Europese wetenschappelijke traditie in filosofische, religieuze en institutionele context, 600 v.C.-1450 n.C. Vertaling Henk Moerdijk.
C1089: LINDBERGH, ANNE MORROW. - Luister! De wind. Met een voorwoord en kaarten van Charles A. Lindbergh.
H9992: LINDBERGH, ANNE MORROW. - Om de Noord naar het Verre Oosten.
L4296: [STREUVELS] LINDE, RAF VAN DE. - Het oeuvre van Streuvels, sociaal document.
T8052: LINDE, A.VAN DER. - Het oudste gezangboek. Voor de openbare godsdiensoefeningen in de Nederlandsche Gereformeerde Kerk.
T1583: [STREUVELS] LINDE, RAF VAN DE. - Het oeuvre van Streuvels, sociaal document.
T2958: LINDE, M.A. VAN DER. - Pierre Reverdy. Poťsie nouvelle et peinture cubiste. Thťories et pratiques reverdiennes 1913 - 1920.
K9573: LINDEBOOM, J. - Geert Groote's preeksuspensie, een bijdrage tot zijn geestelijke plaatsbepaling.
H6211: [ERASMUS] LINDEBOOM, J. - Erasmus van Rotterdam.
L7187: LINDEBOOM, J. - St. Willibrord's roomsche reizen.
B8032: LINDEBOOM, LUKAS. - Parlementaire schadeloosstelling.
R6565: LINDEBOOM, G.A. / A.A.G. HAM. - A Classified Bibliography of History of Dutch Medicine 1900-1974.
R6436: LINDEBOOM, J. - Stiefkinderen van het Christendom.
R5739: LINDEBOOM, J. - Arnold Moonen 1644-1711.
T7578: LINDEBOOM, J. - De confessioneele ontwikkeling der reformatie in de Nederlanden.
R2730: LINDEMAN, O. - 't Was anders.
T5972: LINDEMAN, H. - Het Zweedse voorbeeld.
T5896: LINDEMAN, W.N. - Het boerenerf in Nederland.
T6043: LINDEMAN, J. - Neerlands Volkslied met Piano en Orgelbegeleiding.
T2233: LINDEMAN, L. - Het socialisme van de N.S.B. Een documentatie over het tijdvak einde 1931 - zomer 1940.
T4086: LINDEMANN, TILL. - In stille nachten. Gedichten. Samengesteld door Alexander Gorkow. Vertaald uit het Duits door Ilja Leonard Pfeijffer.
Y2294: LINDEN, GERRY VAN DER. - Stadswild.
H0916: LINDEN, CATHARINA VAN DER. - De klimmende boomvrouw. Gedichten.
H4332: LINDEN, CATHARINA VAN DER. - De steenboom.
K8444: LINDEN, CATHARINA VAN DER. - De visgier.
M4467: LINDEN, CATHARINA VAN DER. - De vissen vangende vrouw, gedichten.
H4992: LINDEN, CATHARINA VAN DER. - Het pijnboomzaad.
M4469: LINDEN, CATHARINA VAN DER. - Uw tempel.
L6002: LINDEN, JACOBUS PETRUS VAN DER. - Alphonse Esquiros. De la Boheme Romantique a la Republique Sociale.
T3968: LINDEN, NICO VAN DER EN C.S. ADAMA VAN SCHELTEMA. - Kindergedachten. Voor gemengd koor gecomponeerd.
K3848: LINDEN, F. VAN DER & A.S.A. STRUIK (EDS.). - De jas van het woord. De boekband en de uitgever 1800-1950.
B3339: LINDEN, ROB VAN DER. - Het logboek van Brandaan.
R9034: LINDEN, L.A. V.D. - Ultramontaans pleidooi. Bezwaren tegen Katholieke Herleving van Prof. L.J. Rogier.
R1377: LINDEN, C. VAN DER EN HAGANUS. - Een Nederlandsche Opera. Pro: C. van der Linden. Contra: Haganus.
L3372: LINDEN, GERRY VAN DER. - Val op de rand.
R5580: LINDEN VAN DEN HEUVELL, A. - De ontwateringswerken in Overijssel.
M4898: LINDEN, FONS VAN DER. - In linnen gebonden. Nederlandse uitgeversbanden van 1840 tot 1940. Met medewerking van Albert Struik.
R1796: LINDEN, CATHARINA VAN DER. - De maand mij.
T8771: LINDEN, CAREL TER. - Om een zin. Gedichten.
T3965: LINDEN, NICO VAN DER EN C.S. ADAMA VAN SCHELTEMA. - Het Orgel. Voor vierstemmig Mannenkoor a cappella.
T9224: LINDEN, NICO V.D. - Herdenking (A.C.W. Staring) Voor vierstemmig gemengdkoor a cappella.
T9225: LINDEN, NICO VAN DER. - De Koeien en de Ganzen. (Piet Zwager). Voor Kinderkoor met orkestbegeleiding.
Y0174: LINDENHOUT, JOHANNES VAN 'T. - Nagelaten verzen.
R6130: LINDENHOUT, J. VAN. - Na vijf en twintig jaren. Levensherinneringen.
H1781: LINDERS, JOKE. - Doe nooit wat je moeder zegt. Annie M.G. Schmidt, de geschiedenis van haar schrijverschap.
A0328: LINDERS, JOKE. - An Rutgers van der Loeff. Biografie.
T3709: LINDO, MARK PRAGER. - Janus Snor.
Y3861: LINDQUIST, OLE. - Mae Bjaeller Pa Sjaelen. Af Ole Lindquist er og blir sjette nummer af tidsskriftet Kvidens Tinder og det skal ikke nodvendigvis laeses pa en gang.
A0331: LINDSEY, BEN B. / WAINWRIGHT EVANS. - Huwelijk in kameraadschap. Vertaling E.A. Voogd-Pull.
T2041: LINDT, MAARTEN WILLEM JAN. - Als je wortels taboe zijn. Verwerking van levensproblemen bij kinderen van Nederlandse nationaal-socialisten.
B0889: LINEPHTY, MAUR GUILLAUME. - D'un age a l'autre.
W3414: LING TING, G./L.S. PALDER.[=JOKE V. LEYDENBACKER] [=G.J. GEERS]. - Bloemen en puin. Verzen.
H6070: LINGEN, J. VAN. - Yussuf.
Y1024: [LETTERPROEF] LINGEN, CHARLOTTE VAN (ED.). - Emigre [Charles Nypels prijs Award 1998], uitgereikt aan Zuzana Licko en Rudy Vanderlans.
R0560: LINKLATER, MAGNUS, ISABEL HILTON EN NEAL ASCHERSON. - Het vierde Reich. Het Barbie-dossier.
T9194: LINKS, KAREL LEENDERT. - Kalender voor het jaar 1944. Met tekeningen door Karel Leendert Links.
T7992: LINNARTZ, H. - Zo leer ik de cijfers schrijven.
R3653: LINNE, GERHARD. - Antwerpen schone reiche Stadt am Strom.
B3672: LINNEBANK, D.A. - Moderne amusementsproblemen.
R7720: LINNEBANK, PATER. - Van Nederlandsche Letteren.
B4698: LINNEBANK, PATER. - Van Onkruid en Tarwe.
B4699: LINNEBANK, PATER. - Van Leven en Kwijnen.
R6959: LINNIG, BEN. - Oud Antwerpen, kerken en kloosters. Voorwoord Maurits Sabbe. Eerste reeks.
Y0249: LINOTYPE. - The Linotype Times. Aflevering XVI. Nummer 6.
B8541: LINOTYPE. - Linotype-Schriften.
B8539: LINOTYPE. - Linotype-Sondermatrizen.
R6906: LINSDONK. - Prikkels! Voelen, horen, ruiken, zien, proeven.
T7282: LINT, J.G. DE. - Geneeskundige volksprenten in de Nederlanden.
T6246: LINT, GERRY VAN. - Carry van Bruggen: Eva.
T4366: LINTHORST HOMAN, J. - In vaderlandsche zin. Een antwoord op veel critiek.
T4367: LINTHORST HOMAN, J. - Aanpakken! Een hartekreet van een jongen Nederlander.
B1599: LINTHORST, KEES. (ED.). - Coconaster. Tijdschrift voor ideeen nr 5, maart 1985.
L6011: LINTSEN, HARRY. - Ingenieurs in Nederland in de negentiende eeuw. Een streven naar erkenning en macht.
L3562: LINTUM, C. TE. - Een eeuw van vooruitgang 1813 - 1913.
M8497: LION, JOHNNY / JOOP OONK. - Hallo lieve.... Brieven aan sterren.
T4789: LIPMAN, S.P. - De scheiding van Belgie in derzelver gevolgen getoetst.
B4440: LIPPE-BIESTERFELD, IRENE VAN. - Van daar. Portretten van buitenlandse vrouwen in Nederland.
R1011: LIPPER, WOUT. - De komplete Nixnut.
T0196: LAM EN HARRY LIPS. - Vrij Nederland zingt. Bundel Nederlandsche liederen.
H8721: LIPSCHITS, I. - Honderd jaar NIW. Het Nieuw Israelietsch Weekblad 1865 - 1965.
T7302: LISSA, P.K. VAN. E.A. - De crematie in Nederland en daarbuiten. Verzameling van opstellen, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der Nederlandsche Vereeniging voor Facultatieve Lijkverbranding, uitgegeven door het hoofdbestuur.
T7359: LISSA, PH. K. - Lijkverbranding.
K3737: LISSENS, R.F. - Balans en bezinning. Vijf en twintig jaar Vlaamse Letteren.
K2055: LISSENS, R.F. - Brieven van Albrecht Rodenbach. Verzameld, ingeleid en toegelicht door....
K2010: LISSENS, R.F. - Letter en geest. Opstellen over Nederlandse Letterkunde.
B4317: LISSENS, R.F. - De Vlaamse letterkunde van 1780 tot heden.
T0599: LISSENS, R.F. - De Vlaamse letterkunde van 1780 tot heden.
R1061: LISSENS, R.F. - Het impressionisme in de Vlaamsche letterkunde.
R6924: LISSENS, R.F. - Benamingen van onze Letterkunde in Encyclopedieen en Literaire Lexicons.
T7116: LISSENS, R.F. - De Vlaamse literatuur sedert Gezelle.
R6359: LIST, LODE. - AMSTERDAM 29 APRIL - 6 MEI 1980. Een cyclus.
Y2829: LITERAMA. - Literama. Kroniek over boeken, schrijvers en toneel. 13e jrg. nr. 10. 14e jrg. 1979. nr. 5. 15e jrg. 1980. nr. 2 - 3/4 - 8 - 10. 16e jrg. 1981. nr. 2 - 3 - 5 - 8 - 9. 17e jrg. 1983. nr. 12.
L9145: LITERATUUR. - Literatuur. Tijdschrift over Nederlandse Letterkunde 1997. Complete jaargang 14, zes losse afleveringen.
R8886: LITERATUUR. - Literatuur. Tijdschrift over Nederlandse Letterkunde 1988. Complete jaargang 5, zes losse afleveringen.
K3701: LITZROTH, ADRIAAN. - Sebastiaan. Leven en lijden.
T7946: LIVINGSTONE, RICHARD. - Some thoughts on university education.
L3242: MUSEE DU LIVRE. - Sept etudes publiees a l'occasion du quatrieme centenaire du celebre imprimeur anversois Christophe Plantin.
R8231: LJESKOF, N.S. - De lady Macbeth uit Mtsenk. Vertaald door Aleida G. Schot.
B4217: LLOSA, MARIO VARGAS. - De jonge honden van Miraflores. Uit het Spaans vertaald door Michiel Tjebbes.
T0430: LLOYD GEORGE, D. / M. HYMANS / M. STANDAERT. - Fete Nationale Belge. Belgian Independence Day. Belgisch Nationaal Feest. [21 juillet, july, juli 1917]. Redevoeringen uitgesproken in den Queen's Hall.
H8945: LLOYD, JOSIE & EMLYN REES. - Liefdeslevens. Vertaling Esther Ottens.
K2063: LLOYD, JOSIE & EMLYN REES. - Oude liefde roest niet. Vertaling Esther Ottens.
B0673: LLOYD, TREVOR. - Vrouwen in opstand. De Internationale Suffragettebeweging. Vertaling J.F. Kliphuis.
H2243: LLOYD, STEPHANIE ANNE. - Stephanie. Ik ben een bijzondere vrouw. De autobiografie van een transseksueel. Vertaling Els Franci.
B6168: [DRUKKERIJ TRIO.] LOB, KURT. - Bibliofiele boekillustratie, vandaag en gisteren.
M9449: LOB, KURT. - Boekkunstenaar/Buchkunstler. Ingeleid door/Mit einer Einfuhrung von Ernst Braches.
K5972: LOB, KURT. - De onbekende Jan Sluijters. Boekgrafiek, oorlogsprenten, affiches, postzegels.
K3365: LOB, KURT. - Jan Sluijters. Boekillustraties, politieke prenten, affiches.
K2392: TSJECHOV / KURT LOB. - De vlinder. Vertaling Aleida G. Schot. Tekeningen Kurt Lob.
K2391: TSJECHOV / KURT LOB. - Drie verhalen. Vertaling Charles B. Timmer. Tekeningen Kurt Lob.
Y1745: LOB, KURT. - Wijvenboek [Weiberbuch].
B6177: LOB, KURT. - Zeichnungen zu russischer Literatur. Eingefuhrt von Gunter Coufal.
B6192: LOB, KURT. - Kurt Lob. 3/VI - 10/VII 1977, Stadtische Kellergalerie Dusseldorff.
B7423: LOB, KURT. - Zeichnungen zu russischer Literatur. Eingefuhrt von Gunter Coufal.
B7447: LOB, KURT. - Gestalten. Malerei und Buchillustration.
B7455: LOB, KURT. - Mens ziet mens. Een tekenaar over het zien van tekeningen.
B7446: LOB, KURT. - Finale. 20 jaar bibliofilie in Meppel 1979-1998.
B7995: LOB, KURT. - Exil-Gestalten. Deutsche Buchgestalter in den Niederlanden 1932-1950.
K4576: LOB, KURT. - Buchillustration - heute [da gibts nur wenig zu lachen]. Ein Vortrag.
T0296: LOBEL, ARNOLD. - Kvak a Zblunck. Jsou kamaradi.
R7172: LOBEN SELS, PIETER JUSTUS VAN. - Beschouwingen over den Noord-Amerikaanschen Staten-Oorlog van 1861-1864.
T4303: LOBO, SASKA. - Het kinderboek 1920-1924. Een keur uit vijf jaren.
Y3231: THE LOCAL. - Welcome to H.M. Queen Juliana and to H.R.N. Prince Bernhard.
L3236: LOCHER, TH. J.G. - Geschiedenis van ver en nabij. Bundel verspreide geschriften van Dr. Th. J. G. Locher aangeboden bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit van Leiden.
R8321: LOCHER, TH.J.G. - Over de verhouding van Oost en West in de Europese Geschiedenis.
T1909: LOCKE, WILLIAM J. - De roman van Triona. Geautoriseerde vertaling.
T2413: LODEIZEN, HANS. - Nagelaten werk.
K6177: LODEIZEN, HANS. - Nagelaten werk.
T2989: LODEIZEN, HANS. - De wanhoop is tijdelijk voorbij. Gekozen en ingeleid door Bart Moeyaert.
R9563: LODEIZEN, HANS. - Het innerlijk behang en andere gedichten.
L7362: LODER, F.J. - Wat voor verwaarloosde Protestantsche kinderen gedaan wordt in het overwegend Roomsche Zuiden van ons land.
K3334: LODEWICK, H.J.M.F., W.A.M. DE MOOR, K. NIEUWENHUIJZEN. - Ik probeer mijn pen... Atlas van de Nederlandse Letterkunde .
T3860: LODEWIJKS, J. E.A. - Symposium ter gelegenheid van 25 jaar Textielcommissie Musea.
B1353: LOEB, WOUTER. - Gek en Wijs tijdens Seyss.
T0952: LOEB, WILHELM. - Ten schaamlen disch.
K0262: LOEFF, PAUL VAN DER. - Splijtbaar materiaal.
Y3122: LOENATSJARSKI, A.W. - Don Quichotte verbannen.Een toneelspel in 9 taferelen en een epiloog. Hollandse bewerking door Paul van Brederode.
T0657: LOENATSJARSKI, A.W. - De bevrijde Don Quichotte. Een tooneelspel in negen tafereelen en een epiloog.
L5900: LOENEN, D. - Bibliografie van het werk van professor Dr. D. Loenen.
R9250: LOENEN MARTINET, J. VAN. - Het fatalisme in onze jongste letterkunde.
B5782: LOENEN, J. VAN. - Verschijnselen des Tijds, Doris en Doortje van Jan Holland. Voor het godsdienstonderwijs. De Zondag in de oude Kerk. Borger's geboortedag na honderd jaren herdacht. De heerlijkheid der gemeente en de partijschap in de Kerk.
T8214: LOENEN, RENE VAN. - De steen voorbij. Gedichten voor de veertigdagentijd.
T5242: LOENEN, D. - De Atheense democratie. Drogbeeld of historie?
R8881: LOENEN MARTINET, J. VAN. - Het Fatalisme in onze jongste letterkunde.
R5156: LOENEN, D. - Protagoras and the Greek Community.
T8737: LOENEN, RENE VAN. - Mooi voetenwerk. Gedichten.
T8772: LOENEN, RENE VAN. - Straatliefdegras. Een pelgrimage in 40 gedichten.
R2617: LOESER, NORBERT. - Nietzsche & Wilde en andere essays. Inleiding B. Stroman.
H6774: LOESER, JOHN D. (ED.). - Bonica's Management of Pain.
B1149: LOEWENSTEIN, SIR ALBRECHT COUNT OF. - Pilgrim's Book. Concerning all the venerable Places throughout the Holy Land and Egypt... Johann Sauer Frankfurt 1609.
B6738: LOEY, A. VAN. - Het bezittelijk voornaamwoord 'hun'.
R8761: LOFFELT, A.C. - Jupiter Van Vloten en zijn kritiek.
K4952: LOGEMAN, TED. - Poolman Pinxit. Novelle.
M1592: LOGGEM, MANUEL VAN. - Buiten zijn de mensen, roman.
W8007: LOGGEM, MANUEL VAN. - De Chinese fluitspeler. Toneel in drie bedrijven.
K5000: LOGGEM, MANUEL VAN. - Insecten in plastic. De stuwdam in de Iljoesj.
T0652: [COHEN] LOGGEM, EM. VAN. - Asfalt en Horizon.
B8679: LOGGEM, MANUEL VAN. - Letternijen.
K5778: LOGGEM, MANUEL VAN. - Inleiding tot het toneel.
T6911: LOGHEM, M.G.L. VAN. (FIORE DELLA NEVE) (ED.). - Nederland. Verzameling van oorspronkelijke bijdragen door Nederlandsche Letterkundigen. 1893, tweede deel.
L4505: LOGHEM, J.J. VAN / P. MUNTENDAM E.A. - Louis Pasteur (1822 - 1922).
L2333: LOGHEM, J.J. VAN. - Verweer en ziekten.
L9068: LOGHEM, M.G.L. VAN. (FIORE DELLA NEVE). (ED.). - Nederland 1894. eerste deel. Verzameling van oorspronkelijke bijdragen door Nederlandsche Letterkundigen.
T3018: LOGHEM, J.B. - In memoriam de schoonheidscommissie van Haarlemmerliede C.A.
B5664: LOGHEM, M.G.L. VAN. (RED.). - Nederland. Verzameling van oorspronkelijke bijdragen van Nederlandsche Letterkundigen. jaargang 1894. No. 5. Met portret van den Heer P.A.M. Boele van Hensbroek.
T6910: LOGHEM, M.G.L. VAN. (FIORE DELLA NEVE) (ED.). - Nederland. Verzameling van oorspronkelijke bijdragen door Nederlandsche Letterkundigen. 1893, eerste deel.
T6912: LOGHEM, M.G.L. VAN. (FIORE DELLA NEVE) (ED.). - Nederland. Verzameling van oorspronkelijke bijdragen door Nederlandsche Letterkundigen. 1893, derde deel.
R5827: LOHMAN, H.W. - Bekijk het maar : TYPEtypografie.
R5828: LOHMAN, H.W. - Hoe begin je aan een vogeltje?
T2248: LOHMAN, ANNEKE. - Een roeiboot in het riet. Gedichten.
T5370: LOKERSE, NEELTJE. - Nieuwe Zedewetten. Rede door Mej. Neeltje Lokerse, onze Regeering, christelijke- en fatsoenlijke Maatschappij ter overweging aangeboden.
H3984: LOKHORST, EMMY EN BERT VOETEN (RED.). - In memoriam M. Nijhoff.
K6694: LOKHORST, EMMY VAN EN VICTOR E. VAN VRIESLAND. (EDS.). - Kristal. Letterkundig jaarboek.
K7281: LOKHORST, EMMY VAN. - Droomen.
B3889: LOKHORST, EMMY EN BERT VOETEN (RED.). - In memoriam M. Nijhoff.
B4185: LOKHORST, EMMY VAN. - De zonnewijzer.
R0177: LOM, MECHTELDIS VAN. - Zuster Mechtildis van Lom, annonciate 1600-1653. Haar leven en dichten. Uitgegeven door Edg. Heynen.
T8066: LOMMEL, A. VAN. - Bijdragen tot de kerkelijke geschiedenis van Nederland. Berigten omtrent de Zendelingen S.J. ten jare 1773.
Y0014: LOMMEN, MATHIEU. - Het boek van het gedrukte boek Een visuele geschiedenis.
L5301: LOMMEN, MATHIEU. - De grote vijf. S.H. de Roos, J.F. van Royen, J. van Krimpen, C. Nypels en A.A.M. Stols.
W8873: LOMMEN, MATHIEU. - Letterontwerpers. Gesprekken met Dick Dooijes, Sem Hartz, Chris Brand, Bram de Does, Gerard Unger. Met een voorwoord van John Dreyfus.
R4331: LONDERSELE. - De vernietiging van Einstein.
T5835: NETHERLANDS CHAMBER OF COMMERCE IN LONDON. - Pottery, Glass and Building Materials.
L9283: LONDON, JACK. - Tusschen de wielen. Vertaling W.L. Leclercq.
Y2637: NETHERLANDS CHAMBER OF COMMERCE IN LONDON. - The Timber Trade and Allied Industries.
Y2639: NETHERLANDS CHAMBER OF COMMERCE IN LONDON. - The Hide Trade and Allied Industries.
Y2638: NETHERLANDS CHAMBER OF COMMERCE IN LONDON. - The Corn Trade. Volume 7 van General view of trade and industry in the Netherlands, published in cooperation with the Netherlands Chamber of Commerce in London.
Y2634: NETHERLANDS CHAMBER OF COMMERCE IN LONDON. - The Paper and Strawboard Manufactures; The Cardboard Industry; The Printing Trade. Volume 10 van General view of trade and industry in the Netherlands, published in cooperation with the Netherlands Chamber of Commerce in London.
Y2635: NETHERLANDS CHAMBER OF COMMERCE IN LONDON. - The Delving Industries. Volume 19 van General view of trade and industry in the Netherlands, published in cooperation with the Netherlands Chamber of Commerce in London.
Y2640: NETHERLANDS CHAMBER OF COMMERCE IN LONDON. - Chemical and Starchy Products. Volume 12 van General view of trade and industry in the Netherlands, published in cooperation with the Netherlands Chamber of Commerce in London.
Y2636: NETHERLANDS CHAMBER OF COMMERCE IN LONDON. - The Ore Trade. Volume 8 van General view of trade and industry in the Netherlands, published in cooperation with the Netherlands Chamber of Commerce in London.
M3502: DE LONG, DAVID G. (ED.). - American architecture. Innovation and tradition.
H3054: LONGFELLOW, HENRY WADSWORTH. - Selected Poems.
L5878: LONGIE, ALBERT DE. - Gerrit Achterberg.
L2040: LONGOS. - De treffelijke historie van Daphnis ende Cloe. Vertaling J. Brouwer.
Y3158: LONGUS. - Daphnis et Chloť. Compositions de RaphaŽl Colin, [12] eaux-fortes [hors-texte] de Champollion. Prťface de Jules Claretie.
T2425: LONNET VAN GEERTSE, R. - Perspectieven. Literaire opstellen en critieken.
R3430: LOO, C.J. VAN DER. - Handleiding tot het boekhouden voor den boekhandelaar, zoowel uitgever als debitant.
K2060: LOO, TESSA DE. - Alle verhalen.
K8568: LOO, TESSA DE. - De tweeling. Roman.
H2703: LOO, TESSA DE. - Het mirakel van de hond.
M9210: LOO, TESSA DE. - Meander.
M5040: LOO, TESSA, NATALIA POPOVA, CARLA BOGAARDS E.A. - Ontmoetingen. Verhalen van diverse schrijfsters.
H4944: LOO, TESSA DE. - Een varken in het paleis.
B1813: LOO, H. TE. - Wijsheden over Nederlands geld. Illustraties van Bert Witte.
T8074: LOO, TESSA DE. - Kenau. Roman.
M9209: LOO, TESSA DE. - De meisjes van de suikerwerkfabriek. Verhalen.
M8150: LOOHUIS, JOHANNES GERARDUS. - De verhouding tusschen den tropischen landbouwgordel en de industriecentra der gematigde zone in hare beteekenis voor het huidig aspect van het koloniale vraagstuk in Zuid-Oost Azie.
Y3354: LOOIJEN, T.K. - Herbergen en koffiehuizen van Amsterdam. Een bloemlezing uit de geschiedenis.
H7964: LOON, H.A. VAN. - Handschriftverbetering en Calligrafie.
M8328: LOON, MAUD VAN. - Een lichaam vacant. Novelle.
B5388: LOON, J.VAN / BOER, M. DE. - Frysk Lieteboek. In gearjefte, de Friezen oanbean. Op ť nij biwirke en neigien fen T.E.Halbertsma en W.Faber.
B5898: LOON, H. VAN. - In de verstrooiing.
Y2985: LOON, PAUL VAN & ALEX DE WOLF. - Een val voor Sinterklaas.
T4952: LOON, P. VAN. - Zorg voor het A-Sociale Gezin.
B2232: LOOPER, B. - K.O. Meinsma 1865-1929. Bio- en bibliografie, inventaris van de collectie aantekeningen.
L5095: LOOPSTRA, JAN J. - De assibilatie in de Oudfriese oorkonden.
T3184: LOOPUIT, JOS. - Het Anarchisme in de Arbeidersbeweging.
T6360: LOOPUIT, JOS. - Christelijke vakaktie in theorie en praktijk.
T5472: LOOPUIT, JOS. - Jean Jaures zijn leven en zijn werk voor nederlandsche arbeiders geschetst.
W8946: LOOS, J.C. VAN DER. - Geschiedenis der voormalige S. Catharina-kerk te Amsterdam.
K3275: LOOS, KAREL. - Jan Fabricius en zijne werken. Een dramaturgische studie.
K7440: LOOS, KAREL. - Jan Fabricius en zijne werken. Een dramaturgische studie.
T7815: LOOS, HENRICUS. - Schets eener geschiedenis van de Roomsch-Katholijke oud-bisschoppelijke klerezy in Nederland, door den schrijver van: De regering en de klerezy.
L7228: LOOS, J.C. VAN DER. - Bibliographie der werken van Mgr. De. Antonius Hubertus Leonardus Hensen 1879 - 1929.
R8425: LOOS, J.A. VAN DER. - Geschiedenis van Amstelland voor 1300.
R8428: LOOS, J.A. VAN DER. - Geschiedenis van Amstelland voor 1300.
R8537: LOOS, D. DE. - Gesteenten en mineralen van Nederlandsch Oost-Indie I: Tin.
T7499: LOOS, D. DE. - Vetten, was, aetherische olien, harsen, gom.
R1376: LOOS, HENRICUS. - Schets eener geschiedenis van de Roomsch-Katholijke Oud-Bisschoppelijke Klerezy in Nederland. Door den schrijver van: De regering en de Klerezy.
R9392: LOOS, D. DE. - Zetmeel en Melk. Een paar onderwerpen uit het gebied van scheikunde.
K5560: LOOSBROEK, TINEKE VAN / ULLA JANSZ. E.A. - Geleerde vrouwen.
R7543: LOOSJES PZ., A. - Ewoud van Lodijke of de ondergang der Zeeuwsche stad Rommerswaal. Treurspel, benevens eene beknopte beschrijving der gemelde stad.
T2583: LOOSJES, VINCENT. - Louis Bonaparte. De Koning van Holland.
R4076: LOOSJES PZ, A. - Huig de Groots tweede ballingschap of Vlugt uit Amsterdam, Tooneelspel, gevolgd door een lofdicht op Huig de Groot
Y3753: [LOOSJES, ADRIAAN PIETRRSZ - Levensschetsen van vaderlansche mannen en vrouwen. Een schoolboek. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Derde Stukje.
H3466: LOOSJES, A. - Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels 1915-1940.
K3787: LOOSJES, TH. P. - Documentaire informatie en haar functie in de communicatie binnen de wetenschap.
K3804: LOOSJES, TH. P. - Over kwaliteit en kwantiteit in de documentaire informatie.
B8297: LOOSJES PZ., A. - Het leven van Maurits Lijnslager. Eene Hollandsche familiegeschiedenis uit de 17de eeuw.
R2204: LOOTEN, EMMANUEL. - Lieu-Chef de ma Revolte.
Y2186: LOOTS, PHILIP. - In 't Kroningsjaar. Zes Vaderlandsche Liederen.
Y3633: LOOTS, CORNELIS. - Hulde toegebragt aan de nagedachtenis van J. van den Vondel, op den Amsterdamschen Schouwburg, na het vertoonen van den Gysbrecht van Aemstel, in de Wintermaand des jaars 1818.
T3963: LOOTS, PHILIP EN F. DE CORT (GEDICHT). - Jan Gerstekoorn. Voor Mannenkoor gecomponeerd.
T3961: LOOTS, PHILIP EB J. VAN BREEMEN JZ. - Onze Duinen. Voor Mannenkoor gecomponeerd.
T3962: LOOTS, PHILIP EN B. VAN MEURS. - Morgenlied voor Mannenkoor gecomponeerd.
Y2930: LOOTS, PHILIP. - In 't Kroningsjaar. Zes Vaderlandsche Liederen Op. 30. Woorden J.A. Bakker Muziek van Philip Loots.
R5338: LOOTS, CORNELIS. - Hulde, toegebragt aan de nagedachtenis van J. van den Vondel op den Amsterdamschen Schouwburg, na het vertoonen van den Gysbrecht van Aemstel in de wintermaand des jaars 1818.
T4781: LOOVEREN, W. VAN. - Nieuwe Waterweg 1866-1936. Op 31 October 1936 uitgegeven door de Stichting Havenbelangen te Rotterdam, ter gelegenheid van de herdenking van het steken van de eerste spade voor de doorgraving van den Hoek van Holland op den 31en October 1866.
K7503: LOOY, JAC. VAN. - Jaapje.
H3344: LOOY, JAC. VAN. - Jaapje.
W5072: LOOY, JAC. VAN. - De wonderlijke avonturen van Zebedeus. 3 delen.
K6659: LOOY, JAC. VAN. - Jaapje.
H1173: LOOY, JAC. VAN. - Nieuw proza.
T0815: LOOY VAN DER LEEUW, A.E.C. VAN DER. - Bijdrage tot de geschiedenis van het natuurgevoel in de middeleeuwsche Nederlanden. Twee delen.
L6380: LOOY VAN DER LEEUW, A.E.C. VAN DER. - Bijdrage tot de geschiedenis van het natuurgevoel in de middeleeuwsche Nederlanden.
B1823: LOOY VAN DER LEEUW, A.E.C. VAN DER. - Bijdrage tot de geschiedenis van het natuurgevoel in de middeleeuwsche Nederlanden. Twee delen.
B1979: LOOY, JACOBUS VAN. - De Weesjongen. Fragmenten uit Jaapje, Jaap en Jakob. Uitgezocht en ingeleid door Godfried Bomans.
B3123: LOOY, JACOBUS VAN. - Een Epos in Ist. Samengesteld en toegelicht door Chris Will en Peter Winkels.
B5426: LOOY, JAC. VAN. - Een feestdroom. Een keuze uit ongebundeld en ongepubliceerd werk.
B5586: LOOY, GLENN T. VAN. (ED.). - Fred Bervoets. ICC Internationaal Cultureel Centrum Antwerpen: 19 april t/m 19 mei 1985.
B8601: LOOY, JAC. VAN. - De wonderlijke avonturen van Zebedeus. Nawoord Jan Kuijper.
R4461: LOOY, S.L. VAN. - Iets over de geschiedenis van het boek en de beteekenis van den boekhandel.
H3751: LOOY, JACOBUS VAN. - Wie dronk toen water! Bloemlezing uit de briefwisseling met August Allebe gedurende zijn Prix de Rome-reis 1885 - 1887.
Y0725: LOOY, JAC. VAN. - Jaapje.
Y0711: LOOY, JACOBUS VAN. - Tot het lezen in Jacobus van Looy. Door zijn vrouw. Deel I + Deel II: De wonderlijke avonturen van Zebedeus. Twee delen.
R3946: LOOY, JAC. VAN. - Op reis.
R3883: LOOY, JAC. VAN. - Gekken. Met een inleiding van Chris Will en Peter J.A. Winkels.
T1728: LOOY, REINDER J.C. VAN. (ILLUSTRATIES). - De kleine parade.
A0716: LOOY, JAC. VAN. - Jaap.
A0541: LOOY, JAC. VAN. - Jaapje.
T9672: LOOY, JAC. VAN. - Gedichten. 1884 - 1925.
R6360: LOOY, JAC. VAN. - Gekken.
H9760: LOOY, JAC. VAN. - De wonderlijke avonturen van Zebedeus.
H9720: LOPES, HENRI. - Een nieuwe Wali N'Kama. Vertaling Marjolijn Jacobs.
B2652: LOPES CARDOZO, PAUL. - Atlas of Clinical Cytology. A contribution to precise cytodiagnosis and cytological differential diagnosis. With 3300 full-colour illustrations.
B4263: LOPES, HENRI. - In tranen lachen. Vertaald door Ernst van Altena.
K3836: LOPEZ, ESTEBAN. - Mevrouw Mama.
L9436: LOPEZ, BARRY. - De geheimzinnige Noordpool. Vertaling M.D.J. Leijten.
M5643: LOPEZ, ESTEBAN. - Pijnlijke vertellingen.
T1804: LORBEER, HANS. - Wacht auf ! Erzšhlungen.
L6891: LORCA, FEDERICO GARCIA. - Ode aan Walt Whitman. Vertaling Francine Mendelaar.
T6430: LORCA, FEDERICO GARCIA. - Toneelwerk: Het huis van Bernarda Alba, Het fantastische schoenlappersvrouwtje gevolgd door Causerie over toneel. Nederlandse tekst Dolf Verspoor.
B2114: LORDA ALAIZ, F.M. - Spaanse schrijvers onder Franco. Vertaling Daniel de Lange.
K4963: LOREIS, HECTOR-JAN. - Nieuwe roman - Nieuwe filosofie. Van de nouveau roman naar de nouveau nouveau roman.
M0400: LORM, A.J. DE. - Kunstzin der Eskimo's. Ethnografische voorwerpen uit Oost-Groenland.
B2629: LORTZ, JOSEPH. - Die Reformation in Deutschland. Erster Band: Voraussetzungen, Aufbruch erste Entscheidung. Zweiter Band: Ausbau der Fronten Unionsversuche Ergebnis.
L3399: LOS, SIETSE OENE. - Aristoteles in Nederland gedurende de laatste veertig jaren.
T6034: LOSER, JOH. H. EN L.B. PEREL. - Neerland's Jubelzang. Gedicht van L.B. Perel voor vierstemmig Mannenkoor gecomponeerd door Joh H. Loser.
Y2721: WROKOMAN. LOSON. - Wrokoman. Stem van de Surinaamse gemeenschap. 1e jaargang 1974. nr. 4. 2e jaargang 1975. nr. 8. 3e jaargang 1976. nr. 4 en 5. 4e jaargang 1977. nr. 5.
Y1069: LOSSIUS, K.F. / G. VAN WIERINGHEN BORSKI. - God in de Natuur en in den Mensch. Een leesboek voor de lagere scholen. Getrokken uit Gumal en Lina.
W9816: LOTH, DAVID. - De erotiek in de literatuur. Een luchthartige geschiedenis van de pornografie. Vertaald door Kees Kelfkens.
B6703: LOTI, PIERRE. - Pecheur d'Islande.
R4626: LOTI, PIERRE. [=L.M.J.VIAUD]. - Pecheur d'Islande. Compositions de E. Rudaux.
B3176: LOTSY, J.P. - Het tegenwoordige standpunt der evolutie-leer.
H0847: LOTTMAN, HERBERT. - Flaubert. A biography.
L4397: LOUBSER, JACQUES E. - Die saamgestelde verbale vorm van Nederlands na Afrikaans.
R9988: LOUDON, ALEXANDER. - Holland. A History of Freedom.
K1198: O'LOUGHLIN, MICHAEL. - De weeen van de mannen van Ulster. Vertaling Wim Platvoet.
B2553: LOUISE B.B. [LOUISE ADRIANA JOHANNA DE NEVE]. - Prinsesje. [H.K.H. Prinses Wilhelmina der Nederlanden]. Met portret en platen.
Y2931: LOUISE B.B. [=L. DE NEVE]. - Prinsesje.
Y3159: LOUP, W. LE (ED.). - Hubertus Goltzius en Brugge 1583 - 1983.
T6066: LOUTHER, HENRI. - Wilhelmina-Gavotte.
L5515: LOUW, S.A. - Dialektvermenging en taalontwikkeling. Proewe an Afrikaanse taalgeografie.
K3590: LOUW, W.E.G. - De nieuwere Afrikaanse poŽzie.
T6540: LOUW, ANDRE VAN DER. - Rood als je hart. 'n Geschiedenis van AJC.
R0484: LOUWE, HARMINE EN RAOUL DELEO. (ONTWERP/DESIGN). - Dutch Design 2004-2005. Deel X en Y. Inleidende tekst Tom Dorresteijn. Vertaling Hetty Roque-de Houer et al.
R7706: LOUWE, C. - Lof der Duinen. Dichtregelen. Uitgegeven ten voordeele der hulpbehoevende bewoners van de Oostenburgervoorstraat te Amsterdam.
T9910: LOUWERSE, P. - Veel geluk! Nieuwjaars- en Verjaardagsversjes voor kinderen.
R7487: LOUWERSE, P. - Een werk van lijden en moed of Nederlands herstel in 1813 aan kinderen en eenvoudigen verteld.
T4645: LOUWERSE, P. - Een met het volk. Beknopte geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau. Aan oud en jong verteld.
Y3577: LOUWERSE, P. - Geillustreerd Verjaardag-Album met bijschriften.
Y3153: LOUYS, PIERRE. - PoŽmes.
B3134: LOUYS, PIERRE. - Aphrodite [Ancient manners]. In the English version, prepared by Willis L. Parker. With illustrations by Frank J. Buttera.
B5695: LOUYS, PIERRE. - La femme et le pantin. Illustrations de Philippe Swyncop.
B8716: LOVELOCK, YANN. - The line forward. A survey of modern Dutch poetry in English translation.
R9107: LOVINK HZ, S.H. - De geschiedenis van Doetinchem.
H2131: LOWRY, MALCOLM. - Onder de vulkaan. Vertaling John Vandenbergh
B9452: LOWRY, MALCOLM. - Onder de vulkaan. Vertaling John Vandenbergh
M5974: LOY, ROSETTA. - Wegen van stof. Vertaling Tine Riegen.
M5787: LOY, ROSETTA. - De fiets. Vertaling T. Riegen.
M1202: LOY, ROSETTA. - Wegen van stof. Vertaling Tine Riegen.
P0795: LOY, ROSETTA. - Winterdromen. Vertaling T. Riegen.
L5107: LUBACH, ADOLF EDZARD. - Over de verbuiging van het werkwoord in het Nederlandsch der 16de eeuw.
B1983: LUBBERHUIZEN, BAS. (ED.). - Herinneringen aan De Engelbewaarder 1971-1981.
B1143: LUBBERHUIZEN, GEERT. - Ik heb er slechts een nul af gedaan. Brieven van en aan Geert Lubberhuizen. Samenstelling en inleiding Hans Renders.
R3406: LUBBERHUIZEN, BAS EN THIJS WIEREMA (EDS.). - Maitre, Frits Muller.
R6598: LUBBERINK, W. - Het socialistisch experiment. Dictatuur of Democratie?
R9624: LUBBERINK, W. - De enkeling en zijn verantwoordelijkheid. Een geschift voor eenzame durvers.
L4899: LUBBERS-VAN DER BRUGGE, CATHARINA J.M. - Johnson and Baretti some aspects of eighteenth-century literary life in England and Italy.
L2221: [HERMANS, W.F.] LUBBERS, ROOS. (ED.). - Suum Cuique: Barlaeus-ode aan Hermans.
T4073: LUBELL, CECIL (ED.). - Textile Collections of the World. Volume 2 United Kingdom and Ireland.
Y2014: LUBERTI, W. - Wat wil Welter? Eenige opmerkingen over het rapport-Welter en de positie van het overheidspersoneel.
B2169: LUBLINK-WEDDIK, WILLEM FRANS. - Adatdelictenrecht in de Rapat-Marga-Rechtspraak van Palembang.
Y3782: LUBLINK DEN JONGEN, JOANNES. - Proeve over het verrijken der Nederduitsche Taal. I & II.
Y1629: LUBLINK WEDDIK, B.T. - Pandora. Lektuur voor den beschaafden stand. 2de stukje.
T2507: LUCAS, J.W. - De R.K. pers door Spaarnestadbril gezien.
H8222: LUCASSEN, JAN. - Jan, Jan Salie en diens kinderen. Vergelijkend onderzoek naar continuiteit en discontinuiteit.
H2018: LUCCIONI, MAARTJE. - Alles anders.
L4212: LUCCIONI, MAARTJE. - Het hart van Fabio Genovese.
W6228: LUCCIONI, MAARTJE. - Wie nu geen huis heeft.
Y3281: LUCEBERT. - Dag en Nacht. Vijftig stadsfoto's van 's-ochtends tot 's-avonds met gedichten van Lucebert.
M5296: LUCEBERT. - Triangel in de jungle gevolgd door de dieren der democratie.
B0725: LUCEBERT. - Nefertete.
B5181: LUCEBERT. - Triangel in de jungle gevolgd door de dieren der democratie.
L7708: LUCEBERT. - Gedichten 1948-1963. Verzameld door Simon Vinkenoog. Met tekeningen van Lucebert.
K8600: LUCEBERT. - Val voor vliegengod.
Y1688: LUCEBERT. - Drie lagen diep. Tekeningen en gedichten.
M2479: LUCEBERT. - Namiddag van een faun. Luceberts wandschildering in het Letterkundig Museum.
Y1756: LUCEBERT. - Oogsten in de Dwaaltuin.
H9601: LUCENTE, GREGORY L. - The Narrative of Realism and Myth. Verga, Lawrence, Faulkner, Pavese.
T7888: LUCHTBESCHERMING. - Besef dat Luchtbescherming voor 90 % zelfbescherming is. Waarschuw bij bominslag onmiddellijk den Hoofdpost Luchtbeschermingsdienst Raadhuisstraat 27 Heemstede.
Y4229: LUCHTGEVAAR. - Luchtgevaar. No 12 - December 1939.
K7833: LUCIE-SMITH, EDWARD. - Ars Erotica. An arousing history of erotic art.
T6030: LUCIEN. - Een Land, Een Volk, Een Vorstin! Vervaardigd en gecreeerd door Lucien. Zang en Piano.
R7338: LUDEKUSE, CHRIS. - Bij de terugkeer van een vrouw.
L3561: LUDWIG, EMIL. - Napoleon.
B6891: LUGER, JOHAN. - Vorm en kleur in huis. Illustraties van Piet Worm.
K3796: LUGER, BERNT. - Wie las wat in de negentiende eeuw.
Y0125: LUGINBUEHL, RUDOLPHO (ED.). - Nikolaus' Geschichte von den Schlachten und dem Untergang des Herzogs von Burgund ca. 1478 & Nicolai: De prelijs et occasu ducis burgundie histhoria.
T2900: LUGT, FRITS. - Le portrait-miniature. Illustre par la collection de S.M. la Reine des Pays-Bas.
Y1984: LUGT, ARIE VAN DER. - Prinses Marianne. Het buitenbeentje van ons Koningshuis.
L5067: LUGT, JOANNES M.H. VAN DER. - L'Action religieuse de Ferdinand Brunetiere.
T2568: LUGT, ANTON P.W. VAN DER. - Vriendenboek gewijd aan de nagedachtenis van Anton P.W. van der Lugt 26 october 1944.
L1011: LUHRS, CORRIE. - Mijn zuster Anna Blaman.
K2162: LUIJTERS, GUUS (ED.). - Dichters van de avant-garde. De moderne Franse poŽzie.
C1536: LUIJTERS, GUUS. - Circus Melancholia.
W5361: LUIJTERS, GUUS. - De egelantier, stad en land in vier seizoenen.
C1535: LUIJTERS, GUUS. - De scherven van de slijter.
M7105: LUIJTERS, GUUS. - Een avontuurlijke reis. Reportages.
K4360: LUIJTERS, GUUS. - Jane Austen. Met een bijdrage van Kwis Kraus-van Essen.
P2141: LUIJTERS, GUUS. - Liefde en leugens, verhalen.
W7454: LUIJTERS, GUUS. - Modernisme van toen, drie verhalen uit de telescoop. 1959 - 1962.
K2285: LUIJTERS, GUUS. - Tussen vrouwen en vrienden. Verzamelde verhalen.
L1749: LUIJTERS, GUUS. (ED.). - Jan Cremer in beeld.
T8227: LUIJTERS, GUUS (ED.). - Het Grote Dieren Gedichten Boek.
T6298: LUIJTERS, GUUS. - Beroemde doden van Pere Lachaise en andere Parijse begraafplaatsen.
H2748: LUIK, WILLEM VAN. - Freud de sfinx van Wenen. De archeologische collectie van Sigmund Freud.
L1987: LUIKEN, JAN EN KASPER. - Spiegel van het menselyk bedryf, vertoonende honderd verscheiden ambachten.
A0781: LUIKEN, JAN. - De bykorf des gemoeds, honing zaamelende uit allerly bloemen. Vervattende vyftig konstige figuuren met godlyke spreuken en stichtelyke verzen.
K4304: LUIKEN, JAN. - Het beste deel. Verzameld en ingeleid door Garmt Stuiveling.
K1473: LUIKEN, JOHANNES EN CASPAARES. - Het menselyk bedryf. Vertoond in 100 Verbeeldingen van Ambachten, Konsten, Hanteeringen en Bedryven met Versen.
M2752: LUIKEN, TONNIE / D. BAARTSE / B. POLAK. - Willem Frederik Hermans en de CPNB 1950-1993.
L8625: LUIKEN, JAN. - Beschouwing der Wereld, bestaande in Vyftig Konstige Figuuren, met Godlyke Spreuken en Stichtelyke Verzen. Twee delen.
L8626: LUIKEN, JAN. - Vonken der Liefde Jezus, van het God-Begeerende Zielen-Vuur: zynde Bloempjes der Zalige Hoop, tot verheugelykheid der Wandelaars, langs den Weg, na Vreden-Ryk.
L8630: LUIKEN, JAN. - Het Leerzaam Huisraad, vertoond in Vyftig Konstige Figuuren, met Godyke Spreuken en Stichtelyke Verzen.
L8627: LUIKEN, JAN. - De Bykorf des Gemoeds, Honing zaamelende uit allerly Bloemen. Vervattende Vyftig Konstige Figuuren met Godlyke Spreuken en Stichtelyke Verzen. Twee delen.
T8780: LUIKEN, JAN. - Duitsche Lier. Opnieuw uitgegeven door Maurits Sabbe.
T2802: LUIKINGA, A.J. - Een dure les... wordt zij verstaan? De begrootingsdebatten in de Tweede Kamer en de houding der Katholieken.
T7515: LUIKINGA, A.J. - Dierenbescherming.
K1561: LUIS, JANET. - Een onbekrompen schenken. Vijftig jaar Campert prijzen.
R1383: LUIS COLOMA, P. - Een heilige...
R9230: LUITINGH, J.C. - Jan de Lapper. Een verhaal uit de Geschiedenis des Vaderlands.
T1191: LUITJES, TJERK. - Wat te denken van 'n leven na dit leven? Is de dood het einde?
T5134: LUITJES, T. - Waarom zijn wij ziek? Hoe kunnen wij gezond worden?
R4339: LUITZEN, JAN. - Koningsoffer.
L8449: LUKACS, GEORG. - Theorie van de roman. Een poging tot een geschiedfilosofische beschouwing van de grote epische vormen.
Y1730: LUKACS, JOHN. - June 1941. Hitler and Stalin.
T1611: LUKACS, JOHN. - Hitler en de historici. De plaats van Adolf Hitler in de 20e eeuw. Vertaald uit het Engels door Stan Verschuuren.
H1735: LUKKENAER, W.J. - Cheops: Held en schurk. Een onderzoek naar de receptie van Leopolds gedicht, mede bedoeld als eerste aanzet tot een andere interpretatie.
B8693: LULOFS, FRANCIS. - Verkenning door varianten. De redacties van HET UUR U van M. Nijhoff stilistisch onderzocht.
L8200: [VONDEL] LULOFS, B.H. - J. van den Vondel, door geschiedkundige inleidingen, omschrijving in proza en aanteekeningen, in eenige zijner kleinere gedichten opgehelderd.
H2437: LULOFS, F. - Nu gaet Reynaerde al huten spele. Over commentaar en interpretatie.
T7513: [VONDEL] LULOFS, B.H. - J. van den Vondel, door geschiedkundige inleidingen, omschrijving in proza en aanteekeningen, in eenige zijner kleinere gedichten opgehelderd.
R7329: LULOFS, F. - Ik lees, ik lees, wat jij niet leest. Of boosaardig is ook aardig. Afscheidscollege op 19 december 1984.
H1853: LUMEY, JAN VAN. - De dodensprong. Marionetten in een bedrijf.
R5464: LUMMEL, H.B. VAN. - Een vriend van Prins Willem I. Kort verhaal van 't leven van Philips Marnix van St. Aldegonde.
L7383: LUNDBYE, AXEL. - Drukvormen van rubber en plastic.
L5796: LUNDEGARD, AXEL. - Asra. Een moderne idylle. Naar het Zweedsch door Ph. Wijsman.
L1736: LUNDWALL, SAM J. - Wat is sience fiction? Vertaling en bewerking Warner Flamen.
L2813: LUNS, HUIB. - Met wijde wiekslag door het beeldend scheppen. Episoden uit het leven van schilder- en beeldhouwkunst in Europa.
T1435: LUNS, HUIB. - Peter Paul Rubens, 30 mei 1640-1940.
B4973: LUNS, FRANK. - Roomsch Nederland en tooneel. Een beschouwing. Inleiding B.H. Molkenboer. Slotwoord C.R. de Klerk.
T2487: LUNS, HUIB. - Tien wandelingen in Gent, Brugge en Antwerpen.
Y0991: LUNS, FRANK. - Huldigings-spel H.M. de Koningin-moeder. Rego Pro Rege. Regentesse-spel in twee afdeelingen. Vertoond t.g.v. de Huldiging van H.M. de Koningin-Moeder te Amsterdam op Woensdag 12 juni 1929. Ontwerper en artiek-leider Frank Luns.
L0892: LUNSHOF, H.A. - Leven zonder demon. Een levensschets van Antony Winkler Prins.
B8462: LUNSHOF, H.A. - Vlag halfstok. Een studie in onrecht.
T4259: LUNSHOF, H.A. - De Gevaarlijke Staat.
T3597: LUNSHOF, H. - Als dieven in de nacht....
R6471: LUNSHOF, H.A. - Moderne inquisitie. Een woord tot de zuiveraars.
H7219: LUNSINGH SCHEURLEER, J. (ED.). - Egypte eender en anders. Tentoonstelling ter viering van het vijftig jarig bestaan van het Allard Pierson Museum gesticht 12 october 1934.
R3281: LUNSINGH SCHEURLEER, D.F. - Chine de commande.
R5641: LUNSINGH SCHEURLEER, TH. H. - Het huis Herengracht 475 en zijn bewoners.
Y0034: LUNZER, HEINZ. - Franz Kafka 1883-1924. Katalog zur einer Ausstellung des Bundesministeriums fur Auswartige Angelegenheiten.
R4598: LUNZER, HEINZ. - Franz Kafka 1883-1924. Katalog zur einer Ausstellung des Bundesministeriums fur Auswartige Angelegenheiten, zusammengestellt von Heinz Luner mit Beitragen von Ilse Aichinger, Elias Canetti, Peter Handke.
T3474: LURASCO, F.M. - De vlinder-verzameling. Handboekje voor het vangen, kweeken, opzetten, etc. van vlinders en rupsen.
R7385: LUREMAN, C.H. EN W.H. KRUIDERINK. - Het eerste verzet. Geschiedenis der Arnhemsche Arbeidersbeweging voor 1894.
T9232: LURSEN, MART J. EN GUIDO GEZELLE. - De Navond komt zoo stil. Voor Mannenkoor.
K3761: LUSSU, JOYCE. - De man die als vrouw geboren had willen worden. Feministisch journaal over de oorlog.
M3421: LUSTGARTEN, EDGAR. - A century of murderers.
T9304: LUTGE, H.A.J. - Leerrede over Ps. 107: 43. Na het overlijden van Z.M. Koning Willem III, uitgesproken op 30 November 1890 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.
T2247: LUTH, WOLFGANG UND CLAUS KORTH. - Boot greift wieder an ! Ritterkreuztraeger erzšhlen.
T0188: LUTHER, PFARRER EN A.M. DE B. - Het proces der 72. Opgedragen aan de nabestaanden der 72 Nederlandsche helden, die door de Duitschers den 3en Mei 1942 werden ter dood gebracht.
R5767: LUTTERVELT, R. VAN. - Pieter Cornelisz Hooft Drossaert van Goeylant en Castelein op Thuys te Muyen.
R5820: LUTTERVELT, R. VAN. - Vier eeuwen Markiezaat 1555- 1955. Tentoonstelling Veere, Schotse Huizen, Vlissingen, Stedelijk Museum.
R3077: LUTTGER, ABRAHAM. - Openhartigheden... over de lach en de traan in de liefde.
B6123: LUTZ, JAN. - Het ontstaan van de illustratie voor boek en tijdschrift.
H1791: EX ORIENTE LUX. - JAARBERICHT no 7 van het Vooraziatisch-Egyptisch Gezelschap Ex Oriente Lux.
T6601: LUXEMBURG, ROSA. - Massastaking, partij en vakbonden.
T7832: LUXEMBURG, ROSA. - De opbouw van de Internationale. Benevens vooruitzichten en voorslagen. Een kritiek op Kautsky door Mortimer. Vertaald door D.J. Wijnkoop.
B5541: LUXEMBURG, JAN VAN, MIEKE BAL, WILLEM WESTSTEIJN. - Over literatuur.
R9088: LUXEMBURG, ROSA. - Kerstmis in een nachtasyl.
R4365: LUXEMBURG, JAN VAN, MIEKE BAL, WILLEM WESTSTEIJN. - Inleiding in de literatuurwetenschap.
T2794: LUYENDIJK, JORIS. - Het zijn net mensen. Beelden uit het Midden-Oosten.
L1174: LUYKEN, JAN. - Gedichten en spreuken. Ingeleid en verzameld door Roel Houwink.
L1163: LUYKEN, JAN. - Gedichten. Verzameld door W. Kramer.
W9283: LUYKEN, JOAN. - Joan Luykens Duytse Lier. Drayende veel van de nieuwste, deftige en dartelende Toonen, bevad in tien Verdeelingen.
R9386: LUYKEN, JAN. - Jezus en de ziel.
R1646: LUYKEN, JAN. - Een bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door M. Kamphuis.
T2733: LUYKEN, JAN. - Stichtelijke verzen. Bijeengebracht en Ingeleid door C.B. Hylkema.
R3655: LUYKX, THEO. - Gedenkboek van de Rijksuniversiteit te Gent na een kwarteeuw vervlaamsing (1930-31 - 1955-56).
L5867: LUYKX, P. EN N. BOOTSMA (ED.). - De laatste tijd. Geschiedschrijving over Nederland in de 20 eeuw. Voorwoord A.F. Manning.
R4169: LUYKX, THEO. - Op den drempel der geschiedenis van het Vlaamsche volk. De Germanen en hun expansie in onze gewesten.
T0622: LUYKX, TH. - Dr. Alfons van de Perre en zijn tijd (1872-1925).
L9653: LUYTEN, DIRK JAN. - Joker.
B4750: LUYTERS, GUUS (ED.) & NORGE BEND (TEKENINGEN). - De moord van Raamsdonk.
Y3162: HET AMSTERDAMS LYCEUM. - Programma Sportdag 1935 en 1938. H.A.L.O bulletin 1936-1937-1938-1940. Ca. 25 stuks Mededelingen: Klasse-avond, Bach herdenking, Aan de ouders, Waterland enz. 1934- 1940. 5x Lesroosters schooljaar 1934 t/m 1942. 6x Mededelingen aan de ouders 1934- 1941. 3x Uitnoodiging ouderavond 1935- 1942. Ca. 19x programma's o.a. Sportdag, Schoolsluiting, Dies, enz. 1934-1941.
T7539: HET AMSTERDAMSCH LYCEUM. - Het Amsterdamsch Lyceum. Lijst der boeken en andere schoolbenodigheden 1929-1930 13e schooljaar.
R4390: [JUVENALIS] LYDIUS, RUDOLPHUS. - Vermaakelyke tydkorting bestaande in D.I. Juvenaals derde Schimpdicht, in vaerzen vertaald; eenige Mengeldichten, waar in de Jufferschap ter hoogsten top van eere werd verheven. En 't Blyspel van de Princelyke Slaaf.
R7781: LYNDEN VAN DEN BOSCH, A.M.C. VAN. - Moderne dichters.
K2251: LYNDEN-DE BRUINE, A.M. VAN. - In vogelvlucht door Europa. De reisjournalen van Dionysia Catharina Temminck-Cau [1807-1824].
T1044: LYNX, J.J. (ED.). - De pen is machtiger. De geschiedenis van den oorlog in caricatuur.
B2111: LYTTON, LORD. - Alice or The Mysteries.
T1844: MAANDAG, BEN SR. EN RIEN ROBIJNS. - ...En niet vergeten. Herinneringen aan Het Vrije Volk.
T5721: RATIO LITERAIR MAANDBLAD. - Ratio. 1e jaargang november/december 1964. Strip nummer.
T4522: RATIO LITERAIR MAANDBLAD. - 2e jaargang augustus 1965. Provo, BVD.
T4519: RATIO LITERAIR MAANDBLAD. - Ratio. 2e jaargang maart/april 1965. Amsterdam Gangsterstad? Strip uit het schetsboek van Jan Cremer.
T4520: RATIO LITERAIR MAANDBLAD. - Ratio. 2e jaargang juli 1965. De James Bond Republiek.
T4521: RATIO LITERAIR MAANDBLAD. - Ratio. 2e jaargang oktober 1965. Elsevier Weekblad.
B9029: ERICA MAANDBLAD. - M. Hesling: Alles hef zien tied. A. Kettelarij: Bij de dood van Willem Pijper. R. Kuipers: Aan een dichter over duizend jaar. M. van Alland: De vriendin. De jacht. W. van Leeuwen. Persoonlijke herinneringen aan H. Marsman. G.J. ter Kuile: De Athenaeum Bibliotheek te Deventer. e.a.
B3870: RATIO LITERAIR MAANDBLAD. - Ratio. Waarin opgenomen Elseviers Weekblad, Vrij Nederland, Haagse Post, De Nieuwe Linie, De Groene Amsterdammer.
B2676: RATIO LITERAIR MAANDBLAD. - Ratio. Film nummer: o.a. Nederlandse filmers '65. 18 filmcritici over drie film. Nederlandse kritiek & Jean-Luc Godard.
B3871: RATIO LITERAIR MAANDBLAD. - Ratio. De Lou-Groep: begrijpelijk, maar daarom niet minder gevaarlijk. Eerste avondmaal op het Witte Huis. Bibliografie: boekje open over god. Spionage en de nieuwe held.
R3304: HOLLANDS MAANDBLAD. - H. de Graaf: Dooie visjes. N. Heykamp: Arena. B. Jansma: Het misverstand van het idealisme. B. Bommelje: H. Mulisch en het Andre. W. Kusters: Waar zijn mijn varens? R. Rooyaards: Mexico: de revolutie een droom.
Y2585: ERICA MAANDBLAD. - Erica. Maandblad voor de ontwikkeling van het culturele leven onder de jongeren in Noord- en Oostelijk Nederland. Nrs: 7 -8-9-10. 1946. en nrs: 8-9-10 1947.
B5241: RATIO LITERAIR MAANDBLAD. - Ratio. Dit nummer is een Happening.
T7457: RATIO LITERAIR MAANDBLAD. - Ratio. Eerste jaargang nr. 1 februari 1964 t/m november/december 1964
T4523: RATIO LITERAIR MAANDBLAD. - Ratio. 2e jaargang juni 1965. Dood in drukkerij.
Y0639: PRO CIVE. MAANDSCHRIFT. - Pro Cive. Maandschrift voor Luchtbeschermingsvraagstukken onder leiding van A. den Hertog. 3de jaargang no 9. maart 1942. Rijksinspectie Luchtbescherming.
W4382: MAANEN, WILLEM G. VAN. - De hagel is gesmolten, een verslag.
H2377: MAANEN, WILLEM G. VAN. - Hebt u mijn pop ook gezien?
L7122: MAANEN, W. VAN. - Het landschap van George Meredith.
B4644: MAANEN, FLOR. JAC. VAN. - Gedachtenis rede, uitgesproken in de Maatschappij voor Natuur- en Letterkunde, onder de zinspreuk: Diligentia, te 's-Gravenhage op Vrijdag, den 25 November 1831.
B5498: MAANEN, WILLEM G. VAN. - Helse steen. Een vertelling.
Y0677: MAANEN, C.J. VAN. - Verzameling van Wetten en Besluiten betreffende de Nationale Militie. Jaargang 1882.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

5/30